Antiquariaat Secundus
Marco Pololaan 18, 4562 AC Hulst, Nederland            Email: secundus@zeelandnet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
27686: Bens, Mevr. E. De (Verzameld en ingeleid door...) - Koninklijke toespraken. 1973-1980.
20765: Beranová, Jana - Geen hemel zo hoog.
13477: Berents, Dr. D.A. - Het werk van de vos. Samenleving en criminaliteit in de late middeleeuwen.
18927: Berg, J.C. van den - De werelddeelen bewerkt naar Friedrich von Hellwald's die Erde und ihre Völker. Europa en de Poolgewesten.
334: Berg, F. van den (Editor) - Reynaert de Vos. Spreuken en gezegden.
1636: Berg, J.C. van den - De werelddeelen bewerkt naar Friedrich von Hellwald's die Erde und ihre Völker. Azië en Afrika.
24534: Berg, J. van den - L.P. Boon 1912-1972. Maatstafnummer 11. Negentiende jaargang - maart 1972.
8713: Berg, F. van den (sam.) - Reynaert de Vos. Spreuken en gezegden.
35380: Berg, M.K.A. van den - De Noordnederlandse Historiebijbel. Een kritische editie met inleiding en aantekeningen van Hs. Ltk 231 uit de Leidse Universiteitsbibliotheek.
23616: Berge, H.C. ten - Aanvliegen over de Sont,
34871: Berge, Claude van de - Geschreven brief.
24512: Bergh, Karel Van den - Bidprentjes in de Zuidelijke Nederlanden. Aereliae Folklorica nr. 2 met een inleiding van Jan Bauwens.
14790: Bergh, Karel Van den - Bidprentjes in de Zuidelijke Nederlanden. Aereliae Folklorica nr. 2 met een inleiding van Jan Bauwens.
4622: Berghmans, J. - Analfabeten. Gesigneerd door de auteur!
32785: Berlaer-Hellemans, Dr. Dina van - De poëzie van Richard Minne in het licht van de ironie. Een studie bekroond door de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde.
29079: Berlière, Dom Ursmer - Oraison funèbre du révérendissime père Dom Placide Wolter, Archiabbé de Beuron, Prmier Abbé de Maredsous prononcée en l'Église Abbatiale de Maredsous le 13 Octobre 1908.
7225: Berlo, P. Emmanuel van O.F.M. - L'ordre des Frères-Mineurs en Belgique depuis son rétablissement. 1833-1908.
9204: Berman, Mr. J. & H.M.C. van Oosterzee (Inleiding) - Zeeuwsche Volksalmanak voor het jaar 1845.
23924: Bernard, Cl. & Ch. Huette (de Montargis) - Précis Iconographique de Médecine Chirurgicale. Ouvrage contenant 113 planches dessinées d'après nature et gravées au burin sur acier.
32940: Bernard, Benno - Revolver. In de vervelende vlakte.
22450: Bernard, J. - Démonstration graphique des Opérations Militaires de la Guerre Franco-Allemande de 1870, jusqu'a l'ínvestissement de Paris. Cart et texte explicatief.
6476: Beronicius, P.J. - Georgarchontomachia, caetorumque ejus carminum sylvula; quorum prius carmine Belgico secutum. / Boeren- en overheids-stryd; en de overige gedichten van P.J. Beronicius; Welkers eerste in Nederduitsche vaarzen is nagevolgd door J.B. Waar by gevoegd is het zonderling Leven des Dichters; een goed aantal van Nederduitsche Aanteekeningen; etc.
34591: Berteloot, Amand & Heinz-Lothar Worm - Van den vos Reynaerde - Reinart Fuchs. Mittelniederländischer Text und deutsche Übertragung. Herausgegeben und übersetzt von...
13550: Berthaut, Léon - Les Vainqueurs de la Mer. Histoire général de la Marine.
13637: Berthel, Max - Roter Mohn. Lieder und Gedichte.
11149: Bertheroy, Jean - Femmes antiques. La légende - l'histoire - la bible.
23463: Bertram, S.C.J. - De tabak. Handleiding voor hen, die zich in 'het tabaksvak' wenschen te begeven. Benevens eene opgave van de belastingen op de tabak in Europa, Amerika, Azië, Afrika en Australië, uit het Duitsch voor Nederland bewerkt door denzelfde.
26801: Bertrand, Aloysius - Gaspard de la Nuit. Fantaisies par Aloysius Bertrand.
23350: Béthune, Jean - Cartulaire du Béguinage de Sainte-Élisabeth à Gand.
27784: Beughem, Caroli van - Documenta e variis Veteris Testamenti Historiis, Ex Evangelio item petita, Modulis Rythmicis quò jucundiùs cantu, si lubet, animis influant. Laborata studio & opera Caroli van Beughem, Canonici. Subjungitur ejusdem, Adolescenti ad virtutem aspiranti amica cohortatio. Opus omnibus Fidelibus at Parentibus Institutoribus ac juventuti comprimis utile.
26158: Beuys, Jospeh - Multiples.
9429: Beveren, Joseph van & Charles Du Pressoir - Costume du Moyen Age d'après les Manuscrits, les Peintures et les Monuments Contemporains précédé d'une dissertation sur les moeurs et les usages de cette époque.
2667: Beversluis, M. - Chimera's. Een dramatisch gedicht.
16721: Beversluis, Martien - De hamer Gods. Een treurspel in verzen over Girolamo Savonarola. Met gesigneerde opdracht van het echtpaar Beversluis!
2570: Beversluis, Martien - De hamer Gods. Een treurspel in verzen over Girolamo Savonarola. Met gesigneerde opdracht aan Frans Babylon!
3508: Beversluis, M. - De Cracht van 't Landt bestaedt. Luxe-editie!
2326: Beversluis, M. - Ons aller eigen. Een bundel verzen.
22935: Beversluis, Martien - Chimera's. Een dramatisch gedicht. Met door de auteur op het eerste schutblad het beroemde sonnet 'Le bonheur de ce monde' van Plantijn Moretus op '22 october 1955' eigenhandig neergeschreven!
5539: Beversluis, M. - Het zaad. (Een sonnettenkrans). Met opdrachtje van de auteur!
22714: Beverwijck, Jan van & J. Cats - Eerste Deel van den Schat der Ongesontheyt, Aenwijsende De kracht der Middelen, door de welcke de Ongesontheyt geweert wert.
29066: Beverwyck, Joh. van - 'T begin van Hollant in Dordrecht. Mitsgaders der eerste Stedebeschrijvinge, regeringe, ende regeerders: als oock de gedenckwaerdighste geschiedenissen aldaer gevallen.
18512: Beyaert-Carlier, Louis - l'Heure de la Flandre. Hans Memlinc; Hubert & Jean van Eyck; Antoine van Dyck. Poème de Louis Beyaert-Carlier. Liminaire de Marcel Wyseur.
35155: Beylen, J. van, P.A. de Groote, Anthony van Kampen e.a. (Red.) - Maritieme encyclopedie.
28062: Bibliopegus - De geschiedenis van den boekband.
29020: Bijnsdorp, Joke, Denise Verpalen, Wim Snuverink & Jaak van der Helst - Programmabrochure Reynaert-Ommeganck 21 september 1980 te 14.30 uur.
27161: Bijvoet, A.W. - Het Groot Gasthuis te 's Hertogenbosch. Eene nalezing der jongste schriften over hetzelfde onderwerp.
7968: Bilcke, Maurits - Sterren boven den storm.
26089: Bilcke, Maurits - De Wondere Kerstdroom. Met gesigneerd opdrachtje!
23448: Bilderdijk, Mr. W. - Van het letterschrift.
29450: Bilderdijk, Mr. W. - Spreuken.
14494: Bilderdijk, Mr. W. - Het buitenleven, in vier zangen. (Gevolgd naar l'Homme des champs, ou les Géorgiques françoises, van den Abbé Delille.)
32514: Billiet, Jacques (Introduction) - Exposition organisée par le Minière de reconstruction SScrimes hitlériens.
32875: Bincken, Hubert - Korte tyd-rekenkundige geschiedenisse tot gebruyk der jonkheyd.
33613: Bing, S. - Le Japon illustré. Documents d'Art et d'Industrie. Deuxième année; nrs. 13 - 24.
17554: Binkhorst, Dr. C.D. - Toxoplasmosis. A clinical, serological and histopathological study with special reference to the eye manifestations. Presentation of twenty cases of proved or presumable toxoplasmic retinopathy and retino-encephalopathy with associated ocular manifestations.
18669: Bishop, C.W. - The ritual bullfight.
35451: (Streuvels, Stijn) Björnstjerne Björnsön - Een vroolijke knaap. Uit het Noorsch vertaald door Stijn Streuvels. Derde, herziene uitgaaf met teekeningen versierd door Joz.
25969: (Streuvels, Stijn) Blachon, G. - Waarom ik Vlaanderen liefheb. Uit het Fransch vertaald door Stijn Streuvels.
35338: (Streuvels, Stijn) Blachon, G. - Waarom ik Vlaanderen liefheb. Uit het Fransch vertaald door Stijn Streuvels.
34441: (Streuvels, S.) Blachon, G. - Waarom ik Vlaanderen liefheb. Uit het Fransch vertaald door Stijn Streuvels.
22206: Blachon, G. - Waarom ik Vlaanderen liefheb. Uit het Fransch vertaald door Stijn Streuvels.
35915: Blaeu, Joan - Hulst - Axele.
35643: Blaeu, Joan - Aerdenburgh.
27023: Blaeu, Johan - De Grote Atlas van de wereld in de 17e eeuw. Inleiding, aanvullende teksten en selectie van kaarten: John Goss. Voorwoord: Peter Clark.
27022: Blaeu, Johan - De Grote Atlas van de wereld in de 17e eeuw. Inleiding, aanvullende teksten en selectie van kaarten: John Goss. Voorwoord: Peter Clark.
35639: Blaeu, Johan - Sassa Gandensis. Obsessa et Expugnata ab Jllmo Principe Friderico Henrico Principe Arausionensium, Comite Nassavia etc. Auspicüs D.D. ordinum Belgii Confoederati.
35647: Blaeu, Joan - Middelburgum. Amplissimis Prudentissimisque viris D. D. Praetori Consulibus, scabinis et senatui Urbis Middelburgensis Tabulum hanc D. D. D.
32391: Blaeu, Joan - Toonneel der Steden van Holland, Westfriesland, Utrecht.
34928: Blaeu, Joan - Oostburg.
33859: Blaeu, Joan - Hulst - Axel - Liefkens-Hoeck - Ter Neuse.
15608: Blanka, Friederika - Sol mineur, sol majeur.
33428: Blankaert, P. van & G.G. Winkler - Winter gezigt op de Buyten Amstel, tot Amsterdam. / Vuë de l'Amstel hor de la Ville d'Amsterdam, en Temps d'hiver. / Vedute dell'Amstel fuora della Citta d'Amsterdamo, in Tempo d'Inverno. / Prospect der Amstel ausserhalb der Stadt Amsterdam, zu Winters Zeit anzusehen.
18594: Blavatsky, H.P. - La voix du silence. Fragments choisis du 'Livre des préceptes d'or'. A l'usage journalier des Lanous (Disciples). Traduit et annoté par 'H.P.B.'. Traduit de l'anglais par Amaravella.
25096: Blocher, Eduard - Belgische Neutralität und Schweizerische Neutralität. Sechste Auflage.
32520: Blommaert, Mr. Ph. - Vlaemsche Kronijk, of dagregister van al het gene gedenkweerdig voorgevallen is, binnen de stad Gent, sedert den 15 July 1566 tot 15 Juny 1585; onderhouden in 't Latijn door Ph. de Kempenare, overgezet door J.P. van Male, pastor van Bovekerke, thans voor de eerste mael uitgegeven door Ph. B.
8951: Blommaert, Mr. Ph. - De Nederduitsche schrijvers van Gent.
9876: Blond, M. le - Elemens de fortification, contenant les principes & la description raisonnée des différens ouvrages qu'on emploie à la fortification des places; les systêmes des principaux ingénieurs, la fortification irréguliere, &c. Quatrième édition, corrigée & augmentée.
22804: Blunt, Lady Ann - Voyage en Arabie. Pélerinage au Nedjed. Berceau de la race Arabe. Ouvrage traduit de l'anglaise avec l'autorisation de l'auteur par L. Derome.
21314: Bo, Deken de - Deken de Bo's kruidwoordenboek. Bewrocht en uitgegeven door Joseph Samyn.
18629: Boas, Franz - Kutenai tales. Together with texts collected by Alexander Francis Chamberlain.
30030: Bock, Carl - Reis in Oost- en Zuid-Borneo van Koetei naar Banjermassin, ondernomen op last der Indische Regeering in 1879 en 1880. Met historische inleiding over Koetei en de betrekkingen van dit leenrijk tot de regeering van Neerlandsch-Indië door P.J.B.C. Robidee van der Aa. Atlas.
12555: Bock, Eug. de - Ondergang en herstel of het begin van de 'Vlaamse Beweging'.
8051: Boddaert Corn. Zoon, Pieter - Stichtelijke gedichten. Twede druk.
28914: Boeck, Frans de - Gerard Walschap langs Londerzeelse wegen.
34544: Schuurbeque Boeije (burgemeester) - Officiële bekendmaking.
34542: Schuurbeque Boeije (burgemeester) - Noodverordening No. 4.
10552: Boeken, H.J. - Goden en menschen.
34968: Boens, Daan - Aan het leven. 1908-1953.
1322: Boens, Daan - Gedichten. Met gesigneerde opdracht!
1271: Boens, D. - De man die zijn vrouw verkocht. Treurig spel van zelfontvluchting in drie bedrijven.
3175: Boens, Daan - Van aanschijn tot aanschijn. Met gesigneerde opdracht!
8274: Boerhaave, Herman - Tractatus De Viribus Medicamentorum. Editio nova, Priori longè limatior, & auctior; utpote sedulò recognita, ab innumeris Mendis expurgata, nec non Additamentis atque Rerum Indice locupletata.
10504: Boets, Jozef - Gezelles zelfstandige publikaties.
22751: Boetzelaer van Dubbeldam, Carel Wessel Theodorus v - De Gereformeerde Kerken in Nederland en de Zending in Oost-Indië in de dagen der Oost-Indische Compagnie. Proefschrift.
12600: Boey, M. (samensteller) - Zo leefde, zo sprak Prof. Dr. Frans Daels.
35545: Bogaard, Jacob Jan - Publicatie tot een nadere regulative voor de vreemde kooplieden, met hunne goederen binnen deze stad komende; mitsgaders tot ampliatie der ordonnantie op het smeden- en malieniers-gilde binnen deze stad.
27956: Bogaers, Mr. A. - De togt van Heemskerk naar Gibraltar.
9841: Bogaerts, Theo - De man, die het licht stal. Met gesigneerde opdracht!
29005: Bogaerts, Félix - Histoire civile et religieuse de la colombe depuis les temps les plus reculés jusqu'a nos jours.
3962: Bogaerts, Theo - De bajadère.
8883: Bogaerts, Theo - De bajadère.
23159: Bogardus, Adam H. - Field, Cover, and Trap Shooting. Embrasing Hints for Skilled Marksmen; Instructions for Young Sportsmen; Haunts and Habits of Game Birds; Flight and Resorts of Water Fowl; Breeding and Breaking of Dogs. Edited by Charles J. Foster. With an appendix.
29977: Bogerman, Johannes - Waerschouwinghe / aen alle ghereformeerde kercken / ende vrome ingesetenen van de vereenichde Nederlanden. By consent van E.M. Heeren Gedeputeerde Staten van Vrieslandt, in druck uit ghegheven.Het inhoudt sal de Leser vinden inde volghende pagie.
35523: (Gambling - French Revolution) Boissy- d'Anglas, Le Comte de - Réclamation contre l'existence des Maisons de Jeux de Hasard, adressée a la Chambre des Pairs par M. le Comte de Boissy-d'Anglas, l'un de ses membres.
24281: Boiteau d'Ambly, P. - Les cartes a jouer et la cartomancie.
12218: Böll, Heinrich - Das Brot der Frühe Jahre. Erzählung.
35617: Bolstra, Melchior - Kaart van het Pannerdense Kanaal en Spyk Met de veranderde Loop der Boven en beneden Ryn en Waal omtrent Schenken-Schans en Herwen.
35629: Bolstra, Melchior, J. Lulofs e.a. - Kaart van de rivier de Waal boven en beneden den Mond van het Pannerdensche Canaal, met de peilingen door Beyerinck, Bolstra en Veltgen in november 1766, gedaan op een waters-hoogte van 2¾ tot 2½ voet aan de peilschaal in Arnhem; beneffens de middelen tot redres in december 1766. geprojecteerd door J. Lulofs en M. Bolstra, bestaande in een ryswerk van a tot b, in twee kribben A en B, en in een end dyks van c tot d.
3145: Bom, Emmanuel de - Dagwerk voor Vlaanderen. Ontmoetingen en portretten. Met gesigneerd opdrachtje!
11464: Bom, Emmanuel de - Wrakken. Met een inleiding van Maurice Gilliams. (Derde uitgave.)
23911: Bom, Emmanuel de & Lodewijk Ontrop - Peter Benoit. De Schelde. 14 October 1917. Met gesigneerde en gedateerde opdracht!
14027: Bom, Emmanuel de - Nieuw Vlaanderen. Kunst en leven. Met een voorwoord van Eduard Anseele. Met royale gesigneerde opdracht!
27962: (Streuvels) Bom, Emmanuel de - Swane. Een woud-legende in drie handelingen naar Stijn Streuvels.
9563: Bom, Emmanuel de - De psychologie van den Antwerpenaar.
20954: Bom, Emmanuel de - De psychologie van den Antwerpenaar.
4595: Bom, Emmanuel de - De psychologie van den Antwerpenaar.
30912: Bomans, Godfried - Het luie jongetje.
27000: Bomans, Godfried - Verrassende geheel nieuwe lesmethode naar ideeën en volgens de oorspronkelijke Nederlandse tekst van Godfried Bomans. Samengesteld en bewerkt door William H. Howard.
22436: Bomans, Godfried - Het locomotiefje.
35357: Bomans, Godfried - Godfried leest Bomans.
24354: Bon, Gustave le - L'équitation actuelle et ses principes recherches expérimentales. Cinquième édition. Précédée d'une préface par le l'-colonel Blacque Belair écuyer en chef de l'école de cavalerie de Saumur.
21664: Bongaerts, Hetty - Ets met de bibliotheektoren van de Leuvense U.B.
22381: Bongenaar, G.J.G. - De geschiedenis der kerk van Boschkapelle. 1695-1925.
24131: Bonnal, Le Commandant - Équitation.
11890: Bonneure, Fernand (Inl.) - Rik Slabbinck.
34490: Bont, Bernard J.M. de - De "regale" abdij van Egmond. Haar stichting, bloei en verwoesting. Naar de oudste en jongste bronnen bewerkt.
27156: Bontridder, Albert - Dood hout.
25214: Bontridder, Albert - Ook de nacht is een zon.
11384: Bontridder, Albert - Een oog te veel. Met poëtische opdracht!
29581: Boomgaard, J.E.A. - Holland in kaart en prent.
35662: Boon, L.P. - Reportages. Complete reeks!
33447: Boon, Louis Paul - Geniaal... maar met te korte beentjes.- Het literaire bijsmaakje. In: De Vlaamse Gids. Algemeen maandschrift. 32ste jaargang, Nummer 9, september 1948. Pag. 563-572.
28583: Boon, L.P. - Op zoek naar de nozems. Een reportage van Boontje.
17816: Boon, Louis Paul (Jan van Hattem) - L.P. Boon Bibliografie.
30646: Boon, Louis Paul - Grimmige sprookjes en andere bijdragen. In: Partner. Maandblad voor mannen. Nr. 1 & 7 t/m 15.
26478: Boon, Louis Paul - Zelfportret.
11618: Boon, Louis Paul - Minuet.
11620: Boon, Louis-Paul - Kapellveien. Roman.
11617: Boon, Louis Paul - Eine Strasse in Ter-Muren. Roman.
30630: Boon, Louis Paul, Bert Schierbeek & Willem M. Roggeman - 1 door 3. Gedichten van Louis Paul Boon, Bert Schierbeek, Willem M. Roggeman bij bronzen beelden, keramiekpanelen en schilderijen van Luc de Blok.
30632: Boon, Louis Paul e.a - Louis Paul Boon Genootschap. Jaarboek 3. 1985.
34129: Boon, Louis Paul - Eenzijdig gestreken.
4067: Boon, Louis Paul - Boontje's reservaat 4.
33441: Boon, Louis Paul - Geniaal... maar met te korte Beentjes - Knap, in hun Genre. In: De Vlaamse Gids. Algemeen maandschrift. 34ste jaargang, Nummer 3, maart 1950. Pag. 175-182.
35569: Boon, Louis Paul - analyse der prent.
4066: Boon, Louis Paul - Boontje's reservaat 5. Wat verzameld dagwerk.
4023: Boon, Louis Paul - Brussel een oerwoud. Eerste officiële uigtave uit 1989!
35568: Boon, Louis Paul - het brilletje van oma.
16376: Boon, L.P. - Jaarboek van het Louis Paul Boon-Genootschap. Nr. 1. Luxe-editie!
24581: Boon, Louis Paul - Svarta handen. Anarkismen i industristaden Aalst under 1800-talet.
24578: Boon, Louis Paul - De Zwarte Hand of het anarchisme van de negentiende eeuw in het industriestadje Aalst. Speciale uitgave!
32808: Boon, Louis Paul - De voorstad groeit.
32809: Boon, Louis Paul - De voorstad groeit.
24235: Boon, Louis-Paul - Over mijn werk.
24160: Boon, Louis-Paul - De voorstad groeit.
7035: Boon, Louis Paul e.a - Louis Paul Boon Genootschap. Jaarboek 2. 1984.
28634: Boon, Louis Paul - Geniaal, maar met te korte beentjes - Vertrouwen in Van Hoogenbemt. In: De Vlaamsche Gids. Algemeen maandschrift. 37e jaargang, Nummer 12, december 1953. Pag. 742-750.
7030: Boon, Louis Paul - Vergeten straat. Roman.
35487: Boon, L.P. - Jaarboek van het Louis Paul Boon-Genootschap. Nr. 1.
23411: Boon, Louis P. - De voorstad groeit.
34280: Boon, Louis Paul - Mijn kleine oorlog. Met een inleidend woord van Willem Elsschot. Eerste uitgave van een vrijwel perfect exemplaar!
28631: Boon, Louis Paul - Geniaal... maar met te korte Beentjes - In welke straat breekt men het brood der poëzie?. In: De Vlaamsche Gids. Algemeen maandschrift. 36ste jaargang, Nummer 8, augustus 1952. Pag. 494-499.
23129: Boon, N.J. - Kloet-Album. Uitgegeven ten bate van de slachtoffers der jongste uitbarsting op 20. mei 1919.
28628: Boon, Louis Paul - Geniaal... maar met te korte Beentjes - Grote mannen en hun dorp. In: De Vlaamsche Gids. Algemeen maandschrift. 35ste jaargang, Nummer 5, mei 1951. Pag. 292-305.
10148: Boon, Louis Paul - Mijn kleine oorlog veertig jaar later.
35667: Boon, Louis Paul - Louis Paul Boon. Schilderijen, tekeningen, manuscripten en boeken van Boontje... etc. Gesigneerd door de auteur!
4068: Boon, Louis Paul - Boontje's reservaat 3.
28689: Boon, Louis Paul - Dorp in Vlaanderen.
22060: Boon, Louis-Paul - De bom. Een verhaal van Louis-Paul Boon tijdens de opnamen van de gelijknamige film van Robbe de Hert, etc.
34708: Boon, Louis Paul - Drie lidkaarten van het Louis Paul Boon Genootschap.
34707: Boon, Louis Paul - Portret in linoleumsnede van Roger Serras.
21946: Boon, Louis-Paul - Over mijn werk.
28621: Boon, Louis Paul - Geniaal... maar met te korte Beentjes. In: De Vlaamsche Gids. Algemeen maandschrift. 32ste jaargang, Nummer 11, november 1948. Pag. 678-690.
21853: Boon, Louis Paul - Boontjes.
10675: Boon, L.P. e.a. - Plastische elementen in de literatuur. In: H.A.M. Jrg. 4, mei 1977, nr. 1. Pag. 20-21
28620: Boon, Louis Paul - Geniaal... maar met te korte Beentjes. In: De Vlaamsche Gids. Algemeen maandschrift. 32ste jaargang, Nummer 1, januari 1948. Pag. 59-60.
5117: Boon, L.P. e.a. - 'Roger Serras - nummer'. H.A.M. Jrg. 5, nr. 3-4.
32716: Boon, L.P. - Radio Actief. De luxe-editie!
5115: Boon, Louis Paul e.a. - Boon-nummer H.A.M. Jrg. 6, 1980, nr. 3/4.
28617: Boon, Louis Paul - In memoriam Veenmanneke. In: Nieuw Vlaams Tijdschrift. Tweede jaargang, october 1947. Nummer 4. Pag. 329-339.
4895: Boon, L.P. - Soldatenbrieven. Vijf brieven van L.P. Boon aan zijn zuster Jeannine. Met een eigenhandig genummerde en gesigneerde ets door H. Pauwels!
31776: Boon, Louis Paul - Knipselmap e.d. met betrekking op Louis Paul Boon.
28606: Boon, Louis Paul - De Zwarte Hand of het anarchisme van de negentiende eeuw in het industriestadje Aalst.
35329: Boon, Louis Paul - Boontje's reservaat 4.
35328: Boon, Louis Paul - Boontje's reservaat 5. Wat verzameld dagwerk.
2164: Boon, Louis Paul - Koninginnen met kronen van karton.
35351: Boon, Louis Paul - Boontjes LP.
15997: Boone-Swartwolt, I.C. de & A. Hamaker-Willink - Het nieuwste omnibusboek voor onze kinderen. Een groot aantal verhaaltjes van vele kinderschrijvers met heel veel plaatjes en zwartjes. Samengesteld door...
25226: Boonen, Prof. Dr. Jaak - Ministers Cornesse en Helleputte. Vijftigjarig politiek leven in Limburg.
32087: Boost, W. - Sprookjespost.
22078: Bootsgezel, L. - Het landje van Kadzand. Schetsen. Eerste druk.
33295: Borcholten, Ioannis - Commentaria in Institutionum Iuris Civilis Libros IV. Ex veris iurisprudentiae & philologiae fontibus deriuata, ad mentem pottisimùm Iac. Cviacii Iurisc. P. Edito Operis Postrema, Post Germanicas Gallicásque omnes à mendes pluribus, quibus antea scatebat, repurgata.
10558: Bordewijk, F. - Het eiberschild.
35718: Borm, E.G. - Hulst van vestingstad tot koopstad. Uit de veelbewogen geschiedenis van Hulst.
13618: Bormans, J.-H. - Ouddietsche fragmenten van den Parthonopeus van Bloys, grootendeels bijeenverzameld door wijlen Professor Ferdinandus Deycks, en verder in orde geschikt en kritisch uitgegeven op last van de Koninklijke Academie van België.
13617: Bormans, J.-H. - Speghel der wijsheit of leeringhe der zalichede, van Jan Praet, Westvlaemschen dichter van 't einde der XIIIe eeuw, voor de eerste mael uitgegeven van wege de Koninklijke Academie van België.
34793: Borms, August - Originele foto van August Borms tussen twee onbekenden. & Prentkaartje met gesigneerde getypte tekst van de auteur.
28365: Bortier, P. - Passé et avenir des anciens ports flamands Bruges, Ostende et Nieuport. Question de Terneuzen. Cinquième édition.
28366: Bortier, P. - Passé et avenir des anciens ports flamands. Chambres de Commerce, transformations des constructions nautiques; question de Terneuzen. Sizième édition.
31528: Bos, Dr. H., A. Ide, Ernst H. Krelage, B.A. Plemper van Balen & Leonard A. Springer - Tijdschrift voor tuinbouw. Onder redactie van...
30041: Bosch, Lambert van den - Leeven en Daden der Doorluchtighste Zee-Helden en Ontdeckers van Landen, deser Eeuwen. beginnende met Christoffel Colombus, Vinder van de Nieuwe Wereldt. En eyndigende met den Roemruchtigen Admiraal M.A. de Ruyter, Ridd. &c. Vertoonende veel vreemde Voorvallen, dappere Verrichtingen, stoutmoedige Bestieringen en swaere Zee-slagen, &c. Naeukeurig, uyt veele geloofwaerdige Schriften, en Authentijcke Stucken, by een gebracht, en beschreven, door V.D.B.
30040: Bosch, Lambert van den - Prael-Tooneel der Doorluchtige Mannen, Of Het Leven en Bedrijf der beroemder Vorsten, uytheemsche Veldt-oversten en Vorstelijcke bedienaers deses Tijdts. Verhandelende De voornaemste saecken van Staet en Oorlogh, in en omtrent dese laetste hondert Jaeren voorgevallen. Uit de vermaertste Historie-Schrijvers by een versamelt, en vertaalt Door Lambert van den Bosch.
6570: Bosch, I.G.J. van den - De veredelde schapenteelt, in verband met den landbouw in Zeeland. In het belang zoowel van grondeigenaren als van landlieden.
27042: Boschvogel, F.R. - Felix Timmermans.
35092: Boschvogel, F.R. - Galerij van Dietsche Grooten.
9573: Boschvogel, F.R. - Als ich can.
28508: Bosman, A. - Leerzame verhalen voor de jeugd. Met een plaatje.
29144: Bosmans, Jules - La neutralité belge.
27078: Bossaert, J.A.M. - ABC. 26 linosneden.
12557: Bossaerts, August & Frans van Laar & Lodewijk Ples - Het Vlaamsch Programma. Verslag over de Vlaamsche grieven en hun herstel. Uitgebracht door ... om de 50e verjaring te herdenken van het instellen van de Vlaamsche Commissie (27 Juni 1856).
35601: Bosscha, J. - Handleiding tot de kennis der krijgs-geschiedenis voor Nederlandsche militairen.
34598: Diverse auteurs - Renaat Bosschaert (samenstelling) - 11 gedichten uit de Middelnederlandse letteren.
10095: Bosschaert, Renaat - Guido Gezelle. Jubeljaar 1980.
29088: Bosschaerts, A.J. - Verhandeling op de protesten, wisselbrieven, orderbiljetten, en het boekhouden, met deszelfs voorschriften, overeenkomstig de bestaende wetten in België, tot gebruik der notarissen, deurwaarders en kooplieden.
27598: Bosschère, Jean de - Derniers "Poèmes de l'obscur", précédes de Nous, Les derniers et de quelques pièces anciennes. With signed dedication to Roger Bodart!
27597: Bosschère, Jean de - Héritiers de l'abîme. Du chaos a l'espoir. "Poèmes" de 1941-49, précédes de "Lumières sur l'obscur", suivis de pièces anciennes. With signed dedication!
27595: Bosschère, Jean de - L'Obscur à Paris. With signed dedication to Franz Hellens!
27596: Bosschère, Jean de - Ulysse bâtit son lit. With signed dedication by the author!
16954: Bosse, P.G. van den, D.J. Oggel & C. Smies - Axel in oude ansichten. Waarin opgenomen enkele afbeeldingen van de voormalige gemeenten Koewacht, Overslag en Zuiddorpe.
10074: Bossu, Jozef - Vlaanderen in oude kaarten. Drie eeuwen cartografie.
18054: Bottema, Tjeerd - Wondere verhalen van Vader Uggelebug I. Doove Jabik en de betooverde vogelschrik. Tekst en illustraties van Tjeerd Bottema.
15194: Bottema, Tjeerd - Aardolie, zigeuners en Freddie.
35529: Boudewijns, J. - Nadere ordonnantie aangaande de ordre op de Vischmarkt, Deser Stad Middelburg te onderhouden.
23122: Boulangier, Edgar - Notes de Voyage en Siberie. Le Chemin de Fer Transsibérien et la Chine.
15919: Bouman-Van Tertholen, S.M. & A.C. Groothoff - De blauwe grabbelton. Een verzameling knutselwerkjes en spelletjes.
6106: Bouman, Dr. P.J. - Geschiedenis van den Zeeuwschen landbouw in de negentiende en twintigste eeuw en van de Zeeuwsche Landbouw-Maatschappij. 1843-1943.
14479: Bounam de Ryckholt, Miguel de - Chateaux Belgique - Kastelen België - Belgium Castles. Cartes postales anciennes - Prentbriefkaarten - Postcards. Complete reeks in zes delen! Als nieuw!
21931: Bounoure, Vincent & Jorge Camacho - Talismans. All signed and numbered by the two artists!
28055: Bourdais, Marcel & G. Grall - A.B.C. de l'Apprenti Horloger. Guide pratique. Conduisant l'apprenti par la main depuis son entrée en apprentissage jusqu'`a sa sortie. Ouvrage d'une utilité incontestable pour ceux qui se destinent au métier d'horloger. 4me Édition.
27646: (Bibliophily - Edgard Tytgat) Bourguignon, Paul-Henri - En écoutant Toone jouer Le Bossu.
32308: Boutens, P.C. - Middelburg's overgang. Reizangen van P.C. Boutens. Prenten van Frits Lensvelt.
12900: Boutens, P.C. - Honderd Hollandsche Kwatrijnen.
12678: Boutens, P.C. - Strofen en andere verzen uit de nalatenschap van Andries de Hoghe. Uitgegeven en ingeleid door P.C. Boutens.
24286: Bovie, Félix - Chansons. Publiés au bénéfice des pauvres par la Société Vocale d'Ixelles.
35434: Brabander, Gerard den - Gebroken lier. Met gesigneerd en gedateerd opdrachtje!
18587: Brabant, Luc van - Louïze Labé & ses aventures amoureuses avec Clement Marot & le Dauphin Henry. With a large extra signed rhyming dedication on page one!
16716: Bracq, Henri-François - Recueil des mandements, lettres pastorales, instructions et autres documents.
24202: Brakman, Willem - Ziel.
22435: Brakman, Willem - Letter in kleur. Schilderijen en tekeningen. Met gesigneerde en gedateerde opdracht van de auteur.
13455: Brakman, Willem - Een zonnig toneelstuk. Gemonogrammeerd door de schrijver.
33407: Brancquaert, L. - Manufacture d'Armes de Luxe - Fabbrica d'Armi di Lusso.
16543: Brand, P. - Zichtjes van Hulst. Met beknopte geschiedenis van Hulst door P. Brand.
32361: Brand, K.J.J. - Van den Vos Reynaerde. Over inhoud, oorsprong, verspreiding, datering en situering van het Reynaertverhaal. Samengesteld door... 2e uitgave.
22944: Brand, K.J.J. - Van den Vos Reynaerde. Teksten van de in het streekmuseum 'De Vier Ambachten' te Hulst aanwezige tentoonstelling. Samengesteld door ing. K.J.J. Brand.
22932: Brand, P.J. - Klokken en beiaarden in Hulst door de eeuwen heen.
28542: Brand, P.J. - "Hulsterloo".
33160: Brand, W. - Niet zomaar een dak... Zes eeuwen geloven in Dongen: De geschiedenis van de Laurentiusparochie.
33129: Brand, P. - Zichtjes van Hulst. Met beknopte geschiedenis van Hulst door P. Brand.
473: Brand, P.J. - De geschiedenis van Hulst.
34873: Brande, Leopold M. van den - Getypte brief.
29120: Brasseur, Alfred - De la création d'un comptoir belge au Mexique.
25225: Brauns, Pater - Radikalisme in de Vlaamse strijd. Zo sprak Pater Brauns.
31633: Bredero, G.A. & G. Stuiveling - Inleiding tot G.A. Brederoos Geestigh Liedt-Boecxken door prof. dr. G. Stuiveling.
12561: Brekelmans, Franciscus Antonius - De Belgische enclaves in Nederland. Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis van Baarle-Hertog en Baarle-Nassau.
28969: Breman, Willem Frederik - De boodschap van het Wilhelmus. Een aanvullende studie door Willem Frederik Breman. Één van de Romeins genummerde!
13490: Bremmer, Dr. R.H. - Reformatie en rebellie. Willem van Oranje, de calvinisten en het recht van opstand. Tien onstuimige jaren: 1572-1581.
27931: Brems, Hugo - De eend van Chopin.
20006: Bremt, Stefan van den - Lente in Vorst.
8389: Brendonck, A.A. (verz. door) - Het bezoek door Z.M. Koning Willem III aan Zeeland gegeven in de maand 1862. Getrouw en omstandig dagverhaal van alles wat tijdens het heugelijke bezoek van Z.M. in die provincie heeft plaats gevonden.
8788: Bréra, Valérian-Louis - Traité des maladies vermineuses, précédé de l'histoire naturelle des vers et de leur origine dans le corps humain. Traduit de l'italienne et augmenté de notes par les citoyens J. Bartoli et Calvet.
32278: Breton, Ernest - Pompeia. Décrite et dessinée par Ernest Breton. Suivi d'une notice sur Herculanum.
28868: Breugelmans, Dr. Fr. - Retrospectieve Felix Timmermans n.a.v. de 25ste verjaring van het afsterven van de kunstenaar.
10077: Brez, Jacques - Voyages intéressants pour l'instruction & amusement de la jeunesse, dans le gout du receuil de M. Campe. Rélations des Iles Pelew.
29165: Brialmont, A. & A. Eenens - Note sur l'emploi de l'artillerie au défrichement de la Campine.
27024: Bricker, Charles - Geschiedenis van de cartografie.
27812: Brienen, B.J. - "Van alles wat".
29134: Briers, Frédéric - Encore quelques observations sur l'article unique de la loi du 15 Avril 1889 sur l'ouverture de crédit et sur la provision.
35939: Brink, P.A.M. - Jakkalsstreke. 'n Vrije vertaling van "Reinaert de vos". Agste druk.
18631: Brinkley, Capt. F. - Primeval Japanese.
25924: Brisse, Baron - La cuisine a l'usage des ménages bourgeois et des petits ménages. Comprenant la manière de servir a nouveau tous les restes. Augmenté de menus et recettes nouvelles de table et d'hygiène et du régime culinaire a suivre contre l'obésité.
26517: Brit, Gezine - Stichtelyke Zinnebeelden Gepast op Deugden en Ondeugden, In LVII Tafereeelen Vertoont door A. Houbraken, En verrykt met de Bygedichten van Juffr. Gezine Brit.
19461: Broeck, Walter van den - De troonopvolger. Gesigneerd!
19464: Broeck, Walter van den - 1 Cola met 6 rietjes. Hollandermoppen. Gesigneerd!
19457: Broeck, Walter van den - In beslag genomen. Gesigneerd!
19456: Broeck, Walter van den - De troonopvolger. Gesigneerd!
11119: Broeck, A. van den - Historische schets over Jan-Pieter Minckelers. Uitvinder van het lichtgas. Professor aan de Universiteit van Leuven.
28018: Broeck, Achiel van den - Jef Scherens. De Caruso uit de sprinterswereld. Gesigneerd door renner en auteur!
11631: Broeckaert, Herman - Kneepverzekens.
23462: Broeckaert, Jan - Geschiedenis van Wetteren, gevolgd van eene historische schets der omliggende gemeenten.
33312: Broeckx, C. - Encore un mot sur l'invention du forceps. In: Varia Broeckx. Collection of 37 different brochures in two bindings!
31642: Broeckx, M.C. - La chirurgie de Maître Jehan Yperman. Chirurgien belge (XIIIe - XIVe siècle). Publiée pour la première fois, d'après la copie flamande de Cambridge.
29303: Broedelet, Dz., D. - Prent-bijbel, bevattende al de kanonijke boeken van het Oude en Nieuwe Testament. Vogens de overzetting van Dr. Martin Luther. Versierd met nagenoeg duizend houtsneêplaten, voorstellende de geschiedkundige gebeurtenissen, naar de meest beroemde schilderstukken; de landschappen, naar oorspronkelijke teekeningen, of naar echte plaatwerken; en de voorwerpen van natuurlijke historie, kleederdragten, zeden, oudheden enz., alles naar de beste bronnen. Hierbij zijn gevoegd oorspronkelijke aanteekeningen, voornamelijk tot verklaring der fraaije houtgravures, en van zoodanige plaatsen der H.S., als welke met betrekking tot de geschiedenis, aardrijkskunde, natuurlijke historie, oudheidkunde of anderszins, toelichting vereischen, bewerkt door D. Broedelet, Dz... met eene voorrede van B.T. Lublink Weddik.
17556: Broekaert, Arthur - Jan Palfijn. Een levensbeeld. 1650 - 1720.
9054: Broekaert, Arthur - Jan Palfijn. 1650 - een levensbeeld - 1720.
14391: Brom, Dr. Gisbert - Archivalia in Italië. Belangrijk voor de geschiedenis van Nederland.
13626: Brom, Eduard - Verzen.
32466: Brounts, Louis - Schetsen uit het vluchtoord Uden. Met een voorwoord van Senator Edgar Vercruysse.
19659: Brouwer, Dr. J. - Kronieken van Spaansche soldaten uit het begin van den Tachtigjarigen Oorlog. Fotografische herdruk.
23768: Brouwers, Marja - De Feniks. Een familiekroniek.
23391: Brouwers, Jeroen - Louis Couperus.
23365: Brouwers, Jeroen - Winterlicht. Een vergeetboek.
32463: Brouwers, Jeroen - De Zondvloed (Uitgegumde fragmenten). Gesigneerd door de auteur en de illustrator.
23932: Brown - La turbine à vapeur Brown, Boveri-Parsons.
23933: Brown - Turb-Alternateurs.
7973: Bruggen, G. - Het naakte hart.
26613: Bruggen, Nic van - Lang leve de Koning. Een portrettengalerij van Hunne Doorluchtige Hoogheden de Coburgs van België. Genummerd en gesigneerd!
26265: Bruijn, P.G. de - Guido Gezelles handschriften uit het Engels klooster te Brugge.
10046: Bruijn, J.T.P. de, H.H. Frese, Gan Tjiang-Tek, a.o - The wonder of man's ingenuity being a series of studies in archaeology, material culture, and social anthropology by members of the academic staff of the national museumof ethnology, published on the occasion of the museum's 125th anniversary.
32510: Bruin, Prof. Dr. C.C. de (Inleiding) - De Delftse bijbel van 1477. Facsimile van de oorspronkelijke druk.
12791: Bruins, Jan & Jan J.B. Kuipers & Jan de Ruiter - Dorpen in de zak. Borsele: land van dijken en welen.
9574: Brulez, Raymond - Een mei.
35190: Bruna, Dick - Lekker lui liggen lezen.
35189: Bruna, Dick - Affiche Zwarte Beertjes.
26334: Brune, Johannis de - Emblemata of Zinne-werck: voorghestelt, In Beelden, ghedichten, en breeder uijt-legginghen. totuijt-druckinghe, en verbeteringhe van verscheijden feijlen onser eeuwe. Den tweeden druck met nieuwe plaeten en eenige Zedespreucken vermeerdert.
29338: Bruneel, Oct. & E. Braun - Le Canal de Terneuzen. Gand et ses Installations Maritimes. Notice historique, technique & commerciale.
21984: Brunet, Raymond - Le mariage des vins et des mets.
29057: Brünner, Johann Jacob - Vorschrift zu nützlicher Nachahmung und einer fleissigen Übung zu Guten vorgestellt und geschrieben durch Joh. Jacob Brunner älter von Basel. Gegraben in Bern von Carl Gottlieb Guttenberger aus Nürnberg.
24422: Brunschwig, Hieronymus - Buch der Cirurgia.
28720: Brusselmans, Herman - Knipselmap Herman Brusselmans.
35595: Bruyckere, Berlinde De - In Flanders Fields.
12551: Bruyne, Arthur de - De Boerenkrijg.
25577: Bruyne, Fred de - Peter Post. Gesigneerd door de renner!
12629: Bruyne, Arthur de - Lodewijk Dosfel. 1861-1925. Kultuurflamingant, activist, nationalist. Met opdracht aan Dr. H. Ballet
12630: Bruyne, Arthur de - Lodewijk Dosfel. Een levensverhaal.
12552: Bruyne, Arthur de - Een volk wil leven!
34576: Bruyninckx, Rob - Projecten 1979-1986, een overzicht.
13581: Bruyns, s.j., L. - De sociaal-economische ontwikkeling van de Bakongo (Gewest Inkisi).
29390: Bryce, Lord - De laatste akte in België's wereldtragedie. Het oordeel van Lord Bryce over de deprotaties in België, door hem op schrift gesteld op verzoek van den Londenschen vertegenwoordiger van de "New York Tribune".
27711: Brys, Achiel - Pol de Mont. De dichter, de kunstkenner, de Vlaamsche strijder. In zijn leven en zijn werk. Geschetst door Achile Brys.. In: Vlaamsch Leven. Eerste Jaargang; Nr. 28. Zondag 16 April 1916. Pag. 332 t/m 338.
23779: Büch, Boudewijn - De waeraghtige bibliphiel I & II. In: Optima. Oktober 1983 pag. 66-71& januari 1984 pag.46-55.
26484: Buckinx, Pieter G. - Ik snijd in dit ivoor. Gesigneerd!
9575: Buckinx, Pieter G. - De oevers van de stroom.
33450: Buckinx-Luykx, A. - Ergens achter muren...
33451: Buckinx-Luykx, A. - De lange herfst.
35575: Buddingh', C. - De blauwbilgorgel.
22138: Buddingh', C. - Het huis.
21487: Buddingh', C. - Vooruit dan maar.
20752: Buddingh', C. - Floroskoop. Juli. Gesigneerd!
20709: Buddingh', C. - Poëzie is een daad van bevestiging. Noord- en Zuidnederlandse poëzie van 1945 tot heden samengesteld door C. Buddingh' en Eddy van Vliet. Gesigneerd!
20743: Buddingh', C. - Tussen neus en lippen. Gesigneerd!
20574: Buddingh', C. - Floroskoop. Augustus.Gesigneerd!
20410: Buddingh', C. & K. Schippers - 128 Vel schrijfpapier. Gesigneerd!
20383: Buddingh', C. - Wees zuinig op de dichter. Gesigneerd!
28090: Buffon, De & Aubenton - De Algemeene en Byzondere Natuurlyke Historie, met de Beschryving van Des Konings Kabinet. Zesde deel.
28089: Buffon, De & Aubenton - De Algemeene en Byzondere Natuurlyke Historie, met de Beschryving van Des Konings Kabinet. Zevende deel.
28490: Buijs, J. - Natuurkundig schoolboek. Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Verbeterde en vermeerderde Uitgave. Met koperen platen. Eerste stukje; tweede stukje.
22708: Buijs, P. - Noodige bijlagen tot het Werk van den Eerw. Heer J. Bramer, over het Jansenismus; Ter aanwijzing en wederlegging der veelvuldige onnaauwkeurigheden; hatelijke aantijgingen, ongerijmde stellingen, enz. daarin voorkomende, door J. Buijs. R.K. Priester.
32197: Bulthuis, Jan - De kerk in Kruiningen.
32195: Bulthuis, Jan - 't dorp Kruiningen - 't zelve anders.
25626: Bunjan, Mr. Joannes - Eens Christens reize naar de eeuwigheid. Vertoonende onder verscheidene aardige Zinne-Beelden, Den Ganschen Staat van een Boetvaardige en God-zoekende Ziele. In het Engelsch beschreven door Joannes Bunjan. Nieuwe uitgave, van vele drukfouten gezuiverd.
18804: Burbure de Wesembeek, Albert de - Le Centenaire de la Ligne Ostende-Douvres. 1846-1946. Contribution à l'Histoire des Relations maritimes anglo-continentales par paquebots depuis leur origine. Synthèse: Avant-propos de Henry De Vos.
29396: Burger, Prof. H. - Vrede en fierheid. Toespraak ter gelegenheid van het zestiende Dietsch Studentren Congres, gehouden te Groningen.
32530: Burmanno, Petro - Phaedri, Aug. Liberti Fabularum Aesopiarum Libri V. Cum integris Commentariis. Marq. Quidii, Conr. Rittershusii, Nic. Rigaltii, Is. Neveleti, Nic. Heinsii, Joan. Schefferi, Jo. Lud. Praschii & excerptis aliorum. Curante Petro Burmanno.
8464: Burmanno, Petro - Phaedri, Aug. Fabularum Aesopiarum Libri V. Cum integris Commentariis. Marq. Quidii, Conr. Rittershusii, Nic. Rigaltii, Is. Neveleti, Nic. Heinsii, Joan. Schefferi, Jo. Lud. Praschii & excerptis aliorum. Ed. Petrus Burmannus.
35355: Burroughs, William a..o. - One world poetry. Live from Amsterdam.
8696: Burssens, Gaston - Het neusje van de inktvis. Gekeurd door Karel Jonckheere en Halbo C. Kool.
3098: Burssens, Gaston - French en andere Cancan.
11769: Burssens, Gaston - Dien avond en die rooze. Met vier genummerde en gesigneerde linogravures van Luc Boudens!
35185: Burssens, Jan - Zelfportret met sigaret. Gesigneerd!
28648: Burssens, Gaston - Adieu.
25898: Burssens, Gaston - Ode. Met gesigneerde en gedateerde opdracht van de auteur!
9430: Burssens, Gaston - Ode. Met gesigneerde en genummerde ets van Jan Burssens en een gedicht in handschrift van de auteur!
9900: Burssens, Amaat - Wako-Moyo. Zuidoost-Kongo in de lens.
29529: Burssens, Gaston - Floris Jespers. Traduit du Néerlandais par Paul Neuhuys. Avec 170 reproductions en phototypie et 3 reproductions en quadrichromie d'après les oeuvres du peintre.
32965: Burssens, Gaston - Herinnering. Inleiding Louis Paul Boon. Luxe-editie; gesigneerd opdrachtje door Boon!
23430: Burssens, Gaston - Twee gesigneerde brieven.
9578: Burssens, Gaston - Elegie.
3940: Burssens, Gaston - De yadefluit.
3616: Burssens, Gaston - Adieu.
31733: Burssens, Gaston - Verzamelde dichtbundels.
31734: Burssens, Gaston - Verzamelde dichtbundels.
23069: Busch, Wilhelm - Naturgeschichtliches Alphabet für Gröszere Kinder und solche, die es werden wollen.
18659: Bushnell Jr., David I. - John Mix Stanley, artist-explorer.
28990: Busscher, Edmond De - Félix Bogaerts. Notice biographique et littéraire.
27390: Busschere, L. de, J. de Jaer & P. Niels - De l'exploitation des lignes secondaires des grands réseaux de chemins de fer dans differents pays de l'Europe. Atlas.
35948: Buysrogge, Carlo & Eddy Weemaes - Sint Jansteen, Heikant, Kapellebrug en Absdale toen en nu.
34347: Buysse, Cyriel - Van arme menschen. Tweede druk.
34348: Buysse, Cyriel - Tusschen Leie en Schelde. Tweede druk.
34344: Buysse, Cyriel - Van hoog en laag. Het eerste levenboek. Tweede druk.
33464: Buysse, Cyriel - De eenzame. In: Flandria's Novellen Bibliotheek. Nr. 105. Pag. 1 t/m 22.
28226: Buysse, Cyriel - Van arme menschen. Tweede druk.
28223: Buysse, Cyriel - Stemmingen.
26756: Buysse, Cyriel - Uit het leven.
34343: Buysse, Cyriel - Tusschen Leie en Schelde. Tweede druk.
34342: Buysse, Cyriel - Tusschen Leie en Schelde. Tweede druk.
26025: Buysse, Cyriel - Typen.
34340: Buysse, Cyriel - Het volle leven. Tweede druk.
34341: Buysse, Cyriel - In de natuur. Tweede druk.
34336: Buysse, Cyriel - Het "ezelken" wat niet vergeten was. Derde druk.
30017: Buysse, Cyriel / Karel van de Woestijne - Verkiezingen op het Vlaamse platteland.
35084: Buysse, Cyriel - "Z'n iegen boas zien." In: Vlaanderen. Maandschrift voor Vlaamsche Letterkunde. Derde Jaargang; februari 1905. Pag. 57 t/m 90.
34333: Buysse, Cyriel - Het leven van Rozeke van Dalen. Derde druk.
34335: Buysse, Cyriel - Het volle leven.
34332: Buysse, Cyriel - Het leven van Rozeke van Dalen. Derde druk.
19446: Buysse, Cyriel - Typen.
19414: Buysse, Cyriel - Zomerleven. Tweede druk.
34972: Buysse, Cyriel - Plus-Que-Parfait.
35476: Buysse, Cyriel - Aan 't strand. Moeder. Gampelaarken. Op een zomeravond. 2e Uitgaaf.
19401: Buysse, Cyriel - Uit het leven.
23476: Buysse, Cyriel - Uit het leven.
31956: Buysse, Cyriel - De strijd.
31955: Buysse, Cyriel - Zoo als het was....
31954: Buysse, Cyriel - Tusschen Leie en Schelde.
31953: Buysse, Cyriel - 't Bolleken. Tweede druk.
13922: Buysse, Cyriel - De schandpaal.
13921: Buysse, Cyriel - Uit het leven.
22418: Buysse, Cyriel - Uit het leven.
22295: Buysse, Cyriel - Het "ezelken" wat niet vergeten was. Tweede druk.
22293: Buysse, Cyriel - Van hoog en laag. Het eerste levensboek.
22294: Buysse, Cyriel - Het volle leven. Tweede druk.
34418: Buysse, Cyriel - Het advertentiebriefje & Grootmoeder Renske. Met inleiding, aantekeningen, woordenlijst en oefeningen door E. Heuskin & Fr. van Hoof.
9580: Buysse, Cyriel - Uleken van jong en oud.
5227: Buysse, C./K. van de Woestijne - Verkiezingen op het Vlaamse platteland.
34318: Buysse, Cyriel - Zoo als het was....
34317: Buysse, Cyriel - Stemmingen.
34309: Buysse, Cyriel - Lente. Tweede druk.
10462: Buysse, Cyriel - Uit het leven.
10464: Buysse, Cyriel - Tusschen Leie en Schelde. Tweede druk.
10471: Buysse, Cyriel - De schandpaal.
34307: Buysse, Cyriel - In de natuur. Tweede druk.
28602: Buysse, Cyriel - Rose van Dalen. Berechtigte Übertragung von Georg Gärtner.
34393: Buysse, Cyriel & Maurice Maeterlinck - The Belgian people. In: Belgium at war. Illustrated album published by Ernest Van Hammée. Page (9).
33120: Buysse, Cyriel - Tusschen Leie en Schelde.
34391: Buysse, Cyriel - Acht werken uit één reeks, verschenen bij De Lage Landen te Brussel.
10461: Buysse, Cyriel - Uleken van jong en oud.
10457: Buysse, Cyriel - Typen.
34363: Buysse, Cyriel - Tantes (slot). In: Groot Nederland. Maandschrift voor den Nederlandschen Stam. April 1924; No. 4. Pag. 393-417.
34362: Buysse, Cyriel - Tantes. In: Groot Nederland. Maandschrift voor den Nederlandschen Stam. Maart 1924; No. 3. Pag. 232-250.
34360: Buysse, Cyriel - Uzubupú. In: Groot Nederland. Maandschrift voor den Nederlandschen Stam. Augustus 1924; No. 8. Pag. (113)-149.
34303: Buysse, Cyriel - Zoo als het was....
1987: Buysse, Cyriel - 'n Leeuw van Vlaanderen.
34302: Buysse, Cyriel - In de natuur. Tweede druk.
34354: Buysse, Cyriel - Uleken van jong en oud.
34357: Buysse, Cyriel - Typen.
34352: Buysse, Cyriel - Uit de bron.
31628: BvG - Felix Timmermans. Dichter aus Flandern. 1886-1947.
30668: Eusebius Caesariensis - Eusebii Pamphili, Episcopi Caesareae, quae est Palestinae, De vita Constantini Imperat. libri quinq; recèns conversi de Graecis. Ioannes Portesio interprete.
13954: Cahour, V.-A. - Balduinus van Constantinopelen. Kronyk van België en van Frankryk in 1225.
29634: Caillat, A. - 150 Manières d'accomoder les sardines. Petit traité de cuisine.
33787: Cain, Henri & Lucien Solvay - Thyl Uylenspiegel. Drame lyrique en trois actes et quatres tableaux. Musique de Jan Blockx. Nouvelle version.
33786: Cain, Henri & Lucien Solvay - Thyl Uylenspiegel. Drame lyrique en trois actes et quatres tableaux. Musique de Jan Blockx.
1058: Caland, F. - Twee rekeningen der stad Hulst uit de eerste helft der XIVe eeuw.
34125: Call, Jan van - t'Plan van Hulst met zijn onderhorige forte Mitsgaders de Attaqúe der France gedaan.
33843: Call, Jan van - t'Plan van Hulst met zijn onderhorige forte Mitsgaders de Attaqúe der France gedaan.
15477: Callant, Alexis - Zwarte Willem en andere vertellingen.
9742: Callewaert, Marc e.a. - Omtrent Mara.
34799: Callewaert, Jules L. - Originele gesigneerde portretkaart van Jules L. Callewaert.
20696: Callewaert, C. & L. Piré - Atlas complet de géographie physique & politique; ancienne et moderne avec le texte en regard des cartes; dressé par L. Callewaert, revu par plusieurs professeurs d'histoire et de géographie et augmenté de notions de zoologie et de botanique concernantes animaux et les plantes figurés sur les cartes par L. Piré.
3695: Cami, Ben - Roos uit modder.
32611: D'Havé Camille - Lieve kabouter.
32610: D'Havé Camille - De domme schilder.
35130: Campemhout, Frans van - Een riet tussen de tanden. Essay over Bert Peleman. Gesigneerd door Peleman!
33455: Campenhout, Nico Van - De uitgegomde dichter over Roland Jooris.
25782: (Jooris, Roland) Campert, Remco e.a. - Vijf gedichtenbundeltjes in 'envelop'. Revolver Jaargang 5, aflevering 1.
5635: Campert, Remco - Lodewijk Sebastiaan.
35169: Canneel, Piet (Valère Depauw) - Wij, incivieken.
32060: Cantré, Jan Fr. - Portret van Guido Gezelle. Houtsnede; afbeelding: 27 x 24,5 cm; papierformaat: 37 x 33,5 cm.
33095: (Lanoye, Tom) Capelleveen, Paul van - Het moet niet mooi worden. De boeken van Tom Lanoye.
29386: Capitaine 'Loyal' - La manoeuvre autour du Limbourg néerlandais en 1914. Etude stratégique sur la position du Limbourg par le Capitaine 'Loyal', de l'Armée néerlandaise. Avec trois cartes.
28036: Cappe, Jeanne - Trois histoires de Noël.
23256: Cappelle, H. van - Au travers des Fôrets vierges de la Guyane Hollandaise.
31428: Capuron, I. - Cours théorique et pratique d'accouchemens, dans lequel on expose les principes de cette branche de l'art, les soins que la femme exige pendant et après le travail, ainsi que les élémens de l'éducation physique et morale de l'enfant. Nouvelle édition.
32632: Carmiggelt, Simon - Notities over Willem Elsschot. Genummerd en gesigneerd!
23743: Carmiggelt, S. - Vroeger kon je lachen.
10800: Carmiggelt, Simon - Allemaal onzin.
20385: Carmiggelt, S. - Ping pong. Een handvol spelletjes met woorden bijeengekronkeld door S. Carmiggelt. Derde druk. Gesigneerd!
20335: Carmiggelt, S. - Speciaal voor U. Een klein feestgeschenk van de Paroolpers. Gesigneerd door de auteur!
20333: Carmiggelt, S. - Speciaal voor U. Gesigneerd door de auteur!
20334: Carmiggelt, S. - Speciaal voor U. Een klein feestgeschenk van de Paroolpers. Gesigneerd door de auteur!
29146: Carrière, E.-A. - Origine des plantes domestiques démonstée du radis sauvage. With signed dedication by the author!
14284: Carroll, Lewis - Alice in Wonderland.
29616: Cartier de Marchienne, O. de - La Tunisie. Son passé, son présent, son avenir. With signed dedication by the author!
27344: Carton de Wiart, Henry - De woelige stede. Naar het Fransch bewerkt met goedkeuring van den schrijver door Leo van Molle. 4e Druk.
12525: Carton de Wiart, Henry - La Belgique, boulevard du droit.
31941: (Michiels, Ivo) Carver, Raymond e.a. - Mijn vaders portefeuille.
34395: Caspari, Gertrud - Herbst und Winter. Bilder von Gertrud Caspari. Nachdruck verboten.
11558: Cassou, Jean (Introduction) - Ossip Zadkine. Lettres à André de Ridder avec un portrait d'André de Ridder dessiné par Ossip Zadkine; un portrait de Ossip Zadkine par Modigliani; une photography du sculpteur et dix reproductions de ses oeuvres. Introduction de Jean Cassou.
29311: Castel, P.-A. - Rapport sur l'Exposition Universelle de Londres.
12565: Castillo, Vicente Sancho del - Le Lion de Flandre. Episode historique en vers et en trois actes dont le troisième divisé en deux tableaux. D'après l'ouvrage de Henri Conscience.
3178: Cat, Herman de - Bonte galerij. Verzen. Met gesigneerde opdracht uit 1936!
30090: Cato, Dionysius - De Boec van Catone, een Dietsch leerdicht, uit het Latijn naer een handschrift van het einde der XIIIe eeuw. Gesigneerd door Ph. Blommaert & met gesigneerde opdracht van Dr. D.J. Vandermeersch voor Dr. J. Jonckbloet (te Oudenaarde - België).
9454: Cats, Jacob - Dichterlijke werken van Jacob Cats, Ridder, Raadspensionaris van Holland.
16872: Cats, J. - 's Werelts Begin, Midden, Eynde, Beslooten in den Trou-ring, met den Proef-steen. Van den zelven.
1191: Cattenburch, A.L. van - 1304. Intogt der Hollanders binnen Zierikzee, onder Jonker Willem, Grave van Oostervant. Geschiedkundige aanteekeningen ter opheldering van de maskerade, te houden door de leden van het Leidsche studenten-corps in junij 1865.
30907: Catullus - C. Valerii Catulli Albii Tibulli Sexti Aurelii Propertii Carmina Castigata et Selectis Interpretationibus Illustrata Opera, et Studio Aloisii Portelli in Gregoriana Universitate Professoris Emeriti.
22735: Cauwe, Eerw. P. Franciscus Philoteus - De Pelgrimagie van het Kindeken Jesus, Voórstellende eene zeer zoete maniere, hoe men in den geest met dit allerlieffelykste Lammeken moet converseeren, dienstig voór alle Godvrugtige menschen. In 't licht gebragt doór eenen Minderbroeder Recollect der Provincie van S. Joseph, des Graefschap van Vlaenderen. Hier is by gevoegd eene zeer schoone en korte Oeffening van de tegenwoórdigheyd Gods.
9585: Cauwelaert, Aug. van - Gedichten. Een keur uit het volledig dichtwerk samengesteld en van een nawoord voorzien door Albert Westerlinck.
12566: Cauwelaert, Dr. Frans van - Verhandelingen en voordrachten. Een keur.
10236: Cauwelaert, Aug. van - Liederen van deemoed. Met gesigneerd opdrachtje!
20122: Cels, A. - La famille Cels. Notice genealogique.
29518: Cesena, Amedée de - L'Italie confédérée. Histoire politique, militaire et pittoresque de la Campagne de 1859.
19785: Ceulaer, José de - De mens in het werk van Felix Timmermans. Met een inleiding door Lia Timmermans. Met knipsels e.d.
12908: Ceulemans, F. & L. Flerackers (Sam.) - Gedenkboek Jan van Oosterwijck.
12217: Charcot, J.-B. - Dans la Mer du Groenland. Les croisières du 'Pourquois pas?'.
4528: Charlevoix, P. de - Histoire et description du Japon d'après P. de Charlevoix.
28518: Chateaubriand, F.A. de - De Buonaparte, des Bourbons, et de la nécessité de se raillier a nos princes légitimes, pour le bonheur de la France et celui de l'Europe.
28517: Chateaubriand, F.A. de - De Buonaparte, des Bourbons, et de la nécessité de se raillier a nos princes légitimes, pour le bonheur de la France et celui de l'Europe.
4801: Chateaubriand, F.A. de - Atala. Avec une note sur la présente édition par René-Louis Doyon. Één van de honderd!
12701: Erckmann - Chatrian - Waterloo.
9252: Chaucer, G. & Wim de Cock - The Canterbury Tales. Vert. Wim de Cock.
35526: Publicola - Chaussard (= Pierre-Jean-Baptiste Chaussard) - Memoires Historiques et Politiques sur la Revolution de la Belgique et du Pays de Liege en 1793.
27638: Chénedollé, M. de - Napoleon le Grand et l'Almanach de Gotha. Notice littéraire et bibliographique sur la double édition de cet almanach pour 1808 (45me année de la collection).
26642: Chenoy, Léon - Le Feu sur la Banquise. Poèmes.
32293: Chenu, Dr. - Encyclopédie d'histoire naturelle ou traité complet de cette science d'après les travaux des naturalistes les plus éminents de tous les pays et de toutes les époques. Buffon, Daubenton, Lacépède, G. Cuvier, F. Cuvier, Geoffroy Saint-Hilaire, Latreille, De Jussieu, Brongniart, etc., etc. Ouvrage résumant les observations des auteurs anciens et comprenant toutes les découvertes modernes jusqu'`a nos jours. Papillons nocturnes.
26094: Chéron, André - Les échecs artistiques. Un traité sur le problème et l'étude.
22862: Cherubini, E. - Pinokkio in Afrika. Vrij bewerkt door Louise J. van Everdingen.
19551: (Geeraerts, Jef) Chomé, Jules - Mobutu. Of de opgang van een sergeant-hulpboekhouder tot Opperste leider van Zaïre. Vertaling Jef Geeraerts.
23228: Christiaensen, J.B. - Gezelschapspelen - Jeux de Société. Algemeene prijscourant - Catalogue général.
12527: Churchill, Winston - Drie jaar wereldbrand. 1916-1918.
14862: Cicero - M. Tullii - Ciceronis Orationes VI pro Sulla, pro Sextio, pro Milone, pro Archia P., pro Ligario et pro Rege Deiotaro. In Usum Scholurum. Edidit Aug. Matthiae.
30814: Ciceronis, M.T. - Cato Major sev de Senectute et Paradoxa recensuit et scholiis Jacobi Facciolati suisque animadversionibus. Instruxit Aug. Gotth. Gernhard.
6464: (Cicero) Cicéronis, M.T./Zurck, Eduardus A. (verzorgd door) - Orationum Selectarum Liber. Editus in usum Scholarum Hollandiae & West-Frisiae, ex decreto Illustriss. DD. Ordinum ejus Provinciae. Notas addidit.
35802: Citroen, Paul - Portret van Marnix Gijsen.
35921: Citters, P..D. van - Declaratie van vacatie-gelden competerende aan den ondergeteekende...
35922: Citters, P..D. van - Declaratie van vacatie-gelden competerende aan den ondergeteekende...
34293: Claes, Ernest - De Witte. 100ste druk. De gesigneerde luxe-editie!
27504: Claes, Ernest - Flachskopf. Mit einem Vorwort und mit Bildern von Felix Timmermans.
27503: Claes, Ernest - De Fanfare De Sint-Jans-Vrienden.
27501: Claes, Ernest - Daar is een mens verdronken.
18884: Claes, Ernest - Peter en Polly.
33400: Claes, Ernest - Ik en mijn lezers.
30159: Claes, Ernest - De Witte. 65e druk, 165e duizendtal. Door auteur en illustrator gesigneerde luxe-editie!
35804: Claes, Ernest - De Witte. Met Jefke Bruyninckx naar het gekende boek van Ernest Claes. Een film die iedereeen wil zien. Affiche met portret van de acteur.
28661: Claes, Ernest - De oude moeder. (Onder pseudoniem G. van Hasselt.)
17776: Claes, Ernest - Het Leven van Herman Coene. Het kind. Uitleiding Prof. em. Dr. August Keersmaekers.
17775: Claes, Ernest - Jeugd & De oude klok. Uitleiding Prof. em. Dr. August Keersmaekers.
12196: Claes, Ernest - Cel 269.
28658: Claes, Ernest - De heiligen van Sichem. Tweede druk. 3de-5de duizend.
28510: Claes, J. - Den welmeynenden Boeren-zoon, of hoe eenen jongman zich moet voegen, om, onder Het toezigt van zyne ouders, of meesters, Christelyk te leéven, afwagtende den tyd, om in den houwelyken staet te treéden. In welke de hedendagsche misbruyken, zoo van de ouders als kinderen, berispt worden. By wyze van Saemenspraek. Boeksken zeer nut voór eeniegelyk, die begeérig zyn tot hunne eeuwige zaligheyd. Doór J. Claes, Priester van het order Premonstreyt. Merkelyk vermeerderd en verbeterd.
26348: Claes, Ernest - Het werk van Ernest Claes.
19527: Claes, Ernest - Van den os en den ezel.
26160: Claes, Ernest - De vulgaire geschiedenis van Charelke Dop. Tweede druk.
26084: Claes, Ernest - De oude moeder. Novellen. Met uitgebreide, gesigneerde opdracht & portretkaart met opdracht uit 1955!
25850: Claes, Ernest - 'Bei uns in Deutschland'.
19509: Claes, Ernest - Bruder Jacobus. Aus dem Flämische übertragen von Peter Mertens. Met gesigneerde opdracht!
19496: Claes, Ernest - Daar is een mens verdronken
19502: Claes, Ernest - Leuven. O dagen schone dagen!
25741: Claes, Ernest - De Witte. Met penteekeningen van Felix Timmermans. 25e duizendtal. Genummerde luxe-editie!
19477: Claes, Ernest - Drie koningen uit het oosten.
19489: Claes, Ernest - Jeroom en Benzamien. Zijnde het waarachtig verhaal van twee door hoovaardij misleide en door de liefde geredde beenhouwers.
25697: Claes, Ernest - De oude moeder. (Onder pseudoniem G. van Hasselt.)
28128: Claes, Ernest - Het leven van Herman Coene. Eerste deel. Derde druk.
27718: Claes, E., H. Teirlinck, F. Timmermans & G. Walschap - Vertelsels voor Janneke en Mieke.
28127: Claes, Ernest - Het leven van Herman Coene. Eerste deel. Derde druk. Met gesigneerde opdracht!
25258: Claes, Ernest - De fanfare 'De Sint-Jansvrienden'. Derde druk.
25241: Claes, Ernest - Kiki. Vijfde druk.
28126: Claes, Ernest - "Bei uns in Deutschland".
24516: Claes, Ernest - De moeder en de drie soldaten. Kerstverhaal.
28674: Claes, Ernest - De Witte. Met penteekeningen van Felix Timmermans. 25e duizendtal.
24278: Claes, Ernest - Over reizen en reizigers. Met allerhande beschouwingen die er niets mee te maken hebben.
30003: Claes, Ernest - Toen Ons-Lieve-Vrouwke heuren beeweg deed.
34977: Claes, Ernest - Jeunesse. Traduction française de Noël Noriac.
34976: Claes, Ernest - Kobeke. (Frère Jacques). Traduit du flamand par François Maret.
23385: Claes, Ernest - Dit is de sproke van Broederke Valentijn. Bezorgd en gecommentarieerd door Dr. Peter Nissen en Prof. Dr. August Keersmaekers.
23382: Claes, Ernest - Pastor Bonus. Het priesterbeeld in zijn werk. Ingeleid en samengesteld door Aloïs van Tongerloo, met een proloog van Anton van Wilderode.
23379: Claes, Ernest - Kiki & Peter en Polly. Uitgeleid en samengesteld door Patrick Lateur.
8994: Claes, Ernest - Toen Ons-Lieve-Vrouwke heuren beeweg deed.
22814: Claes, Ernest - La nocturne visite de Notre Dame. Traduit du Flamand par Piet Heuvelmans.
10975: Claes, Ernest - Toen Ons-Lieve-Vrouwke heuren beeweg deed.
13885: Claes, Ernest - Het leven en de dood van Victalis van Gille.
22514: Claes, Ernest - De fanfare 'De Sint-Jansvrienden'. Vierde druk. Gesigneerd!
22509: Claes, Ernest - Kobeke. Veertiende druk. 99/101ste duizendtal. Met gesigneerde opdracht!
3155: Claes, Ernest - De Witte. 65e druk, 165e duizendtal.
22376: Claes, Ernest - "Bei uns in Deutschland".
13661: Claes, Ernest - 'Bei uns in Deutschland'.
13039: Claes, Ernest - In het Kamp van Beverlo... vroeger. Naar aanleiding van de 150ste verjaardag.
33372: Claes, Ernest - Gesigneerd portret.
13243: Claes, Ernest - Wannes Raps.
21802: Claes, Ernest - Toen Ons-Lieve-Vrouwke heuren beeweg deed. (1e dr.)
12883: Claes, Ernest - Charelke Dop gevolgd door Gerechtelijke dwaling. Gesigneerd!
21090: Claes, Ernest - De Fanfare De Sint-Jansvrienden en andere novellen.
12829: Claes, Ernest - Herman Coene.
2071: Claes, Ernest - Gerechtelijke dwaling. (Onder pseudoniem G. van Hasselt.)
35358: Claes, Ernest - Wannes Raps geschreven door Ernest Claes, verteld door Jo van Eetvelde.
12578: Claes, Ernest - Tussen twee wereldoorlogen. Journalistieke beschouwingen tussen 1918 en 1938. Voor de eerste maal in boekvorm verzameld.
19795: Claes, Ernest - Daar is een mens verdronken
23287: Claudia - In Bosch en Veld.
18681: Claus, Hugo - Hugo Claus leest.
8018: Claus, Hugo - Een bruid in de morgen. Toneelstuk in vier bedrijven met een voorwoord van Herman Teirlinck. Met bijvoegsel: NVT!
33116: Claus, Hugo - Persfoto.
7556: Claus, Hugo - Omtrent Deedee. Roman.
21052: Claus, Hugo - Tien manieren om naar P.B.S. te kijken. Gesigneerd!
32963: Claus, Hugo - Ludduvuddu. Gesigneerd door beiden!
28700: Claus, Hugo - De koele minnaar. In: Nieuw Vlaamsch Tijdschrift. Tiende jaargang, 1956. Nummers 7, 8 & 9. Complete voorpublicatie!
26026: Claus, Hugo - Almanak. Genummerd en gesigneerd door auteur en uitgever.
32246: Claus, Hugo - Sporen. Gesigneerd!
19480: Claus, Hugo - Mama, kijk, zonder handen! Een komedie in vier bedrijven door Hugo Claus. Gesigneerd!
19474: Claus, Hugo - Het jaar van de kreeft.
19473: Claus, Hugo - Poèmes. Traduits du néerlandais par Maddy Buysse. Préface de Gaëtan Picon. Postface de Jean Weisgerber.
30034: Claus, Hugo - Nu nog.
34033: Claus, Hugo - Van de Zinnen en de Vruchten.
15621: Claus, Hugo - De legende en de heldhaftige, vrolijke en roemrijke avonturen van Uilenspiegel en van Lamme Goedzak in Vlaanderen en elders.
32609: Claus, Hugo & Anatole Ghekiere - Le dernier siège du Château des Comtes. Illustré et commenté par Faf Zenner et Geo Frankenhof. Version Néerlandaise par Anatole Ghekiere. Gesigneerd door de auteur Hugo Claus!
24289: Claus, Hugo - De groene ridder. 1. In het wilde westen. 2. De paladijnen. 7. Aan de evenaar.
24094: Claus, Hugo - Thyeste. Tragédie d'après Sénèque traduite du néerlandais par Maddy Buysse.
13605: Claus, Hugo a.o. - Roger Raveel.
35622: Claus, Dirk - Nul. Nummer vijf.
32962: Claus, Hugo - Het haar van de hond. Toneelstuk.
29277: Claus, Hugo - Thyestes. Argumentum. Gesigneerd opdrachtje!
35381: Claus, Hugo - Treize manières de regarder un fragment d’Alechinsky. Dertien manieren om een fragment van Alechinsky te zien. Gesigneerd door beiden!
33942: Claus, Hugo - Claustrum. 222 Knittelverzen.
23202: Claus, Hugo - Gedichten. Eerste druk; de gebonden editie!
32868: Claus, Hugo e.a. - Blauwdruk van de opera Reconstructie. Een moraliteit. Gesigneerd plus persfoto!
7383: Claus, Hugo - Een beeld in Gent.
35665: Claus, Hugo & Roel D'Haese - Het gebed van Jan de Lichte. Gesigneerd door beiden!
32867: Claus, Hugo - Het lied van de moordenaar. Toneelspel in twee delen. Gesigneerd!
28686: Claus, Hugo - Het jaar van de kreeft.
22473: Claus, Hugo - Een Hooglied. Nederlandse bewerking door Hugo Claus.
22472: Claus, Hugo - Het haar van de hond. Toneelstuk.
32865: Claus, Hugo - Gilles!
28679: Claus, Hugo - Belgiens sorg. Översättnung och ordfördklaringar av Per Holmer.
10815: Claus, Hugo - De koele minnaar.
22254: Claus, Hugo - De verwondering.
21832: Claus, Hugo - Dessin sans destin. Poème de discipline surréalisme - 1951. Gesigneerd en genummerd exemplaar!
31533: Claus, Hugo - Perte totale. Ter gelegenheid van zijn 60e verjaardag 60 schetsen en 60 nota's. De luxe-editie in halfleer en met originele aquarel!
20694: Claus, Hugo - Karel Appel. Schilder. Met extra's!
4563: Claus, Hugo & A. Ghekiere - Die Waere Ende Suevere Chronycke van sGraevensteene. Esbatement ofte cluyte.../ in prosen ghescreven deur Anatole Ghekiere ende verlucht van diverssche scilderingen deur Geo Frankenhof ende Faf Zenner. Plus de Franse vertaling en bijvoegsels!
9404: Claus, Hugo - Paal en perk. Gedichten van Hugo Claus bij tekeningen van Corneille.
14683: Clauss, Dr. Ludwig Ferdinand - Rasse und Seele. Eine Einführung in den Sinn der leiblichen Gestalt.
33940: Claxton, William - The Art of Jazz Photography. Claxography. With texts by William Claxton and James Gavin.
34807: Cleiren, Constant & Cyriel Rousseeu - Volgeschreven en gesigneerde prentbriefkaart van "Kriegsgefangenenlager Parchim" aan Cyriel Rousseeu.
29633: Clément, Gaston - Les poisson, les crustacés et les mollusques en cuisine ménagère. Conseils et recettes.
28708: Clercq, René de & Hullebroeck, Emiel - Zes liederen. van Emiel Hullebroeck bewerkt voor twee gelijke stemmen, met klavierbegeleiding.
18817: Clercq, René de - Uit de diepten.
17956: Clercq, M. De - Het weer en zijn geheimen.
26564: Clercq, René de - Toortsen. Met gesigneerde opdracht!
28706: Clercq, René De & Emiel Hullebroeck - Tineken van Heule.
25196: Clercq, René de - Terwe. Een verhaal in verzen.
34013: Clercq, René de - Natuur.
33432: Clercq, René de - Avondlied, gedicht van René de Clercq. In: Vlaamsch Leven. Derde Jaargang; 14e Oktober 1917; Nr. 2. Pag. 32.
14712: Clercq, René de - Overgebleven gedichten.
11039: Clercq, René de - Gedichten. Tweede vermeerderde druk. Met opdracht van de auteur 2 april 1914 aan zijn vriend de beeldhouwer K. de Cock!
8932: Clercq, René de - "Tamar". Bijbelsch verhaal in verzen.
27970: Clercq, René de - Het rootland.
9644: Clercq, René de - Maria Magdalena. Bijbelsch verhaal in verzen.
9643: Clercq, René de - De vlasgaard. Een landelijk tafereel in verzen.
5314: Clercq, René de - De vlasgaard. Landelijk tafereel in verzen. Gesigneerd!
32504: Clercq, René de - De noodhoorn. Vaderlandsche liederen.
22457: Clifton-Taylor, Alec - The cathedrals of England.
23983: Cneudt, Richard de - Mijn hart verlangt... Verzen. Gesigneerd!
31865: Cneudt, Richard de - Wijding. Verzen.
31459: Cock, Wim de - Wilde haren en vossenstreken. Vossenpraat uit het Comburgsche handschrift.
35894: Cock, Wim de - Epitafia.
35895: Cock, Wim de - Epitaphia. Wensen en waarheden over de grenzen van de dood.
35260: Cock, Wim de - Wanneer de vos de passy preeckt,
35258: Cock, Wim de - Boudelooprent.
8143: Cock, Wim de - Als de vos de passie preekt...
8043: Cock, Wim de - Reinaertprent - Belsele.
26769: Cock, Wim de - Waar is de sneeuw van toen.
17683: Cock, Wim de - En dat het eeuwig licht voor hen mag schijnen. Zeven octaven met een knipoog naar Villon.
26222: Cock, Wim de - Wenken en wijze woorden. 'Van den Vos Reynaerde'.
26095: Cock, Wim de - Het jachtrevier van monniken en vossen...
14321: Cock, Wim de - Het funeraire alfabet van A tot Z. Berijmde epitafen.
16478: (Wilderode, Anton van) Cock, Wim de - Ode aan van Wilderode. Gesigneerd door de kunstenaar!
25480: Cock, Wim de - Monastiek alfabet.
9397: Cock, Wim de - De allerlaatste Reynaertbranche.
15857: Cock, Wim de - De pudenfabel.
6820: Cock, Wim de - Tyl Uilenspiegel - 6 houtsneden bij het acrostichon ERMAN B.
31634: Cock, Wim de - Portret van Bert Peleman.
14863: Cock van Enchuysen, David - De Vernieuwde Cyffer-Konst, Noyt voor dezen zoo gedrukt nochte den Leerling grondiger en duydelyker voorgesteld. Vermeerderd met verscheyde Vraegstukken en Wissels uytgewerkt door den Keting-Regel, en Preuven op ider Vraegstuk, zoo door de Gelykmaetigheyd als door den Keting-Regel, ofte door twee verscheyde Werken den zelven facit uytbrengende, met de uytlegginge, hoe de zelve moeten bewerkt worden, door J.B. Wappers van Antwerpen. Nauwkeurig overzien, en merkelyk verbeterd.
23402: Cock, Wim de - In memoriam Anton Van Wilderode.
23338: Cock, Dr. Lucien De, Dr. Rik van Daele e.a. - Ast Fonteyne en Reinaert de Vos.
29462: Cock, Wim de - Bibliofiel alfabet.
31986: Cock, Wim de - Compostella. Een vroom gedicht.
31985: Cock, Wim de - Compostella. Een vroom gedicht.
6312: Cock, Wim de - Het was in eenen tsinxen daghe.
13843: Cock, Wim de - Sinksenprent 2004: De castratiescene.
13703: Cock, Wim de - Uilenspiegelalfabet.
35413: Cock, Wim de - Reinaertalfabet.
33497: Cock, Wim de - Gekoesterd erfgoed. Enkele houtsneden bij enkele verzen.
9237: Cock, Wim de - 'Confiteor pater, mater Dat ic den otter ende den cater...'.
21892: Cock, Wim de - In de dagen van Koning Herodes. Houtsneden en kwatrijnen bij een oud verhaal.
35393: Cock, Wim de - Ode voor Bert Peleman.
13098: Cock, Wim de - Tweemaal Uilenspiegel.
35392: Cock, Wim de - Ode voor Bert Peleman.
35391: Cock, Wim de - Ode voor Bert Peleman.
35390: Cock, Wim de - Si daden hem alle up die vaert:
35389: Cock, Wim de - Grafschrift van Reynaert.
35388: Cock, Wim de - Soudic hu wijsen mijn goet,
35386: Cock, Wim de - Ende spranc die pape tusschen die been,
35385: Cock, Wim de - Sinxen 2010.
35383: Cock, Wim de - Sinksenprent 2006: De brief.
21428: Cock, Wim de - Alle die diere groet ende cleene.
12696: Cock, Alfons de - Studiën en essays over oude volksvertelsels.
32550: Cock, Wim de - Lente-alfabet.
10241: Cock, Wim de - Testament.
33346: Cock, Wim de - Lente, leven, liefde. Een ABC poëtische lentekriebels.
10239: Cock, Wim de - Orde van de Vossenstaart 2003
20116: Cockenpot, Francine - Orange et citron. Adaptation Française des 'Nursery Rhymes' traditionnels.
34253: Cockx-Indestege, Elly a.o. (Redactie) - Ortelius' Spieghel der Werelt. Een facsimile voor Francine de Nave.
35094: Cocteau, Jean - Un texte inédit, lu par Jean Cocteau.
32074: Cocteau, Jean a.o. - Arts et métiers graphiques. Volume 1930.
35573: Cocteau, Jean a.o. - Échantillons. no. 1.
30023: Coenen, Frans - Kleine en zeer kleine schrifturen.
27827: Cogen-Ledeganck, Clara - Begijntjes en begijnhoven door Clara Cogen-Ledeganck. Met teekeningen van Anna de Weert.
12584: Colenbrander, Dr. H.T. - Nederland en België. Adviezen en opstellen uit de jaren 1919 en 1925-1927.
35267: Colin, Paul - Eugène Laermans.
10168: Colin, Paul - Eugène Laermans.
33957: Colin, Paul - Eugène Laermans.
12713: Colledge, E. - Reynard the Fox and other mediaeval Netherlands secular literature. Edited and introduced by E. Colledge. Translated by Professor Adriaan J. Barnouw and E. Colledge.
16878: Collet, M. - Vie de Saint-Vincent de Paul, Instituteur de la Congrégation de la Mission, et des Filles de la Charité.
7170: Collin de Plancy, J.A.S. - Histoire du Manneken-Pis, racontée par lui même; et publiée par Collin de Plancy; avec des appendices.
19107: Collodi, C. - De avonturen van Pinokkio naar het Italiaansch door Jos. Witlox. (Zesde druk.)
35740: Collodi, C. - Pinoculus. Liber qui inscribitur “Le avventure di Pinocchio”. In latinum sermonem conversus ab Henrico Maffacini. Quinta Edizione.
31900: Collodi, C. - De avonturen van Pinokkio. Geschiedenis van een poppenkastpop. (Vertelling van Louise J. van Eversingen).
19824: Collodi, C. - Pinokkio.
28471: Columbus, Christopher - Epistola Christofori Colom: de Insulis Indiae supra gangem nuper inventis. Roma, Stephan Plannck, 1493. Con una nota di Guglielmo Cavallo.
35640: Commelyn, I. - Het Sas van Gent Beleegert den 28 Iuly Anno 1644 en door Accoort verovert den 6 September.
33386: Commelyn, I. - Frederick Hendrick van Nassauw (,) Prince van Orangien. Zyn leven en bedryf; Door I. Commelyn in 't licht ghebracht. Met koopere figuren verçiert.
24135: Comminges, Comte de - Le cheval. Soins pratiques. Deuxième édition.
35588: Conard, Sébastien - Tijl Uilenspiegel. Portfolio.
8666: Coninck, Roger de - La Chastelaine de Vergi. Texte moderne de Roger de Coninck.
9281: Coninck, Roger de - La Chastelaine de Vergi. Texte moderne de Roger de Coninck.
14190: Coninckx, Simoen-Michiel - Simoen-Michiel Coninckx' Dichtwerken voorafgegaan van eene studie over zijn leven en zijne werken.
32635: Conscience, Hendrik - Hoe men schilder wordt. Eene ware geschiedenis van eenen schilder die nog leeft.
17255: Conscience, Hendrik - De kwaal des tijds.
19523: Conscience, Hendrik - Moeder Job.
35078: Conscience, Hendrik - Geschiedenis mijner jeugd. Gevolgd door Lucifer ou Satan converti. Herschreven, van noten voorzien en iconografisch verlucht door Mranix Gijsen. Gechiedkundige commentaren over de tijdsgebeurtenissen in Noord en Zuid - Prof. dr. E.H. Kossmann en Prof. dr. A. Verhulst.
23361: Conscience, Hendrik - Geschiedenis van België.
6613: Conscience, Hendrik - Siska van Roosemael. Ware geschiedenis van eene jufvrouw die nog leeft.
14309: Conscience, Hendrik - Houten Clara.
6122: Conscience, Hendrik - Geschiedenis van Graef Hugo van Craenhove en van zynen vriend Abulfaragus. Historische tafereelen uit de XIVe eeuw.
34428: Conscience, Hendrik - Geschiedenis van Graef Hugo van Craenhove en van zynen vriend Abulfaragus. Historische tafereelen uit de XIVe eeuw.
18637: Cook, O.F. - Milpa agriculture: a primitive tropical system.
7497: Coole, Marcel - Ballade van den eeuwigen vrede.
28836: Coolen, Antoon - Stijn Streuvels. Inleiding Herman Teirlinck.
35454: Coolen, Antoon - Stijn Streuvels. Inleiding Herman Teirlinck.
20537: Coolen, Antoon - De grote voltige. Roman. Gesigneerd!
35233: Cools, Herman - Woorden en uitdrukkingen geplukt uit Het Land van Beveren en zijn deelgemeenten. Met toelichtingen over afwijkingen in Doel, Haasdonk, Kallo, Kieldrecht, Melsele, Verrebroek en Vrasene door Abdon van Bogaert.
28467: Coopman, THZ, Hendrik - "Jeugd". Een krans novellen..
35400: Coopman, Th. & Jan Broeckaert - Bibliographie van den Vlaamschen Taalstrijd. Drie delen.
33666: Coppens, Jan - Jef Geeraerts, [*1930]
33596: Coppens, Herman - Publikaties van het Rijksarchief. 1831-1981. Publications des Archives de l'État.
27271: Le Corbusier - Le poème électronique.
15768: Le Corbusier - Propos d'urbanisme.
2599: Cornelis, J. Ch. - Stad en land van Philippine in de historie 1505-1955.
21781: Cornelis, J. Ch. - Stad en land van Philippine in de historie 1505-2005.
11288: Cornelius, C.A. - Die Niederländischen Wiedertäufer während der belagerung Münsters 1534 bis 1535.
9857: (Bom, Emmanuel de) Cornette, Prof. dr. A.H. - Jan van Eyck en O.L. Vrouw met den kanselier Rolin. Opdrachtje!
33052: Coronel, Dr. S. Sr. - Middelburg voorheen en thans. Bijdrage tot de kennis van den voormaligen en tegenwoordigen toestand van het armwezen aldaar.
31845: Corradi, Sebastiano - Quaestura partes duae quarum altera de Ciceronis vita et libris item de ceteris ciceronibus agit altera Ciceronis libros permultis locis emendat numquam antea extra italiam edita.
18363: Corti, Egon Caesar Conte - Pompeii en Herculaneum. Haar ondergang en herrijzenis. Vertaald door A. Oosthoek. Tweede druk.
12718: Corti, Dr. Egon Cäsar - Leopold I. von Belgien. Sein weltgebäude Koburger Familienmacht. Nach ungedruckten Geheimkorrespondenzen des Königs und sonstigen meist unveröffentlichen Quellen.
22730: Corvinus, J.A. - Christelicke Ende ernstighe vermaninghe tot vrede aen R. Donteclock over sijne t'samensprekinge vande vertaelde Theses ofte disputatie D. Francisci Gomari ende D. Jacobi Arminij, aengaende de Goddelijcke Predestinatie. Waer inne het verschil datter is tusschen de voornoemde Professoren in dit stuck der leere claerlijck wort gheopent ende ontdeckt ende met eenen aenghewesen dat t'ghevoelen D. Arminij met het rechtsinnich geoele der gereformeerder Kercken niet en strijdet. Alles tot voorstant der waerheyt ende betrachtinghe van vrede ende eenicheyt inde Kercke Godes.
18810: (Till Owlglass) Coster, Charles de - Tijll Ulenspiegel von Charles de Coster. Nach der ältesten Ausgabe neu bearbeitet von Friedrich Freksa.
8791: Coster, Charles de - Sire Halewyn. Texte de l'édition Lacomblez de 1893.
9432: Coster, Charles de - Légendes Flamandes. Précédées d'une Préface par Émile Deschanel.
16212: Coster, Charles de - Die Mär von Ulenspiegel und Lamme Goedzak und ihren heroischen ergötzlichen und rümlichen Abenteuern in Flandern und andern Landen von Charles de Coster. Ins Deutsche übertragen und mit einem Nachwort versehen von Georg C. Lehmann.
33850: Coster, Charles de - Sa biographie. Lettres à Élisa. Publiées par Ch. Potvin.
29730: Coster, Charles de - De legende van Thyl Uilenspiegel en Lamme Goedzak. Tekst uit het epos van Charles de Coster. In het Vlaamsch naverteld en geschikt bij de platen door A. Thiry.
12242: Coster, C. de - La légende et les aventures héroïques, joyeuses et glorieuses d'Ulenspiegel et de Lamme Goedzak au Pays de Flandres et ailleurs.
15213: Costerum, Franciscum - Sermoonen Op Alle De Epistelen Van De Son-daghen van den gheheelen Iare Met Twee Sermoon-Octaven. D'Eerste Van t'H. Sacrament des Autaers. D'Ander Van de H. Moeder Godts met sommighe van hare waerachtighe Miraculen. Beschreven door Franciscum Costerum, Priester der Societeyt Iesu.
27697: Costerum, Franciscum - Catholiicke Sermoonen op de Epistelen van de Sondaghen van den Gheheelen Iaere. Ghemaeckt door Fraciscum Costerum.
29605: Cottignies, F. de - Etrennes Tourquennoises (et Lilloises), ou receuil de chansons facétieuses et plaisantes Sur les Tourquennois, par feu F. De Cottignies, dit Brule-maison. Sixième édition, revue et corrigée, avec des airs notés.
24004: Coudenhove-Kalergi, Dr. jur. et phil Heinrich Graf - Das Wesen des Antisemitismus.
33988: Couperus, Louis - Het snoer der ontferming en Japansche legenden.
35437: Couperus, Louis - Een lent van vaerzen. Tweede druk.
22009: Couperus, Louis - God en goden.
22008: Couperus, Louis - Dionyzos.
22005: Couperus, Louis - Herakles. Roman in twee delen.
10583: Couperus, Louis - Majesteit.
20374: Couperus, Louis - Williswinde.
20373: Couperus, Louis - Babel.
20366: Couperus, Louis - Fidessa. Derde druk (= 4e).
27224: Couprie - Portraits d'écrivains belges.
26627: Cour, Pieter Almanus van - Toevlucht ofte heylsame Remedien voor alderhande Siektens en Accidenten die de Peerden, Soude konnen overkomen. By een vergadert in de tijdt van 40. jaren, door Pieter Almanus van Cour, In sijn leven Mr. Hoef-smit in 's Gravenhage. Mitsgaders een kleyn Tractaetje van Medecijne voor de Koe-beesten.
34400: Courthion, Pierre - Giorgio de Chirico.
28823: Courtmans geb. Berchmans, Vrouwe & Stijn Streuvels - De Gemeente-Onderwijzer. Romantisch verhaal door Vrouwe Courtmans (Geboren Berchmans). Met een voorwoord van Stijn Streuvels.
35911: Courtois, Guillaume - Slusa capta anno 1587-1588.
28079: (Arithmetics) Coutereels, Mr. Jean & Mr. Dirk de Grauw - 't Konstigh Cyffer-Boeck van Mr. Jean Coutereels; Met volkomene Uytwerkingh aller Questien, en byvoegingh van veelerley andere soo noodige als konstige Opgevingen. Begonnen door Mr. Dirk de Grauw; en volvoerd door een wel-ervaren Persoon in deze Konst.
29982: Coverte, Robert - Gedenkwaardige Reys vanden Engelschen capitain Robert Coverte, Eerst ter Zee, doch by Cambaya een ellendige Schipbreuk geleeden hebbende, te Lande door Indostan, of Opper-Indien, Persien, Arabien, Asiatisch Turkyen, &c. met seer beswaarlijke omswervingen. Van Anno 1607, tot in 't Jaar 1611. Nu aldereerst uyt 't Engelsch vertaald.
14505: Craandijk, J. - Wandelingen door Nederland. (Utrecht).
18831: Craene, B.D. - Uit 't Leye-lisch. Gegroeid te Leerne '32-33. Gesigneerd door de auteur!
35127: Craenenbroeck, Beatrijs van - Hartschreeuw. Gedichten. Met gesigneerde en gedateerde opdracht!
12589: Craeybeckx, Lode - Honderd jaar burgerlijke demokratie. Met een inleiding van Arthur Wauters.
18516: Cramer, René de - Drapeaux, bannières. Souvenir de la 'Vieille Flandre'. - Vlaggen & wimpels. Aandenken van 'Oud-Vlaenderen'.
29988: Cramer, W. - Mémoire sur les sociétés secrètes protestantes dans les Pays-Bas.
13760: Cramer, René de - Drapeaux, bannières. Souvenir de la 'Vieille Flandre'. - Vlaggen & wimpels. Aandenken van 'Oud-Vlaenderen'.
19120: Cramer, René de - Drapeaux, bannières. Souvenir de la 'Vieille Flandre'. - Vlaggen & wimpels. Aandenken van 'Oud-Vlaenderen'.
24400: Crebolder, Emma - Dansen met een Vos.
12590: Creel, George - Gerechtigheid!! Naar het oorspronkelijke werk van George Creel. War Criminals and Punishment.
20894: Cremer, Jan - Made in U.S.A.
7822: Crick, Jef - Monica. Roman uit de 16e eeuw. Nieuwe herwerkte uitgave.
11365: Crick, Jef - Monica. Roman uit de 16e eeuw. Nieuwe herwerkte uitgave.
35325: Crokaert, Paul - Brialmont. Éloge & Mémoires. Avant-propos de M. Paul Hymans.
29573: Croonenberg, A.R. - Troost aan de Weledele Geboore Vrouwe Mevrouwe Catharina Geertruida van Valkenburg, weduwe van den zalig afgestorven Heere Hieronimus van Alphen, weleer Raad en Thesaurier Genreaal van de Unie, overleden den 2 april 1803.
31527: (Bible - Gustave Doré) Cruchet, M. l'Abbé - Histoire de La Sainte Bible. Ancien et Nouveau Testament. Quatrième édition.
13493: Cruisselbergen, Didericus van - Antwoord op de vrage, voorgesteld door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Vlissingen: Welke zyn de bewoners van Zeeland geweest tot aan de vyftiende eeuw; hoedanig waren hunne zeden en Godsdienstplichten; en welken voortgang hebben de fraaije letteren, kunsten en wetenschappen onder dezelven gehad?
11439: Crul, Cornelis - Een schoone ende gheneuchlicke historie of cluchte van Heynken de Luyere. Warachtelyck gheschiet seer verheuchlyck om lesen ende deur Cornelis Cruls eerst in dichte ghestelt.
26572: Cunaeus, Petrus - De Republyk der Hebreen, of Gemeenebest der Joden. In drie Boeken.
26724: Cutsem, Édouard van - Réminiscences historiques et poétiques.
33235: Cuwaert, Floris - De drij vagebonden. Burleske in Antwerpschen Poesje-stijl met prenten van Edgard Tijtgat. Voorwoord Jan de Schuijter over De ziel van de Poesje.
25840: Cuyt, Martine e.a. - Van De Ridder tot Elsschot. Originele uitgave op tabloidformaat!
14671: Ed. Czynk a.o. - Die hohe Jagd. Herausgegeben von Ed Czynk in Fogaras, E. von Dombrowski in Wien, O. Grashey in München, M.O. von Hohenberg in Cöthen, von Homeyer in Murchin, Hauptmann a. D.G. Koch in Sömmerda, Baron U. von Krüdener in Wohlfahtrslinde, R. von Schmiedeberg in Guhrau, Oberförster Seipt in Schillersdorf, Professor Fr. Valentinitsch in Graz, Forstmeister P. Wittemann in Komar, Hofrat Dr. W. Wurm in Bad Teinach.
26683: Dade, H.A. - Anatomy and dissection of the honeybee.
34583: Daele, Rik van & Piet Thomas (redactie) - De vos en het Lijsternest. Jaarboek 2 van het Stijn Streuvelsgenootschap 1996. Onder redactie van...
35100: Daele, R. van - Ruimte en naamgeving in Van den Vos Reynaerde.
15146: Daele, Rik van, Peter Everaers, Willy Devreese & Erwin Verzandvoort - De bibliografie van de Nederlandstalige Reynaertbewerkingen van 1800 tot heden.
14057: Daele, Rik van, Peter Everaers, Willy Devreese & Erwin Verzandvoort - De bibliografie van de Nederlandstalige Reynaertbewerkingen van 1800 tot heden.
9290: Daele, Rik van , Verzandvoort, Erwin & Ryssen, Marcel (red.) - Reynaert bloemleest Tiecelijn. Een selectie van bijdragen uit 5 jaar Tiecelijn.
4626: Daele, R. van - Ruimte en naamgeving in Van den Vos Reynaerde.
12599: Daels, Prof. Dr. Frans - Nieuwe tijden. Zeven toespraken.
12595: Daels, Prof. Dr. Fr. - Voor mijn volk in nood.
12597: Daels, Prof. Dr. Frans - Uit Vlaanderens kultuurstrijd.
18850: Daisne, Johan, Marcel Coole, Luc van Brabant e.a. - 'Gedichten' in: Klaverendrie. Laatste nr. der 9de jg., juli 1946. Tweemaandelijksch Schrift voor Poëzie.
18849: Daisne, Johan, Marcel Coole, Luc van Brabant e.a. - 'Gedichten' in: Klaverendrie. Schrift 6, juli 1938. Tweemaandelijksch Schrift voor Poëzie.
18848: Daisne, Johan, Marcel Coole, Luc van Brabant e.a. - 'Gedichten' in: Klaverendrie. Schrift 1, Jaargang 5 - Nr 25, 1 sept. 1941. Tweemaandelijksch Schrift voor Poëzie.
18821: Daisne, Johan - Breuken herleiden.
34589: Daisne, Johan - Het kruid-aan-de-balk. Een bussel gedichten.
10058: Daisne, Johan - Schimmen om een schemerlamp.
32829: Daisne, Johan - Dictionnaire filmographique de la littérature mondiale - Filmografic dictionary of world literature - Filmografisches Lexikon der Weltliteratur - Filmografisch lexicon der wereldliteratuur. Complete set!
15314: Daisne, Johan - Ikonakind.
29712: Daisne, Johan - De trap van steen en wolken. Roman.
34991: Daisne, Johan - Het eiland in de Stille Zuidzee.
34892: Daisne, Johan e.a. - Klaverdrie. Julie 1945; Jaargang 8, nr. 6.
34891: Daisne, Johan e.a. - Klaverendrie. 1 Sept. 1939; Jaargang 3, nr. 1; Schrift 13.
28723: Daisne, Johan - De Nieuwere Dichtersgeneratie in Vlaanderen. Een autografische en geïllustreerde bloemlezing van 47 dichters en 122 gedichten, bezorgd en historiografisch ingeleid door Dr. Johan Daisne.
8451: Daisne, Johan - De nacht staat op een kier.
34546: Dalsum, H.A. van - Aan het Nederlandsche volk.
34547: Dalsum, H.A. van - Aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal
35701: Dam, J. van - Van den Vos Reinaerde. In nieuwer Nederlandsch nagerijmd door J. van Dam.
12603: Dambre, O. - Ter herinnering aan Lode de Boninge en Frans van der Linden. Levensschets door O.D.
12604: Dambre, O. - Ter herinnering aan Lode de Boninge en Frans van der Linden. Levensschets door O.D.
32896: Damme, Frank-Ivo van - Succursale Torengebouw. Gesigneerd!
35416: Damme, E.H.R.M. van - Zuiddorpe 750 jaar. Gedenkboek bij het 750 jarig bestaan van Zuiddorpe en het eeuwfeest van de parochiekerk 'H. Maria Hemelvaart'.
29580: Danckaert, Lisette - Brussel. Vijf eeuwen cartografie.
35126: Daneel, Dene (= Roose, George P.M.) - Chaltin voor Redjaf. Met royale opdracht van de auteur aan Bert Peleman!
13773: Dansaert, G. - Nouvel armorial Belge ancien et moderne. Précédé de l'art héraldique et ses diverses applications.
35065: Dantec, Y.-G. le - Oeuvres Baudelaire. Texte établi et annoté par Y.-G. Dantec. Éditon révisée, complétée et présentée par Clade Pichois.
29521: Dardoize, Émile - Études de Paysage à l'Aquarelle.
12605: Darquenne, Roger - La dette publique de 1790 à 1830: le cas du Hainaut.
29058: Darwin, Charles - Les récifs de corail. Leur structure et leur distribution par Charles Darwin. Traduit de l'anglais d'après la seconde édition par M. L. Cosserat. Avec trois planches hors texte.
26460: Darwin, Charles - De la Fécondation des orchidées par les insectes et des bons résultats du croisement. Traduit de l'anglais par L. Rérolle. Deuxième édition.
18449: Dassance, M. L'Abbé - L'Imitation de Jésus-Christ. Traduction nouvelle de M. L'Abbé Dassance.
12396: David, Kanunnik J. - Vaderlandsche Historie. Zevende deel. Geschiedenis van Namen. Tweede uitgave.
12394: David, Kanunnik J. - Vaderlandsche Historie. Zesde deel. Geschiedenis van Henegouw. Tweede uitgave.
29168: Davignon, Henri - Le fait de Lourdes.
31894: Davignon, Henri (Forword) - Belgien und Deutschland. Belege und Urkunden. Mit einem Vorwort von Henri Davignon.
12619: Davignon, Henri (voorwoord) - Teksten en oorkonden met een woord aan den lezer door Henri Davignon. (Vetaling naar het Fransch).
7007: Deauville, Max - Fourrière.
9719: Debra, Maurice - Wandelingen & gesprekken met Delvaux.
25236: Debrot, Cola - Tussen de grijze lijnen en andere gedichten.
29501: Dechamps, Victor - Nos poissons. Nos méthodes de pêches.
31450: Decker, Coenraet - Schipbrugh over de Schelde (door Alexander Farnese).
34835: Decorte, Bert - Reinaard de Vos.
23618: Deelder, Jules - Expositie. Gesigneerd!
35730: Deelder, Jules - Collectie van achttien originele portretfoto's in kleur.
21480: Deelder, Jules - Expositie.
20636: Deelder, Jules - Sturm und drang. (10 series) Gemonogrammeerd en gedateerd door de auteur.
23447: Deflou, Karel - Geschiedenis der Kerels van Vlaanderen. Gesigneerd door de auteur!
16962: Defoe, Daniel - Het leven en de lotgevallen van Robinson Crusoë. Verhaald door hem zelf. Naar het Engelsch van Daniel Defoe door K. Beversluis. Nieuwe volledige uitgave.
13555: Defrance, P. - Les chemins de fer de la Grande-Bretagne et de l'Irlande. Étude au point de vue commercial et financier.
26923: (1) (Second World War) Degrelle, Léon (Introduction) - A quelle sauce! Les milles recettes de Tante Démocratie par Jam.
21513: Degrelle, Léon a.o. - Pourquoi parler de Hitler. In: Soirées. Magazine Hebdomadaire. 3e Année - No. 84. Vendredi 12 Mai 1933.
28717: Degroote, Dr. Gilbert & Jan de Schuyter - Hendrik Conscience en zijn uitgevers. Brieven met inleiding en toelichting.
26450: Degrully, L. (Dirigé par...) - Le progrès agricole et viticole. Journal d'agriculture méridionale.
21546: Deinse, J.J. van - Uit het land van katoen en heide. Oudheidkundige en folkloristische schetsen uit Twente.
35362: Wolff & Deken E. Bekker Wed. A. Wolff en A. Deken - Fabelen voor de Nederlandsche jeugd.
22632: Dekenbon, Lode - Herrijzenis & De katte.
25352: Dekker, M. - Enige scheepstermen en wetenswaardigheden over de (nog) hedendaagse Nederlandse binnenvaart.
16053: Dekkers, C. - De kerk van Hulst. Met opdrachtje van de auteur!
17847: Deks, Sergio (Redactie) - Topografische satellietbeeldatlas van Nederland. 1:100.000.
29748: Delage, Mlle H. & Mlle G. Mathiot - Je sais cuisiner par un groupe de cordons bleus sous la Direction de Mlle H. Delage et Mlle G. Mathiot. Nouvelle edition.
25620: Delamarche, Fx. - Les usages de la sphère, des globes célestes et terrestre, précédés d'un abrégé sur les différens systèmes du monde; suivis de la description et des usages de la géo-cyclique, etc. Cinquième édition.
34167: Delen, A.J.J. - Rik Wouters. Zijn leven - Zijn werk - Zijn einde. Een studie door A.J.J. Delen. Met een inleiding door Aug. Vermeylen.
9858: (Bom, Emmanuel de) Delen, Ary - Het poppenspel in Vlaanderen. Opdracht!
12711: Delepinne, Berthe - Geschiedenis der Internationale Post in België, onder de postmeesters der familie De Tassis. Vertaald door J. Rottiers.
35245: Deleu, Jozef, Gaston Durnez (e.a. redactie) - Encyclopedie van de Vlaamse Beweging.
24438: Delsaerdt, Pierre, Koen De Vlieger-De Wilde & Geert Souvereyns - Een zee van toegelaten lust. Hoogtepunten uit abdijbibliotheken in de provincie Antwerpen.
32592: Delvaux, Paul - Zeemeermin. Ex-libris voor Raymond Brulez.
18005: Dembitzer, Salamon - De twee tuinen....... Vertaling van Arn. Saalborn.
32687: Demedts, André - Streuvels als psycholoog.
28184: Demedts, André - Stijn Streuvels.
15149: Demedts, André - Hugo Verriest. De levenwekker. Met bijvoegsel: Hugo Verriest - Ons volk moet herleven. VWS-cahier - 36!
15086: Demedts, André - De weg naar het einde. De latere levensjaren van Stijn Streuvels. Met een woord vooraf van Piet Thomas.
28729: Demedts, André - Edward Vermeulen. Schrijver en boer.
7023: Demedts, André - Verzamelde gedichten. Gesigneerd!
7006: Demedts, André - Richard Minne.
23431: Demedts, André - Vier gesigneerde brieven + 3 bijbehorende enveloppen.
32739: (Streuvels, Stijn) Demedts, André - Stijn Streuvels. Voordracht van de heer André Demets.
27989: Demedts, André - Goede morgen. Goede avond. Samenstelling Raf Seys. Inleiding Remi van de Moortel.
29324: Demedts, André - Paasleliën.
12767: Demedts, André - Gedachten van André Demedts. Gebloemleesd door Hubert van Herreweghen. Ingeleid door Albert Westerlinck. Gesigneerd door de auteur!
32691: (Streuvels, Stijn) Demedts, André e.a. - Stijn Streuvels, zijn leven en werk. Tentoonstelling ingericht door de Westvlaamse Gidsenkring - Kortrijk.
28822: Demedts, André - Stijn Streuvels.
33566: Demers, Frans - Fotokaart met gesigneerd en gedateerd opdrachtje aan Frans Borremans.
9546: Demolder, Eugène - Le Royaume authentique du Grand Saint Nicolas. Illustré d'une couverture, d'un frontispice, de 30 croquis de Félicien Rops et de 5 dessins hors texte d'Étienne Morannes. Troisième édition.
32888: Demolder, Eugène - Le Royaume authentique du Grand Saint Nicolas. Illustré d'une couverture, d'un frontispice, de 30 croquis de Félicien Rops et de 5 dessins hors texte d'Étienne Morannes.
27959: Demuyter, Ernest - La Navigation Aërienne et les Randonnées Victorieuses du "Belgica". Conquête de la coupe Gordon-Bennett.
18784: Denijn, Prof. - Conferentie over den Congo.
32897: Denmark - Archives recyclées. Signed and dated by the artist!
17383: Denoo, Joris - De stiftenridder & ondergetekende. Roman.
17261: Deny, Marguerite - Martyrs.
12058: Denys, P.-P. - Het misdrijf uit het Slot van Komen. Historisch verhaal uit de Middeleeuwen.
20093: Depamelaere, Gilbert - Hugo Verriest, man van zijn tijd. Woord vooraf: André Demedts.
35349: Depamelaere, Gilbert - Hugo Verriest, man van zijn tijd. Woord vooraf: André Demedts.
35121: Depeuter, Frans - Het verborgen leven van Gerard Walschap. Een alternatief onderzoek naar de vent achter de vorm, naar de mens achter de schrijver. Met gesigneerde opdracht van de auteur!
34880: Depeuter, Frans - Getypte brief.
15714: Depeyrat, André - Vingt et un ans chez les Papous. Nouvelle édition augmentée d'une préface de Paul Claudel. Signed by the author!
34800: Depla, Alfons - Originele portretkaart van Alfons Depla.
31707: Depping, G.B. - Geschiedenis van den oorlog der Munsterschen en Keulschen, in verbond met Frankrijk, tegen Holland, in de jaren 1672, 1673 en 1674. Naar authentieke berigten en gelijktijdige schrijvers. Met portret.
29071: Deschamps, Michel-Hyacinthe - Recherches sur les générations spontanées et sur la matière, ses propriétés et ses lois.
18753: Descola, Jean - Les conquistadors. Luxury-edition (48/300).
20026: Deslee, Denise e.a. (Redactie) - Muzikale rozen. Huldeboek Anton van Wilderode.
20245: Desmons, Docteur Fernand - Table Méthodique des matières contenues dans la Première Série des Publications Bulletins & Mémoires 18845-1895. With signed dedication by the author!
33572: (Charles Nypels) Desportes, Ph. - LX Pseaumes de David. Deluxe edition!
11512: (Burnier, A.) Dessaur, Dr. G.I. - Problemen en pseudo-problemen in de criminologie. Openbare les uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon lector in de criminologie aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen op donderdag 18 november 1971. Met gesigneerd opdrachtje!
34905: Dessel-Poot, Marie van - Handgeschreven brief.
35838: Deventer, Jacob van - Edam.
35868: Deventer, Jacob van - Nieuwpoort.
35844: Deventer, Jacob van - Geertruidenberg.
35845: Deventer, Jacob van - Goeree.
35846: Deventer, Jacob van - Gorkum.
35847: Deventer, Jacob van - Goor.
35848: Deventer, Jacob van - 's-Gravenhage.
35849: Deventer, Jacob van - Grol.
35850: Deventer, Jacob van - Hardenberg.
35833: Deventer, Jacob van - Doesburg.
35828: Deventer, Jacob van - Coevorden.
35873: Deventer, Jacob van - Purmerend.
35604: Deventer, Jacob van - 'S-Gravenhage.
35606: Deventer, Jacob van - Westkapelle.
35607: Deventer, Jacob van - St. Maartensdijk.
35814: Deventer, Jacob van - Zevenbergen
35815: Deventer, Jacob van - Woerden.
35851: Deventer, Jacob van - Harderwijk.
35818: Deventer, Jacob van - Weesp.
35603: Deventer, Jacob van - Brouwershaven
35827: Deventer, Jacob van - Den Briel.
35824: Deventer, Jacob van - Boslward.
35823: Deventer, Jacob van - Asperen.
35837: Deventer, Jacob van - Echt.
35834: Deventer, Jacob van - Doetinchem.
35822: Deventer, Jacob van - Arnhem.
35841: Deventer, Jacob van - Enschede.
35835: Deventer, Jacob van - Dokkum.
35610: Deventer, Jacob van - Zeeland en Zeeuwsch-Vlaanderen.
35842: Deventer, Jacob van - Franeker.
35872: Deventer, Jacob van - Ootmarsum.
35611: Deventer, Jacob van - Zeeland en Zeeuwsch-Vlaanderen.
35612: Deventer, Jacob van - Zeeland en Zeeuwsch-Vlaanderen.
35874: Deventer, Jacob van - Renen.
35829: Deventer, Jacob van - Buren.
35608: Deventer, Jacob van - Geertruidenberg.
35836: Deventer, Jacob van - Dordrecht.
35609: Deventer, Jacob van - Vere.
35832: Deventer, Jacob van - Deventer.
35869: Deventer, Jacob van - Nijmegen.
35871: Deventer, Jacob van - Oudewater.
35852: Deventer, Jacob van - Harlingen.
35853: Deventer, Jacob van - Hasselt.
35854: Deventer, Jacob van - 's-Heerenberg.
35855: Deventer, Jacob van - Heusden.
35856: Deventer, Jacob van - Heukelom.
35857: Deventer, Jacob van - Hoorn.
35858: Deventer, Jacob van - IJselstein.
35859: Deventer, Jacob van - Leerdam.
35860: Deventer, Jacob van - Leeuwarden.
35861: Deventer, Jacob van - Lochem.
35862: Deventer, Jacob van - Medemblik.
35863: Deventer, Jacob van - Middelburg.
35864: Deventer, Jacob van - Monnikendam.
35865: Deventer, Jacob van - Montfoort.
35866: Deventer, Jacob van - Naarden.
35867: Deventer, Jacob van - Muiden.
35831: Deventer, Jacob van - Delden.
35819: Deventer, Jacob van - Alkmaar.
35820: Deventer, Jacob van - Almelo.
35821: Deventer, Jacob van - Appingedam.
35816: Deventer, Jacob van - Workum.
35817: Deventer, Jacob van - Wijk bij Duurstede.
35843: Deventer, Jacob van - Geervliet.
35839: Deventer, Jacob van - Elburg.
35840: Deventer, Jacob van - Enkhuizen.
35812: Deventer, Jacob van - Zwolle.
35825: Deventer, Jacob van - Breevoorde.
35826: Deventer, Jacob van - Bommel.
35870: Deventer, Jacob van - Oldenzaal.
35875: Deventer, Jacob van - Roermond.
35876: Deventer, Jacob van - Rotterdam.
35877: Deventer, Jacob van - Schiedam.
35878: Deventer, Jacob van - St. Maartensdijk.
35879: Deventer, Jacob van - Schoonhoven.
35880: Deventer, Jacob van - Sloten.
35881: Deventer, Jacob van - Sluis.
35882: Deventer, Jacob van - Sneek.
35883: Deventer, Jacob van - Staveren.
35884: Deventer, Jacob van - Steenwijk.
35885: Deventer, Jacob van - Tiel.
35886: Deventer, Jacob van - Venlo.
35887: Deventer, Jacob van - Vianen.
35888: Deventer, Jacob van - Vlissingen.
35889: Deventer, Jacob van - Wageningen.
35890: Deventer, Jacob van - Vollenhove.
35830: Deventer, Jacob van - Culemborg.
34721: Deventer, Jacob van - Tholen.
34719: Deventer, Jacob van - Zierikzee.
34720: Deventer, Jacob van - Goes.
34718: Deventer, Jacob van - Aardenburg.
34716: Deventer, Jacob van - Reimerswaal.
34715: Deventer, Jacob van - Oostburg.
35813: Deventer, Jacob van - Zutfen
34680: Deventer, Jacob van - Hulst.
35605: Deventer, Jacob van - Deventer.
34915: Devliegher, Luc - De Onze-Lieve-Vrouwekerk te Kortrijk. Met een woord vooraf door Jan de Cuyper.
23119: Devraigne, L. de - L'Obstétrique a travers les ages.
33368: Deyssel, Lodewijk van - Een liefde door L. van Deyssel. Tweede druk. (Prospectus)
11663: Dhanens, Dr. Elisabeth - Sint-Niklaaskerk Gent.
29232: Dibbetz, Generaal Majoor - Reglement op de exercitien van de Infanterij ingerigt voor het Theoretisch Onderwijs bij de Korpsen.
18102: Dickens, Charles - The old curiosity shop.

Next 1000 books from Antiquariaat Secundus[an error occurred while processing this directive]

5/9