Rob Kok Old Books & Prints
Schakel 53, 1231 SV Loosdrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)35 58 252 31            Email: rorostef@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
160076: Corduwener,Merel. - Nederland getekend. Polderpolonaise.
130143: Cornand,Jan & André Blancke. - Er was eens... Het sprookje van Michel Pollentier.
165501: Corneille. - Corneille.
154420: Corneille. - La Comedie Francaise joue Polyeucte de Corneille.Printed text enclosed. Venyl Record 33 1/3. FRL 1507.
165596: Corneille. - Tekeningen van Corneille. Amsterdam, Stedelijk museum cat 246 - 30 sept - 31 okt 1960.
131951: Corneille. - Corneille gouaches récentes.
131961: Corneille. - New paintings by Corneille at Lefebre Gallery November 16 to December 11, 1971.
134752: Corneille. - Elles Belles Mortelles. Dix images de Corneille accompagnées de maximes et de pensées.
15577: Cornelis,H.W. - Handschrift en karakter. 2e herz.druk.
164554: Cornelisse,Wilma, Peters van Overbeke & Jan van den Ende. - Waar licht is, is vreugde een eeuw gemeentelijke ernergievoorziening in Amsterdam.
75395: Cornelissen,J.D.M. - De eendracht van het land. Cultuurhistorische studies over Nederland in de zestiende en zeventiende eeuw. Met een essay over leven en werk door E.O.G.Haitsma Mulier & A.E.M.Janssen.
67115: Cornelissen,Max M.P. - Purper en preken rond Purmer en Beemster. Geloven en kerken in een stukje Waterland. Deel 1.
163812: Cornelius,A.W. - Daily Hindustani conversation with grammar. 2nd edition.
163811: Cornelius,A.W. - Hindustani conversational vocabulary with reference book. 2n edition.
159884: Cornforth,John. - Early Georgian Interiors.
165551: Cornips,Marie Hélène. - Struycken. Structuur, verscheidenheid en verandering.
127270: Cornwell,Patricia. - Scarpetta's wintertafel.
153490: Corominas,Quim. - Pop Up à Sète!. (Pop-up).
101451: GRAHAM-PAIGE MOTORS CORPORATION. - Graham owner's manual. Standard eight-Model 67 Custom eight-Model 69.
150912: Corradini,Franco [1945- ]. - 9 ex libris.
4171: Correll,Donovan S. - Native orchids of North America north of Mexico.
149133: Correvon,Henry & Philippe Robert. - Alpenblumen.
161410: Correvon,Henry. - Flore Alpine. 7me édition.
163376: Corsi,Jerome R. - Leonardo Da Vinci. A three-dimensional study.
113638: Côrte-Real,Eduardo, Carlos A.M.Duarte & Fernando Carvalho Rodrigues. - Pride predesign. The cultural heritage and the science of design.
59990: CORTHEYLIGERS. - Portrait Cortheyligers, 19th century lithography.
149518: Corti,José. - Souvenirs désoronnés (....-1965). 2me édition.
158037: Corver,J. - Radio-Expres. Weekblad voor radio-telegrafie en -telefonie. Officieel orgaan van de Ned. Ver. voor Radio-Telegrafie.
158036: Corver,J. - Radio-Expres. Weekblad voor radio-telegrafie en -telefonie. Officieel orgaan van de Ned. Ver. voor Radio-Telegrafie.
91566: Cosman,Max. - Carte de visite. Originele portretfoto van een vrouw.
91564: Cosman,Max. - Carte de visite. Originele portretfoto van een jonge vrouw.
12419: Cosman,Arnold C. - Demosthenes rede tegen Zenothemis (oratie XXXII) met inleiding en commentaar. These.
91588: Cosman,Max. - Carte de visite. Originele portretfoto van en meisje in bruidsjurk.
164993: Cossmann,Alfred. - Pinzgauerin.
63563: Cossmann,Alfred [1870-1951]. - HIRSCH,ERNST Ex Libris. [Porträt mit Segelschiff].
63561: Cossmann,Alfred [1870-1951]. - ZILLICH,Dr.ING.RUDOLF U.REINHILDE Unser Buch. [Rundkomposition mit Eignerinitialen].
63558: Cossmann,Alfred [1870-1951]. - SCHLEIER,DORA Ex Libris. [Brahms Porträt].
99980: Cossmann,Alfred [1870-1951]. - BLASCHEK,WILH. WIEN. Ex Libris. [SchÜtze mit Gewehr im Anschlag].
123201: Cossmann,Alfred. - Alfred Cossmann. Ein Wiener Künstlerleben.
104686: Cossmann,Alfred [1870-1951]. - Beste Glückwünsche f. 1933, 1934, 1935 u.s.w. von Alf.Cossmann.
104684: Cossmann,Alfred [1870-1951]. - Weinachten u. ein gutes neues Jahr wunscht Dr.K.Donin, 1933.
104674: Cossmann,Alfred [1870-1951]. - ROGENHOFER,DRIS ALOIS. Ex Libris. [Krabbe].
104648: Cossmann,Alfred [1870-1951]. - BLASCHEK,WILH. WIEN. Ex Libris. [Schütze mit Gewehr im Anschlag].
104646: Cossmann,Alfred [1870-1951]. - LEMBERGER,DRIS EMIL. Ex Libris. [Statuette des Diskuswerfers von Myron auf Hand].
14786: Costa,Giancarlo. - Boegbeelden.
148738: Costa,Nic. - Automatic Pleasures. The History of the Coin Machine.
150928: Costantini,C. - PALMIRANI,DR.REMO. Ex Libris Eroricis.
150927: Costantini,C. - PALMIRANI,DR.REMO. Ex Libris Eroricis.
150924: Costantini,C. - PALMIRANI,DR.REMO. Ex Libris Bononiensis. Erotik.
150923: Costantini,C. - MIRABELLA,DR.GIUSEPPE. Ex Japoniaes Libris Erotik.
150922: Costantini,C. - TAMBURRINO,ANGELO. E.L. Eroorik.
150921: Costantini,C. - TAMBURRINO,ANGELO. Exlibris. Erorik.
150919: Costantini,C. - NANINI,GUIDO. Exlibris. Erotik.
150920: Costantini,C. - TAMBURRINO,ANGELO. Exlibris. Erorik.
150918: Costantini,C. - NANINI,GUIDO. Exlibris. Erotik.
150917: Costantini,C. - NANINI,GUIDO. Exlibris. Erotik.
150916: Costantini,C. - GULLIVER,B.I. Ex Libris.
150914: Costantini,C. - FILIPPIS,MARIO DE, Exlibris Culinaris. Erotik.
127473: Coste,H. - Flore descriptive et illustrée de la France de la Corse et des contées limitrophes. Rome 1,2,3 & Premier Suppl;ement.
85068: Coster,Marc De. - Woordenboek van neologismen. 25 jaar taalaanwinsten.
78115: Coster,D.J. - Kunstwoordenleer der zigtbaar-bloeijende planten.
157486: Coster,Wimn. - Omtrent de Vechtlanden. Waterschapsgeschiedenis in Noordoost Overijssel.
134907: Coster,Laurens Janszoon [c.1370-1440]. - Portret van Laurens Janszoon (Coster), Schepen der Stad Haarlem, Uitvinder der edele boek druk-konst.
140612: Cothonay,R.P.M.Bertrand. - Trinidad. Journal d'un Missionnaire Dominicaun des Antilles Anglaises.
27097: Cott,Hugh B. - Zoological photography in practice. A contribution to the technique and art of wild animal portraiture.
166532: Couet,Danyel. - Parijs van Chèvre Chaud tot Couscous Merguez.
159230: Couet,Heinz-Gert De & Andrew Green. - Handboek voor de onderwater fotografie.
161854: Couhat,Jean Labayle. - Combat fleets of the world 1978/79. Their ships, aircraft, and armamment.
161140: Coultre,Martijn F.Le. - Jan Sluijters affichekunstenaar en tijdgenoten.
165662: Coumans,Paul. - Auke de Vries. Inleiding Lambert Tegenbosch.
91460: Couperus,Louis. - Fidessa. 2e[=3e druk],
76880: Couperus,Louis. - Verzameld werk. Deel II (2).
151900: Couperus,Louis. - Van en over mijzelf en anderen. [Eertse bundel].
151903: Couperus,Louis. - Proza. Derde bundel.
162308: Couperus,Louis. - Fatasia.
164874: Couperus,Louis. - Van oude mensen, de dingen, die voorbijgaan. Met een nawoord van Frédétic Bastet.
151904: Couperus,Louis. - Het snoer der ontferming en Japanse Legenden. 1e druk.
151907: Couperus,Louis. - Antieke verhalen. Van Goden en Keizers, van Dichters en Hetaeren.
151910: Couperus,Louis. - Over lichtende drempels.
156204: Couperus,Louis. - Psyche.
152228: Couperus,Louis. - Brieven van den nutteloozen toeschouwer.
152226: Couperus,Louis. - Legende mythe en fantazie. Elyata & De betoveraar in 1 band.
152225: Couperus,Louis. - De Zwaluwen neêr gestreken...
152223: Couperus,Louis. - De betooveraar [=Tweede oplage van de tweede helft van legende, mythe en fantasie].
149188: Couperus,Louis. - Met Louis Couperus naar Indië. Couperus laatste reis.
72306: Course,A.G. - The wheel's kick and the wind's song. The story of the John Stewart Line of sailing ships: 1877-1928. 3rd rev.ed.
127947: Courtoit,Else. - 2 verschillende exlibris, 5 gelegenheidsgrafieken & 2 vrij gravures.
168085: Cousins,Lucy. - Het kasteel van Muis. Een muis pop-up -en speelboek.
8964: Cousteau,Jacques-Y. & P.Cousteau. - Haaien roofridders van de oceanen.
35275: Cousteau,Philippe & P.Diolé. - De Walvis machtige monarch der wereldzeeën.
35274: Cousteau,Jacques-Y. & P.Cousteau. - Inktvissen. Schrander en schroomvallig.
25612: Cousteau,Philippe & P.Diolé. - Dolfijnen vrij en vrijmoedig.
166404: Coutellié. - Practisch handboek voor de keuken. Laatste nieuwe recepten.
163806: Couture,Thomas. - Schilderkunst. Practijk en ateliergesprekken. Uit het Fransch vertaald door André Vlanderen.
123204: Couturier,Louis. - 40 jaar Max Möllers vioolbouw 1913-1953.
5465: Couveé,D.H. - Van couranten en courantiers uit de zeventiende en de achttiende eeuw.
163834: Couwenbergh,Marc & Paul Groenewegen. - Licht, leven en ruimte. A.J.Groenewegen 1874-1963.
159615: Couwenbergh,Marc. - Jan van Diemen vijfendertig jaar sportschilder.
165994: Couwenhoven,Ron. - Kroniek van het molenleven. De Zaanstreek anno 1868-1891.
146359: Couwenhoven,Ron. - 250 Zaanse molens. Nieuwe feiten over Zaanse molens. 2e druk.
167807: Couzens,Dominic. - Top birding sites of Europe,
157896: Couzens,Dominic. - Birds ID insights. Indentifying the more difficult birds of Britain and nort-west Europe.
165517: Couzijn,Wessel. - Wessel Couzijn.
165520: Couzijn. - Couzijn.
147964: Coventry,David. - De onzichtbare mijl. Roman. Vertaald door eter Bergsma.
159085: Coward,Rosalind. - Diana, portret van een unieke vrouw. Voorwoord: Nelson Mandela.
7472: Cowell,F.R. - Het rijk van de tuin. Van Achnatons hof tot Sissinghurst.
159628: Beken of Cowes. - A hundred years of sail.
35766: Cox,James A. - Shells. Treasures from the sea.
161005: Cox,Caroline. - Seduction a Celebration of Sensual Style.
136669: Craandijk,J. - Wandelgids door de schoonste streken van Nederland.
164866: Craeynest,Pol. - Psychologie van de levensloop. Inleiding in de ontwikkelingspsychologie. 2e druk.
105518: American Craftsmen. - Out of the woods. Turned wood.
140123: Craig,Gordon [Edward Gordon 1872-1966]. - The Page Nos: 1 & 2: 1901.
88195: Craighead,John J. & Frank C.Craighead. - Hawks owls and wildlife.
166441: Cramer,Rie. - Bergerettes. Vieilles Chansons de la France. Avec accompagnement de piano.
7251: Cramer,Rie. - Baby's boek. [1e druk].
166443: Cramer,Rie & Willem Pijper. - Òudt Nederlandsche minneliedjes. Mit pianobegeleiding van Willem Pijper.
51950: Cramer,Rie. - Ansichtkaart. Kinderdeuntjes uit grootmoeders tijd. Klein, klein kleutertje.
122814: Cramer-Schaap,D.A. - Zonneschijn. Weekblad voor jong Nederland. Jaargang 8.
166440: Cramer,Rie & Willem Pijper. - Vieilles Chansons de France. Avec accompagnement de piano de Willem Pijper.
27727: Cramer,Rie. - Meer van zus en jan.
122821: Cramer-Schaap,D.A. - Zonneschijn. Weekblad voor jong Nederland. Jaargang 8.
122822: Cramer-Schaap,D.A. - Zonneschijn. Weekblad voor jong Nederland. Jaargang 8.
122823: Cramer-Schaap,D.A. - Zonneschijn. Weekblad voor jong Nederland. Jaargang 8.
122824: Cramer-Schaap,D.A. - Zonneschijn. Weekblad voor jong Nederland. Jaargang 8.
122825: Cramer-Schaap,D.A. - Zonneschijn. Weekblad voor jong Nederland. Jaargang 8.
122856: Cramer-Schaap,D.A. - Zonneschijn. Weekblad voor jong Nederland. Jaargang 9.
122859: Cramer-Schaap,D.A. - Zonneschijn. Weekblad voor jong Nederland. Jaargang 9.
122839: Cramer-Schaap,D.A. - Zonneschijn. Weekblad voor jong Nederland. Jaargang 9.
122840: Cramer-Schaap,D.A. - Zonneschijn. Weekblad voor jong Nederland. Jaargang 9.
122841: Cramer-Schaap,D.A. - Zonneschijn. Weekblad voor jong Nederland. Jaargang 9.
122842: Cramer-Schaap,D.A. - Zonneschijn. Weekblad voor jong Nederland. Jaargang 9.
122843: Cramer-Schaap,D.A. - Zonneschijn. Weekblad voor jong Nederland. Jaargang 9.
122844: Cramer-Schaap,D.A. - Zonneschijn. Weekblad voor jong Nederland. Jaargang 9.
122809: Cramer-Schaap,D.A. - Zonneschijn. Weekblad voor jong Nederland. Jaargang 8.
122815: Cramer-Schaap,D.A. - Zonneschijn. Weekblad voor jong Nederland. Jaargang 8.
122816: Cramer-Schaap,D.A. - Zonneschijn. Weekblad voor jong Nederland. Jaargang 8.
122818: Cramer-Schaap,D.A. - Zonneschijn. Weekblad voor jong Nederland. Jaargang 8.
122819: Cramer-Schaap,D.A. - Zonneschijn. Weekblad voor jong Nederland. Jaargang 8.
122820: Cramer-Schaap,D.A. - Zonneschijn. Weekblad voor jong Nederland. Jaargang 8.
159452: Cramer,Rie. - Ansichtkaart. Kinderdeuntjes uit grootmoeders tijd. Klompertje en zijn Wijfje.
159451: Cramer,Rie. - Ansichtkaart. Kinderdeuntjes uit grootmoeders tijd. Draai er het Wieltje nog eens om.
159450: Cramer,Rie. - Ansichtkaart: Versjes van vroeger: Daar zat een aapje op een stokje.
159447: Cramer,Rie. - Ansichtkaart: Versjes van vroeger: Waar ben je dan geweest.
159448: Cramer,Rie. - Ansichtkaart: Versjes van vroeger: Zoolang de lepel in de brijpot staat.
159417: Cramer,Rie 1887-1977. - National Costumes of Holland: URK.
153452: Cramer,Rie. - Koning Soeryakánta. Een Hindoesche liefdesgeschiedenis. Uit het engelsch vertaald door Henri Borel.
153372: Cramer,Hendrik & Arthur Adamov. - Het lot van de kinderen van Lit. Ierse legende. Vertaling Laurens Vancrevel.
151367: Cramer,Rie. - Zomer. 3e druk.
165963: Cramer,Rie. - Een incarnarie van de sneeuw. Een Hindoesche liefdesgeschiedenis. Vertaald door Henri Borel.
165962: Cramer,Rie. - Een dronk uit het hemelsche blauw. Een Hindoesche liefdesgeschiedenis. Vertaald door Henri Borel.
122828: Cramer-Schaap,D.A. - Zonneschijn. Weekblad voor jong Nederland. Jaargang 8.
122830: Cramer-Schaap,D.A. - Zonneschijn. Weekblad voor jong Nederland. Jaargang 8.
122831: Cramer-Schaap,D.A. - Zonneschijn. Weekblad voor jong Nederland. Jaargang 8.
122832: Cramer-Schaap,D.A. - Zonneschijn. Weekblad voor jong Nederland. Jaargang 9.
122834: Cramer-Schaap,D.A. - Zonneschijn. Weekblad voor jong Nederland. Jaargang 9.
122835: Cramer-Schaap,D.A. - Zonneschijn. Weekblad voor jong Nederland. Jaargang 9.
122836: Cramer-Schaap,D.A. - Zonneschijn. Weekblad voor jong Nederland. Jaargang 9.
122837: Cramer-Schaap,D.A. - Zonneschijn. Weekblad voor jong Nederland. Jaargang 9.
122838: Cramer-Schaap,D.A. - Zonneschijn. Weekblad voor jong Nederland. Jaargang 9.
138244: Cramer,Max & Anton Groot. - Architectuur in Amersfoort. Een overzicht van de bouwkunst na 1800.
122806: Cramer-Schaap,D.A. - Zonneschijn. Weekblad voor jong Nederland. Jaargang 8.
122807: Cramer-Schaap,D.A. - Zonneschijn. Weekblad voor jong Nederland. Jaargang 8.
122808: Cramer-Schaap,D.A. - Zonneschijn. Weekblad voor jong Nederland. Jaargang 8.
122851: Cramer-Schaap,D.A. - Zonneschijn. Weekblad voor jong Nederland. Jaargang 9.
122852: Cramer-Schaap,D.A. - Zonneschijn. Weekblad voor jong Nederland. Jaargang 9.
122853: Cramer-Schaap,D.A. - Zonneschijn. Weekblad voor jong Nederland. Jaargang 9.
122854: Cramer-Schaap,D.A. - Zonneschijn. Weekblad voor jong Nederland. Jaargang 9.
122855: Cramer-Schaap,D.A. - Zonneschijn. Weekblad voor jong Nederland. Jaargang 9.
123206: Cramer-Schaap,D.A. - Kerstboek van Zonneschijn 1933.
122850: Cramer-Schaap,D.A. - Zonneschijn. Weekblad voor jong Nederland. Jaargang 9.
122849: Cramer-Schaap,D.A. - Zonneschijn. Weekblad voor jong Nederland. Jaargang 9.
122848: Cramer-Schaap,D.A. - Zonneschijn. Weekblad voor jong Nederland. Jaargang 9.
122846: Cramer-Schaap,D.A. - Zonneschijn. Weekblad voor jong Nederland. Jaargang 9.
122847: Cramer-Schaap,D.A. - Zonneschijn. Weekblad voor jong Nederland. Jaargang 9.
122845: Cramer-Schaap,D.A. - Zonneschijn. Weekblad voor jong Nederland. Jaargang 9.
122826: Cramer-Schaap,D.A. - Zonneschijn. Weekblad voor jong Nederland. Jaargang 8.
122799: Cramer-Schaap,D.A. - Zonneschijn. Weekblad voor jong Nederland. Jaargang 8.
122801: Cramer-Schaap,D.A. - Zonneschijn. Weekblad voor jong Nederland. Jaargang 8.
122812: Cramer-Schaap,D.A. - Zonneschijn. Weekblad voor jong Nederland. Jaargang 8.
122813: Cramer-Schaap,D.A. - Zonneschijn. Weekblad voor jong Nederland. Jaargang 8.
122810: Cramer-Schaap,D.A. - Zonneschijn. Weekblad voor jong Nederland. Jaargang 8.
122805: Cramer-Schaap,D.A. - Zonneschijn. Weekblad voor jong Nederland. Jaargang 8.
122802: Cramer-Schaap,D.A. - Zonneschijn. Weekblad voor jong Nederland. Jaargang 8.
109427: Cramer,C.M.W. - 10 verschillede exlibris.
21055: Cramp,Stanley, W.R.P.Bourne & D.Saunders. - The seabirds of Britain and Ireland.
112690: Crampe,Theodor. - BAUMANN,FRANZ. Ex-Libris. Neben Herme in Park sitzende (Rückenfigur).
112685: Crampe,Theodor. - LEUSCHNER,OSKAR. Ex-Libris. Eule über Buch umschlingender Schalnge.
112683: Crampe,Theodor. - KOCH,KARL Wien. Ex-Libris. Stehender, Katze auf Buch betrachten.
83638: Crawfurd,John. - De Indische archipel, in het bijzonder het eiland Java beschouwd in de zeden, wetenschappen, talen, godsdienst, beschaving, koloniale belangen en koophandel van derzelver inwoners. Deel I.
31754: Craze,Richard. - Numerologie ontcijferd. Ontdek de kracht van getallen.
156530: Crebillon,Claude-Prosper Jolyot de. - Le Sopha, conte moral. Nouvelle edition. Exactrement revuë & corrigée; à la fin de laquelle on a joint LE CANAPÉ couleur rose. Seconde Partie.
167547: Crebolder,Gerjan. - Het dorp Barneveld in de jaren vijgtig.
142730: Crebolder,Gerjan. - Een byzonder Schoutampt. Het voormalige amby Barnedeld in pen en penseel, 1625-1875.
165499: CREMER,JAN. - Jan Cremer 1975 Hollands Prentenboek.
128479: Cremer,Chr. - Het stoomwerktuig. Naar het Hoogduitsch bewerk door W.Maris.
118145: CREMER,JAN. - Bolpen in doosje. Doosje & pen ontworpen door Jan Cremer.
114721: Cremers,Filip. - Belasting is troef. Speelkaarten en belastingen.
75811: Cremona,Italo. - De wereld van de Jugendstil.
16408: Cremona,Italo. - De wereld van de Jugendstil.
122350: Crepaxc,Guido. - Lanterne magique - Laterna magica - Zuber Laterne - Magic lantern - Linterna magica.
75929: Creutz,Gerhard. - Der Weiss-Storch. Ciconia ciconia. 2.erw.Aufl.
7067: Creutzberg,F. a.o. - De zuidelijke Vechtplassen. Flora en fauna.
61203: Creyghton,Job. - In tegenlicht. [1e druk].
162709: Criddle,Norman. - Mouche de hese et la mouche a scie du blé de l'ouest. Manitoba, Saskatchewan et Alberta.
152744: Crigson,Sophie & William Black. - Vis!
154996: Crisp,Oliver D. & Michael C.Read - Analytic Theologu. New essays in the Philosophy of Theology.
131791: Crispin,Angela S. - H.W.B. Her book.
131789: Crispin,Angela S. - CRISPIN. Ex libris. Ornamental.
167118: Crispolti,Enrico & Franco Sborgi. - Futurismo I grandi temi 1909-1944.
138640: Crivelli,A.J., V.G.Krivenko & V.G.Vinogradov. - Pelicans in the former USSR.
158893: Crivello,Fabrizio, Charlotte Denoël & Peter Orth. - Das Godescalc-Evangelistar. Eine Prachthandschrift für Karl den Grossen.
6088: Crocq,H.G.Du. - Catalogus van de penningverzameling. Bevattende tevens het eerste vervolg op de muntverzameling.
62455: Croij. - Schritt um Schritt zur Foto - Grafik.
30669: Croker,Robert A. - Pioneer ecologist. The life and work of Victor Ernest Shelford 1877-1968.
143257: Crol.W.A.H. - Van Houtnegotie tot Houthandel N.V. 1727-1952. Gedenkboek.
165922: Crommelin,S. - Welnemende raadgevingen aan studerende jongelingen, maar ook aan andere van den beschaafden stand. 2e druk.
88122: Cron,Francois Camille. - Souvenirs Amers. Mémoires de Francois Camille Cron (1836-1902) déporté de la commune en Nouvelle-Calédonie suivis des pièces de son procès devant le IVe conseil de guerre à Versailles. Text établi et annoté par Philippe Venault & Philippe Blon.
165745: Crone,Werry. - Groet uit Vleuten De Meern en Haarzuilens van dorp naar stad een eeuw verstreken.
156104: Crone,G.C.E. - Nederlandsche jachten, binnenschepen visschersvaartuigen en daarmee verwante kleine zeeschepen 1650-1900.
147571: Crone,Werry & Martin Bril. - Bomen in het voorbijgaan.
147621: Cros,Charles. - Les Quatre Saisons.
101083: Crouck,Mary. - CITY LIBRARY OF SACRAMENTO,THe. [Exlibris]. Town, under carriage.
65012: Crous,Helmut A. - Wider den tierischen Ernst. Reden aus dem Aachener Vogelkäfig. 3.Aufl.
60544: Crous,Helmut A. - Alaaf oche en wenn et Versönk. Die Fastnacht in Aachen im Lauf der Jahrhunderte.
148511: Crouwel,Wim & Jan van Toorn - Het Debat Museum Fodor Amsterdam 9 november 1972.
45958: Crouwel,Wim e.a. - De Amsterdamse School, 1910-1930. 2e druk.
164422: Crowther,Robert. - Diep diep onder de grond. Een informatief pop-up boek.
164356: Crowther,Robert. - Mini the most amazing hid-and-seek alphabet book.
2052: Croze,Austin De. - Comment boire nos bons vins de France.
168099: Cruikshank,George 1792-1878. - The Comfort of a Cabriolet! or, The Advantages of Driving Hoodwink'd!!
77924: Cruikshank,George [1792-1878]. - Whole lenght figures of Welch peasants.
77876: Cruikshank,George [1792-1878]. - Stenerant dealers in Staffordshire ware.
56181: Cruikshank,George [1792-1878]. - A few remarks on the system of general education as proposed by the National Education League. With a second edition of ä lice of bread and butter upon the same subject.
139625: Cruikshank,G. - De Flesch gevolgd naar de 8 teekeningen van G.Cruikshank. Met Bijschriften [is vertaald] door W.Metz.Tzn.
115411: Cruikshank,George [1792-1878]. - Interior View of Hayloft & in Cato Str., occupied by the Conspirators.
93555: Crumb,Robert & David Zane Mairowitz. - Kafka. Adaption francais de Jean-Pierre Mercier.
16062: Crumière-Briquet,Violette. - John Briquet (1870-1931).
123808: Crump,Thomas. - The Anthropology of Numbers.
140686: Crusvar,Luisa. - Stampe giapponesi dalle collezioni dei Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste.
87228: Cruyff,Johan. - Oei oei oei (dat was me weer een loei) & Alle stoppen ineens naar de knoppen. Grammefoonplaatje 45 toeren.
130123: Cruyningen,Piet van e.a. - Het boerderijen boek.
154679: Cruyningen,P.J.Van. - Behoudend maar buigzaam. Boeren in West-Zeeuws-Vlaanderen 1650-1850.
138058: Cruysmans,Philippe. - D.Molina.
140247: Cruz,Juan de la. - Juan de la Cruz. Een Spaanse Mysticus en de Karmel in Nederland.
167944: Csendes,Peter. - Das Zeitalter Kaiser Franz Josephs I. Österreich 1848-1918.
156464: Lefebvre Des Noëttes.Ct. - De la marine antique a la marine moderne. La révolution du gouvernail. Contribution a l'étude de l'esclavage.
156463: Lefebvre Des Noëttes.Ct. - De la marine antique à la marine moderne. La révolution du gouvernail. Contribution a l'étude de l'esclavage.
168048: Cuijpers,Theo e.a. - Ge wordt geïnviteerd naar Oisterwijk te komen. Geschiedeni van natuur en toerisme in Oisterwijk.
159881: Culbert,Elizabeth. - Robert Polidori Havana. Essay by Eduardo Luis Rodriguez. 3rd edition.
164418: Culbertson,Roger. - Sagittarius.. A little book of zodiac wisdom. A pop up book.
164416: Culbertson,Roger. - Pisces. A little book of zodiac wisdom. A pop up book.
154408: CULEMBURG. - Spoorwegbrug te Kuilenburg. Litho 17 x 27 - Papier 22,5 x 30 cm.
119898: Culleton,Leo - BRADNEY,JOSEPH ALFRED, of Llanfihangel-Ystern-Llewern. Esq. [Exlibris]. Amorial.
119893: Culleton,Leo - BENNING,CHARLES STOCKDALE. [Exlibris]. Amorial.
119892: Culleton,Leo - BEDFORD,JOHN. [Exlibris]. Amorial.
119891: Culleton,Leo - BEDFORD,JOHN. [Exlibris]. Amorial.
119889: Culleton,Leo - BAXTER,RICHARD. [Exlibris]. Amorial.
167266: Cullin,Michel & Primavera Driessen Gruber. - Douce France? Musik-Exil in Frankreich. Musiciens en exil en Frande 1933-1945.
19364: Cullmann,W. - Cactussen. Inleiding tot de kennis van cactussen. Handleiding voor een succesvolle kweek.
163469: Culper,Felix. - The infinite beyond. The ultimate quest pop-up books.
156035: Culver,Henry B. - The book of old ships and someting of their evolution and romance.
33372: Cummins,Kenneth W. a.o. - Experimental entomology.
103766: Cunningham,A.E. - Patrick O'Brian: critical essays and a bibliography.
95928: Cuno,Fr.W. - Franciscus Junius der Ältere, Professor der Theologie und Pastor (1545-1602). Sein Leben und Wirken, seine Schriften und Briefe.
160707: Cuperus,Bart. - De Doopsgezinde familie Cuperus in Friesland, Holland en België 1644-2004.
78032: Cürie,P.F. - Anleitung, die im mittleren und nördlichen Deutschland wildwachsenden und angebauten Pflanzen auf eine lichte und sichere Wesise durch eigene Untersuchung zu Bestimmen. 6.verb.,Auflage von August Lüben.
19169: Curry-Lindahl,Kai & J.-P.Harroy. - National parks of the world. Volume 2: Africa / Asia / Australasia and Oceania.
26226: Cursus. - Cursus voor garage-technici: Automobielsmeermiddelen.
14474: Curti,Orazio. - Varende scheepsmodellen.
37933: Curtis,Tony - Tony Curtis. Original photograph 22 x 19,5 cm.
158046: Curtis,Tony. - Lyle price guide Doulton.
161913: Curtis,A.M. - Unsere Wiedergeburt aus dem Geiste.
157240: Custers,Paul. - Verder niets bijzonders. Anekdotes over Hoensbroek in bezettingstijd.
63189: Custers,Bart H.M. - The power of knowledge. Ethical, legal, and technological aspects of data mining and group profiling in epidemiology. These.
65963: Cutmore,M. - The watch collector's handbook.
166782: Cutts,Paddy. - Het grote kattenboek.
87232: Cuypers-Janssen,M.J.A. - Het lager onderwijs in Heel en Panheel van 1830 tot 1932.
132021: Cuypers,Jos.Th.J. - Beursgebouw voor de Vereeniging van den Effectenhandel Amsterdam.
168446: Cwiek,Andrzej. - Hieroglify egipskie Mowa Bogów.
879: Czetsch-Lindenwald,H.v. - Pflanzliche Arzneizubereitungen (Pflanzenextrakte). Ein Leitafaden.
92550: Daalder,Remmelt. - Maritieme meesters. Scheepvaart op tekeningen 1600-1800.
51697: Daalder,Remmelt. - Tekenen op zee. Reizende kunstenaars en creatieve zeelieden (1750-2000).
141837: Daalder,Remmelt e.a. - De ontdekking van de wereld. Nederlanders in onbekend vaarwater (1600-2000).
78377: Daalder,Remmelt & E.Spits. - Schepen van de gouden eeuw.
156072: Daalder,Remmelt e.a. - Scheepvaart voor de lens. Maritieme fotografie in Nederland.
156066: Daalder,Remmelt & Elisabeth Spit. - Schepen van de Gouden Eeuw.
81831: Daalder,Remmelt. - Maritieme geschiedenis van Nederland in 70 hoogtepunten 1500-200.
151484: Daalder,Remmelt e.a. - The Amsterdam Harbour 1275-2005.
39617: Daalen,Aleida G.van. - Simson. Een onderzoek naar de plaats, de opbouw en de functie van het Simsonverhaal in het kader van de oudtestamentische geschiedschrijving. These.
76345: Daams Czn,J. - Loosdrecht in oude ansichten. 4e druk.
159516: Daams Czn,J. - Kent u ze nog... de Loosdrechters.
123444: Daams Czn,J. - Loosdrecht in oude ansichten. 3e druk
157813: Daane,Marco. - Een eigen koninkrijk.
123676: Daane,Marco. - De vrijheid nog veroveren. Richard Minne 1891-1965.
167317: Daanoe. - Urban explorarion & photography 2010-2012.
138754: Dabit,Eugène. - La mal de vivre et autres textes.
112725: Dachenhausen,Alexander Von. [1848-1916]. - KÖNIG'SCHEN MAJORATS-BIBLIOTHEK zu FACHSENVELD,FREIHERRLICH VON. Aus der. Wappenschild.
112724: Dachenhausen,Alexander Von. [1848-1916]. - KÖNIG'SCHEN MAJORATS-BIBLIOTHEK zu FACHSENVELD,FREIHERRLICH VON. Aus der. Wappenschild.
112722: Dachenhausen,Alexander Von. [1848-1916]. - BÜLOW,ELISABETH VON Schwerin i.M. Aus der Bücher Sammlung der. Wappen.
148132: Dacies,David W. - The World of the Elseviers 1580-1712.
168178: Dadara. - Dadara. Open your mind so we can use your data.
153644: Daeninck,Helmar. - Jan Desmarets.
77025: Daguenet,Roger Joint. - Histoire de la mer rouge de moïse à Bonaparte.
3911: BLONDIE & DAGWOOD. - Look and listen. Engelsk radiokurs varen 1949.
160504: Mrozak-Dahl - Coleoptera oder Käfer I: Carabidae (Laufkäfer).
160492: Dahl,Friedrich. - Die Tierwelt deustschlands und der angrenzenden Meeresteile. Teil 26: Zweiflügler oder Diptera V: Notacantha - Rhagionidae - Tabanidae - Therevida - Omphralidae - Asilidae.,
161701: Dahlke,Rúdighewr - Groot mandala-werkboek. Mediteren - maken - schilderen - beschouwen. 3e druk.
161847: Dähncke,Rose Marie. - 1200 Pilze in Farbfotos. 2.Auflage.
162981: Dähnert,Ulrich. - Historische Orgeln in Sachsen. Ein Orgelinventar. 2.Auflage.
160159: Dähnhardt,Willy & Birgit S.Nielsen. - Geflüchtet unter das dänische Strohdach. Schriftsteller und bildende Künstler im dänischen Exil nach 1933.
166146: Daiber,Hans. - Nayplatonusche Pythagotica in arabischen Gewande. Der Kommentar des Iamblichus zu den Carmina aurea. Ein verlorener griechischer Text.
79261: Dakkus,P.M. - An alphabetical list of plants cultivated in the Botanic Gardens, Buitenzorg.
34489: Dakkus,P.M.W. - Orchideeën. Welke in Nederland-Indië gekweekt kunnen worden. 2e druk.
113828: Dalang,R.M. - Sprookjes van Azië. Deel 1 & 2.
161507: Dale,Van. - Groot woordenboek Frans Nedeland / Nederlands Frans. 4e editie.
153329: Dale,Frank. - Frank Dale & Stepsons present their Rolls-Royce & Bentley Catalogue 2008.
105879: Dale Lexicografie,Van. - Idioom woordenboek. Verklaring en herkomst van uitdrukkingen en gezegden.
81049: Dalen,A.G.Van & J.B.Th.Wolters. - Parochie van St.Werenfried te Westervoort in de geschiedenis.
166125: Daley,Koos. - The triple fool. A critical evaluation of Constantijn Huygens translations of John Donne,
17407: Dalfsen,Geraradina L.Van. - In de vergulde driehoek. Twee dagen op bezoek in de zeventiende eeuw bij quakers in Amsterdam. Maar de tijd van nu wordt ook niet vergeten.
159861: Dalfsen,A.van, B.H.de Vries & O.Kuipers. - Inventarissen huisarchief Lyklamahuis familiearchief van Andrnga De Kempenaer Familiearchief van Heloma.
29397: Dali. - Dali.
156006: Dali,Salvaor Domenech Felipe Jacinto. - Les vins de Gala.
146746: Dali,Salvaor Domenech Felipe Jacinto. - Dali: The Wines of Gala. Translated from the French by Olivier Bernier.
167215: Dallas,Robert. - My houses in Provence - Mes maisons en Provence.
152329: Dallas,Shidoshi Bryce. - Konigun Ninjutsu. Training manual.
155645: Dalley,Terssa. - Art as Therapy. An introduction to the use of art as a therapeutic technique.
167231: Dalman,R.S. - Groeten uit een veranderend Arnhem. Tussen 1893 en 1993 ligt een eeuw.
148347: Dalmases,Candido de. - Magister Ignatius. Het leven van Ignatius van Loyola stichter van de hezuïetenorde (ca.1491-1556).
13752: Dalsum,A.P.W.Van. - Met lens en vulpen in den dierentuin.
72570: Dalton,Stephen. - De magie van het vliegen.
107869: Dam,J.D.van. - Nederlandse tegels.
842: Dam,J.H. - Natuurgebieden in Nederland. Landschap en avifauna van Nederland en België.
82884: Dam,Jacobus A.M. & Karel Pieterman. - Surface cooled, vacuum impregnated, superdonducting magnet systems. Design, construction, applications. These.
76743: Dam,H. - Utrecht aan de werf.
747: Dam,J.H. - Jagen. 2e druk.
6795: Dam,J.H. - Jagen. [1e druk].
158647: Dam,Cees. - Bouwplaat / Paper Model Kit: Huis van de toekomst / House of the Furture.
160422: Dam,P.R. - Inventaris van de archieven van Doopsgezinde Gemeente 1669-1969 (1986) Marcelis Goverts Gasthuis (1638) 1658-1980 (1985) Klaas Tiglerleen (1811) 1832-1983 en Hubertine stichting (1914)1943-19770 te Leeuwarden.
157482: Dam,C.M.Van. - Hoochwoert enzo. De ontwikkeling van de Woerdense binnenstad 1949-heden.
148980: Dam,Johannes van. - Twee handen op één buik. Belletrie en gastronomie bij Nijgh & Van Ditmar. Met een keuze uit historische recepten voor de feestdagen.
144649: Dam,Dirk van. - Middenstand en Ambachten in Gouderak in vroeger tijden.
27859: Dambmann,Gerhard, H.Lange & M.Rohde. - Met Edmund Hillary door de Himalaya.
165710: Damen,Ria & Dim Damen. - 75 jaar Vrijwillige Brandweervereniging "Vleuten-Haarzuilens" 27 oktober 1927 - 27 oktober 2002.
94519: Damian,Cosmas. - Asam 1686-1739. Leben und Werk.
51033: Dammerman,K.W. - The fauna of Krakatau 1883-1933.
77980: Dammerman,K.W. - Landbouwdierkunde van Oost-Indië. De schadelijke en nuttige dieren voor land-, tuin- en boschbouw van Oost-Indië.
7822: Damsté,P.H. - Experimentele verandering van de voortplantingscyclus van de Groenling. These.
75541: Damsté,P.H. - Oostbroek en De Bilt C.S. De geschiedenis van een ambachtsheerlijkheid.
163088: Dan,Yu, - Confucius voor elke dag. Lessen over vriendschap, vrijheid en verlangen.
143841: Dana,Djefry W. - Ciri perancangan kota Bandung.
155894: Dane,Jacques. - 1648. Vrede van Munster feit en verbeelding.
154098: Danerty,|André. - Tes yeaux m'ont fait souffrir! Valse lente chantée. Musique de Philip Kruseman.
17979: Danesch,Edeltraud. - Beiträge zur Naturphotographie.
17978: Danesch,Edeltraud & O.Danesch. - Natur im Nahbereich.
163978: Dani,A.H. - Ganohara art in Pakisatan.
163078: Badger.Daniel D. - Badger's illustrated catalogue of Cast-Iron Architecture.
161506: Daniel,Noel. - Magic 1400s-1950s. Essay and Captions by Mike Caveney and Jim Steinmeyer.
163836: Danielou,Alain. - Yoga. The method of re-integration.
131356: Daniëls,Wim. - Waterwoordenboek.
131792: Danielson,Anne M. - DAIGNAULT,W.E. Ex-Libris. 5 books & 2 dookends.
131794: Danielson,Anne M. - DAIGNAULT,W.E. Ex-Libris. 5 books & 2 dookends.
131795: Danielson,Anne M. - DAIGNAULT,W.E. Ex-Libris. Boy reading in landscape.
131797: Danielson,Anne M. - DAIGNAULT,W.E. Ex-Libris. Books & skull.
131796: Danielson,Anne M. - DAIGNAULT,W.E. Ex-Libris. Boy reading in landscape.
39124: Dankers,J.J. & J.Verheul. - Als een groot particulier huisgezin. Opvoeden in het Utrechtse Burgerweeshuis tussen caritas en staatszorg 1813-1991.
38950: Dannenberg,Hans-D. - Schwein haben. Historisches und Histörchen vom Schwein.
164921: Danrit,Kapitein. - De vliegmachine van den Stillen Oceaan. Uit het fransch vertaald door J.Hendrik van Balen.
68891: Danuser,Hanspeter. - Das Trambuch. 100 Jahre Züri-Tram.
161599: Danylenko,Andrii. - Slavica et Islamica. Ukrainian in Context.
137931: Danzel,J. [Jacques Claude Danzel, 1737-1809]. - A la Santé du Roi. A Monsieur M.Pierre Danzel Advocat au Parlement.
83371: Dapper,O. - Historische beschryving der stadt Amsterdam: waer in de voornaemste geschiedenissen...
107729: Daragon,H. - L'Ex-Libris en Russie.
155967: Darland,Jed. - Sexitecture. The Female Body graced bt architecturally inspired furniture. A photography book by Jed Darland.
148532: Darlington,Mansur. - Honda CX500. Reparatie en onderhoud. 2e druk.
70052: Darly,M. - Aminadab.
70050: Darly,M. - A Welch k------T. On the look out for a wife.
70048: Darly,M. - A meck-aroni hornpiper..
70049: Darly,M. - Monpareil on a journey to Isleworth.
70047: Darly,M. - The reforming constable.
70044: Darly,M. - A knight of the spit.
70042: Darly,M. - A half pay officier who has been at dinner with Capn.Broad.
70045: Darly,M. - A what's! This my boy Tom.
112726: Darmstädter,Ernst. - DARMSTAEDTER,ERNESTI. Ex Libris.
160197: Dars,Jacques. - Au Gré D'Humeurs Oisives. Les carnets secrets de Li Yu.
121915: Darwich,Mahmoud. - Une mémoire pour l'oubli. Le temps: Beyrouth le lieu: un jour d'aôut 1982.
121370: Darwich,Mahmoud. - Au dernier soir sur cette terre.
93449: Darwin,Charles. - Charles Darwin's zoology notes & specimen lists from H.M.S.Beagle. Edited by Richard Keynes.
97383: Darwin,Charles. - Het ontstaan van soorten door natuurlijke selectie ofwel het bewaard blijven van rassen die in het voordeel zijn in de strijd om het bestaan. De definitieve editie.
34102: Darwin,Charles. - Het uitdrukken der gemoedsaandoeningen bij den mensch en de dieren. Uit het engelsch vertaald en met aanteekeningen voorzien door Dr.H.Hartogh Heys van Zouteveen. 2e verm.druk.
140308: Darwin,Charles. - Het uitdrukken der gemoedsaandoeningen bij den mensch en de dieren. 2e verm.druk.
133903: Darwin,Charles. - The Origin of Species by means of natural selection or the preservation of favored races in the struggle for life and The Descent of Man and selection in relation to sex.
129164: Darwin,Charles. - Journal of Researches into the Geology and Natural History of the various countries visited by H.M.S.Beagle, under the command of Caprain Fitzrou, R.N. from 1832 tot 1836.
130624: Dasberg,Eli. - Verbanning en terugkeer. Sonetten en liederen geschreven in Bergen-Belsen, Amsterdam, Jeruzalem 1943-1986.
88098: Daschkoff,Princesse. - Mémoires de la Princesse Daschkoff dame dhonneur de Catherine II impératrice de toutes les Russies.
163813: Dash,Narayan Prasad. - A pearl for pupils (for classes VI to IX students). An anglo-Oriya grammar.
163462: Dash,Vaidya Bhagwan & Sohasini Ramaswamy. - Ayueveda. De tradionele Indiase geneeskunst.
112691: Dasion,Maximillian [1865-1954]. - HEINSHEIMER,Dr.FRIEDRICH. Ex Libris. Antikische weibliche Stehende mit Schale und Schlange.
163904: Date,Yashwant Ramkrishna & Chintaman Ganesh Karve. - The English-Indian Dictionary of Scientfici Terminology.
21015: Dathe,H. - Atlas der Verbreitung Palaerktischer Vögel. Lieferung 5: Urages sibiricus - Bucanetes githagineus - Bucanetes mongolicus - Rhodopechys sanguinea - Acrocephalus palustris - Acrocephalus dumetorum - Hippolais caligata - Prunella montanella - Prunella atrogularis & Falco eleonorae.
90987: Daullé,J.D. - The sons of Rubens. Standing portrait.
47009: Daum,P.A. - Ups en downs in het Indische leven. Met een inleiding van Gerard Termorshuizen. 7e druk.
143528: Daum,P.A. - Batavia-Amsterdam. Een reisschets.
112728: Daume,Ludwig. - DAUME,KÄTE LUISE IRENE. Ex Libris. Unter einer strahlende Sonne knieder Knabeakt nach links.
145618: Daumont. - La Porte St.Martin, sortant de paris / St.Martini Portae Prospectus Luteha Eghredienti.
163086: Dauncey,Hugh & Steve Cannon. - Popular Music in France from Chanson to Techno. Cuturer, indentity and society.
164387: Davelaar,R. - Schuimwerk van gedroogd Chineesch kip-eiwit. 2e druk.
163822: Davelaar,R. - Hoe maak ik Bonbons, Chocoladeletters, Chocoladewerk, Caramels, Conserf-borstplaat, Cacaoschilderwerk. enz.
94092: Davenport,Cyril. - English Heraldic Book-Stamps figured and described.
154999: Daverio,Philippe. - Giovanni Tomassi Ferroni. Collectie Hans Terbruggen.
89996: David,Vinco. - Mannenharem. Vertelling van de 1002e nacht. 2e druk.
168326: Copp.David. - Hungary: Its fine wines and winemakers. With introduction by Michael Broadbent.
102854: B,David. - Par les chemins noirs. 1 les pologues.
96634: David,Hal - Dans je de hele nacht met mij? Dance Mamma, dance pappa, dance. Nederlandse tekst: John van Olten. Muziek: Burt Bacharach.
163562: David-Neel,Alexandra & Lama Yongden. - De geheime leer van Tibetaanse Boesshistische sekten.
106919: B,David. - Journal d'Italie. Trieste 1 Bologne.
103727: B,David. - Par les chemins noirs 2: Les fantômes.
162604: Davidgnon,Henri. - België en Duitschland. Teksten en oorkonden.
29819: Davidis-Holle,Henriette. - Henriette Davidis illustriertes praktisches Kochbuch für die bürgerliche und feinere Küche. 1825 zuverlässige und selbstgeprüfte Rezepte. Neu bearbeitet von Helene Faber.
83280: Davids,A.Chr. - D.O.S. 75 jaar, 1901 23 maart 1976.
67215: Davids,Louis & Marge Morris. - In het bosch. Woorden en muziek. Met enorm succes gezongen door Louis Davids Jr. in "De eenheidsrevue" van Louis Davids Jr. en Rido.
141714: Davids,Heintje - Johan Luger & H.P.van den Aardweg. - Een kleine man die je nooit vergeet. Het leven van Louis Davids.
164704: Davids,Louis. - De Olieman heeft een fordje opgedaan. Het fenomenalde succes lied van Louis Davids.
82859: Davidse,P. - Ons dorp Koudekerke. Deel 2.
158711: Davidsen,Markus Altena. - The spiritual Tolkien milieu: A study of fiction-base religion. These.
55806: Davidson,Osha Gray. - The enchanted braid. Coming to terms with nature of the coral reef.
27390: Davidson,Basil. - Afrikanen. Een inleiding tot hun cultuur.
155227: Davidson,Alan. - Noord-Atlantisch viskkookboek.
155232: Davidson,Alan. - The Tio Pepe guide to the Seafood of Spain and Portugal.
152266: Davidson,Basil. - Seafood of South-Aest Asia. Revised edition.
165245: Davies,David W. - The world of the Elseviers 1580-1712.
167672: Davies,R.E.G. - Luthansa and airline and its aircraft.
143665: Davies,Clair. - Handboek triggerpoint-therapie. Verminder zelf pijnklachten. 6e druk.
165246: Davignon,Henri. - Belgi:e en Duitschland.
74015: Davis,Stephen T. - God, reason & theistic proofs.
22292: Davis,Joseph A. - Otters in the house.
124048: Davis-Mesman,Ellen. - The Colourful Palette of Alfred Krens.
146998: Davitamientje - Davitamientje neemt een duik.
159593: Dawson,Barry & John Gillow. - De traditionele bouwkunst van Indonesië.
144118: Dawydoff,W.N. - Über die Entstehung der chemischen Strukturlehre unter besonderer Berücksichtigung der Arbeiten von A.M.Butlerow.
87780: Day,David. - Tolkiens wereld. Mythologische bronnen van In de Ban van de Ring.
155936: Day-Lewis,Tamasin. - Het onderste uit de pan. Voor de vindingrijke kok in de (geld)bewuste keuken.
160230: Dean,Ptolemy. - Sir John Soane and the Country Estate.
146139: Dean,Roger. - Dragon's dream.
142644: Dean,Frank & Nacho Rodriguez. - Trick and Fancy Roping in the Charro style / El floreo de reata y lazos al estilo charro.
13719: Debaar,M. - Le violon. Son historique sa littérature. Essai de vulgarisation. 2me édition.
167999: Debaene,Marian. - Madonna met kind. Jan II Borman 9ca.1460-ca.1520) en de laatmiddeleeuwse beeldhouskunst op haar best.
60829: Debelius,Helmut. - Fischpartner Niederer Tiere.
146821: Debelius,Helmut. - Indische oceaan riffengids. Malediven - Sri Lanka - Theiland - Zuid-Afrika - Mauritius - Madagascar - Oost-Africa - Seychellen.
154105: Debuigne,Gérard. - Larousse wijn encyclopedie.
87436: Decary,Raymond. - La faune Malcache son rôle dans les croyances et les usages indigènes.
99602: Dechamps,Emi Cardinalis. - Ex Bibliotheca Emi Cardinalis Deschamps, archiepiscopi Mechliniensis. [Heraldic].
167229: Deckers,José e.a. - Over Diemen gesproken.
158378: Deckers,J.H.F. - De waterstaatstoestanden in Noord-Brabant binnen het stoomgebied der Maas voorheen en thans uit een economisch en landbouwkundig oogpunt beschhouwd
154396: Deckers,J.A.M. - De Weimaraner. 2e geheel herziene druk.
113033: Deckmyn,Rogier. - De evolutie van het Darwinisme.
145105: Decleir,Hugo. - Roald Amundsens Belgica-dagboek. De eerste Belgische Zuidpoolexpeditie.
164584: Declercq,Marc. - Vis in de pan. Sergio Herman en Wim Vandamme. 2e druk.
118275: Deecke,W. - Geologischer Führer durch Campanien.
136010: Deelder,J.C. - Hoe bouw ik zelf een hoenderhok?
163033: Deelstra,Tjeerd & Josien Stehouwer. - Sloop of hergebruik?
56273: Deen,Nathan. - Mensen scholen mensen. Beschouwingen over onderwijs. 2e druk.
137727: Deen,Jeanine, Maaike Hajer & Tom Koole. - Interaction in two multicultural Mathematics Classrooms. Mechanism if Inclusion and Exclusion.
165594: Defesche,Pieter. - Pieter Defesche.
165593: Defesche,Pieter. - Pieter Defesche.
5705: Defesche. - Pieter Defesche.
21899: Defoe,Daniel. - Het leven en de lotgevallen van Robinson Crusoë verhaald door hem zelf. Naar het Engelsch door K.Beversluis.
3386: Defoe,Daniel. - Robinson Crusoë. Opnieuw bewerkt voor de jeugd naar S.Gruys-Kruseman. 2e druk.
3160: Defoe,Daniel & Christophe Gaultier. - Het leven en de vreemde lotgevallen van Robinson Crusoe van York Zeeman, verhaald door hem zelf. Naar het engelsch door A.M.Ten Hoet.
117753: Deforges,Régine & Éliane Doré. - Le Tarot du point de croix.
99054: Defosse,Marcel & Fritz van Seters. - Het schaakspel. Handleiding voor den beginneling. 2e herz.druk.
168383: Defossez,Léopold. - Théorie générale de l'horlogerie. Volume I & II.
21218: Degland,C.D. & Z.Gerbe. - Ornithologie Europeenne ou catalogue descriptif, analytique et raisonné des oiseaux observés en Europe. 2nd rev.ed.
166087: Degroote,Gilbert. - Jan van den Dale. Gekende werken met inleiding, bronnenstudie, aanteekeningen en glossarium.
148331: Deguy,Michel. - Le Comité. Confessions d'un lecteur de Grande Maison.
166336: Dehé,John, Jack Otsen & Bjorn Besseling. - Purmerend in vijftig portretten. Geschiedenis 600 stad.
112730: Dehmel,Richard [1863-1920]. - AB[=Alia Bensheimer, Mannheim]. Geflügelte Fackel.
112734: Dehmel,Richard [1863-1920]. - DEHMEL. Exlibris. Schreibfeder.
112694: Dehne,G. - LICHT,Dr.STEPHAN V. Ex Libris. Auf Hügel sitzende Jüngling mit Buch, zu Sonne am Horizont schauend.
4108: Deignan,H.G. - The birds of Northern Thailand.
86384: Deijk,Ada van. - Middeleeuwse kerken in Utrecht.
2378: Deim,Hermann [1901- ]. - GLUDOVACZ. Ex Libris.
2405: Deim,Hermann [1901- ]. - KARPELLUS,KURT und GRETE. Ex Libris.
2387: Deim,Hermann [1901- ]. - GUTMANN,HANS VON. Dieses Buh gehoert meinem Herrn. [Hund auf Büchern].
2321: Deim,Hermann [1901- ]. - JULIAS. Buch. [Landschaft mit Baum].
67200: Deinum,Dick. - De orchideeën van Nederland. Met een inleiding van Dr.Jac.P.Thijsse.
142409: Deinum,Eva E. - Simple models for complex questions on plant development. These.
39177: Dejonghe,Maurice. - Les madones couronnées de Rome.
12790: Dekker,P. - Oude boerderijen en buitenverblijven langs de Zijper Grotesloot westzijde deel 2a & deel 2b.
63206: Dekker,Piet. - Godert van Bocholt. Enige heer, grootgrondbezitter en zoutzieder van de Zijpe. Een van de oudste trouwste dienaren van prins Willem van Oranje.
167441: Dekker,J.C. - Zuivelcoöperaties op de zandgronden in Noord-Brabant en Limburg 1892-1950. Overleven door samenwerking en modernisering. Een mentaliteitsstudie.
22398: Dekker,Dirk. - Texels volksleven.
16376: Dekker,P.M. - Ontwikkeling van het baggermaterieel.
159835: Dekker,Jeroen & Bas Levering. - Het grote Dasberg-debat.
156465: Dekker,Piet. - De Alkmaarse geschiedenis achter een Texelse walvisbokaal.
168398: Dekker,E. - The Leiden sphere. An exceptional seventeenth-century planetraium.
152583: Dekker,Sjouke B. - Interviews die de tijd doorstaan.
149880: Dekker,Jeanine. - De Zeeuwse streekdrachten 1800-2000.
128429: Dekker,Dirk-Jan. - De tijdfilosofie van Johannes Buridanus (ca.1360). Een historisch-wijsgerige studie met editie van Buridanus Quaestiones. These.
165102: Dekkers,O. - Een Bunschoter VOC-chirurgijn. Dagelijkse aantekeningen van de reis naar Oost-Indië in 1654 door Gijsbert Heeck (1619-1669).
165686: Dekkers,Ger & Eckhard Schneider. - Ge Dekkers. New Dutch landscape.
165555: Dekkers,Ger. - Horizons unlimited Ger Dekkers.
148062: Dekkers,Midas. - De Thigmofiel. Het verlangen naar geborgenheid.
141146: Dekkers,Claudia, Gaston Dorren & Rob van Eerden. - Het land van Hilde. Archeologie in het Noord-Hollandse kustgebied.
109440: Dekkers,Jan. - 2 exlibris.
165260: Delaboder,Henri. - Études sur les beaux-arts en France et en Italie. Tome second: France.
165284: Delahaye,Albert. - De Heren XVII van Nassau Brabant.
152190: Delahaye,Guido. - 200 jaar katholiek lager onderweijs Amersfoort 1814-2014.
153249: Delaigue-Moins,Sylvie. - L'Eventail de George Sand. Nohant, des heures et des entretiens.
16661: Delamarche,F. - Orbis antiqui mappa nova.
16662: Delamarche,F. - Aegypti antiquae tabula.
17357: Delamarche,F. - Alexandri magni imperium et expeditiones.
17351: Delamarche,F. - Germania antique et regiones danubium inter mare Adriaticum contentoe.
17228: Delamarche,F. - Hispaniae antiquae. Map, copper-engraving with handcoloured borders.
17361: Delamarche,F. - l'Europe à l'époque du démembrement de l'empire de Cgarlemagne jusqu'au onzième siècle.
17359: Delamarche,F. - l'Europe avant linvasion des barbares.
17360: Delamarche,F. - l'Europe divisée et ses différens états sous Charlemagne.
17358: Delamarche,F. - Tableau de la retraite des dix mille.
17354: Delamarche,F. - Greciae antiquae mappa nova.
17356: Delamarche,F. - Asuae minoris tabula. Descripta conatibus.
17053: Delamarche,F. - Galliae antiquae. Tabula in septem et decem provinciis divisa.
10715: Delamarche,F. - Mappe monde ou carte générale du globe terrestre.
16302: Delamarche,F. - Duodecim tribus Israelis.
16265: Delamarche,F. - Carte de la dispersion des peuples après le déluge.
16195: Delamarche,F. - Amérique méridionale.
12895: Delamarche,F. - Norwège Suède et Danemark.
15147: Delamarche,F. - l'Afrique divisée et ses principaux etats.
14793: Delamarche,F. - l'Asie divisée et ses différens etats.
15994: Delamarche,F. - Amérique septentrionale.
13522: Delamarche,F. - Turquie d'Europe.
13114: Delamarche,F. - Espagne et Portugal.
13111: Delamarche,F. - République Helvétique. Divisée en ses 22 cantons.
13110: Delamarche,F. - Confédération Germanique. Royaume de Prusse empire d'Autriche. Royaume de Pologne.
13107: Delamarche,F. - Royaume de France divisé en ses 86 départemens.
12973: Delamarche,F. - Royaume de France divisé en ses 32 provinces avant 1790.
12972: Delamarche,F. - Russie d'Europe. Partie méridionale.
12903: Delamarche,F. - Russie d'Europe. Partie septentrionale.
12677: Delamarche,F. - Iles Britanniques.
11826: Delamarche,F. - Europa divisée et ses différens etats.
167158: Delaunay,Sonia. - Sonia Delaunay.
154775: Delbeke,Claude J.P. - De Post vanuit de Nederlanden Huidig Benelux 1813-1853. Met catalogus van de portstempels.
160921: Delboy,L.M. Fotograaf. - Carte de visite. Originele portretfoto van een jongen man.,
40114: Delcor,Mathias. - Religion d'Israël et proche orient ancien. Des phéniciens aux essémiens.
156845: Delden,Ate van, Dick van Herrikhuyzen & Jan J.Mulder. - Forty and Tight. 40 jaar Doctor Jazz.
121117: Delden,Mary C.van. - De republikeinse kampen in Nederlands-Indië oktober 1945 - mei 1947. Orde in de chaos?
165023: Delen,A.J.J. - Walter Vaes.
96805: Delescen-van Rijswijk,R. - Kant, rondom afgewerkt. Handleiding voor het opzetten en afhechten van kloskant.
90000: Delft,Marieke van & Kees Thomassen. - Bibliografie van marginale uitgaven 1981-1994.
59997: Delft,A.J.A.C.Van. - Spin- en weverliedjes oud & nieuw.
163823: Delft,A.J.A.C.Van. - Uit Brabants Centrum.
161666: Delft,Marieke van, Reinder Storm & Reo Vermeulen. - Wonderland. De wereld van het kinderboek.
165756: Delicious. - Delicious. Italië 120+ recepten vol passie & smaak.
77874: Delignon,Jean Louis. - La felicité villageoise.
112735: Delitz,Leo - KERRY,EMMA. Ex Libris. Frau und Mädschen, lesend auf Bank; Jugendstil-Rosenrahmung.
143773: Delius,Peter & Jacek Slaski. - Best op Black and White. Erotic Photography.
95215: Delmarcel,Guyd e.a. - Koninklijke pracht in goud en zijde. Vlaamse wandtapijten van de Spaanse kroon.
166833: Delmarcel,Guy. - Los Honores. Vlaamse wandtapijten voor keizer Karel V.
79309: Delmarcel,Guy & E.Duverger. - Brugge en de tapijtkunst.
167843: Delon,Michel. - The Libertine. The art of love in eighteenth-century France.
164144: Delrue,Ronny. - Het onbewaakte moment. De gecontroleerde ongecontroleerdheid bij het tekenen.
158606: Delteil,Joseph. - Joseph Delteil.
144163: Delteil,Loys. - Le Peintre-Graveur Illustré. Volume I: J.F.Millet - Th.Rousseau - Jules Dupré - J.B.Jongkind.
144161: Delteil,Loys. - Le Peintre-Graveur Illustré. Volume II: Ch.Meryon.
166845: Deltour,Clément. - Nos Contemporains. Album illustré biographique.
24027: Demar,Ernst von [1893- ]. - SCHOENECKER,ing.J. Ex Libris. [An Kran hängerder Mann mit Fernglas, im Hintergrund Auto und Fabrikgebäude].
166705: Demarchelier,Patrick. - Patrick Demarchelier Glamour.
165882: Demeulemeester,Thijs. - Wunderkammer. Een exotische reis door de tijd.
85506: Demidoff,Lorna B. & M.Jennings. - The complete Siberian Husky, 4th printing.
151825: Demmeni,Jean & Kleynenberg & Co. - 's Lands Plantentuin. Buitenzorg. Bamboe.
26335: Demoed,E.J. - In een lieflijk landschap. Wandelingen door de historie van Maarn, Doorn, Langbnroek, Cothen, Leersum en Amerongen.
138990: Demoed,E.J. - De Westelijke Veluwezoom in oude ansichten.
133895: Demoed,E.J. - Van een groene zoom aan een vaal kleed. Zijnde de geschiedenis van de westelijke Veluwezoom (Gemeente Renkum).
67727: Dendermonde,Max. - A century in fair and foul weather. The world's weal and woes in a hundred years of sailing with Vinke & Co.
31233: Dendermonde,Max. - Een eeuw door weer en wind. 's Wereld wel en wee gedurende honderd jaar varen met Vincke & Co.
159687: Dendermonde,Max. - Uit en toch thuis.
56486: Dengler,Helen Dykema. - Music for all. A biography of Peter Williem Dykema.
83399: Denhaene,Godelieve. - Lambert Lombard renaissance en humanisme te Luik.
141291: Denig,Carl. - Van aakschipper tot zwikker. Gids van historische beroepen.
162206: Denis-Huot,Christine & Michel. - De leeuw koning van de savanne.
165040: Denissen,Peter & Harrie de Leijer. - Eigen bier smaakt beter. Het verhaal van het Beekse bier, de brouwerijen en haar brouwers.
38354: Denninger-Schreuder,Carole. - Fikret Moualla Saygi (1903-1967). Catalogus ter begeleiding van een verkooptentoonstelling te houden bij Rueb kunsthandel schilderijen 19e en 20e eeuw.
129497: Denninger-Schreuder,Carole. - De onvergankelijke kijk op Kortenhoef. Een schildersdorp in beeld.
165097: Denninger,Carole. - Wim van Aken. Schilder van klassieke schoonheid.
85358: Dennis,John V. - The great cypress swamps.
162068: Dent,Anthony. - The horse. Through fifty centurie of civilization.
142397: Denters,Ton. - Stadsplanten. Veldgids voor de stad.
112818: Denters,Ton. - Planten kijk / wandel gids van Nederland.
33078: Denuit,Desire. - Roger Avermaete le non conformiste. Preface d'Henri Guillemin.
20824: Denvir,Bernard. - Het impressionisme. De kunstenaars en hun werk.
89185: Denyer,Susan. - Africal traditional architecture. An historical en geographical perspective.
112736: Denzinger,Molly. - HESSENBERG,GERHARD. [Exlibris]. Rücken-Drieviertelfigur eines Wandernden mir Büchersack auf dem Rücken.
143476: Deprez,Gwen. - Stille brieven.
163211: Deqi,Shan. - Chinese vernacular dwelling.
167261: Derks,Sergio. - 'T is gedaan, vrienden! Herinneringen aan de Zuid Nederlandse Aannemers Vereniging 1952-1999.
161818: Derks,Sergio. - Rondom scheren. 50 Philishave. Het succes van een uniek systeem.
161799: Derks,Sergio. - Generations of shaving excellence. An impression of 60 years Philishave.
119665: Derouet,Luis. - Catalogo Geral da Primeira Exposicao de Ex-Libris em Portugal efectuada na imprena nacional de Lisboa de 4 a 31 de outubro de 1927.
146889: Derrett,J.Duncan M. - Religion, Law and the State in India.
145902: Descargues,Pierre. - Robert Muller. Catalogue des sculptures etabli par Myriam Prevot.
168255: Descartes,René. - Over de methode. Vertaling, inleiding en aantekeningen van Th.Verbeek. 6e herz.druk.
167099: Descharnes,Robert. - Auguste Rodin.
50798: Descheemaeker,J. - l'Histoire à huis clos de henri IV à nos jours.
56072: DESF,M. = Desfontaines. - Les bains de Diane, ou le triomphe de l'amour. Poëme.
163079: Architectural Design. - Interventions in historic centres. The buildings of Magdalen College, Oxford.
161627: Desjardijn,D. - Pas op voor de hond. Prenten en tekeningen de twintigste eeuw. Stachelswine catalogus IV.
161626: Desjardijn,D. - Catalogus van prenten en tekeningen uit de Stachelswine collectie. Deel I: Twintigste eeuw.
135994: DESJARDINE. - Desjardine grafies werk 1969-1982.
17583: Desmet,Jan. - Vogels. Hun levensloop in België, hun wedervaren met de mens.
102762: Desmet,Jan. - Vogels in de kop. Over de menselijke kijk op vogels. Deel 2.
145696: Desmond,Adrian & James Moore. - Darwin. De biografie.
77181: Desouter,Serge. - De gebroken lans.
68111: Dessens,Henk & F.Hin. - Geschiedenis en restauratie van de haringlogger VL92 Balder.
125247: Dessens,Henk & Elisabeth Spits. - Schepen in het klein. Geschiedenis en typologie van het Nederlandse scheepsmodel.
123477: Dessens,H.J.A. & G.J.Van Dijk. - Vinke & Co 1860-1985.
167541: Desserje,Mijke. - De geheime tuin. Botanisch illustreren en ontwerpen. 2e druk.
165490: Detlefsen,Gert Uwe. - Schiffahrt im Bild. Linienfrachter I.
156042: Detlefsen,Gert Uwe. - Schiffahrt im Bild. Standardfrachter des Zweiten Weltkriegs
156328: Detlefsen,Gert Uwe. - Schiffahrt im Bild: Spezialfrachter.
156147: Detlefsen,Gert Uwe. - Schiffahrt im Bild. Containerschiffe I,II & III.
156146: Detlefsen,Gert Uwe. - Schiffahrt im Bild. Massengutfrachter.
156145: Detlefsen,Gert Uwe. - Schiffahrt im Bild. Trampschiiffe I.
156123: Detlefsen,Gert Uwe. - Schiffahrt im Bild. British Linienfrachter.
156122: Detlefsen,Gert Uwe. - Schiffahrt im Bild. Frachtdampfer.
156043: Detlefsen,Gert Uwe. - Schiffahrt im Bild. Linienfrachter II
165491: Detlefsen,Gert Uwe. - Schiffahrt im Bild. Trampschiiffe II.
161016: Deursen,A.Th.Van. - Het kopergeld van de Gouden Eeuw. Deel 1,2,3 & 4.
92457: Deutmann,F.W.H. - 6 verschillende Carte de visite. Originele foto's.
91731: Deutmann,F.W.H. - Carte de visite. Originele portretfoto (bollend) van een jonge vrouw met pijpekrullen= Agmeta Benden.
163997: Devaraj,T.L. - Ayurveda for healthy living.
70030: Deville,A. - Les fléaux de l'humanité.
164093: Devillers,Charles. - Les Ghazels de Hafiz. Traduits du persan.
152737: Devillers,Marceau. - James Dean on location. Translated from the Franch by Jonathan Marks.
131423: Devir,Bernard. - Het Impressionisme de kunstenaars en hun werk.
92567: Devisscher,Hans. - Peter Paul Rubens. Aanbidding der koningen.
92727: Devliegher,Luc. - De Onze-Lieve-Vrouwekerk te Kortrijk.
46345: Devliegher,Luc. - De Sint-Salvatorskatedraal te Brugge: Geschiedenis en architektuur & Inventaris.
163122: Devliegher,Luc. - De molens in West-Vlaanderen.
163120: Devliegher,Luc. - De huizen te Brugge (van Academiestraat tot Muntpoort) & (van naaldenstraat tot Zwarte leerttouwersstraat).
163119: Devliegher,Luc. - Beeld van het kunstbezit. Inleiding tot een inventarisatie.
162945: Devonshire,The Duchess of. - Chatsworth the house.
160368: Devos,Greta. - Katoen natie 150 jaar. Deel 1: Over krukhaken, pirrewitjes en natiepaarden.
160367: Devos,Greta. - Katoen natie 150 jaar. Deel 2: Over olifanten, batterijen en andere mastodonten.
166764: Devreese,Jozef T. & Guido Vanden Berghe. - Wonder en is gheen wonder. De geniale wereld van Simon Stevin 1548-1620.
151246: Devriese,Rik & Thierry Warmoes. - Tabel tot de land- en zoetwatermollusken van de Benelux.
164254: Dewan,Harband Lall. - Man and marriage. (A practical guide for the well being of youngmen for Social and Scientific point of view).
164863: Dewey,John. - John Dewey over opvoeding, onderwijs en burgerschap. Een keuze uit zijn werk.
104501: Dewilde,Jan & Jean-Marie Duvosquel. - Charles Decroux en het realisme 1825-1870.
147984: Dewulf,Bernard. - Verstrooiingen. Over kijken en zien. 2e druk.
95387: Deyssel,Lodewijk van & Albert Verwey. - De briefwisseling tussen Lodewijk van Deyssel en Albert Verwey. Deel III: april 1898 - januari 1905.
73044: Dhaene,Corina & L.Dhaene. - Sint-Jozef Kortenberg. Van 'Maison de Danté' tot universitair centrum. 145 jaar zorg voor geesteszieken 1850-1995.
31344: Dharma,A.P. - Chinese geneeskrachtige planten.
167634: Dherbier,Yann-Brice & Pierre-Henri Verhae.. - Jackie: A life in pictures.
163675: Dhingra,Baldoon. - The Wheel and the Cross. Aspects of Oriental and Occidental Thought Indian Sashana and Western Psychology.
98811: Dhonden,Yeshi. - Tibetaanse geneeskunst. Traditie en wetenschap.
153428: Diabolo. - De moord op het lijk.
163300: Diagne,Souleymane Bachir. - Filosoferen in de Islam.
23931: Diakonoff,A. - The South Asiatic Olethreutini (Lepidoptera, Tortricidae).
153607: Diakonoff,Serge. - Op de huis geschreven.
164400: Diamonstein,Barbaralee. - The Landmarks of New York.
145678: Dias,Manuel. - F.C.Porto a Década de Ouro. Album 89/90. 2e edicao.
40228: Dible,J.Henry. - Napoleon's surgeon.
93117: Dick,Phiny. - Olli Fant uit Poppelo. 3e druk.
93107: Dick,Phiny. - Suizebol en Bijdepink. 4e druk.
57383: Dick,Phiny. - Miezelientje en kakeline de kip.
157231: Dick,Phiny. - Van Pom, Verk en Fopo. [1e druk].
155602: Dicke,Otto. - Middelburg. Tekeningen van stad en land. Inleiding Hans Bouma.
168441: Dickens,Rosalia Maria. - Sozialer Rückzug als Lebensphase und Experiment. Die Darstellung eines sozialpsychologischen Phänomens in der deutschsprachigen Erzäzhlliteratur seit 1900.
156870: Dickens,Charles. - The Adventures of Oliver Twist and a tale of two cities.
154426: Dickens,Charles. - Roy Dotrice as Charles Dickens based on The Public Readings: A Christmas Carol. 2 Vinyl Records. 33 1/3.
165291: Dickinson,H.W. & Rhys Jenkins. - James Watt and the steam engine. The memorial volume prepared for the committee of the Watt centenary commermoration at Birmingham 1919.
146164: Dickinson,Peter. - Draken.
166217: Dickson,Harry - Het onvindbare ryk.
163274: Dickson,Adam e.a. - Beter presteren met triatlon.
120445: Dickson,Paul. - The Library in America. A Celebration in Words and Pictures.
165052: Diderot,Denis. - Brieven aan Sophie. Vertaakd en van een nawoord en aantekeningen voorzien door Anneke Brassinga.
163309: Diderot,Denis. - De loslippige sieraden. Vertaald door Tatjana Daan.
90903: Diderot et d'Alembert. - Art d'Ecrire by Bernard Direx.
90902: Diderot et d'Alembert. - Art d'Ecrire by Bernard Direx.
90901: Diderot et d'Alembert. - Art d'Ecrire. Posture du corps pour ecrire et tenue de la plume.
147554: Diderot et d'Alembert. - Horlogerie. Explicatie van uurwerken horloges en hun gereedschappen.
81056: Diederich,Toni. - Die alten Siegel der Stadt Köln.
59237: DIEDERICHS,EUGEN. Strauss,Lulu von & Torney Diederichs. - Eugen Diederichs. Leben und Werk. Ausgewählte Briefe und Aufzeichnungen.
131715: Diederik,F. & F.Timmer. - Slot Schagen, De geschiedenis van het 'huy0svan de heren en vrouwen van Schagen.
16326: Diegenbach,C. - Astro-technica.
113817: Diego-Dortignac,Geneviève. - Toulouse-Lautrec levenskunstenaar en gastronoom.
126659: Diehl,Charles. - Manuel d'Art Byzantin. Tome 1 & 2. 2e édition revue et augmenté.
112742: Diehl,G. - SANTING,ADOLF. Ex Libris. Drei Reagenzgläser, daraus zwei Blätter und eine Blume erwachsend.
112740: Diehl,G. - SANTING,ADOLF. Ex Libris. Zwei Hände, grossen geschliffenen Stein umfassend.
150351: Diel,Alfred & Klaus Lindörfer. - Die Schachweltmeister / The World Champions of Chess. Eine Sammelmappe.
136678: Diel,Louise. - Käthe Kollwitz. Ein Ruf ertönt. Eine Einführung in das Lebenswerk der Kunstlerin. 11.-13.Tausend.
38918: Dieleman-van Zaayen,Annemarie. - Mushroom virus desease in the Netherlands; symptoms, etiology, electron microscopy, spread and control. These.
133108: Dieleman,Gré. - Schoolkinderen in Axel.
133144: Dielemans,J.A.F. & A.H.J.Kockelmans. - Structuurschets van de Nederlandse ambachtelijke molenmakerij en een prognose van haar toekomste ontwikkeling.
124378: Dieman,Jan van. - Jan van Diemen.
107025: Diemen,Corrie van. - Hoeven van de Meer. Portretten van boerderijen en hun bewoners. Deel 2.
167270: Diemen,Corrie van. - Hoeven van de Meer. Portretten van boerderijen en hun bewoners Deel 3.
161291: Diemer,Irmgard. - Bijen houden als liefhebberij.
156523: Diensten. - De diensten van het Schaap. Zeven voorstellingen met toepasselijke bijschriften.
154409: HOLLANSE DIEP. - Spoorwegbrug over het Hollandsch-Diep. Litho 17 x 27 - papier 22,5 x 30 cm.
83785: Diepen,Peter van & J.van den Herik. - Schaken voor computers.
167336: Diepenbeek,Annemarie. - Veldgids diersporen. Sporen van gewervelde landdeiren.
139871: Dieperink,Carel. - Tussen zout en zalk. Lessen uit de ontwikkeling van het regime inzake de Rijnvervuiling. These.
146546: Dieren,Jan van. - Ons mooi eiland Terschelling. Deel 1: Oud nieuws.
25888: Dierickx,Hendrik. - Geschiedenis van Hoboken. Evolutie van plattelandsgemeente tot indystrieel centrum (1100-1950).
126914: Diero,Pietro. - Fifty seven Recorders.
166135: Diessen,J.R.Van & R.P.G.A.Voskuil. - Stedenatlas Nederland-Indië.
103126: Diessen,J.R.Van. - Jakarta / Batavia. Het centrum van het Nederlandse koloniale rijk in Azië en zijn cultuurhistorische nalatenschap.
155487: Dietrich,Anna Luise. - ROSZTOK,ALBERT. Ex Libris. Druckerpresse, seitl. Jugendstil-Rosenranken.
167935: Dietz,Ulysses G. - The Newark Museum collection of American art pottery.
39031: Dietz,Paula. - Gobelinweven. Geschiedenis, techniek en metode.
112743: Dietz,Jakob [1889-1960]. - DEUERLEIN,ERNST. Mein Buch. Architektur-Esemlbe mit Turm.
154932: Dieudonné,Serge. - Le bal des gisants. [1st editiomn].
110853: Diez,Julius [1870-1957]. - BERMANN,CIPRI ADOLF. Exlibris. Ein Genius fährt auf einem Fuhrwerk den gewaltigen Kopf einer Statue.
110855: Diez,Julius [1870-1957]. - EBERIUS,GUSTAV[=Dr.Gustav Poptius]. Exlibris. Spätmittelterliche Segelschiff, mit Büchern gefüllt.
110856: Diez,Julius [1870-1957]. - HEINEMANN,MIMI. Ex Libris. Puto hascht eine Elfe.
110859: Diez,Julius [1870-1957]. - MEYER,PAUL BREMEN. Exlibris. Zwei sitzend rauchende Kaufleute des 17.Jahrhunderts.
110858: Diez,Julius [1870-1957]. - MEYER,PAUL BREMEN. Exlibris. Zwei sitzend rauchende Kaufleute des 17.Jahrhunderts.
110857: Diez,Julius [1870-1957]. - MEYER,PAUL BREMEN. Exlibris. Zwei sitzend rauchende Kaufleute des 17.Jahrhunderts.
95941: Dijck,Ger van. - Ger van Dijck. Natuurlijk aquarelist.
98610: Dijk,L.A.van. - Een eeuw muziek. Muziekvereniging Euphonia Eibergen 1897-1997. 100 jaar Euphonia.
83606: Dijk,Paul Van. - Zachte technieken in de huisartspraktijk. Aanwijzingen voor zelfhulp.
7857: Dijk,Arend J.van a.o. - Wintering waders and waterfowl in the gulf of Gabès, Tunisia, january-march 1984.
165755: Dijk,Janneke van, Jaap de Jonge & Nico de Klerk. - J.C.Lamster een vroege filmer in Nederlands-Indië.
75814: Dijk,John van e.a. - U.S.V. Elinkwijk door de jaren heen.
162130: Dijk,Hans van. - Architectuur in Nederland in de twintigste eeuw.
135905: Dijk,Gerrit van. - De kunst van de beweging - The Art of Motion.
165681: Dijk,Maite van, Magne en Leo Jansen. - Munch: Van Gogh.
3334: Dijk,M.W.Van a.o. - De score van 50 jaar. Jubilieumboek samengesteld t.g.v.h. 50-jarig jubileum 1928-1978 van de Cricketafdeling van de Haagse Voetbal-, Cricket- en Hockeyvereniging "Houdt Braef Stant".
19590: Dijk,Jelle van a.o. - Randstad en broedvogels door de Vogelwerkgroep Avifauna West-Nederland.
20170: Dijk,A.M.G.van. - Europese invloeden op het denken van Sri Aurobindo. These.
20022: Dijk,Evert van. - Kalligrafie.
165152: Dijk,H.W.J.van. - Invloeden van oppervlakte-infiltratie ten behoeve van duinwaterwinning op kruidachtige oevervegetaties. These.
165294: Dijk,Koos van e.a. - Hoogland 5 dagen Zandkruuersgat. De geschiedenis van het carnaval.
159625: Dijk,Gerh.Van. - Ons Eigen Tijdschrift. C.J.Van Houtren & Zoon.
158238: Dijk,Helle van, Peter Spierenburg & Hans van Stijn. - Tussen tulpen en de zee. Vogels van Duin- en Bollenstreek.
164881: Dijk,A.M.G., H.Rambaran & Ch.Venema. - Hindoeïsme in Nederland. Achtergronden, geloofsbeleving en toekomstperspectieven van Surinaamse hinbdoes in de Nederlandse samenleving.
156112: Dijk,W.J. - De schoonheid onzer binnenschapen.
155925: Dijk,P.Van. - Op de grens van twee werelden. Een onderzoek naar het ethische denken van de natuurwetenschapper C.J.Dipper.
164763: Dijk,J.D.R.van & W.R.Foorthuis. - Vierhonderd jaar Groninger Veenkoloniën in biografische schetsen.
149816: Dijk,Anneke van e.a. - Van rijm tot rap. Versjes, liedjes, gedichten.
149081: Dijk,Ad Van. - Gelukkig 1992.
146758: Dijk,Teranja & Patrick De Rynck. - Belichte stad over dag, licht en nacht.
145326: Dijk,P.J.J.Van e.a. - Kustverdediging.
132016: Dijk,J.van. - Mythen en hun esoterische betekenis.
165872: Dijk,Hans van e.a. - Benthem Crouwerl 1980-2000.
126070: Dijk,Josepha W.Van. - Het Socialisme spant zijn gouden net over de wereld. Het kunst- en cultuurneleid van de SDAP. These.
114729: Dijk,J.Van e.a. - Hydrobiologie van de Oisterwijkse vennen.
114143: Dijk,Ton van. - Honderd jaar Klaas Mug 1898-1998.
104322: Dijk,Ben van, Wim Dijkman & Gerard Heijdemann. - Een eeuw Neede in beeld.
167830: Dijke,Hendrik Adriaan van. - Geneealogie geslacht Van Dijke. Vier eeuwen Van Dijke, genealogie van een oorsprong Thools gelsacht.
159782: Dijkers,Jos e.a. - Een boeren-club met allure... Voetbavereniging Kockengen.
167785: Dijkgraaf,Margot - Zij namen het woord. Rebelse schrihjfsters in de Franse Letteren.
155693: Dijkgraaf,A.J. e.a. - 1890-1990. Honderd jaar School met den Bijbel te Ede.
6498: Dijkhuis,G.J.H. - Twents in woord en gebruik. Twentse woordenschat. 2e druk.
3679: Dijkhuizen,Sietzo & H.Warren. - Buiten is dichtbij. Dirk van Gelder en de natuur, fascinerende visie van een tekenaar-graficus.
78050: Dijkhuizen,Sietzo. - Natuurgids voor groen toerisme.
25110: Dijkhuizen,Sietzo. - Rond de appelboom.
20821: Dijkhuizen,Sietzo. - Eendenkooien.
167382: Dijkman,Paul, Carel van Gestel & Peter van der Meer. - Hondekoppen en Muizeneuzen.
7716: Dijksen,A.J. & L.J.Dijksen. - Texel vogeleiland.
164699: Dijksen,Adriaan J. - Vogels op het Gouwe Boltje. Een volledig overzicht van de avifauna van Texel.
167978: Dijkshoorn,Jet & Stephan Steinmetz. - Tuindorp Nieuwendam. Zestig jaar wonen 1926-1986.
156142: Dijkshoorn,Willem, Erik de Jong & Lodewijk Odé. - Amsterdamdse Grachten tuinen. Van Singel tot Singelgracht.
114555: Dijksterhuis,E.J. - Clio's stiefkind. Samengesteld en van een inleiding en commentaar voorzien door K.van Berkel.
41562: Dijksterhuis,A. - Thomas und Gottfried ihre konstruktiven Sprachformen.
166266: Dijksterhuis,Edo e.a. - De ontdekking van het heden. Picasso Dali Mondriaan Klee Brancusi Miró Daniëls.
164580: Dijkstra,B.K.S. - Graven en gravinnen van het Hollandse huis. Onderzoek van de srtffelijke resten, opgegraven bij de oormalige abdijkerk te Rijnsburg.
78277: Dijkstra,S.J. - Ons krijtland Zuid-Limburg IV: Orchideeën van Limburg & De zinkflora van het Geuldan dor Dr.D.J.W.Pool.
72611: Dijkstra,S.J. & D.J.W.Pool. - Orchideeën van Limburg & De zinkflora van het Geuldal. (Ons krijtland Zuid-Limburg IV).
165087: Dijkstra-Pekema,Elske. - Doarpslibben Haskerhoarne. Jubileumboek ter ere van het 100-jarige bestaan van Dorpsbeang Haskerhorne.
168292: Dijkstra,Jogchum & Salvatore Cantore. - Raja Yoga werkboek. De weg van de koninklijke yoga.
163151: Dijkstra,J. - Een zeehaven - Vlissingen. Gekleude Schoolplaat.
150401: Dijkstra,Y., O.Brinkkemper & C.W.Koot. - Archeologie in de Betuweroute Papendrechtse Stroomrug.
146420: Dijkstra,G.J. & T.L.Kroes. - Schoone huizen tot asch verteerd. Branden, brandweer en brandweerkorps in de gemeente Beilen.
144598: Dijkstra,Chris, Miranda Reitsma & Alies Rommerts. - Atlas Amsterdam.
84738: Dijs,Fred & M.Groen. - De natuur terug. Honderd Nederlanders over het bouwen van onland.
109583: Dijsselhof,Gerrit Willem [1866-1924]. - Uitgeversmerk: Scheltema & Holkema Amsterdam.
156199: Dijt,M.D. & J.S.M.Dijt. - Texelse geslachten II. Encyclopedie van Texelse familienamen. Parentelen van de families DIJT-VERBERNE-ZIJM.
105888: Dijvené De Wit-Klinkhamer,Th.M. & M.H.Gans. - Geschiedenis van het Nederlandse zilver. 2e herz.druk.
79906: Dikland,E.H. & J.A.van der Hoeve. - Monumenteninventarisatie van de Gemeente De Bilt.
112696: Dikreiter,Heinrich [1893-1966]. - August-September 1922 sind wir in Tirol Hanns u. Herta Heeren.
147513: Horaire des Trains et diligence. - Bâle - Zurich - Lucener - Interlaken - Zermatt - Martigny - Chamonix - Genève - Lausanne. Services quotidiens de voitures pour: Chamonix (Mont-Blanc) et le Gd.St.Bernard. Expéditions de bagages Gd.Hôtel du Mont-Blanc Martigny.
35749: Dillmont,Thérèse De. - Encyklopaedie der weiblichen Handarbeiten.
154179: Dimand,M. - Die Ornamentik der ägyptischen Wollwirkereien. Stilprobleme der Spätantiken und koptischen Kunst.
16823: Dinand,A. - Zakboek der geneeskruiden. En practische raadgever voor zieken en gezonden. Bewerkt naar de Duitsche uitgave door Rinke Tolman.
24185: Dinaux,C.J.E. - Gegist bestek. Benaderingen en ontmoetingen. I & II.
160275: Dingemans,Waalko Jans [1873-1925]. - Gezicht op de Grote Markt te Groningen.
46688: Dinger-Uyldert,M. - Handleiding voor de moderne keuken. Ontelbare wenken en ruim 850 recepten voor een efficiente voedselbereiding.
80657: Dings,Nicolas. - Annus Horribilis Nicolas Dings.
165679: Dings,Nicolas. - Zimmer frei.
126292: Dinker,Birgit & Piethein Burmanje. - Kleine mannetjes. Van Alexander de Grote tot Nicolas Sarkozy.
76674: Dinter,W.S.van & P.Snijders. - Een tocht door het land van Maas en Niers. Middelaar, Plasmolen, Milsbeek, Ottersum, Gennep, Oeffelt, Heijen 1900-1925.
156405: Dinteren,Floor van. - Barbecue & more. Outdoor cooking natural happiness. Vis . Concktails . Vlees.
101765: Dirick,Jos.L. - Ex-Libris Belges.
14565: Dirkmaat,J.J. - De das in Nederland.
29600: Dirkse,Gerard M. & V.van Laar. - Arkeheem te Velde. Landschap, flora en fauna van de Polder Arkenheen.
146084: Dirkzwager,J.M. - Water van natuurgebeuren tot dienstbaarheid.
112700: Dirx,Willi [1917-2002]. - P.F. 1965 & 1971. Dr.W.Kohleick und Frau / Familie.
87124: Dis,Adriaan van. - Familieziek. Een roman in taferelen. 1e druk.
74009: Dis,Adriaan van. - Indische duinen. Roman. 16e druk.
35008: Dis,Adriaan van. - Dubbelliefde. Geschiedenis van een jongeman. Roman. [1e druk].
160983: Dis,Adriaan van. - Totok.
157475: Dis,Adriaan van. - Onder het zink. Un abécédaire de Paris.
157473: Dis,Adriaan van. - Zilver of Het verlies van de onschuld. 10e druk.
157471: Dis,Adriaan van. - Het beloofde land & In Afrika.
157469: Dis,Adriaan van. - Familieziek. Een roman in taferelen. 1e druk.
157468: Dis,Adriaan van. - Les Dunes Coloniales. Roman. Traduit par Marie-Claire Cécilia.
109650: Dis,Adriaan van. - Tikkop. Roman. 1e druk.
107343: Dis,Adriaan van. - Gouden Ganzenveer Adriaan van Dis 2009.
55205: Disdier,Francois-Michel. - Traité de bandages, ou methode exacte pour appliquer les bandages les plus usités en chirurgie, ouvrage très-utile & nécessaire aux jeunes chirurgiens.
71500: Disney,Walt. - Knabbel en Babbel in: Het is niet pluis in huis!
54724: Disney,Walt. - The Disney collection. Best-loved songs from Disney movies, television shows and theme parks.
164424: Disney,Walt. - Pongo & Perdita. Pop-up.
164425: Disney,Walt. - De geboorte van Bambi. Pop-up.
23702: Disney,Walt. - Valentine's Snow-white - seven dwarfs post cards. "Bashfull. You can see from his eyes he's as shy as can be, so differt dear from you and me!
23699: Disney,Walt. - Valentine's Snow-white - seven dwarfs post cards no. 4172: (snow white and the prince) and they lived happily ever after!
22766: Disney,Walt. - Snow White.
164325: Disney,Walt. - Sneeuwwitje en de zeven dwergen. Panaramaboek.
165493: Disney,Walt. - De leeuwenkoning.
146124: Disney. - De leeuwekoning.
122625: Disney,Walt. - Mickey Mouse in colour.
157194: Dissel,A.J.Van. - De Gemeentelijke Begraafpolaarts aan de Kerkhoflaan te 's-Gravenhage. Geschiedenis en inventarisatie.
150929: Divi,Oriol Maria [1958-1993]. - 9 verschieden Ex Libris.
163588: Diwakar,R.R. - The Upanisads in story and dialogue.
28670: Dix,J.F.Ch. - Gekweekte planten. Met korte beschrijvingen van gewas en cultuur.
24872: Dix,J.F.Ch. - Tulpen voor kamer en tuin.
24867: Dix,J.F.Ch. - Diverse winterharde bolgewassen (bijgoed).
165524: Dix,Otto. - Otto Dix 1891-1991. Arbeiten auf Papier.
141188: Dix,J.F.Ch. - Kamerplanten. Reproducties naar origineele aquarellen van Jan Boon.
129484: Dix,Otto. - Dix. Menschenbilder. Gemälde, Aquarelle, Gouachen und Zeichnungen.
125905: Dix,P.G. - De verhouding van de Psychologie tot de Wijsbegeerte in de leer van Brantano. Een studie over de achtergronden van zijn psychologische kenleer. These
128471: Dix,J.F.Ch. & M.H.Hoog. - Koninklijke Algemeene Vereeniging voor bloembollencultuur & De oorsprong van de Tulipa.
163731: Djajasoebrata,Alit. - Shadow Theatre in Java. The Puppets, performance and repertoire.
163908: Djajasoebrata,Alit M.L.R. - Java Wajang Purwa schaduwtoneel en wereldbeeld.
163726: Djumini,Tino. - Relatives Kerabat. Portraits of contemporary Indonesian families.
159194: Dminder,Andreas & Tanja Böhning. - Welke paddenstoel is dat?
161681: Dobbelmann,Th.A.H.M. - Het geheime Ogboni-genootschap. Een bronskultuur uit Zuid-West Nigeria.
154756: Dobbelsteen,Rob van den. - Noord-Holland in aquarel.
20359: Dobben,Han van. - Korstmossentabel. De Nederlandse Macrolichenen.
43546: Dobbenburgh,Aart van [1899-1988]. - Voor het kind want derzulken is het hemelrijk Mattheus 19:14. Postzegels en prentbriefkaarten 1 December t/m 5 Januari 1941.
42034: Dobbenburgh,Aart van [1899-1988]. - PADT. Exlibris. Twee zonnebloemen in een pot voor een boograam.
40726: Dobbenburgh,Aart van [1899-1988]. - NEDERLANDSCH GENOOTSCHAP TOT RECLASSEERING. Ex Libris. 2 handen grijpen in elkaar.
35023: Dobbenburgh,Aart van [1899-1988]. - GILTAY VETH,Mr Mr.BRUYN. Ex Libris. Hand met 2 opgestoken vingers.
34076: Dobbenburgh,Aart van [1899-1988]. - GILTAY VETH,Mr Mr.BRUYN. Ex Libris. Hand met 2 opgestoken vingers.
158812: Dobbenburgh,Aart van 1899-1988. - ERK,MIEK VAN. Boek van. Hyacint.
29328: Dobbenga,J.H. - Athletiek. 2e druk.
29325: Dobbenga,J.H. - Athletiek. [1e druk].
9285: Dobbs,Austen. - The birds of Nottinghamshire past and present.
86012: Dobney,Stephen. - A.J.Lumsden. Slected and current works.
141639: Dobos,Gustav, Ulrich Deuse & Andreas Michalsen. - Chronische Erkrankungen integrativ. Konventionelle und komplementäre Therapie.
65654: Dobroruka,L.J. & Z.Berger. - Thieme's zoogdierengids. De zoogdieren van Europa. Vertaald en bewerkt door Jan Huisenga.
5933: Dobrotworsky,N.V. - The Mosquitoes of Victoria (Diptera, Culicidae).
155489: Döcker,Ernst Jr. - DILLMANN. Ex-Libris. Lesender in Studiestube, Engel mit verbundenen Augen.
24071: Döcker,Ernst Jr. - DILLMANN. Ex-Libris. [Lesender in Studiestube, Engel mit verbunden Auge].
24074: Döcker,Ernst Jr. - DILLMANN. Ex-Libris. [Lesender in Studiestube, Engel mit verbunden Auge].
25205: Dockum,H.C.Van. - Wat anderen schreven over en in beeld brachten van het Princenhof van den ouden tijd tot heden.
154289: Documenta 8. - Documenta 8 Kassel 1987. Band 1,2 & 3.
165309: Dodeigne,Eugène. - Eugène Dodeigne beelden en tekeningen.
161189: Doderer,Klaus & Helmut Müller. - Das Bilderbuch. Geschichte und Entwicklung des Bilderbuchs in Deutschland von den Anfängen bis zur Gegenwart.
166282: Dodge,Mary Mapes. - St.Nicholas: An illustrated magazine for young folks. Volume VIII - Part II, May 1881 - October 1881.
26250: DODGE. - Dodge Brothers Lastwagen Handbuch für Wartung und Reparaturen. 1.Ausgabe.
138522: Dodman,Tim. - A preliminary waterbird monitoring strategy for Africa. Incorporating the proceedings of the African Waterfowl Census review and development workshop, Djoudj, Senegal, 6-10 February 1996.
14608: Dodonaeus,Rembertus. - Stirpium Historiae Pemptades Sex Sive Libri XXX [1583].
78345: Dodwell,Christina. - Reiziger te paard in Oost-Turkije en Iran.
168444: Doe,Erik van der, Perry Moree & Dirk J.Tang. - De smeekbede van een oude slavin an andere verhalen uit de west.
152475: Doedens,Anne & Jan Houter. - 1666: het Vlie brandt. Het verhaal over twee grote rampen in de Gouden Eeuw.
156743: Doedens,Bruno. - Zomersprookjes. Reuzen Schelpen Vertellen Verhalen Uit Zee.
112747: Doepler,Emil d.J. [1855-1922]. - LEININGEN WESTERBURG, geborene KOGALLA VON BIEBERSTEIN,Graf KARL EMICH unf Gräfin MAGDA ZU. Ex Libris. Fünf Wappen mit Beischriften.
112746: Doepler,Emil d.J. [1855-1922]. - LIEBMANN,Doctoris I. Frankfurt. Ex Libris. 2 Gesichten.
112745: Doepler,Emil d.J. [1855-1922]. - HENSCHEL,HAUS. Ex Libris. Sitzende Man mit Zirkel.
112704: Doepler,Emil d.J. [1855-1922]. - FOELKERSAM,LIB.BAR. ARMINI DE. Ex: Libris. Haupt einer Heiligen zwischen Palmzweig und Schwet.
112701: Doepler,Emil d.J. [1855-1922]. - BOYNI,IOANNIS. Ex Libris. Wappen zwischen sitzendem und stehendem weibliche Halbakt.
43381: Doesburg,Cor L. - Orgels bij de omroep in Nederland.
77432: Doesburg,Theo van. - Naar een beeldende architectuur.
43545: Doesburg,Theo van. - Theo van Doesburg 1883-1931.
164142: Doesburg,J.van e.a. - Essen in zicht. Essen en plaggendekken in Nederland: onderzoek en beleid.
163786: Doesburg,Theo van. - Atelier van Doesburg Meudon. Bouwplaat / Scale Model Kit / Maquette / Bauplate.
162634: Doesburg,Theo van. - Grondbegrippen van de nieuwe beelden kunst.
88226: Doesschate Chu,Petra ten. - Im Lichte Hollands. Holländische Malerei des 17.Jahrhunderts aus den Sammlungen des Fürsten von Liechtenstein und aus Schweizier Besitz.
103411: Doets,J. - Het geslacht "Muus Jacobsz Beets" uit het dorp De Beets 1650-1992.
168379: Doevendans,Kees e.a. - Stadsvorm Tilburg, Historische ontwikkeling. Een methodisch morphologisch onderzoek.
151439: Doewes,Marinus L.H. e.a. - Veranderd dorpsgezicht. Fotoboek Wildervank.
77861: Doflos,S. - Portrait of a woman.
69146: Dohm,Horst. - Flaschenpost aus Italien. Die sechzig grossen Weine.
163830: Dohm,Baptist. - Ueber den oberen Jura von Zarnglaff i.P. uns seine Ammonitenfauna. These.
69143: Dohm,Horst. - Flaschenpost aus Bordeaux. Die sechzig grossen Weine des Bordelais. 3.Aufl.
79222: Doing,H. - Systematische Ordnung und floristische Zusammensetzung niederländischer Wald-und Gebüschgesellschaft. (Met een samenvating in het Nederland). These.
159192: Dojk,Hanneke van. - Agapanthus.
139138: Dokkum,Klaas van. - Ship sailing rules (The Colbregs Guide). 2nd edition.
140108: Dolensky,Ant. - Sbirka Kniznich Znacek. Uvod pro sberatele napsal.
105922: Dolfin,Marceline, E.M.Kylstra & Jean Penders. - Utrecht. De huizen binnen de singels. Beschrijving & Overzicht.
105554: Dolk,Th.F.J.A. - Het veenrecht in de provincie Utrecht van 1592-1916.
150687: Döll-Hentschker,Susanne. - Die Veránferung von Träumen in psychoanalytischen Behandlungen. Affekttherorie, Affektregulierung und Traumkodierung.
94107: Dollfus,Edouard. - Exlibris Edouard Dollfus.
163821: Dolmans,Maarten e.a. - Venlo Vennelo Sablones. Twintig eeuwen wonen aan de Maas. 2e herz.druk.
127951: Dom,Pol [Paulus Ludovicus Carolus 1885-1978]. - LOEB,WILH. Ex-Libris. Man kijkt naar prent zittend in een leunstoel.
13529: Domela Nieuwenhuis,Ferdinand. - De geschiedenis van het socialisme.
142316: Domela Nieuwenhuis,F. - Gedenkboek ter gelegenheid van den 70sten verjaardag van F.Domela Nieuwenhuis 31 December 1916.
168113: Doms,Jan. - Jos. Bedaux architect. Biografie Chris Bergamn.
149436: Domville-Fife,Charles W. - Among Wild Tribes of the Amazons. An account of exploration & Adventure on the mighty Amazon & its confluents, with descriptions of the savage hed-hunting & Anthropophagous Tribes inhebiting their banks. 2nd edition.
12131: Domville-Fife,Charles W. - Onder de wilden aan de Amazone. Nederlandsche bewerking van C.C.Bender.
105183: Don,Peter. - De bouwkunst vereeuwigd. Fotografie voor monumentenzorg / Architecture immortalized. Photography for conservation.
163055: Donaldson,Gerald. - Formule 1 de autobiografie.
5967: Doncaster,John P. - Francis Walker's Aphids.
54128: Donder,Vic De. - Patrouilleleiders komen getreden. Katholieke scouts en gidsen in Vlaanderen.
165012: Dong,Xiaoli. - What borrowing buys us. A study of Mandarin Chinese loanword pgonology. These.
96289: Donga,Harry & Pieter van Dijk. - Monumentale orgels van Luthers Amsterdam.
164378: Donga,Harry. - Christoffel van Brants en zijn hofje. De geschiedenis van het Van Brants Rus Hofje vanaf 1733.
161284: Dongen,André van e.a. - Debic com. Samen grenzen verleggen. Een veranderde wereld. Tien jaar desserts.
156565: Dongen,Arie van. - The Stokkink collection of binding ornaments. A selection of 1563 blocks.
116909: Dongen,Ron van. - De geschiedenis van de tulp.
135458: Donington. - The Donington collection.
69726: Donk,Angeline van der & P.Beij-Sutmuller. - Gemeente Maurik 1818-1998.
37633: Donk,Martin van der & T.v.Gerwen. - De wonderwereld van de insekten.
167302: Donker,Martin & Ton De Ruiter. - 40 jaar FC Utrecht en de historie van DOS, Elinkwijk en Velox 1970-201.
165651: Donker Duyvis,Paul. - Pim Trooster. Tekeningen en schilderijen / Drawings and paintings 1983-1992.
86692: Donkers,Jan. - Zo dicht bij Amsterdam. 4e herz.druk.
151957: Donkersloot-Van den Berghe,Patricia. - Corneille. Het complete grafische werk 1948-1975.
113793: Donkersloot-de Vrij,Marijke. - De plattegrond van Utrecht verschenen bij N. van der Monde, 1839. Toelichting bij de heruitgave.
83171: O'Donnell,Kevin. - Ora:kel. [1e druk].
16867: O'Donoghue,Michael. - Het stenenboek. Handboek voor het herkennen, verzamelen en bewerken van mineralen en edelstenen.
96793: Donzel,E.Van. - Islamic desk reference. Compiled from The Encyclopaedia of Islam.
94652: Dooijes,Dick. - Nederlandse kunstenaressen rond het exlibris.
109551: Dooijes,Dick [1909-1998]. - DALLMEIJER,A.C. Ex Libris. Open boek, 2 lezende kinderen.
103116: Dooijes,Dick. - Sjoerd H.De Roos zoals ik mij hem herinner.
109557: Dooijes,Dick [1909-1998]. - WITT,ZWAANTJE DE & EDDY CALLAERT. Ex Libris.
148776: Dooijes,Dick [1909-1998]. - Antoon Der Kinderen 1859-1915. Kopergravure. Portret met op de achtergrond een kerk.
148775: Dooijes,Dick [1909-1998]. - DOOIJES,ARIE. Ex Libris. 2 sporters & mannenkop.
140231: Dooijes,Dick. - Wegbereiders van de moderne boektypografie in Nederland.
109555: Dooijes,Dick [1909-1998]. - ROGGE,J. Ex Libris. Man met roggebundel.
109556: Dooijes,Dick [1909-1998]. - VINKENBURG,H.J. Ex Libris. Viool spelende man.
109554: Dooijes,Dick [1909-1998]. - GROOT,JAN H.DE. Ex Libris. Vrouw te paard, zon & bloem.
55991: Dooren,Frank van. - Landschappen van Nijkerk-Arkenheem.
157701: Dooren,Elmyra van & Wil de Graaf. - Riemko Holtrop. Pionier in de doorbraak van de moderne kunst na 1945.
154215: Doormaal,Ad van & Wil Vennix. - Hers en geens dur Diessen. Deel 1.
154216: Doormaal,Ad van & Wil Vennix. - Hers en geens dur Diessen. Deel 2.
86755: Doorman,Christine. - Sprookjes van Moeder de Gans. 3e druk.
47457: Doorman,Christine. - Yslandsche sprookjes naverteld door Christine Doorman.
164025: Doorman,Chr. - Indische tooversprookjes voor jongens en meisjes.
138731: Doorman,Chistine. - Yslandsche sprookjes.
136687: Doorman,Johannes Diedericus. - De vasthechting van de Kiemblaas aan den Uteruswand bij het Konijn. These.
143589: Doorn,J.A.A.van. - De laatste eeuw van Indië. Ontwikkeling en ondergang van een koloniaal project.
147844: Doorn,C.J.van. - 50 jaar H.B.S. in Woerden (F.A.Minkemaschool).
126164: Doorn,W.A.van. - 150 jaar Gereformeerde Kerk van Enkhuizen 26 september 1841-1991.
49903: Doornbos-van Miltenburg,M. - Katten en hun verzorging. Voeding en huisvesting.
31573: Doornbos-van Miltenburg,M. - Katten en hun verzorging - voeding - huisvesting.
144654: Doornbos,W.G. - Huwelijkscontractenboek Fivelingo 1613-1810. Deel I.
19211: Doornbos-van Miltenburg,M. - Katten. Voeding, verzorging en huisvesting. 2e druk.
160593: Doornbos,W.G. e.a. - Voogdijaanstellingen in de stad Groningen 1673-1700.
160333: Doornbos,W.G. & D.F.Kuiken. - Scheepsverkopingen 1572-1629.
160331: Doornbos,W.G. - Landgebruikers en -eigenare van de Groninger stadhamrikken ca. 1455-1832.
160329: Doornbos,W.G. - Wijntappers van de stad Groningen 1634-1807.
160327: Doornbos,W.G. & D.F.Kuikenb. - Burgerboek van de stad Appingedam 1619-1808.
160277: Doornbos,W.G. & A.Veldhuis. - Register op het lidmatenboek van de Gereformeerde kerk van de stad Groningen 1591-1660.
159854: Doornbos,W.G. & P.J.C.Elema. - Taxatielijst van de stad Groningen 1730/1731.
159853: Doornbos,W.. - Genealogische bibliografie van de Provincie Groningen. [1e druk].
144656: Doornbos,W.G. & D.F.Kuiken. - De Burgervaandelen van de stad Groningen. Een bevolkingslijst uit 1659.
168430: Doorne,Levine van. - Brood uit eigen oven. 5e druk.
106261: Doorninck,J.Van. - Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794, met eenige berigten omtrent de voormalige Havezathen in dat gewest.
148609: Doornkaat Koolman,J.Ten. - Dirk Philips vriend en medewerker van Menno Simons 1504-1568.
159026: Doppen,Jan e,a, - Roomse herrie. Ruim een halve eeuw popcultuur in Lichtenvoorde, Groenlo en de kerkdorpen. 2e druk.
112748: Döpper,Emil. - PRIBIZER,FR. Exlibris. Burg auf schroffem Fels.
147660: N.Bonten Theehandel opgericht 1820 Dordrecht. - Reclame plaatje N.Bonten Theehandel Dordrecht: Landschap met viooltjes.
62728: Doren,J.B.B.Van - Een bruidegom.
62730: Doren,J.B.B.Van - Een gezicht in de nabijheid van Twanjpor.
62731: Doren,J.B.B.Van - Overtogt van eenen bergrug tusschen Kalie-Djiering en Marcalorgne
62727: Doren,J.B.B.Van - Eene bruid.
62724: Doren,J.B.B.Van - Krijgsman van Timor.
62723: Doren,J.B.B.Van - Inboorling van het eiland Rottie.
62722: Doren,J.B.B.Van - Maleisch matroos.
62720: Doren,J.B.B.Van - Een guiriot of hofnar der Senegambische vorsten.
62716: Doren,J.B.B.Van - Javaan in krijgs-costuum.
62466: Doren,J.B.B.Van - Krijgsman van Sawoé.
62721: Doren,J.B.B.Van - Negers van Ardra.
112750: Doren,Gustav. - Aus den Liedern des KGV. XIII Stiftungsfest.
62732: Doren,J.B.B.Van - Het fort van Klatten.
35309: Dorenbosch,P.Th.A. - De Boxtelse St.-Petrus. De kerk - Het kapittel - De toren.
23169: Dorland,Frank. - Luchtstrijdkrachten in den tweeden wereldoorlog en daarna.
89984: Dorleijn,Peter. - Geen moed vist ook. Fragmenten uit de Zuiderzeevisserij. [1e druk].
7313: Dorleijn,Peter. - Van gaand en staand want. De zeilvisserij voor en na de afsluiting van de Zuiderzee. Deel I. 2e druk.
163140: Dorleijn,Peter. - Van gaand en staand want. De zeilvisserij voor en na de afsluiting van de Zuiderzee IV.
158719: Dormann,Geneviève. - Colette. A passion for life.
167330: Dorment,Richard & Margaret F.Macdonald. - James McNeill Whistler.
92140: Dorn,Günter & Joachim Engelmann. - Die Kavallerie-Regimenter Friedrich des Grossen 1756-1763.
92138: Dorn,Günter & Joachim Engelmann. - Die Infanterie-Regimenter Friedrich des Grossen 1756-1763.
81593: Dorn,Reinhard. - Mittelalterliche Kirchen in Braunschweig.
110837: Dorn,Roland e.a. - Vincent van Gogh en de moderne kunst 1890-1914.
148698: Dornier. - 4 originele foto's: Dornier D. 18 Zeeverkenner - Dornier Do. 19 Zware Bommenwerper - Dornier D0. 24 Zeeverkenner & Dornier Do. 216 Bommenwerper.
162315: Dorp,Noortje van. - Staal stoom & stroom. De treinen van het Spoorwegmuseum.
112707: Dörr,Eugen [1912-1983]. - 2 Exlibris.
158734: Dorrestein,Renate e.a. - Maja van Hall.
32267: Dorsman Czn,L. - Langs strand en dijken. 2e herz. en verm.druk.
70294: Dorsman,L.Czn, K.M.Knip & A.Mellink. - Dieren in hun omgeving. Eerste serie: IN HET BOS.
148617: Dorsman Cz.,L. - De schelpen van ons strand en hoe ze te herkennen. 2e verb. en verm. druk.
20046: Dorst,Jean. - Les oiseaux ne sont pas tombés du ciel.
167993: Dorst,Sven van. - Bloemenvaas met rozen, narcissen en tulpen. Daniël Seghers (1590-1661) en fictie als realiteit.
142205: Dosjojewski,F.M. - Verzamelde Werken 9: De gebroeders Karamazow. Vertaald door Jan van der Eng.
121177: Dost,Jürgen [1939- ]. - Exlibris: 8 Holzschnitten, 7 signiert & 32 kolorierte Linoschnitts, 27 signiert und 13 Gelegenheits Grafiken, Linoschnitts, 10 signiert.

Next 1000 books from Rob Kok Old Books & Prints[an error occurred while processing this directive]

5/9