De Refter (v.h. de schaduw)
Nieuwlandstraat 23-25, 5038 SL Tilburg, Nederland.            Email: derefter@home.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
7-1592: Kempers, B. (red.) - Openbaring en bedrog; De afbeelding als historische bron in de Lage Landen.
1-1123: Thomas a Kempis - Quae de Beata Maria Virgine.
1-1131: Thomas a Kempis - De navolging van Christus [Uit het Latijn vertaald door Dr. Is. van Dijk].
1-1163: Thomas à Kempis - Navolging van Jezus Christus [Naar de Fransche vertaling van E.P. Gonnelieu; In het Nederlandsch vertaald door P.A. de Vos; Nieuwe Uitgave, met eene oefening en een gebed na ieder hoofdstuk, en de de gebeden onder de H. Mis en het Lof].
1-1183: Thomas a Kempis - De navolging van Christus [Uit het Latijn vertaald door P. Heerkens SVD.].
1-1165: Thomas à Kempis - De Navolging van Christus [Naar het oorspronkelijke handschrift uit het latijn vertaald door R. Bouman S.J.]; Met Gebeden en Oefeningen door J. van Gorp S.J..
1-1166: Thomas à Kempis - De Navolging van Christus [Naar het oorspronkelijke handschrift uit het latijn vertaald door R. Bouman S.J.]; Met Gebeden en Oefeningen door J. van Gorp S.J..
1-1186: Thomas a Kempis - De Navolging van Christus [Uit het Latijn vertaald; Voor de zestiende maal uitgegeven met Oefeningen en Gebeden na ieder hoofdstuk, naar de oorspronkelijke franse van E. P. Gonnelieu S.J.; Vermeerderd met de gewone gebeden van de ware Christen].
1-1100: Thomas a Kempis - Die Nachfolge Christi [Neu herausgegeben mit Zugrundelegung der Gosner'schen Uebersetzung von Dr. W. Ebert; mit Original-Zeichnungen von Carl Merkel].
1-1120: Thomas a Kempis - De navolging van Christus [Vertaald en ingeleid door Bernard Naaijkens].
1-1132: Thomae a Kempis - Viatoris Christiani, Pars Altera, [In qua Thomae a Kempis: Soliloquium Animae / Vallis Liliorum / De Tribus Tabernacolis / Gemitus & suspiria animae pœnitentis, seu de Vera compunttione Cordis / Cohortatio ad Spiritualem] profectum.
1-1133: Thomas a Kempis - L'Imitation de Jésus-Christ [Traduction du Père Gonnelieu, avec une Pratique et une Prière à la fin de chaque chapitre; suivi de l'ordinaire de la Messe].
1-1104: Thomas à Kempis - Uit de Navolging van Christus; Fragmenten uit de vertaling van Gerard Wijdeveld; Met illustraties uit manuscripten van de British Library.
1-1126: Thomas a Kempis - Zijn mooiste citaten [Samengesteld door Henk Florijn].
1-1128: Thomas a Kempis - Jezus volgen; Klein dagboek met teksten van Thomas a Kempis.
1-1129: Thomas a Kempis - Jezus volgen; Klein dagboek met teksten van Thomas a Kempis.
1-1130: Thomas a Kempis - De navolging van Christus [Nieuwe uitgave naar het Latijn; vertaler onbekend].
1-1156: Thomas à Kempis - Navolging van Jezus Christus [Naar de Fransche vertaling van E.P. Gonnelieu; In het Nederlandsch vertaald door P.A. de Vos; Nieuwe Uitgave, met eene oefening en een gebed na ieder hoofdstuk, en de de gebeden onder de H. Mis en het Lof].
3-188: Kempis, Thomas à - Vier Boeken van De Navolging Christi [Uit het Latijn in het Neerduitsch gesteld door J. David, Priester, Prof. Aan de Cath. Hoogeschool te Leuven].
1-1150: Thomas a Kempis - De Navolging van Christus [Met Oefeningen na ieder hoofdstuk, naar het oorspronkelijk fransch van den E. P. Gonnelieu Jesuït; vermeerderd met de Gebeden der H. Mis, het Lof en de Vespers].
1-1102: Thomas a Kempis - De navolging van Christus [Naar het oorspronkelijke handschrift uit het Latijn vertaald door R.P.J.M. Bouman S.J.].
1-1102b: Thomas a Kempis - De Navolging Christi [Uit het Latijn door Mr Frans Erens.
1-1111: Thomas a Kempis - Het leven van Jezus Christus; Gebeden en overdenkingen [Inleiding en moderne bewerking door Jacques Koekkoek].
1-1114: Thomas a Kempis - Brevier [Samengesteld en bewerkt door Jacques Koekkoek].
1-1116: Thomas a Kempis - Het leliedal [Vertaald en ingeleid door Jacques Koekkoek].
1-1153: Thomas a Kempis - De Navolging van Christus [Uit het Latijn vertaald; Voor de twaalfde maal uitgegeven met Oefeningen en Gebeden na ieder hoofdstuk, naar het oorspronkelijk fransch van den E. P. Gonnelieu S.J.; Vermeerderd met de gewone gebeden van den waren Christen].
1-1155: Thomas à Kempis - Navolging van Jezus Christus [Naar de Fransche vertaling van E.P. Gonnelieu; In het Nederlandsch vertaald door P.A. de Vos; Nieuwe Uitgave, met eene oefening en een gebed na ieder hoofdstuk, en de de gebeden onder de H. Mis en het Lof].
1-1158: Thomas a Kempis - De Navolging van Christus [Uit het Latijn vertaald; Voor de dertiende maal uitgegeven met Oefeningen en Gebeden na ieder hoofdstuk, naar het oorspronkelijk fransch van den E. P. Gonnelieu S.J.; Vermeerderd met de gewone gebeden van den waren Christen].
1-1159: Thomas a Kempis - De Navolging van Christus [Uit het Latijn vertaald; Voor de dertiende maal uitgegeven met Oefeningen en Gebeden na ieder hoofdstuk, naar het oorspronkelijk fransch van den E. P. Gonnelieu S.J.; Vermeerderd met de gewone gebeden van den waren Christen].
1-1176: Thomas a Kempis - De navolging van Christus [Uit het Latijn opnieuw vertaald door Dom Renaat van Hecke O.S.B.].
1-1178: Thomas a Kempis - De navolging van Christus [Uit het Latijn opnieuw vertaald door Dom Renaat van Hecke O.S.B.].
1-1154: Thomas à Kempis - Navolging van Jezus Christus [Naar de Fransche vertaling van E.P. Gonnelieu; In het Nederlandsch vertaald door P.A. de Vos; Nieuwe Uitgave, met eene oefening en een gebed na ieder hoofdstuk, en de de gebeden onder de H. Mis en het Lof].
1-1169: Thomas a Kempis - De Navolging van Christus [Naar het oorspronkelijk handschrift uit het Latijn vertaald door R. Bouman S.J.; Met Gebeden en Oefeningen door J. van Gorp S.J.].
1-1181: Thomas a Kempis - De vier boeken van de Navolging van Christus [Naar de oorspronkelijke vertaling uit het Latijn van J.B. David, pr., herwerkt door Lode Bauwens].
1-1184: Thomas a Kempis - De navolging van Christus [Uit het Latijn vertaald door P. Heerkens SVD.].
1-1185: Thomas a Kempis - De Navolging van Christus [Uit het Latijn vertaald; Voor de zestiende maal uitgegeven met Oefeningen en Gebeden na ieder hoofdstuk, naar de oorspronkelijke franse van E. P. Gonnelieu S.J.; Vermeerderd met de gewone gebeden van de ware Christen].
1-1179: Thomas a Kempis - De navolging van Christus [Uit het oorspronkelijk handschrift uit het Latijn vertaald door R. Bouman S.J.; met Gebeden en Oefeningen door J. van Gorp S.J.].
1-1180: Thomas a Kempis - De navolging van Christus [Uit het oorspronkelijk handschrift uit het Latijn vertaald door R. Bouman S.J.; met Gebeden en Oefeningen door J. van Gorp S.J.].
1-1177: Thomas a Kempis - De navolging van Christus [Uit het Latijn opnieuw vertaald door Dom Renaat van Hecke O.S.B.].
1-1167: Thomas a Kempis - De Navolging van Christus [Uit het Latijn vertaald; Voor de veertiende maal uitgegeven met Oefeningen en Gebeden na ieder hoofdstuk, naar het oorspronkelijk fransch van den E. P. Gonnelieu S.J.; Vermeerderd met de gewone gebeden van den waren Christen].
1-1160: Thomas a Kempis - De Navolging van Christus [Uit het Latijn vertaald; Voor de dertiende maal uitgegeven met Oefeningen en Gebeden na ieder hoofdstuk, naar het oorspronkelijk fransch van den E. P. Gonnelieu S.J.; Vermeerderd met de gewone gebeden van den waren Christen].
1-1161: Thomas a Kempis - De Navolging van Christus [Uit het Latijn vertaald; Voor de dertiende maal uitgegeven met Oefeningen en Gebeden na ieder hoofdstuk, naar het oorspronkelijk fransch van den E. P. Gonnelieu S.J.; Vermeerderd met de gewone gebeden van den waren Christen].
1-1162: Thomas a Kempis - De Navolging van Christus [Uit het Latijn vertaald; Voor de dertiende maal uitgegeven met Oefeningen en Gebeden na ieder hoofdstuk, naar het oorspronkelijk fransch van den E. P. Gonnelieu S.J.; Vermeerderd met de gewone gebeden van den waren Christen].
1-1164: Thomas à Kempis - Navolging van Jezus Christus [Naar de Fransche vertaling van E.P. Gonnelieu; In het Nederlandsch vertaald door P.A. de Vos; Nieuwe Uitgave, met eene oefening en een gebed na ieder hoofdstuk, en de de gebeden onder de H. Mis en het Lof].
1-1168: Thomas a Kempis - De navolging van Christus [Uit het Latijn vertaald en ingeleid door Roel Houwink].
1-1171: Thomas a Kempis - De Navolging van Christus [Naar het oorspronkelijk handschrift uit het Latijn vertaald door R. Bouman S.J.; Met Gebeden en Oefeningen door J. van Gorp S.J.].
1-1173: Thomas a Kempis - De Navolging van Christus [Uit het Latijn vertaald; Voor de elfde maal uitgegeven met Oefeningen en Gebeden na ieder hoofdstuk, naar het oorspronkelijk fransch van den E. P. Gonnelieu S.J.; Vermeerderd met de gewone gebeden van den waren Christen].
1-1157: Thomas a Kempis - De Navolging van Christus [Uit het Latijn vertaald; Voor de dertiende maal uitgegeven met Oefeningen en Gebeden na ieder hoofdstuk, naar het oorspronkelijk fransch van den E. P. Gonnelieu S.J.; Vermeerderd met de gewone gebeden van den waren Christen].
1-1146: Thomas a Kempis - De Navolging van Christus [Uit het Latijn vertaald; Voor de elfde maal uitgegeven met Oefeningen en Gebeden na ieder hoofdstuk, naar het oorspronkelijk fransch van den E. P. Gonnelieu S.J.; Vermeerderd met de gewone gebeden van den waren Christen].
1-1147: Thomas a Kempis - De Navolging van Christus [Uit het Latijn vertaald; Voor de elfde maal uitgegeven met Oefeningen en Gebeden na ieder hoofdstuk, naar het oorspronkelijk fransch van den E. P. Gonnelieu S.J.; Vermeerderd met de gewone gebeden van den waren Christen].
1-1148: Thomas a Kempis - De Navolging van Christus [Uit het Latijn vertaald; Voor de elfde maal uitgegeven met Oefeningen en Gebeden na ieder hoofdstuk, naar het oorspronkelijk fransch van den E. P. Gonnelieu S.J.; Vermeerderd met de gewone gebeden van den waren Christen].
1-1151: Thomas a Kempis - De Navolging van Christus [Met Oefeningen na ieder hoofdstuk, naar het oorspronkelijk fransch van den E. P. Gonnelieu Jesuït; vermeerderd met de Gebeden der H. Mis, het Lof en de Vespers].
1-1152: Thomas a Kempis - De Navolging van Christus [Uit het Latijn vertaald; Voor de twaalfde maal uitgegeven met Oefeningen en Gebeden na ieder hoofdstuk, naar het oorspronkelijk fransch van den E. P. Gonnelieu S.J.; Vermeerderd met de gewone gebeden van den waren Christen].
1-1145: Thomas a Kempis - De Navolging van Christus [Uit het Latijn vertaald; Voor de tiende maal uitgegeven met Oefeningen en Gebeden na ieder hoofdstuk, naar het oorspronkelijk fransch van den E. P. Gonnelieu S.J.; Vermeerderd met de gewone gebeden van den waren Christen].
1-1127: Thomas a Kempis - Jezus volgen; Klein dagboek met teksten van Thomas a Kempis.
1-1103: Thomas a Kempis - Uit de Navolging van Christus; Fragmenten uit de vertaling van Gerard Wijdeveld; Met illustraties uit manuscripten van de British Library.
9-1889: Kemseke, Peter Van - Towards an era of development; The globalisation of socialism and christian democracy, 1945-1965.
1-1208: Kenny, Anthony - Aquino, Reeks: Kopstukken Filosofie.
6-2728: Kense, Frans - Antoniusstraat, een tijd lang (van 1878 tot 2003).
6-2728B: Kense, Frans - Antoniusstraat, een tijd lang (van 1878 tot 2003).
6-2728A: Kense, Frans - Antoniusstraat, een tijd lang (van 1878 tot 2003).
12-277: Kerckhoff, Emilie van - Oud-Italiaansche villa's, tuinen en parken [Met 62 afbeeldingen buiten den tekst en een inleiding van Dr. G.J. Hoogewerff].
6-2105: KERKHOF, LAMBERT VAN DE - Bakel en Milheeze in oude ansichten deel 2.
7-1292: KERKHOFF, E.L. - Ausdruksmöglichkeiten neuhochdeutschen Prosastils; Ein kritischer Versuch an Friedrich Grieses Roman Die Weissköpfe [Proefschrift, Dissertation].
9-18: KERKHOFF, A.H.M. / LUYENDIJK-ELSHOUT, A.M. / POULISSEN, M.J.D. (EDITORS) - De novis Inventis; Essays in the history of medicine; In honour of Daniel de Moulin on the occasion of his 65th birthday.
1-3945: Kerklaan, Marga - Van huis uit; Drie generaties katholieken over de invloed van de secularisatie op hun beleving van seksualiteit, gezin en geloof.
6-2463: KERKLAAN, MARGA (SAMENSTELLING) - Zodoende was de vrouw maar een mens om kinderen te krijgen'; 300 brieven over het roomse huwelijksleven.
6-116: KERKLAAN, MARGA (SAMENSTELLING) - Het einde van een tijdperk; 130 jaar persoonlijke belevenissen van Nederlandse missionarissen.
1-2143: Kerner, Charlotte - Alle Schönheid des Himmels; Die Lebensgeschichte der Hildegard von Bingen.
6-1203: Kerner von Marilaun, Anton - Pflanzleben; Erster Band: Gestalt und Leben der Pflanze [Mit 215 Abbildungen im Tekst, 21 Farbendruck- und 13 Holzschnitt-Tafeln] + Zweiter Band: Die Geschichte der Pflanzen [Mit 1 Karte, 233 Abbildingen im Tekst, 19 Farbendruck- und 11 Holzschnitt-Tafeln].
1-3948: Kertzer, David I. - In Gods naam; De katholieke kerk en de jodenvervolging.
1-5178: Kesel, Jef de - Hoe is Uw naam, waar zijt Gij te vinden? Over de verantwoording van het christelijk geloof.
7-2740: KESSELS, JAN (TEKST) - Beegden - Heel - Wessem; Oude ansichten en foto's.
6-2809: Ketelaars, Jeroen / Peeters, Ronald / Spapens, Paul - Tilburg met hart & ziel.
6-2795: Ketelaars, Jeroen / Peeters, Ronald - In Tilburgs bezit; Historische objecten uit de collectie van de Gemeente Tilburg.
1-137: Keulers, Jos. - Het Evangelie volgens Mattheüs; Vertaald en uitgelegd door Dr. Jos. Keulers, Reeks: De Boeken van het Nieuwe Testament; Vertaald en uitgelegd door Dr. Jos. Keulers.
8-5238: KEULS, H.W.J.M. - Aan onze Koningin; Gedicht van H.W.J.M. Keuls; Teekeningen van Charles Roelofsz, Calligrafie van Susanne Heyneman.
4-314: Keustermans, Jan - Uw Boodschap brengen wij; 10 etsen van Jan Keustermans [Map met losse etsen; de incomplete map bevat de volgende platen: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10; de platen 2 en 8 ontbreken], Steunaktie Europa Seminarie.
4-315: Keustermans, Jan - Uw Boodschap brengen wij; 10 etsen van Jan Keustermans [Map met losse etsen; de incomplete map bevat de volgende platen: 1, 4 (2 keer), 5, 7, 9 (2 keer), 10; de platen 2-3-6-8 ontbreken], Steunaktie Europa Seminarie.
1-3995: Keyzer, C.C. de / Hellemans, M. / Marcoen, A. (redactie) - Liber Amicorum Albert Kriekemans; de mens zichzelf een taak.
2-564: Keyzer, L. de - Stille tijd; Hedendaags kloosterleven in Nederland en Vlaanderen.
2-457: Kiebele SDS, A. et al. (redactie) - Salvatoriaans Jubileumboek; Uit de geschiedenis van de eerste honderd jaren (1881-1981), met enkele perspectieven op de toekomst.
7-1147: KIEFER, F.(EDITOR) - Studies in syntax and semantics, Series: Foundations of Language, Supplementary Series, Volume 10.
7-1279: KIEL, ANNA HENDRIKA - Jesaias Rompler von Löwenhalt, ein Dichter des Frühbarock [Proefschrift, Dissertation].
2-57: Kielich, Wolf - Vrouwen op ontdekkingsreis; Avonturiersters uit de negentiende eeuw.
9-1906: Kierkegaard, Søren - Tot zelfonderzoek; Mijn tijdgenoten aanbevolen [Ingeleid en vertaald door drs. W. R. Scholtens].
9-1899: Kierkegaard, Søren - Stadia op de levensweg; Studiën door verschillende personen, bijeengebracht, bezorgd en uitgegeven door Hilarius Boekbinder; Deel 1 + Deel 2 [Ingeleid door drs. W.R. Scholtens].
9-1901: Kierkegaard, Søren - Schotschriften tegen gevestigde kerkelijkheid; 'Het Ogenblik' c.a. [Vertaald en ingeleid door drs. W.R. Scholtens].
9-1902: Kierkegaard, Søren - Gebeden [Bijeengebracht, ingeleid, vertaald en van verklaringen voorzien door drs. W. R. Scholtens].
9-1905: Kierkegaard, Søren - De naakte waarheid; Aforismen en andere korte notities [Een keuze, samengesteld en vertaald door drs. W. R. Scholtens].
9-1908: Kierkegaard, Søren - Aforismen [Verzameld en vertaald door drs. W. R. Scholtens].
9-1186: King, Stephen / Campbell, Ramsey / Kaminsky, Stuart en anderen - Macabere liefde , [Samengesteld door Nancy A. Collins, Edward E. Kramer en Martin Greenberg].
9-1047: King, Stephen - Het rak, en andere verhalen.
9-1048: King, Stephen - Ik weet wat je wilt.
8-438: KING, P.K. - Dawn poetry in the Netherlands.
9-1046: King, Stephen - Duistere krachten; Verhalen van een meester van de horror.
9-1054: King, Stephen - Duistere krachten, Reeks: Poema-pocket.
9-1055: King, Stephen - Droomlandschappen, Reeks: Poema-pocket.
7-1124: KING, ROBERT D. - Historical linguistics and generative grammar.
9-1045: King, Stephen - Nachtmerries en droomlandschappen.
9-1909: King, Lester S. - The philosophy of medicine; The early eighteenth century.
9-1052: King, Stephen - De Satans kinderen, en andere verhalen.
1-3952: Kingma, Eloe - De mooiste onder de vrouwen; Een onderzoek naar religieuze idealen in twaalfde-eeuwse commentaren op het Hooglied.
1-3951: Kingma, Eloe - De mooiste onder de vrouwen; Een onderzoek naar religieuze idealen in twaalfde-eeuwse commentaren op het Hooglied.
9-660: KINGSBURY, PAUL (EDITOR) - The encyclopedia of Country Music; The ultimate guide to the music, Compiled by the staff of the Country Music Hall of Fame and Museum.
8-439: KINKER, J. - De verlichte muze; Bloemlezing uit de poëzie van J. Kinker, Bezorgd door Dr. G.J. Vis.
2-60: Kirchner, Gottfried - Schatkamers van het verleden; Expedities naar het onbekende.
9-1910: Kirk, G.S. - Myth; It's meaning and functions in ancient and other cultures.
9-1911: Kirkels, Vincent (red.) - Eed van Hippocrates; Nog van deze tijd?.
12-088: Kirschner, Ernst Ludwig - Farben sind die Freuden des Lebens; Das innere Bild [Ausstellungs-Katalog].
7-2398: KIST, W. - De speer van Ithuriël; Tafereelen en schetsen op eene reis door Noord Nederland en naburige gewesten, bijeen verzameld door W. Kist; Eerste Deel + Tweede Deel [in 1 band].
8-5349: KISTEMAKER, RENÉE / JONKER, MICHIEL (REDACTIE) - De smaak van de elite; Amsterdam in de eeuw van de beeldenstorm.
7-2109: KISTENMAKER, RENÉE / JONKER, MICHIEL (REDACTIE) - De smaak van de elite; Amsterdam in de eeuw van de beeldenstorm.
1-1633: Kittel, Rud. (Editor) - Biblia Hebraica; adjuvantibus W. Baumgartner, G. Beer e.o., Edited Rud. Kittel, textes Masoreticum curavit P. Kahle; Editionem Tertiam denuo elaboratam af finem perduxerunt editionem septimam auxerunt et emendavrunt A. Alt et O. Eissenfeldt; Editio Sexte Decima emendata typis Editionis Septimae expressa.
6-2001: KLAASSEN, RENÉ - Verrijkt leven; 25 jaar kloosterverzorgingshuis St. Anna in het moederhuis van de Zusters van Julie Postel te Boxmeer.
8-1187: KLAASSEN, VERA - Evolutie; Eerst periode, gedichten.
1-3955: Klapwijk, C. - Sociaal masochisme en christelijke ethos; Een confrontatie met Th. Reiks interpretatie van het christendom.
6-1242: Klein, Ludwig - Unsere Waldbäume, Sträucher und Zwergholzgewächse [Mit 96 farbigen Tafeln ... nach der Natur gemalten Aquarellen und 36 schwarzen Abbildungen], Series: Sammlung naturwissenschaftlicher Taschenbücher, IV..
6-1240: Klein, Ludwig - Gift- und Speisepilze und ihre Verwechselungen [Mit 96 farbigen Tafeln ... in Öl und Aquarel nach Naturaufnahmen gemalten Bildern], Series: Sammlung naturwissenschaftlicher Taschenbücher, I..
1-3961: Klein Wassink, B. - Credo quia absurdum? Het belang van de existentiephilosophie voor de eristische theologie [Proefschrift].
6-1238: Klein, Ludwig - Nutspflanzen der Landwirtschaft und des Gartenbaus [Mit 100 farbigen Tafeln ... nach der Natur gemalten Aquarellen und 18 einfarbigen Abbildungen], Series: Sammlung naturwissenschaftlicher Taschenbücher, III..
6-1241: Klein, Ludwig - Ziersträucher und Parkbäume [Mit 96 farbigen Tafeln ... nach der Natur gemalten Aquarellen und Federzeichnungen], Series: Sammlung naturwissenschaftlicher Taschenbücher, X..
6-1237: Klein, Ludwig - Unsere Unkräuter [Mit 96 farbigen Tafeln ... nach der Natur gemalten Aquarellen und 29 schwarzen Abbildungen], Series: Sammlung naturwissenschaftlicher Taschenbücher, VII..
6-1232: Klein, Ludwig - Alpenblumen; Erster Band [Mit 96 farbigen Tafeln ... nach der Natur gemalten Aquarellen], Series: Sammlung naturwissenschaftlicher Taschenbücher, XV..
6-1233: Klein, Ludwig - Alpenblumen; Zweiter Band [Mit 96 farbigen Tafeln ... nach der Natur gemalten Aquarellen], Series: Sammlung naturwissenschaftlicher Taschenbücher, XVI..
6-1234: Klein, Ludwig - Unsere Waldblumen und Farngewächse [[Mit 96 farbigen Tafeln ... nach der Natur gemalten Aquarellen und 25 schwarzen Abbildungen], Series: Sammlung naturwissenschaftlicher Taschenbücher, V..
6-1235: Klein, Ludwig - Gartenblumen; Erster Band: Frühlingsblumen [Mit 96 farbigen Tafeln ... nach der Natur gemalten Aquarellen], Series: Sammlung naturwissenschaftlicher Taschenbücher, XII..
6-1236: Klein, Ludwig - Unsere Wiesenpflanzen [Mit 96 farbigen Tafeln ... nach der Natur gemalten Aquarellen und 32 schwarzen Abbildungen], Series: Sammlung naturwissenschaftlicher Taschenbücher, VI..
9-758: KLEIN, DAN - Art Deco [German text], Photographiert von Angelo Hornak.
6-1239: Klein, Ludwig - Nutspflanzen der Landwirtschaft und des Gartenbaus [Mit 100 farbigen Tafeln ... nach der Natur gemalten Aquarellen und 18 einfarbigen Abbildungen], Series: Sammlung naturwissenschaftlicher Taschenbücher, III..
1-3958: Klein, Jan - 1000 jongens en een man; De romantische jaren van Don Bosco (1847-1849).
1-3960: Klein Goldewijk, B.M.J. - Praktijk of principe; Basisgemeenschappen en de ecclesiologie van Leonardo Boff (Proefschrift).
6-2577: KLEP, P.M.M. - Groeidynamiek en stagnatie in een agrarisch gebied; De economische ontwikkeling in de Noordantwerpse Kempen en de Baronie van Breda, 1750-1850, [Reeks: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland; Deel XXVI].
1-3962: Klerck, Br. De - The brothers Campi: Images and devotion, Religious painting in sixteenth-century Lombardy.
7-2301: KLERK, GER DE (TEKENINGEN) / JONG, THEO EN POST, WALTER (TEKST) - Goudse gevelstenen.
7-1027: Klerkx, H.J.M. - Paul Bourget et ses idées littéraires [Proefschrift, Dissertation].
1-3964: Klijn, A.F.J. - Na het Nieuwe Testament; De christelijke literatuur uit de tweede eeuw.
1-3965: Klijn, A.F.J. - Jezus in de apocriefe evangeliën; Buitenbijbelse beelden van Jezus.
1-5179: Klijn, A.F.J. - Het ontstaan van een Nieuw Testament.
1-031: Klijn, A.F.J. (redactie) - Inleiding tot de studie van het Nieuwe Testament.
1-3966: Klijn, A.F.J. - Apocriefe Handelingen van de Apostelen; Buitenbijbelse verhalen uit de vroege kerk.
12-116: Klinge, Margret - David Teniers de Jonge; Schilderijen - Tekeningen [Tentoonstellingscatalogus].
9-1912: Klinken, Lucas van - Wijsgerige achtergronden van de paedagogische verscheidenheid bij het lager onderwijs in Nederland in de 20e eeuw [Proefschrift].
8-4603: KLINKENBERG, EMANUEL S. - Architectuuruitbeelding in de Middeleeuwen; Oorsprong, verbreiding en betekenis van architectonische beeldtradities in de West-Europese kunst tot omstreeks 1300, Reeks: Clavis Kunsthistorische Monografieën, Deel XXII.
8-5257: KLINKERT, CHRISTI M. - Nassau in het nieuws; Nieuwsprenten van Maurits van Nassaus militaire ondernemingen uit de periode 1590-1600.
8-4757: KLOEK, FRED - De pauselijke banvloek; Een geestelijk wapen in de middeleeuwse politiek.
9-2493: Kloek, Joost / Mijnhardt, Wijnand - 1800; Blauwdrukken voor een samenleving, Reeks: Nederlandse cultuur in Europese context, Deel 2.
1-3963: Kloek, Fr. - De pauselijke banvloek; Een geestelijk wapen in de middeleeuwse politiek.
7-2437: KLOOSTER, L.J. VAN DER - Een kabinet van gezichten in Gelderland.
9-1346: KLOOT MEIJBURG, HERMAN VAN DER - Bouwkunst in de stad en op het land [Met 424 afbeeldingen].
6-3192: Klop, Elle - Dinther Heeswijk Loosbroek; De geschiedenis van de drie kleine biggetjes en de grote boze wolf.
8-5013: KLUIT, ADRIANO - Historia critica Comitatus Hollandiae et Zeelandiae ab antiquissimis inde deducta temporibus; Tome I Pars II, sistens uberiores aliquot excursus in Chronicon Hollandiae anonymi Monachi Egmondani.
1-3973: Knippenberg, W.H.Th. / Oudejans, Frans (samenstelling) - Katholiek Woordenboek.
1-3971: Knippenberg, W.H.Th. - Devotionalia; Religieuze voorwerpen uit het katholieke leven; Deel 2.
1-5180: Knippenberg, W.H.Th. En Frans Oudejans (samenstelling) - Katholiek Woordenboek.
9-2466: Knol, Jan - Spinoza; uit zijn gelijkenissen en voorbeelden voor iedereen.
9-2467: Knol, Jan - En je zult spinazie eten; Aan tafel bij Spinoza, filosoof van de blijdschap.
1-3979: Knook, P.C. - De overgang van metrisch tot rythmisch proza bij Cyprianus en Hieronymus [Proefschrift].
8-4027: KNORRINGA, H. - Herodotus lacht.
8-442: KNUVELDER, LOUIS - De Volkshogeschool; Pleidooi en voorstel.
1-4132: Knuvelder, G. - Pieter van der Meer de Walcheren; Leven en werken.
8-441: KNUVELDER, G.P.M. - De romantiek en haar aspecten.
6-762: KOCH, H.W. - Over hellebaarden, donderbussen en huurlingen.
8-5260: KÖCH, ESTHER / MANTINGH, ERWIN / STÖVER, JOS / VLIET,KAJ VAN (REDACTIE) - Over kaken, broodbanken & etstoelen; Sporen van middeleeuws Nederland.
1-3975: Koch, E.M.Fr. - De kloosterpoort als sluitpost? Adellijke vrouwen langs Maas en Rijn tussen huwelijk en convent, 1200-1600 [inclusief computer-diskette; Proefschrift], Reeks: Maaslandse Monografieën.
1-1637: Kochav, Sarah - Israël; de betovering van het Heilig Land.
1-5448: Koeck, P. - Heilige huisjes; Geloof en volksgeloof / bedevaarten en ommegangen / heiligen en hun hulp in nood.
8-443: KOEFOED, GEERT / EVERS, ARNOLD (REDACTIE) - Lijnen van taaltheoretisch onderzoek, Een bundel oorspronkelijke artikelen aangeboden aan prof. dr. H. Schultink.
1-110: Koehler, Ludwig (editor) - Lexicon in Veteris Testamenti Libros; Wörterbuch zum hebräischen Alten Testament in Deutscher und Englischer Sprache / Walter Baumgartner: Wörterbuch zum aramäischen Teil des Alten Testaments in Deutscher und Englischer Sprache + Supplementum ad Lexicon in Veteris Testamenti Libros [2 volumes].
12-242: Koekkoek, R. - Gotische ivoren in het Catharijneconvent.
12-243: Koekkoek, R. - Gotische ivoren in het Catharijneconvent.
9-1062: Koekoek, Hans L. - Een avond leven.
9-1063: Koekoek, Hans L. - Gedurdde lampions.
9-1060: Koekoek, Hans - Even ademhalen...; Absurde verhalen.
9-1061: Koekoek, Hans L. - Louter onzin; Een bundel absurde verhalen.
1-3977: Koenders, A.J. - Handboek der Liturgie [Met Een woord over liturgie-literatuur door Oscar Huf S.J.]; Eerste Deel + Tweede Deel.
6-080: KOERTS, H.J. - Eens vrienden, altijd vrienden (Sekali sahabat, tetap sahabat); Herontmoeting met Zuid-Celebes, Met 28 foto's en 1 kaart als bijlage [kaart ontbreekt].
7-1177: KOESTLER, ARTHUR - Drinkers of Infinity; Essays 1955-1967.
1-1011: Koetsveld, C, - O schoonheid, zo oud en zo nieuw; Over christelijke spiritualiteit en de leer waarin zij wortelt, met de kerkvader Augustinus als gids.
8-445: KOETSVELD, C.E. VAN - De Ouderjaars-avond; Ernstige lektuur voor de laatste dagen des jaars.
1-6206: Koevorden, W. van (quem composuit) - Conspectus Missae Solemnis, quem composuit Dr. W. van Koevorden, Sumptibus Unionis liturgicae Ultajectensis.
1-6205: Koevorden, W. van (quem composuit) - Conspectus Missae Solemnis, quem composuit Dr. W. van Koevorden, Sumptibus Unionis liturgicae Ultajectensis.
6-059: KOHLBRUGGE, J.H.F. - De inlandsche beweging en de onrust in Indië; Voordrachten gehouden in oktober 1927 bij de opening der lessen voor de Indologische Faculteit der Rijksuniversiteit te Utrecht.
8-900: KOHNSTAMM, DOLF / CASSEE, ELLY (REDACTIE) - Nieuw Cultureel Woordenboek; Encyclopedie van de algmene ontwikkeling.
2-361: Kok, David de - Bijdragen tot de Geschiedenis der Nederlandsche Klarissen en Tertiarissen vóór de Hervorming.
6-3146: Kok, G.Chr. - Van Raad van Brabant naar gerechtshof 's-Hertogenbosch; Zes eeuwen rechtspraakgeschiedenis.
1-5456: Kok, H.L. - Thanatos; De geschiedenis van de laatste eer.
7-2528: KOK, TH.B.W. - Dekenaat in de steigers; Kerkelijk opbouwwerk in het Gentse dekenaat Hulst 1596-1648.
6-2455: KOK, H. DE / COPPENS, H. (REDACTIE) - Van zotten, kwakzalvers, chirurgijns, vroedvrouwen ...; Medische zorg in de Kempen vóór de medicalisering, [Reeks: Centrum voor de Studie van Land en Volk van de Kempen, Nr. 5].
6-1103: Kok, H. de / Autenboer, E. van (redactie) - Turnhout; Groei van een stad.
6-1031: Kok, Harry De (redactie) - Turnhout den eersten troost der staten, Taxandria Jaarboek van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring V.D. Antwerpse Kempen - Nieuwe Reeks LXI.
7-1725: Kok, Adrianus en Rudolf, en anderen - Het Janusboek van Peco; Een jubileumboek van offsetdrukkerij Peco te Amsterdam, Uitgegeven ter gelegenheid van het vijf en dertig-jarig bestaan van Offsetdrukkerij Peco te Amsterdam.
7-2491: KOKHUIS, G.J.I. - De geschiedenis van Salland tot en met de tweede wereldoorlog.
2-321: Kolá?ek S.J., Josef - Zilver en zwart [Geschiedenis van de Tsjechische provincie van de Jezuïeten].
7-2732: KOLDEWEIJ, A.M. - Der gude Sente Servas; De Servatiuslegende en de Servatiana: een onderzoek naar de beeldvorming rond een heilige in de middeleeuwen; De geschiedenis van de Kerkschat van het Sint-Servaaskapittel te Maastricht, Deel 1, Reeks: Maaslandse Monografieën (Groot Formaat).
6-2522: KOLDEWEIJ, A.M. (EINDREDACTIE) - Zilver uit 's-Hertogenbosch, van bourgondisch tot biedermeier [Tentoonstellingscatalogus].
9-3101: Kolen, Kees - Puk en Muk uit de Schaduw van Tilburg; Met bandtekening en illustraties van Carl Storch; Tekst Puk en Muk verhaal (uit 1927) van Frans Fransen, [Boek bij tentoonstelling van Puk en Muk en vele andere oude jeugdboeken uit de jaren 1910-1960 van de Drukkerij van het R. K. Jongensweeshuis uit Tilburg, oktober - november 1986].
9-3100: Kolen, Kees - Puk en Muk uit de Schaduw van Tilburg; Met bandtekening en illustraties van Carl Storch; Tekst Puk en Muk verhaal (uit 1927) van Frans Fransen, [Boek bij tentoonstelling van Puk en Muk en vele andere oude jeugdboeken uit de jaren 1910-1960 van de Drukkerij van het R. K. Jongensweeshuis uit Tilburg, oktober - november 1986].
6-2711: Kolen, Kees - Willem II, 40 jaar Betaald Voetbal; Deel 1: seizoen 1954-1955 t/m 1973/1974.
9-1579: Kolen, Kees / Hack, Wilber - Willem II, 40 jaar betaald voetbal; Deel II: seizoen 1974-1975 t/m 1933-1944; Extra: seizoen 1994-1995 t/m 1998-1999.
6-2712: Kolen, Kees - Willem II, 40 jaar Betaald Voetbal; Deel 2: seizoen 1974-1975 t/m 1993/1994 / Extra: seizoen 1994-1995 t/m 1998-1999.
6-2209: KOLEN, ERIC / HOLLANDERS, LILY (REDACTIE) - De Sgonste Parel van Brabant; Een kleurrijk mozaïek gevormd door Heeze-Leende-Sterksel.
9-1578: Kolen, Kees - Willem II, 40 jaar betaald voetbal; Deel I: seizoen 1954-1955 t/m 1973-1974.
9-155: Kolen, Kees - Puk en Muk uit de Schaduw van Tilburg [Met bandtekening en illustraties van Carl Storch; Tekst Puk en Muk verhaal van Frans Fransen], (Bevat twee inleidingen: 1. De Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis / 2. Een tip van de sluier [over de tekenaar - Carl Storch - en de schrijver - Frans Fransen - van de Puk en Muk verhalen).
1-3980: Kölker, A.J. - Alardus Aemstelredamus en Cornelius Crocus, twee Amsterdamse priester-humanisten; Hun leven, werken en theologische opvattingen; Bijdrage tot de kennis van het Humanisme in Noord-Nederland in de eerste helft van de zestiende eeuw.
9-2431: Kölker, Albertus Josefus - Alardus Aemstelredamus en Cornelius Crocus, twee Amsterdamse priester-humanisten; Bijdrage tot de kennis van het Humanisme in Noord-Nederland in de eerste helft van de zestiende eeuw [Proefschrift].
1-2605: Kollar, Rene - The return of the benedictines to London;A history of Ealing Abbey from 1896 to Independence.
12-073: Költsch, Georg-W. (Herausgeber) - Paul Gauguin; Das verlorene Paradies [Ausstellungskatalogus].
8-448: KOMRIJ, GERRIT - Verzonken boeken.
8-1189: KOMRIJ, GERRIT - Het schip De Wanhoop; Gedichten 1964-1979.
8-1193: KOMRIJ, GERRIT - De Nederlandse poëzie van de zeventiende en achttiende eeuw in duizend en enige gedichten.
8-447: KOMRIJ, GERRIT - Verwoest Arcadië.
8-446: KOMRIJ, GERRIT - De gelukkige schizo.
8-1191: KOMRIJ, GERRIT - De Nederlandse poëzie van de zeventiende en achttiende eeuw in duizend en enige gedichten.
1-5181: Konijn, Seef - Geef zin aan je leven.
3-028: Koninck, L. De - Het Menschdom Verlost; Heldendicht in twaalf zangen; Eerste + Tweede Deel [in 2 banden, complete set] .
8-450: KONING, ABRAHAM DE - Tragi-comedie over de doodt van Henricus de Vierde, koning van Vrancrijk en Naverrae, Ingeleid en toegelicht door G.R.W. Dibbets.
1-3981: Kooi, C. van der - Teksten uit Karl Barths Romeinenbrief [Bijeengezocht, vertaald en ingeleid door dr. C. van der Kooi], Reeks: Sleutelteksten in godsdienst en theologie, Deel 1.
7-2295: KOOIJMAN, G. - Kroniek van Gouda; 1250 jaar Goudse geschiedenis in jaartallen.
1-3983: Kooistra, R. - De gereformeerde theoloog en de sociologie [Proefschrift].
1-3984: Kool-Blokland, J.L. - De zorg gewogen; Zeven eeuwen godshuizen in Middelburg [Ook verschenen als Proefschrift].
8-1195: KOOL, HALBO C. - Scherven; Gedichten, Schrift 2 van Jaargang 9 van De Vrije Bladen, Onafhankelijk Maandschrift voor Kunst en Letteren, onder redactie van Victor E. van Vriesland e.a. .
9-1914: Koole, Boudewijn - Voorbij het patriarchaat; Tegenbeelden van de westerse kultuur, De relatie van westerse spirituele tradities tot de fundamenten van de kultuur.
8-4128: KOOLSCHIJN, GERARD - Het democratische beest; Plato's tegenstander.
7-2361: KOOPS, W.R.H. - Opstellen rond de Groningse universiteit.
1-3985: Koorn, Florence W.J. - Begijnhoven in Holland en Zeeland gedurende de middeleeuwen.
5-019: Koppers, W. (Herausgeber) - Festschift Publication d'Hommage offerte au P. W. Schmidt; 76 sprachwissenschaftliche, ethnologische, religionswissenschaftliche, prähistorische und andere Studien / Recuil de 76 Études de liguistique, d'ethnologie, de science religieuse, de préhistoire et autres; Mit 41 Tafeln, 158 Textillustrationen, 2 Karten / Avec 41 planches, 158 gravures de texte, 2 cartes.
9-1564: KORF, DINGEMAN - Tegels.
9-2330: Korngold, Ralph - Maximiliaan Robespierre, de eerste moderne dictator, Met een voorwoord van Prof. Dr. H. Brugmans.
7-2601: KORPORAAL, T.L. - Na duisternis licht; Protestanten in Zuid Limburg op weg naar 2000.
7-2617: KORPORAAL, T.L. - Veilig onder dit dak; Impressies uit de geschiedenis van de Hervormde gemeente te Gulpen.
12-329: Korteweg, Anton (m.m.v. Annemarie Vels Heijn) - Een engel zingend achter een pilaar; Gedichten over schilderijen.
7-1806: Korteweg, Anne S. - Praal, ernst & emotie; De wereld van het Franse middeleeuwse handschrift.
12-093: Kosinski, Dorothy (herausgegeben von) - Fernand Léger; Der Rhythmus des modernen Lebens.
8-5121: KOSSMANN, ALFRED - J.H. Isings, realist van de verbeelding [Alfred Kossmann geeft een impressie van de schilder en van diens betekenins voor het onderwijs].
9-2263: Kossok, Manfred - Aan het hof van Lodewijk XIV.
1-3413: Koster, Dirk - Louis Brisson.
7-3011: KOSTER, NICO (FOTOGRAFIE) - Kunstenaars in zwart wit.
8-457: KOUSBROEK, RUDY - De waanzin aan de macht; Anathema's 4.
8-456: KOUSBROEK, RUDY - Anathema's 3.
8-454: KOUSBROEK, RUDY - Anathema's 1.
8-455: KOUSBROEK, RUDY - Anathema's 2.
6-828: KOVÁCS, ÉVA / LOVAG, ZSUZSA - Die Ungarischen Krönungsinsignen.
9-1289: KOX, A.J. / CHAMALAUN, M. (REDACTIE) - Van Stevin tot Lorentz.
1-3987: Koyen, Milo Hendrik - Een keuze uit het geschiedkundig werk van Dr. Milo Hendrik Koyen (1914-1977), voormalig archivaris van de abdij van Tongerlo en van de stad Geel.
8-459: KRAAK, A. (EDITED BY) - Linguistics in The Nederlands 1972-1973.
8-460: KRAAK, A. - Negatieve zinnen; Een methodologische en grammatische analyse.
6-3106: Kraan, Ad - Beelden in Noord-Brabant; Ontwikkeling van de beeldhouwkunst na 1945 [Tentoonstellingsboek].
6-087: KRAANEN M.S.C., JOS - Katechismus Diterangkan.
9-1271: KRABBE, COERT PETER - Ambacht, Kunst, Wetenschap; Bevordering van de bouwkunst in Nederland (1775-1880).
12-127: Kramer, Walter (Samenstelling) - Willink.
1-3989: Kramer, Gerhard Herman - Ambrosius van Milaan en de geschiedenis [Proefschrift].
1-3990: Kramer, G.H. - Ambrosius van Milaan en de geschiedenis [Handelseditie van Proefschrift].
1-70: Kramer Sr., A.L.N. - Kamus Belanda; Nederlands-Indonisisch en Indonesisch-Nederlands [Opnieuw bewerkt door Ir. Sudjito Danusputro).
9-1487: KRANS, MARJA - Een ontmoeting tussen culturen; Over de mogelijkheden van communicatie tussen christenen en moslims.
1-1532: Krebs C. SS. R., P. Jos Alois(herausgegeben von) - Maria, ohne Sünde empfangen; Festbüchlein zum fünfzigjährigen Jahrestag der feierlichen Verkündigung der unbefleckten Empfängnis, nebst Belehrung und Andachtsübungen in Bezug auf das von Papst Pius X. ausgechriebene außerordentliche Jubiläum.
7-2750: KREEK, MIEKE L. DE - De kerkschat van het Onze-Lieve-Vrouwekapittel te Maastricht, Reeks: Clavis Kunsthistorische Monografieën, Deel XIV.
9-785: KREKEL-AALBERSE, ANNELIES - Modern zilver 1880-1940.
12-112: Krenzlin, Ulrike - Johann Gottfried Schadow [Ein Künstlerleben in Berlin].
1-2085: Johannes vom Kreuz - Sämtliche Werke; Dritter Band: Lebendige Liebesflamme.
1-2086: Johannes vom Kreuz - Sämtliche Werke; Vierter Band: Geistlicher Gesang.
6-328: KRICKENBERG, W. / TRIMBORN, H. - De godsdiensten van de Azteken, Maya en Inca; met afbeeldingen, Reeks: De Godsdiensten der Mensheid.
6-3100: Kriele, Paul / Woensel, Aart van - Stadsgezichten, een Bosch' album.
1-4001: Krijger, Ad - Messiaans cynisme; Jezus en Diogenes.
6-3199: Krikhaar, Désirée en Piet Al o.praem. - Heeswijkse Ikonen; Het contact tussen hemel en aarde.
6-3200: Krikhaar, Désirée en Piet Al o.praem. - Heeswijkse Ikonen; Het contact tussen hemel en aarde.
7-1572: Krimpen, Huib - Het model voor de uitgever van Johan H. van Eikeren; Een Scaldia model [Inleiding en Bibliografie Huib van Krimpen].
7-1394: Kritter, Ulrich von (herausgegeben von) - Romanische Buchillustrationen im 20. Jahrhundert; Italien - Spanien - Portugal - Brasilien.
8-461: KROL, GERRIT - Beitelen aan de eeuwigheid.
9-1568: KRONBERGER-FRENTZEN, HANNA - Altes Bildergeschirr; Bilderdruck auf Steingut aus süddeutschen und saarländischen Manufakturen.
7-1832: Kronenberg, M.E. - Nijhoff-Kronenberg Nederlandsche Bibliographie van 1500 tot 1540; Derde Deel (Eerste Stuk).
1-5182: Kronenburg C.S.S.R., J.A.F. - Neerlands Heiligen in later eeuwen, deel I [Uivoerige beschrijvingen van de Martelaren van Gorcum, en daarnaast korte beschrijvingen van de Martelaren van Alkmaar en de Martelaren van Roermond].
1-1567: Kronenburg C. SS. R., J.A.F. - Maria's Heerlijkheid in Nederland; Geschiedkundige schets van de vereering der H. Maagd in ons vaderland ...; Deel V: De Middeleeuwen; De vereering der H. Maagd in Wetenschap en Kunst.
6-2981: Kronenburg, J.A.F. / Boomaars, Chr. - De Zusters van Liefde der Congregatie van O. L. Vrouw, Moeder van Barmhartigheid, gevestigd te Tilburg; van 1832 -1922.
1-1564: Kronenburg C. SS. R., J.A.F. - Maria's Heerlijkheid in Nederland; Geschiedkundige schets van de vereering der H. Maagd in ons vaderland ...; Deel IV: De Middeleeuwen; De vereering der H. Maagd door Vorst en Volk.
1-1565: Kronenburg C. SS. R., J.A.F. - Maria's Heerlijkheid in Nederland; Geschiedkundige schets van de vereering der H. Maagd in ons vaderland ...; Deel IV: De Middeleeuwen; De vereering der H. Maagd door Vorst en Volk.
1-1569: Kronenburg C. SS. R., J.A.F. - Maria's Heerlijkheid in Nederland; Geschiedkundige schets van de vereering der H. Maagd in ons vaderland ...; Deel VII: Afdwaling en Bestrijding, Trouw en Verdediging; Gedeeltelijk 16de en 17de eeuw.
1-1571: Kronenburg C. SS. R., J.A.F. - Maria's Heerlijkheid in Nederland; Geschiedkundige schets van de vereering der H. Maagd in ons vaderland ...; Deel VIII: Kwijning en Opbloei; Van het einde der 17de eeuw tot op onze dagen.
1-5183: Kronenburg C.S.S.R., J.A.F. - Neerlands Heiligen in later eeuwen, deel II [Uivoerige beschrijving van Petrus Canisius, en kortere beschrijvingen van Cornelius Musius en Maria Margareta der Engelen].
1-1559: Kronenburg C. SS. R., J.A.F. - Maria's Heerlijkheid in Nederland; Geschiedkundige schets van de vereering der H. Maagd in ons vaderland ...; Deel 1: De vereering der H. Maagd tijdens de bekeering van Nederland, van ongeveer de 4de tot ruim de 10de eeuw.
1-1560: Kronenburg C. SS. R., J.A.F. - Maria's Heerlijkheid in Nederland; Geschiedkundige schets van de vereering der H. Maagd in ons vaderland ...; Deel I: De vereering der H. Maagd tijdens de bekeering van Nederland, van ongeveer de 4de tot ruim de 10de eeuw.
1-1561: Kronenburg C. SS. R., J.A.F. - Maria's Heerlijkheid in Nederland; Geschiedkundige schets van de vereering der H. Maagd in ons vaderland ...; Deel II: De Middeleeuwen; De vereering der H. Maagd in onze kerkgebruiken.
1-1562: Kronenburg C. SS. R., J.A.F. - Maria's Heerlijkheid in Nederland; Geschiedkundige schets van de vereering der H. Maagd in ons vaderland ...; Deel III: De Middeleeuwen; De vereering der H. Maagd door onze Kloosterlingen.
1-1563: Kronenburg C. SS. R., J.A.F. - Maria's Heerlijkheid in Nederland; Geschiedkundige schets van de vereering der H. Maagd in ons vaderland ...; Deel III: De Middeleeuwen; De vereering der H. Maagd door onze Kloosterlingen.
8-5344: KROON, J.E. (SAMENSTELLING) - Bibliographie der Werken van Petrus Johannes Blok 1879-1925 [Samengesteld op verzoek van de Huldigingscommissie].
1-73: Kroon, Nic. De - Uit de levensleer der plant; voor u.l.o. en ander voortgezet onderwijs.
9-249/100: Krudde, Piet - Potverteren, Reeks: Klasbibliotheek, nr. 2.
9-182: Krudde, Piet - Een uitstapje [illustraties van P. van Geldorp].
9-3159: Krudde, Piet - Een uitstapje.
5-083: Krug, Henrico - De Pulchritudine Divina; Libri tres, .
1-3999: Kruger, M.J. - The Gospel of the Savior; An analysis of P.Oxy 840 and its place in the gospel traditions of early christianity.
9-248: Kruijs, M.H. van 't - Zingende kinderen; Liederen met piano-begeleiding door M.H. van 't Kruis; Tweede Bundel, ]Woorden uit Omhoog VI, VII, VIII, IX, X, XI en XII, geïllustreerd leesboek voor de jeugd, door Jos. M. Reynders].
9-245: Kruijs, M.H. van 't - Zingende Kinderen; Liederen met piano-begeleiding door M.H. van 't Kruijs, [Woorden uit Omhoog I, II, III, IV en V, geïllustreerd Leesboek voor de Jeugd door Jos. M. Reynders].
9-246: Kruijs, M.H. van 't - Zingende kinderen; Liederen met piano-begeleiding door M.H. van 't Kruis; Eerste Bundel, [Woorden uit Omhoog I, II, III, IV en V, geïllustreerd leesboek voor de jeugd, door Jos. M. Reynders].
9-247: Kruijs, M.H. van 't - Zingende kinderen; Liederen met piano-begeleiding door M.H. van 't Kruis; Tweede Bundel, [Woorden uit Omhoog VI, VII, VIII, IX, X, XI en XII, geïllustreerd leesboek voor de jeugd, door Jos. M. Reynders].
8-463: KRUIJSEN, JOEP / SIJS, NICOLINE VAN DER (REDACTIE) - Honderd jaar stadstaal.
8-801: KRUIJSEN, JOEP (REDACTIE) - Liber amicorum Weijnen; Een bundel opstellen aangeboden aan Prof. Dr. A. Weijnen bij zijn zeventigste verjaardag.
1-2521: Joannes van het Kruis - Mystieke werken [Uit het Spaans vertaald ... en van inleidingen voorzien door Dr. Jan Peters OCD en J. A. Jacobs].
1-3108: KRUITWAGEN, PATER DR. BONAVENTURA O.F.M. - Huldeboek hem aangeboden op Sint Bonaventura 14 juli 1949 ter gelegenheid van zijn gouden priesterfeest en zijn vijf en zeventigste verjaardag. .
8-466: KRUYSKAMP, C. - Dichten en spelen van Jan van den Berghe; uitgegeven door Dr. C. Kruyskamp.
8-467: KRUYTER, C.W. DE - Constantijn Huygens' Oogentroost; Een interpretatieve studie [Met achterin een reproductie van Constatijn Huygens' Oogendtroost, uitgave 1672].
1-2244: Kugler o.praem., Hermann Josef - Hermann Josef von Steinfeld (um 1160-1241), im Kontext christlicher Mystik.
1-3106: KÜHLER, DR. W.J. - Geschiedenis der Nederlandsche Doopsgezinden in de zestiende eeuw. , Eerste, tweede en derde deel. .
9-1916: Kühler, W.J. - Het socianianisme in Nederland [facsimile van de oorspronkelijke druk uit 1912, uitgegeven door A.W. Sijthoff te Leiden; Voorzien van een inleiding van dr. Aart de Groot].
7-2482: KUIJK, G.W. - Grammatica van het Dèventer dialect, Een serie teksten over het Deventers als spreektaal en als schrijftaal.
9-2321: Kuijl, Arjen van der - De glorieuze overtocht; De expeditie van Willem III naar Engeland in 1688.
8-471: KUIJPERS, JEHAN - Zotte en barokke Gotiekskes, Met illustraties van Jan Hul.
8-470: KUIJPERS, JEHAN - Rozemarinus [gedrukt in houtsnedeletters, met rode vignetten en vergulde beginletters van tekstgedeelten].
6-2232: KUIJPERS, D. / SEVERIJNS, R. (REDACTIE) - Dichter(s) bijeen, Reeks: Onder den toren, deel II.
7-2500: KUILE, E.H. TER - Zuid-Salland; Met een overzicht van de geschiedenis van Deventer door dr. A.C.F. Koch; Afbeeldingen naar tekeningen door H.W. van der Voet, foto's door G.Th. Delemarre en anderen.
7-2501: KUILE, E.H. TER - Noord- en Oost-Salland; Afbeeldingen naar tekeningen door H. van der Wal en H.W. van der Voet, foto's door A.J. van der Wal en anderen.
7-2447: KUILE E.H. TER - Noord- en Oost-Salland; Afbeeldingen naar tekeningen door H. van der Wal en H.W. van der Voet, foto's door A.J. van der Wal en anderen, [Reeks: De Nederlandse monumenten van Geschiedenis en Kunst, geïllustreerde beschrijving; Deel IV: Overijsel, Derde Stuk].
8-4103: KUIPER, K. - Atheensch jongensleven.
7-1684: Kuipers, Abe - Opschrift, op schrift; Van schrijvers in Egypte tot drukkers van nu; Een repertorium voor de geschiedenis van letter en boek.
1-4002: Kuipers, C.H. - Quintin Kennedy (1520-1564): two eucharistic tracts; a critical edition [Proefschrift / Dissertation].
1-3107: KUIPERS, C.H. M.H.M. - Quintin Kennedy 1520-1564; two eucharistic tracts., Proefschrift..
1-4003: Kuitert, H.M. - Jezus: nalatenschap van het christendom; Schets voor een christologie.
1-4004: Kuitert, H.M. - Schiften; Wat er in de christelijke geloofswereld toe doet en wat niet.
1-4005: Kuitert, H.M. - Hetzelfde anders zien; Het christelijk geloof als verbeelding.
6-1300: Kükenthal, Willy - Leitfaden für das zoologische Praktikum, Bearbeitet von Dr. Ernst Matthes; Mit 178 Abbildungen im Text.
7-1715: Kunert, Günter - Unschuld der Natur; 52 Figurationen leibhafter Liebe, Zeichnungen von Fritz Cremer.
1-4006: Küng, Hans - Bevochten vrijheid; Herinneringen.
1-3110: KÜNG, HANS & WALTER JENS. - Wereldliteratuur en religie..
1-4008: Kunst, A.J.M. - Van Sint Elisabeths-Gasthuis tot Gereformeerd Burgerweeshuis (1485-1814) [Proefschrift].
1-3109: KUNST, A.J.M. - Van Sint Elisabeths-Gasthuis tot Gereformeerd Burgerweeshuis 1485-1814., Proefschrift..
1-670/90: Kunst, Jaap - Het levende lied van Nederland; Uit den volksmond opgeteekend en bewerkt voor zang (blokfluit)P en piano [illustraties van Henriette Baukema].
6-100: KUPERUS, GERRIT - Het cultuurlandschap van west-Soembawa [Proefschrift].
1-1547: Küppers, Leonhard - Die Gottesmutter; Marienbild in Rheinland und in Westfalen.
6-774: KURTH, PETER - Tsaar; De verdwenen wereld van Nicolaas en Alexandra.
9-701: KÜRTH, HERBERT - Kunst der Model, Aufnahmen von Joachim Petri.
6-817: KUSCH, EUGEN - Ancient art in Scandinavia.
1-1622: Kushner, Harold S. - Op het leven!; Een loflied op het joodse leven en denken.
1-4009: Kuster, Niklaus / Huber, Thomas Huber / Schmucki, Oktavian (herausgegeben von) - Von Wanderbrüdern, Einsiedlern und Volkspredigern; Leben und Wirken der Kapuziner im Zeitalter der Reformation [with CD], Quellen zur Entstehung der franziskanischen Reform und zu ihrer frühen Entfaltung im deutschen Sprachraum.
8-469: KUSTERS, WIEL - Mijn versnipperd bestaan; Het leven van Kees Fens 1929-2008.
6-2445: KUYER, CHR.A.M. - Brabantia Illustrata II; Inventaris van topografische afbeeldingen aanwezig in de Brabant-Collectie van de Katholieke Universiteit Brabant; Deel I (Inleiding, aanwijzingen voor gebruik, registers) + Deel 2 (topografische afbeeldingen van Aalburg t/m Herpt) + Deel 3 (topografische afbeeldingen van 's-Hertogenbosch t/m Zundert).
8-1025: KUYLE, ALBERT - IX Gedichten.
8-1197: KUYLE, ALBERT - Songs of Kalua.
6-3172: Kuyper, J. - Gemeente atlas van de Provincie Noord-Brabant; Naar officieele bronnen bewerkt [Heruitgave van de oorspronkelijke uitgave uit 1865].
9-2432: Kuypers, K. - Immanuel Kant, Reeks: Wijsgerige Monografieën.
9-2433: Kuypers, K. - Immanuel Kant, Reeks: Wijsgerige Monografieën.
6-430: KWAKU AFRIFAH-AGYEKUM, JOSEPH - The history of the liturgical life of the Church in Ghana 1880-1980, A survey of the liturgical praxis of five diocesses of the Southern Ecclesiastical Province of the Church in Ghana.
9-878: Kwiet, Konrad - Rijkscommissariaat Nederland; Mislukte poging tot vestiging van een nationaal-socialistische orde.
7-2169: LAAK, P.J. TER - Kent u ze nog ... de Wateringeres; Waarin opgenomen enkele afbeeldingen van Kwintsheul.
8-472: LAAN, N. VAN DER - Uit het archief der Pellicanisten; Vier zestiende-eeuwse esbatementen, bewerkt door Dr. N. van der Laan.
8-473: LAAN, N. VAN DER - Uit het archief der Pellicanisten; Vier zestiende-eeuwse esbatementen, bewerkt door Dr. N. van der Laan.
7-2117: LAAN, RAYMOND - Wessanen's Koninklijke Fabrieken; Eertijds Wessanen & Laan; 1765-1940.
8-5015: LAAN, K. TER - Van Goor's Aardrijkskundig Woordenboek van Nederland; 3e druk, geheel opnieuw bewerkt door A.G.C. Baert.
9-1917: Laan, H. van der - Jan Woltjer (1849-1917); Filosoof, classicus, pedagoog.
1-4010: Laarhoeven, J. van - De kerk van 1770-1970, Handboek van de Kerkgeschiedenis V.
2-436: Laarhoven, Ad van (samenstelling) - Een boekje open over Oblaten, 1927-2002; Visies en gebeurtenissen / Getuigenissen en herinneringen [Twee losse boekjes in één openklapbare band in de vorm van een tweeluik; verschenen ter gelegenheid van 75 jaar Oblaten van Franciscus van Sales in Nederland].
1-3112: LAARHOVEN, JAN VAN. - De kerk van 1770-1970. , Handboek van de kerkgeschiedenis V. .
8-5040: LAARS, T. VAN DER (VERZAMELD DOOR) - Wapens, vlaggen en zegels van Nederland [facsimile-herdruk van de uitgave van 1913, destijds verschenen bij Drukkerij Jacob van Campen]; Geschiedkundige bijdragen omtrent wapens van Nederland en zijne Provinciën, van het Koninklijk Huis, enz.; Met 15 gekleurde platen en ruim 350 afbeeldingen tusschen den tekst.
6-2516: LAAT, NELLEKE DE E.A. - Hart voor de Sint-Jan [Met dertig aquarellen van Nelleke de Laat].
1-3113: LABOUCHERE, G.C. - Compositie en dispositie der Fransche kerktorens in de 11e en 12e eeuw., Een bijdrage tot de wordingsgeschiedenis der Gotiek (proefschrift)..
1-4014: Laboucherie, G.C. - Compositie en dispositie der Fransche kerktorens in de 11de en 12de eeuw; Een bijdrage tot de wordingsgeschiedenis der Gotiek [Proefschrift].
1-3114: LACOUTURE, JEAN. - Jésuites, une multibiographie. , 1) Les conquérants, 2) Les revenants..
5-010: Lactantii, Lucii Caecilii Firmiani - Opera Omnia: Editio Novissima, quae omnium instar esse potest; ad LXXX & ampliùs MSS. Codices, editosque XL. Collecta & emendata, atque Notis uberioribus illustrata; cui manum primam adhibuit Joannis-Baptista Le Brun; extreman imposuit Nicolaus Lenglet Dufresnoy; Tomus Primus + Tomus Secundus [2 vols.].
9-1231: De Laet, Danny (Samenstelling) - Nachtelijke gedaanten; Fantastische literatuur uit Nederland van Louis Couperus, Ferdinand Bordewijk, Jan de Hartog, Belcampo e.a..
6-829: LAET, SIGFRIED J. DE - Encyclopedie van de geschiedenis; Prehistorie - Oudheid.
9-1919: Laet, André De - Nu is er ook toen; Een geschiedenis van de tijd, of: een relaas van tien eeuwen westerse creativiteit.
1-4015: Laeven, H. en Winkeler, L. - Radboudstichting 1905-2005.
1-4016: Laeven, H. en Winkeler, L. - Radboudstichting 1905-2005.
1-3115: LAEYENDECKER, L. - Religie en conflict., De zogenaamde sekten in sociologisch perspectief (proefschrift)..
1-4017: Laeyendecker, L. - Religie en conflict; De zogenaamde sekten in sociologisch perspectief [Proefschrift].
9-1064: Lafferty, R.A. - Niet pluis; 16 fantastische verhalen, Reeks: Prisma-boeken nr. 1664.
1-5184: Lafrance, Jean - Bid tot uw Vader in het Verborgene; Richtlijnen voor een gebedservaring.
1-5185: Lafrance, Jean - Bid tot uw Vader in het Verborgene; Richtlijnen voor een gebedservaring.
1-5186: Lafrance, Jean - Bid tot uw Vader in het Verborgene; Richtlijnen voor een gebedservaring.
1-5190: Lafrance, Jean - Boven God niets.
1-5188: Lafrance, Jean - Geef mij een woord; Over gebed en geestelijke vernieuwing.
7-1196: LAGERCRANTZ, OLOF - August Strindberg.
9-1920: Lahnstein, Peter - Karel V; Heerser over de Oude en Nieuwe Wereld.
1-123: Laird Harris, R. / Archer Jr., Gleason L. / Waltke, Bruce K. (editors) - Theological Wordbook of the Old Testament; Volume 1 (Aleph-Mem) + Volume 2 (Nun-Taw).
7-968: Lamartine - Oeuvres: Harmonies poétiques et religieuses.
7-933: Lamartine, M. de - La chute d'un ange; Épisode.
6-1222: Lamb, Edgar - Cactussen.
7-1324: LAMB, CHARLES - Essays, [Den Teilnehmers an der 55. Geburtstag der Gesellschaft des Bibliophilen e.V. vom 28. bis31. Mai 1954 in München gestiftet von den Firmen A. Rossteutscher Graphische Kunstanstalt, Coburg und Gebr. Klingspor, Offenbach am Main].
2-375: Lambermond O.P., C.H. - De Dominicanen te Leeuwarden 1925-1945.
1-4018: Lambert, Bern. O.S.B. - Bibliotheca Hiernonymiana Manuscripta; La tradition manuscrite des œuvres de Saint Jérôme; Tome IV B, La traduction manuscrite des œuvres de Saint Jérôme; Tome IV B.
8-4019: LAMER, H. - Encyclopedisch Woordenboek der Klassieke Oudheid.
7-2244: LAMME, JAN / MENSCH, ED VAN (REDACTIE) - Grepen uit Hilversums Historie van 900-1800, door Pieter Willem de Lange, geboren 10 maart 1887 te Alkmaar.
1-4019: Lammers, J. - De weg van de barmhartigheid.
1-4936: Lamoen, F. van (samenstelling) - Hermes Trismegistus, Pater Philosophorum; Tekstgeschiedenis van het Corpus Hermeticum [Tentoonstelling in de Bibliotheca Philosophica Hermetica].
1-2710: Lampen O.F.M., Willibrord - Thiofried van Echternach en zijn Vita S. Liutwini, Reeks: Collectanea Franciscana Neerlandica, III - 6.
1-2165: Lampen, W., O.F.M. - St. Gertrudis de Grote, Serie: Werken van Mystieken.
1-2167: Lampen, W., O.F.M. - St. Gertrudis de Grote, Serie: Werken van Mystieken.
1-3120: LAMPERT, ULRICH. - Festgabe Ulrich Lampert zum 60en Geburtstage dargebracht von Kollegen und Schülern..
8-088: LAMPO, HUBERT / KOSTER, PIETER PAUL - Arthur.
5-011: Lamy, Bernardo - Commentarius in Harmoniam sive Concordiam quatuor Evangelistarum; Tomo altero continetur ad huncce Commentarium Apparatus Chronologicus & Geographicus; cum Praefatione in qua demonstratur veritas Evangelii, Tomo altero continetur ad huncce Commentarium Apparatus Chronologicus & Geographicus; cum Praefatione in qua demonstratur veritas Evangelii.
1-1262: Lancée, J.A.L. - Erasmus en het Hollands Humanisme.
8-5128: LANCÉE, J.A.L. (REDAKTIE) - Mythe & Werkelijkheid; Drie eeuwen vaderlandse geschiedbeoefening (1600-1900).
9-1921: Lancelot, Michel - Ik wil God in het gelaat zien; Leven, dood en opstanding van de Hippies.
6-2041: LAND, TON (FOTOGRAFIE EN TEKST) - De schoonheid van Noord-Brabant.
9-3176: Landeren, Leo van - Het heldinnetje Agnes [met illustraties van Frans Lammers], Engelbewaarder-Reeks No. 4.
9-125: Landeren, Leo van - Kerstverhalen [illustraties van Marck].
9-3128: Landeren, Leo van - Kerstverhalen.
9-1922: Landes, David S. - Arm en rijk; Waarom sommige landen erg rijk zijn en andere erg arm.
9-1065: Landgrebe, Erich - Het duivelsklooster en andere verhalen, Reeks: Prisma-boeken nr. 1052.
1-1659: Landman, A. (samenstelling) - Messias-interpretaties in de Targumim [Ingeleid, samengesteld en vertaald door A. Landman].
7-1466: Landwehr, John - De Nederlander uit en thuis; Spiegel van het dagelijks leven uit bijzondere zeventiende-eeuwse boeken.
1-1758: Landwehr, J.H. - Kort begrip der Christelijke religie voor eerstbeginnenden, in vragen en antwoorden toegelicht.
1-1759: Landwehr, J.H. - Toelichting van het Kort begrip der Christelijke religie, Met blinde vragen door Ds. J.H. Landwehr.
12-231: Lange, R. - Die byzantinische Reliefikone.
1-4022: Langeler, Arno - Maksim Grek, byzantijn en humanist in Rusland; Een onderzoek naar enkele van zijn bronnen en denkbeelden.
9-1924: Langeler, Arno - Maksim Grek, Byzantijn en humanist in Rusland, Een onderzoek naar enkele van zijn bronnen en denkbeelden.
8-476: LANGENHOVE, GEORGE VAN - Linguistische studiën I / II.
6-744: LANGER, HERBERT - Hortus Bellicus; Der Dreissigjährige Krieg; Eine Kulturgeschichte.
5-1021: Langii, Josephi - Novissima Polyanthea, in Libros XX. dispertita; Opus praeclarum, suanissimis floribus celebriorum sententiarum, cum Graecarum, tum Latinarum refertum; Primum quidem à Dominico Nono Mirabellio, Bartholomaeo Amantio, Francisco Tortio, ex Auctoribus tam sacris quàm profanis, vetustioribus & recentioribus collectum; Nunc verò, A mendis repurgatum, titulis plurimis auctum, Etymologiarum, Definitionum, Dictorum memorabilium, Apophthegmatum, Similitidinum, Adagriorum Graecorum, Latinorum & Germanicorum, Exemplorum, Emblematum ...; Studio & opera Jospehi Langii Caesaremontani Philof. & Medicinae Doctoris ....
8-4760: LANGOSCH, KARL - Hymnen und Vagantenlieder; Lateinische Lyrik des Mittelalters met deutschen Versen.
12-009: Langui, Emiel - Frits Van den Berghe; Der Mensch und sein Werk.
1-217: Lanink, H.G.J. O.Carm - Studie en onderwijs in de Nederduitse provincie van de karmelieten gedurende de middeleeuwen.
9-1193: Lankester, Erik (Samenstelling) - Met vrouwelijk venijn; 15 spook- griezel- en fantastische verhalen door vrouwen geschreven.
9-1202: Lankester, Erik (Samenstelling) - De griezeligste spookverhalen .
9-1204: Lankester, Erik (Samenstelling) - Van lichtelijk luguber tot meedogenloos macaber.
9-1207: Lankester, Erik (Samenstelling) - In de grafkelder [Griezelverhalen].
9-1211: Lankester, Erik (Samenstelling) - Zuid-Amerikaanse misdaadverhalen.
9-1213: Lankester, Erik (Samenstelling) - De detective is een vrouw; onvergetelijke staaltjes van wat vrouwelijk vernuft vermag.
9-1189: Lankester, Erik (Samenstelling en redactie) - De griezeligste verhalen van Alphonse Alais, Lady Cynthia Asquith, Eddy C. Bertin, Ambrose Bierce e.a..
9-1067: Lannoy, Kathinka - Tussen elf en een; Een bundel spookverhalen, Reeks: Zwarte Beertjes nr. 231.
9-1068: Lannoy, Kathinka - Tussen elf en een, 2, Reeks: Zwarte Beertjes nr. 919.
6-2772: Lans, Jos van der / Vuijsje, Herman - Tilburg: bijzonder gewoon.
1-3121: LANS, JAN VAN DER. - Schering en inslag., Opstellen over religie in de hedendaagse cultuur, aangboden aan Jan van der Lans..
7-2306: LANS, NATHALIE - Schiedam bouwt op jeneververleden; Een wandeling door de tijd.
6-2511: LANSCHOT, F.J. VAN / SMITS, C.F.X. / STUYT, JAN EN ANDEREN - De St. Janskerk te 's Hertogenbosch, door vrienden van het bouwwerk, met teekeningen van Huib Luns.
5-1136: Lapide, R.P. Cornelio Cornelii a - Commentaria in omnes D. Pauli Epistolas; Ultima editio, aucta & recognita.
5-1138: Lapide, R.P. Cornelio Cornelii a - Commentaria in omnes D. Pauli Epistolas [title page, with bibliographical information, is missing].
5-1135: Lapide, R.P. Cornelio Cornelii a - Commentarius in quatuor Evangelia; Tomus I. complectens Commentaria in Mattaeum et Marcum / Commentarium in Evangelium S. Lucae et S. Ioannis [both tomi in 1 volume].
7-984: Larboud, Valery - Fermina Márquez, Taille-douce originale de Paul Lemagny.
9-2422: Lascaris, André en Hans Weigand (red.) - Nabootsing; In discussie over René Girard.
1-3122: LASCARIS, ANDRÉ. - Het soevereine slachtoffer., Een theologisch essay over geweld en onderdrukking..
1-1558: Lasserre, Henri - Notre-Dame de Lourdes; Édition illustrée d'encadrements variés a chaque page en de chromolithographies, scènes, portraits, vues a vol d'oiseau, cartes et paysages.
1-1225: Lassus, J. - The early christian and byzantine world, (Series: Landmarks of the word's art).
8-033: LAST, JEF - Branding.
8-477: LAST, JEF - Marianne.
8-4090: LATACZ, JOACHIM - Homeros; De eerste dichter van het Avondland.
8-4089: LATACZ, JOACHIM - Homeros; De eerste dichter van het Avondland.
8-1059: LATEUR, PATRICK - Kijken naar jou uit duizend ogen; Antieke liefdespoëzie [Met illustraties van Gerda Dendooven].
6-2181: LATHOUWERS, PETER / ELSEN, PETER VAN DEN - Dôr hedde de Skut; De geschiedenis van de Gemertse gilden.
8-478: LATTIN, AMAND DE - De Antwerpenaar als taalvirtuoos; Antwerpse spreuken en gezegden.
1-4025: Laurent, J.W.A. - Friedrich Schleiermacher, een denker in twee dimensies; De soteriologie in de 'Reden über die Religion' en in 'Der christliche Glaube' [Proefschrift].
1-1507: Laurentin, René - Medjugorje; Het verhaal en de boodschap van de verschijningen.
7-1567: Laurentius, Th. - Oude prenten; Een handleiding voor verzamelaars.
8-1199: LAUREY, HARRIET / NEELISSEN, TON - Onder de roos; Gedichten.
3-192: Laurillard, E. (verzameld door) - Christelijke Volks-Almanak 1872; Proza en Poëzy.
7-1693: Lauter, Wolfgang - Tür und Tor; Zwischen drinnen und draußen [Mit einem Nachtwort von Lore Ditzen], [Series: Die bibliophilen Taschenbücher, Nr. 180].
2-555: Laven, M. - Vrouwenkloosters in Venetië; Slotzusters en gebroken geloftes in de Renaissance.
2-592: LAVEN, M. - Vrouwenkloosters in Venetië, Slotzusters en gebroken geloftes in de Renaissance.
5-1141: Laymann, R.P. Pauli - Theologia Moralis, in quinque Libros partita; Editio Tertia, ab auctore recognita et pluribus locis aucta.
5-1140: Laymann, R.P. Pauli - Theologia Moralis, in quinque Libros partita; Multo quam antehac auctior [only an engraved title page with no information about publisher and place; main title page is missing].
3-2124: LAZAREV, V.N. - Theophanes der Grieche und seine Schule.
4-228: Le Noble, Mr. - L'Ecole du Monde, ou Instruction d'un pere a un fils, Touchant la maniere dont il faut vivre dans le Monde; Tome Troisieme + Tome Quatrieme [les deux tomes en 1 volume]; Nouvelle édition, avec Figures.
6-325: LE JEUNE, LE R. P. L. - Dictionnaire General de biographie, histoire, littérature, agriculture, commerce, industrie, et des arts, sciences, mœrus, coutumes, institutions politiques et religieuses du Canada; Tome Premier (A à K) + Tome Second (L à Z), Ouvrage orné de 187 photographies et de 56 gravures hors-texte sur papier de luxe.
8-4885: LEBEDEL, CLAUDE - Comprendre la tragédie des Cathares, Photographies Catherine Bibollet.
9-1928: Lebois, André - Les tendances du symbolisme à travers l'oeuvre d'Élémir Bourges.
6-415: LECA, ANGE-PIERRE - La médicine Égyptienne au temps des pharaons.
1-5191: Leclerc, Eloi - Wijsheid van een Arme.
1-3124: LECLERC, ELOI. - Grenzeloze God..
1-3126: LECLERC, ELOI. - Uur van grote leegte, uur van groot begin., In het licht van Gods woord..
1-2682: Leclerc, Eloi - Symbolen van de godservaring; Een analye van het 'Zonnelied' van Franciscus.
1-5195: Leclerc, Eloi - Uur van grote leegte, uur van groot begin; In het licht van Gods woord.
1-2686: Leclerc, Eloi - Symbolen van de godservaring; Een analye van het 'Zonnelied' van Franciscus.
1-5194: Leclerc, Eloi - Uur van grote leegte, uur van groot begin; In het licht van Gods woord.
1-5193: Leclerc, Eloi - Grenzeloze God.
1-3123: LECLERC, ELOI. - De verborgen wegen van Gods koninkrijk..
1-842: LECROQ O.S.B., DOM GASTON - Laudes et Preces ad Benedictionem SS. Sacramenti; 90 Compositions en chant Grégorien pour les saluts du S. Snt.
1-828: LECROQ O.S.B., DOM GASTON - Laudes et Preces ad Benedictionem SS. Sacramenti; 90 Compositions en chant Grégorien pour les saluts du S. Snt.
1-4037: Ledegang, F. - Origenes; Een experimenteel theoloog uit de derde eeuw.
7-1679: Ledoux, Tanja (samenstelling) - H. P. Berlage als boekbandontwerper, illustrator en typograaf, Catalogus bij de tentoonstelling Beurs van Berlage januari 1988.
9-802: LEE, LAWRENCE / SEDDON, GEORGE / STEPHENS, FRANCIS - Die Welt der Glasfenster; Zwölf Jahrhunderte abendländischer Glasmalerei in über 500 Farbbildern, Farbbilder von Sonia Halliday und Laura Lushington.
9-1069: Lee, Vernon - Een schim als minnaar, en andere griezelverhalen, Reeks: Meesters der fantastische vertelkunst nr. F8.
7-1283: LEE, ANTHONY VAN DER - Der Stil von Hartmanns Erec verglichen mit dem der alteren Epik [Proefschrift, Dissertation].
8-034: LEEK, ROBERT H. - Shakespeare in Nederland; Kroniek van vier eeuwen Shakespeare in Nederlandse vertalingen en op het Nederlands toneel.
8-035: LEEK, ROBERT H. - Shakespeare in Nederland; Kroniek van vier eeuwen Shakespeare in Nederlandse vertalingen en op het Nederlands toneel.
9-1324: LEEMAN, F.W.G. - Van barkschip tot Willem Ruys; 120 jaar zeevaart, Gedenkschrift van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd, samengesteld ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan als naamloze vennootschap in 1958 en het 100-jarig bestaan van de firma Willen Ruys & Zonen in 1961.
8-480: LEENDERTZ JR., P. - Middelnederlandsche dramatische poëzie.
9-198: Leeuw, Willem de - Grote Viervoeters [illustraties van Jan Wiegman].
9-249/103: Leeuw, Willem de - Groote Viervoeters 3, Reeks: Klasbibliotheek, nr. 5.
9-249/104: Leeuw, Willem de - Groote Viervoeters 3, Reeks: Klasbibliotheek, nr. 5.
9-249/101: Leeuw, Willem de - Groote Viervoeters 1, Reeks: Klasbibliotheek, nr. 3.
9-249/102: Leeuw, Willem de - Groote Viervoeters 2, Reeks: Klasbibliotheek, nr. 4.
9-249/105: Leeuw, Willem de - Groote Viervoeters 3, Reeks: Klasbibliotheek, nr. 5.
9-249/106: Leeuw, Willem de - Groote Viervoeters 3, Reeks: Klasbibliotheek, nr. 5.
9-249/107: Leeuw, Willem de - Groote Viervoeters 3, Reeks: Klasbibliotheek, nr. 5.
9-249/116: Leeuw, Willem de - Groote Viervoeters, Nummer I, Reeks: Klasbibliotheek, nr. 3.
9-249/117: Leeuw, Willem de - Groote Viervoeters, Nummer II, Reeks: Klasbibliotheek, nr. 4.
8-1200: LEEUW, AART VAN DER - Herscheppingen.
12-220: Leeuwen, Rieke van (eindredactie) - Hollandse Meesters uit Amerika [Tentoonstellingscatalogus].
1-2684: Leeuwen ofm, P. van / Verheij ofm, S. - Woorden van heil van een kleine mens; Commentaar op de vermaningen van Franciscus van Assisi / Commentaar op De echte vreugde, door André Jansen OFM, Reeks: Commentaren op Franciscaanse bronnen, nr. 2.
2-488: Leeuwen, Charles van - Liefde in je naam [Ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van de Zusters van Liefde van Onze Lieve Vrouw Moeder van Barmhartigheid].
6-2976: Leeuwen, Charles van (samenstelling) - Herinneringen aan frater Andreas.
1-4033: Leeuwen, Charles van - Hemelse voorbeelden; De heiligenliederen van Joannes Stalpert van der Wiele, 1579-1630.
1-4034: Leeuwen, Charles van - Hemelse voorbeelden; De heiligenliederen van Joannes Stalpert van der Wiele, 1579-1630.
1-812: LEEUWEN, J.C. VAN (SAMENSTELLING) - Cantus populares; Volkszangbundel voor gezin, kerk en school, bevattende gregoriaanse mis- en lofgezangen en 118 geestelijke liederen.
7-3018: LEEUWEN, P.J. VAN (SAMENSTELLING) - Mijn wereld - het verpleeghuis.
9-1929: Leezenberg, Michiel / Gerard de Vries: Wetenschapsfilosofie voor de geesteswetenschappen - .
9-1296: LEFAIVRE, LIANE / TZONIS, ALEXANDER - De oorsprong van de moderne architectuur; Een geschiedenis in documenten.
1-4956: Legg, S.C.E. (ed.) - Novum Testamentum Graece, secundum textum Westcotto-Hortianum; Evangelium secundum Marcum [Cum apparatu critico novo plenissimo, lectionibus codicum nuper repertorium additis, editionibus versionum antiquarum et Patrum Ecclesiasticorum denuo investigatis edidit S. C. E. Legg, A.M.].
1-4955: Legg, S.C.E. (ed.) - Novum Testamentum Graece, secundum textum Westcotto-Hortianum; Evangelium secundum Matthaeum [Cum apparatu critico novo plenissimo, lectionibus codicum nuper repertorium additis, editionibus versionum antiquarum et Patrum Ecclesiasticorum denuo investigatis edidit S. C. E. Legg, A.M.].
1-1244: Lehmann, Edgar / Schubert, Ernst - Dom und Severikirche zu Erfurt [Foto's von Klaus G. Beyer und Constantin Beyer].
2-24: Lehnert, Josef - Um die Erde; Reiseskizzen vor der Erdumseglung met S. M. Corvette Erzherzog Friedrich in den Jahren 1874, 1875 und 1876; Erster Band + Zweiter Band [2 vols.], [Mit 166 Original-Illustrationen und 2 Karten].
9-1616: Lehning, Arthur (samenstelling) - Bakoenin; Een biografie in tijdsdocumenten, Ingeleid en samengesteld door Arthur Lehning.
1-4945: Lehr, André - Beiaardkunst in de Lage Landen.
9-2326: Locke / Leibniz - Oeuvres de Locke et Leibnez, contenant L'Essay sur l'Entendement Humain, revue, corrigé et accompagné de notes par M. F. Thurot; L'Éloge de Leibniz par Fontenelle; Le Discours sur la Conformité de la Foi en de la Raison; L'Essai sur la Bonté de Dieu; La Liberté de l'Homme en l'origine du Mal, La controverse réduite à des arguments en forme.
8-4361: LEIPPE, ULLA - Sagen van het oude Rome; naverteld door Ulla Leippe.
1-1196: Leisinger, Hermann - Romanische Bronzen; Kirchentüren im mittelalterlichen Europa.
1-5463: Lejeune Redemptoriste, P. - La Grâce Sanctifiante expliquée par l'Image.
12-201: Lejeune, Rita / Stiennon, Jacques - La legende de Roland dans l'art du Moyen Age; Tome I + Tome II [2 vols.].
9-44: LELIÈVE, DR. - Petit atlas d'histoire naturelle de l'homme; 12 Planches et chromolithographie (8 couleurs), dessinées par Boisgontier.
1-1750: Lelong, Mgr., bisschop van Nevers - Catechismus van het religieuze leven, In het Nederl. bewerkt door H. Janssen.
8-5129: LEM, ANTOIN VAN DER - Het Eeuwige verbeeld in een afgehaald beeld; Huizinga en de Nederlandse beschaving.
8-482: LEMAIRE, RIA (RED.) - Ik zing mijn lied voor al wie met mij gaat; Vrouwen in de volksliteratuur.
1-150: Lemaire, Paulin / Baldi, Donato - Atlas Biblique; Histoire et géographie de la Bible.
6-721: LEMAITRE, ALAIN J. (TEKST) / LESSING, ERICH (FOTO'S) - Florence en de Renaissance; Het Quattrocento.
1-4038: Leman, Johan - Van totem toit verrezebn Heer; Een historisch-antropologisch verhaal.
1-4035: Lemesurier, Peter - Messiaanse profetieën; Grote zieners en de Dode-Zeerollen.
9-1931: Lemm, Robert - Ochtend van Amerika; De Indiaanse wereld van vóór Columbus en de Spaanse veroveringen van de zestiende eeuw.
1-4039: Lemmers, Trudy - Guibert van Nogents Monodiae; Een twaalfde-eeuwse visie op kerkelijk leiderschap.
4-220: Lenclos, Ninon De - Lettres de Ninon De Lenclos au Marquis De Sévigné; Tome Second (et Dernier Tome).
8-036: LENNART, CLARE - Maanlicht, een sprookje voor groote menschen.
8-5256: LENNEP, J. VAN / GOUW, J. TER - De uithangteekens; Eerste Deel + Tweede Deel + Derde Deel [Heruitgave van de uitgave uit 1868].
4-302: Lennep, J. van / Moll, W. / Ter Gouw, J. - Nederlands geschiedenis en volksleven in schetsen; Staalgravuren naar de schilderijen van de Historische Galerij der Maatschappij Arti et Amitiae, door W. Steelink, J.H. Rennefeld, C.L. van Kesteren en H. Sluiters D.Jz. (27 gravures, compleet).
8-484: LENNEP, O. VAN - Beknopte geschiedenis van Trou moet blycken 1503-1922; Uit verschillende bronnen opnieuw bewerkt door den factor Jhr. O. van Lennep; Benevens een beschrijvenden inventaris van boeken, handschriften, blazoenen, schilden, bekers enz. In het bezit van dezen alouden Rhetorykcamer; Samengesteld ter gelegenheid van de opening der nieuwe Societeit in de Groote Houtstraat mei 1922.
8-485: LENNEP, J. VAN - Een Amsterdamsche winteravond in 1632; Geschiedkundig tafereel in twee bedrijven.
8-5255: LENNEP, J. VAN / GOUW, J. TER - De uithangteekens, in verband met Geschiedenis en Volksleven beschouwd; Eerste Deel + Tweede Deel; Boekdruketsen van F.W. Zürcher [facsimile heruitgave, oorspronkelijke uitgave 1867-1868; Met een inleiding van G. Abma].
8-5130: LENNEP, J. VAN / HOFDIJK, W.J. - Merkwaardige kasteelen in Nederland; Deel I + II + III + IV + V + VI [facsimile heruitgave; oorspronkelijke uitgave in 1854 te Amsterdam].
9-739: LENORMAND, MICHEL - Cuisines rustiques.
8-4911: LENSEN, LEO / HEITLING, WILLY H. - Stad in de Middeleeuwen; Dagelijks leven in Zutphen.
1-4040: Léon, Luis de - Over de namen van Christus, Boek I [Ingeleid, vertaald en geannoteerd door Robert Lemm], Reeks: Agora Editie.
1-4041: Léon, Luis de - Over de namen van Christus, Boek I [Ingeleid, vertaald en geannoteerd door Robert Lemm], Reeks: Agora Editie.
1-4042: Léon, Luis de - Over de namen van Christus, Tweede en Derde Boek van De los nombres de Cristo [Ingeleid, vertaald en geannoteerd door Robert Lemm], Reeks: Agora Editie.
9-249/126: Leonard, Victor - Er was eens...., Reeks: Klasbibliotheek, nr. 23.
9-1163: Leonard, Ef - In spin - opnieuw gaat de bocht in, Reeks: FeH Bruna fantasy & horror nr. 11.
5-165: Leonis. - Decreta Authentica Sacrae Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae ab anno 1668 ad annum 1882 , Edita jussu et auctoritate Sanctissimi D.N. Leonis PP. XIII. .
8-1203: LEOPOLD, J.H. - Verzen, Drama, Proza [Deel 2 van het Verzameld Werk].
9-419: LEPAGE - L'Ordre et les Obédiences; Histoire et doctrine de la Franc-Maçonnerie.
8-4465: LEPPER, J.L.M. DE - De godsdienst der Romeinen, [Serie: De godsdiensten der mensheid].
8-4464: LEPPER, J.L.M. DE - De godsdienst der Romeinen, [Serie: De godsdiensten der mensheid].
1-4043: Lernout, Geert - In den beginne; Van Adam & Eva tot intelligent design.
2-67: LEROUX-DHUYS, J.F. (TEXT), GAUD, H. (FOTOS) - Die Zisterzienser, Geschichte und Architektur.
1-3128: LESCOEUR, LE P. - L'Église Catholique en Pologne sous le gouvernement Russe 1772-1875., Tome premier et seconde; 2e edition..
1-3130: LESCRAUWAET, DR. J.F. M.S.G. - De liturgische beweging onder de Nederlandse Hervormden in oecumenisch perspectief., Een fenomenologische en kritische studie..
5-1142: Lessii, R. P. Leonardi - De Beatitudine / De Actibus Humanis / De Incarnatione Verbi / De Sacramentis et Censuris; Praelectiones Theologicae posthumae; Ab Anno MDLXXXV. Iteratò propositae, Et tam in vita, quàm à morte Auctoris plurimorum votis ad praelum expetitiae; Accesserunt eiusdem Variorum casuum Conscientiae Resolutiones.
9-1932: Lessing - De opvoeding van de mensheid [Ingeleid, vertaald en geannoteerd door dr. J. Sperna Weiland], Reeks: Dixit; Wijsgerige teksten.
4-37: Lessio Soc. Iesu, Leonardo - De Iustitia et Iure caeterisque Virtutibus Cardinalibus, Libri Quatuor; Ad 2.2. D. Thomae, à quest. 47. usque ad quest. 171; Editio secunda, auctior et castigatior.
5-1143: Lessio, Leonardo - De Iustitia et Iure, ceterisque Virtutibus Cardinalibus, Libri Quatuar, Ad 2.2. D. Thomae à quaest. 47. usque ad q. 171; Editio Sexta, auctior et castigatior; Cum Appendice de Monte Pietatis.
4-03: Lessio Soc. Iesu, Leonardo - De Antichristo et eius praecursoribus Diputatio Apologetica gemina; Qua refutatur Praefatio Monitoria, falsò , ut creditur, adscripta Magnae Britanniae Regi.
6-1120: Lettenhove, J.-B.-M.-C. baro Kervyn De (edidit) - Codex Dunensis, sive Diplomatum eet Chartarum Medii Aevi, amplissima collectio [Introducion en Français et codex en Latin].
8-4672: LETTINCK, N. EN MOOLENBROEK, J.J. VAN (REDACTIE) - In de schaduw van de eeuwigheid; Tien studies over religie en samenleving in laatmiddeleeuws Nederland, aangeboden aan prof. dr. A.H. Bredero.
8-4762: LETTINCK, NICO - Geschiedbeschouwing en beleving van de eigen tijd in de eerste helft van de twaalde eeuw.
8-4673: LETTINCK, N. EN MOOLENBROEK, J.J. VAN (REDACTIE) - In de schaduw van de eeuwigheid; Tien studies over religie en samenleving in laatmiddeleeuws Nederland, aangeboden aan prof. dr. A.H. Bredero.
12-119: Letze, Otto / Grewenig, Meinrad Maria (Redactie) - Leonardo da Vinci; Uitvinder, wetenschapper en kunstenaar [Tentoonstellingsboek].
7-2622: LEUNISSEN, JEFF - Van Wilre tot Wolder; Uit het verleden van het hoofddorp van de voormalige Vroenhof.
1-3131: LEUPEN, PIET. - Gods stad op aarde., Eenheid van Kerk en Staat in het eerste millenium na Christus..
8-4763: LEUPEN, PIET - Keizer in zijn eigen rijk; De geboorte van de nationale staat.
8-4764: LEUPEN, PIET - Het meetlint over Jeruzalem; De fatale mythe van een heilige stad.
7-1020: Levée, J.B. - Dictionnaire des Épithètes Françaises; Nouvelle édition, revue et considérablement augmentée; Précédé d'un Traité sur l'emploi des épithètes.
8-486: LEVI, PRIMO - De spiegelmaker; Verhalen en essays, Vertaling en nawoord Reinier Speelman.
1-5417: Levy, Alan - Treasures of the Vatican collections.
8-487: LÉVY, BERNARD-HENRI - De laatste dagen van Charles Baudelaire.
1-1248: Levy, A. - Treasures of the Vatican collections.
1-3132: LEWALTER, ERNST. - Spanisch-Jesuitische und Deutsch-Lutherische Metaphysic des 17. Jahrhunderts., Ein Beitrag zur Geschichte der Iberisch-Deutschen Kulturbeziehungen und zur Vorgeschichte des deutschen Idealismus. Sonderausgabe 1967. .
8-4362: LEWANDOWSKI, HERBERT - Römische Sittengeschichte [Mit 112 Abbildungen auf 43 Kunstdrucktafeln, 1 Ausklapkarte, und 8 Illustrationen im Text].
1-1636: Lewinsky, Yom-Tov - Encyclopedia of folklore, customs and tradions in Judaism [Hebrew tex, 2 vols.].
9-1935: Lewis, C.S. - The great divorce; A dream.
9-1936: Lewis, C.S. - Miracles; A preliminary study.
9-1937: Lewis, Bernard - Wat is er misgegaan? De betrekkingen tussen het Westen en het Midden-Oosten.
7-981: La Rochefoucauld-Liancourt - Oeuvres choisies; Tome Premier [Achilla à Troie] / Tome Premier: Supplement [Hymnes d'Homere, Livres 1-4].
1-3423: Librero - De realisering der verzoening in het menselijk bestaan, Een onderzoek naar Paulus' opvatting van de gemeenschap aan Christus' lijden als een integrerend deel der verzoening (Proefschrift).
7-1525: Liebaers, Herman - Herman Liebaers ad amicos suos; XLVIII images autobiogaphiques.
7-3008: LIEDEL, HERBERT / DOLLHOPF, HELMUT /ENDRES, KURT [TEXT] - Der alte Kanal - Der neue Kanal; Landschaftsverluste im Altmühtal.
8-5133: LIEMPT, AD VAN (REDACTIE) - Andere Tijden.
9-1938: Lier, H.H. van - Mijnen en mensen in Spanje; De praktijk van het nationaal syndicalisme [Proefschrift].
3-2116: LIESEL, N. - Bidt broeders met ons, Liturgieën der Oosterse Kerken in beeld - met historische en liturgische toelichting.
1-2708: Ligtenberg, Raphael O.F.M. - Over de Legende der drie levenden en der drie dooden, Reeks: Collectanea Franciscana Neerlandica, III - 4.
2-169: LIGTENBERG, RAPHAEL O.F.M. - Over de legende der drie levenden en der drie dooden.
6-004: LIGTHART, TH. / HÖVIG, P. / RINKES, D.A. (SAMENSTELLING) - De Indische bodem [Met 2 gekleurde kaarten en 3 gekleurde platen buiten den tekst en 327 illustraties in den tekst].
6-003: LIGTHART, TH. / HÖVIG, P. / RINKES, D.A. (SAMENSTELLING) - De Indische bodem [Met 2 gekleurde kaarten en 3 gekleurde platen buiten den tekst en 327 illustraties in den tekst].
7-38: Lim, Hanny - Twinkypink [Illustraties A. van Heyningen].
1-3133: LIN, J.J.E. VAN. - Protestantse theologie der godsdiensten., Van Edinburgh naar Tambaram 1910-1938 (proefschrift)..
1-4046: Lin, J.J.E. van - Protestantse theologie der godsdiensten; Van Edinburgh naar Tambaram (1910-1938) (Proefschrift).
9-1940: Lindberg, David C. - Pioniers van de westerse wetenschap; De Europese wetenschappelijke traditie in filosofische, religieuze en institutionele context, 600 v. C. - 1450 n. C..
9-1941: Lindberg, David C. - Pioniers van de westerse wetenschap; De Europese wetenschappelijke traditie in filosofische, religieuze en institutionele context, 600 v.C.-1450 n.C..
8-5134: LINDE, W. VAN DER - Eindelijk religieuze tolerantie, na 500 jaar religieuze strijd in Geleen en in Zuid-Limburg; Een andersdenkend beschreven geschiedenis van de ontwikkeling van het protestantisme in de westelijke mijnstreek en in Zuid-Limburg.
1-4048: Linden, Nico ter - Het verhaal gaat ...; 1: De verhalen van de Thora.
9-1225: Linden, V incent van der (Samenstelling) - Ganymedes 8 [Bruno SF-Jaarboek], Reeks: Zwarte Beertjes nr. 2150.
8-489: LINDEN, NICO TER - Kerststukjes.
1-3134: LINMANS, AJ.M. - Onderschikking in de synoptische evangeliën., Syntaxis, discourse-functies en stilometrie (proefschrift)..
1-4049: Linmans, A.J.M. - Onderschikking in de synoptische evangeliën; Syntaxis, discourse-functies en stilometrie [Proefschrift].
1-063: Linmans, A.J.M. - Onderschikking in de synoptische evangeliën; Syntaxis, discourse-functies en stilometrie [Proefschrift].
9-1942: Linné, Carl von - Nemesis divina [Bezorgd en vertaald door Trudi de Vlaming-van Santen en Michael John Petry; Ingeleid door J.M.M. de Valk[, Reeks: Agora Editie.
9-1590: Linneman, Matthijs - 100 Jaar Tour de France; Een eeuw in foto's.
7-2751: LINSSEN, G.C.P. - Tot heil der zieken; Bijdragen over de ontwikkeling in de ziekenzorg te Roermond ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het Sint-Laurentiusziekenhuis in 1981.
8-4765: LINSSEN, C.A.A. - Historische opstellen over Lotharingen en Maastricht in de middeleeuwen [Proefschrift].
6-2887: Linssen, G.C.P. - Van Spaendonck: een case-study naar bemiddelingsgedrag; Een schets van de spilfunctie, die mr. Dr. B.J.M. van Spaendonck (1896-1967) innam temidden van bedrijfsleven en overheid, Reeks: Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland, Deel XCVII.
6-2585: LINSSEN, G.C.P. - Werkgeversorganisatie in katholiek patroon; Een schets van ontstaan en uitbouw van de diocesane verenigingen van werkgevers in het zuiden van Nederland 1915-1940, [Reeks: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland; Deel XLI].
6-2326: LINSSEN, G.C.P. - Van Spaendonck: een case-study naar bemiddelingsgedrag; Een schets van de spilfunctie, die mr. dr. B.J.M. van Spaendonck (1896-1967) innam bemidden van bedrijfsleven en overheid, [Reeks: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland; Deel XCVII].
9-1451: LION, X. - Dictionnaire des droits d'enregistrement de timbre et greffe, des hypothèques, successions et mutations par décès; Tome Premier (A - G), Ce Dictionnaire, rédigé d'après celui imprimé en 1810 par les Rédacteurs du Journal d'Enregistrement de France, est augmenté de plus de 6000 Articles, tous appuyés de l'autorité de la Lois, des Arrêtés des Cours Supérieures, Décisions Ministérielles, Solutions de l'Administration, Instructions Générales et Circulaires; Il contient en outre les Lois réglant les Systèmes Monétaire en des Poids et Mesures, ainsi que les Principes qui régissent les Successions d'après le Code Civil et les anciennes coutumes, et les Droits de Succession et de Mutation par Décès établi par la Loi du 27 Décembre 1817.
2-316: Lippert S.J., P. - Het Jezuïtisme; Psychologische studie over de Sociëteit van Jezus, Psychologische studie over de Sociëteit van Jezus.
1-831: LIPPHARDT, WALTER (GESTALTET VON) - Ave Maria, dich lobt Musica; Ein Marien-Singebuch.
1-2504: Lisieux, H. Teresa - Mijn roeping is de liefde, Volledige autobiografische geschriften vande H. Teresia van Lisieux.
1-2059: Teresia van Lisieux - Werken van de Kleine H. Teresia van Lisieux; Deel II: Twee toneelstukjes - Novissima Verba - Conseils et Souvenirs - Geschiedenis ener ziel - Gebeden - Register [zonder Deel I] (Vertaling door Th. Keulemans O.Carm.].
1-2507: Lisieux, Teresia van - Met de ogen en het hart [Bloemlezing samengesteld door Koen de Meester, karmeliet].
1-2508: Lisieux, Teresia van - Met de ogen en het hart [Bloemlezing samengesteld door Koen de Meester, karmeliet].
1-2510: Lisieux, Teresia van - Ik ga het leven binnen; Gesprekken vóór haar dood, Met een inleiding van Dr. Koen De Meester, karmeliet.
1-2067: Teresia van Lisieux - Mijn roeping is de liefde; Volledige autobiografische geschriften van de H. Teresia van Lisieux.
1-2063: Teresia van Lisieux - Ik ga het leven binnen; Gesprekken vóór haar dood , Met een inleiding van Koen de Meester, karmeliet.
1-2505: Lisieux, H. Teresa - Mijn roeping is de liefde, Eerste Nederlandse vertaling in volgorde van de volledige authentieke teksten, met inleiding en aantekeningen door Abscondita O.C.D. .
1-2066: Teresia van Lisieux - Brieven [Verzorgd in ingeleid door Johannes Devadder, karmeliet].
1-2065: Teresia van Lisieux - Brieven [Verzorgd in ingeleid door Johannes Devadder, karmeliet].
1-2060: Teresia van Lisieux - Werken van de Kleine H. Teresia van Lisieux; Deel II: Twee toneelstukjes - Novissima Verba - Conseils et Souvenirs - Geschiedenis ener ziel - Gebeden - Register [zonder Deel I] (Vertaling door Th. Keulemans O.Carm.].
7-953: Leconte de Lisle - Oeuvres; Poèmes Antiques.
1-3135: LISSENBURG, D. - Samen thuis - samen uit., Een exploratief onderzoek naar enige aspecten van de begeleiding van geplande veranderingsprocessen in de kerken (proefschrift)..
7-1780: List, Claudia / Blum, Wilhelm - Buchkunst des Mittelalters; Ein illustriertes Handbuch.
12-207: Listri, Massima - Palazzi Italiani / Italiaanse Palazzo's [Tekst in Engels / Duits / Frans / Nederlands].
7-2341: LIT, ROBERT VAN - Wassenaarse oudheden.
8-4371: LIVI, TITI (LIVIUS) - Ab urbe condita; Tome I (Libri I-V) + Tome II (Libri VI-X) [Recognivoverunt ad adnotatione critica instruxerunt Carolus Flamstead Walters et Robertus Seymour Conway].
4-112: Livius, Titus - Romainsche Historien, Sedert de bouwing van Romen tot aan d'ondergang van 't Macedonische Rijk; Ten meestendeel van nieus vertaalt, en met een tweede Decade, voor de gene, die verloren is, verrijkt, en op ontellijke plaatsen vermeerdert; Met een Vervolg der Romainsche Historien, strekkende van 't einde van T. Livius tot aan de doot van C. Iulius Cesar; beneffens een kort, doch bondig Vertoog van de Staat der Oude Romainen; Nieuwelijks uit de Romainsche Historie van M. Scipio Dupleix vertaaktm en met nieuwe Bladwyzers verrijkt.
8-4366: LIVIUS - Het ontstaan van Rome [Vertaling E.H. van Katwijk-Knapp], Fibula Klassieke Reeks.
8-4364: LIVIUS - Hannibals tocht over de Alpen, Reeks: De Haan Klassieken.
8-4365: LIVIUS, TITUS - Ab urbe condita; Libri XXIV-XXVI; Door dr. P.K. Huibregtse; Met illustraties van J.H. Isings.
8-4367: LIVIUS - Het ontstaan van Rome, Fibula Klassieke Reeks.
8-4369: LIVIUS, T. - Bloemlezing uit de vierde en vijfde decade van T. Livius [Latijnse tekst]; Met inleiding en aantekeningen door dr. R.J. Dam en dr. K. Sprey.
8-4368: LIVIUS - Rome's strijd om het bestaan, Fibula Klassieke Reeks.
1-3136: LOCHER, DR. TH.J.G. - Geschiedenis van ver en nabij., Bundel verspreide geschriften van zijn hand aangeboden bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden. .
9-1944: Locke, John - Leidraad voor het verstand [Inleiding van Jeanne Marie Noël en Henk de Wolf].
8-4107: LOENEN, D. - Vrijheid en gelijkheide in Athene; Een onderzoek naar de geschiedenis, den inhoud en de functie van de begrippen vrijheid en gelijkheidin Athene tijdens de 5e en 4e eeuw voor Christus.
6-600: LOEWENSTEIN, FRITZ E. - Die Handzeichnungen der Japanischen Holzschnittmeister, Mit 2 farbigen und 30 schwarzen Tafeln.
9-1071: Loggem, Manuel van - De oertijd voor het venster; Verhalen.
9-1072: Loggem, Manuel van - Tijdperk der zerken, Reeks: Meulenhoff pockets.
9-68: LOHMAN, A.H.M. - Vorm en beweging; Leerboek van het bewegingsapparaat van de mens, Illustratieve verzorging Chr. Van Huijzen.
1-3139: LOHMEYER, ERNST. - In memoriam Ernst Lohmeyer., Herausgegeben von Werner Schmauch. .
5-1025: Lohner, Tobiae - Instructissima bibliotheca manualis concionatoria; In qua De Virtutibus, Vitiis, Sacramentis, novissimis, aliisque spiritualibus instructionibus materia, nempe Definitiones, divisiones, sententiae SS. Scripturae, & SS. Patrum, Historiae sacrae & profane ...; Tomus I + II + III [3 vols.].
6-1243: Löhr, Otto - Deutschlands geschützte Pflanzen [Mit 80 farbigen Tafeln ... nach der Natur gemalten Aquarellen], Series: Sammlung naturwissenschaftlicher Taschenbücher, XVIII..
7-1459: Lohse Belkin, Kristin / Depauw, Carl - Beelden van de Dood; Rubens kopieert Holbein.
1-3140: LOM, ZUSTER MECHTILDIS VAN. - Gedichten van Zuster Mechtildis van Lom, 1600-1653..
1-3141: LOM, ZUSTER MECHTILDIS VAN. - Liederen van Mechtildis van Lom, en andere annuntiaten. , Voorafgegaan door de Transcedronkroniek van Barbara de Put, ingeleid en met aantekeningen voorzien door N. Wijngaards. .
9-1945: Lombroso, C. - Genie und Irrsinn, in ihren Bezeichnungen zum Gesetz, zur Kritik und zur Geschichte , Mit Bewilligung des Verfassers nach der 4. Aufl. des italienischen Originaltextes übersetzt von A. Court].
7-1383: Lommen, Mathieu - Het boek van het gedrukte boek; Een visuele geschiedenis.
1-3143: LONGHAYE, R.P.G. - La Société de N.-D. du Cénacle. , Origines et fondateurs. .
6-302: LONGHENA, MARIA (TEKST) - Het Oude Mexico; Geschiedenis en cultuur van de Maya's, Azteken en andere pré-Columbiaanse volkeren.
9-249/123: Loo, Bernard van 't - De Bretonse zeeheld [Tweede deeltje], Reeks: Klasbibliotheek, nr. 12.
9-249/112: Loo, Bernard van 't - Een Bretonse zeeheld, Reeks: Klasbibliotheek, nr. 11.
6-224: LOO, VILAN VAN DE - Familie gebleven; Hulp aan Landgenoten in Indonesië.
6-2745: Loon, A.J.A. van / Peeters, R.M. / Steijns, G.J.W. / Stoepker, H. (redactie) - De Lindeboom; Jaarboek VI, 1982.
6-2747: Loon, A.J.A. van / Peeters, R.M. / Steijns, G.J.W. (redactie) - De Lindeboom; Jaarboek VIII, 1984.
6-2748: Loon, A.J.A. van (samenstelling) - De Lindeboom; Registers jaarboeken I - X.
8-092: LOON, GERARD VAN - Geschicht-Historiaal Rym of Rymchronyk van den Heer Klaas Kolyn, benedictiner monnik der Abtdye te Egmont; beginnende met den Simberschen Vloed, en eyndigende met de dood van Graaf Dirk, Vader van Florents den III. Graaf van Holland, In 't jaar elfhonderdzesenvyftig voorgevallen: Zynde voords nog met de noodige zoo Taal- als Historikundige Aantekeningen opgehelderd, en met eenen Bladwyzer der Oude Nederduytsche Woorden verrykt, door Mr. Gerard van Loon.
1-77: Loon, Chris van - Tuan Glou; Een avonturenverhaal in Kalimantan [Tekeningen van Ben Holthuis].
6-2746: Loon, A.J.A. van / Peeters, R.M. / Steijns, G.J.W. / Stoepker, H. (redactie) - De Lindeboom; Jaarboek VII, 1983.
1-1658: Loopik, M. van - De Tien Woorden in de Mekhilta [Vertaald, ingeleid en voorzien van commentaar door drs. M. van Loopik], Reeks: Sleutelteksten in godsdienst en theologie, Deel 4.
1-4059: Loos-Dietz, E.P. de - Vroeg-christelijke ivoren; Studie over de stijlontwikkeling op den overgang van de vierde naar de vijfde eeuw.
1-3145: LOOS, MGR. J.C. VAN DER. - Haarlemsche Bijdragen, feestbundel opgedragen aan Mgr. J.C. van der Loos, 1896-1946. , Bouwstoffen voor de geschiedenis van het bisdom Haarlem, 61e deel..
7-2267: LOOS, J.C. VAN DER - Geschiedenis der voormalige S. Catharina-kerk te Amsterdam.
1-3144: LOOS, J.C. VAN DER. - Vaderlandsche Kerkgeschiedenis. , Uit de zeven Noordelijke Provinciën sinds het concilie van Trente. Deel I-V. .
7-2128: LOOSJES, A. (TEKST) - Leiden; Honderd vijf en veertig afbeeldingen en titelplaat in kleuren.
7-2133: LOOSJES, A. (TEKST) - Gelderland en Utrecht in beeld; met 304 afbeeldingen.
7-2129: LOOSJES, A. (TEKST) - Noord-Holland in beeld; met 562 afbeeldingen.
7-2131: LOOSJES, A. (TEKST) - s-Gravenhage in beeld; met 180 afbeeldingen.
7-2132: LOOSJES, A. (TEKST) - Utrecht in beeld; met 470 afbeeldingen.
7-2328: LOOSJES, A. - Noord-Holland in beeld; met 562 afbeeldingen.
7-2474: LOOSJES, M. - Friesland in beeld; met 146 afbeeldingen / Groningen in beeld; met 174 afbeeldingen.
7-2477: LOOSJES, M. - Gelderland in beeld; met 567 afbeeldingen.
7-2476: LOOSJES, M. - Overijsel in beeld; met 285 afbeeldingen / Drente in beeld; met 113 afbeeldingen.
7-2475: LOOSJES, M. - Overijssel, Friesland, Groningen en Drente in beeld; Met 295 afbeeldingen.
9-249/1: Loots, Philip - Levensmorgen; Kinderliederen met piano-begeleiding door Philip Loots; Tweede bundel, ]Woorden uit Omhoog VI, VII, VIII, IX, X, XI en XII, geïllustreerd leesboek voor de jeugd, door Jos. M. Reynders].
9-249/76: Loots, Philip - Uit Levensmorgen [Liederen met notenschrift].
9-249/2: Loots, Philip - Levensmorgen; Kinderliederen met piano-begeleiding door Philip Loots; Tweede bundel, [Woorden uit Omhoog VI, VIII, IX, X en XI, geïllustreerd leesboek voor de jeugd, door Jos. M. Reynders].
9-249/3: Loots, Philip - Levensmorgen; Kinderliederen met piano-begeleiding door Philip Loots; Tweede bundel, [Woorden uit Omhoog VI, VIII, IX, X en XI, geïllustreerd leesboek voor de jeugd, door Jos. M. Reynders].
9-249/4: Loots, Philip - Levensmorgen; Kinderliederen met piano-begeleiding door Philip Loots; Tweede bundel, [Woorden uit Omhoog VI, VIII, IX, X en XI, geïllustreerd leesboek voor de jeugd, door Jos. M. Reynders].
9-1074: Lopez, Emile - De nacht van de zwarte weduwe; Verlichtende verhalen, met nog meer vermakelijke bedoelingen.
1-4060: Lorber, Jakob - Bijbelteksten en hun verborgen betekenis.
12-274: Lorm, A.J. de - Kunstzin der Eskimo's; Ethnografische voorwerpen uit Oost-Groenland.
9-1509: LORY, PIERRE - Le rêve et ses interprétations en Islam, Postface de Jean-Michel Hirt.
1-3146: LOS, CORNELIS. - Van Geert Groote tot Erasmus., De broeders des gemenen levens en de navolging van Christus..
8-494: LOS, F.C.J. - Parcivals Graaltocht; Een vrije bewerking naar het middeleeus epos van Wolfram von Eschenbach.
1-1125: Los, Cornelis - Van Geert Groote tot Erasmus.
6-1422: LOTGERING-HILLEBRAND, R. (SAMENSTELLING) - Het coöperatieve kook- en huishoudboek.
7-947: Louÿs, Pierre - Poésies de Meleagre, suivies de Lectures Antiques, Avec dix lithographies originales de Jean-Saint-Baul.
1-5205: Louf, André - Niets boven de liefde; Woorden van een abt ter meditatie.
1-5196: Louf, André - Mijn liefde is u genoeg; Woorden van een abt ter meditatie bij de evangelies van de A-cyclus.
1-5204: Louf, André - Niets boven de liefde; Woorden van een abt ter meditatie.
1-5203: Louf, André - Mijn liefde is u genoeg; Woorden van een abt ter meditatie bij de evangelies van de B-cyclus.
1-5201: Louf, André - Mijn liefde is u genoeg; Woorden van een abt ter meditatie bij de evangelies van de B-cyclus.
1-5202: Louf, André - Mijn liefde is u genoeg; Woorden van een abt ter meditatie bij de evangelies van de B-cyclus.
1-5208: Louf, André - Heer, leer ons bidden; iets gewaar worden van god.
1-5209: Louf, André - Heer, leer ons bidden; iets gewaar worden van god.
1-5197: Louf, André - Mijn liefde is u genoeg; Woorden van een abt ter meditatie bij de evangelies van de A-cyclus.
1-5198: Louf, André - Mijn liefde is u genoeg; Woorden van een abt ter meditatie bij de evangelies van de A-cyclus.
1-3147: LOUF, ANDRÉ. - Mijn Liefde is U genoeg., Woorden van een abt ter meditatie bij de evangelies in de B-cyclus..
1-5199: Louf, André - Mijn liefde is u genoeg; Woorden van een abt ter meditatie bij de evangelies van de A-cyclus.
1-5200: Louf, André - Mijn liefde is u genoeg; Woorden van een abt ter meditatie bij de evangelies van de B-cyclus.
9-1075: Lovecraft, H.P. - Griezelverhalen, [Samengesteld en van een nawoord voorzien door Erik Lankester; Met een essay over Lovecraft door Willem Frederik Hermans].
9-1167: Lovecraft, Howard Philips - De zaak Charles Dexter Ward, Reeks: FeH Bruna fantasy & horror nr. 15.
1-1629: Lowth, Roberti - Sacra Poesi Hebraeorum, praelectiones academicae oxonii habitae; subjicitur metricae harianae brevis confutatio: et oratio crewiana; Pars Prior, Editio Secunda, accesionibus secundae editionis oxoniensis ditata, Notas et epimetra adjecit, Ioannes David Michaelis.
1-4064: Loyola, Ignatius van - Het verhaal van de pelgrim; Autobiografie [Ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Christof van Buijtenen], Reeks: Spiritualiteit; Teksten van & over innerlijk leven verzorgd door Benedictijns Tijdschrift, Deel 11.
2-329: Loyola, Ignatius van - Geestelijke Oefeningen en Geestelijk Dagboek [Inleiding, vertaling en begeleidend commentaar door dr. Piet Penning de Vries].
9-1948: Lubbers, R. - De laatste dingen; Een pedagogisch-hermeneutische bezinning omtrent leven en sterven.
6-124: LUBIS, MOCHTAR - Schemer over Djakarta; Roman.
8-4484: LÜBKERS, FRIEDRICH - Reallexikon des classischen Alterthums für Gymnastien; Fünfte verbesserte Auflage, herausgegeben von Prof. Dr. Max Erler.
8-4374: LUCIANUS - Zeus' tragische rol [Inleiding, vertaling, aantekeningen verzorgd door Tjitte H. Janssen].
1-5211: Lucie-Smith, Edward - Jeanne d'Arc.
12-202: Luckhardt, Jochen / Niehoff, Franz (Herausgegeben von) - Heinrich der Löwe und seize Zeit; Herrschaft und Repräsentation deer Welfen 1125-1135; Katalog der Ausstellung, Braunschweig 1995; Band 1: Katalog / Band 2: Essays / Band 3: Abteilung Nachleben.
8-4375: LUCRETI - De Rerum Natura, Libri sex [Recognovit brevique adnotatione critica instruxit Cyrillus Bailey; Editio Altera.
1-4066: Lüdemann, G. - Ketters; De andere kant van het vroege christendom.
7-2436: LUGARD, W.H. / DINGELDEIN, W.H. / KORTELING, HERMAN (REDACTIE) - Overijssel; Jaarboek voor cultuur en historie, 1949 (Derde Jaargang).
12-210: Luijten, Ger / Meij, A.W.F.M. - Van Pisanello tot Cézanne; Keuze uit de verzameling tekeningen in het Museum Boymans-van Beuningen.
7-2695: LUIJTEN, J.J.G. - Inventaris van het archief van de familie Suringar, 1685-1925.
8-499: LUIJTERS, GUUS - In de ban van Jules Verne.
7-1685: Luiken, Jan - Het menselyk bedryf.
1-4067: Luiks, Albert Gerard - Cathedra en Mensa; De plaats van preekstoel en avondmaalstafel in het oudchristelijke kerkgebouw volgens de opgravingen in Noord-Afrika [Proefschrift].
1-4068: Luiks, A.G. - Baptisterium; De bediening van de doop in de Oud-christelijke kerk.
7-2225: LUIRINK, J.P.A. (SAMENSTELLING) - Driekwart eeuw zwemmen 1870-1945; Gedenkboek uitgegeven ter herdenking van het 75-jarig bestaan der Amsterdamsche Zwemclub A.Z. 1870.
9-1950: Lukács, Georg - Theorie van de roman; Een poging tot een geschiedfilosofische beschouwing van de grote epische vormen.
7-1379: Lülfing, Hans / Teitge, Hans-Erich / Petri, Joachim (Aufnahmen) - Handschriften und alte Drucke; Kostbarkeiten aus Bibliotheken der DDR.
8-4004: LULLIES, REINHARD - Griekse kunst van het begin tot het einde van het hellenisme [Foto's van prof. dr. Max Hirmer].
18-1111: LULOFS, PROF.DR. F. - Wie veel leest, heeft veel te verantwoorden..., Opstellen over filologie en historische letterkunde, aangeboden aan prof.dr. F. Lulofs. .
8-497: LULOFS, MADELON - Gummi; Ein Roman aus Sumatra.
7-2272: LUNDGREN, RUBEN (FOTOGRAFIE) - Sint Gregoriushuis, de laatste fraters van de Herenstraat [utrecht; fotoboek].
6-271: LUNDQUIST, ERIC - Die Wilden sind wir [Travel-stories concering New Guinea, Indonesia].
6-156: LUNDQUIST, ERIC - Papoea's waren mijn makkers; Zijn buitengewoon spannende reisavonturen met menseneters, gevaarlijke dieren ... op een exploratietocht in de nog wilde, geheimzinnige binnenlanden van Nederlands Nieuw-Guinea, Geïllustreerd met 38 exclusieve foto's door de schrijver zelf gemaakt.
9-1569: LUNSINGH SCHEURLEER, D.F. - Chine de commande [over Chinees porceleinin het algemeen, en voorts ten dele vervaardigd voor de export naar het Westen; Nederlandse tekst].
12-139: Lurker, Manfred - Die Botschaft der Symbole in Mythen, Kulturen und Religionen.
9-11: LUST, EUGÈNE - Recueul de types de bandages, Avec 146 dessins originaux par Lucien Grandprez.
1-4070: Luther, Maarten - De Grote Catechismus [Vertaald en ingeleid door prof. dr. P. Boendermaker].
1-5212: Luther, Maarten - Gebeden.
8-5138: LUYKX, P. / BOOTSMA, N. (RED.) - De laatste tijd; Geschiedschrijving over Nederland in de 20e eeuw, Reeks: Aula-Boeken.
6-1055: Luykx, Th. - Dr. Alfons Van De Perre en zijn tijd (1872-1925).
8-498: LUYT, A.J. - Klikspaans studentenschetsen; Bijdrage tot de kennis van Kneppelhout als mensch en als schrijver.
7-1369: Lyall, Sutherland (text) - The Laby and the Unicorn.
7-1127: LYNCH, PATRICIA - Strangers at the fair and other stories, Illustrated by Eileen Coghlan.
6-1092: Lyr, René (direction générale) - Nos héros morts pour la Patrie; L'Épopée Belge de 1914 à 1918 (histoire et documenation); Tabeau d'honneur des officiers, sous-officiers, soldats, marins et civils tombés pour la défence des foyers Belges.
8-4110: LYSIAE - Orationes [Recognivit brevique adnotatione critica instruxit Carolus Hude; Text in Greek].
02-2401: M.S.C. - Almanak van O.L. Vrouw van het H. Hart. , 1947..
1-4074: Maan, P.J. / Ouwens, K. / Smit, F. / Visser, J. - De Oud-Katholieke Kerk van Nederland; Leer en leven.
9-45: MAAR, F.E.R. DE - Een gebit zonder eind; Grepen uit 50 eeuwen geschiedenis van de mondhygiëne.
7-1760: Maas, Nop - De literaire wereld van Carel Vosmaer; Een documentaire.
9-3082: Maas, E. / Melis, H. , met medewerking van Jos M. Reynders - Kijk en leer.
1-4076: Maas, Fr. - Er is meer God dan we denken [Essays over spiritualiteit], Reeks: Cahiers voor Levensverdieping.
1-4075: Maas, Fr. - Spiritualiteit als inzicht; Mystieke teksten en theologische reflecties.
1-085: Maas, Frans / Maas, Jacques / Spronk, Klaas (redactie) - De Bijbel spiritueel; Bronnen van geestelijk leven in de bijbelse geschriften.
8-500: MAAS, NOP - De Nederlandsche Spectator; Schetsen uit het letterkundig leven van de tweede helft van de negentiende eeuw.
6-3195: Maas, Toine (redactie) - Geschiedenis van de heerlijkheid Asten.
7-1155: MAC LIAMMÓIR, MICHEÁL / BOLAND, EVAN - W.B. Yeats, With 141 illustrations.
5-025: Macabello, Antonii a Spirito Sancto - Polyanthea Eucharistica per viginti capita distributa, in qua eucharistici sacramenti nomina, et selectiora Encomia ex Sanctorum Patrum, aliorum que Sacrorum, & praesertim veterum scriptorum monumentis collecta, ordine alphabetico proponuntur, dictata Magnanimo, et Amabilissimo Domino Emmanueli Gomesio de Carvalho Sylva; Opus cunctis divini verbi praeconibus utile non minus, ac necessarium, utpote quod multiplices conceptus, sicut & argumenta a varia pro discursibus Eucharisticis efformandis abundè submininstrat.
6-727: MACCARTHY MORROGH, MICHAEL - The Irish century, Picture research by Bill Bagnell and Mick Farrelly [The Hulton Getty Picture Collection].
2-15: Macdonald, Fiona - De wereld in de tijd van Marco Polo.
9-1930: MacDonald Ross, G. - Leibniz, Reeks: Kopstukken Filosofie.
2-29: MacFarlane, C. - Konstantinopel en Turkije; Eerste Deel [Het Tweede Deel, over Konstantinopel en de Turkste staat, ontbreekt].
9-1951: Machiavelli, Niccolò - La Mandragola / De alruin [Vertaald en ingeleid door Frans van Dooren].
9-1952: Machiavelli, Niccolò - Het leven van Castruccio Castracani [Vertaald, ingeleid en toegelicht door Paul van Heck].
9-1953: Mackenzie, Vicki - Innerlijk vuur; Een westerse vrouw op het pad naar verlichting.
6-581: MACLEAN, ALISTER - Captain Cook.
9-1954: Maczak, Antoni - De ontdekking van het reizen; Europa in de vroeg-moderne tijd.
1-4079: Madou, Mileille - Het verhaal van de Heilige Jacobus; Van Jacobus tot Santiago de Compostela, Reeks: Santiago de Compostela-Bibliotheek, deel 5.
1-4086: Maerlant, Jacob van - Sinte Francicus Leven, Deel I+II [Uitgegeven, ingeleid en toegelicht door P. Maximilianus O.F.M.Cap.].
8-861: MAERLANT, JACOB VAN - Het Spel vanden Heiligen Sacramente vander Nieuwervaert; Ingeleid en toegelicht door W.J.M.A. Asselbergs en A.P. Huysmans.
8-039: MAERLANT, JACOB VAN - Den anderen merten; Synoptische archiefeditie van Jacob van Maerlant's tweede Martijn, bezorgd door Th. Mertens.
1-2629: Maes, Paul - De liefde liefde laten zijn; Bijbellezen met een monniek [Veertigdagentijd, Paastijd, Zondagen door het jaar].
1-2628: Maes, Paul - De liefde liefde laten zijn; Bijbellezen met een monniek [Veertigdagentijd, Paastijd, Zondagen door het jaar].
1-2627: Maes, Paul - De tijd breekt aan; Bijbellezen met een monnik [Advent, Kersttijd, Zondagen door het jaar].
7-2739: MAES, BART / NOUWEN, WIL / WEERTS, FRITS (SAMENSTELLING) - Weert is veranderd; Eten, drinken & vermaak.
9-1955: Maesschalck, Edward de - Maria van Bougondië, een begeerde bruid.
7-2737: MAESSEN, MIA / WESEL, JAN VAN / BURGERS, GERARD / BISSCHOPS, GER (SAMENSTELLING) - H. Pius X; 'Een halve eeuw parochie in Echt'.
9-1956: Magee, Bryan - Bekentenissen van een filosoof.
5-1007: Gregorii Magni - Sancti Gregorii Magni Papae Primi, Operum; Tomus III: Homilias in Evangelia et alia complectens ordine / Tomus IV: Continens Registrum Epistoarum / Tomus V: Antiphonarium et Librum Sacramentorum complectens / Tomus VI: Complectens Expositionem in Vetus act Novum Testamentus a B. Paterio ex libris Gregorii Magni excerptam; Triplice Indicem.
5-1024: Leonis Magni - Opera Omnia, Epistolis Triginta, tribusque De Gratia Christi opusculis auctiora; Secundum exactam annorum seriem accuratè ordinata, Accedunt Codex Canonum, et Constitutorum Sedis Apostolicae, Sancti Hilarii Arelatensis Episcopi opuscula et vita; Item sermones, et homiliae S. Maximi Episcopi Taurinensis; Editio Secunda, compluribus aucta, arque emendata, ut in sequenti Praefatione videre est; Tomus Primus + Tomus Secundus [together in one volume].
5-013: Leonis Magni - Opera Omnia nunc primum Epistolis XXX; Primum Tribúsque de Gratia Christi Opusculis auctiora; Secundum exactam annorum seriem accuratè ordinata; A supposititiis, interpolationibus, innumerisque menids expurgata; Appendicibus, dissertationibus, notis, observationibusque illustrata; Accedunt S. Hilarii Arelatensis Episcopi, Opuscula, Vita & Apologia.
6-735: MAGNUSSON, MAGNUS - Goden en helden van de Vikingen, Met foto's van Werner Forman.
1-5233: Magry, Peter Jan / Caspers, Charles (Samenstelling en redactie) - Bedevaartplaatsen in Nederland; Deel 1: Noord- en Midden-Nederland + Deel 2: Noord-Brabant + Deel 3: Limburg [3 vols.].
1-2607: Mähler, M. - Schetsen uit de geschiedenis en de spiritualiteit van de monnikken.
1-1555: Maho, l - La Belgique à Marie (Belgium Marianum) [Ouvrage illustré de 600 reproductions photographiques, dessins, de 20 planches en photoypie et d
1-1556: Maho, l - La Belgique à Marie (Belgium Marianum) [Ouvrage illustré de 600 reproductions photographiques, dessins, de 20 planches en photoypie et d
9-1958: Majonica, Rudolf - Het geheim van de hiërogliefen; De avontuurlijke ontcijfering van het Egyptische schrift.
9-2449: Mak, Geert - In Europa; Reizen door de twintigste eeuw.
8-504: MAK, GEERT - Das Jahrhundert meines Vaters.
2-62: Mak, Geert / Mathijsen, Marita (Bezorging) - De zomer van 1823; Lopen met Van Lennep; Dagboek van zijn voetreis door Nederland.
2-65: Mak, Geert - In Europa; Reizen door de twintigste eeuw, I + II [2 vols.].
7-2338: MAK, GEERT - Een kleine geschiedenis van Amsterdam.
8-505: MALAMUD, BERNARD - De verhalen.
7-1000: Malavas, E. - De ma domaine; Poèmes.
8-4490: MALLINCKRODT, H.H. - Latijns Nederlands woordenboek, Reeks: Aula-boeken, nr.24.
1-2264: Man, D. de - Hier beginnen sommige stichtige punten van onsen oelden zusteren; Naar het te Arnhem berustenden handschrift met inleiding en aanteekeningen uitgegeven.
8-4766: MANCHESTER, WILLIAM - Een wereld door vuur verlicht; Het middeleeuwse denken en de Renaissance.
1-015: Mandelkern, Solomon - Veteris Testamenti Concordantiae Hebraicae Atque Chaldaicae; Quibus continentur: Cuncta quae in prioribus concordantiis reperiuntur vocabula, Lacunis omnibus expletis, Emendatis ciuiusquemodi vitiis, Locis ubique denuo excerptis atque in meliorum formam redactis, Vocalibus interdum adscriptis ...; Servato textu Masoretico Librorumque Sacrorum ordine traditio [Hebrew text].
5-1079: Mandelkern, Solomon - Veteris Testamenti Concordantiae Hebraicae Atque Chaldaicae; Quibus continentur: Cuncta quae in prioribus concordantiis reperiuntur vocabula, Lacunis omnibus expletis, Emendatis ciuiusquemodi vitiis, Locis ubique denuo excerptis atque in meliorum formam redactis, Vocalibus interdum adscriptis ...; Servato textu Masoretico Librorumque Sacrorum ordine traditio [Hebrew text].
1-4093: Mander, Karel van - Bethlehem, dat is het Broodhuys [Uitgegeven door P.E.L. Verkuyl].
6-118: MANDERS, JO - Samoerai, zwaard des doods; Hoe de mannen desondanks hun identiteit wisten te bewaren.
6-2372: MANDOS, H. / KAKEBEEKE, A.D. - De Acht Zaligheden, oude kern van de Kempen.
9-2450: Manenschijn, Gerrit - Riskante humaniteit; Over de civilisatie van de gewelddadige mens.
7-1470: Manguel, Alberto - Een geschiedenis van het lezen.
9-1243: Mankowitz, Wolf - Het leven van Edgar Allen Poe (1809-1849).
9-1550: MANKOWITZ, WOLF - Wedgwood.
7-1276: MANN, GOLO - Thomas Mann;Erinnerungen an meinen Vater, von Golo Mann / Thomas Mann in Übersetzungen, Bibliographie.
7-1259: MANN, THOMAS - Der kleine Herr Friedemann und andere Novellen.
1-1245: Mann, A.T. - Gewijde bouwkunst.
1-4098: Manning, A.F. - Zestig jaar KRO; uit de geschiedenis van een omroep.
1-4100: Manning, A.F. - Mensen en situaties; Scènes uit het katholiek leven in de negentiende en twintigste eeuw.
8-5016: MANNING, A.F. / VROEDE, M. DE (REDACTIE) - Spectrum Atlas van Historische Plaatsen in de Lage Landen [Fotografie Jan van de Kam e.a.].
8-4377: MANSFELD, J. - The pseudo-hippocratic tract Peri Ebdomadon Ch. 1-11 and Greek philosophy.
5-1030: Mansi, Josephi - Locupletissima Bibliotheca Moralis Praedicabilis; Hoc est, Discursus Varii Exquisiti, in quibus per tractatus ordine, alphabetico digestos ad Verbum Dei frucuosè & faciliter praedicandum, de Virtutibus & Vitiis copiosissimae materiae morales subministrantur & ad plenum digeruntur ... ; Tomus Primus + Tomus Secundus + Tomus Tertius + Tomus Quartus [8 volumes].
8-4077: MANTEL, A. - Herodotus Historiën; Patronen en historische werkelijkheid bij Herodotus [Proefschrift].
9-1228: Maran, Tim (Verzameld door) - Angst; De griezeligste spookverhalen van onze tijden; Robert Bloch, Manly W. Wellman, e.a., Meulenhoff's Flamingo-Reeks nr. 65.
1-4103: Marang, Gerardus Pieter - De Zwijndrechtsche Nieuwlichters [ongewijzigde herdruk de van dissertatie te Utrecht, 1909].
1-4105: Marbach, Carolus (editor) - Carmina Scripturarum scilicet Antiphonas et Responsoria ex Sacro Scripturae fonte in libros liturgicos Sanctae Ecclesiae Romanae, Derivata, collegit et edidit Carolus Marbach, Episcopus Titularis Paphiensis.
7-1675: Marc, Franz - Botschaften an den Prinzen Jussuff, Mit einem Gleichwort von Maria Marc un einem Essay von Georg Schmidt Über das Poetische in der Kunst Franz Marcs.
5-1032: Marca, Petri de - Dissertationum De Concordia Sacendotii et Imperiii, seu De Libertatibus Ecclesiae Gallicanae; Libri Octo; Editio tertia auctior, emendatior, & elegantior.
9-1960: Marcuse, Herbert - Eros en cultuur; Een filosofische bijdrage tot het werk van Sigmund Freud.
12-185: Marechal, Dominique - Meesterwerken van de Brugse edelsmeedkunst; Catalogus.
1-4106: Maren, Jacobus Willem van - Marquard von Lindau, Die Zehe Gebot (Straßburg, 1516 und 1520); Ein katechetischer Traktat; Textausgabe mit Einleitung und sprachlichern Beobachtungen [Proefschrift / Dissertation].
6-2358: MARGRY, P.J. - Bedevaartplaatsen in Noord-Brabant [Met een inleiding van Dr. J. van Herwaarden].
8-5263: MARGRY, P.J. / HEUKELOM, E.C. / LINDERS, A.J.R.M. (SAMENSTELLING EN REDACTIE) - Van Camere vander Rekeninghen tot Algemene Rekenkamer; Gedenkboek bij het 175-jarig bestaan van de Algemene Rekenkamer.
1-5213: Margry, Peter Jan en Charles Caspers, m.m.v. Jan Brouwers - 101 bedevaartplaatsen in Nederland.
1-4109: Marguerite - Boodschap van de barmhartige liefde aan de eenvoudige zielen; Tweede uitgave [Tekst opnieuw gezet, in groter lettertype dan in de eerste uitgave].
1-227: Sr. Maria Sabina dell'Eucaristia, O.Carm. - Il Canto della Speranza; Madra Maria Angelica di Gesù / Maria Pignatelli di Montecalvo.
9-1177: Marian, Francis - Het gillende doodshoofd, Reeks: FeH Bruna fantasy & horror nr. 25.
4-248: Marianae Hispani (e Societate Iesu), Ioannis - Historiae De Rebus Hispaniae, Libri XXX..
12-149: Marijnissen, R.H. / Kockaert, L. - Dialoog met Het Geschonden Beeld, na 250 jaar restaureren.
12-214: Marijnissen, Peter / Paus, Wim de / Schoon, Peter / Schweitzer, George (Redactie) - De Zichtbaere Werelt; Schilderkunst uit de Gouden Eeuw in Hollands oudste stad [Tentoonstellingscatalogus].
7-067: MARINA, G. - Romanentum and Germanenwelt in ihren ersten Berürungen miteinander.
6-1114: Marinus, Aubert - Le folklore Belge; Tome I + Tome II + Tome III [3 vols.].
8-1208: MARJA, A. - Waar ik ook ga; Gedichten.
1-5409: Marjay, Frederic P. - Larmes Celestes [Texte et réalisation artistique Frederic P. Marjay].
7-2298: MARK-HOEVERS, SUZAN VAN DER - Het Huis van Willem Vroessen; De lotgevallen van een Huis en zijn Bewoners en Regenten, Gouda 1555 tot 1980.
6-1275: Mark, R.R.P. van derf - Hebt u ook al een papegaai.
6-741: MARKOV, WALTER - Grand Empire; Virtue and vice in the Napololeonic Era.
7-1421: Marks, Richard / Morgan, Nigel - Engelse miniaturen.
7-1201: MARNHAM, PATRICK - The man who wasn't Maigret; A portrait of Georges Simenon.
3-197: Maroten, Fr. Leo - Regel van de Derde Orden der eremyten van den H. Vader Augustinus, in synen Oorspronck, Bevestingen, Voordeelen, ende Levens der Heylighen voor elcken dagh van 't Jaer; In dry Deelen voorgestelt, ende opgedraghen aen alle Persoonen van dese derde Orden.
7-1152: MARQUESS, WILLIAM HENRY - Lives of the Poet; The first century of Keats biography.
12-001: Marteau, Robert - Les vitraux de Chagall 1957-1970 , [Post-face de Charles Marq].
8-507: MARTEL, YANN - Beatrice en Vergilius.
6-1111: Martens, Maximiliaan P.J. (onder leiding van) - Brugge en de Renaissance; Van Memling tot Pourbus.
1-4115: Martens, Mina / Vanrie, André / Waha, Michel de - Sint Michiel en zijn symboliek.
1-4114: Martens, W.P. - De Katharen; De opgang en vernietiging van een vredelievende ketterse sekte in de middeleeuwen.
1-4113: Martens, K. - Van Ratzinger tot Benedictus XVI.
6-2147: MARTENS THZN., FRANS - Deurne in oude ansichten.
3-220: MARTENS, J.B. - Op vacantie te Londen..
8-5352: MARTENS, P.J.M. - Schokkermannen en bootvissers; De ankerkuilvisserij op Hollands Diep en Haringvliet.
6-2316: MARTENS, P.J.M. - Schokkermannen en bootvissers; De ankerkuilvisserij op Hollands Diep en Haringvliet.
8-4378: MARTIALIS - Sex en Eros bij Martialis; 300 epigrammen [Vertaald en van een nawoord voorzien door E.B. de Bruyn].
7-3042: MARTIGNETTE, CHARLES G. / MEISEL, LOUIS K. - Gil Elvgren; All his glamorous American pin-ups.
1-4116: Martimort, A.G. - L'Église en prière; Introduction à la liturgie, Avec la collaboration de R. Béraudy, B. botte, N.M. Denis-Boulet etc..
8-508: MARTIN, GERALD - Gabriel García Márquez; De biografie.
1-4119: Martinez, F. Garcia / Woude, A.S. van der - De Rollen van de Dode Zee; Deel 2: Liturgische teksten, Eschatologische teksten, Exegetische teksten, Para-bijbelse literatuur, en overige geschriften.
1-4118: Martinez, F. Garcia / Woude, A.S. van der - De Rollen van de Dode Zee; Deel 1: Wetsliteratuur en Orderegels / Poëtische teksten.
12-157: Martynowa, Marina / Tschorny, Walentin - Der Kreml.
9-2451: Marx, Karl - Het kapitaal; Een kritische beschouwing over de economie; Deel I: Het productieproces van het kapitaal [Vertaald door I. Lipschits].
9-1968: Maslow, Abraham H. - Psychologie van het menselijk zijn.
12-129: Masoero, Ada / Miracco, Renata (onder leiding van) - Futurismo 1909-1926 [Brussel, Museum van Elsene, 16 oktober 2003 - 11 januari 2004; Tekst in het Nederlands].
9-1317: MASSAU, JUNIUS - Leçons de mécanique rationelle; Édition conforme aux leçons professées en 1906-1907/1907-1908; Tome I (géométrie vectorielle - statique) + Tome II (cinématique) [en 1 volume].
9-1166: Matheson, Richard - In de greep van generzijds, Reeks: FeH Bruna fantasy & horror nr. 14.
9-1082: Matheson, Richard - Verhalen uit de twilight zone.
9-1180: Matheson, Richard - De gekrompene, Reeks: FeH Bruna fantasy & horror nr. 31.
9-1179: Matheson, Richard - Nat stro, en andere griezelverhalen, Reeks: FeH Bruna fantasy & horror nr. 29.
1-4122: Mathieu-Rosay, Jean - De ware geschiedenis van de pausen; Van het hemelse Rijk van God tot de aardse rijken der koningen.
8-4136: MATHIEU, VITTORIO - Perché leggere Plotino.
8-037: MATHIJSEN, MATHIJSEN - De brieven van De Schoolmeester; Documentair-kritische uitgave; Deel I: Brieven en documenten / Deel II: Toelichtingen.
7-3032: MATTELAER, JOHAN J. - De Fallus; Verering, versiering, verminking.
8-510: MATTENS, W.H.M. - De indifferentialis; Een onderzoek naar het anumerieke gebruik van het substantief in het algemeen bruikbaar Nederlands [Proefschrift].
6-129: MATTHIESSEN, PETER - De zonen van Nopoe; Een kroniek uit het steentijdperk.
7-1667: Mattsperger, Melchior - Geistliche Herzens-Einbildungen in zweihundertundfünfzig biblischen Figur-Sprüchen angedeuted [Reprografischer Nachdruck der Ausgabe Augsburg 1685].
1-2690: Matura, T. - Leven volgens het evangelie van Franciscus van Assisi .
9-1083: Maupassant, Guy de - Fantastische verhalen, Reeks: Prisma-boeken nr.1726.
9-898: Maurer, Hans - Kanzler Dollfuß.
6-135: MAURIK, HENK VAN - Djokja achter de horizon, Ingeleid door Z. Exc. Luit.-Gen. S. H. Spoor.
8-4111: MAUROMATAKI, MARIA - Griekse mythologie en godenverering; Ontstaan van de wereld / De goden / Culten / Helden.
1-5217: Max S.C.J., Theodorus / Fr. M. Amadeus - Frater M. Andreas [Naar het Duitsch van P. Theodorus J. M. Max S.C.J., door Fr. Amadeus].
1-6136: Benedicti XIV. Pont. Max. - Enchiridium ex opere Benedicti XIV. Pont. Max.; De Sacrifio Missae conflatum; ad usum sacerdotum.
1-2693: Maximilianus o.m.c., P. - S. Franciscus en zijn Donna in onze letteren.
7-1262: MAY, KARL - Der Waldschwarze und andere Erzählungen, Herausgegeben von Dr. E.A. Schmid; Karl May's Gesammelte Werke, Band 44.
6-1308: May, John - Antarctica; Het Geenpeace boek.
7-1432: Mazza, Fabrice - Het grote boek van Enigma's, raadsels en puzzels.
8-512: MCCARTHY, MARY - Herinneringen aan mijn roomse jeugd, Serie Privé-Domein, nr. 1.
9-1203: McCauley, Kirby (Samenstelling) - Macaber Carnaval [Griezelverhalen].
8-515: MCCRORY, DONALD P. - Cervantes; De schepper van Don Quichot.
1-4081: McDannell, Colleen / Lang, Bernard - De Hemel; Een aardse geschiedenis.
1-4082: McDannell, Colleen / Lang, Bernard - De Hemel; Een aardse geschiedenis.
2-1519: McEvoy S.J., Hubert - De heilige handelingen, mijn taak; Misboek voor jonge mensen; met 56 foto's door J. D. Young.
9-1081: McGrath, Patrick - De zwarte hand van de raj en andere verhalen.
1-2231: McGuckin, John Anthony - Mystieke teksten van de woestijnvaders.
1-2229: McGuckin, John Anthony - Mystieke teksten van de woestijnvaders.
2-54: McIntyre, Ben - Vergeten vaderland.
2-537: McNamara, J.A.K. - Zusters ten strijde; Tweeduizend jaar kloosterzusters.
9-1974: Mead, Margaret - Seksualiteit en temperament, Reeks: Aula-Boeken, nr. 86.
9-1975: Mecacci, Luciano - Signalement van het brein.
9-2141: Méchoulan, Henry - Amsterdam ten tijde van Spinoza; Geld en vrijheid.
1-2107: Medwick, Cathleen - Teresa van Avila; Een spirituele biografie.
1-4133: Meer, Barend van der - De hermiet.
1-4134: Meer, Herman Franke van der - Euhemerus van Messene [Proefschrift].
12-168: Meer, Frits van der (Tekst) / Sibbelee, Hans (Fotografie) - Imago Christi; Christusbeeltenissen in de sculptuur benoorden Alpen en Pyreneeën.
8-721: MEER, TINEKE TER - Snel en dicht; Een studie over de epigrammen van Constantijn Huygens.
12-357: Meer, Frits van der - Apocalypse; Visioenen uit het Boek der Openbaring in de kunst.
1-160: Meer, F. van der / Mohrmann, Christine - Atlas van de Oudchristelijke Wereld.
1-161: Meer, F. van der / Mohrmann, Christine - Atlas van de Oudchristelijke Wereld.
1-5459: Meer, F. van der - Geschiendenis ener kathedraal, Met 122 platen waarvan 100 naar foto's van Hans Sibbelee.
1-4123: Meer, Frits van der - Christus' oudste gewaad; Over de oorspronkelijkheid der oud-christelijke kunst.
1-4124: Meer, F. van der (vertaling) - Uit het oude Europa, Reeks: Bronnen van de Europese Cultuur, 6.
1-4131: Meer, F. van der / Bartelink, G. (vertaling en inleiding) - Zestien preken van Asterius, bisschop van Amaseia.
1-4126: Meer, F. van der - Geschiendenis eener kathedraal.
1-4129: Meer, F. van der - Uit het oude Europa; Twintig herinneringen.
1-5460: Meer, F. van der - Geschiendenis ener kathedraal, Met 122 platen waarvan 100 naar foto's van Hans Sibbelee.
1-1075: Meer, F. van der - Augustinus de zielzorger; Een studie over de praktijk van een kerkvader.
1-1287: Meer, Frits van der (tekst) / Sibbelee, Hans (fotografie) - Imago Christi; Christusbeeltenissen in de sculptuur benoorden Alpen en Pyreneeën.
1-1288: Meer, Frits van der (tekst) / Sibbelee, Hans (fotografie) - Imago Christi; Christusbeeltenissen in de sculptuur benoorden Alpen en Pyreneeën.
1-1289: Meer, Frits van der (tekst) / Sibbelee, Hans (fotografie) - Imago Christi; Christusbeeltenissen in de sculptuur benoorden Alpen en Pyreneeën.
2-200: Meer, Frédéric van der - Atlas de l'Ordre Cistercien.
12-239: Meer, F. van der - Geschiedenis van een kathedraal [Met 122 platen waarvan 100 naar foto's van Hans Sibbelee].
1-4127: Meer, F. van der - Christus' oudste gewaad; Over de oorspronkelijkheid der oud-christelijke kunst.
9-1976: Meer, Annine van der - Van Venus tot Madonna; Een verborgen geschiedenis.
9-1977: Meer, C. van der - Afscheid van het leven; 20 jaar denken over sterven en dood.
6-2962: Meerendonk, Adrianus Franciscus van (r.k. priester te York) - Verzamelde gedichten.
9-1978: Meerloo, Joost A.M. - Asklepiaden; Verzamelde essays.
7-2505: MEERTENS, P.J. - Zeeuwse familienamen, [Ongewijzigde herdruk van de editie van 1947].
7-2523: MEERTENS, P.J. - Meertens over de Zeeuwen, Zeeuwse studies uitgegeven naar aanleiding van zijn tachtigste verjaardag.
8-5237: MEERTENS, P.J. (REDACTIE) - Nederlands repertorium van familienamen; V: Zeeland, Uitgegeven door de Naamkundecommissie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.
8-5243: MEERTENS, P.J. ET AL. (REDACTIE) - Biografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland; Deel 6.
8-5242: MEERTENS, P.J. ET AL. (REDACTIE) - Biografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland; Deel 2.
7-2483: MEERTENS, P.J. (REDACTIE) - Nederlands repertorium van familienamen; VI: Overijsel, met Urk en de Noordoostpolder.
8-518: MEERUN TERWOGT - Bij Goethe's Faust; Aantekeningen uit een Faustcollege (Leergang 1918-1919) van G.J.P.J. Bolland, Uitgewerkt door P.C.E. Meerum Terwogt.
8-1027: MEES-VERWEIJ, MEA - De verdolven landen; Gedichten.
1-254: Meester (karmeliet), Koen De - De parel en het kind; Over de kristelijke ontvankelijkheid.
1-2509: Meester, Koen de - Met lege handen; Teresia van Lisieux.
1-255: Meester (karmeliet), Koen De - De parel en het kind; Over de kristelijke ontvankelijkheid.
1-256: Meester (karmeliet), Koen De - De parel en het kind; Over de kristelijke ontvankelijkheid.
1-5218: Meester, Koen De - Laurent; In de zon van Gods aanwezigheid [Over Frère Laurent, de mystieke kok, 1614-1691].
1-1602: Meesters, J.H. - Op zoek naar de oorsprong van de sabbat.
8-1206: MEEUWESSE, K. - Jan Luyken als dichter van De Duytse Lier; Met kanttekeningen.
9-1964: Mehring, Franz - Karl Marx; Geschiedenis van zijn leven, Reeks: SUN Reprint.
1-5219: Meiden, Anne van der - Welzalig is het volk; Bijgewerkt en uitgebreid portret van De zwarte-kousenkerken.
1-4138: Meihuizen, H.W. - Menno Simons; ijveraar voor het herstel van de nieuwtestamentische gemeente 1496-1561.
1-1200: Meijer O.Carm., J.B.J. - De eerste levensvraag in het intellectualisme van St Thomas van Aquino en het integraal-realisme van Maurice Blondel [proefschrift].
8-5348: MEIJER, PETER - Van opstandige gewesten tot zelfstandige republiek; De Unie van Utrecht en de strijd om de vrijheid.
1-4154: Meijer, Fik - Jezus en de vijfde evangelist.
1-4155: Meijer,Fik - Petrus; Leerling, leraar, mythe.
8-4379: MEIJER, FIK - Keizers sterven niet in bed; Van Caesar tot Romulus Augustulus, 44 v.Chr.-476 n.Chr..
8-4113: MEIJER, FIK - Schipper, zeil de haven binnen, alles is al verkocht; Handel en transport in de Oudheid.
1-5224: Meijering, Eginhard - Irenaeus; Grondlegger van het christelijk denken.
8-5140: MEILINK-ROELOFSZ, M.A.P., E.A. - De VOC in Azië.
6-407: MEINTJES, JOHANNES - De Boerenoorlog in beeld.
8-519: MEIR, GEORGE - Dood en doodssymboliek in Ibsens werken.
6-1097: Meiresonne, Antoine - Gent aan de waterkant; Lavis en pentekeningen 1983-1985, Tentoonstelling in het Museum D'Hane-Steenhuyse, Gent, van 20 juli tot 30 augustus 1985.
7-2342: MEISCHKE, R. - Amsterdam Burgerweeshuis, Archiefonderzoek door mej. E.B.M. Lotman; Afbeeldingen naar tekeningen van mevrouw R. Royaards-ten Holt, J.J. Jehee en P. Wiersma; Foto
7-1429: Meiss, Millard / Beatson, Elizabeth H. - The Belles Heures of Jean, Duke of Berry; The cloisters; The Metopolitan Museum of Art.
1-833: MEISTER, WILHELM - Klingende Welt; Sing- ung Musikbuch für Schule und Haus; Ausgabe für höhere Lehranstalten für die weibliche Jugend; Zweiter Teil, für die Mittelklassen.
1-4140: Mekking, Aart J.J. - De Sint-Servaaskerk te Maastricht; Bijdragen tot de kennis van de symboliek en de geschiedenis van de bouwdelen en de bouwsculptuur tot ca. 1200, Reeks: Clavis Kunsthistorische Monografieën, Deel II.
6-2132: MELIEF, P.B.A. - Joannes van Hooydonk, apostolisch administrator en vicaris van het vicariaat Breda, eerste bisschop van Breda, 1827 - 1853 - 1867, Reeks: Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland, Deel LXXI .
6-2319: MELIEF, P.B.A. - Joannes van Hooydonk, apostolisch administrator en vicaris van het vicariaat Breda, eerste bisschop van Breda, 1827 - 1853 - 1867, [Reeks: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland; Deel LXXI].
1-4141: Mellink, A.F. - Amsterdam en de wederdopers in de zestiende eeuw.
1-4142: Mellink, A.F. - De wederdopers in de noordelijke Nederlanden 1531-1544.
9-407: MELLOR, ALEC - La Franc-Maçonnerie à l'heure du choix.
8-4112: MELODE, ROMANÓS DE - Vier Byzantijnse hymnen en de Akáthistosmythe.
1-4145: Melsen, A.G.M. van - Geloof, wetenschap en maatschappelijke omwentelingen, Wijsgerige beschouwingen over de crisis in de kultuur.
9-1979: Melsen, A.G.M. van - Geloof, wetenschap en maatschappelijke omwentelingen; Wijsgerige beschouwingen over de crisis in de kultuur, Reeks: Publicaties van het Katholiek Documentatiecentrum.
1-5220: Melville, Francis - Engelen; Raadpleeg engelen voor leiding, troost en inspriratie.
2-225: Menardo, Fr. Hugone, monachoi Benedictino Congregationis - Concordia Regularum, auctore S. Benedicto, anianae abbate; Nunc primium editia ex Bibliotheca Floriacensis monaterij, notisque & observantionibus illustrata.
9-01: MENIER, H.-M. - Mon Docteur; Traité de médicine en d'hygiène; Méthodes scientifiques et populaires: allopathie, homéopathie, physiothérapie, médicine pratique, toxicologie, plantes médicinales; 3 Volumes, Nombreuses illustrations et planches hors-texte, modèles anatomiques en couleurs.
5-1035: Menochii, Joannis Stephani - Commentarii totius Sacrae Scripturae; Ex optimis quibusque Auctoribus collecti, Lucelentissima Supplemento Locupletati a Doctissimo Patre Renato Josepho Tournemine, atque in tres tomos distributa; In Hac Novissima Editione, Ad ultimam Parisien exacta, & ab innumeris aliarum mendis summa diligentia expurgata ...; Tomus Primus + Tomus Secundus + Tomus Tertius, compectens Supplementum Tourneminii [all in 1 volume; title page of the first Tome is missing, title pages of Tomes 2 and 3 are present; last page(s) of Tome 3 is missing, the present last page of Tome 3 is page 408].
9-1980: Menzies, Gavin - 1434; Het jaar waarin China de Italiaanse renaissance deed ontbranden.
7-1416: Mercier, Jacques - Magische miniaturen uit Ethiopië.
9-3167: Merks, J.G. - Natuurleer; I: De Planten; Voor Kweekscholen en Gymnasia; Tweede Deel.
6-2306: MERKS-VAN BRUNSCHOT, INEKE - Broeders Penitenten, 300 jaar 'Burgers in Pij'; en de ontwikkeling van eigentijds vrijwilligerswerk in organisatie-sociologisch perspectief, Reeks: Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland.
6-2346: MERKS-VAN BRUNSCHOT, INEKE - Broeders Penitenten, 300 jaar 'Burgers in Pij'; en de ontwikkeling van eigentijds vrijwilligerswerk in organisatie-sociologisch perspectief, Reeks: Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland.
9-1981: Merleau-Ponty, Maurice - Lof der wijsbegeerte [Vertaling met toelichtende noten van E. Honée en E. Kerstiens; Inleidingen van R. Bakker en E. Honée], Reeks: Boom Klassiek.
8-2118: MÉRODE, WILLEM DE - De overgave.
7-2551: MERTENS, H. / HAES, L. DE / GIESKENS, H. (REDACTIE) - Jaarboek Bisschoppelijk College St. Jozef Sittard 1932-1933.
7-2552: MERTENS, H. / HAES, L. DE / GIESKENS, H. (REDACTIE) - Jaarboek Bisschoppelijk College St. Jozef Sittard 1933-1934.
7-2553: MERTENS, H. / HAES, L. DE / GIESKENS, H. (REDACTIE) - Jaarboek Bisschoppelijk College St. Jozef Sittard 1934-1935.
1-4148: Merton, Thomas - Een leven lang om geboren te worden; Mediteren met Thomas Merton [Samengesteld en ingeleid door Henk Blommestein en Riet Hoogerwerf].
1-5221: Merton, Thomas - The Collected Poems.
1-133: Merz, Philippo Paulo - Thesaurus Biblicus, hoc est Dicta Sententiae Exempla ex Sanctis Bibliis collecta et per locos communes distributa, ad usum Concionandi et Desputandi; Editio Nitidissima; Tomus Primus (A-L) + Tomus Secundus (M-Z).
1-132: Merz, Philippo Paulo - Thesaurus Biblicus, hoc est Dicta Sententiae Exempla ex Sanctis Bibliis collecta et per locos communes distributa, ad usum Concionandi et Desputandi; Editio Nitidissima; Tomus Primus (A-L) + Tomus Secundus (M-Z).
6-2737: Mes, Ulco (tekst) - Zichtbaar eindeloos; Beeldende kunst in Tilburg 1945-1995.
6-2736: Mes, Ulco (tekst) - Zichtbaar eindeloos; Beeldende kunst in Tilburg 1945-1995.
1-4151: Mesotten, Bart - Reliqua; Haikoe, Ramayana, Ontvreemde woorden.
1-4150: Mesotten, Bart - Van Aalmoes tot Zwitserse garde; Etymologie en betekenis van duizend woorden rond religie.
8-1210: MESOTTEN, BART - voor ingewijden.
1-4152: Messadié, Gerald - De geschiedenis van het kwaad; Historie, legenden en beeldvorming van de Duivel.
2-494: Messie, G. - Communautés de Jérusalem; Religieuze gemeenschappen ontstaan vanuit Parijs.
1-2089: Messing, Marcel - Joannes van het Kruis; Mysticus van alles en niets.
8-520: METENS, TH. E.A. - Boeken voor de eeuwigheid; Middelnederlands geestelijk proza.
7-2327: METZEMAEKERS, L.A.V.M. (SAMENSTELLING) / MAASTRIGT, A.J. VAN (EINDREDACTIE) - Een eeuw in balans; De wordingsgeschiedenis van Moret & Limperg, 1883-1983.
1-142: Metzger, Bruce M. (direction) - A Classified Bibliography of literature on the Acts of the Apostles, Series: New Testament Tools and Studies, Volume VII.
1-140: Metzger, Bruce M. (direction) - Index to Periodical Literature on the Apostle Paul, Series: New Testament Tools and Studies, Volume I.
1-141: Metzger, Bruce M. (direction) - Index to Periodical Literature on Christ and the Gospels, Series: New Testament Tools and Studies, Volume VI.
6-232: MEULEN, DANIËL VAN DER - Hoort gij de donder niet? Begin van het einde der Nederlandse gezagvoering in Indië; Een persoonlijke terugblik.
8-521: MEULEN, P. VAN DER - De Comedies van Coornhert.
1-5049: Meulenberg, Lei - Johannes Chrysostomus; Handen met eelt, Reeks: Cahiers voor levensverdieping, nr. 42.
1-3475: Meulenberg, L.F.J. - Cyprianus; De ene bron en de vele stromen.
02-0182: MEULENKAMP, WIM EN PAULINA DE NIJS. - Buiten de kerk. , Processieparken, Lourdesgrotten en Calvariebergen in Nederland en België. .
2-584: MEULLEMEESTER, M. DE - Geschiedenis der Zusters van St. Vincentius te Deinze.
2-51: Meulstee, Monique / Baetens, Hans - Maya's, macho's en markten; Een reisverslag van Mexico naar Chili.
6-2404: MEURKENS, PETER - Bevolking, economie en cultuur van de oude Kempenland.
8-1028: MEURS, B. VAN - Germania's dichtbloemen, verzameld en overgeplant door B. van Meurs.
6-1322: Meurs, Rini van (Photography) - Polar Odyssey; Voyages in the Arctic and Antarctic.
8-1211: MEURS, B. VAN - Kriekende kriekske; Betuwse verzen [Ingeleid door W. de Veer S.J..
7-1356: Meyer, Maurits de - Volksprenten in de Nederlanden, 1400-1900; Religieuze, allegorische en verhalende prenten - Speelkaarten, Ganzen- en Uilenborden - Driekoningenbriefjes, Nieuwjaarsprenten.
1-4158: Meyer, R. - Het mysterie van de Graal; Beschouwingen over een verborgen stroming in het christendom.
1-4159: Meyer, R. - Het mysterie van de Graal; Een verborgen stroming in het christendom.
1-4157: Meyer, R. - Het mysterie van de Graal; Beschouwingen over een verborgen stroming in het christendom.
6-465: MEYER, LAURE - Kunst uit Zwart-Afrika, in het dagelijks leven, bij ceremoniën, aan de hoven.

Next 1000 books from De Refter (v.h. de schaduw)[an error occurred while processing this directive]

5/9