Antiquariaat Secundus
Marco Pololaan 18, 4562 AC Hulst, Nederland            Email: secundus@zeelandnet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
32868: Claus, Hugo e.a. - Blauwdruk van de opera Reconstructie. Een moraliteit. Gesigneerd plus persfoto!
7383: Claus, Hugo - Een beeld in Gent.
35665: Claus, Hugo & Roel D'Haese - Het gebed van Jan de Lichte.
32867: Claus, Hugo - Het lied van de moordenaar. Toneelspel in twee delen. Gesigneerd!
28686: Claus, Hugo - Het jaar van de kreeft.
22473: Claus, Hugo - 35 Nederlandse bewerking door Hugo Claus.
22472: Claus, Hugo - Het haar van de hond. Toneelstuk.
32865: Claus, Hugo - Gilles!
28679: Claus, Hugo - Belgiens sorg. Översättnung och ordfördklaringar av Per Holmer.
10815: Claus, Hugo - De koele minnaar.
22254: Claus, Hugo - De verwondering.
21832: Claus, Hugo - Dessin sans destin. Poème de discipline surréalisme - 1951. Gesigneerd en genummerd exemplaar!
31533: Claus, Hugo - Perte totale. Ter gelegenheid van zijn 60e verjaardag 60 schetsen en 60 nota's. De luxe-editie in halfleer en met originele aquarel!
20694: Claus, Hugo - Karel Appel. Schilder. Met extra's!
4563: Claus, Hugo & A. Ghekiere - Die Waere Ende Suevere Chronycke van sGraevensteene. Esbatement ofte cluyte.../ in prosen ghescreven deur Anatole Ghekiere ende verlucht van diverssche scilderingen deur Geo Frankenhof ende Faf Zenner. Plus de Franse vertaling en bijvoegsels!
14683: Clauss, Dr. Ludwig Ferdinand - Rasse und Seele. Eine Einführung in den Sinn der leiblichen Gestalt.
33940: Claxton, William - The Art of Jazz Photography. Claxography. With texts by William Claxton and James Gavin.
34807: Cleiren, Constant & Cyriel Rousseeu - Volgeschreven en gesigneerde prentbriefkaart van "Kriegsgefangenenlager Parchim" aan Cyriel Rousseeu.
29633: Clément, Gaston - Les poisson, les crustacés et les mollusques en cuisine ménagère. Conseils et recettes.
28708: Clercq, René de & Hullebroeck, Emiel - Zes liederen. van Emiel Hullebroeck bewerkt voor twee gelijke stemmen, met klavierbegeleiding.
18817: Clercq, René de - Uit de diepten.
17956: Clercq, M. De - Het weer en zijn geheimen.
26564: Clercq, René de - Toortsen. Met gesigneerde opdracht!
28706: Clercq, René De & Emiel Hullebroeck - Tineken van Heule.
25196: Clercq, René de - Terwe. Een verhaal in verzen.
33432: Clercq, René de - Avondlied, gedicht van René de Clercq. In: Vlaamsch Leven. Derde Jaargang; 14e Oktober 1917; Nr. 2. Pag. 32.
14712: Clercq, René de - Overgebleven gedichten.
11039: Clercq, René de - Gedichten. Tweede vermeerderde druk. Met opdracht van de auteur 2 april 1914 aan zijn vriend de beeldhouwer K. de Cock!
8932: Clercq, René de - "Tamar". Bijbelsch verhaal in verzen.
27970: Clercq, René de - Het rootland.
9644: Clercq, René de - Maria Magdalena. Bijbelsch verhaal in verzen.
9643: Clercq, René de - De vlasgaard. Een landelijk tafereel in verzen.
5314: Clercq, René de - De vlasgaard. Landelijk tafereel in verzen. Gesigneerd!
32504: Clercq, René de - De noodhoorn. Vaderlandsche liederen.
22457: Clifton-Taylor, Alec - The cathedrals of England.
35674: Clinge Doorenbos, (J.P.J.H.) - Kijk eens even - de ogen leven.
23983: Cneudt, Richard de - Mijn hart verlangt... Verzen. Gesigneerd!
31865: Cneudt, Richard de - Wijding. Verzen.
31459: Cock, Wim de - Wilde haren en vossenstreken. Vossenpraat uit het Comburgsche handschrift.
33105: Cock, Wim de - Waar is de sneeuw van toen.
35260: Cock, Wim de - Wanneer de vos de passy preeckt,
35258: Cock, Wim de - Boudelooprent.
8143: Cock, Wim de - Als de vos de passie preekt...
8043: Cock, Wim de - Reinaertprent - Belsele.
30756: Cock, Wim de - Uitnodiging tot de dans.
26769: Cock, Wim de - Waar is de sneeuw van toen.
17683: Cock, Wim de - En dat het eeuwig licht voor hen mag schijnen. Zeven octaven met een knipoog naar Villon.
26222: Cock, Wim de - Wenken en wijze woorden. 'Van den Vos Reynaerde'.
26095: Cock, Wim de - Het jachtrevier van monniken en vossen...
7320: Cock, Wim de - Grafschriften. Wensen en wenken over de grenzen van de dood.
16478: (Wilderode, Anton van) Cock, Wim de - Ode aan van Wilderode. Gesigneerd door de kunstenaar!
25480: Cock, Wim de - Monastiek alfabet.
16353: Cock, Wim de - De dans met de dood. Houtsneden en kwatrijnen bij een middeleeuws meesterwerk.
9397: Cock, Wim de - De allerlaatste Reynaertbranche.
15857: Cock, Wim de - De pudenfabel.
34495: Cock, Wim de - En dat het eeuwig licht voor hen mag schijnen. Funeraire reflecties tot lering en stichting van de nabestaanden.
6820: Cock, Wim de - Tyl Uilenspiegel - 6 houtsneden bij het acrostichon ERMAN B.
31634: Cock, Wim de - Portret van Bert Peleman.
14863: Cock van Enchuysen, David - De Vernieuwde Cyffer-Konst, Noyt voor dezen zoo gedrukt nochte den Leerling grondiger en duydelyker voorgesteld. Vermeerderd met verscheyde Vraegstukken en Wissels uytgewerkt door den Keting-Regel, en Preuven op ider Vraegstuk, zoo door de Gelykmaetigheyd als door den Keting-Regel, ofte door twee verscheyde Werken den zelven facit uytbrengende, met de uytlegginge, hoe de zelve moeten bewerkt worden, door J.B. Wappers van Antwerpen. Nauwkeurig overzien, en merkelyk verbeterd.
23402: Cock, Wim de - In memoriam Anton Van Wilderode.
23338: Cock, Dr. Lucien De, Dr. Rik van Daele e.a. - Ast Fonteyne en Reinaert de Vos.
29462: Cock, Wim de - Bibliofiel alfabet.
31987: Cock, Wim de - Enkele funeraire bespiegelingen.
31986: Cock, Wim de - Compostella. Een vroom gedicht.
31985: Cock, Wim de - Compostella. Een vroom gedicht.
6312: Cock, Wim de - Het was in eenen tsinxen daghe.
14321: Cock, Wim de - Het funeraire alfabet van A tot Z. Berijmde epitafen.
35443: Cock, Wim de - In paradisum deducant te angeli. Funeraire reflecties tot lering en stichting van de nabestaanden.
13843: Cock, Wim de - Sinksenprent 2004: De castratiescene.
22357: Cock, Wim de - Wat leeft zal steeds tot stof verteren en zal verwaaien met de wind. Houtsneden en kwatrijnen bij een middeleeuws meesterwerk.
13703: Cock, Wim de - Uilenspiegelalfabet.
35413: Cock, Wim de - Reinaertalfabet.
33497: Cock, Wim de - Gekoesterd erfgoed. Enkele houtsneden bij enkele verzen.
9237: Cock, Wim de - 'Confiteor pater, mater Dat ic den otter ende den cater...'.
21892: Cock, Wim de - In de dagen van Koning Herodes. Houtsneden en kwatrijnen bij een oud verhaal.
35393: Cock, Wim de - Ode voor Bert Peleman.
13098: Cock, Wim de - Tweemaal Uilenspiegel.
35392: Cock, Wim de - Ode voor Bert Peleman.
35391: Cock, Wim de - Ode voor Bert Peleman.
35390: Cock, Wim de - Si daden hem alle up die vaert:
35389: Cock, Wim de - Grafschrift van Reynaert.
35388: Cock, Wim de - Soudic hu wijsen mijn goet,
35386: Cock, Wim de - Ende spranc die pape tusschen die been,
35385: Cock, Wim de - Sinxen 2010.
35383: Cock, Wim de - Sinksenprent 2006: De brief.
21428: Cock, Wim de - Alle die diere groet ende cleene.
35382: Cock, Wim de - Dodendans. Ik weet dat armen en dat rijken..
12696: Cock, Alfons de - Studiën en essays over oude volksvertelsels.
32550: Cock, Wim de - Lente-alfabet.
10241: Cock, Wim de - Testament.
33346: Cock, Wim de - Lente, leven, liefde. Een ABC poëtische lentekriebels.
10239: Cock, Wim de - Orde van de Vossenstaart 2003
20116: Cockenpot, Francine - Orange et citron. Adaptation Française des 'Nursery Rhymes' traditionnels.
34253: Cockx-Indestege, Elly a.o. (Redactie) - Ortelius' Spieghel der Werelt. Een facsimile voor Francine de Nave.
35094: Cocteau, Jean - Un texte inédit, lu par Jean Cocteau.
32074: Cocteau, Jean a.o. - Arts et métiers graphiques. Volume 1930.
35573: Cocteau, Jean a.o. - Échantillons. no. 1.
30023: Coenen, Frans - Kleine en zeer kleine schrifturen.
29492: Coeur, Ferdinand - Jeux de pliage.
27827: Cogen-Ledeganck, Clara - Begijntjes en begijnhoven door Clara Cogen-Ledeganck. Met teekeningen van Anna de Weert.
12584: Colenbrander, Dr. H.T. - Nederland en België. Adviezen en opstellen uit de jaren 1919 en 1925-1927.
35267: Colin, Paul - Eugène Laermans.
10168: Colin, Paul - Eugène Laermans.
33957: Colin, Paul - Eugène Laermans.
12713: Colledge, E. - Reynard the Fox and other mediaeval Netherlands secular literature. Edited and introduced by E. Colledge. Translated by Professor Adriaan J. Barnouw and E. Colledge.
16878: Collet, M. - Vie de Saint-Vincent de Paul, Instituteur de la Congrégation de la Mission, et des Filles de la Charité.
7170: Collin de Plancy, J.A.S. - Histoire du Manneken-Pis, racontée par lui même; et publiée par Collin de Plancy; avec des appendices.
23539: Colline, Paul - Adémaï au Moyen Age.
19107: Collodi, C. - De avonturen van Pinokkio naar het Italiaansch door Jos. Witlox. (Zesde druk.)
35198: Collodi, C. - De avonturen van Pinokkio. Geschiedenis van een poppenkast-pop.
31900: Collodi, C. - De avonturen van Pinokkio. Geschiedenis van een poppenkastpop. (Vertelling van Louise J. van Eversingen).
19824: Collodi, C. - Pinokkio.
34212: Colsen, W.P.A. - Kroniek 100 jaar Liefdehuis Hulst.
28471: Columbus, Christopher - Epistola Christofori Colom: de Insulis Indiae supra gangem nuper inventis. Roma, Stephan Plannck, 1493. Con una nota di Guglielmo Cavallo.
35640: Commelyn, I. - Het Sas van Gent Beleegert den 28 Iuly Anno 1644 en door Accoort verovert den 6 September.
33386: Commelyn, I. - Frederick Hendrick van Nassauw (,) Prince van Orangien. Zyn leven en bedryf; Door I. Commelyn in 't licht ghebracht. Met koopere figuren verçiert.
24135: Comminges, Comte de - Le cheval. Soins pratiques. Deuxième édition.
35588: Conard, Sébastien - Tijl Uilenspiegel. Portfolio.
8666: Coninck, Roger de - La Chastelaine de Vergi. Texte moderne de Roger de Coninck.
9281: Coninck, Roger de - La Chastelaine de Vergi. Texte moderne de Roger de Coninck.
14190: Coninckx, Simoen-Michiel - Simoen-Michiel Coninckx' Dichtwerken voorafgegaan van eene studie over zijn leven en zijne werken.
32613: Conrad pp, Patrick - Grafisch werkje met naakt en hoofdtooi.
14898: Conrad, F.W. - Register VII. Bijlage No. 4. Register, bevattende de beschrijving van de peilschalen, hakkelbouten en andere verkenmerken, in de arrondissementen Axel en Hulst. Onder de leiding van den Inspecteur F.W. Conrad, uit gedane waterpassingen en opnemingen, opgemaakt door den Eersten Landmeter E. Olivier Dz.
32635: Conscience, Hendrik - Hoe men schilder wordt. Eene ware geschiedenis van eenen schilder die nog leeft.
17255: Conscience, Hendrik - De kwaal des tijds.
19523: Conscience, Hendrik - Moeder Job.
35078: Conscience, Hendrik - Geschiedenis mijner jeugd. Gevolgd door Lucifer ou Satan converti. Herschreven, van noten voorzien en iconografisch verlucht door Mranix Gijsen. Gechiedkundige commentaren over de tijdsgebeurtenissen in Noord en Zuid - Prof. dr. E.H. Kossmann en Prof. dr. A. Verhulst.
23361: Conscience, Hendrik - Geschiedenis van België.
6613: Conscience, Hendrik - Siska van Roosemael. Ware geschiedenis van eene jufvrouw die nog leeft.
14309: Conscience, Hendrik - Houten Clara.
6122: Conscience, Hendrik - Geschiedenis van Graef Hugo van Craenhove en van zynen vriend Abulfaragus. Historische tafereelen uit de XIVe eeuw.
34428: Conscience, Hendrik - Geschiedenis van Graef Hugo van Craenhove en van zynen vriend Abulfaragus. Historische tafereelen uit de XIVe eeuw.
18637: Cook, O.F. - Milpa agriculture: a primitive tropical system.
7497: Coole, Marcel - Ballade van den eeuwigen vrede.
28836: Coolen, Antoon - Stijn Streuvels. Inleiding Herman Teirlinck.
35454: Coolen, Antoon - Stijn Streuvels. Inleiding Herman Teirlinck.
20537: Coolen, Antoon - De grote voltige. Roman. Gesigneerd!
35233: Cools, Herman - Woorden en uitdrukkingen geplukt uit Het Land van Beveren en zijn deelgemeenten. Met toelichtingen over afwijkingen in Doel, Haasdonk, Kallo, Kieldrecht, Melsele, Verrebroek en Vrasene door Abdon van Bogaert.
28467: Coopman, THZ, Hendrik - "Jeugd". Een krans novellen..
35400: Coopman, Th. & Jan Broeckaert - Bibliographie van den Vlaamschen Taalstrijd. Drie delen.
33666: Coppens, Jan - Jef Geeraerts, [*1930]
33596: Coppens, Herman - Publikaties van het Rijksarchief. 1831-1981. Publications des Archives de l'État.
27271: Le Corbusier - Le poème électronique.
15768: Le Corbusier - Propos d'urbanisme.
2599: Cornelis, J. Ch. - Stad en land van Philippine in de historie 1505-1955.
7266: Cornelis, J. Ch. & Drs. H.A.M. van de Vijver - Bijdragen tot de geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen. Nr. 8.
21781: Cornelis, J. Ch. - Stad en land van Philippine in de historie 1505-2005.
11288: Cornelius, C.A. - Die Niederländischen Wiedertäufer während der belagerung Münsters 1534 bis 1535.
9857: (Bom, Emmanuel de) Cornette, Prof. dr. A.H. - Jan van Eyck en O.L. Vrouw met den kanselier Rolin. Opdrachtje!
33052: Coronel, Dr. S. Sr. - Middelburg voorheen en thans. Bijdrage tot de kennis van den voormaligen en tegenwoordigen toestand van het armwezen aldaar.
31845: Corradi, Sebastiano - Quaestura partes duae quarum altera de Ciceronis vita et libris item de ceteris ciceronibus agit altera Ciceronis libros permultis locis emendat numquam antea extra italiam edita.
23318: (Gand) Cort, Gaspard de - Les Gantois en 1382. Drame en seize tableaux. With signed dedication by the author to Monsieur Nothomb!
22140: Cort, Martijn (=Johan van der Woude) - Zeven brieven.
18363: Corti, Egon Caesar Conte - Pompeii en Herculaneum. Haar ondergang en herrijzenis. Vertaald door A. Oosthoek. Tweede druk.
12718: Corti, Dr. Egon Cäsar - Leopold I. von Belgien. Sein weltgebäude Koburger Familienmacht. Nach ungedruckten Geheimkorrespondenzen des Königs und sonstigen meist unveröffentlichen Quellen.
22730: Corvinus, J.A. - Christelicke Ende ernstighe vermaninghe tot vrede aen R. Donteclock over sijne t'samensprekinge vande vertaelde Theses ofte disputatie D. Francisci Gomari ende D. Jacobi Arminij, aengaende de Goddelijcke Predestinatie. Waer inne het verschil datter is tusschen de voornoemde Professoren in dit stuck der leere claerlijck wort gheopent ende ontdeckt ende met eenen aenghewesen dat t'ghevoelen D. Arminij met het rechtsinnich geoele der gereformeerder Kercken niet en strijdet. Alles tot voorstant der waerheyt ende betrachtinghe van vrede ende eenicheyt inde Kercke Godes.
18810: (Till Owlglass) Coster, Charles de - Tijll Ulenspiegel von Charles de Coster. Nach der ältesten Ausgabe neu bearbeitet von Friedrich Freksa.
8791: Coster, Charles de - Sire Halewyn. Texte de l'édition Lacomblez de 1893.
9432: Coster, Charles de - Légendes Flamandes. Précédées d'une Préface par Émile Deschanel.
16212: Coster, Charles de - Die Mär von Ulenspiegel und Lamme Goedzak und ihren heroischen ergötzlichen und rümlichen Abenteuern in Flandern und andern Landen von Charles de Coster. Ins Deutsche übertragen und mit einem Nachwort versehen von Georg C. Lehmann.
34858: Coster, Charles de - Die Geschichte von Ulenspiegel und Lamme Goedzak und ihren heldenmäszigen, fröhlichen und glorreichen Abenteuern im Lande Flandern und anderwärts. Mit einem Nachwort von Theun de Vries.
33850: Coster, Charles de - Sa biographie. Lettres à Élisa. Publiées par Ch. Potvin.
9741: Coster, Charles de - De legende en de heldhaftige, vroolijke en roemrijke daden van Uilenspiegel en Lamme Goedzak in Vlaanderenland en elders in het Vlaamsch vertaald naar Charles de Coster door R. Delbecq (voor het proza) (&) Johan (voor de liederen).
29730: Coster, Charles de - De legende van Thyl Uilenspiegel en Lamme Goedzak. Tekst uit het epos van Charles de Coster. In het Vlaamsch naverteld en geschikt bij de platen door A. Thiry.
27870: (Bibliophily) Coster, Charles de - Sire Halewijn.
12242: Coster, C. de - La légende et les aventures héroïques, joyeuses et glorieuses d'Ulenspiegel et de Lamme Goedzak au Pays de Flandres et ailleurs.
15213: Costerum, Franciscum - Sermoonen Op Alle De Epistelen Van De Son-daghen van den gheheelen Iare Met Twee Sermoon-Octaven. D'Eerste Van t'H. Sacrament des Autaers. D'Ander Van de H. Moeder Godts met sommighe van hare waerachtighe Miraculen. Beschreven door Franciscum Costerum, Priester der Societeyt Iesu.
27697: Costerum, Franciscum - Catholiicke Sermoonen op de Epistelen van de Sondaghen van den Gheheelen Iaere. Ghemaeckt door Fraciscum Costerum.
29605: Cottignies, F. de - Etrennes Tourquennoises (et Lilloises), ou receuil de chansons facétieuses et plaisantes Sur les Tourquennois, par feu F. De Cottignies, dit Brule-maison. Sixième édition, revue et corrigée, avec des airs notés.
24004: Coudenhove-Kalergi, Dr. jur. et phil Heinrich Graf - Das Wesen des Antisemitismus.
33988: Couperus, Louis - Het snoer der ontferming en Japansche legenden.
35437: Couperus, Louis - Een lent van vaerzen. Tweede druk.
22009: Couperus, Louis - God en goden.
22008: Couperus, Louis - Dionyzos.
22005: Couperus, Louis - Herakles. Roman in twee delen.
10583: Couperus, Louis - Majesteit.
20373: Couperus, Louis - Babel.
20374: Couperus, Louis - Williswinde.
20366: Couperus, Louis - Fidessa. Derde druk (= 4e).
27224: Couprie - Portraits d'écrivains belges.
26627: Cour, Pieter Almanus van - Toevlucht ofte heylsame Remedien voor alderhande Siektens en Accidenten die de Peerden, Soude konnen overkomen. By een vergadert in de tijdt van 40. jaren, door Pieter Almanus van Cour, In sijn leven Mr. Hoef-smit in 's Gravenhage. Mitsgaders een kleyn Tractaetje van Medecijne voor de Koe-beesten.
34400: Courthion, Pierre - Giorgio de Chirico.
28823: Courtmans geb. Berchmans, Vrouwe & Stijn Streuvels - De Gemeente-Onderwijzer. Romantisch verhaal door Vrouwe Courtmans (Geboren Berchmans). Met een voorwoord van Stijn Streuvels.
28079: (Arithmetics) Coutereels, Mr. Jean & Mr. Dirk de Grauw - 't Konstigh Cyffer-Boeck van Mr. Jean Coutereels; Met volkomene Uytwerkingh aller Questien, en byvoegingh van veelerley andere soo noodige als konstige Opgevingen. Begonnen door Mr. Dirk de Grauw; en volvoerd door een wel-ervaren Persoon in deze Konst.
29982: Coverte, Robert - Gedenkwaardige Reys vanden Engelschen capitain Robert Coverte, Eerst ter Zee, doch by Cambaya een ellendige Schipbreuk geleeden hebbende, te Lande door Indostan, of Opper-Indien, Persien, Arabien, Asiatisch Turkyen, &c. met seer beswaarlijke omswervingen. Van Anno 1607, tot in 't Jaar 1611. Nu aldereerst uyt 't Engelsch vertaald.
14505: Craandijk, J. - Wandelingen door Nederland. (Utrecht).
18831: Craene, B.D. - Uit 't Leye-lisch. Gegroeid te Leerne '32-33. Gesigneerd door de auteur!
35127: Craenenbroeck, Beatrijs van - Hartschreeuw. Gedichten. Met gesigneerde en gedateerde opdracht!
35681: Craenhals, Frans - De avonturen van Pom en Teddy.
12589: Craeybeckx, Lode - Honderd jaar burgerlijke demokratie. Met een inleiding van Arthur Wauters.
18516: Cramer, René de - Drapeaux, bannières. Souvenir de la 'Vieille Flandre'. - Vlaggen & wimpels. Aandenken van 'Oud-Vlaenderen'.
29988: Cramer, W. - Mémoire sur les sociétés secrètes protestantes dans les Pays-Bas.
13760: Cramer, René de - Drapeaux, bannières. Souvenir de la 'Vieille Flandre'. - Vlaggen & wimpels. Aandenken van 'Oud-Vlaenderen'.
19120: Cramer, René de - Drapeaux, bannières. Souvenir de la 'Vieille Flandre'. - Vlaggen & wimpels. Aandenken van 'Oud-Vlaenderen'.
24400: Crebolder, Emma - Dansen met een Vos.
14715: Crebolder, Emma - Zwemsonnetten.
12590: Creel, George - Gerechtigheid!! Naar het oorspronkelijke werk van George Creel. War Criminals and Punishment.
20894: Cremer, Jan - Made in U.S.A.
7822: Crick, Jef - Monica. Roman uit de 16e eeuw. Nieuwe herwerkte uitgave.
11365: Crick, Jef - Monica. Roman uit de 16e eeuw. Nieuwe herwerkte uitgave.
35325: Crokaert, Paul - Brialmont. Éloge & Mémoires. Avant-propos de M. Paul Hymans.
29573: Croonenberg, A.R. - Troost aan de Weledele Geboore Vrouwe Mevrouwe Catharina Geertruida van Valkenburg, weduwe van den zalig afgestorven Heere Hieronimus van Alphen, weleer Raad en Thesaurier Genreaal van de Unie, overleden den 2 april 1803.
31527: (Bible - Gustave Doré) Cruchet, M. l'Abbé - Histoire de La Sainte Bible. Ancien et Nouveau Testament. Quatrième édition.
13493: Cruisselbergen, Didericus van - Antwoord op de vrage, voorgesteld door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Vlissingen: Welke zyn de bewoners van Zeeland geweest tot aan de vyftiende eeuw; hoedanig waren hunne zeden en Godsdienstplichten; en welken voortgang hebben de fraaije letteren, kunsten en wetenschappen onder dezelven gehad?
11439: Cruls, Cornelis - Een schoone ende gheneuchlicke historie of cluchte van Heynken de Luyere. Warachtelyck gheschiet seer verheuchlyck om lesen ende deur Cornelis Cruls eerst in dichte ghestelt.
27941: Cruyningen, P.J. van - Behoudend maar buigzaam. Boeren in West-Zeeuws-Vlaanderen. 1650-1850.
26572: Cunaeus, Petrus - De Republyk der Hebreen, of Gemeenebest der Joden. In drie Boeken.
23874: Cuny, Jean-Marie - Saint Nicolas.
26724: Cutsem, Édouard van - Réminiscences historiques et poétiques.
33235: Cuwaert, Floris - De drij vagebonden. Burleske in Antwerpschen Poesje-stijl met prenten van Edgard Tijtgat. Voorwoord Jan de Schuijter over De ziel van de Poesje.
25840: Cuyt, Martine e.a. - Van De Ridder tot Elsschot. Originele uitgave op tabloidformaat!
14671: Ed. Czynk a.o. - Die hohe Jagd. Herausgegeben von Ed Czynk in Fogaras, E. von Dombrowski in Wien, O. Grashey in München, M.O. von Hohenberg in Cöthen, von Homeyer in Murchin, Hauptmann a. D.G. Koch in Sömmerda, Baron U. von Krüdener in Wohlfahtrslinde, R. von Schmiedeberg in Guhrau, Oberförster Seipt in Schillersdorf, Professor Fr. Valentinitsch in Graz, Forstmeister P. Wittemann in Komar, Hofrat Dr. W. Wurm in Bad Teinach.
34041: Daalen, Maria van - Brief over het eindige.
26683: Dade, H.A. - Anatomy and dissection of the honeybee.
34583: Daele, Rik van & Piet Thomas (redactie) - De vos en het Lijsternest. Jaarboek 2 van het Stijn Streuvelsgenootschap 1996. Onder redactie van...
35100: Daele, R. van - Ruimte en naamgeving in Van den Vos Reynaerde.
35052: Daele, Jan Emiel - Strijd in de wielersport of een inleiding tot betere kennis over doping en uitbuiting in de Westeuropese wielersport na de tweede wereldoorlog. Een dokumentaire opgedragen aan de wielersportmassa.
15146: Daele, Rik van, Peter Everaers, Willy Devreese & Erwin Verzandvoort - De bibliografie van de Nederlandstalige Reynaertbewerkingen van 1800 tot heden.
14057: Daele, Rik van, Peter Everaers, Willy Devreese & Erwin Verzandvoort - De bibliografie van de Nederlandstalige Reynaertbewerkingen van 1800 tot heden.
9290: Daele, Rik van , Verzandvoort, Erwin & Ryssen, Marcel (red.) - Reynaert bloemleest Tiecelijn. Een selectie van bijdragen uit 5 jaar Tiecelijn.
4626: Daele, R. van - Ruimte en naamgeving in Van den Vos Reynaerde.
12599: Daels, Prof. Dr. Frans - Nieuwe tijden. Zeven toespraken.
12595: Daels, Prof. Dr. Fr. - Voor mijn volk in nood.
12597: Daels, Prof. Dr. Frans - Uit Vlaanderens kultuurstrijd.
18850: Daisne, Johan, Marcel Coole, Luc van Brabant e.a. - 'Gedichten' in: Klaverendrie. Laatste nr. der 9de jg., juli 1946. Tweemaandelijksch Schrift voor Poëzie.
18849: Daisne, Johan, Marcel Coole, Luc van Brabant e.a. - 'Gedichten' in: Klaverendrie. Schrift 6, juli 1938. Tweemaandelijksch Schrift voor Poëzie.
18848: Daisne, Johan, Marcel Coole, Luc van Brabant e.a. - 'Gedichten' in: Klaverendrie. Schrift 1, Jaargang 5 - Nr 25, 1 sept. 1941. Tweemaandelijksch Schrift voor Poëzie.
18821: Daisne, Johan - Breuken herleiden.
34589: Daisne, Johan - Het kruid-aan-de-balk. Een bussel gedichten.
10058: Daisne, Johan - Schimmen om een schemerlamp.
32829: Daisne, Johan - Dictionnaire filmographique de la littérature mondiale - Filmografic dictionary of world literature - Filmografisches Lexikon der Weltliteratur - Filmografisch lexicon der wereldliteratuur. Complete set!
15314: Daisne, Johan - Ikonakind.
29712: Daisne, Johan - De trap van steen en wolken. Roman.
34991: Daisne, Johan - Het eiland in de Stille Zuidzee.
34892: Daisne, Johan e.a. - Klaverdrie. Julie 1945; Jaargang 8, nr. 6.
34891: Daisne, Johan e.a. - Klaverendrie. 1 Sept. 1939; Jaargang 3, nr. 1; Schrift 13.
28723: Daisne, Johan - De Nieuwere Dichtersgeneratie in Vlaanderen. Een autografische en geïllustreerde bloemlezing van 47 dichters en 122 gedichten, bezorgd en historiografisch ingeleid door Dr. Johan Daisne.
8451: Daisne, Johan - De nacht staat op een kier.
34546: Dalsum, H.A. van - Aan het Nederlandsche volk.
34547: Dalsum, H.A. van - Aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal
35701: Dam, J. van - Van den Vos Reinaerde. In nieuwer Nederlandsch nagerijmd door J. van Dam.
12603: Dambre, O. - Ter herinnering aan Lode de Boninge en Frans van der Linden. Levensschets door O.D.
12604: Dambre, O. - Ter herinnering aan Lode de Boninge en Frans van der Linden. Levensschets door O.D.
32896: Damme, Frank-Ivo van - Succursale Torengebouw. Gesigneerd!
35416: Damme, E.H.R.M. van - Zuiddorpe 750 jaar. Gedenkboek bij het 750 jarig bestaan van Zuiddorpe en het eeuwfeest van de parochiekerk 'H. Maria Hemelvaart'.
29580: Danckaert, Lisette - Brussel. Vijf eeuwen cartografie.
35126: Daneel, Dene (= Roose, George P.M.) - Chaltin voor Redjaf. Met royale opdracht van de auteur aan Bert Peleman!
35257: Dankaart, Marie-Jeanne - Naamlijst van de inwoners van De Vier Ambachten vermeld in de Gentse buitenpoorterregisters (1477-1492).
13773: Dansaert, G. - Nouvel armorial Belge ancien et moderne. Précédé de l'art héraldique et ses diverses applications.
35065: Dantec, Y.-G. le - Oeuvres Baudelaire. Texte établi et annoté par Y.-G. Dantec. Éditon révisée, complétée et présentée par Clade Pichois.
29521: Dardoize, Émile - Études de Paysage à l'Aquarelle.
12605: Darquenne, Roger - La dette publique de 1790 à 1830: le cas du Hainaut.
29058: Darwin, Charles - Les récifs de corail. Leur structure et leur distribution par Charles Darwin. Traduit de l'anglais d'après la seconde édition par M. L. Cosserat. Avec trois planches hors texte.
26460: Darwin, Charles - De la Fécondation des orchidées par les insectes et des bons résultats du croisement. Traduit de l'anglais par L. Rérolle. Deuxième édition.
18449: Dassance, M. L'Abbé - L'Imitation de Jésus-Christ. Traduction nouvelle de M. L'Abbé Dassance.
12396: David, Kanunnik J. - Vaderlandsche Historie. Zevende deel. Geschiedenis van Namen. Tweede uitgave.
12394: David, Kanunnik J. - Vaderlandsche Historie. Zesde deel. Geschiedenis van Henegouw. Tweede uitgave.
32789: Davidse, P. - Mariekerke van 1900 tot nu. Kijk op honderd jaar Aagtekerke, Grijpskerke en Meliskerke.
29168: Davignon, Henri - Le fait de Lourdes.
31894: Davignon, Henri (Forword) - Belgien und Deutschland. Belege und Urkunden. Mit einem Vorwort von Henri Davignon.
12619: Davignon, Henri (voorwoord) - Teksten en oorkonden met een woord aan den lezer door Henri Davignon. (Vetaling naar het Fransch).
35628: Day, Max - De avonturen van Max Spitfire.... in den oorlog.
7007: Deauville, Max - Fourrière.
9719: Debra, Maurice - Wandelingen & gesprekken met Delvaux.
34486: Debrabandere, Dr. Frans & Dr. Maurits Gysseling - Persoonsnamen in Hulster Ambacht. 1300-1400. & Persoonsnamen in de Vier Ambachten. 14e en 15e eeuw.
25236: Debrot, Cola - Tussen de grijze lijnen en andere gedichten.
29501: Dechamps, Victor - Nos poissons. Nos méthodes de pêches.
31450: Decker, Coenraet - Schipbrugh over de Schelde (door Alexander Farnese).
34835: Decorte, Bert - Reinaard de Vos.
33503: Deelder, Jules - Sturm und drang. (10 series)
23618: Deelder, Jules - Expositie. Gesigneerd!
21480: Deelder, Jules - Expositie.
20636: Deelder, Jules - Sturm und drang. (10 series) Gemonogrammeerd en gedateerd door de auteur.
35352: Deelder, Jules e.a. - Dichters in de Leeuwerik.
23447: Deflou, Karel - Geschiedenis der Kerels van Vlaanderen. Gesigneerd door de auteur!
30703: Defoe, Daniel - Robinson Crusoë naar Daniel de Foë. Voor de jeugd verteld door Henriëtte Rappard.
16968: Defoe, Daniel - Robinson Crusoe.
16962: Defoe, Daniel - Het leven en de lotgevallen van Robinson Crusoë. Verhaald door hem zelf. Naar het Engelsch van Daniel Defoe door K. Beversluis. Nieuwe volledige uitgave.
25627: Defoe, Daniel - Robinson Crusoe. Naverteld door Pauline Boost.
28134: Defoe, Daniel - The life and adventures of Robinson Crusoe. With a portrait, and one hundred illustrations by J.D. Watson.
16044: Defoe, Daniel - Het leven en de wonderbare lotgevallen van Robinson Crusoe behelzende onder andere ongehoorde uitkomsten een verhaal van zijn acht-en-twintigjarig verblijf op een onbewoond eiland, gelegen op de kust van America, bij den mond van de rivier Oronoque. Alles door hemzelf beschreven. Volledige en onverkorte uitgaaf uit het Engelsch.
33098: Defoe, Daniel - Het leven en de wonderbare lotgevallen van Robinson Crusoe behelzende onder andere ongehoorde uitkomsten een verhaal van zijn acht-en-twintigjarig verblijf op een onbewoond eiland, gelegen op de kust van America, bij den mond van de rivier Oronoque. Alles door hemzelf beschreven. Volledige en onverkorte uitgaaf uit het Engelsch.
6984: Defoe, Daniel - Aventures de Robinson Crusoë. Traduction nouvelle.
9395: Defoe, Daniel - La vie et les aventures suprenantes de Robinson Crusoé. Edition ornée de figures.
6319: Defoe, Daniel - Vie et aventures de Robinson Crusoë. Edition française pour la jeunesse par G. Bertram.
5976: Defoe, Daniel - The life and adventures of Robinson Crusoe.
34608: Defoe, Daniel - Lotgevallen van Robinson Crusoë.
13555: Defrance, P. - Les chemins de fer de la Grande-Bretagne et de l'Irlande. Étude au point de vue commercial et financier.
26923: (1) (Second World War) Degrelle, Léon (Introduction) - A quelle sauce! Les milles recettes de Tante Démocratie par Jam.
21513: Degrelle, Léon a.o. - Pourquoi parler de Hitler. In: Soirées. Magazine Hebdomadaire. 3e Année - No. 84. Vendredi 12 Mai 1933.
28717: Degroote, Dr. Gilbert & Jan de Schuyter - Hendrik Conscience en zijn uitgevers. Brieven met inleiding en toelichting.
26450: Degrully, L. (Dirigé par...) - Le progrès agricole et viticole. Journal d'agriculture méridionale.
13306: Deinse, Mr. A.J. van & Mr. E. Fokker - Iets over armenverzorging in vroegere dagen.
21546: Deinse, J.J. van - Uit het land van katoen en heide. Oudheidkundige en folkloristische schetsen uit Twente.
1356: Dek, J. - Het Kruiningensch dialect. Met een voorwoord van Prof. dr. Jac. van Ginneken.
35362: Wolff & Deken E. Bekker Wed. A. Wolff en A. Deken - Fabelen voor de Nederlandsche jeugd.
22632: Dekenbon, Lode - Herrijzenis & De katte.
17770: Dekker, Dr. C. - Huibert Jacobus Budding (1810-1870) en zijn gemeenten in Zeeland.
25352: Dekker, M. - Enige scheepstermen en wetenswaardigheden over de (nog) hedendaagse Nederlandse binnenvaart.
13544: Dekker, Dr. C. - Het Onze-Lieve-Vrouwe-Kapittel van Kapelle en de stichting van de parochie Biezelinge. 1503-1529.
16053: Dekkers, C. - De kerk van Hulst. Met opdrachtje van de auteur!
17847: Deks, Sergio (Redactie) - Topografische satellietbeeldatlas van Nederland. 1:100.000.
29748: Delage, Mlle H. & Mlle G. Mathiot - Je sais cuisiner par un groupe de cordons bleus sous la Direction de Mlle H. Delage et Mlle G. Mathiot. Nouvelle edition.
25620: Delamarche, Fx. - Les usages de la sphère, des globes célestes et terrestre, précédés d'un abrégé sur les différens systèmes du monde; suivis de la description et des usages de la géo-cyclique, etc. Cinquième édition.
34167: Delen, A.J.J. - Rik Wouters. Zijn leven - Zijn werk - Zijn einde. Een studie door A.J.J. Delen. Met een inleiding door Aug. Vermeylen.
9858: (Bom, Emmanuel de) Delen, Ary - Het poppenspel in Vlaanderen. Opdracht!
12711: Delepinne, Berthe - Geschiedenis der Internationale Post in België, onder de postmeesters der familie De Tassis. Vertaald door J. Rottiers.
35245: Deleu, Jozef, Gaston Durnez (e.a. redactie) - Encyclopedie van de Vlaamse Beweging.
8662: Delporte, Alberic - Victor Stuyvaert.
24438: Delsaerdt, Pierre, Koen De Vlieger-De Wilde & Geert Souvereyns - Een zee van toegelaten lust. Hoogtepunten uit abdijbibliotheken in de provincie Antwerpen.
32592: Delvaux, Paul - Zeemeermin. Ex-libris voor Raymond Brulez.
18005: Dembitzer, Salamon - De twee tuinen....... Vertaling van Arn. Saalborn.
32687: Demedts, André - Streuvels als psycholoog.
28184: Demedts, André - Stijn Streuvels.
15149: Demedts, André - Hugo Verriest. De levenwekker. Met bijvoegsel: Hugo Verriest - Ons volk moet herleven. VWS-cahier - 36!
15086: Demedts, André - De weg naar het einde. De latere levensjaren van Stijn Streuvels. Met een woord vooraf van Piet Thomas.
28729: Demedts, André - Edward Vermeulen. Schrijver en boer.
7023: Demedts, André - Verzamelde gedichten. Gesigneerd!
7006: Demedts, André - Richard Minne.
23431: Demedts, André - Vier gesigneerde brieven + 3 bijbehorende enveloppen.
32739: (Streuvels, Stijn) Demedts, André - Stijn Streuvels. Voordracht van de heer André Demets.
27989: Demedts, André - Goede morgen. Goede avond. Samenstelling Raf Seys. Inleiding Remi van de Moortel.
29324: Demedts, André - Paasleliën.
12767: Demedts, André - Gedachten van André Demedts. Gebloemleesd door Hubert van Herreweghen. Ingeleid door Albert Westerlinck. Gesigneerd door de auteur!
32691: (Streuvels, Stijn) Demedts, André e.a. - Stijn Streuvels, zijn leven en werk. Tentoonstelling ingericht door de Westvlaamse Gidsenkring - Kortrijk.
28822: Demedts, André - Stijn Streuvels.
33566: Demers, Frans - Fotokaart met gesigneerd en gedateerd opdrachtje aan Frans Borremans.
34754: Demeulemeester, Ann - Summer '88.
32888: Demolder, Eugène - Le Royaume authentique du Grand Saint Nicolas. Illustré d'une couverture, d'un frontispice, de 30 croquis de Félicien Rops et de 5 dessins hors texte d'Étienne Morannes.
9545: Demolder, Eugène - Le Royaume authentique du Grand Saint Nicolas. Illustré d'une couverture, d'un frontispice, de 30 croquis de Félicien Rops et de 5 dessins hors texte d'Étienne Morannes. Troisième édition.
27959: Demuyter, Ernest - La Navigation Aërienne et les Randonnées Victorieuses du "Belgica". Conquête de la coupe Gordon-Bennett.
18784: Denijn, Prof. - Conferentie over den Congo.
32897: Denmark - Archives recyclées. Signed and dated by the artist!
17383: Denoo, Joris - De stiftenridder & ondergetekende. Roman.
17261: Deny, Marguerite - Martyrs.
12058: Denys, P.-P. - Het misdrijf uit het Slot van Komen. Historisch verhaal uit de Middeleeuwen.
20093: Depamelaere, Gilbert - Hugo Verriest, man van zijn tijd. Woord vooraf: André Demedts.
35349: Depamelaere, Gilbert - Hugo Verriest, man van zijn tijd. Woord vooraf: André Demedts.
35121: Depeuter, Frans - Het verborgen leven van Gerard Walschap. Een alternatief onderzoek naar de vent achter de vorm, naar de mens achter de schrijver. Met gesigneerde opdracht van de auteur!
34880: Depeuter, Frans - Getypte brief.
15714: Depeyrat, André - Vingt et un ans chez les Papous. Nouvelle édition augmentée d'une préface de Paul Claudel. Signed by the author!
34800: Depla, Alfons - Originele portretkaart van Alfons Depla.
31707: Depping, G.B. - Geschiedenis van den oorlog der Munsterschen en Keulschen, in verbond met Frankrijk, tegen Holland, in de jaren 1672, 1673 en 1674. Naar authentieke berigten en gelijktijdige schrijvers. Met portret.
2610: Derks S.J, H.J. - Onze Lieve Vrouw van den Polder.
11370: Deruelle, Dr. M. (Inleiding) - Het daghet in den oosten en twee andere balladen. Met een inleiding door Dr. M. Deruelle en houtsneden van V. Stuyvaert.
28962: Deruelle, Dr. M. (Inleiding) - Het daghet in den oosten en twee andere balladen. Met een inleiding door Dr. M. Deruelle en houtsneden van V. Stuyvaert.
29071: Deschamps, Michel-Hyacinthe - Recherches sur les générations spontanées et sur la matière, ses propriétés et ses lois.
18753: Descola, Jean - Les conquistadors. Luxury-edition (48/300).
20026: Deslee, Denise e.a. (Redactie) - Muzikale rozen. Huldeboek Anton van Wilderode.
20245: Desmons, Docteur Fernand - Table Méthodique des matières contenues dans la Première Série des Publications Bulletins & Mémoires 18845-1895. With signed dedication by the author!
33572: (Charles Nypels) Desportes, Ph. - LX Pseaumes de David. Deluxe edition!
11512: (Burnier, A.) Dessaur, Dr. G.I. - Problemen en pseudo-problemen in de criminologie. Openbare les uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon lector in de criminologie aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen op donderdag 18 november 1971. Met gesigneerd opdrachtje!
34905: Dessel-Poot, Marie van - Handgeschreven brief.
28086: Deutsch, Niklaus Manuel - Berner Totentanz.
35604: Deventer, Jacob van - 'S-Gravenhage.
35606: Deventer, Jacob van - Westkapelle.
35607: Deventer, Jacob van - St. Maartensdijk.
35603: Deventer, Jacob van - Brouwershaven
35610: Deventer, Jacob van - Zeeland en Zeeuwsch-Vlaanderen.
35611: Deventer, Jacob van - Zeeland en Zeeuwsch-Vlaanderen.
35612: Deventer, Jacob van - Zeeland en Zeeuwsch-Vlaanderen.
35608: Deventer, Jacob van - Geertruidenberg.
35609: Deventer, Jacob van - Vere.
34721: Deventer, Jacob van - Tholen.
34719: Deventer, Jacob van - Zierikzee.
34720: Deventer, Jacob van - Goes.
34718: Deventer, Jacob van - Aardenburg.
34717: Deventer, Jacob van - Sluis.
34716: Deventer, Jacob van - Reimerswaal.
34715: Deventer, Jacob van - Oostburg.
34680: Deventer, Jacob van - Hulst.
35605: Deventer, Jacob van - Deventer.
34915: Devliegher, Luc - De Onze-Lieve-Vrouwekerk te Kortrijk. Met een woord vooraf door Jan de Cuyper.
23119: Devraigne, L. de - L'Obstétrique a travers les ages.
33368: Deyssel, Lodewijk van - Een liefde door L. van Deyssel. Tweede druk. (Prospectus)
11663: Dhanens, Dr. Elisabeth - Sint-Niklaaskerk Gent.
29232: Dibbetz, Generaal Majoor - Reglement op de exercitien van de Infanterij ingerigt voor het Theoretisch Onderwijs bij de Korpsen.
18102: Dickens, Charles - The old curiosity shop.
16639: Dickens, Charles - Nelly. Vertaling van C.M. Mensing.
9371: Diderot - L'oiseau blanc. Conte.
7806: Diderot - L'oiseau blanc. Conte.
28964: Diderot - L'oiseau blanc. Conte.
9370: Diderot - L'oiseau blanc. Conte.
9509: Dierickx S.J., Dr. M. - De Jezuïeten. Wat zij zijn en hoe zij werken. Tweede volledig omgewerkte druk.
34745: Dierickx, Karel & Frits Standaert - Vluchten is uitgesloten.
1498: Dijk, F. van - Mr. Laurens Pieter van de Spiegel. Raad en burgemeester van Goes. De leerjaren van een staatsman.
592: Dijk, F. van & J.H. Kluiver - Korte geschiedenis van de Grote of Maria Magdalenekerk. Kerkorgel en Carillon te Goes.
12807: Dijk, F. van - Goes in de Patriottentijd.
23690: Dijkstra, J. - Van de Vos Reinaerde, oet 't Middelned. vertoald in 'n Grönneger tongval.
25499: Dille, Frans - Janus. Met extra gesigneerde opdracht!
13609: Dine, Jim - Jim Dine. Oeuvres gravées.
32999: Dirkmaat, Ir. Jac. J. - De Theresiakerk te Heikant. Een bijdrage aan het restauratiedossier.
17247: Discry, G. - Wichelroede en pendel in ieders bereik. Volledig praktisch handboek der radio-aesthesie en teleradio-aesthesie. Tweede aanzienlijk vermeerderde druk.
31179: Disney, Walt - Pinocchio.
23597: Disney, Walt - Saludos amigos. Bonjour mes amis!
23595: Disney, Walt - Les trois caballeros.
23594: Disney, Walt - Mickey et son navire.
23593: Disney, Walt - Dumbo.
23583: Disney, Walt - Contes de l'oncle Rémus. Extraits de 'Mélodie du sud'. Le célèbre film de Walt Disney.
22186: Disney, Walt - Blanche-Neige et les sept nains d'après le conte de Grimm.
35122: Diverse auteurs, o.a. Cees Buddingh' - Zes poeziekaarten. J.C. Bloem; C. Buddingh'; R. Campert; H. Lodeizen; K. Ouwens; P. Snoek. Gesigneerd door Buddingh'!
32471: Dodonaeus, Rembertus - Stirpium Historiae Pemptades Sex. Sive Libri XXX.
12487: Doesburg, Theo van - Grondbeginselen der nieuwe beeldende kunst.
12488: Doesburg, Theo van - Grondbeginselen der nieuwe beeldende kunst.
33926: Dollfus, Charles & Edgar de Geoffroy - Histoire de la locomotion terrestre - Les chemins de fer.
8559: Dolmetsch, H. - Anthologie de l'ornement. Dictionnaire des Styles. Recueil chronologique d'ornements en couleurs de toutes les époques d'art. 100 Planches en chromolithographie etc. avec texte descriptif par H. Dolmetsch publié par J. Hoffmann à Stuttgart.
31204: Dombay, János - Die Siedlung und das Gräberfield in Zengóvárkony. Beitrage zur Kultur des Aeneolithikums in Ungarn.
27949: Doncker, Maurits De - Menschelijk Inzicht.
31775: Dongen, Kees van - J'suis ni musicien, ni chanteur... Je suis crève-faim!...
13926: Dool, W.H. van den - Canisvliet, een grensgeval.
26682: Doolittle, G.M. - Scientific Queen-Rearing, practically applied, being a method by which the best of queen-bees are reared in perfect accord with nature's ways. For the amateur and veteran in bee-keeping. Third edition - fourth thousand.
35297: Dooren, Wouter van - Cartouche. Roman van leugen, bedrog en list.
32669: Doorn, A. van - Advertentie.
32668: Doorn, A. van - Advertentie.
32666: Doorn, A. van - Land-drostambt van Zeeland.
32667: Doorn, A. van - Advertentie.
32664: Doorn, A. van - Land-drostambt van Zeeland.
32663: Doorn, A. van - Land-drostambt van Zeeland.
35417: Doorn, J.W.L. van - 'De Leeuwtjes' te Terneuzen.
35401: Doorninck, Mr. J.I. - Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamse letteren. Tweede uitgave der Bibliotheek van anonymen en pseudoniemen. Met het later gepubliceerde deel 3: A. de Kempenaer; Leiden, A.W. Sijthoff's Uitgevermaatschappij, 1928.
27006: Dorlodot, René de - Limoges après la capitulation.
29622: Dorp-Kampers, Mevrouw H.E. van - Kookboek der Rotterdamsche Kookschool. Vierde druk.
24453: Dorrestein, Renate - De zwarte hand. Over de promotie van literatuur.
29403: Dosfel, L. - Katholiek activistisch verweerschrift.
34801: Dosfel, Lode - Originele gesigneerde portretkaart van Lode Dosfel.
3685: Dosfel, Mr. L. - De Belgische wetten op het gebruik der Nederlandsche taal voor het volk toegelicht.
21906: Dosfel, Lodewijk - Schets van eene geschiedenis der Vlaamsche Studentenbeweging. 1ste Deel.
12628: Dosfel, Lod. - Katholiek-Activistisch verweerschrift.
12626: Dosfel, Mr. L. - De Belgische wetten op het gebruik der Nederlandsche taal voor het volk toegelicht.
23157: Dougall, James Dalziel - Shooting: Its appliances; practice and purpose.
32630: Douma, D.S. - Bees-tachtig goed. Dierverzen.
27290: Drexelio, Hieremiâ - Noe Architectus Arcae In Diluvio Navarchus Descriptus Et Morali Doctrina Illustratus.
32479: Driel, G. van & J.W. Marsilje - De rekeningen van Hulst over 1326 en 1341.
33457: Driel, Lo van - Jan H. Eekhout. Een plooibaar talent.
24355: Driou, A. - Histoire de l'Amérique. Découvertes successives conquêtes et explorationsde ses diverses contrées.
14013: Dronkers, Henri - Het stadhuis van Veere.
21497: Droogenbroeck, M.J.A. van - Gedichten.
16893: Dubois, E. - La Bourgogne depuis son origine jusquá son entière réunion a la Couronne de France.
33435: Jean-Dubray - Félicien Rops. Préface de Pierre Mac Orlan.
32566: Duchateau, Hugo - Hologramprojekt. Revolver, driemaandelijks periodiek, Jaargang 8 (1977) / aflevering 2.
24110: (Turkey) Duckett, W.A. - La Turquie pittoresque. Histoire - Moeurs - Description. Préface par Théophile Gautier.
26626: Ducouédic, P. - La ruche pyramidale, méthode simple et naturelle. Pour rendre perpétuelles toutes les peuplades d'Abeilles, et obtenir de chaque peuplade, à chaque automne, la récolte d'un panier plein de cire et de miel, sans mouches, sans couvain, outre plusieurs essaims; Avec l'art de rétablir et d'utiliser, au retour de l'été, les Ruches des Essaims dont les peuplades auraient péri en automne, dans l'hiver ou au printems, en faisant éclore les oeufs restés dans les alvéoles; et l'Art de convertir le miel en sucre blanc, inodore, de faire l'hydromel, des sirops, etc., etc. Ouvrage utile à tous les habitans des campagnes. Seconde édition. Considérablement augmentée et ornée de gravures.
34435: Duerloo, Luc & Liesbeth De Frenne (Red.) - Het verdeelde huis: De Nederlandse adel tussen opstand en reconciliatie.
11814: Duhamel, Georges - Élévation et mort d'Armand Branche. Binding Ch. De Samblanx!
20744: Duhamel, Georges - La lumière. Pièce en quatre actes avec une préface inédite.
12633: Duin, M. van der - 1830. Een verhaal uit den tijd van den Belgischen opstand.
35583: (Streuvels) Duinkerken, Anton van - Brief. Met gedrukte signatuur!
27580: Duister, Frans - Het atelier van Carel Willink. Signed by Frans Duister in the colophon and by Willink!
10045: Dujardin, A. - Propos sur la syphilis et son histoire.
24440: Dulac, Edmund - Edmund Dulac's Picture-Book for the French Red Cross.
14605: Dulac, Edmund - Edmund Dulac's Fairy-book. Fairy tales of the Allied Nations.
21967: Dulieu, Jean - Het winterboek van Paulus. Getekend en verteld door Jean Dulieu.
34714: Dulkenraad, Wim v. - Figuurzaagmodellen. Klederdrachten.
19135: Dulkenraad, Wim v. - Op de boerderij. Kleuren, knippen en plakken.
28368: Ardouin - Dumazet - La guerre. Documents de la section photographique de l'armée (Ministère de la guerre).
29582: Duncker, Dieter R. & Helmut Weiss - Het Hertogdom Brabant in kaart en prent. Zijn vier kwartieren: Leuven-Brussel-Antwerpen-'s-Hertogenbosch.
25810: Duplessy, J. & Eugène Landoy - Le guide indispensable du voyageur sur les chemins de fer de la Belgique, ouvrage rédigé sur des documents authentiques. 8me année - 13me édition.
31833: Dupon, Elias - De Vlaamse Timmermans. Eén van de 26 genummerde exemplaren met gesigneerd opdrachtje!
19920: Dupon, Elias - De Vlaamse Timmermans. Met gesigneerde en gedateerde opdracht aan Bos(ch)vogel uit 1957!
22639: Dupond, Karel - Les oiseaux de la Belgique complément a la collection de cartes postales en couleurs éditées par le Patrimoine du Musée royal d'Histoire naturelle de Belgique.
29614: Dupont, Henry - L'Avenir des Mines du Transvaal.
8827: Dupont, August - La Légende humaine représentée, pour la première fois, à Anvers, en la salle d'exposition du Cercle artistique, à l'occasion de l'assemblée générale de la Fédération des Avocats belges, le 12 décembre 1896.
4853: Duprez, Lieve en Rom (Anton van Wilderode) - Kennismaken met Anton van Wilderode. Met gesigneerde en gedateerde opdracht aan en ex-libris van Prof. Keersmaekers!
34044: Dura, Carla - Zin geven. Een dialoog.
30029: Dura, Carla - Zin geven. Een dialoog.
32765: Durlacher, Jessica - Het leven op de hielen. Interview met Hermans Brusselmans & Tom Lanoye. In: De held. Twee-maandelijks literair periodiek. 3e Jaargang nummer 1; februari/maart 1987. Pag. 4 t/m 7.n
25686: Durnez, Gaston & Hugoké - Wiltzang. Een rijmen en kartoenboek.
30095: Duursma, Dr. E.K., Ir. H. Engel & Ing. Th.J.M. Martens - De Nederlandse Delta. Een compromis tussen milieu en techniek in de strijd tegen het water. De 'Zelandiae Descriptio'. Het panorama van Walcheren uit 1550.
27215: Duvivier, Ch. - De la propriété des anciens cimétières avec une notice sur les fabriques d'autrefois, et divers documents, en partie inédits, sur la question.
33054: Duyck, René - Gipsen "portret" van Bert Peleman.
8215: Duyse, Prudens van - Laatste kindergedichtjes in 't licht gegeven door Florimond van Duyse. Eerste bundeltje. Vierde druk.
7485: Duyse, Prudens van/Florimond van Duyse - Over Reinaert de Vos. Uit de Nagelaten Prozawerken van Prudens van Duyse in 't licht gegeven door Florimond van Duyse.
33399: Duyse, Prudens van - Hulde aen Z.K.H. den Hertog van Braband, ter gelegenheid van zijn 18den verjaerdag. Bekroond gedicht van den Heer Prudens Van Duyse, Archivaris der Stadt Gent. In antwoord op de prijsvraeg uitgeschreven onder de Leden der Maetschappij: Voor tael en kunst, door het Genootschap Eendragt maekt macht, beide te Antwerpen. Uitgegeven ten voordele van arme huisgezinnen dezer stad.
28732: Duyse, Prudens van - Roodkapje en nog eene Vertelling voor Kinderen. Vierde uitgaaf. Bijzonder convoluutje!
34458: Duyse, Pr. van - Histoire joyeuse et récréative de Tiel l'Espiègle, nouvelle édition. Avec une Étude littéraire sur Tiel l'Espiègle, par Pr. van Duyse. (First titlepage) - L'Histoire joyeuse et récréative de Tiel Ulespiègle. En laquelle est traité bien au long de ses faicts et merveilleuses aventures, et des grandes fortunes qu'il a eues. Nouvellement revue. Et traduit de Flameng en François. (Second titlepage.)
23291: Dworson, Ljoeba - Volksrijmpjes.
26800: Dyck, J.G.R. van - La télévision pour tous!?
13762: Dycke, F.-L. van - Précis généalogique et historique de la Maison d' Autriche, et ses alliances avec un grand nombre de Maison Souveraines et Princières de l'Europe.
33791: Dykstra, Waling - De Fryske Thyl Ulespegel of De wonderlike Libbensskiednis fen Hantsje Pik. Fen him sels biskreaun en yn 't ljocht jown. Trêdde Printinge.
33792: Dykstra, Waling - De Friske Thil Ulespegel, of De wonderlike Libbensskiednis fen Hantsje Pik. Fen him sels biskreaun en în 't ljocht jown. Oarde printinge.
14879: Ebba - Huwelijks-poëzie. Herinneringen en beelden. Opgedragen aan alle jonge vrouwtjes in Nederland en aan ééne in het bijzonder.
32314: Ebenhöch, Dr. P. - Der Bau des menschlichen Körpers. Anatomische Beschreibung des Menschen für Schule und Haus. Zweite Auflage.
16900: Ecrevisse, Pieter - De stiefzoon.
11298: Ecrevisse, Pieter - De meikoningin van Geleen.
34597: Ectors, Jean - Zoektocht naar de poëzie van Gustav Mahler.
34530: Edwards, George Wharton - Holland of to-day.
631: Eeckhout, Van den (voorwoord) - Walcheren.
29880: Eeckhout, Therese - Contes a mes lutins. All illustrations coloured by hand by the artist. With signed and dated dedication by the author;
35323: Eeckhout, Van den (voorwoord) - Walcheren. Met ex libris van Emile Buysse door André Vlaanderen!
31394: Eeden, Frederik van - De Kleine Johannes.
13928: Eeden, Ir. G.J.J. van - De W.O.V. (de Westerschelde Oeververbinding). een tracé te ver.
10599: Eeden, Frederik van - De Kleine Johannes. Bijgevoegd: getypte brief van G. van Suchtelen aan de heer G. De Laet uit Aardenburg (1982) met enkele kopieën van brieven van Van Eeden uit Walden aan Père Abbé Van Gennep uit de St. Paulusabdij in Oosterhout uit 1922 over de bekering van de auteur!
35304: Eekhout, Jan H. - Kwatrijnen.
24200: Eekhout, Jan H. - Eiland der ballingschap. Gesigneerd!
26446: Eekhout, Jan H. - Sonnetten in de nacht. Gesigneerd door de auteur; bijgevoegd: getypte en gesigneerde brief in geadresseerde envelop van 17 lijnen (Bolsward, 1950)!
2588: Eekhout, Jan H. - Ainyahita. Een mystisch gedicht.
35102: Eekhout, Jan H. - De historie van Kathelijne Claes van Sluys in Vlaanderen.
35071: Eekhout, Jan H. - De boer zonder god.
22433: Eekhout, Jan H. - Sonnetten in de nacht. Gesigneerd!
2298: Eekhout, Jan H. - Kwatrijnen. Gesigneerd!
21867: Eekhout, J.E. - Het gemeentebestuur van Breskens in de jaren 1851-1951.
35186: Eemans, Marc. - Erotische prent met drie vrouwen. Gesigneerd!
35187: Eemans, Marc. - Hemelse verschijning. Gesigneerd!
26477: Eetvelde, Jo van - 'Van den Vos Reynaerde'.
16167: Eggermont, J.L. - Wannies Verstegge. Roman van 'nen bulteneer.
35061: Eggermont, J.L. - Holland ons vaderland. Roman uit den bezettingstijd.
34763: Eggermont, Carlo - Eggermont.
14464: Égron, L. - L'Algérie chrétienne.
17371: Ehrlich, J. - Bijdrage tot de kennis der Geschiedenis van het Ontstaan en den verderen Aanwas der Stad Middelburg, in den Stroom der Arne.
32400: Ehrlich, J. - Bijdrage tot de kennis der Geschiedenis van het Ontstaan en den verderen Aanwas der Stad Middelburg, in den Stroom der Arne.
31026: Eijk, Henriëtte van - Sinterklaas blijft een zomer over.
23416: Eijkelboom, Jan - Zorgzaamheid.
13339: Eijkelboom, J. - Dordracum Illustratum.
12843: Eijkern, W.H.N. van - Culinair handwoordenboek in vier talen.
34600: Eikelenboom, Alfred - Dynamopolis. De utopieën van Alfred Eikelenboom.
35571: Elburg, Jan G. - Water aarde vuur lucht.
10868: Elias, Dr. H.J. - Geschiedenis van de Vlaamse gedachte.
12873: Ellis, Havelock - La prostitution. Ses causes - Ses remèdes. Édition françaises revue et augmentée par l'auteur. Traduite par A. van Gennep.
10762: Elout, C.K. - Indisch dagboek.
15869: Elskamp, Max - Aegri Somnia.
28230: Elslander, A. van e.a. - Cyriel Buysse. Uit zijn leven en zijn werk.
26829: Elslander, A. van - Het volksboek vanden ,X, esels. Uitgegeven en toegelicht door A. van Elslander.
27458: Elsschot, Willem - Een ontgoocheling.
32676: Elsschot, Willem - Het dwaallicht. Tweede druk.
30954: Elsschot, Willem - Lijmen. I. Lijmen. II. Het been. Verbeterde tekst.
30948: Elsschot, Willem - Brieven. Verzameld en toegelicht door Vic van de Reijt met medewerking van Lidewijde Paris.
26928: Elsschot, Willem - Kaas.
32618: Elsschot, Willem - Willem Elsschot vertelt... In: Antwerpen... Groenplaats 9. Pag. 12-13.
32255: Elsschot, Willem - Kaas. Versierd door Jozef Cantré.
29534: Elsschot, Willem - Lijmen. I. Lijmen. II. Het been. Verbeterde tekst.
32134: Elsschot, Willem - Tsjip.
23394: Elsschot, Willem - De verlossing. Tweede druk.
34478: Elsschot, Willem - Lijmen. I. Lijmen. II. Het been.
35435: Elsschot, Willem - Een ontgoocheling. Tweede druk.
35433: Elsschot, Willem - Verzameld werk. Eerste druk!
15056: Elsschot, Willem & Gerard Gaudaen - Zes houtgravures van Gerard Gaudaen naar het werk van Willem Elsschot.
31830: Elsschot, Willem - De verlossing.
28734: Elsschot, Willem - Het Algemeen Wereldtijdschrift. Fragment uit "Lijmen".
10114: Elsschot, Willem - Lijmen. I. Lijmen. II. Het been. Derde druk.
10116: Elsschot, Willem - Het tankschip.
10118: Elsschot, Willem - Het tankschip.
10124: Elsschot, Willem - Kaas.
33900: Elting Weihl, Jim - Letters en leven. Een eindejaarsvertelling.
33899: Elting Weihl, Jim - De zaterdagbijbel. Een eindejaarsvertelling.
14588: Eluard, Paul - Pour vivre ici.
32511: Eluard, Paul - Hommages.
30011: Emants, Marcellus - Britsch-Indisch hotelleven.
5668: Emants, Marcellus - Godenschemering. Een gedicht.
5497: Emants, Marcellus - In de praktijk. Blijspel in één bedrijf.
5498: Emants, Marcellus - Hij. Dramatisch tafereel.
10604: Emants, Marcellus - Fatsoen. Tooneelspel in drie bedrijven.
19333: Desbeaux. Émile - Les parce que de Mademoiselle Suzanne. 5e Édition.
19334: Desbeaux. Émile - Les pourquoi de Mademoiselle Suzanne. Préface de M. Xavier Marmier. 7e Édition.
29885: Emilio, A. - Histoire Sainte en Images. Texte par AEmilio.
35308: Empel, M. van & H. Pieters - Zeeland door de eeuwen heen. Zeer mooi exemplaar van de originele editie!
14899: Empel, M. van & H. Pieters - Zeeland door de eeuwen heen.
27590: Empel, M. van & H. Pieters - Zeeland door de eeuwen heen.
14689: Endres, Franz Carl - Die Türkei. Mit 215 Abbildungen. Zusammengestellt und eingeleitet von Franz Carl Endres.
24936: Engelberts Gerrits, G. - Het leven van de Ruyter. Opnieuw verhaald door J. Stamperius.
14287: Engelberts Gerrits, G. - Keur van gedenkwaardige tafereelen uit de Romeinsche Geschiedenis van de vroegste dagen tot op den val van het Westersche Keizerrijk. Met gesigneerd prijsbriefje op naam uit 1877!
30128: English, M. - Het voormalig dekenaat Aardenburg (...-1802).
31706: Enkelmann, Siegfried - Swaine.
23037: Enthoven, H.E. - Van Tanger tot Agadir.
35301: Enzinck, Willem - Reisboek van West Zeeuws-Vlaanderen. Met gesigneerde opdracht van de auteur!
14723: Enzinck, Willem - Strand van Cadzand. Tekst + foto's Willem Enzinck.
14714: Enzinck, Willem - Taal der dingen. Gesigneerd!
10812: Erens, O. Praem , Ambr. - Tongerloo en 's-Hertogenbosch. De dotatie der nieuwe bisdommen in Brabant. 1559-1596.
33508: Ergo-Porrey, Elisabeth - Van geslacht tot geslacht. Met gesigneerde en gedateerde opdracht van de schrijfster!
15615: Erics, Linda (= J. Middelbeek) - Kermiskind.
22251: Ermen, Eduard van e.a. - Limburg in kaart en prent. Historisch cartografisch overzicht van Belgisch en Nederlands Limburg.
24430: Erné, Dr. B.H. & Dr. L.M. van Dis - De Gentse Spelen van 1539. Uitgegeven en toegelicht door...
33849: Ernestus, Ursula (Introduction) - Hei lewet noch. Für den Sammler Otto Holl in Braunschweig geschaffene Eulenspiegel-exlibris.
31503: Ertinger, Franz - Monasterium Nazareth.
20978: Escher, Rudolf - Gedichten. Helikon. Tijdschrift voor poëzie. 7e Jaargang. No. 6 - 1937.
34626: Escher, M.C. - Metamorphose.
24295: Esquieu, L. - Vieux papiers rennais. Les placards mortuaires.
4639: Essad, Djelal - Constantinople de Byzance à Stamboul. Traduit du Turc par l'auteur. Préface de M. Charles Diehl.
29309: Estius, Guilielmus - Annotationes Aureae in Praecipua Ac Difficiliora Sacrae Scripturae Loca.
13876: Ettro, F.J. van & P. Scherft - Wapen en wapenspreuk van Zeeland.
32300: Evans, Edmund - The Art album. Sixteen facsimiles of water-colour drawings by George Cattermole, T. Sidney Cooper, A.R.A., Edward Duncan, John Gilbert, William Hunt, R.P. Leitch, George Smith, Geoge H. Thomas, Mrs. Ward, Henry Warren, Edwrad H. Wehnert, Harrison Weir, and H.B. Willis. Engraved and printed by Edmund Evans.
18374: Everaard, J.A. - Geschiedenis van de Kapel van O.L. Vrouw Ter Eecken te Kapellebrug.
1690: Everaard, J.A. - Kerkelijke geschiedenis van Sint Jansteen.
8682: Everaers, P.F.W.H. (Samenstelling) - "'Reinaert de Vos naar de verschillende uitgaven van het middeleeuwsche epos herwrocht" door Stijn Streuvels en André van der Vossen.
18939: Everaert, John - De Franse slavenhandel. Organisatie, conjunctuur en sociaal milieu van de driehoekshandel. 1763-1793. Avec un résumé français.
25848: Everaert, J. & E. Stols (Redactie) - Vlaanderen en Portugal. Op de golfslag van twee culturen. Met een woord vooraf door S. Luz Afonso.
17692: Everdingen, Dr. W. van - De Oorlog in Zuid-Afrika. Een beschrijving door Dr. W. van Everdingen. Met een inleidend woord van Dr. H.J. Kiewiet de Jonge. Eerste Tijdvak: Van 11 October 1899-Maart 1900.
20089: Ewing, Juliana - Ons veld. Vertaling naar het Engels door J.C.C. Dagnelie.
27840: D'Exsteyl, Roger - Jean Ray of de poëzie van de angst - Jean Ray tel que je l'ai connu.
6524: Eyck, P.N. van - De getooide doolhof.
13831: Eyck, P.N. van - Inkeer.
30894: Eynden, E.H. van den - Verzameling van voorteekenen die gewoonlyk de veranderingen des weders voorafgaen, gevolgd van regelen om uyt de bewegingen van den barometer, en den thermometer de waerschynlykste afwisselingen van hetzelve te voorspellen, en van bemerkingen over den invloed der verschillende winden op het weder in onze luchtstreek, byeenvergaderd door E. H. V. D. E. D.
34907: Eysselsteijn, Ben van - Handgeschreven brief aan Gerard Walschap.
16536: Fabre, J.H. - Souvenirs entomologiques. Études sur l'instinct et les moeurs des insectes. Édition définitive illustrée.
35353: Fabricius, Johan - Oud-Indië. Sprookjes en verhalen naverteld door...
14415: Fagel, Pieter - Zeven eeuwen Veere.
34439: Fagel, Raymond & David Onnekink (Red.) - Oorlog & Samenleving in de Nieuwe Tijd.
34520: Fahy, Conor (Editor) - Printing a book at Verona in 1622. The account book of Francesco Calzolari Junior.
29123: Faider, Charles - Étude sur l'application des lois inconstitutionnelles.
29247: Faider, Charles - Étude sur l'application des lois inconstitutionnelles.
33762: Falconer, William - The shipwreck. With a sketch of his life.
11279: Falk Moore, Sally & Paul Puritt - The Chagga and Meru of Tanzania. Edited with an introduction by William M. O'Barr.
29566: A. Fallein (?) - Portret in profiel van Hugo Verriest.
33905: Fallot De Beaumont, Stephanus - Andreas - Franciscus de Paula - Aan alle Geloovige onzer Bisdom, Zaligheyd en Zegen / A tous les Fidèles de notre Diocèse, Salut et Bénediction...
21936: Faure, Élie - Eugène Carrière. Peintre et lithographe.
32559: Faustinus, Pater - Vertel-materiaal voor het flanelbord. Zes mappen.
14686: (Hunting) Favre, Albert - Chiens courants. Chasse a tir. Préface par La Varende. Illustré par J. Oberthür.
16675: Federle, Ludwig - Der Zirkus kommt. Buntes Leben auf der Wiese am Stadtrand.
29137: Felére, I-sö - A Kolozsvári Magyar Királyi Ferencz-József-Tudomány-Egyetem Tanrendje. 1884-1885.
3789: Feliers, W. en R. van Daele (red.) - Reynaert de Vos in prent en exlibris. Catalogus van de Internationale Exlibriswedstrijd Reynaert de Vos 1996.
31515: Fenelon - Petit Télémaque ou Précis des Avantures de Télémaques fils d'Ulisse, d'après l'Ouvrage de Fénélon. Dédié à l'Enfance et Publié par un Instituteur. 4e Edition.
16972: Fenten, Helma - Wenn du der Spur folgst. Nordische Volksmärchen. Ausgewählt und bearbeitet von Helma Fenten. Dritte Auflage. 12.-19. Tausend.
25962: Ferguson, John - Ceylon in 1893. Describing the Progress of the Island since 1803, its present agricultural and commercial enterprises, and its Unequalled Attractions to Visitors. With usefull information, specially prepared map, and upwards of one hundred illustrations.
2572: (Schagen, J.C. van) Ferrante, F. de en J.C. van Schagen - Duetten. Gesigneerd!
8722: (Schagen, J.C. van) Ferrante, F. de en J.C. van Schagen - Duetten.
29125: Ferrari, F. Hyacinthi de - S. Thomae Aquinaetis Tractatus de praeambulis ad judicium et de ipso judicio et ipsum concomitantibus cum notis criticis.
18651: Fewkes, J. Walter - Sun Worship of the Hopi Indians.
18650: Fewkes, J. Walter - Fire Worship of the Hopi Indians.
18635: Fewkes, J. Walter - Ancestor Worship of the Hopi Indians.
18633: Fewkes, J. Walter - The Katcina Altars in Hopi Worship.
18634: Fewkes, J. Walter - The use of idols in Hopi Worship.
34775: Feyder, Jacques - Visages d'enfants.
24133: (Horses) Fillis, James - Principes de dressage et d'équitation. (3e Édition, revue, corrigée et considérablement augmentée).
8897: Fischer, Arthur - Lettres d'Amériques (suite d'impressions de l'auteur évoquant pendant un séjour 1927 à 1928, la vie et l'ambiance de New-York.). Avec une dédicace signée et datée!
18752: Fisher, Sydney - Le Canada. Son histoire, ses productions et ses ressources naturelles. Préparé sous la direction de l'honorable Sydney Fisher.
11286: Flament, A.J. - De archieven der gemeenschappen, collegiën en ambtenaren te Roermond die een Rechterlijk of Landsheerlijk karakter hadden of rechtstreeks invloed op het Algemeen Bestuur. Van de 13de eeuw tot in 1894. (Bijlage van het jaarverslag over 's Rijks archieven in 1894.)
32279: Flandin, Eugène - Histoire des Chevaliers de Rhodes depuis la création de l'ordre a Jérusalem jusquá sa capitulation a Rhodes. Troisième édition.
17072: Flaubert, Gustave - Bibliomanie.
9450: Flaubert, Gustave - Bibliomanie. Genummerd exemplaar gesigneerd door de illustrator!
26907: Fleerackers S.J., Em. - Reineke Vos in de Kempen. Tweede uitgave. Ingeleid en, voor de tweede versie, samengevat door Em. Janssen S.J.
6515: Fleerackers S.J., E. - Reyneke Vos in de Kempen.
28373: Fleerackers S.J., E. - Reyneke Vos in de Kempen.
16858: Fleury, M. L'Abbé - Moeurs des Israélites et des Chrétiens.
33291: Fleury, M. L'Abbé Claude - De zeden der Israëliten. Gemaekt door den Heer Fleury priester, Tegenwordig den biegtvader van den Koning van Vrankrijk. Van nieuws vertaelt na den lesten Paryschen druk, merkelyk vermeerdert en verbetert.
1514: Fockema Andreae, S.J. - Studiën over waterschapsgeschiedenis. V. Zeeuws-Vlaanderen.
22859: Fokke Simonsz, A. - London, in een' boertigen stijl beschreeven; vermaakshalven voorgeleezen in, en opgedraagen aan, de Maatschappij der Verdiensten, onder de spreuk: Felix Meritis. Tweede verbeterde druk.
14171: Fokke Simonsz, A. - Verhandeling over den oirsprong, gedaante en invloed der Nul. Voorgelezen in- en opgedraagen aan- de Maatschappij van verdiensten, ten spreuke voerende: Felix Meritis en De Bataafsche Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.
33744: Fokke, Simon - Gezicht van de dykbreuk, aan den Douk, op Texel; in de overstrooming, den 15.den Nov. 1775.
34218: Fokker, Dr. Adr. A. - Levensberichten van Zeeuwsche medici, bijeengebracht door Dr. Adr. A. Fokker, hier en daar bijgewerkt door Dr. J.C. de Man.
12167: Fokker, Mr. G.A. - Iets over de bevolking van Middelburg vóór 1795.
28546: Fokker, G.A. - Repertorium van charters en bescheiden betreffende het Zeeuwsch dijkwezen.
9213: Fokker, Dr. Adr. A. - Levensberichten van Zeeuwsche medici, bijeengebracht door Dr. Adr. A. Fokker, hier en daar bijgewerkt door Dr. J.C. de Man.
21976: Földes, Jolán - De straat van de visschende kat.
13183: Földes, Jolán - De straat van de visschende kat.
30071: Fombeure, Maurice - Eekman. Signed!
35499: Foncke, Rob, Louis Lebeer & Korneel Goossens (Red.) - Mechelen de Heerlijke.
29395: Foncke, Prof. Dr. R. e.a. - Willemsfonds-standpunten. Toespraken gehouden tijdens de academische zitting van het Nationaal Congres van het Wiilemsfonds te Brussel op 15 Juni 1958.
8433: La Fontaine (J. de) - Fables de La Fontaine. Deux cent-soixante-huit illustrations de J.-B. Oudry.
12128: La Fontaine - Fables de La Fontaine avec des notes par Mme Amable Tastu.
11826: La Fontaine - Dreiszig Fabeln von La Fontaine. Frei in deutsche Verse gebracht von Rudolf Schiff.
28501: La Fontaine - Fables de La Fontaine avec un nouveau commentaire par M. Coste. Nouvelle édition.
29684: La Fontaine - Fables choisies pour les enfants et illustrées par M.B. de Monvel.
22573: La Fontaine (J. de) - Fables de La Fontaine. Nouvelle Éditon.
33582: Fontaine, Jean de la - De fabelen van La Fontaine nagevolgd door J.J.L. ten Kate. Geïllustreerd met 81 platen en vele vignetten door Gustave Doré. Tweede druk.
35363: Fontaine, Jean de la - De fabelen van La Fontaine nagevolgd door J.J.L. ten Kate. Geïllustreerd met platen en vignetten door Gustave Doré.
13628: Fontane, Theodor - Havelland. Die Landschaft um Spandau, Potsdam, Brandenburg. Wohlfeile Ausgabe.
15015: Foppens, J. - Historia Episcopatus Antverpiensis, continens Episcoporum Seriem et Capitulorum Abbatiarum, et Monasteriorum Fundationes; Nec non Diplomata varia ad dem hujus Dioecesis spectantia. Exhibita Pro Schemate Historiae Ecclesiasticae omnium Epistcopatuum Belgii.
31886: Forestier, Sylvie - Marc Chagall. De gebrandschilderde ramen.
28283: Forgeur, J. & J.G. Huleu - Zamenspraek op het Keyzerlyke Decréet. Inhoudende de opregting en werkstelligmaeking (organisation) der Nieuwe Universiteyt. Tusschen eenen Schoólmeester en Mynheer N., voórdeézen Heer van de Parochie N.
35419: Fortgens, Dr. H.W. & J.H. Fortgens-Bakker - The English occupation of Zeeland in 1809.
16966: Fouinet, Ernest - Le Robinson des glaces. Quatrième édition.
32298: Fournier, M. Édouard - Oeuvres de J. de la Fontaine. Théatre, fables, poésies, etc. Nouvelle édition avec une introduction par M. Édouard Fournier. Ornée de magnifiques dessins en couleurs par MM. Émile Bayard, T. Johannot, J. David.
34879: Fraechem, H.J.L. van - Getypte brief.
19388: Francken, Fritz - Brummell. Bagnole - Ernestine's uitvaart - Huwelijksaanzoek. Gesigneerd door auteur, illustrator en drukker!
26864: François, Michel Le - Le plan maçonnique. 9e Mille.
20600: Monseigneur François - L'Entrée magnifique de Monseigneur François. Filz de France, Frère Unique du Roy, Par la grace de Dieu Duc de Lothier, de Brabant, d'Anjou, d'Alençon, etc. Comte de Flandres, etc. Faicte en sa metropolitaine et fameuse ville de Gand, Le XX d'Aout, Anno 1582.
26945: Frank, Anne - Le journal de Anne Frank. Traduit du hollandais par T. Caren et Suzanne Lombard. Préface de Daniël-Rops.
15549: Frank, Bernard - Jules Verne et ses voyages. D'après l'ouvrage biographique de M. Allotte de la Fuÿe et les documents fournis par les héritiers. With signed and dated dedication by Bernard Frank!
15301: Frank, Tonny - Puck en Riek als circus-artisten. Een leuk en spannend verhaal voor meisjes.
12529: Frank, Dr. Reinhard - Die belgische Neutralität. Ihre Entstehung, ihre Bedeutung und ihre Untergang.
1578: Franken, A.F. - Archieven van de Commission des Hospices 1811-1815 en van de Godshuizen te Middelburg 1815-1948 (1958).
29601: Frédérickx, E. - Le chansonnier populaire. Contenant vingt nouveaux morceaux, ainsi qu'un calendrier pour 1852.
32863: Friend M.D., Joh. - Emmenologia in qua fluxus muliebris menstrui. Phaenomena, periodi, vitia, cum medendi methodo, ad rationes mechanicas exiguntur.
26986: Fronemann, Wilhelm - Reineke der Fuchs. Nach der Niederdeutschen Ausgabe des "Reinke de Vos" von 1498 erzählt.
15673: Fruin-Mees, W. - Geschiedenis van Java. Met een inleidend woord van Raden Dr. Hoesein Djajadiningrat. Tweede herziene druk.
15671: Fruin-Mees, W. - Geschiedenis van Java. Met een inleidend woord van Raden Dr. Hoesein Djajadiningrat.
12163: Fruin, Mr. R. - Medeedelingen uit het Archief der Middelburgsche Abdij.
13619: Fruin, Mr. R. - Het recht van Reimerswaal.
13394: Fruin, Mr. R. - Het recht van Reimerswaal.
13389: Fruin, R. - Uittreksel uit Francisci Dusseldorpii Annales. 1566-1616.
13345: Fruin, Mr. R. - De leenregisters van Bewesten Schelde. 1470-1535.
9218: Fruin, R. - De keuren van Zeeland.
34225: Fruytier, A. - Uit het rijke verleden van Hontenisse, haar Hof te Zande en omliggende plaatsen. Naar zijn onderzoekingen gedurende de jaren 1906-1922.
34852: Fruytier, A. - Uit het rijke verleden van Hontenisse, haar Hof te Zande en omliggende plaatsen. Naar zijn onderzoekingen gedurende de jaren 1906-1922.
8676: Fuchs, Friedrich von - Reineke Fuchs in der Kunst. Reineke Fuchs von Johann Wolfgang v. Goethe nach der Originalausgabe 1794 mit Kostbarkeiten aus der Sammlung Friedrich von Fuchs.
33310: Fuchsio Buchone, Ioanne - Compendium Abusuum Autoritate Galeni et Hippocratis damnatorum, cùm pro novitijs medicus, tum pro illis, qui medicinâ & sanguinis detractione utuntur.
26991: Fühmann, Franz - Reineke Fuchs. Neuerzählt.
35680: Funcken, L. & F. - De zwarte duivel.
11519: Furneaux F.R.G.S, W. - Butterflies anfd moths.
31647: Gai, Hilaire le - Nouveau million de bêtises et de traits d'esprit. Bons contes, bons mots, bouffoneries, calembours, fac'ties anciennes et modernes, parades de bobêche, etc. Receuillis par Hilaire le Gai.
32257: Gallet, Louis - Le Capitaine Satan. Aventures de Cyrano de Bergerac. Ouvrage illustrée de 50 gravures sur bois d'après les dessins originaux de Heidbrinck.
27167: Ganderheyden, Mr. J.F. Mauritsz - Het Novaal Tiendregt van het Domein in Noord-Braband gehandhaafd, bij arrest van den Hoogen Raad der Nederlanden van den 4 April 1845. Houdende vernietiging van het arrest van het Provinciaal Geregtshof van Noord-Braband, van den 4 November 1843. Aanhangsel tot de pleitrede over het wettig voortdurend bestaan van het Domaniaal Tiendregt enz
23035: Gans, Jacques - Het pamflet. Weekblad tegen het publiek.
34682: Garache - Derrière le miroir. No 213 - Mars 1975.
34681: Garache - Derrière le miroir. No 237 - Janvier 1980.
25592: Charette & Garnier - Noces d'argent du Régiment des Zouaves Pontificaux. 1860-1885. Basse-Motte, 28 juillet 1885 - Anvers, 30 août 1885. & Souvenir du Régiment des Zouaves Pontificaux. Rome 1860-1870 - France 1870-1871. Notes et récits réunis par le Bon de Charette. Deuxième édition.
27038: Gaspar, Camille & Auguste Vincent - Exposition de reliures. I. Du XIIe siècle a la fin du XVIe. & II. Du XVIIe siècle a la fin du XIXe.
33788: Gauchez, Maurice - Les Rafales et Ainsi chantait Thyl. Poèmes 1914-1918. Nouvelle édition avec douze illustrations par Georges Lebrun-Rodenbach. Portrait par A. Massonet. With signed dedication by the author to Leon Francq.
33426: Gaudaen, Gerard - Spiegelbeelden. Suite van zes houtgravures van Gerard Gaudaen naar gedichten van Jack Apers. Gesigneerd door Gaudaen en Apers!
6133: (Elsschot) Gaudaen, Gerard - Zes houtgravures van Gerard Gaudaen naar het werk van Willem Elsschot. Gesigneerd door Gaudaen!
11770: (Reynaert de vos) Gaudaen, Gerard, Bert Peleman, Wim van Kuyck, Hans Vogelesang (Inleidngen door) - Kunstmap. Anton Pieck 100 jaar geleden geboren. 19 april 1895. Originele kunstmap met dertien originele houtgravures van Gerard Gaudaen.
35397: Gaudaen, Gerard - Reinaertraad Rupelmonde 31-5-1993. Door de kunstenaar genummerd!
5204: Gaudaen, Gerard - Sinterklaas in Sint-Niklaas. Gesigneerd!
24269: Gauguin, Paul - Le sourire de Paul Gauguin. Collection complète en fac-simile. Introduction et Notes par L.-J. Bouge.
29875: Gauguin, Paul - Le sourire de Paul Gauguin. Collection complète en fac-simile. Introduction et Notes par L.-J. Bouge.
18838: Gautier, Achilles - In wankel evenwicht. Gedichten 1975-1981. Met gesigneerde opdracht!
32167: Gautier, Théophile - Constantinople of to-day. Translated from the French, By Robert Howe Gould, Esq. M.A. Illustrated with engravings from photographic pictures.
32901: Gavard, Ch. - Galerie des Maréchaux de France. Dédée a l'Armée de Terre et de Mer par Ch. Gavard, Captaine d'État-Major, Éditeur des Galeries historiques de Versailles.
12770: Gayot, Eug. - Guide du sportsman ou traité de l'entrainement et des courses de chevaux.
14944: Gazenbeek, Jac. - Fluisteringen van het verleden. Veluwsche sagen.
29027: Geeraerts, Jef - Zonder clan.
20942: Geeraerts, Jef - Drugs. Persbericht!
34802: Geerardijn, Maurits - Originele portretkaart van Maurits Geerardijn.
17591: Geerke, H.P. - Jan Pieterszoon Coen. De baanbreker in ons Indië.
27366: Geers, Drs. G.J. - Reinaert de Vos. Verkorte uitgave met inleiding en voetnoten.
34592: Geertsom, A. Van - Bruno de auteur van de Ysengrimus.
35671: Geiser, J. - Algiers.
25221: Gelder, Wim van - De grot der 7 driehoeken. Met gesigneerd opdrachtje!
14818: Gelder, Roelof van a.o. - Een wereldreiziger op papier. De atlas van Laurens van der Hem (1621-1678).
13940: Gelderen, H. van - De Westkappelsche dijk.
12646: Geldhof, Jozef - E.P. Renatus Devos. De eerste martelaar van de Vlaamse Studentenbeweging.
8431: Gellert, C.F. - Gellert's fabelen.
33948: Geluwe, Arnout van - Zee-Brandt Om te verdrijven alle de archlistighe Zee-monsters, die de onnoosel visschen uyt het Net Petri soecken te rooven, om in het Noorde-brack van de Helsche kolcken te sleypen: Oft een Schrift-matighe Verdedinghe van het Catholyck Memorie-Boeck Teghen Pieter Cabeljaus Nieuw-ghereformeerde Memorie-Boeck, waer in dat alle de Schriftuer-plaetsen met al Cabeljaus sterckste argumenten aerdigh teghen hem om-ghekeert worden, soo dat hy door syn eyghen wapens overwonnen is.
18459: Génard, P. - Blasons des gildes, des corps de métiers et de quelques familles d'Anvers.
18460: Génard, P. - Blasons des gildes, des corps de métiers et de quelques familles d'Anvers.
21933: Génard, P. - Anvers a travers les ages. Dédié a Leurs Majestés le Roi et la Reine des Belges.
26008: Genderen Stort, R. Van - 81 Sprokkelingen.
23598: Genestoux, Magdeleine du - L'arche de Noé.
23596: Genestoux, Magdeleine du - L'arche de Noé.
23544: Genestoux, Magdeleine du - Les jouets de Noël.
3164: Gent, Lode van - Uit stille uren. Gesigneerd en gedateerd door de auteur!
34039: Gentenaar, Peter - Tijdloos papier - Timeless paper.
35632: Striedbeck - Jean-Geoffrey - Plan des attaques de Philipine en 1747.
17882: George, H. - Handboek der kosters en andere kerkbedienden.
12705: Géramb, M.T. de - Reys naer Jerusalem en den berg Sinai, in 1831, 1832 en 1833 door den eerw. pater M.T. De Géramb, trappist. Uit het Frans vertaeld door P. Visschers, priester.
12719: Gérard, Jo - Albert 1er (et la Belgique de 1900 à 1930).
24900: Gerdes, E. - Jan van Diemen. Een verhaal uit den tijd van de oorlogen tusschen de Hollandsche Republiek en Engeland. 1665-1672.
24853: Gerdes, E - Het land van Wiejewaaie. Een verhaal voor knapen en meisjes. Tweede druk.
24659: Gericke, Frank - Van het slagveld der natiën. Een boek over België in dezen tijd. Behelzende tal van persoonlijke herinneringen etc.
17878: Gerlach O.M.Cap., Drs. Pater - Gedenkboek ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan der Congregatie van Penitenten-Recollectinen te Bergen op Zoom (St. Catharinagesticht).
1621: Gerlache, Commandant de - Le premier hivernage dans les glaces Antarctiques. Relation anecdotiques sommaire du voyage de la Belgica. Récit extrait de: Quinze mois dans l'Antarctique.
10245: (Erasmus) - Gerlo, Aloïs - Erasme et ses portraitistes Metsijs - Dürer - Holbein. Deuxième édition.
12669: Germain, Louis - L'ame belge et le peuple flamand.
9693: Germonprez, Fred - Jozef de Coene.
17578: Gescher, F.M. - Indiese vraagstukken in sociaal-ekonomies opzicht. Tweede druk.
8046: Gesenius, Wilhelm - Hebräische Grammatik. Zwölfte verbesserte Auflage.
24228: Geudeke, Drs. P.W. (Woord vooraf) - Foto-atlas Zeeland.
22841: Geudeke, Drs. P.W. (Woord vooraf) - Foto-atlas Zeeland.
624: Geuze, Ir. M.A. - Mesu. Het leven van een pionier. Herinneringen uit en over zijn leven bewerkt door ... 1e druk.
13775: Gevaert, Emile - l'Héraldique. Son esprit, son language et ses applications.
18502: (Minne, Joris) Gevers, Marie - L'Amitié des fleurs. Légendes florales de chez nous, ornées de quatres pointes-sèches originales par Joris Minne. Alle gesigneerd door de auteur, de graficus en de drukker!
23540: Gevers, Marie - Bruyere-Blanche ou le bonheur de la campine.
31932: Gevers, Marie - Almanach perpetuel des Fruits offerts aux Signes du Zodiaque. Met royale gesigneerde opdracht van Marie Gevers!
12668: Geyl, Dr. P. - Geyl en Vlaanderen. Uit het archief van prof. dr. P. Geyl. Brieven en notities, uitgegeven door drs. P. van Hees en dr. A.W. Willemsen. Deel II. 1928-1932.
26080: Geyter, Julius de - Reinaart-de-Vos in Nieuwnederlandsch met de regels van den Middeleeuwschen versbouw in Dietsch en Duitsch en onderzoek naar de quantiteit in Oudduitsch en Gotisch.
24245: Geyter, Julius de - De Rhyn - Der Rhein. Gedicht aus den Vlämischen in deutscher Übersetzung von Heinrich Flemmich - Le Rhin. Poème traduit du flamand par Émile Lefèvre - The Rhine. A Poem translated from the Flemish by W.L.M. Handschriftelijke gesigneerde opdracht aan Karel Deflou!
32876: Geyter, Julius de - Reinaart-de-Vos in Nieuwnederlandsch met de regels van den Middeleeuwschen versbouw in Dietsch en Duitsch en onderzoek naar de quantiteit in Oudduitsch en Gotisch.
29830: Geyter, Julius de & H.C. (Huysmans Camille) - Le Roman du Renard. Adapté et présenté par les Éditions du Chat qui pêche - Reinaert de Vos. Aangepast en voorgesteld door De Vissende Kat.
29829: Geyter, Julius de & H.C. (Huysmans Camille) - Le Roman du Renard. Adapté et présenté par les Éditions du Chat qui pêche - Reinaert de Vos. Aangepast en voorgesteld door De Vissende Kat.
32034: Gezelle, Guido - The Song of Hiawatha. Overgedicht in 't Vlaamsch. Eerste uitgave!
27247: Gezelle, Caesar - Verzen. Met gesigneerd en gedateerd opdrachtje!
31266: Gezelle, Guido - De XIV stonden of de bloedige afvaart Ons Heeren.
17909: Gezelle, Guido - Tijdkrans.
19582: Gezelle, Guido - Tijdkrans.
32628: Gezelle, Guido - Een Noordsch en Vlaemsch Messeboekske met inleidinge, uitleg, e.z.v. van den E.H. Guido Gezelle,...
27725: Gezelle, Guido - Rijmsnoer om en om het jaar.
26255: Gezelle, Guido - O wonderlijk mysterie groot.
26252: Gezelle, Guido - Consummatum Est! (Het is volbracht)
26253: Gezelle, Guido - 'T is stille.
26250: Gezelle, Guido - Dichtwerken. Tweede, herziene druk. Tekstbezorging, Inleiding en Lexicon door Prof. Dr. Fr. Baur.
26237: Gezelle, Guido - Vlaamsche Volksvertelsels opgeteekend door Guido Gezelle.
28183: Gezelle, Guido - Dichtoefeningen. Tekstkritisch uitgegeven, ingeleid en verklaard door Dr. Fr. Baur etc.
25819: Gezelle, Guido - Bidprentje van Guido Gezelle.
30060: Gezelle, Guido - Rijmsnoer.
35574: Gezelle, Guido - Buigen of bersten.
35083: Gezelle, Guido - Guido Gezelle's dichtwerken. Derde herziene druk.
24530: Gezelle, Guido - De Doolaards in Egypten.
24531: Gezelle, Guido - De Doolaards in Egypten.
24526: Gezelle, Guido - Kerkhofblommen.
6878: Gezelle, Guido - The Song of Hiawatha. Overgedicht in 't Vlaamsch.
14970: Gezelle, Guido - Boomen.
34980: Gezelle, Guido - Laatste verzen. Derde druk.
6795: Gezelle, Guido - Gezelle brevier.
33959: Gezelle, Guido - Hiawadha's Lied. Vijfde druk.
23414: Gezelle, Guido - The Song of Hiawatha. Overgedicht in 't Vlaamsch.
23375: Gezelle, Guido - Boodschap van de vogels en andere opgezette dieren, zich bevindende in het 'Museum'(*). Ingerigt in 't kleen Seminarie te Rousselaere binst het schooljaer 1854-1855. Gesigneerd door de initiatiefnemer!
3162: Gezelle, Guido - Guido Gezelle's dichtwerken. Tweede herziene druk.
28413: Gezelle, Guido - Kerkhofblommen geplukt en bewaerd ter nagedachtenisse van zaliger Mynheer Eduard van den Bussche. Les Kerkhofblommen de Guido Gezelle par Pierre Brachin Professeur à la Sorbonne. Bij een door Gezelle gecorrigeerde eerste druk van Kerkhofblommen door J.J.M. Westenbroek.
35337: Gezelle, Guido - Boodschap van de vogels en andere opgezette dieren, zich bevindende in het 'Museum'(*). Ingerigt in 't kleen Seminarie te Rousselaere binst het schooljaer 1854-1855.
28412: Gezelle, Guido - Kerkhofblommen geplukt en bewaerd ter nagedachtenisse van zaliger Mynheer Eduard van den Bussche. Les Kerkhofblommen de Guido Gezelle par Pierre Brachin Professeur à la Sorbonne. Bij een door Gezelle gecorrigeerde eerste druk van Kerkhofblommen door J.J.M. Westenbroek.
27995: Gezelle, Caesar - Met de roem van een naam. Inleiding Frans De Vleeschouwer.
35407: Gezelle, Guido - Gezelle brevier.
10499: Gezelle, Guido - Gezelle brevier.
10500: Gezelle, Guido - Volledige dichtwerken. Chronologisch gerangschikt en in hedendaagsche spelling omgezet en van verklarende nota's voorzien door Karel de Busschere.Lid van het gezellegenootschap. Met een inleidende studie door Dr. B.J. van Vlierden (Bernard Kemp).
10498: Gezelle, Guido - Alcune poesie de' poeti celesti. Publicate per cura di Guido Gezelle, Pbr.
10497: Gezelle, Guido - Tijdkrans.
32505: Gezelle, Caesar - Verzen.
28739: Gezelle, Caesar - Guido Gezelle.
12663: Gezelle, Guido - Boomen.
10392: Gezelle, Caesar - Leliën van Dalen.
10391: Gezelle, Caesar - Herbloei.
11327: Ghellinck Vaernewyck, Vicomte de - Sceaux et armoiries des villes, communes, échevinages, châtellenies, métiers et seigneuries de la Flandre. ancienne et moderne.
27472: Gheyn, S.J., J. van den - Album amicorum de Otto Venius. Reproduction intégrale en fac-similé avec introduction, transcription, traduction, notes.
29132: Gheyn, G. van den - Le rôle des Sociétés d'Archéologie en Belgique.
12680: Gheyselinck, Roger - De dood van taai geroddel. De snode verzinsels rond Ulenspiegel en De Coster.
33092: Ghijsen, Dr. Ha. C.M. (red.) - Woordenboek der Zeeuwse dialecten bijeengebracht door de Zeeuwse Vereniging voor Dialectonderzoek. Vierde druk. Met het tweede deel: de aanvulling.
23356: (Horses) Gibert, MM. A. et Ph. De Massa - Historique du Jockey-Club Français depuis sa fondation jusqu'en 1871 inclusivement.
32534: Giblet Cavalier, Henrico - Historie de' re' Lusignani. Libri undeci.
34649: Gielen, Annemarie - Propaganda in de Sovjetkinderliteraruur in de jaren twintig en dertig.
18195: Gijsen, Marnix - Verzameld werk. 6 Delen.
15181: Gijsen, Marnix - Jacqueline en ik. Roman. Eén van de zesentwintig exemplaren! De zeldzame luuxe-editie!
28724: Gijsen, Marnix - Map met ca. 18 knipsels van en over Marnix Gijsen uit Dagblad De Stem, NRC, Telegraaf, Gentenaar, Vrij Nederland, Dietsche Warande & Belfort, NVT, Literama.
34990: Gijsen, Marnix - Ontdek Amerika.
6249: Gijsen, Marnix & Jan Cox - Orpheus. Gesigneerd door allebei de kunstenaars!
10916: Gijsen, Marnix - Het dier en wij. Samen met: Karel Jonckheere - Namens de dieren.
10890: Gijsen, Marnix - De kat in den boom. Roman.
222: Gijsen, Marnix - Van een wolf die vreemde talen sprak. Een verhaal met tekeningen van Maria Segers.
21054: Gijsen, Marnix - Ontdek Amerika.
19927: Gijsen, Marnix - De diaspora. Novellen.
17734: Gijzen, Dr. Agatha & Dr. Heinz Wermuth - Schildkröten-Pflege in öffentlichen Schau-Aquarien nach biologischen Gesichtspunkten.
31973: Gildas - La vie du Christ.
6348: Gilkin, Iwan - Egmont. Drame. Savonarole. Drame.
8239: Gilliams, Maurice - Het verleden van Columbus. Gedichten. Gesigneerd!
9464: Gilliams, Maurice - Winter te Antwerpen. Gesigneerd!
9319: Gilliams, M. & P. Citroen - Bronnen der slapeloosheid - Zelfportret van een tekenaar. Door Gilliams, Citroen en Wim Wandel gesigneerde oplage!
8604: Gilliams, Maurice - Prosper van Langendonck - Gedichten en - Starkadd - Drama van Alfred Hegenscheidt.
7580: Gilliams, Maurice - Poèmes. Traduits par Henry Fagne.
34549: Gilliams, Maurice - Gedichten. 1919-1958.
11470: Gilliams, Maurice - Twee oefeningen. (Meneer Albéric en In memoriam.)
11466: Gilliams, Maurice - De kunst van de fuga. Dagboekbladen en essays.
11467: Gilliams, Maurice - De kunst van de fuga. Dagboekbladen en essays. Met map knipsels!
32172: Gilliams, Maurice - Het verleden van Columbus. Gedichten. Gesigneerd!
32171: Gilliams, Maurice - De platonische schoonheidsdroom. In: Joz. de Coo, M. Gilliams, Ph. Mertens, J. Moorkens, R. van Os & E. Willekens - De wereld van Edmond van Offel. Pag. 69-77.
32169: Gilliams, Maurice - Het werk der leerjaren. Het Verlangen - Acht Dagboekbladen - Zeven Gedichten. Gesigneerd!
32170: Gilliams, M. & Gezelle, G. - Bij wijze van inleiding tot het Guido Gezelle-uur. In: Een middag met Gezelle. (Pagina 7 t/m 10.)
11461: Gilliams, Maurice - Oefentocht in het luchtledige.
11463: Gilliams, Maurice - De man voor het venster. Aanteekeningen.
24347: Gilliams, Maurice - Het werk der leerjaren. Het Verlangen/Acht Dagboekbladen/Zeven Gedichten.
24345: Gilliams, Maurice - De kunst van de fuga. Dagboekbladen en essays. Gesigneerd!
9921: Gilliams, Maurice - Een bezoek aan het prinsengraf. Essay over de dichter Paul van Ostaijen.
34986: Gilliams, Maurice - Inleiding tot de idee Henri de Braekeleer.
34985: Gilliams, Maurice - Inleiding tot de idee Henri de Braekeleer.
34981: Gilliams, Maurice - De man voor het venster. Aanteekeningen.
2382: Gilliams, Maurice - Wasdom. Variaties op een thema van Jos. Hendrickx.
6745: Gilliams, Maurice - Vlaamsche lyriek 1830-1890.
33956: Gilliams, Maurice - Oefentocht in het luchtledige. Gesigneerd en genummerd door de auteur.
9263: Gilliams, Maurice - Het Marialeven. Gedichten. (Vijfde druk; gewijzigde versie.) Gesigneerd!
3950: Gilliams, Maurice - Inleiding tot de idee Henri de Braekeleer. Gesigneerd!
28748: Gilliams, Maurice - Vlaamsche lyriek 1830-1890.
22637: Gilliams, Maurice - L'hiver à Anvers suivi de - Margaretha - Elisabeth - Georgina - L'Homme dans le brouillard - Douze poèmes. Traduit de Néerlandais par Saint-Rémy avec un Salut de Marcel Thiry et un dessin de l'auteur.
9459: Gilliams, Maurice - L'hiver à Anvers suivi de - Margaretha - Elisabeth - Georgina - L'Homme dans le brouillard - Douze poèmes. Traduit de Néerlandais par Saint-Rémy avec un Salut de Marcel Thiry et un dessin de l'auteur. Met gesigneerde opdracht!
32434: Gilliams, Maurice - Winter te Antwerpen. Met gesigneerde opdracht!
21997: Gilliams, Maurice - Het verleden van Columbus. Gedichten. Gesigneerd!
9523: Gilliams, Maurice - Oefentocht in het luchtledige.
20897: Gilliams, Maurice - Twee oefeningen. (Meneer Albéric en In memoriam.)
4218: Gilliams, Maurice - De man voor het venster. Aanteekeningen.
20080: Gilliams, Maurice - Vita brevis. Gedichte. Deutsche übertragung von Heinz Graef mit einer Zeichnung des Autors.
20078: Gilliams, Maurice - Winter te Antwerpen. Gesigneerd!
4560: Gilliams, Maurice - De platonische schoonheidsdroom. In: Joz. de Coo, M. Gilliams, Ph. Mertens, J. Moorkens, R. van Os & E. Willekens - De wereld van Edmond van Offel. Pag. 69-77.
11108: Gils, Gust - Onzachte landing. 3x33 gedichten + 1 motto. Met knipsels!
13644: Gils, Mgr. Dr. P.J.M. van a.o. - Feestbundel opgedragen aan Mgr. J.C. van der Loos. 1896-1946.
33535: Giphart, Karin - Iets tussen broer en zus. Met gesigneerde opdracht uit 2008.
22879: Giraudoux, Jean - Adorable Clio.
21948: Giraudoux, Jean - La pharmacienne. Edgar Tytgat!
29322: Gisekin, Jo - Blauw verlangen. Gesigneerd door de schrijfster!
20003: Gisekin, Jo - Alja. Gedichten van Jo Gisekin bij textielwerken van Liev Beuten.
34174: Gittenberger, F. en H. Weiss - Zeeland in oude kaarten.
5630: Glaire, J.-B. - Principes de Grammaire hébraique et chaldaique, accompagnées d'une chrestomathie hébraique et chaldaique, avec une traduction française et une analyse grammatique. Troisième édition, dédiée à M. Quatremère.
16278: Glanz, Dr. Luzia - Das Puppenspiel und sein Publikum.
13769: Godefroy, J. - Heraldiek.
34577: Godounov, Boris - Opéra Russe à Paris.
25886: Godschalk, Mr. Dr. L.A.F. - Ontijdig schip-verlaten. Met voorwoorden van den Inspecteur-Generaal voor de scheepvaart, den heer P.S. van 't Haaf, en den voorzitter van den Raad voor de Scheepvaart, Prof. Mr. B.M. Taverne. Tweede druk.
22146: Goede, Barend de - Gestalten van het ik. Gedichten. Gesigneerd door de auteur!
21554: Goede, Dr. A. de - Oud-Nederlandsch procesrecht. Westfriesche rechtsgeschiedenis III. Seventuig.
31336: Goeman, Albert - Een bord snert en andere vertelsels uut 't Zeeuwse.
32304: Goeree, Willem - Mosaize Historie der Hebreeuwse Kerke, zoo als dezelve was in de Stam-Huyzen der H. Vaderen des Ouden Verbonds, voor en onder de belofte; En in alle die plegtelijke toebereydzelen van het dienstbaar Ierusalem; door welke de Goddelijke Wetgeever Moses, een ceremoniëele Godsdienst aan den Berg Sinai heeft ingesteld; om het Zaad van Abraham, door de Vader Jakob in 't afgodisch Egipten overgeplant, naa der zelver Uytgang, van heel de Bygeloovige Weereld af-te zonderen; En in het Land Kanaans, tot een Heylig Volk en Koninklijk Priesterdom in bewaaringe te stellen tot op de Verschijninge van den Messias. Uyt d'aller-oudste geheugnissen der Hebreen, Kaldeen, Zabeen, Egyptenaaren, Syriers, Feniciers, Grieken en Romeynen opgehelderd. En doorgaans met veel naauwkeurige printverbeeldingen gestoffeerd, door een Liefhebber der Joodse Oudheeden.
353: Goethe, Johann Wolfgang von - Reineke Fuchs. In zwölf Gesängen.
27374: Goëthe - Le Renard (Reineke Fuchs). Traduit par Édouard Grenier.
32311: Goethe, Wolfgang von - Reineke Fuchs. Mit Zeichnungen von Wilhelm von Kaulbach gestochen von R. Rahn und A. Sleich. First edition!
26997: Goethe, Johann Wolfgang von - Reineke Fuchs.
26995: Goethe, Johann Wolfgang von - Reineke Fuchs in zwölf Gesángen.
26993: Goethe, Johann Wolfgang von - Reineke Fuchs. Nach einem niederdeutschen Epos. In 12 Gesängen. In Deutsche Kurzschrift übertragen von Max Tedritz.
30798: Goethe - Faust. Translated by Abraham Hayward.
8656: Goeverneur, J.J.A. - Het leven en de lotgevallen van Robinson Crusoe; door Daniel de Foe. Opnieuw uitgegeven door J.J.A. Goeverneur. Derde druk.
23630: Goeverneur, J.J.A. - Grimm's sprookjes. Naverteld door J.J.A. Goeverneur.
31177: Goffic, M. Ch. Le - Bretagne. Introduction de M. Ch. le Goffic.
20121: Goffin - Recherches genealogiques sur la Famille Goffin de l'Entre-Sambre-et-Meuse (autrefois Jamin). Dedication by the author!
27609: Gogol, Nicolas - Noss (Le nez). Traduit par Victor Llona et P. Stavrov. Présentée aux lecteurs français par André Beucler.
30758: Goldenberg, C. & M.B. van Doorne-Struwe - Recepten voor de fijne keuken der 's-Gravenhaagsche vakschool voor meisjes. Tweede druk.
14872: Gompers, Joseph -
23929: Goncourt, Edmond et Jules de - Journal. Mémoires de la vie littéraire. Avant-propos de l'Académie Goncourt. Texte intégral établi et annoté par Robert Ricatte.
13322: Gonnet, C.J. e.a. (Redactie) - Bijdragen voor de geschiedenis van het Bisdom Haarlem. Vijf-en-dertigste deel.
24143: Gool, Jef van - N.B.L.C.- brochures met bio- en bibliografische informatie over auteurs. Eigen bijdragen gesigneerd door Lampo en Vinkenoog.
18855: Goor, Theo van de - Het Reinaartje.
29619: Goor, Thomas Ernst van - Beschryving der Stadt en Lande van Breda. Behelzende de Oudheid van het Graafschap Stryen, etc. Met koopere plaaten.
34160: Goor, Thomas Ernst van - Beschryving der Stadt en Lande van Breda. Behelzende de Oudheid van het Graafschap Stryen, etc. Met kopere plaaten.
23906: Goor, Theo van de - Reynaert en Primaat.
35359: Goor, Theo van de - Het prentenboek 'Van den vos Reinaerde'.
35108: (Gisekin, Jo) Goossens, Cas (samensteller) - Zo, denk ik, wordt liefde weer nieuw. Over de poëzie van Jo Gisekin. Met gesigneerde en gedateerde opdracht (november 2011)!
7329: Gorce, Pierre de la - Histoire Réligieuse de la Révolution Française.
19938: Goris, Jan-Albert (Marnix Gijsen) - Strangers should not whisper.
14470: Gorkom, Dr. K.W. van - Dr. K.W. van Gorkom's Oost-Indische cultures. Opnieuw uitgegeven onder redactie van Dr. H.C. Prinsen Geerligs.
13588: Gorkom, K.W. van - De Oost-Indische cultures, in betrekking tot handel en nijverheid. I.
23746: Gorter, Herman - Mei. Een gedicht.
30809: Gourdault, Jules - Voyage au Pôle Nord des navires La Hansa et La Germania rédigé d'après les relations officielles allemandes.
26880: Gout, Cor - Zeeland.
25789: Gowers, M.D., W.R. - A manual and atlas of medical ophthalmoscopy.
14947: Graaff, B.H. de - 'Mit onz' leujongs noar stad tou' door B.H. de Graaff, schrijver van 'Oet Klaiwerd', enz.
5980: Gräbner, R.A. - Robinson Crusoë. Met medewerking van opvoedkundigen geheel op nieuw bewerkt naar de behoefte van den tegenwoordigen tijd door dr. G.A. Gräbner. Uit het Hoogduitsch door dr. L.P. Ouwersloot.
20617: Graeve, Rob de - Felix Timmermans.
20584: Graeve, Rob de - Stijn Streuvels.
29378: Graindorge, Frederik-Thomas - De politiek van avonturen. Kritsiche overwegingen van een Belgisch lastenbetaler ten aanzien van den toestand waarin zijn vaderland verkeert. Vlaamsche uitgave van La Politique Aleatoire.
27418: Graive, Émile le - Le patissier Royal Belge Illustré. Pâtisserie fine et bourgeois; glaces, sorbets, punchs, limonades; confitures, sirops, conserver de fruits; fruits confits au sucres, au vinaigre, à l'eau-de -vie; entremets de cuisines bourgeoises et ménagère; desserts, confiserie, etc., etc.
7741: Gramaye Antverpiensis, Joan. Bapt. - Antiquitates lllustrissimi Ducatus Brabantiae, In Quibus Singularum Urbium Initia, Incrementa, Respublicae, Privilegia, Opera, Laudes: Coenobiorum Fundationes, Propagationes, Sacri Thesauri, Encomia, Viri Clari: Ecclesiarum Patronatus, Monumenta, Reliquiae Sanctorum, Collatores: Pagorum Dominia, Domini, Familia, (...) Bound with: Anitquitatis Illustrissimi Comitatus Flandriae, (...)
33552: Granata, Rocco - Fotokaart met signatuur.
14668: Granderath, Dr. F. - Le dressage du chien. Basé sur une compréhension mutuelle de l'homme et de l'animal. Traduit de l'Allemand par Christian Braquet.
35109: Grassin, Renaat - De Powezeekes van 't Ketsje.
21937: Gratama, Willem Dignus - Onderzoek naar het gevoeligste reagens op zuurstof. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de wis- en natuurkunde, aan de Hoogeschool te Groningen. Dedication by the author to his mother.
9177: 's Gravezande, Adrianus - Tweede Eeuw-Gedachtenis Der Middelburgsche Vryheid, Zoo In Den Godsdienst Als Burgerstaat; of Historische Aaneenschakeling van Gebeurtenissen der Stad Middelburg in Zeeland, ten tyde der Nederlandsche Beroerten; Doch inzonderheid, geduurende de Benaauwinge en Beleegeringe dier Stad, benevens het daar op gevolgde Overgaan derzelve aan den Heere Prinse van Oranje en Nassau Willem den Eersten, Glor. Ged. den XX Feb. MDLXXIV. By geleegenheid der Tweehonderdjaarige Nagedachtenis, Godsdienstig gevierd den XX February MDCCLXXIV. Uit gedrukte, en veelerlei echte ongedrukte stukken, als mede uit de stads archiven te zaamen gebragt, door...
13284: 's Gravezande, Adrianus - Tweede Eeuw-Gedachtenis Der Middelburgsche Vryheid, Zoo In Den Godsdienst Als Burgerstaat; of Historische Aaneenschakeling van Gebeurtenissen der Stad Middelburg in Zeeland, ten tyde der Nederlandsche Beroerten; Doch inzonderheid, geduurende de Benaauwinge en Beleegeringe dier Stad, benevens het daar op gevolgde Overgaan derzelve aan den Heere Prinse van Oranje en Nassau Willem den Eersten, Glor. Ged. den XX Feb. MDLXXIV. By geleegenheid der Tweehonderdjaarige Nagedachtenis, Godsdienstig gevierd den XX February MDCCLXXIV. Uit gedrukte, en veelerlei echte ongedrukte stukken, als mede uit de stads archiven te zaamen gebragt, door...
27749: Gray, Thomas - The poetical works of Thomas Gray with The life of the author by Samuel Johnson, LL.D.
23160: Greenaway, Kate - Pour les enfants sages. Texte et dessins de Kate Greenaway. Interprétation de J. Girardin.
23130: Greenaway, Kate - A day in a child's life.
23064: Greenaway, Kate - The Marigold Painting Book.
20237: Grégoire, M. - Les ruines de Port-Royal des Champs, en 1809, année séculaire de la destruction de ce monastère. Nouvelle édition. Considérablement Augmentée.
34522: Greindl, Edith - Corneille de Vos. Portraitiste flamand (1584-1651).
25465: Greshoff, J. - ''t lieve leven...' '...en de zoete dood.'
24642: Greshoff, J. - Cum grano salis.
11416: Greshoff, J. (sam.) - Het jaar der dichters. Muzenalmanak voor 1915. Samengesteld door J. Greshoff.
23420: Greshoff, Jan - Sparsa. Enkele gedichten.
20053: Greshoff, Jan - Aan den verlaten vijver. Verzen.
25901: Grévin, A. - Les Filles d'Eve.
32671: Grijpskerke, Paspoort van - Publicatie.
32670: Grijpskerke, Paspoort van - Publicatie.
8067: Grijpskerke, Jacob van - 't Graafschap van Zeeland ofte corte representatie van de regeeringe van Zeeland onder haare graven, tot den jaare 1579, behelsende zeer omstandigh den staat en recht van de ridderschap en edelen van Zeelandt beschreven door den edelen heere Jacob van Grijpskerke etc.
16051: Grijpskerke, Jacob van - 't Graafschap van Zeeland ofte corte representatie van de regeeringe van Zeeland onder haare graven, tot den jaare 1579, behelsende zeer omstandigh den staat en recht van de ridderschap en edelen van Zeelandt beschreven door den edelen heere Jacob van Grijpskerke etc.
13809: Grijpskerke, Jacob van - 't Graafschap van Zeeland ofte corte representatie van de regeeringe van Zeeland onder haare graven, tot den jaare 1579, behelsende zeer omstandigh den staat en recht van de ridderschap en edelen van Zeelandt beschreven door den edelen heere Jacob van Grijpskerke etc.
13313: Grijpskerke, Jacob van - 't Graafschap van Zeeland ofte corte representatie van de regeeringe van Zeeland onder haare graven, tot den jaare 1579, behelsende zeer omstandigh den staat en recht van de ridderschap en edelen van Zeelandt beschreven door den edelen heere Jacob van Grijpskerke etc.
1290: Grimm - Grimm's sprookjes.
20062: Groen van Prinsterer, Mr. G. - Proeve over de zamenstelling eener algemeene Nederlandsche geschiedenis, naar aanleiding van 's Konings besluit van den 23sten December 1826, Artikel 2.
2609: Grol, H.G. van - Het beheer van het Zeeuwsche Zeewezen. 1577-1587.
13707: Grol, H.G. van - De geschiedenis der oude havens van Vlissingen, alsmede de invloed van Oranje op hare verdere ontwikkeling.
13705: Grol, H.G. van - De geschiedenis der oude havens van Vlissingen, alsmede de invloed van Oranje op hare verdere ontwikkeling.
1061: Grol, H.G. van - De geschiedenis der oude havens van Vlissingen, alsmede de invloed van Oranje op hare verdere ontwikkeling.
29410: Grootjans, F. - Vrijzinnigheid in Vlaanderen. Openingsvoordracht Willemsfonds Antwerpen, 16 oktober 1962.
22768: Grootjans, Kees - Herinneringen van een Zeeuwse garnalenvisser.
22769: Grootjans, Kees - Herinneringen van een Zeeuwse garnalenvisser.
35677: Gross, Alexander - My first copybook. Read & write what you see: People, clothes, toys, motors, food, tools, animals; things in the garden & in the home. A coloured picture illustrates each world.
25623: Guarini, Batista - Il pastor fido.
21024: Guépin, J.-P. - De mens is een dier maar hij zou het kunnen weten.
16785: Guerber, H.A. - Reinaard de Vos. Hoofdstuk III. In: Mythen en legenden uit de Middeleeuwen. Haar oorsprong en invloed op letterkunde en kunst. Bewerkt door Dr. H.W.Ph.E. v. d. Bergh v. Eysinga. Tweede druk. Pag. 35 t/m 58.
21438: Guernier, Eugène - Algérie et Sahara.
34128: Guicciardini, Ludovico - Armuyden. Uit: Description de touts les Pays-Bas.
7854: (Stuyvaert, Victor) Guiette, Robert - Beatrix. Poème traduit du Moyen Néerlandais par Robert Guiette. Illustré par Victor Stuyvaert. Préface de Fernand Fleuret.
31861: Guinisius, Vincentius (Vincentii Guinisii Lucencis E. Soc. Iesu) - Allocutiones Gymnasticae.
23960: Guizot-De Wit, Mevr. - Familieven.
34705: Gumbert, H.L. (Redactie) - Folium. Librorum vitae deditum.
18675: Gürtner, H. - Portretten van artsen uit de begintijd der photographie.
31680: Gyselen, Blanka - De Engel werft. Verzen. Met gesigneerde opdracht!
31679: Gyselen, Blanka - De eeuwige Eva. Gesigneerd en gedateerd door de schrijfster!
31677: Gyselen, Blanka - In memoriam. Gedichten. Met gesigneerde opdracht van de schrijfster!
33617: Gyselynck - Originele foto van Stijn Streuvels aan zijn schrijftafel.
34785: Gyselynck - Originele foto van Felix Timmermans met dochtertje Tonet (?) op de arm.
34931: Gysseling, Maurits - Corpus van Middelnederlandse teksten (tot en met het jaar 1300). M.m.v. en van woordindices voorzien door Willy Pijnenburg.
30008: Haakma Wagenaar, Th. - Het voltooiingsontwerp voor de Sint-Lievens Monstertoren te Zierikzee. In: Historische Monumenten van Schouwen-Duiveland. Pag. 31 t/m 37.
653: Haan, Hilde de/Ids Haagsma - De Deltawerken. Techniek, politiek, achtergrond.
12875: Haan, Jacob Israel de - Een nieuw Carthago.
9111: Haanstra, W. - De Spreeuw en de Musch. Een Boek voor een Kind dat al Leest.
24744: Haar Bzn, B. ter - Sigwalt en Sigridh. Eene Noorse vertelling in Nederlandsche dichtmaat bewerkt naar Felix Dahn.
24788: Haar, B. ter - Huibert en Klaartje. Eene vertelling.
12213: Haarhaus, Julius R. - Rom. Wanderungen durch die ewige Stadt und ihre Umgebung.
23314: Haas, Georges - A bord du 'Col-Vert'. Une petite croisière dans les Grandes Eaux de la Zélande. Mon Journal 1907. Met gesigneerde en gedateerde opdracht van de auteur
28271: Haasbroek, N.D. - Gemma Frisius, Tycho Brahe and Snellius and their triangulations.
33024: Habets, Jos. - Historische beschrijving der kerk van Onze Lieve Vrouw in Maastricht.
33025: Habets, Jos. - Kluizen en kluizenaars in Limburg.
33030: Habets, Jos. - Ordonnantie op de voormalige banken Vleytingen en Lanaken.
33023: Habets, Jos. - De echtverbintenis van Maria. Een Limburgsch mysteriespel en een legende uit het begin der XVIe eeuw.
33018: Habets, Jos. - De legende van het wonderbare kruis van Riempst bij Maastricht. Naar een oud handschrift.
33019: Habets, Jos. - Een viertal oude rechtsdocumenten uit het Hertogdom Limburg. Born, Echt, Weert en Stein.
33022: Habets, Jos. - De legende en het leven en de wonderwerken van den H. Servatius, bisschop van Maastricht, uitgegeven naar een Midden-Nederlandsch handschrift.
33015: Habets, Jos. - Houthem-Sint-Gerlach en het adelijk vrouwenstift aldaar, eene bijdrage tot de geschiedenis van het voormalig Land van Valkenberg.
33012: Habets, Jos. - Het Vrijdorp Neeritter als eigendom der domkerk van Luik, gevolgd door aanteekeningen op Molenbeersel, Heel, Poll en Panheel. Met naam en adres van de auteur in handschrift uit 1869 (dus waarschijnlijk uit diens bibliotheek); Bijgevoegd: twee losse brieven aan de auteur en eentje meegebonden.
7211: Habets, Jos. - Geschiedenis van het tegenwoordig bisdom Roermond en van de bisdommem, die het in deze gewesten zijn voorgegaan. 2 Dln.
11588: Haeck, Albert - De kerbinders van het Hessenhuis en de Hessennatie. Bijdrage tot de geschiedenis van een Antwerpse Natie.
13975: Haegeman, Marc - De Anglofilie in het Graafschap Vlaanderen tussen 1379 en 1435. Politieke en economische aspecten.
12684: Haegendoren, Dr. M. van - Vlaanderen, eisende partij!!!
14038: D'Haen, C. - Transcriptie en analyse van enkele handschriften van Guido Gezelle. (vervolg).
21053: D'Haen, Christine - Schouwtoneel.
1242: Haer, D. van der - Ordonnantie en lyste van salaris of loon voor die van het St. Jans of Arbeidersgilde binnen de stad Zierikzee, Gearresteert den 6 September, 1780.
4120: Haesaert, Clara - Omgekeerde volgorde. Gedichten. Met gesigneerd opdrachtje!
16014: Haesaerts, Luc et Paul (Introd.) - Gustave De Smet.
31584: Haesaerts, Luc et Paul - Flandre. Essai sur l'art flamand depuis 1880. L'Impressionisme.
16225: Haest, Juliaan - Glooiing.
35097: Hageland, Albert van - Het volksboek van Tijl Uilenspiegel. Met ingeplakte getypte, gesigneerde en gedecoreerde tekst door Bert Peleman!
8714: Hageland, A. van (Editor) - Reinaard de Vos. Naar het middeleeuwse dierenepos bewerkt en toegelicht.
22392: Hageman, E. & J. Roose - De Hoop 1911-1991.'Die trouwe houdt en mede bouwt...'
34730: Hagen, Han van - Hulst.
31669: Hagendoren, Elsa van - Het schoone konijn geteekend en geschreven door Elsa van Hagendoren.
31668: Hagendoren, Elsa van - De aap en de parelhoen geteekend en geschreven door Elsa van Hagendoren.
21795: Hageraats, Koos - Het symfonion van Jeroen Brouwers. Bij de voltooiing van de romantrilogie Het verzonkene, Bezonken rood en De zondvloed.
20498: Hageraats, Koos - Het symfonion van Jeroen Brouwers. Bij de voltooiing van de romantrilogie Het verzonkene, Bezonken rood en De zondvloed. Gesigneerd door Hageraats!

Next 1000 books from Antiquariaat Secundus[an error occurred while processing this directive]

6/8