Rob Kok Old Books & Prints
Schakel 53, 1231 SV Loosdrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)35 58 252 31            Email: rorostef@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
74327: Voogt,Janna C. - Scholen doorgelicht. Een studie over schooldiagnose. These.
38984: Voogt,P.A. - Onderzoek naar het vermogen tot sterolsynthese en de samenstelling van de sterolien in het Phylum Mollusca. These.
27141: Voorbeijtel Cannenburg,W. - Het Scheepvaart Museum te Amsterdam. Een rondgang langs de verzameling.
156273: Voorbeijtel Canneburg,W. & J.P.Kruseman. - Scheepsnamen vroeger en nu. Lezingen gehouden voor de naamkunde-Commissie der K.N.A.W.
158412: Voorden,F.W.Van. - Schakels in stedebouw. Eee model voor analyse van de ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteiten van 19de-eeuwse stadsuitbreidingen.
130388: Voorhoeve,Marijke E. - Arie van der Boon 1886-1961. Schilderijen / tekeningen / grafiek.
82196: Voorn,Johan Gerbrand. - Genese van het Odd Fellowschap. Bundel werkschriften over "De ontstaangeschiedenis van het Odd Fellowschap en haar Orde". Aangeboden aan: Broeder H.J.Petit dit de la Roche t.g.v. zijn inwijding als Grootmeester van de Independent Order of Odd Fellows, in de Jurisdictie der Koninkrijken Nederland en België, tevens de viering van het 175-jarig bestaan van deze Ore, anno 1994.
67154: Voorst van Beest,Marie van. - Met moeder zingen. Liederen voor huiskamer en vijfjes-afdeeling. Naar het Engelsch bewerkt door V.Witte Eeckhout.
136509: Voorst tot Voorst,J.M.W.Van. - Meubels in Nederland 1840-1900. 2e herz.druk.
149782: Voorst tot Voorst,J.M.W.Van. - Tussen Biedermeier en Berlage. Meubel en interrieur in Nederland 1835-1895. 2 delen.
156017: Voorst tot Voorst,J.M.W.Van. - Tussen Biedermeier en Berlage. Meubel en Interieur in Nederland 1835-1895. Deel II. 2e druk.
69620: Voort,Sonja van der. - Een stedenreis.
128075: Voort,Th.P.A.Van De. - Volkskundig ABC van de gemeente Meerlo-Wanssum.
107537: Voorthuis,F.J. - Zullen de Joden naar Palestina terugkeren? 2e druk.
21607: Voous,K.H. - Birds of the Netherlands Antilles. 2nd ed.
32226: Voous,K.H. - In de ban van vogels. Geschiedenis van de beoefening van de ornithologie in Nederland in de twintigste eeuw. Tevens ornithologisch biografisch woordenboek.
21177: Voous,K.H. - Proceedings of the XVth International Ornithological Congress The Hague, The Netherlands 1970.
16726: Voous,K.H. - Moerasvogels van Europa.
6950: Voous,K.H. - Atlas van de Europese vogels.
13307: Voous,K.H. - Roofvogels en Uilen van Europa.
73595: Vooys,C.G.N.De. - Engelse invloed op de Nederlandse woordvoorraad.
156356: Vorstelman,Carel. - Waar kan ik visschen?
32265: Vorstelman,Carel. - Waar kan ik visschen?
156480: Vos,Ron de. - Nederlandse Clippers.
36132: Vos,Marcel. - Akkerman schilder / painter.
75361: Vos,Hans. - Astrologisch jaarboek voor het zonnejaar 1989.
165248: Vos,A. - Alblasserdam in oude ansichten.
60617: Vos,Rein. - De geschiedenis van een bijzondere apothekerscoöperatie OPG 100.
125397: Vos,A.de. - LEEUWEN,ELLY v. Exlibris. Molen.
141069: Vos,Rik & Rudolf Geel. - We hebben ze weer met genoegen bekeken...Cornelis Jetsen, uitgeverij J.B.Wolters en het Nederlandse taalonderwijs.
32873: Vos,J.G. - Achter Rijn en IJssel. Zwervend door Achterhoek en Liemers.
32208: Vos,K. - Assignment Japan. Von Siebold pioneer and collector.
97299: Vos van Steenwijk,A.M.Baron de. - Het marinebeleid in de tweede wereldoorlog.
17910: Vos-Van Kleef,D.de. - Het ex-libris in Europa.
126147: Vos,Tom. - Punterend door Giethoorn. Oude Gieterse verhalen in dialect verteld door Gietersen voorzien van een inleiding en woordenlijst.
166662: Vos,Bouke De. - Burgeroorlog in etappes. Fietsen door de Amerikaanse geschiedenis.
158967: Vos,Jan A. - Ergometrie en trainingsbegeleiding. 6e druk.
146808: Vos,Wouter, Edwin Blom & Tom hazenberg. - Romeinen in Woerden. Het archeologisch onderzoek naar de militaire bezetting en de scheepvaart van Laurium.
156351: Vos,Alex de. - Nationeel Scheepvaartmuseum Antwerpen.
152746: Vos,Dorine De - Scheepsgerechten. Chefkoks aan water. Recepten voor in de kombuis of mag ookj wel voor thuis.
142667: Vos,H.B. - Rijtuigen op stal. 25 jaar Nationaal Rijtuigmuseum.
119285: Vos,Cath.Van - Van Kinders met een zonnig thuis. 8 Liedekens met pianobegeleiding. Versje en muziek van Anna Vos. Op.5.
114050: Vos,A.de. - Voorwaarts en niet vergeten. Leven en denken van Geradus Horreüs de Haas (1879-1943).
67889: Voskuil,J.J. - De moeder van Nicolien. 6e druk.
1928: Voskuil,J.J. - Binnen de huid.
103603: Voskuil,J.J. - De moeder van Nicolien. 3e druk.
167514: Voskuilen,Evert, van. - Ridders in de Bijlmer. Een wandeling door de geschiedenis van Amsterdam Zuidoost.
18209: Vosmaer,A. - Stoomverdeeling door schuiven, kranen en kleppen. Met beweegbaar model eener KLEPPEN-MACHINE.
146149: Vosmaer,A. - Encyclopaedie van materialen en hun eigenschappen.
125413: Voss,H.D. [Hans Detlef Hermanus 1907-1977]. - 70 verschillende exlibris & 27 gelegenheidsgrafieken.
161994: Voss,H.D. Hans Detlef Hermanus 1907-1977. - Gelegenheidsgrafieken.
129808: Votteler,Jutta. - Jutta Votteler Bilder und Graphik / Paintings and etchings.
80680: Voûte,A.M. & C.Smeenk. - Vleermuizen.
68959: Vranken,Jos. - Sinterklaas kapoentje.... 24 van de meest bekende Sint Nicolaas liedjes. Arrangement: Jos Vranken.
76695: Vrankrijker,A.C.J.De. - Huize Godelinde. 75 jaar ouderenbeleid in Bussum.
28745: Vrankrijker,A.C.J.De. - Stad en lande van Gooiland. Geschiedenis en problemen van de erfgooiers 968-1968.
157711: Vrankrijker,A.C.J.De. - Geschiedenis van Gooiland. Deel IV: De laatste 50 jaar, 1925-1975.
144400: Vredeling,Albert. - Tamarimasen. Ik kan het niet verdragen. Een levensgeschiedenis uit voormalig Nederlands-Indië.
168354: Vredeman de Vries,J. - Hortorum Viridario Rumqve. Facsimile naar de uitgave uit 1587.
167230: Vredenberg,Jan & Charlotte van Wijk. - Gemeentehuizen in Nederland.
168072: Vree,Ans de. - Jan geen vlees. 120 succesrecepten zonder vlees.
34236: Vreeburg,Guus & Hadewych Martens. - UMS Pastoe. Een Nederlandse meubelfabriek 1913-1983.
29032: Vreeken,Bert & E.Wouthuysen. - De Grand Hotels van Amsterdan. Opkomst en bloei sinds 1860.
162736: Vreeswijk,Jan. - Voorschoten wie wat waar. Uit het archief van Jan Vreeswijk.
167522: Vreugdenhil,Janneke. - De bijbel van de Nederlandse keuken. Van Zeeuwse bolus tot polderkreeftjessoep en van knolselderijsrteak tot hachee.
156275: Vreugdenhill,A. - Koningen scheepsbouwers en zeevaarders.
163012: Vriend,J.J. - Nederland bouwt in natuur- en baksteen.
163006: Vriend,J.J. - De bouwkunst van ons land. Deel 1, 3e druk. Deel 2, 2e druk. Deel 3, 1e druk.
163073: Vriend,J.J. - Bouwen. Handboek voor de praktijk. Deel 1. 4e herz.druk.
23865: Vriends,Thijs. - Tropenweelde in de volière. Encyclopedie voor de vogelliefhebber.
6583: Vriends,Jan. - Vogels van het dennenbos.
41151: Vriends,Thijs. - Papegaaien en parkieten uit Afrika, Azië en Zuid-Amerika.
28771: Vriends,Jan. - Dier en plant van dichtbij bekeken.
27861: Vriends,Thijs. - Papegaaien en parkieten. Voeding - Verzorging - Huisvesting.
152824: Vries,Dirk J.De - Sint Salvius op de terpen. Drongrijps heerlijk hoogtepunt.
85479: Vries,S.Ph.De. - Joodse riten en symbolen. 5e druk.
125401: Vries,Yvonne De. - P.F. 1990. 2 zeemeerminnen.
83991: Vries,R.W.P.De. - Nederlandsche grafische kunstenaars uit het einde der negentiende en het begin van de twintigste eeuw.
83311: Vries,Iris De. - De boulevard van gemiste kansen.
47990: Vries,Han de. - Carel Blazer fotograaf. Inleiding Willem Frederik Hermans.
80786: Vries,Jan De, E.v.Uitert & S.De Bodt. - Pieter Haverkorn van Rijswijk 1839-1919. Dominee, journalist en museumdirecteur.
79191: Vries,Dinand M.de. - Het plantendek van de Krimpenerwaard III: Over de samenstelling van het crempensch Molinietum Coeruleae en Agrostidetum Caninae. Een phytostratische bijdrage tot de associatie-wetenschap. These.
165438: Vries,Alex de. - Hendrik Valk 1897/1986.
165139: Vries,Guust de. - Van Aardpeer tot Zonnebloem. 150 jaar composieten in de Nederlandse Flora.
7262: Vries,L.De - Eenvoudige proeven uit de natuurkunde voor de lagere school. 2e/1e druk.
71020: Vries,R.W.P.De Jr. - G.W.Dijsselhof.
70774: Vries,S.Ph.De. - Joodse riten en symbolen. 2e druk.
65841: Vries,Richtje J.de. - Enkhuizen 1650-1850. Bloei en achteruitgang van een Zuiderzeestad.
62522: Vries,Leonard De. - Tussen zon en electron. 'N drietal technische en populair-wetenschappelijke schetsen voor jonge mensen.
125398: Vries,Yvonne De. - SIGALES,FRANCISCO BERNAT. Ex Libris. Naakte vrouw, van achteren in landschap.
125399: Vries,Yvonne De. - WILLEMSEN,GUUS. Exlibris. Paard.
125400: Vries,Yvonne De. - Nieuwjaarswens 1990. 2 vrouwen & aardbol 1989-1990.
46870: Vries,Theun De. - De tegels van de haard. [1e druk].
45910: Vries,R.W.P.De. - M.A.J.Bauer.
167416: Vries,Duco De. - Bikers in Holland.
164611: Vries,Martijn de. - De Titanic van de Pyremieën. Het bijzondere verhaal van de spoorlijn tussen Pau en Canfranc.
37634: Vries,Anke De. - Opstand! Wijnboerenopstand in 1907. 4e dr.
35970: Vries,Leonard De. - Weekblad Libelle. Een fascineren selectie uit de jaargangen 1934-1974.
167057: Vries,Alex de & Henk Heijnen. - Het grote CWM Dolk prentenboek. Een selectie uit de zeefdrukken en litho's van CWM Dolk 1980-2010.
24926: Vries,P.Ch.de & H.J.v.d.Wiel. - Muntboek van de steden 1576-1795. De munten van de steden tijdens de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden van 1576 tot 1795.
19328: Vries,T.De. - Mr.G.Groen van Prinsteren in zijn omgeving.
18451: Vries,V.De. - Vlieland. Landschap en plantengroei.
164597: Vries,Gerrit de. - Nijeholtpade tussen 1900 en 2005. Een beeldverhaal van toen en nu.
155433: Vries,Harmen Uco de. - Om heil en genezing te vinden. De dienst der genezing en zijn plaats in instellingen van gezondheidszorg. These.
16234: Vries,Hugo de. - Van Texas naar Florida. Reisherinneringen.
160402: Vries,O. - Oudfriese oorkonden. Deel 4.
160340: Vries,B.De. - L.J.de Vries & Zo. Geïllustreerde genealogie van een Fries geslacht met voetsporen in Makkum.
160339: Vries,B.De. - Bouwe ca 1635. Een man uit Itnsum stamvader van twee Friese katholieke geslachten Bouma en Bouma + Erratum Index. 2e beperkte oplage.
160256: Vries,O. e.a. - De Heeren van den Raede. Bioghrafieën en groepsportret van de raadsheren van het Hof van Friesland, 1499-1811.
159988: Vries,Lyckle de. - Wubrand de Geest. De Friessche adelaar. Portretschilder in Leeuwarden 1592-C. 1661. Met een catalogus van zijn werk in het Fries Museum.
159878: Vries,B.De. - Tekstra. Alle Terkstra's bijeengebracht.
159444: Vries,J.J.De. - Jaarboek van Batavia en omstreken 1927.
5386: Vries,D.De. - Naamlijst van postale etiketten 1882-1984.
15519: Vries,V.De. - Vegetatiestudie op de westpunt van Vlieland. These.
15395: Vries,Lyckle de. - Diamante gedenkzuilen en leerzaeme voorbeelden. Een bespreking van Johan van Gools Nieuw Schouburg.
152167: Vries,Yvonne De. - 2 verschillende exlibris.
152166: Vries,Yvonne De. - 2 gelegenheidsgrafieken.
152164: Vries, Daan De [1890-1959]. - 'N Heerlijk bezit is een boek geboden door de N.V.Boekbinderij v/h Fa. C.H.W.Wöhrmann en Zonen Zutphen.
161924: Vries,R.W.P.De. - Jan Poortenaar en zijn werk. [1e druk].
148194: Vries,Gert Jan de. - Ik heb geen verstand van poëzie. G.A.van Oorschot als uitgever van poëzie.
147674: Vries & Comp.,Herm.de Zaandam. - Reclame plaatje Herm. de Vries & Comp. Zaandam: Poppenkast.
144863: Vries,Jan De. - EDDA. Godenliederen.
144680: Vries,Joost De. - De Republiek. 4e druk.
142741: Vries,G.De Az. - De zeeweringen en Waterschappen van Noord-holland. 2de uitgave bewerkt door Jhr.Mr.J.W.N.Schorer.
140473: Vries,G.De. - Rhode Island Red.
105651: Vries,Marijke de. - Een droom wordt werkelijkheid "Leven en werk vanjhr.C.H.C.A.van Sypesteyn.
167093: Vries,E.de. - Leve de kweekschool! Dag meester, dag juf. Openbare opleidingsscholen in Friesland.
101949: Vries,Yvonne De. - Negen etsen exlibris en gelegenheidsgrafiek.
100170: Vries,Thom.J.De. - Geschiedenis van Zwolle. Deel I: Het onstaan en de ontwikkeling van de stad tot de invoering der reformatie.
88361: Vriesema,Martin & J.van der Wardt. - Honger naar goud. Nederlandse topsporters over vreugde & verdriet.
110850: Vrieslander,John Jack [1879-1957]. - SCHULZ(EULER),CARL FRIEDRICH. Ex Libris. Gevatter Tod mit Alpinem Trachtenhut und Bademantel an waldgesäumtem Gewässer stehend.
110852: Vrieslander,John Jack [1879-1957]. - SCHULZ(EULER),CARL FRIEDRICH. Ex Libris. Gevatter Tod mit Alpinem Trachtenhut und Bademantel an waldgesäumtem Gewässer stehend.
163722: Vrieze,John. - Meesterstuk. Ter gelegenheid v.d. officiële afscheidsreceptie van john Vrieze.
151164: Vrieze,John. - Catherina de keizerin en de kunsten. Uit de schatkamers van de Hermitage.
150493: Vrieze,John. - Catharina. De keizerin en de kunsten. Uit de schatkamers van de Hermitage.
167139: Vrijaldenhoven,Ruud van. - Feyenoord tegen de rest van de wereld. Vijfendertig jaar Europa Cup en Wereld Cup voetbal.
3306: Vrijberghe de Coningh,Emmy Van. - Streekdrachtmotieven. Ontwerpen en patronen om zelf te maken.
83287: Vrijburg,B. - Het Indische kippenboek. [2e druk].
59293: Vrolijks,Gelasius. - Het boek als getuigenis van Christus.
66121: Vroman,Leo. - Tweede verschiet. [1e druk].
27862: Vroman,J. - Geologie voor den toerist.
27502: Vroman,Leo. - Misschien tot morgen. Dagboek 2003-2006. [1e druk].
162512: Vroom,N.R.A - De schilders van het monochrome banketje.
125402: Vroom,Jean-Paul [Johannes Paul 1922-2006]. - Met de beste wenschen voort Kerstmis, Oud- en Nieuw, wordt u dit oude lied van een onbekend dichter aangeboden door Chr.Leeflang December 1950 Utrecht. Vouwblad.
163305: Vroom,J.N.De. - Checkerwereld. Maandblad gewijd aan checkers. Jaargand 11, Nummer 2.
167164: Vroon,Bram. - Vier eeuwen protestantisme in het zuidoosten van de Baroenie van Breda. De geschiedenis van de Protestantse gemeente Chaam c.a.
159215: Vroondaal. - Zicht op Vroondaal wereldwijk aan zee. Verslag van de werkzaamheden van de Commissie Esthetiek betreffende de eerste fase van Vroondaal, oktober 2004-april 2007.
89444: Vugt,Joos van. - In zorgzaamheid en eenvoud. De fraters van Utrecht in jaren van verandering en overdracht, 1965-2000. Nederland, Indonesië, Kenia.
158752: Vugts,Hans F. - Weerzien op de Wadden. Dertig jaar weer en klimaatonderzoek in het Waddengebied.
131338: Vuijsje,Herman. - Het groene hart.
25353: Vulgan. - The Vulgan 30 seater Manchester type omnibus. Folded leaflet with large illustration of an omnibus (26 x 60 cm).
166097: Vürtheim Gzn,J.J. - Het geslacht Dirkzwager 1490-1940.
79853: Vuurde,Rob van. - Engeland, Nederland en de Monroeleer, 1895-1914. Europese belangenbehartiging in de Amerikaanse invloedssfeer.
162699: Vuyk,Simon. - Pleidooien voor verdraagzaamheid, Boudewij van Rees en Cornelius Rogge over de vrijheid van godsdienst (1789).
36449: Vuyk,Simon. - De verdraagzame gemeente van vrije Christenen. Remonstranten op de bres voor de Bataafse Republiek (1780-1800).
161055: Vuyk,Simon. - Uitdovens Verlichting. Remonstranten als deftige vaderlanders 1800-1860.
135394: Vuyk,Simon. - Verlichte verzen en kolommen. Remonstranten in de letterkunde en tijdschriften der Verlichting (1720-1820).
158248: Vuyst,Hildegard De. - Les Ballets C. de la B.
93138: Waal,Th.de. - Goeree-Overflakkee in oude ansichten. 4e druk.
100850: Waal,H.Van de. - Iconclass. An iconographic classification system. SYSTEM 2-3.
100851: Waal,H.Van de. - Iconclass. An iconographic classification system. SYSTEM 4, Part I & II. VI,114 & 108 pp.
100852: Waal,H.Van de. - Iconclass. An iconographic classification system. SYSTEM 7.
81618: Waal,H.Van de. - Drie eeuwen vaderlandsche geschied-uitbeelding 1500-1800. Een iconologische studie.
160056: Waal,Frans De. - Mama's laatste omhelzing. Over emoties bij dieren en wat ze ons zeggen over onszelf.
100853: Waal,H.Van de. - Iconclass. An iconographic classification system. 4 BIBLIOGRAPHY, part 1.
125427: Waals,Noach van der [1852-1930]. - OOSTEN SLINGELANG,G.L.VAN. Ex Libris. Man voor boekenkast.
110796: Waals,Jan Van Der. - De prentenschat van Michiel Hinloopen. Een reconstructie van de eerste openbare papierkunstverzameling in Nederland.
27649: Waardenburg,Elida C. - De verwerking van het leed bij Euripides. These.
95306: Waardt,Hans De. - Toverij en samenleving. Holland 1500-1800.
15017: Waart,G.De. - Uw handschrift bepaalt uw karakter.
159798: Wacher,John. - The Towns of Roman Britain.
22567: Wachs,Horst. - An Deutschen Meeren. Teil 2: Vögel am Meer.
156956: Wachsmuth,Guenther. - Kosmische Aspekte von Geburt und Tod. Beiträge zu Karma-Forschung. 2.Aufl.
156923: Wacht,DE. - De Wacht. Weekblad voor de gemobiliseerde Weermacht en het Nederlandsche Volk.
14345: Wade,Carlson. - Bijen stuifmeel voor uw gezondheid.
164346: Wade,David. - Geomatrie in de kunst. Wiskundige invloeden in de renaissance.
117019: Wade,Jenny. - Transcendentre seks. Unieke spirituele ervaringe.
148098: Waegemans,Emmanuel. - Geschiedenis van de Russische literatuur sind de tijd van Peter de Grote. Herziene en geactualiseerde editie.
40769: Wael,Willem De. - Tusschen twee rivieren.
74983: Waerden,Kees van. - Groot voetbal woordenboek van de Nederlandse taal.
37182: Wafelbakker,Dicky. - Fee's blijde jeugdjaren.
4921: Wage,H.A. - Reisgidsen vol belluno's en blauwbaarden. Opstellen over S.Vestdijk e.a. aangeboden aan Dr.H.A.Wage.
153328: Wagemaker,Erik. - Roll-Royce & Bentley memorabilia Collection Ertik Wagemaker.
64773: Wagenaar,Cor. - Tussen Grandezza en schavot. De ontwerpen van Granpré Molière voor de wederopbouw van Groningen.
158709: Wagenaar Hummelinck,H. - Autobiografie. Deel 1 & 2.
13627: Wagenaar,Jan. - Amsterdam, in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterye, gilden en regeeringen. Deel I,II,III & IV.
73358: Wagendorp,Bert. - Sportleven. Waarin opgenomen: Dood van een bokser, Bergkamps breipatronen, Hoffman & ik en waarom Engelsen geboren schaatsers zijn.
142142: Wagendorp,Bert. - Ventoux. 13e druk.
155389: Wagendorp,Bert. - Masser Brock.
151778: Wagendorp,Bert. - Een zaterdagmiddag.
115709: Wagener,D.J.Th. - De geschiedenis van de oncologie.
81591: Wagner,Willi. - Das Augustiner-Chorherrenstift Ravengiersburg. Geschichte des Stifts, der Grundherrschaft und des Besitzes von den Anfängen bis zur Aufhebung 1803.
47223: Wagner,Anni. - Als das papier kam entstand der Kunst der Graphik.
26556: Wagner,Richard. - Tannhäuser und der Sängerkrige auf Wartburg. German, english & italion text.
26555: Wagner,Richard. - Der fliegende Holländer / The flying Dutchman / Le vaisseau fontôme.
26554: Wagner,Richard. - Lohengrin. Romantische Oper in dreu Akten / Romantic opera in three acts / Opéra romantique en trois actes.
167472: Wagner,Christoph. - Das Bauhaus und die Esoterik. Johannes Itten - Wassily Kandisnku - Paul klee.
97586: Wagner,John & Alan Grant. - The bogie man.
155041: Wagner,Carl [1877- ]. - 2 verschiedene Ex Libris.
15268: Wagner-Gentis,C.H.T. - Goniatites from the Viséan - Namurian junction beds in Palencia, NW Spain.
141322: Wagner,Otto. - Die Baukunst unserer Zeit. Dem Baukunstjünger ein Führer auf diesem Kunstgebiete.
13888: Wagner,Anna. - Jan Voerman IJsselschilder.
117011: Wagner,Richard. - Brieven 1830-1855 & 1856-1883.. Vertaald door C.R.Vink en René Vink.
29383: Wagt,Gabri de. - Eerste de man, dan de bal. Honderd jaar Nederlands voetbal, van elite- tot miljoenensport, van jongensspel tot profvoetbal.
140504: Wagt,Wim de. - De Zeilbrug over de Schinkel. Geschiedenis van een Amsterdamse brug.
117023: Wagt,Wim de. - Het vissershop en de dageraad van de Zaandamse volkswoningbouw.
76300: Waïlan,Laan. - Krontjong-liederen. Verzameling der meest bekende Krontjong-liederen. Band 1.
91086: Wakeford,Tom & Ian Rentoul. - On eagles wings. 75th anniversary of the Royal Air Force.
78117: Wakker,Jan Hendrik. - Onderzoekingen over adventieve knoppen. These.
99709: Wal,S.L.van der. - Officiële bescheiden betreffen de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950. Deel 1 t/m 8.
129812: Wal,Mieke van der. - E.B.von Dülmen Krumpelmann. Schilderijen / Aquarellen / Tekeningen.
161335: Wal,Hans van de. - Tot op het bot verdeeld. Nederlandse protestanten, de zending en de Indonesische revolutie.
160802: Wal,Mieke van der. - Jan Sluijters vrouwen. Muze, model en minnares.
160627: Wal,Gijsbert van der. - Wijd open ogen. Stukken over kunst en kijkplezier. 3e druk.
158992: Wal-Rémy,Anne Marieke van der. - Singing of Slavery, Performing the past. Folk songs of the Cape Coloured community as cultural; memory of the South African Slave Past, 1657-present. These.
165398: Wal,G.A.Van der. - Wereldbeschouwelijk denken als filosofisch probleem. These.
138559: Wal,S.L.van der. - Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950. Deel 1: 10 aug. - 8 nov. 1945.
138257: Wal,Johan van der. - Harlingen en haar Bruine Vloot. Impressies van de historische zeilvaart.
61141: Walbert,Kate. - Onder ons. Vertaling Nina van Rossem.
158183: Walboom,K.F. - Monumenten van Den Helder inzonderheid Huisduiner vuurtoren Lange Jaap.
158182: Walboom,Karl F. - Huisduiner vuurtoren Lange Jaap 130 jaar, 1878-2008. 2e druk.
156988: Walburg,Marga & Hermien Elings. - Werken met yantra's.
110346: Walch,Thomas [1867-1943]. - SCHELLENBERG,ANNA. Ex-Libris. Porträt und Sonne.
40702: Walch,Nicole. - J.-B.Madou. Lithograaf. Tentoonstellingscatalogus.
110116: Walch,Thomas [1867-1943]. - K.G. Ex Libris et Ex Musica. Mädschen mit Pferdenköpf.
119319: Walch,Thomas [1867-1943]. - K.G. Ex Libris et Ex Musica. Mädschen mit Pferdenköpf.
133542: Walch,Thomas [1867-1943]. - LADEBVURG,IDA. Ex=Libris. Neben Baum sitz. Mutter mit Kleinkind u.Schaf, am Boden steh. off. Buch mit Motto: Edel Sei Der Mensch Hülfreich Und Gut.
110118: Walch,Thomas [1867-1943]. - WALCH,TH. Aus meiner Bücherei 1915.
110119: Walch,Thomas [1867-1943]. - T.W. Ex Libris. Köpf mit Harpe.
110117: Walch,Thomas [1867-1943]. - REISS,PAYL & ELSE. Ex-Libris. Man auf Perd.
110115: Walch,Thomas [1867-1943]. - K.G. Ex Libris et Ex Musica. Mädschen mit Pferdenköpf.
110114: Walch,Thomas [1867-1943]. - K.G. Ex Libris et Ex Musica. Mädschen mit Pferdenköpf.
110113: Walch,Thomas [1867-1943]. - FRANKNTHAL,I.K. [Exlibris]. Waage.
110111: Walch,Thomas [1867-1943]. - FRANKNTHAL,I.K. [Exlibris]. Waage.
159554: Walcha,Otto. - Meissner Porzellan.
157196: Waldberg,Patrick. - René Magritte. Suivi d'une bibliographie générale par André Blavier.
17306: Waldman,Diane. - Willem de Kooning.
141958: Waldman,Amy. - De inzending. Vertaalkd door Thera Idema.
126176: Waldorp,H. - Onze Nederlandse stoomlocomotieven in woord en beeld. 5e, geheel herziene druk.
166501: Walgemoet,Jan. - Vogel limmericks.
153466: Walhof,F.C. - Op mijn oude school... Het openbaar voortgezet onderwijs in Hengelo.
28973: Walker,C.B.F. - Spijkerschrift.
27929: Wall,Robert. - De gouden tijd van de oceaan stomers.
163002: Wall,V.I.Van de. - Oude Hollandsche bouwkunst in Indonesië. Bijdrage tot de kennis van de Hollandsche koloniale bouwkunst in de XVIIde en XVIIIde eeuw.
152168: Wall,M.E.van der. - MEYLAND. Ex Libris. Huis.
148701: Wallace,Edgar. - The River of Stars.
148702: Wallace,Edgar. - The people of the river.
166934: Wallace-Murphy,Tim. - De vrijmetselaars. Hun geschiedenis en mystieke verbanden.
58784: Wallace,Edgar. - De zwarte monnik. Vertaling van R.H.G.Nahuys.
4119: Wallace,George J. - Bicknell's Thrush, its taxonomy, distribution, and life history. These.
148703: Wallace,Edgar. - Sandi, the king-maker
148674: Wallace,Edgar. - The Keepers of the king's peace.
148675: Wallace,Edgar. - Lieutenant Bones.
148676: Wallace,Edgar. - Sanders of the River.
148677: Wallace,Edgar. - Bones in London.
155842: Wallace,B.Alan. - Boeddhistische geesteshouding. Het Tibetaanse zevenpuntenprogramma voor de training van de geest.
148700: Wallace,Edgar. - Again Sanders.
148679: Wallace,Edgar. - Bones being Further Adventures in Mr. Commissioner Sanders Country.
148678: Wallace,Edgar. - Bosambo of the river.
14559: Wallace,Edgar. - De duivel. Vertaling van A.Vuerhard-Berkhout.
62910: Wallington,Neil. - The world encyclopedia of fire engines & firefighting. Fire and rescue - an illustrated guide tot fire trucks around the world, with 700 pictures of modern and historical ppliances.
159639: Wallington,Neil. - Encyclopedie van brandweerwagens en brandbestrijding. GeIllustreerd overzicht van brandweerwagens uit alle landen van de wereld.
94523: Wallis,Helen. - Raleigh & Roanoke. The first English colony in America, 1584-1590.
132311: Walraven,B.C.A. - Muga the songs of Korean Shamanism. These.
86994: Walser,Martin. - Messmers reizen. Uit het Duits vertaald door Ria van Hengel.
167806: Walsters,Martin. - Bird watch. A survey of planet eart's changing exosystems.
160247: Walstra,Bouke & Karwan Fatah-Black. - Schipper in het cachot. Het journaal van Wytze Gerbens Hellinga 1794-1795.
155083: Waltenberg,H. - Josef Ljeck ist verzogen von Eberfeld nach Köln, Marsilstein 12 II.
87637: Walter,Rudolf & Marc Schaefer. - Die Orgeln des Doms zu Arlesheim.
121894: Walter Zoon,R. - Les vins de Bordeaux.
121896: Walter Zoon,R. - Les vin d'Honneur.
121897: Walter Zoon,R. - Les vins de Bourgogne.
161176: Walter,Hans-Albert. - Deutsche Exilliteratur 1933-1950. Band 4: Exilresse.
161170: Walter,Hans-|Albert. - Deutsche Exilliteratur 1933-1950. Band 2: Europäisches Appeassement und überseeische Asylpraxis.
161171: Walter,Hans-|Albert. - Deutsche Exilliteratur 1933-1950. Band 3: Inenierung, Flucht und Lebensbedingungen in Zweiten Weltkrieg.
157195: Friedlaender.Walter. - Nicolas Poussin. Die Entwicklung seiner Kunst.
148943: Walter Zoon,R. - Een goed glas wijn.
148942: Walter Zoon,R. - Anno 1815.
148941: Walter Zoon,R. - Van Jerez, Funchal en Oporto.
161983: Walters,Thomas. - Art Nouveau graphics.
107320: Walters,Michael. - Complete checklist vogels van de wereld.
162841: Walterstoff,Emelie von. - Swedish textiles. Nordiska Museet.
92148: Waltham,Clae. - Sjoe Tjing. Het boek der historiën. Een gemoderniseerde editie door Clae Waltham naar de vertaling van James Legge.
54154: Walther,Pan. - Künstlerische Porträtfotografie.
33808: Walther. - Walther voor sport, jacht en zelfverdediging. Prospectus.
103906: Walther,Johann Gottfried. - Orgelchoräle. Auswahl für den Gottesdienstlichen Gebrauch. Herausggeben von Hermann Poppen. 2.Aufl.
126926: Walther,Friedrich Andreas. - Die Vorzüge der Stadt Frankfurt am Mayn besungen von Friederich Andreas Walther. eingeleitet von Moritz Sondheim.
74317: Walton,Stewaert & Sally. - Stijlvol stempelen. Unieke ideeën om snel en effectief te decoreren.
143757: Walton,Jeremy. - Grote merken BMW.
138475: Walton,Ellis. - Gossamer.
136848: Walz,Werner. - Deutschlands Eisenbahn 1835-1985. Lokomotiven und Wagen. Geschichte und Organisation. Kritik und Hoffnung.
97277: Wandelt,Rüdiger & Josef Wolters. - Handboek dwerghoenders. De dwerghoenderrassen van de wereld.
100126: Wandelt,Rüdiger & Josef Wolters. - Handboek rashoenders. De hoenderassen van de wereld. 2e druk.
42559: Wander,Peter. - Haagse huizen van Oranje. Vier eeuwen paleizen en huizen van de Oranjes in en om de residentie. Samengesteld door P.Wander.
167157: Wandrey,Rüdiger. - Gids van walvissen en robben.
142483: Wandrey,Conrad. - Theodor Fontane.
162637: Waning,Hans van. - Alles over vasten. Detox: reinigen tot in je kern.
157371: Waning,Rene. - Niets is er mooier dan zo'n dag. Negentig jaar HSC'21. 1921-2011.
3590: Wannée,C.J. - Kookboek van de Amsterdamsche huishoudschool. 7e verb.druk.
26868: Wannée,J.C. - Kosmische religie (toespraken gehouden in de Vrije Gemeente te 's-Gravenhage).
147577: Wannemes,Giacomo. - Le Mobilier Francais du XIX siècle.
106255: Wap,Dr. - De stad Utrecht. Album bevattende afbeeldingen harer voornaamste gebouwen en gezigtspunten met historische bijschriften.
154836: Wappen,Die. - Die Wappen aller souveränen Länder der Erde, sowie diejenigen der preussischen Provinzen, der österreich.-ungar. Kronländer und der schweizer Kantone. 9.volständig neu bearbeite Auflage, vermaehrt durch die Abbildungen der Herrscher- und Adelskronen.
165395: Warchol,Joanna. - Stanislaw Wejman. Akwaforty i rysunki / Etchings and Drawings.
89498: Ward,Patrick. - Bike Riders. De wereld van de snelle machines.
83757: Ward,Justine. - Melodieën en liederen ten gebruike van onderwijzer en leerlingen bij muziek in de school. Tweede leerjaar.
54428: Ward,F.C. - Jimmy the smartest kid on earth.
32126: Ward,Patrick. - Bike riders. Die weite Welt der schnellen Maschinen. Ein Fotobuch.
156982: Warendorf. - Warendorf's Geillusteerde Familie-Kalender 1914..
147017: Warendorf. - Warendorf's Geillusteerde Familie-Kalender 1913.
147016: Warendorf. - Warendorf's Geillusteerde Familie-Kalender 1910.
147015: Warendorf. - Warendorf's Geillusteerde Familie-Kalender 1909.
147014: Warendorf. - Warendorf's Geillusteerde Familie-Kalender 1908.
147013: Warendorf. - Warendorf's Geillusteerde Familie-Kalender 1906.
147009: Warendorf. - Warendorf's Geillusteerde Familie-Kalender 1901.
77637: Warlop,E. - The Flemish nobility before 1300.
133906: Warmels-van Kooten,Helga. - Harmelen 's Heeren Gerechtsplaats van 1900 tot nu.
126485: Warmels,Helga. - Hofleveranciers. Twee eeuwen ambacht en koningshuis in Nederland.
158548: Warmendam,Alex van. - Verzameld theaterwerk 1982-1996.
151481: Warncke,Carsten-Peter. - The Ideal as Art. De Stijl 1917-1931.
155084: Warnecke,Rudolf [1905-1994]. - 2 verschiedene Exlibris.
126167: Warnecke,Georg. - Onze vlinders. [1e druk].
156448: Warner,Oliver. - Nelson's battles.
129200: Warnsinck,J.C.M. - De retourvloot van Pieter de Bitter (kerstmis 1664-najaar 1665).
15139: Warnsinck,J.C.M. - Van vlootvoogden en zeeslagen. 1e druk.
149927: Warnsinck,J.C.M. - 1785-1935. De Kweekschool voor de Zeevaart en de Stuurmanskunst.
30927: WARNSINCK W.H. - Portret door P.Velyn. Uitgegeven door J.Immerzeel Jr.
129304: Warnsinck-Delprat,C.E. - Reijse gedaen bij Adriaen Schagen aen de Croonen van Sweden ende Polen inden Jaere 1656.
129081: Warnsinck,J.C.M. - Reizen van Nicolaus de Graaff Gedaan naar alle gewesten des Werelds Beginnende 1639 tot 1687 incluis.
75268: Warren,Hans. - Om het behoud der eenzaamheid. Hoogtepunten uit veertig jaar geheim dagboek.
165476: Warren,William. - Tropische tuinen.
166000: Warren,John Byrne Leicester. - A guide to the study og book-plates (Ex-Libris). Origins, development, forms and use of British and European book-plates their makers and owners.
155347: Warren,Frank. - Geheim dagboek 1978-1980. Dertiende deel.
143778: Warren,Hans. - Spiegel der moderne Nederlandse poëzie. 6e geh.heziene en uitgebreide druk.,
118312: Wasch,Karel. - Glas en kristal. [1e druk].
149251: Wasscher,M., GH.O.Keijl & G.van Ommering. - Bedreigde en kwetsbare libellen in Nederland. Toelichting op de Rode Lijst.
21318: Wassenbergh,A., J.J.M.Vegter & G.J.A.Bouma. - Fryske folkskinst in rige printen.
115099: Wassermann,Jakob. - Der Fall Maurizius. Roman. 3.Auflage.
158555: Wassink,Karen. - Wat echt balangrijk is. Zingeving voor alledag. 1e herz.uitgave.
98256: Wassink,Geke e.a. - Honderd jaar heren van de reininging. Als de hygiëne wordt verwaarloosd, volgt decadentie.
168235: Weight Watchers. - 365 dagen weight watchers.
167834: Wateetons,Meneer. - Over rook. Het handboek voor warm & koud roken. 4e druk.
75217: Waterbolk,H.T. - De praehistorische mens en zijn mileu. Een palynologisch onderzoek naar de menselijke invloed op de plantengroei van de divuviale gronden in Nederland. These.
146449: Waterhouse,Jo & David Penhallow. - Skateboader's Kunst: Van beton naar het doek.
78352: Waters,Sydney D. - Union Line. A short history of the Union Steam Ship Company of New Zealand Ltd. 1875-1951.
102064: Waterschoot,Jos van. - Hooggleerde exlibris.
155322: Departement van Waterstaat. - De afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee. IV.
155323: Departement van Waterstaat. - De afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee. V.
155320: Departemend van Waterstaat. - De afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee. III.
155321: Departement van Waterstaat. - De afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee. III.
155319: Departement van Waterstaat. - De afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee. 1e vervolg.
155318: Departemend van Waterstaat. - De afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee.
167884: Bureau voor Watertoerisme. - Kaart der groote rivieren. De Maas van Luik tot Ravenstein. Schaal 1|:50.000.
167880: Boreau voor Watertoerisme. - Geldersche IJssel. Schaal 1: 50000. Diepten en afmetingen van bruggen en sluizen in decimeters.
167883: Bureau voor Watertoerisme. - De Belgische Maas. Kaart van de Maas van Heer tot Neerharen. Schaal 1:50.000.
167885: Bureau voor Watertoerisme. - De Overijsselsche Vecht. Schaal 1:50.000.
4919: Watiez,Laurent. - Glorie en calvarie. Twintig kampioenen vertellen.
47933: Watson,R.I. - R.I.Watson's Selected papers on the history of Psychology. Edited by Josef brozek & R.B.Evans.
166292: Watson,Aldren A. - Hand bookbinding. A manual of instruction.
36412: Watt,Grace. - The Farne Islands. Their history and wild life.
137863: Watté,Marcel. - Ontmoeting met hedendaagse ikonen in de Kapel van de Broeders Alexianen te Boeckhout.
144764: Wattenmaker,Richard J. - Maurice rendergast.
59739: Watters,Pat. - Coca-Cola. An illustrated history.
159824: Watters,Diane & Miles Glendinning. - Little houses. The National Trust Scotland's Improvement Scheme for small historical homes.
20882: Wauer,Roland H. - The visitor's guide to the birds of the Central National Parks, United States and Canada.
147583: Waugh,Alec. - Merchants of wine. Being a Centenary Account of the Fortunes of the House of Gilbey.
23916: Wauwermans,Lieutant-Général. - Histoire de l'ecole cartographique Belge et Anversoise du XVIe siècle.
103141: Waveren,T.M.H.Van. - Keukenhof 10 jaren / Dix ans 1959.
19236: Way,J.A.C. - Halte '81. 75 jaar gemeentelijk openbaar vervoer Utrecht. 2e druk.
99070: Exlibriskring der WBV. - Map met 18 exlibris (1 gekleurd).
99068: Exlibriskring der WBV. - Acht Nederlandse exlibris in houtgravure op het thema verzamelen.
9353: Weathers,Wesley W. - Birds of southern California's deep canyon.
162061: Webb,Virginia. - Archaic Greek Faience, Miniature scent bottles related from East Greece, 650-500 B.C.
101190: Webb,James. - DICK,CHRISTIAN R. Ex Libris. Figures between open book.
150562: Webb,Tim & Stephen Beaumont. - Bier. De wereldatlas.
147276: Webb,James U. & John Goode. - Automobiles Australia. Incorporating Australian Motor Review 1959-1960.
131927: Webb,Margaret Ely. - KIRKLEY,FLORENCE. Ex Libris. Woman reading in a garden.
131929: Webb,Margaret Ely. - MOSS,FRANCES DALLAM, [Exlibris]. Lady with book between flowers.
81268: Weber,Winfried. - Die Heiligkreuzkapelle in Trier.
83715: Weber,Gottfried. - Die Romantik in Oberbayern. Architektur - Suluptur - Wandmalereis.
162083: Weber,Frederick Parkes. - Des Todes Bild. Bearbeitets von Eugen Holländer.
160474: Weber,Hermann. - Lehrbuch der Entomologie. Nachdruck der Ausgabe von 1933.
34029: Weber,Hermann. - Biologie der Hemipteren. Eine Naturgeschichte der Schnabelkerfe.
142748: Weber,Felix. - Gastronomische Bilder. Beiträge zur Geschichte der Speisen und Getränke, der Tischsitten und Tafelfreunden verschiedener VÖlker und Zeiten. [1.Auflage].
110348: Weber,Erich H.F. - WEBER,HERTBERT ARCHITEKT. Ex-Libris.
83597: Webers,Carl Maria von. - Mein vielgeliebter Muks. Hundert Briefe Carl Maria von Webers an Caroline Brandt aus den Jahren 1814-1817.
63287: Webster,Jason. - Andalus. Het Moorse heden en verleden van Spanje.
7108: Wechs,W. - Voettochten in de Alpen.
155087: Wedepohl,Gerhard [1893-1930]. - HEEREN,HERTA. Ex Libris. Akt an Quelle.
155089: Wedepohl,Gerhard [1893-1930]. - LENZE,GRETE. [Exlibris]. Hause, darhinter Baume.
155094: Wedepohl,Gerhard [1893-1930]. - Wir verlobten uns Erna Borrmonn Karl Wedepohl Weihnacht 1921.
155092: Wedepohl,Gerhard [1893-1930]. - WEDEPOHL,KARL u ERNA. [Exlibris]. Baum vor Landschaft.
155091: Wedepohl,Gerhard [1893-1930]. - Herzliche Glückwünsch Emma Tropp.
155090: Wedepohl,Gerhard [1893-1930]. - OPITZ,KLARA. Mein Buch. Gehöft in Landschaft.
110153: Wedepohl,Gerhard [1893-1930]. - HEINSOHN,WILHELM. [Exlibris]. An Ruine gelehnt sitzend Lesender.
83413: Wee,H.Van der. - La banque en occident.
82867: Weeda,Jan. - Hekelingen in vroeger tijden. 2e druk.
60517: Weeda,E.J., R.Westra, Ch.Westra & T.Westra. - Nederlandse oecologische flora. Wilde planten en hun relaties. Deel 3.
160441: Weeder,J. - De Sterrenhemel doorzocht met telekoop en mikroskoop & Sterrenkundige Atlas. In navolging van de ,,Atlas der Himmelskunde" van A.Freiherr von Schweiger-Lerchenfeld bewerkt door J.Weeder.
52490: Weedon,L.L. - Dickens voor de jeugd. Naar de Engelsche uitgave van L.L.Weedon. Voor de Nederlandsche jeugd bewerkt door Christine Doorman.
159787: Weekes,David. - The Origins of Lexham Gardens and Lee Abbey in London.
149834: Weel,A.J.van. - De Incorporatie van Culemborg in de Baatfse Republiek.
128736: Weel,Kornelis van der. - Nieuwe Grondtekening der Stad GOES. Nauwkeurig opgenomen en getekend in 1744.
87017: Weelden,Dirk van. - Straatsofa. Essays en verhalen.
163452: Weelen,Paul. - Limburg bevrijds.
48170: Weenenk,W.R. - Oostersche tapijten.
146537: Weenink,W.H. - Bankier van de wereld Bouwer van Europa. Johan Willem Beyen 1896-1976. 2e druk.
26849: Weeraperuma,Susunaga. - J.Krishnamurti zoals ik hem kende.
152836: Weerd,Evert van de. - Panorama van 100 jaar Garnizoen Ede 1906-2006.
167228: Weerd,M.D.De - Schepen voor Zwammerdam. Bouwwijze en herkomst van enkele vaartuigtypen in West- en Middeneruopas uit de Romeinse tijd. These.
126048: Weerden,J.v. - 150 jaar gereformeerde kerk 't Zandt 1835-1985.
99129: Weert,Ad Van. - Faszinierende Feuerzeuge. Die Geschichte des Feuerzeugs vom Schwefelhölzchen zum Designobjekt.
137712: Weert,Ad Van. - Van Tondeldoos tot Turbo. Historie en magie van de aansteker.
147219: Wees,P.J.J.M.Van. - 400 jaar Hervormde Gemeente Thamen-Uithoorn.
119385: Wees,P.G.Van. - Poetische Geografie in Vergilius Aeneis (Poetical Geography in Vorgil's Aeneis) With a dymmary in English. These.
23356: Wegener,Hans. - Früchte des Feldes.
96309: Wegener Sleeswyk,Rienk & Arend Jan Wijsma. - De boeier Friso. Fries statenjacht 1894-1954-1994.
158228: Wegener,Berta Frensel. - Indian songs. Impressions of native songs of the red indians of Aizone.
155042: Wegener,R. - WEGENER. Aus der Buecherei. Baum.
140831: Wegener Sleeswyk,Rien, Eelke Lok & Gosse Blom. - SKS skûtsesilen. Schippers, kommissies, skûttsjes en wedstrijden van de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen.
139873: Weggelaar,Dick. - 100 jaar voetbal in Brummen
131064: Wegman,Wim. - Sporen. Een zoektocht langs de resten van de Haarlemmermeerlijnen. 3e druk.
31342: Wegman,Frans W. - Phytotherapie. De oudste geneeswijze die de mensheid kent.
167277: Wegman,Anton. - De Waterlandse melkschuit. Varfende boeren tussen Waterland en Amsterdam 1600-1900.
161485: Wegman,Herman. - Voor de lange duur. Bijdragen over liturgie en spiritualiteit.
156838: Wehr,Gerhard. - Der Urmensch und der Mensch der Zukunft. Das Mysterium Mánnlich-weiblicher Ganzheit im Lichte der Antroposophie Rudolf Steiners. 2.erg.Aufl.
155095: Weidenhaus,Elfriede [1931- ]. - BARBARA,DRS und WERNE DANIEL. Exlibris. Akt Paar.
156543: Weiffenbach,Martijn & Fred. - De geschiedenis van acht eeuwen Weiffenbach.
91302: Weigel,Joh.Christ. - Portrait of Elisabetha Christina. Ludovici Rudolfi Duc.Brunsuic. et Luneburg. Filia Princeps by Joh.Chr.Weigel.
95088: Weigelt,C. - Oenologischer Jahresbericht. Jahrgang 8, 1885 & Jahrgang 9, 1886. Bericht über die Fortschritte in Wissenschaft und Praxis auf dem Gesammtgebiete von Rebbau, Weinbereirung und Kellerwirtschaft.
2046: Weigelt,C. - Oenologischer Jahrebesricht. Jahrgang 4, 1881. Bericht über die Fortschritte in Wissenschaft und Praxis auf dem Gesammtgebiete von Rebbau, Weinbereitung und Kellerwirtschaft.
2352: Weigelt,C. - Oenologischer Jahresbericht. Jahrgang 5, 1882. Bericht über die Fortschritte in Wissenschaft und Praxis aud den Gesammtgebiete von Rebbau, Weinbereitung und Kellerwirthschaft. Herausgegeben von Dr.C.Weigelt.
2050: Weigelt,C. - Oenologischer Jahresbericht. Jahrgang 7, 1884. Bericht über die Fortschritte in Wissenschaft und Praxis auf dem Gesammtgebiete von Rebbau, Weinbereitung und Kellerwirtschaft.
2048: Weigelt,C. - Oenologischer Jahresbericht. Jahrgang 6, 1883. Bericht über die Fortschritte in Wissenschaft und Praxis auf dem Gesammtgebiete von Rebbau, Weinbereitung und Kellerwirtschaft.
5789: Weigold,Hugo. - Der weisse Storch in der Provinz Hannover nebst Ergänzungen aus dem übrigen Niedersachsen.
125571: Weihs,Bertram [Bertram Adam Thomas 1919-1958]. - Maria, Phons en Carla Schallart 1941. Halfnaakte vrouw.
125566: Weihs,Bertram [Bertram Adam Thomas 1919-1958]. - Maria, Phons en Carla Schellart 1941.
125570: Weihs,Bertram [Bertram Adam Thomas 1919-1958]. - Maria, Phons en Carla Schallart 1941. Halfnaakte vrouw.
67550: Weijden,Gera van der. - Indonesische Reisrituale.
137148: Weijderveldt,Leon v. - Carte de visite. Originele portretfoto van een man met baard.
95697: Weijen,Pierre. - Carte de visite. Originele portret-foto van een zittende vrouw met hond, lezend.
156609: Weijer,P.W.v.d. - SCHROEDER VAN DER KOLK,J.L.C. Portret naar J.H.Neuman.
165336: Weijer,Hans J. - Friezen yn 'e Frjemdte. In skiednis fan Friezen om utens.
101425: WEIJERMAN,M. - Prijscourant van het technisch bureau M.Weijerman importeur: Auto-onderdeelen en toebehooren De Ruyterkade 108 Amsterdam.
6832: Weijling,Martin. - Het boek voor de kleurkanariekweker. 4e druk.
75542: Weijnen,A. - Nederlandse dialectkunde. [1e druk].
64769: Weijnen,A. - Nederlandse dialectkunde. 2e druk.
165726: Weijs,Frederik J. - Sporen van een ambacht: Visserij. Binnenwater, kunst en zee.
35596: Weijs,Frederik J. - Een ambacht met riet. Riet, biezen en griendhout. 2e druk.
166882: Weikart,Richard. - Hitler's ethic. The nazi pursuit of evolutionary progress.
147111: Weil,Louise. - Aus dem Schwäbischen Pfarrhaus nach Amerika. Reiseschilderungen.
158481: Weill,Alain - Art Nouveau Postcards. The Posterists postcards.
137876: Weimans,Marga. - Marga Weimans. Fashion House.
162330: Weinberg,Adam D. - From the Heart. The Power of Photography - A Collector's Choice.
138556: Weinberg,Steven. - De Rode Zee en de Indische Oceaan.
137713: Weinberg,Steven. - Rotes Meer Indischer Ozean. Erlebte Untersasserwelt.
89359: Weinfurter,Stefan. - Hersschaft und Rech der Salier. Grundlinien einer Umbruchzeit. 2.überarb.Aufl.
106357: Weingarten,Judith. - Bierenbroodspot sign of Taurus. The archaeological worlfd of Gerti Bierenbroodspot. With an introduction by Harm Botje.
147970: Weinhart,Martina & Max Hollein. - Privat ? Pricacy.
100966: Weinschenk,Ernst. - GRÜNIG,LIESEL Exlibris. [Putto mit Gitarre und Blumenstrauss].
100964: Weinschenk,Ernst. - BERNHEIM,WILLY Exlibris. [Eignerinitialen in Vogel-Tauben-Ornamentik].
150685: Weis,René. - The Yellow Cross. The Story of Last Cathars 1290-1329.
164545: Weisberg,Gabriel P., Edwin Becker & Évelyne Possémé. - De oorsprong van l'Art Nouveau. Het bing imperium.
155122: Weisgerber,Albert [1878-1915]. - FEIL,DR.ANTOINE. Ex Libris. Bärtiger männl. Akt, Akt-Paar auf Waage tragend.
162046: Weiskopf,F.C. - Die Unbesiegbaren. Berichte / Anekdoten / Legenden 1933-1945.
139260: Weisman,Alan. - Aftellen. Onze laatste kans op een toekomst op aarde.
95192: Weiss,Karl. - Deutscher Camera-Almanach. Band 14. Ein Jahrbuch für die Photographie unserer Zeit. Begründet von Fritz Loescher.
54725: Weiss,Lisa & E.Biegel. - The Labrador Retriever. The dog that does it all.
95190: Weiss,Karl. - Deutscher Camera-Almanach. Band 15. Ein Jahrbuch für die Photographie unserer Zeit. Begründet von Fritz Loescher.
155125: Weiss,Emil Rudolph [1875-1942]. - KNITTEL,RICHARD. Ex Libris. Schiff.
110160: Weissenbach,Waltraus [1919- ]. - WEISSENBACH,WALTRAUT. [Exlibris]. Kind auf Drache.
110159: Weissenbach,Waltraus [1919- ]. - WEGSCHNEIDER,CHARLOTTE. [Exlibris]. Blüten in Spinnweb mit Putten.
110158: Weissenbach,Waltraus [1919- ]. - SOMMEREGGER,FRAU BAERBEL. [Exlibris]. Lesend Kind, Frau und Wappen.
110157: Weissenbach,Waltraus [1919- ]. - SIGEL,ERNST J. [Exlibris]. Man, Sonne und Baum.
110155: Weissenbach,Waltraus [1919- ]. - KOTZMANN,HEINZ. [Exlibris]. Teufelchen, Buch und Eule.
46871: WEISSENBRUCH,J.H. Jacobs,Edwin, H.Janssen & M.van Heteren. - J.H.Weissenbruch 1824-1903.
163142: Weissman,A.W. - Monumentaal Nederland.
77272: Weitenberg,J.J.S. e.a. - Armenië middeleeuwse minitauren uit het christelijke oosten.
110373: Weitenhille,Motitz von. - KIRCHBERGER,JOANNIS E.V. Ex-Libris. Kirche.
165305: Wejman,Stanislaw. - Sentymentalny plac budowy / Sentimental Contruction Site.
154341: Wel,Cissy van der. - Beelden, tekeningen en schilderijen. 2e editie.
157925: Welch,Stuart Cary a.o. - The Emperors album. Images of Mughal India.
55150: Weldon,Fay. - De bulgari connectie. Vertaald door Harry pallemans.
162346: Welie,Rik & Harry van. - Een halve eeuw jachtfonds. Het ondersteunen van verantwoord wildbeheer, 1954-2002.
142185: Wellen,Gerard. - De verbeelding van het Woord I: De oudchristelijke wereld (200-600). Een iconoigrafische studie.
138550: Weller,Milton W. - The Island Waterfowl.
140690: Wellhausen,Barbara. - Friedrich Hebbel. Sein Leben in Texten und Bildern. Eine Bildbiographie.
101267: WELLNER,KAREL. Rytír,Vaclav. - Karel Wellner Ex Libris. Popisný seznam 1913-1925.
136139: Welsh-Ovcharov,Bogomila. - Charles Pachter. Foreword by Margaret Atwoord.
135279: Weltens,Arno. - Theo Colenbrander tapijten.
21619: Welty,Joel C. - The life of birds.
163102: Zhu Liang Wen. - Old towen of Lijanf and the Naxi dwelling houses. Chinese edition.,
5022: WENCKEBACH,L.W.R. - Wenckebach's Amsterdam. 104 facsimile's van pentekeningen. Ingeleid door Ir.H.A.J.M.Weller. Toelichtingen bij de prenten bijeengezocht door Drs H.Rowaan.
152174: Wendels,Jan. - Een Gelukkig 1959 & Voorspoedig 1960 Derk Jan Wendels.
125584: Wendels,Jan. - 2 gelegenheidsgrafieken.
95872: Wendisch,Trak. - Übergänge. Skulpturen & Bilder.
163161: Wendler,Arne & Johann-Hendrik Nüss. - Libellen van Noordwest-Eruopa. Determinatrie, verspreiding, biotoopsvoorkeur en bedreiging van de libellensoorten van Noordwest-Eruoep.
126928: Wendt,Ernst, Erwin Leiser, Klaus Völker & Martin Walser. - Bertolt Brecht. Mögleikeiten, Brecht zu spielen - Der Neisager - Brecht als Klassiker - Brecht, der neueste Fall. Bibliographie.
155126: Wengert,Eduard [1875-1932]. - 20 verschiedene Ex Libris.
155097: Wengert,Eduard [1875-1962]. - SEITZ,LUCIA. Mein Buch. Wiesenbumen.
149235: Wennekendonk,Kees. - Portretten 2003-2006.
23564: Wennekes,Wim. - Gouden handel. De eerste Nederlanders overzee, en wat zij daar haalden.
13766: Wennekes,Wim. - Geert Lubberhuizen, uitgever. Het mysterie van de Van Miereveldstraat.
133856: Wennekes,Wim. - Jezus Maria! Van het Reve, van het Violet en van de Dood.
165042: Wennink,Bep. - Boefje. Versjes.
162831: Wensinck,A.J. & J.H.Kramers. - Handwörterbuch des Islam.
167224: Wenteler,Jan. - Columns & andere verhalen. Pijnascke Noordorp.
167225: Wenteler,Jan. - Pijnacker: een terugblik.
46647: Wentholt,G.J.M. - Priesters in krijgstenue. De aalmoezeniers in de Nederlandse krijgsmacht.
41583: Wentholt,Dick N. - Marin(e)ade. Marinehumor door de jaren heen.
22175: Wentinck,Charles. - J.J.Gardenier.
90752: Wentzel,Gé. - Sprokkkelen op de Noordwest-Veluwe.
31786: Wentzel,Hans G. - Alfred Dedow - Der Prokurist und seine Reeder. 50 Jahre Rostocker Reedereigeschichte.
64286: Wenz,Wilhelmina & S.Bilhindis Leuck. - Grosses Handarbeitbuch. Praktische Anleitung zur Erlernung sämtlicher Nadelarbeiten für Schule und Haus. 3.Auflage.
6963: Wenzel,Frank & R.Tolman. - Sprookjesvogel: wespendief.
158578: Wereld,Gerard van de. - Onder de huis. Gerard van de Weerd schilderijen.
157062: Wereld,Hans van der. - Van Kloek tot caravaan. Vijftig jaar wagenpark Maarse & Kroon 1923-1973.
159711: Wereld,Hans van der. - Polder Vierambacht. De geschiedenis van een droogmakerij.
68267: WERELDATLAS. - Verklarende en geïllustreerde wereldatlas. Met uigebreiden tekst, talrijke illustraties en wetenschappelijke beschouwingen.
149772: Bon 2e wereldoorlog. - Geldig voor 8 Rantsoe(nen) Visch.
149774: Bon 2e wereldoorlog. - Geldig voor ..... Rantsoe(nen) Kaas - Boter - Vet.
42728: Wereldtentoonstellingen. - Kerstnummer Grafisch Nederland 1991: Wereldtentoonstellingen.
166073: Weren,Wim. - Rode draden in de evangeliën.
157780: Schip en Werf. - Schip en Werf. 14-daagsch trijdschrift gewijd aan scheepsbouw, scheepvaart en havenbelangen.
157779: Schip en Werf. - Schip en Werf. 14-daagsch trijdschrift gewijd aan scheepsbouw, scheepvaart en havenbelangen.
165896: Werf,Gerwin van der. - Strovuur. Roman.
154611: Werkhoven,H.B.M.van - Hertogpost 2015. Postzegeltentoonstelling Categorie III en Propaganda klasse ter gelegenheid van het 85-jarig bestaan van de 's-Hertogenbossche Filtelistenvereniging tevens 30e Dag van de Jeugdfilatelie 20 & 21 maart 2015 Maaspoort Sports & Events te 's-Hertogenboscch.
154610: Werkhoven,H.B.M.van - Hertogpost 2010. Nationale postzegeltentoonstelling categorie I en II ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan van de 's-Hertogenbossche Filatelisen Vereniging tevens 26e Dag van de Jeugfilatelie 28 - 29 - 30 mei 1010 Brabanthallen 's-Herttogenbosch.
152738: Werkhoven,Annet. - Loosdrecht. Acht eeuwen ronde de Ster. Historische canon.
5687: Werkman,H.N. - H.N.Werkman 1882-1945.
47082: Werkman,Gerhard. - De schouwers van de Wendeldijk.
44032: Werkman,J.H. - Uit de geschiedenis der Nederlandsche Gouwen: Aemstelredamme.
161044: Werkman,H.N. - De volledige brieven aan Ate en Wie. Met een inleiding door Ate Zuithoff.
124953: Werkman,H.N. - H.N.Werkman.
150216: Werkman,H.N. - H.N.Werkman 1882-1045. Uit De Blauwe Schuit.
140927: Werkman,H.N. - Chassisiche Legenden Verbeeld door H.N.Werkman. Teksten van F.R.A.Henkels naar de uitgave Die Legende des Baalschem door Martin Buber. Inleiding, biografie en bibliografie van Jan Martinet.
121854: Werkman,H.N. - H.N.Werkman.
131930: Werkner,Edmund. - BAILEY,LOUIS JONATHAN. Ex Libris. Portrait.
12967: Werksman,Joh. - Het levende landschap. Natuurleven van bosch, heide en polder in alle jaargetijden.
23966: Wermer,B.J. - Konijnen. Voeding, huisvesting en verzorging.
91649: Werner,L.R. - Carte de visite. Originele portretfoto van staand kind.
161835: Werner,Florian. - Slakken.
165289: Werner,Karel. - The Yogi and the mystic. Studies in Indian and comparatie mysticism.
110161: Werner,Kurt [1919- ]. - HEEREN,HANNS. Exlibris. Von Greif und Löwe gehaltenes Wappen auf Baumstamm.
165904: Wersterloo,Gerard van. - Foto Bert Nienhuis
62068: WERT,PIETER ADZn VAN DER. - Portrait Pieter Adzn van der Wert, 19th century lithography.
98921: Werumeus Buning,J.W.F. - Waar is dat boek?
322: Werumeus Buning,J.W.F. - De vergulde druiventros.
146185: Werumeus Buning,J.W.F. - Mária Lécina. Een lied in honderd verzen.
144416: Werven,J.Van. - Gezigt van de Doele Op de Garnaale Markt, alwaar het Defensie Weesen te Amsterdam Vergadert is geweest Anno 1787.
110165: Wesemann,Alfred [1874-1942]. - ANDORFER,CARLD WIEN. Ex Libris. Sitzende weibliche Akt-Rückenfigur.
110163: Wesemann,Alfred [1874-1942]. - ANDORFER,CARLD WIEN. Ex Libris. Sitzende weibliche Akt-Rückenfigur.
167712: Wessel,Horst A. - Mülheimer Unternehmer: Pioniere der Wirtschaft. Unternehmergeschichte in der Stadt am Fluss sei dem Ende des 18.Jahrhubderts.
157743: Wessel,Gerard. - Werk van Wessel. Fotografie Gerard Wessel.
87205: Wesseling,Monica, G.-J.Robers & F.Buissink. - Vogels in hun landschap. De mooiste vogelwandelingen in Nederland. 2e druk.
163158: Wesseling,Anne, Roos Tesselaar & Ellen Ruw. - Happinez. De oorsprong de recepten de filosofie Ayurveda, Handboek voor een gezond en gelukkig leven.
155579: Wesseling,Monica & Flip van Doorn. - Het mooiste Nederland. Langs de fraaiste streken van de lage landen.
114715: Wesseling,Monica, F.-J.Roebers & F.Buissink. - Vogels in hun landschap. De mooiste vogelwandelingen in Nederland. [1e druk].
66134: Wesselink,Johan. - Schilders van den Veluwe-zoom. [1e druk].
43503: Wesselink,Johan. - Zóó is Gelderland. Het landschap, de steden en de dorpen. De cultureele en conomische beteekenis.
17775: Wesselink,Theo e.a. - Dakota. Dc-3 / C-47's onder Nederlandse vlag.
19077: Wesselink,Johan. - Schilders van den Veluwezoom. 2e druk.
104378: Wesselink,E.H. - Geschiedenis van de oude St. Mattheus van Eibergen 1500-2000.
104360: Wesselink,E.H. e.a. - Folklore en vroomheid in Berkelland. Hendrik Odink 1889-1973.
104349: Wesselink,E.H. - Tien man en tachtig gulden.
150128: Wessels.L.H.M. - Bron, waarheid en de verandering der tijden. Jan Wagenaar (1709-17730, een histotiografische studie.
107451: Wessem,H.J.Van. - Haken. Niuwe handleiding tot het aanleeren van het haken. 4e druk.
167734: Wessling,Bernhard. - Der Ruf der Kraniche. Expeditionen eine geheimvolle Welt. 2.Aufl.
138773: Westbroek,Peter. - Terre! Des menaces globales à l'espoir planétaire.
65839: Westbrook,A. & O.Ratti. - Aikido en haar dynamische werking. 3e druk.
153376: Westeijn,Willem G. & Peter Zeeman. - Spiegel van de Russische poëzie van de twaalde eeuw tot heden.
165515: Westen,Mirjam. - Pearl Perlmuter beeldhouwster.
3848: Westen,Walter Von Zur. - Exlibris (Bucheignerzeichen). [1.Auflage].
3843: Westen,Walter Von Zur. - Exlibris (Bucheignerzeichen). 3.verm.Aufl.
119874: Westen,Walter Von Zur. - Berlins graphische Gelegenheitskunst I & II.
31695: Westenbrink,H.G.K. - Het erfhuis der natuur Darwin.
114510: Westendorp,Henk [Hendrik Jacobus]. - 3 verschillende exlibris.
49701: Westendorp,Nikolaas. - Jaarboek van en voor de provincie Groningen, ten gebruike dier genen, welke de geschiedenis dezer provincie geheel wenschen over te zien.
145220: Wester,Rudi. - Op reis. De beste Nederlandse en Vlaamse reisverhalen van 2001.
92242: Westerborg,C.E. - 3 verschillende Carte de visite. Originele portretfoto's van dames.
168211: Westergaard,Waldemar. - The Danish West Indies under Company rule (1671-1754) with a supplementary chapter, 1755-1917.
168026: Westerhout,Thomas. - De tijd kent geen genade. Bevochten water, herwonnen land en de verdwenen polders in de Zuidwaard. Zes eeuwen werken en wonen in en rond de Biesbosch.
129778: Westerhoven,James N. a.o. - Voices from the snow. Tsugaru in legend, literature, and fact. With stories y Hideo osabe and Kyozo Takagi.
124977: Westerhuis,Ronald A. - I shall build. [Sculptures - Sculptural Design].
153648: Westerink,Geraart, Truusje Coedings & Herman Van Run. - Otto B.de Kat. Leven en werk 1907-1995.
132023: Westerink,Co. - Twee meisjes.
141875: Westerink,Geraart - Carasso. Het verborgen oeuvre. L'opera nascosta.
39018: Westerlinck,Albert. - De eerste rijpe jaren van Karel van de Woestijne. Beschouwingen rond zijn brieven aan Louis Ontrop (1896-1909).
82149: Westermann-Angerhausen,Hiltrud. - Schatz aus den Trümmern. Der Silberschein von Nivelles und die europäische Hochgotik.
142098: Westermann,Maarten. - Bart Veldkamp. Schaatsen doe je zo.
160027: Westerum,Wim. - Martin van Wordragen. Oogst van jaren.
123389: Westerweel,Bart. - Patterns and Petterning. A study of Four Poems by George Herbert. These.
137358: Westhof,J.P.G. - Een Indisch vorstenzoon.
83566: Westhoff,V. e.a. - Twente-Natuurhistorisch V: Enige Twentse landschappen en hun flora.
7416: Westhoff,V. & A.J.Den Held. - Plantengemeenschappen in Nederland.
83080: Westland,Pamela. - Feestelijk kerstfeest. Honderden creatieve ideeën om de kerstdagen onvergetelijk te maken.
149674: Westphal,Uwe. - Bauhaus Memory Boek.
129796: Westphal,E. & P.C.M.Jansen. - Plant resources of South-East Asia. A selection.
160572: Serviceklub Weststellingwerf. - Floreencohier 1858. Eigenaren en gebrukers van de soolsteden.
139957: Grootes Cacao en Chocolaad Westzaan (Holland). - Reclame plaatje.
155952: Wetering,Janwillem Van de. - Kat in beeld. Samengesteld door Yvonne Loeb en Mariëller Wognum.
167363: Wetering,Ernst van de. - Rembrandt. The painter at work.
146103: Wetering,Janwillem Van de. - De lege spiegel. Ervaringen in een Japans Zenklooster. 3e druk.
143846: Wetering,Thomas van den. - Gedichten. 2e druk.
165910: Wetmore,Elizabeth. - Valentijn. Roman.
70777: Wetselaar,Pieter. - Oranje en Nederland 1584-1984. Uitgegeven ter gelegenheid van de vierhonderste sterfdag van Willem van Oranje. Getekend en gekalligrafeerd door Wieter Wetselaar.
125606: Wetselaar,Pieter [1923- ]. - 7 gelegenheidsgrafieken. Calligrafisch.
125603: Wetselaar,Pieter [1923- ]. - RUETER,PAM G. Ex Libris. Typografisch.
125604: Wetselaar,Pieter [1923- ]. - SMID,PETRA. Uit de boekerij van. Hond of Vos.
100112: Wetselaar,Pieter. - 5 gelegenheidsgrafieken.
163888: Wetzger,Paul. - Die Flöte. Ihre Entstehung und Entwicklung bis zur Jetztzeit in akustischer, technischer u. musikalischer Beziehung..
166375: Wewer,Ru e.a. - De Winterwijkse politie. Geschiedenis van het Winterswijkse politiekorps 1811-1993.
103927: Weyer,Martin. - Leichte Orgelstücke des 19.Jahrhunderts / Easy organ pieces from the 19th century I.
102913: Weyl,Johannes. - Aus 50 Jahren Zeitungsarbeit. Aufsätze - Reden - Bilder und Dokumente.
156989: Weyts,Guy & Erik Sterckx. - OFYR. The art of outdore cooking.
164021: Wgenvoort,Maurits. - Tempel en Paleis in Hindoestan.
78934: Whalley,Paul. - Vlinders.
5939: Whalley,P.E.S. - Tropical Leaf Moths. A monograph of the subfamily Striglininae (Lepidoptera: Thyrididae).
58300: Wharton,Thomas. - IJsval. Vertaald door Ronald Cohen.
43167: Wheaton,Barbara ketcham. - L'office et la bouche. Histoire des moeurs de la table en France 1300-1789. traduit de l'américain par B.Vierne.
83333: Wheelock,Arthur K., S.J.Barnes & J.S.Held. - Van Dyck schilderijen.
165099: Wheelock Jr.,Arthur K. - Jan Lievens. A Dutch Master Rediscoverend.
167206: Wherrett,Duncan. - Jaguar XK 120 / 140 / 150. Orprey classic marques.
87771: Whitaker,Julie & Ian Whitelaw. - The horse. A miscellany of equine knowledge.
168318: White,T.H. - Arthur, de koning van eens en ooit. Vertaal en ingeleid door Jolanda van der Klis.
14856: White,Christopher. - Rembrandt as an etcher. A study of the artist at work.
7918: White,Edward A. - American orchid culture.
76005: White,Patrick. - Een krans van bladeren. Vertaald door Guido Golüke.
47277: White,Christopher a.o. - Old master drawings from the Ashmolean Museum.
117988: White,Christopher & Quentin Buvelot. - Rembrandt zelf.
161649: White,Stephen. - The photograph and the American dream 1840-1940.
143373: White,Michael. - Tolkien. Een biografie.
158220: White,Barbara Ehrlich. - Renoir. His life, art, and letters.
154727: White,Benjamin N.F. - Production and reproduction in a Javanese village. These.
53921: Whitehead,P.J.P., M.Boeseman & A.C.Wheeler. - The types of Bleeker's Indo-Pacific Elopoid and Clupeoid fishes.
159883: Whitehead,David. - A survey of Historic Parks & Gardens in Heresfordshire. Edited by Jane Patton.
166305: Whiteman,Kate & Maggie Mayhew. - Alles over fruit en fruitgerechten. En uigebreid overzicht van vrijwel alle fruitsoorten en meer dan 100 verleidelijke recepten.
25533: Whitfield,Philip. - De wereld van de vissen, amfibieën en reptielen.
13473: Whitfield,Philip. - De wereld van de zoogdieren.
164446: Whiting,Sue & Stuart Martin. - Dat is pas leuk! Een pop-upboek.
146026: Whitney,Leon F. - Dog Psychology. The Basis of Dog Training. [1st edition].
160246: Wiarda,Siegfried. - Wiarda 1369-1969. Uit de 600 jarige geschiedenis van de Friese familie Wiarda.
7357: Wibaut,M. & L.Tilanus. - Een zonnig thuis (de familie Mulder).
29128: Wich,Wim, P.Brouwers & R.Niewdorp. - Topclub PSV. Jaarboek Nr. 1.
29978: Wich,Wim. - PSV 89/90 jaarboek.
141807: Wich,Wim. - 1913-1993 80 jaar PSV. Statistische gegevens Peter Verhagen.
158060: Wichard,Co. - Motor sporetief 1994. Alle motoren 1994.
152175: Wichard,Frits. - 2 gelegenheidsgrafieken.
67625: Wiche,Robèrt T.P. - Één of twee negaties in filosofie en natuurlijke taal? These.
14971: Wichers,J.W. - De plantenwereld in een notedop.
164586: Wickersham,John. - The motorcaravan manual. Choosing, using and maintaining your motorcaravan. 3rd edition.
164585: Wickersham,John. - Build your own motorcaravan. A practical manual for van conversions, coachbuilts and major renovation projects.
24414: Wickler,W. - De aard van het beestje. Over de natuurwetten van het seksuele contact.
73903: Wicks,Sylvia. - Edelsmeden. Het ontwerpen en vervaardigen van sieraden. 3e druk.
36827: Widener. - Twentieth century Russian literatur. Classified listing by call number. Alphabetical listing by Author or title chronological listing.
100969: Widman,Fritz. - GOTTLIEB,R. Ex-Libris. [Landschaft durch Rame].
52472: Widmann,Otto. - A preliminary catalog of the birds of Missouri.
62511: Widor,Ch.M. - Veilles chansons pour les petits enfants.
107810: Wieberdink,G.L. - Historische atlas Zuid-Holland. Chromotopografische kaart des rijks 1 : 25.000.
129199: Wieberdink,G.L. - Historische Atlas Noord-Brabant. Chromotopografische kaart des rijks 1: 25.000.
18250: Wiebes,J.T. & J.Den Hollander. - Spinachtigen - Arachnoidea II Nederlandse wolfspinnen (Lycosidae en Pisauridae). 2e uitgebr.druk.
13726: Wiechmann,A. & L.C.Palm. - Een elektriserend geleerde Martinus van Marum 1750-1830.
82157: Wieczorek,Alfried, M.Fansa & H.Meller. - Saladin und die Kreuzfaher.
7685: Wiefering,F. - Glorieuze orgeldagen.
160274: Wiegers,Jan [1893-1959]. - Huis in berglandschap.
24630: WIEGERSMA,P. - Wandtapijten van P.Wiegersma.
146693: Wiegersma,Friso. - Friso Wiegersma Schilder Painter.
4353: Wiel,P.Van der. - Welke kever is dat?
133086: Wiel,John van der. - De Sveshnikov bijbel. Het paardD5-complex.
64095: Wieland,Christoph Martin. - Auserlesende Gedichte. Band 5: Vermischte Erzählungen. Neue durchaus verbesserte Ausgabe.
162597: Wieland,J.H.M. e.a. - De Gouverneurs in de beid Limburgen 1815-1989.
137619: Wieland Los,H[enricus]. - De erfopvolging bij versterf, bewerkt tot een handboek voor notarissen.
135277: Wiele,Johan Van de e.a. - De Markt. Economisch forum en kloppend hart van agrarische, stedelijke en industriële maatschappijen.
142786: Wielen,P.Van der. - Cacao. Cultuur en bereiding. Een populair overzicht.
165065: Wielinga,Rudolf Jan & Wiebe Hoekstra. - Culturaal erfgoed op It Fryske Boerehiem.
126328: Wiener,L.H. - Shanghai massage. 2e druk.
124128: Wierenga,Lambert. - De bijbel: een lees- en schrijfgeschiedenis. Literaire recycling en bijbel. Constanten en varianten, scènes en scenario's, parodieën en portretten.
99558: Wieringa,Tommy. - Caesarion. Roman. [1e druk].
32269: Wieringa,F.M. - De VOC in Amsterdam.
156261: Wieringa,Frouke. - Republiek tussen vorsten. Oranje opstand vrijheid geloof.
125490: Wierink,B.W. [Bernard Willem 1856-1939]. - VEEN,L.J. Amsterdam. Uitgeversmerk.
139386: Wierink,B.W. [Bernard Willem 1856-1939]. - Di Langit Nieuwe Spiegel Straat 28 Amsterdam. Vignet.
139385: Wierink,B.W. [Bernard Willem 1856-1939]. - Di Langit Nieuwe Spiegel Straat 28 Amsterdam. Vignet.
2084: Wiersma,N.S. - Technische wenken voor de modelspoorwegbouwer.
144792: Wiersma,Hans. - Hendrick Avercamp 1585-1634. De stomme van Kampen.
1188: Wiersma,N.S. - Modelspoorwegbouw. Baanontwerp - techniek - opbouw.
127018: Wiese,Benno von. - Friedrich Schiller.
162327: Wiesemann,Falk a.o. - Zeugnisse jüdischen Lebens in Niederzissen. Genisa-Funde in der ehemaligen Synagoge.
160164: Wiesner,Margot. - Verbrannte Bücher Verfemte Dichter. Deutsche Literatur 1933-1945 unterdrückjt und verboren heute lieferbar.
159562: Wiest,Andy. - De eerste wereldoorlog. Een gedetailleerd overzicht van alle belangrijke gebeurtenissen en ontwikkeling.
131754: Wigard,M.P. - J.Van Reijendam Czn. Gemeentearchitect te Hoorn 1900-1905.
57924: Wigersma,B. - Wordende waarheid.
7449: Wiggelaar,A.J. & J.Veenman. - Botshol. Een inventarisatie van de vogelwereld.
97966: Wiggers,Hinke & Huub Glerum. - Speelkaarten.
7340: Wigman,A.B. - Vreugd van bos en heide. Ontmoetingen met plant en dier op De Hooge Veluwe. [1e druk].
21825: Wigman,A.B. - Steltlopers.
21776: Wigman,A.B. - Eendenvolk.
22566: Wigman,A.B. - Gevederde vrijbuiters. Nederlandsche roofvogels in hun omgeving. Voorwoord: Jan P.Strijbos.
158155: Wijaya,Ariyadi. - Context-based mathematics tasks in Indonesia: Toward better practice and archievement. These.
69936: Wijck Jurriaanse,N.J.van. - Stoomlocomotieven van de Nederlandse spoorwegen.
69935: Wijck Jurriaanse,N.J.van. - De Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij (2) 1890-1920.
164663: Wijdeveld,Paul. - Ludwig Wittgentsien architect.
155603: Wijdeveld,Paul. - Ludwig Wittgenstenstein Architect.
131370: Wijgh,Hanneke & Dick Jalink. - Een huivering van eerbied. Het toonkunstkoor zingt 100 jaar de Matthäus Passion.
113428: Wijgh,Hanneke. - Het Kaïnsteken. Mijn eigen kleine oorlog.
78592: Wijk,J.Van. - Histoire de la patrie, en cinquante deux lecons, a l'usage de la jeunesse et des écoles des Pays-Bas, revue et augmentée jusqu'a nos jours. Trauite sur la 10e édition.
29098: Wijk,Jaap van der. - Voetbal woordenboek.
166510: Wijk,P.Vinc.Van. - Boerderijnamen. over hun oorsprong, geschiedenis en betekenis.
55419: Wijk Pzn,P.J. - Pluimveehouderij. 4e druk.
119179: Wijk,A.A.van. - Alle paarden van Apollo. Een geschiedenis van alle 266 Nederlandse Gloster Meteors. Deel I, II, III & IV.
158157: Wijk,Aart van. - Luchtvaartverhalen door gepensioneerde bemanningsleden van verkeersvliegtuigen.
148718: Wijk,Wim van & Jacques van der Neut. - De Biesbosch na de Don-Boscovloed.
157120: Wijk,Jaao van den. - Voetbalwoordenboek.
153741: Wijk,Wim van. - Dordt in de kaart gekeken.
156350: Wijk,N.Van. - Franck's Etymologisch Woordenboek der Nedrlandsche taal. 2e druk.
128440: Franck-van Wijk. - Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal. 2e druk door Dr.N.van Wijk & Supplement door Dr.C.B.Van Haeringen
118165: Wijk,N.Van. - Franck's etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal. 2e druk door Dr.N.Van Wijk. Met supplement door Dr.C.B.van Haeringen.
35953: Wijlen,Ton van. - Bossenatlas van Nederland. 1: Boven de grote rivieren. 2: Tussen en onder de grote rivieren.
33995: Wijlen,Ton van. - De wateren van de lage landen. Boeiende tochten in de natte natuur. Natuur- en recreatiegids voor de wateren van de lage landen.
23733: Wijlen,Ton van. - Door de bossen van de lage landen.
77491: Wijma,J. - De jonge Lezer. VIII. Leesboek voor de lagere scholen. 6e druk.
77490: Wijma,J. - De jonge Lezer. VII. Leesboek voor de lagere scholen. 8e druk.
77489: Wijma,J. - De jonge Lezer. VI. Leesboek voor de lagere scholen. 9e druk.
77487: Wijma,J. - De jonge Lezer. V. Leesboek voor de lagere scholen. 11e druk.
119482: Wijmer,D.J. - Harmelen in 1832. Grondgebruik en eigendom. Tekst & kaarten.
141805: Wijn,J.J.A. - Tot in de verste uithoeken.... De cruciale rol van de Gouvernements Marine bij het vestigen van de Pax Neerlandica in de Indische Archipel 1815-1962.
30481: Wijn,J.W. - Krijgskundige aanteekeningen van Johan den Middelste van Nassau.
137920: WIJN. - Geeft de wijnbouw dit jaar veel, Ook de kuiper maakt goed' zaken; Hij ook krijgt daarvan zijn deel, Als hij maar kan vaten maken.
137915: WIJN. - Als de wijnoogst wel gelukt, En men puik van druiven plukt, Hoort men 't vrolijk zingen Van de landjeugd aan den Rijn En de Moezel, waar de wijn Naar den prijs mag dingen.
137919: WIJN. - De druiven worden op deez' kar, In vaten vol gedragen, Daarna ter perskuip heengevoerd; Dat gaat naar alks behagen.
158190: Wijn,Jan Willem de. - Woorden en daden in de geschiedenis van de Rotterdamse luchtvaart.
137924: WIJN. - Neen Frans! 'k begeer u niet tot man, En word ook nooit uw' vrouw. Ga naar uw buurmans nicht Susan, En bied haar liefde en trouw.
137923: WIJN. - Wanneer de druiven zijn geplukt, Vergaart men die in tonnen, En perst of stampt ze daarin uit; Dus wordt de wijn gewonnen. Eerst is hij vuil en troebel, maar door 't gisten wordt hij helder, klaar.
137922: WIJN. - Als 't eerste vaatje nieuwe wijn Tot proef is aangekomen, Dan wordt er dra, door oud en jong, Een Glaas van genomen. Hier gaat de beker lustig rond, Daar man den wijn zoo heerlijk vond.
153166: Wijnaerdts Francken-Dyserinck,W. - Drie maanden in de west. Reisbrieven.
45109: Wijnand,J.H. - 't Was goed genoeg! Vijftienmaal vijf jaar voetbalvreugd' en -leed 1895 A.F.C. 1970.
29219: Wijnand,J.G. - Het gouden boek van A.F.C. 1895-1945. Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan der Amsterdamsche Football Club 1895-1945.
34866: Wijnands,D.A., E.J.A.Zevenhuizen & J.Heniger. - Een sieraad voor de stad. De Amsterdams Hortus Botanicus 1638-1993.
26511: Wijnberg,S. - De Joden in Amsterdam. Een studie over verandering in hun attitudes.
157380: Wijnen,M.-H.J.M.N. - The early Neolithoc I settlement at Seklo: an early farming community in Thessaly, Greese. These.
110934: Wijnen,D.J.van. - Pangkalpinang. Werkelijkheidszin der minderheden.
164625: Wijngaard,Hans van den. - Een klein dorpje in een grote oorlog (Sint-Oederode).
20677: Wijngaarden,A.van. - De Nederlandse landroofdieren- Carnivoa.
146865: Wijngaarden,Anne M.C.Van. - Architectuur & wonen in Broek in Waterland. Architecture & living in Broek in Waterland.
121993: Wijngaarden,A.van. - Ons krijtland Zuid-Limburg III: De ondergrondse kalksteengroeven in Zuid-Limburg.
165996: Wijngaert,Mark van den. - Albert II. De biografie. Zijn leven, zijn betekenis.
104416: Wijngaert,Frank van den. - Hans Orlowski graveur.
161813: Wijngaertde,Antoon van den. - De Zelandiae Descriptio. Het panoroma van Walcheren uit 1550.
128448: Wijnja,G.D. - Langs oude Friese windmolens. {Deel 1].
4878: Wijnman,H.F. - Historische gids van Amsterdam. Met een voorwoord van S.Carmiggelt. Deel 1 & 2.
154725: Wijst,C.A.Van der. - Bevolkingsspreiding in Indonesië. Een evaluatie-onderzoek naar het transmigratiebeleid vanaf 1 april 1969.
141217: Wijting,Willem. - Een korte beschrijving van drie orgels uit de Grote of Sint-Bavokerk te Haarlem.
156820: Wilber,Ken. - Integrale psychologie.
158926: Wilbrand,Theodor. - Der Eisenbahnverkehr.
81782: Wilckens,Leonie von. - Mittelalterliche Seidenstoffe.
131939: Wilcox,J.A.J. - AMERICAN ANTIQUARIAN SOCIETY founded 1812. Ex Libris. Library & 2 poetraits.
75489: Wild,Georg O. - Edelstenen en hoe ze te herkennen. 3e druk.
168364: Wild,Georg O. - Edelsteenen en hoe ze te herkennen. [1e druk].
155957: Wildengren,Geo. - Religionsphänomenologie.
165081: Wilder,F.L. - English sporting prints.
153390: Wilderink-Jansen,C.M. - Kookboek voor de fijnere keuken. Nieuw Haagsch Kookboek.
108921: Wildermann,Hans [1884-1954]. - VOGEL,WALTER und MARGARETE. Ex Libris. Schwebende Akte über Stadt.
108919: Wildermann,Hans [1884-1954]. - Antweiler,C.J. Ex Libris. Text: "Leer ist das Leben ohne Liebe - Labor ipse voluptas".
162975: Wildschut,Henk. - Shelter.
160430: Wildschut,Gerben e.a. - Ei sjuch it doapke Wikel. It âlde doarp yn de jonge Maityd.
164443: Wildsmith,Brian. - De Ark van Noach. Pop-up.
71124: Wilhelm,Rob. - Weesp in oude ansichten deel 2.
90904: Wilhelmina,Frederica Louise. - Portret van Fred.Louisa Wilhelmina, Souvereine vorstin van Nederland. 19e eeuwse handgekleurde lithografie.
154853: Wilhelmina. - Eenzaam maar niet alleen. 12e druk.
158670: Wilinga,Anne & Johan Salverda. - De Lemmerboot. Levenslijn tussen Amsterdam en Lemmer.
127811: Wilk,Mariusz. - Le Journal d'un loup.
59558: Wilkens,Peter. - Niedere Tiere. Steinkorallen, Scheiben- und Krustenanemonen.
58592: Wilkes,Kenneth. - Jachtnavigator op open zee. 2e druk.
44039: Wilkes,Bill St.John. - Handboek voor onderwater-archeologie.
160545: Will,George. - Zeeuws of Vlaams? (morfo-)syntactische verschijnselen in de dialecten van Zeeuws-Vlaanden. These.
81292: Willebeek Le Mair,H. - Mother's little rhyme book. No.2 of old nursery rhymes.
90794: Willem Lodwyk, Grave van Nassau. - Portret van Willem Lodewyk.
62116: PHILLIPS WILLEM. - Portrait Philips Willem, 19th century lithography.
62064: WILLEM I. - Portrait Willem I, 19e eeuwse litho.
62058: WILLEM V. - Portret van Willem V, 19e eeuwse litho.
153625: Willemen,Ad. - Ad Willemen.
154073: Willemetz,A. & Jacques-Charles. - Miss Blues. Créé par Mistinguett, Musique de Maurice Yvain.
154086: Willemetz,A. & Jacques-Charles. - The violet''s song (la légende de la violette). Musique de Maurice Yvain.
154066: Willemetz,A. & Jacques-Charles. - La Java creee par Mistingguett. Musique de Maurice Yvain.
154056: Willemetz,A. & Jacques-Charles. - Mon homme. Le succès de Mistinguett et Harry Pilcher. Musique de Maurice Yvain.
79820: Willems,Ine. - Arto Post Laboro door de jaren heen.
74877: Willems,Raf. - 50 jaar Europacup 1957/2005. Samen kleurrijk sporten.
4992: Willems,Eldert. - Boekje van weer en wind. 1e druk.
160922: Willems,Alphonse. - Les Elzevier. Histoire et annales Typographiques.
127325: Willems,J.F. - Reinaert De Vos, episch fabeldicht van de twaelfde en dertiende eeuw, met aenmerkingen en ophelderingen. 2e druk.
133927: Willems,Wim. - Bronnen van kennis over Indische Nederlanders.
162705: Willemse,Davis. - The Unknown drawings of Nicholas Bidloo, director of the first hospital in Russia.
80699: Willemsen,G.F. - Gids voor fossiele zoogdieren.
75376: Willemsen,F. - Operatie glimlach. Verhalen. [1e druk].
43645: Willemsen,August. - Vrienden, vreemden, vrouwen. 2e druk.
167615: Willemsen,G.A.J. - Langs heg en steg naar de grote weg. 400 jaar wegen en paden in Zevenaar.
168217: Willemsens,Piet & Klaas de Wit. - De bakermat van de Nederlandse zuivelindustrie.
163351: Willey,Bee. - The Dragon and the Magic Key. A pop-up fairy tale.
159761: William,J.E.D. - From Sails to Satellites. The Origin and Development of Navigation Science.
92249: Williams,Sophus. - Matelot.
92248: Williams,Sophus. - Diane.
92245: Williams,Sophus. - Les souliers de bal. Handcoloured.
92243: Williams,Sophus. - Hollande. Portrait of a woman with the Dutch flag.
3718: Williams,Marc. - No cure no pay. Nederlandse bergers op de wereldzeeën.
80105: Williams,Walter Jon. - De nieuwe stad in vlammen.
58813: Williams,John G. - A field guide to the National Parks of East Africa.
57797: Williams,Guy R. - The world of model ships and boats.
3737: Williams,Heathcote. - Het rijk van de walvis. Vertaald door H.H.ter Balkt.
167687: Williams,Robert L. - Cowboy's Caravan.
161346: Williams,Caroline. - From sail to steam. Studies in the nineteenth-century history of the Channel Islands.
160551: Williams,Mike. - Bridport and West Bay. The buildings of the flax and hemp industry.
160211: Williams,Kim. - The Villas of Palladio.
158613: Williams,Iolo. - Early English Watercolours. and some cognate drawings by artists bon not later then 1785.
155739: Williams,Eric. - History of the People of Trinidad and Tobago.
14961: Williams,John G. - A field guide to the national parks of East Africa. 3rd impression.
135509: Williams,Roger. - How to improve MGB, MGC & MGV V8.
162325: Williamson,Haraold F. - Winchester. The gun that won the west.
12339: Williamson,J.E. - Mijn avonturen op de bodem van de oceaan.
82220: Willies,Lynn & David Cranstone. - Boles and smeltmills.
117952: Willink,Sylvia & Vincent Vlasblom. - Een eeuw Willink (1900-1983).
12052: Willis,J.C. - Age and area. A study in geographical distribution and origin of species.
167168: Willmott,H.P. - Eerste wereldoorlog.
26565: Willock,Colin. - The enormous zoo. A profile of the Uganda National Parks.
90006: Wills,John E. - 1688. Een jaar in de wereldgeschiedenis.
162103: Wills,Geoffrey. - English and Irish glass.
155104: Wilm,Hubert [1887-1953]. - METZENBERG,WALTER. Ex-Libris.
155103: Wilm,Hubert [1887-1953]. - LISERL's [=Baronin von Hoschek] Buch.
155102: Wilm,Hubert [1887-1953]. - LIEVEN,GERDA. Ex-Libris. Steilufer in Kartusche.
155100: Wilm,Hubert [1887-1953]. - KOCH,ALICE. Exlibris. Knabe auf Delphin.
155098: Wilm,Hubert [1887-1953]. - ELLINGER,ARTHUR. Ex Libris. Blüten und Früchte in Schale.
163110: Wilmer,C.C.|S. - De getekende stad. Utrecht in tekeningen 1900-2000.
165890: Wilmink,Machiel [1894-1963] & L.Levisson. - Drukken en Drukwerk. Uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Drukkerij Levisson.
151242: Wilmink,Willem. - Srookjes en vertellingen. Onder redactie van Vic van de Reijt en Wonke Wilmink-Klein.
138008: Wilmore,Jack H. & David L.Costill. - Inspannings- en sportfysiologie.
125497: Wils,Henri [Henricus Franciscus 1892-1967]. - BRUYN,A.G.DE. Ex Libris. Boeken, kan, kruik.
125500: Wils,Henri [Henricus Franciscus 1892-1967]. - WITTOCX,H.A. Architeckt Landmeter. [Exlibris]. Gebouw.
29950: Wilsens,Hein. - Oezbekistan is ver vliegen. Een keuze uit zes jaar VZS-columns in stadionnieuws Willem II en andere geschriften 1984-1990.
18090: Wilson,Robert G. & C.Wilson. - Bromelias in cultivation. Volume 1.
38314: Wilson,Charles. - Unilever in de tweede industriële revolutie 1945-1965. Nederlandse bewerking van Dr.H.Baudet.
37948: Wilson,James. - Het duistere spoor. Vertaling H.ten Holt & S.de Jong.
163998: Wilson,H.H. - Religious sects of the Hindus. Edited by Ernst R.Rost.
138530: Wilson,A.M. & M.E.Moser. - Conservation of Black Sea Wetlands. A review and preliminary action plan.
143945: Wilson,Leonard G. - Benjamin Silliman and his Circle: The Influence of Benjamin Sulliman on Science in America. Prepared in Honor of Elizabeth H.Thomson.
143491: Wilson,Neil. - Scotch and Water. Islay - Jura - Mull - Skye.
115413: Egerton.M. I.Wilson sc. - The Invalid Lodger of how fo follow a Prescription.
155542: Wilt,Koos de. - Het land van Martin Kers. [Hond].
32259: Wilton-Ely,John. - Giovanni Battista Piranesi. Zijn visie en zijn werk.
141109: Wiltshire,Trea. - Old Hong Kong. Greeat cities of the world. 4th editition.
56473: Wilvoort,Hans van. - Vliegende Hollanders.
25827: Wiman,Carl. - Fossile Schildkröten aus China.
160394: Wimersma Greidanus,G.J.J.Van - Kwartieren Greidanus-Jaeger in stamreeksen. Deel I & II.
110576: Wimmer,Georg [1892-1975]. - BOCK,KARL. Ex Libris. Hand mit Edelsteinen.
110575: Wimmer,Georg [1892-1975]. - STRAUSS,OTTMAR. Exlibris. Waage.
110574: Wimmer,Georg [1892-1975]. - STRAUSS,OTTMAR. Exlibris. Waage.
110573: Wimmer,Georg [1892-1975]. - STASTNY,CTIBOR DOLORUM. Exlibris.
110572: Wimmer,Georg [1892-1975]. - SLATNER,FRANZ. [Exlibris]. "Erotichs".
110166: Wimmer,Georg [1892-1975]. - Gut Gedeihn 1949 wünscht G.Wimmer.
102018: Wimmer,Clemens Alexander. - Geschichte der Gartentheorie.
164926: Winands,Wim. - Het Meghlo dar Megchelen werd.
65847: Winant,Lewis. - Early Percussion firearms. A history of early Percussion ignition from Fortsyth to Winchester .44/40.
159959: Winchester,Angus J.L. & Alan G.Crosby. - England's Landscape The North West.
164650: Wind,Diana A. - Lucebert schilder dichter fotograaf / Maler Lyriker Fotograf.
159405: Wind,Pierre. - Wind aan de kook. Pierre Wind's culinaire zielenroerselen.
142382: Wind,Julia Johanna. - Fructose and Glucose. Signaling in Arabidopsis Thaliana. These.
140334: Winde,Henk de. - Rederij T.Muller.
134293: Winden,J.C.M.van. - De ware wijsheid. Wegen van vroeg-christelijk denken.
110168: Windhager,Franz [1879-1959]. - THEIMER,GEORG MARIA. [Exlibris]. Vor offenem Buch sinnend Sitznder, leichtende Kugel in seiner Linken betrachtend.
117147: Windrich,Mirjam. - Een nieuwe start. Ontdek het positieve van veranderen.
161877: Wijn / Wine. - 35. 20th century European bookplates with wine.
143168: Wine,Humphrey. - Claude. The Poetic Landscape.
141671: Winfield,Rif. - The 50-Gun Ship.
156376: Wingate,John. - In Trust for the Nation HMS Belfast 1939-1971.
69729: Wingen,Ed. - Eugène Brands.
158639: Wingen,Ed. - Henk Lassche. Het eigen landschap / His own landscape.
151217: Wingen,Ed. - De A van Cobra in woord en beeld. 50 Jaar Cobra.
137778: Wingen,Ed, Hans Gobes & Ruud Lapré. - Hommage aan Kees Verwey. Deel 1: Leven en werk van de schilder.
153107: Wingerden,Jan van. - Belevenissen voor de voet.... een gang door de seizoenen!
67106: Wingert,Helga. - Spuren in die Vergangenheit. Eine Rekonstruktion des Alltags von der Steinzeit bis zum Mittelalter.
148530: Wink,Jaco. - Rob zet de boel op stelten!
91559: Winkel,L.van de. - Carte de visite. Originele portretfoto van een jonge vrouw.
131416: Winkel,Ariën, Peter de Rijcke & Joep Monnikendam. - Ton van Kesteren schilderijen.
120078: Winkel,M. - 2 verschillende exlibris.
166502: Winkelman,P.H. - Heusden geteisterd en bevrijd.
159373: Winkelmann,H. - Schwazer Bergbuch. Herausgegeben von der Gewerkschaft Eisenhütte Westfalia.
147676: Winkels,M. Nougat. - Reclame plaatje Nougat van M.Winkels: Vogel.
165915: Winkels,Edwin. - De weg naar Covadonga. Een Spaanse wielerbedevaart.
94161: Winkler,Eduard [1884-1978]. - PICKEL,WILLY. Exlibris.
94159: Winkler,Eduard [1884-1978]. - ACKERMANN,FRIEDRICH. Exlibris.
94160: Winkler,Eduard [1884-1978]. - HOLZWARTH,JOHANN GEORG. Exlibris.
94158: Winkler,Eduard [1884-1978]. - FORCH,HANS. Exlibris.
94156: Winkler,Eduard [1884-1978]. - WINKLER,WILJELM. Exlibris.
94157: Winkler,Eduard [1884-1978]. - GRAF,L. Exlibris. (Vulcano).
94155: Winkler,Eduard [1884-1978]. - WINKLER,EDUARD. Exlibris. (Black woman with child).
94150: Winkler,Eduard [1884-1978]. - BORN,FRITZ. Exlibris.
94152: Winkler,Eduard [1884-1978]. - STEIN,KURT. Exlibris.
94153: Winkler,Eduard [1884-1978]. - GLEICHMANN,HANS. [Exlibris].
141704: Winkler,Johan. - De Nederlandsche geslachtsnamen in oorsprong, geschiedenis en beteekenis.
1789: Winkler,Dirk. - Lokomotiv-Versuchsamt Grunewald. Die Geschichte des berühmten Lok-Labors.
147001: Winkler,T.C. - Kennis en Kunst. Geillustreerd Volksboek. Bladen ter algemeene ontwikkeling. 1867.
115430: Winkler,Kees. - Gedichten.
20886: Winn,Marie. - Red-tails in love. A wildlife drama in Central Park.
5935: Winnertz,Joh. - Beitrag zu einer Monographie der Sciarinen.
135219: Winson,H.W. & J.A.Hammerton. - The Great War. The standard history of the all-Europe conflict. Vols 1 - 13.
99341: Winter,Leon De. - Leon de Winter 50 jaar.
90239: Winter,Carl. - Das Orgelwerk des Freiburger Münsters.
79066: Winter,Leon De. - Supertex. Roman. 5e druk.
79024: Winter,Leon De. - Hoffman's honger. Roman. [1e druk].
78985: Winter,Leon De. - Zionoco. Roman. 1e druk.
4839: Winter,H. - Een Hollandse tweedekker uit de jaren 1660/1670 naar het contemporaine model in het voormalige slot Monbijou in Berlijn.
99381: Winter,Leon De. - Het huwelijk. [1e drukj].
128193: Winter,R.de & E.H.J.C.M.Doreleijers. - Luchtmachtstructuren in beweging. 80 jaar luchtmachtorganisatie.
165195: Winter,Leon De. - Zionoco. Roman. [1e druk].
162317: Winter,P.J.Van. - De lijsten der hoogaangeslagenen in het depaartement van de Westereems. Deel 1 & 2.
156232: Winter,Rolf de & Erwin van Loo. - Luchtmachtbevelhebbers geportretteerd 1954-2005.
144286: Winter,Leon De. - Revolutie. Een verhaal.
125503: Winters,Alphons [Antonius Henricus 1906-2000]. - JESSE,NICO. Ex Libris. Portret.
161259: Wintgens Hötte,Doris & Ankie de Jongh-Vermeulen. - Dageraad van de moderne kunst. Leiden en omgeving 1890-1940.
87138: Wirkus,Faustin & Taney Dudley. - De blanke negerkoning. Hoe een Amerikaanse sergeant der mariniers op het eiland La Gonave tot koning werd gekroond.
145549: Wirth,Horst. - Die Tollkirsche und andere medizinisch angewandte Nachtschattengewächse.
145547: Wirth,Horst. - Der Rote Fingerhut und andere herzwirksame Heilpflanzen.
80371: Wischermann,Heinfried. - Romantik in Baden-Württemberg.
77388: Wise,Arthur. - Weapons in the theatre.
128490: Wiseman,Julian. - A History of the British Pig.
92792: Wisgerhof,Bert. - Orgeln in den Niederlanden.
57141: Wisjâkhadatta. - De zegelring van Râksjasa. Indisch toneelspel uit Sanskrit en prâkrit in het Nederlandsch vertaald door Dr.J.Ph.Vogels.
108722: Wispelaere,Paul De. - Louis Paul Boon vergeten straat. De mislukking van een utopie.
33589: Wispelaere,Paul De. - Glinsterende splinters. Een uitgave ter gelegenheid van de uitreiking van de Prijs der Nederlandse Letteren 1998 aan Paul van Wispelaere.
28760: WISSELINK,LEO. - Leo Wisselink. Een schilder in Den Haag. A painter in The Hague. Haagse aquarellen 1985-1989. Water-colours of The Hague 1985-1989. 2e druk.
164381: Wissenbach,Björn. - Mauern zu Gärten. 200 Jahre Frankfurter Wallanlagen.
162759: Wisser,Wilhelm. - Plattdeutsche Volksmärchen. Ausgabe für Erwachsene. 9. bis 14.Tausend.
166826: Wissing,Pieter van. - Stokebrand Janus 1787. Opkomst en ondergang van een achttiende-eeuws satirisch politiek-literair weekblad.
166784: Wissing,Pieter van. - In louche gezelschap. Leven en werk van de broodschrijver Philippus Verbrugge 1750-1806.
43572: Wit,Wim de. - Auke Komter / architect.
3224: Wit,H.De & D.Warners. - Twee reizen. Gedichten. 1e druk.
162650: Wit,L.C. & H.Stads. - Friese klokken. Handboek voor zelfbouwers.
154947: Wit,Peter De. - Sigmund tiende sessie.
154393: Wit,Bregje De - Op hoop van zaken. De insustrialisatie van Gouda 1813-1913.
166370: Wit,P. - De Ooster- en Westerwijzend te Hoogkarspel. Van waterkerend dijkje, tot een welvarend stukje Hoogkarspel.
167339: With,Johan De. - Aengaende den dorpe van Heycop. Schetsen uit de geschiedenis van Hei- en Boeicop.
97976: Withagen,Arend. - Een handvol tijd.
6988: Witherby,H.F. a.o. - The handbook of British birds. 6th impression.
40294: Withington,Edward T. - Medical history from the earliest times. A popular history of the healing art.
16783: Withner,Carl L. - The orchids. A scientific survey.
162238: Witkowski,Georg. - Zeitschrift für Bücherfreunde. Neue Folge 19.Jahrgang.
162237: Witkowski,Georg. - Zeitschrift für Bücherfreunde. Neue Folge 19.Jahrgang.
162236: Witkowski,Georg. - Zeitschrift für Bücherfreunde. Neue Folge 18.Jahrgang.
162235: Witkowski,Georg. - Zeitschrift für Bücherfreunde. Neue Folge 17.Jahrgang.
162233: Witkowski,Georg. - Zeitschrift für Bücherfreunde. Neue Folge 13.Jahrgang.
162234: Witkowski,Georg. - Zeitschrift für Bücherfreunde. Neue Folge 14.Jahrgang.
162232: Witkowski,Georg. - Zeitschrift für Bücherfreunde. Neue Folge 13.Jahrgang.
162231: Witkowski,Georg. - Zeitschrift für Bücherfreunde. Neue Folge 13.Jahrgang.
110353: Witopil,Franz. - BAUMANN,FRANZ WIEN. Ex Libris. Halbfigur eines Ritters mit Fackel.
110354: Witopil,Franz. - GRÜNFELD,JOSEF. Ex Libris. Bücherfreund auf Leiter.
110355: Witopil,Franz. - SAAR,JOSEF. Ex Libris. Zwei Schädel auf Buch.
110352: Witopil,Franz. - BANK,MAX. Ex Libris. Nixe, im Hintergrund Wien.
110350: Witopil,Franz. - BAUMANN,FRANZ WIEN. Ex Libris. Nixen.
159210: Witsenburg,Edward. - Geertruida Chritina Mohr-Horsman. Tattie. 13 aptil 1908 - 7 november 2003. Een kleine familiekroniek met mijn gheliefde tante als centraal figuur.
118184: Witstein,S.F. & E.K.Grootes. - Visies op Vondel na 300 jaar. Een bundel artikelen ter gelegenheid van de driehonderdste sterfdag van Joost van den Vondel.
84203: Witt Huberts,Fr.De. - Uit de jeugdjaren van stadhouder Willem III.
94268: Witte Eechout,V. e.a. - Jeugdzangen. Liederenbundel voor jeugdkerk, kinderdienst, zondagschool en huisgezin.
158680: Witte,A.L.De. - Frieslands glorie. Studie over de bloedlijnen uit de beroemde fokstal Knol, Hartwerd.
108553: Witte,E.Th. - Een keur van vaste-planten, geschikt voor snijbloemen en cultuur in den tuin. Met een voorwoord van H.Witte.
108555: Witte,E.Th. - Een keur van bloemheesters, geschikt voor tuinversiering en forceeren.
6976: Wittert Van Hoogland,R.W.C.G.A. - Een halve eeuw militaire luchtvaart 1913 - 1 juli - 1963.
161761: Witteveen,Manno. - Een onderneming van landsbelang. De oprichting van de Verenigde Oost-Indische Compagnie in 1602.
160320: Witteveen,C.H. - Mijn Friese Familie. Het verhaal van mijn voorouders en aanverwante familie. Het is ook het verhaal van mijn ouders en mijn jeugdjaren in het Heiteân, afluitend met een korte levensloop.
160310: Witteveen,C.H. - De voorouders en het nageslacht van Tjebbe Cornelis Witteveen. De geschiedenis van de familie Witteveen uit Friesland.
118793: Wittgenstein,Ludwig. - Filosofische onderzoekingen. Vertaling Maarten Derksen & Sybe Terwee.
162551: Witthus,Rutherford W. - Blickenderfer. Images of the West.
155106: Wittig,Werner [1930- ]. - 11 verschiedene Ex Libris für Bernhard Stübner Belin.
164645: Wittlich,Peter. - Ceska secese.
148174: Wittmann,Reinhard. - Geschichte des deutschen Buchhandels. Ein Überblick.
163030: Wittmer,Pierre. - Caillebotte and his garden at Yerrest.
97676: Wittop Koning,Martine. - Honderd recepten voor Honig's maizena.
58148: Wittop Koning,D.A. - Geneeskunde en farmacie in de Nederlandse politieke prent 1632-1932.
17784: Wittop Koning,D.A. - De Nederlandsche Maatschappij ter bevordering der Pharmacie 1842-1942. Benevens overzicht der Nederlandsche pharmaceutische tijdschriften van 1755 tot heden.
144058: Wittop Koning,D.A. - Facsimile of the first Amsterdam Pharmacopoeia 1636. With an introduction by D.A.Wittop Koning.
159814: Wittop Koning,D.A. - Apothekerspotten uit de Nederlanden.
110176: Wittrisch,Ilona [1879-1946]. - LEONHARD,HEINI und EMILIE. Ex.Libris. Stilleben auf Rundtisch.
110173: Wittrisch,Ilona [1879-1946]. - HEEREN,HELLA. Ex-Libris. Monogramm HH, Sonne und Bauernhof.
110177: Wittrisch,Ilona [1879-1946]. - HEEREN,HPTM. Stern und Flügzeug.
110175: Wittrisch,Ilona [1879-1946]. - HERFORD,ADOLF. Lüderitx Nr. 10.
110174: Wittrisch,Ilona [1879-1946]. - HEEREN,HERTA. Ex-Libris. Monogramm H und rotes Herz,
110172: Wittrisch,Ilona [1879-1946]. - HEEREN,HANS. Mein Buch. Buch und Musiknoten.
153135: Witzel,Frank. - Hoe een manisch-depressieve tiener in de zomer van 1969 de Rote Armee Fraktion bedacht. Roman.
165666: Witzenburg,Gary. - Camaro an American icon.
168357: Witzenhausen,Miljuschka - Makkelijk met Milhuschka. 100 recepten stap voor stap.
138704: Wobeser,Gary W. - Disaeses of Wild Waterfowl. 2nd edition.
164973: Woelderink,J.G. - Verbond en bevinding. Ingeleid door Ds.C.v.d.Wal.
155107: Woelfe,Alfons [1884-1951]. - Dr Walter Vogel und Frau Margarete laden ein zu Abendbrot udn Branntewein.
164503: Woelflein,Luise. - The ultimate bug book. A unique three dimensional journey into the world of insecs.
158266: Woensel,Osacar van. - Ode.
168281: Woestijne,Karel van de. - Verhalen. "Premie Wereld-Biblliotheek".
84670: Woets,Dick. - Vogels van het Zwanenwater.
63824: Wojowasito,S. - Kamus Umum. Belanda - Indonesia.
163160: Wolbink,E. & A.C.A.Pullen. - Monumenten in de Gemeente Hardenberg.
155109: Wolbrand,Peter [1886-1972]. - 34 verschiedene Gelegenheits Graphiken.
155108: Wolbrand,Peter [1886-1972]. - 130 verschiedene Ex Libris.
43694: WOLDHEK,SIEGFRIED. - Literaire tekeningen. Ingeleid door Rudy Kousbroek.
52132: WOLDHEK,SIEGFRIED. - Knetterende letteren. Schrijversportretten.

Next 1000 books from Rob Kok Old Books & Prints[an error occurred while processing this directive]

5/9