Antiquariaat Arine van der Steur
Balistraat 81b, 2585 XN Den Haag, The Netherlands, Tel.: +31 (0)70 7439080            Email: antiquariaat@vandersteur.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
8400: Hooff, Nicolaas Willem op den (vert.); Germain François Poullain de Saint-Foix - Deucalion en Pirrha, blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, [z.n.], 1770.
8390: Hooff, Nicolaas Willem op den (vert.); Jean Bernard Le Blanc - Aben-Zaïd, keizer der mogollen, treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1738.
8392: Hooff, Nicolaas Willem op den (vert.); Germain François Poullain de Saint-Foix - Het orakel, blyspel, versierd met zang, dans, en verandering van tooneelen. Amsterdam, Izaak Duim, 1747.
32758: Hooff, Lambertus Petrus op den, uit Amsterdam - Dissertatio juridica inauguralis de iis, qui propter obligationem secreta non detegendi, in causis poenalibus a testimonio perhibendo excusantur [...] Leiden C.C. van der Hoek 1847
32188: Hooft, Gerardus, uit Amsterdam - Disputatio juridica inauguralis de testamentis ordinandis [...] Leiden A. Elzevier 1706
34233: Hoog, Petrus Gerardus Johannes, uit Rotterdam - Dissertatio juridica inauguralis de requisitis testamenti sollemnis jure Romano et jure Hollandico novissimo [...] Leiden Wed. M. Cyfveer, Jz 1810
5945: Hoog, O.F.G. - Further light on the ancestry of William Penn, Londen 1964, 48 p., geïll.
32272: Hoog, Joannes, uit Dordrecht - Specimen academicum inaugurale, de coetus christianorum philippensis conditione primaeva, ex epistola iis ab apostolo Paulo scripta praecipue dijudicanda [...] Leiden Haak en Comp 1835
57219: Hoogenboom, W., e.a.; - Koordschrift. Moderne toepassingen. Geheel uitgevoerd met de Redis-pen door W. Hoogenboom, A.S. Moerman en Bern. Romein. Rotterdam [ca. 1930?]
39323: Hoogendijk, A - De grootvisscherij op de Noordzee. Beknopte uitgave, Haarlem 1895, 237 pag., geïll.
32210: Hoogenraad, Dirk Abraham, uit Leimuiden - De aansprakelijkheid bij kosteloos meerijden. Academisch proefschrift [...] Zwolle W.E.J. Tjeenk Willink 1946
32506: Hoogeveen, Gerardus van, uit Delft - Dissertatio juridica inauguralis, de stipulationibus [...] Leiden Cornelius Haak 1750
33425: Hoogeveen, Franciscus Nicolaus van, uit Delft - Dissertatio juridica inauguralis, de auctoritate et consensu tutorum vel curatorum [...] Leiden Theodorus Haak 1755
BB110090: Hoogeveen, M.B. - [Education, reading, 1931-1961] 6 volumes of leesoefeningen ter inleiding van het eerste tot en met zesde leesboekje. Zes deeltjes., Groningen J.B. Wolters, 32 pp. each..
44091: Hoogewoning, F.C. (red.), - Terig naar de Hoege Woeninck. Genealogie van de familie Hogewoning ( Hoogewoning, Hoogewooning, Hogewoonink), Rijnsburg 1995, 311 pag., geb., geïll.
27641: Romeyn de Hooghe (1645-1708) - [Antique print, etching] Schilderijen binnen de zeege- en eerepoorten voor het Hof / Peintures du dedans de l'arc de triomphe qui est devant la cour. [Willem III te 's Gravenhage], published 1691.
27662_RdH177: Romeyn de Hooghe (1645-1708) - [Antique print, etching, Romeyn de Hooghe, 1686] SERVATIUS GALLAEUS ROTERODAMENSIS BATAVUS. [Portrait of Servatius Gallaeus], published 1686/88, 1 p.
PR120048: Romeyn de Hooghe (1645-1708) [or in the style of?] - [Antique etching, ets] Romeyn de Hooghe [or in the style of]. ANGLOIS (Engelsen), published 1650-1700.
27646: Romeyn de Hooghe (1645-1708) - [Antique print, etching, Romeyn de Hooghe] Zeldzaam Huwelyk [Het raadsel te Nijmegen, 1619], published 1721, 1 p.
27650: Romeyn de Hooghe (1645-1708) - [Antique title page, 1701] Historie der kerken en ketteren door Godfried Arnold, published 1701, 1 p.
27610: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - Uytrechts veranderingen voorgevallen in de jaren 1672, 73 en 74 [set van 5 etsen], elk ca. 20 x 25 cm, in de trant van De Hooghe, gesigneerd: J. Nav. f (= J. v.d. Aveele), uitg.: H. Sweerts, Amsterdam.
60776: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) and Vouw, Johannes de (ca. 1660-1707) - Antique Etching, Signed before 1708, 'T OUDE-HOOFT [from map of Rotterdam] - R. De Hooghe, published before 1708, 1 p.
PR120161: Romeyn de Hooghe (1645-1708) - [Antique print, etching] HET HOOG-EN LAGER-HUYS VAN ENGELANDT (House of Lords and House of Commons England), published 1727.
PR120173: circle of Romeyn de Hooghe (1645-1708) - [Antique print; etching] De Doot Van het Eewigh Edict (de dood van het eeuwig edict), published 1674.
PR120267: Romeyn de Hooghe (1645-1708) - [Antique print, etching] Schilderyen binnen de eerepoort op de Plaats en op de zyde na de Vyverbergh / Peintures du dedans de l'arc de triomphe sur la Place et du costé du Vivier [Willem III te 's Gravenhage], 1691.
PR120268: Romeyn de Hooghe (1645-1708) - [Antique print, etching, 1691/92] Panels decorating a triumphal arch for the entrance of William III in The Hague (Binnenkomst Willem III in Den Haag), 1691-1692, 1 p.
PR120270: Romeyn de Hooghe (1645-1708) - [Antique print, etching, 1691] Panels decorating a triumphal arch for the entrance of William III in The Hague, published 1691, 1 p.
PR120271: Romeyn de Hooghe (1645-1708) - [Antique print, etching, 1691/92] Emblems decorating a triumphal arch for the entrance of William III in The Hague, published 1691 or 1692, 1 p.
PR120452: Romeyn de Hooghe (1645-1708) - [Antique print, hand colored etching, The Hague, 1691] Eerepoort op de Markt / Arc de Triomphe sur le Marché [Willem III te 's Gravenhage], published 1691, 1 p.
67121: Romeyn de Hooghe (1645-1708) - [Antique print, etching, 1691/92] Panels decorating a triumphal arch for the entrance of William III in The Hague, published 1691-1692, 1 p.
66681: Hooghe, Romeyn de (1645-1708). - Nieuw oproer op Parnassus. Zijnde een verhael van de valsche getuygen, die den advocaet Niclaes Muys van Holy, door ordre van Jacob Boreel, hoofd-officier, en Jan Huydekooper, heer van Marseveen, burgermeester der stadt Amsterdam, heeft geworven, en met stads geldt betaelt, om te getuygen teegen [...] Romein de Hooge. [z.p.], [z.n.], [1690].
66921: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - [Original etching] Two wrestlers [Klare Onderrichtinge der Voortreffelijcke Worstel-Konst], 1674.
61573: Romeyn de Hooghe (1645-1708) - [Antique title page, 1704-1706] LEVEN EN DOOD VAN CORNELIS EN JOHAN DE WITT, published 1704/1706, 1 p.
66920: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - Two wrestlers [Klare Onderrichtinge der Voortreffelijcke Worstel-Konst], 1674.
59567: Romeyn de Hooghe (1645-1708) - [Antique print, etching and engraving, 1701] GREGORIUS ICONOLATRA (Pope Gregory I, Gregorio Magno), published 1701.
27568: Hooghe, Romeyn de (1645-1708); G. Bidloo ? - Extract uyt de politique conferentien, gehouden op Parnassus. Beginnende met het onwêer van den eersten january anno 1690. [z.p.], [z.n.], [1690].
65019: Laurens Scherm (1689-1701) after Romeyn de Hooghe (1645-1708) - [Antique print, etching] The entrance of king William III's in The Hague, published 1691.
59993: Romeyn de Hooghe (1645-1708) - [Antique print, etching] Schilderyen binnen de eerepoort op de Plaats en op de zyde na de Vyverbergh / Peintures du dedans de l'arc de triomphe sur la Place et du costé du Vivier [Willem III te 's Gravenhage], 1691, 1 p.
67167: Romeyn de Hooghe (1645-1708) - [Antique print, etching, 1691/92] Schilderyen binnen de eereport op de Plaats en op de zyde na de Vyverbergh / Peintures du dedans de l'Arc de Triomphe sur la Place et du costé du Vivier [Willem III visit in The Hague], published 1691-1692, 1 p.
65017: Laurens Scherm (1689-1701) after Romeyn de Hooghe (1645-1708) - [Antique print, etching] The entrance of king William III's in The Hague in 1691.
PR120977: Romeyn de Hooghe (1645 - 1708) [?] - [Two antique prints, title page with vignettes] 'T GROOT WAERELDS TAFEREEL..., published 1715, 2 pp.
27566: Hooghe, Romeyn de; E. Walten? - Spiegel der waarheyd, ofte t'samensprekinge tusschen een armiaan ende vroom patriot, waar inne krachtig vertoont ende bewesen word, dat door de quade directie ende toeleg van eenige heerschende regenten tot Amsterdam, ons land in [...] desen oorlog is ingewickelt met Vrankryk. [z.p.], [z.n.], 1690.
65639: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - [Satirical print/spotprent] Het beest van Babel is aan 't vluchten, published 1689.
27639: Romeyn de Hooghe (1645-1708) - [Antique print, etching] Eerepoort op de Markt / Arc de Triomphe sur le Marché [Willem III te 's Gravenhage], published 1691.
27629: Romeyn de Hooghe (1645-1708) - [Antique print, etching and letterpress] L'Europe allarmée pour le fils d'un meunier, published 1689, 1 p.
27627: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - [Antique satirical print, Arlequin Deodat et Pamirge Hypochondriaques [spotprent op Jacobus II en Lodewijk XIV], 1689, ets, 37 x 39 cm, gesigneerd: Gisling f et exc Genevae (gefingeerd), uitg.: Gisling, Geneve (gefingeerd adres), published 1689, 1 p.
27623: Romeyn de Hooghe (1645-1708) - [Antique print, etching] Funeral of Paulus Wirtz/ Begrafenis van veldmaarschalk Paulus Wirtz [24 oktober 1679], published 1679, 1 p.
27618: Hooghe, Romeyn de (1645-1708) after Hoogstraten, Samuel van (1627-1678) [or Weyts, Pouwels II (fl. 1618-1629)] - [Antique print, etching, 1677] MATTHYS BALEN. IANSZOON... [Portret van / Portrait of Matthijs Balen], published 1677, 1 p.
27597: Romeyn de Hooghe (1645-1708) - [Antique print, eching, disaster year 1672] De verovering van Coeverde[n] met cast[eel], 30 december 1672 (rampjaar), published 1673, 1 p.
40119: Hooghiemstra, D.W., - Gedenkschrift uitgegeven t.g.v. het honderdjarig bestaan van het gymnasium te Assen, 1825-1925, Assen 1925, 61 pag., geïll.
23903: Hooght, I. v.d. - Een gevonden brief van 5 December 1813 bevattende het relaas van de belegering van Arnhem in 1813, Arnhem 1864, 17 pag.
47523: Hoogland, S.J., - De inventaris van Watse Pijters (Hoogland) in1680, [te Oenkerk], Overdruk Friesch Landsblad 15-2-1930, 8 pag.
4095: Wittert van Hoogland - Van Lynden, de afstammelingen van Dirk I, heer van Lienden. Z.p. z.j., 88 p., geïll.
17745: Phaedrus; David van Hoogstraten - Ezopische fabelen van Fedrus, gevryden slaef des keizers Augustus. In Nederduitsch dicht vertaelt en met aenmerkingen verrykt. Amsterdam, François Halma, 1703 (changed to 1704 with red ink).
8408: Hoogstraten, Johan van, e.a. - [Literature 1764] De verreezene Marsyas, of De letterdievery beteugeld, door een genootschap onder de zinspreuk Studium alit artes. Den Haag, Daniel Johannes Langeweg, 1764.
43185: Phaedrus / David van Hoogstraten - Ezopische fabelen van Fedrus, gevryden slaef des Keizers Augustus, (...) vertaelt (...) door David van Hoogstraten. Amsterdam, Van Esveldt, 1753.
31958: Hoogstraten, Petrus Franciscus van, uit Rotterdam - Disputatio juridica inauguralis de actione civili ex delicto oriunda [...] 's-Gravenhage, H.P. de Swart 1835.
8416: Hoogvliet, Arnold - Mengeldichten. Delft, Pieter van der Kloot, 1738.
55151: Hoogvliet, Johannes - Konst om wonden te schouwen en over derzelver doodelykheid te oordeelen. Delft, R. Boitet, 1729.
40549: Hoogvliet, J.M., - Redevoering ter inwijding van het gebouw des Departements Zalt-bommel van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen , Zaltbommel 1826, 79 pag., orig. karton.
39539: [ Nievelt, M. van ] A. Hoogvliet - [Vlaardingen 1772] Handvesten, octroyen, privilegien en regten aan de stede Vlaardingen (....) vergunt. 's- Gravenhage, Gaillard, 1772. Folio (10) + 486 +152 pp. Together with: Eerkroon voor de stede Vlaerdinge door Arnold Hoogvliet, 's Graavenhaage by Johannes Gaillard 1771, 18 pp.
50719: Hoogvliet, Arnold, - Vlaardingen in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen (.....) Eerkroon voor Vlaardingen, Amsterdam 1807. Facsimile uitgave, Vlaardingen 1966, 124+18 pag., gebonden, geïll., met stofomslag.
33427: Hoogwerff, Abraham Alexander, uit Rotterdam - Dissertatio medica inauguralis de hydrophobia [...] Leiden Andreas Coster 1780
8419: Hooijer, Jan Hendrik - Laatste bundel. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1893.
ZZ90396-016: Hoola van Nooten, Dirk. - [Schoonhoven, 1782, Rare] Redevoering ten betooge Dat het voor eene Burgermaatschappij van het gewigtigste belang zij, dat waare verdiensten door aanzien, door aanprijsingen, en door belooningen, bij het volk eerwaardig gemaakt worden. Uitgesprooken in het Departement van den Oeconomischen Tak te Schoonhoven, op den 28 December 1781, By gelegenheid, dat aan den Heere J. Timmerman, ter belooning van zyn uitgevonden Zandbagger-Werktuig, de Goude Medaille wierd overhandigt, Wouter Verblaauw, Te Gouda, Schoonhoven 1782, 46 pp.
8439: Hoop Juniorszoon, Adriaan van der - [Literature 1854] Verspreide gedichten. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1854, [7]163 [1] pp.
8438: Hoop Juniorszoon, Adriaan van der - De blindgeborene. Leiden, D. Noothoven van Goor, [1854].
8422: Hoop Jr., Adriaan van der - God met ons. Danklied, bij het vernemen der tijding van het ontwijken der Engelsche vloot aan Hollands kust. Rotterdam, A.F.H. Smit, 1831.
8423: Hoop Jr., Adriaan van der - De tocht naar Tervueren. Heldenzang opgedragen aan Sylvanus van de Weijer. 3e vermeerderde druk. Rotterdam, A.F.H. Smit, 1832.
8434: Hoop Juniorszoon, Adriaan van der - Twaalf Daguerréotypen. Leiden, Jacob Hazenberg & Zoon, 1851.
8440: Hoop Juniorszoon, Adriaan van der - Gedichtjes op geboorte-, nieuwjaars- en bruiloftsfeesten en gebeden voor de jeugd. 3e druk. Leiden, D. Noothoven van Goor, [c. 1865].
ZZ90435-012: Hoorn, J. van - [Groningen, Boter, butter, [1787]] Erf-Stadhouder mitsgaders gedeputeerde Staten van stad Groningen en ommelanden, doen te weeten, Hoe de Edele Mogende Heeren Staten dezer provincie op derzelver vergaderinge van den 22 dezer in het zeker onderrigt zijn geworden, dat de vastgestelde orders op het stuk der botervaten op den 13 Febr: dezes jaars, mitsgaders de nadere voorsieninge op den 2 May laastleden alomme gepubliceert, ...No. 71, [s.l., s.n. [1787], 2 pp.
33805: Hoornbeek, Johannes van, uit Groningen - Disputatio juridica inauguralis de sponsalibus [...] Utrecht Guilielmus van de Water 1724
34821: Hop, Jacobus, uit Amsterdam - Dissertatio juridica inauguralis ad Legem 74 [...] ad senatus consultum trebellianum Leiden A. Kallewier 1748
1192: HOPE, W.H.ST.JOHN - Heraldry for craftsmen & designers.
14459: HOPMANS, L. - Vlaggen van alle landen. Breda z.j., oblong, 32 p.
55455: Hora Adema, W.R. - Circulaire Einde goed, alles goed. Apeldoorn, 1911.
31848: Hora Siccama, Guilielmus Ioannes, uit Groningen - Specimen juridicum inaugurale, de tutore vicario, ex jure civili gallico [...] Groningen J. Römelingh 1838
33273: Hora Siccama, Johan, uit Groningen - Specimen iuridicum inaugurale, quo ostenditur iuris civilis Romanio principia etiam in iis iuris patrii locis, quorum argumenta e domesrticis plane rationibus profecta sunt, insignem praestare usum [...] Groningen J. Römelingh 1808
37389: Hora Siccama, O.W. ( red.) - Brieven van A.R. Falck 1795- 1843, 2e uitgave, 's- Gravenhage 1861, 420 pag.
55115: Hora Adema, W.R. - Memorandum V (1876-1908), VI (1876-1908), VII (1907-1910); Ambtelyk testament (1863-1903). 4 banden in groen linnen met o.a. deze teksten op het voorplat.
55453: Hora Adema, W.R. - Tienjarige nationale aubade (...) aan H.M. de Koningin ter viering van hoogstderzelver 12 1/2 jarig kroningsjubileum. Apeldoorn, 1911.
29015: Hora Siccama, W. - Louis Bernard Coclers et son son oeuvre, Amsterdam 1895, 84 pag., met originele ets.
35053: Hora Siccama, Ludovicus Carolus, uit Utrecht - Dissertatio juridica inauguralis sistens animadversiones ad articulum 1325 Codicis Civilis. Utrecht N. van der Monde 1836
BB110104: Horace - Horace, 1760, Bilingual edition | Les Poësies d'Horace, traduites en françois, Paris, Desaint and Saillant, 2 volumes.
42397: Horatius Flaccus, Q. - Poemata, scholiis sive annotationibus instar commentarii illustrata a Joanne Bond. Amsterdam, Johannes Janssonius, 1643.
31770: Horch, Johan Hendrik Christiaan, uit Veur - Stellingen [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1873
8443: Hordijk Verstolk, Adriaan (vert.) - Het blaadje is omgekeerd. Toneelspel. Vertaald uit het Duits. Den Haag, Johannes Coenradus Leeuwestijn, 1798.
33194: Horst, Gerardus Johannes Franciscus ter, uit Leeuwarden - Specimen juridicum inaugurale sistens observationes quasdam de usu practico legum abrogatarum, imprimis patriae nostrae, continuo [...] Groningen J. Römelingh 1824
37307: Horst, C - Die architektur der Renaissance in den Niederlanden, Erste Abtelung: Architektur in den Niederlanden, Erster Teil: Architektur in der Malerei und Innenarchitektur, 's-Gravenaheg 1930, 205 pag., geïil., good copy.
36493: Horst, Derk van der, uit Deventer - Het leven van Anton Reinhard Falck tot zijn optreden als secretaris van Staat in 1813, Nijmegen Witte studenten 1983
65966: Jan van de Velde II (c. 1593-1641) after Gerrit Willemsz. Horst (1612/13-1652) - [Antique print, etching] Country road along a ruined church/Landweg bij een kerk ruine, published 1628.
63728: Eduard Houbolt (1901-1951) - [Lithography/lithografie] Oud Den Haag: zes Litho's naar verdwenen punten, 1900-1950.
ZZ90325-1: Houbolt, C. - Wassenaar, gids van de vereeniging Wassenaar Vooruit, Leiden [s.d.], 104 pp, illustrated with many images of Wassenaar.
60257: Houbraken, Jacobus (1698-1780) after Troost, Cornelis (1696-1750) - [Antique etching and engraving, ca 1750] Het Amsterdamsche Kermis Feest. / Divertissement de la Foire d' Amsterdam, published ca 1750, 1 p.
63814: Houbraken, Jacobus (1698-1780) and Pothoven, Hendrik (1725-1807) after Honthorst, Gerard van (1592-1656) - [Antique Portrait Print/portret, etching and engraving]: AMALIA Countess van Solms/Gravin Amalia van Solms, published 1753.
65738: Houbraken, Arnold (1600-1719) - Reinheid, Geilheid
64309: Houbraken, Arnold (1600-1719) - Armoede, Weelde.
64301: Houbraken, Jacobus (1698-1780), Pothoven, Hendrik (1725-1807) after published by Haffman, Jacobus and Meyer Pieter (fl. 1750-1757) - Portrait of Mary Stewart [Maria, Gemalinne van Willem de II Prins van Oranje, enz. enz. enz]
64299: Houbraken, Jacobus (1698-1780), Pothoven, Hendrik (1725-1807) published by Haffman, Jacobus and Meyer Pieter (fl. 1750-1757) - Portrait: Anne, Princess Royal and Princess of Orange (prinses Anne).
66625: Houbraken, Jacob (1698-1780) after Pothoven, Hendrick (1725/28-1807) - [Antique print, engraving] Kenau Simons Hasselaer (portrait of) [1760].
PR121234: Jacob Houbraken (1698-1780). - [Antique portrait print, engraving, 1755] Portrait of William VIII (Portret van Willem VIII, landgraaf van Hessen-Kassel), published 1755, 1 p.
65671: Houbraken, Jacobus (1698-1780) after Troost, Cornelis (1696-1750) - Portrait print of Cornelis Troost (1697-1750).
60843: Houbraken, Jacobus (1698-1780) after Wandelaar, Jan (1692-1759) - Antique Etching and Engraving - Portrait of Robert Hennebo (1685-1737) - J. Houbraken, published before 1780, 1 p.
66933: Houbraken, Jacobus (1698-1780), Pothoven, Hendrik (1725-1807) after Netscher, Caspar (1639-1684) published by Haffman, Jacobus and Meyer Pieter (fl. 1750-1757) - [Original etching and engraving] Portrait of Mary Stewart [Maria, Gemalinne van Willem de III Prins van Oranje, enz. enz. enz], 1751.
60805: Houbraken, Jacobus (1698-1780) after Quinkhard, Jan Maurits (1688-1772) - Antique Engraving, before 1780 - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676) - J. Houbraken, published before 1780, 1 p.
66811: Houbraken, Arnold [?] (1660-1719) after Dalen, Cornelis van II (1638-1664), after Diepenbeeck, Abraham van (1596-1675) - [Original engraving] AER [air] with putto in the clouds/Lucht met engeltjes, ca 1650-1700.
PR121128: After Arnold Houbraken (1660-1719) - [Antique drawing, pencil; antique print, etching] Scholar in his studio / Schrijvende man bij een raam [37: Cabinet Poullain], published 1781, 2 pp.
34265: Houck, Henricus, uit Deventer - Dissertatio oeconomico-politica inauguralis de collegiis opificum et mercatorum ijh patria nostra [...] Deventer J. de Lange 1846
49893: Houck, M.E., - Eenige mededeelingen betreffende Balthazer Boedeker, den stichter van het Athenaeum te Deventer en diens verwanten, z.pl., z.j., 32 pag., zonder omslag.
3981: [Houck, F.G.J., - Genealogie Lamberts. Almelo 1916, 38 p.
4731: Houck, M.E. - Mededeelingen betreffende het geslacht Speckman en eenige aanverwante geslachten. Deventer z.j., 14 p.
19554: Housman, Laurence - A Farm in Fairyland, by Laurence Housman, London, Kegan Paul, Trench Trübner & Co. , 1894.
34793: Hout, Guilielmus Eduardus van der , uit Amsterdam - Specimen historico-juridicum inaugurale continens disquisitionem de natura tributorum Amsterdam Spin 1854
46896: Hout, K.H. int. - Manuscript 1828 I 'Bij gelegenheid van de plegtige 25 jarige echtverenigingsviering van mijnen waarden vriend en mijne vriendin Dirk van Vianen en Helena Dijkers, d.d. 13 Slagtmaand 1828'. 4°, 12 pp, manuscript.
51139: Houte de Lange, C.E.G. ten, - Repertorium familiewapens van bekende Nederlandse geslachten, 2 delen, 's-Gravenhage 2001.
ZZ90440-22: Houte, J. van den - [Zeeland, [1803]] Extract uit het register der resolutien van het departementaal bestuur van Zeeland. Den 7 February 1803. Resolutie, betreffende de betalinge van den taux op de wagens, met vier wielen, door de landlieden - gehouden wordende, en aan welke, tot gemak, vermaak of cieraad, eenige byvoegzels zyn gemaakt, enz., Gedrukt by Isaac de Winter, Te Middelburg [1803], 1 pp.
31101: Houten, P.W. van - De afstammelingen van Willem van Houten, Eiland Rozenburg 1911, ca. 40 pag., getypt, gebonden.
34605: Houten, Bernardus Albertus van, uit Den Helder - XIX . theses juridicae. 1793
ZZ90435-033: Houten, B. A. van - [Groningen, 1838] Verhandeling over den titel des Burgerlijken wetboeks, van het regt van beklemming, als onderwerp eener nadere wetgeving, bij ten Brink en de Vries, Te Amsterdam, 1838, Groningen, 63 pp.
34603: Houten, B.A. van, uit Holland - XIII. theses juridicae. 1792
ZZ90352-40: Houten, C. G. Schutze van en Sluiter, J. W. - [Rotterdam] De minister van Binnenlandsche Zaken en de Academie van beeldende kunsten en technische wetenschappen te Rotterdam. Mededeeling door bestuurders dier inrigting, aan hare Leiden, aan de kunstenaars en verdere belangstellenden in den bloei der kunst. Rotterdam, 1864, 17 pp.
56371: Houten, J.B. van, - Eenige beschouwingen over het jachtrecht, Amsterdam 1891, 181 pag., [ dissertatie].
8447: Houten, Frederik van - Geestelyke gezangen en gedigten, in verscheide geleegentheden des tyds en gemoedsgestaltens zaamen gestelt. 3e vermeerderde druk. Amsterdam, Jacobus en Gerardus Borstius, 1733.
34503: Houter, Thomas Geert den, uit Leiden - Partus arte praematurus Leiden Los 1889
24799: Houtteville, A.C.F. - Essai philosophique sur la providence, Paris, Dupuis, 1728,
32504: Hove, Nicolaus ten, uit 's-Gravenhage. - Dissertatio juridica inauguralis de infamia [...] Leiden Gerard Potvliet 1750
33719: Hove, Cornelis Michiel ten, uit ´s Gravenhage - Dissertatio juridica inauguralis ad Leg. 18 Cod. de transactionibus [...] Leiden Gerardus Corts 1746
1205: HOVERDEN, H. VON - Zur Wappen-Symbolik. Über die Bedeutung der Herold-Stücke. München 1870, 18 p.
33757: Hoving, Hendrik Willem, uit Groningen - Dissertatio inauguralis de iurisprudentia viam muniente ad veram felicitatem et perfectionem sui [...] Groningen Theodorus Spoormaker 1791
36013: Hovy, Hendrik Willem, uit Amsterdam - Burgemeestersbenoeming Amsterdam Hoveker 1898
34317: Howannes, Amir Hacoob, uit Armenië - Dissertatio juridica inauguralis continens quaestiones jjuris civilis Romani [...] Leiden P.H. van den Heuvell 1842
39151: Howeler, H.A. - [Literature 1949] Archivalia betreffende Aagje Deken, Betje Wolff en personen uit haar kring, Amsterdam 1949, 94 pag.
PR120779: Samuel Howitt (1756-1822) - [Antique print, game, etching] Cock pit royal 1796 (Hanengevecht, Cockfight), published 1797.
43053: Hoynck van Papendrecht, J. - Herinnering aan het feest-carrousel gereden op 26 en 28 Maart 1889, t.g.v. het 50-jarig bestaan van de Rotterdamsche manege.
25119: Hoynck van Papendrecht, Kornelis Paulus - Historie der Utrechtse kerke zedert den tyd der veranderde godsdienst in de Vereenigde Nederlanden. Utrecht, H. Besseling, 1740.
34897: Hoynck van Papendrecht, Regnerus Bernardus, uit Dordrecht - Disputatio juridica inauguralis de sponsalibus Leiden A. Elzevier 1711
32104: Hoytema, Guilielmus Jacobus van, uit Culemborg - Specimen historico-juridicum, quo doctrina cod.. civ., de limitata vindicatione mobilium, ex antiquitate illustratur [...] Utrecht N. van der Monde 1830
61459: D'Hozier, Charles - Indicateur du grand armorial de France - recueil officiel dresse en vertu de l'edit de 1696
3815: Huber, F.G.A. - Het Nederlandsche geslacht Huber. Z.p. 1944, 26 p., oblong, geïll.
33439: Huber, Zacharias - In obitum [...] Guilielmus van Haren [...] Franeker Franciscus Halma 1708
36703: Huber, Ulrik - Oratio [III] qua disseritur quamobrem jus publicum / Redevoering waarin wordt uiteengezet waarom vroeger het publiekrecht aan onze academie niet met een professoraat vereerd is. Vertaald door F. Akkerman e.a. Zwolle Tjeenk Willink 1978
ZZ90433-073: Ter ordenantie der selver getekent H. Huber - [Friesland] Missive van de Edele Mogende Heeren Staaten van Frieslant, aen de Edele Mogende Staten der Geunieerde Provintien, 1684, 6 pp.
19451: Hubert, Eugene - Les garnisons de la Barrière dans les Pays-Bas Autrichiens (1715 - 1782). Etude d'histoire politique et diplomatique.
60264: Hubert Marie (Huib) Luns, (1881-1942) - [Woodcut on thin Japanese ricepaper] Pax (vrede) by Huib Luns, ca 1919.
50912: Hubert, H.J. - Twee honderd etsen en houtsneden van W.O.J. Nieuwenkamp. Een geillustreerde catalogus. Amsterdam, Dorens, 1912.
38873: Huberts, W.J.A. / Elberts / v.d. Branden - Biographisch Woordenboek der Noord- en Zuid- Nederlandsche letterkunde, Deventer 1878, 755 + 62 + 20 pag., geb. Boekblok los in band.
66174: Hübner, Bartholomäus (1727-after 1795), after Holbein, Hans the Younger (1497/8-1543) - [Two original engravings/twee gravures] Portrait of Holbein and his wife and children.
35265: Hubrecht, Paulus Franciscus, uit Leiden - Specimen juridicum inaugurale de jure [....] Leiden Hazenberg 1850
65483: Adam Frans van der Meulen (1632-1690) and Jan van Huchtenburg (1647-1733) - [Antique print engraving/ gravure] Killed horse seen from left side (Gedode koe vanaf de linkerkant gezien), published ca. 1670-1730.
ZZ90352-34: Huët, D. T. - [Rotterdam] God met ons. Nabetrachting op den Algemeenen Bededag van den 2den December 1832, uitgegeven ten voordeele van de minvermogende Huisgezinnen onzer uitgetrokkene manschappen. J. van Baalen, Te Rotterdam, 1832, 32 pp.
42761: Huet, Pierre Daniel - De interpretatione libri duo, Quorum prior est de optimo genere interpretandi, alter de Claris interpretibus. 's-Gravenhage, Leers, 1683/1682.
33643: Huet, G.D.L. - Over de noodzakelijkheid om de geneeskunde als natuurwetenschap op te vatten.
ZZ90352-8: Huët, D. T. - [Rotterdam, 1832] Zal er een kwaad in de Stad zijn, dat de Heer niet doet? Een woord van geruststelling, bij de thans heerschende ziekte: Tweede druk, bij Mensing en Van Westreenen, Rotterdam, 1832, 31 pp.
59383: Huffel's, A.J. antiquariaat, - Catalogue collection du Chateau de Gunterstein, Breukelen, 1936, 54 pag. Veilingcatalogus van gravures et dessins anciens op 27 en 28 mei 1936.
47675: Huffel, A.J. van, - Veilingcatalogus bibliotheek Mr. Dr. J.P. Fockema Andreae, Utrecht 1950, 68 pag.
67524: Hugenholtz Jr., P.H. - Memoirs, 1904, Reformed Church | Indrukken en Herinneringen. Amsterdam, Van Holkema en Warendorf, 1904, 212 pp.
33034: Hugenholtz, Petrus Hermannus, uit Amerongen - Disputatio inauguralis, de cap. sexto epistolae Pauli ad Romanos. [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1821
1213: HUGENOTEN - Huguenot Society of America. Proceedings vol 8 (1909-1914). New York 1915, 101 p.
35187: Hugenpoth tot den Beerenclaauw, Jan Baptist Willem van, uit 's Hertogenbosch - De gevolgen van borgtocht tusschen den schuldeischer en den borg Leiden Somerwil 1890
38297: Hugenpoth tot den Berenclaauw, J.B. - Onze vermaken, Utrecht 1868, 31 pag.
32942: Huges, Jan, uit Groningen - Het leven en bedrijf van mr. Franchois Vranck. Academisch proefschrift [...] 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff 1909.
ZZ90203: Hugo, Daniel - Dooiemandsdeur by Daniel Hugo, Tafelberg Kaapstad 1991, 48 pp.
53398: Hugo, Victor / B.H. Lulofs - Fragment over de doodstraf, naar het Fransch van Victor Hugo (als een staaltje van den zonderlingen en grilligen, maar levendigen, beeldrijken en soms wegslependen stijl diens veelgelezenen proza-schrijvers en dichters). Met eene voorrede en eenige korte aanmerkingen vertaald door mr. B.H. Lulofs. Groningen, W. van Boekeren, 1833.
33413: Huguetan, Petrus, heer van Vrijhoeven, uit Amsterdam - Disputatio juridica inauguralis, de nobilitate morali et civili [...] Utrecht Alexander van Megen 1743
66615: Huijbers, H.F.M., Kleijntjens, J. and Van Hoeck, F. - Corpus Iconoclasticum. Documenten over den Beeldenstorm van 1566 in de Bourgondische Monarchie, Uitgave van drukkerij Henri Bergmans & Cie Tilburg, 536 pp.
12656: Huijsen, J., Amsterdam. - Photography 1900 I Portrait photograph of K. de Vos, postdirecteur.
18997: Huijser, J.G. - Nieuw licht in het Oera-Linda Mysterie.
879: Huisken, H.F. - Gedenkboek van de Rijks Hoogere Burgerschool te Leeuwarden bij haar vijftig-jarig bestaan in 1917. Leeuwarden 1918. Geïll., 234 p.
30257: Huiskens, J.E. e.a. - Het kunstbedrijf van de familie Vingboons, schilders, architecten, kaartmakers in de gouden eeuw, Amsterdam 1989, 112 pag., geïll.
34441: Huisman, J.A. - De hel-namen in Nederland Groningen Wolters 1953
ZZ90399: Huisman, Tim (text) & Meijknecht, Lotje (Illustrations). - [Private printed book, 2019] De feiten in de zaak Murks - deel 1 Nachtelijke ontmoetingen, Lotje Meijknecht & Drukkerij de 1000 poot 2019, 40 pp.
ZZ90400: Huisman, Tim (text) & Meijknecht, Lotje (Illustrations). - [Private printed book, 2020] De feiten in de zaak Murks - deel 2 Mundus Subterraneus, Lotje Meijknecht & Drukkerij de 1000 poot 2020, 44 pp.
30883: Huistra, P.W. e.a. - Het nageslacht van Uiltje Klazes Huistra en Anneke Freerks Bokma, Oosterbeek 1992, 260 pag., geb., geïll. [ ook Koopmans, Lemstra, Okma, Bergsma, Jellema e.a.].
19279: Huizenga-Onnekes, E.J. (verz.) - Groninger volksverhalen, bewerkt door K. ter Laan.
38211: Huizinga, J. - Uit de geschiedenis der universiteit te Groningen. De Groninger richting, pp. 165-191 in De Gids, 78 ( 1914 ).
33036: Huizinga J.zoon, Jacobus, uit ´t Zandt - Specimen juridicum inaugurale, continens juris quaestiones [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1834
60149: Abraham Hulk (1813-1897) - [Antique drawing, 1870] Coastal view with fishing boats and other ships, published ca. 1870, 1 p.
PR120946-168: Hulk, Abraham Jacobsz. - Original print, 1787 I Portret van patriot Jan de Witt (1755-1809) door Abraham Jacobsz. Hulk.
20361: Hulkenberg, A.M. - Teylingen. Alphen a/d Rijn 1984, 154 p., geb., geíll. ( betreft kasteel Teylingen te Voorhout )
50807: Hulkenberg, A.M.; - Zandvliet te Lisse. Alphen 1982, 112 pag., geb., geïll., oblong.
749: Hull, Eleanor. - [Poetry 1913, first edition] The poem-book of The Gael, Translations from Irish Gaelic Poetry into English prose and verse, London Chatto & Windus 1913, 370 pp.
34305: Hulleman, J.G. - Disquisitio philosophico-historica de legibus l;ibertatis civilis vindicibus [...] Utrecht Joh. Altheer 1837
32924: Hullu, Johannes de, uit Cadzand - Bijdrage tot de geschiedenis van het Utrechtsche schisma. Proefschrift [...] 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff 1892.
23763: Hullu, J. de - Bijdrage tot de geschiedenis van het Utrechtsche schisma, 's- Gravenhage 1892, 160 pag.
38589: Hullu, J. de - Bescheiden betreffende de hervorming in Overijssel, deel I, Deventer (1522-1546). Deventer 1899, 12 + 345 pag., geb.
35823: Hullu, Jacobus de, uit Cadzand - Dissertation 1916 I Hullu: Over in en om elkaar beschreven viervlakken Oostburg Bronswijk 1916, 99 pp.
67525: Hulsker, J.F.H. - Memoirs, 1950, Hotel Kurhaus Scheveningen | Van Piccolo tot Directeur. [s.n.], Aerdenhout, 1950, 158 pp.
35973: Hulst, Janus van, uit Bolsward - Theses juridicae inaugurales Leiden Van der Hoek 1858
8455: Hulst, Nicolaas van der - Zomer en herfstvrughten. Rotterdam, J. Pippijn, 1826.
19129: Hulst, H. van, A. Pleysier, A. Scheffer - Het roode vaandel volgen wij. Geschiedenis van de Sociaal Democratische Arbeiderspartij van 1880 tot 1940. 2e druk.
PR121307: P. Gillo (1775/1810-1845/60) after Franciscus Josephus Kinsoen (1770-1839) / Philippus Velijn (1787-1836) after Jean-Baptiste van der Hulst (1790-1862) - 2 Antique portrait prints, Dutch Royals I 2 portraits of Anna Paulowna Romanowa, published ca. 1826, 1 p.
PR121308: P. Gillo (1775/1810-1845/60) after Franciscus Josephus Kinsoen (1770-1839) / Philippus Velijn (1787-1836) after Jean-Baptiste van der Hulst (1790-1862) - Antique portrait print, Dutch Royals I Portrait of Anna Paulowna Romanowa and Willem Frederik George Lodewijk, published 1816/1836, 1 p.
10214: Hulst, van der N. - [Occasional poem 1802] Feest-zang goude bruiloft Fredrik Van Wynoxbergen en Petronella Catharina Leuven, s.l. 8º, 16 pp.
65392: Hulstkamp, Joannes (1759-post 1786) [?] - [Spotprent/Satirical print, Patriots]: Kaat Mossel (portrait of Catharina Mulder), published 1784.
PR121129: attributed to Jan Hulswit (1766-1822) - [Antique drawing, pen and wash, ca. 1800] A farm and some trees, ca. 1800, 1 p.
PR121358: Hultman, C.G. - Publication / Affiche 1813 Brabant | Publicatie. De gouverneur der provincie Braband (...) regt van de Jagt (...) uitgeoefend door de eigenaars der heerlijkheden (...), 'sHertogenbosch, E. Lion en Zoon 1814, plano, 1 p.
PR121370: Hultman, G.C. - Publication / Affiche 1814, Brabant | Publicatie. Wij gouverneur der provincie Braband ... ingezetenen Bergen op Zoom strafbaar gedrag tegen ambtenaren belastingen, E.Lion en zoon 's Hertogenbosch, plano, 1 p.
PR121379: Hultman, C.G. - Publications / Affiche Brabant 1818 | Waarschuwing. Noord-Braband. Jongelingen St. Oedenrode, slachtoffer door zwemmen in Rivier de Dommel 1818, Vieweg, 's Bosch, plano 1 p.
PR121380: Hultman, C.G. - Publications / Affiche Brabant 1815 | Proclamatie. Landstorm / schutterijen wapenhandel, H. Palier en zoon 's Hertogenbosch, plano 1 p.
PR121383: Hultman, C.G. - Publication / Affiche Military 1818 | Koninklijke Nederlandsche Marechaussee. Fashion. Kleding voorschriften, E. Lion en zonen 1818, plano 1 p.
32482: Hultman, Janus Andreas, uit Amsterdam - Diatriba inauguralis antiquario-juridica de servis binominibus [...] Leiden Elie Luzac 1751
32204: Humalda van Eysinga, Tjaard Anne Marius Albert, uit Leeuwarden - Gemeenschappelijke regeling tusschen gemeentebesturen. Proefschrift [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1894
ZZ90209: Huna, Michael Sigrid. - [First edition] Havoc by Michael Sigfrid Huna, Vantage Press, New York 1984, 40 pp.
66902: Hunnius, Cornelis. - Het oude mannen- en vrouwen-huis te Middelburg 1784 23 november 1934, Middelburg : Den Boer, 1934, 7 pp WITH Advertenites uit de Middelburgsche Courant betrekking hebbende op den bouw van het arme-ziekenhuis.
35619: Hunoldt, Johannes uit Tagermünde; Praeses: Eisenhart, Johann - Dissertation 1679 I Disputatio ethica de actionum humanarum moralitate et indifferentia [...] Helmstedt Heinrich David Müller 1679.
8082: HUPP, OTTO - Wappen und Siegel der Deutsche Staedte, deel 1: Ostpreussen, Westpreussen und Brandenburg; deel 2: Pommern, Posen und Schlesien; deel 3: Sachsen und Schleswig-Holstein.
38203: Hupp, O - Runen und Hakenkreuz. Eine archäologische studie mit heraldischen schlussfolgerungen, München 1921, 159 pag., ill., modern linen.
56199: Hupp, O., - Wappenkunst und Wappenkunde, Beitraege zur Geschichte der Heraldik, Munchen 1927, 103 pag., geïll.
61234: Huquier, Gabriel (1730-1805) - La grande rue de Napels (mirrored)
32416: Hurlebusch, August Ferdinand - De usufructu patris in bonis liberorum adventitiis, ex principiis iuris Romani, Germanici et imprimis ducatus Brunsvico-Luneburgici. Braunschweig J. C. Meyer 1783
65468: Hutin, Charles François (1715-1776) - ets/etching: Tobias and the Angel (Tobias en de engel).
43615: Hutson, J.H. - John Adams and the diplomacy of the American Revolution, Kentucky 1980, 199 pag., hardback with dustwr, good copy.
56949: Hutton, J.A.; - Rod-fishing for salmon on the Wye with fly, minnow, prawn, etc. London 1920.
55405: Huydecoper, T.C.R. - Een woord van ernst en liefde aan mijne landgenooten bij de oprigting eener Nederlandsche Vereeniging tot afschaffing van sterken drank. Amsterdam, Prins, 1844.
32228: Huydecoper, T.C.R. - Commentatio de solenni Jesu Christi in urbem Hierosolymorum introitu. Utrecht Paddenburg en Comp. 1829
42214: Huygen, A. - [Topography Doesburg] Beschryving van het begin, opkomst en aanwas der stad Doesburg. 2e- druk, Nijmegen, v. Campen, 1761. 108+(8)+146 pp.
67521: Huygens, C., Jr. - Set of 5 volumes, 1876, Huygens | Journaal van Constantijn Huygens, den zoon, van 21 October 1688 tot 2 Sept. 1696. Utrecht, Kemink en Zoon, 1876, 5 vols (including register and mémoires).
ZZ90311-30: Huygens, C., Colenbrander, J.H. - [History of The Hague] C. Huygens, De zeestraat van ’s-Graven-hage op Schevening, Met toelichtingen en Aanteekeningen door Zelfstudie en Schoolgebruik door J. H. Colenbrander, H. D. Tjeenk Willink & Zoon, Haarlem 1901, 74 pp.
ZZ90443-34: Huygens, C. - [Pamphlet, Hunting, Woodworking, 1750] Placaat en ordonnantie op de Houtvesterye en de Jagt in Holland en Westvriesland. Was geteekent G. H. Prince d’Orange. Geteekent C. Huygens. By Jacobus Scheltus, ordinaris Drukker van Zyne Hoogheid. Anno 1750, 52 pp.
31652: Huysman, Balduinus Dithmarus Franciscus, uit - Dissertatio historico-chirurgica inauguralis de Henrico Roonhusio praeclaro saeculi XVII[...] Utrecht J. de Kruyff 1849
35971: Huyssen van Kattendyke, Henricus Eduardus, uit 's-Gravenhage - Theses juridicae inaugurales Leiden Van der Hoek 1845
34583: Huyssen van Kattendijke, Gustaaf Eduard, uit 's-Gravenhage - Kwijtschelding artt. 1474-1479 B.W. Leiden Somerwil 1884
34386: Huyssen van Kattendyke, Johan Maria, uit Brunswijk - Dissertatio juridica inauguralis ad titulum digestorum cui inscriptur stellionatus [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1836
PR120051: Monogrammist HVD (fl. XVII century) - [Antique etching and engraving, ets en gravure, print] Monogrammist HVD, Capture of Lochem by Spinola and the flour carts in his army in 1606, published before 1650.
30421: Hyatt Mayor, A. - Popular prints of the Americas, New York 1973, 183 pag., hardback, ill., with dustwrappers.
20791: Ibach, J. - Der Dom von Limburg. Festschrift zu seinen im sommer 1877 vollendeten grossen restauration. Limburg a.d. Lahn ( 1877), 66 pag, geïll ( o.a. met ingeplakte origele foto). Omslag rafelig.
46708: Ibershof, G. - [Letter 1940] Letter of G. Ibershof, d.d. Utrecht 1940. With thanks for parting gift as departing soldier, 1 p.
11962: Ibrahim. - Photography 1900 I Portrait photo of Renée and Laurent Leclous.
59093: Pfeifer Ida., - Laatste reis van Ida Pfeiffer naar Madagaskar, door Duitschland, Nederland, de Kaap en Mauritius. Voorafgegaan door eene korte levensschets der schrijfster. Naar het Hoogduitsch, Utrecht, J.G. Broese, 1862.
22371: IDDEKINGE, VAN, GRONINGEN - [Printed publication in Latin 1758] Aankondiging in het Latijn van het overlijden van D. Petri Remberti ab Iddekinge, hoogleraar te Groningen. 1 blad, groot plano, gedrukt (bij H. Spandaw te Groningen) ad idus Juli 1758.
32078: Iddekinge, Tobias Janus van, uit Groningen - Disputatio iuridica inauguralis, de usufructu parentum in bonis liberorum post factum divortium, cessante [...] Groningen J. Oomkens 1827
35819: Idenburg, Hermanus, uit West Graftdijk - Dissertation 1893 I Idenburg: Myositis segmentaria Utrecht Van Boekhoven 1893, 86 pp.
34955: Idsinga, Johan Willem Herman Meyert van, uit St. Eustatius - Geschiedenis en beginselen van art. 91 onzer grondwet Leiden Somerwil 1880
54433: Iedema, P.L. - Guldenspiegel der Friesche regten, ofte ene algemene kleine corpus juris, openleggende fele publike criminele en cewile delicten. Leeuwarden, P.L. Iedema, 1791.
8470: Iedema, P.L. - Toneelproewe, ofte een uittrekkeliik algemeen sedesporend, en oordeelkundig ABC: Sinnebeeldig op historische ordere beraamt en met een foorberigt tot aanleidinge der Nederduitsche maatstiil ofte klankredekunde pralende is. Leeuwarden, P.L. Iedema, [c. 1790].
60859: after Monogrammist IFL - [Pinxter Briev, Pinksterbrief / Pentacost Wish card 1779] Harme Bakker. Wish card for Pentecost (Pinksteren), 1779, 1 p.
32548: Ihle, Johan Egbert Willem, uit Amsterdam - Dissertation 1906 I Bijdragen tot de kennis van de morphologie en systematiek der appendicularien. Academisch proefschrift [...] Leiden v/h E.J. Brill 1906
65851: Hendrick Hondius I (1573-ca. 1649) after Pieter Stevens II (1567-1624) - [Antique print, engraving, 1605] NOX (Set title: the times of the day) / Nacht uit de set de dagdelen, published 1605, 1 p.
63689: Jan van de Velde II (c. 1593-1641) - [Antique print, etching] Ruins of a house and a herd playing the flute/Ruïne met fluitspelende herder, published ca. 1615.
63693: Jan van de Velde II (c. 1593-1641) - [Antique print, etching] Large tree and ruins with a tower /Ruïne en grote boom, published 1615.
63695: Jan van de Velde II (c. 1593-1641) - [Antique print, etching] Brederode Castle /Ruine van Bredero, published 1615.
63687: Jan van de Velde II (c. 1593-1641) - [Antique print, etching] Square tower and a church /Vierkante toren met kerk, published 1615.
63806: Jan van de Velde II (c. 1593-1641) - Beacons at the banks of a river [Set title: Amenissimae aliquot regiunculae... (4th volume)].
63707: Jan van de Velde II (c. 1593-1641) - Ruins of Brederode castle [Set title: Amenissimae aliquot regiunculae...]/Ruine van Bredero.
63709: Jan van de Velde II (c. 1593-1641) - Tobias and the angel with on the left the Casa dei Crescenzi [Set title: Amenissimae aliquot regiunculae...]/Tobias en de engel voor de Romeinse kerk Casa dei Crescenzi.
63809: Jan van de Velde II (c. 1593-1641) - Two cows on a ferry near a bastion [Set title: Amenissimae aliquot regiunculae... (4th volume)]/Twee koeien op een veerpont bij een fort.
63810: Jan van de Velde II (c. 1593-1641) - Tower on the river Niers [Set title: Amenissimae aliquot regiunculae... (4th volume)] in Niederrhein.
63812: Jan van de Velde II (c. 1593-1641) - The Spaernwouder or Amsterdam Gate at Haarlem [Set of six landscapes]/Amsterdamse of Spaarnwouder poort in Haarlem.
64739: Willem Swidde (1661-1697) and Dirk Dalens II (1657-1687) - [Antique print, etching and engraving] Sheep before two trees in open country [Set: Verschyde Landschappjes...] (schapen bij twee bomen), published ca. 1660.
PR120072: Jan van de Velde II (1593-1641) - [Antique etching, ets, landscape print] J. v.d. Velde II, Cattle on a ferry by a fort in a river landscape (vee op veerbort bij fort), published before 1713.
PR120071: Jan van de Velde II (1593-1641); Claes Jansz. Visscher (II) (1586-1652); Pieter Schenck II (1660-1713) - [Antique etching, ets, landscape print] J. v.d. Velde II, House near a stone bridge in a river landscape, published before 1713.
PR120070: Jan van de Velde II (1593-1641); Claes Jansz. Visscher (II) (1586-1652); Pieter Schenck II (1660-1713) - [Antique etching, ets, landscape print] J. v.d. Velde II, Landscape with fortress, a tower and a chapel, published before 1713.
PR120069: Jan van de Velde II (1593-1641); Claes Jansz. Visscher (II) (1586-1652); Pieter Schenck II (1660-1713) - [Antique etching, ets, landscape print] J. v.d. Velde II, Figures on a country road near a ruined church, published before 1713.
PR120067: Jan van de Velde II (1593-1641); Claes Jansz. Visscher (II) (1586-1652); Pieter Schenck II (1660-1713) - [Antique etching, ets, landscape print] J. v.d. Velde II, Figures by a castle lying by a river, published before 1713.
PR120066: Jan van de Velde II (1593-1641); Claes Jansz. Visscher (II) (1586-1652); Pieter Schenck II (1660-1713) - [Antique etching, ets, landscape print] J. v.d. Velde II, Figures in front of an inn at night, published before 1713.
PR120064: Jan van de Velde II (1593-1641); Claes Jansz. Visscher (II) (1586-1652); Pieter Schenck II (1660-1713) - [Antique etching, ets, landscape print] J. v.d. Velde II, Ferry in front of a stone bridge (veerboot voor stenen brug), published before 1713.
PR120057: Jan van de Velde II (1593-1641); Claes Jansz. Visscher (II) (1586-1652); Pieter Schenck II (1660-1713) - [Antique etching, ets, landscape print] J. v.d. Velde II, Country road through a village.
PR120056: Jan van de Velde II (1593-1641); Claes Jansz. Visscher (II) (1586-1652); Pieter Schenck II (1660-1713) - Antique print, etching I Title page of part 1 of the set of Landscapes, published before 1713, 1 p.
64741: Willem Swidde (1661-1697) and Dirk Dalens II (1657-1687) - [Antique print, etching and engraving] Path on the right of a river [Set: Verschyde Landschappjes...], published ca. 1660.
60435: Aegidius Sadeler (ca. 1570-1629) after Pieter Stevens II (ca. 1567-1626/32) - [Antique print, engraving] Landscape with a large rock forming an arch, A. Sadeler, published ca. 1580-1600, 1 p.
60439: Aegidius Sadeler (ca. 1570-1629) after Pieter Stevens II (ca. 1567-1626/32) - [Antique print, engraving] Man and four goats near a waterfall, A. Sadeler, published ca. 1625, 1 p.
66425: Jacob de Gheyn II (1565-1629) - [Antique print, engraving, 1596] Portrait of Tycho Brahe with a hat/Portret van de Deense Astronoom Tycho Brahe, published 1596, 1 p.
66426: Workshop of Jacob de Gheyn II (1565-1629) - [Antique print, engraving/gravure, 1596] Portrait of Johannes VIII Paleologos, Byzantine emperor from 1425-1448/Portret van Johannes de achtste, published 1596, 1 p.
60575: Jan van de Velde II (c. 1593-1641) - [Antique etching, before 1650] The temple of the Sibyl at Tivoli [Amoenissimae aliquot Regiunculae, et antiquorum monumentorum ruinae...: set title], published before 1650, J. van de Velde, 1 p.
60451: Raphael Sadeler I (1560-1632) after Pieter Stevens II (ca. 1567-1626/32) - [Antique print, engraving] Landscape with ruins (Landschap met ruïne), published ca. 1600, 1 p.
60583: Jan van de Velde II (c. 1593-1641) - [Antique print, etching] Het Huis te Kleef, J. van de Velde, published 1615, 1 p.
PR120053: Jan van de Velde II (1593-1641) - [Original etching, ets, Biblical print] J. v.d. Velde II, Abraham casting out Hagar and Ishmael, published 1600-1650.
65959: Gerrit de Broen II (1692-1774) after Ottmar Elliger II (1666-1732) - [Antique title page, 1721] De mensch in Christus of het geestelyk leven der gelovigen, published 1721, 1 p.
65937: Jacques de Gheyn II (1565-1629) - [Antique print, engraving] Justice/Rechtvaardigheid, published ca. 1598.
64738: Willem Swidde (1661-1697) and Dirk Dalens II (1657-1687) - [Antique title page, ca. 1660] Verschyde Landschappjes... (diverse landschappen), published ca. 1660, 1 p.
PR120068: Jan van de Velde II (1593-1641); Claes Jansz. Visscher (II) (1586-1652); Pieter Schenck II (1660-1713) - [Antique etching, ets, landscape print] J. v.d. Velde II, Man with a dog at a ruin (man met hond bij ru?ne), published before 1713.
PR120297: Daniel Veelwaard II (1796-1868) - [Cartography The Hague, antique print, etching] Nieuwe Kaart der Residentie 'S GRAVENHAGE (plattegrond van Den Haag), published 1830.
PR120315: after Jan Smit II (fl. 1741-1748) - [Antique print, etching] Executions and riots on Dam Square in 1748 (executie op de dam Amsterdam), published 1749.
PR120353: Johannes Lutma II (1624-1685) - [Antique print, engraving] Portrait print of artist IANUS LUTMA BATAVUS/ Portretprent van kunstenaar Janus Lutma Batavus, published in 1681.
PR120354: Johannes Lutma II (1624-1685) - [Antique print, engraving] Writer P.C. HOOFT ALTER TACITUS, published ca. 1681.
PR120355: Johannes Lutma II (1624-1685) - [Antique print, engraving] J VONDELIUS (dichter Joost van den Vondel), published ca. 1681.
PR120365: Cornelis van Noorde (1731-1795) after Cornelis Visscher II (1629-1658) - [Antique print, etching in crayonmanier] Portrait of Jaap de Groot (Jaap Stront), published 1769.
63701: Jan van de Velde II (c. 1593-1641) - Farmyard with square ruined tower, used as a barn [Set: Amenissimae aliquot regiunculae... ] on the right a water well/Boerderij met vierkante ruine en waterbron.
65496: Willem Swidde (1661-1697) and Dirk Dalens II (1657-1687) - [Antique print, etching and engraving] Low wooden bridge over a brook. Set: Verschyde Landschappjes...] (Lage houten brug boven water), published ca. 1660.
60362: Anonymous after Claes Jansz Visscher II (1587-1652) - [Antique print, etching, execution, ca.1650] Afbeelding der executie geschiet den XIII May 1619 aen Jan van gewesene advocaet van Hollant/Johan van Oldenbarnevelt op het Binnenhof, published ca. 1650, 1 p.
65495: Willem Swidde (1661-1697) and Dirk Dalens II (1657-1687) - [Antique print, etching and engraving] Path to right of river [Set: Verschyde Landschappjes...] (pad bij de rivier), published ca. 1660.
PR120712: Peter van Call II (1688-1737) - [Antique print, etching] Map of the siege of Dendermonde (Spanish Succession War), published 1729.
PR120715: attributed to Peter van Call II (1688-1737) - [Antique print, etching] Map of the siege of Ghent (Spanish Succession War), published 1729.
PR120716: Peter van Call II (1688-1737) - [Antique print, etching] Map of bombing and capture of Huy (Spanish Succession War), published 1729.
PR120720: Peter van Call II (1688-1737) - [Antique print, etching] Map of the siege of Béthune in 1710 (Spanish Succession War), published 1729.
PR120721: Peter van Call II (1688-1737) - [Antique print, etching] Map of the siege of Aire in 1710 (Spanish Succession War), published 1729.
PR120723: Peter van Call II (1688-1737) - [Antique print, etching] Plan of the siege of Tournai in 1709 (Spanish Succession War), published 1729.
67082: Christoffen van Sichem II (c.1581-1658) - [Antique book illustration, woodcut and letterpress, 1646] Illustration from Bibels tresoor, ofte der zielen lvsthof..., published 1646, 1 p.
63711: Jan van de Velde II (c. 1593-1641) - [Antique print, etching] Road leading to a stone bridge, published 1616.
PR120812: Girolamo Rossi II (1682-1762) [Giovanni Battista Piranesi (1720-1778)] - [Antique print, etching, (Piranesi)] Questa Tavola contiene le parti in grande degli ornamenti della Camera sepolcrale de' Liberti e Servi ec. della Famiglia di Augusto (ornaments of tomb chamber), published 1756-1784, 1 p.
60587: Jan van de Velde II (c. 1593-1641) - Antique Print before 1650- Landscape with tower of 'Het Huis te Kleef' [Series of Landscapes] - J. Van de Velde II, published before 1650, 1 p.
63649: Jan van de Velde II (c. 1593-1641) - [Antique print, etching] OCTOBER [Set of the twelve months]/Oktober, published 1618.
60577: Jan van de Velde II (c. 1593-1641) - [Antique print, etching] MAYUS (May, Mei), published 1616, made by Jan van der Velde II, 1 p.
60579: Jan van de Velde II (c. 1593-1641) - [Antique print, etching] IULIUS (June, Juni), published 1616, 1 p.
64742: Willem Swidde (1661-1697) and Dirk Dalens II (1657-1687) - [Antique print, etching and engraving] Low wooden bridge over a brook [Set: Verschyde Landschappjes...] (Lage houten brug bij een beekje), published ca. 1660.
66465: Jacob de Gheyn II (1565-1629) - [Antique print, engraving, 1599] Portrait of Philips Marnix, van St Aldengonde/Portret van Philips Marnix, schrijver van het Wilhelmus, published 1599, 1 p.
66957: Willem Kok (1761-1807) after Noach van der Meer II (1741-1822) - [Antique print, etching] De Raadkamer Op Het Stadhuis te Amsteldam, zo als de Vroedschap aldaar 's Jaarlyks op den 28ste January vergaderd is, published 1790.
63680: Jan van de Velde II (c. 1593-1641) - [Antique print, etching] December [Set of the twelve months]/December, 1600-1650.
63683: Jan van de Velde II (c. 1593-1641) - [Antique print, etching] Title print/frontispiece Amsterdam [Set title: Landscapes and ruins], published 1615.
60585: Jan van de Velde II (c. 1593-1641) - [Antique print, etching] Beacons at the banks of a river (vuurtorens), published 1616, 1 p.
66562: Claes Jansz Visscher (1586/87-1652) after Willem van Nieulandt II (1584-1635) - [Antique print, etching/ets, Rome] View on the church of Trinitá dei Monti [Roman views], published 1618.
66560: Claes Jansz Visscher (1586/87-1652) after Willem van Nieulandt II (1584-1635) - [Antique print, etching/ets, Rome] The thermae of Diocletian [Roman views]/De Thermen van Diocletianus in het oude Rome, published 1618.
66561: Claes Jansz Visscher (1586/87-1652) after Willem van Nieulandt II (1584-1635) - [Antique print, etching/ets, Rome] The temple of Castor and Pollux and the Basilica of Constantin [Roman ruins]/De tempel van Castor en Pollux en de Basilica van Constantijn, published 1618.
64740: Willem Swidde (1661-1697) and Dirk Dalens II (1657-1687) - [Antique print, etching and engraving] Shepherds with flock passing by a fountain [Set: Verschyde Landschappjes...] (Schaapsherders met kudde bij een fontein), published ca. 1660.
60247: Jacques de Gheyn II (1565-1629) - [Antique print, engraving, 1596] Portrait of poet Rutgaert Jansz/Portret van de dichter Rutgaert Jansz., published 1596, 1 p.
63811: after Jan van de Velde II (c. 1593-1641) - Tower on the river Niers [Set title: Amenissimae aliquot regiunculae... (4th volume)] in Niederrhein.
61981: Claes Jansz Visscher II (1587-1652) - [Antique print, etching and letterpress] De Arminiaensche uytvaert, published 1619.
63685: Jan van de Velde II (c. 1593-1641) - [Antique print, etching] River landscape with ruins of a castle /Rivierlandschap met kasteelruïne, published 1615.
PR120060: Jan van de Velde II (1593-1641); Claes Jansz. Visscher (II) (1586-1652); Pieter Schenck II (1660-1713) - [Antique etching, ets, landscape print] J. v.d. Velde II, Woman with child by a ruined house, publisdhed before 1713.
PR120058: Jan van de Velde II (1593-1641); Claes Jansz. Visscher (II) (1586-1652); Pieter Schenck II (1660-1713) - [Antique etching, ets, biblical print] J. v.d. Velde II, Tobias and the angel (Tobias en de engel), published before 1713.
63697: Robert de Baudous (1574/75-1659/1665) after Jan van de Velde II (c. 1593-1641) - [Antique title page, 1616] Vetusta Ruinae /Figuren bij manden met vruchten en groenten, published 1616, 1 p.
66236: Abraham Blootelingh (1640-1690) after Zacharias Webbers II (1644-1696) - [Antique title page, 1681] Nederlandtsche Jaerboeken en historien, published 1681, 1 p.
PR120003: Pieter Roosing (1794-1839) after Jan Kobell II (1778-1814) - [Original etching, ets] P. Roosing after J. Kobell II. Cow and sheep a meadow, published 1800-1850.
PR120004: Pieter Roosing (1794-1839) after Jan Kobell II (1778-1814) - [Original etching, ets] P. Roosing after J. Kobell II. Cow and sheep in a meadow (koe en schaap in de wei), published 1800-1850.
PR120005: Pieter Roosing (1794-1839) after Jan Kobell II (1778-1814) - [Original etching, ets] P. Roosing after J. Kobell II. Two cow heads, published 1800-1850.
65719: Richard van Orley II (1663-1732) - Antique print, etching and engraving | Wedding of Amaryllis and Mirtillo, published 1690-1700, 1 p.
65720: Richard van Orley II (1663-1732) - Antique print, etching and engraving | Silvio with the wounded Dorinda, published 1690-1700, 1 p.
65071: Wouter Verschuur II (1841-1936) - [Antique drawing] Military parade on horse (Militaire parade te paard), before 1936, 1 p.
PR120062: Jan van de Velde II (1593-1641); Claes Jansz. Visscher (II) (1586-1652); Pieter Schenck II (1660-1713) - [Antique etching, ets, hunting print] J. v.d. Velde II, Hunters with dogs by a tower in a landscape, published before 1713.
PR120055: Jan van de Velde II (1593-1641); Claes Jansz. Visscher (II) (1586-1652); Pieter Schenck II (1660-1713) - [Antique etching, ets, landscape print] J. v.d. Velde II, Title page of part 3 of the set of Landscapes.
63808: Jan van de Velde II (c. 1593-1641) - [Antique print, etching/ets, Rome] Ponte Sisto and the Tiber in Rome [Set title: Amenissimae aliquot regiunculae... (4th volume)]/Sisto brug in Rome boven de Tiber, published ca. 1620.
PR120941: Philibert Bouttats II (1654/63-1731/41) - [Antique title page, 1692] LEVENS DER BELYDERS VAN DE DERDEN REGHEL DES H. VADERS FRANCISCI, published 1692, 1 p.
PR120065: Jan van de Velde II (1593-1641); Claes Jansz. Visscher (II) (1586-1652); Pieter Schenck II (1660-1713) - [Antique etching, ets, landscape print] J. v.d. Velde II, Figures in a pleasure boat near a castle (plezierbootje bij kasteel), published before 1713.
PR120063: Jan van de Velde II (1593-1641); Claes Jansz. Visscher (II) (1586-1652); Pieter Schenck II (1660-1713) - [Antique etching, ets, landscape print] J. v.d. Velde II, Shepherd at a tower with a well, published before 1713.
PR121213: Anonymous after Claes Jansz Visscher II (1587-1652) - [Antique print, etching, execution, ca. 1619] De onthoofding van Johan van Oldenbarnevelt, published ca. 1619, 1 p.
65663: after Carel de Moor II (1655-1738) - [Antique print portrait] Theologian Salomon van Til, published ca. 1716, 1 p.
65923: Jacques de Gheyn II (1565-1629) - [Antique print, engraving] Portrait of Rutgaert Jansz/Portret van de dichter Rutgaert Jansz., published 1596.
65875: Adriaen Collaert (c.1560-1618) after Hendrick van Cleve III (ca. 1525-ca. 1595) - [Antique print, engraving/gravure] Landscape with a small circular temple [Set of 10 Landscapes with ruins]/Landschap met ronde tempel, published 1587.
60293: Adriaen Collaert (c.1560-1618) after Hendrick van Cleve III (ca. 1525-ca. 1595) - [Antique print, engraving, ca 1587] Landscape with a small circular temple [Ronde tempel, Regionum, rurium, fundorumque, varii at ove amoeni prospectus], published 1587, 1 p.
34273: IJssel de Schepper, Gerhardus Jacobus, uit Overijssel - Specimen juridicum inaugurale, de cessione bonorum secundum juris Romani et hodierni principia [...] Leiden Wed. M. Cyfveer, Jz. 1824
40553: IJsselsteyn, H.A. v., - Le port de Rotterdam, Rotterdam [1900], 211 pag., geïll., geb., met 6 uitslaande platen, waaronder 2 kaarten.
35697: IJzeren, Wouter van, uit Meerkerk - De pathogenese van de chronische maagzweer Leiden Kooyker 1901
34967: Illgen, Christianus Fridericus, uit - Symbolarum ad vitam et doctrinam laelii socini illustrandam particula I et II. Leipzig Vogel 1826
66901: Immens, Petrus - Een uitmuntende predikatie door Petrus Immens, In zijn Eerwaardig leven bedienaar des Goddelijken Woords te Middelburg in Zeeland, over exodus 19 vers 5-8, Te Groningen bij N.C. van der Veer, boekhandelaar aan de Groote Markt, op den hoek van de Poelestraat, [s.d], 16 pp.
21091: Immerzeel, J. - De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche Kunstschilders......., 3 delen in een halfleren band, Amsterdam. Van Kesteren, 1842-1843, 300+336+307 pag., geïllustreerd met honderden portretten in houtgravure. Fraai exemplaar van de originele uitgave.
8473: Immerzeel, Johannes - Voor opgeruimden van geest. Rotterdam, bij den autheur, 1813.
67498: Immig - Printing press 1908 I Corn's Immig Zoon Rotterdam 1873-1908. Gedenkboek na vijf en dertig jaren, Kloster Oberzell: Koenig en Bauer 1908, 100 pp.
ZZ90415: Immig, Corn. & Zoon. - [Printing press, [1898], Rare] Vier- of Driekleurendruk. Een strijdvraag in de boekdrukkunst, Stoom-Hofdrukkerij, Oostmolenstraat 28-30 Rotterdam, 12 pp.
35969: Immink, Fredericus Guilielmus Jacobus, uit Ootmarsum - Theses juridicae inaugurales Leiden Hazenberg 1845
55933: Indie, Adresboek, - Adresboek van de residentie Sumatra's Oostkust, Medan, Hallermann, 1901. Addressbook of the residence Medan at the East coast of Sumatra, published by Hallerman, 1901.
22959: INDIË, BENGALEN, OVERBEEK, VAN BRAAM - [Manuscript 1817] Brief van de resident D.A. Overbeek aan Commissaris A. van Braam, d.d. Cintsura 25 september 1817 betreffende de betaling aan de dienaren die gecontinueerd zijn onder genot van salaris weleer door de Engelsen gegeven, over de 8 dagen tussen 15 en 22 september 1817. Manuscript, 4°, 2 p.
22505: INDIË, VANGEN HERTEN TE PALEMBANG - [Typed document Indonesia, Indie 1922] Voorschriften voor het vangen van herten met een net, met een enkelvoudige strik of door schieten. In de onderafdeling Komering Oeloe te Palembang [1922]. Getypt, folio, 5 p.
6167: Informatieblad - Tichelpost, informatieblad voor de familie Tichelman, nrs 6 (1989) en 12 (1995), 36 + 52 p.
34235: Ingen, Henricus Pilgrim Marius Cato van, uit Kampen - Specimen juridicum inaugurale de crimine piraticae [...] Kampen K. van Hulst 1841
31748: Ingen, Johannes Jacobus van, uit Kampen - Specimen iuridicum inaugurale, selecta sistens de pactis et contractibus cum nominatis [...] Groningen H. Eekhoff Hz. 1808
22791: INGENEGER, BEEK, LEIDEN - [Manuscript, Sale of property 1782] “Boelhuis gehouden ten verzoeke van Hendrik Houtman en Willem Pierik als voogden over het enige nagelaten kind van Arnolda Beek, weduwe Cornelis Ingeneger”, d.d. nov. 1782, verkocht op de Papegracht Amsterdam. Manuscript, 62 p.
65024: Ingouf, François Robert (1747-1812) after Werff, van der Adriaen (1659-1722) - Boys at a window with a cat (jongens bij raam met kat).
PR120265: Charles Inselin (1673-1715) - [Cartography, antique print, etching] LA HAIE (The Hague/Den Haag), published 1705.
24863: Iperen, J. v.d - Historische redenvoering bij het ontdekken der gedenknaalde opgericht ter eere van Johannes van Miggrode ... op 1-12-1773 uitgesprooken in de Groote Kerk te Veere. Amsterdam, M. de Bruyn, 1774.
34835: Ippius, Eppo, uit Groningen - Dissertatio juridica inauguralis de jure publicanorum Groningen W. Febens 1738
15438: Ireland, Samuel - [Travel book] A picturesque tour through Holland, Brabant and part of France; made in the autumn of 1789, 2 delen, Londen: T. & I. Egerton, 1790
43091: Irving, Washington - Ontdekkingsreizen van eenige der vroege togtgenooten van Columbus. Vertaald uit het Engels, Haarlem, Loosjes, 1834.
15440: Irving, Laurence - Windmills and waterways. The log of a summer cruise through Holland. Londen: Heinemann, 1927.
65009: Isaac, Jaspar (ca. 1585-before 1654) - Coat of arms of 'Le Boucher d'Ailly'.
60971: Ising, A. - De dood en begrafenis van Zijne Majesteit Koning Willem II.
47253: Ising, A., - De markiezin de Solange. Historische novelle uit de jaren 1642 en 1643, Schoonhoven 1854, v. Nooten, 214 pag., orig. karton ( platten los).
58397: Isle-Adam, comte de Villiers de l' Isle-Adam, - Contes Cruels, Paris, Calmann mLevy, z.j., 352 pag.
1265: ISPERT, WOLFGANG - Das Regiment `Prinz von Baden' in den Niederlanden. Soest [1943]. Geïll., 39 p.
25269: Ispert, W. (red). - Ewiges Volk, 4 afleveringen [1941-1943], resp 32, 42, 24 en 24 pag., geïll. Gebonden in geheel linnen. Periodiek van het Verband Deutschen Sippenforscher in den Niederlanden, waarvan 4 afleveringen verschenen.
51641: Israels, Jozef, - Spanje, een reisverhaal, ´s-Gravenhage 1899, 210 pag., geb., geìll.
50926: Israels, J.; Nic Beets, Ten Kate, J, Vosmaer, C. - [First edition] Juweeltjes. Gravures naar Joseph Israels van Nic Beets, B. ter Haar, J.J.L. ten Kate en C. Vosmaer. Leiden, z.j.
65171-3: Van Iterson, Ad. - De moeder van de Kommel, de autobiografie van Elisabeth Strouven, bewerkt, geannoteerd en met een nawoord door Ad van Iterson met afbeeldingen door Christiane Steffens, Panchaud Amsterdam 2021, tweede druk, 150 pp.
77126: Iterson J.A.z., J.E. van. - [Oration 1879] De noodzakelijkheid en de hulpmiddelen der critiek in de geneeskunde. Leiden E.J. Brill 1879, 22 pp.
34707: Iullens, Antonius, uit Groningen - Specimen juridicum inaugurale de partiaria hereditatis petitione Groningen Van Bolhuis 1810
55902: Iung, Th. - La verite sur le masque de fer [ les empoisonneurs] , d'apres des documents inedits. Paris, Plon, 1873.
4361: Jaarverslag - Achtste Jaarverslag van de Vereeniging der Familie van Oordt (over 1896), met Dertiende Verslag (over 1901) en brochure betreffende 21ste Algemene vergadering van de Vereeniging, november 1910.
57081: Jacks, Mr. (techn. dir. Fa. J. Greeve & Zn); - Van 't vorstelijk hermelijn, Amsterdam 1911.
PR120031: Jacob Ernst Marcus (1774-1826)Marcus, Jacob Ernst (1774-1826) - [Original etching, ets] J.E. Marcus, Studies of heads. [Etudes gravées de Jacob Ernst Marcus]/Studie van hoofden, published 1816.
PR120237: Jacob Groenendijk (1762-1814), after A. Groenendijk (fl. 1781-1782) - [Antique print, handcolored etching] The fire at the brewery De Twee Leeuwen in Rotterdam in 1782, published ca. 1782-1784.
PR121340: Jacob Houbraken (1698-1780), after Hieronymus van der Mij (1687-1761) - Antique portrait print I Theologian Johan van den Honert, published ca. 1750, state I/3, 1 p.
PR121341: Jacob Houbraken (1698-1780), after Hieronymus van der Mij (1687-1761) - Antique portrait print I Theologian Johan van den Honert, published ca. 1750, 1 p.
PR121342: Jacob Houbraken (1698-1780), after Hieronymus van der Mij (1687-1761) - Antique portrait print I Theologian Johan van den Honert, published ca. 1750, 1 p.
PR121344: Jacob Houbraken (1698-1780), after Hieronymus van der Mij (1687-1761) - Antique portrait print I Theologian Taco Hajo van den Honert, published ca. 1736/40, 1 p.
PR121345: Jacob Houbraken (1698-1780), after Hieronymus van der Mij (1687-1761) - Antique portrait print I Theologian Taco Hajo van den Honert, published ca. 1736/55, 1 p.
PR121346: Jacob Houbraken (1698-1780), after Hieronymus van der Mij (1687-1761) - Antique portrait print I Theologian Taco Hajo van den Honert, published ca. 1736/55, state II/2, 1 p.
PR120426: Jacob Louys (1620-1673) and and Pieter Soutman (1580-1657), after Anthony van Dyck (1599-1641) - [Antique portrait print, etching and engraving] Portrait of Tommaso Francesco of Savoy, published ca. 1650.
28817: Jacob, H.K. 's - De Nederlanders in Verala 1663-1701. De Memoires en instructies betreffende het commandement Malaban van de V.O.C. , 's-Gravenhage 1976, 437 pag., geb., met losse uitslaande kaart. R.G.P., kleine serie no. 43.
PR120558: Jacob Folkema (1692-1767), after Cornelis Pronk - [Antique print, handcolored copper engraving, The Hague] Het Stadhuis van 's Gravenhage, na de Groenmarkt te zien, 1 p, published 1749.
61661: Jacob Houbraken (1698-1780) after Aert Schouman (1710-1792), and Pieter Gerard van Balen (fl. 1747-1779) - [Antique title page, 1755] GEDICHTEN VAN J. SPEX / Portret van Jacob Spex, published 1755, 1 p.
66492: Jacob Laurensz van der Vinne (1688-1737), after Adriaen van Ostade (1610-1685) and Richard Brakenburg (1650-1702) - [Antique prints, etching, 1699] Complete set of seven plates after Adriaen van Ostade and Richard Brakenburg, published 1699, 7 pp.
60351: Jacob de Gheyn II (1565-1629), after Hendrick Goltzius (1558-1617) - [Antique print, engraving] 10. Treasurer (Officers and Soldiers; set title), published 1587.
60387: Jacob Matham (1571-1631), after Hendrick Goltzius (1558-1617) - [Antique print, engraving] Isaiah (Prophets from the Old Testament: set title), published 1589, 1 p.
32656: Jacob, Herman Theodoor s', uit 's-Gravenhage. - Staatsbemoeiing betrekkelijk veefokkerij. Academisch proefschrift [...] Amersfoort J. Valkhoff 1896
60059: Jacob Matham (1571-1631), after Hendrick Goltzius (1558-1617) - [Antique print, engraving, 1620] Penitent Magdalena (Mary Magdalene, Maria Magdalena), published 1620, 1 p.
PR121028: Jacob Folkema (1692-1767), after Johannes Hilarides (1649-1726) and G. van de Haven - [Antique title page, ca. 1718] Title prent van de Atlas Ottens [Atlas der Provintie Utrecht, IV Deel], published ca. 1718, 1 p.
PR121029: Jacob Folkema (1692-1767), after Johannes Hilarides (1649-1726) and G. van de Haven - [Antique title page, ca. 1718] Allegorical frontispiece (frontispice, boekillustratie), published ca. 1718, 1 p.
PR121317: Jacob Houbraken (1698-1780), after Johann Kaspar Heilmann (1718-1760); publisher Dirk onder de Linden (fl. 1747-1794) - Antique portrait print I Louis XV, king of France, published 1752, 1 p.
PR121320: Jacob Houbraken (1698-1780), after Frans van Mieris (1689-1763) - Antique portrait print | Numismatist and writer Gerard van Loon (1683-1758), published 1723, 1 p.
PR121321: Jacob Houbraken (1698-1780), after Jan Maurits Quinkhard (1688-1772) - Antique portrait print I Jan Kuiper, also known as Jan Praktiseer, published ca. 1745, 1 p.
PR121326: Jacob Houbraken (1698-1780), after Sir Peter Lely (1618-1680) - Antique portrait print I Scot John Maitland, published 1740, 1 p.
PR121327: Jacob Houbraken (1698-1780), after Jan Abel Wassenbergh (1689-1750) - Antique portrait print I Dutch preacher Wilhelmus Themmen, published before 1750, 1 p.
PR121331: Jacob Houbraken (1698-1780), after Pieter van Gunst (1658/59-1732)[?] - Antique portrait print, VOC I Amsterdam mayor Jan Trip, published ca. 1720, 1 p.
PR121332: Jacob Houbraken (1698-1780), after Pieter van Gunst (1658/59-1732)[?] - Antique portrait print VOC I Dutch mayor Jan Trip, published ca. 1720, 1 p.
PR121315: Jacob Folkema (1692-1767), after Arnold Boonen (1669-1729) - Antique portrait print I Portrait of preacher in Nieuwpoort Martinus Koning, published ca. 1750, 1 p.
PR121314: Jacob Houbraken (1698-1780), after N. Krüger (fl. 18th c.) - Antique portrait print I Portrait of German rector Peter Kolb (Kolbe), published ca. 1740, 1 p.
PR121229: Jacob Houbraken (1698-1780), after Aart Schouman (1710-1792) - [Antique portrait print ca. 1760] Portrait of Lodewijk Ernst, Duke of Brunswick-Wolfenbüttel, published ca. 1760, 1 p.
PR121233: Jacob Houbraken (1698-1780), and Nicolaas Verkolje (1673-1746), after Jan Maurits Quinkhard (1688-1772) - [Antique portrait print, VOC, ca. 1750] Portrait of Gustav William Baron of Imhoff, published ca. 1750, 1 p.
65935: Jacob de Gheyn II (1565-1629), after Hendrick Goltzius (1558-1617) - [Antique print, engraving] The Holy Family beneath a canopy/De Heilige familie onder een luifel, published ca. 1596.
8480: Jacobi, Heyman - Ghemeyne sendbrieven. Seer profijtigh voor d'ouders, meesters ende kinderen, om te lesen, brieven dichten, en ordentelijck ter schrijven. Hier zijn noch by ghevoeght eenighe notabele dinghen die weerdigh zijn te noteren. Antwerpen, Josephus Gymnicus, 1728.
36145: Jacobi, Johann Daniel - De foro in portis Leipzig Immanuel Tietze 1714
65389: Jacobs, H. - Die Bilderwelt im Kinderbuch. Kinder- und Jugendbücher aus fünf Jahrhunderten, Keulen 1988, 59 pag., geïll., oblong.
64161: Jacobsen, M. A. - [Lithography/lithografie] De Hoofdwacht: Zetel der Vereeniging Haerlem, 1924.
16871: Jacobsen Jensen, J.N. - Reizigers te Amsterdam. Beschrijvende lijst van reizen in Nederland door vreemdelingen vóór 1850, Amsterdam 1919, 259 p, ing.
16872: Jacobsen Jensen, J.N. - Reizigers te Amsterdam. Beschrijvende lijst van reizen in Nederland door vreemdelingen vóór 1850, Amsterdam 1919, 259 pag. Met: Supplement, Amsterdam, 1936, 91 p.
58507: Jacobson, Joseph, - [Political literature, water, trade, 1879] Ernstig bedreigd. Eene handelsbeschouwing, Rotterdam, 1879.
58559: Jacobson, Joseph, - Beschouwingen aangaande de wenschelijkheid der invoering van regtbanken van koophandel in Nederland, Rotterdam 1873.
36063: Jacobson, Eduard Leonard, uit Rotterdam - [Dissertation, legal, 1889] Termijnhandel in goederen Rotterdam Wyt 1889, 238 pp.
51082: Jacobsz , Heyman / Joan Fonck - [1] Sondaags schoole of uytlegginge op de evangelien van de sondagen. Antwerpen [= Amsterdam], wed. C. Stichter, 1761. [Gebonden met 2:] Joan Fonck, Heylige-daags schoole, inhoudende schoone uytlegginge op de evangelien van de heylige dagen. Antwerpen [= Amsterdam], wed. C. Stichter, 17xx.
PR120169: Jacobus Houbraken (1698-1780) after Aert Schouman (1710-1792), after Jan de Baen (1633-1702) - [Antique print; engraving] WILLEM DE DERDE (Willem III), published ca. 1749-1759.
PR120259: Jacobus Schijnvoet (1685-after 1733), after Jan Goeree (1670-1731) - [Antique print, etching] De Grondslag van het Huis te Britten (Brittenburg bij Katwijk); op de slinker syde van boven, published 1711.
PR120520: Jacobus Josephus Eeckhout (1793-1861), Henry Brown (1816-1870). - [Lithography, Scheveningen, The Hague] Schevenings meisje in zondagse dracht, 1 p, published circa 1840.
66223: Jacobus Schijnvoet (1685-1733/43), after Jan Wandelaar (1692-1759) - [Antique title page, ca. 1714] Het Wederzyds huwelyks bedrog, published ca. 1714, 1 p.
1271: JACOBUS, DONALD LINES - Genealogy as pastime and profession. Tweede herziene druk. Baltimore 1978. Geb., 120 p.
PR120953: Jacobus Baptist (1658-1704), after Jan Goeree (1670-1731) - [Antique print, vignette, ca. 1700] Vignette with the arms of Amsterdam, published ca. 1700, 1 p.
PR121051: Jacobus Houbraken (1698-1780), after Hendrik Pothoven (1725/28-1807) - [Antique print, engraving] Portrait of natural historian Francq van Berkhey, published 1771, 1 p.
65888: Jacque, Charles (1813-1894) after Ostade, Adriaen van - [Original etching/originele ets] Genre scene (Family in an interior)/Familie in interieur.
66695: Jacquemart, Jules, after P.R.A. Reynolds. - [Engraving/gravure by Jules Jacquemart after P.R.A. Reynolds] La Veuve et l'Enfant, from the Catalogue de Tableaux de premier Ordre Anciens & Modernes Compasant La Galerie De M. John W. Wilson, 1881.
42850: Jacques, Henry [illustrator: Nielsen, Kay] - Sous le signe du Rossignol. Conte de Henry Jacques, illustré par Kay Nielsen. Paris, H. Piazza, 1923.
6131: Jaeger, J.A. - Inventaris van familiepapieren Stoop betrekking hebbende op landerijen onder Stellendam, ‘s-Gravenhage 1965, 13 p.
3577: Jaeger, F.M. - Over David van Goorle als atomist en over het geslacht Van Goorle in Noord-Nederland. Overdruk Oud Holland (1918), 38 p., geïll., Oud-Hollands papier.
35369: Jaeggi, A.C. - Promotieboekje van Mr A.C.Jaeggi, Societeit Minerva Leiden IJdo 1921.
43901: Jaennicke, F., - Deutsches Steinzeug bis zum ende des 18 Jahrhunderts, Metlacher Museum, Mainz 1884, 91 pag. + 11 lichtdruk platen.
4863: Jager, H. de - Het geslacht Tromp. Rotterdam 1883, 100 p.
34977: Jager Gerlings, Willem, uit Haarlem - Stellingen Leiden W.T. Werst 1871
ZZ90405-002: Jäger, C. en Müller, A. - [Cabinet ausgabe lied von der glocke, 1885] Schiller’s lied von der glocke, in 12 photographen nach den original-cartons, cabinet-ausgabe, Verlagsanstalt für Kunst und Wissenschaft, München.
8247: [HaverSchmidt, François, Paaltjens, Piet ]; F.L.A. de Jagher - [Literature 1890] Sanglots et sourires. Poésies. Traduites du Hollandais par F.L.A. de Jagher d’après la cinquième édition. Schiedam, H.A.M. Roelants, [1890], 23 [1] 92 [2] pp.
60761: Jagt, Gerrit van der Jagt - Recht en praktijk in brieven.
34543: Jagt, Willem van der , uit De Rijp - Dissertatio juridica inauguralis de noxalibus actionibus Leiden J. van Tiffelen 1801
32658: Jagt, Willem van der - Kan tiendregt naar het Nederlandsch burgerlijk regt door verjaring worden verkregen? Akademisch proefschrift [...] 's-Gravenhage, L.J. Verhoeven 1856.
60089: Jaillot, Alexis Hubert (1632-1712) - [Cartography, 1756] Map of Southern East Asia: Partie de la Nouvelle Grande Carte des Indes Orientales, contentant les Isles de Borneo, Iava, Celebes, Mindanao, Gilolo, Molucques, La Nouvelle Guinée, La Nouvelle Bretagne..., 1 p.
65068: Jaillot, Alexis Hubert (1632-1712) - [Cartography, published 1756] Map of Asia: L'Asie divisée en ses empires, royaumes et estats, á l'usage de Monseigneur le duc de Bourgogne..., 1 p.
65067: Jaillot, Alexis Hubert (1632-1712) - [Cartography, 1756] Map of Ceylon, Malaysia, Maledives, Sumatra: Grande Mer des Indes ou Ocean Oriental Indien, 1 p.
47079: Jaime, - Palais et jardins de Versailles et de Trianon, douze vues dessinees d'apres nature par Jaime graves par Best et Hotelin, Versailles, Brunox [ca.1880?].
52544: Jaloux, Edmond - Sur un air de Scarlatti. Maastricht, Stols, 1928.
64882: James Watson (ca. 1740-1790), after Godfried Schalken (1643-1706) - [Antique print, mezzotint] Young woman reading by an oil lamp, published 1764, 1 p.
PR120124: Jan Caspar Philips (1680/1700-1775), after Gerrit van Giessen (1692/3-ca. 1750) - [Antique print, etching] DE ENGELSCHE en HOOGD: KERK / Engelse en Hoogduitse Kerk aan Noordeinde Den Haag, published ca. 1735.
PR120121: Jan Caspar Philips (1680/1700-1775), after Gerrit van Giessen (1692/3-ca. 1750) - [Antique print, etching] 't HUIS TER NOOT/Huis ter Noot Bezuidenhout Den Haag, published ca. 1735, 1 p.
PR120177: Jan Caspar Philips (1680/1700-1775), after Gerrit van Giessen (1692/3-ca. 1750) and Mattheus Terwesten (1670-1757) - [Antique print; etching and engraving] Treves-kamer van haar hoog mog. De Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden (Trêveszaal Den Haag), published ca. 1730.
PR120182: Jan Caspar Philips (1680/1700-1775), after Gerrit van Giessen (1692/3-ca. 1750) - [Antique print, etching, The Hague, Den Haag] Synagoge der Portugeesche Iooden, published ca. 1735/De Portugese Synagoog in Den Haag.
PR120187: Jan Punt (1711-1779), after Pieter van Cuyck (1720-1787) - [Antique print, etching, Delft] Plate from the funerary procession of Willem Carel Hendrik Friso, on February the 4th 1752, published 1755.
PR120198: Jan Caspar Philips (1680/1700-1775), after L.S. de Creuznach - [Antique print, etching] Theater te Den Haag voor het vuurwerk voor de Vrede van Aken, published 1749.
PR120413: Jan Caspar Philips (1680/1700-1775), after Cornelis Pronk (1691-1759) - [Antique print; antieke prent, ets en gravure] Afbeelding van de vergaderplaats van de Heeren Staaten van Holland en Westfriesland; te zien uit het westen van tusschen de gestoeltens der staats sekretarissen, welker standplaatsen door de letters S.S. aangewezen worden (Vergaderzaal van de Staten van Holland en West-Friesland, 1741), published 1742.
PR120424: Jan Meyssens (1613-1670), after Jan Lievens (1607-1674) - [Antique portrait print, engraving] Daniel Heinsius, published ca. 1650.
PR120536: Jan Caspar Philips (1680/1700-1775), after Gerrit van Giessen (1692/3-ca. 1750) - [Antique print, etching, The Hague] DE NIEUWE KERK, published ca. 1735.
PR120537: Jan Caspar Phillips (1700-1765), after Cornelis Pronk. - [Antique print, etching, prent, The Hague] Het Hof van Holland van buiten, te zien van de Gevangen-Poort na den korten Vyverberg, 1 p, published 1745.
PR120559: Jan Caspar Philips (1680/1700-1775), after Cornelis Pronk (1691-1759). - [Antique print, handcolored engraving, The Hague] Het Hof van Holland van buiten, te zien van de Gevangen-Poort na den korten Vyverberg, published 1745.
PR120606: Jan Caspar Phillips (1700-1765), after Cornelis Pronk. - [Antique print, etching, prent, Binnenhof, The Hague, 1745] Gezicht op het Binnenhof in Den Haag: Het binnenhof in 's Gravenhage, te zien van de Finantie Kamer na de groote zaal (Ridderzaal), 1 p, published 1745.
PR120135: Jan Caspar Philips (1680/1700-1775), after Gerrit van Giessen (1692/3-ca. 1750) - [Antique print, handcolored etching] 't KLEIN of STUKKEN BOTER HUIS / Boterhuis Grote Markt Den Haag, published ca. 1735.
PR120955: Jan Luyken (1649-1712), Caspar Luyken (1672-1708) - [Antique title page, 1695 or 1751] MENSCHELYKE BEEZIGHEEDEN, published 1695 or 1751, 1 p.
PR121023: Jan Lucas van der Beek (1753-1818), after Jacobus van Meurs (1758-1824) - [Two Antique prints, engravings] The Seven Provinces under Willem V (Zeven provinciën onder Willem V), published ca. 1780. One print in black and one in red ink.
PR121061: Jan Muller (1571-1628), after Pieter Paul Rubens (1577-1640) - [Antique print, engraving] Portrait of Albert, Archduke of Austria, published 1615, 1 p.
PR121065: Jan Punt (1711-1779), after Jacob de Wit (1695-1754), after Pieter Paul Rubens (1577-1640) - [Antique print, engraving and etching] The Triumph of Joseph in Egypt, Ceiling Paintings from the Jesuits' Church in Antwerp [5], published 1747, 1 p.
PR121067: Jan Punt (1711-1779), after Jacob de Wit (1695-1754), after Pieter Paul Rubens (1577-1640) - [Antique print, engraving and etching] David and Goliath, Ceiling Paintings from the Jesuits' Church in Antwerp [13] (David onthoofdt Goliat), published 1751, 1 p.
PR121210: Jan van de Velde (II) (c.1593-1641), after Jacob van Campen (1596-1657) - [Antique print, engraving, portrait, 1628] Portrait of Laurens Jansz Coster, published 1628, 1 p.
PR121236: Jan van Munnickhuysen (c. 1655-1701), after Zacharias Blijhooft (ca. 1630-1682) - [Antique print, engraving] Portrait of professor and theologican Wilhelmus Momma, published 1677-1721, 1 p.
PR121240: Jan van Londerseel (1578-c. 1625), after David Vinckboons (1576-1632), published by Claes Jansz. Visscher (1587-1652) - Antique print I Royal Bible I Landscape with Christ liberating a man from the devil, published ca. 1652-1702, 1 p.
34789: Jannink Bz, Engbert, uit Enschede - Het woord akte in art. 1933 B.W. Leiden Somerwil 1892
66684: Janse, A.E. - Janse, A.E., Catalogus no. 22 October 1948. Catalogue from Antiquariaat en Boekhandel A.E. Janse, spuistraat 308-314 Amsterdam. 36 pp.
34479: Janse - Stuart, Christina, uit Amsterdam - Een onderzoek naar de voeding ten plattelande van Nederland Assen Van Gorcum 1940
56113: JANSEN, P. / W.H. Wachter, - Personalia [I], II en III, overdrukken uit Ned. Kruidkundig Archief 1939-1941. Uitgave Ned. Botanische Vereeniging.
ZZ90316-56: Jansen, Beatrice M. L. J. M. - [The Hague, History Scheveningen] Scheveningen van vissersdorp tot badplaats ['s-Gravenhage, s.n.] 1959, 14 pp.
32760: Jansen, Wilhelmus Hendrikus, uit Schiedam - Eenige opmerkingen over bankbreuk. Academisch proefschrift [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1862
25189: Jansen, W.P.H. - [Clocks, The Hague] Het klokkenspel van den Haagschen St.Jacobs-toren. 's-Gravenhage 1895, 119 pag., [ Werken Die Haghe II ].
43351: Jansen, P.J. - Wetenschapswaardigheden voor de ingelanden van het waterschap De gecombineerde Hoevensche Beemden, Zundert 1934, 161 pag.
ZZ90258: Janson, E.M.Ch.M. - Kastelen in en om Den Haag, Contact Amsterdam/Antwerpen 1957, 90 pp.
24771: Janssen van ter Goes, Anthony - De leermeester der zeden, vertoond in Horatius zinnebeelden, lierzangen, enz. Lof van 't landleven, en bespiegelingen op 't leven der menschen, verbeeld in de vier getyden des jaars, Met veele uitmuntende verzen verm
27323: Janssen, H.Q. en J.H. van Dale - Bijdragen tot de oudheidkunde en geschiedenis inzonderheid van Zeeuwsch-Vlaanderen, deel I, Middelburg 1856, 368 pag., ing.
34961: Janssen, Richard Rutger Willem, uit Nijmegen - De vereischten der averij-grosse-handeling Amsterdam Elsevier 1899
37107: Janssen, Gebr. - Letterproef van machinezetsel, drukkerij Gebr. Janssen, Nijmegen, Nijmegen z.j., 54 pag.
59823: Janssen, C.W. - [Indie, 1888] K.F. Holle. Wat een Nederlander in Indië doen kan. Eene schets, Amsterdam, J.H. de Bussy, 1888, 32 pp.
ZZ90433-006: Janssen, L. J. F. - [Friesland, Bolsward] Over den St. Maartens-steen te Bolsward, met eene plaat, Uitgegeven door het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde, H. Brandenburgh en Zoon, Workum, 1849, Bolsward, 32 pp. (kopie)
ZZ90359: Janssen, Mieke. - Jan Toorop, eerste druk, Amsterdam, L.J. Veen, 1915, 40 pp. Illustrated.
65335: Janus, Daniel, uit Avens. Misnici ; Praeses:Janus, Johann Wilhelm - De institutione Platonis [...] Wittenberg Meyer 1706
35543: Janus, Johann Wilhelm - Oratio academica de principum El. Saxoniae meritis in rem literariam XXXI magistrorum philosophiae renunciationi [...] Wittenberg Wed. Gerdes 1719
35565: Janus, Guilielmus; Praeses: Berger, Johann Wilhelm - Lemmata doctrinae poeticae [...] Wittenberg Prelo Meyeriano 1703
33581: Jas, Petrus, uit Amsterdam - Disputatio academica de Valdesnium secta ab Albigensibus bene distinguenda [...] Leiden A. van Benten 1834
8672: [Kortjanse, Joannes] ps. Jaskeronti - Kleine gedichten van Jaskeronti. [z.p.], [z.n.], 1843. [6 delen]
34995: Jaspar, Edmond Jacques Hubert, uit Maastricht - Bewijskracht der gerechtelijke bekentenis in een later geding. Maastricht Leiter-Nypels 1896
53438: Jastrow, J. - Der angeklagte Staatsanwalt Geschichte der Verurteiling eines Unschuldigen (Fall Frieders). Berlijn 1930.
ZZ903444-45: Jasykoff, A. - [Zaandam, Amsterdam, Noord-Holland] Het verblijf van Peter den Groote in Zaandam en Amsterdam in de jaren 1697 en 1717. Historische schets door A. Jasykoff. Bij B. Behr’s Boekhandel (E. Bock), Berlijn, Boekdrukkerij van Gustav Lange (Otto Lange) Berlijn, 1872, 77 pp.
64818: Jean Baptist de Wael (1632-after 1669), Martinus (Maarten) van den Enden I (1605-1654/74) after Cornelis de Wael (1592-1667) - [Antique etchings, complete set, 1658] The Parable of the Prodigal Son (set of five plates), published 1658, 5 pp.
62063: Jean le Pautre (1617-1682), Pierre le Pautre (1660-1734) published by Pierre Mariette II (1634-1716) - [Antique prints, etching] Eight landscapes with decorative borders (set of eight), published 1751.
PR120229: Jean Baptiste Madou (1796-1877), Otto Howen (1774-1848) - [Antique print, lithography] Vue du Vijverberg a la Haye (Prent Vijverberg Den Haag), published 1825.
PR120230: Jean Baptiste Madou (1796-1877), Otto Howen(1774-1848) - [Antique print, lithography] Vue du Binnenhof a la Haye (Prent Binnenhof Den Haag), published 1825.
PR120231: Jean Baptiste Madou (1796-1877), Otto Howen(1774-1848) - [Antique print, lithography] Vue de la maison du bois pres de la Haye (Huis ten Bosch Den Haag), published 1825.
PR120232: Jean Baptiste Madou (1796-1877), Otto Howen(1774-1848) - [Antique print, lithography] Vue du bois a la Haye (Haagse bos, The Hague), published 1825.
PR120235: Jean Baptiste Madou (1796-1877), E. Trumper - [Antique print, lithography, The Hague] Vue du Canal de la Haye (gracht in Den Haag), published 1825.
PR120789: Jean Barbault (ca. 1718-1762), and Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) - [Antique print, etching, Piranesi] Ornamenti di Stucco, esistenti nella Volta della Stanza Sepolcrale di L. Arrunzio (stucco decoration on the tomb of L. Arruntius), published 1756-1784, 1 p.
PR120799: Jean Barbault (ca. 1718-1762), and Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) - [Antique print, etching, Piranesi] Frammenti della Camera sepolcrale dirimpetto alla Chiesa di S. Sebastiano fuori delle Mura (Fragments tomb chamber), published 1756-1784, 1 p.
PR120800: Jean Barbault (ca. 1718-1762), and Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) - [Antique print, etching, Piranesi] Frammenti della Camera sepolcrale dirimpetto alla Chiesa di S. Sebastiano fuor delle Mura. (fragments tomb chamber), published 1756-1784, 1 p.
PR120814: Jean Barbault (ca. 1718-1762), and Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) - [Antique print, etching, Piranesi] Cippi di marmo, trovati sul Pavimento della Camera. (Marble tombstones found in the burial chamber), published 1756-1784, 1 p. .
PR120815: Jean Barbault (ca. 1718-1762), and Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) - [Antique print, etching, Piranesi] Frammenti delle Camere sepolcrali de' Liberti, e Servi ec. della Famiglia di Augusto. (sculptural fragments tomb chamber), published 1756-1784, 1 p.
47345: Jean, - Nouveau plan de Paris/ Plan routiere de la ville et Faubourgs de Paris, divise en douze mairiea 1811, Paris, Jean, 1811. In kartonnen omslag.
65904: Jean Baptiste de Poilly (1712-1780), after François Verdier (1651-1730) - [Antique print, etching/ets] Hercules and Cerberus [mythologie], published ca. 1750.
PR121069: Jean François Daumont (fl. 1740-1775), Jean-Baptiste de Puisieux (1679-1776) - [Antique prints, etching and engraving, design] Elevation d'une chemineé dans le gout Antique (open haarden), published ca. 1780, 4 pp.
22877: JEBBING, HOUILLIER - [Will 1947] Eigentijds afschrift van het testament van Willem Jebbing te Amersfoort, d.d. 1947, waarbij hij zijn huishoudster Marie Catharine Antoinette Houillier, wed. Jan Koudijs, tot erfgename benoemt. Getypt, 2 p.
37473: Jeekel, C. A. - Onze bezittingen op de kust van Guinea,Overdruk Onze Tijd 1869, 83 pag.
66185: Jelgerhuis, Rienk (1729-1806) after Keyert, Rienk (1709-1775) - [Original Mezzotint] Johannes Buma (portrait of)/Portret van schilder en dichter Johannes Buma.
65814: Jelgershuis, Rienk. - [Mezzotint/Satirical print/Spotprent, Orangist] De Orange pap-eeters, with printed text, 1786.
PR120364: Cornelis van Noorde (1731-1795) after Tako Hajo Jelgersma (1702-1795) - [Antique print, etching and engraving] Portrait of painter Frans Decker, published 1756.
34815: Jensius [Jens], Joannes - Laudatio funebris [...] Diderici Hoevftii (Hoeuft) Dordrecht Braam 1712
43843: Jeppesen, K., - Die Italienische orgelmuziek am anfang der Cinquecento, Kopenhagen 1943, 130+82 pag., geïll.
8493: Jerrold, Douglas - Bedsermoenen. 3e, veel vermeerderde druk. Haarlem, Erven F. Bohn, 1856.
31918: Jesse, Rudolphus, uit Zaltbommel - De Cn. Domitii Corbulonis vita [...] Leiden A.H. Adriani 1893
PR120617: Joannes Bemme (1775-1841), after Dirk Langendijk (1748-1805) - [Antique print, etching] Soldiers in a landscape, published 1804.
66179: Joannes Bemme (1775-1841), after Johan Bernard Scheffer (1765-1809) - [Original etching/ets] Portrait of DIRK LANGENDIJK/Portret van schilder Dirk Langendijk.
55779: Jobard - Prent: 'Vue de l'esealier (sic) sur lequel Guillaume Ir Prince d'Orange a ete assassine a Delft, le 16 Julliet 1548 (sic)'. Litho van Jobard naar le Gl. de Howen, uitg. Madou.
59573: Jode, Gerard de I (1516/17-1591); after Vos, Maarten de (1532-1603) - [Antique print, engraving, 1585] Judith Presented to Holophernes (Holofernes) [Jud. 10:17-19 and 12:15-20], from 'Thesaurus novi Testamenti elegantissimis iconibus expressus continens historias atque miracula doni nostri Iesu Christi', published 1585, 1 p.
66183: Jode Pieter de II (1601-1674) after Hulle, Anselmus van (1601-1674) - [Original engraving/gravure] FREDERICVS HENRICVS (Portrait of Fredrick Hendrick , Prince of Nassau-Orange)/Portret van Frederik Hendrik.
4757: E[lias], Johan E. - Het geslacht Van Steenhuysen en aanverwante familiën. Z.p. z.j., 9 p.
PR10037: Johannes Glauber (1646-1665), after Gerard de Lairesse (1641-1711), published by Leonard Schenk (?) (1696-1767) - [Antique print, etching/ets] Christ breaks a statue, published 1650-1750.
PR100039: Johannes Glauber (1646-1665), after Gerard de Lairesse (1641-1711), published by Leonard Schenk (?) (1696-1767) - [Antique print, etching/ets] Herse and Agraulos open the basket with the child Erichthonius, published 1650-1750.
PR120034: Johannes Glauber (1646-1665), after Gerard de Lairesse (1641-1711), published by Leonard Schenk (?) (1696-1767) - [Antique print, etching/ets] Odysseus and the mermaids/sirens (Odysseus en de sirenen), published 1650-1750.
PR120040: Johannes Glauber (1646-1665), after Gerard de Lairesse (1641-1711), published by Leonard Schenk (?) (1696-1767) - [Antique print, etching/ets] Silenus is pulled out of the water, published 1650-1750.
PR120042: Johannes Glauber (1646-1665), after Gerard de Lairesse (1641-1711), published by Leonard Schenk (?) (1696-1767) - [Antique print, etching/ets] Cloelia escapes on the back of a stolen horse, published 1650-1750.
PR120043: Johannes Glauber (1646-1665), after Gerard de Lairesse (1641-1711), published by Leonard Schenk (?) (1696-1767) - [Antique print, etching/ets] Sacrifice to Venus, published 1650-1750.
PR120210: Johannes van der Spijk (fl. 1716-1761), after Hendrik de Winter (1717-1790) - [Antique print, engraving] Het stadhuis te Oudewater, published 1747.
PR110036: Johannes Glauber (1646-1665), after Gerard de Lairesse (1641-1711), published by Leonard Schenk (?) (1696-1767) - [Antique print, etching/ets] Unity has chained wrath: an allegory of concord, published 1650-1750.
PR121021: Johannes van der Hey (fl. 1788-1824), Simon Fokke (1712-1784) - [Antique title page, ca. 1766] Lof der Onzydigheid, published ca. 1766, 1 p.
60153: Johannot, Tony (or: Antoine) (French, 1803-1852) - [Antique drawing, ca 1850] Reclining sailor with french sailor's bonnet (leaf from a sketchbook), published ca 1850, 1 p.
65473: John Smith the mezzotinter (1652-1743), after Titian (ca 1490-1576) - [Antique print, mezzotint] Shepherd and shepherdess by a fountain (the ages of men), published ca. 1700, 1 p.
66466: Johnson, Herbert; - Hats of To-Day, London, Folding catalogue on divers hats by Herbert Johnson, 1 pp.
38965: Johnson, captain Peter - Memoirs, San Francisco 1938, 76 pag., hardback.
47951: Joliet, Ch., - Huit jours en Danamark. La semaine francaise, Paris 1868, 172+24 pag.
15448: Jolle, Pierre Le - Description de la ville d’Amsterdam en vers burlesques, selon la visite de six jours d’une semaine. Amsterdam: Jacques Le Curieux, 1666.
31920: Jolles, Adrianus Johannes Eliza, uit Amsterdam - Bijdrage tot de kennis van de ontwikkeling van de zeeassurantie in de Vereenigde Nederlanden Leiden Jac. Hazenberg, Corn.zoon 1867
59655: Jonas Suyderhoef (ca. 1613-1686), after Thomas de Keyser (1596-1667) - [Antique print, engraving, ca 1650] HENDRICK DE KEYSER, published ca. 1650.
PR121330: Jonas Suyderhoef (1613-1686), after Jan Mijtens (ca. 1614-1670), published by Hendrik Hondius I (1573-1650) - Antique portrait print I Calvinist preacher Cornelis Trigland, published ca. 1650, 1 p.
38205: Jonckbloet, W.J.A. - Gedenkboek der Hoogeschool te Groningen t.g.v. haar 5e halve eeuw feest, Groningen 1864, groot 4o 414 + 178 pag., geïll., geb., goed exemplaar.
54642: Jonctijs, Daniel - Extract uyt het Darde deel van de wedersproke pyn-banck, ingestelt door (...) Daniel Jonktys (...) waar in aangewezen word hoe dat die van Rotterdam in den jare 1486 eenen Elias Dircksz op 't voorgeven van eenige dieftens, zonder genoegsame aanwijsinge, zeer onmenschelijk gepijnigt (...) en gedoot hebben. z. pl., 1690.
63980: Jong, Antoine Jacob "Toon" de (1879-1978) - Etching/ets: Oudste huis te Laren, Laren no. 7. Oldest house in Laren, 't Gooi.
65171-6: De Jong, Ben. - Op de bres voor de rechtsstaat in het Verzet en bij de BVD, Ad de Jonge 1919-2002, Panchaud Amsterdam 2020, 552 pp.
63981: Jong, Antoine Jacob "Toon" de (1879-1978) - Ets/etching 1908: Soestdijk N.8 near Baarn, 't Gooi.
PR120622b: Gerrit de Jong (1905-1978) - [Modern print, etching] The Maartenskerk in Texel, published ca. 1950.
21039: Jong, Th. P.M. de - De krimpende horizon van de Hollandse kooplieden. Hollands welvaren in het Caribisch zeegebied 1780-1830. Assen 1966, 352 pag. (dissertatie met los katern stellingen).
60262: Toon de Jong (Antonie Jacob) (1884 - 1978) - [Modern Etching, dry needle, 20th century] Eemnes-Buiten, signed by Toon de Jong, published 20th century, 1 p.
31520-1: Jong, Petrus de, uit Nieuwveen - [Dissertation 1857] Disquisitio de psalmis M.accabaicis [...] Leiden E.J. Brill 1857, 80 pp.
35382: Jong, Jac. J. de - Boekje voor Promotiepartij van Dr Jac. J. de Jong, met tekst en tekeningen van Oene Schreuder. Leiden IJdo 1925
32132: Jong, Janus Olpherius de, uit Veghel - Disputatio juridica inauguralis, continens succinctam grotianae doctrinae inprimis de jure criminali, in libris de jure belli et pacis traditae, expositionem [...] 's Hertogenbosch H. Palier en Zoon 1827
63982: Jong, Antoine Jacob "Toon" de (1879-1978) - Ets/Etching: Blarikum N. 6./Blaricum house.
20511: Jong, A.J. de en H.P. Rozema - De posthistorie van Rhenen, Elst en Veenendaal, Rhenen 1989, 221 pag., geïll.
51233: Jongbloed & Zoon, A., - 1840-1940. Honderd jaar Juridische proefschiften. Antiquariaatscatalogus 211, (ca. 1987/1988), 68 pag.
46925: Jonge, J.C. de, - Verhandelingen en onuitgegeven stukken betr. de geschiedenis der Nederlanden, 2 delen in 1 band, Delft, Allart, 1825-1827, 451+484 pag., geb., geïll. met facs.
23693: Jonge, J.C. de - Verhandeling over den oorsprong der Hoeksche en Kabeljaauwsche twisten, Leiden 1817, 299 pag., gebonden in halfleren band. Goed exemplaar.
33475: Jonge, Franciscus Clement de, uit Zierikzee - Theses juridicae inaugurales [...] Leiden Andreas Koster 1788
35401: Jonge, Jhr B.C. de - Prent voor het promotiediner van Jhr Mr B.C. de Jonge in het Oranje Hotel te Scheveningen, litho J.A. Moesman Utrecht J.A.Moesman 1900.
37783: Jonge, C.H. de ; - Bijdrage tot de kennis van de Noord- Nederlandsche costuum-geschiedenis in de eerst helft van de 16e eeuw, deel I, Het Mannenkostuum. Utrecht 1916, 96 + 106 pag, ing., dissertatie, rug beschadigd en los in de band.
37237: Jonge, J. de - Vogelalbum. Eenige verschijnselen uit het vogelleven benevens een beschrijving van 100 van de meest voorkomende soorten. Amsterdam, koffie en theehandel K.Tiktak, 1924, 4o, 73 pag. tekst en 100 plaatjes. Gedecoreerd linnen band. Enkele bladen los.
22715: JONGE, DE, VAN RAPPARD - [Photo] Foto, 22x17 cm van een heraldische tekening uit ca. 1940 met in het midden het familiewapen De Jonge met eromheen de wapens en namen van de aangehuwde echtgenotes van de stamreeks, 1477 (Cornelia Boeye) tot 1937 (Desirée van Rappard, 2 sept. 1937).
53591: Jonge, M.W. de - Pleitredenen in de zaak van den officier van justitie bij de regtbank van eersten aanleg te Haarlem als prokureur des konings, gedaagden, tegen Lodewijk Bonaparte, graaf van St. Leu, eischer, uitgesproken voor de regtbank van eersten aanleg te Haarlem in derzelver zittingen van den 25 en 26 April en 29 Mei, door mr. M.W. de Jonge, advocaat bij het Hoog Gerechtshof in 's-Gravenhage. s'-Gravenhage, Allart, 1820.
34021: Jonge van Ellemeet, Guilielmus Cornelius Marius de, uit 's-Gravenhage. - Dissertatio juridica inauguralis de minore aetate, noxiam et poenam vel tollente vel minuente [...] Utrecht L.E. Bosch en Zoon 1839
PR121329: Jan Baptist Jongelinx (1689-1716) - Antique portrait print I Humanist Lievin van der Beken, Laevinius Torrentius (1525-1595), published ca. 1710-1730, 1 p.
33647: Jongeneel, Jacob - De opbouw der geschiedkunde naar den eisch onzer dagen.
19579: Jongewaard Jr, S. - Aanspraaken gedaan zo ter verlaating van het oude, als ter intreede en inwying van het nieuwe Rechthuis te Westzaan, den 13 February anno 1783.
53606: Jongh, T.J. de - De brand. Het proces Van der Lubbe, door mr. T.J. de Jongh, Amsterdam, A. Blitz, [1934].
66910: [Pamphlet] [Middelburg] Jonghe, de B. - Pamphlet. Nieuwe instructie ende ordonnantie waer naer, soo wel den eersten als andere deurwaerders van de Staten van Zeelandt ende hare E. Gecommitteerde Raden in 't exploicteren, hen sullen hebben te reguleren, Tot Middelburgh, By Bartholomeus de Later, [ca. 1700], 16 pp.
60243: Johan Barthold Jongkind (1819-1891) - [Antique print, etching, 1862] View on the town of Massluis (Maassluis), dated 1862, 1 p.
34239: Jongstra, Anne Franciscus, uit Friesland - Dissertatio juridica inauguralis sistens praecipua argumenta, quibus varias de fundamento civitatis et imperii civilis sententias defenderunt aut impugnarunt scriptores [...] Utrecht Paddenburg en Comp. 1833
ZZ90433-063: Jongstra, A. F. - [Friesland, Lemmer, 1863] Over possessoir, petitoir en eigen rigting. Naar aanleiding van regterlijke uitsprakenin zake “De Lemsterzijl”, Johannes Müller, Amsterdam, Lemmer (Friesland), 1863, 66 pp.
31708: Jonker, A.J.Th. - Persoonlijk geloofsleven en theologische studie [...] Groningen P. Noordhoff Groningen
51409: Jonker, J. en W. Vogel, - Algemene grafische kennis. A.G.S. cursus 17 lessen, gebonden, ca. 400 pag., geïll.
1309: JONKERS, E.J.; TH.P.E. DE KLERCK EN A.F. MELLINK (red.) - Gymnasium Winschotanum. Gedenkboek bij het 125-jarig jubileum 1832-1957. Geb., geïll., 140 p.
66491: Jonkvrouwe W.E.V.A.V.P. - Negen bedenkingen aan de schrijvers der Vaderlandsche Letter-oeffeningen voorgesteld door Jonkvrouwe W.E.V.A.V.P., Utrecht: H.H. Kemink en zoon 1814, 23 pp.
60781: Jonson, Thomas (fl. c.1763 - c.1770) - [Antique Mezzotint Print, 1766] The Italian bird catcher (Italiaanse vogelvanger)- T. Jonson, published 1766, 1 p.
60831: Jonxis, Pieter Hendrik (1757-1843) - Antique Etching and Engraving - The mausoleum of admiral Michiel de Ruyter (1607-1676) in the Nieuwe Kerk in Amsterdam - P.H. Jonxis, 1 p.
19457: Joosse, J.L. - Scoone dingen sijn swaere dingen. Een onderzoek voor de motieven en activiteiten in de Nederlanden tot verbreiding van de gereformeerde religie gedurende de eerste helft van de zeventiende eeuw.
3203: Joosting, J.G.C. - [Original edition 1902] De `clapper' der Calkoens. Haarlem 1902, 24 p., geb. (los in band).
1317: JOOSTING, J.G.C. - Het huis-archief van Batinge. Leiden 1910, 464 p.
1319: JOOSTING, J.G.C. - Drentsch plakkaatboek, deel I, 1412-1633. Leiden 1912, 438 p.
34241: Jordens, Henricus Gulielmus, uit Zwolle - Dissertatio philosophico-juridica inauguralis de fine civitatis [...] Deventer J. de Lange 1830
33329: Jordens, Gerhardus Eisso, uit Deventer - Dissertatio juridica inauguralis de usufructu ex patria potestate [...] Deventer J. de Lange 1837
57813: Jorissen, W.P. (red.), - Pasteur-nummer van Chemisch Weekblad dd. 25-11-1922, pp. 501-536, geïll.
271: Jorissen, Th. (uitg), - Memorien van mr. Diderik van Bleyswijk, vrijheer van Eethen en Meeuwen, heer van Babylonienbroek, Raad in de vroedschap, burgemeester van Gorinchem, enz., enz. 1734-1755. Utrecht 1887, 313 p. Goed gebonden exemplaar
26161: Jorissen, Th. - Historische studiën, 2e druk, 6 delen Haarlem 1893-1894. Hierbij: Historische Karakters 2 delen en Historische Bladen 3 delen. Totaal 11 delen, uniform gebonden in half linnen.
PR121026: Joseph Wilson Lowry (1803-1879), after J. Farey (fl. 1800-1810) - [Antique print, engraving] AGRICULTURE (landbouw). Potatoe (aardappel) Harrow and Set Scoops, published 1818, 1 p.
42449: Josephus, Flavius - Hooghberoemde joodsche historien ende boecken, noch Egesippus vande ellendighe verstoringe der stadt Jerusalem. Amsterdam, Dirck Pieterszoon [Pers], 1611.
66190: Josi, Christiaan (1768-1828) after Schalken, Godfried (1643-1706) - [Printdrawing/prenttekening] Self portrait of Schalken with a candle/Zelfportret van kunstenaar Schalken.
66186: Christiaan Josi (1768-1828) - [Antique title page, 1810] Portrait of Rembrandt / Portret van Rembrandt [BEREDENEERDE CATALOGUS DER WERKEN VAN REMBRANDT VAN RHYN], published 1810, 1 p.
64157: Josseaud, Johannes (1880-1935) - [Etching] Groote kerk Haarlem / Grote kerk in Haarlem.
64229: Josseaud, Johannes (1880-1935) - [Modern etching and aquatint] Sint Jansstraat Haarlem.
8061: JOSSELIN DE JONG, F. DE - Dubbele geslachtsnamen.
67449: Joubert, Marlise - [First Edition] So ver en verder, Peskor-Uitgewery, Johannesburg 1976, 73 pp.
7863: JOUBERT, J. - Les armoiries de la République Sud-Africaine.
47020: Jouffroy d'Eschavannes, M., - Dictionnaire de la noblesse et du blason, Paris, Garnier [.....], 452 pag., geb.
1321: JOUFFROY D'ESCHAVANNES, M. - [Heraldry 1848] Armorial universel précédé d'un traité complet de la science du blason, et suivi d'un supplément. 2 dln. Parijs 1844-1848. Gebonden (in half marokijn), geïll.; 387, 451 p.
37667: Jourdain, M. - Old lace, a handbook for collectors, London 1908, 121 pag., ill. Hardback. (ex-library copy with stamps and stickers. Spine damaged.)
24965: Jouy, Victor J.E. de - L’Hermite de la Chaussée-d’Antin, ou observations sur les moeurs et usages Parisiens au commencement du 19e- siècle, Paris, 1813-1814: Seconde edition. 7 volumes
47331: Jouy, Etienne de, - L'hermite de la Guiane ou observations sur les moeurs et les usages francais au commencement du 19e siecle, 3 volumes, Paris 1816-1817, 361+334 +345 pag. (vol 1 in 2nd. edition).
49795: Jouy, E., - Sylla, tragedie en cinq actes, 2nd. edition, Paris 1822, 27+79 pag., original paper covers, uncutt copy.
56625: Jouy, E., - Belisaire. Tragedie en cinq actes et en vers, Bruxelles, Wahlen, 1819, 70 pag.
65353: Juglerus, Martinus, uit Pegau; Praeses: Roehrenseen, Christian - De prudente diffidentia [...] Wittenberg Prelo Gerdesiano 1706
ZZ90435-058: Julsingha van, Johan, signatory. - [Groningen, 1723] Ordonnantien van de H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt in Groningen, 1. Op 't neder-gerichte, 2. Op 't stuk van executie, mitsgaders de instructie voor deser stadts pander ende water schulte. Tot Groningen : by de Weduwe van J. Barlinkhof, 1723, 14 pp.
PR120455: John June (fl. 1744-1775) - [Framed antique optical print, handcolored etching and engraving, opticaprent in lijst] Winter view of The Hague [Winterlandschap van Den Haag], published 1794.
66908: [Pamphlet] Jungius, J.H. - Pamphlet. Het einde van den stryt de kroon der rechtvaerdigheit : voorgestelt in eene lykrede over II. Tim. IV: 7,8. ter gedachtenisse van ... Joachim van Amama, generael majoor der voetknechten, kolonel in dienst der Vereenigde Nederlanden ... overleeden te Hulst ... op den 3. van Hooimaent 1720 door Johan Huibert Jungius, dienaer des NIeuwen Testaments te HULST. Te Rotterdam, By Nicolaes Korte, Boekverkooper 1720, 42 pp.
15457: Jungman, Beatrix en Nico - Peeps at many lands. Holland, by Beatrix Jungman, with 12 full-page illustrations in colour by Nico Jungman. 2e druk. Londen: A. & C. Black, 1908.
42828: Junius, Hadrianus - [Printing press 1652] Batavia, in qua praeter gentis (...). Dordrecht, V. Caimax [colophon: J. Braat], 1652.
35291: Junius, Francisci Jani Jacobi Alberti, uit Leiden - Commentatio ad quaestionem ab ordine theologorum [.....] 1833
59159: Junius, J.H., - Heraldiek, Amsterdam: Frederik Mulle & Cie, 1894. 369 pp.
5673: Just, E.W. - Aus dem Leben unserer Vorfahren. Eine familiegeschichte, Leipzig 1939, 160 p.
42406: Justinianus I, Byzantijns keizer - Institutiones. Amsterdam, Elsevier, 1664.
BB10067: Juvenalis, Decius Junius; Aulus Persius Flaccus - Alle de schimpdichten van Decius Junius Juvenalis en A. Persius Flaccus, door verscheide dichteren in Nederduitse vaarzen overgebracht. Haarlem, Wilhelmus van Kessel, 1709.
33333: Juynboll, Theodorus Guilielmus Johannes - Oratio de hodierna studii linguarum orientalium conditione [...] Franeker G. Ypma 1832
33771: Juynboll, Theodorus Guilielmus Johannes - Oratio de praecipuis progressibus, quos literae semiticae hoc ipso decennio fecerunt [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1845
20921: Juynboll, W.R. - Het komische genre in de Italiaansche schilderkunst gedurende de 17e en de 18e eeuw. Bijdrage tot de geschiedenis van de caricatuur. Leiden 1934, 241 pag, ( dissertatie met los katern stellingen ).
34829: Juynboll, Theodori Guilielmi Ioannis - Oratio de hodierna studii linguarum orientalium conditione 1831
66985: JWB (?) after Comba, Pierre (1859-1934) - [Original drawing] Soldiers on horses (Campagne d'Italie)/Cavellerie, 1879.
ZZ90396-034: Jzn. Wildeboer, H. - [Leiderdorp, Theology, 1886] Het Kerkelijk conflict te Leiderdorp. Een woord van ernst en toelichting in verband met den strijd onzer dagen, Te Benthuizen, C. Kooyker, Leiden, 1886, 32 pp.
59547: Kabel, Adrian van der (1630/31-1705) (or van der Cabel) - [Antique print, etching, ca 1705] Landscape with figures, published ca 1705, 1 p.
59555: Kabel, Adrian van der (1630/31-1705) (or van der Cabel) - [Antique print, etching, ca 1705] Landscape with figures / Apollo kills Coronis, published ca 1705, 1 p.
58936: Kachel, J.W.F., naar een foto van M. Verveer, - Lithografie, 33x26cm, uitgegeven door J.D. Steuerwald. Prent van Plein 1813.
37423: Kaemmerer, J.J. - Zedenkundige lessen voor jongelingen uit het Hoogduitsch, Amsterdam, Kuyper en Van Vliet 1792, 16 + 264 pag., half leer.
35115: Kaiser, Frederici - Enarratio fatorum academiae Lugduno-Batavae 1857
66588: Kaiser, Johann Wilhelm (I) (1813-1900); after Pieneman, Nicolaas (1809-1860) - [Original etching/ets] Aanslag op prins Willem I; assassination attempt on Prince William 1, 1582.
32532: Kaiser, F. - Het wezen en de eischen van de populaire voordragt der natuurkundige wetenschappen, en meer bepaaldelijk van die der sterrekunde. Eene toespraak gehouden bij de heropening der academische lessen [...] Amsterdam J.C.A. Sulpke 1853
56027: kalender - Deutscher Kalender, Berlin, 4o, 32 pag., geïll. Prijs per deeltje € 38.
19303: Kalf, Jan - De Monumenten van Geschiedenis en Kunst in de provincie Noord-Brabant. Geïllustreerde Beschrijving, 1e stuk: de voormalige Baronie van Breda.
34023: Kalff, Jacobus, uit Zwolle - Dissertatio juridica inauguralis de rei vindicatione in rebus mercatoriis [...] Utrecht K.J. Gieben 1843
4423: Kalff, G. - De illustere baronnen De Petersen. Bijdrage tot de geschiedenis van het Amsterdams Patriciaat en van de West-Indische Compagnie. Amsterdam 1952, 207 p. offset. Niet in de handel.
22375: KALLIGRAAF, HOEVE - [Calligraphy, kalligrafie, manuscript, 1741] Gekalligrafeerde adreskaart met de tekst “Dirk Hoeve E.K. Meester. Begonnen pr. May 1741” in versierde rand, met tekeningetje van man die met ganzenveer schrijft, ca. 10x8 cm, manuscript.
26247: Kalma, D. - Friesland, Frisian language 1939 I De Fryske skrifte-kennisse ten 1876-1897. Dokkum 1939, 237 pp. In good condition. Illustrated.
1361: KAM, J.G. - Waar was dat huis in de Warmoesstraat? Amsterdam 1968. Folio, geb., geïll., 512 p.
38231: Kamermans, J.P. - Inventaris van het archief van de familie van Linden van den Heuvel, Vlaardingen 1956, 68 pag., gestencild.
53056: Kammen, S.O. van - Lotgevallen van wijlen de wel geboren heeren Hans Paul Christoffel van Echten en deszelfs kleinzoon Paul Daniel Visser van Echten, overleden te Leeuwarden en Surhuisterveen. Door S.O. van Kammen, executeur testamentair. Groningen, J.H. Bolt 1836. [met:] Aanhangsel der lotgevallen ..., z. pl. 'Voor rekening van den auteur', 1837.
51863: Kampen, N.G. van; - Levens van beroemde Nederlanders sedert het midden der 16de eeuw, Haarlem 1838.
52051: Kampen, N.G. van, - Geschiedenis van de Fransche heerschappij in Europa, 8 delen, 's-Gravenhage, Allart 1815-1823.
15463: Kampen, N.G. van - [Travel 1837] Vues de la Hollande et de la Belgique, dessinées par W.H. Bartlett Esq, avec une description historique et topographique par le professeur K. (sic) G. van Kampen, of Amsterdam, traduit par I. de Cazes. Londen: G. Virtue; Parijs: Ferrier, [1837].
15461: Kampen, N.G. van - Staat- en aardrijkskundige beschrijving van het Koningrijk der Nederlanden, of der XVII Nederlandsche provincien, benevens het groot-hertogdom Luxemburg. 2de vermeerderde druk, met eene geheel nieuwe kaart. Haarlem: F. Bohn, 1827.
25449: Kampen, N.G. van - Vaderlandsche karakterkunde of karakterschetsen, 2 delen in 3 banden, Haarlem, Bohn, 1826-1828, 501 + 801 pag., geb. in 3 halfleren banden, (rug van deel I los).
62631: Jan Willem Caspari (1779-1822) after Jan Kamphuijsen (1760-1841) - [Antique portrait print, stipple engraving, ca. 1800] Portret van de actrice Anna Maria Kamphuyzen-Snoek, als Rosamunda van Corfu, published ca. 1800, 1 p.
5677: Kappelle, D. - Genealogie van de familie Kappelle. Van voorouder tot nazaat 1565-1997, Amsterdam 1997, 148 p., geïll.
31908: Karnebeek, Hermanus Petrus van, uit Amsterdam - Specimen economico-politicum inaugurale de distributione et forma praediorum [...] Leiden A.W. Sijthoff 1854
31866: Karseboom, Franciscus Fredericus, uit Amsterdam - Specimen juris gentium et publici de navium detentione, quae vulgo dicitur embargo [...] Amsterdam J.D. Sybrandi 1840
32726: Karseboom, Franciscus Fredericus, uit Amsterdam - Specimen juris nautici inaugurale de navium detentione, quae vulgo dicitur embargo [...] Amsterdam C.A. Spin 1840
ZZ90395-045: Karthaus, F. M. - [Dordrecht, 1931] Feestwijzer ter herdenking van het 25 Jarig bestaan van de bond van leerlingen en oud-leerlingen der M. T. S. te Dordrecht [1931], 15 pp.
1373: KASDORP, J.E. - Protocollenregister, register van de protocollen der notarissen die in de periode 1916-1984 in Nederland in functie waren. 2e druk, Amsterdam 1985. 214 pag.
ZZ90405-020: Käse, H. - [Germany, Berlin 1905] Käse’s Führer durch Berlin, Mit einem plan von Berlin, 2. Auflage, Verlag und Druck: Deutscher Verlag, Berlin 1905, 68 pp. Without map.
ZZ90352: Kasteele, Mr. Jacob Carel Van de - [History The Hague 1822] Het 's Gravenhaagsche Bosch, dichtstuk door Mr. Jacob Carel van de Kasteele, tweede druk, Gravenhage en Amsterdam bij de Gebroeders van Cleef 1822, 48 pp.
43159: Kasteleijn, P.J. / Macquer - De zijdeverwer, naar het Fransch van den heere Macquer. Dordrecht, Blusse, 1791 [8e stuk van de Volledige Beschrijving van alle konsten, ambachten ...].
8525: Kasteleijn, Petrus Johannes - Dichtlievende verlustigingen, bestaande in uitgeleezene stukken der voortreffelijkste Hoogduitsche dichteren. Amsterdam, A.J. van Toll, 1779.
36495: Kat, Joannes Franciscus Maria, uit Amsterdam - De verloren zoon als letterkundig motief Amsterdam -- 1952
BB10049: Ten Kate, Jan Jakob Lodewijk (1819-1889). - [Rare first edition] Dood en leven, een leerdicht in drie zangen door J.J.L. ten Kate, te Kampen bij S. van Velzen, jr. 1856, 52 pp.
8533: Kate, Jan Jacob Lodewijk ten - Christus remunerator. Een harptoon. Haarlem, A.C. Kruseman, 1852.
8540: Kate, Jan Jacob Lodewijk ten - Uit den vreemde. Bloemlezing uit de vertaalde poëzy. Leiden, A.W. Sijthoff, [1875].
57053: Goethe / ten Kate; - Faust van Goethe, vertaald door J.J.L. ten Kate, Leiden, Sijthoff [ca. 1890], 8+114 pp.
8539: Kate, Jan Jacob Lodewijk ten - Bladeren en bloemen. Poezy. Leiden, A.W. Sijthoff, [1874].
8537: Kate, Jan Jacob Lodewijk ten - De schepping. Een gedicht. 2e druk. Utrecht, Kemink en Zoon, 1867.
8531: Kate, Jan Jacob Lodewijk ten - Nieuwe dichtbloemen. Amsterdam, Ipenbuur & Van Seldam, 1849.
30739: Katzenstein, M - The multiple image. A guide to collecting original print, New York 1982, 55 pag., ill.
35821: Kauffmann, Willem, uit Amsterdam - Dissertation 1934 I Kauffmann: Aerobe sporevormende bacterien in verontreinigd water Amsterdam Paris 1934, 74 pp.
BB110057: Kearsley, C & G. - Kearsley' s complete peerage of England, Scotland and Ireland, brought down to the yaer 1791, 2 volumes, London [ 1792?], 32 + 436 + 10 + 113 + 4 + 7, 120, full calf.
ZZ90256-1: Keblusek, Marika. - Boeken in de hofstad / Haagse boekcultuur in de Gouden Eeuw, Verloren Hilversum 1997, 382 pp.
PR120571: Pieter van der Keere (1571-1646) - [Antique print, cartography, hand colored etching and engraving] DE WORMER, published ca. 1631-1682.
60327: W. Keerwolff - [Antique drawing, 18th century] Trompe l'oeil still life with playing card and on wood, 18th century, 1 p.
67435: Keet, Rosa - Hier kan ons asemhaal, R. Robson, Kaapstad 1979, 50 pp.
67434: Keet, Rosa - Boom van Kennis, Perskor-Uitgewery, Johannesburg 1976, 26 pp.
53482: Keijser, T.M. - Open brief aan jhr. C.A. van Sijpesteijn, lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal. Leeuwarden, L. Schierbeek, 1872.
56305: Keijzer, T.P., - Grote kaart van het IJsselmeer, schaal 1: 125.000, Assen, Born [ca. 1950}, gekleurd.
1377: KEIKES, W.H. - Inventaris der archieven van Bolsward. Bolsward 1952, 187 p.
4087: Keil, Friedrich Sigemund [Luther, Martin] - [Pamphlet, Luther, 1751] Friedrich Sigemund Keil, Historische Nachricht von dem Geschlecht und Nachkommen D. Martin Luthers, nebst einigen anderen Anmerkungen. Leipzig 1751, 4º: 30 p., geb.
43227: Heeckeren v. Kell e.a. - Verslag van de Commissie uit de Staten van Gelderland, benoemd in hunne vergadering van 4-7-1867, tot onderzoek der bezwaren ingebragt tegen de werken tot vorming der Nieuwen Merwede. Arnhem, v.d. Wiel, 1867.
30727: Kellen, J. Ph. v.d. - Le peitre- graveur Hollandais et Flamand, ou catalogne raisonne des estampes gravées par les peintres de l' école Hollandaise et Flamande, ouvrage faisant suite au peintre-graveur de M. Bartsch. Utrecht 1866, 8 + 186 pag [ incomplete: pages 187- 244 missing ]. Loose in board covers.
58855: Kellen, David v.d.; - Een Nederlandsch Bestuur aan Nederland hergeven (20 November 1813). Naar de Schilderij van Matthieu van Bree (de eigendom van Jhr. Mr. F. de Bosch-Kemper).
62029: Kellen, David van der Jr. (1827-1895). - The wounded soldier.
62028: David van der Kellen Jr. (1827-1895) - [Antique print, etching] St. Hieronymus praying, published ca. 1850, 1 p.
47557: Keller, Gerard, - Het beleg van Parijs in 1870-1871, 2e verkorte uitgave, 's-Gravenhage, Stemberg [1900], 204 pag., geb., geïll.
47679: Kemink, - Veilingcatalogus boeken nagelaten door de (.....) hoogleeraren J.F. van Beeck Calkoen, G. Wenckebach en Dr. B.H.C. de Bondt, Utrecht 1847, 64 pag.
34607: Kemp, J.C. van der, uit Leiden - VIII. theses juridicae. 1789
34237: Kemp, Carolus Marius van der, uit 's-Gravenhage. - Specimen juridicum inaugurale, de juris Romani principiis circa jura personarum et successionum ex XII tabulis [...] Leiden Haak en Comp. 1822
ZZ90185: Kempen, W. - Samestelling, Afleiding en Woordsoortelike Meerfunksionaliteit in Afrikaans, Kaapstad Nasou Beperk 1969, 636 pp.
21209: Kempenaer, A. de - [Literature, pseudonym 1928] Vermomde Nederlandsche en Vlaamsche schrijvers, Leiden 1928, 690 kolom.
33587: Kempenaer, Abrah. Henr. de, uit Utrecht - Disputatio juridica inauguralis de uxore justa, et injusta [...] Utrecht Alexander van Megen 1738
33737: Kempenaer, Ludovicus Timon de, uit 's-Gravenhage, burger van Leiden - Specimen academicum inaugurale de eo, quod moris et consuetudinis est in belgio circa pacta inter futuros conjuges [...] Leiden Joannes le Mair en Cornelius Heyligert 1772
36535: Kemper, J.M. - [University Leiden, 1815] Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche universiteit en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs Amsterdam Van der Hey 1816
33735: Kemper, Joannes Melchior - Oratio de gravissimis, quae ex praesenti publicarum rerum conditione Ictis praecipue nata sunt, officiis [...] Leiden S. en J. Luchtmans 1820
55290: Kemper, J.M. - Onno Zwier van Haren, geschetst in eene redevoering gehouden in de Hollandsche Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen, afdeeling Leiden, in den jare 1811. Amsterdam, M. Westerman, 1826.
57142: Kent, Samuel; - The banner display'd or an abridgment of Guillim: Being a compleat system of heraldry (...) in 2 volumes, Londen 1726.
3897: Keppel, J.R. van - Genealogische tabellen van het geslacht Van Keppel. [Breda 1912]. Groot folio, 15 tabellen met inleiding en register.
53224: Kerckhoffs-de Heij, A.J.M. - De Grote Raad en zijn functionarissen 1477-1531. Amsterdam 1980, [dissertatie].
67148: Gerard Kerkhoff (1872-1957) - [Original drawing] Geldelozepad nu Templierstraat in Haarlem.
34609: Kerkman, G.J., uit Ned. Indie - XVII. theses juridicae. 1790
PR121357: Kerkman, W.J. en Huygens, W. - Publication / Affiche 1799, Batavian Republic | Gelykheid, Vryheid, Broederschap. Notificatie, Den Haag 1799, plano, 1 p.
ZZ30667: Kerkmeijer, J.C. e.a. - Catalogus van het West-Friesch Museum te Hoorn, 10 delen, Hoorn 1891-1942. Eerste gedeelte, letter A, B, C, 1891, 78 pag.; Tweede gedeelte, letters A t/m K, 1898, 234 pag.; A. Schilderijen, 1924, 59 p.; A. Schilderijen 1942, 56 p.; B. Tekeningen, 1927, 50 p.; BB, Foto's, 1927, 28 p.; CM, Coll. Messchaert, 1929, 35+3 p.; D. Kaarten, 1931, 28 p.; G. Penningen, 1932; H. Voorwerpen, 1934, 75 p.
65324: Kernius, Joh. Fridericus, uit Schleusingen; Praeses: Laurbecchius, Isaac - Discursus historico-theologicus de annis ministerii Christi [...] Altdorf Jobst Wilhelm Kohles 1700
14979: Kernkamp, W. - ‘Johann Beckmann’s dagboek van zijne reis door Nederland in 1762’, in Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap 33 (1912), p. 311-473.
33821: Kernkamp, J.H. - Vijf jaar praktijk in dienst van het economisch- en sociaal-historisch hoger onderwijs [...] 's-Gravenhage Martinus Nijhoff 1954.
31696: Kernkamp, Johannes Hermann - De economische artikelen inzake Europa van het Munsterse vredesverdrag [...] Amsterdam P.N. van Kampen & Zoon 1951
35323: Kernkamp, G.W. - Van Wagenaar tot Fruin Haarlem Tjeenk Willink 1903
ZZ90316-10: Kersbergen, J. J. van. - [History The Hague, Rare Literature] Gildebroeders, Haagsche roman, A. Sijthoff Jr, ‘s-Gravenhage , 92 pp.
8557: Kersteman, Franciscus Lievens - Academie des jonge practizyns, of Beredeneerde consideratien over de theorie en de practycq in zaaken van rechtspleeging [...]. Opgesteld tot instructie, en ten dienste van aankomelingen, welke zig in de eerste gronden der rechts-oeffening zoeken te bekwamen. Den Haag, Pieter van Os, 1765.
54347: Kersteman, Fransiscus Lievens - Zeldzaame levens-gevallen van J.C. Wyerman, op de Voor-poorte van den Hove van Holland in 's-Gravenhage overleeden, behelzende, zyne weergalooze en voortreffelyke geleerdheid. Zyne wonderbaarlyke ontmoetingen en wetenswaardige omzwervingen door veele landen. Zyne doorsleepene en klugtige minnaryen, mitsgaders zyn listige en vermakelyke bedryven gedurende zyn leeven gepleegd. [...] Den Haag, Pieter van Os, 1756, 8+167 pp.
25363: Kervel, L.A.A. van - Verzamelde geschriften ( 1990-1910 ), Utrecht 1912, 338 pag., geb. in half linnen band.
32354: Kessel, Petrus Josephus van, uit Batavia - Duitse studenten te Padua. De controverse Rome-Venetië en het protestantisme in de tijd der contra-reformatie. Proefschrift [...] Assen Van Gorcum & Comp. 1963
33589: Kesseler, Gerard. Anton., uit Jülich (Duitsland) - Disputatio juridica inauguralis, de pactis circa successiones tam principum quam privatorum [...] Utrecht Guilielmus van de Water 1710
65331: Kesselring, Ernestus Fridericus, uit Pruisen; Praeses: Wegner, Gottfried - Disputatio historico-theologico-homiletica, de risu Paschali [...] Königsberg Erven Friedrich Reusner 1705
35795: Kessler, Henri Marie Constant, uit St. Oedenrode - Dissertation 1891 I Kessler: De perichorioidale ruimte ....in het oog Utrecht Van de Weijer 1891, 44 pp.
36631: Kessler, Dee - Groepsfoto van gezelschap bij promotie van Dr Dee Kessler op societeit Minerva. Op de voorgrond een miniatuur voetballer 1917. verso een foto van fort Tijnauwen 4 september 1915-23 maart 1916
30711: Kessler, J.H.H. - Geertgen tot S. Jans. Zijn herkomst en invloed in Holland, Utrecht 1930, 62 pag., geïll. met 14 platen waarvan 1 uitslaand. Dissertatie met los katern stellingen.
32420: Kessler, Conrad Friedrich - De navibus ob mercium illicitarum vecturam commissis [...] Halle / Magdenburg Johan Grunert 1721
ZZ90440-38: Kesteloo, H. M. - [Middelburg, Zeeland] De Kerkelijke rekeningen van Middelburg 1673-1689, Door H. M. Kesteloo, (Overgedrukt uit: archief uitgegeven door het Zeeuwsch genootschap der Wetenschappen, 1911), J. C. & W. Altorffer, Middelburg, 1911, 33 pp.
ZZ90352-31: Kesteloot, J.L. - [Rotterdam, [1851]] Oldenbarneveld’s heerlijkheid of de hofstad Rodenrijs, Enz. Onuitgegeven opschriften. Van Vondel enz. Niet in den handel. – Present- Exemplaar, Drukkerij der gebroeders Michiels, Gent [1851], 14 pp.
58937: Kesteren, C.L. van, - JUBILAEUM 12 MEI 1874. Staalgravure, 52x56cm. Gedenkplaat ter gelegenheid van het 25-jarig regeringsjubileum van Koning Willem III op 12 mei 1874. Naar beeltenissen van J.H. Otterbeek, H.F.C. ten Kate en CH. Roggessen, 1874.
PR120172: Christiaan Lodewijk van Kesteren (1832-1897) - [Antique print; engraving] WILLEM III IN 1672, published ca. 1840-1884.
66756: Kesteren van, C.L. after Trigt, van H.A. - [Lithography/lithografie] Schilders te Rome/Painters in Rome, 1 p.
34271: Keuchenius, Livinus Guilielmus Christianus, uit Nederlands-Indië - Disputatio juridica inauguralis de donationibus propter nuptias Romanis [...] Dordrecht H. Lagerwey 1842
6637: KEULEMANS, Th. - Het gildewezen, opkomst, bloei en verval.
30485: Keur, C.J. - De familie Keur en de meekrap. Een geschiedkundige aanteekening, 1444- 1944, Zeist 1945, 23 pag., gestencild, gebonden in half linnen.
8111: KEVERLING BUISMAN, F. - Ordelen van de etstoel van Drenthe 1450-1504 (1518).
66383: Keyser, Erich. - Die Bevo?lkerung Danzigs und ihre Herkunft im 13. und 14. Jahrhundert, Lübeck 1924, 93 pp.
36581: Keyser, Christ. Frider., uit Altenburgo-Misnicus; Praeses: Mylius, Andrea - De remediis quae per modum actionis et exceptionis proponi possunt ..... Leipzig Christ. Banckmann 1685
35011: Keyzer, Ludovicus, uit Zwolle - Specimen juridicum inaugurale de compensatonibus Amsterdam D. Proops 1832
8597: Keyzer Tz., T. - Jongelings-ideeën. Amsterdam, Jan Leendertz, 1861.
5171: Kezdy, B. v. - Lebt Attila’s Blut noch weiter in europäischen Geschlechtern?, Stockholm 1963, 16 p. Met: Engelse vertaling, gestencild; enkele katernen illustraties)
39041: Kieboom, J.W. - De wondervolle gangen en wegen, die de Heere gehouden heeft met J.W. Kieboom, boekverkoper te Werkendam, geboren 8 maart 1895, z.pl., z.j., 160 pag.
35327: Kieft, C. van de - Perspectief der hedendaagse medievistiek Groningen Noordhoff 1966
34745: Kien van Citters, Johannes, uit Middelburg - Specimen juris publici Belgici diplomaticum inaugurale ad locum Ill van Slingeland, Staatkundige Geschriften T. I. p. 20 de jure comitum Hollandiae in magistratus Leiden Th. Koet 1792
32290: Kien, Nicolaus Petrus Jacobus, uit 's Hertogenbosch - Dissertatio juridica inauguralis, de VI legis novae in jura, quae conjuges ratione bonorum habent [...] Utrecht Jog. Altheer 1825
34370: Kien Eltzman, Cornelius Joannes, uit Goes - Dissertatio juridica inauguralis de divisione maleficiorum in crimina delicta et leviora peccata [...] Utrecht L.E. Bosch en Zoon 1840
65354: Kiesewetter, Jacobus, uit Nordhausen; Praeses: Leopold, Daniel - Cultura animi [...] Wittenberg Prelo Meyeriano 1704
PR121224: Wolfgang Kilian (1581–1662) - Antique print I Portrait of Johann Schweikhard von Kronberg, published ca. 1620, 1 p.
42162: Kilian, C.J. - [Tobacco, Tabak, smoking, 1806] De tabaksroker of regelen om gezond, zindelyk en voordelig met tabak en pypen om te gaan. Vertaald uit het Duits, Amsterdam, L.A.C. Hesse, 1806.
66187: Kilian, Lucas (1579-1637) - [Original engraving/gravure] Portrait of Hans Kellerthaler/Portret van artiest Hans Kellerthaler.
8605: Kindermann, Jan Christiaan; ps. Chonia - Het beeld van Dirk Rafelsz. Kamphuysen, in de lijst van zijn' tijd, de dagen der Dordtsche synode. 2e druk. 's-Hertogenbosch, gebroeders Muller, 1857. [2 delen in 1 band]
47030: King, M. and T.P. Ivy; - Harvard and its surroundings, Cambridge Mass. 1878, hardback, 92 + 9 + (8) pag. Spine faded. At the end: Members of the class 1878.
5693: Kinschot, C.Ph.L. van - Genealogie van het geslacht van Schooten later genoemd (van) Schoyte (België) en Van Kinschot (België en Nederland), extracten uit Gen. en Her. Bladen jrg 5 t/m 7, ca 400 p., mist de twee laatste afleveringen
36745: Kircheisen, F.M. - Bibliographie des Napoleontischen Zeitalters einsliesslich der Ver. Staaten von Nordamerika, 2 delen in een linnenband, Berlijn 1908-1912, 412 + 208 pag., originele uitgave. Goed exemplaar.
38081: Kircheisen, F.M. - Napoleon I. Ein lebensbild, 2 volumes, Stuttgart 1927, 371 + 431 pag., hardback with dustwrapper, ill.
36113: Kirk, Maurice - [Oration 1980] A polite literatury society: A country completely different, Voorburg N.I.D.I. 1980, 12 pp.
55949: Kirstein, Gustav, - Das leben Adolph Menzels [von Menzel ], Leipzig 1919, (6)+117 pag., geïll. Gebonden in geheel leren band met goudopdruk ( door Hubel & Denck te Leipzig).
57141: Kissel, C.; - 25 Buecherzeichen, entworfen und ausgefuehrt von Clemens Kissel zu Mainz, Berlin 1894.
8614: Kisselius, Joh. (vert.); Pujos en Dabaytua - Eleonore van Rosalba, of De puinhopen van Paluzzi, toneelspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1799.
8615: Kisselius, Johannes - Candor of De grafkelder in het bosch, toneelspel. Dordrecht, E. Bonte, 1801.
32288: Kist, Nicolaus Christianus - Oratio de religionis christianae indole practica [...] Leiden E.J. Brill 1853
66430: De Schrijver van Den ring van Gyges wedergevonden is Wilhelmus Kist. - Het leven, gevoelens en zonderlinge reis van den landjonker Govert Hendrik Godefroi van Blankenheim tot den Stronk / door den schrijver van den Ring van Gyges wedergevonden. Tweede verbeterde druk. 2 delen met platen, Te Amsterdam bij J.C. van Kesteren, 1824, 213 + 214 pp.
35839: Kist, Antonie, uit Haarlem - Stellingen ..... Leiden Somerwil 1876
ZZ90395-048: Kist, A. - [Dordrecht 1825] Redevoering op het feest van het vijftigjarig bestaan van het genootschap Pictura, te Dordrecht, op den 17 Augustus 1824. Dordrecht [1825], 31 pp.
33591: Kist, Nicolaus Christianus - Oratio de inchoata, necdum perfecta, sacrorum emendatione [...] [z.p.] [z.n.] 1837
47095: Kitchin, - Kitchin's enlarged map of the roads of England and Wales, with the distances by mile stone and other exact admensurations between town and town, London, R. Sayer, 1786.
25281: Kits Nieuwenkamp, H.W.M.J. (red) - Heraldisch en genealogisch bijvoegsel Eigen Volk, jrg. I (1936). Twaalf afleveringen in half linnen band. Zeldzaam.
PR121312: Govert Kitsen (1766-ca. 1810) - Antique portrait print I Portrait of preacher Wesselus Knock, published 1793, 1 p.
PR121313: Govert Kitsen (1766-ca. 1810) - Antique portrait print I Portrait of preacher Wesselus Knock, published 1793, 1 p.
10294: Klaarenbeek, P.H. - [Occasional poem 1813] (...) Leeraar-ambt binnen de stad Utrecht door Henricus Smith, s.l. 1813, 8º, 4 pp.
23801: Klap, P.A. - Voorheen in Zeeland. Gechiedkundige schetsen, Zierikzee 1895, 78 pag., orig. karton.
7805: Klaren, Maurtis. - Uilke Jans Klaren Icoon van de speeltuinbeweging, Uitgeverij Panchaud Amsterdam 2018, 167 pp.
PR120088: Ignaz Sebastian Klauber (1753-1817) - [Antique etching, ets] I.S. Klauber, Gezigt van de Rivier Endeavour op de Kust van Nieuw-Holland, published 1798.
37363: Kleerkooper, M.M. en W.P. v. Stockum - De boekhandel te Amsterdam, voornamelijk in de 17e eeuw, 's- Gravenhage 1914, 1745 pag., gebonden in 5 half linnen banden, goed exemplaar.
28745: Kleijntjens, J. e.a. - Geldersche sagen, Wassenaar z.jr., 154 pag., geïll. ( door C. Cooijmans ).
ZZ90311-39: Klein, F. H. - [History of The Hague] Drie dage te ’s-Gravenhage, 32 pp (p. 69-100). With lithography De groote zaal der societeit de vereeniging.
65467: Klein, Johann Adam (1792-1875) - Etcing/ets: Landscape with men pointing at a stone (title page?) (Landschap met mannen).
34333: Klein, Henricus, uit Java - Specimen juridicum inaugurale de testamento per aes et libram [...] Amsterdam C.M. Ferrari 1830
61184: After: Salomon Kleiner (1700/3-1761) - A view on Vienna
35627: Klepperbein, VertrauGott, uit Glogov.Siles.; Praeses: Schurzfleisch, Conrad Samuel - Dissertation 1685 I Characteres eventorum, quatenus ad rationes imperandi pertinent [...] Wittenberg Christian Schrödter 1685.
ZZ90405-047: Klerck, W., signatory. - [Pamphlet, Veluwe, legal, [1711]] Ordonnantie ontrent de IURA over het maken, revoceren en registreren van Testamenten in het Quartier van Veluwen, [s.l. s.d. [1711], 5 pp.
ZZ90405-068: Klerck, W., signatory. - [Pamphlet, legal, [1711], Rare] Reglement waer nae sig voortaen te reguleren in’t disponeren over Leengoederen, by de Weduwe de Haes, Tot Arnhem, Anno 1711, Gelderland, 4 pp.
ZZ90405-052: Klerck, W., signatory. - [Pamphlet, Veluwe, 1711] Ordonnantie op de Testament-maakinge in ’t Qaurtier van Veluwen over allodiale ongereede Goederen, By de Weduwe de Haes, Tot Arnhem, 1711, Gelderland, 8 pp.
ZZ90342: Koninklijke Kunstzaal Kleykamp (Den Haag). - [Museum Catalogue The Hague] Catalogus van de verzameling oude schilderijen, kunstvoorwerpen, penningen, gravuren en miniaturen betrekking hebbende op onze zeehelden uit de 17e eeuw enhun tijd ingericht ten voordeele van het Haagsche Steuncomité 1914, oct-nov 1915, Kunstzaal Kleykamp Oranjestraat Den Haag, 36 pp.
65782: Gerard de Lairesse (1640-1711); Bernardus Kleynhens (1702-1779) - [Antique print, etching] De LXIIII Geslacht Wapenen van de Prins van Oraenjen etc. en de Wapenen der 7 Vereenigde Nederlanden met hare Steden etc., published ca. 1672.
8626: Klijn, Hendrik Harmen - Montigni, treurspel. 3e druk. Amsterdam, Johannes van der Hey, 1822.
31864: Klinkhamer, Thomas Anne, uit Antwerpen - Specimen iuridicum inaugurale de negotiis simulatis [...] Leiden Jac. Hazenberg Corn.z. 1853
8632: Klinkhamer, Govert - Keten der bybelsche geschiedenisssen des Ouden en Nieuwen Testaments. Bestaande in 288 prent-verbeeldingen, in dichtmaat uitgebreidt. Amsterdam, Jacobus Hayman en Gerrit Tielenburg, 1748.
60205: Ten Klooster, J.T. - [Original woodcut] Roofvogel, Bird of prey by J.T. ten Klooster, published before 1940, 1 p.
42522: Klopp, D. - Leben und Thaten des Admirals de Ruiter. Hannover, 1852.
35917: Kloppenburg, Herman Mari Gerard, uit Rijssen - Stellingen ...... Leiden Werst 1876
ZZ90435-087: Klopper, P. J. - [Friesland, [1910], music] Friesland’s Zanger, een historisch verhaal, Tweede druk, G. F. Callenbach, Nijkerk, [1910] 62 pp.
58989: KLoss, M., - Het spelende turnen voor jongens, keur van opwekkende spelen, Rotterdam, z.j., 100 pag., geïll.
43589: Klueting, H - Die Niederlandische Gesandtschaft nach Moskovien im Jahre 1630/1631, Amsterdam 1976, 300 pag.
5615: Kluit, Adr. - Historia critica comitatus Hollandiae et Zeelandiae ... Tom I, pars I sistens chronicon Hollandiae, Middelburg 1777, 34 + 217 p., met uitv. tabellen.
37629: Kluyskens, H - 1830-1880, Gent 1880, 61 pag.
ZZ90396-015: Knap, J. J. - [Aarlanderveen 1843] Afscheidspredikatie, gehouden te Aarlanderveen, den 5 Februarij 1843, bij het Vertrek uit die gemeente, J. H. Den Ouden, Te Amsterdam, Aarlanderveen, 1843, 44 pp.
60725: Gerard Valck (1651-1726) after Godfrey Kneller (1646-1723) - Antique Print I Portrait of The Painter Cornelis de Bruyn, published 1698, 1 p.
8648: Kneppelhout, Johannes; Frederic William Farrar - Dutch literature 1862 I Kneppelhout: Een schooljongen, of Van kwaad tot erger. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, W.H. Kirberger, 1862. [1 van 2 delen]
36549: Knetsch, Frederik R.J., uit Leiden - Pierre Jurieu, theoloog en politikus der refuge Kampen Kok 1967
35637: Knippius, Johannes, uit Fridl. Lusat.; Praeses: Kirchmajer, Georg Caspar - Dissertation 1687 I Latinitas legalis praeter meritum suspecta, ex Pandectis Juris eruta & vindicata [...] Wittenberg Christian Schroedter 1687.
35589: Knochius, Joannes Fridericus, uit Dresden; Praeses: Hauck, Bartholomaeus - Dissertatio academica [...] de vigilantia politica [...] Wittenberg Christian Gerdes 1703
6235: Knol, E. - De familie Vonck uit Humsterland. Nakomelingen van Jacob Harmens Vonck en Ettien F. Doorenbusch, landbouwers op de Ritsemaheerd op Kenwerd onder de klokslag van Oldehove, Groningen 1981, 400 p., geïll.
47753: Knoop, W.J., - Krijgs- en geschiedkundige beschouwingen over Willem den Derde, 3 delen in 1 band, Schiedam 1895, 315+346+411 pag.
36641: Knops, K. - Foto van diner t.g.v. het candidaatsexamen medicijnen van P. Knops Utrecht G. Jochmann 1923
57619: Knottenbelt, J. , - Mr. J. Knottenbels pleitrede inzake B.C.J. Mosselmans. Herziene uitgave met voorrede en slotzang van Dr. J. van Vloten, Haarlem 1872.
4173: Knuf, Frits Antiquariaat. - Marbled papers with two tipped in examples [1985] I Marmerpapieren, Marbles paper, promotional brochure for the book of Karli Frigge, with two example strokes of marbled paper, 4 pp.
31331: Knuivers, T. - Oud-Enkhuizen of het merkwaardige jaar 1572, na drie eeuwen plechtig herdacht door Nieuw-Enkhuizens verheugde burgers, Beverwijk 1872, 79 pag., geb. (bibliotheekband).
27239: Knuttel Wz., G. - Gemeentemuseum ´s-Gravenhage. Catalogus van de schilderijen, aquarellen en teekeningen 1935, 2 delen, tekst + afbeeldingen, 337 + 98 pag.
ZZ90311-3: Knuttel, directeur Dienst van schoone kunsten. - [Museum catalogus Gemeentemuseum Den Haag] Haagsche Meesters, Haagsche Meesters, Nederlandsche schilders XIXe eeuw, dienst voor schoone kunsten der Gemeente ’s Gravenhage, Drukkerij Kuckelkorn, Maastricht 1946, 52 pp. Illustrated.
PR120946-167: Kobell, Jan. - Original print, 1799 I Portret van patriot Jan de Witt (1755-1809) door Jan Kobell.
57015: Kobler, Buser [BUKO]; - 24 Heraldische exlibris. Einleitung von Herrn W.R. Stahelin, Basel, z.pl. 1932.
37267: Koch, Ludwig - Die Klee- und Flachsseide ( cuscuta epithymum und c. epilinum ), untersuchungen über deren entwicklung, verbreitung und vertilgung, Heidelberg, Winter, 1880, 4 + 191 pag.
35613: Koch, Georg Burckhard - Erbarmendes und Tröstendes Mutter-Hertz [...] Bey dem volck-reichen Begräbniß der weiland [...] Frauen Annae Mariae Rodaugin, Gebornen Wickin, Deß [...] M. Johann. Petri Rodaugen [...] herzliebsten ehelichen Haußfrauen [...] Giessen Friedrich Karger 1674
31660: Kock, Matthias de, uit Utrecht - Specimen historico juridicum inaugurale de potestatis civilis episcoporum praecipue trajectinorum in regno Francorum initiids atque incrementis [...] Utrecht R. Natan 1838
3931: Kock, de - Ysbrand de Kock (1808-1876) en Anna P.M. van Noorle van Hall (1811-1889), opgedragen aan hunne jongste dochter P.J. Waller-de Kock. [Den Haag], 1936, 35 p., geb., geïll. Bijgevoegd: twee geboortekaartjes.
35991: Kock, Jan Pieter de, uit Utrecht - Stellingen .... Utrecht Van Hoften 1877
35993: Kock, Petrus Maria Jacobus, uit Borger - Stellingen ..... Groningen Hoitsema 1895
33593: Kock, Corn.Fil., Ysbrandus de, uit Rotterdam - Dissertatio juridica inauguralis de reverentiae praestatione, [...] Leiden Theodorus Haak 1762
ZZ90443-32: Kock, de, signatory. - [Folio publication, 1837, procurement law] Ministerie van Binnenlandsche zaken. Provincie Zuidholland. Aanbesteding. Door De Minister van Binnenlandsche Zaken, De Kock. Ter Algemeene Landsdrukkerij, In ’s Gravenhage, Julij 1837, 1 pp.
ZZ90397-072: Kocken, W.H.C. - [Theology, 1874, Moerdijk, Rare] De vraag: Wat is te Moerdijk geschied? Uitspraken der Synodus contracta en van het Provinciaal Kerkbestuur van Noord-Brabant benevens de Processtrukken, Derde Gedeelte, J. Bijleveld, Utrecht, 1874, 64 pp.
3933: Kockerols, Dr. - Die Familien des Lindenhauses in Würm. Eine Familie- und Wirtschaftsgeschichte. Görlitz 1927, 204 p., geb., geïll.
33006: Koe, S.S. de - Het algemeene en het bijzondere in het geschiedkundig deel der christelijke godgeleerdheid [...] Groningen J.B. Wolters 1884
61347: Koen, Cornelis - [Antique game, riddle, patriots] Doorluchtige en hooggebooren vorst en heer!, Gods zegen daal' op u en op uw nakroost neêr, zo lang de gulde zon zal aan den hemel schynen, zal nooit uit 's burgren hart uw roem en eer verdwynen.
23509: Koenen, H.J. - Geschiedenis der joden in Nederland, Utrecht 1843, 519 pag. Origineel kartonnen omslag, rug gesleten, voorplat los.
56395: Koenen, H.J., - Het recht in den kring van het gezin. Historisch-vergelijkende schets voor juristen en leeken, Rotterdam 1900, 220 pag., geb.
34963: Koenen, H.J. - Redevoering over het aanbelang der beoefening van de klassieke letterkunde ook nog in onze dagen. Uitgesproken ter installatie van Prof. J.C.G. Boot 1851
1437: KOENEN, H.J. - Het huwelijk van de koningin, uit historisch, juridisch, genealogisch en heraldisch oogpunt beschouwd. Scheveningen 1900, 111 p.
38029: Koenen, H.J. - Cornelis Reiniersz. Pauw. Eene bijdrage tot de Staats- en Handelsgeschiedenis van de Republiek der Ver. Nederlanden, Arnhem, 18XX, 36 pag., half linnen.
59817: Koenen, H.J. - Lijkrede op D.J. van Lennep, gehouden in de Groote Gehoorzaal der Doorluchtige Schole te Amsterdam.
56501: Koenen, H.J., - Voorlezingen over de geschiedenis van scheepsbouw en zeevaart, Amsterdam 1854.
35573: Koenig, Christianus, uit Jüterbog; Praeses: Calo, Johann Adam - Dissertatio moralis, de eo, quod homini convenit circa bruta [...] Wittenberg Martin Schulz 1706
31161: Koerner, B. ( ed.) - Genealogisches Handbuch Bürgerlicher Familien, ein Deutsches Geschlechterbuch, vol. 17 ( 1910 ), 18 ( 1910 ). Price each volume 20 euro.
8652: Koets, P.J. - De verspreide en onuitgegeven gedichten verzameld door H.J. Allard ... met een kleine 'toegift' van J.A. A[lberdingk] Th[ijm]. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1870.
8658: Koetsveld, Cornelis Elisa van - De Oudejaars-avond. Ernstige lektuur voor de laatste dagen des jaars. 2e herziene en vermeerderde druk. Schoonhoven, S.E. van Nooten, 1845.
26325: Koff, Louis de - Tafel voor de lands verpondingen op de huizingen, landeryen, fabriken en trafiken (...) Utrecht, v. Paddenburg, 1806, 17 pag. Deze editie niet in NCC
3881: C. Köffler, - Het geslacht Kam. 's-Gravenhage 1907, 56 p., geïll., met los ingeplakte foto's, met tabellen, geb. Perkament van omslag beschadigd.
65008: Andreas Kohl (1624-1657) - [Antique print, engraving] The arms of the family Pfinzing-Grundlach: Patriae et Amicis (familiewapen), published before 1657.
53505: Kohlbrügge, H.F. - Het lidmaatschap bij de Hervormde Gemeente hier te lande mij willekeurig belet. Vooraf gaat mijne afzetting als Luthers proponent. Echte bescheiden. Amsterdam, J.H. den Ouden, 1833.
41981: Kok, J.H. - Iets over het ontstaan en de geschiedenis van het Burger-Weeshuis te Kampen 1626-1926, Kampen 1926, 55 pag., geïll.
66538: Kok, Willem (1761-1807); Jonxis, Pieter Hendrik (1757-1843) - [Original etching/ets] 'Gedenkstuk voor de Nederlandsche Gereformeerde Gemeentens'; monument for the Synod of Dort; 1818.
ZZ90316-45: Kok, Jurriaan. - [History The Hague] Rede gehouden door J. Jurriaan Kok, op donderdag 23 november 1905, voor de leden van de Haagschen gemeenteraad, daartoe uitgenoodigd door de besturen van: De Verfraaiings-commissie, Pulchri Studio, Die Haghe, afdeeling ’s-Gravenhage van de maatschappij tot bevordering der bouwkunst, den Haagschen kunstkring, vereeniging voor handel, nijverheid en gemeentebelangen, vereeniging tot bevordering van het vreemdelingen-verkeer, ter bespreking van het voorstel van B. en W. in zake de demping van den Hofvijver. Typ. F. J. Belinfante voorh. A. D. Schinkel, ‘s- Gravenhage, 11 pp.
20237: Kok, J.A. de - Nederland op de breuklijn Rome-Reformatie. Numerieke aspecten van protestantisering en katholieke herleving in de noordelijke Nederlanden 1580-1880, Assen 1964, 479 p., geb. ( met de uitkomsten van de religietellingen van 1809 en 1829 per gemeente )
36193: Kokenius, Christian, uit Nettelredensis; Praeses: Velstenius, Henricus - Disputationes physiologicae Wittenberg Johann Gormann 1610, ca 200 pp.
34463: Koksma, Francois Michel Cornelis Eliza ,uit Sluis - Het karakter van het openbaar lager onderwijs Utrecht P.W. van de Weijer 1888
34487: Kolff, Jan Willem Constant, uit Batavia - Bijhoornzwangerschap Leiden IJdo 1892
43477: Kolff, N. e.a. (red.) - Virtus Concordia Fides. Orgaan van het Leidsche studenten-corps, 16e jaargang nr. 429, 24-3-1927, 92 pag., geïll.
43967: Kolff, G., - Veilingcatalogus boeken J.J. van Oosterzee, dir. Spaarbank Bandoeng, Batavia 1918, 88 pag.
34895: Kolff, Gualtherus, uit Rosmalen - Stellingen Utrecht P. den Boer 1912
35921: Kolfschoten, George Marie Jozef, uit Arnhem - Stellingen ..... Utrecht Van Huffel 1901
36123: Kolkhuis Tanke, Johannes A., uit Hengelo - Dr E.J.B.Schonck, 1745-1821 Nijmegen Janssen 1963
44383: Kolkow von, Friedrich Julius, Groningen. - Photography carte-de-visite | Portrait photo of Julie Lucie de la Faille, Groningen 1878. Photographer F.J. von Kolkow Groningen.
44384: Kolkow von, Friedrich Julius, Groningen. - Photography carte-de-visite | Portrait photo of A. Busman, Groningen 1880. Photographer F.J. von Kolkow Groningen.
6301: Kollis, H. - Overzicht van een Westfriese familie, Winkel, 2 delen, Bergen z.j., 144 p.
5707: Kollis, H. - Overzicht van de familie Kollis, Bergen 1966, 28 p. [Westfriese Geslachten VI]
56293: Kompas, - Kaart van Zuid-Limburg voor wandelaars, fietsers en automobilisten, schaal 1-50.000, [ca.1930?].
ZZ90433-070: Komter-Kuipers, A. - [Friesland, Frisian language, Boalsert] De Fryske Librije Rige Lytse Folksskriften, Muzyk yn Fryslân oant 1800, A. J. Osinga, Boalsert, 1935, 98 pp.
32556: Konijnenburg, Jan - Lofreden op Simon Episcopus [...] Amsterdam M. Schalekamp 1791
PR120467-1: Koning, Theodoor, naar Frek, A. - [Antique print, etching and engraving, The Hague] Opgravingen in de Franse Kerk te Den Haag, 1770: De Fransche Kerk in 's Hage, van binnen, Met de ontdekking van verscheidene Grafkelders, Lyken en andere overblyfzelen, by het ontblooten der Grondslagen, made in 1770.
39525: Koning, Johan ( red.) - De Hollandsche Revue. Jubileumnummer t.g.v. het eeuwfeest der Regimenten Grenadiers en Jagers, 1829-1929, pp. 647-789, geïll.
67193: Koning, TH (engraver) after Van Diepenhuysen, J. - Original copperengraving/Antique print/Originele kopergravure: 't Dorp Slooterdyk (Sloterdijk). From the De Nederlandsche Stad en Dorp Beschrijver (1793 - 1801), complete with the text (16 pp).
10297: Koning, de C. Leend. z. - [Occasional poem 1814] Bij het graf Jan van der Roest Haarlem, door C. de Koning Leend.z. Haarlem, Francois Bohn, 1814, 8º, 16 pp.
32834: Koning Uilkens, Johannes, uit Loppersum - Specimen historico-politicum, continens quasdam observationes de motibus civilibus in plurimis Europae regionibus [...] Groningen R.J. Schierbeek 1833
50940: Koning, C. de - Tafereel der stad Haarlem, 4 delen, Haarlem, Loosjes, 1807-1808.
8661: Koning, Cornelis de - Geschied en letterkundige mengelingen. Haarlem, François Bohn, 1814.
67350: Koning, TH (engraver) after Van Diepenhuysen, J. - Original copperengraving/Antique print/Originele kopergravure: 't Dorp Slooterdyk (Sloterdijk). From the De Nederlandsche Stad en Dorp Beschrijver (1793 - 1801), complete with the text (16 pp).
67188: Koning, TH (engraver) after Van Diepenhuysen, J. - Original copperengraving/Antique print/Originele kopergravure: 't Dorp Slooten. From the De Nederlandsche Stad en Dorp Beschrijver (1793 - 1801).
66302: Koninklijk-Nederlansche instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten. - Verslag van de openbare vergadering der Tweede Klasse van het Koninklijk-Nederlansche instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten. Gehouden op de groote zaal van het hotel des instituuts op den 29sten augustus des jaars 1826, Amsterdam Pieper en Ipenbuur, Drukkers van het Instituut, 1826, 52 pp. Inclusief Berigt en Prijs-Uitschrijving der Tweede Klasse.
ZZ90311-74: Koninklijk kabinet van Schilderijen (Mauritshuis), Gravenhage. - [Museum Catalogue Mauritshuis [1856] Koninklijk Kabinet van Schilderijen te ’s Gravenhage, A. H. Bakhuyzen, ’s Gravenhage, 32 pp.
ZZ90311-79: Koninklijk kabinet van Schilderijen (Mauritshuis), Gravenhage. - [Museum Catalogue Mauritshuis, Musee Royal [1856?] Koninklijk kabinet van Schilderijen te ’s Gravenhage, A.H.Bakhuyzen, ’s Gravenhage, 32 pp.
32994: Kooi, Hajo van der, uit Franeker - Disputaio iuridica inauguralis qua inquiritur, an laesio, quae dicitur, enormis, tanquam causa venditionis rescindendae, admitti possit in venditionibus, quae ad contractus aleatorios sunt referendae [...] Groningen J. Oomkens 1831
8666: Kool, G.G. - Gedichten. Amsterdam, J. Tjasink, 1845.
26853: Kool, P. e.a. (red.) - Michaelbode. Maandblad van en voor degenen die binnen de grenzen van de St. Michaelparochie in Schalkwijk wonen, jrg. I (1969) t/m/ jrg. 3 (1971). Alles wat verschenen. Mist 1 aflevering.
30429: Koolwijk, Tom v. e.a. - Kleine prentkunst in Nederland in de 20e eeuw, Zutphen 1986, 231 pag., geb., geïll.
27783: Koome, Jan - Olympische Spelen 1952, plaatjes-album van planta margarine, 72 pag., met 56 van de 80 plaatjes.
59287: Koopmans van Boekeren, R., - De Wonderbare Historie van den dapperen kapitein Jan Kanon, geboren te Amsterdam. Neef van Den Man met het Houten Hoofd Manuel Naverteld. Gebroeders Koster, Amsterdam, z.j. (ca.1870), 39p, oorspronkelijk bedrukt vooromslag, 25 cm. Enkele verkleuringen maar in goede staat. Met nog dichte bladzijden. Deze uitgave is zonder illustraties uitgegeven.
ZZ90433-048: Koopmans, S. te Warga. - [Batavian Republic, [1888], Friesland] Friesland gedurende het Eerste Jaar der Bataafsche Vrijheid, Februari 1795 – 1796, Coöperatieve Handelsdrukkerij, Leeuwarden [1888], 119 pp.
36497: Koopmans, Carolien - Dordrecht 1811-1914 Hilversum Verloren 1992
ZZ90441-24: Koops, L. - [Drenthe] 12 Drentsche liederen, van Gorcum & Comp. N. V., Assen, Uitgave van de Drentsche Vereeniging te ’s Gravenhage, 19 pp.
31980-1: Koorders, Daniel, uit Maarssen - [Dissertation 1857] Specimen theologicum, dogmatico-criticum, inaugurale de pugna theologiam inter atque anthropologiam in ecclesiae christianae doctrina [...] Utrecht Kemink en Zoon 1857, ; (8) + 65 + (6) pp.
32860: Koorn, Florence Wilhelmina Johanna, uit Amsterdam - Begijnhoven in Holland en Zeeland gedurende de Middeleeuwen. Academisch proefschrift [...] Assen Van Gorcum 1981
7806: Koorn, Florence / Strouven, Elisabeth. - De autobiografie van Elisabeth Strouven, naar het zeventiende eeuwse afschrift uitgegeven door Florence Koorn, Uitgeverij Panchaud Amsterdam 2021, 429 pp.
42433: Kops, Jan en H.C. van Hall - Flora Batavia of afbeelding en beschrijving van Nederlandsche gewassen, afgebeeld onder opzigt van J.C. Sepp en zoon. Aflevering 94 t/m 104, Amsterdam, J.C. Sepp, z.j. [1836?].
5429: Kort, J.C. - Geneology 1992 I De archieven van de familie Van der Dussen 1517-1905, ‘s-Gravenhage, 1992, 26 + 96 p., geïll.
ZZ90397-073: Korteweg, H. - [Hoekse Waard [s.d.]] De Hoekse Waard, overdruk uit het handboek Pastorale Sociologie, Deel 1, [s.n., s.d.] 12 pp.
1473: KORTHALS ALTES, J. - Sir Cornelius Vermuyden. The lifework of a great Anglo-Dutchman in land-reclamation and drainage. Londen-Den Haag 1925. Geb., geïll., 208 p.
46744: Korvezee, Betsy. - [Betsy Korvezee 1976] Letter and book by Betsy (= drs. E.H.) Korvezee, d.d. Den Bosch 1976. 4°, 2 pp.
38215: Koster, J.P. - De provincie Groningen en hare defensie in de laaste twee eeuwen, Groningen 1874, 143 + 151 pag. Rug beschadigd en los in de band.
63987: Koster, Anton Louis (1859-1937) - [Etching around 1885] Het huis ten Bosch (achterzijde)/Woonhuis koninklijke familie aan de achterkant.
33651: Koster, Guilielmus - Oratio de facultatis medicae in academiis nostris ordinatione, ad pathologiae inprimis studium hucusque neglectum, vindicandum et perficiendum
8675: Koster, P. - De zucht naar titels. Blijspel. Amsterdam, M. Westerman, 1828.
35765: Koster, Bonne, uit Hoogeveen - Over een tot dusver onbekenden pathogenen bacil Utrecht Van Boekhoven 1890
63984: Koster, Anton Louis (1859-1937) - Etching/ets: Gezicht op Maastricht/View on Maastricht.
20761: Koster, J. - De plaats van gewoonte en volksovertuiging in het privaatrecht. Arnhem 1912, 134 pag.
57617: Kosters, J., - Eenige mededeelingen over oud-Nederlandsch jachtrecht, Arnhem 1910, 133p. geb. in half linnen (harde kaft).
31972: Kosters, W.H. - [Dissertation 1892] Het godsdienstig karakter van Israëls historiografie. Leiden E.J. Brill 1892, 30 pp.
58623: Koten, J.H., van, - Besmetting en ontsmetting met betrekking tot de heerschende veeziekte, Purmerend, 1867, 40 pag.
32372: Kotting, Adriaan Nicola, uit Amsterdam - De materiële rechtsidee. Academisch proefschrift [...] Zwolle W.E.J. Tjeenk Willink 1953
6786: Anoniem (vert.); August von Kotzebue - De nieuwe eeuw. Kluchtig blyspel in een bedryf. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, H. van Kesteren, 1801.
6774: Anoniem (vert.); August von Kotzebue - Het dorp in 't gebergte, tooneelspel met zang, in twee bedrijven. Amsterdam, J.S. van Esveldt-Holtrop, 1810.
6777: Anoniem (vert.); August von Kotzebue - Het eerwaardig gezelschap, kluchtig blijspel, in een bedrijf. Vertaald uit het Duits. Brussel, J. Sacré, [1828].
6778: Anoniem (vert.); August von Kotzebue - De grootmama, blijspel in één bedrijf. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1821.
6784: Anoniem (vert.); August von Kotzebue - De lasteraar, tooneelspel. Vertaald uit het Duits. [Zedelyk schouwtooneel, 2e deel, 2de stuk. Amsterdam, wed. J. Dóll, 1796.]
51042: Kotzebue, A. von - Vertellingen voor mijne zoonen, met platen.
6787: Anoniem (vert.); August von Kotzebue - De verzoening, of De broedertwist, tooneelspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, wed. J. Dóll, 1798.
7477: [Esveldt Holtrop, Jan Steven van (vert.)]; August von Kotzebue - De spraaklooze, blijspel, in één bedrijf. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Jan Steven van Esveldt Holtrop, 1807.
7374: [Dóll Egges, Catharina Maria (vert.)]; August von Kotzebue - De graaf van Bourgondiën. Tooneelspel in vier bedryven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Hendrik Gartman, Willem Vermandel en Jan Willem Smit, 1798.
22525: KOTZEBUE - [Calligraphy, kalligrafie, 1810] Gekalligrafferde titelpagina De nieuwe vrijmoedige, aanvankelijk versameld en voortgezet door A. von Kotzebue. Uit het Hoogduitsch vertaald. III deel, met plaaten. Manuscript, 10x13 cm.
7470: [Esveldt Holtrop, Jan Steven van (vert.)]; August von Kotzebue - Loon der waarheid. Tooneelspel, in vijf bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Jan Willem Smit, 1801.
39885: Koubert, Anna [= Tine v. Berken ] - Een scheepje zonder roer, 2e druk, Amsterdam 1900, 228 pag. Los in origineel omslag.
10210: Kraane, J.H. - [Occasional poem 1802] Sur la mort de mon ami L.A. Van laar, mort de 15 avril 1802, agé de 19 ans et 8 mois, s.l. 8º, 8 pp.
36541: Krabbe, H. - De werkkring van den staat, redevoering .... Groningen Wolters 1894
3283: Krabben, H.C.M. van der - Actuarium Crabbense. [s-Hertogenbosch 1989], 143 p.
8681: Kraeyvanger, Everhard - Dichtlievende lente en zomer. 3e druk, waer by gevoegt zyn V. dichtstukken die in de tweede druk niet gevonden worden. Leiden, Cornelis van Hoogeveen, 1762.
3959: Kraft, F.G. - Ahnentafel des Gusstahlfabrikanten Alfred Krupp. Leipzig 1929, 8 p.
22799: KRAGTINGH, GOBELS - [Printed publication, marriage 1786] Huwelijksaankondiging Jan Kragtingh en Elisabeth Christina Gobels, Amsterdam 1786. Gedrukt, 1 p.
22793: KRAGTINGH, MEDISCH - [Diploma, medical, 1790] Diploma voor lidmaatschap van “Het Genootschap ter bevordering der heelkunde te Amsterdam” d.d. 1-7-1790 ten name van J. Krachting, heelmeester te Haarlem. Deels gedrukt, 1 blad plano.
59825: Krajenbrink, J.A. - Het particulier landbezit der Europeanen op Java, verdedigd tegen beschuldigingen van den heer P. Mijer, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, en vergeleken met het landrentenstelsel, in de gouvernements-residentien.
59837: Krajenbrink, J.A. - Het regt van eigendom, der bezitters van particuliere landen op Java, met authentieke acten bewezen.
66960: Kralinge, jan (fl. 1716), after Helst, Bartholomeus van der (1613-1670) - [Original engraving] Portrait of admiral (Admiraal) Egbert Meeuwsz. Kortenaer, ca 1716.
35759: Kramer, Rijk, uit Nieuwer Amstel - Over de beteekenis van de physische factoren bij de processen van absorptie en secretie Amsterdam Bouman 1903
5717: Kramers, A.E. - Kramers, [‘s-Gravenhage 1994], 50 p., met 4 tabellen
65350: Kranewitterus, Car. Frid., uit Chemnitz; Praeses: Hassen, Martin - De vitae privatae, aut academicae, prae vita aulica, electione [...] Wittenberg Prelo Kreusigiano 1713
67466: Krap, Jan. - Rare Pamphlet, 1793, Patriots | Aan de Landlieden wegens de Onderwaterzetting van de Landerijen, Utrecht, Jan Krap, 1 p.
7907: KRAP, J. - Het drukkende, schadelijke en nutloze van het grootste deel der begraafnisplechtigheden en rouwdragten in ons vaderland en de mogelijkheid om in dezen ten algemeenen nutte, de nodige verbeteringen in te voeren.
65356: Krause, Godogredus, uit Groshartm. Siles.; Praeses: Hubner, August Nathanael - Dissertatio academica de laxitate morali [...] Halle Johann Jacob Krebs 1715
59763: Krayenbrink, J. (introd.); J.E. Herderschee. - De Zaken van het Land Simbang nader toegelicht. The Hague, Nijhoff, 1866.
47809: Krayenhoff van de Leur, A.R., - Militair-historische schetsen. Over de noodzakelijkheid van de kennis der krijgsgeschiedenis, land-en zeemacht in de 18e eeuw, 's-Gravenhage [1890], 122 pag., geb.
52329: Krekelberg, T., - De toestand van de arbeidende klasse in de 19e eeuw te Maastricht, Maastricht 1942, 17 pag., gestencild.
38197: Krelage, E.H. ( uitg. ) - De pamfletten van den tulpenwindhandel 1636-1637, 's- Gravenhage 1942, 320 pag., geb., geïll. Goed exemplaar.
58741: Krijff, J./ Karen Green, - Greetings from Canada. Postcards from Dutch Immigrants to the Netherlands, 1884-1945, (I-XXV) + 197 pag., geïll.
30609: Kristeller, P. - Kupferstich und Holzschnitt in vier Jahrhunderten, 4e auflage, Berlin 1922, 601 pag., hardback, ill.
35071: Kroef, Guilielmus Henricus , uit Zierikzee - Specimen juridicum inaugurale de curatela secundum jus Neerlandicum. Utrecht J. Altheer 1840
ZZ90239: Krog, Antje. - [First edition] Met Woorde soos met kerse, inheemse verse uitgesoek en vertaal deur Antjie Krog, Kwela Boeke, Kaapstad, 2002, 255 pp.
28605: Krogt, P.C.J. van der - Testamenten verleden voor schepenen van Delft 1536-1691, 2e druk, Delft 1988, 123 pag.
27969: Krom, C.C.N. - Oud-Nederlandsch erfhuisrecht, Nijmegen 1878, 149 pag.
35069: Kronenberg, Henricus Ianus , uit Arnhem - Dissertatio juridica inauguralis exhibens interpretationem quorundam locorum ex jure romano et hodierno Arnhem A. van Goor 1826
34593: Kronenberg, G.J., uit Deventer - VII. theses oeconomico-politicae. 1840
4571: Kronenberg, H. - Het geslacht Rouse. [Deventer 1923], 20 p., geb.
36087: Kronenberg, Hendrik Gerhard - [Dissertation 1961] Het risicodragende karakter van de tuinbouwproduktie Wageningen Pudoc 1961, 104 pp.
34366: Kronenberg, Arnoldus Franciscus, uit Deventer - Specimen juridicum inaugurale, copntinens quaestiones aliquot ex jure Romano et hodierno [...] Deventer J.Ph. de Lange 1827
4145: Kroniek - Kroniek van de Stichting Geslacht Mees, nrs.30 (1981) t/m 33 (1984)
4069: Loo-kroniek - Loo-kroniek. Familie-tijdschrift voor leden van het geslacht Loo. Nrs. 1 (1946) t/m 39 (1991).
1493: KROON DZ., H., EN F. KAPTEIJN - [Original edition 1891] Nieuwe kroniek van Hoorn. Geschiedenis van Westfrieslands hoofdstad, van haar ontstaan tot op onze dagen. Hoorn 1891. Geb., geïll., 199 p.
57821: Kroon, J.U.A. / J.G.Th. van Nes, - Prepareren, 2e druk, Zutphen 1940, 61 pag., geb., geïll.
ZZ90324: Kroon, C. - Bibliografie van de werken over Zoeterwoude door C. Kroon, Leiden 1974, 28 pp.
ZZ90440-44: Kroon, W. - [Zeeland, 1730] Het vermeetel Baebel gevallen en verwoest, naer Jesaias voorzegginge op de Twee Eeuwfeeste, by de Evangelische Protestanten geviert ter geheugenisse van de ooverleeveringe der geloofsbelydenisse, Aen Keizer Kaerel den V. op den Ryxdagh te Augsburgh, Den 25 Juny, des Jaers 1530. In eene Leerreede voorgestlet en uitgesprooken door Theodoor de Hartogh, Gedrukt by Michiel Schryver, Te Middelburg, 1730, 70 pp.
15483: Kroon, Anthonie Willem - Tegenwoordige staat van Zuid-Holland [...]. Amsterdam: J.H. van der Beek, [1863].
32708: Krudop, Arnoldus Petrus, uit Veldhuizen - Specimen iuridicum inaugurale, de iure coniugis superstitis succedendi in bona coniugis defuncti [...] Groningen J.H. Bolt 1834
ZZ90433-025: Kruijff, J. de - [Friesland, Heerenveen, 1834] Dichterlijke uitboezeming, bij eenige toast, op het Vaderlandsche feest gevierd door eenige leden der Sociëteit Eensgezindheid te Heerenveen, ter gelegenheid van de heugelijke terugkomst der Friesche schutters op den 6 en 8 September 1834, F. Hessel, Heerenveen, 1834, 13 pp.
38017: Kruitwagen, B - Erasmus en zijn drukkers- uitgevers. Een fragment uit hun briefwisseling, Amsterdam 1923, 23 pag..
65282: Krullius, Carolus; Praeses: Wolf, Johann Christophor - Visionem crucis Constantino M. In coelo oblatae adversus recentiores quosdam Scriptores Tollium, Huberum, Arnoldum & Observatorem Hallensem vindicabunt Wittenberg Martinus Schulz 1706
42288: Kruseman, C. - [Travel book Italy, Rome, 1826] Aanteekeningen van C. Kruseman betrekkelyk deszelfs kunstreis en verblijf in Italie, verzameld en uitgegeven door A. Elink Sterk Jr. 's-Gravenhage, de Visser, 1826., 8+228+(1) pp.
32298: Kruseman, Jan, uit Delft - De vracht der bijlading. Proefschrift [...] Amsterdam J.H. de Bussy 1890
ZZ90440-42: Kruseman, W. Polman - [Middelburg, Zeeland] Wet van het Zeeuwsch genootschap der wetenschappen, J. C. & W. Altorffer, Middelburg, 1907, 18 pp.
33597: Kruyff, J.F., Janus de, uit Leiden - Dissertatio juridica inauguralis de publicatione bonorum, jure romano et recentiori [...] Leiden Van Laar en Herdingh 1810
8690: Kruyff, Jan de - De hoop des wederziens, in twee zangen, met nog eenige andere dichtstukjes, van verscheiden inhoud. 2e druk. Leiden, L. Herdingh & Zoon, 1818.
32714: Kruyff, Jz, Janus, uit Delfshaven - Dissertatio juridica inauguralis de vagabundis et mendicis [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1836
1499: KÜHLER, W.J. - Het socianisme in Nederland. Leiden 1912. 287 p. In good condition.
44385: Kuijer, W.G., Amsterdam. - Photography carte-de-visite | Portrait photo of a lady Vitringa. Photographer W.G. Kuijer, Amsterdam, ca. 1880.
66248: Leo van Kuijk - En beginnen kan 't verwond'ren..., dichtbundel Leo van der Marel, 1974, 21 pp. Zonder nummer. Totale oplage 150 stuk.
35263: Kuijper, Johannes Petrus Franciscus Jacobus de, uit Rotterdam - Over het voortduren der gemeenschap na het overlijden van een der echtgenooten [....] Amsterdam 1863
1511: KUIJPER, A. - De Hollandsche gemeente te Londen in 1570-1571. Naar de oorspronkelijke bescheiden door de Marnix vereniging uitgegeven, no 8 en 9, Harderwijk 1870, 32 p.
ZZ90396-040: Kuijper, J. - [Abbenbroek, 1876, rare] Geschiedkundige herinneringen betrekkelijk de gemeente Abbenbroek, J. K. Overbeeke, Brielle, 1876, 48 pp.
25845: Kuile, G.J. ter - Twentsche eigenheimers. Historische schetsen van land en volk tusschen Dinkel en Regge. Almelo 1936, 422 pag., geb., geïll.
14671: Kuile Sr en Jr, G.J. ter - De familie Ter Kuile.
2893: Kuile, G.J. ter - Het geslacht van Almelo in de middeleeuwen I en II. Overdruk M.O.R.G. (1957 - 1959), 43 p.
27055: Kuin Jr., P. - Het eiland Marken, Groningen 1932, 63 pag., geïll.
30553: Kuiper, K. - Honden in woord en beeld. Plaatjes- album, z.pl., z.j., 40 pag., compleet met de 100 plaatjes naar aquarellen van R.v. Eecke, gebonden ( boekblok los in de band, maar verder goed exemplaar).
ZZ90380: Kuiper, J. - De bibliothecaris van Franekers Hoogeschool - Serie Rode ruggen, Nijkerk G.F. Callenbach, s.d., 96 pp.
38039: Kuiper, A.H. / G.F.M. v. Lunteren - Woningtextiel deel I en II [ in een band ], Amsterdam z.j., 227 + 72 pag., geb., geïll.
38043: Kuiper, Y / K. Thomassen - Banden van vriendschap, De collectie alba amicorum Van Harinxma thoe Slooten, Leeuwarden 2001, oblong, 157 pag., geïll., geb. ( in fluweel ), mooi exemplaar.
14851: Kuipers, H. en H. Offeringa - De heerlijkheid Visvliet. De geschiedenis in woord en beeld van Visvliet, gelegen in de gemeente Grijpskerk.
66768: Kulve,J.E.te. & J.Achterstraat & G.Osterwal. - Zandvoort. Een sociaal geografisch struktuuronderzoek, Utrecht Geografisch Instituut der Rijksuniversiteit Utrecht 1957, 307 pp. Text in Dutch.
36575: Kummel, Joh. Christ,, uit Martisburgen; Praeses: Berger, C.G. - Dei et illustris JCtorum ordinis in alma philurea permissu poenam tratto di corda Leipzig Joh. Georgi 1684
54656: Kumpel, J.W. e.a. - Recueil van stukken. Alle andere en verdere verdeediging van mr. Jan Willem Kumpel. Voorgaande. Leiden, K. Delfos en Zn., 1790.
35067: Kuneman, Ianus Christianus, uit Amsterdam - Specimen juridicum inaugurale de bonae fidei afficacitate Amsterdam C.M. Ferrari 1832
9157: Oefening kweekt kunst - Poëtische mengelingen van het genootschap onder de zinspreuk: Oefening kweekt kunst. Amsterdam, Arend Fokke Simonsz en Jan Jacob Wolters, 1790.
5683: Kunze, R. - Burgenpolitik und Burgbau der Grafen von Katzenelnbogen bis zum Ausgang des 14. Jahrhunderts, Marksburg 1969, 126 p., geb., geïll.
66428: Kup, H. - De heer Willemse of de onbekende reiziger, blijspel met zang, gevolgd naar het Fransch door H. Kup, Te Amsterdam, bij H. Molenyzer, 1804, 77 pp.
57593: Kurras, Lotte (tekst), - Turnierbuch aus der Kraichgauer Ritterschaft, Zurich 1983.
62044: Küsel, Melchior I (1626-1681) after Baur, Johann Wilhelm (1607-1642). - Storm at sea with ships [set of four].
43103: Kuster [Kusterus], Ludolf - De vero usu verborum mediorum apud Graecos. 2e ed., Leiden, v.d. Linden, 1717.
32422: Küstner, Carl - De tutore feudali [...] Leipzig Godofredus Bruder 1806
28881: Kutschmann, Th. - Geschichte der Deutschen Illustration vom ersten auftreten der formschnittes bis auf die Gegenwart, Goslar [ 1899 }, 200 pag., geb., geïll.
8167: Kuyk, J. van [Hooghe, Romeyn de (1645-1708)] - Oude politieke spotprenten, 's-Gravenhage, 1940, geb., geïll.
33599: Kuylenburgh, Henricus, uit Amsterdam - Dissertatio philosophica de meteoris quibus dam ignitis [...] Utrecht Joannes Broedelet 1747
8701: Kuyper Gtz, Hendrik - Poetry dutch admiral Hein 1832 I Lofdicht op Pieter Pietersz. Hein (Piet Hein), lt. admiraal van Holland. Rotterdam, M. Wijt & Zonen, 1832. Uitgegeven ten voordeele van het fonds ter aanmoediging van den Vaderlandschen Zeedienst.
53526: Kuyper, A. en F.L. Rutgers - Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict, volgens opdracht van de geschorste leden van den kerkenraad in gereedheid gebracht. 2e druk, Amsterdam, 1886.
36477: Kuyper, A. - Souvereiniteit in eigen kring, rede ter inwijding van de Vrije Universiteit, 3e druk Kampen Kok 1880
31774: Kuyper, Emilius Remigius Jacobus Camillus de, uit Rotterdam - Theses iuridicae inaugurales [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1855
8699: Kuyper Gtz, Hendrik (vert.); Jacques-François Ancelot - Lodewyk de Negende, treurspel. Den Haag, S. de Visser, 1822.
34785: Kuyper, Hendrik Marie de, uit Rotterdam - De rekening en verantwoording van den voogd Leiden Somerwil 1880
8702: Kuyper Gtz, Hendrik - Spelde- en naaldegeld, oorspronkelijk tooneelspel in vier bedrijven. Amsterdam, Erven H. van Munster & Zoon, 1862.
33629: Kuypers, Gerardus - Panegyricus Gulielmo Quinto Arausiae et Nassaviae principi [...] Groningen Hajo Spandaw 1773
5035: Kwartieren - Geneology I Zestien kwartieren van Eduard Pieter Westendorp. Een blad plano, 31x 44 cm.
4545: Kwartieren - Kwartieren van Hendrik A.M. Roelants, geb. Schiedam 1827, 1 blad uit bovengenoemd boek.
19363: Laan, K. ter - [Humor, satirical book, 1933] Olipodrigo. Dat is 't malle-kostersboekje. Opnieuw uitgegeven met historische inleiding en meeverklarende aantekeningen, Zutphen Thieme & Cie 1933, 200 pp.
PR120096: Adolf van der Laan (1690-1742) - [Antique etching, ets] A.v.d. Laan, Een Italiaanse Felouck, published before 1800.
35677: Laan, Pieter Adriaan van der , uit Spanbroek - Over gezigtsstoornis bij albuminurie Utrecht van Boekhoven 1865
PR120934: Adolf van der Laan (1680-1742) - [Antique title page, 1755] De Gedigten van H.G. van Vryhoff, published 1755, 1 p.
32034: Laan, Annaeus van der, uit Joure - [Dissertation 1829] Disputatio philosophico-juridica inauguralis, de jure mortuorum [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1829, (8)+54+(9) pp.
35073: Laar, Bernardus van , uit Haarlem - Dissertatio antiquario-juridica inauguralis de romanorum ponderibus et mensuris Leiden Van Laar en Herdingh 1810
24767: Laar, G. van - Verzameling van tuinsieraden, bevattende: 40 platen als modellen voor schetsen van plattegronden, met en zonder waterwerken, tot het aanleggen van tuinen en buitenplaatesen; benevens 60 platen tot voorbeelden om op de minst kostbare wijze, volgens Van Laar, Koepels, tuinhuizen, preeltjes, bruggen, zitbanken, tuinstoelen, enz. enz. te doen vervaardigen. Gouda , G.B. van Goor, 1867.
KK01234: Laars, T. van der - [Calender Royal family 1898] Oranje-kalender voor het jaar onzes heeren 1898, uitgegeven door Het Nieuws van den Dag. Amsterdam, J.L. Beijers en J. Funke [1897], 16 pp.
20179: Labatut, J.P. - Les ducs et pairs de France au 17e siècle, Parijs 1972, 456 p.
42590: Labedolliere, E. de - Histoire de la garde nationale. Paris, Dumineray et Pallier, 1848.
22349: LAB(B)EY, VERSTOOP, ROTTERDAM - [Printed publication 1691] Gedrukt blaadje, 8°, met het wapen van de stad Rotterdam en daaronder “Agneta Labey, geboren in ‘s Hage den 11den January 1691”.
ZZ90001: Laboulaye, Edouard - Prins-Poedel naar het Fransch van Edouard Laboulaye, Den Haag Gebroeders Belinfante 1868, 264 pp. Rare book first edition.
66317: Labrijn, P.C - Belasting op geslachtswapens, Amsterdam Van Holkema & Warendorf, 1919, 32 pp.
63722: Lacoste, J. L. (working life 1852 - 1869) - Lithography: Aandenken aan de onthulling.
BB110105: Lacretelle, C., de - French Revolution, 1809, set of 5 | Précis historique de la Révolution française, Paris/Strasbourg, Onfroy, Treuttel & Würtz, 1809, 5 volumes.
24809: Lacroix, S.F. - [Technic] Manuel dárpentage, ou instruction elementaire sur cet art et sur celui de lever les plans. Paris, Roret, 1826.
38041: Lacroix, P - XVIIIme Siecle. Institutions usages et costumes, France 1700- 1789. Paris Firmin- Didot, 1875, 8 + 520 pag. Full morocco binding, bookbloc partly loose in binding.
66220: Laegh, Willem van der (1615-1694) Matham, Theodor (1605-1676) after Savoyen, Carel van (1619-1665) - [Original engraving/gravure] Portrait of Frans Koerten/Portret van graveur en kaartinkleurder Frans Koerten.
65525: Laen, van der Gerrit - Copye, van den lasterlijcken brief van Verlaen, in den Haerlemschen harminiaen ghementioneert, met korte annotatien gheillustreert. Ghelijck mede van den brieff aen de h. burghemeesteren, van den selfden ter selfder tijdt gheschreven, tot blijck der waerheyt ghepubliceert, 1618, 38 pp.
53529: Laenen, J. - [Witchcraft, heks, witch hunt 1914] Heksen-processen, Antwerpen, Veritas, 1914.
42550: Laet, J. de - Hispania sive de regis Hispaniae regnis et opibus. Leiden, Elzevier, 1629.
65840: Lafage, Raymod (1656-1684) - [Antique etching/ets] Procession with elephant/Processie met olifant.
43881: Lafontaine, - Les Fables de la Fontaine pour Bébé, Paris, Guerin, z.j., 4o (48) pag., geïll. met 22 handgekleurde platen ( door J. Hermin?), geb. in geheel linnen.
8720: Lafontaine, August; F. Kind, A.F.E. Langbein e.a. - Belangrijke verhalen. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Ten Brink & De Vries, 1818.
8719: Lafontaine, August - [Literature 1817-1818] Agatha, of Het grafgewelf. Vertaald uit het Duits. Leiden, A. & J. Honkoop, 1817-1818, [2 vols.], 350, 370 pp.
8713: Lafontaine, August - [Literature 1802] Het leven van een’ arm dorps-predikant. Vertaald uit het Duits. Haarlem, François Bohn, 1802, [2 delen], [4] 314, [4] 306 pp.
42902: Laforest, N.L. - L'Art de soigner les pieds. 3rd ed., Paris, 1788.
66176: Carlo Maratta (1625-1713) after Gerard de Lairesse (1641-1711) - [Antique print, engraving] Allegory on the glory of Gerard de Lairesse [Allegorie a la Gloire de Gerard Lairesse]/Allegorie over Gerard de Lairesse, published 1791.
61577: Johannes Willemsz. Van Munnickhuysen (1654/55-after 1701) after Gerard de Lairesse (1641-1711) - [Antique title page, 1677] Nederlandsche Historien, published 1677, 1 p.
43139: Lairesse, G. de - [1] Groot schilderboek, waar in de schilderkonst in al haar deelen grondig werd onderweezen. 2 delen, Amsterdam, H. Blank, 1716. [Gebonden met:] [2] Dezelfde, Grondlegginge ter teekenkonst. 2e druk, Amsterdam, Wetstein, 1713.
23099: LALAING, ANTHONIE VAN - [Manuscript 1530] Acte waarbij Anthonie de Lalaing, graaf van Hoogstraten, een aantal financiële regelingen maakt. D.d. 31-10-1530. Manuscript op papier, 28x20 cm, getekend A. de Lalaing.

Next 1000 books from Antiquariaat Arine van der Steur[an error occurred while processing this directive]

6/8