Rob Kok Old Books & Prints
Schakel 53, 1231 SV Loosdrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)35 58 252 31            Email: rorostef@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
158756: Buiter,Hans. - Riool, rails en asfalt. Tachtig jaar straatrumoer in vier Nederlandse steden. These.
158552: Buiter,Hans. - Fabriekswerk. Industrieel erfgoed in de provincie Utrecht.
142510: Buiter,Hans & Hans Renes. - Noorderpark. Herinrichting van het landschap tussen Utrecht en het Gooi.
43733: Buitkamp,Jan. - Op zoek naar je familie. 2e druk.
165577: Bujnowski,Jan. - Jan Bujnowski. Idacy linoryty.
165579: Bujnowski,Jan. - Jan Bujnowski fotografie.
165578: Bujnowski,Jan. - Jan Bujnowki terytorium fotografie.
94400: Bulder,Nico [Nicolaas Johannes Bernardus]. [1898-1964]. - Nieuwere exlibris. Ingeleid door Ir.H.G.J.Schelling.
99300: Bulder,Nico [Nicolaas Johannes Bernardus]. [1898-1964]. - LAAN,K,TER. Ex-Libris.
104422: Bulder,Nico [Nicolaas Johannes Bernardus]. [1898-1964]. - O.M.S.F. Ex Libris.
104424: Bulder,Nico [Nicolaas Johannes Bernardus]. [1898-1964]. - BOISSEVAIN,H. & N.C. [Exlibris].
104426: Bulder,Nico [Nicolaas Johannes Bernardus]. [1898-1964]. - BOON,RENS. Ex Libris.
104433: Bulder,Nico [Nicolaas Johannes Bernardus]. [1898-1964]. - DIJKMAN,J.M. Ex Libris.
104436: Bulder,Nico [Nicolaas Johannes Bernardus]. [1898-1964]. - LUIPERN Jr.JAN VAN. Ex Libris.
104441: Bulder,Nico [Nicolaas Johannes Bernardus]. [1898-1964]. - BEUKEMA,Dr.T.R.
104446: Bulder,Nico [Nicolaas Johannes Bernardus]. [1898-1964]. - TIMMER,HENNIE. Ex Libris.
104452: Bulder,Nico [Nicolaas Johannes Bernardus]. [1898-1964]. - BROEKSTRA,TH. Ex Libris.
104453: Bulder,Nico [Nicolaas Johannes Bernardus]. [1898-1964]. - PERRENET,A. Ex Libris.
104457: Bulder,Nico [Nicolaas Johannes Bernardus]. [1898-1964]. - GERRITSEN,A.H. Ex Libris.
104539: Bulder,Nico [Nicolaas Johannes Bernardus]. [1898-1964]. - 1936: Johan Schwencke wenscht u zonder angst in komend jaar een goede vangst 1 Januari 1936.
104266: Bulder,Nico [Nicolaas Johannes Bernardus]. [1898-1964]. - SCHELLING,ING.G.A. Ex Libris. [Waterpaard].
104300: Bulder,Nico [Nicolaas Johannes Bernardus]. [1898-1964]. - STOEL,DR.G. Vignet.
104302: Bulder,Nico [Nicolaas Johannes Bernardus]. [1898-1964]. - WEES,G.M.VAN. Vignet.
104554: Bulder,Nico [Nicolaas Johannes Bernardus]. [1898-1964]. - 1942: Littera Eget Scheda. De letter behoeft papier.
104553: Bulder,Nico [Nicolaas Johannes Bernardus]. [1898-1964]. - 1940. In memoriam Catharina Maria van Wees-Meijers 26 April 1883 - 10 Sept. 1940. Wie leeft en gelooft in mij, zal in eewigheid niet sterven: Jog 11/26.
104552: Bulder,Nico [Nicolaas Johannes Bernardus]. [1898-1964]. - 1939: Paaschen 1939. Komt herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft. B.W.Ottewanger.
104549: Bulder,Nico [Nicolaas Johannes Bernardus]. [1898-1964]. - 1940: P.F.1940 Johan Schwencke.
104548: Bulder,Nico [Nicolaas Johannes Bernardus]. [1898-1964]. - 1938: Fortuin vlug! En op haar wiel begint een nieuwe tocht. Ik wentel mee met hart en ziel en wensch u wat u zocht. Johan Schwencke - 38.
104542: Bulder,Nico [Nicolaas Johannes Bernardus]. [1898-1964]. - 1936: Geen jaargetijde kan méér geven dan wat gij wint door zelf te streven Januari 1936. 4 afbeeldingen, waarvan 1 afbeelding van een schaatser.
104475: Bulder,Nico [Nicolaas Johannes Bernardus]. [1898-1964]. - SOUVEREIN,JOHANNES. Ex Libris.
104469: Bulder,Nico [Nicolaas Johannes Bernardus]. [1898-1964]. - GILTAY VETH,Mr.D. Ex Libris.
104463: Bulder,Nico [Nicolaas Johannes Bernardus]. [1898-1964]. - VERDUIN,G.A. Ex Libris.
104458: Bulder,Nico [Nicolaas Johannes Bernardus]. [1898-1964]. - DIJKHUIZEN,B.J.H. Ex Libris.
104263: Bulder,Nico [Nicolaas Johannes Bernardus]. [1898-1964]. - HOOYSCHUUR CARM.P.TARC. [Exlibris].
104256: Bulder,Nico [Nicolaas Johannes Bernardus]. [1898-1964]. - WEES,G.M.VAN. Vignet.
104258: Bulder,Nico [Nicolaas Johannes Bernardus]. [1898-1964]. - POSTMA-KILIAM,E. Ex Libris.
104255: Bulder,Nico [Nicolaas Johannes Bernardus]. [1898-1964]. - STOMPH,JAN. Vignet.
104254: Bulder,Nico [Nicolaas Johannes Bernardus]. [1898-1964]. - STOMPH,JAN. Vignet.
104246: Bulder,Nico [Nicolaas Johannes Bernardus]. [1898-1964]. - SCHELLING,IR.A.H. Ex Libris.
104241: Bulder,Nico [Nicolaas Johannes Bernardus]. [1898-1964]. - WINTERINK,J.C. Ex Libris.
104237: Bulder,Nico [Nicolaas Johannes Bernardus]. [1898-1964]. - STOMPH,JAN BARPT.C.M. Ex Libris.
104236: Bulder,Nico [Nicolaas Johannes Bernardus]. [1898-1964]. - SCHWENCKE,J.J. Ex Libris.
104235: Bulder,Nico [Nicolaas Johannes Bernardus]. [1898-1964]. - SCHWENCKE,J.J. Ex Libris.
104228: Bulder,Nico [Nicolaas Johannes Bernardus]. [1898-1964]. - GILTAY VETH,Mr.D. Ex Libris.
104227: Bulder,Nico [Nicolaas Johannes Bernardus]. [1898-1964]. - WINTERINK,J.C. [Exlibris].
161327: Graphia Bulletin. - Graphia. No. 27 Juli 1965.
161326: Graphia Bulletin. - Graphia. No. 25 Februari 1965.
161324: Graphia Bulletin. - Graphia. No. 10 Januari 1961.
161325: Graphia Bulletin. - Graphia. No. 24 Novembre 1964.
160057: Bulletin. - Bulletin van de Vereeniging voor Japansche Grafiek en Kleinkunst.
163306: Bullhorst,Rainer, Kees van Harmelen & Ida Jager. - Duiker in Den Haag.
165165: Bulling,Burchard. - Fagott Bibliographie.
159458: Bullock,Shan F. - A Titanic Hero. Thomas Andrews shipbuilder. With an introduction by Sir Horace Plunbkett.
6596: Bulte,Marcel e.a. - Van oude nijverheid tot nieuwe zakelijkheid. Geschiedenis van de belangrijkste zelfstandige ondernemingen die zich in Haarlem vestigden.
163950: Bulte,Marcel. - Kleverparkwartier en Frans Halsbuurt. Twee stadsbuurten tussen Bolwerk en Kleverlaan.
163072: Bulte,Marcel & Wim Post. - Haarlem verdwenen stadsbeelden. De Collectie-Baruch.
132127: Bulte,Marcel & Hans Krol. - Zorg aan de duinrand. De historie van Kennemeroord - Kennemerduin - Parkzicht en het terrein van het nieuwe Westerduin.
152045: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - TJERKWERD. Tjerwerd aan de trekvaart van Bolswerd te zien & T' zelve aan de andere zijde.
162395: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - AMSTERDAM. Nieuwe kerk te Amsterdam & Noorder kerk aldaar.
162482: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - ROTTERDAM. Admiraliteits-magazyn te Rotterdam.
162369: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - BOLDWARD. T' Stadhuis te Bolswert & T' Hooghuis te Bolswert.
162488: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - ROTTERDAM. Fransche Kerk te Rotterdam.
162642: Bulthuis,Rico. - Johfra.
152021: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - UTRECHT. 'T Barbara en Laurentius Gasthuis te Utrecht & 'T St.Antonis Gasthuis te Utrecht.
152027: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - BAAMBRUGGE & LOENERSLOOT. 'T Dorp Baambrugge & Loenersloot.
162392: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - AMSTERDAM. Utrechtsche poort te Amsterdam & Dezelve van buiten.
152130: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - BIGGENKERKE. ''T dorp Biggenkerke
162371: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - DOMBURG. T' Stadhuis te Domburg & De kerk te Domburg.
24428: Bulthuis,Peter. - Een Weduwe in koffie, thee en tabak. Uit de tweehonderdjarige geschiedenis van het Rotterdamse bedrijf de Erven de Wed. J.Van Nelle N.V. 1782-1982.
46227: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - Vaderlandsche gezichten of afbeeldingen, behoorende tot den Tegenwoordigen staat der Vereenigde Nederlanden in den jaare 1786 (tot 1792). 3 delen.
162502: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - KRUININGEN. De Kerk te Kruiningen.
162493: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - WIJK BIJ DUURSTEDE. Raadhuis en Hoofdwagt te Wyk by Duurstede..
162386: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - SINT ANNAPAROCHIE. St. Anna Parochie & Vrouwen parochie.
162429: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - GOES. De Westpoort te Goes & De Koepoort te Goes.
162430: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - GOES. Stads koorn-molen te Goes & De Groote kerk te Goes.
162428: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - GOES. De Nieuwe Poort te Goes & De Groote Markt te Goes.
162480: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - LEIDEN. Het Galgenwater te Leyden.
162503: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - SNEEK. De Waag te Sneek.
162497: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - ZUNDERT. Zundert.
162496: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - ZAANDAM. De Binnen-Zaan naar de Kerk te West-Zaandam.
162495: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - ZAANDAM. Kerk te Oost-Zaandam.
162494: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - WORMERVEER. Wormerveer van de Poelsluis.
162492: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - WAARDEN. 'T Dorp Waarden.
162491: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - RIJP. De Ryp.
162490: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - RIJP. Raadhuis en kerk in de Ryp.
162489: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - ROTTERDAM. Cingel buiten de Schiedamsche Poort te Rotterdam.
162487: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - ROTTERDAM. Beurs te Rotterdam..
162485: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - ROTTERDAM. Dol- Gast- en Vrouwen-huis te Rotterdam.
162484: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - ROTTERDAM. Leuvehaven te Rotterdam.
162483: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - ROTTERDAM. Vismarkt te Rotterdam.
162481: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - ROOZENDAAL. Roozendaal.
162479: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - OVESANT. T' Dorp Ovesant.
162478: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - KRUINBINGEN. 'T Rechthuis te Kruiningen.
162477: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - KRABBENDIJKE. 'T Dorp Krabbendyke.
162476: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - KLOETINGEN. T' Dorp Kloetingen.
162475: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - KAPELLE. De kerk te Kapelle.
162474: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - HEINKENSANT. T'' Dorp Heinkensant.
162473: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - GOES. Het Stadhuis te Goes.
162471: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - GOES. De Zuiderpoort te Goes.
162470: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - DRIEWEGEN. 'T Dorp Driewegen.
162469: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - AMSTERDAM. Hooguitsche Jooden Kerk te Amsterdam
162468: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - AMSTERDAM. Nieuwe Stads-Herbeg te Amsterdam
162466: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - AMSTERDAM. Gebouw der Maatschappy Felix Meritis te Amsterdam.
162465: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - AMSTERDAM. R.C. Maagdenhuis te Amsterdam.
162464: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - AMSTERDAM. Luthersche Diaconie en bestedelinghuis te Amsterdam.
162463: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - AMSTERDAM. Portugeesche Jooden Kerk te Amsterdam.
162462: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - AMSTEDAM. Hooge Amstel Sluis te Amsterdam.
162461: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - DOMBURG. Het schutters hof te Domburg. .
162460: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - DOMBURG. De stede Domburg.
162459: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - WEMELDINGE. T'' Dorp Wemeldinge & 'T Zelve anzer.s
162458: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - WEMELDINGE. T'' Dorp Wemeldinge & 'T Zelve anzer.s
162457: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - WAARDEN. 'T Dorp Waarden & 'T zelve anders.
162456: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - SEROOSKERKE. T' Dorp Seroosker & T' zelve anders.
162455: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - OVESANT. 'T Dorp Ovesant & 'T zelve anders.
162453: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - OUDELANDE. 'T Dorp Oudelande & 'T zelve anders.
162452: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - OOSTKAPELLE & AAGTEKERK. T' Dorp Oostkapelle & Aagte Kerk.
162450: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - OOSTERSOUBURG & KOUDEKERK.. T' Dorp Ooster Souburg & T' Dorp KOUDEKERK.
162449: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - OOSTEREND. Oosterend langs de Buuren te zien & Oosterend over het land te zien.
162447: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - NISSE. 'T Dorp Der Nisse & 'T zelve anders.
162446: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - NIEUWLAND & SCHARNEGOUTUM. Nieuwland land de Buuren & Scharne Goutum.
162445: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - NIEUWERKERK & KAPELLE.. 'T Dorp Nieuwerkeke in Duiveland & Kapelle in Duiveland.
162444: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - MONSTER. 'T Dorp Monster & 'T zelve anders.
162443: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - KRUININGEN. 'T Dorp Kruiningen & 'T zelve anders.
162442: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - KRABBENDYKE. 'T Dorp Krabbendyke & 'T zelve anders.
162441: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - KOUDEKERK. T' Dorp Koudekerk & T' zelve anders.
162440: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - KLOETINGE & HEERABSTKERKE,'S. Kloetinge & S' Heer Abstkerke.
162439: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - KAPELLE. T' Dorp Kapelle & T'' zelve anders.
162438: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - JORWERD & WEIDUM. Kerk te Jouwerd & Kerk te Weidum.
162437: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - JERSIKE. t' Dorp Jersike & 'T zelver anders.
162436: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - HOEDEKENSKERKE. Hoedekenskerke & 'T zelve anders.
162434: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - HEINKENSANT, ''T Dorp Heinkensant & 'T zelve anders.
162433: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - HEINKENSANT, ''T Dorp Heinkensant & 'T zelve anders.
162432: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - HEER ARENDSKERK,'s. S.Heeren Arendskerke & T' Zelve anders.
162431: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - GRAVENPOLDER. ''s Graavenpolder & 'T zelve anders.
162427: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - GAPINGE. T' Dorp Gapinge & T' zelve anders.
162426: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - DOMBURG. Domburg by T' inkomen & De kerk te Domburg.
162425: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - DRIEWEGEN. 'T Dorp driewegen & 'T zelve anders.
162424: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - BIGGENKERKE. T' Dorp Biggenkerke & T' zelve anders.
162423: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - BIEZELINGE. T' Dorp Biezelingen & T' Zelveanders.
162422: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - BAARLAND. 'T Dorp Baarland & 'T zelve anders.
162421: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - ARNEMUIDEN. T' Raadhuis te Arnemuiden & De kerk te Arnemuiden.
162420: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - AAGTEKERK. T' Dorp Aagtekerk & T' Zelve Anders.
162419: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - WOUDSENT. Woud-Einde langs de Ee & De Buuren naar het noord-einde aldaar.
162418: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - WOUDSENT. De wegsloot te Woud-einde & De Buuren naar het Zuid-einde aldaar.
162397: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - AMSTERDAM. Latynsche school te Amsterdam & Kweekschool voor de zeevaart aldaar.
162417: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - BAARD. Baard langs het terp & Ooster Letters naar het tolhuis.
162415: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - HARLINGEN. De haven poort te Harlingen & De Franeker Poort te Harlingen.
162414: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - GEFFEN & OOSTERHOUT. Geffen & Oosterhout.
162412: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - ROTTERDAM. Oude Westerhoofd-Poort te Rotterdam & Nieuwe Westerhoofd-poort aldaar.
162411: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - ROTTERDAM. Delftsche Poort te Rotterdam & Derzelve van binnen.
162410: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - ROTTERDAM. Oost-poort te Rotterdam & Derselve van binnen.
162409: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - ROTTERDAM. Schiedamsche poort te Rotterdam & Goudsche poort ldaar
162408: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - ROTTERDAM. Binnenwegs - poort te Rotterdam & Derzelver van binnen.
162407: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - ROTTERDAM. Prinsen-kerk en Boterhal te Rotterdam & Schotse-kerk aldaar.
162406: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - ROTTERDAM. Waag te Rotterdam & Zeecomtoir Alfaar.
162405: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - ROTTERDAM. Armen huis te Rotterdam & Diaconie School aldaar.
162404: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - AMSTERDAM. Muider Poort te Amsterdam & Derve van buiten.
162403: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - AMSTERDAM. Reguliers tooren te Amsterdam & Kloveniers Doele aldaar.
162401: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - AMSTERDAM. Zee kompton te Amsterdam & 'S lands magazyn aldaar.
162400: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - AMSTERDAM. R.C.Jongens-weeshuis te Amsterdam, van binnen & R.C. gebouw van barmhartigheid, aldaar.
162399: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - AMSTERDAM. Luthersche weeshuis te Amsterdam & Van Brandtzen-rus-hofje alaar.
162398: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - AMSTERDAM. Rasphuis te Amsterdam & Werkhuis aldaar.
162396: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - AMSTERDAM. Het Zeerecht te Amsterdam & Schreijers-tooren aldaar.
162394: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - AMSTERDAM. Ooster-Kerk te Amsterdam & Eilands-Kerk aldaar.
162391: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - ZOUTELANDE. T' Dorp Zoutelande & T'' zelve anders.
162390: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - ZOUTELANDE & KLEVERSKERKE.. T' Dorp Zouteland & T' Dorp Kleverskerke.
162389: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - ZANDENBURG. Het kasteel Zandenburg, in wlstand van vooren te zien & 'T Kasteel Zandeburg van agteren te zien
162388: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - WEST SOURBURG. Westersouburg & T'' zelve anders..
162387: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - SINT LAURENS. T'Dorp St laurens & T' zelve anders.
162385: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - RITTHEM. T' Dorp RiTThem & T' zelve anders.
162384: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - PARREGA & WITMARSUM. t' Dorp Parrega & T' Dorp Witmaarsum.
162383: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - RAMMEKENS & WESTERSOUBURG. T' Kasteel Rammekens & De kerk te Westersoubrug.
162382: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - OUDEBOORN. T' dorp Oudeboorn & Kerk en grietmans huijs te Oudeboorn.
162381: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - OOST SOUBURG. T' dorp Oostersouburg & zelve anders.
162380: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - MIDDELBURG. De Seipoort te Middelburg & De Vlissingsche poort te Middelburg.
162379: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - MIDDELBURG. De Koepoort te Middelburg & De Noordpoort te Middelburg.
162378: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - MIDDELBURG. De koornbeurs te Middelburg & De abdy tooren te Middelburg.
162377: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - MIDDELBURG. De Waag, en schuttershof te Middelburg & De dokbrug, benevens de wooning van de equipagiemeester.
162376: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - MIDDELBURG. De Kinderdyk en Spykerbrug te Midelburg & De dwarskaay te Middelburg.
162375: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - MIDDELBURG. De Rotterdamsche kaay te Middelburg & De Rouaansche kaay te Middelburg.
162374: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - GRIJPSKERKE. T' Dorp Grypskerke & T' zelve anders.
162372: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - DOMBURG. Domburg naar duin te zien & De markt te Domburg.
162370: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - BRIGDAMME. T' Dorp Brigdamme & T' zelve anders.
162368: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - ARNEMUIDEN & WESTKAPELLE. De zoutkeeten te Arnemuiden & Westkapelle van den dyk te zien.
162366: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - BEETERZWAAG & WOLVEGA. 'T Dorp Beesterzaaij & 'T Dorp WOLVEGA.
152109: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - LEMMER. 'T Dorp de Lemmer.
152110: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - LEEUWARDEN. De Vischmark te Leeuwarden.
152097: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - ZUILEN. T' Dorp Zuilen.
152098: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - KOCKENGEN. T' Dorp Kokkengen.
152133: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - BERLIKUM. 'T' Dorp Berlikum.
152132: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - NIEUWERSLUIS. Nieuwerluis.
152129: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - WESTKAPELLEN. T' stadhuis te Westkapelle.
152128: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - MIDDELBURG. De Groote markt te Middekburh
152127: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - MIDDELBURG. T' West-Indische huis te Middelburg.
152126: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - MIDDELBURG. De haven te Middelburg.
152125: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - LEMMER. De Lemmer naar de groote lantaarn te zien.
152124: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - WINSUM. Winsum langs de Buuren te zien.
152123: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - OOSTERLITTENS. Ooster Littens naar de kerk te zien.
152122: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - JORWERD. T' Dorp Jorwerd.
152121: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - SINT JACOBIPAROCHIE. St. Jacobi Parochie.
152120: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - NIEUWLAND. De kerk te Nieuwland.
152118: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - WOMMELS, Wommels langs de trekvaart te zien.
152119: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - HEEG. T' dorp Heeg, langs het water ze zien.
152117: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - HEEG. T' dorp Heeg.
152116: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - OOSTEREND. T' dorp Oosterend.
152115: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - BAARD. T' Dorp Baard.
152114: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - WINSUM. T' dorp Winsum.
152113: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - LEEUWARDEN. Stadhouderlijke Hof te Leeuwarden.
152112: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - LEEUWARDEN. De Kansellarij te Leeuwarden.
152111: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - LEEUWARDEN. T'' Kollegie der Gedeputeerde Staaten, te Leeuwarden.
152108: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - HEERENVEEN. De kerk te Heereveen.
152106: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - HINDELOOPEN. De haven te Hinderloopen.
152105: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - BOLSWARD. Gezicht van de markt op de kerk te Bolswerd.
152103: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - BURGWERD. 't dorp Burgwerd na Bolswerd te zien.
152102: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - ARUM. T'' Dorp Arum
152101: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - HARLINGEN. s' Lands Magazijn te Harlingen.
152100: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - TZUMMARUM. T' dorp Tjummarum.
152099: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - HARLINGEN. De haven poort te Franeker = Harlingen.
152096: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - LOENEN. T' Dorp Loenen.
152095: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - UTRECHT. De Voorstad buiten de Waardpoort te Utrecht.
152093: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - WOMMELS. Het groote plein te Wommels & Wommels langs de kerk te zien.
152090: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - SLOTEN. Stadhuis en kerk te sloten & De stadsherberg te Sloten.
152088: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - SLOTEN. De Sneeker Poort te Sloten & De Lemster Waterpoort te Sloten.
152087: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - BALK. T' Rechthuis te Balk & Balk naar de molen te zien.
152086: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - LEMMER. De Lemmer naar T' Grietmanshuis tezien & T' Zelve van de Langebrug te zien.
152044: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - MAKKUM & PINGJUM. De haven en de Zijl te Makkum & T' Dorp Pingjum.
152085: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - LANGWEER. T 'Dorp Langweer & De Joure langs de kolk te zien.
152084: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - AKKRUM. T' dorp Akkrum & T zelve anders.
152083: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - SNEEK. Stadhuis te Sneek & De Broere Kerk te sneek.
152082: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - STAVOREN. De Zuider Poort te Stavoren & T' Stadhuis te Stavoren.
152081: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - YLST. T' Stadhuis en Waag te Ylst & Ylst naar het stadhuis te zien.
152080: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - YLST. Ylst van de Zyl te zien & Ylst naar de Zyl te zien.
152079: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - BOLSWARD. St. Anthonies Gasthuis te Bolswert & T' Weeshuis te Bolswert.
152077: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - ZURICH & WONS. 'T Dorp Surich & T' Dorp Wons.
152078: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - BOLSWARD. De Sneeker Poort te Bolswert & De Zanetster Poort te Bolswert.
152075: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - SNEEK. De Noorder poort te Sneek & De Ooster poort te Sneek.
152074: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - FRANEKER. Diakenije Weeshuis te Franeker & T' Stads Arme Huis te Franeker.
152073: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - RIED & PEINS. T' dorp Ried & T' dorp Peins.
152072: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - MENALDUM. T' Dorp Menaldum & Orxma-State.
152068: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - HOLLUM. T' Dorp Hollum & De Buuren te Hollum.
152067: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - RAUWERD. T' Dorp Rauwerd & T' zelve langs de Buuren te zien.
152066: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - LEEUWARDEN. T' Stads Weeshuis te Leeuwarden & T' St.Antonij Gasthuis te Leeuwarden
152064: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - LEEUWARDEN. De Waag te Leeuwarden & De Hroote Kerk te Leeuwarden.
152063: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - LEEUWARDEN. De Lange Piep te Leeuwarden & T' Gedemolieerde Blokhuis te Leeuwarden.
152062: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - LEEUWARDEN. De Tuinster Poort te Leeuwarden & De Hoekster Poort te Leeuwarden.
152061: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - LEEUWARDEN. De L. Vrouwen Poort te Leeuwarden & De Wiedumer Poort te Leeuwarden.
152060: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - LEEUWARDEN. Kamminga State te Leeuwarden & Oud Kamminga Burg te Leeuwarden.
152059: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - GORREDIJK. De Gorredijk & Dezelve anders te zien.
152057: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - JOURE. Herema State op de Jouwer & De Jouwer naar het tolhuis te zien.
152022: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - UTRECHT. 'T Martinie Gasthuis te Utrecht & 'T St.Jobs-Gasthuis te Utrecht.
152053: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - WORKUM. Workum van de kant van Terwoude te zien & Workum van de haven na de Zijl te zien.
152052: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - HINDELOOPEN. Hindeloopen van de landzijde te zien & Hindeloopen uit zee te zien.
152051: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - STAVOREN. De haven van Stavoren naar de Zijl te zien & Dezelve van de Zijl te zien.
152049: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - WARNS & MOLKWEERUM. T' Dorp Warns & De kerk te Molkweerum.
152048: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - KOUDUM. T' Dorp Koudum van buiten & T' zelve van binnen.
152047: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - BOLSWARD. De kleine of broerekerk te Bolswerd & De kapelle der mirakelen te Bolswerd.
152046: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - BOLSWARD. De Blaauwe poort te Bolswert & Dr St.Jans poort te Bolswert
152043: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - HICHTUM & KIMSWERD. T' Dorp Hichtum & T' Dorp Kimswerd.
152042: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - SEXBIERUM. 't Dorp sixbierum & Liaukama State.
152040: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - FRANEKER. De hooge school te Franeker & T' Laboratorium te Franeker.
152039: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - FRANEKER. De Noorderpoort te Franeker & De Donjumer Poort te Franekjer.
152038: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - FRANEKER. De Oosterpoort te Franeker & De Westpoort te Franeker.
152037: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - HITZUM & BOUR. T' Dorp Hitzum & T' Dorp Bour,
152036: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - TJUM & DONGJUM. T' Dorp Tjum & 'T Dorp Dongjum
152033: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - KOTEN & DRIEBERGEN. Koten by Wyk te Duurstede & T' Dorp Driebergen.
152032: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - LAGE VUURSCHE. T' Dorp Vuurst & Gezigt op Vuurst.
152029: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - MAARSSEN. De Roomsche kerk te Maarssen & De Joodsche kerk te Maarssen.
152028: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - BREUKELEN. 'T Dorp Breukelen & T'' Huis Nyenrode.
152025: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - AMERSFOORT. De Utrechtsche poort te Amersfoort & Slykpoort te Amersfoort.
152024: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - UTRECHT. 'T Margariten-Hof te Utrecht & Breijers Kameren te Utrecht.
152023: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - UTRECHT. 'T Stads ambagtskinderhuis te Utrecht & 'T Fundatiehuis te Utrecht.
152020: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - UTRECHT. De Marienplaats te Utrecht & De Lutherse kerk te Utrecht.
152019: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - UTRECHT. De Vischmarkt te Utrecht & De Varkenmarkt te Utrecht.
152018: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - UTRECHT. 'T Kleine Vleeschhuis te Utrecht & 'T Groote vleeschhuis te Utrecht.
152016: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - WORMERVEER. Kerk te Wormerveer & Wormerveer van de molen Den Mol te zien.
152014: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - WESTZAAN. Raadhuis te West Zaanen & De kerk aldaar.
152013: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - ZAANDAM. De Dam te Zaandam & Dezelve uit de Voorzaan.
152012: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - KNOLLENDAM van de Zaan & 'T Zelve van den Starenmeers-Dyk.
152011: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - GRAFT. Kerk en raadhuis te Graft & Weeshuis aldaar.
152010: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - WESTGRAFTDIJK. Westdraafdyk naar de sluis & Hetzelve van de meer.
152009: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - OOST-GRAFIJK. Oostgraafdyk & Hetzelve van de Starre Meer.
152008: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - BUIKSLOOT van vooren & Hetzelver van achter.
152007: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - ROTTERDAM. Burger-weeshuis te Rotterdam & Oude mannen-huis aldaar.
152006: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - ROTTERDAM. Zakkedragers huis te Rotterdam & Sint Joris Doelen aldaar.
152005: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - HELMOND. Het huis te Helmond & Het huis te Benderen.
152004: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - LEIDEN. De Witte poort te Leyden & De Mare poort aldaar.
152003: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - LEIDEN. Spanjaard-Brug te Leyden & Hoorntjes-Brug aldaar.
152002: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - GOUDA. Cingel naar de Tiend Wegs-Poort te Gouda & De Ysel aan 't inkomen van de haven aldaar.
152001: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - WIJK BIJ DUURSTEDE. Veld-poort te Wyk by Duurstede & Vrouwen-poort aldaar.
152000: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - WIJK BIJ DUURSTEDE. 's Prinsen huis te Wyk by Duurstede & Roomsche Kerk aldaar.
151998: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - AMERONGEN. [Gezicht op de kerk] & Raadhuis aldaar.
152015: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - MARKEN. Marken-Binnen aan den Zaankant & Hetzelve van den Starremeeldyk.
162451: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - OOSTERWIERUM. Ooster Wierum langs de Buuren & Hetzelve avan de Dille.
131368: Bulthuis,Rico. - Het moderne poppenspel. Techniek en theorie.
162486: Bulthuis,Jan [1750-1801]. - ROTTERDAM. Scheeps-Timmerwef van de O.I.C. te Rotterdam.
126015: Bulwer,E.L. - Les derniers jours de Pompéi. Édition revue par M. Amédée Pichot. Tome I & II.
70112: Bunbury,M.H. - The battle of the pampheleteers or Newark versus Newcastle.
70079: Bunbury,M.H. - The country club.
144544: Watson & Dickinson after H.W.Bunbury, - Recruits.
115273: Bunbury,Henry William [1750-1811]. - Recruits.
147051: Bund,Ludwig. - Freundvoll und Leidvoll. Perlen der Liebe.
95331: Bungartz,J. & A.Nuyens. - Het Italiaansche of Livorno-Hoen - Het La Flêche-Hoen.
95332: Bungartz,J. & A.Nuyens. - Het Houdan-Hoen - Het Crèvecoeur-Hoen
95334: Bungartz,J. & A.Nuyens. - De Ramesloher-Hoenders - Het Bolstaart- of Klomphoen (Gallus ecaidatus).
95336: Bungartz,J. & A.Nuyens. - De Fazanten.
95337: Bungartz,J. & A.Nuyens. - De Pauw - De parelgoen - De kalkoen.
95328: Bungartz,J. & A.Nuyens. - Het Engelsche vechthoen ( Gallus anglicus) - Het Tokahama-Hoen - Het Phoenix-Hoen.
95325: Bungartz,J. & A.Nuyens. - De Ganzen.
95323: Bungartz,J. & A.Nuyens. - De Eenden.
161744: Bungter,Hans Michael 1896-1969. - 9 kollorierte Ex Libris & 1 PF.
112553: Bungter,Hans Michael [1896-1969]. - HEEREN,HANS. Ex Libris. Kranich hinter Harfe zwischen Dornen und Blüte.
112552: Bungter,Hans Michael [1896-1969]. - HEEREN,HANS. Ex Libris. Adler im Fluge.
112551: Bungter,Hans Michael [1896-1969]. - HEEREN,HANS. Ex Libris. Insel, See und Wolken.
156007: Bunko,Seikado. - Seikado treasuren.
94527: Bunn,Matthew. - A journal of the adventures of Matthew Bunn.
59295: Bunnik,R.J. - Het boek in onze geloofsverkondiging.
65261: Bunt,Albert J.J.van de. - Nostalgisch gezicht Bussum.
158894: Bunyan,John. - De Pelgrimsreis van deze wereld naar de toekomende, voorgesteld in den vorm van een droom/
109934: Bünzli,Heini. - STUTS,GOTTFRIED. Ex Libris. Galgen.
154137: Burbure De Wesembeek,Albert De. - Le Centenaire de la Ligne Ostende-Douvres 1846-1946. Contribution à l'Histoire des Relations maritimes anglo-continantales par paquebots depuis leu originie.
165488: Burchuladze,Nana. - Medieval Georgian Ecclessiastical Art in The Georgian National Museum.
112580: Bürck,Paul [1878-1947]. - SÄNG,LUDWIG. Ex Libris. Gesicht en face; darauf stehender männliche Halbakt mit erhobenem Zeigenfinger nacht rechts.
112619: Bürck,Paul [1878-1947]. - HAHN,HEINRICH v. Ex Libris. Hahn.
112618: Bürck,Paul [1878-1947]. - Buchgewebevereins. Aus den Sammlungen des. Weibliche Halbfigur mit Blütenkrone, off. Buch zum Betrachter hin haltend.
112579: Bürck,Paul [1878-1947]. - SÁNG,LUDWIG. Ex Libris.
112577: Bürck,Paul [1878-1947]. - AUFRECHT,EMANUEL. Exlibris. Spinx nach Links, darunter zwei gräfische Blätter, Arm, Mikroskop.
155528: Burda,Vlada. - 4 different ex libris. Holzschnitten.
166281: Burdett,Eric. - The craft of bookbinding. A practical handbook.
30253: Bureau,Jérôme. - Barcelona olympische spelen 1992.
91821: Burg,Box van den. - Miguel Ybanez. Delusions.
78957: Burg,Günther & Werner Kempf. - Cutaneous Lymphomas.
107539: Burg,G.Van den. - Nogmaals: regeering, regeer!
157740: Burg,Jolande. - De zon op je bord. De vegetarische keuken van Jolande Burg.
155409: Burg,Jolanda. - La Vita è Bella. Italiaans vegaterisch.
153670: Burg,Margreet van der & Ton Duffhues. - Laat ze maar leren. Een eeuw onderwijs van de Noorbrantse Christelijek Boerenbond.
152492: Burg,Ger van der. - Varen weer of geen weer. Scheepsbergingen langs de Nederlandse kust en in internationale wateren.
127148: Burg,Henk van den. - 3 gelegenheidsgrafieken.
11087: Bürgel,Paul H. & M.Hartwig. - De Berggorilla.
129614: Burgeler,W.A.G. & H.Wonink. - Langs de Linge. Bloeiende boomgaarden en oude stadjes.
5920: Burger,Joanna. - Seabirds & other Marine Vertebrates. Competition, predation and other interactions.
112623: Burger,Lina [1856- ]. - WARNCKE,WERNER. Ex Libris. Mähende Bauer in Wickenrahmung.
5918: Burger,Joanna & M.Gochfeld. - The Black Skimmer. Social dynamics of a colonial species.
145269: Burger,Wim. - Weerwolf terreur.
152558: Bürger,H.A. - Sämmtliche Gedichte.
112622: Burger,Lina [1856- ]. - DÜRR-KESSLER,LUISE. Leipzig-Connewitz. Ex Libris. Begegnung eines Paares in Tracht unter Eiche.
112620: Burger,Lina [1856- ]. - DÜRR,Dr.ALPHONS. Ex Libris. Haupt eines Heiligen und Vogel in Lorbeerkranz, ringsum Portikus-Architektur.
64013: Burgess,Renate. - Portraits of doctors & scientists in the Wellcome Institute of the histyory of medicine. A catalogue.
164686: Burgoin,Gillian. - Guide tot the Weimaraner.
146090: Burgt,Flip van der. - Grafiek van de liefde.
49010: Burgt,C.Van der & P.Terpstra. - De Lauwerszee is dicht.
148712: Burgt,Henk van de. - 3 gelegenheidsgrafieken.
146385: Burgt,F.P.Van de. - Tractatus de Matrimonio & Tractatus de Dispensationibus Matrimonialibus.
155529: Burka,Antonin [1886-1947]. - 21 differen ex libris. Woodacuts.
135221: Burken,Fred van. - Een eeuw Doorns dorpsleven.
96315: Burkhardt,Heinz. - Natur und Heimat bei Francis Jammes.
111472: Burkom,Frans van e.a. - Leven in toen. Vier eeuwen Nederlands interieur in beeld.
153431: Burmanje,J.J. - Er wasch eens... Jubileum uitgave 1973-1983 Vereniging van Wasserijen.
79648: Burmeister,Werner. - Die westfälischen Dome. Paderborn - Soest - Osnabrück - Minden - Münster. 2.Aufl.
54611: Burmeister,Herrmann. - Beiträge zur Naturgeschichte der Rankenfüsser (Cirripedia).
73405: Burnier,Andres. - De trein naar Tarascon. 2e druk.
165217: Burnier,Andreas. - De zwembadmentaliteit. [1e druk].
97991: Burns,Kevin. - Oosterse filosofie. De grootste denkers van de oudheid tot de moderne tijd.
138963: Burns,Mary. - The Private Eye: Observing Snow Geese.
159098: Burns,Charles. - Zwart gat.
152544: Burns,Robert. - The Poetical and Prose Works of Robert Burns. With life, notes and correspondece by A.C.Cunningham.
145869: Burns,E.L. - What's cooking in the Belizean kitchens.
65623: Burrough,Willem S., H.Müller & R.Misselbeck. - Helnwein Faces.
163267: Burrows,Terry. - Gitaren in beeld. Een schitterend geïllustreerd overzicht van meer dan 200 van de invloedrijkste merken en modellen.
161931: Burrows,Elaine a.o. - The British cinema source book. BFI archiv viewing copies and library materials.
153255: Burssens,Gaston. - Paul van Ostaijen zoals hij was en is.
141784: Burssens,Gaston. - Fabula Rasa. Proeve van objectief dagboek. [1e druk].
164859: Burton,Richard & F.F.Arbuthnot. - De Kama Sutra in pop-up.
22322: Burton,Jane & K.Taylor. - Dierenleven in de duisternis. Tussen schemer en dageraad.
141095: Burton,Beryl & Colin Kirby. - Personal Best. The Autobiography of Beryl Burton, O.B.E.
58595: Buruma,Bram. - Slagen op het ijs. Schaatsherinneringen.
41944: Buruma,Ian. - Oosterse arcadiën. Vertaald door J.P.v.d.Sterre.
157828: Buruma,Ian. - Gouden ganzeveer 2019.
129774: Buruma,Ian. - Cosmopolitans.
36815: Busch,Fritz O. & G.Ramlow. - Macht auf dem Meer.
156367: Busch,Fritz Otto. - Unsere Schnellboote im Kanal.
20299: Busche,Günther. - Vogelbestände des Wattenmeeres von Schleswig-Holstein. Ein Beitrag zur ökologische Bedeutung.
76043: Büscher,Wolfgang. - Duitsland, een reis. Vertaald door Wil Boesten.
163331: Buschmann,P. - Onze Kunst. Voortzetting van de Vlaamsche School. Deel XXV (25) & XXVI (26). Jaargang 13, 1914: 1e & 2e halfjaar
144878: Busemann,Anton & Bernhard Busemann. - Dörpen 1854-1979. Beiträge zur Geschichte der Gemeinde.
111704: BUSER-KOBLER,JAKOB CARL (BUKO) [1884-1945]. - KREIJENBERG,Dr.GERHARD. Bibliothek. Wappen.
100578: BUSER-KOBLER,JAKOB CARL (BUKO) [1884-1945]. - H G (=Hans Grob) Exlibris. [Schrift].
100581: BUSER-KOBLER,JAKOB CARL (BUKO) [1884-1945]. - MEIER,HEINRICH Mein Buch Ethnograph. Sammlung. [Alraun-Wurzelmännlein].
123446: Bushart,Bruno & Bernhard Rupprecht. - Cosman Damian ASAN 1686-1739. Leben und Werk.
162830: Busquets,Joan. - De utopische stad. & Quaevis Terra Patricia.
153791: Bussmann,Klaus & Mario-Andreas Lüttichau. - Hanns Hubertus Graf von Merveldt 1901-1969. Gemälde.
30463: Busz,Georg. - Das Kostüm in Vergangenheit und Gegenwart.
161606: Butcher,Sally. - Salmagundi. Inspirerenden en originele salades uit het Midden-Oosten en verder. Vers Warm Koud Simpel Uitdagend Exotisch.
142582: Buter,Gerrit e.a. - Beeld van een veranderend dorp. Honderd jaar breken en bouwen in Puttem.
86407: Butler,Fanni De. - Lettres de Fanni Butler a milord Charles Alfred de Cairombridge, Comte de Plisinth, Duc De Raflingth. Écrites en 1734, & traduites de l'Anglois en 1756.
72858: Butler,J.J. - Nederland in de bronstijd.
165251: Butler,Daniel Allen. - The Burden of Guilt. Jow Germany shattered the lats days of peace, August 1914.
142303: Butler,J.J. - Nederland in de bronstijd. 2e druk.
1109: Butler,Roger. - Islands in the sun. Prints by indigenous artists of Australia and the Australasian region.
107727: Butler,W.E. & G.K.Pavlova. - Russian Royal Bookplates.
164206: Butterfield,Moira. - Wat zie je allemaal? Dingen die bewegen. Met vier wielen om te draaien!
164205: Butterfield,Moira. - Wat zie je allemaal? Allerlei plaatsen. Met vier wielen om te draaien!
95743: Koene & Büttinghausen. - Carte de visite. Originele portretfoto van een katholieke geestelijke.
95741: Büttinghausen,M. - Carte de visite. Originele portretfoto van een jonge man.
137156: Koene & Büttinghausen. - Originele portretfoto van een vrouw.
137152: Büttinghausen,M. - Carte de visite. Originele portretfoto van een man.
158171: Buttler,Tony. - British secret projects Jet Bombers since 1949.
144138: Büttner,Johannes & Christa Habrich. - Roots of clinical chemistry.
158560: Buurman,Eef. - 100 jaar Amsterdam Politie Gymnastiek- en Sportvereniging. APGS.
156307: Buurman,J.G. - De Canneburch en zijn bewoners.
115494: Buursma,Albert & Wim Mollema - Met beurtschippers en boderijders door Friesland.
7090: Buwalda,H.S., G.Meerburg & Y.Poortinga. - Frysk wurdboek. Frysk - Nederlansk / Nederlansk - Frysk.
143088: Buwalda,Dirk & Herman van Hoogdalem - Afghanistan.
111787: Buwalda,Peter. - Bonita Avenue. Roman. 6e druk.
146961: Buxbaum,David C. - Traditional and Modern Legal Institutions in Asia and Africa.
123494: Buyk,Rien. - Langs kerken en kapellen. Orgeltocht door Nederland.
154993: Buyle,Raoul. - Thuis in de wereld. Flamant Home Interiors.
155836: Buylinckx,J.J.A. e.a. - Een beeld van de Bommelerwaard.
82016: Buysman,Theo. - Het verhaal van mededogen. Vieringen in een oecumenische basisgroep rondom het evangelie volgens Marcus.
150131: Buysse,Emile. - Parade in den herfstnacht. [1e druk].
163015: Zon-Seppen bv. - Syedebouwstenen. Een verklarende woordelijst - Vademecum voor woorden en begrippen in de ruimtelijke ordening.
162216: Byam Shaw,J. - Paintings by old masters at Christ Church Oxford.
77855: Bye,Marcus De (1639-c.1690). - Hunting bull.
166702: Byford,Jovan. - Conspiracy theories. A critical introduction.
131609: Bylaert,J.J. [Joannis Jacobus 1734-1809] - F.van Mieris & D.van Alphen. - Gezigt op S'Graavensteen en Gevangenhuis, te Leyden.
23846: Bylandt,Henri De (Le Comte). - Les races de chiens. Leurs points, description, types, qualités, aptitudes et défauts / Hondenrassen. Punten, beschrijving, eigenschappen, gebreken, enz. / Dogs of all nations. Their varieties, characteristics, points, etc. etc. Volume I: Jachthonden.
160548: Byrom,Connie. - The Edinburgh New Town Gardens. Blassings as well as beauties.
154592: Byron,Lord. - Don Juan from Cantos I & II. Richard Johnson and Peggy Ashford. Vinyl record 33 1/3. RG 374.
145539: Byron. - Het cahier van Lord George Gordon Byron.
63653: Byvanck,A.W. - Varia Historica. Aangeboden aan Professor Doctor A.W.Byvanck t.g.v.z. zeventigste verjaardag door de historische kring te Leiden.
35713: Byvanck,A.W. - De middeleeuwsche boekillustratie in de noordelijke Nederlanden.
135270: Cabellut,Lita. - Pure India. Photographs by Henk Bothof and Martin Bakker.
159684: Cable,Boyd. - A hundred year history of the P. & O. Peninsular and Oriental Steam Navigation Company 1837-1937.
147181: Hollandsche Cacaofabiek. - Reclame plaatje: Vogel, roos & landschap.
147160: Hollandsche Cacaofabiek. - Reclame plaatje Hollandsche Cacaofabriek: Jongen met vogel & net.
162307: Cadbury,Deborah. - Koningin Victoria als huewelijksmakelaar. Haar kinderen en kleinkinderen op Europese tronen.
94758: Caesar,Max Etiketten-Verlag. - Caesar Etiketten-Kenheiten.
24308: Caffier,Michel. - Les Frères Goncourt "un déshabillé de l'âme".
88063: Cagnat,René. - La rumeur des steppes. Aral, Asie centrale, Russie.
19736: Cahen,J.J. & C.J.Roosen. - En er was nog over. Fotoboek ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan van de Joodse Gemeente Amsterdam.
159519: Cahen,Joël. - Beeld naar buiten. Prentbriefkaarten rond de Amsterdamse jodenbuurt. Een selectie uit de verzameling Jaap van Velzen.
97636: Cahen,G - Livres de Chevet. Pour une nuit, pour une vie.
163761: Caillat,Collette & Ravi Kumar. - The Jain cosmology.
154937: Caizergues,Pierre. - Un été Tahitien.
154938: Caizergues,Pierre. - Éloge de l'éclair.
154939: Caizergues,Pierre & Jean-Calude Renard. - Passage d'un ange.Poème.
154936: Caizergues,Pierre. - L pire arrive même aux dieux (Carnet d'Égypte). Avec une lettre-préface d'Andrée Chedid.
165431: Calabrese,Omar. - Die Geschichte des Selbstporträts.
136385: Calbó i Angrill,Muntsa. - Theorie en praktijk van het naaktschilderen.
156394: Calcar,Elise van. - Fröbels methode tot natuurlijke en harmonische ontwikkeling van licheem en geest. 7e druk.
166023: Caldesi,Giancarlo & Katie. - Sicilië. Heerlijke gerechten van een Italiaans eiland.
126341: Calislar,Ipek. - Mrs. Atatück Lafite Hanim. Ein Porträt.
157136: Callery,Emma. - Het nieuwe ruiter handboek.
16750: Callisen,Karen & H.Gry. - Mineralen en gesteenten in kleur. 2e druk.
5782: Callisen,Karen & H.Gry. - Mineralen en gesteenten in kleur. 3e druk.
164074: Calvé. - Neemt een fleschke Calé's Tomaten Ketchup in huis, U zult er veel plezier van hebben!
164072: Calvé. - U wilt graag weten bij welke gerechten Calvé''s Mosterdsaus verrukkelijk smaakt?
149311: Calvé. - 3 x Gratis Bouwplaat / Ansichtkaarten bij Valvé wereldzoutje.
126603: Calvé. - Recepten uit Grootmoeders jonge jaren.
68159: Calvijn,Johannes. - Institutie of onderwijzing in de Christelijke godsdienst. Uit het Latijn vertaald door Dr.A.Sizoo. 2e druk.
102563: Calvijn,Johannes. - Uitlegging op den Zendbrief van Paulus aan de Romeinen / Corinthiërs. Naar de uitgaven der Oude Hollandsche overzetting van J.D., in de tegenwoordige spelling door A.M.Sonner.
102473: Calvijn,Johannes. - De handelingen der Apostelen. Deel I & II. Uit het Latijn vertaald door Ds.G.Wielenga. 2e druk.
131977: Calvijn,Johannes. - Het gepredikte woord. Preeken van Johannes Calvijn. Deel III: Feeststoffen & IV: Preeken over den decaloog.. 3e uitgebreide druk.
100855: Calvijn,Johannes. - Verklaring van de Bijbel: HET BOEK DER PSALMEN I-IV. Vertaald door Ds.J.Boer Knottnerus. 4e druk.
100857: Calvijn,Johannes. - Verklaring van de Bijbel: EZECHIËL, Hoofdstuk I - XX. 4e druk.
129756: Calvijn,Johannes. - Verklaring van de Bijbel. Psalmen Deel II. Uit het Latijn vertaald door ds.J.Boer Knottnerus.
102475: Calvijn,Johannes. - De Evangeliën van Mattheus, Markus en Lukas, in onderlinge overeenstemming gebdracht en verklaard. Deel I, II & III. Uit het Latijn vertaald door A.Brummelkamp. 2e druk.
153186: Calvino,Italo. - De weg naar San Giovanni. Vetaald door Henny Vlot.
161166: Camartin,Iso. - Im Garten der Freundschaft. Eine Spurensuche.
104692: Cambin,Gastone. - GLI ex libris araldicinella Svizzere Italiana.
100575: CAMBIN,GASTONE [1913-1991]. - CHIESA,DIRCE Exlibris. [Katze].
100573: CAMBIN,GASTONE [1913-1991]. - CHIESA,CARLO Exlibris. [Drievietelfigur eines nach rechts Marschierenden mit geschilterten Gewehr].
38670: Cameron,Hector C. - Joseph Lister the friend of man.
98250: Cami,Ben. - Gedichten 1954-1983. Een keuze.
157719: Caminga,Pero Vaz de. - De ontdekking van Brazilië. Vertaling en nawoord August Willemsen.
164013: Cammaert,A.P.M. - Sporen die bleven. Razzia's en deportaties in de herfst van 1944 in Noord- en Midden-Limburg.
145829: Camp,Maxime |Du. - Les Convulsions de Paris. Tome 1: Les prisons pendant la communde. 4me édition.
130906: Campana,Fernando & Humberto - Antibodies Antikörper Fernando & Humberto Campana 1989-2009.
78017: Campbell,Douglas Houghton. - The structure & development of the mosses & ferns (Archegoniatae).
148260: Campbell,Bruce & Elisabeth Lack. - A Dictionary of Birds.
162015: Campbell Cloak,Evelyn. - Glass paperweights of the Bergstrom art center. The complete collection of glass paperweights and related items reproduced in full color.
138971: Campbell,Kenneth E. - The Non-Passerine Pleistocene Avifauna of the Talara Tar Seeps, Northwestern Peru.
156459: Campbell,Henry C. - Early days on the Great Lakes. The Ary of William Armsrtrong.
152821: Campbell,E.E. - Vakbeweging en arbeidsverhoudingen in Suriname. These.
145198: Campbell,Steven. - Steven Campbell recent paintings.
13973: Campbell,Tony. - Hoogtepunten uit de wereld van de cartografie. Oude kaarten en hun makers.
146316: Campell,Bettina. - Die Engadinerstube von ihren Anfängen bis zum Ende des 19.Jahrhunderts.
82450: Campen,Steven van & B.Keulemans. - Poppen. Een inspirerend kijk- en werkboek.
159150: Campen,Willem Cornelis. - Een twintigtal gelegenheids- en andere verzen van V.G.
14707: Campen,Peter van. - Vijf en zeventig jaar N.B.M. Aangeboden door N.V.Nederlandse Buurtvervoer Maatschappij te Zeist.
93681: Campert,Jan. - Den luiden lach en andere verzen.
64922: Campert,Remco. - Tot zoens.
58341: Campert,Remco & Jan Mulder. - CAMU 2004. Het jaaroverzicht.
24167: Campert,Jan & Remco. - Campert & Campert.
1722: Campert,Remco. - Remco Campert 75 jaar. [Verkoop catalogus].
158850: Campert,Remco. - Het leven is vurrakkelluk. 32e druk.
133679: Campert,Remco. - Een Standbeeld opwinden. Gedichten. [1e druk].
114161: Campert,Remco. - Eine Liebe in Paris. Roman. Aus dem Niederländischen von Marianne Holberg. 2.Auflage.
156744: Camphausen,Rufus C. - Heksen en Heidenen. Een lexicon over de geschiedenis, rituelen, symbolen en tradities van heksen, magiërs, sjamanen en tovenaars.
93967: Campion,A.Le naar J.A.Meysenheym. - Buyte Plaats van de Heer Hope Buyten Haerlem in den Houdt / Vue de la maison de campagne de Mr.Hope dans le bois de Haerlem.
93965: Campion,A.Le naar J.A.Meysenheym. - Gesigt langs 't stads Huys en 't Noord te Franiker.
93963: Campion,A.Le naar J.A.Meysenheym. - Actie voor Gevalle by het dorp Ouderkerk / Action arrivée prochele le villages d'Ouderkerk.
144454: Campion,J.A.Le naar G.A.Meysennheym. - De Saal van het sadt Huys t'Amsterdam / Vue de la Grande Salle dans la Maison de Ville à Amsterdam
144452: Campion,J.A.Le naar G.A.Meysennheym. - De Schouburg en Leyse poord te Amsterdan / Vue de la Comédie et Porte de Leyse à Amsterdam.
144453: Campion,J.A.Le naar G.A.Meysennheym. - Actie voor gevalle aan Duyvendragse brug buyten Amsterdam / Action arrivée au Pont de Duyvendragt hors d'Amsterdam.
144451: Campion,J.A.Le naar G.A.Meysennheym. - Het oude Mannen Huys t'Amsterdam / Vue de la Maison des Vieullards à Amsterdam
144450: Campion,J.A.Le naar G.A.Meysennheym. - Het Grooten averk Huys t'Amsterdam / Vue de la Noucelle Maison de Force à Amsterdam
144449: Campion,J.A.Le naar G.A.Meysennheym. - Stadt Huys te Amsterdam / Vue de la Mison de Ville à Amsterdam.
144446: Campion,J.A.Le naar G.A.Meysennheym. - Het luÿters Beset huys te Amsterdam / Maison des Orphelins Luthériens à Amsterdam.
144444: Campion,J.A.Le naar G.A.Meysennheym. - De Muyier Poordt te Amsterdam / Vue de la Porte de Muyier à Amsterdam.
102104: Campion,Valentin Le [1903-1952]. - GILTAY VETH,MR.D. Ex Libris. [Theatre personalities].
102149: Campion,Valentin Le [1903-1952]. - Blijde Incomste in 1938! Mr.D.Giltay Veth E.M.Giltay Veth-Pliester.
102141: Campion,Valentin Le [1903-1952]. - WEES,G.M.VAN Ex Libris. [Circle].
102145: Campion,Valentin Le [1903-1952]. - Meilleurs Voeux 1936 Valentin Le Campion.
102139: Campion,Valentin Le [1903-1952]. - WEES,G.M.VAN Ex Libris. [Ballerina]
102107: Campion,Valentin Le [1903-1952]. - GILTAY VETH,MR.D. Ex Libris. [History, group in book].
102103: Campion,Valentin Le [1903-1952]. - GILTAY VETH,MR.D. Ex Libris. [Pleading advocate].
162845: Camponovo,Oscar & Virgilio Chiesa. - Lugano - il borgo la citta - il lago nell'iconografia del passato.
147291: Campschreur,Willem. - Viktor Kaisiëpo Msn. Een perspectief voor Papoe. Het verhaal van mijn leven en mijn strijd.
85766: Camus,Dominique. - Le guide des maisons d'artistes et d'écrivains en région parisienne.
165218: Camus,Albert. - De pest. Vertaald door Willy Corsari. [1e nederlandse uitgave].
83637: Candolle,Aug.Pyr. - Organographie végétale ou description raisonnée des organes des plantes. Tome II.
78544: Candolle,Aug.Pyr. - Organographie vegétale ou description raisonée des organes de plantes.
161224: Canetti,Elias. - Das Gewissen der Worte. Essays. 2.erw.Auflage.
161208: Canetti,Elias. - Hüter der Vewandlung. Beiträge zum Werk von Elias Canetti.
160095: Canetti,Elias. - Het andere Proces. Kakfka's brieven aan Felice.
160094: Canetti,Elias. - De oorgetuige. Vijftig karakterschetsen. Vertaald door Roon Gaftdijk.
155190: Canetti,Elias. - Das Gewissen der Worte. Essays.
130026: Canetti,Elias. - Het Martyrium. Vertaald door Jacques Hamelink. 5e herz.druk.
157301: Canosa,Pier. - Palmirani,Remo. Ex Libris.
157300: Canosa,Pier. - Palmirani,Remo. Ex Libris.
148938: Canosa,Pier. - Ex Culinaris.
160360: Canter Cremers,A.H.A. e.a. - Hoe het groeide op het Ellertsveld. Een geschiedenis in hoofdstukken, geschrven ter gelegenheid van Schoonoords euwfeest.
111417: Cantillo,Marco Vinicio Sánchez. - Rising inequality and falling poverty in Costa Rica's agriculture during trade reform. A macro-micro general equilibrium analysis. These.
163898: Cantin,Bernard. - In gesprek met Joseph Mutphy.
7302: Canton,T.E. - Catalogue of reptiles inhabiting the Asian continent.
156766: Capelle,H.Van & A.P.Van De Bovenkamp. - Hitler een tiran in beeld.
135251: Capelle,P.Van. - De Electriciteit. Hare voortbrenging en hare toepassing in de industrie en het maatschappelijk verkeer. 7e herz. en veel verm.druk. door J.M.H.Scheffer.
166681: Capoa,Chiara & Stefano Zuffi. - De bijbel van de kunst. Het Oude en Nieuwe Testament in de westerse schilderkunst.
144603: Cappelle,H.Van. - Mythen en Sagen uit West-Indië.
1839: Capper,Walter William. - Mémoire sur l'anatomie de la vigne. Traduit de l'Anglais et publié par M.V.De Moléon.
125153: Capra,Fritjof. - De wetenschap van Leonarda da Vinci. Het grote genie van de Renaissance.
144752: Capuani,Massimo & Maurizio Paparozzi. - Le Mont-Athos. Les fondations monastiques un millénaire de spiritualité et dárt orthodoxe.
82109: Caputi,Anthony. - Pirandello and the crisis of modern consciousness.
1920: Caquet,Francois. - Le pommer a cidre.
5960: Caradja,Aristide. - Ueber Chinas Pyraliden, Tortriciden, Tineiden nebst kurze Betrachtungen, zu denen das Studium dieser Fauna Veranlassung gibt. [Eine biogeographische Skizze].
165211: Caransa,Ab. - Verzamelen op het Transvaalplein. Ter nagedachtenis van het Joodse proletatiaat van Amsterdam.
8598: Carasso,D.G. & M.Carasso-Kok. - Abcoude en Baamburgge 900 jaar. Uit de historie van twee dorpen.
163194: Carbonell,Lida. - Nudes indexxi.
166505: Post card. - Stans & Spiez et le Lac de Thoune. 2 coloured postcards.
151836: Cope cigaret card. - No. 35: A Novice.
164204: Carer,David A. - D'r in en d'r uit. Beestenbookies. Pop-up.
84920: Carey,Peter. - Diefstal. Een liefdesverhaal. Vertaald door Inge Kok.
136382: Carey,Nora. - Smaakvol conserveren. De tuin als provisiekast.
165035: Cariot,N. - Nieuwe menu's en recepten/
164484: Carle,Eric. - The Honeybee and the Robber. A moving / picture book.
41684: Carli,Alberto. - La storia di un discobolo Aldolfo Consolini.
131309: Carlier,H.M. [Hendricus Mattheus]. - 2 verschillende exlibris.
59546: CARLOS,DON. - Portrait Don Carlos, 19th century lithography.
140428: Carlos,Poldi. - Johannes van der Steur een Haarlemse diamant in de Gordel van Smaragd.
151142: Carlsburg,Merel van & Tessa Moorman. - Your 50 days og Green Happiness. 50 heerlijke zomerse dagmenu's ontwikkeld speciaal voor jou.
154131: Carluccio,Antonio. - Antonio Carluccio goes wild.
166682: Carluccio,Antonio. - Carluccio. Recepten van een meesterkok. 2e druk.
158026: Carlyon,Les. - Gallipoli.
165216: Carmiggel,S. - Speciaal voor U. Een klein feestgeschenk van de Paroolpers 1973.
165201: Carmiggelt,S. - Onzin. [1e druk].
154914: Carmiggelt,Arnold. - Kruisende sporen. Handleiding voor amateur-archeologen in Nederland.
148860: Carmiggelt,Simon. - Kuur.
116786: Carneroli,Sandrine & Patricia d'Oreyer. - Robert Capa. A look akead.
165085: Carnier,Marc & Anke Gilleir. - Een vrouw op reis. België anno 1828 volgens Johanna Schopenhauser.
141849: Carnor,Sadi. - Réflexions sur la puissance motrice du feu et sur machines ropres à développer cette puissance.
162901: Carnot,Sadi. - Réflexions sur la puissance notrice du feu et sur les machines propres à décelopper cette puissance.
145611: Caroli,Flavio & Ada Masoero. - Dalla Scapigliatura al Futurismo.
20512: CAROLINA. - 19e eeuwse litho: portret van Carolina.
56625: Carpentier Alting,A.S. - Woordenboek voor vrijmetselaren.
163438: Carrà,Carlo. - 15 acquarelli e 4 disegni di Giovanni Molteni.
165172: Carree,Daan e.v.a. - Jubileumboek Fides Pacta. Een vogelvlucht van historie van Fluks en Vicus Oriëntis, overgaand in Fides Pacta.
59772: Carrera,Roland. - Swatchissimo. L'Extraordinaire aventure Swatch / La straordinaria avventura Swatch / The extraordinary Swatch adventure, 1891-1991.
1909: Carrière,E.A. - Réfutation de divers articles de M. Le Dr J.Guyot contre le système de M. Daniel Hooibrenkx sur la culture de la vigne et critique du rapport fait pa la commission nommée par la Société impériale et centrale d'Horticulture de la Seine, sur le mème sujet.
164472: Carroll,Lewis. - Alice's adventures in wonderland. A pop-up ook.
135519: Carroll,Ivor & Matthew Greenshield. - How to restore Gearboxes and Axles.
166686: Carroll,Lewis. - Two letters to Marion from Lewis Carroll. Now in the posession of The Bookshop of Douglas Cleverdon 18 Charlotte Street Bristol 1932.
165353: Carroy,Mme. - La Famille Suisse ou les petits marchand forains.
103758: Cars,Jean des. - Dictionnaire amoureux des trains.
47042: Carson,Patricia. - James van Artevelde. The man from Ghent.
85521: Carter,Joseph Coleman. - The sculpture of the sanctuary of Athena Polias et Priene.
4086: Carter,David & R.Phillips. - Vlinders van Europa. Meer dan 300 soorten.
164531: Carter,David A. & Peter Seymour. - What's in the Prehistoric Forest> A lift-the-flap pop-up book.
164519: Carter,David A. & Peter Symour. - What's in the Deep Blue Sea? A lift-the-flap pop-up book.
161827: Carter,Miranda. - De ondergang van het oude Europa. Drie dynastieën, één familie en de weg naar de eerste wereldoorlog.
156978: Carter,David. - Verf in het interieur. 2e druk.
134122: Carter,C.E.O. - De astrologie van ongelukken.
127025: Cartier-Bresson,Henri. - Photographies de HCB.
159219: Cartledge,Ian. - A history of the coffee industry in Papua New Guinea. Prepared for Papua New Guina Coffee Markering Board (Coffee Industry Board).
163238: Imago Mundi. A review of early cartography. - Imagi Mundi XIV [14].
163239: Imago Mundi. A review of early cartography. - Imagi Mundi XV [15].
163259: Imago Mundi. The journal of the international society for the history of cartography. - Imago Mundi 31 (second series, Volume 5).
163258: Imago Mundi. The journal of the international society for the history of cartography. - Imago Mundi 30 (second series, Volume 4).
163257: Imago Mundi. The journal of the international society for the history of cartography. - Imago Mundi 29 (second series, Volume 3).
163256: Imago Mundi. The journal of the international society for the history of cartography. - Imago Mundi 28 (second series, Volume 2).
163255: Imago Mundi. The journal of the international society for the history of cartography. - Imago Mundi 27 (second series, Volume 1).
163253: Imago Mundi. A review of early cartography. - Imagi Mundi XXVI [26].
163251: Imago Mundi. A review of early cartography. - Imagi Mundi XXIV [24].
163252: Imago Mundi. A review of early cartography. - Imagi Mundi XXV [25].
163250: Imago Mundi. A review of early cartography. - Imagi Mundi XXIII [23].
163249: Imago Mundi. A review of early cartography. - Imagi Mundi XXII [22].
163248: Imago Mundi. A review of early cartography. - Imagi Mundi XXI [21].
163247: Imago Mundi. A review of early cartography. - Imagi Mundi XX [20].
163243: Imago Mundi. A review of early cartography. - Imagi Mundi XIX [19].
163241: Imago Mundi. A review of early cartography. - Imagi Mundi XVII [17],
163240: Imago Mundi. A review of early cartography. - Imagi Mundi XVI [16],
163237: Imago Mundi. A review of early cartography. - Imagi Mundi XIII [13].
163236: Imago Mundi. A review of early cartography. - Imagi Mundi. XI [11].
163242: Imago Mundi. A review of early cartography. - Imagi Mundi XVIII [18].
137586: Cartsens,G.F.A. - Protestanse Gemeente en Kerk te Valkenburg (L.) 1649-1949.
137384: Carulla,Jordi & Arnau Carulla. - El color de la publicidad. The color of advertising. Spanish posters from 1890 to 1940.
157307: Carvallo,Marc E. - Nature, Cognition and Stem II. Current Systems-Scientific Research on Natural and Cognitive Systems. Volume 2: On Complementarity and Beyond.
166143: Casadesus,Béatrice. - Béatrice Casadeus. Le regard et la trace 1975-2002.
150901: Casanova,Carlo [1871-1950]. - BESANA,LUIGI. Ex Libris. Mailänder Ansich m. Dom im Hintergrund.
128844: Casella & Co,C.F. Ltd. - Meteorological instruments. Catalogue No. 877.
156010: Caso,Paul. - Monique De Ridder... une fraîcheur céleste.
130119: Caspari,Helene & Elisabeth Kleemann. - Das Landkochbuch. Anleitung zur Herstellung nahrhafter, schmackhafter und preiswerter Kost. Für landwirtschaftlich Haushaltungsschulen und ländliche sowie städtische Haushaltungen. 8.neubearb.Aufl.
112675: Caspari,Walter [1869-1913]. - MESCHING,ARVED. Ex Libris. Halbfigur einer lesenden Dame.
889: Cassagnac,Paul De. - Les vins de France.
148155: Cassagnes-Brouquet,Sophie. - La Passion du Livre au Moyen Age.
165658: Cassandre,A.M. - A.M.Cassandra.
161241: Cassar,Georg H. - Kitchener's war. British strategy from 1914 tot 1916.
75212: Cassiman,Jean-Jacques. - Wat zit er in mijn genen? 2e druk.
3874: Cassirer,Ernst. - Descartes. Lehre - Persönlichkeit - Wirkung. 1.Auflage.
165768: Castaneda,Casrlos - Magische oeffeningen. De kunst van tensegrity.
152395: Castel-Branco Pereira,Joano. - Portuguese Tiles from the National Museum of Azulejo, Lisbon.
65652: Castelein,Paul. - Alliance. De geschiedenis van een hockeyclub. Ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan der vereniging.
135782: Castellani,Elena & Leonardo. - Feynman. Een magistraal fysicus.
152896: Castricum,Cor. - Beverwijk en zijn industriële geschiedenis.
120761: Castro,D.H.De. - CASTRO mz,D.H.DE. Bibliotheca (Exlibris]. Heraldisch. Wapenschild met zes stippen.
23293: Cate-Silfwerbrand,R.B.Ten. - Vlees, bloed en been. Synoniemvergelijkend onderzoek van drie Germaande woordformaties. These.
161162: Cate. - Geslachtlijst van den Frieschen tak der familie Ten Cate.
157066: Cate,Arthur ten & Martijn van der Vorm. - Callsign Nassau. Het moderne Korps Commandotroepen 1989-2012.
161254: Catel,Maurice a.o. - Visages de la Champagne.
134189: Catherine,Lucas. - Islam voor ongelovigen.
163755: Catlin,Amy. - Apsara: The Feminine Cambodian Art. An exibition and publication of the arts of Cambodian women in the Los Angeled are. December 1, 1987 - January , 1988.
156655: Catlin,George. - Die Indianer Nord-Amerikas. Reprint.
146722: Cats,Jakob. - Alle de werken van Jakob Cats. Uitgegeven door Mr.R.Feith. Deel 14.
154953: Cats,J. - Liefde leert dingen / ook sonder dwingen. Eerlijcke Vryagie.
154952: Cats,J. - Men moet een paer narren schoenen verslijten eer men recht wijs wort.
154951: Cats,J. - Een rotten appel in de mande / maeckt oock het gave frugt te schande.
146720: Cats,Jakob. - Alle de werken van Jakob Cats. Uitgegeven door Mr.R.Feith. Deel 12.
160562: Cattell,John & Bob Hawkins. - The Birmingham Jewellery Quarter. An introduction and guide.
153789: Cattenburch,A.L.Van. - 1304. Intogt der Hollanders binnen Zierikzee, onder Jonker Willem, Grave van Oostervant. Geschiedkundige aanteekeningen ter opheldering van de maskerade, te houden door de leden van het Leidsche Studenten-Corps in junij 1865.
142281: Catulle. - Poésies. Texte établi et traduit par Georges Lafaye.
157926: Caucci von Saucken,Paolo. - El mundo de las Peregrinaciones Roma, Santiago, Jerusalem.
27295: Caumon,Patrice. - Catalogue Du Cuir et de caoutchouc.
142949: Caunter,Hobart - Caunter's and Daniell's Oriental Annual, 1839. Eastern Legends.
14589: Causey Whittow,G. - Malaysian wildlife. A personal perspectife.
161095: Cauteren,Katharina Van & Fernand Huts. - Entre dieu & l'argent. L'âge d'or des Pays-bas méridionaux.
110814: Cauti,Giuseppe. - Nicola Costanzo xilografie ed ex libris.
103317: Cauti,Giuseppe. - Ex musicis Europei. Ex Musisicis Abruzzese. L'Arte incisoria di Viro Giovannelli (nota di Vito Moretti).
68950: Cavaco,José E.B. - Sexual steroid hormones participate in the control of puberty in male African catfish, Clarias gariepinus. These.
14585: Cavendish,Richard. - Elseviers encyclopedie van het occultisme en de parapsychologie. Op het gebied der parapsychologie wetenschappelijk bijgestaan door Prof.J.B.Rhine.
165603: Cawthorne,Nigel. - Sybolen en beelden in het oude India.
163013: Cayla,Alfred. - Maisons du Quercy et du Périgord. L'inventaire régionel établi par Jacques Fréal.
205: Cazelles,Jean. - La viticulture et les relations commerciales de la France avec l'Italie. Rapport.
6650: Ceballos,Gonzalo. - Estudios sobre Icneumonidos de Espana. I. Subfamilia Joppinae (Tribus Joppini, Amblytelini, Listrodromini).
156999: Cech,Brigitte. - High Tech Romeinen. Techniek in de oudheid.
158176: Celant,Germano. - Tony Cragg.
149810: Celli,Giorgio. - Lorenz. Grondlegger van de ehologie.
123303: Celos,Julien [1884-1953]. - ABCDE. Ex Libris. Poort.
127940: Celos,Julien [1884-1953]. - ABCDE. Ex Libris. Doorkijk poortje.
159225: Cendrars,Blaise. - Prose du transsiberien et de la petite Jeanne de France. Vinyl record. 33 1/3. Folkways Record FL 9940.
139224: Cendrars,Blaise. - Door de bliksem getroffen. Vertaald door Zsuzsó Pennings. Pasperbacks. Als nieuw. #9789058480866.
115530: Ceresa,Alessandro. Torino. - Biblioteca Del Conte Ceresa. Heraldic.
156699: Cermak,Frantisek & Zdenka Hrncirova. - Woordenboek Nedelands Tsjechich & Tsjechich Nederlands. Nizozemsko Cesky Slovnik & Cesko Nizozemsky Slavnik. 2 delen.
22502: Cerny,W. & K.Drchal. - Welke vogel is dat? Een gids voor vogelliefhebbers.
155531: Cerny,Josef. - L.H. Exlibris. Homage d'Annunzio Pescara.
161221: Cersowsky,Peter. - Phantastische Literatur im ersten Viertel des 20.Jahrhunderts. Kafka . Kubin . Meyrink.
49888: Cerutti,W.G.M. - Het stadhuis van Haarlem. Hart van de stad.
157013: Cerutti,Wim. - Haarlemse Jeruzalemvaarders.
156529: Cervantes,Miguel De. - Don Quijote de la Mancha. Edición, introducción y notas Martín de Riquer.
154543: Cervantés Saavedra,Miguel De. - Don Quixote. Read from Pocket Library Edition by Lester G.Crocker. Vinyl Record 33 1/3. FL 9866.
153602: Cervantés Saavedra,Miguel De. - Histoire de l'admirable Don Quichotte de la Manche. Traduction de Filleau De Saint-Martin, corrigée et revue sur le texte Espagnol.
162294: Cerver,Francisco Asensio. - World of environmental design. Business and corporation parks. Roof garaden.
142402: César. - Guerre des Gaules. Tome I (Livres I-IV). Texte établi par L.A.Constans.
157302: Cesari,A. - 2 Exlibris.
153971: Ceulemans,Karin & Jan Magito. - Draw & Shoot. Een fotoboek met Nederlandse Stripmakers.
83330: Ceysens,Willy e.a. - Geest en vuur.
165654: Chabot,Hendrik. - Hendrik chabot.
166329: Dikea & Chabot. - Dikema & Chabot's handel-maatschappij N.V. Rotterdam Amsterdam.
109317: Chabot,Mimi. - 3 gelegenheids grafieken.
164920: Chabrillat,H. & Paul D''voi. - Met een kwartje de wereld rond. Naar het Fransch vrij bewerkt door Antoinette. 3e druk.
161078: Chagall,Marc. - Bijbel (vertaling 1951) met werken van Marc Chagall
154256: Chagall. - Chagall. De collectie Marcus Diener / The Collection Marcus Diener.
150015: Chagall,Marc & Valentina. - Musée Nation al Message Biblique Marc Chagall Nice. Donation Marc et Valentina Chagall.
154602: Chaix,Librairie. - Carte Soéciale des Chemins De Fer de la France. Publiée d'après les documents officiels la Librairie Chaix imprimerie & librairie centrales des cheins de fer Rue Bergère, 20, Paris.
114225: Chakalov,G. - Elsevier's dictionary of science and technology RUSSIAN-ENGLISH.
163934: Chakraborty,Jatindra. - Culture physique Huindoue.
164183: Chakraverty,Anjan. - Indian miniature peinting.
61442: Chales De Beauieu,Charles.. - Das Zeitalter des Sportpferdes. Geschehenes, Erlebtes, Gesehenes.
73978: Chamberlain,Lesley. - De verborgen kunstenaar. Het schrijversleven van Sigmund Freud. Vertaald door Frans van Zetten.
159755: Chamberlin,Russell. - The National Trust. The English Country Town.
144506: Chambers,Andy. - Warhammer 40,000. Dark Millennium.
131784: Chambers,Jay [1866-1916]. - CONWAY PRESCOTT,WALTER. Ex Libris. Interior.
101079: Chambers,Jay [1866-1916]. - MARVIN,DWIGHT EDWARD. Ex libris. Garden with church.
19184: Chambon,Albert. - Onze marine. Losbladige verzameling van teekeningen, foto's en schetsen.
155270: Chamerlat,Christian Antoine De. - Falconry and Art.
166819: Chamisso,Adelbert von. - Peter Schlemihls wundersame Geschichte.
103731: Chamoiseau,Patrick & Thierry S - Encyclomerveille d'une tueur 1: L'orphelin de cocoyer grands-bois.
145215: Champault,Dominique. - Yemen.
49759: Champetier,G. - Deutérium et composés de Deutérium.
1767: Champin,Aimé. - Une tournée viticole dans le Médoc et une reméde contre le Péronospora l'Oudium et l'Anthragnose.
159633: Chamzawi,M.A. & C.Y.Wibisono. - Atlas Indonesia & Dunia.
1385: Chancrin,E. - Le vin. Procédés modernes de préparation, d'amélioration et de conservation. Quinzième Édiditon entiérement revue et mise à jour.
88951: Chandler,Richard J. - The Macmillan field guide to North Atlantic Shorebirds.
101456: CHANDLER. - Instructions for care and operation Chandler "Big six and Royal six".
163624: Chandra,Moti. - Phari Paintring of the Gita Govincia.
153052: Chandrasekhar,S. - Liquid crystals.
43193: Chandu,Jack F. - Beken kleur! Praktische psychologische kleurentest.
165233: Chen - Yu Chang. - Chen - Yu Chang 1975-1994. Retrospect on neo-humanism.
163739: Chang,Garma C.C. - Teaching of Tibetan Yoga. Tranlated and nootated by Garma C.C.Chang.
142370: Chang,Esther R. - The role of dispersal constraints in the assembly of salt-marsh communities. These.
134316: Chang,Edward. - Chinese gezondheidstraining voor iedereen. Het officiële handboek van de Volksrepubliek China.
106902: Chapatte,Robert, Jean-Paul Ollivier & Dominique Grimault. - Les jambes et la tête. Quand le vélo fait sa révolution 1965-1988.
89509: Chaplin,Charlie. - La grande parade / De grote parade van Charlot. Le triomphe de / De triomphe van Broadway.
154723: Chapon,Diana. - Divorce and fertility: A study inb rural Java.
1023: Chappell,Pat. - The hot one. Chevrolet: 1955-1957. 2nd ed.
22212: Charalambides,C., M.Charalambides & P.Neophytou. - The birds of Cyprus. Twemtieth bird report 1989.
47930: Charcot,J.M. - Lectures. Volume one on the diseases of the nervous system - first series.
91006: Chardin,Jean-Baptiste Siméon [1699-1779]. - Menagere,La. 19th century handcoloured engraving after Chardin.
91009: Chardin,Jean-Baptiste Siméon [1699-1779]. - Precepteur,L'aimable. 19th century handcoloured engraving after Chardin.
163313: Chareau,Pierre. - Pierre Chareau architecte, un art intérieur.
67337: Charité,J. - Biografisch woordenboek van Nederland. Deel 2.
67335: Charité,J. - Biografisch woordenboek van Nederland. Deel 1.
24830: Charité,J. - Biografisch woordenboek van Nederland. Deel 3.
135987: Mortomn.Charles. - Les Anciens Ex-Libris Héraldiques Vaudois. Préface de M. Geogerges Wagnière.
111814: Charles,J.B. - De groene zee is mijn vriendin. Gedichten 1944-1982. Nawoord Koos van Weringh.
162187: Charleston,R.J., Wendy Evans & Ada Polak. - The Glass Circle 3.
159146: Charlesworth,Maria Louisa. - Dient elkander. Een verhaal. Naar het Engelsch door Henriette S***. 2e druk.
44650: Charrière,Isabelle de Belle de Zuylen. - Oeuvres complètes. Tome 7.
131785: Chase,Emma. - CHASE,LOUISE. [Exlibris]. 6 people near Japanese house.
146734: Chaslin,Francois. - The Dutch Embassy in Berlin by OMA / Rem Koolhaas,
20517: CHASSÉ. - 19e eeuwse lithographisch portret van Chassé.
64795: Chastelain,Jena-Didier. - Bloei en verval van de Zwinstreek. In het Nederlans vertaald door A.Mesritz.
127975: Chastenet,Patrick & Philippe. - Simenon album de famille. Les années Tigy.
156297: Chatani,Masahiro & Keiko Nakazawa. - A paradise of Origamic Architecture.
156296: Chatani,Masahiro & Keiko Nakazawa. - Origamic Architecture. Greeting Cards.
156295: Chatani,Masahiro. - Pattern sheets of origamic architecture. Vol.2.
156293: Chatani,Masahiro & Keiko Nakazawa. - Origamic Architecture. Tour of Nara, ancient capital of Japan.
156292: Chatani,Masahiro. - Origamic Architecture of Masahiro Chatani.
156291: Chatani,Masahiro. - Four Seasons of Origamic Architecture.
156290: Chatani,Masahiro. - Origamic Architecture goes modern building masterpieces.
80486: Chateaubriand,F.R.de. - Atala avec une note sur la présente édition par René-Louis Doyon.
158593: Chateaubriand - Atala René Les Abencérages suivis du voyage en Anérique.
135448: Châtel,Francesca de. - Coolbrands. The coolest brands in the Netherlands.
162558: Châtelet,Albert. - Early Dutch Painting. Painting in the northern Netherlands in the fifteenth century.
155530: Chatrny,Dalibor. - 3 different ex libris. Woodcuts, coloured.
163549: Chatterji,Mohini M. - Viveka-Chundamani or Chrest-Jewel of Wisdom of Sri Sankaracharya. Text in Dabanagiri and Translation by Mohini N.Chatterji.
21382: Chatterton,Keble E. - Old ship prints. 2nd impr.
77677: Chaucer,Geoffrey. - Troilus en Criseyde. Gedicht. Verdietst door Adriaan J.Barnouw.
46103: Chauchard,Captain C.A. - A reduced map of the empire of Germany, Holland the Netherlands, Switzerland the Grisons, Italy, Sicily, Corsica and Sardinia.
157050: Chaudon,L.M. & F.A.Delandine. - Nouveau Dictionnaire Historique, ou Histoire Abrégé de tous les Hommes. Vols 1 -13.
113041: Chaulet Achour,Christiane. - Des nouvelles d'Algérie 1974-2004.
136153: Chaunu,Pierre. - De Reformatie. De 16de-eeuwse revolutie in de kerk.
5181: CHAUVIRÉ,YVETTE. - Advertising leaflet (13,5 x 18 cm) Yvette Chauviré, Première Danseuse Etoile de l'Opéra de Paris for parfum Crepe de Chine de F.Millot. Photo Fichter.
146060: Chaykin,Howard V. & Michael Moorcock. - The Swords of Heaven, the Flowers of Hell.
166729: Cheema,Aamir Mushtaq. - An illustrated history of North Warziristan Militia & Tochi Scouts 1895-2012.
166638: Cheema,Yasmin. - The historical quaters of Karachi.
161946: Cheetham,Chris & Max Heinimann. - European river sea ships.
160999: Chen,Salma & S.A.J.van Faassen. - Stols blijft Stols denk daarom. Briefwisseling J.Greshoff-A.A.M.Stols. Deel 2, 1945-1951`.
145799: Cheneviere,Alain. - The Mediterranean. Lands of the Olive Tree Culture and Civilisations.
163831: Cherubinus,P.M. - Geschiedenis van onze voorschriften en gebruiken samengesteld door P.M.Cherubinus monnik van O.L.Vr. van Koningshoeven.
164336: Chesi,Gert. - Faith healers in the Phiulippines.
153480: Cheuk,Deanne Y. - The Mushroom Girls Virus Book. A guide tot the identification and study of our commoner Fungi with special Emphasis on the edible Varieries.
137927: Chevillet [=Juste Chevillet 1729-1802]. - La Santé Portée. Dedié a Madame de Damery & La Santé Rendue. Dedié à Monsieur de Catt, Lecteur. 2 Engravings.
162008: Chevrel,Claudine a.o. - Le plumeau, la Cocotte et le Petit Robot. Un siècle d'arts graphiques et d'arts ménagers.
148153: Chevrel,Claudine & Béatrice Cornet. - Affiches et images d'amoureux.
161075: Chevreul,Eugène [1786-1889]. - Portrait of Professor Cheveul. Professor pf applied Chemistry at the Gobelin Manufactiories and examiner in the ecole Polytichnique.
67173: Chia,Mantak & M.Winn. - Taoïstische geheimen der liefde I. Transformatie van de mannelijke seksuele energie. 4e druk.
165255: Chia,Mantak & Douglas Abrams Arava. - De multi-organistische man. Moderne taoïstische liefdestechnieken voor de man.
75357: Chia,Mantak & D.Abrams - De multi-orgastische man. Moderne taoïstische liefdestechnieken voor de man. 2e druk.
150905: Chiapelli,Francesco [1890-1947]. - Maur.
157303: Chiapelli,Franceso. - Garten.
150903: Chiapelli,Francesco [1890-1947]. - SABATTINI,GINO. Ex Libris. Esel.
6697: Chiarelli,A.B. - Taxanomic atlas of living Primates.
163571: Chibdhavannanda,Swami. - The Bhagavad Gita. Original Stanzas-Split up reasing - tranliteration - word for word translartion.
163400: Chidbavananda,Swami. - Facets of Brahman or the Hindu gods.
2959: Chiesa,Carlo. - Vito Giovannelli maestro dell'ex libris.
100576: Chiesa,Dante [1900- ] - CHIESA,CARLO Exlibris. [Apfelbaum mit Spinnennetz].
23737: Childerhose,R.J. & M.Trim. - Pacific Salmon & steelhead trout.
21729: Chinery,Michael. - Elseviers gids van planten en dieren in de tuin.
153380: Chinn,Boby. - De Vietnamese keuken. Verhalen en recepten uit Vietnam.
158118: Chippendale,Georg M. - The natural distribution of Eycalyptus in Australia.
155369: Chisnell,Mark. - Spanish Castle to White Night. The Race Around the World.
5551: Chittenden,Fred J. - The royal horicultural society dictionary of gardening. A practical and scientific encyclopaedia of horticulture.Vols 1,2,3,4 & supplement. 2nd edition.
147662: Suchard Chocolat - Reclame plaatje Chocolat Suchard: Cijfer 7 met jngen met muts en pak chodolar.
112601: Chodowicki,Daniel Nikolaus [1726-1801]. - Naturliche und affectierte Handlungen des Lebens. 12 Kupferstichen.
165414: Chödrön,Pema. - Dit is het begin. Een leidraad voor leven in overgave. 2e druk.
88094: Choisy,Abbé De. - Mémoires de l'Abbé De Choisy. Mémoires pour servir à l'histoire de Louis XIV. Mémoires de l'abbé de Choisy habillé en femme. Ëdition présenté et annotée par |Georges Mongrédien.
157741: Chopra,Deepak. - Leven na de dood. De wetenschappelijke basis van zislverhuizing. 2e druk.
50049: Chou,Cynthia & W.Derks. - Riau in transition.
140245: Chowdhury,Subrata Roy. - Reflections on Emerging International Law. Essays in Memory of Late Subrata Roy Chowdhury.
95553: Chrispeels,Maarten J. & Davids E.Sadava. - Plants, genes, and agriculture.
50258: Chrispijn,Rob e.a. - Champignons in de Jordaan. De paddestoelen van Amsterdam.
160914: Chrispijn,J. Fotograaf. - Carte de visite. Originele foto van een dame.
24075: Christ,Victor. - EWICKI,Dr.RUDOLPHI. Ex Libris equitis de. [Auf Buch stehenden Wappen].
24012: Christ,Victor. - BISCHOF,JOSEPH. Libris. [Bibliothek].
153955: Christ,Karl & Joseph Koch. - Magistri Echardi Expositio Samcti Evangelii Secundum Iohannem.
127085: Christ,H. - La flore de la Suisse et ses origines. Édition Francaise traduite par E.Tièche revue par l'auteur. Nouvelle édition augmentée d'un apercu des récents travaux géobotaniques.
78704: Christensen,Carl C. - Skibsmaeglerfirmaet N.Schiott & Hochbrandt Grundlagt 8.Oktober 1792. Et kobenhavnsk skibsmaeflerfirmas historie af Carl C.Christensen 1948.
36639: Christensen,Jorgen Moller. - Schelpen.
162174: Christensen,Bent. - De sublime 25 / The sublime 25. Udvalft fra the world's 50o0 best restaurants selected from the world's 50 best restaurenats.
6417: Christiaens,Aandré. - Duivensport van dag tot dag.
54053: Christiaens,André. - Kampioen met veleugelkennis.
5347: Christiansen,M.Skytte. - Nieuwe flora in kleur. Zaadplanten. 3e druk.
139951: Auction catalogues Christies. - Fine and Rare Wines.
164734: Christin,Pierre. - De jacht.
62136: MARIA CHRISTINA. - Portrait Maria Christina, 19th century lithography.
145196: Christina,John. - The Last Romantics. The Romantic Tradition in British Art. Burne-Jones tot Stanlet Spencer.
161077: Christison,Robert [1797-1882]. - Portrait of Robert Chistison M.D. F.R.S.E. Professor Materia Medica in the University of Edinburgh.
162561: Chronoswiss. - Zeitzeichen. Das Buch mit dem Tick. 4.Auflage.
139971: Hucknall Church. - Members card Hucknall Church. Band of Hope. This is to Certify that ...... became a member on th1 10 day of march 1882.
138977: Churcher,C.S. - Late Pleistocene Vertebrates from Archaeological Sites in the Plain of Kom Ombo, Upper Egypt.
126034: Churchman,Geoffrey B. & Tony Hurst. - The Railways of New Zealand. A journey through history.
145247: Chwast,Seymour & Steven Heller. - The Art of New York.
143927: CIBA. - Herkunft und Gestalt der Indutriellen Chemie in Basel. Herausgegeben von der CIBA aus Anlass ihre 75jährigen Betshens als Aktiengesellschaft.
156643: Cicero. - XX: De Senectute, De Amicitia, De Divinatione. With an english translation by William Armistead Falconer.
118325: Cicero. - Over vriendschao (Laelius vel de amicitia). Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door W.A.M.Peters. 2e druk.
142406: Cicero. - In L. Calpurnium Pisonem ORATIO. Edited with text, introduction, and commentary by R.G.M.Nisbet.
142516: Cicéron. - Discours pour Sestius, contre Vatinius pour C;elius sur les provinces consulaires. Text revu et traduit avec introduction et notes par Henri Bornecque.
142518: Cicéron. - Discours. Tome II. Text établi et traduit par H.De La Ville De Mirmont.
142520: Cicéron. - Discours. Tome VII: pour M.Fonteius - Pour A.Cécina - Sur les pouvoirs de Pompée. Text établi et traduit par André Boulanger.
142519: Cicéron. - Discours. Tome XII: pour le poète Archias. Text établi et traduit par Gélix Gaffiot. Pour K.Flaccus texte établi et traduit par André Boulanger.
63294: Ciceronis,M.Tullii. - Opera omnia ex recensione 10. Avgusti Ernesti.
143042: Ciceronis,M.T. - Cato Maior Somniun Scipionis, Laelius et Paradoxa. Ad Fidem Codd et Edd. Recensuit et Annotationibus Philippus Carolus Hess/
137487: Ciceronis,M.Tullii. - Rhetorica. Tomus II: Brutus Orator de Optimo Genere Oratorum Partitiones Oratoriae Topica. Adnotatione A.S.Wilkins. 10th impression.
164353: Miele & Cie. - Voor smeerpoezen en kinderen met schone spullen. Een asmachine-verhaal. Pop up.
160506: Vilmorin-Andrieux & Cie. - Les Fleurs de Pleine Terre comprenant la description et la culture des fleurs annuelles vivaces et bulbeuses de pleine terre. 3me édition.
5357: Cieslik,Jürgen & M. - Poppen.
138022: Cincibuch,Petr. - Hovik Muradian.
155536: Cinybulk,Vojtech [1915-1994]. - 35 different occasional graphics, wood-engravings & lithographs. 30 handsigned.
155535: Cinybulk,Vojtech [1915-1994]. - 100 different ex libris. Wood-engravings. 55 handsigned.
155534: Cinybulk,Vojtech [1915-1994]. - 8 diffrent ex libris, lithographs. 6 handsigned.
155533: Cinybulk,Vojtech [1915-1994]. - 20 different ex libris, etchings. 11 handsigned.
155532: Cinybulk,Vojtech [1915-1994]. - 18 different ex libris. Wood-engravings, coloured. 8 handsigned.
160868: Cipriani,Giovanni Battista. - Rijnherhoeck van Hoogstraten,Adrien van. Ex Libris. Calliografisch/typografisch.
150906: Cisari,Giulo [1892-1981]. - 55 verschieden Exlibris.
150908: Cisari,Giulo [1892-1981]. - SANDRI,SEBA. Ex Libris. Vier Mandschen zum Licht emporstrebend.
162946: Citeroni,Luciano. - Valentino Monticello. Opera & Wine Wine in Opera.
165514: CITROEN,PAUL. - Jacob Bendien 1890-1933. Een herinneringsboek.
161694: Citroen,K.A., F.van Erpers Royaards & J.Verbeek. - Meesterwerken in zilver. Amsterdams zilver 1520-1820.
14045: CITROEN,PAUL. - Introvertissimento.
163569: Citroen,K.A. - Amsterdamse zilversmeden en hun merken.
120495: Citron,Lana. - Handboek voor de kus.
165519: Claassen,Johan. - Johan Claassen
130944: Claes,Ernest. - De moeder en de drie soldaten. Kerstverhaal.
158170: Vaxelaire-Claes. - Agenda 1931 Vaxelaire-Claes Place Verte Anvers.
130445: Claes,Ernest. - Drie maanden gevangenis.
130444: Claes,Ernest. - Van Floere en andere dieren.
155463: Claesges,Ulrich & Klaus Held. - Perspektiven transzendentalphänomenologischer Forschung. Für Ludwig Landgrebe zum 70. Geburtstag von seinen Kölner Schülern.
38118: Claessen,Hans, M.v.d. Engel & D.Plantenga. - Het kweekbed ontkiemd. Opstellen aangeboden aan Els Postel ter gelegenheid van haar afscheid als hoogleraar culturele antropologie, met als leeropdracht: De Positie van vrouwen in veranderende samenlevingen.
166044: Claessen,Livia & Henri Kleinblatt. - Menu maison. 300 dagverse seizoengerechten.
155869: Claessen,A.H.J. - Tanks & pantserwegens. De technische ontwikkeling.
81786: Claessens,Francois. - De stad als architectonische constructie. Het architectonisch discours van de stad (Duitsland 1871-1914). These.
156596: Claessens,Lambertus Antonius. - FAIJETTE,DE LA {Gilbert du Mortier Marquis de la Fayette). Portret.
137576: Claessens-Peré,A.M. - De Sterckshofcollectie / The Sterckshof Collection.
60101: Clain-Stefanelli,Elvira und Vladimir & G.Schön. - Das grosse Buch der münzen und Medaillen. Mit Münzkatalog Europa von 1900 bis heute.
145728: Clair,Jean, Cathrin Pichler & Wolfgang Pircher. - Wunderblock. Eine Geschihte der modernen Seele.
8811: Clancey,P.A. - The birds of Natal and Zululand. [1st edition].
48536: Clapham,A.R., T.G.Tutin & E.F.Warburg. - Flora of the British Isles. Text 2nd edition.
157452: Clapham,A.R., T.G.Tutin & E.F.Warburg. - Flora of the British Isles. 2nd ed.
103513: Abraham van St.Clara [=Johann Ulrich Megerle]. - De Mandemaker. Met 6 regels onderschrift.
103659: Abraham van St.Clara [=Johann Ulrich Megerle]. - De beerenleider. Met 6 regelige tekst.
103535: Abraham van St.Clara [=Johann Ulrich Megerle]. - De pletmolenaar. Met 6 regelige tekst.
103546: Abraham van St.Clara [=Johann Ulrich Megerle]. - De Pergamentmaker, en corduaanmaker. Met 6 regelige tekst.
103547: Abraham van St.Clara [=Johann Ulrich Megerle]. - De Lakenfabriek. Met 6 regelige tekst.
103664: Abraham van St.Clara [=Johann Ulrich Megerle]. - De glasschilder en glassnyder. Met 6 regelige tekst.
103542: Abraham van St.Clara [=Johann Ulrich Megerle]. - De koperdraad- en yzerdraadtrekker. Met 6 regelige tekst.
103643: Abraham van St.Clara [=Johann Ulrich Megerle]. - De myngraver. Met 6 regelige tekst.
103644: Abraham van St.Clara [=Johann Ulrich Megerle]. - De naaldemaker. Met 6 regelige tekst.
103650: Abraham van St.Clara [=Johann Ulrich Megerle]. - De springer, waterspuwer, tassenspeelder en vuurspuwer. Met 6 regelige tekst.
103668: Abraham van St.Clara [=Johann Ulrich Megerle]. - De zagemaker en vylemaker. Met 6 regelige tekst.
103669: Abraham van St.Clara [=Johann Ulrich Megerle]. - De kruyerof pakkedrager. Met 6 regelige tekst.
103538: Abraham van St.Clara [=Johann Ulrich Megerle]. - De Paerelgater / Paarelgater. Met 6 regelige tekst.
103541: Abraham van St.Clara [=Johann Ulrich Megerle]. - De geelgieter. Met 6 regelige tekst.
103520: Abraham van St.Clara [=Johann Ulrich Megerle]. - De blikslager of lantaarnmaker. Met 6 regels onderschrift.
103521: Abraham van St.Clara [=Johann Ulrich Megerle]. - De zilversmit. Met 6 regels onderschrift.
103522: Abraham van St.Clara [=Johann Ulrich Megerle]. - De steenzager. Met 6 regels onderschrift.
103523: Abraham van St.Clara [=Johann Ulrich Megerle]. - De loopemaker. Met 6 regels onderschrift.
103524: Abraham van St.Clara [=Johann Ulrich Megerle]. - De waschtrekker en waschbleeker. Met 6 regelelige tekst.
103525: Abraham van St.Clara [=Johann Ulrich Megerle]. - De kastanjebraadster. Met 6 regelelige tekst.
103526: Abraham van St.Clara [=Johann Ulrich Megerle]. - De volmoolen. Met 6 regelelige tekst.
103548: Abraham van St.Clara [=Johann Ulrich Megerle]. - De Zandlopermaker. Met 6 regelige tekst.
103551: Abraham van St.Clara [=Johann Ulrich Megerle]. - De klok- en geschut-gieter. Met 6 regelige tekst.
144574: Abraham van St.Clara [=Johann Ulrich Megerle]. - De Konstverkooper (Kunsthandelaar - The Art-Dealer - Kunsthändler),
103637: Abraham van St.Clara [=Johann Ulrich Megerle]. - De handschoenmaker. Met 6 regelige tekst.
103638: Abraham van St.Clara [=Johann Ulrich Megerle]. - De koorn- en zaagmoolenaar. Met 6 regelige tekst.
103631: Abraham van St.Clara [=Johann Ulrich Megerle]. - De kammemaker en schuyermaker. Met 6 regelige tekst.
103528: Abraham van St.Clara [=Johann Ulrich Megerle]. - De scheermessemaker en passersmit. Met 6 regelige tekst.
103531: Abraham van St.Clara [=Johann Ulrich Megerle]. - De schip-pompemaker. Met 6 regelige tekst.
103627: Abraham van St.Clara [=Johann Ulrich Megerle]. - De blaasbalgmaker. Met 6 regelige tekst.
103628: Abraham van St.Clara [=Johann Ulrich Megerle]. - De beezemmaker of binder. Met 6 regelige tekst.
103508: Abraham van St.Clara [=Johann Ulrich Megerle]. - De Signetsnyder [Zegelgraveerder]. Met 6 regels onderschrift.
103511: Abraham van St.Clara [=Johann Ulrich Megerle]. - De Ratelwacht. Met 6 regels onderschrift.
103512: Abraham van St.Clara [=Johann Ulrich Megerle]. - De Glasblazery en glasblazer. Met 6 regels onderschrift.
103655: Abraham van St.Clara [=Johann Ulrich Megerle]. - De buskruidmaker. Met 6 regelige tekst.
103626: Abraham van St.Clara [=Johann Ulrich Megerle]. - De zeevenmaker. Met 6 regelige tekst.
103657: Abraham van St.Clara [=Johann Ulrich Megerle]. - Het speelhuis. Met 6 regelige tekst.
103658: Abraham van St.Clara [=Johann Ulrich Megerle]. - Het nagelsmit en elsesmit. Met 6 regelige tekst.
103667: Abraham van St.Clara [=Johann Ulrich Megerle]. - De poppemaker. Met 6 regelige tekst.
103666: Abraham van St.Clara [=Johann Ulrich Megerle]. - De aschkarreman en stratemaker. Met 6 regelige tekst.
103665: Abraham van St.Clara [=Johann Ulrich Megerle]. - De paternoster- of rozekransmaker. Met 6 regelige tekst.
103663: Abraham van St.Clara [=Johann Ulrich Megerle]. - De paerelvisscher. Met 6 regelige tekst.
103660: Abraham van St.Clara [=Johann Ulrich Megerle]. - De stokvischvangst en vischdrager. Met 6 regelige tekst.
103656: Abraham van St.Clara [=Johann Ulrich Megerle]. - De koolebrander. Met 6 regelige tekst.
103648: Abraham van St.Clara [=Johann Ulrich Megerle]. - De slaaf en janitzaar. Met 6 regelige tekst.
103649: Abraham van St.Clara [=Johann Ulrich Megerle]. - De orgelmaker. Met 6 regelige tekst.
103651: Abraham van St.Clara [=Johann Ulrich Megerle]. - De ankersmit. Met 6 regelige tekst.
103647: Abraham van St.Clara [=Johann Ulrich Megerle]. - De weeger. Met 6 regelige tekst.
103645: Abraham van St.Clara [=Johann Ulrich Megerle]. - De slotemaker. Met 6 regelige tekst.
103642: Abraham van St.Clara [=Johann Ulrich Megerle]. - 'T goud-draadtrekken en goudspinnen. Met 6 regelige tekst.
103639: Abraham van St.Clara [=Johann Ulrich Megerle]. - De diamanslyper. Met 6 regelige tekst.
103634: Abraham van St.Clara [=Johann Ulrich Megerle]. - De goudslager. Met 6 regelige tekst.
103630: Abraham van St.Clara [=Johann Ulrich Megerle]. - De dienstbode. Met 6 regelige tekst.
103629: Abraham van St.Clara [=Johann Ulrich Megerle]. - De schoorsteenveger. Met 6 regelige tekst.
103543: Abraham van St.Clara [=Johann Ulrich Megerle]. - De kastemaker / Meubelmaker. Met 6 regelige tekst.
103545: Abraham van St.Clara [=Johann Ulrich Megerle]. - De scheepstimmerman. Met 6 regelige tekst.
103536: Abraham van St.Clara [=Johann Ulrich Megerle]. - De Wyngaardenier, en Brandewynstooker. Met 6 regelige tekst.
103534: Abraham van St.Clara [=Johann Ulrich Megerle]. - De vormmaaker. Met 6 regelige tekst.
103532: Abraham van St.Clara [=Johann Ulrich Megerle]. - De Wolkaardemaker. Met 6 regelige tekst.
103537: Abraham van St.Clara [=Johann Ulrich Megerle]. - De Bondwerker. Met 6 regelige tekst.
103527: Abraham van St.Clara [=Johann Ulrich Megerle]. - De speldemaker. Met 6 regelige tekst.
103519: Abraham van St.Clara [=Johann Ulrich Megerle]. - De stoffewever en fluweelwever. Met 6 regels onderschrift.
103518: Abraham van St.Clara [=Johann Ulrich Megerle]. - De lymmaker. Met 6 regels onderschrift.
103517: Abraham van St.Clara [=Johann Ulrich Megerle]. - De oogmeester / Oogarts. Met 6 regels onderschrift.
103516: Abraham van St.Clara [=Johann Ulrich Megerle]. - De tabakspinder. Met 6 regels onderschrift.
103515: Abraham van St.Clara [=Johann Ulrich Megerle]. - De harnaschmaker en pantziermaker. Met 6 regels onderschrift.
103514: Abraham van St.Clara [=Johann Ulrich Megerle]. - De Pasteybakker / Pasteibakker. Met 6 regels onderschrift.
103507: Abraham van St.Clara [=Johann Ulrich Megerle]. - De Zwaardveger. Met 6 regels onderschrift
103505: Abraham van St.Clara [=Johann Ulrich Megerle]. - De Architect of bouwmeester. Met 6 regels onderschrift.
15752: Clarasó,Noel. - l'Espagne ombres et lumières.
157626: Clarenburg,Hans. - Buitenstaanders. Drie eeuwen Clarenburgs. Een familiegeschiedenis.
7901: Clark,Paul F. - Pioneer microbiologists of America.
97683: Clark,Kenneth. - Handboek voor de pottenbakker. Technieken - meterialen - ovens - gereedschappen.
166715: Clark,Sam & Sam. - Morito.
131823: Clark,Arthur Wellington [1859-1927]. - EVERING-HAM SCAMMON,RICHARD. Ex Librus. Pharao.
158562: Clark,Sam & Sam. - Moro. Het kookboek van de zuid-mediterrane keuken. 2e druk.
155228: Clark,Sam & Sam. - Casa Moro.
131787: Clark,Arthur Wellington [1859-1927]. - SIMMS,JULIA. Ex Libris. Woman.
85714: Clarke,Herbert. - An introduction to northern California birds.
31154: Clarke Nuttall,G. - Onze boomen. Hun groei en bloei. Voor Nederland bewerkt door W.Kuhfus.
2157: Clarke,R.M. - Triumph Stag 1970-1980.
2143: Clarke,R.M. - Riley cars 1945-1950.
164437: Clarke,Sue. - Op zoek naar toetanchamon. Pop-up.
1563: Clarke,R.M. - Mini-Cooper 1961-1971.
6715: Clater,Francis. - Every man his own cattle doctor; containing the causes, symptoms, and treatment of all the deseases incident to Oxen, Cows, and Sheep. 6th edition, with numerous additions and corrections, by his sons, Samuel and John Clater; including a short treatise on the anatomy and physiology of neat cattle.
154431: Claudel,Paul. - Le Chemin de la Croix. Madeleine Renaud - Natalie Nerval - Jean-Louis Barrault - Jean-Pierre Granval - Jean Juillard. Microsillon 33 1/3 tours. Viyl record.
154428: Claudel,Paul. - Festival. Ma Converson - L'Annonce faite a Marie - La muse qui est la grace. Vinyl record. Microsillon 33 tours.
142514: Claudien. - Oeuvres complètes. Tome I & II. Traduction nouvelle avec notice et notes par V.Crépin.
112677: Claudius,Wilhelm [1854-1942]. - VOIGT,META. Dies Buch gehört. Fliegende Möwen überm Meer.
161644: Claus,Hugo. - Zwart. Voorwoord Christian Dotremont.
1726: Claus,Hugo. - Hugo Claus 75 jaar. [Verkoopcatalogus].
166080: Claus,Hugo. - Gedichten 1948-1993.
154885: Claus,Hugo. - Hugo Claus. Het verdriet van België. De 25ste verjaardag van een meesterwerk.
144196: Claus,Hugo. - Beelden. [1e en enige druk].
144186: Claus,Hugo. - De voorzitter van het Comité van Ministers van de Nederlandse Taalunie, de heer Teo Kelchtermans, nodigt u hierbij uit tot bijwoning van de uitreiking door Hare Majesteir de Koningin van de Prijs der Nederlandse Letteren 1986 aan Hugo Claus op vrijdag 14 november 1986 om 16,30 uur in het Paleis Noordeinde te 's-Gravenhage dat de Koningin hiervoor ter beschikkind heeft gesteld.
130220: Claus,Hugo & Willy Legendre. - Bewegen.
118021: Claus,Hugo. - De wolken. Uit de geheime laden van Hugo Claus. [1e druk].
112687: Claus,Erich. - Alles Gute wünscht Erich Claus 1951.
143274: Clausen,Rosemarie [1907-19900. - Theaterkalender 1962.
143275: Clausen,Rosemarie. - Das Gesicht des Schauspielers.
143271: Clausen,Rosemarie [1907-19900. - Theaterkalender 1969.
143278: Clausen,Rosemarie. - Das Gesicht des Schauspielers.
143277: Clausen,Rosemarie. - Das Gesicht des Schauspielers. Theater heute.
143272: Clausen,Rosemarie [1907-19900. - Theaterkalender 1968.
143273: Clausen,Rosemarie [1907-19900. - Theaterkalender 1967.
143270: Clausen,Rosemarie [1907-19900. - Theaterkalender 1971.
143266: Clausen,Rosemarie [1907-19900. - Theaterkalender 1970.
166302: Clavareau,Aug. - Petits poèmes, a l'usage de l'enfance, traduits de Jer.van Alphen. Édition revue et corrigée.
157920: Clavé,Antoni. - Antoni Clavé.
157916: Clavé,Antoni. - Antoni Clavé peintures, sculptures, collages.
144562: Claverens,René, - De Oranje-erfopvolging rond de eeuwwisseling. Troonpretendenten en huwelijkskandidaten 1898-1909.
78789: Clébert,Jean-Paul. - Provence antique I & II.
148726: Cleef,Jan Elisa van ('Jan') [1913- ]. - 23 verschillenmde exlibris & 2 gelegenheidsgrafieken.
109741: Cleef,Jan Elisa van ('Jan') [1913- ]. - BIJLERT,H.VAN. Exlibris. Open boek waarop een boeket bloemen.
109735: Cleef,Jan Elisa van ('Jan') [1913- ]. - ALTES,MARGREET. Exlibris. Margriet in cirkel van bijen.
163149: Clemen,Paul. - Belgische Kunstdenkmäler. Band I & II.
133286: Clemens,A.H.P. & J.Th.Lindblad. - Het belang van de Buitengewesten 1870-1942. Economische expansie en koloniale staatsvorming in de Buitengewesten van Nederlands-Indië.
153489: Clément,J.-M. - Initia Patrum Latinorum. Collegit Ordinavitqve & Intia Patrum Latinotum. Series Altera Collecta Ac Ordinata A.
147575: Clément,Gaston. - De raadsman in de kookkunst.
166261: Cléonne,Anook. - Ja!
22107: CLERCK,WILLEM DE. Portret door P.Velyn. - Uitgegeven door J.Immerzeel Jr.
154324: Clercq,F.S.A.De. - Nieuw Plantkundig Woordenboek voor Nederlandsch Indië. Met korte aanwijzingen van het nuttig gebruik der planten en hare beteekenis in het volksleven en Met registers der inlandsche en wetenschappelijke benamingen.
164927: Clercq,W.A.de. - Graan en reizen. Willem de Clercq in 1814.
114967: Cleton,H. - Kleton en Cleton vanaf 1643.
163035: Clevis,Hemmy. - Archeologie en bouwhistorie in Zwolle 5.
157389: Cliff,Stafford. - The English archive of design and decoration.
140228: Cliff,Stafford. - The Way we live. De wereld als inspiratiebron.
112689: CLOSS,GUSTAV ADOLF [1864-1938]. - GAERTRINGEN,BRIGITTA FREIIN HILLER VON. Exlibris. Mittelalteriche Jungfer mit Eignerwappen.
112679: CLOSS,GUSTAV ADOLF [1864-1938]. - EHRENDELS,COM. DE NORMANN. Ex Libris. Stehende Ritter in voller Rüstung.
159254: Porsche Club. - PCH 2012 Jaarboek.
159255: Porsche Club. - PCH Jaarboek 2011. 55-jarig jubileum.
129953: ARSENAL FOOTBALL CLUB. - Official programme Season 1961-62. Saturday, 23rd September: Arsenal v. Birmingham City.
146738: Clunas,Craig. - Chinese Furniture.

Next 1000 books from Rob Kok Old Books & Prints[an error occurred while processing this directive]

6/8