De Refter (v.h. de schaduw)
Nieuwlandstraat 23-25, 5038 SL Tilburg, Nederland.            Email: derefter@home.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
9-3229: N.N. - De Engelbewaarder; Geïllustreerd Tijdschrift voor de Katholieke Jeugd; 35e Jaargang (1919-1920), [illustraties van o.a. F. Lazarom en G. Gerrits].
2-25: N.N. - Das Kaiserreich Japan, nach den besten vorhandenen Quellen geschildert von einem Vereine Gelehrter, [Mit 24 Stahlstichen, einem gestochenen Titel und einer Charte].
1-1085: N.N. - Monialen Augustinessen te Werkhoven.
1-670/17: N.N. - Liber Usualis Missae et Officii pro Dominicis et Festis; cum Cantu Gregoriano; ex Editione Vaticana adamussim excerpto et rhythmicis signis in subsidium cantorum a Solesmensibus monachis diligenter ornato.
1-5633: N.N. - Breviarium Romanum, ex decreto SS. i Concilii Tridentini restitutum, S. PII V Pontificis Maximi jussu editum, aliorumque Pontificis Cura recognitum, Pii Papae X auctoritate reformatum; cum nova versione Psalterii Pii Papae XII auctoritate editi; PARS VERNA.
12-330: N.N. - Pioniers van het Vlaams expressionisme: Van den Berghe, Permeke, De Smet [Boek bij tentoonstelling].
12-337: N.N. - Ornamenta Ecclesiae; Kunst und Künstler der Romanik [Ausstellungs-Katalog; 3 vols.].
12-338: N.N. - Wiener Werkstätte / Weens Atelier, 1903-1932 [Tentoonstellingsboek, in het kader van Europalia 87 Österreich; Nederlandse tekst].
12-339: N.N. - Volkdevotie; Beelden van religieuze volkscultuur in Noord-Brabant [Tentoonstellingscatalogus].
12-340: N.N. - Volkdevotie; Beelden van religieuze volkscultuur in Noord-Brabant [Tentoonstellingscatalogus].
9-3279: N.N. - De Engelbewaarder, Jeugdtijdschrift voor het Katholieke Gezin; 69e Jaargang (1957-1958), [met o.a. stripverhaal 'Lorenzillo, de zeerover' door Theo Luysterburg, illustr. J. v.d. Brink].
1-670/18: N.N. - Liber Usualis Missae et Officii pro Dominicis et Festis; cum Cantu Gregoriano; ex Editione Vaticana adamussim excerpto et rhythmicis signis in subsidium cantorum a Solesmensibus monachis diligenter ornato.
2-2138b: N.N. - Lectionarium voor de weekdagen, Deel I: Advent, Kersttijd, Veertigdagentijd, Paastijd, [Uitgegeven in opdracht van de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg - Brussel, en de Nederlandse Commissie voor Liturgie - Nijmegen].
2-2139a: N.N. - Lectionarium voor de weekdagen, Deel II: De vierendertig weken door het jaar (Jaar I), [Uitgegeven in opdracht van de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg - Brussel, en de Nederlandse Commissie voor Liturgie - Nijmegen].
2-2139d: N.N. - Lectionarium voor de weekdagen, Deel II: De vierendertig weken door het jaar (Jaar I), [Uitgegeven in opdracht van de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg - Brussel, en de Nederlandse Commissie voor Liturgie - Nijmegen].
2-2139e: N.N. - Lectionarium voor de weekdagen, Deel II: De vierendertig weken door het jaar (Jaar I), [Uitgegeven in opdracht van de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg - Brussel, en de Nederlandse Commissie voor Liturgie - Nijmegen].
2-2140a: N.N. - Lectionarium voor de weekdagen, Deel III: De vierendertig weken door het jaar (Jaar II), [Uitgegeven in opdracht van de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg - Brussel, en de Nationale Raad voor Liturgie - Nijmegen].
2-1634: N.N. - Roomsch-Katholiek Mis- en Vesperboek met uitleg; Zeer volledig Gebedenboek, bevattende alle missen van het Missale Romanum, Nederlandsche en Latijnsche tekst, het feesteigen der Nederlandsche en Vlaamsche bisdommen, de vespers van alle zon- en feestdagen van het kerkelijk jaar, verscheidene gebeden en oefeningen, de zeven heilige sacramenten, benevens een eucharistische bloemlezing uit de letterkunde [Door Dr. L. J. Daeleman; Gansch gewijzigd volgens de officieele teksten].
9-3231: N.N. - De Engelbewaarder; Geïllustreerd Tijdschrift voor de Katholieke Jeugd; 36e Jaargang (1920-1921), [illustraties van o.a. F. Lazarom en G. Gerrits].
1-6070: N.N. - Constitutions sur la Règle du Bienheureux Père Saint Benoit pour les moniales Bénédictines de l'Adoration Perpétuelle du Saint Sacrement, Confirmées et approuvées par N. S. P. le Pape Clément XI (1705), Corrigées selon le Nouveau Droit Canon et approuvées par la S. C. des Religieux (1928).
1-6065: N.N. - Preces Selectae, quae sacerdoti in ecclesia et sacrista usui esse possunt, adnotatis indulgentiis annexis; Editio quinta augmentata [Tekst grotendeels in het Latijn, maar daarnaast ook in het Nederlands], Editio quinta augmentata.
1-6066: N.N. - De cura infirmorum, ex Rituale Romano, ad usum diœcesium Belgii [Latin - Français].
1-6067: N.N. - De cura infirmorum, ex Rituale Romano, ad usum diœcesium Belgii [Latin - Français].
1-6068: N.N. - La liturgie des défunts; par les Pères Bénédictins du Mont César; illustrations de Pierre Ickx.
1-6104: N.N. - Manuale Ordinandorum, complectens Ritum, 1. Administrandae Confirmationis, quam plures recipiunt ea ipsa die qua prima Tonsura initiantur...; Opusculum non Ordinandis solum, sed et Ordinatis, praeserim Sacerdotibus, utilissimum, .
7-1498: N.N. - Neue Deutsche Buchkunst; Mitglieder-Ausstellung des Bundes Deutscher Buchkünstler.
7-1499: N.N. - Neue Deutsche Buchkunst; Mitglieder-Ausstellung des Bundes Deutscher Buchkünstler.
2-1457: N.N. - The Weekday Missal, a new edition; Weekdag Masses ..., Complete with Readings in one volume [Text approved for use in England &Wales, Scotland, Ireland, South Afrika].
1-6199: N.N. - Cantus Passionis D. N. J. C., Secundum Mattaeum et Secundum Joannem; Juxta notam processionarii S.O.P..
9-3248: N.N. - De Engelbewaarder; Geïllustreerd Tijdschrift voor de Katholieke Jeugd; 51e Jaargang (1935-1936), [illustraties van o.a. P. Broos en G. Gerrits; bevat het verhaal van Puk en Muk door Afrika].
7-1444: N.N. - Castrum Peregrini; Een uitgeverij in het teken van Stefan George.
7-1492: N.N. - Zetten bij Thieme, Nijmegen.
4-34: N.N. - Missale Romanum, ex Decreto Sacrosancti Concilii Tidentini restitutum, S. Pii V. Pont. Max. jussu editum, Clementis VIII. Primum, nunc denuo Urbani Papae Octavi auctoritate recognitum; In quo Missae propriae de Sanctis ad longum positae sunt ad majorem Celebrantium commoditatem.
2-1573: N.N. - Volksmisboek en Vesperale, bevattende al de Missen en Gebeden van het Romeinsch Missaal, bewerkt door de benedictijnen der Abdij Affligem [versierd naar oorspronkelijke teekeningen fan Jos. Speybrouck].
1-526: N.N. - [convolute] 1. In Agendis Mortuorum juxta Ritum Monasticum; Editio Novissima, cura et studio Monachorum Solesmensium [1941] / 2. In nocte Nativitatis Domini ad Matutinum, Missam et Laudes, juxta Ritum Monasticum, cum cantu Gregoriano [1936].
1-527: N.N. - [convolute] 1. In Agendis Mortuorum juxta Ritum Monasticum; Editio Novissima, cura et studio Monachorum Solesmensium [1941] / 2. In Nativitate Domini ad Matutinum, juxta Ritum Monasticum, cum cantu Gregoriano, ex Editione Vaticana et libris Solesmensibus [1926].
1-530: N.N. - Processionale Monasticum ad usum Congretationis Gallicae Ordinis Sancti Benedicti.
7-1404: N.N. - The Penrose Annual 1976; The International Review of the Graphic Arts.
2-1593: N.N. - Gemeenschapsmissaal voor zon- en feestdagen; Volledige uitgave liturgische jaren A-B-C [Door benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, onder leiding van dr. Jos van der Veken].
1-6050: N.N. - Brevis collectio ex Rituali Romano, ad parochorum commodum eorumque vicariorum cum cantu emendato; juxta Editionem Typicam.
1-6051: N.N. - Brevis Collectio ex Rituale Romano, ad parochorum commodum eorumque emendato juxta Editionem Typicam.
1-6052: N.N. - Ordo Sabbati Sancti quando Vigilia Paschalis instaurata peragitur; Editio Altera, cum Ordinationibus et Rubricarum Variationibus per Decretum diei 11 Ianuarii 1952 approbatis.
1-6053: N.N. - Ordo Sabbati Sancti quando Vigilia Paschalis instaurata peragitur; Editio Altera, cum Ordinationibus et Rubricarum Variationibus per Decretum diei 11 Ianuarii 1952 approbatis.
1-6064: N.N. - Rituel des fidèles [Rituel pour tous], (Petite Bibliothèque Liturgique).
1-6062: N.N. - Les Heures de l'Office Divin; Bréviaire en français; Textes Scripturaires de la Bible de Jérusalem.
1-6063: N.N. - Les Heures de l'Office Divin; Bréviaire en français; Textes Scripturaires de la Bible de Jérusalem.
1-6061: N.N. - Liturgia das Horas, segundo o Rito Romano; III: Tempo Comum, semanas I-XVII.
1-6060: N.N. - The Hours of the Divine Office in English and Latin [A bilingual edition of the Roman Breviary tekst, together with introductory notes and rubrics in English only]; VOLUME THREE: August to End of November.
1-6158: N.N. - Processionarium juxta ritum Sacri Ordinis Praedicatorum, apostolica auctoritate approbatum Reverendissimi in Christo Patris, Fratris Emmanuelis Suarez ejusdem Ordinis Magistri Generalis jussu recognitum et editum.
1-6159: N.N. - Processionarium juxta ritum Sacri Ordinis Praedicatorum, apostolica auctoritate approbatum Reverendissimi in Christo Patris, Fratris Emmanuelis Suarez ejusdem Ordinis Magistri Generalis jussu recognitum et editum.
1-1069: N.N. - U bent niet ver; Op weg met Augustinus [Citaat uit de werken van Augustinus voor elke dag van het jaar].
1-1276: N.N. - Het Gildeboek, jaargang VIII.
1-1277: N.N. - Het Gildeboek, jaargang IX.
1-1278: N.N. - Het Gildeboek, jaargang X.
1-1279: N.N. - Het Gildeboek, jaargang XIV.
1-1280: N.N. - Het Gileboek; Tijdschrift voor kerkelijke kunst en oudheidkunde, jaargang III.
7-1677: N.N. - Drie heiligenlegenden; Uit de Legenda Aurea vertaald en ingeleid door Dr. J. J. A. Zuidweg.
1-1253: N.N. - Erasmus in den spiegel van zijn brieven; Een keuze uit de brieven van Erasmus [Toegelicht en vertaald door dr. O. Noordenbos en Truus van Leeuwen].
1-1286: N.N. - Monumenta Annonis; Köln und Siegburg, Weltbild und Kunst in hohen Mittelalter, Eine Ausstellung dersSchnütgen-Museums der Stadt Köln in der Cäcilienkirche April - Juli 1975.
2-1587: N.N. - Proprium Missarum Ordinis Eremitarum Sancti Augustini; Augustijns Missaal.
9-3156: N.N. - De Engelbewaarder; Geïllustreerd Tijdschrift voor de Katholieke Jeugd, Jrg. 50 No. 1 (mei 1934).
1-1093: N.N. - Mélanges offerts à T.J. van Bavel à l'occasion de son80e anniversaire; Augustiana; Tijdschrift voor de studie van Sint Augustinus en de Augustijnenorde / Revue pour l'étude de Saint Augustin et de l'Ordre des Augustins [texts in French, German and English]; Jaargang / Année 54 (2004), Jaargang / Année 54 (2004); Mélanges offerts à T.J. van Bavel à l'occasion de son 80e anniversaire.
12-056: N.N. - Marc Chagall: Illustrationen zur Bibel; Teilkatalog anlässlich der Sonderausstellung des Niederrheinischen Museums für Volkskunde und Kulturgeschichte e.V. Kevelaer [stamp on title page: Fehldruck].
2-1446: N.N. - Die Feier der Heiligen Messe; Eigenfeiern der Kongregation des Heiligsten Erlösers.
2-1763: N.N. - Breviarium Romanum, ex decreto SS. Concilii Tridentini restitutum, S. PII V Pontificis Maximi jussu editum, aliorumque Pontt. Cura recognitum, Pii Papae X auctoritate reformatum; cum Psalterio secundum novam e textubus primigeniis interpretationem latinam, Pii Papae XII auctoritate editio; editio amplificata Taurenensis decima; PARS VERNA.
1-1239: N.N. - Kerkarchitectuur.
1-5602: N.N. - Supplément au Bréviaire Monastique; A l'usage des Religieuses Bénédictines de l'Adoration Perpétuelle du Saint Sacrement, approuvé le 7 septembre 1971, le 15 février 1872 par La Sacrée Congrégation des Rites, a l'usage des religieuses Bénédictines de l'Adoration Pepétuelle dus Très-Saint Sacrement.
1-98: N.N. - Jaarboek van het Onderwijs en de Opvoeding der R. K. jeugd in Nederland, Nederlandsch-Indië, Suriname en Curaçao; Jaar 1931.
1-6161: N.N. - Ordo Sabbati Sancti, quando Vigilia Paschalis instaurata peragitur; Editio Altera, cum Ordinationibus et Rubricarum Vaticationibus per Decretum Diei 11 Ianuarius 1952 approbatis.
1-1294: N.N. - Ornamenta Ecclesiae; Kunst und Künstler der Romanik; 1+2+3 [3 Bände; Katalog zur Ausstellung des Schnütgen-Museums in der Josef-Haubrich-Kunsthalle].
1-2242: N.N. - Ons Geestelijk Erf; Studiën over de Nederlandsche vroomheid van af de bekeering tot circa 1750, II [Bezorgd door de Ruusbroec-Vereeniging].
1-2241: N.N. - Ons Geestelijk Erf; Studiën over de Nederlandsche vroomheid van af de bekeering tot circa 1750, I [Bezorgd door de Ruusbroec-Vereeniging].
1-6058: N.N. - Ritus Servandus in Concelebratione Missae et Ritus Communionis sub utraque specie.
1-6059: N.N. - The Hours of the Divine Office in English and Latin [A bilingual edition of the Roman Breviary tekst, together with introductory notes and rubrics in English only]; VOLUME ONE: First Sunday of Advent through Fourth Week of Lent.
1-6057: N.N. - The day of Pentacost; Constitutions of the Order of Canons Regular of Premontre; Approved and promulgated by the General Chapter of the Order in the Abbey of Wilten, August 1970; A translation in English.
9-2258: N.N. - De ideale man; Man in de mode.
9-2266: N.N. - Helse en hemelse vrouwen; Schrikbeelden en voorbeelden van de vrouw in de christelijke cultuur.
9-2312: N.N. - De Verlichting in de Oostenrijkse Nederlanden en het Bisdom Luik, [Tentoonstelling van 27 juli tot 20 augustus 1983].
9-3192: N.N. - De Engel-Bewaarder; Maandschrift tot bevordering van de Godsdienstige Opleiding der jeugd, door een R. K. Priester; 4e Jaargang (1889).
9-3251: N.N. - De Engelbewaarder; Geïllustreerd Tijdschrift voor de Katholieke Jeugd; 54e Jaargang (1938-1939), [bevat het verhaal van Puk en Muk op de tandem].
9-3202: N.N. - De Engelbewaarder; Een Maandschrift voor de Katholieke Jeugd, Onder redactie van een Priester der Congregatie van O. L. Vrouw Moeder van Barmhartigheid; 10e Jaargang (1895).
7-1380: N.N. - The Anglo-Saxon Chronicles, Translated and collated by Anne Savage.
1-076: N.N. - Bijbel [Vertaling in opdracht van het Nederlands Bijbelgenootschap, bewerkt door de daartoe benoemde Commissies].
9-862: N.N. - Notjahre der Eifel 1944-49; Katalog zur gleichnahmigen Ausstellung.
1-6198: N.N. - Cantus Passionis D. N. J. C., Secundum Mattaeum et Secundum Joannem; Juxta notam processionarii S.O.P..
1-534: N.N. - Processionale Monasticum ad usum Congretationis Gallicae Ordinis Sancti Benedicti.
1-6197: N.N. - Missae Defunctorum, ex Missali Romano desumptae, accedit Ritus Absolutionis Pro Defunctis; Editio Sext juxta Typicam.
1-074: N.N. - Bijbel [Nieuwe vertaling op last van het Nederlands Bijbelgenootschap, bewerkt door de daartoe benoemde Commissies].
1-075: N.N. - Bijbel [Vertaling in opdracht van het Nederlands Bijbelgenootschap, bewerkt door de daartoe benoemde Commissies].
1-5407: N.N. - De Psalmen; Willibrordvertaling [Grote letter editie; Geheel herziene uitgave 1995].
1-445: N.N. - Variae Preces ex liturgia tum hodierna tum antiqua collectae aut usu receptae; Editio Quinta.
1-446: N.N. - Liber Responsorialis pro Festis I. Classis et Communi Sanctorum juxta Ritum Monasticum; Adnectuntur Invitatorium et Hymnus Aliorium Festorum.
1-2181: N.N. - De bron begint te zingen; Gedachten van Moeder Mechtildis van het heilig Sacrament, Uitgegeven bij gelegenheid van het derde eeuwfeest van het overlijden van Moeder Mechtildis, 6 april 1698.
1-6196: N.N. - Missae Defunctorum, ex Missali Romano desumptae, accedit Ritus Absolutionis Pro Defunctis; Editio Tertia juxta Typicam.
1-6056: N.N. - The day of Pentacost; Constitutions of the Order of Canons Regular of Premontre; Approved and promulgated by the General Chapter of the Order in the Abbey of Wilten, August 1970 and reviewed and amanded by the General Chapter of the Order of De Pere, July 1976; A translation in English.
1-5451: N.N. - Sebastiaan, martelaar of mythe.
1-5452: N.N. - Sebastiaan, martelaar of mythe.
1-6192: N.N. - Missae Pro Defunctis, ad commodiorem Ecclesiarum usum ex Missali Romano desumptae; Accedit Ritus Absolutionis Pro Defunctis ex Rituali et Pontificali Romano; Cum approbatione Sacror. Rituum Congregationis; Editio Nona Post Typicam.
1-6193: N.N. - Missae Pro Defunctis, ad commodiorem Ecclesiarum usum ex Missali Romano desumptae; Accedit Ritus Absolutionis Pro Defunctis ex Rituali et Pontificali Romano; Cum approbatione Sacror. Rituum Congregationis; Editio Undecima Post Typicam.
1-6189: N.N. - Missae Defunctorum ex Missali Romano desumptae, accedit Ritus Absolutionis pro Defunctis.
1-6190: N.N. - Missae Defunctorum, ex Missali Romano desumptae, accedit Ritus Absolutionis pro Defunctis.
6-1321: N.N. - Jubileumboek 50 jaar Rijksbufferzones.
1-6055: N.N. - Ordo Baptismi Parvulorum; Editio Typica Altera [Ad usum Dioecesium Hollandiae ad instar Appendicis Ritualis Romani, a Sancta Sede approbatus.
1-020: N.N. - Werk in uitvoering Eerste deeluitgaven van de[Nieuwe Bijbelvertaling] Ester, Prediker, Jona, Judith Handelingen; Met verantwoording en toelichting.
1-2180: N.N. - De bron begint te zingen; Gedachten van Moeder Mechtildis van het heilig Sacrament, Uitgegeven bij gelegenheid van het derde eeuwfeest van het overlijden van Moeder Mechtildis, 6 april 1698.
1-1533: N.N. - Manuel des Congrégations de la Très-Sainte-Vierge, à l'usage des colléges.
6-1291: N.N. - Bijenhouden; Speciale editie (Bijenhuis catalogus 2012/2013); 6e Jaargang, Nummer 7 (juli 2012).
6-1292: N.N. - Duifke Lacht, en Het Duivensport; Onder leiding van de gebroeders N. & R. De Scheemaecker; Jaargang 1978.
1-5449: N.N. - Het vierenswaardig wonder; Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het zesde eeuwfeest van het H. Sacrament van Mirakel 1345-1945.
1-447: N.N. - Liber Responsorialis pro Festis I. Classis et Communi Sanctorum juxta Ritum Monasticum; Adnectuntur Invitatorium et Hymnus Aliorium Festorum.
1-6164: N.N. - Ordo Sabbati Sancti, quando Vigilia Paschalis instaurata peragitur; Editio Altera, cum Ordinationibus et Rubricarum Vaticationibus per Decretum Diei 11 Ianuarius 1952 approbatis.
1-6165: N.N. - Ordo Sabbati Sancti, quando Vigilia Paschalis instaurata peragitur; Editio Altera, cum Ordinationibus et Rubricarum Vaticationibus per Decretum Diei 11 Ianuarius 1952 approbatis.
1-449: N.N. - Liber Responsorialis pro Festis I. Classis et Communi Sanctorum juxta Ritum Monasticum; Adnectuntur Invitatorium et Hymnus Aliorium Festorum.
1-6187: N.N. - Missae Defunctorum, ex Missali Romano desumptae, accedit Ritus Absolutionis pro Defunctis ex Rituali Romano, juxta Typicam Vaticanam.
1-6188: N.N. - Missae Defunctorum ex Missali Romano desumptae, accedit Ritus Absolutionis pro Defunctis ex Rituali Romano, juxta Typicam Vaticanam.
1-082: N.N. - Bijbel, dat is de ganse Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament; Door last van de Hoogmogenden Heren Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationaal gehouden ten Dordrecht in de jaren 1618-1619 uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandse taal getrouwelijk overgezet [Editie 1977].
1-514: N.N. - [convolute] 1. Processionale Monasticum ad usum Congretationis Gallicae Ordinis Sancti Benedicti [1893] / 2. In Nativitate Dominio ad Matutinum juxta Ritum Monasticum; Cum cantu gregoriano, ex Editione Vaticana et libris Solesmensibus; Exerpto [1926] / 3. Officium et Missae Pro Defunctis juxta Ritum Monasticum, cum cantu gregoriano, ex Editione Vaticana adamussin excerpto, et rhythmicis signis a Solesmesnibus Monachis diligenter ornato [1924].
2-1622: N.N. - Dienstboek, een proeve; Schrift, Maaltijd, Gebed, Reeks: Proeven voor de Eredienst; Een serie publicaties op weg naar een Dienstboek voor de Kerken.
1-5465: N.N. - the Five Scrolls; Hebrew texts, English translations, introductions and new liturgies; Illustrated and designed by Leonard Baskin.
1-5467: N.N. - Lutgart Boek.
2-1425: N.N. - Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Concilii Tredentini restitutum, S. Pii Quinti, jussu editum, Clementis VIII. et Urbani VIII. Papae auctoritate recognitum, et Novis Missis ex indulto apostolico hucusque concessis auctum.
2-1461: N.N. - Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, summorum Pontificum Cura recognitum; Editio juxta Typicam Vaticanam.
1-2175: N.N. - Mère Mechtildis van het H. Sacrament luisterend naar Sint-Benedictus.
1-6186: N.N. - Missa Defunctorum, juxta Ecclesiae Romanae, cum ordine et canone extensae.
2-1531: N.N. - Latijns-Nederlands Dagmissaal met Vespers en alle officiële gebeden.
1-006: N.N. - La Bible; Texte intégral, traduction oecuménique; Volumes I à IX [complet]; Éditée par Éditions Grammont S.A..
12-245: N.N. - Engelen [Catalogus van tentoonstelling september - november 1994].
7-1464: N.N. - Liturgische handschriften uit de Koninklijke Bibliotheek; Middeleeuwse manuscripten voor religieus gebruik [Tentoonstellingscatalogus].
9-3205: N.N. - De Engelbewaarder; Geïllustreerd voor de Katholieke Jeugd, Onder redactie van een Priester der Congregatie van de Fraters van O. L. Vrouw Moeder van Barmhartigheid; 12e Jaargang (1897) [Titelpagina ontbreekt].
1-6054: N.N. - Ritus celebrandi Matrimonium, quod initur cum dispensatione in impedimento disparitatis cultus aut mixtae religionis [Ad usum Dioecesium Neerlandiae auctoritate, Ordinarium Provinciae Ecclesiasticae Ultrajectensis].
1-328: N.N. - Zonder Titel; Sopraan I op voorkaft [muziek-notitieboek met 12 notenbalken per bladzijde; 20 bladzijden zijn gevuld met handmatig geschreven muziek, bij composities als Salve Regina, Te Deum laudamus etc., diverse componisten, o.a. Fr. Will. en Fr. Koenen; de overige bladzijden bevatten enkel lege notenbalken].
1-028: N.N. - The New American Bible; Translated from the original languages with critical use of all the anciet sources by members of the Catholic Biblical Associations of America.
1-029: N.N. - Bible, písmo svaté starého a nového zákona; Ekumenický preklad [Bible in Czech ecumenical translation].
1-030: N.N. - Apocriefe Boeken (Lutherse vertaling).
1-032: N.N. - Het Nieuwe Testament; Nieuwe Vertaling, in opdracht van het Nederlandsch Bijbelgenootschap, bewerkt door de daartoe benoemde commissie.
2-3139c: N.N. - Lectionarium voor de weekdagen, Deel II: De vierendertig weken door het jaar (Jaar I), [Uitgegeven in opdracht van de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg - Brussel, en de Nederlandse Commissie voor Liturgie - Nijmegen].
9-3186: N.N. - De Engel-Bewaarder; Maandschrift tot bevordering van de Godsdienstige Opleiding der jeugd, door een R. K. Priester; 2e Jaargang (1887).
1-5380: N.N. - Al de dagen van ons leven; Een boek voor gelovige gezinnen.
1-5364: N.N. - De Apocriefe Boeken [Volledige herdruk volgens de oorspronkelijke uitgaven van Jacob en Pieter Keur; Met een inleiding van Prof. dr. W.C. van Unnik].
1-5366: N.N. - Symbolen van A tot Z.
1-5367: N.N. - Mijn Bijbel; De mooiste verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament [Verteld door Lois Rock, Geïllustreerd door Sophie Allsopp].
1-5368: N.N. - Mijn Bijbel; De mooiste verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament [Verteld door Lois Rock, Geïllustreerd door Sophie Allsopp].
1-5369: N.N. - Goede Week en Paaschweek; Van verklaringen voorzien door de benedictijnen van den Keizersberg te Leuven [Teekeningen van Val. Reyre].
1-5371: N.N. - Steeds weer zoeken mijn ogen naar U! [Gebeden verzameld door Zuster M. Geertruid van der Vorst SND].
1-5372: N.N. - In stilte roep ik tot U; Dagboek voor de ziel.
1-5373: N.N. - In stilte roep ik tot U; Dagboek voor de ziel.
1-5374: N.N. - Vaticaans woordenboekje, [Ingeleid door Marc Leijendekker en samengesteld door Vincent Hunink].
1-5376: N.N. - Martyrologe Romain (Adaptation française et monastique); Janvier - Juin et Juillet - Decembre, Cum permissu Superiorum pro manuscripto.
1-5378: N.N. - Bougogne Romane.
7-1398: N.N. - Meesterlijke Middeleeuwen; Miniaturen van Karel de Grote tot Karel de Stoute, 800-1475.
7-1547: N.N. - Het model voor de uitgever van Johan H. van Eikere; Een Scaldia model, Inleiding en bibliografie Huib van Krimpen.
9-3197: N.N. - De Engelbewaarder; Een Maandschrift voor de Katholieke Jeugd, Onder redactie van een Priester der Congregatie van O. L. Vrouw Moeder van Barmhartigheid; 8e Jaargang (1893).
9-3221: N.N. - De Engelbewaarder; Geïllustreerd Tijdschrift voor de Katholieke Jeugd, Onder redactie van een Priester van de Congregatie der Fraters van O. L. Vrouw Moeder van Barmhartigheid; 27e Jaargang (1914).
12-147: N.N. - Het Symbolisme in Europa [Tentoonstellingscatalogus].
7-1448: N.N. - Die Diebe und der Hahn; Fabeln des Äsop und Äsopische Fabeln des Phädrus; Mit Tusch- und Federzeichnungen von Josef Hegenbarth.
1-574: N.N. - Cantus ad Processiones et Benedictiones Ssmi Sacramenti; In Cantu Gregoriano cum rhythmicis signis editi monachis Solesmensibus curantibus; Juxta Vaticanam editionem.
1-6047: N.N. - Officium Pro Defunctis cum Missa et Absolutione necnon Exsequiarum Ordine, cum cantu restituto jussu S.S. D. N. Pii Papae X; Editio Schwann T1.
1-6048: N.N. - Officium Pro Defunctis cum Missa et Absolutione necnon Exsequiarum Ordine, cum cantu restituto jussu S.S. D. N. Pii Papae X; Editio Schwann T1.
1-6049: N.N. - Brevis collectio ex Rituali Romano, ad parochorum commodum eorumque vicariorum cum cantu emendato.
1-5424: N.N. - Donum Amicorum, P. Lucae Brinkhoff O.F.M.; Cum sexaginta annos compleret die decima quarta Februarii A.D. MCMLXXIX [Typoscript].
1-6181: N.N. - Ordo Missae in cantu [Missale Romanum auctoritate Pauli PP.VI promulgatum].
1-6183: N.N. - Martyrologium Sacri Ordinis Fratrum Praedicatorum, auctoritate Apostolica approbatum et Reverendissimi Patris FR. Ludovic Theissling ejusdem Ordinis Magistri Generalis jussu editum.
1-483: N.N. - Graduale Sacrosanctae Romanae Ecclesiae De Tempore et De Sanctis; Primum Sancti Pii X iussu restitutum et editum, Pauli VI Pontificis Maximi cura nunc recognitum; Ad exemplar Ordinis Cantus Missae dispositum, et rhythmicis signis Solesmensibus Monachis diligenter ornatum.
12-191: N.N. - Luister van Spanje en de Belgische steden 1500-1700; Deel I + Deel II [2 banden; Tentoonstellingsboek in het kader van Europalia 85 España].
12-200: N.N. - De Oosthoek Encyclopedie van Schilder- en Beeldhouwkunst; Alles over geschiedenis van de kunst, over de werkwijze en materialen, over kunstwerken en hun scheppers; Deel 1 + Deel 2 [2 vols.], Oosthoek Informatieve Serie.
9-249/139: N.N. - Van Koning Karel en Elegast [illustraties van B. Reith], Reeks: Klasbibliotheek, nr. 48-49.
1-670/34: N.N. - Liber Usualis Missae et Officii pro Dominicis et Festis; cum Cantu Gregoriano; ex Editione Vaticana adamussim excerpto et rhythmicis signis in subsidium cantorum a Solesmensibus monachis diligenter ornato.
1-213: N.N. - Stilte die spreekt; 150 jaar Karmel in Zenderen.
1-2158: N.N. - Meester Eckehart [Inleiding en bloemlezing door Jaques Benoit].
1-2159: N.N. - Meester Eckehart [Inleiding en bloemlezing door Jaques Benoit].
7-1589: N.N. - Reproductions from Illuminated Manuscripts; Series I, Fifty Plates [fifty seperate plates in portfolio; complete].
1-5440: N.N. - Monte dei Paschi di Siena; Geschichtliche Angaben.
7-1352: N.N. - Die Vatikan-Bibel; Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift.
1-6162: N.N. - Ordo Sabbati Sancti, quando Vigilia Paschalis instaurata peragitur; Editio Altera, cum Ordinationibus et Rubricarum Vaticationibus per Decretum Diei 11 Ianuarius 1952 approbatis.
1-467: N.N. - Graduale Romanum juxta ritum Sacrosanctae Romanae Ecclesiae, cum cantu Pauli V. Pont. Maximi jussu reformato; Editio Quarta.
9-3207: N.N. - De Engelbewaarder; Geïllustreerd Maandschrift voor de Katholieke Jeugd, Onder redactie van een Priester van de Congregatie der Fraters van O. L. Vrouw Moeder van Barmhartigheid; 15e Jaargang (1899).
1-6046: N.N. - Ritus Celebrandi Matrimonii Sacramentum necnon Benedictio Nuptialis infra Missam; Ad usum Dioecesium Hollandiae; Nova Editio, ad normam Constitutionis Conc. Vat. II de Sacra Liturgia et motu proprio Sacram Liturgiam accommodata [tekst in het Latijn en in het Nederlands].
9-1581: N.N. - 50 jaar Venlo-Zuid; Van Hagebuske tot Hagerhof, Bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Sportvereniging Quick Boys '31 (1931-1981).
9-3237: N.N. - De Engelbewaarder; Geïllustreerd Tijdschrift voor de Katholieke Jeugd; 40e Jaargang (1924-1925), [illustraties van o.a. G. Gerrits en B. Reith].
9-3184: N.N. - [convoluut] 1. Handboekje voor de leden van de Aartsbroederschap De Heilige Familie Jezus, Maria, Jozef / 2. Schartkamer van godvruchtige oefeningen tot den H. Joseph, Bruidegom van de Heilige en Onbevlekte Maegd en Moeder Gods Maria en Voedstervader van Jezus ... Als ook eene maend toegewyd aen den heiligen Joseph, door een Pater Karmeliet Discals..
1-670/65: N.N. - Ecclesiasticum Officium juxta ritum Sacri Ordinis Praedicatorum auctoritate apostolica approbatum, Triduo Ante Pascha et Dominica Resurectionis addendum, Reverendissimi in Christo Patris Fratris Bonaventurae Garcia Paredes ejusdem Ordinis Magistri Generalis jussu editum.
1-1777: N.N. - Catechismus, ten gebruike van al de Bisdommen van België [heruitgave; Vermelding op achterkaft: Tijdsdocument A.M.U. Berchem; de laatste twee bladzijden van de Inhoudstafel zijn abusievelijk niet afgedrukt].
1-1779: N.N. - Ik geloof; Een kleine katholieke katechismus.
1-573: N.N. - Kyriale seu Ordinarium Missae Missa Pro Defunctis et Toni Communes Missae, ad exemplar editionis typicae concinnati et rhythmicis signis a solesmensibus monachis diligenter ornati .
1-6163: N.N. - Ordo Sabbati Sancti, quando Vigilia Paschalis instaurata peragitur; Editio Altera, cum Ordinationibus et Rubricarum Vaticationibus per Decretum Diei 11 Ianuarius 1952 approbatis.
7-971: N.N. - L'Echo des Feuilletons; Recueil de nouvelles légendes, anecdotes, épisodes, etc.; Extraits de la presse contemporaine; 15e Année.
1-5668: N.N. - Breviarium Romanum, ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, S. PII V. Pontificis Maximi jussu editum, Clementis VIII. et Urbani VIII. auctoritate recognitum, cum Officiis Sanctorum novissime per Summos Pontifices usque ad hanc diem concessis; PARS AESTIVA.
1-670/30: N.N. - Liber Usualis Missae et Officii pro Dominicis et Festis; cum Cantu Gregoriano; ex Editione Vaticana adamussim excerpto et rhythmicis signis in subsidium cantorum a Solesmensibus monachis diligenter ornato.
1-1776: N.N. - Catechismus, ten gebruike van al de Bisdommen van België.
1-1773: N.N. - Ziele-spys ofte Christelyke Leeringe, Voorgestelt ende uitgeleyt volgens het order, ende op elke Vraege ende Antwoord van den Mechelschen Catechismus, zeer dienstig voor alle Christenen; Gedeylt in dry Deelen; Eerste Deel + Tweede Deel + Derde Deel [tezamen in 1 band].
1-1763: N.N. [door F. C. M. R.] - Christelijke Onderwijzing of Verklaring en uitbreiding van den Catechismus, gedeeld in vijf deelen en een-en-veertig lessen, voor de Catholijke Jongkheid van het Aarts-bisdom en alle andere bisdommen der Provincie van Mechelen; Nieuwen druk, in welken men gevolgd heeft den druk van den voorgeschreven Catechismus goedgekeurd door S. E. den Cardinaal van Frankenberg, den 19 November 1788.
1-1764: N.N. (F. C. M. R.) - Christelijke onderwijzing of verklaring en uitbreiding van den Catechismus, gedeeld in vijf deelen en een-en-veertig lessen, voor de catholijke jongkheid van het Aartsbisdom en alle andere bisdommen der Provincie van Mechelen.
1-1762: N.N. - Catechismus tot gebruyk van alle de Kerken van het Fransch Keyzerryk, Deze overzetting is van nieuws overzien en verbetert.
1-1757: N.N. - Catechismus, of Onderwijzing in de Christelijke Leer die in de Nederlandsche Gereformeerde Kerken en scholen geleerd wordt.
1-1760: N.N. - Kort begrip der christelijke religie, met de voornaamste bewijzen der Heilig Schrift en een Aanhangsel over de Wet des Heeren.
1-1756: N.N. - Kort begrip der christelijke religie; Benevens de belijdenisssen van Nicéa en van Athanasius.
1-1755: N.N. - Der kleine Katechismus Doktor Martin Luthers, Gebete - Sprüche - Lieder.
1-1752: N.N. - Kort begrip der Christelyke Onderwyzing, of Napelsche Catechismus, Opgedraagen aan de Koninglyke Princessen der beide Sicilien.
1-1749: N.N. - Katechismus of Christelijke Leer ten gebruike van de Nederlandse Bisdommen [Bisdom Utrecht].
1-1748: N.N. - Katechismus of Christelijke Leer ten gebruike van de Nederlandse Bisdommen [Bisdom Utrecht].
1-1747: N.N. - Kleine Katechismus ten gebruike van de Nederlandse Bisdommen [Bisdom Utrecht].
9-3203: N.N. - De Engelbewaarder; Een Maandschrift voor de Katholieke Jeugd, Onder redactie van een Priester der Congregatie van O. L. Vrouw Moeder van Barmhartigheid; 11e Jaargang (1896) [Titelpagina ontbreekt].
1-5684: N.N. - Breviarium Romanum, PARS AESTIVA [Title page is missing; Summa Privilegii: J. A. Snellinck; Et in Concilio Brabantia: Loyens, Bruxellae XXVIII. Decembris M.DC.XCIL / Licentia et Approbatio Ordinarii: Fr. Dominicus Episcopus Antverpiensis, &c., Locis sigili / De mandato Illustrissimi ac Reverendissimi Domini mei: M. Henrart Secretarius, Antverpiae 13 Aprilis 1752].
6-1246: N.N. - Handboek Natuurmonumenten; Natuur- en wandelgebieden in Nederland.
1-6146: N.N. - Promptuarium Caeremoniarum ad usum C.C.R.R. Ordinis Sancta Crucis; Pars I.
1-6147: N.N. - Promptuarium Caeremoniarum ad usum C.C.R.R. Ordinis Sancta Crucis; Pars I.
1-6148: N.N. - Promptuarium Caeremoniarum ad usum C.C.R.R. Ordinis Sancta Crucis; Pars I.
1-6149: N.N. - Promptuarium Caeremoniarum ad usum C.C.R.R. Ordinis Sancta Crucis; Pars I.
1-6150: N.N. - Documenta pro Congregatione Solesmensi ad Antiphonale et Breviarium accumodandum.
1-6151: N.N. - Rituaal der Arme Klaren - Koletienen van de Federatie H. Klara - H. Koleta; volgens het Romeins-Serafijns Rituaal van de Minderbroederorde / Ceremonieel van Inkleding en Professie; overdruk uit het Ritueel der Arme Klaren Koletienen van de Federatie H. Klara-Koleta [2 banden; op de voorkaften staat vermeld: Ritueel I resp. Ritueel II].
1-6152: N.N. - Orationes Brevarii Romani [Typoscript].
1-6153: N.N. - Liber Manualis Sacerdotum Dioecesis Brugensis sacro Ministerio addictorum, editus jussu et auctoritate Excellentissimi ac Reverendissimi Domini Henrici Lamiroy XXIII ejusdem Dioecesis Episcopi; Editio Tertia.
1-6155: N.N. - No Title [Titel 'Office' on the spine]; Book with texts of the Divine Office [in Latin] from several different books, pages from other books glued on the pages of the book; The book contains: Le Petit Office de Nostre Dame / L'Office de la Vierge dans l'Avent / Dominica in Psalmis / Feria V. in Coena Domini / Sabbano Sancto / Ferie Cinquesme de la Semaine Sainte / Officium Defunctorum / Les Psaumes Graduels / etc. [some with Gregorian music, also with a couple of engravings].
1-502: N.N. - Het R. K. Zangboek, Mis en Vespers van alle Zondagen en voornaamste Feesten, Latijnsch-Nederlands; Gregoriaansche zang van de Vatikaansche uitgave der Graduale en Antiphonale met rhytmische teekens der benedictijnen van Solesmes.
9-106: N.N. - Lustig Volkje 7; Leesboek voor het vierde leerjaar [Tekeningen van o.a. W. Hoogenbos].
1-558: N.N. - Cantus ad Processiones et Benedictiones Ssmi Sacramenti; Sub directione R.R. P.P. Benedictonorum Solesmensium editi quoad cantum; Juxta Vaticanam editionem.
1-559: N.N. - Cantus ad Processiones et Benedictiones Ssmi Sacramenti.
6-1010: N.N. - Jaarboek 2000, Van de oud-leerlingenbond Sint-Jozefcollege Turnhout (49ste jaargang).
6-1011: N.N. - Jaarboek 2001, Van de oud-leerlingenbond Sint-Jozefcollege Turnhout (50ste jaargang).
1-5665: N.N. - Breviarium Romanum, ex decreto SS. Concilii Tridentini restitutum, S. PII V. Pontificis Maximi jussu editum, Clementis VIII. et Urbani VIII. auctoritate recognitum, PARS HIEMALIS.
12-126: N.N. - Hendrik Nicolaas Werkman 1882-1945; 'druksels' en gebruiksdrukwerk / 'druksel' prints and general printed matter [tweetalige uitgave: Nederlands en Engels].
1-566: N.N. - Antiphonarium Romanum, geschikt om de Vesperen te zingen in de Roomsch-Catholyke kerken der Nederlandsche zendinge.
1-061: N.N. - De evangeliën van Johannes en Thomas [Ingeleid door Riemer Roukema].
9-3160: N.N. - Eerste Vijftigtal; Leesboek voor de Volksschool.
1-1745: N.N. - Katechismus of Christelijke Leer ten gebruike der Nederlandsche Bisdommen [Bisdom Utrecht].
1-1746: N.N. - Kleine Katechismus voor de Eerste H. Communie / Kleine Katechismus ten gebruike der Nederlansche bisommen [Bisdom Utrecht].
1-1744: N.N. - Catechismus [Bisdom Utrecht].
1-403: N.N. - Graduale Sacrosanctae Romanae Ecclesiae de Tempore et de Sanctis, Primum Sancti Pii X iussu restitutum et editum, Pauli VI Pontificis Maximi cura nunc recognitum; ad exemplar Ordinis Cantus Missae dispositum, et rhythmicis signis a Solesmensibus Monachis diligenter ornatum.
1-5689: N.N. - Breviarium Romanum, ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, S. PII V. Pontificis Maximi jussu editum, Clementis VIII. Et Urbani VIII., auctoritate recognitum; Editio Accuratissima Officiis novissimis aucta; PARS HIEMALIS.
7-1742: N.N. - De Koningen-Bibliofielen; Europalia 85 España [Catalogus door Amalia Sarriá Rueda.
8-854: N.N. - Schatkamer der Nedelandsche Dichteren; Geopend door een Genootschap van Dichtminnaeren, Onder de spreuk: Nut Vermaek; Tweede Deel.
1-567: N.N. - Officium Hebdomadae Sanctae et Octavae Paschae cum cantu, iuxta ordinem Breviarii, Missalis et Pontificalis Romani, ad exemplar editionis typicae concinnatum et rhythmicis signis a solesmensibus monachis diligenter ornatum; Editio cum novo psalterio.
2-1441: N.N. - Latijnisch-Deutsches Altar Messbuch; Band I: Vom ersten Adventssonntag bis zum Samstag nach derm ersten Passionssonntag, [Ausgabe für den liturgischen Gebrauch, im Auftrag der Fuldaer und der Schweizer Bischofskonferenz besorgt von den Liturgischen Kommissionen Deutschlands und der Schweiz].
1-1742: N.N. - De Eerste Katechismus [Bisdom Utrecht].
1-1741: N.N. - Katechismus voor het vierde leerjaar [Bisdom Haarlem].
1-1534: N.N. - Nouveau Formulaire de prières dédié aux Enfants de Marie.
1-5655: N.N. - Breviarium Romanum, ex decreto SS. Concilii Tridentini restitutum, summorum Pontificum Cura recognitum; Editio Tertia juxta novam Typicam; PARS HIEMALIS.
1-96: N.N. - Jaarboek van het Onderwijs en de Opvoeding der R. K. jeugd in Nederland en Koloniën; Jaar 1929.
1-429: N.N. - Antiphonale Monasticum pro diurnis horis, juxta vota RR. DD. Abbatum Congregationum Confoederatum Ordinis Sancti Benedicti a Solesmensibus Monachis restitutum; Editio Kalendario Accomodata Congretationis Sancti Petri de Solesmis [incomplete: the first part (pages 1-720) is missing].
1-1095: N.N. - Veel te laat heb ik jou liefgekregen; leven en werk van Augustinus van Hippo [Met o.a. een vertaling van en commentaar bij de Augustinus' levensbeschrijving door Possidius], Bij het zestiende eeuwfeest van Augustinus' bekering.
1-1524: N.N. - Kleines Marianisches Offizium (erweiterte Ausgabe).
1-97: N.N. - Jaarboek van het Onderwijs en de Opvoeding der R. K. jeugd in Nederland, Nederlandsch-Indië, Suriname en Curaçao; Jaar 1931.
1-500: N.N. - Officium Majoris Hebdomadae, a Dominica in Palmis usque ad Sabbatum in Albis; Juxta ordinem Breviarii, Missalis et Pontificalis Romani, cum cantu ex editionibus authenticis quas curavit. Sacrorum Rituum Congregatio.
1-501: N.N. - Hymns Ancient & Modern New Standard; Full Music Edition.
7-1450: N.N. - Liber Amicorum steendrukkerij de Jong & Co 1911-1971.
1-2664: N.N. - Der Spiegel des heiligen Franziskus, Original-Holzschnitte von Schw. Elma Koenig; mit erläuterndem Text.
1-572: N.N. - Kyriale seu Ordinarium Missae cum cantu gregoriano, ex editione Vaticana adamussim excerpto et rhythmicis signis in subsidium cantorum a solesmensibus monachis diligenter ornato .
1-6145: N.N. - Formularium Precum in functionibus sacris, ad usum clerici Buscoducensis; Cum approbatione Ordinarii [Tekst in Latijn en in Nederlands].
2-1431: N.N. - Missel Romain.
2-1435: N.N. (Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg) - Missaal voor zon- en feestdagen.
2-1436: N.N. (Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg) - Missaal voor zon- en feestdagen.
2-1437: N.N. (Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg) - Missaal voor zon- en feestdagen.
2-1438: N.N. (Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg) - Missaal voor zon- en feestdagen.
6-1288: N.N. - Faunaflor II; Uit het Dieren- en het Plantenrijk [Album met ingeplakte kleurenfoto-plaatjes; compleet met álle plaatjes].
9-3198: N.N. - De Engelbewaarder; Een Maandschrift voor de Katholieke Jeugd, Onder redactie van een Priester der Congregatie van O. L. Vrouw Moeder van Barmhartigheid; 8e Jaargang (1893).
1-1711: N.N. - De Eerste Katechismus [Bisdom Roermond].
1-484: N.N. - Graduale Sacrosanctae Romanae Ecclesiae De Tempore et De Sanctis; Primum Sancti Pii X iussu restitutum et editum, Pauli VI Pontificis Maximi cura nunc recognitum; Ad exemplar Ordinis Cantus Missae dispositum, et rhythmicis signis Solesmensibus Monachis diligenter ornatum.
1-670/76: N.N. - Klein Dienstboek; Gebeden, gezangen, gezegden in de landstaal.
9-3263: N.N. - De Engelbewaarder voor jongere lezertjes; 66e Jaargang (1954-1955).
1-99: N.N. - Jaarboek van het Onderwijs en de Opvoeding der R. K. jeugd in Nederland, Nederlandsch-Indië, Suriname en Curaçao; Jaar 1932; I: R.K. Bewaarschool- en Lager Onderwijs in Nederland.
9-249/87: N.N. - Annalen van het Genootschap der H. Kindsheid tot het Doopen en Vrijkoopen der ongeloovige kinderen in Sina en andere afgodische landen; No. 228, 38e Jaargang.
1-670/85: N.N. - St. Gregorius-blad; Tijdschrift tot bevordering van Kerkelijke Toonkunst; 15e + 16e Jaargang [in 1 band].
7-46: N.N. - Curaçao en de Oorlog.
12-138: N.N. - Keizer Karel; Wandtapijten en wapenrustingen uit de Spaanse Koninklijke verzamelingen [Tentoonstellingscatalogus].
2-02: N.N. - De aarde en haar volken, 1883 [Geïllustreerd Volksboek].
2-05: N.N. - De aarde en haar volken, 1888 [Geïllustreerd Volksboek].
2-07: N.N. - Le Journal des Voyages; Nouvelle Série, Juillet-Décembre 1926.
2-09: N.N. - Le Journal des Voyages: Tourisme - Sciences - Sports; Janvier-Juin 1928.
2-10: N.N. - Le Journal des Voyages: Tourisme - Sciences - Sports; Juillet-Décembre 1928.
2-33: N.N. - Nieuwe geographische Nederlandsche Reise- en Zakatlas; vervattende vier en zeventig gekleurde, naauwkeurig geteekende en gegraveerde, ook accuraat aan elkander sluitende Kaarten van de Vereenigde Nederlanden; Mistgaders een beknopte algemene geographie dezer Provinciën, en eene aanwyzing, hoe dezelven gevoeglykst kunnen bereids worden ... [Facsimilee-herdruk van de oorspronkelijke uitgave uit 1773 te Amsterdam by Jan Christiaan Sepp].
2-35: N.N. - De pelgrimstocht van Ridder Gruenemberg naar het Heilige Land in 1486 [Naar de uitgave van Goldfriedrich en Fraenzel, vertaald door A.C.J. de Vrankrijker].
1-1144: N.N. (Thomas à Kempis) - Vier Boeken van de Navolging Christi [Uit het Latijn in 't Nederlandsch gesteld door J. David, Pr.; Met eene overweging na ieder Hoofdstuk, ten gebruike der jeugd, door den Eerw. Heer P. Bize; ... uit het fransch vertaald door een priester van het Aartsbisdom Mechelen].
2-1476: N.N. - Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, S. Pii V. Pontificis Maximi jussu editum, Clementis VIII. Urbani VIII. et Leonis XIII. auctoritate recognitum; Editio Septima post alteram Typicam.
1-5608: N.N. - Breviaire Monastique en Latin et en François, a l'usage des Religieuses Benedictines; Où sont inserez dans leur ordre naturel les Offices des Saints nouvellement approuvez; PARTIE D'AUTOMNE.
9-3191: N.N. - De Engel-Bewaarder; Maandschrift tot bevordering van de Godsdienstige Opleiding der jeugd, door een R. K. Priester; 4e Jaargang (1889).
9-3262: N.N. - De Engelbewaarder voor jongere lezertjes; 65e Jaargang (1953-1954).
1-400: N.N. - Graduale Sacrosanctae Romanae Ecclesiae de Tempore et de Sanctis, SS. D. N. Pii X. Pontificis Maximi jussu restitutum et editum; Cui addita sunt Festa novissima; Editio Tertia Ratisbonensis juxta Vaticanam.
1-6144: N.N. - Officium Pro Defunctis cum Missa et Absolutione nec non Exsequiarum Ordine, cum cantu restituto jussu S.S. D. N. Pii Papae X; Editio Schwann T1.
1-540: N.N. - Officium et Missa ultimi tridui Majoris Hebdomadae juxta Ritum Monasticum cum Cantu Gregoriano, ex Editione Vaticana adamussim excerto et rhythmicis signis a Solesmensibus Monachis diligenter ornato.
12-261: N.N. - Le message de tournus.
1-6045: N.N. - Ritus Celebrandi Matrimonii Sacramentum necnon Benedictio Nuptialis infra Missam; Ad usum Dioecesium Hollandiae; Nova Editio, ad normam Constitutionis Conc. Vat. II de Sacra Liturgia et motu proprio Sacram Liturgiam accommodata [tekst in het Latijn en in het Nederlands].
4-28: N.N. - Breviarium Romanum, ex Decreto Sacrosancti Concilii Tidentini restitutum, S. Pii V. Pontificis Max. jussu editum, et Clementis VIII. primùm, nunc denuò Urbani Papae VIII. auctoritate recognitum, In quo omnia suis locis ad longum posita sunt, pro majori recitantium commodiate; Pars Aestiva.
1-1139: N.N. [Thomae a Kempis] - De Imitatione Christi; Libri Quatuor.
1-1141: N.N. (Thomas à Kempis) - L'Imitation de Jésus-Christ [Traduction nouvelle avec des Reflexions à la fin de chaque chapitre par l'Abbé F. de Lamenais; suivi Prières durant la Sainte Messe et des Vêpres du dimanche].
1-535: N.N. - Processionale Monasticum ad usum Congretationis Gallicae Ordinis Sancti Benedicti.
1-536: N.N. - Processionale Monasticum ad usum Congretationis Gallicae Ordinis Sancti Benedicti.
1-1717: N.N. - Katechismus über Christliche Lehre [Bistum Roermond], Apporbiert un in der Diöcese Roermond zum Gebrauche vorgeschrieben von Sr Bischöflichen Gnaden Josephus Hubertus Drehmanns.
1-1739: N.N. - Katechismus of Christelijke Leer ten gebruikde van de Nederlandse Bisdommen [Bisdom Haarlem].
7-991: N.N. - Nouveau Dictionnaire François - Allemand et Allemand - François, à l'usage des deux nations; Tome II, contenant le françois expliqué par l'allemand; Nouvelle édition, considérablement corrigée et augmentée.
1-5020: N.N. - Het Markusevangelie [Vertaling en inleiding Frans van Bladel, Verteld door Tine Ruysschaert; de twee bijbehorende CD's ontbreken].
1-1528: N.N. - Office de la Sainte Vierge Marie pour les trois temps de l'année sans renvois, Nouvelle édition ... le tout en latin selon le Breviaire Romain.
2-1630: N.N. - Romeins Missaal met Verspers [Voor het volk vertaald en verklaard door P.J. Windey S.J.].
7-1619: N.N. - De Ploeg, Geïllustreerd Maandblad van de Wereld-Bibliotheek, onder leiding van L. Simons; Vierde jaargang (1911-1912), tweede gedeelte (1 juli 1911-1912).
7-1620: N.N. - De Ploeg, Geïllustreerd Maandblad van de Wereld-Bibliotheek, onder leiding van L. Simons; Vijfde jaargang (1912-1913), eerste gedeelte.
7-1621: N.N. - De Ploeg, Geïllustreerd Maandblad van de Wereld-Bibliotheek, onder leiding van L. Simons; Vijfde jaargang (1912-1913), tweede gedeelte.
7-1622: N.N. - De Ploeg, Geïllustreerd Maandblad van de Wereld-Bibliotheek, onder leiding van L. Simons; Zesde jaargang (1913-1914), eerste gedeelte.
7-1624: N.N. - Gerardi Mercatoris: Atlas sive cosmographicae meditationes de fabrica mundi et fabricati figura; Editio secunda, sumptibus Cornelij Nicolai & Judoci Hondij, Amsterdami 1607; Facsimile van de Atlas van de wereld.
7-1626: N.N. - Gold-ground Italian painting - From the Middle Ages to the Renaissance / ... / De gouden achtergrond in de Italiaanse schilderkunst - Van de Middeleeuwen tot de Renaissance [Text in English/German/Dutch/Italian].
7-1627: N.N. - Italian Gothic painting /... / Italiaanse Gotische schilderkunst [Text in English/German/Dutch/Italian].
7-1629: N.N. - Les Grandes Heures de Jean Duc de Berry; Introduction and legends by Marcel Thomas [In order to remain al faithful as possible to the original maunscript, all pages from the Grandes Heures included have been reproduced to their exact size].
7-1635: N.N. - Documenta Vaticana 1 - 2 - 3 [3 vols.; Collection of old Vatican documents, in facsimile, folded, seperate from eachother, collected in portfolios that are bound together in three albums; Text on each portfolio and in the introduction of the collection in German language].
7-1637: N.N. - Motif 6; Spring 1961; Edited by Ruari McLean.
7-1640: N.N. - De tijden veranderen; De mens als informatie-individu; Kerstnummer Grafisch Nederland 1989/1990.
7-1641: N.N. - De best verzorgde boeken 1986 / The best book designs 1986.
7-1642: N.N. - De best verzorgde boeken 1990 / The best book designs 1990.
7-1643: N.N. - Der Seel ein Küchel; Eine Anthologie zum 25 jährigen Bestehen der Eremiten-Presse, zusammengestellt von Dieter Hülsmanns und Friedolin Reske, Mit Originalbeiträgen der Autoren und Selbstporträts der Graphiker & Maler der Eremiten-Presse.
7-1645: N.N. - SIGILL Blätter für Buch und Kunst; Heft 1, Folge 10 1988.
7-1646: N.N. - SIGILL Blätter für Buch und Kunst; Heft 2, Folge 10 1989.
7-1647: N.N. - SIGILL Blätter für Buch und Kunst; Heft 4, Folge 10 1990.
7-1648: N.N. - 1st ArtistBook International / 1er Salon International du Livre d'Artiste; The Inter-Continental Hotel Paris, 2-4 december 1994; Catalogue.
4-16: N.N. - Breviarium Romanum, ex Decreto Sacrosancti Concilii Tidentini restitutum, S. Pii V. Pontificis Maximi jussu editum, Clementis VIII. primùm, nunc denuò Urbani Papae VIII. auctoritate recognitum, In quo omnia suis locis ad longum posita sunt, pro majori recitantium commodiate; Pars Verna + Pars Aestiva + Pars Autumnalis + Pars Hiemalis.
4-14: N.N. - Pontificale Romanum Clementis VIII. Primum; nunc denuo Urbani PP. VIII. Auctoritate recognitum; Ac demum ad Plurium usum, in commodiorem formam redactum.
4-17: N.N. - Breviarium Romanum, ex Decreto Sacrosancti Concilii Tidentini restitutum, S. Pii V. Pontificis Maximi jussu editum, Clementis VIII. primùm, nunc denuò Urbani Papae VIII. auctoritate recognitum, In quo omnia suis locis ad longum posita sunt, pro majori recitantium commodiate; Pars Verna + Pars Aestiva + Pars Autumnalis + Pars Hiemalis.
1-670/92: N.N. - Een Compendium van achtergrondinformatie bij de 491 Gezangen uit het Liedboek voor de Kerken [Samengesteld door de Prof. Dr. G. van der Leeuw-Stichting].
1-670/93: N.N. - Cantus Passionis d. n. Jesus Christi secundum quatuor Evangelistas.
1-670/94: N.N. - Cantus Passionis d. n. Jesus Christi secundum quatuor Evangelistas.
1-670/95: N.N. - Cantus Passionis d. n. Jesus Christi secundum quatuor Evangelistas.
1-670/96: N.N. - Großes Deutsches Liederbuch; Die schönsten und beliebtesten deutschen Volks- und Kinderlieder in Text un Melodie, augewählt van Monika Koster, mit vielen farbigen Illustrationen von Mouche Vormstein.
1-670/97: N.N. - The Fitzwilliam Virginal Book; Edited from the original manuscript, with an introduction and notes by J.A. Fuller Maitland and W. Barclay Squire [Corrected and edited by Blanche Winogron]; Volume I + Volume II [2 vols.].
2-1560: N.N. - Zondagsmisboek; De missen van de zondagen en de voornaamste feesten, dagelijkse gebeden en oefeningen, vespers en lofgezangen; herzien en aangepast aan de nieuwste Decreten, onder toezicht van H. De Greeve Pr..
2-1561: N.N. - Romeins Missaal met de Vespers van de Zondagen en voornaamste Feestdagen [Bewerkt en van aantekeningen voorzien door F. Van Baelen, pr.], [Bewerkt en van aantekeningen voor zien door F. Van Baelen, pr.].
2-1562: N.N. - Missaal voor zon- en feestdagen.
2-1567: N.N. - Gemeenschapsmissaal voor zon- en feestdagen; Volledige uitgave liturgische jaren A-B-C [Door benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, onder leiding van dr. Jos van der Veken].
2-1568: N.N. - Gemeenschapsmissaal voor zon- en feestdagen; Volledige uitgave liturgische jaren A-B-C [Door benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, onder leiding van dr. Jos van der Veken].
9-3239: N.N. - De Engelbewaarder; Geïllustreerd Tijdschrift voor de Katholieke Jeugd; 43e Jaargang (1927-1928), [illustraties van o.a. F. Lazarom, P. Gerrits en G. Gerrits; bevat verhaal van Tweede reis van Puk en Muk].
1-100: N.N. - Jaarboek van het Onderwijs en de Opvoeding der R. K. jeugd in Nederland, Nederlandsch-Indië, Suriname en Curaçao; Jaar 1932; I: R.K. Bewaarschool- en Lager Onderwijs in Nederland.
1-108: N.N. - Samosir; De oud-Batakse samenleving.
1-75: N.N. - Waar wij werken in Indonesia; Sumatra en Sulawesi, [Reeks: Intercom-Fraters Nr. 6, mei 1970].
1-76: N.N. - In het land van toar en lumimu'ut; Speciaal nummer van mededelingen over de minahassa [Apostolaat onder het volk van de minahassa - sulawesi - indonesia], Mededelingen nr. 40 - december 1965.
1-81: N.N. - Jaarboek van het R. K. onderwijs in Nederland en de Koloniën, door den R.K. Schoolraad; Jaar 1913.
1-82: N.N. - Jaarboek van het R. K. onderwijs in Nederland en de Koloniën, door den R.K. Schoolraad; Jaar 1914.
1-83: N.N. - Jaarboek van het R. K. onderwijs in Nederland en de Koloniën, uitgegeven door den R.K. Schoolraad; Jaar 1915.
1-84: N.N. - Jaarboek van het R. K. onderwijs in Nederland en de Koloniën, uitgegeven door den Ned. R.K. Schoolraad; Jaar 1916.
1-85: N.N. - Jaarboek van het R. K. onderwijs in Nederland en de Koloniën, uitgegeven door den Ned. R.K. Schoolraad; Jaar 1917.
1-86: N.N. - Jaarboek van het R. K. onderwijs in Nederland en de Koloniën, uitgegeven door den Ned. R.K. Schoolraad; Jaar 1918.
1-87: N.N. - Jaarboek van het R. K. onderwijs in Nederland en de Koloniën, uitgegeven door den Nederl. R.K. Schoolraad; Jaar 1919.
1-88: N.N. - Jaarboek van het Onderwijs en de Opvoeding der R.-K. jeugd in Nederland en Koloniën; Jaar 1921.
1-89: N.N. - Jaarboek van het Onderwijs en de Opvoeding der R.-K. jeugd in Nederland en Koloniën; Jaar 1922.
1-90: N.N. - Jaarboek van het Onderwijs en de Opvoeding der R.-K. jeugd in Nederland en Koloniën; Jaar 1923.
1-91: N.N. - Jaarboek van het Onderwijs en de Opvoeding der R.-K. jeugd in Nederland en Koloniën; Jaar 1924.
2-1471: N.N. - Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, SS. Pii V. Pontificis Maximi jussu editum, Clementis VIII. Urbani VIII. et Leonis XIII.auctoritate recognitum, et novis Missis ex indulto apostolico hucusque concessis auctum.
1-2075: N.N. - FUENTE; Juan de la Cruz 1591-1991 [Nederlandstalig; boek bij tentoonstelling].
7-1523: N.N. - Buch und Volk; 60 Jahre Ernst-Abbe-Bücherei Jena, Herausgegeben von der Carl-Zeiss-Stiftung, Jena.
1-1703: N.N. - Uittreksel uit de Officiële Catechismus der Nederlandse Bisdommen; Voor de 3e en 4e klas van de Lagere School [Bisdom 's-Hertogenbosch].
9-2254: N.N. - De oorlog tegen de goden; Azteekse kronieken over de Spaanse verovering [Uit het Nahuatl vertaald en toegelicht door Rudof van Zantwijk].
9-3150: N.N. - Grappige vertelsels [illustraties van Frans Lazarom], Reeks: Klasbibliotheek, No. 29.
9-3151: N.N. - Grappige vertelsels III [illustraties van Frans Lazarom], Reeks: Klasbibliotheek, No. 31.
1-1736: N.N. - Uittreksel uit den Grooten Katechismus; Voorgeschreven voor het vierde leerjaar [Bisdom Haarlem].
1-5632: N.N. - Breviarium Romanum, ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, S. Pii V Pontificis Maximi jussu editum, aliorumque Pontificum Cura recognitum, Pii Papae X auctoritate reformatum, cum nova Psalterii translatione Pii Papae CII jussuedita; Editio vigesima octave juxta Typicam; PARS AESTIVA.
6-1201: N.N. - Historical gardens - Garden architecture - Horticulture; Catalogue of books, manuscripts & prints jointly offered for sale.
6-1202: N.N. - Äpfel und Birnen aus Trentino - Südtirol.
6-1219: N.N. - Tuinbouwgids 1954; Elfde Jaargang .
6-1294: N.N. - Duifke Lacht, en Het Duivensport; Onder leiding van de gebroeders N. & R. De Scheemaecker; Jaargang 1980.
7-1437: N.N. - Das Lied der Lieder von Schelomo; Liebeslyrik aus den alten Israel [Mit 32 illuminierten Seiten aus dem Machsor Lipsiae] .
7-1558: N.N. - Die schönsten deutschen Bücher 2001; Vorbildlich gestaltet in Satz, Druck, Bild, Einband; Prämiert von einer unabhängigen Jury.
12-344: N.N. - Die Schweizer Bilderchroniken des 15./16. Jahrhunderts, Einleitung von Walter Muschg; Bilderläuterungen E.A. Gessler.
12-349: N.N. - Aart van Dobbenburgh; Ofwel van vreugde en verdriet, Ingeleid door Gerrit Luidinga; Met een voorwoord van Theun de Vries.
7-1770: N.N. - Les Rois Bibliophiles [Europalia 85 España; Texte français].
2-2109a: N.N. - Orde van dienst voor boete en verzoening, Reeks: Liturgie van de sacramenten en andere kerkelijke vieringen, Deel 5.
2-2110b: N.N. - De ziekenzalving en de pastorale zorg rond de zieken, Reeks: Liturgie van de sacramenten en andere kerkelijke vieringen, Deel 6.
2-2116: N.N. - Liturgische Documentatie; Bijlage bij het Directorium voor de Nederlandse Kerkprovincie, 2 (Directorium over volksvroomheid en liturgie).
2-2118a: N.N. - Liturgische Documentatie; Bijlage bij het Directorium voor de Nederlandse Kerkprovincie, 4 (Ordening voor de lezingen van de Mis, etc.).
1-1098: N.N. - Zeven eeuwen Augustijnen; Een kloostergemeenschap schrijft geschiedenis [Over het Sint-Stefanusklooster in Gent], Een kloostergemeenschap schrijft geschiedenis.
1-6110: N.N. - Psalterium Brevarii Romani cum Ordinario Divini Officii, jussu SS. D. N. Pii PP. X novo ordine per hebdomadam dispositium et editum; Editio amplificata, in qua Ordinarium cum Psalterio cujusque diei est contextum.
7-1539: N.N. - Der Drucker Ernst Engel und die Offenbacher Schule.
7-1541: N.N. - Books and Literatcy, a response to new developments, International Conference, 26-29 October 1987, Amsterdam, The Netherlands, organised by the Ministry of Welfare, Health and Cultural Affairs in cooperation with the Dutch Language Union.
4-26: N.N. - Breviarium Romanum, ex Decreto Sacrosancti Concilii Tidentini restitutum, S. Pii V. Pontificis Max. jussu editum, Clementis VIII. primùm, nunc denuò Urbani Papae VIII. auctoritate recognitum, In quo omnia suis locis ad longum posita sunt, pro majori recitantium commodiate; Pars Hiemalis.
6-1033: N.N. - Het boek in Vlaanderen 1956; 25e Jaarboek van de Vereeniging ter bevordering van het Vlaamsche boekwezen.
1-2113: N.N. - Sämtliche Schriften der hl. Theresa von Jesu; Fünfter Band: Die Seelenburg der Heiligen Theresa von Jesu.
9-3235: N.N. - De Engelbewaarder; Geïllustreerd Tijdschrift voor de Katholieke Jeugd; 39e Jaargang (1923-1924), [illustraties van o.a. B. Reith, Piet Gerrits, Gerard Gerrits, F. Lazarom].
12-049: N.N. - Carrà [Italian tekst].
12-050: N.N. - Hommage to Chagall [with a preface of Leon Amiel].
12-051: N.N. - Haggadah of Passover / Chagall's Passover Haggadah [Text in Hebrew and English translation, with paintings of Marc Chagall].
7-02: N.N. - Bibliografie van Suriname.
12-227: N.N. - Verzameling Alla en Bénédict Goldschmidt [Catalogus van Tentoonstelling in Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Moderne Kunst, 21 september - 16 december 1990.
6-1035: N.N. - In gebed met Maria; 150 jaar Zusters van Maria van Pittem.
6-1036: N.N. - Recueil des lois et arrêtes royaux de la Belgique; Tome Quatrième.
4-01: N.N. - Catechismus Romanus, ex Decreto Concilii Tridenti, & Pii V. Pontificis Maximi iussu primum editus; Posteà verò luculentis quaestionibus, quae rei propositae materiam oculis subijciant, distinctus, breuibusa annotatiunculis eludicatus, studio & industria Andreae Fabricii Leodii, illustrissimorum Pincipum Alberti & Ernesti eius filij, Comitum Palatinorum Rheni, ac utrisque, ac utrisque Banarae Ducum, Consiliarij.
4-02: N.N. - Pontificale Romanum, Clementis VIII. Primum; nunc denuo Urbani PP. VIII. Auctoritate recognitum, Ac demùm ad plurium usum, in commodiorem tormam redactum.
4-05: N.N. - Officium Beatae Mariae Virginis... reformatum, & S. Pii V. ... Pont. Max. Jussu editum; Ad instar Breviarii Romani sub Urbano VIII. recogniti; ... Cum indulgentiis & Orationibus à S. Pio V. ordinatis, & Hymnis ab Urbano VIII. Correctis [title page damaged, so some letters/words of the title are missing], .
4-06: N.N. - [convolute] 1. Breviarium Romanum, Ex Decreto Sacrosancti Concilij Tridentini restitutum, Pii V. Pont. Max. jussu editum, et Clementis VIII. primùm, nunc denuò Urbani PP. VIII. auctoritate recognitum; Pars Autumnalis // 2. Commune Sanctorum [incomplete, pages XLIX till CLVI are missing] / Officia Propria Sanctorum, Ad usum Fratrum Minorum S. Francisci Capucinorum, Accuratè disposita jexti novum Kalendarium, Rubricas ...; Pars Autumnalis.
2-1595: N.N. - Romeins Missaal voor het volk; H. Schriftverklaring en liturgische voorstelling door J. Windey S.J..
2-1596: N.N. - Romeins Missaal voor het volk; H. Schriftverklaring en liturgische voorstelling door J. Windey S.J..
2-1597: N.N. - Romeins Missaal voor het volk; H. Schriftverklaring en liturgische voorstelling door J. Windey S.J..
2-1598: N.N. - Missaal; Latijns-Nederlande uitgave van het volledige Missale Romanum, met inleidingen en verklaringen.
6-1037: N.N. - De Guldensporenslag; 1302-1922 , [De Leiegouw, Jg. XIX - afl. 3, juli 1977].
9-1148: N.N. - Pulp [2], Reeks: Zwarte Beertjes nr. 1312.
7-1699: N.N. - Jugendstilprentbriefkaarten [Geselecteerd door en met een nawoord van Hans Dichand; Met biografische aantekeningen over de ontwerpers van deze prentbriefkaarten door Michael Martischnig], Reeks: Bibliophilia, nr. 7.
7-1700: N.N. - Gazette du Bon Ton; Een selectie uit de eerste jaargang van het modetijdschrift (1912/1913) [Uitgegeven door Ruth Bleckwenn], Reeks: Bibliophilia, nr. 13.
7-1701: N.N. - Jugendstilpostkarten [Herausgegeben und mit einem Nachtwort versehen von Hans Dichand; Mit einem biographischen Anhang der ausführenden Künstler von Michael Martischnig], Series: Die bibliophilen Taschenbücher, Nr. 16.
2-2129: N.N. - Directorium voor de Nederlandse Kerkprovincie; Kalender voor het liturgisch jaar 2016-2017; Jaar A - Oneven.
9-3250: N.N. - De Engelbewaarder; Geïllustreerd Tijdschrift voor de Katholieke Jeugd; 53e Jaargang (1937-1938).
9-3181: N.N. - Liederkrans voor de Kinderen van Maria, bevattende Regelen, Gebeden en Gezangen der Congregatie van O. L. Vr.; B: Tekst.
9-3182: N.N. - Geestelijke Gezangen voor Scholen en Pensionaten alsmede voor Godvruchtige Broederschappen; Tekst.
9-3183: N.N. - Geestelijke Gezangen voor Scholen en Pensionaten alsmede voor Godvruchtige Broederschappen; Melodieën.
1-1735: N.N. - Kleine Katechismus voor communicanten [Bisdom Haarlem].
1-670/35: N.N. - Liber Usualis Missae et Officii pro Dominicis et Festis; cum Cantu Gregoriano; ex Editione Vaticana adamussim excerpto et rhythmicis signis in subsidium cantorum a Solesmensibus monachis diligenter ornato.
6-1003: N.N. - Tijl trekt pijpend door schoon Vlaanderenland [liederenbundel, liederen gecomponeerd door Lode Dieltjens].
6-1004: N.N. - Met Tijl en Nele het zonnelicht tegemoet.
9-3011: N.N. - Almanak voor de Katholieke Jeugd; 16de Jaargang.
9-2253: N.N. - Dr. Ragab Papyrus Institute; Catalogue 1984.
2-2107: N.N. - Het vormsel [laatste 8 bladzijden als los bijgevoegde brochure], Reeks: Liturgie van de sacramenten en andere kerkelijke vieringen, Deel 3.
1-2078: N.N. - Het leven van Joannes van het Kruis; XVIIIe eeuwse gravures uit Venetië.
1-2079: N.N. - Het leven van Joannes van het Kruis; XVIIIe eeuwse gravures uit Venetië.
1-2076: N.N. - FUENTE; Juan de la Cruz 1591-1991 [Nederlandstalig; boek bij tentoonstelling].
1-2077: N.N. - San Juan de la Cruz, Cataloog tentoonstelliong Karmelieten - Gent, 14 december 1990 tot 13januari 1991.
1-1727: N.N. - Katechismus ten gebruike van de Nederlandse Bisdommen [Bisdom Haarlem].
1-1726: N.N. - Katechismus ten gebruike van de Nederlandse Bisdommen [Bisdom Haarlem].
1-1725: N.N. - Katechismus ten gebruike van de Nederlandse Bisdommen [Bisdom Haarlem].
1-313: N.N. - Judas Maccabäus; Oratiorium von G. F. Händel; Vollständiger Clavierauszug mit deutschem und englischem Texte.
2-2119: N.N. - Liturgische Documentatie; Bijlage bij het Directorium voor de Nederlandse Kerkprovincie, 5 (Documenten over gewijde muziek, etc.).
2-2142c: N.N. - De Dienst van het Woord [Schriftlezingen bij de eucharistieviering naar het Romeins Missaal]; DEEL A: Alle vieringen der heiligen [Schriftlezingen bij de eucharistieviering naar het Romeins Missaal] / DEEL B: Bijzondere vieringen / DEEL C: Christusvieringen / DEEL D: Deel ter aanvulling voor Vasten en tijd na Pinksteren [4 vols.].
2-2143: N.N. - Het Romeins Pontificaal [Vernieuwd op grond van het decreet van het Tweede Vaticaans Concilie ... en herzien onder de zorg van Paus Johannes Paulus II]; De wijding van Bisschop, Priesters en Diakens; Tweede Nederlandse standaard-editie.
2-1501: N.N. - Ik ga al naar de heilige Mis.
2-1576: N.N. - Missaal voor zondagen en feesten; Jaar C.
9-3163: N.N. - Vijfde Vijftigtal; Leesboek voor de Volksschool.
2-1730: N.N. - Breviarium Romanum, ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, S. PII V. Pontificis Maximi jussu editum, Clementis VIII. et Urbani VIII. auctoritate recognitum; PARS HIEMALIS.
2-1729: N.N. - Het Romeinsch Brevier; Lentedeel + Zomerdeel + Herfstdeel + Winterdeel [4 vols., complete set; Nederlandse vertaling bewerkt door de EE. Zuster Kanunnikessen van het Heilig Graf; Ingeleid en herzien door Fr. Gaud. Bootsma O.F.M. en Fr. Crisp. Smits O.F.M.].
2-1721: N.N. - Breviarium Romanum, ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, S. PII V. Pontificis Maximi jussu editum, Clementis VIII. et Urbani VIII. auctoritate recognitum, novissime per summos pontifices usque ad hanc diem concessis; PARS AUTUMNALIS.
2-1724: N.N. - Het Romeinsch Brevier; HERFSTDEEL [Nederlandse vertaling bewerkt door de EE. Zuster Kanunnikessen van het Heilig Graf; Ingeleid en herzien door Fr. Gaud. Bootsma O.F.M. en Fr. Crisp. Smits O.F.M.].
2-1727: N.N. - Het Romeinsch Brevier; WINTERDEEL [Nederlandse vertaling bewerkt door de EE. Zuster Kanunnikessen van het Heilig Graf; Ingeleid en herzien door Fr. Gaud. Bootsma O.F.M. en Fr. Crisp. Smits O.F.M.].
1-077: N.N. - Bijbel [Vertaling in opdracht van het Nederlands Bijbelgenootschap, bewerkt door de daartoe benoemde Commissies].
9-3238: N.N. - De Engelbewaarder; Geïllustreerd Tijdschrift voor de Katholieke Jeugd; 41e Jaargang (1925-1926), [illustraties van o.a. G. Gerrits en B. Reith].
1-2068: N.N. - Leven uit Liefde; Symposium Thérèse van Lisieux.
2-1517: N.N. - La Grande Lumière vol. VI: Les miracles de Jésus.
6-1044: N.N. - Kunst en momument van Boudelo.
2-1719: N.N. - Breviarium Romanum, ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, S. PII V. Pontificis Maximi jussu editum, Clementis VIII. et Urbani VIII. auctoritate recognitum, cum Officiis Sanctorum novissime per Summos Pontifices usque ad hanc diem ; PARS HIEMALIS.
1-6044: N.N. - Ritus Celebrandi Matrimonii Sacramentum necnon Benedictio Nuptialis infra Missam; Ad usum Dioecesium Hollandiae; Nova Editio, ad normam Constitutionis Conc. Vat. II de Sacra Liturgia et motu proprio Sacram Liturgiam accommodata [tekst in het Latijn en in het Nederlands].
1-6167: N.N. - Ordo Sabbati Sancti, quando Vigilia Paschalis instaurata peragitur; Editio Altera, cum Ordinationibus et Rubricarum Vaticationibus per Decretum Diei 11 Ianuarius 1952 approbatis.
7-1405: N.N. - Penrose Vol. 70, 1977-78; International Review of the Graphic Arts.
1-5677: N.N. - Breviarium Romanum, ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, S. PII V. Pontificis Maximi jussu editum, Clementis VIII. et Urbani VIII. auctoritate recognitum, Officiis Trium Ordinum S. P. Francisci et novo Kalendario, novisque Rubricis, Lectionibus, Orationibus etc. a Sanctissimo D. N Pio Papa VI. approbatis locupletatum, ac Revendiss. Patris Aloysii a Laureto ..., totius Ordinis Min. Observantium et Reformatorum Ministri Generalis, Commissarii, Visitatoris, er Reformatoris Apostolici, etc. solicitudine impressum, Nunc Novis Officiis usque annum 1851 concessis auctum; PARS HIEMALIS [text begins with Proprium De Tempora, page 113; pages 1-112 are not included in this volume].
6-1061: N.N. - Supplément aux Réclamations Belgiques, &c.; Formant le XIIIe Tome de ce Recueil / Supplément aux Réclamations Belgiques, &c.; Formant le XIVe Tome de ce Recueil .
2-1557: N.N. - Blijf bidden, ook op latere leeftijd; Bundel gebeden, met de liturgie van de eucharistie, het sacrament van de verzoening en de ziekenzalving [Sint-Andriesabdij Brugge / Apostolaat van het Gebed, Nijmegen / De Gulden Leeftijd].
6-1063: N.N. - Justus Lipsius en Overijse [Bijdrage XVI tot de geschiedenis van Ijse, Lane- en Dijleland].
1-1723: N.N. - Katechismus ten gebruike van de Nederlandse Bisdommen [Bisdom Haarlem; Studie-uitgave met leeg vel, voor notities, tussen elke van twee opeenvolgende bedrukte vellen].
1-416: N.N. - Recueil de Cantiques; à l'usage des élèves des Religieuses Ursulines de Wavre-Notre-Dame [Textes en français et en néerlandaise].
1-417: N.N. - Liedboek voor de Kerken; 491 Gezangen; meerstemmige zettingen.
2-2124: N.N. - Liturgische Documentatie; Bijlage bij het Directorium voor de Nederlandse Kerkprovincie, 10 (Liturgische teksten, Kerkmuziek, Doopbediening en dooperkenning).
2-2125: N.N. - Liturgische Documentatie; Bijlage bij het Directorium voor de Nederlandse Kerkprovincie, 11 (De Orde van de Mis - een toelichting, etc.).
1-5444: N.N. - Mystiek in Frankrijk Zoektochten naar de Romaanse mens; Deel III: Markante personen uit de XVIIIe en XIXe eeuwen, die de Romaanse en Gotische kerken herontdekten.
2-1716: N.N. - Cum Ecclesia; Méditations sur les textes du Missel en du Bréviaire, Édition originale sous la direction du R. P. Mathias Goossens O.F.M.; Adaptation française par une Moniale dominicaine de Clairefontaine.
1-468: N.N. - Graduale Sacrosanctae Romanae Ecclesiae De Tempore et De Sanctis, SS. D. N. Pii X. Pontificis Maximi jussu restitutum et editum, ad exemplar Editionis Typicae concinnatum, et rhythmicis signis a Solesmensibus Monachis diligenter ornatum.
2-1552: N.N. - Volksmisboek en Vesperale; Bewerkt door de Benedictijnen der Abdij Affligem, Met illustraties van Dom J. Rahder O.S.B..
1-1721: N.N. - Katechismus of Christelijke Leer, ten gebruike der Nederlandsche Bisdommen [Bisdom Rotterdam].
1-670/25: N.N. - Liber Usualis Missae et Officii pro Dominicis et Festis; cum Cantu Gregoriano; ex Editione Vaticana adamussim excerpto et rhythmicis signis in subsidium cantorum a Solesmensibus monachis diligenter ornato.
1-670/26: N.N. - Liber Usualis Missae et Officii pro Dominicis et Festis; cum Cantu Gregoriano; ex Editione Vaticana adamussim excerpto et rhythmicis signis in subsidium cantorum a Solesmensibus monachis diligenter ornato.
1-670/27: N.N. - Liber Usualis Missae et Officii pro Dominicis et Festis; cum Cantu Gregoriano; ex Editione Vaticana adamussim excerpto et rhythmicis signis in subsidium cantorum a Solesmensibus monachis diligenter ornato.
1-670/28: N.N. - Liber Usualis Missae et Officii pro Dominicis et Festis; cum Cantu Gregoriano; ex Editione Vaticana adamussim excerpto et rhythmicis signis in subsidium cantorum a Solesmensibus monachis diligenter ornato.
1-2666: N.N. - De wijsheid van Franciscus van Assisi, [Met fresco's uit de Franciscus-basiliek in Assisi].
1-399: N.N. - Graduale Sacrosanctae Romanae Ecclesiae de Tempore et de Sanctis, SS. D. N. Pii X. Pontificis Maximi jussu restitutum et editum juxta Editionem Vaticanam; Notulis modernis transcriptum; Cui addita sunt Festa novissima.
2-1714: N.N. - Supplementum Breviarii Cesterciensis, ad norman rubricarum Codicis cisterciensis a S.R.C. die 14 iunii 1965 approbati; Pars Hiemalis / Vernalis / Aestivalis / Autumnalis, Pars Hiemalis / Pars Vernalis / Pars AEstivalis / Pars Autumnalis.
2-1715: N.N. - Supplementum Breviarii Cesterciensis, ad norman rubricarum Codicis cisterciensis a S.R.C. die 14 iunii 1965 approbati; Pars Hiemalis / Vernalis / Aestivalis / Autumnalis, Pars Hiemalis / Pars Vernalis / Pars AEstivalis / Pars Autumnalis.
6-1051: N.N. - Liber memorialis; Zaligverklaring van Pater Damiaan / Béautification du Père Damien / Seligsprechung des Paters Damian.
1-442: N.N. - Processionale Monasticum ad usum Congretationis Gallicae Ordinis Sancti Benedicti.
2-1712: N.N. - Breviaire Monastique en Latin et en François, a l
2-1711: N.N. - Breviaire Monastique en Latin et en François, a l
2-1710: N.N. - Breviaire Monastique en Latin et en François, a l
2-1709: N.N. - Klein Cisterciënzer Brevier; Wintertdeel [typoscript; Nederlandstalige teksten].
2-1708: N.N. - Klein Cisterciënzer Brevier; Herfstdeel [typoscript; Nederlandstalige teksten].
2-1707: N.N. - Klein Cisterciënzer Brevier; Zomerdeel [typoscript; Nederlandstalige teksten].
2-1706: N.N. - Klein Cisterciënzer Brevier; Lentedeel [typoscript; Nederlandstalige teksten].
2-1705: N.N. - Klein Cisterciënzer Brevier; Lentedeel [typoscript; Nederlandstalige teksten].
2-1703: N.N. - Supplément au Bréviaire Monastique; A l'usage des Religieuses Bénédictines de l'Adoration Perpétuelle du Saint Sacrement, approuvé le 7 septembre 1971, le 15 février 1872 par La Sacrée Congrégation des Rites, a l'usage des religieuses Bénédictines de l'Adoration Pepétuelle dus Très-Saint Sacrement.
2-1702: N.N. - Supplément au Bréviaire Monastique; A l'usage des Religieuses Bénédictines de l'Adoration Perpétuelle du Saint Sacrement, approuvé le 7 septembre 1971, le 15 février 1872 par La Sacrée Congrégation des Rites, a l'usage des religieuses Bénédictines de l'Adoration Pepétuelle dus Très-Saint Sacrement.
2-1700: N.N. - Breviarium Romanum, ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, S. PII V. Pontificis Maximi jussu editum Clementis VIII. Et Urbani VIII. auctoritate recognitum, cum Officiis Sanctorum, novissime per summos pontifices usque ad hanc diem concessis; PARS HIEMALIS.
2-1701: N.N. - Supplément au Bréviaire Monastique autrement dit Romain-Bénédictin, disposé suivant l'ordre calendrier approuvé en 1845 par la Sacrée Congrégation des Rites; A l'usage des Religieuses Bénédictines de l'Adoration Perpétuelle du Très-Saint Sacrement; Contenant les Offices qui manquent dans les anciennes éditions de ce Bréviaire imprimées en France, ou qui n'y sont pas conformes à l'édition Romaine authentiquie, de 1831, a l'usage des religieuses Bénédictines de l'Adoration Pepétuelle dus Très-Saint Sacrement.
7-1833: N.N. - Catalogus der Bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden; Eerste Deel: Handschriften - Drukwerken / Tweede Deel: Drukwerken - Nederlandsch Tooneel / Derde Deel: Alphabetische catalogus.
7-1827: N.N. - De Graal en de ridders van de Ronde Tafel.
7-1822: N.N. - Bibliotheca Universitatis Leidensis: Codices manuscripti V; Codicum in finibus Belgarum ante annum 1550 consciptorum qui in Bibliotheca Universitatis asservantur; Pars I: Codices 168-360 societatis cui nomen Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, descripsit G. I. Lieftinck.
7-1823: N.N. - De Librije van Philips de Goede [Tentoonstelling georganiseerd bij de 500ste verjaardag van de dood van de Hertog, september - november 1967; Catalogus door Georges Dogaer en Marguerite Debae].
7-1795: N.N. - Das Evangeliar Heinrichs des Löwen und das mittelalterliche Herrscherbild.
7-1797: N.N. - The Golden Age of Dutch Manuscript Painting [Introduction by James H. Marrow; Catalogue by Henri L.M. Defour, Anne S. Korteweg, Wilhelmina C.M. Wüstefeld].
7-1803: N.N. - De Librije van Bourgondië en enkele recente aanwinsten van de Koninklijke Bibliotheek Albert I; Vijftig miniaturen [brochure + miniaturen op losse platen; compleet, in stofmap.
7-1804: N.N. - Die Très Riches Heures des Jean Duc de Berry im Musée Condé Chantilly.
7-1807: N.N. - Dif Maakt het verschil, nr. 1; Bookazine, verschijnt jaarlijks.
7-1810: N.N. - De wereld aan boeken; Een keuze uit de collectie van de Groningse Universiteitsbibliotheek, tentoongesteld ter gelegenheid van de opening van het nieuwe bibliotheekgebouw 21 mei - 31 augustus 1987.
7-1811: N.N. - Oogst van een kwart eeuw; Een keuze uit de aanwinsten van de Universiteitsbibliotheek, verworven tijdens het bibliothecariaat van mr. W.R.H. Koops 1964-1990.
7-1813: N.N. - Bayerische Staatsbibliothek: Erwerbungen aus drei Jahrzehnten 1948-1978; Abendländische und orientalische Handschriften, Inkunabeln und seltene Drucke, Noten und Landkarten; Ausstellung April - Juli 1978.
7-1814: N.N. - Accoord, C.R.; Een keuze uit de bijzondere aanwinsten verworven tijdens het bibliothecariaat van dr. C. Rietdijk, Tentoonstelling 24 april - 26 juni 1986.
7-1815: N.N. - Bibliothèque Nationale: Le livre [La présente exposition a été réalisée dans le cadre de l'Année internationale du livre].
7-1817: N.N. - Handschriften en Oude Drukken van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek, Samengesteld bij het 400-jarig bestaan van de bibliotheek der Rijksuniversiteit, 1584-1984.
7-1818: N.N. - Catalogus der theologische Bibliotheek-Thierry, aanwezig in de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage.
7-1819: N.N. - Catalogus codicum manuscriptorum Bibliothecae Regiae; Vol. I: Libri theologici [teksten grotendeel in het Nederlands, ten dele in het Latijn].
9-3232: N.N. - De Engelbewaarder; Geïllustreerd Tijdschrift voor de Katholieke Jeugd; 36e Jaargang (1920-1921), [illustraties van o.a. F. Lazarom].
9-3233: N.N. - De Engelbewaarder; Geïllustreerd Tijdschrift voor de Katholieke Jeugd; 36e Jaargang (1920-1921), [illustraties van o.a. F. Lazarom, G. Gerrits en B. Reith].
1-1701: N.N. - Eerste Catechismus [Bisdom 's-Hertogenbosch].
1-1718: N.N. - Katechismus voor het vierde leerjaar [Bisdom Rotterdam].
1-1706: N.N. - De Eerste Catechismus [Bisdom Breda].
1-5653: N.N. - Breviarium Romanum, ex decreto SS. Concilii Tridentini restitutum, summorum Pontificum Cura recognitum; Editio Tertia juxta novam Typicam; PARS AESTIVA.
6-1001: N.N. - Het Vlaamsche Kerstboek; Kerstnummer van Ons Volk Ontwaakt.
9-3253: N.N. - De Engelbewaarder; Geïllustreerd Tijdschrift voor de Katholieke Jeugd; 54e Jaargang (1938-1939), [illustraties van L. v. Grinsven, Piet Gerrits, P. v. Geldorp; bevat het verhaal van Puk en Muk op de tandem].
1-1714: N.N. - Katechismus of Christelijke Leer, ten gebruike der Nederlandsche Bisdommen [Bisdom Roermond].
4-25: N.N. - Breviarium Romanum, ex Decreto Sacrosancti Concilii Tidentini restitutum, S. Pii V. Pontificis Max. jussu editum, Clementis VIII. primùm, nunc denuò Urbani Papae VIII. auctoritate recognitum, In quo omnia suis locis ad longum posita sunt, pro majori recitantium commodiate; Pars Aestiva.
1-5679: N.N. - Breviarium historico - chronologico - criticum, illustriora Pontificum Romanorum gesta, Conciliorum Generalium acta, Nec non complurà cùm Sacrorum Rituum, tùm antiquae Ecclesiae Disciplinae Capita complectens; Collecta & ordinata studio & operâ R. P. Francisci Pagi; Praemittuntur Indices Alphabetici & Chronologici Pontificum Rom. Imperatorum, Regum Ostrogothorum & Longobardorum in Italia, as Scriptorum, qui in quolibet Tomo citantur; TOMUS PRIMUS + TOMUS SECUNDUS [Both in 1 volume].
1-5680: N.N. - Breviarium Romanum, ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini restitutum S. PII V. Pontificis Maximi jussu editum Clementis VIII. Et Urbani VIII. auctoritate recognitum cum Officiis Sanctorum, novissime per summos pontifices usque ad hanc diem concessis; PARS AUTUMNALIS [including: Offica propria Sanctorum Trium Ordinum S. P. N. Francisci].
1-1740: N.N. - Katechismus voor het vierde leerjaar [Bisdom Haarlem].
2-1616: N.N. - Latijnsch-Nederlandsch Dagmissaal met Vespers en alle gebruikelijke Gebeden [Penteekeningen door V. Stuyvaert].
9-3210: N.N. - De Engelbewaarder; Geïllustreerd Maandschrift voor de Katholieke Jeugd, Onder redactie van een Priester van de Congregatie der Fraters van O. L. Vrouw Moeder van Barmhartigheid; 18e Jaargang (1902).
9-3211: N.N. - De Engelbewaarder; Geïllustreerd Maandschrift voor de Katholieke Jeugd, Onder redactie van een Priester van de Congregatie der Fraters van O. L. Vrouw Moeder van Barmhartigheid; 18e Jaargang (1902).
1-1712: N.N. - De Eerste Katechismus [Bisdom Roermond].
1-1710: N.N. - De Eerste Katechismus [Bisdom Roermond].
1-1709: N.N. - Kleine Katechismus, ten gebruike der Nederlandsche Bisdommen [Bisdom Breda].
7-1831: N.N. - Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen: Catalogus van tijdschriften en seriewerken.
7-1828: N.N. - Een Vrije Universiteitsbibliotheek; Studies over verleden, bezit en heden van de bibliotheek der Vrije Universiteit.
7-1826: N.N. - De Graal en de ridders van de Ronde Tafel.
7-1825: N.N. - Vijf eeuwen boek in Nederland.
7-1820: N.N. - Beknopte catalogus van de geschiedenis der Nederlanden (Noord en Zuid) in de Koninklijke Bibliotheek; Eerste Deel.
9-2259: N.N. - Perzië; Dertig eeuwen kunst & cultuur [bij de Hermitage Amsterdam].
6-1054: N.N. - Stad Mechelen, 500 jaar Grote Raad 1473-1973; van Karel de Stoute tot Keizer Karel [Tentoonstellingscatalogus].
9-3242: N.N. - De Engelbewaarder; Geïllustreerd Tijdschrift voor de Katholieke Jeugd; 45e Jaargang (1929-1930), [illustraties van o.a. B. Reith, F. Lazarom, G. Gerrits en P. Gerrits; bevat verhaal van Puk en Muk naar de maan].
1-5685: N.N. - Breviarium Romanum, ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, S. PII V. Pontificis Maximi jussu editum, Clementis VIII., Urbani VIII. et Leonis XIII. auctoritate recognitum; Editio Prima post Typicam; PARS AESTIVA.
9-3226: N.N. - De Engelbewaarder; Geïllustreerd Tijdschrift voor de Katholieke Jeugd; 35e Jaargang (1919-1920), [illustraties van o.a. F. Lazarom, G. Gerrits en P. Gerrits].
6-1012: N.N. - Jaarboek 2003, Van de oud-leerlingenbond Sint-Jozefcollege Turnhout (52ste jaargang).
6-1013: N.N. - Jaarboek 2004, Van de oud-leerlingenbond Sint-Jozefcollege Turnhout (53ste jaargang).
7-1785: N.N. - Onsterfelijk als de vogel Phoenix, het bedrijf dat goodwill bezit.
9-1585: N.N. - 40 Jaar Quick Boys '31, 1931-1981.
9-73: N.N. - Bloemkrans; Lectuur voor katholieke jongelieden tot bevordering van taalkennis, stijl en letterkundige studie; Zevende Jaargang + Achtste Jaargang [in 1 band].
9-3227: N.N. - De Engelbewaarder; Geïllustreerd Tijdschrift voor de Katholieke Jeugd; 35e Jaargang (1919-1920), [illustraties van o.a. F. Lazarom, en G. Gerrits].
9-3228: N.N. - De Engelbewaarder; Geïllustreerd Tijdschrift voor de Katholieke Jeugd; 35e Jaargang (1919-1920), [illustraties van o.a. F. Lazarom].
7-1776: N.N. - The Golden Age of Dutch Manuscript Painting [Introduction by James H. Marrow; Catalogue by Henri L.M. Defour, Anne S. Korteweg, Wilhelmina C.M. Wüstefeld].
7-1777: N.N. - Die goldene Zeit der holländischen Buchmalerei [Einleitung James H. Marrow; Katalogbeiträge Henri L.M. Defour, Anne S. Korteweg, Wilhelmina C.M. Wüstefeld].
1-101: N.N. - Jaarboek van het Onderwijs en de Opvoeding der R. K. jeugd in Nederland, Nederlandsch-Indië, Suriname en Curaçao; Jaar 1932; I: R.K. Bewaarschool- en Lager Onderwijs in Nederland.
1-670/5: N.N. - Graduale Sacrosanctae Romanae Ecclesiae De Tempore et De Sanctis, SS. D. N. Pii X. Pontificis Maximi jussu restitutum et editum, juxta Editionem Vaticanam; Cui addita sunt Festa novissima.
1-509: N.N. - Kyriale seu Ordinarium Missae cum cantu gregoriano, ex editione Vaticana adamussim excerpto et rhythmicis signis in subsidum cantorum a solesmensibus monachis diligenter ornato .
1-510: N.N. - [convolute] 1. Processionale Monasticum ad usum Congretationis Gallicae Ordinis Sancti Benedicti [1893] / 2. Variae Preces ex Liturgia tum Hodierna tum Antiqua collectae aut usu receptae; Editio Quinta [1901].
1-5683: N.N. - Breviarium Romanum, ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, S. PII V. Pontificis Maximi jussu editum, Clementis VIII. Et Urbani VIII. auctoritate recognitum, cum Officiis Sanctorum novissime per summos pontifices usque ad hanc diem concessis; PARS VERNA [text begins with Proprium De Tempora, page 113; pages 1-112 are not included in this volume; including: Offica propria Sanctorum Trium Ordinum S. P. N. Francisci].
2-2140c: N.N. - Lectionarium voor de weekdagen, Deel III: De vierendertig weken door het jaar (Jaar II), [Uitgegeven in opdracht van de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg - Brussel, en de Nationale Raad voor Liturgie - Nijmegen].
6-1113: N.N. - De universiteit te Leuven 1425-1975.
1-102: N.N. - Jaarboek van het Onderwijs en de Opvoeding der R. K. jeugd in Nederland, Nederlandsch-Indië, Suriname en Curaçao; Jaar 1933; I: R.K. Bewaarschool- en Lager Onderwijs in Nederland / II: R. K. Nijverheids-, Land- en Tuinbouw- en Handelsonderwijs in Nederland / III: R. K. Middelbaar, Voorbereidend Hooger en Hooger Onderwijs in Nederland / IV: R. K. Jeugdorganisatie in Nederland / V: R. K. Onderwijs en Jeugdorganisatie in Nederlandsch Indië, Suriname en Curaçao [5 vols., complete set].
1-1705: N.N. - Catechismus der Nederlandse Bisdommen [Bisdom 's-Hertogenbosch].
9-3230: N.N. - De Engelbewaarder; Geïllustreerd Tijdschrift voor de Katholieke Jeugd; 36e Jaargang (1920-1921), [illustraties van o.a. F. Lazarom en G. Gerrits].
1-5660: N.N. - Breviarium Romanum, ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, summorum Pontificum Cura recognitum; Cum textu psalmorum e versione Pii Papae XII auctoritate edita; Editio prima iuxta edita; TOMUS ALTER [Tomus Prior is missing].
1-1083: N.N. - De Augustinessen van Meaux.
1-1702: N.N. - Kleine Katechismus [Bisdom 's-Hertogenbosch].
4-27: N.N. - Missale Romanum, ex Decreto Sacrosancti Concilii Tidentini restitutum, Pii V. Pont. Max. jussu editum, et Clementis VIII. Primum, nunc denuo Urbani Papae Octavi auctoritate recognitum; In quo Missae propriae de Sanctis omnes ad longum positae sunt ad majorem Celebrantium commoditatem.
1-2034: N.N. - Hoop op gerechtigheid. Diverse bedenkingen omtrent een 125ste verjaardag; Kerk en maatschappij sinds 125 jaar, in Ruusbroec's perspectief.
1-2021: N.N. - Jan van Ruusbroec 1293-1381 [Tentoonstelling 17 oktober - 28 november 1981; Beknopte gids door Claudine Lemaire naar de gelijknamige catalogus opgesteld].
1-2157: N.N. - Meester Eckehart [Inleiding en bloemlezing door Jaques Benoit].
1-2011: N.N. - Woordenlijst bij de Strofische Gedichten [van Hadewijch; Het glossarium in de uitgaven door Van Mierlo werd hier grotendeels overgenomen en samengevat].
3-113: N.N. - Het Open Paradys der godtvruchtige Zielen, Verciert met seer schoone Gebeden, Oeffeningen, en Litanien; Gedeylt op de seven dagen van de weke; Seer nut en profytelyck voor alle de gene die Godt en hunne saligheyt beminnen [groot-letter uitgave, 15 regels tekst per bladzijde, 3 tot 5 woorden per regel; dus heel geschikt voor slechtzienden].
3-116: N.N. - Het Leven rnde Deughden vande weerdighe Agnes van Heilsbagh [Titel in de Oorlof; de titelpagina ontbreekt].
3-118: N.N. - Vierde Deel van de Republiek der Hebreen, of Gemeenebest der Joden; Handelende van de Bedieninghe des Tempels; Zoo die was in de daagen van de Zaligmaaker en korts voor de Verstooringe van Jeruzalem; Nieuwlijx agtervolgd op de dry stukjes, tertijds uytgegeeven door W. Goeree [zonder de 11 prenten].
3-121: N.N. - Epistels en Evangelien, te samen met de Gebeden, genaemd Collecta, Secreta, en Post-communio, Gelyk die door het geheel Jaer, namelyk op de Zondagen en op de voornaemste Feestdagen der Heyligen gelezen worden onder den Dienst van d
12-501: N.N. - Chagall in Jerusalem, [With 1 original litho of Marc Chagall].
2-1532: N.N. - Romeinsch Missaal met de Vespers van de zondagen en voornaamste feestdagen [Bewerkt en van aantekeningen voorzien door F. van Baelen, pr.].
1-522: N.N. - [convolute] 1. In Agendis Mortuorum juxta Ritum Monasticum; Editio Novissima, cura et studio Monachorum Solesmensium [1941] / 2. In nocte Nativitatis Domini ad Matutinum, juxta Ritum Monasticum, cum cantu Gregoriano, ex Editione Vaticana et Libris Solesmensibus [1926] / 3. Officium et Missa ultimi tridui Majoris Hebdomadae juxta Ritum Monasticum cum cantu gregoriano, ex Editione Vaticana Adamussim Excerpto et rhythmicis signis a Solesmensibus Monachis diligenter ornato [1923].
9-3214: N.N. - De Engelbewaarder; Geïllustreerd Maandschrift voor de Katholieke Jeugd, Onder redactie van een Priester van de Congregatie der Fraters van O. L. Vrouw Moeder van Barmhartigheid; 20e Jaargang (1904).
1-670/50: N.N. - Processionarium juxta ritum Sacri Ordinis Praedicatorum apostoloca auctoritate recognitum, Reverendissimi in Christo Patris Fratris Martini Stanislai Gillet ejusdem Ordinis Magistri Generalis jussu recognitum et editum.
6-3111: N.N. - Het schoone en schilderachtige Brabantse dorp Vught [Bewerkt naar artikelen van D. J. van der Ven - Oosterbeek] .
6-3112: N.N. - Ontwikkelingsbeeld van de gemeente Gilze en Rijen 1973-1983 [Uitgegeven ... bij het afscheid van de edelachtbare heer P.G. Ballings als burgemeester van de gemeente op 26 maart 1983].
6-1060: N.N. - Recueil des Représentations, Protestantions et Réclamations de tous les Ordres de Citoyens, dans les Pays-Bas Catholiques; au sujet des Infractions faites à la Conflictution, les privilèges, coutumes & usages de la Nation, & des Provinces respectives [Neuvième Recueil, Cinquième Partie du Second Recueil] / Recueil des Représentations, Protestantions et Réclamations faites à S. M. I. par les Représentants & Etats des Provinces des Pays-Bas Autrichiens [Dixième Recueil, Sixième Partie du Premier Recueil].
1-557: N.N. - Cantus ad Processiones et Benedictiones Ssmi Sacramenti; Sub directione R.R. P.P. Benedictonorum Solesmensium editi quoad cantum; Juxta Vaticanam editionem.
9-3212: N.N. - De Engelbewaarder; Geïllustreerd Maandschrift voor de Katholieke Jeugd, Onder redactie van een Priester van de Congregatie der Fraters van O. L. Vrouw Moeder van Barmhartigheid; 19e Jaargang (1903).
9-249/132: N.N. - Van een meisje door niemand bemind [illustraties van W. Hoogenbos], Reeks: Klasbibliotheek, nr. 33.
1-1281: N.N. - Het Gileboek; Tijdschrift voor kerkelijke kunst en oudheidkunde, jaargang III.
2-1619: N.N. - Latijns-Nederlands Dagmissaal met Vespers en alle gebruikelijke Gebeden [bewerkt door Jos. Plets, Pentekeningen door V. Stuyvaert].
1-1400: Aafjes, Bertus (geschrieben von) und Eyck, Charles (gezeichnet von) - Habemus Papam; Bilder der Erinnerung.
1-1401: Aafjes, Bertus (geschrieben von) und Eyck, Charles (gezeichnet von) - Habemus Papam; Bilder der Erinnerung.
6-1263: Aalders, D.J. - Bijen houden kunt u ook.
1-3200: Aalders, M.J. - De komst van de toga; Een historisch onderzoek naar het verdwijnen van mantel en bef en de komst van de toga op de Nederlandse kansels 1796-1898.
1-3151: AALDERS, M. - 125 jaar Faculteit der Godgeleerdheid aan de Vrije Universiteit.
1-3150: AALDERS, M.J. - De komst van de toga, Een historisch onderzoek naar het verdwijnen van mantel en bef en de komst van de toga op de Nederlandse kansels 1796-1898.
1-3201: Aalders, M. - 125 jaar Faculteit der Godgeleerdheid aan de Vrije Universiteit.
1-3202: Aalders, G.J.D. - Julianus de afvallige; Het leven van een verbitterde keizer.
1-5000: Aardweg, G.J.M. van den - Fatima, 1917; De grootste 'paranormale' gebeurtenis uit de moderne geschiedenis; Met een exclusieve bijdrage van Zr. Lucia, de oudste zienares.
6-278: AARDWEG, H.P. VAN DEN - Hadji Sagadoer; De wijze avonturen van een Maleischen profeet.
8-1332: AARTS, C.J. / ETTEN, M.C. VAN (SAMENSTELLING) - Domweg gelukkig in de Dapperstraat; De bekendste gedichten uit de Nederlandse literatuur, Bijeengebracht en ingeleid door C.J. Aarts en M.C. van Etten.
1-3205: Aarts, Fl.G.A.M. - The Pater Noster of Richard Ermyte; A late Middle English Exposition of the Lord's Prayer; Edited from Westminster School Library MS. 3 with an Introduction, Variants, Notes and Glossery [Proefschrift / Dissertation].
6-2233: AARTS, BAS / DUIJVESTIJN, BOB / GILS, JEF VAN - Befaamde Bekenaren, Reeks: Onder de toren, deel IV.
8-1333: AARTS, C.J. / ETTEN, M.C. VAN (SAMENSTELLING) - Domweg gelukkig in de Dapperstraat; De bekendste gedichten uit de Nederlandse literatuur, Bijeengebracht en ingeleid door C.J. Aarts en M.C. van Etten.
1-3206: Abelard / Heylen, Victor en Gelaude, Marina - De minnebrieven van Abelard en Heloïse [Inleiding en historische verklaring door Marina Gelaude; Nederlandse vertaling door Victor Heylen].
8-1070: ACHTERBERG, GERRIT - Autodroom.
8-1069: ACHTERBERG, GERRIT - Doornroosje; Gedichten, Bayard Reeks No. 17.
8-1000: ACHTERBERG, GERRIT - Achtergebleven gedichten.
9-1600: Achterhuis, Hans - Het rijk van de schaarste; Van Thomas Hobbes tot Michel Foucault.
1-4802: Achterhuis, Hans e.a. (redactie) - Denkers en religie; Kritiek, traditie en nieuwe oriëntatie in de twintigste eeuw.
9-2489: Achterhuis, Hans / Sperna Weiland, Jan / Teppema, Sytske / Visscher, Jacques de (Samenstelling) - De denkers; Een intellectuele biografie van de twintigste eeuw.
1-4013: Ackermans, G. / Davids, A. / Nissen, P. (redactie) - Kerk in beraad; Opstellen aangeboden aan prof.dr. J.C.P.A. van Laarhoven bij gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.
2-503: Ackermans, M. en Hoogbergen, Th. (samenstelling) - Kloosters en religieus leven; Historie met toekomst.
1-3207: Ackermans, Gian - Herders en huurlingen; Bisschoppenen priesters in de Republiek (1663-1705).
1-5001: Ackermans, Gian - Herders en huurlingen; Bisschoppen en priesters in de Republiek (1663-1705) [Proefschrift].
9-1284: ACKROYD, PETER - Isaac Newton, Series: Brief Lives.
9-1847: Adams, Maurice / Lemmens, Willem (red.) - Hobbes, in de schaduw van Leviathan.
6-2245: ADANG, TON - Mens en monnik; Onsenoort / Mariënkroon 1904-2004.
12-326: Adhémar, Jean - La gravure originale au XVIIIe siècle.
8-4032: ADLER, MORTIMER J. - Aristoteles voor iedereen; Filosofie vanuit ons gewone, gezonde verstand.
8-5036: ADRIAANSE, P. - Op weg naar Delta Lloyd; Een boek over mensen.
7-2517: ADRIAANSE, J. - Beelden uit het verleden van Hulst en zijn ambacht, Een reeks historische schetsen, uit de laatste acht eeuwen, tot een gedenkboek vereenigd bij gelegenheid der Hulstersche Feesten van 1930.
7-2368: ADRIAENS, F.H.M.C. - De magistraat van Nijmegen en de armenzorg (1750-1800).
6-036: ADRIANI, N. - Toradja'sche vertellingen (Tweede Reeks), Tijdschr. Deel LII, afl. 3 en 4 [Overgenomen van het Leesboekje in de Bare'e-taal dat in 1900 door de Nederlandsch-Indische Regeering is uitgegeven ten dienste der scholen op Midden-Celebes].
8-002: AELST, ERNEST VAN - Onser Liever Vrouwen miraculen; Van een guet man; Gheprent door Ernest van Aelst, Onze beste Kerst- en Nieuwjaarswenschen; Justinne en Ernest van Aelst, Kerstmis 1940.
3-153: Aerssen, J.H.M. - God verheerlijkt in zijne werken; De zesdaagsche schepping door de regtstreeksche tusschenkomst van God, volgens het verhaal van Mozes; Benevens De val van den Mensch, volgens den zelfden Schrijver; Een leesboek hoofdzakelijk strekkende als eene voorbereiding tot de beoefening der natuurkunde.
8-844: AERTS, REMIEG / CALIS, PIET / JACOBI, TINEKE / RELLEKE, JOKE - De Gids sinds 1837; De geschiedenis van een algemeen-cultureel en literair tijdschrift.
4-210: Agron, Antoine Nicolas - Verzameling van Opstellen, Geschikt om de Hollandsche Jeugd, door middel van hare moedertaal, op eene ordelijke en gemakkelijke wijze, tot de kennis der Franschte taal opteleiden ...; Uitgegeven ten gebruike der Fransche scholen.
6-2474: AGT, J.F. VAN / PEETERS, C. - Nederlandse monumenten in beeld; Noordd-Brabant / Limburg, Foto's: G. Th. Delemarre, G. J. Dukker e.a..
7-2333: AGT, J.J.F.W. VAN - De Nederlande monumenten van geschiedenis en kunst, geïllustreerde beschrijving; Deel VIII: De Provincie Noord-Holland, Eerste Stuk: Waterland en omgeving.
6-137: AGUNG GDE AGUNG, IDE ANAK - Renville' als keerpunt in de Nederlands-Indonisische onderhandelingen.
9-1548: AHMAD, AZIZ - La Sicile islamique.
8-093: AKEN, HEINRIC VAN - Die rose van Heinric van Aken, met de fragmenten der tweede vertaling, van wege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden; Uitgegeven door Dr. Eelco Verwijs [heruitgave van de uitgave uit 1868].
8-675: AKKER, W.J. VAN DEN / DORLEIJN, G.J. / KLOEK, J.J. / MOSHEUVEL, L.H. (REDACTIE) - Traditie en vernieuwing; Opstellen aangeboden aan A. L. Sötemann.
2-429: Al, P. en Schneiders, M., O. Praem. (redactie) - Een soort onschuldige hobby?; Een eeuw liturgisch werk van de Norbertijnen in Nederland.
1-1219: Alavedra, I. (editor in chief) - Converted churches.
6-2742: Albada, J.N.T. van / Becx, J.A.J. (redactie) - De Lindeboom; Jaarboek I, 1977.
8-095: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Karolingische verhalen; Carel en Elegast - De vier Heemskinderen - Willem van Oranje - Floris en Blancefloer; In nieuwer form overgebracht door Jos. A. Alberdingk Thijm.
8-094: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Legenden en Fantaziën.
1-3155: ALBERT, J.-P. - Odeurs de sainteté, La mythologie chrétienne des aromates.
1-3209: Albert, J.-P. - Odeurs de sainteté; La mythologie chrétienne des aromates.
8-5271: ALBERTS, A. - De Hollanders komen ons vermoorden; De scheiding tussen Noord- en Zuid-Nederland 1585-1648.
1-1626: Albertson, Edward - Kabbala; God - Demon, of beiden?.
1-3162: ALBRECHT, B. - Eine Theologie des Katholischen; Einführung in das Werk Adrienne von Speyrs, Band II: Darstellung.
1-5002: Alders, Hanny - De volmaakte ketter; Roman over de Katharen.
7-1423: Alexander, J.J.G. - Verluchte initialen uit oude handschriften.
9-941: Alexander, David - Lugubere verhalen, Reeks: Prisma-boeken nr. 1107.
7-1422: Alexander, J.J.G. - Verluchte initialen uit oude handschriften.
7-1414: Alexander, J.J.G. - The decorated letter.
5-1100: Alexandrini, Clementis - Opera Graece et Latine quaeextant [texts parallel in two columns on each page in Greek and Latin], Daniel Heinsius textum Graecum recensuit, interpretationem veterem locis infinitis meliorum reddidit: brevis in fine Emendationes adiecit; Accedunt diversae lectiones & emendationes, partim ex veterum scriptis, partim ex huius aetatis doctorum iudicio à Frederico Sylburgio collectae: Cum Tribus locupletinus, Auctorum, Rerum, Verborum & phraseon indicibus.
5-1101: Alexandro, R. P.F. Natali - Theologia Dogmatica et Moralis, secundum Catechismi Concilii Tridentini in quinque libros tributa; Hac Novissima Editione omnium accuratissima, plurimis accessionibus, & Notis, variis Epistolis, & Monumentis, Appendice duplici comprehensis, aucta, illustrata, confirmata, locupletata; Tomus Primus + Tomus Secundus.
1-1544: Algermissen, Konrad / Böer, Ludwig et al. (herausgegeben von) - Lexikon der Marienkunde; Erster Band: Aachen bis Elisabeth.
8-098: ALINGS JR., WIM - Don Antonio.
8-097: ALINGS JR., WIM - Don Antonio.
8-001: ALLARD, ELISABETH - Een grammaticaal onderzoek van het proza van Hadewych [Proefschrift].
9-1602: Allau, René - La science des symboles; Contribution à l'étude des principes et des methodes da la symbolique générale.
9-1603: Allègre, Claude - La défaite de Platon, ou la science du XXe siècle.
7-1391: Allen, Phillip - The Atlas of Atlases; The map makers vision of the world; Atlases from the Cadbury Collection, Birmingham Central Library.
8-099: ALLENDE, ISABEL - Het huis met de geesten.
6-862: ALLIES, THOMAS WILLIAM - Nasporingen op geestelijk gebied gedurende eene reize door Frankrijk en Italië, 1843-1848, Uit het Engelsch vertaald door F. F. Schulze.
7-3010: ALLIS, HENNY / SORMANI, HORACIO (FOTO'S) - Tussen leven en dood, Inleiding door Prof. dr. W.H. Brummelkamp, en een woord vooraf van Herman Hoeneveld.
8-096: ALPHEN, HIERONIJMUS VAN - Kleine bijdragen, tot bevordering van wetenschap en deugd, toegezonden aan .... door Mr. Hieronijmus van Alphen.
6-2214: ALPHEN, P. VAN / ALPHEN, A. VAN - Helmond van plaggenhut tot paalwoning; Geïllustreerde geschiedenis van Helmond van prehistorie tot heden.
1-6135: Alpheran de Bussan, Fr. Paulo - In sacrosancto Missae Sacrificio, rite et exacte celebrando; circa generales Missalis Rubricas, ritus omnes & ceremonias, explicationem Illmo, ac Revmo Dominol fr. Paulo Alpheran de Bussan; Sacerdotem apprimè instructum Salvator Felix Demarcq.
7-3038: ALTENA, ERNST VAN (SAMENSTELLING) - Cabaret 1900-1990; Dat is uit het leven gegrepen...; De geschiedenis van de Nederlandse kleinkunst in liedteksten.
9-1604: Althusser, Louis - De toekomst duurt lang; gevolgd door De feiten, Bezorgd en ingeleid door Olivier Corpet en Yann Moulier Boutang.
1-1548: Amato, Pietro (a cura di) - Imago Mariae; tesori d'arte della civiltà cristinana, Roma, Palazzo Venezia, 20 Giurno - 2 Ottobre 1988.
1-4163: Ambroise de Milan - Des sacrements, des mystères.
2-1500: Broeder Ambrosius - Ik bid al; Gebedenboekje voor kinderen van 6 en 7 jaar.
3-2115: AMIRANASHVILI, SH. (TEXT) / NEUBERT, K. (PHOTOGRAPHY) - Georgian Metalwork from Antiquity to the 18th century.
1-4396: Ampe, Alb. (redactie) - Dr. L. Reypens-Album; Opstellen aangeboden aan prof. dr. L. Reypens s.j. ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag op 26 februari 1964.
1-3219: Ampe, Alb. - De geestelijke grondslagen van den zieleopgang naar de leer van Ruusbroec; A: Schepping en christologie, Reeks: Studiën en Tekstuitgaven van ons Geestelijk Erf, Bezorgd door het Ruusbroec-Genootschap te Antwerpen; Deel XII-A.
1-3218: Ampe, Alb. - De grondlijnen van Ruusbroec's drieëenheidsleer als onderbouw van den zieleopgang, Reeks: Studiën en Tekstuitgaven van ons Geestelijk Erf, Bezorgd door het Ruusbroec-Genootschap te Antwerpen; Deel XI.
1-2026: Ampe S.J., Alb. - De geestelijke grondslagen van den zieleopgang naar de leer van Ruusbroec; B - Genadeleer.
2-1524: Broeder Ambrosius / Marc. Amsems (illustraties) - Volledig jeugdmissaal.
8-4010: AMSTEL, GERARD VAN DEN - Terug naar den Olympus; Over goden en helden bij Grieken en Romeinen, Geillustreerd door J.F. Doeve.
7-1705: Andersohn, Udo - Musiktitel aus dem Jugendstil; 64 Beispiele aus den Jahren 1886 bis 1918], Series: Die bibliophilen Taschenbücher, Nr. 250.
1-904: Anderson, Stanley D. (Volume Editor) - The Database of the International Q Project; Q 11:1b-4 Shawn Carruth and Albrecht Garsky.
7-2367: ANDREAE, A.J. EN ANDEREN - Friesland en de Friezen; Gids voor reizenden [facsimile heruitgave van de uitgave uit 1877, bij Hugo Suringar te Leeuwarden], Schoonheid der steden, dorpen en landschappen in de 19e eeuw.
6-1400: ANDREAE, ILLA - Alle Schnäpse dieser Welt; Das internationale Buch der flüssigen Genüse.
6-1402: ANDREAE, ILLA - Alle Schnäpse dieser Welt; Das internationale Buch der flüssigen Genüse.
1-230: Andreas van de H. Maria O.C.D., Pater - De Orde van Onze Lievevrouw van den Berg Karmel; Een geschiedkundige bijdrage.
9-1605: Andreas, Willy - Deutschland vor der Reformation; Einze Zeitwende.
7-2694: ANDREAS, C.P.F. - Inventaris van de archieven van de Nederlands Israëlitische Gemeente te Maastricht, 1788-1960.
9-2303: Andrew, Chr. And Mitrokhin, V. - Het Mitrokhin-archief.
9-3026: Andriessen, M.G. - Williams schat, of de misdaad verijdeld; Verhaal uit het Engelsche volksleven [Roomsche Reeks nr. XV].
9-80: Andriessen, M.G. - Williams schat, of De misdaad verijdeld; Verhaal uit het Engelsche volksleven [illustraties van P. van Geldorp], Serie: Roomsche Reeks XV.
9-79: Andriessen, M.G. - Williams schat, of De misdaad verijdeld; Verhaal uit het Engelsche volksleven [illustraties van P. van Geldorp], Serie: Roomsche Reeks XV.
12-269: Andriessen, Cees - Oldenburger jaren [verzameling tekeningen van Cees Andriessen, naar aanleiding van een tentoonstelling van zijn werk in 1997].
9-223: Andriessen, M.G. - De kapitein van veertien [Met tekeningen door P. van Geldorp; Vrij bewerkt naar 't Engels van Mary T. Waggaman].
9-221: Andriessen, M.G. - De kapitein van veertien [Met tekeningen door P. van Geldorp; Vrij bewerkt naar 't Engels van Mary T. Waggaman].
9-222: Andriessen, M.G. - De kapitein van veertien [Met tekeningen door P. van Geldorp; Vrij bewerkt naar 't Engels van Mary T. Waggaman].
1-3223: Andriessen, J. / Bange, P. / Weiler, A.G. (redactie) - Geert Grote & Moderne Devotie; Voordrachten gehouden tijdens het Geert Grote congres, Nijmegen 27-29 september 1984, Reeks: Middeleeuwse Studies, Band I.
8-4280: ANDRONICUS E.A. - Muzen, bezing mij...; Rome's oudste heldendichten: Livius Andronicus, Odyssee, Gnaeus Naevius, De Punische Oorlog [Ingeleid, bezorgd en vertaald door Vincent Hunink].
7-1582: Angel, Marie - The art of calligraphy; A practical guide.
6-866: ANGELIER, MARYSE - Voyage en train au temps des compagnies (1832-1937).
7-1297: ANHOLT, SALOMON - Die sogenannten Spervogelsprüche und ihre Stellung in der älteren Sprchdichtung [Proefschrift, Dissertation].
8-5043: ANKERSMIT, FRANK - De sublieme historische ervaring.
8-101: ANROOIJ, WIM VAN E.A. - Al t'Antwerpen in die stad; Jan van Boendale en de literaire cultuur van zijn tijd, Reeks: Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen, deel XXIV.
9-1606: anthier, Jean-Jacques - Carrel, die onbekende, Collection Pionniers de la charité.
1-5004: Antier, Jean-Jacques - De Pelgrimage weer ontdekt [In het nederlands vertaald, ingeleid en wat de Benelux betreft aangevuld door Th.G.A. Hendriksen, bisschop].
1-5003: Antier, Jean-Jacques - De Pelgrimage weer ontdekt [In het nederlands vertaald, ingeleid en wat de Benelux betreft aangevuld door Th.G.A. Hendriksen, bisschop].
7-1207: ANTOSH, RUTH B. - Reality and illusion in the novels of J.-K. Huysmans.
7-946: Apollinaire, Guillaume - Les mamelles de Tirésias, Avec six portraits inédits par Picasso.
9-1223: Appel, René / Barker, Clive, e.a. - Spannend gebundeld 1994.
7-2696: APPEL, R.M. - Inventaris van de archieven van de Maastrichtse schouwburg, 1786-1965.
8-4902: APPUHN, HORST - Einführung in die Ikonographie der mittelalterlichten Kunst in Deutschland.
8-4282: APULEIUS - De gouden ezel; Metamorphosen [Vertaald door M.A. Schwartz].
4-29: Thomae Aquinatis - Summa Totius Theologiae: In qua quicqvid in universis Bibliis continentur obscuri, quicquid in veterú Patrú (ab ipso nascendis Ecclesiae initio) monumentis, est doctrinae notabilis; quicquid denique vel olim vocatum est, vel hodie vocatur ab haereticiis in controversía, id totu, vel certe maxima ex parte ... Per Quaestiones, et Responsiones explicatur; In Tres Partes ab auctore suo distributa; Quid hac editione praestitum sit, sequentie pagella indicatur [Book contains Quaestio prima till Quaestio CXIIII].
5-1065: Thomae Aquinatis - Summa Theologca; In qua Quicquid inunivesis Bibliis continentur obscuri, quicquid in veterum Patrum (ab ipso nascentis Ecclesiae initio) monumentis est doctrinae notabilis; quicquid denique vel olim vocatum est, vel hodie vocatur ab haereticis in controversiam, id totum vel certè maxima ex parte, ut eruditè, & pie, ita atque dilucidè, par Quaestiones, & Responsiones explicdatur; In tres partes ab auctore suo distributa, Editio Novissima, in qua Studio ac Lucubrationibus Pauli Boudot.
1-1215: Thomae Aquinatis - Summa Theologica; Tomus Quartus, continens Tertiam Partem, [Accuratissime emendata ac annotationibus ex auctoribus probatis et conciliorum pontificumque definitionibus ad fidem et mores pertinentibus illustrata, tabulis ec synthetica synopsis instructa A.R.P. Xaverio Faucher, Ord. Praedic.; Editio Eminentissimo Cardinali Josepho Pecci oblata, ab eoque benignissime accepta; Editio Quarta] .
1-1217: Thomas van Aquino - Theologische Summa; XI: Over het Geloof (IIa IIae, Q. 1-16).
9-473: ARABÎ, MUHYI-D-DÎN IBN - La sapienza dei Profeti (Fuçûç Al-Hikam), Traditione dall'arabo, introduzione e note di Titus Burckhardt.
9-1502: ARBERRY, A.J. - Revelation and reason in islam, The Forwood Lectures for 1956 delivered in the University of Liverpool.
8-102: ARETINO, PIETRO - Zes dagen; Gesprekken over het hoerenbestaan, Met een Voorwoord van Ilja Leonard Pfeijffer.
8-202: ARIAENS, ANTOON - Dante en de kerk.
1-3225: Ariaens, Antoon - Dante en de Kerk.
7-919: Ariel, Luce / Vries, Louis de / Morel, Mathieu-Jean / Reynen, John W. / Welle, Jean - Poèmes.
8-104: ARIËNS, MARGARETHA MARIA - Het jeugdwerk van Henriëtte Roland Holst-van der Schalk [Proefschrift].
9-1611: Ariès, Philippe - Met het oog op de dood; Westerse opvattingen over de dood, van de middeleeuwen tot heden.
9-1612: Ariès, Philippe - De ontdekking van het kind; Sociale geschiedenis van school en gezin.
9-1746: Ariès, Philippe / Duby, Georges (redactie) - Geschiedenis van het persoonlijke leven: De Franse Revolutie en de opkomst van de bourgoisie.
9-1747: Ariès, Philippe / Duby, Georges (redactie) - Geschiedenis van het persoonlijke leven: De negentiende eeuw: materiële cultuur en de wereld van het individu.
8-4034: ARISTOTELES - Poëtica [Vertaald en toegelicht door N. van der Ben en J.M. Bremer].
8-4038: ARISTOTELES - Metaphysica A [Ingeleid, vertaald en geannoteerd door dr. H. de Ley], Reeks: Dixit.
1-3167: ARMINIUS, J. - Verklaring van Jacobus Arminius, afgelegd in de vergadering van de Staten van Holland op 30 oktober 1608, Opnieuw uitgegeven door dr. G.J. Hoenderdaal.
1-3226: Arminius, J. - Verklaring van Jacobus Arminius, afgelegd in de vergadering van de Staten van Holland op 30 oktober 1608, Opnieuw uitgegeven door dr. G.J. Hoenderdaal.
1-3168: ARMSTRONG, K. - Een geschiedenis van God, Vierduizend jaar jodendom, christendom en islam.
9-1544: ARMSTRONG, KAREN - Mohammed; Een westerse poging tot begrip van de islam.
1-3170: ARMSTRONG, K. - De dood van God; Voordrachten.
1-3169: ARMSTRONG, K. - Een geschiedenis van God, Vierduizend jaar jodendom, christendom en islam.
1-3234: Armstrong, Karen - De kwestie God; De toekomst van religie.
1-3235: Armstrong, Karen - Heilige Oorlog; De kruistochten en de wereld van vandaag.
1-3236: Armstrong, Karen - Jeruzalem; Een geschiedenis van de Heilige Stad.
1-3237: Armstrong, Karen - De wenteltrap; mijn weg uit de duisternis.
1-3233: Armstrong, Karen - De kwestie God; De toekomst van religie.
1-3232: Armstrong, K. - Een geschiedenis van God; Vierduizend jaar jodendom, christendom en islam.
1-3229: Armstrong, K. - De dood van God; Voordrachten.
1-3231: Armstrong, K. - Een geschiedenis van God; Vierduizend jaar jodendom, christendom en islam.
1-3228: Armstrong, Karen - Door de nauwe poort; Mijn zeven kloosterjaren - een spirituele ontdekkingsreis.
1-3227: Armstrong, Karen - De strijd om God; Een geschiedenis van het fundamentalisme.
1-122: Arndt, William F. / Wilbur Gingrich, F. - A Greek-English Lexicon of the New Testament and other Early Christian Literature; A translation and adaptation of the fourth revised en augmented edition of Walter Bauer's Griechisch-Deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der übrigen urchristlichen Literatur.
7-1309: ARNOLD, HEINZ LUDWIG (HERAUSGEGEBEN VON) - Allerleilust; Hundert erotische Gedichte [Mit Bildern von Karin Szekessy und Paul Wunderlich].
1-3171: ARNOLD, U. UND LIEBING, H. (HERAUSGEGEBEN VON) - Elisabeth, der Deutsche Orden und ihre Kirche, Festschrift zur 700jährigen Wiederkehr der Weihe der Elisabethkirche Marburg 1983.
7-32: Arnoldo, Fr. M. (A.N. Broeders), m.m.v. F.B.M. Staarink - Buniteza den secura; Deel I [Nederlandse tekst].
9-1613: Arnoud, Noël - Alfred Jarry, d'Ubu roi au Docteur Faustroll.
9-2088: Arntz O.P., J.Th.C. - De liefde in de ontologie van J.P. Sartre [Proefschrift].
6-1423: ARNTZ, HELMUT - Vom Syndikat zum Verbund Deutscher Schaumweinkellereien; Verbandsgeschichte 1892-1908.
9-642: ARNTZENIUS, L.M.G. / BADINGS, H.H. EN ANDEREN (HOOFDREDACTIE) - Encyclopedie van de muziek; Eerste Deel (A-H) + Tweede Deel (I-Z).
8-4638: AROUX, EUGÈNE - Les mystères de la chevalerie et de l'amour platonique au Moyen Âge.
1-3173: ARREGUI, ANTONIO M., S.I. - Summarium Theologiae Moralis; ad recentem Codicem Iuris Canonici accomodatum.
1-3174: ARREGUI, ANTONIO M., S.I. - Summarium Theologiae Moralis; ad recentem Codicem Iuris Canonici accomodatum.
1-3172: ARREGUI, ANTONIO M., S.I. - Summarium Theologiae Moralis; ad recentem Codicem Iuris Canonici accomodatum.
1/676: ARREGUI, ANTONIO M. S.I. - Summarium Theologiae Moralis., Ad recentem codicem iuris cabonici accommodatum editio sexta..
1-3241: Arregui, Antonio M., S.I. - Summarium Theologiae Moralis; ad recentem Codicem Iuris Canonici accomodatum.
1-3239: Arregui, Antonio M., S.I. - Summarium Theologiae Moralis; ad recentem Codicem Iuris Canonici accomodatum.
1-1284: Arslan, E. - Gothic architecture in Venice.
1-3176: ARTS, HERWIG - Waarom nog huwen? Een antropologische en christelijke benadering.
1-3177: ARTS, HERWIG - Met heel uw ziel, Over de christelijke godservaring.
1-3178: ARTS, HERWIG - Waarom geloven in God?.
1-3246: Arts, Herwig - Waarom geloven in God?.
1-3179: ARTS, HERWIG - Waarom geloven in God?.
6-2006: ARTS, NICO (SAMENSTELLING EN REDACTIE) - Het Kasteel van Eindhoven; Archeologie, ecologie en geschiedenis van een heerlijke woning 1420-1676.
1-3245: Arts, Herwig - Met heel uw ziel; Over de christelijke godservaring.
7-1745: As-Vijver, Anne Margreet W. (redactie) - De hand van de meester; Het Getijdenboek van katherina van Kleef.
7-1746: As-Vijver, Anne Margreet W. (redactie) - De hand van de meester; Het Getijdenboek van katherina van Kleef.
7-1747: As-Vijver, Anne Margreet W. (redactie) - De hand van de meester; Het Getijdenboek van katherina van Kleef.
7-1683: As-Vijvers, Anne Margreet W. - Miniaturen en Monnikenwerk; Middeleeuwse manuscripten uit een Brabantse collectie [Uitegeven naar aanleiding van de gelijknamige expositie in het Scryption].
7-1744: As-Vijver, Anne Margreet W. (redactie) - De hand van de meester; Het Getijdenboek van katherina van Kleef.
9-942: Asimov, Isaac - Opnieuw de zwarte weduwnaars, Reeks: Prisma-detective nr. 406.
7-1474: Asperen, Hanneke van - Pelgrimstekens op perkament; Originele en nageschilderde bedevaartsouvenirs in religieuze boeken (ca 1450 - ca 1530).
9-943: Asquith, Lady Cynthia - Bovenaardse beslommeringen, Reeks: Zwarte Beertjes nr. 1751.
8-5044: ASSELDONK, G.A. VAN - De Nederlanden en het westers schisma (tot 1398).
1-6023: Assemanus, Joseph Aloysius - Codex Liturgicus Ecclesiae Universae, Liber Quartus: De Eucharistia; In quo Eucharistiae Liturgiae omnes antiquae, ac recentes cum editae, tum ineditae ecclesiarum occidentis, en orientis; Nunc primum prodeunt Joseph Aloysius Assemanus; Pars Prima: Missale Romanus Vetus, accessit Dissertatio de origine liturgiarum.
7-1003: Assise, François de - Le Cantique du Soleil de St. François d'Assise, suivi du Cantique des Trois Enfents dans la Fournaise [Textes italien et latin avec la traduction française de A. Pératé et des bois de Marchand].
1-2671: Franciscus van Assisi - De Geschriften [Vertaald, ingeleid en toegelicht door G.P. Freeman, H. Bisschops, C. Corveleyn, J. Hoeberichts en A. Jansen].
1-2696: Franciscus van Assisi - Het Zonnelied; Liederen, gebeden en brieven uit de eigenhandige geschriften [Gekozen en in het Nederlands weergegeven door Leonard Beuger].
7-1594: Assouline, Pierre - Gaston Galliemard; A half-century of French publishing.
6-235: ASTER O.F.M. CAP., GENTILES - God kapt zich een weg door de bossen; Het ware gezicht van een missie.
1-3248: Asterius - Zestien preken van Asterius, bisschop van Amaseia [Vertaald en ingeleid door F. van der Meer & G. Bartelink].
12-021: Atanassiu, Emmanuele / Gieben, Servus / Grau ofm, Engelbert e.a. - Sint-Franciscus en zijn broeders.
9-465: ATT?R, FARIDODDIN - Le livre de l'épreuve (Mus?batn?ma).
02-0324: AUBERT, MARCEL. - Romanische Kathedralen und Klöster in Frankreich. .
6-1049: Aubry, Françoise - Horta; de belangrijkste huizen in Brussel [Fotografie Christine Bastin & Jacques Evrard].
1-2524: Auclair, Marcelle - Het leven van de Heilige Teresia van Avila; Gods dolende edelvrouwe, 1515-1582.
1-2525: Auclair, Marcelle - Gods dolende edelvrouwe; Leven van Teresia van Avila, 1515-1582.
1-2526: Auclair, Marcelle - Gods dolende edelvrouwe; Leven van Teresia van Avila, 1515-1582.
1-2115: Auclair, Marcelle - Gods dolende edelvrouwe; Leven van Teresia van Avila 1515-1582.
2-2003: Auf de Maur, H.J. / Blijlevens, A. e.a. - Goed of niet goed? - 2 ; Het eucharistisch gebed in Nederland , Aangeboden aan Prof. Dr. H. Manders c.s.s.r..
1-1263: Augustijn, C. - Erasmus; Vernieuwer van kerk en theologie.
1-3180: AUGUSTIJN, C. EN HONÉE, E. (RED.) - Vervreemding en verzoening, De relatie tussen katholieken en protestanten in Nederland 1550-2000.
1-1096: Augustini, Sancti Aurelii - Opera omnia, post Loveniensium theologorum recensionem; Tomus undecimus, Series: Patrologiae Cursus Completus...; Patrologiae Tomus XLVI: S. Augustini, Tomus Undecimus.
5-1103: Augustini (Hipponensis Episcopi), Aurelii - Opera; Tomis unidecim comprehensis [in 5 vols.; incomplete: Tomus Quintus + Tomus Sextus + Tomus Septimus are missing. The Fifth Tomus contains also another title: Ferdinandi Vellosili Hispani, Episcopi Lucensis: Advertentiae Theologiae Scholasticae, sive Animaduersiones in S. Augustini Opera; Quibus praecipuae sacrae tum Scripturae, tum Theologiae dubitaniones soluuntur, ad materiae hoc potissimùm saeculo controversae diligenter pertractantur; Hac novissima editione ex consilio Doctorum Virorum eiusdem S. Ecclesiae Doctoris operibus adiuncta (1651), 217 pages].
1-1006: Augustinus - Enchiridion; Handleiding voor Laurentius over de deugden van geloof, hoop en liefde [Bewerkt door Carel Bloemen].
1-1007: Augustinus - Belijdenissen [Vertaald door J.A. van Lieshoudt], Reeks: Klassieke Galerij, nummer 31.
1-1021: Aurelius Augustinus - Het werk van monniken [De opere monachorum]; Vertaald door Laurens Baas en Vincent Hununk; Ingeleid door Paul van Geest.
1-1026: Aurelius Augustinus - De Belijdenissen van Aurelius Augustinus [Vertaald door Gerard Wijdeveld].
1-1029: Augustinus - Het eerste geloofsonderricht [Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Gerard Wijdeveld].
1-1050: Aurelius Augustinus - Als licht in het hart; Preken voor het liturgisch jaar [Sermones de tempore] (Vertaald door Joost van Neer e.a., ingeleid en van aantekeningen voorzien door dr. Martijn Schrama o.s.a.), Reeks: Ambo-Klassiek.
1-1052: Aurelius Augustinus - Commentaar op Psalm 118/119 (Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door T.J. van Bavel o.s.a.), Reeks: Ambo-Klassiek.
1-1027: Aurelius Augustinus - De Belijdenissen [Vertaald door Gerard Wijdeveld].
1-1056: Augustinus - Belijdenissen [Vertaling van dr. A. Sizoo].
1-1036: Aurelius Augustinus - Twintig preken van Aurelius Augustinus, Reeks: De kracht vanbinnen.
1-1037: Aurelius Augustinus - Twintig preken van Aurelius Augustinus, Reeks: De kracht vanbinnen.
1-1015: Augustinus - De Belijdenissen; Om dagelijks uit te lezen verkort en bewerkt door Sipke van der Land.
1-3257: Augustinus, Aurelius - De maagdelijkheid; De totale toewijding aan God [Vertaald en ingeleid door Anne-Marijke Silvius-Janssen].
1-3258: Augustinus, Aurelius - Het werk van monniken (De opere monachorum) [Vertaald door Laurens Baas en Vincent Hunink; Ingeleid door Paul van Geest], Reeks: Sleutelteksten in godsdienst en theologie, Deel 26.
1-3259: Augustinus, Sint - Preken voor het volk, handelende over de Heilige Schrift en het eigen van den tijd [Vertaald en ingeleid door Christine Morhmann], Reeks: Monumenta Christiana; Bibliotheek van Christelijke Klassieken; Eerste Reeks: Geschriften van de Kerkvaders, Deel I.
1-1048: Aurelius Augustinus - Als licht in het hart; Preken voor het liturgisch jaar [Sermones de tempore] (Vertaald door Joost van Neer e.a., ingeleid en van aantekeningen voorzien door dr. Martijn Schrama o.s.a.), Reeks: Ambo-Klassiek.
1-1016: Aurelius Augustinus - Carthaagse preken [Ingeleid, vertaald en toegelicht door Gerard Wijdeveld].
1-1057: Augustinus - Confessiones [Latijnsche tekst met vertaling en inleiding door dr. A. Sizoo].
1-1060: Augustinus - De Belijdenissen; Om dagelijks uit te lezen, verkort en bewerkt door Sipke van der Land.
1-2449: Aurelius Augustinus - Homiliën over het Evangelie van Johannes, Deel I [Bloemlezing samengesteld en vertaald door Dr. Cl. Beukers S.J.], Reeks: Levensbronnen.
1-4886: Augustinus, Aurelius - Het huis op de rots; Verhandeling over de bergrede [De Sermone Domini in monte; Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Leo Wenneker en Hans van Reisen], Reeks: Ambo-Klassiek.
1-1049: Aurelius Augustinus - Als licht in het hart; Preken voor het liturgisch jaar [Sermones de tempore] (Vertaald door Joost van Neer e.a., ingeleid en van aantekeningen voorzien door dr. Martijn Schrama o.s.a.), Reeks: Ambo-Klassiek.
1-1046: Aurelius Augustinus - Als korrels tussen kaf; Preken over teksten uit met Marcus- en het Lucasevangelie [Sermones de scripturis 94A-116 + 367] (Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Joke Gehlen-Sprinorum, Vincent Hunink, Hans van Reisen en Annemarie Six-Wienen), Reeks: Ambo-Klassiek.
1-1080: Aurelius Augustinus - Membangun di Atas Bukit Batu; Uraian mengenai Khotbah di Butkit (De sermone Domini in monte) [Dibri pengantar dan catatan, Oleh: Leo Wenneker dan Hans van Reisen].
1-1018: Aurelius Augustinus - Twintig preken [Ingeleid, vertaald en toegelicht door Gerard Wijdeveld].
1-1019: Aurelius Augustinus - Twintig preken [Ingeleid, vertaald en toegelicht door Gerard Wijdeveld].
1-3254: Augustinus - Augustinus over het Credo; Het Enchiridion en andere geschriften over het Apostolisch Symbool [Vertaald en ingeleid door A. Sizoo en G.C Berkouwer].
1-1039: Augustinus - Belijdenissen; In eigentijdse bewerking, Arco-Reeks; Christelijke spiritualiteit door de eeuwen heen, nr. 3.
1-1022: Augustinus - Belijdenissen [Tekstkeuze en inleiding Carolinne White].
1-1038: Augustinus - Twintig preken [Vertaald door Gerard Wijdeveld en ingeleid door Paul van Geest], Reeks: 'De kracht van binnen' van Dagblad Trouw.
1-1072: Augustinus - Regel van den H. Augustinus, met uitleg voor al de kloosterlingen die dien Regel volgen.
1-1077: Aurelius Augustinus - De strijd van een christen [De agone christiano] (Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Joost van Neer, Anke Tigchelaar en Izak Wisse].
1-1059: Aurelius Augustinus - Belijdenissen [Uit het Latijn vertaald door dr. J. Fernhout].
1-1053: Aurelius Augustinus - Belijdenissen [Vertaald en ingeleid door Gerard Wijdeveld], Reeks: Ambo-Olympus.
1-4885: Augustinus, Aurelius - Commentaar op psalm, 118/119 [Vertaald, ingeleid van van aantekeningen voorzien door T.J. van Bavel o.s.a.], Reeks: Ambo-Klassiek.
1-1017: Aurelius Augustinus - Carthaagse preken [Ingeleid, vertaald en toegelicht door Gerard Wijdeveld].
1-1028: Augustinus - Het eerste geloofsonderricht [Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Gerard Wijdeveld].
1-5042: Aukes, H.W.F. - Titus Brandsma, Met een voorwoord van Bernardus Kardinaal Alfrink.
9-623: AURER, JOS. ET AL. - Zweistimmige Offertorien mit obligater Orgelbegleitung; III. Band: Die Offertorien der Feste einzelner Diözeseb und Orte nebst 4 Pange lingua, Originalkompositionen von Jos. Auer, Joh. Djebold, Ludwig Ebner etc..
9-622: AURER, JOS. ET AL. - Zweistimmige Offertorien mit obligater Orgelbegleitung; II. Band: Die Offertorien des Proprium de Tempore, Originalkompositionen von Jos. Auer, Joh. Conze, Joh. Djebold etc..
7-2626: AUSSEMS, J.M.G. / HOEN, J.H.M. / LUIJTEN, M.A.H. - Geroepenen Gods, Deel III: Priesters, broeders en zusters uit Beek en Spaubeek 1800-1998 (leden van orden en congregaties, gesticht vóór 1800).
6-2572: AUTENBOER, E. VAN - De kaarten van de schuttersgilden van het Hertogdom Brabant (1300-1800); 1e Stuk + 2e Stuk [2 banden], Reeks: Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland, Deel XCVI.A + XCVI.B.
6-3160: Autenboer, E. van - De kaarten van de schuttersgilden van het Hertogdom Brabant (1300-1800); 1e stuk + 2e stuk [complete set, 2 vols.], Reeks: Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland, Deel XCVI A+B].
9-1039: Div. auteurs - Vóór middernacht; De beste griezelverhalen, Reeks: Elsevierpocket nr. E83.
9-1073: Div. auteurs - De verschrikkelijke buiksprekerspop [Verzameld, vertaald en toegelicht door Manuel van Loggem], Reeks: Zwarte Beertjes nr. 1008.
9-1215: Div. auteurs - De Griezeligste verhalen.
9-1218: Div. auteurs - De beste Science Fiction verhalen, Reeks: The Golden Label.
9-1219: Div. auteurs - De beste Griezel verhalen, Reeks: The Golden Label.
9-1227: Div. auteurs - Dr. Jekyll en Mr. Hyde, en andere beroemde gruwelverhalen van Robert Louis Stevenson, Guy de Maupassant, Heinrich Heine, e.a. [Bewerkt en bijeengebracht door Tim Maran], Meulenhoff's Flamingo-Reeks nr. 36.
9-1230: Div. auteurs - De kortste verhalen - Tweede Bundel.
9-1238: Div. auteurs - Lange nachten; 15 hartstochtelijke verhalen uit de wereldliteratuur [door Vladimir Nabokow, Salman Rushdie, David Leavitt, Connie Palmen e.a.].
9-1240: Div. auteurs - De kortste verhalen - Tweede Bundel.
9-1241: Div. auteurs - Fantastische verhalen uit de 19e eeuw [door Ernst ... Hoffmann, Alexander Poesjkin, Nikolaj Gogol, Prosper Mérimée, Edgar Allen Poe, e.a.], Reeks: Prisma Klassieken nr. 73.
9-1022: Div. auteurs - Verhalen die Hitchcock koos, 3, Reeks: Prisma-boeken nr. 954.
6-1096: Auwera, Helena van der - Alles heeft zijn tijd; 1845-1995 O.-L. Vrouw-van-Lourdescollege Edegem.
12-101: Avermaete, Roger - Permeke [Texte en français].
12-100: Avermaete, Roger - Permeke [Texte en français].
1-2530: Teresia van Avila - Kloosterstichtingen; Constituties - Wijze van visitatie [Mystieke Werken deel 2].
1-2531: Teresia van Avila - Innerlijke burcht - Gewetensbrieven - Kleinere geschriften [Mystieke Werken deel 3].
5-1105: Avila, Iean D' - Les Oeuvres du bienheureux Iean D'Avila, Docteur & Predicateur Espagnol, surnommé L'Apostre de L'Andalousie; Divisées en deux Parties; Premiera Partie [Lettres] + Seconde Partie [Traité qui porte pour titre Audi Filia, contient divers sujets], De la Traduction de Monsieur Arnaud D'Andilly.
1-2126: Teresia van Avila - Mijn Leven; Autobiografie, Reeks: Mystieke Werken van Teresia van Avila; Deel 4 [Ingeleid en uit het Spaans vertaald volgens de laatste kritische uitgaven door Carlos Noyen, karmeliet].
1-2123: Teresia van Avila - Innerlijke Burcht / Gewetensbrieven / Kleinere Gechriften (Gedichten, Gebeden enz.), Reeks: Mystieke Werken van Teresia van Avila; Deel 3 [Ingeleid en uit het Spaans vertaald volgens de laatste kritische uitgaven door Carlos Noyen, karmeliet].
1-2124: Teresia van Avila - Innerlijke Burcht / Gewetensbrieven / Kleinere Gechriften (Gedichten, Gebeden enz.), Reeks: Mystieke Werken van Teresia van Avila; Deel 3 [Ingeleid en uit het Spaans vertaald volgens de laatste kritische uitgaven door Carlos Noyen, karmeliet].
1-2122: Teresia van Avila - Kloosterstichtingen / Constituties / Wijze van Visitatie, Reeks: Mystieke Werken van Teresia van Avila; Deel 2 [Ingeleid en uit het Spaans vertaald volgens de laatste kritische uitgaven door Carlos Noyen, karmeliet].
7-1417: Avril, François - Franse miniaturen uit de 14e eeuw.
7-1418: Avril, François - Franse miniaturen uit de 14e eeuw.
1-2273: Axters O.P., Stephanus - Mystiek brevier; Deel III: De Nederlandsche mystieke poëzie [Verzameld en ingeleid door prof. Stephanus Axters O.P.], Verzameld en ingeleid door Stephanus Axters O.P..
1-2272: Axters O.P., Stephanus - Mystiek brevier; Deel III: De Nederlandsche mystieke poëzie [Verzameld en ingeleid door prof. Stephanus Axters O.P.], Verzameld en ingeleid door Stephanus Axters O.P..
1-2271: Axters O.P., Stephanus - Mystiek Brevier I: Het Nederlandsche mystieke proza [Verzameld en ingeleid door prof. Stephanus Axters O.P.].
1-3262: Axters, Stephanus - Jan van Leeuwen; Een bloemlezing uit zijn werken [Verzameld en ingeleid door prof. Stephanus Axters O.P.].
9-1861: Ayer, A.J. - Hume , Reeks: Kopstukken Filosofie.
9-1614: Baader, Franz von - Fermenta Cognitionis.
7-2355: BAAKE, JOHAN (SAMENSTELLING) - Oud Rekken in beeld.
9-674: BAAL-TESHUVA, JACOB - Louis Comfort Tiffany [Text in English, German and French].
8-5347: BAALBERGEN, J. - Van Opstand tot Onafhankelijkheid; De Unie van Utrecht en het ontstaan van een zelfstandige staat 1559-1609.
7-2486: BAALEN, H.J. VAN - De Joodse Gemeente te Deventer; Omvattende Bathmen, Deventer, Diepenveen, Heino, Holten, Olst, Raalte, Twello en Wijhe.
9-944: Baantjer, A.C. - De misdaadmachine van de Warmoesstraat.
7-2659: BAAR, P.A. VAN DEN - Priester in Limbrug op het breukvlak van de tijd; Dr. Frans Henissen 1926-1984.
1-3263: Baaren, Th.P. van - Het offer, Inleiding tot een complex religieus verschijnsel.
1-3181: BAAREN, TH.P. VAN - Het offer, Inleiding tot een complex religieus verschijnsel.
1-3182: BAARLINK, H. - Het evangelie van de verzoening.
8-4900: BAART, J.M. ET AL. - De Hollandse stad in de dertiende eeuw.
6-835: BAATZ, D. / HERRMANN, FR.-R. - Die Römer in Hessen.
1-353: Bach, Joh. Seb. - Passionsmusik nach dem Evangelisten Matthäus; Klavierauszug von Julius Stern.
1-351: Bach, Joh. Seb. / Soldan, Kurt - Passionsmusik nach dem Evangelisten Matthäus; Klavierauszug [Nacht dem Autograph der Partitur und der Stimmen herausgegeben von Kurt Soldan], Series: Edition Peters, Nr. 4503.
8-090: BACHRACH, A.G.H. / GRÈVE, M. DE / STUIVELING, G. EN ANDEREN (HOOFDREDACTIE) - Moderne Encyclopedie van de Wereldliteratuur [10 delen, complete set].
9-854: Backe, Herbert - Um die Nahrungsfreiheit Europas; Weltwirtschaft oder Großraum.
1-3763: Backer, Chr. De / Geurts, A.J. / Weiler, A.G. (uitgegeven door) - Codex in context; Studies over codicologie, kartuizergeschiedenis en laatmiddeleeuws geestesleven; Aangeboden aan Prof. Dr. A. Gruijs.
1-3762: Backer, Chr. De / Geurts, A.J. / Weiler, A.G. (uitgegeven door) - Codex in context; Studies over codicologie, kartuizergeschiedenis en laatmiddeleeuws geestesleven; Aangeboden aan Prof. Dr. A. Gruijs.
7-1553: Backhouse, Janet - Book of Hours.
7-1765: Backhouse, Janet - The illuminated manuscript.
12-351: Bacou, Roseline - Millet dessins.
8-4283: BADIAN, ERNST - Zöllner und Sünder; Unternehmer im Dienst der römischen Republik.
9-249/143: Badoscha, Ray - Roelands ridderknapen [illustraties van St. de R.], Reeks: Klasbibliotheek, nr. 56-57.
2-1503: Baeckelandt, L. en Keere, Vande W. (tekst) / Masureel, P. (illustraties) - Met Christus Onze Heer; Mijn eerste gebedenboekje.
6-897: BAEDEKER, KARL - Südbayern, Tirol und Salzburg, Ober- und Nieder-Österreich, Steiermark, Kärnten und Krain [Handbuch für Reisende].
6-898: BAEDEKER, KARL - Die Rheinlande von der Schweizer bis zur Holländischen Grenze [Handbuch für Reisende].
6-901: BAEDEKER, K. - Les bords du Rhin de la frontière Suisse à la frontière de Hollande [Manuel du voyageur].
6-903: BAEDEKER, KARL - Italie centrale, Rome [Manuel du voyageur].
12-059: Baer, Ronni / Wheelock jr., Arthur K. (redactie) - Gerrit Dou (1613-1675) [Tentoonstellingscatalogus].
1-2502: Baers, Joris / Brinkman, Gerrit / Jelsma, Auke / Steggink, Otger (redactie) - Encyclopedie van de Mystiek; Fundamenten, tradities, perspectieven.
1-3268: Baers, Joris / Brinkman, Gerrit / Jelsma, Auke / Steggink, Otger (redactie) - Encyclopedie van de mystiek.
1-3272: Baertz, Liselotte - Engelen van geboorte en dood.
1-3185: BAETEN, TON O.PRAEM. - Op-sporen; Over spiritualiteit en communicatie.
2-433: Baeten, Abt Ton o.praem. - Kom maar eens kijken waar ik woon; Religieus gemeenschapsleven vandaag en morgen.
1-3184: BAETEN, TON - Liever inzet.... Over wachten op betere tijden voor kerk en samenleving. Dat is bewust leven, leven in verwachting en zich daarvoor actief inzetten.
1-3270: Baeten, Ton - Liever inzet.... Over wachten op betere tijden voor kerk en samenleving. Dat is bewust leven, leven in verwachting en zich daarvoor actief inzetten.
1-3271: Baeten, Ton o.praem. - Op-sporen; Over spiritualiteit en communicatie.
6-792: BAHN, PETER - Familienforschung und Wappenkunde.
1-3186: BAIGENT, M. / LEIGH, R. - Verschlußsache Jesus, Die Qumranrollen und de Wahrheit über das frühe Christentum.
5-1106: Bail, Ludovici - Summa Conciliorum Omnium [with first title page, but without main title page (with name of author, publisher etc.)], Annotationibus R.P.F. Francisci Longi à Coriolano.
6-1014: Baillien, H. - De oude stedelijke instellingen voor openbare weldadigheid te Tongeren, [Serie: Werken uitgegeven onder de auspiciën van de Bestendige Deputatie van de Provincie Limburg; Nr. 2].
1-3187: BAKEL, H.A. VAN - Circa Sacra; historische studiën.
1-3275: Bakel, H.A. van - Circa Sacra; historische studiën.
1-5008: Baker, Derek (editor) - Medieval women [Published for the Ecclesiastical History Society].
1-3284: Baker, Margaret - Het complete Engelenboek.
8-105: BAKKER, SIEM - Literaire tijdschriften van 1885 tot heden.
8-902: BAKKER, SIEM / BENOIT-DUSAUSOY, ANNICK / BOUSSET, HUGO / DE CLERCQ, MARTINE / FONTAINE, GUY (HOOFDREDACTIE) - Nieuwe Literatuurgeschiedenis; Overzicht van de Europese letteren van Homerus tot heden; Deel I (Van de oudheid tot 1600) + Deel II (Van 1600 tot 1900) + Deel III (Van 1900 tot heden) [compleet].
6-220: BAKKER, J.C.M. - Strategie van het economische ontwikkelingswerk in het voormalige Nederlands Nieuw-Guinea [Proefschrift].
1-3280: Bakker, R. / Melsen, A.G.M van / Peursen, C.A. van - Inleiding tot de wijsbegeerte in christelijk perspectief.
1-3279: Bakker, A. / Blankesteijn, I. / Konijn, S. / Swüste, G. - De helende kracht van de sacramenten.
1-3191: BAKKER, R. / MELSEN, A.G.M VAN / PEURSEN, C.A. VAN - Inleiding tot de wijsbegeerte in christelijk perspectief.
1-3190: BAKKER, A. / BLANKESTEIJN, I. / KONIJN, S. / SWÜSTE, G. - De helende kracht van de sacramenten.
8-4044: BAKKER, R. - Lot en daad, geluk en rede in het Griekse denken; Van Solon tot Marcus Aurelius.
1-1612: Bakker, L.A.R. (red.) - Joden en christenen; Een moeizaam gesprek door de eeuwen heen.
6-2129: BALEMANS, KOEN - Historische canon van Breda.
1-2651: Balic, Carolus e.a. - Doctor Subtilis; vier studies over Johannes Duns Scotus, Reeks: Collectanea Franciscana Neerlandica, VII - 1.
1-4954: Balke, Willem / Klok, Jan C. / Spijker, Willem van 't - .
1-2365: Von Balthasar, Kardinaal H.U. - Maria nú, (Reeks: Schift en Liturgie, nr. 13).
1-2366: Von Balthasar, Kardinaal H.U. - Maria nú, (Reeks: Schift en Liturgie, nr. 13).
1-2367: Von Balthasar, Kardinaal H.U. - Maria nú, (Reeks: Schift en Liturgie, nr. 13).
1-2368: Von Balthasar, Kardinaal H.U. - Maria nú, (Reeks: Schift en Liturgie, nr. 13).
1-2382: Balthasar, Hans Urs von - Ontmoeting met Adrienne von Speyr; Met een keuze uit haar gebeden, (Reeks: Een Godswoord voor onze tijd, nr. 1).
1-2383: Balthasar, Hans Urs von - Ontmoeting met Adrienne von Speyr; Met een keuze uit haar gebeden, (Reeks: Een Godswoord voor onze tijd, nr. 1).
1-3192: BALTHASAR, N.-J.-J. - Mon moi dans l'être.
6-1076: Balthazar, Herman en Jean Stengers (onder leiding van) - Dynastie en cultuur in België.
7-1282: BALZAC, HONORÉ DE - Der Scharlatan; Erzählungen und Skizzen.
9-808: BANGERT, ALBRECHT - Glaswerk, Reeks: Moussault Antiek.
9-773: BANGERT, ALBRECHT - Jugendstil Glaswerk.
9-1552: BANGERT, ALBRECHT - Porcelein, Serie: Moussault Antiek.
6-187: BANK, JAN - Katholieken en de Indonesische Revolutie.
9-2491: Bank, Jan / Mathijsen, Marita (redactie) - Plaatsen van herinnering; Nederland in de negentiende eeuw.
1-5009: Bank, Johannes Hendrikus van de - Macarius en zijn invloed in de Nederlanden [Proefschrift].
8-4640: BANNENBERG, GERARDUS P. J. - Organisatie en bestuur van de middeleeuwse universiteit [Proefschrift].
9-1617: Baragli, Sandra - De veertiende eeuw.
1-5010: Barber, Malcolm - De katharen.
9-1618: Barbero, Alessandro - Het mooie leven en de oorlogen van anderen; Of de avonturen van Mr. Pyle, gentleman en spion in Europa.
9-1619: Barbier, Patrick - Triompf en tragiek der castraten; De bizarre geschiedenis van de mannelijke sopranen uit de zeventiende en achttiende eeuw.
12-042: Barbieri, Daniele - Valvoformes - Valvocouleurs [Art, illustration, design].
9-945: Barclay, Linwood - Zonder een woord.
1-3194: BARDY, G. - La théologie de l'Église, de saint Irénée au concile de Nicée.
9-947: Barker, Clive - De tunnel van de dood, en andere verhalen.
9-948: Barker, Clive - De prins van de duisternis, en andere verhalen.
9-949: Barker, Clive - Het boek van het bloed.
9-1620: Barloewen, Constatin von - Clown; Zur Phänomenologie des Stolperns.
1-5011: Barnard, Tjaard en Nelleke Viëtor (redactie) - God aan; Vrijzinnig dagboek.
1-3286: Barnard, W. - Stem van een roepende; gebeden.
1-3287: Barnard, Willem - De mare van God-bewaar-me, Over de eerste drie hoofdstukken van het vierde evangelie.
1-3285: Barnard, Marcel - Wat het oog heeft gezien; Verbeelding als sleutel van het credo.
1-1643: Barnavi, Eli (Hoofdredacteur) - Historische Atlas van het Joodse volk; Van de aartsvaders tot heden [Cartografie Michel Opatowski].
8-4642: BARNES, IAN - Ridders en kastelen; Een historisch overzicht van de opkomst en teloorgang van het ridderschap.
1-3288: Barret, Pierre / Gurgand, Jean-Noël - Bid voor ons te Compostella; Het leven van de pelgrims op de wegen naar Sint-Jacob.
8-4643: BARRET/GURGAND - Le roi des derniers jours; L'exemplaire et très cruelle histoire des rebaptisés de Münster (1534-1535).
7-3045: BARRY - D. W. Griffith, American film master [facsimile of the original edition of 1940], Museum of Modern Art Film Library Series no. 1.
1-3289: Bartelink, G.J.M. - Het vroege christendom en de antieke cultuur.
1-3291: Barten, L.A. / Swinkels, J.J.M. (samenstellers) - Liber amicorum; Een slotakkoord voor het rijke roomse leven, Notitie rond leven en werk van Frans van den Berk (1903-1992).
12-230: Bartier, John - Karel de Stoute.
1-5012: Basilios - De Kortere Regel van Basilios [Ingeleid door vader Jewsewy (Vaillant), vertaald door Basilios E.W. Tiemersma].
4-100: Basnage, Jakob - Vervolg op Flavius Josephus; of Algemene Historie der Joodsche Naatsie, behelzende Ene Uitvoerige Beschryving van derzelver Regerings-vorm, Godsdienst, Gezinten en Plegtigheden, nevens de veranderingen, daar in voorgevallen: Mitsgaders Een Verhaal van alle Oorlogen, weergaloze Rampen, Wisselvalligheden, Verstrooiing door de gehele Waerelt, die Naatsie in Asia, Afrika en Europa overgekomen...; Waar in men vindt de Levens en Bedryven der Joodsche Regeerders, Hogepriesters, Opperveltheren, valsche Messiassen, beroemde Mannen en geleerde Schryvers, met een Berecht van derzelver Werken; Alles van de Geboorte van Christus, of Josephus tydt af, door alle eeuwen, tot dezen tydt toe, Historie- en Staatkundig beschreven, en met echte bewyzen uit oude en hedendaagsche Schryvers gestaaft; Door Jakob Basnage, in zijn leven Fransch Predikant in 's Gravenhage, en Historieschryver van de Hoog Mog. Heren Staten Generaal der Verenigde Nederlanden [Uit het Fransch vertaald, en met kopere Platen versiert]; Tweede Deel, .
4-101: Basnage, Jakob - Vervolg op Flavius Josephus; of Algemene Historie der Joodsche Naatsie, behelzende Ene Uitvoerige Beschryving van derzelver Regerings-vorm, Godsdienst, Gezinten en Plegtigheden, nevens de veranderingen, daar in voorgevallen: Mitsgaders Een Verhaal van alle Oorlogen, weergaloze Rampen, Wisselvalligheden, Verstrooiing door de gehele Waerelt, die Naatsie in Asia, Afrika en Europa overgekomen...; Waar in men vindt de Levens en Bedryven der Joodsche Regeerders, Hogepriesters, Opperveltheren, valsche Messiassen, beroemde Mannen en geleerde Schryvers, met een Berecht van derzelver Werken; Alles van de Geboorte van Christus, of Josephus tydt af, door alle eeuwen, tot dezen tydt toe, Historie- en Staatkundig beschreven, en met echte bewyzen uit oude en hedendaagsche Schryvers gestaaft; Door Jakob Basnage, in zijn leven Fransch Predikant in 's Gravenhage, en Historieschryver van de Hoog Mog. Heren Staten Generaal der Verenigde Nederlanden [Uit het Fransch vertaald, en met kopere Platen versiert]; Tweede Deel, .
8-108: BASTELAAR, KAROL VAN - De Jules Verne gids, Een portret van de schrijver, Onbekende en verrassende aspecten van zijn werk, Meer dan 150 voorspellingen besproken, Was Verne a-technisch?.
1-1610: Bastiaansse, J.F.L. - De Jodenzending en de eerste decennia van de Hervormde Raad voor Kerk en Israël 1925-1965; een generatie in dienst van de Joods-Christelijke toenadering; Deel I + Deel II [2 vols.].
7-1148: BASTIAENEN, J.A. - The moral tone of Jacobean en Caroline drama [Proefschrift, Dissertation].
1-4589: Bastiaensen, A. e.a. - De gelovige Thomas; Beschouwingen over de hymne Sacris sollemniis van Thomas van Aquino, Reeks: Annalen van het Thijmgenootschap.
1-3294: Bastiaensen, A.A.R. - Ere wie ere toekomt; Over ontstaan en vroege ontwikkeling van de Latijnse liturgie.
1-1211: Bastiaensen, A. e.a. - De gelovige Thomas; Beschouwingen over de hymne Sacris sollemniis van Thomas van Aquino, Reeks: Annalen van het Thijmgenootschap.
7-2657: BATTA, E.C.M.A. EN ANDEREN (REDACTIE) - Limburgs verleden; Geschiedenis van Nederlands Limburg tot 1815; Deel I [Deel II ontbreekt].
1-1256: Battum, A. van - Erasmus; Rebel tegen wil en dank.
8-1072: BAUDELAIRE, CHARLES - De melancholie van Parijs; Kleine gedichten in proza [Vertaald en ingeleid door Thérèse Fisscher en Kees Dieckstra].
5-033: Baudrand, M. l'Abbé - OEuvres spirituelles; L'Âme sur le Calvaire, considérant les souffrances de Jésus-Christ, et trouvant au pied de la Croix la consolation dans les peines; Avec des prières, des pratiques et des histoires sur les différens sujets; Dernière Edition.
12-087: Bauer, Johann (text) / Pollak, Isidor (photographs) - Kafka and Prague.
8-4645: BAUER, RAOUL - De geniale mislukking van de middeleeuwen.
9-851: Baumann, Renate - Erinnerte Geschichte; Bühlertal und seine Einwohner im Zweiten Weltkrieg un in der Nachkriegszeit, Aufarbeitung eines Stücks Dorfgeschichte mit Hilfe von Zeitzeugen.
9-850: Baumann, Renate - Erinnerte Geschichte; Bühlertal und seine Einwohner im Zweiten Weltkrieg un in der Nachkriegszeit, Aufarbeitung eines Stücks Dorfgeschichte mit Hilfe von Zeitzeugen.
1-3295: Baumert, N. - Charisma - Taufe - Geisttaufe, Band I: Entslechtung einer semantischen Verwirrung / Band II: Normativität und persönliche Berufung.
9-899: Baumgärtner München, G.A. (bearbeitet von) - Deutsches Kriegsbuch; Tagesberichte und Stimmungsbilder von Daheim und Draussen; Erster Band, 1914.
9-900: Baumgärtner München, G.A. (bearbeitet von) - Deutsches Kriegsbuch; Tagesberichte und Stimmungsbilder von Daheim und Draussen; II. Band: Oktober - November - December 1914; Erinnerungsgabe der Bayerischen Kriegsinvaliden-Fürsorge.
9-901: Baumgärtner München, G.A. (bearbeitet von) - Deutsches Kriegsbuch; Tagesberichte und Stimmungsbilder von Daheim und Draussen; III. Band: Januar - Februar - März 1915; Erinnerungsgabe der Bayerischen Kriegsinvaliden-Fürsorge.
9-902: Baumgärtner München, G.A. (bearbeitet von) - Deutsches Kriegsbuch; Tagesberichte und Stimmungsbilder von Daheim und Draussen; Die ersten monate des Weltkriegs .
1-5013: Bavel, T.J. van - Charisma: Gemeenschap; Gemeenschap als plaats voor de Heer.
1-4844: Bavel, T.J. van (Samenstelling) - Verlangen bidt altijd; Bidden met Augustinus [Samenstelling en vertaling door T.J. van Bavel, o.s.a.].
1-4846: Bavel, T.J. van - Augustinus; Van liefde en vriendschap, Reeks: Theologische Monografieën.
8-005: BAXTER, B.M. - Albert Verwey's translations from Shelley's poetical works; A study of their style and rhythm and a consideration of their value as translations, Leidse Germanistische en Anglistische Reeks van de Rijksuniversiteit van Leiden, Deel III.
9-449: BAYARD, JEAN-PIERRE - La symbolique du feu.
6-1041: Bayer, Henry G. - The Belgians, first settlers in New York and in the middle states; With a review of the events which lead to their immigration [facsimile reprint].
7-1175: BAYLEY, JOHN - Iris and the friends; A year of memories.
7-1174: BAYLEY, JOHN - Iris; A memoir of Iris Murdoch.
7-1740: Bazin, Germain - Jean Fouquet - Le Livre d'Heures d'Étienne Chevalier.
9-776: BAZIN, GERMAIN ET AL. (TEXTES) - La tapisserie française; Muraille et laine, Résumé chronologique par Denise Majorel et Gislaine Yver.
7-1255: BEAUCLAIR, GOTTHARD DE - Das Buch Sesam; Erster Teil + Zweiter Teil [in 1 volume], Ausgabe für die Mitglieder der Gesellschaft der Bibliophilen e.V..
8-111: BEAUMONT, ELIE DE - Op weg naar Don Quichotte; door het labyrint van drie en een halve eeuw literaire kritiek.
5-035: Becani, Martini - Theologiae Scholasticae, Pars Prima, in duos tomos distincta; Tomus Prior.
5-1090: Becano, Martino - Summa Theologiae Scholasticae; In unum corpus redacta, Tractatu De Iustitia et Iure, de controversiis Fidei utiliter adaucta, nec non ab innumeris, quibus antè scatebat, erroribus diligenter emendata & correcta, in communem omnium Theologorum commodum ac utilitatem; Cum Indice Locupletissimo Quaestionum & materiarum; Editio Postrema.
5-036: Becano, Martino - Analogia Veteris ad Novi Testamenti, In qua primum Status Veteris, deindè consensus, proportio, & conspiratio illius cum novo explicatur [Editio postrema accuratissimè ad lapidem lydium expunctis erroribus, revocata].
1-3298: Bechtel, Guy - Vier vrouwen van God: de hoer, de heks, de heilige en de kwezel.
1-5395: Beck, H.L. / Jonge, M. de / Koningsveld, P.S. van / Toorn, K. van der / Vetter, T.E. - Grondleggers van het geloof [De levensverhalen van Mozes, Boeddha, Jezus en Mohammed].
7-1289: BECKER-CANTARINO, BARBARA (HERAUSGEGEBEN VON) - Satire in der Frühen Neuzeit.
9-861: Beckerath, Erwin v. - Wesen und Werden des fascistischen Staates.
8-113: BECKMAN, THEA - Zwerftocht met Korilu, Serie: Vroege Lijsters 1994 Nr. 1.
8-112: BECKMAN, THEA - Het geheim van Rotterdam, Serie: Jonge Lijsters 1997 Nr. 1.
12-285: Beckwith, J. - Die kunst der frühen Mittelalters; Karolingisch, ottonische und romanische Kunst.
8-4647: BECKWITH, JOHN - Vroeg-middeleeuwse kunst; Karolingisch, Ottoons, Romaans.
6-2407: BECX, ESTHER / OIRSCHOT, ANTON VAN / OIRSCHOT, FLORENCE VAN / VOLLEBERGH, TOON - Kastelengids van Noord-Brabant.
8-4648: BEDAUX, J.B. (EDITOR) - Annus Quadriga Mundi; Opstellen over middeleeuwse kunst, opgedragen aan prof. dr. Anna C. Esmeijer.
8-4889: BEDAUX, J.B. (EDITOR) - Annus Quadriga Mundi; Opstellen over middeleeuwse kunst, opgedragen aan prof. dr. Anna C. Esmeijer.
8-4649: BEDAUX, J.B. (EDITOR) - Annus Quadriga Mundi; Opstellen over middeleeuwse kunst, opgedragen aan prof. dr. Anna C. Esmeijer.
7-973: Bedner, J. - Le Rhin de Victor Hugo; Commentaires sur un récit de voyage.
9-1636: Beek, M.A. - Aan Babylons stromen; Hoofdmomenten uit de cultuurgeschiedenis van Mesopotamië in het oudtestamentische tijdvak.
9-1638: Beek, Bert van - Geld; De geschiedenis en het verzamelen van munten, penningen en papiergeld.
8-4622: BEEK, H.H. - Waanzin in de middeleeuwen; Beeld van de gestoorde en bemoeienis met de zieke.
8-4906: BEEK, HENRI HUBERT - De geestesgestoorde in de middeleeuwen; Beeld en bemoeienis [Proefschrift].
1-3299: Beek, W.J.A.M. - John Keble's literary and religious contribution to the Oxford Movement (Proefschrift).
8-4623: BEEK, H.H. - Waanzin in de middeleeuwen; Beeld van de gestoorde en bemoeienis met de zieke.
1-3300: Beekelaar, G.A.M. - Rond grondwetsherziening en herstel der hiërarchie; De Hollandse katholieke jongeren 1847-1852.
1-1630: Beelen, J.Th. - Chrestomathia Rabbina et Chaldaica, cum notis grammaticis, historicis, theologicis; Glossario et Lexico Abbreviaturarum que in hebraeorum scriptis passim occurrunt; Volume II, Notas miscellaneas complectens; Pars Prior + Pars Posterior: Notae in selecta rabinnica.
6-2754: Beer, Ad de - Gewone mensen; Vijf verhalen over Tilburgers in de tweede wereldoorlog.
6-3009: Beerendonk, Willem van - Een tien voor Robben.
9-1639: Beerling, R.F. - Het culltuurprotest van Jean-Jacques Rousseau; Studies over het thema pathos en nostalgie.
9-1625: Beerling, R.F. / Kwee, S.L. / Mooij, J.J.A. / Peursen, C.A. van - Inleiding tot de wetenschapsleer.
9-1624: Beerling, R.F. - Van Nietsche tot Heidegger; Drie studies.
1-007: Beets, Nicolaas / Costa, Isaac de, e.a. - Bijbelsche vrouwen, Dichterlijk album; Vrouwen des Ouden Verbonds [compleet met 12 gravures].
2-313: Begeyn SJ, Paul - Pater J. Rubbens SJ (1887-1959); Het 'junkske' uit de Molenstraatskerk.
9-586: BEIAARDIERS, B. (VERZAMELD DOOR) - Nu wil ik een liedeke zingen; liedjes voor zang en spel ten dienste van het Voorbereidend L.O. en de laagste klassen van het Gewoon L.O..
12-318: Beigbeder, O. - Lexique des symboles.
12-258: Beigbeder, O. - Lexique des symboles.
12-259: Beigbeder, O. - Lexique des symboles.
7-3012: BEJART, MAURICE E.A. - Dans de XXe eeuw.
6-1112: Bekaert, Geert - Landschap van kerken; 10 eeuwen bouwen in Vlaanderen [Fotografie: Lieve Blancquaert, Filip Claus, Michiel Hendrycks, Peter Lorré].
7-2461: BEKE, JAN TER - Kerken en begraven in Zenderen.
9-750: BEKKERING, BETSY EN GEERT - Stukje voor stukje; Geschiedenis van de legpuzzel in Nederland.
8-114: BELCAMPO - Het woeste paard; De bizarre verhalen.

Next 1000 books from De Refter (v.h. de schaduw)[an error occurred while processing this directive]

5/9