Antiquariaat Smit & Bos
Haenepolle 48, 8391 KW Noordwolde fr, The Netherlands. Tel.: +31 (0)561 433328 | Mob.: +31 (0)6 52181126            Email: antiquariaatsmit@hetnet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
1032: KOEMAN,JACOB - Die Grimmelhausen-Rezeption in der fiktionalen Literatur der Deutschen Romantik.
5788: KOERBAGH,A. - LEEUWENBURGH,B. - Het noodlot van een ketter. Adriaan Koerbagh 1633-1669.
5547: KOERBAGH - MOERKERKEN,P.H.VAN - Adriaan Koerbagh, 1633-1669. Een strijder voor het vrije denken. (De Vrije Bladen)
793: KOERNER,W.F. - Geschichte des Amateurfunks. Seine Anfange-seine Entwicklung in Deutschland.
5530: KoHLER,KURT - Balthazar Krull's hart zingt maneschijn.
308: KOHNLECHNER,MANFRED - Handbuch der Naturheilkunde.
410: KOK,PAUL TH. - Burgers in de bijstand. Werlkozen en de ontwikkeling van de sociale zekerheid in Leeuwarden van 1880 tot 1930.
66: KOK,J. - Langs verboden wegen.De achtergronden van buitenechtelijke geboorten in Noord-Holland 1812-1914.
2200: KOK, A.L. - Ont-werp der Neder-duitsche letter-konst. Uitgegeven, ingeleid en van kommentaar voorzien door G.R.W. Dibbets.
3302: KOK,JEANETTE - Kinderboeken, een bibliografie van bibliografieen. Bronnen voor het bestuderen, beschrijven en dateren van (oude) Nederlandse kinderboeken.
1465: KOK,D.W. / HELLINGA,ONNO - Diarium Furmerii. Dagboek van Bernardus Gerbrandi Furmerius 1603 - 1615. Landgeschiedschrijver van Friesland.
3040: KOK,G.J. - Om te blijven wat wij waren. Leven en werk van Ds. J.W. Draijer (1851-1894).
6335: KOLAKOWSKI,LESZEK - Geschiedenis van het marxisme. Deel 1,2 en 3.
620: KOLAR,JIRI / FUKA,VLADIMIR - Die Weisheiten des Herrn April. (ins deutsch ubertragen von Erich Bertleff)
1463: KOLDEWEIJ,A.M. - Buscoducis 1450-1629. Kunst uit de Bourgondische tijd te s-Hertogenbosch. De cultuur van late middeleeuwen en renaissance. + Bijdragen.
5707: KOLDEWEIJ,ELOY - The English candlestick 1425 - 1925. 500 years in the development of base-metal candlesticks. With a preface by Anthony North.
1591: KOLLUM - BOSGRAAF,R. - Kollum in oude ansichten.
5269: KOLLUM - VEEN,LUUK VAN DER (redactie) - Kollum van 1900 tot nu. Het kloppende hart van Kollumerland in woord en beeld.
3049: KOLLUMERLAND - ANDREAE,A.J. - Oudheidkundige plaatsbeschrijving van de gemeente Kollumerland en Nieuw Kruisland, met aanteekeningen en bijlagen door Mr. A.J.Andreae.
4730: KOLLUMERLAND - SCHROOR,MEINDERT - Van Voorstraat naar Westenstein. Een kuier door de geschiedenis van Kollumerland en Nieuwkruisland.
2025: KOMEN,KEES / MUTTERS,JOOP - Van Kennemerhout tot cultuurpark. Kaleidoscoop van een Alkmaars stadsparkbos.
6289: KOMITAS - GULBEKIAN,EDWARD (translated) - Armenian sacred and folk music. Introduction by V.N.Nersessian.
2566: KOMRIJ,GERRIT - Abele spelen. bewerkt door Gerrit Komrij.
668: KOMTER,AAFKE E.(ed.) - The gift. An interdisciplinary perspective. (contributors; Malinovski,Levi Strauss, Sahlins,Simmel,Gouldner, ao. )
4051: KONIJNENBERG - RIJNDERS,MIEKE - Willem van Konijnenburg, 1868-1943.
1012: KONING,CORNELIS DE - De voorvaderlijke levenswijze en gewoonten hier te lande, van de vroegste tijden af, tot aan het einde der zestiende eeuw.
289: KONING EIZENBERG) MITCHELL,W.J.(introduction) - Koning Eizenberg. Essays by Aaron Betsky and Julie Eizenberg.
1651: KONING,J.C. (red.ea.) - Nieuwe Ruimte. Sociaal-economische en stedebouwkundige ontwikkeling van Zuidelijk Flevoland.
1516: KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK - Schatten van de Koninklijke bibliotheek. Acht eeuwen verluchte handschriften. Tentoonstelling in het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum / Museum van het boek, 17 december 1980 - 15 maart 1981.
4562: KONSTAM,ANGUS - Historical atlas of the Napoleonic era.
5271: KONUS,WILLIAM J. - Dictionary of the New Latin Psalter of Pope Pius XII.
81: KOOI,VAN DER - BOSCHMA, C - Willem Bartel van der Kooi (1768-1836) en het tekenonderwijs in Friesland.
1837: KOOI,LOLKJE VAN DER / PASSCHIER,JAC - In Grijs en blauw.
5924: KOOI,J.VAN DER - Volksverhalen in Friesland. Lectuur en mondelinge overlevering. Een typencatalogus.
4908: KOOIJ.PIM (redactie) - Dorp naast een stad. Hoogkerk 1770 - 1914. (Groninger Historische Reeks 9).
1955: KOOIJ,P. - De actualiteit van de agrarische geschiedenis. ( Historia Agriculturae 30 )
6144: KOOIJMANS,LUUC - De doodskunstenaar. De anatomische lessen van Frederik Ruysch.
3418: KOOIMAN,DICK - Koppelbazen, kommunisten en ekonimische krisis. Arbeidsorganisatie in de textielindustrie van Bombay 1917-1937.
790: KOOIMAN,W.J. - De Ronde Luthersche Kerk te Amsterdam. Geschiedenis van haar bouw en dienst.
3067: KOOISTRA,JACK - Een laatste saluut. Fryslan in de oorlog. Opgedragen aan 4100 slachtoffers. Register van namen en korte beschrijvingen van de 4100 oorlogsslachtoffers met een relatie tot Friesland.
4576: KOOISTRA,J. / MULDER,J.J. / REITSMA,C. - Leeuwarders in oorlogstijd. Herinneringen aan de bezetting en bevrijding 1940-1945.
600: KOOISTRA,JAN. - 9 Gedichten. Samengesteld tot Klaas Vaak. 9 Houtsnedes van Ronald Medema.
4891: KOOLHAAS,MARNIX - Schaatsenrijden, Een cultuurgeschiedenis.
4670: KOOLHAAS, REM / MAU, BRUCE - S,M,L,XL. O.M.A. Rem Koolhaas and Bruce Mau.
3880: KOOMEN, MARTIN. - Dandy's en decadenten. Engelse schrijvers van Byron tot Amis.
2095: KOOPMANS,S. - Het notariaat in Friesland voor 1811. Een schets.
1870: KOOPMANS - SMELIK,H. - Klaas Koopmans. Kunstschilder uit Garyp 1920-2006.
4619: KOOPMANS - SMELIK,HANS (redactie) - Klaas Koopmans. De kracht van kwetsbaarheid / De kreft fan kwetsberens. Gestichtstekeningen.
4445: KOOT,THOM - Krot op ! Een non-disciplinair verhaal rondom de stadsvernieuwing.
659: KOOY,JOHN. - Onze eeuw. Gerhard Loeber 1846-1946.
711: KOOY,G.A. - De zelfkazerij van Midden-Nederland. Een onderzoek naar haar voortbestaan. (toegepast sociaal onderzoek)
2657: KORF,DINGEMAN - Haarlemse majolica- en tegelbakkers.
1892: KORF,DINGEMAN - Nederlandse majolica.
2737: KORF,DINGEMAN - De tegelverzameling Nanne Ottema in het gemeentelijk museum Het Princessehof te Leeuwarden.
2313: KORFF,MALTE (herausgegeben) - Konzertbuch Orchestermusik 1650-1800.
2926: KORVER,H.J. - Koninklijke Boot. Beeld van een Amsterdamse scheepvaartonderneming, 1856-1981.
5291: KOSSMANN,E.H. - Politieke theorie en geschiedenis. Verspreide opstellen en voordrachten
591: KOSSMANN,E.H. - De Lage landen 1780-1940. Anderhalve eeuw Nederland en België.
980: KOSTER,F. - Natuurmonumenten van Nederland, deel 1 en 2. met een voorwoord van Jac.P.Thijsse.
4174: KOSTER,EGBERT - Natuur onder Architectuur / Architecture for Nature. IBN-DLO Wageningen. Architect Stefan Behnisch.
1108: KOSTER,CEES - From World to World. An armamentarium for the study of poetic discourse in translation.
1191: KOTTMAN,Karl A - Law and apocalypse: The moral thought of Luis de Leòn (1527?-1591)
4874: KOX - PUTTEN,BAS - Hoog Spel. Het levensverhaal van componist Hans Kox.
2848: KOZINTSEV,GRIGORI - King Lear: The space of tragedy. The diary of a film director. (English translation Mary Mackintosh)
1352: KRAEMER, P.E., - The societal state. The modern osmosis of state and society as presenting itself in the Netherlands in particular. A case study of an general trend.
3995: KRAMER,WALTER - De Noorderkerk in Amsterdam.
1927: KRAMER,HAIJE - Friese schaakkoningen. 800 Jaren schaak in Friesland.
1859: KRAMER,L. - Opvoeding door en tot de voetbalsport. In opdracht van de technische commissie van de KNVB.
3292: KRAMER, J.G., - Adriaan Brouwer.
3308: KRAMER,H. - Het ABC van de moderne vliegtuigtechniek.
4633: KRASAUSKAS - Stasys Krasauskas. Amzinai gyvi / Alive for ever / Ewig lebende.
1260: KRAUSEN,EDGAR - Die handgezeichneten Karten im Bayerischen Hauptstaatsarchiv sowie in den Staatsarchiven Amberg und Neuberg a.d. Donau bis 1650.
4577: KREBS,CHRISTOPHER - Het gevaarlijke boek. De Germania en de opkomst van het nazisme.
3442: KRECK,WALTER - Grundentscheidungen in Karl Barths Dogmatik. Zur Diskussion seines Verstandnisses von Offenbarung und Erwahlung.
1695: KREKEL-AALBERSE, ANNELIES. - Modern zilver 1880-1940.
1704: KREKEL-AALBERSE,A. - Carel J.A.Begeer, 1883-1956.
5823: KREKEL AALBERSE,A. / VOORTHUYSEN,W. - Zeist zilverwerken.
5724: KREKEL AALBERSE,A.(ao) - Silver of a New Era. International highlights of precious metalware from 1880 to 1940. Exhibition.
1567: KREMERS,HEINZ / SCHOEPS,JULIUS H. - Das judisch-christliche Religionsgesprach. ( Studien zur Geistesgeschichte, 9)
2405: KRENEK,ERNST - Komponist und horer. Ein Vortrag. (Musikalische Zeitfragen, XII )
1625: KRETZSCHMAR,HERMANN - Fuhrer durch den Konzertsaal. I. Abteilung : Sinfonie und Suite. Band I / II
587: KREUKELS,L. - Mijnarbeid: Volgzaamheid en strijdbaarheid. Geschiedenis van de arbeidsverhoudingen in de Nederlandse steenkolenmijnen, 1900-1940.
1480: KREUTZBERG, LOLA - Tiere, Tanzerinnen und Damonen. Erster und zweiter Teil: Mit der Film-Kamera durch Bali und Indien. Dritter Teil: Gemeinschaft mit Tieren.
2533: KREYMBORG,ALFRED(ed.) - An anthology of American poetry. Lyric America 1630 - 1941
407: KRICKUS,RICHARD J. - Showdown: The Lithuanian rebellion and the breakup of the Soviet Empire.
4506: KRIEG,HANS - Baltischer Aufbruch zum deutschen Osten. (Volksdeutsche Heimkehr, Band 1) UND. Baltenbriefe zur Ruckkehr inns Reich. (Volksdeutsche Heimkehr, Band 2)
943: KRIJN,D. - Bonte pracht, vederdracht. Geschiedenis van de revue in Nederland.
757: KRISPYN - Krispyn, testateur en gelegateerde of de erfgenaam door list; blyspel.
2845: KRISTI,G. - Stanislawskis Weg zur Oper.
2764: KRISTINSSON - Architecten en ingenieursbureau Kristinsson B.V. 25 jaar.
2465: KRITTER,M ULRICH VON (herausgegeben) - Slawische Buchillustration im 20 Jahrhundert. Russland - Polen - Tschechien - Slowakei.
4866: KROES,JOCHEM - Chinese armorial porcelain for the Dutch market.
5983: KROESEN,JUSTIN / STEENSMA,REGNERUS - The interior of the medieval village church. Het middeleeuwse dorpskerkinterieur.
4781: KROESEN,JUSTIN / TANGEBERG,PIETER - Die mittelalterliche Sakramentsnische auf Gotland (Schweden). Kunst und Liturgie.
4136: KROGH,KLAUS E. / WOERDEN,HUGO C.VAN - Design / Production Bible. (meertalig)
1819: KROGT,P.C.J.VAN DER (ea.) - Hollandse Stam- en Naamreeksen.
5061: KROHN / WAPNEWSKI (herausgegeben) - Mittelhochdeutsche Texte. Mittelhochdeutsch und Neuhochdeutsch.
1852: KROMMENIE ) ATEN,D. (ea.) - Krommenie. Zevenhonderdvijftig.
1005: KROON,J.E. ( bijeengebracht) - Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae 1875 -1925. Met inleiding van A.J.Blok.
1613: KROON,J. - Electronische navigatie en naderingssystemen voor de luchtvaart.
5282: KROP,H. / SONDEREN,P. (redactie) - Tussen Classicisme en Romantiek. Esthetica in Nederland van 1770 tot 1870. (Rotterdamse Filosofische Studies XVI )
1617: KROP / SWARTTOUW (red.) - De groothoeklens. Europa in dertien bedrijven. Liber Amicorum Ronald van Beuge.
4991: KROP,H.(ingeleid) - De ethiek Johannes Buridan.
5838: KROPOTKIN,IGOR & MARJORIE - The inn cook book. Favorite recipes from New England country inns.
5900: KROPOTKINE,PETER - Gedenkschriften van een Revolutionair. Met inleidend woord van Georg Brandes, vertaald door F.Domela Nieuwenhuis. Eenige door den schrijver geautoriseerde uitgave.
1835: KROPOTKINE, PETER - De Staat. Zijn rol in de Geschiedenis en in de modernen tijd.
3065: KRUGMAN, PAUL - The great unraveling. Losing our way in the new century.
5649: KRUIGER,J.B.T. - Architectuur en stedebouw in Drenthe 1850-1940.
1865: KRUIMEL,J. P. / INGEN,J.C.VAN - Van bijzondere verdiensten tot koninklijke onderscheiding.
1933: KRUITHOF, BERNARD (ea) - Geschiedenis van opvoeding en onderwijs .Inleiding, bronnen, onderzoek.
3411: KRUSEMAN - WAAL, MARGOT DE (samenstelling) - Mina Kruseman. 1839-1922. Portret van een militante feministe en pacifiste. (Engelbewaarder 12)
4146: KRUYDER - HOOGENDONK,MABEL - Herman Kruyder 1881-1935. Gedoemde scheppingen. Schilderijen, aquarellen en tekeningen.
3159: KRUYT,L.J.M - Tolerantie in 17e eeuws Rusland. De religieuze tolerantie jegens westerse protestanten. ( Utrechtse Cahiers Jaargang 6 nr 1 en 2 )
2863: KUDRUN - Kudrun. Ein mittelalterliches Heldenepos. Aus dem Mittelhochdeutschen ubertragen von Joachim Lindner.
678: KUDRUN - PEETERS,L. - Historische und literarische Studien zum dritten Teil des Kudrunepos.
734: KUHN,ALFRED - Die neuere Plastik von 1800 bis zur Gegenwart.
297: KUHN,HERBERT - Die Felsbilder Europas.
321: KUIJPER,J. - De heraldiek in bouwkunst en aanverwante vakken.
4717: KUIKEN,KEES - Ju(c)kema - Siderius. De families, het goed en het fonds.
1062: KUIKEN,KEES - Als een blijvend monument. Honderd jaar Dorhout Mees Stichting (1857) 1907-2007
350: KUILE,G.J. TER - Twentsche eigenheimers.
309: KUILE,E.H.TER - Noord- en Oost-Salland.(Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst)
52: KUILE, ONNO TER - Koper & Brons. (Catalogi van de verzameling kunstnijverheid van het Rijksmuseum te Amsterdam Deel 1)
2847: KUIP,FREDERIK JOHAN VAN DER - De Burmania-sprekwurden. Santjinde-ieuske Fryske sprekwurden ferklearre en yn har tiid besjoen.
4727: KUIPER,YME / FRIESWIJK,JOHAN (red.) - Twee eeuwen Friese adel 1814 - 2000. Van landadel naar historisch instituut. Met medewerking van Bearn Bilker, Derk Jansen en Meindert Schroor.
2815: KUIPER,JAN / SMELIK,HANS - Jan Kuiper retrospectief 2008.
1385: KUIPER, JOHANNA E. - Van twee kinderen en de blauwe zee.
3285: KUIPER-RUEMPOL,ALMA - Wedgwood en Nederland in de 18de eeuw.
4732: KUIPER,Y. / NICOLAI,HENK / RATING,CORIEN - Freules, dames, vrouwen. Friese vrouwen en de burgercultuur, 1850 - 1950.
5170: KUIPER,OTTO / SLUIS,JACOB (redactie) - Nei buten ta. Afscheidsbundel voor Douwe P.de Vries.
919: KUIPERS,LARS - K.V.Midlum 100 jaar. 1897-1997.
4881: KUIPERS,MARIEKE - Toonbeelden van de wederopbouw. Architectuur, stedebouw en landinrichting van herrijzend Nederland
4517: KUIPERS,O. - Voor vrijheid en recht. Inventaris van de archieven van de Vereniging Friesland 1940-1945 en van het door haar verzamelde en verworven documentatiemateriaal
2917: KUIPERS,YME / WEPEREN,ANDRIES VAN (redactie) - Een geslaagde allochtoon. Ir. Hein Ehrhardt 80 jaar.
5158: KUKENHEIM,L. / ROUSSEL,H. - Guide de la litterature francaise du moyen age. Troisieme edition revue et corrigee.
5335: KULKE,ERICH - Gestern und heute. Erhaltenswerte landliche Siedlungsstrukturen in Niedersachsen.
2303: KULLAK, ADOLPH - Die Aesthetik des Klavierspiels.
3587: KUMMER,Em. - Literatuur en ideologie. Proust en Ter Braak
853: KUNG,HERIBERT - Rheingrenze 1945. St.gallen,Liechtenstein und Vorarlberg am Ende des Zweiten Weltkrieges.
2872: KUNIYOSHI - ROBINSON,B.W. - Kuniyoshi. Ein Meister des japanischen Farbholzschnitts.
1415: KUNNE-IBSCH,E. - Die Stellung Nietzsches in der Entwicklung der modernen Literaturwissenschaft.
1570: KUNST AUS OSTERREICH - Kunst aus Osterreich. Kleinplastik.
1611: KUNST,JAAP - Cultural Relations between the Balkans and Indonesia.
1569: KUNST AUS OSTERREICH - Kunst aus osterreich. Gotische Plastik.
4496: KUNSTAUSSTELLUNG - Erste russische Kunstausstellung Berlin 1922 in der Galerie Van Diemen & Co., Unter den Linden, Berlin.
4266: KUNSTENCYCLOPEDIE - ZUFFI,STEFANO - De vijftiende eeuw. Kunstenaars en scholen, onderwerpen en technieken.
4267: KUNSTENCYCLOPEDIE - BARAGLI,SANDRA - De veertiende eeuw. Kunstenaars en scholen, onderwerpen en technieken.
4377: KUNSTSCHRIFT - De wereld van Katharina Kleef 1417-1479. (53ste jaargang, nummer 5 )
3799: KUPCIK, IVAN. - Munich Portolan charts. Kunstmann I-XIII and ten further portolan charts. / Munchner Portolankarten. Kunstmann I-XIII und zehn weitere Portolankarten.
968: KUPERS,E. - Sportgebouwen. Ontwerp en inrichting.
4634: KURELEK,WILLIAM - Kurelek country.
3781: KURTH, PETER - Tsaar. De verdwenen wereld van Nicolaas en Alexandra.
3098: KURZ - HALBAN,DESI / EBBERS,URSULA (herausgegeben) - Selma Kurz, Die Sangerin und ihre Zeit.
3319: KUSTER,H.J. - Over homoseksualiteit in middeleeuws West-Europa. Some observations on homosexuality in medieval Western-Europe.
1836: KUYPER, W. - De kunst van het wonen.
2792: KUYPER,RUUD - Jazz in stijl. Handboek voor musici en liefhebbers.
3238: KUYPER,J. - Gemeente-atlas van de provincie Noord-Holland.
3949: KWAKKELSTEIN,MICHAEL W. / MELLI.LORENZA (ed.) - From pattern to nature in Italian renaissance drawing. Pisanello to Leonardo.
4217: KYLLOE, RALPH R. - Hickory Furniture. Written and Photographed by Ralph Kylloe.
5958: LÖHR,JOSEPH - Die Verwaltung des kolnischen Grossarchidiakonats Xanten am Ausgange des Mittelalters. (Kirchenrechtliche Abhandlungen, 59. und 60.)
108: LAAR,ALBERT - Geschiedenis van de arbeidersbeweging te Antwerpen en omliggende. Met een inleiding van Camiel Huysmans.
634: LAAR,H.J.M.VAN DE. - Opperbankier en wetenschapsman Willem Cornelis Mees. 1813-1884.
5702: LAARSE,ROB VAN / KUIPER,YME (redactie) - Beelden van de buitenplaats. Elitevorming en notabelencultuur in Nederland in de negentiende eeuw. (adelsgeschiedenis 3)
1866: LAAT,TON DE - Realisme in aquarel.
2906: LACEY,ROBERT - Sotheby's. Bidding for class.
279: LACHNER,CARL - Geschichte der Holzbaukunst in Deutschland. Teil 1, Der norddeutsche Standerbau Teil 2, Der Suddeutsche Standerbau und der Blockbau
798: LACOSTE,C. - Bibliographie ethnologique de la Grande Kabylie.
2119: LACY,BILL / DEMENIL,SUSAN - Angels & Franciscans. Innovative architecture from Los Angeles and San Francisco.
1295: LAEYENDECKER,L.,L.G.JANSMA,C.H.A. VERHAAR (ed.) - Experiences and explanations. Historical and sociological essays on religion in everyday life
1240: LAHNSTEIN,PETER - Report einer guten alten Zeit. Zeugnisse und Berichte 1750 bis 1805. Mit einem Vorwort von Golo Mann.
4900: LAKERVELD,CARRY VAN - Opkomst en bloei van het Noordnederlandse stadsgezicht in de 17de eeuw. / The Dutch cityscape in the 17th century and its sources.
229: LAMARCHE-VADEL / GOHR / BLISTENE / LECOQ (ea.) - Skulptur. Baselitz, Immendorf, Kirkeby, Lupertz, Penck. ( Collection la Vue le Texte )
2223: LAMB, EDGAR / LAMB, BRIAN - The illustrated reference on cacti & other succulents.
637: LAMB,CARL. - Die Wies. Das Meisterwerk von Dominikus Zimmermann.
293: LAMBETH - HUN BAE IM / LAMBETH,C.(eds.) - Sundancing. The art and architecture of James Lambeth.
1386: LAMBOOY,TH.P.A. - Leeuwarden musiceert II. Leeuwarder muziekleven 1940-1985.
946: LAMBOOY,T. - Leeuwarden musiceert. Anderhalve eeuw muziekleven in de Friese hoofdstad 1780-1940.
2555: LAMORE,P.J.J. - Auditory interaction in two-tone octave complexes.
772: LANDAY,JERRY M. - The house of David.
5298: LANDHEER,HUGO - Kerkbouw op Krediet. De financiering van de kerkbouw in het Aartspriesterschap Holland en Zeeland en de Bisdommen Haarlem en Rotterdam gedurende de periode 1795-1965.
5871: LANDOR,HENRY SAVAGE - In the forbidden land. An Account of a journey in Tibet, capture by the Tibetan authorities, imprisonment, torture, and ultimate release.
1849: LANDSKROON,F. - Crisis, bezetting, wederopbouw. Twintig jaren geschiedenis van de Nederlandse Vereniging.
1477: LANDWEHR,JOHN - Het ijzersterke prentenboek. Schetsen uit negentiende-eeuwse kinderboeken.
4099: LANG,PAUL HENRY - Music in Western civilisation.
6062: LANG,PAUL HENRY - Musicology and performance.
5797: LANG,A. - Deplacements et villegiatures litteraires, avec la carte de la Republique des Lettres et suivi de la Promenade au Royaume des Images ou Entretiens cinematographiques.
1126: LANGBROEK,ERIKA - Zwischen den Zeilen. Untersuchungen zu den lateinischen Kommentaren und den deutschen Glossen der Edinburgher Handschrift Adv. Ms. 18.5.10
4545: LANGE,FRIEDRICH - Ostland kehrt heim. Memel - Danzig - Westpreussen - Wartheland und Oberschlesien. ( Volksdeutsche Heimkehr 5 )
3397: LANGE,H.J.DE - Eb en vloed in Groningen. De stad als zeehaven.
1057: LANGENFELD,GOSTA - Toponymics or derivations from local names in English. Studies in word-formation and contributions to English lexicography
2479: LANGER,HERBERT - Der Dreissigjahrige Krieg. Ein Kulturgeschichte.
2666: LANGER,HERMANN - Osterreichische Fayencen.
5604: LANGMUUR,HERMAN - Keramiek 86. Aspecten van de hedendaagse Nederlandse keramiek.
5052: LANGOSCH,K. - Profile des lateinischen Mittelalters.
1507: LANGWEER - Langweer en omstreken. 20 korte verhalen van de heren Timmer en Drost.
2232: LANKHORST / SALOMONS / BROEDERS / PERRICK / REINHARTZ - Insolventierecht in de notariële praktijk.( Preadvies Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie)
947: LANS,NATHALIE - 225 jaar Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel. Per traditie vernieuwend.
1634: LANTIN,A. - Scherpenheuvel oord van vrede. Ontstaan van bedevaartplaats; Beschrijving van koepelkerk en kunstschatten.
6119: LANZA - BESSETTE,ROLAND L. - Mario Lanza. Tenor in exile.
5917: LAPAZ,JUANA / CARLO - Severites perverses. Illustrations de Carlo.
5929: LAPIDOTH SWARTH,HELENE - Roemeensche volksliederen en balladen. Verzameld door Helene Vacaresco. In Hollandsche verzen naar Fransch proza bewerkt.
4315: LARBAUD,VALERY - Fermina Marquez. Vertaald door E.du Perron. ( Grote Bellettrie Serie)
6025: LARBAUD,VALERY - A.O. Barnabooth. Ses oeuvres complètes. Le pauvre chemisier - Poésies - Journal intime.
5676: LARBAUD,VALERY - Fermina Marquez. Taille-douce originale de Paul Lemagny.
6291: LARBAUD,VALERY - Oeuvres. Preface Marcel Arland. Notes par Jean Aubry et Robert Mallet.( Bibliotheque de la Pleiade)
5744: LARBAUD,VALERY - Lettre d'Italie.
3354: LARDREAU,GUY / DUBY,GEORGES - Dialogues.
206: LAROUSSE - Dictionnaire de la musique. La musique des origines a nos jours.
6122: LARSON,PAUL S. - An American musical dynasty. A biography of the Wolle Family of Bethlehem, Pennsylvania.
1398: LASKER ) HANNAK,J. - Emanuel Lasker. Biographie eines Schachweltmeisters. Mit einem Geleitwort von Prof. Albert Einstein.
5565: LASSON,ADOLF - Uber Den Zufall.
1518: LASZLO,GUYLA - Steppevolken en hun kunst. Hongaarse schakel in de Volksverhuizing.
1144: LASZLO,E.J. - Ungarns Universitatskliniken und Anstalten in Wort und Bild
2742: LAUNERT E. - Scent & Scent bottles.
2191: LAURIDSEN,PETER - Vitus Bering. The discoverer of Bering Strait.
2785: LAUTERBACH BAENISCH,RUTH - Photographien.
5748: LAUTRÉAMONT -BITTERMAN,KLAUS (herausgegeben) - Das Geheimnis des unglaublichen Comte de Lautreamont mit illustrationen von 12 Malern und Beitrage von Belinda, Breton, Crevel, Cesaire, Tzara, Ungaretti, Vanneigem, Artaud,Ronse
3268: LAUWERZEE - VERSLAG DER COMMISSIE - Benoemd bij gemeenschappelijk besluit van Friesland en Groningen, 7 februari 1902, tot het instellen van eeni nader onderzoek in zake de indijking der Lauwerzee ivm. eene verbeterde afstrooming van boezemwater in deprovincien Friesland en Groningen.
3269: LAUWERZEE - VERSLAG DER COMMISSIE - Tot het instellen van een onderzoek in zake de indijking der Lauwerzee in verband met eenige verbeterde afstrooming van boezemwater in de provincien Friesland en Groningen.
2416: LAUX,KARL - Nachklang. Ruckschau auf sechs Jahrzehnte kulturellen Wirkens. Autobiographie.
1285: LAUXTERMANN,P.F.H - Constantin Frantz. Romantik und Realismus im Werk eines politischen Aussenseiters
1473: LAVISSE / RAMBAUD - Histoire general. 1: Du IV siecle a nos jours (395-1095) 2: Europe feodale (1095-1270) 3: Formation de grands etats (1270-1492).
4977: LAWRENCE,C.H. - Medieval Monasticism. Forms of religious life in Western Europe in the Middle Ages.
4245: LAWRENCE,D.H. - PHILIP,NEIL (ed.) - The heart of man. An illustrated selection.
5197: LAWRENCE,ROBERT G. (edited) - Jacobean and Caroline Comedies. ( Everyman University Library)
4802: LAWS,BILL - Traditional houses of rural Spain.
5876: LAYARD,AUSTEN H. - Discoveries in the ruins of Nineveh and Babylon: With Travels in Armenia, Kurdistan and the desert. Being the result of a second expedition undertaken for the Trustees of the British Museum.
974: LE FLEMING,SVETLANA & STEPHEN - A Guide to essay writing in Russian
5528: LEAUTAUD,PAUL - Lettres a  Marie Dormoy.
102: LEAUTAUD,PAUL - Particulier dagboek 1933. (Prive-Domein 130 )
2442: LEAVIS, F.R. - The Living Principle. English as a dicipline of thought.
5175: LECANU,A - Geschichte des Satans. Sein Fall, seine Anhanger, seine Offenbarungen, seine Werke, sein Kampf gegen Gott und die Menschen. Zauberei, Besessenheit, Illuminismus, Magnetismus.
5712: LECOQ,RAYMOND - Les objets de la vie domestique. Ustensiles en fer de la cuisine et du foyer des origines au XIXeme siecle.
5898: LECOY DE LA MARCHE,A. - Le treizieme siecle artistique.
5241: LEEFLANG,MISHA / SCHOOT,KEES VAN SCHOOTEN (redactie) - Beeldschone boeken. De Middeleeuwen in goud en inkt.
3979: LEEK,ROBERT H. - Skakespeare in Nederland. Kroniek van vier eeuwen Shakespeare in Nederlandse vertalingen en op het Nederlandse toneel.
4574: LEEMAN,FRED - Landschappen van de ziel / Paysage de l'ame . Het symbolistisch landschap in Frankrijk 1880 1910 / Paysages symbolistes francais 1880-1910.
1346: LEENHEER ) VERMEULEN, N.C.H.M. - Jan de Leenheer o. e.s.a. Moralisator en humanist. Een inleiding tot zijn leven en werken.
1303: LEER,W.A. VAN - Portretten uit de Italiaansche Renaissance. I: Paus Julius II. II: Beatrice en Isabella D'Este.
4623: LEERDAM - Leerdam-catalogus 1934 (herdruk 1990).
138: LEEUW,R.DE / SILLEVIS,J. / DUMAS,C. (redactie) - De Haagse School. Hollandse meesters van de 19de eeuw.
1653: LEEUW,FRITS(ea.) - Rijksgebouwen. Naturalis.
1077: LEEUW,F. VAN DER - Clitics. Prosodic Studies
2051: LEEUWARDEN - SINGELS,J.C - Inventaris van het Oud-Archief der stad Leeuwarden.
3400: LEEUWARDEN - VISSCHER,R. - Leeuwarden van 1846 tot1906.
2711: LEEUWARDEN - WIJMA K. - Stat Schola Nobilissima. Van Latijnse School tot Stedelijk Gymnasium.
6022: LEEUWARDEN - EEKHOFF,W. - Geschiedkundige beschrijving van Leeuwarden. Van den vroegste tijd tot den jare 1846.
4202: LEEUWARDEN - EEKHOFF,W. - Geschiedenis van den oorsprong en het voortdurend bestaan van het Old Burger Weeshuis te Leeuwaarden. 1534-1870.
2749: LEEUWARDEN - KALMA,J.J. - Mensen in en om de Grote Kerk. Beelden uit de Leeuwarder kerkgeschiedenis.
2730: LEEUWARDEN - Leeuwarden 1435-1935. Gedenkboek uitgegeven in opdracht van de vereeniging tot bevordering van vreemdelingenverkeer te Leeuwarden en omstreken.
5326: LEEUWARDEN - HEEMSTRA,BARONES M.J.VAN - Old Burger Weeshuis.
2054: LEEUWARDEN - VISSCHER, R - De Archieven van Het St. Anthonij-Gasthuis te Leeuwarden 1425-1813.
2687: LEEUWARDEN - WASSENBERGH,A. / BOELES,P.C.J.A. - Friesch Museum te Leeuwarden. Gids.
4919: LEEUWARDEN - BROERSMA,MARCEL / FABER,JAN / MULDER,HENK / POSTMA,HESTER / VRIES,GEART DE (redactie) - Leeuwarder Historische reeks X.
3413: LEEUWARDEN - JEELOF,W. (e.a.) - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Klaas Tiglerleen te Leeuwarden 1832-1932.
3415: LEEUWARDEN - KOOPERBERG,Ph. - Geneeskundige plaatsbeschrijving van Leeuwarden.
2040: LEEUWARDEN - EFDEE,RIA - Het St.Jacobs- of St.Jobsleen tot Oldehove.
3508: LEEUWARDEN - KUIPER,Y. / KUNST,R. / NOOMEM,P.N. / SCHROOR,M. / SPANNINGA,H. (redactie) - Leeuwarder Historische Reeks. Deel IV.
3507: LEEUWARDEN - KUNST,R. / SCHROOR,M. / SPANNINGA,H. (redactie) - Leeuwarder Historische Reeks. Deel II.
2497: LEEUWARDEN - WERF,A.VAN DER - De Hofwijck te Leeuwarden. Van diaconiehuis tot verpleeghotel. De Hofwijck 250 jaar.
3592: LEEUWARDEN - OLY,HENK - Leeuwarder straatnamen.
3506: LEEUWARDEN - KUNST,R. / MEIJER,M. / SCHROOR,M. / SPANNINGA,H. (redactie) - Leeuwarder Historische Reeks. Deel I.
1509: LEEUWARDEN - VRIES,GEART DE - Eigen Brood Bovenal. Leeuwarder Hervormde Diakenen als woningbouwers (1854-1990)
4795: LEEUWARDEN - DAM,P.R. / SCHAAFSMA,JOH. - Plat die stad ! En dan? Veranderingen in het Leeuwarder stadsbeeld in de tachtiger jaren.
4559: LEEUWARDEN - KEIKES, H.W. - Leeuwarden in oude ansichten deel 2.
5774: LEEUWARDEN - BEEM,H. - De Joden van Leeuwarden. Geschiedenis van een Joods cultuurcentrum.
4915: LEEUWARDEN - RATTINK,CORIEN - Een boterham met geraspte kaas. Katholieke zorg in Leeuwarden 1580-2000.
4247: LEEUWARDEN - VRIES,GEART - Poezie op straat. Leeuwarden.
4918: LEEUWARDEN - SCHROOR,MEINDERT/ FABER,JAN / BROERSMA,MARCEL (redactie) - Leeuwarder Historische reeks VIII.
3416: LEEUWARDEN - ANDRIESSE,C. / ALGRA,H. - Rondom de Oldehove. Geschiedenis van Leeuwarden en Friesland door de Leeuwarder Geschiedeniscommissie.
1682: LEEUWARDEN - TIMMER,A. / SPIJK,P. (bezorgd) - Album Amicorum Hotel de Kroon .
2059: LEEUWARDEN - BERG,G.H.VAN DEN / BUREN,R.J.VAN - Vosseparkwijk. Verleden heden en toekomst. Jubileumuitgave t.g.v. het vijftigjarig bestaan van wijkvereniging De Toekomst-Vosseparkwijk.
2058: LEEUWARDEN - JONG,JAAP DE (eindredactie) - Nuvere segels op ut Saailand. Geschiedenis, humor en verhalen van de Leeuwarder postzegelmarkt.
2052: LEEUWARDEN - VISSER,J. - Album Collegii Studiosorum ex Gymnasio Leovardiensi (1626-1668).
4745: LEEUWARDEN - SCHAAF,YPE - Laarzen op de Lange Pijp. Leeuwarden in de Tweede Wereldoorlog.
121: LEEUWARDEN - JORNA/LOWIK/MULDER/VELTMAN - Sint Thomas. Beeld van een school.
2012: LEEUWARDEN - SCHROOR,MEINDERT/ FABER,JAN / NIJBOER,HARM - Fontes Leovardienses. ( Leeuwarder Historische reeks VII )
3537: LEEUWARDEN - KUNST,RENE (eindredacteur) - Leeuwarden 750-2000. Hoofdstad van Friesland.
2259: LEEUWE,HANS DE - De Amsterdamse Schouwburg in 1795. Het eerste jaar der Bataafse vrijheid.
1597: LEEUWEN,CHARLES VAN - Hemelse voorbeelden. De heiligenliederen van Joannes Stalpart van der Wiele, 1579 - 1630.
5300: LEEUWEN,J.VAN / SIRAG,M. (herzien) - Bouwmaterialen.
721: LEEUWEN,W.L.M.E.(bijeengebracht,toegelicht) - Scheppen als bevrijding. Drie gedichten uit de zeventiende eeuw.
1846: LEEUWEN,BART VAN - Een Hazenboek.
6124: LEEUWEN BOOMKAMP,C.VAN / MEER,J.H.VAN DER - De Carel van Leeuwen Boomkamp collection of musical instruments. Descriptive catalogue.
2202: LEFAIVRE,LIANE / TZONIS,ALEXANDER - Theorieën van het architektonies ontwerpen. Een historiese dokumentatie.
2979: LEGGE,THOMAS - Richardus Tertius. Prepared with an Introduction by Robert J. Lordi. Solymitana Clades. Prepared with an Intrduction by Robert J. Lordi and Robert Ketterer. (Renaissance Latin. Drama in England)
5195: LEGGE,M.DOMINICA - Anglo-Norman Literature and its Background.
2567: LEGNER,ANTON - Monumenta Annonis. Koln und Siegburg. Weltbild und Kunst im hohen Mittelalter, Eine Ausstellung des Schnutgen Museums der Stadt Koln.
1214: LEHMANN / KRENZLIN / KULS - Frankfurter Geographische Hefte 37. Festschrift zur 125-Jahrfeier der Frankfurter Geographischen Gesellschaft (Verein fur Geographie und Statistik) 1836-1961
998: LEICHT,HERMAN - Indianische Kunst und Kultur. Ein Jahrtausend im Reiche der Chimu.
1315: LEISINK,A. - Op hechte fundamenten : Geschiedenis van de Algemene Nederlandse Bouwarbeidersbond.
3444: LEMARIGNIER,JEAN FRANCOIS - La France medievale. Institutions et societe.
1762: LEMBERG,M. / SCHMEDDING,B. - Abegg Stiftung Bern in Riggisberg. II Textilien.
3509: LEMMEN,HANS VAN - De Nederlandse Tegel.
6237: LEMMENS,ALBERT / STOMMELS,SERGE ALJOSJA - Russian Book Art 1904-2005. A Selection from the LS Collection. Documented by Albert Lemmens and Serge-Aljosja Stommels. With an introduction by Annie de Coster.
1702: LEMMENS,G.(ea. Samenstellers) - Nijmeegs Zilver 1400-1900.
2234: LEMMER - Tussen Zijlroede en Lijnbaan. Bouw- en bewoningsgeschiedenis van het Staperthuis te Lemmer.
1794: LEMMERS / OOMENS - Encyclopedie van orkestinstrumenten.
4387: LEMPERTZ - Lempertz 1845. The Twinight Collection II. Royal porcelain from Berlin, Vienna and Sevres. Berlin, 6 April 2019, Lempertz Auktion 1128.
4162: LEMSTERLAN - KLIJNSMA,A.E. - Lemsterlan. In Kuijerke troch it forline.
3300: LENDERS, JAN - De burger en de volksschool. Culturele en mentale achtergronden van een onderwijshervorming. Nederland 1780-1850.
1718: LENDERS, PIET - Vilain XIIII.
4372: LENIN - PAGE,STANLEY W. - Lenin and World Revolution.
6198: LENIN - SERVICE,ROBERT - Lenin a biography.
3318: LENNARD,R. - Rural England 1086-1135. A study of social and agrarian conditions.
88: LENNEP,J.VAN / GOUW,J.TER - De uithangteekens, in verband met geschiedenis en volksleven beschouwd. + Het boek der Opschriften.Een bijdrage tot de gechiedenis van het Nederlandsch volksleven.
5375: LENNEP,J. / HOFDIJK,W.J. - Merkwaardige kasteelen in Nederland.
3272: LENNEP,M.J. - Inventaris der archieven van het Old Burger Weeshuis te Leeuwarden 1434(1530)-1919(1933).
723: LENNEP,E.VAN - Emile van Lennep in de wereldeconomie. Herinneringen van een internationale Nederlander.
69: LENSEN,L. / HEITLING,W.H. - Stad in de middeleeuwen. Dagelijks leven in Zutphen.
6126: LEONARDI,SUSAN J. / POPE,REBECCA A. - The diva's mouth. Body, voice, prima donna politics.
4340: LEONCAVALLO,R. - Pagliacci (1892). Dramma in due atti. Parole e musica di R.Leoncavallo. ( Riduzione per canto e pianoforte).
990: LEOPOLD,M. / LEOPOLD,L. - Een sleutel. 2 delen 1 Rij van oorspronkelijke prozastukken ter voorbereiding van de studie onzer letterkunde. 2 Rij van oorspronkelijke gedichten.
5661: LEOPOLD,J.H. - Nabetrachtingen van een concertganger.
716: LEPOLD,P. - Freiburger Messe. ein Bummel durch ihre Geschichte.
402: LEROI-GOURHAN,ANDRE / KAYSER,KURT (herausgegeben) - Die beruhmten Entdecker und Erforscher der Erde.
4870: LEROUX-DHUYS,JEAN-FRANÇOIS - Cisterciënzer abdijen, Geschiedenis en architectuur.
4706: LERUP,LARS - After the city.
2403: LESCAT,PHILIPPE / SAINT ARROMAN,JEAN - Mnemosis. The memory of music. Western music from Gregorian chant to Bella Bartok. 108 units.
2990: LESCH,GUNTRAM - Lehrbuch der Hochspannungstechnik.
4794: LESCROART,YVES / FAUCON,REGIS - Manor houses in Normandy.
508: LESTER,JEREMY - Modern Tsars and princes. The struggle for hegemony in Russia.
3917: LETH,HENDRIK DE - Nieuwe geographische en historische atlas van de Zeven Vereenigde Nederlandsche Provintien, bestaande inde vyftig nieuwe accurate kaarten.
6152: LETZTER,JACQUELINE / ADELSON,ROBERT - Women writing opera. Creativity and controversy in the Age of the French Revolution.
4199: LEUFTINK,ARNOLD E. - Harde heelmeesters. Zeelieden en hun dokters in de 18e eeuw.
281: LEUNIS,JOHANNES - Schul-Naturgeschichte. Eine analytische Darstellung der drei Naturreiche, zum Selbstbestimmen der Naturkorper.Mit vorzuglicher Berucksichtigung der nutzlichen und schadlichen Naturkorper Deutschlands. Zweiter Theil ; Botanik
4828: LEUPEN,PIET - Gods stad op aarde. Eenheid van Kerk en Staat in het eerste millennium na Christus. Een kerkelijke ideologie.
2597: LEUPEN,P. - Keizer in zijn eigen rijk. De geboorte van de nationale staat.
3971: LEUSDEN - HAMMING,A.RG.W. - Renee van Leusden. Sculpturen in brons.
6069: LEVIN,FLORA R. - Greek reflections on the nature of music.
1309: LEVINE,DANIEL H. (ed.) - Religion en Political Conflict in Latin America.
4292: LEVY,LESTER S. - Lithographs from the sheet music of nineteenth century America.
3826: LEVY,BERNARD HENRI - Adventures on the freedom road. The French intellectuals in the 20th century. ( translated from the French and edited by Richard Veasey)
4527: LEWENHAUPT,TONY / LEWENHAUPT,CLAES - Crosscurrents: Art, Fashion, Design,1890-1989.
3941: LEWIN,ROGER - Evolutiepatronen. DNA en de ontwikkeling van leven.
3825: LEWIS,WYNDHAM - MEYERS,JEFFREY(edited) - A revaluation. New essays.
1228: LEY,MICHAEL - Zum Schutze des deutschen Blutes. Die Rassenschandegesetze im Nationalsozialismus.
2683: LEYDEN,W.VON - Hobbes and Locke. The politics of freedom and obligation.
4191: LICHT - FLAGGE, INGEBORG - Jahrbuch fur Licht und Architektur 1993. Annual of Light and Architecture.
1581: LICHT - SANTEN,CHRISTA VAN / HANSEN,A.J. - Daglicht Kunstlicht een leidraad.
2506: LICHT - SANTEN,CHRISTA / HANSEN,A.J. - Licht in de architectuur. Een beschouwing over dag- en kunstlicht.
3535: LIEB,N. - Barockkirchen zwischen Donau und Alpen.
2838: LIEBERMANN,ROLF - Und jedermann erwartet sich ein Fest. Musiktheater.
1426: LIEBESCHUTZ,HANS - Synagoge und Ecclesia. Religionsgeschichtliche Studien uber die Auseinandersetzung der Kirche mit dem Judentum im Hochmittelalter. (Veroffentlichung der Deutschen Akademie fur Sprache und Dichtung 55).
486: LIEBMANN,M.J. - Die deutsche Plastik 1350-1550.
1683: LIEFKES,REINO - A.D. Copier. Glasontwerper | Glaskunstenaar.
5911: LIEKENS,LODEWIJK - Geschiedenis van het oude Graafschap, van de Stad en de Parochie, den lande en Hertogdomme van Aarschot. 6 delen in 2 banden.
6212: LIEVERS,MENNO - Mens - machine. Eindexamencahier filosofie HAVO 2004-2006. Domein wijsgerige antropologie.
4193: LIGGETT,HELEN - Urban encounters.
2795: LIGHT - MOTOKO ISHII - My world of lights.
1588: LIJNSCHOOTEN, HENK VAN - Woordenboek voor de blaasmuziek. Nederlands / Engels / Frans / Duits.
1496: LILL,RUDOLF - Geschichte Italiens vom 16.Jahrhundert bis zu den Anfangen des Faschismus.
1334: LIMBURG - Eenheid en scheiding van de beide Limburgen. Verslagbundel van het op 26 mei 1989 te Alden Biesen gehouden congres bij gelegenheid van de herdenking 150 jaar beide Limburgen
1951: LIMBURG BROUWER,P.VAN - Boergoensche Charters 1428 - 1482. Derde afdeeling van het oorkondenboek van Holland en Zeeland, uitgegeven van wege de Kon. Akademie van Wetenschappen.
2871: LIMBURG STIRUM,C.J. - Iconografie van het Geslacht van Limburg Stirum.
6279: LINDBERG,DAVID C. - The beginnings of Western science. The European scientific tradition in philosophical, religious and institutional context 600 b.c. to a.d. 1450
329: LINDBLAD,J.THOMAS. - Between Dayak and dutch. The economic history of Southeast Kalimantan 1880-1942. (verhandelingen van het Kon. Instituut voor Taal,Land en Volkenkunde)
1949: LINDBLAD, J.T. - Dutch entries in the pound-toll registers of Elbing 1585-1700. With the assistance of F.C.Dufour-Briët. ( RGP, Grote Serie 225 )
2947: LINDEN,RENAAT VAN DER - Mariabedevaartvaantjes. Maria Bedevaartvaantjes. MariaVolksdevotie op 1175 vaantjes.
1331: LINDENBERGH,PIETER CORNELIS - Bijdrage tot oordeelkundig beheer van het duinwaterkapitaal
391: LINDEY,C. - Art in the Cold War. From Vladivostok to Kalamazoo.1945-1962.
1814: LINDNER, THEODOR - Die deutsche Hanse. Ihre Geschichte und Bedeutung.
1729: LINDSAY, MERRILL - Miniature arms.
5706: LINDSAY,J.SEYMOUR - Iron and brass implements of the English and American house. Introduction by Ralph Edwards. Revised and enlarged.
558: LINSSEN,G.C.P. - Werkgeversorganisatie in katholiek patroon. Een schets van ontstaan en uitbouw van de diocesane verenigingen van werkgevers in het zuiden van Nederland 1915-1940.(Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland)
1582: LINTSEN,HARRY. - Ingenieurs in Nederland in de negentiende eeuw. Een streven naar erkenning en macht.
1564: LINTSEN,H.W. - Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890. Dl. 5: Techniek, beroep en praktijk.
3865: LIPPENS,JAN / KEYMEULEN,ANDRE VAN - De medaille in Belgie van 1951 tot1976.
2565: LISOWSKY, GERHARD - Konkordanz zum Hebraischen Alten Testament. Nach dem von Paul Kahle in der Biblia Hebraica edidit Rudolf Kittel besorgten Masoretischen Text.
4249: LISSITZKY - TSCHICHOLD,JAN - Werke und Aufsatze von El Lissitzky (1890-1941). Zusammengestellt und eingeleitet von Jan Tschichold.
727: LISTA,GIOVANNI - Krispijn testateur en gelegateerde, of de erfegenaam. Blijspel.
387: LISTAL,ALFRED - Driesje Dribbel bij de reuzen. Verteld en getekend door Alfred Listal.
2350: LISZT - LEGANY,DEZSO - Liszt and his country 1874-1886
5812: LITTLETON AND HENNESSEY - The luxury of Chinese Lacquer. The European Fine Arts Fair 2010.
3845: LITTLEWOOD, IAN - Paris. A literary companion.
5218: LIUZZA,R.M. (edited) - The Old Englishversion of rhe Gospels. Volume II. Notes and glossary. (Early English Text Society)
5872: LIVINGSTONE,DAVID - Missionary travels and researches in South Africa: including a sketch of sixteen years' residence in the interior of Africa, from the Cape of Good Hope to Loanda; thence across the continent, down the river Zambesi, to the eastern ocean.
5168: LLORENS ARTIGAS / CORREDOR MATHEOS - Ceramica popular Espanola/ Spanish folk ceramics today.
4536: LLOYD,CLIVE L. - Napoleonic and American prisoners of war, 1756-1816. 1 The arts and crafts of 2. Hulk, depot and parole. ( complete)
6059: LLOYD WEBBER - CAMPBELL,MARGARET - Julian Lloyd Webber. Married to music. The authorised biography.
1690: LLOYD,W. - Investing in Georgian glass.
1971: LLOYD,SETON - The Archaeology of Mesopotamia. From the Old Stone Age to the Persian conquest.
5050: LLOYD,T.H. - England and the German Hanse 1157-1611. A study of their trade and commercial diplomacy.
2285: LOBE,JOHN CHRISTIAN - Compositions - Lehre oder umfassende Theorie von der thematischen Arbeit und den modernen Instrumentalformen.
4031: LOCATELLI, PIETRO ANTONIO - FREDERICI,P. (edited) - Sei Sonate a Tre per Due Violini o Due Flauti e Basso. (Opera Omnia volume V)Critical edition under the direction of Albert Dunning.
4844: LOCHEM - SCHILDKAMP,J.B.(redactie, vertaling,toelichting)) - 1520-1525 De kroniek van Johannes van Lochem. Prior te Albergen.
1413: LOCKE,J.L. - Why we don't talk to each other anymore. The de-voicing of society.
6337: LOCKYER,HERBERT - All the men of the bible.
706: LODEWIJK XVII - MADOL,H.R. - Der Schattenkonig. Das Leben Ludwig XVII von Frankreich und die Schicksale der Familie Naundorff-Bourbon.
707: LOENEN - FAKKELDIJ,P. - Historisch cultureel album van de parochie Sint Ludgerus Loenen (U.) 1913-1998
484: LOESSER,FRANK - Children's Album - Hans Christian Andersen
3362: LOFFLER,M.A.M. - Eilanden natuurlijk. Natuurlijke dynamiek en veerkracht op de Waddeneilanden.
3148: LOFSTEDT - Prof. Ernst Lofstedt oenbean op syn 70ste jierdei. ( It Beaken. Jiergong XXV-nr 4 )
2604: LOFT BIBLE - Mini loft bible.
2646: LOGHEM, J.B.VAN - Bouwen, bauen, batir, building. Een dokumentatie van de hoogtepunten van de moderne architektuur in Nederland van 1900 tot 1932. Ingeleid door Umberto Barbieri.
593: LOGUE,CHRISTOPHER - Devil,maggot and son.
701: LOHR,F. - Das Marsfeld. Ein Gang durch die Ruinen Roms. Fortsetzung. (Gymnasial-Bibliothek, 49 )
931: LOHR,F. - Ein Gang durch die Ruinen Roms. (Gymnasial-Bibliothek, 7 )
1056: LOKIN,J.H.A. / ZWALVE,W.J. - Hoofdstukken uit de Europese codificatiegeschiedenis
1525: LOKIN, J.H.A. / JANSEN,C.J.H. - Tussen droom en daad. De Nederlandse Juristen-Vereniging 1870-1995.
5246: LONDON - WHEATLEY,HENRY B. - The story of London (The medieval towns series).
4535: LONGNON,JEAN / CAZELLES,RAYMOND (inleiding, toelichting) - De Tres Riches Heures van Jean, Duc de Berry. Voorwoord door Millard Meiss. ( gereproduceerd naar handschrift Musee Condee te Chantilly)
5552: LONGUS - Les Pastorales de Longus ou Daphnis et Chloe. Traduction de J.Amyot revue, corrigee, completee par Paul-Louis Courier. Dessins de Pierre Bonnard.
4805: LOOIJESTEIJN,HENK - Hofjes als paleizen. Stichters, bouwers en bewoners in de 17de en 18de eeuw.
3304: LOOMIS,ALFRED F. - Ranging the Maine Coast.
2431: LOOMIS,ROGER SHERMAN - Medieval English verse and prose in modernized versions.
5776: LOON,GERARD VAN - Historisch bewys dat het Graafschap van Holland sedert begin der Leenen tot den afgezwooren Philips den II toe, altyd een Leen des Duytschen Ryks geweest is. 1,2,3e verdeeling der geweeze leenroerigheid van het Holl.graafschap EN lijst der bewijsstukken.
55: LOON, VAN, F.N. - Beschouwing van den Nederlandschen Scheepsbouw.
2418: LOOPSTRA,J.J. - De assibilatie in de Oudfriese oorkonden.
4656: LOOS - OPEL,ADOLF(herausgegeben) - Adolf Loos. Ins Leere gesprochen 1897-1900.
888: LOOSDUINEN - RIDDER,J.G. DE - Oud-Loosduinen. De geschiedenis van een Haagse woonwijk.
1547: LOOTENS,P.J. - Beschrijving van het oude en nieuwe orgel in de Groote- of St. Lievens Monsterkerk te Zierikzee.
5556: LOOY,JAC VAN - Gekken.
1842: LOOY,JACOBUS VAN - 'Wie dronk toen water !' Bloemlezing uit de briefwisseling met August Allebe gedurende zijn Prix de Rome-reis 1885-1887. (verzorgd door F.P. Huygens)
1061: LOPEZ NADAL,G. - El commerc alternatiu. Corsarisme I contraban (SS. XV-XVIII).
3648: LORCA, FEDERICO GARCIA - In the green morning. Memories of Frederico. ( translated by Christopher Maurer. Prologue by Mario Hernandez)
4895: LORENZ,CHRIS - De constructie van het verleden. Een inleiding in de theorie van de geschiedenis.
3042: LORIMER,FRANK - The population of the Soviet Union. History and prospects.
1657: LORM - LORM,JAN RUDOLPH DE - Cornelis de Lorm - ontwerper 1875-1942.
1650: LORM, JAN RUDOLPH DE - Amsterdams goud en zilver.
3835: LOSSIUS,KASPAR FRIEDRICH - Gumal en Lina, eene geschiedenis tot nut en vermaak der jeugd, inzonderheid dienende om haar de eerste en voornaamste grondwaarheden van den godsdienst in te prenten. Derde deel bevattende het onderwijsin de voornaamste waarheden in Kristlijken Godsdienst
1330: LOT,FERDINAND - La France. Des origines a la guerre de cent ans.
2130: LOTZE,JOANNIS ANTONII - Oratio, pro commendanda ratione, quam secuti sunt veteris ecclesiae Graecae doctores, in juvenum animis ad disciplinam sacram praeparandis et formandis, publice dicta ad d. XI Junii MDCCCV.
810: LOUIS XVII - CONSTANTIN WEYER,MAURICE - Naundorf ou Louis XVII.
3293: LOUWERSE,P. - Bij Kijkduin. Geschiedkundig verhaal uit den tijd van Michiel Adriaenszoon de Ruyter.
453: LOUWES - WIERSMA,J.P. - Herman Derk Louwes. Een voorman van de Nederlandse landbouw
524: LOVE,K.H. - The evolution of space in Russian literature. A spatial reading of 19th and 20th century narrative literature.
5832: LOVECRAFT - KLINGER,LESLIE S. (edited) - The new annotated H.P. Lovecraft.
5737: LOVECRAFT,H.P. - Fungi from Yuggoth and other poems.
5597: LOVISE LABÉ - Het geschil tusschen dwaasheid en liefde. ( vertaald uit het Oud-Fransch dor Luc Indestege )
1905: LOWE LAWRENCE F.H. - Gerard de Nevers - A study of the prose version of the Roman de la Violette.
1087: LOWENTHAL,E.G. - Bewahrung im Untergang. Ein Gedenkbuch. ( Herausgegeben im Auftrag des Council of Jews from Germany )
4157: LOWINSKY,EDWARD E. - Cipriano De Rore's Venus motet. Its poetic and pictorial sources.
15975: LOWRY,MALCOLM - The voyage that never ends. Fictions poems fragments letters. (edited by Michael Hofmann)
3203: LUBBOCK,BASIL - The China clippers.
3470: LUCASSEN - COLPAART,ADRI / BLOM,FRANCESCA (samenstellers) - Lucassen. Verschenen t.g.v. van de tentoonstelling in het Cobra Museum, Amstelveen.
3474: LUCEBERT - GROENEWEGEN,HANS(red.) - Licht is de wind der duisternis. Over Lucebert.
248: LUCKY LUKE - Lucky Luke-opzetfiguurtjes.
5445: LUCRETIUS - Leerdicht over de natuur. De Rerum Natura. Vertaald, ingeleid en toegelicht door Marguerite Prakke.
3220: LUGT,DICK VAN DE - Machinefabriek Griffijn Vlaardingen 1607-1990. Het moet rakende mis zijn, meester-smid, stoomsmederij, machinefabriek.
1658: LUIJT,JANJAAP (red.) - Dokkumer, Kollumer en Amelander zilver.
992: LUIKEN,JAN - De Bycorf Des Gemoeds
993: LUIKEN,JAN - Beschouwing der wereld. Bestaande in hondert konstige figuuren met godlyke spreuken en stichtelyke verzen
5887: LULOFS,B.H. - Schets van een overzigt der Duitsche taal, of der germaansche taaltakken. In derzelver oorsprong en tegenwoordige verdeeling in het Hoogduitsch, Nederkands, Deensch, Zweeds, Engelsch e.a. andere soortgelijke tongvallen.
6185: LULOFS,B.H. - Over Nederlandsche Spraakkunst, stijl en letterkennis als voorbereiding voor de redekunst of welsprekendheidsleer in hare hoogere beteekenis.
4588: LUMEY - FIGEE,THEA - Pierre Lumey. (foto's van Willy Opreij)
2539: LUNENBERG,HERMS / SCHWEIZER,KLAARTJE (red.) - Stoomzuivelfabriek Freia en de ontwikkelingen in de Nederlandse zuivelindustrie, 1850-1970.
979: LUNS,HUIB - Spaansche schilders.
2703: LUNSINGH SCHEURLEER,D.F.: - Wit Delfts.
2588: LUNSINGH SCHEURLEER,D.F. - De verzameling ceramiek uit het Verre Oosten van het Rijksmuseum Kroller-Muller.
1648: LUNSINGH SCHEURLEER, D.F. - Het Chinees en Japans porselein in het Fries Museum.
2686: LUNSINGH SCHEURLEER,D.F. - De verzameling tegels in het Rijksmuseum, Zuiderzeemuseum te Enkhuizen.
6308: LUNSINGH SCHEURLEER,D.F. - Delft, Niederländische Fayence. Aus dem Niederlandischen ubertragen.
2205: LUNSINGH SCHEURLEER,TH.H. / POSTHUMUS MEYJES,G.H.M. (edited) - Leiden University in the seventheenth century. An exchange of learning.
3518: LUNSINGH SCHEURLEER,D.F. - Chine de Commande.
4041: LUSTIG - VOGEL,HARALD (uitgegeven) - Jacob Wilhelm Lustig. XXIV Capricetten voor 't clavier. ( Muziek uit de republiek / Music from the Republic ) Eighteenth-century keyboard music. MR 9.
2752: LUTZE,MARGOT - Edles Porzellan. Rund ums Zwiebelmuster.
2138: LYCKLAMA A NIJEHOLT,J.A. - Vrijmoedige beoordeeling van de Bijdragen tot de Geneeskundige plaatsbeschrijving van Nederland. Tweede stuk: Natuurkundige plaatsbeschrijving van de provincie Friesland,1872.
5027: LYDGATE - SCHIRMER,WALTER F. - John Lydgate. A study in the culture of the XVth century.
5134: LYDGATE - WESTHUIZEN,J.E.VAN DER (edited) - The life of saint Alban and Saint Amphibal.
5023: LYDGATE - BERGEN,HENRY (edited) - Lydgate's Fall of Princes. Part I,II books, I-V (Early English Text Society e.s. 121,122)
5024: LYDGATE - ERDMANN,AXEL - Lydgate's Siege of Thebes. Edited from all the known manuscripts and the two oldest editions Part I Tekst, part II introduction,notes,rhyme lists. (Early English Text Society e.s. 108,125 )
5125: LYDGATE - PEARSALL,DEREK ALBERT - John Lydgate.
5169: LYDGATE,JOHN - The minor poems. Edited from all available mss. with an attempt to establish the Lydgate canon by H.N.MacCracken. Part II Secular poems. (Early English Text Society o.s. 192)
5881: LYONS,J.B. - Thrust syphilis down to hell and other rejoyceana. Studies in the border-lands of literature and medicine.
5435: LYOTARD,JEAN Francois - Waarom filosoferen ?
4638: LYTSE GEAST - VRIES VAN DER WERFF,JANSJET DE - De geast van Lytsegeast.
5908: MÜLLER LEHNING,ARTHUR - De feiten en de beteekenis van de zaak Sacco en Vanzetti.
5347: MÜLLER,HELMUT(bearbeitet) - Die Urkunden des Klosters Bredelar. Texte und Regesten. Herausgegeben vom Sauerlander Heimatbund unter Beteiligung der Historischen Kommission fur Westfalen. 1170 - 1797.
2850: MAANEN,HANS VAN - Het Nederlandse toneelbestel van 1945 tot 1995.
691: MAAS,NOP - De Nederlandsche Spectator.Schetsen uit het letterkundig leven van de tweede helft van de negentiende eeuw.
192: MAASKANT KLEIBRINK,MARIANNE. - Settlement excavations at Borgo le Ferriere The campaigns 1979,1980,1981,1983,1985 and 1987.
1411: MAASLAND ) TIMMERS,J.J.M. - Kunst van het Maasland. De Romaanse periode ( Maaslandse Monografieën (groot formaat))
1406: MAASTRICHT - WOUTERS,H.H.E. - Grensland en bruggehoofd. Historische studies met betrekking tot het Limburgse Maasdal en, meer in het bijzonder, de stad Maastricht.(Maaslandse Monografieen)
1276: MAASTRICHT - Miscellanea Trajectensia. Bijdragen tot de geschiedenis van Maastricht.
5367: MACÉ DE LA CHARITÉ - SMEETS,J.R.(publ.) - Bible. I Genese, Exode. ( Publications Romanes de l'Universite de Leyde Vol X / I )
1091: MACFARLANE,ALAN - Reconstructing Historical Communities.
950: MACHADO,ANA MARIA/ CALVI,GIAN (illustr) - How the Leopard Got His Spots A Brazilian Folktale
5408: MACHIAVELLI,NICCOLO - Il Principe en andere politieke geschriften. Vertaald,ingeleid en van aantekeningen voorzien dor Paul van Heck.
3016: MACINTOSH,DUNCAN - Chinese blue & white porcelain.
3381: MACLEAN,IAN - The Renaissance notion of woman. A study in the fortunes of scholasticism and medical science in European intellectual life. ( Cambridge Monographs on the History of Medicine)
4409: MACLEOD,CATHARINE / ALEXANDER,JULIA MARCIARI - Painted ladies. Women at the Court of Charles II.
5503: MACNEICE,LOUIS - Autumn journal. 1939. (Faber Library 7)
3538: MACZAK,ANTONI - De ontdekking van het reizen. Europa in de vroeg- moderne tijd.
5910: MAERLANT,JACOB VAN - TIDEMANJ. (uitgegeven) - Sinte Franciscus leven. (zonder titelpagina) samen ingebonden met Dboec vanden Houte.
4287: MAETERLINCK,MAURICE - Pellias en Melisande. En. Binnenhuis. (vertaling J.Clant van der Mijll Pieters).
1972: MAGDELIJNS,J.R.M. (red. ea.) - Het kapittel van Lebuinus in Deventer. Nalatenschap van een immuniteit in bodem, bebouwing en beschrijving
3510: MAGRITTE - SCHLICHT,ESTHER / HOLLEIN,MAX (edited,herausgegeben) - Magritte 1948. La Periode Vache. Mit Texten von / with texts by Michel Draguet, Robert Fleck, Florence Hespel und / and Esther Schlicht.
376: MAHLER - SPECHT,RICHARD - Gustav Mahler.
2731: MAHLER - WALTER,BRUNO - Gustav Mahler. (translated from the Germand by James Galston)
4028: MAHLER - REILLY,EDWARD R. - Gustav Mahler und Guido Adler. Zur Geschichte einer Freundschaft.
6114: MAHLER - McCLATCHIE,STEPEN (ed. translated,annotated) - The Mahler family letters.
6076: MAHLER - BLAUKOPF, KURT AND HERTHA - Mahler. His life, work and world.
1858: MAHLER - MAHLER,ALMA - Gustav Mahler. Herinneringen en brieven.
4072: MAHLER - BLAUKOPF,KURT - Gustav Mahler. (translated by Inge Goodwin)
2638: MAHLER - BLAUKOPF,KURT - Gustav Mahler. (translated by Inge Goodwin)
2530: MAHLER - SILBERMANN,ALPHONS - Lubbes Mahler-Lexikon.
2406: MAHLING,FRIEDRICH - Musikkritik. Eine Studie. ( Universitas Archiv 23)
5249: MAIXNER,BIRGIT - Haithabu. Fernhandelszentrum zwischen den Welten. (Begleitband Ausstellung Wikinger Museum)
6189: MAJAKOVSKI - JANGFELDT,BENGT - Een leven op scherp. De legendarische dichter Majakovski 1893-1930.
107: MAJAKOWSKI,WLADIMIR - Werke. Werkausgabe in zehn Bande. Gedichte (2) Poeme (2) Stucke, Buhnenwerke und Filmszenarien (2) Prosa. Autobiographie, Reiseskizzen Briefe (2) Publizistiek. Aufsatze und Reden (2).
2983: MAJOR - BULLOUGH,D.A./ STOREY,R.L. (eds.) - The study of medieval records. Essays in honour of Kathleen Major.
3765: MAK,GEERT / BANK,JAN / ES,GIJSBERT VAN / ROOY,PIET DE / STIPRIAAN,RENE VAN - Verleden Nederland.
2656: MAKKUM TICHELAAR - 1660-1960. 300 Jaar Makkumer aardewerk.
2702: MAKKUM - TICHELAAR,PIETER JAN - Tichelaarhuizen en de bewoners 1699 - 2009.
3939: MAKKUM - WEEZEL ERRENS,DOLF VAN - Bedehuizen. Kerken in Makkum van baptisten, doopsgezinden, gereformeerden en katholieken.
6003: MAKKUM -HOEVE,S.TEN - Lieuwkamastate. ( Makummer Sier 2 )
185: MAKKUM - WEEZEL ERRENS,D.VAN - 't Fortuin uit zee. (Makkumer sier nr 1 )
5918: MALAVOY,CHRISTOPHE / BRIZZI,PAUL EN GAETAN - Celine en de kolonie van collaborateurs. Graphic novel.
4937: MALE - MATSIER,NICOLAAS - Jan van Male, fotograaf. Foto's uit de jaren 1950-1980.
4228: MALEKOVIC,VLADIMIR - Kultura Pavlina u Hrvatskoj 1244-1786. Slikartsvo, kipartsvo, architectura, umjetnicki obrt, knjizevnost, glasba, prosvjeta, ljekarstvo, gospodartsvo.
3923: MALEVICH - Kazimir Malevich 1878-1935. Tekeningen uit de collectie van de Khardzhiev-Chaga Kunststichting/ Drawings of the collection of Khardzhiev-Chaga Art Foundation
94: MALEVICH - BEEREN,W.A.L. / JOOSTEN,J.M. - Kazimir Malevich 1878-1935.
5648: MALRAUX,ANDRE - Saturne. Essai sur Goya.
3901: MAMET,DAVID - The village. A novel.
3902: MAMET,DAVID - The old religion.
6169: MAN,M.J. - Topografische Kaart van de Veluwe en de Veluwe-zoom 1802/1812. Schaal 1 : 14.943, fotografisch verkleind tot 1 : 25.000. Inleiding K.Zandvliet.
5842: MAN,FELIX H. - Felix H. Man: Photographien aus 70 Jahren.
225: MANCINI,ROSELLA - L'Olivo e la puglia.
4879: MANDEMAKERS,KEES / BOONSTRA,ONNO (redactie) - De levensloop van de Utrechtse bevolking in de 19e eeuw.
1149: MANDERE,H.Ch.G.J. VAN DER - Vijftien jaren Arbeid van den Volkenbond (1919-1935). Overzicht van grondslag, samenstelling en werkzaamheden van den Volkenbond. Deel I
1333: MANDERS,HENK e.a. (red.) - Agrarisch positief, bij het honderdjarig bestaan van het Koninklijk Nederlands Landbouw-Comite.
4982: MANDEVILLE - SEYMOUR,M.C. (edited) - The defective version of Mandeville's Travels.(Early English Text Society o.s 319)
5846: MANDEVILLE,BERNARD - De oorsprong van de eer en het nut van Christelijkhied bij oorlog. ( verzameld werk deel IV)
629: MANG,KURT&EVA.(ed.) - Wienerarchitektur 1860-1930 in Zeichnungen.
6121: MANIATES,MARIA RIKA (ed.) - Music Discourse from Classical to Early Modern Times. Editing and translating texts.
4823: MANKOFF,ROBERT (edited) - On the money. The economy in cartoons 1925-2009.
4141: MANKOWITZ,WOLF - Wedgwood.
4539: MANN,THOMAS / FALKE,KONRAD (herausgegeben) - Mass und Wert. Zweimonatschrift fur freie deutsche Kultur. I Jahrgang, Mars / April 1938 Heft 4.
4538: MANN,THOMAS / FALKE,KONRAD (herausgegeben) - Mass und Wert. Zweimonatschrift. III Jahrgang, September / Oktober / November 1940 Heft 5 / 6.
2601: MANNHEIMS,HILDEGARD - Wie wird ein Inventar erstellt ? Rechtskommentare als Quelle der volkskundlichen Forschung.( Beitrge zur Volkskultur in Nordwestdeutschland, Heft 72 )
315: MANNING,A.F. (bewerkt) - Documenten betreffende de buitenlandse politiek van Nederland, 1919-1945. Periode C : 1940-1945. Deel I : 10 Mei - 10 October 1940. (RGP Grote Serie 157)
1442: MANNING,A.F. - Buitenlandse Reacties Op de Machtubernahme. Rede uitgesproken op 23 november 1962.
357: MANNING,A.F. - Mensen en situaties. Scenes uit het katholieke leven in de negentiende en twintigste eeuw.
5716: MANNONI,EDITH - Mobilier Provençal.
4641: MANS,VEERLE / BREUKER,PHILLIPUS / KARSTKAREL,PETER - De Friese Kunstenares van de zeventiende eeuw. Margareta de Heer (ca 1600-1665)
1282: MARANG,G.P. - De Zwijndrechtsche Nieuwlichters. (historische herdrukken).
1367: MARC,ALEXANDRE / HERAUD,GUY (ea, introduction) - Contre les etats. Les regions d Europe. ( Alsace, Bretagne, Catalogne, Corse, Euzkadi, Flandre, Frise etc. )
4224: MARCHAND,PIERRE - Muziekinstrumenten. Van de prehistorische fluit tot de modernste elektrische gitaar. (Kaleidoskoop van de Muziek)
4223: MARCHAND,PIERRE - Vuur, vriend of vijand. Een tovenaar die ons angst aanjaagt, maar ook fascineert. (Kaleidoskoop van de Wetenschap)
5053: MARCHANDISSE,ALAIN / SCHNERB,BETRAND - Autour d`Azincourt. Une societe face a la guerre (v. 1370-v. 1420)
135: MARCHI - REGAZZI,ROBERTO - Il Manusritto liutario di G.A.Marchi Bologna 1786. The manuscript of violin making by G.A.Marchi Bologna 1786.
261: MARECHAL - Tante Zenobie in het geheim van de goudvisjes, en: tante Zenobie hanteert de deegrol
1020: MARGERIE,EMMANUEL DE - Etudes Americaines. 2 Tomes. Tome I. Geologie et geographie. Tome II. Paysages, regions, explorateurs et cartes.
5708: MARGGRAF,RAINER / PLUIS.JAN - Niederlandische Wandfliesen in Nordwestdeutschland. Einfluss der Niederlande auf die Wohnkultur zwischen Weser und Ems. ( Aausstellung Kulturgeschichtlisches Museum Osnabrück)
2613: MARGOLIUS,IVAN - Cubism in architecture and the applied arts. Bohemia and France 1910 - 1914.
1627: MARIA VAN HONGARIJE ) BOOGERT,B. / KERKHOFF,J - Maria van Hongarije, koningin tussen keizers en kunstenaars 1505-1558. Tentoonstellingscatalogus.
2164: MARIE,ALFRED - Styles de France. Meubles et ensembles de 1610 à 1920.
4591: MARIN - SILLEVIS,JOHN / SINDEREN,LOUW VAN - Javier Marin. Mexicaanse monumentale sculptuur. Mexican monumental sculptures.
2505: MARIS,A.G. - De Velsertunnels
4616: MARK,ALY VAN DER(ea) - Twee vrouwen. Twee levens. Voor- en tegenspoed in de 19de eeuw. Biografie. (Jelske Vlaskamp en Janke Diderika Vlaskamp).
3986: MARK,ALY VAN DER - Nuttige handwerken. Vreugde & verdriet.
1145: MARKEN,J.C. VAN - Uit het fabrieksleven . Hoofdartiken uit De Fabrieksbode (1869-1905).
2170: MARKHAM,CLEMENTS R. - A life of John Davis, the navigator, 1550-1605. Discoverer of Davis Straits.
1373: MARKS,DAAN - Accounting for services. The economic development of the Indonesian service sector, ca 1900-2000.
6278: MARKS,RICHARD / MORGAN,NIGEL - Engelse miniaturen.
4529: MARLEY,LORD (introduction) - The Brown Book of the Hitler terror and the burning of the Reichstag. Prepared by the World Committee for the Victims of German Fascism.
1659: MARLIES,STOTER - De Zilveren Eeuw. Fries pronkzilver in de zeventiende eeuw.
1217: MARNIX - SCHELVEN,A.A. VAN - Marnix van Sint Aldegonde.
5985: MARQUARDT,KLAUS - Eight Centuries of European Knifes, Forks and Spoons. An art collection.
1810: MARRAUD,MATHIEU - La noblesse de Paris au XVIIIe siecle.
4998: MARRONE,STEVEN P. - William of Auvergne and Robert Grosseteste. New ideas of truth in early thirteenth century.
2685: MARS,ALEXANDRA - Genneps aardewerk - een 18de-eeuwse pottenbakkerij archeologisch onderzocht.
3887: MARSMAN - GOEDEGEBUURE,JAAP - Op zoek naar een bezield verband. De literaire en maatschappelijke opvattingen van H. Marsman in de context van zijn tijd.
3705: MARSMAN - REE, A.W.P.VAN DER - Interpretatie van Marsman. Kriticus van anderen en het eigen-ik.
5754: MARSMAN - DEBROT,COLA / HOEKSTRA,HAN / HOORNIK,ED (redactie) - In Memorian H.Marsman. Herdenkingsuitgave van Criterium. (september 1940 )
2360: MARTIENSSEN,C.A. - Schopferischer Klavierunterricht.
1090: MARTIN,HENRI - Le Dix-Huitieme Siecle.
6241: MARTIN,ERNEST - Histoire des monstres depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours.
3361: MARTIN, PAUL. - Waffen und Rustungen. Von Karl dem Grossen bis zu Ludwig XIV.
5220: MARTINEK,J. / MARTINKOVA,D. (ediderunt) - Bohuslai Hassensteinii a Lobkowicz epistulae. Tomus II, Epistulae ad Familiares. (Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana)
4637: MARTINEZ HIDALGO Y TERAN,JOSE M. - Enciclopedia General del Mar. (complete)
4225: MARTINU - EYCKEN, KAREL VAN - Bohuslav Martinu. Wereldburger en geniaal komponist.
8: MARUT,RET. a/k/a/ B.TRAVEN. - To the honorable miss $... And other stories.
576: MARX - POST,WERNER - Kritik der Religion bei Karl Marx.
3924: MARX,KARL - PADOVER,SAUL K. (keuze, .inleiding) - De brieven van Karl Marx. 1;1837-1870. 2;1870-1883. ( Vertaald uit het Engels door H.W. Bakx en J.F. Vogelaar )
5486: MARX,KARL / ENGELS,F. - Het communistisch manifest. Opgetekend door Roma Roenaro.
2961: MARY STUART II - DOORN,JAQUELINE - De vrouw van de stadhouder-koning. Mary Stuart II 1662-1694.
989: MASCHKIN,N.A. - Romische Geschichte.
1192: MASON,PHILIP - Patterns of Dominance
5081: MASON,H.A. - Humanism and Poetry in the Early Tudor Period. An essay.
1720: MASSE,H.J.L.J. - Chats on Old Pewter. (revised by Ronald F. Michaelis)
2378: MASSENKEIL,GUNTHER - Das Musikwerk. Eine Beispielsammlung zur Musikgeschichte. Das Oratorium.
732: MAST,M.VAN DER / RIJVEN,G. - Den Haag. Over bouwen breken en behouden
515: MATENESSE - KORT,J.C. - Het archief van de familie van Matenesse en van de heerlijkheid Matenesse, 1251-1917. (Inventarisreek nr.51)
4025: MATEO FLECHA - Mateo Flecha, el Joven (1530-1604). Il Primo Libro de Madrigali. Introduccion, estudio y transcripcion, Mariano Lambea Castro. (Monumentos de la Musica Espanola, 46)
4471: MATER,BENOIT (redactie) - De gouden eeuw van China. Tang-dynastie (618-907 na Chr).
3440: MATHEOPOULOS,HELENA - Maestro encounters with conductors of today.
3144: MATHEOPOULOS,HELENA - Bravo. Beruhmte Sanger uber ihre grossen Rollen.
1840: MATHIJSEN,MARITA - Nederlandse literatuur in de romantiek 1820-1880.
5466: MATHIJSEN,MARITA - De brieven van De Schoolmeester. Documentair-kritische uitgave [2 delen]. 1. Brieven en documenten 2. Toelichtingen
5266: MATHIJSEN,MARITA - De gemaskerde eeuw.
5986: MATISSE - MONOD FONTAINE / BALDASARI / LAUGIER - Matisse. Oeuvres de Henri Matisse. Catalogue du collection, peintures,dessins,sculptures etc.
3128: MATTHAY, TOBIAS - The visible and invisible in pianoforte technique. Being a digest of the author's technical teachings up to date.
5936: MATTHEWS,WASHINGTON - Ethnography and philology of the Hidatsa Indians.
996: MAU,A. - Pompeji in Leben und Kunst.
3876: MAUGHAM,W. SOMERSET - The complete short stories. Volume I: East and west, Volume 2: The world over.
4342: MAUPASSANT,GUY DE - Oeuvre complete. 12 volumes.
1424: MAURER,K.W. / SCHLUDERMANN (ed.) - Deutung und Bedeutung. Studies in German and comparative literature presented to Karl-Werner Maurer.
4408: MAURER - BAUER,HELMUT - Ingo Maurer. Making light.
1019: MAXWELL,W.G.H - Atlas of the Great Barrier Reef.
3348: MAY,KARL - Met Cortejo in de prairie. ( Karl May's Avontuurlijke Verhalen) Naar het 250ste duizendtal der Duitsche uitgave door C.v.d.Toge-Koster.
4211: MAYOR SUSAN - Collecting fans. (Christie's Collectors Series)
3312: MAYR HARTING,HENRY - Religion, politics and society in Britain 1066 - 1272.
6325: McCABE,JOSEPH - A rationalist encyclopaedia. A book of reference on religion, philosophy, ethics and science.
6128: McCLARY,SUSAN - Conventional Wisdom. The content of musical form. Ernest Bloch Lectures.
2181: MCDERMOTT,JOHN FRANCIS - Frenchmen and French ways in the Mississippi Valley
5885: MCDOUAL STUART - HARDMAN,WILLIAM(edited) - Explorations in Australia. The Journals of John McDouall Stuart during the years 1858, 1859, 1860, 1861, and 1862 - When he fixed the centre of the Continent and successfully crossed it from sea to sea.
4750: MCDOUGAL,WALTER A. - Let the sea make noise. A history of the North Pacific from Magellan to Macarthur.
3609: McEWAN,IAN - The imitation game and other plays.
5009: MCINTOSH,M.K. - Autonomy and community: The Royal Manor of Havering, 1200 - 1500 (Cambridge Studies in Medieval Life and Thought ).
2628: McKEAN,CHARLES - The making of the museum of Scotland.
1768: McKEARIN,HELEN / McKEARIN,GEORGE S. - Two hundred years of American blown glass.
3338: MCKISACK,MAY - The fourteenth century 1307 - 1399. (Oxford History of England V)
2177: MCLUHAN,T.C. - Voyage en terre Indienne. Le cheval de fer et les Peaux-Rouges 1890-1930.
2189: MCLYNN,FRANK - Hearts of darkness. The European exploration of Africa.
3572: MCMILLAN, D. - Transition. The history of a literary era 1927-1938.
1809: McNAMARA,JO ANN KAY - Zusters ten strijde. Tweeduizend jaar kloosterzusters.
2094: MEADE,MARION - Eleanor of Aquitaine. A biography.
4239: MEAUDRE,THIERRY ET BERTRAND - Livres, manuscrit et lettres autographs. De Gutenberg a Iliazd. ( Stock catalogue, unnumbered series)
4838: MECKSEPER,CORD - Kleine Kunstgeschichte der deutschen Stadt im Mittelalter.
2659: MECO / MARGGRAF - Fliesenkultur in Portugal.
842: MEEK,HAROLD - Horn & conductor. Reminiscences of a practioner with a few words of advice.
1875: MEER,D.J.V.D. - Friens en de Van Sytzama's.
204: MEERWARTH,H. / SOFFEL,K. - Lebensbilder aus der Tierwelt. Vogel I + II + III.
1759: MEES,D.C. - Kunstnijverheid 1600-1800 en tegels. Applied arts 1600-1800 and tiles.
4027: MEEUS,H. - Repertorium van het ernstige drama in de Nederlanden 1600-1650.
1147: MEEUWEN,P.G.M. VAN - Het Haagsche huwelijksverdrag.
4741: MEIBOOM,W.E. - Bijzonder bestraft. Context, analyse en waardering van de bijzondere rechtspraak door de Kamer Groningen en van cassaties in Groningse zaken.
2165: MEIER, RICHARD - Richard Meier. Architect.
3965: MEIJDEN, JULIETTE VAN DER / MULDER, JAN / SCHANS, JAN VAN DER (eindtredactie) - Spijkers met koppen. Volkswoningbouw in Rotterdam 1985 - 1990.
4058: MEIJER DREES,MARIJKE - De treurspelen van Thomas Asselijn (ca 1620-1701).
4836: MEIJERING - VLIEGEN,M. / MAREN,J.VAN (redactie) - Uten schatschrine des herte. Vriendenboek voor Henk Meijering bij zijn afscheid.
5163: MEIJERING,HENK D. / NIJDAM HAN - Wat is recht ?De receptie van Oudfries recht in de Groninger Ommelanden in de 15e en 16e eeuw.
1807: MEIJERS,E.M. / EGGENS,J. (red.) - Het testament. Een bundel monografieën uitgegeven ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de broederschap der candidaat-notarissen, 1951.
1383: MEIJKNECHT,A.P.J. - Bartholomeus van Maastricht († 1446), monnik en conciliarist. Met een inventarisatie van zijn nagelaten geschriften en een kritische uitgave van het traktaat 'Victus modestia'. 9Maaslandse Monografieën 35)
1958: MEILLASSOUX,CLAUDE(ed.) - The development of indigenous trade and markets in West Africa. Studies presented and discussed at the tenth International African Seminar at Fourah Bay College,Freetown, december 1969.
1980: MEILLASSOUX,CLAUDE - Terrains et theories.
1981: MEILLASSOUX,CLAUDE - Femmes, greniers et capitaux. Textes a l'appui.
420: MEILOF,JAN - Een wereld licht en vrij. Het culturele werk van de AJC 1918-1959.
1758: MEIMA,H. - Herenmode-artikelen.
5997: MEINDERSMA,K.T. - Achter slot en grendel
2105: MEINTEMA,YME / MIEDEMA,JAAP / SCHAAF,TAECKE VAN DER - Twa kanten ut sjen. 100 Jier Frysk Selskip. Fier fan Hus yn Apeldoorn en omkriten.
5687: MEISCHKE / ZANTKUIJL / RAUE / ROSENBERG - Huizen in Nederland: Friesland en Noord-Holland. Architectuurhistorische verkenningen aan de hand van het bezit van de Vereniging Hendrick de Keyser.
5307: MEISCHKE,R. / ZANTKUIJL,H.J. / ROSENBERG,P.T.E.E. - Huizen in Nederland. Zeeland en Zuid-Holland. Architectuurhistorische verkenningen aan de hand van het bezit van de Vereniging Hendrick de Keyser.
455: MEISCHKE,R. - Amsterdam Burgerweeshuis. ( Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst )
1244: MEISEL,Perry and Walter KENDRICK (ed.) - Bloomsbury/Freud. The Letters of James and Alix Strachey 1924-1925.
1277: MELAND,B.E. - The Secularization of Modern Cultures.
4953: MELIADUS - PICKFORD,C.E. (introduction) - Meliadus de Leonnoys 1532.
3523: MELICK,H.M.H.VAN - Atlas van de mosflora van Eindhoven. Floristische inventarisatie van Blad-, Lever- en Hauwmossen in Zuidoost-Brabant.
814: MELLE,M. - Boekhandel in beweging. Driekwart euw boekenvak met de boekhandelsketens Ella en de Ark als invalshoek.
4313: MELLING - BOSCHMA,C. / PEROT,J. - Antoine-Ignace Melling (1763-1831). Reizend kunstenaar.
3152: MELLINK,A.F. - Amsterdam en de wederdopers in de zestiende eeuw.
1211: MELLINK,A.F - De wederdopers in de Noordelijke Nederlanden 1531-1544
2713: MENAMERADIEL - SANTEMA,O. / YPMA,Y.N. - Skiednis fan Menameradiel.
642: MENDELSOHN - DAHMS,WALTER. - Mendelssohn.
217: MENDELSSOHN - BARTHOLDY,FELIX - Lieder ohne Worte. Fur Pianoforte.
6147: MENDELSSOHN - TILLARD,FRANCOISE - Fanny Mendelssohn.
2367: MENDELSSOHN - MANDT,HEINRICH - Die Entwicklung des Romantischen in der Instrumentalmusik Felix Mendelssohn-Bartholdys.
932: MENGELBERG - BYSTERUS HEEMSKERK,E. - Over Willem Mengelberg. Illustraties en documentatie uit het archief van Willem Mengelberg en persoonlijke herinneringen van E. Bysterus Heemskerk.
1457: MENGELBERG ) SOLLITT,EDNA RICHOLSON - Mengelberg spreekt. (de Muziek deel V)
860: MENJOT) SCHOLTENS,M. - Antoine Menjot. Docteur en medecine, amis de Pascal, reforme au temps des persecutions. Etudes historiques et psychologiques.
1915: MENKMAN,W.R., - De West-Indische Compagnie. (Patria reeks)
2077: MENSEMA, A.J. - Inventaris van de archieven van de marken in de provincie Overijssel 1300-1947.
3547: MENUHIN - DUBAL,DAVID - Conversations with Menuhin.
699: MENUHIN,YEHUDI - Unfinished journey. Autobiography.
4206: MENZIES,GAVIN - 1421. Het jaar waarin China de Nieuwe Wereld ontdekte.
4620: MERCUUR,THOM (samenstelling) - De Deelen. Maaike Alma, Willem Althuis, Evert de Graaf, Christiaan Kuitwaard, NoDo, Jan Snijder Sjoerd de Vries.
6263: MERIAN,MATTHAES - Merian Topographia Germaniae. Burgund - Niederlande 1659. Faksimile der 2. Auflage von 1659.
4291: MERIAN,MATTHEUS - Die schonsten europaischen Stadte. Aus der Archontologia Cosmica und den Topographien mit einer Einleitung von Friedrich Schack.
5845: MERIAN,MATHIAS - 2859 Afbeeldingen in koper gesneden uit J.J. Jonston's naeukeurige beschryvingh van de natuur.
5243: MERLIN - LAWRENCE MATHERS,ANNE - The true history of Merlin the Magician.
4063: MERSEBURGER, PETER - Mythos Weimar. Zwischen Geist und Macht.
5102: MERTENS,V. / MULLER,U. (herausgegeben) - Epische Stoffe des Mittelalters. ( Kroners Taschenausgabe 483)
3092: MERWE,PIETER VAN DER (ed.) - Nelson. An illustrated history.
253: MERYON - DELTEIL,L. - Le peintre-graveur illustre. Volume II. Ch.Meryon.
4210: MESMER,PHILIPPE - Fan tales.
4120: MESSIAEN - JOHNSON,ROBERT SHERLAW - Messiaen.
767: MESSING,F.A.M. - De mijnsluiting in Limburg. Noodzaak en lotgevallen van een regionale herstructurering 1955-1975.(samengevat door P.Frische)
2688: METSLAWIER - DOUMA,DOEDE - 100 Jaar begrafenisvereniging Helpt Elkander te Metslawier 1908-2008.
938: METZ,DON - New architecture in New Haven.
714: METZ, LOUIS - Over dirigeren,dirigenten en orkesten.
1843: METZ,L. - De kunst van het vioolonderwijs. Deel 2
2283: METZMACHER,INGO - Keine Angst vor neuen Tonen. Eine Reise in die welt der Musik.
2707: MEULEN, ADRI VAN DER / SMEELE,PAUL - Fries Aardewerk Deel 7. Pottenbakkers van Friesland 1750-1950. Het ambacht. De mensen. Het Aardewerk.
3055: MEULEN,TSJIBBE GEARTS VAN DER - Waldman en Wraldboarger.
2273: MEULEN,J.D.VAN DER - Beschouwingen over het wapengebruik der politie in Nederland.
5293: MEURS,PAUL - De moderne historische stad. Ontwerpen voor vernieuwing en behoud, 1883-1940.
5471: MEURS,B.VAN - Kriekende kriekske. Betuwsche gedichten.
626: MEY,L.M.VAN DER. - Nehru's droom voorbij. 1962 als keerpunt in India's verhouding tot China.
4062: MEYER,JURGEN - Akustik und musikalische Auffuhrungspraxis. Leitfaden fur Akustiker, Tonmeister, Musiker, Instrumentenbauer und Architekten.
2296: MEYHOFER,DIRK / JODIDIO,PHILIP - Contemporary Japanese architects deel I, II,
2393: MIBA - Die Eisenbahn im Modell. Bahn- Knoten in vorbild + Modell. ( Spezial, 72 )
2395: MIBA - Die Eisenbahn im Modell. Hauptbahn mit abzweigender Nebenbahn. Klassische Konzepte. ( Spezial, 77 )
2394: MIBA - Die Eisenbahn im Modell. Besser planen, schober Wohnen. ( Spezial, 73 )
2396: MIBA - Die Eisenbahn im Modell. Modellbahnplanung. Kammerspiele. ( Spezial, 80 )
2397: MIBA - Die Eisenbahn im Modell. Schienen erobern die Flache. Bahnauf die Lande. ( Spezial, 81 )
2398: MIBA - Die Eisenbahn im Modell. Fahren nach Fantasie+Vorbild. ( Spezial, 89 )
2399: MIBA - Die Eisenbahn im Modell. Modellbahnentwurfe - voll im Plan. ( Spezial, 94 )
5718: MICHAELIS,RONALD F. - Old domestic base-metal candlesticks from the 13th to 19th century. Produced in bronze, brass, paktong and pewter
3984: MICHMAN,J./ BEEM.H. / MICHMAN,D. - Pinkas. Geschiedenis van de joodse gemeenschap in Nederland.
3112: MIDDELBURG - KOOL - BLOKLAND,J.L. - De zorg gewogen. Zeven eeuwen godshuizen in Middelburg. (werken van Zeeuwsch Genootschap 7 )
5907: MIDDELDORPF,HENRICUS (editit,commentariis) - Codex syriaco-hexaplaris. Liber quartus regum e codice Parisiensi. Duodecim prophetae minores proverbia iobus canticum threni ecclesiastes e codici Mediolanensi. Pars I Textus Syriacus. Pars II Commentarii.
4906: MIDDELKOOP,NORBERT - Kopstukken. Amsterdammers geportretteerd, 1600-1800.
3072: MIDDLEMAS,K. - Pursuit of pleasure. High society in the 1900's.
738: MIDLETON,K.P.THE EARL OF - Records and reactions 1856-1939.
1828: MIECK, ILJA - Europaische Geschichte der Fruhen Neuzeit. Eine Einfuhrung.
2011: MIEDEMA - VEEN,LUUK VAN DER - Bij leven en welzijn. Fabrikant en ondernemer Lijkele Miedema 1905-1974.
3263: MIELLET,ROGER / VOORN,MARIEKE - Winkelen in weelde. Warenhuizen in West-Europa 1860-2000.
1676: MIERLO,J.VAN - Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden. I. De letterkunde van de Middeleeuwen tot omstreeks 1300. II. De Middelnederlandsche letterkunde van omstreeks 1300 tot de renaissance.
4885: MIERT,JAN VAN - Wars van clubgeest en partijzucht. Liberalen, natie en verzuiling, Tiel en Winschoten 1850-1920.
1623: MIERZEJEWSKI - REDEKER, HANS - Jerzy Mierzejewski.
2353: MIGOT - HONEGGER,MARC (ed.) - Catalogue des oeuvres musicales de Georges Migot.
2190: MILANICH,JERALD T. / MILBRATH,SUSAN - First encounters. Spanish explorations in the Caribbean and the United States, 1492-1570.
2834: MILHAUD,DARIUS - Notes sans musique.
1760: MILHOFER,STEFAN A. - Oosterse tapijtkunst. Karateristiek, techniek, geschiedenis en stilistiek.
5595: MILL - THOMPSON,DENNIS F. - John Stuart Mill and representative goverment.
194: MILLAR,OLIVER - The later Georgian pictures in the collection of het majesty the Queen.
400: MILLAR,J. HALKET - Westland's Golden Sixties.
1744: MILLER,J. / PELHAM,D. - Het wonder van de voortplanting. Een driedimensionale kijk.
3637: MILLER,ARTHUR - BIGSBY,CHRISTOPHER (ed.) - Arthur Miller and Compagny. Arthur Miller talks about his work in the compagny of actors, designers, directors and writers.
3640: MILLER,ARTHUR - Timebends. A life.
3990: MILLER, HENRY - My life and times.
123: MILLER - SNYDER,ROBERT - This is Henry, Henry Miller from Brooklyn. Conversations with the author.
3595: MILLER,ARTHUR - Timebends. A life.
3376: MILLER,EDWARD / HATCHER,JOHN - Medieval England. Rural society and economic change 1086-1348.
3797: MILLER,HENRY - Henry Miller. Watercolors, drawings and his essay 'The angel is my watermark'.
1764: MILLMAN IAN - Georges de Feure 1868-1943.
5568: MILOSZ,CZESLAW - Theologisch traktaat. Vertaling Gerard Rasch.
1932: MILTON,GILES - Muskatnuss und Musketen. Europas Wettlauf nach Ostindien.
566: MINATTUR,J. - Freedom of the press in India. Constitutional provisions and their application.
812: MINDEN - DORNER,A. - Meister Bertram von Minden.
3390: MINDERHOUD,J.M. - De Harmonie, eens het culturele centrum van Groningen.
366: MINER,E.(ed.) - Stuart and Georgian moments. Clark Library seminar papers on seventeenth and eighteenth century English literature.
5863: MINGAY,G.E.(edited) - Unquiet countryside. (1600-1900)
5208: MINIATURE HOLLANDAISE - La miniature Hollandaise. Le grand siecle de l'enluminure du livre dans le Pays Bas septentrionaux. Bibliotheque Royal Albert 1. Exhibition Catalogue.
6301: MINISTERIE VAN FINANCIEN - Meestertekens van Nederlandse goud- en zilversmeden. Maker's marks. Deel 2 1963-1980.
5088: MINNIS,A.J. - Medieval theory of authorship. Scholastic literary attitudes in the later middle ages
5625: MINOT,LAURENCE - HALL,JOSEPH (introductiopn,notes) - The poems.
3550: MIRÓ - CATOIR, BARBARA - Mirò on Mallorca.
861: MIRANDA,F. DE. - De moskee als kunstwerk en als huis van gebed.
428: MIRANDOLLE,W. - De Violoncel. Haar bouw, geschiedenis en ontwikkelingsgang.
3643: MIRO - LINSSEN - Joan Miro 1893-1983 Paintings, Watercolors, Drawings, Sculptures, Illustrated Books and Graphik Works of the Last 20 Years / Olbilder, Aquarelle, Zeichnungen, Skulpturen, Illustrierte Bucher und Graphik der Letzten 20 Jahre. Exhibitions spring 1987-1988.
3644: MIRO - LINSSEN - Joan Miro 1893-1983 Paintings, Watercolors, Drawings, Sculptures, Illustrated Books and Graphik Works of the Last 20 Years / Olbilder, Aquarelle, Zeichnungen, Skulpturen, Illustrierte Bucher und Graphik der Letzten 20 Jahre. Exhibitions spring 1987-1988.
3837: MIRO - GIMFERRER,PERE - The roots of Miro.
3766: MIRO,JOAN / BUSSOTTI,SYLVANO - L' Uccello Luce. World Premiere Teatro la Fenice di Venezia. Composer Bussoti. Choreography Russello. Ballet Dupin. Illustrations (first publications) by Joan Miro
3552: MIRO - ERBEN,WALTER - Joan Mirò.
4612: MIRO - ZDENEK,FELIX (herausgeber) - Joan Miro. Zeichnungen und Skulpturen 1945-1983, Werke aus der Fundacio Joan Miro, Barcelona.
5752: MIRO - COLLECTIF - Joan Mirò. Retrospective de l'oeuvre peint
3860: MIRO - PENROSE,ROLAND - Creacion en el espacio de Joan Miro.
3867: MIRO - LANCHNER,CAROLYN - Joan Miro.
3551: MIRO - PERUCHO,JOAN - Joan Mirò and Catalonia.
1672: MIRON, ANDREI / ORTHMANN,WINFRIED - Unterwegs zum Goldenen Vlies. Archaologische Funde aus Georgien. Ausstellung Saarbrucken 1995.
2770: MODERSOHN - MULDER RADETZKY.R. - Otto Modersohn -- Duits landschapsschilder (1865-1943).
6196: MOE,EMILE A. VAN - L'Apocalypse de Saint-Sever. Manuscrit Latin 8878 de la Bibliotheque Nationale ( XI siecle ). Notices descriptieve par Emile-A,van Moé.
3011: MOELANDS,M.A. / |SMIDT,J.TH.DE - Weegschaal & Zwaard. De Verbeelding van Recht en Gerechtigheid in Nederland.
335: MOERKERKEN,P.H.VAN - XXX Verzen.
836: MOES,JAAP. - Van bedelstaf tot marktwapen. Sociale wekvoorziening in Leiden na 1795.
1273: MOGENDORFF,E.E. - Kosmografie. Leerboek voor het Middelbaar- en voorbereidend Hooger Onderwijs
4277: MOHR, PETER - Die Handschrift B 211 - 215 der Proske-Bibliothek zu Regensburg. Mit kurzer Beschreibung der Handschriften. B 216-219 und B 220-222.
5713: MOL,J.A. / NOOMEN,P.N. (utjun troch) - Prekadastrale atlas fan Fryslan 1700/1640. EN. Kadastrale atlas fan Fryslan 1832. Diel 15 Ljouwerteradiel.
3291: MOLEMA,JAN / BAK,PETER - Jan Gerko Wiebenga. Apostel van het Nieuwe Bouwen.
4762: MOLEN,S.J. VAN DER - De Friesche kalenderfeesten. Volksgebruiken van Westerlauwersch Friesland, het geheele jaar door.
2125: MOLEN,S.J. - Op eigen manneboet op nammen ut.
1649: MOLEN,J.R. TER - Zilver. Catalogus van de voorwerpen van edelmetaal in de collectie van Museum Boymans-Van Beuningen.
2571: MOLEN,J.R.TER - Van Vianen. Een Utrechtse familie van zilversmeden met internationale faam.
1709: MOLEN, J.R.TER(ea.) - Frans Zwollo sr. en zijn tijd1872-1845 / Frans Zwollo sr. und seine Zeit 1872-1945. (tentoonstellingscatalogus)
2725: MOLEN, S.J.VAN DER - Het Friesche boerenhuis in twintig eeuwen.
5639: MOLEN,J.R,TER - Thema thee. De geschiedenis van de thee en het theegebruik in Nederland.
2163: MOLENVELD - REGTOP, ARNOLD - E.P. Moleveld. De kunst van het Stilleven.
5519: MOLIERE - Moliere. Oeuvres completes. Tome 1 et 2. ( Bibliotheque de la Pleiade)
4825: MOLL,W. - Kerkgeschiedenis van Nederland vòòr de hervorming. (compleet)
2192: MOLLAT,MICHEL / DESANGES,JEHAN - Les routes millenaires. ( Collection Origines)
3339: MOLLAT,MICHEL / WOLFF,PHILIPPE - The popular revolutions of the late middle ages. ( the Great Revolutions Serie no.6 )
5925: MOLLEMA,J.C. - Geschiedenis van Nederland yer zee. Alleen deel 1 (van 4).
1851: MOLLEMA,J.C - Rondom de muiterij op De Zeven Proviciën.
1784: MOLLER,SVEND ERIK - Bruskunst pa bordet. Danish design at table. Le style Danois dans la salle de manger.Danishe Formkunst auf dem Tisch.
838: MOLNAR,G.VON. - Novalis Fichte studies. The foundations of his aesthetics.(Stanford studies)
5671: MOMMSEN,THEODOR - Abriss des romischen Staatsrechts.
404: MONAHAN,MAUD / ROBIN - The Children's Saint. The story of Saint Madeleine Sophie.
4703: MONDFRANS,EMMA - Zeven op een rij. Van Hoogezand tot Stadskanaal. Met vele foto's van karakterestieken woningen uit de periode 1880-1930.
4707: MONDRIAAN - HAIJ,ANNE DE / STAFFHORST,MAAIKE - Mondriaan restauratieproject. Restauratie van een wereldcollectie.
140: MONDRIAAN - SPAANDER,INEKE / VELDE,PAUL VAN DER - Reunie op 't Duin. Mondriaan en tijdgenoten in Zeeland.
1792: MONET - HOOG, MICHEL. - Musee de l'Orangerie. Les Nympheas de Claude Monet.
731: MONNICKENDAM - Monnickendam in de twintigtse eeuw. Verleden en heden in beeld. Jubileumuitgave van de Vereniging Oud Monnickendam 1950-1990.
3844: MONNIER - MCDOUGALL,RICHARD (edited) - The very rich hours of Adrienne Monnier. An intimate portrait of the literary and artistic life in Paris Between the wars.
2220: MONT,POL DE - Drie groote Vlamingen: Hendrik Conscience, Jan Van Beers, Peter Benoit
5469: MONTAIGNE - CANCALON,DOCTEUR - L'Esprit positif et scientifique dans Montaigne.
5746: MONTAIGNE - Journal de Voyage en Italie par La Suisse et L'Allemagne en 1580 et 1581.
6063: MONTEFIORE,SIMON SEBAG - De Romanovs 1613-1918.
5796: MONTESQUIEU,C.DE - De geest der wetten. ( uit het Fransch vertaald door Dirk Hoola van Nooten ). Eersten deels eerste stuk, tweede stuk, derde stuk.
4271: MONTEVERDI - ARNOLD,DENIS - Monteverdi Madrigals.
6033: MONTEVERDI - STEVEND,DENIS (translated,introduced) - The letters of Claudio Monteverdi.
3004: MONTGOLFIER - REYNAUD,MARIE HELENE - Les freres Montgolfier et leyrs etonnantes machines.
1272: MONTIGNY - BROUWER,J. - Montigny. Afgezant der Nederlanden bij Philips II.
4659: MONTIJN,ILEEN / ROSSEM,VINCENT VAN / SCHMIDT / STENVERT / TUSSENBROEK - Het bouwhistorische verhaal achter erfgoed. Het bouwhistorische verhaal achter het erfgoed.
3104: MONTPARKER,CAROL - A pianist's landscape.
1397: MOOBREV,NAJ - Vertellingen uit de wereld van koning en pion. Essays en novellen over het schaakspel.
2922: MOODY,RICHARD - Dramas from the American theatre. 1762 - 1909.
2759: MOOIJ, CH. DE / VOS,A. (redactie) - 's-Hertogenbosch binnenskamers. Aspecten van stedelijke woon- en leefculturen 1650-1850.
3089: MOOIJ,J. - Instrumenten, wetenschap en samenleving. Geschiedenis van de instrumentenfabricage en -handel in Nederland 1840-1940.
2269: MOOIJ, A.W.M. (ea) - De persoon van de verdachte. De rapportage pro justitia vanuit het Pieter Baan Centrum.
3445: MOOLENBROEK,J. / MULDER,M. (redactie) - Scolastica willic ontbinden. Over de Rijmbijbel van Jacob van Maerlant.
671: MOON,DAVID - The abolition of serfdom in Russia 1762-1907.(Seminar Studies in History)
4049: MOONEN,AN - 't is al Beddegoet. Nederlandse antieke quilts 1650 - 1900.
4615: MOORE - MITCHINSON,DAVID (redactie) - Henry Moore.
1585: MOORHOUSE,GEOFFREY - The diplomats. The Foreign Office today.
1879: MOORMAN / LOTSY / LAMEY / EMMENES - Jubileumboek K.N.V.B. Koninklijke Nederlandsche Voetbalbond 1889-1939.
787: MOORSEL,P.P.V. - Rotswonder of doortocht door de Rode Zee. De rol en betekenis van beide in vroegchristelijke Letteren en Kunst
3271: MOOY,WIM - Schaduw van gisteren.
5893: MOOY,A.J.DE - De Gelderse Kronieken van Willem van Berchen.
3200: MORAN, WILLIAM R. (edited) - Herman Klein and the gramophone. Being a series of essays on the Bel Canto (1923) The gramophone and the singer (1924 - 1934) and reviews of new classical vocal recordings (1925 - 1934)
1917: MORDDEN, ETHAN - Opera anecdotes.
857: MORDMULLER) KoCKE,U. (bearbeitung) - Rainer Mordmuller. Handzeichnungen,Radierungen,Lithographien,illustrierte Bucher.
195: MOREAU-CHRISTOPHE,L.M. - Du droit a l'oisivete et de l'organisation du travail servile dans les republiques grecques et romaine.
4657: MORGERE,LOUIS LE ROC'H / GREVET,JEAN MFRANCOIS - Les munitionnettes. Les femmes dans l'effort de guerre aux usines Delahaye.
570: MORGHEN,RAFFAELLO - Medioevo cristiano.
4215: MORIBAYASHI, SOTOO - Lyon, Musee Historique des Tissus / Lyons Historical Textiles Museum.
2183: MORISON, SAMUEL ELIOT - The great explorers. The European discovery of America. Abridgement of the Northern and Southern voyages.
4797: MORITZ,MARINA / SEIM,ANDREAS - Erfahren - verandern - beharren. Dorfleben im 19. Jahrhundert.
4002: MORRIEN,ADRIAAN. - Verzamelde gedichten.
3888: MORRIS,DESMOND - Body guards. Protective amulets and charms.
5330: MORRIS - TODD,WILLIAM - William Morris and the Arts&Crafts home.
4946: MORRISON,STEPHEN (edited) - Late fifteenth-century dominical sermon cycle. Edited from Bodleian Library MS E Musaeo 180 and other manuscripts Volume I and Volume II (Early English Tekst Society o.s 337, 338)
3600: MORRISON,KRISTIN - Canters and Chronicles. The use of narrative in the plays of Samuel Beckett and Harold Pinter.
4957: MORTON,JAMES (modernised) - The nun's rule. Being the Ancren Riwle.( Medieval Library)
3859: MORTON,BRIAN N. - Americans in Paris. An anecdotal street guide.
2154: MOSER,JUSTUS - Anwalt des Vaterlands. Wochenschriften, Patriotische Phantasien, Aufsatze, Fragmente.
5285: MOSK,J.A. (eindredactie) - Een kleurrijk verleden. Kleur versieringen en materiaal imitaties in historische binnenruimtes. Themadag 1996.
1844: MOTTE,DIETHER DE LA - Musikalische Analyse. Mit Kritische Anmerkungen von Carl Dahlhaus. Textteil und Notenteil.
2489: MOTTE,DIETHER DE LA - Musikalischen Liebeserkarungen. Aufsatze aus 30 Jahren. ( Herausgegeben von Thomas Dezsy)
1675: MOURIK, W.J.G.VAN - Hervormde Kerkbouw na 1945. Uitgegeven onder auspiciën van de Bouw- en Restauratie-Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk.
5731: MOUW,JOHAN ANDREAS DER - Verzamelde werken. Eerste en Tweede deel. Brahman 1 & 2.
3905: MOZART,WOLFGANG AMADEUS - Briefe. Eine Auswahl.
4338: MOZART,W.A. - L nozze di Figaro (1786). Opera comica in quattro atti di Lorenzo Da Ponte. ( Opera completa per canto e pianoforte).
6072: MOZART - SADIE,STANLEY - Mozart. The early years 1756-1781.
448: MOZART - EINSTEIN,A. - Mozart. Sein Charakter. Sein Werk.
36: MOZART - SCHROEDER,DAVID - Mozart in revolt. Strategies of resistance,mischief and deception.
451: MOZART - KEYS,I. - Mozart. His music in his life.
4151: MOZART - PROSS,WOLFGANG - Mozart in Mailand. Hunderteinundneunzigstes Neujahrsblatt der Allgemeinen Musigesellschaft Zurich, auf das Jahr 2007.
2327: MOZART - SEEDORF,THOMAS - Studien zur kompositorischen Mozart-Rezeption im fruhen 20.Jahrhundert. ( Publ. Der Hochschule der Musik und Theater Hannover 2 )
2401: MOZART - GRATZER,WOLFGANG / MAUSER,SIEGFRIED (herausgegeben) - Mozart in der Musik des 20. Jahrhunderts. Formen asthetischer und kompositionstechniser Rezeption.
3084: MOZART - ELIAS, NORBERT - Mozart. Zur Soziologie eines Genies.
6118: MOZART - BRODPHY,BRIGID - Mozart the dramatist. The value of his operas to him, to his age and to us.
6109: MOZART - GLOVER,JANE - Mozart's women. His family, his friends, his music.
6100: MOZART - SADIE,STANLEY - Mozart. The early years 1756-1781.
876: MOZART - BUNGE,LUCAS - Mozart in zijn brieven . Een bloemlezing vertaald en toegelicht door Bunge.
6299: MOZART - RUSHTON,JULIAN - Mozart. (Master Musicians Series ( Sadie ed.))
5957: MRAZKOWA,DANIELA / REMES,VLADIMIR - Von Moskau nach Berlin. Der Krieg im Osten 1941-45. Gesehen von russischen Fotografen.
3647: MROZEK,SLAWOMIR - Amor und andere Stucke.
4089: MTA - Music Theory Analysis. International Journal of the Dutck-Flemish Society for Music Theory. Volume 6 I.II / 2019.
4090: MTA - Music Theory Analysis. International Journal of the Dutck-Flemish Society for Music Theory. Volume 7 I.II / 2020.
4978: MUDROCH,VACLAV - The Wycliff tradition. Edited by Albert Compton Reeves.
6259: MUGGERIDGE,MALCOLM - Chronicles of wasted times. 1. The green stick. 2. The infernal grove.
5274: MUIR,EDWARD / RUGGIERO,GUIDO (edited) - Microhistory the lost peoples of Europe.
4234: MULDER,ALBERT - Ald ark.
1069: MULDER-BAKKER,A.B - Vorstenschool. Vier geschiedschrijvers over Alexander en hun visie op het keizerschap.
4607: MULDER,ANNE / RUETER,PAM G. - Bonjour monsieur Perronet.
3926: MULDER,J.A. - Boerderijen rond Leeuwarden. Een momentopname van het platteland bij de stad.
375: MULDER,E.W. - Polyphonie.
4766: MULDER,ROELAND / RIBBENS,KEES / DERKS,SERGIO - Verleden tijd. Nederland in de jaren 1900-1930. Jaren dertig 1930-1940. Tijdens de Tweede Wereldoorlog 1940-1945. Tijdens de Wederopbouw 1945-1970. Jaren 1970-1990. compleet.
3270: MULDER, J. (e.a.) - Register van peilschalen, hakkelbouten en andere verkenmerken in de provincie Friesland.
5399: MULDER,NIELS - Inside Indonesian Society: Cultural change in Java.
516: MULDER,R. / SIJPERSMA,P. (red.) - Soberheid & Solidariteit. Bundel bij het afscheid van Jan Spiekhout als commissaris van de Friese Pers
5406: MULLER,S. - Schetsen uit de middeleeuwen en Schetsen uit de middeleeuwen. Nieuwe bundel.
1432: MULLER,DAVID HEINRICH VON - Die Gesetze Hammurabis und ihr Verhaltnis zur mosaischen Gesetzgebung sowie zu den XII Tafeln. Babylonischer Text in Umschrift und parallele deutsche und hebraische ubersetzung mit Erlauterungen, vergleichender Analyse und sprachlichen Exkursen.
3768: MULLER / BLES - De weg naar gezondheid. Deel I. Een betrouwbare en onontbeerlijke raadgever voor gezonden en zieken. (naar den 16den druk bewerkt )
5325: MULLER / EKKEHARD / LIPPERT - Bunzlauer Geschirr. Gebrauchsware zwischen Handwerk und Industrie. Katalog zu den Ausstellungen im Museum fur Deutsche Volkskunde.
2013: MULLER, Fz.S. - Rechtsbronnen van den Dom van Utrecht. ( Oud-Vaderlandsche Rechtsbronnen )
304: MULLER,KARL ALEXANDER VON - Bayern im Jahre 1866 und die Berufung des Fursten Hohenlohe. Eine Studie.
635: MULLER OERLINGHAUSEN) GERTZ,U.(einl.) - Berthold Muller-Oerlinghausen der Bildhauer.
5005: MULLINS,E.C.L. - Texts and calendars. An analytical guide to Serial Publications. AND Texts and Calendars II.. An analytical guide to Serial Publications. 1957 - 1982.
2410: MULTATULI - DRIESSEN,F.W. - Multatuli. Aanklager, strijder, realist. Zijn leven, werk en betekenis.
5439: MULTATULI - SPIGT,P - De ballingschap van Multatuli(1865-1868).
5438: MULTATULI - VEER,PAUL VAN'T - Het leven van Multatuli.
5654: MULTATULI -ADMIRAAL,AART - Meesterwerken van Multatuli. 1 Duizend-en-eenige hoofdstukken over specialiteiten. 2 Millioenen-Studien. Eerste gedeelte. 3 Millioenen-Studien. Tweede gedeelte. 4 Nog-eens: vrye-arbeid in Nederlandsch-Indie. EN zijne werken geschetst (A.Admiraal)
3716: MULTATULI - Briefwisseling tusschen Multatuli en S.E.W.Roorda van Eysinga. Uitgegeven door M.Douwes Dekker, geb. Hamminck Schepel.
5662: MULTATULI - Men moet van myn gestreken lans, een vlaggestok maken. Brieven van Multatuli en Tine Douwes Dekker aan de redersfamilie Smit.
5646: MULTATULI - Ideeën van Multatuli. Deel 1 t/m 7. (compleet in Salamanderpockets)
5506: MULTATULI - Multatuli en Groningen. Zijn lezingen in stad en lande, en zijn invloed op maatschappij-hervormers, met ongepubliceerde documenten.
5505: MULTATULI - BRAAK,MENNO TER (uitgegeven,ingeleid) - Multatuli en zijn zoon. Brieven van Multatuli aan J. van der Hoeven.
5504: MULTATULI - LAAN,K.TER - Multatuli en twee van zijn discipelen Mansholt en De Raaf met brieven van en over Multatuli.
5433: MULTATULI - JONGSTRA,ATTE - Kristalman. Multatuli-oefeningen.
3710: MULTATULI - Vorstenschool. Drama.
3074: MULTATULI - AART ADMIRAAL. - Nog-eens: Vrye - Arbeid in Nederlandsch-Indie. Multatuli en zijne werken geschetst.
5499: MULTATULI - MAAS,NOP - Multatuli voor iedereen (maar niemand voor Multatuli).
5650: MULTATULI - HAAN,TRISTAN - Multatuli's legioen van Insulinde. Marie Anderson, Dek en de anderen. (de Nieuwe Engelbewaarder 8 )
5652: MULTATULI - LAAN,K.TER - Multatuli encyclopedie.
5679: MULTATULI - Volledig werk. 25 delen compleet.
3075: MULTATULI - Duizend - en - eenige hoofdstukken over specialiteiten.
820: MULTATULI - DUBOIS,P.H. / STUIVELING,G. (ea) - 100 jaar Max Havelaar. Essays over Multatuli.
1401: MULTATULI - SPIGT,P. - Keurig in de kontramine. Over Multatuli.
1489: MUNCHEN ) HALM,PH.M. (ua) - Festschrift des Munchener Altertums-Vereins zur Erinnerung an das 50-jahr. Jubilaum.
3495: MUNCHING,L.L.VON - Koninklijke Hollandsche Lloyd. Wel en wee van een Amsterdamse rederij.
1656: MUNDT,BARBARA / NETZER, SUSANNE / HETTLER,INES - Interieur + Design in Deutschland 1945 - 1960.
1868: MUNTERS,Q.J. - De stille revolutie op het agrarische platteland. boeren en openbaar bestuur 1917-1986
3000: MUNZINGER,FRIEDRICH - Amerikanische und deutsche Grossdampfkessel. Eine Untersuchung uber den Stand und die neueren Bestrebungen des amerikanischen und deutschen Grossdampfkesselwesens und uber die Speicherung von Arbeit mittels heissen Wassers.
5890: MURASAKI,LADY - Het verhaal van prins Genji.
1106: MURAT,J. DE - The Great Extirpation of Hellenism & Christianity in Asia Minor. The historic and systematic deception of world opinion concerning the hideous Christianity's uprooting of 1922.
6311: MURRAY,WILLIAM - Fortissimo. Backstage at the opera with sacred monsters and young singers.
246: MUSCHG,W. - Die Schweizer Bilderchroniken des 15./16. Jahrhunderts. Bilderlauterungen E.A. Gessler. Die Bildauswahl besorgte M. Hurlimann.
2587: MUSEUM VOOR AZIATISCHE KUNST - Legaat Westendorp.
4492: MUSEUM BELVEDERE - MB. Tijdschrift van museum Belvedere. Nulnummer december 2008. t/m nummer 32 april 2018.
2705: MUSEUM BOYMANS - Stichting Museum Boymans Rotterdam. Verslag over de jaren 1942 en 1943. Met tekst van D.Hannema.
4093: MUSIC PERCEPTION - Music perception. An interdisciplinary journal. Volume 1 - 1983/84 up to volume 16 1998/1999.
2866: MUSIKSTADTE - HENZEL,CHRISTOPH - Munchen. Musikstadte der Welt.Munchens Musik und Musikleben in Geschichte und Gegenwart, mit vielen Tips nicht nur fur Besucher.
6087: MUSORSGSKY - BROWN,DAVID - Musorgsky. His life and works.
4511: MUSSMANNO,MICHAEL A. - Finale.
2552: MUTHERICH,F. / GAEHDE,J. - Karolingische miniaturen.
3114: MUTHERICH,F. / GAEHDE,J.E. - Carolingian painting.
2461: MUTHMANN,KLAUS DERICK (herausgegeben) - Musik und Erleuchtung. Der Weg der grossen Meister. Ein Lesebuch mit Texten und Zitaten zur Kunst.
4358: MUTSAERS,LUTGARD - Hauser Orkater. De biografie.
4793: MUYS - MEYERMAN,A.M. / SCHADEE,N.I. / THIELS,CH. - Aangenaam gezelschap. Zes conversatiestukken van Nicolaas Muys.
1268: MUZIOL,ROMAN - Karl Rodbertus als Begrunder der sozialrechtlichen Anschauungsweise. ( Beitrage zur Geschichte der Nationalokonomie, viertes Heft )
2984: MYERS - CLOUGH,CECIL H. (ed.) - Profession, vocation and culture in later medieval England. Essays dedicated to the memory of A.R. Myers.
2765: N/A - The runaways and the gipsies. A tale.
311: NA'AMAN,S. - Die Konstituierung der deutschen Arbeiterbewegung 1862/63. Darstellung und Dokumentation.
5484: NAARDING,J.W. - Het conflict Snouck Hurgronje - van Heutsz - van Daalen. Een onderzoek naar de verantwoordelijkheid.
3378: NABER,J.W.A. - Vrouwenleven in prae-reformatietijd. Bezegeld door den marteldood van Wendelmoet Claesdochter.
3645: NABOKOV - NABOKOV,DMITRI / BRUCCOLI,M. (eds.) - Vladimir Nabokov. Selected letters.
4352: NABOKOV,VLADIMIR - Over een boek getiteld Lolita. ( Vertaald en van een voorwoord voorzien door Wim Sanders.
3667: NABOKOV,VLADIMIR - The man from the USSR and other plays. With two essays on the drama. ( introduced and translations by Dmitri Nabokov)
2128: NAKAHARA,KIMIYO - Interior design. Uchida, Mitsuhashi & Studio 80.
1534: NAMMENSMA, RUDOLF - Steinway. Een luisterrijk cadeau. Tgv ingebruikneming van de nieuwe Steinwayconcertvleugel op zondag 24 october 2004 in Stadschouburg de Harmonie Leeuwarden
4660: NANNING - COMMELIN,LIESBETH (tekst) - Barbara Nanning. Ceramics. Reizen in tijd en ruimte/ Travels in time and space.
1778: NANNINGA,J.G. (uitgegeven door) - Bronnen tot de geschiedenis van den Levantschen handel. Derde deel:1727-1765.(RGP Groote Serie 95)
2257: NAPOLEON - NICOLSON,NIGEL - Napoleon 1812
5865: NAPOLEON III - Geheime gedenkschriften van Louis Napoleon Bonaparte. Naar het Hoogduitsch. 5delen compleet.
4729: NAPOLEON - HEAD,MICHAEL G. - Foot Regiments of the Imperial Guard.
4066: NARMOUR,EUGENE - Beyond Schenkerism. The need for alternatives in music analyses.
4609: NASARSKI,PETER (herausgegeben) - Deutsche Heimat in Polen in 144 Bildern.
5899: NATHO,MAX - Max Natho. Levensgeschiedenis van een ter-dood-veroordeelde, door hemzelf in de gevangenis beschreven. Uit het Hoogduits vertaald en tot het einde voltooid door C.W.Coolsma gevangenis predikant te Groningen.
2935: NAUTA - Max Nauta. Voorwoord van Prof. Willem van de Pluym. Toegelicht door M. Muller. Engelse tekst, E. van Loo.
4572: NEBEL - BHATTACHARYA STETTLER,THERESE - Otto Nebel.
2945: NEDERLANDSCHE PHARMACOPEE - Nederlandsche pharmacopee.
5751: NEDERLANDSCHE VEREENIGING VOOR LUCHTVAART - Gedenkboek van de Nederlandsche Vereeniging voor Luchtvaart 1907 - 19 October - 1912.
202: NEDERLANDSCHE MONUMENTEN VAN GESCHIEDENIS EN KUNST - KUILE,E.H. - De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst. Deel VIII. De provincie Noordholland. Tweede stuk: Westfriesland, Tessel en Wieringen.
4391: NEDERLANDSE BOEKHISTORISCHE VERENIGING - Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis 6 / 1999. Geschreven Gedrukt Gedigitaliseerd. Elf eeuwen Boekcultuur in de Lage Landen.
264: NEDERLANDSE MONUMENTEN VAN GESCHIEDENIS EN KUNST - HASLINGHAUS,E.J. / PEETERS.C.J.A.C. - De Dom van Utrecht.
3660: NEERGAARD - HOINAES,HANS JORGEN - Journeys. The life and work of sculptor Jesper Neergaard. ( translated by Bruce Clunies Ross.
3061: NELISSEN,NICO - Strijd om architectuur in Europa. Een kleine mars door de geschiedenis.
4941: NELSON,JANET - Charles the Bald.
2319: NELSON - LLOYD,CHRISTOPHER - Nelson and sea power.
2151: NELSON - BRADFORD,ERNLE - Nelson the essential hero.
733: NELSON,ROY PAUL / FERRIS,BYRON - Fell's Guide to Commercial Art.
910: NES,H.VAN. - De eeuw der overwinning. Bladzijden uit de kerkgeschiedenis der vierde eeuw.
1461: NESSON,PIERRE DE / VALKENIER,FRANK (vert.inl.) - Leenhulde aan de Maagd. ( De Guirlande 2 )
2264: NET,B.J.VAN DER - Kringenrechtspraak voor leerkrachten bij het bijzonder onderwijs.
965: NEUBAUER,HELMUT (herausgegeben) - Deutschland und die Russische Revolution.
3366: NEUBURGER,A. - Die Technik des Altertums.
2894: NEUENFELS,HANS - Das Bastardbuch. Autobiografische Stationen
2208: NEUGROSCHEL,JOACHIM (ed.) - The Shtetl. A creative anthology of Jewish life in Eastern Europe.
653: NEUHAUSER,R. - Towards the romantic age. Essays on sentimenyal and preromantic literature in Russia.
654: NEWEY,VINCENT (ed.) - The Pilgrim's Progress. Critical and historical views.
2968: NEWMAN,HAROLD - An illustrated dictionary of glass including 2,442 definitions of wares, materials, processes, forms, and decorative styles, and entries on principal glass-makers, decorators and designers, from antiquity to the present.
4922: NICHOLL CHARLES - The Creature in the Map. A journey to El Dorado.
4971: NICHOLS,STEPHEN G. - Romanesque signs. Early medieval narrative and iconography.
2142: NICOLAASGA - MARS,K.H.M. - De parochie St.Nicolaasga 1691-1941. ( Frisia Catholica V )
4042: NICOLAI - ENGELSMAN,MAARTEN (uitgegeven) - Johan Gottlieb Nicolai. 24 Klaviersonates in alle toonsoorten. ( Muziek uit de republiek / Music from the Republic ) Eighteenth-century keyboard music MR 10.
3017: NICOLAI,WALTER - Versuch uber Herodots Geschichtsphilosophie.
1435: NIELD,JONATHAN - A guide to the best historical novels and tales.
6203: NIELSEN - FANNING,DAVID - Nielsen. Symphiny no. 5.
1494: NIENES,ARIE-PETER VAN / VRIES,BARTELD DE - Fryslân 500 (1498-1998). Vijf eeuwen provinciaal bestuur.
2239: NIENES,A.P.VAN / BRUGGEMAN,M, - Archieven van de Friese stadhouders. Inventarissen van de archieven van de Friese stadhouders van Willem Lodewijk tot en met Willem V, 1584-1795.
5324: NIENHOLDT,EVA - Kostümkunde. Ein Handbuch für Sammler und Liebhaber.
3759: NIERMEYER,MARIETTE / BLOEMSMA,A.D. / WETSELAAR,PIETER - Andre van der Vossen.
1151: NIEROP,HENk VAN - Het verraad van het Noorderkwartier. Oorlog, terreur en recht in de Nederlandse Opstand.
3151: NIEROP,H.F.K. - Beeldenstorm en burgerlijk verzet in Amsterdam 1566-1567.
3890: NIETHAMMER,GUNTHER - Handbuch der deutschen Vogelkunde. I; Passeres. II Pici, Macrochires, Upupae, Meropes etc. III; Tubinares,Podicipedes,Colymbi etc.
4203: NIETZSCHE,FRIEDRICH - Werke in drei Banden. 1: Menschliches, Allzumenschliches und andere Schriften. 2: Also sprach Zarathustra und andere Schriften. 3: Jenseits von Gut und Bose und andere Schriften
5549: NIETZSCHE - SCHLECHTA,KARL - Werke in Drei Banden. Erster Band, Zweiter Band, Dritter Band und Nietzsche-Index zu den Werken in Drei Banden.
5698: NIETZSCHE,FRIEDRICH - Oarekant goed en kwea. Foarspul foar in filosofy fan de takomst. Oersey troch Eric Hoekstra.
5497: NIETZSCHE - DUVERGER,A. - Friedrich Nietzsche. Een levensbeeld.
6271: NIETZSCHE - FOUCAULT,MICHEL / DELEUZE,GILLES - Nietzsche als genealoog en als nomade.
2684: NIETZSCHE - THOMAS,R. HINTON - Nietzsche in German politics and society 1890-1918.
2055: NIEUW-BUINEN - SCHUURMAN,H. / PRANGER,J. - Nieuw-Buinen, waar de turf verdween. Historisch fotoboek over Nieuw-Buinen en Buinerveen.
4639: NIEUWENHUIJZEN,KEES - Zuid-Limburg in 19de-eeuwse foto's.
403: NIEUWENHUIS,A.A.J. - Een anthropologische studie van Tenggerezen en Slamet-Javanen.
1899: NIEUWENHUIS,JAN - Mensen maken een stad 1855 - 1955. Uit de geschiedenis van de Dienst Gemeentewerken te Rotterdam.
3050: NIEUWLAND,P. (e.a.) - Repertorium van familienamen in 1811-1812, aangenomen en bevestigd. Deel 3. Franekeradeel,Gaasterland,Harlingen,Haskerland,Hemelumer Oldeferd.
2900: NIEUWLAND,P. / VISSER,J. / DOLK,W. - Gids voor genealogisch onderzoek in Friesland.
2829: NIEUWLAND,P. / STENEKES,B. - Repertorium van familienamen in 1811-1812, aangenomen en bevestigd. Deel 6. Rauwerderhem, Schoterland, Sloten, Smallingerland, Sneek.
2828: NIEUWLAND,P. (e.a.) - Repertorium van familienamen in 1811-1812, aangenomen en bevestigd. Deel 2. Dantumadeel, Dokkum, Doniawerstal, Ferwerderadeel, Franeker.
2825: NIEUWLAND,P. - De quotisatiekohieren. Namen, beroepen en welstand van de Friese bevolking in 1749. Deel 2. Dantumadeel, Dokkum, Doniawerstal, Ferwerderadeel, Franeker, Franekaradeel.
3259: NIEUWLAND,P. - Homines novi. De eerste volksvertegenwoordigers van Friesland in 1795.
2827: NIEUWLAND,P. (e.a.) - Repertorium van familienamen in 1811-1812, aangenomen en bevestigd. Deel 1. Achtkarspelen, Aengwirden, Baarderadeel, Barradeel, Bolsward.
2616: NIJBOER,HARM / WALTHAUS,ASING - George Christiaan Slieker 1861-1945. De eerste bioscoopondernemer in Nederland.
3156: NIJHOF,ERIK - Gezien de dreigende onrust in de haven. De ontwikkeling van de arbeidsverhoudingen in de Rotterdamse haven 1945 - 1965.
4901: NIJHOF,WIM H. - Troebelen in de Twentse textiel. 100 Jaar sociale strijd.
1336: NIJHOFF,E.,P. SCHRAGE en M. STURKENBOOM - De geesel van onzen tijd. Een onderzoek naar werklozenbeleid en werkloosheidsbeleving in de jaren dertig te Utrecht. (Cahiers Sociale Geschiedenis)
3857: NIJHOLT,J.L.M. - A real time michelson interferometer for quantitative refractive index profile measurements. Design, Validation and utilization.
2771: NIJLAN - HOEVE,SYTSE TEN - De skoalle fan Nylan.
6014: NIJLAND - HOEVE,SYTSE TEN - De Nicolaaskerk van Nijland.
2064: NIJMEGEN - DELAHAYE,A. - Het rechterlijk archief der stad Nijmegen 1410-1811.
174: NIJMEGEN - BRINKHOFF,JAN - Nijmegen in oude ansichten.
68: NIJS,T.A.H. DE - In veilige haven. Het familieleven van de Rotterdamse gegoede burgerij 1815-1890.
4554: NIKI DE SAINT PHALLE - KREMPEL,ULRICH - Von Niki Mathews zu Niki de Saint Phalle.
1436: NITSCHKE, AUGUST - Naturerkenntnis und politisches Handeln im Mittelalter. Korper , Bewegung , Raum.
1459: NOACK,BENT - Spatjudentum und Heilsgeschichte. Franz Delitzsch-Vorlesungen 1968.
6023: NODIER,CHARLES. - Contes avec des textes et des documents inedits. Sommaire biographique, introduction, notices, notes, bibliographie et appendice critique par Pierre Georges Castex.

Next 1000 books from Antiquariaat Smit & Bos[an error occurred while processing this directive]

5/9