Antiquariaat Secundus
Marco Pololaan 18, 4562 AC Hulst, Nederland            Email: secundus@zeelandnet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
20922: Lodeizen, Hans - Londenvaarder.
32548: Loeb, Wouter - Gek en wijs tijdens Seyss.
29997: Logman, H.W. - Onze sierduiven. I & II.
30115: Lohner S.J., R.P. Tobia - Felix Novus Annus a R.P. Tobia Lohner S.J. in Xenium D.D. Dilinganae Academiae Sodalibus Anno MDCCXXXI Oblatus. Editio Nova.
9383: Löhr, J.A.C. - Kleinigheden voor kinderen, vertaald uit het Hoogduitsch. Met plaatjes.
16832: Lohse, Günther - De geschonden neutraliteit. De beslissing van Nederland en België voor Engeland. Vertaald door Jacques Melis.
35532: Loke, Jacobus - De Protesteerende Krijgs-raad, of een Maagd, verbeeldende Cadsand. Waar in vertoond word, hoe het sig heeft toegedragen, op den 28 en 29sten Juli 1708. aan en ontrend de Lyny. Treur bly eynd Spel. Inprobus inscripto Corectatur Malitiae sux laquis Strangulatus Origineel.
7183: Lokeren, J.B. van - De Kleyne Christelyke Academie, Dat is De Oeffenplaetse der Geleerdheyd, Bekwaem om de Kinderen te oeffenen in de Christelyke Deugden, Vergaderd door J.B.V(an) L(okeren) P(riester). Opgedraegen aen het minnelyk Kindeken Jesus, den Leeraer en Minnaer, den Loonder en Kroonder der Katholyke Jongheyd. Gedrukt met toestemminge van zyne Hoogweirdigheyd Henricus Josephus van Susteren, Bisschop van Brugge, erfagtigen Cancelier van Vlaenderen, enz. Die het gebruyk der zelve Academie aen de Jongheyd van zyn Bisdom ernstelyk is belastende.
16862: Lommen, J.F.H. - Bloemtuiltje van gedachten en zedelessen gevlochten door J.F.H. Lommen.
31447: Longfellow - Meadowsweet.
32787: Loo, J. van & H. Uil - Zierikzee toen en nu.
28749: Loo, Firmijn Vander - Proeve van bibliografie van en over de dichter Maurice Gilliams.
19616: Loock, M. van - Felix Timmermans.
30096: Loosjes, Mr. A. - Zeeland in beeld. (Deel I) & II.
17071: Loosjes, Mr. A. - Zeeland in beeld. II.
16677: Loosjes, Mr. A. - Zeeland in beeld. (Deel I) & II.
17362: Looten, Emmanuel & Roger-Edgar Gillet - Meurtre sacral. Signed by Gillet and dedicated to Bert Peleman by Lootens!
23421: Looten, Emmanuel - Moi de l'Agonie. With signed dedication by Looten to Bert Peleman!
31538: Looten, Emmanuel - Typhon. Poème d'E. Looten. This copy (nr. 95) signed by Michel Tapié and Looten!
35436: Looy, J. van - Gekken.
5781: Looy, J. van - Gekken.
33549: Looymans, Henri - Zou jij mijn woorden willen zijn?
25115: Losch, Hermann J. - Der mitteleuropäische Wirtschaftsblock und das Schicksal Bekgiens.
35321: Loup, W. Le - Hubertus Goltzius en Brugge. 1583-1983.
10756: Louter, Mr. J. de - Handleiding tot de kennis van het staats- en administratief recht van Nederlandsch-Indië.
32513: Louterel, M. le - Manuel des reconnaissances militaires en ce qui concerne les officiers et les sous-officiers d'infanterie et de cavalerie, etc. 3e édition.
33224: Louvet de Couvray, J.-B. - Die Abenteur des Chevalier Faublas. Erzählt von Louvet de Couvray.
14950: Louwerse, P. - Worstelen en ontkomen, of de eerste jaren van het stadhouderschap van Willem III, Prins van Oranje. Geschiedkundig verhaal voor oud en jong Nederland.
26552: Loveling, Virginie - Tamboer.
34331: Loveling, Rosalie - Het rupsje.
34330: Loveling, Virginie - Van hier en elders.
34324: Loveling, Virginie - Het Onze Vader.
31540: Loveling, Virginie - Het land der verbeelding.
34321: Loveling, Virginie - Een winter in het Zuiderland. Met platen.
34313: Loveling, Virginie - Eene idylle.
34364: Loveling, Rosalie - Novellen. Derde druk.
29776: Loveling, Virginie - Het Onze Vader.
11475: Lowell, Robert - Zeemeermin. Vertaald door J. Eijkelboom.
24226: Luctor (= A. Wissel) - Op 't oekje. Tweede druk.
6460: Luden, Hendrik - Hugo de Groot uit zijne Lotgevallen en Schriften.
25085: Lüdersdorff, Hans - Die Maschinen des Weltkriegs. Dritte Auflage.
24073: Luiken, Jan en Kasper - Spiegel van het Menselyk Bedryf, Vertoonende Honderd verscheiden Ambachten, etc.
23386: Luiken, Jan - Zedelyke en Stichtelyke Gezangen en Den Lof en Oordeel van de Werken der Barmhertigheid.
35631: Lulofs, Joh. - Kaart van een gedeelte van de rivier de Leck, onder Lekkerkerk en Lekkerland, boven en beneden 't Huys de deur toe; waar tegens overlangs de Noord Wal sedert eenige jaaren zanden zig hebben neer gezet, 't welk by ysgang nadeelig en gevaarlyk bevonden zynde, is by het Dyk collegie van den Alblasserwaard aan Haar Edele Groot Mogende voorzieninge verzogt. En naa gedaane inspectie en peilinge van de rivier door Joh. Lulofs, Professor en Inspecteur Generaal der Rivieren de twee kribbens op deeze kaart getekend letter A en B. voorgesteld, om de zanden ten Noorden de rivier te doen afzetten, en te deezer plaatsen een regulierder rivier te verkrygen tot voorkoming van de zo zeer gedugte yskropping en daar uit voortkomende ysdammen.
22298: Lulofs, Dr. F. - Nu gaet reynaerde al huten spele. Over commentaren en interpretatie.
29004: Lumley, Rev. William Faihfull - Pigeons: their origin and variation, their housing and management.
31451: Luyken, Jan - Het belegh der Stadt Antwerpen in den Jaeren MDLXXXIV en MDLXXV.
34927: Luyken, Jan - Don Pedro Pacieco opper krygs bouwmeester des H. van Alva: nevens twee Spaensche Jonkers Opgehangen tot Vlissingen in den Jaare 1572.
13830: Luyken, Jan - Joan Luykens Duytsche Lier, Drayende veel van de Nieuwste, deftige, en dartelende Toonen, Bevad in tien Verdeelingen.
32056: Lyonnois, M. l'Abbé - Traité de la mythologie, Orné de cent quatre-vingt gravures en taille douce, a l'usage des jeunes gens de l'un et de l'autre sèxe, Par M. l'Abbé Lyonnois, Principal honoraire du Collège de Nancy. Quatrième édition. Revue et corrigée par l'Auteur.
27012: Maas, Peter A. - De "Otheense Kreek", vogelkundig....
22919: MacBrayne, David - Summer tours in Scotland. Glasgow to the Highlands. 'Royal Route.' (Via Crinan and Caledonian Canals). With time tables and list of fares.
14269: Macé, Jean - P.J. Andriessen - De nieuwe Moeder de Gans. Sprookjes uit de nieuwe doos van Jean Macé. Voor de Nederlandsche jeugd bewerkt door P.J. Andriessen.
27101: Macquet, jeune, M.L. - Grand Album Historique du Cortège. Organisé a l'Occasion du Mariage de S.A.R. le Duc de Brabant, avec S.A.I. l'Archiduchesse Marie-Henriette d'Autriche. Dessinées et lithograhiées par MM. Van Hollebeke et Vande Putte. Accompagné d'un texte historique par M.L. Macquet, jeune.
33987: Madou, Jean-Baptiste - Chantier de Vlissingen.
24034: Maegt, Joh. de - Uit het leven van A. Hans. De verteller van Vlaanderen.
34581: Maelfeijt, G. - (Brugge) Handgeschreven akte.
27677: Maes, Prof. Dr. L.Th. e.a. (Red.) - Documenten van de Belgische geschiedenis. Deel II. Hedendaags België van 1830 tot heden.
9436: Maeterlinck, Maurice - Douze chansons.
22958: Magnin, Auguste - Réclamation adressée a Son Excellence Mr. Le Gouverneur de la Province de la Flandre-Orientale, contre une décision prise par la Commission Médicale de la même province, dans sa séance du 2 Octobre 1826.
30148: Magritte, René - The 8 sculptures of Magritte.
34578: Magritte, René - Imagination et imaginaire. Dodici lettere a Gualtieri di San Lazarro e un disegno di Magritte.
26331: Maimburg, Louis - Historie Der Kruisvaarders, Tot de Verlossing van 't Heilig Land; Behelzende een zeer nette beschrijving van de Zeven Kruisvaarten, welke door de Pausen, Keizers, en Koningen, sedert het jaar 1095. tot het jaar 1336. tot de verovering van Palestina zijn aangesteld; mitsgaders een kort verhaal van d'acht-en-tachtigjaarige Regering der Negen Kristene Koningen van Jeruzalem. In het Fransch beschreeven door den Vader Louis Maimburg, Jesuit, en Historieschrijver des Konings van Vrankrijk, en uit die Taal in 't Nederduitsch gebracht door G. v. Broekhuizen.
31868: Majakowsky, Wladimir - 150 Millionen. Autorisierte Nachdichtung von Johannes R. Becher.
9343: Malan, Dr. - Les vignettes parlantes. Par le Dr. Malan, Ministre du Saint-Joseph. Cinquième édition, revue par l'auteur.
35587: Malfliet, Rudi - Van den Vos Reynaerde. De feiten.
26474: Mallech, Jean - Le petit pois qui ne voulait pas être mangé.
33960: Mallès de Beaulieu, Madame - Le Robinson de douze ans. Histoire intéressante d'un jeune mousse français abandonné dans une île déserte, ornée de jolies gravures. Sixième édition.
35679: Mallet, Hervé - Le Professeur Brique en mission.
32263: Mallouf, N. - Grammaire élémentaire de la langue turque suivi de dialogues familiers avec la prononciation figurée et d'un petit secrétaire ou modèle de lettres avec la traduction française en regard.
32258: Malot, Hector - Sans famille. Dessins par É. Bayard.
27667: Malsen, Willem van - De vreselijke avonturen van de onverschrokken en ongetrouwde kapitein Player te land en ter zee.
26802: Malte-Brun, V.A. - L'Allemagne illustrée. Géographie - Histoire - Administration - Statistique. Avec la collaboration de M. Ch. Lassailly.
12165: Man, Dr. J.C. de - De Grote Markt te Middelburg.
12161: Man, Dr. J.C. de - Bedenkingen tegen het aannemen van een burcht als begin van Middelburg.
13939: Man, Dr. J.C. de - Het wapen van Domburg.
13942: Man, Dr. J.C. de - Craniologica et Ethnographica Zelandica. Drie studies van Dr. J.C. de Man.
13683: Man, Dr. J.C. de - Het zuidelijk deel van den op het laatst der zestiende eeuw afgebroken muur van Oud-Middelburg.
2794: (Middelburg) Man, J.C. de - De wettelijke bepalingen op het vroegere leveren van medicynen door doctoren te Middelburg.
12757: Man, Hendrik de - Nationalisme en socialisme.
34944: Manrique, Jorge - Strofen bij de dood van zijn vader. Vertaling Jacques Hamelink.
8298: Mansholt, Ir. D.R. - De waterschapslasten in de provincie Zeeland.
34659: Manutius, Aldus - C. IULII CAESARIS. Commentarii ab Aldo Manutio Paulli F. Aldi N. In hac postrema editione emendati atque correcti: Necnon multis que valde opus erant utilissimis rebu in gratiam studiosorum additis.
6268: Maquet, Jacques J. - Le système des relations sociales dans le Ruanda ancien.
30178: Marée, Piet - ABC. Van de hak op de tak. Samengesteld, geïllustreerd en verzorgd door Piet Marée.
12760: Margot, Georges - Le Flamand à l'Université.
27433: Mariën, Marcel - Verborgen sarabande.
25262: Marijnen, Joannes - Credo van de planetaire mens. Met gesigneerd opdrachtje van de auteur uit 1978!
6760: Marin, Pieter - Schoolboekje - Romens Op- en Ondergang. Vertoond in een genoegsaam getal beknopte Themata ofte Opstellen. Bequaam de jonge Luiden een volmaakte Schets der algemeene Historie-kunde te geeven, en een ordentelyke Schryfwyze, zo in 't Fransch als in 't Nederlandsch, te doen bekomen. Agtste druk.
28980: (South-Africa) Marks, J. Leonard (Edited by) - The Illustrated Guide to South Africa, Incorporating the South African Hotel Guide. Embracing Sections dealing with the Union of South Africa, Rhodesia, Portuguese East Africa and Nyasaland. 1929.
15438: Marmier, X. - Russland, Finnland un Polen. Aus dem Französischen.
34440: Marnef, Guido & René Vermeir (Red.) - Adel en macht. Politiek, cultuur, economie.
32887: Mars - L'Album d'Anvers et de l'Exposition.
32879: Mars - La vie de Londres. Côtes riants par Mars.
32878: Mars - Croquis de plage. Blankenberghe - Heyst - Knocke - Wenduyne - Le Cocq-sur-mer.
1646: Martens, J.-B. - Reis in Ierland.
8743: Martin, Ernst (Herausgegeben von...) - Reinaert. Willems Gedicht Van den Vos Reynaerde und die Umarbeitung und Fortzetzung Reinaerts Historie. Herausgegeben und erlaeutert von Ernst Martin.
35686: Martin, Ernst (Herausgegeben von...) - Reinaert. Willems Gedicht Van den Vos Reynaerde und die Umarbeitung und Fortzetzung Reinaerts Historie. Herausgegeben und erlaeutert von Ernst Martin.
13625: Martin, Ernst (Herausgegeben von...) - Reinaert. Willems Gedicht Van den Vos Reynaerde und die Umarbeitung und Fortzetzung Reinaerts Historie. Herausgegeben und erlaeutert von Ernst Martin.
28237: Martinet, Johannes Florentius - Kerkelyke Geschiedenis der Waldenzen in de Valeyen van Piemont, tot op deezen tyd. Tweede vermeerderde druk.
31867: Martinez del Villar, Doctor Joseph - Accurata dissertatio methodo non vulgari distributa universam complectens pupillaris substitutionis nateriam. Eam, pro captu animi sui, delineabat.
26290: Martins, Charles - Les jardins botaniques de l'Angleterre comparées a ceux de la France.
34048: Marugg, Tip - De morgen loeit weer aan. Gedichten.
35600: Henry-Marx - Typed letter in blue ink.
9766: Mascha, Dr. Ottokar - Vente publique et aux enchères de tableaux, aquarelles, dessins, eaux-fortes et lithographies de Félicien Rops formant la célèbre collection du dr. Ottokar Mascha de Vienne.
18917: Masereel, Frans - Passionate journey.
12115: Masereel, Frans - "Engel".
26399: Masereel, Frans - 'Engel'.
29543: Masereel, Frans - Mijn land. Honderd houtsneden.
33961: Masereel, Frans - Osterrieth Huis, Antwerpen. (II)
31974: Masereel, Frans - Danse macabre.
12226: Masereel, Frans - Antwerpen.
18665: Mason, Otis T. - Traps of the American Indians: a study in psychology and invention.
34055: Mastro, Jos - Onvervulde vriendschap.
18662: Mathiassen, Dr. Therkel - The Eskimo archeology of Greenland.
29101: Mathieu, Adolphe - Roland de Lattre, sa vie, ses ouvrages.
27453: Mathijssen, Jan - Geschiedenis van een familie Hoogveld. 365 jaar agrariërs in de Liemers en de Overbetuwe.
28435: Mathilde - Weergekeerd.
12762: Mathon, H. - Nederland en België.
29013: Matthews Eaton, John - A treatise on the art of breeding and managing tame, domesticated, foreign and fancy pigeons, carefully compild from the best authors, with observations and reflections, containing all that is necessary to be known of tame, domesticated, foreign and fancy pigeons, in health, disease, and their cures.
11090: Matthijs, Marcel - Doppen.
31366: Matthijs, Marcel - Wer kann das begreifen. Roman. Met gesigneerde en gedateerde (Oedelem, 1958) opdracht van de auteur!
23259: (Cassiers - Binding) Mauclair, Camille - Le charme de Venise. Luxury edition!
33053: Maurois, André - Les discours du Docteur O'Grady. With signed dedication by the author!
28211: Maxwell, Sir Herbert - Sixty Years a Queen. The Story of Her Majesty's Reign.
17462: May, Dr. Karl - Winnetou's dood. (Winnetou III). Bewerkt naar het 202de duizendtal der Duitsche uitgave.
16102: May, Dr. Karl - De pelsjagers van den Rio Pecos. Naar het 43ste duizendtal van de Duitsche uitgave. Zevende druk.
28051: Mayhew, Ralph & Burges Johnson - The Pet Bubble Book. The Sixth.
35080: Mechelen, Dr. Frans van - De ontwikkeling van de volkskracht in Vlaanderen. Verhandelingen over sociaal-ekonomische problemen in Vlaanderen.
35079: Mechelen, Dr. Frans van - De ontwikkeling van de volkskracht in Vlaanderen. Verhandelingen over sociaal-ekonomische problemen in Vlaanderen.
15024: Mechelen, Johan van - Het wordende licht. Met gesigneerde opdracht uit 1948!
12763: Mechelen, Renée van - Uit eigen beweging. Balans van de vrouwenbeweging in Vlaanderen. 1970-1980.
3805: Mechelen, Frans van - De zonnedronken ruiter.
33316: Mechnig, Wilhelm - E.A. Poeet.
28769: (Jonckheere, Karel) Mediz Bolio, Antonio - Het land van den fazant en het hert. Vertaling Karel Jonckheere.
34488: Lepage-Medvy - National costumes. Designed by Lepage-Medvey. With a preface by André Varagnac. English translation by S.P. Skipwith. Austria - Hungary - Poland - Czecho-Slovakia.
33745: Meer, Jun., N. van der - Gezicht van de overstrooming der sluis te Delfshaven, 's avonds, den 14.den Novemb. 1775.
33743: Meer, Jun., N. van der - Gezicht van het Bergsche Veld, in het Land van Heusden, aan de Doversche Sluis, in de overstrooming, den 15.den Nov. 1775.
33741: Meer, Jun., N. van der - Gezicht der overstroominge, op de Hooge Swaluwe, den 22.sten Novemb. 1776.
33740: Meer, Jun., N. van der - Ygezicht, naar 't Blaauw Hoofd, voor Amsteldam, in den storm, den 21.sten Novemb. 1776.
33739: Meer, Jun., N. van der - Gezicht van de overstrooming en doorbraak, van den Ysseldyk, buiten Gouda, 's nagts, tussen den 21.sten en 22.sten Nov. 1776.
29647: Meerkamp van Embden, Mr. A. e.a. - Archief. Vroegere en latere mededelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland. Uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. 1930.
29643: Meerkamp van Embden, Mr. A. e.a. - Archief. Vroegere en latere mededelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland. Uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. 1933.
12171: Meerkamp van Embden, A. e.a. - Het Rijksarchief in Zeeland.
28576: Meerkamp van Embden, Mr. A. - Dante en Kadzand.
32118: Meerkamp van Embden, Mr. A. e.a. - Archief. Vroegere en latere mededelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland. Uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. 1931.
32117: Meerkamp van Embden, Mr. A. e.a. - Archief. Vroegere en latere mededelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland. Uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. 1930.
32116: Meerkamp van Embden, Mr. A. e.a. - Archief. Vroegere en latere mededelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland. Uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. 1929.
32115: Meerkamp van Embden, Mr. A. e.a. - Archief. Vroegere en latere mededelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland. Uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. 1928.
32114: Meerkamp van Embden, Mr. A. e.a. - Archief. Vroegere en latere mededelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland. Uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. 1927.
22183: Meerkamp van Embden, Mr. A. - De archieven van Het Vrije van Sluis, 1584-1796, en Hulsterambacht, 1242-1795.
13304: Meerkamp van Embden, Mr. A. - Middeleeuwsche, in een muur der abdij te Middelburg gevonden, documenten.
29648: Meerkamp van Embden, Mr. A. e.a. - Archief. Vroegere en latere mededelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland. Uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. 1927.
34641: Meerkamp van Embden, Mr. A. e.a. - Archief. Vroegere en latere mededelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland. Uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. 1929.
34640: Meerkamp van Embden, Mr. A. e.a. - Archief. Vroegere en latere mededelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland. Uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. 1928.
34639: Meerkamp van Embden, Mr. A. e.a. - Archief. Vroegere en latere mededelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland. Uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. 1927.
34638: Meerkamp van Embden, Mr. A. e.a. - Archief. Vroegere en latere mededelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland. Uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. 1926.
34637: Meerkamp van Embden, Mr. A. e.a. - Archief. Vroegere en latere mededelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland. Uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. 1933.
34636: Meerkamp van Embden, Mr. A. e.a. - Archief. Vroegere en latere mededelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland. Uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. 1932.
34635: Meerkamp van Embden, Mr. A. e.a. - Archief. Vroegere en latere mededelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland. Uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. 1935.
34634: Meerkamp van Embden, Mr. A. e.a. - Archief. Vroegere en latere mededelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland. Uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. 1938.
34632: Meerkamp van Embden, Mr. A. e.a. - Archief. Vroegere en latere mededelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland. Uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. 1930.
34631: Meerkamp van Embden, Mr. A. e.a. - Archief. Vroegere en latere mededelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland. Uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. 1931.
28171: Meersseman, P. - Leiddraad bij de studie van Stijn Streuvels' Kerstekind.
32688: Meersseman, P. - Leiddraad bij de studie van Stijn Streuvels' Kerstekind.
24382: Meertens, Dr. P.J. - Nederlands repertorium van familienamen. V. Zeeland.
24387: Meertens, Co & Jan Kabus - Zee-gang.
14845: Meertens, Dr. P.J., Dr. A. Weijnen & Dr. H.C.M. Gh - Zeeuwsche dialectproblemen. Lezingen, gehouden voor de Dialecten-Commissie der Nederlandsche Akademie van Wetenschappen op 12 januari 1944.
23292: Meertens, Dr. P.J. - De betekenis van de Nederlandse familienamen. 2de, herziene druk.
23091: Meertens, Co & Jan Kabus - Zee-gang.
13878: Meertens, P.J., a.o. - Zeeuwse dialectproblemen. Lezingen gehouden voor de Dialecten-Commissie der Nederlandsche Akademie van Wetenschappen op 12 januari 1944 door Dr. P.J. Meertens, Dr. A. Weijnen en Dr. H.C.M. Ghijsen.
13318: Meertens, P.J. - Letterkundig leven in Zeeland in de zestiende en de eerste helft der zeventiende eeuw.
13317: Meertens, Dr. P.J. - Zeeuwse familienamen.
18595: Meeüs, Adrien de - Week-end aux tropiques. Roman.
24839: Meeuse, C. - Godsdienstig handboek voor zeevarenden van onderscheidene standen of Christelijke zeevaart voor de negentiende eeuw. Eerste stuk.
31755: Megens, Albert & Walter Kerkhofs - Tussen aftrap & opstap. Met gesigneerd opdrachtje van de auteurs!
29128: Meifred, Joseph - J'ai voulu et je n'ai pas pu! Jérémiade rimée et lamentée.
33185: Meijer, A.C., L.R. Priester en H. Uil (red.) - Gids voor historisch onderzoek in Zeeland.
7164: Meijere, Victor de - De avondgaarde.
33936: Meijere, Victor de - Het dorp.
30140: Meijers, J.A. & J.C. Luitingh - Onze voornamen. Traditie - betekenis - vorm - herkomst. Benevens een uitgebreid namenregister.
24337: Meindinger, Carl - Frederik de Groote, Koning van Pruissen, voornamelijk voor de rijpere jeugd bewerkt. Naar de tweede Hoogduitsche uitgave. Derde druk.
25835: Meiss, Millard (Voorwoord) - De Tres riches heures van Jean, duc de Berry. Voorwoord door Millard Meiss. Inleiding en toelichting door Jean Longnon en Raymond Cazelles.
26583: Melis, Godelieve - Sprookjes en verhalen voor groot en klein. Achterin gesigneerd en genummerd door de auteur!
16392: Melis, Jan - Het voorstel van de vos.
6748: Melis, Hubert - Reinaart de Vos. Vertolking op heden ten dage van het oorspronkelijk dierenepos in middelnederlandschen versvorm. Volksuitgave.
14709: Melis, Godelieve - Moeder-de-Klok en haar twaalf kindertjes. Sprookjes en verhalen door Godelieve Melis. Met opdracht van de schrijfster plus haar signatuur en nummer achterin!
33785: Melis, Huibrecht - Thijl Uilenspiegel. Zangspel in 3 bedrijven en 4 tafereelen, door Cain en Solvay, getoonzet op den Nederlandschen tekst van Huibrecht Melis, door Jan Blockx. Verboden nadruk.
5236: Melis, Hubert - Reinaart de Vos. Vertolking op heden ten dage van het oorspronkelijk dierenepos in middelnederlandschen versvorm. Volksuitgave.
25927: Melkert, Ferdinand - Le livre de l'horloger.
24356: Melloy, Camille - Op aarde als in den hemel. Naar het Fransch van Camille Melloy.
3295: Melloy, Camille - Trois marches pour le temps de Noël. Avec une large dédicace signée et datée à Hélène Robyn!
22241: Melloy, Camille - Louange des Saints Populaires.
29159: Melsens, Professeur - Falsification du guano. Résumé de la leçon donnée, le 31 mai 1832, a l'École Vétérinaire de l'État.
28426: Mennekens, Jef - De klok.
23006: Mens, Hugo A. van - Zilveren paarden.
32465: Mentelle, C. - Provinces-unies en 4 feuilles.
12193: Mercier, S.J., R.P. - Marin et Jésuite. Vie et voyages de François de Plas. 1809-1888.
25210: Mercier, E.H. - Nouveau tableau de Londres, comprenant un aperçu rétrospectif de l´histoire de cette métropole, et une notice détaillée de ses monuments, ses curiosités, ses institutions, etc. Avec une description complète du Château de Windsor, de Hampton Court, Woolwich, Greenwich, Chelsea, et autres lieux des ses environs. le tout orné de cinquante neuf vues de ses monuments publics, suivi d'un plan pour visiter la capitale en sept jours, et précédé d'une nouvelle carte de Londres, indiquant les rues principales, les routes des omnibus, les chemins de fer, etc. Troisième Edition, Traduit de la Dixième Edition de Cruchley's Picture of London.
12766: Mercier, Cardinal - Voix de la guerre.
35581: Merian, Mathias - Hülst.
34926: Merian, Mathias - Axell.
35642: Merian, Mathias - Der Sass von Gent. Belägert den 28. Juli 1644 durch Jhr. Ex. Friedrich Henrich von Nassau Prinz von Or. et und durch Accord erobert den 6. Sept dieses Jahrs.
24754: Merle, J. van - Jadwiga's strijd.
8701: Mertens, Michel - Caractères.
1151: Mesnil, Jac. (J. Dwelshauvers) - Wellust.
12136: Metzelaar, Gerard J. (idea) - Canzoni Veneziane - Venetiaanse Volksliedjes.
35202: Metzelaar, W. a.o. - Zeeland in bewogen dagen.
14434: Metzelaar, W. - Zeeland in bewogen dagen. 4e Deel. De droogmaking van Walcheren.
34169: Meulen, Ever - Burengerucht.
34165: Meulen, Ever - Burengerucht.
1656: Mey, Pieter de - Naar 't land der Middernachtzon. Reisindrukken uit Zweden en Noorwegen.
18371: Meyer, Maurits de - De volks- en kinderprent in de Nederlanden van de 15e tot de 20e eeuw. Met de medewerking van Dr. G. Koch-De Meyer en W.C. van Kuyk.
32264: Meyer, Dr. M. Wilhelm - Von St. Pierre bis Karlsbad. Studien über die Entwicklungsgeschichte der Sultane. Mit 92 Illustrationen und einem farbigen Titelbilde.
35378: Meyer, Maurits de - De volks- en kinderprent in de Nederlanden van de 15e tot de 20e eeuw. Met de medewerking van Dr. G. Koch-De Meyer en W.C. van Kuyk.
26585: Meyere, Victor de - Inleiding tot de Vlaamsche volkskunst. Meubelen, plateelwerk en porselein, ijzer-, koper- en tinwerk, glaswerk, vlechtwerk, schilderkunst, snij,- boetseer- en beeldhouwwerk, volksprenten, godsdienstige huisversieringen, knipwerk, huiselijke werken, juweelen, snuisterijen.
26323: Meyere, Victor de - Langs den stroom. Tweede druk. Met gesigneerde opdracht van de auteur van een hele pagina!
28100: Meyere, Victor de - De volkswoning en hare versiering. Folkloristische studie.
33171: Meyers, E.M. - Des graven stroom. Mededeelingen der Koninklijke Academie van Wetenschappen, afd. Letterkunde. Nieuwe reeks , Deel 3, No. 4.
4370: (Timmermans, Felix) Polleke van Mher - Door de dagen.
12382: Michem, Frans - Zele en zijn geschiedenis.
29033: Michiels, Ivo - Daar tegenover. Verzen. Beperkte oplage!
29034: Michiels, Ivo - Het vonnis. Roman.
19419: Michiels, Ivo - Samuel, O Samuel. Met gesigneerde opdracht!
32949: Michiels, Ivo - Daar tegenover. Verzen. Beperkte oplage!
9061: Michiels, Ivo - Het verhaal van Joaco De schildwacht.
20998: Michiels, Ivo - Het verhaal van Joaco De schildwacht.
4246: Michiels, Ivo - Knipselmap met 17 artikelen e.d. van en over Ivo Michiels. En voorpublicatie van fragment van Orchis militaris in de Vlaamse Gids (?).
14011: Middelburg - Middelburg. Oude gebouwen en woonhuizen der stad Middelburg - Old buildings and houses of the town of Middelburg - Vieux édifices et vieilles habitations de la ville de Middelburg - Alte Gebäude und Wohnhauser der Stadt Middelburg.
32364: Middleton, Ch. T. - A new and complete system of geography. Chapter VI. Congo, or Lower Guinea.
8831: Mierlo S.J., Prof. Dr. J. van - Het vroegste dierenepos in de letterkunde der Nederlanden. Isengrimus van Magister Nivardus.
27270: Mierlo S.J., Prof. Dr. J. van - Het vroegste dierenepos in de letterkunde der Nederlanden. Isengrimus van Magister Nivardus.
26870: Mierlo S.J., Prof. Dr. J. van - Prof. Dr. J. van Mierlo en de proloog van de Reinaert. Huldegave voor de Auteur op zijn 75ste verjaardag aangeboden door zijn Noordnederlandse vrienden en bewonderaars.
16397: Mierlo S.J., Prof. Dr. J. van - Mr. Leonard Willems.
16493: Migot, Dr. André - Chine sans murailles. Ouvrage orné de 22 photographies. With signed dedication by the author!
26062: (Voyages - Arctic regions) Mikkelsen, Ejnar - Perdus dans l'Arctique. Récit de l'expédition de l'Alabama' 1909 à 1912 par le Capitaine Danois Ejnar Mikkelsen. Traduction de Charles Laroche.
14826: Milis-Proost, Greta - Inventaris der kaarten en globes.
22892: Mille, M. - Abrégé Chronologique de l'Histoire Ecclésiastique, Civile et Littéraire de Bourgogne. Depuis l'établissement des Bourguignons dans les Gaules, jusqu'à l'année 1772.
28956: Millecam, Richard - Reus Finhard en Liederik van Buk. Geschiedkundige roman.
27752: Milton, John - The poetical works of John Milton, with The life of the author by Samuel Johnson, LL.D.
20221: Minco, Marga - Je mag van geluk spreken. Met gesigneerd en gedateerd opdrachtje!
29579: Mingroot. Erik van, Eduard van Ermen, Tony Mackrill - Scandinavia in old maps and prints.
32309: Minne, Joris - Het beestenboek van Joris Minne met een inleidende tekst door Frans Arijs - Joris Minne et son bestiaire. Texte de Frans Arijs.
28784: Minne, Richard - Heineke Vos en zijn biograaf.
26185: Minne, Richard - In den zoeten inval. Gesigneerd door de auteur!
26069: Minne, Joris - Alphabet. Vingt-six lettres ornées, dessinées et gravées sur bois par Joris Minne. Préface de Roger Avermaete.
15308: Minne, André - Cirkusmensen.
33179: Minne, Joris - Ons ghenaket die avondstar.
32014: Minne, R. - In den zoeten inval.
1374: Minne, Richard - Heineke Vos en zijn biograaf.
35408: Minne, Richard - Heineke Vos en zijn biograaf.
31809: Minne, Joris - Cornemuse. Six planches. Contexte de Roger Avermaete. With signed and dated dedication to Frans Masereel!
20101: Minne, Richard & Frits van den Berghe - Een tong van lijntses. Geannoteerde leeseditie van de Brieven van Pierken (1931-1935). Vincent Neyt.
34686: Miró, Joan - Derrière le miroir. No 151-152 - Mai 1965.
20177: (Last, Jef) Mishima, Yukio - Vijf moderne noh-spelen. Vertaling Jef Last. Met gesigneerde opdracht door de vertaler (Nederlands en Japans.)
7070: Mislin, Mgr. - Les saints lieux. Pélerinage à Jérusalem, en passant par l'Autriche, la Hongrie, la Slavonie, les provinces danubiennes, Constantinople, l'Archipel, le Liban, la Syrie, Alexandrie, Malte, la Sicile et Marseille.
6265: Moeller, A. - Les grandes lignes des migrations des Bantous de la Province Orientale du Congo Belge.
18851: Moens, Wies - De verslagene. Gedichten. Gesigneerd!
9710: Moens, Petronella - Merkwaardige Bijbelsche Tafereelen om de meer gevorderde jeugd Gods wijsheid en liefde in het bestuur der menschelijke lotgevallen te doen opmerken.
24891: Moens, Ben - De identiteit van Waasmunster.
24335: Moens, Wies - Dertig dagen oorlog. Gesigneerd en met fotokaart van de auteur!
34997: Moens, Wies - De spitsboog.
34994: Moens, Wies - Celbrieven. Vijfde uitgave.
34996: Moens, Wies - Golfslag.
9117: Moens, Petronella - Tafereelen uit de Nederlandsche Geschiedenis, dichterlijk geschetst voor de jeugd.
9384: Moens, Petronella - Merkwaardige Bijbelsche Tafereelen om de meer gevorderde jeugd Gods wijsheid en liefde in het bestuur der menschelijke lotgevallen te doen opmerken.
8474: Moens, Wies - De danser van Onze Lieve Vrouw. Een klein mirakelspel naar het Duits van F.J. Weinrich door Wies Moens.
34805: Moens, Wies - Origineel gesigneerd en gedateerd handgescheven kaartje van zestien regels.
9853: Moens, Wies - Opgangen.
21920: Moens, Ben - De identiteit van Waasmunster. Genummerd luxe-exemplaar!
10543: Moens, Wies - Poëzie 1919-1925. Tweede uitgave.
12803: Moens, Wies, A. Dosfel, K. Dillen & J. Dierickx - Wies Moens 70.
12692: Moens, Wies - Opgangen.
31758: Moens, Wies - De danser van Onze Lieve Vrouw. Een klein mirakelspel naar het Duits van F.J. Weinrich door Wies Moens.
20017: Moens, Wies, A. Dosfel, K. Dillen & J. Dierickx - Wies Moens 70. Met gesigneerde opdracht van de auteur en originele foto!
15106: Moerdijk, Marie-Cécile - Onder De Linden.
5944: Moerkerken, P.H. van - La Légende de la Cathédrale d'Utrecht. Traduit du Néerlandais par L. Roelandt. Dit is exemplaar W, op naam gedrukt van Simonne van den Bilcke!
16958: Mohr, Dr. E.C.Jul. - De bodem der tropen in het algemeen, en die van Nederlandsch-Indië in het bijzonder. Part 1 - 6.
28355: Moke, H.G. - Petit abrégé de l'histoire de la Belgique. Cinquième édition. Revue et corrigé. Édition adoptée par la Commission centrale de l'instruction primair.
12923: Mol, J.A. - Een doorsnee-bedrijf met een ongewone boer. Grondgebruik, productie en arbeid op het Zuidbevelandse landbouwbedrijf van Adriaan Vaar 1847-1872.
34925: Moll, Herman - Flanders or the Spanish Netherlands with the Archbishoprick of Cambresis and Bishoprik of Lyege.
32588: Mongiardini, G. Rembadi - Pinokkio's geheim. Vrij bewerkt door Louise J. van Everdingen.
22546: Mönnich, Prof. Dr. C.W. (Hoofdredactie) - Encyclopedie van het protestantisme. Volkseditie.
26268: Monstrey, Osc. - Uit Gezelle's Zieleleven.
35074: Monstrey, Osc. - G. Gezelle en het Allerh. Sacrament.
27586: Mont, Pol de - Iris.
27242: Mont, Pol de & Alfons de Cock - Zoo vertellen de Vlamingen. Ten believe en gerieve van de Waalsche Schooljeugd, die gaarne Nederlandsch wil leeren.
7981: Mont, Pol de - Zanna.
26819: Mont, Pol de & Alfons de Cock - Wondervertelsels uit Vlaanderen. Uit den volksmond opgeteekend.
24041: Mont, Pol de - Oude en nieuwe volksliederen.
15047: Mont, Pol de - Fladderende vlinders. Gedichten.
35000: Mont, Pol de - Zomervlammen. Verzen.
35001: Mont, Pol de - Zomervlammen. Verzen.
34999: Mont, Pol de - Zomervlammen. Verzen.
6436: Mont, Pol de - Idyllen.
3139: Mont, Pol de - Prinses Zonneschijn. Sprookjesspel in vier bedrijven. Muziek van Paul Gilson. 4e dr. Met gesigneerde opdacht aan de componist J. Röntgen uit 1928!
13663: Mont, Pol de - Op mijn dorpken. Korte vertellingen.
9354: Mont, Pol de - Van Jezus.
10538: Mont, Pol de (Bijeengebracht door) - Verzen van Noord- en Zuid-Nederlandsche Dichters. 1875-1918.
10537: Mont, Pol de - Meivuur. Landelijk spel in twee bedrijven.
10535: Mont, Pol de - In noord en zuid. Idyllen en andere gedichten.
2092: Mont, Pol de - Lentesotternijen. Poezie van Pol de Mont. April-Juli 1880. Met een gedicht van Klaus Groth.
27492: Mont, Pol de - Iris.
31724: Mont, Pol de a.o. - Oude en nieuwe volksliederen.
20776: Montagne, Victor dela - Gedichten. Gesigneerd door de auteur!
18015: Montanus, Mr. Daniel - Almanach van Milanen voor het Jaer Ons Heere J.C. 1815.
11073: Monteyne, Lode - De Sabbe's.
7236: Montulet-Henneau, M.-E. - Les cisterciennes du pays mosan Moniales et vie contemplative à l'époque moderne. Préface de dom Jean Leclercq.
18147: Mook, Willem van & Antoon van den Boogaard - De folklore van de Brabantse Kermissen in de Geschiedenis van 'Circus Pigge'. (Deel I). & Jean Leon Pimans, Directeur Cirque du Brabant. Deel II.
23175: Moolenbroek, A. van - West-Watering (Walcheren) I. Overloper 1607.
22690: Moolenbroek, A. van - West-Watering (Walcheren) II. Overloper 1607.
8251: Moons, F. Jacobus - Sedelyken Vreugden-berg Verthoonende Door Sinne-belden Den Leerzamen Handel van de onredelijke Dieren aen de verkeerde, en Beest-aerdige Wereld. Opgeregt van verscheyde zoo Grieksche als Latynsche Schryvers. Verciert met aerdige Printen vermakelijke Rymkens en Zedelyke Leeringen. Den Tweeden Druk.
35696: Moons, Fr. J. - Sedelyk Vreugde-Perk Vertoonende Door Zinne-Belden Den Leersamen Haddel van de Onredelijke Dieren aen de verkeerde, en Beest aerdige Wereld...
29075: Moor, M. l'Abbé De - M. Vernes et la bible.
6557: Moorman, Johan - Gedichten.
28730: Moortel, Remi van de - André Demedtsnummer Vlaanderen. Plus interessante bijlagen!
22854: Moortel, Remi van de - André Demedtsnummer Vlaanderen. Plus interessante bijlagen!
23975: (Horses) Morand, Paul - Anthologie de la littérature équestre. Présentation Marie-France de Falandre.
33562: Moréas, Jean - Le pur concept - Le ruffian - Nocturne.
34417: Moreau - Bérillon, C. - Au Pays du Champagne. Le vignoble - Le vin. Préface de Léon Bourgeois.
22558: Moreel, Léon - Wenceslas Cobergher. 1557-1634. Un génie oublié de la Renaissance.
24268: Morel, Dr. Jul. - Handboek der anorganische scheikunde.
21173: Morgenstern, Christian - Palmström. Sechzehnte und siebzehnte Auflage.
21172: Morgenstern, Christian - Der Gingganz. Aus dem Nachlass herausgegeben von Margaretha Morgenstern.
14828: Mosselmans, Jean & Roger Schonaerts - Les géomètres-arpenteurs du XVIe au VIIIe siècle dans nos provences.
27571: Mouillefert, P. - Traité des arbres & arbrisseaux forestiers, industriëls et d'ornement cultivés ou exploités en Europe et plus particulièrement en France. Donnant la description et l'utilisation de plus de 2400 espèces et 2000 variétés. Complete set of three volumes!
26034: (Fables) Mouton, Charles - Esope en belle humeur, ou l'Elite de ses Fables. Enrichies de Figures, de Discours Moraux & de Quatrains. Ausquelles on a joint les plus belles Fables de Phèdre, de Pilpai & de Mr. de la Motte. Avec les Devoirs de l'honnête homme, ou Maximes Politiques & Morales, tirées des plus célebres Ecrivains de ce Siecle; pour servir d'Instructions aus Personnes qui ont à vivre dans le grand Monde. Nouvelle Edition, revue, corrigée & augmentée par Charles Mouton. - Esopus bey der Lust, oder dessen auserlesenste, mit Kupfern, Moralien und Versen gezierte Fabeln etc.
1996: Mûelenaere, J. de - Over Gezelles Confraternity.
14589: Mulder, Neeltje (Wed. Jacob Honig Jansz. Junior) - Uit den goeden ouden tijd. Ruim 60, 70 jaar geleden.
34482: Mulder, Abr. - Prefectuur en kerk in Zeeland.
12800: Mulder, Abr. - Retroacta van den burgerlijke stand in Zeeland.
10644: Mulisch, Harry - Harry Mulisch leest.
29757: Mullebrouck, Eddy - Ingelmunsterse bidprentjes en rouwgebruiken.
27373: Muller, Jacob Wijbrand - De oude en de jongere bewerking van den Reinaert. Bijdrage tot de critiek der beide Reinaert-gedichten. Academisch proefschrift etc.
27371: Muller, J.W. - Van den Vos Reinaerde. Naar de thans bekende handschriften en bewerkingen critisch uitgegeven met eene inleiding.
27363: Muller, Prof. Dr. J.W. - Van den Vos Reinaerde. I. Critisch uitgegeven door... Derde, opnieuw herziene en vermeerderde druk.
26744: Muller, Prof. Dr. J.W. - Van den Vos Reinaerde. II. Van den Vos Reinaerde. Exegetische commentaar door Prof. Dr. W.J. Muller.
26743: Muller, Prof. Dr. J.W. - Van den Vos Reinaerde. I. Critisch uitgegeven door Prof. Dr. W.J. Muller. Tweede, herziene en vermeerderde druk. II. Van den Vos Reinaerde. Exegetische commentaar door Prof. Dr. W.J. Muller.
12202: Muller Fz., Mr. S. - Italiaansche reisindrukken.
31262: Müller, Dietram - Topographischer Bildkommentar zu den Historien Herodots. Griechenland im Umfang des heutigen Griechischen Staatsgebiet.
29957: Muller, W. - Onze Koning.
6480: Muller, Jacob Wijbrand - De oude en de jongere bewerking van den Reinaert. Bijdrage tot de critiek der beide Reinaert-gedichten. Academisch proefschrift etc.
13084: Muller, Prof. Dr. J.W. - Van den Vos Reinaerde. I. Critisch uitgegeven door... Derde, opnieuw herziene en vermeerderde druk.
9321: Muls, Jozef - Albert van Dyck.
23926: Multatuli - Brieven. Bydragen tot de Kennis van zyn Leven gerangschikt en toegelicht door M. Douwes Dekker-Hamminck Schepel. Tweede, herziene uitgaaf.
34896: Multatuli - Portret van Multatuli.
24929: Munters, Mr. J.K. - Provinciale Almanak voor Zeeland voor het jaar 1958. Vier en dertigste Jaangang.
18812: Murez, Jos - Amor tui. Met gesigneerde en gedateerde opdracht uit 1951 in Merendree!
28369: Murillo, Rev. P.F. Didaci S. Theologiae inter Fratres Minores de Obdervantia Lectoris, & Provinciae Arragoniae Definitoris - Conciones Quadragesimales. Quae Praeterquam Quod Singulae singulis diebus accommodatae sint, sapidam plane doctrinam resipiunt, & ob pulcherrimorum conceptuum copiam, quibusvis Ecclesiastis probe deserviunt ; Nunc primum latinitati donatae ; Adiecti sunt materiarum & scripturarum Indices locupletissimi.
7637: Mussche, Achilles - Koraal van den dood.
32346: Mussche, Achilles - Cyriel Buysse. Een studie door Achilles Mussche. Met portret en bandversiering door Frans Masereel. Luxe-exemplaar; nummer VIII/X op Japansch papier, gesigneerd door A. Mussche!
14547: Mussolini, Vittorio - Volli sulle ambe.
22143: Mutsaert, J. ten - Om land en hart. Verzen.
32818: Muyres, Jos & Bert Vanheste (red.) - De kantieke schoolmeester. Halfjaarlijks tijdschrift voor de Boonstudie. Nummer 9 (december 1996).
32152: Muyt, Pieter Nicolaas - Geschied- en aardrijkskundige beschrijving der Provincie Zeeland, ten gebruike der scholen, met een kaartje.
32445: Muyt, Pieter Nicolaas - Geschied- en aardrijkskundige beschrijving der Provincie Zeeland, ten gebruike der scholen, met een kaartje.
10665: Naeff, Top - Levenslang. Luxe-editie!
35191: Nagengast, Niek - Reinaerde.
13970: Nagtglas, F. - Uit het Zeeuwsche volksleven.
9169: Nagtglas, F. - Uit het Zeeuwsche volksleven. De originele uitgave!
13040: Nagtglas, F. - Uit het Zeeuwsche volksleven.
34648: Nagtglas, F. - Levensberichten van Zeeuwen. Zijnde een vervolg op P. de la Rue, geletterd, staatkundig en heldhaftig Zeeland.
1252: Nagtglas, F. - Inventaris der boeken, handschriften, kaarten, prenten en andere voorwerpen. Gelegateerd aan de stad Vlissingen door Willem van der Os.
19118: Nave, Francine de & Leon Voet - Museum Plantin-Moretus. Antwerpen.
33600: Nazet, Jacques - Inventaire d' archive de la famille d'Egmont-Pignatelli concernant la terre et pairie de Lens (Hainaut) (conservées aux Archives Départementiales de la Somme à Amiens) XIIIe-XVIIIe siècles.
26614: Neef, Roger M.J. de - Blues for a reason. Met gesigneerde zeefdruk!
23974: O'Neill, Maurice - Chevaux de France.
35596: Nelissen, H. (Uitgever) - 1) Herman de Man - Keten van vuur; 2) Antoon Coolen - De weg terug; 3) Herman de Man - Het bezoek; 4) D. Francis Finn - Als ik geen engel was. Bewerkt door P. van Antwerpen; 5) Alie Smeding - Een koningsmaaltijd; 6) Kees Mekel - Land zonder schaduw; D. Francis Finn - Als ik geen engel was; 7) Chr. Whiting Parmenter - Kerstmis in de bergen; 8) Stijn Streuvels - De vreemde verteller (1938); 9) Ernest Claes - De moeder en de drie soldaten (1939).
30868: Nellie - Ons groote sagenboek. Een reis door sagen - legenden - en Sprokenland met kinderen, klein en groot aan de hand van Nellie. Vierde deel.
30867: Nellie - Ons groote sagenboek. Een reis door sagen - legenden - en Sprokenland met kinderen, klein en groot aan de hand van Nellie. Derde deel.
12836: Nemrod - Het feest van de haat. Kollaboratie - verzet - repressie - amnestie.
27168: Neunzig, Karl - Die fremdländischen Stubenvögel. (Zugleich 5. Aufl. des Dr. Karl Russ'schen Handbuchs für Vogelliebhaber, Bd. I)
18630: Newman, Marshall T. & Ransom L. Eng - The Ryukyu People: a cultural appraisal.
23892: Tante Nicole - Les voyages de Gulliver. Septième Édition.
12532: Niemeyer, Dr. jur. Theodor - Belgien und seine Neutralisierung.
33707: Nienhuis, Piet, Robert Willems en René Kleingeld - Het Zeeuws landschap. Zwerftochten door een opmerkelijk natuurgebied.
23955: Nieritz, Gustav - De Camelia en Na regen komt Zonneschijn. Twee verhalen voor de jeugd.
13105: Nietlispach, Mme. F. - Koude voor- en nagerechten. Hors d'oeuvre en andere koude schotels; puddingen, room, ijssoorten, dranken. Naar de Zwitsersche uitgave van Mme. F. Nietlispach voor Nederland bewerkt door M.J. Krabbe.
16475: Nieuwenhuysen o.f.m., P.W. van den - De nationaal-socialistische arbeidsdienst. Tweede druk.
31430: Nijhoff, M. - De kinderkruistocht.
33665: Nijhoff, W.S. - Gerrit Achterberg, [*1905-+1962]
10763: Nijland, E. - Schetsen uit Insulinde.
27521: Nijlen, Jan van - Verzen. Debuut!
27491: Nijlen, Jan van - De lokstem en andere gedichten. Dit is nr h van a t/m p, gedrukt voor de auteur in rood en zwart!
7404: Nijlen, Jan van - De lokstem en andere gedichten.
11230: Nijlen, Jan van - Te laat voor deze wereld.
13451: Nijlen, Jan van - E Cinere Phoenix.
31506: Nijlen, Jan van - Gedichten 1904-1938. Eerste druk; één van de 20 luxe-exemplaren!
32790: Nijsen, Jacky - Oostkapelle en Domburg toen en nu.
15678: Nimpoeno, Raden S. - Javaanse adat. Wat de Nederlander in Indië dient te weten van de zeden en gewoonten van het Javaanse volk. Tweede druk.
9387: Magister Nivardus - Magister Nivardus' Isengrimus. Het vroegste dierenepos in de letterkunde der Nederlanden. Vertaald door Prof. Dr. J. van Mierlo S.J.
34177: Magister Nivardus - Magister Nivardus' Isengrimus. Het vroegste dierenepos in de letterkunde der Nederlanden. Vertaald door Prof. Dr. J. van Mierlo S.J.
34993: (Moens, Wies) Noë, W. - Wies Moens. De ontwikkelingsgang van een volksch dichter.
16894: Noël, M.M. , Carpentier & Puissant fils - Dictionnaire des inventions, des origines et des découvertes, dans les arts, les sciences, la géographie, l'histoire, l'agriculture, le commerce, etc. etc. Indiquant les époques de l'établissement des peuples etc. Quatrième édition, revue, corrigée, augmentée d'un grand nombre d'articles nouveaux.
24017: Noeninckx, Gustaaf - Op school bij de kabouters. Een sprookje voor kinderen.
28515: Franc-Nohain (= Maurice Étienne Legrand) - Les Chansons des Trains et des GARES. Signed manuscriptual text by the author tipped-in at rear!
29680: Franc-Nohain (= Maurice Étienne Legrand) - Les Chansons des Trains et des GARES.
34864: Nolens, Leonard - Geschreven brief.
34032: Noordstar, J.C. - De Zwanen en andere gedichten.
23399: Nooteboom, Cees e.a. - Stemmen van schrijvers. 16 Dichters; 7 stemmen. Gedichten horen. Gedichten lezen.
20297: Nooteboom, Cees - Een ochtend in Bahia. Gesigneerd en gedateerd door de auteur!
12834: Norden, F. - La Belgique neutre et l'Allemagne d'après les hommes d'Etat et les juristes belges.
34850: Noten, Dries van - Men's Collection. Autumn Winter 2007-2008 & Women's Collection. Autumn Winter 2007-2008.
34761: Noten, Dries van - Not to be modern.
12833: Nothomb, Pierre - La Belgique martyre.
7510: Novalis - De genius van de zang. "Met signatuur van de kunstenaar Thijs Mauve!".
32835: Nuyens, A. - Rome in deszelfs verleden en heden.
7145: Nuyssenburg, Iz. van - Nagelatene gedichten.
13957: Obreen, H. - Onuitgegeven oorkonden uit de 13e eeuw betreffende Zeeland.
35159: Oevelen, Hector van - Inkorrekt gebekt. Met gesigneerde opdracht van de auteur plus een originele tekening van Fré!
35114: Oevelen, Hector van - Sire, er zijn geen Vlamingen.
35110: Oevelen, Hector van - Fabula Rasa. Met gesigneerde en gedateerde opdracht uit 2015!
34034: Oever, Karel van den - Van stille dingen.
9279: Oever, Karel van den - Oud-Antwerpsche vertellingen.
35003: Oever, Karel van den - Godvruchtige maanrijmen. Nieuwe uitgave. Met een voorwoord van Marnix Gijsen.
11273: Oever, Karel van den - De 'Hollandsche Natie' voor een Vlaamsche spiegel.
10899: Oever, Karel van den - Godvruchtige maanrijmen. Nieuwe uitgave. Met een voorwoord van Marnix Gijsen. Met bijvoegsels!
10864: Oever, Karel van den - Schaduw der vleugelen.
29831: Oever, Karel van den - Joffrouw Suzanne Roemers.
2161: Oever, Karel van den - De betooverde heide.
2148: Oever, Karel van den - Godvruchtighe maen-rymen of liefde-suchten. Opgedraeghen aen Onsen Heer Jesus Christus die den nacht deser Weirelt verlicht.
19240: Oever, Karel van den - De Geuzenstad. Historieele verbeeldingen uit de XVIde eeuw. Met uitgebreide, gesigneerde opdracht van de auteur uit 1916.
33567: Oever, Karel van den - Originele foto.
28066: Offel, Edmond van - De Scalden. XVe Jaarboek. 1889-1914.
28000: Offel, Edmond van - Verzen. Zeldzame overdruk!
21354: Offringa-Boom, E.L.S., W. Uittenbogaerd & J.E.A.L. (Red.) - Jaarboek Oud Utrecht 1970 t/m 1978.
35199: Ogawa, K. (= Ogawa Kazumasa) - Matsushima (One of the three most famous views of Japan). In Collotype & from photographic negatives taken by him.
34140: Oggel Jz., D.J. & G. van Vooren - Koewacht. De geschiedenis van een jong dorp.
15784: Ogier, Guillam - De gramschap. Herdrukt, ingeleid en aangetekend door Dr. A.A. Keersmaekers en versierd met houtsneden door Henri van Straten.
15783: Ogier, Guillam - De gramschap. Herdrukt, ingeleid en aangetekend door Dr. A.A. Keersmaekers en versierd met houtsneden door Henri van Straten.
8336: Olbrechts, Dr. Frans M. - Ethnologie. Inleiding tot de studie der primitieve beschaving.
14778: Oldenburg Ermke, F. van - Reinaard de Vos naar het Middelnederlands verhaal naverteld door Frans van Oldenburg Ermke.
26587: Olffers, Sybille v. - Etwas von den Wurzelkinderen. (Kleine Ausgabe). Achtzehnte Auflage.
29149: Olin, Xavier - Les assurances par la commune.
34872: Ollevier, Ivan - Geschreven brief.
25435: Onclair, Aug. - La Franc-Maçonnerie contemporaine. Quelques pages de son histoire et de sa doctrine adressées à un homme du monde à propos de l'encyclique du Pape Léon XIII.
12402: Onclair, Aug. - La Franc-Maçonnerie contemporaine. Quelques pages de son histoire et de sa doctrine adressées à un homme du monde à propos de l'encyclique du Pape Léon XIII.
32415: Ondedei, Roberto - Spiegazione della Carta Biografica coll' indice de nomi in essa contenuti dedicata all' Eminentissimo e Reverendissimo Principe il Signor Cardinale Stefano Borgia.
30824: Ongenoemde, Een (= Mevr. D.P. Bohn geb. Beets) - Onze buurt.
31268: Oôfkrabbe - Kerzanse veraolen deu un Oôfkrabbe.
33509: Oosterzee, H.M.C. (Verzameld door) - Zeeland. Jaarboekje voor 1854.
14431: Oosthoek, Andreas & Wim Riemens - Zeeland - land tussen zeeën.
33489: Oosthoek, Andreas - Een zandloper in zee.
30014: Opsomer, D. - De ontdekking. Een verhaal.
32496: (Old books - Art) Orlandi, Pellegrino Antonio - L'Abcedario pittorico dall' autore ristampato corretto et accresciuto di molti professori e di altre notizie spettanti alla pittura a Monsieur Crozat. Eccelente e Magnifico Amatore e Dilettante di Pittura Scultura e di altre belle Arti nella Real Città di Parigi.
25995: Osselen - Van Delden & Marie Hildebrandt, Mevrouw - Eppien Toef.
26269: Ossenblok, E.J. - Eene lezing over Guido Gezelle.
1845: Ostaijen, Paul van - Diergaarde voor kinderen van nu. Facsimile-uitgave van de handschriften verzorgd en verantwoord door Gerrit Borgers.
30111: Ostaijen, Paul van - Diergaarde voor kinderen van nu. Facsimile-uitgave van de handschriften verzorgd en verantwoord door Gerrit Borgers.
9401: Ostaijen, P. van; G. Burssens; E. du Perron, e.a. - Avontuur. Bijgevoegd: de facsimile!
33510: Ostaijen, Paul van - Het bordeel van Ika Loch.
32616: Ostaijen, P. van - Music-hall. Verzen.
8658: Ostaijen, Paul van - Krities proza I en II.
10027: Ostaijen, Paul van - Diergaarde voor kinderen van nu.
27707: Ostaijen, Paul van - Over het werk van Oscar en Floris Jespers. In: Vlaamsch Leven. Tweede Jaargang; 17de Juni 1917; Nr. 37. Pag. 580 t/m 583. Voorpublicatie!
22305: Ostaijen, Paul van - 13 Gedichten.
22243: Ostaijen, Paul van - Krities proza I & II.
4367: Ostaijen, Paul van - Self-defense.
32929: Ostaijen, Paul Van & Emmeke Clement - Mijn luie luipaard.
21851: Ostaijen, Paul van - Diergaarde voor kinderen van nu.
12895: Ostaijen, P. van - Krities proza I en II.
1053: Ostaijen, Paul van - De Trust der Vaderlandsliefde.
2101: Ostaijen, Paul van - De bende van de stronk. Een romanties verhaal van roof en liefde.
4746: Ostaijen, P. van - Gedichten.
2100: Ostaijen, Paul van - De bende van de stronk. Een romanties verhaal van roof en liefde.
4385: Ostayen, Paul van - Music-hall. Verzen. Debuut!
26005: Ostayen, Paul van - Intermezzo.
17810: Oudemans, Dr. J. Th. - De Nederlandsche insecten.
29685: Oudemans, Dr. C.A.J.A. - Afbeeldingen en beschrijvingen der voornaamste handelsplanten. 36 gekleurde afbeeldingen geteekend door Heinrich Gross met een inleidend woord van Dr. Ahles. Vrij vertaald en hier en daar met eenige aanteekeningen vermeerderd door Dr. C.A.C.A. Oudemans.
23226: Oven Van Doorn, M.C. van - Bij ons op de boerderij.
30725: Overbeck, J. - Pompeji in seinen Gebäuden, Alterthumern und Kunstwerken für Kunst- und Alterthumsfreunde. Dritte, abermals durchgearbeitete und vermehrte Auflage mit 27 grösseren, zum Theil farbigen Ansichten u7nd 315 Holzschnitten im Texte, sowie einem grossen Plane.
14527: Overvoorde, Mr. J.C. van - Rekeningen van de gilden van Dordrecht (1438-1600).
32110: Ovidius Naso, P. - Fastorum Lib. VI. Tristum Lib. V. De Ponto Lib. IV. et Libellus in Ibin ad usum Regiarum Scholarum.
6667: Ovidius - Les métamorphoses d'Ovide, traduites en françois, avec des remarques et des explications historiques par M. l'Abbé Banier. Nouvelle édition.
27882: Ovidius - De houtsneden van Mansion's Ovide moralisé. Bruges 1484. Met een toelichting door M.D. Henkel.
29124: Owen, Albert K. - The credit foncier of Sinaloa. A social study.
28056: Öz, Tahsin - Turkish ceramics.
32343: Öz, Tahsin - Turkish ceramics.
10801: Pabbruwe, Prof. dr. H.J. - Dr. Robertus Padtbrugge (Parijs 1637 - Amersfoort 1703), dienaar van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, en zijn familie.
27557: Padberg, S.J., H. - Multatuli. De mensch - de denker - de literator.
11001: Paemel, Monika van - Amazone met het blauwe voorhoofd. Met knipsels!
22779: Page, Jacobus a.o. - Lessus Gallicus in Gallorum é Belgio Discessu per Gallum ad Belgas Ingeminatus. Ejusdemque in Galorum é Belgio Discessu Paraphrastica Dimembratio per Belgamad Gallos Directa; Quibus Accedunt Jubilatio Belgica, Aliaque Metrica. Bound with 16 other publications; see beneath.
34278: Pagnol, Marcel - Marius. This copy printed on the name of Monsieur L.J. Nijs!
22346: Palmen, Pater (Inleiding) - Zeeuwsch-Vlaamsche Missie-klok van de Missie-tentoonstelling te Hontenisse - Hulst - Terneuzen van 3 en 4 tot 7 en 8 Augustus 1922.
29687: Pankowski, Marian - Poignée du présent. With signed and dated dedication!
28571: Paquet, Marcel - Bram Bogart ou la peinture-peinture. Essai sur l'abstraction sensible. With signed dedication by the author and signature by the artist!
29493: Parain, Nathalie - Ribambelles. Images découpés de Nathalie Parain.
22716: Parc, Jean du (= Willem Putman) - Marilou. Luxe-exemplaar!
16492: Paris - Plan de Paris et de sa proche banlieue en 30 coupures, un tableau d'assemblages, un plan du métropolitain.
12910: Paschal, Léon - Het historisch en politiek noodlot van België. Met een voorrede van Jhr. A.F. de Savornin Lohman.
23530: Passen, R. van & K. Roelandts - Toponymie van Wilrijk. Één van de tien genummerde exemplaren gedrukt op Luxe-editie Ingres handgeschept papier; gesigneerd door de beide auteurs!
28423: Passen, Robert van - Als de lente bloeit.
11021: Passen, Robert van - Het liedje van verlangen.
31914: Patoir, L. - Geschiedenis van het Concilie van Trente, naar het Fransch van L.F. Bungener, door L. Patoir. Met bijvoegselen en aanteekeningen van den schrijver, in het oorspronkelijke niet voorkomende.
23774: Pattist, J.N. - De trek der Salzburgsche emigranten naar Zeeuwsch-Vlaanderen.
11523: Pauls, Otto - Der Imker der Neuzeit. Handbuch der Bienenzucht.
35272: Van den Berghe - Pauvers - Een echte woonkultuur is voor ons...
3283: Pée, Willem - Herinneringen aan Herman Teirlinck. Met opdrachtje van Pée aan Victor van Vriesland.
14822: Pée, Julius - Mevrouw Courtmans. Een letterkundige studie.
35253: Peeters, Karel (o.a. voorwoord) - Landboek van Klein-Brabant en omgeving van de Abdij Sint-Bernardus. 1668-1669. Jaarboek XVII - 1984.
34560: Peeters, Denijs - Frans van Immerseel. (Grafieker.) Gesigneerd en genummerd (132/200) houtsnedeprortret door Frans van Immerseel van Cyriel Verschaeve!
35398: Peeters, Ioannes - T' Sas van Gent.
35641: Peeters, Ioannes - 'T Sas van Gent.
35326: Peeters, Laurent - Handboek voor den boekbinder. Eerste druk met het zeldzame omslag en het erratablaadje!
28599: Peeters, Ioannes - T' Sas van Gent.
19995: Peeters, Maurice - Pierke's euvele daad.
13417: Pekelharing, K.R. - Bijdragen voor de geschiedenis der Hervorming in Zeeland. 1524-1572.
35167: Peleman, Bert (Samenstelling) - Wij... Soldaten! Een boek voor 's lands weerkracht.
26297: Peleman, Bert - Zeven Vrouwen rond Uilenspiegel. Balladen van Bert Peleman. Tekeningen van Walt d'Aquavilia.
26291: Peleman, Bert - De zeven visioenen van Uilenspiegel. Zeven balladen door Bert Peleman. Uitgebeeld door Henri Lievens.
35163: Peleman, Bert - Nog bloeit in mij de herfst. Een keuze van 75 gedichten met getuigenissen van Marnix Gijsen, Urbain van de Voorde, André Demedts, Anton van Wilderode e.a..Gesigneerd opdrachtje door de auteur!
26263: Peleman, Bert - Guido Gezelle.
35158: Peleman, Bert - Tussen kinkhoorn en knotwilg. Een waaier Noordzee- en Westhoekgedichten. Gesigneerd!
35142: Peleman, Bert - Tussen kinkhoorn en knotwilg. Een waaier Noordzee- en Westhoekgedichten.
35139: Peleman, Bert - Van ruiter en paard. Een ruif hippische poëzie. Met bijgevoegd getypt en gesigneerd kaartje door de auteur!
35141: Peleman, Bert - Zeven Beierse gedichten - Sieben Bayerische Gedichte. Met royale gesigneerde, gedateerde en gedecoreerde opdracht!
35137: Peleman, Bert - Franciscus en de Vlaamse gaai. Een 'vlucht licht gevederde verzen' mede bedoeld als een ludiek pleidooi voor het leefmilieu. Gesigneerd door de auteur zowel voorop als op de titelpagina!
34084: Peleman, Bert - De liefde boven 't branden van de haat. Verzen van leven en dood. Ingeleid door: Anton van Wilderode. Met gedateerd en gesigneerd opdrachtje!
34083: Peleman, Bert - Bij zandloper en zeis. Gedichten.
35124: Peleman, Bert - Volk van Bosch en Bruegel. Een bloemlezing balladen, berijmde kronieken en lichtvoetige verzen. Gesigneerd!
35104: Peleman, Bert - Ballade van een gehavend hart. Inleidiend woor Ludo Simons. Met gesigneerde en gedateerde opdracht van de dichter uit 1994!
35099: Peleman, Bert - Geboeid maar... ongebonden. Getuigenissen uit een beloken tijd. Met gesigneerd opdrachtje, signatuur op titelpagina en kaartje met gedateerde en gesigneerde opdracht!
35096: Peleman, Bert - Passiespel "Kristus aan de Schelde". Gesigneerd!
15174: Peleman, Bert - Met hulst en marentak. 'n Winterboek voor jong en oud. Gesigneerd door de auteur!
11330: Peleman, Bert - Verzamelde gedichten. Inleiding en samenstelling Lic. Gust Wittebols.
31946: Peleman, Bert - Twintig minuten poëzie. Paul van Ostayen.
4935: Peleman, Bert - Dankgebeden van de man Job. Gedichten.
14859: Pelouze, J. & E. Fremy - Traité de chimie générale. Comprenant les applications de cette science à l'analyse chimique, à l'industrie, à l'agriculturre et à l'histoire naturelle.
15683: Penders, C.L.M. - The life and times of Sukarno.
34557: Penneman, Theo e.a. - Mercator & zijn boeken. 3 December 1994 - 30 januari 1995.
11182: Penneman, Theo e.a. - Mercator & zijn boeken. 3 December 1994 - 30 januari 1995.
7272: Peremans, Dr. W. - Vreemdelingen en Egyptenaren in Vroeg-Ptolemaeisch Egypte. (Avec un résumé en français.)
18007: Perez, J.L. - De kabbalisten. Vertaling van Arn. Saalborn.
28758: Pergmayer, Joseph - Des wohlehrwürdigen Josephs Pergmayers, weiland Priesters aus der Gesellschaft Jesu, gründliche Erwägungen ewiger Wahrheiten, welche er in seinem Leben geistlichen Gemeinden in den gewöhnlichen Exercitien beygebracht, nun aber mit einem Vorbericht und deutschen Inhalt begleitet hat. Ferdinand Reisner, ehemaliger öffentlicher Lehrer der heiligen Schrift und dogmatischen Gottesgelehrtheit in München.... Dritte, durchaus verbesserte und mit einem Register vermehrte Auflage.
28049: Péricard, Jacques - De twee herders. Naar het Fransch van Jacques Péricard. Geautoriseerde vertaling door Justine Bruning.
28050: Péricard, Jacques - De drie toovermiddelen. Naar het Fransch van Jacques Péricard. Geautoriseerde vertaling door Justine Bruning.
28048: Péricard, Jacques - De overwinnaar overwonnen. Naar het Fransch van Jacques Péricard. Geautoriseerde vertaling door Justine Bruning.
25948: Perkens, Duco (= Perron, E. du) - Het roerend bezit.
25938: Perkens, Duco (= Perron, E. du) - Claudia.
34166: Pernath, Hugues C. - En november verbond hun begeren en hun beven.
16897: Perrault - Les Fées.
29184: (Bibliophily - Joris Minne) Perrault, Charles - La Barbe-Bleue. Bois de Joris Minne. Luxury edition; this is number G of the seven lettered copies for the collaborators!
24589: Perrault - Cendrillon ou la pantoufle de vair.
24362: Perrault, Ch. - Contes des Fées.
23584: Perrault - La Belle au bois dormant. Conte de Perrault.
23334: Perrault, Charles - Les Contes de Perrault d'après les textes originaux avec Notice, Notes et Variantes et une Étude sur leurs origines et leur sens mystique par Frédéric Dillaye. Luxury edition!
23331: Perrault, Ch. - La belle au bois dormant. D'Après Ch. Perrault.
26489: Perre, Rudolf van de - Anton van Wilderode. Een monografie. Met opdracht van Van de Perre; gesigneerd door Van Wilderode!
1936: Perrels, J.W. - Bijdragen tot de geschiedenis van den Schotsen stapel te Vere. I-III.
23085: Perrin-Duportal, Henriette - Georgie au Cirque. Album pour les parents et pour les enfants.
26876: Perron, E. du - Parijs bij nacht.
26012: Perron, E. du - Filter. Negen-en-veertig kwatrijnen van Duco Perkens.
7130: Perron, E. du - Cahiers van een lezer. 5.
5822: Perron, E. du - Bij gebrek aan ernst.
26498: Persoon, Willem - Anton van Wilderode. Derde druk.
26490: Persoon, Willem - Anton van Wilderode. (Tweede druk).
31109: Persyn, Wies - De reis van Goudvleugeltje en Nachtegaaltje.
29080: Pestana, Nerêu Rangel - Climat et salubrité de l'État de Sao Paulo (Brésil).
21316: Petermeijer, Hans - Als de vos de passie preekt. De avonturen van Reinaard de vos. Een hervertelling.
31314: Peters, Christ - Oog in oog met Zeeland.
33803: Petersen, George - Tijl Uilenspiegel's Jongensjaren.
23564: Petherick, Rosa C. & Kate J. Fricero - El Mundo de Los Niños.
35402: Petit, Louis - Bibliographie der Middelnederlandsche taal- en letterkunde.
34401: Petit, Paul - Marcel Gromaire.
18024: Pey, Dr. Ineke - Jaarboek 1996. De St.-Willibrorduskerk te Hulst in nieuwe luister na restitutie en restauratie (1806-1958).
22486: (Religion - Holy Week) Pfalz, Christian Aug. - Heilige Fronleichnams-Woche / Das ist: Acht Andachten zum hochwürdigen Sacrament des Altars / für Das Fest und nachfolgende Octav, auch im Jahr täglich durch die Wochen / beym Ampt der H. Mess / und monatlichen Processionen zu gebrauchen: Der Lóbl. Kánserl. Hoff-Bruderschaft / unter dem Titul SS. Corporis Christi bey St. Thomas in der Königl. kleinern Stadt Prag / Nuz und Beförderung der Andacht / mit Beyfügung heilsam-nüzlicher Lehre zusammen getragen / und verfertiget Von Christian Aug. Pfalz / D. Archi-Diac. und Dohm-Predigern bey St. Veit in Prag / der löbl. Erz-Bruderschaft Priorn und geistlicheb Vater. Cum Licentia Superiorum.
33311: Pflüger, Prof. E. - Tafeln zur Bestimmung der Farbenblindheit.
24145: Phaedrus - Ezopische fabelen van Fedrus, gevryden slaef des Keizers Augustus. In Nederduitsch Dicht vertaelt en met Aenmerkingen verrykt door D. van Hoogstraten.
2055: Phaedrus - Fabularum aesopiarum libri V cum novo commentario. Ed. P. Burmannus.
32310: Philippen, Jos & Frank van den Wijngaert - Jan-Frans Cantré. Vlaamsch houtsnijder.
31453: Philips, Jan Caspar & Cornelis Pronk - De zel-neering of het darink-delven, zoo als het oudtyds, in Zeeland, geoefent werdt.
31322: Philipse, C. e.a. - Gedenkboek van de watersnood in Oost-Zuid-Beveland. Anno 1953. Vierde druk.
14079: Philipse, C. e.a. - Gedenkboek van de watersnood in Oost-Zuid-Beveland. Anno 1953.
29183: Philologos - Intermezzi scandalosi aus Goethes Leben.
29397: Picard, Hein - Federalisme in België?
12919: Picard, Leo - Van Vlaamse Beweging naar sociale revolutie. Verspreide geschriften.
12913: Picard, Leo - Geschiedenis van de Vlaamsche en Groot-Nederlandsche Beweging. Met een inleiding van Prof. Dr. C. Gerretson.
20932: Picasso, Pablo - Toros y toreros. Texte de Luis Miguel Dominguin et une étude de Georges Boudaille.
9074: Piccardt, R.A.S. - Bijzonderheden uit de Geschiedenis der stad Goes. Voorlezingen.
25066: Pické, Mr. C.J. & Chr. van de Linde - Leerboekje der aardrijkskunde van Zeeland, ten gebruike bij de schoolkaarten der provincie Zeeland, ontworpen en geteekend door Mr. C.J. Pické en Chr. van de Linde. 2de druk.
32296: Bernardin de Saint-Pierre - Paul et Virginie, suivi de La Chaumière Indienne par Bernardin de Saint-Pierre. Précédé d'une notice historique sur Bernardin de Saint-Pierre par M.C.A.Sainte-Beuve.
12918: Pierson, Marc-Antoine - De geschiedenis van het socialisme in België. Woord vooraf van P.-H. Spaak.
33590: Pieyns-Rigo, P. - Inventaire des autorisations d'Etablissements insalubres et dangereux etablis dans la Province de Liege (1815-1908).
34881: Pijnaken, Eric - Geschreven brief.
985: Pilette, André. - A travers l'Afrique équatoriale. Deuxième édition.
15018: Pillecijn, Filip de - Het boek van de man Job.
33747: Pillecijn, Jef de - Bafoe. Met gesigneerde opdracht van de auteur!
35557: Pillecyn, Filip de - De boodschap.
28209: Pillecyn, Filip de - Van de goede moordenaar. Met ingeplakte, gesigneerde foto-illustratie van De Pilleciy!
15017: Pillecyn, Filip de - Van de goede moordenaar.
34442: Pillecyn, Filip de - Schaduwen.
23992: Pine L.H.D., John B. (Edited by) - Seal and Flag of the City of New York.
29078: Pirmez, Léonard - Essai sur la queue des comètes. Seconde édition.
29660: Pirnay, Victor - L'Apiculture en Wallonie. Cours d'apiculture aux adultes. Suivant le programme officiel du Gouvernement et de la Chambre Syndicale Belge d'Apicultue à l'usage des auditeurs des Ruchers-Ecoles et des élèves des écoles d'agriculture.
33411: Piron, Charles - Memorial de l'Exposition Universelle et Inernationale de Liège en 1905.
35367: Pit, M.A. - Bibliographie van het werk van Jac. van Looy. 1886-1925.
25808: Plas, Michel van der - Mijnheer Gezelle. Biografie van een priester-dichter (1830-1899).
23759: Plas, Michel van der - Herinneringen aan Godfried Bomans. Onder redactie van Michel van der Plas.
17224: Plasky, Mevr. - De Belgische kant in gevaar. In: Arbeidsblad. 37e Jaargang - nummer 4. Pag. 293-376.
13361: Platt, Colin - Medieval England. A social history and archaeology from the Conquest to A.D. 1600.
24222: Platteeuw, J.L. - Een wandeling door Hoek en zijn gehuchten in de dertiger jaren en de latere metamorfose na de 2e wereldoorlog.
31298: Platteeuw, J.L. - Hoek in oude ansichten.
22688: Platteeuw, J.L. - Vijf woelige jaren. 1940-1945. Gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog van Hoek, Sluiskil, Terneuzen en Zaamslag verzameld en bewerkt door J.L. Platteeuw.
33652: Plautus, Titius Maccius - Comoediae accedit commentarius. Ex Variorum Notis ac Observantionibus. Quarum plurime nunc primum eduntur. Ex Museo Marci Zuerii Boxhornii.
22196: Pleysier, Leo - Map met ca. 13 knipsels over Leo Pleysier o.a. Belang van Limburg, Vrij Nederland, De Volkskrant, Literaire lente.
25485: Plischke, Dr. H. - Christoffel Columbus. De ontdekking van Amerika.
30131: Ploennies, Maria von - Die Sagen Belgiens.
14954: Plot, F.H.J. de - Het instructie-bataljon te Kampen. Samengesteld bij gelegenheid der reünie van oud-volontairs op 27-29 juli 1938 te Kampen. Met een woord vooraf van Dr. H. Colijn.
23981: (Horses) Podhajsky, Alois - L'Équitation. Traduit de l'allemand par le Cdt Édouard Dupont et entièrement revu par le traducteur avec la collaboration de Eva Podhajsky et René Bacharach. Cinquième édition revu et corrigée.
9457: Poë, Edgar - Histoires Extraoridinaires. Traduction de Charles Baudelaire.
35179: Poels, Albert - Buste van Ernest Claes.
34806: Poffé, Edward - Twee prentbriefkaarten gesigneerd en verzonden door Edward Poffé vanuit Engeland aan Armand Poffé in het Belgisch vluchtelingenkamp bij Gouda in Nederland. & Een kaart aan dezelfde vanuit Dreischor op Schouwen-Duiveland in Nederland in 1914 naar Armand Poffé op het Schip "Ville de Lille" dat voor anker lag te Sluiskil ten zuiden van Terneuzen. & Getypt en gesigneerd briefje.
34449: Polderman, Tiny - Het Zeeuwse kostuum door de eeuwen heen. Van kadonder tot keutepari.
34615: Poldermans, D.A. - Het Spel van de Stathouwer. In Archief. Vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland. Pag. 1 t/m 88.
31332: Poldermans, D.A. - Zuud-Bevelandsch lief en leed. Tweede druk.
491: Poldermans, D.A. - Zuud-Bevelandsch lief en leed.
12806: Poldermans, D.A. - Zuud-Bevelandsch lief en leed.
31326: Poldermans, D.A. - Ze wist nie wà ze dee. Zeeuwse verhalen.
17689: Pole Evans, I.B. - A Reconnaissance Trip through the Eastern Portion of the Bechuanaland Protectorate. April, 1931. And An Expedition to Ngamiland. June-July, 1937.
7298: Polet, Am. - Une gloire de l'humanisme belge. Petrus Nannius. 1500-1557.
23823: Pols, André M. - Het lied van de krijgsbende van Igorj. Ingeleid, vertaald en met nota's voorzien door André M. Pols. Met gesigneerde en gedateerde opdracht van de auteur!
8555: (Straten, Henri van) Pols, André M. - Het lied van de krijgsbende van Igorj. Ingeleid, vertaald en met nota's voorzien door André M. Pols.
21862: Pols, C.P. - Ovezande in oude ansichten.
12916: Pols, André M. - Vlaamsche muziek.
9883: Ponsart, M. - Traité méthodique de la goutte et du rhumatisme, où l'on enseigne d'après expérience les vrais moyens de se délivrer & se préserver de ces maladies.
16594: Poortere, Estelle de - Trois contes. La clef de la verité; la statue de cire; le vagabond du Nil. With a large signed dedication by the author!
27747: Homerus & Alexander Pope - The Iliad. Translated by Alexander Pope.
35558: Poppe, J.H.M. - De tooverkunst en goochelarij, tot een leerzame uitspanning voor de jeugd; volgens natuurkundige gronden, in derzelver eenvoudigheid, voorgesteld en verklaard. Naar het Hoogduitsch van J.H.M. Poppe, Hoogleeraar in de Wis- en Natuurkunde.
13889: Porché, François - Tsar Lénine. Mystère en trois actes et un épilogue. With signed dedication to Jules Romains!
27384: Poskin, A. - Traité de sylviculture. Deuxième édition, revue et complétée.
34505: Poskin, A. - Traité de sylviculture.
34494: Post, Ds. J.S. - Een opgericht teken te Axel.
13340: Postma, C. - Zierikzee en zijn stadhuis.
35287: Potteau, André - Buste van Guido Gezelle.
35232: Potter, Frans de en Jan Broeckaert - Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost-Vlaanderen. Elfde deel.
32242: Potter, Frans de - Dagboek van Cornelis en Philip van Campene, behelzende het verhaal der merkwaardigste gebeurtenissen, voorgevallen te Gent sedert het begin der godsdienstberoerten tot den 5en april 1571. Naar het oorspronkelijke handschrift, berustende in het archief van den Heer Markies van Rode, voor de eerste maal uitgegeven door Frans de Potter.
35403: Potter, Frans de - Vlaamsche bibliographie. Lijst der boeken, vlug- en tijdschriften, muziekwerken, kaarten, platen en tabellen, in België van 1830 tot 1890 verschenen.
19302: Potter, Frans de & Jan Broeckaert - Geschiedenis der stad St.-Nicolaas.
28561: Potter, Frans de - Geschiedkundige mededeelingen over Zeeuwsch-Vlaanderen.
29145: Poüan, B.Th. - Theses quas cum Dissertatione Historico-Canonica de Seminario Clericorum annuente summo numine et auspice beatissima virgine Maria etc.
27386: (Brasillach, Robert) Poulet, Robert - Robert Brasillach. Critique complet.
23329: Poulleau, Alice - La Madone de la Blanche Éipne et autres contes.
13770: Poulter, George C.B. - The Corbould Genealogy.
24441: Power, Henry - Report of the Fourth International Ophthalmological Congress, held in London, August, 1872. Published by a Committee composed of G. Critchett, Soelberg Wells, R. Brudenell Carter, and Henry Power. The Papers arranged, and the Text and Translations revised by Henry Power.
14815: Prat Garcia, José a.o. - Puertos y fortificaciones en América y Filipinas. Actas del Seminario 1984.
30132: Premstaller, Ottmar - Torens in Vlaanderen.
11080: Prescott, William H. - History of the Conquest of Peru with a preliminary view of the civilization of the Incas.
10823: Prévost, Marcel - Nouvelles lettres de femmes. Signed dedication of the author!
21152: Prick, Harry G.M. - Ter grootte van een matrozenmuts. Lodewijk van Deyssel aan Herman Gorter.
11556: Prims, Floris - Geschiedenis van Antwerpen. II. - De XIIIde eeuw (van de eerste omwalling tot de tweede).
35570: Prins, Mia, Henk Reitsema & Jan Steen - Eiland.
32193: Prins, Ary - De heilige tocht.
14412: Prins-Schimmel, Meta A. - Het stadhuis te Goes.
33872: Prins, Jan - Sinterklaas. Uit het Liber Amicorum van P.C. Boutens.
35316: Prinsen, A. en P. Stockman - 'De Tuyn ghesloten'. Het beleg van Hulst anno 1645.
820: Prinsen, A. en P. Stockman - 'De Tuyn ghesloten'. Het beleg van Hulst anno 1645.
34093: Prinsen, A.J.H.M (Inleiding) & Luciën Lebbinck - Plechten 1705-1795 (RA 1240 en 1241).
33890: Prinsen, A.J.H.M (Inleiding) & Luciën Lebbinck - Toegang tot de transportregisters in het archief van de stad Hulst over de jaren 1710-1795
33886: Prinsen, A.J.H.M (Inleiding) - Bijzondere bevolkingsadministraties voor het Liefdehuis Hulst en het Liefdehuis Groenendijk.
23951: Proost, Ed. de - De Jood Abraham. Verhaal uit den eersten geuzentijd (16e eeuw).
32392: Ptolemeus, Claudius - Atlas Claudi Ptolemaei Orbis Terrarum.
23993: Puig, René - Pablo Casals ou le rendez-vous de Prades.
22518: Pulings, Gaston - Jacob Smits.
29837: Pulings, Gaston (Introduction) - La poésie est-elle un mensonge?
28376: Punt, Piet - Reinaard de vos.
29583: Putman, Robert - Oude scheepskaarten en hun makers. Hoogtepunten uit vijf eeuwen cartografie.
12934: Putman, Willem - De leeuwen dansen. Een verhaal van mijn Guldensporenspel.
28989: Putte, K. van de - Een kranseken aan Denterghem.
34105: Puylaert, Carl Benignus Arthur Julien - Kwartierstaat van de kinderen van Carl Benignus Arthus Julien Puylaert en Elisabeth Adriana Wilhelmina Cornelis Maria Raymakers gehuwd 1 juni 1950 te Almelo.
34973: Puymbrouck, Herman van - Cyriel Buysse en zijn land.
19402: Puymbrouck, Herman van - Cyriel Buysse en zijn land.
10458: Puymbrouck, Herman van - Cyriel Buysse en zijn land.
30609: Quellern, L. de & A. Savine - La guerre par images. La Guerre au Transvaal. Anglais et Boers. Volumes I & II.
32439: Queneau, Raymond - Das heisse Fleisch der Wörter. Dreizehn Sonnette und andere Gedichte über die Kunst der Poesie, aus dem Französischen übersetzt von Ludwig Harig.
21066: Quinot, Raymond - Blues.
10757: Quintus, R.A. - The cultivation of sugar cane in Java. An elementary treatise on the agriculture of the sugar cane in Java and more especially on its cultivation on the Krian Sugar Estate.
34675: Quirsfeld, Johann - Evangelischer HertzensSchatz oder Erklärung Aller Sonn- und Fest-täglichen Evangelien, in solcher Ordnung abgehandelt; Dass darinnen Der liebreiche Jesus ... Ein su¨ndliches Welt-Hertz ... Zu rechtschaffener Busse bekehret ... ; Welchem beygefu¨get Vier und viertzig geistreiche Passions-Andachten, Durch welche ein jeder zur heilsamen Betrachtung des bittern Leydens und Sterbens Jesu Christi angewiesen wird. Von M. Johann Quitsfeld, nebst einer Vorrede (von) Herrn D. Augusti Pfeiffers.Vierdte Auflage.
18268: Raams Jr., Ds. E. - Oud en nieuw. Gedenkboekje voor de Ned. Herv. Gemeente te Hoek.
18777: Raas, P.S.G. & G.J.M. Raas-Knuit - 'Afschrift van het oudste doopboek der Rooms-Katholieke landsparochie van Zuid-Bveland.'
8122: Raas, P.S.G. - De kerk van de Nederlands Hervormde gemeente te 's-Heerenhoek. 1672-1985.
32371: Raas, P.S.G. - R.K. Landsparochie van Zuid-Beveland. Dodenlijst 1697-1709.
32372: Raas, P.S.G. - Rekening van de Heilige-Geest goederen te Nisse over het jaar 1584.
13526: Raas, P.S.G. - Toponymie van 's-Heerenhoek.
26903: Rabier, Benjamin - Les meilleures histoires de Benjamin Rabier.
15914: Rabier, Benjamin - Gideon in het bos.
32437: Rabier, Benjamin - Maître Renard.
17955: Radau, M.R. - La météorologie nouvelle et la prévision du temps.
17260: Raes, Hugo - Links van de helikopterlijn en andere verhalen.
22224: Raes, Hugo - Map met ca. 7 knipsels e.d. over Hugo Raes uit Elzeviers Magazine, Accent, Gazet van Antwerpen & De Volkskrant. Plus bio/bibliografische folder NBLC.
29382: Raet, Lodewijk de - De Vlamingen onder de Nieuwe regeering.
12957: Raet, Lodewijk de - Vlaanderens cultuurwaarden. Over Vlaamsche Volkskracht.
28133: Raïna - Fusains. Poèmes.
6512: Raïna - Prière Vénitienne.
13688: Raïna - Fusains. Poèmes.
9482: Raïna - Prière Vénitienne. Poèmes.
27153: Ram, Hilda - Wat zei Wat zong 'dat Kwezeltje'.
32417: Ramuz, C.F. - De geschiedenis van den soldaat. Gelezen - Gespeeld - Gedanst - Geteekend. Vertaling M. Nijhoff. Teekeningen Edgard Tijtgat.
25027: Rana, Soera (= I. Esser Jr.) - Licht en schaduw. Gedichten. Herziene, veel vermeerderde uitgave der gedichten en nieuwe gedichten.
18853: Randwijk, H.M. van - Celdroom. Een gedicht uit het oorlogsjaar 1943.
26690: Ransome, Hilda M. - The sacred bee in ancient times and folklore.
28203: Ratisbonne, Louis - Ronde enfantine. Poésie de Louis Ratisbonne. Musique de Jeanne Rivet.
12953: Rauscher, Ulrich - Belgien heute und morgen.
29571: Raveel, Roger - Xylon 78.
33378: Raveel, Roger - Roger Raveel tekent over het tekenen van Roger Raveel.
26571: Réaumur, R.-A. F. de - Pratique de l'art de faire éclorre et d'élever en toute saison des osieaux domestique de toutes especes, Soit par le moyen de la chaleur du fumier, soit par le moyen de celle du feu ordinaire.
14094: Reboux, Paul - Trente-deux poèmes d'amour.
11981: Reenen - Völter, M. van - De Heerlijkheid Bergen in woord en beeld.
35180: Reeth, Maurice van - "Masker" van Felix Timmermans.
1715: Regel, Prof. Dr. F. - Kolumbien.
35095: Regoczi, Istvan - Mijn Arendjongskens. Uit het Hongaars vertaald door Eric Brem.
9735: Reichardt, Jasia - Elias.
17894: Reichling, Anton - Het Platonische denken bij P.C. Boutens. In: Studiën.1924.
31284: Reinhoudt, Engel - De bakfiets en andere Zeeuwse verhalen.
11513: Reinick, R. - Ein Todtentanz. Erfunden und gezeichnet von Alfred Rethel. Mit erklärendem Text von R. Reinick.
27875: Reinick, Robert - Auch ein Todtentanz. Erfunden und gezeichnet von Alfred Rethel. Mit erklärendem Text von R. Reinick. Neunte Auflage.
35589: Reissenberger, Karl - Reinhart Fuchs. Zweite Auflage.
12095: Remoortere, Julien Van a.o. - Felix Timmermans. Mens, schrijver, schilder, tekenaar.
15309: Remy, Tristan - Het circus.
5424: Saint-Rémy - Les Quatrains de Thalie avec un salut liminaire de Marcel Thiry et trois bois originaux de l'auteur. Met achtregelige gecalligrafeerde opdracht, !
29590: (Bibliophily - Emile Verhaeren) Rency, Georges, Jules Destrée, Henry de Régnier, Brand Whitlock & Grégoire le Roy - Commémoration de Emile Verhaeren. 19 janvier 1920. Nice binding!
17919: Rendl, Georg - Bijenroman. Geautoriseerde vertaling van Felix Agustin.
13159: Simmen. René - Le monde des marionnettes.
12508: Renier, Jacobus - Redevoering over de ongenoegzaamheid van de rede, ter vervulling van de dringendste behoeften van den mensch, blijkbaar uit de schriften van de beroemdste wijsgeeren onder de oude Grieken en Romeinen; uitgesproken op den XVIII van Herfstmaand 1804 bij gelegenheid van de openbare promotie der Latijnsche schooljeugd.
34045: Reve, Gerard K. van het - Terugkeer.
24254: Reve, Gerard - Kleine larf van mijn lendenen.
24251: Reve, Gerard - Quattuor Poemata.
5478: Reve, K. van het - Twee minuten stilte. Eerste druk. Bijgevoegd 'top secreet': interessante, getypte en gesigneerde brief van de auteur aan Geert van Oorschot,
31820: Reve, Gerard Kornelis van het - Gezicht op Kerstmis en Andere Geestelijke Liederen.
20324: Reve, Gerard - Oud en Eenzaam. Dummy!
34402: Reverdy, Pierre - Pablo Gargallo.
29118: Réville, A. - Quatre conférences sur le Christianisme prèchées a Strassbourg, a Nimes, a Montpellier, a Montauban, a Clairac et dans plusieurs autres églises du midi de la France. Première Conférence. Les excellences de la doctrine de Jésus-Christ.
14659: Révoil, Bénédict-Henri - La vie des bois et du désert. Récits de chasse et de pêche par Bénédict-Henri Révoil avec deux histoires inédites par Alexander Dumas Père.
32244: Reynst, A.E. - Een beknopt overzicht van thee als cultuur-, handels- en consumptieproduct. Derde druk.
5388: Reypens S.J., Dr. L. - Ruusbroec.
11419: Reys, P. Otto - Dichters in het koffyhuis. Herinneringen door Otto P. Reys. Met een woord vooraf door J. Greshoff.
7554: Ribadineira, Petrus de & Louis de la Puente - Het Leven Ons Heere Jesu-Christi, gedeylt in dry deelen, Met schoone Leeringen op elke verholentheyd des zelfs. Getrokken uyt het Spaensch der Eerw. Vaderen Petrus de Ribadineira ende Louis de la Puente, der Societeyt Jesu. Overgezet in ionze Nederlandsche Taele door F.V. tot gebruyk van de Jongheyd.
31316: Ribbens, Kees - Historisch album Zeeland.
23582: Riccobon, B. - Les moyens de transport. Antiques et modernes.
11695: (Boon, L.P.) Richelieu van Londerseele, Roel - Boonportret.
21671: Richelieu van Londerseele, Roel - Tumor. Genummerd en gesigneerd!
31684: Richerand, Anth. - Leçons du C.en Boyer, sur les maladies des os, rédigées en un traité complet de ces maladies... Avec figures.
33655: Richomme, Car. - Op Gods genade of De weezen van Savoijen. Vertaeld door P.D. Cracco.
22438: Richter, Dr. F. - Raadgever, voor allen, die aan aanbeijen, onder verschillende vormen en in hooger' of geringer' graad lijden. Mitsgader: Aanwijzing der voorzorgen en middelen, door welke men zich van die zoo algemeene kwaal kan vrijwaren of genezen; inzonderheid in betrekking tot de met dezelve verwante ziekten, als: moeijelijke spijsvertering, verstoptheid der onderbuiksingewanden, hypocondrie, enz. Door Dr. F. Richter. Uit het Hoogduitsch; naar den Derden, verbeterden druk.
33233: Ridder, André de & Paul-Gustave Van Hecke (Direction) - Sélection. Chronique de la vie artistique et littéraire. 5me année, No. 7, 15 avril 1926.
19022: Ridder, André de - Stijn Streuvels. Zijn leven en zijn werk. 2de Vermeerderde en omgewerkte druk.
33232: Ridder, André de & Paul-Gustave Van Hecke (Direction) - Sélection. Chronique de la vie artistique et littéraire. 5me année, No. 6, 15 mars 1926.
33231: Ridder, André de & Paul-Gustave Van Hecke (Direction) - Sélection. Chronique de la vie artistique et littéraire. 5me année, No. 5, 15 février 1926.
24273: Ridder, A. de - Kerstvertellingen uit Vlaanderen. Naverteld door André de Ridder.
28096: Ridder, A. de a.o. - Frits van den Berghe.
35472: Ridder, André de - Stijn Streuvels. Kritische studie.
33929: Ridder, A. de - Kerstvertellingen uit Vlaanderen. Naverteld door André de Ridder.
33239: Ridder, André de & Paul-Gustave Van Hecke (Direction) - Sélection. Chronique de la vie artistique et littéraire. 5me année, No. 10, 15 juillet 1926.
34890: Ridder, André de e.a. (redactie) - De boomgaard. 1e Jaargang, 1e nummer. 1909-1910.
34788: Ridder, André de - Brief aan Gabriël Opdebeek.
33238: Ridder, André de & Paul-Gustave Van Hecke (Direction) - Sélection. Chronique de la vie artistique et littéraire. 5me année, No. 9, 15 juin 1926.
9000: (Elsschot, W.) A. de Ridder - De juweelenstoet. Uitgangen te Antwerpen, den 12, 15 en 19 Augustus 1923./Le cortége des bijoux. Sorti (...)/The jewels pageant. Display (...).
34403: Ridder, A. de a.o. - Frits van den Berghe.
3825: Ridder, André de en Gust van Roosbroeck - Over de psychologie van Albert Samain. Met uitgebreide opdracht van André de Ridder aan Jan Schepens uit 1946!
35561: Ridder, André de & Paul-Gustave Van Hecke (Direction) - Sélection. Chronique de la vie artistique. Première année, No. 8, 15 mars 1921.
33234: Ridder, André de & Paul-Gustave Van Hecke (Direction) - Sélection. Chronique de la vie artistique et littéraire. 5me année, No. 8, 15 mai 1926.
9027: Riel, Leo van - Aleide. Een lied van vriendschap en van liefde.
15967: Riem-Vis, Wilha. - Snibbekatje.
8657: Rietstap, J.B. - Handboek der wapenkunde; bevattende: I. De geschiedenis van de wapenkunde; - II. De practijk der wapenkunde; - III. Registers der wapens van den thans bloeijenden Nederlandschen adel; Van de staatslieden en veldheeren van Napoleon I; Van beroemde personen uit vroeger en later tijd; enz. Tweede Uitgaaf.
11835: Rietstap, J.B. - V. & H.V. Rolland's Illustrations to the Armorial Général.
13761: Rietstap, J.B. - Handboek der wapenkunde door C. Pama.
10767: Rietstap, J.B. - Azië. De jongste zee- en landreizen in dat Werelddeel aan het volk verhaald.
23010: Rigouts, Charles - Le catalogue du Jardin de Jean Hermans. With a signed dedication by the author to L. Theunissens!
26649: Rijk, Hilly de - Bartje en de regenmannetjes.
27578: Rijkens, R.G. - Praktische handleiding voor het schriftelijk rekenen in het algemeen, en het rekenen uit 't hoofd in het bijzonder. Geheel ingerigt met het doel, om eene geleidelijke ontwikkeling der zielsvermogens, en eene vruchtbare oefening des verstands bevorderlijk te zijn; ten dienste van school- en huisonderwijzers, alsmede voor onderwijzeressen. Voorzien van 4 platen en een klein duizendtal voorstellen.
35727: Rijnsaete, Willem van - Van den vos Reinaerde.
35726: Rijnsaete, Willem van - Van den vos Reinaerde.
31673: Rimbaud, Arthur - Oeuvres complètes. Édition établie, présentée et annotée par Antoine Adam.
15845: Ringnalda Jr., D. - Als een goed soldaat. Met een persoonlijk woord van Dr. W.G. Harrenstein. 4e Druk.
1672: Risseeuw, P.J. - Ik worstel en ontkom. Met gesigneerde opdracht van de auteur.
13029: Risseeuw, P.J. - Vrijheid en brood. Met opdracht van de auteur.
13028: Risseeuw, P.J. - De huilende wildernis. Met opdracht van de auteur.
14359: Ritter Jr., P.H. - Sentimentele aardrijkskunde. Zeeland.
13860: Ritter Jr., P.H. - Zeeuwsche mijmeringen.
12204: Riverend, Julio Le - Economic history of Cuba.
15744: Roarda, R.S. - Nammen út âlde Liifrinte-Registers yn Fryslân. (1624-1809).
30812: Robbers, Herman - Duizend en één kijkjes in Zwitserland. Uitgelezen photo's, afgebeeld in diepdruk, van zwitsersche landschappen, stadsgezichten, merkwaardige bouwwerken, enz., enz., en korte artikelen van bekende zwitsersche schrijvers. Met een woord vooraf door Herman Robbers en een inleiding van Giuseppe Motta.
35706: Robbertz, Dignate - Geertrui de heks van Veere.
34795: Robbertz, Dignate - Het harde geslacht.
22647: Robert-Dumas, Charles - Contes d'or de ma Mère-Grand.
23254: Robert-Dumas, Charles - Contes verts de ma Mère-Grand.
18664: Roberts Jr., Frank H.H. - The new world Paleo-Indian.
10167: Roberts-Jones, Philippe e.a. - Eugène Laermans. 1864-1940.
16542: Robesin, J.C. - Hoek bij de tijd.
22837: Robesin, J.C. - De Braakman sinds het afscheid van de zee.
23942: Robville, M. de - Histoire curieuse du Duc de Roquelaure, surnommé l'Homme le plus laid et le plus gai de France. Ses aventures galantes incomparables, ses ruses extraordinaires, ses facéties, impromptus, réparties, bons mots, joyeusetés de tous genre, etc., etc., receuillis a la suite de nombreuses recherches et mis dans un nouvel ordre.
8729: Rochefoucauld, M. de la - Réflexions ou sentences et maximes morales.
27487: Rochtus, Dirk - In weemoed geborgen. Met losse, gesigneerde en genummerde ets van Joris Minne!
15051: Rochussen, Ch. - De Ruiter: dat is onze man!
26267: Rocker C.P., Firmijn de - Guido Gezelle en het Heilig Lijden.
7089: Rodenbach, Georges - Le carilloneur. Édition illustrée d'eaux-fortes originales de Louis Titz.
6425: Rodenbach, André - L'appel de la lumière. Poèmes. Préface de Gaston Bourgeois.
6423: Rodenbach, André - L'appel de la lumière. Poèmes. Préface de Gaston Bourgeois. Avec une dédicace signée et datée à Maman!
12715: Rodigas, Emiel - De burgerlijke moestuin. Beknopt overzicht der cultuur van al de in eenen gewonen tuin te teelen groenselplanten.
35266: Roelandts, Oscar - Rodolphe Wytsman. 1860-1927.
15019: Roelandts, Oscar - Rodolphe Wytsman. 1860-1927.
8518: Roelandts, Oscar - Jan Frans Cantré. Xylograaf. 1886-1931. Met een inleidend woord door Oscar Roelandts.
9661: Roelandts, Oscar - Rodolphe Wytsman. 1860-1927.
24588: Roelants, Maurice - Uit het dagelijksch leven naar den heiligen stal.
35004: Roelants, M. - Twee helden.
9363: Roelants, Maurice - De jazzspeler en andere verhalen. Met uitgebreide gesigneerde en gedateerde opdracht aan J. Waeyenborghs uit 1964!
9225: Roelants, Maurice - Gebed om een goed einde. Tweede herziene druk. Met gesigneerde en gedateerde opdracht van de auteur aan J. Waeyenborghs uit 1964!
9208: Roelants, Maurice - Van en over Maurice Roelants. Met gesigneerd opdrachtje van Maurice Roelants!
33364: Roelants, Maurice - De kom der loutering. Debuut!
33570: Roelants, Maurice - Originele foto.
31792: Roelants, H. - De paden op! Een aantal mooie fiets- en wandeltochten in de omgeving van Eindhoven.
19947: Roelants, Maurice - Komen en gaan. Met gesigneerde opdracht!
19913: Roelants, Maurice - Gebed om een goed einde. Tweede herziene druk. Met uitgebreide, gesigneerde en gedateerde opdracht van de auteur uit 1958!
21107: Roëls, Ch . - Ordonnantie van zyne Princelicke Excellentie op tstuck vande Policie binnen Zeelandt.
26352: Roelstraete, Johan - De voorouders van Stijn Streuvels.
24246: Roelstraete, Johan - De voorouders van Stijn Streuvels.
34031: Roemans, Rob. & Hilda van Assche - Bibliografie van Stijn Streuvels. Werk in boekvorm.
23438: Roemans, Dr. Rob. - Geschreven en gesigneerde brief en een dubbele briefkaart.
11075: Roemans, Dr. Rob. - Analytische bibliographie van en bibliographie over Prof. Dr. Maurits Sabbe. Bijgevoegd: portret en twee knipsels!
35350: Roemans, Dr. Rob. - Prof. Dr. Jozef van Mierlo, jun. S.J. Gesigneerd!
33663: Roest, Hans - Louis Paul Boon, [*1912]
21562: Roever Az, Nicolaas de - De Amsterdamsche Weeskamer. Academisch proefschrift.
21124: Roever, Mr. N. de - Uit onze Oude Amstelstad. Schetsen en Tafereelen betreffende de Geschiedenis der Veste, het Leven en de Zeden harer Bewoners. De originele editie uit de negentiende eeuw!
21718: Rogge, H.C. - De ridder met de zwaan.
21716: Rogge, H.C. - Floris en Blanchefleur
7037: Roggeman, Willem M. e.a. - Louis Paul Boon Genootschap. Jaarboek 5. 1987 / 88.
29572: Rogghé, Paul - Judith. Stammoeder van de eerste graven van Vlaanderen. Twaalf lavis- en pentekeningen van Victor Stuyvaert.
3183: Rogghé, Paul - Anseele. Gesigneerd door de auteur!
12962: Rogghé, Dr. Paul - Vlaanderen en het zevenjarig beleid van Jacob van Artevelde. 1338-1345. Een critisch-historische studie. Eerste deel.
24305: Roland Holst van der Schalk, Henriëtte - Wordingen. Een cyclus van liefde en vertrouwen. Genummerd en gesigneerd door de auteur!
8892: Roland Holst van der Schalk, H. - Thomas More. Een treurspel in verzen. Vierde druk. Met gesigneerd en gedateerd opdrachtje!
13834: Roland Holst - van der Schalk, Henriette - De loop is bijna volbracht. Vier gedichten.
22151: Roland Holst, A. - Een winterdageraad.
20666: Rolland, Romain - Goede vrijdag.
35620: Rombouts, Tony (Redactie) - Tienjarig tijdschrift. Nummer één. Overvloedig door veel medewerkers en anderen van signatuur en opdrachten voorzien!
35624: Rombouts, Tony (Redactie) - Trap. nr 1. Maris Bayar-nummer. Met: Maris Bayar & Tony Rombouts - minibundel. Antwerpen, Uitgeverij Contramine, 1 januari 1974; en "Persmededeling".
35625: Rombouts, Tony (Redactie) - Trap. nr 3.
35626: Rombouts, Tony & Maris Bayar (Redactie) - Trap 9.
23551: Rombouts, Jan - Paul l'Indomptable. Adapté et raconté par Jan Rombouts.
31617: Römpp, Dr. Hermann - Chemische tooverdranken. Nederlandsche bewerking door L. Roggen. Apotheker.
32266: Roncière, Ch. de la - Un atlas inconnu de dernière expédition de Drake (Vues prises de son bord).
10969: Rondeel, Harmanus, E. - Geological investigations in the western Sierra Cabrera and adjoining areas, South-Eastern Spain.
15026: Ronsard - Oeuvres complètes. Texte établi et annoté par Gustave Cohen.
32351: Ronsard, Pièrre de & Wim de Cock - Liefde in vier gedichten.
35298: Ronse, Herman - De Bende van Borluut. Vaderlandsch verhaal.
33983: Ronsse, Joseph - Kapitein Blommaert of de Boschgeuzen te Audenaerde. 1566-1572.
33911: Ronsse, Joseph - Kapitein Blommaert of de Boschgeuzen te Audenaerde. 1566-1572.
23990: Roos, Govert de - Schreeuwen. Numbered and signed dedication!
33272: Roos, Dr. Elisabeth de - Fransche filmkunst.
33274: Roos, Dr. Elisabeth de - Fransche filmkunst.
22977: Roosbroeck, G.L. van - Grotesques. With signed dedication by Roosbroeck to Charles Plisnier!
20909: Roosbroeck, Rob van - Willem de Zwijger. Graaf van Nassau, Prins van Oranje. Een kriniek en een epiloog. Voorwoord door Hendrik Brugmans. Nawoord door Gaston Eyskens.
9478: (Belpaire, Marie-Elisabeth) Roose, Benoit A. - De wijze vrouw van Vlaanderen. Het leven van Marie-Elisabeth Belpaire. Met bijlage!
13130: Rooses, Max. - Brieven van Jan Frans Willems aan Jer. de Vries, K.A. Vervier, E.J. Potgieter, F.H. Mertens, J.B. David, enz., verzameld door Max Rooses.
6618: Roothaert, Mr. A. - De wenteltrap. Met gesigneerde opdracht!
22547: Roque, Mario (Preface de...) - Vieilles chansons de France. Preface de Mario Roques.
24510: Ros, Martin e.a. - Boon-nummer van Maatstaf. Mei-juni 1980; nummer 5/6.
27277: Rosalie, Tante - Les mille recettes de Tante Rosalie. Cuisine; Salle à manger; Cabinet de toilette; Salon; Hygiène; Recettes et conseils divers.
33536: Rose, Pieter - Draadloze verbindingen. Gedichten.
20887: Rosenblum, Robert a.o. - Willem de Kooning.
26052: Roskoschny, Dr. Hermann - Europas Kolonien. West-Afrika vom Senegal zum Kamerun. Nach den neuesten Quellen geschildert.
31249: Rotgans, J. - Wij maken onze prentkaarten zelf. Kleurboek bij "Op zee en aan het strand". Teekeningen en leidraad van J. Rotgans.
16241: Rothuizen, E.J., H.J. Kockx & K. Brants - Scholenbouw.
25704: Rotte, Eric - Het Zeeuws kookboek.
33168: Rottier, Honoré - La Flandre Zélandaise. Étude de géographie régionale. Thèse de doctorat.
5129: Rottier, Honoré - La Flandre Zélandaise. Étude de géographie régionale. Thèse de doctorat.
21689: Rottiers, A.K. - Klein Kongolees vertelselboek.
35638: Rouge, Georges-Louis Le - Sas de Gand. Attaque le 26 Avril 1747.
35559: Roux, Philibert Joseph Le - Dictionaire Comique, Satyrique, Critique, Burlesque, Libre & Proverbial. Avec une Explication très-fidele de toutes les maniéres de parler Burlesques, Comiques, Libres, Satyriques, Critiques & Proverbiales, qui peuvent se rencontrer dans les meilleurs auteurs, tant Anciens que Modernes. Le tout Pour faciliter aux Etrangers & aux Francois mémes, l'intelligence de toutes sortes de Livres.
29187: Roy, Pol le & Roland Monteyne - Bergkristal. Signed by poet and illustrator; with signed dedication by Monteyne!
7277: Ruckelingen, L. van - De patriottentyd. Joseph II en de Brabandsche Omwenteling. 1780-1790.
24421: Rueff, Jacob (Rueffi, Iacobi) - De Conceptu, et Generatione Hominis: de Matrice et Eius Partibus, Nec Non De conditione....
31846: Rufus, Quintius Curtius (Q. Curtii Rufi) - Historiarium libri, accuratissime editi.
12863: Ruiter, J. de - Borssele. Dorp bewesten de vijfzode.
32287: Rumford, Benjamin Count of - Philosophical papers: Being a collection of memoirs, dissertations, and experimental investigations, relating to various branches of natural philosophy and mechanics. Together with letters to several persons on subjects connected with science and useful improvement. Vol I.
27493: Rutten, Th. (Felix Timmermans) - Felix Timmermans.
12967: Rutten, Pater - Handboek voor sociale studiën.
28294: Rutten, Th. - Felix Timmermans.
22384: Ruysbeek, Erik van - Karel Jonckheere als dichter.
1504: Ruysch, A. - De eerste huwelyksweek, of de adelijke klompenmaker. Blyspel met zang in twee bedryven; naar het Fransch van de heeren Scribe, Melesville en Carmouche, vry gevolgd door...
17481: Ruyslinck, Ward - Map met ca. 13 knipsels e.d. over Ward Ruyslinck uit De Morgen/Vooruit, PZC, Dagblad De Stem, Elzeviers Magazine, Knack & De Volkskrant, Lezerskrant; voorpublicaties.
31645: Ruyslinck, Ward - Signalement. Gesigneerd!
11067: Ruyslinck, Ward - De madonna met de buil. Met bijlage!
31475: Ruyslinck, Ward - Sfinx in de derde macht. Gesigneerd!
31750: (Buddingh, Cees e.a.) Ruysschaert, Tine - Woorden wisselen. Een poëtisch programma. Curieus!
35691: Ryssen, Marcel & Kris de Roover - Reynaert de Vos.
16662: Ryswyck, Theodoor van - Volledige werken van Theodoor van Ryswyck.
35005: Sabbe, Maurits - In 't gedrang. Vertellingen uit den oorlog.
9789: Sabbe, Dr. Maurits - Album Willem Geets.
14821: Sabbe, Maurits - Langs 't Baggynhof. Eén van de 50 genummerde exemplaren!
9080: Sabbe, Maurits - Brabant in 't verweer. Bijdrage tot de studie der Zuid-Nederlandsche strijdliteratuur in de eerste helft der 17e eeuw. Luxe-editie; gesigneerd!
9046: Sabbe, Maurits - Vlaamsche menschen.
2097: Sabbe, Dr. Maurits - Een mei van vroomheid.
34304: Sabbe, Maurits - Vlaamsche menschen.
9794: Sachs, Hans - Eulenspiegel mit dem blauen Hosentuch und dem Bauern.
21176: Sade, Marquis de - Ernestine.
21175: Sade, Marquis de - L'Oeuvre de Marquis de Sade. Zoloë. - Justine. - Juliette. - La Philosophie dans le boudoir. - Les Crimes de l'Amour. - Aline et Valcour. Pages Choisies. Comprenant des morceaux inédits et des lettres publiées pour la première fois, tirées des Archives de la Comédie-Française. Introduction, essai bibliographique et notes par Guillaume Apollinaire.
29306: Sadoul, Louis - Verdun!
29867: Saegeman, Elie, Karel Hoeyvaerts & Emiel Hoorne - Tour de France. "De klimmer".
18652: Safford, W.E. - Our heritage from the Amercican Indians.
18654: Safford, W.E. - Guam and its people.
34110: (Lampo, Hubert) Sagan, Francoise - Een verre glimlach. Gesigneerd door Lampo!
34109: (Lampo, Hubert) Sagan, Francoise - Over een maand, over een jaar. Gesigneerd door Lampo!
32538: Saint Phalle, Niki de - Oeuvres recentes. Aout 1999.
28825: Saiz-Gamas, Edmine - La vie du Capitaine de Frégate Edouard Gamas. 1877-1959. Croyant - voyant - vaillant. Préface de Marcel Lorin. Homme de lettres; Chevalier de la Légion d'Honneur.
28102: Sales, Saint François de - Introduction à la vie dévote. Edition nouvelle à l'usage de la jeunesse.
29498: Sales, Franciscus de - Onder-wys, oft Aenleydingh tot een Godtvruchtigh leven Beschreven door den Heyligen Franciscus de Sales. Bisschop en Prince van Geneven; Instelder van de Order der Visitatie van de Heylighe Maghet en Moeder Godts Maria. Van nieuws overgeset uyt de Fransche tael, en met eenige capittelen vermeerdert, die inde andere oversettingh waren, achter-ghelaten, door Hr. en Mr. W.F.P. op L. etc.
23972: Salins, Commandant J. de - Épaule en dedans. Secret de l'art équestre. Son application au dressage du cheval de selle et d'obstacles. Nouvelle édition. Avec une préface du Général Decarpentry.
34054: Sallden, Helmut - De plasser.
35567: Salmon, André - La révélation de Seurat. Avec 8 reproductions d'après les tableaux de Seurat.
28981: Samaras - Samaras Album. Autointerview - Autobiography - Autopolaroid.
26166: Samoilovitch, R. - Der Weg nach dem Pol.
22064: Samyn, Joseph - De Fransche Revolutie in Vlaanderen en in 't bijzonder te Thielt (1792-1802).
12676: San Lazzaro, G. di - Hommage à Marino Marini.
8066: Sandberg, G.F. - Overzetveren in Zeeland. Zevenhonderd jaar vervoer te water. Historische en rechtskundige beschouwingen met enige illustraties. 2e Herziene druk.
1480: Sandberg, G.F. - Overzetveren in Zeeland.
22691: Sandberg, Jhr. Dr. G.F. - Inventaris van de archieven van de Rekenkamer van Zeeland. Deel II. De archieven gedeponeerd bij het Archief van de Rekenkamer. 1189-c.1825.
569: Sandberg, G.F. - Overzetveren in Zeeland. Zevenhonderd jaar vervoer te water. Historische en rechtskundige beschouwingen met enige illustraties.
10768: Sanders, F.B. (comp.) - Groote leercursus voor zelfonderricht in de Maleische taal, ten dienste van hen, die zich willen bekwamen in het gesproken en geschreven, moderne Maleisch, in de spelling, zooals die officiëel door het Ned.-Indisch Gouvernement is vastgesteld.
12496: Sanders, Gabriel - Bijdrage tot de studie der Latijnse metrische grafschriften van het heidense Rome. De begrippen 'licht' en 'duisternis' en aanverwante themata. Met een voorwoord van Prof. dr. P. Lambrechts.
31354: Sanderse, M. - Middelburg 1940-'45.
9667: Sanderus - Histoire du schisme d'Angleterre. Traduite en francais par Monsieur Maucroix, Chanoine de Reims, Troisième édition revûë, & corrigée de nouveau.
19212: Santa Clara, Pater Abraham à - Den algemeynen Dooden Spiegel oft de kapelle der Dooden. Waer in alle Menschen sich al lacchende oft al weenende konden beschouwen, verçiert met aerdige Historien, Sin-ryke Gedichten, ende Seden-leerende Beêld-schetsen: opgestelt door den Eerweerdigen Pater Abraham à Santa Clara.
16902: Sarneel, Fons e.a. - Gerard Walschap.
13164: Sasse, Jean - Zoo. Signed by the author and the painter!
11836: Sassen, Dr. R. - Asselt. Zijn kerk, zijn museum en het slot Hillenraad.
32856: Sassenus, Andreas Dominicus - Breves Animadversiones in Pharmacopaeam Bruxellensem editam anno 1702. Nec non compositiones quasdam Lovanii usitatas, plerisque aliis dispensatoris, uv Antverpiensi, Gandensi, Amstelodamensi, Lugdunensi, &c. applicabiles, Pharmacopaeis ad medieamentorum dextram compositionem, Medicis ad praxim ritè instituendam perutiles, imo necessariae, in lucem datae per Andream Dominicum Sassenum Pharmacopaeum Lovaniensem etc.
21780: Savenir, J. a.o. - Epistolae et Evangelia Totius Anni. Ex praescriptio Missalis Romani. S. PII V. Pontificis Maximi Jussu Editi Clementis VIII. et Urbani VIII. Auctoritate Recogniti et Novis Missis Ex Indulto Apostolico Hucusque Concessis Aucti. Ad Majorem Ecclesiarum Commoditatem.
29635: Savouré-Mourlot, Émile - Dictionnaire de la pêche a la ligne. Suivi des lois et ordonnances annotées sur la pêche fluviale, pour servir d'instruction aux pêcheurs, aux fermers et aux gardes-pêche.
33866: Schaffstein, Hermann - Ein kurzweilig Buch von Till Eulenspiegel, geboren im Lande Braunschweig. Was er für seltsame Streiche betrieben in seinen Tagen. Lustig zu lesenig zu lesen. Aus dem niedersächsischen Urtext ausgewählt und neu übertsetzt von Hermann Schaffstein. Mit 39 Illustrationen von J.H. Ramberg.
33863: Schaffstein, Hermann - Ein kurzweilig Buch von Till Eulenspiegel, geboren im Lande Braunschweig. Was er für seltsame Streiche betrieben in seinen Tagen. Lustig zu lesenig zu lesen. Aus dem niedersächsischen Urtext ausgewählt und neu übertsetzt von Hermann Schaffstein. 5. - 9. Tausend.
9954: Schagen, J.C. van - Domburgse Cahiers. No. IX.
33107: Schagen, J.C. van - Aanbiedingsbrochure. Gesigneerd.
9939: Schagen, J.C. van - Domburgse Cahiers. No XVII. Domburgse fragmenten (autobiografisch). Gesigneerd!
9940: Schagen, J.C. van - Domburgse Cahiers. No. XVIII. Vóórhof.
8155: Schagen, J.C. van - Geografische gezinsvorming. Schiftsels XIV. Gesigneerd!
7997: Schagen, J.C. van - Domburgse Cahiers. No. Xb. Voor vrije vogels.
2582: Schagen, J.C. van - Flarden van den wind. Omzwervingen in de beklemming.
9016: Schagen, J.C. van - Domburgse Cahiers. No. IV.
24267: Schagen, J.C. van - Domburgse Cahiers. No. Xb. Voor vrije vogels. Gesigneerd!
24266: Schagen, J.C. van - Domburgsche Cahiers. no. 1. October 1963. Gesigneerd!
24265: Schagen, J.C. van - Schiftsels IV. Juli 1978. Gesigneerd!
24261: Schagen, J.C. van - Litanie.
24262: Schagen, J.C. van - Al tuimelende.
24260: Schagen, J.C. van - Domburgse Cahiers. No. IX.
24009: Schagen, J.C. van - Schiftsels VII. September 1978. Gesigneerd!
9020: Schagen, J.C. van - Domburgse Cahiers. No. Xa. Gesigneerd!
23833: Schagen, J.C. van - Dagboekblaadjes. Schiftsels XIII. Gesigneerd!
32958: Schagen, J.C. van e.a. - Met ons beider hartelijke groeten (murmureersels rond twee Domburgse Cahiers).
1477: Schagen, J.C. van - Domburgse Cahiers. No. XVIII. April 1971. Vóórhof. Gesigneerd!
9017: Schagen, J.C. van - Domburgse Cahiers. No. III. Mei 1964. Gesigneerd!
1099: Schagen, J.C. van - Schiftsels III. Diertjes en dingetjes. Gesigneerd!
5857: Schagen, J.C. van - Domburgse Cahiers. no. XIIIa. 1 Februari 1968. Kom mee naar binnen.
5862: Schagen, J.C. van - Schiftsels III. Diertjes en dingetjes. Gesigneerd!
5628: Schagen, J.C. van - Domburgse Cahiers. No. II. Nieuwe miniaturen. 162 Reflexen. Gesigneerd!
9022: Schagen, J.C. van - Domburgse Cahiers. no. V. Gesigneerd!
9950: Schagen, J.C. van - Schiftsels IV. Juli 1978. Gesigneerd!
9949: Schagen, J.C. van - Schiftsels V. Senieletjes. Rijmels van Opa. Gesigneerd!
9953: Schagen, J.C. van - Domburgse Cahiers. no. V.
5624: Schagen, J.C. van - Domburgse Cahiers. No. XX. Tekens. Gesigneerd!
5625: Schagen, J.C. van - Domburgse Cahiers. no. XIV. Met één vinger.
5626: Schagen, J.C. van - Domburgse Cahiers. no. XV. Tactielen.
5627: Schagen, J.C. van - Domburgse Cahiers. No. XX. Tekens.
5623: Schagen, J.C. van - Schiftsels III. Diertjes en dingetjes. Gesigneerd!
5622: Schagen, J.C. van - Schiftsels VII. September 1978. Gesigneerd!
5617: Schagen, J.C. van - Veldboeketje Domburg.
5619: Schagen, J.C. van - Domburgse Cahiers. no. XVI. Klein vlooientheater.
5621: Schagen, J.C. van - Domburgse Cahiers. No. XXI. Murmureersels in de muizenval. Rancuneuze rimram 1968-1971.
9951: Schagen, J.C. van - Zeventien onbeduidendheden. Gesigneerd!
9952: Schagen, J.C. van - Domburgse Cahiers. No. VIII.
9010: Schagen, J.C. van - Domburgse Cahiers. No. XII. September 1967.
9011: Schagen, J.C. van - Domburgse Cahiers. No. VIb. 44 reflexen.
9014: Schagen, J.C. van - Domburgse Cahiers. No. II. Nieuwe miniaturen. 162 Reflexen.
9013: Schagen, J.C. van - Domburgse Cahiers. No. VII.
9012: Schagen, J.C. van - Domburgse Cahiers. No. VIa. 44 Reflexen.
9925: Schagen, J.C. van - Domburgse Cahiers. No. VIb. 44 reflexen. Gesigneerd!
9926: Schagen, J.C. van - Schiftsels X. Veegjes van vroeger. Gesigneerd!
9927: Schagen, J.C. van - Schiftsels VI. Er is iets.
9929: Schagen, J.C. van - Schiftsels III. Diertjes en dingetjes. Gesigneerd!
9930: Schagen, J.C. van - Schiftsels VII.
9931: Schagen, J.C. van - Schiftsels IX. De complimenten voor 1979. Gesigneerd!
9932: Schagen, J.C. van - Schiftsels XV. Kleine Suite Peppel. Gesigneerd!
9934: Schagen, J.C. van - Schiftsels XI. Drie Flutters of wel onwaardigheden. Gesigneerd!
9935: Schagen, J.C. van - Schiftsels XVI. Zes nietsjes. Gesigneerd!
9936: Schagen, J.C. van - Schiftsels XIV. Geografische gezinsvorming. Gesigneerd!
9938: Schagen, J.C. van - Miniaturen. 444 Reflexen. Gesigneerd!
9937: Schagen, J.C. van - Dagboekblaadjes. Schiftsels XIII.
9941: Schagen, J.C. van - Domburgse Cahiers. No. XIX. Kleine dierentuin.
9947: Schagen, J.C. van - Domburgsche Cahiers. no. 1. Gesigneerd!
9948: Schagen, J.C. van - Domburgse Cahiers. No. III.
13145: Schagen, J.C. van - Domburgse Cahiers. No. XXI. Murmureersels in de muizenval. Rancuneuze rimram 1968-1971. Gesigneerd!
13144: Schagen, J.C. van - Onderaardsch.
13142: Schagen, J.C. van - Al tuimelende.
21723: Schagen, J.C. van - Onderaardsch.
27902: Schagen, J.C. van - Dagboekblaadjes. Schiftsels XIII.
12974: Schamelhout, Dr. G. - Ethnische vraagstukken en verzamelde toespraken.
33664: Schaper, Jan - S. Vestdijk, [*1898]
33118: Scharp, Jan - Gedenkzuil van den Nederlandschen krijgsroem in Junij MDCCCXV.
7506: Scharpé, A.A.M. - Bãna's Kãdambari. Vertaling van het Sanskrit in het Nederlands, van het Uttarabhãga en van gedeelten van het Pürvabhãga, met inleiding, aantekeningen en lexicographisch appendix. Proefschrift. Met gesigneerd opdrachtje van de auteur!
22560: Scharphout, Karel van & Ward van Oordt - Opalen: Gedichten. Oorlog 1918.
33290: Schayes, A.G.B. - Dagboek der Gentsche Collatie, bevattende een nauwkeurig verhael van de gebeurtenissen te Gent, en elders in Vlaenderen, voorgevallen, van de jaren 1446 tot 1515.

Next 1000 books from Antiquariaat Secundus[an error occurred while processing this directive]

6/8