Serendipity
Middenweg 173, 1462 HJ Midden-Beemster, NetherlandsTel. 0299-685666            Email: serendipity.book@worldonline.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
9459: FISCHER, EDWIN - Von den Aufgaben des Musikers
10172: FISCHER-BORKEN, KONRAD, AND OTHERS - Krieg im Westen. Vom 'Blitzkrieg' des Jahres 1940 zur alliierten Invasion in Nordfrankreich
5237: Fisher, Elizabeth. - Aspecten 40 jaar volkshuisvesting.
9547: FITZGIBBON, THEODORA - A taste of Paris. Traditional Parisian food
9785: FITZHUGH, WILLIAM W., AND ELISABETH I. WARD, EDS. - Vikings. The North Atlantic saga
9599: FLAHERTY, MIKE - American chopper at full throttle
6824: O'Flaherty, Liam. - The informer.
9139: O'Flaherty, Liam. - The informer.
10102: FLEMING, H.M. LE - Ships of the Clyde
10005: FLEMING, H.M. LE - Ships of the London River
2723: Flohr, Heiner, and Wolfgang Tönnesmann, eds. - Politik und Biologie. Beiträge zur Life-Sciences-Orientierung der Sozialwissenschaften.*
9301: FLüELER, SR. M. AUGUSTINA - Paramente
9353: FOA, EUGéNIE, NéE RODRIGUES GRADIS - Contes a ma soeur Léonie. Heures de récréation
10219: FOKKER, G.A. - Geschiedenis der loterijen in de Nederlanden. Eene bijdrage tot de kennis van de zeden en gewoonten der Nederlanders in de XVe, XVIe, en XVIIe eeuwen
8617: Fortey, Richard. - Life, an unauthorised biography. A natural history if the first four thousand million years of life on earth.
8559: Foudraine, Jan - Wie is Van Hout... Een Gang Door De Psychiatrie
6113: Fowler, H.W. and F.G. Fowler. - The Concise Oxford Dictionary of Current English.
9804: FOX, UFFA - Sailing boats
10147: FOX, ROBIN - The Tory islanders. A people of the Celtic fringe
10070: FOX, PENELOPE - Tutankhamun's treasure
879: France, Anatole. - Le petit Pierre.
9543: FRANCK, FREDERICK - African sketchbook
9258: FRANCO, JEAN - Makalu 8470 metres. The highest peak yet conquered by an entire team
9673: FRANK, STUART M., AND ROBERT L. WEBB - M.V. Brewington: a bibliography. Catalogue of the Brewington Press
7289: Frankau, P. - I Find Four People.
10112: FRANKE, HORST WERNER - Hans Schauder. Vienna - my home
4168: Freeke, Jan. - De kunst van het vervoer. Een beeld van 150 jaar Amsterdams openbaar vervoer.
3837: Freeling, Nicolas. - Love in Amsterdam.
8206: Freer, Cyril C. - The inner side of advertising. A practical handbook for advertisers, those engaged in advertising, & students.
2313: Fremantle, Katharine. - Beelden kijken. De kunst van Quellien in het Paleis op de Dam. Focus on sculpture. Quellien's art in the Palace on the Dam.
3307: Freud, Sigmund. - Totem and taboo. Resemblances between the psychic lives of savages and neurotics.
9403: FRIEDMAN, JOE - Inside Paris. Discovering the classic interiors of Paris
6461: Frieswijk, J.J. - De vogelwereld van het Amsterdamse Bos.
9877: FRYER, PETER - The birth controllers
8083: Fuchs, R.H. - Rembrandt en Amsterdam.
2079: Fuchs, J.M. - Amsterdam, een lastige stad. Rellen, oproeren en opstanden in de loop der eeuwen.
6348: Fuchs, J.M., en W.J. Simons. - Allemaal op de fiets in Amsterdam.
4140: Fuchs, J.M., en W.J. Simons. - Nou hoor je het eens van een ander. Buitenlanders over Amsterdam.
9927: FüRST, HANS BACKER - Oslo capital of Norway. Illustrated
5538: Gaay Fortman, B. de. - Medisch tuchtrecht voor geneeskundigen, tandartsen en vroedvrouwen (en oplossing van geschillen).
2029: Gadamer, Hans-Georg, and Paul Vogler, eds. - Philosophische Anthropologie. Zweiter Teil.*
9964: GAGE, JOHN - Colour and culture. Practice and meaning from Antiquity to abstraction
4788: Galsworthy, John. - Over the river.
5646: Galtier-Boissière, ed. - Larousse médical illustré.
690: Gandhi, Mahatma. - Mein Leben.
9900: GANDHI, MAHATMA. - The collected works of Mahatma Gandhi. Vol. I (1884-1896)
2879: Gardiner, Sir Alan. - The theory of speech and language.
6212: Garmonsway, G.N., with Jacqueline Simpson. - The Penguin All English Dictionary.
6188: Garmonsway, G.N. - The Penguin English Dictionary.
4380: [Bredero] Garmt Stuiveling, red. - Memoriaal van Bredero. Documentaire van een dichterleven.
6997: Gast, C.D. en C.J. Visser. - De geschiedenis van het oude dorp Amstelveen.
2133: Gebhard, Annie C. en Anton van der Vet. - Het ABC van Amsterdam. Encyclopaedisch handboek voor een ieder die van Amsterdam houdt.
7951: Geemert, Ko van, en Karel Warmenhoven. - Van Artis tot Zeeman. De Amsterdamse Plantage en Weesperbuurt van A tot Z.
9876: GEERTS, KATELIJNE - De spelende mens in de Boergondische Nederlaanden
3076: Geerts, J.M. - Beginselen der plantkunde.
9575: GEERTZ, ARMIN W., AND RUSSELL T. MCCUTCHEON (EDS.) - Perspectives on method and theory in the study of religion. Adjunct proceedings of the XVIIth congress of the International Association for the History of Religions, Mexico City, 1995
7907: Geffroy, Gustave. - Les musées d'Europe. La Hollande.
9735: GEHRELS, WILLEM - De Volksmuziekschool
10129: GEISTBECK, MICHAEL - Der Weltverkehr. Seeschiffahrt und Eisenbahnen, Post und Telegraphie in ihrer Entwicklung dargestellt
2070: Gelder, Leo van, et al., eds. - Liber amicorum Prof. Dr. P.H. Damsté.*
10263: GELDEREN, H. VAN - De Westkappelsche dijk
9598: GELMIS, JOSEPH - The film director as superstar
9839: GEMEENTE NIJMEGEN, AFDELING VOORLICHTING - Nijmegen. Commemoration of the liberation - Herdenking bevrijding 1944-1984
10165: GEORGE, ALEXANDER L. (ED.) - Avoiding war. Problems of crisis management
9352: GéRARD, JULES - Le mangeur d'hommes
1787: Gerlings, P.G., and W.H. Struben. - Proceedings of the Fifth International Congress of Oto-rhino-laryngology.*
2181: Gerretson, C. - Amsterdam hoofdstad. Het historisch recht op de constitutionele rang en titel gestaafd.
10079: GESTEL, P.H. VAN - Fraktuurschrift voor schoolgebruik en eigen oefening
8878: Gestel, Marcel van. - De demon van Amsterdam. Roman.
9337: GEURTS, H.A.M., EN A.F.V. VAN ENGELEN - Geschiedenis van weerkundige waarnemingen, in het bijzonder in Nederland vóór de oprichting van het K.N.M.I. Deel I
9218: Gevers, Anne, red. - Uit de zevende. Vijftig jaar politieke en sociaal-culturele wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam
9872: GIBB, GEORGE SWEET, AND EVELYN H. KNOWLTON - The resurgent years 1911-1927. History of Standard Oil Company (New Jersey)
9778: GIESE, FRITZ E. - Kleine Geschichte des deutschen Schiffbaus
7525: Gilcraft. - Scouting out-of-doors.
9404: GILTAIJ, JEROEN - Ruffo en Rembrandt. Over een Siciliaanse verzamelaar in de zeventiende eeuw die drie schilderijen bij Rembrandt bestelde
9027: Gimpel, Corn. J. - Amsterdam in de negentiende eeuw. 26 Afbeeldingen.
9446: GIRSCHNER, OTTO - Repetitorium der Musikgeschichte. Das Wichtigste aus der Musikgeschichte aller Kulturvölker in Frage und Antwort
7180: Glaudemans, Marc. - Amsterdams arcadia. De ontdekking van het achterland.
8640: [Darwin] Glick, Thomas F., and David Kohn, eds. - On evolution. The development of the theory of natural selection.
5200: Goch, H.A. van. - Het Trippenhuis.
10130: GOETHE, JOHANN WOLFGANG VON. - Goethes Faust. Der Tragödie erster Teil mit Zeichnungen von Peter Cornelius
5857: Goethe, Johann Wolfgang von. - Goethes sämmtliche Werke. Vollständige Ausgabe in sechs Bände.
398: Goethe, Johann Wolfgang von. - Goethes Werke. Vollständige Ausgabe in vierzig Teilen auf Grund der hempelschen Ausgabe.
10231: GOLDNER, GEORGE R. - European drawings 1. Catalogue of the collections
5421: Goldoni, Carlo. - Il Medico Olandese. De Hollandse dokter.
3199: Goldoni, Carlo. - De Hollandse dokter.
698: Goldscheider, Ludwig (ed.). - Die schönsten Gedichte der Weltliteratur. Ein Hausbuch der Weltlyrik von den Anfängen bis heute.
696: Goldscheider, Ludwig (ed.). - Die schönsten deutschen Gedichte. Ein Hausbuch deutscher Lyrik von den Anfängen bis heute.
9865: GOLDSCHMIDT, WALTER - Sebei law
10299: GOMES, PAULA - Het verhaal van de schelp. Een novelle
9545: GOODFRIEND, ARTHUR - My America
8477: Goodman, Linda - Love Signs. A New Approach to the Human Heart
5157: Gooijer, A.C. de. - Op een voetstuk gezet. Standbeelden in Amsterdam.
10090: GOURDIE, TOM - The Puffin book of lettering
6596: Gouw, J. ter. - Nacht en morgenrood. Een tijdvak uit de geschiedenis van Amsterdam, meerendeels naar oorspronkelijke stukken.
6272: Gowers, Sir Ernest. - The Complete Plain Words.
9956: GRAAF, A.C. DE - De papegaai en de nachtegaal
2150: Graft, C.C. van de. - Lotgevallen van een Amsterdams koopmanshuis 1749-1949.
8685: Graham, Peter W., and Fritz H. Oehlschlaeger. - Articulating the Elephant Man. Joseph Merrick and his interpreters.
5306: Grancher, J., J. Comby and A.-B. Marfan, eds. - Traité des maladies de l'enfance.
5471: Grant, Robert P. - Clinical Electrocardiography. The spatial vector approach.
9637: GRAPOW, HERMANN - Die medizinischen Texte in hieroglyphischer Umschreibung autographiert
3012: Gräsland, Bo. - Reprint.*
9120: Grass, Günter - The plebeians rehearse the uprising. A German tragedy.
10266: GRAVES, ROBERT - The white goddess. A historical grammar of poetic myth
10240: GRAY, BASIL - Treasures if Indian miniatures in the Bikaner Palace colletion
10239: GRAY, BASIL - Rajput painting
9161: Greene, Graham. - Our man in Havana. An entertainment.
9145: Greene, Graham. - The power and the glory.
9146: Greene, Graham. - The tenth man. A novel
5511: Greenhill, J.P. - Principles and practice of obstetrics.
9279: GREGORI, MINA - Italian still life. From Caravaggio to the 18th century
10133: GREGORY, T.E. - The gold standard and its future
326: Greup, G.M. - De Rijnverbinding van Amsterdam en haar geschiedenis.
9525: GRIMME, ERNST GüNTHER - Die Kapellenreliquiare im Aachener Domschatz
8180: Griswold, Glenn, and Denny Griswold, eds. - Your public relations. The standard public relations handbook.
9395: GRIVOT, DENIS - Le bestiaire de la cathedrale d'Autun
9744: GRöBER, KARL - Die Puppenstadt der Fürstin Dorothea von Schwarzburg-Arnstadt
823: Grobstein, Clifford. - The strategy of life.*
2267: Groen Jr., J.A. - Het land rondom Amsterdam.
4859: Groen Jr., J.A. - Tussen dijken en dieën. De geschiedenis van Amsterdam-Noord en zijn randdorpen.
3860: Groen Jr., J.A. - Bekende Amsterdammers tussen 1900 en 1950.
3770: Groen Jr., J.A. - Een cent per emmer. Het Amsterdamse drinkwater door de eeuwen heen.
7805: Groenveld, S., red. - Daar de Orangie-appel in de gevel staat. In en om het weeshuis der doopsgezinde collegianten, 1675-1975.
9037: Groffen, Dimphéna, en Margriet de Roever, red. - Terugblikken op Waterland. Hoofdstukken uit de geschiedenis van Amsterdam-Noord.
6369: Groot, Reindert, en Sjoerd de Vries. - Vincent van Gogh in Amsterdam.
6290: Groot, A.W. de. - De Universiteit van Amsterdam in oorlogstijd.
9096: Groot-Walig, Th.P., en J.A. Doorakkers - Gemeente en Vermaning. Korte geschiedenis der Doopsgezinde Gemeente en Vermaning van Krommenie.
8773: Groot, de A.D. - Universitaire democratisering. Van afdwingen en touwtrekken naar werkelijk overleg.
8757: Groot, A.M. - Controle op bedrijfsbeheer en bedrijfsefficiency door variabele budgetteering.
10281: GROTENDORST, ANS - Boek in Waterland. 175 jaar Bibliotheek in Broek in Waterland, 1822-1997
8589: Groth, John - Studio: Europe
9591: GRüTTER, WILHELM - 'n Naam wat seevaarders eer. 'n Geskiedenis van die opleidingskip Generaal Botha
8646: Guenther, Konrad. - Der Darwinismus und die Probleme des Lebens. Zugleich eine Einführung in das einheimische Tierleben.
4372: Guldener, H.T. van. - Amsterdam in de schilderkunst.
8695: Gulik, Robert van. - The Chinese maze murders. A Chinese detective story suggested by three original ancient Chinese plots.
9551: GüTHLING, WILHELM - Stadt und Land Siegen in alten Bildern und Karten
8228: Guy, Christian. - Une histoire de la cuisine française.
5620: Haab, O. - Atlas der äusserlich sichtbaren Erkrankungen des Auges nebst Grundriss ihrer Pathologie und Therapie.
5622: Haab, O. - Atlas und Grundriss der Ophtalmoskopie und opthalmoskopischen Diagnostik.
523: Haak, B. - Regenten en regentessen, overlieden en chirurgijns. Amsterdamse groepsportretten van 1600 tot 1835.
9085: Haal, Harm - Het hoofd van de stad. Amsterdam en zijn burgemeester tijdens het Interbellum.
10319: HAAS, OLAF DE - Psychotherapie in detentie. Van beleid naar uitvoering
9658: HACKNEY, GRAHAM, AND GEORGE SPEIS, EDS. - Greek mills from the Middle Byzantine period to the 20th century (2 vols.)
3310: Hadfield, J.A. - Dreams and nightmares.
8656: Haeckel, Ernst. - Die Welträthsel. Gemeinverständliche Studien über Monistische Philosophie.
8645: Haeckel, Ernst. - Die Lebenswunder. Gemeinverständliche Studien über biologische Philosophie.
5281: Haen, Antonii de. - Rationis medendi continuatae.
8447: Hahn, Mary. - Praktisches Kochbuch Für Die Bürgerliche Küche. Mit 232 Abbildungen Sowie 12 Teils Farbigen Tafeln Und Dem Reich Illustrierten Abschitt `Der Tee- Oder Abendtisch'und Einen Anhang 'Eintopfgerichte'.
8407: Haining, Peter. - Terror! A History of Horror Illustrations from the Pulp Magazines.
4913: Haitsma Mulier, E.O.G., e.a. - Athenaeum illustre.
6889: Halban, Josef, and Ludwig Seitz (eds.) - Biologie und Pathologie des Weibes. Ein Handbuch der Frauenheilkunde und Geburtshilfe.
10057: HALIDAY, GEORGE V., AND W.E. SWANSON - Ship repair and alteration
8202: Hall, M.C. van. - Drie eeuwen. De kroniek van een Nederlandse familie.
3842: Hall, G. van. - Ervaringen van een Amsterdammer.
10226: HALL, JAMES - Hall's Iconografisch handboek. Onderwerpen, symbolen en motieven in de beeldende kunst
6512: Ham, Hendrik van der. - Wie was dat? Straatnamen in Bos en Lommer.
5263: Ham, Willem van der. - Tot gerief van de reiziger. Vier eeuwen Amsterdam-Haarlem.
3068: Ham, Arthur W., and Thomas S. Leeson. - Histology.
9439: HAMAKER-ZONDAG, KAREN - Astrologie voor nu
10145: MUSEUM FüR KUNST UND GEWERBE HAMBURG - Secesja Europejska. European art nouveau. Europäischer Jugendstil
3221: Hamilton, David. - Newtonian classicism and Darwinian institutionalism. A study of change in economic theory.
9709: HAMMER, ELISABETH - Puppen für Kinder. Stoffpuppen & Kleider selbstgemacht. Mit Vorlagen in Originalgrösse
3212: Hammond, Peter B., ed. - Cultural and social anthropology. Selected readings.
9675: HANA, NORA - Eén recht, één averecht
1963: Hansen, Otto. - Speech and language. A compendium in empirical sociobiology.*
9102: Happé, Peter, ed. - English mystery plays. A selection.
9101: Happé, Peter, ed. - Four morality plays. The castle of perseverance - Magnyfycence - King Johan - Ane satire of the thrie estaitis.
5109: Happee, J., J.L.J. Meiners en M. Mostert, red. - De Lutheranen in Amsterdam (1588-1988).
9691: HARDY, A.C. - The wonderful story of the sea
4983: Harlaar, Martin, en Jan Pieter Koster. - Stilstaan bij de oorlog. De gemeente Amsterdam en de Tweede Wereldoorlog 1945-1995.
8049: Harn, Ko van - Een typografische wandeling door Amsterdam. Letters en cijfers op straat.
6696: Harraden, Beatrice. - Untold tales of the past.
8731: Harting. P. - De bodem onder Amsterdam, onderzocht en beschreven.
6966: Hasselman, C.J. - The Royal Colonial Institute at Amsterdam. Origin, scope, and future.
9863: HAUSER, PHILIP M., AND LEO F. SCHNORE - The study of urbanization
8237: Havank. - Spaanse pepers of de Spaanse getijden van Monsieur Carlier.
8437: Hayward, Du Bose - Porgy
10034: HAZELHOFF ROELFZEMA, ERIK - Rendez-vous in San Fransisco
8398: O'Hear, Anthony. - Beyond evolution. Human nature and the limits of evolutionary explanation.
4119: Heddema, Frans. - Groenwandelingen in Amsterdam.
3999: Hefting, P.H., en C.C.G. Quarles van Ufford. - Breitner als fotograaf.
9090: Heide, Finette van der - De buitenplaats 'Wester-Amstel'.
5635: Heijbroek, N.I. et al. - Kinderziekten, voornamelijk met het oog op de behandeling.
6422: Heijdra, Ton. - De Albert Cuyp. Geschiedenis van een bruisende markt.
8771: Heijdra, Ton. - De Transvaalbuurt. en geschiedenis vol idealen.
7595: Heijdra, Ton. - De Pijp. Monument van een wijk.
10228: HEIM, JEAN-FRANCOIS - L'Âge d'or de la peinture danoise
4111: Heinemeijer, W.F., M. van Hulten en H.D. de Vries Reilingh. - Het centrum van Amsterdam. Een sociografische studie.
9975: HEINSSEN, JüRGEN (SCHRIFTLEITUNG) - Köhlers Flotten-Kalender 1968
8682: Held, Alfred. - Les alcaloïdes de l'opium.
4940: Hellendoorn, Jan Coen, en John Levie. - Amsterdam hoofdstad?
9428: HELMHOLTZ, HERMANN VON [R.S. COHEN AND Y. ELKANA] - Epistemological writings. The Paul Hertz/Moritz Schlick Centenary Edition of 1921, with notes and commentary by the editors
9595: HEMINGWAY, ERNEST. - A moveable feast
4481: Hemingway, Ernest. - The old man & the sea.
9114: Hemingway, Ernest. - Hemingway. The Viking portable library, edited by Malcolm Cowley.
9935: HEMKES KZ., H. - Rekenboek voor jongens van den landelijken stand. Tweede deeltje. Over de meetkunde
2025: Hemminger, Hansjörg. - Der Mensch - eine Marionette der Evolution? Eine Kritik an der Soziobiologie.*
7164: Hen, P.E. de, e.a. - Om het behoud van een explosieve stad. Werk en welvaart in Amsterdam 1961-1985.
10301: HENDRIKS, SIMONE A. - Understanding the clinical course of dementia. A search to optimize palliative care for nursing home residents
8777: Hendriks, Ariane, en Jaap van Velzen. - Van de Montelbaanstoren naar het Minervaplein. Nieuwe en oude joodse buurten in Amsterdam 1900-1944.
8887: Henket, N.H., e.a. - Beschoeiingen en bekleedingsmuren atlas.
4872: Hennekes, C. (red.) - En de klok loopt door.
6680: Hennell, T. - British Craftsmen.
9966: HENNIG, JEAN-LUC - De l'extrême amitié. Montaigne & La Boétie
5293: Henoch, Eduard. - Vorlesungen über Kinderkrankheiten. Ein Handbuch für Aerzte und Studierende.
9291: HENSPERGER, BETH - The bread bible. Beth Hensperger's 300 favorite recipes
2351: Herder, T. den. - Oude gebouwen van Amsterdam.
9130: Herlihy, David, ed. - The history of feudalism. Selected documents.
8796: Hermann, Georg - Rosenemil. Roman.
2431: Hermans, Tilly, e.a., red. - Het land der letteren. Amsterdam door schrijvers en dichters in kaart gebracht.
9261: HERRLIGKOFFER, KARL M. - Nanga Parbat. Incorporating the Official Report of the expedition of 1953
5631: Heubner, O. - Lehrbuch der Kinderheilkunde. I. Band.
9655: HEUKELS, H. - Schoolflora voor Nederland
9269: HEUKELS, H. - Excursieboekje
8178: Heusden, G.H. van. - Een eeuw adverteerkunde. De sociaal-economische en psychologische ontwikkeling van het adverteren in Nederlandse kranten.
205: Heyden, A. van der (red.) - Sail Amsterdam 700.
612: Heyden, A. van der, en Ben Kroon. - Kijk op Amsterdam.
4964: Heyden, A. van der, and Ben Kroon. - Wunderbares Amsterdam.
9742: HEYE, AUGUST WILHELM - 'Z 13' von Kiel zu Narvik. Kriegserleben eines Zerstörerbesatzung
5726: Heyn Jr., Jan. - Holland hails you. Fact and figures about people, things and country for the use of the Allied soldiers serving overhere at the time.
9775: HILCKMANN, M. - Eibert den Herder. Geschiedschilder van de Zuiderzee
1363: Hillier, Mary. - Dolls and dollmakers.
10230: HILLS, PAUL - Colore veneziano. Pittura, marmo, mosaico e vetro dal 1200 al 1550
10223: HINTERDING, ERIK - De lotgevallen van Rembrandts koperplaten
9897: HINZE, ROLF - Mit den Mut der Verzweiflung. Das Schicksal der Heeresgruppen Nordukraine, Südukraine, Süd-/Ostmark, 1944/45
10269: HITCHENS, CHRISTOPHER - Arguably. Essays
6096: Hoboken, W.J. van. - De historische achtergrond van Amsterdams grondwettige erkenning als hoofdstad.
8102: Hoek Ostende, J.H. van den. - De molens van Amsterdam in oude ansichten. Deel 3.
4202: Hoek, K.A. van den, en J.M. Breure-Scheffer, eindred. - Dwalen door Amsterdam.
602: Hoekstra, Han G., en Cas Oorthuys. - Dit is onze hoofdstad Amsterdam.
4210: Hoekstra, Han G., en Cas Oorthuys. - Amsterdam in de vier jaargetijden.
8608: Hoekstra, W.P.M., en W.M. Beer, red. - Evolutietheorie.
3161: Hoes, M.J.A.J.M., en S.J. Nijdam. - Psychosomatische aspecten in de dagelijkse praktijk.
3325: Hoeve, J. van der, et al., red. - Praeventieve geneeskunde. Derde deel.*
4188: Hoeven, H.W. van der. - Het huys Amstel 51, voorheen Diaconie Oude Vrouwen- en Mannenhuis, thans Verpleeghuis Amstelhof.
10086: HOFFMANN, HEINRICH - Holland, der Feldzug der fünf Tage vom 10. bis 14. Mai 1940 [Des Führers Kampf in Holland]
10048: HOFFMEISTER, REINHART - Schatten über München. Wahrheit und Wirklichkeit in Lion Feuchtwangers Roman 'Erfolg'
9990: HOFLAND, H.J.A. - P.C. Hooft-prijs 2011 voor beschouwend proza
6072: Hofman, W. - Amsterdam burgerwijkkaarten. Repertorium geschiedenis van schutterij en burgerwacht - genealogische gegevens van officieren.
4068: Hofman, W. - Amsterdam in oude ansichten.
6257: Hofmann, C. - Naamgevers. Een keuze van woorden met historische betekenis.
9449: HOGWOOD, CHRISTOPHER - Music at court
5652: Holländer, Eugen. - Die Medizin in der klassischen Malerei.
8747: Hollander, Franklin. - Hausboote - houseboats - woonboten in Amsterdam.
7893: Holman, Theodor, e.a. - Museumplein (werk in uitvoering/work in progress).
8588: Holroyd, Michael - Lytton Strachey. A critical biography. The unknown years, 1880-1910. The years of achievement, 1910-1932.
4199: Holsbergen, Jan Willem en Sjoerd. - Waar het gebeurde.
10120: HöLSCHER, TO, EN IDA BOHATTA-MORPURGO - Kabouters reis door heel het jaar
10122: HöLSCHER, TO, EN IDA BOHATTA-MORPURGO - Kabouter kastelein
10124: HöLSCHER, TO, EN IDA BOHATTA-MORPURGO - Het ijsbeertje
10125: HöLSCHER, TO, EN IDA BOHATTA-MORPURGO - Alle vogels klein en groot zijn nu weer gekomen
10126: HöLSCHER, TO, EN IDA BOHATTA-MORPURGO - Mijn tuintje
10127: HöLSCHER, TO, EN IDA BOHATTA-MORPURGO - De familie Haas
10128: HöLSCHER, TO, EN IDA BOHATTA-MORPURGO - Miskende Bimpie
9746: HOLSTEIN, JONATHAN - American pieced quilts
2453: Holter, Ben ten. - Amsterdam op zak.
9060: Holtkamp, C.P.M. - De statie 'De Liefde' buiten de Raampoort.
10111: HOLZSCHUHER, LUDWIG VON - Psychologische Grundlagen der Werbung
10291: HONERT THZ., JOAN VAN DEN - Geschiedenis en beginselen der Nederlandsche wetgeving betrekkelijk de magt der hooge en andere heemraadschappen, dijk- en polderbesturen, enz.
7421: Honey, W.B. - English Pottery and Porcelain.
9264: HONIG, GERRIT JAN EN EVERT SMIT - Stamboek Familie Smit. Eerste deel: tekst. Tweede deel: Platen
8706: Honig, G.J. en J.C. Vis. - Geschied- en stamboek der familie Vis van Zaandijk.
8172: Hoog, P. de, en L. Melchior. - Typografie voor belanghebbenden en belangstellenden op eenvoudige wijze verteld en uitgebeeld.
2345: Hoogland, P. - Onderwijs in Amsterdam in vroeger tijden.
7020: Horn, N.A. van, en H.J. Scholte. - Naar aanleiding van dertien Amsterdamse pakhuizen.
9184: Hornung, E.W. - Mr. Justice Raffles.
7961: Horst, Dick van der, red., e.a. - 'Aan 't schipryk Y...' Oude en jonge monumenten rond de historische oevers van het IJ.
8198: Hotchkiss, George Burton. - Advertising copy.
8196: Hourez, Fernand. - Traité de publicité directe.
1228: Hout, Roeland van, en Kees de Bot, red. - Themanummer taal, taalgedrag en methodologie.
3899: Hout, Guus van den, red. - Vroomheid op de Oudezijds. Drie Nicolaaskerken in Amsterdam.
3795: Houten, E. van. - Amsterdamsche merkwaardigheden.
4037: Houven, G. van der. - 't Begon op Oostenburg. Gedenkschrift van de Algemene Nederlandse Metaalbewerkersbond, afdeling Amsterdam.
8654: Howarth, O.J.R., and Eleanor K. Howarth. - A history of Darwin's parish Downe, Kent.
6172: Howat, Gerald, general ed. - Who Did What, the Mitchell Beazley Illustrated Biographical Dictionary.
6209: Höweler, Casper. - XYZ der Muziek.
8393: Howells, William. - Mankind in the making. The story of human evolution.
9752: HOYTEMA, S.A. VAN - Garen en goed. Warenkennis van textielprodukten uit het dagelijksch gebruik ten dienste van vakscholen, manufacturiers, huisvrouwen, enz.
9925: HUCH, RICARDA - Der dreissigjährige Krieg
10289: HUET, A. - De zeeweringen van den Hondsbossche en bij Petten
5452: Hufeland, C.W. - Enchiridion medicum oder Anleitung zur medizinischen Praxis. Vermächtnis einer funfzigjährigen Erfahrung.
9866: HUGHES, E.R. - The art of letters. Lu Chi's 'Wen Fu,' A.D. 302. A translation and comparative study
6395: Huisken, Jacobine E. - 's Konings Paleis of den Dam. Het Koninklijk Paleis op de Dam historisch bezien. The Royal Palace on the Dam in a historical view.
98: Huizinga, Dirk M. - De stad der grachten.
9632: HUIZINGA, LEONHARD. - Ik en mijn ezeltje
7984: Hulst, Rob van. - Uit het leven. De wereld van de Amsterdamse Wallen.
9448: HULST, GERARD VAN - Wat moet ik als orkestlid van directie weten?
9071: Hulst, B. - 350 Jaar Oude Lutherse kerk in Amsterdam. Terugblik en heden.
9137: Humphries, Sydney, ed. - Bacon's essays. Sydney edition.
9889: HUNTER, ROBERT - Poverty
8474: Huntley, Janis - Astrologie. De Complete Gids
6843: Huxley, Aldous. - Crome Yellow.
9255: HUXLEY, FRANCIS - Affable savages. An anthropologist among the Urubu Indians of Brazil
9189: Huxley, Aldous. - The olive tree and other essays.
3592: Huyghe, René. - French painting. The contemporaries.
9499: INTERNATIONALE ARBEITSGEMEINSCHAFT FüR HYMNOLOGIE - 'Komt nu met zang'. Ausstellung von Psalmen- und Gesangbücher aus vier Jahrhunderte gelegentlich der 8. Studientagung der I.A.H.
5429: Ihle, J.E.W., red. - Leerboek der vergelijkende ontleedkunde van de vertebraten.
9837: RIJKSDIENST VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS - Oostelijk Flevoland. Feiten en cijfers
9743: ALGEMEENE KUNSTZIJDE UNIE EN HOLLANDSCHE KUNSTZIJDE INDUSTRIE - Kunstzijde allerlei
7406: Irving, Washington [and Arthur Rackham]. - Rip Van Winkle.
9431: ISAACS, GREG - 10,000 Steps a day to your optimal weight
9273: ISRAëLS, JOZEF - De kinderen der zee. Schetsen naar het leven aan onze Hollandsche stranden
8699: Jaager, Johan Jacob de. - Origins of psychometry: Johan Jacob de Jaager student of F.C. Donders on 'Reaction time and mental processes' (1865).
6231: Jackson, E. Hilton. - Latin for Lawyers.
9994: JACKSON, C. IAN - Fort Yukon. The Hudson's Bay Company in Russian America
7210: Jacobs, W.W. - Odd craft.
7080: Jacobs, W.W. - Deep waters.
10303: JACOBS, NOORTJE - Ethics by committee. Governing human experimentation in the Netherlands, 1945-2000
371: Jacquelin, Louis, en René Poulain. - The wines and vineyards of France.
9554: JAHN, BRUNO H. - Die Weisheit des Soldaten. Versuch einer Deutung und Einordnung
6731: James, Henry. - The golden bowl.
4049: Jans, Huub, en Hans van den Brink. - Tropen in Amsterdam. 70 jaar Koninklijk Instituut voor de Tropen.
6429: Jansen, L. - Geschiedenis van de Stads Bank van Lening 1614-1964.
3678: Jansen, Tony, en Jan Rogier. - Kunstbeleid in Amsterdam 1920-1940. Dr. E. Boekman en de socialistsiche gemeentepolitiek.
9244: JANSEN, J.F. - Nederland. Leesboek voor de lagere scholen
173: Janssen, Corneille F. - Het Paleis op de Dam.
9864: JARVIE, I.C., ED. - Hong Kong: a society in transition. Contributions to the study of Hong Kong society
2881: Jespersen, Otto. - Language. Its nature, development and origin.*
6260: Johannsen, Hano and G. Terry Page. - International Dictionary of Management.
9679: JOHNS, SUSIE - Mutsen breien. 20 projecten
9861: JOHNSON, GEORGE LINDSAY - Photography in colours
9295: JOHNSON, WENDY D. - Wendy knits lace. Essential techniques and patterns for irresistible everyday lace
9940: JOHNSTON, JAMES F.W. - Catechismus voor landbouwkundige scheikunde en aardkunde
8609: Jones, Steve, Robert Martin and David Pilbeam, eds. - The Cambridge encyclopedia of human evolution.
7506: Jong, Jo de. - Weef-en borduurkunst met 67 figuren en 179 afbeeldingen.
577: Jong Edz, Frits de. - Macht en inspraak. De strijd om de democratisering van de Universiteit van Amsterdam.
5010: Jong, A.M. de. - Amsterdam bij nacht.
3956: Jong, Sicco de. - Geschiedenis eener Nederlandsche Vereeniging. RAI 1893-1968.
3651: Jong, Hette de. - De Jordaan. Kloppend hart van Mokum.
4698: Jonge, C.H. de. - Catalogus der schilderijen.
8979: Jonge, D. de - Moderne woonidealen en woonwensen in Nederland
9478: JONGEPIER, JAN - Het orgel in de remonstrantse kerk te Alkmaar. Historie en restauratie
5404: Jonxis, J.H.P., H.K.A. Visser and J.A. Troelstra, eds. - Aspects of praematurity and dysmaturity.
9422: JORNOES, BJARNE, C.S. - The Thorvaldsen Museum
10308: JOSSE, JOS, ANNELIES KARELSE EN ROB MOGGRé - Wat een taal! Praktijk en didactiek van het taalonderwijs op de basisschool
5312: Joyeux, Ch. - Précis de médecine coloniale.
5832: Jullian, Philippe, ed. - Dictionnaire du snobisme.
9684: JUNG, DIETER, ARNO ABENDROTH, NORBERT KELLING - Anstriche und Tarnstriche der deutschen Kriegsmarine
2218: Jurres, J.H. - Romantisch Amsterdam.
9303: JURRIAANS, TONNY - Papier van alle kanten
688: Justi, Carl. - Diego Velazques und sein Jahrhundert.
9783: KAISER, JOACHIM - Deutsche Segelschiffe. Register über den Restbestand 1980-1986
5662: Kaiser, L., et al. - Taal spelling stijl in geneeskundige geschriften.
10208: Kalff, G. - Literatuur en tooneel te Amsterdam in de zeventiende eeuw.
2335: Kalff, G. - Amsterdam in de zeventiende eeuw. De letterkunde en het tooneel.
8064: Kalff, G. - Literatuur en tooneel te Amsterdam in de zeventiende eeuw.
9336: KäLLEN, E., AND L. MAAS - Lecture series given at the Institute of Meteorology and Oceanography (IMOU), University of Utrecht, on the nonlinear dynamics of geophysical fluid flow
3137: Kam, B.J. - Meretrix en medicus. Een onderzoek naar de invloed van de geneeskundige visitatie op handel en wandel van Zwolse publieke vrouwen tussen 1876 en1900.
7770: Kamp, A.F. - 's Konings oudste dogter. Kleine geschiedenis nopens wedervaren en onderkomen van De Nederlandsche Bank.
8897: Kamp, A.F. - Proeve van beschrijving bij de Caerte vant Hontbos ende Zijplant.
640: Kannegieter, J.Z. - De Amsterdamse Jordaan. Een onderzoek naar de oorsprong van de naam.
1749: Kapteyn, T.S. - KNO reVU.*
4173: Kar, Jac. van de. - De geschiedenis van de markt- en straathandel.
10247: KASTELIC, JOZE - Situlenkunst. Meisterschöpfungen prähistorischer Bronzearbeit
9158: Kästner, Erich - Emil and the three twins. Another book about Emil and the detectives.
7732: Kater, Nol de. - Verhalen van een marktkoopman. 30 jaar Waterlooplein.
9515: KAULESAR SUKUL, JAGESAR PERSAD - De Bhagavadgita. Nederlandse vertaling en enkele hoofdstukken. Beschouwingen
9516: KAULESAR SUKUL, JAGESAR PERSAD - De Bhagavadgita. Beschouwingen en Nederlandse vertaling
9901: KEEMINK, J.W. - Uit Puttens historie
9902: KEEMINK, J.W. - Putten in de (goede?) oude tijd
8016: Keesom, Jolanda, red. - Wonen. Woning. Wet. 100 jaar Woningwet.
8629: Keith, Arthur. - A new theory of human evolution.
5179: Kemme, Guus, en Casper Wichers. - Honderd gezichten op het Damrak.
10074: KEMPIS, THOMAE à - De imitatione Christi, libri quator
8578: Kennan, George F. - Soviet-American Relations 1917-1920. 2 Vols: Russia Leaves the War and the Decision to Intervene
9667: KENT, J.L. - The design of seakindly ships
8836: Gereformeerde Kerk - De CL psalmen benevens de lofzangen in de Gereformeerde Kerk in gebruik, voor den zang gevariëerd; gesteld op de G sleutel met een becijferde bas, door eene zeer kundige hand, voor 't orgel, clavecimbaal, de fiool, fluit en andere muzijk-instrumenten.
9887: KERR, ELIZABETH M. - Yoknapatawpha. Faulkner's 'Little postage stamp of native soil'
10046: KEUNING, H.J. - De Nederlandsche zeescheepvaart
7277: Keverne, Richard. - The Havering Plot.
9531: KIEL, BOB - Een halve eeuw muzikale ontwikkeling bij het staalbedrijf 1941-1991. Van walskoningen naar Hoogovens Harmonie
3631: Kielich, Wolf. - Jordaners op de barricaden. Het oproer van 1934.
9294: KIESLICH, THOMAS - Zwischen Haupt und Himmel. Hüte & Kopfschmuck
7634: Kijne, Hugo. - Geschiedenis van de Nederlandse studentenbeweging 1963-1973.
9939: KINDERVRIEND, EEN - Rijmbijbel voor de jeugd
8371: King-Hele, Desmond. - Erasmus Darwin 1731-1802. Master of interdisciplinary science.
1365: King, Constance Eileen. - The encyclopedia of toys.
4625: KING PENGUIN Leeper, Janet. - Edward Gordon Graig designs for the theatre.
8493: Kinglake, Alexander William - Eothen: Or Traces of Travel Brought Home from the East
10058: KISLING, H.M. - Scheepsmodellen zelf maken. Handleiding voor modelbouwers
8023: Kistemaker, Renée, en Tirtsah Levie, red. - Êxodo. Portugezen in Amsterdam 1600-1680.
5072: Kistemaker, Renée, Michiel Wagenaar en Jos van Assendelft. - Amsterdam marktstad.
3101: Klaauw, C.J. van der, en G.J. van Oordt. - Technische termen ten gebruike bij het propaedeutisch zoölogische en anatomisch onderwijs aan Nederlandse universiteiten.
3099: Kleiweg de Zwaan, J.P. - Doelstelling en ontwikkeling der anthropologie.
9875: KLESSMANN, RUDIGER - Die holländischen Gemälde. Kritisches Verzeichnis mit 485 Abbildungen
396: Klever, Ulrich. - Thieme's hondenboek. Handboek voor de hondenvriend.
9323: KLIOT, JULES & KAETHE - Cross-stitch alphabets & treasures
7994: Klönne, B.H. - Het wapen van Amsterdam
9052: Klönne, B.H. - Het Mirakel van Amsterdam. Met gebeden en litaniën benevens 10 afbeeldingen naar oude voorstellingen.
9944: KLOOS, MAARTEN, ED. - Amsterdam architecture 1991-93
8954: Kluppel, J.A. - Vervolg op de nalezing tot de verzameling van stukken van 1388 tot 1598, betrekkelijk het Hoog-Heemraadschap van den Hondsbossche en Duinen tot Petten.
3696: Kluyt, J.A., en Ko van der Laan. - In de Amsterdamsche Jordaan. Een romantisch brok stadshistorie.
586: Knap, G.H. - The diligent city Amsterdam*.
8906: Knottenbelt, A. - Geschiedenis van een polder in het Hoogheemraadschap van Delfland. [Holiërhoekse en Zouteveense Polder]
5221: Knotter, Ad. - Economische transformatie en stedelijke arbeidsmarkt. Amsterdam in de tweede helft van de negentiende eeuw.
9200: Knox, Thomas W. - The voyage of the 'Vivian' to the North Pole and beyond.
10178: KNUTSEN, TORBJORN L. - A history of International Relations theory
4517: Knuttel-Fabius, Elize. - Oude kinderboeken. Paedagogie en moraal in oude Nederlandsche kinderboeken.
1971: Koch, Walter A., ed. - Kulturen in Distanz. Zwölftes Bochumer Kolloquium zur Evolution der Kultur.*
2680: Koch, Walter A. - Evolutionäre Kultursemiotik. Skizzen zur Grundlegung und Institutionalisierung von integrierten Kultur-Studien.*
9998: KöHLER, ARTHUR - Der Philosoph Carl Christian Friedrich Krause als Geograph
656: Kok, A.A. - De historische schoonheid van Amsterdam.
9484: KOLINSKI, M. - Studies in ethnomusicology
9979: KOLKO, GABRIEL - Anatomy of a war. Vietnam, the United States, and the modern historical experience
10189: KOLLWITZ, KäTHE - Käthe Kollwitz. Grafiek - tekeningen - beelden. Tentoonstelling Nederland 1972/1973
10137: KONSTAM, ANGUS - Die fascinierende Welt der Kelten. Von der Hallstatt-Kultur bis zur Gegenwart
9288: KOOL, JOOP - Wandelen door het dorp Sloten van toen en nu
216: Koot, Ton. - En nu... Amsterdam in! Zwerftochten in en rondom Amsterdam.
177: Koot, T. (red.) - De glorie van Amsterdam.
171: Koot, Ton. - Amsterdam as it is. Zo is A'dam. Vues d'A'dam.
4835: Koot, Ton. - Dat was te Muden. Geschiedenis van het Muiderslot.
4829: Koot, Ton. - En nu... Amsterdam in! Zwerftochten door Amsterdam.
3997: Koot, Ton. - En nu... Amsterdam in! Zwerftochten door Amsterdam.
9240: Koot, Ton. - En nu Amsterdam in Zwerftochten langs beschermde monumenten.
243: Koot, Ton, en Willem Hofker. - Amsterdamse poortjes 1480-1880.
2407: Koot, Ton. - Klockmuzyck t'Amsterdam.
2374: Koot, Ton. - Poorters van Amsterdam.
10302: KOOTEN, JANINE VAN - Pain in people with dementia. Determining the prevalence of pain and its associated factors in nursing home residents with dementia
3058: Kopsch, Fr. - Rauber's Lehrbuch der Anatomie des Menschen.
10280: KORTHALS ALTES, J. - Polderland in Engeland. De geschiedenis van een Zeeuwsch bedijker uit de Gouden Eeuw en zijne grootsche Hollandsch-Engelsche onderneming
8067: Kosman, Hans. - Drinken uit de plas 1888-1988. Honderd jaar Amsterdamse plassenwaterleiding.
2706: Kosmicki, Eugeniusz. - Etologiczne i socjobiologiczne rozwiniecia teorii ewolucji. Studium metodologiczne.*
2142: Kossen, W.J. en A. Rieger. - Rondom de Oude Kerk. De kroniek van een stadswijk.
3755: Koster, F. - Natuurleven in en om Amsterdam. Een gids voor den wandelaar.
10306: KOUSBROEK, GABRIëL - Buikschuiver. Gaap en de kunst van het brommeronderhoud
67: Kouwenaar, D. - Amsterdam, 'Kroondraegster van Europe'.
2455: Kouwenaar, D. - Tussen Dam en Muntplein. De levensgeschiedenis van de Kalverstraat.
8040: Kraaij, Ger, en Gerrit Leeflang. - Sail Amsterdam '85. Met unieke beeldverslagen van de races City to Dam en Sail Brugge Binnendoor.
9455: KRACAUER, S. - Orpheus in Paris. Offenbach and the Paris of his time
4701: Kramer, Willem. - In sprookjesland.
10325: KRAMER, J. - Polder de Etersheimerbraak 1632-1982
9086: Kramps-van Drunen, J. - Ontmoeting met de Westerkerk.
9907: KRANENDONK, W.H. - Society as process. A bibliography of figurational sociology in the Netherlands (up to 1989). Sociogenetic and psychogenetic studies
2928: Krantz, Grover S. - Climatic races and descent groups.*
9768: KRANZ, JACQUELINE L. - American nautical art and antiques
4752: Kraus, F.R. - Vom mesopotamischen Menschen der altbabylonischen Zeit und seiner Welt. Eine Reihe Vorlesungen.
921: Kraus, Gerhard. - Homo sapiens in decline. A reappraisal of natural selection.*
5704: Krecke, Albert. - Vom Arzt und seinen Kranken.
5542: Kretschmer, Ernst. - Körperbau und Charakter. Untersuchungen zum Konstitutionsproblem und zur Lehre von den Temperamenten.
5338: Kronfeld, Peter C. - Het menselijk oog in transparante illustraties.
5149: Krop, G.K. - Concertgebouworkest in diamant 1888-1948.
2096: Kruizinga, J.H., en J.A. Banning. - Amsterdam van A tot Z. Encyclopedisch handboek voor een ieder die van Amsterdam houdt.
146: Kruizinga, J.H. - Amsterdam, stad der duizend bruggen.
645: Kruizinga, J.H. - Amsterdam bruggenstad.
137: Kruizinga, J.H. - Zag u DAT in Amsterdam?
417: Kruizinga, J.H. - Watergraafsmeer, eens een parel aan de kroon van Amsterdam.
2451: Kruizinga, J.H. - Rondom het Trippenhuis.
4392: Kruyf, C. de, e.a. - Vues choisies d'Amsterdam et ses environs dessinées d'apres nature par C. de Kruyf et autres artistes.
4564: Kuik, William D. - Utrechtse notities.
5654: Kuiper, Taco. - Die funktionellen und hirnanatomischen Befunde bei der japanischen Tanzmaus.
3174: Kuiper, P.C. - Inleiding tot moderne psychiatrische denkwijzen. Prelude tot de psychiatrie.
7974: Kuipers-Verbuijs, Marion, red. - Der stede wateren... Monumenten in waterrijk Amsterdam.
9485: DAS, PRADIP KUMAR - An introduction to classical Hindustani music. Lectures delivered at the British Council, Madras (November 1970)
9001: Kundera, Milan - The unbearable lightness of being.
9701: BAYERISCHE AKADEMIE DER SCHöNEN KüNSTE - Erste Biennale der deutschen Tapisserie
9012: Kuperus, Marga, en Willem Oosterbeek - Disteldorp 'eene voorziening in den nood'.
631: Kurpershoek, Ernest. - De Waag op de Nieuwmarkt.
831: Kurtén, Björn. - Not from the apes. A history of Man's origins and evolution.*
8456: Kurth, B. - Gotische Bildteppiche aus Frankreich und Flandern
10157: KUYPER, SJOERD - Zoete deuren
10062: KYLSTRA, A.D., ED. - Netherlands-Swedish symposium on developments in Scandinavian Artic culture
9580: LAGOUTTE, STéPHANIE, HANS-OTTO SANO AND PETER SCHARFF SMITH (EDS.) - Human rights in turmoil. Facing threats, consolidating achievements
8377: Lam, H.J. - Evolutie. Een poging tot sysnthese in algemeen begrijpelijke vorm.
7759: Lambert, Donald, en Arno de Vries, red. - Stadsontwerp Amsterdam: stedebouwkundig ontwerpen.
8652: Lambert, David. - The Cambridge guide to prehistoric man.
6089: Lambregts, Johan, red. - 'Hoe vaak ben ik niet door die poort gegaan?' Herinneringen aan het Wilhelmina Gasthuis.
9063: Lammen, Lex - De kromme Admiraal en andere verhalen uit de Zeeheldenbuurt.
9307: LAMMèR, JUTTA - Letterborduurboek
9651: LAMMEREN, W.P.A. VAN - Netherlands Ship Model Basin
10078: LAMPO, HUBERT - The coming of Joachim Stiller
7804: Landstra, Menno, en Desmond Spruijt, red. - Het Nationaal Monument op de Dam.
5628: Lange, Cornelia de, Anna van Westrienen, R.J. Harrenstein en J.C. Schippers. - Ziekteleer van den pasgeborene.
9225: Langeler, G. - Mozaiek van het paard.
9338: LANGERVELD, TJ. - Vliegen in weer en wind. Geschiedenis van de luchtvaart meteorologie
9201: Langland, William, and Walter W. Skeat, ed. - The vision of William concerning Piers the Plowman in three parallel texts together with Richard the Redeless.
192: Lansink, Lydia. - Geschiedenis van het Amsterdamse Stationsplein.
6340: Lansink, Lydia, en Jan Taat. - Van Dolf van Gendt naar Bernard Haitink.
3240: Lapage, Geoffrey. - Animals parasitic in man.
10255: LARKIN, PHILIP - Letters home 1936-1977
9750: LARSEN, JACK LENOR, AND JEANNE WEEKS - Fabrics for interiors. A guide for architects, designers, and consumers
6706: Latham, Robert (ed.). - The shorter Pepys.
9369: LAUREN, PAUL GORDON, ED. - Diplomacy. New approaches in history, theory, and policy
5574: Laval, Ed. - Guide chirurgical du practicien pour les opérations journalières avant, pendant et après chaque opération.
9712: LAVENDA - Second Lavenda baby book. Six to twelve months
9523: LAWICK-GOODALL, JANE VAN - 'New discoveries among Africa's chimpanzees'
9579: LEA, DAVID - Property rights, indidenous people and the developing world. Issues from Aboriginal entitlement to intellectual ownership rights
8513: Leacroft, Helen and Richard - The building of Ancient Egypt
9765: LEBECH, MOGENS - Burmeister & Wain Museum
9945: LEBESQUE, SABINE, EN LEO PLATVOET - Stappen door de nieuwe stad. Tochten langs de jongste woningbouw in de binnenstad van Amsterdam
8726: Leclercq, W.L. - Geschiedenis van het Algemeen Ziekenfonds voor Amsterdam 1847-1947.
7456: Lee, Niek van der. - Boerderij 'De Eenhoorn' een monument in de Beemster. Haar eigenaars en bewoners.
575: Leenes, André, en Hans Wierenga. - Amsterdams stegenboek.
9968: LEENT, F.H. VAN - De kleine orgelspeler
9962: LEENT, F.H. VAN - Kleine mops
2282: Leeuwen, Paul van. - Amsterdamse uithangborden en gevelstenen.
9283: LEEUWEN, A. VAN - Geschiedenis der paardenfokkerij in Nederland
3091: Leeuwen, Th.M. van. - Geslachtsziekten.
9160: Lehmann, Rosamond - Dusty answer.
8680: Leibbrand, Werner. - Die spekulative Medizin der Romantik.
9784: LEITAO, MANUEL - The Portuguese caravels 'Bartolomeus Dias' 1987-1988 - 'Boa Esperança' 1989-1990
10221: LEKANNE DEPREZ, FRANK, AND RENé TISSEN - Zerospace. Moving beyond organizational limits
6203: Lemmen, Hans van. - Victorian Tiles.
8479: Lemmens, G. - Chinese Astrologie. Een Handleiding
8453: Lemmens, G. - Traditie En Mode in De Paramentiek. Tentoonstelling Naar Aanleiding Van Het 60-Jarig Bestaan Van Atelier Stadelmaier Te Nijmegen.
10244: LEMSTRA, PIEN - Groen geschikt
9312: LENAIN - La science cabalistique ou l'art de connaître les bons génies
10104: LENTON, H.T. - British warships
10045: LENTON, H.T., AND J.J. COLLEDGE - Warships losses of World War II. British and Dominion fleets
10044: LENTON, H.T., AND J.J. COLLEDGE - Warships of World War II. Part 6 Trawlers, drifters and whalers
9465: LEPPERT, RICHARD D. - Arcadia at Versailles, Noble amateur musicians and their musettes and hurdy-gurdies at the French court (c. 1660-1789). A visual study
5419: Leuftink, A.E. - Chirurgijns zee-compas. De medische verzorging aan boord van Nederlandse zeeschepen gedurende de Gouden eeuw.
9563: LEVERKüHN, PAUL - Die Isterthal-Bahn
3920: Levie, Tirtsah, en Henk Zantkuyl. - Wonen in Amsterdam in de 17e en 18e eeuw.
7259: Lewis, Sinclair. - Mantrap.
6129: Lewis, Henry, ed. - The Collins-Spurrell Welsh Dictionary, an up-to-date Dictionary of the Welsh Language.
9963: LEYMARIE, JEAN - Picasso. Métamorphoses et unité. Avec témoignages de poètes et amis de l'artiste
2413: Liagre Böhl, Herman de, en Guus Meershoek. - De bevrijding van Amsterdam. Een strijd om macht en moraal.
9327: LICHTENAUER, W.F. - Het bezoek van Napoleon aan Rotterdam 25-27 october 1811
8505: Liddell Hart, B. - History of the First World War.
2766: Lieberman, Philip. - offprint.*
9693: LIEBERS, ARTHUR - Encyclopedia of pleasure boating. The complete illustrated guide to motorboating and yachting
5684: Lieburg, M.J. van. - In het belang van wetenschap en kunst. Een beknopte geschiedenis van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, 1849-1999.
5706: Liek-Danzig, E. - Das Wunder in der Heilkunde.
10142: LIN, ZHANG - Awakened. Qin's terra-cotta army
7309: Lindbergh, A. Morrow. - North to the Orient.
10262: LINDEN VAN DEN HEUVELL, A. VAN - De ontwateringswerken in Overijssel
9343: LINDER, L. - Safe working loads of lifting tackle
9092: Linders, Sjoerd - Stop. 100 Jaar verkeer regelen in Amsterdam 1912-2012.
7189: Linklater, Eric. - Poet's Pub.
9717: LIST, SYLVIA (HRG.) - Das grosse Erich Kästner Buch
9281: LISTAL, ALFRED (BEWERKING) - Zoo is 't in 't blije Vlinderland
9799: LLOYD'S - Lloyd's register of shipping. Register book 1965-66. Volume I Register of ships
9798: LLOYD'S - Register of ships 1982-83. A-G
8480: Löhlen, Herbert - De Sterren Spreken. Astrologische Raadgever Voor Iedereen
6803: Lokhorst, Emmy van en Victor van Vriesland (red.). - Drie Novellen.
8120: Loman, J.C. [uitgever]. - Atlas van de gemeente Amsterdam, bevattende de grondteekening van alle gebouwen met de tegenwoordige nommering, en onderscheiding van gemeente-eigendommen, publieke en bijzondere gebouwen, woon- en pakhuizen.
9186: London, Jack - The red one.
8949: Le Long, Isaak - Historische Beschryvinge van de Reformatie der Stadt Amsterdam.
6611: Longmate, Norman. - How We Lived Then. A history of everyday life during the Second World War.
2210: Looijen, Taco K. - Ieder is hier vervuld van zijn voordeel... Amsterdam in de ogen van buitenlanders.
8385: Loon, Hendrik van. - The story of mankind.
10275: LOON, E. VAN - Het grondreglement voor de waterschappen in de provincie Groningen, met toelichting.
9330: LOOPUIT, JOS. - Het anarchisme in de arbeidersbeweging
5111: Loos, J.C. van der. - Geschiedenis der voormalige S. Catharina-kerk te Amsterdam.
8974: Loos, J.C. van der. - Geschiedenis van Uitgeest.
9719: LOOSJES, A. - Het weeshuis der Collegianten 'De Oranjeappel' 1675-1925
8760: Lorch, W., Fr. Sommer. - Rechnungswesen und technischer Betrieb. Die Grundlagen der Plankostenrechnung.
9986: LOUFRIE, J. - Het berekenen, teekenen, uitslaan en bouwen van kano's en booten door amateurs
9059: Albertinus van Saint Louis - Amsterdamse kluizenaars.
9662: LOVENDUSKI, JONI, AND JEAN WOODALL - Politics and society in Eastern Europe
5813: Lowe, Charles. - Prince Bismarck. An historical biography.
9560: LOZIC, VLADKO (ED.) - Croatian railways in the homeland war 1990-1992. Die kroatischen Eisenbahnen im vaterländischen Krieg. Hrvatske zeljeznice u domovinskom ratu
9716: INTERNATIONAL DESIGN EXCHANGE LTD - Skirts and pants. New looks for skirts, pants and jeans
9715: INTERNATIONAL DESIGN EXCHANGE LTD - Tops. Sophisticated and casual knitwear
9714: INTERNATIONAL DESIGN EXCHANGE LTD - Tops. Sophisticated and casual knitwear
8942: Luc, J.A. de - Lettre sur l'essence de la doctrine de Jesus-Christ adressé à Mons. G.J.W. Wolff, Pasteur de l'Eglise cathedrale de Brunswic.
9672: NATIONAAL TECHNISCH INSTITUUT VOOR SCHEEPVAART EN LUCHTVAART - Scheepvaart [lexicon]
9835: LUGER, JOHAN EN JO SPIER. - Zonderlinge reizen zwart op wit
92: Luger, Johan en Jo Spier. - Amsterdam zwart op wit.
9818: LUGER, JOHAN EN JO SPIER. - Artis zwart op wit
10061: LUITING, DICK - Handels- og Sofartsmuseets flisesamling. A collection of Dutch tiles in the Maritime and Commercial Museum at Kronborg
8176: Lund, John V. - Newspaper advertising.
8626: Lutke Meijer, G. - De Amsterdamse haven door de eeuwen heen.
2347: Luttervelt, R. van. - Het Raadhuis aan de Dam.
9143: Lutz, Hans Rudolf - Alex Sadkowsky Bio-Foto-Kultografie.
6921: Luyten, H. - Amstelveen in oude ansichten.
7348: Lynch, W.F. - Togt door het Heilige Land, vooral tot onderzoek der Jordaan en der Doode Zee.
9918: LYNCH-ROBINSON, SIR CHRISTOPHER AND ADRIAN - Intelligible heraldry. The application of a mediaeval system of record and identification to modern needs
4666: Macaulay, Thomas Babington. - The history of England.
6677: Macauley, Rose. - Life among the English.
8518: MacDonald, Philip - Patrol.
1031: Machalek, Richard. - 1 reprint.*
2013: Mackenzie, W.J.M. - Biological ideas in politics. An essay on political adaptivity.*
9134: Mackenzie, Compton - Carnival.
9135: Mackenzie, Compton - Carnival.
9997: MACLEAN, FITZROY - A person from England and other travellers [to Turkestan]
10153: MAIER, DIETER - Mit dem Auto wandern in Deutschalnd
3861: Mak, Geert. - Een kleine geschiedenis van Amsterdam.
2675: Manghi, Sergio, and Vittorio Parisi, eds. - La dimensione bioculturale. Evoluzionismo e scienze dell'uomo oltre la sociobiologia.*
2671: Manghi, Sergio. - Il paradigma biosociale. Dalla sociobiologia all'auto-organizzazione del vivente.*
8634: Manier, Edward. - The young Darwin and his cultural circle. A study of influences which helped shape the language and logic of the first drafts of the theory of natural selection.
9879: MANN, THOMAS. - The tables of the law
9174: Mannin, Ethel - Confessions and impressions.
2369: Manning, A.F. - Op zoek naar het alledaagse vaderland.
10007: MARCONI, KARL - Wie konstruiert und baut man ein Boot. Ein Wegweiser für Konstruktion, Bau und Beurteilung von Segel- und Motorfahrzeugen
6936: Marcus, Lidwien, red. - Het aanzien van Amsterdam. Tachtig jaar hoofdstad in beeld.
10191: MARéE, PIET - Het bonte boek van boer Teun. Lezen, tellen, rekenen met foto's en linoleumsneden
7992: Margry, P.J., red. - Hofje van Brienen. Twee eeuwen Amsterdams hofjesleven.
5459: Marion, John Francis. - Philadelphia medica. Being a guide to the City's historical places of health interest.
892: Maritain, Jacques. - Éléments de philosophie. I: Introduction générale a la philosophie.
9992: MARONIER, J.H. - Het kerstfeest. Eene historische schets
1526: Marrison, L.W. - Wine and Spirits.
3418: Marshall, Arthur Milnes. - Biological lectures and addresses.
807: Martens, Th.J.M., red. - De evolutie van de mens. De speurtocht naar ontbrekende schakels.*
9748: MARTIN, BERYL - Batik for beginners
8924: Martin, David - La Sainte Bible, qui contient le Vieux et le Nouveau Testament.
9652: MASON, C.F. - Deep sea racing
9588: MASTERS, JOHN - Far, far the mountain peak
9549: MATHEWS, DANIEL, AND JAMES S. JACKSON - America from the air. A guide to the landscape along your route
9604: MATTHEWS, WASHINGTON - Navaho myths, prayers and songs with texts and translations
9017: Mattie, Erik, en De Moor - Beeldkwaliteitplan De Pijp.
7886: Maurik, Justus van. - Uit het volk. Amsterdamsche novellen.
7265: Maurois, André. - Disraeli.
9208: Maurois, André. - Disraeli.
9209: Maurois, André. - Disraeli.
827: Maver, Hubert, Ratko Buzina and Pavao Rudan, eds. - Predavanja. Lectures. Conferences. Vorlesungen.*
1986: Maver, H. et al., eds. - Proceedings.*
5642: May, Charles H. - Beknopt leerboek der oogziekten.
3246: Maynard Smith, John. - The theory of evolution.
1731: Mayr, Ernst. - Toward a new philosphy of biology. Observations of an evolutionist.
8929: Mazarini, R.P. Julii - Conciones centum in psalmum quinquagesimum ejusque titulum, Miserere mei Deus opera V. P. Henrici Paludani, [...] in latinum conversae.
9786: MCGRAIL, SEAN - Sources and techniques in boat archaeology. Papers based on those presented to a Symposium at Greenwich in September 1976, together with edited disussion
3440: McGuire, Michael T., ed. - Human nature and the new Europe.*
10236: MCNEAR, ANN - Persian and Indian miniatures from the collection of Everett and Ann McNear
9257: O'MEARA, BARRY EDWARD - Napoleon at St. Helena
3103: Meerloo, A.M. - De psychologie van pijn en smart.
8403: Meester, Joh. De - Op Weg Naar Transvaal
3649: Meeuse, Aik, e.a. - Je was er niet bij. Amsterdam: onderdrukking en bevrijding 1940-1945.
6309: Meijer, Jaap. - Het Jonas Daniël Meijerplein. Bezinning op drie eeuwen Amsterdams Jodendom.
6034: Meijer, J. - Het verdwenen ghetto. Wandelingen door de Amsterdamse Jodenbuurt.
420: Meijer Jr., D.C. - De bloeitijd van Amsterdam.
8774: Meijers, J.A. bezorger, S. Elzinga, inl. - Verspreide opstellen van J.C. Holtzappel. Gedenkbundel uitgegeven ter gelegeheid van zijn 75ste verjaardag op 24 October 1943.
8063: Meischke, R. - Amsterdam - Het R.C. Maagdenhuis, het huizenbezit van deze instelling en het St. Elisabeth-gesticht.
334: Meischke, R. - Amsterdam Burgerweeshuis.
4262: Melchers, Martin, en Geert Timmermans. - Haring in het IJ. De verborgen dierenwereld van Amsterdam.
6526: Mellink, Albert. - Amsterdam en de wederdopers in de zestiende eeuw.
2853: Melotti, Umberto. - L'uomo tra natura e storia. La dialettica delle origini.*
2734: Melotti, Umberto. - Ego a i suoi cugini. Una critica sociobiologica dell'antropologia della parentela.*
2708: Melotti, Umberto. - Oltra la sociobiologia per una nuova scienza unitaria dell'uomo e della società.*
2673: Melotti, Umberto. - Ego e i suoi cugini. Una critica sociobiologica dell'antropologia della parentela.*
9789: MELVILLE, H. - Die Handels-Marine. Ein Handbuch des Wissenswerten aus Seewesen und Schiffahrt
9517: MENEZES, ALLAN - The complete guide to Joseph H. Pilates' techniques of physical conditioning
3359: Mennicke, C.A. - Moderne psychologie. Een poging tot synthese.
3828: Mens, Jan. - Er wacht een haven.
3722: Mens, Jan. - Amsterdam, paradijs der herinnering.
1899: Merkelbach, J.W. - Over arthroplastiek met metalen endoprothese bij verse dijhalsbreuk.*
8823: Merkus, C.G. - Discours sur l'avenir des Eglises Wallonnes, prononcés à l'ouverture de la réunion des Églises Wallonnes des Pays-Bas, à Nimègue; le 8 Août 1844 [..].
9142: Merton, Thomas - The seven storey mountain.
9906: MESLéE, EDMOND MARIN LA - The new Australia 1883
10167: MESSENGER, CHARLES - The art of Blitzkrieg
2146: Messer, Eduard en A.M. van de Waal. - Prentenboek van Amsterdam.
642: Messer, Eduard. - Foei Amsterdam! De geheimen van de hoofdstad voor de tweede maal ontsluijerd.
2771: Messeri, Patrizia, ed. - Abstracts.*
5920: Comité Intergouvernemental créé par la Conférence de Messine. - Rapport des chefs de délegation aux ministres des affaires étrangères
3108: Meurer, R.J.Th. - De vrouw en het moederschap.
5585: Meyer-Steineg, Th., and Karl Sudhoff. - Geschichte der Medizin im Überblick mit Abbildungen.
10293: MEYLINK, A.A.J. - Pleit memoriën uitgesproken voor het Provinciaal Geregtshof van Zuid-Holland en voor den Hoogen Raad der Nederlanden over het tiendregt [...]
7279: Meynell F. & V. - The Week-end Book, Vol. I.
9692: MIELKE, OTTO - Katastrophen auf See. Die grossen Seenotfälle und aufopfernden Rettungstaten unseres Jahrhunderts
1917: Mielke, James H., a.o. - reprint 'Population structure of the Aland Islands, Finland'.*
175: Mijksenaar, P.J. - Amsterdam, verleden 1275-1900, heden 1900-1950, toekomst 1950-2000.
4348: Mijksenaar, P.J. - Amsterdam. Gids en fotoboek.
2711: Milanaccio, Alfredo, ed. - Un ponte fra paradigmi. Filogenesi ed epigenesi del comportamento sociale umano.*
9697: MILINAIRE, CATERINE, EN CAROL TROY - Ik heb niks om aan te trekken
6614: Miller, Alec. - Stone and Marble Carving. A Manual for the Student Sculptor.
9126: Miller, Arthur - Death of a salesman. Certain private conversations in two acts and a requiem.
7262: Millin, S.G. - The Fiddler.
6007: Mills, A.R. - Two Victorian Ladies.
10099: MILLWARD, C.N. - Modelling 'The Revenge'. A complete guide for the ship-modeller
9104: Milne, A.A. - Four plays. To have the honour - Belinda - The Dover road - Mr. Pim passes by.
5943: Milward, A., and S.B. Saul. - The economic development of Continental Europe, 1780-1870.
8961: Minnema Buma, J. - Bijdrage tot de geschiedenis van het dijkrecht in Friesland, inzonderheid met betrekking tot de Contributie der vijf deelen. Eene academische proeve.
2249: Miranda, S. Rodrigues de. - Amsterdam en zijne bevolking in de negentiende eeuw.
3181: Mitscherlich, Alexander, ed. - Das beschädigte Leben. Diagnose und Therapie in einer Welt unabsehbarer Veränderungen.
9933: MITTNER, ESME - En doef! val die avokadopeer
9934: MITTNER, ESME - Tuin met die muur om
8563: Van Der Molen, S.J., En Paul Vogt - Onze Folklore. Het Jaar Rond
6628: Monsarrat, Nicholas. - Depends What You Mean By Love.
10224: MONT, POL DE - De oude meesters der schilderkunst in het Koninklijk Muzeum van Schoone Kunsten te Antwerpen
9153: Montague, C.E. - A hind let loose.
5431: Monti, Alois. - Kinderheilkunde in Einzeldarstellungen.
5298: Monti, Alois. - Kinderheilkunde. Ergänzungsband.
10033: MOORHOUSE, GEOFFREY - The missionaries
8433: Moravia, Alberto - Two Adolescents
3444: Morin, P.A., a.o. - 'Kin selection, social structure, gene flow, and the evolution of chimpanzees.'
9115: Morison, Stanley - Four centuries of fine printing. 192 facsimiles of pages from books printed at presses established between 1465 and 1924. Students edition.
6608: Morris, Marcus ed. - Seventh Girl Annual.
9813: MORRISON, JOHN - The ship. Long ships and round ships. Warfare and trade in the Mediterraneun 3000 BC - 500 AD
9159: Mottram, R.H. - The Spanish farm.
4316: Moulin, D. de, I.H. van Eeghen en R. Meischke. - Vier eeuwen Amsterdams Binnengasthuis. Drie bijdragen over de geschiedenis van een gasthuis.
9423: MOUREYRE-GAVOTY, FRANCOISE DE LA - Sculpture italienne. Institut de France - Paris - Musée Jacquemart-André
9978: MOYNIHAN, DANIEL PATRICK - A dangerous place
5708: Mracek, Franz. - Atlas und Grundriss der Haut-Krankheiten.
9487: MUEREN, FL. VAN DER - Bachherdenking. Ondergang en herleving
6336: Muermans, A. - Het huis aan de kade. De roemvolle historie van het Rijksmuseum te Amsterdam en van al die zaken, waarin een klein volk groot kan zijn.
7011: Mulder, Daniël W.C., red. - Haarlemmerbuurt en westelijke eilanden. Een buurt in beeld.
6455: Mulder, J.H., e.a. - Het Amsterdamse Bos.
9937: MULLER, J.F.F. - Nommerkransje, een geschenk voor kinderen die gaarne willen leeren tellen
2391: Muller, M. - Amstel's lustwarande.
8686: Muller, Leendert. - Over bestrijding van geslachtsziekten. Sociaal-geneeskundige beschouwingen op grond van ervaringen te Rotterdam.
10184: MUSEUM KRöLLER-MüLLER - De grote belgische verzamelingen. Verzameling Urvater
8586: Murray, Margaret & Jane Koster - Practical Knitting Illustrated. The Key to Hundreds of Garments You Can Make Yourself.
6141: Murray, Peter and Linda. - The Penguin Dictionary of Art and Artists.
9747: VICTORIA & ALBERT MUSEUM - A picture book of flowers in English embroidery
4832: Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum. - Beschrijvende catalogus tentoonstelling 1974-'75.
9828: ALLARD PIERSON MUSEUM. - Kelten in Nederland? Catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling in het Allard Pierson Museum
9483: KUNITACHI COLLEGE OF MUSIC - Flute
9482: KUNITACHI COLLEGE OF MUSIC - Horn. Lip reed instruments
9481: KUNITACHI COLLEGE OF MUSIC - Harp - lyre
9480: KUNITACHI COLLEGE OF MUSIC - Bowed stringed-instruments
9479: KUNITACHI COLLEGE OF MUSIC - Zither [and lute]
9970: MUSK, GEORGE - A short history and fleet of the Canadian Pacific ocean steamships 1891-1961
7059: Muspratt, Eric. - My South Sea Island.
9570: MUYLAERT, JAN - Spoorbruggen bij Dordrecht [Nederlandse Spoorwegen]
1789: Mygind, Niels, and Bent Weeke, eds. - Allergic and vasomotor rhinitis: clinical aspects.*
1791: Mygind, Niels. - Essential allergy. An illustrated text for students and specialists.*
10297: NABOKOV, VLADIMIR - Letters to Véra
6449: Naeyé, Jan. - De sterke arm.
9856: NAMIER, L.B. - Diplomatic prelude 1938-1939
6735: Napier, Major General Sir William. - History of the War in the Peninsula.
2850: Napier, John. - The roots of mankind. The story of Man and his ancestors.*
1446: Narr, Karl J. - 'Von der Natur der frühesten Menschheit'.*
10135: LEAGUE OF NATIONS / SOCIéTé DES NATIONS - List of works relating to the mandates system and the territories under mandate catalogued in the Library of the League of Nations. Liste d'ouvrages relatifs au régime des mandats et aux territoires sous mandat catalogués à la Bibliotheque de la Société des Nations
8803: Naumann, Otto J. - The paintings of Frans van Mieris the Elder. A dissertation presented to the Faculty of the Graduate School of Yale University in candidacy for the degree of Doctor of Philosophy.
9996: NECK, M.G. VAN - Nederlandsch-Engelsche klank- en zinverwante woorden
9127: O'Neill, Eugene - Anna Christie and other plays.
9298: NEUGEBAUER, R., U. SIEGFRIED TROLL - Handbuch der orientalischen Teppichkunde
527: Neurdenburg, Elisabeth. - Hendrick de Keyser, beeldhouwer en bouwmeester van Amsterdam.
8783: Neurdenburg, Elisabeth. - Oud aardewerk toegelicht aan de verzamelingen in het Nederlandsch Museum voor Geschiedenis en Kunst te Amsterdam.
6240: Neutelings, Th. R. - De juiste voeding brengt gezondheid, lijn en levenslust.
6815: Nichols, Beverley. - Twenty-five.
8516: Nicolle, Patrick - A book of armour.
8811: Niedek, Matthaeus Brouërius van - Het verheerlykt Watergraafs- of Diemer-Meer by de stadt Amsterdam, vertoont in verscheide vermakelyke gezichten van deszelfs lustplaatsen en landhuizen, hoven, tuinen, fonteinen, vyvers, gras- en bloemperken.
9728: NIEDNER, MARIE - Kelim-Arbeiten. Heft I
9727: NIEDNER, MARIE, AND ROSE DIERSCH - Smyrna-Arbeiten und Muster für grossen Kreuzstich
7468: Nietlispach, F. - 200 Maaltijden. Complete menu's en recepten.
8882: Wijkopbouworgaan Nieuwendam - Noord in de oorlog. Herinneringen en belevenissen van mensen uit Amsterdam boven het IJ 1940-1945
10217: NIEUWLAND, PIETER - Gedichten en redevoeringen [samen met] Nagelaten gedichten
2731: Ninio, Jacques. - Molecular approaches to evolution.*
8174: Nixon, H.K. - Principles of advertising.
9367: NIXON, RICHARD - Russia as I saw it
5310: Nobécourt, P., and L. Babonneix, eds. - Traité de médecine des enfants.
6086: Nono [pseud. J.B. Uges]. - Onbekende bekenden. Kokadorus en andere Amsterdamse straattypen.
9360: NONYMUS, A. - Amsterdamse gapers
9494: NOSKE, WILLEM, EN WOUTER PAAP - Geschiedenis Utrechts Symfonie Orkest
1351: Nouveau, Dominique. - Les primates ont la parole.*
10088: NUFER, WOLFGANG (HRG.) - Zur Eröffnung des Deutschen Theaters in den Niederlanden im November 1942
9899: NUMAGA - Herdenking oorlogstijd en bevrijding 1984
8696: Ober, William B. - Boswell's clap and other essays. Medical analyses of literary men's afflictions.
9496: OBERKOGLER, FRIEDRICH - Tierkreis- und Planetenkräfte in der Musik. Vom Geistgehalt der Tonarten
9062: Offenberg, Adri K. - Mijn vijf roerige jaren als Jaap Meijers huisbibliograaf, of als u wilt, bibliografisch hofleverancier.
9659: OGDEN, DEREK, AND GERALD BOST - Ganzel & Wulff. The quest for American milling secrets
10190: OKAZAKI, JOJI - Pure land Buddhist painting
2179: Oldewelt, W.F.H. - Amsterdamsche archiefvondsten,
3653: Oldewelt, W.F.H. - Inventaris van de archieven tot 1808 van de colleges van regenten over het Oudezijdshuiszittenhuis en over het Nieuwezijdshuiszittenhuis en van 1808-1870 van het college van regenten over de huiszittende-stadsarmen.
10212: OLDEWELT, W.F.H. - Inventaris van het archief van de Bank van Leening tot 1863
9621: OLSEN, VICTORIA - From life. Julia Margaret Cameron & Victorian photography
9474: OLTHOF, WIM - Harmonium expositie in de Bovenkerk te Kampen
9486: ONGERING, JOS, EN TON VAN DER VALK - Een frisse wind. Catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling over historische blaasinstrumenten
10329: ONRUST, GER JAN - Wormers welvaren. De economie van een industriële plattelandsgemeente in de jaren 1940-1945
3022: Oordt, P.G.W.J. van. - Zoölogische aspecten van interne, chemische communicatie.*
9280: OPPERMANN, C.A. - Visites d'un ingénieur à l'exposition universelle de 1867. Notes et croquis - chiffres et faits utiles
10016: OPWIJRDA, R.J. - Vervalschte levensmiddelen. Handboek tot herkenning der vervalschingen van de meest dagelijks voorkomende levensmiddelen, volgens eenvoudige methoden, ten dienste van het algemeen
10161: ORMOND, RICHARD (ED.) - National Portrait Gallery in colour
10298: OSBORNE, JOHN - Look back in anger
8784: Ottenhof, F., red. - Goekoope arbeiderswoningen (1936). Afbeeldingen van 28 projecten, ingezonden op de door de gemeente Amsterdam uitgeschreven prijsvraag.
2090: Ottens, Egbert. - 'Ik moet naar een kleinere woning omzien want mijn gezin wordt te groot.' 125 jaar sociale woningbouw in Amsterdam.
8753: Ottens, Egbert. - 'Ik moet naar een kleinere woning omzien want mijn gezin wordt te groot.' 125 jaar sociale woningbouw in Amsterdam.
369: Otto, E. von, en H. Eiserhardt. - Het kleine hondenboek.
9816: RIJKSMUSEUM VOOR OUDHEDEN - Kunst voor de eeuwigheid. Egyptische schilderingen en tekeningen uit de nationale verzamelingen van België en Nederland
10025: GREY OWL - The collected works of Grey Owl. Three complete and unabridges Canadian classics
9131: Padfield, Peter - The battleship era.
5878: Page, Charles A. - Letters of a war correspondent.
10042: PAGET-TOMLINSON, EDWARD - Mersey & Weaver flats. The sailing river and canal flats of North-West England
9988: PAGET-TOMLINSON, E.W., AND R.B. SMITH - Ships. An account of the development of the ship and a guide to the shipping gallery of Liverpools Museums
9329: PAIS, ABRAHAM - 'Subtle is the Lord...' The science and the life of Albert Einstein
9290: PALEO PARENTS, THE - Eat like a dinosaur. Recipe & guidebook for gluten-free kids
9162: Palmer, Francis H.E. - Austro-Hungarian life in town and country.
8813: Paoletti, Augustinus. - Discursus praedicabiles sive viridarium sacrarum concionum in dominicas at festa a dominica adventus [...] [and] Quadragesimale sive discursus praedicabiles in omnes totius quadragesimae dominicas et ferias authore [...].
5875: Pape, W. - Griechisch-deutsches Handwörterbuch.
9858: PARES, BERNARD - A history of Russia
10168: PARET, PETER (ED.) - Makers of modern strategy from Machiavelli to the nuclear age
8472: Parker, Julia and Derek - Sun and Moon Signs. An Indispensible Illustrated Guide to Astrological Characteristics.
6243: Parrish, J.M. and John R. Crossland. - The Westminster Dictionary.
8977: Parvus - In der russischen Bastille während der Revolution. Eindrücke, Stimmungen und Betrachtungen.
5045: Pauker, Joe. - Get lost! The cool guide to Amsterdam.
9733: PAULSON, RONALD - Figure and abstraction in contemporary painting
8648: Pauly, August. - Darwinismus und Lamarckismus. Entwurf einer psychophysischen Teleologie.
2664: Peacock, James L., and A. Thomas Kirsch. - The human direction. An evolutionary approach to social and cultural anthropology.*
10152: PEDERSEN, B. MARTIN - Graphis design 93. The International Annual of Design and Illustration
4966: Pekelharing, J.M., red. - Voor twee cent een kooltje vuur: Amsterdam in de jaren twintig.
8450: Pelz, Henriette. - Kochbuch Für Haus Und Schule.
8590: Penning, L. - De oorlog in Zuid-Afrika. Eerste Deel. De strijd tusschen Engeland en de verbonden Boeren-Republieken Transvaal en Oranje-Vrijstaat, in zijn verloop geschetst.
9578: PENTASSUGLIA, GAETANO - Minority groups and judicial discourse in international law. A comparative perspective
9817: PERGOLA, PAOLA DELLA - Villa Borghese
8562: Du Perron, E. - De Muze Van Jan Companjie. Overzichtelijke Verzameling Van Nederlands-Oostindiese Belletrie Uit De Companjiestijd (1600-1780
8560: Du Perron, E. - Tegenonderzoek (Cahiers Van Een lezer)
9286: BOND VOOR MINDER MARINE-PERSONEEL - Jaarboekje voor 1909
10246: PETERSEN-SCHEPELERN, ELSA - Salsa's. Dips en chutneys
9812: PETREJUS, E.W. - De bomschuit een verdwenen scheepstype
9205: Pevsner, Nikolaus - South Devon.
9206: Pevsner, Nikolaus - Essex.
9202: Pevsner, Nikolaus - Cambridgeshire.
9204: Pevsner, Nikolaus - Nottinghamshire.
5347: Pfaundler, M., and A. Schlossmann, eds. - Handbuch der Kinderheilkunde.
10109: PHELAN, JOHN M. - Mediaworld. Programming the public
7418: Picard, Barbara Leonie. - Tales of the Norse Gods and Heroes.
10041: PIEBENGA, H.L. - Catalogus voor de modelbouwer, 2e editie.
424: Pieck, Anton, en Fred Thomas. - Bemin dan Amsterdam.
255: Pieck, Anton. - Anton Pieck. Herinneringen aan Amsterdam.
2349: Piet, D. - Insecten in en om Amsterdam.
9125: Pinner, David - Fanghorn.
3009: Piontek, Janusz, and Arkadiusz Marciniak. - Biocultural perspectives on ecology of the prehistoric population from Central Europe.*
9123: Pirandello, Luigi - The rules of the game and other plays.
9980: PISAR, SAMUEL - Of blood and hope
8995: Plancij, Collin de - Geschiedenis van Manneken-Pis, door hemzelven verhaald.
9415: PLATO [D. BURGER] - Phaedo, of de onsterfelijkheid der ziel. Uit het Grieks van Plato in het Hollandsch overgezet, en met ophelderende en beoordeelende aanmerkingen voorzien [...]
9414: PLATO [D. BURGER] - Theaetetus, of opleiding tot de wijsbegeerte. Uit het Grieksch van Plato, in het Hollandsch overgezet, en met ophelderende en beoordeelende aanmerkingen voorzien [...]
835: Ploog, D. - Kommunikation in Affengesellschaften und deren Bedeutung für die Verständigungsweisen des Menschen.*
734: Plutarch. - Griechische Heldenleben. Themistokles - Perikles - Alkibiades - Alexander - Pyrrhos.
3183: Podwal, Mark. - Freud's da Vinci.
8793: Poe, Edgar Allan - The complete poetical works of Edgar Allan Poe, with three essays on poetry.
8153: Poel, D.C. van der, red. - Economische encyclopedie.
8381: Poirier, Frank E., and Jeffrey K. McKee. - Understanding human evolution.
1696: Poirier, Frank E. - Fossil man. An evolutionary journey.*
2137: Polak, Henri. - Amsterdam, die groote stad... Een bijdrag tot de kennis van het Amsterdamsche volksleven in de XIXe en XXe eeuw.
629: Polak-van 't Kruys, J.C. - Het Paleis voor Volksvlijt.
4969: Polak, Ernst, en Cornelis Veth. - Amsterdammers.
3840: Polak, Bea, en Tom Weerheijm. - Winkelstraten in Amsterdam.
310: Polak, Henri. - Amsterdam, die groote stad... Een bijdrage tot de kennis van het Amsterdamsche volksleven in de XIXe en XXe eeuw.
4490: Pole, William. - The philosophy of whist. An essay on the scientific and intellectual aspects of the modern game in two parts.
10273: POLIANSKI, IGOR J. - Die Kunst, die Natur vorzustellen. Die Ästhetisierung der Pflanzenkunde um 1800 und Goethes Gründung des botanischen Gartens zu Jena im Spannungsfeld kunsttheoretischer und botanischer Diskussion der Zeit
5174: Poll, Frank van de, en Sarah Bakker. - Schreden naar Parnas. De onderkomens van de Amsterdamse rechtbank van middeleeuwen tot heden.
3462: Pollack, Robert. - Signs of life. The language and meanings of DNA.
5607: Pollak, Kurt. - The healers. The doctor, then and now.
9197: Polster, Gary Edward - Inside looking out. The Cleveland Jewish Orphan Asylum, 1868-1924.
9643: POLYBIUS - Polybii Lycortae F. Historiarvm qvae svpersvnt / interprete Isaaco Casavbono ; ex recensione Iacobi Gronovii ; cvm notis Casavbonorvm, Vrsini, Valesii, Palmerii, et Iacobi Gronovii ; accessit Aeneae Tactici Comm. de obsidione toleranda cum interpr. et notis Isaaci Casavboni ; praefationem et glossarivm Polybianvm adiecit Io. Avgvstvs Ernesti
9982: PONDER, H.W. - Javanese panorama. A further account of the world's richest island with some intimate pictures of life among the people of the lesser known regions
2808: Pontanus, Johannes Isac. - Historische beschrijvinghe der seer wijt beroemde coop-stadt Amsterdam. Waer inne benevens de eerste beginselen ende opcomsten der stadt / verscheyden privilegien / ordonnantien / ende andere ghedenckweerdighe gheschiedenissen / met het ghene de nieuwe vergrootinghen der stadt / als oock de handel ende verre reysen ende de politie betreffende is / tot desen teghenwoordighen tijt / nae het vervolgh der jaeren / verhaelt werdt.
10156: POORTENAAR, JAN - Boekkunst en grafiek
10182: POORTENAAR, JAN - Etskunst. Techniek en geschiedenis
9567: POPHANKEN, E. - Schiffbaukalender. Hilfsbuch der Schiffbau-Industrie 1942
506: Porta, A. - Joan en Gerrit Corver. De politieke macht van Amsterdam 1702-1748.
555: Portalès, Guy de. - Wagner. Histoire d'un artiste.
3185: Porter, Ruth, and Julie Knight, eds. - Physiology, emotion and psychosomatic illness.
6247: Pos, H.J., J.M. Romein, H.A. Kramers en O. Noordenbos. redactie. - Eerste Nederlandse Systematisch Ingerichte Encyclopaedie.
10032: POST, LAURENS VAN DER - The face beside the fire. Novel
3726: Postma, W.P., H. Kleijn en P.W. Brander. - Het Amsterdamse Bos. Wandelingen en een fietstocht in zomer en winter.
905: Poulianos, Aris. N. - The cave of the Petralonian Archanthropinae. A guide to the science behind the excavations.*
9981: POWELL, HICKMAN - The last paradise [Bali]
1737: Praag, H.M. van, and A.F. Kalverboer, eds. - Ageing of the central nervous system. Biological and psychological aspects.*
6308: Praag, Siegfried E. van. - Mokum aan de Amstel. Een goed huwelijk.
4532: Praag, Ph. van. - Sociale symboliek op Nederlandse exlibris.
4128: Praag, André van. - Een parkje in het oude Amsterdam. Kroniek.
3979: Praag, Siegfried E. van. - Jeruzalem van het Westen.
2937: Praag, H.M. van, en J. Bruinsvel, eds. - Neurotransmission and disturbed behavior.*
10185: MUSEO CHILENO DE ARTE PRECOLOMBINO - Artistry in clay
10136: PREETORIUS, EMIL - Vom Wege eines Künstlers und vom Wandel der Kunst
9136: Prescott, William H. - History of the conquest of Peru, with a preliminary view of the civilisation of the Incas.
3320: Preuschoft, Holger, and Ulrich Kattmann, eds. - Anthropologie im Spannungsfeld zwischen Wissenschaft und Politik.*
8662: Preyer, Wilhelm. - Darwin. Sein Leben und Wirken.
9916: PRICE, LAWRENCE MARSDEN (ED.) - Inkle and Yarico album
8982: Priester, E. - Beknopte geschiedenis van Wymbritseradeels cum annexis Contributie Zeedijken met naamlijst der zeedijksofficieren.
2748: Pringle, J.W.S., ed. - Biology and the human sciences. The Herbert Spencer Lectures 1970.*
10288: PRINS, J. - Geschiedenis van het hoogheemraadschap Waterland onder de Grafelijke regeering, de Republieken het Koninkrijk der Nederlanden
9247: PRINSEN, P.J. - Beschouwend en beoefendend rekenboek. Tweede stukje
10094: PROKOSCH, FREDERIC - A ballad of love
9948: PROKOSCH, FREDERIC - Night of the poor
9949: PROKOSCH, FREDERIC - The Missolonghi manuscript
1343: Pronk, J.C. en A.W. Eriksson, red. - Antropogenetica voor medische studenten V.U.*
10309: PRONK-BOERMA, MIEKE - Logopedie voor onderwijsgevenden
10267: PROUST, MARCEL - Correspondance avec sa mère 1887-1905
8093: Prud'homme van Reine, R.B., e.a. - Ter navolging. Maritieme kunst en curiosa uit de Kweekschool voor de Zeevaart.
5819: Pulings, Gaston. - Le père de famille.
8515: Pye, David - Ships
6082: Quarles van Ufford, C.C.G., red. - 2 x Amsterdam. Een vergelijkende wandeling door het Amsterdam van 1813 en 1963 in 125 tekeningen en prenten.
9394: QUARRé, PIERRE - Les pleurants des tombeaux des Ducs de Bourgogne
6993: Querido, A. - Het Wilhelmina Gasthuis. Geschiedenis en voorgeschiedenis.
552: Rabelais, François. - Le quart livre des faict et dicts heroiques du bon Pantagruel.
9529: RABOLD, BRITTA, EGON SCHALLMAYER, ANDREAS THIEL - Der Limes. Die Deutsche Limes-Strasse vom Rhein bus zur Donau
1996: Raes, Jan en Yvan Lebrun, red. - Aspecten van de neurolinguïstiek.*
9429: RANDENBROEK, HUIB VAN - Jan met de motorhand. Verhaal voor de jeugd
3339: Ranke, Johannes. - Der Mensch.
1703: Rasa, Anne E., Christian Vogel and Eckart Voland, eds. - The sociobiology of sexual and reproductive strategies.*
10181: RAYNAL, MAURICE, AND OTHERS - Picasso
9926: INTERNATIONALES REDAKTIONSKOLLEGIUM - Der zweite Weltkrieg 1939-1945. Kurze Geschichte
7812: Reed, Langford. - The New Limerick Book.
8637: Reed, Peter (ed.). - Glasgow. The forming of the city.
9885: REES, GORONWY - A chapter of accidents
4253: Reeuwijk, Dick P.J. van. - Damsterdamse extremisten.
4979: Regin, Deric. - Traders, artists, burghers. A cultural history of Amsterdam in the 17th century.
7798: Regt-Admiraal, G.A.M. de. - Amsterdam straat- em marktleven. Zo was het.
7050: Regt, W.F. de. - Introductie tot de UDC. Een inleiding in de toepassing van de Universele Decimale Classificatie.
7681: Regteren Altena, H.H. van. - Amsterdam in de put. Opgravingen rond het Damrak. Een archeologische bijdrage aan de vroegste geschiedenis van Amsterdam.
3856: Regteren Altena, H.H. van, red. - Vondsten onder de Sint Olofskapel. Stadskernonderzoek in Amsterdam.
2396: Regteren Altena, H.H. van, red. - Stadskernonderzoek in Amsterdam (1954-1962).
1323: Reijnen, C. - Trommelvliesregeneratie.*
9663: REINDERS, G. - [Deel uit] Handboek voor den Nederlandschen landbouw en de veeteelt
8394: Reinhardt, Ludwig. - De mensch in den IJstijd in Europa en de ontwikkeling zijner beschaving tot aan het einde van den Steentijd.
8379: Relethford, John H. - The human species. An introduction to biological anthropology.
5741: Remplein, Heinz. - Die seelische Entwicklung des Menschen im Kindes- und Jugendalter. Grundlagen, Erkenntnisse und pädagogische Folgerungen der Kindes- und Jugendpsychologie.
9144: Renault, Mary - Fire from heaven.
10205: RENCKENS, CEES - Genezen is het woord niet. Biografische schetsen van de twintig meest notoire genezers van de twintigste eeuw
2877: Rensch, Bernhard. - Homo sapiens. Vom Tier zum Halbgott.*
4454: Révész-Alexander, Magda. - Die alten Lagerhäuser Amsterdams. Eine kunstgeschichtliche Studie.
8246: Revis, M. - Knopen in het koord.
597: Revis, M. - Lampen langs de weg. Nogmaals twaalf verhalen.
4124: Revis, M. - Stenen uit het mozaiek. Andermaal twaalf verhalen.
10213: REVIS, M. - Paviljoen van glas. Een Amsterdamse cavalcade
3466: Reynolds, Vernon, Vincent S.E. Falger and Ian Vine, eds. - The sociobiology of ethnocentrism. Evolutionary dimensions of xenophobia, discrimination, racism and nationalism.
2702: Reynolds, Vernon. - The biology of human action.*
3024: Reysenbach de Haan, Willem Frederik. - De ceti auditu. Over de gehoorzin bij de walvissen.*
431: Rheenen, Jan van. - De cocker spaniel.
368: Rheenen, Jan van. - De teckel. Portret van een honderas.
362: Rheenen, Jan van. - Honden die niet iedereen heeft.
353: Rheenen, Jan van. - Wat is dat voor een hond?
8494: Richards, Paul - A Book of Mosses
9447: RICHTER, BRIGITTE - Frauen um Felix Mendelssohn Bartholdy. Bildnisse und Texte
661: Ridder, B. de. - Verdwenen straatnamen.
4815: Ridderhof, A.A.J. - Practisch schaakboek.
8802: Rietstap, J.B. - Armorial général, contenant la description des armoiries des familles nobles et apriciennes de l'Europe.
8776: Rigter, G.H. - Kameraalstijl en overheidsadministratie
6976: Rijkscommissie voor de Monumentenzorg, Afdeeling A. - Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel V,ii: De gemeente Amsterdam.
9536: RIJKSWATERSTAAT - Zuiderzee wordt land
9991: RIJNSOEVER, G.J. VAN - Sint Maarten in de Tolsteeg. Geschiedenis van de Sint Martinusparochie te Utrecht
8888: Ringers, J.A., red. - Rapport over de kanalisatie, uitgebracht door de commissie benoemd door den voorzitter der Westfriesche Kanaalvereeniging Dr. C.J.K. van Aalst [....].
7056: Rintelen, Captain von. - The dark invader. Wartime reminiscenes of a German naval intelligence officer.
9311: RISLEY, CHRISTINE - Machine embroidery
10171: RITGEN, HELMUT - Die Geschichte der Panzer-Lehr-Division im Westen 1944-1945
865: Rivière, Georges. - Cézanne, le peintre solitaire.
9433: ROBERTS, E.L. - All-rounders in English cricket
9432: ROBERTS, E.L. - Cricket facts & firgures 1935
8660: Roberts, Morley. - Bio-politics. An essay in the physiology, pathology & politics of the social & somatic organism.
9138: Robertson, E. Arnot - Four frightened people.
8257: Robinson, Arthur, ed. - Cunningham's text-book of anatomy.
6010: Robinson, F.N., ed. - The Works of Geoffrey Chaucer.
9884: ROBINSON, EDGAR EUGENE - The Rossevelt leadership 1933-1945
10000: ROBINSON, WILLIAM ALBERT - Deep water & shoal
9507: HOFFMANN-LA ROCHE - Grundlagen und Ergebnisse der Digitalistherapie
10004: ROCHE, T.W.E. - Ships of Dover, Folkstone Deal and Thanet and famous ships that pass
10207: ROCHEFOUCAULD, FRANCOIS DE LA - Vieillesse - Ouderdom. 12 maximes
1609: Roede, Machteld Jacoba. - Color as related to size, sex, and behavior in seven Caribbean labrid fish species.*
1759: Roeder, Jean-Jacques. - Évolution des systèmes de communication chez les carnivores et les primates: organisation sociale et modalités de communication.*
10053: ROEDER, GüNTHER - Altägyptische Erzählungen und Märchen
7953: Roegholt, Richter, red. - Levend / living Amsterdam. Hoe een stad met haar monumenten omgaat. A city protects its historic past.
6319: Roegholt, Richter, red. - Langs straten en gedichten. Een bundel Amsterdamse poëzie.
4849: Roegholt, Richter. - Het goud van de wandelaar.
4261: Roegholt, Richter. - Amsterdam na 1900.
9359: Roegholt, Richter. - Amsterdam in de 20e eeuw
9048: Roegholt, Richter. - Hotel 'The Grand', Amsterdam. Een kleine cultuurgeschiedenis van het gebouw. A brief cultural history of the building.
2378: Roegholt, Richter. - Amsterdam in de jaren '50. Fragmenten uit een samenleving.
7628: Roelfs Sr., Jan. - Een Bank-van-goud aan de Nes. De Gemeentelijke Kredietbank Amsterdam 50 jaar.
2200: Roever, N. de. - Uit onze oude Amstelstad. Schetsen en tafereelen betreffende de geschiedenis der veste, het leven en de zeden harer vroegere bewoners.
5068: Roever, N. de. - De kroniek van Staets. Een bladzijde uit de geschiedenis van het Fabriek-ambt der stad Amsterdam, 1594-1628.
5058: Roever, Margriet de, en Boudewijn Bakker, red. - Woelige tijden. Amsterdam in de eeuw van de beeldenstorm.
3936: Roever, N. de. - Uit onze oude Amstelstad. Schetsen en tafereelen betreffende de geschiedenis der veste, het leven en de zeden harer vroegere bewoners.
9364: ROEVER, J.G. DE - Jan Adriaenszoon Leeghwater. Het leven en werk van een zeventiende-eeuws waterbouwkundige
1988: Roger, Jacqueline. - Analyse cranio-faciale d'une population de Noirs d'Afrique Occidentale en orientation vestibulaire.*
1778: Roger-Bordeau, Jacqueline. - Position et orientation vestibulaires des dents de 'Pan troglodytes' chez l'adulte et au cours de la croissance.*
888: Roger-Marx, Claude. - Renoir.
10096: ROGERS, R.C. - Painting and lining models
6157: Roget, Peter Mark. - Thesaurus of Words and Phrases.
9892: ROGGE, BERNHARD - Schiff 16. Die 655 Tage Kaperfahrt des Schweren Hilfskreuzers 'Atlantis' in den sieben Weltmeeren
9015: Röling, Jorien - Kleur in de Witte de Withstraat. Beeld van een Amsterdamse straat.
5938: Romein, Jan. - Oorsprong, voortgang en toekomst van de Nederlandsche geest.
3244: Romer, Alfred S. - Man and the vertebrates.
9020: Romers, H. - J. de Beijer. Achttiende eeuwse gezichten van steden, dorpen en huizen. Deel IV: Amsterdam.
9774: RONNBERG JR., ERIK A.R. - William Avery Baker. A tribute from his friends
75: Roodnat, Bas. - Amsterdam is een beetje gek.
2447: Roodnat, Bas. - Op Amsterdams peil.
2445: Roodnat, Bas, en Oscar van Alphen. - 12 x Amsterdam.
3869: Rooijen, A. van. - De Oude Kerk te Amsterdam in vogelvlucht.
4295: Rooy, Max van. - Amsterdam en het Beurzenspektakel.
6905: Rooy, Max van. - De ongebouwde theaters van Amsterdam.
9868: ROSENMAN, SAMUEL L. - Working with Roosevelt
1102: Rosenthal, U., M.P.C. van Schendelen en G.H. Scholten. - Ministers, ambtenaren en parlementariërs in Nederland.
9832: ROSS-CRAIG, STELLA - Drawings of British plants being illustrations of the species of flowering plants growing naturally in the British Isles. Part XII Umbrelliferae (1)
9833: ROSS-CRAIG, STELLA - Drawings of British plants being illustrations of the species of flowering plants growing naturally in the British Isles. Part XV Compositae (1)
9315: ROSS, JOYCE I - Beginner's guide to Ottoman embroidery
9831: ROSS-CRAIG, STELLA - Drawings of British plants being illustrations of the species of flowering plants growing naturally in the British Isles. Part III Cruciferae
10027: ROSSINI, GIOACCHINO - l'Italiana in Algeri. Dramma giocoso in duo atti
3044: O'Rourke, Dennis H., Gloria M. Petersen and Francis E. Johnston, eds. - Genetics, evolution, and disease.*
8978: Rousset - Nieuwe astronomische geographische en historische zak en reis atlas, Tot klaar verstand en gemakkelyke oefeninge der Hemel- en Aartrykskunde, en der Historien; als mede tot begrip der openbaare Tydingen, zo in den Oorlog als in de Vrede.
4156: Rövekamp, A.J.M. - Amsterdam in bewogen jaren. Herinneringen van een werkbemiddelaar 1925-1956.
8466: Rueckert, Friedrich. - Das Maennlein in Der Gans. Ein Maerlein Fuer Die Kleinen.
10023: RUFIN, JEAN-CHRISTOPHE - Compostela. Voetreis naar het einde van de wereld
3163: Rümke, H.C. - Inleiding in de karakterkunde.
9438: RUPERTI, ALEXANDER - Cours d'astrologie psychologique selon les oeuvres de Dane Rudhyar et de Marc Edmund Jones
8618: Ruse, Michael. - Mystery of mysteries. Is evolution a social construction?
9355: SACKVILLE-WEST, V. - The Edwardians
5709: Sahli, H. - Lehrbuch der klinischen Untersuchungs-Methoden für Studierende und Ärzte.
10114: SAINT JEAN, ROBERT DE - France speaking
8799: Sandoz, Maurice, and Salvador Dali. - La maison sans fenêtres.
9824: SANDWIJK, G. VAN - Kraaien en kieften. Boertige rijmelarij
9826: SANDWIJK, G. VAN - Boertige dichtstukjes
9827: SANDWIJK, G. VAN - Bijen en wespen. Boertige rijmelarij
2055: Santangelo, Antonio. - Antropologia e processi de civiltà. La nascita di nuovi valori.*
1298: Santangelo, Antonio. - The beginning and meaning of culture. The cerebral activity underlying it.*
2679: Santangelo, Antonio. - Epopea ominide. La transizione all'umano e il concetto di comportamento pre-culturale.*
2666: Santangelo, Antonio. - L'uomo: eredità e promozione culturale.*
8801: Savary. - Le Coran, traduit de l'Arabe, accompagné des notes, et précédé d'un abrégé de la vie de Mahomet, tiré des écrivains orientaux les plus estimés.
9182: Sayers, Dorothy L. & Robert Eustace - The documents in the case.
7555: Schaap, Jan. - 150 Spelen.
2307: Schade van Westrum, L.C. - Groeten uit Amsterdam. Prentbriefkaarten uit grootvaders album.
2202: Schade van Westrum, L.C. - Groeten uit Amsterdam. Prentbriefkaarten uit grootvaders album.
639: Schade van Westrum, L.C. - Een wandelaar in Amsterdam.
9064: Schaik, P. van - Oude kerk aan de Amstel.
10011: SCHALLER, LUDWIG - Taschenbuch für Schiffbauer, Bootbauer, Schiffzimmerer und Segelmacher
9721: SCHARFF, J.H. - Volledige handleiding klaverjassen

Next 1000 books from Serendipity[an error occurred while processing this directive]

6/8