Antiquariaat Arine van der Steur
Balistraat 81b, 2585 XN Den Haag, The Netherlands, Tel.: +31 (0)70 7439080            Email: antiquariaat@vandersteur.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
42894: Montanus, Arnoldus - Religionis Christianae catechisis in ecclesiis ac scholis Germaniae superioris & inferioris usitata (...) ex Festi Hommii tabulis. Amsterdam, Janssonius van Waesberge, 1717.
63966: Montefiore, Édouard-Lévy. - Rochers de Nainville.
52059: Montesquieu, - De l'esprit des Lois, par Montesquieu, 5 volumes, edition stereotype d'apres le procede de Firmin Didot, Paris, Didot, 1816.
7514: [Feitama, Sybrand (vert.)]; G. de Caux de Montlebert - Marius, treurspel. Vertaald uit het Frans onder de zinspreuk Studio Fovetur Ingenium. 2e druk. Amsterdam, Izaak Duim, 1757.
56617: Monvel, M., - Fredegonde et Brunehaut, Roman Historique, Londres/Paris, Duchesne, 1775, 179 pag.
34398: Moolenburgh, Huibrecht Cornelis, uit Zierikzee - Art. 990 B.W. Leiden P. Somerwil 1888
9071: Moor, Louis B.J. (vert.); Victor Hugo - Hernani. Drama in vijf bedrijven. Amsterdam, J.A. Meeuwissen, 1894.
51317: Moore, Thomas, - Merkwaardigste levensbijzonderheden van Lord Byron; ontleend uit het oorspronkelijke Engelsche werk, Dordrecht 1830, 12+368 pag., geb. in rood linnen.
ZZ903444-21: Moorman, M. J. en Loots, Cornelis (dronkgedicht) - [Antique booklet and poem, water management, [1830]] De uit-ijzing van het Groot Noord-Hollandsche Kanaal, In Januari 1830, 6 pp. TOGETHER WITH Poem Dronk van Dankbetuiging, bij den Maaltijd in den Grooten Doelen, op den 25sten Maart 1830, ter gelegenheid der gebeurde uit-ijzing van eenige Koopvaardijschepen door het Groot Noord-Hollandsch Kanaal, Door Loots, Corn, 1 pp.
53708: Moorman, J. / J.J. van Hasselt - Verhandelinge over de misdaden en der selver straffen, voor een groot gedeelte op gestelt by wylen mr. Johan Moorman (...) vervolgt (...) door mr. Johan Jacob van Hasselt, 2e druk, Arnhem, J. Nijhoff, 1770, (10)+22+384 pp.
67371: Moorrees, Christiaan Wilhelmus (1801-1867) - [Antique print, etching] A tree in a landscape / boom in landschap.
65494: Moorrees, Christiaan Wilhelmus (1801-1867) - Etching on chine collé/ets: Dog on a chain (Hond aan ketting).
67373: Moorrees, Christiaan Wilhelmus (1801-1867) - [Antique print, etching] A dog lying on the ground / Hond ligt op de grond.
67376: Moorrees, Christiaan Wilhelmus (1801-1867) - [Antique print, etching] Three soldiers taking a break by a house /Drie soldaten in rust..
67384: Moorrees, Christiaan Wilhelmus (1801-1867) - [Antique print, etching] Koppelpoort in Amersfoort by moonlight.
67370: Moorrees, Christiaan Wilhelmus (1801-1867) - [Antique print, etching] Study sheet / Studie schets.
67369: Moorrees, Christiaan Wilhelmus (1801-1867) - [Antique print, etching] Dog sitting on the doorstep / Hond op de drempel.
67366: Moorrees, Christiaan Wilhelmus (1801-1867) - [Antique print, etching] Two boys by a fence / Twee jongens tegen een hek.
67362: Moorrees, Christiaan Wilhelmus (1801-1867) - [Antique print, etching] Plate with studies of figures/ Studies van diverse figuren.
67363: Moorrees, Christiaan Wilhelmus (1801-1867) - [Antique print, etching] Study of a man with helmet and armor / Studie van man met helm en harnas..
67364: Moorrees, Christiaan Wilhelmus (1801-1867) - [Antique print, etching] Old bearded man with a child, a boy, and a dog / Oude bebaarde man met kind en hond. .
67365: Moorrees, Christiaan Wilhelmus (1801-1867) - [Antique print, etching] Two men with walking sticks and top hat / Twee mannen met wandelstokken en hoge hoeden..
67385: Moorrees, Christiaan Wilhelmus (1801-1867) - [Antique print, etching] Three women doing the laundry in Beek / Drie vrouwen die de was doen in Beek. .
67383: Moorrees, Christiaan Wilhelmus (1801-1867) - [Antique print, etching] Landscape with three horses.
67367: Moorrees, Christiaan Wilhelmus (1801-1867) - [Antique print, etching] Two women at a water pump.
67368: Moorrees, Christiaan Wilhelmus (1801-1867) - [Antique print, etching] A woman with a child by her hand.
1769: MOQUETTE, H.C.H. - [Handbook on portraits 1917] Catalogus van de portretverzameling [van het archief der gemeente Rotterdam]. Rotterdam 1917, 389 p.
24811: Morand, P. de - Theatre et oeuvres diverses. Paris, Jorry, 1751.
62047: Antonio Poggioli (fl. 1796-1825) after François Morel (ca. 1768-1830) - [Antique print, etching and engraving, Rome] Veduta della Magnifica Fontana dell'Acqua...; From:'Nuova Raccolta di 25 vedute antiche e moderne di Roma e sue vicinanze, incise a bulino da celebri incisori' N. de Antoni, published ca. 1800.
57027: Moring, Thowes; - One hundred book plates engraved on wood by Thomas Moring, Londen 1900.
52508: Morliere, J.R. de la - Contes du chevalier de la Morliere. Angola, avec une notice bio-bibliograhique par Octave Uzanno. Paris, Quantin, 1879.
37103: Morren, Th., R. Meischke, H.W.M. v.d. Wyck - Het Huis Honselaarsdijk, Alphen aan de Rijn 1990, folio, 231 pag., geb., geïll.
30435: Morrison, A - Exhibition of Japanese prints. Illustrated catalogue, London 1909, 74 pag., ill., hardback, good copy.
42958: Covens & Mortier - Nouveau theatre de la guerre aux Pays-Bas, ou cartes tres detaillees du Duche de Brabant et partie de la Hollande, dressees d'apres les meilleures du Pays et en particulier celle d'Hollande en 20 feuilles par Covens et Mortier. Paris, Dheulland, [1747].
4569: Morton, F. - De Rothschild's. Amsterdam 1961, 273 p., gebonden, geïllustreerd.
65498: Moscherosch, Johann Michael (1601-1669), S. de Vries (translator) - Ses satyrische wondergesighten, nae den trant van Quevedos Spaensche Droomen: heeckelend de gemeene hedendaeghsche Gebreecken en Ondeughden, Amsterdam, Jan ten Hoorn, boeckverkooper over 't oude Heeren Logement, 1680, (10)+684 pp.
21071: Mossé, R - Les usages locaux de l'arrondissement d'Orange et en général de la region en matière civile & commerciale. Orange 1914, 348 pag.
57529: Mosselmans, J.H. (red.); - Genealogisch maandblad, afl. 2 t/m 6 (mei 1878 t/m september 1878, pag. 9 t/m 48.
66374: Mostart, D(aniel). - D. Mostarts Vermeerderde Nederduytsche secretaris oft zendtbrief schryver : Waer in allerleye slagh van sendbrieven, van die soo wel te hove, als in alle voorvallen en ommegangh der menschen, noodigh zijn, werden voorgestelt, Met een Tytelboexken, t' Amstelredam : Voor Dirck Pietersz Boeckverkooper, in de witte Pars, op 't water tegen over de Korenbeurs, 1649, (12) + 368 + (3) pp.
37407: Motefindt, Hugo - Studien über Geschichte und Verbreitung der Barttracht, St. Gabriel- Modling 1928, pp. 828- 864 and 617- 655, illustrated.
7510: [Feitama, Sybrand (vert.)]; Antoine Houdart de la Motte - De Machabeen, treurspel. Vertaald uit het Frans onder de zinspreuk Studio Fovetur Ingenium. Gedrukt voor rekening van eenige kunstbeminnaars. 2e druk. Utrecht, [z.n.], 1771.
65051: Motz, A.J.G.W. von, - Mac-Mahon's Marsch van Chalons naar Sedan, uit een krijgskundig oogpunt beschouwd. Vrij naar het Fransch en vermeerderd, Rotterdam 1871, 43 pag., geïll. met 3 uitvouwbare kaarten, geb., (los in de band, rug beschadigd).
62034: Moucheron, Isaac de (1667-1744). - Reproduction of wall painting in the house of P.B. Mezquita [set title: Zaal-stucken in 't huys van de Hr. D.B. Mezquita].
65162: in the style of or Isaac de Moucheron (1667-1744) - [Antique drawing, mixed media] View on a terrace with a statue and trees (Tekening van terras met standbeeld en bomen), ca. 1740.
1775-1: MOULE, THOMAS - [Heraldic, facsimile, 1966] Bibliotheca Heraldica Magnae Britanniae. An analytical catalogue of books on genealogy, heraldry, nobility, knighthood & ceremonies. Facsimile luxury edition of 1966 (original edition 1822), Hollen Street Press London, 668 p.
1775: MOULE, THOMAS - [Heraldic 1822] Bibliotheca Heraldica Magnae Britanniae. An analytical catalogue of books on genealogy, heraldry, nobility, knighthood & ceremonies. Original edition of 1822. Geb., geïll., 668 p.
51875: Mounier, P.J.J.; - Discours preche le 15-11-1863 a l'occasion du jubile semi-seculaire de la restauration nationale de la Hollande (...) dans le nouveau temple Wallon d'Amsterdam. Amsterdam 1863, 6+32 pag.
34987: Mounier, Henri, uit Rembang - Kwaadwillige verlating, Leiden Somerwil 1885
58897: Mourot, M.; - Herinnering aan de herovering van Nederlands onafhankelijkheid, byvoegsel tot het Algemeen Handelsblad van 1 December 1838. Lithografie, 33x23cm, van portret van Willem I, Koning der Nederlanden en Groothertog van Luxemburg.
25459: Mout, M.E.H.N. (red.) - Plakkaat van verlatinge 1581. Facsimile -uitgave van de orginele druk, Den Haag 1979, 129 pag., geïll.
52452: Mozin, abbe / J.Th. Biber - Nouveau dictionnaire complet a l'usage des Allemands et des Francais, partie Francaise. 2 volumes, Stuttgart etc., Cotta, 1826-1828.
36137: Muehlpfordt, Fredericus Theodorus, uit Jena; Praeses:Schubart, Georg - Dissertatio historico-politica de nominatione ad honores publicos Jena Litteris Mullerianis 1699
4125: Muelen, J.C. v.d. - Kwartierstaten betreffende het geslacht Martini. Overdr. Ned. Leeuw (1895), 14 p.
1777: MUELEN, J.C. VAN DER, - [Heraldry 1879] De Nederlandsche adel of naamlijst van de afstammelingen der edelen in Nederland. Eerste verzameling. 's-Gravenhage 1879, 195 p. Mooi gebonden exemplaar.
36177: Mueller, Johannes Benedict., uit Darmstadt; Praeses: Kirchmajer, Georg Caspar - Mars an exlex? Wittenberg Christian Kreusig 1695
52428: Muhlbach, L. - Johan Gotzkowsky, of Frederik de Groote en zijn koopman. Geschiedkundige roman, 2 delen, Zaandam, 1861.
59543: Mulder, Joseph (1659/60-1718); after Tempesta, Antonio (1555-1630) - [Antique print, etching and engraving, 1684] De Baavieren en Caninefaten slaen de Romainen by Bonna (De Batavieren en Cananefaten verslaan de Romeinen bij Bonn, Bataafse Opstand), published 1684, 1 p.
67427: Mulder, C.P., Purves, A.A. - Numismatics, 1999, Medals | Bibliography of Orders and Decorations, Odense: Odense University Press, 1999, 321 pp.
30757: Mulder, Hans - Inktspot, honderd jaar politieke spotprent in Nederland, 1880- 1980, Utrecht 1983, geïll.
9075: Mulder, Lodewijk - [Literature, history, The Hague] Jan Faessen. Historische roman uit het begin der zeventiende eeuw. Arnhem, D.A. Thieme, 1857. [2 delen]
60829: Mulder, Joseph (1659/60-1718) - Antique Print before 1718 - The mausoleum of Michiel de Ruyter (1607-1676) in the Nieuwe Kerk in Amsterdam - J. Mulder, published before 1718, 1 p.
36121: Mulder, Clara H. - Levenslopen in de sociaal-ruimtelijke context Amsterdam Vossiuspers 2002
35161: Mulder, Nicolai, uit Leeuwarden - Commentatio in quaestionem ab ordine disciplinarum mathematicarum [....] 1817
39521: Mulder, L. en W. Staring - De stokvischorders, Haarlem 1884.
60827: Mulder, Joseph (1659/60-1718) - [Antique etching and engraving] The mausoleum of Michiel de Ruyter (1607-1676) in the Nieuwe Kerk in Amsterdam, J. Mulder, published before 1720, 1 p.
15187: Mulder, R.D. - De Podagristen-herdenking 1843-1943, Assen: van Gorcum, [ca. 1944]
26407: Muller Fz., S. e.a. - Calalogussen van de bij het stads-archief bewaarde archieven. I Gilden, Broederschappen en Godshuizen, II a+b Regenten der Ver. Gods-en Gasthuizen en Krankzinnigen-gesticht, III Indices, Utrecht 1911-1918, 111+354+229 pag., 4 delen, complete set.
26867: Muller Fz., S - Catalogus van den topographischen atlas der provincie Utrecht, Utrecht 1914, 234 pag.
34195: Müller, Barnhardus Janus, uit Noordhorn - Specimen juridicum inaugurale de civilis et criminalis causae praejudicio [...] Kampen J. Allart Rietberg 1842
31099: Muller Fz., S - Het oude register van graaf Florens, extract B. en M. Hist. Gen. 1901, pp. 90 -357 , ing.
33359: Muller, Gerrit Jan, uit Zeist - De overgangen der ammoniumhaloïden bij lage temperaturen. Academisch proefschrift [...] Amsterdam Jacob van Campen 1837
32240: Muller, Rudolphus Ysbrandus, uit Groningen - Dissertatio juridica inauguralis, de jure personarum ad justas nuptias contrahendas [...] Groningen J. Oomkens 1842
53724: Müller, B.J. - Pleitrede uitgesproken den 9-11-1842 bij het Prov. Gerechtshof van Noord-Holland voor Helena Schauwecker, weduwe van Albertus Petersen, naar gemeld hof verwezen wegens diefstal in dienstbaarheid en poging tot moord. 's etc., Van Cleef, 1843.
PR120418: Wilhelm Andreas Müller (1733-1816) - [Antique portrait print, engraving] Portrait of a bearded man with turban (bebaarde man met tulband), published ca. 1750.
30655: Muller, E. e.a. - Antoon Molkenboer. Ontwerpen van muziek en toneel, 1895- 1917. 's- Gravenhage 1983, 32 pag., geïll.
38857: Muller, Samuel - Levens- en karakterschets van Nic. G. van Kampen, Haarlem/ Leiden 1840, 123 pag., orig. karton, met portret.
27715: Muller, P.L. e.a. - Geschiedkundige opstellen aan geboden aan Robert Fruin bij zijn aftreden als hoogleeraar, Groningen 1894, 332 pag., geb. in half linnen.
32530: Muller, Pieter Lodewijk, uit Koog aan de Zaan - Geschiedenis der regeering in de nader geunieerde provincien tot aan de komst van Leicester (1579-1585). Academisch proefschrift [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1867
31796: Muller, P.J. - Denken en dichten. Een woord over leerstellige godgeleerdheid [...] Amsterdam F.W. Egeling 1890
23967: Muller, J.W. ( uitg.) - Van den vos Reinaerde, 3e druk, Leiden, Brill, 1944, 220 pag., geb., geïll. Hierbij: dezelfde: Exegetische commentaar, Leiden, Brill 1942, 235 pag., geb., geïll.
60633: Muller, Jan (1571-1628) - Antique Engraving - Half-Length Portrait of Jodocus Buyck, burgomaster of Amsterdam - J. Muller, published 1588-1628, 1 p.
32434: Müller, Peter - Utrum cognitio rerum ecclesiasticarum semper sit penes jura territorii habentem? Consultatio Leipzig s.n. 1663
35643: Mullerus, Andreas, uit Brunswijk; Praeses: Conring, Hermann - Dissertation 1643 I Dissertatio politica de democratia [...] Helmstedt Henning Müller 1643.
65347: Mullerus, Christian. Gotefr., uit Tzschopav. Misn.; Praeses: Schurzfleisch, Conrad Samuel - An a Terentio primordia Latini sermonis capienda sint ? [...] Wittenberg Officina Hakiana 1704
51267: Multatuli, - Uit Multaluli's werken. De brief aan mevrouw de weduwe X. geboren Y te Z, Amsterdam, W. Ten Hoorn, z.j., 31 pag.
9085: Multatuli [ps. van Eduard Douwes Dekker] - Indrukken van den dag. No. 2. Arnhem, D.A. Thieme, 1860.
32436: Multz, Jacob Bernhard - Dissertatio de officio directorum et ducum circularium in executione sententiarum. s.p. s.n. 1698
37409: Munde, Carl - Zimmerluft, ventilation und heizung. Ein beitrag zur wohlfeilen verbesserung der verdorbenen luft, 2e Auflage, Leipzig 1877, 40 pag., geïll. Omslag beschadigd
36957: Munnig Schmidt, E. e.a. - Plaatsen aan de Vecht en de Angstel, aangevulde uitgave, Alphen aan de Rijn 1985, 265 pag., geb., oblong, geïll. met tekeningen van C.J. Th. Schut.
33617: Munniks, Wynoldus - Oratio inauguralis de summis quas anatome habet deliciis [...] Groningen Hajo Spandaw 1771
33072: Munniks, Bernardus, uit Groningen - Specimen juridicum inaugurale de clausula codicillari [...] Groningen Wilhelmus Kamerling 1806
23489: Münster, Sebastian - Cosmographei. Reprint Houten 1987 naar de editie Brussel 1550 in 500 ex., dit ex. heeft nummer CCXVII. 1234 p., geb. in kunstleren band met goudopdruk, geïll.. In schuifhoes. Met tekstboek door prof. dr. R. Oehme, 32 p. Als nieuw.
PR120642: Sebastian Munster (1488-1552) - [Antique print, cartography, woodcut] SVEVIAE ET BAVARIAE DESCRIPTIO [Cosmographia Universalis], published 1550.
61264: after Sebastian Münster (1488-1552) - [Antique print, woodcut and letterpress] The printer's workshop [Cosmographia Universalis], published 1628.
ZZ90435-048: Muntinghe, H., signatory - [Groningen, water management, 1740] De gedeputeerde Staten van Stadt Groningen en Ommelanden doen te weten. Hoe wy met leedwesen vernemen (...), 1740, 6 pp.
47047: Murray, - A hand-book for travellers in France, 9 th. edition, London 1864, 33 +628+64 pag.
4999: Muschart, R.T. - De oude generaties der familie Waller, hun leven, bedrijf en woonplaatsen, aangeteekend uit origineele archiefbronnen, benevens eene beschouwing over het familiewapen. Arnhem 1935, 54 p., geb., geïll.
4183: Holburne of Menstrie Museum. - Museum catalogue 1982 I Cetenary exhibition of Silver in the Holburne Collection 1982, Holburne of Menstrie Museum (University of Bath), 40 pp. With additonal photo's of silver.
34819: Musschenbroek, Petrus van, uit Utrecht - Dissertatio antiquario-juridica inauguralis sistens diplomata quaedam Trajectine nondum edita Utrecht Van Paddenburg 1788
9091: Musset, Paul de - Anna Boleijn. Eene geschiedenis uit de XVI eeuw. Vertaald uit het Frans. Den Haag, A. Kloots en Comp., 1842.
35223: Muyderman Loofs, Guilielmus, uit Amsterdam - Specimen juridicum inaugurale de obligatione a locatore rerum contracta [....] Amsterdam H.G. Mooij 1851
54493: Muylwijk, Marcelis - Dagboek van Muylwijk. Volledige uitgave onder verantwoordelykheid van den schrijver. Voorwoord van mr. Roel Houwink. Eerste deel [niet verder verschenen], Arnhem, 1932.
53738: Muys van Holy, Nic. - Brief van mr. Nicolaes Muys van Holy, advt. aan den heer mr. Jacob de la Bassecour, pensionaris der stad Amsterdam. Amsterdam, A. Lansvelt, 1706.
53742: Muys van Holy, Nic. - Schriftelyke verantwoording van mr. Nicolaes Muys van Holy, advt., requirant in cas van reauditie, aan [...] gerechte der stad Amsterdam ter ordinaris pleitrolle op den 14 July 1707, mondeling [...] voorgedragen tegens d'aanklagte van den heere Gerbrand Pancras Michielsz, hooft-officier aldaar. R.O. gerequireerde; met [...] de dingtalen in reauditie gehouden en het vonnis daar op gevolgt. Amsterdam, D. en H. de Bruyn, 1707.
53740: Muys van Holy, Nic. - Request van mr. Nicolaes Muys van Holy, advt. aan den edelen achtbaaren gerechte der stad Amsterdam, Amsterdam, A. Lansvelt, 1707.
53736: Muys van Holy, Nic. - Brief van mr. Nicolaes Muys van Holy, advt. aan den heer mr. Johan van den Broek, der beiden rechten doctor en professor als mede secretaris van kerk- en weesmeesteren mitsgaders van diakonen der Luiterse gemeente tot Amsterdam. Amsterdam, de auteur, 1706.
PR121009: Robbert Muys [?] (1742-1825) - [Antique title page, 1776] ADELAERT OF DE ZEGEPRALENDE DEUGD, published 1776, 1 p.
9092: Muyser, Gerard (vert.); [Pierre-Antoine de La Place]; J.B.L. Gresset - Het gered Venetië. Treurspel. Vertaald uit het Frans. Utrecht, Willem en Willem Hendrik Kroon, 1755. [Gebonden met:] Eduard de Derde. Treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1761.
22443: MUZIEK, VIOLIST LOUIS WOLFF, RYLANDS - [Music, Manuscript] 24 handwritten amorously and private letters from Lina Rylands (send from Massey Hall, Thelwall near Warrington, England) to concertmaster and violinist Louis Wolff in Berlin. Later working in Amsterdam, London, Belfast and Minnesota. Text in French. Each letter 4-6 pp. dating March 3 1888- April 26 1888. Many musical references in the letters. Some letters with tears.
PR121054: Willem Hondius (1598/9-1658/60) after Isaac Mytens (c. 1602-1666) - [Antique print, engraving] Portrait of admiral Hendrick Cornelisz. Loncq (Lonck), published 1630.
33108: Naamen, Joannes Sebastianus van, uit Zwolle - Observationes juridicae inauguralis ad titulum codicis civilis de administratione tutelae et rationibus reddendis [...] Amsterdam P. Meyer Warnars 1822
1815: NAAMLIJST - Naamlijst der geborenen, ondertrouwden en overledenen binnen Utrecht en deszelfs voorsteden ... benevens eene lijst der verkochte huizen, landerijen, hofsteden, lustplaatsen, enz. [in] 1834. Utrecht 1834. Geb., 188 p.
1821: NAAMLIJST - Naamlijst van personen die het Nijmeeg's oud-burgerrecht bezitten. Nijmegen 1881. Geb., 319 p.
9096: Naamlooziana - De naamlooziana, of Vertoog zonder naam, over vraagen zonder vinding. Zynde iets over alles, getrokken uit de aantekeningen van ymand, gemaakt op elk, en toepaslyk op niets; voorgegaan door een opdracht aan niemand. Met ongelooflyke moeite en kosten byëengeschraapt, gecorrigeert en gereviseert door het Genootschap van de Zevenstar, gezegd het naamlooze twee-stuivers collegie. Amsterdam, C. Philips Jz., 1772.
PR120946-120: Naar Elausing, P. - [Original lithography, 19th century] Portrait print of industrial Jan Adriaan Laan from Wormerveer.
26457: Naber, j.w.a. - Margareth Wynanda Maclaine Pont , Haarlem 1929,241 pag., met portret ( mist achterzijde omslag).
65391: Naber, J.W.A. - Wat de tegenstelling 1813-1913 op onze tentoonstelling den vrouwen van Nederland te zeggen heeft, Rede, Groningen 1913, 30 pag.
38897: Naber, S.A. - Observationes criticae in Platonem, Leiden [ ca. 1863 ], 4o, 20 pag.
58835: Naber, Johanna W.A., - Van onze oud-tantes en tantes, met portretten en afbeeldingen, Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1917.
36543: Naber, J.C. - De vormende kracht van het Romeinsche recht, rede .... Utrecht Beijers 1885
9098: Nacht - De duysend en eene nacht, Arabische vertellingen. Vertaald uit het Frans. 4e druk. Amsterdam, Steven van Esveldt, [ca. 1790]. [4 delen]
65368: Nadern, Joachimus Joannes, uit Hannover; Praeses: Conring, Hermann - Dissertation 1650 I Exercitatio historico-politica de conciliis et circa ea summae potestatis auctoritate [...] Helmstedt Henning Müller 1650.
34354: Naerssen, Fredericus Revixit van , uit Breda - Specimen juridicum inaugurale, sistens quaestiones juris civilis [...] Utrecht N. van der Monde 1828
20939: Nagge, W - Historie van Overijssel. Uitgegeven door J.Nanninga Uitterdijk, 2 delen, Zwolle 1915, 499+440 pag.
23647: Nagtglas, F. (red.) - Voor honderd jaren: uit de papieren van een tijdgenoot [=Corn.J. Nagtglas 1774-1861]. Utrecht 1886, 8+116 pag.
66904: Nagtglas, F. - Jacobus Johannes de Kanter, Middelburg, Altorffer, 1870.
23891: Nagtglas, F - Wat het was en wat het werd. Een blik op het maatschappelijk leven in de laaste 60 jaren, Utrecht 1894, 175 pag.
37701: Nahuys, M - Médailles et jetons inédits relatifs a l'histoire des 17 anciennes provinces des Pays-Bas, Brussel 1873, 89 pag., geïll.
34083: Nahuys, Janus Jacobus, uit Vreeswijk - Dissertatio juridica de donationibus, cum generatim, tum de iis quae fiunt inter vivos [...] Utrecht Joh. Altheer 1824
23605: Naito, A. - Katsura. A princely retreat. Tokyo eyc. 1982, 182 pag., geb., geïll., oblong, in hoes.
43004: Nanning, Joannes - [1] Jezus te Bethanien gezalfd. Antwerpen [= Nederland?], Everaerts, 1749. [Gebonden met:] [2] Twee predikanten op (...) het wonder der Heilige stede. Amsterdam, Crajenschot, 1750. [En met:] [3] Brief van Des. Erasmus (...) aan Koenraad Pelikaan. Amsterdam, Tielenburg, 17xx. [En met:] [4] Godvrugtige zangen op de voornaamste feesten. Amsterdam Crajenschot, 1756. [En met:] [5] Refugium peccatoris ad Jesum Christum. Amsterdam, Crajenschot, 1756. [En met:] [6] Betoog der regtzinnige leeringe van J.
40129: Nanninga Uitterdijk, J., - Een Kamper handelshuis te Lissabon, 1572-1594. Handelcorrespondentie, rekeningen en bescheiden, Zwolle 1904, 114 + 584 pag. Boekblok gebroken
32738: Nap, Christophorus Meijer, uit Groningen - Specimen philosophico-politicum inaugurale, de praemii ac meriti notionibus et de imperantis jure praemia conferendi [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1831
42608: Napjus, Eelco - Geschiedkundige kronijk en beschrijving van de stad Sneek. 2e druk, Sneek, Smallenburg, 1826.
24911: Napoleon - Précis des guerres de César, par Napoleon, ecrit par M. Marchand à l'ile Sainte-Helene sous la dictee de l'empereur.
PR121367: Napoleon, Lodewijk. - Publication 1809 | Lodewijk Napoleon, Koning van Holland, betreffende de Constitutionele Adel van ons Koningrijk, Koninklijke drukkerij 1809, plano 1 p.
PR121378: Lodewijk Napoleon. - Publications / Affiche legal 1809 | Lodewijk Napoleon Koning van Holland. Wij hebben besloten en besluiten (..) belasting op buitenlandse brandewijn, rum, arak, likeur, printed by koninklijke staatsdrukkerij 1809, plano 1 p.
35635: Nasser, Fridericus, uit Sleeswijk Holstein; Praeses: Conring, Hermann - Dissertation 1655 I Disputatio politica de differentiis regnorum quam cum aliunde tum praecipue ex publicis Dissertationibus Hermanni Conringii [...] concinnatam [...] Helmstedt Henning Müller 1655.
35897: Nauta, Gerhardus, uit Groningen - Quaestiones juridicae inaugurales Groningen Wolters 1844
33539: Nauta, Bavius Antonius, uit Leeuwarden - Responsio ad quaestionem literariam [...] Disputatio de L. Coelio Antipatro historico belli Punici Secundi [...] [z.p.] [z.n.] 1821
47693: Nave, F. de (red.), - Liber americorum Leon Voet, Antwerpen 1985, 651 pag., geb., geïll.
54476: Nayler, B.S. - Broederlyke liefde en grootheid van ziel onder de Nederlandsche boekverkoopers in 1841. Versierd met facsimile van een eigenhandigen brief, voortgebragt door den tegenwoordige redakteur van het Nieuwsblad voor den Boekhandel. Amsterdam, Nayler & Co., 1841.
62040: Naywincx, Herman (1623-1651). - Mountainous landscape with a road [7/8].
62039: Herman Naywincx (1623-1651) - [Antique print, etching] River landscape; the two rocks in the foreground, published ca. 1650.
43199: Nebbens, B. / B. Renou / C. de Kanter - [Water management, Zeeland, 1771] Antwoorden op de vrage voorgesteld door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Vlissingen: Welke zyn de redenen der meenigvuldige vallen of grondbraken in de zee-dyken voornamelyk die der Provincie Zeeland. Z. pl., 1771, 129 pp.
32492: Neck, Abraham van, uit 's Gravenhage. - Dissertatio juridica inauguralis de tortura [...] Leiden Samuel Luchtmans en Zonen 1754
47727: Nederburg, S.C.H., - Brochures over Indische onderwerpen, gebonden in bibliotheekband.
47791: Een van 't jonge Nederland, - Ons defensiewezen uit een economisch oogpunt, Utrecht 1874, 74 pag., geb.
15638: Nederlanden, De - De Nederlanden. Karakterschetsen, kleederdragten, houding en voorkomen van verschillende standen. Tekst van de meest geachte schrijvers, met gravuren van den heer Henry Brown, naar teekeningen van de voornaamste Nederlandsche kunstenaren. ‘s Gravenhage: Nederlandsche Maatschappij van Schoone Kunsten, 1841.
15640: Nederlanden, De - De Nederlanden, door Folk. van Holland. Amsterdam: De Rechtvaerdige Trou [= F. Hoes], 1943.
15643: Nederlandsche - Nederlandsche tafereelen of eene keurige verzameling van 900 fraaije gezigten van steden, dorpen, sloten, oudheden, adellijke huizen, hofsteden, kerken [...] en veele andere aanzienlijke stads- en landsgebouwen in en omtrent de zeven vereenigde Nederlandsche Provintien. Volume I (of 9 dln. in 3 bdn). Amsterdam etc.: J. de Groot en G. Warnars etc., 1792.
60049: Anthony van Dyck (1599-1641) and Jacob Neefs (1610-1660) - [Antique print, etching and engraving] Portrait print of FRANCISCUS SNYDERS. (Portrait of painter Frans Snyders), published ca. 1650, 1 p.
ZZ90397-025: Neerijnen, van G.J. - [Exhibition catalogue, Vianen, ca 1970] Catalogus Museumzaal in het Stadhuis van Vianen, Vianen [ca. 1970], 46 pp.
ZZ90397-026: Neerijnen, van G.J. - [Vlaardingen, 1913] 1813-1913, Feestwijzer voor de viering van het eeuwfeest van Neêrlands onafhankelijkheid te Vlaardingen, op Maandag 21 en Dinsdag 22 Juli 1913, samengesteld door de feestcommissie, C. Verboom, Vlaardingen, 1913, 45 pp.
65436: after Nicolaes C. van Negre (ca. 1610-after 1663) - Etching and engraving/Ets en gravure: IACOBUS MAESTERTIUS (Leidse rector magnificus Jacob Maester).
65435: after Nicolaes C. van Negre (ca. 1610-after 1663) - Etching and engraving/ets en gravure: IACOBUS MAESTERTIUS (Leidse professor Jacob Maester).
22833: NEIJSEL, DEN; HAAGE - [Birth document 1844] Uittreksel geboorteregister Amsterdam d.d. 1-6-1844 betr. geboorte Gerrit, zoon van Willem den Neijsel en Jansie Haage, deels gedrukt, 1 p.
32690: Neijtzell de Wilde, Adriaan, uit Utrecht - Stellingen [...] Utrecht A.J. van Huffel 1901
53759: Nelken, Ingenieur/Hans Schneickert - Der Einbrecher und seine Bekämpfung durch technische, polizeiliche und andere Massnahmen, Potsdam, Hayn, 1920.
9104: Nepveu, Jan Ignatius Daniel - De zelfmoordenaars. Drama in één bedrijf. Vertaald uit het Duits. Utrecht, [z.n.], 1844.
34207: Nepveu, Janus Ignatius Danielus, uit Utrecht - Specimen juridicum inaugurale de praecipuis juris novissimi Belgici et Francici differentiis ratione absentium [...] Utrecht L.E. Bosch 1837.
34671: Nepveu, J. I. D. , uit Utrecht - I. juris quaestiones 1835
34351: Nepveu, Laurentius Joannes, uit Utrecht - Dissertatio historico juridica inauguralis de justitia denegata ejusque vindicatione in foro civili [...] Utrecht Joh. Altheer 1832
35935: Neree tot Babberich, Jean Philippe Rudolph Marie de, uit Terborg - Stellingen ..... Leiden Van der Hoek 1878
35539: Neresius, Joachimus, uit Doblena Curonus; Praeses: Janus, Johann Wilhelm - De peregrinatione Platonis [...] Wittenberg Christian Schroeter 1706
57503: Nerval; - Les filles du feu. Geneve, Skira, 1944.
15649: Nerval, Gérard de - Les fêtes de Hollande. Haarlem: Enschedé, 1955.
ZZ90234: Nerval, de Gerard. - Les chimères parr Gerard de Nerval, A paris pour les fils de Roi 1947, Achève d'imprimer pour les Fils de Roi le 15 juin 1948 par Jacques Haumont a Paris, 22 pp. Numbered copy on Ingres d'Arche, nr. 95.
34029: Nes van Meerkerk, Jacobus Everardus van, uit Utrecht - Dissertatio juridica inauguralis de revocandis donationibus [...] Utrecht Schultze & Voermans 1841
56819: Netscher, P.M., - Beschouwingen over ons militie-stelsel, 's-Gravenhage, 1861.
30763: Netscher, F. - Theo, Amsterdam 1911, 60 pag., geïll. [ betr. Mr. Theo Heemskerk ], omslag beschadigd.
7941: NETTESHEIM, F. - Geschichte der Stadt und des Amtes Geldern.... von den Ursprüngen bis 1863.
27785: Neubecker, O. - Bulgaria-Fahnenbilder ( volume II ) Flaggen der welt, Aussereuropäischen Staaten, 27 pag. + 8 kaarten. Plaatjesalbum compleet met alle plaatjes.
1869: NEUBECKER, OTTFRIED; W. RENTZMANN - 10.000 Wappen und Embleme von Staaten und Städten, nach Bildmotiven angeordnet, mit alphabetischem Register. München 1989. Folio. Geb., geïll., 420 p.
59187: Neufforge, J.H.T.J. de, - Armorial du Royaume des Pays-Bas, Brussel, lithographie Royale de Jobard, [ca.1820].
56553: Neukirch, J.C.L., - De insektenwereld, naar J.C.L. Neukirch voor de Nederlandsche jeugd bewerkt door M.J. van Nieuwkuyk, Leiden, Noothoven van Goor.
50851: Neuman, George [= Johann Georg Neumann] - De muzicale zangwyzen van Het boek der psalmen, nevens de gezangen by de Hervormde kerk van Nederland in gebruik, volgens de nieuwe dichtmaat. Amsterdam, Hummel, 1776.
35609: Neunesius, Ortolphus - Christliche Leich-Predigt, aus dem Propheten Ezechiel Cap. 24 v. 18. Bey Christlicher und Wohl-Ansehnlicher Leichbestattung der [...] Frauen Annen Elisabethen, Des [...] Herrn Iosiae Seb. Reinhardi [...] Hauß-Ehr, geborner Koppin [...] Schmalkalden Justus Valentin Fleischhauer 1674
65292: Neunhesius, Ortolphus - Christliche Leich-Predigt aus dem 1. Buch Mos. Cap. 4 v. 1 - 12 bey volckreicher traurigen Leich-Bestattung des weiland [...] Johan. Heinrich Koppen, Des [...] Georg. Koppen [...] Sohns [...] Schmalkalden Justus Valentin Fleischhauer 1674
32334: Nève, Paul Lucien, uit Sittard - Het rijkskamergerecht en de Nederlanden. Competentie-territoir-archieven. Academisch proefschrift [...] Assen Van Gorcum & Comp. 1972
7807: Nève, Ed de. - Muziek voorop, door Ed de Nève, Uitgeverij Panchaud Amsterdam 2014, 216 pp.
65173: Neve, de Ed. - Muziek voorop, Amsterdam: Panchaud 2014, 216 pp.
PR120077: Newman & Co, publishers (fl. 1820-1850) - [Six etching and seven reproduction of prints of Dover, United Kingdom] Published by Newsman, Views of Dover, pusblished .
5465: Neyen, A. - La maison dynastique et baronnale Von der Feltz, issue du Luxembourg, continué jusqu’a nos jours dans une de ses branches habitant le royaume des Pays-Bas. Memoire, Luxemburg 1866, 121 p., geïll. (o.a. met litho van chateau de Fels)
23973: Nibbelink, D.W. - Handvesten en oorkonden betrekkelijk de geschiedenis van den Zwijndrechtschen Waard, Leiden 1860, 4°, 30 + 175 pag., [dissertatie].
PR121387: Nibbelink, D.W. - Publication / Affiche Batavian Republic 1798 | Gelykheid, vryheid, broederschap. Waarschouwing. Van Eysden Dordrecht 1798, plano 1 p.
PR121388: Nibbelink, D.W. - Publication / Affiche Batavian Republic 1796 | Vryheid, Gelykheid, Broederschap. Publicatie. Ongeoorloofd gebruik piktonnen, Van Eysden Dordrecht 1796, plano 1 p.
PR121056: Nicholas de Larmessin III (1684-1755), after Louis Tocqué (1696-1772) - [Antique portrait print, engraving] Portrait of Louis, Dauphin de France, published ca. 1740-1755, 1 p.
PR120195: Nicolaas Cornel (fl. 1782-1831), Fanciscus Sansom (fl. 18th c.), after Adriaan Boon (1763-1802) - [Original print, etching and engraving, Rotterdam] Illumination of the house of J.C. de Groot in Rotterdam, published 1788.
ZZ90311-77: Nicolai, W.F.G. - [History of The Hague] Tiende Nederlandsch Taal- en Letterkundig congres te ’s Gravenhage, op 31 Augustus, 1 en 2 September, 1868. Nationaal Concert in den Schouwburg op Maandag, den 31 Augustus, des avonds ten 71/2 ure, onder leiding van den heer W. F. G. Nicolai, directeur der Koninklijk Muziekschool te ’s Gravenhage, M. J. Visser, ’s Gravenhage, 31 pp.
66467: Nicolaye, J.; - Vancouver eiland. Herinneringen uit het missionarisleven. Hertogenbosch 1917, 79 pp.
60538: Nicoló Francesco Maffei (1590-1670) after Carracci, Annibale (1560-1609) - [Antique print, engraving, ca. 1606] Madonna della scodella, published 1606, 1 p.
PR120946-094: Nicolo Palmerini (1779-1839) and Raphael Morghen (1758-1833), afterPietro Ermini (1774-1850) - [Antique print, engraving, ca. 1830] Portrait of Madonna Laura by Nicollò Palmerini and Pietro Ermini, published ca. 1830, 1 p.
67181: Nidek, Mattaeus Brouerius van, and Henrik de Leth. - Original copper engraving/Antique print/Originele kopergravure: De Herberg Rozendael, aen den Ringdyk tusschen de Schulpbrugh en Schager laen.ca 1732.
5891: Niebling, K.F.J. - [Familienarchiv Teil I], Wassenaar 1983, ordner met enkele honderden losse bladen
ZZ90169: Nieker, van Marlene. - [FIRST EDITION] Sprokkelster by Marlene van Niekerk, Human & Rousseau Kaapstad en Pretoria, 1977, 47 pp.
15657: Niemeijer, A.H. - Waarnemingen op reizen in en buiten Duitschland, met herinneringen van merkwaardige levensgevallen en tijdgenooten in de laatste vijftig jaren, uit het Hoogduitsch, deel I en II: Reis naar Engeland in het jaar 1819, Haarlem: Wed. A. Loosjes Pz., 1821-1822
30587: Niemeijer, J.W. - Cornelis Troost 1696- 1750, Assen 1973, 450 pag., geb., geïll., met stofomslag.
15659: Niemeyer, August Hermann - Beobachtungen auf einer Reise durch einen Theil von Westphalen und Holland, nebst Erinnerungen an denkwürdige Lebenserfahrungen und Zeitgenossen in den letzten fünfzig Jahren. 2e druk. Halle: Buchhandlung des Waisenhauses, 1824.
15661: Niemeyer, A.H. - Travels on the continent and in England, translated from the German. Londen: R. Phillips, 1823.
9110: Niemeyer, Georg Friedrich - Legaat aan Helene, van haren vader. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Johannes Allart, 1806.
26973: Niemeyer, J.W. e.a. - Broeker bijdragen, 1972-1979, Broek in Waterland 1980, 132 pag., geïll.
ZZ90166: Nienaber, G.S. and Grove, A.P. - [FIRST EDITION] Christina En Kristien by Nienaber en Grove, Nasionale Boekhandel Kaapstad 1962, 187 pp.
36887: Nieper, F. - Die ersten deutschen Auswanderer von Krefeld nach Pennsylvanien, Neukirchen 1940, 407 pag.
4182: Burgersdijk & Niermans. - Antique sales catalogue 1930 I De verwikkelingen van Nederland en Belgie 1828-1839, catalogus van boeken, portretten, prenten en kaarten bij Burgersdijk & Niermans, Leiden 1930, 30 pp.
66686: Burgersdijk & Niermans. - Catalogus van boekwerken, prenten en kaarten. NoordHolland, cat. 63, Leiden 1926, Boeken- en kunstveiling v.d. Woude Brakke Grond (ingang St. Pietershalsteeg 8) Amsterdam. november 1948, 31 pp.
39341: Burgersdijk & Niermans - Catalogus der historische bibliotheek van Prof. Dr. P.J. Blok, Leiden 1930, 170 pag.
38483: Burgersdijk & Niermans - Catalogus 49. Bibliotheca Collectiva, Leiden 1905, 347 pag., geb.
56325: Nierop, L. van, - Uit de bakermat der Amsterdamsche handelsstatistiek, Overdruk [ Amstelodamum 1915].
35669: Nierop, A.S. van, uit Amsterdam - Ueber das Verhalten aromatischer aldoxime ..... Amsterdam Binger 1900
9112: Nierstrasz jr., Johannes Leonardus - De verlosser en enkele andere gedichten. 2e druk. Zwolle, J. Zeehuisen jr., 1836.
ZZ90097: Nierstrasz jr., Johannes Leonardus - Dithyrambe op Petrus Paulus Rubens, door J.L. Nierstrasz, junior, 12 pp. TOGETHER WITH De Lof van Petrus Paulus Rubens door R. H. van Someren, 24 pp. [ca 1825].
22972: NIESSEN, RIJNBOUTT, CARO, KOSTER - Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes van P. Niessen, 1852-1858.
65455: Nieulandt, Willem van II (ca. 1584-1635) - Terranova after Bril, Paul (1554-1626) Goetkint, Anton (fl. 1598 - 1644) - Bonenfant - Ets/Etching: Italian Landscape with large mill [32/35] (Italiaans landschap met grote molen).
62036: Nieulandt, Willem van II (ca. 1584-1635) - Terranova. - Italian Landscapes with religious scenes [complete series].
66543: Simon Fokke (1712-1784) and Izaak Jansz. de Wit (1744-1809) after Adriaen van Nieulandt (1586/87-1658) - [Antique print, etching/ets] 'Jaarlyksche Ommegang der Gildens en Leproozen'; Procession of guild members and lepers in Amsterdam on 'koppermaandag' in 1604, published 1769.
22455: NIEUW HULTEN (NOORD-BRABANT), LEENREGISTER 1644-ca. 1780 - Leenregister van de heerlijkheid Nieuw Hulten (tot 1836 onder de gemeente Oud Heusden en Elshout, daarna gemeente Drunen) over de jaren 1644 tot ca. 1780. Manuscript, folio, ca. 500 pagina's in perkamenten band. Met een getekende kaart, 35x46 cm, waarop de 44 percelen met kleur zijn ingetekend, evenals de boerderijen, boomsingels en een molen.
31213: Blink H. en C.J. v. Nieuwenburg - Limburg als economisch- geographisch en staatkundig gewest in 't verleden en heden, pp. 205- 298 in Tijdschrift voor Economische Geographie Jrg. 10 ( 1919 ), geïll.
65386: Nieuwenhuijzen, Kees, - Den Haag en omstreken in 19de eeuwse foto's, Amsterdam 1975, 163 pag., geïll.
21159: Nieuwenhuis, G.I.J. - Bijdrage tot de oude geschiedenis van het Gooiland en vooral van Laren, Hilversum 1908, 45 pag., geïll.
10305: Nieuwenhuis, J. - [Occasional poem 1815] Bruiloftslied Jan Koll en Jeanne Theodore Reitz, 1815, s.l., 8º, [6] pp.
35895: Nieuwenhuis, Adrianus Jacobus , uit Deventer - Theses juridicae inaugurales Leiden Van der Hoek 1848
25343: Nieuwenhuis, A.W. - Der sexualtotemismus als basis der dualistischen kulturen und derer exogamie in Ozeanien. Leiden 1931, 140 pag.
35899: Nieuwenhuisen, John, uit Rijswijk - Stellingen ..... Leiden Van den Berg 1898
9114: Nieuwenhuizen, Barend (vert.); Gabriel Marie Legouvé - De verdienste der vrouwen. Vertaald uit het Frans. Den Haag, J. Immerzeel, 1804.
33349: Nieuwenhuys, Chrétien Herman, uit Soerabaya - Stellingen [...] Leiden P. Somerwil 1875
31119: Nieuwenhuysen, A. van - Inventaire des archives da la familie de Lalaing, Brussel 1970, 412 pag.
65035: Wijnand Otto Nieuwenkamp (1874-1950) - [Modern print, etching] Les peupliers blancs with a view of Haarlem (witte populieren bij Haarlem), dated 1910.
65037: Wijnand Otto Nieuwenkamp (1874-1950) - [Modern print, etching] Toren van Amersfoort, published ca. 1910.
9115: Nieuwenkamp, W.G. (vert.); Adam Gottlieb Oehlenschläger - Axel en Walborg. Drama. Vertaald uit het Deens. Amsterdam, Abraham Frijlink, [1871].
15663: Nieuwenkamp, W.O.J., en J.G. Veldheer - Oude Hollandsche steden aan de Zuiderzee. Haarlem: Erven F. Bohn, 1897.
ZZ90352-42: Nievelt, H. van Zuylen - [Rotterdam] Geoctroyeerde Keuren en Ordonnantien der Stad Rotterdam, de Commercie concernerende. De eene op het stuk van de betalinge van gekochte goederen, en recht van Revindicatie van Goederen om contant verkocht. De andere op het stuk van de desolate Boedels. Abraham en Pieter van Waesberge, Ordinaris druckers, Tot Rotterdam, 1703, 30 pp.
38191: Nijhoff, I.A. - Beschrijving van een handschrift afkomstig van het klooster Bethlehem bij Doetinchem, Amsterdam 1857, 12 pag. met kleurenlitho. ( Los )
41721: Nijhoff, M - Catalogue d'une belle collection de livres anciens et modernes sur la guerre de 80 ans, 's-Gravenhage 1908, 196 pag.
40107-02: Nijhoff, P., - Het voornaamste uit de geschiedenis van Gelderland aan jonge lieden verhaald, Arnhem,1855-1856. (2 vols.)
66687: Nijhoff, Martinus. - Catalogue no. 583 de livres anciens et modernes en vente aux prix marqués Topgraphie et histoire locale des Pays Bas, deuxieme partie Holland et Zelande, Hollande septentrionale-Zuiderzee, La Haye, Martinus Nijhoff, lange voorhout 9, 74 pp. Without year, circa 1930?.
5685: Nijhoff, P. - De heeren en de heerlijkheid van Keppel, Arnhem 1853, (overdruk Bijdr. Vad. Gesch. en Oudheidk. IX, 46 p.
34765: Nijhoff, Frederik Willem, uit Meppel - Continue multioscilleerende functies Amsterdam Van Bottenburg 1927
40107: Nijhoff, P., - Het voornaamste uit de geschiedenis van Gelderland aan jonge lieden verhaald, Arnhem,1857. (1 vol.)
40107-01: Nijhoff, P., - Het voornaamste uit de geschiedenis van Gelderland aan jonge lieden verhaald, Arnhem,1869. [2e ed.]
67474: Nijhoff, M. - Poetry, 1924, Nijhoff | Vormen. Gedichten van M. Nijhoff, derde druk, Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1931, 105 [6] pp.
32348: Nijkamp, Jet Nelly, uit Amsterdam - Novatio. Schuldvernieuwing in het middeleeuwse geleerde recht. Academisch proefschrift [...] Amsterdam VU Uitgeverij 1997
15680: Nijland, G.J. - Mijn land [reeks plaatjesalbums], Deventer: Bussink, 1928-1937, 4o, gebonden, 64 pag.
22487: NIJMEGEN, SCHOOL VAN 't NUT, RIJNDERS, REYENDAM - [Calligraphy, Business cards 1910] Album voor D.A. Rijnders bij het verlaten van de Nutsschool te Nijmegen in 1910. Gekalligrafeerde titelpagina en een groot aantal ingeplakte visitekaartjes van personen te Nijmegen op 30 bladen.
33200: Nilant, Antonius, uit Goor - Art. 9 van de wet houdende algemeene bepalingen der wetgeving van het Koningrijk. Proefschrift [..] Arnhem J. Rinkes jr. 1880
34423: Nispen tot Sevenaer, Paulus Josephus Aloysius Anacletus Maria van, uit Arnhem - De invloed der armenwet op de rechtspersoonlijkheid Arnhem Gouda Quint 1888
4331: Nispen tot Pannerden, A.J.M. van - De koop en verkoop van Pannerden in 1801-1803. ['s-Gravenhage] 1968, 65+[68] p., geïll., gestencild.
34927: Nispen tot Sevenaer, Carel Octave Marie van, uit Arnhem - Eenvoudige vrijwaring Leiden Somerwil 1892
57367: Nitzsche, F.R.; - Hoe behoudt men zijne gezondheid? Of gymnastiek toegepast als middel tot behoud der gezondheid. Vertaald door H. Eshuijs, Arnhem, v. Egmond, 1870.
60187: Noach van der Meer (1741-1822), Gerrit Warnars (fl. 1769-18..) and Petrus den Hengst (fl. 18th century) - Antique print, etching | The fire of the Amsterdam Theater, published 1772, 1 p.
PR120205: Noach van der Meer II (1741-1822), after Hendrik Kobell (1751-1779) - [Antique print, etching and engraving] The flood at Delftshaven in Rotterdam in 1775, published 1776.
50661: Noack, W.C., - [Literature, shipwreck, [1850] Tafereelen van de zee, in verhalen van schipbreuken, reizen en lotgevallen van beroemde personen, Rotterdam, v. Gogh, [1850], 96 (of 99) pp. (missing pages 1 and 2 and 99).
32488: Nobel, Johannes, uit Hees - Dissertatio juridica inauguralis, ad L. un. D. de remissionibus [...] Leiden Philippus Bonk 1750
34189: Nobel, Carolus Joannes Richardus, uit Overijssel - Dissertatio juridica inauguralis de cessione [...] Groningen J.B. Wolters 1843
22703: NOBELAER, HOUTHUYS(EN) - [Manuscripts, letters, 1617] Twee brieven van Cornelis Nobelaer, dd. ‘s Gravenhage 26-1-1617 en 23-8-1617 aan Jacob van Houthuys(en) te Amsterdam (op de NZ Voorburgwal t.o. St. Nicolaasbrug). Manuscript, folio, 4 p, met afdruk van lakcachet.
34121: Noels, Andreas Johannes, uit Vlissingen - Specimen juridicum inaugurale, de lege commissoria ex juris Romani principiis [...] Leiden J.C. Cyfveer 1833
ZZ90440-17: Noiret, D. V. - [Middelburg, Zeeland, ca 1790] Ordonnantie tegens het Drinken, Ontvremden en Beschadigen van Wynen, Brandewynen en andere Dranken, leggede op de Kaaijen en elders binnen dese Stad, Gedrukt by Willem de Klerk, Te Middelburg [ca 1790], 11 pp.
53811: Noiret, D.V., signatory. - [Legal pamphlet 1739] Ordonnantie tegens het drinken, ontvremden en beschadigen van wynen, brandewynen en andere dranken, leggende op de kaaijen en elders binnen dese stad. Middelburg, W. de Klerk, [1739].
8027: NOLET, W. en P.C. BOEREN - Kerkelijke instellingen in de middeleeuwen.
65732: Pieter Nolpe (c. 1613-ca. 1653) - [Antique print, etching] Smoking farmer (pijp-rokende boer), published ca. 1650.
51749: Noltenius, J.F., - Lexicon Latinae Linguae antibarbarum qua dri partitum , Leipzig etc. 1744.
22333: NOLTHENIUS - [Autograph, manuscript 1783] Handtekening, uitgeknipt, van Jeronimus Nolthenius, advocaat te Amsterdam, 1783, manuscript.
9145: Nomsz, Joannes (vert.); - Gabriëla van Vergy, treurspel. 2e druk. Jan Helders & Abraham Mars, 1792.
9143: Nomsz, Joannes (vert.); Jean Baptiste Poquelin Molière - [Theatre play 1789] De huigchelaar, blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1789.
ZZ90067: Nomsz, J. - Ripperda of de inneming van Haarlem; treurspel door J. Nomsz, Te Amsterdam by Izaak Duim 1779, 73 pp.
36119: Noordam, Nicolaas Frans, uit Maassluis - De Republiek en de Noordse oorlog Assen Van Gorcum 1940
PR120361: Cornelis van Noorde (1731-1795) - [Antique print, etching in crayonmanier] Self portrait of Cornelis van Noorde, published 1765.
PR120366: Cornelis van Noorde (1731-1795) - [Antique print, etching and engraving] Portrait of Willem Opperdoe (100-year old), published 1774.
PR120376: Cornelis van Noorde (1731-1795) - [Antique print, etching and engraving] Portrait of Hendrik Tilly (102-year old), published 1764.
PR120417: Cornelis van Noorde (1731-1795) - [Antique print, etching and engraving] Portrait of Jan Christiaansz. van der Winde (100 jaar oud), published 1764.
61067: Cornelis van Noorde (1731-1795) - [Antique print, etching and engraving] Portrait of Jozina Keuse at 100 years of age, published 1773.
PR120662: Noorde van, Cornelis (1731-1795). - [Antique Copperengraving, 1763] Gezigt by Halfwegen Overveen (bij Bloemendaal, Noord-Holland), 1763, 1 p.
67118: Cornelis van Noorde (1731-1795) - [Antique print, etching] Spaarendam/Spaarndam. ca. 1760.
63443: Cornelis van Noorde (1731-1795) - [Antique print, etching and engraving] JOANNES ENSCHEDE, published 1768.
65053: after Cornelis van Noorde (1731-1795) (?) - [Antique drawing] The Orphanage in Haarlem (Weeshuis Haarlem). ca. 1768.
46832: Noordhoff, E.J. (Heno Studio) - Photograph archivists I Photo, 18x24 cm, of the society of archivists (Vereniging van archivarissen) in Krasnapolski, Amsterdam, september 1938.
37737: Noordraven, J - Het stalen schip. Een handboek over de samenstelling en het onderhoud van den scheepsromp, Amstwerdam 1921, 638 pag., geb., geìll.
32564: Noordtzij, M. - Israël' s verblijf in Egypte, bezien in ' t licht der Egyptische ontdekkingen. Rede [...] Leiden D. Donner 1892
4339: Noorduyn, J.T.Th. - Geslacht Noorduyn / Noorduijn. Uitvoerige genealogie, losbladig in ringband, `bijgewerkt t/m juli 1977'. 275 p., geïll.
13834: Commissariaat van Politie Noordwijk. - Photography ca 1920 I 2 photographs of crime scene /smash in Noordwijk (The Netherlands).
1901: NOORDZIEK, J.J.F. - Archiefwezen 1826-1852, met eene korte opgave van den inhoud van eenige boekerijen. 's-Gravenhage 1853, 321 p.
33543: Noort, Jodocus Joannes op ten, uit Kampen - Specimen juridicum inaugurale de testimonio mulierum [...] Leiden Andreas Koster 1787
34191: Noort, Jacobus Fredericus op ten, uit Almelo - Dissertatio juridica inauguralis de laesione enormi [...] Schoonhoven S.E. van Nooten 1839
55866: Noort, Engelbert Op ten; e.a. - Dossier met ca. 70 handgeschreven juridische adviezen (met retro-acta) aan het Hof en aan de Rekenkamer van Gelderland, uitgebracht door de momber en/of substituut momber van Gelderland, ca. 1690 - ca. 1740.
15667: Noothoorn, A.E. van - Reizen en lotgevallen van Karel de Man in Nederland. Amersfoort: W.J. van Bommel van Vloten, [1846].
32370: Nord, Hans Robert, uit 's Gravenhage - Historische ontwikkeling en beteekenis van de representatiegedachte in het Staatsrecht. Proefschrift [...] Leiden Eduard IJdo 1945
35425: Nordanus, Fridericus, uit Lübeck (1) ; Dorne, Hermannus a, uit Lübeck (2) ; Jessenius, Johannes, uit Flensburg (3 en 10) ; Noldius, Jacobus, uit Malmö (4) ; Osterhoff, Michael, uit Lübeck (5) ; Salfelt, Jacobus, uit Jena (6) - Bigae juridico-politicae. XIV disputationibus absoluta & completa. (1) De ortu reipublicae, eius progressu, definitione, statu integritatis, &c.; (2) De reip.(ublicae) materia; (3) De matrimonio, et tribus domesticae societatis speciebus, conjugali, paternâ, et herili; (4) De liberorum educatione, institutione, scholis, professoribus, studiosis, peregrinatione; (5) De forma reipublicae seu de monarchia; (6) De majestate ecclesiastica; (7) De electione et successione, principum item praerogativa,
9150: Norden, Marie [ps. van Friederike Marie Ernestine Wolfhagen] - De broeders en de monnik. Een tafereel der Siciliaansche zeden, uit het laatste gedeelte der 18e eeuw. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J.M.E. Meijer, 1843. [2 delen]
47589: Norton, Lemuel, - Autobiography (.....) including an account of his early life, two years in a printing office, eleven years at sea in which was twice shipwrecked (....) also his christian experience, Concord 1864, 192 pag., hardback.
55479: Nostradamus, Michel - Uittrekzel der voorzeggingen van Michael Nostradamus, behelzende het noodlot (...) der koningen (...) van Groot Brittanjen zedert de Reformatie tot de komst van de tegenwoordige Koning George tot de throon (...) voor meer dan 150 jaaren door Nostradamus voorzegd (...) met een voorreden inhoudende het leven van dien berugte man. Uit het Engels vertaald door C.P. Amsterdam, H. Blank, 1715.
67090: De Noter, Pieter François (1779 - ca. 1842) - [Antique print, etching, ets] Landscape with watermill (Landschap met watermolen).
65735: Nothnagel, Johann Andreas Benjamin (1729- ca. 1800) - Etching/Ets: A hermit writing on a book (een kluizenaar schrijft een boek).
65736: Nothnagel, Johann Andreas Benjamin (1729- ca. 1800) - ETching/ets: Bearded man with berret (Bebaarde man met baret).
65734: Nothnagel, Johann Andreas Benjamin (1729- ca. 1800) - Etching/ets: A hermit reading a book (kluizenaar leest boek).
57173: Novack, G.; - Pius X. Wahl und Lebensgang. Gedenkblatt herausgegeben zum Besten des Baues einer St. Georgskirche in Berlin-Pankow, Berlin 1903, 56 pag., geïll.
26567: Nubel, O - Mittelalterliche beginen- und sozialsiedlungen in den Niederlanden. Tubingen 1970, 335 pag., geb.
PR120858: Hendrik Numan (1736-1788) - [Wenskaart / Wish Card, 1750] Blank decorative card with scenes from the Passion of Christ, published ca. 1750, 1 p.
PR120859: Hendrik Numan (1736-1788) - [Wenskaart / Wish Card, 1750] Hand colored blank decorative card with scenes from the Passion of Christ, published ca. 1750, 1p.
PR120860: Hendrik Numan (1736-1788) - [Wenskaart / Wish Card, 1750] Hand colored blank decorative card with scenes from the New Testament, published ca. 1750, 1 p.
PR120946-117: Nunnink, A.C. (Amsterdam 1813-1894 The Hague), after Jan Hendrik van de Laar. - [Original lithography, 19th century] Damspel op de binnenplaats van Jan Hendrik van de Laar (1807-1874), gelithografeerd door A.C. Nunnink (1813-1894), 1 p.
42610: Nuyssenburg, Izaak van - Korte beschrijving van Geertruidenberg. Dordrecht, Blusse, 1774.
ZZ90098: Nuyssenburgh, Izaak van. - Nederlands Eeuwgetij in klinkdichten door Izaak van Nuyssenburg, predikant te Geertruidenberg en medelid van het dichtlievend genootschap in 's Gravenhage, Te Dordrecht bij Pieter van Braam, 1772, 27 pp.
ZZ90099: Nuyssenburgh, Izaak van. - Nederlands Eeuwgetij in klinkdichten door Izaak van Nuyssenburg, predikant te Geertruidenberg en medelid van het dichtlievend genootschap in 's Gravenhage, Te Dordrecht bij Pieter van Braam, 1772, 29 pp. WITH BYVOEGSEL.
4195: Proost en Brandt NV - Printing house 1972 I Kunststoffenindustrie Proost en Brandt N.V., Prikkels 328 1972, 63 pp.
32698: Nypels, Armand Jan Leopold, uit Maastricht - Stellingen [...] Leiden P. Somerwil 1872
5893: Nyrop, C. - Fra Holland? Niedorp - Nierop - Nyrop, Kopenhagen 1910, 43 p., geïll. (oplage 80 ex.)
34201: Nyst, Victor Matthias, uit Maastricht - Dissertatio juridica inauguralis de munere proxenetarum [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1846
ZZ90072: Oakley, Violet - The founding of the state of liberty spiritual, A frieze decoration in the Governor's Reception Room in the New State Capitol at Harrisburg (...)Pennsylvania by Violet Oakley, Boston, s.d., 10 pp.
32888: Obreen, Hendrik Tjaard, uit Heemstede - Dijkplicht en waterschappen aan Frieslands westkust. Proefschrift [...] Bolsward A.J. Osinga 1956
1909: OBREEN, H.T. - Franeker. Inventaris der archieven. Franeker 1974. Geb., 266 p.
ZZ90433-041: Obreen, H. T. en Burger, H. en Dillo, M. - [Friesland, Ljouwert] Monumenta frisica, Fryske Archyfrige Nr. 15, Inventaris der archieven van Lemsterland en Lemstersluis, Fryske Akademy, Ljouwert, printe by “de terp”, Ljouwert, 1969, 55 pp.
ZZ90433-044: Obreen, H. T. en Burger, H. en Dillo, M. - [Friesland, Ljouwert] Monumenta Frisica, Fryske Archyfrige, Nr. 20, Menaldumadeel, inventaris der archieven, Fryske Akademy, Ljouwert, De Terp, Ljouwert, 1971, 62 pp.
31215: Oei, L - Indigo. Leven en een kleur, Amsterdam 1985, 223 pag., geb., geïll., met stofomslag.
53785: Oeveren, Cornelis van, e.a. - ['Rotterdamsche en andere stukken rakende de verheffing van zijn Hoogheit', rugtitel van band met 25 stukken betreffende de gebeurtenissen in 1747-48 en 1750].
19901: Oeynhausen, Julius von - Fürslich Blut. Ein Beitrag zur Genealogie des Hauses der Welfen.
31093: Offerhaus, M.C. ( inl. etc. ) - Aanteekeningen en bescheiden bij Het geslacht Offerhaus, zijn traditie en geschiedenis ( Ned. Leeuw 1934 ), Nijmegen 1934, 89 pag.
33110: Offerhaus, L.f., Johannes, uit Burum - Dissertatio theologica exhibens Abaelardi Theologi Methodum, [...] Groningen J.B. Huber 1855
32550: Offerhaus, J. - De vorming van den evangeliedienaar, de taak van het kerkelijk hooger onderwijs. [...] Leiden P. Engels & Zoon 1882
PR120001: Pieter Roosing (1794-1839) after Anthony Jacobus Offermans (1796-1872) - [Original etching, ets] P. Roosing after A. J. Offermans. Head of a cow, published 1800-1850.
6693: OFFICIATORUM - Officiatorum referendissimi Frederici de Baden, 1496 tot 1516.
56699: Officieren korps. Kon. scherpschutters, Eenige, - Een woord aan den heer J.K.H. de Roo van Alderwerelt, 's-Gravenhage, 1868, 8 pag.
32918: Offringa, Cornelis, uit Breda - 's Rijksveeartsenijschool, veeartsenijkundige hoogeschool (1821-1925). Proefschrift [...] Wageningen H. Veenman en Zonen 1972
22965: OIJEN, VAN - [Coat of arms] Wapen van A.L.B.W. van Oijen (rood met drie 6-puntige gouden sterren), geplakt op achterzijde van een publicatie door A.A. Vorsterman van Oijen.
22977: OIJEN, VAN - [Family manuscripts 1850] Twee brieven van M.A.J.B. van Oijen, 2e luit. Kw.mr., d.d. 1849 en 1850, resp. te Maastricht en Alkmaar geschreven aan neef van Suchtelen van de Haare. Met overlijdensbericht van A.L.B.W. van Oijen, echtgenoot van T.G. van Hasselt, d.d. Voorburg 1857, ook gericht aan Van Suchtelen.
ZZ90246: Vorsterman van Oijen. - Annuaire Genealogique des Pays-Bas 1874 and 1875 (two volumes), Maestricht Henri Bogaerts 1874 + 1875, 315 + 314 pp.
34193: Oldenbarneveld dictus Witte Tullingh, Antonius Adrianus van, uit 's-Gravenhage - Specimen juridicum inaugurale sistens observartiones aliquot ad locum de praescriptione, imprimis acquisitiva, praecipue secundum codicem legum civilium [...] Utrecht N. van der Monde 1829
ZZ90395-043: Oldenborg, van J. - [Pricelist wine, Dordrecht, 1915] J. van Olderborgh & Zonen, Wijnhandelaren, Kuipershaven 18, Dordrecht, opgericht anno 1799, Prijs-Courant 1915, 23 pp.
58423: Oldenburg Ermke, F. van, - Het lied der honderd boeken [ van het Thijmfonds], 18 pag., geïll., oblong.
34055: Oldeneel van Oldenzeel, Johannes Jacobus Germanus Ludovicus van, uit Raalte - Dissertatio juridica inauguralis, de forma donationum tam inter vivos quam ex testamento [...] Utrecht J. van Schoonhoven 1826
ZZ90352-53: Oldenkott, Mr. B. - [Rotterdam] Potloodstreepjes van Redivivus, 1, Tweede Druk, J. W. van Leeuwen, Leiden, 1879, 29 pp.
57071: Olenheinz, L. und H. von Kohlhagen; - Heraldisch-genealogische Blatter fur adelige und burgerliche Geschlechter, Jrg. 1 (1904/5), Jrg. 2 (1905) und Jrg. 3 (1906).
56779: OLivier, W.J., - Het brievenschrijven gemakkelijk gemaakt of handleiding tot het stellen van brieven bij allerlei gelegenheid, 8e druk, Amsterdam, Campagne.
64042: Van Ollefen, L./De Nederlandse stad- en dorpsbeschrijver (1749-1816). - [Original city view, antique print] Het Dorp Charlois, engraving made by Anna Catharina Brouwer, 1 p.
64032: Van Ollefen, L./De Nederlandse stad- en dorpsbeschrijver (1749-1816). - [Original city view, antique print] Het Dorp Katwijk aan den Rhijn of Katwijk binnen, engraving made by Anna Catharina Brouwer, 1 p.
64030: Van Ollefen, L./De Nederlandse stad- en dorpsbeschrijver (1749-1816). - [Original city view, antique print] Langeraar en Korteraar, engraving made by Anna Catharina Brouwer, 1 p.
64062: Van Ollefen, L./De Nederlandse stad- en dorpsbeschrijver (1749-1816). - [Original city view, antique print] Het Dorp 's Graaveland ('s Graveland), engraving made by Anna Catharina Brouwer, 1 p.
64026: Van Ollefen, L./De Nederlandse stad- en dorpsbeschrijver (1749-1816). - [Original city view, antique print] 't Dorp Middelburg, engraving made by Anna Catharina Brouwer, 1 p.
64059: Van Ollefen, L./De Nederlandse stad- en dorpsbeschrijver (1749-1816). - [Original city view, antique print] 't Dorp Groet, engraving made by Anna Catharina Brouwer, 1 p.
64061: Van Ollefen, L./De Nederlandse stad- en dorpsbeschrijver (1749-1816). - [Original city view, antique print] Het Dorp Akersloot, engraving made by Anna Catharina Brouwer, 1 p.
64041: Van Ollefen, L./De Nederlandse stad- en dorpsbeschrijver (1749-1816). - [Original city view, antique print] De Stad Delft, engraving made by Anna Catharina Brouwer, 1 p.
64039: Van Ollefen, L./De Nederlandse stad- en dorpsbeschrijver (1749-1816). - [Original city view, antique print] De Stede Goedereede, engraving made by Anna Catharina Brouwer, 1 p.
64047: Van Ollefen, L./De Nederlandse stad- en dorpsbeschrijver (1749-1816). - [Original city view, antique print] De stad Weesp, engraving made by Anna Catharina Brouwer, 1 p.
64043: Van Ollefen, L./De Nederlandse stad- en dorpsbeschrijver (1749-1816). - [Original city view, antique print] 't Dorp Cillaarshoek, engraving made by Anna Catharina Brouwer, 1 p.
64022: Van Ollefen, L./De Nederlandse stad- en dorpsbeschrijver (1749-1816). - [Original city view, antique print] 't Huis te Boekhorst, engraving made by Anna Catharina Brouwer, 1 p.
64015: Van Ollefen, L./De Nederlandse stad- en dorpsbeschrijver (1749-1816). - [Original city view, antique print] 't Dorp IJsselmonde, engraving made by Anna Catharina Brouwer, 1 p.
64060: Van Ollefen, L./De Nederlandse stad- en dorpsbeschrijver (1749-1816). - [Original city view, antique print] 't Dorp Blarikum (Blaricum), engraving made by Anna Catharina Brouwer, 1 p.
64045: Van Ollefen, L./De Nederlandse stad- en dorpsbeschrijver (1749-1816). - [Original city view, antique print] 't Dorp Wormer, engraving made by Anna Catharina Brouwer, 1 p.
64046: Van Ollefen, L./De Nederlandse stad- en dorpsbeschrijver (1749-1816). - [Original city view, antique print] 't Dorp Strijen, engraving made by Anna Catharina Brouwer, 1 p.
64016: Van Ollefen, L./De Nederlandse stad- en dorpsbeschrijver (1749-1816). - [Original city view, antique print] 't Dorp Hoog- en Woud-Harnasch, engraving made by Anna Catharina Brouwer, 1 p.
64031: Van Ollefen, L./De Nederlandse stad- en dorpsbeschrijver (1749-1816). - [Original city view, antique print] Het Dorp Koudekerk, engraving made by Anna Catharina Brouwer, 1 p.
64038: Van Ollefen, L./De Nederlandse stad- en dorpsbeschrijver (1749-1816). - [Original city view, antique print] Het Dorp Gouderak, engraving made by Anna Catharina Brouwer, 1 p.
64019: Van Ollefen, L./De Nederlandse stad- en dorpsbeschrijver (1749-1816). - [Original city view, antique print] 't Dorp Rhijnzaterwoude, engraving made by Anna Catharina Brouwer, 1 p.
64020: Van Ollefen, L./De Nederlandse stad- en dorpsbeschrijver (1749-1816). - [Original city view, antique print] 't Dorp Piershil, engraving made by Anna Catharina Brouwer, 1 p.
64034: Van Ollefen, L./De Nederlandse stad- en dorpsbeschrijver (1749-1816). - [Original city view, antique print] Het Dorp Hoogmade, engraving made by Anna Catharina Brouwer, 1 p.
64027: Van Ollefen, L./De Nederlandse stad- en dorpsbeschrijver (1749-1816). - [Original city view, antique print] 't Dorp De Lier, engraving made by Anna Catharina Brouwer, 1 p.
64054: Van Ollefen, L./De Nederlandse stad- en dorpsbeschrijver (1749-1816). - [Original city view, antique print] Het Dorp Marken Binnen, engraving made by Anna Catharina Brouwer, 1 p.
64037: Van Ollefen, L./De Nederlandse stad- en dorpsbeschrijver (1749-1816). - [Original city view, antique print] 't Dorp 's Gravendeel, engraving made by Anna Catharina Brouwer, 1 p.
64023: Van Ollefen, L./De Nederlandse stad- en dorpsbeschrijver (1749-1816). - [Original city view, antique print] Het Dorp Nieuwveen, engraving made by Anna Catharina Brouwer, 1 p.
64053: Van Ollefen, L./De Nederlandse stad- en dorpsbeschrijver (1749-1816). - [Original city view, antique print] De stad Muiden, engraving made by Anna Catharina Brouwer, 1 p.
64052: Van Ollefen, L./De Nederlandse stad- en dorpsbeschrijver (1749-1816). - [Original city view and text, antique print] De stad Muiden, engraving made by Anna Catharina Brouwer, 1 p.
64029: Van Ollefen, L./De Nederlandse stad- en dorpsbeschrijver (1749-1816). - [Original city view, antique print] 't Dorp Kudelstaart, engraving made by Anna Catharina Brouwer, 1 p.
ZZ903444-32: Ollefen, L. van - [Original edition Ollefen, Kennemerland 1796] De Nederlandsche Stad- en Dorps-beschrijver; door L. van Ollefen, IV. Deel, Kennemerland, Bij H. A. Banse, Amsterdam, 1796, 15 pp.
64063: Van Ollefen, L./De Nederlandse stad- en dorpsbeschrijver (1749-1816). - [Original city view, antique print] 't Dorp Warmond, engraving made by Anna Catharina Brouwer, 1 p.
64021: Van Ollefen, L./De Nederlandse stad- en dorpsbeschrijver (1749-1816). - [Original city view, antique print] 't Nootdorp, engraving made by Anna Catharina Brouwer, 1 p.
64050: Van Ollefen, L./De Nederlandse stad- en dorpsbeschrijver (1749-1816). - [Original city view and text, antique print] 't dorp Muiderberg, engraving made by Anna Catharina Brouwer, 1 p.
64033: Van Ollefen, L./De Nederlandse stad- en dorpsbeschrijver (1749-1816). - [Original city view, antique print] Het Dorp Calslagen, engraving made by Anna Catharina Brouwer, 1 p.
64025: Van Ollefen, L./De Nederlandse stad- en dorpsbeschrijver (1749-1816). - [Original city view, antique print] 't Dorp Nieuw-Beierland, engraving made by Anna Catharina Brouwer, 1 p.
64051: Van Ollefen, L./De Nederlandse stad- en dorpsbeschrijver (1749-1816). - [Original city view, antique print] 't dorp Muiderberg, engraving made by Anna Catharina Brouwer, 1 p.
64056: Van Ollefen, L./De Nederlandse stad- en dorpsbeschrijver (1749-1816). - [Original city view, antique print] 't Dorp Limmen, engraving made by Anna Catharina Brouwer, 1 p.
64057: Van Ollefen, L./De Nederlandse stad- en dorpsbeschrijver (1749-1816). - [Original city view, antique print] 't Dorp Oud-Loosdrecht, engraving made by Anna Catharina Brouwer, 1 p.
9168: Ollefen Caspersz, Willem van (vert.); Carlo Goldoni - De weldaadige knorrepot, tooneelspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Jan Helders, 1782.
64024: Van Ollefen, L./De Nederlandse stad- en dorpsbeschrijver (1749-1816). - [Original city view, antique print] Het Dorp Noorden, engraving made by Anna Catharina Brouwer, 1 p.
64044: Van Ollefen, L./De Nederlandse stad- en dorpsbeschrijver (1749-1816). - [Original city view, antique print] Het Dorp Oost-Zaandam, engraving made by Anna Catharina Brouwer, 1 p.
64028: Van Ollefen, L./De Nederlandse stad- en dorpsbeschrijver (1749-1816). - [Original city view, antique print] 't Dorp Leymuyden (Leimuiden), engraving made by Anna Catharina Brouwer, 1 p.
64048: Van Ollefen, L./De Nederlandse stad- en dorpsbeschrijver (1749-1816). - [Original city view, antique print] Het dorp Uitgeest, engraving made by Anna Catharina Brouwer, 1 p.
64035: Van Ollefen, L./De Nederlandse stad- en dorpsbeschrijver (1749-1816). - [Original city view, antique print] Het Dorp Herkingen, engraving made by Anna Catharina Brouwer, 1 p.
64036: Van Ollefen, L./De Nederlandse stad- en dorpsbeschrijver (1749-1816). - [Original city view, antique print] Het Dorp Heinenoord, engraving made by Anna Catharina Brouwer, 1 p.
64058: Van Ollefen, L./De Nederlandse stad- en dorpsbeschrijver (1749-1816). - [Original city view, antique print] 't Dorp Jisp, engraving made by Anna Catharina Brouwer, 1 p.
64018: Van Ollefen, L./De Nederlandse stad- en dorpsbeschrijver (1749-1816). - [Original city view, antique print] 't Dorp Sint Anthoniepolder, engraving made by Anna Catharina Brouwer, 1 p.
ZZ90441-21: Oltmans, ALB. - [Drenthe] Een inspectiereis van den Landdrost Mr. Petrus Hofstede door Drente 1808, overgedrukt uit de Prov. Dr. En Asser Courant, Assen, 1911, 22 pp.
63751: Onbekend - Bastion in landscape (drie grote torens/bastions in landschap).
11342: Onbekend. - DOELMAN, HATTEVIER Alliantie-familiewapen van Michiel Doelman en Catharina Hattevier. Tekening met kleur, 18de-eeuws, 30x30 cm.
65130: Kavel met 4 kaarten van Duitsland - jaartallen onbekend - Kaart van Kirchspiel (Wolbeck, Telgte) en omstreken, z.j., 47.5 x 50.2 cm. - Kaart van Westbeveren en omstreken, z.j., 47.5 x 49.5 cm. - Gekleurde kaart van Dusseldorf, K52 (in twee delen) 75.7 x 47.5 cm.
63875: Onbekend - Lekpoort in Vianen.
56817: Onder-officier der cavalerie, Een gepasporteerd {= J.H. Burlage], - Inspectie over de zes jaren te paard, enz. van den gewezen vrijwilligen dragonder P. Dekker Jr., Amsterdam, 1852.
9178: Onderwater, Dirk (vert.); G. Hagemann - Het doodshoofd, of De vogelkooijen, ridder-tooneelspel in vijf bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Jan Willem Smit, 1799.
9179: Onderwater, Dirk (vert.); Francis Beaumont en John Fletcher - Stille waters hebben diepe gronden. Blijspel in vier bedrijven. Vertaald uit het Duits. Leiden, David du Mortier en Zoon, 1808.
9176: Onderwater, Dirk (vert.); Elize Burger, geb. Hahn - Adeleide, gravin van Teck, ridder-toneelspel, in vijf bedrijven. Vertaald uit het Duits. Leiden, D. du Mortier en Zoon, 1799.
5913: Onnen, H. - Geslachtsregister der familie Onnen, vrouwelijke tak, Haarlem 1892, 54 p., oblong
31109: Onnen, H. - Geslachtsregister der familie Onnen, Kiel 1891, 21 pag., oblong, met groot uitvouwbaar schema.
22921: ONS GENOEGEN, AMSTERDAM, VERWEIJ - Herinnering der feestviering van het 25-jarig bestaan der Societeit Ons Genoegen. Voor den heer (in handschrift: W. Verweij Az). Lid der Societeit. Amsterdam/Park 28 mei 1853. Gedrukt boekje, 43 pag.
5917: Oordt, W.H. van - Kinderen van één vader. Tegenwoordige staat van het geslacht Van Oordt, naar de stand van 1 januari 1986, Zwolle 1986, losbladig in ringband met op rug “Genealogie Van Oordt - 1986”
35107: Oordt, Joannis Frederici van - Oratio de vero in theologia unice sectando 1840
34382: Oordt J.F.z, Jacobus Theodorus Fredericus, uit Rotterdam - Dissertatio juridica inauguralis de jure jurando decisorio [...] Utrecht N. van der Monde 1839
23663: Oort, J.W.L. van - [Science, Maths, 1839] Volks-wis-en werktuigkundig lees- en leerboek, uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen . Amsterdam 1839, 307 pag.
31528: Oort, Henricus, uit Eemnes Buitendijk - Disputatio de pericope Num. XXII [...] Leiden P. Engels 1860
9183: Oortman, M. - Nederland in 1853. Dithyrambe. Den Bosch, J.J. Arkesteyn en Zoon, 1853.
65382: Oortman, Jan sr. (1753-1823) - [Handcoloured woodcut/Handgekleurde houtsnede/Centsprent/Catchpenny print] Zie Neêrlands koning met zijn' dierb're gemalin, en kroonprins, Neêrlands hoop en Ruslands groot-vorstin.
65535: Oosten de Bruyn, G.W. ab. - G.W. ab Oosten de Bruyn J.U.D. discursus ad tit. inst. de Patria potestate, quo jus patrum in personas ac bona liberorum, ejusque variae mutationes ac diminutiones secondaum temporum seriem enarrantur. Calci adjecta est exercitatio ad. Leg. 56 D. Soluto matrim. dos quemadmodum petatur. Harlemi, Apud Joannem Bosch, Bibliopolam MDCCLI (1751), 148 + (2)pp. Text in Latin.
59539: Oosten van Staveren, G.L. van, - Het beleg van Haarlem in 1572-1573. Dichterlijke tafereelen, Utrecht, van den Monde, XXXll+ 80 pag., met aantekeningen
33247: Oosterdyk Schacht, Joannes - Morbus remedium sive de morborum in sanandis morbis efficacia. Oratio [...] Utrecht Alexander van Megen 1733
19105: Oosterhout, M. - Friesland, Sneek, Frisian language I Nammeregister op de Snitser recesboeken 1490/1517, Assen Van Gorcum 1964, 321 pp.
9187: Oosterwijk Bruijn, Jacob van - Luimige dichtstukjes. Tweede verzameling. Amsterdam, M. Westerman, 1830.
50813: Oosterwijk Hulshoff, W. van, - De geschiedenis van Jozef voor kinderen. Uitg. My. Tot Nut van 't Algemeen, 1e en 2e stukje, 7e druk, Leiden/ Mortier, Deventer/ de Lange 1812, 100 pag.
ZZ90311-65: Oosterzee, J.J. van. - [History The Hague 1863] De eerste steen. Toespraak gehouden in het Willemspark te 's Gravenhage 17 November 1863, 20 pp.
67410: Oosterzee, J.J. van. - [Theology, Jezus' life] Het leven van Jezus by J.J. van Oosterzee, predikant te Rotterdam, Utrecht, Kemink en zoon, 1846, 1849, 1851, three volumes, first editions, 595 + 860 + 649 pp.
9191: Oosterzee, Johannes Jacobus van - Uit de dichterlijke nalatenschap. Amsterdam, D.B. Centen, 1884.
4187: Oosterzee, N. van - Het geslacht Milders. 's-Gravenhage 1922, 16 p., geb., geïll.
31766: Oosterzee, Jan Wouter van, uit Rotterdam - Stellingen [...] Leiden Gebroeders Van der Hoek 1869
32848: Oosting, Casparus Everhardus, uit Hoogeveen - Disputatio juridica inauguralis de jure retractus, de quo statuit art. 841 C.C. [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1838
32914: Oosting, Everhard, uit Assen - Het eenkindschap, proeve van verklaring van het Drentsche landregt [...] Leiden Jac. Hazenberg, Corn.zoon 1868
67501: Ophuijsen van, J.M. - Poetry 1987 I Hephaestion on metre, supplements to mnemosyne, Leiden E.J. Brill 1987, 186 pp.
ZZ90194: Opperman, D.J. - Kort reis na Carrara b D.J. Opperman, Tafelberg Uitgewers Kaapstad 1974, tweede druk, 55 pp.
67432: Opperman, D. J. - Sonklong Oor Afrika, Faksimilee, transkripsie en konstruksie van 'n bundel Verse-in-wording, 'n Geselekteerde leesuitgawe ingelei en geredigeer deur J. C. Kannemeyer, Tafelberg-Uitgewers, Kaapstad 2000, 181 p.
ZZ90206: Opperman, D.J. and le Roux, F.J. - [First edition] Stiebeuel 2, 'n bloemlesing, Saamgestel door D.J. Opperman en F.J. de Roux, Nasionale Boekhandel Beperk, Kaapstad 1965, 50 pp.
53797: Opstraet, Joannes - Justa defensio Joannis Opstraet adversus calumnius ac praecipue atrocissimam illam non ita pridem resuscitatam, de sigillo confessionis. z. pl., z.j.
36539: Opzoomer, C.W. - Het karakter der wetenschap. Eene voorlezing .... Amsterdam Gebhard 1853
34521: Opzoomer, C W. - De geest der nieuwe rigting Amsterdam Gebhard 1862
58759: Oranjeklant, een, - De brief van Z.K.H. Prins Alexander: zijn oorzaken en gevolgen. Gerangschikt door een Oranjeklant, Rotterdam 1879.
52586: Orleans, Charles d' - Chansons. Avec introduction et glossaire par P. Valkhoff. Blaricum, De Waelburgh, 1932.
52536: Orlers, I.I. - Beschrijvinge der stad Leyden. Leiden, Haestens e.a., 1614.
65931: Richard van Orley (1663-1723) after Jan van Orley (1665-1735) - [Antique print, etching and engraving] Christ healing two blind men, published ca. 1690, 1 p.
65718: Orley, Jan van II (1665-1735) - [Antique print, etching and engraving] The Visitation/De visitatie van de maagd Maria, published 1690-1700.
28883: Ormond, R - Early Victorian portraits, 2 volumes, London 1973, 626 pag. text + 1047 ill. Hardback with dustwrappers in cassette.
29161: Ornstein- van Slooten, E. - Werk in uitvoering. Etsen van Rembrandt in verschillende staten, Amsterdam 1981, 56 pag., geïll.
50896: Orsoy, J.A. van - Het lusthof Koldenhooven. Amsterdam, H. Bosch, 1722.
31473: Ortleb, A. und G. - Kleines Heraldisches Lexicon oder Handwörtenbuch, Kahla o,j, ( 1900? ), 112 +48 pag., ill., geb.
65493: Os, Pieter Gerardus van (1776-1839) - Etching/Ets: A goat and her pup resting on a meadow (Een geit en haar baby rusten in de wei).
33383: Os, Chs.H. van - Het oneindige. Openbare les gegeven bij de aanvaarding van het ambt van lector in de propaedeutische wiskunde [...] Groningen P. Noordhoff 1919
65492: Os, Pieter Gerardus van (1776-1839) - Ets/Etching: Cow resting by a fence (Rustende koe).
65610: Os, Pieter Gerardus van. - Satirical etching/Spotprent: Vlucht der Geplukte Haan. Gelijkheidspreeker Vlucht, Geplukten Onrust kraaijer, / Vlucht met Uw Vrijheid heên Gevloekten tweedracht Zaaijer / Ontvlucht ons heilig erf, Oranje's Zeegenvieren, / Zij thans het Vreugd gejuich der braave Bataavieren.
60905: Philip Dawe (c.1750-1791?) after Adriaen van Ostade (1616-1685) - [Antique print, mezzotint] The Waggoner and Fisherman, published 1769.
65881: after Adriaen van Ostade (1610-1685) - [Antique print, mezzotint] The hurdy-gurdy player, 18th century.
PR120278: Jean François Janinet (1752-1814) after Adriaen van Ostade (1610-1685) - [Antique print, aquatint] Le Nouvéliste (The Newsmonger), published 1778/79.
65716: Abraham Bloteling (1640-1690) after Adriaen van Ostade (1610-1685) - [Antique prints, etching] Caprice of six etchings/Zes etsen in prentboek gebonden, published 1650-1700.
PR120881: after Adriaen van Ostade (1610-1685) - [Nieuwjaarswens / New Year Wishes, 1818] Willem de Nelde. Hand colored wishcard with genre scenes, dated 1818, 1 p.
ZZ90449-1: After Adriaen van Ostade (1610-1685) - [Antique print, 20th century copy after the etching by Ostade] Boer leunend op onderdeur/Boer in huisdeur, 1 p, published 20th century.
28129: Ottema, J.G. - Verhandeling over den loop der rivieren door het land der Friezen en Batavieren in het Romeinsche tijdperk, Workum 1845 ( overdruk De Vrije Fries IV ), 78 pag. met uitv. kaart.
31191: Otten, D - Landschap en plaatsnamen van de Noord- West Veluwe, Arnhem 1991, 112 pag., geïll.
66763: Ottens, I after Van Vianen, I. - [Original etching/ets in glass frame] 't Huys te Haar.
61457: Ottens, Josua - [MAP OF BELGIUM] Novissima et accuratissima decem Austriacarum in Belgio provinciarum tabula ut sunt ducatus Brabantiae (...).
66237: Fredrick Ottens (fl. 1717-1770) - [Antique title page, 1728] The Birth of Christ / Geboorte van Christus [Algemene Geschiedenissen des bekende Aardkloots, vol. II], published 1728, 1 p.
41613: Otterloo, A. van - Het koopmans-handboek, Dordrecht, Morks, 1874. Half leren band, 8+659 pag.
32788: Oudeman, Arnoldus, uit Groningen - Dissertatio juridica inauguralis, de poenae mensura [...] Groningen J. Oomkens 1834
ZZ90437-002: Oudeman, Mr. A. - [Groningen, first edition] Regterlijke uitspraken over het Groninger beklemregt, J. B. Wolters, Te Groningen, 1851, 95 pp.
21137: Oudemans, A.C. - Taalkundig woordenboek op de werken van P.C. Hooft. Leiden 1868, 496 pag., geb. in half linnen band.
50733: Oudemans, A.C., - Het leven en de daden van Maurits, prins van Oranje-Nassau, Amsterdam, Schalekamp, 1832.
39523: Oudendijk, K.E. e.a. - Ons leger . Algemeen orgaan voor weermachtsbelangen, jrg. 26 nr. 5, mei 1940, pp. 163-278, geïll.
66624: Oudendorp, Wilhelmus Cornelius Chimaer van (1822-1873) after Pothoven, Hendrick (1725/28-1807) - [Lithography, litografie] Kenau Simons Hasselaer (portrait of), ca 1800-1850.
33817: Oudendorp, Franciscus van - Oratio de veterum inscriptionum et monumentorum usu, legatoque Papenbroekiano [...] [MET:] Brevis veterum monumentorum ab [...] Gerardo Papenbroekio academiae Lugduno-Batavae legatorum, descriptio [...] Leiden Samuel Luchtmans en Zoon 1745
24959-1: Oudenhoven, Jacob van - ['s-Hertogenbosch 1670] Silva-ducis aucta & renata, of een nieuwe ende gantsch vermeerderde beschrijvinge van de stadt van ‘s Hertogen-Bossche. [gebonden met:] dezelfde, Een nieuwe ende vermeerderde beschrijvinge van de meyerije van ‘s Hertogenbossche. (kopie)
24959: Oudenhoven, Jacob van - ['s-Hertogenbosch 1670] Silva-ducis aucta & renata, of een nieuwe ende gantsch vermeerderde beschrijvinge van de stadt van ‘s Hertogen-Bossche. [gebonden met:] dezelfde, Een nieuwe ende vermeerderde beschrijvinge van de meyerije van ‘s Hertogenbossche.
22905: OUDEWATER, BOER, VAN INGEN - [Receipt, kwatantie 1891] Kwitantie D. van Ingen, v.h. D. Boer Az, Oudewater d.d. 1891, deels gedrukt.
847: FRIESCHE OUDHEDEN - Friesche oudheden. Afbeeldingen van merkwaardige voorwerpen van wetenschap en kunst, gevonden in de archieven, kerken, kasteelen, terpen enz. van Friesland. Leeuwarden 1875. Geb., 61 p.+ 32 platen.
BB10068: Ourijck van der Crab, van A.J.E. - Complete set: Het geslacht Van der Crab en aanverwante familie. Biographisch-genealogisch overzicht 1500-1900, 's Gravenhage 1927, 131 pp TOGETHER WITH Het geslacht Van der Crab Vervolg, p. 132-169.
3281: Ourijk van der Crab, A.J.E. van - Het geslacht Van der Crab, Vervolg. 's-Gravenhage 1928, p. 133-169, geïll., fraai geb.
35231: Outeren, Johan van, uit Leiden - Dissertatio juridica inauguralis de actione civili ex delicto Leiden J.W. van Leeuwen 1835
ZZ90396-002: Outeren, Mr. G. L. van - [Rijnland, legal, 1835] De regtsmagt van het hoogheemraadschap van Rijnland verdedigd, Pleitrede van Mr. G.L. van Outeren, C. C. van der Hoek, te Leyden, Rijnland + Zwammerdam, 1835, 104 pp.
34059: Outhoorn, Franciscus Ludovicus van, uit Utrecht - Dissertatio juridica inauguralis de jurejurando, secundum codicem Napoleonticum et codicem Neerlandicum [...] Utrecht Schultze & Voermans 1841
43323: Ouwejan, R.J. - Zaens skoon, deel II, Wormerveer[ca. 1937]. Gebonden, oblong, met 88 platen.
65491: Overbeek, Leendert (1752-1815) - Ets/Etching: Farm by a stream of water (Boerderij bij stromend water).
35763: Overbeek, Johannes van, uit Schiedam - Wuchsstoff, lichtwachstumsreaktion und ..... Amsterdam De Bussy 1933
59031: Sir Thomas Overbury., - The Wife, a Poem. Expressed in a Compleat Wife with an Elegy on the Untimely Death of the Author, Poyson'd in the Tower, &C. By Sir Thomas Overbury, London, the seventeenth Edition, Printed and Sold by H. Hills, the seventeenth Edition, 1709.
59007: Overdorp, J.L., - Verhandeling over Jesaia VII 14-16, 64 pag.
22417: OVEREEM, VAN - [Manuscript, letter 1893] Briefje van P.A. van Overeem aan de heer Hartkamp, dd. Amsterdam 1893, manuscript, 8°, 1 p.
42568: Overkamp, Heydentryck - Nieuw gebouw der chirurgie of heel-konst (...) over een stemmende met die van Renatus des Cartes [Descartes], nevens een brief over dit werk van Cornelis Bontekoe. Amsterdam, J. ten Hoorn, 1682.
9202: Overschie, François Jakob van - Oiwd Niiws of Volbragte belofte, by tyd-uytkoop, bestaande in een geheel leevesbestuur, voor den uytgeever en de zyne besonder byeengestelt, ook ten diinst van andre op vriindelyk en sterk aansouk, of 't nut deed, meegedeelt. Onder andre is hiir in 't Godlik Kindschap beknopt te siin. Delft, Pieter van der Kloot, 1735.
31802: Overveldt, Sjoerd Jacobus, uit Franeker - Specimen iuridicum inaugurale, positiones sistens ad fundamenta [...] Groningen J. Römelingh 1810
9205: Overvest Kup, Hubertus - Celestine, van Florian, of De minnares rechter over haar' minnaar. Tooneelspel. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1805.
9204: Overvest Kup, Hubertus (vert.); A.F.E. Maillot - Mevrouw Angot te Parijs, of De vischvrouw van fortuin. Blijspel met zang. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Hendrik Moolenijzer, 1804.
8059: OVERVOORDE, J.C. - [Church history/Cloisters] Archieven van de kloosters [te Leiden], 2 delen.
39475: Overvoorde, J.C.; - Verslag van het onderzoek naar de monumenten van Nederlandschen oorsprong, onder Nederlandschen invloed ontstaan in de vroegere nederzettingen buiten Europa, Leiden 1912, 22 pag.
1961: OVERVOORDE, J.C. - [Church history] Archieven van de kerken [te Leiden]. 2 dln. Leiden 1915, 393+502 p., in goede staat.
25942: Ovidius Naso, Publius - [Opera] Fastorum lib. VI, Tristium lib. V, De Ponto lib. IV, In Ibim. ad Liviam. [Leiden], ex officina Plantiniana Raphelengii, 1611 [Bound with:] Metamorphoseon libri XV. [Leiden], ex officina Plantiniana Raphelengii, 1612 [and bound with] Heroidum epistolae Amorum lib. III De arte amandi Lib. III De remedio amoris lib. II; [Leiden] ex officina Plantinaiana 1612 [Three parts in 1 volume].
43173: Ovidius Naso, Publ. - Metamorphoseon libri XV. Amsterdam, Janssonius van Waesberge, 1729.
25946: Ovidius Naso, Publius ; Valentijn, Abraham (vert.) - Alle de werken van P. Ovidius Naso vertaalt door Abraham Valentijn. Met privilegie van de Edele Groot Mogende Heeren Staten van Holland en West-Vriesland. Amsterdam, Pieter Mortier, 1697.
65050: Oxe, August, - Der limes des Tiberius, Bonn 1906, Overdruk, pp. 95-133.
22571: OXENAAR - [Birth Card 1957] Geboortekaartje Suzanne Marijke, dochter van R. en T. Oxenaar-van der Haagen, ‘s Gravenhage 1957, eigen druk, in kleuren.
38733: Oyen, H. van - Vernieuwing in huwelijk en gezin, Groningen 1945, 35 pag.
59315: Paaltjens, Piet, - Snikken en glimlachjes, poezie uit den studententijd van Piet paaltjens met portret, negende druk, Schiedam H.A.M. Roelants, [1908], kaft gescheurd, voorkant mist. 132 pp.
15697: Paassen, Pierre van - Earth could be fair, a chronicle. New York: Dial Press, 1946.
33901: Paats, Gulielmus Gerardus, uit Leiden - Disputatio juridica inauguralis de persona judicis [...] Leiden Joannes van der Linden jr 1725
26361: Packull, W.O. - Mysticism and the early south German-Austrian anabaptist movement 1525-1531, USA 1977, 252 pag., geb, geïll., met stofomslag.
32164: Paehlig, Antonius, uit Groningen - Specimen iuridicum inaugurale, continens nonnullas observationes de natura indiciorum [...] Groningen J. Oomkens 1838.
33631: Paehlig, Carolus Christianus - Oratio aditialis de studio jurisprudentiae ad civitatis rationem et praesentis temporis usum accomodando [...] Groningen Theodorus Spoormaker 1806.
33793: Pagenstecher, Joh. Frid. Wilh. - Disputatio juridica inauguralis ad L. Cornelius de H.I. [...] Groningen Bernradus Taeitsma 1705
17700: Palm, Johannes Hendricus van der - Geschied- en redekunstig gedenkschrift van Nederlands herstelling in den jare 1813. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1863.
17702: Palm, Johannes Hendricus van der - [Theology 1834] Bijbel voor de jeugd. 4e druk. Leiden, D. du Mortier en Zoon, 1832-1834. [6 delen, complete]
1983: PALM, J.H. VAN DER - Twee rapporten van den Raad van Binnenlandsche Zaken aan het staatsbewind der Bataafsche Republiek over de heerlijke regten (heerlijke rechten). 's-Gravenhage 1842, 76 p. Gebonden
20677: Palmer, J.J. N. ( ed. ) - Froissart: historian, Woodbridge 1981, 203 pag., hardcover with dustjacket.
PR120425: William Pether (1738-1821) after Jan Palthe (1717-1769) - [Antique portrait print, mezzotint] Portrait of Tiberius Hemsterhuis, published ca. 1746-1819.
4399: Pama, C. - De Pama's te Surhuisterveen. Den Haag 1942, 19 p., geïll.
32882: Panhuijs, Albertus Abraham Frederik van, uit Winschoten - De landgemeente in Friesland. Art. 217 der Gemeentewet. Academisch proefschrift [...] Groningen J.B. Huber 1869
57033: Panhuijs, C. van, - Gedachten over het aanleggen van kunstwegen zonder tolheffing, z.pl., [1851], 15 pag.
34135: Panhuys, Janus Ernestus van, uit Groningen - Specimen oeconomico-politicum inaugurale de tributis [...] Leiden J.C. Cyfveer 1833
53835: Pannenborg, Willem August - Bijdrage tot de psychologie van den misdadiger, in 't bijzonder van den brandstichter. Groningen, M. de Waal, 1912 [dissertatie].
33391: Pant, Philippus Christianus van der, uit Utrecht - Dissertatio juridica inauguralis, de natura atque vi diversarum legati specierum, quae in codice civili occurrunt [...] Utrecht Joh. Altheer 1825
ZZ90352-51: Papendrecht, A. Hoynck van - [Rotterdam, Museum catalogues, 1911 and 1912] Verslag van het Museum van oudheden te Rotterdam, over het jaar 1911 en 1912, 21 pp.
38025: Parbau, A.H. - De oude kerk te Assen, eene voormalige klooster kerk beschouwd in betrekking tot de plaatselijke gemeente en de hervorming in Drenthe, Assen, v. Houten, 1849, 6 + 277 + ( 3 ) pag., papieren omslag.
60930: PARET, MAXIMILIAN III JOSEPH - Patent of nobility donated by Maximilian III Joseph, Elector of Bavaria (1727-1777), to Philipp (von) Paret for his services as a Lieutenant of the Walloon Dragoon Regiment ('Wallonischen Dragoner Regiment').
24823: Mungo Park - Tweede of laatste reis van Mungo Park in de binnenlanden van Afrika: mitsgaders een beknopt verhaal van deszelfs leven. Vertaald uit het Engels. Dordrecht, Blusse, 1817, 8+374+(2) pp.
14841: Parmentier, R.A. - Indices op de Brugse Poorterboeken, 1e en 2e stuk.
67113: Arthur Pond (1701-1758) after Parmigianino (1503-1540) - [Antique print, etching] Old man (a philosopher?) looking into a mirror/Oude man kijkt in de spiegel, ca. 1732-1736.
67502: Parry, Adam (ed.) - Poetry 1987 I The making of homeric verse, The collected papers of Milman Parry, edited by Adam Parry, New York, Oxford University Press 1987, 483 pp.
1997: PARS, ADRIAAN - Index Batavicus of Naamrol van de Batavise en Hollandse schrijvers van Julius Cesar af, tot dese tijden toe. Leiden 1701, illustrated, 483 p. Text in Latin and Dutch.
26179: Parsons, W.T. - The Pennsylvania Dutch: a persistent minority. Boston 1976, 316 pag., hardback, good copy.
ZZ90433-064: Pasma Fz., H. - [Friesland, Heerenveen, 1868] Frieslands boezemwater, in zijn aanvoer, doorvoer en afvoer. Eene stem uit de menigte in Friesland, Voorgelezen in de 8sten afdeeling der maatschappij van landbouw en veeteelt, te Akkrum, den 20 Mei 1868, door H. Pasma Fz. F. Hessel, Heerenveen, 1868, 26 pp.
34137: Paspoort, Marinus Cornelius, uit Middelburg - Specimen academicum inaugurale, de fidejussoribus secundum principia juris Romani [...] Leiden L. Herdingh en Zoon 1818
17715: Passé, Carel - Aanspraak van den acteur C. Passé aan het Amsteldamsch publiek; gedaan uit naam der acteurs en actrices des Amsteldamschen Schouwburgs, na het derde tooneelstuk dat hen was toegestaan ten hunnen voordeele, op gemelden schouwburg, te vertoonen. [Amsterdam], [z.n.], [1782].
60409: Passe, Crispijn van de (1589-1637) - Antique Engraving 1612 - Mercury lulling Argus to Sleep - C. Van de Passe, published 1602-1612, 1 p.
60631: Passe, Crispijn van de I (1564-1637) - Antique Engraving ca 1635 - Bust portrait of Hugo de Groot (Grotius) - C. Van de Passe, published around 1635, 1 p.
66487: Passe, Crispijn van de I (1564-1637) - [Original engraving/gravure by Crispijn van de Passe I] Portrait of Hugo de Groot/Portret van Hugo de Groot.
66486: Passe, Crispijn van de I (1564-1637) - [Original engraving/gravure by Crispijn van de Passe I] Portrait of Hugo de Groot/Portret van Hugo de Groot/Grotius.
60621: attributed to Crispijn van de Passe I (1564-1637) - [Antique engraving, portrait, ca. 1630] Portrait of Hendrick Slatius, published ca. 1630, 1 p.
60625: Passe, Simon de (1595-1647) - Antique Engraving 1614 - Portrait of Hendrik Goltzius - S. De Passe, published 1614, 1 p.
66490: Passe, Crispijn van de II (1597-1670) - [Original engraving/gravure by Crispijn van de Passe] Portrait of Gerard Hamel/Portret van Gerard Hamel.
60623: Passe, Crispijn van de I (1564-1637) - Antique Engraving 1570-1637 - Portrait of Rombout Hogerbeets - C. Van de Passe, published 1570-1637, 1 p.
66357: Passe, Simon de (1595-1647) - [Etching and engraving/ets en gravure] Coat of arms of Frederik Hendrik/wapenkaart Frederik Hendrik.
PR121209: attributed to Crispijn van de Passe I (1564-1637) - [Antique print, engraving, portrait, ca. 1630] Portrait of Reinier van Oldebarnevelt, published c. 1630, 1 p.
17723: Pater, Lucas (vert.); Pietro Metastasio - Isaäk, of De afschaduwing des heilands. Vertaald uit het Italiaans. Utrecht, [z.n.], [1783?]
17720: Pater, Lucas? (vert.); Edmond Cordier de Saint Firmin - Zarucma, treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1765.
36099: Patijn, Rudolf Johan Hendrik, uit 's-Gravenhage - [Dissertation 1937, maths and physics] Geologische onderzoekingen in de Oostelijke betische cordilleren, Amsterdam Scheltema 1937, 130 pp.
PR120427: Paulus Pontius (1603-1658), Maarten van den Enden (1605-1673), after Jan Lievens (1607-1674) - [Antique portrait print, engraving, 1630] Portrait of Daniel Seghers, published 1630, 1 p.
34855: Pauw, Martinus Gerardus, uit 's-Gravenhage - Dissertatio juridica inauguralis de mutationibus, in re criminali Belgica, ex edicto regis nostri Leiden Haak 1825
34725: Pauw, Guilielmus , uit 's-Gravenhage - Disputatio juridica inauguralis ad varia juris civilis capita Utrecht Van Megen 1734
32962: Pauw, Cornelis, uit Amsterdam - Strubbelingen in Stad en Lande. Academisch proefschrift [...] Groningen / Djakarta J.B. Wolters 1956
15705: Pears, Charles - From the Thames to the Netherlands. A voyage in the waterways of Zealand & down the Belgian coast. Londen: Chatto & Windus, 1914.
59653: Pearson, William (fl. 1798-1814?) - [Antique print, etching, ca 1814] Shepherd with cattle in a landscape, published ca 1814, 1 p.
2005: PÉE, W.; P.J. MEERTENS - Dr. L. Grootaers' en Dr. G.G. Kloeke's Systematisch en Alfabetisch Register van Plaatsnamen voor Noord-Nederland, Zuid-Nederland en Fransch-Vlaanderen herzien en bijgewerkt. 's-Gravenhage 1934, 114 p., met uitvouwbare kaart.
35135: Peereboom Voller, Janus, uit Alkmaar - Specimen juridicum inaugurale de quaestione an levissima culpa a negotiorum [....] Leiden H. Mostert 1791
32032: Peereboom Voller, Jan Dirk, uit Batavia - Stellingen [...] Leiden Gebr. Van der Hoek 1864
18616: Vrouwen-peirle - [Literature, woodcut, 1815] De vrouwen-peirle ofte dryvoudige historie van Helena de verduldige, Griseldis de zachtmoedige en Florentina de getrouwe. Alle dry aenzienelyk in vele deugden: maer meest in lydzaemheyd, die zy in tegenspoed, overlast en beproevinge getoont hebben. Genomen uyt de oude historien en nieuwelings tot voordeel der jongheyd overzien, byeen vergaderd en zeer verbeterd. Gent, Bernard Poelman, [ca. 1815?].
35201: Pekelharing, Adrianus, uit Zaandam - Opmerkingen naar aanleiding van de Wet van 10 April 1869 Leiden Van Doesburgh 1880
ZZ90397-016: Pel, B. H. - [Christmas, Ankeveen, 1897] Het kerspel Ankeveen, overgedrukt uit het “Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht” 24e deel, Wed. J. R. van Rossum, Utrecht, Ankeveen, 1897, 51 pp.
PR120946-126: Anonymous after Pelée. - [Original lithographie, 19th century] Portrait print of French poet Alphonse Marie Louis de Prat de Lamartine (1790-1869), anonymous after Pelée.
35893: Pelerin, Auguste Anne, uit Maastricht - Stellingen ..... Utrecht De Kruyff 1874
35351: Pelerin, A.A. - Prent op de promotie van Mr A.A. Pelerin, Utrecht 1874
35925: Pelinck, Hendrik, uit Assen - Stellingen ..... Leiden Kleyn 1895
32766: Pelinck, Egbertus, uit Assen - Geschiedenis van het huwelijksgoederenrecht in Drenthe. Academisch proefschrift [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1879
2007: PELLEGRIN, M. (= auteur van het `Voorberigt') - Korte schets van de geschiedenis der Waldenzen in de valeyen van Piemont. Haarlem 1824, 34 p.
PR120748: Jean Charles Pellerin (1756-1836) - [Antique game, board game, lithography] Jeu de l'Oie (Goose game), published ca. 1870.
PR120756: Jean Charles Pellerin (1756-1836) - [Antique game, trekpop, jumping jack] Pantins, Polichinelle & Arlequin, published ca. 1920.
BB110068: Pelloutier, Simon and De Chiniac, M. - History Celts 1770 I Histoire des Celtes, A Paris, Imprimerie de Quillau, tome 1-8, 1770-1771. Complete series of 8 volumes.
23169: PELT, VOGELS, SIMON FOKKE - Fraai geëtst blad, 29x19 cm met een allegorische voorstelling van engelen met de familiewapens Pelt en Vogels en aan de horizon een gezicht op een stad met schepen op de voorgrond. Ets door Simon Fokke.
61040: PENATER, VON FREYHAIDE, BUDAPEST, FRANZ II - Patent of nobility donated by former elected Roman Emperor Franz II (1768-1835) in his role as the first Austrian Emperor Franz I (1804-1835) to major Franz Penater who was entitled to add 'Von Freyhaide' to his family name.
59015: Penn, Guillaume, - Histoire abregee de l'origine et de la formation de la societe dite des Quakers, traduite par E.P. Bridel, London 1740.
35891: Pennink, Felix Robertus, uit Twello - Quaestiones juris inaugurales Groningen Van Haagen 1847
35961: Pennink, Henricus Adrianus Jacobus, uit Twello - Quaestiones juris inaugurales Groningen Van Wicheren 1850
24677: Percival, Robert - Voyage a l’ile de Ceylan, fait dans les années 1797 à 1800; contenant l’histoire, la géographie et la description des moeurs des habitans, ainsi que celle des productions naturelles du pays. Tra
ZZ90395-030: Perduijn, Mr. J. J. - [Dordrecht, Batavian Republic, 1795] Eenige ophelderende bijvoegsels en bijlagen op het rapport der commissie, gedecerneerd, door de Societeit tot behoud van vrijheid en gelijkheid te Dordrecht, tot het Onderzoek van de Notulen der Regeering van gemelde Stad, sedert Ao. 1787 tot 1795. Bij Pieter van Braam, Te Dordrecht, 1795, 88 pp.
53849: Perelaer, M.T.H. - De houding van een eerlijk man. Laatste woord aan den luitenant generaal J. van Swieten naar aanleiding van het handweigeren door den heer G.C. E.van Daalen aan den heer J. Loudon. Rotterdam, J.G. Robbers, 1882.
65731: Adam Perelle (1638-1695) - Antique print I View of Paris with inhabitants, published ca. 1695, 1 p.
53852: Perez (Perezius), Antonio - Commentarius in quinque et viginti digestorum libros. Amsterdam, Elsevier, 1669.
39283: Perezius, Antonius;42547 - Institutiones imperiales erotematibus distinctae, 6e ed., Amsterdam, L. Elzevier, 1647. 12o, geheel perkament, (15)+603+(5) pag. Met gegraveerde titelpagina. Willems 1053.
59661: Perignon, Nicolaas (1716-1782) - [Antique landscape print, French, ca 1772] Landscape with old house, published ca. 1772, signed by N. Perignon, 1 p.
32546: Perizonius, Jacobus - Dissertation 1695 I Laudatio funebris Mariae II, Angliae, Franciae, Scotiae, Hiberiaeque reginae augustissimae [...] Leiden Abraham Elzevier 1695.
33327: Perizonius, Jacobus - Aether Britannis et Batavis militans seu propicium Dei numen manifesta prorsus ratione illis praesens [...] Leiden Johannes van der Linden 1709
34139: Perk, Cornelius Henricus, uit Amsterdam - Specimen academicum inaugurale de arbitrio judicis in foro criminali [...] Leiden J.G. la Lau 1833
51121: Perk, G. / J. van Wijk Rzn., - G.Perk's beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis, uitgebreid, of tweede cursus voor het onderwijs (.....) betrekkelijk tot de Noordelijke Provincien, door J. van Wijk Rzn, 1e en 2e stuk, 2e druk, Amsterdam Schalekamp, 1822-1824, 174 + 320 pag. Vlekken op eerste pagina's.
42140: Perponcher, W.E. de - Onderwijs voor kinderen van drie tot vijf jaar, tot gebruik zijner kinderen opgesteld. 3 delen (deel II: vier tot zes jaar, deel III: vijf tot zeven jaar), Utrecht, v. Schoonhoven, 1782.
24853: Perponcher Sedlnitszky, W.E. de - Instructions d'un père a son fils. Utrecht, B. Wild, [ca. 1774].
66063: Perrier, François (1594-1649) - [Antique prints, etching/ets, Rome] Meleager ['Segmenta nobilium signorum et statuarum.'], published 1638.
66072: Perrier, François (1594-1649) - [Antique print, etching/ets, Rome] One of Niobe's daughters /Een van de dochters van Niobe ['Segmenta nobilium signorum et statuarum.'], published 1638.
66070: Perrier, François (1594-1649) - [Antique print, etching/ets, Rome] One of Niobe's daughters, running /Een van de dochters van Niobe die wegrent ['Segmenta nobilium signorum et statuarum.'], published 1638.
66069: Perrier, François (1594-1649) - [Antique print, etching/ets, Rome] The praying woman /Biddende vrouw. ['Segmenta nobilium signorum et statuarum.'], published 1638.
66067: Perrier, François (1594-1649) - [Antique print, etching/ets, Rome] Seated Minerva / Minerva zittend ['Segmenta nobilium signorum et statuarum.'], 1638.
66040: Perrier, François (1594-1649) - [Original etching/ets] Hadrian and his wife; Mars and Venus ['Segmenta nobilium signorum et statuarum.', 1638]/Hadrianus en zijn vrouw, Mars en Venus.
66056: Perrier, François (1594-1649) - [Antique print, etching/ets, Rome] Boy in a toga /Jongen in toga ['Segmenta nobilium signorum et statuarum.'], published 1638.
66076: Perrier, François (1594-1649) - [Antique print, etching/ets, Rome] Diana of Gabii (?) ['Segmenta nobilium signorum et statuarum.'], published 1638.
66064: Perrier, François (1594-1649) - [Antique print, etching/ets, Rome] Bacchus in Hortis Ludovisianis ['Segmenta nobilium signorum et statuarum.'], published 1638.
66038: Perrier, François (1594-1649), after Michelangelo (1475-1564) - [Original etching/originele ets] Michelangelo's Moses ['Segmenta nobilium signorum et statuarum.', 1638]/De mozes van Michelangelo in de Sint Pieter in Vincoli in Rome.
66057: Perrier, François (1594-1649) - [Antique print, etching/ets, Rome] Orestes and Electra; Papirius and his mother ['Segmenta nobilium signorum et statuarum.', published 1638.
66029: Perrier, François (1594-1649) - [Antique mythology print, etching] The old fisherman or The death of Seneca ['Segmenta nobilium signorum et statuarum.'], published 1638.
66033: Perrier, François (1594-1649) - [Antique etching/ets] The Scythian Slave, or the Arrotino ['Segmenta nobilium signorum et statuarum.', 1638]/De Scyfische slaag, ofwel Arrotino (blade-sharpener, messenslijper).
66060: Perrier, François (1594-1649) - [Antique print, etching/ets, Rome] Standing faun /Staande faun ['Segmenta nobilium signorum et statuarum.'], published 1638.
66031: Perrier, François (1594-1649) - [Antique etching/ets] A Dacian Captive ['Segmenta nobilium signorum et statuarum.', 1638]/Een Dacische gevangene.
66030: Perrier, François (1594-1649) - [Antique mythology print, etching] Roman Consul ['Segmenta nobilium signorum et statuarum.'], published 1638.
66049: Perrier, François (1594-1649) - [Original etching/ets] Resting Mars ['Segmenta nobilium signorum et statuarum.', 1638]/Mars rustend.
66025: Perrier, François (1594-1649) - [History mythology print, etching] Roman Navarch ['Segmenta nobilium signorum et statuarum.', published 1638]
66062: Perrier, François (1594-1649) - [Antique print, etching/ets, Rome] Ganymede /Ganymedes ['Segmenta nobilium signorum et statuarum.'], published 1638.
66066: Perrier, François (1594-1649) - [Antique print, etching/ets, Rome] Minerva ['Segmenta nobilium signorum et statuarum.'], published 1638.
66023: Perrier, François (1594-1649) - [Antique mythology print, etching] Julius Caesar ['Segmenta nobilium signorum et statuarum.', published 1638]
66019: François Perrier (1594-1649) - [Antique mythology print, etching] Hercules Farnese, two plates ['Segmenta nobilium signorum et statuarum.'], published 1638.
66021: François Perrier (1594-1649) - [Antique mythology print, etching] Hercules and Telephus ['Segmenta nobilium signorum et statuarum.'], published 1638
66026: Perrier, François (1594-1649) - [Antique mythology print, etching] Marcus Aurelius, two plates ['Segmenta nobilium signorum et statuarum.'], published 1638.
66027: Perrier, François (1594-1649) - [Antique mythology print, etching] Greek hero and a child, or Neoptolemus and Astyanax ['Segmenta nobilium signorum et statuarum.'], published 1638
66055: Perrier, François (1594-1649) - [Antique print, etching/ets, Rome] Standing nude man /Staande naakte man ['Segmenta nobilium signorum et statuarum.', published 1638.
66050: Perrier, François (1594-1649) - [Original etching/ets] Two Niobids ['Segmenta nobilium signorum et statuarum.'], 1638 /Twee Niobiden.
66044: Perrier, François (1594-1649) - [Original etching/ets] Horse tamer ['Segmenta nobilium signorum et statuarum.', 1638]/De paardentemmer.
66037: Perrier, François (1594-1649) - [Antique etching/originele ets] The Della Valle Satyrs ['Segmenta nobilium signorum et statuarum.', 1638].
66073: Perrier, François (1594-1649) - [Antique print, etching/ets, Rome] One of Niobe’s daughters in the open air /Een van de dochters van Niobe [‘Segmenta nobilium signorum et statuarum.’], published 1638.
66042: Perrier, François (1594-1649) - [Original etching/ets] Horse tamer ['Segmenta nobilium signorum et statuarum.', 1638]/De Paardentemmer.
66046: Perrier, François (1594-1649) - [Original etching/ets] Belvedere Apollo, two plates ['Segmenta nobilium signorum et statuarum.'], 1638.
66168: Perrier, François (1594-1649) - [Antique print, etching/ets, Rome] Silenus [‘Segmenta nobilium signorum et statuarum.’], published 1638.
66167: Perrier, François (1594-1649) - [Antique print, etching/ets, Rome] The Nile from the front/ De Nijl [‘Segmenta nobilium signorum et statuarum.’], published 1638.
66166: Perrier, François (1594-1649) - [Antique print, etching/ets, Rome] The Tiber [‘Segmenta nobilium signorum et statuarum.’], published 1638.
66156: Perrier, François (1594-1649) - [Antique print, etching/ets, Rome] The Nile from the side/ De Nijl [‘Segmenta nobilium signorum et statuarum.’], published 1638.
66157: Perrier, François (1594-1649) - [Antique print, etching/ets, Rome] The Nile from the back/ De Nijl [‘Segmenta nobilium signorum et statuarum.’], published 1638.
66149: Perrier, François (1594-1649) - [Antique print, etching/ets, Rome] Venus Felix ['Segmenta nobilium signorum et statuarum.'], published 1638.
66150: Perrier, François (1594-1649) - [Antique print, etching/ets, Rome] Ariadne ['Segmenta nobilium signorum et statuarum.'], published 1638.
66151: Perrier, François (1594-1649) - [Antique print, etching/ets, Rome] Nymph with a shell /Nimf met een schelp ['Segmenta nobilium signorum et statuarum.'], published 1638.
66152: Perrier, François (1594-1649) - [Antique print, etching/ets, Rome] Hermaphroditos /Hermafrodiet ['Segmenta nobilium signorum et statuarum.'], published 1638.
66154: Perrier, François (1594-1649) - [Antique print, etching/ets, Rome] The Tiber ['Segmenta nobilium signorum et statuarum.'], published 1638.
66155: Perrier, François (1594-1649) - [Antique print, etching/ets, Rome] The Nile / De Nijl ['Segmenta nobilium signorum et statuarum.'], published 1638.
66148: Perrier, François (1594-1649) - [Antique print, etching/ets, Rome] Venus and Cupid /Venus en Cupido ['Segmenta nobilium signorum et statuarum.'], published 1638.
66147: Perrier, François (1594-1649) - [Antique print, etching/ets, Rome] Vestal Virgin / Vestaalse maagd ['Segmenta nobilium signorum et statuarum.'], published 1638.
66146: Perrier, François (1594-1649) - [Antique print, etching/ets, Rome] Medici Agrippina ['Segmenta nobilium signorum et statuarum.'], published 1638.
66145: Perrier, François (1594-1649) - [Antique print, etching/ets, Rome] Medici Sybil ['Segmenta nobilium signorum et statuarum.'], published 1638.
66144: Perrier, François (1594-1649) - [Antique print, etching/ets, Rome] Ceres Borghese ['Segmenta nobilium signorum et statuarum.'], published 1638.
66045: Perrier, François (1594-1649) - [Original etching/ets] Horse tamer; Alexander the Great ['Segmenta nobilium signorum et statuarum.', 1638]/De paardentemmer zonder paard; Alexander de Grote.
66143: Perrier, François (1594-1649) - [Antique print, etching/ets, Rome] Vetruria or Silence ['Segmenta nobilium signorum et statuarum.'], published 1638.
66140: Perrier, François (1594-1649) - [Antique print, etching/ets, Rome] Baccho in Capitolio / Bacchus ['Segmenta nobilium signorum et statuarum.'], published 1638.
66141: Perrier, François (1594-1649) - [Antique print, etching/ets, Rome] Musa in Capitolio ['Segmenta nobilium signorum et statuarum.'], published 1638.
66142: Perrier, François (1594-1649) - [Antique print, etching/ets, Rome] Vibia Sabina ['Segmenta nobilium signorum et statuarum.'], published1638.
66138: Perrier, François (1594-1649) - [Antique print, etching/ets, Rome] Ceres ['Segmenta nobilium signorum et statuarum.'], published 1638.
66139: Perrier, François (1594-1649) - [Antique print, etching/ets, Rome] Hestia Giustiniani ['Segmenta nobilium signorum et statuarum.'], published 1638.
66082: Perrier, François (1594-1649) - [Antique print, etching/ets, Rome] Muse with lyre /Muze met lier ['Segmenta nobilium signorum et statuarum.'], published 1638.
66081: Perrier, François (1594-1649) - [Antique print, etching/ets, Rome] Ceres Borghese ['Segmenta nobilium signorum et statuarum.'], published 1638.
66080: Perrier, François (1594-1649) - [Antique print, etching/ets, Rome] Diana, The Zingarella, or the Petite Bohémienne ['Segmenta nobilium signorum et statuarum.'], published 1638.
66078: Perrier, François (1594-1649) - [Antique print, etching/ets, Rome] Borghese Venus ['Segmenta nobilium signorum et statuarum.'], published 1638.
66077: Perrier, François (1594-1649) - [Antique print, etching/ets, Rome] Circe, Vestal Virgin /Kirke, de vestaalse maagd. ['Segmenta nobilium signorum et statuarum.'], published 1638.
66075: Perrier, François (1594-1649) - [Antique print, etching/ets, Rome] Farnese Flora ['Segmenta nobilium signorum et statuarum.'], published 1638.
66074: Perrier, François (1594-1649) - [Antique print, etching/ets, Rome] Standing woman, Peplophoros ['Segmenta nobilium signorum et statuarum.'], published 1638.
32978: Perron, Henricus Guilielmus du, uit Samarang - Dissertatio juridica inauguralis de cameris pupillaribus [...] Leiden P. Engels 1842
PR120946-109: Persijn, van Reinier (1615-1668) - [Original lithography, 19th century] Portrait print of pastor Christiaan Krabbe, 1 p.
PR120946-110: Persijn, van Reinier (1615-1668) - [Original engraving, ca 1786] Portrait print of Dutch theatre writer Samuel Coster (1579-1665), 1 p.
PR120946-111: Persijn, van Reinier (1615-1668) - [Original lithography, ca 1860] Portrait print of admiral (Admiraal) Egbert Meeuwsz. Kortenaer, Cortenaer (1604-1665), 1 p.
PR120745: Pieter Persoy (1668-ca. 1715) - [Antique print, etching, oude prent Namur] Map of Namur, published ca. 1700.
ZZ90493-034: Perthes, J. - Heraldry I Almanach de Gotha, Justus Perthes, Gotha, 1913, 1315 pp.
ZZ90493-035: Perthes, J. - Heraldry I Almanach de Gotha, Justus Perthes, Gotha, 1915, 1253 pp.
ZZ90493-036: Perthes, J. - Heraldry I Almanach de Gotha, Justus Perthes, Gotha, 1926, 1551 pp.
ZZ90493-037: Perthes, J. - Heraldry I Almanach de Gotha, Justus Perthes, Gotha, 1927, 1443 pp.
ZZ90493-038: Perthes, J. - Heraldry I Almanach de Gotha, Justus Perthes, Gotha, 1928, 1520 pp.
ZZ90493-039: Perthes, J. - Heraldry I Almanach de Gotha, Justus Perthes, Gotha, 1929, 1426 pp.
ZZ90493-040: Perthes, J. - Heraldry I Almanach de Gotha, Justus Perthes, Gotha, 1930, 1415 pp.
ZZ90493-041: Perthes, J. - Heraldry I Almanach de Gotha, Justus Perthes, Gotha, 1931, 1405 pp.
ZZ90493-042: Perthes, J. - Heraldry I Almanach de Gotha, Justus Perthes, Gotha, 1932, 1408 pp.
ZZ90493-043: Perthes, J. - Heraldry I Almanach de Gotha, Justus Perthes, Gotha, 1934, 1372 pp.
ZZ90493-044: Perthes, J. - Heraldry I Almanach de Gotha, Justus Perthes, Gotha, 1936, 1431 pp.
ZZ90493-045: Perthes, J. - Heraldry I Almanach de Gotha, Justus Perthes, Gotha, 1937, 1368 pp.
ZZ90493-046: Perthes, J. - Heraldry I Almanach de Gotha, Justus Perthes, Gotha, 1938, 1375 pp.
ZZ90493-033: Perthes, J. - Heraldry I Almanach de Gotha, Justus Perthes, Gotha, 1910, 1224 pp.
32547: Pesch, Adrianus Jacobus van, uit Amsterdam - Dissertation 1920 I Bijdragen tot de kennis van het genus cirripathes. Academisch proefschrift [...] Leiden v/h E.J. Brill 1910.
49879: Pesch, F.G. van, - In memoriam A.C. Eyssell, Zwolle [1908], 50 pag. Gedrukt op zwaar papier.
34837: Pestalozzi Camerling, Conrado, uit Haarlem - Dissertatio juridica inauguralis de vi et effectu necessitatis in jure Leiden C. de Pecker 1779
52418: Pestel, F.W. - Volstandige nachrichten von der Republik Holland. Berlin, 1784.
32150: Pesters, David Georgius de, uit Utrecht - Dissertatio juridica inauguralis de negotiis gestis [...] Utrecht N. van der Monde 1838
35769: Peter, Gerardus Hendrikus Johannes, uit Rotterdam - De behandeling van maagneurosen met electriciteit Leiden IJdo 1893
57413: Petermeijer; - Bij den Keizer in Doorn. Persoonlijke ervaringen en beschouwingen van een Duitsche, Amsterdam 1923, 59 pag., ing.
ZZ90311-4: Peters, C.H. - Enkele bladzijden uit het verleden van het Sint-Nicolaas-Gasthuis in het dorp “Die Haghe”. “Gastvrijheid, gevoel vooral voor wat er lijdt, wat arm, ziek, hulpbehoevend en verlaten is, is de zonnestraal, die ons, door alle tijden heen, treft in de menschelijke samenleving.” [s.l.] 1924, 358 pp.
2013: PETERS, JOHN - A family from Flanders. Londen 1985. Geb., geïll., 219 p.
ZZ90150: Petersen, S.V. - [FIRST EDITION] Die stil Kind by S.V. Petersen, Maskew Miller BPK. 1962, 36 pp.
35503: Petersen, Fridericus Andreas, uit Glucksburg (Holstein); Praeses: Cellarius, Christophor - Dissertatio historica de Cimbris et Teutonis, primis Romanorum ex Germania hostibus [...] Halle Christoph Andreas Zeitler 1701
25217: Petiscus, A.H. - De Olympus of mythologie van de Egyptenaars, Grieken en Romeinen, tot onderrigt voor de volwassene jeugd en aankomende kunstenaars. Vertaald uit het duits. Amsterdam, H. Frijlink, 1835. Half linnen, 4 + 252 pag.,, geïllustreerd met 9 omtrekgravures door D. veelwaard.
51707: Petiscus, A.H., - De Olympus, of mythologie van de Egyptenaars, Grieken en Romeinen. Tot onderrigt voor de volwassene jeugd en aankomende kunstenaars, Amsterdam, Frijlink 1835, 252 pag.
50731: Petiscus, A.H., - Der Olymp oder Mythologie der Aegypter, Griechen und Romer zum selbstunterricht fur die erwachsene Jugend und angehende kunstler, 4e Auflage, Berlin, Amelang, 1829.
43551: Petit, L.D. e.a. (red.) - Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandsche Boekhandel, deel V, Amsterdam 1892-1895, 545 pag., geb. in 2 banden, mooi exemplaar
ZZ90119: Petitfils, Pierre. - [First edition] Rimbaud, by Pierre Petitfils, Paris Julliard 1982, 444 pp. Numbered edition: 4655 numero d'editeur and numero d'impression 7130.
37739: Petri, Otto - School- atlas van alle deelen der aarde opgedragen aan Z.E. den Heere Graaf J. van den Bosch, Rotterdam, H.O. Petri [ ca. 1870 ], 26 kaarten in linnen band.
23873: Peyrard, F - Arithmétique de Bezout a l'usage de la marine et de l'artillerie, 8e ed., Paris, 1814, 4 +123 pag., orig. boards.
17743: Pfeil, Petronella - Gedachten en herinneringen in mijne ledige uren. Bij elkander gevoegd en toegewijd aan mijne kinderen. Amsterdam, [z.n.], 1839
42472: Pfister, Johann George - Handboek van onderrigt en stichting voor gehuwden en degenen die voornemens zijn te huwen. Vertaald uit het Duits door S. Wulferink. Almelo, J.T. Sommer, 1828.
17744: Pflaum, Lodewijk - Het leven van Peter de Groote, keizer aller Russen. Vertaald uit het Duits. Arnhem, J.H. Moeleman, 1816.
36139: Pflug, Henricus Sigismundus, eques Misnicus; Praeses: Rechenberg, L.A. - De potentia S.R.Imperii Germanici Leipzig Literis Brandenburgerianis 1698
34412: Phaff, Christiaan Adriaan, uit Gorinchem - Art. 470 Burg. Wetb. Leiden P. Somerwil 1883
56079: Philalethes, - Troost- en moedgevende brief aan den (....) heere Petrus Haack, vermaard predikant in de gereformeerde kerk te Amsterdam, d.d. Amsterdam 16-11-1793, 12 pag., gedrukt.
53578: Philalethes [= Lion, Izaak J.] - De dagbladen in Nederland. Wat zijn zij en wat behoorden zij te wezen? Een woord tot de regering (...) ook in verband tot de zegelbelasting, door Philalethes. 's-Gravenhage, Susan, 1858.
PR121311: Philibert Bouttats (II) (1654/1663-1731/41), after Pieter van Slingelandt (1640-1691), published by Johannes Tangena (fl. 17th c.) - Antique portrait print I Portrait of pastor David Knibbe, published ca. 1687, 1 p.
57243: Philidor, F.D.; - De kunst van schaakspelspeelen in doelmaatige onderrichtingen, aangeweezen ten nutte van elk dien het te doen is om het schaakbord (...) te kennen. Nieuwe uitgaaf, Amsterdam, Gartman, 1819.
4027: Philippens e.a., J. - Beknopte genealogische geschiedenis van de oudste zes generaties van de familie Le Germéal de Berleur, Le Lohier, d'Aulichamps, LHoest d'Aulichamps en Lhoest ca. 1385-ca. 1620. Maastricht 1972, 34 p., geéll.
36069: Philippi, John George, uit Rotterdam - [Dissertation, legal 1873] Philippi: Accreditiven, Leiden Werst 1873, 87 pp.
PR120319: Philippus van der Schley (1724-1817), after Jan de Beijer (1703-1780) - [Antique print, etching and engraving] Het Steedje Heukelum aan de Linge, published ca. 1750.
63437: Jan Caspar Philips (1680/1700-1775) - [Antique print, etching and engraving] Jesus appearing to John / Jezus verschijnt aan Johannes, published 1757.
63439: Jan Caspar Philips (1680/1700-1775) - [Antique print, etching and engraving] Pentecost (Pinksteren), published 1753.
67058: Caspar Jacobsz. Philips (1732-1789) - [Antique print, etching] View on a canal with a wooden bridge, published 1766.
63433: Jan Caspar Philips (1680/1700-1775) - [Antique print, etching and engraving] King David and Solomon [?], published 1743.
63431: Jan Caspar Philips (1680/1700-1775) - [Antique print, etching and engraving] Solomon writing the Book of Wisdom/De wijsheid van Salomo, published 1744.
PR120084: Jan Caspar Philips (1690-1775) - [Antique etching, ets] J.C. Philips, INDIAANSCHE PAGODEN EN SCHRIKKELYKE BOETDOENINGEN of LICHAAMS KWELLINGE DER FAKIRS, published 1731.
43153: Philips Jacobsz, Caspar - Wis-, meet- en doorzicht-kundige handleiding volgens welke men ten allen tyde en plaatse den stand der zonne en maane, de verlichting der voorwerpen door dezelven, de strekking en lengten van derzelver slagschaduwen gemaklyk vinden en in perspectiefsche regelen overbrengen en bepaalen kan, Zeer nuttig in het zamenstellen van kunsttafreelen die een zon- of maan-licht voorstellen. Amsterdam, Elwe en Langeveld, 1786.
65958: Jan Caspar Philips (1680/1700-1775) - [Antique title page, 1744] Uitvoeriger verhandeling van de geschiedenisse der mennoniten ..., published 1744, 2 pp.
PR120179: Jan Caspar Philips (1680/1700-1775) - [Antique print; etching and engraving] AFBEELDING van de TREVES-KAMER (trêveszaal). Published 1738.
PR120227: Jan Caspar Philips (1680/1700-1775) - [Antique title page, 1746] River landscape with a farm, published 1746, 1 p.
PR120284: Caspar Jacobsz. Philips (1732-1789) - [Antique print, etching] Small seascapes (miniatuur zeegezichten), published 1766.
PR120285: Caspar Jacobsz. Philips (1732-1789) - [Antique prints, mixed media] Various small landscapes, published in and around 1766, 17 pp.
PR120382: Jan Caspar Philips (c. 1680-1775) - [Antique title page, 1742] Holland met de Fraaflijke troon op den schoot en een scepter in de hand (...), published 1742, 1 p.
PR120448: Jan Caspar Philips (1680/1700-1775) - [Antique prints, etching and engraving] Illumination for the coronation of the Grand Duke of Tuscany, published 1745-1747.
67057: Caspar Jacobsz. Philips (1732-1789) - [Antique print, etching] Fisherman fishing / Visser aan het werk, published 1766.
67056: Caspar Jacobsz. Philips (1732-1789) - [Antique print, etching] View on a landscape with a fortified building, published 1766.
67055: Caspar Jacobsz. Philips (1732-1789) - [Antique print, etching] Le Pord / De Haven, published 1766.
67052: Caspar Jacobsz. Philips (1732-1789) - [Antique print, etching] Small view on houses, published 1766.
67053: Caspar Jacobsz. Philips (1732-1789) - [Antique print, etching] Small view with ruins, published 1766.
55743: Philips, Caspar Jacobsz. (1732-1789); after Picart, Bernard (1673-1733) - 'Verscheiden wijzen van pijniginge bij de inquisitie gebruikelijk'; torture methods employed by the inquisition
43131: Philips Jacobsz., Caspar - Uitvoerig onderwijs in de perspectiva of doorzichtkunde. 2e druk, Amsterdam, de Grebber, 1823.
PR120085: Jan Caspar Philips (1680/1700-1775) - [Antique print, etching, ets] J.C. Philips, Het Koninklyk Paleis van Versailles, van voren, van het plein te zien, published 1756.
64480: Jan Caspar Philips (1680/1700-1775) - [Antique print, portrait, etching and engraving] Portrait of Peter Rabus in a cartouche, published 1740.
62796: Philips, Jan Caspar (1680/1700-1775) - [Antique print, etching and engraving] De stad Utrecht, van het Paardenveld te zien, ca 1749.
66231: Jan Caspar Philips (c. 1680-1775) - [Antique title page, 1739] Allegorical frontispiece of the Unity of Holland/ Allegorie op de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden [Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden], published 1739, 1 p.
63435: Jan Caspar Philips (1680/1700-1775) - [Antique print, etching and engraving] Solomon on the throne, published 1744.
PR120979: Jan Caspar Philips (1700-1765) - [Antique title page, 1736] Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat van alle volkeren, published 1736, 1 p.
PR120982: Jan Caspar Philips (1690–1775) - [Antique title page, 1740] Allegory of the Mastery of the Generality Lands / Allegorie op de beheersing van de Generaliteitslanden, published 1740, 1 p.
PR120994: Jan Caspar Philips (c. 1680-1775) - [Antique title page, 1732] Historie van het leven des Heeren Huig de Groot (Hugo de Groot, Grotius), published 1732, 1 p.
PR120996: Jan Caspar Philips (c. 1680-1775) - [Antique title page, 1735] Kort bericht van het onderscheyd der evangelisch-luthersche en roomsch-catholyke leere, published 1735, 1 p.
PR121004: Jan Caspar Philips (1680-1775) - [Antique title page, 1744] Cartouche met allegorie op Romeinse Rijk [Algemeene Historie vol. II], published 1744, 1 p.
PR121018: Jan Caspar Philips (c. 1680-1775) - [Antique title page, 1765] Allegorical frontispiece of America / Allegorie op Amerika, published 1765, 1 p.
PR121133: Jan Caspar Philips (1700-1765) - [Antique title page, 1746] River landscape with a farm / Rivierlandschap met boerderij en weilanden, published 1746, 1 p.
PR121135: Jan Caspar Philips (1680/1700-1775) - [Heraldic vignette, 1770] Vignette with a family coat of arms, published 1770, 1 p.
61783: Jan Caspar Philips (1680/1700-1775) - [Antique title page, 1750] Poetry and History, published 1750, 1 p.
36001: Philipse, Martinus Cornelis, uit 's-Gravenhage - Stellingen ..... Leiden Somerwil 1873
33871: Philipse, Jacobus Hermannus - Oratio de Cornelio Bynkershoekio, iurisconsulto egregio [...] Groningen J. Oomkens 1823
32004: Philipson, Rudolph George, uit Zwolle - Academisch proefschrift over den volkenregtelijken regel: Schip is territoir [...] Zwolle Erven J.J. Tijl 1864
56053: Phillips, Son & Neale, - [Veilingcatalogus] The Bullivant collection of armorial porcelain, London, 1988.
57435: Philo; - Philo-Lexikon. Handbuch des judischen Wissens. Vermehrte und verbesserte Auflage, Berlin, Philo, 1936, 831 pag., ill.
53862: Philotheorus [= pseudoniem voor J.H.Milet] - Ouderwetsche gedagten gesteld tegen de nieuwerwetsche opinie dat jure batavo dochters boven de twintig jaren, in 't stuk van troubeloften en huwelyk, niet zouden wezen meerderjarig. Middelburg, J. Ooms, 1805.
43115: Phoonsen, J. en I. le Long - Wissel-styl tot Amsterdam, vervolgt en tot op dezen tyd verbetert door Isaac le Long. 4 delen in 2 banden, Rotterdam, De Compagnie, 1755.
65523: photography - Souvenir de Haarlem, red cardboard decorated binding, 10 photo's on cardboard (170 mm high x 110 mm width). Good quality black and white photo's of Haarlem (2 still in binding, the other 8 loose but still bound together). Photo's of: Groote Kerk, Standbeeld van Koster, De Hal, De Hoodewacht, Kaasmarkt en Waag, Teylers Museum, Het Spaarne, De Amsterdamsche Poort, Het Stadhuis and Groote Markt en Groote Kerk. [1903?]
65531: photography - Souvenir de harlem (Haarlem), photographs. Green cardboard decorated binding, 10 photo prints (120 mm high x 75 mm width). Yellow colored photo prints of Hotel van den Berg, Holl. Maatsch. van Wetenschappen,Orgel in Gr. Kerk, Teyler's Fundatie, Nieuwe Kerk, Stadhuis, Stadswaag, Paviljoen in den Hout, Kenau Park, Groote Markt, Hoofdwacht and Vleeschhal. Bound together. With in the end a colored plan of Haarlem (plattegrond Haarlem). Date unknown.
65524: photography - Zandvoort, photographs. Red cardboard decorated binding, 12 photo's on cardboard (130 mm high x 80 mm width). Good quality black and white photo's of Zandvoort still bound together and bound in a booklet. Photo's of the beach, streets in Zandvoort, Binnebaden Badhotel Firma W. Driehuizen, Hotel D'Orange, houses and train station. Date unknown.
65530: photography - Souvenir de harlem (Haarlem), photographs. Blue cardboard decorated binding, 10 photo prints (120 mm high x 75 mm width). Yellow colored photo prints of Hotel van den Berg, Holl. Maatsch. van Wetenschappen,Orgel in Gr. Kerk, Teyler's Fundatie, Nieuwe Kerk, Stadhuis, Stadswaag, Paviljoen in den Hout, Kenau Park, Groote Markt, Hoofdwacht and Vleeschhal. Bound together. With in the end a colored plan of Haarlem (plattegrond Haarlem). Date unknown.
15731: Physiologie - De volksmenner. Proeve van physiologisch humoristische soortbeschrijving. Met houtsnee-vignetten, Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 1844.
7454: [Engelman, Martinus Gerardus (vert.)]; Louis Benoit Picard - De groote stad, of De landbewoners te Parys. Blyspel. [Zedelyk schouwtooneel, 13e deel, 3e stuk. Amsterdam, wed. J. Dóll, 1805.]
56639: Picard, L.B., - Les ricochets. Comedie en un acte et en prose, Paris, Martinet, 1807, 41 pag.
60967: Louis Surugue (1686-1762) after Bernard Picart (1673-1733) - [Antique print, etching and engraving] The Annunciation, published ca. 1720.
PR120616: Bernard Picart (1673-1733) - [Antique print, etching and engraving] COUTUME observée à SCHERMERHORN à la PENTECOTE, published ca. 1733.
60777: Bernard Picart (1673-1733) - [Antique print, etching] Lion and lioness [set title: Recueil de Lions] / Leeuw en Leeuwin, published 1729.
60807: Bernard Picart (1673-1733) - [Antique portrait print, etching] Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676), B. Picart, published 1730, 1 p.
55572: Bernard Picart (1673-1733) - [Antique print, etching/ets] 'Johan van Olden Barnevelt binnen 's Gravenhage onthalst'; beheading Johan van Oldenbarnevelt in1619, published 1730.
66470: Bernard Picart (1673-1733) - [Antique title page, 1732] Geschiedenis geeft de Schilderkunst een schrijfveer om de geschiedenissen van de Nederlandse vorsten op te tekenen [Histori der Nederlandsche vorsten], published 1732, 1 p.
66024: Anonymous under the supervision of Bernard Picart (1673-1733) - [Antique print, etching/ets] 'Afbeelding van het vermaarde Synode van Dordrecht in het jaar 1618. en 1619.'; Synod of Dort, 1618-1619, published 1730, 1 p.
59671: Bernard Picart (1673-1733) - [Antique print, etching and engraving, 1733] Deucalion & Pyrrha repeuplent la Terre... (Deucalion and Pyrrha repeople the World), published 1733.
59673: Bernard Picart (1673-1733) - [Antique print, etching and engraving, 1733] Salamacis & Hermaphrodite unis en un seul corps (Salamacis and Hermaphroditus united in one body), published 1733.
59679: Bernard Picart (1673-1733) - [Antique print, etching and engraving, 1733] Cygnus changé en cigne... (Cygnus transformed to a swan...), published 1733, 1 p.
65745: Bernard Picart (1673-1733) - [Antique print, etching] La Concorde réunit les 7. Provinces dans l'Assemblée du 18. Janiver 1651, published 1718.
PR120945: Bernard Picart (1673-1733) - [Antique title page, 1732] Biblia Sacra, published 1732, 1 p.
PR120959: after Bernard Picart (1673-1733) - [Antique print, ornament, 1720] Ornament with deer, hunting dogs and leaf vines, published ca. 1720, 1 p.
PR120960: Bernard Picart (1673-1733) - [Antique print, etching] Frederik Hendrik greeted by de Chatillon during the siege of Maastricht in 1632, published 1733, 1 p.
PR120963: Bernard Picart (1673-1733) - [Antique title page, 1716] Apollo crowning Terentius with laurel / Apollo lauwert Terentius, published 1716 1 p.
PR120966: Bernard Picart (1673-1733) - [Antique title page, 1711] Allegorical composition, published 1711, 1 p.
PR120967: Bernard Picart (1673-1733) - [Antique title page, 1722] Allegorical composition, published 1722, 1 p.
PR120968: Bernard Picart (1673-1733) - [Antique print, etching and engraving] Le Midi, published ca. 1708-1733, 1 p.
PR120975: Bernard Picart (1673-1733) - [Antique title page, 1732/33] Le Temple des Muses, published 1732-1733, 1 p.
PR120999: Bernard Picart (1673-1733) - [Antique prints, vignettes, 1732] Page decoration and an allegory, published 1732, 1 p.
65713: Bernard Picart (1673-1733) - [Antique print, etching] Anatomy of a lion’s paw [set title: Receuil de Lions, series A]/De anatomie van de poot van de leeuw, published 1729.
PR121212: Anonymous under the supervision of Bernard Picart (1673-1733) - [Antique print, etching, Dordrecht, 1730] 'Afbeelding van het vermaarde Synode van Dordrecht in het jaar 1618. en 1619.'; Synod of Dort, 1618-1619, published 1730, 1 p.
66088: Bernard Picart (1673-1733) - [Antique history print, etching] Het verdrenken van Johan Willem Friso, death by drowning of Prince John William Friso, 1711, published 1730.
59677: Bernard Picart (1673-1733) - [Antique print, etching and engraving, 1733] Pigmalion, amoreux d'une statue .... (Pygmalion is in love with a statue...), published 1733.
17750: Pichler-von Greiner, Karoline - Leonore. Leeuwarden, Steenbergen van Goor, 1820. [2 delen in 1 band]
17752: Pichler-von Greiner, Karoline - Uitgezochte verhalen. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, L. van der Vinne, 1833.
BB110073: Pichot, Amédée. - History 1846 I Complete set of 2 volumes: Histoire de Charles-Édouard, dernier prince de la maison de Stuart par Amadée Pichot, Paris, d'Amyot 1845 et 1846. 2 volumes.
66268: Pickaert, Pieter (1668/1669-1732/1737), attributed to - [Original etching/ets] 'Koning William III verschynt in syn koninglyk gewaat int parlement'; King William III in Parliament; 1689.
66271: Pickaert, Pieter (1668/1669-1732/1737), attributed to - [Original etching/ets] 'William III en Maria II tot koning en koningin van Engelant, Scotlant, Vrankryk en Yerlant gekroont'; Coronation William III and Mary II, 1689.
56281: PIcke, C.J. e.a., - Bijlage behoorende bij de Atlas van de Provincie Zeeland, Groningen 1877, 26 pag.
24885: Pidansat de Mairobert, Mathieu-Francois - Anecdotes sur M. la comtesse du Barri.
PR121349: Pieck, Anton. - Reproduction Anton Pieck I Reproductie van lithografie van Anton Pieck met gezicht op 't Heilige Geesthofje Den Haag, 1 p.
34541: Pielat van Bulderen, Christiaan Hendrik Jacob, uit Schiedam - Specimen juridicum inaugurale ad legem XIII princ. Dig. de Usuris Groningen Groenewolt 1794
39285: Pielat, Barthelemy; - L'anti-grammaire of d'oude spraek-konst verworpen, Amsterdam, J. Janssonius v. Waesberge 1673 [op tussentitels 1672]. Geheel perkament (34)+526+(2) pag. Oude eigendomsmerken op schutbladen: Michelmann, J.J. Kukuffsky (Marienweerd 1802), Betje lappidoth, W. v.d. Horst, J. Graenenberg.
21079: Pierne, G. - Sonnez les Matines. Parijs, A. Sporck, 1904, 47 pag., geb., geïll.
PR121295: Pierre Brebiette (1598-1642), published by François Langlois, il Ciartres (1588-1647) - Antique print I Frieze with a drunken Silenus, published ca. 1617, 1 p.
63373: Pierre Drevet (1663-1738), after Reinier Zeeman (1623/24-1664) - [Antique print, etching] Harbour scene with a Lage Arch on the Quay (Haven bij de kade), published before 1738.
PR121297: Pierre Mariette II (1634-1716), after Perelle [Gabriel Perelle (1603-1677), Adam Perelle (1638-1695), or Nicholas Perelle (1631-1695)] - Antique print I Harbor scene with sea battle, published ca. 1670, 1 p.
PR121296: Pierre Mariette II (1634-1716), after Perelle [Gabriel Perelle (1603-1677), Adam Perelle (1638-1695), or Nicholas Perelle (1631-1695)] - Antique print I Harbor scene with the Sybil temple of Tivoli, published ca. 1670, 1 p.
PR121294: Pierre Drevet (1663-1738), after Gabriël Perelle (1603-1677) - Antique print I L'automne, published ca. 1690, 1 p.
66180: Pierre-François Basan (1723-1797), after Louis Michel Van Loo (1707-1771) - [Antique portrait print, etching and engraving] CARLE VAN LOO, published ca. 1780, 1 p.
30729: Pierron, S. - L'art populaire, Brussel 1922, 11 pag., geïll.
42168: Piers, H. - [French topography, antique book, 1833] Histoire de la ville de Therouanne ancienne capitale de la Morinie et notices historiques. Saint Omer, 1833, 115 pp.
14623: Pierson, J.L. - De Medici.
42161: Pierson - In memoriam van Dr. Allard Pierson (1831-1896).
55018: Pierson, H. (red.) [later: J.N. v. Munster en W.H. Verhoeff] - De Getuige. Maandblad ter verspreiding van de beginselen der Nederlandsche Vereeniging tegen de prostitutie. Jaargang 1 (1907) t/m 7 (1914).
ZZ903444-14: Pierson, A. - [Antique song book, Pentacost, Alkmaar, Noord-Holland 1803] Gezangen op het Christen Pinkster-Feest. Vervaardigd door A. Pierson. Door de hervormde gemeente nevens het zanggezelschap te Alkmaar, onder de zinspreuk: Jesus Roem en Eer te geeven, Is het doel waar naar wij streven. Aldaar uitgevoerd in den Groote Kerk den Eersten Pinksterdag den 29sten van Bloeimaand 1803. Bij Hendrik Coster, Te Alkmaar [1803], 14 pp
65932: Pieter Nolpe (c. 1613-ca. 1653), after Pieter Jansz. Quast (1605/6-1647) - [Antique print, etching] A beggar [6] (Set title: Beggars and Peasants, 26 plates), published ca.1652.
PR120200: Pieter Philippe (1625-1664), after Adriaen Pietersz. van de Venne (1589-1662) - [Antique print, handcolored etching, The Hague, Scheveningen] The departure of Charles II from Scheveningen to England (Het vertrek van Karel II uit Scheveningen), published 1660.
67164: Pieter de Mare (1758-1796), after Christina Chalon (1748-1808) - [Antique prints, handcolored etchings] Peasants with children [plate 23 from Zinspelende gedigjes, op de geestige printjes ge-etst door Pieter de Mare...], published 1793, 3 pp.
67028: Pieter Langendijk (1683-1756), after Pieter Barbiers I (1717-1780) - [Satirical antique print in red ink, engraving] P. Langendijk after P. Barbiers I, A disabled man on crutches [shoeshiner], published ca. 1750.
67031: Pieter Langendijk (1683-1756), after Pieter Barbiers I (1717-1780) - [Antique print, engraving in red chalk] P. Langendijk after P. Barbiers I, An old man begging, published ca. 1750.
59097: Berge vanden Pieter., - Ordonnantie en Reglement Tegens de Ongeregeltheden van de Dienstboden, Amsterdam, Ordinaris Stads-Drukker, 1734.
66932: Pieter Tanjé (1706-1761), after Michiel Jansz. van Mierevelt (1567-1641) - [Antique print, etching and engraving/ets en gravure] 'Willem de I. Prins van Oranje'; Prince William I, Willem van Oranje, published before 1761.
64304: Pieter Tanjé (1706-1761), after Michiel Jansz. van Mierevelt (1567-1641) - [Antique portrait print, etching, engraving/ets, gravure] 'Willem de I. Prins van Oranje'; Prince William I, published before 1761.
67027: Pieter Langendijk (1683-1756), after Pieter Barbiers I (1717-1780) - [Satirical antique print in red ink, engraving] P. Langendijk after P. Barbiers I, A man with a child begging on the street, published ca. 1750.
67023: Pieter Langendijk (1683-1756), after Pieter Barbiers I (1717-1780) - [Antique print in red ink, engraving] P. Langendijk after P. Barbiers I, A disabled man with a dog, published ca. 1750.
65598: Pieter van Gunst (1658/59-1732), after Jacob Lindenbergh (1675-1727) - [Antique portrait print, VOC] Jan Trip, published 1715-1721, 1 p.
PR121310: Pieter van Gunst (1658/59-1732), after Adriaen van der Werff (1659-1722) - Antique portrait print I Portrait of Philip II of Spain (Filips II koning van Spanje), published ca. 1700, 1 p.
PR121305: Pieter de Jode II (1606-1674), after Sir Anthony van Dyck (1599-1641) - Antique portrait print I Sculptor Andries Colijns de Nole, published ca. 1645, 1 p.
PR121309: Pieter van Gunst (1658/59-1732), after Carel de Moor (II) (1655-1738) - Antique portrait print | Theologian Salomon van Til, published ca. 1688-89, 1 p.
66105: Pieter Nolpe (c. 1613-ca. 1653), after Claes Moeyaert (1591-1669) - [Antique history print, etching] Amsterdam receives the imperial crown from Emperor Maximilian, published 1639.
66112: Pieter Nolpe (c. 1613-ca. 1653), after Claes Moeyaert (1591-1669) - [Antique print, etching] Henry IV as Hercules repairing the broken globe representing France, published 1639.
66113: Pieter Nolpe (c. 1613-ca. 1653), after Claes Moeyaert (1591-1669) - [Antique history print, etching] Louis XIII as Hercules carrying the globe of France on his shoulders, published 1639.
26219: Pieters, K.J. e.a. - Apologie. Is de Afscheiding in Nederland van het Hervormde kerkgenootschap, zoals het thans en sedert 1816 bestaat uit God of ui de menschen? Franeker, Telenga, 1856, 212 pag.
7819: PIETSCHKE, F. - Die Heraldik oder Wappenkunst für Künstler und Liebhaber dieser Wissenschaft, welche Wappen erklären und selbst zusammensetzen wollen.
4437: Pigeaud-Colenbrander, J.A. - Mijn grootmoeder Pigeaud-Dermout en haar zestal. Levensgeschiedenissen van mijn grootouders Pigeaud, hun voorouders, hun tijdgenoten en hun nageslacht. Zeist 1979, 153 p., de geschreven tekst gedrukt. Oplage 100 exx.
37149: Pijman, G.J. - Bijdragen tot de voornaamste gebeurtenissen voorgevallen in de Republiek der Ver. Nederlanden sedert het jaar 1778 tot en met het jaar 1807, Utrecht 1826.
37149-01: Pijman, G.J. - Bijdragen tot de voornaamste gebeurtenissen voorgevallen in de Republiek der Ver. Nederlanden sedert het jaar 1778 tot en met het jaar 1807, Utrecht 1826. [paper cover]
38195: Pijnacker Hordijk, C ( uitg.) - Quedam narracio de Groninghe, de Thrente, de Covordia et de diversis aliis, Utrecht 1888, 28 + 139 pag., geb.
34845: Pijnappel Ger. fil., Janus, uit Amsterdam - Specimen litararium inaugurale continens vitas ex lexico biographico Ibn-Callicanis Amsterdam Spin 1845
35683: Pijnappel, Mari Willem, uit Delft - De intensiteit der harttonen Leiden van der Hoek 1880
32736: Pijper, Fredrik, uit Hoogwoud - Jan Utenhove. Zijn leven en zijne werken. Academisch proefschrift [...] Leiden A.H. Adriani 1883
20273: Pijpers, Pieter - Eemlandsch tempe, of Clio op Puntenburg, landgedicht. Deel 1, Amsterdam 1803, 12+120+12 p. geb. in orgineel karton ( mist deel II ). Bevat o.a. fraaie prenten van Puntenburg. Baarn ( 2x ), Eemnes en Amersfoort ( 3x ).
23153: PIKET, HILLEGOM, LEIDEN, VAN WELZEN - [Marriage documents 1913] Album met teksten betreffende het huwelijksfeest van Nico Piket en Jansje v. Welzen uit Hillegom. Cahier met 20 beschreven bladen, een tekening, en op het omslag 17 Juli 1913, 30 Juli 1913, een foto van de feesttribunes (Onafhankelijkheidsfeesten?) in de Zoeterwoudse Singel te Leiden en fotootjes van bruid en bruidegom.
43270: Piles, R. de / Lodovico Dolce - Beredeneerde beschouwing der schilderkunde door den heer De Piles en Zamenspraak over de schilderkunde door Lodovico Dolce, waarin over de voortreffelykheden dier konst (...) gehandelt wordt. In het Nederduitsch vertaald door Jacobus de Jongh. Amsterdam, G. de Groot, 1756.
50964: Piles, Roger de - [Art history 1725] Beknopt verhaal van het leven der vermaardste schilders, met aanmerkingen over hunne werken (...) vertaalt door J. Verhoek. Amsterdam, Lakeman, 1725, (32)+531+(4) pp .
35721: Pilgrim, Aletta Amelia Louise, uit Arnhem - Bijdrage tot de kennis van de aetherische olie ..... Arnhem z.n. 1908
ZZ90179: Piling, John. - 50 Modern European Poets by John Piling, A Reader's Guide, Heineamm - London, Barnes & Noble, 479 pp.
33755: Pillera, Joannes Wilhelmus, uit Maastricht - Dissertatio juridica inauguralis de jure alluvionis [...] Groningen Henricus Crebas 1770
32192: Pilletier, Cornelius, uit Bengalen (India) - Disputatio juridica inauguralis, de injuriis [...] Leiden A. Elzevier 1701
56031: Pinches, J.H., - European nobility and heraldry. A comparative study of the titels of nobility and their heraldic exterior ornaments for each country, with historical notes, Ramsbury, 1994.
54041: Pinto, A. de / W. Boonacker / Ph.A. Haas Az - Conclusie, genomen in zake de heeren jhr. M. Salvador en S. Fongers, voor het Provinciaal Gerechtshof in Noordholland, 's-Gravenhage, gebr. Belinfante, 1855.
22577: PINTO, DE - [Manuscript 1901] Briefje van A.A. de Pinto (geb. 1828, Raadsheer Hoge Raad 1876 - na 1902), dd. Den Haag 1901, 8°, 2 p.
19653: Piot, G.J.C. - [Numismatic, numismatiek] De L'imitation des sceaux des communes sur les monnaies des provinces méridionales des Pays-Bas et du Pays de Liège.
PR120790: Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) - [Antique print, etching, Piranesi] Camera Sepolcrale... (tomb chamber of L. Arruntius), published 1756-1784, 1 p.
PR120791: Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) - [Antique print, etching, Piranesi] Iscrizioni e Frammenti della Stanza sepolcrale vicina a quella di L. Arrunzio., published 1756-1784 (Inscriptions and fragments of tomb chambers), 1 p.
PR120792: Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) - [Antique print, etching, Piranesi] Iscrizioni, e Frammenti della Stãza sepolcrale vicina a quella di L. Arrunzio. (Inscriptions and fragments from the tomb chamber near L. Arruntius), published 1756-1784, 1 p.
PR120793: Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) - [Antique print, etching, Piranesi] Iscrizioni e Frammenti della Stanza sepolcrale vicina a quella di L. Arrunzio. (fragments tomb chamber near L. Arruntius), published 1756-1784, 1 p.
PR120794: Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) - [Antique print, etching, Piranesi] Pianta del Mausoleo di Costanza. (Plan of mausoleum of Constantia, daughter of Emperor Constantine), published 1756-1784, 1 p.
PR120796: Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) - [Antique print, etching, Piranesi] Tre Sale Sepolcrali, credute della Famiglia di Augusto. (plan and section of 3 tomb chambers of the Household of Augustus), published 1756-1784, 1 p.
PR120801: Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) - [Antique print, etching, Piranesi] Pianta e Frammenti della Camera sepolcrale esistente nella Vigna Casali a Porta S. Sebastiano. (plan and fragments of tomb chamber in Casali vineyards), published 1756-1784, 1 p.
PR120802: Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) - [Antique print, etching, Piranesi] Urne, Cippi, e Vasi cenerari di marmo nella Villa Corsini. (Urns, stelae and funeral vases of marble at Villa Corsini), published 1756-1784, 1 p.
PR120803: Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) - [Antique print, etching, Piranesi] Pile cinerarie di marmo, esistenti nella Villa Corsini fuori di Porta S. Pancrazio. (Marmeren urnen bij Villa Corsini), published 1756-1784, 1 p.
PR120805: Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) - [Antique print, etching, Piranesi] Spaccato del Mausoleo di Ottaviano Augusto...(section of the Mausoleum of Augustus), published 1756-1784, 1 p.
PR120807: Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) - [Antique print, etching, Piranesi] Veduta di un gran Masso, Avanzo del Sepolcro della Famiglia de' Metelli sulla Via Appia...(remains of the Tomb of the Metelli on the Appian Way), published 1756-1784, 1 p.
PR120816: Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) - [Antique print, etching, Piranesi] Iscrizioni de' Liberti, e Servi della Famiglia di Augusto. (inscripties op steen, grafkamer), published 1756-1784, 1 p.
PR120817: attributed to Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) - [Antique print, etching, Piranesi] Iscrizioni delle Camere sepolcrali de' Liberti e Servi, ec della Famiglia di Augusto. (Tombe inscripties), published 1756-1784, 1 p.
PR120818: attributed to Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) - [Antique print, etching, Piranesi] Iscrizioni delle Camere sepolcrali de' Liberti e Servi, ec. della Famiglia di Augusto. (Tombe inscripties), published 1756-1784, 1 p.
PR120819: attributed to Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) - [Antique print, etching, Piranesi] Iscrizioni delle Camere sepolcrali de' Liberti e Servi, ec della Famiglia di Augusto. (tombe inscripties), published 1756-1784, 1 p.
PR120820: attributed to Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) - [Antique print, etching, Piranesi] Iscrizioni delle Camere sepolcrali de' Liberti e Servi, ec. della Famiglia di Augusto. (Tombe inscripties), published 1756-1784, 1 p.
PR120821: attributed to Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) - [Antique print, etching, Piranesi] Iscrizioni delle Camere sepolcrali de' Liberti e Servi, ec. della Famiglia di Augusto. (tombe inscripties), published 1756-1784, 1 p.
PR120822: attributed to Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) - [Antique print, etching, Piranesi] Iscrizioni delle Camere sepolcrali de' Liberti e Servi, ec della Famiglia di Augusto. (inscriptions on the tomb chambers), published 1756-1784, 1 p.
PR120823: attributed to Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) - [Antique print, etching, Piranesi] Iscrizioni delle Camere sepolcrali de' Liberti e Servi, ec della Famiglia di Aug[ust]o. (Inscriptions on the tomb chambers), published 1756-1784, 1 p.
PR120825: Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) - [Two antique prints, etchings, Piranesi] Iscrizione del Mausoleo di Cajo Cestio. (Mausoleum Cestius van de piramide van Cestius in Rome), published 1756-1784, 2 pp.
PR120826: Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) - [Antique print, etching, Piranesi] Uno delli due Dadi fatti a guisa di Piedestallo in tutto simili, i quali esistono nel Museo Capitolino. (Piramide van Cestius), published 1756-1784, 1 p.
PR120827: Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) - [Antique print, etching, Piranesi] Pianta della Piramide di Cajo Cestio presso la Porta di S. Paolo (plan of pyramid of Cestius)., published 1756-1784, 1 p.
PR120830: Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) - [Antique print, etching, Piranesi] Caeciliae Q Cretici f Metellae Crassi; Parte della Facciata del Sepolcro di Cecilia Metella... (Parts of tomb of Caecilia Metella), published 1756-1784, 1 p.
PR120831: Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) - [Antique print, etching, Piranesi] Urna di marmo col suo Coperchio ritrovata dentro al Mausoleo di Cecilia Metella.(Marble urn now in Palazzo Farnese), published 1756-1784, 1 p.
PR120832: Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) - [Antique print, etching, Piranesi] Modo, col quale furono alzati i grossi Travertini, e gli altri Marmi... (construction of tomb of Metella, now Capo di Bove ), published 1756-1784, 1 p.
PR120834: Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) - [Two antique prints, etchings, Piranesi] Avanzo del Mausoleo d'Elio Adriano Imp. re. (two plates) (Remains of mausoleum Hadrian, now Castel S. Angelo, Engelenburcht), published 1756-1784, 2 pp.
PR120835: Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) - [Two antique prints, etchings, Piranesi] Avanzi del Mausoleo, e del Ponte d'Elio Adriano Inventario (two plates)(Bridge of Hadrian illustrated to their foundations), published 1756-1784, 2 pp.
PR120837: Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) - [Antique print, etching, Piranesi] Spaccato di uno degli Archi di mezzo del Ponte d'Elio Adriano (arche of bridge of Hadrian), published 1756-1784, 1 p.
PR120838: Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) - [Antique print, etching, Piranesi] Veduta della porzione di Nave di Travertini […] Tempio di Esculapio nell'Isola Tiberina (part of the Temple of Aesculapius on Tiber island), published 1756-1784, 1 p.
PR120839: Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) - [Antique print, etching, Piranesi] L Fabricivs c f Cvr viar facivndvm coeravit ; Iscrizione incisa ne' Cunei d'uno dei grand'Archi del Ponte Fabricio (inscriptions on arche of Bridge of the four heads in Rome), published 1756-1784, 1 p.
PR120840: Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) - [Antique print, etching, Piranesi] Dimonstransi nella Tav.a presente la Pianta, ed elevazione del ponte, oggi detto Quattro Capi. Egli e antichissimo, e chiamavasi Fabrizio da L. Fabrizio Presid.e delle Strade, che lo fabbrico' nel fine della Repubblica (elevation of Bridge of the Four Heads), published 1756-1784, 1 p.
PR120841: Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) - [Antique print, etching, Piranesi] Spaccato del Ponte Fabrizio, detto de' quattro Capi (Bridge of Fabricius, Ponte dei Quattro Capi), published 1756-1784, 1 p.
PR120842: Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) - [Antique print, etching, Piranesi] Spaccato del Ponte Fabricio oggi detto Quattro Capi (Bridge of Fabricius, Ponte dei Quattro Capi), published 1756-1784, 1 p.
PR120843: Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) - [Antique print, etching, Piranesi] Pianta del Ponte Ferrato detto dagl'Antiquari Cestio (Plan of the Ponte Ferrato, called the Bridge of Cestius by antiquarians), published 1756-1784, 1 p.
PR120844: Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) - [Antique print, etching, Piranesi] Elevazione del Ponte Ferrato...(elevation of the Ponte Ferrato), published 1756-1784, 1 p.
PR120845: Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) - [Antique print, etching, Piranesi] Uno de' Frammenti dell'antica pianta di Roma (Fragment of old plan of Rome on Theatre Marcellus), published 1756-1784, 1 p.
PR120846: Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) - [Two antique prints, etchings, Piranesi] Prospetto esterno dell'avanzo de' portici circolari del Teatro del Marcello (two plates) (remains of open air theatre of Marcellus, Rome), published 1756-1784, 2 pp.
PR120847: Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) - [Two antique prints, etchings, Piranesi] Sezione di uno de' Cunei del Teatro di Marcello corrispondente colle vie de' Senatori (two plates) (parts of open air theatre of Marcellus, Rome), published 1756-1784, 2 pp.
PR120848: Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) - [Two antique prints, etchings, Piranesi] Sezione di uno de' cunei del Teatro di Marcello (two plates) (Parts of open air theatre of Marcellus, Rome), published 1756-1784, 2 pp.
PR120849: Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) - [Antique print, etching, Piranesi] Pianta degli avanzi del Portico d'Ottavia (remains of Porticus Octaviae), published 1756-1784, 1 p.
PR120850: Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) - [Antique print, etching, Piranesi] Avanzo della facciata interiore del portico di Ottavia (Remains of the interior façade of the Portico of Octavia), published 1756-1784, 1 p.
PR120851: Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) - [Antique print, etching, Piranesi] Veduta di uno de' fianchi della facciata del portico di Ottavia (View on the facade of Portico Octavia), published 1756-1784, 1 p.
62045: Pietro Ruga (fl. 1812-1838) after Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) - [Antique print, etching and engraving, Rome] Veduta della Piazza e Basilica di S. Pietro in Vaticano; From:'Nuova Raccolta di 25 vedute antiche e moderne di Roma e sue vicinanze, incise a bulino da celebri incisori' N. de Antoni, published ca. 1800.
62046: Domenico Pronti (fl. 1790-1815) after Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) - [Antique print, etching and engraving, Rome] Veduta della Piazza del Popolo ...; From:'Nuova Raccolta di 25 vedute antiche e moderne di Roma e sue vicinanze, incise a bulino da celebri incisori' N. de Antoni, published ca. 1800.
62050: Pietro Ruga (fl. 1812-1838) after Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) - [Antique print, etching and engraving, Rome] Veduta della Basilica di S. Giovanni in Laterano; From:'Nuova Raccolta di 25 vedute antiche e moderne di Roma e sue vicinanze, incise a bulino da celebri incisori' N. de Antoni, published ca. 1800.
62049: Domenico Baldini (ca.1755-1829) after Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) - [Antique print, etching and engraving, Rome] Veduta dell'Arco di Giano quadrifronte; From:'Nuova Raccolta di 25 vedute antiche e moderne di Roma e sue vicinanze, incise a bulino da celebri incisori' N. de Antoni, published ca. 1800.
62054: Pietro Ruga (fl. 1812-1838) after Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) - [Antique print, etching and engraving, Rome] Veduta della Bas.ca di S. Croce in Gerusalemme...; From:'Nuova Raccolta di 25 vedute antiche e moderne di Roma e sue vicinanze, incise a bulino da celebri incisori' N. de Antoni, published ca. 1800.
62056: Antonio Poggioli (fl. 1796-1825) after Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) - [Antique print, etching and engraving, Rome] Veduta del Magnifico Sepolcro di Cajo Cestio...; From:'Nuova Raccolta di 25 vedute antiche e moderne di Roma e sue vicinanze, incise a bulino da celebri incisori' N. de Antoni, published ca. 1800.
62057: Pietro Barboni (fl. 19th century) after Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) - [Antique print, etching and engraving, Rome] Veduta della Bas.ca di S. Lorenzo; From:'Nuova Raccolta di 25 vedute antiche e moderne di Roma e sue vicinanze, incise a bulino da celebri incisori' N. de Antoni, published ca. 1800.
ZZ90383: Pisuisse, J.L. en Blokzijl, M. - Avonturen als straatmuzikant door pisuisse en blokzijl, derde druk, Amsterdam Becht 1908.
ZZ90069: Pit, A. - De overgang van gothiek tot renaissance en van realisme tot idealisme door A. Pit, s.l., s.d., 29 pp.
53870: Pitaval, Gayot de. - [Criminality, legal history, illicit love, 1747-1751] Causes celebres et interessantes avec les jugemens qui les ont decidées. 22 volumes, Den Haag, Jean Neaulme, 1747-1751.
58775: Pizzetta, Jules, - L'aquarium. D'eau douce-d'eau de mer, Paris 1872.
33695: Place, T. - De descendentie-leer.
50669: Plan Carpin, J. du / Br. Ascelin, - Seer aanmerkelijke reys-beschryvingen van Johan du Plan Carpin en Br. Ascelin (...) na Tartaryen (...) vertaald door Salomen Bor, Leiden, v.d. Aa, 1706.
7903: PLANKEEL, H.J. e.a. - Kadastrale Atlas van Zeeland 1832 [deel 9]: Breskens (= serie West Zeeuwsch-Vlaanderen deel 2).
37347: Plantenga, J.H. - Verzamelde opstellen, [ Eerste bundel ] en Tweede bundel, Amsterdam 1926- 1929, 162 + 171 pag., geïll., geb. Goed exemplaar.
25767: Plas, W. v.d. - Katwijkers op de walvisvaart, Katwijk 2002, 216 pag., geb. geïll., met stofomslag. Als nieuw.
4441: Plassmann, C. - Ahnen und Enkel des Astronomen Joseph Plassmann. [Düsseldorf] 1959, 62 p., geb., geïll. Met tabellen en losse bijlage.
32438: Platner, Friedrich; Teller, Romanus - De legibus Romanorum sumtuariis exercitationem primam ... / d. XV sept. a. C. n. 1751 ad disceptandum proponit Leipzig Breitkopf 1751
BB10062: Plato - [Classical literature, Plato, Price Binding Nijmegen, 1810] Platoonos Phaidoon Platonis Phaedon. Explanatus et emendatus prolegomenis et annotatione Danielis Wyttenbachii. Leiden, D. Haak en Co. & A. and J. Honkoop, 1810, [4]+64+366 pp.
25952: Plautus, Titus Maccius - Classic literature, Pricebinding 1684 I Comoediae. Accedit commentaries ex variorum notis & observationibus Joh. Frederici Gronovi. Amsterdam, Blaviana (Bleau), 1684 [2 parts in 1 volume], [24]+624 pp.
42698: Pleines, Chr. - De zeepindustrie in beeld, zooals die wordt uitgeoefend in de koninklijke zeepfabrieken De Duif van Chr. Pleines. Den Dolder (U), 1914.
28773: Pleister, W. e.a. - Recht und Gerechtigkeit im Spiegel der europäischen Kunst, Keulen 1988, 287 pag., geb., geïll., in schuifhoes.
ZZ90193: Plekker, Freda. - [First Edition] Menner by Freda Plekker, Perskor Uitgewery, Johannesburg 1972, 68 pp.
32830: Plemp van Duiveland, Lambertus Joannes, uit Rotterdam - Het waterschap tegenover zijne schuldeischers. Proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1893
47205: Plemper, P., - Oudheden van de heerlykheid en het dorp Alphen aan den Ryn, 2e druk, Leiden, van Damme, 1728, (24)+261+(11) pag. Geheel leer (rug beschadigd).
15743: Plemper, Pieter - [Dutch history, 1714] Beschrijving van de heerlijkheid en het dorp Alphen aan den Rijn (...) schets van het Heemraadschap van Rijnland, Leiden: H. van Damme, 1714, (22)+261+(11) pp. Illustrated, complete.
ZZ903444-29: Plenckers-Keyser, G. I. - [Four items society Physica Alkmaar] Catalogus van de Bibliotheek van het genootschap Physica, Alkmaar, Samengesteld door G. I. Plenckers-Keyser, uitgegeven door het genootschap ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan, 1782-1982, met drie bijlagen, 1982, 62 pp.
ZZ90151: Du Plessis, Phil. - [FIRST EDITION] Die diep soet afgeronde stem van my dooies by Phil du Plessis, Gedigte 1970-1974, Tafelberg 1974, 48 pp.
ZZ90142: Du Plessis, E.P. - [FIRST EDITION] Totius in sy verse, 'n biografiese verklaring van sy gedigte met bloemlesing deur L.J. Du Plessis, Nasionale pers, Kaapstad 1924, 176 pp.
ZZ90120: Du Plessis, E.P. - [FIRST EDITION] Die kennis gids tot moderne Afrikaans by E. P. du Plessis, Human & Rousseau 1979, 240 pp.
11579: Plet, A.F.J. and Weinberg A.J. Groningen. - Photography ca 1910 I Ferrotype/Tintype photo of mrs. Tine (Trijntje?) Plet on a bike and Mr and mrs G.J.H. van Veen-Meyer. and Carte-de-visite of Tine Plet.
22839: PLETTENBERG, VAN; VAN AMAMA, VAN ASBECK, COLLOT D'ESCURY - [MANUSCRIPT, BIBLE, FAMILY, BEFORE 1741] Vijftien bladen uit een familiebijbel met aantekeningen uit de jaren 1679-1845, deels gekopieerd, maar 6 bladen in origineel handschrift, manuscript.
34669: Pleuren, D. S. van, uit Ned. Indie - XV. theses juridicae 1792
31311: Pleyte, W. e.a. - Uddel en Uddeler Heegde, Barneveld 1889, 194 + 111 pag., org. bedrukt papieren omslag. Goed exemplaar.
25953: Plinius Caecilius Secundus, Gaius - Classic literature 1675 I Panegyricus liber Trajano dictus, cum annotationibus antehac ineditis Domenici Baudii […] Leiden, Hackius, 1675, [40]+427+[43] pp.
65724: Plonski, Michael (1778-1812) - [Antique print, etching/ets] Farmer standing on wooden shoes/Boer op klompen, published 1802.
65723: Plonski, Michael (1778-1812) - [Antique print, etching/ets] Standing man in Oriental fashion clothes/Staande man in Orientaalse kleding, published 1802.
65725: Plonski, Michael (1778-1812) - [Antique print, etching/ets] Beggar woman/Vrouwelijke bedelaar, bedelares, published 1802.
65767: Ploos van Amstel, Cornelis (1726-1798) (?) after Ostade, Adriaen van (1610-1685) - Printdrawing/Prenttekening: Peasant with his hand in his cloak (Boer met hand in jas).
17764: Pluimer, Joan - Reinout in het betoverde hof, zynde het vervolg van Armida. Amsterdam, Izaak Duim, 1747.
24989: Plumier, Charles - [Technic] L'art de tourner ou de faire en perfection toutes sortes d'ouvrages au tour.
ZZ90328: Poelman, H.A. en Graswinckel, D.P.M. - [Voorschoten 1922] Het archief van het Huis Duivenvoorde, 's-Gravenhage, Algemeene Landsdrukkerij 1922, 224 pp.
54590: Scelerum luant poenas - Lierzang voor den beruchten Elie Luzac, advocaat te Leyden, toen hij voor zijn schoonzoon, le Jeune, door voorspraek van Louis [van Brunswijk] eindelijk zijnen Prins een ambt had afgetroggeld. z. pl., [1782].
PR120924: Nicolas Le Pois (1527-1590) - [Antique title page, 1580] DE FEBRIBUS , published 1580, 1 p.
4449: Pol, H. - Ons Voorgeslacht. Kwartierstaat van de kinderen van H. Pol en G. Pol-Zijp. 2 delen. Groningen 1980-1984, 75+92 p.
34311: Polak Daniels, Daniel, uit ´s Gravenhage - Dissertatio juridica inauguralis continens commentarium ad pauli libros tres decretorum [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1846
30463: Polak, Ed ( toelichting ) - Prenten van Albert Hahn sr. Een keuze uit zijn werk, Amsterdam 1928, 135 platen en ( 8 ) + ( 22 ) pag. Gebonden, goed exemplaar.
36065: Polak, J.M. - [Dissertation 1977] Herkenning en erkenning van juristen, Deventer Kluwer 1977, 15 pp.
43765: Poldanus, J.C.C.W. ( uit Everdingen), - Dissertatio medica-inauguralis de ictero neonatorum, Schoonhoven, v. Nooten 1839, (8) + 62 pag., gebonden in half leer.
32040: Polis, Clemens, uit Maastricht - Dissertatio juridicainauguralis de operis novi nuntiatione [...] Utrecht Van Heijningen & Post Uiterweer 1853
30937: Poll, J. van de - Verzameling van vaderlandsche wetten en besluiten, uitgevaardigd sedert 1798 tot 1810 in zooverre zij ook sedert de invoering der nieuwe wetgeving... van toepassing zijn, Amsterdam 1840, 491 pag. gebonden. Zonder omslag.
33897: Poll, Fridericus van de, uit Amsterdam - Specimen juridicum inaugurale de vindicta privata, ejusque origine, mode, atque fine; ut et de vestigiis, quae adhuc supersunt [...] Utrecht Otto Joh. van Paddenburg 1802
32604: Poll, W.G. van de - De gemeentebesturen onder de staatsregelingen van 1798, 1801, 1805 en 1806 's-Gravenhage, Gebr. Belinfante 1849.
17769: Poll, Jan Gerard van de - Gedigten. Franeker, Claas Schotanus, 1716.
32836: Polman Gruys, Pompejus, uit Ommelanden - Specimen juridicum inaugurale exhibens quaestiones juris civilis hodierni [...] Groningen J. Oomkens 1841
56195: Polskich, Herby Rodow, - Polish coats of arms. Special enlarged edition prepared by M. Paszkiewicz, London 1990.
3893: Polvliet, C.J. en P.C. Blois van Treslong Prins - Genealogie Keiser, Tjassens Keiser, Brunsvelt Keiser, Warmolt Keiser, Busch Keiser. 's-Gravenhage 1908, 24 p., geïll.
4143: Polvliet, C.J. - Genealogie van het geslacht Mees. Amsterdam 1882, 84 p.
50617: Polvliet, Paulus; - Zelfbestuur en Kreisorganisatie in Pruisen, dissertatie, Leiden 22-5-1890, 's-Gravenhage, Cremer, 1890.
4453: Polvliet, C.J. - [Geneology 1887] Genealogie van het geslacht Polvliet. Z.p. 1887, 51 p., with handwritten notes.
67503: Pomorska, Krystana (ed) - Poetry 1987 I Language, Poetry and Poetics, The Generation of the 1890s: Jakobson, Trubetzkoy, Majakovkij, Mouton de Gruyter Amsterdam 1987, 364 pp.
24759: Pompe van Meerdervoort, J.L.C. - Japan, travel, illustrated I Vijf jaren in Japan. (1857-1863.). Bijdragen tot de kennis van het Japansche keizerrijk en zijne bevolking. 2 vols. Leiden, Van den Heuvell & Van Santen, 1867.
47121: Pont, J.W., - Geschiedenis der Schiedamse Lutherse gemeente, Schiedam, Roelants, 1907, 123 pag., geb.
36093: Pont, Adrianus Drost, uit Kroonstad O.V.S. - [Dissertation 1955] Nicolaas Jacobus van Warmelo 1835-1892 Utrecht Kemink 1955, 210 pp.
67174: Pool, Mathijs (1676-1740), Schenk, Leonardus (1696-1767). - Original etching/Antique print/Originele ets: Gezicht van de Herberg en Pauwentuin (text in Dutch) and Vue du Cabaret du jardin du Paon (text in French), ca 1730. Near Amstelveen, also known as Meerhuizen.
6823: Anoniem (vert.); Poole - Simpson & Co. Blijspel in drie bedrijven. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, Marten Westerman & Zoon, 1845.
53916: Poort, H.F. - [Sodomy, homosexuality 1925] Rudolph de Mepsche of de Faansche gruwelen (1731). Noordhoorn, 1925, 88 pp.
ZZ90435-038: Poort, H. F. - [Groningen, Noordhorn 1935] Een en ander over de Kerken van Zuid- en Noordhorn, vanaf 1600 tot heden, met een beschrijving van het dorp Noordhorn voor 1600, Uitgave: H. F. Poort, Noordhorn, 1935, 39 pp.
40127: Poortman, J., - Op de wisseling der tijden, een schets uit Kampers verleden, 2 delen, z.pl., z.j., 51 +29 pag., niet in de handel.
63988: Poortman, Jan Christiaan (1886-1958) - Etching/ets in rode inkt: Het boertje/The Farmer.
4459: Poortman, J.J. - [Geneology 1938] Iets over het voorkomen van den geslachtsnaam Po(o)rtman(n) (Poortman, Portman) en over de afstamming van het aldusgenaamde Zuid-Hollandsche geslacht. Overdr. De Libaert (1938), 9 p., geïll.
5645: Poortman, J. en A.J. Schrader - Vijftig jaren Huisman, gedenkschrift van een veelzijdig bedrijf, Meppel 1954, 80 p., geïll. (ook: Van Goor)
7080: [Bilderdijk, Willem (vert.)]; Alexander Pope - [Literature Bilderdijk 1808] De mensch. Popes Essay on men gevolgd. Translated from the English by Willem Bilderdijk, Amsterdam, Johannes Allart, 1808, : [2] 4 [2] 224 pp.
17780: Porjeere, Olivier - Poetry and music 1788 I Porjeere: Zanglievende uitspanningen. Amsterdam, Martinus de Bruijn, 1788.
36619: Pornbacher, Hans - Von Veldeke bis Albertinus. Rede Nijmegen Dekker 1968
PR120162: Girolamo Porro (1520-1604) - [Antique print, handcolored etching] Sri Lanka / TAVOLA DVODECIMA DELL'ASIA. Published 1598, 1 p.
34453: Portielje, Jan Pieter, uit Amsterdam - Werking en bevordering van de sociaal nuttige functie der levensverzekering Amsterdam Blaeuwe Werelt 1945
62020: possibly Velde, Esaias van de (1587-1630). - Two of the most important events of 1619; from the portrait of Oldebarnevelt (Johan van Oldenbarneveld).
10206: Post, Evert Johan. - [Occasional poem 1801] Redenvoering van Evert Johan Post (...) Johannes Cornelis Boot, predikanten te Arnhem, tot nagedachtenis van Johan Nijhoff (...), s.l, 8º, [6]+ 32 + [10] pp.
17787: Post, Elisabeth Maria - Women literature 1790 I Post: Voor eenzaamen. 2e druk. Amsterdam, Johannes Allart, 1790.
32600: Posthuma, Janus, uit Drachten - Specimen iuridicum inaugurale, de iis, quae requiruntur ad petendam restitutionem contra negotia, in quibus laesus est aetate minor [...] Groningen J. Römelingh 1810
31059: Posthumus Meyjes, F.E. - Geneology Meyjes I Geschiedenis en genealogie van het geslacht Meyjes (Van Oostrom Meyjes, Posthumus Meyjes), Amsterdam 1899. Printer's copy H.J. de Bussy number zero, 263 pp.
40519: Posthumus, R., - De natuur en bestemming der kerkelijke, vooral pastorie-goederen, in verband met het gebeurde te Marrum en Nijkerk, Leeuwarden 1855, 74 pag.
ZZ90433-010: Posthumus, R. - [Friesland, Leeuwarden] Kerk en school in haar verband met de Natuur, bestemming en regten, der oude Costerie- of schoolgoederen in Friesland in het gemeen, en in Westdongeradeel in het bijzonder; D. Meindersma, Wz., Te Leeuwarden, 1856, 48 pp.
6639: POSTMA, J.S. - [Mennonites/Mennonieten] Das niederländische Erbe der preussisch-russländischen Mennoniten in Europa, Asien und Amerika.
50888: Pot, Willem van der - Endeldijk, hofdicht en andere gedichten. Leiden, van Eyk, 1768.
PR121334: Jonas Suyderhoef (ca.1613-1686) after Hendrik Gerritsz. Pot (1580/81-1657) - Antique portrait print I Admiral Maerten Harpertsz. Tromp, published before 1686, 1 p.
59719: Jonas Suyderhoef (ca.1613-1686) after Hendrik Gerritsz. Pot (1580/81-1657) - [Antique portrait print] Maerten Harpertsz. Tromp, published before 1686, 1 p.
17799: Potgieter, Everhardus Johannes - Een bundel liederen en gedichten. Bijeenverzameld door Joh. C. Zimmerman. 2e druk. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1884.
PR120027: Marcus de Bye (1638/39-1688) after Paulus Potter (1625-1654) - [Original etching, ets] M. de Bye after P. Potter. Laying cow, published 1650-1700.
65489: after Paulus Potter (1625-1654) (?) - Ets/etching: The Bull [Set: ‘Series of various Oxen and Cows’] (De Stier).
59785: Unknown maker after Paulus Potter (1625-1654) - [Antique print, etching] The Courtaud Horses (paard met kort gesneden oren en staart), published ca. 1800.
60561: Ignace-Joseph de Claussin (1766-1844) [?] after Paulus Potter (1625-1654) - [Antique prints, original album, etching] The five horses, I.J. De Claussin, published ca. 1800, 5 pp.
15759: Potter, H. - Reise durch die alten und neuen östlichen Departemente des Köningreichs Holland und das Herzogthum Oldenburg, gethan im Jahre 1808, aus dem holländischen, Weimar: Verlag des H.G. privil. Landes Industrie-Comptoirs, 1811
PR121062: Pieter Nolpe (ca. 1613-ca. 1653) after Pieter Symonsz Potter (1597/1600-1652) - [Antique print, etching] Soomer Iunius (Allegory of the month of June / Juni), published ca. 1630, 1 p.
56483: Pous, P., - Bedenkingen over de vraag of de vrije en onbelemmerde invoer van granen ten allen tijde voor ons vaderland nuttig en noodzakelijk is, Middelburg 1824.
18987: Pouw, J.G. - Verzameling van voorstellen betreffende het versterfrecht.
60920: Prade, Jean le Royer de - Le trophée d'armes heraldiques ou la science du blason, avec les figures en taille douce, (...) troisiesme edition.
6513: PRADEL DE LAMASE, MARTIAL DE - Les marchands de merlettes ou Verité passe honneurs. Parijs 1946. Ing., 143 p. Een van 675 genummerde exemplaren op speciaal papier. Dit is nummer 82.
23771: Pradt, D.G.F. de Riom de Prolhiac - [Rare book, history, Belgium 1820] De la Belgique, depuis 1789 jusqu'en 1794, 2e ed., Brussel 1820, 127 pag., original paper covers.
34497: Praetorius, Christiaan Frederik Eduard, uit Padang-Pandjang - Carcinoma uteri Leiden Mulder 1895
56265: Prakke, H.J., - Dubbeld Hemsing van der Scheer (1791-1859), de derde podagrist, uitgever te Koevorden, verwaarloosd wegbereider der Drentse heemkunde, pp. 1-8 in Saxo-Frisia 1941.
5445: Prakke, H.J. - Printing Press 1942 I Don Antonio Magino, onsterfelijk collaborateur onzer Almanakdrukkers 1637-1942, 4 pp.
ZZ90397-034: Predikant te Koudekerk a/d Rijn, Klercq, W. - [Leiderdorp, theology, 1886] Leiderdorp. Bijdrage tot de kennis van de geschiedenis der kerkelijke beroerten, W. A. Beschoor, ’s-Gravenhage, 1886, 15 pp.
BB110074: Pregers, S. - Dutch History Vaderlandsche Geschiedenis, Historische Portretzegels, complete set of 2 volumes. [1925].
30547: Preissler, J. D. - Die durch theorie erfunden practic oder gründlich- verfasste Reguln derer man sich als einer Anleitung zu berühmter Künstlere zeichen-wercken bestens bedienen kan. Andere(=2e) Theil, Neurenberg 1759, 8 pag. tekst em 17 ( van 18 ) platen.
66813: Prenner, Anton Joseph (1683-1761) after Boeckhorst, Jan (1604 c.-1668) - [Original print, etching] Mercury beholds Herse, ca 1728/Mercurius aanschouwt koningsdochter Herse.
35315: Presser, J. - Historia hodierna Leiden Brill 1950
6421: BRANDENBURG-PREUßEN - Brandenburg-Preußen und die Niederlande: Zur Dynamik einer Nachbarschaft. Aflevering van Duitse kroniek jaargang 43, nr 3-4 (1993), 224 p, geïll.
22407: PREYSING-LICHTENEGG, MOOR - [Manuscript, letter in French 1895] Brief in het Frans van “Max, Comt de Preysing-Lichtenegg, chambelant d.o. M.L.R. de Baviere”, dd. Chateau de Schluchtigg, Gundelfingen, Bavaria dd. 1895 over een manuscript betr. de familie Moor/Moors d’Argennes, manuscript, 8°, 3 p.
65254: Prins, Johannes Huibert (1757-1806) (?) - Drawing/Tekening: View of a side of a castle/Gezicht op een kasteel.
67114: Johannes Huibert Prins (1757-1806) - [Two antique prints, etching] View of a village beside a river/ Dorp bij rivier. 1776.
PR120219: Leendert Klaas Cornelis Prins (1887-1957) - [Modern print, etching, Moderne prent] Delft, published before 1957.
36109: Prins, Theodoor Louis, uit 's-Hertogenbosch - [Dissertation legal 1894] Eenige opmerkingen naar aanleiding van art. 186 strafrecht, Utrecht De Kruyff 1894, 59 pp.
PR121070: Leendert Klaas Cornelis Prins (1887-1957) - [Modern drawing, black chalk] Houses and their backyards (tekening van huizen en achtertuinen), ca. 1920-1940, 1 p.
33697: Prins, Johannes Jacobus - Oratio de scholae et ecclesia, in re christiana arcte coniunctis nec unquam disiugendis [...]
PR121072: Leendert Klaas Cornelis Prins (1887-1957) - [Modern drawing, black chalk] Five drawings of trees by the water, ca. 1920-1940, 5 pp.
PR121073: Leendert Klaas Cornelis Prins (1887-1957) - [Modern drawing, black chalk] View on a street in winter, ca. 1920-1940, 1 p.
PR121074: Leendert Klaas Cornelis Prins (1887-1957) - [Modern drawing, black chalk] A farm in the Gooi, ca. 1920-1940, 1 p.
PR121075: Leendert Klaas Cornelis Prins (1887-1957) - [Modern drawing, black chalk] A farm (een boerderij), ca. 1920-1940, 1 p.
PR121076: Leendert Klaas Cornelis Prins (1887-1957) - [Modern drawing, black chalk] A small harbour (een kleine haven), ca. 1920-1940, 1 p.
PR121077: Leendert Klaas Cornelis Prins (1887-1957) - [Modern drawing, black chalk] A standard mill (Standaardmolen), ca. 1920-1940, 1 p.
PR121079: Leendert Klaas Cornelis Prins (1887-1957) - [Modern drawing, black chalk] Winter landscape with a small village, ca. 1920-1940, 1 p.
PR120609: Frederik Bernardus Archibald (Frits) Prinsen (1895-1981) - [Modern print, woodcut, oude prent Volendam] Volendam, published 1934.
ZZ90173b: Prinsloo, Koos. - Weifeling, by Koos Prinsloo, Hond Groenkloof 1993, 81 pp.
4193: Redevoering uitgesproken door Mr. G. Groen van Prinsterer. - Dutch politics 1857 I Redevoering uitgesproken door Mr. G. Groen van Prinsterer, in de zitting van de Tweede Kamer (..) het ontwerp van wet op het lager onderwijs, Amsterdam H. de Hoogh 1857, 16 pp.
55587: Unknown printmaker (XIX century) - Woodcut/Houtsnede: Fra Diavolo, oder die grossen rauber in den Abruzzen.
55591: Unknown printmaker (XIX century) - Satirical print/Spotprent: Sequitur superbos ulter a tergo Deus.
66799: Friedrich Robert Prinz (fl. 1835-1865) - [Woodcut and letterpress, New Year's Wish] ALGEMEENE EN BIJZONDERE WENSCH VAN DEN NACHTWACHT, op 1 Januari 1857, published 1857.
15767: Priorato, Galeazzo Gualdo - Descritione delle sette provincie unite del Paese Basso. Milaan: F. Vigone, 1673.
65082: Georg Balthasar Probst (1732-1801) - [Handcolored Opticaprent/Optical view The Hague/Den Haag] Prospectus de Buyten Hof, Hagae Comitis. Published ca. 1770.
65084: Georg Balthasar Probst (1732-1801) - [Optica print, Optica prent] Gesicht bij de Doelen over de Korte Vijverberg; tot Gravenhaghe, published ca 1770..
61124: Probst, Georg Balthasar (1732 - 1801) - De Stad Goes uit de Haven te zien
PR120166: Isaac van Haastert (1753-1834) Georg Balthasar Probst (1732-1801) - [Handcolored Opticaprent/Optical view The Hague/Den Haag] Gesigt, van het Buyten-Hof na het Hof te zien, in S'Gravenhage (Buitenhof Den Haag), published ca. 1770.
PR120167: Isaac van Haastert (1753-1834) Georg Balthasar Probst (1732-1801) - [Handcolored Opticaprent/Optical view The Hague/Den Haag] Gesigt, van het Huis de Oranje Zaal (Huis Ten Bosch), published ca. 1770.
PR120447: Published by Georg Balthasar Probst (1732 - 1801) and Georg Matthäus Probst (1754-1788) - [Antique print, handcolored etching and engraving] Portrait of Louise, princess of Oranje-Nassau, published ca. 1780-1788.
65083: Georg Balthasar Probst (1732-1801) - [Opticaprent/Optical view The Hague/Den Haag] Prospectus Grandis Bierkade, Hagae Comitis. Published ca. 1750.
61144: Georg Balthasar Probst (1732-1801) - [Optica print] Gesicht bij de Doelen over de Korte Vijverberg; tot Gravenhaghe, published ca. 1770.
61130: Probst, Georg Balthasar (1732 - 1801) - Vuë de La Porte de Scalveck á Harlem (mirrored)
61132: Probst, Georg Balthasar (1732 - 1801) - Vuë de La Porte de Scalveck á Harlem
18023: Schamele proeven - Schamele proeven van edele pogingen. Leiden, Haak en Comp., 1804.
61126: Pronk, Cornelis (1691-1759); Leizelt, Balthasar Friedrich (active 1750-1799) - L Ancienne Eglise a Middelbourg (mirrored)
PR120548: Jacob van der Schley (1715-1779) after Cornelis Pronk (1691-1759) - [Antique print, etching, The Hague] Oranjerie op Zorgvliet, Gezicht op de oranjerie en de stallen van Zorgvliet, published ca. 1750.
PR121247: attributed to Cornelis Pronk (1691-1759) - [Antique drawing, watercolour] View on the Benschopperpoort in IJsselstein, ca. 1750, 1 p.
PR121248: attributed to Cornelis Pronk (1691-1759) - [Antique drawing, watercolour] View on a bridge beside a village (Gezicht op een brug bij een dorp), ca. 1750, 1 p.
35105: Pruys van der Hoeven,Cornelii - Oratio de institutione academica 1840
66931: Biagio Puccini (1675-1721) - [Antique print, etching, emblemata] All'Ill.mo e Rev.mo Sig.re Mons.r D. Anibale Albani/Celebratory print to cardinal Annibale Albani, published ca. 1711.
31938: Pui, Janus Cornelius du, uit Leiden - Dissertatio iuridica inauguralis continens comparationem loci de legatis, iuris hodierni [...] Leiden C.C. van der Hoek 1855
7286: [Clerq, M.A. de (vert.)]; J.B. Pujoulx - Het gevaarelyke der afweezigheid, of De huisselyke avondmaaltyd; tooneelspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1790.
60977: Punt, Jan - Afbeelding van de zaal en ’t praalbed waar op het lyk van zyne doorluchtige hoogheid den heere Willem Karel Hendrik Friso, Prinse van Oranje en Nassau [.]. Naauwkeuriglyk nageteekend door den Heere de Swart, architect van het hof; en in het kooper gebragt door Jan Punt.
64477: Punt, Jan (1711-1779) - Three decorative prints (drie decoratieve prenten).
67112: Jan Punt (1711-1779) - [Antique title page, 1742] Algemeen huishoudelijk-, natuur-, zedekundig-, en konst- woordenboek, published 1742, 1 p.

Next 1000 books from Antiquariaat Arine van der Steur[an error occurred while processing this directive]

6/8