Serendipity
Middenweg 173, 1462 HJ Midden-Beemster, NetherlandsTel. 0299-685666            Email: serendipity.book@worldonline.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
9787: - Wooden shipbuilding & small craft preservation
9773: - 250 jaar N.V. Houthandel voorheen Bontekoning en Aukes
9769: - Instandsetzung von Segel- und Motorbooten. Praktisches Handbuch für Überholung, Pflege und Instandhaltung von Segel- und Motorbooten
9762: - Fijn gehaakte kantjes
9764: - Gids van vissersvaartuigen Nr. 26, samengesteld uit het centraal visserijregister
9761: - Allerlei gehaakte kleedjes
9760: - Rondhaken. Haakpatronen met handleiding kleden, kleedjes en handschoenen
9759: - Nu ook haken. 39 practische haakwerken (extra uitgave van 'Steek voor steek')
9757: - Het haken IV
9943: - De musch en het roodborstje
10220: [MUSEUM RIETBERG ZüRICH] - Asiatische Malerei
9734: - 85 dessinateurs pour le livre
9726: - Smyrna hobby. 16 patronen voor Smyrna kleden van Patons motechte Turkey Rug Wol
9725: - Kelim en kruissteekpatronen
10317: - Beschouwing van de dijkbesturen en hoogheemraadschappen, in derzelver oorsprong, ontwikkeling en voortduring
9708: - Kant en wapentooi
9941: - Op reis
9690: [VERKUYL, J.H.M.] - De slag bij Kijkduin. Herdenkingstentoonstelling in het Helders Marinemuseum 14 juni - 30 september 1973
9666: - Atlas-général composé de trente sept cartes coloriées et grvées sur cuivre
9646: - Citroën 2CV6 Special en Club. Instructieboekje
10151: - Verslag van den landbouw in Nederland 1882
8430: - Sakrale Gewänder Des Mittelalters. Ausstellung Im Bayerischen Nationalmuseum München, 8. Juli Bis 25. September 1955.
8419: - The First Christmas.
2296: - Ons Amsterdam. Gemeentelijk maandblad voor Heemkennis.
2297: - Amsterdam. Kurzer Überblick über die städtebauliche Entwicklung.
2299: [Rijksmuseum Amsterdam.] - Bulletin van het Rijksmuseum.
2290: - Amstelodamum. Maandblad voor de kennis van Amsterdam.
8316: [Amsterdam, Gemeente.] - Jaarverslag van Amsterdam 1940.
833: - Abstracts. First Congress of European Anthropologists.*
8309: - Jaarboekje van de makelaarsvereeniging te Amsterdam anno 1931[-1978].
9601: [WATSON, TH.J.] - Het koninklijk bezoek aan Noord-Amerika. Een chronologisch relaas van het officiële bezoek, door Hare Majesttei de Koningin der Nederlanden en Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins der Nederlanden aan de Verenigde Staten van Amerika gebracht, benevens een verslag van het onofficiële bezoek van Hare Majesteit aan Canada, 2 tot 28 April 1952
9600: [PROOST & BRANDT] - Omgang met papier
8254: [Amsterdam, Gemeente.] - Heerenboekje 1976.
8193: - How to increase your sales.
8166: [Amsterdamsch Studenten Corps.] - Amsterdamsche studenten-almanak.
8159: [Belgische Dienst Opvoering Productiviteit.] - Verslag zending public relations publiciteit. Belgische zending naar de Verenigde Staten.
8141: - Queen Elisabeth Coronation Forest Banquet in Guildhall, London, Tuesday, 20th October, 1953.
8143: [Savoy Theatre, London.] - Rupert D'Oyly Carte's season of Gilbert & Sullivan operas.
8071: ['Blijf van m'n lijf' Amsterdam.] - Thuis geslagen, mevrouw? Dan... kunnen wij niets doen. 'Blijf van m'n lijf' Amsterdam over politie, justitie en overheid.
7925: [Amsterdam, Gemeente.] - Gedenkboek gemeentetelefoon 1896-1936.
794: [Baerends, G.P., red.] - Ethologie, de biologie van gedrag.
7944: [Amsterdam, Gemeente.] - Prijsvraag voor het nieuwe raadhuis van Amsterdam aan het Frederiksplein.
7917: - Delftsche studentenalmanak.
7921: - A book of poems and pastorals.
7900: [Kitto, John.] - The pictorial Bible being the Old and New Testament according to the authorised version.
7856: - Precious stones. Series No. 2.
7843: - Fifty Penguin Years.
9586: [DEPARTEMENT VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN] - In een blauw geruite kiel... [Michiel Asz de Ruyter]
9584: [DANISH MARITIME MUSEUM] - Sohistorisk billedbog - Maritime history in pictures
9583: [KONINKLIJKE MARINE] - Leidraad in gebruik bij de opleiding tot radio-telegrafist bij de Koninklijke Marine, 1e Gedeelte
7787: [Ons Amsterdam.] - [175 jaar Kamer van Koophandel te Amsterdam]
7797: [Ons Amsterdam.] - 50 jaar Ons Amsterdam. Jubileumnummer.
7784: [Telegraaf, De.] - De Telegraaf. Een selectie uit De Telegraaf van 1893 tot en met 1992.
7763: - Gedenkboek van de Vereeniging Hendrick de Keyser. Oud-Hollandsche bouwkunst en haar behoud.
7687: - Historie en kroniek van het Concertgebouw en het Concertgebouworkest.
7669: [Stellingwerff, J., red.] - Een vrije universiteitsbibliotheek. Studies over verleden, bezit en heden van de bibliotheek der Vrije Universiteit.
7653: [Elsevier en Universiteitsbibliotheek Amsterdam.] - Amsterdamse kaartmakers 1544-1975.
7624: [Holzbauer, Wilhelm.] - Nieuw stadhuis voor Amsterdam.
7596: [Rijksmuseum.] - Bulletin van het Rijksmuseum. Honderd jaar Vereniging Rembrandt.
7519: [Boy Scouts of America, The.] - Handbook for boys.
7500: - Het Wonder. Miracula Christi.
7202: - The Informer.
7216: - The Pilgrim of a Smile.
7178: - Nicholson's aerial map of Amsterdam. Luchtfotokaart van Amsterdam.
7177: [Amsterdamsch Studenten Corps.] - Geschiedenis van het Amsterdamsch studentenleven 1632-1932.
7176: [Universiteit van Amsterdam.] - Verslag van de herdenking van het derde eeuwfeest van de Universiteit van Amsterdam.
2123: [Kuipers, M.C.] - Jongere bouwkunst Amsterdam binnen de Singelgracht (1850-1940).
2112: - Mokum en Mediene. De geschiedenis van de Joden in Nederland.
2117: - Boomtown Amsterdam. Ontwerpen om de stad.
208: [Amsterdam, Gemeente.] - Amsterdam '65.
7168: [Amsterdam, Gemeente.] - Stadsvernieuwing. De voorbereiding.
7169: [Amsterdam, Gemeente.] - Stadsvernieuwing 2. Stadsvernieuwings voor de eerstkomende jaren.
9573: ['SCHIP EN WERF', REDACTIE] - d.s.s. 'Rotterdam' van de Holland-Amerika Lijn
9571: [P.-L.-M.] - Chemins de fer Paris-Lyon-Méditerranée et Cie. Générale Transatlantique
7167: [Amsterdam, Gemeente.] - Verkeerscirculatieplan Amsterdam.
7166: [Amsterdam, Gemeente.] - Verkeerscirculatieplan Amsterdam. Actieplan 1979.
7121: - De glorieuze intocht der Koningin in Amsterdam.
9558: - Grosse Deutsche Kunstausstellung 1943 im Haus der Deutschen Kunst zu München Juni bis auf weiteres
9557: - Grosse Deutsche Kunstausstellung 1941 im Haus der Deutschen Kunst zu München Juli bis auf weiteres
7102: - The Jungle.
7104: - I am Jonathan Scrivener.
7107: - The Black Diamond.
7108: - Three Wives.
7109: [Amsterdam, Gemeente.] - Amsterdam als woonstad. Een serie sociaal-wetenschappelijke verkenningen van de Amsterdamse woningmarkt.
7115: [Amsterdam, Gemeente.] - Studie betreffende de industrie te Amsterdam.
7082: - Ariel.
7083: - Poet's Pub.
7090: - The Informer.
7095: - Odd Craft.
7098: - The Pilgrim of a Smile.
9552: [GRIEBEN] - Berchtesgadener Land. Bad Reichenhall, Salzburg
1985: - Vroege diagnostiek en preventie van erfelijke afwijkingen.*
6875: [Rijksmuseum Amsterdam.] - Catalogus van meubelen en betimmeringen.
6876: [Makelaarsvereniging te A'dam.] - Ja maar, wat doet hij nou eigenlijk, die makelaar?
6868: [Amsterdam, Gemeente.] - Amsterdam 8 Mei - 8 Nov. 1945. Zes maanden herstel en vernieuwing.
1830: - Arquivo de Anatomia e Antropologia.*
1939: - Brain damage by inborn errors of metabolism.*
1693: - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconografisch Bureau.
670: - Het vierenswaardig wonder. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het zesde eeuwfeest van het H. Sacrament van Mirakel, 1345-1945.
161: [Balbian Verster, J.F.L. de.] - Amsterdam in plaatjes en praatjes.
9535: - Genootschap Flevo. Doel en verrichte werkzaamheden van de Stichting voor het bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders
6448: - Een jaar Amsterdamse doofpot.
6440: - Nieuw leven voor een oude buurt.
6416: [Bouwfonds Nederlandse Gemeenten.] - Vergeten monumenten in Amsterdam.
6420: - Iets over en voor den koophandel van Amsterdam.
6382: [Stichting Rembrandt-huis.] - Korte lijst der tentoongestelde etsen, teekeningen en schilderijen.
6358: [Universiteit van Amsterdam.] - Sieraden van Minerva.
6321: - Keizerin van Europa. Achtentwintig schrijvers en dichters van Querido over Amsterdam.
138: - Amsterdam. Gids met platen.
1394: - In de keuken der Donaulanden.
6262: - The Economist Pocket Style Book.
1086: - Evolutie-nummer.*
1089: - Is de mens ontstaan door evolutie of door schepping?*
1326: - Revalidatie van de volwassen slechthorende door middel van een hoortoestel.*
1333: - CIBA-Symposium.*
1335: - Rassegna. Medical and Cultural Review.*
1021: - Origine et evolution de l'hommme.*
1030: - Sociobiologie.*
625: - Royal Palace Amsterdam.
6239: - Handwörterbuch Deutsch-Spanisch und Spanisch Deutsch; Diccionario Manual Alemssn-Español y Español-Alemssn.
6233: - The Encyclopedia of Victoriana.
6196: - The Motorboat and Yachting Manual. A Practical Handbook for all who are interested in Motor Boats of any type.
10115: [LAFONTAINE, JEAN DE LA] - De fabelen van la Fontaine nagevolgd door J.J.L. ten Kate
10116: - Manufacture Liégeoise d'armes a feu [catalogue illustré]
10117: - Manufacture Liégeoise d'armes a feu [catalogue illustré]
9513: - Wie pendelt man? Kurzgefasste Anleitung zum praktischen Gebrauch des siderischen Pendels
6098: - Amsterdam nu en toen.
6088: - De Nachtwacht. Aan de ingezetenen der stad Amsterdam. Bij de intrede van het jaar 1847.
10095: - Making model ships' fittings
10100: [ROYAL SCOTTISH MUSEUM] - Ship models
10103: - Port of Rotterdam. Tide table 1969 for Hook of Holland
6074: - Rede en Eed van Koningin Juliana in de Nieuwe Kerk te Amsterdam op 6 september 1948.
10087: [REICHSBAHNZENTRALE FüR DEN DEUTSCHEN REISEVERKEHR] - Duitschland als gezondheidsbron
10082: - Biblia dat is de gantsche H. Schrifture vervattende alle de Canonijke Boeken des Ouden en Nieuwen Testaments, uijt de oorspronkelijke talen in onzen Nederlandsche tale getoruwelijk overgezet door last van de Hoog Mog. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederl. en volgens het besluit van de Sinode Nationaal gehouden tot Dordrecht in de Jaaren 1618 en 1619, door gemeene ordre der Kerken van drukfouten verbetert, 17+96.
9495: - Les colloques de Wégimont. Le 'Baroque' musical. Recueil d'études sur la musique du XVIIe siècle
5715: - Opuscula selecta Neerlandicorum de arte medica.
9491: - Gregoriusblad. Tijdschrift tot bevordering van liturgische muziek
9489: - Oberammergau 1930
5644: - Dorland's illustrated medical dictionary. Twenty-sixth edition.
5527: - Maandschrift voor Kindergeneeskunde December 1955 opgedragen aan Prof. Dr. A. ten Bokkel Huinink bij zijn 70e verjaardag, door zijn oud-leerlingen.
5520: - Die Medizin in Geschichte und Kultur ihrer Zeit, unter besonderer Beachtung der Behandlung rheumatischer Erkrankungen. Synchronopse.
10076: - Het drieschroefs-motorschip 'Oranje'
5490: - Klinisches Recept-Taschenbuch für praktische Aerzte. Sammlung der an den Kliniken gebräuchlichen und bewärtesten Heilformeln.
9475: - 'Dietrich Buxtehude 1637-1707'
9473: - Orgel Festival Limburg programma 1999
10068: - Een eeuw roomse opvoeding te Amsterdam 1845-1945
10073: - Petit paroissien de la jeunesse
5255: [Amsterdams Historisch Museum.] - Amsterdam in z'n element.
5147: [Museum Willet-Holthuysen.] - Amsterdams goud en zilver.
4976: [Vries, R.W.P. de.] - Oud- en Nieuw-Amsterdam. De beroemde verzameling van wijlen den heer R.W.P. de Vries.
4973: [Vries, R.W.P. de.] - Amsterdam en omstreken in teekening en prent. Verzameling J. Jonkman.
4972: - Catalogus van de prentverzameling van wijlen den heer C. van Ommeren, conservator van de Stichting 'Atlas van Stolk' Rotterdam.
487: - Roterodamum illustratum. Beredeneerde beschrijving van den geschiedkundigen atlas in het Archief der Gemeente Rotterdam aanwezig betrekkelijk het Hoogheemraadschap Schieland en de Stad Rotterdam. Tweede gedeelte.
4683: [Henry, O.] - The best of O. Henry. One hundred of his stories chosen by Sapper.
4571: - Geuzenliedboek 1940-1945.
4464: [Cox, G.A.] - Platen-album II. Scheepsmodellen en -tekeningen. Album of plates II. Ship models and draughts.
4438: - Vijftig jaar vreemdelingenverkeer 1902-1952.
4439: [Hollenkamp, H.] - Oud-Amsterdam.
4462: [Cox, G.A.] - Platen-album I. Zeegeschiedenis, kartografie en stuurmanskunst. Album of plates I. Maritime history, cartography and navigation.
4393: [Brugmans, H., J.H. Scholte en Ph. Kleintjes, red.] - Gedenkboek van het Atheneum en de Universiteit van Amsterdam 1632-1932.
9450: - Regels & spel
4366: [Rijksmuseum.] - Catalogus der historische tentoonstelling Amsterdam 1925.
4332: - Amsterdam oud en nieuw. 20 reproducties.
4351: [Amsterdam, Gemeente.] - Amsterdam hoofdstad van Nederland.
4282: [Taat, Jan.] - Amsterdam heeft het Concertgebouw.
4275: - Sint Nicolaaskerk Amsterdam.
4252: - Zondagsdichters over Amsterdam. Poezie uit liefhebberij II.
4212: - Koninklijk Paleis te Amsterdam.
10049: [JAGER, A.] - Costumes de la Hollande
10050: [WEENINK & SNEL] - Marken (Holland)
10052: - Telex. Beschrijving der toestellen
4152: [Amsterdam, Gemeente.] - ASD 7 x 100.
4121: - Halte Jan Luykenstraat. Stilstaan bij de Lucky Luyk en weer verder. Deel 1.
4084: [Coot, Fred.] - Amsterdam. Zestig liefdesverklaringen zwart op wit.
9436: - Abacus. Handleiding voor de Chinese rekenmachine
4056: [Gedenkboek.] - J.K. Smit & Zonen Amsterdam 1888-1938.
4057: [Gedenkschrift.] - De Groene Amsterdammer. 75 jaar rijp en groen.
4064: [Gedenkboek.] - Van Heekeren & Co. en hunne voorgangers 1720-1929.
10036: - De Essobron
4044: [Gedenkboek.] - De Beurs als spiegel der waarheid.
9435: - Raphael's Astronomical ephemeris of the planet's places for 1892 (revised and corrected)
4031: [Gedenkboek.] - De Onderlinge Brandwaarborgmaatschappij, thans onder directie der Firma De Jong & Co. gevestigd te Amsterdam.
397: - De horoscoop van uw hond.
3940: [Dekker, Marius J., red.] - De ongelukkige levensbschryving van een Amsterdammer.
3922: [Spies, Marijke, e.a., red.] - Vondel en Amsterdam. Vondels gedicht 'De inwydinge van 't stadthuis t'Amsterdam' in beeld gebracht.
3896: - De Lamp.
3888: [Bruinsma, Max, red.] - Felix Meritis 1787 - 1987.
3882: - Museum Willet-Holthuysen.
10014: - Tiereliere let let let. Met 8 gekleurde plaatjes
10017: - Baron Munchausen's narrative of his marvellous travels &c. [and campaigns in Russia]
10013: - Schuitje varen theetje drinken. Met 8 gekleurde plaatjes
3757: - Ons Amsterdam. Maandblad van de Gemeentelijke Commissie Heemkennis.
10210: [GEMEENTE-ENERGIEBEDRIJF AMSTERDAM] - Amsterdam gaat over op aardgas
3793: - Amsterdam. Gids met platen.
3732: [Balbian Verster, J.F.L. de.] - 'De bocht van de Heerengracht.'
3663: - Amsterdams journael. Vervatende kortelijk van dag tot dag, alles wat gepasseert is van den 30 Julij tot den 4 Augusti des jaers 1650. Met een korte beschrijvinge van de stigting, op-komst en heerlijkhyd der voorseyde stadt Amsterdam.
3641: [Amsterdam, Gemeente.] - Beknopt doopceel van de Vrijwillige Verzorging te Amsterdam, gelicht door de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken.
3642: - Amsterdam.
9413: [KUNSTVEILINGEN SOTHEBY MAK VAN WAAY] - Catalogus van de kunstveiling 291. Openbare verkoping belangrijke Nederlandse, Vlaamse en Duitse tekeningen op maandag 6 november 1978
9412: [KUNSTVEILINGEN SOTHEBY MAK VAN WAAY] - Catalogus van de kunstveiling 336. Openbare verkoping belangrijke Nederlandse, Vlaamse en Duitse tekeningen op maandag 16 november 1981
9410: [KUNSTVEILINGEN SOTHEBY MAK VAN WAAY] - Catalogus van de kunstveiling 284. Openbare verkoping belangrijke Nederlandse, Vlaamse en Duitse tekeningen op maandag 3 april 1978
9408: [KUNSTVEILINGEN SOTHEBY MAK VAN WAAY] - Catalogue number 277. The collection of the late Dr. Hans Wetzlar
10274: [PROVINCIE NOORD-HOLLAND] - Zeewering benoorden Callantsoog
9402: [AUSTRALIAN BOOK AUCTIONS] - The Davidson collection. Australian and Pacific voyages and travels from the library of Mr. Rodney D. Davidson, A.O., O.B.E. First sale: from Terra Australis to Australia
9398: [Amsterdam, Gemeente.] - Stedelijk jaarverslag Amsterdam 1961
9397: [Amsterdam, Gemeente.] - Stedelijk jaarverslag Amsterdam 1962
9942: - De begeerlijkheid gestraft
10279: [GEMEENTE AMSTERDAM] - Verslag van den keuringsdienst van waren voor het keuringsgebied Amsteram 1931
9396: [Amsterdam, Gemeente.] - Stedelijk jaarverslag Amsterdam 1963
9393: [GIPSFORMEREI] - Katalog der Originalabgüsse Heft 4/5 Griechenland und Rom
9391: - Tresors des abbayes normandes
9389: [Amsterdam, Gemeente.] - Stedelijk jaarverslag Amsterdam 1989
9388: [Amsterdam, Gemeente.] - Stedelijk jaarverslag Amsterdam 1988
9386: [Amsterdam, Gemeente.] - Stedelijk jaarverslag Amsterdam 1980
9387: [Amsterdam, Gemeente.] - Stedelijk jaarverslag Amsterdam 1982
9385: [Amsterdam, Gemeente.] - Stedelijk jaarverslag Amsterdam 1979
36: - Soorten en variëteiten. Hoe zij ontstaan door mutatie.
9841: - 44ste Internationale vierdaagse afstandsmarsen van de K.N.B.v.L.O. te houden van 26-29 Juli 1960 te Nijmegen
9923: - Fries aardewerk
9932: [HOUSEMAN & THOMPSON] - Scales, deposits, pitting and corrosion with their analyses and the analyses of the waters that caused them
9384: [Amsterdam, Gemeente.] - Stedelijk jaarverslag Amsterdam 1978
9383: [Amsterdam, Gemeente.] - Stedelijk jaarverslag Amsterdam 1977
9382: [Amsterdam, Gemeente.] - Stedelijk jaarverslag Amsterdam 1976
9381: [Amsterdam, Gemeente.] - Stedelijk jaarverslag Amsterdam 1975
9380: [Amsterdam, Gemeente.] - Stedelijk jaarverslag Amsterdam 1974
9379: [Amsterdam, Gemeente.] - Stedelijk jaarverslag Amsterdam 1973
9378: [Amsterdam, Gemeente.] - Stedelijk jaarverslag Amsterdam 1972
9377: [Amsterdam, Gemeente.] - Stedelijk jaarverslag Amsterdam 1971
9376: [Amsterdam, Gemeente.] - Stedelijk jaarverslag Amsterdam 1970
9375: [Amsterdam, Gemeente.] - Stedelijk jaarverslag Amsterdam 1964
9374: [Amsterdam, Gemeente.] - Stedelijk jaarverslag Amsterdam 1968
9373: [Amsterdam, Gemeente.] - Stedelijk jaarverslag Amsterdam 1965
9372: [Amsterdam, Gemeente.] - Stedelijk jaarverslag Amsterdam 1967
9371: [Amsterdam, Gemeente.] - Stedelijk jaarverslag Amsterdam 1969
8752: [Amsterdam, Municipality of.] - The port of Amsterdam. The importance of Amsterdam as a seaport and trade and industrial centre.
10294: - De regtsmagt der hooge en andere heemraadschappen bewezen
10218: - Het boek der ambachten, omgewerkt en verkort
9339: - Bemaling Friesland's boezem
9335: [CHRISTIE'S] - Schloss Herblingen 14.-18. September, 1998, Schafhausen, Schweiz
9334: - Christelijk Lyceum Stadskanaal 1919-1959
9310: [ANKER-WERKE A.-G.] - Gebruiksaanwijzing voor de nieuwe 'Anker' Vibrating-naaimachine voor huishoudelijk gebruik en ateliers
9309: [THONET] - Michael Thonet - 200 years. Möbel aus Buchenholz. Bent wood furniture
9951: - De wolf en de geit
3494: - Lehrbuch der Kinderheilkunde.
9946: - Dit is de sleutel van den Biblebomschen berg
9289: [PASCOLI, LIONE] - Testamento politico d'un accademico fiorentino in cui con nuovi, e ben fondati principj si fanno varj, e diversi progetti per istabilire un ben regolato commerzio nello Stato di Chiesa, e per aumentare notabilmente le rendite della Camera
9287: - Belgium and Nassau; or, the continental tourist. Commencing at Antwerp, and proceeding through Brussels, Namur, Liege, Aix-la-Chapelle, Cologne, through the baths of Nassau, and the Taunus range of mountains to Frankfort on the Main
9276: [COURTILZ DE SANDRAS, GATIEN DE] [ARTAGNAN] - Mémoires de Mr d'Artagnan, capitaine lieutenant de la première compagnie des mousquetaires du Roi, contenant quantité de choses particulières et secrettes qui sont passées sous le règne de Louis le Grand
9271: - Duister Amsterdam. Wandelen langs spionage-adressen
9268: - Galerie Lieve Hemel. Uitnodigingen voor openingen van exposities.
9267: - Huizen en kasteelen van Nederland
9259: - Alpine centenary 1857-1957
9251: - Boor en spade VII. Verspreide bijdragen tot de kennis van de bodem van Nederland
9219: [Tonnema] - KING atlas Nederland voor school en toerisme.
9216: - Shell autokaart van Nederland, patent 'Zénith'.
9215: - Mengelwerk uit de Almanakken der Maatschappij tot nut van 't algemeen 1841 tot 1845.
9214: - De aardbol. Magazijn van hedendaagsche land- en volkenkunde. Derde deel: de Nederlanden.
9213: - De nieuwe kinderbibliotheek.
9211: Stichting 1940-1945 - Eerste Internationale poppententoonstelling ten bate van de Stichting 1940-1945 gehouden te Maastricht van 21 Nov. tot 2 Dec. 1947.
9210: [Alkmaar, Gemeente] - Rapport van de Commissie van Advies voor het in exploitatie brengen van terreinen voor handel en industrie.
9194: - Five Roses cook book. Being a manuel of good recipes.
3224: - Evolution and anthropology: a centennial appraisal.
3218: [American Anthropologist] - Selected papers from the 'American Anthropologist'.
10257: - Het Breed. Ontstaan en waardering van een nieuwbouwwijk in Amsterdam-Noord
3081: - Medizin und Chemie.
3047: - Collegium Antropologicum.*
3048: - Congrès International de Paléontologie Humaine.*
10278: [GEMEENTE AMSTERDAM] - Verslag van den keuringsdienst van waren voor het keuringsgebied Amsteram 1930
3043: - Antropologia Contemporanea.*
9089: [Amsterdam, Gemeente] - Woningverbetering. Een terugblik en een aktieprogramma.
9088: [Amsterdam, Gemeente] - De centrale Hemweg. [Omslagtitel: Amsterdam bouwt zijn derde Centrale.]
9087: - 50 Jaren gemeentelijke energievoorziening van Amsterdam.
304: - Vrijburg. Geschiedenis en toekomst van een Amsterdamse schuilkerk.
3042: - Journal of Social and Biological Structures. Studies in Human Sociobiology.*
9077: - Catalogus van de schilderijen, tekeningen, graphiek, sculpturen, boeken en handschriften, instrumenten, kraamkamer, oude apotheek en pharmaceutische utensiliën, biologische objecten, ethnographica en curiosa op de historische tentoonstelling op verloskundig, pharmaceutische en biologisch gebied, genaamd 'Vroedmeester, pillendraaier en liefhebber der natuur' t.g.v. het Internationale Congres voor de Geschiedenis der Geneeskunde en Natuurwetenschappen in de Waag op de Nieuwmarkt te Amsterdam.
9076: - Catalogus van de schilderijen, tekeningen, grafiek, sculpturen, penningen, boeken en handschriften, oude instrumenten en curiosa op de medisch-historische tentoonstelling t.g.v. het eeuwfeest der Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst in de Waag op de Nieuwmarkt te Amsterdam.
3007: - Ethology. Formerly Zeitschrift für Tierpsychologie.*
9073: - Tentoonstelling 'De Jordaan', Jan Ligtharthuis Lindengracht 83-85.
9999: - Het leven der dieren, een nuttig en aangenaam prenteboek met gekleurde plaatjes
3006: - Journal of Evolutionary Biology.*
3004: - American Journal of Primatology.*
3005: - Brain, Behavior and Evolution.*
10260: [COOL, WOUTER, E.A.] - Het IJsselmeer-peil. Rapport uitgebracht door een daartoe op initiatief der Zuiderzeevereeniging gevormde commissie aan het dagelijksch bestuur dezer vereeniging
296: - Ach lieve tijd. Zeven eeuwen Amsterdam en de Amsterdammers.
9053: [Waal, A.M. van de] - Catalogus van de historische tentoonstelling 'De Overtoomsche Sluis' en haar omgeving.
295: - Als de dag van gisteren. Honderd jaar Amsterdam en de Amsterdammers.
9589: - The saga of the Volsungs. The Norse epic of Sigurd the Dragon Slayer
9050: [Amsterdamsch Studenten Corps] - Officieel lustrum-programma. 300-Jarig bestaan van de Instelling voor Hooger Onderwijs te Amsterdam lustrum Amsterdamsch Studenten Corps.
10242: [SPINK & SON] - Painting for the Royal courts of India
2893: - Bulletin d'Écologie et Éthologie Humaines.*
2895: - Garcia de Orta. Série de Antropobiologia*
9032: [Amsterdam, Gemeente] - Gemeenteblad. Verdeeling der gemeente in buurten.
999: - Current reserach in the Netherlands. Biological and medical sciences 1968.*
9811: - Le patrimoine maritime de la Bretagne
9806: [UNESCO] - Underwater archaeology. A nascent discipline
9013: - Kleintje Amsterdam - De Munt.
8994: - Eerste [tot en met zesde] uitgave der kunstplaten, behorende tot het heldendicht Willem den Eersten, in vier en twintig zangen, door den Nederlandschen dichter J. Nomsz.
9989: [ZUIDERZEEMUSEUM] - De Zuiderzee zwart op wit. Beschrijvende catalogus van de tentoonstelling van tekeningen en prenten uit het eigen museumbezit, aangevuld met enige scheepsmodellen, eveneens uit eigen verzameling, te houden van 8 april tot 1 november 1963 in het Rijksmuseum 'Zuiderzeemuseum' te Enkhuizen
8970: [Deltacommissie] - Rapport Deltacommissie. Deel 1-6.
9808: - Netherlands Ship Model Basin. Publications no's 150-200
10235: - Collection Jean Soustiel
9809: - The 1931 International Code of Signals - American edition. Volume II: For radio signaling
8956: - Het Koegras-archief 1849-1902. [Mee ingebonden:] Korte beschrijving omtrent het ontstaan , de bedijking en wording van den polder het Koegras, liggende in het noordelijk deel van de provincie Noordholland.
9947: - Drie goede dagen
8950: - Reglement op het beheer der rivierpolders in de provincie Gelderland.
2735: - Variability and Evolution. Journal of the Faculty of Biology.*
2730: - Evolutionary Ecology.*
8945: - De Psalmen van David, met korte bemerkingen op den historischen, geestelijken en zedelijken zin; benevens eenige lof-zangen der H. Schiftuur, voornamentlijk de gene die volgens de Ordre van den Roomschen Brevier wekelyks in de getyden der H. Kerke gezelen worden.
8944: - Korte onderrichting, geestelijke oefeningen en gebeden, raakende het Heilig Sakrament des Vormsels; dienstig voor alle de geenen die dit H. Sakrament ontfangen zullen, ofte reeds ontfangen hebben.
8938: - Brief uit naame van geheele de Roomsch-Katholijke kerke van Holland aan onzen allerheiligsten Heere den Roomschen paus Klemens den XIII. geschreven door de bisschoppen en klerezije der kerkelijke landstreeke van Uittregst.
9950: - De nieuwe broek
8936: - Samen-spraek tusschen Pieter Regthart, en Joan Waermond, over het bequaemste en regtmatige middel, om de Rooms Catholyke Hollandsche kerk, door het verkiezen van een eygen bisschop, in hare tegenwoordige verdrukkinge te redden.
8935: [Jansen, Cornelis] - Cornelii Jansenii Leerdamensis, S. Th. Doct. et Prof. Lovaniensis, Episcopi Iprensis, Tetrateuchus sive Commentarius in Sancta Jesus Christi Euangelia, editio ultima exacte revisa & ab omnibus typographicis erroribus, Hebraicis & Græcis quibus præcedentes scatebant, expurgata.
8934: - Historia episcopatus Silvaeducensis, continens episcoporum et vicariorum generalium seriem, et capitulorum, abbatiarum, et monasteriorum fundationes.
8932: [Herman Vis, S.J.] - Wegzoeker onderwezen van regtwyzer in d'oude Roomsche leering, rakende de Dood van Christus en den Wil van God [...].
2694: - Siebentes Bochumer Kolloquium zur Evolution der Kultur. Das Ganze und seine Teile.*
8926: [Weber, Carl Julius] - Geschiedkundige beschouwing der monnikenorden en kloosters, naar het Hoogduits bewerkt door J.C.A. Sander.
8920: - Het Nieuwe Testament, of alle boecken des Nieuwen Verbonts onses Heeren Jezu Christi, door last van de Hoogh Mogende Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden [...]. [Ingebonden:] Het Boek der Psalmen, nevens de [Evangelische] gezangen, bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik [...] en: Cathechismus, of Onderwijzing in de Christelijke Leer, die in de Nederlandsche Hervorme Kerken en Scholen geleerd wordt.
8923: [bijbel] - Het Nieuwe Testament, of alle Boecken des Nieuwen Verbondts onses Heeren Jesu Christi door last van de H.M. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluit van de Sinode Nationaal, gehouden in den jaaren 1618 en 1619, te Dordrecht. [Convoluut.]
8915: - Cantiques pour la culte public, recueillis et imprimés par ordre du Synode wallon. Followed by: Receuil supplémentaire de cantiques pour le cult public, recueillis et publiés par la Réunion des Députés des Églises wallones des Pays-Bas.
8914: - Het Nieuwe Testament, of alle boeken des Nieuwen Verbonds onzes Heeren Jezus Christus, uit de Grieksche taal in in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet op last van de Hoog-Mog. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden [...]. Ingebonden: Het Boek der Psalmen, nevens de [Evangelische] gezangen, bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik [...] en: Cathechismus, of onderwijzing in de Christelijke leer, die in de Nederlandsche Hervorme kerken en scholen geleerd wordt.
8913: - Het Nieuwe Testament, of alle de boeken des Nieuwen Verbonds van onzen Heer Jezus Christus, op last van de Hoog-Mog. Heeren Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden [...]. Bijgebonden: Het boek der psalmen, nevens de gezangen, bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik.
10214: [FREDERIK MULLER & CO.] - Oud-Amsterdam. Verzamelingen Wurfbain - Slagregen - Kroese, o.a.
10215: [Amsterdam, Gemeente.] - Straatnamenboekje.
10265: - Register op het Provinciaal Blad van Noord-Holland [1831 tot en met 1930]
8876: [Amstelveen, Gemeente.] - Heemparkwandelingen in Amstelveen.
8872: [Amsterdam, Gemeente.] - Heerenboekje 1942.
8870: [Amsterdam, Gemeente.] - Heerenboekje 1959-1960.
8869: [Amsterdam, Gemeente.] - Heerenboekje 1958.
8868: [Amsterdam, Gemeente.] - Heerenboekje 1963.
8867: [Amsterdam, Gemeente.] - Heerenboekje 1966.
8865: [Amsterdam, Gemeente.] - Heerenboekje 1971.
8862: - Verhandelingen en besluiten van de kérkvergaaderinge der Roomskatolijke klérezije van het Uittrégtse, en onderhoorige bisdommen in de kapélle der parochie kérke van de heilige Gertrudis te Uittrégt in de herfstmaand, des jaars 1763 gehouden.
8861: [Petitpied, Nicolas] - Obedientiae credulae vana religio, seu silentium religiosum in causa Jansenii explicatum [...].
8860: [Bessemers, Michael] - De huidige kerk-geschillen tusschen de Rooms-Katholyken van Holland, enz. Voorgesteld en uitgeleit in verscheide samen-spraeken tusschen een Katholyken leeraer en een regtzinnigen geloovigen.
8858: - Sacrosancti et Oecumenici concilii Trendentini, Paulo III, Julio III et Pio IV, Pontificibus maximis, celebrati canones et decreta; ad idem Concilium Spectantibus. Editio nova, post plurimas castigatior er emendatior.
8855: [Marius, Leonardus] - Amstelredams eer ende opcomen door denckwaerdighe miraklen aldaer geschied aen end door het H. Sacrament des Altaers Anno 1345.
8853: [Marius, Leonardus] - Amstelredams eer ende opcomen door denckwaerdighe miraklen aldaer geschied aen end door het H. Sacrament des Altaers Anno 1345.
8851: [Hervormde Kerk] - Evangelische Gezangen, om nevens het Boek der Psalmen bij den openbaren godsdienst in de Nederlandsche Hervormde Gemeenten gebruikt te worden; op uitdrukkelijken last van alle de synoden der voornoemde Gemeenten bij een verzameld en in orde gebragt in de jaren 1803, 1804 en 1805.
8845: - Considérations proposées aux évêques du concile sur la question de l'infaillibilité du pape.
8843: [Hervormde Kerk] - Het Boek der Psalmen, nevens Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik; Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden uit drie berijmingen, in den jaare 1773, gekoozen, met de noodige daar in gemaakte veranderingen.
10287: [STRAAT, PIETER, EN JAN HARGE] - [Opmeting van de binnendijken in Westvrieslandt]
10285: - Octroy voor Mr. J. Nuhout van der Veen, als dykgraaf van den Hondsbossche en Duinen te Petten, tot parate excecutie op het in deezen geïnserreerde reglement, op 22 September 1802
10300: [DIRECTIE DER ZUIDERZEEWERKEN EN DEPT. VAN WATERSTAAT] - De afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee
9830: - Structuurschets agglomeratie Eindhoven
10259: - Tien jaar Noordoostpolder
8841: [bijbel] - Het Nieuwe Testament, of alle Boeken des Nieuwen Verbondts onzes Heeren Jesu Christi door last van de H.M. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluit van de Sinode Nationaal, gehouden in den jaaren 1618 en 1619, te Dordrecht. [Convoluut.]
8838: [Lutherse kerk] - Het boek der psalmen nevens Christelyke gezangen, ten gebruike der gemeente toegedaan de onveranderde Augsburgsche Geloofsbelydenis, op nieuw in dichtmaat gebracht, volgens besluit en met goedkeuring van het Eerw. Consistorie binnen Amsteldam. [Bijgebonden: Kerk-boek.]
8837: [Lutherse kerk] - Neues Gesangbuch für die öffentliche Gottesverehrung und für die häusliche Andacht. [Bound with: Die Sonn- und Festtägigen Episteln und Evangelien wie auch die ordentlichen Passionslectionen; die Historie von der Auferstehung und Himmelfahrt unseres Herrn und Heiland [...]. Die historie von der Zerstörung der Stadt Jerusalem und des Tempels. Ingleichen die Augsburgische Confession, der Psalter Davids, und der kleine Kathechismus Lutheri nebst einer kurzen Heilsordnung.]
8834: [bijbel] - Het Nieuwe Testament, of alle boeken des nieuwen verbonds onzes Heeren Jezus Christus, uit de Grieksche taal in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet op last van de Hoog-Mog. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationaal, gehouden te Dordrecht, in de jaren 1618 en 1619.
8833: - Reflexions sur l'histoire des juifs. Vol. II.
8832: [Guenée, A., ed.] - Lettres de quelques juifs portugais et allemands, à M. de Voltaire, avec des réflexions critiques.
8830: [Église Wallonne] - [Convolut] Le nouveau testament de notre seigneur Jésus-Christ. - Les pseaumes de David, mis en vers françois [...] nouvelle édition. - Cantiques pour le culte public recueillis et imprimés par ordere du Synode Wallon. - Recueil supplémentaire de cantiques pour le culte public [...] seconde édition.
8831: [Église Wallonne] - Étrennes spirituelles du cantiques choisis, sur des airs notés & connus. [Added: Noëls et cantiques choisis, pour les fêtes pricipales de l'année, sur des airs notés & connus.]
8829: [Église Wallonne] - Cantiques pour le culte public, recueillis et imprimés par ordre du Synode Wallon.
8827: [Église Wallonne] - Le nouveau testament, c'est-a-dire, la nouvelle alliance de notre seigneur Jesus Christ. [Added: Les pseaumes de David, mis en vers François, revus & approuvez par le Synode Walon des Provinces-Unies.]
2341: [Fouquet Jr., Pierre.] - Atlas van Fouquet. 103 Afbeeldingen van de wyd-vermaarde koopstad Amsterdam. Alle naar het leeven getekend.
8826: [Église Wallonne] - Mémoire concernant la situation présente des Églises Évangéliques des Vallées du Piemont [...] [and 6 other documents].
8825: [Église Wallonne] - Etat de la Bourse des Veuves des Pasteurs qui sont actuellement, ou qui ont été Membres du Synode Wallon, en 1779 & suivans. [And six other titles]
8824: [Église Wallonne] - Exposé historique de l'etat de l'Église Réformée des Pays-Bas; pour être présenté de la part de la réunion Wallonne aux églises réformées étrangères, spécialement aux églises de la France et de la Fuisse-Francaise.
8822: - Mémoire sur l'etat déplorable où les Jésuites ont réduit l'Église, particulièrement celle de France, et sur les moyens d'y remédier.
8821: [Église Wallonne] - La confession de foy des églises reformées des Pais-Bas, représentée en deux colomnes, l'une portant la confession ancienne: et l'autre, la revision qui en été faite au Synode National de Dordrecht, l'an 1619 [...].
8820: - Den H. Ignatius, bisschop en patriarch van Constantinopelen, verdrukt, en geexcommuniceert door Paus Johannes den VIII. Ter overweginge, en ten voorbeelde gesteld; by geleegenheyd van de verdrukking, en excommunictie door het Hof van Roomen, in een brief van 6. December op de naam van Zyn H. Benedictus den XIII den Aerds-Bisschop van Uytrecht aangedaan.
8818: [Église Wallonne] - Loix et règlemens concernant les amendes, du Consistoire des Pasteurs, et les Anciens de l'Eglise Walone de Leide.
8816: [Église Wallonne] - Reglemens du Synode des Eglises Wallones des Provinces-Unies des Pays-Bas, faits conformément à la discipline recue dans ces Provinces [...].
8815: [Église Wallonne] - Réglemens de Synode des Egilises Wallonnes des Provinces-Unies des Pays Bas. Faits conformément à la discpline recue dans ces Provinces [...].
2412: - Amsterdam the gateway to Europe.
10315: - Werkboek vaktechniek hotel
10314: - Handleiding hotel- en eventweek
8812: - Petit paroissien de la jeunesse.
8806: - Adresboek voor scheepvaart- en bode-diensten (Scheepvaart- en expeditie-gids) Mei 1939-40.
8805: [Epictetus] - Epicteti stoici philosophi enchiridion.
8790: - Het Boek der Psalmen nevens Christelyke gezangen, Ten gebruike der gemeente toegedaan de onveranderde Augburgsche Geloofsbelydenis, op nieuw in Dictmaet gebracht [... en] Kerk-Boek.
2367: [Amsterdam, Gemeente.] - Stedelijk jaarverslag Amsterdam
2366: - Dag Amsterdam.
8788: [Erckel, J.C. van] - De Zaek der Kerke van Utrecht historischer wyze voorgesteld [...] en volgens de kerkelyke regels voortgezet Door de wettige verkiezing van een Bissop, door 't verzoeken van Pausschelyke Bevestiging, enz.
8780: - Smaak. Special over het nieuwe Rijksmuseum.
8767: - Nooit meer naar huis. Mijn ontsnapping uit de Hollandsche Schouwburg.
8738: - Amsterdam, een verrassende stad - that amazing town - ville aux mille visages - eine überraschende Stadt - la ciudad de espejeante magia.
8711: [Nederlandse Vereniging van Meelfabrikanten]. - Het brood in de Nederlandse voeding.Een literatuurstudie over de samenstelling en voedingswaarde van tarwe, meel en brood.
9955: - De booze boer
9957: - Wat men van ijzer maakt
9958: - Grootvaders verjaardag
9954: - Geschiedenis van Klein Duimpje
9952: - De haas en de egel
9953: - De drie meesterstukken
10164: - Foreign Affairs, September/October 1998
10186: [CHRISTIE'S] - Important Impressionist and modern paintings and sculpture. Monday November 14, 1988.
10187: - Album Neerland's vogelwereld
10192: - Bulletin Congès international de botanique et d'horticulture, réuni à Amsterdam les 7, 8, 10 et 11 Avril 1865.
10196: - Accolade. Voorheen Nieuw Letterkundig Magazijn. jaargang XXXIX 2021
10199: - 40 jaar Tuindorp-Oostzaan
6078: - Oud Amsterdam.
8263: Aafjes, Bertus. - Maria Sibylla Merian.
9977: ABEL, ELIE - The missiles of October. The story of the Cuban missile crisis 1962
6176: Abercrombie, M., C.J. Hickman, M.L. Johnson. - A Dictionary of Biology.
6151: Abercrombie, M., C.J. Hickman and M.L. Johnson. - A Dictionary of Biology.
8519: Abraham, James Johnston - The Surgeon's Log. Impressions of the Far East.
9150: Ackerley, J.R. - We think the world of you.
9576: ADAM, BARBARA, AND CHRIS GROVES - Future matters. Action, knowledge, ethics
8523: Adams, Richard - The Plague Dogs
8524: Adams, Richard - Shardik
8522: Adams, Richard - The Girl in a Swing
6035: Adams, Richard. - Watership Down.
6039: Adams, Richard. - Shardik.
6040: Adams, Richard. - The Plague Dogs.
4801: Aerde, Rogier van. - Bezet gebied.
3951: Aerts, Wim. - ABC van stad en land.
4736: PENGUIN BOOKS. The Bureau of Current Affairs. - The first eighteen months.
9425: ROYAL INSTITUTE OF INTERNATIONAL AFFAIRS - Documents on European recovery and defence March 1947 - April 1949
2088: Agt, J.F. van. - Synagogen in Amsterdam.
3316: Aguirre, E. and M. Patou, eds. - Outillage peu élaboré en os et en bois de cervides.*
585: Ailly, A.E. d'. - Van vissersdorp tot wereldstad. De economische en topografische ontwikkeling van Amsterdam.
545: Ailly, A.E. d', red. - Zeven eeuwen Amsterdam.
4239: Ailly, A.E. d'. - Catalogus van Amsterdamsche plattegronden.
224: Ailly, A.E. d'. - Historische gids van Amsterdam. Achttien wandelingen.
4240: Ailly, A.E. d'. - Repertorium van de profielen der stad Amsterdam en van de plattegronden der schutterswijken.
2268: Albach, Ben. - Het huis op het plein. Heden en verleden van de Amsterdamse Stadsschouwburg.
10015: ALBERDA, T. - Alphabetische stratengids gemeente Rotterdam
4310: Alberts, A., A.J. Vos Jzn en D.H. Wolff. - De Plantage als sieraad aan de Amstel.
5912: Albrecht-Carrié, René. - One Europe. The historical background of European unity.
8464: Alcott, Louisa May - Her life, letters and journals, edited by Ednah D. Cheney
8671: Alderson, Maggie. - Cents and Sensibility.
8672: Alderson, Maggie. - Mad about the boy.
7100: Aldington, Richard. - Death of a Hero.
8226: Ali-Bab, E. Darenne, E. Duval, A. Escoffier, et.al. - L'Art culinaire français. Les recettes de cuisine, patisserie, conserves des Maîtres contemporains les plus réputés.
2421: Alings, H.W. - Amsterdamsche gevelsteenen.
2393: Alings, H.W. - Amsterdamse hofjes.
9665: ALLEN, DARINA - Forgotten skills of cooking
9569: ALLEN, CECIL - Switzerland's amazing railways
9292: ALLEN, RACHEL - Entertaining at home. Inspiring recipes for all occasions
2887: Allott, Robin. - The physical foundation of language. Exploration of a hypothesis.*
8528: Alpuget, Blanche D' - Monkeys in the Dark
1639: Altner, Günter, ed. - The nature of human behaviour.*
7780: Amende, Vera, en Addy Stoel, red. - Wat gebeurt er met de keurblokken. Een inventarisatie van het gebruik c.q. misbruik van de 27 beschermde tuinen - de keurblokken - in de 17e eeuwse Amsterdamse grachtengordel.
10021: AMERINE, MAYNARD A., AND EDWARD B. ROESSLER - Wines. Their sensory evaluation
9451: AMERONGEN, MARTIN VAN - Gustav Mahler. Programmaboekje van de 'Achtste op de dertiende'
8055: Ammers-Küller, Jo van. - Heeren, knechten en vrouwen. De geschiedenis van een Amsterdamsche regenten-familie in de jaren 1778 tot 1813. De sans-culotten 1792-1795.
2185: Amstelodamum, Genootschap. - Liber amicorum I.H. van Eeghen.
264: Amstelodamum, Genootschap. - Amsterdam 1900-1940.
9036: Amstelveen, Gemeente. - Veendorp groenstad. Een historische tentoonstelling over het groen in Amstelveen bij het vijftig-jarig bestaan van de gemeentelijke plantoenendienst.
8032: Vereeniging voor Chr. Middelbaar Onderwijs te Amsterdam. - Programma van de Chr. Hogere Burgerschool met vijfjarige cursus B (wis- en natuurkundige afd.) te Amsterdam. Cursus 1935-1936.
7160: Bureau van Statistiek der Gemeente Amsterdam. - Statistische mededelingen no. 187. De bevolking van de 19e-eeuwse gordel in Amsterdam.
9498: STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM. - Gedenck-clanck. Muziektentoonstelling ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van 'Het Concertgebouw'
4810: Stedelijk Museum Amsterdam. - Van Dongen 1877-1937 Eere-tentoonstelling.
9881: STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM. - Kunst en kind
9882: RIJKSMUSEUM AMSTERDAM. - Catalogus van de tentoonstelling van oude kunst uit het bezit van den internationalen handel
3572: Stedelijk Museum Amsterdam. - Catalogus tentoonstelling van 150 schilderijen, aquarellen enz. (19e en 20e eeuw) uit de verzameling H. Nijgh.
9009: Amsterdam, Gemeente. - Lijnen voor morgen.
2448: Bureau Voorlichting Gemeente Amsterdam. - Amsterdam capital of the Netherlands.
8741: Amsterdam, Gemeente. - PW in kort bestek.
8491: Andere, Mary - Old Needlework Boxes and Tools. Their Story and How to Collect Them
8454: Andersen, H.C. - Eventyr Og Historier I & II
9623: ANDERSEN, HANS CHRISTIAN - The complete illustrated stories of Hans Christian Andersen
473: Andrieu, Pierre. - Les vins de France... et d'ailleurs.
9420: ANDRIEU, PIERRE - Fine bouche. A history of the restaurant in France
8508: Andrist, Ralph K. - The Long Death. The Last Days of the Plain Indians.
8758: Aninga, J.B. - Bedrijfsmechanisatie. Economie van de mens en zijn werktuigen.
8768: Krueger Anne O. - Exchange-Rate Determination
9620: ANNO, MITSUMASA - Strange pictures [Japanese character edition]
8534: Anstey, F. - The Brass Bottle
6506: Appel, Lea. - Het brood der doden. Geschiedenis en ondergang van een joods meisjes-weeshuis.
4599: Apuleius, Lucius. - The transformation of Lucius, otherwise known as the golden ass.
9155: Arber, Edward, ed. - The torments of protestant slaves in the French King's galleys, and in de dungeons of Marseilles, 1686-1707 A.D. With some illustrative texts.
10238: ARCHER, W.G. - Central Indian painting
10237: ARCHER, W.G. - Kangra painting
10321: ARENDS, FRIDRICH - Natuurkundige geschiedenis van de kusten der Noordzee, en van de veranderingen welke zij, sedert den Cymbrischen vloed tot op heden, door watervloeden ondergaan hebben
9686: ASH, CHRISTOPHER - Whaler's eye
6698: Ashdown, Dulcie M. (ed.). - Christmas Past. A Selection from Victorian Magazines.
10037: ASHTON-WOLFE, H. - In hun groei bedorven. Misdaden uit liefde en haat
8537: Asquith, Margot - The autobiography (2 vols..)
9538: ATEN, D. - Inventaris van het archief van het Hoogheemraadschap van de Hondsbossche en Duinen tot Petten
9363: ATEN, D., EN P. KLOMPMAKER - Kleine Kennemer watergeschiedenis. 800 jaar mens en water in de regio Beverwijk
9581: ATTENBOROUGH, DAVID - Life on air. Memoirs of a broadcaster
8208: Atwan, Robert, Donald McQuade, and John W. Wright. - Edsels, luckies, & frigidaires. Advertising the American way.
10051: AUBERT, A. - Geschiedenis van de grot van Lourdes aan de jeugd verteld
901: Aubert, O.-L., and Pierre Auradon. - La Bretagne.
10229: AULANIER, CHRISTIANE - La Petite Galerie. Appartement d'Anne d'Autriche, salles romaines
6683: Ayrton, Michael. - British Drawings.
9476: AZEVEDO, CARLOS DE - Baroque organ-cases of Portugal
8073: Baar, Peter-Paul de. - Jacob Olie - fotograaf van Amsterdam. Drie wandelingen door de stad rond 1900.
7954: Baar, Peter-Paul de, e.a. - Het Amsterdam van Theo Thijssen.
9331: BAARS, A., EN H. SNEEVLIET - Het proces Sneevliet. De sociaal-democratie in Nederlandsch-Indië
202: Baart, Jan et al. - Opgravingen in Amsterdam. 20 jaar stadskernonderzoek.
9068: Baart, J.M. - 800 Jaar Rokin.
9419: BABBIDGE, IRENE - Beginning in bookselling. A handbook of bookshop practice
8933: Backx, Rumoldus - Sermoonen van den seer eerw. heer Rumoldus Backx.
9544: BAGLIN, DOUGLASS, AND BARBARA MULLINS - Aboriginal art of Australia
7381: Bahn, Paul (ed.). - The Penguin Archeology Guide.
9654: BAILEY, RICHARD N. - Viking age sculpture in Northern England
6164: Bailie, J.M., gen. ed. - Hamlyn Dictionary of Dates and Anniversaries.
7871: Bain, Robert. - The clans and tartans of Scotland.
9723: BAKER, WILLIAM A. - Sloops & shallops
4748: Baker, Hollis, S. - Furniture in the ancient world. Origins & evolution 3100-475 B.C.
2240: Bakker, Boudewijn, red. - Amsterdam getekend. Tekeningen en aquarellen uit vier eeuwen in de historisch-topografische atlas van het Gemeentearchief.
4224: Bakker, B., E. Fleurbaay en A.W. Gerlagh. - De verzameling Van Eeghen. Amsterdamse tekeningen 1600-1950.
3980: Bakker, Piet. - Jeugd in de Pijp. Vrijmoedige herinneringen.
3760: Bakker, Piet. - Een buurt wordt bijgezet. Wel en wee rond het Waterlooplein.
286: Bakker, Boudewijn. - Amsterdam in de achttiende eeuw. Een keuze uit de tekeningen in het Gemeente-archief.
7630: Balk, Jaap, e.a. - In de Nes daar moet je wezen.
3658: Balk, J.Th. - Een kruiwagen vol bomen. Verleden en heden van het Amsterdamse Bos.
2439: Balk, Jaap, e.a. - Mens en monument. 25 jaar Stadsherstel Amsterdam.
9647: BALL, KENNETH - Renault 4 Sedan de Luxe - Grand Luxe en Export 1969-1975 [en] Sedan L. - TL en Safari 1976-1977
7905: Balzac, Honoré de. - De baldadige vertelsels byeengegaert in de abdyen van Touraysne.
9622: BAMFORD, T.W. - Rise of the public schools. A study of boys' public boarding schools in England and Wales from 1837 to the present day
9585: BAMFORD, PAUL W. - Fighting ships and prisons. The Mediterranean galleys of France in the age of Louis XIV
10245: BANERJI, PROJESH - Art of Indian dancing
9493: BANK, J.A. - Basiscursus voor eenvoudig Gregoriaans.
9888: BANKS, J.A. AND OLIVE - Feminism and family planning in Victorian England
9260: BANKS, MIKE - Rakaposhi
10233: BANKS FINDLY, ELLISON - From the courts of India. Indian miniatures in the collection of the Worcester Art Museum
8967: Bannier, Willem Adrianus Floris - De landgrenzen van Nederland I. (Tot aan den Rijn).
3472: Banton, Michael, ed. - Anthropological approaches to the study of regligion.
3474: Banton, Michael, ed. - The relevance of models for social anthropology.
9277: BäR, CARL - Mozart. Krankheit - Tod - Begrabnis
9348: BARANTE, M. DE - Tableau de la littérature francaise au dix huitième siècle
9305: BARBER, MARIE - Marie Berber's 515 inspirational cross-stich designs
9854: BARCLAY, GLEN - A history of the Pacific from the Stone Age tot the present day
5562: Barker, Anthony. - Giving and receiving. An adventure in African medical service.
10055: BARNES, JAMES - Yankee ships and Yankee sailors: - Tales of 1812
9265: BARRETO, CHRISTINA, AND MARTIN LANCASTER - Napoleon and the Empire of Fashion 1795-1815
9871: BARRETT, DAVID B. - Schism and renewal in Africa. An analysis of six thousand contemporary religious movements
8552: 'Bartimeus' - A tall ship on other naval occasions
7253: 'Bartimeus'. - A Tall Ship.
9190: 'Bartimeus' - A tall ship on other naval occasions.
10162: BASTELAER, RENé VAN - Les estampes de Peter Bruegel l'ancien
10098: BATTSON, R.K. - Period ship modelling
10169: BAUER, MAJOR EDDY - La guerre des blindés. Les opérations de la seconde guerre mondiale sur les fronts d'Europe en Afrique
9156: Baxter, W., ed. - South-East England, vol. I (including the Isle of Wight).
9796: BEAUDOUIN, FRANçOIS - Le bateau de Berck
9649: BEAVER, PATRICK - A history of tunnels
9116: Beckett, Samuel - Waiting for Godot. A tragicomedy in two acts.
10204: BECKETT, SAMUEL - Slechtstwaarts voort
8722: Bedford, Sybille. -
2094: Beek, Marijke. - Drie eeuwen Amsterdamse bouwkunst. Catalogus van architectuurtekeningen in de verzameling A.A. Kok.
9919: BEELAERTS VAN BLOKLAND, JHR. F.A.G. - De Oranje-Vrijstaat. Een korte schets
8544: Beer, G.R. De - Escape to Switzerland
9842: BEETHOVEN - Beethoven. Egmont. Ouverture op. 84
9843: BEETHOVEN - Beethoven. Piano concerto 3. Concerto para piano 3 C minor - Do menor, op. 37
9844: BEETHOVEN - Beethoven. Piano concerto 4. Concerto para piano 4 G major - sol mayor, op. 58
9845: BEETHOVEN - Beethoven. Piano concerto 5. Concerto para piano 5 E major - mi mayor, op. 73
9846: BEETHOVEN - Beethoven. Concerto for violin and orchestra. Concerto para violin y orchestra D major - Re mayor, op. 61
9559: BEIJK, A. - Speciale catalogus treinen/spoorwegen op postzegels
9354: BEISTERVELD, JOH., EN A.A. KOK - Het monumentale dak
9097: Bekhof, J. - 1907-1957 Een halve eeuw 'Ons Belang'. Bij het 50-jarig bestaan van de Coöperatieve Zuivelfabriek 'Ons Belang' te Middelie.
7968: Belinfante, Judith C.E. - Joods Historisch Museum/Jewish Historical Museum. Nederlandse musea III.
8766: Belinfante, Judith C.E. - Jodenvervolging in Amsterdam 1940-45.
10118: BELLAART, P.F., P.J. COHEN DE VRIES, W.P. EBBINGE WUBBEN-VAN HASSELT, IDA HEIJERMANS, N. VAN HICHTUM, W.G. VAN DER HULTST, EMMY LOKHORST - Het sinterklaasboek
8948: Bellarmino, Roberto - Explanatio in psalmos.
8723: Bellow, Saul. - More die of Heartbreak
9177: Benchley, Robert - The early worm.
8849: Benedictus XIV, pope - Declaratio SSmi. D. N. Benedicti PP. XIV super matrimoniis Hollandiae et Foederati Belgii. Et Acta in Sacra Congregatione Eminentissimorum DD. Cardinalium Sacri Concilii Tridentini Interpretum, coram SS. D. N. 13. Maii 1741. exhibita.
6114: Benét, William Rose. - The Reader's Encyclopaedia.
9974: BENJA, GüNTER - Personenschiffahrt in deutschen Gewässern
9149: Bennett, Arnold - Anna of the Five Towns.
8713: Bennett, Geoffrey. - Coronel and the Falklands.
9965: BENTEIN-STOELEN, M.-R. - Middelheim Antwerp. Collection catalogue of the open-air museum of sculpture Middelheim
7244: Bentley, E.C. - Trent's last case.
7068: Bentley, E.C. - Trent's last case.
725: Berenson, Bernhard. - Die florentiner Maler der Renaissance.
726: Berenson, Bernhard. - Die oberitalienischen Maler der Renaissance.
721: Berenson, Bernhard. - Die venezianischen Maler der Renaissance.
724: Berenson, Bernhard. - Die mittelitalienischen Maler der Renaissance.
3017: Berg, R.F. - Reprint.*
9920: BERGSMA, J. - Woordenboek bevattende Drentsche woorden en spreekwijzen
895: Bergson, Henri. - Les deux sources de la morale et de la religion.
5686: Berkel, K. van, M.J. van Lieburg en H.A.M. Snelders. - Spiegelbeeld der wetenschap. Het Genootschap ter Bevordering van Natuur-, Genees- en Heelkunde, 1790-1990.
10307: BERLIN, ISAIAH - De egel en de vos. Een essay over Tolstojs geschiedfilosofie
10026: BERLIOZ, HECTOR - Béatrice et Bénédict. Opéra comique en deaux actes
10146: BERRY, BRIAN J.L., AND FRANK E. HORTON - Geographic perspectives on urban systems. With integrated readings
9758: BESTWAY - Gehaakte kleedjes en matjes
9756: BESTWAY - Tafel kleedjes [Tafelkleedjes]
703: Bethe, Erich. - Tausend Jahre altgriechischen Lebens. Mykene - Sparta - Milet - Athen - Alexandria.
10085: BETHE, ERICH. - Der Führer spricht
9227: Beverwyck, Joh. van - [Convoluut] Schat der ongesontheydt, ofte geneeskonste van de sieckten; Lof der medicine, ofte genees-konste; Bergh-val, ofte wederlegginge van Michiel de Montaigne, tegens de noodtsakelijckheyt der genees-konste; Schat der ongesontheydt [...] tweede deel; Inleydinge tot de Hollandtsche genees-middelen; Steen-stuck; Heel-konste [...] derde deel; Vervolgh van de heel-konste, verhandelende wonden, gehardtheydt, oorspronck van bus-poeder, ende geschut, kout-vyer, ontleden, ende gebroke beenderen.
10134: BEYER, OSKAR - Die Katakombenwelt. Grundriss, Ursprung und Idee der Kunst in der römischen Christengemeinde
6359: Beynon, Hans. - Koninklijk Instituut voor de Tropen. Tropeninstituut.
5609: Bianchini, Francesco, Francesco Corbetta en Marilena Pistoia. - De plant in de geneeskunde. Standaardwerk voor toepassing, geschiedenis en flora van de geneeskruiden met farmacompendium.
9699: D.M.C., BIBLIOTHEK - Vorlagen für Stickereien (IV. Serie)
4222: Bicker Raye, J. - 'Notitie van het merkwaardigste meyn bekent' 1732-1772.
9314: BICKER CAARTEN, A. - In Holland staat een molen
8890: Bicker Caarten, A. - Molenleven in Rijnland. Bijdrage tot de kennis van het volksleven in de streek rondom Leiden.
7679: Biegman, Niek. - Een gelukzalig eiland. De westelijke binnenstad van Amsterdam in vijfentachtig kleurenfoto's.
10141: BIEMANS, JOHAN, E.A. - Eicha Museum Bergeijk
5328: Bier, August. - Hyperämie als Heilmittel.
7945: Biet, Bea E., red. - Een lied voor Amsterdam. Gedichten over Amsterdam.
3728: Bigot, L.C.T. - Uit Amsterdams verleden.
2279: Bijleveld, Leontine, en Dineke Stam. - Zes historische wandelingen door Amsterdam. Sporen van vrouwen.
113: Bijll, H. van der, J. van Hattum en H.G. Hoekstra (red.). - Amsterdam bezongen. Bloemlezing.
8249: Bijlsma, Willem, e.a., red. - 2de Beneluxtunnel.
151: Bijtelaar, B. - De zingende torens van Amsterdam.
9874: BIJVOET, H.C. (RED.) - Flitsen uit het K.N.M.I. 125 jaar Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut 1854-1979
9318: BINDER, PEARL - Dressing up dressing down
5947: Birnie, Arthur. - An economic histroy of Europe, 1760-1939.
1651: Bishop, W.W. and J.A. Miller, eds. - Calibration of hominid evolution. Recent advances in isotopic and other dating methods applicable to the origin of man.*
9293: BITTMAN, MARK - How to cook everything vegetarian. Simple meatless recipes for great food
9792: BLAAUBOER, C.J. - Zij, die zijn gebleven. Gedenkschrift 1785-1905
9306: BLACK, PENNY - Stich
9695: BLACKWELL, MEIKE - Ships in early Irish history
10254: BLAIR, CLAUDE - The history of silver
9452: BLAUKOPF, HERTA, ED. - Mahler's unknown letters
7026: Blijstra, R. - C. van Eesteren.
9541: BLOEMENDAL, F.A.H. - Holland in panorama
7617: Blokland, Simon van, e.a., red. - Alfred Ost in Nederland.
6995: Blokland, Simon van, red. - Met oude prentbriefkaarten nakaarten II. Amsterdam rond de eeuwwisseling.
6330: Blom, Paul. - Opera en muziektheater in Amsterdam. Theaters en lokalen van vroeger en nu.
10069: BLOM-BöER, INGRID - Aegyptiaca Coloniensia. Katalog der ägyptischen Objekte des Seminars für Ägyptologie der Universität zu Köln
9568: BLOOM, ALAN - Locomotives of the Southern Railway
9707: BLUMENAU, LILI - Creative design in wall hangings. Weaving patterns based on primitive and medieval art
9805: BLYTH, CHAY - The impossible voyage
8422: Blyton, Enid - The ship of adventure
8052: Boas, Henriëtte. - Herlevend bewaard. Aren lezen in joods Amsterdam.
7891: Boas, Henriëtte. - Terug in de Den Texstraat. De bewoners en de omgeving.
9111: Boast, Philip - Resurrection.
4957: Bock, Manfred, Jet Collee and Hester Coucke. - Berlage in Amsterdam.
8636: Bodenheimer, F.S. - History of biology: an introduction.
1013: Bodley, John H. - Anthropology and contemporary human problems.*
8260: Bodt, Saskia de. - ...op de Raempte off mette Brodse... Nederlands borduurwerk uit de zeventiende eeuw.
8389: Boeke, J. - De afstamming van den mensch, naar voordrachten in populair-wetenschappelijken vorm bewerkt.
10077: BOEKE, H.E. - Enkele medische aspecten van de kruisiging van Jezus
10071: BOEKEL, P. - Geschiedenis van het Haarlemmermeer in schetsen en tafereelen
1863: Boer, Leo E.M. de. - Cytotaxanomic studies in the primate suborders Prosimii and Platyrrhini.*
595: Boer, M.G. de. - Een wandeling door oud-Amsterdam (1544).
235: Boer, M.G. de. - De haven van Amsterdam en haar verbinding met de zee.
10047: BOERMA, A. - Met de kustvaart een goede toekomst tegemoet
10225: BOERNER, C.G. - Hendrick Goltzius und die Haarlemer Stecherschule
5187: Boers, Onno. - Afgebroken Amsterdam. 104 verdwenen gebouwen en stadsgezichten.
5043: Boers, Onno. - In A'dam in.
9362: BOESMAN, J. - Ballonavonturen. Tochten per luchtballon [en] catalogus van ballonpost
10019: BOK, T. DEN, EN W.J. VAN ANDEL-BARTELS - Jubileum-uitgave 1835-1985 bij honderdvijftig jaar Gereformeerde kerk te Dussen
9820: BOKHOVEN, JOSINE - Schiedamse schilders in de Gouden Eeuw
4125: Bolman, Joh. - Wilde planten in en bij Amsterdam.
8701: Bolten-Rempt, Jetteke. - Voorbeeld projekt Dapperbuurt.
9366: BOMHOFF HZ., D. - Nieuw handwoordenboek voor de spelling der Nederduitsche taal, verrijkt met eenige duizenden woorden, die in dagelijksch gebruik zijn en in de woorenboeken niet voorkomen
8817: Bon, Johannes. - Harderlijke onderrigting en vermaning van den doorluchtigen en hoogwaardigen heer Johannes Bon, bij gelegenheid van deszelfs verkiezing en inwijding tot Bisschop van Haarlem, aan alle katholijken, zoo geestelijken als leeken van deszelfs bisdom.
4862: Bonke, Hans. - Vallende schoortstenen en verdwenen fabrieken. Industriële archeologie in Amsterdam.
9548: BONSELS, WALDEMAR - An Indian journey
10080: BOOGERT, BOB VAN DEN, EN ED DE HEER - Veldhoen. Het grafische werk
6489: Boomen, Gerard van den, red. - Criminaliteit en gezelligheid. De sociale veiligheid in Amsterdam bekeken en beleefd op de Winteracademie in het Mozeshuis.
4235: Boomen, Gerard van den. - Mozes-huis in de stad. Verleden, heden en toekomst van de Mozes en Aäronkerk en van het Mozeshuis, centrum voor volwasseneneducatie, aan het Waterlooplein in Amsterdam.
10318: BOONACKER, W. - Toelichting en opmerkingen naar aanleiding van 'Bedenkingen' van Mr. J.G.A. Faber, te Hoorn, aangaande het reglement, omtrent het dragen der kosten van den Noorder IJ- en Zeedijk [...]
9908: BORCHSENIUS, POUL - The chains are broken. The story of Jewish emancipation
8167: Borden, Neil H., and Martin V. Marshall. - Advertising management. Text and cases.
2913: Borrie, W.D. - Population, environment, and society.*
9645: BOS, P. - Zelf sleutelen aan uw Fiat 850
9270: BOS, BERENDS & WOLTERS - Moderne aardrijkskunde
10158: BOSCH, TIBBE - Bet van Beeren. Koningin van de Zeedijk
8763: Bosman, H.W.J. (hoofdred.) - Geld en Onderneming. Opstellen aangeboden aan Prof. Dr. C.F. Scheffer ter gelegenheid van zijn afscheid als gewoon hoogleraar aan de Katholieke Hogeschool Tilburg.
6606: Boswell, James. - Boswell's London Journal 1762-1763.
3701: Bottenheim, S. - Dr Samuel Sarphati en zijne beteekenis voor Amsterdam.
7260: Bottome, Ph. - Private worlds.
8919: Boulainvilliers, M. le Comte de - La vie de Mahomed; avec des Réflexions sur la Religion Mahometane, & les Coutumes des Musulmans.
4828: Bouman, Jan. - Het merckwaerdigste meyn bekent.
9644: BOUVY, HAN - Citroën 2CV
5513: Bouwdijk Bastiaanse, M.A. van, red. - Leerboek der vrouwenziekten.
9627: BOUWMEESTER, J.C., EN J. SCHEIDEL - Jocko
4465: Bovenkerk, Frank, en Lodewijk Brunt, red. - De rafelrand van Amsterdam. Jordaners, pinda-Chinezen, ateliermeisjes en venters in de jaren dertig.
8911: Bower, Archibald - Verdediging van den Heere Archibald Bower, schrijver van de Historie der Pausen [...]. Beneverns een kortbondig bericht van het geschil tusschen de Roomschgezinden en den schrijver. Uit het Engelsch vertaald.
8789: Bower, Archibald - Historie der Pausen, zedert de Opregting van den Stoel van Romen tot op den Tegenwoordigen Tyd [...] Volgens de Tweede Uytgaave uyt het Engelsch vetaald door Jan Brak.
10180: BOYD, ARTHUR, AND T.S.R. BOASE - Nebuchadnezzar
6226: Bozman, E.F. ed. - Everyman's Encyclopaedia.
5696: Bradford Hill, Sir Austin. - Statistical methods in clinical and preventive medicine.
8941: Bramer, Joannes - Over het Jansenismus, ter beantwoording der zoogenaamde minzame brieven van eenen schrijver, schuilende onder den naam van P. Vindex.
8564: Brand, M.P.J. Van Den - Lief En Leed in En Over De Oude Peel. Een Bijdrage Tot De Geschiedenis Van Het Gehele Brabantse-Limburgse Peelgebied
9065: Brandeis, Shirley, en Arno Tijnagel - Het geheugen van Bos en Lommer.
3547: Brandon, S.G.F. - The trial of Jesus of Nazareth.
767: Brandt, Paul. - Sehen und erkennen. Eine Anleitung zu vergleichender Kunstbetrachtung.
9883: BRASCH, R. - The eternal flame
9791: BRASSEY, T.A., ED. - The naval annual 1904
9300: BRAUN, JOSEPH - Die liturgischen Paramente in Gegenwart und Vergangenheit. Ein Handbuch der Paramentik
7606: Bregstein, Philo. - Op zoek naar Joods Amsterdam.
652: Bregstein, Philo, en Salvador Bloemgarten, red. - Herinnering aan Joods Amsterdam.
9456: BRENDEL, ALFRED. - Nach dem Schlussakkord. Fragen und Antworten
9457: BRENDEL, ALFRED. - Störendes Lachen während des Jaworts
2746: Breuer, Georg. - Sociobiology and the human dimension.*
9079: Breukelen, Rinke van - Getuigen van een wereld die verdween. Monumenten van bedrijf en techniek in Amsterdam.
8161: Brewster, A.J., H.H. Palmer, and R.G. Inggraham. - Introduction to advertising.
10202: O'BRIEN, EOIN - The Beckett country
2161: Brinkgreve, Geurt. - Drie maal Amsterdam.
197: Brinkgreve, G. (red.) - Alarm in Amsterdam of het lot der oude binnensteden.
4325: Brinkgreve, Geurt, en Ton Koot. - Het West-Indisch huis.
9677: BROBY-JOHANSEN, R. - Kleding en het AaBe ervan
5711: Broek, A.J.P. van den. - Leerboek der topografische ontleedkunde van den mensch.
4248: Broekhuis, Hub. - De Amsterdamse makelaar.
7204: Bromfield, Louis. - The Strange Case of Miss Annie Spragg.
8046: Brouwer, G.J., en Remco Campert, red. - Gedrukt in Nederland. Vijf eeuwen letter, beeld & band.
10072: BROUWER, D. - Enkhuizen. Aanteekeningen uit het verleden
9853: BROWN, G. BALDWIN - The art of the cave dweller. A study of the earliest artistic activities of Man
9199: Brown, Graig, ed. - The illustrated history of Canada.
9810: BROWN, ALEXANDER C. - The Mariners' Museum. A history and guide
9880: BRUBACHER, JOHN S., AND WILLIS RUDY - Higher education in transition. An American history: 1636-1956
2274: Brugmans, H. - Geschiedenis van Amsterdam.
2277: Brugmans, Hk. - Met Vondel door Amsterdam.
2145: Brugmans, H. en A. Loosjes. - Amsterdam in beeld.
2101: Brugmans, H. - Amsterdam in de Gouden Eeuw.
7129: Brugmans, H. - Handel en nijverheid te Amsterdam in de 17e eeuw.
4010: Brugmans, H. - De heren van Aemstel.
3667: Brugmans, H. - Opkomst en bloei van Amsterdam.
3668: Brugmans, H. - Opkomst en bloei van Amsterdam.
246: Brugmans, H. en Huib Luns. - Uit de geschiedenis van den wereldhandel.
500: Bruijn, J.R. - De admiraliteit van Amsterdam in rustige jaren 1713-1751. Regenten en financiën, schepen en zeevarenden.
10060: BRUNNER, HELLMUT - Grundzüge einer Geschichte der altägyptischen Literatur
8976: Bruyne, J.A. de, en N. Japikse - Staatkundige geschiedenis van Nederland in onzen tijd.
10131: BRYANT, ARTHUR - Trumph in the West 1943-1946. Based on the diaries and autobiographical notes of Field Marshal the Viscount Alanbrooke K.G., O.M.
6005: Buchan, John. - The Blanket of the Dark.
4662: Buchan, John. - The three hostages.
9780: BUCHHEIM, LOTHAR-GüNTHER - Das Segelschiff
3610: Büchner, Ludwig. - Darwinismus und Sozialismus, oder der Kampf ums Dasein und die moderne Gesellschaft.
4729: Buck, A. de. - Grammaire élémentaire du moyen égyptien.
3164: Bühler, Charlotte. - Psychologie der puberteitsjaren.
1199: Buijtenhuijs, Robert. - Le mouvement 'Mau-Mau'. Une révolte paysanne et anti-coloniale en Afrique noire.
10270: BUINES, MIQUEL, EN JOB VAN DER MOLEN - Openbaringen
9347: BULL, STEPHEN - Een historische gids voor wapenrustingen en wapens
1353: Bünning, Erwin. - The physiological clock. Endogenous diurnal rhythms and biological chronometry.*
9252: BURCK, P. DU - Enige beschouwingen over het ontstaan van de oudere zeeklei-afzettingen en het oppervlakte-veen in het noordelijk deel van Noord-Holland (uitgaande van stratigrafische gegevens en met behulp van enkele 14C bepalingen en palynologische analysen)
9640: BURDE, CORNELIA - Hethitische medizinische Texte
10250: BUREN, S. VAN - Carpets
9080: Burgt, Jac. J. v.d. - 'De Dry Gekroonde Haringen'. Teer-, bitumen- en verfinsdustrie Touwen & Co, 1885-1955.
7593: Burke, Peter. - Venetië en Amsterdam. Een onderzoek naar elites in de zeventiende eeuw.
9605: BURNHAM, JAMES - The managerial revolution or what is happening in the world now
9582: BUSCH, PETER VON, SIBYLLA HAASUM AND ERLAND LAGERLöF - Skeppsristningar pa Gotland
9960: BUSCH, FRITZ OTTO - Traditionshandbuch der Kriegsmarine
8653: Buttel-Reepen, H. von. - Aus dem Werdegang der Menschheit. Der Urmensch vor und während der Eiszeit in Europa.
8939: Buul, Henricus Joannes van - Herderlijk onderrigt van Henricus Joannes van Buul, bisschop van Haarlem, over de kerkscheuring onder de katholijken dezer gewest.
9016: Buurman, Marlies, en Maarten Kloos, red. - Godin van de Zuidas. De Minervalaan - as in tijd en ruimte.
9081: Buurmans, Paul, red. - Een kunstgreep uit de Kas Bank collectie.
9706: BUURSINK, JOHAN, KEES VAN BARNEVELD, GER DEKKERS AND FRANS C.D. POPKEN - Twente. Country of fields and factories
10018: BUYSMAN, BILL - The Kilima Hawaiians brengen U 'n groet uit Indonesië
276: Cahen, Joël, e.a. - Vier eeuwen Waterlooplein = Four centuries Waterlooplein.
9463: CALDWELL, JOHN - English keyboard music before the nineteenth century
1999: Callebaut, Werner, Roland Corluy en Eric Corijn, red. - Sociobiologie. Een discussiebundel.*
8946: Calmet, A. - Historie van 't leven en de wonderwerken van Jezus Christus; getrokken uit de geschiedenissen van het Oude en Nieuwe Verbond.
8504: Calvocoressi, Peter and Guy Wint. - Total War. Causes and Courses of the Second World War.
2781: Campagne, R.N. - Eogeobiochemie. Hoe onze vroegste voorouders zijn ontstaan.*
9729: CAMPAN, MME - Mémoires sur la vie privée de Marie-Antoinette, Reine de France et de Navarre; suivis de souvenirs et anecdotes historiques sur les règnes de Louis XIV, de Louis XV et de Louis XVI. Tome premier
9421: CAMPBELL, WILLIAM P. - The Civil War. A centennial exhibition of eyewitness drawings
1347: Canal, Pierre. - Analyse cranio-faciale d'une population de Gallo-Romains en orientation vestibulaire.*
4734: Capart, Jean. - Propos sur l'art égyptien.
9368: CAPORASO, JAMES A. - The structure and function of European integration
8476: Capp, Bernard - Astrology and the Popular Press. English Almanacs 1500-1800
8694: Capparoni, Pietro. - Profili bio-bibliografici di medici e naturalisti celebri Italiani dal sec. XVo al sec. XVIIIo. Volume secundo.
6938: Caransa, Ab. - Verzamelen op het Transvaalplein. Ter nagedachtenis van het Joodse proletariaat van Amsterdam.
6091: Carasso, Dedalo. - Amsterdams geschiedenis in vogelvlucht. Een beknopte stadsgeschiedenis aan de hand van de verzameling van het Amsterdams Historisch Museum.
253: Carasso-Kok, Marijke. - Amsterdam historisch. Een stadsgeschiedenis aan de hand van de collectie van het Amsterdams Historisch Museum.
10075: CARMIGGELT, S. - Johan Justus Jacob
5079: Carmiggelt, Simon. - Amsterdam.
9629: CARROLL, LEWIS - Alice's adventures in Wonderland and Through the looking-glass
9365: CARROLL, LEWIS - Alice in wonderland and Trough the looking-glass
9669: CARSTENS, FRIEDRICH - Romantische Seefahrt. Kostbarkeiten aus einem norddeutschen Schiffahrtsmuseum
8704: Cases, le Comte de las. - Journal de la vie privée et des conversations de l'Empereur Napoléon, à Sainte Hélène.
6520: Cate, Flip ten. - Dit volckje seer verwoet. Een geschiedenis van de Sint Antoniebreestraat.
3492: Cate, R.S. ten. - De praktijkvoering van de huisarts.
5389: Catovsky, D., ed. - The leukemic cell.
9308: CAVALLO, ADOLPH S. - Needlework
3570: Ceram, C.W. - Goden, graven en geleerden. De geschiedenis der archaeologie.
9471: CEVAAL, WILLEM JAN - De orgels van de Dom [Utrecht]
10030: CHABRIER, EMMANUEL - L'Étoile. Opéra bouffe en trois actes
9399: CHADWICK, NORA - The Celts
9132: Chair, Dudley de - The sea is strong.
9909: CHAMBERS, JAMES - The devil's horsemen. The Mongol invasion of Europe
8759: Chambers, R.J. - Accounting and Action. An Introduction to the Methods and Scope of Accounting.
10241: CHANDRA, MOTI - Indian ivories
9855: CHEEVER, DANIEL S., AND H. FIELD HAVILAND JR. - American foreign policy and the separation of powers
10106: CHESTERTON, D. RIDLEY - Foreign coastal and short sea freighters
1016: Chiarelli, Brunetto. - Origine della socialità e della cultura umana. Introduzione ad una etnologia naturalistica.*
8848: Chiffleti, Philipus - Sacrosancti et Oecumenici concilii Trendentini Paulo III, Julio III et Pio IV, PP.MM. Celebrati canones et decreta.
2776: Chivers, David J., and Caroline Harcourt, eds. - Abstract.*
9147: Chomsky, Noam. - Cartesian linguistics. A chapter in the history of rationalist thought.
8111: Chrispijn, Rob, e.a. - Champignons in de Jordaan. De paddestoelen van Amsterdam.
5899: Christiansen, Fr. - Die Riviera. Reisebilder eines deutschen Kaufmannes.
8445: Christie, Mrs. Archibald - Samplers and Stitches. A Handbook of the Embroiderer's Art
9617: CHRISTIE'S AMSTERDAM. - Fine modern and contemporary art
9616: CHRISTIE'S AMSTERDAM. - Fine Judaica, including a highly important Mediaeval illuminated Hebrew manuscript
9614: CHRISTIE'S AMSTERDAM. - Impressionist / modern art
9613: CHRISTIE'S AMSTERDAM. - Fine furniture, metalwork, pewter, clocks, sculpture, works of art and rugs and carpets
9612: CHRISTIE'S AMSTERDAM. - Dutch and foreign silver, jewellery, watches and objects of vertu
9611: CHRISTIE'S AMSTERDAM. - Chinese and Japanese ceramics and works of art
2329: Christie's Amsterdam. - The Atlas of Amsterdam. Amsterdam in old master and 19th century drawings, prints, maps and books.
9610: CHRISTIE'S AMSTERDAM. - Important tiles, Deltware, European ceramics and glass; 20th century decorative arts
9609: CHRISTIE'S AMSTERDAM. - Fine Dutch Delftware and European ceramics
9608: CHRISTIE'S AMSTERDAM. - Dutch and foreign coins and medals
9607: CHRISTIE'S AMSTERDAM. - A collection of paper cut outs from the 'Museum van Knipkunst', Westerbork, the Netherlands, formed and partly made by the late Mr. W.T. Lever
9606: CHRISTIE'S AMSTERDAM. - Fine Judaica, including the property of the late Prime-Minister of Israel, Mrs. Golda Meir
10251: CHRISTIE'S LONDON - Important French furniture
10330: CHRISTOFOOR, BR. - Uit het epos der 3000 Nederlandse Zouaven
3279: Chun, Carl. - Uit de diepten der wereldzee.
4808: Church, Richard. - The dangerous years. A novel.
10038: CIRINO, ANDRé C. - Indiaanse vertellingen. Deel 1
7224: Houghton Cl. - I am Jonathan Scrivener.
10024: CLARIDGE, AMANDA - Rome. An Oxford archaeological guide
10031: CLERC, JULIE LE, AND JOHN BOUGEN - Made in Morocco. A journey of exotic tastes & places
5992: Clifford, James L. - Young Samuel Johnson.
9565: CLOT, MARCEL - En kayac
8529: Cochrane, James, Ed. - The Penguin Book of American Short Stories
9341: COENEN TORCHIANA, H.A. VAN - Story of the mission Santa Cruz
7877: Cohen, J.M. and M.J. - The Penguin Dictionary of Quotations.
9867: COLLIER, RICHARD - The sound of fury. An account of the Indian Mutiny
9424: COLNAGHI - An exhibition of master drawings at Adam Williams Fine Art Ltd., New York, 6th - 28th May, 1999 [and] at our London galleries, 9th June - 16th July 1999
9561: WESTINGHOUSE AIR BRAKE COMPANY - Locomotive equipment for controlling compressed air automatic train brakes. Instruction pamphlet No. 5027-1
9212: Conan Doyle, A. - The hound of the baskervilles.
10108: CONE, FAIRFAX M. - With all its faults. A candid account of forty years in advertising
10022: CONNOLLY, SYBIL, AND HELEN DILLON, EDS. - In an Irish garden.
8959: Conrad, J.F.W., L.A. Reuvens en T.J. Stieltjes - Het verzekeren van een vasten boezemstand aan Rijnland.
8955: Conrad, J.F.W. - Verhandeling over de Hondsbossche Zeewering.
10174: CONRADI, ALEXANDER - Rshew 1942-1943. Aus der Geschichte der 36. Infanterie-Division (mot.)
9091: Constant, Jac. G., red. - AMC GebouwD.
5324: Cooke, Robert E., and Sidney Levin, eds. - The biological basis of pediatric practice.
9755: COPLEY'S - Catharine Copley. Mitts and bootees age birth to 6 months
9754: COPLEY, PRISCILLA - Four baby's cardigans age birth to 6 months
6704: Corbella, Carlo. - Dizionario Italiano-Inglese ed Inglese-Italiano con pronuncia scritta.
5319: Corning, H.K. - Lehrbuch der Entwicklungsgeschichte des Menschen.
10200: CORTIE, C., E.A. - Nieuwe bewoners in de binnenstad van Amsterdam. Recente veranderingen in de bevolkingssamenstelling en de bedrijvigheid van Amsterdam en haar binnenstad
10201: CORTIE, C., E.A. - De stad in beweging. De ontwikkeling van sociale en fysieke kenmerken van Amsterdamse buurten tussen 1981 en 1985
9713: COSGROVE, LORY - Picture knits
9304: COSS, MELINDA - Le tour du monde au point de croix
6475: Costa, W.S. da, en J. Giphart. - Van postkoets tot postcode. De postgeschiedenis van Amsterdam.
10211: COSTER, CHARLES DE. - Reeds geruime tijd verlangde ik er naar Amsterdam te leren kennen
6158: Coulson, J., C.T. Carr, Lucy Hutchinson, Dorothy Eagle. - The Oxford Illustrated Dictionary.
9731: COUPERUS, LOUIS - De verzoeking van den H. Antonius, naar Gustave Flaubert. Fragmenten
9730: COUPERUS, LOUIS - Wereldvrede
9985: COURSE, A.G. - Docks and harbours of Britain
890: Courthion, Pierre. - Paris de sa naissance à nos jours.
6346: Couvée, D.H. - Nederlandse geschiedenis in het Rijksmuseum te Amsterdam.
3587: Cox, Ian, ed. - The scallop. Studies of a shell and its influences on humankind.
9503: COXE, ANTONY D. HIPPISLEY - Haunted Britain. A guide to the supernatural sites frequented by ghosts, , witches, poltergeists and other mysterious beings
1438: Crinella, Francis M. and Jen Yu, eds. - Brain Mechanisms. Papers in memory of Robert Thompson.*
10197: CRISPIJN, REINA - Dubbel geheim
8104: Crone, C.C.S. - Het feestelijk leven.
10326: CRONE, ERNST. - Eerste Nederlandse Cartografendag
9969: CROWDY, MICHAEL - Leif Höegh & Co A/S Oslo. The firm and the fleet 1928-1968
9122: Crowley, Mart - The boys in the band.
9688: CRUMLIN-PEDERSEN, OLE - Das Haithabuschiff. Vorläufiger Bericht über das im Jahre 1953 im Haddebyer Noor entdeckte Schiffswrack
3154: Cuénot, Claude. - Pierre Teilhard de Chardin. Les grandes étappes de son évolution.
4562: Cunard Steam Ship Co., The. - Cunard Mediterranean cruises.
3318: Dael, Jac. van. - Geschiedenis der empirische psychologie.*
7734: Dalen, Jenny van, en Germen Oosterhof, red. - Het Bijlmer-kookboek. Geuren en kleuren uit Zuidoost.
6254: Dalladay, Arthur J. - The British Journal Photographic Annual & Photographer's Daily Companion, with which is incorporated the Yearbook of Photography and Amateur's Guide and the Photographic Annual 1962.
9514: DALLY, PETER - The fantasy factor
351: Dam, J.H. - Honden.
5676: Damsté, Pieter Helbert. - Oesophageal speech after laryngectomy.
2985: Damsté, P.H. - De pathologische stembandfunctie.*
8957: Danner, Helga - 'Die dijckgraeff claecht...' De Vereenigde Binnenpolder onder druk van het hoogheemraadschap van Rijnland.
8421: Darley, Henry - Slaves and Ivory
8364: Darwin, Charles. - The voyage of the Beagle. Journal of researches into the natural history and geology of the countries visited during the voyage of HMS Beagle around the world, under the command of Captain Fitz Roy, RN.
8361: Darwin, Charles. [Frederick Burkhardt et al., eds.] - The correspondence of Charles Darwin. Vol. I-XI (1821-1863).
8347: Darwin, Charles. - Die Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl oder die Erhaltung der begünstigten Rassen im Kampfe ums Dasein.
8360: Darwin, Charles. - The expression of the emotions in man and animals.
8664: Darwin, Charles. - Het uitdrukken der gemoedsaandoeningen bij den mensch en de dieren.
1268: Dassen, Th.W.N., en F.M. Keuning. - Lezen en beoordelen van onderzoekspublikaties.
10203: DASTON, LORRAINE, AND PETER GALISON - Objectivity
3566: Daudet, Léon. - Le drame franco-allemand.
10113: DAVENPORT, MARCIA - My brother's keeper
9490: DAVID, DOM L. - Dom Joseph Pothier, Abbé de Saint-Wandrille, et la restauration grégorienne
8387: Dawkins, Richard. - Climbing mount improbable.
7839: Deane, Philip. - Captive in Korea.
10097: DEASON, G.H. - Cardboard ship models
8452: Augusta Decharneux - Dessin Lingerie IIme Année
9615: DECHOW, FRITZ-LUDWIG - Geisterschiff 28. Hilfskreuzer MICHEL auf den Meeren der Welt
8885: Dee, C.H. - Inventaris van de atlassen, kaartboeken, kaarten en teekeningen in het archief van het Hoogheemraadschap Rijnland.
4670: Defoe, Daniel. - The fortunes and misfortunes of the famous Moll Flanders.
646: Deijs, J. - De Amsterdamse tram in het verleden en heden.
9638: DEINES, HILDEGARD VON, HERMANN GRAPOW AND WOLFHART WESTENDORF - Übersetzung der medizinischen Texte. [Vol. I texts, vol. II Erläuterungen]
9636: DEINES, HILDEGARD VON, AND WOLFHART WESTENDORF - Wörterbuch der medizinischen Texte. Erste und zweite Hälfte
9938: DEKKER CZ., J. - Een uurtje in eene dorps-school. Blijspel met zang, in één bedrijf ten tooneele gevoerd onder den titel van: De schoolmeester of een examen op het platte land
8972: Dekker, D. - Ontwikkelingsgeschiedenis en beschrijving der Gemeente Helder. [Den Helder]
4237: Delfgaauw, Lucas, en Dolf Overwater. - Van Concordia tot Lucky Luyk. 31 voorbeelden van gemeentelijk woningbeheer in Amsterdam.
3159: Delfgaauw, Bernard. - Teilhard de Chardin.
9904: DENNEN, J. VAN DER, AND V. FALGER, EDS. - Soviobiology and conflict. Evolutionary perspectives on competition, cooperation, violence and warfare
3426: Dennen, J.M.G. van der, ed. - The nature of the sexes. The sociobiology of sex differences and the 'battle of the sexes'.
8650: Dennert, E. - Vom Sterbelager des Darwinismus.
9546: DENOON, DONALD - Southern Africa since 1800
9838: DERKS, P.K. - Gedenkboek St. Canisius-college 1900-1950
10173: DERRY, T.K. - The campaign in Norway
9521: DESTA, J.J., EN P.N. VAN DEN HEUVEL - Veertig jaar veiligheidskunde in verenigingsverband. Een uitgave t.g.v. het 40-jarig jubileum van de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde
7823: DeVoe, Shirley Spaulding. - The Tinsmiths of Connecticut.
8405: Diarist - The Ninth 6 Months. Sunday Times Diary of the War. August 1943 to Febr.1944.
8498: Dickens, Charles. - Das Heimchen Auf Dem Herde. Eine Elfengeschichte.
9173: Dickens, Charles. - Little Dorrit.
9172: Dickens, Charles. - Sketches by Boz, illustrative of every-day life and every-day people.
9676: DICKINSON, JOAN YOUNGER - The book of pearls. Their history and romance from Aniquity to modern times
4910: Diederiks, Herman. - Een stad in verval. Amsterdam omstreeks 1800. Demografisch, economisch, ruimtelijk.
9973: DIERKS, AUGUST - Das Werden des Deutschen Schiffahrtsmuseums
10296: DIGGELEN, B.P.G. VAN - De Zuiderzee, de Friesche wadden en de Lauwerzee. Hare bedijking en droogmaking beschouwd. Eerste stuk
10283: DIJCKMEESTER, H.J. - Iets over het bestaan van de regtsmagt der dijkstoelen en heemraadschappen
10193: DIJKEMA, H. - Proeve van eene geschiedenis der landhuishouding en beschaving, in de provincie Groningen, van de vroegste sporen der geschiedenis tot op onzen tijd. 1ste stuk
9782: DIJKSTRA, GERARD - Windvaanstuurinrichtingen. Mechanische zelfstuurinrichtingen voor zeiljachten
8426: Dillmont, Thérèse De. - Encyklopaedie Der Weiblichen Handarbeiten
7911: Dillmont, Thérèse de. - Encyklopaedie der weiblichen Handarbeiten.
9509: DINAND, AUG. PAUL - Handbuch der Heilpflanzenkunde
9437: DOANE, DORIS CHASE - Time changes in the world (except Canada, Mexico, USA)
2139: Does, J.C. van der, J. de Jager en A. H. Nolte. - Ons Amsterdam. De historische ontwikkeling van Amsterdam.
6502: Does, J.C. van der. - De vrijheid voorgestreên.
9936: DOESER, A.L. - Rekenboek voor meisjesscholen. Eerste stukje
9078: Dohle, Theo, e.a. - Afscheid van een Amsterdamse kolos. Het verhaal van het Jan Swammerdam Instituut.
1950: Doklssdal, Milan, ed. - Human growth and physical development.*
7970: Dokter, Betsy. - Rembrandt aan de Amstel. Wandelen en fietsen in het spoor van de meester.
9019: Dokter, Betsy. - George Hendrik Breitner - een wandeling door Oud Amsterdam.
8943: Dom, E.V. - De geschiedenis van O.L. Vrouw van Goeden Wil te Duffel.
9993: DOMBURG, ADR., E.A. - 150 jaar Gereformeerde Kerk te Bodegraven
9574: DONATI, ANGELA - Romana pictura. La pittura romana dalle origini all'età bizantina
5466: Dongen. J.A. van. - De zieke mens in de beeldende kunst.
10295: DONKER CURTIUS, DIRK - Verdere bestrijding der regtsmagt van heemraden
9118: Donleavy, J.P. - Fairy tales of New York.
9628: DOORMAN, CHRISTINE - Onder de wilgen
8214: Doorninck, Marieke van, en Erika Kuijpers. - De geschoolde stad. Onderwijs in Amsterdam in de Gouden Eeuw.
5694: Dorland, W.A. Newman. - The American illustrated medical dictionary.
7399: Dostoievsky, Fedor. - Poor Folk.
9256: DOUGLAS, NORMAN - Siren land
9587: DOYLE, ARTHUR CONAN. - The lost world
4486: Doyle, Arthur Conan. - Sherlock Holmes. The complete long stories.
9074: Draisma, Eibert - Jordaancanon. Korte wandeling door de historie.
1600: Dreesmann, Cécile. - Steekspel.
9317: DREESMANN, CéCILE. - Borduur-mozaiek
9550: DRESSLER, WILHELM - Detmold
6147: Drever, James. - A Dictionary of Psychology.
4593: Dreyfus, John. - William Caxton and his quincentenary.
8981: Drift, P.A. van der - Volkshuisvesting. Deel I: Algemeen exposée. Deel II: Commentaar op de woningwet.
9047: Drijfhout, G.C.J. - De gouden mijlpaal. Gedenkboek, uitgegeven t.g.v. het gouden jubileum van de woningbouwvereniging 'Eigen Haard', Amsterdam.
4278: Dubiez, F.J. - Cornelis Anthoniszoon van Amsterdam. Zijn leven en werken ca. 1507-1553.
3556: Dubray, Jean-Paul. - Eugène Carrière. Essai critique.
9694: DUCKWORTH, CHRISTIAN, AND GRAHAM LANGMUIR - West coast steamers
10316: DUCKWORTH, MICHAEL, AND REBECCA TURNER - Business result. Upper-intermediate student's book
9705: DUCLOUX, JEAN - La cuisine traditionnelle
3563: Duhamel, Georges. - Positions françaises. Chronique de l'année 1939.
3565: Duhamel, Georges. - Mémorial de la Guerre blanche 1938.
3606: Duinkerken, Anton van, en P.J.G. Huincks, red. - Dichters om Oranje. Oranje-poëzie van Willem de Zwijger tot heden.
9886: DUNBAR, SIR GEORGE - India and the passing of empire
10101: DUNN, LAURENCE - Ships of Southampton and the Solent
4446: Duparc, H.J.A. - Trams in en om Amsterdam.
4340: Duparc, H.J.A., en J.W. Sluiter. - Lijnen van gisteren. 100 jaar Amsterdams openbaar vervoer 1875-1975.
9794: DUPONT-DANICAN, J.-F. - Termes de construction et de manoeuvres des navires
10150: DUVAL, ALEXANDRE, C.S. - Le visage agricole de la France. I. Normandie, Centre-Sud, Ain, Brgetagne, Haute-Loire, Haute-Savoie, Sud-Ouest
9082: Duyff, W.T., red. - Van structuurplan naar stadsplan?
163: Duyn, Roel van. - Het wonder van Amsterdam.
8284: Dwelly, Edward. - The illustrated Gaelic-English dictionary.
9502: DYCK, RICHARD VAN, E.A., RED. - Hypnose en hypnotherapie
9829: EBBENS, O., RED. - Vijftig jaar droogmaking Zuiderzee
9682: EDDINGTON, WALTER J. - Glossary of shipbuilding and outfitting terms
5672: Eden, P.H. van. - Verbandleer.
937: Edwards, J.H. - Human genetics.*
2148: Eeghen, I.H. van. - Een Amsterdams grachtenboekje uit de zeventiende eeuw. Het plaatwerk van Cornelis Danckerts.
6353: Eeghen, I.H. van. - Rembrandt aan de Amstel.
5192: Eeghen, I.H. van, L. Jansen en B.A.M. Kroon. - Bewaard in het hart.
3912: Eeghen, I.H. van. - Brieven van het Deutzenhofje. Madame de Nerha en Mirabeau.
3672: Eeghen, I.H. van. - Inventarissen van de archieven van de Directie van de Moscovische Handel, Directie van de Oostersche Handel en Reederijen, Commissarissen tot de Graanhandel en Commissie voor de Graanhandel.
319: Eeghen, Chr.P. van, et al. (red.) - De tuin van Amsterdam. Wat er leeft in 't Vondelpark.
5029: Eerd, Irene van, en Bernie Hermes, red. - Pluriform Amsterdam. Essays.
9894: EGAN, EILEEN, AND ELIZABETH CLARK REISS - Transfigured night. The CRALOG experience
6962: Egten, Kee van. - Kaantjes braden. Herinneringen aan tante Naatje.
10056: EICHLER, CURT - Vom Bug zum Heck. Seemännisches Hand- und Wörterbuch
10310: EIJKEREN, MARIJKE VAN - Pedagogisch-didactisch begeleiden
7581: Elenbaas-Bunschoten, E.W.A., et al., red. - Uw Amsterdam.
4290: Elias, Johan E. - Het geslacht Elias. De geschiedenis van een Amsterdamsche regentenfamilie.
10286: ELINK STERK, A. - Oud en nieuw. Nasporingen en opmerkingen ter zake van de heemraadschappen en wat daartoe betrekking heeft
6737: Eliot, T.S. - The Cocktailparty. A comedy.
8810: Eliot, George. - Middlemarch. A study of provincial life.
9316: ELLIS, MARIANNE, AND JENNIFER WEARDEN - Ottoman embroidery [Victoria and Albert Museum]
9274: ELSSCHOT, WILLEM - Een ontgoocheling
8775: Elzinga, S. - De verbondenheid van het sociaal-economisch onderwijs. (Nationaal en Internationaal).
8761: Elzinga, S. - De grondslagen der maatschappijschool.
2125: Emeis Jr., M.G. - Brand in Mokum.
143: Emeis Jr., M.G. - Ken je Amsterdam? 2e bundel
654: Emeis Jr., M.G. - Open de poort! Historische schets van Leidsestraat-Koningsplein-Leidseplein.
588: Emeis, M.G. - Het paleis op de Dam. De geschiedenis van het gebouw en zijn gebruikers.
9054: Emeis, M.G. - Amsterdam en Hajenius sinds 1826.
141: Emeis Jr., M.G. - Ken je Amsterdam? Vijftig schetsen
2172: Emeis, M.G. - Amsterdam buiten de grachten.
9332: EMERY, WALTER B. - Egypt in Nubia
9710: EMU - Baby book. Woollies for babies 1-12 months
6873: Endt, David. - De godenzonen van Ajax.
3135: Endtz, L.J. - De Hage-professoren. Geschiedenis van een chirurgische school.
9272: ENGBERTS, E. - Het anti-semitisme critisch bezien
5570: Engel, S., en M. Baum. - De zorg voor den zuigeling. Een handleiding voor ouders en verpleegsters.
10312: ENGELBREGT, JAN - Begrippenlijst logistiek Nederlands / Engels / Frans / Duits
9895: ENGELMANN, BERNT - Bis alles in Scherben fällt. Wie wir die Nazizeit erlebten 1939-1945
5050: Engels, J.Th. - Kinderen van Amsterdam. Burgerweeshuis, Aalmoezeniersweeshuis, Diakonieweeshuis, Sociaal-agogisch Centrum.
8611: Enquist, Per Olov. - The royal physician's visit.
9745: ENTHOVEN, JACQUELINE - Stitchery for children. A manual for teachers, parents and children
10144: ERICKSEN, E. GORDON - Urban behavior
10183: ERMES, ALI OMAR - Art & ideas. Works of art
9851: ERP TAALMAN KIP, M.J. VAN - De behandeling van functionele neurosen
9207: Ertz, Susan - Now East, now West.
6200: Erwood, P.M.E. - The Railway Enthusiast's Guide.
10234: ETTINGHAUSEN, RICHARD, AND MARIE LUKENS SWIETOCHOWSKI - The Metropolitan Museum of Art Bulletin [Islamic art]
9426: EUSTACHIUS, B. - De ontleedkundige plaaten van B. Eustachius, met eene verklaaring derzelve, vervaardigd onder toezicht van A. Bonn, hoogleeraar in de ontleed- en heelkunde aan het Doorluchtig School, te Amsterdam
9140: Evans, Joan - The Conways. A history of three generations.
6915: Evenhuis, R.B. - Ook dat was Amsterdam.
9795: EWART, W.D., AND H. FULLARD, EDS. - World atlas of shipping
9720: EWIJK, O.W. VAN, EN J.M. POLAK (BEWERKING) - De wet tot opheffing van de handelingsonbekwaamheid van de gehuwde vrouw (wet van 14 Juni 1956 (Stb. 343)). Teksten en toelichtende stukken
9779: EXQUEMELIN, ALEXANDRE OLIVIER - De Americaensche zee-rovers
7645: Eylders, John. - Eylders. Het leven van een tegendraadse Amsterdammer.
7424: Fairholt, F.W. - Costume in England. A history of dress from the earliest period until the close of the eighteenth century
3335: Falger, Vincent S.E. - Evolutie en politiek. Biopoliticologische verhandelingen.
8786: Falger, V.S.E., C.A. Beemsterboer-Köhne en A.J. Kölker - Nieuwe kroniek van de Beemster.
10132: FALLS, CYRIL - A hundred years of war
9299: FARRELL, PEG - Counted cross-stich patchwork design
9477: FAUCONNIER, ANTOON, EN PATRICK ROOSE - 'Een Van Peteghem-orgel uit Diest in de kerk van de Landcommanderij Alden Biesen'
9815: FAZZINI, RICHARD A. - Egypt dynasty XXII-XXV
6317: Fedder, Henk. - Rijmsilhouetten van Amsterdam.
5625: Feer, E. - Diagnostik der Kinderkrankheiten mit besonderer Berücksichtigung des Säuglings. Eine Wegleitung für praktische Ärzte und Studierende.

Next 1000 books from Serendipity[an error occurred while processing this directive]

4/1