Antiquariaat Smit & Bos
Haenepolle 48, 8391 KW Noordwolde fr, The Netherlands. Tel.: +31 (0)561 433328 | Mob.: +31 (0)6 52181126            Email: antiquariaatsmit@hetnet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
935: GOEZ,W. - Gestalten des Hochmittelalters. Personengeschichtliche essays im allgemeinhistorischen Kontext.
1238: GOFF,JACQUES LE,(ed.) - L'homme medieval.
4368: GOFF,JACQUES LE / TRUONG.NICOLAS - De geschiedenis van het lichaam in de middeleeuwen.
5921: GOFF,JACQUES LE - De woekeraar en de hel. Economie en religie in de middeleeuwen.
2248: GOFF,JACQUES LE - The medieval world. The history of European Society.
2958: GOGH - POLLOCK,GRISELDA - Vincent van Gogh in zijn Hollandse jaren. Kijk op stad en land door Van Gogh en zijn tijdgenoten 1870-1890.
5691: GOGH - GOGH-BONGER,J.VAN / GOGH,V.W.VAN - Verzamelde brieven van Vincent van Gogh. Uitgegeven en toegelicht door zijn schoonzuster J. van Gogh-Bonger, januari 1914. Aangevuld en uitgebreid door V.W. van Gogh, 1953.
188: GOGH,VINCENT VAN - GOGH,V.W.VAN (introduction) - Letters of Vincent van Gogh 1886-1890. A facsimile edition. Introduction by V. W. van Gogh. Preface by Jean Leymarie. This edition reproduced the letters to Theo from the time he arrived in Paris,1886until his death at Auvers sur Oise, july 1890.
191: GOGH,VINCENT VAN - FELS,FLORENT - Vincent van Gogh.
3693: GOGOL,N.W. - Verzamelde Werken. 3 delen compleet. ( Russische Bibliotheek)
352: GOGOL - DRIESSEN,F.C. - Gogol als novellist. Bijdrage tot de kennis van zijn compositietechniek.
1297: GOHIER,URBAIN - L'Armee contre la Nation.
3373: GOLD,P.S. - Lady & the virgin. Image, attitude, and experience in twelfth-century France.
118: GOLDBRUNNER,JOSEF - Individuation. Die Tiefenpsychologie von Carl Gustav Jung.
5394: GOLDHILL,SIMON - A very queer family indeed. Sex, religion and the Bensons in Victorian Britain.
3934: GOLDMANN,D.R. / EVERDINGEN.J.J.E.VAN - Het medisch handboek.
4544: GOLDSCHMIDT,ALFONS - Deutschland heute.
2400: GOLDSCHMIDT,HUGO - Die Musikasthetik des 18. Jahrhunderts und ihre Beziehungen zu seinem Kunstschaffen
5810: GOLL,IWAN - Stervend Europa. Geautoriseerde vertaling door Evert Straat.
5000: GOLLANZ,ISRAEL. (edited) - Pearl. An English poem of the XIVth century. Edited with modern rendering, together with Boccacio's Olympia. (medieval Library)
5895: GOMBROWICZ,WITOLD - De beheksten. Vertaald door Paul Beers. ( Grote Bellettrie Serie )
5888: GOMBROWICZ,WITOLD - De pornografie. Vertaald door J.L.Teenga. (Grote Bellettrie Serie)
5611: GOMPERZ,THEODOR - Griechische Denker. Eine Geschichte der antiken Philosophie.
525: GONCHAROV - NEKHOROSHEV,Y.(intro.and compiled) - Andrey Goncharov.
1723: GONDOKOESOEMO - Vernietiging van dorpsbesluiten in Indie.
2102: GONTHIER,JEAN FRANCOIS - Outstanding shop designs.
4175: GONTSJAROW,I.A. - Oblomov. ( Russische Bibliotheek )
256: GONZALEZ DE VALCARCEL,J.M. - Architectural conservation and enhancement of historic towns in America.(text in English and Spanish)
4598: GONZALEZ-PALACIOS, ALVAR - The Art of Mosaics. Selections from the Gilbert Collection.
609: GOOCH,G.P. - Studies in Diplomacy and Statecraft.
3430: GOODY,JACK - The development of the family and marriage in Europe.
5363: GOOL,F.J.VAN - Architectuur. Algemene beschouwingen.
563: GOOL - R.K. PRIESTER = J.VAN GOOL - Een dienend meisjesleven. Zuster Toos van Gool. (1916-1937)
2260: GOOR,S.M.S.M. VAN DE - Beleid en regelgeving inzake medisch-ethische vraagstukken.
425: GOOS - Nieuw Nederlandtsch Caertboek.
796: GOOSSENS,L. / ROXBURGH,E. - Hobo. ( Yehudi Menuhin Reeks).
3650: GORKY - MATOSSIAN,NOURITZA - Black angel. A Life of Arshile Gorky.
3417: GORTER,HERMAN - BRUINSMA,K. - Mei - Maaie. Sang. Mei oersetting fan Klaas Bruinsma.
5460: GORTER,HERMAN - Verzamelde werken.
5430: GORTER,HERMAN - FRERIKS,LIENEKE (bezorgd) - Geheime geliefden. Brieven aan Ada Prins en Jenne Clinge Doorenbos.
5474: GORTER - STUIVELING,G. (samenstelling) - Herman Gorters' Kenteringssonnetten.
141: GORTER,HERMAN - Verzamelde lyriek tot 1905.
2880: GORTSCHAKOW,N. - Regie Unterricht bei Stanislawski.
6224: GOSSE,EDMUND (introduction) - James Shirley. ( The Mermaid Series. The best plays of the old dramatists )
4007: GOSSE - THWAITE, ANN - Edmund Gosse. A literary landscape.
3875: GOSSELINK,MARTINE - Land in zicht. Vingboons tekent de wereld van de 17de eeuw.
5049: GOTTFRIED,ROBERT S. - Bury St. Edmunds and the urban crisis 1290-1539.
923: GOUDA,FRANCES - Poverty and political culture. The rhetoric of social welfare in the Netherlands and France, 1815-1854.
1548: GOUDA - Beschrijving van het groot en uitmuntend Orgel, in de St. Janskerk te Gouda. Benevens eenige algemeene Aanmerkingen, tot een Voorberigt dies aangaande.
58: GOUDAPPEL,H.M. - Tien jaren stadsherstel. Bergkwartier Deventer 1967-1977.
2224: GOUDOEVER, A.P.VAN (redactie) - Oost-Europa in het verleden. Liber amicorum Z.R. Dittrich.
480: GOULD,LEWIS L. - Wyoming. A political history,1868-1896.
3134: GOULD,GLENN - Von Bach bis Boulez. Vom Konzertsaal zum Tonstudio. (Schriften zur Musik 1 und 2 ). (aus dem Englischen)
6164: GOULD - PAYZANT,GEOFFREY - Glenn Gould. Music and mind.
6154: GOULD - PAYZANT,GEOFFREY - Glenn Gould. Music and mind.
2498: GOULD,GLENN - Du. Die Zeitschrift der Kultur. Heft Nr. 4, April 1990. Mythos Glenn Gould. Die Wahrheit und andere Lugen.
2258: GOULD - FRIEDRICH,OTTO - Glenn Gould. Eine Biographie. ( Deutsch von Benjamin Schwartz)
1741: GOULD, MICHAEL (ed. translation)) - 50 poster designs / 30 jaar Amnesty International.
1629: GOULD - FRIEDRICH,OTTO - Glenn Gould. A life and variations.
3516: GOULD - PAGE,TIM(introduction) - Glenn Gould. A life in pictures. Foreword by Yo Yo Ma.
1950: GOUW,J.L.VAN DER (uitgegeven) - Rekeningen van de domeinen van Putten 1379-1429. Met bijbehorenden stukken uitgegeven. (RGP, Grote Serie 170, 171)
1939: GOUWE, W.F - Het ontwerpen van postzegels.
4975: GOWER - MACAULAY,G.C. (edited) - The English works of John Gower. (Early English Text Society o.s 334,335)
5174: GOWER - MINNIS,A.J. (edited) - Gower's Confessio Amantis. Responses & Reassessments.
3943: GRAADT VAN ROGGEN,C. - Een strijd in Atjeh. (Een oogarts op het oorlogspad).
236: GRAAF,H.J. DE - Le reveil litteraire en Hollande et le naturalisme français (1880-1900).
5317: GRAAF,A.J.DE / STAM,G. (redactie) - Meubelstoffering. Textieldag gehouden op 15 april 1993.
709: GRAAFF,GEERTRUID DE / ROGGE,ELIS.M. - Weven op het kleine toestel. Handleiding voor het aanleeren der verschillende weeftechnieken op het Vrouw en haar huis-rekje.
1753: GRAAS,TIM. - Lood om oud ijzer. Koper, tin en ijzer in Nederlandse kerken.
4098: GRABNER,HERMANN - Handbuch der funktionellen Harmonielehre.
6029: GRAESSER,HANNO (edited) - Electric Violins. Design und Technik der elektrischen Streichinstrumente. Design and technique of electric bowed stringed instruments. In collaboration with Andy Holliman.
4505: GRAF,O.M. / HERZFELDE,W. / SEGHERS,ANNA - Neue deutsche Blatter. Monatschrift fur Literatur und Kritik. 1. Jahr, No. 4. 15 December 1933.
5103: GRAFTON,ANTHONY - What Was History? The art of history in Early Modern Europe.
1780: GRAMES,EBERHARD - Broken Spirits.
6338: GRANN,DAVID - De maand vcan de bloemendoder. De moord op de osage-indianen en de geboorte van de FBI.
4992: GRANSDEN - Historical writing in England C. 550- C. 1307. II c 1307 to the early sixteenth century.
1603: GRAPPERHAUS, FERDINAND H.M. - Alva en de tiende penning.
3356: GRAS,H. - Op de grens van het bestaan. Armen en armenzorg in Drenthe 1700-1800.
2551: GRAU,CONRAD - Beruhmte Wissenschaftsakademien. Von ihrem Entstehen und ihrem weltweiten Erfolg.
1970: GRAUWE,JAN DE - Prosopographia Cartusiana Belgica (1314-1796).
5383: GRAVENDEEL,M. (hoofdredactie) - Droege fuotten. Onderzoeksgids Friese waterstaatsgeschiedenis.
2080: GRAVENHAGE - HAER,L.J.VAN DER - Catalogus van de historisch-topografische prentenverzameling. Oud-archief der gemeente 's-Gravenhage. Eerste deel. (alles wat verschenen is)
2067: GRAVENHAGE - HART, G. 'T. - Inventaris van het Oud-Archief der Gemeente 's-Gravenhage. 2 delen, 1; Voorwoord, inleiding, inventaris. 2; Inventaris. Lijst van plattegronden en prenten. Regestenlijst 1313-1574 - Index.
2063: GRAVENHAGE - GESELSCHAP,J.E.J. / HART,G. 'T - De archieven berustende in de archiefbewaarplaats der gemeente 's-Gravenhage. Historisch en systematisch overzicht met alfabetische index op zaak- en persoonsnamen.
4995: GRAVES,EDGAR B.(edited) - A bibliography of English History to 1465. Based on the sources from the earliest times to about 1485.
683: GRAVESANDE,G.H. VAN 'S (bijeengebracht) - De geschiedenis van De Nieuwe Gids. Brieven en documenten. EN SUPPLEMENT
4399: GRAY - JOHNSON,J.STEWART - Eileen Gray. Designer.
792: GRAY,A. / BRITTAIN,F. - A history of Jesus College Cambridge.
6035: GREER,TAYLOR AITKEN - A question of balance. Charles Seeger's philosophy of music.
1377: GREGORIUS VII ) MEULENBERG, L.F.J. - Der Primat der romischen Kirche im Denken und Handeln Gregors VII (Mededelingen van het Nederlands Historisch Instituut te Rome)
2139: GRELLERT,M.E.A. - Synagogues in Germany. A virtual reconstruction.
638: GREYFIE DE BELLECOMBE,L. - Les conventions collectives de travail en Union sovietique.
1389: GREYSON, EMILE - En Hollande. La maison Ouwewaeter & Huysman. Le commandant Aerson.
3511: GRIBBIN,J. - Q is for quantum. Particle physics from a to Z. Edited by M. Gribbin. Illustrations by J. Gribbin. Timelines by B. Gribbin.
4705: GRIBLING,SEBASTIAAN - De Bouwkunst van MBM. Martorell Bohigas Mackay Puigdomenech Pau. Constructie, samenleving en omgeving.
6149: GRIEG,EDVARD - Diaries, Articles, Speeches. Edited and translated by Finn Benestad & William H.Halverson.
3237: GRIEND - BROUWER,G.A. (e.a.) - Griend. Het vogeleiland in de Waddenzee. Historisch-geographisch en biologisch gezien.
2568: GRIFFITHS,RUTH - The abilities of babies. A study in mental measerement.
4142: GRIJZENHOUT,FRANS / TUYLL VAN SEROOSKERKEN,CAREL VAN - Edele eenvoud. Neo-classicisme in Nederland 1765-1800.
2494: GROCHEO - ROHLOFF,ERNST - Der Musiktraktat des Johannes de Grocheo, nach den Quellen neu herausgegeben mit Ubersetzung ins Deutsche und Revisionsbericht. ( Media latinitas musica, 2 )
4969: GROEBNER,VALENTIN - Ungestalten. Die visuelle Kultur der Gewalt im Mittelalter.
1520: GROEN VAN PRINSTERER ) VRIES,T.DE - Mr. G. Groen van Prinsterer in zijne omgeving.
1364: GROEN VAN PRINSTERER - LAMAN,G.J. - Enkele aspecten van Groen van Prinsterer's optreden als volksvertegenwoordiger. (1862-1865).
1203: GROEN VAN PRINSTERER - SMITSKAMP,H. - Groen van Prinsterer als historicus.
1369: GROEN VAN PRINSTERER ) HARTOGH,G.M.DEN. - Groen van Prinsterer en de verkiezingen van 1871. Een keerpunt in de wordingsgeschiedenis der Anti-Revolutionaire Partij.
4346: GROENEBOER,KEES - Weg tot het Westen. Het Nederlands voor Indie 1600-1950. Een taalpolitieke geschiedenis. ( Verhandelingen KITLV )
666: GROENEWEG,N. / HALLEMA,A. - Van Nachtwacht tot Computermacht. Vijftig eeuwen politie en justitie.
4926: GROENHOF - DYKSTRA,J.P. - Marten Groenhof. Boer / Skilder yn it Heidenskip.
4929: GROENHOF,MARTEN - By de Kruspollen fan Marten Groenhof.
184: GROENHOF,G. (redactie)) - Van Fries Wijdtschip tot Workumer Aak. Historie en interviews.
3489: GROENINK,E. / HOLTWIJK,I. / STRAATEN,F.VAN - Slotenmakers en gangstermeisjes. Kinderarbeid wereldwijd.
5421: GROENVELD,S. / JACOBSZOON,J.P. / VERHEUS,S.L. (redactie) - Wederdopers, menisten, doopsgezinden in Nederland 1530-1980.
1941: GROENVELD,S.(ea.) - De kogel door de kerk? De opstand in de Nederlanden en de rol van de Unie van Utrecht, 1559-1609.
3170: GROESBEEK,J.W. - Middeleeuwse kastelen van Noord-Holland. Hun bewoners en bewogen geschiedenis.
4401: GRONERT,SIEGFRIED - Turdrucker der Moderne. Ein Designgeschichte.
2330: GRONINGEN - TUUK,F.VAN DER - Geschiedenis van het orkest der vereeniging De Harmonie te Groningen. 1862-1912.
4857: GRONINGEN - DIEST LORGION,E.J. - Geschiedkundige beschrijving der stad Groningen. Deel I 1040 - 1600 en deel II 1600 - 1856.
3383: GRONINGEN - Groninger volks - almanak. Eerste 1837 en tweede 1838 jaargang in 1 band .
2392: GRONINGEN ) FORMSMA.W.J. - Inventaris van de archieven der staten van stad en lande (1594-1798). (Rijksarchief Groningen)
6140: GRONINGER BRONNEN - DOORNBOS,W.G. - Huwelijkscontractenboek Fivelingo 1613-1810. Deel I. (Groninger Bronnen en Toegangen)
6139: GRONINGER BRONNEN - DOORNBOS,W.G. - Bewonerslijsten van de stad Appingedam ca. 1480/1490 - 1811. (Groninger Bronnen en Toegangen)
6141: GRONINGER BRONNEN - DOORNBOS,W.G. / VEENSTRA,F.M. - Doopsgezinde bewonerslijsten van de stad Groningen 1634-1798. (Groninger Bronnen en Toegangen)
6136: GRONINGER BRONNEN - HARTOG,H.J.E. - Voogdijaanstellingen in de stad Groningen 1639 - 1700. 1. 1639-1672. 2. 1673-1700. (Groninger Bronnen en Toegangen)
6137: GRONINGER BRONNEN - ABELS,S.H. / KUIKEN,D.F. - Oldamster Warfsminuten 1563 - 1592. (Groninger Bronnen en Toegangen)
6138: GRONINGER BRONNEN - DOORNBOS,W.G. - Groninger repertorium van familiewapens 1300 -1900. (Groninger Bronnen en Toegangen)
6134: GRONINGER BRONNEN - DOORNBOS,W.G. / KUIKEN,D.F. - Burgerboek van de stad Appingedam 1619-1808. (Groninger Bronnen en Toegangen)
6135: GRONINGER BRONNEN - BOVEN,M.W.VAN - Protocol Draper, een notarisprotocol uit de zeventiende eeuw. (Groninger Bronnen en Toegangen)
6133: GRONINGER BRONNEN - DOORNBOS / VELDHUIS / ELEMA / KUIKEN / VEEN / - Lidmatenboek van de gereformeerde kerk van de stad Groningen 1594-160. Inleiding / Register.
6131: GRONINGER BRONNEN - KUIKEN,D.F. / HARTOG,H.J.E. - Ondertrouwboek van de stad Groningen 1595 - 1623. 1. 1595-1603. 2. 1603-1611. 3. 1611-1623. (Groninger Bronnen en Toegangen)
6132: GRONINGER BRONNEN - ELEMA,P.J.C. / HARTOG,H.J.E. - De overledenen van Hunsingo 1806 - 1811. (Groninger Bronnen en Toegangen)
546: GRONON,ROSE - Anne-Marie de Wuestenraedt. (vertaling uit het Frans en begeleidend essay. Silhouette van de schimmenspeler door Luc Daems)
394: GROOT,FRANS - Roomsen,rechtzinnigen en nieuwlichters. Verzuiling in een Hollandse plattelandsgemeente,Naaldwijk 1850-1930. (Hollandse studien 28)
4289: GROOT - NELLEN,H.J.M. - Hugo de Groot (1583-1645). De loopbaan van een geleerd staatsman.
1563: GROOT,J.C.H. DE / SCHOOT UITERKAMP,A.M.J. - Bibliografie van Overijssel 1935/1950 EN 1951-1980.
1366: GROOT,A.J.DE - Sine invidia communico. Opstellen aangeboden aan A.J. de Groot.
1169: GROOT,Gertjan DE - Fabricage van verschillen. Mannenwerk, vrouwenwerk in de Nederlandse industrie (1850-1940)
2786: GROOTHUYSE,J.W. - De arbeidsstructuur van de prostitutie
1375: GROSHEIDE, D. (ea) - Liber libris ditissimae sacer. Opstellen geschreven ter herdenking van het 375-jarig bestaan van de Universiteitsbibliotheek te Utrecht. (1584-1959). 5 artikelen.
786: GROSHEIDE,D ./ MONNA,A.D.A. / PESCH,P.N.G. - Vier eeuwen universiteitsbibliotheek Utrecht. Deel I:De eerste drie eeuwen.
3828: GROSJEAN,G. / KINAUER,R. - Kartenkunst und Kartentechnik vom Altertum bis zum Barock.
5003: GROSSETESTE - SOUTHERN,RICHARD W. - Robert Grosseteste. The Growth of an English mind in Medieval Europe.
146: GROSSMAN,M.J. / HAMLET,J. - Birds of prey of the world.
6190: GROSSMAN,VASILI - Leven & lot.
374: GROTIUS - ALTING VON GEUSAU,F.A.M.(ea) - Ex Iure. Veertien opstellen bij het veertiende lustrum van Societas Iuridica Grotius en de vierhonderdvijfde geboortedag van Grotius.
2034: GROU - DOUMA,S. / POPMA,H. / KOSTER,B - Grou 2000. in momentopname fan karakteristyk Grou.
1380: GROUSTRA,G.R. - Mei slykboar en kramizer. Oer dykwurkers en lânoanwinners yn Fryslân en har wurk.
2387: GROUT,DONALD JAY - Principles and practice in the writing of music history. ( Mededelingen KAW Belgie, jaargang XXXIV Nr.5)
4690: GROW,LAWRENCE (editor) - The old house book of outdoor spaces.
2337: GRUBER,GERNOT / MAUSER,SIEGFRIED (herausgegeben) - Divergenzen -Konvergenzen. Hermeneutische Paraphrasen und Phantasien.
1788: GRUND,ARIANE - Sankt Annen. Die Bergmansdom in Annaberg - Buchholz.
4487: GUARINI,GIOVANNI BATTISTA (1538-1612) - Il pastor fido. Tragicom pastor.
4832: GUENÉE,BERNARD - Histoire et culture historique dans le Occident medieval.
4268: GUERRIER.Y. / MOUNIER KUHN,P. - Histoire des maladies de l'oreille, du nez et de la gorge. Les grandes etapes de l'Oto-Rhino-Laryngologie.
1104: GUGGENBuHL,G.,Hans C. HUBER - Quellen zur Geschichte der Neueren Zeit
1101: GUGGENBUHL,G. / WEISS,O. - Quellen zur Allgemeinen Geschichte des Mittelalters.
1466: GUIBAL,C.J. - Democratie en oligarchie in Friesland tijdens de Republiek.
5303: GUIMARD - VIGNE,GEORGES - Hector Guimard: Architect, Designer (1867-1942).
4427: GUINDO,ISSA - Het dagelijks leven van de Dogon.
6010: GULBENKIAN - PERDIGAO,JOSE DE AZEREDO - Calouste Gulbenkian. Collector.
1798: GULIK, W.R.VAN (red.) - In het spoor van de liefde. Japans-Nederlandse ontmoetingen sinds 1600.( tentoonstellingscatalogus)
2411: GUMMERE,FRANCIS B. - A handbook of poetics for students of English verse.
1289: GUNST,J.W. - Johannes Pistorius Woerdensis
4605: GUNTHERT / ASSER / BARTENTS - Huis Marseille. Stichting voor fotografie 1.
125: GURDJIEFF,G. - Ontmoetingen met bijzondere mensen.
3708: GURDJIEFF - VAYSSE,JEAN - Ontwaken in onszelf. Een benadering van de door Gurdjieff nagelaten leer.
3709: GURDJIEFF - DRISCOLL,WALTER / GURDJIEFF FOUNDATION OF CALIFORNIA - Gurdjieff. An annotated bibliography. ( introductory essay by Michel de Salzman )
126: GURDJIEFF,G. - Views from the real world. Early talks of Gurdjieff.
667: GURR,T.R. - Rogues,rebels and reformers. A political history of urban crime and conflict.
6009: GUSE,ERNST GERHARD - Asafo. Fahnen aus Ghana. Symbol auf westafrikanischen Textilien.
742: GUSTAV ADOLF - BRACHER,ULRICH - Gustav Adolf von Schweden. Eine historische Biographie.
265: GYSBERT JAPICX - BROUWER,J.H. / HAANTJES,J. / SIPMA,P. - Gysbert Japicx wurken en oantekeningen op Gysbert Japikcx wurken.
5949: GYSEN,RENÉ - De slecht befaamde Markies De Sade.
2693: HAAGS GEMEENTEMUSEUM - Nederlands Zilver 1815-1960.
2682: HAAGS GEMEENTEMUSEUM - Tin uit de Lage Landen. Pewter from the Low Countries.
2559: HAAKSMA,H. - Van Riessen, filosoof van de techniek.
1626: HAAN,HILDE DE / SCAGLIOLA,DARIA / BRAKKEE,STIJN - Gebouwd voor muziek. Conservatorium van Amsterdam
4773: HAAN,S.DE - Inventaris van de archieven van de synagogale ressortale instellingen in Friesland en van de daaronder ressorterende joodse gemeentevan Leeuwarden, Harlingen en Gorredijk 1574-1972.
921: HAAN,HILDE DE / HAAGSMA,IDS - The house Erasmus built. A profile of architecture in the Netherlands.
687: HAAN,H.R.M. DE - Therapie compendium. Receptuur voor de huisarts.
1880: HAAN / KEIJZERSWAARD / METZ (red.) - Vervolg gedenkboek L.A.C. Frisia. 1883-1933.
2027: HAAN,PETER DE / HUISMAN,KERST - Gevierde Friezen in Amerika.
1528: HAAR,B.TER - Beginselen en stelsel van het Adatrecht
6191: HAAR,BERNARD TER - De St. Paulus Rots. EN. De schipbreuk van het Nederlandsche barkschip Jan Hendrik in Bloeimaand 1845.
4925: HAARLEM - De weeshuizen der doopsgezinde te Haarlem 1634 - 1934.
4314: HAARLEM - AMPZING,SAMUEL / SCRIVERII,PETRI - Beschryvinge ende lof der stad Haerlem in Holland: In rijm bearbeyd: ende met veele oude en nieuwe stucken buyten dicht uyt verscheyde kronijken, handvesten, brieven,memorien verklaerd ende bevestigd. Mitsgaders Lavre-krans voor Laurens Koster
1348: HAARLEM - WARMERDAM,W. - Armen en armenzorg in een veranderende samenleving. Haarlem 1870-1912.
1168: HAARLEMMERMEER - PAASSEN,Chr. VAN (red.) - De Haarlemmermeer. Plattelandsproblemen in de Randstad Holland.
1519: HAARTSEN,TIALDA - Platteland: boerenland, natuurterrein of beleidsveld. Een onderzoek naar veranderingen in functies,eigendom en representaties van het Nederlandse platteland.
4304: HAASSE,HELLA - Vanaf de domtoren gezien.
3251: HABERMAS,JURGEN - Na-metafysisch denken.
902: HACHTMANN,K. - Die Akropolis von Athen im Zeitalter des Perikles. (Gymnasial-Bibliothek, 35 )
708: HACHTMANN,K. - Olympia und seine Festspiele. (Gymnasial-Bibliothek, 30 )
4631: HACKE REUTER,SABINE - Die Stube im westfalischen Bauernhaus. ( Beitrage zur Volkskultur in Nordwestdeutschland, heft 50)
4940: HACKE OUDEMANS,JOSINA J. - Bijdragen to de geschiedenis van de Veluwe en andere onderwerpen.
3772: HADEWIJCH - Mengeldichten of Rijmbrieven. Hertaald door M. Ortmanns-Cornet. Ingeleid door W.Corsmit.
5382: HADEWYCH - Hadewych. Fersen fan minne. Ferfryske fan Klaas Bruinsma.
4456: HADID,ZAHA - The complete Zaha Hadid. Expanded and Updated.
5594: HADOT,PIERRE - Lofrede op Socrates. Vertaald door Eric de Marez oyens.
5756: HADOT,PIERRE - Eloge de la philosophie antique.
4276: HAENSEL,UWE - Musikgeschichte Kiels im Mittelalter. (Abhandlungen zur Kunst-, Musik- und Literaturwissenschaft. Band 117)
295: HAERINGEN,C.B.VAN - Grammarie. Keur uit het werk van zijn hoogleraarstijd.
607: HAGEDOORN,L.F. - De Europese Gemeenschap en de Rio de la Plata. Een historische analyse van de handel in landbouwprodukten(1958-1977).
5630: HAGENS,H. - Boerderijen in Twente.
1912: HAGERAATS,BART - De stoelendans rond Jan Romein. De perikelen rondom de benoeming van dr. J.M. Romein tot hoogleraar geschiedenis aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam: 1938-1939.
405: HAGOORT - OOSTERMAN,ARJEN - Arie Hagoort. (monografien van Nederlandse architecten)
105: HAHN,REYNALDO / VERLAINE ,PAUL - Chansons grises. Poesies de Paul Verlaine. Musique de Reynaldo Hahn.
892: HAITINK - MUNDY,SIMON - Bernard Haitink.
3478: HAJDAMACH,CHARLES - British Glass 1800-1914.
4916: HAKS,FRANS (ea) - De Ploeg verzameld in het Groninger Museum ( 1 ).
5674: HALBERTSMA, BRUORREN - Rimen en teltsjes. Printen fan Ids Wiersma.
5378: HALBERTSMA,PIETER JELLES EN t.e. (utjown) - For hus en hiem. Tiidskrift for it fryske husgesin. Jiergong 1890.
3033: HALBERTSMA - KALMA,J.J. - Kent Gij Halbertsma van Deventer? In tal net utjowne hanskriften fan Dr. J.H. Halbertsma. ( biwurke troch en mei oantekeningen fan J.J.Kalma )
5903: HALBERTSMA - Joast Hiddes Halbertsma, 1789 - 1869. Brekker en bouwer. Stúdzjes fan ûnderskate skriuwers oer syn persoan, syn libben en syn wurk, útjown ta gelegenheit fan de betinking fan syn hûnderdste stjerdei.
6285: HALBERTSMA - JONG,ALPITA DE - Joost Halbertsma 1789-1869 een biografie. Triomfen en tragedies van een uitmiddelpuntig man.
3053: HALBERTSMAN,T.E. - Ut it alde laech. Samle skriften fen T. E. Halbertsma. 1 Teltsjes om 'e hird. 2 Rym en unrym.
1782: HALL,DUNCAN,H. - Commonwealth. A history of the British Commonwealth of Nations.
868: HALL) DICKSON,LOVAT - Radclyffe Hall at the well of loneliness, A Sapphic chronicle.
1583: HALL / ALBION / POPE - A history of England and the Empire-Commonwealth.
408: HALL,ARTHUR VINE - Poems of a South African.
4898: HALL,SIMON - 1956. De wereld in opstand.
5912: HALL,RADCLYFFE - De bron van eenzaamheid. Vertaald door Bep Zody.
79: HALL - PAPING, RICHARD. - Die waardige man. Prof. H.C. van Hall (1801-1874), botanicus, landhuishoudkundige en pionier van het hoger landbouwonderwijs.
2091: HALLAM,ELIZABETH(ed.) - The Plantagenet Encyclopedia. An alphabetical guide to 400 years of English History, From the origins of the House of Anjou to the Battle of Bosworth Field.
1159: HALPERIN,S. WILLIAM (ed.) - Some 20th-century historians.
1433: HALPHEN,L. - Initiation aux etudes d'histoire du Moyen Age.
4702: HAM,GIJS VAN DER / LEEUW,RONALD DE / REYNAERTS,JENNY / RIJDT, ROBERTJAN TE - Nederlandse kunst in het Rijksmuseum 1800-1900.
5322: HAM,GIJS VAN DER - 200 jaar Rijksmuseum. Geschiedenis van een nationaal symbool.
5738: HAM,HENK VAN DEN - Algemene Bommel Concordantie
2132: HAM,RODERICK - Theatres. Planning guidance for design and adaptation.
5607: HAMANN - UNGER,RUDOLF( eingeleitet ) - Johann Georg Hamann. Sibyllinische Blatter des Magus ausgewahlt und eingeleitet von Rudolf Unger. (Erzieher zu deutscher Bildung, fünfter Band)
631: HAMEL,FRED / HURLIMANN ,MARTIN - Das Atlantisbuch der Musik.
476: HAMEL,A.G. VAN - Zeventiende-eeuwsche opvattingen en theorieën over litteratuur in Nederland.
4945: HAMER,RICHARD (edited) - Gilte Legende. (Early English Tekst Society o.s 327, 328, 339)
5015: HAMER,RICHARD / RUSSELL,VIDA (edited) - Supplementary Lives in Some Manuscripts of the Gilte Legende (Early English Text Society o.s 315)
4698: HAMILTON,DAVID - Manuel of architectural ceramics.
134: HAMMA,WALTER - Meister italienischer Geigenbaukunst. Italian violin makers. Maitres luthiers Italiens.
1612: HAMMACHER,A.M. - De levenstijd van Antoon Der Kinderen.
1559: HAMMACHER,A.M. - Amsterdamsche Impressionisten en hun kring.
4138: HAMOEN,DIRK JACOB - blaas- en snaarinstrumenten van de Renaissance. Naamgeving in de muziektheorie van 1487-1620. (Scripta Musicologica Ultrajectina VI )
1181: HAMPE,KARL - Herrschergestalten des deutschen Mittelalters.
5570: HAMZURI - Keris. (second edition)
5146: HANDCOCK,W.D. - English Historical Documents 1874-1914. Volume XII (2)
531: HANDEL / BRISSLER - Israel in Egypten. Oratorium in 2 Theilen. Klavierauszug von F.Brissler.
320: HANDEL,GEORG FRIEDRICH - SCHNEIDER,MAX - Der Messias - Messiah. Oratorium - An Oratorio. Klavierauszug von Max Schneider.
5037: HANDLIST XI - MOONEY,LINNE M. - The Index of Middle English Prose. Handlist XI: Manuscripts in the Library of Trinity College,Cambridge.
5038: HANDLIST XVI - OGILVIE THOMPSON - The Index of Middle English Prose. Handlist XVI: Manuscripts in the Laudian Collection, Bodleian Library, Oxford.
5028: HANDLIST I - HANNA,RALPH - The Index of Middle English Prose. Handlist I: Manuscripts in the Henry E. Huntington Library.
5029: HANDLIST II - LESTER,G.A. - The Index of Middle English Prose. Handlist II: Manuscripts in the John Rylands and Chetham's Libraries Manchester.
5030: HANDLIST III - HORNER,PATRICK - The Index of Middle English Prose. Handlist III: Manuscripts In the Digby Collection,Bodleian Library Oxford.
5031: HANDLIST IV - BRASWELL,LAUREL - The Index of Middle English Prose. Handlist IV: Manuscripts In the Douce Collection, Bodleian Library Oxford.
5035: HANDLIST VIII - OGILVIE THOMPSON - The Index of Middle English Prose. Handlist VIII: Manuscripts in Oxford College Libraries.
5034: HANDLIST VII - SIMPSON,JAMES - The Index of Middle English Prose. Handlist VII: Manuscripts in Parisian Libraries.
5033: HANDLIST VI - PICKERING / POWELL - The Index of Middle English Prose. Handlist VI: Manuscripts in Yorkshire Libraries and archives.
5032: HANDLIST V - BROWN / HIGGS - The Index of Middle English Prose. Handlist V: Manuscripts in the Additional Collection 10001-14000, British Library, London.
5036: HANDLIST IX - ELDREDGE,L.M. - The Index of Middle English Prose. Handlist IX: Manuscripts in the Ashmole Collection, Bodleian Library,Oxford.
3712: HANENBERG,P.VAN DEN - Wij mogen alles zeggen. De geschiedenis van Don Quishocking.
4528: HANEY,WOLFGANG - Berlin. Gestern - Heute - Morgen.
582: HANKE,H. - Das Abenteuer der Manage mit Glaukern,Clowns und Zirkustieren durch die Jahrhunderte.
5443: HANKINSON,R.J. - The Sceptics . ( Arguments of the Philosophers )
110: HANLO,JAN - Brieven. 1; 1931- 1962. 2; 1963 - 1969.
2174: HANNA,W.L. - Lost harbor. The controversy over Drakes California Anchorage.
4950: HANNA,RALPH (edited) - Speculum Vitae. A reading edition, using materials assembled by Venetia Somerset.(Early English Text Society o.s 331, 332)
4394: HANNAH, FRANCES - Ceramics. Twentieth-century design.
1897: HANSEN,BIRGITTE LOUISE (red.) - Beyond clinical buildings.
340: HANSMANN,C. / HANSMANN,L. - Calvaires.
10: HARDENBERG,H. - Het Burgerweeshuis voor Nederland Hervormden te 's Gravenhage 1564-1964.
495: HARDER,J.H. - Observations on some tendencies of sentiment and ethics chiefly in minor poetry and essay in the eighteenth century until the execution of Dr. W.Dodd in 1777.
2998: HARDERWIJK - VERMEULEN,J.F. / BRUIJN,A.H.DE - Harderwijk. Van verleden tot heden.
2997: HARDERWIJK - MARS,K.H.M. (red.) - Harderwijk in oude prenten.
5137: HARDING,A. - The Law Courts of Medieval England. (historical problems studies and documents)
3698: HARDOY,JORGE F. - Pre-Columbian cities.
3344: HARE,T.L.(edited) - Royal sevres China.
3255: HARLEY,BRIAN - Mate in two moves. The two-move chess problem made easy.
2747: HARLINGEN - HUIZINGA,J.J. - Tot heil onzer ribbenkast. Een eeuw sport in Harlingen.
2697: HARLINGEN - INGEN,KEES VAN / VISSER,JEMKE (samenstellers) - Wat 'n verstand. 125 jaar (R) HBS/RSG Simon Vestdijk.
2696: HARLINGEN - DEKKER,T.W. NIELSEN,C. - Kastelen, kerken en kloosters. Kerkgeschiedenis van Harlingen en Midlum.
2748: HARLINGEN - BAX,H.R. - Van Zoutsloot tot Grootte en Cleijne Kerkckstraet. 40 Jaar restauratiegeschiedenis.
4784: HARLINGEN / ROOS - Jan Roos. Tekeningen.
1630: HARLINGEN - VERENIGING OUD HARLINGEN ( samensteller ) - Harlingen mien stadsje 3.
1631: HARLINGEN - DIJK,OENE VAN / HOEK,HANS VAN - Oene Klep vertelt hoe Harlingen uut de ruften groeide.
1059: HARPER,DOUGLAS - Changing works. Visions of a lost agriculture.
5828: HARPPRECHT,KLAUS - Die Grafin. Marion Donhoff. Eine Biographie.
155: HARRAPS REFERENCE - Harrap's illustrated dictionary of music & musicians.
3515: HARRIS,A. / TUCKER,L. / VINICOMBE,J. - Vogeldeterminatie. Handboek voor het identificeren van vogels.
5989: HARRIS,VICTOR - Japanese imperial craftsmen. Meiji art from the Khalili Collection.
449: HARRISON,FRANK - Time, place and music. An anthology of ethnomusicological observation c.1550 to c.1800.
2861: HARRISSON, BARBARA - Keramiek uit Azië. Een gids voor de aziatische afdelingen.
1118: HARSIN,PAUL - Recueil d'etudes
26: HART,S. - Geschrift en getal.Een keuze uit de demografische-,economische- en sociaal-historische studien op grond van Amsterdamse en Zaanse archivalia,1600-1800. (Hollandse studien 9)
1908: HART,G.'T / H.F.W.D. - Costumen van 's-Gravenhage 1451-1609. (Oud-Vaderlabdsche Rechtsbronnen)
1689: HARTEN-BOERS, H.VAN - Aziatische ceramiek en glas. ( uitgegeven n.a.v. de tentoonstelling in de Fraeylemaborg van 15 mei tot 1 augustus 1982 )
2141: HARTHAN,JOHN - Books of Hours and their owners.
2717: HARTHOORN,M.A.G. - De natuurkrachten in haar diepste geheimen.
4184: HARTISCH,KARL - Treppen in Stahl, Beton und Holz.
5074: HARTMANN VON AUE - Gregorius, The Good Sinner. Bilingual edition. (Translated by Sheema Zeben Buehne. introduction by Helen Adolf )
4877: HARTMANN,J.L.H. - De reconstructie van een Middeleeuws landschap. Nederzettingsgeschiedenis en instellingen van de heerlijkheden Eijsden en Breust bij Maastricht (10e-19e eeuw). ( Maaslandse monografieen)
379: HARTMANN - SCHARGER - Berchtesgaden in alter Zeit. Fotodokumentation.
1666: HARTOG,STEPHEN - Pronken met oosters porselein.
2266: HARTSUIKER,J.F. - De souteneur in het nederlandse recht.
1174: HARVEY,GUILLAUME - Etude anatomique du mouvement du coeur et du sang chez les animaux. Apercu historique et traduction française par Charles Laubry.
1479: HASKERLAN GILDEMACHER,K.F. (red. ea.) - Haskerlân. In tal bydragen ta de skiednis.
4103: HASPELS,JAN JACOB LEONARD - Automatic musical instruments their mechanics and their music 1580 - 1820. (met een samenvatting in het Nederlands0
1855: HASPER H. - Calvijns beginsel voor de zang in de eredienst, verklaard uit de heilige schrift en uit de geschiedenis der kerk. Een kerkhistorisch en hymnologisch onderzoek. Deel I (van 2 )
3694: HASSAN,IHAB - Radical innocence. Studies in the contemporaty American novel.
5778: HATTUM,JAC VAN - Van Odrimond, Millimas en anderen.
1015: HATZFELD / DARMESTETER - Dictionnaire general de la langue Francaise du commencement du XVIIe siecle jusqu'a nos jours precede d'un traite de la formation de la langue.
5685: HAUPT,W. - Als die Rote Armee nach Deutschland kam. Der Untergang der Divisionen in Ostpreussen, Danzig, Westpreussen, Mecklenburg, Pommern, Schlesien, Sachsen, Berlin und Brandenburg.
4599: HAUPT,WERNER - Konigsberg, Breslau, Wien, Berlin. Bildberich vom Ende der Ostfront.
41: HAUSER - JORGENSON,D.A. - The life and legacy of Franz Xaver Hauser. A forgotten leader in the nineteenth-century Bach movement.
175: HAUSHOFER,KARL - Grenzen in ihrer geographischen und politische Bedeutung.
5072: HAUSSLER, R. (Herausgegeben) - Nachtrage zu A.Otto: Sprichworter und sprichwortliche Redensarten der Romer.
3833: HAVEL - KRISEOVA,EDA - Vaclav Havel. The authorized biography.
1773: HAVELAAR, J.J. - Postage paid. The story of the first Dutch postage stamp 1852-2002.
6020: HAVELAAR,JUST - Het moderne meubel. De toegepasten Kunsten in Nederland.(een reeks monografieen over hedebdaagsche sier- en nijverheidskunst).
6217: HAVELOCK ELLIS (ed) - Thomas Middleton. Introduction by Addington Symonds. ( The Mermaid Series. The best plays of the old dramatists )
6222: HAVELOCK ELLIS (ed) - Christopher Marlowe. Introduction by Addington Symonds. ( The Mermaid Series. The best plays of the old dramatists )
6219: HAVELOCK ELLIS (ed) - John Ford. ( The Mermaid Series. The best plays of the old dramatists )
5392: HAVERMANS DIKSTAAL (inleiding) - Aangekleed gaat uit. Streekkleding en cultuur in Noord-Holland 1750 - 1900.
5645: HAVERSCHMIDT,FRANCOIS - Verzamelde gedichten in handschrift. (samenstelling en inleiding H. v.d. Sloot)
3950: HAVIK,WIJBRAND / HOEK,SIETSE VAN DER - Is vrijheid niet alles waard? Nieuwe bewoners in oude Groninger Boerderijen.
2496: HAYDN - HUSS,MANFRED - Joseph Haydn. Klassiker zwischen Barock und Biedermeier.
2340: HAYDN - LANDON,H.C.ROBBINS - Supplement to the Symphonies of Joseph Haydn.
2502: HAYDN - SCHMIDT,LEOPOLD - Joseph Haydn.( Beruhmte Musiker)
1310: HAYTER,WILLIAM - Russia and the World. A Study of Soviet Foreign Policy.
4235: HAYWARD,JOHN (chosen by) - The Oxford Book of nineteenth century English verse.
5612: HAZARD,PAUL - Het Europese denken in de achttiende eeuw. Van Montesquieu tot Lessing.
2512: HAZELZET,K. - Toen schilderen nog een ambacht was. Bij 75 jarig bestaan Van Wijhe verf.
1248: HEARNSHAW,F.J.C. (ed.) - Mediaeval Contributions to modern Civilisation.
5127: HEATH,SYDNEY - In the steps of the pilgrims.
4436: HECHT,PETER - De Hollandse fijnschilders. Van Gerard Dou tot Adriaen van der Werff.
1358: HECK,PHILIPP - K.von Amira und mein Buch uber den Sachsenspiegel. Mit einer Beilage: Sprachgefuhl und Vorstellungsanalyse in Anwendung auf die Leihestelle Landrechts (SSP. III 52 ß 2, 3).
2681: HECKSCHER,W.S. (red.) - Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 10.
2743: HEEM - SEGAL,S. - Jan Davidsz de Heem en zijn kring. Met een bijdrage van Liebeth Helmus.
2503: HEEMAF - Ter herinnering aan uw bezoek bij de HEEMAF te Hengelo.
1572: HEER,JAN DE (red.) - Kleur en architectuur.
1885: HEERDING,A. - Cement in Nederland. Uitgegeven ter gelegenheid van veertig jaar Nederlands Hoogovencement door de Cementfabriek IJmuiden (CEMIJ) N.V.
1882: HEERENVEEN - BRUYEL-VAN DER PALM,F. - Vereeuwigd, Honderd portretten van Heerenveen en omliggende dorpen.
4860: HEERING,AART - Van schoorsteenvegers en pizzabakkers. Vier eeuwen Italianen in Groningen.
2851: HEERINGEN,R.M.VAN / KOLDEWEIJ,A.M. / GAALMAN,A.A.G. - Heiligen uit de modder; In Zeeland gevonden pelgrimstekens.
2857: HEERINGEN,R.VAN (ed.) - Geld uit de belt. Archeologisch onderzoek in de bouwput van de gemeentelijke parkeerkelder en het belastingkantoor aan de Kousteensedijk te Middelburg.
1847: HEEROMA,K. (ed.) - De Fragmenten van De Tweede Rose.
35: HEEROMA,K. - De andere Reinaert.
3374: HEERS,JACQUES - Vom Mummenschanz zum Machttheater. Europaische Festkultur im Mittelalter. (aus dem Franzosischen von Grete Osterwald)
1030: HEES,P. VAN / PUCHINGER,G. - Briefwisseling Gerretson-Geyl 1911-1958. 5 Delen.
216: HEES VAN BERKEL,J.J. VAN - Proeve eener beschouwing over geschiedenis en staatsregt, vooral in betrekking tot ons vaderland,onder de heerschappij der Franken en de regering der graven.
5181: HEFFERNAN,THOMAS J. - The popular literature of medieval England.
4635: HEFTING,PAUL - De eigen ruimte. Beeldhouwkunst in Nederland na 1945.
4829: HEIDECKER,K. - Kerk, huwelijk en politieke macht. De zaak Lotharius II (855-869).
5524: HEIDEGGER,MARTIN - Hebel. De huisvriend.
2513: HEIJBOER,P. - Het zwarte leven. Geschiedenis van onze mijnen en mijnwerkers.
3907: HEIJBROEK,J.F. / WOUTHUYSEN,E.L. - Portret van een kunsthandel. De firma Van Wisselingh en zijn compagnons. 1838-heden.
4851: HEIJBROEK,J.F. / GRINSVEN,A.TH.P. VAN - Kunst, kennis en kwaliteit. De Vereeniging van Handelaren in Oude Kunst in Nederland. 1911-heden.
4476: HEIJBROEK,WILLEM (eindredactie) - Het gelijk van Heemschut. Een eeuw inzet voor erfgoedbescherming.
1549: HEIJDEN,PAUL / ZWEERS,DICK - Een geschenk voor een1000-jarige. Het Marrschalkerweerd-orgel in de Bergijkse Hofkerk.
2928: HEIJER - HERZBERG,JUDITH (ea. geselecteerd door) - Jac Heijer. Een keuze uit zijn artikelen.
381: HEIJERMANS,HERMAN. - Toneelwerken.
3520: HEIJERMANS,HERMAN - Toneelwerken I, II en III.
3527: HEILOO - BERTRAND - De Runxpunte en Onze Lieve Vrouw ter Nood. Een bekend bedevaartsoord te Heiloo.
1131: HEIM,LUDWIG - Lehrbuch der Bakteriologie. Mit besonderer Berucksichtigung der Untersuchungsmethoden, Diagnostik und Immunitatslehre
5606: HEINE - MANN,MICHAEL (herausgegeben) - Zeitungsberichte uber Musik und Malerei. UA; Boucher,der Sokrates der Violonisten, Musikalischen Saison in Paris 1831-1841-1843-1844. Verdi und Meyerbeer. Jenny Lind.
528: HEINE) TRILSE,C.(herausgegeben) - Heinrich Heine uber die Franzosische buhne und andere Schriften zum Theater.
5525: HEINE,HEINRICH - Harry. 1 De memoires van Heinrich Heine vertald door Ria van Hengel. Voorgelezen door Arnon Grunberg. 2. Heine in Holland. Heine verklankt door Nederlandse componisten, Marc Pantus bas barriton, Rudolf Jansen piano.
5635: HEINE,HEINRCH - AARTS,C.J. / ETTEN,M.C. (bijeengegaard) - Maar is het niet fraai geformuleerd? EN. M'n liefje wat wil je nog meer? (Klassieke citaten)
2908: HEINEMEYER, ELFRIEDE ( bearbeitet ) - Wand- und Bodenfliesen. Wand- und Bodenfliesen im Landesmuseum Oldenburg. Ausstellung im Schloss, 13.Januar - 21.Februar 1988.
2962: HEINSIUS,DANIEL - De verachting van de dood. De contemptu mortis. ( vertaling door Jan Bloemendaal en Jan W. Steenbeek. Tekst inleiding en commentaar door jan Bloemendal ).
5855: HEKKEMA,HERMA / OVERBEEK,RITA - Art nouveau-architectuur in Groningen.
3169: HEKMA,G. / ROODENBURG,H. - Soete minne en helsche boosheit. Seksuele voorstellingen in Nederland 1300-1850.
98: HEKSTRA,G.P. / JANSMA,L/G. / PLOEG,D.T.E.VAN DER (redaaksje) - Dert it tilt fan dier t en blommen, 200 jier fjildbiology foar natoer en gea yn Fryslan.
4513: HELD,WERNER / NAUROTH,HOLGER - Die deutsche Nachtjagd. Bildkronik der deutschen Nachtjager bis 1945. / UND / Die deutsche Tagjagd. Bildchronik der deutschen Tagjager bis 1945.
3266: HELDEN,ANNE C.VAN - De koudste plek op aarde. Kamerlingh Onnes en het lage-temperatuuronderzoek 1882-1923.
1500: HELDEWEG / SCHOBBEN / WERNER (red.) - De Regel Meester. Opstellen voor Dick W.P. Ruiter
3483: HELLEGERS - HEITE,REMCO - Guus Hellegers. Beeldhouwer.
2203: HELLEMA,DOEKE W. - ALGRA,H. - Kroniek van een Friese boer. De aantekeningen (1821-1856) van Doeke Wijgers Hellema te Wirdum, bewerkt door H.Algra.
6315: HELLEUM - BARELS,E. (e.a) - Hellum. Een Parel in de Woldstreek.
3722: HELLMAN,LILLIAN - Pentimento. A book of portraits.
3721: HELLMAN,LILLIAN - Six plays. The children's hour. Days to come. The little foxes. Watch on the Rhine. Another part of the forest. The autumn garden.
2231: HELLMANN,A. - Silber des Jugendstils. Museum Villa Stuck Munchen 25. April bis 24. Juni 1979.
3423: HELMHOLZ,R.H. - Marriage litigation in medieval England.
1313: HELMOLT,HANS F. - Die geheime Vorgeschichte des Weltkrieges. Auf Grund urkundlichen Stoffes ubersichtlich dargestellt
2956: HELSDINGEN, HANS WILLEM VAN - Historier en peindre. Poussin's opvattingen over kunst in het licht van de discussies in de Franse kunstlitteratuur in de tweede helft van de zeventiende eeuw.
3856: HEM - MERCUUR,THOM (samenstelling) - Piet van der Hem 1885-1961.
858: HEMELS,JOAN (red.) - Kwartiermakers voor communicatiegeschiedenis. Een hommage aan Dr. Maarten Schneider bij gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag.
3672: HEMINGWAY - WHITING,CHARLES - Papa goes to War. Ernest Hemingway in Europe, 1944-45.
3770: HEMINGWAY -HOTCHNER,A.E. - Hemingway and his world. An illustrated biography.
3733: HEMINGWAY - SCHAEFER,DAVE - Sailing to Hemingway's Cuba.
3732: HEMINGWAY - HALDEMAN,JOE - The Hemingway Hoax.
3678: HEMINGWAY - FENTON,CHARLES A. - The aprprenticeship of Ernest Hemmingway. The early years.
3878: HEMINGWAY,ERNEST - Marlin. Introduction by Gabriel Garcia Marquez.
3914: HEMINGWAY - FUENTES,NORBERTO - Ernest Hemingway rediscovered.
3913: HEMINGWAY - VOSS,FREDERICK - Picturing Hemingway. A writer in his time, with an essay by Michael Reynolds.
153: HEMINGWAY - MEYERA,JEFFREY - Hemingway. A Biography.
3991: HEMINGWAY - PUSTIENNE,JEAN-PIERRE - Ernest Hemingway.
156: HEMINGWAY - BRIAN,DENIS - The true gen. Intimate portraits of Hemingway by those who knew him.
3670: HEMINGWAY - KERT,BERNICE - The Hemingway women. Those who loved him, the wifes and others.
3815: HEMINGWAY,ERNEST - True at first light. Edited with an introduction by Patrick Hemingway.
3673: HEMINGWAY - BAKKER,J. - Ernest Hemingway in Holland, 1925-1981. A comparative analysis of the contemporary Dutch and American critical reception of his work.
3668: HEMINGWAY - REYNOLDS,MICHAEL - Hemingway. The final years.
3669: HEMINGWAY - BRIAN,DENIS - The faces of Hemingway. Intimate portraits of Hemingway by those who knew him.
1396: HEMMINGA,PIET - Het beleid inzake unieke regionale talen. Een onderzoek naar het beleid en de beleidsvorming met betrekking tot een drietal unieke regionale talen: het Fries in Nederland en het Noordfries en Sorbisch in Duitsland.
2800: HEMMINGA,PIET - Alarmfaze Oranje. De Fryske oerheid yn de 21ste ieu.
210: HEMPEL,EBERHARD - Baroque Art and Architecture in Central Europe. Germany / Austria /Switzerland / Hungary / Czechoslovakia / Poland.
1608: HEMPEL,JOHANNES(ao) - Wandlungen christlicher Kunst im Mittelalter. (Forschungen zur Kunstgeschichte und Christlichen Archaologie)
1464: HEMSTERHUIS - SLUIS,JACOB VAN - Bibliotheca Hemsterhusiana. Het boekenbezit van Tiberius en Frans Hemsterhuis, met genealogie en bibliografie.
5580: HEMSTERHUIS - MESLAND,G.M. - Frans Hemsterhuis. Filosofie.
4134: HENDRICK DE KEYSER - Gedenkboek uitgegeven t.g.v. het 20- jarig bestaan der Vereeniging Hendrick de Keyser. Tot behoud van architectonische of historisch- belangrijke oude gebouwen. 1918 - 1938.
1823: HENDRIKS,A. - Willem Hofdijk. De minstreel van Kennemerland.
4303: HENDRIX,HARALD / SCHENKEVELD VAN DER DUSSEN,RIET (red.) - Oud en lelijk. Ouderdom in de cultuur van de Renaissance. (Utrecht Renaissance Studies)
4302: HENDRIX,HARALD / GELDERBLOM,ARIE-JAN (red.) - De vrouw in de Renaissance. (Utrecht Renaissance Studies)
2625: HENDRIX, PAUL, - Henri Deterding. De Koninklijke, de Shell en de Rothschilds.
1579: HENKER,MICHAEL (herausgegeben) - Bauern in Bayern. Von der Romerzeit bis zur Gegenwart. Ausstellung im Herzogschloss Straubing. ( Veroffentlichungen zur bayerischen Geschichte und Kultur, 23/92 )
6243: HENKES,ROBERT JAN - Bij mij op de maan. Russische kindergedichten. Een keuze uit de Russische kindergedichten vanaf de zeventiende eeuw. Vertaald en toegelicht door Henkes.. (Russische Bibliotheek)
127: HENLEY & WOODCOCK - Universal dictionary of violin & bow makers Price guide & Appendix Vol. VII.
4769: HENN ARCHITEKTEN INGENIEURE - Corporate Architecture. Autostadt Wolfsburg. Glaserne Manufaktur Dresden.
4678: HENNAUT / SCHUDEL / VANDENBREEDEN / VAN SANTVOORT - Sgrafitti in Brussel. Kunst in de straat.
5145: HENNEBO,DIETER - Geschichte der deutschen Gartenkunst. Band I. Garten des Mittelalters.
3015: HENNEKELER,A.VAN / WALL,N.VAN DE (redactie) - De Natuur. Populair geillustreerd maandschrift gewijd aan de natuurkundige wetenschappen en hare toepassingen. Tweede Jaargang.
2021: HENNIG,CLAIRE / LANDOLT,MARGIE - Alte Puppen - neu gesehen. Old dolls in company. Poupees anciennes en compagnie.
1873: HENRY,B. - Portugal. Sage van een imperium.
5396: HENRY - STARKEY,DAVID (edited) - Henry VIII. A european court in England.
5112: HENRYSON - FOX,DENTON (edited) - Robert Henryson. The Poems.
1668: HENZE,ANTON - Ronchamp. Le Corbusiers erster Kirchenbau.
444: HERA,JANINA - Der verzauberte Palast. Aus der Geschichte der Pantomime.
2185: HERBERT,WALLY - The noose of Laurels. The discovery of the North Pole.
4257: HERBERT,BARRY - German expressionism. Die Brucke and Der Blaue Reiter.
2649: HEREND - L'art de la peinture al main.
6270: HERINGA,S.P. (verzameld en bewerkt) - Uit alle werelddeelen. Schetsen en tafereelen uit de natuur en het volksleven, nihilisme, Jodenvervolging, emigratie, enz. (1), merkwaardige ontmoetingen, ontdekkingen en uitvindingen, enz. ( 2)
3351: HERLIHY,DAVID - Medieval household.
2162: HERMANN,LAURA - Eco design. Environmetally sound packaging and graphic design.
4560: HERMANN HISTORICA - 51 Auktion. Freitag 20 Oktober 2006, 14.00 Uhr. Deutsche Orden, geschichtliche Sammlungsstucke ab 1919. / German Orders, historical collectibles from 1919 onwards.
5526: HERMANS.WILLEM FREDERIK - Volledige werken 1. Romans. Conserve. Tranen der acacia's. Luxe editie.
2803: HERMANS / JENSMA / SLUIS / WIERDA (red.) - De Franeker universiteitsbibliotheek in de zeventiende eeuw. Beleid en belang van een academiebibliotheek.
5762: HERMANS,WILLEM FREDERIK - Volledige werken 11. Beschouwend werk. - Het sadistische universum 1. Annum Veritatis. De laatste resten tropisch Nederland. Het sadistische universum 2 . Machines in bikini. Dinky Toys.
5558: HERMANS,WILLEM FREDERIK / KOUSBROWK,RUDY / PORTNOY,ETHEL - Machines en emoties. Een briefwisseling bezorgd door Willem Otterspeer.
5764: HERMANS,WILLEM FREDERIK - Volledige werken 7. Verhalen en novellen. Moedwil en misverstand. Paranoia. Een landingspoging op New Foundland.
5763: HERMANS,WILLEM FREDERIK - Volledige werken 12. Beschouwend werk. - Boze brieven van Bijkaart. Houten leeuwen en leeuwen van goud.
6183: HERMANS,WILLEM FREDERIK - De geur van een pasgestoomde deken. De beste poezenstukken.
3485: HERNANDEZ,FELISBERTO - Domeinen van het geheugen. Verhalen & novellen.
5959: HERSKOVITS,MELVILLE J. and FRANCES S. - Rebel destiny among the bush negroes of Dutch Guiana.
1799: HERTZBERGER,HERMAN - Chasse Theater Breda / Theatre Breda.
1797: HERVE,JAMIN - Kennis als opdracht. De Universiteit Utrecht 1936-2001.
2081: HERWERDEN,C.H. VAN - Leerrede over I Sam. XXV: 1, ter nagedachtenis van Ambrozsius Aijzo van Boelens.
5765: HESS,JURGEN C. / WIELENGA,FRISO - Duitsland en de democratie 1871-1990.
6026: HESSE,HERMAN - De steppenwolf. (steppewolf) .Vertaald door Maurits Dekker.
432: HESSE,HERMANN - Knulp.
80: HESSELINK, SANDER - Een leven in de muziek, op vier snaren en een bosje paardehaar.
4894: HESSELINK,B. - Gerhard Jannink & Zonen te Enschede,1853-1938. Jaren van rationalisatie en verzet.
988: HESSLING,E. - Appliques en bronze. Recueil de documents. 36 planches en heliotypie accompagnees d'un texte explicatif.
987: HESSLING,E. - Appliques en bronze dans les styles Louis XIV et Louis XV. Recueil de documents. 48 planches en heliotypie accompagnees d'un texte explicatif.
5219: HETH BARNUM,PRISCILLA(edited) - Dives and Pauper. volume II. (Early English Text Society o.s 323)
4629: HETTEMA,TSJISSE - Hewwy dat. Fersen. Viltwark Aafje Brouwer.
2931: HETTINGA,EELTSJE - Ikader. Gedichten.
4417: HETTINGA,WILBERT (samenstelling e.a.) - De Sint Petrus in de Sleutelstad. 75 jaar Sint Petrusparochie 1936-2011.
4431: HEUSCH,LUC DE - Objects. Signs of Africa.
1361: HEUSDEN ) KOOL - BLOKLAND,J.L. - De elite in Heusden 1700 - 1750. Een prosopografische analyse. (Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland, deel LXIII)
826: HEWISON,ROBERT. - Under siege. Literary life in London 1939-45.
1003: HEYNE,MORIZ - Deutsches worterbuch.
5084: HIBBARD LOOMIS,LAURA - Mediaeval romance in England. A study of the sources and analogue of the non-cyclic metrical romances. New ed.w.suppl.bibliogr.index (1926-1959).
3392: HIBMA,AMARENS / HOEKSTRA,WIEBE / UIL,TILLY - Interviews met landarbeidsters uit het Oldambt 1920 - 1940. We hadden geen keus.
5896: HICHTUM,NINKE VAN - Afkes ten. Told from the dutch of Ninke van Hichtum by Marie Kiersted Pidgeon.
2148: HICKMAN,JOHN - The enchanted Islands. The Galapagos discovered.
3460: HIDDING,A. - Wim Borst. Delingen. Verbindingen.
1770: HIDDING,ALLAARD - Richard Manz.
6262: HIDDING,ALLAARD - Veronika Poschl. Een overzicht / overview 1981-1999.
160: HIEKE,KAREL - Praktische Dendrologie. Band 1: Nadelgeholze A-T, Laubgeholze A-G. Band 2: Laubgeholze H-Z.
2994: HILCKMANN,M. / DAM,A.VAN - Kent u ze nog de Harderwiekers.
4281: HILDEBRAND - Camera obscura. Geillustreerd door Jo Spier.
6077: HILDEBRANDT,DIETER - Pianoforte. A social history of the piano. (translated by Harriet Goodman. Introduction by Anthony Burgess)
4575: HILDEBRANDT,MARIE - Uit het land van Dickens. (vrij naar Jerome Doucet)
3892: HILF,RICHARD B. / ROHRIG,FRITZ - Wald und Weidwerk in Geschichte und Gegenwart. 1 Der Wald . 2 Das Weidwerk
4774: HILL.PAUL - The road to Hastings. The politics of power in Anglo-Saxon England.
1271: HILLEBRAND,J.H.A - Van motivatie tot acceptatie. Een onderzoek naar de daling van de vruchtbaarheid in de provincies Utrecht en Groningen, 1879-1960
4519: HILLER,ALFRED - Heinkel He 162. Volksjager: Entwicklung, Produktion und Einsatz.
2366: HILLER,FERDINAND - Uebungen zum Studium der harmonie und des Contrapunktes.
1944: HILTON,R.H. - The English peasantry in the later middle ages. The Ford lectures for 1973 and related studies.
3337: HILTON, R.H. (edited) - Peasants, knights and heretics. Studies in medieval English social history.
4379: HIMMELHEBER,GEORGE / KREISEL,HEINRICH - Die Kunst des deutschen Mobels. 3 Teile. I: Von den Anfangen bis zum Hochbarock, II: Spatbarock und Rokoko. III: Klassizismus, Historismus, Jugendstil.
2689: HINCKLEY,F.LEWIS. - A directory of antique furniture. The authentic classification of european and american designs for professionals & connoisseurs.
4861: HINDELOOPEN - GILDEMACHER,KAREL f. (eindredacteur) - Hindeloopen. Stad van levende herinneringen.
694: HINDEMITH ) STROBEL,HEINRICH(Einleitung) - Paul Hindemith. Zeugnis in Bildern.
4429: HINE,THOMAS - Populuxe. The look and life of America in the 50s and 60s, from tailfins and TV dinners to Barbie dolls and fallout shelters.
1595: HINGSLEY,F.H.(ed.) - Material progress and world-wide problems 1870-1898. ( The New Cambridge Modern History, XI )
4459: HIROSHIGE - TREDE,MELANIE / BICHLER,LORENZ - Hiroshige. One Hundred Famous Views of Edo.
1280: HIRSCH,FELIX - Stresemann. Ein Lebensbild.
6158: HIRSCHMANN,IRA - Obligato. Untold tales from a life with music.
3687: HIRST,DAVID L. - Dario Fo and Franca Rame. (Modern Dramatist)
1394: HIRTH,GEORG - Das deutsche Zimmer der Renaissance. Anregungen zu hauslicher Kunstpflege.
3201: HISTORISCHE ATLAS - Grote Historische Atlas van Nederland 1: 50000. West-Nederland 1839 - 1859.
5775: HISTORISCHE ATLAS - Grote Historische atlas van Nederland 1: 50000. 1 West Nederland 1839-1859. 2 Noord Nederland 1851-1855. 3 Oost Nederland 1830-1855. 4 Zuid Nederland 1838-1857.
4842: HISTORISCHE ATLAS - Grote Historische Atlas van Nederland 1: 50000. Zuid-Nederland 1838 - 1857.
5401: HITLER - FEST,JOACHIM - Hitler. Eine Biographie.
3881: HOCKNEY,DAVID - Photographe.
3377: HOECKE,W.VAN / WELKENHUYSEN,A.(edited) - Love and marriage in the twelfth century. (Mediaevalia Lovaniensia)
5883: HOEDT,G.H.A. - Handleiding voor Dactyloscopie. Samengesteld ingevolge opdracht van den directeur van Justitie.
827: HOEFNAGELS,LOU. - Honderd jaren druk in druk.
3062: HOEK,D. - Casanova in Holland. Magie baart er hem goud.
1341: HOEK, J.B.M. VAN. - Eike van Repgow's Rechtsboek in beeld. Observaties omtrent de verluchting van de Saksenspiegel.
390: HOEK,B.VAN DER. - Het ontstaan van de Tweebond. De Frans-Russische betrekkingen van 1856 tot 1894.
3452: HOEK,S.VAN DER - Door den vreemd'ling met eerbied te naderen. Tijdsbeeld van een veenkolonie.( Emmer-Compascuum )
1934: HOEK,A.VAN DEN / GREMBERGEN,G.VAN / HERMANS,J. - Het grote postduivenboek.
2137: HOEKEMA,C.P. - Voorouders en afstammelingen van Johannes Ennes Hoekema en Aeff Sybrands.
5598: HOEKSTRA,DIRK - Huit ans de guerre Albigeoise. Edition avec notes et commentaires de la version en ancien Occitan offerte par le manuscrit de Merville.
2677: HOEVE,S. - Een herenhuis voor een patriot. Kerkstraat 35 te Makkum en zijn plaats in de friese architectuurgeschiedenis.
3018: HOEVE,S.TEN - Friese preekstoelen.
4172: HOEVEN,FRANK VAN DER - RingRing. Ondergronds bouwen voor meervoudig ruimtegebruik boven en langs de Ring Rotterdam en de Ring Amsterdam.
4286: HOFDIJK,W.J. - Kennemerland. Balladen.
5314: HOFFMANN,HERBERT (herausgegeben) - Sitzmobel aus sechs Jahrhunderten. 423 Stuhle, Sessel, Banke und Sofas aus Deutschland, England, Frankreich, Holland, Italien, der Schweiz und Skandinavien.
2317: HOFFMANN-ERBRECHT,L - Deutsche und Italienische klaviermusik zur Bachzeit. Studien zur Thematik und Themenverarbeitung in der Zeit von 1720-1760. ( Jenaer Beitrage zur Musikforschung, Band 1 )
5289: HOFFMANN - GRESIERI,GIULIANO - Josef Hoffmann. 1870-1956.
398: HOFLAND,Mrs. - The daughter-in-law, her father, and family.
481: HOFLAND,MRS - Ellen, the teacher. A tale for youth.
2895: HOFMANN,ERNA HEDWIG - The Dresden Kreuz Chor. (English text, translated from the German by Lena Jacek)
4467: HOFSTEDE,ANNIGJE C.H. - Meubelkunst. 40 Eeuwen meubelgeschiedenis.
3281: HOFSTRA,J. - Leontius von Neapolis und Symeon der heilige Narr. Ein Pastor als Hagiograph.
3567: HOGAN,ROBERT / O NEILL,MICHAEL J. - Joseph Holloway's Abbey Theatre. A selection from his unpublished journal. Impressions of a Dublin playgoer. With a preface by Henry T, Moore.
1293: HOGENDORP ) BEAUFORT,H.L.T. DE - Gijsbert Karel van Hogendorp.
3179: HOGENELST,DINI / OOSTROM,FRITS VAN - Handgeschreven wereld. Nederlandse literatuur en cultuur in de middeleeuwen.
4645: HOGENELST,DINI - Sproken en sprekers. Inleiding op en repertorium van de Middelnederlandse sproke (Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen XVI)
2950: HOGG,IAN - The illustrated history of ammunition. Military and civil ammunition from the beginnings to the present day.
348: HOHENZOLLERN,JOHAN GEORG PRINZ VON - Die Konigsgalerie der franzosischen Kathedrale. Herkunft,Bedeutung,Nachfolge.
5892: HOLDER,ALFRED - Dat lyden ende die passie ons heren Jhesu Christi. Voor het eerst uitgegeven.
3037: HOLE,WILLIAM - Life of Jesus of Nazareth. Portrayed in colours.
3954: HOLL,STEVEN - Written in water.
1580: HOLLISTER,C.WARREN - Medieval Europe. A short history.
3819: HOLME,CHARLES (edited) - Old English country cottages. (Special Number)
166: HOLMES,RICHARD - D-Day van operatie overlord tot de bevrijding van Parijs. Speciale herdenkingseditie met unieke uitneembare documenten en memorabilia.
514: HOLMGREN,BETH - Rewriting capitalism. Literature and the market in late Tsarist Russia and the Kingdom of Poland.
5263: HOLT,SIMMA - Terror in the Name of God. ( Sons of Freedom Doukhobors (Canadian religious sekt )
1671: HOLTHOER,R. - New kingdom Pharaonic Sites. The pottery. (The Scandinavian Joint Expedition to Sudanese Nubia Vol. 5:1)
34: HOLTHOON,F.L.VAN(red.) - De Nederlandse samenleving sinds 1815. Wording en samenhang.
4859: HOLTHUIS,PAUL - Roode wezen in Groningen. Het Roode- of Burgerweeshuis Groningen (1599-1999).
2735: HOLTMAN,M.A. - Meten en wegen in Friesland.
3493: HOLTROP, WILLEM - Zak-Atlas of leidsman des reizigers. Atlas portatif, ou guide du voyageur.
2523: HOLWERDA,J.H. - Hellas en Rome. Grieksche en Romeinsche archaeologie.
73: HOMBERGH, F.A.H. VAN DEN - Leven en werk van Jan Brugman o.f.m. (+1400-1473). Met een uitgave van twee van zijn tractaten(in het latijn)
632: HOMBURGER,O. /HURLIMANN,M. - Der Trivulzio-Kandelaber. Ein Meisterwerk fruhgotischer Plastik.
2359: HONEGGER, ARTHUR. - Ik ben componist.
1353: HONGAARSE KWESTIE - Rapport van de speciale commissie van de VN in de Hongaarse kwestie.
1198: HONIG,A.G. - Alexander Comrie.
1403: HOOFF,W.H.P.M.VAN - In het rijk van de Nederlandse Vulcanus. De Nederlandse machinenijverheid 1825 - 1914. Een historische bedrijfstakverkenning.
271: HOOFT - ANGREMOND,TH. H. D' - P.C. Hooft's Achilles en Polyxena. Met inleiding, aantekeningen en woordenlijst.
1036: HOOFT - TRICHT,H.W.VAN (ed.) - De briefwisseling van Pieter Corneliszoon Hooft. 3 Delen.
1822: HOOFT - GROENVELD, S. - Hooft als historieschrijver. Twee studies.
178: HOOGEBOOM,L.A. - Rondom twee torens. Geschiedenis van het Christendom te Barneveld en Voorthuizen.
2617: HOOGENBERK,EGBERT J. - Het idee van de Hollandse stad. Stedebouw in Nederland 1900-1930 met de internationale voorgeschiedenis.
907: HOOGENBIRK,A.J. - Op de hoogeschool des levens. Een verhaal.
4205: HOOGENBOOM,A. / GERARDS,I. (redactie) - Swillenscollectie. De kunsttechnische verzameling van het Kunsthistorisch Instituut te Utrecht.
3155: HOOGERHUIS,OTTO W. - Baren op Beveland. Vruchtbaarheid en zuigelingensterfte in Goes en omliggende dorpen gedurende de 19e eeuw (A.A.G. Bijdragen 42).
693: HOOGERS ) JONG,J.A.M.DE - Hendrik Hoogers. Patriot en kunstenaar 1747-1814.
2159: HOOLE,CHARLES - A new discovery of the old art of teaching schoole, in four small treatises. By Charles Hoole Master of Arts, and teacher of a Private Grammar School in Lothbury Garden, London. Edited with bibliographical index by E.T. Campagnac.
6195: HOOPER,GORDON R. - The Soviet cosmonaut team. A comprehensive guide to the men and women of the Soviet manned space programme. Volume 1: Background sections. Volume 2. Cosmonaut Biographies.
5784: HOORENS,VERA - Ketterse arts voor de heksen. Jan Wier (1515-1588).
3839: HOPKINS,ROZ (edited) - Een wereld van vele gezichten
4465: HOPKINS,MARILYN - The knights templar. Their history and mystical connections.
1845: HOPMAN,FRITS - Pastorale. Gevolgd door FRANS COENEN - Frits hopman ter herinnering.
4920: HOPPEN,STHEPANIE - Kleur. Nieuwe stijl.
4533: HORN,H.D. - Het woord als wapen / Das Wort als Waffe. De illegale pers in Nederland 1940-1945 documentatie van een tentoonstelling / Die ilegale Press in den Niederlanden. Dokumentation einer Ausstellung.
6214: HORNE,HERBERT P. (ed. introdution,notes) - Nero & other play. ( The Mermaid Series. The best plays of the old dramatists )
578: HORNICKEL,E. - Die Spitzenweine Europas. Ein Entfuhring durch die kostbarsten Weingarten der Welt mit einem Wein-Gotha der grosse Lagen.
589: HORNICKEL,ERNST. - Der private Weinkeller. Ein nobles Hobby: Das private Cabinet der Weine.
6057: HOROWITZ,JOSEPH - The post-classical predicament. Essays on music and society.
3548: HOROWITZ - DUBAL,DAVID(ed.) - Remembering Horowitz. 125 Pianists recall a legend.
833: HORREUS DE HAAS,G. - De godsdienstige gedachte in de Xxe eeuw.
3734: HORST,EWOUT - Deventer Blik. Geschiedenis van arbeidsmigranten in een Nederlandse industriestad (1945-1990)
843: HOSKING,GEOFFREY - The Awakening of the Soviet Union.
1890: HOSKING,ROGER - Paquebot cancellations of the world.
884: HOSKINS,PERCY - Two men were acquitted. The trial and acquittal of John Bodkin Adams
3145: HOTTER,HANS - Der Mai war mir gewogen Erinnerungen. Vorwort von Dietrich Fischer-Dieskau.
4771: HOUART,VICTOR - Easter eggs. A collector's guide.
1662: HOUART, VICTOR - Miniature silver toys.
5853: HOUBEN,G.M.M. / WITTOP KONING,D.A. - 2000 Jaar gewichten in de Nederlanden. Stelsels, ijkwezen, vormen, makers, merken, gebruik.
5546: HOUELLEBECQ,MICHEL - De koude revolutie. Confrontaties en bespiegelingen.
4987: HOULBROOKE,RALPH A. - The English Family 1450 - 1700.
2728: HOUT,GUUS VAN DEN / LANGENDIJK,EUGENE (redactie) - Louis Royer 1793-1868: een Vlaamse beeldhouwer in Amsterdam.
5688: HOUT,GUS VAN HET (eindredactie) - Vroomheid op de Oudezijds. Drie nicolaaskerken in Amsterdam: De oude Kerk / Ons' Lieve Heer op Solder / De Sint Nicolaaskerk.
4499: HOUTSMA,P. / KRAMER,E. / NEWELL,R.R. / SMIT,J.L. - The late palaeolithic habitation of Haule V. From excavation to the reconstruction of federmesser settlement patterns and land-use.
547: HOUTTE,J.A.VAN - Van ruilverkeer tot wereldhandel. Economische geschiedenis.
1110: HOUTTE,J.A. VAN - Un quart de siecle de recherche historique en Belgique, 1944-1968.
1265: HOUVEN,G. VAN DER - Een Halve Eeuw. Gedenkboek van de Algemene Nederlandse Metaalbewerkersbond 1886-1936.
4359: HOVELMANN,GREGOR (herausgegeben) - Das Herzogthum Geldern. Konigl. preussischen Antheils. Nachdruck der Erstausgabe samt Faltkarte. Berlin 1782-1784.
1229: HOVING,ISABEL - The castration of Livingstone and other stories. Reading African and Caribbean migrant women's writing.
1161: HOVY,J - Het voorstel van 1751 tot instelling van een beperkt vrijhavenstelsel in de Republiek (propositie tot een gelimiteerd porto-franco).
3256: HOWARD,KENNETH S. - One hundred years of the American two-move chess problem. A collction of 212 compositions by United States problemists.
5980: HOWARD,DAVID S. - Choice of the private trader. The private market in Chinese Export Porcelain illustrated from the Hodroff Collection.
1371: HOWARTH, W.D. - Life and letters in France. The seventeenth century.
4811: HOWE,IRVING - World of our Fathers. The Journey of the East European Jews to America and the life they found and made.
4587: HOWE,I. / WISSE,R.R. / SHMERUK,K. (edited) - The Penguin book of modern Yiddish verse.
845: HOWELL) LEVENTHAL,F.M. - Respectable radical. George Howell and Victorian working class politics.
517: HOWITT,BASIL - Grand passions and broken hearts. Lives and lusts of the great composers.
2738: HOWORTH,LISA N. - The South. A treasury of art and literature. A window on more than three hundred years of life and art in America's South.
1193: HOYLES,JOHN - The Edges of Augustanism. The Aesthetics of Spirituality in Thomas Ken, John Byrom and William Law
4178: HOYTEMA,THEO - Vogelvreugd. Een prentenboek voor de jeugd. Ontworpen en op steen gebracht door T.v.Hoytema.
5165: HTUN,THAN (DEDAYE) - Lacquerware Journeys. The untold story of Burmese Lacquer.
6330: HU SHI CHANG - Chinese lacquer.
914: HUBBARD,WILLIAM - Architektur und Konvention. Modelle zum Verhaltnis von Entwurf und Erwartung.(Bauwelt Fundamente 65)
785: HUBBARD,H. - A hundred years of British painting 1851 -1951.
6000: HUBEL,REINHARD G. - The book of carpets.
909: HUBINGER,PAUL EGON - Spatantike und fruhes Mittelalter. Ein Problem historischer Periodenbildung.
462: HUBINGER,PAUL EGON (herausgegeben) - Kulturbruch oder Kulturkontinuitat im Ubergang von der Antike zum Mittelalter.
4949: HUDSON,ANNE (edited) - the works of a Lollard preacher. (Early English Tekst Society o.s 317)
3030: HUDSON,KENNETH - Handbook for industrial archaeologists. A guide to fieldwork and research.
5217: HUDSON,ANNE (edited) - Two Revisions of Rolle's English Psalter Commentary and the related Canticles. Volume III. (Early English Text Society o.s 343)
5216: HUDSON,ANNE (edited) - Two Revisions of Rolle's English Psalter Commentary and the related Canticles. Volume I. (Early English Text Society o.s 340)
880: HUEBNER,F.M. - De romantische schilderkunst in de Nederlanden (1780-1840).
2745: HUGARD, JEAN. - Modern magic manual.
5923: HUGENPOTH TOT DEN BERENCLAAUW,J.B. - De kloosters in Nederland in 1861.
4985: HUGHES,JONATHAN - Pastors and visionaries. Religion and secular life in late medieval Yorkshire.
3091: HUGHES,GERVASE - Sidelights on a century of music (1825-1924).
1684: HUGHES,BERNARD - English, Scottish and Irish tableglass. From the sixteenth century to 1820.
3822: HUIG, M. / LUNSINGH SCHEURLEER jr. (samenstelling) - De vijftiende eeuw. ( Aula-Eeuwboeken)
2655: HUILLARD,PAUL - La faience en Bourgogne Auxerroise depuis 1725 environs pendant la Revolution et jusqu'en 1870.
3528: HUISDUINEN - BREMER,J.T. / DEUGD,L.R. - Bijzondere mensen, bijzondere zerken op de Algemene begraafplaats van Huisduinen.
3262: HUISDUINEN / DEN HELDER - BREMER,J.T. - Oorkonden in steen. 17e en 18e eeuwse grafzerken op debegraafplaats van Huisduinen/Den Helder.
2954: HUISMAN,JAAP - Eerherstel voor een feestzaal. De hernieuwde Ridderzaal.
2156: HUISMAN, PHILIPPE / JALLUT,MARGUERITE - Marie Antoinette.
1183: HUISMAN,GERDA - Voor revolutiën gebooren. Brieven van Johannes Bosscha aan Gerard Tjaard Suringar. Parijs, 1788-1793.
2007: HUISMAN,KERST - Het Friese prentenkabinet. Dorps- en stadsgezichten van toen en nu.
2436: HUISMAN,KERST (red. ea) - Diggelgoud. 25 jaar Argeologysk Wurkferban. Archeologisch onderzoek in Fryslan.
5288: HUISMAN,JAAP (samensteller) - De werken. 90 jaar Rijksgebouwendienst.
1793: HUISMANS,F. / JONG,M.DE - Verleidingen. Ferliedings. Temptations. Een keuze uit de AFI collectie / In kar út de AFI kolleksje / A selection from the AFI collection.
5268: HUIZINGA,J.J. (red.e.a.) - Van Leeuwarden naar Den Haag. Rond de verplaatsing van het stadhouderlijk hof in 1747.
1223: HUIZINGA,J. - Der Mensch und die Kultur.
4149: HUKSE,LYNN - The journal of the Viola Da Gamba Society. Volume 18 - 1989.
2246: HUL, D.VAN DEN - Klokkenkunst te Utrecht tot 1700. Met bijzondere aandacht voor het aandeel hierin van Jhr. Jaob van Eyck. (with a summary in English)
2457: HULET,BUCQUOY - De Paden van de Roem. 2. Een jongeman vol ambitie.
2456: HULET,BUCQUOY - De Paden van de Roem. 1. De Tijd der Onschuldigen.
3908: HUNINGHER,B - Shakespeare en het theater van zijn tijd.
5143: HUNT,R.W. / PANTIN,W.A. / SOUTHERN,R.W. (edited) - Studies in Medieval History. Presented to Frederick Maurice Powicke.
5151: HUNTER,DARD - Papermaking. The history and technique of an ancient craft.
6032: HUOT,SYLVIA - Allegorical play in the old French motet.
3314: HUSCROFT,RICHARD - Ruling England 1042-1217.
4085: HUSMANN,HEINRICH - Die mittelalterliche Mehrstimmigkeit. ( Das Musikwerk. Ein Beispielsammlung zur Musikgeschichte )
6261: HUSSEY,MARK - Virginia Woolf A to Z. A comprehensive reference for students, teachers, and common readers to her life, work, and critical reception.
1975: HUSTINX,L. (red. ea.) - De archieven in Noord-Holland. ( Overzichten van de archieven en verzamelingen in de openbare archiefbewaarplaatsen in Nederland, VII )
1148: HUT,L.J. (ea) - De Willem Arntsz Stichting 1461-1961.
4020: HUTCHINGS,A.J.B. - The baroque concerto.
4130: HUTCHINS,CARLEEN MALEY (introduction) - The physics of music. (Scietific American)
4461: HUTT,JULIA - Japanese Inro.
4736: HUUSSEN,A.H. - Veroordeeld in Friesland. Criminaliteitsbestrijding in de eeuw der verlichting.
4300: HUYGENS - HELDEN,ANNE C.VAN / GENT,ROB VAN - De Huygenscollectie. Verzameling instrumenten.
934: HUYGENS) SMIT,JACOB - Driemaal Huygens. Vergelijkende karakteristieken van Constantijn Huygens Batave Tempe, 't costelick mal en de uytlandighe herder.
922: HUYGENS - KRUYTER,C.W. DE. - Constantijn Huygens' Oogentroost. Een interpretatieve studie.
1910: HUYGENS ) HUYSMAN,I. / RASCH,R. - Beatrix en Constantijn. De briefwisseling tussen Beatrix en Cusance en Constatijn Huygens.
1210: HUYGENS,W. - Een andere S.D.A.P.? Objectief socialisme.
2211: HUYLER, STEPHEN P. - Village India.
5550: HUYSMAN,J.K. - De Bievre. Vertaald door Jan Siebelink. Inleiding door Rein Bloem.
605: HUYSMAN,CAMILLE - HUNIN,JAN - Het enfant terrible Camille Huysmans 1871-1968.
4306: HUYSUM - KOLFIN,ELMER - Voor koningen en prinsen. De stillevens en de landschappen van Jan van Huysum (1682-1749).
4680: IBA 99 - Internationale Bauausstellung Emscher Park. Katalog der Projekte 1999.
5177: IBARRURI,DOLORES / PASIONARIA - De fascisten komen er niet door. ( los fascistos NO PASARAN !)
3738: IBO,WIM - En nu de moraal. Geschiedenis van het Nederlands cabaret 1895-1981.
4169: IBURG,ANJA en LIDA - Fotografie George Iburg.
2614: IDSINGA,TON - Zonnestraal. Een nieuwe tijd lag in het verschiet. Geschiedenis van een sociaal en architectonisch monument.
3389: IJLST - FOCKEMA ANDREAE / BAKKER,G. - IJlst 1268-1968.
3020: IMRAY,J. - The Mercers' Hall. With an introduction by D.Keene. Edited by Ann Saunders.
5329: INGLIS,ERIK - Faces. The power of piety. (medieval Imagination)
2166: INGRAHAM,CATHERINE (introduction) - Smith Miller + Hawkinson.
5128: INGULPH - RILEY,HENRY T. (translated,notes) - Ingulph's Chronicle of the Abbey of Croyland. With the continuations by Peter of Blois and anonymous writers.
1456: INSTINSKY,HANS ULRICH - Die Alte Kirche und das Heil des Staates.
3723: IONESCO,EUGENE - Present past. Past present. A personal memoir. ( new introduction by Robert Brustein)
1037: IRSIGLER,Ursula (bearb.) - Acta Pacis Westphalicae. Serie II Abt. B. Die Franzosischen Korrespondenzen. Band I: 1644
961: IRVING,CLIFFORD - Daddy's girl. The Campbell Murder Case .A treu tale of vengeance,betrayal and justice.
4597: IRVING,DAVID - Die Geheimwaffen des Dritten Reiches. ( Ubersetzung Knust)
2546: ISAACS,RONALD H. / OLITZKY,KENNY M. - Critical documents of Jewish history. A sourcebook.
5230: ISABEL OF BURGUNDY - TAYLOR,ALINE S. - Isabel of Burgundy. The Duchess who played politics in the Age of Joan of Arc, 1397-1471.
5233: ISABELLE DE PORTUGAL - LACERDA,DANIEL - Isabelle de Portugal duchesse de Bourgogne. Une femme de pouvoir au coeur de l'Europe du Moyen Age.
3466: ISRAEL,J.I. - Radicale Verlichting. Hoe radicale Nederlandse denkers het gezicht van onze cultuur voorgoed veranderden.
3183: ISRAEL,JONATHAN I. - European Jewry in the age of mercantilism 1550-1750.
5418: ISRAEL,JONATHAN - Gedachtevrijheid versus godsdienstvrijheid. Een dilemma van de Verlichting. Met essays van I.Leemans, S.Stuurman, M.Terpstra. ( Thomas More Lezing)
2943: ISSEL,HANS - Die Wohnungs - Baukunde. (Burgerliche Baukunde) umfassend - Das freistehende und eingebaute Einfamilienhaus, das freistehende und eingebaute Miethaus, das stadtische Wohn- und Geschaftshaus und deren innere Einrichtung.
6228: IVANOV - The poetic imagination of Vyacheslav Ivanov. A Russian Symbolist's perception of Dante.
4489: IVENS - SCHOOTS,HANS - Gevaarlijk leven. Een biografie van Joris Ivens.
6156: IVES - PERLIS,VIVIAN - Charles Ives remembered.
283: JACKER,CORINNE / FRANK SWEENEY CO. - A little history of cacoa. This miniature book was prepared especially for the Frank Sweeney Co.
1607: JACKSON,K.D. - Traditional Authority, Islam, and Rebellion. A study of Indonesian Political Behavior.
5130: JACKSON,W.H. - Knighthood in Mediaeval Literature.
5412: JACOB,STEF - De liefste machine ooit uitgevonden. Willem Frederik Hermans en de typemachine.
6319: JACOBS,JAN W. - De dag. Verzen. Met omslag tekeekening en vier houtsneden van Frans Nackaerts.
2233: JACOBS,NAOMI - The character of truth. Historical figures in contemporary fiction.
3962: JACOBS,KO / SMIT,LUDGER ( redactie) - De ideale stad. Ideaalplannen voor de stad Utrecht 1664 - 1988.
1584: JACOBSEN,HANS-ADOLF(herausgegeben) - Der Weg zur Teilung der Welt Politik und Strategie 1939 - 1945.
2993: JACOBSON,A. / ANTONI,A. - Des anticipations de Jules Verne aux realisations d'aujourd'hui.
3350: JACQUART,DANIELLE / THOMASSET,CLAUDE - Sexualite et savoir medical au moyen age.
1881: JACQUES, ANNIE - Beautes d'un patrimoine architectural.
1142: JACQUET,L.G.M - Minister Stikker en de souvereiniteitsoverdracht aan Indonesië : Nederland op de tweesprong tussen Azië en het Westen
2342: JADASSOHN, SALOMON - Aufgaben und Beispiele fur die Studien zum Contrapunkt / Exercises and examples for the study in counterpoint.
2439: JADASSOHN,S. - Die Formen in den Werken der Tonkunst. Analysirt und in Stufenweise geordnetem Lehrgange fur die praktischen Studien der Schuler und zum Selbstuntericht dargestellt.
2836: JAEGER,STEFAN / ELY,NORBERT (herausgegeben) - Regie heute. Musiktheater in unserer Zeit.
3492: JAEGER,J. - Zak-atlas van het Koningrijk der Nederlanden en het Groot-Hertogdom Luxemburg in dertien kaarten
1862: JAGER, J.DE - De bank van de gulden - Organisatie en personeel van de Nederlandsche Bank 1814 -1989.
2591: JAGER,ALEXANDER - Aed Lieuwerd. De constructieve en ruimtelijke ontwikkeling van het woonhuis in Leeuwarden tot circa 1650.
924: JAGER,O. - Marcus Porcius Cato. (Gymnasial-Bibliothek, 5 )
1405: JAGER, J.L. DE - De draad van de toekomst. Opkomst, tegenslag en voorspoed van Koninklijke Nijverdal-Ten Cate 1945-1990.
5945: JAHN,G. - Über den Gottesbegriff der alten Hebraeer und Ihre Geschichtschreibung. Allgemein verstandlich dargestellt.
133: JALOVEC,KAREL - Italienische Geigenbauer.
5191: JAMES,THOMAS BEAUMONT - Palaces of Medieval England c. 1050 - 1550. Royalty, nobility, the episcopate and their residences from Edward the Confessor to Henry VIII.
3174: JAN ARENTSZ. / VIS,JURJEN - Het vermaanlied van de Hollandse hageprekerJan rentsz. ( zoals gezongen bij de hagepreken bij Hoorn en Enkhuizen in juli 1566 )
4530: JANSE,A. - Nationaal-socialistische fascistenpolitiek gezien in den levensgang van Mussolini en in de propaganda zijner geestverwanten in Nederland.
4708: JANSEN,AB A. - Wespennest Leeuwarden. De geschiedenis van de strijd van de Duitse nachtjagers en geallieerde luchtmachten boven Noord-Nederland in de jaren 1940-1945. (3 delen compleet )
372: JANSEN,J.C.G.M. - Landbouw en economische golfbeweging in Zuid-Limburg 1250-1800.Een analyse van de opbrengst van tienden. (Agronomische Historische Bijdragen 8)
2746: JANSEN,J.C.G.M. / RUTTEN,W.J.M.J. - Geschiedenis van de landbouw in Limburg in de twintigste eeuw. (maaslandse Monografieen0
2694: JANSEN,BEATRICE - Catalogus van Haagse zilverwerken.
3428: JANSEN,FRITS J. / JANSMA,KLAAS - Van Zwaluw tot Roek. Het verhaal van een skutsje 1906-2006.
1696: JANSEN,BEATRICE - Catalogus van Haagse zilverwerken.
5930: JANSEN,JOHAN VICTOR - Oorlog in een primitieve maatschappij. Een overzicht van de wijze van oorlog voeren en de motieven daarvoor bij de Iroquois, en een onderzoek naar de factoren, die ten grondslag lagen aan hun dominerende positie.
1124: JANSEN,DERK - Omwille van een gezegend eiland. Het leven van jhr. D.F. van Alphen tot 1816.
1711: JANSEN,BEATRICE - Nederlandse lepeldozen 1803-1890.
181: JANSMA,KLAAS - De Jonge Jan. De Poep en de Sytema's.
182: JANSMA,KLAAS / DIJS,GER - Pracht en passie. Grou Veenhoop Earnewald Terherne Langweer Stavoren Woudsend Elahuizen Lemmer Lemmer Sneek.
2754: JANSMA, KLAAS - Met geveegde kont. Schippers en skutjes terug naar de oorsprong.
5464: JANSSEN PERIO,E.M. - Een nieuwe wereld. Europese ontdekkingsreizen en renaissance rond 1500.
139: JANSSEN,TJ.H.(redactie) - Heel de wereld beschreven. Lucretius, Philo en anderen over kosmos, aarde en mens. Vertaald, ingeleid en geannoteerd door T.H. Janssen.
1752: JANSSENS,ADELINE M. / ZIJL,IDA VAN - Zeldzaam zilver uit de Gouden Eeuw. De Utrechtse edelsmeden Van Vianen.
4150: JANSSONS - A farewell to Mariss Jansons. Chief conductor 2004 - 2015.
346: JANTZEN,HANS - Das Niederlandische Architecturbild
6187: JAPICX,GIJSBERT - Friesche Rijmlerye; ijn trye deelen forschaet: d'Eerste binne Ljeafd in bortlijcke mingel-deuntjes:'t Oarde sinte Gemiene aef huwzmanne petear, in oare katerye enz. + woordenboek op de gedichten en andere geschriften als vervolg op de II vorige delen.
6012: JAPIKS,GYSBERT - Frysce rymlerye, yn de spelling fen Dr.J.H. Halbertsma, oerbrocht fen Waling Dykstra.
6015: JAPIKS - COMMISSIE - Hulde aan Gysbert Japiks bewezen in de St.Martini te Bolsward, 7 july 1823. Met de daarbij behorende stukken.
6267: JAPIKS,GYSBERT - It husmanne Petear. Met ynlieding en oanteikenings fen D.Kalma.
1351: JAPPE ALBERTS, W. / KETNER.F. - Nederrijnse studien XIIIe - XVe eeuw.
2003: JAPPE ALBERTS,W. - De ordinarii van Kampen uit de 15e en 16de eeuw. ( Fontes Minores Medii Aevi XII )
1967: JAPPE ALBERTS,W.(ed.) - Fontes historiam domus fratrum embricensis aperientes. (Teksten en Documenten, III )
1994: JAPPE ALBERTS,W. (uitgegeven) - De stadsrekeningen van Arnhem. Deel III: 1402-1420.
4826: JAPPE ALBERTS,W. (uitgegeven) - De stadsrekeningen van Arnhem. Deel I tm IV: 1353 - 1427.
765: JAQUET,L.G.M. - Aflossing van de wacht. Bestuurlijke en politieke ervaringen in de nadagen van Nederlands-Indië.
1601: JASPERS, P.A.T.M. - De ontwikkeling van de pharmacie in Limburg gedurende de Franse Tijd. (1794-1814)
4820: JAULIN,JAMES / EDOUARD,MATTEI - Parole d'objets.
2161: JEAN PAUL - MILLER,NORBERT (herausgegeben) - Jean Paul Werke in drei Banden. ( Nachwort von Walter Hollerer)
2620: JEFFS,JULIAN - Sherry.
4229: JEFIMOVAL. / BELOGORSKAJA,R. (zusamengestellt) - Russische Tucher und Schals.
1854: JEGERINGS,J.C. - Brabants dorps- en landlleven.
4691: JELLICOE,SUSAN and GEOFFREY - The use of water in landscape architecture.
4125: JENKINS,JOHN / SMITH,JON - Electric music. A practical manuel.
1945: JENSMA,TH.W. (bewerkt) - Uw rijk kome. Acta van de kerkeraad van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Dordrecht.
1647: JENYNS,SOAME - Ming Pottery and Porcelain.
4017: JEROLD,BEVERLY - The complexities of early instrumentations: Wind and brass. (Musical Treatises. Volume III )
1839: JEU, A.DE - 't Spoor der dichteressen'. Netwerken en publicatiemogelijkheden van schrijvende vrouwen in de Republiek (1600-1750).
2767: JIERBOEKJE - Swanneblummen. Jierboekje foar it jier 1863. Utjown fen 't Selscip foar Frysce Tael in Schriftenkinnise.
903: JOACHIMSEN,PAUL - Vom Mittelalter zur Reformation.
2525: JODIDIO,PHILIP - Contemporary European architects. Volume I,II,III,IV,V,VI.
2295: JODIDIO,PHILIP - Contemporary American architects deel I, II, III, IV
3059: JODIDIO,PHILIP - Contemporary California architects.
2635: JODIDIO, PHILIP - Architectuur in Nederland.
59: JOHAN MAURITS - BOUMAN, P.J. - Johan Maurits van Nassau, de Braziliaan.
4055: JOHANNES,G.J. - De barometer van de smaak. Tijdschriften in Nederland 1770-1830. ( Nederlandse cultuur in Europese context. IJkpunt 1800)
1084: JOHANNES,G.J - Geduchte verbeeldingskracht! Een onderzoek naar het literaire denken over de verbeelding - van Van Alphen tot Verwey
4053: JOHNSTON - GUNDEN,HEID VON - The music of Ben Johnson.
664: JOHNSTONE,CHEVALIER DE.) RAWSON,BRIAN.(ed.) - A memoir of the Forty -Five.
1551: JOLLES, ALLARD (ea) - Stadsplan Amsterdam. Toekomstvisies op de ruimtelijke ontwikkeling van de stad 1928-2003.
5126: JOLLIFE,P.S. - A Check-List of Middle English Prose Writings of Spiritual Guidance.
1731: JONAS,SUSAN / NISSENSON,MARILYN - Cuff links.
5012: JONES, MICHAEL K. - Bosworth 1485. The psychology of a battle.
2463: JONES,JEFF - Idyl.
773: JONES,E. / VAN ZANDT,E. - Stad & stedebouw. Vroeger ,nu en in de toekomst.
651: JONES,F.C. / BORTON,H. / PEARN,B.R. - The Far East 1942-1946. (Survey of international affairs 1939-1946)
5107: JONES,PHILIP E. - Calendar of plea and memoranda rolls. Preserved among the Archives of the Corporation of the City of London at the Guildhall. 2 volumes 1437-1457and 1458-1482.
4498: JONG,TJ DE (redactie) - Wills Gott mitt ehren. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Willem Lodewijk Gymnasium te Groningen.
4628: JONG,TEBBE T. DE - Bote en Schelte. Boetius en Schelte van Bolswert naar Antwerpen.
1895: JONG,STEVEN / BOER,ROELY - Film & Fûke. Persoonlijke verhalen en gevoelens bij het maken van een speelfilm.
2798: JONG,JO DE - Weef- en borduurkunst.
2645: JONG,MARITA DE / BOXEM,REYER - 14 Painters from the Belvedere / 14 Maler vom Belvedere.
2061: JONG,J.DE - Architektuur bij de Nederlandsche schilders voor de hervorming.
3591: JONG, ALPITA DE - Fries Stamboek. 500 jaar proza uit Friesland.
3707: JONG,EVERT DE - Herman Heijermans en de vernieuwing van het Europese drama.
893: JONG,K.J. DE - Het midden-en kleinbedrijf in deze tijd.
5932: JONG STEPHAN - Het verhaal van Hizkia en Sanherib. Een synchronische en diachronische analyse van II Kon. 18,13-19,37 (par. Jes. 36-37) .
4446: JONG,CEES DE / HUISMAN,JAAP - Architectuur van de Rechtspraak.
1441: JONG, F.DE (ea) - Stedebouw in Nederland. 50 jaar Bond van Nederlandse Stedebouwkundigen.
1767: JONG,LOES DE (ea.) - Egbert Estie en de Porceleinfabriek de Kroon. Noordwijk 1906-1910.
3161: JONGBLOED,A. - Enige economische aspecten van de vlascultuur en vlasindustrie.
4194: JONGE,C.H.DE - Dutch tiles.
1765: JONGE,C.H.DE - Nederlandse tegels
5386: JONGEJANS,J. - Uit Dajakland. Kijkjes in het leven van den koppensneller en zijne omgeving.
3176: JONGEPIER,JAN - Het orgel in de Zuider- of St. Pancraskerk te Enkhuizen.
1467: JONGEPIER,JAN - Vijf eeuwen Friese orgelbouw. Een schoone voorraad waarlyk.
399: JONGH VISSCHER,G.C. - Geschiedenis der bouwkunst. Een overzicht van de scheppingen der bouwmeesters gedurende vijftig eeuwen
1931: JONGSTE,J.A.F.DE - Onrust aan het Spaarne. Haarlem in de jaren 1747-1751. ( Hollandse Historische Reeks )
5681: JONGSTRA,ATTE - Furunkel. Gedichten.
2057: JONKER,NINI / ROOK, GERRIT JAN DE (eindredactie) - Het Haagse Stadhuis centraal. 5 ontwerpen voor het Spui, 1 woningbouwplan voor het Burg. De Monchyplein.
91: JONKER,E. / ROSSEM,M.VAN (red.) - Geschiedenis en cultuur. Achttien opstellen. (aangeboden aan H.W. von der Dunk)
3590: JONKMAN,REITZE J. - It Leewarders. In taalsosjologysk ûndersyk nei it Stedsk yn ferhâlding ta it Nederlânsk en it Frysk yn Ljouwert.
1231: JONKMAN,J.A. - Nederland en Indonesië beide vrij. Gezien vanuit het Nederlands Parlement.
5164: JONKMAN,REITZE J. / VERSLOOT,ARJEN P. - Tusken talen. It ferhaal fan de Fryske taal.
663: JONXIS HENKEMANS,W.L. - Bijdrage tot de bronnenstudie der Primera Cronica General.
287: JORDAN,EDOUARD - L'Allemagne et l'Italie aux XIIe et XIIIe siecles. (Histoire du Moyen Age tome IV ,partie 1+2 )
2070: JORDENS - WOELDERINK,B. - Inventaris Archieven Jordens.
4618: JORDENS -STEENBRUGGEN,HAN (ea) - Jan Jordens. Geen kunstenaar der voleinding, maar des wordens.
1655: JORG,C.J.A. - Oosters Porselein. Delfts Aardewerk. Wisselwerkingen
5991: JORG,CHRISTIAAN J.A. - Jan Menze Van Diepen Stichting. A selection from the Collection of Oriental Ceramics.
3487: JORIS,YVONNE - Functional glamour. Gebruiksgoed uit de Verenigde Staten.
212: JOSEPH,D. - Geschichte der Baukunst des XIX. Jahrhunderts.
2033: JOURE - STAAL,H. / WOLDE,H.TEN - Op de vleugelen des tijds. Bedrijvigheid in Joure tussen 1877 en 1920.
4088: JOURNAL AMERICAN MUSICOLOGICAL SOCIETY - Journal of the American Musicological Society, Years 1981-2011 volume 34 - 64.
3774: JOYCE - COSTELLO,PETER - James Joyce. The years of growth, 1882-1915. A biography.
3886: JOYCE - FARGNOLI,A.N. / GILLESPIE,M.P. - James Joyce. A to Z. The essential reference to the life and work.
3746: JOYCE ,JAMES - Exiles. A Play in three acts.
3915: JOYCE - CATO,BOB / VITIELLO.GREG - Joyce images. Introduced by Anthony Burgess.
3745: JOYCE - KELLY,JOSEPH. - Our Joyce. From outcast to icon.
3751: JOYCE - MCCOURT,JOHN - James Joyce. A passionate exile.
3744: JOYCE - COSTELLO,PETER - James Joyce. The years of growth 1882-1915. A biography.
3743: JOYCE - ARNOLD,BRUCE - The scandal of Ulysses. The sensational life of a twentieth-century masterpiece.
3752: JOYCE,JAMES - Occasional, critical and political writing.
3739: JOYCE - DAVIES,STAN GEBLER - James Joyce: A portrait of the artist.
3747: JOYCE / BLOOM - MADDOX,BRENDA - Nora. The real life of Molly Bloom.
3476: JOYCE - BOWEN,ZACK - Ulysses as a comic novel.
3740: JOYCE - MAGALANER,MARVIN / RICHARD M.KAIN - Joyce. The man, the work, the reputation.
3944: JOYCE - FREUND,GISELE - Three Days with Joyce. Photographs by Gisele Freund. Preface by Richard Ellmann.
310: JUGENDBLATTER - BRAUN,ISABELLA (begrundet) - Jugendblatter. Ein Jahrbuch fur die Deutsche Jugend. 54 Band
1098: JUNG,JULIUS - Grundriss der Geographie von Italien und dem Orbis Romanus
1404: JUNGHEINRICH, HANS-KLAUS - Der Musikdarsteller. Zur Kunst des Dirigenten.
242: JUNKERS,HERBERT - Niederlandische Schauspieler und niederlandisches Schauspiel im 17. und 18. Jahrhundert in Deutschland.
4520: KÜNKEL,FRITZ - Krisenbriefe. Die Beziehungen zwischen Wirtschaftskrise und Charakterkrise.
4144: KÖLTSCH,GEORG,W. - Morozov - Shchukin. The Collectors. Monet to Picasso. 120 Masterpieces from the Hermitage, St. Petersburg, and the Pushkin Museum, Moscow.
4872: KÖTZSCHE,DIETRICH )herausgegeben) - Der Quedlinburger Schatz.
351: KABEL,ERICH. - Baufreiheit und Raumordnung. Die Verflechtung von Baurecht und Bauenentwicklung im deutschen Stadtebau.
4460: KADOTAKAI - Kadotakai Oriental Art 1999 /2000
662: KADZAND - BOOTSGEZEL,L. - Het landje van Kadzand. Schetsen.
199: KAEMMEL,OTTO (bearbeitet) - Geschichte des Mittelalters.
5454: KAFKA,FRANZ - Amerika. Der Verschollene. Vertaald door Willem van Toorn en Gerda Meijerink. (Grote Bellettrie Serie)
1355: KAHANE,MAX - Medizinisches Handlexikon fur praktische Artze.
3465: KAHN,GUSTAVE - Europas Fürsten im Sittenspiegel der Karikatur.
3127: KAISER, JOACHIM - Grosse Pianisten in unserer Zeit.
4778: KAISER,REINHOLD - Die Burgunder.
2772: KALINOWSKI, KONSTANTY (ua Red.) - Stolz und Freiheit. Das Bild des polnischen Adels im Zeitalter des Barock.
2097: KALMA,J.J. - Een kerk in opbouw. Classisboek Bolsward-Workum,1600-1633. Transcriptie met inleiding, verklarende aantekeningen, registers en literatuurlijst.
3019: KALMA,J.J. - Koaning-keatser Jan de Earste. It keatserslibben fan Jan Reitsma (1869 - 1959)
2884: KALMA,D. - Kening Aldgillis. Epyske forbylding for great toaniel yn fiif útkomsten.
1988: KALMA,J.J. - Men meldt ons uit Friesland. Een aantal zeventiende-eeuwse geschriften die opzien baarden. Met een lijst van 17de-eeuwse kleine Friese gelegenheidsgeschriften.
20: KALMA,J.J. / VRIES,K.DE.(red.) - Friesland in het rampjaar 1672. It jier fan de miste kansen.
4835: KALMA - BREUKER,PH.H. / ZEEMAN,M. (redactie) - Freonen om ds. J.J. Kalma hinne. Studzjes, meast oer Fryslan, foar syn fiifensantichste jierdei.
86: KALMA, J.J. / SPAHR VAN DER HOEK,J.J. / VRIES, K. DE (red.) - Geschiedenis van Friesland.
4182: KALTENBACH,FRANK (ed.) - Translucent Materials. Glass. Plastic. Metals.
4084: KALTENECKER,MARTIN - L'Oreille divisee (discours sur l'ecoute musicale aux XVIIIe et XIXe siecles)
4632: KALUSCHE,ELFRIEDE - Unter dem Sowjetstern. Erlebnisse einer Konigsbergerin in Nordostrpreussen 1945 - 1947.
1343: KAM,B.J. - Meretrix en medicus. Een onderzoek naar de invloed van de geneeskundige visitatie op handel en wandel van Zwolse publieke vrouwen tussen 1876-1900.
3043: KAMERLING,R.N.J. - De N.V.Oliefabrieken Insulinde in Nederlands-Indië. Bedrijfsvoering in het onbekende.
5390: KAMMINGA,TJITTE / POPMA,HENK - Martenastate. Proeftuin van het paradijs?
385: KAMPF,HELLMUT - Die Entstehung des Deutschen Reiches. (Deutschland um 900). Ausgewahlte Aufsatze aus den Jahren 1928-1954.
2886: KAMPFER,FRANK (herausgegeben) - Musiktheather heute. Peter Konwitschny. Regisseur.
700: KAMPINGA,HERMAN - De opvattingen over onze oudere Vaderlandsche Geschiedenis bij de Hollandsche historici der XVIe en XVIIe eeuw. (vermeerderd met een personenregister)
5545: KANT - VLEESCHAUWER,H.J.DE - Immanuel Kant. (Philosophische Bibliotheek)
3817: KANT - DANIEL,CLAUS - Kant verstehen. Einfuhrung in seine theoretische Philosophie.
5742: KANTOROWICZ,ERNST H. - Kaiser Friedrich der Zweite. Hauptband. Mit ein biographischen Nachwort von Eckert Grünewald.
504: KANTZARA,VASSO - An act of defiance,an act of honour. Gender and professional prestige among teachers in secondary education in Greece.
529: KAPANADZE,KETI - Not only hands but shoulders.
5856: KAPPEN,O.VAN - Geschiedenis der Zigeuners in Nederland De ontwikkeling van de rechtspositie der Heidens of Egyptenaren in de Noordelijke Nederlanden (1420 - 1750).
2832: KARAJAN - CSOBADI, PETER (herausgegeben) - Karajan oder die kontrollierte Ekstase. Eine kritische Hommage von Zeitzeugen.
447: KARAMZIN - NEBEL,H.M. - N.M.Karamzin. A Russian sentimentalist.
870: KAREL V - Keizer Karel en zijn tijd.
5182: KARLSON,P. - De mensch vliegt. Geschiedenis en techniek van het vliegen.
180: KARSTKAREL,PETER EN KLASKE - Dag, mijn lieve moeder. Grafcultuur in Friesland.
3010: KARSTKAREL,PETER / KINGMANS,HUGO - Oranje Nassau en friesland.
3754: KARSTKAREL.PETER - Andries van der sloot.
3534: KARSTKAREL,PETER - Kralen en parels aan het Friese snoer.
890: KARSTKAREL,PETER - Volkshuisvesting in Leeuwarden. 75 Jaar Vereniging voor Volkshuisvesting
5585: KARSTKAREL,PETER / LAAN,LEO VAN DER - Friese hofjes. Gasthuizen, diaconiehuizen en armenhuizen.
6115: KASTALSKY - ZVEREVA,SVETLANA - Alexander Kastalsky 1856-1926. His life and music. ( leading composer in the field of Russian church music)
5157: KASTEN,MADELEINE - In Search of Kynde Knowynge. Piers Plowman and the origin of allegorical dynamics.
5844: KATALOG - Ende und Anfang. Photographen in Deutschland um 1945 , Katalog zur Ausstellung.
1785: KATALOGUS - Liebe und Hochzeit. Aspekte des Volkslebens in Europa.
4362: KATCHEN,ARLETTE - Netsuke 7. 3 volumes. 1 Kyoto,Osaka,Edo. 2 Owari,Nagoya,Tsu,Gifu,Hidu,Yamada, Provincal centers. Lacquer, metal, unclassified. Unsigned,unsigned various materials. 3. How to read japanese characters, index japanese artists, glossary japanese terms.
6082: KAUFMAN SHELEMAY,KAY - Music, ritual, and falasha history.
5374: KAUFMANN,STUART A. - At home in the universe The search for laws of self-organization and complexity.
1746: KAUFMANN,GERHARD - Bemalte Wandfliesen. Bunte Welt auf kleinen Platten. Kulturgeschichte, Technik und Dekoration der Fliesen in Mitteleuropa.
5920: KAVANAGH,PATRICK. - Come dance with Kitty Stobling and other poems.
1053: KEATING,MICHAEL - The new regionalism in Western Europe. Territorial restructuring and political change.
5487: KEATS - FORMAN,MAURICE BUXTON(edited) - The letters of John Keats.
5232: KEATS,JOHN - The complete poetical works. Edited with an introduction and textual notes by H. Buxton Forman.
2576: KEBLUSEK,M. / ZIJLMANS,J. - Princely display. The court of Frederik Hendrik of Orange and Amalia van Solms.
5834: KEEFE,PATRICK RADDEN - Schurken. Waargebeurde verhalen over moordernaars, oplichters, dwarsliggers en vrijbuiters
5101: KEEN,M.H. - England in the later middle ages.
3261: KEENAN,JULIAN PAUL / GALLUP,GORDON G. / FALK,DEAN - The face in the mirror. The search for the origins of consciousness.
6172: KEERE,PETER VAN DEN - Germania Inferior - Amsterdam 1617. With an introduction by RC.Koeman. (Theatrum Orbis, Terrarum. series of atlases in facsimile,third series volume III )
795: KEHOE,ELISABETH - Fortune's Daughters. The extravagant lives of the Jerome sisters: Jennie Churchill, Clara Frewen and Leonie Leslie.
2008: KEIMPEMA,ALBERT VAN - Een pompebled als voetbalhart. 75 jaar Heerenveen 1920-1995.
2010: KEIMPEMA,ALBERT VAN - Heerenveen & Riemer 1983 - 2006. Hoe een flamboyante voorzitter sc Heerenveen opstootte in de vaart der volkeren.
643: KEITER,FRIEDRICH - Verhaltensbiologie des Menschen auf kulturanthropologischer Grundlage.
4523: KEIZER,JASPER - Handlangers van de vijand. Collaboratie in Friesland tijdens de jaren 1940-1945.
1130: KEIZER,M. EVELIEN - Reference, predication and (in)definiteness in Functional Grammar. A functional approach to English copular sentences
4509: KEIZER,JAN - Dienen onder het hakenkruis. Friezen in Duitse krijgsdienst.
3925: KELDERMAN,CORNELIS - Ampt en de plicht der vroed-vrouwen. ( Librije der Geneeskunst 7 )
395: KELLER,GOTTFRIED - Die Jungfrau und die Nonne.
999: KELLER,OTTO - Geschichte der Musik.
771: KELLER - LOCHER,KASPAR T. - Gottfried Keller. Der Weg zur Reife.
5108: KELLY,DOUGLAS - The art of medieval French Romance.
544: KEMP,HENK/MAREE,PIET - Pablo Ontevree.
6305: KEMP,PIERRE - Verzameld werk I II III. Compleet.
4959: KEMP WELCH,ALICE (translated) - The chatelaine of Vergi. A romance of the XIIIth century. Translated the French tekst from edition Raynaud. (Medieval Library)
5002: KEMP WELCH,ALICE (introduction / notes) - On the tumbler of our Lady. Now translated from the middle french. (medieval Library)
982: KEMPEN,B.G.A. / VELZEN,N.VAN - Werken aan wonen. 75 jaar nationale woningraad.
3957: KEMPERINK,M.G. - Van observatie tot extase. Sensitivistisch proza rond 1900.
5256: KENDALL.PAUL MURRAY - The Yorkist Age. Daily life during the Wars of the Roses.
5047: KENDALL,P.M. / ILARDI,V. (eds. translated) - Dispatches with related documents of Milanese ambassadors in France and Burgundy 1450-1483.
3571: KENNEDY, J. GERALD. - Imagining Paris. Exile, writing, and American identity.
3869: KENNEMERLAND - ROOS,R. - Bewogen kustlandschap. Duinen en polders van Noord-Kennemerland.
538: KENT,L.J. - The subconscious in Gogol and Dostoevskij and its antecedents.
1922: KENTNER,LOUIS - Piano. (Yehudi Menuhin reeks)
5109: KER,N.R. - Medieval Manuscripts in British Libraries. II Abbotsford - Keele.
2062: KERKRADE - DRIESSEN, J.F. - Inventaris van de Archieven der Gemeente Kerkrade 1795-1946.
2987: KERLING,NJ.M. - Cartulary of St. Bartholomew's Hospital, founded 1123. A calendar prepared by Nellie J.M.Kerling.
4272: KERMAN,JOSEPH - The Elizabethan madrigal. A comparative study.
2858: KERN,OTTO - Inscriptiones Graecae.
3704: KEROUAC - AMBURN,ELLIS - Subterranean Kerouac. The hidden life of Jack Kerouac.
3703: KEROUAC - AMRAM,DAVID - Off beat. Collobarating with Kerouac.
3702: KEROUAC,JACK - Some of the dharma.
3639: KEROUAC - TURNER,STEVE - Jack Kerouac. Angelheaded hipster.
3701: KEROUAC - MILES,BARRY - Jack Kerouac. King of the Beats.
3108: KESTING,JURGEN - Die grossen Sanger unseres Jahrhunderts.
4613: KETELAAR - WESTER,FOKKE - Beeld op het Noorden. Beelden van Jan Ketelaar.
64: KETNER, F. - Handel en scheepvaart van Amsterdam in de 15e eeuw.
115: KETS VREE,A. ( uitgegeven) - Brieven van J.C.Bloem aan Aart van der Leeuw. (Achter het Boek)
5463: KEULS,H.W.L.M. - Verzamelde gedichten. Deel I; In den stroom. De dansende lamp. II; Om de stilte. III;Rondelen en kwatrijnen. IV; Wegen en wolken.
3064: KEULS,H.W.J.M. - Keuze van de gedichten. (Keuze van de gedichten in samenwerking met Elsabeth Zernike)
4754: KEUNING,H.J. - De Groninger Veenkolonien. Een Sociaal Geografische Studie.
4888: KEUNING,H.J. - Mozaiek der functies. Proeve van een regionale landbeschrijving van Nederland op historische- en economische grondslag.
3870: KEY - YPERSELE DE STRIHOU,A.VAN / BAUDSON,P. / MINGUET,P. / CORT,R.DE - Julian Key. (posters)
1665: KEYES, ROGER S. - Surinomo from the Chester Beatty Collection. Catalogue.
3180: KEYSER,J.P.DE - Neerland's Letterkunde in de Negentiende Eeuw. Bloemlezing, ten gebruike bij de beoefening onzer letterkunde.Proza.
2383: KEYZER,JAN - Zijn onze kinderen muzikaal ? Handleiding voor het onderzoek naar den muzikalen aanleg voor ouders, muziekleeraren en onderwijzers. Met een voorbericht van Eduard Reeser.
3503: KHALILI,NASSER D. - Tijdslijn van de islamitische kunst en architectuur.
645: KHAWAM.R.R. - Le livre des ruses. La strategie politique des Arabes.(traduction integrale sur les manuscrits originaux par Khawam)
5609: KHAYYAM,OMAR - Rubaiyat of Omar Khayyam. Rendered into english verse by Edward Fitzgerald with painting and decorations by Sarkis Katchadourian.
291: KHLEBNIKOV ) MARKOW,VLADIMIR - The longer poems of Velimir Khlebnikov.(Publications in Modern Philology)
1388: KIDSON,PETER / MURRAY,PETER - A History of English Architecture.
5055: KIECKHEFER,RICHARD - Magic in the middle ages.
5275: KIER,H. / ZEHNDER,F.G. - Lust und Verlust. Kolner Sammler zwischen Trikolore und Preussenadler.
704: KIERS / LOOS / VAN OS / TISSINK / VELS HEIJN/ BUNNIG - Een eeuw apart. Het Rijksmuseum en de Nederlandse schilderkunst in de 19de eeuw.
1643: KIERS,OLF - Jan Wils / het Olympisch stadion. (Monografieën van de Stichting Architectuur Museum).
3014: KIEVE,JEFFREY - The electric telegraph. A social and economic history.
964: KIJFHOEK ) MEIJNEN,W. - Kijfhoek anders bekeken.
4932: KIMMINICH,OTTO - Deutsche Verfassungsgeschichte.
6150: KINDERMAN,WILLIAM / KREBS,HARALD (edited) - The second practice of nineteenth-century tonality.
99: KING,DAVID / PORTER,CATHY - Blood & laughter. Caricatures from the 1905 revolution.
2370: KINKELDEY,OTTO - Orgel und Klavier in der Musik des 16. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Geschichte der Instrumentalmusik.
906: KINKER - RISPENS,J.A. - De geharnaste dromer. Johannes Kinker als aestheticus en dichter. Een essay.
1158: KINT,Ph - Prometheus aangevoerd door Demeter. De economische ontwikkeling van de landbouw in Oost-Vlaanderen 1815-1850.
4102: KIRNBAUER / MARTIN - Vieltonige Musik. Spielarten chromatischer und enharmonischer Musik in Rom in der erste Halfte des 17.Jahrhundert.
5780: KIRSCH,GEORG WILHELM (1752-1832) - Chrestomathia Syriaca cum lexico. Denuo edidit Georgius Henricus Bernstein. Pars posterior AND Lexicon Syriacum, Chrestomathiae Kirschianae. Denuo editae. Accomodatum a Georgio Henrico Bernstein.
5596: KIRSCH,SARAH - Katzenleben.
1447: KISCH,GUIDO - Judentaufen. Eine historisch-biographisch-psychologisch-soziologische Studie besonders fur Berlin und Konigsberg.
1478: KIST,MARTHA / WIND,HARMEN - Een man van eer. Bloemlezing uit Jancko Douwama's geschriften.
2504: KLAAUW VAN DER BART - Connie. Het verhaal van een mooi vliegtuig.
2507: KLEI,JAC VAN DER - Feest in het bosch.
2517: KLEIHUES,JOSEF PAUL (ea red.) - International Building Exhibition Berlin 1987. Extra edition Architecture + Urbanism.
1545: KLEIJ, W.D.VAN DER / HUL,J.VAN 'T - Willem Hendrik Zwart. Een kloecken meester van het orgelspel.
4913: KLEIJN,H.C.M. (ea) - Interieurs belicht. Jaarboek monumentenzorg 2001.
2117: KLEIN,LARRY - Exhibits. Planning and design.
1916: KLEIN, ADALBERT - Deutsche Keramik von den Anfangen bis zur Gegenwart
1761: KLEIN,ADALBERT - Islamische Keramik.
2363: KLEIN - NIEUWENDAM,A. - Carla Klein. Beeldhouwster, medailleur
1906: KLEINEKE,HANNES(ed.) - The Fifteenth Century. Parliament, personalities and power. Papers presented to Linda S. Clark
3141: KLEMPERER - HEYWORTH,PETER (edited) - Conversations with Klemperer.
1914: KLEP PAUL M.M. - Bevolking en arbeid in transformatie. Een onderzoek in Brabant 1700-1900.
985: KLERK,L.DE - De grondsituatie der puberteitsopvoeding. Een theoretisch en empirisch voorbereidende studie.
4905: KLERK - BURKOM,FRANS VAN - Michel de Klerk. Bouw- en meubelkunstenaar 1884 / 1923. (Monografieën Nederlandse interieurarchitecten)
5419: KLERKS,W. - Madame Du Deffand essai sur l'ennui.
378: KLESSMANN,E. - Ein fest der Sinne. Casanova und sein Zeitalter.
4800: KLEYN,W.M. (ea) - Lugdunum Batavorum Juri Sacrum 1882-1982. Rechtsgeleerde opstellen vervaardigd door leden van het Leidsch Juridisch Dispuut Juri Sacrum t.g.v. het honderdjarig bestaan van het dispuut.
1904: KLEYN,J.DE. - Volksaardewerk in Nederland 1600-1900.
2740: KLEYN,J.DE - Pot-sierlijk. Versierd Volksaardewerk.
791: KLIEM / MERBACH / SPERL (zusammengestelt) - Marx /Engels Verzeichnis. Werke, Schriften,Artikel.
1204: KLIENEBERGER,H.R. - The Christian Writers of the Inner Emigration.
1378: KLIJN,ANNEMIEKE - Arbeiders - of volkspartij. Een vergelijkende studie van het belgisch en Nederlands socialisme 1933-1946.
2869: KLIJN,E.M.CH.F. - Oude zilveren lepels. Voor bijzondere gelegeheden vervaardigd.
3249: KLINKER,BRUNO - Elektrische Flugzeugausrustung. (Luftfahhrtlehrbucherei Band 5 )
5171: KLOCKNER,KARL - Alte Fachwerkbauten. Geschichte einer Skelettbauweise.
3446: KLOEK,FRED - De pauselijke banvloek. Een geestelijk wapen in de middeleeuwse politiek.
5342: KLOK,GEERT(redactie) - Van Breede tot Wortelpot. Straten, pleinen, wierden, buurschappen, bruggen, waterlopen, terreinen in de gemeente Eemsmond.
3999: KLONDYKE,FJODOR (Willem Frederik Hermans) - Misdaad stelt de wet . ( Thriller Serie No. 1) . Incompleet slechts 82 van de 160pp. Met behoud van sfeer.
4672: KLOOS,MAARTEN (ed.) - Architecture Now. A compilation of comments on the state of contemporary architecture. (Arcam pocket series)
4684: KLOOS,MAARTEN / HEESWIJK,HANS - Van Gogh Museum. Het gebouw.
939: KLOOS,MAARTEN / VLAANDEREN,ONNO - Boomtown Amsterdam. Ontwerpen om de stad.
3186: KLOOS,ELLY - Rappe handen Zeeuwse vrouwenarbeid 1900-1940.
2440: KLOPPENBURG,W.C.M. - Overzicht van de belangrijkste piano-methoden van Deppe af tot de tegenwoordige tijd. (1886-1950).
4426: KLOPPER, SANDRA / NEL,KAREL / CONRU,KEVIN - The Art of Southeast Africa from the Conru Collection.
5783: KLOPSTOCK,FRIEDRICH GOTTLIEB - De Messias, in twintig zangen. Uit het hoodduitsch vertaald door C,Groeneveld.
4122: KLOTZ,SEBASTIAN - Kombinatorik und die Verbindungskunste der Zeichen in der Musik zwischen 1630 und 1780.
1311: KLUIVER,J.H. (ed.) - De correspondentie tussen Willem van Oranje en Jan van Nassau, 1578-1584.
1543: KLUIVER, J.H. - Historische orgels in Zeeland. ( overdruk uit het archief uitgegeven door het Koninklijk Zeeuws Genootschap der wetenschappen)
4646: KLUNDER,NOLANDA - Lucidarius. de Middelnederlandse Lucidarius-Teksten en hun relatie tot de Europese traditie. (Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen XXVI)
1948: KNAAP,G.J. (bewerking) - Memories van overgave van gouverneurs van Ambon in de zeventiende eeuw en achttiende eeuw. ( RGP, Kleine Serie 62 )
4655: KNAPEN,MARC / SWINNEN,WIM - Zichtbeton in Zwitserland. Constructieve doorlichting van recente projecten.
851: KNAPEN,B. - De lange weg naar Moskou. De Nederlandse relatie tot de Sovjet-Unie, 1917-1942
821: KNAPPER,N. - Een kwart eeuw zuigelingenzorg in Nederland. (tgv zilveren jubileum bond tot bescherming van zuigelingen enkleuters)
2469: KNECHT-VAN EEKELEN,A.DE / PANHUYSEN,J.F.M. / ROSENBUSCH,G. - Door het menschelijke vleesch heen. 100 Jaar radiodiagnostiek in Nederland, 1895 - 1995
1227: KNEGTEL,A.P.C.H - Laennec.
4251: KNMI - Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut 1854-1954.
2662: KNOCHENHAUER,PAUL - Niederlandische Fliesen-Ornamente.
4868: KNOL,EGGE - Zilver in Groningen.
3047: KNOL,META (samensteller) - Kurt Schwitters in Nederland, Merz, De Stijl & Holland Dada.
5203: KNOPF,D.RUDOLF(herausgegeben) / KRUGER,GUSTAV (neuberbeitete) - Ausegewahlte Martyrerakten.
5223: KNOWLES,DAVID / JOSEPH,J.K.S.Sr - Monastic sites from the air. ( Cambridge Air Surveys I )
2473: KNUTTEL,G. - Japans aardewerk ten dienste van de theeceremonie.
601: KOCH - LUTTEROTTI,O.R.VON - Joseph Anton Koch 1768-1839. Heroische und romantische Landschaft.
3936: KOCH,ALEXANDER - Das vornehm-burgerliche Heim. Handbuch neuzeitlicher Wohnungskultur.
2909: KOCH,ANDRE - W.H. Gispen. A pioneer of Dutch design.
30: KOCKS,G.H. / POEL,J.M.G. - Landbouwkundige beschrijvingen uit de negentiende eeuw. Een heruitgave. Deel 1 Groningen. Deel 2 overige provincies.(Agronomische Historische Bijdrage 9 en 10)
3830: KODALY,ZOLTAN - Die Ungarische Volksmusik.
2005: KOELEN, A. J. F. - Medemblik in oude ansichten.
3007: KOELLIKER,OSCAR - Die erste Umseglung der Erde durch Fernando de Magallanes und Juan Sebastian del Cano 1519 - 1522, dargestellt nach den Quellen von Oscar Koelliker.
2096: KOEMAN,C.E. - Lucas Jansz. Waghenaer van Enckhuysen. De maritieme cartografie in de Nederlanden in de zestiende en het begin van de zeventiende eeuw.

Next 1000 books from Antiquariaat Smit & Bos[an error occurred while processing this directive]

5/9