De Refter (v.h. de schaduw)
Nieuwlandstraat 23-25, 5038 SL Tilburg, Nederland.            Email: derefter@home.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
8-4113: MEIJER, FIK - Schipper, zeil de haven binnen, alles is al verkocht; Handel en transport in de Oudheid.
1-4160: Meijering, Eginhard - God, Christus, Heilige Geest; Achtergrond en bedoeling van de leer van de drieënheid.
1-5608: Meijering, Eginhard - Irenaeus; Grondlegger van het christelijk denken.
8-5140: MEILINK-ROELOFSZ, M.A.P., E.A. - De VOC in Azië.
2-897: Meiners, D. - Van binnenuit, De geschiedenis van 'De Karmel en haar gemeenschap' te Egmond aan den Hoef 1930-1997.
9-2143: Meinsma, K.O. - Spinoza en zijn kring; Historisch-kritische studiën over Hollandsche vrijgeesten [ongewijzigde herdruk van de uitgave 's-Gravenhage 1896; Met een inleiding van Dr. S.B.J. Zilverberg].
6-407: MEINTJES, JOHANNES - De Boerenoorlog in beeld.
8-519: MEIR, GEORGE - Dood en doodssymboliek in Ibsens werken.
6-1012: MEIRESONNE, ANTOINE - Gent aan de waterkant; Lavis en pentekeningen 1983-1985, Tentoonstelling in het Museum D'Hane-Steenhuyse, Gent, van 20 juli tot 30 augustus 1985.
7-2342: MEISCHKE, R. - Amsterdam Burgerweeshuis, Archiefonderzoek door mej. E.B.M. Lotman; Afbeeldingen naar tekeningen van mevrouw R. Royaards-ten Holt, J.J. Jehee en P. Wiersma; Foto
7-1874: MEISS, MILLARD / BEATSON, ELIZABETH H. - The Belles Heures of Jean, Duke of Berry; The cloisters; The Metopolitan Museum of Art.
7-1883: MEISS, MILLARD KIRSCH, EDITH W. - Getijdenboek van de Visconti.
1-833: MEISTER, WILHELM - Klingende Welt; Sing- ung Musikbuch für Schule und Haus; Ausgabe für höhere Lehranstalten für die weibliche Jugend; Zweiter Teil, für die Mittelklassen.
1-4140: Mekking, Aart J.J. - De Sint-Servaaskerk te Maastricht; Bijdragen tot de kennis van de symboliek en de geschiedenis van de bouwdelen en de bouwsculptuur tot ca. 1200, Reeks: Clavis Kunsthistorische Monografieën, Deel II.
6-2132: MELIEF, P.B.A. - Joannes van Hooydonk, apostolisch administrator en vicaris van het vicariaat Breda, eerste bisschop van Breda, 1827 - 1853 - 1867, Reeks: Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland, Deel LXXI .
6-2319: MELIEF, P.B.A. - Joannes van Hooydonk, apostolisch administrator en vicaris van het vicariaat Breda, eerste bisschop van Breda, 1827 - 1853 - 1867, [Reeks: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland; Deel LXXI].
1-2953: Melkman, J. - David Franco Mendes; a hebrew poet.
9-2313: Melling, Antoine-Ignace - Lettres de Hollande et des villes Anséatiques; La correspondence d'un artiste-voyageur avec sa famille à Paris en 1812 [Présentée et annotée par c. Boschma] / Brieven uit Holland en de Hanzesteden; De briefwisseling van een reizend kunstenaar met zijn familie in Parijs in 1812 [Met inleiding en aantekeningen van C. Boschma].
1-4141: Mellink, A.F. - Amsterdam en de wederdopers in de zestiende eeuw.
1-4142: Mellink, A.F. - De wederdopers in de noordelijke Nederlanden 1531-1544.
9-407: MELLOR, ALEC - La Franc-Maçonnerie à l'heure du choix.
8-4112: MELODE, ROMANÓS DE - Vier Byzantijnse hymnen en de Akáthistosmythe.
1-4145: Melsen, A.G.M. van - Geloof, wetenschap en maatschappelijke omwentelingen, Wijsgerige beschouwingen over de crisis in de kultuur.
9-1979: Melsen, A.G.M. van - Geloof, wetenschap en maatschappelijke omwentelingen; Wijsgerige beschouwingen over de crisis in de kultuur, Reeks: Publicaties van het Katholiek Documentatiecentrum.
1-5280: Melville, Francis - Engelen; Raadpleeg engelen voor leiding, troost en inspriratie.
1-5279: Melville, Francis - Engelen; Raadpleeg engelen voor leiding, troost en inspriratie.
2-225: Menardo, Fr. Hugone, monachoi Benedictino Congregationis - Concordia Regularum, auctore S. Benedicto, anianae abbate; Nunc primium editia ex Bibliotheca Floriacensis monaterij, notisque & observantionibus illustrata.
8-4008: MENGE, HERMANN - Menge-Güthling; Griechisch-Deutsches und Deutsch-Griechisches Wörterbuch, mit besonderer Berücksichtigung der Etymologie; Hand- und Schulausgabe, Teil I: Griechisch-Deutsch.
9-01: MENIER, H.-M. - Mon Docteur; Traité de médicine en d'hygiène; Méthodes scientifiques et populaires: allopathie, homéopathie, physiothérapie, médicine pratique, toxicologie, plantes médicinales; 3 Volumes, Nombreuses illustrations et planches hors-texte, modèles anatomiques en couleurs.
3-3769: Menochii, Joan. Stephani - Commentarii totius S. Scipturae, Ex optimi quibusque Auctoribus collecti; Editio Novissima, Huic diligenter à P. Tourneminio recognitae accessit Supplementim, quo continentur quidquid ad plena, sacrae Scripturae intelligentiam facilè desideratbatur; Tomus Tertius.
3-3768: Menochii, Joan. Stephani - Commentarii totius S. Scipturae, Ex optimi quibusque Auctoribus collecti; Editio Novissima, Huic diligenter à P. Tourneminio recognitae accessit Supplementim, quo continentur quidquid ad plena, sacrae Scripturae intelligentiam facilè desideratbatur; Tomus Primus.
5-1035: Menochii, Joannis Stephani - Commentarii totius Sacrae Scripturae; Ex optimis quibusque Auctoribus collecti, Lucelentissima Supplemento Locupletati a Doctissimo Patre Renato Josepho Tournemine, atque in tres tomos distributa; In Hac Novissima Editione, Ad ultimam Parisien exacta, & ab innumeris aliarum mendis summa diligentia expurgata ...; Tomus Primus + Tomus Secundus + Tomus Tertius, compectens Supplementum Tourneminii [all in 1 volume; title page of the first Tome is missing, title pages of Tomes 2 and 3 are present; last page(s) of Tome 3 is missing, the present last page of Tome 3 is page 408].
9-1980: Menzies, Gavin - 1434; Het jaar waarin China de Italiaanse renaissance deed ontbranden.
5-1036: Merati, Cajetani-Mariae (correctior) - Thesaurus Sacrorum Rituum ab adm. Rev. Patre D Bartholomaeo Gavanto, Congregationis Clericorum Regularum; Nunc vero correctior, et locupletior cum novis observationibus, & additiionibus P. D. Cajetani-Mariae Merati; Tomus Primus + Tomus Secundus; Complectens omnia Gavanti Commentaria in rubricas Missalis Romani; Cum Indicibus decretorum, rerum, ac alterius Indicibus eorumdem Decretorum per materias, concinnati ad majorem Legentium commoditatem, atque Verborum Notabilium [2 vols.].
7-1684: MERCIER, JACQUES - Magische miniaturen uit Ethiopië.
3-543: Coninc & Mercn. - Unaufloesbarkeit des Heiligen Ehebandes., Alte Christlich- Evangelisch- Apostolische Claubens Lehere. Erster Theil..
6-2306: MERKS-VAN BRUNSCHOT, INEKE - Broeders Penitenten, 300 jaar 'Burgers in Pij'; en de ontwikkeling van eigentijds vrijwilligerswerk in organisatie-sociologisch perspectief, Reeks: Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland.
6-2346: MERKS-VAN BRUNSCHOT, INEKE - Broeders Penitenten, 300 jaar 'Burgers in Pij'; en de ontwikkeling van eigentijds vrijwilligerswerk in organisatie-sociologisch perspectief, Reeks: Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland.
9-1981: Merleau-Ponty, Maurice - Lof der wijsbegeerte [Vertaling met toelichtende noten van E. Honée en E. Kerstiens; Inleidingen van R. Bakker en E. Honée], Reeks: Boom Klassiek.
8-2118: MÉRODE, WILLEM DE - De overgave.
1-118: Mertens, Jos. (Nederlandse tekst) / Renckens SJ, H. (Supervisie) - Pastoraal Bijbels Woordenboek.
7-2551: MERTENS, H. / HAES, L. DE / GIESKENS, H. (REDACTIE) - Jaarboek Bisschoppelijk College St. Jozef Sittard 1932-1933.
7-2552: MERTENS, H. / HAES, L. DE / GIESKENS, H. (REDACTIE) - Jaarboek Bisschoppelijk College St. Jozef Sittard 1933-1934.
7-2553: MERTENS, H. / HAES, L. DE / GIESKENS, H. (REDACTIE) - Jaarboek Bisschoppelijk College St. Jozef Sittard 1934-1935.
1-4148: Merton, Thomas - Een leven lang om geboren te worden; Mediteren met Thomas Merton [Samengesteld en ingeleid door Henk Blommestein en Riet Hoogerwerf].
1-5281: Merton, Thomas - Zaden van contemplatie.
1-133: Merz, Philippo Paulo - Thesaurus Biblicus, hoc est Dicta Sententiae Exempla ex Sanctis Bibliis collecta et per locos communes distributa, ad usum Concionandi et Desputandi; Editio Nitidissima; Tomus Primus (A-L) + Tomus Secundus (M-Z).
1-132: Merz, Philippo Paulo - Thesaurus Biblicus, hoc est Dicta Sententiae Exempla ex Sanctis Bibliis collecta et per locos communes distributa, ad usum Concionandi et Desputandi; Editio Nitidissima; Tomus Primus (A-L) + Tomus Secundus (M-Z).
6-2737: Mes, Ulco (tekst) - Zichtbaar eindeloos; Beeldende kunst in Tilburg 1945-1995.
6-2736: Mes, Ulco (tekst) - Zichtbaar eindeloos; Beeldende kunst in Tilburg 1945-1995.
3-769: Mesenguy, F.P. - La Constitution Unigenitus. , Avec des Remarques. Où l'on fait voir l'opposition de la doctrine des Jésuites, à celle des Saints Peres contenue dans les Proposition du Père Quesnet. .
1-4151: Mesotten, Bart - Reliqua; Haikoe, Ramayana, Ontvreemde woorden.
1-4150: Mesotten, Bart - Van Aalmoes tot Zwitserse garde; Etymologie en betekenis van duizend woorden rond religie.
1-5283: Mesotten, Bart - Als Jij roept in de morgen; Tweehonderd religieuze gedichten ontbolsterd.
8-1210: MESOTTEN, BART - voor ingewijden.
1-4152: Messadié, Gerald - De geschiedenis van het kwaad; Historie, legenden en beeldvorming van de Duivel.
2-494: Messie, G. - Communautés de Jérusalem; Religieuze gemeenschappen ontstaan vanuit Parijs.
1-2089: Messing, Marcel - Joannes van het Kruis; Mysticus van alles en niets.
8-520: METENS, TH. E.A. - Boeken voor de eeuwigheid; Middelnederlands geestelijk proza.
3-199: Metz, Alloyseus - Wat is de Kerk? En welke onder zoo vele is de Ware en Alleenzaligmakende Kerk?.
7-2327: METZEMAEKERS, L.A.V.M. (SAMENSTELLING) / MAASTRIGT, A.J. VAN (EINDREDACTIE) - Een eeuw in balans; De wordingsgeschiedenis van Moret & Limperg, 1883-1983.
12-076: Metzger, Rainer / Walther, Ingo F. - Vincent van Gogh, 1853-1890 [Text in English].
1-142: Metzger, Bruce M. (direction) - A Classified Bibliography of literature on the Acts of the Apostles, Series: New Testament Tools and Studies, Volume VII.
1-140: Metzger, Bruce M. (direction) - Index to Periodical Literature on the Apostle Paul, Series: New Testament Tools and Studies, Volume I.
1-141: Metzger, Bruce M. (direction) - Index to Periodical Literature on Christ and the Gospels, Series: New Testament Tools and Studies, Volume VI.
6-232: MEULEN, DANIËL VAN DER - Hoort gij de donder niet? Begin van het einde der Nederlandse gezagvoering in Indië; Een persoonlijke terugblik.
8-521: MEULEN, P. VAN DER - De Comedies van Coornhert.
1-5550: Meulenberg, Lei - Johannes Chrysostomus; Handen met eelt, Reeks: Cahiers voor levensverdieping, nr. 42.
1-3475: Meulenberg, L.F.J. - Cyprianus; De ene bron en de vele stromen.
02-0182: MEULENKAMP, WIM EN PAULINA DE NIJS. - Buiten de kerk. , Processieparken, Lourdesgrotten en Calvariebergen in Nederland en België. .
2-545: Meullemeester, M. de - Geschiedenis der Zusters van St. Vincentius te Deinze.
2-584: MEULLEMEESTER, M. DE - Geschiedenis der Zusters van St. Vincentius te Deinze.
6-2404: MEURKENS, PETER - Bevolking, economie en cultuur van de oude Kempenland.
8-1028: MEURS, B. VAN - Germania's dichtbloemen, verzameld en overgeplant door B. van Meurs.
8-1211: MEURS, B. VAN - Kriekende kriekske; Betuwse verzen [Ingeleid door W. de Veer S.J..
1-4158: Meyer, R. - Het mysterie van de Graal; Beschouwingen over een verborgen stroming in het christendom.
1-4159: Meyer, R. - Het mysterie van de Graal; Een verborgen stroming in het christendom.
1-4157: Meyer, R. - Het mysterie van de Graal; Beschouwingen over een verborgen stroming in het christendom.
1-2948: Meyer, H.Ch. et al, (Herausgebers) - Ernte der synagoga Recklinghausen, Zeugnisse jüdischer Geistigkeit.
6-465: MEYER, LAURE - Kunst uit Zwart-Afrika, in het dagelijks leven, bij ceremoniën, aan de hoven.
7-1396: MEYER, MAURITS DE - Volksprenten in de Nederlanden, 1400-1900; Religieuze, allegorische en verhalende prenten - Speelkaarten, Ganzen- en Uilenborden - Driekoningenbriefjes, Nieuwjaarsprenten.
9-446: MEYER, RUDOLF - De mens en zijn engel; Over de rangorden van de wereld en de engelen.
8-1209: MEYLAND, FRANK - Aendachtigh; Gedichten.
8-522: MEYRINK, GUSTAV - De witte dominicaan; Uit het dagboek van een onzichtbare.
2-2555: Mgr. Hopmans, P. - Katechismus voor het Noviciaat; R.K. Gasthuis, Roosendaal [Bisdom Breda].
9-1325: MICHAL, STANISLAV - Das Perpetuum mobile gestern und heute.
8-523: MICHEL, ERNST - Een andere dynamiek.
8-525: MICHELS, L.C. - Bijdrage tot het onderzoek van Vondel's werken [Proefschrift].
1-5369: Michiels, Robrecht / Schwall, Hedwig (red.). - Herinnering en hoop; Herman Servotte aangeboden doorde Universitaire Parochie van de K.U. Leuven.
6-2130: MICHON, YOLANDE (SAMENSTELLING EN EINDREDACTIE) - Verhalen uit de Baronie; Een bonte verzameling over het 'lieve leven' in Breda en omstreken.
8-1212: MIDDAG, GUUS - Alles valt in stukken uiteen; Beschouwingen over poëzie.
1-5285: Middelhof, Richard H.M. - Onder Gods geleide; Overwegingen over de bedevaartsliedern uit het psalmboek.
1-5284: Middelhof, Richard H.M. - Onder Gods geleide; Overwegingen over de bedevaartsliedern uit het psalmboek.
9-807: MIDDLEMAS, KEITH - Continental coloured glass.
8-527: MIERLO S.J., J. VAN - Oude en nieuwe bijdragen tot het Veldeke-probleem.
8-020: MIERLO, J. VAN (VAN HET RUUSBROEC-GENOOTSCHAP) - Hadewijch.
8-526: MIERLO S.J., J. VAN - Het vroegste Dierenepos in de letterkunde der Nederlanden; Isendrimus van Magister Nivardus.
8-019: MIERLO, J. VAN (VAN HET RUUSBROEC-GENOOTSCHAP) - Hadewijch.
3-772: Migne, J.P. - Démonstrations évangéliques. , Reproduites intégralement, non par extraits, Tome quinzième. .
3-3774: Migne, M. l - Collection Intégrale et Universelle des Orateurs Chréteins; Première Série, Tomes 14+15+16; Premìère + Seconde + Troisième et Dernière Partie des Oeuvres Complètes de Bourdaloue.
11-02: MIGNE, J.-P. (EDITOR) - Theologiae Cursus Completus, ex Tractatibus omnium perfectissimis ubique habitis, et a magna parte episcoporum necnon theologorum Europae Catholicae, universim ad hoc interrogatorum, designatis, unicè conflatus; Plurimus annotationibus presbyteris ad docendos levitas pascendosve populos altè positis, annotavit vero simul et edidit accurante J.-P. Migne, Bibliothecae Cleri Universae, sive cursuum complectorum in singulos scientiae ecclesiasticae ramos editore; Volumes I - XXVIII [complete series].
11-05: MIGNE, J.-P. (EDITOR) - Theologiae Cursus Completus, ex Tractatibus omnium perfectissimis ubique habitis, et a magna parte episcoporum necnon theologorum Europae Catholicae, universim ad hoc interrogatorum, designatis, unicè conflatus; Plurimus annotationibus presbyteris ad docendos levitas pascendosve populos altè positis, annotavit vero simul et edidit accurante J.-P. Migne, Bibliothecae Cleri Universae, sive cursuum complectorum in singulos scientiae ecclesiasticae ramos editore; Volumes 1 - 28 [complete series].
1-A396: MIGNE, M. L'ABBÉ (ÉDITEUR) - Collection intégrale et universelle des Orateurs Chrétiens; Première Série, Tome XIV, contenant la première partie des Oeuvres Complètes de Boudaloue.
1-A397: MIGNE, M. L'ABBÉ - Collection intégrale et universelle des Orateurs Chrétiens; Première Série, Tome XVI, contenant la troisième et dernière partie des Oeuvres Complètes de Boudaloue.
6-2949: Mijland, H. / Trommelen, J. - De bevrijding van Tilburg.
8-1213: MIKKERS, JASPER - De verdwijning.
6-005: MIKSIC, JOHN (TEKST) / TRANCHINI, MARCELLO EN ANITA (FOTO'S) - Borobudur; Vertellingen van de Buddha.
9-888: Mikusch, Dagobert von - Waszmusz der deutsche Lawrence [Auf Grund der Tagebücher und Aufzeichnungen des verstorbenen Konsuls, deutscher und englischer Quellen und des gleichem Titel erschienenen Buches von Christopher Sykes].
1-4164: Milis, Ludo J.R. - Angelic monks and earthly men; Monasticism and its meaning to medieval society.
8-4769: MILIS, LUDO J.R. - Hemelse monniken, aardse mensen; Het monnikenideaal en zijn betekenis voor de middeleeuwse samenleving.
2-967: Millán Romeral, F. (editor) - In labore requies, Hommenaje de la Región Ibérica Carmelita a los Padres Pablo Garrido y Balbino Velasco.
1-126: Miller, Madeleine S. / Lane Miller, J. - Algemene Bijbelse Encyclopaedie.
1-125: Miller, Madeleine S. / Lane Miller, J. - Algemene Bijbelse Encyclopaedie.
9-2335: Miller, Jonathan - Van lijf en leden; Een historische kijk op de medische kennis van ons lichaam.
8-528: MILLET, CATHERINE - Het sekuele leven van Catheline M..
8-4770: MILTENBURG, A.P.J. - Naar de gesteldheid dier tyden; Middeleeuwen en mediëvistiek in Nederland in de negentiende eeuw, Vier studies [Proefschrift].
8-1214: MIN, NEELTJE MARIA - De ballade van Kastor Elim Wolzak, Met tekeningen van Petra Dolleman.
8-529: MINDERAA, P. - Opstellen en voordrachten uit mijn hoogleraarstijd (1948-1964).
7-2364: MINDERHOUD, H.D. - Coevorden, Stadt en heerlickheyt, Grepen uit de geschiedenis van stad en buurtschappen.
1-4434: Minnaard, G. en Veen, W. (redactie) - In dat huis daar woont een vrouw; Feestbundel voor Bé Ruys, ter gelegenheid van haar vijfenzeventigste verjaardag op 27 oktober 1992.
5-1037: Miraei, Auberti - Opera diplomatica et historica, in quibus Continentur Chartae Fundationum ac donationum piarum, testamenta, privilegia, fœdera principium, & alia tum sacrae tum profanae antiquitatis monumenta, à Pontificibus, Imperatoribus, Regibus, Principibusque Belgii edita, & ad Germaniam inferiorem, vicinasque Provincias spectantia, ex ipsis Tabularum publicarum fontibus eruta; Tomus Primus + Tomus Secundus.
1-4165: Miskotte, K.H. - Een keuze uit zijn dagboeken en andere teksten.
1-4169: Miskotte, K.H. - Miskende Majesteit.
1-4166: Miskotte, K.H. - Kennis en bevinding.
1-4168: Miskotte, K.H. - Om de waarheid te zeggen; Opstellen over het kerkelijk belijden.
1-4167: Miskotte, K.H. - Om het levende Woord; Opstellen over de praktijk der exegese.
7-1739: MITTLER, ELMAR U.A. (HERAUSGEGEBEN VON) - Bibliotheca Palatina; Katalog zur Ausstellung vom 8. Juli bis 2. November 1986 Heilliggeistkirche Heidelberg; Textband + Bildband.
1-310: Mocquereau, Dom André (moine de Solesmes) - Le nombre musical grégorien, ou Rythmique grégorienne; théorie et pratique; Tome II [il manque Tome I].
7-2156: MODLIN, IRVIN M. - The medical legacy of Leiden; Bontius, Boerhaave and Botany, Series: Precision Collection of Dutch Medicine.
1-3926: Moeder Jozefa O.S.S.J. (Priorin van het klooster Maria Immaculata te Lochem) - Kloosterregel van onze H. Vader Augustinus [handgeschreven gestencilde tekst].
6-2293: MOEI, JANNEKE DE - Joodse kinderen in het kamp Vught.
12-048: Moeller, Magdalena M. - Picasso; Druckgraphik, illustrierte Bücher, Zeicnhungen, Collagen und Gemälde aus dem Sprengel Museum Hannover.
8-1216: MOENS, WIES - Landing.
3-035: Moere, P.J. Dander. - De jonge leviten van het Seminarie van Gent, te wezel, te Parijs, enz... Met eene voorafgaende levensschets van den Cardinael Franckenberg en een overzigt der kerkelyke gebeurtenissen van het jaer 1801 tot 1814.
1-2038: Moereels S.J., L. - Ruusbroec en het religieuze leven; Kleine Summa van het geestelijk leven.
8-530: MOERKERKEN, P.H. VAN - Jan van den Dom, Serie: Zilveren Verpoozingen; Een Keur van Kunst en Letteren.
6-1185: MOERMANS, WILLY / RUWET, VALERE / SEVERIJNS, PIET (REDACTIE) - 100 Jaar Kroning, 1890-1990 [over 100 jaar Kroningsfeesten; geschiedenis van Mariaverering in Tongeren].
6-056: MOHR, E.C.JUL. - De bodem der tropen in het algemeen, en die van Nederlandsch-Indië in het bijzonder; Eerste Stuk + Tweede Stuk, Reeks: Koninklijke Vereeniging Koloniaal Instituut Amsterdam, Mededeeling No. XXXI, Afdeeling Handelsmuseum No. 2.
8-1217: MOK, M. - Scheppingsdroom.
2-1504: Mol, M. Bellarminus - Wij vieren de mis; Gebeden voor mis en communie en andere gebeden, Door Fr. M. Bellarminus Mol.
8-531: MOLENAAR, M. - Zoeklicht, Tekeningen van Lily Wieders.
9-292: MOLENAAR, YVONNE - Bloemen; Constig geschikt , [Fotografie gereconstrueerd historisch bloemwerk Robert Mulder].
2-366: Molengraaf, Andries - Geroepen en toegewijd; 190 jaar liefdewerk door de zusters van de Congregatie Dochters van Maria en Joseph.
5-364: Molina, Antonio de - Tractatus Duo de Eminentissima Sacerdotum Dignitate Vitae perfectione et sanctitate; Ac De Districta Ratione, quam reddituri sunt; Ex SS. PP. et Ecclesiae Doctoribus concinnati a R.P. F. Antonio de Molina.
3-036: Molina, C. - Den oprechten Schriftuerlyken Roomsch-Catholyken Mond-Stopper; Aen alle tegenwoordige Oncatholyke Leeraers, en Nieuw-Gesinde Leerlingen, besonderlyk aen Andreas Essenius, Calvino-Gommarist Predicant tot Utrecht; Desen laetsten druk merkelijk verbetert en van vele druk-fylen gecorrigeert met nieuwe Approbatie goed-gekeurt en vermeerdert.
6-770: MOLLAT, M. - De Honderdjarige Oorlog.
9-307: MOLLER PILLOT, H.K.M. - Faunistische beoordeling van de verontreiniging in laaglandbeken [Proefschrift].
1-5611: Mommaers, Paul / Bragt, Jan van - Ruusbroec in gesprek met het Oosten; Mystiek in boeddhisme en christendom.
6-572: MONBALIU, LODE - Constant Lievens, de ridder van Chota-Nagpur.
6-885: MONMARCHÉ, M. ET PAILLON, M. - Dauphiné, Serie: Les Guides Bleus.
1-4172: Monna, A.D.A. - Zwerftocht met middeleeuwse heiligen.
1-5286: Monna, A.D.A. - Zwerftocht met middeleeuwse heiligen.
8-4771: MONNA, A.D.A. - Zwerftocht met middeleeuwse heiligen.
9-2153: Monshouer, Anton (samenstelling) - Enige facetten van onderwijs en opvoeding, Opstellen aangeboden aan Stephan Strasser ter gelegenheid van zijn 70e verjaardag en van zijn afscheid als hoogleraar aan de Universiteit van Nijmegen.
1-3084: Monshouwer, D.Markus en de Torah - , Een onderzoek naar de relatie tussen het evangelie en de synagogale lezingen in de eerste eeuw (Proefschrift).
9-1985: Montanari, Massimo - Honger en overvloed, Reeks: Europese contouren.
8-212: MONTANELLI, INDRO - Dante e il suo secolo.
8-042: MONTANUS, PETRUS - De spreeckonst, Uitgegeven en ingeleid door Dr. W.J.H. Caron.
1-321: Monte, Philippi de - Motettum O bone Jesu tripartitum VI vocibus conscriptum quod ad fidem librorum Thesaurus Litaniarum anno 1596 Monachii et Sacrae Symphoniae anno 1598 Noribergae impressorum contulit & edidit Georgius Van Doorslaer ; Editionem signis musicis distinxit Can. Julius Van Nuffel.
1-320: Monte, Philippi de - Missa Inclina cor meum quam quinque vocibus conscriptam ad fidem codicis manu scripti 27089 Bibliothecae Regiae Academiae Musicae Bruxellenis contulit & editit Carolus Van den Borren; Editionem signis musicis distinxit Can. Julius Van Nuffel / Motettum Inclina cor meum ad cujus modulum Missa parodia composita est, quod quinque vocibus ....
1-319: Monte, Philippi de - Missa Inclina cor meum quam quinque vocibus conscriptam ad fidem codicis manu scripti 27089 Bibliothecae Regiae Academiae Musicae Bruxellenis contulit & editit Carolus Van den Borren; Editionem signis musicis distinxit Can. Julius Van Nuffel / Motettum Inclina cor meum ad cujus modulum Missa parodia composita est, quod quinque vocibus ....
1-4175: Monteiro, Marit - Gods Predikers; Dominicanen in Nederland (1795-2000).
1-4177: Monteiro, Marit / Rooijakkers, Gerard / Rosendaal, Joost (redactie) - De dynamiek van religie en cultuur; Geschiedenis van het Nederlands katholicisme.
9-1986: Monteiro, Marit / Rooijakkers, Gerard / Rosendaal, Joost (redactie) - De dynamiek van religie en cultuur; Geschiedenis van het Nederlands katholicisme.
9-1987: Montesquieu - Oeuvres de Montesquieu; Nouvelle édition, plus correcte et plus complette que toutes les précédentes; Tome Premier + Tome Second + Tome Troisième + Tome Quatrièm + Tome Cinquième [il manque les dernières page(s) de tomes 1 et 5].
9-1988: Montesquieu - Over de geest der wetten (een selectie) [Vertaling en annotatie Jeane Holierhoek; Inleiding Erik Snel], Reeks: Boom Klassiek.
9-1989: Montessori, Maria - Opvoeding en ontwikkeling; Hoofdaccenten van de montessoripedagogiek, Reeks: Montessorireeks.
1-355: Montfort, B. de - Les Oeuvres du Bx de Montfort, poète mystique et populaire; Ses Cantiques, avec Étude Critique et Notes par le R. P. F. Bradet S.M.M.; Édition Type.
8-4493: MONTIJN, J.F.L. - Latijnsch-Nederl., Nederl.-Latijnsch Schoolwoordenboek [bewerkt door J.F.L. Montijn]; Deel II: Nederlandsch-Latijn, met een Lijst van Eigennamen als aanhangsel, Reeks: Van Drutens Schoolwoordenboeken.
8-4494: MONTIJN, J.F.L. - Nederlands-Latijns Woordenboek [Derde druk bewerkt door Dr. H. Vroom].
9-1990: Moody, Raymond A. - De tunnel en het licht, Met een voorwoord van Pieter Sluis namens de Stichting Dr. Elisabeth Kübler-Ross/Shanti Nilaya Nederland.
6-2027: MOOIJ, CHARLES DE - Eindelyk uit d'Onderdrukking; Patriottenbeweging en Bataafs-Franse tijd in Noord-Brabant 1784-1814 [Tentoonstellingscatalogus].
6-2400: MOOK-SR., WILLEM VAN - Folklore-boek van Brabantse kermissen in de Geschiedenis van Circus Pigge.
6-2830: Mook, Willem van - Nieuwe Brabantse novellen; De overval en andere verhalen.
6-2831: Mook, Willem van - Amusementsboek van Tilburg; De grootste kermis van 't land - Repertoire van carnaval.
6-2864: Mook, Willy van - Werkersleed en andere verhalen.
1-4088: Moolenboer, Jaap van / Mulder, Maaike (redactie) - Scolastica willic ontbinden; Over de Rijmbijbel van Jacob van Maerlant.
8-4773: MOOLENBROEK, JACOB JOHANNES VAN - Vitalis van Savigny († 1122): Bronnen en vroege cultus; Met diplomatieke teksten [Proefschrift].
1-4179: Moolenburgh, H.C. - Engelen, als beschermers en als helpers der mensheid.
8-4774: MOORE, R.I. - Ketters, heksen en andere zondebokken; Vervolging als middel tot macht, 950-1250.
9-1991: Moore, Thomas - Zielsverwanten; Het mysterie van liefde en relaties.
8-4114: MOOREHEAD, CAROLINE - De verborgen schatten van Troje.
8-4177: MOORMAN, ERIC M. / UITTERHOEVE, WILFRIED - Van Achilleus tot Zeus; Thema's uit de klassieke mythologie in literatuur, muziek, beeldende kunst en theater.
8-4178: MOORMAN, ERIC M. / UITTERHOEVE, WILFRIED - Van Alexandros tot Zenobia; Thema's uit de klassieke geschiedenis in literatuur, muziek, beeldende kunst en theater.
1-4181: Moorsel, P.P.V. van - Rotswonder of Doortocht door de Rode Zee; De rol en betekenis van beid in de vroegchristelijke letteren en kunst.
6-2210: MOORSEL, HENDRIK GODEFRIDUS VAN - Kronijk, of Aantekening der merkwaardige voorvallen binnen de gemeente Heeze en eenige omliggende dorpen en enkele welken algemene belangstelling verdienen, [Uitgegeven en toegelicht door P. Dominicus de Jong O.C.R.].
1-344: Moortgat, Alfons - Geestelijke Liederkrans, I.
1-331: Moortgat, A. - Geestelijke Liederkrans / Recueil de Cantiques / Collectio Canticurum; in drie talen / en trois langues (Hollando-Flandrice, Gallice et Latine); Met begeleiding / avec accompagnement / organo comitante; Volume II.
7-1963: MORAN, JAMES (EDITOR) - Printing in the 20the century; A Penrose anthology.
9-755: MORASSI, ANTONIO (TEXT) - Art treasures of the Medici; Jewellery, silverware, hard-stone.
1-4183: More, Thomas - De vier uitersten.
1-5612: More, Thomas - Utopia [Uit het Latijn vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door dr. A.H. Kan.
9-1992: More, Thomas - Utopia [Vertaald door dr. Marie H. van der Zeyde].
5-368: Moreno, Joseph - Tractatus Moralis titulos Pro promovendis ad Ecclesiasticos Ordines, expediens, Juxta novissimam Constitutionem Sanctissimi D.N. Innocentii XII. Quae incipit: Speculatores Domus Israël; Quam ad unguem transcriptam in principio reperies.
1-4770: Moretti, Italo / Stopani, Renato - Romaans Toscane.
1-4184: Moretti, G.M. - Heiligen beoordeeld naar hun handschrift.
1-5443: Moretti, Italo / Stopani, Renato - Romaans Toscane.
17-1221: MORF, HEINRICH. - Aus Dichtung und Sprache der Romanen. , Porträge und Sfizzen, Dritte Reihe, herausgegeben von Eva Seifert. .
9-1993: Morgan, Richard L. / Morgan, John C. / Geluk, Hans L.C. - Om de dooie dood; Een inleiding tot de psychologie van dood en sterven.
7-1251: MORGENSTERN, CHRISTIAN - Die drei Hasen, Linoschnitte von Flora Klee-Palyi.
12-334: Moriarty, Laura - Table on contents; Artwork by Laura Moriarty.
12-335: Moriarty, Laura - Table on contents; Artwork by Laura Moriarty.
9-1595: MORLEY-FLETCHER - Meissen porcelain in colour.
3-3723: Couturier / Morlot - Explication de la Doctrine Chrétienne en forme de lectures, tirée du Catechisme Dogmatique et Moral de Couturier; Deuxième édition, revue et corrigée par Mgr. Morlot; Tome Premier + Tome Second [2 volumes].
8-4775: MORRALL, JOHN B. - Political thought in medieval times.
8-1218: MORRIËN, ADRIAAN - Verzamelde gedichten.
9-804: MORRIS, ELIZABETH - De schoonheid van glas in lood.
6-2291: MORTEL, JAN VAN DE - Kampt Vught januari 1943 - september 1944.
1-5287: Mortier, Erwin - Gestameld liedboek; Moedergetijden.
9-1994: Morus - Het rijk van Venus; Algemene geschiedenis van de menselijke sexualiteit [Van een inleiding voorzien door prof. dr. A. de Froe].
9-1994b: Morus, Thomas - Utopia [Uit het Latijn vertaald en voorzien van een inleidend woord en de persoonsbeschrijving van Erasmus, door F. Domela Nieuwenhuis].
1-1228: Mosby, Dewey F. and Jonker, Michiel (organised by) - The Fodor Collection; Nineteenth-century French drawings and watercolors from Amsterdams Historisch Museum.
2-941: Mosca, V., O.Carm. - Alberto Patricia di Gerusalemme, Tempo - vita - opera.
8-533: MOSER, NELLEKE - De strijd voor rhetorica; Poëtica en positie van rederijkers in Vlaanderen, Brabant, Zeeland en Holland tussen 1450 en 1620.
1-4185: Mosmuller, Mieke - Meditatie.
6-226: MOSSMAN, JAMES - Opstand in het Paradijs [reisindrukken in Indonesië en Nieuw-Guinea].
9-406: MOURGUES, JEAN - La pensée maçonnique; Une sagesse pour l'Occident.
1-5288: Moustier, Benoit du - Zwerver Crhisti; Het verhaal van de Russische pelgrim [In het Nederlands vertolkt door Benoit du Moustier].
8-5302: MOZZI, COMTE LOUIS - Histoire des révolutions de l'Église d'Utrecht; Tome Premier + Tome Second.
12-083: Mráz, Bohumir - Ingres; Zeichnungen.
1-4187: Mühlstedt, C. - Christelijke oersymbolen: Licht, water, kruis.
6-2113: MUILEKOM, BEP VAN - Een wijd land; Koningsoord in Brabant.
9-1352: MUISWINKEL, F.L. VAN / BERK, J.C. (REDACTIE) - Het kruideniersbedrijf; Een studie over het kruideniersbedrijf in Nederland, Schooluitgave.
1-4188: Mulder-Bakker, Anneke B. - De kluizenaar in de eik; Gerlach van Houthem en zijn verering.
8-5150: MULDER, ETTY - Rede en vervoering; Helene Nolthenius 1920-2000.
1-2141: Mulder, Etty - Hildegard; een vrouwelijk genie in de late middeleeuwen.
12-333: Mulder, Bertus / Zijl, Ida van - Rietveld Schröder House .
8-4780: MULDER, ETTY (REDACTIE) - Terugstrevend naar ginds; De wereld van Helene Nolthenius.
9-2270: Mulder, Etty / Mol, Pieter-Jan (samenstelling) - Terugstrevend naar ginds; De wereld van Helene Nolthenius.
1-4189: Mulder, R. - Seks en de kerk; Hoe Nederland zijn kuisheid verloor.
1-2142: Mulder, Etty - Hildegard; een vrouwelijk genie in de late middeleeuwen.
8-5144: MULDER-VAN TILBURG, YVONNE M. - Peter van Tilburg; Een koopman in het Benoordenhout.
1-2140: Mulder, Etty - Hildegard; een vrouwelijk genie in de late middeleeuwen.
9-1995: Mulder-Bakker, Antje Beitske - Vorstenschool; Vier geschiedschrijvers over Alexander en hun visie op het keizerschap [Proefschrift].
12-096: Mulders, Marc - Apokalyps; Ik ben het begin en het einde.
8-538: MULISCH, HARRY - Twee vrouwen; Roman.
8-539: MULISCH, HARRY - Het beeld in de klok.
8-540: MULISCH, HARRY - El attetado.
8-536: MULISCH, HARRY - Het stenen bruidsbed; Roman.
8-534: MULISCH, HARRY - De ontdekking van de hemel; Roman.
8-535: MULISCH, HARRY - De aanslag.
1-3314: Müller, G. und Zeller, W. (herausgegeben von) - Glaube, Geist, Geschichte; Festschrift für Ernst Benz zum 60. Geburtstag am 17. November 1967.
1-A452: MULLER, E. / DEELEMAN-VAN TYEN, W. - Handeiding bij de kaarten over de verspreiding van de Annadevotie in Nederland tot 1800 .
4-206: Müller, Johann von - Der Geschichten Schweizerischen Eidgenossenschaft; Fünften Theils erste abtheilung.
8-4193: MULLER JZN, F. / THIEL, J.H. - Beknopt Grieksch-Nederlandsch Woordenboek.
8-4194: MULLER JZN, F. / THIEL, J.H. - Beknopt Grieksch-Nederlandsch woordenboek.
8-4196: MULLER JZN, F. - Grieksch Woordenboek.
8-4195: MULLER JZN, F. / THIEL, J.H. - Beknopt Grieksch-Nederlandsch woordenboek [Bewerkt door Dr. W. den Boer].
1-4191: Müller, Henk - Homo in de Heer.
6-452: MÜLLER SVD, KARL - Geschichte der katholischen Kirche in Togo, Series: Veröffentlichungen des Missionspriesterseminars St. Augustin, Sieburg, Nr. 4.
1-751: MÜLLER, HERMANN - Kyrioleis; Kleiner Psalter geistlicher Lieder dem jungen Deutschland dargereicht.
9-897: Munchow, Hans - Brüssels Flämishes Antlitz; Ein Führer durch Brüssels Sage Geschichte und Baukunst aus Flämischer Zeit.
7-2643: MUNIER, W.A.J. - Historische atlas van Limburg aan aangrenzende gebieden; II. Serie kerkhistorische kaarten; Kerkelijke circumscriptie van (de tegenwoordige provincie) Limburg en de omliggende gebieden (1559-1801).
7-2644: MUNIER, W.A.J. - Historische atlas van Limburg aan aangrenzende gebieden; II. Serie kerkhistorische kaarten; Kerkelijke circumscriptie van (de tegenwoordige provincie) Limburg en de omliggende gebieden (1801-1822).
7-2652: MUNIER, W.A.J. - Het Concordaat van Napoleon en de opheffing van het oude bisdom Roermond // De dekenale indeling der parochies in de omgeving van Maastricht van omstreeks 1803 tot 1853 // Een tweetal documenten over het bestuur van Mgr. den Dubbelden in Maastricht en Luiksgestel (1834-1840); en De eerste Relatio Status van Mgr. Paredis over het Apostolisch Vicariaat Limburg (1842) // Een parochiële volkstelling in het bisdom Luik omstreeks 1837 [convoluut], Overdrukken uit: Plublications, Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap / Publications de la société historique et archéologique dans le Limbourg.
7-2656: MUNIER, W.A.J. - Un nouveau dossier sur la rétractation du serment de haine à la Royauté dans de Diocèse de Liège, [Extrait du Bulletin de la Société d'Art et d'Histoire dus Diocèse de Liège, tome XLIV, 1964].
7-2669: MUNIER, W.A.J. - [convoluut, 5 publicaties in 1 band] 1. Beschouwingen rond de aanstelling en beëdiging van de eerste kantonpriesters in het bisdom Luik na de afsluiting van het Concordaat van 1801, in het bijzonder in het departement van de Nedermaas (1979) // 2. Een bundel correspondentie uit de nalatenschap van twee Maastrichtse pastoors: Pascal-Louis Del-Ruelle en Henri Partouns (1979) // 3. Enkele notities betreffende archivalia van Mgr. J.B.R. van Velde de Melroy, bisschop van Roermond van 1974-1801 en administrator van de z.g. Bataafse Districten van 1802-1824 (1978) // 4. De reorganisatie van het kerkelijk bestuur in het zuidelijk gedeelte van het koninkrijk der Nederlanden na de definitieve afscheiding van België (1976)// 5. Un nouveau dossier sur la rétractation du serment de haine à la Royauté dans de Diocèse de Liège (1964), [Eerste vier publicaties: overdrukken uit 'Publications'].
7-2615: MUNIER, W.A.J. - Een parochiële volkstelling in het bisdom Luit omstreeks 1837, [Overdruk uit Publications de la société historique et archéologique dans le Limbourg, tome CIII-CIV, 1967-1968].
1-4195: Munier, W.A.J. - De reorganisatie van het kerkelijk bestuur in het zuidelijk gedeelte van het koninkrijk der Nederlanden na de definitieve afscheiding van België, Een documentatie betreffende de Nederlandse provincie Limburg en de Noord-Brabantse vicariaten; overdruk uit 'Publications' 1976.
1-3063: Munk, R. en Hoogewoud, F.J. (redactie) - Joodse filosofie tussen rede en traditie, Feestbundel ter ere van de tachtigste verjaardag van prof. dr. H.J. Heering.
9-1831: Munk, Reinier / Hoogewoud, F.J. (redactie) - Joodse filosofie tussen rede en traditie; Feestbundel ter ere van de tachtigste verjaardag van Prof. dr. H.J. Heering.
1-5613: Munster o.f.m., H.A. van - De mystiek van Franciscus; De macht van barmhartigheid.
9-2430: Munster O.F.M., H.A. van - De filosofische gedachten van de jonge Kierkegaard 1831-1841.
9-2452: Munster OFM, Hans van - Een mens te zijn op aarde; Mijmeren over goed en kwaad.
6-2946: Muntjewerff, H.A. - Bijlagen behorende tot De spil waar alles om draaide; Opkomst, bloei en neergang van de Tilburgse familie-onderneming Wolspinnerij Pieter van Dooren 1825-1975.
6-2886: Muntjewerff, H.A. - Bijlagen behorende tot De spil waar alles om draaide; Opkomst, bloei en neergang van de Tilburgse familie-onderneming; Wolspinnerij Pieter van Dooren 1825-1975, Reeks: Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland, Deel XCV.A.
6-2885: Muntjewerff, H.A. - De spil waar alles om draaide; Opkomst, bloei en neergang van de Tilburgse familie-onderneming; Wolspinnerij Pieter van Dooren 1825-1975, Reeks: Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland, Deel XCV.
6-2885A: Muntjewerff, H.A. - De spil waar alles om draaide; Opkomst, bloei en neergang van de Tilburgse familie-onderneming; Wolspinnerij Pieter van Dooren 1825-1975, Reeks: Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland, Deel XCV.
9-1476: MURAD, KHURRAM - Way to the Qur'an.
6-779: MURANO, MICHELANGELO / MARTON, PAOLO - Venitiaanse villa's.
3-788: Muratorii, Lud.Ant. - De Ingeniorum Moderatione in Religionis Negotio. , Libri tres (bound together), ubi, quae jura, quae Fraena Sint Homini Christiano in Inquirenda, et tradenda veritate ostenditur et S. Augustini Doctrina a multiplici censura Joannis Phereponi vindicatur. Editio Novissima, ab auctore recensita, aucta, a mendis frequentissimis repurgata, ac locupletissimo indice instructa. .
7-2274: MURRAY, W.G.D. - De voorgeschiedenis der Kamer van Koophandel te Rotterdam 1795-1803, De Committé's van Koophandel & Zeevaart, Fabrieken & Trafieken en Financie & Wissel.
1-4199: Muskens, M.P.M. - Friezen - Franken - Nederlanders - Op bedevaart, voor studie, voor overleg in Rome; Een geschiedenis, een uitnodiging.
6-1408: MUTH, FR. - Handbuch der Kellerwissenschaft; Erster Halbband, Series: Handbuch des Weinbaues und der Kellerwissenschaft; Zweiter Band, Erster Halbband.
7-1676: MÜTHERICH, FLORENTINE (INLEIDING) / GAEHDE, JOACHIM (TOELICHTING) - Karolingische miniaturen.
6-2704: Mutsaers, Floris (samenstelling en interviews) - 50 jaar Schouwburg Tilburg [1961-2011].
1-4201: Muys, Albert Pieter - De briefwisseling van Paulinus van Nola en Augustinus [Proefschrift].
1-5291: Myriam - Rozenblaadjes [Meditatieteksten in verband met de glorievolle geheimen van Onze Lieve Vrouw; Veertigdagentijd t/m Kruisiging].
1-5290: Myriam - Rozenblaadjes [Meditatieteksten in verband met de droevige geheimen van Onze Lieve Vrouw; Jezus in de woestijn t/m Jezus' graflegging].
1-5289: Myriam - Rozenblaadjes [Meditatieteksten in verband met de blijde geheimen van Onze Lieve Vrouw; Aankondiging t/m de Doop van Jezus].
9-658: N.N. - Encyclopedie van muziekinstrumenten, Met meer dan 4000 originele tekeningen.
7-1539: N.N. - Motif 6; Spring 1961; Edited by Ruari McLean.
2-2463: N.N. - Office Divin complet à l'usage de Rome; Offices de tous les Dimanches et Fêtes de l'Année; Latin-Français; Édition mise dans un nouvel ordre et augmentée de tous les nouveaux Offices,de la Semaine Sainte et du Chemin de la Croix.
2-1909: N.N. - Werkboek voor een huwelijksviering.
8-5236: N.N. - Tussen kapitaal en arbeid; Een eeuw katholiek en protestants sociaal denken, DISK-cahier XV.
4-242: N.N. - [convolute of several juridical dissertations] Dissertatio Inauguralis Juridica from: 1. Ludovicus Goossens / 2. Henricus-Vincentius-Josephus Thyrion / 3. Joannes-Baptita-Antonius-Franciscus Dufour / 4. Ferdinandus Provost / 5. Henricus Marcelis / 6. Petrus Musch / 7. Thomas-Josephus Vervloet / 8. C. Blargnies / 9. Joannes Thomas Vincentius Spineux / 10. Felix Delecourt / 11. J.C.M.A. Dangonau / 12. Carolus De Thysebaert / 13. Philippus Henot.
1-4788: N.N. - Studia Mystica, Volume XVI, N.S. Nuber 1, 1995.
1-4774: N.N. - St. Nicolaas in de Nederlanden; Patroon van kerk, stad en ambacht.
1-4780: N.N. - Voortgang; Een bundel theologische opstellen ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de Theologische Hogeschool der Gereformeerde Kerken te Kampen.
8-5033: N.N. - Er wasch eens ...; Julibeumuitgave Nederlandse Vereniging van Wasserijen 1973-1983.
2-2547: N.N. - Officia Propria Sanctorum Canonici Ordinis Sancti Sepulcri juxta kalendarium a Sacra Rituum Congregatione, revisum et approbatum die 24 Januarii 1923; Pars Hiemalis + Parst Aestiva + Pars Autumnalis.
2-199: N.N. - Handboek der serafijnse orde van tertiarissen in de wereld.
2-2149: N.N. - Lectionario; reformado segun los Decretos del Concilio Vaticano II y promulgado por S. S. El Papa Pablo VI; Dominical y ferial; II: Ciclo B.
8-4605: N.N. - Hoogtij der middeleeuwen; Portugese kunst 12de-15de eeuw, Centrum voor Kunst en Cultuur Sint-Pietersabdij Gent, 29 september 1991 - 5 januari 1992.
2-2548: N.N. - The day of Pentacost; Constitutions of the Order of Canons Regular of Premontre; Approved and promulgated by the General Chapter of the Order in the Abbey of Wilten, August 1970 and reviewed and amanded by the General Chapter of the Order of De Pere, July 1976; A translation in English.
2-3132: N.N. - Antiphonale Monasticum pro Diurnis Horis, juxta vota RR. DD. Abbatum Congregationum Confoederatum Ordinis Sancti Benedicti a Solesmensibus Monachis restitutum; Editio Kalendario Accomodata Congretationis Sancti Petri de Solesmis.
2-3134: N.N. - Antiphonale Monasticum pro Diurnis Horis, juxta vota RR. DD. Abbatum Congregationum Confoederatum Ordinis Sancti Benedicti a Solesmensibus Monachis restitutum; Editio Kalendario Accomodata Congretationis Sancti Petri de Solesmis.
2-3135: N.N. - Antiphonale Monasticum pro Diurnis Horis, juxta vota RR. DD. Abbatum Congregationum Confoederatum Ordinis Sancti Benedicti a Solesmensibus Monachis restitutum; Editio Kalendario Accomodata Congretationis Sancti Petri de Solesmis.
9-1464: N.N. - Vingt-cinq Codes des Français, avec indication de leurs Articles corrélatifs, Contenant: Le tarif des frais et dépens en matière civile, le tarif des frais en matière criminelle, les lois sur le droit d
6-2761: N.N. - Mèn Tilburg; Tilburgers schrijven over hun stad, 1979.
9-1294: N.N. - Gemeinfassliche Darstellung des Eisenhüttenwesens, [Herausgegeben vom Verein Deutscher Eisenhüttenleute in Düsseldorf].
1-4894: N.N. - Het Nieuwe Testament / Psalmen.
1-4871: N.N. - Reveu d'Histoire de la Spiritualité; Revue d'Ascétique et de Mystique, Tome 49 - Année 1973.
1-4841: N.N. - Woordenlijst van het Rooms-Katholicisme.
1-4798: N.N. - Rabbinische Kommentare zum Buch Ester; Band I: Der Traktat Megilla / Band II: Die Midraschim zu Ester [Übersetzt von Dagmar Börner-Klein & Elisabeth Hollender].
7-2640: N.N. - Maaslands melange; Opstellen over Limburgs verleden Dr. P.J.H. Ubachs aangeboden bij gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag.
1-4962: N.N. - Geïllustreerde Bijbel; De mooiste teksten uit de Heilige Schrift.
1-4939: N.N. - Miscellanea Historiae Ecclesiasticae V; Colloque de Varsovie, 27-29 octobre 1971, sur La cartographie en l'histoire socio-religieuse de l'Europe jusqu'à la fin du XVIIe siècle.
1-4901: N.N. - Randstadbundel; Gebeden en gezangen ten dienste van de liturgieviering.
1-4863: N.N. - L'Attività della Sante Sede nel 2002, Publicazione non ufficiale.
1-4862: N.N. - Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XXIV, 1 / 2001 (Gennaio-Giugno).
1-4861: N.N. - Lexicon Termini ambigui e discussi su famiglia, vita e questioni etiche, A cura del Pontificio consiglio per la famiglia.
1-4856: N.N. - Der Sachsenspiegel in Bildern; Aus der Heidelberger Bilderhandschrift, Ausgewählt und erläutert von Walter Koschorreck.
1-4853: N.N. - Het Thomas Evangelie [vertaler niet aangegeven].
1-4842: N.N. - Woordenlijst van het Protestantisme.
1-4840: N.N. - Woordenlijst van het Jodendom.
1-4836: N.N. - Die Engel am himmlischen Niederrhein.
1-4829: N.N. - Herder Lexikon, Symbole; mit über 1000 Stichwörtern sowie 450 Abbildungen.
1-4828: N.N. - Missionarissen van de H. Familie: Constituties en Generaal directorium.
1-4826: N.N. - Moeder Joanna van Jezus (Joanna Baptista Neerinckx), Hervormster der Derde Orde van den H. Franciscus van Assisië, Stichteres der Penitenten-Recollectinen, 1576-1648, Naar de Fransche uitgave, door een Religieuze der Congregatie van Roosendaal.
1-4822: N.N. - Directorium Missae; Het Officie van de Subdiaken / Toni communes Missae.
1-4819: N.N. - Missel Chaldéen [L'Ordre des Mystères, avec les trois Anaphores, selon le rite de la Sainte Église de l'Orient; En usage chez les Chaldéens catholiques du patriarchat de Chaldée-Babylone; Contenant l'ordinaire da la messe avec les trois prières eucharistiques, le lectionnaire pour les dimanches et les fêtes de l'année, des extraits du Propre ainsi que l'explication des Mystères par Narsaï] // Missale juxta ritum Ecclesiae Syrorum Orientalium, id est Chadaeorum [texte en langue et écriture Syrien; Maulili, Typis Fratrum Praedicatorum, 1901].
1-4818: N.N. - Enchiridion Indulgentiarum; Normae et concessiones.
1-4817: N.N. - Klara van Assisi, een nieuwe vrouw; Brief van de generale ministers van de franciscaanse familie aan de clarissen, aan alle franciscanse slotzusters, aan allen, in heel de wereld, die Franciscus en Clara vereren, bij gelegenheid van het achtste eeuwfeest van de geboorte van de heilige Clara (1193-1993).
1-4816: N.N. - Polen en drie eeuwen Benedictinessen van het Heilig Sacrament; Originele documenten verzameld vanaf het begin rond de stichting in Polen door Moeder Mechtildis (Catharine de Bar).
1-4812: N.N. - Studia Mystica, Volume XVII, N.S. Numberr 2, 1996.
1-4799: N.N. - De God van Nederland; Hedendaagse fotografie.
1-4797: N.N. - Studies in Spiritualilty; Volume 27/2017.
1-4796: N.N. - Onderstroom; Handboek voor gebed; Deel 1 + Deel 2.
1-4792: N.N. - De archieven van de Nederlandse Hervormde Kerk in korte overzichten; Deel I + Deel II, Uitgegeven door de Commissie voor de Archieven van de Nederlandse Hervormde Kerk.
1-4779: N.N. - Byzantium - Jeruzalem; Pelgrimsschatten uit de Hermitage.
1-4775: N.N. - Tongeren, Basiiek van O.-L.-Vrouw Geboorte; I: Textiel van de vroege middeleeuwen tot het Concilie van Trente.
1-3102: N.N. - De lofzang; De 'Hallel'-psalmen 113-118.
1-900: N.N. - Die Psalmen, hebräisch und deutsch, mit einem kurzen wissenschaftlichten Kommentar von Dr. Nivard Schlögl O. Cist. [mit oberhirtliger Druckgenehmigung].
1-4541: N.N. - Dr. Robrecht Stock; Liber Amicorum.
9-583: N.N. - Anthologia Polyphonica, auctorum saeculi XVI paribus vocibus; Cura et studio Raph. Casimiri; Vol, I., Editio quarta.
6-2354: N.N. - Encyclopedie van Noord-Brabant in 4 delen; Deel 4 (S t/m Z).
6-2702: N.N. - Bomax Woonboek, regio Breda/Tilburg.
3-397: N.N. - Roomsch- Chatholyke Bilbliotheek voor het Koninkrijk der Nederlanden., Tweede Deel..
3-398: N.N. - Mengelingen voor Roomsch- Catholijken., Vijfde deel..
1-3339: N.N. - Het Markus-evangelie [Vertaling en inleiding Frans Van Bladel s.j.].
6-2356: N.N. - Land van mijn hart; Brabantse feestbundel voor Mgr. Prof. Dr. J.A.J. Goossens op zijn zeventigste verjaardag (8 febr. 1952) aangeboden door Prof. Dr. L.G.J. Verberne en Dr. A. Wijnen, namens vrienden en leerlingen.
2-2065: N.N. - De concelebratie [teksten in het Nederlands en in het Latijn].
1-659: N.N. - Kirchliche Gesänge für die Bewohner des Missionshauses in Steyl; Mit Erlaubnis der Ordensobern.
1-A427: N.N. - Geert Grote en de Moderne Devotie [Tentoonstelling van 14 april tot en met 24 juni 1984].
6-748: N.N. - Wanneer, waar, waarom & hoe het gebeurde.
8-5285: N.N. - Journal officiel du Royaume des Pays-Bas; Tome Dix-Huitième (No. 1 à 62, Année 1823).
1-3023: N.N. - Der Babylonische Talmud, Augewählt und erklärt von Reinhold Mayer.
8-5265: N.N. - N.V. Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij 1890-1950; Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan.
2-3168: N.N. - [convolute] 1. In Agendis Mortuorum juxta Ritum Monasticum; Editio Novissima, cura et studio Monachorum Solesmensium [1941] / 2. In nocte Nativitatis Domini ad Matutinum, Missam et Laudes, juxta Ritum Monasticum, cum cantu Gregoriano [1936].
6-2797: N.N. - De Tao van Moerenburg [zonder DVD].
6-2796: N.N. - Ken Tilburg.
7-1361: N.N. - Das Evangeliar Heinrichs des Löwen und das mittelalterliche Herrscherbild.
4-236: N.N. - De mooiste pennen ter wereld 2021; Le Stylographe: Tijdloze schrijfwaren, een speciale uitgave No 16.
2-196: N.N. - Constitutiones Ordinis Fratrum Minorum Sancti Patris Francisci Conventuelium.
1-A521: N.N. - Vita Sanctae Coletae (1381-1447) [Prolegomenis auxerunt Charles vn Corstanje, Den Haag / Yves Cazaux, Paris / Johan Decavele, Gent / Albert Derolez, Gent/Brussel; Texts in five languages: Dutch, French, German, English and Spanish ].
1-1904: N.N. - Mededeelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome; Derde Reeks, Deel I, Uitgegeven vanwege het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescherming.
6-236: N.N. - Koloniaal Missietijdschrift, Jaargang XII, 1929, Uitgave van de Indische Missie-Vereeniging.
1-644: N.N. - Evangelisches Gesangbuch für Rheinland und Westfalen.
1-645: N.N. - Sursum Corda; Gesang- und Gebetbuch für das Erzbistum Paderborn.
8-712: N.N. - Weerwerk; Opstellen aangeboden aan professor dr. Garmt Stuiveling ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.
8-714: N.N. - Een hel vol weelde; Teksten uit het werk van Willem van Swaanenburg (1679-1728), Ingeleid van van kommentaar voorzien door André Hanou, Saskia Janssens, Jolanda Koops, Frank van Lamoen, Seo Siemens en Cor de Vries.
8-72: N.N. - Catalogus codicum manuscriptorum Bibliothecae Regiae; Vol. I: Libri theologici [teksten grotendeel in het Nederlands, ten dele in het Latijn].
1-A445: N.N. - In dankbare herinnering aan den Zeer Eerwaarden Broeder Bernardus, medestichter en eersten Algemeenen Overste onzer Congregatie, op den vijftigsten jaardag van zijn sterven [betreft: de Congregatie der Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Maagd Maria], Sub Praesidio Beatae Mariae Virginis.
9-581: N.N. - De Paasviering; Missen en Plechtigheden van Palmzondag, en van Witte Donderdag tot en met Paasmaandag; Gregoriaanse zang met de ritmische tekens der Benedictijnen van Solesmes; Nederlandse vertaling en rubrieken.
1-A413: N.N. - Parisien; Beatificationis seu declarationis martyrii servorum dei Georgii Darboy Archiepiscopi Parisiensis Matthaei Henrici Planchat Sacerdotis Intituti Religiosorum S. Vincentii a Paulo, necnon Sociorum sive e clero saeculari sive e regulari in odium catholicae religionis, uti fertur, anno 1871 Parisiis interemptorum; Vol. III: Positio super causae introductione + Responsiones ad animadversiones Promoteris Generalis Fidei.
9-659: N.N. - Encyclopedie van muziekinstrumenten, Met meer dan 4000 originele tekeningen.
7-1903: N.N. - 50 Books 1964 / Exhibition year 1965.
7-1904: N.N. - British book production 1963; Catalogue of on exhibition of books published in 1962 and chosen for the National Book League by Seán Jennett, Francis Minns and Vivian Ridler.
1-611: N.N. - Cantuale Romano-Seraphicum; Editio Tertia, aucta ac Rituali necnon Antiphonali Ordinis adaptata a fr. Eliseo Bruning O.F.M..
8-075: N.N. - Handelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden en Levensberichten harer afgestorven medeleden 1927-1928.
8-07: N.N. - Littera eget Scheda; De geschiedenis van een Amsterdamse papiergroothandel, Lutkie & Smit, 1877-1952.
8-070: N.N. - Ontrouw aan Rembrandt en andere verhalen; Een bloemlezing uit Kunstschrift, met artikelen over de 17de-eeuwse Nederlandse kunst.
8-51: N.N. - Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz: Kostbare Handschriften und Drucke; Ausstellung zur Eröffnung der Neubaus in Berlin, 15. December 1978 - 9. Juni 1979.
1-A444: N.N. - Die Feier der Trauung in den Katholischen Bistümern des Deutschen Sprachgebietes; Herausgegeben im Auftrag der Bischofskonferenzen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz ....
1-960: N.N. - Het Boek der Psalmen, benevens eenige Gezangen, door last van de Hoog Mog. Heeren Staten Generaal, der Vereenigde Nederlanden, uit drie berijmingen, in het jaar 1773 gekozen, met de noodige daarin gemaakte veranderingen / De Formulieren van Eenigheid, het Kort Begrip der Christelijke Religie, Formulieren en Gebeden, bij de Gereformeerde Kerken van Nederland in gebruik.
1-686: N.N. - Cantus ad Processiones et Benedictiones SSMI Sacramenti; Sub directione R.R. P.P. Benedictinorum Solesmensium editi quoad cantum; Juxta Vaticanam Editionem.
8-4252: N.N. - Gibbon's Decline and fall of the Roman Empire; abridged and illustrated.
2-284: N.N. - Want hiertoe zijn we tezamen gekomen; Zusters Augustinessen van Sint Monica.
1-702: N.N. - Geniet van 't Lied; Zangmethode voor de L. S. [lagere school]; 5e Leerjaar.
8-4254: N.N. - Le città etrusche; a cura di Francesca Boitani, Maria Cataldi, Marinella Pasquinucci; Introduzione di Mario Torelli, coordinamento di Filippo Coarelli.
8-1322: N.N. - Trajecta; Tijdschrift voor de Geschiedenis van het Katholiek Leven in de Nederlanden; Achtste jaargang, 1999, nr. 4: Het apostolaat van de poëzie; Priester-dichters in Nederland en Vlaanderen, Themanummer onder redactie van Lieve Gevers en Jan Roes.
2-2416: N.N. - Vesperale voor de zondagen en de voornaamste feesten; lofzangen en keur van gebeden, Missaal deel II: het Vesperale.
8-4445: N.N. - 2000 jaar Vergilius.
8-88: N.N. - The Anglo-Saxon Chronicles, Translated and collated by Anne Savage.
2-2531: N.N. - The Rites of the Catholic Church, Volume Two; Prepared by the International Commission on English in the Liturgy, a Joint Commission of Catholic Bishops' Conferences; Study Edition.
8-069: N.N. - Die riddere metter mouwen; Ms. The Hague, Royal Library 129 A 10 fol. 167-177verso and the fragment Brussel, Royal Library IV 818; With an introduction by C.W. de Kruyter.
1-A374: N.N. - Het vierenswaardig wonder; Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het zesde eeuwfeest van het H. Sacrament van Mirakel 1345-1945.
9-340: N.N. - Duifke Lacht, en Het Duivensport; Onder leiding van de gebroeders N. & R. De Scheemaecker; Jaargang 1981.
2-270: N.N. - Handboek der serafijnse orde van tertiarissen in de wereld.
2-2510: N.N. - Memoriale Vitae Sacerdotalis, ab uno è sacerdotibus gallicanis exulilbus, Editio Sexta, auctior et emendatior.
2-2514: N.N. - Veni Mecum sive Praeces ante et post Missam dicendae, nec non Hebdomas Mariana aliaeque orationes in sacerdotum utilitatem accuratiores prodeunt.
6-2021: N.N. - Liederentafel Echo der Duinen, Loon op Zand, 1872-1997.
1-4326: N.N. - Een weggegeven leven; Vriendenboek ter nagedachtenis van pater Piet Penning de Vries SJ 1928-1995.
1-2905: N.N. - En er was nog over', Fotoboek ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan van de Joodse Gemeente Amsterdam.
1-2907: N.N. - Palestina, 24 Aquarelle von R. Julius Hartmann, mit erläuterendem Text von Immanuel Benzinger.
1-2908: N.N. - Denkmal für die ermordeten Juden Europas / Memorial to the murdered Jews of Europe.
2-2008: N.N. - Getijdenboek; Gebeden voor elke dag [Het Getijdenboek, herzien volgens de besluiten van het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie en uitgegeven op gezag van paus Paulus VI].
4-256: N.N. - General Karte von den saemmtlichen Königl. Preussischen Staaten welche zugleich als Postkarte dient, entworfen von D.F. Sotzmann (Berlin, 1802); Nebst ein Repertorium von A.C. Gaspari neu bearbeitet und erläutert von Wolfgang Scharfe [portfolio with one folded map].
4-257: N.N. - La cathédrale de Fribourg en Brisgau, en treize Planches lithographiques, d'après les dessins d'Auguste de Bayer, architecte.
4-259: N.N. - De wonderbare visvanst, volgens Johannes [brochure met 4 ingeplakte handgemaakte krijttekeningen in kleur + 2 vellen tekst over het evangelieverhaal van de 'wonderbare visvangst'].
4-260: N.N. - St. Bonifacius [album with 12 engravings, Componirt von H. Hess, Gestochen von H. Walde, J. Burger, P. Barfus, Fr. Zimmermann].
4-255: N.N. - zonder titel, titelblad is uitgescheurd; Naam op kaft (Henri van den Bol); Persoonlijk album met ingeplakte afbeeldingen (uit tijdschriften, boeken enz.) van kunstwerken, personen, landschappen, historische onderwerpen enzovoorts.
7-1187: N.N. - Sounds of the heart in rhythm; Inspired poetry by Phoenix Kuluta 1930-1937.
8-4455: N.N. - Vergilius; Een keuze uit vertalingen van zijn werk, verzorgd, ingeleid en van verbindenden tekst voorzien door dr. G.F. Diercks.
4-48: N.N. - Breviarium Romanum, ex Decreto Sacrosancti Concilii Tidentini restitutum, S. Pii V. Pontificis Max. jussu editum, Clementis VIII. primùm, nunc denuò Urbani Papae VIII. auctoritate recognitum, In quo omnia suis locis ad longum posita sunt, pro majori recitantium commodiate; Pars Hiemalis.
3-243: N.N. - De Geestelijke Strijd [omvat LXVI Overdenkingen; Titelpagina ontbreekt en daarmee ook de bibliografische gegevens].
8-5241: N.N. - Opstand en Pacificatie in de Lage Landen; Bijdrage tot de studie van de Pacificatie van Gent, Verslagboek van het Tweedaags Colloquium bij de vierhonderdste verjaring van de Pacificatie van Gent.
8-524: N.N. - Uit de school van Michels; Opstellen aangeboden aan prof. dr. L.C. Michels bij zijn afscheid als hoogleraar te Nijmegen op 30 mei 1958.
14-01: N.N. - Kaarten Historische Atlas van Limburg / Cartes Atlas Historique du Limbourg / Karten Historischer Atlas von Limburg; Kaart 1: Kerkelijke circumscriptie van de tegenwoordige Provincie Limburg en de omliggende gebieden 1559-1801 / Kaart 2: Kerkelijke circumscriptie van de tegenwoordige Provincie Limburg en de omliggende gebieden 1801-1821, [Map met 2 dubbelgevouwen uitklapbare kaarten + 2 doorzichtige deelkaarten met verfijnde geografische indeling; Reproduktie: Topografische Dienst, Delft, 1976].
6-765: N.N. - Schatten van het Gulden Vlies [Tentoonstelling; Europalia 87 Österreich].
2-2368: N.N. - La Sainte Liturgie; par un moine bénédictin.
4-265: N.N. - De St Servatiusklok; Kerkelijk weekblad voor Groot-Maastricht; 71e Jaargang, november 1939 - november 1940.
4-266: N.N. - Nederelandsche Kunst; Premie-album van Eigen Haard [map met 30 losbladige afbeeldingen].
2-937: N.N. - Corpus Constitutionem Ordinis Fratrum Beatissimae Virginis Mariae de Monte Carlo, Volume Primo 1281-1456.
2-936: N.N. - Formation and communication at the service of the Community, International Congress of Lay Carmelites, september 2006.
9-1384: N.N. - Enzinger Nachrichten; Haus-Zeitschrift der Enziger-Union-Werke Aktien-Gesellschaft, Mannheim; Jahrgang 16 (1963, nrs. 1-4-5-6-) + a couple of brochures [in 1 volume].
9-1390: N.N. - Waterbouwkunde, Afd. XIV, Bruggen, Derde Deel, Vierde gedeelte [elke plaat op een dubbele pagina, meerdere figuren/constructietekeningen per plaat].
6-2714: N.N. - De heiden moest eraan geloven; Geschiedenis van zending, missie en ontwikkelingssamenwerking.
8-33: N.N. - Histoire des Pays-Bas; Catalogue de livres anciens et modernes en vente aus prix marqués, Bibliotheca Historico-Neerlandica (III).
8-4009: N.N. - Kunst in beeld: De klassieke oudheid.
6-2362: N.N. - De Heren XVII van Nassau Brabant, Reeks: Publicaties van het Archivariaat Nassau-Brabant, nr. 50/52.
9-1446: N.N. - Les Cinq Codes en vigueur en Belgique, avec les modifications introduites de 1814 au 1er Janvier 1862, Édition annotée par A. Delebecque, et augmentée d'un Supplément contenant les lois les plus usuelles.
8-4434: N.N. - Tibulli, Aliorumque Carminum Libri Tres [Recognovit brevique adnotatione critica instruxit Iohannes Percival Postgate; Editio Altera.
1-704: N.N. - Kyriale, Missa Pro Defunctis, et Cantus Varii, cum cantu Gregoriano ex Editione Vaticana adamussim excerpto, et rhythmicis signis in subsidium cantorum a Solesmensibus monachis diligenter ornato.
4-268: N.N. - Bijlage X, behoorende bij het rappoert der Maasgemeenten, uitgebracht aan de Kamer van Koophandel en Fabrieken te 's-Hertogenbosch, naar aanleiding van een sociaal-economisch-geographisch onderzoek, onder leiding van L. van Vuuren, hoogleraar aande Rijksuniversiteit te Utrecht [map met losse vellen met 18 sociaal-geografische kaarten].
8-2107: N.N. - Vijfentwintig jaar Stiching De Roos; Catalogus, Bredeneerde catalogus, samengesteld door Chr. Leeflang, verschenen in 1971 ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan van de Stichting 'De Roos' te Utrecht.
9-1380: N.N. - Enzinger Nachrichten; Haus-Zeitschrift der Enziger-Union-Werke Aktien-Gesellschaft, Mannheim; Jahrgang 4-5-6 (1951-1953; complete) [in 1 volume].
1-774: N.N. - Chansonnier Jaques-Dalcroze; 132 chansons choisies parmi les volumes Chansons romandes, Chansons populaires, etc..
1-757: N.N. - Volkszangboek, ten gebruike van de meezingende geloovigen in de H. Mis, de Vespers, de Completen en het Lof; Met Nederlandsche vertaling onder den Latijnschen tekst, liturgische gebeden en liturgische gezangen in de volkstaal (Uitgave met moderne notatie).
2-3164: N.N. - [convolute] 1. In Agendis Mortuorum juxta Ritum Monasticum; Editio Novissima, cura et studio Monachorum Solesmensium [1941] / 2. In nocte Nativitatis Domini ad Matutinum, Missam et Laudes, juxta Ritum Monasticum, cum cantu Gregoriano [1936].
7-1727: N.N. - De Koningen-Bibliofielen; Europalia 85 España [Catalogus door Amalia Sarriá Rueda.
7-1897: N.N. - Die schönsten deutschen Bücher 1992; Vorbildlich gestaltet in Satz, Druck, Bild, Einband; Prämiert von einer unabhängigen Jury.
7-1898: N.N. - Die schönsten deutschen Bücher 2001; Vorbildlich gestaltet in Satz, Druck, Bild, Einband; Prämiert von einer unabhängigen Jury.
2-691: N.N. - [convoluut] 1. Regel van de Orde der Broeders van Onze L. Vrouw van den Berg Carmel; Met schoone onderwijzingen volgens de practijk derzelfde Orde / 2. Ceremonieboekje voor de Inleiding, Kleeding, Professeie en viering van 't vijftigjarig jubilé van de Religieuze Zusters der Allerh. Maagd en Moeder Gods Maria van den Berg Carmel, van de Duitsch-Hollandsche Provincie; Op nieuw herzien en uitgegeven volgens de verordening van het Eerw. Definitorium in het eerste Provinciaal Capittel van voornoemde Provincie.
9-1567: N.N. - Europäische Keramik der Gegenwart; Zweite Internationale Ausstellung im Keramion.
7-1960: N.N. - Internationale Buchkunst-Ausstellung Leipzig 1977, Buchgestalter und Typografiker; Katalog der Sonderausstellung.
9-592: N.N. - Godvructige Zanger II, of 100 Geestelijke Liederen, met Bijvoegsel (10 nrs); Muziek van Remi Ghesquiere.
4-269: N.N. - The Studio Library: English water colour, with reproductions of drawings by eminent painters; Complete in 8 parts; Part 8 [with 8 drawings, from Philip James de Loutherbourgh, Thomas Rowlandson, William Henry Hunt, etc.].
2-78: N.N. - Catalogus Monasteriorum et personarum S. Ordinis Cisterciensis (prout ie 1 Julii 1963 exstabat).
8-071: N.N. - Eyn corte decleringhe deser spere; Delen 1 + 2, Uitgegeven en toegelicht door een werkgroep van Utrechtse neerlandici.
4-270: N.N. - The Studio Library: English water colour, with reproductions of drawings by eminent painters; Complete in 8 parts; Part 5 [with 8 drawings, from William Marlow, J.M.W. Turner, John Massay Wright, etc.].
2-2421: N.N. - Liturgia das Horas, segundo o Rito Romano; III: Tempo Comum, semanas I-XVII.
7-1931: N.N. - Vijf eeuwen boek in Nederland.
2-2511: N.N. - L'Office Divin à l'usage de Rome, pour les dimanches et les festes de l'année, en faveur des laïques qui fréquentent leurs paroisses, Nouvelle édition, revue & augmentée par l'Auteur.
4-272: N.N. - Arwen 3, 1974-1989 [kunst-lustrum-boek, bij gelegenheid van het vijftienjarig bestaan; PR-cie: Annemarie Lansink, Eefje Pruihn, Liesbeth Starrenburg].
7-2498: N.N. - Groto topografische atlas van Nederland 1:50.000; Deel 2: Noord-Nederland.
9-457: N.N. - René Guénon l'eveilleur (1886-1951); Connaissance des Religions, Revue Trimestrielle, No. 65-66, Juillet-Decembre 2002.
6-060: N.N. - Het Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger in den strijd tegen Japan, Uitgegeven in opdracht van de Sectie XV M.G. Overzeesche Gebiedsdelen.
2-88: N.N. - 750 Jahre zisterziensisches Leben 1245-1995, Rathausen - Vézelise - Thyrnau.
1-3101: N.N. - Judaica books, manuscripts, works of art and pictures. Sale wednesdag 20 june 1990.
1-3098: N.N. - Hebrew Old Testament (Hebrew text), edited by Norman Henry Snaith.
8-1324: N.N. - Het lied der minne van vroeger en nu; Bijeengelezen door A. Nonymus.
8-25: N.N. - Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen: Catalogus van tijdschriften en seriewerken.
7-1967: N.N. - Sappho; Übertragen von Karl-Wilhelm Eigenbrodt, Zeichnungen von Hannes Gaab.
7-1964: N.N. - Das Lied der Lieder von Schelomo, Mit 32 illuminierten Seiten aus dem Machsor Lipsiae.
1-957: N.N. - 150 Psalmen; Proeve van een nieuwe berijming; Aangeboden door de Interkerkelijke Stichting voor de Psalmberijming.
2-03: N.N. - In dienst der waarheid, Levens der heiligen en zaligen uit de orde der Predikbroeders volgens de nocturnen van het Dominicaans brevier.
8-21: N.N. - Art-Paper 3 [Map met publicaties, in brochure-vorm, gewijd aan de exposities, projekten en andere aktiviteiten die in de stad Maastricht in het kader van Art-Paper plaatsvinden].
1-706: N.N. - Randstadbundel; Gebeden en gezangen ten dienste van de liturgieviering.
1-687: N.N. - Volkslofboek; Uitgave van de Nederlandsche St. Gregorius-Vereeniging en de Federatie van Liturgische Vereeenigingen in Nederland.
2-2012: N.N. - Evangeliarium [bevat de evangelie-lezingen van het A-, B- en C-jaar van de zondagen en de hoogfeesten, van Aswoensdag en Paasmaandag; Met de hand callegrafisch geschreven door Zr. Emmanuella Claessens van de Abdij O.L. Vrouw van Nazaret te Brecht], (de tekst is overgenomen van het Lectionarium voor de zondagen, Brugge 1970, aangevuld met de nieuwe perikopen van de Editio typica altera van 21 januari 1981).
7-1725: N.N. - Goed gezien; Tien eeuwen wetenschap in handschrift en druk [Catalogus van de tentoonstelling ter gelegenheid van het vierhonderdjarig bestaan van de Universiteitsbibliotheek te Leiden].
2-2437: N.N. - The day of Pentacost; Constitutions of the Order of Canons Regular of Premontre; Approved and promulgated by the General Chapter of the Order in the Abbey of Wilten, August 1970 and reviewed and amanded by the General Chapter of the Order of De Pere, July 1976; A translation in English.
4-274: N.N. - Zeittafel der Weltgeschichte; Den letzten 6000 Jahren auf der Spur, Der über 10 Meter lange Atlas mit mehr als 400 Illustrationen gibt einen vollständigen Überblick über die Geschichte der verschiedenen Kulturen; Entstanden nach dem berümten viktorianischen Wandatlas, der unter Verwendung ausgewählter Quellen aus der weltbekannten British Library in London zusammengestellt wurde.
4-273: N.N. - De Zeven Zusters; 18 woningen, 29 appartementen en 2 commerciële ruimtes [in Beek en Donk, gemeente Laarbeek, met tekeningen en woningplattegronden van nog te bouwen woningen in het kader van een woningsontwikkelingsproject].
1-1885: N.N. - Mededeelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome; Eerste Deel, Uitgegeven vanwege het Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.
7-2724: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg; Tome CXXIV, 1988, Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Maastricht.
7-2723: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg; Tome CXXIII, 1987, Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Maastricht.
1-668: N.N. - De Liturgie der Overledenen; Teekeningen van Pierre Ickx.
6-819: N.N. - Österreich zur Zeit Kaiser Josephs II.; Mitregent Kaiserin Maria Theresias, Kaiser und Landesfürst, Stift Melk, 29. März - 2. November 1980; Katalog des Niederösterreichischen Landesmuseums, Neue Folge, Nr. 95.
7-1183: N.N. (SURTEES, R.S.) - Mr. Sponge's sporting tour, With ninety woodcuts and thirteen coloured illustrations by John Leech.
8-23: N.N. - Catalogus der Fransche taal- en letterkunde in de Koninklijke Bibliotheek; Eerste Deel: Algemeen overzicht en 850-1725.
2-2512: N.N. - L'Office Divin [à l'usage de Rome, pour les dimanches et les festes de l'année, en faveur des laïques qui fréquentent leurs paroisses; il manque page de titre].
2-2015: N.N. - Lectionarium voor de weekdagen; Tweede deel: de vierendertig weken door het jaar (Jaar I) [Uitgegeven in opdracht van de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg - Brussel / Nederlandse Commissie voor Liturgie - Nijmegen].
8-850: N.N. - Reizen en rampen van Kommandeur Jeldert Jansz Groot en anderen.
8-4468: N.N. - Hermeneus; Maandblad voor de antieke cultuur; 35e jaargang (196-1964) + 36e jaargang (1964-1965) [in 1 band].
8-4458: N.N. - Publius Vergilius Maro; Erster Band (Idyllen - Landbau - Jugendgeschichte + Zweiter und Dritter Band (Äneis) [all in 1 volume; Deutsch in der Versweise der Urschrift von Prof. Dr. Wilhelm Binder].
1-3870: N.N. - Liber amicorum Robert Houben, 75.
6-1128: N.N. - Stad Mechelen, 500 jaar Grote Raad 1473-1973, Tentoonstelling van Karel de Stoute tot Keizer Karel; Cultureel Centrum burgemeester A. S;pinoy, 16 september - 4 november 1973.
4-275: N.N. - Siemeriana; Herdenkingsuitgave 'de Siemer' [Bundel met inleidende teksten en voorts afbeeldingen van grafische kunstwerken en beeldhouwwerken van de kunsternaar Siemer].
4-276: N.N. - Atlas van Tilburg en Goirle, met de bewoning 1732-1832 [map met losse bladen, met afbeeldingen van de reconstructie door L. Langeweg van de kaart uit 1760 Kaarte der heerlykheden van Tilborg en Goirle van Diederik Zijnen die in zeer slechte staat verkeert; 18 deelkaarten, complete set].
7-2726: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg; Deel 128, 1992, Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Maastricht.
7-2725: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg; Deel 127, 1991, Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Maastricht.
2-2205: N.N. - Deo Nostro sit Jucunda Decoraque Laudatio; Cantuarium continens Sub Missa, Vesperis et Laudibus Verspertinis communiter occurrentia, quae ad usum fidelium, cum versione Flandrica et Gallica disposuerunt; Vedastus Delannoy et Emmanuel De Vriendt Archidiocesis Mechliniensis sacerdotes.
1-4629: N.N. - Lettres de Francesco Capaccini, agent diplomatique et internonce du Saint-Siège au Royaume uni des Pays-Bas 1828-1831, Traduction de l'Abbé de Gourcy.
1-4772: N.N. - Sanctus; Met heiligen het jaar rond.
1-830: N.N. - Cantuale; Vesper- en Lofboek voor de Kerkprovincie van Nederland.
2-212: N.N. - Ik sta ervan te kijken ... Hoe Peter van Eijnatten de Kluis van Achel stichtte, Tekst en Documenten 1686 - 24 januari - 1986.
6-778: N.N. - Van Tsaar tot Keizer; Moskou - Sint-Petersburg [Europalia.Russia; Tentoonstellingscatalogus].
2-2192: N.N. - Ordo Confirmationis; Editio Typica [Pontificale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum].
2-682: N.N. - Uit de wereld van de Karmel; De geschiedenis van een religieuze orde en haar betekenis nú.
8-16: N.N. - Büttenpapierfabrik Gmund: Edle Papiere aus Gmund am Tegernsee / Luxurious papers from Gmund am Tegernsee.
8-076: N.N. - Woordenboek der Nederlandsche taal; 3 losse delen: letters Afstr.-Ajuin / G-Gekk / Gekk-Glitz.
4-279: N.N. - Het Gouden Tijdperk der Kunst; XVIe, XVIIe en XVIIIe eeuw; Hollandsche School - Vlaamsche School - Fransche School - Italiaansche School - Duitsche School, 50 photolythogravuren naar beroemde schilderijen en gravures: Rubens, Goltzius, Moreelse, Jordaens, Dürer, Le Sueur, Bouchardon, Boucher, Coypel, Carrache, Guide Reni, cantarini, Testa e. a. .
4-278: N.N. - Atlas van Tilburg en Goirle, met de bewoning 1732-1832 [map met losse bladen, met afbeeldingen van de reconstructie door L. Langeweg van de kaart uit 1760 Kaarte der heerlykheden van Tilborg en Goirle van Diederik Zijnen die in zeer slechte staat verkeert; 18 deelkaarten, incomplete set: deelkaart 16 ontbreekt].
4-280: N.N. - Willem I, Vader des Vaderlands [steendruk met afbeelding van Willem I (van hoofd tot voeten), ondertekend Hartog Zangers exc.; in paspartout].
9-664: N.N. - Wat is dít nu weer? Tom Stone's songbook voor kinderen [blokfluit-muziekboek].
1-805: N.N. - De Leeuwerk; Nationale Zangbundel voor Roomsch Nederland [Uitgave Federatie R. K. Vereenigingen voor Volkszang].
2-1985: N.N. - Liturgische Documentatie, Bijlage bij het Directorium voor de Nederlandse Kerkprovincie; Deel X: Liturgische teksten / Kerkmuziek / Doopbediening en dooperkenning.
1-966: N.N. - Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen, bij de Gereformeerde Kerk van Nederland in gebruik, op last van de Hoogmogende Heeren Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden, uit drie berijmingen in het jaar 1773 gekozen; Mitsgaders de Catechismus, de Formulieren van Doop en Avondmaal, het kort Begrip en een Alphabetisch Register van alle Psalmverzen; Onder toezicht van J. H. Donner.
7-2102: N.N. - Natuurschoon in 's Gravenhage en omstreken, XLVII natuuropnamen bijeengebracht en toegelicht door Jkvr. Dr. B. Elias; Met teekeningen van Chr. Le Roy.
6-237: N.N. - Koloniaal Missietijdschrift, Jaargang XV, 1932, Uitgave van de Indische Missie-Vereeniging.
4-281: N.N. - Willem de Eerste, Koning der Nederlanden Prins van Oranje Nassau Hertog van Luxemburg enz. [steendruk met afbeelding van Willem I, gezeten op paard, gemaakt door N. Sonnenberg del.; in paspartout].
2-703: N.N. - Karmel Missaal; Eigen Missaal van de Ongeschoeide Broeders van de Orde van de Zalige Maagd Maria van de Berg Karmel.
2-2198: N.N. - Ritus Servandus in Concelebratione Missae et Ritus Communionis sub utraque specie.
2-2201: N.N. - Ordo Sabbati Sancti quando Vigilia Paschalis instaurata peragitur; Editio Altera, cum Ordinationibus et Rubricarum Variationibus per Decretum diei 11 Ianuarii 1952 approbatis.
3-082: N.N. - Devotie tot het Goddelyk Hert van onzen Heere Jesus Christus, Uyt het Italiaensch vertaelt in het Nederduytsch.
2-2546: N.N. - Officia Propria Sanctorum Canonici Ordinis Sancti Sepulcri juxta kalendarium a Sacra Rituum Congregatione, revisum et approbatum die 24 Januarii 1923; Pars Hiemalis + Parst Aestiva + Pars Autumnalis.
2-444: N.N. - Statuta Canonici Ordinis Praemonstratensis [title page is missing, and therefor bibliographical information].
1-4911: N.N. (Benedictessen van Bonheiden) - [convoluut] 1. Kerkvaders; Algemene inleiding // 2. De verdedigers van het geloof (De Apologeten) [2 titels in 1 band].
2-2193: N.N. - Brevis collectio ex Rituali Romano, ad parochorum commodum eorumque vicariorum cum cantu emendato.
2-2181: N.N. - Ordo Missae; Editio Typica [Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum].
1-962: N.N. - Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen, bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik, door last van de Hoog-Mog. Heeren Staten Generaal, der Vereenigde Nederlanden, uit drie berijmingen, in het jaar 1773, gekozen, met de noodige daarin gemaakte veranderingen.
1-964: N.N. - Psalterium Brevarii Romani, cum excerptis e Communi Sanctorum secundem novam e textibus primigeniis interpretationem latinam, Pii Papae XII auctoritate editum; Editio juxta typicam.
1-965: N.N. - Psalterium, Latijn - Nederlands; Bezorgd door Th. Stallaert C.ss.R..
1-953: N.N. - Le Psautier de la Bible de Jérusalem.
3-3928: N.N. (M. P. C. Docteur de Sorbonne) - La vraie et solide piété, expliquée par S. François de Sales; Recueilie de ses Epîtres et de ses Entretiens; par M. P. C., Docteur de Sorbonne; Première Partie + Seconde Partie.
3-3921: N.N. (M. P. C. Docteur de Sorbonne) - La vraie et solide piété, expliquée par S. François de Sales; Recueilie de ses Epîtres et de ses Entretiens; par M. P. C., Docteur de Sorbonne; Première Partie + Seconde Partie.
9-801: N.N. - Antiquitäten; Eine Stilkunde für Sammler mit über 1000 Abbildungen, Mit einem Vorwort von Annette Kratz.
2-14: N.N. - Terugblik en uitzicht, 75 jaar Dominicanen in Zwolle 1901-1976.
2-08: N.N. - Constituties van de Zusters van Bethlehem.
2-04: N.N. - Laudare - benedicere - praedicare 1934-1984, Dominicaner orde vijftig jaar in Limburg.
9-89: N.N. - Bloemkrans; Lectuur voor katholieke jongelieden tot bevordering van taalkennis, stijl en letterkundige studie; Dertiende Jaargang .
8-377: N.N. - Studies over Hooft; Uyt liefde geschreven, 1581 - 1981.
9-113: N.N. - Van een meisje door niemand bemind, Serie: Klasbibliotheek, Nummer 33.
14-36: N.N. - Geschiedkundige Atlas van Nederland; De Fransche tijd [9 losse kaarten, blad I-2-3-4-6-7/8-9/10-11/12-13-14].
2-2189: N.N. - Ordo Baptismi Parvulorum; Editio Typica Altera [Rituale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum].
2-2190: N.N. - Calendariujm Romanum; Editio Typica [ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum].
2-327: N.N. - Jezuïeten in Nederland, Kiezen voor geloof en gerechtigheid.
1-735: N.N. - Zingt Jubilate; Gezangen en Gebeden voor de Eredienst [Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg].
4-282: N.N. - Zijne Koninklijke Majesteit Willem de Eerste, Koning der Nederlanden Prins van Oranja Nassau Hertog van Luxemburg enz. [steendruk met afbeelding van Willem I, in borstbeeld, gemaakt door E. Maaskant; in paspartout].
2-583: N.N. - La Belgique Monastique / Het Monnikenleven in België.
4-283: N.N. - Willem de Eerste, Koning der Nederlanden [steendruk met afbeelding van Willem I, in borstbeeld, gemaakt door Colleye; in paspartout] .
4-286: N.N. - Willem de Eerste, Koning der Nederlanden [steendruk met afbeelding van Willem I; in paspartout].
4-287: N.N. - Koning Willem de Eerste [steendruk met afbeelding van Willem I, in borstbeeld; in paspartout].
1-4422: N.N. - Het leven is meer dan ethiek; Studies aangeboden aan prof.dr. G.Th. Rothuizen.
6-2378: N.N. - Brabants recht dat is ...; Opstellen aangeboden aan prof. mr. J.P.A. Coopmans ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar Nederlandse rechtsgeschiedenis aan de Katholieke Universiteit Brabant, Brabantse Rechtshistorische Reeks, nr. 5.
2-1970: N.N. - Plechtigheden en gebeden bij de zeven wijdingen der geestelijken (Latijn-Nederlandsch).
2-1972: N.N. - Vesperale voor de zondagen en de voornaamste feesten, lofzangen en keur van gebeden .
2-1975: N.N. - Gebeden voor elke dag [Samengesteld in opdracht van de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg (Brussel) en de Nederlandse Commissie voor Liturgie (Nijmegen) in opdracht van de Belgische en Nederlandse Bisschoppenconferenties en goedgekeurd door de Romeinse Congregatie voor de Eredienst (Decreet van 13 april 1970)].
2-1957: N.N. - Bidden in het gezin; 39e Liturgisch Congres, 3-4 november 1994 Alfeüsdalk-Berchem.
2-1964: N.N. - De Liturgie der Overledenen [Uitgegeven door de Abdij Keizersberg, met medewerking der Abdij Affligem].
4-289: N.N. - Mademoiselle Laure Grognon [planche avec 16 petites illustrations et 4 à 5 lignes texte à la bas de chaque figure; Imagerie d'Epinal No. 942; dans paspartout].
4-288: N.N. - Kouterkapel Zele toegewijd aan de Mater Dolorosa [ets met afbeelding van de kapel, gemaakt door Rien ... (onleesbaar); in paspartout].
2-236: N.N. - Sint Bernardus over Sint Benedictus, Reeks: Monastieke Cahiers - Bronnen, nr. 15.
2-2325: N.N. - Lectionnaire Carême et temps Pascal 1969 (pro manuscripto).
8-4182: N.N. - Hellenica Oxyrhynchia cum Theopompi et Cratippi fragmentis [Recognoverunt brevique adnotatione critica instruxerunt Bernardus P. Grenfell].
2-717: N.N. - Het Misboek volgens de ritus der Carmelieten; Bewerkt naar de nieuwe door de Apostolische Stoel goedgekeurde uitgave.
9-759: N.N. - L'Orfevrerie de la Cité de Londres / Goud en zilver van de City of London [tweetalig, tekst in Frans en Nederlands], Exposition organisée a l'occasion d'Europalia 73 Great Britain, Bruxelles, du 30 septembre au 4 novembre 1973 / Tentoonstelling georganiseerd ter gelegenheid van Europalia 73 Great Britain, Brussel, van 30 september tot 4 november 1973.
9-76: N.N. - De Engelbewaarder; Geïllustreerd Tijdschrift voor de Katholieke jeugd, Jaargang 55 (1939-1940).
4-290: N.N. - La Petite Curieuse [planche avec 16 petites illustrations et 4 lignes texte à la bas de chaque figure; Imagerie d'Epinal No. 1188; dans paspartout].
1-4834: N.N. - Der Spiegel des heiligen Franziskus, Original-Holzschnitte von Schw. Elma Koenig; mit erläuterndem Text.
1-4835: N.N. - Alpha en Omega; Visioenen van het Millennium, Teksten uit de Openbaring van Johannes gecombineerd met kunstwerken uit de bekendste musea ter wereld.
1-4814: N.N. - De Kartuizers en hun Delftse klooster; Een bundel studiën, verschenen ter gelegenheid van het achtste lustrum van het Genootschap Delfia Batavorum.
1-4815: N.N. - Kerkarchitectuur [gestencilde druk, vermoedelijk een collegedictaat; over de geschiedenis van de kerkarchitectuur vanaf de oude christenheid tot heden].
1-4821: N.N. - Directorium Missae; Het Officie van de Subdiaken / Toni communes Missae.
1-4827: N.N. - Die Feier der Ordensprofeß in den Kapuzinerprovinzen des deutschen Sprachgebietes.
1-4813: N.N. - Studia Mystica, Volume XVIII, 1997.
6-238: N.N. - Koloniaal Missietijdschrift, Jaargang XVI, 1934, Uitgave van de Indische Missie-Vereeniging.
4-292: N.N. - Hortulus Animae (Cod. Bibl. Pal. Vindob. 2706; Zielentuintje) [3 mappen, met Aflevering 1 tot en met Aflevering 11, compleet), elke aflevering met losbladige afbeeldingen], Photomechanische reproductie der Keiz. Hof en Staatsdrukkery te Weenen uitgegeven onder toezicht van en met kunsthistorische toelichtingen door Friedrich Dörnhöffer.
6-2061: N.N. - Jaarboek Straet & Vaert 2002.
6-2067: N.N. - Ses boogscheuten weeghs; Zes eeuwen kerk Sint Jans Onthoofding; Jaarboek Straet & Vaert 1993.
6-2066: N.N. - Jaarboek Straet & Vaert 2012.
6-2064: N.N. - Jaarboek Straet & Vaert 2009.
6-2065: N.N. - Jaarboek Straet & Vaert 2011.
6-2063: N.N. - Jaarboek Straet & Vaert 2008.
6-2062: N.N. - Jaarboek Straet & Vaert 2006.
2-1958: N.N. - De concelebratie .
1-849: N.N. - Missa Pro Defunctis, conformis Editioni Vaticanae a SS. D. N. Pio PP. X evulgatae; Editio Schwann E.
4-223: N.N. - Journal des Notaires et des Avocats par une Société de Jurisconsultes et de Notaires; Année 1861, Tome XCII.
6-2792: N.N. - 50 jaar Dutch Pipes and Drums; Opgericht in mei 1953 als jeugddoedelzakband de Scotjes.
6-2791: N.N. - Het is een wereld van verschil; Woonwagenbewoners in Tilburg 1935 1990.
2-2279: N.N. - Die Feier der Krankensackramente; die Krankenzalbung und die Ordnung der Krankenpastoral in den katholischen bistümern des deutschen Sprachgebietes.
4-298: N.N. - Eindhoven seen by Charles Eyck [collection of reproductions of original drawings by Charles Eyck [portfolio with text and 12 drawings; 7 drawings are missing; contains only drawings 1-2-4-6-11].
2-2186: N.N. - Ritus Celebrandi Matrimonii Sacramentum necnon Benedictio Nuptialis infra Missam; Ad usum Dioecesium Hollandiae; Nova Editio, ad normam Constitutionis Conc. Vat. II de Sacra Liturgia et motu proprio Sacram Liturgiam accommodata [tekst in het Latijn en in het Nederlands].
2-561: N.N. - Van de boom die droeg; Een bijdrage tot de geschiedenis van de Congregatie van de Allerheiligste Maagd Maria Zonder Smet Ontvangen, en den H. Aloysius van Gonzaga - opgericht ten jare 1862 in De zaaier te Amsterdam, bij gelegenheid van haar 75-jarig bestaan.
4-307: N.N. - Architectuur [Map met losse platen met prenten van de architectuur van gebouwen eind negentiende en eerste decenna twintigste eeuw; ook enige vellen met beschrijvingen - in het Nederlands en enige in het Frans - van dergelijke architectonische gebouwen].
8-2104: N.N. - Stichting 'De Roos' Catalogus 1961-1965, Bredeneerde catalogus, samengesteld door Chr. Leeflang, verschenen in 1966 ter gelegenheid van de herdenking van het twintigjarig bestaan van de Stichting 'De Roos' te Utrecht.
7-2106: N.N. - Eilandgeschiedenis in beeld; Afbeeldingen van de Hoeksche Waard uit de zeventiende tot en met de negentiende eeuw, Uitgegeven ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het Streekmuseum Hoeksche Waard.
7-2104: N.N. - Met Fouquet door Amsterdam; Geïllustreerd met 103 reproducties van de gravures, voorkomende in de zg. Nieuwe Atlas van Fouquet.
2-720: N.N. - Het Misboek volgens de ritus der Carmelieten; Bewerkt naar de nieuwe door de Apostolische Stoel goedgekeurde uitgave.
2-2389: N.N. - Lerctionnaire Férial; Carême - Temps Pascal.
2-2392: N.N. - Lectionnaire Férial; Avent, Noël, Épiphanie.
2-2393: N.N. - Lectures pour les messes de semaine (ad experimentum), II: Du premier au vingtième dimanche après la Pentecôte.
2-2394: N.N. - Lectures pour les messes de semaine (ad experimentum), III: Dernières semaines après la Pentecôte, Avent - Noël - Epiphanie, Semaines après l'Epiphanie jusqu'au mardi de la Quinquagésime.
2-2395: N.N. - Lectionnaire Carême et temps Pascal 1969 (pro manuscripto).
2-2397: N.N. - Lectionnaire Férial; temps ordinaire; Tome I: 1re a 17e semaine.
2-2540: N.N. - Ritus Congregationis Virginum et monastecae Professionis, in usum Monialum Sancti Patris Benedicti Adorationis perpetuae Sanctissimi Sacramenti / Ritus der Jungfrauenweihe und Gelübdeablegung für die Benediktinerinnen von der ewigen Anbetung des allerheiligsten Sakramentes.
2-2541: N.N. - Constitutions sur la Règle du Bienheureux Père Saint Benoit pour les moniales Bénédictines de l'Adoration Perpétuelle du Saint Sacrement, Confirmées et approuvées par N. S. P. le Pape Clément XI (1705), Corrigées selon le Nouveau Droit Canon et approuvées par la S. C. des Religieux (1928).
2-2542: N.N. - Regel des heiligen Vaters Benedictus; Nebst den vam heiligen Vater Clemens XI. Approbierten und von der hl. Kongregation der Religiosen 1928 revidierten Konstitutionen für die Benediktinerinnen von der ewigen Anbetung des allerheiligsten Sakramentes.
2-2544: N.N. - Pontificale Romanum ex Decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Ioannis Pauli II promulgatum; Ordo Confirmationis, Editio Typica.
2-2545: N.N. - Pontificale Romanum ex Decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Ioannis Pauli II promulgatum; De Ordinatione Diaconi, Presbyteri et Episcopi; Editio Typica.
8-34: N.N. - Catalogus der Bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden; Eerste Deel: Handschriften - Drukwerken / Tweede Deel: Drukwerken - Nederlandsch Tooneel / Derde Deel: Alphabetische catalogus.
4-311: N.N. - Kaarten Historische Atlas van Limburg / Cartes Atlas Historique du Limbourg / Karten Historischer Atlas von Limburg; Kaart 1: Kerkelijke circumscriptie van de tegenwoordige Provincie Limburg en de omliggende gebieden 1559-1801 / Kaart 2: Kerkelijke circumscriptie van de tegenwoordige Provincie Limburg en de omliggende gebieden 1801-1821, [Map met 2 dubbelgevouwen uitklapbare kaarten + 2 doorzichtige deelkaarten met verfijnde geografische indeling; Reproduktie: Topografische Dienst, Delft, 1976].
1-672: N.N. - Godsdienstige Liederen; Uitgegeven door en voor rekening van den Nederlandschen Protestantenbond.
1-A528: N.N. - Die Kölner Kartause um 1500 [Aufsatzband].
2-2185: N.N. - Ritus Celebrandi Matrimonii Sacramentum necnon Benedictio Nuptialis infra Missam; Ad usum Dioecesium Hollandiae; Nova Editio, ad normam Constitutionis Conc. Vat. II de Sacra Liturgia et motu proprio Sacram Liturgiam accommodata [tekst in het Latijn en in het Nederlands].
7-2654: N.N. - Maaskanttekeningen in woord en beeld 1900-2000.
1-856: N.N. - Evangelische Gezangen, om nevens Het Boek der Psalmen bij den openbaren godsdienst in de Nederlandsche Hervormde Gemeenten gebruikt te worden; Op uitdrukkelijken last van alle Synoden der voornoemde Gemeenten bijeen verzameld en in orde gebragt in de jaren 1803, 1804 en 1805.
2-2566: N.N. - Uittreksel uit den Groote Katechismus [Bisdom Haarlem], In het bisdom Haarlem voorgeschreven voor het vierde leerjaar.
4-312: N.N. - Kaarten Historische Atlas van Limburg / Cartes Atlas Historique du Limbourg / Karten Historischer Atlas von Limburg; Kaart 1: Kerkelijke circumscriptie van de tegenwoordige Provincie Limburg en de omliggende gebieden 1559-1801 / Kaart 2: Kerkelijke circumscriptie van de tegenwoordige Provincie Limburg en de omliggende gebieden 1801-1821 / Kaart 3: De tegenwoordige Provincie Limburg en de omliggende gebieden in de Franse tijd (1802), [Map met 3 dubbelgevouwen uitklapbare kaarten + 2 doorzichtige deelkaarten met verfijnde geografische indeling; Reproduktie: Topografische Dienst, Delft, 1976].
2-2177: N.N. - Ordo Sabbati Sancti, quando Vigilia Paschalis instaurata peragitur; Editio Altera, cum Ordinationibus et Rubricarum Vaticationibus per Decretum Diei 11 Ianuarius 1952 approbatis.
2-2175: N.N. - Ordo Sabbati Sancti, quando Vigilia Paschalis instaurata peragitur; Editio Altera, cum Ordinationibus et Rubricarum Vaticationibus per Decretum Diei 11 Ianuarius 1952 approbatis.
2-2176: N.N. - Ordo Sabbati Sancti, quando Vigilia Paschalis instaurata peragitur; Editio Altera, cum Ordinationibus et Rubricarum Vaticationibus per Decretum Diei 11 Ianuarius 1952 approbatis.
2-2173: N.N. - Ordo Sabbati Sancti, quando Vigilia Paschalis instaurata peragitur; Editio Altera, cum Ordinationibus et Rubricarum Vaticationibus per Decretum Diei 11 Ianuarius 1952 approbatis.
2-22: N.N. - Dominicanen in Nederland, Zoeken naar echtheid.
4-42: N.N. - Breviarium Romanum, ex Decreto Sacrosancti Concilii Tidentini restitutum, S. Pii V. Pontificis Maximi jussu editum, Clementis VIII. primùm, nunc denuò Urbani Papae VIII. auctoritate recognitum, In quo omnia suis locis ad longum posita sunt, pro majori recitantium commodiate; Pars Aestiva.
4-53: N.N. - Missale Romanum, ex Decreto Sacrosancti Concilii Tidentini restitutum, S. Pii V. Pont. Max. jussu editum, Clementis VIII. Primum, nunc denuo Urbani Papae Octavi auctoritate recognitum; In quo Missae propriae de Sanctis ad longum positae sunt ad majorem Celebrantium commoditatem.
4-284: N.N. - Willem de Eerste, koning der Nederlanden [steendruk met afbeelding van Willem I, in borstbeeld, gemaakt door Madou; in paspartout].
8-875: N.N. - Almanak voor het Schoone en Goede voor 1834.
3-2100: N.N. - Unter dem gnadenreichen Schutz, Dem Millennium der Russisch-Orthodoxen Kirche gewidmet.
8-4007: N.N. - Hellas' goden en mensen [Europalia 82 / Griekenland; 1 oktober - 2 december 1982, Paleis voor Schone Kunsten].
3-2238: N.N. - Codex Iuris Canonici, PII X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus; Praefatione Emi. Petri Card. Gasparri et Indici analytico-alphabetico auctus.
8-4337: N.N. - Tables générales des Tomes I-XXV (1924-1955) de l'Archivum Latinatis Medii Aevi (Bulletin du Cange); Établies par M. Hélin avec le concours de J. Stouffs.
4-310: N.N. - Kaarten Historische Atlas van Limburg / Cartes Atlas Historique du Limbourg / Karten Historischer Atlas von Limburg; Kaart 1: Kerkelijke circumscriptie van de tegenwoordige Provincie Limburg en de omliggende gebieden 1559-1801 / Kaart 2: Kerkelijke circumscriptie van de tegenwoordige Provincie Limburg en de omliggende gebieden 1801-1821, [Map met 2 dubbelgevouwen uitklapbare kaarten + 2 doorzichtige deelkaarten met verfijnde geografische indeling; Reproduktie: Topografische Dienst, Delft, 1976].
9-786: N.N. - Silver of a New Era; International highlights of precious metalware from 1880 to 1949 [catalogue of exhibition].
9-821: N.N. - Dormeuil Paris - London, 1842-1992 [text in English].
6-2749: N.N. - Paleis Raadhuis Tilburg.
8-811: N.N. - De Noordnederlandche tongvallen; Atlas van taalkaarten met tekst, uitgegeven door het Kon. Ned. Aardrijkskundig Genootschap; Bewerkt door Dr. J. te Winkel; Aflevering 2.
6-239: N.N. - Koloniaal Missietijdschrift, Jaargang XXIII, 1940 (maanden januari t/m mei), Uitgave van de Indische Missie-Vereeniging.
4-200: N.N. - Historia Juris Romani; Quatrième Epoque, depuis l'an 1000-1300 ... [manuscrit].
6-2390: N.N. - Verhalen uit de Meierij; Een bonte verzameling over het 'lieve leven' in Den Bosch en omstreken.
7-2114: N.N. - Oud-Castricum, 23e Jaarboekje.
7-2115: N.N. - Bewaard in het hart; Een selectie van 63 Amsterdamse woon- en pakhuizen uit de periode 1450 tot 1825 gekozen uit een totaal van 650 percelen die tijdens de eerste tien jaar van het bestaan van het gemeentelijke Bureau Monumentenzorg zijn gerestaureerd (1953-1963).
2-2168: N.N. - Ordo Sabbati Sancti, quando Vigilia Paschalis instaurata peragitur; Editio Altera, cum Ordinationibus et Rubricarum Vaticationibus per Decretum Diei 11 Ianuarius 1952 approbatis.
2-723: N.N. - Het Misboek volgens de ritus der Carmelieten; Bewerkt naar de nieuwe door de Apostolische Stoel goedgekeurde uitgave.
2-3140: N.N. - Officia Monastica; Latijn - Nederlands, te gebruiken met het Benedictijns Getijdenboekje voor de Dag-Uren in de Abdij van Onze Lieve Vrouw te Oosterhout.
1-A386: N.N. - Collecteana S. Congregationis de Propagande Fide, seu Decreta Instructiones Rescipta, pro apostolicis missionibus; Vol. II., Ann. 1867-1906, NN. 1300-2317, Vol. II, Ann. 1867-1906; NN. 1300-2317.
1-A382: N.N. - Abtei-Gymnasium Duisburg-Hamborn; Gymnasium des Bistums Essen für Mädchen und Jungen.
6-2076: N.N. - Hendrik Verhees, een grensoverschrijdende Brabantse landmeter, cartograaf en patriot (1744-1813).
7-2120: N.N. - J.K. Smit & Zonen Amsterdam 1888-1938 [Text in English].
7-2145: N.N. - Oudheidkundige Kring Die Goude; Tweede verzameling bijdragen.
6-2077: N.N. - Boekmerken uit Brabant [naar aanleiding van exlibris-tentoonstelling].
5-625: N.N. - Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenica Vaticani II, [Complete series of 27 volumes] Volumen I, Periodus Prima (Pars I + II + III + IV); Volumen II, Periodus Secunda (Pars I + II + III + IV + V + VI); Volumen III, Periodus Tertia (Pars I + II + III + IV + V + VI + VII + VIII); Volumen IV, Periodus Quarta (Pars I + II + III + IV + V + VI + VII); Appendix; Indices.
6-2078: N.N. - Kloosters in Brabant.
7-2146: N.N. - Oudheidkundige Kring Die Goude; Vierde verzameling bijdragen.
7-2159: N.N. - 1914-1989; Kroniek van de Parochie van de Heilige Clemens Maria Hofbauer te Hilversum .
1-A380: N.N. - Van Willibrord tot Wereldraad; Enige aspecten van het geestelijk leven in Utrecht door de eeuwen / From Willibrord tot World Council; Some aspects of the spiritual life in Utrecht through the ages.
2-847: N.N. - De Teresiaanse Karmel.
2-2417: N.N. - La liturgie des défunts; par les Pères Bénédictins du Mont César; illustrations de Pierre Ickx.
1-1903: N.N. - Mededeelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome; Tweede Reeks, Deel X, Uitgegeven vanwege het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming.
1-761: N.N. - Parochiebundel voor de Nederlandse Kerkprovincie; Gezangenmelodie voor de edities C, D en E [Niet in de handel].
8-38: N.N. - Catalogus Librorum quos collegit Societas Neerlandica ad Promovendam Artem Medicam / Catalogus van de Bibliotheek der Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering van de Geneeskunst, in bruikleen vereenigd met de bibliotheek der Universiteit van Amsterdam [texts partially in Latin and partially in Dutch language]; Vol. I: 1899-1930 / Vol. II: 1931-1949.
7-1520: N.N. - Nederlandse postzegels 1981; Achtergronden, vormgeving, emissiegegevens - stempels / Gerrit Komrij en Anthon Beeke: Uit de memoires van een postzegel 1881-1981.
7-1774: N.N. - Portraits of Doctors & Scientists in the Wellcome Institute of the History of Medicine; A Catalogue by Renate Burgess.
1-700: N.N. - Montfor-tochten; Gebeden en gezangen.
1-742: N.N. - Recueil de Cantiques; à l'usage des élèves des Religieuses Ursulines de Wavre-Notre-Dame.
3-323: N.N. - Stucken aengaende de Catholycken Onderdanen vande Staten der Ver-eenighde Provincien van Nederlandt. , Overgeset uyt de Fransche Copye. .
2-2478: N.N. - Officium de Adoratione Perpetua Domini Nostri Jesu Christi in Eucharistiae Sacramento.
1-2962: N.N. - Tora met hart en ziel, Artikelen aangeboden aan Yehuda Aschkenasy bij zijn 65e verjaardag.
2-733: N.N. - Annalen van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart, 59e jaargang, afleveringen 1-7 (januari - juli).
2-736: N.N. - Annalen van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart, 64e jaargang.
2-330: N.N. - Menologium Societatis Jesu, Oder Lobsame Gedächtnutz etwelcher Patrum, und Fratrum, So die Societät Jesu mit heiligem Leben, oder glorwürdigem Tod erleuchtet haben.
2-737: N.N. - Annalen van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart, 66e jaargang.
2-740: N.N. - Annalen van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart, 69e jaargang.
2-744: N.N. - Annalen van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart, jaargang 75.
2-745: N.N. - Annalen van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart, jaargang 76.
2-997: N.N. - Analecta Ordinis Carmelitarum, Vol. 55 nr 1-2 (Jan.-Dec. 2004).
1-816: N.N. - Kyriale sive Ordinarium Missae, Missa pro Defunctis, Toni Comm. Missea necnon Mod. Cant. Alleluja Temp. Pasch.; Cum cantu Gregoriano Editionis Vaticanae; Cum approbatione S. R. C. et Ordinariatus Seccoviensis.
3-350: N.N. - Dagelyksche oeffeninge van het inwendig gebed, of Meditatie., Niet min gemakkelyk als noodzaekelyk voor alle slach van Menschen, zoo Geestelyke als Weireldlyke. Zeer gedienstig in
2-1943: N.N. - Meditaties bij de zondagsevangeliën; A-cyclus.
2-1959: N.N. - De Paasviering; Missen en Plechtigheden van Palmzondag, en van Witte Donderdag tot en met Paasmaandag; Gregoriaanse zang met de ritmische tekens der Benedictijnen van Solesmes; Nederlandse vertaling en rubrieken.
2-2077: N.N. - De Orde van dienst voor de Uitvaartliturgie [onder de verantwoordelijke redactie van de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg].
2-2078: N.N. - Orde van Dienst voor de Vormselliturgie [onder de verantwoordelijke redactie van de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg].
2-2080: N.N. - Orde van dienst voor de liturgie van het Kinderdoopsel [onder de verantwoordelijke redactie van de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg].
2-2081: N.N. - De Orde van dienst voor de Ziekenliturgie [onder de verantwoordelijke redactie van de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg].
6-2083: N.N. - Reglement op Het Bestuur ten Platten Lande, in de Provincie Noord-Branband [Vastgesteld bij 's Konings besluit van den 23 Julij 1825, No. 132; Geteekend: J.G. de Meij van Streefkerk, de Secretaris van Staat].
2-2165: N.N. - Ordo Sabbati Sancti, quando Vigilia Paschalis instaurata peragitur; Editio Altera, cum Ordinationibus et Rubricarum Vaticationibus per Decretum Diei 11 Ianuarius 1952 approbatis.
2-2166: N.N. - Ordo Sabbati Sancti, quando Vigilia Paschalis instaurata peragitur; Editio Altera, cum Ordinationibus et Rubricarum Vaticationibus per Decretum Diei 11 Ianuarius 1952 approbatis.
2-2167: N.N. - Ordo Sabbati Sancti, quando Vigilia Paschalis instaurata peragitur; Editio Altera, cum Ordinationibus et Rubricarum Vaticationibus per Decretum Diei 11 Ianuarius 1952 approbatis.
2-2152: N.N. - Lectionario; reformado segun los Decretos del Concilio Vaticano II y promulgado por S. S. El Papa Pablo VI; Dominical y ferial; III: Ciclo C.
2-2151: N.N. - Lectionario; reformado segun los Decretos del Concilio Vaticano II y promulgado por S. S. El Papa Pablo VI; Dominical y ferial; II: Ciclo B.
2-385: N.N. - Constituties / Konstitusi; Congregatie van de Fraters van O.L. Vrouw van het Heilig Hart / Kongregasi Frater-Frater Bunda Hati Kudus.
8-1056: N.N. - Die Riddere Metter Mouwen; Ms. The Hague, Royal Library 129 A 10 fol. 167-177 verso and the fragment Brussels, Royal Library IV 818 [facsimile], With an introduction by C.W. de Kruyter.
1-699: N.N. - Montfort tochten; Gebeden en gezangen.
2-675: N.N. - Ceremoniaal ten gebruike van de Zusters van Onze Lieve Vrouw van den Berg Carmel; Volgens het Ceremoniaal en Rituaal van de Orde [typoscript], Met een aanhangsel bevattende enige byzondere Gebeden, Ceremoniën en Gebruiken.
7-1905: N.N. - British book production 1966; Frankfurt 22-27 September 1966.
7-1368: N.N. - Tristan und Isolde; gemäss der Handschrift des Tristanromans aus dem 15. Jahrhundert, Einleitung von Dagmar Thoss, Text von Gabriel Bise.
7-1369: N.N. - Tristan en Isolde; met alle miniaturen uit het middeleeuse handschrift, Inleiding door Dagmar Thoss, Tekst van Gabriel Bise.
7-1372: N.N. - Les Très Riches Heures du Duc de Berry; Het pronkstuk uit een verzameling van een middeleeuwse bibliofiel, Ingeleid en toegelicht door Edmond Pognon.
2-2568: N.N. - Kleine Katechismus [Bisdom Haarlem], Ten gebruike der Nederlandsche bisdommen, voorgeschreven voor het bisdom van Haarlem door Zijne Doorl. Hoogwaardigheid Mgr. Joannes Petrus Huibers, bisschop van Haarlem.
2-2567: N.N. - Katechismus voor het vierde leerjaar [Bisdom Haarlem], Voorgeschreven voor het bisdom Haarlem.
9-85: N.N. - Bloemkrans; Lectuur voor katholieke jongelieden tot bevordering van taalkennis, stijl en letterkundige studie; Vijfde Jaargang + Zesde Jaargang [in 1 band].
1-3066: N.N. - The works of Philo; complete and unabridged; New updated edition.
6-2950: N.N. - Tilburg 40 jaar bevrijd; 1944 - 27 October - 1984, Avondshowprogramma ter gelegenheid van de 40-jarige bevrijding van Tilburg; Stadsschouwburg, zaterdag 27 october 1984 [programmaboekje met liedteksten en reclame-advertenties].
1-3267: N.N. - Jhesus Collacien; Een laatmiddeleeuwse prekenbundel uit de kringen der tertiarissen [Met inleiding en varianten uitgegeven door dr. Anna Maria Baaij].
8-26: N.N. - Catalogus van folklore in de Koninklijke Bibliotheek; Eerste Deel: Europa / Tweede Deel: Buiten Europa - Supplement / (Derde Deel:) Registers.
9-587: N.N. - Klein Brevier: Vespers en Completen voor de zondag.
8-5148: N.N. - Honderd Noord-Nederlandse oorkonden en akten, uit de jaren 1254-1501; Verzameld door dr. Jan Frederik Niermeyer.
6-2352: N.N. - Encyclopedie van Noord-Brabant in 4 delen; Deel 2 (G t/m L).
6-2353: N.N. - Encyclopedie van Noord-Brabant in 4 delen; Deel 3 (M t/m R).
8-5177: N.N. - Met innige groetjes van Hormoontje; Uit Gandalf goed voor u; Een keuze uit vier jaar Gandalf door Martin Ros en Guus Dijkhuizen.
1-695: N.N. - Geestelijke Liederen uit den schat van de Kerk der eeuwen; Uittreksel.
2-2751: N.N. - Uittreksel uit den Grooten Katechismus in het Bisdom van Haarlem; Voorgeschreven voor het vierde leerjaar.
7-1566: N.N. - Getijdenboek voor Farnese [Inleiding en toelichting van Webster Smith].
2-2363: N.N. - Lectionnaire pour les messes du dimanche.
2-2355: N.N. - Office du Très Saint Sacrement, selon le Rite Romain, en Latin et en Français.
2-2353: N.N. - Laudes, Vêpres et Complies de l'Office Romain.
2-2352: N.N. - Office Divin complet a l'usage de Rome; Offices de tous les dimanches et fêtes de l'année, Latin-Français; Édition mise dans un vouvel ordre et augmentée de tous les niveaux offices, de la Semaine Sainte et du Chemin de la Croix.
2-2347: N.N. - Lectionnaire; la célébration des Saints, intentions et circonstances diverses, messes votives.
2-2344: N.N. - Lectionnaire pour les messes du dimanche.
2-2341: N.N. - Cheminements pénitentiels communautaires.
2-2339: N.N. - Rituel de la profession religieuse; Textes liturgiques en langue française pour les religieux en les religieuses: Présentations des rites, Extraits des textes conciliaires; Tables.
2-2335: N.N. - Sacrements pour les malades; pastorale et célébrations.
2-2303: N.N. - Die Feier der Krankensackramente; die Krankenzalbung und die Ordnung der Krankenpastoral in den katholischen bistümern des deutschen Sprachgebietes, Herausgegeben im Auftrag der Bischofskonferenzen Deutschlands, Österreichs und der Sweiz und der Bischöfe von Bozen-Brixen und von Luxemburg.
2-2292: N.N. - Die kirchliche Begräbnisfeier in den katholischen Bistümern des deutschen Sprachgebietes, Herausgegeben im Auftrag der Bischofskonferenzen Deutschlands, Österreichs und der Sweiz un des Bischofs von Luxemburg.
2-2267: N.N. - Liturgie und Kunst; Illustrierte Zeitschrift; 1922.
2-2260: N.N. - Die Feier de Heiligen Jahres im den katholischen Bistümen des Deutschen Sprachgebietes, Herausgegeben von den Liturgischen Instituten Salzburg, Trier und Zürich.
2-2187: N.N. - Ordo Initiationis Christianae Adultorum; Editio Typica.
2-2178: N.N. - Ordo Sabbati Sancti, quando Vigilia Paschalis instaurata peragitur; Editio Altera, cum Ordinationibus et Rubricarum Vaticationibus per Decretum Diei 11 Ianuarius 1952 approbatis.
2-2180: N.N. - Missae Pro Defunctis ad commodiorem ecclesiarum ususm, ex Missale Romano desumptae; Accedit Ritus Absolutionis pro Defunctis ex Rituali et Pontificali Romano; cum approbationie SS. Rituum Congregationis.
2-2172: N.N. - Ordo Sabbati Sancti, quando Vigilia Paschalis instaurata peragitur; Editio Altera, cum Ordinationibus et Rubricarum Vaticationibus per Decretum Diei 11 Ianuarius 1952 approbatis.
2-2174: N.N. - Ordo Sabbati Sancti, quando Vigilia Paschalis instaurata peragitur; Editio Altera, cum Ordinationibus et Rubricarum Vaticationibus per Decretum Diei 11 Ianuarius 1952 approbatis.
7-1299: N.N. - Unsere Zeit; Jahrbuch zum Conversations-Lexicon; Erster Band.
7-1300: N.N. - Unsere Zeit; Jahrbuch zum Conversations-Lexicon; Zweiter Band.
2-2150: N.N. - Orationes in benedictione SS Sacramenti vel alias pro opportunitate dicendae [title page is missing; this is the title on the French title page ].
6-2092: N.N. - Instructie voor den Hoven van Braband; Judicieele Practijk voor den Raade en Leenhove van Braband en Lande van Overmaaze [in schoonschrift handgeschreven tekst in zwarte inkt, op handgeschept papier].
8-4459: N.N. - Der Blick des Dichters; Antike Kunst in der Weltliteratur [Herausgegeben und kommentiert von Detlev Wannagat].
1-760: N.N. - Zangboekje; Gregoriaansche gezangen voor de H. Mis en het Lof; Bewerkt door de Benedictijnen van de Abdij Keizersberg te Leuven onder leiding van D. J. Kreps O.S.B..
1-809: N.N. - Kirchenlied; Eine Auslese Geistlicher Lieder; Notenausgabe .
8-4002: N.N. - Griekse ambachten door de eeuwen heen.
4-31: N.N. - Breviarium Romanum, ex Decreto Sacrosancti Concilii Tidentini restitutum, S. Pii V. Pontificis Maximi jussu editum, Clementis VIII. primùm, nunc denuò Urbani Papae VIII. auctoritate recognitum, In quo omnia suis locis ad longum posita sunt, pro majori recitantium commodiate; Pars Verna + Pars Aestiva + Pars Autumnalis + Pars Hiemalis.
4-10: N.N. - Officium Beatae Mariae Virginis... reformatum, & S. Pii V. ... Pont. Max. Jussu editum; Ad instar Breviarii Romani sub Urbano VIII. recogniti; ... Cum indulgentiis & Orationibus à S. Pio V. ordinatis, & Hymnis ab Urbano VIII. Correctis [title page damaged, so some letters/words of the title are missing], .
3-242: N.N. - Meditatien over het leven en de mijsterien van O. H. J. C.; Eerste t/m Vierde Deel[2 banden], Uit het Fransch vertaald en uitgegeven door Jan Fr. Donkers Rein. H. Z..
7-2194: N.N. - Ter Goude [onderdeel van: De Nederlandsche Stad- en Dorp-beschrijver].
9-782: N.N. - Cartier [catalogue, textes en français].
6-085: N.N. - Alkitab [Old and New Testament including the Deutorocanonical Books; Indonesian language].
6-082: N.N. - De zon gaat op in Balige; Jaarboek van de Kapucijnenmissie.
2-1914: N.N. - Wij vieren het Woord ... aan de hand van Marcus, (Samengesteld door de Werkgroep voor Liturgie Heeswijk).
2-1915: N.N. - Wij vieren het Woord ... in de veertigdagentijd, (Samengesteld door de Werkgroep voor Liturgie Heeswijk).
2-1916: N.N. - Zondag vieren; kerk & liturgie op de eerste dag van de week; 36e Liturgisch Congres, De Haan, 27-29 oktober 1991, (Uitgave van Tijdschrift voor Liturgie).
1-678: N.N. - Hosanna! Les Anges du Tabernacle [Tirage supplémentaire de l'édition de 1912].
9-1460: N.N. - Recueil des Lois et Actes généraux du Gouvernement, en vigueur dans le Royaume des Pays-Bas; Troisième Série; Tome Troisième.
2-2508: N.N. - Manuale Ordinandorum, complectens Ritum, 1. Administrandae Confirmationis, quam plures recipiunt ea ipsa die qua prima Tonsura initiantur...; Opusculum non Ordinandis solum, sed et Ordinatis, praeserim Sacerdotibus, utilissimum, .
8-1325: N.N. - Karel ende Elegast [Vertaald door Karel Eykman; Bezorgd en ingeleid door A.M. Duinhoven], Reeks: Nederlandse Klassieken.
2-2507: N.N. - Manuale Ordinandorum, complectens Ritum, 1. Administrandae Confirmationis, quam plures recipiunt ea ipsa die qua prima Tonsura initiantur...; Opusculum non Ordinandis solum, sed et Ordinatis, praeserim Sacerdotibus, utilissimum, .
1-4058: N.N. - Feestbundel opgedragen aan Mg. J.C. van der Loos, 1896-1946, Haarlemsche Bijdragen; bouwstoffen voor de geschiedenis van het Bisdom Haarlem, een-en-zestigste deel.
7-1569: N.N. - Jugendstilprentbriefkaarten [Geselecteerd door en met een nawoord van Hans Dichand; Met biografische aantekeningen over de ontwerpers van deze prentbriefkaarten door Michael Martischnig], Reeks: Bibliophilia, nr. 7.
1-708: N.N. - Klein dienstboek; Gebeden, gezangen, gezegden in de landstaal.
1-1899: N.N. - Mededeelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome; Tweede Reeks, Deel VI, Uitgegeven vanwege het Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.
7-1605: N.N. - The Hours of Catherine of Cleves [Introduction and Commentaries by John Plummer].
1-1900: N.N. - Mededeelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome; Tweede Reeks, Deel VII, Uitgegeven vanwege het Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.
2-2415: N.N. - De cura infirmorum, ex Rituale Romano, ad usum diœcesium Belgii.
7-1571: N.N. - Jugendstilpostkarten [Herausgegeben und mit einem Nachtwort versehen von Hans Dichand; Mit einem biographischen Anhang der ausführenden Künstler von Michael Martischnig], Series: Die bibliophilen Taschenbücher, Nr. 16.
1-1888: N.N. - Mededeelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome; Vijfde Deel.
7-1570: N.N. - Gazette du Bon Ton; Een selectie uit de eerste jaargang van het modetijdschrift (1912/1913) [Uitgegeven door Ruth Bleckwenn], Reeks: Bibliophilia, nr. 13.
1-1890: N.N. - Mededeelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome; Zevende Deel.
1-929: N.N. - Psautier Latin-Français du Bréviaire Monastique; En Supplement: l'Ordinaire de l'Office au temps de l'Avent, de Carême, de la Passion et de Pâques; Les Pièces Propres pour les Petites Heures, etc..
1-930: N.N. - Psalmen; KBS-vertaling.
1-931: N.N. - Psalmen; KBS-vertaling.
2-241: N.N. - Regel des heiligen Vaters Benedictus; nebst den vom heiligen Vater Clemens XI. 1705 approbierten und von der hl. Kongretation der Religiosen 1928 revidierten Konstitutionen für die Benediktinerinnen von der ewigen Anbetung des allerheiligsten Sakramentes.
7-1466: N.N. - P. P. Rubens als boekillustrator [Tentoonstelling 7 mei - 4 juli 1977].
9-88: N.N. - Bloemkrans; Lectuur voor katholieke jongelieden tot bevordering van taalkennis, stijl en letterkundige studie; Elfde Jaargang + Twaalfde Jaargang [in 1 band].
9-1359: N.N. - Enzinger Nachrichten; Haus-Zeitschrift der Enziger-Union-Werke Aktien-Gesellschaft, Mannheim; Jahrgang 9 (1956, nrs. 1-2-3-4) + Jahrgang 10 (1957, nrs. 1-2-4-5-6) + Jahrgang 11 (1958, nrs. 1 till 6, complete) [in 1 volume].
8-4094: N.N. - De wil van Zeus; Homerus' Ilias [Nederlands van dr. Jan van Gelder].
2-2485: N.N. - Rituale Augustanum Rituali Romano, conformatum ad jussu et auctoritate Reverendissimi et Illustrissimi Domini Domini Pancrati Episcopi Augustani editium.
7-2729: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg; Deel 133, 1997, Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Maastricht.
7-2727: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg; Deel 131, 1995, Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Maastricht.
3-239: N.N. - Den Godvrugtigen Lands-Man, ofte Gebede-Boek bezonderlyk ten dienste der Lands-Lieden; Behelzende de voornaemste Litanien, Gebeden, Bemerkingen en Onderwyzingen om hun op-te-wekken tot een godvrugtig leven, en hunne zaligheyd uyt-te-werken; Vermeerderd met de Zondagsche Vesperen, de generaele Absolutie, &c..
8-532: N.N. - Honderd veertien Nederlandse brieven van Erycius Puteanus aan de astronoom Michael Florent van Langren, Met een inleiding uitgegeven door J.J. Moreau, Pretoria.
1-661: N.N. - Liederenbundel; Moederhuis [enkel teksten van religieuze liederen, zonder muzieknotatie].
8-20: N.N. - Art-Paper 2 [Art-Papers is de naam van een omvangrijke, internationaal georiënteerde manifestatie waartoe de Jan van Eyck Akademie te Maastricht voor 1987 het initiatief genomen heeft].
6-2552: N.N. - Verhalen uit de Meierij; Een bonte verzameling over het 'lieve leven' in Den Bosch en omstreken.
9-1354: N.N. - Koninklijke Marine: Voorlopig Handboek, bestemd voor schepelingen gedurende hun eerse militaire oefening.
1-4161: N.N. - Verdrukking, vlucht en toevlucht; Het dagboek van Jean Migault over de geloofsvervolging onder Lodewijk XIV [Ingeleid en geannoteerd door G.H.M. Posthumus Meyjes].
3-402: N.N. - Roomsch- Chatholyke Bilbliotheek voor het Koninkrijk der Nederlanden., Vierde deel. .
4-237: N.N. - Historische personen; die Keure [van Frans II tot Felix Timmermans; inplakalbum met 220 ingeplakte afbeeldingen van bekende historische personen, met daarnaast telkens een korte levensbeschrijving in 5-20 regels].
4-258: N.N. - 1998 Kalender; Confrontaties; Linosneden leerlingen Cobbenhagen College [Maandkalender; Hommage aan Jos Kerkhof, oprichter van de Cobbenhagenpers].
4-264: N.N. - De St Servatiusklok; Kerkelijk weekblad voor Groot-Maastricht; 70e Jaargang, november 1938 - november 1939.
4-285: N.N. - Willem de 1ste Koning der Nederlanden [steendruk met afbeelding van Willem I, in borstbeeld; in paspartout].
6-009: N.N. - Soldaat Overzee [over de Nederlandse soldaat in Indië].
6-020: N.N. - Damai Bagimu; Katekismus Katolik, Disusun oleh team STFT Suryagung Bumi .
6-039: N.N. - Het Maleisch in den dagelijkschen omgang.
6-048: N.N. - Katekismus Indonesia; Diterbitkan atas nama Wali-wali Geredja seluruh Indonesia; Tjetakan II.
6-047: N.N. - Alkitab [Nieuw Testament], Perdjandjian baru dalam Bahasa Indonesia modern.
6-012: N.N. - Gedenkboek van den 12½-jarigen missiearbeid der Paters Minderbroeders-Capucijnen in Nederlandsch Oost-Indië, 1905-1917.
14-61: N.N. - Geschiedkundige Atlas van Nederland; De Rechterlijke Indeelingen 1810-1878, Blad 1-2-3 [3 losse kaarten].
6-070: N.N. - Samosir; De oudbatakse samenleving.
6-074: N.N. - In het land van Toar en Luminu'ut; Apostolaat onder het volk van de Minahassa - Sulawesi - Indonesia, Speciaal nummer van Mededelingen over de Minahassa, nr. 40, december 1965.
6-1025: N.N. - Tijl trekt pijpend door schoon Vlaanderenland [liederenbundel, liederen gecomponeerd door Lode Dieltjens].
1-727: N.N. - Liedboek voor de Kerken; Psalmen en Gezangen voor de Eredienst in kerk en huis aangeboden aan de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied.
9-767: N.N. - Art in glass; A guide to the glass collections, Series:.
1-A495: N.N. - Les Fioretti; Les petites fleurs de Saint François d'Assise; Suivies de Quatre Considérations sur les Stigmates, et de La Légende des Trois Compagnons, complétées par des textes franciscains [Choisis et traduits du toscan et du latin par le Père Adalbert Hamman; Illustré de cent planches d'Edy Legrand en couleur et en noir-et-blanc]; Tome I + Tome II.
8-4846: N.N. - De middeleeuwse ideeënwereld, 1000-1300; Bronnenboek [Vertaald door P.J.H. Thijs en anderen].
1-4471: N.N. - Studien aus dem Gebiete von Kirche und Kultur; Festschrift Gusdtav Schnürer zum 70. Geburtstag, Gewidmet von Freunden und Schülern, Festschrift Gustav Schnürer zum 70. Geburtstag, gewidmet von Freunden und Schülern.
4-218: N.N. (Par M ... avocat au parlement) - Code Rural, ou Maximes et Régrlements concernant Les Biens de Campagne ...; Tome Premier.
4-217: N.N. - Lettres Récréatives et Morales, sur Les Moeurs du Temps, à M. Le Comte de ***; Tome Second + Tome Troisième [il manque Tome Premier].
4-214: N.N. - Beginselen der Land-Beschryvinge [Incompleet: Titelpagina ontbreekt en dus ook de bibliografische gegevens; op het eind ontbreekt tenminste 1 pagina, want de tekst stopt abrupt op p. 240].
3-235: N.N. - Dobbel Hemels Palm-Hof, verciert met godvrugtige Oeffeningen, Kleyne Getyden en Litanien, Getrokken uyt de H. Schriftuere, en de HH. Vaders; Van nieuws overzien, en vermeerdert met de Vespers, Completen en de Gebeden onder het Lof.
3-236: N.N. - Hemelsch Palmhof; Gebedenboek voor Roomsch-Catholijken; Nieuwe Uitgave.
3-237: N.N. - De Vrome Christen geheiligd door het Gebed en de Overdenking.
3-238: N.N. - Hosianna, volledig gebedenboek voor Roomsch-Katholijken; Vermeerderd met de Vesper-Psalmen voor den zondag, Uit het Hoogduitsch vertaald.
3-375: N.N. - Dagelyksche Oeffeninge van het Inwendig Gebed of Meditatie. , Niet min gemakkelyk als noodzaekelyk voor allen slag van Menschen, zoo Geestelyke als Weireldlyke. Zeer dienstig in
2-2457: N.N. - De Cura infirmorum, ex Rituale Romano, ad usum diœcesium Belgii [Textes en Latin et en Français].
6-112: N.N. - De Katholieke Missie in Nederlandsch-Indië; Jaarboek 1940.
6-1091: N.N. - Seraing, Herinneringen van arbeiders 1886-1986, Arbeidsgeschiedenisgroep van Seraing.
4-03: N.N. - Catechismus Romanus, ex Decreto Concilii Tridenti, & Pii V. Pontificis Maximi iussu primum editus; Posteà verò luculentis quaestionibus, quae rei propositae materiam oculis subijciant, distinctus, breuibusa annotatiunculis eludicatus, studio & industria Andreae Fabricii Leodii, illustrissimorum Pincipum Alberti & Ernesti eius filij, Comitum Palatinorum Rheni, ac utrisque, ac utrisque Banarae Ducum, Consiliarij.
4-04: N.N. - Pontificale Romanum, Clementis VIII. Primum; nunc denuo Urbani PP. VIII. Auctoritate recognitum, Ac demùm ad plurium usum, in commodiorem tormam redactum.
3-244: N.N. - [convoluut] 1.Dom Miguel en de Jezuieten; Volgens het Duitsch; en Onuitgegeven Stukken door H ... / 2. De Jezuieten onder Dom Miguel en don Pedro 1833-34, Vervolg en slot van Dom Miguel en de Jeuieten, door H ... / 3. De oorsprong der Liberaal Katholieke Richting; Vrij naar het Fransch van Paul Crombet, door J. Dijckmann, Pr. / 4. Verhandeling over de Ware en Valsche Vrijheid; In het Hollandsch bewerkt door J. Verheijen, O.C. / 5. Het Protestantisme en het Catholicisme in den Franschf-Duitschen Oorlog (Uit de Ciciltà Cattollica) door J. W. P. / P. Felix, S.J.: De Arbeid , wet des levens en der opvoeding; Redevoering / 6. J.C.A. Hezenmans: Rozen en Leliën; de Christenvrouw bij de Bekeering der Nederlanden, Volgens het Duitsch; en Onuitgegeven Stukken door H ....
3-245: N.N. - Encyclopédie; Lectuur voor nuttig en gezellig onderhoud; Tijdschrift voor alle Standen; 1851, Onder bescherming van Z. D. Hoogw. Mgr. Carolus Belgrado.
7-1515: N.N. - Drucksachen aus der Radierwerkstatt der Universität - GH - Siegen, Ausstellung in der Städtischen Galerie im Rathauspark, Gladbeck, vom 30. 10. - 27. 11. 1988.
8-5270: N.N. - Het Machtige Eyland; Ceylon en de V.O.C..
2-431: N.N. - Konstituties van de orde der reguliere kanunniken van Prémontré; Goedgekeurd en uitgevaardigd door het generaal kapittel te Wilten in het jaar Onzes Heeren 1970.
2-434: N.N. - Tweede Deel van de Konstituties van de orde der reguliere kanunniken van Prémontré; Normen, Heruitgegeven met inlassing van de wijzigingen door het Generaal Kapittel van 1976 aangebracht.
2-2045: N.N. - Werkboek voor een Huwelijksviering [Universitaire Parochie Leuven].
2-951: N.N. - In obsequio Jesu Christi, Praying and prophetic community in a changing world.
2-904: N.N. - Magie des extrêmes, Les Études Carmélitaines.
2-900: N.N. - Murs mystiques, Les sentences de l'ancien Carmel de Saint-Denis présentées par Jean Rollin.
6-2708: N.N. - Over en uit; Gemeentepolitie Tilburg.
2-646: N.N. - De Teresiaanse Karmel; Jubileumnummer ter gelegenheid van het vierde eeuwfeest van de Teresiaanse hervorming, 1562-1962; Innerlijk Leven, 16e jaargang nrs. 4&5.
2-582: N.N. - La Belgique Monastique / Het Monnikenleven in België.
2-580: N.N. - Oevres catholiques d'Assistence en Belgeque et aux Missions / Katholieke werken voor Bijstand in België en de Missies; Livre II / Boek II, Livre / Boek II.
1-947: N.N. - Psalmen, Psalmgebeden.
2-578: N.N. - Oeuvres catholiques d'Assistance en Belgique et aux Missions / Katholieke werken voor Bijstand in België en de Missies [Teksten in het Frans en het Nederlands].
14-49: N.N. - Geschiedkundige Atlas van Nederland; De Rijnverdeelingen in de 17e en 18e eeuw [5 losse kaarten, Blad 1 t/m Blad 5].
14-52: N.N. - Geschiedkundige Atlas van Nederland; De Stederechten A + B (de Bourgondigsche Tijd Blad 5 + Blad 6) [2 losse kaarten].
8-4186: N.N. - Ödipus [Sophocles: König Oidipus + Oidipus auf Kolonos / Lucius Annaeus Seneca: König Ödipus / Pierre Corneille: Ödipus / Voltaire: Oedipus / August Graf von Platen: Der romantische Ödipus].
1-770: N.N. - Kyriale seu Ordinarium Missae, Missa Pro Defunctis et Toni Communes Missae, ad exemplar Editionis Typicae Concinnati, et rhythmicis signis a Solesmensibus monachis diligenter ornati .
8-067: N.N. - Winkler Prins Lexicon van de Nederlandse letterkunde; Auteurs, anonieme werken, periodieken.
8-2117: N.N. - Stichting De Roos, [nleiding van Chr. Leeflang + Lijst van verschenen uitgaven bijgewerkt tot december 1952 (XXV titels)].
2-2297: N.N. - Neues Stundenbuch; ausgewählte Studientexte für ein künftiges Brevier; Band 2: Geistliche Lesung.
7-1909: N.N. - Librairie Nicaise S.A.; éditions origninales, livres illustrés, livres objects, peintures, gouaches, estampes; Nr. 17.
7-1908: N.N. - British book design & production 1991, An exhibition of books published in 1990, selected by William Alden, John Robson and Jamie Wilson.
7-1907: N.N. - British book design & production 1990, An exhibition of books published in 1989, selected by Roy Hill, Brian Keeble and Jamie Wilson.
1-3923: N.N. - Het leven van Liedewij, de Maagd van Schiedam; De Middelnederlandse tekst naar de bewaarde bronnen uitgegeven, vertaald en van commentaar voorzien door Ludo Jongen en Cees Schotel, Reeks: Middelnederlandse Tekstedities, nr. 2.
1-3855: N.N. - Heil voor deze wereld; Studies aangeboden aan prof.dr. A.G. Honig jr..
1-3799: N.N. - God, goed en kwaad; Feestbundel ter ere van van vijfenzestigste verjaardag verjaardag van prof. dr. H.J. Heering.
14-20: N.N. - The English Atlas; Volume I, containing a description of Poland [facsimile reprint; Orgininal edition: Oxford, Printed at the Theater, for Joh. Jansonius a Waesberge, and Steven Swart, Booksellers in Amsterdam, 1680].
1-2933: N.N. - Synagoga; Kultgeräte und Kunstwerke, von der Zeit der Patriarchen bis zur Gegenwart, Städtische Kunsthalle Recklinghausen, 3.November 1960 - 15. Januar 1961.
1-838: N.N. - Cantate Domino; An ecumenical hymn book ; Ein ökumenisches Gesangbuch / Psautier oecuménique; New edition; Published on behalf of the World Council of Churches.
1-A355: N.N. - the Five Scrolls; Hebrew texts, English translations, introductions and new liturgies; Illustrated and designed by Leonard Baskin.
8-5147: N.N. - Honderd Noord-Nederlandse oorkonden en akten, uit de jaren 1254-1501; Verzameld door dr. Jan Frederik Niermeyer.
1-715: N.N. - Missaal voor de kerkganger; Samengesteld door Redactie Bron van Christelijke Geest.
1-4804: N.N. - Catechismus van de Nieuw-Apostolische Kerk.
1-4808: N.N. - Proef en toets; Theologie als experiment; Bijdragen bij gelegenheid van het tien-jarig bestaan van de Katholieke Theologische Hogeschool te Amsterdam.
1-4809: N.N. - Mededelingen van het Nederlands Historisch Instituut te Rome; Derde Reeks, Deel VII, Uitgegeven vanwege het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.
9-332: N.N. - Bilder zur Anschauungs-Unterricht für die Jugend; I. Teil: enthaltend gegen 300 Abbildungen verschiedener belehrender Gegenstände.
2-2047: N.N. - Uitvaartliturgie der Belgische Kerkprovincie.
2-2048: N.N. - Uitvaartliturgie der Belgische Kerkprovincie.
6-1121: N.N. - Liber memorialis; Zaligverklaring van Pater Damiaan / Béautification du Père Damien / Seligsprechung des Paters Damian.
6-251: N.N. - Mededeelingen van het Bureau voor de Bestuurszaken der Buitenbezittingen, bewerkt door het Encyclopedisch Bureau; Aflevering VI: De invloed van den Europeeschen Oorlog op den productenhandel van Nederlandsch-Indië, in het bijzonder op dien van de Buitenbezittingen; 2e Gedeelte: De gewesten van Sumatra.
8-870: N.N. - De Engelsche vrouwelyke Robinson, Of de zeldzame gevallen van Charlotte [facsimile van de oorspronkelijke uitgave uit circa 1760, Amsterdam, Baalde], Uitgegeven ein ingeleid door A.N.W. van der Plank; Reeks: Populair Proza uit de 17e en 18e eeuw, Deel 5.
6-1140: N.N. - Recueil des lois et arrêtes royaux de la Belgique; Tome Quatrième.
6-2753: N.N. - Vijf jaar Letteren in Tilburg 1981-1986, Lustrumbundel Letterenfaculteit van de Katholieke Universiteit Brabant (KUB).
1-666: N.N. - Kyriale seu Ordinarium Missae, Missa Pro Defunctis et Toni Communes Missae, juxta Editionem Vaticanam a Solesmensibus monachis in recentioris musicae notulas translati et rhythmicis signis diligenter ornati.
8-298: N.N. - Flandrijs; Fragmenten van een Middelnederlands riddergedicht, Uitgegeven door Kees de Graaf.
7-1731: N.N. - Honderd hoogtepunten uit de Koninklijke Bibliotheek / A hundred highlights from the Koninklijke Bibliotheek [text in Dutch and in English].
2-2010: N.N. - Getijdenboek; Gebeden voor elke dag [Het Getijdenboek, herzien volgens de besluiten van het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie en uitgegeven op gezag van paus Paulus VI].
2-2570: N.N. - Kleine Katechismus voor communicanten [Bisdom Haarlem], Voorgeschreven voor het bisdom van Haarlem door Zijne Doorl. Hoogwaardigheid Mgr. augustinus Jospephus Callier, bisschop van Haarlem.
2-2569: N.N. - Uittreksel uit den Kleinen Kathechismus [Bisdom Haarlem], In het bisdom Haarlem voorgeschreven voor het tweede leerjaar.
2-2098: N.N. - De Cura Infirmorum, ad usum Diocesium Hollandiae ad instar Appendicis Ritualis Romani [teksten in het Latijn en in het Nederlands].
6-117: N.N. - Monumenten/gedenktekens in de provincie Zuid-Holland voor overleden militairen in het voormalig Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea in de periode 1945-1962, Een uitgave ter gelegenheid van het vierde lustrum van de Verenigingen Oud Militairen Indië-Nieuw Guineagangers Zuid-Holland Noord en Zuid-Holland Zuid.
2-911: N.N. - St. Jozef-Karmel Blijendaal en 'De Heilige Non' van Oorschot.
2-925: N.N. - Carmelo Lusitano; Collectânea de Estudos da Ordem do Carmo em Portugal, Vol. 18 (2000).
2-926: N.N. - Scritti di Madra Maria Teresa Scrilli.
2-927: N.N. - Direction spirituelle et psychologie.
2-928: N.N. - Hymnarium van de Vlaamse Karmelprovincie.
2-419: N.N. - Annalen van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart; Jaargang 47 (1929).
2-423: N.N. - Annalen van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart; Jaargang 75 (1961), jaargang 75.
2-424: N.N. - Annalen van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart; Jaargang 76 (1962), jaargang 76.
2-427: N.N. Vertaald en van aantekeningen voorzien door W.M. Grauwen O. Pream. - Het leven van de Heer Norbert, Aartsbisschop van Maagdenburg; Vita Norberti A [Vertaald en van aantekeningen voorzien door W. M. Grauwen O. Praem.].
2-435: N.N. - Norbertijnen; Gehoorzaam saamhorig.
2-443: N.N. - Constitutions et Règles de la Congrégation des Missionaires Oblats de Marie Immaculée.
2-448: N.N. - Van Contemplatief Convent tot actieve Onderwijs-Congregatie; Bij het 150-jarig bestaan der Congregatie van de Zusters Penitenten-Recollectinen te Dongen, Noord-Braban.
2-899: N.N. - Stilte die spreekt, 150 jaar Karmel in Zenderen.
2-896: N.N. - Karmelitessen vóór Teresa. Deel I en Deel II.
2-886: N.N. - Amour et silence, La vigne du Carmel.
2-894: N.N. - Het misboek volgens de ritus der Carmelieten.
2-877: N.N. - Structures et liberté, XXVe anniversaire des Études Carmélitaines.
2-2650: N.N. - Catechismus, ten gebruike van al de bisdommen van België.
1-A391: N.N. - Decreta Authentica Congregationis Sacrorum Rituum ex Actis eiusdem collecta, Vol. V; Appendix III-IV continens continuationem decretorum a die 23 Augusti 1856 n. 5231 ad diem 18 Decembris 1877 n. 5715.
6-2051: N.N. - Jaarboek Straet & Vaert 1988.
1-1892: N.N. - Mededeelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome; Negende Deel.
2-51: N.N. - Declaraties op de regel van de H. Benedictus, voor de Benedictinessen v.h. H. Sacrament van de Nederlandse Federatie.
2-495: N.N. - Broeders: God en mensen nabij; Over broeders en fraters in Nederland.
8-905: N.N. - Franck's Etymologisch Woordenboek der Nederlandsche taal; Tweede druk door Dr. N. van Wijk; Met registers der Nieuwhoogduitsche woorden, enz. // Franck - van Wijk Etymologisch Woordenboek der Nederlandsche taal; Supplement door Dr. C. B. van Haeringen [beide delen in 1 band].
2-475: N.N. - Règle et Constitutions de la Congrégation des Religieuses Ursulines du diocèse Ruremonde.
2-454: N.N. - Menslievendheid moet ik aanzeggen; Over Redemptoristen en Redemptoristinnen.
2-455: N.N. - Règles et Constitutions de la Congrégation du T.S. Rédempteur; Première, Duexième et Cinquième Partie.
2-442: N.N. - Constitutiones et regulae Congregationis Missionariorum Oblatorum Sanctissime et Immaculate virginis Mariae.
2-439: N.N. - Dictionnaire Historique des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée; Vol. I: En France au temps du Fondateur.
2-432: N.N. - Sacri, Candidi et Canonici Ordinis Praemonstratensis, Statuta Renovata; A Capitulo Generali anni 1947 Romae celebrato recognitia, ejus jussu typis mandata ac promulgata, omnibusque Ordinis Subditis ad observandum imposita.
2-425: N.N. - Gedenkboek Orde van Prémontré 1121-1971.
2-421: N.N. - Annalen van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart; Jaargang 57 (1939).
2-422: N.N. - Annalen van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart; Jaargang 59 (1941), afleveringen 1-7 (januari - juli).
2-416: N.N. - Almanak van O.L. Vrouw van het H. Hart; Jaargang 52 (1942).
2-417: N.N. - Almanak van O.L. Vrouw van het H. Hart; Jaargang 54 (1948).
2-415: N.N. - Almanak van O.L. Vrouw van het H. Hart; Jaargang 50 (1940).
2-655: N.N. - Karmelitessen vóór Teresa. Deel I en Deel II.
4-317: N.N. - Antwerpen's glorie in de XVIe eeuw; Ingeleid door Frank van den Wijnhaert [Herdruk van de eerste uitgave, verschenen bij De Nederlandsche Boekhandel; Herdruk voorbehouden aan de leden van de Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen en komt niet in de handel], Uitgave van de Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen, Nr. 46.
2-1907: N.N. - Wij vieren het Woord ... in advent en kersttijd, (Samengesteld door de Werkgroep voor Liturgie Heeswijk).
1-3311: N.N. - The wisdom of the desert fathers; Apophthegmata Patrum, from the Anonymous Series, Translated with an Introduction by Sister Benedicta Ward SLG; Foreword by Metropolitan Anthony Bloom.
8-5151: N.N. - Histoire des Pays-Bas; Catalogue systématique de livres anciens aux prix marqués chez Martinus Nijhoff à la Haye.
2-2056: N.N. - De vier Lijdensverhalen [met rolverdeling voor voorlezers en allen; paginanummers 215 tot en met 261].
2-659: N.N. - Stilte die spreekt; 150 jaar Karmel in Zenderen.
6-1195: N.N. - Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden; Turnhout [4 cartes + Legende], Opgenomen op initiatkief van graaf de Ferraris.
6-1197: N.N. - Proces voor Hooghe ende Moghende Heeren van den Raede in Vlaenderen, Tussen de Admodiateurs van alle de Provintiale Rechten ende Middelen van 't voorseyde Vlaenderen voor den t ydt van dry achter-een volgende jaeren ingegaen prima Meye 1719 ende eyndende ultima April 1722 Heesschers by Requeste van den 16. September 1720 ter eender, jeghens d'Eerw. ende Edele Heeren Geestelijcke ende Leden der voorseyde Provincie, Verweerders ten andere, Behelsende: 1. Het overbrengen van eene Lyste van de beampte Persoonen die de voorseyde Admodiateurs schuldigh zijn 14 dagen naer het begin van hunne Admodiatie (gelijck sy gedaen hebben ten contentement van de selve Heeren Leden) behoorelijck over te leveren; 2. De overleveringe van eenes Ses Maendelijcken Staet van het provenu by Comisen ofte Ontfangers onder Eedt bevestight ingevolge het 48. Article van de gedruckte Conditien ende noyt gevraeght ofte overgelevert door eeinghe voorgaende ofte jegenswoordige Admodiateurs, als daer aen gederogeert zijnde door de schriftelijcke Conditien,waer op de Adjudicatie is gebeurt; 3. Het stellen van voordere Borge ter causen den Heere Raet ende Directeur van de Vivers Cornelis Walckiers, den Advocaet Mr. Francois Nicolle ende Adriaen de Sadeleere door ordre van Syn Excellentie den Marquis de Prié naer voorgaende Sermo Collegiis by de voorseyde Heeren Leden zijn aenvaert, ende naer gedaen t 'hebben den gerequireerden Eedt in de plaetse van St. Lambert Renetti gekomen zijn.
2-2613: N.N. - Der kleine Katechismus Doktor Martin Luthers, Gebete - Sprüche - Lieder.
8-71: N.N. - Catalogus der theologische Bibliotheek-Thierry, aanwezig in de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage.
2-2408: N.N. - Officio Divino; reformado por mandato des Concilio Vaticano II ...; Liturgia de las Horas Diurnal; Laudes, Hora Intermedia, Vísperas y Completas.
14-03: N.N. - Kaarten Historische Atlas van Limburg / Cartes Atlas Historique du Limbourg / Karten Historischer Atlas von Limburg; Kaart 1: Kerkelijke circumscriptie van de tegenwoordige Provincie Limburg en de omliggende gebieden 1559-1801 / Kaart 2: Kerkelijke circumscriptie van de tegenwoordige Provincie Limburg en de omliggende gebieden 1801-1821, [Map met 2 dubbelgevouwen uitklapbare kaarten + 2 doorzichtige deelkaarten met verfijnde geografische indeling; Reproduktie: Topografische Dienst, Delft, 1976].
2-1937: N.N. - Getijdenboekje voor kinderen; Bidden met de Kerk, 's morgens en 's avonds en het hele jaar door.
2-1982: N.N. - Liturgische Documentatie, Bijlage bij het Directorium voor de Nederlandse Kerkprovincie; Deel VI: Directorium voor liturgische gezangen, tweede algemene lijst / Katholieke leer over de eucharistie volgens het 'Compendium Eucharisticum' / Recente liturgische documenten.
2-1996: N.N. - Bezinning op Het Woord; Inleiding in de liturgie van iedere dag [6 afleveringen van het maandtijdschrift Bezinning op Het Woord, vermoedelijk de afleveringen van juli t/m december 2011; in 1 band].
4-55: N.N. - Missale Romanum, ex Decreto Sacrosancti Concilii Tidentini restitutum, S. Pii V. Pont. Max. jussu editum, Clementis VIII. Primum, nunc denuo Urbani Papae Octavi auctoritate recognitum; In quo Missae propriae de Sanctis ad longum positae sunt ad majorem Celebrantium commoditatem.
4-51: N.N. - Missale Romanum, ex Decreto Sacrosancti Concilii Tidentini restitutum, S. Pii V. jussu editum, Clementis VIII. et Urbani Papae Octavi auctoritate recognitum, Et novis Missis ex Indulto Apostolico hucusque concellis auctum.
2-408: N.N. - Geschiedenis van de Belgische Provincie van de Dochters van O.L.Vrouw van het Heilig Hart.
2-405: N.N. - Honderd jaar Nederlandse leden van de Provincie Congregatie Missionarissen van de Heilige Familie, 1895-1995 (Bijgewerkt tot maart 2009).
8-1327: N.N. - Die eerste bliscap van Maria, en Die sevenste bliscap van Onser Vrouwen [Ingeleid en van aantekeningen voorzien door dr. W.H. Beuken].
2-403: N.N. - Martinus Manders (1819-1889), eenenvijftigste generaal der Orde van het H. Kruis.
8-73: N.N. - Beknopte catalogus van de geschiedenis der Nederlanden (Noord en Zuid) in de Koninklijke Bibliotheek; Eerste Deel.
8-740: N.N. - De briefwisseling tussen Frederik van Eeden en Lodewijk van Deyssel, In opdracht van het Frederik van Eeden-Genootschap verzorgd en toegelicht door dr. H.W. van Tricht en Harry G.M. Prick.
7-1889: N.N. - De best vezorgde vijftig boeken van het jaar 1955, Juryrapport en Catalogus.
8-70: N.N. - R.K. Universiteits-Bibliotheek te Nijmegen: Catalogus van een gedeelte der bibliotheek, nagelaten door Dr. Mich. Schoengen.
8-5330: N.N. - Publikaties van het Genootschap voor Napoleontische Studiën; Aflevering 14.
7-1496: N.N. - Drie heiligenlegenden; Uit de Legenda Aurea vertaald en ingeleid door Dr. J. J. A. Zuidweg.
7-1500: N.N. - Meulenhoff & Co; Korte schets van de historische ontwikkeling en de huidige activiteiten van een Amsterdamse uitgeverij.
7-1489: N.N. - 100 Jahre Insel Verlag 1899-1999; Begleitbuch zur Ausstellung.
7-1470: N.N. - Illustrierte Zwiebelfische; Zubereitet von Willi Mengel, bildhaft garniert von Werner Labbé, für die Freunde der schwarzen Kunst serviert.
1-658: N.N. - Kirchliche Gesänge für die Bewohner des Missionshauses in Steyl [no title page, therefore no bibliographical information].
7-1405: N.N. - Historiscdhe Atlas Noord-Brabant; Chromotopografische Kaart des Rijks 1 : 25.000.
1-786: N.N. - Kyriale seu Ordinarium Missae cum cantu Gregoriano, ex Editione Vaticana adamussim excerpto, et rhythmicis signis in dubsidium cantorum a Solesmensibus monachis diligenter ornato / Cantus ad Processiones et Benedictiones SSMI Sacramenti / Toni Cantici Magnificat .
8-820: N.N. - Altijd maar bijeenblijven'; Brieven aan C.A.J. van Dishoeck, 1903-1929 [Brieven van Karel van de Woestijne], Reeks: Achter het Boek, nr. 29.
4-13: N.N. - [convolute] Breviarium Romanum, Ex Decreto Sacrosancti Concilij Tridentini restitutum, Pii V. Pont. Max. jussu editum, et Clementis VIII. primùm, nunc denuò Urbani PP. VIII. auctoritate recognitum; Pars Autumnalis // Commune Sanctorum [incomplete, pages XLIX till CLVI are missing] / Officia Propria Sanctorum, Ad usum Fratrum Minorum S. Francisci Capucinorum, Accuratè disposita jexti novum Kalendarium, Rubricas ...; Pars Autumnalis.
2-2207: N.N. - De Cura Infirmorum, ex Rituali Romano, ad usum dioecesium Belgii [textes en Latin et en Français].
2-850: N.N. - Convento de San Jose; primera fundacion de Santa Teresa de Jesus.
2-2094: N.N. - Klein Getijdenboek; De Liturgie van de Uren.
2-2076: N.N. - Huwelijksliturgie; Een keuze van teksten [Samengesteld door enkele parochiepriesters van het bisdom Brugge].
2-215: N.N. (beartbeitet von Clemens Kasper Ocist und Klaus Schreiner) - Zisterziensische Spiritualität, Theologische Grundlagen, funktionale Veraussetzungen und bildhafte Ausprägungen im Mittelalter.
8-853: N.N. - Het Chanson de Roland [Vertaling Arjaan van Nimwegen], Reeks: Prisma Klassieken, nr. 43.
7-1847: N.N. - Accoord, C.R.; Een keuze uit de bijzondere aanwinsten verworven tijdens het bibliothecariaat van dr. C. Rietdijk, Tentoonstelling 24 april - 26 juni 1986.
7-1848: N.N. - Bibliothèque Nationale: Le livre [La présente exposition a été réalisée dans le cadre de l'Année internationale du livre].
7-2561: N.N. - 150 jaar Cadier en Keer; een blik in verleden en heden.
1-647: N.N. - Liedersammlung zum Gebrauche der Zöglinge der Haushaltungschulen.
1-766: N.N. - Zondagsvespers [Redactie: Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie].
2-389: N.N. - Associatio der Reguliere Kanunnikenessen van het Heilig Graf; Regel en Constituties.
3-399: N.N. - Mengelingen voor Roomsch- Catholijken., Vierde deel. .
8-011: N.N. - De Spelen van Zinne, vertoond op het Landjuweel te Gent van 12-23 juni 1539; Deel I: Tekst, Uitgegeven en toegelicht door Dr. L.M. van Dis en Dr. B.H. Erné.
2-390: N.N. - Eigen Missen van de Kanoniale Orde van het H. Graf O. H. J. Ch. te Jeruzalem.
2-384: N.N. - Professie van barmhartigheid en broederschap; Bezinning op onze geloften.
2-383: N.N. - Als frater in de wereld staan; Bezinning on onze constituties, Hoofdstuk I.
6-2048: N.N. - Jaarboek Straet & Vaert 1985.
2-496: N.N. - Religieuzen in de Rooms-Katholieke kerk van Nederland; Visies en standpunten, Visies en standpunten.
8-014: N.N. - Karel ende Elegast; Diplomatieke uitgave van de Middelnederlandse teksten en de tekst uit de Karlmeinet-compilatie, Bezorgd door A.M. Duinhoven.
6-2049: N.N. - Jaarboek Straet & Vaert 1986.
6-2053: N.N. - Jaarboek Straet & Vaert 1990.
6-2054: N.N. - Jaarboek Straet & Vaert 1992.
6-2055: N.N. - Jaarboek Straet & Vaert 1996.
6-2056: N.N. - Jaarboek Straet & Vaert 1997.
6-2057: N.N. - Jaarboek Straet & Vaert 1998.
8-021: N.N. - Fragmenten van De Tweede Rose; uitgegeven door K. Heeroma.
3-2147: N.N. - Il monachesismo orientale, Atti del convegno I studi orientale che sul predetto tema si tenne a Roma, sotto la direzione del Pontificio Istituto Orientale, nei giorni 9, 10, 11, e 12 Aprile 1958.
2-2269: N.N. - Archiv für Liturgiewissenschaft; Band VIII, zweiter Hanbband.
8-5306: N.N. - Mémoires pour servir a l'histoire littéraire des dix-sept Provinces des Pays-Bas, de la Principauté de Liege, et de quelques contrées voisines; Tome Huitième.
8-5307: N.N. - Mémoires pour servir a l'histoire littéraire des dix-sept Provinces des Pays-Bas, de la Principauté de Liege, et de quelques contrées voisines; Tome Neuvième.
8-5305: N.N. - Mémoires pour servir a l'histoire littéraire des dix-sept Provinces des Pays-Bas, de la Principauté de Liege, et de quelques contrées voisines; Tome Septième.
3-313: N.N. - Bijbelsch magazijn voor alle standen., Ter verspreiding en bevordering van Kenis der Heilige Schrift. Zamengesteld door vaderlandsche leeraren. Het oude verbond. Met 52 Staalgravuren. Driedelen in 1 band. Vierde druk..
2-2082: N.N. - De Orde van dienst voor de Communie en de Verering van de Eucharistie [onder de verantwoordelijke redactie van de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg].
2-2083: N.N. - Het doopsel van kinderen [Liturgie van de sacramenten en andere kerkelijke vieringen].
2-2084: N.N. - Het huwelijk [Liturgie van de sacramenten en andere kerkelijke vieringen].
1-937: N.N. - Psalmen en Gezangen voor den Eeredienst der Nederlandsche Hervormde Kerk, in opdracht van de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk opnieuw verzameld en bewerkt; Aan de Nederlandsche Hervormde Kerk aangeboden door de Algemeene Synode in het jaar Onzes Heeren 1938.
4-316: N.N. - The English Atlas; Volume I, containing a description of Poland [facsimile reprint; Orgininal edition: Oxford, Printed at the Theater, for Joh. Jansonius a Waesberge, and Steven Swart, Booksellers in Amsterdam, 1680].
4-319: N.N. - Dresdner Bilderchronik; Zweiter Teil, von 1709 bis 1815 [containing plates 8 and 13 till 26; each plate is folded and contains one or two ore more illustrations].
3-3136: N.N. - Godvruchtige Leidsman, aanwijzende den weg ten hemel; door Oefeningen en Gebeden; Benevens de kleine getijden van de H. Maagd Maria, met veelvuldige godvruchtige Gebeden en Litanien; byeenvergaderd door een Pater van de Orde der Predikheeren; Waarbij nog gevoegd is de novene van den H. Antonius van Padua, en verscheidene aandachtige devotien.
6-067: N.N. - De hand aan den ploeg; Het missiewerk van de Capucijnen op Borneo en Sumatra.
6-2060: N.N. - Jaarboek Straet & Vaert 2001.
6-2059: N.N. - Jaarboek Straet & Vaert 2000.
2-731: N.N. - Annalen van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart, 57e jaargang .
6-2106: N.N. - Krabbegat, 'Avestad, da's m'n groòte dròòm!; Het ontstaan, de geschiedenis en de toekomst van de Bergse haven.
6-2123: N.N. - Huize De La Salle 25 jaar.
6-2020: N.N. - Fanfare St. Lambertus Lith 75 jaar [Maaskroniek, 19e Jaargang, nr. 45, 14 juni 1996].
9-1313: N.N. - Opuscula selecta Neerlandicorum de Arte Medica; Fasciculus Primus quem Curatores Miscellaneorum quae vocantur Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde; collegerunt et ediderunt ad celebrandam Seriem quinquagesiman in lucem nuper editam; Erasmus, Swammerdam, Van Leeuwenhoek, Boerhaave, Gaubius, Donders [teksten in het Nederlands].
9-1308: N.N. - Herman Boerhaave 1668 - 1968; Tentoonstelling.
8-5065: N.N. - De oorlogvoering ter zee in 1673 in journalen en andere stukken [Uitgegeven door drs. J.R. Bruijn].
6-2182: N.N. - Gennep in oude ansichten.
9-15: N.N. - Gedenkboek der Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, ter gelegenheid van haar honderd-jarig bestaan, juli 1949.
2-3141: N.N. - Officia Monastica; Latijn - Nederlands, te gebruiken met het Benedictijns Getijdenboekje voor de Dag-Uren in de Abdij van Onze Lieve Vrouw te Oosterhout.
1-720: N.N. - Zanggids der Sacraments-Parochie te 's-Gravenhage.
2-2497: N.N. - Caeremoniale Congregationis Eremitarum Camaldulensium.
8-074: N.N. - Karel ende Elegast; Diplomatieke uitgave van de Middelnederlandse teksten en de tekst uit de Karlmeinet-compilatie; Deel I + Deel II, Bezorgd door A.M. Duinhoven.
8-073: N.N. - Middelnederlandse dageraadsliederen; Eindverslag van het derdejaarsitem middelnederlandse lyriek 1976/77.
8-072: N.N. - 50 sporen van een vlieg; Terugblik op dertig jaar Brandon Pers (1971-2001).
1-676: N.N. - Sursum Corda; Gebeden- en Zangboekje voor de Bonden van het H. Hart.
2-373: N.N. - In dienst der waarheid; Levens der heiligen en zaligen uit de orde der Predikbroeders volgens de nocturnen van het Dominicaans brevier, Uit het Latijn vertaald en toegelicht door Dr. J. Brinkhof.
2-2543: N.N. - Psautier Latin-Français du Bréviaire Monastique, En Supplement: L'Ordinaire de l'Office au temps de l'Avent, du Carême, de la Passion et de Pâques; Les Pièces Propres pour les petites Heures, pendant les octaves privilégées; Les Oraisons des dimanches de toute l'année et des Fèries du Carême, et l'Office de La Sainte Vierge, le samedi.
1-736: N.N. - Zingt Jubilate; Gezangen en Gebeden voor de Eredienst [Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg].
7-1821: N.N. - Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen: Catalogus van tijdschriften en seriewerken.
2-2560: N.N. - Katechismus of Christelijke Leer, ten gebruike der Nederlandsche Bisdommen; Voorgeschreven voor het Bisdom Roermond door Zijne Hoogwaardige Excellentie Mgr. Dr. Josephus Hubrertus Gulielmus Lemmens, Bisschop van Roermond.
2-2565: N.N. - Katechismus [Bisdom Haarlem], Door Zijne Doorluchtige Hoogwaardigheid Caspar Joseph Martinus Bottemanne, bisschop van Haarlem, voorgeschreven ten gebruike in zijn bisdom.
2-2563: N.N. - Katechismus voor het vierde leerjaar; Voorgeschreven voor het Bisdom Rotterdam.
2-2564: N.N. - Katechismus [Bisdom Haarlem], Door Zijne Doorluchtige Hoogwaardigheid Caspar Joseph Martinus Bottemanne, bisschop van Haarlem, voorgeschreven ten gebruike in zijn bisdom.
7-2662: N.N. - Jaarboek '05; Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, Deel 141 [Teksten in het Nederlands].
7-2221: N.N. - Die Haghe; Bijdragen en mededeelingen; Den Haag en de Hagenaars in de XIXe eeuw, Deel I.
7-2663: N.N. - Jaarboek 2006; Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, Deel 142 [Teksten in het Nederlands].
7-2564: N.N. - Codex Diplomaticus Valkenburgensis [sixième volume; liste de documents de l'années 1145 tot 1294].
7-2571: N.N. - Munsters in de Maasgouw; Archeologie en kerkgeschiedenis in Limburg, Bundel aangeboden aan Pater A.J. Munster M.S.C. bij zijn tachtigste verjaardag.
7-2573: N.N. - Prof. Dr. Ir. H.C.J.H. Gelissen zeventig jaar 15 mei 1965; Liber Amicorum.
7-2576: N.N. - Uit de geschiedenis van de kapel van Onze Lieve Vrouw van Genooi 1631-1981.
7-2585: N.N. - Gedenkboek 1916 1966 Jeanne d'Arclyceum Maastricht.

Next 1000 books from De Refter (v.h. de schaduw)[an error occurred while processing this directive]

6/8