De Refter (v.h. de schaduw)
Nieuwlandstraat 23-25, 5038 SL Tilburg, Nederland.            Email: derefter@home.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
1-471: N.N. - Graduale Sacrosanctae Romanae Ecclesiae De Tempore et De Sanctis, SS. D. N. Pii X. Pontificis Maximi jussu restitutum et editum, ad exemplar Editionis Typicae concinnatum, et rhythmicis signis a Solesmensibus Monachis diligenter ornatum.
1-489: N.N. - Graduale Sacrosanctae Romanae Ecclesiae De Tempore et De Sanctis; Primum Sancti Pii X iussu restitutum et editum, Pauli VI Pontificis Maximi cura nunc recognitum; Ad exemplar Ordinis Cantus Missae dispositum, et rhythmicis signis Solesmensibus Monachis diligenter ornatum.
1-490: N.N. - Graduale Sacrosanctae Romanae Ecclesiae De Tempore et De Sanctis; Primum Sancti Pii X iussu restitutum et editum, Pauli VI Pontificis Maximi cura nunc recognitum; Ad exemplar Ordinis Cantus Missae dispositum, et rhythmicis signis Solesmensibus Monachis diligenter ornatum.
1-067: N.N. - De Bijbel; uit de grondtekst vertaald [Willibrord vertaling].
2-2115: N.N. - Liturgische Documentatie; Bijlage bij het Directorium voor de Nederlandse Kerkprovincie, 1 (Nieuwe Formulieren etc.).
2-2118: N.N. - Liturgische Documentatie; Bijlage bij het Directorium voor de Nederlandse Kerkprovincie, 4 (Ordening voor de lezingen van de Mis, etc.).
1-508: N.N. - [convolute] 1. Officium ac Missa de Festo S. P. N. Francisci quibus accedunt Cantus Selecti in honorem eiusdem; Ad codicum fidem ac normam gregorianam restituit P. Fr. Eliseus Bruning O.F.M. iussu Rmi P. Fr. Bernardini Klumper totius Ordinis FF. Minorum Ministri Generalis / 2. Officium et Missae In Nativitate Domini juxta ordinem Breviarii et Missalis Romani; Cum cantu gregoriano ex editione Vaticana adamussim excerpto et rhythmicis sisnis a solesmensibus monachis diligenter ornato.
1-5027: N.N. - Rust in God; Woorden van Augustinus.
1-1362: N.N. - Catechismus Concilii Tridentini, PII V, Pontificis Maximi jussu promulgatus; singerus et integer mendisque expurgatus opera P. D. L. H. P., a quo est additus Apparatus ad Catechismum, in quo ratio, auctoritas, approbatores et usus declarantur; Editio Novissima.
1-1368: N.N. - Sacrosancti et Oecumenici Concilii Tridentini, Paulo III, Julio III et Pio IV, pontificibus maximus celebrati, Canones et Decreta, Quid in hac editione praestitum sit, sequens Philippi Chiffletii, Abbatis Balernensis & Ecclesiae Vesontina Canonici & Victarii Generalis, praefatio indicabit.
1-1364: N.N. - Sacrosancti et OEcumenici Concilii Tridentini, Paulo III, Julio III et Pio IV, Pontificibus Maximis, celebrati Canones et Decreta; pluribus annexis ad idem Concilium spectantibus, Edita Nova, post plurimas castigatior et emendatior.
2-1566: N.N. - Latijns Nederlands Mis- en Vesperboek, bewerkt naar de jongste Pauselijke Decreten; Bevattende al de missen en gebeden van het Romeinsch Missaal, de eigen missen van de bisdommen, de vespers van alle zondagen en de voornaamste feesten van het kerkelijk jaar, keur van gebeden en oefeningen.
1-538: N.N. - Officium et Missa ultimi tridui Majoris Hebdomadae juxta Ritum Monasticum cum Cantu Gregoriano, ex Editione Vaticana adamussim excerto et rhythmicis signis a Solesmensibus Monachis diligenter ornato.
9-1588: N.N. - Multomap Sport + Voetbal met insteektassen, met grotendeels losse reclame-plaatjes van diverse sporten uit de dertiger tot zestiger jaren (atletiek, ruitersport, roeien, enz. en veel voetbalsport) [worden per stuk verkocht].
1-1132: N.N. - Petrus Verhoeven (Uden 1729-1816); Beeldhouwer uit de laatste periode van de schuurkerken {Tentoonstellingscatalogus].
2-1571: N.N. - Zondags- Mis- en Vesperboek, bevattende de volledige Missen en Vespers van de zondagen, en van de feesten van het kerkelijk jaar, en het Proprium der bisdommen, die op een zondag gevierd kunnen worden, de volledige Liturgie der Overledenen ... [Bewerkt door Dr. H. Bertkens, R. K. P.].
5-594: N.N. - Reflexions consolantes fondées sur la première Instruction Pastorale de Son Eminence Monseigneur le Cardinal de Noailles Archevêque de Paris, du 14. de Janvier mil sept cens dix-neufd; Et adressées par Monseigneur l
2-1558: N.N. - Blijf bidden, ook op latere leeftijd; Bundel gebeden, met de liturgie van de eucharistie, het sacrament van de verzoening en de ziekenzalving [Sint-Andriesabdij Brugge / Apostolaat van het Gebed, Nijmegen / De Gulden Leeftijd].
1-1308: N.N. - Codex Iuris Canonici [Auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus].
3-1035: N.N. - Les Panégyristes de Saint Louis, Roi de France. , Ou Les Panégyriques de Bourdaloue, Massilon, Fléchier, la Rue, Ségaud, Neuville, Élisée, de Beauvais, et de Gayet de Sansale. Tome I+II. .
1-5454: N.N. - Al de dagen van ons leven; Een boek voor gelovige gezinnen.
12-052: N.N. - Marc Chagall; Oeuvres sur papier [Catalogue d'exposition].
12-053: N.N. - Chagall; De Collectie Marcus Diener / The Collection Marcus Diener [tweetalige editie; Tentoonstellinscatalogus].
1-1164: N.N. - Aspekten van de Laatgotiek en Brabant [Boek bij tentoonstelling].
3-3604: N.N. - Recueil des Ordonnances, mandemens et Censures de M. l
1-1540: N.N. - Marie (Revue Mariale); Année 1957.
5-606: N.N. - Theologiae Cursus Completus, ex Tractatibus omnium perfectissimis ubique habitis, et al magna parte episcoporum necnon theologorum Europae Catholicae, universam ad hoc interrogatorum, designatis, unicè conflatus; Plurimis annotantibus presbyteris ad docendos levitas pascendosue populos altè positis, Annotarunt vero simul et ediderunt Fr. J.-P. et V.-S. M****.; Tomus Octavus: De Trinitate - De cultu Sanctorum - Des Béatifications et Canonisations - De Adventu Christi - De Mysteriis christi - De devotione erga Sacrosanctum Cor Jesu - De Incarnatione.
1-479: N.N. - Graduale Sacrosanctae Romanae Ecclesiae De Tempore et De Sanctis, SS. D. N. Pii X. Pontificis Maximi jussu restitutum et editum, ad exemplar Editionis Typicae concinnatum, et rhythmicis signis a Solesmensibus Monachis diligenter ornatum.
9-870: N.N. (Tj. De B.) - De Slag om zutphen.
9-910: N.N. - De oorlog in beeld; September 1917, The War Pictural (Hollandsche Uitgave).
9-922: N.N. - L'Illustration 1914-1919; Collection de la Guerre, 10 Tomes,Tome I: Juillet - Décembre 1914 à Tome X: Janvier - Juin 1919.
9-887: N.N. - Essener Almanach; Fünfte Ausgabe, Mit 9 Kunstdrucktafeln.
9-893: N.N. - Statistiken über die Kriegsanstrengungen des Vereinigten Königreichs von Grossbritannien und Nordirland; Dem Britischen Parlement vorgelegt im Auftrage Seiner Majestät durch den Premierminister im November 1944.
9-927: N.N. - De Schouw; gewijd aan het kultureele leven in Nederland; Orgaan van de Nederlandse Kultuurkamer; Tweede Jaargang, 1943 [halve jaargang: Juli t/m december].
2-1592: N.N. - Gemeenschapsmissaal voor zon- en feestdagen; Volledige uitgave liturgische jaren A-B-C [Door benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, onder leiding van dr. Jos van der Veken].
2-1400: N.N. - Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, S. Pii V Pontificis Maximi jussu editum, Clementis VIII. Urbani VIII. Et Leonis XIII. Auctoritate recognitum; Editio Prima juxta Editionem Typicam.
9-928: N.N. - De Schouw; gewijd aan het kultureele leven in Nederland; Orgaan van de Nederlandse Kultuurkamer; Derde Jaargang, 1944 [halve jaargang: Januari t/m juni].
9-1575: N.N. - Die Olympischen Spiele in Los Angeles 1932 [Album with texts and loose postcard-photographs glued in it; complete], Unter mitarbeit der Herren Dr. Willy Meisl, W.A. Cordua, Walter Richter herausgegeben.
9-1762: N.N. - Edda; Goden- en heldenliederen uit de Germaanse oudheid [Vertaald en van inleidingen voorzien door dr. Jan de Vries; Herzien door Aleid Boon-de Vries en dr. J.A. Huisman].
9-912: N.N. - De oorlog in beeld; Januari 1918, The War Pictural (Hollandsche Uitgave).
9-914: N.N. - De oorlog in beeld; Maart 1918, The War Pictural (Hollandsche Uitgave).
9-1576: N.N. - Très sport, No. 9 à 20 (Janvier à Décembre 1923), Directeur-Fondateur Pierre Lafitte.
2-1415: N.N. - Missale Romano-Seraphicum ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, summorum Pontificum cura locupletatum, Ac Rev.Mi. P. Augustini Sépinski Totius Ordinis Fratrum Minorum Ministri Generalis sollicitudine impressum; Editio Prima Post Typicam.
5-573: N.N. - L
9-920: N.N. - Keesings Historisch Archief; Geïllustreerd dagboek van het hedendaagsch wereldgebeuren, 1931-1936 [losbladig, via geperforeerde gaten samengebonden in verzamelband].
9-917: N.N. - De oorlog in beeld; November 1918, The War Pictural (Hollandsche Uitgave).
2-1545: N.N. - Volksmisboek en Vesperale, bevattende al de Missen en gebeden van het Romeinsch Missaal; Bewerkt door de Benedictijnen der Abdij Affligem, Versierd naar oorspronkelijke teekeningen van Jos. Speybrouck.
2-1547: N.N. - Volksmisboek en Vesperale, bevattende al de Missen en gebeden van het Romeinsch Missaal; Bewerkt door de Benedictijnen der Abdij Affligem, Versierd naar oorspronkelijke teekeningen van Jos. Speybrouck.
2-1548: N.N. - Volksmisboek en Vesperale, bevattende al de Missen en gebeden van het Romeins Missaal; Bewerkt door de Benedictijnen der Abdij Affligem, Versierd naar oorspronkelijke tekeningen van Jos. Speybrouck.
1-421: N.N. - [Convolute] 1. Officium ac Missa de Festo S. P. N. Francisci, quibus accedunt Cantus Selecti in honorem eiusdem; Ac codicum fidem ac normam gregorianam restituit P. Fr., Eliseus Bruning O.F.M. iussu Rmi P. Fr. Bernardini Klumper Totius Ordinis FF. Minorum Ministri Generalis (1926) / 2. Cantuale Romano-Serathicum; Pars I: Laudes Vespertinae - Pars II: Cantus ex Rituali Ordinis (1922) / 3. Officium et Missae In Nativitate Domini, juxta Ordinem Breviarii et Missalis Romani; Cum Cantu Gregoriano ex Editione Vaticanis adamussim excerpto et rhythmicis signis a Solesmensibus Monachis diligenter ornato (1926) / 4. Officium et Missa ultimi tridui Majoris Hebdomadae nec non et Dominicae Resurrectionis, cum cantu gregoriano ex Editione Vaticanis adamussim excerpto et rhythmicis signis a Solesmensibus Monachis diligenter ornato (1925).
1-422: N.N. - [Convolute] 1. Officium ac Missa de Festo S. P. N. Francisci, quibus accedunt Cantus Selecti in honorem eiusdem; Ac codicum fidem ac normam gregorianam restituit P. Fr., Eliseus Bruning O.F.M. iussu Rmi P. Fr. Bernardini Klumper Totius Ordinis FF. Minorum Ministri Generalis (1926) / 2. Cantuale Romano-Serathicum; Pars I: Laudes Vespertinae - Pars II: Cantus ex Rituali Ordinis (1922) / 3. Officium et Missae In Nativitate Domini, juxta Ordinem Breviarii et Missalis Romani; Cum Cantu Gregoriano ex Editione Vaticanis adamussim excerpto et rhythmicis signis a Solesmensibus Monachis diligenter ornato (1926) / 4. Officium et Missa ultimi tridui Majoris Hebdomadae nec non et Dominicae Resurrectionis, cum cantu gregoriano ex Editione Vaticanis adamussim excerpto et rhythmicis signis a Solesmensibus Monachis diligenter ornato (1925).
9-925: N.N. - Quellen der allgemeinen Geschichte der neuesten Zeit, [bevat de afleveringen: De strijd om Egypte / Beslissende zeeslagen van de Royal Navy / Verbindingslijnen; ontwikkeling van het luchtverkeer / Bloed, zweet en tranen; Groot-Brittannië en de strijd om het Midden-Oosten / Levenslijnen; De strijd om de zeewegen / De bewaking van het Britse thuisfront; Hoeksteen van de westelijke aanval / Het zuidelijk front; De strijd in de Middellandsche Zee].
9-924: N.N. - Legerkoerier; Officieel orgaan van de Koninklijke Landmacht; 10e jaargang (1960) [verzamelbundel; Aflevering 6 (juni) ontbreekt; Bevat ook aflevering 10 van jaargang 9].
9-865: N.N. - Ik was een collaborateur!; Het dagboek van een politieke gevangene door Luc Fransen.
1-375: N.N. - De Paasviering; Missen en Plechtigheden van Palmzondag, en van Witte Donderdag tot en met Paasmaandag; Gregoriaanse zang met de ritmische tekens der Benedictijnen van Solesmes; Nederlandse vertaling en rubrieken.
1-377: N.N. - Kyriale; Solesmis [hic liber est excerptus ex Graduali Romano].
1-379: N.N. - Eerste Jeugdbundel, met liturgische gezangen voor de R.K. jeugd; Partituur .
1-380: N.N. - Liber Cantualis [Abbiata Sancti Petri de Solesmis / Consociatio Internationalis Musicae Sacrae].
9-911: N.N. - De oorlog in beeld; November 1917, The War Pictural (Hollandsche Uitgave).
12-306: N.N. - Niederländisches Künstler-Lexikon; Auf Grund archivalischer Forschungen bearbeitet von Dr. Alfred von Wurzbach; Mit mehr als 3000 Monogrammen; Erster Band (A-K) + Zweiter Band (L-Z) + Dritter Band (Nachträge und Verzeichnis derr Monogramme) [2 vols.].
12-312: N.N. - Musée National, Message Biblique, Marc Chagall [Donation Marc et Valentina Chagall].
12-314: N.N. - Alexandre Cingria; Un prince de la couleur dans la Genève du XXe siècle.
9-921: N.N. - Keesings Historisch Archief; Geïllustreerd dagboek van het hedendaagsch wereldgebeuren, 1940-1941.
2-1450: N.N. - The Roman Missal; Revised by Decree of theMost Holy Second Ecumenical Council of the Vatican, promulgated by authority of Pope Paul VI and revised at the direction of Pope John Paul II; English translation according to the third Typical Edition , Approved for use in de Dioceses of Ireland by the Bisschops' Conferencd of Ireland and confirmed by the Apostolic See.
2-2103: N.N. - Orde van dienst voor de liturgische viering van het huwelijk; Tweede standaarduitgave, Reeks: Liturgie van de sacramenten en andere kerkelijke vieringen, Deel 7.
1-427: N.N. - Antiphonale Monasticum pro diurnis horis, juxta vota RR. DD. Abbatum Congregationum Confoederatum Ordinis Sancti Benedicti a Solesmensibus Monachis restitutum; Editio Kalendario Accomodata Congretationis Sancti Petri de Solesmis [incomplete: the second part (pages 703 etc.) is missing].
3-1041: N.N. - Épitres et Évangiles., Des dimanches et fêtes de toute l'Annee, de l'Avent et du Carême, et des autres grandes Féries, avec de courtes réfrexions. Nouvelle édition. Avec des Heures canoniales, Vêpres et complies du Dimanche, leurs principales Hymnes, des Antiennes à la S. te Vierge, et Salut du S. Sacrement..
1-5400: N.N. - De wijsheid van Moeder Teresa; Gebeden en overwegingen voor het dagelijks leven van gewone mensen.
1-539: N.N. - Officium et Missa ultimi tridui Majoris Hebdomadae juxta Ritum Monasticum cum Cantu Gregoriano, ex Editione Vaticana adamussim excerto et rhythmicis signis a Solesmensibus Monachis diligenter ornato.
9-1165: N.N. - Het dagboek in de sneeuw, en andere griezelverhalen [bijeengebracht door Aart C. Prins], Reeks: FeH Bruna fantasy & horror nr. 13.
7-1578: N.N. - Gustave Doré, 1832-1883, Band 1 (Beiträge zu seinem Werk)+ Band 2 (Ausstellungskatalog) [Wilhelm-Busch-Museum Hannover, 17. 10. 1982 - 9. 1. 1983; Kunstsammlung der Universität Göttingen, 23. 1. - 6. 2. 1983], Series: Die bibliophilen Taschenbücher, Nr. 348.
2-1635: N.N. - Zondagsmisboek; Bevattende de volledige missen van de zondagen en de feestdagen, de gewone gezangen van de H. Mis, benevens een keur van liturgische gebeden en oefeningen [Herzien door Pastoor C. Floor].
1-5453: N.N. - Karmelitaanse vorming; Een weg van omvorming.
1-1302: N.N. - Codex Iuris Canonici [Auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus; Fontium annotatione et Indice analytico-alphabetico auctus].
12-293: N.N. - Nederlandse architectuur 1893-1918; Architectura [Tentoonstellingscatalogus].
12-062: N.N. - De tijd van Degas [Tentoonstellingsboek].
2-1443: N.N. - The Roman Missal; Revised by Decree of the Second Vatican Council and published by authority of Pope Paul VI; Official English texts.
1-098: N.N. - De Heilige Schrift [Vertaling uit de grondtekst; met aantekeningen in opdracht van de Apologetische Vereniging 'Petrus Canisius' ondernomen met goedkeuring van de Hoogwaardige Bisschoppen van Nederland].
1-515: N.N. - Liber Responsorialis pro Festis I. Classis et Communi Canctorum juxta Ritum Monasticum; Adnectuntur Invitatorium et Hymnus Aliorium Festorum.
1-1056: N.N. - Beelden uit de evangeliën; verzameling etsen naar beroemde meesters; 1e Serie, No. 1-25 / 2e Serie, No. 1-26 / 3e Serie, No. 1-24 / 4e Serie, No. 1-26 / 5e Serie, No. 1-26 [complete set met álle etsen].
1-472: N.N. - Graduale Sacrosanctae Romanae Ecclesiae De Tempore et De Sanctis, SS. D. N. Pii X. Pontificis Maximi jussu restitutum et editum, ad exemplar Editionis Typicae concinnatum, et rhythmicis signis a Solesmensibus Monachis diligenter ornatum.
2-1594: N.N. - Gemeenschapsmissaal voor zon- en feestdagen; Volledige uitgave liturgische jaren A-B-C [Door benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, onder leiding van dr. Jos van der Veken].
1-037: N.N. - Groot Nieuws Bijbel, met deuterocanonieke boeken; Vertaling in omgangstaal.
1-5479: N.N. - English translation of the meanings of Al-Qur'an; The Guidance for mankind [Translator: Muhammad Jarooq-i-Azam Malik; only English text].
2-1632: N.N. - Romeins Missaal met Verspers [Voor het volk vertaald en verklaard door P.J. Windey S.J.].
2-1518: N.N. - La Grande Lumière vol. VIII: La résurection et la gloire.
1-543: N.N. - Officium et Missa ultimi tridui Majoris Hebdomadae juxta Ritum Monasticum cum Cantu Gregoriano, ex Editione Vaticana adamussim excerto et rhythmicis signis a Solesmensibus Monachis diligenter ornato.
12-169: N.N. - Honderd jaar Rijksmuseum, 1885-1985.
1-039: N.N. - Novum Testamentum Graece et Latina; Utrumque textum cum apparatu critico imprimendum curavit D. Eberhard Nestle, novis curis elaboraverunt D. Erwin Nestle et D. Kurt Aland; Editio vicesima prima.
1-5464: N.N. - Mijn Bijbel; De mooiste verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament [Verteld door Lois Rock, Geïllustreerd door Sophie Allsopp].
3-3552: N.N. - Essai sur le symbolisme de la cloche, dans ses rapports et ses harmonies avec la religion [par un Prêtre du clergé paroissial].
1-488: N.N. - Graduale Sacrosanctae Romanae Ecclesiae De Tempore et De Sanctis; Primum Sancti Pii X iussu restitutum et editum, Pauli VI Pontificis Maximi cura nunc recognitum; Ad exemplar Ordinis Cantus Missae dispositum, et rhythmicis signis Solesmensibus Monachis diligenter ornatum.
7-1359: N.N. - The Très Riches Heures of Jean, Duke of Berry [Introduction and Legends by Jean Longon ... and Raymond Cazelles; Preface by Millard Meiss.
1-1355: N.N. - Sacrosancti et Oecumenici Concilii Tridentini, Paulo III. Iulio III. et Pio IV. Pontificibus Maximus celebrati, Canones et Decreta; Recèns accesserunt duorum ... D. Ioannis Sotealli & Horatii Lutii.
1-1357: N.N. - Sacrosancti et Oecumenici Concilii Tridentini, Paulo III. Iulio III. et Pio IV. Pontificibus Maximus celebrati; Quid in hac editione praestitum sit sequens Philippi Chieftelii.
1-1358: N.N. - Sacrosancti et Oecumenici Concilii Tridentini, Paulo III. Iulio III. et Pio IV. Pontificibus Maximus celebrati; Quid in hac editione praestitum sit sequens Philippi Chieftelii.
1-1359: N.N. - Sacrosancti et Oecumenici Concilii Tridentini, Paulo III. Iulio III. et Pio IV. Pontificibus Maximus celebrati; Quid in hac editione praestitum sit sequens Philippi Chieftelii.
1-009: N.N. - Benvenuti-Bijbel; Teksten uit het Oude/Nieuwe Testament; Een bloemlezing uit het Oude/Nieuwe Testament overgenomen uit de bekende Willibrord Vertaling; Geïllustreerd door Gianni in de stijl van de beroemde Italiaanse schilder Benvenuti (1436-1518).
3-3828: N.N. - [convolute] 1. Katholische Katechismus Ven. P. Petri Canisii ... durch Fragen und Antworten für die kleinere Jugend erkläret, vor die grössere mit Sprüchen und Exemplen der H. Schrift bewähret; Für beyde mit gewöhnlichen Verbetteren vermehret; Für einhelligen Ubereinstimmung in Kirchen, Schulen, und Missionen zu gebrauchen ... / 2. Zwey hundert Schrift-Exempel in dem Katechismus des Hochstifts Wirzburg, mit ihren stellen und Kapiteln kurz angezogen, in diesem Exempel-Büchlein etwas weiters augeführt für die gröszere Jugend der christlichen Lehr.
9-863: N.N. - Belles Armes Anciennes; Exposition au Musée Ducal de Bouillon.
1-1376: N.N. - Concilii Tridentini Actorum; Partis Quartae Volumen Prius: Acta Concilii iterum Tridentus Congregati a Massarello conscripta (1551-1552), Colligere coeperunt inter alios Aloysius Postina et Stephanus Ehses, auxit illustravit prelo subicere inchoavit Ioachimus Birkner, quo immatura morte preaevento opus perfecit Theobaldus Freudenberger.
1-1521: N.N. - Boodschappen en gebeden van de Moeder Gods, gegeven in het Hofke in Berlicum, Turris Davidica Deel 2.
1-1522: N.N. - Middeleeuwse Marialegenden [In modern Nederlands weergegeven ... door Gryt Anne van der Toorn-Piebenga].
1-470: N.N. - Graduale Sacrosanctae Romanae Ecclesiae De Tempore et De Sanctis, SS. D. N. Pii X. Pontificis Maximi jussu restitutum et editum, ad exemplar Editionis Typicae concinnatum, et rhythmicis signis a Solesmensibus Monachis diligenter ornatum.
12-175: N.N. - Old Master paintings; An exhibition of European paintings from the 16th century to the 19th century.
12-176: N.N. - De schatkamer van San Marco Venetië [Boek bij tentoonstelling].
12-173: N.N. - Zwischen Fahrrad und Fließband; Absolut modern sein; Culture technique in Frankreich 1889-1937 [Ausstellungskatalog].
1-044: N.N. - Bijbel; Vertaling in opdracht van het Nederlands Bijbelgenootschap, bewerkt door de daartoe benoemde commissies.
1-5642: N.N. - The Cloud of Unknowing [Edited, with an introduction by James Walsh S.J.].
12-296: N.N. - Ornamenta Ecclesiae; Kunst und Künstler der Romanik [Ausstellungs-Katalog; 3 vols.].
9-1584: N.N. - Album met Russische titel; Bevat 4 vellen met in totaal 46 verschillende afgestempelde ingeplakte postzegels uit Rusland, uit 1947, met afbeeldingen van gebouwen uit Moskou, Notitie voorin het album: Gekregen van professor Euwe, oud-wereldkampioen, voorzitter FIDE = Internationale Schaakbond, toen hij uit Rusland terugkwam.
1-088: N.N. - De Bijbel [Uit de grondtekst vertaald; Willibrordvertaling, Geheel herziene uitgave 1995].
12-222: N.N. - Flamminghi a Roma 1508-1608; Kunstenaars uit de Nederlanden en het Prinsbisdom Luik te Rome tijdens de Renaissance [Tentoonstellingscatalogus].
2-1421: N.N. - Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, S. Pii V Pontificis Maximi jussu editum, aliorum Pontificum cura recognitum, a Pio X reformatum, et SSMI D. N. Benedicti XV auctoritate vulgatum; Editio VIII juxta Typicam Vaticanam.
12-265: N.N. - Octave Landuyt [Tentoonstellingscatalogus; Tentoonstelling in het Cultureel Centrum van de Vlaamse Gemeenschap, De Brakke Grond].
12-267: N.N. - Ilja G. Tschaschnik (1902 Ljucite - 1929 Leningrad) [Ausstellungskatalog].
12-281: N.N. - Art Deco; Zwier en melodie [Samengesteld uit de collectie van Rob Aardse, Warmond].
12-275: N.N. - NEO [tentoonstellingsboek over neo-stijlen in de kunst].
12-287: N.N. - Le Symbolisme en Europe [Catalogue d'exhibition].
1-547: N.N. - Cantatorium pro benedictione sanctissimi sacramenti et statione ad Beatam Virginem [1954] / Variae Preces ex liturgia tum hodierna tum antiqua collectae Aut Usu Receptae; Edition Quinta [1901].
1-040: N.N. - Novum Testamentum Graece et Latina; Utrumque textum cum apparatu critico imprimendum curavit D. Eberhard Nestle, novis curis elaboraverunt D. Erwin Nestle et D. Kurt Aland; Editio vicesima prima.
2-2140: N.N. - Lectionarium voor de weekdagen, Deel III: De vierendertig weken door het jaar (Jaar II), [Uitgegeven in opdracht van de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg - Brussel, en de Nationale Raad voor Liturgie - Nijmegen].
3-3927: N.N. - De la connaissance de Jésus-Christ, considéré dans ses Mystères, & dans ce qu
3-3913: D - Lettres Spirituelles de feu messire.
3-3912: N.N. - Règles de Vie Chrétienne, pour conduire les ames à Dieu, dans tous les Etats, Tirées des Grands Maîtres de la Vie Spirituelle, & principalement de S. François de Sales; Nouvelle Edition.
3-3897: N.N. - Vie Édifiante de Mademoiselle de Louvencourt, décédée a Amiens, en odeur de sainteté le 14 8bre. 1778; Dans laquelle se trouvent toutes les lettres qu
3-3895: N.N. - Anecdotes chrétiennes, ou Recueil de Traits d
3-3861: N.N. - Nogle Merkvaerdigheder som angaaer Henric Gerner, fordum Stifts-Provsti Siellands-Stift, Provsti Sakkelunds Herred..., Hans Vita og Fata, tillige med nogle Ersterretninger, som leber ind i samme Materie om de Evangeliske Bredre af den Ausborgske Confession, Unitas Fratrum Kaldet ..., Til Beviis for, at der er Standhed og Salighed i Jesu Christo ..., .
1-348: N.N. - Collectaneum Cisterciense; auctoritate RR. DD. Abbatis Cisterii, Ordinis Cisterciensis Reformati Generalis editum.
3-3856: N.N. - Disputationes Historicae ad vitas Pontificum Romanorum almae Congregationi majori academicae B. Mariae V. ab angelo salutatae in xenium oblatae.
3-3845: N.N. - [Il manque page de titre; deux titres] De Missa Parochiali / De Benedictionibus.
3-3842: N.N. - [convolute] 1. Decretales D. Gregorii Papae IX. Suae integratati restitutae; Cum Privilegio Gregorii XIII. Pont. Max. & aliorum Principum / 2. Liber Sextus Decretalium D. Bonifacie Papae VIII. Suae integritati una cum clementinis et extravagantibus restititius / 3. Institut. Iuris Canonici, quibus ius pontificium singulari methodo Libris IV. comprehenditur; A Ioan. Paulo Lancelotto Perusino conscriptae ....
3-3841: N.N. - [convolute] 1. Le Specchio della vera penitenzia di Fr. Jacopo Passavanti Fiorentino dell
3-3835: N.N. - Dictionnaire d
3-3832: N.N. - Festes Propres de l
1-5468: N.N. - Goede Week en Paaschweek; Van verklaringen voorzienk door de benedictijnen van den Keizersberg te Leuven [Teekeningen van Val. Reyre].
3-3817: N.N. - Ritus Sacri a Sacerdotibus aliisque altaris Ministris sevandi, defectusque vitandi in Missa privata et solemni sub auspicis.
3-3816: N.N. - L
3-3811: N.N. - Dictionnaire Historique des Cultus Religieux établis dans le monde, dépuis son origine jusqu
3-3810: N.N. - Lettres Édifiantes et Curieuses, écrites des Missions Étrangères; Nouvelle Edition [26 volumes, séries complète]; Mémoires du Levant (Tomes 1-5) / Mémoires d
1-549c: N.N. - Graduale Romano-Seraphicum; continens Missa proprias Ordinis Fratrum Minorum, ad normam Gradualis Editionis Vaticanae editum; Sollicitudine Rmi P. Bonaventurae Marrani totius Ordinis FF. Minorum Ministri Generalis; Editio III.
5-586: N.N. - Perillustribus, strenuis, amplissimis, consultissemis ac sapietissimis Dominis, Liberae Imperiales Civitatis & Reip. Coloniensis Consulibus, Quaetoribus, Proconsulibus: D. Joanni Nicolao de Krufft, J. U. D. D. Melchiori Rutgero de Kerich, J. U. D. & Faculatis Juridicae Antecessori ac Primario; D. Hermanno Josepho de Wedigh, D. Nicolao de Groote, Domino in Busch. D. Joanni Petro de Herwegh, Domino in Goltzheim, De Ferdinando Josepho de Beywegh, Domino in Kriegshoven; Nec non Universae Curiae Patribus Conscr. Dominis meis Gratiosis, Ovidii Christiani Liber I + Liber II + Liber III + Liber IV.
2-2140b: N.N. - Lectionarium voor de weekdagen, Deel III: De vierendertig weken door het jaar (Jaar II), [Uitgegeven in opdracht van de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg - Brussel, en de Nationale Raad voor Liturgie - Nijmegen].
1-549f: N.N. - Graduale Romano-Seraphicum; continens Missa proprias Ordinis Fratrum Minorum, ad normam Gradualis Editionis Vaticanae editum; Sollicitudine Rmi P. Bonaventurae Marrani totius Ordinis FF. Minorum Ministri Generalis; Editio III.
1-042: N.N. - Het Nieuwe Testament, ofte alle Boeken des Nieuwen Verbondts onzes Heeren Iesu Christi; Door last van de H. M. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden en volgens het besluit van de Sinode Nationaal gehouden in de jaren 1618 ende 1619 tot Dordrecht [1771] / Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik; Door last van de Hoog Mog. Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, uit drie berijmingen, in den jaare 1773 gekoozen, met de noodige daar in gemaakte veranderingen + Catechismus + Belydenisse des Geloofs der Gereformeerde Kerken in Nederland.
2-1614: N.N. - Missaal bevattende alle missen van het Missale Romanum [Samengesteld door G. van Deun; Vijf platen en titelblad van Haby Voet].
2-1614a: N.N. - Missaal bevattende alle missen van het Missale Romanum [Samengesteld door G. van Deun; Vijf platen en titelblad van Haby Voet].
1-485: N.N. - Graduale Sacrosanctae Romanae Ecclesiae De Tempore et De Sanctis; Primum Sancti Pii X iussu restitutum et editum, Pauli VI Pontificis Maximi cura nunc recognitum; Ad exemplar Ordinis Cantus Missae dispositum, et rhythmicis signis Solesmensibus Monachis diligenter ornatum.
2-1512: N.N. (S. D., Pr.) - Regina Coeli; Volledig kerkboek voor rooms-katholieken; Bevattend de officiële tekst van alle nieuwe gebeden en aflaten en een rijke verzameling van godvruchtige oefeningen Maria toegewijd.
5-572: N.N. - L
1-381: N.N. - Liber Cantualis [Abbiata Sancti Petri de Solesmis / Consociatio Internationalis Musicae Sacrae].
1-382: N.N. - Liber Cantualis [Abbiata Sancti Petri de Solesmis / Consociatio Internationalis Musicae Sacrae].
2-2137: N.N. - Lectionarium voor de zondagen; C-cyclus , [Uitgegeven in opdracht van de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg - Brussel, de Nederlandse Commissie voor Liturgie - Nijmegen, etc.].
5-576: N.N. - Office du Sacré C?ur de Jésus, Latin-Français, Imprimé par ordre de Monseigneur l
2-2142b: N.N. - De Dienst van het Woord [Schriftlezingen bij de eucharistieviering naar het Romeins Missaal]; DEEL A: Alle vieringen der heiligen [Schriftlezingen bij de eucharistieviering naar het Romeins Missaal] / DEEL B: Bijzondere vieringen / DEEL C: Christusvieringen / DEEL D: Deel ter aanvulling voor Vasten en tijd na Pinksteren [4 vols.].
2-2142a: N.N. - De Dienst van het Woord [Schriftlezingen bij de eucharistieviering naar het Romeins Missaal]; DEEL A: Alle vieringen der heiligen [Schriftlezingen bij de eucharistieviering naar het Romeins Missaal] / DEEL B: Bijzondere vieringen / DEEL C: Christusvieringen / DEEL D: Deel ter aanvulling voor Vasten en tijd na Pinksteren [4 vols.].
2-2142: N.N. - De Dienst van het Woord [Schriftlezingen bij de eucharistieviering naar het Romeins Missaal]; DEEL A: Alle vieringen der heiligen [Schriftlezingen bij de eucharistieviering naar het Romeins Missaal] / DEEL B: Bijzondere vieringen / DEEL C: Christusvieringen / DEEL D: Deel ter aanvulling voor Vasten en tijd na Pinksteren [4 vols.].
12-084: N.N. - Jordaens en de antieken [Tentoonstellingscatalogus].
1-5107: N.N. - De wijsheid van Franciscus van Assisi.
2-1506: N.N. - Ons Kerkboek; nieuw kinder-misboekje, 19 volledig uitgewerkte Missen, Communie- en Biechtoefeningen, gebeden voor Kruisweg, Lof en Aanbidding; persoonlijke gebeden, zangmissen en geestelijke liederen.
2-1572: N.N. - Zondags- Mis- en Vesperboek, bewerkt naar de jongste Pauselijke Decreten, bevattende al de Missen en Gebeden van het Romeinsch Missaal, de gewone Gezangen der H. Mis, de Vespers van alle zondagen en alle feestdagen van het kerkelijk jaar, het feesteigen der heiligen onzer bisdommen, een keur van gebeden en oefeningen [Herzien door Pastoor C. Floor].
1-066: N.N. - De Bijbel; uit de grondtekst vertaald [Willibrord vertaling].
2-1403: N.N. - Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, S. Pii V Pontificis Maximi jussu editum, aliorum pontificum cura recognitum, a Pio X reformatum, et Ssmi Benedicti XV auctoritate vulgatum; Editio juxta Typicam Vaticanam.
9-1150: N.N. - Pulp [4], Reeks: Zwarte Beertjes nr. 1525.
1-1374: N.N. - Sacrosancti et Oecumenici Concilii Tridentini, Paulo III. Julio III. et Pio IV. Pontificibus Maximis celebrati Canones et Decreta; Quid in hac editione praestitum sit, sequens Philippi Chiffletii, Abbatis Balernensis & Ecclesiae Vesontinae Canonici & Vicarii Generalis, Praefatio indicabit / Constitutiones ex Antique Jure desumptae et per Concilium speciatim innovatae, una cum aliis quatuor Pii PP. IV. ad Concilium maxime spectantibus.
5-542: N.N. - Historia et concordia evangelica, Quidquid in aliis hactenus editis ad dirigendos Evangelistas aptius videbatur ita complectens ....
5-543: N.N. - Historia et concordia evangelica, Quidquid in aliis hactenus editis ad dirigendos Evangelistas aptius videbatur ita complectens ....
1-5650: N.N. - Authentieke Martelaarsakten, uit de Latijnse traditie [Vertaald en ingeleid door Dom F. Vromen O.S.B.], Reeks: Levensbronnen.
1-5649: N.N. - Nietzsche en het christendom; De invloed van Nietzsche als Profeet van de Xxe eeuw [Concilium, Internationaal tijdschrift voor theologie, 1981 - 5].
12-099: N.N. - Monet in Holland [Boek/catalogus bij tentoonstelling; Tekst in het Nederlands].
1-1133: N.N. - Vroomheid per dozijn.
1-1134: N.N. - Kunstschatten uit Freiburg; Een keuze uit de collectie van het Augustinermuseum.
1-564: N.N. - Kerkboek voor Liturgie en Gezin.
1-549g: N.N. - Graduale Romano-Seraphicum; continens Missa proprias Ordinis Fratrum Minorum, ad normam Gradualis Editionis Vaticanae editum; Sollicitudine Rmi P. Bonaventurae Marrani totius Ordinis FF. Minorum Ministri Generalis; Editio III.
1-550: N.N. - Proprium Sanctorum [second part of: Antiphonale Monasticum pro Diurnis Horis, juxta vota RR. DD. Abbatum Congregationum Confoederatum Ordinis Sancti Benedicti a Solesmensibus Monachis restitutum; Editio Kalendario Accomodata Congretationis Sancti Petri de Solesmis [1935]; pages 753-1403].
1-560: N.N. - Cantate Domino; Gregoriaansch Volkskyriale en Lofboek voor Kerk en School; Voorzien met rythmische teekens van Solesmes [Bevat twee gedeelten: 1. Kyriale seu Ordinarium Missae, Missa Pro Defunctis et Toni Communes Missae ad exemplar editionis typicae concinnati / 2. Varius Cantus ad Processionem et Benedictionem SS. Sacramenti ex libris Vaticanis et Solesmensibus excerpti].
1-553: N.N. - Cérémonial de la Vêture et de La Profession des moniales de l'Ordre de Saint-Benoit.
1-554: N.N. - Responsorialis pro Festis I. Classis et communi sanctorum juxta Ritum Monasticum; Adnectuntur Invitatorium et Hymnus Aliorum Festorum.
2-2121: N.N. - Liturgische Documentatie; Bijlage bij het Directorium voor de Nederlandse Kerkprovincie, 7 (Recente liturgische documenten, etc.).
2-2111a: N.N. - Het doopsel van volwassenen, Reeks: Liturgie van de sacramenten en andere kerkelijke vieringen, Deel 2.
2-1586: N.N. - Dagmissaal; Nederlandse en voor de zanggedeelten Latijnse tekst van het Missale Romanum, de eigen missen van de bisdommen, inleidende verklaringen, Kyriale.
1-556: N.N. - Liedboek voor de Kerken; Psalmen en Gezangen voor de Eredienst in kerk en huis, aangeboden aan de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied.
2-1588: N.N. (Benoit du Moustier, Samenstelling) - Nova et Vetera - Nieuw en Oud; Gebedenschat, bevattende ale gebruikelijke gebeden, en ettelijke honderden nieuwe Lofprijzingen, Dankzeggingen en Smeekbeden ....
7-962: N.N. - Jérusalem délivrée, Poëme, traduit de l'italien; Nouvelle édition, revue et corrigée; enrichie de la vie du tasse; Tome Premier + Tome Second.
1-549a: N.N. - Graduale Romano-Seraphicum; continens Missa proprias Ordinis Fratrum Minorum, ad normam Gradualis Editionis Vaticanae editum; Sollicitudine Rmi P. Bonaventurae Marrani totius Ordinis FF. Minorum Ministri Generalis; Editio III.
12-208: N.N. - Flamminghi a Roma 1508-1608; Kunstenaars uit de Nederlanden en het Prinsbisdom Luik te Rome tijdens de Renaissance [Tentoonstellingscatalogus].
1-568: N.N. - Psalmen en Gezangen voor den Eredienst der Nederlandse Hervormde Kerk; In opdracht van de Algemene Synode der Nederlandse Hervormde Kerk opnieuw verzameld en bewerkt; Aan de Nederlandse Hervormde Kerk aangeboden door de Algemene Synode in het jaar Onzes heren 1938 [Bevat ook: Kerkorde van de Nederlandse Hervormde Kerk / Catechismus of onderwijzing in de christelijke leer].
2-1520: N.N. - Dank aan de Vader; Missaal voor gebruik in kerk en school.
1-561: N.N. - Officium Vespertinum cantus praecipui ad vesperas, completorium et benedictionem S. Sacramenti, in Dominicis et Festis, ex editione Vaticana et libris Solesmensibus excerpti (Editio rhythmicis signis ornata).
1-531: N.N. - Processionale Monasticum ad usum Congretationis Gallicae Ordinis Sancti Benedicti.
1-473: N.N. - Graduale Sacrosanctae Romanae Ecclesiae De Tempore et De Sanctis, SS. D. N. Pii X. Pontificis Maximi jussu restitutum et editum, ad exemplar Editionis Typicae concinnatum, et rhythmicis signis a Solesmensibus Monachis diligenter ornatum.
1-533: N.N. - Processionale Monasticum ad usum Congretationis Gallicae Ordinis Sancti Benedicti.
1-017: N.N. - Kijk op het Oude Testament.
1-018: N.N. - Het Nieuwe Testament; Willibrordvertaling; Herziene uitgave 1992, voorzien van inleidingen en aantekeningen.
1-435: N.N. - Antiphonale Monasticum pro Diurnis Horis, juxta vota RR. DD. Abbatum Congregationum Confoederatum Ordinis Sancti Benedicti a Solesmensibus Monachis restitutum; Editio Kalendario Accomodata Congretationis Sancti Petri de Solesmis.
1-002: N.N. - La Sainte Bible; Version nouvelle d'après les textes originaux par les moines de Maredsous, Illustrations photographiques de Jean Roubier, Fer-à-plat et culs-de-lampe de Roger Duterne.
1-506: N.N. - [convolute] 1. Officium ac Missa de Festo S. P. N. Francisci quibus accedunt Cantus Selecti in honorem eiusdem; Ad codicum fidem ac normam gregorianam restituit P. Fr. Eliseus Bruning O.F.M. iussu Rmi P. Fr. Bernardini Klumper totius Ordinis FF. Minorum Ministri Generalis / 2. Officium et Missae In Nativitate Domini juxta ordinem Breviarii et Missalis Romani; Cum cantu gregoriano ex editione Vaticana adamussim excerpto et rhythmicis sisnis a solesmensibus monachis diligenter ornato.
3-3208: d - Conférences théologiques et spirituelles du chrétien interieur sur les grandeurs de Dieu [il manque page de titre].
1-304: N.N. - Cantate Domino Canticum Novum; Verzameling van meerstemmige Kerkgezangen, ten gebruike van de Broeders der Onbevlekte Ontvangenis van Maria.
1-425: N.N. - Antiphonale Monasticum pro diurnis horis, juxta vota RR. DD. Abbatum Congregationum Confoederatum Ordinis Sancti Benedicti a Solesmensibus Monachis restitutum; Editio Kalendario Accomodata Congretationis Sancti Petri de Solesmis [2 vols.].
1-070: N.N. - De Bijbel; uit de grondtekst vertaald [Willibrord vertaling].
2-1633: N.N. - Roomsch-Katholiek Mis- en Vesperboek met uitleg; Zeer volledig Gebedenboek, bevattende alle missen van het Missale Romanum, Nederlandsche en Latijnsche tekst, het feesteigen onzer bisdommen, de vespers van alle zon- en feestdagen van het kerkelijk jaar, benevens verscheidene gebeden en oefeningen.
12-120: N.N. - Leonardo & Venezia [Text in Italian; Catalogue of exhibition].
12-121: N.N. - Johannes Vermeer [Tentoonstellingscatalogus].
2-1533: N.N. - Romeinsch Missaal met de Vespers van de zondagen en voornaamste feestdagen [Bewerkt door F. van Baelen, pr., met aantekeningen voorzien].
12-091: N.N. - Pyke Koch; Schilderijen en tekeningen / Paintings and drawings [Boek bij tentoonstelling; Nederlandse tekst met Engelse vertaling in kleine letters onderaan de bladzijden].
1-439: N.N. - Antiphonale Monasticum pro Diurnis Horis, juxta vota RR. DD. Abbatum Congregationum Confoederatum Ordinis Sancti Benedicti a Solesmensibus Monachis restitutum; Editio Kalendario Accomodata Congretationis Sancti Petri de Solesmis.
1-440: N.N. - Antiphonale Monasticum pro Diurnis Horis, juxta vota RR. DD. Abbatum Congregationum Confoederatum Ordinis Sancti Benedicti a Solesmensibus Monachis restitutum; Editio Kalendario Accomodata Congretationis Sancti Petri de Solesmis [2 vols.].
1-5450: N.N. - Zij beminde de Kerk; Moeder Julia Verhaeghe en het ontstaan van de geestelijke Familie Het Werk.
1-1126: N.N. - Luther in de Lage Landen.
1-1127: N.N. - De bijbel in huis; Bijbelse verhalen op huisraad in de zeventiende en achttiende eeuw [Samenstelling tentoonstelling en catalogus: T.G. Kootte].
1-1309: N.N. - Codex Iuris Canonici; PII Pontificis Maximi iussu digestus, Benedictie Papae XV auctoritate promulgatus, Series: Acta Apostilicae Sedis; Commentarium Officiale; Annus IX - Volumen IX, Pars II..
9-2280: N.N. - De vier geschriften van de Gele Keizer: Richtsnoer Wet; Zestien Richtsnoeren; Naamgeving; De Weg de Bron [Uit het Chinees vertaald, ingeleid en becommentarieerd door B.J. Mansvelt Beck].
2-1429: N.N. - Missel Romain.
2-1430: N.N. - Missel Romain.
1-549d: N.N. - Graduale Romano-Seraphicum; continens Missa proprias Ordinis Fratrum Minorum, ad normam Gradualis Editionis Vaticanae editum; Sollicitudine Rmi P. Bonaventurae Marrani totius Ordinis FF. Minorum Ministri Generalis; Editio III.
7-1363: N.N. - Die Très Riches Heures des Jean Duc de Berry im Musée Condé Chantilly.
9-2501: N.N. - Ergenshuizen' of 'nergens meer'?; Utopie en anti-utopie rond Orwells jaar 1984, Reeks: Mededelingen, Aflevering 60.
9-2502: N.N. - Dictionnaire d'Économie charitable, ou Exposé historique, théorique et pratique de l'assistance religeuse, publique et privée, ancienne et moderne; Avec un Sommaire chronologique et raisonné en tête de chaque mot du Dictionnaire par M. Martin-Doisy; Tome Premier (A) + Tome Deuxième (B-C) + Tome Troisième (C) + Tome Quatrième (C-S) [4 vols., complète].
3-3619: N.N. - Flores Bibliae, sive Loci Communes Omnium Fere Materiarum, ex Veteri ac Novo Testamento excerpti, atque Alphabetico Ordine digesti, nunc que demum castigati.
1-525: N.N. - [convolute] 1. In Agendis Mortuorum juxta Ritum Monasticum; Editio Novissima, cura et studio Monachorum Solesmensium [1941] / 2. In nocte Nativitatis Domini ad Matutinum, Missam et Laudes, juxta Ritum Monasticum, cum cantu Gregoriano [1936].
1-1371: N.N. - Catechismus Concilii Tridentini, Pii V. Pontif. Max. jussu promulgatus; Sincerus & integer, mendisque repurgatus opera P.D.L.H.P.; A quo est additus Apparatus ad Catechismumk in quo Ratio, Auctoritas, Approbabores, & usus declarantur; Edition Novissima.
1-432: N.N. - Antiphonale Monasticum pro Diurnis Horis, juxta vota RR. DD. Abbatum Congregationum Confoederatum Ordinis Sancti Benedicti a Solesmensibus Monachis restitutum; Editio Kalendario Accomodata Congretationis Sancti Petri de Solesmis.
2-1589: N.N. - Gods woord in de eucharistie van dag tot dag Liturgisch lezingenboek voor de weekdagen, met inleidingen [Door norbertijen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, en benedictijnen van de Sint-Andriesabdij; onder leiding van dr. Jos van der Veken].
12-072: N.N. - Ensorgrafiek in confrontatie [catalogus bij de tentoonstelling in het Museum voor Schone Kunsten Oostende, 19 september 1999 - 13 februari 2000].
5-548: N.N. - Instructions et prières pour l
5-549: N.N. - Instructions, prières et pratiques pour la dévotion du Sacré C?ur de Jésus, Pour ceux et celles qui sont de la Confrairie du Sacré C?ur de Jésus, établie dans l
5-550: N.N. - Instructions, prières et pratiques pour la dévotion du Sacré C?ur de Jésus, Pour ceux et celles qui sont de la Confrairie du Sacré C?ur de Jésus, établie dans l
2-1554: N.N. - Volksmisboek en Vesperale; Bewerkt door de Benedictijnen der Abdij Affligem, Met illustraties van Jos Speybrouck.
2-1555: N.N. - Gotteslob; Katholisches Gebet- und Gesangbuch; Ausgabe Bistum Münster [Herausgegeben von den Bischöfen Deutschlands und Österreichs ...].
2-1556: N.N. - Dagmisboek met uitleg, Vesperale en Rituale [Samengesteld met de medewerking van de Hoogw. Abt Bernard Capelle en de monniken van de Keizersberg].
2-1618: N.N. - Latijns-Nederlands Dagmissaal met Vespers en alle gebruikelijke Gebeden [bewerkt door Jos. Plets, Pentekeningen door V. Stuyvaert].
2-1613: N.N. - Romeins Missaal met Verspers [Voor het volk vertaald en verklaard door P.J. Windey S.J.; Volledig in overeenstemming met het Decreet van 16 november 1955 betreffende de Goede Week-Liturgie].
2-1607: N.N. - Dagmisboek met uitleg / Vesperale en Rituale [Samengesteld met medewerking van de Hoogeerw. Abt Bernard Capelle en de monniken van de Keizersberg].
2-1609: N.N. - Dagmisboek / Vesperale [Samengesteld door de monniken van de Keizersberg, met de medewerking van de Hoogeerwaarde Abt Bernard Capelle].
12-095: N.N. - Ans Markus.
1-5656: N.N. - De Apocriefe Boeken [Volledige herdruk volgens de oorspronkelijke uitgaven van Jacob en Pieter Keur; Met een inleiding van Prof. dr. W.C. van Unnik].
1-329: N.N. - Zonder Titel; Alt op voorkaft [muziek-notitieboek met 12 notenbalken per bladzijde; 29 bladzijden zijn gevuld met handmatig geschreven muziek, bij composities als Salve Regina, Te Deum laudamus etc., diverse componisten, o.a. Fr. Will. en Fr. Koenen; de overige bladzijden bevatten enkel lege notenbalken].
1-437: N.N. - Antiphonale Monasticum pro Diurnis Horis, juxta vota RR. DD. Abbatum Congregationum Confoederatum Ordinis Sancti Benedicti a Solesmensibus Monachis restitutum; Editio Kalendario Accomodata Congretationis Sancti Petri de Solesmis.
5-621: N.N. - Journal Historique et Littéraire, Tomes I - XXI + XIII (Années 1834-1853 + 1856) + Table Générale, contenant par ordre alphabétique les matières principales contenues dans les vingt premiers volumes.
2-1452: N.N. - Morning and Evening Prayer, with Night Prayer, from The Divine Office.
2-1453: N.N. - Saint Andrew Bible Missal [Prepared by a missal commission of St Andrew's Abbey].
12-328: N.N. - Die Zeit der Staufer; Geschichte - Kunst - Kultur; Band I: Katalog / Band II: Abbildungen / Band III: Aufsätze / BandIV: Karten.
3-3611: N.N. - Tractatus de Jure et Justitia, et de Contractibus; In usum S. Theologiae Alumnorum.
12-160: N.N. - De Haagse School; De collectie van het Haags Gemeentemuseum [Tentoonstellinscatalogus].
2-1454: N.N. - The Alternative Service Book 1980; Services authorized for use in the Church of England in conjunction with The Book of Common Prayer; together with The Liturgical Psalter.
1-124: N.N. - Het Oude Testament in zes Nederlandse vertalingen; Deel I: Genesis - 1 Samuël / Deel II: 2 Samuël - Psalmen / Deel 3: Spreuken - Maleachi.
1-555: N.N. - Processionarium juxta ritum S. Ordinis Praedicatorum apostolica auctoritate approbatum, Reverendissimi in Christo Patris Fratris Hyacinthi Mariae Cormier ejusdem Ordinis Magistri Generalis jussu recognitum et editum.
1-521: N.N. - [convolute] 1. In Agendis Mortuorum juxta Ritum Monasticum; Editio Novissima, cura et studio Monachorum Solesmensium [1941] / 2. In nocte Nativitatis Domini ad Matutinum, Missam et Laudes, juxta Ritum Monasticum, cum cantu Gregoriano [1936] / 3. Officium et Missa ultimi tridui Majoris Hebdomadae juxta Ritum Monasticum cum cantu gregoriano, ex Editione Vaticana Adamussim Excerpto et rhythmicis signis a Solesmensibus Monachis diligenter ornato [1923].
1-5476: N.N. - Vaticaans woordenboekje, [Ingeleid door Marc Leijendekker en samengesteld door Vincent Hunink].
5-556: N.N. - Le livre de Professes; Par l
5-489: N.N. (Jean Mabillon, O.S.B.) - Réponse au Traité des Études Monastiques par M. l
2-2137b: N.N. - Lectionarium voor de zondagen; C-cyclus , [Uitgegeven in opdracht van de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg - Brussel, de Nederlandse Commissie voor Liturgie - Nijmegen, etc.].
1-104: N.N. - Bijbel, dat is de gansche Heilige Schrift, vervattende al de kanonijke boeken desOuden en Nieuwen Testaments; Door last van de Hoog-mog. Heeren Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationaal gehouden te Dordrecht in den jare MDCXVIII en MDCXIX, uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlansche getrouwelijk overgezet.
1-332: N.N. - [sans titre] Livre de chants religieuses [Offices et Vespres; avec textes et notes de musique; typoscripte].
1-025: N.N. - Tussen Oud en Nieuw; Deuterocanonieke of apocriefe boeken.
1-022: N.N. - Werk in uitvoering 2; Deeluitgaven van de [Nieuwe Bijbelvertaling] Genesis, 31 Psalmen, Zacharia, Tobit, Marcus, 1 Korintiërs, Openbaring; Met verantwoording en toelichting.
1-023: N.N. - Werk in uitvoering 3; Op weg naar de voltooide [Nieuwe Bijbelvertaling]: Ruth, Amos, Wijsheid, Lucas, 7 Psalmen (op muziek); Met verantwoording en toelichting.
12-211: N.N. - Triomf van de Barok [in het kader van Europalia 91 Portugal; Tentoonstellingsboek].
2-1407: N.N. - Missale Romanum ex decreto SSi Concilii Tridentini restitutum, S. Pii V Pont. Max. jussu editum, aliorum pontificum cura recognitum, a Pio X reformatum et Benedicti XV auctoritate vulgatum; Editio XXIII juxta Typicam Vaticanam Gottwaldensis Tertia.
1-511: N.N. - [convolute] 1. Processionale Monasticum ad usum Congretationis Gallicae Ordinis Sancti Benedicti [1893] / 2. Variae Preces ex Liturgia tum Hodierna tum Antiqua collectae aut usu receptae; Editio Quinta [1901].
1-512: N.N. - [convolute] 1. Processionale Monasticum ad usum Congretationis Gallicae Ordinis Sancti Benedicti [1893] / 2. Variae Preces ex Liturgia tum Hodierna tum Antiqua collectae aut usu receptae; Editio Quinta [1901].
2-1625: N.N. - Volledig Roomsch Katholiek Missaal, met Gregoriaanse muziek van het geheel Graduale in modern notenschrift; Inhoud: De Missen der Zondagen en van al de Feestdagen des jaars, de Votiefmissen, het Feesteigen der Nederlandsche Bisdommen, en verscheidene gebeden en gezangen onder het Lof [Latijnsche en Nederlandsche tekst].
2-1636: N.N. - Romeins Missaal voor het volk; H. Schriftverklaring en liturgische voorstelling door J. Windey S.J..
2-1638: N.N. - Dagmissaal; Nederlandse en Latijnse tekst van het Missale Romanum, de eigen Misssen van de bisdommen, inleidende verklaringen, Kyriale.
12-057: N.N. - Marc Chagall et le livre [Abbaye du Val Saint-Lambert Seraing, du 15 Mars au 8 Juin 1997; avec traduction néerlandaise].
12-256: N.N. - Catalogne Romane.
2-1551: N.N. - Volksmisboek en Vesperale, bevattende al de Missen en gebeden van het Romeins Missaal; Bewerkt door de Benedictijnen der Abdij Affligem, Versierd naar oorspronkelijke tekeningen van Jos. Speybrouck.
2-1408: N.N. - Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, S. Pii V Pontificis Maximi jussu editum, aliorum Pontificum cura recognitum, a Pio X reformatum, et Ssmi D. N. Benedicti XV auctoritate vulgatum.
1-418: N.N. - Randstadbundel; Gebeden en gezangen ten dienste van de liturgieviering.
1-420: N.N. - [Convolute] 1. Officium ac Missa de Festo S. P. N. Francisci, quibus accedunt Cantus Selecti in honorem eiusdem; Ac codicum fidem ac normam gregorianam restituit P. Fr., Eliseus Bruning O.F.M. iussu Rmi P. Fr. Bernardini Klumper Totius Ordinis FF. Minorum Ministri Generalis (1926) / 2. Officium et Missae In Nativitate Domini, juxta Ordinem Breviarii et Missalis Romani; Cum Cantu Gregoriano ex Editione Vaticanis adamussim excerpto et rhythmicis signis a Solesmensibus Monachis diligenter ornato (1926) / 3. Officium et Missa ultimi tridui Majoris Hebdomadae nec non et Dominicae Resurrectionis, cum cantu gregoriano ex Editione Vaticanis adamussim excerpto et rhythmicis signis a Solesmensibus Monachis diligenter ornato (1925).
1-1402: N.N. - Geen titel (Oorkonde op 1 A-4 voor Zuster Emalda, versrekt door Stanislaw Sacha, gouverneur van de provincie Konzalin, op 03-06-1991).
1-1403: N.N. - Quelques trésors extraits des Archives Vaticanes; Ce qu les pélerins n'ont pas vu à Rome [Portefeuille / Album avec 5 pages A3-format avec 10 planches, chaque'un avec une texte d'explication].
1-1404: N.N. - Quelques trésors extraits des Archives Vaticanes; Ce qu les pélerins n'ont pas vu à Rome [Portefeuille / Album avec 5 pages A3-format avec 10 planches, chaque'un avec une texte d'explication].
1-5469: N.N. - Aflatencodex; Nieuwe authentieke verzameling van gebeden en goede werken waaraan aflaten verbonden zijn [Eenige door de Penitentiarie goedgekeurde volledige Nederlandsche uitgave].
2-2138c: N.N. - Lectionarium voor de weekdagen, Deel I: Advent, Kersttijd, Veertigdagentijd, Paastijd, [Uitgegeven in opdracht van de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg - Brussel, en de Nederlandse Commissie voor Liturgie - Nijmegen].
2-2138: N.N. - Lectionarium voor de weekdagen, Deel I: Advent, Kersttijd, Veertigdagentijd, Paastijd, [Uitgegeven in opdracht van de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg - Brussel, en de Nederlandse Commissie voor Liturgie - Nijmegen].
2-2138a: N.N. - Lectionarium voor de weekdagen, Deel I: Advent, Kersttijd, Veertigdagentijd, Paastijd, [Uitgegeven in opdracht van de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg - Brussel, en de Nederlandse Commissie voor Liturgie - Nijmegen].
2-1448: N.N. - Missel Romain Latin-Français; Tomes I-II-III.
2-1445: N.N. - Missel des Dimanches [complet avec brochure Prières Eucharistiques pour le réconciliation, pour assemblées d'enfants, pour des rassemblements].
5-1077: N.N. - Index Alphabeticus Nominum Summorum Pontificum, Imperatorum, Regum, ac Principum, quorum Constitutiones in Tome I. Bullarii Casinensis, eiusque Appendice, comprehenduntur / Index Chronologicus / Index Materiarum Tomi Primi / Bullarii Casinensis Tomus Primus.
5-1076: N.N. - Analecta Ecclesiastica, Revue Romaine Théorique et Pratique; I. Année (Janvier - Decembre 1893).
5-1075: N.N. - Augustodunen. Beatificationis et Canonizationes Servae Dei Margaritae Mariae Alacoque, Monialis Professae Ordinis Visitationis B. M. V. a S. Francisc0 Salesio Instituti; Novissima Positio super Virtutibus.
5-1074: N.N. - Augustodunen. Beatificationis et Canonizationes Servae Dei Soror. Margaritae Mariae Alacoque, Monialis Professae Ordinis Visitationis B. M. V. Instituti S. Francisci Salesii; Volume A: Positio + Summarium + Animadversiones + Summarium Objectionale + Responsio ad Animadversiones - Super Dubio, An sit signanda Commissio Introductionis causae in casu et ad efectum de quo agitur?; Volume B: Positio super Virtutibus super Dubio + Summarium Ojectionale + Animadversiones + Responsio ad Animadversiones super Dubio; Volume C: Nova Positio super Virtutibus: Novae Animadversiones super Dubio + Responsio ad Novae Animadversiones super Dubio + Expositio Virtutum a ven. Dei Famula Exercitarum [ seperate volumes].
12-172: N.N. - Schatten van de Tsaar; Hofcultuur van Peter de Grote uit het Kremlin [Tentoonstellingscatalogus].
2-1521: N.N. - Heer leer ons bidden; Gebedenboekje voor kinderen van 9-12 jaar.
1-519: N.N. - Liber Responsorialis pro Festis I. Classis et Communi Canctorum juxta Ritum Monasticum; Adnectuntur Invitatorium et Hymnus Aliorium Festorum.
2-1579: N.N. - Gemeenschapsmissaal voor zon- en feestdagen; Volledige uitgave liturgische jaren A-B-C [Door benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, onder leiding van dr. Jos van der Veken].
2-1580: N.N. - Gemeenschapsmissaal voor zon- en feestdagen; Volledige uitgave liturgische jaren A-B-C [Door benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, onder leiding van dr. Jos van der Veken].
2-1581: N.N. - Bezinningen bij Gods Woord van dag tot dag [Door norbertijnen van de Abdij Postel].
2-1582: N.N. - Bezinningen bij Gods Woord van dag tot dag [Door norbertijnen van de Abdij Postel].
2-1583: N.N. - Dagmissaal; Nederlandse en voor de zanggedeelten Latijnse tekst van het Missale Romanum, de eigen missen van de bisdommen, inleidende verklaringen, Kyriale.
1-5114: N.N. - Wijsheid van Franciscus; 365 teksten voor elke dag van het jaar [Samengesteld door Gerard Pieter Freeman en Erik van Kerkhoff].
1-583: N.N. - Graduale Sacrosanctae Romanae Ecclesiae de Tempore et de Sanctis, SS. D. N. Pii X. Pontificis Maximi jussu restitutum et editum ad exemplar Editionis Typicae concinnatum et rhythmicis signis a Solesmensibus Monachis diligenter ornatum.
1-013: N.N. - Rembrandt Bijbel; Bijbel, dat is de gansche Heilige Schrift, bevattende al de Kanonieke Boeken van het Oude en Nieuwe Testament; Door last van de Hoog-Mogende Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationaal gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619 uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet; Met reproducties naar werken van Rembrandt Harmenszoon van Rijn.
5-390: N.N. (Paris, François) - Les Pseaumes en forme de prières; Paraphrase; Nouvelle édition, revue, corrigée & augmentée.
5-622: N.N. - Journal Historique et Littéraire, Tomes I - XII (Années 1834- 1845).
1-100: N.N. - Biblia Sacra Vulgate Editionis Sixti Quinti Pont. Max. iussu recognita atque edita, Versiculis distincta.
2-1426: N.N. - Missale Romano-Seraphicum pro Tribus Ordinus Sancti Francisci Patris Nostri, aliisque Breviario Romano-Seraphico utentibus A. S. M. Pio PP. VI. approbatum et RMI P. Aloysii Lauter Totius Ordinis Fratrum Minorum Ministri Generalis sollicitudine nunc denuo impressum ac missis ad hunc usque diem ab apostolica sede concessis propriaeque stationi assignatis auctum.
1-517: N.N. - Liber Responsorialis pro Festis I. Classis et Communi Canctorum juxta Ritum Monasticum; Adnectuntur Invitatorium et Hymnus Aliorium Festorum.
1-518: N.N. - Liber Responsorialis pro Festis I. Classis et Communi Canctorum juxta Ritum Monasticum; Adnectuntur Invitatorium et Hymnus Aliorium Festorum.
9-1160: N.N. - Vampier, vampier, bijt me nog een keer; 23 vampierverhalen (ingeleid door Ethel Portnoy), Reeks: FeH Bruna fantasy & horror nr. 8.
2-2135e: N.N. - Lectionarium voor de zondagen; A-cyclus , [Uitgegeven in opdracht van de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg - Brussel, de Nationale Raad voor Liturgie - Utrecht, etc.].
2-2136: N.N. - Lectionarium voor de zondagen; B-cyclus , [Uitgegeven in opdracht van de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg - Brussel, de Nederlandse Commissie voor Liturgie - Nijmegen, etc.].
2-2136b: N.N. - Lectionarium voor de zondagen; B-cyclus , [Uitgegeven in opdracht van de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg - Brussel, de Nederlandse Commissie voor Liturgie - Nijmegen, etc.].
9-1149: N.N. - Pulp [3], Reeks: Zwarte Beertjes nr. 1441.
1-523: N.N. - [convolute] 1. In Agendis Mortuorum juxta Ritum Monasticum; Editio Novissima, cura et studio Monachorum Solesmensium [1941] / 2. Variae Preces ex Liturgia tum Hodierna tum Antiqua collectae aut usu receptae; Editio Quinta [1901].
1-524: N.N. - [convolute] 1. In Agendis Mortuorum juxta Ritum Monasticum; Editio Novissima, cura et studio Monachorum Solesmensium [1941] / 2. In nocte Nativitatis Domini ad Matutinum, Missam et Laudes, juxta Ritum Monasticum, cum cantu Gregoriano [1936].
1-003: N.N. - La Sainte Bible du Chanoine Crampon [Circle du Bibliophile].
1-308: N.N. - Rituale Romano Herbipolense, sive Congeries Rituum Ecclesiasticorum, tripartita in Sacramentale, Benedictionale et Processionale; Edita jussu authoritate Reverendissimi Dom. Domini Episcopi Friderici, ex miseratione divina et Sanctae Sedis Apostolicae gratia Episcopi Herbipolensis; Agendorum Pars Ima..
1-309: N.N. - Een Compendium van achtergrondinformatie bij de 491 Gezangen uit het Liedboek voor de Kerken [Samengesteld door de Prof. Dr. G. van der Leeuw-Stichting; Incompleet: de katern tussen p. VIII en p. 13 ontbreek; in plaats daarvan is hier de katern van kolom 1376 t/m kolom 1407 ingebonden].
1-394: N.N. - Kanoniale Orde v. h. H. Graf, Processieboek [verzameling liturgische gebeden en liederen, met gregoriaanse muzieknotatie, in het Latijn; handgeschreven en gestencild papier; Uitgave ten behoeve van het Moederhuis van Turnhout en het Cenakel te Jeruzalem].
1-5456: N.N. - Mijn ziel smelt in de crebbe [Kerstbloemkens gestrengeld om het Jezuskind; mapje met losse vellen met een plaatje - afbeelding van een schilderij uit de late middeleeuwen - en een tekst van o.a. Anna Bijns als onderschrift].
1-010: N.N. - La Bible illustré; présentée par Dominique Spiess.
1-436: N.N. - Antiphonale Monasticum pro Diurnis Horis, juxta vota RR. DD. Abbatum Congregationum Confoederatum Ordinis Sancti Benedicti a Solesmensibus Monachis restitutum; Editio Kalendario Accomodata Congretationis Sancti Petri de Solesmis.
1-5652: N.N. - Aspecten van het monastiek leven in de Nederlanden [Tentoonstellingscatalogus].
5-562: N.N. - [convolute] 1. Mémoire a leurs hautes et souveraines puissances Nosseigneurs Les États-Unis de Pays-Bas Catholiques, sur le rétablissement des Jésuites (1790) / 2. Bericht op de herstellinge der Jesuiten; voorgehouden aen Hunne Souvereyne Mogentheden onse Heeren De Vereenigde Staeten van het Catholyck Nederland; door Mynheer B.J.J. de Villegas d
1-5069: N.N. - Pierre de Clorivière [Bloemlezing en inleiding door dr. P. Penning de Vries S.J.].
1-5644: N.N. - Liedboek voor de kerken; 491 Gezangen; meerstemmige zettingen.
1-469: N.N. - Graduale Sacrosanctae Romanae Ecclesiae De Tempore et De Sanctis, SS. D. N. Pii X. Pontificis Maximi jussu restitutum et editum, ad exemplar Editionis Typicae concinnatum, et rhythmicis signis a Solesmensibus Monachis diligenter ornatum.
2-1409: N.N. - Missale Romano-Seraphicum ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, pro Tribus Ordinus Sancti P. N. Francisci aliisque Brevario Romano-Seraphico utentibus, a Pio PP. VI approbatum auctoritate Pii PP. X reformatum missis ab Apostolica Sede novissime concessis auctum, atque A. S. Rituum Congregatione denuo revisum et approbatum et Rev. P. Leonardi M. Bello Totius Ordinis Fratrum Minorum Ministri Generalis sollicitudine denue impressum; Editio Typica.
2-1411: N.N. - Missale Romanum ex Decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, S. Pii V Pontificis Maximi jussu editum, aliorum pontificum cura recognitum, a Pio X reformatum, et Benedicti XV auctoritate vulgatum; Editio juxta Typicam Vaticanam.
9-1152: N.N. - Pulp [6], Reeks: Zwarte Beertjes nr. 1657.
12-118: N.N. - Leonardo; Kunst en wetenschap.
1-391: N.N. - Cantuale Romano-Seraphicum; Editio Tertia, aucta ac Rituali necnon Antiphonali Ordinis adaptata a fr. Eliseo Bruning O.F.M..
1-392: N.N. - Kanoniale Orde v. h. H. Graf, Processieboek [verzameling liturgische gebeden en liederen, met gregoriaanse muzieknotatie, in het Latijn; handgeschreven en gestencild papier; Uitgave ten behoeve van het Moederhuis van Turnhout en het Cenakel te Jeruzalem].
1-393: N.N. - Kanoniale Orde v. h. H. Graf, Processieboek [verzameling liturgische gebeden en liederen, met gregoriaanse muzieknotatie, in het Latijn; handgeschreven en gestencild papier; Uitgave ten behoeve van het Moederhuis van Turnhout en het Cenakel te Jeruzalem].
7-1716: N.N. - Een wereldreiziger op papier; De atlas van Laurens van der Ham (1621-1678).
5-605: N.N. - Succincta enerratio miraculorum quae gloriose operatus est dominus per vernerabile Sacramentum in Sacello sacri loci in Amstelredam, excerpta ex libris et literis per notarios et sigilla confirmatis, in quibus miracula ipsa plenius declarantur [Facsimile, 1924].
1-1535: N.N. - Klein Maria-Officie; Vermeerderde uitgave.
12-143: N.N. - Byzantijnse kunst uit Roemenië; De Byzantijnse erfenis in de Roemeense kunst uit het Nationaal Museum van Schone Kunsten van Roemenië [Tentoonstellingscatalogus].
12-144: N.N. - Mobiele fresco's van het Noorden; Wandtapijten uit onze gewesten, 16de-20ste eeuw.
12-145: N.N. - Schatten van de Tsaar; Hofcultuur van Peter de Grote uit het Kremlin [Tentoonstellingscatalogus].
2-2609: N.N. - Kort begrip der Christelyke Onderwyzing, of Napelsche Catechismus, Opgedraagen aan de Koninglyke Princessen der beide Sicilien.
1-324: N.N. - Neue Lieder; Herausgegeben von Wolfgang Schüssel für die Gruppen der Katholischen Jugend.
2-1559: N.N. - Parochiemissaal voor Zon- en Feestdagen, met Bijbels Commentaar op alle Zang- en Leesstukken door Dom P. Bruylants, Benediktijnermonnik.
9-1192: N.N. - Fantasie Omnibus: Beroemde fantastische verhalen [door o.a. Edgar Allen Poe, Guy de Maupassant, Nelson Bond, John Collier].
1-089: N.N. - De Bijbel [Uit de grondtekst vertaald; Willibrordvertaling, Geheel herziene uitgave 1995].
1-503: N.N. - Graduale Romano-Seraphicum; continens Missa proprias Ordinis Fratrum Minorum, ad normam Gradualis Editionis Vaticanae editum; Sollicitudine Rmi P. Autustini Sépinski totius Ordinis FF. Minorum Ministri Generalis.
1-5670: N.N. - De Bijbel 1n 230 gravures van Gustave Doré, met fragmenten uit het oude en het nieuwe testament en de apokriefe boeken.
1-012: N.N. - Het Nieuwe Testament van Onze Heer Jezus Christus.
1-1525: N.N. - Le mois de Marie au pied de la croix, mois de toute l'année en de toute la vie, offert a l'ame pénitente .
1-043: N.N. - Het Nieuwe Testament, ofte alle Boeken des Nieuwen Verbonts onzes Heeren Iesu Christi; Door last van de H. M. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden en volgens het besluit van de Sijnode Nationaal gehouden in de jaaren 1618 ende 1619 tot; Uit de Grieksche Tale in onze Nederlandsche Tale getrouwelijk overgezet; Ende door gemeene ordre der Kerken van drukfouten verbetert / Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik; Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, uit drie berijmingen, in den jaare 1773 gekooren, met de noodige daar in gemaakte veranderingen, Mitsgaders de Christelijke Catechismus, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kerken.
12-043: N.N. - Georges Braque; Les papiers collés [17 juin - 27 septembre 1982, Centre Georges Pompidou Musée national d'art moderne].
9-1151: N.N. - Pulp [5], Reeks: Zwarte Beertjes nr. 1588.
1-551: N.N. - In Festis B. Marie Viginis / Proprium Sanctorum etc. [second part of: Antiphonale Monasticum pro Diurnis Horis, juxta vota RR. DD. Abbatum Congregationum Confoederatum Ordinis Sancti Benedicti a Solesmensibus Monachis restitutum; Editio Kalendario Accomodata Congretationis Sancti Petri de Solesmis [1939].
1-552: N.N. - Caeremoniale Episcoporum Sanctissimi D. N. Benedicti Papae XIV. Jussu editum et auctum.
9-1587: N.N. - Multomap Voetbal met insteektassen, met o.a. groepsfoto's van voetbalclubs uit de Eredivisie 1958-1959 en verder vooral foto's van voetbalwedstrijden uit diverse Europese landen, uit de jaren 1950-1970 [worden per stuk verkocht].
1-144: N.N. - Die Heilige Schrift; Alten und Neuen Testaments verdeutscht von D. Martin Luther; Mit zweihundert und dreissig Bildern von Gustave Doré; Erster Band [Das erste Buch Mose - Hohelied Salomo's; mit 117 Bildern].
12-180: N.N. - De rijkdom van Stroganoff; Het verhaal van een Russische familie [Tentoonstellingscatalogus, tentoonstelling in De Nieuwe Kerk te Amsterdam].
12-181: N.N. - Jacques de Gheyn II als tekenaar, 1565-1629 [tentoonstellingscatalogus].
12-183: N.N. - De Muze als motor; Beeldende kunst en de ontwikkeling van het moderne Brabant; I: 1796-1940 [Tentoonstellingscatalogus].
7-1636: N.N. - Théâtre d
9-886: N.N. - Essener Almanach; Vierte Ausgabe, Mit 15 Kunstdrucktafeln und 23 Textabbildungen.
9-885: N.N. - Essener Almanach; Dritte Ausgabe, Mit 16 Kunstdrucktafeln und 9 Textabbildungen.
2-1584: N.N. - Dagmissaal; Nederlandse en voor de zanggedeelten Latijnse tekst van het Missale Romanum, de eigen missen van de bisdommen, inleidende verklaringen, Kyriale.
2-1617: N.N. - Latijns-Nederlands Dagmissaal met Vespers en alle gebruikelijke Gebeden [bewerkt door Jos. Plets, Pentekeningen door V. Stuyvaert].
5-587: N.N. - Preces Quodtidianae juventuti tricoronatae in streneam oblatae.
2-2102: N.N. - Ritus Celebrandi Matrimonii Sacramentum; Ad usum Dioecesium Hollandiae, Nova Editio [Teksten in het Latijn en het Nederlands].
2-2102a: N.N. - Ritus Celebrandi Matrimonii Sacramentum; Ad usum Dioecesium Hollandiae, Nova Editio [Teksten in het Latijn en het Nederlands].
1-096: N.N. - De Heilige Schrift [Vertaling uit de grondtekst; met aantekeningen in opdracht van de Apologetische Vereniging 'Petrus Canisius' ondernomen met goedkeuring van de Hoogwaardige Bisschoppen van Nederland].
1-549b: N.N. - Graduale Romano-Seraphicum; continens Missa proprias Ordinis Fratrum Minorum, ad normam Gradualis Editionis Vaticanae editum; Sollicitudine Rmi P. Bonaventurae Marrani totius Ordinis FF. Minorum Ministri Generalis; Editio III.
1-5041: N.N. - Het Markusevangelie [Vertaling en inleiding Frans van Bladel, Verteld door Tine Ruysschaert; de twee bijbehorende CD's ontbreken].
5-1071: N.N. - Catalogus Librorum Graecorum et Latinorum; Sumptibus Wetstgenii Editorum, Diodori Siculi Bibliothecae Historicae Liber XV-XX / Eclogae, seu exerpta, e chronicorum Diodori Siculi Libris VI. Qui vigesimum insequuntur / Ex Historia Diodori Siculi excerpta de Virtutibus et Vitiis e Libro VI. / Ex Diodoro Siculi excerptae legationes / Diodori Siculi Fragmenta / Epistolae Diodori Siculi ex Italica octavii archangeli versione Latine redditae, interprete V. C. Abrahamo Preigero / Index I-II-III-IV-V-VI.
2-2122: N.N. - Liturgische Documentatie; Bijlage bij het Directorium voor de Nederlandse Kerkprovincie, 8 (De viering van het Paastriduum).
1-2102: N.N. - 10 Gebedsdiensten - Johannes van het Kruis [met teksten en liederen met muzieknotatie].
2-1451: N.N. - Morning and Evening Prayer, with Night Prayer, from The Divine Office.
1-545: N.N. - Variae Preces ex liturgia tum hodierna tum antiqua collectae Aut Usu Receptae; Edition Quinta.
1-541: N.N. - [convolute] 1. Officium et Missa ultimi tridui Majoris Hebdomadae juxta Ritum Monasticum cum Cantu Gregoriano, ex Editione Vaticana adamussim excerto et rhythmicis signis a Solesmensibus Monachis diligenter ornato [1923] / 2. In Nativitate Domini ad Matutinum juxta Ritum Monasticum, cum Cantu Gregoriano ex Editione Vaticana et Libris Solesmensibus excerpto [1926] / 3. Officium et Missae Pro Defunctis juxta Ritum Monasticum cum Cantu Gregoriano, ex Editione Vaticana adamussim excerpto et rhythmicis signis a Solesmensibus Monachis diligenter ornato [1924].
2-2138d: N.N. - Lectionarium voor de weekdagen, Deel I: Advent, Kersttijd, Veertigdagentijd, Paastijd, [Uitgegeven in opdracht van de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg - Brussel, en de Nederlandse Commissie voor Liturgie - Nijmegen].
2-2139: N.N. - Lectionarium voor de weekdagen, Deel II: De vierendertig weken door het jaar (Jaar I), [Uitgegeven in opdracht van de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg - Brussel, en de Nederlandse Commissie voor Liturgie - Nijmegen].
12-254: N.N. - Roussillon Roman.
12-255: N.N. - Roussillon Roman.
2-1418: N.N. - Missale Romanum ex Decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, S. Pii V. Pontificis Maximi jussu editum, aliorum pontificum cura recognitum, a Pio X. reformatum, et Benedicti XV. auctoritate vulgatum; Editio juxta Typicam Vaticanam.
2-1417: N.N. - Missale Romanum ex Decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, S. Pii V. Pontificis Maximi jussu editum, aliorum pontificum cura recognitum, a Pio X. reformatum, et Benedicti XV. auctoritate vulgatum; Editio juxta Typicam Vaticanam.
2-1420: N.N. - Missale Romanum [Editione Typica; No title page, therefor no information about place and publisher].
1-5471: N.N. - Steeds weer zoeken mijn ogen naar U! [Gebeden verzameld door Zuster M. Geertruid van der Vorst SND].
1-1314: N.N. - Codex Iuris Canonici [PII X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus; Praefatione Emi. Petri Card. Gasparri et Indici analytico-alphabetico auctus].
1-1313: N.N. - Codex Iuris Canonici [PII X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus; Praefatione Emi. Petri Card. Gasparri et Indici analytico-alphabetico auctus].
1-1311: N.N. - Code de Droit Canonique; Texte officiel et traduction française.
5-609: N.N. - Traité de la paix intérieure, en quatre parties, Douzième édition, revue, corrigée et augmentée par l
1-5571: N.N. - De Fioretti; Verhalen over Sint-Franciscus [Vertaald door Linda Pennings; Ingeleid en toegelicht door Gerard Pieter Freeman].
1-138: N.N. - The Lion Encyclopedia of the Bible.
1-404: N.N. - Paroissien Grégorien, ou Livre de Messe et d'Office; noté selon le chant grégorien de l'Édition Vaticane, avec Nocturnes des principales Fêtes, les Saluts du T. S. Sacrement, etc..
6-2826: N.N. - In piam memoriam; Album aan de nagedachtenis onzer dierbare afgestorvenen gewijd; Voorzien van een keur spreuken en teksten uit de H. Schrift en der Kerkvaders; Met eene Inleiding van L. M. van Pintxteren, R.K. Pr. En met band- en titelplaat-teekening van den Heer Theo Molkenboer [verzamelalbum met 27 ingeplakte bidprentjes].
1-1109: N.N. - Das Bachlechner-Buch; Bilder und Schitzereien von Künstler de Weinacht.
1-053: N.N. - Analysis Epistolarum B. Pauli Apostoli; ad usum seminarii Sylvae-Ducensis; Tomus I + Tomus II + Tomus III [altogether in 2 volumes].
1-045: N.N. - De bijbel [De Nieuwe Bijbelvertaling van 2004; leesuitgave, zonder nummers van verzen].
1-428: N.N. - Antiphonale Monasticum pro diurnis horis, juxta vota RR. DD. Abbatum Congregationum Confoederatum Ordinis Sancti Benedicti a Solesmensibus Monachis restitutum; Editio Kalendario Accomodata Congretationis Sancti Petri de Solesmis [incomplete: the first part (pages 1-720) is missing].
2-1780: N.N. - Breviarium Romano-Seraphicum, ex decreto S. Concilii Tridentini restitutum, summorum Pontificum Cura recognitum; Officiis Trium Ordinum S. P. N. Francisci; Noviter approbatis locupletatum ac Rev.Mi. P. Augustini Sépinski, totius Ordinis Fratrum Minorum Generalis, sollicitudine impressum; Editio III juxta Typicam.
2-2134: N.N. - Gods Woord; Doorlopende Schriftlezing voor de weekdagen; Deel l: van de achttiende zondag na Pinksteren tot Aswoensdag + Deel II: van Beloken Pasen tot de achttiende zondag na Pinksteren [2 vols.].
2-2135: N.N. - Lectionarium voor de zondagen; A-cyclus , [Uitgegeven in opdracht van de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg - Brussel, de Nationale Raad voor Liturgie - Utrecht, etc.].
2-2135a: N.N. - Lectionarium voor de zondagen; A-cyclus , [Uitgegeven in opdracht van de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg - Brussel, de Nationale Raad voor Liturgie - Utrecht, etc.].
2-2135c: N.N. - Lectionarium voor de zondagen; A-cyclus , [Uitgegeven in opdracht van de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg - Brussel, de Nationale Raad voor Liturgie - Utrecht, etc.].
2-1621: N.N. - Dienstboek, een proeve; Schrift, Maaltijd, Gebed, Reeks: Proeven voor de Eredienst; Een serie publicaties op weg naar een Dienstboek voor de Kerken.
12-047: N.N. - Bruegel; Een dynastie van schilders [Europalia 80 België, Tentoonstellingscatalogus].
2-1591: N.N. - Missaal voor weekdagen en heiligenvieringen [Door norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, en benedictijnen van de Sint-Andriesabdij, onder leiding van dr. Jos van der Veken].
1-415: N.N. - Graduale Sacrosanctae Romanae Ecclesiae de Tempore et de Sanctis, SS. D. N. Pii X. Pontificis Maximi jussu restitutum et editum juxta Editionem Vaticanam; Notulis modernis transcriptum; Cui addita sunt Festa novissima.
2-1746: N.N. - Brevier voor kloosterlingen.
7-905: N.N. - L'Ouvrier; Journal hebdomadaire illustré; 11e Année, 1871-1872.
7-906: N.N. - L'Ouvrier; Journal hebdomadaire illustré; 16e Année, 1876-1877.
7-904: N.N. - L'Ouvrier; Journal hebdomadaire illustré; 7e Année, 1867-1868.
12-142: N.N. - Gouden licht; Meesterwerken der ikonenkunst [Tentoonstellingscatalogus].
1-1059: N.N. - Albrecht Dürers sämtliche Kuperstiche, in getreuen Nachbildungen [incomplete: plate 2 of the 102 plates is missing].
2-2128: N.N. - Zondagsviering bij afwezigheid van een priester; Algemeen kader en liturgische vormgeving, Reeks: Liturgische Handreiking, nr. 3.
1-106: N.N. - Septuaginta; Id est Vetus Testamentum graece juxta LXX interpretes; edidit Alfred Rahlfs; Volumen I (Leges et historiae) + Volumen II (Libri poetici et prophetici).
1-107: N.N. - Biblia Sacra Vulgatae Editionis Sixti V. & Clementis VIII. Pont. Max. auctoritate recognita, cum Indicibus etiam plantinianis; Editio Nova notis chronologis, historigicis, historicis et geographicis illustrata, juxta editionem Parisiensem Antonii Vitré.
1-108: N.N. - Biblia Sacra Vulgatae Editionis, Sixti V. & Clementis VIII. Pont. Max. auctoritate recognita, cum Indicibus etiam plantinianis; Editio Nova notis chronologis, historigicis, historicis et geographicis illustrata, juxta editionem Parisiensem Antonii Vitré.
1-109: N.N. - Biblia Sacra [no title page; Summa Privilegii Philippus IV. Hispaniarum & Indiarum Rex Catholicus, ac Potentissimus Belgarum & Burgondionum Princeps ..., datis Bruxellae IX, Iulij M. DC. XLI., Signat I. Le Comte, Et in Concilio Brabantiae, Steenhuyse].
1-571: N.N. - Cantus Vespertini in Dominicis et Festis ex editione Vaticana ex libris solesmensibus excerptis (Editio rhythmicis signis ornata).
12-291: N.N. - Christus und Maria; Mensensohn und Gottesmutter [Ausstellungs-katalog].
9-1147: N.N. (diverse auteurs) - Pulp [1], Reeks: Zwarte Beertjes nr. 1185.
12-078: N.N. - Arent de Gelder (1645-1727); Rembrandts laatste leerling [Tentoonstellingscatalogus].
12-079: N.N. - Gestel in Bergen.
1-565: N.N. - Randstadbundel; Gebeden en gezangen ten dienste van de liturgieviering.
1-131: N.N. - Biblia Sacra Vulgatae Editionis; Sixti V Pontificis Maximi jussu recognita et Clementis VIII auctoritate edita.
1-401: N.N. - Graduale Sacrosanctae Romanae Ecclesiae de Tempore et de Sanctis, Primum Sancti Pii X iussu restitutum et editum, Pauli VI Pontificis Maximi cura nunc recognitum; ad exemplar Ordinis Cantus Missae dispositum, et rhythmicis signis a Solesmensibus Monachis diligenter ornatum.
1-402: N.N. - Graduale Sacrosanctae Romanae Ecclesiae de Tempore et de Sanctis, Primum Sancti Pii X iussu restitutum et editum, Pauli VI Pontificis Maximi cura nunc recognitum; ad exemplar Ordinis Cantus Missae dispositum, et rhythmicis signis a Solesmensibus Monachis diligenter ornatum.
5-260: N.N. - Patrologiae Cursus Completus, sive bibliotheca Universalis, integra, uniformis, commoda, oeconomica, Omnium SS. Patrum, Doctorum Scriptorumque Ecclesiasticorum, qui ab aevo apostolico ad usque Innocentii III tempora floruerunt...; Patrologiae Tomus XXIX. S. Hieronymi Tomus Decimus; S. Eusebii: Hieronymi stridonensis prebyteri, Opera Omnia; tertia parte seu triente materialiter superet, Series Prima ..., accurante J.-P. Migne, Cursuum Completorum in singulos scientiae ecclesiasticae ramos editore.
1-430: N.N. - Antiphonale Monasticum pro Diurnis Horis, juxta vota RR. DD. Abbatum Congregationum Confoederatum Ordinis Sancti Benedicti a Solesmensibus Monachis restitutum; Editio Kalendario Accomodata Congretationis Sancti Petri de Solesmis.
1-431: N.N. - Antiphonale Monasticum pro Diurnis Horis, juxta vota RR. DD. Abbatum Congregationum Confoederatum Ordinis Sancti Benedicti a Solesmensibus Monachis restitutum; Editio Kalendario Accomodata Congretationis Sancti Petri de Solesmis.
12-150: N.N. - Bernward von Hildesheim und das Zeitalter der Ottonen; Katalog der Ausstellung, Hildesheim 1993; Band 1 + Band 2 [2 vols.].
2-2120: N.N. - Liturgische Documentatie; Bijlage bij het Directorium voor de Nederlandse Kerkprovincie, 6 (Directorium voor liturgische gezanden, tweede algemene lijst, etc.).
1-532: N.N. - Processionale Monasticum ad usum Congretationis Gallicae Ordinis Sancti Benedicti.
1-580: N.N. - Graduale Romanum Sacrosanctae Romanae Ecclesiae De Tempore & De Sanctis; Primum Sancti Pii X iussu restitutum & editum, Pauli VI Pontificis Maximi cura nunc recognitum, ad exemplar Ordinis Cantus Missae dispositum, & rhythmicis signis a Solesmensibus Monachis diligenter ornatum.
1-581: N.N. - Graduale Romanum Sacrosanctae Romanae Ecclesiae De Tempore & De Sanctis; Primum Sancti Pii X iussu restitutum & editum, Pauli VI Pontificis Maximi cura nunc recognitum, ad exemplar Ordinis Cantus Missae dispositum, & rhythmicis signis a Solesmensibus Monachis diligenter ornatum.
1-086: N.N. - De Bijbel [Uit de grondtekst vertaald; Willibrordvertaling, Geheel herziene uitgave 1995 - Huwelijkseditie - Met 64 platen in kleur met bijbelse voorstellingen].
1-087: N.N. - De Bijbel [Uit de grondtekst vertaald; Willibrordvertaling, Geheel herziene uitgave 1995].
1-111: N.N. - Het Nieuwe Testament in zes Nederlandse vertalingen; Ingeleid door Prof. Dr. F. W. Grosheide.
1-5455: N.N. - De wijsheid van Franciscus van Assisi, [Met fresco's uit de Franciscus-basiliek in Assisi].
1-071: N.N. - De Bijbel; uit de grondtekst vertaald [Willibrord vertaling].
1-072: N.N. - De Bijbel; uit de grondtekst vertaald [Willibrord vertaling].
9-1592: N.N. - Le livre illustré des Patiences; 60 Jeux de patience avec figures indiquant la place des cartes.
2-1447: N.N. - Missel Romain Latin-Français; Tomes I-II-III.
1-491: N.N. - Graduale Sacrosanctae Romanae Ecclesiae De Tempore et De Sanctis; Primum Sancti Pii X iussu restitutum et editum, Pauli VI Pontificis Maximi cura nunc recognitum; Ad exemplar Ordinis Cantus Missae dispositum, et rhythmicis signis Solesmensibus Monachis diligenter ornatum.
1-493: N.N. - Graduale Sacrosanctae Romanae Ecclesiae De Tempore et De Sanctis; Primum Sancti Pii X iussu restitutum et editum, Pauli VI Pontificis Maximi cura nunc recognitum; Ad exemplar Ordinis Cantus Missae dispositum, et rhythmicis signis Solesmensibus Monachis diligenter ornatum.
1-492: N.N. - Graduale Sacrosanctae Romanae Ecclesiae De Tempore et De Sanctis; Primum Sancti Pii X iussu restitutum et editum, Pauli VI Pontificis Maximi cura nunc recognitum; Ad exemplar Ordinis Cantus Missae dispositum, et rhythmicis signis Solesmensibus Monachis diligenter ornatum.
2-1442: N.N. - Latijnisch-Deutsches Altar Messbuch; Band II: Vom zweiten Passionssonntag bis zum Samstag nach Pfingsten, [Ausgabe für den liturgischen Gebrauch, im Auftrag der Fuldaer und der Schweizer Bischofskonferenz besorgt von den Liturgischen Kommissionen Deutschlands und der Schweiz].
1-2352: N.N. - Het Pasen van de Heer; Toelichting bij de grote liturgische diensten van de goede week [Ingeleid door Abt Aligius Dekkers], (Reeks: Schift en Liturgie, nr. 2).
1-2353: N.N. - Het Pasen van de Heer; Toelichting bij de grote liturgische diensten van de goede week [Ingeleid door Abt Aligius Dekkers], (Reeks: Schift en Liturgie, nr. 2).
1-2354: N.N. - Het Pasen van de Heer; Toelichting bij de grote liturgische diensten van de goede week [Ingeleid door Abt Aligius Dekkers], (Reeks: Schift en Liturgie, nr. 2).
1-2402: N.N. - Kerkvaders; Eerste Jaargang, Aflevering 1 (Les 1 t/m 3), (Reeks: Cursus over de Kerkvaders).
1-2403: N.N. - Kerkvaders; Eerste Jaargang, Aflevering 2 (Les 4 t/m les 6; omvat als bijlagen de volledige tekst van de Didachè en van de Zeven Brieven van de H. Ignatius van Antiochië), (Reeks: Cursus over de Kerkvaders).
1-2404: N.N. - Kerkvaders; Eerste Jaargang, Aflevering 2 (Les 4 t/m les 6; omvat als bijlagen de volledige tekst van de Didachè en van de Zeven Brieven van de H. Ignatius van Antiochië), (Reeks: Cursus over de Kerkvaders).
1-2405: N.N. - Kerkvaders; Eerste Jaargang, Aflevering 3 (Les 7 t/m les 9; omvat als bijlagen Teksten van en Commentaren bij diverse vroegchristelijke geschriften), (Reeks: Cursus over de Kerkvaders).
1-2406: N.N. - Kerkvaders; Eerste Jaargang, Aflevering 4 (Les 10 t/m les 12; omvat als bijlagen Teksten van en Commentaren bij diverse vroegchristelijke geschriften), (Reeks: Cursus over de Kerkvaders).
1-2407: N.N. - Kerkvaders; Tweede Jaargang, Aflevering 5 (thema: de apologeten), (Reeks: Cursus over de Kerkvaders).
1-2408: N.N. - Kerkvaders; Tweede Jaargang, Aflevering 5 (thema: de apologeten), (Reeks: Cursus over de Kerkvaders).
1-2409: N.N. - Kerkvaders: Clemens van Alendrië; Tweede Jaargang, Aflevering 7, (Reeks: Cursus over de Kerkvaders).
1-2412: N.N. - Het Pasen van de Heer; Toelichting bij de grote liturgische diensten van de goede week [Ingeleid door Abt Aligius Dekkers], (Reeks: Schrift en Liturgie, nr. 2).
1-2415: N.N. - Het komen van de Heer; Kanttekeningen bij de advents- en kerstliturgie [Ingeleid door Abt Eligius Deckers OSB], (Reeks: Schift en Liturgie, nr. 15).
1-2416: N.N. - Het komen van de Heer; Kanttekeningen bij de advents- en kerstliturgie [Ingeleid door Abt Eligius Deckers OSB], (Reeks: Schift en Liturgie, nr. 15).
1-2417: N.N. - Het komen van de Heer; Kanttekeningen bij de advents- en kerstliturgie [Ingeleid door Abt Eligius Deckers OSB], (Reeks: Schift en Liturgie, nr. 15).
1-2418: N.N. - Het komen van de Heer; Kanttekeningen bij de advents- en kerstliturgie [Ingeleid door Abt Eligius Deckers OSB], (Reeks: Schift en Liturgie, nr. 15).
1-2419: N.N. - Kerkvaders; Algemene inleiding [door de Benedictinessen van Bonheiden].
1-2420: N.N. - De Heilige Athanasius; Leven - spiritualiteit - werken, (Reeks: Kerkvaders, nr. 7).
1-2422: N.N. - De Heilige Basilius de Grote [Met teksten ingeleid en ... vertaald door de benedictinessen van Bonheiden], (Reeks: Kerkvaders, nr. 8).
1-2427: N.N. - De wetten van de minne; Met de tekst van Hadewijchs 45 Strofische Gedichten, volgens Hs. II van het Ruusbroecgenootschap, (Reeks: Mystieke Teksten met Commentaar, nr. 1).
1-2445: N.N. - Als de graankorrel sterft, brengt hij veel vrucht voort...; Marthe Robin, 1902-1981.
1-2446: N.N. - Als de graankorrel sterft, brengt hij veel vrucht voort...; Marthe Robin, 1902-1981.
1-480: N.N. - Graduale Sacrosanctae Romanae Ecclesiae De Tempore et De Sanctis, SS. D. N. Pii X. Pontificis Maximi jussu restitutum et editum, ad exemplar Editionis Typicae concinnatum, et rhythmicis signis a Solesmensibus Monachis diligenter ornatum.
5-585: N.N. - Pensées sur les plus importantes vérités de la religion, et sur les principaux devoirs du christianisme, Par un Ecclesiastique du Diocèse de Besançon.
5-593: N.N. - Recueil des représentations, protestations et réclamations faites à S. M. Il. Par les Représentant des États des Provinces des Pays-Bas Autrichiens; Tome XI., contenant la Table générale des matieres, &c. / Supplément aux Réclamations Belgiques, &c., formant le XIIe. Tome de ce Recueil.
5-589: N.N. - Principum et illustratum Virorum Epistolae, ex praecipuis scriptoribus, tam antiquis, quam recentoribus, collectae.
5-595: N.N. - Réflections sur les O de l
1-497: N.N. - De Paasviering; Missen en Plechtigheden van Palmzondag, en van Witte Donderdag tot en met Paasmaandag; Gregoriaanse zang met de ritmische tekens der Benedictijnen van Solesmes; Nederlandse vertaling en rubrieken.
1-128: N.N. - Analysis Epistolarum B. Pauli Apostoli; ad usum seminarii Sylvae-Ducensis; Tomus I + Tomus II [together in 1 volume].
1-129: N.N. - Quaestiones Scripturistiquae, in communem ultimatem ordine alphabetico digestae.
2-2141c: N.N. - Lectionarium voor de weekdagen, Deel IV: Viering van de heiligen / gemeenschappelijke vieringen / rituele vieringen / bijzondere omstandigheden / votieve vieringen, [Uitgegeven in opdracht van de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg - Brussel, en de Nationale Raad voor Liturgie - Utrecht].
7-1712: N.N. - Bibliotheca Apostolica Vaticana; Liturgie und Andacht im Mittelalter [Herausgegeben vom erzbischöflichen Diözesanmuseum Köln].
2-2141: N.N. - Lectionarium voor de weekdagen, Deel IV: Viering van de heiligen / gemeenschappelijke vieringen / rituele vieringen / bijzondere omstandigheden / votieve vieringen, [Uitgegeven in opdracht van de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg - Brussel, en de Nationale Raad voor Liturgie - Utrecht].
2-2141a: N.N. - Lectionarium voor de weekdagen, Deel IV: Viering van de heiligen / gemeenschappelijke vieringen / rituele vieringen / bijzondere omstandigheden / votieve vieringen, [Uitgegeven in opdracht van de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg - Brussel, en de Nationale Raad voor Liturgie - Utrecht].
2-1603: N.N. - Dagmissaal met de volledige Latijnse tekst en Nederlandse vertaling van het Romeins Missaal, bevattende tevens de voornaamste gebeden voor de sacramenten in het dagelijks leven, het Vesperale, Kyriale en andere gezangen [Vertaald en bewerkt door Wilfr. Dekkers O. Praem., verlucht met tekeningen van kallist Fimmers, O. Praem., reguliere kanunniken van de Abdij van Tongerlo].
1-466: N.N. - Graduale Romanum, Part II [Part I (Propium de Tempore) is missing; Part II contains: Proprium Sanctorum staring with Feste Novembris 29., Commune Sanctorum, Ordinarium Missae, Missae Aliquibus il Locis Celebrandae, and Indexus].
1-041: N.N. - Novum Testamentum Graece et Latina; Utrumque textum cum apparatu critico imprimendum curavit D. Eberhard Nestle, novis curis elaboraverunt D. Erwin Nestle; Editio quinta decima.
1-113: N.N. - La Bible; Édition condensée de Sélection du Reader's Digest d'après la Bible en français courant, Société biblique française.
1-2330: N.N. - De heilige Nil Sorski (1433-1508); Leven - Geschriften - Skite, (Reeks: Monastieke Cahiers, nr. 36).
2-1546: N.N. - Volksmisboek en Vesperale, bevattende al de Missen en gebeden van het Romeinsch Missaal; Bewerkt door de Benedictijnen der Abdij Affligem, Versierd naar oorspronkelijke teekeningen van Jos. Speybrouck.
1-050: N.N. - Bijbel; Vertaling van het Nederlandsch Bijbelgenootschap; Tekeningen van Mart Kempers.
1-090: N.N. - De Bijbel [Uit de grondtekst vertaald; Willibrordvertaling, Geheel herziene uitgave 1995].
1-091: N.N. - Bijbel [In de vertaling van het Nederlandsch Bijbelgenootschap, met reproducties naar werken van Rembrandt Harmenszoon van Rijn - Rembrandtbijbel].
2-1748: N.N. - Breviarium Monasticum, Pauli V. et Urbani VIII.SS. Pontificum auctoritate recognitum; Pro omnibus sub Regula SS. Patris Nostri Benedicti militantibus, ad normam Bulle Divine Afflatu accomodatum; Pars VERNA .
1-486: N.N. - Graduale Sacrosanctae Romanae Ecclesiae De Tempore et De Sanctis; Primum Sancti Pii X iussu restitutum et editum, Pauli VI Pontificis Maximi cura nunc recognitum; Ad exemplar Ordinis Cantus Missae dispositum, et rhythmicis signis Solesmensibus Monachis diligenter ornatum.
12-257: N.N. - Terre Sainte Romane.
2-2123: N.N. - Liturgische Documentatie; Bijlage bij het Directorium voor de Nederlandse Kerkprovincie, 9 (Constitutie over de H. Liturgie 'Sacrosanctum Concilium, en andere liturgische documenten).
1-423: N.N. - [Convolute] 1. Processionale Monasticum ad usum Congregationis Gallicae Ordinis Sancti Benedicti (1893) / 2. Cantuale Romano-Serathicum; Pars I: Laudes Vespertinae - Pars II: Cantus ex Rituali Ordinis (1922) / 3. Graduale Romao-Seraphicum, continens Missas Proprias Ordinis Fratrum Minorum, ad normam Gradualis Editionis Vaticanae, editum sollicitudine Rmi P. Bernardini Klumper totius Ordinis FF. Minorum Ministri Generalis (1924).
1-424: N.N. - Vesperal Romain pour les Dimanches et les Fêtes; Chant grégorien, extrait de l'Édition Vaticane et des livres de Solesmes.
7-1781: N.N. - De Librije van Bourgondië en enkele recente aanwinsten van de Koninklijke Bibliotheek Albert I; Vijftig miniaturen [brochure + miniaturen op losse platen; compleet, in stofmap.
1-038: N.N. - Groot Nieuws Bijbel, met deuterocanonieke boeken; Vertaling in omgangstaal.
1-1530: N.N. - Imitation de la Très-Sainte Vierge, sur le modèle de L'Imitation de Jésus-Christ.
1-1531: N.N. - Le nouveau mois de Marie ou le Mois de Mai, consacré à la gloire de la Mère de Dieu, Seconde édition, augmentée des prières ;pendant la messe, etc..
12-218: N.N. - Meesterlijke Middeleeuwen; Miniaturen van Karel de Grote tot Karel de Stoute, 800-1475.
2-2133: N.N. - Gods Woord; Doorlopende Schriftlezing voor de weekdagen; Deel l: van de achttiende zondag na Pinksteren tot Aswoensdag + Deel II: van Beloken Pasen tot de achttiende zondag na Pinksteren [2 vols.].
1-405: N.N. - Chants divers, extraits de l'Antiphonale Romain, pour je jour de Noel, les trois derniers jours de la Semaine Sainte, les Vêpres et l'Office des Morts tout en entier; Édition sans renvois, dans un nouvel ordre, où l'on a mis tout au long les Pseaumes renvoyés dans les autres Éditions.
1-406: N.N. - Epitome e Vesperalis Romani; Editione Ratisbonensi.
1-408: N.N. - [convolute] 1. Joseph Gmelch: Die Viertelstonstufen im Messtonale von Montpellier [Dissertation; Eichstätt, 1911] // 2. J. Borremans: Ego dormio [Brugge, no year] // 3. J. Borremans: A propos de l'Alleluia: V. Christus resurgens [no place, no year] // 4. Jules Borremans: A propos de l' Alleluia; V. Omnes gentes [Paris, 1914] // 5. N.N.: J. Borremans: Laetabundus; Proza van Kerstmis [without place or year] // 6. D. André Mocquereaua: Monographies Grégoriennes; Simples notes théoriques et pratiques sur l'Édition Vaticane; III: Le chant authentique du Credo [Rome/Tournai/Paris, 1922] // 7. Ernst Kessler: Über die leiterfremden Tonstufen im gregorianischen Gesang; Zur Geschichte des mittelalterlichen Tonsystem [Dissertation; Universität Freiburg in der Schweiz, 1922] // 8. Dom J. Jeannin: Accent bref ou Accent long en Chant Grégorien? [Paris, 1929], Series: Veröffentlichungen der Gregorianischen Akademie zu Freiburg (Schweiz); herausgegeben von Prof. Dr. P. Wagner; VI. Heft.
1-411: N.N. - Liedboek voor de Kerken; Psalmen en Gezangen voor de Eredienst in kerk en huis, aangeboden door de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied.
1-5563: N.N. - Erasmus in den spiegel van zijn brieven; Een keuze uit de brieven van Erasmus [Toegelicht en vertaald door dr. O. Noordenbos en Truus van Leeuwen].
1-5512: N.N. - Ooit en land van kloosters; Teksten van Augustinus over het kloosterleven [Inleiding en vertaling door Prof. Em. T.J. van Bavel o.s.a.].
7-1858: N.N. - Die Belles Heures des Jean Duc de Berry in The Cloisters New York [Einführung und Bilderläuterungen von Milard Meiss und Elisabeth H. Beatson zu den Wiedergaben nach der Handschrift des Metropolitan Museum of Art, New York].
5-242: N.N. (Gourlin, P.E.) - Acte d
1-1159: N.N. - Gallicia, terra única; Gallicia Renace [Text in Spanish and another language (Portugese or Catalan?).
1-1174: N.N. - Betrachtung 3 [title on spine]; diary 1871-1874 [copy of handwritten text].
2-2105: N.N. - Het doopsel van kinderen, Reeks: Liturgie van de sacramenten en andere kerkelijke vieringen, Deel 1.
2-2106: N.N. - Orde van dienst bij de religieuze professie, Reeks: Liturgie van de sacramenten en andere kerkelijke vieringen, Deel 10.
1-537: N.N. - Processionale Monasticum ad usum Congretationis Gallicae Ordinis Sancti Benedicti.
2-1414: N.N. - Missale Romanum ex Decreto SS. Concilii Tridentini restitutum, S. Pii V. Pont. Max. jussu editum, Clementis VIII., Urbani VIII. Leonis XIII. et SS. D. N. Pii PP. X. auctoritate recognitum.
3-545: N.N. - Constitutiones et Decreta Apostolica. , A Regularis in publica mensa, sive alias in capitulo, ad hoc specialiter convocato, singulis annis, ac statutis temporibus legenda. Accedit in fine Appendix continens varia alia Decreta, et Constitutiones quae licet Regulares in publico legere non teneantur, ipsis tamen scitu necessaria sunt. .
5-552: N.N. - Joanni V. Portugaillae, et Algarbioirum Regi fidelissimo, doctrinam Benedicti XIV. Pont. Opt. Max. de Sacrosancto Missae Sacrificio in centrum exercitationibus propositam Sacrorum Rituum Schola perenne observantiae suae monumentum D. D. , Publice defendet Gregoriana Societatis Jesu Universitate die 21. Novembris Perillustris D. Andreas de Kempelen e Nobilitate Hungarica, comitatus, & Urbis Possonionis ....
2-1776: N.N. - Breviarium Romanum, ex decreto SS. Concilii Tridentini restitutum, summorum Pontificum Cura recognitum; Editio amplificata Taurenensis decima secunda juxta typicam; PARS HIEMALIS.
2-1777: N.N. - Breviarium Romanum, ex decreto SS. Concilii Tridentini restitutum, summorum Pontificum Cura recognitum; juxta Editionem Typicam; PARS HIEMALIS.
2-1778: N.N. - Breviarium Romanum, ex decreto SS. Concilii Tridentini restitutum, summorum Pontificum Cura recognitum; cum textu psalmorum e versione Pii Papae XII auctoritate edita; TOMUS ALTER; Editio juxta Typicam.
2-1779: N.N. - Breviarium Romanum, ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, summorum Pontificum Cura recognitum; Cum textu psalmorum e versione Pii Papae XII auctoritate edita; Editio Prima juxta Typicam; TOMUS ALTER.
2-2141b: N.N. - Lectionarium voor de weekdagen, Deel IV: Viering van de heiligen / gemeenschappelijke vieringen / rituele vieringen / bijzondere omstandigheden / votieve vieringen, [Uitgegeven in opdracht van de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg - Brussel, en de Nationale Raad voor Liturgie - Utrecht].
1-433: N.N. - Antiphonale Monasticum pro Diurnis Horis, juxta vota RR. DD. Abbatum Congregationum Confoederatum Ordinis Sancti Benedicti a Solesmensibus Monachis restitutum; Editio Kalendario Accomodata Congretationis Sancti Petri de Solesmis.
3-963: N.N. - Orderici Vitalis angligenae, coenobii uticensis monachi, historia ecclesiastica, accedunt Anastasii IV, Adriani IV. , Romanirum Pontificum epistolae et privilegia. Opuscula Diplomata Epistolae. Tomus Unicus. Accurante J.-P. Migne. PATROLOGIAE CURSUS COMPLETUS, PATRUM LATINORUM, TOMUS 188..
3-965: N.N. - Liber Memorialis des Fêtes Jubilaires de l'Université Catholique de Louvain. , 1834-1909. .
2-1798: N.N. - Breviarium Romanum, ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, S. PII V. Pontificis Maximi jussu editum, Clementis VIII., Urbani VIII. et Leonis XIII. auctoritate recognitum; Editio Prima post Typicam; PARS VERNA [Very incomplete: missing the introductory part (Title page, De Anno et ejus partibus / Rubricae Generaes Breviarii / Duae Tabellae); contains only the part of Psalterium dispositum per hebdomadam cum Ordinario Officii de Tempore, Pars Verna, only the pages 1-2, 15-42 and 125-130; contains of the part of Commune Sanctorum only the pages 1-176 and 215-274].
2-1796: N.N. - Breviarium Romanum, ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, S. PII V. Pontificis Maximi jussu editum, Clementis VIII., Urbani VIII. et Leonis XIII. auctoritate recognitum; Editio Prima post Typicam; PARS AUTUMNALIS.
2-1795: N.N. - Breviarium Romanum, ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, S. PII V. Pontificis Maximi jussu editum, Clementis VIII., Urbani VIII. et Leonis XIII. auctoritate recognitum; Editio Prima post Typicam; PARS AESTIVA.
2-1794: N.N. - Breviarium Romanum, PARS AESTIVA [Title page is missing; Summa Privilegii: J. A. Snellinck; Et in Concilio Brabantia: Loyens, Bruxellae XXVIII. Decembris M.DC.XCIL / Licentia et Approbatio Ordinarii: Fr. Dominicus Episcopus Antverpiensis, &c., Locis sigili / De mandato Illustrissimi ac Reverendissimi Domini mei: M. Henrart Secretarius, Antverpiae 13 Aprilis 1752].
2-1793: N.N. - Breviarium Romanum, ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, S. PII V. Pontificis Maximi jussu editum, Clementis VIII. Et Urbani VIII. auctoritate recognitum, cum Officiis Sanctorum novissime per summos pontifices usque ad hanc diem concessis; PARS VERNA [text begins with Proprium De Tempora, page 113; pages 1-112 are not included in this volume; including: Offica propria Sanctorum Trium Ordinum S. P. N. Francisci].
2-1792: N.N. - Breviarium Romanum, ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, S. PII V. Pontificis Maximi jussu editum, Clementis VIII. Et Urbani VIII. auctoritate recognitum, cum Officiis Sanctorum novissime per summos pontifices usque ad hanc diem concessis; PARS PRIMA.
2-1791: N.N. - Breviarium Romanum, ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini restitutum S. PII V. Pontificis Maximi jussu editum Clementis VIII. Et Urbani VIII. auctoritate recognitum cum Officiis Sanctorum, novissime per summos pontifices usque ad hanc diem concessis; PARS HIEMALIS [including: Offica propria Sanctorum Trium Ordinum S. P. N. Francisci].
2-1790: N.N. - Breviarium Romanum, ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini restitutum S. PII V. Pontificis Maximi jussu editum Clementis VIII. Et Urbani VIII. auctoritate recognitum cum Officiis Sanctorum, novissime per summos pontifices usque ad hanc diem concessis; PARS AUTUMNALIS [including: Offica propria Sanctorum Trium Ordinum S. P. N. Francisci].
2-1789: N.N. - Breviarium Romanum, ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini restitutum S. PII V. Pontificis Maximi jussu editum Clementis VIII. Et Urbani VIII. auctoritate recognitum cum Officiis Sanctorum, novissime per summos pontifices usque ad hanc diem concessis; PARS VERNA [including: Offica propria Sanctorum Trium Ordinum S. P. N. Francisci].
2-1784: N.N. - Breviarium Romanum, ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, S. PII V. Pontificis Maximi jussu editum, Clementis VIII. Et Urbani VIII., auctoritate recognitum; Editio Accuratissima Officiis novissimis aucta; PARS AUTUMNALIS.
2-1785: N.N. - Breviarium Romanum, ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, S. PII V. Pontificis Maximi jussu editum, Clementis VIII. Et Urbani VIII., auctoritate recognitum; Editio Accuratissima Officiis novissimis aucta; PARS HIEMALIS.
2-1786: N.N. - Breviarium Romanum, ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, S. PII V. Pontificis Maximi jussu editum, Clementis VIII. et Urbani VIII. auctoritate recognitum, cum Officiis Sanctorum novissime per summos pontifices usque ad hanc diem concessis; PARS AESTIVA.
2-1787: N.N. - Breviarium Romanum, ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, S. PII V. Pontificis Maximi jussu editum, Clementis VIII. et Urbani VIII. auctoritate recognitum, cum Officiis Sanctorum novissime per summos pontifices usque ad hanc diem concessis; PARS VERNA.
2-1788: N.N. - Breviarium Romanum, ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, S. PII V. Pontificis Maximi jussu editum, Clementis VIII. et Urbani VIII. auctoritate recognitum, Officiis Trium Ordinum S. P. Francisci et novo Kalendario, novisque Rubricis, Lectionibus, Orationibus etc. a Sanctissimo D. N Pio Papa VI. approbatis locupletatum, ac Revendiss. Patris Aloysii a Laureto ..., totius Ordinis Min. Observantium et Reformatorum Ministri Generalis, Commissarii, Visitatoris, er Reformatoris Apostolici, etc. solicitudine impressum, Nunc Novis Officiis usque annum 1851 concessis auctum; PARS HIEMALIS [text begins with Proprium De Tempora, page 113; pages 1-112 are not included in this volume].
1-359: N.N. - Commune Sanctorum conforme Editioni Vaticanae a SS. D. N. Pio PP. X evulgatae; Editio Schwann G.
1-360: N.N. - Commune Sanctorum conforme Editioni Vaticanae a SS. D. N. Pio PP. X evulgatae; Editio Schwann G.
1-361: N.N. - Commune Sanctorum conforme Editioni Vaticanae a SS. D. N. Pio PP. X evulgatae; Editio Schwann G.
1-363: N.N. - De Leeuwerik; Nationale Zangbundel voor Roomsch Nederland; Tweede Bundel, Uitgave voor Grooten.
1-364: N.N. - Petit Graduel Romain; contenant les messes pour tous les dimanches et les fêtes doubles, les principales messes votives, l'Ordinaire de la messe, etc., selon l'Édition Vaticane avec traduction des pièces chantées; Édition Schwann S2.
1-365: N.N. - Graduale Sacrosanctae Romanae Ecclesiae de Tempore en de Sanctis, S. D. N. PII X Pontificis Maximi jussu restitutum et editum juxta Editionem Vaticanam, notulis modernis transcriptum; cui addita sunt Festa novissima.
1-368: N.N. - Graduel-Vesperal, contenant les chants de la Messe en de l'Office pour les Dimanches et les Fêtes, extraits de l'Édition Vaticane et transcrits en notation musicale moderne par les Bénédictins de Solesmes.
1-369: N.N. - Epitome Antiphonarii Romani seu Vesperale, complectens Vesperas Dominicanum, Festorum et Feriarum totius anni, necnon Officia Nocturna Hebdomadae Sanctae; Edition emendatior, usui Diocesis Argentinensis praecipue accomodata cum approbatione reverendissimi ordinariatus.
1-370: N.N. - Parvum Vesperale seu Antiphonale Romanum juxta Breviarum, continens ea omnia qu.e, praeter orationes et capitula, ad vesperas et ad integrum completorium in festis en dominicis per annum cantantur; Secunda Editio, novis vesperis, et proriis pro quibusdam locis aucta, ac faciliori cantus methodo concinnata, cura et studio L.-A. Tanghe, Prbi.
1-2295: N.N. - Sint Bernardus over Sint Benedictus, (Reeks: Monastieke Cahiers, nr. 15).
1-2296: N.N. - Sint Bernardus over Sint Benedictus, (Reeks: Monastieke Cahiers, nr. 15).
1-2297: N.N. - Sint Bernardus over Sint Benedictus, (Reeks: Monastieke Cahiers, nr. 15).
1-2298: N.N. - Sint Bernardus over Sint Benedictus, (Reeks: Monastieke Cahiers, nr. 15).
1-2303: N.N. - Leven - getuigenissen - brieven van de heilige Antonius Abt [Inleidingen, vertaling, voetnoten, bibliografie en registers van Christofoor Wagenaar osco, Westmalle], (Reeks: Monastieke Cahiers, nr. 17).
2-1402: N.N. - Missale Cisterciese, reformatum juxta Decretum Sacrorum Congregationis Diei 3 Julii 1869 confirmatum a Pio IX. Pont. Max., Cura et prealo RR.DD. Benedicti Wuyts, Abbatis Generalis Ordinis Cisterciensis Antiquioris Reformationis de Trappa in Belgio editum.
1-487: N.N. - Graduale Sacrosanctae Romanae Ecclesiae De Tempore et De Sanctis; Primum Sancti Pii X iussu restitutum et editum, Pauli VI Pontificis Maximi cura nunc recognitum; Ad exemplar Ordinis Cantus Missae dispositum, et rhythmicis signis Solesmensibus Monachis diligenter ornatum.
2-2628: N.N. [door F. C. M. R.] - Christelijke Onderwijzing of Verklaring en uitbreiding van den Catechismus, gedeeld in vijf deelen en een-en-veertig lessen, voor de Catholijke Jongkheid van het Aarts-bisdom en alle andere bisdommen der Provincie van Mechelen; Nieuwen druk, in welken men gevolgd heeft den druk van den voorgeschreven Catechismus goedgekeurd door S. E. den Cardinaal van Frankenberg, den 19 November 1788.
1-2290: N.N. - Het leven van Sint Pachomius en van zijn eerste opvolgers, (Reeks: Monastieke Cahiers, nr. 9).
1-2289: N.N. - Het leven van Sint Pachomius en van zijn eerste opvolgers, (Reeks: Monastieke Cahiers, nr. 9).
1-119: N.N. - Het Nieuwe Testament met de Psalmen; Vertaling in opdracht van het Nederlands Bijbelgenootschap, bewerkt door de daartoe benoemde commissies.
1-120: N.N. - Die Heilige Schrift des Neuen Testaments; I. Band: Evangelien, Apostelgeschichte / Band II: Briefe, Offenbarung (Übersetzt und erklärt von Prof. Dr. Petrus Dausch, Prof. Dr. Max Meinertz, Prof. Dr. Ignis Rohr et al.).
1-1379: N.N. - Folia Sacrae Congregationis Concilii unacum, Suis Rescriptis, feu Resolutionibus; A mense Ianuarii 1735; Per totum mensem Decembris 1735.
12-187: N.N. - La lithographie en France des origines à nos jours.
2-1516: N.N. - La Grande Lumière vol. V: Les paraboles de Jésus - II.
7-1728: N.N. - The Golden Age of Dutch Manuscript Painting [Introduction by James H. Marrow; Catalogue by Henri L.M. Defour, Anne S. Korteweg, Wilhelmina C.M. Wüstefeld].
7-1729: N.N. - Die goldene Zeit der holländischen Buchmalerei [Einleitung James H. Marrow; Katalogbeiträge Henri L.M. Defour, Anne S. Korteweg, Wilhelmina C.M. Wüstefeld].
7-1741: N.N. - Renaissance painting in manuscripts; Treasures from the British Library.
2-1773: N.N. - Breviarium Romanum, ex decreto SS. Concilii Tridentini restitutum, summorum Pontificum Cura recognitum; Editio amplificata Taurenensis decima secunda juxta typicam; PARS AUTUMNALIS.
1-078: N.N. - Bijbel [Vertaling in opdracht van het Nederlands Bijbelgenootschap, bewerkt door de daartoe benoemde Commissies].
2-1530: N.N. - Zondagsmissaal voor de Nederlandse Strijdkrachten.
2-1534: N.N. - Romeinsch Missaal met de Vespers van de zondagen en voornaamste feestdagen [Bewerkt en van aantekeningen voorzien door F. van Baelen, pr.].
1-325: N.N. - Hymnaire de Christian Science (Christan Science Hymnal); Refermant sept poèmes écrits par La Révérende Mary Baker Eddy, Découvreuse et Fondatrice de Christian Science / With sevenhymns written by the Reverend Mary Baker Eddy, Discoverer en Founder of Christian science; French édition [textes de hymnes en français et en anglais; avec notes de musique pour quatre parties/chanteurs].
1-591: N.N. - Ecclesiasticum Officium juxta ritum Sacri Ordinis Praedicatorum auctoritate apostolica approbatum, Triduo Ante Pascha et Dominica Resurrectionis agendum Reverendissimi in Christo Patris Fratris Hyacinthi M. Cormier ejusdem Ordinis Magistra Generalis jussu editum.
2-1541: N.N. - Berne Handmissaal voor zondagen en feesten; Afgestemd op het aandeel van het kristenvolk in de eredienst, en gericht op persoonlijke beleving en aktieve deelname.
2-1542: N.N. - Volledig Roomsch Katholiek Kerkboek, inhoudend de Missen der Zondagen en van al de Feestdagen des jaars, de Votiefmissesn en verscheidene gebeden en gezangen; Moderne muziek, Latijnsche tekst waarneven de Nederlandsche vertaling.
2-1543: N.N. - Volksmisboek en Vesperale, bevattende al de Missen en gebeden van het Romeinsch Missaal; Bewerkt door de Benedictijnen der Abdij Affligem, Versierd naar oorspronkelijke teekeningen van Jos. Speybrouck.
1-5678: N.N. - Het Bijbelwoord in beeld; Ruim vierhonderd zeventiende-eeuwse kopergravures van Jan Luyken e.a., met begeleidende tekst.
1-1370: N.N. - Sacrosancti et Oecumenici Concilii Tridentini, Paulo III. Julio III. et Pio IV. Pontificibus Maximis celebrati Canones et Decreta; Quid in hac editione praestitum fit, sequens Philippi Chiffletii, Abbatis Balernensis & Ecclesiae Vesontinae Canonici & Vicarii Generalis, Praefatio indicabit / Constitutiones ex Antique Jure desumptae et per Concilium speciatim innovatae, una cum aliis quatuor Pii PP. IV. ad Concilium maxime spectantibus.
1-112: N.N. - De Bijbel met houtsneden van Gustave Doré [ op elke rechter bladzijde een prent van Gustave Doré].
2-1422: N.N. - Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, S. Pii V Pontificis Maximi jussu editum, aliorum Pontificum cura recognitum, a Pio X reformatum et Benedicti XV auctoritate vulgatum ; Editio XII Taurenensis [incomplete: pages 283-284 and 289-290 (Prefationes) are missing].
2-1458: N.N. - Morning and Evening Prayer, with Night Prayer, from The Divine Office.
1-054: N.N. - Het Nieuwe Testament, of alle Boeken des Nieuwen Verbonds onzes Heeren Jezus Christius; Uit de Grieksche taal in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet; Op last van de Hoog-Mogende Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationaal gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619; Uit de Grieksche Tale in onze Nederlandsche Tale getrouwelijk overgezet / Het Boek der Psalmen, nvens de Gezangen, bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik, door last van de Hoog Mogende Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, uit drie berijmingen, in het jaar 1773, gekozen, met de noodige daarin gemaakte veranderingn.
1-5674: N.N. - De Psalmen; Willibrordvertaling [Grote letter editie; Geheel herziene uitgave 1995].
1-434: N.N. - Antiphonale Monasticum pro Diurnis Horis, juxta vota RR. DD. Abbatum Congregationum Confoederatum Ordinis Sancti Benedicti a Solesmensibus Monachis restitutum; Editio Kalendario Accomodata Congretationis Sancti Petri de Solesmis.
2-1525: N.N. - Ons Misgeheim [uit het Engelsch van W. Roche, S.J.].
2-1527: N.N. - Gebed zonder end; Missaal: de missen van de zondagen en de voornaamste feesten, dagelijkse gebeden, vespers en lofzangen / Persoonlijke Gebeden: een keur van grotendeels oorspronkelijke gebeden en geestelijkke overwegingen bezorgd door H. de Greeve pr..
2-1529: N.N. - Gebed zonder end; Missaal: de missen van de zondagen en de voornaamste feesten, dagelijkse gebeden, vespers en lofzangen / Persoonlijke Gebeden: een keur van grotendeels oorspronkelijke gebeden en geestelijkke overwegingen bezorgd door H. de Greeve pr..
2-1535: N.N. - Romeinsch Missaal met de Vespers van de zondagen en voornaamste feestdagen.
2-1536: N.N. - Missaal voor elke zondag; Bevattend al de Missen en gebeden van het Rooms Missaal en van het feesteigen der Nederlandse Bisdommen voor de zon- en feestdagen.
2-1537: N.N. - Berne Handmissaal voor zondagen en feesten; Afgestemd op het aandeel van het kristenvolk in de eredienst, en gericht op persoonlijke beleving en aktieve deelname.
2-1538: N.N. - Berne Handmissaal voor zondagen en feesten; Afgestemd op het aandeel van het kristenvolk in de eredienst, en gericht op persoonlijke beleving en aktieve deelname.
2-1539: N.N. - Berne Handmissaal voor zondagen en feesten; Afgestemd op het aandeel van het kristenvolk in de eredienst, en gericht op persoonlijke beleving en aktieve deelname.
2-1540: N.N. - Berne Handmissaal voor zondagen en feesten; Afgestemd op het aandeel van het kristenvolk in de eredienst, en gericht op persoonlijke beleving en aktieve deelname.
2-1549: N.N. - Volksmisboek en Vesperale, bevattende al de Missen en gebeden van het Romeins Missaal; Bewerkt door de Benedictijnen der Abdij Affligem, Versierd naar oorspronkelijke tekeningen van Jos. Speybrouck.
2-1550: N.N. - Volksmisboek en Vesperale, bevattende al de Missen en gebeden van het Romeins Missaal; Bewerkt door de Benedictijnen der Abdij Affligem, Versierd naar oorspronkelijke tekeningen van Jos. Speybrouck.
1-413: N.N. - Graduale Sacrosanctae Romanae Ecclesiae de Tempore et de Sanctis, SS. D. N. Pii X. Pontificis Maximi jussu restitutum et editum ad exemplar Editionis Typicae concinnatum et rhythmicis signis a Solesmensibus Monachis diligenter ornatum.
1-546: N.N. - Variae Preces ex liturgia tum hodierna tum antiqua collectae Aut Usu Receptae; Edition Quinta.
2-1774: N.N. - Breviarium Romanum, ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, S. PII V Pontificis Maximi jussu editum, aliorumque Pontificis cura recognitum, Pii Papae X auctoritate reformatum; cum nova Psalterii translatione Pii Papae XII jussu edita; Editio vigesima octava juxta Typicam; PARS AUTUMNALIS.
12-005: N.N. - Sfânta M?n?stire / The Sacred Monastery of / Le Saint Monastère de / Das Heilige Kloster - Voronet.
2-1629: N.N. - Leven met Christus; Volksmissaal [Bewerkt door Dom R. van Hecke O.S.B.; vrij naar de formule van H. Godin].
1-046: N.N. - De bijbel [De Nieuwe Bijbelvertaling van 2004; leesuitgave, zonder nummers van verzen].
12-212: N.N. - Triomf van de Barok [in het kader van Europalia 91 Portugal; Tentoonstellingsboek].
1-1213: N.N. - Imagination des Unsichtbaren; 1200 Jahre Bildende Kunst im Bistum Münster; Teil I + Teil II [Ausstellung des Westfälischen Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte, Juni - Oktober 1993].
1-600a: N.N. - Zingt Jubilate; Liedboek [bezorgd door: Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg].
1-600b: N.N. - Zingt Jubilate; Liedboek [bezorgd door: Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg].
1-600f: N.N. - Zingt Jubilate; Liedboek [bezorgd door: Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg].
1-600g: N.N. - Zingt Jubilate; Liedboek [bezorgd door: Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg].
1-600h: N.N. - Zingt Jubilate; Liedboek [bezorgd door: Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg].
1-600j: N.N. - Zingt Jubilate; Liedboek [bezorgd door: Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg].
1-600k: N.N. - Zingt Jubilate; Liedboek [bezorgd door: Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg].
1-592: N.N. - Ecclesiasticum Officium juxta ritum Sacri Ordinis Praedicatorum auctoritate apostolica approbatum, Triduo Ante Pascha et Dominica Resurrectionis agendum Reverendissimi in Christo Patris Fratris Emmanuelis Suarez ejusdem Ordinis Magistra Generalis jussu editum.
1-093: N.N. - De Heilige Schrift [Vertaling uit de grondtekst; met aantekeningen in opdracht van de Apologetische Vereniging 'Petrus Canisius' ondernomen met goedkeuring van de Hoogwaardige Bisschoppen van Nederland].
1-094: N.N. - De Heilige Schrift [Vertaling uit de grondtekst; met aantekeningen in opdracht van de Apologetische Vereniging 'Petrus Canisius' ondernomen met goedkeuring van de Hoogwaardige Bisschoppen van Nederland].
1-5680: N.N. - Ik zeg u: sta op!; Icoon van de wondertekenen van Christus [Met meditatieve teksten van Broeder René Stockman].
1-5681: N.N. - Christustaferelen; Aquarellen van Trees Zwetsloot [Ingeleid door Hans Stolp].
2-1783: N.N. - Breviarium Romanum, ex Decreto SS. Concilii Tridentini restitutum, S. PII V. Pontificis Maxima jussu editum, Clementis VIII. et Urbani VIII. auctoritate recognnitum, cum Officiis Sanctorum novissime per summos pontifices usque ad hanc diem concessis: PARS VERNA + PARS AESTIVA + PARS AUTUMNALIS + PARS HIEMALIS [4 vols., complete set].
2-1767: N.N. - Breviarium Romanum, ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, S. PII V Pontificis Maximi jussu editum, aliorumque Pontificum cura recognitum, Pii Papae X auctoritate reformatum; Editio Vigesima Quinta juxta Typicam; PARS AESTIVA.
2-1768: N.N. - Breviarium Romanum, ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, S. PII V Pontificis Maximi jussu editum, aliorumque Pontificis Cura recognitum, Pii Papae X auctoritate reformatum; cum nova versione Psalterii, Pii Papae XII auctoritate edit; PARS AESTIVA.
2-1769: N.N. - Breviarium Romanum, ex decreto SS. Concilii Tridentini restitutum, summorum Pontificum Cura recognitum; Editio amplificata Taurenensis decima secunda juxta Typicam; PARS AESTIVA.
2-1772: N.N. - Breviarium Romanum, ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, S. PII V Pontificis Maximi jussu editum, aliorumque Pontt. Cura recognitum, Pii Papae X auctoritate reformatum; cum Psalterio secundum novam e textibus primigeniis interpretationem latinam, Pii Papae XII auctoritate editio; Editio amplificata Taurenensis decima; PARS AUTUMNALIS.
2-1405: N.N. - Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, S. Pii V Pontificis Maximi jussu editum, aliorum pontificum cura recognitum, a Pio X reformatum, et Ssmi Benedicti XV auctoritate vulgatum.
1-1264: N.N. - De schatkamer van San Marco Venetië [Boek bij tentoonstelling].
12-330: N.N. - Pioniers van het Vlaams expressionisme: Van den Berghe, Permeke, De Smet [Boek bij tentoonstelling].
12-337: N.N. - Ornamenta Ecclesiae; Kunst und Künstler der Romanik [Ausstellungs-Katalog; 3 vols.].
12-338: N.N. - Wiener Werkstätte / Weens Atelier, 1903-1932 [Tentoonstellingsboek, in het kader van Europalia 87 Österreich; Nederlandse tekst].
12-339: N.N. - Volkdevotie; Beelden van religieuze volkscultuur in Noord-Brabant [Tentoonstellingscatalogus].
12-340: N.N. - Volkdevotie; Beelden van religieuze volkscultuur in Noord-Brabant [Tentoonstellingscatalogus].
2-2138b: N.N. - Lectionarium voor de weekdagen, Deel I: Advent, Kersttijd, Veertigdagentijd, Paastijd, [Uitgegeven in opdracht van de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg - Brussel, en de Nederlandse Commissie voor Liturgie - Nijmegen].
2-2139a: N.N. - Lectionarium voor de weekdagen, Deel II: De vierendertig weken door het jaar (Jaar I), [Uitgegeven in opdracht van de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg - Brussel, en de Nederlandse Commissie voor Liturgie - Nijmegen].
2-2139d: N.N. - Lectionarium voor de weekdagen, Deel II: De vierendertig weken door het jaar (Jaar I), [Uitgegeven in opdracht van de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg - Brussel, en de Nederlandse Commissie voor Liturgie - Nijmegen].
2-2139e: N.N. - Lectionarium voor de weekdagen, Deel II: De vierendertig weken door het jaar (Jaar I), [Uitgegeven in opdracht van de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg - Brussel, en de Nederlandse Commissie voor Liturgie - Nijmegen].
2-2140a: N.N. - Lectionarium voor de weekdagen, Deel III: De vierendertig weken door het jaar (Jaar II), [Uitgegeven in opdracht van de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg - Brussel, en de Nationale Raad voor Liturgie - Nijmegen].
2-1634: N.N. - Roomsch-Katholiek Mis- en Vesperboek met uitleg; Zeer volledig Gebedenboek, bevattende alle missen van het Missale Romanum, Nederlandsche en Latijnsche tekst, het feesteigen der Nederlandsche en Vlaamsche bisdommen, de vespers van alle zon- en feestdagen van het kerkelijk jaar, verscheidene gebeden en oefeningen, de zeven heilige sacramenten, benevens een eucharistische bloemlezing uit de letterkunde [Door Dr. L. J. Daeleman; Gansch gewijzigd volgens de officieele teksten].
2-1457: N.N. - The Weekday Missal, a new edition; Weekdag Masses ..., Complete with Readings in one volume [Text approved for use in England &Wales, Scotland, Ireland, South Afrika].
9-2318: N.N. - Huldeblijk aan Frater Sigebertus Rombouts, Bijdragen van wetenschappelijk Nederland en Buitenland bij gelegenheid van het vijftig-jarig jubilé van Frater Sigebertus Rombouts.
1-5683: N.N. - Donum Amicorum, P. Lucae Brinkhoff O.F.M.; Cum sexaginta annos compleret die decima quarta Februarii A.D. MCMLXXIX.
2-1573: N.N. - Volksmisboek en Vesperale, bevattende al de Missen en Gebeden van het Romeinsch Missaal, bewerkt door de benedictijnen der Abdij Affligem [versierd naar oorspronkelijke teekeningen fan Jos. Speybrouck].
2-1570: N.N. - Gemeenschapsmissaal voor zon- en feestdagen; Volledige uitgave liturgische jaren A-B-C [Door benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, onder leiding van dr. Jos van der Veken].
1-526: N.N. - [convolute] 1. In Agendis Mortuorum juxta Ritum Monasticum; Editio Novissima, cura et studio Monachorum Solesmensium [1941] / 2. In nocte Nativitatis Domini ad Matutinum, Missam et Laudes, juxta Ritum Monasticum, cum cantu Gregoriano [1936].
1-527: N.N. - [convolute] 1. In Agendis Mortuorum juxta Ritum Monasticum; Editio Novissima, cura et studio Monachorum Solesmensium [1941] / 2. In Nativitate Domini ad Matutinum, juxta Ritum Monasticum, cum cantu Gregoriano, ex Editione Vaticana et libris Solesmensibus [1926].
1-528: N.N. - Ordo Hebdomadae Sanctae iuxta Ritum Monasticum; Editio cum cantu Gregoriano, cura et studio Monachorum Solesmensium.
1-529: N.N. - Ordo Hebdomadae Sanctae iuxta Ritum Monasticum; Editio cum cantu Gregoriano, cura et studio Monachorum Solesmensium [title page is missing].
1-530: N.N. - Processionale Monasticum ad usum Congretationis Gallicae Ordinis Sancti Benedicti.
2-1593: N.N. - Gemeenschapsmissaal voor zon- en feestdagen; Volledige uitgave liturgische jaren A-B-C [Door benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, onder leiding van dr. Jos van der Veken].
1-1266: N.N. - Die Christliche Kunst; Monatzeitschrift; Zweiter Jahrgang 1905/1906.
1-1267: N.N. - Die Christliche Kunst; Monatzeitschrift; Dritter Jahrgang 1906-1907.
1-1268: N.N. - Die Christliche Kunst; Monatzeitschrift; Fünfter Jahrgang 1908/1909.
1-1269: N.N. - Die Christliche Kunst; Monatzeitschrift; Erster Jahrgang 1904/1905.
1-1271: N.N. - Das Münster; Zeitschrift für christliche Kunst und Kunstwissenschaft; 18. Jahrgang .
1-1272: N.N. - Das Münster; Zeitschrift für christliche Kunst und Kunstwissenschaft; 5. Jahrgang.
1-1273: N.N. - Die Christliche Kunst; Monatzeitschrift; X. Jahrgang 1913/1914; 12 separate volumes, complete annual .
1-1274: N.N. - Het Gildeboek, jaargang VI.
1-1275: N.N. - Het Gildeboek, jaargang VII.
1-1276: N.N. - Het Gildeboek, jaargang VIII.
1-1277: N.N. - Het Gildeboek, jaargang IX.
1-1278: N.N. - Het Gildeboek, jaargang X.
1-1279: N.N. - Het Gildeboek, jaargang XIV.
1-1280: N.N. - Het Gileboek; Tijdschrift voor kerkelijke kunst en oudheidkunde, jaargang III.
1-1252: N.N. - Christus und Maria; Menschensohn und Gottesmutter, [Ausstellung anlässlich des 86. Deutschen Katholikentages].
1-1286: N.N. - Monumenta Annonis; Köln und Siegburg, Weltbild und Kunst in hohen Mittelalter, Eine Ausstellung dersSchnütgen-Museums der Stadt Köln in der Cäcilienkirche April - Juli 1975.
2-1587: N.N. - Proprium Missarum Ordinis Eremitarum Sancti Augustini; Augustijns Missaal.
1-5685: N.N. - Parisien; Beatificationis seu declarationis martyrii servorum dei Georgii Darboy Archiepiscopi Parisiensis Petri Olivaint sacerdotis professi e Societate Iesu Matthaei Henrici Planchat Sacerdotis Intituti Religiosorum S. Vincentii a Paulo et eorum XV sociorum e clero saecularii et regularii in odium fidei,uti fertur, diebus 24, 25 et 27 Maii Anni 1871 interfectorum; Exquisitio de rebus gentis in captura et occisione horum servorum dei necnon series deocumentorum ad easdem spectantium ex officio compilata.
12-056: N.N. - Marc Chagall: Illustrationen zur Bibel; Teilkatalog anlässlich der Sonderausstellung des Niederrheinischen Museums für Volkskunde und Kulturgeschichte e.V. Kevelaer [stamp on title page: Fehldruck].
2-1446: N.N. - Die Feier der Heiligen Messe; Eigenfeiern der Kongregation des Heiligsten Erlösers.
2-1762: N.N. - Breviarium Romanum, ex decreto SS. Concilii Tridentini restitutum, S. PII V Pontificis Maximi jussu editum aliorumque Pontt. Cura recognitum, Pii Papae X auctoritate reformatum; cum nov versione Psalterii Pii Papae XII auctoritate editi; PARS VERNA.
2-1763: N.N. - Breviarium Romanum, ex decreto SS. Concilii Tridentini restitutum, S. PII V Pontificis Maximi jussu editum, aliorumque Pontt. Cura recognitum, Pii Papae X auctoritate reformatum; cum Psalterio secundum novam e textubus primigeniis interpretationem latinam, Pii Papae XII auctoritate editio; editio amplificata Taurenensis decima; PARS VERNA.
2-1764: N.N. - Breviarium Romanum, ex decreto SS. Concilii Tridentini restitutum, summorum Pontificum Cura recognitum; juxta Editionem Typicam; PARS VERNA.
1-095: N.N. - De Heilige Schrift [Vertaling uit de grondtekst; met aantekeningen in opdracht van de Apologetische Vereniging 'Petrus Canisius' ondernomen met goedkeuring van de Hoogwaardige Bisschoppen van Nederland].
1-092: N.N. - De Heilige Schrift [Vertaling uit de grondtekst; met aantekeningen in opdracht van de Apologetische Vereniging 'Petrus Canisius' ondernomen met goedkeuring van de Hoogwaardige Bisschoppen van Nederland].
1-1239: N.N. - Kerkarchitectuur.
1-5463: N.N. - Mijn Bijbel; De mooiste verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament [Verteld door Lois Rock, Geïllustreerd door Sophie Allsopp].
1-1178: N.N. - Ornamenta Ecclesiae; Kunst und Künstler der Romanik in Köln; Text- en Bildbegleiter durch Ausstellung.
1-1294: N.N. - Ornamenta Ecclesiae; Kunst und Künstler der Romanik; 1+2+3 [3 Bände; Katalog zur Ausstellung des Schnütgen-Museums in der Josef-Haubrich-Kunsthalle].
1-1179: N.N. - Sculpture; processes and principles.
1-2242: N.N. - Ons Geestelijk Erf; Studiën over de Nederlandsche vroomheid van af de bekeering tot circa 1750, II [Bezorgd door de Ruusbroec-Vereeniging].
1-2241: N.N. - Ons Geestelijk Erf; Studiën over de Nederlandsche vroomheid van af de bekeering tot circa 1750, I [Bezorgd door de Ruusbroec-Vereeniging].
9-2275: N.N. - Russian oppression in Ukraine; Reports and documents.
1-069: N.N. - De Bijbel; uit de grondtekst vertaald [Willibrord vertaling].
1-2227: N.N. - Het rijk van minne; Nederlandse mystiek uit de middeleeuwenj; Hadewiich / Beatrijs van Nazareth / Jan van Ruusbroec [Vertaling en nawoord van Boris Todoroff].
1-482: N.N. - Graduale Romano-Seraphicum; continens Missa proprias Ordinis Fratrum Minorum, ad normam Gradualis Editionis Vaticanae editum; Sollicitudine Rmi P. Autustini Sépinski totius Ordinis FF. Minorum Ministri Generalis; Editio V.
9-2258: N.N. - De ideale man; Man in de mode.
9-2266: N.N. - Helse en hemelse vrouwen; Schrikbeelden en voorbeelden van de vrouw in de christelijke cultuur.
9-2312: N.N. - De Verlichting in de Oostenrijkse Nederlanden en het Bisdom Luik, [Tentoonstelling van 27 juli tot 20 augustus 1983].
1-1550: N.N. - Geschiedenis van de afbeeldingen van Maria tot in de late middeleeuwen, Literatuurmap Elfde Postacademische (verzameling van gefotocopieerde teksten uit diverse publicaties).
1-076: N.N. - Bijbel [Vertaling in opdracht van het Nederlands Bijbelgenootschap, bewerkt door de daartoe benoemde Commissies].
1-5113: N.N. - Wijsheid van Franciscus; 365 teksten voor elke dag van het jaar [Samengesteld door Gerard Pieter Freeman en Erik van Kerkhoff].
9-862: N.N. - Notjahre der Eifel 1944-49; Katalog zur gleichnahmigen Ausstellung.
2-1766: N.N. - Breviarium Romanum, ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, S. PII V Pontificis Maximi jussu editum, aliorumque Pontificis Cura recognitum, Pii Papae X auctoritate reformatum; cum Psalterio secundum novam e textibus primigeniis interpretationem latinam, Pii Papae XII auctoritate editio; PARS AESTIVA.
1-534: N.N. - Processionale Monasticum ad usum Congretationis Gallicae Ordinis Sancti Benedicti.
1-074: N.N. - Bijbel [Nieuwe vertaling op last van het Nederlands Bijbelgenootschap, bewerkt door de daartoe benoemde Commissies].
1-075: N.N. - Bijbel [Vertaling in opdracht van het Nederlands Bijbelgenootschap, bewerkt door de daartoe benoemde Commissies].
1-445: N.N. - Variae Preces ex liturgia tum hodierna tum antiqua collectae aut usu receptae; Editio Quinta.
1-446: N.N. - Liber Responsorialis pro Festis I. Classis et Communi Sanctorum juxta Ritum Monasticum; Adnectuntur Invitatorium et Hymnus Aliorium Festorum.
1-2181: N.N. - De bron begint te zingen; Gedachten van Moeder Mechtildis van het heilig Sacrament, Uitgegeven bij gelegenheid van het derde eeuwfeest van het overlijden van Moeder Mechtildis, 6 april 1698.
1-1352: N.N. - Concilium Plenarium IV Australiae et Novae Zelandiae, Habitum apud Sydney, a die 4a ad diem 12am mensis septembris anno Domini 1937; Editio Officialis.
1-303: N.N. - Cantate Domino Canticum Novum; Verzameling van meerstemmige Kerkgezangen, ten gebruike van de Broeders der Onbevlekte Ontvangenis van Maria.
1-021: N.N. - Werk in uitvoering; Eerste deeluitgaven van de [Nieuwe Bijbelvertaling] Ester, Prediker, Jona, Judith Handelingen; Met verantwoording en toelichting.
1-019: N.N. - Het Nieuwe Testament; Willibrordvertaling; Herziene uitgave 1992, voorzien van inleidingen en aantekeningen.
1-020: N.N. - Werk in uitvoering Eerste deeluitgaven van de[Nieuwe Bijbelvertaling] Ester, Prediker, Jona, Judith Handelingen; Met verantwoording en toelichting.
1-2180: N.N. - De bron begint te zingen; Gedachten van Moeder Mechtildis van het heilig Sacrament, Uitgegeven bij gelegenheid van het derde eeuwfeest van het overlijden van Moeder Mechtildis, 6 april 1698.
1-1533: N.N. - Manuel des Congrégations de la Très-Sainte-Vierge, à l'usage des colléges.
2-2647: N.N. - Ziele-spys ofte Christelyke Leeringe, Voorgestelt ende uitgeleyt volgens het order, ende op elke Vraege ende Antwoord van den Mechelschen Catechismus, zeer dienstig voor alle Christenen; Gedeylt in dry Deelen; Eerste Deel + Tweede Deel + Derde Deel [tezamen in 1 band].
1-447: N.N. - Liber Responsorialis pro Festis I. Classis et Communi Sanctorum juxta Ritum Monasticum; Adnectuntur Invitatorium et Hymnus Aliorium Festorum.
1-448: N.N. - Liber Responsorialis pro Festis I. Classis et Communi Sanctorum juxta Ritum Monasticum; Adnectuntur Invitatorium et Hymnus Aliorium Festorum.
1-5687: N.N. - Geschiedenis der Martelaren, die om de getuigenis der Evangelische Waarheid hun bloed gestort hebben; van Christus onzen Zaligmaker tot het jaar 1655; niet alleen in De Nederlanden, maar ook in Frankrijk, Engeland, Spanje, Italië, Duitschland, Amerika en andere landen; benevens vele van hunne brieven en belijdenissen... [niet helemaal compleet; enkele bladzijden ontbreken: blz. 1109-1114 (einde van de tekst en begingedeelte van Zaakregister)], .
1-449: N.N. - Liber Responsorialis pro Festis I. Classis et Communi Sanctorum juxta Ritum Monasticum; Adnectuntur Invitatorium et Hymnus Aliorium Festorum.
1-081: N.N. - Biblia Sacra iuxta Vulgatam Versionem [adiuvantibus Bonifatio Fischer OSB ..., recencuit et brevi apparatu instruxit Robertus Weber OSB; Editio Tertia Emendata; Tomus I: Genesis - Psalmi / Tomus II: Proverbia - Apocalypsis.
1-082: N.N. - Bijbel, dat is de ganse Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament; Door last van de Hoogmogenden Heren Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationaal gehouden ten Dordrecht in de jaren 1618-1619 uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandse taal getrouwelijk overgezet [Editie 1977].
1-514: N.N. - [convolute] 1. Processionale Monasticum ad usum Congretationis Gallicae Ordinis Sancti Benedicti [1893] / 2. In Nativitate Dominio ad Matutinum juxta Ritum Monasticum; Cum cantu gregoriano, ex Editione Vaticana et libris Solesmensibus; Exerpto [1926] / 3. Officium et Missae Pro Defunctis juxta Ritum Monasticum, cum cantu gregoriano, ex Editione Vaticana adamussin excerpto, et rhythmicis signis a Solesmesnibus Monachis diligenter ornato [1924].
2-1622: N.N. - Dienstboek, een proeve; Schrift, Maaltijd, Gebed, Reeks: Proeven voor de Eredienst; Een serie publicaties op weg naar een Dienstboek voor de Kerken.
1-5474: N.N. - In stilte roep ik tot U; Dagboek voor de ziel.
1-5475: N.N. - In stilte roep ik tot U; Dagboek voor de ziel.
1-5034: N.N. - U bent niet ver; Op weg met Augustinus [Citaat uit de werken van Augustinus voor elke dag van het jaar].
2-1425: N.N. - Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Concilii Tredentini restitutum, S. Pii Quinti, jussu editum, Clementis VIII. et Urbani VIII. Papae auctoritate recognitum, et Novis Missis ex indulto apostolico hucusque concessis auctum.
2-1510: N.N. - Het Gouden Boek; Volledig Handboek der volmaakte godsvrucht tot de Allerheiligste Maagd, in den geest van den Zaligen Louis-Marie Crignion de Montfort [Bewerkt door de Paters Monfortanen (Gezelschap van Maria)].
3-3622: N.N. - Nova et methodica institutionum iuris civilis tractatio [handwritten title on inside of frontcover; title page is missing].
1-2175: N.N. - Mère Mechtildis van het H. Sacrament luisterend naar Sint-Benedictus.
2-1761: N.N. - Breviarium Romanum, ex decreto SS. Concilii Tridentini restitutum, S. PII V Pontificis Maximi jussu editum aliorumque Pontt. Cura recognitum, Pii Papae X auctoritate reformatum; cum nov versione Psalterii Pii Papae XII auctoritate editi; PARS VERNA.
2-1531: N.N. - Latijns-Nederlands Dagmissaal met Vespers en alle officiële gebeden.
1-006: N.N. - La Bible; Texte intégral, traduction oecuménique; Volumes I à IX [complet]; Éditée par Éditions Grammont S.A..
12-245: N.N. - Engelen [Catalogus van tentoonstelling september - november 1994].
1-328: N.N. - Zonder Titel; Sopraan I op voorkaft [muziek-notitieboek met 12 notenbalken per bladzijde; 20 bladzijden zijn gevuld met handmatig geschreven muziek, bij composities als Salve Regina, Te Deum laudamus etc., diverse componisten, o.a. Fr. Will. en Fr. Koenen; de overige bladzijden bevatten enkel lege notenbalken].
1-028: N.N. - The New American Bible; Translated from the original languages with critical use of all the anciet sources by members of the Catholic Biblical Associations of America.
1-029: N.N. - Bible, písmo svaté starého a nového zákona; Ekumenický preklad [Bible in Czech ecumenical translation].
1-030: N.N. - Apocriefe Boeken (Lutherse vertaling).
1-032: N.N. - Het Nieuwe Testament; Nieuwe Vertaling, in opdracht van het Nederlandsch Bijbelgenootschap, bewerkt door de daartoe benoemde commissie.
2-3139c: N.N. - Lectionarium voor de weekdagen, Deel II: De vierendertig weken door het jaar (Jaar I), [Uitgegeven in opdracht van de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg - Brussel, en de Nederlandse Commissie voor Liturgie - Nijmegen].
12-147: N.N. - Het Symbolisme in Europa [Tentoonstellingscatalogus].
1-450: N.N. - Ordo Hebdomadae Sanctae iuxta Ritum Monasticum; Editio cum Cantu Gregoriano, cura et studio Monachorum Solesmensium.
1-451: N.N. - Ordo Hebdomadae Sanctae iuxta Ritum Monasticum; Editio cum Cantu Gregoriano, cura et studio Monachorum Solesmensium.
1-452: N.N. - Ordo Hebdomadae Sanctae iuxta Ritum Monasticum; Editio cum Cantu Gregoriano, cura et studio Monachorum Solesmensium.
1-574: N.N. - Cantus ad Processiones et Benedictiones Ssmi Sacramenti; In Cantu Gregoriano cum rhythmicis signis editi monachis Solesmensibus curantibus; Juxta Vaticanam editionem.
1-455: N.N. - Ordo Hebdomadae Sanctae iuxta Ritum Monasticum; Editio cum Cantu Gregoriano, cura et studio Monachorum Solesmensium.
1-454: N.N. - Ordo Hebdomadae Sanctae iuxta Ritum Monasticum; Editio cum Cantu Gregoriano, cura et studio Monachorum Solesmensium.
1-483: N.N. - Graduale Sacrosanctae Romanae Ecclesiae De Tempore et De Sanctis; Primum Sancti Pii X iussu restitutum et editum, Pauli VI Pontificis Maximi cura nunc recognitum; Ad exemplar Ordinis Cantus Missae dispositum, et rhythmicis signis Solesmensibus Monachis diligenter ornatum.
5-100: N.N. - Dissertatio Critica decima quinta de serie Primorum Episcoporum in cathedris Romana, Alexandrina, Antiochena et Jerosolymitana, ex Eusibio Caesariensi, quo ad duas ultimas interpolato, de diuturnitate Pontficicatus Xysti II. Papae et authoritate Eusebii Historica / Dissertatio Crititca decima sexta de Origine Adamantio, an is in idololatriamapsus fuerit, se ipsum castraverit, haereses docuerit; ubi et de Eusebio et S. Epiphanio alisque in causa origines plurimum, ac de S. Dionysio Alexandrino, an is negaverit, filium esse consubstantialem Patri / Dissertatio Critica decima septima an Ss. Irenaees, Justinus, Papias, Victorinus, Severus Sulpitus &c. fuerent millenarii, ubi et de S. Hieronymo, Eusebio ac Irenaeo quo ad varia interpolatis signanter et quo ad Cephamn a S. Paulo redargutum / Dissertatio Critica decima octava de Ss. Hieronymo & Clemente I. an docuerint Presbyteros esse aequalis Episcopis, ubi et de Ave Phoenice ex suis cineribus Redivivo, ad variis libris et opinionibus S. Hieronymo suppositis / Dissertatio Critica decima nona, I. De altercationibus Ss. Hieronymum inter et Augustinum: an S. Paulus S. Petrum serio vel simulatorie reprehenderit Gal. 2; II. De dissisis S. Hieronymum inter et Fufinum: an Origenes fuerit haereticus; III. De variis S. Hieronymi Epistolis S. Scripturam concernentibus / Dissertatio Critica vigesima an Honorius I Papa anno 680 damnatur fuerit à Concilio Generali Sexto? / Dissertatio vigesima prima de annis, quibus Christus est Natus, Baptizatus et Crucifixus / Dissertatio Critica vigesima secunda de Quibusdam operibus, praesertim epistolis S. Gergorio Magno suppositis, Dedicata a fr. Marcellino Molenbuhr, Ordinis S. Francisci Strictioris Observantiae Ss. Theologiae Lectore Jubilato, Provincae Saxoniae S. Crucis ex-Ministro.
12-191: N.N. - Luister van Spanje en de Belgische steden 1500-1700; Deel I + Deel II [2 banden; Tentoonstellingsboek in het kader van Europalia 85 España].
12-200: N.N. - De Oosthoek Encyclopedie van Schilder- en Beeldhouwkunst; Alles over geschiedenis van de kunst, over de werkwijze en materialen, over kunstwerken en hun scheppers; Deel 1 + Deel 2 [2 vols.], Oosthoek Informatieve Serie.
1-2158: N.N. - Meester Eckehart [Inleiding en bloemlezing door Jaques Benoit].
1-2159: N.N. - Meester Eckehart [Inleiding en bloemlezing door Jaques Benoit].
1-467: N.N. - Graduale Romanum juxta ritum Sacrosanctae Romanae Ecclesiae, cum cantu Pauli V. Pont. Maximi jussu reformato; Editio Quarta.
1-2156: N.N. - Breaktrough: Meister Eckhart's creation spirituality in new translation, [Introduction and commentaries by Matthew Fox, O.P.].
9-1581: N.N. - 50 jaar Venlo-Zuid; Van Hagebuske tot Hagerhof, Bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Sportvereniging Quick Boys '31 (1931-1981).
1-5722: N.N. - Documenta Vaticana 1 - 2 - 3 [3 vols.; Collection of old Vatican documents, in facsimile, folded, seperate from eachother, collected in portfolios that are bound together in three albums; Text on each portfolio and in the introduction of the collection in German language].
1-573: N.N. - Kyriale seu Ordinarium Missae Missa Pro Defunctis et Toni Communes Missae, ad exemplar editionis typicae concinnati et rhythmicis signis a solesmensibus monachis diligenter ornati .
7-971: N.N. - L'Echo des Feuilletons; Recueil de nouvelles légendes, anecdotes, épisodes, etc.; Extraits de la presse contemporaine; 15e Année.
2-2610: N.N. - Catechismus of Christelyke Leere voor meer gevorderde Katholijken; Verklaard door een gezelschap van R.K. Priesters in Vriesland.
1-1170: N.N. - Museum van Gerwen Lemmens; Schatkamer van de Kempen.
1-5026: N.N. - Rust in God; Woorden van Augustinus.
1-502: N.N. - Het R. K. Zangboek, Mis en Vespers van alle Zondagen en voornaamste Feesten, Latijnsch-Nederlands; Gregoriaansche zang van de Vatikaansche uitgave der Graduale en Antiphonale met rhytmische teekens der benedictijnen van Solesmes.
1-1161: N.N. - Historische Bauten und Kunstdenkmäler des Kreises Bitburg-Prüm.
1-1172: N.N. - Das Hummel-Buch, Dichtungen und Vorwort von Margarete Seemann.
1-1173: N.N. - Das Hummel-Buch, Dichtungen und Vorwort von Margarete Seemann.
1-558: N.N. - Cantus ad Processiones et Benedictiones Ssmi Sacramenti; Sub directione R.R. P.P. Benedictonorum Solesmensium editi quoad cantum; Juxta Vaticanam editionem.
1-559: N.N. - Cantus ad Processiones et Benedictiones Ssmi Sacramenti.
12-126: N.N. - Hendrik Nicolaas Werkman 1882-1945; 'druksels' en gebruiksdrukwerk / 'druksel' prints and general printed matter [tweetalige uitgave: Nederlands en Engels].
5-525: N.N. - Dissertation sur les hosties miraculeuses, Qu
5-524: N.N. - Dissertation sur les hosties miraculeuses, Qu
1-566: N.N. - Antiphonarium Romanum, geschikt om de Vesperen te zingen in de Roomsch-Catholyke kerken der Nederlandsche zendinge.
1-061: N.N. - De evangeliën van Johannes en Thomas [Ingeleid door Riemer Roukema].
2-2626: N.N. - Catechismus tot gebruyk van alle de Kerken van het Fransch Keyzerryk, Deze overzetting is van nieuws overzien en verbetert.
1-403: N.N. - Graduale Sacrosanctae Romanae Ecclesiae de Tempore et de Sanctis, Primum Sancti Pii X iussu restitutum et editum, Pauli VI Pontificis Maximi cura nunc recognitum; ad exemplar Ordinis Cantus Missae dispositum, et rhythmicis signis a Solesmensibus Monachis diligenter ornatum.
1-5524: N.N. - Catalotus Verborum, quae in operibus Sancti Augustini inveniuntur, X [De diversis quaestionibus ad simplicianum / De diversis quaestionibus LXXXIII. De octo dulcitii quaestionibus / Quaestiones Evangeliorum cum appendice quaestionum XVI in Matthaeum; Corpus Christianorum 44 - 44A - 44B].
1-5452: N.N. - Karmelitaanse vorming; Een weg van omvorming.
1-567: N.N. - Officium Hebdomadae Sanctae et Octavae Paschae cum cantu, iuxta ordinem Breviarii, Missalis et Pontificalis Romani, ad exemplar editionis typicae concinnatum et rhythmicis signis a solesmensibus monachis diligenter ornatum; Editio cum novo psalterio.
2-1444: N.N. - Missel Romain; Tome I, Propre du Temps: Temps de l'Avent / Temps de Noël / Temps Ordinaire.
2-1441: N.N. - Latijnisch-Deutsches Altar Messbuch; Band I: Vom ersten Adventssonntag bis zum Samstag nach derm ersten Passionssonntag, [Ausgabe für den liturgischen Gebrauch, im Auftrag der Fuldaer und der Schweizer Bischofskonferenz besorgt von den Liturgischen Kommissionen Deutschlands und der Schweiz].
1-1534: N.N. - Nouveau Formulaire de prières dédié aux Enfants de Marie.
1-105: N.N. - Biblia Sacra Vulgatae Editionis; Sixti V. Pont. Max jussu recognita, et Clementis VIII auctoritate edita; Distincta versiculis, Indiceque Epistolarum & Evangeliorum aucta.
1-429: N.N. - Antiphonale Monasticum pro diurnis horis, juxta vota RR. DD. Abbatum Congregationum Confoederatum Ordinis Sancti Benedicti a Solesmensibus Monachis restitutum; Editio Kalendario Accomodata Congretationis Sancti Petri de Solesmis [incomplete: the first part (pages 1-720) is missing].
1-1524: N.N. - Kleines Marianisches Offizium (erweiterte Ausgabe).
1-500: N.N. - Officium Majoris Hebdomadae, a Dominica in Palmis usque ad Sabbatum in Albis; Juxta ordinem Breviarii, Missalis et Pontificalis Romani, cum cantu ex editionibus authenticis quas curavit. Sacrorum Rituum Congregatio.
1-501: N.N. - Hymns Ancient & Modern New Standard; Full Music Edition.
2-1624: N.N. - Het Roomsche Misboek voor de zondagen, geboden feestdagen en voor de overledenen.
1-572: N.N. - Kyriale seu Ordinarium Missae cum cantu gregoriano, ex editione Vaticana adamussim excerpto et rhythmicis signis in subsidium cantorum a solesmensibus monachis diligenter ornato .
2-1431: N.N. - Missel Romain.
2-1433: N.N. - Missaal voor de Weekdagen.
2-1434: N.N. - Missaal voor de Weekdagen.
2-1435: N.N. (Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg) - Missaal voor zon- en feestdagen.
2-1436: N.N. (Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg) - Missaal voor zon- en feestdagen.
2-1437: N.N. (Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg) - Missaal voor zon- en feestdagen.
2-1438: N.N. (Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg) - Missaal voor zon- en feestdagen.
2-1439: N.N. - Lezingen op Zondag [Luc Hermans, in samenwerking met Flor Bos, Mia Hermans, Paul Kevers, Ton Vandenheede, Carina Vannitsen].
12-224: N.N. - Beeldhouwkunst in België, vanaf 1830; Deel I (A-D) + Deel II (E-P) [2 vols.; incomplete set: Deel III (Q-Z) ontbreekt], Serie: Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, Studia 90.
1-484: N.N. - Graduale Sacrosanctae Romanae Ecclesiae De Tempore et De Sanctis; Primum Sancti Pii X iussu restitutum et editum, Pauli VI Pontificis Maximi cura nunc recognitum; Ad exemplar Ordinis Cantus Missae dispositum, et rhythmicis signis Solesmensibus Monachis diligenter ornatum.
2-1401: N.N. - Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, S. Pii V Pontificis Maximi jussu editum, Clementis VIII. Urbani VIII. Et Leonis XIII. Auctoritate recognitum; Editio Prima juxta Editionem Typicam.
12-138: N.N. - Keizer Karel; Wandtapijten en wapenrustingen uit de Spaanse Koninklijke verzamelingen [Tentoonstellingscatalogus].
1-516: N.N. - Liber Responsorialis pro Festis I. Classis et Communi Canctorum juxta Ritum Monasticum; Adnectuntur Invitatorium et Hymnus Aliorium Festorum.
1-5661: N.N. (J.A.L.) - Le Livre d'Or des familles, ou la Terre-Sainte illustrée [description de Palestine, circa 1850-1900].
7-925: N.N. - Lectures pour Tous; Revue Universelle et Populaire Illustrée; Treizième Année (octobre 1910 - septembre 1911).
1-5658: N.N . - Epistels en Evangeliën volgens het Romeins Missaal [Pericopen].
1-507: N.N. - [convolute] 1. Officium ac Missa de Festo S. P. N. Francisci quibus accedunt Cantus Selecti in honorem eiusdem; Ad codicum fidem ac normam gregorianam restituit P. Fr. Eliseus Bruning O.F.M. iussu Rmi P. Fr. Bernardini Klumper totius Ordinis FF. Minorum Ministri Generalis / 2. Officium et Missae In Nativitate Domini juxta ordinem Breviarii et Missalis Romani; Cum cantu gregoriano ex editione Vaticana adamussim excerpto et rhythmicis sisnis a solesmensibus monachis diligenter ornato.
1-1124: N.N. - Katholiek Nederland en de Paus.
1-1125: N.N. - Volksdevotie; Beelden van religieuze volkscultuur in Noord-Brabant [tentoonstellingscatalogus september-december 1990).
1-5461: N.N. - Symbolen van A tot Z.
2-1612: N.N. - Romeins Missaal met Verspers [Voor het volk vertaald en verklaard door P.J. Windey S.J.].
1-400: N.N. - Graduale Sacrosanctae Romanae Ecclesiae de Tempore et de Sanctis, SS. D. N. Pii X. Pontificis Maximi jussu restitutum et editum; Cui addita sunt Festa novissima; Editio Tertia Ratisbonensis juxta Vaticanam.
1-540: N.N. - Officium et Missa ultimi tridui Majoris Hebdomadae juxta Ritum Monasticum cum Cantu Gregoriano, ex Editione Vaticana adamussim excerto et rhythmicis signis a Solesmensibus Monachis diligenter ornato.
12-261: N.N. - Le message de tournus.
1-1139: N.N. - Wonderen en mysteries; Zieners en Profeten.
1-1141: N.N. - De luister van Byzantium [Tentoonstellingscatalogus].
1-535: N.N. - Processionale Monasticum ad usum Congretationis Gallicae Ordinis Sancti Benedicti.
1-536: N.N. - Processionale Monasticum ad usum Congretationis Gallicae Ordinis Sancti Benedicti.
1-068: N.N. - De Bijbel; uit de grondtekst vertaald [Willibrord vertaling].
5-607: N.N. - Tractatus de Contractibus Juri Hodierno Galliae accomodatus, ad usum Seminarii Cenomanensis, illustrissimi ad reverendissimi D. D. Claudii-Magdalenae de la Myre, Cenomanensis Episcopi / Tractatus de Jure et Justitia Jure Hodierno Galliae accomodatus, ad usum Seminarii Cenomanensis, illustrissimi ad reverendissimi D. D. Claudii-Magdalenae de la Myre, Cenomanensis Episcopi .
7-991: N.N. - Nouveau Dictionnaire François - Allemand et Allemand - François, à l'usage des deux nations; Tome II, contenant le françois expliqué par l'allemand; Nouvelle édition, considérablement corrigée et augmentée.
1-1528: N.N. - Office de la Sainte Vierge Marie pour les trois temps de l'année sans renvois, Nouvelle édition ... le tout en latin selon le Breviaire Romain.
1-1529: N.N. - Neuvaine et prières à Notre-Dame du Perpétuel-Secours.
2-1630: N.N. - Romeins Missaal met Verspers [Voor het volk vertaald en verklaard door P.J. Windey S.J.].
2-1511: N.N. (Een R.K. priester) - Volledig Gebedenboek voor alle ware vereerders van den H. Antonius [van Padua].
2-1560: N.N. - Zondagsmisboek; De missen van de zondagen en de voornaamste feesten, dagelijkse gebeden en oefeningen, vespers en lofgezangen; herzien en aangepast aan de nieuwste Decreten, onder toezicht van H. De Greeve Pr..
2-1561: N.N. - Romeins Missaal met de Vespers van de Zondagen en voornaamste Feestdagen [Bewerkt en van aantekeningen voorzien door F. Van Baelen, pr.], [Bewerkt en van aantekeningen voor zien door F. Van Baelen, pr.].
2-1562: N.N. - Missaal voor zon- en feestdagen.
2-1567: N.N. - Gemeenschapsmissaal voor zon- en feestdagen; Volledige uitgave liturgische jaren A-B-C [Door benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, onder leiding van dr. Jos van der Veken].
2-1568: N.N. - Gemeenschapsmissaal voor zon- en feestdagen; Volledige uitgave liturgische jaren A-B-C [Door benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, onder leiding van dr. Jos van der Veken].
1-438: N.N. - Antiphonale Monasticum pro Diurnis Horis, juxta vota RR. DD. Abbatum Congregationum Confoederatum Ordinis Sancti Benedicti a Solesmensibus Monachis restitutum; Editio Kalendario Accomodata Congretationis Sancti Petri de Solesmis.
3-3577: N.N. - Neue Muster der geistlichen Beredsamkeit in zwölf Predigten über verschiedene Gegenstände der Religion.
5-533: N.N. - Gémissements d
1-079: N.N. - De Bijbel [Willibrordvertaling, Geheel herziene uitgave 1995].
1-2075: N.N. - FUENTE; Juan de la Cruz 1591-1991 [Nederlandstalig; boek bij tentoonstelling].
1-457: N.N. - Ordo Hebdomadae Sanctae iuxta Ritum Monasticum; Editio cum Cantu Gregoriano, cura et studio Monachorum Solesmensium.
1-458: N.N. - Ordo Hebdomadae Sanctae iuxta Ritum Monasticum; Editio cum Cantu Gregoriano, cura et studio Monachorum Solesmensium.
9-2254: N.N. - De oorlog tegen de goden; Azteekse kronieken over de Spaanse verovering [Uit het Nahuatl vertaald en toegelicht door Rudof van Zantwijk].
1-080: N.N. - Bijbel, met deuterocanonieke boeken [De Nieuwe Bijbelvertaling].
1-097: N.N. - De Heilige Schrift [Vertaling uit de grondtekst; met aantekeningen in opdracht van de Apologetische Vereniging 'Petrus Canisius' ondernomen met goedkeuring van de Hoogwaardige Bisschoppen van Nederland].
1-1104: N.N. - Kapellen zwischen Rhein und Schwarzwaldhochstrasse, Betrachtungen kulturhistorischen Erbes.
12-343: N.N. - Honderd jaar Rijksmuseum, 1885-1985.
12-344: N.N. - Die Schweizer Bilderchroniken des 15./16. Jahrhunderts, Einleitung von Walter Muschg; Bilderläuterungen E.A. Gessler.
12-349: N.N. - Aart van Dobbenburgh; Ofwel van vreugde en verdriet, Ingeleid door Gerrit Luidinga; Met een voorwoord van Theun de Vries.
1-5444: N.N. - Bougogne Romane.
1-1082: N.N. - Ikonen; 1000-jarig doopsel van de Rus'; Mariajaar '87 - '88 [Tentoonstellingscatalogus].
2-2109a: N.N. - Orde van dienst voor boete en verzoening, Reeks: Liturgie van de sacramenten en andere kerkelijke vieringen, Deel 5.
2-2110a: N.N. - De ziekenzalving en de pastorale zorg rond de zieken, Reeks: Liturgie van de sacramenten en andere kerkelijke vieringen, Deel 6.
2-2110b: N.N. - De ziekenzalving en de pastorale zorg rond de zieken, Reeks: Liturgie van de sacramenten en andere kerkelijke vieringen, Deel 6.
2-2113: N.N. - Katholiek Gebedenboek; De gebedsschat van de kerk der eeuwen en de vernieuwde liturgie volgens Vaticanum II.
2-2116: N.N. - Liturgische Documentatie; Bijlage bij het Directorium voor de Nederlandse Kerkprovincie, 2 (Directorium over volksvroomheid en liturgie).
2-2118a: N.N. - Liturgische Documentatie; Bijlage bij het Directorium voor de Nederlandse Kerkprovincie, 4 (Ordening voor de lezingen van de Mis, etc.).
1-390: N.N. - Cantuale Romano-Seraphicum; Editio Tertia, aucta ac Rituali necnon Antiphonali Ordinis adaptata a fr. Eliseo Bruning O.F.M..
1-459: N.N. - Ordo Hebdomadae Sanctae iuxta Ritum Monasticum; Editio cum Cantu Gregoriano, cura et studio Monachorum Solesmensium.
5-568: N.N. - Nouveau formulaire de prières dédiés aux enfants de Marie.
1-460: N.N. - Ordo Hebdomadae Sanctae iuxta Ritum Monasticum; Editio cum Cantu Gregoriano, cura et studio Monachorum Solesmensium.
1-461: N.N. - Ordo Hebdomadae Sanctae iuxta Ritum Monasticum; Editio cum Cantu Gregoriano, cura et studio Monachorum Solesmensium.
1-465: N.N. - Liber Usualis Missae et Officii pro Dominicis et Festis, cum cantu gregoriano, ex Editione Vaticana adamussim excerpto et rhythmicis signis in subsidium cantorum, a Solesmensibus Monachis diligenter ornato.
1-462: N.N. - Ordo Hebdomadae Sanctae iuxta Ritum Monasticum; Editio cum Cantu Gregoriano, cura et studio Monachorum Solesmensium.
1-463: N.N. - Ordo Hebdomadae Sanctae iuxta Ritum Monasticum; Editio cum Cantu Gregoriano, cura et studio Monachorum Solesmensium.
2-1741: N.N. - Het Romeins Brevier, Latijn-Nederlands; Eerste Deel + Tweede Deel (2 vols.), [Uitgegeven onder auspiciën van de Nederlandse Commissie voor Liturgie en de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg en met instemming van het Nederlandse en Belgische episcopaat].
1-2113: N.N. - Sämtliche Schriften der hl. Theresa von Jesu; Fünfter Band: Die Seelenburg der Heiligen Theresa von Jesu.
12-049: N.N. - Carrà [Italian tekst].
12-050: N.N. - Hommage to Chagall [with a preface of Leon Amiel].
12-051: N.N. - Haggadah of Passover / Chagall's Passover Haggadah [Text in Hebrew and English translation, with paintings of Marc Chagall].
12-227: N.N. - Verzameling Alla en Bénédict Goldschmidt [Catalogus van Tentoonstelling in Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Moderne Kunst, 21 september - 16 december 1990.
1-5482: N.N. - Encyclopaedisch Kerkelijk Woordenboek; Verklaring van woorden en termen uit het katholieke leven [Met inleiding van Mag. Dr. J. B. Kors O.P.].
2-1595: N.N. - Romeins Missaal voor het volk; H. Schriftverklaring en liturgische voorstelling door J. Windey S.J..
2-1596: N.N. - Romeins Missaal voor het volk; H. Schriftverklaring en liturgische voorstelling door J. Windey S.J..
2-1597: N.N. - Romeins Missaal voor het volk; H. Schriftverklaring en liturgische voorstelling door J. Windey S.J..
2-1598: N.N. - Missaal; Latijns-Nederlande uitgave van het volledige Missale Romanum, met inleidingen en verklaringen.
2-1599: N.N. - Missaal; Latijns-Nederlande uitgave van het volledige Missale Romanum, met inleidingen en verklaringen.
2-1600: N.N. - Missaal; Nederlandse en Latijnse tekst van het Missale Romanum, de eigen missen van de bisdommen, inleidende verklaringen, Kyriale / Vesperale voor de zondagen en voornaamste feesten, lofzangen en keur van gebeden [Dit Missaal werd verzorgd door de Paters Redemptoristen Th. Stallaert, A. v.d. Maagdenberg, L. Siemonsma].
3-1024: N.N. - Die Clocke der Andacht. , Ein Gebet- und Erbauungsbuch für gebildete Katholiken. Neunzehnte Auflage, mit drei Stahlstichen. .
9-1148: N.N. - Pulp [2], Reeks: Zwarte Beertjes nr. 1312.
11-20: N.N. - De Katholiek; Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig Maandschrift; 1842-1898 [incompleet].
2-2129: N.N. - Directorium voor de Nederlandse Kerkprovincie; Kalender voor het liturgisch jaar 2016-2017; Jaar A - Oneven.
1-5673: N.N. - De Psalmen; Willibrordvertaling [Grote letter editie; Geheel herziene uitgave 1995].
2-1413: N.N. - Missale Romanum ex Decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, S. Pii V Pontificis Maximi jussu editum, aliorum pontificum cura recognitum, a Pio X reformatum, et SSMI D. N. Benedicti XV auctoritate vulgatum; Editio II juxta Typicam Vaticanam.
1-474: N.N. - Graduale Sacrosanctae Romanae Ecclesiae De Tempore et De Sanctis, SS. D. N. Pii X. Pontificis Maximi jussu restitutum et editum, ad exemplar Editionis Typicae concinnatum, et rhythmicis signis a Solesmensibus Monachis diligenter ornatum.
9-2253: N.N. - Dr. Ragab Papyrus Institute; Catalogue 1984.
2-2107: N.N. - Het vormsel [laatste 8 bladzijden als los bijgevoegde brochure], Reeks: Liturgie van de sacramenten en andere kerkelijke vieringen, Deel 3.
1-2078: N.N. - Het leven van Joannes van het Kruis; XVIIIe eeuwse gravures uit Venetië.
1-2079: N.N. - Het leven van Joannes van het Kruis; XVIIIe eeuwse gravures uit Venetië.
1-2076: N.N. - FUENTE; Juan de la Cruz 1591-1991 [Nederlandstalig; boek bij tentoonstelling].
1-2077: N.N. - San Juan de la Cruz, Cataloog tentoonstelliong Karmelieten - Gent, 14 december 1990 tot 13januari 1991.
1-464: N.N. - Vesperale Romanum cum Psalterio ex Antiphonali Romano fideliter extractum, cum cantu emendato; Editio Sexta.
2-2639: N.N. [door C. M. R.] - Christelyke Onderwyzing of Verklaaring en uytbreyding van den Catechismus, gedeeld in vyf deelen en een-en-veertig lessen, voor de Catholyke Jongheyd van
2-2640: N.N. (F. C. M. R.) - Christelyke onderwyzing of verklaering en uytbreyding van den Catechismus, gedeeld in vyf deelen en een-en-veertig lessen, voor de catholyke jongheyd van
1-313: N.N. - Judas Maccabäus; Oratiorium von G. F. Händel; Vollständiger Clavierauszug mit deutschem und englischem Texte.
2-2119: N.N. - Liturgische Documentatie; Bijlage bij het Directorium voor de Nederlandse Kerkprovincie, 5 (Documenten over gewijde muziek, etc.).
1-1077: N.N. - Heeswijkse ikonen; Het contact tussen hemel en aarde [Boek ter gelegenheid van tentoonstelling; Ikonencollectie: Abdij van Berne].
2-2142c: N.N. - De Dienst van het Woord [Schriftlezingen bij de eucharistieviering naar het Romeins Missaal]; DEEL A: Alle vieringen der heiligen [Schriftlezingen bij de eucharistieviering naar het Romeins Missaal] / DEEL B: Bijzondere vieringen / DEEL C: Christusvieringen / DEEL D: Deel ter aanvulling voor Vasten en tijd na Pinksteren [4 vols.].
2-2143: N.N. - Het Romeins Pontificaal [Vernieuwd op grond van het decreet van het Tweede Vaticaans Concilie ... en herzien onder de zorg van Paus Johannes Paulus II]; De wijding van Bisschop, Priesters en Diakens; Tweede Nederlandse standaard-editie.
1-2069: N.N. - Leven uit Liefde; Symposium Thérèse van Lisieux.
2-1501: N.N. - Ik ga al naar de heilige Mis.
2-1576: N.N. - Missaal voor zondagen en feesten; Jaar C.
2-1733: N.N. - Breviarium Monasticum Pauli V jussu editum, Urbani VIII et Leonis XIII cura recognitum, juxta Kalendarium a Sancta Sede approbatum pro Congregatione Gallica Ordinis S. Benedicti, cum Officiis propriis eidem concessis, dispositum; Pars AESTIVA.
2-1732: N.N. - Breviarium Monasticum Pauli V jussu editum, Urbani VIII et Leonis XIII cura recognitum, juxta Kalendarium a Sancta Sede approbatum pro Congregatione Gallica Ordinis S. Benedicti, cum Officiis propriis eidem concessis, dispositum; Pars VERNA.
2-1731: N.N. - Breviarium Romanum, ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, S. PII V. Pontificis Maximi jussu editum, Clementis VIII. et Urbani VIII. auctoritate recognitum; PARS HIEMALIS.
2-1730: N.N. - Breviarium Romanum, ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, S. PII V. Pontificis Maximi jussu editum, Clementis VIII. et Urbani VIII. auctoritate recognitum; PARS HIEMALIS.
2-1729: N.N. - Het Romeinsch Brevier; Lentedeel + Zomerdeel + Herfstdeel + Winterdeel [4 vols., complete set; Nederlandse vertaling bewerkt door de EE. Zuster Kanunnikessen van het Heilig Graf; Ingeleid en herzien door Fr. Gaud. Bootsma O.F.M. en Fr. Crisp. Smits O.F.M.].
2-1721: N.N. - Breviarium Romanum, ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, S. PII V. Pontificis Maximi jussu editum, Clementis VIII. et Urbani VIII. auctoritate recognitum, novissime per summos pontifices usque ad hanc diem concessis; PARS AUTUMNALIS.
2-1722: N.N. - Het Romeinsch Brevier; LENTEDEEL [Nederlandse vertaling bewerkt door de EE. Zuster Kanunnikessen van het Heilig Graf; Ingeleid en herzien door Fr. Gaud. Bootsma O.F.M. en Fr. Crisp. Smits O.F.M.].
2-1724: N.N. - Het Romeinsch Brevier; HERFSTDEEL [Nederlandse vertaling bewerkt door de EE. Zuster Kanunnikessen van het Heilig Graf; Ingeleid en herzien door Fr. Gaud. Bootsma O.F.M. en Fr. Crisp. Smits O.F.M.].
2-1727: N.N. - Het Romeinsch Brevier; WINTERDEEL [Nederlandse vertaling bewerkt door de EE. Zuster Kanunnikessen van het Heilig Graf; Ingeleid en herzien door Fr. Gaud. Bootsma O.F.M. en Fr. Crisp. Smits O.F.M.].
1-1070: N.N. - Iconen; Kunst en devotie [Met een Inleiding van T. Talbot Rice].
1-077: N.N. - Bijbel [Vertaling in opdracht van het Nederlands Bijbelgenootschap, bewerkt door de daartoe benoemde Commissies].
1-2068: N.N. - Leven uit Liefde; Symposium Thérèse van Lisieux.
2-1517: N.N. - La Grande Lumière vol. VI: Les miracles de Jésus.
2-1719: N.N. - Breviarium Romanum, ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, S. PII V. Pontificis Maximi jussu editum, Clementis VIII. et Urbani VIII. auctoritate recognitum, cum Officiis Sanctorum novissime per Summos Pontifices usque ad hanc diem ; PARS HIEMALIS.
2-1718: N.N. - De cura infirmorum (in Latijn en Nederlands); Ad usum dioecesium Hollandiae, ad instar, appendicis Ritualis Romani.
1-5704: N.N. - Door de dood heen; Leer- en werkboek rond avondwake en uitvaart [Werkgroep voor Liturgie Heeswijk].
2-1557: N.N. - Blijf bidden, ook op latere leeftijd; Bundel gebeden, met de liturgie van de eucharistie, het sacrament van de verzoening en de ziekenzalving [Sint-Andriesabdij Brugge / Apostolaat van het Gebed, Nijmegen / De Gulden Leeftijd].
1-542: N.N. - Officium et Missa ultimi tridui Majoris Hebdomadae juxta Ritum Monasticum cum Cantu Gregoriano, ex Editione Vaticana adamussim excerto et rhythmicis signis a Solesmensibus Monachis diligenter ornato.
1-416: N.N. - Recueil de Cantiques; à l'usage des élèves des Religieuses Ursulines de Wavre-Notre-Dame [Textes en français et en néerlandaise].
1-417: N.N. - Liedboek voor de Kerken; 491 Gezangen; meerstemmige zettingen.
3-3751: N.N. (Lasausse, Jean Bapt.) - Doctrine Spirituelle, du Père Berthier, du Père Surin, du Père Saint-Jure, de M. d
2-2124: N.N. - Liturgische Documentatie; Bijlage bij het Directorium voor de Nederlandse Kerkprovincie, 10 (Liturgische teksten, Kerkmuziek, Doopbediening en dooperkenning).
2-2125: N.N. - Liturgische Documentatie; Bijlage bij het Directorium voor de Nederlandse Kerkprovincie, 11 (De Orde van de Mis - een toelichting, etc.).
2-2126: N.N. - Liturgische Documentatie; Bijlage bij het Directorium voor de Nederlandse Kerkprovincie, 12 (Homiletisch directorium en Gids voor grote vierigen).
1-1310: N.N. - Code de Droit Canonique; Texte officiel et traduction française.
2-1716: N.N. - Cum Ecclesia; Méditations sur les textes du Missel en du Bréviaire, Édition originale sous la direction du R. P. Mathias Goossens O.F.M.; Adaptation française par une Moniale dominicaine de Clairefontaine.
1-468: N.N. - Graduale Sacrosanctae Romanae Ecclesiae De Tempore et De Sanctis, SS. D. N. Pii X. Pontificis Maximi jussu restitutum et editum, ad exemplar Editionis Typicae concinnatum, et rhythmicis signis a Solesmensibus Monachis diligenter ornatum.
2-1552: N.N. - Volksmisboek en Vesperale; Bewerkt door de Benedictijnen der Abdij Affligem, Met illustraties van Dom J. Rahder O.S.B..
1-399: N.N. - Graduale Sacrosanctae Romanae Ecclesiae de Tempore et de Sanctis, SS. D. N. Pii X. Pontificis Maximi jussu restitutum et editum juxta Editionem Vaticanam; Notulis modernis transcriptum; Cui addita sunt Festa novissima.
2-1714: N.N. - Supplementum Breviarii Cesterciensis, ad norman rubricarum Codicis cisterciensis a S.R.C. die 14 iunii 1965 approbati; Pars Hiemalis / Vernalis / Aestivalis / Autumnalis, Pars Hiemalis / Pars Vernalis / Pars AEstivalis / Pars Autumnalis.
2-1715: N.N. - Supplementum Breviarii Cesterciensis, ad norman rubricarum Codicis cisterciensis a S.R.C. die 14 iunii 1965 approbati; Pars Hiemalis / Vernalis / Aestivalis / Autumnalis, Pars Hiemalis / Pars Vernalis / Pars AEstivalis / Pars Autumnalis.
1-442: N.N. - Processionale Monasticum ad usum Congretationis Gallicae Ordinis Sancti Benedicti.
2-1712: N.N. - Breviaire Monastique en Latin et en François, a l'usage des Religieuses Benedictines; Où sont inserez dans leur ordre naturel les Offices des Saints nouvellement approuvez; PARTIE D'AUTOMNE.
2-1711: N.N. - Breviaire Monastique en Latin et en François, a l'usage des Religieuses Benedictines; Où sont inserez dans leur ordre naturel les Offices des Saints nouvellement approuvez; PARTIE D'ESTÉ.
2-1710: N.N. - Breviaire Monastique en Latin et en François, a l'usage des Religieuses Benedictines; Où sont inserez dans leur ordre naturel les Offices des Saints nouvellement approuvez; PARTIE DE PRINTEMPS.
2-1709: N.N. - Klein Cisterciënzer Brevier; Wintertdeel [typoscript; Nederlandstalige teksten].
2-1708: N.N. - Klein Cisterciënzer Brevier; Herfstdeel [typoscript; Nederlandstalige teksten].
2-1707: N.N. - Klein Cisterciënzer Brevier; Zomerdeel [typoscript; Nederlandstalige teksten].
2-1706: N.N. - Klein Cisterciënzer Brevier; Lentedeel [typoscript; Nederlandstalige teksten].
2-1705: N.N. - Klein Cisterciënzer Brevier; Lentedeel [typoscript; Nederlandstalige teksten].
2-1703: N.N. - Supplément au Bréviaire Monastique; A l'usage des Religieuses Bénédictines de l'Adoration Perpétuelle du Saint Sacrement, approuvé le 7 septembre 1971, le 15 février 1872 par La Sacrée Congrégation des Rites, a l'usage des religieuses Bénédictines de l'Adoration Pepétuelle dus Très-Saint Sacrement.
2-1702: N.N. - Supplément au Bréviaire Monastique; A l'usage des Religieuses Bénédictines de l'Adoration Perpétuelle du Saint Sacrement, approuvé le 7 septembre 1971, le 15 février 1872 par La Sacrée Congrégation des Rites, a l'usage des religieuses Bénédictines de l'Adoration Pepétuelle dus Très-Saint Sacrement.
2-1700: N.N. - Breviarium Romanum, ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, S. PII V. Pontificis Maximi jussu editum Clementis VIII. Et Urbani VIII. auctoritate recognitum, cum Officiis Sanctorum, novissime per summos pontifices usque ad hanc diem concessis; PARS HIEMALIS.
2-1701: N.N. - Supplément au Bréviaire Monastique autrement dit Romain-Bénédictin, disposé suivant l'ordre calendrier approuvé en 1845 par la Sacrée Congrégation des Rites; A l'usage des Religieuses Bénédictines de l'Adoration Perpétuelle du Très-Saint Sacrement; Contenant les Offices qui manquent dans les anciennes éditions de ce Bréviaire imprimées en France, ou qui n'y sont pas conformes à l'édition Romaine authentiquie, de 1831, a l'usage des religieuses Bénédictines de l'Adoration Pepétuelle dus Très-Saint Sacrement.
2-1616: N.N. - Latijnsch-Nederlandsch Dagmissaal met Vespers en alle gebruikelijke Gebeden [Penteekeningen door V. Stuyvaert].
7-1406: N.N. - Les Grandes Heures de Jean Duc de Berry; Introduction and legends by Marcel Thomas [In order to remain al faithful as possible to the original maunscript, all pages from the Grandes Heures included have been reproduced to their exact size].
9-2259: N.N. - Perzië; Dertig eeuwen kunst & cultuur [bij de Hermitage Amsterdam].
9-1585: N.N. - 40 Jaar Quick Boys '31, 1931-1981.
1-101: N.N. - Biblia Sacra Vulgatae Editionis juxta Exemplar Vaticanum; Tomus Secundus: Veteris Testamenti Pars Altera [Liber Psalmorum a Liber Secundus Machabaeorum].
1-509: N.N. - Kyriale seu Ordinarium Missae cum cantu gregoriano, ex editione Vaticana adamussim excerpto et rhythmicis signis in subsidum cantorum a solesmensibus monachis diligenter ornato .
1-510: N.N. - [convolute] 1. Processionale Monasticum ad usum Congretationis Gallicae Ordinis Sancti Benedicti [1893] / 2. Variae Preces ex Liturgia tum Hodierna tum Antiqua collectae aut usu receptae; Editio Quinta [1901].
1-099: N.N. - Biblia Sacra Vulgate Editionis Sixti Quinti Pont. Max. iussu recognita atque edita.
2-2144: N.N. - Getijdenboek - Lectionarium; Jaar I: deel 1/2/3 (Advent en Kersttijd / Veertigdagentijd en Paastriduum / Paastijd) en deel 4/5/6/7/8 (Tijd door het Jaar) + Jaar II: deel 1/2/3 (Advent en Kersttijd / Veertigdagentijd en Paastriduum / Paastijd) en deel 4/5/6/7/8 (Tijd door het Jaar) [16 vols.].
2-2140c: N.N. - Lectionarium voor de weekdagen, Deel III: De vierendertig weken door het jaar (Jaar II), [Uitgegeven in opdracht van de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg - Brussel, en de Nationale Raad voor Liturgie - Nijmegen].
1-103: N.N. - Alle Bijbelse personen [Geïllusstreerd Biografisch Woordenboek].
1-2034: N.N. - Hoop op gerechtigheid. Diverse bedenkingen omtrent een 125ste verjaardag; Kerk en maatschappij sinds 125 jaar, in Ruusbroec's perspectief.
1-2021: N.N. - Jan van Ruusbroec 1293-1381 [Tentoonstelling 17 oktober - 28 november 1981; Beknopte gids door Claudine Lemaire naar de gelijknamige catalogus opgesteld].
1-2157: N.N. - Meester Eckehart [Inleiding en bloemlezing door Jaques Benoit].
1-2011: N.N. - Woordenlijst bij de Strofische Gedichten [van Hadewijch; Het glossarium in de uitgaven door Van Mierlo werd hier grotendeels overgenomen en samengevat].
1-5715: N.N. - Monumenta Annonis; Köln und Siegburg - Weltbild und Kunst in hohen Mittelalter [Katalog einer Ausstellung].
1-5716: N.N. - Religieuze Kunst [Titel op de band; in deze band zijn twee boeken, twee tentoonstellingscatalogi, ingebonden:] 1. Mariajaar '87-'88; Ikonen - 1000-jarig doopsel van de Rus' / 2. 'Waer een paradis'; Kloosterleven in Brabant na de Reformatie.
1-5721: N.N. - Maria-jaarkrans; Mariale kunst uit Oost en West [Sint Jacobskerk Antwerpen 1988; tentoonstellingscatalogus].
2-1532: N.N. - Romeinsch Missaal met de Vespers van de zondagen en voornaamste feestdagen [Bewerkt en van aantekeningen voorzien door F. van Baelen, pr.].
1-5473: N.N. - Die Klosterregel des Hl. Benedikt [Herausgegeben von der Erzabtei Beuron] / Deklarationen und Konstitutionen der Benediktinerinnen von der Hl. Lioba Freiburg I. Br.-Günterstal.
1-522: N.N. - [convolute] 1. In Agendis Mortuorum juxta Ritum Monasticum; Editio Novissima, cura et studio Monachorum Solesmensium [1941] / 2. In nocte Nativitatis Domini ad Matutinum, juxta Ritum Monasticum, cum cantu Gregoriano, ex Editione Vaticana et Libris Solesmensibus [1926] / 3. Officium et Missa ultimi tridui Majoris Hebdomadae juxta Ritum Monasticum cum cantu gregoriano, ex Editione Vaticana Adamussim Excerpto et rhythmicis signis a Solesmensibus Monachis diligenter ornato [1923].
1-557: N.N. - Cantus ad Processiones et Benedictiones Ssmi Sacramenti; Sub directione R.R. P.P. Benedictonorum Solesmensium editi quoad cantum; Juxta Vaticanam editionem.
1-1281: N.N. - Het Gileboek; Tijdschrift voor kerkelijke kunst en oudheidkunde, jaargang III.
2-1619: N.N. - Latijns-Nederlands Dagmissaal met Vespers en alle gebruikelijke Gebeden [bewerkt door Jos. Plets, Pentekeningen door V. Stuyvaert].
1-1400: Aafjes, Bertus (geschrieben von) und Eyck, Charles (gezeichnet von) - Habemus Papam; Bilder der Erinnerung.
1-1401: Aafjes, Bertus (geschrieben von) und Eyck, Charles (gezeichnet von) - Habemus Papam; Bilder der Erinnerung.
9-310: AALDERS, D.J. - Bijen houden kunt u ook.
1-3200: Aalders, M.J. - De komst van de toga; Een historisch onderzoek naar het verdwijnen van mantel en bef en de komst van de toga op de Nederlandse kansels 1796-1898.
1-3151: AALDERS, M. - 125 jaar Faculteit der Godgeleerdheid aan de Vrije Universiteit.
1-3150: AALDERS, M.J. - De komst van de toga, Een historisch onderzoek naar het verdwijnen van mantel en bef en de komst van de toga op de Nederlandse kansels 1796-1898.
1-3201: Aalders, M. - 125 jaar Faculteit der Godgeleerdheid aan de Vrije Universiteit.
1-3202: Aalders, G.J.D. - Julianus de afvallige; Het leven van een verbitterde keizer.
6-278: AARDWEG, H.P. VAN DEN - Hadji Sagadoer; De wijze avonturen van een Maleischen profeet.
1-5000: Aardweg, G.J.M. van den - Fatima, 1917; De grootste 'paranormale' gebeurtenis uit de moderne geschiedenis; Met een exclusieve bijdrage van Zr. Lucia, de oudste zienares.
1-3203: Aarnink, L. - Door de Geest bewogen; profetische vrouwen.
1-3152: AARNINK, L. - Door de Geest bewogen; profetische vrouwen.
1-3204: Aarnink, L. - Door de Geest bewogen; profetische vrouwen.
8-1332: AARTS, C.J. / ETTEN, M.C. VAN (SAMENSTELLING) - Domweg gelukkig in de Dapperstraat; De bekendste gedichten uit de Nederlandse literatuur, Bijeengebracht en ingeleid door C.J. Aarts en M.C. van Etten.
1-3205: Aarts, Fl.G.A.M. - The Pater Noster of Richard Ermyte; A late Middle English Exposition of the Lord's Prayer; Edited from Westminster School Library MS. 3 with an Introduction, Variants, Notes and Glossery [Proefschrift / Dissertation].
6-2233: AARTS, BAS / DUIJVESTIJN, BOB / GILS, JEF VAN - Befaamde Bekenaren, Reeks: Onder de toren, deel IV.
8-1333: AARTS, C.J. / ETTEN, M.C. VAN (SAMENSTELLING) - Domweg gelukkig in de Dapperstraat; De bekendste gedichten uit de Nederlandse literatuur, Bijeengebracht en ingeleid door C.J. Aarts en M.C. van Etten.
1-3206: Abelard / Heylen, Victor en Gelaude, Marina - De minnebrieven van Abelard en Heloïse [Inleiding en historische verklaring door Marina Gelaude; Nederlandse vertaling door Victor Heylen].
5-001: Abelly, Louis - La vie du vénérable serviteur de Dieu Vincent de Paul, Instituteur et Premier Superieur General de la Congregation de la Mission. , (Divisée en trois liures).
3-150: Abraham à St. Clara - Abrahams Loof-hutt welke Hutte niet alleen met Loof- en Bladeren, maar met een Tafel vol heerlyke Spysen en Vruchten voorzien is; Aangericht voor Jooden ter bekeering, voor Christenen ter leering; Met veele uitgeleezene, zoo wel Heilige als andere Zinryke Geschriften, Geschiedenissen en Gedichten vercierd; Eerste Deel.
3-151: Abraham à St. Clara - Abrahams Loof-hutt welke Hutte niet alleen met Loof- en Bladeren, maar met een Tafel vol heerlyke Spysen en Vruchten voorzien is; Aangericht voor Jooden ter bekeering, voor Christenen ter leering; Met veele uitgeleezene, zoo wel Heilige als andere Zinryke Geschriften, Geschiedenissen en Gedichten vercierd; Derde Deel.
3-152: Abrahamsen, Isaak - Zions Halelujah, Vervat in drie Deelen: I. Deel: Behelzende eerst de Gezangen uit het Hooge-Lied Salomons; II. Deel: Behelzende des Heeren Gods handelingen, omtrent zyn Lievelingen, van 't begin tot den einde; III. Deel: Behelzende eenige Geestelyke uitspanningen, op voorvallende gelegentheden [1 band].
1-3067: Abram, I.B.H. - Joodse traditie als permanent leren.
8-1070: ACHTERBERG, GERRIT - Autodroom.
8-1069: ACHTERBERG, GERRIT - Doornroosje; Gedichten, Bayard Reeks No. 17.
8-1000: ACHTERBERG, GERRIT - Achtergebleven gedichten.
9-1600: Achterhuis, Hans - Het rijk van de schaarste; Van Thomas Hobbes tot Michel Foucault.
1-4802: Achterhuis, Hans e.a. (redactie) - Denkers en religie; Kritiek, traditie en nieuwe oriëntatie in de twintigste eeuw.
9-2489: Achterhuis, Hans / Sperna Weiland, Jan / Teppema, Sytske / Visscher, Jacques de (Samenstelling) - De denkers; Een intellectuele biografie van de twintigste eeuw.
1-4013: Ackermans, G. / Davids, A. / Nissen, P. (redactie) - Kerk in beraad; Opstellen aangeboden aan prof.dr. J.C.P.A. van Laarhoven bij gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.
2-503: Ackermans, M. en Hoogbergen, Th. (samenstelling) - Kloosters en religieus leven; Historie met toekomst.
1-5494: Ackermans, Gian - Herders en huurlingen; Bisschoppen en priesters in de Republiek (1663-1705) [Proefschrift].
1-3207: Ackermans, Gian - Herders en huurlingen; Bisschoppenen priesters in de Republiek (1663-1705).
9-1284: ACKROYD, PETER - Isaac Newton, Series: Brief Lives.
8-1001: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - De Tors, in zeven zangen, Met acht teekeningen van S.A. Rijkmans Kaijser.
9-1847: Adams, Maurice / Lemmens, Willem (red.) - Hobbes, in de schaduw van Leviathan.
6-2245: ADANG, TON - Mens en monnik; Onsenoort / Mariënkroon 1904-2004.
12-326: Adhémar, Jean - La gravure originale au XVIIIe siècle.
8-4032: ADLER, MORTIMER J. - Aristoteles voor iedereen; Filosofie vanuit ons gewone, gezonde verstand.
8-5036: ADRIAANSE, P. - Op weg naar Delta Lloyd; Een boek over mensen.
7-2517: ADRIAANSE, J. - Beelden uit het verleden van Hulst en zijn ambacht, Een reeks historische schetsen, uit de laatste acht eeuwen, tot een gedenkboek vereenigd bij gelegenheid der Hulstersche Feesten van 1930.
7-2368: ADRIAENS, F.H.M.C. - De magistraat van Nijmegen en de armenzorg (1750-1800).
6-036: ADRIANI, N. - Toradja'sche vertellingen (Tweede Reeks), Tijdschr. Deel LII, afl. 3 en 4 [Overgenomen van het Leesboekje in de Bare'e-taal dat in 1900 door de Nederlandsch-Indische Regeering is uitgegeven ten dienste der scholen op Midden-Celebes].
1-5701: Van Ael, Joris - Jezul' lijdensverhaal in 16 iconen.
8-002: AELST, ERNEST VAN - Onser Liever Vrouwen miraculen; Van een guet man; Gheprent door Ernest van Aelst, Onze beste Kerst- en Nieuwjaarswenschen; Justinne en Ernest van Aelst, Kerstmis 1940.
3-153: Aerssen, J.H.M. - God verheerlijkt in zijne werken; De zesdaagsche schepping door de regtstreeksche tusschenkomst van God, volgens het verhaal van Mozes; Benevens De val van den Mensch, volgens den zelfden Schrijver; Een leesboek hoofdzakelijk strekkende als eene voorbereiding tot de beoefening der natuurkunde.
8-844: AERTS, REMIEG / CALIS, PIET / JACOBI, TINEKE / RELLEKE, JOKE - De Gids sinds 1837; De geschiedenis van een algemeen-cultureel en literair tijdschrift.
4-210: Agron, Antoine Nicolas - Verzameling van Opstellen, Geschikt om de Hollandsche Jeugd, door middel van hare moedertaal, op eene ordelijke en gemakkelijke wijze, tot de kennis der Franschte taal opteleiden ...; Uitgegeven ten gebruike der Fransche scholen.
6-2474: AGT, J.F. VAN / PEETERS, C. - Nederlandse monumenten in beeld; Noordd-Brabant / Limburg, Foto's: G. Th. Delemarre, G. J. Dukker e.a..
7-2333: AGT, J.J.F.W. VAN - De Nederlande monumenten van geschiedenis en kunst, geïllustreerde beschrijving; Deel VIII: De Provincie Noord-Holland, Eerste Stuk: Waterland en omgeving.
1-2910: Agt, J.F. van - Synagogen in Amsterdam.
6-137: AGUNG GDE AGUNG, IDE ANAK - Renville' als keerpunt in de Nederlands-Indonisische onderhandelingen.
9-1548: AHMAD, AZIZ - La Sicile islamique.
3-3203: Ajello, Vincentii - Collectarium Sacri Ord. FF. Praedicatorum, Auctoritate Apostolica approbatum et reverendissimi Patris Fr. Vincentii Ajello .
8-093: AKEN, HEINRIC VAN - Die rose van Heinric van Aken, met de fragmenten der tweede vertaling, van wege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden; Uitgegeven door Dr. Eelco Verwijs [heruitgave van de uitgave uit 1868].
1-3051: Akerboom, D. / Engelen, J. / Leygraaf, M. / Monshouwer, D. (redactie) - Broeder Jehosjoea, Opstellen voor Ben Hemelsoet, bij zijn afscheid als hoogleraar in de exegese van het Nieuwe Testament van de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht.
8-675: AKKER, W.J. VAN DEN / DORLEIJN, G.J. / KLOEK, J.J. / MOSHEUVEL, L.H. (REDACTIE) - Traditie en vernieuwing; Opstellen aangeboden aan A. L. Sötemann.
8-059: AKKER, W.J. VAN DEN / DORLEIJN, G.J. / KLOEK, J.J. / MOSHEUVEL, L.H. (REDACTIE) - Sabena Revue (Halfjaarlijks tijdschrift), 1975, 40e Annee, No. 1: Thyl Ulenspiegel [textes en Français, Néerlandais et Anglais].
9-940: Akutagawa, Ryonosuke - De folteringen van de hel, en andere griezelverhalen.

Next 1000 books from De Refter (v.h. de schaduw)[an error occurred while processing this directive]

6/8