Antiquariaat Arine van der Steur
Balistraat 81b, 2585 XN Den Haag, The Netherlands, Tel.: +31 (0)70 7439080            Email: antiquariaat@vandersteur.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
66696: Lalauze Adolphe after Pater, Jean Baptiste. - [Engraving/gravure by Adolphe Lalauze after Jean Baptiste Pater] Les plaisirs du camp, from the Catalogue de Tableaux de premier Ordre Anciens & Modernes Compasant La Galerie De M. John W. Wilson, 1881.
66700: Lalauze, Adolphe, after Meisonnier. - [Engraving/gravure by Adolphe Lalauze after Meisonnier] Une Halte, from the Catalogue de Tableaux de premier Ordre Anciens & Modernes Compasant La Galerie De M. John W. Wilson, 1881.
37623: Laloire, E. - [Antique book, numismatic, numismatiek] Souvenirs numismatiques des fètes jubilaires de 1905, Brussel 1907, 68 pag. + 10 planches.
PR121058: Richard Lalonde (fl. 1788-1796) - [Antique set of prints, etching] Xe Cahier K. Chambranles de cheminées (open haarden), published ca. 1775/1789, 6 pp.
38605: Lamaire, W.C. e.a. - Vlootpraet. Uitgave van de Kon. Ned. Militaire Bond Pro Rege, Utrecht 1957, geb. 94 pag., met ingeplakte plaatjes [ emblemen getekend door Ch. Reydon ].
ZZ90244: Lamartine - Number 8 of 8 copies on Ingres d'Arches paper of Lamartine Poemes choisis, Notice de R.N. Raimbault, Aquarelle originale de Maurice Pouzet, Angers, editions Jacques-Petit 1945, 86 pp. 'a? 1804 ; pre?ce?de? d'une histoire abre?ge?e de la poe?sie franc?aise ; par L. Philipon-la-Madelaine,Paris Rousseau1805, 464 pp.
33625: Lambergen, Tiberius Antonius, uit Harlingen - Dissertatio medica inauguralis exhibens puellae catalepticae historiam et sanationem, nec non de catalepsi nonnulla [...] Leiden Theodorus Haak en Comp. 1776
37117: Lambert, Guillaume - Art céramique. Description de la fabrication actuelle des faiences fines et autres poteries en Angleterre, Brussel 1865, 380 pag. Illustrated, orig. paper covers ( a few pages loose ).
42706: Lambert (St. Ange) - Nouveau manuel simplifie du pecheur-practicien, ou les secrets (...) de l'art de la peche (...) suivi de l'art de faire les filets par M. Charles B... Paris, Encyclopedie de Roret [ 1842?]
41955: Lamberts Hurrelbrinck, L.H.J. - Beknopt overzicht der geschiedenis van het Leidsch tooneel, Leiden 1890, 42 pag., geïll., origineel gelithografeerd omslag.
33529: Lambrechts, Arentius Ferdinandus, uit Leiden - Dissertatio juridica inauguralis ad loca quaedam institutionum de testamento militari [...] Leiden Johannes Luzac 1744
ZZ90440-25: Lambrechtsen, N. C. - [Middelburg, Zeeland, ca 1830] Historisch verhaal van de attacque, welke de Franschen op de stad Aardenburg op den 26 en 27 junij 1672 hebben gedaan : naar het handschrift van mei 1674, s.l. ca 1830, p. 115-192.
ZZ90440-24: Lambrechtsen, N. C. - [Middelburg, Zeeland] Nieuwe verhandelingen van het Zeeuwsch genootschap der wetenschappen, derde deel, zesde stuk, Verslag aangaande eene in het jaar 1817 ontdekte grafzerk en een daar onder bedekt menschelijk geraamte in de Koor-Kerk te Middelburg, bij S. van Benthem, Te Middelburg, 1820, 60 pp.
33663: Lamers, G.H. - De wetenschap van den godsdienst en de christelijke theologie. [...]
34519: Lamers, G.H. - De eisch der waarheid Groningen Noordhoff 1883
ZZ90311-38: Lamers, G.H. - [History, The Hague] Feestwoord gesproken bij het herdenken van het 25-jarige bestaan van het Diakonie-Weeshuis der Nederduitsche Hervormde Gemeente te ’s-Gravenhage in de Groote Kerk op 6 November 1892, Uitgegeven en voordeele van het Weeshuis, W. A. Beschoor, ’s-Gravenhage, 1892, 24 pp.
32424: Lamm, Johann Georg - Commentatio de gabella detractionis vel emigrationis [...]. Editio nova. Weimar H. Hoffmann 1751
53532: Lams, Willem Gerritsz - Het groot previlegie en hantvest boeck van Kennemerlandt en Kennemer-gevolgh. Mitsgaders alle de voorrechten, octroye, geapprobeerde keur en en rechten den dorpen in 't particulier ghegheven [...] als meede alle de processen die ontstaen zijn met hare bailliuwen [...] Amsterdam, G. v. Goedesbergh, 1664.
38277: Lamster, J.C. - Slip-in Album 1934 I Java, eerste deel. Haarlem Droste 1934, 98 pp.
PR120255: Jan Lamsvelt (1674-1743) - [Antique print, etching] TER DOES in Leiderdorp, published ca. 1712.
PR120256: Jan Lamsvelt (1674-1743) - [Antique print, etching] ABSPOEL (near Oegstgeest), published ca. 1712.
32130: Land, J.P.N. - Over den zamenhang tusschen weten en gelooven. Amsterdam Ipenbuur & Van Seldam 1864
42100: Lande, M. de la - [Astrology] Abrege d'astronomie, nouvelle ed. Amsterdam, Vlam, 1774.
34447: Landheer, Hendrik Cornelis, uit Ooltjensplaat - Klank- en vormleer van het dialect van Overflakkee Assen Van Gorcum 1951
65431: Landsaat, Cees (1948-3007) - Ets en aquatint/etching and aquatint: Tussen de Bogen.
66451: C J Gonnet; Algemeene Landsdrukkerij ('s-Gravenhage) - Beschrijving der schilderijen in 's Rijks verzameling van kunstwerken van moderne meesters in het paviljoen Welgelegen te Haarlem, 's-Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij 1880, 177 pp.
43049: Lang, Heinrich - Kunstreiter und Gaukler, 28 heitere Original-Feder- und Bleistift-Zeichnungen aus dem Circusleben. Munchen, Ackermann, 1881.
32794: Langbroek, Maarten, uit Charlois - Liebe und Freundschaft bei Klopstock und im Niederländischen empfindsamen Roman. Academisch proefschrift [...] Purmerend J. Muusses 1933
32664: Lange, Dirk de, uit Rotterdam - Eenige beschouwingen over enkel- en meervoudige ombilicaalpunten en den loop der kromtelijnen in hunne nabijheid. Academisch proefschrift [...] Delft J. Waltman jr. 1904
34889: Lange, Marie Pieter de, uit Alkmaar - Verdringing van atomen en groepen uit de Benzolkern Leiden IJdo 1922
27891: Lange, Daniel de - Korte verhandeling en verklaaring van de gemeenebests bestiering en leevenswys der oude Batavieren, van het ampt en de bediening der graaven, s'-Gravenhage, P.de Hondt 1730, (26) + 125 + (2) pag.
33275: Lange, Petrus Abrahamus de, uit Alkmaar - Dissertatio juridica inauguralis, de fragmentis alfeni vari digestorum a paulo epitomatorum [...] Amsterdam A. Zweesaardt 1835
66463: Lange, C.J. de,; - Eigendomsoverdracht tot zekerheid, Overdruk Correspondentie-Blad Broederschap Notarissen, 39, afl. 6, 72 pp.
32426: Lange, Johann Michael - Göttlich-Triumphirende Wahrheit seines gründlichen Beweises, Daß die divortia oder Ehescheidungen jure naturæ verboten seyn, und nur erst nach dem Sünden-Fall im kläglichen Statu Legali ihren Platz bekommen haben [...] Dritte Auflage Halle / Magdeburg s.n. 1737
19435: Lange, Wilhelm H. - Otto Hupp. Das Werk eines Deutschen Meisters.
53537: Lange jr., Dan. de - De invloed van aanleg en milieu op het tot stand komen van misdaad en misdadiger. Een biologische beschouwing. Blaricum, De Waelburgh, [1920].
19553: Langeler, G. - Beelden en stemmen uit Geldersch Laren.
35181: Langen, Cornelis de, uit Rotterdam - Acute Leucaemie Rotterdam Immig 1943
8741: Langendijk, Pieter - De graaven van Holland, in jaardichten beschreven. Verrykt met alle de beeldtenissen dier prinsen, naauwkeurig getekend, naar de echte, aloude tafereelen, op de zaal van 't raadhuis der stad Haarlem.
8744: Langendijk, Pieter (1,2); Hendrik Teeuwsen (3); Enoch Krook; Daniel Kroon (4); Hendrik van Elvervelt (vert.); Joseph de La Font (5); Martinus van der Winden (6) - Xantippe, of Het booze wyf des filozoofs Sokrates beteugeld. Blyspel. Amsterdam, Izaak Duim, 1756. [Gebonden met: (2)] Don Quichot op de bruiloft van Kamacho, blyspel. [6e druk]. Amsterdam, Izaak Duim, 1736. [en met: (3)] Marturio, blyspel. Amsterdam, Izaak Duim, 1767. [en met: (4)] De triomfeerende medeminnaars, in het konstpaleis, blyspel. 3e druk. Amsterdam, Izaak Duim, 1734. [en met: (5)] De Amerikaan, blyspel. Vertaald uit het Frans. 2e druk. Amsterdam, Izaak Duim, 1756. [en met: (6)]
8731: Langendijk, Pieter - Theatre play 1756 I Xantippe, of Het booze wyf des filozoofs Sokrates beteugeld. Blyspel. Amsterdam, Izaak Duim, 1756.
8734: Langendijk, Pieter - Jaap de boer in den schouwburg, of Boertige beschryving eener representatie van het treurspel Aran en Titus, en het kluchtspel De kwaê grieten. Nieuwe druk. [Amsterdam], [H. van Kesteren], [1805].
8729: Langendijk, Pieter - Don Quichot op de bruiloft van Kamacho. Blyspel. Amsterdam, Hendrik van de Gaete, 1712. [Gebonden met:] Het wederzyds huwelyks bedrog. Blyspel. De laatste druk, door den dichter van veele drukfouten gezuiverd. Amsterdam, Joannes Oosterwyk, 1720. [en met:] Xantippe, of Het booze wyf des filosoofs Sokrates beteugeld. Blyspel. Amsterdam, Izaak Duim, 1756.
8727: Langendijk, Pieter - De Gedichten. [Waar agter gevoegd is het leeven van den dichter.] 2e druk [deel 1 en 2] en 1e druk [deel 3 en 4]. Haarlem, J. Bosch, 1751-1760 [4 delen]
60980: Langerak, Willem; J. v. Hiltrop - Wapen kaart der oude edele en aansienlyke geslachten des Stichts van Utrecht te Zaam Vergadert der Wapenkunde en Opgedragen aan de wel edele en groot-achtbare heeren mrs. Hendrick van Asch van Wyck, en Joseph Elias van der Meulen, regerende burgemeesteren der stad Utrecht.
5773: Langewiesche, M. - Die Ballade der Judith van Loo, Berlijn [1938], 301 p., geb.
8107: LANGLOIS, Ch.V. en Ch. SEIGNOBOS - [Student syllabus, ca 1950) Introduction aux études historiques, 5e edition, 171 pp.
PR120946-118: Lankhout, Samuel (1826-1894) - [Original lithography, 19th century] Portrait print of painter Jan Hendrik van de Laar (1807-1874), lithographed by Samuel Lankhout (1826-1894), 1 p.
8747: Lannoy, Juliana Cornelia baronesse de. - Nagelaten dichtwerken. Leiden, Abraham en Jan Honkoop, 1783[-1784], [14] + 160 + [8] pp.
64146: Lans, E. - [Handcolored etching] Brugge. Groote markt, 1925.
ZZ90440-35: Lansberge, J. W. van - [Scheldedam, Zeeland, 1867, Original edition] A propos du barrage de l’Escaut par Mr. J. W. van Lansberge, chargé d'affaires de S. M. le Roi des Pays-Bas, chef de cabinet du ministerie des Affaires Étrangères, Martinus Nijhoff, La Haye, 1867, 24 pp.
19629: Lansdown Goldsworthy, W. - Shake-speare's heraldic emblems; their origin & meaning.
33010: Lantsheer, Meinardus Fredericus, uit Middelburg - Dissertatio historico-politica inauguralis de rebus a Laurentio Petro van de Spiegel, in Zelandia gestis et scriptis [...] Utrecht Kemink en Zoon 1843
4383: Lanz, Johann - Kinder und Ahnen des letzten Österreichischen Kaiserpaares. Wenen 1970, 145 p.
41727: Lardner, Nath - De geloofwaerdigheid der evangeligeschiedenissen, 2 delen. Vertaald uit het Engels door K. Westerbaen, Utrecht, W. Stouw, [colophon: P.Muntendam] 1730.
PR121230: Nicolas de Larmessin I (1632-1694). - [Antique portrait print, engraving, 1668] Portrait of Maria Johanna Baptiste (Duchess of Savoy, hertogin van Savoye, published 1668, 1 p.
PR121231: Nicolas de Larmessin I (1632-1694). - [Antique portrait print, engraving, 1684] Portrait of Victor Amadeus II of Sardinia (Sardinië), published 1684, 1 p.
62647: Larmessin, Nicolas de (1632-1694). - [Antique print, etching and engraving] Portrait of Dutch jurist/lawyer Boetivs (Boetius, 1529-1599), EPO I.C., pulished 1680, 1 p.
ZZ90438-39: Larrey, T.J. de and W. Pr. v. Orange - [Workum, [1772]] Reglement op de Regeeringe van de Stad Workum, gedrukt by de Erven van de Wed: Petrus Olingius, Te Workum, [1772], 15 pp.
30441: Larson, S ( intr.) - Etching & lithographs Frank Stack, U.S.A. 1976, ill.
54737: Las Casas, Bartolome de - Spieghel der Spaenscher tyrannye in West-Indien. Waer inne verhaelt wordt de moorddighe schandelijcke ende grouwelijcke feyten die de selve Spaenjaerden ghebruyckt hebben inde selve landen. Mitsgaders de beschryvinghe van der ghelegentheyt, zeden ende aert van deselfde landen ende volcken. In Spaenscher talen beschreven door den E. bisschop Don Fray Bartholome de las Casas. Amsterdam, Cornelis Claesz, 1607.
66966: Laske, Oskar (1874-1951) - [Original etching] Daniel in der Löwengrube (Daniel in the lion's den/Daniel in de leeuwenkuil), 1913
55172: Mensing en Last - Prent 'Eene teregtzitting in Arkansas'. Litho Mensing en Last, ca. 1860.
PR120415: Carel Christiaan Antony Last (1808-1876) - [Coloured lithography, gekleurde lithografie, The Hague] Het diaconie oude Vrouwen- en Kinderhuis der Nederduitsche Hervormde Gemeente te 's Gravenhage, tweede eeuwfeest gevierd den 17den April 1860, published 1860.
PR120555: Carel Christiaan Antony Last (1808-1876) - [Coloured lithography, gekleurde lithografie, The Hague] Gezigt op het Bosch / Vue au Bois, 1 p., published around 1860.
PR120556: Carel Christiaan Antony Last (1808-1876) - [Coloured lithography, gekleurde lithografie, The Hague] Gezigt op het Station / Vue du Station, 1 p., published around 1860.
66165: Last, Carel Christiaan Antony (1808-1876); after Langendijk, Dirk (1748-1805) - [Original lithography/lithografie] 'De Verovering bij Chattam'; Raid on the Medway, 1666.
60833: Last, Carel Christiaan Antony (1808-1876) - Antique Lithography - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676) - C.C.A. Last, published 19th century, 1 p.
PR120553: Carel Christiaan Antony Last (1808-1876) - [Coloured lithography, gekleurde lithografie, The Hague] De Loterij-zaal / La salle de loteries (Ridderzaal Den Haag op Binnenhof), 1 p., published around 1860.
PR121140: C.C.A. Last, naar Lingelbach, J. (1662-1674) - [Antique lithography, departure of Charles II from Scheveningen in 1660] Vertrek van Karel den II , départ de Charles II de Scheveningen, lithography published around 19th century, 1 p.
37143: Lastdrager, A.J. - Gedenkstuk der verlossing en herstelling van Nederland in den jare 1813, 2 delen in 1 band, Amsterdam etc., 1817, 14 + 192 + (6) + 189 pag., halfleer.
51054: Lau, J.G. La / Huet, D.T. / C.P.E. Robide v.d. Aa - Gedenkboek der feestelijke vereeniging van oud-studenten der Leydsche Hoogeschool, gehouden binnen Leyden den 9-8-1838. Leiden, Luchtmans, 1838.
60393: Laugier, Jean Antoine (active Toulon ca. 1785) - [Two drawings in red chalk, ca 1785] Two designs for interior ornaments: La Force; La Fidelité, made around 1785, 2 pp.
46826: Launder, Frank and Gilliat, Sidney. - Manuscript theatre I theatre play Meet a body, by Frank Launder and Sidney Gilliat. Translation Gerard Rekers. Manuscript, folio, 107 pp.
8759: Laurillard, Eliza - Stekelkruid. Een bundel rijmen. Amsterdam, D.B. Centen, 1886.
8754: Laurillard, Eliza - Peper en zout. Honderd rijmpjes. 2e druk. Amsterdam, Gebroeders Kraay, 1869.
31530: Laurillard, Elisa, uit Rotterdam - Disputatio de locis evangelii Johannis [...] Leiden P. Engels 1853
35855: Laurillard, Isaac Johannes Martinus, uit 's-Hertogenbosch - Stellingen ..... Leiden Van Doesburgh 1898
15493: Laurillard, E. - Op uw’ stoel door uw land. Bijzonderheden van vaderlandsche plaatsen en plaatsnamen. Amsterdam: D.B. Centen, 1891.
6329: Lauryssens, K.G.J. - Inventaris van het archief van de Heer Wijnaendts van Steins Fundatie te Breda, Breda 1977, 53 p., geïll.
67075: Lautens, Paul (1806-1875) after Velde, Charles William Meredith van de (1818-1898) - [Antique lithography] Groote waterval naby Tondano / Cataracte prés de Tondano [set: Gezigten uit Neêrlands Indië]
67076: Lautens, Paul (1806-1875) after Velde, Charles William Meredith van de (1818-1898) - [Lithography] De Christen kerk te Riouw / Eglise chrétienne a Riouw [set: Gezigten uit Neêrlands Indië]
67077: Lautens, Paul (1806-1875) after Velde, Charles William Meredith van de (1818-1898) - [Lithography] Z.K.H. Adi Patti Mandura / S.A.R. Adi Patti Mandura [set: Gezigten uit Neêrlands Indië]
42204: Lavallée, Joseph; a.o. - Reis door de departementen van Frankryk door een gezelschap van kunstenaars en geleerden. 6 delen, Parijs / Gouda, Brion / Buma, 1795-1796.
56335: Lavater, J.C., - Algemene geheimregels der gelaatkunde, dienende tot een handboek voor den menschenkenner en tekenaar. Uit het Hoogduitsch vertaald door Isaac van Haastert, Leiden, Honkoop, 1807.
43111: Lavater - Le lavater des dames, avec 30 figures coloriees. Paris, 1836, 76 pp. FIRST EDITION with 30 handcoloured engravings.
35853: Lawick, Hugo Gustav van, uit Sidoardjo - Stellingen ..... Leiden Somerwil 1876
51577: Leander, Ch. / M. Korn / J. Lambert, - Het nieuwe haakboekje voor huis en schoolgebruik. Eerste stukje 4e druk, Gorinchem, vd. Mast, [ca. 1850], 76 pag.
PR121057: Chris Lebeau (1878-1945) - [Modern print, woodcut] Portrait of painter and author Philip Metman, published 1919, 1 p.
42035: Lebrun, Henri - [History Africa , 1840] Voyages et decouvertes dans l'Afrique Centrale et l'Afrique septentrionale. 2nd. ed., Tours, Mame, 1840.
3955: Lechner, C.S. - Genealogie Kreyssig. Leiden 1933. Gestencilde, meer definitieve uitgave. 122 p., geb. in linnen stempelband. Geillustreerd met ingeplakte foto's
34959: Lechner, Johannes, uit Schiedam - Aanteekeningen op art. 182 B.W. Leiden Van Doesburgh 1883
3999: Lechner, C.S. - Genealogie Lechner, met bijlagen De Graaff, Van der Mey en Kruyff. Leiden 1934, 255 p., geb., geïll. (met ingeplakte foto's). Fraai ex.
PR121300: Sébastien Leclerc (1637-1714) - Antique print I The Maze at Versailles: The Fountain Roosters and the Partridge, published 1677, 1 p.
PR121299: Sébastien Leclerc (1637-1714) - Antique print I The Maze at Versailles: The Fountain with the Cat and the Rats, published 1677, 1 p.
65073: Leclerc, Sébastien (1637-1714) - UTRECHT (gravure van de overwinning bij Utrecht door Lodewijk de 14e met maarschalk Turenne en Rochefort).
15495: Lecot, Marmier, Fournel - Sous le ciel de la Hollande. Souvenirs personnels, intéressants et instructifs de S.E. le Cardinal Lecot, Xavier Marmier et Victor Fournel. Lille Grammont: Maison Saint-Joseph/Oeuvre de Saint Charles, [ca. 1910].
35987: Ledeboer, Lambertus Vincentius , uit Rotterdam - Theses juridicae inaugurales Leiden Hazenberg 1859
8766: Ledeboer, Bernardus - Aan mijne kinderen en kindskinderen. [z.p.], [z.n.], [1841].
67426: Van Lee, M.H. - Printed publication, 1869, Stamp Tax | De Nieuwsbladen en het Zegelregt, Gebr. Belinfante, 's-Gravenhage, 1869, 102 (2) pp.
57621: Lee, J.D., - Mormonism unveiled, including the remarkable life and confessions of the late mormon bishop Joh. D. Lee (written by himself) and complete life of Bringham Young, St. Louis 1881.
67425: Van Lee, M.H. - Printed publication, 1867, Stamp Tax | Het Zegelrecht der Dagbladen in Nederland, A.W. Sijthoff, Leiden, 1867, set of 2 vols.
31309: Leeflang, Chr. - Stichting De Roos. Catalogus 1961- 1965, Utrecht 1966, 51 pag., geïll., gebonden in half linnen, nr. 98 van 175 exemplaren.
65499: Leegwater, Jan Adriaensz. (ook: Leeghwater) - Een korte beschrijvinge van de stad Haarlem, behelsende de voornaemste geschiedenissen / so binnen als buyten de selve stad / ook mede hare Oudheyd / van kerken en gebouwen/ ec. Als mede Een kleyne beschryvinge vandeSteden van Holland en West-Vriesland, mitsgaders een kleyn Chronijkjen / ofte eenig notabele verhalingen / gedaan door Jan Adriaensz. Leegwater, Tot Haarlem gedrukt by Wilhelmus van Kessel, Boekverkoper aan de Markt, 1706, 116 pp.
40109: Leemans, W.F. e.a., - Verslag der commissie (.....) tot het instellen van een nader onderzoek in zake de indijking der Lauwerzee, i.v.m. eene verbeterde afstrooming van boezemwater in de provincien Frieland en Groningen, Groningen 1904.
31704-1: Leemans, Jasperus Andreas Adrianus, uit Zaltbommel - [Dissertation 1840] Legal dissertation University Leiden: Dissertatio juridica inauguralis de crimine incendii [...] Leiden H.W. Hazenberg en Co. 1840, 48 pp. (kopie)
ZZ90433-030: Leemans, C. - [Friesland, Workum] Grafsteen van eenen Frieschen ruiter, gevonden in Engeland. Boekdrukkerij van H. Brandenburgh, Te Workum, 1843, 20 pp.
28089: Leemans, C - Het Romeinsch grafteeken van Dodewaard, Amsterdam 1875, 71 pag., geïll. met 3 litho's, rug los.
55132: Leenaertsen, Carel - Copie vande remonstrantie die by abuys van verscheyde persoonen genaemt werdt Deductie, overghelevert beneffens de requeste der medeborgheren van Amstelredamme (...) inde vergaderinge van (...) Staeten van Hollandt. Haarlem, A. Roman, 1629.
14396: Leenheer, G, Amstelhoek Sophiaplein Amsterdam. - Photography Music | 2 photographs of men's choir 'Caecilia' in Haarlem.
43873: Leent, F.H. van, - Haantje de voorste bij de inhuldigingsfeesten, met oorspronkelijke platen van Van Geldorp. Tekst van F.H. van Leent. Amsterdam, Koster [1898], 4o, (32) pag., geïll. Enkele pag. gerepareerd, gebruikt exemplaar.
43883: Leent, F.H. van, - Van prinsesje tot koningin. Een aardig tooverboek met versjes van F.H. van Leent, z.pl., [1898], (12) pag.
14715: Leering, M.A.P. - Inventaris van het archief van de familie Luden, (1611) 1750 - 1971 (1984).
43117: Leers, G.J.W. - Kerkelyke kaart van het koningrijk der Nederlanden voor de protestantsche kerken 1824. 's-Gravenhage, D. Abrahams, [1824].
26031: Leersum, E.C.v.; W.P.C. Zeeman; E. Cohen; J.E. Kroon, F.W.T. Hunger; J.G. de Lint, W.Martin - [ Zeven artikelen over Boerhaave, n.a.v. la reunion commémorative à Leyde 30-12-1918 ]. pp. 193-369 in Janus XXIII. Geïll.
34817: Leeuw, Isaacus de, uit Utrecht - Disquisitio de conceptu coelorum apud sacros scriptores Utrecht Broedelet 1765
15499: Leeuw, Hendrik de - Crossroads of the Zuider Zee. Londen/New York: Arco, 1957.
15497: Leeuw, Adèle de - The Flavor of Holland. New York-Londen: The Century Co., 1928.
33561: Leeuw, Nicolaus Theodorus de, uit Monnikendam - Dissertatio juridica inauguralis de testamento coeci [...] Leiden Petrus van der Eyk 1760
8769: Leeuw, Adriaan Bastiaenszoon de (vert.); Antoine Jacob Montfleury - Het huwelik van niet, klucht-spel. 6e druk. Amsterdam, erven wed. Gijsbert de Groot, 1725.
ZZ90352-20: Leeuw, Egbert de - [Rotterdam, 1732-1738] Extract Uyt de Generale Keure en Ordonnantie der Stad Rotterdam. Houdende octroy en ordonnantie op de Leenbank: mitsgaders ordonnantie op het Inbrengen in de Leenbank. Pieter van Waesberge, Ordinaris Drukker, Tot Rotterdam, 1732, 18 pp.
55832: Leeuwen, Simon van - Het Rooms Hollands-recht, waar in de Roomse wetten met het huydendaagse Neerlands regt (...) over een gebragt werden, 4e druk, Amsterdam, H. en D. Boom, 1676.
ZZ90405-061: Leeuwen, J. V., signatory. - [Pamphlet, Nijmegen, 1774] Notificatie en Ampliatie op de Ordonnantie van het Ampt-Geld in den quartiere van Nymegen, Herdrukt by A. van Goor, te Nymegen 1774, 7 pp.
5839: Leeuwen-Canneman, M.C. van - Inventaris van het archief van de familie Michiels van Kessenich, 's-Gravenhage/Maastricht 1995, 275 p., geïll.
35399: Leeuwen, W.F. van - Prent voor het promotiediner van Mr W.F. van Leeuwen, naar een tekening van J. Six. 1883.
35077: Leeuwen, Jacobus Cornelius Constantinus van, uit Arnhem - Specimen juridicum inaugurale ad locum juris hodierni de iis [....] Leiden J.C. Emeis 1834
34169: Leeuwen jr., Janus Jacobus van, uit Utrecht - Dissertatio historico-juridica inauguralis de damno reo absoluto illato, cum privatim tum publice resarciendo [...] Utrecht N. van der Monde 1843
35949: Leeuwen, Fredericus Bernardus van, uit Soerabaja - Theses juridicae inaugurales Leiden Van der Hoek 1849
36019: Leeuwen, C. van - Le developpement du sens social en Israel avant l'ereChretienne Assen Van Gorcum 1955
65684: Leeuwen, van Nans en Bree, van Lettie - Kat en Kaantje gaan kamperen, Den Haag, Batavia G.B. van Goor Zonen's Uitgeversmaatschappij N.V., 62 pp.
53552: Leeuwen, J. van - Verhaal van den giftmoord door Pieter Sakes Weijnma aan zijne vrouw gepleegd en van zijne teregtstelling. Met eenige belangrijke bijlagen. Leeuwarden, G.T.N. Suringar, 1837.
53553: Leeuwen, Simon van - Nederlandse practyk ende oeffening der notarissen [...] waar in [...] verhandelt werd al het gund een notaris, secretaris, deurwaarder, ende geregts-bode soo in de grond der regts-saaken als [...] heeft aan te merken ende waar te nemen, 2e druk, Amsterdam, J. v. Ravesteyn, 1670.
6653: Leeuwen, Simon van - Heraldry 1659 I Redeningh over den oorspronck, reght, ende onderscheyt der edelen ende wel-borenen in Hollandt; Midtsgaders der selver voor-rechten, soo die nu zijn, ofte van aloude tijden zijn geweest.
ZZ90405-060: Leeuwen, J. V., signatory. - [Pamphlet, Nijmegen, 1777] Notificatie De Gedeputeerde Staaten des Quartiers van Nymegen, doen te weeten: (..), by A. van Goor, Te Nymegen 1777, Gelderland, 2 pp.
ZZ90433-009: Leeuwen, J. van - [Friesland, Workum, 1848] Herinneringen aan Ulbe Aylva van Burmania, raadsheer in het Hof van Friesland, grietman van Leeuwarderadeel, Gecommitteerde ter Generaliteit, Ambassadeur naar Zweden, H. Brandenburgh en Zoon, Workum, 1848, 21 pp.
63965: Leeuwen, Van, M.H. - Lithography/litografie: Riverside cottage (cottage bij een rivier).
ZZ90382: Leeuwen, J. van. - [Catalogue books 1854] Nieuwe Catalogus der Provinciale Bibliotheek van Friesland, tweede gedeelte, Regtsgeleerdheid, kunsten en wetenschappen, fraaije letteren en geschiedenis, Leeuwarden J. Schierbeek 1854, 583 pp.
4727: Leget, J.N. - Genealogie Spangenberg, deel I. Oss 1980, 374 p., geillustreerd, gebonden.
60933: Legh, Gerard - The accedens of Armory.
67039: Legros, Salvator (1754-1834) - Original etching/ets: Landscape with ruins/Landschap met ruines, ca 1788.
67034: Legros, Salvator (1754-1834) - Original etching/ets: River landscape/Rivierlandschap, ca 1788.
67040: Legros, Salvator (1754-1834) - Original etching/ets: Landscape with waterfalls, ca 1788.
60767: Legros, Salvator (1754-1834) - [Antique etching, 1788] River outside city walls (rivier met stadsmuur), published 1788, 1 p.
67036: Legros, Salvator (1754-1834) after Eemont, Adriaen van (1626/27-1662) - Original etching/ets: View on houses/Landschap met huizen, ca 1788.
67037: Legros, Salvator (1754-1834) - Original etching/ets: Landscape with ruined buildings/Landschap met ruines.
67038: Legros, Salvator (1754-1834) - Original etching/ets: Landscape with a view on a village, ca 1788/Landschap met dorp.
65333: Lehmann, Johann Jacob - Commentatio practica de mutatione studiorum, iuxta normam iuris naturae et prudentiae examinata. (Vom Umsattlen) [...] Editio tertia [...] Adjecta est Dissertatio de eo, quod iustum est circa novitates, vulgo Neuerungen. Jena Heller 1715
59189: Lehner, Ernst, - The letterhead. History and progress, New York 1955.
37897: Leidelmeijer, F. en D. v.d. Cingel - Art nouveau en art deco in Nederland, Amsterdam 1983, 191 pag., geïll. ( rug iets rafelig, enkele aantekeningen in de tekst ).
23193: LEIDEN, STUDENTENLEVEN - Vier menu's betr. de kroegcommissie van het Leids Studenten Corps, 1881-1882. Grote litho's (ca. 40x55 cm) van P. Somerwil (een enkele gesigneerd J.H.), voorstellende groepen personen in tramwagen, op schip, e.d. waarbij de zeven leden van de commissie steeds zijn voorzien van hun ingemonteerde portretfoto's.
23061: LEIDEN, VAN LELYVELD - [Legal printed publication 1794] Declaratoir van .... Pieter van Lelyveld, veertig in raade .... der stad Leyden, gedaan in de vroedschap op 22-9-1794, gedrukt, folio, 3 p.
22575: LEIDEN, STUDENTENLEVEN - [Printed publication, students 1875] Reglement van het Dispuutgezelschap Ultra Posse Nemo Obligatur, weder opgericht te Leiden den 13 November 1874, Leiden J.J. Groen [1875], gedrukt, 12 p.
56873: Leidertiz, A.F.G. en D.H. Schenk (red.); - Ons studieblad. Weekblad voor H.H. postbeambten, 1e jaargang 1907-1908.
47054: Leigh, - Nouveau tableau de Londres de Leigh ou guide de l'etranger, London, Leigh, 1825, 32+324+36 pag., original paper covers.
47076: Leigh, S., - Leigh's new picture of England and Wales, comprehending a discription of the principal towns, London, Leigh 1820, 8+693+11 pag., full leather binding.
25337: Leigh, Percival - Manners and customs of ye Englysne, to which be added some extrats from mr. Pips hys diary vol I and II. London, Bradbury & Evans 1849, 80 pages, oblong, folio. With 40 plates by Richard Doyle. Good copy in orginal half leather binding.
ZZ90141: Leipoldt, C. Louis. - [FIRST EDITION] Dingaansdag deur C. Louis Leipoldt, J.L. van Schaik Pretoria, 112 pp.
ZZ90123: Leipoldt, G. Louis. - [FIRST EDITION] Gedigte by S. Ignatius Mocke, Pretoria J.L. Van Schaik 1932, 45 pp.
43266: Leitch, R.P. - A course of water-colour painting, 8th edition. London, Cassell, [ca. 1885].
61245: Leizelt, Balthasar Friedrich (active 1750-1799) - [Optica print, illumination] Vuë de Port = Mahon (mirrored).
61190: Leizelt, Balthasar Friedrich (active 1750-1799) - Vuë de Londres (mirrored)
61240: Leizelt, Balthasar Friedrich (active 1750-1799) - Vuë de Port = Mahon (mirrored)
61128: Leizelt, Balthazar Friedrich (active 1726-1735) - Vuë de la Rue de Fauxbourg a Dordrecht proche de la Porte du grand Cour (mirrored)
31574: Lek de Clercq, Johan François van der, uit Zierikzee - Eenige opmerkingen over de regeling van het Belgische kiesrecht [...] Leiden P. Somerwil 1883
36463: Lek de Clercq, Johan van der, uit Zierikzee - Academisch proefschrift over de artt. 1302 ...... Leiden Sijthoff 1862
34388: Lek de Clercq, Cornelius van der, uit Stavenisse - Dissertatio juridica inauguralis de posterioris testamenti variis effectibus [ ...] Leiden C.C. van der Hoek 1835
B10049: Lelij, van der A.J./A.J. van der Lely - [Dissertation] Levering van roerende zaken door middel van een zakenrechtelijk waardepapier, Kluwer 1996, 165 pp.
36633: Lelijvelt, R.G. van - Foto van diner t.g.v. candidaatsexamen rechten van R.G. van Lelijvelt 1923
ZZ90311-71: Leliman, J.H. - Neêrland’s Monument voor 1813, Derde open brief, met afbeeldingen en eene reeks verklaringen van Nederlandsche bouwmeesters, Antwoord aan professor J. W. Brouwers, Pr., Jan Leendertz, Amsterdam, 1864, 78 pp.
26053: Lely, J.W. v.d. e.a. - Het geslacht Van der Lely, Amersfoort/Haarlem [1933 ?], 17 + (9) pag.
38863: Lely van Oudewater, Adrianus v.d., - Oratio panegyrica continens ill. domus Auriaco Nassoviae, principum Laudes, Delft, De Groot, 1821, 4º, 19 pag. Gebonden in brokaat papier. Opdracht aan vader Jacob v.d. Lely van Oudewater.
32036: Lely, Johannes Guilielmus, uit Amsterdam - Plutarchus et Appianus de Bellis Mithridaticis. Specimen litterarium inaugurale [...] Amsterdam J.H. & G. van Heteren 1879
51104: Lemaire, H. - [Dutch literature, 1824] De kleine Robinson of de lotgevallen van Robinson Crusoe, naar de vijfde druk uit het Frans vertaald. 2e druk, Deventer, v.d. Sigtenhorst, 1824, 8+213 pp.
15505: Lemaitre, Charles - Relation de mon voiage de Flandre, de Hollande et de Zélande, fait en mil six cent quatre vint et un. Texte établi et annoté par Gilbert van de Louw, préface de René Taveneaux, introduction sur l’histoire de la Civilisation des Pays-Bas par Gilbert van de Louw. Parijs: Les Belles Lettres, 1978.
ZZ90435-059: Lemego, van Johan. - [Groningen, [1738]] Joannis de Lemmege Chronicon Groninganum, pp 67 - 86 (from: Veteris aevi analecta, 1738).
PR120946-128: Lemercier. - [Original lithography, 19th century] Portrait print of Joseph Marquis de Lafayette (1757-1834) by De Lemercier.
50942: Lemery, N. - [Natural history, Botany, 1743] Woordenboek of algemeene verhandeling der enkele droogeryen (...) in 't Nederduitsch gebragt door C. v. Putten Pz. en I. de Wit. Rotterdam, Beman, 1743, (24)+772+(72) pp.
4009: Lemkes, W.F.J. - Geschichte der Familie Lemkes. [Keulen 1919], 47 p., geïll.
23453: Lemmers, P. - Genealogie Lemmers in zeven-voud, Malden 1996, 493 pag., geb., geïll.
56425: Lenderink, H.J., - De blinden in Nederland en hunne toekomst, Amsterdam 1898,27 pag.
26479: Lengen, H. van (uitg.) - Die Friesische Freiheit des Mittelalters - Leben und Legende. Aurich 2003, geb., geïll.
56015: Lengweiler, H., - Kloster- und Aebtewappen der Schweizer Benediktiner Kongregation, Luzern, 1967.
27919: Lenient, C - Étude sur Bayle, Paris 1855, 248 pag., hardback in halflinen. Good copy.( rebound)
38151: Lennep, J. v. - Zeemansliedjes, 3e druk, Leiden z.jr., 62 pag.
47637: Lennep, J. van (red.), - Gedenkboek der plechtige viering van het 200-jarig bestaan der Doorluchtige School te Amsterdam, Amsterdam, Warnars, 1832, 16+252 + (3) pag., geb. in orgineel karton, exemplaar als nieuw.
4013: Lennep, Frank van. - Oorkondenboek Van Lennep / Verzameling van oorkonden betrekking hebbende op het geslacht Van Lennep deel II:1093-1926, J.H. de Bussy Amsterdam 1926, 384 pp.
4011: Lennep, F.K. van - Verzameling van oorkonden betrekking hebbende op het geslacht Van Lennep (1093-1926). Deel II. Deventer 1927, 384 p., Linnen binding, illustrations.
66609: Lennep, J van. - 12 volumes of De voornaamste geschiedenissen van Noord-Nederland, aan zijne kinderen verhaald. Eerste afdeeling t/m vierde afdeeling (Complete set), Amsterdam, P. Meijer Warnars 1846-1851.
34435: Lennep, Mauritius Jacobus van, uit Amsterdam - Dissertatio juridica inauguralis de diario nautico Amsterdam J. de Ruyter 1853
19351: Lennep, Frank K. van - Bijdrage tot de kennis van den rechtstoestand der Erfgooiers.
66100: Van Lennep, Henricus Samuel. - De wetgeving op de Groote Wegen in Nederland, Academische Proeve ter verkrijging van den graad van doctor in de regten door H.S. van Lennep, Jur. Cand, Amsterdam J de Ruyter 1856, 132 pp.
18971: Lennep, J. van en J. ter Gouw - Het boek der opschriften.
8804: Lennep, Jacob van - Iets over citaten. 3e druk. Leiden, A.W. Sijthoff, [1880].
19531: Lennep, J. van en J. ter Gouw - De uithangteekens, 3 delen.
37717: Lenormant, F. - Monnaies et médailles, Paris, Quantin [ 1883 ], 328 pag., hardback, ill.
28365: Lenthe, W.H. v. (red.) - De Breef, kwartaalblad voor Salland en omstreken, jrg. I ( 1984/5), gebonden, ca. 150 pag., geïll.
42341: Lenting, D. - Twee gelegenheids leerredenen, de eene bij de eerste jaarlijksche feestviering van het Genootschap van Waterloo, te Batavia gevestigd, 19-6-1826, en de andere bij de viering van 's konings geboortedag 24-8-1823, beiden uitgesproken te Batavia. Batavia, Landsdrukkerij, [1826], 57 pp.
54573: Leonhard, Frits - Onder de schooiertjes (Op en om de eilanden). Amsterdam, [1920].
31017: Leonville, G. de - La maison de Créhange, barons de Beaucourt en Lorraine et sa connexité avec les De Beaucourt de Noortvelde. Brussel 1898, 31 pag., met wapenafb.
65352: Leopold, Daniel, uit Vindelico-Augustanu; Praeses: Roehrenseen, Christian - Dissertatio moralis de cognitione sui [...] Wittenberg Officina Meyeriana 1704
59091: Leopold, J.H., - Vijf Gedichten, Arethusa Pers Herber Blokland Baarn, 1980 1e druk. Nr. 44 van 75. Ingenaaid.
PR121287: Léopold Flameng (1831-1911), after Rembrandt (1606-1669) - Antique print I After Rembrandt, Rest on the flight to Egypt, published 1859, 1 p.
35567: Leopoldus, Daniel, uit Augsburg; Praeses: Schneemelcher, Johann Laurentius - Eudaimonologia [Grieks], sive dissertatio ethica de summo bono, fine philosophiae practicae [...] Wittenberg Johann Hakius 1602 [= 1702]
63375: Lepautre, Jean (1618-1682) - Landscape in ornamental cartouche.
27929: Lerius, TH. v. - Études sur les tendances de l'art chrétien exclusif, Brussel 1860, 44 pag. [Gebonden met:] Reponse du curé de Droogenbosch à maitre Th. van Lerius, advocat à Anvers, Brussel 1861, 32 pag. [ en met:] Eenige aenmerkingen over oude en huidige gotische autaren, door P.D.K., Antwerpen 1858, 32 pag [ en met:] Christelijke Tijdwijzer, 1 blad plano, half leren band.
46794: Leroi, Adriaan. - [Printed wishes 1894] Four calligraphed and decorated (relief print) wishes (wensen) for parents by Adriaan Leroi, d.d. Delft 1893-1894.
63986: Lesage, Hendrik (1885-1975) - Ets/Etchting: Oude Huizen/ Old Houses.
35587: Leschnertus, Joh. Godofr., uit Dahmens. Saxo.; Praeses: Schneider, Heinrich Gottlieb - Legis naturae indispensabilitatem [...] Wittenberg Literis Schulzianis 1705
1593: LESCURE, [M.H.F.CH.], VICOMTE DE - [Facsimile heraldry 1979] Armorial du Gévaudan. Facsimilé-reprint Marseille 1979, naar de uitgave Lyon 1929. Geb., 953 p. Met 19 p. met wapenafbeeldingen.
67180: Leth, Hendrik de. - Original copper engraving/Antique print/Originele kopergravure: : Reigersburg, uit het kabinet naer het Huis toe te zien (text in Dutch) and Vue de Reigersburg Cabinet vers la Maison.
PR120206: Hendrik de Leth (1703-1766) - [Cartography, antique print, handcolored etching] Plan de la HAYE / Platte Gront van s GRAVENHAGE, published 1740.
PR120266: Hendrik de Leth (1703-1766) - [Cartography, antique print, etching] Platte Gront van s GRAVENHAGE (plattegrond van Den Haag), published 1745.
PR120631: Hendrik de Leth (1703-1766) - [Antique print, cartography, handcolored etching] Nieuwe Caart van Kennemerland, published 1742.
PR120647: Hendrik de Leth (1703-1766) - [Antique print, etching] De stad Algiers, published ca. 1725-1747.
PR120725: Hendrik de Leth (1703-1766) - [Antique print, etching, 1749] Map of Spain and Portugal, published ca. 1749.
PR120726: Hendrik de Leth (1703-1766) - [Antique print, etching, 1749] Map of the Reign of Sweden, published ca. 1749.
PR120727: Hendrik de Leth (1703-1766) - [Antique print, etching, 1749] Map of the Reign of Denmark, published ca. 1749.
67179: Leth, Hendrik de. - Original copper engraving/Antique print/Originele kopergravure: : Reigersburg, op zijde nevens de stallinge te zien (text in Dutch) and La Maison de Reigersburg du Coté de l'Ecurie.
PR120951: Hendrik de Leth (1703-1766) - [Antique title page, 1729] Het zegenpralent Kennemerlant (tweede deel), published 1729, 1 p.
PR120983: Hendrik de Leth (1703-1766) - [Antique title page, 1730] Amoenitates philologico-medicae, published 1730, 1 p.
35767: Lette, Hubert Kornelis, uit Goedereede - Cholecysto-duodenostomie bij honden Utrecht Den Boer 1909
67429-1: Letzer, J.H. - Music, 1911, Bio-bibliographic Dictionary | Muzikaal Nederland. 1850-1910, Bio-Bibliographisch woordenboek, J.L. Beijers: Utrecht, 1911, 201 pp.
34915: Leu de Wilhem, Paulus Sebastianus le - Disputatio juridica inauguralis de possessione Leiden A. Elzevier 1710
61017: Johannes Leupenius - Het hooge heemraadschap van de Crimpenre Waard.
60146: Leurechon, Jean - [Mathematics] Het eerste[-derde] deel van de Mathematische Vermaecklyckheden. Te samen ghevoeght van verscheyden ghenuchlijcke ende boertige werck-stucken, (...) Getranslateert uyt het Fransch in Nederduytsche tale. Door Wynant van Westen, Mathem. ende Organist der Stadt Nieumegen. Den derden druck op nieus oversien en verbetert. Arnhem, Jacob van Biesen 1644.
32662: Levelt, Wilhelmus Henricus, uit Amsterdam - Bijdrage tot de kennis van de gamma-pyridine-derivaten. Academisch proefschrift [...] Amsterdam H.J. Paris 1827
52430: Lewald, A. - Atlas zur Kunde fremder Welttheile. 1838, Erster [und zweiter] Band, Stuttgart, Literatur Comptoir [1838].
ZZ90435-045: Lewe, E., signatory. - [Groningen, 1764] Extract uit het Register van de Acten en Resolutien der Ed. Mog. Heeren Gedeputeerde Staten Stadt en Lande, Martis den 7 Februarii 1764, No. 41, [1764], 7 pp.
31624: Lewe van Middelstum, Egbertus, uit Groningen - Specimen juridicum inaugurale historico-criticum ad partem I par. 47, leg. 2 dig. de origine juris [...] Groningen M. van Heijningen Bosch en Zoon 1829
ZZ90435-023: Lewe, E. J. - [Groningen, Baggeren, dredging] De Staten van stad Groningen en ommelanden doen te weeten. Dat wy by onze resolutie van den 20 December 1771. en daar op gevolgde publicatie en reglement in dato den 26 derzelve maand, het baggeren of ontgronden van veenlanden in het algemeen wel hebben toegestaan (...), [s.l., s.n. [1778], No. 57, 4 pp.
ZZ90435-065: Lewe, E. - [Groningen, tax, belasting, 1795] Ordonnantie op de heffinge van den vyf en twintigsten penning in de Provincie van stad Groningen en Ommelanden, van den 4 Sept. 1795, by Jacob Bolt, Te Groningen [1795], 18 pp.
ZZ90435-062: Lewe, E. - [Groningen, tax, belasting, 1793] Ordonnantie op de heffinge van tweemaal den een honderdsten en dus den vyftigsten penning, tot afweering van den Vyand, gearresteert den 8 Augustus 1793, by Jacob Bolt, Te Groningen, 1793, 24 pp.
ZZ90435-022: Lewe, E. J. - [Groningen, Baggeren, dredging [1784]] Erf-Stadhouder mitsgaders gedeputeerde Staten van stad Groningen en ommelanden, doen te weeten. Naardien de Edele Mogende Heren Staten van Stad en Lande, op hunne vergaderinge van den 27 may jongst, onder anderen, hebben goedgevonden, ter nadere interpretatie en elucidatie van de bevorens gestelde ordres, en gemaakte reglementen op het verbaggelen van landerijen in deze provincie (...), No. 64, [s.l., s.n. [1784], 3 pp.
ZZ90435-041: Lewe, E., signatory. - [Groningen [1788]] Extract uit het Register van de Acten en Resolutien der Edele Mogende Heeren Gedeputeerde Staten Groningen en Ommelanden, Mercurii den 3 December 1788, No. 73, [s.l, s.n. [1788], 3 pp.
ZZ90435-019: Lewe, E. J. - [Groningen, Belasting, Tax [1786]] Erf-Stadhouder mitsgaders gedeputeerde Staten van stad Groningen en ommelanden, doen te weeten. Hoe de Edele Mogende Heeren Staten dezer provincie, ten voordeele van de inlandsche leer-loijeryen, op derzelver vergaderinge van den 10 dezer, hebben goedgevonden en gersolveert, dat van de natte huiden, uit het Westerwoldsche, of verders van buiten in deze provincie wordende ingevoert (...), No. 66, [s.l., s.n. [1786], 2 pp.
ZZ90435-042: Lewe, E. - [Groningen, Military, 1790] Erfstadhouder mitsgaders gedeputeerde Staten van Stad Groningen en Ommelanden, doen te weeten, No. 77, 1790, 3 pp.
ZZ90435-061: Lewe, E. - [Batavian Republic, Groningen, 1796] Vryheid, Gelykheid, De Repræsentanten (repreasentanten) van het Volk van Stad en Lande aan allen, die geene, welke deze zullen zien en horen lezen, Heil en Broederschap, [s.l, s.n., [1796]], 7 pp.
PR120430: after Lucas van Leyden (ca. 1494-1533) - [Antique print, etching, after 1520] The beggars family, Uylenspiegel (Tijl Uilenspiegel), published after 1520, 1 p.
60381: after Lucas van Leyden (ca. 1494-1533) - [Modern print, engraving] Christ before Annas (1521), published ca. 1900, 1 p.
50886: Leyden, Jan van [Johannes a Leydis] - Kronyk van Egmond of Jaarboeken der vorstelyke abten van Egmond (...) vertaald door Korn. van Herk, overgezien (...) door Gerard Kempher. Alkmaar, S. v. Hoolwerf, 1732.
60681: Jan Harmensz. Muller (1571-1628) after Lucas van Leyden (1494-1533) - [Antique print, engraving] after L.v. Leyden, The Passion: The Resurrection (Verrijzenis). Devotieprent. 19th century (?), J.H. Muller, 1 p.
24783: Jan Harmensz. Muller (1571-1628) after Lucas van Leyden (1494-1533) - [Antique print, engraving, ca. 1650] The Passion / De Passie [Complete set van 14 devotieprenten], ca. 1650, 14 pp.
42208: Leydis, Johannes à - Chronicon Egmundanum seu Annales Regalium abbatum Egmundensium, ed. A. Matthaeus. Leiden, Haaring, 1692.
42490: Leydis, Johannis a / A. Matthaeus (ed.) - Chronicon Egmundanum seu Annales regialum abbatum Egmundensium. Leiden, F. Haaring, 1692.
60233: Leys, (Baron) Hendrik (Belgian, 1815-1869) - [Antique drawing, made before 1869] View of a crowded 17th-century tavern (Scene bij 17e eeuwse kroeg, herberg), made before 1869, 1 p.
31628: Lezwijn, Paulus Claudius, uit Leiden - Dissertatio juridica inauguralis, continens annotationem ad tit. IX. lib. III cod. de re jud. in caus. civ. [...] Leiden C.C. van der Hoek 1846
66480: Een gewezen liberaal, - Iets over de voorgenomen verscherping der wet op de Nationale Militie, t.o.der plaatsvervanging en nummerverwisseling, Breda Eduard van Wees [1875], 26 pp.
23699: Liebaers, H. ( inl.) - De vijfhonderdste verjaring van de boekdrukkunst in de Nederlanden. Catalogus, Brusssel 1973, 585 apg., geïll.
65334: Lieberichius, Johannes Georgius Benignus, uit Schwobaco-Onoldinus; Praeses: Feuerlin, Jacob Wilhelm - Dissertatio historica-philosophica jus naturae Socratis delineans [...] Altdorf Magnus Daniel Meyer 1719
38359: Liebrecht, H - Enkele overleveringen en gebruiken van Belgische Folklore, Brussel , Cote D'Or, 1940. Plaatjes-album, 120 pag., geb. Mist een aantal van de kleine plaatjes.
55010: Liebtrew von Schalckhausen, Virginius - Jungfraw-Spiegel, das ist eigentlicher bericht von der natur und eigenschaft, zufallen, freyheiten und rechten, auch unterschiedlichen Kennzeichen und sitten sowol der reinen und warhaffeigen als befleckten und geschwachten Jungfrawen. Facsimile, Dresden, z. j. [ca. 1910], naar het origineel uit 1627.
ZZ90159: Liederkerke, van Maurits. - Van het oog geen kwaad by Maurits van Liedekerke, Stichting Dimensie 1981, 59 pp.
51052: Liefhebber, een - Een historiesch verhaal van veele en nooit meer gehoorde voorvallen die geschiet zyn in verscheide harde winters, inzonderheid van den jaare 1709 en 1740. Amsterdam, v. Huyssteen en v. Esveldt, [1740].
PR120555-1: Lier - [2 Coloured lithography's, 2 gekleurde lithografien, The Hague] Hotel dit de Hope, Voorhout, Paardenmarkt, Marché aux Chevaux, Panorama Korte Voorhout, 1 p., published 1833
59795: Lier, I.C. van. - Mr. J. Loudon en zijn bestuur, geschetst. Batavia & Utrecht, 1875.
ZZ90311-14: Lier Schmidt, C.C.V. van. - Wat is er op 27 juni 1945 in de Groote Kerk te Den Haag gebeurd? 's-Gravenhage 1945, 16 pp.
PR120352: Abraham Lutma (1624-1669) after Jan Lievens (1607-1674) - [Antique print, engraving]Portrait print of architect IACOBUS Á CAMPEN ( Portretprent van architect Jacob van Campen), published in 1661.
PR120422: Jan Lievens (1607-1674) - [Antique portrait print, portretprent, engraving] JOOST VAN DEN VONDEL, published 1727.
43059: Lignac, P. de - Natuurkundige beschouwing van den man en de vrouw, in den huwelijken staet, vertaald uit het Frans door P.L[euter]. 2 delen, Rotterdam, H. Beman / Bennet en Hake, 1772.
8834: Lijfeigene - De lijfeigene, en Mijn uitstapje naar Zwitserland, twee verhalen. Vertaald uit het Duits. Haarlem, Erven F. Bohn, 1842.
8838: Lijnslager, Philip Frederik (vert.); Louis Sébastien Mercier - Zoé, tooneelspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1785.
8839: Lijnslager, Philip Frederik - De vlucht van Eneas, of De dood van Dido, treurspel in straatliedjes. 2e druk. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1792.
4593: Lijst - `Lijst van familieleden'. Vereeniging Familie Salm, 1952, 1962, 1977. 3 stuks, à 22 p.
32892: Lille, Christiaan Everhard de - Sermo academicus de commendanda animi tranquillitate uno omnium firmissimo præstantissimoque longae vitae præsidio [...] Franeker Willem Coulon 1763
4962: Limburg Brouwer, Petrus van. - Mythology 1832 I Proeve over de zedelijke schoonheid der poëzij van Sophocles, Groningen, W. van Boekeren, 1832, 254 pp.
8841: Limburg Brouwer, Petrus van. - 2 parts in 1 volume, complete 1833 I Proeve over de zedelijke schoonheid der poëzij van Euripides. Groningen, W. van Boekeren, 1833. [Together with] Proeve over de zedelijke schoonheid der poëzij van Eschylus (Aeschylus). Amsterdam, Pieter Meijer Warnars, 1827.
8846: Limburg Brouwer, Petrus van - Het leesgezelschap te Diepenbeek. Groningen, W. van Boekeren, 1847.
34933: Limburg Stirum, Otto Jan Herbert van, uit Utrecht - De bevoegdheid van den ingezetene om namens de gemeente te procederen Leiden Somerwil 1880
34117: Limburg Stirum, Thomas Henricus van, geb. in Pembroke, Frisius nobilis - Dissertatio juridica inauguralis, selectas quaestiones exhibens ex loco de testibus in causis criminalibus [...] Utrecht Joh. Altheer 1825
33156: Limburg Stirum, Hendrik van, uit Frankrijk. - Stellingen [...] Leiden P. Somerwil 1871
4169: Timothy Schroder Limited - 2 Silver catalogues I Timothy Schroder Limited, Fine silver and works of art, october 1989, october 1990, 47 + 48 pp. With pricelist and letter to Karel Citroen.
PR120774: Emil Limmer (1854-1931) - [Antique print, Drinking, dranken, wood engraving] Scenes in different inns, published 1885.
33563: Lind, Johannes Jacobus, uit Kaap de Goede Hoop - Dissertatio juridica inauguralis ad titulum digestorum qui est de aleatoribus [...] Leiden Wed. M. Cyfveer, Jz 1816
65065: Linde, Jan van der (1864-1945) - The church tower of Amersfoort (Kerktoren in Amersfoort).
34445: Lindeboom, L. - Blijf in het woord van God Heusden A. Gezelle Meerburg 1888
5213: Lindemans, Leo - Voorouderstafel van koning Boudewijn ... tot in de veertiende generatie, met medewerkging van P. v. Osselaer, José Verheecke, Brussel 1991, ongepagineerd. Exemplaar met veel aanvullingen in handschrift.
54532: Linden, J. van der - Verhandeling over de judicieele practijcq of form van procedeeren voor de hoven van justitie in Holland gebruikelyk. 2 delen, Leiden, Honkoop, 1794-1798.
53361: Linden, G.M. van der, e.a. - Pleitredenen door mrs. Gijsb. M. van der Linden, F.C. Donker Curtius en J. Faber van Riemsdijk, advocaten te 's-Gravenhage, gehouden voor den Hoogen Raad der Nederlanden op 15, 20 September, 11, 18 en 25 October 1854, in de zaak van H.P. Hoevenaar, administrateur van de suikerfabrijk Pangkah, residentie Tagal, als gemachtigde van E.A. van Vloten, appelant van een vonnis gewezen door het Hoog-gerechtshof van Nederlandsch Indië..
43483: Lindenhout, J. van 't (red.) - Te huis. Geillustreerd tijdschrift voor het volk. 3e jaargang, Nijmegen 1877. Folio, 192 pag., gebonden in half linnen band uit de tijd.
15521: Lindley, Percey (ed.) - [Travel book The Netherlands] Walks in Holland, cycling, boating, by rail, and on foot. Londen: [Great Eastern Railway Company], [1889],64 pp. Illustrated.
30887: Linn, J.B. a.o. - Pennsylvania Archives. Second series, reprinted, vol. VIII and IX, Harrisburg 1896, 804 + 818 pag.: Record of Pennsylvania marriages prior to 1810. Two volumnes in damaged bindings, but complete.
35733: Lint, Willem de, uit Zevenbergen - De diagnostische waarde van het eiwit-etterquotient in urine Leiden IJdo 1897
36707: Lint, J.G. de - De herleving van de geschiedenis der geneeskunde Gorinchem J. Noorduyn 1924
60679: Pieter de Bailliu (1613-1660) after Peter van Lint (1609-1690) - [Antique print, engraving] S. Helena discovering the real Cross, P. de Bailliu, published ca. 1680, 1 p.
34327: Lintelo de Geer, Bartholdus Jacobus, uit Utrecht - Disputatio historico juridica qua novella CXVIII ex jure pristino explicatur [...] Utrecht Kemink en Zoon 1841
33655: Lintelo de Geer, Bartholdus Jacobus - Fatorum academiae Rheno-traiectinae narratio [...]
60935: Lion, J.M.; VAN DER DOES DE WILLEBOIS - Coat-of-arms of the Van der Does de Willebois family and their motto: Non Deficiam.
66525: Lion, Izaak Jacob (1821-1873). - Wespen op het gebied van Staatkunde, Wetenschap en Kunst, Tiel, H.C.A. Campagne 1858, 376 pp. Aflevering 1-10 (alles wat verscheen).
32428: Lipold, Johann Christoph - Tractatus juridicus: De condictione indebiti [...] Berlin Rupert Völckers 1666
33433: Lis, Gualterus van, uit Rotterdam - Dissertatio medica inauguralis, de aloë [...] Utrecht Joannes Broedelet 1745
22729: LISMAN - [Design drawing 1922] Ontwerptekening voor oorkonde voor Mr. J.Ae.A. Lisman, dd. 1922, voor zijn penningmeesterschap voor Christelijke Scholen te Den Haag, 1897-1922.
ZZ90405-026: Lissa, G. van. - [Germany, Berlin, [1907]] Twee weken te Berlijn, Brusse’s Reisgidsen No. 1., geillustreerde gids voor berlijn met een kaart en een spoorwegkaartje, W. L. & J. Brusse, Rotterdam [1907], 132 pp.
43161: Lithgow [Lithgouw], William - Willem Lithgouws 19 jaarige lant-reyse uyt Schotlant naer de vermaerde koninckrijcken Europa, Asia en Africa, voltrocken in drie dier-gekochte voyagien. Amsterdam, J. Benjamin, 1652. [Colophon: J.J. Bouman, 1652].
66890: Littooij A. - Het Leger des Heils, Middelburg, F.P. d'Huij 1889, 36 pp.
66489: Litzau, J.G. - De dood van Albrecht Beiling : of Trouw aan het gegeven woord, en huwelijksliefde : rederijkers-zinnespel door J.G. Litzau (gedrukt voor rekening van den schrijver), Rotterdam Mensing & Van Westreenen 1846, First edition, 30 pp. TOGETHER with Drie tafereelen uit de Belgering en het ontzet der Stad Leiden in 1574, Rotterdam Mensing & Van Westreenen 1846, 48 pp AND Het omgestorte Zoutvat. Rederijkers-zinnespel door J.G> Litzau, Rotteram 1847, 34 pp.
ZZ90352-41: Litzau, Jacob Gabriel - [Rotterdam] De luidende St. Laurens Klok, een berijmd verhaal van de voornaamste gebeurtenissen der Stad Rotterdam, C. W. van Belle, Rotterdam, 40 pp.
BB110119: Livius Patavinus, Titus ; Ryer, P. du (vert.) - Classical literature 1700 I Livius: Les decades de Tite-Live. Avec les supplemens de J. Freinshemius [...] Amsterdam, A. van Hoogenhuysen, 1700 [Complete set of 8 volumes).
67506: Lloyd, Rosemary. - Literature 1981 I Baudelaire's literary criticism, Cambridge University Press Cambridge 1981, 338 pp.
30577: Löb, Kurt - De onbekende Jan Sluijters. Boekgrafiek, oorlogsprenten, affiches, postzegels. Utrecht 1968, 110 pag., geïll.
34615: Loches, J. G. de, uit Rotterdam - XXII. theses juridicae. 1790
23845: Lochner, G.W.C. - Solennia anniversaria in Gymnasio regio Norimbergensi, Neurenberg 1841, 10 + 24 pag., orig. papieren omslag.
60965: Michiel van Lochom (1601-1647) - [antique print, engraving] The Annunciation. ca. 1640.
34119: Lockhorst van Vryenhoeven, Didericus van, uit Rotterdam - Dissertatio juridica inauguralis de praescriptione [...] Leiden Wed. M. Cyfveer, Jz 1820
8862: Lodensteyn, Jodocus van - Uytspanningen, behelzende eenige stigtelyke liederen en andere gedigten. Verdeeld in vier deelen, met een aanhangzel. 15e druk. Als mede tot gemak der zang-meesteren hier by gevoegt een onderrigting, tot gebruyk der geener die de op-gemelde liederen, op de instrumente willen leeren speelen. Amsterdam, Joannes Kannewet, 1769.
8860: Lodensteyn, Jodocus van - Uytspanningen, behelzende eenige stigtelyke liederen en andere gedigten. Verdeeld in vier deelen, met een aanhangzel. 13e druk. Als mede tot gemak der zang-meesteren hier by gevoegt een onderrigting, tot gebruyk der geener die de op-gemelde liederen, op de instrumente willen leeren speelen. Amsterdam, Joannes Kannewet, 1752.
22345: LODEWIJK NAPOLEON, GORINCHEM, VAN MAAREN - [Printed publication with handwritten text 1809] Lodewijk Napoleon. Verklaring van Venia Aetatis (meerderjarigheid) voor Hendrik van Maaren Hendriksz, geboren en wonende te Gorinchem, bijna 22 jaar oud, getekend ‘t Loo 23 hooimaand 1809 door Lodewijk Napoleon. Met de originele handtekeningen van “Lodewijk” en Alex. van Hugenpoth tot Aerdt. Groot blad perkament, deels gedrukt, zegel verloren.
7783: LODGE, E. - [Geneology] The peerage of the British Empire [....] to which is added the Baronetage, 15th edition.
23435: Lodge, Edmund - [Geneology United Kingdom] The peerage of the British empire, to which is added the Baronetage, 26e ed., Londen 1857, hardcover.
32012: Loeff, Cornelius, uit Zwolle - Dissertatio exegetico-theologica de Jesu Christo, divinam suam legationem vindicante [...] Utrecht Kemink en Zoon 1858
36501: Loeff, Gerrit Michiel Cornelis, uit Zwolle - De Nederlandsche kerkgeschiedschrijver Geeraardt Brandt Utrecht Kemink 1864
36027: Loenen, Dirk, uit Loosdrecht - Het conservatief-aristocratisch karakter van Plato's staatsphilosophie Leiden Van Doesburgh 1923
34247: Loenen, Janus Everardus van, uit Utrecht - Disquisitio historico-juridica inauguralis de testium fide in inquisitione praevia criminali jurejurando firmanda [...] Utrecht C. Bielevelt 1846
47050: Logerot, - Paris et ses environs, dans un rayon de dix kilometres, Paris, Logerot, [1865].
47070: Logerot (red.), - Indicateur instantane. Plan de Paris, Systeme Acklin, brevete S.G.D.G. Paris, Logerot [ca.1850?].
66111: Lohman, Willem Carel. - Opmerkingen over de leggers der wegen door W.C. Lohman, Groningen gebroeders Hoitsema, 1886, 104 pp.
32598: Lohman, Scato, uit Groningen - Dissertatio juridica inauguralis de arbitrio judicis generatim, maxime secundum jus nostrum poenale hodiernum [...] Groningen P.S. Barghoorn 1834
31878: Lohman Janssonius, Johan, uit Usquert - Dissertatio juridica inauguralis de origine bonorum possessionis [...] Groningen P. van Wicheren, Hz. 1859
ZZ90311-70: Löhnis, F.B. - [History The Hague, Haagse Bos, 1898] Het Haagsche Bosch, met een kaartje, Rapport van de Commissie in zake het onderhoud van het Haagsche Bosch gelezen in de Vergadering van Werkende Leden van de Vereeniging “die Haghe” op Donderdag 13 Januari 1898, Mouton & Co, ’s-Gravenhage, 1898, 30 pp.
30957: Lohr, R. en J.P. van Dooren - Protokolle der Niederlandisch-Reformierten Gemeinde in Köln von 1651-1803 I ( 1651-1677 ) und II ( 1677-1803 ). Köln 1971, 358 + 445 pag. [ Inventare Nichtstaatlicher archive 12 + 13 ], geb.
67428: Löhr, J.A.C. - Colonial History, 1818-1819, Ethnology | Die Länder und Völker der Erde oder vollständige Beschreibung aller fünf Erdtheile und deren Bewohner, G. Fleischer, Leipzig, 1818-1819, 4 volumes.
44013: Lohr, J.A.C.; - Nuttig en aangenaam onderhoud toegewijd aan vlijtige kinderen. Naar het hoogduitsch van J.A.C. Lohr, Haarlem, Bohn [ca. 1832], 4+191+(1) pag. Origineel bedrukt karton omslag, geïllustreerd met 4 gravures van D. Veelwaard naar J. van Meurs.
62041: Lokhorst, Jan van (1837-after 1890). - The Wittevrouwenpoort Utrecht The Netherlands, seen from the city, on foot a few passers-by on the sidewalk.
27953: Loman, J.C. e.a. (?) - Overzigt wegens de handelingen der evangeliesche Lutherse Synode 1819-1843, Amsterdam, Ellerman, 1844, 6 + 303 pag., orig. karton.
15523: Lombard de Langres, [Vincent] - Mémoires anecdotiques pour servir à l’histoire de la Révolution Française. 2 delen. Parijs: Ladvocat, 1823.
53595: Lombroso, Cesare - Le crime, causes et remèdes. Avec un appendice sur les progres de l'anthropologie criminelle pendant les annees 1895-1898. Parijs, 1899.
34825: Loncq, Gozewini Jani, uit Rotterdam - Commentatio qua respondetur ad quaestionem ab ordine medicorum in academia Groninganae 1831
33619: Loncq, Gozewinus Janus - Oratio de patria medicina, cum servandis, tum etiam tuendis, nec minus amplificandis universitatibus publici commodi causa et vindicanda et vero perficienda [...] [z.p.] [z.n.] 1863
66532: [London] St. Paul in London - Optica print/Opticaprent: [London] St. Paul in London, ca 1750-1800, 1 p.
42282: Long, I. le / J.B. Schupp - Economics, Populist Orations, J.B. Schupp, 1716 | Konst om geldt te winnen, als meede J.B. Schuppius konst om ryk te werden. By deeze geldtgebrekkelyke tyden seer nut en dienstig. Het eerste beschreven en 't laaste uyt het Hoogduytsch vertaalt door I. le Long. Amsterdam, A. v. Damme en J. Ratelband, 1717.
54728: Lonius A.F., C. [= J.W. Claus van Laar] - Den bedrieger bedroogen of den gevangen smous. Zynde een verhaal (...) raakende het leeven en bedryf van een beruchten ryken gevangen smous (...) boertende beschreeven in zes t'samenspraaken. 3e druk, Amsterdam, P. Aldewerelt, 1737.
66953: Loo, Jacob van (1614-1670) - [Original etchings] Ornament prints/Decoratieve ornament prenten met vogels etc., ca 1600-1650.
22395: LOOIJEN, DE JONG - [Manuscript, Letter] Brief van Cornelis Looijen aan A. de Jong Gzn, dd. ‘s Gravenhage 1831, betreffende een artikel voor het “Jaarboekje”, manuscript, 4°, 1 p.
ZZ90440-20: Looijen, A. A. - [Noord-Beveland, Zeeland] Noord-Bevelands verlossing van het Fransche juk, in 1813 dankbaar herdacht, toespraak naar aanleiding van Jozua 23 vs. 3b. Gehouden op 13 December 1863 te Wissenkerke, Door A. A. Looijen, H. C. A. Thieme, Nijmegen, 1864, 22 pp.
47325: Looman, T.M. / miss. Tucker, - Abbeo Koeta, of de dageraad tusschen de keerkringen. Eene schets van het ontstaan en den vooruitgang der zending in Yorriba. Uit het Engels door T.M. Looman, Amsterdam, Hoveker 1860, gebonden in linnenband (boekblok los).
32510: Loon, Jan Willem van, uit Amsterdam - Dissertatio iuridica inauguralis, de reservatione mentali [...] Groningen Petrus Doekema 1788
31405: Loon, Gerard van - Historisch bewys dat het graafschap van Holland... altijd een leen des Duytschen Ryks geweest is, P.v.d.Eyk , Leiden 1748, ca. 750 pag., geb. in half leer. Mooi exemplaar.
38991: Loon, Gerard van - Beknopte verhandeling van de week- en jaarmarkten, midsgaders van de kermissen in Holland, Leiden v.d. Eyck, 1743, ( 20 ) + 96 pag., gebonden in half leer.
1623: LOON, GERARD VAN - [Dutch History, Ridderschappen] Beschrijving der aloude regeeringwyze (regeeringwijze) van Holland. 5 parts in 6 volumes. Leiden 1744-1750, 284, 306, 348, 400, 713 pp.
42824: Loon, Gerard van - Beknopte verhandeling van de week- en jaarmarkten, midsgaders van de kermissen in Holland. Leiden, v.d. Eyck, 1743.
54112: Loon Jz , J. van - Frieslands slikgeldmiljoenen aan hunne bestemming onthouden, eene grove onwaarheid. Open brief van J. van Loon Jz., lid Ged. Staten van Friesland [...] aan D. van Konijnenburg, controleur van de directe belastingen [...]. Leeuwarden, Eekhoff, 1892.
53599: Loon, A.J. van [= M.J. Lelyvelt] - Nieuwe tooneelen uit het strafregt. Eerste [en tweede] verzameling. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1842.
55487: Loon, Sophia van [= W.N. Peijpers] - Misdaad en boete. Verhalen uit de lijfstraffelijke regtspleging. Amsterdam, Allart en v.d. Made, 1857.
46941: Loos, J.C. v.d., - Geschiedenis van het Seminarie Warmond tot 1853, Deel 48 van de Bijdragen voor de geschiedenis van het Bisdom van Haarlem, 1932, 622 pag., geïll.
23923: Loos-Haaxman, J. de - De landsverzameling schilderijen in Batavia, alleen deel 2, Leiden 1941, 128 pag., geïll., geb.
8902: Loosjes Pz, Adriaan - Het leven van Hillegonda Buisman, eene Hollandsche familie-geschiedenis uit de zeventiende eeuw. 2e druk. Haarlem, Wed. A. Loosjes Pz., 1825. [4 volumes]
15529: Loosjes Pzn., A. - Katwijks zomertogtje. Haarlem: A. Loosjes Pzn, 1805.
53601: Loosjes, C., - Bijdrage tot de studie van de criminaliteit der vrouw. Haarlem, Erven Loosjes, 1894. Dissertatie Universiteit van Amsterdam.
42276: Loosjes, A. en P. Loosjes Az. - Beschrijving van de Zaanlandsche dorpen. Haarlem, 1794.
42212: Loosjes, A. en P. Loosjes Azn - [Topography Zaanstreek, 1794] Beschrijving van de Zaanlandsche dorpen. Haarlem, Bohn en Loosjes, 1794, 24+26+322 pp.
8878: Loosjes Pz, Adriaan - Huig de Groot en Maria van Reigersbergen. Haarlem, Adriaan Loosjes Pz., 1794.
8888: Loosjes Pz, Adriaan - Huig de Groots tweede ballingschap of Vlugt uit Amsterdam, tooneelspel, gevolgd door een lofdicht op Huig de Groot. Haarlem, Adriaan Loosjes Pz., 1808.
8886: Loosjes Pz, Adriaan - Historie van mejufvrouw Susanna Bronkhorst. 2e druk. Haarlem, Wed. Adriaan Loosjes Pz., 1828. [6 delen]
15525: Loosjes Pzn., A. - Het Hout of boschgedachten in zes bespiegelingen. Haarlem: [A. Loosjes Pzn.], 1793.
BB001: Loosjes Pz, Adriaan. - Hollands arkadia of wandelingen in de omstreken van Haarlem. Haarlem, Adriaan Loosjes Pz, 1804[-1805]. [3 stukken met doorlopende katernsignering en paginering in 1 band]
8903: Loosjes Pz, Adriaan - Het leven van Robbert Hellemans. Eene Hollandsche familiegeschiedenis uit het laatst gedeelte der zeventiende eeuw. Haarlem, Adriaan Loosjes Pz., 1815. [4 delen]
8913: Loosjes, Vincent - Nieuwe zedekundige uitspanningen. Haarlem, Wed. A. Loosjes Pz., 1824.
8877: Loosjes Pz, Adriaan - Het Hout of Boschgedachten in zes bespiegelingen. Haarlem, A. Loosjes Pzn., 1793.
8918: Loots, Cornelis (vert.); August von Kotzebue - Armoede en grootheid. Tooneelspel. Vertaald uit het Duits. 3e druk. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1799.
8919: Loots, Cornelis (vert.); August von Kotzebue - Armoede en grootheid. Tooneelspel. Vertaald uit het Duits. 4e druk. Amsterdam, Abraham Mars 1822, 109 [4] pp.
4963: Loots, Cornelis. - Theatre 1822 I Armoede en Grootheid, Tooneelspel naar het hoogduitsch van August von Kotzebue, door Cornelis Loots, vierde druk, Amsterdam Abrham Mars 1822, 109 pp. Proeve over de zedelijke schoonheid der poëzij van Sophocles, Groningen, W. van Boekeren, 1832, 254 pp. (Copy)
8914: Loots, Cornelis - Dichtstuk ter gelegenheid van het tweede eeuwgetijde der beurs van Amsterdam. Amsterdam, Jacobus Ruys, 1813.
8916: Loots, Cornelis - De mensch, in drie zangen. Amsterdam, Johannes van der Hey, 1819.
23195: LOOY, JACOB VAN - Getekende kwartierstaat van Jacobus van Looy (1855-1930), schilder en schrijver te Haarlem. Groot blad met kalligrafie en tekening van boom in kleur, 40x50 cm.
30661: Looy, J. van - Reizen, extracten van 6 artikelen in Elsevier's geïllustreerd maandschrift jrg. 1906, geïll.
22883: LOPPERSUM, URSEM, LOMMERT - [Album amicorum, Album of verses, Poesiealbum] Poesie album van Aafke Lommert, 1892-1897 te Loppersum, ca. 40 bijdragen.
35847: Lorch, Frans Carel Hendrik, uit Samarang - Stellingen ..... Leiden Somerwil 1874
PR120971: after or by Melchior Lorck (1526/27-after 1583) [?] - [Antique titlepage, 1604] Ivlii Clarii Patritii Alexandrini... opera omnia..., published 1604, 1 p.
37659: Lord, R.T. - Handbuch für Musterzeichner der textielindustrie, bearbeited von F. Lieb, Wien 1900, 238 pag., hardback, ill. [ Library stamps ]
34517: Lorentz, Theodoor, uit Soemberketempa - Eenige opmerkingen over art. 84 gemeentewet Leiden Somerwil 1887
1629: LORENZ, OTTOKAR - [German geneology handbook] Lehrbuch der gesammten wissenschaftlichen Genealogie. Stammbaum und Ahnentafel in ihrer geschichtlichen, sociologischen und naturwissenschaftlichen Bedeutung. Berlijn 1898. Geb., geïll., 490 p.
37557: Lorm, J.R. de - Amsterdams goud en zilver, Zwolle 1999, 560 pag., geb., geïll., met stofomslag.
65844: Claude Lorrain (1600-1682) - [Antique print, etching] Shepherd and Shepherdess in a landscape/Schaapsherder en herderin in een landschap, published ca 1650-1680.
65157: in the style of Claude Lorrain (1600-1682) - [Antique drawing] Campo Vaccino in Rome (Tekening van Forum Romanum in Rome), ca. 1650/80.
32648: Los, Janus, uit Nieuw-Beyerland - Dissertatio juridica inauguralis, de oppositione tertii [...] Leiden C.C. van der Hoek 1837
35389: Losecaat Vermeer, F.H. en J.E. Boddaert - Boekje Promotiepartij van Mr F.H. Losecaat Vermeer en Mr J.E. Boddaert Utrecht Anth. Grolman 1885.
56125: Lossius, K.F., - Tafereelen uit het daaglijksche leven, benevens eenige spreekwoorden als tooneelstukjes voor de jeugd bewerkt, door den schrijver van Gumal en Lina, Amsterdam, v. Vliet, 1802.
8922: Lossius, Kaspar Friedrich - Gumal en Lina, eene geschiedenis tot nut en vermaak der jeugd; inzonderheid dienende om haar de eerste en voornaamste grondwaarheden van den godsdienst in te prenten. 4e druk. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Van Vliet en Van der Hey, 1822. [3 delen]
36935: Lostalot, A. de - Les arts du bois. Dessins et modeles, album comprenant 175 gravures, 3e ed. Paris, Rouam, [ 1891 ? ], 144 pag., geïll., geb. in rood linnen
7803-1: Lotergering, Ad. - Egodocument 2018 I Een Amsterdamse kinderemigrant in Zuid-Afrika, 1858-1870, de autobiografie van Gerrit Lotgering (1844-1928) editie Fred Lotgering, Panchaud Amsterdam 2018, 178 pp.
22989: LOTERIJ, 's LANDS WEERBAARHEID - [lottery lot 1871] Lot ad ƒ 2,50 in de loterij t.b.v. de Vereeniging tot Bevordering van 's Lands Weerbaarheid, d.d. 1871, gedrukt, 8°, 2 p.
33567: Loth, Lambertus Ghislenius, uit Marchio-Pontanus - Collatio titulorum de tutelis, jure gallico et jure belgico recentiori; dissertatio inauguralis juridica [...] Leuven G. Cuelens 1825
55679: Lotharius, Christianus Egidius - Dit merkwaardig geschrift is door den drost Aluwe, gewezene generaal in Italien van daar tot Oostvriesland (zynde zyn vader land) overgebragt. Voorzeggingen. Alom by de meeste boekverkoopers te bekoomen. Z. pl., z. j. [waarschijnlijk 17e eeuws].
35075: Lotsij, Johannes Servatius, uit Dordrecht - Dissertatio juridica inauguralis continens quaedam de nullitatibus Dordrecht Blusse en Van Braam 1832
65898: Lotter, Tobias Conrad (1717-1777) after Seutter, Albrecht (1722-1762) - [Handcolored engraving/Handgkleurde gravure] Flandria maximus et pulcherrimus Europae Comitat.../Vlaanderen met Brugge en Gent.
34431: Loudon, James, uit Batavia - Aanteekeningen op artikel 22 van het Wetboek van Koophandel Leiden Somerwil 1880
60857: Philippus Louijssen - [Nieuwjaarswensch / New Year Wishes, Wish card, 1646] Louijssen. Ik wensch VE: bij desen mijn Vader en Moeder... [New Year's card] 1646, 1 p.
42484: Louis XVIII, Roi de France - Relation d'un voyage a Bruxelles et a Coblentz (1791). Paris, Delongchamps, 1823.
42258: Louise B.B. [= Louise de Neve] - De jeugd onzer koningin. Rotterdam, Nijgh & van Ditmar, 1891.
36505: Louter, J. de - Staat en maatschappij Utrecht Van Druten
31305: Louter Az., L. - Wereldwijde Louter genealogie. Deel II: Eerste Noord- Hollandtak, z.pl., 2001, 286 pag., geb., geïll.
67044: Loutherbourg, Philippe Jacques de (1740-1812) - Original etching/ets: Man drinking beer/Bierdrinkende man, ca 1755-1771.
67042: Philippe Jacques de Loutherbourg (1740-1812) - [Antique title page, ca. 1755/71] Man smoking a pipe / Titelprent met pijprokende man [Seconde suite des Figures...], published ca. 1755-1771, 1 p.
67043: Loutherbourg, Philippe Jacques de (1740-1812) - Original etching/ets: Man smoking a pipe/Pijprokende man, ca 1755-1771.
55894: Louvel, Ren. - Traite de chastete. Annexes aux mysteres du confessionnal. Le livre secret des pretres (...). Z. pl., Satanas, [ca. 1880].
14559: Louw, R.G. en J.C. van Blaaderen - Genealogie van de geslachten van Bla(a)deren.
PR120351: Pieter Louw (1725-1800) - [Antique portrait print, mezzotint] Portrait print of art collector and engraver Hendrik Busserus (1701-1781), published ca. 1761.
56981: Louw, O., e.a.; - Wouda uit Krommeniedijk, Schoorl 2003, 392 pag., geb., geïll.
67454: Louw, N. P. van Wyk - [First Edition] Blomme vir die Winter, 'n Hoorspel, Human & Rousseau Uitgewers, Kaapstad 1974, 30 pp.
ZZ90147: Louw, W.E.G. - [FIRST EDITION] Adam en andere gedigte deur W.E.G. Louw, Constantia Johannesberg, AAM Stols 's-Gravenhage 1949, 32 pp.
ZZ90204: Louw, W.E.G. - Opvlugte en Opdragte by W.E.G. Louw, Tafelberg-Uitgewers Kaapstad 1980, 34 pp.
50603: Louwerse, P., - Geillustreerd Verjaardag-Album met bijschriften van P. Louwerse, Zutphen, Schillemans [1883], (28) pag., geïll. met houtgravures.
50675: Louwerse, P. (red.), - De kinderwereld. Geillustreerd tijdschrift voor jongens en meisjes, 7e jaargang, 4 deeltjes in 1 band, Zutphen, Schillemans, 1900, geïll.
60769: Louys, Jacob (1620-ca. 1673) after Both, Andries (1611/12-1642) - Antique Engraving with some Etching, Signed - The Chestnut Merchant - J. Louys, published before 1673, 1 p.
52620: Lubach, D. e.a., - Natuurlijke historie van Nederland. Complete set, containing: [1] D. Lubach, De bewoners van Nederland (Haarlem, A.C. Kruseman, 1863); [2] W.C.H. Staring, De bodem van Nederland. 2 vols. (Haarlem, A.C. Kruseman, 1856); [3] C.A.J.A. Oudemans, De flora van Nederland ten behoeve van het algemeen beschreven. 3 vols. and atlas volume (Haarlem, A.C. Kruseman, 1859); [4]F.W.C. Krecke, Het klimaat van Nederland. 2 vols. (Haarlem, A.C. Kruseman, 1861); [5] H. Schlegel, De dieren van Nederland. Gewervelde
34695: Lubbers, Theodorus - Oratio inauguralis de theologo ad Christi perfectissimi doctoris exemplar formato Groningen Spandaw 1777
30269: Lübke, W.; - Denkmaler der Kunst. Zur Uebersicht des Entwicklungsganges der bildenden Kunste, Volksaugabe, Stuttgart 1864, oblong, 56 pag. + 56 Tafeln, halbleder.
8932: Lublink Weddik, Bartholomeus Theodorus - Asters. Poëzij. Amsterdam, J.H. Scheltema, 1861.
53608: Lublink Weddik, J. - Iets over zamenloop van misdrijven. Utrecht 1864 [dissertatie].
8927: Lublink Weddik, Bartholomeus Theodorus - Gedachten en beelden. 3e druk. Amsterdam, G.J.A. Beijerinck, 1833.
1635: LUCAS, HENRY S. - Dutch immigrant memoirs and related writings. 2 dln. Assen 1955. Geïll., 514+480 p.
31954: Lucassen, Eduard Johan Frederik, uit Voorburg - Stellingen [...] Leiden E.J. Brill 1866
65359: Lucius, Christ. Benedictus, uit Sora-Lusatus; Praeses: Wernher, Heinrich Ludwig - De evidentia ac certitudine demonstrationum moralium [...] Wittenberg Christian Schroedter 1707
55530: Ludeman jr. - [Astrology, [1898]] De astroloog. Volledigste handboek om uit kaarten iemands toekomst te voorspellen (...) een beknopte verklaring van het handkijken. Voorts een uitgebreide alphabetische lijst voor het uitleggen van droomen. Rotterdam, gebr. Poot, [1898], 8+46 pp.
21181: Luden, E. - Het Gooi en de erfgooiers, Hilversum 1931, 83 pag., geïll.
55830: [Vulson de la Colombiere, Mark]; J.W. Luder - Occult prophecy 1806 | Vermaaklyke oraculen of kortswillige voorzeggingen. Uit de Fransche in onze Nederduitsche taale overgezet door J.W. Luder, advoc. Deze laatste druk is van nieuws overzien en van veele drukfouten en misslagen verbetert. Amsterdam, S. en W. Koene 1806, (24) 71 (3) pp..
ZZ90438-03: Ludovicus - [Friesland, village life, [1890?]] Waarheid en verdichting. Tafereelen uit het Friesche Dorpsleven, met eene voorrede van J. Verhagen Jr. Bij T. Slagter, Kollum [1890?], 106 pp.
34731: Lufneu, Justus , uit Rotterdam - Dissertatio juridica inauguralis de jure sexus Leiden Luchtmans 1759
23359: Luger, Johan - De Kof gaat voor de baet uit. Gedenkboek samengesteld ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan der Halbertsma-fabrieken voor houtbewerking te Grouw, Grouw 1941, 62 pag., geïll.
32518: Lugt, Joannes Herman, uit Noordeind van Graft - De oprichting van waterschappen. Academisch proefschrift [...] Winterswijk G. Hartog 1892
34527: Luloffs, Johannes, uit Zutphen - Disputatio philosophica de causis propter quas zona torrida est habitabilis Utrecht A. van Megen 1729
36457: Lulofs, Joannis - Oratio funebris in obitum ...Joannis van den Honert T.H. filii Leiden Luchtmans 1758
35099: Lulofs, Bartholdi Henrici - Oratio de eloquentiae exterioris 1839
22777: LULS - [Manuscript, geneology] Genealogisch overzicht familie Luls-Lulls, manuscript, 1 blad plano, 1 p folio, 18e eeuws.
65289: Lüncker, Conrad - Christliche Trauer Leich-Ehre-Gedächtnüs- und Trost-Predigt, bey [...] Leich-Procession des [...] Johann Philipsen von Buseck genant Münch des ältern [...] Giessen Friedrich Karger 1666
35123: Lunsingh Kymmell, I. , uit Meppel - Commentatio qua respondetur ad quaestionem a a nobilissimo ordine medico academiae Groninganae 1837
36537: Lunsingh Scheurleer, C.W. - Het belang van de terracottafiguren voor de Grieksche archeologie Rotterdam Nijgh 1933
50996: Lust, Steven van der - De herstelde hongers-dwang of Haarlems lang en strenge beleegeringe (...) treur-spel (...) gespeelt tot Haarlem op den 29-6-1660. Haarlem, v. Kessel, 1706.
15549: Lutgers, P.J. - Gezigten in de omstreken van Haarlem, naar de natuur geteekend en op steen gebragt door P.J. Lutgers. z.p., 1837-1844.
PR120437: Petrus Josephus Lutgers (1808-1874) - [Lithograph, lithografie, The Hague] Schoonoord te Rijswijk, published 19th century, 1 p., published 19th century.
PR120438: Petrus Josephus Lutgers (1808-1874) - [Lithograph, lithografie, The Hague] Schoonoord aan de achterzijde (Schoonoord bij Rijswijk), 1 p., published 19th century.
PR120568: Petrus Josephus Lutgers (1808-1874) - [Lithograph, lithografie, Wassenaar] Gezigt achter het huis de Paauw naar de zijde van Wassenaar, 1 p., published 19th century.
PR120684: Lutgers, P.J. - [Antique lithography, Bloemendaal] Buitenplaats Albertsberg, 1 p. published ca. 1844.
26227: Luttenberg, G - Proeve van onderzoek omtrent het armwezen in ons vaderland, 2e druk, Zwolle 1841, 173 pag., geb. Lichte waterschade.
23303: Luttervelt, R. van - De Turkse schilderijen van J.B. Vanmour en zijn school. De verzameling van Cornelis Calkoen, ambassadeur bij de Hoge Porte, 1725-1743, Istanbul 1958, 50 pag. + 39 platen.
32926: Luttervelt, Remmet van, uit Haarlem - De buitenplaatsen aan de Vecht. Proefschrift [...] De Bilt B. Cuperus Az. 1943
56607: Lutze, Arthur; - Die Schutzpocken-Impfung vollig unnutz und verderben bringend (...). Eind Mahnruf, 5e Abdruck, Cothen 1858. Ingenaaid, 40 pag.
32976: Luyben, Aloysius Franciscus Xaverius, uit 's Hertogenbosch - Specimen politicum inaugurale de ordinum provincialium secundum legem imperii jure provinciam gubernandi [...] 's Hertogenbosch J.F. Demelinne 1841
63892: Luyken, Jan (1649-1712) and Luyken, Caspar (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Weever/The Weaver.
63895: Luyken, Jan (1649-1712) and Luyken, Caspar (1672-1708) - Antique print/originele prent De Wolbereider/The Wool-Dresser.
63898: Luyken, Jan (1649-1712) and Luyken, Caspar (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Wolbereider/The Wool-Dresser.
63845: Luyken, Jan (1649-1712) and Luyken, Caspar (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Scheepstimmerman/The Ship's Carpenter.
63790: Luyken, Jan (1649-1712) and Luyken, Caspar (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Kammemaaker/The Comb Maker.
64472: Luyken, Jan (1649-1712) - The finding of a mummy in a pyramid. (Het vinden van een mummie in een piramide).
63827: Luyken, Jan (1649-1712) and Luyken, Caspar (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Olislaager/The Oil-Maker.
66053: Jan Luyken (1649-1712) - [Antique print, etching] 'D' afbeelding hoe men de Magistraet en Geestelykheyt der stadt Amsterdam heeft uytgeleydt, en t' scheep gebraght den 26 May 1578'; 'Alteratie' of Amsterdam, 1578, published 1703.
63829: Luyken, Jan (1649-1712) and Luyken, Caspar (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Pakker/The Packer.
63831: Luyken, Jan (1649-1712) and Luyken, Caspar (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Papiermaaker/The Paperer.
63901: Luyken, Jan (1649-1712) and Luyken, Caspar (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Zadelmaaker/The Saddler.
8940: Luyken, Jan; Adriaan Spinniker - Zedelyke en stichtelyke gezangen, en Den lof en oordeel van de werken der barmhertigheid. Amsterdam, Kornelis van der Sys, 1709. [Gebonden met:] De werken en vergelding der barmhertigheid en ombarmhertigheid. Amsterdam, Wed. P. Arentz en K. van der Sys, 1711.
63847: Luyken, Jan (1649-1712) and Luyken, Caspar (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Schilder/The Painter.
63787: Luyken, Jan (1649-1712) and Luyken, Caspar (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Kaarsemaaker/The Candle-maker.
63804: Luyken, Jan (1649-1712) and Luyken, Caspar (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Lantaarnmaaker/The Lantern Maker.
66052: Luyken, Jan (1649-1712) - [Antique print, etching] 'De mislukte aanslag des hartogen van Anjou op Antwerpen in den jaare 1583'; French Fury, 1583, published 1679.
63802: Luyken, Jan (1649-1712) and Luyken, Caspar (1672-1708) - Antique pint/originele prent: De Lantaarnmaaker/The Lantern Maker.
63763: Luyken, Jan (1649-1712) and Luyken, Caspar (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Garentwynder/The Wire Drawer.
66158: Luyken, Jan (1649-1712) - 'D'opper krygs Bouwmeester van den Hertog van Alva, Don Pedro Pacieco ... in den Jaare 1572. tot Vlissingen opgehangen'; Pacieco hanged in Flushing, 1572
63766: Luyken, Jan (1649-1712) and Luyken, Caspar (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Geelgieter/The Bronze Founder.
63800: Luyken, Jan (1649-1712) and Luyken, Caspar (1672-1708) - Antique print/originele prent De Krygsman/The Warrior.
63779: Luyken, Jan (1649-1712) and Luyken, Caspar (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Heerscher/The Ruler.
63797: Luyken, Jan (1649-1712) and Luyken, Caspar (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Koperslaager/The Copper Smith.
66036: Jan Luyken (1649-1712) - [Antique print, etching] 'Oproer tot Lions, in't Jaar 1621'; revolt in Lyon, 1621, published 1696.
63771: Luyken, Jan (1649-1712) and Luyken, Caspar (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Goudslaager/The Gold Beater.
66085: Luyken, Jan (1649-1712) - [History print published 1679] 'Prediken der Gereformeerden buyten Antwerpen'; Reformed preaching outside Antwerp, 1566
63760: Luyken, Jan (1649-1712) and Luyken, Caspar (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Garentwynder/The Wire Drawer.
63825: Luyken, Jan (1649-1712) and Luyken, Caspar (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Naaldemaaker/The Needler.
PR120763: Jan Luyken (1649-1712) and Caspar Luyken (1672-1708) - [Antique print, game, etching] De Speelkaartemaker / The Playing Cards Maker, published ca. 1700.
63906: Luyken, Jan (1649-1712) and Luyken, Caspar (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Zeevemaaker/The Siever.
63734: Jan Luyken (1649-1712) and Caspar Luyken (1672-1708) - [Antique print, etching] De Beeldhouwer/The Sculptor, published 1718.
55747: Luyken, Jan - Prent: 'De onderkoning van Ierland onthoofd te Londen 1641', gravure [door J. Luyken], met deze tekst in handschrift.
55749: Luyken, Jan - Prent: 'Onthoofding van Johanna Gray binnen Londen, 1554', gravure door Jan Luyken, met deze tekst in handschrift.
55824: Luyken, Jan (1649-1712) - [Antique print, etching] Het ombrengen van Cornelis en Johan de With. In 's Gravenhage, anno 1672 / the killing of the de Witt brothers in 1672
65230: Luyken, Jan (1649-1712) - De onwaardige wereld - 22 plates.
66083: Luyken, Jan (1649-1712) - [History print published 1679] 'Afgryselyke wreedheyd des Spanjaarden in de plonderinge van Antwerpen gepleegt aen seekere Bruyd'; Bride abused during the Spanish Fury in Antwerp, 1576
63872: Luyken, Jan (1649-1712) and Luyken, Caspar (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Stoelemaaker/The Chair-Maker.
63855: Luyken, Jan (1649-1712) and Luyken, Caspar (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Speldemaaker/The Pin-Maker.
63867: Luyken, Jan (1649-1712) and Luyken, Caspar (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Steenhouwer/The Stone-Mason.
63870: Luyken, Jan (1649-1712) and Luyken, Caspar (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Steenzaager/The Stone-Sawyer.
63913: Luyken, Jan (1649-1712) and Luyken, Caspar (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Zyreeder/The Spinner.
55811: Luyken, Jan - Prent: 'Het omkoomen van Jan graef van Gauria en zijn broeder Alexander, die Jacob den VI, Koningh van Schotland pooghden te vermoorden, geschiedt op den 5/15 Augustus in 't Jaar 1600', gravure door Jan Luyken.
63774: Luyken, Jan (1649-1712) and Luyken, Caspar (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Grutter/The Corn-chandler.
63851: Luyken, Jan (1649-1712) and Luyken, Caspar (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Schuiermaker/The Brush-Binder.
63792: Luyken, Jan (1649-1712) and Luyken, Caspar (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Kleermaaker/The Tailor.
66266: Luyken, Jan (1649-1712) - [Original etching/ets] 'Ligtigheden tot de Krooning van Willem de derde, en Maria de tweede'; Coronation procession William III and Mary II, 1689.
63731: Luyken, Jan (1649-1712) and Luyken, Caspar (1672-1708) - Antique print/prent: De Beeldhouwer/The Sculptor.
63886: Luyken, Jan (1649-1712) and Luyken, Caspar (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Verwer/The Dyer.
63879: Luyken, Jan (1649-1712) and Luyken, Caspar (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Tichelaar/The Brick-Maker.
63757: Luyken, Jan (1649-1712) and Luyken, Caspar (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Droogscheerder/The Cloth-shearer.
63882: Luyken, Jan (1649-1712) and Luyken, Caspar (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Tinnegieter/The Tin-Founder.
63794: Luyken, Jan (1649-1712) and Luyken, Caspar (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Koopman/The Merchant.
66350: Luyken, Jan (1649-1712) and Luyken, Caspar (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Plaatsnijder/The Engraver.
63749: Luyken, Jan (1649-1712) and Luyken, Caspar (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Borduurder/The Embroiderer.
66264: Jan Luyken (1649-1712) - [Antique book illustration, 1689] Coronation of William III and Mary II / Kroning van Willem III [De Krooning van haare Majesteyten Willem de III. en Maria de II. tot Koning en Koninginne van groot Brittanie], published 1689, 1 p.
63785: Luyken, Jan (1649-1712) and Luyken, Caspar (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Jaager/The Hunter.
63874: Luyken, Jan (1649-1712) and Luyken, Caspar (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Suikerbakker/The Confectioner.
63877: Luyken, Jan (1649-1712) and Luyken, Caspar (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Tapytwerker/The Carpet Worker.
63910: Luyken, Jan (1649-1712) and Luyken, Caspar (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Zwaardveeger/The Armourer.
63743: Luyken, Jan (1649-1712) and Luyken, Caspar (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Bleeker/The Bleacher.
63747: Luyken, Jan (1649-1712) and Luyken, Caspar (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Boommaaker/The Pole Maker.
63741: Jan Luyken (1649-1712) and Caspar Luyken (1672-1708) - [Antique print, etching] De Blaasbalkmaaker/The Bellows Maker, published 1718.
63738: Jan Luyken (1649-1712) and Caspar Luyken (1672-1708) - [Antique print, etching] De Bezemmaaker/The Broom Maker, published ca. 1718.
63736: Jan Luyken (1649-1712) and Caspar Luyken (1672-1708) - [Antique print, etching] De Bergwerker/The Minor, published ca. 1718.
66229: Jan Luyken (1649-1712) - [Antique title page, 1697] Camilla, de zuster van paus Sixtus V, kust geknield zijn voet ['t Leeven van SIXTUS de vijfde Paus van Rome], published 1697, 1 p.
63837: Luyken, Jan (1649-1712) and Luyken, Caspar (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Pompemaaker/The Pump-Maker.
63843: Luyken, Jan (1649-1712) and Luyken, Caspar (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Rooster/The Roaster.
63819: Luyken, Jan (1649-1712) and Luyken, Caspar (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Lyndraajer/The Roper.
63815: Luyken, Jan (1649-1712) and Luyken, Caspar (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Leeraar/The Teacher.
63821: Luyken, Jan (1649-1712) and Luyken, Caspar (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Mandemaaker/The Basket Maker.
PR120940: Jan Luyken (1649-1712) - [Antique title page, 1694] De huyshoudinge Gods in s?n kerke, na de sundvloed tot aan de geboorte van Isaak, published 1694, 1 p.
PR120957: Jan Luyken (1649-1712) - [Antique title page, ca. 1704] STICHTELYKE GEZANGEN door IAN LUYKEN, published 1704 [1709,1734], 1 p.
PR120989: Jan Luyken (1649-1712) - [Antique title page, 1684] The persecution of the protestants in France / Vervolging van protestanten in Frankrijk, published 1684, 1 p.
PR121005: Cornelis Huyberts (1669/70-1712/24) Jan Luyken (1649-1712) - [Antique title page, 1699] Ondergang van vorstinnen [Treur-tooneel der doorluchtige vrouwen], published 1699, 1 p.
PR121008: Jan Luyken (1649-1712) [?] - [Antique title page, 1688] Historie Metallique de la republique de Hollande, published 1688, 1 p.
PR121150: Luyken, Jan. - [Two etchings, Biblical prints, last supper Jezus] Laatste avondmaal, published 1687, 1 p.
PR121155: Luyken, Jan. - [Antique etching, gastronomy, making ice cream, 1682] Vervaardiging van sorbet in een keuken te Rosette, published 1682, by Jan Luyken, 1 p.
63823: Luyken, Jan (1649-1712) and Luyken, Caspar (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Metselaar/The Bricklayer.
63904: Luyken, Jan (1649-1712) and Luyken, Caspar (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Zeepsieder/The Soap Maker.
63835: Luyken, Jan (1649-1712) and Luyken, Caspar (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Plaatsnyder/The Engraver.
66097: Luyken, Caspar (1672- 1708) - [History print, etching] 'Spaansche Inquisitie'; Spanish Inquisition, published 1650-1700.
61787: Jan Luyken (1649-1712) - [Antique title page, 1687] D.r Petrus Langenduits AANTEKENINGEN over het geheele NIEUWE TESTAMENT, published 1687, 1 p.
8946: Luzac, Elie; Jacques Accarias de Sérionne - Hollands rijkdom, behelzende den oorsprong van den koophandel, en van de magt van dezen Staat; de toeneemende vermeerdering van deszelfs koophandel en scheepvaart; de oorzaaken, welke tot derzelver aanwas medegewerkt hebben; die, welke tegenwoordig tot derzelver verval strekken; mitsgaders de middelen, welke dezelven wederom zouden kunnen opbeuren, en tot hunnen voorigen bloei brengen. Leiden, M. Cyfveer, 1801, tweede uitgave, [4 delen]
35197: Luzac, L.C. - Opinion pour la Province de Hollande, emise dans la seance en comite general le 28 Septembre 1830 sur les deux questions proposees aux Etats Generaux par le Message Royal du 13 Septembre 1830. Leiden J.G. la Lau 1830
34165: Luzac, Cornelius Gerbrandus, uit Leiden - Quaestiones iuridicae inauguralis [...] Leiden J.H. Gebhard en Comp. 1846
54879: Lybreghts, Arent - Redenerend vertoog over 't notaris ampt, behelzende eene duidelyke en nette verklaring van deszelfs gronden omtrent veelerleye gevallen in de practyk, alles volgens placaten en costumen dezer landen, 2 parts, second edition, Amsterdam, Ratelband 1736.
ZZ90438-18: Lycklama à. Nijeholt, J. A. - [Leeuwarden] Iets over Frieslands Waterstaat en Landbouw. Beschouwingen over de rapporten en voorstellen tot verbeteringen van den stand van het boezemwater in de Provincie Friesland; door jonkheer J. A. Lycklama à Nijeholt, bij W. Eekhoff, te Leeuwarden, 1871, 30 pp.
33623: Lycklama a Nyeholt, Augustinus Georgius, uit Leeuwarden - Specimen juridicum inaugurale de contractu locationis conductionis secundum juris romani et juris hodierni principia [...] Leiden L. Herdingh en Zoon 1815
53613: Lycklama a Nijeholt, Marcus - Benedictorum libri IV, adversus maledicta et errores circa actiones. Leiden, Elsevier, 1617.
6393: LYCKLAMA à NIJEHOLT, JHR. A. - Beschrijving van het Boshuisen-Gasthuis te Leeuwarden en Genealogische afstamming der collatoren en collatrices. [Leeuwarden] 1897. Geb., 19 p.
27437: Lyna, F.; - Catalogue des manuscrits de la bibliothèque Royale de Belgique, tome 12: heraldique-genealogie, Brussel 1936, 515 pag. Herdruk 1974.
32638: Lynden, Franciscus Godardus van, uit Leeuwarden - Specimen juridicum inaugurale, exhibens interpretationem jurisprudentiae tullianae in topicis expositae [...] Leiden Haak en comp. 1805
34947: Lynden, Robert Melvil van, uit Amsterdam - Stellingen Utrecht Kemink 1868
34167: Lynden, Guilielmus van, uit Nijmegen - Specimen juridicum inaugurale de praestando damno et interesse ex mora debitoris [...] Utrecht Paddenburg en Comp. 1829
33569: Lynslager, Salomon, uit Amsterdam - Dissertatio philologico-juridica inauguralis de prohibitis malis sacrificiis [...] Leiden Balduinus van der Aa 1741
32476: Lyon, Barnet, uit Suriname - Disputatio historico-juridica inauguralis, ad locum Hugonis Grotii [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1839
56373: Lyonnois, Abbe J.J. Bouvier, - [Myhtology 1804] Traite de la mythologie, orne de 145 gravures, a l'usage des jeunes gens de l'un et de l'autre sexe, 5e ed., Mannheim 1804.
65500: Maandelykse naam-lyst, van alle de overledene menschen - Maandelykse naam-lyst, van alle de overledene menschen, zo onder als booven de twaalf-jaaren, met de daagen, woonplaatsen, en waar dezelve zyn begraaven; benevens die, der perzoonen welke zig, zo in de gereformeerde kerk, als op het stadhuis, binnen de stad Haarlem, en vrydom van dien, in den huwelykenstaat hebben laaten bevestigen; als meede het getal der geboorne kinderen; waar agter gevoegd is een lyst, van alle de huysen, obligatien en andere vaste goederen, welke binnen Haarlem in publiecqu
34619: Maanen, Cornelius Felix van, uit 's-Gravenhage - Theses juridicae. 1790
47379: Maanen, F.J. van, e.a.; - Mededeelingen van de Vereeniging ter beoefening der geschiedenis van 's-Gravenhage. Nieuwe uitgaaf. Eerste deel. 's-Gravenhage 1880, 347 + (2) pag. Los.
34621: Maanen, Cornelius Felix van, uit 's-Gravenhage - II. theses juridicae. 1791
34623: Maanen, Cornelius Felix van, uit 's-Gravenhage - I. theses juridicae. 1792
8953: Maarseveen, Gerrit van - De speelbal van bedrog en belangzucht, of De lotgevallen van Samuel tot den Struik. Dordrecht, F. Boekee, 1829.
47991: Gemeente Maarseveen. - Tax form 1827 I Aanslagbiljet G. Nierop, Maarssen, 1827. Folio, partly printed, 1 p.
PR120423: Maarten van den Enden (1605-1673), after Jan Lievens (1607-1674) - [Antique print, engraving] Daniel Heinsius, published 1639.
ZZ903444-17: Maas, J. H. - [Antique book Naarden, 1916] De Geschiedenis van Naarden door J. H. Maas, Oud-Wethouder der Gemeente Naarden, Uitgave van de Gooische Drukkerij te Naarden, 1916, Tweede Druk, 59 pp.
34085: Maas, Adrianus Janus, uit Delft - Dissertatio juridica inauguralis de conditionibus, maxime illis quae obligationem ex contractu suspendunt [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1827
22851: MAAS, GERRITSEN - [Printed marriage announcement] Huwelijksaankondiging J.W. Maas Wz en Lucie C. Gerritsen, Utrecht 10 april 19.., gedrukt, 1 p.
21235: Maas, J.H. en A. - De geschiedenis van Naarden. Naarden ( 1950 ), 174 pag., geb., geïll.
ZZ90352-3: Maas, A. - [Rotterdam, Schiedam] Geschiedenis van Schiedam, Twee delen in één bundel, 1861, 70+51 pp
15555: Maaskamp, Evert - Déscription succinte du Royaume de Hollande [...]. Amsterdam: E. Maaskamp, [1809].
PR120190: Evert Maaskamp (1769-1834) - [Cartography, etching, Den Haag] Maps of The Hague and surroundings, published 1814.
PR120262: Roelof van der Meulen (1806-1833); publisher Evert Maaskamp (1769-1834) - [Antique print, handcolored aquatint] Gezigt op de Zwitsersche brug (Haagse bos, The Hague), published ca. 1824-1830.
54967: Maassen, Mauritius e.a. - Apologie of verantwoordiging des kerkenraads der Evangelische Luthersche Gemeente in 's-Gravenhage, tendeerende tot wederlegginge der grieven, dewelke de emeritus predikant Mauritius Maassen tegen den voornoemden kerkenraad bij de drie (...) kerkenraaden der Steeden Haerlem, Leyden en Amsterdam heeft ingebraght. Naar 't origineel 'dat op de naam van Jan Dirker in 's-Gravenhage gedrukt is'. z. pl., Anthoni de groot (colophon),1739.
22547: MAASTRICHT, MEDISCH OPERATEUR J.L. FUCKS - [Pamphlet, marketing] Reclamepamflet van de konstigen hoogduytschen operateur Joannes Ludovicus Fucks, die zijn komst te Maastricht meldt (in Keysershof in de Bosstraat), 4°, 2 p, gedrukt, ondertekend met een zegel in houtsnede met zijn naam en wapen met vis. Waarschijnlijk 17e of vroeg 18e eeuw.
22551: MAASTRICHT, OOGMEESTER M. HILMER - Reclamepamfletje van de gebreveteerde oogen-meester M. Hilmer, die zijn komst te Maastricht meldt (in logement de Haaze-wind in de Bosstraat). 8° oblong, 1 p, gedrukt, met sierrandje. Waarschijnlijk 18e-eeuws.
ZZ90022: Nederlandsche Bell-Telephoon Maatschappij - Telefoongids Nederlandsche Bell-Telephoon Maatschappij, Amsterdam, no.5 Haarlem 1901.
ZZ90024: Nederlandsche Bell-Telephoon Maatschappij - Beroepen Telefoongids voor Haarlem en Omstreken, december 1934, 68 pp.
ZZ900423: Nederlandsche Bell-Telephoon Maatschappij - [Early telephone guide Netherlands 1891] Telefoongids Nederlandsche Bell-Telephoon Maatschappij, no. 16 Amsterdam en omstreken 1891, 280 pp.
ZZ900424: Nederlandsche Bell-Telephoon Maatschappij - [Local telephone guide 1928] Gids voor het locale rijkstelefoonnet Haarlem,datum van afsluiting van den Gids 14 mei 1928, 293 pp.
57133: Macco, H.F.; - Aachener Wappenbuch, z.pl., [1906], 4°, gebonden in half linnen, 111 Tafeln met wapenafbeeldingen.
59787: Macé, Claude (1631-1670), after Carracci, Ludovico (1555-1619) - [Antique print, etching, ca 1695] Landscape with pond [Recueil de 283 estampes gravées... serie title], published ca 1695, 1 p.
59783: Macé, Claude (1631-1670), after Carracci, Annibale (1560-1609) - [Antique print, etching, ca 1695] Landscape with figures [Recueil de 283 estampes gravées... serie title], published ca 1695, 1 p.
47395: Maclaine, Arch.; - Discourses on various subjects delivered in the English church at The Hague,2nd ed., Londen 1801, 12+452 pag., half leren band.
ZZ90116: Macnamara, Michael. - [FIRST EDITION] The falls run back by Michael macnamara, Ravan Press 1976, 48 pp.
34679: Macquelyn, Michaelis Jacobi - Oratio de medicinae practicae doctore fideli artis historico Leiden Luchtmans 1824
8958: Macquet, Jan - Dichtlievende uitspanningen. Bevattende heldinnen brieven, natuerkundige beschouwingen, mengelwerk. Zierikzee, J. de Kanter en Zoon, 1772.
ZZ90243: Louis Philipon de La Madelaine. - Petite encyclope?die poe?tique. Tome XIV., Dictionnaire portatif des poe?tes franc?ais morts, depuis 1050 jusqu'a? 1804 ; pre?ce?de? d'une histoire abre?ge?e de la poe?sie franc?aise ; par L. Philipon-la-Madelaine,Paris Rousseau1805, 464 pp.
58915: Madou, naar J.B. van der Hulst, - S.A.R. Le Prince D'Orange, Colonel-Général de la garde communale du royaume des Pays-Bas. Déposé. Lithografie, 49x34cm.
8959: Magazijn - Magazijn voor wetenschappen, kunsten en letteren, behelzende: I. Wijsbegeerte des levens. II. Geschiedenis. III. Aardrijks- en natuurkunde. IV. Fraaie letteren en mengelwerk. Verzameld door N.G. van Kampen. 6e deel. Amsterdam, Pieter Meijer Warnars, 1826.
ZZ90441-26: Magnin, J. S. - [First edition. Drenthe, Schoolboek] Geschiedkundig schoolboek van Drenthe, (Leesboek voor de hoogste klasse der Lagere Scholen), Door J. S. Magnin, bij J. Oomkens. J. Zoon, te Groningen, 1851, 112 pp.
4959: Magnin, J.S. - Onderzoek naar den adel van het geslacht De Vos van Steenwijk in de drie laatste jaren der 14e eeuw. Groningen 1844, 47+49+3 p., geb., geïl., met uitvouwbare `geslachtslijst'.
15570: Maho, H. - D’Amsterdam à l’ile de Marken. Souvenirs & impressions. Brussel: Bieleveld, 1911.
7921: MAILLARD, LÉON - J. van Driesten et la Toison d'Or. Un point d'histoire artistique.
PR121147: Maillart, J after Monogrammist JBDB - [Antique etching and engraving, 1831] Plan Itinéraire d'Anvers (Antwerpen) [Plattegrond van Antwerpen en de Citadel], published 1830, 1 p.
23563: Maire, O.J.A.G. le - Geslachtlijst der familie Ghysbrechts, Mechelen 1930, 195 pag., geïll.
47321: Maire, H. le, - Schoonheden uit de voornaamste reistogten verzameld, 2e druk, Amsterdam, Nayler, 1842, 250 pag., geb. in half rood marokijn.
PR120111: Unknown maker - [antique print, etching] Various studies of heads and others/studie van hoofden en diverse figuren, published 1795-1800.
61697: Unknown maker - Portrait of Rudolph II, Holy Roman Emperor [Nederlandtsche Historie, onder de Regeringh van Koningh Philips]. (Rudolf de Tweede).
65150: Unknown maker - Soldier on horse (soldaat te paard).
59983: Unknown maker - [Antique portrait print, prent, etching and letterpress] Oorsprong en voortgang der Neder-landtscher beroerten ende ellendicheden. Waerin vertoont worden, de voornaemste tyrannijen ... [Juan I of Austria (1547-1578)/Jan van Oostenrijk], 1 p.
60855: Unknown maker - [Later woodengraving, 20th century] Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676) [series title: Zes vaderlandsche rijm], 1 p.
61617: Unknown maker - [Antique title page, 1690] Rè schiavo di sue Cupidità: overo Idea delle procedure e machinationi ambitiose della Francia dopo la Pace di Nimega, sino al presente, published 1690, 1 p.
66943: Unknown maker - [Antique print, engraving, ca. 1650] Vase with flowers/Vaas met bloemen, ca. 1650, 1 p.
PR121216: Unknown maker - [Antique portrait print, etching, 1786] Portrait of Jean Hoze, aka Johannes Hotze (Portret van Johannes Hoze), published 1786, 1 p.
61703: Unknown maker - Portrait of Rudolph II, Holy Roman Emperor.
65151: Unknown maker - Two landscapes (twee landschappen).
PR120092: Unknown maker - [Antique etching and engraving, ets en gravure] Unknown maker, Zij-RAES.
PR120093: Unknown maker - [Antique engraving, gravure] Unknown maker, Seal with a Madonna and Child.
61009: Unknown maker - The Flight to Egypt
65953: Unknown maker - [Antique title page, 1677/78] Hollandsche, Zeelandsche ende Vriesche Chronyck, published 1677/78, 1 p.
61565: Unknown maker - The Virgin [Canivet] (De Maagd Maria).
65434: Unknown maker - Engraving/gravure: ALDVS MANUCIVS (Portrait of Aldo Manuzio) (Portret van Italiaanse humanist en publicist Manuzio).
59975: Unknown maker - [Antique print, etching, 1612] JOANNES AUSTRIACUS CAROLI V. IMPERATORIS FILIUS ... [Juan I of Austria (1547-1578)/ Juan (Jan) van Oostenrijk], published 1612, 1 p.
59987: Unknown maker - [Antique portrait print, etching and engraving] IOANNIS, AVSTRIACVS PRINC FRANCÆ VILLÆ, GVB, GENERALIS IN, BELGIO [Juan I of Austria (1547-1578)/Jan van Oostenrijk], 1 p.
59989: Unknown maker - [Antique portrait print, etching and engraving] Don Johan de Austria. [Juan I of Austria (1547-1578)/Jan van Oostenrijk], 1 p.
60817: Unknown maker - [Antique etching and engraving] Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676), Michiel de Ruiter, 1 p.
60815: Unknown maker - Antique Engraving and Etching - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676) - Unknown Maker, 1 p.
60823: Unknown maker - Antique Etching and Engraving - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676) - Unknown Maker
60821: Unknown maker - Antique Etching - Portrait in Oval of Michiel de Ruyter (1607-1676) - Unknown Maker
PR121016: Unknown maker - [Antique title page, 1664] Nassouser heldens pronk-toneel / Allegorische voorstelling met mannen in harnas, Faam en Hollandse Maagd, published 1664, 1 p.
61669: Unknown maker - [Antique title page, 1749] HORAE DIURNAE BREVIARII ROMANI, published 1749, 2 pp.
61785: Unknown maker - [Antique title page, 1677] Virtue fighting against vices (De Deugd vecht tegen de ondeugden), published 1677, 1 p.
34433: Makkers, Abraham, uit Haarlem - Over de voogdij in de gestichten van weldadigheid Amsterdam C.G. v.d. Post 1857
ZZ90144: Malan, Lucas. - [FIRST EDITION]'n Bark vir die ontheemdes by Lucas Malan, Tafelberg Uitgewers Kaapstad 1981, 46 pp.
51106: Malles de Beaulieu, E. - Felix of de twaalfjarige Robinson. 3e druk, Amsterdam, Radink, z. j.
33549: Malnoë, Antonius Cornelius, uit Leiden - Dissertatio philologico-juridica inauguralis de senatorum eorumque liberorum nuptiis ex capite primo legis Juliae et Papiae Poppaeae [...] Leiden Petrus van der Eyk 1756
22649: MAMUCHET, VAN DORSTEN - [Manuscript 1660] Verklaring d.d. 24-6-1659 van Helena van Dorsten, huisvrouw van Dirck Jansz. van Dorsten, gemachtigd door de heer en vrouw van (?) Gent om van de heer van Houdringe de kooppenningen te ontvangen van 9 hont land, door de Heer van Houdringe als getrouwd hebbende de Vrouw van Louweurecht genaast. Manuscript, folio, 2 p.
ZZ90440-40: Man, J. C. de - [Middelburg, Zeeland] De vermoedelijke afkomst van achttien steenen werpkogels, gevonden onder den keldervloer van een huis aan de Molstraat te Middelburg, Door J. C. de Man, niet in den handel, D. G. Kröber Jr. te Middelburg, 1898, 48 pp.
ZZ90440-28: Man, J. C. de en Frederiks, J. A. - [Zeeland] Catalogus van de verzamelingen van het Zeeuwsch genootschap 1890, de zoogenaamde Steenenkamer met meestal in Zeeland gevonden voorwerpen, Dr. J. C. de Man en J. A. Frederiks, 64 pp.
60385: Jacob Matham (1571-1631) after Karel van Mander (1548-1606) - [Antique print, engraving, 1592] The Parable of the Prodigal Son / De verloren zoon eist zijn erfdeel op, published 1592, 1 p.
30469: Mander, C. van - Het schilder- boek.... in hedendaags Nederlandsch overgebracht door A.F. Miranda en prof. dr. G.S. Overdiep, Amsterdam 1936, 590 pag., geb., geïll.
32292: Manger Cats, Gerrit Nicolaas, uit Oldeberkoop - De betekenis van staken in art. 771 W. v. K. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1886
47591: Manheimer, E., - Le nouveau monde Sud-Africain, la vie au Transvaal, 1e edition, Paris 1896, 5+349 pag., illustrated.
47605: Manning, S., - American pictures, drawn with pen en pencil, London [ca.1880], 224 pag., hardback in decorated linen, ill. with numerous wood-engravings.
43279: Mansion, L. - Letters upon the art of miniature painting. London, Ackermann; Paris, Janet, [ca. 1832].
7875: MANSION, J. - Oud-Gentsche naamkunde. Bijdrage tot de kennis van het oud-Nederlandsch.
53630: Manson-Enjalran, Clarisse - Gedenkschriften van mevrouw Manson, ter opheldering van haar gehouden gedrag in het proces, betrekkelijk den moord van den heer Fualdès, door haar zelve beschreven en gerigt aan hare moeder mevrouw Enjalran. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1818.
31097: Marandet, A - Manuscrits inédits de la famille Favart, de Fuzelier, de Pannard et de divers auteurs du 18e siecle, Paris 1922, 139 pag.
64412: Etienne (Stephan) Picart (1612-1721) after Carlo Maratta (1625-1713) - [Antique print, engraving] Immaculate Conception (Mary and Child), published ca. 1665.
24616: Marcel, Guillaume - Tablettes chronologiques, contenant la suite des papes, empereurs & roys qui ont regné depuis la naiss. de J. Chr. jusqu'à present. Pour servir de plan à ceux qui lisent l'histoire profane. Presentées au Roy. De nouveau corrigé et angmentées par G. Marcel avocat au Parlem. Suivant la copie imprimée de Paris. Amsterdam, Pierre Mortier, 1686.
65486: Marcel, Guillaume - Chronologische tafelen behelzende de achtereen-volging der Pauzen, Keizers en Koningen. Zederdt de geboorte van Christus tot dezen tydt toe geregeerd hebbende; Dienende tot een grond-bewerp voor de genen die de wereldlyke geschiedenissen lezen.
53632: Marchetti, Joannes translated by Vlaemsche vertaalder - [Flemish translation on Christian wonders in Rome, [ca.1801]] Beredeneerd uittreksel van het geregtelyk onderzoek gehouden tot Romen, over de wonderbaere opening en beweeging der oogen van veele beelden in die stad, van den 9 July 1796 tot in January 1797. z. pl. [ca. 1801], 58+197+(2) pp.
36787: Marcilhac, F - Rene Lalique 1860-1945. Maitre-verrier. Analyse de l'oeuvre et catalogue raisonne ,Paris 1989, 1047 pag., ill., hardbeck with dustwrapper. Good copy, only dustwrapper has a few tears.
58877: Marcus, J.E., naar J. Smies, - Geschiedenis der Nederlandsche Staats-omwenteling in achttienhondert dertien door Mr. Herman Bosscha. Tweede deel. Met portretten.
34025: Marcus, Balthazarus Janus Fredericus, uit Amsterdam - Specimen historico-juridicum inaugurale de litis contestatione [...] Amsterdam C.A. Spin 1830
53634: Marcus, Jacob - Sententien en indagingen van den hertog van Alba, uitgesproken en geslagen in zynen bloedtraedt, mitsgaders die van byzondere steden, tegen verscheide zo edellieden als voornaeme burgers en inwoonders van Hollandt, Zeelandt en andere provincien, van den jaere 1567 tot 1572. Mitsgaders een aenhangsel van authentike stukken spuitende uit dezelve sententien. Nu eerst in 't licht gegeeven na het oorspronkelyk handtschrift. Amsterdam, H. Vieroot, 1735.
61011: Marcus, Jacob Ernst (1774-1826) after Kooi, Willem Bartel van der (1768-1836) - Portrait of Jacobus Scheltema
66013: Marcus, Jacob Ernst (1774-1826) - [Antique etching/ets] Study print: two children in the open air. [Etudes gravées de Jacob Ernst Marcus]/Twee kinderen in de open lucht.
66011: Marcus, Jacob Ernst (1774-1826) - [Antique etching/ets] Study print: a seated woman, another asleep and the portrait of the engraver D. Vrijdag. [Etudes gravées de Jacob Ernst Marcus]/Zittende vrouw, slapende vrouw en portret van graveur D. Vrijdag.
66007: Marcus, Jacob Ernst (1774-1826) - [Antique etching/ets] Study print: a seated man, two standing figures beside a female head. [Etudes gravées de Jacob Ernst Marcus]/Zittende man, twee figuren naast een vrouwenhoofd.
66006: Marcus, Jacob Ernst (1774-1826) - [Antique etching/ets] Study print: studies of heads. [Etudes gravées de Jacob Ernst Marcus]/Studie van hoofden.
66002: Marcus, Jacob Ernst (1774-1826) - Coloured Study print: woman with basket and other figures. [Etudes gravées de Jacob Ernst Marcus], published 1808.
65466: Mare, Pieter de (1757-1796) after Chalon, Christina (1748-1808) - Handgekleurde ets/Handcolored etching: Standing woman holding a child in her arms and one on the ground [plate 24 from Zinspelende gedigjes, op de geestige printjes ge-etst door Pieter de Mare..., 1793] (Staande vrouw houdt kind in haar armen en een kind op de grond).
65462: Mare, Pieter de (1757-1796) after Chalon, Christina (1748-1808) - Handgekleurde ets/Handcolored etching: Man with hat and child [plate 20 from Zinspelende gedigjes, op de geestige printjes ge-etst door Pieter de Mare..., 1793].
65465: Mare, Pieter de (1757-1796) after Chalon, Christina (1748-1808) - Handgekleurde ets/Handcolored etching: Standing man with hat, smoking a pipe, helping a child to walk [plate 23 from Zinspelende gedigjes, op de geestige printjes ge-etst door Pieter de Mare..., 1793] (Staande man met hoed en pijp helpt een kind wandelen).
59659: Mare, Pieter de (1757-1796), after Mieris, Frans van I (1635-1681) - [Antique etching, ca 1784] Vrouw in katzwijm, Pieter de Mare, naar Frans van Mieris (I), 1768 - 1784, published ca 1784, 1 p.
65464: Mare, Pieter de (1757-1796) after Chalon, Christina (1748-1808) - Handgekleurde ets/handcolored etching: Standing young woman holding a child by hand [plate 22 from Zinspelende gedigjes, op de geestige printjes ge-etst door Pieter de Mare..., 1793]
65459: Mare, Pieter de (1757-1796) after Chalon, Christina (1748-1808) - Handgekleurde ets/Handcolored etching: Young woman standing [plate 15 from Zinspelende gedigjes, op de geestige printjes ge-etst door Pieter de Mare..., 1793] (Staande jonge vrouw).
65458: Mare, Pieter de (1757-1796) after Chalon, Christina (1748-1808) - Handgekleurde ets/Handcolored etching: Mother and child [plate 11 from Zinspelende gedigjes, op de geestige printjes ge-etst door Pieter de Mare..., 1793] (moeder met kind).
65457: Mare, Pieter de (1757-1796) after Chalon, Christina (1748-1808) - Handgekleurde ets/Handcolored etching: Children playing with a cart [plate 6 from Zinspelende gedigjes, op de geestige printjes ge-etst door Pieter de Mare..., 1793] (Spelende kinderen).
65456: Mare, Pieter de (1757-1796) after Chalon, Christina (1748-1808) - Handgekleurde ets/Handcolored etching: Mother and child [plates 4, 5 from Zinspelende gedigjes, op de geestige printjes ge-etst door Pieter de Mare..., 1793] (moeder en kind).
4171: Marel, van der Ary. - Antique book 1957 I Haarlemmermeer In vroeger dagen door Ary van der Marel, 1890-1905, [s.l. 1957], 94 pp.
8965: Maria - Het leven der alderheyligste ende alderzuyverste moeder Gods ende maegd Maria, gedeyld in XXI kapittelen. Met stichtelyke leeringen op elke verhalendheyd des zelfs, getrokken uyt verscheyde schryvers, ende meest uyt d'Oude Vaders, tot het gebruyk der jongheyd. Gent, Bernard Poelman, [ca. 1790]
62035: Willem van Nieulandt II (ca. 1584-1635) [Terranova] after Paul Bril (1554-1626); published by Pierre Mariette (1603-1657) - [Antique print, etching] Landscape with Abraham and Isaac [2/5], published ca. 1650, 1 p.
62037: Willem van Nieulandt II (ca. 1584-1635) [Terranova] after Paul Bril (1554-1626); published by Pierre Mariette (1603-1657) - [Antique print, etching] Village by a bay [5/5], published ca. 1650, 1 p.
63989: Maris, Jacob (1837-1899 - [Lithograph/litografie] Two farmers by the river/twee boeren bij een rivier.
1667: MARIS VAN SANDELINGENAMBACHT, J.C. - Isengrijn, Reinaert en de Nederlandsche Leeuw. Brochure voor vrienden van het Kon. Ned. Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde. Nijmegen [1945], 16 p., gestencild.
57507: Marle, van & De Sille; - [Veiling] Catalogus eener fraaie verzameling historie- spot en zinneprenten, portretten (...) en van een belangrijke collectie betreffende Rotterdam. Rotterdam 1908, 98 pag., geb.
54200: Marle, J. van - De duistere zaak van wijlen Pieter Teyler van der Hulst eindelijk opgelost door J. van Marle te Apeldoorn. Apeldoorn, [1913].
4961: Marle, van R. - History The Hague 1905 I Bibliographie van 's-Gravenhage door R. van Marle (als manuscript gedrukt), Gravenhage Van Stockum 1905, 50 pp.
34665: Marle, H. W. van , uit Deventer - XIV. theses juridicae. 1790
8967: Marle, Cornelis van - Rijmelarij. 2e druk. Leiden, J. van Thoir, 1814.
47543: Marmier, X., - Lettres sur l'Adriatique et le Montenegro, 2 volumes, Paris [1853], 390+419+69 pag., ill.
47949: Marmier, X, - Lettres sur l'Algerie, Paris [1847], 41+312 pag., paper covers.
39209: Marmier, X - Lettres sur le Nord, Danemark, Suede, Norvege, Laponie, Spitzberg. 6e edition, Paris 1890, paperback, 479 pag.
8970: Marmontel, Jean François - Belisarius. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Pieter Meijer, 1768.
B10056: Marot - [Literature, humor, 1750] De snaaksche Clement Marot op zyn praatstoel. Verhalende over de driehondert koddige historien en snaakeryen. Doormengt met ernstige en boertige gezegdens, sneedige antwoorden en aertige kwinkslagen. Keulen, Jacobus Gaillard, [ca. 1750], [2]+320 pp..
PR120178: Daniel Marot (1661-1752) - [Antique print; etching and engraving] DE GROOTE GEHOOR- ZAAL (Vrede van Rijswijk, published 1730.
35641: Marquart, Gothard, uit Lübeck; Praeses: Conring, Hermann - Dissertation 1669 I Dissertatio de contributionibus [...] Helmstedt Henning Müller 1669.
38121: Marrow, J.H. ( einfuhrüng ) - Die goldene Zeit der Holländischen Buchmalerei, Stuttgart 1990, 320 pag., hardback with dustwrapper, ill.
8980: Marryat, Frederick; Johan Jacob Antonie Goeverneur (vert.) - [Literature, children book, island, 1843] Stuurman Flink, of De schipbreuk van de Vrede. Een verhaal voor de jeugd. Vertaald uit het Engels. Groningen, W. van Boekeren, 1843 [Volume 1 of 2 volumes], [8] 288 pp.
8978: Marryat, Frederick; G.H. Nagel (vert.) - Avonturen van Pieter Simpel. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, Gebr. Diederichs, 1837. [2 delen]
39863: Marselis, Wilh. Henr. van ( uit Haarlem ) - Dissertatio juridica inauguralis de adulterio, Leiden, A. Elzevier, 1699, (35) pag., in blauw papieren omslag.
24819: Marshall, Julian - Tennis, illustrated, 1878 | The Annals of Tennis, London ‘The Field’ 1878, (8)+226 pp., illustrated, bound in original green cloth (with racquets and balls). Very good copy.
1675: MARSHALL, SHERRIN - The Dutch gentry 1500-1650. Family, faith and fortune. New York-Londen 1987. Geb., 225 p.
56439: Marshall, Percival (ed.), - Wonderful models. The romance of the world in miniature and a complete encyclopaedia of modelcraft, 2 volumes, London 1928.
20463: Marsilje, J.W. - Het financiële beleid van Leiden in de laat-Beierse en Bourgondische periode, ca. 1390-1477. Hilversum 1985, 347 pag, ( dissertatie met los blad stellingen, ingeplakt cv, in handschrift de speech van Hille de Vries tijdens de promotie )
6811: Anoniem (vert.); Jean Henri Ferdinand La Martelière - Gustavus, of De Zweedsche mynwerkers. Geschiedkundig tooneelspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Hendrik van Kesteren, 1804.
47607: Martens, F., - Hispanische Reise-beschreibung de anno 1671, Berlin, W. Junk, 1925, 26 pag. + 37 plates.
1677: MARTENS VAN SEVENHOVEN, A.H. - Archief van het kapittel van St. Maria op het Hof te 's-Gravenhage. 's-Gravenhage 1914, 228 p.
32566: Martens, J.G.D. - Het geloof aan Gods openbaring het levensbeginsel der Godgeleerdheid. Rede [...] Amsterdam J.C. Loman jr 1870
23791: Martin, K - Aanteekeningen over Erratische gesteenten van Overijssel, Zwolle 1883, 14 pag., met gekleurde gelithografeerde plaat.
59754: Martin, K. - Westindische Skizzen. Reise-Erinnerungen. Leiden, Brill, 1887.
42642: Martin, Jules - Le Gotha illustré. Paris, Librarie Nilsson, ca. 1904. Complete set of 4 volumes: Italie, Suede et Norvege, Russie, Danemark.
33158: Martin, Petrus Franciscus, uit Hallum - Specimen iuridicum inaugurale, in quo ad examen revocatur quaestio: an nov. CXV. cap. III. et IV admittat interpretationem extensivam [...] Groningen W. Kamerling 1808
38993: Martinet, J.F. - Kerkelijke geschiedenis der Waldensen in de valleijen van Piemont tot op het jaar 1775, 3e druk [ aangevuld door H.Rietveld ], Amsterdam 1826, 12 + 376 pag., origineel karton.
42700: Martinet, J.F. - [First Edition] Het vereenigd Nederland. Amsterdam, J. Allart, 1788, (12)+605+(15) pp.
8983: Martinet, Joannes Florentius - Natural History 1779 I Katechismus der Natuur. Amsterdam, Johannes Allart, 1778-1779. [4 volumes half leather bindings].
57137: Martins Zuquete, A.E. / A. Machado de Faria; - Armorial Alusitano, genealogia e heraldica, Lissabon 1961.
67440: Martins, Harper - Die Rustelose Gees en Andere Nuwe Gedigte, Die Paarl Drukpers Maatskappy, 1920, 108 pp.
65846: Martsz. de Jonge, Jan (Jacob) (1609-after 1647) - Etching/Ets: Soldiers in a camp/Soldaten in een kamp.
9045: [Mitchell, Donald Grant] ps. Ik Marvel - Waarheid in droomen, door een Amerikaanschen geestverwant, van Jonathan. Utrecht, J. Herfkens Fz, 1856.
42152: Marx, J.H. (pastoor te Oostkapelle) - Een boekje over het huwelijk of aanleiding tot huisselijk geluk (huiselijk geluk). Een boekje over het huwelijk. Vertaald uit het Duits, Gravenhage, 1821, (8)+62+(1) pp.
6121: Maschke, E. - Das Geschlecht der Staufer, Aalen 1970 (naar de druk München 1943), 203 p., met tabel, geb., geïll.
59167: Masson, Frédéric (Introduction), - Récits de Guerre. Souvenirs du Capitaine Parquin 1803-1814.Dessins par F. de Myrbach, H. Dupray, Walker, L. Sergent, Marius Roy , Paris, Boussos Valladon 1892. 168 pp.
21123: Massonnet, G - Le cadastre d` Orange de 1616. Essai de reconstitution, 59 pag. + kaarten.
65886: Unknown master - [Original etching and engraving/originale ets en gravure] A child writing/Schrijvend kind.
65774: Unknown master - Stipple engraving/stippelgravure: The smell (De Geur).
67071: Unknown master - [Antique lithography] DIVINA PASTORA, ca 1860.
60421: Monogrammist L.H. after the Master of the Die (fl. Rome, ca. 1530–60) - Antique Drawing 1699, signed - Nr.3 Stories of Cupid and Psyche - Monogrammist L.H. 1699, 1 p.
PR121339: Unknown master - Antique portrait print I Theologian Taco Hajo den Honert, professor University Leiden, published ca. 1720, 1 p.
65955: Unknown master - [Antique title page, 1590] Theatrum Terrae Sanctae et biblicarum historiarum cum tabulis geographicis aere expressis, published 1590, 1 p.
67122: Unknown master - [Antique print, etching] Arx Brittanica/Gezicht op Brittenburg bij Katwijk, published ca. 1649.
67072: Unknown master - [Handcolored lithograph] S. PUBBLIO MART. PRIMO VESCOVO DI MALTA / patrono della parrocchia della floriana, ca. 1850-1860.
60395: Master of the Die (fl. 1530-1535) after Coxie, Michiel (1499-1592) after Raphael (1483-1520), published by Salamanca, Antonio (fl. 1519-1562) - [Antique engraving, ca 1562] LA MADRE E 'L RE' DI LAGRIME SI BAGNANO COL POPOL SUO ... [Set title: The fable of Cupid and Psyche], published before 1562, 1 p.
67001: Unknown master - [Original drawing/tekening] Nocturnal landscape, ca 1850-1900.
60863: Unknown master - [Wish card, New Year] Karremans Nieuwe-Jaars Zegewensch, published 1759, 1 p.
60865: Unknown master - [Wish card, New Year] Nieuw Jaars Courant, published 1787, 1 p.
60867: Unknown master - [Wish card, New Year] Nieuw Jaars Courant, published 1749, 1 p.
67011: Unknown master - [Original drawing] Canal in Rotterdam (Rotterdam kanaal), ca 1900-1950.
65828: Unknown master - [Satirical print/Spotprent] Satire on Quakers/Spotprent op de Quakers/Kwakers.
65829: Unknown master - [Original satirical print/originele spotprent] Satire on Quakers/Satire op de quakers/kwakers.
66647: Unknown master - [Broadside, etching and letterpress] CONFESSIE VAN DE KONING VAN POOLEN, ca 1700-1750.
64482: Italian Master - Lucifer being sent to hell by the Archangel Michael (Lucifer wordt naar de hel gezonden door engel Michael).
66408: Master K (16th century) - [Antique prints, woodcuts] Five Bible illustrations/Vijf bijbelillustraties, published 16th century.
67141: Unknown master - [Drawing, watercolor] View on the outskirts of Haarlem/Haarlem en omgeving tekening.
66173: Unknown master - [Original etching and engraving/originele ets en gravure] Praalboog voor het Huis van den Heer Bernard Mauritz, Raad en Oud-Schepen, Rentmeester avn de Domeinen van Zyne Hoogheid.
67123: Unknown master - [Antique print, etching] Arx Brittanica/Gezicht op Brittenburg bij Katwijk. ca. 1650.
66171: Anonimous master - [Antique print etching and engraving/ets en gravure] PHILIPS de II (portrait of Philip II of Spain)/Filips de Tweede van Spanje, published 1725.
66172: Unknown master - [Antique print, etching and engraving/ets en gravure] MARGARETA (portrait of Margaret II of Holland)/Margareta de Tweede, published 1725.
66016: Unknown master - [Antique print, etching and engraving] The New Moon [allegory of Protestantism]/De nieuwe maan, allegorie voor het Protestantisme, published 1600-1650.
65659: Unknown master - [Portrait print Professor of law Cornelis Pijnacker] CORNELIUS PYNACKER, 1715-1716.
65658: Unknown master - [Portrait print of theologian Johannes Plyander van Kerckhove] IOANNES POLYANDER, 1715-1716.
65654: Unknown master - [Portrait print professor in law Johannes Linderhausen] IOHANNES LINDERHAUSEN, 1715-1716.
65656: Unknown master - [Portrait print of Professor Jacobus Perizonius] IACOBUS PERIZONIUS, 1715-1716.
65657: Unknown master - [Portrait print professor Greek, History and Eloquence Jacobus Perizonius] IACOBUS PERIZONIUS, 1715-1716.
65742: Matham, Theodor (1605-1676) after Venne, Adriaen van de (1589-1662) - Two dogges strive vor a bone, and the thirt taket it awaij (Alle de Wercken van den heere Jacob Cats..., 1655)
61107: Matham, Jacob (1571-1631) after Zuccaro, Taddeo (1529-1566) - The adoration of the shepherds
60389: Matham, Theodor (1605-1676) after Bassano, Jacopo (1510-1592) - [Antique engraving, before 1676] The Virgin and Child with infant St. John the Baptist [Set title: Variarum imaginum a celeberrimis...], published before 1676, 1 p.
60391: Matham, Theodor (1605-1676) after Venne, Adriaen van de (1589-1662) - [Antique engraving 1628] Promenading young men and women [De Hollandsche Lys met de Brabantsche Bely: set title], published 1628, 1 p.
65034: Andries Jacobsz. Stock (1562/92-after 1648) after Jan Wildens (1584/86-1653) engraved with Hendrick Hondius (1573-ca. 1649) and Jacob Matham (1571-1631) - [Antique print; engraving] Allegory of the month of June (Allegorie van de maand Juni), published 1614.
59803: Jacob Matham (1571-1631) - [Antique print, engraving] PAVLLVS G.F.P.N. MERVLA BATAVVS DORDRACENVS (historian Paulus Merula), published 1602, 1 p.
66354: Matham, Theodoor (1605/1606-1676); after Toorenvliet, Jacob (1640-1719) - [Original engraving/gravure] Koning Karel II van Engeland spreekt de Staten-Generaal toe; King Charles II of England speaking to the States General, 1660.
66189: Jacob Matham (1571-1631) - [Antique print, engraving/gravure] Pieter Christiaensz. Bor (portrait of) /Portret van historicus Pieter Christiaanszoon Bor, published 1625.
60383: Jacob Matham (1571-1631) - [Antique print, engraving] The Adoration of the Shepherds, published 1606.
67490: Matter, Johan F. - Liguistics 1970 I Moderne literatuur deel 1 Duits: Engagierte Lyrik von Brecht, Biermann, Degenhardt und Süverkrüp, Thieme-Zutphen 1970, 59 pp.
67489: Matter, Johan F. - Liguistics 1993 I Taboularium, lijst van met beleid te gebruiken Franse woorden en uitdrukkingen met hun vertaling in en uit het Nederlands, Editions ' De Werelt' Ridderprint BV Ridderkerk, derde druk 1993, 77 pp.
65374: Matthaei, Johannes, uit Königsberg; Praeses: Conring, Hermann - Dissertation 1662 I Disputatio politica de civitate nova [...] Helmstedt Henning Müller 1662.
55842: Matthaeus, Antonius III - De jure Gladii tractatus et de toparchis qui exercent id in dioecesi Ultrajectina. Leiden, Kellenaar, 1689.
PR121237: Matthäus Sigmund Sallomusmüller (fl. 1719-1730), after Johann Conrad Schnell I or II (fl. 1690-1726)) - [Antique mezzotint print 1704-1721] Portrait of lawyer Christoph Sigismund Amman, published 1704-1721, 1 p.
34027: Matthes, Gerardus, uit Amsterdam - Dissertatio juridica inauguralis de conditione civili milieris nuptae neerlandae [...] Leiden J.H. Gebhard en Comp. 1839
33407: Matthes, J.C. - Het Oude Testament en de critiek. Redevoering uitgesproken [...] op den dies natalis der Amsterdamsche hoogeschool. [z.p.] [z.n.] 1889
PR121232: Mattheus Borrekens (c. 1615-1670), after Anselmus Van Hulle (1594/1601-1665) - [Antique portrait print, engraving, 1648/1697] Portrait of Joannes Crane, published 1648/1697, 1 p.
PR120961: Matthijs Pool (1676-1740), after Bernard Picart (1673-1733) - [Antique title page, 1712] Het spookend weeuwtje, published 1712, 1 p.
PR120946-074: Mattijsen, I.H. - [Antique print, lithography, 1832] Portrait of Abraham Josephus van Lith, pastor in Heereveen Friesland, 1 p.
BB110095: De Mauduit, Hippolyte. - [French history, 1854] Histoire des derniers jours de la Grande Armee ou souvenirs, documents et correspondance inédite de Napoleon en 1814 et 1815 par Hippolyte de Maudiet, 2e edition, tomepremier, Paris, Dion-Lambert 1854.
51911: Maupassant, Guy de; - Oeuvres completes. Le rosier de Madame Husson. Souvenirs, celles qui osent l'Anglais d'etretat. Paris, Conard, 1924. Gebonden in half marokijn, origineel omslag meegebonden, 263 pag.
65784: Maurand, Charles (1824-1904) after Daumier, Honoré (1808-1879) - [Antique print, 1862, Veiling, auction in Paris] Les amateurs de tableaux à l'hôtel Bouillon, 1 p.
60415: Maurice (?), Albert - [Original pencildrawing, pentekening] Portrait of a man/possibly self portrait by Albert Mauerique?/Maurice?, signed, 1936, 1 p.
34885: Mauricius, Joannes Jacobus, uit Amsterdam - Dissertatio juridica inauguralis ad legem 144.D. de regulis juris. non omme, quod licet, honestum est Leiden A. Elzevier 1711
8992: Maurik, Justus van - De Buren. Dramatische klucht in één bedrijf. Amsterdam, G. Theod. Bom, 1875.
8998: Maurik, Justus van - Pakketten voor dames. Dramatische grap in twee bedrijven. 5e druk. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, [ca. 1900].
9000: Maurik, Justus van - Uit één pen. Novellen en schetsen. Amsterdam, Tj. van Holkema, 1886.
9002: Maurik, Justus van; F.A. Buis - Gewichtige dagen 1830-1833. Tooneelspel in vier bedrijven. Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1881.
22289: MAURIK (Gld), JANSEN - Thomas Jansen, “Het dorp van de rietpikkers”, Maurik 1976, gestencilde uitgave in eigen beheer, ca. 150 p, geïll., geb.
27413: Maury, A - Emblemes et drapeaux de la France. l' alouette, le coq, la fleur de lis, l'abeille, l'aigle etc., Parijs, A.Colin, [1920]. Reprint from the original edition of 1904, 354 pag., very good copy in linen binding. [ pp. 1-258 : le coq gaulois ].
60215: Thijs Mauve (1915- 1996) - Antique Woodcut Art - Dutch Landscape - Black and White - T. Mauve, published before 1996, 1 p.
42708: May, Franz [Anton] - Stolpartus of de jonge artz bij het ziekbed. 2e druk, Amsterdam, L. v. Es, 1801.
56357: Mayer, M., - Volks-heelkunde, of eenvoudige raadgevingen bij plotselinge ongelukken (.....) bij afwezigheid van een bekwamen heelmeester (.....) met aanteekeningen (.....) door Thomas Cutter, uit het Engelsch vertaald door H.H. Hageman Jr., Amsterdam, Frijlink, 1842.
9003: Mayhew, H; G. Cruikshank - Ontmoetingen van Cursty Sandboys en zijne familie, op hun pleiziertogtje naar Londen om de groote tentoonstelling te gaan zien. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, Gebroeders Kraay, [1851].
44125: Marisol/ Renee Maze, - Dame tartine, Paris, Flammarion [1929], (22) pag., geïll., oblong.
66177: McArdell, James (1729-1765) after Mijn, George van der (1726/1727-1763) - [Original Mezzotint] J. Punt, Peintre et Graveur [portrait van schilderen graveur Jan Punt].
ZZ90440-23: Medioburgensis, [Kanter, de, Jacobus Johannes] - [Middelburg, Zeeland] De koffij-veilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij, inzonderheid in betrekking tot Middelburg, Open brief aan de leden der Tweede Kamer van de Staten-Generaal, niet in den handel, J. C. & W. Altorffer, Middelburg, 1858, 31 pp
22841: MEELES, KUNSTSCHILDER DERK - [Documents re artist Derk Meeles] Een aantal personalia betreffende de kunstschilder Derk Meeles (1872-1958).
34111: Meer de Wys, Janus Guilielmus van der, uit Amsterdam - Disputatio juridica inauguralis de cura legislatorum ut hypothecae publice innotescant [...] Amsterdam G. van Tyen en Zonen 1838
37261: Meer, D.H. v.d. / H.C.M. de Rooy/ A. Numan e.a. - Proeven en waarnemingen omtrent de inenting der pokken aan schapen, door den heelmeester D.H. v.d. Meer en de geneesheeren H.C. Medenback de Rooy, Sig. Ellerbeek en G.A. Ramaer, met een vergelijkend overzigt.... en eene voorrede door A.Numan, 's- Gravenhage 1825, 125 pag., half linnen.
PR120311: Noach van der Meer (1741-1822) - [Antique print, etching, Amsterdam] Monument for the Alliance festival in Amsterdam, published 1795.
60199: Meer, Noach van der (1741-1822), published by Warnars, Gerrit (fl. 1769-18..) - [Antique handcolored engraving, 1774] AFBEELDING van den NIEUWEN AMSTERDAMSCHEN SCHOUWBURG, van vooren/ Gezicht op de voorkant van de nieuwe Amsterdamse Schouwburg op het Leidseplein, published 1774, 1 p.
60161: Meer, Noach van der (1741-1822), Warnars, Gerrit (fl. 1769-18..) and Hengst, Petrus den (fl. 18th century) - [Antique engraving, 19th century] Afbeelding van den ruine des Amsterdamschen schouwburgs, zoo als dezelve zich op zaterdag den 16 may 1772 vertoonde, published 19th century, 1 p.
60181: Meer, Noach van der (1741-1822) - [Antique print, 1774] Op den brand van den Schouwburg te Amsterdam; den Elfden May, published 1774, 1 p.
32528: Meer, Zander Yske van der, uit Nijeholtpade - Het opkomen van den waterstaat als taak van het landsbestuur in de Republiek der Vereenigde Provincien. Proefschrift [...] Delft A.J. Mulder 1939
ZZ90352-7: o.a. Meer, Laurens van der - [Pamphlet, Rotterdam, 1747, verkoop ambt] Regtmatige Verdediginge der onderstaande Rotterdamse Burgeren over hun gedrag gehouden in het Request overgelevert den 27. September 1747. Betreffende het Verkoopen der Ampten, enz. enz. Rotterdam, 1747, 3 pp.
56351: Meer de Wijs, J.P. van der, - De geheime bedoelingen van de tegenwoordige Jezuiten, volgens de mededeelingen van den abt Vincenzo Gioberti, Amsterdam, Weytingh, 1849.
55767: Meer, Noach van der (1741-1822), after Schouman, Aert (1710-1792) [?] - [History print, etching] 'Willem de Eerste, Prins van Oranje, te Delft doorschooten in 't jaar 1584'; murder of William I, Prince of Orange, 1584.
32072: Meer de Wys, Janus Hermanus van der, uit Amsterdam - Dissertatio juridica inauguralis de quaestione, an bello oborto pereat inter bellum gerentes foederum auctoritas [...] Amsterdam C.A. Spin 1830
31790: Meerbeke, Eugène Felix Marie van, uit Maastricht - Stellingen [...] Amsterdam Gebr. Schröder 1897
ZZ90317: Meerman, Gerard & Johan. - [Library sale catalogue 1824] Bibliotheca Meermanniana, sive catalogus librorum impressorum et codicum manuscriptorum (...) Gerardus et Joannes Meerman, morte dereliquit Joannes Meerman, Hagae Comitum 1824, Luchtmans, Fratres van Cleef et B. Scheurleer, Tomus I et II, 378 + 210 pp.
42150: Meerten-Schilperoort, A.B. van - Gids voor jonge lieden van beschaafden stand tot regeling van hun gedrag bij hunne eerste intrede in de wereld, zoo wel als in hunne huisselijke betrekkingen. Amsterdam, Beijerinck, 1821.
15590: Meerten-Schilperoort, A.B. van - Reisje door het Koningrijk der Nederlanden en het Groot-Hertogdom Luxemburg, voor kinderen. 2 dln. Amsterdam: Schalekamp & Van de Grampel, 1826-1827.
66772: Meerten, Van, A.B. geb. Schilperoort. - Penelope of Maandwerk aan het Vrouwelijk Geslacht toegewijd. Bevattende: De beschrijving en afbeeling van allerhande soorten van vrouwelijke handwerken; benevens eenige lektuur, over onderwerpen uit den vrouwelijken kring, 12 editions of 1821, with the aquatint plates of the crafts. Rare, text in Dutch.
38145: Meertens, P.J. e.a. - Mededelingen van de Centrale Commissie voor onderzoek van het Nederlandse volkseigen, afl. 7 ( 1955 ) t/m 16 ( 1964 ), geïll.
31680: Mees, R.A. - Het onderwijs in de natuurwetenschappen, een noodzakelijk bestanddeel van elke beschaafde opvoeding. [...] Groningen J.B. Wolters 1868
58553: Mees, M., - Nadeelen van het protectionisme voor de werkende klassen, Rotterdam 1891.
35089: Mees, Guilielmus Janus, uit Appingedam - Specimen juridicum inaugurale continens observationes quasdam de periculo rei venditae nondum traditae. Utrecht N. van der Monde 1837
34031: Mees, Rudolphus Adrianus, uit Rotterdam - Specimen inaugurale continens observationes quasdam historico juridicas de mercatura [...] Utrecht O.J. van Paddenburg en J. van Schoonhoven 1810
63985: Mees, Fokko (1887-1968) - Houtsnede/Woodcut: De verliefde clown/A clown in love.
56473: Mees, M., - Een en ander over het stelsel van bescherming, Rotterdam 1882, 57 pag., orig. bedrukt omslag.
32776: Meester, Gerardus Abrahamus de, uit Harderwijk - Dissertatio historica juris publici de judiciis Gelriae, tempore Reipublicae provinciarum unitarum [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1841
9007: Meesters, Pieter - Twaalf ambachten en dertien ongelukken. Een oorspronkelijk Nederlandsche roman. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1834.
ZZ903444-41: Meeter Pz., A. - [Alkmaar, Noord-Holland] Het huis van verbetering en opvoeding voor jongens, te Alkmaar. Geschetst door A. Meeter Pz., Directeur van dit gesticht. Medegedeeld Bij Johannes Roem, Te Alkmaar, 1860, 84 pp.
65760: Monogrammist MF after Melchior Meier (fl. 1572-1582) - [Antique print, etching] The Judgment of Midas (Het oordeel van Midas), published ca. 1620.
27201: Meihuizen, J - Gebouw voor kunsten en wetenschappen 1874-1924, gedenkboek 50 jarig bestaan, 's-Gravenhage 1924, 127 pag., geïll.
4149: Meihuizen, J.S. - Het geslacht Meihuizen 1622-1922. Z.p. [1922], 138 p., geb., geïll., met tabel.
ZZ90397-074: Meijer, A. W. J. - [The Hague, 1976, Rare] Het Landgoed “Te Werve” in de periode Gevers (1824-1892), Overdruk uit Die Haghe jaarboek 1976, 56 pp.
59311: Meijer, Jaap, - De Bedevaartsgangers, een proto-zionistische roman van Betsy Hasebroek (1841), Heemstede 1980, 70 pp. getypt gebonden document.
52476: Meijer, J.C. - Ferdinand Oosterzee of Reize om de werled, zijnde eene aanleiding, om jonge lieden op eene aangename en gemakkelijke wijze de eerste beginselen der aardrijkskunde te leeren. Geschikt tot prijzen, zoowel als leerboek, voor de derde klasse. Amsterdam, J.M.E. Meijer, 1844.
51693: Meijer, Jaap, - Problematiek per post. Brieven van en over Joden in Nederland [Amsterdam 1949], 96 pag., geb.
66499: Meijer, Hendrik Arnold; - De Boekanier door H.A. Meijer, schrijver van Heemskerk, Tweede druk, Amsterdam, J.D. Sijbrandi, [1860] 141 pp.
38805: Meijer, Jaap en A.K. Offenberg - Al Tehemot. Op de rand van de afgrond. Catalogus van Hebraica en Judaica onder de Duitse bezetting in Nederland verschenen, Amsterdam, U.B., 1980, 64 pag., geïll.
44081: Meijer, Jan de; - De Kerk der Ned. Herv. gemeente te Koog aan de Zaan, z.pl. 1922, (32) pag., geïll. Luxe editie gebonden in geheel leren band.
46898-3: Meijer, J.F.G.? - Drawing ca 1836 I Drawing of a dutch landschape with farm and hay cart, 185 x 260 mm, by J.F.G. Meijer?, d.d. 1836.
46898-2: Meijer, J.F.G.? - Drawing ca 1836 I Drawing of a winter landscape with skaters and a sledge, 200 x 270 mm, by J.F.G. Meijer?, d.d. 1836.
46898-1: Meijer, J.F.G. - Drawing ca 1836 I Coloured drawing of an inn (kroegtafereel), 240 x 165 mm, by J.F.G. Meijer?, d.d. 1836.
36971: Meijers, E.M. - Tractatus duo de Vi et potestate statutorum. I baldi ( ...) II van der Keessel (....), Haarlem 1939, 16 +53 + 43 pag., geb. ( royaal aangegeten door boekenworm ).
6067: Meindert, H.R.M. - Geschiedenissen van de familie Meindert. Deel I: Celensprokkels, stamreeks van de familie Seele, [Bodegraven 1980], 76 p., geb., geïll.
ZZ90441-12: Meinsma, W. J. - [Drenthe, Assen] Bij de viering van de afkondiging der grondwetsherziening, op den 3 November 1848, in de burgersocieteit te Assen, uitgegeven ten voordeele der Armen, bij van Gorcum & Comp., Te Assen, 1849, 23 pp.
PR120211: Daniel Meisner (1585-1625) - [Antique print, engraving, Dordrecht] MORS BONA INITIUM VITAE, View of Dordrecht, published 1624.
61965: Daniel Meisner (1585-1625) - [Antique print, hand colored engraving] Goude in Holland (Gouda), published ca. 1640.
61967: Daniel Meisner (1585-1625) - [Antique print, hand colored engraving] Lewarden in Friess-land (Leeuwarden), published ca. 1640.
61975: Daniel Meisner (1585-1625) - [Antique print, hand colored engraving] Schonhofen (Schoonhoven), published ca. 1640.
61977: Daniel Meisner (1585-1625) - [Antique print, engraving] Purmerent in Holland (Purmerend), published ca. 1640.
61979: Daniel Meisner (1585-1625) - [Antique print, engraving] Gorcúm in Hollandt (Gorinchem/Gorkum), published ca. 1640.
61973: Daniel Meisner (1585-1625) - [Antique print, hand colored engraving] Devender in Oberijssel (Deventer), published ca. 1640.
61969: Daniel Meisner (1585-1625) - [Antique print, hand colored engraving] Ruramond (Roermond), published ca. 1640.
61971: Daniel Meisner (1585-1625) - [Antique print, hand colored engraving] Amors-fort (Amersfoort), published ca. 1640.
57191: Meiss, M. / J. Longnon; - De tres riches heures van Jean, duc de Berry, derde druk, Utrecht 1975.
ZZ903444-52: Mekken, A. - [Sint Pancras, Noord-Holland, 1952] St. Pancras tot het jaar 1900, Beknopte kroniek over de gemeente Sint Pancras, Samengesteld door A. Mekken, 1951/1952, 60 pp.
56073: Melage, F., - L´ame Belge, poemes pour le centenaire, Carlsbourg, 1930, geìll., 59 pag.
32894: Melchior, Albertus Wilhelmus - Oratio funebris in obitum [...] Petri Latane Franeker Henricus Halma 1726
67146: Adolf Melchior (1898-1962) - [Modern drawing, watercolour] De Mooie Nell met Haarlem erachter, dated 1952.
PR121080: Adolf Melchior (1898-1962) - [Modern drawing, chalk] The 'Pinocchio' ballet dancer, dated 1954, 1 p.
PR121081: Adolf Melchior (1898-1962) - [Modern drawing, chalk] View on a street of Figeac (FR), dated 1960, 1 p.
15594: Meldrum, David Storrar - Holland and the Hollanders. Edinburgh-Londen: W. Blackwood, 1899.
15596: Meldrum, David S. - Holland and the Hollanders. New York: Dodd, Mead & Co., 1904.
23565: Melleville, M. - Dictionnaire historique du Departement de l' Aisne. Laon 1865. Facsimile reprint Brussel 1979. Twee delen in 1 band, 478+497 pag., geïll, gebonden met stofomslag.
33551: Melvill, Adriaan, uit Dordrecht - Dissertatio juridica inauguralis de obligatione conventionali ex silentio [...] Leiden Joannes Bos 1772
53666: Mencke, Johann Burchard - De charlataneria eruditorum declamationes duae cum notis variorum, accessit epistola Sebastiani Stadelii ad janum philomusum de circamforanea literatorum vanitate. 5e vermeerderde druk. Amsterdam [= Leipzig], z.n. [colophon: U.Chr. Saalbach] 1747.
42065: Mencke, J.B. - De Charlataneria eruditorum delamationes duae cum notis variorum, accessit Epistola Seb. Stadelii. 5e- ed., Amsterdam, 1747.
36167: Mencken, Johann Burchard - Schediasma de Instituto Societatis Philoteutonico-poeticae Leipzig J.A. Zschau 1722
15600: Mendel, P.J., en H. Reding - [Atlas, Cartography, 1841] Album voor de aardrijkskunde [serie Noord-Nederland] / Atlas van het koningrijk der Nederlanden en de Overzeesche bezittingen. ‘s Gravenhage: Van Langenhuijsen, 1841.
24753: Mendelssohn, Moses - Lettres juives du celebre Mendels-sohn philosophe de Berlin; avec les remarques et reponses de Monsieur le docteur Kölble et autres savants hommes. Recueil memorable concernant le Judaïsme. Francfurt /The Hague, Aux depends de la Compagnie, 1771.
51169: Mendes da Costa, M.B./ J.Berg., - Bibliotheek der universiteit van Amsterdam. Catalogus der handschriften VII. De handschriften (.....) van de Remonstrantsche kerk (......). De handschriften van het Ev. Luthers Seminarium en van de Ver. Doopsgezinde gemeente, Amsterdam 1923, 148 pag.
35679: Mendes de Leon, M.A., uit Brugge - Ueber die Zusammensetzung der Frauenmilch Munchen R. Oldenbourg 1881
BB110092: Menestrier, Claude Francois. - [French history, Lodewijk de 14e, 1691] Histoire du Roy Louis le Grand, par les medailles, emblemes, devise, jettons, inscriptions, armoiries et autres monumens publics, A Paris Nolin 1691, 64 leaves.
ZZ90311-20: Menges, C. L. R. E. - De Tram, Overgedrukt uit “Het Vaderland” van 10 en 11 April 1904, No. 85, Boek- en Handelsdrukkerij van “Het Vaderland”, Scheveningen, 1904, 9 pp.
6796: Anoniem (vert.); Ferdinand Laloue en Ménissier - De boodschaplooper uit behoefte. Tooneelspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Marten Westerman en Coenraad van Hulst, 1824.
53206: Menninga, D. e.a. - Groningens rust, geboren uit onrust, zijnde een verhaal van het gepasseerde in die provintie t'zedert de verheffinge van zyne hoogheid W.C.H. Friso, prins van Orange en Nassauw tot stadhouder. Groningen, L. Groenewolt, H. Spandaw, H. Crebas en J. Bolt, 1748. [gebonden met:] Groningen ten twedemaal in onrust, zijnde een egt verhaal van al het gene in die provincie t'zedert den 25 Augusti 1748 en volgende tyden is voorgevallen. Groningen, J. Bolt, [1748]. [en met:] Echt verhaal van de onlusten voo
26459: Mens, A - Oorsprong en betekenis van de Nederlandse begijnen-en begardenbeweging, Antwerpen 1947, 451 pag., geb. Goed exemplaar.
6409: MENSONIDES, H.M. - Het stadszegel van Leeuwarden en de kerk welke op de oudere stadszegels voorkomt. Overdr. De Vrije Fries, deel XL (1950), geïll., 32 p.
ZZ903444-46: Menzel, C. G. - [Zaandijk, Noord-Holland 1894] Kerkelijke gedachtenisviering van het Vierhonderd-jarig bestaan van Zaandijk. Rede uitgesproken in de godsdienstoefening op zondag 16 September 1894, door C. G. Menzel, Predikant te Zaandijk. Stoomdrukkerij J. Heijns, Zaandijk 1894, 29 pp.
33160: Menzel, Guilielmus Fredericus - Hermeiou tou filosofou Diasurmos ton exo filosofon. Hermiae irrisio gentilium philosophorum. Leiden S. en J. Luchtmans 1840
51949: Merat, Albert, - Les trente-six dedicaces pour les trente-six quatrains a Madame, Paris 1903, 40+(5) pag.
23685: Mercier, L.S. - La sympathie, histoire morale. Amsterdam. Zacharie, 1767, 108 pag.
6817: Anoniem (vert.); Louis Sébastien Mercier - Adelaart, of De zegepraalende deugd; tooneelspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Gerrit ten Boekelaar, 1774.
4163: Merens, A. en M.M. Merens - Stamboek van het geslacht Merens uit den huize Taemsz. Den Haag 1960, 62 p., geb., geïll. Gedrukt in 150 genummerde exx.
4167: Merens, A.H.J. - De gedenkstukken van het oud-Hoornsche geslacht Merens. Mededeelingen, beschouwingen en meeningen. Haarlem 1947, 20 p. Met gedrukte begeleidende brief, 2 p.
PR120591: Caspar Merian (1627-1686) - [Antique print; cartography, oude prent Monnikendam] MONNECKEDAM, published 1659.
PR120729: Matthäus Merian I (1593-1650) - [Antique print, etching, Military, 1688] William III's invasion fleet, published ca. 1688.
60397: Merian, Matthäus (the Elder) (1593-1650) after Bril, Paul (1554-1626); published by Aubry, Pierre (1610-1686) - [Antique etching 1686] River landscape with old fortress on the left, published 1686, 1 p.
66418: Matthäus Merian I (1593-1650) - [Antique title page, 1628] Coat of arms of Ludwig V von Hessen-Darmstadt with nickname De Trouwe. Landlord of Hessen-Darmstadt, published 1628, 1 p.
PR120078: Matthäus Merian I (1593-1650) - [Antique etching, ets] M. Merian, Luanda, Africa, published before 1650.
60811: Merian, Matthäus (the Elder) (1593-1650) - Antique Bust Portrait 1682 - Admiral Michiel de Ruyter (1607-1676) - M. Merian, published 1682, 1 p.
52572: Merimee, Prosper - Carmen. Compositions de Gaston Vuillier, gravees a l'eau-forte par E. Decisy. Paris, Ferrand, 1911.
25831: Merkelbach v. Enkhuizen, L. e.a. - Geschiedenis der gemeente Ginneken en Bavel, Utrecht 1941, 359 pag., geb., geïll.
26089: Merkelbach van Enkhuizen, L. e.a. - Geschiedenis der gemeente Ginneken en Bavel, Utrecht 1941, 359 pag., geb., geïll., met stofomslag. Toegevoegd: een getypte index op familienamen van 20 pag.
9025: Merken, Lucretia Wilhelmina van - David. In twaalf boeken. Amsterdam, Pieter Meijer, 1767. [On engraved title page 1766].
67475: Van Merken, L. W. - First Edition, 1762, Van Merken | Het Nut der Tegenspoeden, Brieven, en andere Gedichten, Amsterdam, Pieter Meijer, 1762, [8] 344 [4] pp.
67476: Van Merken, L. W. - First Edition, 1779, Van Merken | Germanicus, Amsterdam, Pieter Meijer, 1779, [8] 474 [2] pp.
67477: Van Merken, L. W. - Women's poetry, 1768, Van Merken | Het Nut der Tegenspoeden, Brieven, en andere Gedichten, Amsterdam, Pieter Meijer, 1762, [8] 344 [5] pp.
9031: Merkwaerdigheden - Vaderlandsche merkwaerdigheden in het merkwaerdig jaar 1782 door Anonymus. Gedrukt op het patriottisch eiland bij Anti-Anglomannus [= Amsterdam, C. Groenewoud], 1783; Eerste vervolg der Vaderlandsche merkwaerdigheden in het Wonderjaar 1783. Dordrecht, J.Ph. Streccius, 1783. [2 delen]
56717: Merlen, B. van, - Geene bezuinigingen op het budget van oorlog, maar eene betere organisatie (.....), Tiel, 1859, 57 pag.
15601: Mersel, Jac. J. - Een reisje naar Dordrecht. Komische coupletten met accompagnement voor piano. Woorden van Jac. J. Mersel. Muziek van N.N. Gezongen in het lokaal Kunstmin te Dordrecht door Jacques van Dordt, Holl. Kar. Komiek, Dordrecht, 1888
37462: Merson, O - Les viraux, Paris 1895, 314 pag., geb., geïll. Bibliotheek exemplaar.
58617: La'mert, S., - La science de la vie, ou comment il faut vivre et pourquoi il faut vivre, suivie d'observations pratiques sur la sante, 's-Gravenhage, 1849, 218 pag.
56627: Barthelemy / Mery, - Une soiree chez M. de Peyronnet, ou le Seize Avril, 3me. ed. Paris, Dupont, 1827, 24+8 pag.
56637: Barthelemy / Mery, - L' insurrection, poeme, dedie aux Parisiens, Paris, Denain, 1830, 55 pag.
57539: Merz, W. e.a., - Die Wappenrolle von Zurich. Ein heraldisches Denkmal des vierzehnten Jahrhunderts (....) mit den Wappen aus dem Hause zum Loch, Zurich 1930.
35091: Mess, Regnerus Arnoldus, uit Leiden - Dissertatio juridica inauguralis de sequestratione e jure francico. Leiden Hazenberg 1832
ZZ90443-29: Mess, P. G. - [Rijnland, Zuid-Holland] Ampliatie-Keur op het ter bepaalde tijd weder inleveren van Ambachts- en Polder rekeningen, met de verificatoire bescheiden daartoe behoorende, nadat dezelve tot rectificatie aan de Besturen zijn teruggezonden, 24 December 1844, P. G. Mess, Ter Boekdrukkerij van J. Brill, Te Leiden, 1844, 1 pp.
57073: Mestas, A. de - Souverains et pretendants en 1964, Tome I et Tome II, Paris 1964, (52) + (48) pag. Numer 638 from 1111 copies.
ZZ90441-14: Met eene voorrede door Gratama, L. Oldenhuis - [Drenthe, Smilde] Echte stukken, betrekkelijk de verhooging van het afvaartsgeld op de Drentsche hoofdvaart te Smilde (met de kaart van 21 Feb. 1769), Ter provinciale Drentsche en Asser Courantdrukkerij, Assen, 1864, 48 pp.
33130: Metelerkamp, Carolus Lucius Petrus, uit Wassenaar - Dissertatio theologica inauguralis, de Pauli, ad presbyteros Ephesiacos, oratione valedictoria [...] Utrecht Paddenburg en Comp. 1829
34039: Metelerkamp, Alexander Henricus, uit Wassenaar - Specimen juridicum inaugurale de donatione, inprimis successionis, in contractu nuptiali conjugibus et liberis nascituris constituta [...] Utrecht Paddenburg en Comp. 1829
25101: Meteren, E. van - Commentarien ofte memorien van-den Nederlandtschen staet, handel, oorloghen ende geschiedenissen van onsen tyden, etc. Mede vervattende eenige haerder ghebueren handelinghen (...) totten af-standt van wapenen ende vrede in ‘t jaer 1608.
22865: WESTEROUWEN VAN METEREN - [Manuscripts 1912] Drie brieven van H.B.F. Westerouen van Meeteren aan zijn vriend Joh. van der Spek, 1911-1912, manuscript. Adres: Spaarne 61 te Haarlem
33132: Metman, Leonardus, uit Waalwijk - Specimen jrudicum inaugurale de delictis agrariis [...] Utrecht C. van der Post 1832
34041: Metman, Joannes Petrus, uit 's-Gravenhage. - Specimen juridicum inaugurale de nonnullis locis in quibus differat methodus procedendi in foro civili ex codice indoneerlandico a codice nostro [...] Rotterdam Van Gogh & Oldenzeel 1855
35605: Metten, Johann Georg - Christliche Lehr-Leich und Trost-Predigt von der geistlichen Dauben Art und ihrer schnellen Himmelfahrt bey volckreicher Christlicher Leichbestattung Weiland Frauen Annae Catharinae Daubin geborner Pistorun. Wie auch ihres jungen Kindleins und Töchterleins Rebeccae Daubin [...] Darmstadt Christoph Abel 1667
65174: Metzelaar, Helen. - 'Verwondering over mijn gezang'. Jan Alensoons muzikale ontmoetingen op zijn reis naar Italië, 1723-1724, Amsterdam: Panchaud 2013, 168 pp.
35755: Meuleman, Clemens F. Th. J., uit Zwolle - Over de behandeling van placenta praevia Leiden IJdo 1903
35729: Meulen, Bouwe van der , uit Franeker - Over de ontledingsproducten van aloe door salpeterzuur Groningen Bolhuis Hoitsema 1872
32878: Meulen, Wouter Wisso van der, uit Leeuwarden - Coert Lambertus van Beijma. Een bijdrage tot de kennis van Frieslands geschiedenis tijdens den Patriottentijd. Proefschrift [..] Leeuwarden R. van der Velde 1894
47183: Meulen, R.J. v.d. (red.), - Gedenkboekje ter gelegenheid van de herdenking van het 25-jarig bestaan van het kerkgebouw der N.H. Gemeente Purmerland en De Ilp, 20-12-1922, 64 pag., geb., geïll. (bibliotheek bandje).
51195: Meulenhoff, J.M., - Viert feest! Korte geschiedenis van de feesten en het jolijt gedurende de eerste honderd jaren uit het leven der Vereeniging [ ter bevordering van de Belangen des Boekhandels], z.pl., 1915, 73 pag., geïll. met ingeplakte facsimile's.
55048: Meulman, Jan - Woerden in Slagtmaand 1813. 's-Gravenhage, J. Allart, 1814.
22765: MEULMAN, RUPE - [Official documents before 1900] Vijf stukken betr. leden van het geslacht Meulman, 19e eeuws. Manuscripten, 5 p.
56705: Meurs, C.T. van en W.N. Rose, - Proeve eener organisatie der landmagt berustende op eene algemeene volkswapening, 's-Gravenhage, 1848, 65 pag.
1727: MEURS, P. VAN - Het plakkaat van 1795 over het wegnemen van de wapens enz. uit de kerken, huizen enz. Rijswijk 1902, 8 p.
32956: Meurs, Peter Antoni Nicolaus Stephanus van, uit Arnhem - Geschiedenis en rechtsontwikkeling van Elburg. Proefschrift [...] Arnhem P. Gouda Quint 1885
66269: Danie?l Veelwaard (1766-1851) after Jacobus van Meurs (1758-1824) - [Antique title page, 1821] GEDICHTEN VAN JACOB VAN DAM, published 1821, 1 p.
PR120991: Jacob van Meurs I (1619/20-1675/80) - [Antique print, wapenkaart, engraving] The States of Friesland, published 1664, 1 p.
46878: Meurs, van N. - Manuscript, letter 1931 I Brief van N. van Meurs, radiohandel te Hoorn, 1931. Manuscript, 1 p.
32430: Mevius, David - Rechtliches Bedencken in Contributions- und Exemtions-Sachen [...] Zelle Ch. J. Hoffmann 1720
PR121386: De Mey van Streekerk, J.G. , Bogaerde, van den A.J.L. - Publication / Affiche Brabant 1830 | Publicatie. Gouverneur provincie Noord Braband, verbod aanvoer goederen uit of naar de in opstand zijnde gedeelten des Rijks, Vieweg 's-Hertogenbosch, plano 1 p.
ZZ90311-27: De Mey van Streefkerk, J.G. - [History of The Hague 1813-1913] Residentie en Vaderland tijdens de verlossing uit de Fransche Overheersing, G. A. Kottmann, Den Haag 1913, 47 pp.
14853: Mey, A. te (inl.) - Kwartierstatenboek deel 2, samengesteld door de afd. Amsterdam e.o. van de Nederlandse Genealogische Vereniging.
33555: Mey van der Linden, Adolphus Herbertus van der, uit Rotterdam - Specimen academicum inaugurale, de privilegiis monetariorum hollandiae [...] Leiden Cornelius de Pecker 1765
ZZ90311-21: De Mey van Streefkerk, J.G. - [Legal history The Hague] Reglement voor het bestuur der stad 's-Gravenhage, aldus gearresteerd bij 's konings besluit, van den 4e januarij 1824, nr. 108 / [J.G. de Mey van Streefkerk]
32640: Meyboom, Ludovicus Suson Petrus, uit Lornhuizen - Commentatio theologica de ideis et rebus in facto positis, in re christiana apte conjunctis [...] Groningen J.B. Wolters 1840
11650: Meyer, Albert from Hannover. - Photography 1913 I Portrait photograph of G. van der Star 1913, friend of Hendrik van Veen.
7927: MEYER, H. - Die Schweizerische Sitte der Fenster- und Wappenschenkung vom 15 bis 17 Jahrhundert. Nebst Verzeichnis der Zürcher Glasmaler von 1540 an.
15605: Meyer, J. - Meyer’s Universum of afbeelding van het zienswaardigste en merkwaardigste van natuur en kunst op den ganschen aardbodem,met eene beschrijving van J. Meyer, uit het Hoogduitsch vertaald, Delen I t/m X. Amsterdam: Bibliographisch Instituut, 1834-1846.
28455: Meyer, J. - Meyer's Universum. Ein Volksbuch enthaltend Abbildung und Beschreibung des sehenswertheften und merkwürdigsten in Natur und Kunst. Octavoausgabe. 12 Bänder in 6 Teile, Hildburghausen 1858-1862, grünes leder. Um 480 stahl-stiche. Schones Banden. Die Seiten manchmal ein bisschen braun.
PR120009: Albert Meyering (1645-1714) - [Antique print, etching/ets] Italian landscape by the water, published 1650-1700.
PR120008: Albert Meyering (1645-1714) - [Antique print, etching/ets] Italian landscape with obelisk, published 1650-1700.
PR120012: Albert Meyering (1645-1714) - [Antique print, etching/ets, Rome] Landscape with a woman with a parasol, published 1650-1700.
65479: Albert Meyering (1645-1714) - [Antique prints, etchings/etsen] Two river landscapes [set: Classical Landscapes] (Twee rivier lanschappen), published before 1700.
67046: Albert Meyering (1645-1714) - [Antique print, etching] Landscape with a ruined tower, published 1695, 1 p.
67045: Albert Meyering (1645-1714) - [Antique print, etching and engraving] Landscape with a cart and a monument, published ca. 1695-1714, 1 p.
66411: Albert Meyering (1645-1714) - [Antique print, etching/ets] The wooden bridge/De houten brug, published before 1700.
66410: Albert Meyering (1645-1714) - [Antique print, etching/ets] Italian landscape with obelisk/Italiaans landschap met obelisk, published before 1700.
PR120011: Albert Meyering (1645-1714) - [Antique print, etching/ets] Italian landscape with waterfall (waterval), published 1650-1700.
PR120014: Albert Meyering (1645-1714) - [Antique print, etching/ets] Italian landscape with a shepherd playing the flute near a monument, published before 1700.
PR120015: Albert Meyering (1645-1714) - [Antique print, etching/ets] Italian landscape with a statue, published before 1700.
20911: Meylink, A.A.J. - Over een charter van graaf Floris V van den 14-5-1273, mededeling van G.H.M. Delprat nader toegelicht: en over charters van graaf Floris V van den jare 1281 `s-Gravenhage 1860, 99 pag., met 3 gegraveerde platen met zegels.
23879: Meylink, A.A.J. - Over een charter van graaf Floris V van den 14 mei 1273, mededeling van G.H.M. Delprat nader toegelicht en over charters van graaf Floris V van den jare 1281. 's-Gravenhage 1860, 100 pag., orig. papier. Geïll. met 3 gelithografeerde platen.
ZZ90435-015: Meynardi, W. - [Groningen, Belasting, Tax, 1697] Forme ende Maniere Waer nae de Penningen van de provincie van de Stadt Groningen ende ommelanden voortaen ge-innet ende metter Executie gevordert sullen worden, by Catharina Zandt, Tot Groningen, No. 6, 1697, 14 pp.
PR120359: Meyssens, Joannes (1612-1670), Theodor van Kessel (ca. 1620-1660), after Johannes Popels (ca. 1600-1664) - [Antique print, engraving/gravure] Portrait of sculptor Hendrik de Keyser, published 1662.
66222: Meyssens, Joannes (1612-1670), Theodor van Kessel (ca. 1620-1660), after Johannes Popels (ca. 1600-1664) - [Antique print, engraving/gravure] Portrait of Jacob Stoopius, published ca. 1630-1660.
PR121214: Cornelis Meyssens (1640-1673) - [Antique portrait print, engraving, 1670] Portrait of Charles-Emanuel II Duke of Savoy (Portret van Karel-Emanuel II hertog van Savoye), published 1670, 1 p.
PR120029: Gerardus Emaus de Micault (1798-1863) - [Original etching, ets] G.E. de Micault. The harvest at the village of Houten, published 1854.
PR120022: Gerardus Emaus de Micault (1798-1863) - [Original etching, ets] G.E. de Micault. The farm at Pernis. (state I), published 1852.
ZZ90228: Michel-Ange Buanarroti/Pascal, Pierre tranlator. - Les sonnets de Michel-Ange Buonarroti, traduits en vers pars Pierre Pascal, A Paris, chez Jacques Haumont 1942, 94 pp. Numbered copy nr 435.
30652: Michelangelo - [ Vier brochures over Michelangelo, uitgegeven door Teylers Museum te Haarlem, 1964- 1965 ].
67006: Michiel Jacobus van der Schaft (1829-1889), and/or Anna Jacoba van der Schaft (1860-1938) - [Antique drawing] Young man with a stick, ca. 1850-1900.
67005: Michiel Jacobus van der Schaft (1829-1889), and/or Anna Jacoba van der Schaft (1860-1938) - [Antique drawing] Woman at a spindle (vrouw bij spinnewiel), ca. 1850-1900.
67007: Michiel Jacobus van der Schaft (1829-1889), and/or Anna Jacoba van der Schaft (1860-1938) - [Antique drawing] Laocoon and a study of a head of a soldier (Laocoon en studie van soldaat), ca. 1850-1900.
67004: Michiel Jacobus van der Schaft (1829-1889), and/or Anna Jacoba van der Schaft (1860-1938) - [Antique drawing] Seated peasant woman (zittende boerin), ca. 1850-1900.
32102: Michiels van Kessenich, Louis Ferdinand Hubert, uit Roermond - Stellingen [...] Leiden Jacs. Hazenberg, Corns. zoon 1864
53218: Middelgeest, S. van, e.a. - Duplicq uitgesproken voor den Ed. Hove van Holland door den Heer en mr. Simon Middelgeest in de zaak van den Heer en mr. Pieter de Groot, gedaagde in persoon, contra Den Heer en mr. Johan Ruisch, advocaat fiscaal [...] mitsgaders eenige bijlagen tot die zaak specteerende alsmede het daarop gevolgde vonnis van den Ed. Hove van Holland. Manuscript.
20853: Middelhoek, J. - Geschiedenis van de familie Middelhoek, deel IV. De Middelhoeken in de Hoekse Waard ca. 1750-1800, Rotterdam 1981, 113+7 pag., geïll.
35723: Middelveld Viersen, Wessel, uit Nijmegen - Bijdrage tot de bepaling van alcohol in maaginhoud Utrecht van Boekhoven 1902
65843: Jan Miele (1599-1664) - [Antique print, etching] An old woman combing the hair of a girl. (Bamboccianti)/Oude vrouw die haar kamt/luizen zoekt, published ca. 1650.
23367: Mieli, A. - La science Arabe et son rôle dans l'évolution scientifique mondiale, Leiden, Brill, 1938, 388 pag., geb.
58920: Mieling, C.W.; - Inhuldiging van Z.M. Koning Willem III in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. 13 mei 1849 Lithografie, 40x50cm, uitgegeven door A.C. Kruseman te Haarlem. Rechts de Koninklijke zetel met de koning die staande de eed aflegt. Rechts de koningin, prinsen en prinsessen, daarachter de tribune met genodigden. Komt voor in Frederik Muller 7170. De datum van het onderschrift is verkeerd en zou moeten zijn 12 mei 1849.
42206: Mieris, F. v. - Beschryving der bisschoplyke munten en zegelen van Utrecht in 't byzonder. Leiden, Luchtmans e.a., 1726.
35863: Mierlo, Johannes Wilhelmus Jacobus van, uit Breda - Stellingen ...... Leiden Somerwil 1877
34771: Mierlo, J.H. van, uit Breda - X. theses juridico-politicae 1839
ZZ90225: Mignet. M. - Histoire de Marie Stuart, Troisième édition, Tome Second, Charpentier, Libraire-éditeur, Paris 1854, 447 pp.
31564: Mijer, Petrus, uit Batavia - Dissertatio historico-politica de commercio et internae administrationis [...] in India orientali. Amsterdam A. Zweesaardt 1832
66228: Hendrik Leffert Mijling (1757-1821) - [Antique title page, 1813] Meester Vink of de Vermiste diamant; blijspel met zang, published 1813, 1 p.
37127: Mijnhardt, W.W. e.a. (red.) - Om het algemeen volksgeluk. Twee eeuwen particulier initiatief 1784-1984. My. tot Nut van 't Algemeen , Edam 1984, 429 pag., geb., geïll., met stofomslag.
32772: Milders, Charles Frederic Adolphe, uit Delft - Het oude versterfrecht in Holland en Zeeland. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1888
23235: MILITARIA, TEKENING VAN 17E EEUWSE VELDSLAG - Grote tekening (40x60 cm) met kleur, voorstellende de opstelling van legeronderdelen voor een veldslag. Midden 17e-eeuws. Fraai blad.
23183: MILLNER - Vijf schetsboekbladen, ieder 32x42 cm, met zes berglandschappen in potlood, een gedateerd 1795, alle gesigneerd C. Millner.
756: Mills Harper, George - [Poetry 1987] The making of Yeats's 'A Vision', A study of the Automatic Script, Volume 2, 463 pp.
ZZ90014: G. Grinnell-Milne - G. Grinnell-Milne, Life of Lieut.-Admiral de Ruyter, London, Kegan Paul , Trench, Trubner and Co. 21x14cm, 1896, 258pp.
36565: Milo, Taco Hayo, uit Halsteren - De geheime onderhandelingen tusschen de Bataafsche en Fransche republieken van 1795 tot 1797 Den Helder De Boer 1942.
5011: Milo e.a., T.H. - Wassenaer en de zeemacht. Wassenaar 1965, 76 p., geïll.
60533: Milton, John [illustrator: Doré, Gustave] - Antique book with engravings 1884] Het Verloren Paradijs. Heldendicht in twaalf zangen. Door John Milton. In Nederduitsche verzen overgebracht door Jan Jacob Lodewijk ten Kate. Met platen van Gustave Doré. Leiden, A.W. Sijthoff, n.d. [1884].
51573: Milton, John, - Poems. L'Állegro, Il Penseroso, Comus, Lycidas and the complete minor poems, Mount Vernon, Peter Pauper Press.
44069: Minderhout, H.J., - Anna Paulowna 1817-1917. Een overzicht, Purmerend [1917], 98 pag., geïll. [Vrijmetselaars Loge te Zaandam].
34425: Minderop, Cornelis Marie Hendrik, uit Rotterdam - Eenige opmerkingen over den hypothekairen schuldeischer Leiden Somerwil 1889
9043: Minerva - Minerva. Tijdschrift voor studenten 1835-1836. Akademische berigten en boekbeschouwing. Mengelwerk. Amsterdam, R. Croese, [1836]. [2 delen in 1 band]
ZZ90177: Mink, Frans. - [First edition] Het vierendelen van Balthazar Gerards/in 4 delen/ by Frans Mink, Uitgeverij Wel Bergen op Zoom 1976, 40 pp. De Enigste Poezie. London and Henley, 1981, 605 pp.
4191: Minne, A. van der - Genealogie van de familie Van der Minne. Utrecht 1937, 152 p., geb., geïll.
59791: Miquel, F. - Flora van Nederlandsch Indie. Amsterdam and Utrecht, Van der Post, 1855-1860.
23977: Mirabeau - Discours sur l'egalite de partages dans les successions en ligne directe, 2e ed., Paris, Sanson, 1826, 16°, 32 pag., illustrated with engraving Egalité des partages.
1771: M[ORREN], MME. - Manuel élémentaire de l'art héraldique, mis a la portee de tout le monde (...), par madame M*** (=Madame Morren]. Bruxelles / Brussel 1840, illustrated, 130 pp.
33337: Modderman, W. - Het Romeinsche regt en de hedendaagsche regtsgeleerdheid. Redevoering ter aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Hoogeschool te Groningen [...] Groningen J.B. Wolters 1867.
9046: Modderman, Antonius (vert.); Gottlieb Conrad Pfeffel - Bloemlezing uit de Fabelen en Vertellingen van G.C. Pfeffel. Groningen, W. van Boekeren, 1832.
34799: Modderman, Hermannus Christianus , uit Groningen - Lectiones suetonianae. Specimen litterarium inaugurale quod annuente summo numine Groningen Scholtens 1892
9048: Modderman, Antonius - Bijdragen tot de huishoudkunde, in voorlezingen, meerendeels zamengesteld uit spreuken, spreekwijzen en spreekwoorden. Groningen, R.J. Schierbeek, 1852.
9059: Moens, Petronella - Ter verjaring van 's konings geboortedag, en te gelijk ter viering van de vijf-en-twintigjarige regering van den geliefden en geëerbiedigden vorst. Utrecht, [z.n.], 1838.
66497: Moens, Petronella; - Merkwaardige bijbelsche tafereelen om de meer gevorderde jeugd Gods wijsheid en liefde in het bestuur der menschelijke lotgevallen te doen opmerken, Amsterdam : G. Portielje, 1828, 210 pp.
ZZ90311-37: Moerman, J. J. - [History, The Hague] Op en om het historisch Binnenhof, G. B. van Goor Zonen’s Uitgeversmaatschappij, ’s-Gravenhage, 1940, 84 pp.
35333: Moerman, Adriaan Karel Hendrik, uit Amsterdam - Daniel Heinsius. Zijn spiegel en spiegeling in de literatuurgeschiedschrijving New Rhine 1974
25815: Moes, E.W. e.a. - Amsterdamsche bijzonderheden, deel I t/m IV, Amsterdam z.j. geb. in 4 linnen bandjes, ca. 600 pag.
66096: Moeyaert, Claes (1591-1669) - [Antique etching, allegory] French maiden begs the gods for help, image from the triumphal arch for Maria de' Medici, Amsterdam 1638, published 1639.
32432: Mogen, Ludwig Gottfried - Commentatio iuridica de vera ac genuina rerum mobilium et immobilium indole, secundum diversa iuris Romani et Germanici principia. Giessen J. J. Braun 1760
21229: Mol, J.J.G.F. - Hilversum en de Trompenberg als herstellingsoord, uit een medisch-hygienisch en sociaal oogpunt beschouwd. Utrecht 1876, 134 pag. Fraai gelithografeerd omslag.
5851: Mol, J.J. - Biografieën aangaande de Mollen families, [Bussum 1994], 279 p., geb., geill.
40091: Molen, S.J. v.d. - Friesland, Frisian language 1938 I Oanteikeningen oer it Fryske boerehus, Sneek 1938, 111 pp. Illustrated.
40513: Molen, S.J., v.d., - Over de beteekenis van eenige oude aardrijkskundige benamingen in Friesland, overdruk, K.N.A.G. LIV, 5 pag., geïll.
31267: Molen, J.R. ter - Herinnering aan Het Loo en omstreken, Alphen aan de Rijn 2003, 34 pag. + 12 platen, geb., geïll., oblong
12337: Molenaar, A, fotograaf Bolsward dylakker. - Photography ca 1900 I Carte-de-visite photo of great-grandmother Germeraad, married to Van Assen.
32010: Molenkamp, Janus Guilielmus Laurens, uit Rijswijk - Specimen exegetico-theologicum, quo inquiritur in Novi Testamenti doctrinam de perseverantia, quae dicitur, sanctorum [...] Leiden P. Engels 1859
35725: Molewater, Janus Bastianus, uit Rotterdam - Dissertatio medica inauguralis de typho abdominali .... Leiden Hazenberg 1840
7330: [Croix, Pieter de la (vert.)]; Jean Baptiste Poquelin Molière - De belachchelyke hoofsche juffers. Kluchtspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1753.
6821: Anoniem (vert.); Molière - Het gedwongen huwelijk, luchtig blijspel in een bedrijf. Vertaald uit het Duits van Zschokke. [Nederlandsche schouwburg nr. 35] Brussel, J. Sacré, [c.1828].
ZZ90396-012: Moliere, T. B. Granpré. - [Woerden, Theology, 1896] Feestrede, uitgesproken op 27 September 1896, ter herdenking van het Tweehonderdvijftig-Jarige bestaan van het Kerkgebouwe der Evangelisch Luthersche gemeente te Woerden, D. Kraaijenbrink, Woerden, 1896, 28 pp.
30653: Molkenboer, Antoon - Toelichting bij de gedenk-schildering Het Opkomende Holland der 14e eeuw in 7 paneelen, 's- Gravenhage 1911- 1913, 13 pag., geïll.
35083: Molkenboer, Johannes Hermanus, uit Amsterdam - Dissertatio juridica inauguralis de rescindenda transactione Utrecht N. van der Monde 1834
19767: Moll - Catalogus Archief Mol(l) 1939.
ZZ90311-32: Moll, W. - [History of The Hague] Historische wandelingen door ’s-Gravenhage, Bewerkt door de vereniging “Die Haghe”, Den Haag 1954, 31 pp.
43207: Moll, G. - Antwoord van G. Moll (...) aan (...) mr. J.G. van Nes (...) wegens eene Memorie van het College van den Lekdyk Bovendams over het rapport (...) door de commissie tot onderzoek der beste rivier-afleidingen. Amsterdam, v.d. Hey, 1829.
32870: Moll, Willem, uit Utrecht - De rechten van den heer van Bergen op Zoom. Historisch overzicht loopend tot 1567. Proefschrift [...] Groningen J.B. Wolters 1915
57163: '-- / G.F.P. de Saint-Foix/ H.F. Moller; - Het zeedelijk Fransch, en Hoogduyts tooneel tot het Hollandsche bekwaam gemaakt. Amsterdam, Coertse, 1778.
6807: Anoniem (vert.); Heinrich Ferdinand Möller - De graaf van Walltron, of De subördonatie. Treurspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, wed. P.J. Entrop, 1778.
9065: Mollerus, Anna Cornelia - Gedichten. Amsterdam en Den Haag, Gebroeders Van Cleef, 1810.
33206: Molster, F.A. - Oorlog en handelsoveeenkomst. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het buitengewoon hoogleeraarsambt aan de universiteit van Amsterdam [...] Amsterdam Elsevier 1914
33809: Moltmaker, Jacobus, uit Groningen - Disputatio juridica inauguralis de precario [...] Utrecht Franciscus Halma 1691
33204: Moltzer, H.E. - Heiligerlee en de ultramontaansche geschiedbeschouwing. Toespraak, gehouden ter opening der academische lessen [...] Groningen J.B. Wolters 1868
59223: Moltzer. Dr. H. E., - Anna Roemers Visscher, Groningen, Wolters, 1879.
36107: Moltzer, Jacobus Fredericus Constantinus, uit Ameide - Dissertatio juridica inauguralis de causis a reo allegandis quae doli praesumtionem elidunt Leiden C. de Pecker 1810
33671: Moltzer, H.E. - De nieuwe richting in de taalkunde.
8097: MOMMERS, A.R.M. - St. Oedenrode van oude tijden tot heden, 2 delen.
9068: Momus Jr. - Charivari: humor en satire, ernst en luim, in proza en poëzij, geschikt tot voordragt in gezellige kringen en bij bijzondere gelegenheden. Allen blijgeestigen en niet-blijgeestigen toegewijd. Amsterdam, G. Theod. Bom, 1854.
47337: Monaldini, V., - [Large map of Rome, cartography, 1816] Nuova pianta di Roma moderna estratta dalla grande del Nolli (....), Roma, Venanzio Monaldini, 1816.
22389: MONASTIER - [Manuscript 1853, theology] Brief van de predikant Monastier, d.d. Payerne 1853, manuscript, 8°, 3 p.
34483: Monchy, Michiel Marinus de, uit Rotterdam - Een bijzonder geval van fibrosarcoma uteri Leiden Van Doesburgh 1898
43057: Monin, V. - Petit Atlas National des 86 departements de la France et de ses colonies. Paris, Blaisot, 1833.
PR121279: Monogrammist J.W.B., after Elchanon Verveer (1826-1900) - [Antique drawing, watercolor] Peasants family with monkey, 1876, 1 p.
PR120196: Monogrammist MS, after Monogrammist JFM - [Antique print; etching, The Hague, Den Haag] Afbeelding van het Vuurwerk ..., published 1754.
60441: Monogrammist H.O. - Antique Drawing in Black Chalk - Landscape with several figures beside a small farmhouse - Signed H.O., date unknown, 1 p.
PR121256: Monogrammist J.W.B., after Nicolas Ponce (1746-1831), after Pierre Antoine Baudoüin (1723-1769) - Antique drawing, watercolour I Marton, the flower woman (De bloemenvrouw), 1876, 1 p.
PR121257: Monogrammist J.W.B., after Charles William Meredith van de Velde (1818-1898) - Antique drawing watercolour I Landscape with a Syrian village (Dorp in Syrië), 1880, 1 p.
PR121258: Monogrammist J.W.B., after Charles William Meredith van de Velde (1818-1898) - Antique drawing, watercolour I Syrian landscape with antique ruins (archeologie in Syrië), 1880, 1 p.
PR121259: Monogrammist J.W.B., after Charles William Meredith van de Velde (1818-1898) - Antique drawing I Piazza San Marco in Venice (San Marcoplein Venetië), 1876, 1 p.
PR121260: Monogrammist J.W.B., after Léopold de Moulignon (1821-1897) - Antique drawing I Painter in front of an easel (Album frontispiece), 1876, 1 p.
35659: Montagne Izn, Abraham, uit 's-Graveland - Over de verteerbaarheid van meel Leiden IJdo 1899
47329: Montague, Mary Wortley, - Letters of the right honourable lady M-y W-y M-e, written during her travels in Europa, Asia, over Afrika, to which are added poems by the same author. Stereotype edition, Paris, Didot the elder, year 7, [1800], 16, 287 pag., geb. in half leer.

Next 1000 books from Antiquariaat Arine van der Steur[an error occurred while processing this directive]

6/8