Rob Kok Old Books & Prints
Schakel 53, 1231 SV Loosdrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)35 58 252 31            Email: rorostef@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
164663: Wijdeveld,Paul. - Ludwig Wittgentsien architect.
155603: Wijdeveld,Paul. - Ludwig Wittgenstenstein Architect.
131370: Wijgh,Hanneke & Dick Jalink. - Een huivering van eerbied. Het toonkunstkoor zingt 100 jaar de Matthäus Passion.
113428: Wijgh,Hanneke. - Het Kaïnsteken. Mijn eigen kleine oorlog.
78592: Wijk,J.Van. - Histoire de la patrie, en cinquante deux lecons, a l'usage de la jeunesse et des écoles des Pays-Bas, revue et augmentée jusqu'a nos jours. Trauite sur la 10e édition.
29098: Wijk,Jaap van der. - Voetbal woordenboek.
166510: Wijk,P.Vinc.Van. - Boerderijnamen. over hun oorsprong, geschiedenis en betekenis.
55419: Wijk Pzn,P.J. - Pluimveehouderij. 4e druk.
161242: Wijk,N.Van. - Franck's etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal. 2e druk door Dr.N.Van Wijk. Met supplement door Dr.C.B.van Haeringen.
119179: Wijk,A.A.van. - Alle paarden van Apollo. Een geschiedenis van alle 266 Nederlandse Gloster Meteors. Deel I, II, III & IV.
158157: Wijk,Aart van. - Luchtvaartverhalen door gepensioneerde bemanningsleden van verkeersvliegtuigen.
148718: Wijk,Wim van & Jacques van der Neut. - De Biesbosch na de Don-Boscovloed.
157120: Wijk,Jaao van den. - Voetbalwoordenboek.
153741: Wijk,Wim van. - Dordt in de kaart gekeken.
156350: Wijk,N.Van. - Franck's Etymologisch Woordenboek der Nedrlandsche taal. 2e druk.
128440: Franck-van Wijk. - Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal. 2e druk door Dr.N.van Wijk & Supplement door Dr.C.B.Van Haeringen
118165: Wijk,N.Van. - Franck's etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal. 2e druk door Dr.N.Van Wijk. Met supplement door Dr.C.B.van Haeringen.
125539: Wijkniet,A.W. [Albertus Willem 1894-1973]. - LEEFLANG,K.W.H. Ex Libris. Typografisch.
35953: Wijlen,Ton van. - Bossenatlas van Nederland. 1: Boven de grote rivieren. 2: Tussen en onder de grote rivieren.
33995: Wijlen,Ton van. - De wateren van de lage landen. Boeiende tochten in de natte natuur. Natuur- en recreatiegids voor de wateren van de lage landen.
23733: Wijlen,Ton van. - Door de bossen van de lage landen.
77491: Wijma,J. - De jonge Lezer. VIII. Leesboek voor de lagere scholen. 6e druk.
77490: Wijma,J. - De jonge Lezer. VII. Leesboek voor de lagere scholen. 8e druk.
77489: Wijma,J. - De jonge Lezer. VI. Leesboek voor de lagere scholen. 9e druk.
77487: Wijma,J. - De jonge Lezer. V. Leesboek voor de lagere scholen. 11e druk.
119482: Wijmer,D.J. - Harmelen in 1832. Grondgebruik en eigendom. Tekst & kaarten.
141805: Wijn,J.J.A. - Tot in de verste uithoeken.... De cruciale rol van de Gouvernements Marine bij het vestigen van de Pax Neerlandica in de Indische Archipel 1815-1962.
30481: Wijn,J.W. - Krijgskundige aanteekeningen van Johan den Middelste van Nassau.
137920: WIJN. - Geeft de wijnbouw dit jaar veel, Ook de kuiper maakt goed' zaken; Hij ook krijgt daarvan zijn deel, Als hij maar kan vaten maken.
137915: WIJN. - Als de wijnoogst wel gelukt, En men puik van druiven plukt, Hoort men 't vrolijk zingen Van de landjeugd aan den Rijn En de Moezel, waar de wijn Naar den prijs mag dingen.
137919: WIJN. - De druiven worden op deez' kar, In vaten vol gedragen, Daarna ter perskuip heengevoerd; Dat gaat naar alks behagen.
158190: Wijn,Jan Willem de. - Woorden en daden in de geschiedenis van de Rotterdamse luchtvaart.
137924: WIJN. - Neen Frans! 'k begeer u niet tot man, En word ook nooit uw' vrouw. Ga naar uw buurmans nicht Susan, En bied haar liefde en trouw.
137923: WIJN. - Wanneer de druiven zijn geplukt, Vergaart men die in tonnen, En perst of stampt ze daarin uit; Dus wordt de wijn gewonnen. Eerst is hij vuil en troebel, maar door 't gisten wordt hij helder, klaar.
137922: WIJN. - Als 't eerste vaatje nieuwe wijn Tot proef is aangekomen, Dan wordt er dra, door oud en jong, Een Glaas van genomen. Hier gaat de beker lustig rond, Daar man den wijn zoo heerlijk vond.
153166: Wijnaerdts Francken-Dyserinck,W. - Drie maanden in de west. Reisbrieven.
45109: Wijnand,J.H. - 't Was goed genoeg! Vijftienmaal vijf jaar voetbalvreugd' en -leed 1895 A.F.C. 1970.
29219: Wijnand,J.G. - Het gouden boek van A.F.C. 1895-1945. Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan der Amsterdamsche Football Club 1895-1945.
34866: Wijnands,D.A., E.J.A.Zevenhuizen & J.Heniger. - Een sieraad voor de stad. De Amsterdams Hortus Botanicus 1638-1993.
26511: Wijnberg,S. - De Joden in Amsterdam. Een studie over verandering in hun attitudes.
157380: Wijnen,M.-H.J.M.N. - The early Neolithoc I settlement at Seklo: an early farming community in Thessaly, Greese. These.
110934: Wijnen,D.J.van. - Pangkalpinang. Werkelijkheidszin der minderheden.
164625: Wijngaard,Hans van den. - Een klein dorpje in een grote oorlog (Sint-Oederode).
20677: Wijngaarden,A.van. - De Nederlandse landroofdieren- Carnivoa.
146865: Wijngaarden,Anne M.C.Van. - Architectuur & wonen in Broek in Waterland. Architecture & living in Broek in Waterland.
121993: Wijngaarden,A.van. - Ons krijtland Zuid-Limburg III: De ondergrondse kalksteengroeven in Zuid-Limburg.
165996: Wijngaert,Mark van den. - Albert II. De biografie. Zijn leven, zijn betekenis.
104416: Wijngaert,Frank van den. - Hans Orlowski graveur.
161813: Wijngaertde,Antoon van den. - De Zelandiae Descriptio. Het panoroma van Walcheren uit 1550.
128448: Wijnja,G.D. - Langs oude Friese windmolens. {Deel 1].
4878: Wijnman,H.F. - Historische gids van Amsterdam. Met een voorwoord van S.Carmiggelt. Deel 1 & 2.
154725: Wijst,C.A.Van der. - Bevolkingsspreiding in Indonesië. Een evaluatie-onderzoek naar het transmigratiebeleid vanaf 1 april 1969.
141217: Wijting,Willem. - Een korte beschrijving van drie orgels uit de Grote of Sint-Bavokerk te Haarlem.
156820: Wilber,Ken. - Integrale psychologie.
158926: Wilbrand,Theodor. - Der Eisenbahnverkehr.
81782: Wilckens,Leonie von. - Mittelalterliche Seidenstoffe.
131939: Wilcox,J.A.J. - AMERICAN ANTIQUARIAN SOCIETY founded 1812. Ex Libris. Library & 2 poetraits.
75489: Wild,Georg O. - Edelstenen en hoe ze te herkennen. 3e druk.
155957: Wildengren,Geo. - Religionsphänomenologie.
165081: Wilder,F.L. - English sporting prints.
153390: Wilderink-Jansen,C.M. - Kookboek voor de fijnere keuken. Nieuw Haagsch Kookboek.
108921: Wildermann,Hans [1884-1954]. - VOGEL,WALTER und MARGARETE. Ex Libris. Schwebende Akte über Stadt.
108919: Wildermann,Hans [1884-1954]. - Antweiler,C.J. Ex Libris. Text: "Leer ist das Leben ohne Liebe - Labor ipse voluptas".
162975: Wildschut,Henk. - Shelter.
160430: Wildschut,Gerben e.a. - Ei sjuch it doapke Wikel. It âlde doarp yn de jonge Maityd.
164443: Wildsmith,Brian. - De Ark van Noach. Pop-up.
163374: Wildsmith,Brian. - The Creation. A Pop-Up Book.
71124: Wilhelm,Rob. - Weesp in oude ansichten deel 2.
162768: Wilhelm,Richard. - Chinesische Volksmärchen. 9. bis 13.Tausend.
90904: Wilhelmina,Frederica Louise. - Portret van Fred.Louisa Wilhelmina, Souvereine vorstin van Nederland. 19e eeuwse handgekleurde lithografie.
154853: Wilhelmina. - Eenzaam maar niet alleen. 12e druk.
158670: Wilinga,Anne & Johan Salverda. - De Lemmerboot. Levenslijn tussen Amsterdam en Lemmer.
127811: Wilk,Mariusz. - Le Journal d'un loup.
59558: Wilkens,Peter. - Niedere Tiere. Steinkorallen, Scheiben- und Krustenanemonen.
58592: Wilkes,Kenneth. - Jachtnavigator op open zee. 2e druk.
44039: Wilkes,Bill St.John. - Handboek voor onderwater-archeologie.
121878: Wilkie,Ken. - Dutch life in miniature.
160545: Will,George. - Zeeuws of Vlaams? (morfo-)syntactische verschijnselen in de dialecten van Zeeuws-Vlaanden. These.
15910: Wille,J. - Heiman Dullaart zijn leven, omgeving en werk. Met herdruk van zijn meeste gedichten.
81292: Willebeek Le Mair,H. - Mother's little rhyme book. No.2 of old nursery rhymes.
90794: Willem Lodwyk, Grave van Nassau. - Portret van Willem Lodewyk.
62116: PHILLIPS WILLEM. - Portrait Philips Willem, 19th century lithography.
62064: WILLEM I. - Portrait Willem I, 19e eeuwse litho.
62058: WILLEM V. - Portret van Willem V, 19e eeuwse litho.
153625: Willemen,Ad. - Ad Willemen.
154073: Willemetz,A. & Jacques-Charles. - Miss Blues. Créé par Mistinguett, Musique de Maurice Yvain.
154086: Willemetz,A. & Jacques-Charles. - The violet''s song (la légende de la violette). Musique de Maurice Yvain.
154066: Willemetz,A. & Jacques-Charles. - La Java creee par Mistingguett. Musique de Maurice Yvain.
154056: Willemetz,A. & Jacques-Charles. - Mon homme. Le succès de Mistinguett et Harry Pilcher. Musique de Maurice Yvain.
79820: Willems,Ine. - Arto Post Laboro door de jaren heen.
74877: Willems,Raf. - 50 jaar Europacup 1957/2005. Samen kleurrijk sporten.
4992: Willems,Eldert. - Boekje van weer en wind. 1e druk.
160922: Willems,Alphonse. - Les Elzevier. Histoire et annales Typographiques.
149193: Willems,Wim e.a. - Uit Indië geboren. Vier eeuwen familiegeschiedenis.
127325: Willems,J.F. - Reinaert De Vos, episch fabeldicht van de twaelfde en dertiende eeuw, met aenmerkingen en ophelderingen. 2e druk.
133927: Willems,Wim. - Bronnen van kennis over Indische Nederlanders.
162705: Willemse,Davis. - The Unknown drawings of Nicholas Bidloo, director of the first hospital in Russia.
80699: Willemsen,G.F. - Gids voor fossiele zoogdieren.
75376: Willemsen,F. - Operatie glimlach. Verhalen. [1e druk].
151270: Willemsen,Mariëtte. - Kluizenaar zonder God. Friedrich Nietzsche en het verlangen naar bevrijding en verandering.
43645: Willemsen,August. - Vrienden, vreemden, vrouwen. 2e druk.
166056: Willemze,Theo. - Algemene muziekleer. 19e druk.
163351: Willey,Bee. - The Dragon and the Magic Key. A pop-up fairy tale.
159761: William,J.E.D. - From Sails to Satellites. The Origin and Development of Navigation Science.
92249: Williams,Sophus. - Matelot.
92248: Williams,Sophus. - Diane.
92245: Williams,Sophus. - Les souliers de bal. Handcoloured.
92243: Williams,Sophus. - Hollande. Portrait of a woman with the Dutch flag.
3718: Williams,Marc. - No cure no pay. Nederlandse bergers op de wereldzeeën.
80105: Williams,Walter Jon. - De nieuwe stad in vlammen.
58813: Williams,John G. - A field guide to the National Parks of East Africa.
57797: Williams,Guy R. - The world of model ships and boats.
3737: Williams,Heathcote. - Het rijk van de walvis. Vertaald door H.H.ter Balkt.
161346: Williams,Caroline. - From sail to steam. Studies in the nineteenth-century history of the Channel Islands.
147926: Williams,Tony D. - The Penguins Spheniscidae.
160551: Williams,Mike. - Bridport and West Bay. The buildings of the flax and hemp industry.
160211: Williams,Kim. - The Villas of Palladio.
158613: Williams,Iolo. - Early English Watercolours. and some cognate drawings by artists bon not later then 1785.
155739: Williams,Eric. - History of the People of Trinidad and Tobago.
14961: Williams,John G. - A field guide to the national parks of East Africa. 3rd impression.
135509: Williams,Roger. - How to improve MGB, MGC & MGV V8.
166713: Williamson,Marianne. - Wonderen, werk & geld.
162325: Williamson,Haraold F. - Winchester. The gun that won the west.
12339: Williamson,J.E. - Mijn avonturen op de bodem van de oceaan.
82220: Willies,Lynn & David Cranstone. - Boles and smeltmills.
117952: Willink,Sylvia & Vincent Vlasblom. - Een eeuw Willink (1900-1983).
12052: Willis,J.C. - Age and area. A study in geographical distribution and origin of species.
26565: Willock,Colin. - The enormous zoo. A profile of the Uganda National Parks.
90006: Wills,John E. - 1688. Een jaar in de wereldgeschiedenis.
162103: Wills,Geoffrey. - English and Irish glass.
155104: Wilm,Hubert [1887-1953]. - METZENBERG,WALTER. Ex-Libris.
155103: Wilm,Hubert [1887-1953]. - LISERL's [=Baronin von Hoschek] Buch.
155102: Wilm,Hubert [1887-1953]. - LIEVEN,GERDA. Ex-Libris. Steilufer in Kartusche.
155100: Wilm,Hubert [1887-1953]. - KOCH,ALICE. Exlibris. Knabe auf Delphin.
155098: Wilm,Hubert [1887-1953]. - ELLINGER,ARTHUR. Ex Libris. Blüten und Früchte in Schale.
163110: Wilmer,C.C.|S. - De getekende stad. Utrecht in tekeningen 1900-2000.
165890: Wilmink,Machiel [1894-1963] & L.Levisson. - Drukken en Drukwerk. Uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Drukkerij Levisson.
151242: Wilmink,Willem. - Srookjes en vertellingen. Onder redactie van Vic van de Reijt en Wonke Wilmink-Klein.
138008: Wilmore,Jack H. & David L.Costill. - Inspannings- en sportfysiologie.
125497: Wils,Henri [Henricus Franciscus 1892-1967]. - BRUYN,A.G.DE. Ex Libris. Boeken, kan, kruik.
125500: Wils,Henri [Henricus Franciscus 1892-1967]. - WITTOCX,H.A. Architeckt Landmeter. [Exlibris]. Gebouw.
29950: Wilsens,Hein. - Oezbekistan is ver vliegen. Een keuze uit zes jaar VZS-columns in stadionnieuws Willem II en andere geschriften 1984-1990.
18090: Wilson,Robert G. & C.Wilson. - Bromelias in cultivation. Volume 1.
38314: Wilson,Charles. - Unilever in de tweede industriële revolutie 1945-1965. Nederlandse bewerking van Dr.H.Baudet.
37948: Wilson,James. - Het duistere spoor. Vertaling H.ten Holt & S.de Jong.
163998: Wilson,H.H. - Religious sects of the Hindus. Edited by Ernst R.Rost.
138530: Wilson,A.M. & M.E.Moser. - Conservation of Black Sea Wetlands. A review and preliminary action plan.
143945: Wilson,Leonard G. - Benjamin Silliman and his Circle: The Influence of Benjamin Sulliman on Science in America. Prepared in Honor of Elizabeth H.Thomson.
143491: Wilson,Neil. - Scotch and Water. Islay - Jura - Mull - Skye.
115413: Egerton.M. I.Wilson sc. - The Invalid Lodger of how fo follow a Prescription.
155542: Wilt,Koos de. - Het land van Martin Kers. [Hond].
32259: Wilton-Ely,John. - Giovanni Battista Piranesi. Zijn visie en zijn werk.
141109: Wiltshire,Trea. - Old Hong Kong. Greeat cities of the world. 4th editition.
56473: Wilvoort,Hans van. - Vliegende Hollanders.
25827: Wiman,Carl. - Fossile Schildkröten aus China.
160394: Wimersma Greidanus,G.J.J.Van - Kwartieren Greidanus-Jaeger in stamreeksen. Deel I & II.
110576: Wimmer,Georg [1892-1975]. - BOCK,KARL. Ex Libris. Hand mit Edelsteinen.
110575: Wimmer,Georg [1892-1975]. - STRAUSS,OTTMAR. Exlibris. Waage.
110574: Wimmer,Georg [1892-1975]. - STRAUSS,OTTMAR. Exlibris. Waage.
110573: Wimmer,Georg [1892-1975]. - STASTNY,CTIBOR DOLORUM. Exlibris.
110572: Wimmer,Georg [1892-1975]. - SLATNER,FRANZ. [Exlibris]. "Erotichs".
110166: Wimmer,Georg [1892-1975]. - Gut Gedeihn 1949 wünscht G.Wimmer.
102018: Wimmer,Clemens Alexander. - Geschichte der Gartentheorie.
164926: Winands,Wim. - Het Meghlo dar Megchelen werd.
65847: Winant,Lewis. - Early Percussion firearms. A history of early Percussion ignition from Fortsyth to Winchester .44/40.
159959: Winchester,Angus J.L. & Alan G.Crosby. - England's Landscape The North West.
166341: Wind,Sipke van den & Jan A.Blaak. - Ameland Sperrgebiet 1940-1945.
164650: Wind,Diana A. - Lucebert schilder dichter fotograaf / Maler Lyriker Fotograf.
159405: Wind,Pierre. - Wind aan de kook. Pierre Wind's culinaire zielenroerselen.
142382: Wind,Julia Johanna. - Fructose and Glucose. Signaling in Arabidopsis Thaliana. These.
140334: Winde,Henk de. - Rederij T.Muller.
134293: Winden,J.C.M.van. - De ware wijsheid. Wegen van vroeg-christelijk denken.
110168: Windhager,Franz [1879-1959]. - THEIMER,GEORG MARIA. [Exlibris]. Vor offenem Buch sinnend Sitznder, leichtende Kugel in seiner Linken betrachtend.
117147: Windrich,Mirjam. - Een nieuwe start. Ontdek het positieve van veranderen.
161877: Wijn / Wine. - 35. 20th century European bookplates with wine.
143168: Wine,Humphrey. - Claude. The Poetic Landscape.
141671: Winfield,Rif. - The 50-Gun Ship.
156376: Wingate,John. - In Trust for the Nation HMS Belfast 1939-1971.
69729: Wingen,Ed. - Eugène Brands.
158639: Wingen,Ed. - Henk Lassche. Het eigen landschap / His own landscape.
151217: Wingen,Ed. - De A van Cobra in woord en beeld. 50 Jaar Cobra.
137778: Wingen,Ed, Hans Gobes & Ruud Lapré. - Hommage aan Kees Verwey. Deel 1: Leven en werk van de schilder.
153107: Wingerden,Jan van. - Belevenissen voor de voet.... een gang door de seizoenen!
67106: Wingert,Helga. - Spuren in die Vergangenheit. Eine Rekonstruktion des Alltags von der Steinzeit bis zum Mittelalter.
148530: Wink,Jaco. - Rob zet de boel op stelten!
91559: Winkel,L.van de. - Carte de visite. Originele portretfoto van een jonge vrouw.
131416: Winkel,Ariën, Peter de Rijcke & Joep Monnikendam. - Ton van Kesteren schilderijen.
120078: Winkel,M. - 2 verschillende exlibris.
166502: Winkelman,P.H. - Heusden geteisterd en bevrijd.
159373: Winkelmann,H. - Schwazer Bergbuch. Herausgegeben von der Gewerkschaft Eisenhütte Westfalia.
147676: Winkels,M. Nougat. - Reclame plaatje Nougat van M.Winkels: Vogel.
165915: Winkels,Edwin. - De weg naar Covadonga. Een Spaanse wielerbedevaart.
94161: Winkler,Eduard [1884-1978]. - PICKEL,WILLY. Exlibris.
94159: Winkler,Eduard [1884-1978]. - ACKERMANN,FRIEDRICH. Exlibris.
94160: Winkler,Eduard [1884-1978]. - HOLZWARTH,JOHANN GEORG. Exlibris.
94158: Winkler,Eduard [1884-1978]. - FORCH,HANS. Exlibris.
94156: Winkler,Eduard [1884-1978]. - WINKLER,WILJELM. Exlibris.
94157: Winkler,Eduard [1884-1978]. - GRAF,L. Exlibris. (Vulcano).
94155: Winkler,Eduard [1884-1978]. - WINKLER,EDUARD. Exlibris. (Black woman with child).
94150: Winkler,Eduard [1884-1978]. - BORN,FRITZ. Exlibris.
94152: Winkler,Eduard [1884-1978]. - STEIN,KURT. Exlibris.
94153: Winkler,Eduard [1884-1978]. - GLEICHMANN,HANS. [Exlibris].
141704: Winkler,Johan. - De Nederlandsche geslachtsnamen in oorsprong, geschiedenis en beteekenis.
1789: Winkler,Dirk. - Lokomotiv-Versuchsamt Grunewald. Die Geschichte des berühmten Lok-Labors.
147001: Winkler,T.C. - Kennis en Kunst. Geillustreerd Volksboek. Bladen ter algemeene ontwikkeling. 1867.
115430: Winkler,Kees. - Gedichten.
20886: Winn,Marie. - Red-tails in love. A wildlife drama in Central Park.
5935: Winnertz,Joh. - Beitrag zu einer Monographie der Sciarinen.
156835: Winsen,Wanja van. - Harmonie in stijl. Samenvatting van de historische ontwikkeling van de harmonie. Deel 1,2 & 3.
135219: Winson,H.W. & J.A.Hammerton. - The Great War. The standard history of the all-Europe conflict. Vols 1 - 13.
99341: Winter,Leon De. - Leon de Winter 50 jaar.
90239: Winter,Carl. - Das Orgelwerk des Freiburger Münsters.
79066: Winter,Leon De. - Supertex. Roman. 5e druk.
79024: Winter,Leon De. - Hoffman's honger. Roman. [1e druk].
78985: Winter,Leon De. - Zionoco. Roman. 1e druk.
99381: Winter,Leon De. - Het huwelijk. [1e drukj].
166773: Winter,J.M.van. - Middeleeuwers in drievoud: Hun woonplaats, verwantschap en voeding.
128193: Winter,R.de & E.H.J.C.M.Doreleijers. - Luchtmachtstructuren in beweging. 80 jaar luchtmachtorganisatie.
165195: Winter,Leon De. - Zionoco. Roman. [1e druk].
162317: Winter,P.J.Van. - De lijsten der hoogaangeslagenen in het depaartement van de Westereems. Deel 1 & 2.
156232: Winter,Rolf de & Erwin van Loo. - Luchtmachtbevelhebbers geportretteerd 1954-2005.
1487: Winter,J.M.van. - Ridderschap ideaal en werkelijkheid.
144286: Winter,Leon De. - Revolutie. Een verhaal.
125503: Winters,Alphons [Antonius Henricus 1906-2000]. - JESSE,NICO. Ex Libris. Portret.
161259: Wintgens Hötte,Doris & Ankie de Jongh-Vermeulen. - Dageraad van de moderne kunst. Leiden en omgeving 1890-1940.
87138: Wirkus,Faustin & Taney Dudley. - De blanke negerkoning. Hoe een Amerikaanse sergeant der mariniers op het eiland La Gonave tot koning werd gekroond.
145549: Wirth,Horst. - Die Tollkirsche und andere medizinisch angewandte Nachtschattengewächse.
145547: Wirth,Horst. - Der Rote Fingerhut und andere herzwirksame Heilpflanzen.
80371: Wischermann,Heinfried. - Romantik in Baden-Württemberg.
77388: Wise,Arthur. - Weapons in the theatre.
164039: Wise,Tad. - Tibetaans-Boeddgistische altaren. Een pop-up altaarboek om mee te mediteren.
128490: Wiseman,Julian. - A History of the British Pig.
92792: Wisgerhof,Bert. - Orgeln in den Niederlanden.
57141: Wisjâkhadatta. - De zegelring van Râksjasa. Indisch toneelspel uit Sanskrit en prâkrit in het Nederlandsch vertaald door Dr.J.Ph.Vogels.
108722: Wispelaere,Paul De. - Louis Paul Boon vergeten straat. De mislukking van een utopie.
33589: Wispelaere,Paul De. - Glinsterende splinters. Een uitgave ter gelegenheid van de uitreiking van de Prijs der Nederlandse Letteren 1998 aan Paul van Wispelaere.
28760: WISSELINK,LEO. - Leo Wisselink. Een schilder in Den Haag. A painter in The Hague. Haagse aquarellen 1985-1989. Water-colours of The Hague 1985-1989. 2e druk.
164381: Wissenbach,Björn. - Mauern zu Gärten. 200 Jahre Frankfurter Wallanlagen.
162759: Wisser,Wilhelm. - Plattdeutsche Volksmärchen. Ausgabe für Erwachsene. 9. bis 14.Tausend.
166826: Wissing,Pieter van. - Stokebrand Janus 1787. Opkomst en ondergang van een achttiende-eeuws satirisch politiek-literair weekblad.
166784: Wissing,Pieter van. - In louche gezelschap. Leven en werk van de broodschrijver Philippus Verbrugge 1750-1806.
43572: Wit,Wim de. - Auke Komter / architect.
3224: Wit,H.De & D.Warners. - Twee reizen. Gedichten. 1e druk.
162650: Wit,L.C. & H.Stads. - Friese klokken. Handboek voor zelfbouwers.
154947: Wit,Peter De. - Sigmund tiende sessie.
154393: Wit,Bregje De - Op hoop van zaken. De insustrialisatie van Gouda 1813-1913.
166370: Wit,P. - De Ooster- en Westerwijzend te Hoogkarspel. Van waterkerend dijkje, tot een welvarend stukje Hoogkarspel.
97976: Withagen,Arend. - Een handvol tijd.
6988: Witherby,H.F. a.o. - The handbook of British birds. 6th impression.
40294: Withington,Edward T. - Medical history from the earliest times. A popular history of the healing art.
16783: Withner,Carl L. - The orchids. A scientific survey.
162238: Witkowski,Georg. - Zeitschrift für Bücherfreunde. Neue Folge 19.Jahrgang.
162237: Witkowski,Georg. - Zeitschrift für Bücherfreunde. Neue Folge 19.Jahrgang.
162236: Witkowski,Georg. - Zeitschrift für Bücherfreunde. Neue Folge 18.Jahrgang.
162235: Witkowski,Georg. - Zeitschrift für Bücherfreunde. Neue Folge 17.Jahrgang.
162233: Witkowski,Georg. - Zeitschrift für Bücherfreunde. Neue Folge 13.Jahrgang.
162234: Witkowski,Georg. - Zeitschrift für Bücherfreunde. Neue Folge 14.Jahrgang.
162232: Witkowski,Georg. - Zeitschrift für Bücherfreunde. Neue Folge 13.Jahrgang.
162231: Witkowski,Georg. - Zeitschrift für Bücherfreunde. Neue Folge 13.Jahrgang.
110353: Witopil,Franz. - BAUMANN,FRANZ WIEN. Ex Libris. Halbfigur eines Ritters mit Fackel.
110354: Witopil,Franz. - GRÜNFELD,JOSEF. Ex Libris. Bücherfreund auf Leiter.
110355: Witopil,Franz. - SAAR,JOSEF. Ex Libris. Zwei Schädel auf Buch.
110352: Witopil,Franz. - BANK,MAX. Ex Libris. Nixe, im Hintergrund Wien.
110350: Witopil,Franz. - BAUMANN,FRANZ WIEN. Ex Libris. Nixen.
159210: Witsenburg,Edward. - Geertruida Chritina Mohr-Horsman. Tattie. 13 aptil 1908 - 7 november 2003. Een kleine familiekroniek met mijn gheliefde tante als centraal figuur.
118184: Witstein,S.F. & E.K.Grootes. - Visies op Vondel na 300 jaar. Een bundel artikelen ter gelegenheid van de driehonderdste sterfdag van Joost van den Vondel.
84203: Witt Huberts,Fr.De. - Uit de jeugdjaren van stadhouder Willem III.
94268: Witte Eechout,V. e.a. - Jeugdzangen. Liederenbundel voor jeugdkerk, kinderdienst, zondagschool en huisgezin.
158680: Witte,A.L.De. - Frieslands glorie. Studie over de bloedlijnen uit de beroemde fokstal Knol, Hartwerd.
108553: Witte,E.Th. - Een keur van vaste-planten, geschikt voor snijbloemen en cultuur in den tuin. Met een voorwoord van H.Witte.
108555: Witte,E.Th. - Een keur van bloemheesters, geschikt voor tuinversiering en forceeren.
161761: Witteveen,Manno. - Een onderneming van landsbelang. De oprichting van de Verenigde Oost-Indische Compagnie in 1602.
160320: Witteveen,C.H. - Mijn Friese Familie. Het verhaal van mijn voorouders en aanverwante familie. Het is ook het verhaal van mijn ouders en mijn jeugdjaren in het Heiteân, afluitend met een korte levensloop.
160310: Witteveen,C.H. - De voorouders en het nageslacht van Tjebbe Cornelis Witteveen. De geschiedenis van de familie Witteveen uit Friesland.
118793: Wittgenstein,Ludwig. - Filosofische onderzoekingen. Vertaling Maarten Derksen & Sybe Terwee.
162551: Witthus,Rutherford W. - Blickenderfer. Images of the West.
155106: Wittig,Werner [1930- ]. - 11 verschiedene Ex Libris für Bernhard Stübner Belin.
164645: Wittlich,Peter. - Ceska secese.
148174: Wittmann,Reinhard. - Geschichte des deutschen Buchhandels. Ein Überblick.
163030: Wittmer,Pierre. - Caillebotte and his garden at Yerrest.
97676: Wittop Koning,Martine. - Honderd recepten voor Honig's maizena.
58148: Wittop Koning,D.A. - Geneeskunde en farmacie in de Nederlandse politieke prent 1632-1932.
17784: Wittop Koning,D.A. - De Nederlandsche Maatschappij ter bevordering der Pharmacie 1842-1942. Benevens overzicht der Nederlandsche pharmaceutische tijdschriften van 1755 tot heden.
144058: Wittop Koning,D.A. - Facsimile of the first Amsterdam Pharmacopoeia 1636. With an introduction by D.A.Wittop Koning.
161017: Wittop Koning,D.A. - Harderwijker boekdrukkers.
159814: Wittop Koning,D.A. - Apothekerspotten uit de Nederlanden.
150553: Wittop Koning,D.A. - De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilde + 1e & 2e supplement.
149031: Wittop Koning,D.A. - Compendium voor de Geschiedenis van de Pharmacie van Nederland.
110176: Wittrisch,Ilona [1879-1946]. - LEONHARD,HEINI und EMILIE. Ex.Libris. Stilleben auf Rundtisch.
110173: Wittrisch,Ilona [1879-1946]. - HEEREN,HELLA. Ex-Libris. Monogramm HH, Sonne und Bauernhof.
110177: Wittrisch,Ilona [1879-1946]. - HEEREN,HPTM. Stern und Flügzeug.
110175: Wittrisch,Ilona [1879-1946]. - HERFORD,ADOLF. Lüderitx Nr. 10.
110174: Wittrisch,Ilona [1879-1946]. - HEEREN,HERTA. Ex-Libris. Monogramm H und rotes Herz,
110172: Wittrisch,Ilona [1879-1946]. - HEEREN,HANS. Mein Buch. Buch und Musiknoten.
153135: Witzel,Frank. - Hoe een manisch-depressieve tiener in de zomer van 1969 de Rote Armee Fraktion bedacht. Roman.
165666: Witzenburg,Gary. - Camaro an American icon.
138704: Wobeser,Gary W. - Disaeses of Wild Waterfowl. 2nd edition.
164973: Woelderink,J.G. - Verbond en bevinding. Ingeleid door Ds.C.v.d.Wal.
155107: Woelfe,Alfons [1884-1951]. - Dr Walter Vogel und Frau Margarete laden ein zu Abendbrot udn Branntewein.
164503: Woelflein,Luise. - The ultimate bug book. A unique three dimensional journey into the world of insecs.
158266: Woensel,Osacar van. - Ode.
84670: Woets,Dick. - Vogels van het Zwanenwater.
63824: Wojowasito,S. - Kamus Umum. Belanda - Indonesia.
163160: Wolbink,E. & A.C.A.Pullen. - Monumenten in de Gemeente Hardenberg.
155109: Wolbrand,Peter [1886-1972]. - 34 verschiedene Gelegenheits Graphiken.
155108: Wolbrand,Peter [1886-1972]. - 130 verschiedene Ex Libris.
43694: WOLDHEK,SIEGFRIED. - Literaire tekeningen. Ingeleid door Rudy Kousbroek.
52132: WOLDHEK,SIEGFRIED. - Knetterende letteren. Schrijversportretten.
129968: Woldring,H.E.S. & D.Th.Kuiper. - Reformatorische maatschappijkritiek.
82379: Wolf,Gunther G. - Der Wiener Reichskrone.
61427: Wolf,J.J.De. - Mars en Cathedra 1865-1965. Uitgegeven t.g.v.h. honderdjarig bestaan van de Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap.
163710: Wolf,Timn de. - Discography of mussic from the Netherlands Antilles and Aruba. Inlcuding a history of the local recording studios.
153645: Wolf,Rob. - Rozen van Elisabeth. Honderdvijfenzeventig jaar St.Elisabeth Ziekenhuis Tilburg.
145847: Wolf 2nd,Edwin. - Legacies of Genius. A Celebration of Philadalphia Libraries. A selection of books, manuscripts, and works of art.
165881: Wolf,Michael. - The Transparent City.
163206: Wolfe,Richard J. & Leonard F.Menczer. - I Awaken to glory. Essays celebrating the sesquicential of the discovery of Aenesthesia by Horace WellsvDecember 11, 1844-December 11, 1994.
7329: Wolff,Wim & J.Post. - Oosterschelde. Het leven in en om het water.
67547: Wolff,Phida. - Topclub Feyenoord. Jaarboek No.1. 2e druk.
40824: Wolff,A.K.Hellmut. - Wissenschaftliche Handlese-Kunst un deren praktische, ethische und religiöse Bedeutung. Ein neuer Weg für Jedermann.
145258: Wolff,D.E.W. - Geschiedenis van den oorsprong en de lotgevallen der Mormonen, naar de beste bronnen bewerkt.
29955: Wolff,L.De. - Sport encyclopaedie.
29131: Wolff,Phida. - Topclub Feyenoord. Jaarboek Nr. 1. 4e druk.
18294: Wolff,W.J. - Stekelhuidigen - Echinodermata. 4e herz.druk.
164408: Wolff,Paul. - Formen des Lebens. Botanische Lichtbildstudien.
122525: WOLFF,COR DE [Cornelis 1889-1963]. - 1938: Te huur lachspiegel 1938. Zing wel uw lied doch stil en klaar ga rustig slaap een zalig jaar dit wenscht u cor de wolff.
122527: WOLFF,COR DE [Cornelis 1889-1963]. - 1939: Paaschgroet van Cor de Wolff. Scimus Christum Syrrexisse a Mortvis Vere.
122528: WOLFF,COR DE [Cornelis 1889-1963]. - 1939: Mary en Cor de Wolff wensen U een zalig kerstfeest.
122530: WOLFF,COR DE [Cornelis 1889-1963]. - 1939: Zalig kerstfeest en nieuwjaar Dr W.van der Lugt.
122532: WOLFF,COR DE [Cornelis 1889-1963]. - 1939: Maria Schellart dankt u.
122535: WOLFF,COR DE [Cornelis 1889-1963]. - 1940: Danse Macabre 1940 Maria en Phons Schellart.
157811: Wolff,Lina. - De polyglotte geliefden. 2e druk.
152178: WOLFF,COR DE [Cornelis 1889-1963]. - Fam.Winterink van Rubenslaan 9 Naarden naar Vredelaan 8 Laren N.H. 't Holthuus.
152177: WOLFF,COR DE [Cornelis 1889-1963]. - MAGNAC,EDMOND. Exlibris. Figuur & vogel.
144333: Wolff,Cynthia Griffin. - Emily Dickinson.
122556: WOLFF,COR DE [Cornelis 1889-1963]. - 1954: Vrede. De wereld wenst vrede zonder gedraai. Mary en Cor de Wolff P.F.
122561: WOLFF,COR DE [Cornelis 1889-1963]. - Museum Fodor schilders uit Overijssel.
122508: WOLFF,COR DE [Cornelis 1889-1963]. - WINTERINK,J.C. Ex Libris. Een mannetje met een sigaret in zijn mond.
122507: WOLFF,COR DE [Cornelis 1889-1963]. - WINTERINK,J.C. Ex libris. Een vogeltje zit op een monogram "WB".
122506: WOLFF,COR DE [Cornelis 1889-1963]. - VUGT Pr.,L.VAN. Exlibris. Grote letter V.
122500: WOLFF,COR DE [Cornelis 1889-1963]. - STOEL,Dr.G. Exlibris. Twee clowns staan achter een aesculaap.
122499: WOLFF,COR DE [Cornelis 1889-1963]. - STOEL,Dr.G. Ex-Discotheek. 4 musicerende clowns.
122498: WOLFF,COR DE [Cornelis 1889-1963]. - STAUTHAMER,CEPHAS. Exlibris. Een beeldhouwer werkt aan vrouwenbeeld.
122492: WOLFF,COR DE [Cornelis 1889-1963]. - RHEBERGEN,JAN. Exlibris. Vier carnavalsfiguren.
122491: WOLFF,COR DE [Cornelis 1889-1963]. - RHEBERGEN Jr,G.J. Boek van. Een clown rijdt op een hobbelchiraffe.
122485: WOLFF,COR DE [Cornelis 1889-1963]. - NELISSEN,ROB. Ex Libris. Een collage van een lezende man, een clown en een drakenkop.
122482: WOLFF,COR DE [Cornelis 1889-1963]. - NELISSEN,A.J. Exlibris. Vier draakjes in een ovaal vat.
122484: WOLFF,COR DE [Cornelis 1889-1963]. - NELISSEN,H. Ex-Libris. Gestreepte figuur met zwaard en stralende helm.
122474: WOLFF,COR DE [Cornelis 1889-1963]. - KAMPHUIS,H.G. Exlibris. Een mannetje zit te lezen onder twee bomen.
122473: WOLFF,COR DE [Cornelis 1889-1963]. - JANSEN,GON en JOOP. Ex Musicus. Dire musicerende figuren.
122472: WOLFF,COR DE [Cornelis 1889-1963]. - HANRATH,Prof.Dr.JOH.J. Exlibris. Een rechter met mercusiusstaf.
122466: WOLFF,COR DE [Cornelis 1889-1963]. - DIJKSTRA,G. Exlibris. Draakjes en andere fantasiebeesten.
122461: WOLFF,COR DE [Cornelis 1889-1963]. - BOEVÉ,GESINA. Exlibris. Drie clowns.
122455: WOLFF,COR DE [Cornelis 1889-1963]. - AERNOUT,JOS. Ex Libris. Man in toga met ridderorden op de borst.
9674: Wolffenbuttel-Van Rooijen,H. - Leloe is thuis in 't nieuw huis. [1e druk].
24367: Wolfrum,Ph. - Die Entstehung und erste Entwicklung des deutschen evangelischen Kirchenliedes in musikalischer Beziehung. Für Theologen und kirchliche Musiker.
35629: Wolfs,S.P. - Dominikanen en hun geschiedenis op postzegels.
158042: Wolfs,Dries. - Het diamentbedrijf in zijn onderdelen. Technische beschouwingen over de verschillende vakken en hun specifieke eigenschappen.
158008: Wolfs,Dries & Jos Van Mechelen. - De bewerking van het diamant.
4664: Wolkers,Jan. - De doodshoofd vlinder. 3e druk
4663: Wolkers,Jan. - De perzik van onsterfelijkheid. 1e druk
163126: Wolkers,Jan. - Het vroege werk.
158868: Wolkers,Jan. - Snaggad. Översättning Torbjörn Wessner.
158869: Wolkers,Jan. - Odödlighetens persika. Översättning Torbjörn Wessner.
158867: Wolkers,Jan. - Turks swiet. Oersetting troch Nynke Beetstra.
158866: Wolkers,Jan. - Dödskllefjärilen. Översëttning Torbjörn Wessne.
158865: Wolkers,Jan. - Türkische Früchte. Roman. übersetzt von Siegfried Mrotzek.
158864: Wolkers,Jan. - Horrible tango. Översättning Ingrid Wikén Bonde.
158863: Wolkers,Jan. - Giftsallad. Oversättning Torbjötn Wessner.
158862: Wolkers,Jan. - Tillbaka till Oegstgeest.
158861: Wolkers,Jan. - Turkisk Konfekt.
158819: Wolkers,Jan. - De kus. 1e druk.
157586: Wolkers,Jan. - De doodshoofdvlinder - Brandende liefde - De junical - Gifsla. 4 delen in 1 band.
13024: Wolkers,Jan. - Dagboek 1974. [1e druk].
4666: Wolkers,Jan. - Zurück nach Oegstgeest. Roman. Übersetzt von Sigi Mrotzek.
158870: Wolkers,Jan. - Turkkulaisia makeisia. Suomentanut Heimo Pihlajamaa.
155943: Wolky. - Wolky Designed for walking.
6437: Wollenberg,H.H. - Fifty years of German film.
18383: Wollenberg,Bert van den. - Catalogue of plant collections.
70919: Wolter,Jan. - Tentoonstelling van de impressionist Hendrik Jan Wolter.
6730: Wolters,X.F.M.G. - Notes on Antique Folklore on the basis of Pliny's Natural History BK.XXVIII 22-29. These.
142364: Wolters,Mineke. - Restoration on salt marshes. These.
155932: Wolzak,Kees. - De Koninklijke Nederlandsche Zeil- & Roeivereeniging 1847-2012.
60242: Wong,Kiew Kit. - Handboek Tai Chi Chuan. 2e druk.
63799: Wonink,Harry. - Op de heide en in het veen.
36056: Wonink,Harry. - Twaalf maanden wandelen op de heide in het bos langs het water in het boerenland van boerderij tot boerderij.
25376: Wonink,Harry. - Lokroep van het vrije veld. Ontmoetingen in onze grote natuurgebieden. Wandelingen door bos en veld met jachtopzienders, boswachters en natuurbeheerders.
142429: Wonink,Harry, Marion Pel & Bert Koetzier. - Linten in het landschap en hun belang voor behoud en ontwikkeling van de natuur.
65779: Wood,Forrest G. - Dolfijnen bij de marine.
163809: Wood,Alexander. - De natuurkunde der mzueiek. Vertaald door E.J.Dijksterhuis.
163685: Wood,Robin. - The Apu Triology.
163427: Wood,Ernest. - Th Occult traininbg of the Hindus. 2nd edition.
161633: Wood,Christopher. - The dictionary of Victorian painters. 2nd edition.
142133: Wood,Danielle. - Van die dingen. Tips van een huisvrouw-superster.
124100: Wood,Dorothy. - Papier projecten.
14502: Woodcock,Hubert B.D. & W.T.Stearn. - Lilies of the world. Their cultivation & classification.
140180: Woodcock,Henry Iles. - A History of Tobago.
87607: Woodman,Richard. - The history of the ship. The comprehensive story of sefaring from the ealiest times to the present day.
164132: Woodroffe,John. - Tantraraja Tantra. A short analysis. 2nd impression
164109: Woodroffe,John. - S'Akti and S'Akta. 8th edition.
158962: Woods,Robin W. - Floweing Plants of the Falkland Islands. A Guide to 46 of the Flowering Plants including 13 endemic tot the Falklands.
158961: Woods,Robin W. & Anne. - Bird and Mammals of the Falkland Islands.
119886: WOODTHORPE,V. - BARING,THOMAS. [Exlibris]. Amorial spade shiled.
70027: Woodward,G.M. - Eye nature walks, shoot folly as it flies and catch the manners living as they rise Pope.
67521: Woodward,G.M. - Practical edication.
144251: Woolf,Virginia. - Am Mittelmeer. Unterwegs in Italien, Spanien, Griechenland und der Türkei.
33646: Woolley,Alan R., A.Clive Bishop & W.R.Hamilton. - Bergarter, mineral, fossil. En fälthandbok.
111470: Wopereis,A.A. - Een huis, tuin en erf in Het Bezwooren Kerf. De geschiedenis van de ontwikkeling van de land- en tuinbouw aan de Drechtdijk te De Kwakel vroeger behorend tot ,,Het Bezwooren Kerf".
127526: Wordsworth,William. - De mooiste van Wordsworth.
125526: Worm,Piet [Petrus Johannes Franciscus Maria [1909-1996]. - Ons huisnummer is veranders. Ottevanger-Coolsma Bilthoven. 189 [naar] 87 noord. Soestdijksche weg.
163276: Worm,Bas. - De avonturen van Frederik het edelhert.
91352: Wormser,C.W. - Bergenweelde. 3e druk.
166364: Worp,J.A. - De gedichten van Constantijn Huygens, naar zijn handschrift uitgegeven. Deel 1 t/m 9.
161689: Worswick,Clark. - Japan. Photographs 1854-1905. Edited and with histortial text by Clak Woeswick.
158159: Wouda,D.F. - Over de afwatering van Frisland en haar geschiedenis.
165902: Woude,Auke van der. - Een nieuwe wereld. Het ontstaan van het moderne Nederland. 5e druk.
164637: Woude,S.Van der. - De Keulse Bijbel 1478/1479 in het licht der histoei. Inleiding bij de heruitgave A.D1979.
139443: Woude,A.M.Van der. - Het Noorderkwartier. Een regionaal historisch onderzoek in de domografische en economische geschiedenis van westelijk Nederland van de late middeleeuwen tot het begin van de negentiende eeut. Deel I,II & IIII.
165717: Woude,P.Van der. - 100 jaar Nieuw-Amsterdam Veenoord. Gedenkboekj uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan.
157118: Woudenberg,A. - Buiten de bandijken (rivierwerken c.a.).
79897: Woudt,Klaas. - Van Canefas tot coral. De geschiedenis van een Krommeniër familie-onderneming.
96989: Woudt,Jan Pieter & Klaas Woudt. - Encyclopedie van de Zaanstreek. Deel 1 & 2.
132096: Woudt,K. & J.J.Zonjee. - Blees aan de Westzijde 1883-1983. Geschiedenis van de Molenbuurt te Zaandam.
98743: Woudt,Jan Pieter. - Om de Noord. Bij de voltooide restauratie van de Pette-fabrieken te Wormerveer.
85940: Wouters,Rik. - Rik Wouters.
83822: Wouters,H.H.E. - Grensland en bruggehoofd. Historische studies met betrekking tot het Limburgse Maasdal en, meer in het bijzonder, de stad Maastricht. These.
161203: Wouters,Rik. - Rik wouters (1882-1916).
145413: Wouters,D. & J.Moormann. - Het straatlied. Een bundel schoone historie-, liefde- en oubollige liederen.
137997: Wouters,D. - Liederen uit de oude doos. 4 delen.
109780: Wouters,Liliane. - Vlaams landschap met nonnen. Vertaald door Lien Wauters-Van der Taelen.
160629: Wouwer,Jan van de e.a. - De vlämische Strasse. Ambulante handel uit de kempen, Westfalen en Vriezenveen tot in Rusland.
110534: Woyty-Wimmer,Hubert [1901-1972]. - WEES,G.M.VAN. Exlibris. Monogramm mit Pflanzen.
110535: Woyty-Wimmer,Hubert [1901-1972]. - WEENER,GREETE. Mein Buch. Baum in Landschaft.
105482: Woyty-Wimmer,Hubert [1901-1972]. - BRANDTNER,JOSEPHINE. Ein Buch von. [Eigner Initialen].
105583: Woyty-Wimmer,Hubert [1901-1972]. - STRENS,EUGÈNE. Uit de ex libris verzameling van. [Eibliche Gesicht, weibliche Hand mit sprossender Kugel].
105586: Woyty-Wimmer,Hubert [1901-1972]. - LANGE,GÜNTER. Ex Libris. [Flugzeug über Wolken und Orgelpfeifen].
105850: Woyty-Wimmer,Hubert [1901-1972]. - WEES,G.M.VAN. Ex Bibliotheca.
105851: Woyty-Wimmer,Hubert [1901-1972]. - WEES,G.M.VAN. Ex Bibliotheca.
105591: Woyty-Wimmer,Hubert [1901-1972]. - HOINKES,HERFRIED. Ex Libris. [Berglandschaft mit Skifahrer].
105582: Woyty-Wimmer,Hubert [1901-1972]. - SLATNER,FRANZ. Ex Libris. [Buddha].
110517: Woyty-Wimmer,Hubert [1901-1972]. - KB[=Karl Bock]. [Exlibris]. Käfer.
110518: Woyty-Wimmer,Hubert [1901-1972]. - HKW. [Exlibris]. Fraunenhopf und Kerzen.
110519: Woyty-Wimmer,Hubert [1901-1972]. - ENSIS,MELLI. Ex libris bibliotheca. Monogramm.
110520: Woyty-Wimmer,Hubert [1901-1972]. - SCHNEIDER,HANS. Ex libris. Schiff.
110522: Woyty-Wimmer,Hubert [1901-1972]. - SLATTNER,G. [Exlibris]. Monogramm.
110524: Woyty-Wimmer,Hubert [1901-1972]. - BORN,FRITZ. Mein Büch. Blumen.
105486: Woyty-Wimmer,Hubert [1901-1972]. - KLEPSCH-KIRCHNER,FMLT.ERNST. [Exlibris]. [Stadgezicht].
105487: Woyty-Wimmer,Hubert [1901-1972]. - RITTERSHAUSEN,GOTTFRIED VON. Ex Libris. [Eigner Wappen].
105488: Woyty-Wimmer,Hubert [1901-1972]. - SEIDL,LILLY VON. [Exlibris]. [Buch und Blumen].
105593: Woyty-Wimmer,Hubert [1901-1972]. - KRISCH II. LASSALLESTR.10.
105594: Woyty-Wimmer,Hubert [1901-1972]. - KRUMBACH,SCHLOSS. Aus der Bibliothek. [Schloss].
105853: Woyty-Wimmer,Hubert [1901-1972]. - VANCSA,DR.KURT. Ex Bibliotheca. [Kopf].
105600: Woyty-Wimmer,Hubert [1901-1972]. - MAIKL,GEORG. Ex Libris. [Berglandschaft und Buch].
105601: Woyty-Wimmer,Hubert [1901-1972]. - MAYER,ERICH. Ex Libris.
105602: Woyty-Wimmer,Hubert [1901-1972]. - NIKITOWICZ,HEDWIG. Ex Libris [Berglandschaft und Blumen].
105603: Woyty-Wimmer,Hubert [1901-1972]. - SCHELLING,H.A. Myn Boek. [Typografisch].
105604: Woyty-Wimmer,Hubert [1901-1972]. - KRUMBACH,SCHLOSS. Aus der Bibliothek. [Schloss].
105605: Woyty-Wimmer,Hubert [1901-1972]. - SLATNER,F. Exlibris. [Engel].
105657: Woyty-Wimmer,Hubert [1901-1972]. - STOFFERS,RIE. Myn boek. [Blum].
105658: Woyty-Wimmer,Hubert [1901-1972]. - Een gelukkig paaschfeest wenscht u G.M.Van Wees.
105659: Woyty-Wimmer,Hubert [1901-1972]. - Een gelukkig paaschfeest wenscht u G.M.Van Wees.
110551: Woyty-Wimmer,Hubert [1901-1972]. - Frohe Ostern wünscht Dr.Richard Donin.
110553: Woyty-Wimmer,Hubert [1901-1972]. - Die Herzlichten Glückwünschen von Günter Lange.
110548: Woyty-Wimmer,Hubert [1901-1972]. - Beste Wünsche für 1936 von Dr.R.K.Donen.
110550: Woyty-Wimmer,Hubert [1901-1972]. - Zum ersten Jahreswechsel im Grossdeutschen Reiche Wünschen Glückauf für 1939, Dr.Walter Vogel und Frau Gertrud.
110547: Woyty-Wimmer,Hubert [1901-1972]. - Gelukkig nieuwjaae. Beste Glückwünsche. Happy new-year 1936, Hubert Woyty-Wimmer.
110546: Woyty-Wimmer,Hubert [1901-1972]. - Ein frohes Lied dem neuen Jahr! Franz Slatner 1938.
110545: Woyty-Wimmer,Hubert [1901-1972]. - Hans von Bourcy wünscht ein gutes Jahr 1940.
110544: Woyty-Wimmer,Hubert [1901-1972]. - Hermi Krisch wünscht herzlich recht viel Glück!
110543: Woyty-Wimmer,Hubert [1901-1972]. - Frohe Weihnacht und ein gutes neues Jahr wünscht Apoteker Mr.Hans Winkler Linz.
110542: Woyty-Wimmer,Hubert [1901-1972]. - Sonja u. Walter Vogel wohnen jetzt Frankfurt/Oder Park 11/12.
110539: Woyty-Wimmer,Hubert [1901-1972]. - In Gasthof ,,Alte Welt" ein neues Zimmer ist bestellt.... Unterzeichen Slatner Franz.
110541: Woyty-Wimmer,Hubert [1901-1972]. - Herzlichen Glückwunsch Walter u. Sonja Vogel.
110538: Woyty-Wimmer,Hubert [1901-1972]. - Mit diesem Schlüsel sonderbar öffnet sich Dir das neye Jahr - und was es bringt, erfährt Du noch, wenn Du hineinsteckst ihns Loch. Es sei nur Freude voll und ganz! Das wünscht vom Herzen Slatner Franz.
110537: Woyty-Wimmer,Hubert [1901-1972]. - Franz u. Gertrud Slatner geb. Radler haben sich vermählt. Wien, im Juni 1940.
110532: Woyty-Wimmer,Hubert [1901-1972]. - WEES,G.M.VAN. Exlibris. Monogramm mit Pflanzen.
110533: Woyty-Wimmer,Hubert [1901-1972]. - WEES,G.M.VAN. Exlibris. Monogramm mit Pflanzen.
110531: Woyty-Wimmer,Hubert [1901-1972]. - VOGEL,WALTER u. SONJA. [Exlibris]. Zwei ziehende Kraniche.
110530: Woyty-Wimmer,Hubert [1901-1972]. - STRENS,EUGÈNE. [Exlibris]. Blume.
110528: Woyty-Wimmer,Hubert [1901-1972]. - STRENS,EUGÈNE. Exlibris. Technik.
110527: Woyty-Wimmer,Hubert [1901-1972]. - STRENS,EUGÈNE. Exlibris. Technik.
110526: Woyty-Wimmer,Hubert [1901-1972]. - SLATNER,F. Aus der Exlibris Samlung. Frauliche Akt mit Exlibris
110525: Woyty-Wimmer,Hubert [1901-1972]. - SLATNER,F. [Exlibris]. Frauliche Akt in S.
110397: Woyty-Wimmer,Hubert [1901-1972]. - Hartelijke gelukwenschen Eugène Strens.
105476: Woyty-Wimmer,Hubert [1901-1972]. - BELLOWITCH-BOURCY,ELISABETH. Ex Libris. [Orchidee].
105478: Woyty-Wimmer,Hubert [1901-1972]. - ADLER,FRANZ and LETA. From the books of.
105852: Woyty-Wimmer,Hubert [1901-1972]. - WEES,G.M.VAN. Ex Bibliuotheca.
105598: Woyty-Wimmer,Hubert [1901-1972]. - LAUTERBACH,RUDOLF. Die besten Wünsche zum Jahreswechsel entbietet. Rudolf Lautenbach Kunstanstalt für Kupferdruck Wien XV, Gasgasse 13.
105596: Woyty-Wimmer,Hubert [1901-1972]. - LAUT,HANS. [Exlibris]. HF.
105597: Woyty-Wimmer,Hubert [1901-1972]. - LAUT,HANS. [Exlibris]. HF.
105592: Woyty-Wimmer,Hubert [1901-1972]. - KRISCH II. LASSALLESTR.10.
105590: Woyty-Wimmer,Hubert [1901-1972]. - HOFER,FANNY. Ein Buch von. [Frau und Farmhause].
105587: Woyty-Wimmer,Hubert [1901-1972]. - EHRENFELD,HERTA. [Exlibris]. [Typografisch].
105588: Woyty-Wimmer,Hubert [1901-1972]. - ELTINGER,ANTONIA. [Exlibris]. [AE].
105581: Woyty-Wimmer,Hubert [1901-1972]. - ROGENHOFFER,DR.ALOIS. Ex Libris. [Kalligrafischen Eignerinitialen und Ähren].
105577: Woyty-Wimmer,Hubert [1901-1972]. - KASTALIO,M.A. [Exlibris]. [Madonna mit Kind].
105580: Woyty-Wimmer,Hubert [1901-1972]. - RADLER,GERTRUD. [Exlibris]. [Monogram].
105527: Woyty-Wimmer,Hubert [1901-1972]. - Hallo Hallo Prosit 1936 Frans Slatner.
105526: Woyty-Wimmer,Hubert [1901-1972]. - SLATNER,FRANZ. Ex Libris. [Zwei Bücher mit Sportillustration].
105484: Woyty-Wimmer,Hubert [1901-1972]. - DONIN,DR.R.K. Ex Musicis.
105483: Woyty-Wimmer,Hubert [1901-1972]. - DONIN,DR.R.K. Ex Musicis.
105479: Woyty-Wimmer,Hubert [1901-1972]. - AUER,ALFONS. Mein Buch. [AA].
151213: Wrangel,E. - De betrekkingen tusschen Zweden en de Nederlanden op het gebied van Letteren en Wetenschap voornamelijk gedurende de zeventiende eeuw.
160555: Wray,Nicola, Bob Hawkins & Colum Giles. - One great workshop. The buildings of the Sheffield metal trade.
81837: Wright,Christopher. - Nederlandse schilders van de zeventiende eeuw.
126142: Wright,Richard J. - Freshwater Whales. A history of the American Ship Building Company and its predecessors.
164888: Wright,Olgivanna Lloyd. - Frank Lloyd Wright his life his work his words.
146769: Wright,Frank Lloyd. - When Democracy Builds. Third impression.
142775: Wright,John H. - Compendium of the Confederacy. An annotated bibliography. Books - Pamphlets - Serials. Volume I & II.
121910: Wright,W.H.K. & Arthur J.Jewers. - Journal of the Ex Libris Society. Vols 1 - 18, 1892-1909 & General Index to the Journal of the Ex Libris Society Vols. I to XII, 1891-1902.
166383: Wttewaall,Otto. - Houten 1940-1945.
119188: Wttewaall,Otto. - Vleuten-De Meern. Geschiedenis en historische bebouwing.
102476: Wuijtswinkel,C.J.J. - De ontwikkeling van een nieuw Veldhovens hart. Centrumplan Veldhoven 1971-1983.
154604: Wulfften Palthe,A.W.van. - De Nederlandse hoenders in perspectief. Honderd jaar Nederlandse Hoenderclub.
24686: Wülfing,Sulamith. - Das Tor. Die Geschichte eines Lebens. Band III: Zwölf Kupfertiefdrucktafeln. 3.Auflage.
93637: Wulfraet,Margareta. - Portret van Margareta Wulfaraet.
13573: Wullschlägel,H.R. - Twee neven. Tafereel uit het tijdperk der Fransche revolutie. Uit het Hoogduitsch. 2e druk.
13562: Wullschlägel,H.R. - Gods stem op de wateren. Uit het Hooduitsch.
159758: Wumke,G.A. - Stads- en dorpskroniek van Friesland. Deel I & II.
160325: Wumkes,G.A. - Paden fen Fryslan. Samle opstellen I,II & III.
155893: Wumkes,G.A. - Stads- en dorpskroniek van Friesland II: 1800-1900.
165456: Wunderink,Ron. - Vincent van Gogh / Paul Huf. Eye to eye, Photo-esay,
6786: Wunderlich,Hans G. - Het nieuwe beeld van de aarde. Fascinerende ontdekkingen van de moderne geologie.
92817: Wunderlich,Heinz. - Das kleine Orgelbuch der Hauptkirche St.JacobY Hamburg.
126788: Wunderlich,Heinke. - Studienjahre der Grafen Salm-Reifferscheidt (1780-1791). Ein Beitrag zur Adelserziehung am Ende des Ancien Régime.
166817: Wünsche,Hermann & Hans Gerd Tuchel. - Salvador Dali literatische Zyklen.
36297: WÜRFEL,JOACHIM. - Photedition 7.
155111: Würth,Peter [1873-1945]. - BÜDERUS VON CARLSHAUSEN,LOTHAR. Exlibris. Rückenfigur eines Jägers vor erlegtern Hirsch.
155117: Würth,Peter [1873-1945]. - KEBNER. Ex Libris. Sechs Handwerker.
155114: Würth,Peter [1873-1945]. - FISCHER,W.R. Würzburg. Ex Libris. Fischer (Dreiviertelfigur).
155113: Würth,Peter [1873-1945]. - FISCHER,W.R. Aus der Bücherey. Vogel auf Büchern.
155112: Würth,Peter [1873-1945]. - FISCHER,FRAU J. Ex Libris. Unter Fliegnpilzen sitz. lesender Zwerg.
121419: Wurtz,W. - 2 verschillende exlibris.
160161: Würzner,Hans. - Zur deutschen Exilliteratur in den Niederlanden 1933-1940.
106846: Wuyts,Michel. - Het grote tourquizboek.
130897: Wuyts,Michel. - Philippe Gilbert. Het wonderjaar.
158941: Wybauw,Jean-Pierre. - Chocolade decoraties. 2e druk.
158431: Wye,Deborah. - Antoni Tàpies in print.
106565: Wye,Kenneth E. - Schelpen encyclopedie.
137699: Wylson,Anthony. - Design for Leisure Entertainments.
163310: Wyma. - Het wereldwijde boek van de familie Wyma.
81408: Wynands,Dieter P.J. - Der Aachener Marienschrein. Eine Festschrift.
65955: Wynants,Pierre & L.Rigolet. - Fijnproeven in België. Tekst: Philippe Bidaine.
144158: Wynhoff,Irma, Chis van Swaay & Jan van der Made. - Dagvlinders van de Benelux. 2e druk.
80788: Wynia,Koos a.o. - Art periodicals. Papers of the 2nd Euorpean conference of the art libraries of IFLA / Périodiques d'art / Kunstzeitschriften. Amsterdam, 13-17 ocotber 1986.
164459: Wynne,Patrica J. & Ivy Sky Rutzky. - Take a giant step. A pop-up book. One very small square.
120001: Wyon,Allan Gairdner [1862-1962]. - OWEN,DAME ALICE FOUNDRESS A.D. 1613. [Exlibris]. Lady & amorial.
120002: Wyon,Allan Gairdner [1862-1962]. - PERNDDOCKE,EDWARD WYNDHAM MURIEL TURNER. [Exlibris].
119992: Wyon,Allan Gairdner [1862-1962]. - DARTMOUTH,EARL OF. [Exlibris]. Books.
119993: Wyon,Allan Gairdner [1862-1962]. - EDWARDS,JOSHNA. [Exlibris]. Amorial.
119994: Wyon,Allan Gairdner [1862-1962]. - GREENWOOD,THOMAS. [Exlibris]. Gate of a Public Libray.
120005: Wyon,Allan Gairdner [1862-1962]. - ROOKS,FLEMING O. [Exlibris]. Amorial.
120006: Wyon,Allan Gairdner [1862-1962]. - SHERRIFF,GEORGE. Ex Libris. Books, fishing rod.
120008: Wyon,Allan Gairdner [1862-1962]. - SALOMONS BART: BROOMHILL,AIR DAVID LIONEL TUNBRIDGE WELLS. [Exlibris]. Amorial.
120009: Wyon,Allan Gairdner [1862-1962]. - SOC. S. JOHAN. EVANG. APUD COWLEU OXON. [Exlibris]. Bird & writing man.
120015: Wyon,Allan Gairdner [1862-1962]. - WHITE,MATTHEW Viscount Ridley 2nd Baron Wendleydale. [Exlibris]. Amorial.
119991: Wyon,Allan Gairdner [1862-1962]. - CREWE,ROBERTI COMITIS DE. E Libris. [Amorial].
120003: Wyon,Allan Gairdner [1862-1962]. - POYNTZ,JOHN 5the Earl Soence Althorp. [Exlibris]. Amorial.
120000: Wyon,Allan Gairdner [1862-1962]. - OGILVY-DALGLEISH, BART OF ERROL,SIT WILLIAM. [Exlibris]. Amorial.
119999: Wyon,Allan Gairdner [1862-1962]. - MORKILL,JOANNIS GUL. E Libris. Amorial.
119998: Wyon,Allan Gairdner [1862-1962]. - LONSDALE,GRAICE CICELLE. [Exibrus]. Landscape with annimals.
119996: Wyon,Allan Gairdner [1862-1962]. - JEUNE,SIR FRANCIS HENRY G.C.B. [Exlibris]. Amorial.
119997: Wyon,Allan Gairdner [1862-1962]. - KEGAN,EDWARD WELLS. [Exlibris]. Amorial.
119995: Wyon,Allan Gairdner [1862-1962]. - JARDINE,DAVID JARDINE. [Exlibris]. Amorial.
129487: Wytema,M.S. - Klaar voor onderwater! Met Hr. Ms. K XVIIII langs een omweg naar Soerabaia.
93121: Wythoff,Henriëtte. - Een kippengeschiedenis.
162915: Xaveriana. - Xaveriana. Missieuitgaven. Nr. 1, 2, 10, 14, 15, 20, 23, 24, 35, 37, 67, 73 & 114.
151931: Xenofon. - Anabasis. De tocht van de tienduizend. 2e herz.druk.
131288: Xi,Tong. - Poems and Paintings by Tong Xi.
163083: Xiaojia. - Chinese Residence.
62169: LODEWIJK XVI. - Portret van Lodewijk XVI, 19e eeuwse litho.
5365: Yadin,Yigael. - Bar Kochba. De herontdekking van de legendarische held van de laatste joodse opstand tegen het Romeinse keizerrijk.
77010: Yates,Richard. - Master Jacques. The enigma of Jacques Anquetil.
155564: Ybanez,Miguel. - Miguel Ybanez. De calligrafie van de angst.
160879: Ybes,Ybe. - Ybe Ybes Velp bij Arnhem. Ex Libris. Pegasus.
157348: Automobile Year. - Automobile-Year 31, 1983/84.
159306: Automobile Year. - Automobile-Year 48, 2000/2001.
159305: Automobile Year. - Automobile-Year 32, 1984/1985
157359: Automobile Year. - Automobile-Year 42 1994/95.
157358: Automobile Year. - Automobile-Year 48, 2000/01.
157357: Automobile Year. - Automobile-Year 29, 1981/82.
157356: Automobile Year. - Automobile-Year 8, 1960-1961.
157355: Automobile Year. - Automobile-Year 43, 1995/96.
157354: Automobile Year. - Automobile-Year 47, 1999-2000.
157350: Automobile Year. - Automobile-Year 27, 1979/1980.
157352: Automobile Year. - Automobile-Year 30, 1982/1983.
157347: Automobile Year. - Automobile-Year 49, 2001/2002.
157345: Automobile Year. - Automobile-Year 51, 2003/2004.
157343: Automobile Year. - Automobile-Year 35, 1987/88.
157344: Automobile Year. - Automobile-Year 28, 1980/1981.
157342: Automobile Year. - Automobile-Year 52, 2004/05.
157341: Automobile Year. - Automobile-Year 45, 1997/98.
157336: Automobile Year. - Automobile-Year 25, 1977-1978.
157337: Automobile Year. - Automobile-Year 46, 1998/99.
157335: Automobile Year. - Automobile-Year 24, 1976/1977.
157333: Automobile Year. - Automobile-Year 40, 1992/93.
157334: Automobile Year. - Automobile-Year 41, 1993/94.
157332: Automobile Year. - Automobile-Year 44, 1996/97.
157329: Automobile Year. - Automobile-Year 33, 1985/1986.
160115: Yee,Chian. - Chinese painting. The Faber Gallery of Oriental Art. 2nd impression.
127280: Yerasimos,Stéphane. - Constantinople. De Byzance à Istanbul.
138115: Yerkes,Mara Aileen. - What women want: Individual preferences heterogeneous patterns? Women's labour market participation patterns in comparatove welfare state perspective. These.
161872: Yevtushenko. - In readings from his New York and San Francisco poetry concerts. Vinyl record 33 1/3. 31344.
155998: Yevtushenko,Yevgeni & Andrei Voznesensky. - The voices of Yevtushenko reading Barbi Yar and Stalin's heirs & Andrei Voznesensky reading Goya and The Trangular Pear & other poems. Vinyl Record33 1/3. MR 113.
148601: Yewangoe,A.A. - Theologia Crucis in Asia. Assian Christian Views on Suffering in the Face of Overwhelming Poverty and Multifaceted Religiosity in Asia. These.
85281: Yipei,Wang & O.Bleys. - Le voyage.
165440: Ylstra,Bouke. - Bouke Ylstra. Etsen 1953-1993.
165657: Ylstra,Bouke. - Bouke Ylstra.
161037: Yochelson,Bonnie. - Berenice Abbott changing New York. Photographien aus den 30eer Jahren.
96307: Yogananda,Paramahansa. - Autobiographie eines Yogi. 6.Nachdruck.
85665: Yonnet,Jacques. - Rue des Maléfices. Chronique secrète dúne ville.
160118: Yoshida,Kogoro. - Tanrokubon. Rare books of seventeenth-century Japan.
135485: Young,Daniel. - Rover P6B anthology 1968-1977 (3500/3500S).
164427: Young,Jay. - Het grote pop-up boek over wetenschap. Een ontdekkingstocht in drie dimensies.
25833: Young,C.C. - On the Insectivora, Chiroptera, Rodentia and Primates other than Sinanthropus from locality 1 at Choukoutien.
25832: Young,C.C. - Miscellaneous Mammalian fossils from Shansi and Honan.
25830: Young,C.C. - Fossile Nagetiere aus Nord-China
131650: Young,Francis Brett. - Heerser in huis. Onverkorte roman. Vertaling C.Dumoulin-Goedkoop.
159806: Youngson,A.J. - The Making of Classical Edinburgh 1750-1840.
84056: Yourcenar,Marguerite. - Fantasie in blauw. Drie verhalen met een voorwoord van Jusane Savigneau. Vertaal door Jenny Tuin.
54404: Yourcenar,Marguerite. - Vertellingen uit het oosten. Vertaald door Jenny Tuin. 3e druk.
31018: Yourcenar,Marguerite. - Met open ogen. Gesprekken met Matthieu Galey. 7e druk.
134303: Yourcenar,Marguerite. - Dierbare nagedachtenis. Vertaald door Ton van der Stap & Theo Duquesnoy.
131329: Yourcenar,Marguerite. - Dierbare nagedachtenis. Vertaald door Ton van der Stap & Theo Duquesnoy. 3e druk.
121372: Yournier,Jacques. - Zelda.
146161: Yoyotte,Jean. - Les Trésors des Pharaons. Les hautes époques - Le nouvel empire - Les basses époques.
146943: Ypeij,Annelou. - Overleven, ondernemen. Vrouwelijke en mannelijke micro-producenten in Lima, Peru. These.
43709: Ypersele de Strihou,Anne & Paul van. - Laken een huis voor keizer en koning.
145335: Ypey,Nicolaus. - Gedenkschrift der uitgevoerde daaden van den grooten Menno Baron van Coehoorn.
157121: Yslaire. - La Guerre des sambre. Hugo & Iris 2. Chapitre printeps 1830, le mariage d'Hugo.
153125: Yslaire. - XXe ciel.com. Time 2: mémoires 99,
130561: Yslaire. - Samber 2. La guerre des sambre.
130554: Yslaire. - La Guerre des sambre. Hugo & Iris 1. Chapitre printeps 1830, le mariage d'Hugo.
133898: Ysselsteyn,G.T.van. - Tapestry. The most expensive industry of the XVth and XVIth centuries. A renewed research into technic, origin and iconography,
25264: Ysselsteyn,G.T.van. - Van linnen en linnenkasten.
163397: Yupho,Dhanit. - The Khon and Lakon. Dance adramas presented by the department of fine arts.
154060: Yvasin,Maurice. - J'en ai marre! Paroles de Albert Willemetz et G.Arnould. Crée par Mistinguett.
125754: Zaagman,Jurriën. - 3 Gelegenheidsgrafieken
125752: Zaagman,Jurriën. - ZAAGMAN,A.A. Exlibris. Halfnaakte vrouw.
164823: Zaalberg,A. - De Californische bloesemtherapie. Repertorium Californische bloesemtherapie en Bachremedies.
164449: Zaber,John H. - Der geheimnisvolle Spielzeugladen. Ein Pop-up-Bilderbuch.
2266: Zacharewicz,Professeur. - Maladie cryptogamiques de la vigne. La culture maraichère et les engrais chimiques.
148978: Zadelhoff,Willem Van. - De nachten van Hofman. Roman.
116956: Zagwijn,W.H. & C.J.van Staalduinen. - Geologische overzichtkaarten van Nederland. Kaarten - Profielen - Toelichting.
162543: Zahle,Erik. - Kunsthandwerk in Scandinavië.
103790: Zak. - Blut.
165036: Zalber,Charles. - Van Dongen dissins.
45537: Zalinge,Piet van. - Beschermd bedreigd.
161287: Zalinge,Edith. - Soenil. Patron cuisinier de Lindenhof Nuenen.
160929: Zanden,George Van de. - Ex Libris. Typografisch.
141116: Zanden,Jos van der. - Mozart in de lage landen.
123084: Zanden,P.J.A.v.d. - Het hart van De Peel.
17534: Zander,Johann Winand Th. - Beiträge zu einer Geschichte der Thier-Metamorphose.
46355: Zandstra,Evert. - Gelderse kastelen: 1:Het kwartier Zutphen. 2: Kastelen en huizen op de Veluwe. 3: Kastelen en huizen in de Betuwe.
3352: Zandstra,Evert. - Het Princehof.
20030: Zandstra,Evert. - Kastelen en huizen in de Betuwe.
157131: Zandstra,Evert. - Kastelen en huizen op de Veluwe.
165461: Zandt,Eleanor Van. - The life and work of William Morris.
19071: Zanen,G.E.Van. - David Ricardi Capriles student - geneesheer - schrijver. Curacao 1837-1902.
97769: Zantema,J.W. - Frysk wurdboek 1: Frysk-Nederlânsk. 3e printinge.
163596: Zanten,Wim van. - Odeion. The performing arts world-wide. 1,2 & 3.
153097: Zanten,Gerth van. - De dames vroegen om moord.
101429: ZANTEN,E. - Prijscourant No.4: Auto onderdeelen en toebehooren.
121864: Zantkuijl,Henk e.a. - De ontwikkeling van het woonhuis tot 1940 in Hoorn. 2e druk.
81665: Zantkuyl,H.J. & M.L.Stokroos. - De Jordaan. 28000 meter gevelwand.
80202: Zantwijk,Rudolf van. - De zon en de arend. Duizend jaar Azteekse vertelkunst.
65943: Zapelloni,Umberto. - Formule Ferrari. De eerste officiële blik achter de schermen van het succesvolste team in de geschiedenis van de formule 1.
103725: Zapico,Alfonso. - Café Budapest.
26390: Zappey,W.M. - Loosdrechts porselein 1774-1784.
145020: Zardini,Mirko. - Mario Bota.
112377: Zarev,Vladmir. - Familienbrand. Roman. Aus dem Bulgarischen von Thomas Frahm.
162756: Zaunert,Paul. - Deutsche Märchen seit Grimm. 16. bis 21.Tausend.
25838: Zdansky,Otto. - Paracamelus Gigas, Schlosser.
25839: Zdansky,Otto. - Die Alttertiären Säugetiere Chinas nebst stratigraphischen Bemerkungen.
17508: Zdansky,Otto. - Fossile Hirsche Chinas.
110211: Zdrazila,Adolf [1868-1932]. - Herzlicher Prosit 1907!
110209: Zdrazila,Adolf [1868-1932]. - REITER,HANS. Buch des. Lesende Man.
110206: Zdrazila,Adolf [1868-1932]. - BRAUN,Dr.E.W. Ex Libris. Lesender Knabe vor Baum.
110208: Zdrazila,Adolf [1868-1932]. - RAZOUMOVSKY. Ex Libris. Landschaft und Wappen.
164800: Zebulon,Bruno. - Het aarde drama. Van big bang tot apocalyps. Historie en toekomstverwachting der mensheid volgens oude geschriften.
154637: Zedong,Mao. - Mao Zedong, Huazhuan. Lianhianhua Zhencangban (comic Collectors edition). Chinese text,
75149: Zee,Henri van der. - In ballingschap. De Nederlandse kolonie in England [1940-1945].
64397: Zee-Kruseman,M.Van der & M.Wittop Koning. - Paddestoelen zoeken en eten. Beschrijving van een 14-tal eetbare paddestoelen met recepten. 3e druk.
25912: Zee,P.R.Van der. - Cornelis Johannes de Jong 1869-1955. Syn libben - Syn minsken - Sun fabryk.
163957: Zee,Daan van der. - Dewi Angreni. Een oud-Javaansche legende.
145755: Zee,P.R.van de. - Joure in oude ansichten deel 2. 2e druk.
148954: Zee,P.R.van de. - Vriendschap - Kracht - Gezondheid. Gedenkboek samengesteld t.g.v.h. 100-jarig bestaan.
148804: Zee,G.van der. - Acta van de Classis Neder-Veluwe (Harderwijk) van 1592-1620.
127070: Zee,Sjouke van der. - 2 verschillende exlibris.
127068: Zee,C.v.d. - 2 verschillende exlibris.
121649: Zee,C.van der. - 2 verschillende exlibris.
11550: Zee,C.A.van der, - Matenesse en het huis te Riviere.
151104: Zeeberg,Jaapjan. - Into the Ice Sea. Barents wintering on Novaya Zamlya. A Renaissance Voyage of Discovery.
149739: Zeegers,Theo. - Tabel voor de Grotere Sluipvliegen en Horzels van Nederland.
149743: Zeegers,Theo. - De Wespvlinders van Nederland en België. 2e druk.
155648: Zeelandia. - Het spel van Sea en Carlo.
158082: Zeeman,Jaap. - Het klokkenlexicon. Handboek voor de terminolohie van klokken en horloges.
129502: Zeeman,J. - De Nederlandse stoelklok. Met een bijdrage van J.H.Kluiver.
147175: Maypole Zeep. - Reclame plaatje: Witte Clown. Knipkunst.
160676: Zeeuw,Martin van der. - Louwman Museum. Narionaal Automobiel Museum.
141275: Zeevat,Caroline. - Tot Nut & Genoegen. Volkstuincultuur in Nederland.
16003: Zeggelen,Marie C.Van. - De schat van den armen jongen. 3e druk.
159577: Zeggelen,Marie van - De gouden kris. 3e druk.
155660: Zeggelen,W.J. & A.Ising. - Nieuw Nederlandsch Prentenboek.
151212: Zeggelen,Marie C.Van. - Dona Alve.
137150: Zeijen,L.H. - Carte de visite. Portret van een katholiek geestelijke.
111884: Zeijl,Ton van, Botine Koopmans & Annette Doorn. - De gave stad. Zoetermeer, 40 jaar lef en ambitie in architectuur.
76220: Zeijlstra Fzn,H.H. - Plantengids voor den Hortus Botanicus te Amsterdam.
157133: Zeiler,Kik. - Made in Mokum. Schilderijen.
37567: Zeiss,Heinz. - Elias Metschnikow. Leben und Werk.
161310: Vereeniging Vreemdelingenverkeer Zeist. - Zeist de parel der Stichtsche lustwaranda. Schitterende plaats voor zomerverblijf - Ideale woonplaats.
25073: Zeitlmayer,L. - Thieme's paddestoelenboek. Populair handboek der mycologie voor natuurvrienden.
155118: Zeitner,Irma [1922-1987]. - 11 verschiedene Ex Libris.
121920: Zeldin,Theodore. - France 1848-1945. Volume I & II.
17530: Zelebor,Johann. - Säugethiere.
159556: Zelfde,Th.van 't. - Seclectie Ridderkerk. Ca. 200 reproducties van ansichtkaarten en foto's uit de periode 1975-1995.
128903: Zeller,Bernhard. - Herman Hesse in woord en beeld.
87107: Zeller,Bernhard. - S.Fischer, Verlag. Von der Gründung bis zur Rückkehr aus dem Exil.
158757: Zenczak,Anna & Joanna Wapiennik-Kossowicz. - Józef Mehhoffer. The collection of the National Museum in Gracow.
158095: Zengging,Duan. - Lijiang Ancient Town in Photographs.
158763: ZENITH. - Swiss watchmakers since 1865. The collection I,II & III.
158762: ZENITH. - Swiss watchmakers since 1865. La collection.
110212: Zenziger,Rudolf [1891-1978]. - ZENZIGER,RUD. Exlibris. Schrift.
103736: Zep. - Happy Sex.
6256: ZEPPELIN. Karfeld,Kurt P. - Kapitän Hans von Schiller's Zeppelinbuch.
24404: Zervos,Christian. - Domela.
158699: Zeuner,Frederick. - Geschichte der Haustiere.
21349: Zevenbergen,Cees. - Rotterdams voetbalglorie 1886-1986. Kroniek van een eeuw stedelijk voetbalhistorie.
102796: Zevenbergen,Leen - 't is groen en groener wordt het niet.
113436: Zevenhuizen,Erik. - Vast in het spoor van Darwin. Biografie van Hugo de Vries.
63282: Zeydner,W.A. - Een waaiende kipas. Brieven uit Batavia, Timor en Medan.
163103: Zheng,Qiao. - Ancient Metropolis of Chinese Culture Starting Point of Silk Road.
140572: Zi Jian,Li. - Humanity and Love. International touring exhibition of Li Zijing. 1993-1995 Los Angeles . Fo Kuang Shan . Tapei . Berlin . Paris . London . Taichung 1995-2000. Singapore . Malaysia . Thailand . Australia . Canada . U.S.A. . Taiwan . South Africa - South America . North Europe - Hong Kong . Japan . Mainland China.
138825: Ziegler,Edaa. - 100 Jahre Piper. Die Geschichte eines Verlags.
123762: Ziegler,Walter. - Der Kreis Göppingen.
149932: Ziehr,Wilhelm e.a. - Jezus. 2000 jaar geloofs- en cultuurgeschiedenis.
157134: Zierl,Oluf F. - Harley-Davidson. Geschiedenis en legende.
155120: Zierold,Erhard [1920-2003]. - 18 Gelegenheits Graphiken.
155119: Zierold,Erhard [1920-2003]. - 95 verschiedene Ex Libris.
159873: Zietsma,E. - Voor- en negeslacht van een envoudig boerenechtpaar onder de klokslag van Bolsward.
91640: Zijl,H.Van. - Carte de visite. Originele portretfoto van een jonge man.
165063: Zijl,Gerard E.Van. - Deventer een eeuw geleden. Fototo's uit de collectie glasnegatieven van J.W.Jansen sr. en jr. Deel 1 & 2.
156723: Zijl,Tom. - S.M.L. 1911 Arnhem. Jubileumboek samengesteld ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum 1911-1986.
166571: Zijl,S.v.d. - Carte de visite. Originele portretfoto van een vrouw met kralen ketting.
19218: Zijlstra,J.S.A. - De Delatores te Rome tot aan Tiberius regering. These.
160784: Zijlstra. - Het Geslacht Zijlstra 1e t/m 13 verantwoording & De geslachten Zijlstra 14e t/m 25e verantwoording.
154776: Zijlstra,Jos & Victor Lansink. - Utrecht Centraal. Het station in beeld 1843-2016.
154403: Zijlstra. - Een goede Z.
128046: Zijp,R.P. e.a. - Barre tijden. Crisis en sociale politiek rondom de Zuiderzee, 1650-1850.
73575: Zikken,Aya. - De Tanimbar-legende.
161816: Zilcken,Ph. - H.W.Mesdag. The painter of the North Sea wityh etchings and desciptive text.
164088: Zilva Wickremasinghe,Don M.de & T.N.Menon. - Malayalam self-taught by the natural methode with phonetic pronunciation.
152179: Zilverbeg,E. - VELZEN,J.v. Ex Libris. Open boek.
155731: Zilveren Lepel,De. - Pasta. De zilveren lepel.
164655: Zilveren Lepel,De. - De zilveren lepel Pasta.
156542: Zilveren. - De Zilveren lepel. Meer dan 200 recepten met vis en zeevruchten. Eenvoudige en authentieke Italiaanse keuken.
155670: Zimmerman,Marvin L. - Inspiring Journey. Angeless Wisdom, Beauty & Design. INMR 20 years.
78126: Zimmermann,Walter. - Die Telomtheorie.
78037: Zimmermann,Walter. - Geschichte der Pflanzen.
108127: Zimmermann,Walther. - Exlibris (Bucheignerzeichen) Deutscher Apotheker.
127072: Zimmermann,P. - 2 verschillende exlibris.
108476: Zimmermann,A. & R.Dougoud. - Tropische Orchideen.
160918: Zimmermans,Adolphe Fotograaf. - Carte de cisite. Originele portretfoto van een man met bakkebaarden.
12958: Zinderen Bakker,E.M.Van. - Het Naardermeer. Een geologische, historische en botanische landschapsbeschrijving van Nederlands oudste natuurmonument. Met een voorwoord van Dr.Jac.P.Thijsse.
12666: Zinderen Bakker,E.M.Van. - De West-Nederlandsche veenplassen. Een geologische, historische en biologische landschapsbeschrijving van het water- en moerasland.
62256: Zingstra,Tienke. - Het Berenkuilse berenboek.
80375: Zink,J. a.o. - Die Kirche zum Heiligen Kreuz in Hildesheim.
138024: Zinnicq Bergmann-Lefébure,Th.van. - Waeson's nieuwe haakboekjes. 2de serie: PATRONEN EN BESCHRIJVING waarin opgenomen 30 nieuwe ontwerpen voor filethaakwerk.
157377: Zino,Mohammad Bin Jamil. - Uitleg van de zuilen van islaam en imaan en wat elke moslim verplicht dient te weten over zijn godsdienst. Vertaald door M.Bendaoud. 2e druk.
155642: Zirkus. - Sensation '73. Neues Programm. Moskauer Staatszirkus.
42486: Zirkzee,Jacqueline. - Lief & leed. De geschiedenis van het gezin.
151184: Zittau. - Zittauer Maschinenfabrik & Eisengiesserei - Société anonyme (Ci-devant Albert Kiesler & Co.) Zittau (Saxe). III edition.
2462: Zobeltitz,Hanns von. - Der Wein.
121546: Zobeltitz,Hanns von. - Der Wein.
127115: Zoeren,Elbert van. - De muziekuitgeverij A.A.Noske (1896-1926). Een bijdrage tot dertig jaar Nederlandse muziekgeschiedenis. These.
162510: Zoest,Rob van & Xander van Eck. - Huis Schuylenburch.
122903: Zoest,Rob van. - Ajax 1900-2000.
19283: Zoetelief Tromp,Jan. - Jan Zoetelief Tromp (1872-1947). Zoetelief Tromp in Katwijk.
81267: Zoetmulder,S.H.A.M. e.a. - De Brabantse molens.
50250: Zoetmulder,S.H.A.M. e.a. - De Brabantse molens.
108456: Zoetmulder,Steef. - Subjective Steef Zoetmulder photography 1940/1960.
121765: Zoetmulder,S.H.M. - 2 verschilleden exlibris.
72289: Zola,Émile. - De misstap van abt Mouret. Vertaald door J.J.Schencke. 5e druk.
155996: Zöllner,Frank. - Leonardo da Vinci 1452-1519. Schetsen en tekeningen.
146570: Zoltánné,Soltész. - Missae. Kisérötanulm;any az Országos Széchényi Könyvtár - Das Missale des Grafen Asmus von Wertheim. Cod. Lat. 221. Jelzetü Uti Misekönyvének Hasonmás Kiadásához.
68147: Zomer,G. - Komende in de wereld / Komende tot leven & Komende in heerlijkheid.
151788: Zomer,Jan. - Goesting. Het eerste wielerwoorden boek.
61120: Zomeren,Koos Van. - De clown die uit de lucht kwam vallen. Columns. 2e druk.
53529: Zomeren,Koos Van. - De man op de Middenweg. Roman. [1e druk].
63973: Zon,Janna van. - Tobias Baanders onvangbaar.
160715: Zondervan,W. - Alfabetische index op de lidmatenboeken evn Rauwerderhem en alfabetische indez op de overleden in Hauwerderhem.
157029: Zondervan,Koos. - Yoga volgens de Kashmirmethode.
118812: Zonderwijk,P. & H.D.Van Bohemen. - Natuur- en landschapsbescherming in Nederland. Opkomst en ontwikkeleing - Huidige organisatie.
136851: Deutmann en Zonen. - Carte de visite. Originele portretfoto van een baby.
113268: Zonneveld,Thijs. - Dit is onze tijd.
162718: Massee & Zoon. - Firma Wed. J.C.Massere & Zoon, Goes. Prijscourant der zuivelbereidingswerktuigen voor het gebruik op boerderijen.
143964: Zoon,J.H. - Friesland tussen hoop en vrees. Enige beschouwingen over de invloed van de industrialisatie gedurende de periode 1950-1964 op de Friese welvaart. These.
133113: Zoonen,Arie van. - Van koffijhuis tot theater. Kroniek van Schouburg Het Park, ontwikkeling en gebeurtenissen van 1839 tot 1994, met een inleiding over het begin van de comediën in Hoorn.
35324: Zouw,Bert van der. - Dat is allemaal komedie.
138868: Zschacke,Günter. - Carl Maria von Weber. Romantiker im Aufbruch.
16629: Zschaetzsch,Karl G. - Uralte Sippen- und Familienamen. 4.bearb. und erw.Auflage.
141768: Zuckerman,Robert. - Kindsight.
150734: Zuffi,Stefano. - Venice. Capitals of art.
40292: Zuidema,Willem. - Gottes Partner. Begegnung mit dem Judemtum.
122710: Zuidema,A.C. - Koninklijke medailles.
84033: Zuiderent,Ad. - De 100 beste gedichten van 2003.
4898: Zuiderent,Ad. - Evenwichtsoefeningen. 1e druk.
6593: Zuidhoek,Arne. - Piet Hein en de zilvervloot.
20760: Zuidhoek,Arne. - The maritime world of Arne Zuidhoek.
145286: Zuidhoek,Arne. - Onze mooiste koopvaardijschepoen. Deel 7: Aan boord 1945-1970.
130047: Zuidhoek,Arne. - Vaart. Een eeuw scheepvaarttechniek in Nederland.
24782: Zuidhoek,Arne. - Schepen in hun element. Aanwijzingen en modellen voor tekenaars en schilders.
54049: Zuilen. - Het Dorp Zuylen / Zuilen; en daer neven het (1) landhuis van Juffr.Du Pon / Le village de Zuylen avec (1) la maison de mademoisselle Du Pon.
31578: Zuilen,Henk van & Ilja Walraven. - Duo. Schilderijen gedichten zeefdrukken.
141071: Zuithoff,Ate. - Hendrik Werkman en De Blauwe Schuit. Herinneringen van een schipper. 2e druk.
163105: Zumthor,Peter. - Peter Zumthor. Architecture and Urbanism Extra edition.
48557: Zurkirchen,Josef. - Heimatbuch St.Gallenkirch-Gortipohl-Gargellen. [1.Auflage].
47952: Zutphen,A.van. - Aardrijks- en geschiedkundige beschrijving der provincie Utrecht.
121868: Zutphen,Ernst van. - 2 verschillende exlibris.
161283: Zuurbier,Pam H., - Postmoderniteit, heterotopia & singulaire zelfheid. Volume I: Javaanse evangelicalen in Suriname.
162290: Zuydgeest,M.P. - Schiedam nog pas gisteren.
148384: Zuydgeest,M.P. & J.Borsboom. - Vol en zoet. Een geschiedenis in woord en beeld van de Nederlandse Noordzeevisserij tussen 1900 en 1975.
160930: Zuylen van Nyevelt,A.Md.Van. - Ex Libris. Typografisch.
155349: Zuylen,Belle van. - Brieven uit Neycgâtel. Vertaling en nawoord van Leo van Maris.
148142: Zuylen,Belle van. - Exposition Belle De Zuylen et son époque. Catalogue.
148124: Zuylen,Belle van. - De geschiedenis van Caliste. 3e druk.
164942: Zwaag,W.Van der. - Om de schat van Christus bruid. Vaderlandse kerkgeschiedenis sinds Reveil en Afschcheiding.
143577: Zwaag,Jaap van der. - Verloren tropische zaken. De opkomst en ondergang van de Nederlandse handel- & cultuurmaastschappijen in het voormalige Nederland-Indië.
31247: Zwaal-Lint,Tiny. - Kantklospatronen. 37 werkstukken met uitneembare patronen.
154113: Zwaal,Peter. - Amstel, het verhaal van ons bier 1870 - heden.
151518: Zwaal-Lint,Tiny. - Nieuwe kantklospatronen. 35 werkstukken met uitneembare patronen.
39578: Zwaan,Ton a.o. - Het Europees labyrint. Nationalisme en natievorming in Europa.
140068: Zwaan,Jacob. - Nederlands-Indië 1940-1946. II: Japans intermezzo 9 maart 1942 - 15 augustus 1945.
156922: Zwaan,Jacob. - Nederlands-Indië 1944-1946. Deel III: Geallieerd intermezzo 15 augustus 1945 - 30 november 1946.
146949: Zwaan,Jaap de, Edwin Bakker & Sico van der Mee. - Challenges in a Changing World. Clingendael Views on Gobal and Regional Issues.
143437: Zwaan,Jacob. - Nederlands-Indië 1940-1946. Deel I, II & III.
95960: Zwaan,Jacob. - Nederlands-Indië 1940-1946. I: Gouvernementaal intermezoo 1940-1942.
165153: Zwaenepoel,Arnout. - Systematiek van natuurtypen voor de biotopen ruigten en zomen.
157501: Zwagerman,Joost. - In het wild. Essays en kritieken. 1e druk.
158800: Zwagerman,Joost. - Bekentenissen van de pseudoniem. Gedichten. [1e druk].
162931: Zwagerman,Joost. - Americana. Een keuze uit zijn omzwervingen in de Amerikaanse cultuur. Geselecteerd en ingeleid door Peter Buwalda.
157508: Zwagerman,Joost. - Vals licht. Roman. 12e druk.
157510: Zwagerman,Joost. - Zes sterren/ In opdracht geschreven voor P2 Managers t.g.v.d. uitgave van Jaarbeeld 2001 & Jaarbeeld 2001.
157511: Zwagerman,Joost. - Bekentenissen van de preudomaan. Gedichten. 1e druk.
157512: Zwagerman,Joost. - Inwaarts. Gedichten.
157513: Zwagerman,Joost. - Plug-Ins. 1e druk.
158796: Zwagerman,Joost. - Het wilde westen. Nederland 2001-2003. [1e druk].
158794: Zwagerman,Joost. - Perfect dat en andere popverhalen. [1e druk].
158795: Zwagerman,Joost. - In het wild. [1e druk].
158793: Zwagerman,Joost. - Groeten van Rottumerplaat. Het beslissende album vogelgens 100 en enige schrijvers. Samenstelling Joost Zwagerman.
158791: Zwagerman,Joost. - Collega's van God. Portretten en polemieken. [1e druk].
157575: Zwagerman,Joost. - De wereld is hier. Een keuze uit eigen werk.
157507: Zwagerman,Joost. - Zes sterren. Roman. 1e druk.
157506: Zwagerman,Joost. - La Chambre sou-marine. Traduit par Alain Van Crugten.
157502: Zwagerman,Joost. - Holland welvaren. Nederland 2004-2008. 1e druk.
157498: Zwagerman,Joost. - De buitenvrouw. Roman. 2e druk.
157497: Zwagerman,Joost. - Langs de doofpot. 1e druk.
157495: Zwagerman,Joost. - Gimmick! Roman. 20e druk.
157493: Zwagerman,Joost. - Het jongensmeisje. Verhalen. 3e druk.
157490: Zwagerman,Joost. - Het wilde westen. Nederland 2001-2003. 1e druk.
157489: Zwagerman,Joost. - Het begin. Een zomerse epidode. 1e druk.
157479: Zwagerman,Joost. - Tegen de literaire quarantaine.
157480: Zwagerman,Joost. - Alles in gekleurd. Omzwervingen in de kunst. 5e druk.
157477: Zwagerman,Joost. - Tot hier en zelfs verder. De vroege gedichten. 1e druk.
157476: Zwagerman,Joost. - In het wild. Essays en kritieken. 1e druk.
132719: Zwan,Robert van der. - Mysterium Saeculi. Secularitsatie en theologisch wereldbeeld in het Indiase christendom in het bijzonder in het werk van Michael Amaladoss. Een interpretatievoorstel.
165074: Zwanenburg,Gerrit J. - En nooi was het stil... Kroniek van een luchtoorlog. Deel 1: Luchtaanvallen op doelen in en om Nederland.
160801: Zwart,Piet & William Graatsma. - Normalieënboekje.
158696: Zwart,W.Th. - Tachtig jaar. Een speurtocht door het Friesch Rundvee-Stamboek en aanverwante organisaties.
145063: Zwart,Piet. - Piet Zwart: Typotekkt.
10985: Zwart,Kerst. - Zomerweelde en dorre dagen. Een jaar met planten en dieren in Hameland graafschap Zutphen.
158583: Zwart,Freek. - De broedvogels van Terschelling.
85938: Verschaffel & Kim Zwarts. - Charles Vandenhove. Le Balloir.
21575: Zwarts,Leo. - Waders and their esturarine food supplies. These.
1729: Zweifler,Fr. - Lehrbuch des Weinbaues und der Weinbehandlung. Für praktische Weinbauer und Kellerwirte, sowie Weinbauschulen.
80529: Zweig,Arnold, Beatrice Zwei & Helene Weyl. - Komm her, wir Lieben Dich. Briefe einer ungewöhnlichen Freundschaft zu Dritt. Herausgegeben von Ilse Lange.
114141: Zweig,Stefanie. - Vivian und ein Mund voll Erde. 2.Auflage.
114140: Zweig,Stefanie. - Und das Glück ist Anderwo. Roman. [1.Auflahe].
144246: Zwetajewa,Marina. - Liebesgedichte. Aus dem Russischen übertragen von Ralph Dutli. 2.Auflage.
30150: Zweypfenning,V.J.J. - Constructie van zweefvliegtuigen en wenken voor den bouwleider en den zweefvliegtechnicus.
123361: Zwicky,Heinrich. - Politische Aktivität, Illegitimität und Stabilisierung. Eine Untersuchung kontexueller Determinanten von Bürgeraktivitäten und Unzufriedenheit in der Schweiz. These.
157514: Zwier,Gerrit Jan. - Witte heksen. 1e druk.
157515: Zwier,Gerrit Jan. - Denkwijze 298. Hoogte- en dieptepunten in de Nederlandse literatuur uit de jaren tachtig. 1e druk.
157516: Zwier,Gerrit Jan. - Naamloze angst. 1e druk.
157517: Zwier,Gerrit Jan. - Het noordelijk gevoel. 3e druk.
158822: Zwier,Gerrit Jan. - Eeb lichte angst. Beschouwingen over reizen en reisboeken. [1e druk].
158821: Zwier,Gerrit Jan. - Een vlek op de toendra. Reisnotigities over Lapland. [1e druk].
157519: Zwier,Gerrit Jan. - Grijpen naar de regenboog. Een literaire safari. 1e druk.
145283: Zwier,Gerrit Jan. - Alleen voor Friesland heb ik nog een zwak. Slauerhoff en Friesland.
126201: Zwier G.Hzn,W. & T.Jansma. - Het teekenen naar vlakke figuren. Handleiding bij het voorbereidend teekenen, bij het teekenen naar vlakke voorwerpen en bij het teekenen naar de wandplaten in kleur. 6e herz.druk.
139668: Zwiers,Wim [1922- ] - Opus 43. Exlibris voor STOEL,JO.
139697: Zwiers,Wim [1922- ] - Opus 112. Exlibris voor HUDIG-KLEYN VAN WILLIGEN.
139717: Zwiers,Wim [1922- ] - Opus 148. Exlibris voor SHAFTEL,NORMAN.
139718: Zwiers,Wim [1922- ] - Opus 149. Exlibris voor WEVERS,T. nAAKTE VROUW.
139719: Zwiers,Wim [1922- ] - Opus 151. Exlibris voor BRÄUER,ARTHUR Dr.Med.
139720: Zwiers,Wim [1922- ] - Opus 154. Exlibris voor MEIJWES,NEL.
139721: Zwiers,Wim [1922- ] - Opus 155. Exlibris voor MUUR,SJEF VAN DER.
139722: Zwiers,Wim [1922- ] - Opus 156. Exlibris voor ASPERSLAG,LOU.
139723: Zwiers,Wim [1922- ] - Opus 158. Exlibris voor PREMSTALLER,OTTMAR.
139724: Zwiers,Wim [1922- ] - Opus 159. Exlibris voor BLOKLAND,HEBER.
139642: Zwiers,Wim [1922- ] - Opus 4a. 2e serie. Exlibris voor HARTEVELT,G.
139644: Zwiers,Wim [1922- ] - Opus 4a. 2e druk. Exlibris voor HARTEVELT,G.
139698: Zwiers,Wim [1922- ] - Opus 113. Exlibris voor PACE,IRENE DWEN.
139699: Zwiers,Wim [1922- ] - Opus 113. Exlibris voor PACE,IRENE DWEN.
139700: Zwiers,Wim [1922- ] - Opus 114. Exlibris voor MUUR,J.J.VAN DER.
139701: Zwiers,Wim [1922- ] - Opus 116. Exlibris voor KOOLWIJK,TOM VAN.
139702: Zwiers,Wim [1922- ] - Opus 120. Exlibris voor LICHTGAARDE,DE.
139703: Zwiers,Wim [1922- ] - Opus 122. Exlibris voor JANSEN,JOHAN H.A.
139841: Zwiers,Wim [1922- ] - 1985. Dita en Wim Zwiers wensen u een machtloos 1985.
139842: Zwiers,Wim [1922- ] - 1991. wim zwiers wenst u vrede, gezondheid, voorspoed en geluk in 1991.
139844: Zwiers,Wim [1922- ] - Lous en Tom van Koolwijk met de kinderen wensen U een zalig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar.
139845: Zwiers,Wim [1922- ] - Maria met kind, kruis, ster & kribbe.
139656: Zwiers,Wim [1922- ] - Opus 32. Exlibris voor MENGELKAMP,C.J.J.
139658: Zwiers,Wim [1922- ] - Opus 33. Exlibris voor SCHEURHOLTZ-BOERMA,H.R.
139660: Zwiers,Wim [1922- ] - Opus 36. Exlibris voor LASHLEY,L.A.G.O.
139646: Zwiers,Wim [1922- ] - Opus 14. 2e serie. Exlibris voor SPARREBOOM,W.
139647: Zwiers,Wim [1922- ] - Opus 15a. Exlibris voor JONG,JAN DE.
152625: Zwiers,Wim [1922- ]. - Opus 130: Louis en Tom van Koolwijk met de kinderen wensen u een zalig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar.
152626: Zwiers,Wim [1922- ]. - Opus 386b: wim zwiers wenst u vrede, gezondheid, voorspoed en geluk.
152627: Zwiers,Wim [1922- ]. - Opus 320: Powertrends... Portrait Max van den Berg. Dita en Wim wensen u een machtloos 1985.
152629: Zwiers,Wim [1922- ]. - Opus 308. PF 1984.
152631: Zwiers,Wim [1922- ]. - Opus 288a. Portrait J.J.Schwencke In memorial.
152663: Zwiers,Wim [1922- ]. - Opus 69. Mien en André Eschauzier vrede en voorspoed in 1949. Chained dragon.
152662: Zwiers,Wim [1922- ]. - Opus 69. Mien en André Eschauzier vrede en voorspoed in 1949. Chained dragon.
152659: Zwiers,Wim [1922- ]. - Opus 72. Dita, Wim Zwiers P.F. 1949. Fortuna on timewheel.
152660: Zwiers,Wim [1922- ]. - Opus 68. PF 1949 PF G.M.Van Wees. Adam and Eve executed snake.
152658: Zwiers,Wim [1922- ]. - Opus 87. Een gelukkig 1950 Dita en Wim Zwiers.
152656: Zwiers,Wim 1922- - Opus 85. Tottie en Wim Veder. Een harmonieuw 1950. Orpheus & animals.
152655: Zwiers,Wim [1922- ]. - Opus 102. Een gelukkig voorspoedig 1952 Dita + Wim Zwiers. Negro nude lifting dice.
152654: Zwiers,Wim [1922- ]. - Opus 104. PF Chr.Van Der Straaten. Hands playing organ, 2 angels.
152653: Zwiers,Wim [1922- ]. - Opus 110. Mr en Mw Stanislas Wauters-Winkler melden U met vreugde de geboorte van hun zoontje Dirk. Angek with child, birth-announcement.
152651: Zwiers,Wim [1922- ]. - Opus 100. NEK 1932 april 1952. Nude coming out of a woodblock.
152650: Zwiers,Wim [1922- ]. - Opus.117. Mr. D.Giltay Veth Carlton Hotel Flat 218 Amsterdam andt u zijn beste wensen voor 1954. Raven and drowning man.
152649: Zwiers,Wim [1922- ]. - Opus 119. Een goede eetlust en winig graten in 1954 wensen u dita en wim zwiers. Fishbone in bottle.
152648: Zwiers,Wim [1922- ]. - Opus 118. Negentienhonderd vier en vijftig J.E.M.Kramers Amsterdam W. Vondelstraat 7b.Dancing nude with dun and bird.
152647: Zwiers,Wim [1922- ]. - Opus 135b. Gianni Mantero Auguts Buon Natale e gapodammo 1954 * 1955. The 3 kings.
152645: Zwiers,Wim [1922- ]. - Opus 178. De heer en mevrouw Oerlemans-Kooyman wensen U prettige Kerstdagen. Man on map op Holland.
152644: Zwiers,Wim [1922- ]. - Opus 176a. Steenkolen-Handelsvereeniging N.V. wenst U prettige Kerstdagen en een voorspoedig 1958. Crane loading Santa-Slauses.
152643: Zwiers,Wim [1922- ]. - Opus 199. Dita, ariëtte, pim en wim zwiers wensen U behouden vaart in 1960. Shipyard.
152640: Zwiers,Wim [1922- ]. - Opus 229. Wens van familie wim zwiers - groningerstraat 16 - roden (dr). Flower.
152639: Zwiers,Wim [1922- ]. - Opus 235. Een vruchtbaar 1968 wenst u familie wim zwiers. Fuits.
152638: Zwiers,Wim [1922- ]. - Opus 237a. Laat gods water over gods akker lopen. De heer en mevrouw zwiers wensen u een zeer voorspoedig 1970.
152636: Zwiers,Wim [1922- ]. - Opus 252. Genoeg speelruimte in 1976 is de wens van Dita + Wim Zwiers. Playing girl and boy.
152635: Zwiers,Wim [1922- ]. - Opus 263. Dita + Wim Zwiers wensen u in 1979 een voorspoedige te waterlating en een beouden vaart.Shipyard Fuengirola.
152633: Zwiers,Wim [1922- ]. - Opus 266. Een vrolijk 1980 dita+wim zwiers. Boy-clown with balloon.
152632: Zwiers,Wim [1922- ]. - Opus 272. Kernbommen de wereld uit in 1981. Lying pregnant woman.
139683: Zwiers,Wim [1922- ] - Opus 84. Exlibris voor BUNNIK-HAAKMAN,CEES en FIEKE.
139684: Zwiers,Wim [1922- ] - Opus 88. Exlibris voor ESCHAUZIER,MIEN en ANDRÉ.
139685: Zwiers,Wim [1922- ] - Opus 89. Exlibris voor ROOZEN,VICTOR.
139686: Zwiers,Wim [1922- ] - Opus 91. Exlibris voor MIDLO,CHARLES.
139687: Zwiers,Wim [1922- ] - Opus 96. Exlibris voor PACE,IRENE DWEN.
139688: Zwiers,Wim [1922- ] - Opus 98a. Exlibris voor STRAATEN,CHR.VAN DER.
139689: Zwiers,Wim [1922- ] - Opus 98B. Exlibris voor STRAATEN,CHR.VAN DER.
139690: Zwiers,Wim [1922- ] - Opus 105. Exlibris voor MUUR,J.J.v.d.
139691: Zwiers,Wim [1922- ] - Opus 106. Exlibris voor WOUDT,KLAAS.
139692: Zwiers,Wim [1922- ] - Opus 106. Exlibris voor WOUDT,KLAAS.
139693: Zwiers,Wim [1922- ] - Opus 107. Exlibris voor VERCAMMEN,L.A.
139694: Zwiers,Wim [1922- ] - Opus 109. Exlibris voor SEDLACEK,K.
139695: Zwiers,Wim [1922- ] - Opus 111. Exlibris voor HOUTEN,G.VAN.
139696: Zwiers,Wim [1922- ] - Opus 111. Exlibris voor HOUTEN,G.VAN.
139664: Zwiers,Wim [1922- ] - Opus 40. Exlibris voor ZWIERS,WIM.
139665: Zwiers,Wim [1922- ] - Opus 41. Exlibris voor ZWIERS,DITA.
139667: Zwiers,Wim [1922- ] - Opus 43. Exlibris voor STOEL,JO.
139738: Zwiers,Wim [1922- ] - Opus 18b. Exlibris voor VERMEY.
139753: Zwiers,Wim [1922- ] - Opus 276. Exlibris voor PREMSTALLER,VOLKMAR.
139754: Zwiers,Wim [1922- ] - Opus 279. Exlibris voor BRUIJN,WIM + FREDDY DE.
139755: Zwiers,Wim [1922- ] - Opus 280. Exlibris voor ZWIERS,PIM.
139756: Zwiers,Wim [1922- ] - Opus 285. Exlibris voor ZWIERS,DITA en WIM. zELFPORTRET.
139757: Zwiers,Wim [1922- ] - Opus 295. Exlibris voor ZWIERS,JOUKE.
139758: Zwiers,Wim [1922- ] - Opus 296. Exlibris voor ZWIERS,DITA en WIM.
139759: Zwiers,Wim [1922- ] - Opus 298. Exlibris voor ENGELTJE.
139760: Zwiers,Wim [1922- ] - Opus 299. Exlibris voor OSNABRUGGE,JACK VAN.
139821: Zwiers,Wim [1922- ] - 1952. Van harte gezegende kerstdagen, een rustige oudjaarsavond en een gelukkig nieuwjaar 1952 Chr.Van der Straaten.
139840: Zwiers,Wim [1922- ] - 1984. Er is genoeg om ieders behoefte te bevredigen maar er is onvoldoende voor ieders hebzucht dita + wim wensen u genoeg in 1984.
139839: Zwiers,Wim [1922- ] - 1983. Dita + Wim Zwiers wensen u een gifvrij 1983.
139838: Zwiers,Wim [1922- ] - 1982. In memoriam J.J.Schwencke.
139837: Zwiers,Wim [1922- ] - 1981. Kernbommen de wereld uit in 1981. Pf1981.
139836: Zwiers,Wim [1922- ] - 1980. Een vrolijk 1980 dita + wim zwiers.
139835: Zwiers,Wim [1922- ] - 1979. Dita + Wim Zwiers wensen U in 1979 een voorspoedige te waterlating en een behouden vaart.
139833: Zwiers,Wim [1922- ] - 1970. Verbeter uzelf, begin bij de wereld - verbeter de wereld, begin vij uzelf.
139834: Zwiers,Wim [1922- ] - 1976. Genoeg speelruimte in 1976 is de wens van Dita + Wim Zwiers.
139832: Zwiers,Wim [1922- ] - 1965. veel bloemen in 1965. Wens van familie wim zwiers - groningerstraat 16 - roden (dr.).
139831: Zwiers,Wim [1922- ] - 1965. veel bloemen in 1965. Wens van familie wim zwiers - groningerstraat 16 - roden (dr.).
139830: Zwiers,Wim [1922- ] - 1960. dita, ariëtte, pim en wim zwiers wensen U behouden vaart in 1960.
139829: Zwiers,Wim [1922- ] - 1958. Steenkolen-Handelsvereeniging N.V. wenst U prettige Kerstdagen en een voorspoedig 1958.
139828: Zwiers,Wim [1922- ] - 1957. De heer en mevrouw Oerlemans-Kooyman wen U prettige Kerstdagen.
139827: Zwiers,Wim [1922- ] - 1954. Gianni Mantero augura buon natale e gapodanno 1954-1955.
139826: Zwiers,Wim [1922- ] - 1954. Negentiendhonder vier en vijftig J.E.M.Kramers Amsterdam W. Vondelstraat 7b.
139825: Zwiers,Wim [1922- ] - 1954. Een goede eetlust en weinig graten in 1954 wensen u dita en wim zwiers.
139824: Zwiers,Wim [1922- ] - 1954. Mr.D.Giltay Veth Carlton Hotel Flat 218 Amsterdam zendt u zijn beste winden voor 1954.
139823: Zwiers,Wim [1922- ] - 1952. NEK 1932 April 1952.
139822: Zwiers,Wim [1922- ] - 1952. Mr en Mw Stanislas Wauters-Winkeler melden U met vreugde de geboorte van hun zoontje Dirk 15 September 1952.
139785: Zwiers,Wim [1922- ]. - 1952. Een gelukkig voorspoedig 1952 Dita + Wim Zwiers.
139784: Zwiers,Wim [1922- ] - 1952. Een gelukkig voorspoedig 1952 Dita + Wim Zwiers.
139782: Zwiers,Wim [1922- ] - 1950. Een harmonieus 1950. Torie en Wim Veer.
139781: Zwiers,Wim [1922- ] - 1950. Dita en Wim Zwiers Talmastraat 81c Rotterdam-N. Vorig adres: Woonark ,,Marie Antoinette", Bergse Rechter Rottekade 12.
139780: Zwiers,Wim [1922- ] - 1949. DITA, WIM ZWIERS P.F. 1949.
139779: Zwiers,Wim [1922- ] - 1949. PF H.M.van Wees.
139777: Zwiers,Wim [1922- ]. - Ex Libris. International Exlibris-Kunst - Art International d'Exlibris III,2: WIM ZWIERS. Redigeret af Emmerik Reumert.
139778: Zwiers,Wim [1922- ] - 1949. Vrede en voorspoed in 1949 Mien en André Eschauzier.
139776: Zwiers,Wim [1922- ] - 1947. Mr.D.Gilray Veth zendt U zijn beste wensen voor 1948 Amsterdam Rokin 103.

Next 1000 books from Rob Kok Old Books & Prints[an error occurred while processing this directive]

6/8