Rob Kok Old Books & Prints
Schakel 53, 1231 SV Loosdrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)35 58 252 31            Email: rorostef@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
19396: TRENCH,CHARLES C. - A history of angling.
144116: TRENN,THASSEUS J. - Radioactivity and Atomic Theory. Annual Progress Reports on Radioactivity 1904-1920 ro rhe Chemical Society by Frederick Soddy.
44568: TRESILIAN,LIZ. - De horoscoop van uw hond. [1e druk]
16639: TRESILIAN,LIZ. - De horoscoop van uw hond. 2e druk.
139886: TREURM.K. - Gebouwd op het Fundament. Voorgeschiedenis, wording en ontwikkeling van de Gereformeerde Gemeente te Zeist.
5463: TREVES,LUISA. - De keuze van Betrice. Toneel in één bedrijf.
147476: TRIBUTSCH,HELMUT. - When the Sanakes Awake. Animals and Earthquake Prediction. 2nd printing.
128938: TRIEBELS,ROALD. - Omslagen.
134204: TRIER,A.A.TH.M.VAN. - Wetenschapsbeleid en levensbeschouwing. Een keuze uit zijn geschriften en herinneringen van anderen.
142096: TRIEST,MONIKA & LOU GILS. - Met de duivel naar bed. Heksen in de Lage Landen.
153783: TRIGT,JAN VAN. - Cutlery from Gothic to Art Deco. The J.Hollander Collection.
87252: TRIMBOS,JÜRGEN. - Leni Riefenstahl. Een Duitse carrière. Biografie.
33145: TRIMBOS,C.J.B.J. - Geestelijke gezondheidsleer en geestelijke gezondheidszorg / Mental health science and mental health care (with summary). These.
59261: TRIO. - 50 jaar deelhebberschap. 2e druk.
9665: TRISKA,J. - Flora van Europa.
2161: TRIUMPH. - Triumph TR7 handboek.
20062: TRIUMPH. - Triumph 2000. Handboek van de eigenaar. 2nd edition.
1414: TRIUMPH. - Triumph Herald 13/60 handleiding.
1415: TRIUMPH. - Triumph onderhoudsbeurten. Flemish edition. 5th ed.
100694: HAAS-TRIVERIO [1889-1963] - HAAS,DR.MED.JOSEPH Exlibris. [Totenkopf, Buch und Schlange].
100698: HAAS-TRIVERIO [1889-1963] - O'LEARY,DANIEL Exlibris. [Tempel, unten Schiff].
100699: HAAS-TRIVERIO [1889-1963] - SCHNEIDER,MARIE MENN Ex-Libris.
100701: HAAS-TRIVERIO [1889-1963] - SPILLMANN,PAUL Ex Libris. [Helvetia].
100702: HAAS-TRIVERIO [1889-1963] - VOLKINGER. Ex Libris. [Wappen].
100700: HAAS-TRIVERIO [1889-1963] - SEGESSER VON BRUNEGG,H. [Stehender mit Sense und Wappen].
100697: HAAS-TRIVERIO [1889-1963] - MURI-SARNEN,O.S.B. Ex Libris. [Kirche, unten Wappen].
100696: HAAS-TRIVERIO [1889-1963] - KÖCHLIN,MARIA PAULA Ex Libris. [Oben Klosterbau, unten Wappen].
100695: HAAS-TRIVERIO [1889-1963] - HAAS,DR.JOSEPH Ex-Musicus. [Geige und Music].
100692: HAAS-TRIVERIO [1889-1963] - BIERI,JOSEF Ex-Lirbris. [Ländliche wohnhaus, darunter Wappen].
52135: TROELSTRA,ANNE S. - Tijgers op de Ararat. Natuurhistorische reisverhalen 1700-1950.
126100: TROELSTRA-BOKMA DE BOER,S. - Oud-Fransche legenden.
10354: TROELSTRA,JELLE. - Mijn vader Pieter Jelles.
13770: TROELSTRA,P.J. & P.H.DE GROOT. - Nij Frysk lieteboek. Op 'en nij biwirke en neigien fen T.E.Halbertsma. Fjirde útjefte.
76272: TRÖGER,WALTER. - Der Film und die Antwort der Erziehung. Eine Untersuchung zu soiologischen, psychologischen und pädagogischen Fragen des Film bei werktätigen Jugendlichen und Oberschülern.
89208: TROJANOW,ILIJA. - Zu den heiligen Quellen des Islam. Als Pilger nach Mekka und Madina.
94243: TROJANOW,ILIJA & RANJIT HOSKOTÉ. - Kampf Absage. Kulturen bekämpfen sicht nicht - sie fliessen zusammen.
148168: TROLLOPE,A(NTHONY0. - Reis door Australie en Nieuw-Zeeland. Eene leerzame en onderhoudende Beschrijving der verschillende landen, volken, zeden en gewoonten, godsdiensten en regeeringsvormen en van de belangrijkste voortbrengselen, den handel, het grondbezit, enz. Deel 1 & 2.
143234: TROLLOPE. - Intervieuws and Recollections. Edited by R.C.Terry.
141528: TROMMEL,EMILE. - Het zwaard van Michaël.
61280: TROMMIUS,ABRAHAM. - Nederlandse concordantie van de bijbel. 23e druk.
106541: TROMMIUS,ABRAHAM. - Nederlandse Concordantie van de Bijbel. 21e herz. en verm. druk.
62077: TROMP,MAARTEN HARPERTSZOON. - Portret van Maarten Harpertszoon Tromp, 19e eeuwse litho.
88053: TRONCHON,JACQUES. - l'Insurrection malgache de 1947. Essai d'interprétation historique.
10730: TRONICKOVÁ,EVA. - Groenten.
136253: TROOST,C. [=CORNELIS [1697-1750]. - Vryagie van Reinier Adriaansz, by Saartje Jansz. / Declaration d'amour de René à Sarotte.
125239: TROOST,PETER J. - Man en paard in oud-Rotterdam. Van zwaarbespannen sleeperswgens ben ik er passagier geweest. Door heel de stad heb ik gezworven, maar aan de kaden toch het meest.
119506: TROOST,PLEUN R. - Barendje Engelen.
97261: TROOST,C. [=CORNELIS [1697-1750]. - De stiefmoer / La belle-mere. Engraving by J.Houbraken after C.Troost.
83614: TROOSTENBURG DE BRUIJN,C.A.L.VAN. - Biographisch woordenboek van Oost-Indische predikanten.
10283: TROTSENBURG,B.J.VAN. - De chemie van de oudste tijden tot op heden, in woord en beeld.
119386: TROTZKY,N. - Russland in der Revolution.
149581: LOGE DE FRISCHE TROUW. - Mac. Bibliotheek der Loge der Frische Trouw in het O van Leeuwarden.
111843: TROUW,J. - De West-Nederlandsche veenplassen. Historisch-Planologisch.
35574: TROUW,J. - De West-Nederlandsche veenplassen. Historisch-planologisch.
81771: TROVABENE,GIORDANA. - Il museo Lapidario del Duomo.
96288: TROYES,CHRESTIEN DE. - Perceval oder die Geschichte vom Gral.
137782: TRUMLER,EBERHARD. - 1000 tips voor de hondenvriend.
7322: TRÜMPER,HERBERT. - Schulbühnen- und Puppenspiel.
135135: TRUNZ,HANSHEINRICH - Pferde im Lande des Bernsteins. Aus viertausend Jahren Geschichte ostpreussischer Pferde. 2.erw.Aufl.
135206: WIEDERMANN.A. & MATTHIAS TSCHEINIG. - Die Wiener Bäckerkunst.
139894: TSCHESNOW,JAN W. - Historische Ethnographie der Länder Indochinas.
37254: TSCHUDI,FRIEDRICH VON. - Tierleben der Alpenwelt. Biographien und Tierzeichnungen. Mit Anmerkungen versehen von F.Zschokke.
106587: TSJECHOF,ANTON. - Depressie.
150449: TSJECHOW,ANTON P. - Verzamelde Werken. Deel 1 tm 7.
84900: TSJECHOW,ANTON P. - Verzamelde werken. Deel 1 t/m. 10. Vertaald uit het Russisch door Charles B.Timmer.
46398: TSJECHOW,ANTON P. - Verhalen. Vertaling, keuze en nawoord Marja Wiebes & Yolanda Bloemen.
20986: TSO-HSIN,CHENG. - A synopsis of the avifauna of China.
144221: TSVETAEVA,LIBERTAEBA. - A pictorial Biography. Compiled by Mikhail Baltsvinik and Irma Kudrova. 3rd corrected edition.
149019: TUBBY,LINDA. - Gelati d'Italia.
142905: TUCCI,GIUSEPPE. - The Theory and Practice of the Mandala. With special reference to the modern psychology of the subconschious.
43000: TUCHMAN,BARBARA W. - Het eerste saluutschot. De Amerikaanse vrijheid en de republiek.
134255: TUCHMAN,BARBARA W. - De trotse toren. Een portret van de wereld in de jaren 1890-1914. 4e druk.
67488: TUCHMAN,BARBARA W. - De trotse toren. Een portret van de wereld in de jaren 1890-1914.
37647: TUCHMAN,BARBARA W. - A distant mirror. The Calamitous fourteenth century.
89153: TUCHOLSKY,KURT. - Deutschland, Deutschland ueber Alles. Ein Bilderbuch.
38172: TUCHOLSKY,KURT. - Drie verhalen.
82049: TUCHOLSKY,KURT. - Deutschland, Deutschland über alles. Een satire met fotomontage van John Heartfield. Vertaald door Ernst van Altena.
153270: TUCK,RICHARD. - Hobbes.
22494: TUCK,G.S. - A field guide tot the seabirds of Britain and the world.
22498: TUCK,G.S. - A guide to seabirds on the ocean routes.
133263: TUCKER,GRAHAM M. & MICHAEL I.EVANS. - Habitats for birds in Europe. A conservation strategy for the Wider Environment.
85519: TUIN,BERT & FRANK VENEMA. - Groningen op recept. Twee eeuwen farmacie. Geschiedenis van de Groninger apotheken. Geschiedenis van de apotheek aan het A-Kerkhof. De Groninger apothekers van 1782 tot 1982.
130741: TUINIER,JAN DURK & GEU VISSER. - Fort De Bilt. NSB vrouwenkamp 1945-1946.
30168: TUINMAN,WYBE COLLECTION. - Wybe Tuinman collection.
32322: TUKKER,J.G. & P.E.RIJPMA. - Het ei bij de pluimveehouder en bij de verzamelen.
138511: TULI,NEVILLE. - Indian Contemporary Painting.
26862: TULKU,TARTHANG. - Ruimte, tijd en kennis. Een nieuwe visie op de werkelijkheid.
125199: TULLING,FRANS [JOHAN FRANS]. - 2 exlibris.
17799: TUMMERS,P.L.M. - Romaans in Limburgse aardrijskundige namen.
131993: TÜMPEL,ASTRID & PETER SCHATBORN. - Pieter Lastman leermeester van Rembrandt / Pieter Lastman the man who taught Rembrandt.
152472: TUNEN,JAN VAN. - Waar gebeurd. Grappig en waar gebeurd in eigen omgeving.
73619: TUPAN,H.R. - De bruidegomspijp. De geschiedenis van een volkskundig huwelijksfenomeen.
117537: TUPAN,HARRY. - Kik Zeiler Made in Mokum schilderijen.
109651: TUPAN,HARRY. - Matthijs Röling Mimesis. Schilderijen en tekeningen.
53257: TUPLIN,W.A. - Great Western Steam. 2nd ed. 2nd impr.
153797: TURGENEV,IVAN. - Fathers & Sons.
103795: TURIE,JEAN MARC. - Terre noire. Lettres des Comores.
121888: TURKEN,J.C.F. - Wijngids.
46783: TURKENBURG'S ZAADHANDEL. - Gedoornde vrienden. Handboekje voor het kweeken van cactussen uit zaad. 3e druk.
74363: TURNBULL,COLIN. - Kinderen van het Ituriwoud.
5851: TURNER,ANGELA & C.ROSE. - Swallows & Martins. An identification guide and handbook.
83074: TURNHOUT,JEF VAN - Atiba Abita.
136875: TURRELL,JAMES. - Hemels Gewelf in Kijkduin - Celesrial Vault in the Dunes. The Hague The Netherlands.
138071: TUSKAN,ERHAN & JAAP VOGEL. - Lied uit den vreemde - Gurbet Türküsü. Brieven en foto's van Turkse migranten 1964-1975.
125207: TUSSENBROEK,OTTO VAN [1882-1957]. - LEEUWEN,W.L.M.V. Uit de boekerij. 2 leeuwen, boek.
20050: TUSSENBROEK,OTTO VAN. - Speelgoed, marionetten, maskers en schimmenspelen.
150662: TUSTIN,FRANCES. - Autism and Childhood Psychosis. 2nd impression.
33638: TUXEN,S.L. - Insektenstimmen.
99419: TUYTEN,HANS. - Muziek uit de aether. Een draaloos avontuur in vogelvlucht.
76902: TWEEDALE,C. - Tekenen van leven na de dood. Mediamieke ervaringen.
82014: TWIJNSTRA,R. - Kleine meubelen.
144477: TYBOUT,ROLF A. - Aedificiorum figurae. Untersuchungen zu den Architekturdarstellungen des frühen zweiten Stils.
28767: TYKAC,JAN. - Klimplanten.
148172: TYLER,RON. - Audubon's Great National Work. The Royal Octavo Edition of The Birds of America.
20228: TYLER,E.J. - Zaanse en Friese klokken. Nederlandse bewerking: P.J.Boodt.
30053: TYLER,MARTIN. - Olympische spelen 1984.
72234: TYLER,MARTIN. - Boys of '66. The England team that won the world cup- then andnow.
144124: TYNDELL,JOHN. - Faraday as a Discoverer.
5881: TYRRELL,ESTHER Q. - Hummingbirds of the Caribbean.
139937: TZONIS,ALEXANDER & LEFAIVRE. - Het architectonisch denken en andere architectuur-theoretische studies.
65837: SUN-TZU. - De kunst van het oorlogvoeren. Uit het Chinees vertaald, ingeleid en becommentarieerd door Prof.Roger T.Ames.
152859: UBBELOHDE,OTTO [1867-1922]]. - HENRICH,WALTER. Ex libris. Träumerisch kniender Jüngling auf Fels, darhinter Burg.
152858: UBBELOHDE,OTTO [1867-1922]]. - EMMEL,OTTO. Ex libris Raubvogel auf ruinösem Fensterbogen.
152856: UBBELOHDE,OTTO [1867-1922]]. - COMTESSE,JEANNE ET ALFRED DE. Bibliotheque. Zwei grasende Kühe voor Tanne und Fels.
152861: UBBELOHDE,OTTO [1867-1922]]. - SAGER,CARL. Ex libris. Auf Brückenbogen Sitzender.
152860: UBBELOHDE,OTTO [1867-1922]]. - HOSBACH,J.T.ALB. Ex Libris. Zihende Kraniche.
152869: UBBELOHDE,OTTO [1867-1922]]. - SCHULZ-EULER,CARL FRIEDRICH. Ex Libris. Landschaft mit Baumen.
111905: UBBELOHDE-DOERING,HEINRICH. - On the Royal Highways of the Inca. Archaeological treasures of ancient Peru.
152868: UBBELOHDE,OTTO [1867-1922]]. - SCHULZ-EULER,CARL FRIEDRICH. Ex Libris. Landschaft mit Baumen.
152854: UBBELOHDE,OTTO [1867-1922]]. - AMMAN,EMMA. Ex libris. Stehende nach rechts, jungen Baum an Pfahl bindend.
152853: UBBELOHDE,OTTO [1867-1922]]. - AMMANN,AUG.F. Ex Libris. Zwei Seevögel über Wasser, Segelboot.
152855: UBBELOHDE,OTTO [1867-1922]]. - COMTESSE,JEANNE ET ALFRED DE. Bibliotheque. Zwei grasende Kühe voor Tanne und Fels.
142969: UDEKEM D'ACOZ,MARIE-OUERRE D'. - Voor koning & vaderland. De Belgische adel in het verzet.
145490: UDERSO,ALBERT. - De fabelachtige sandwiches van Panoramix. Voor bijdehante jonge fijnproevers.
69230: UDINK,BETSY & MARCEL KURPERSHOEK. - Moord in Karachi - Happy birthday, dear prophet! - De baard van de profeet beledigd! - Uitpakken.
71510: UECKERMANN,ERHARD. - Der rehwildabschuss. Eine Anleitung zur Planung und Durchführung sowie für das richtige Ansprechen. 6. neubearb. und erw.Aufl.
36487: UGGLA,ARVID HJ. - Linnaeus.
153681: UHDE,HEINRICH. - Das Jagdgebrauchshundewesen.
58617: UHL,FRANS. - De wereld in een kinderhand. Spel & speelgoed uit vroeger eeuwen.
152870: UHLIG,G. - SCHWARZ,H. Aus der Bibliothek. Aufgericjteter Adler mit Lyra und. off. Buch.
71268: UHLIN,ERIC & J.WESTBERG. - Schackspelets giganter. 50 partier av 25 stormästare.
25225: UILDRIKS,G.J.VAN & V.BRUINSMA. - Onze bloemen in den tuin. De mooiste en meest gebruikte tuinbloemen afgebeeld en beschreven.
91818: UIT DEN BOOGAART,P.C. - Woordfrequenties in geschreven en gesproken Nederlands.
154277: UITERT,EVERT VAN, LOUIS VAN TILBORGH, SJRAAR VAN HEUGTEN, JOHANNES VAN DER WOLK, RONALD PICKVANCE & E.B.F.PEY. - Vincent van Gogh Schilderijen & Tekeningen.
145480: UITERT,E.VAN. - Van Gogh in Brabant. Schilderijen en tekeningen uit Etten en Nuenen.
42092: UITERT,EVERT VAN, L.V.TILBORGH & S.VAN HEUGTEN - Vincent van Gogh. Schilderijen.
110786: UITERT,E.VAN. - Van Gogh in Brabant. Schilderijen en tekeningen uit Etten en Nuenen.
129951: UITGEEST,KLAAS. - Rust roest in Noord Amerika.
153075: UITTERHOEVE,WILFRIED. - Een innige vereeniging. Naar één koninkrijk van Nederland en België in 1815.
102042: PARMENTIER - UIVER. - Parmentier is er! Als tweede in Melbourne. Onverwacht oponthoud te Albury. Geland te 1.14.
102045: UIVER. - Uiver gevonden, de lijken geborgen. Diepe verslagenheid in ons land.
102043: UIVER. - Uiver veilig terug op het nest. Om 2.07 uur op Schiphol geland.
102040: SNIP - UIVER. - De snip op weg naar Porto Praja. Na een vlotte vlucht van Alicante naar Casablanca.
102038: PARMENTIER - UIVER. - Geslaagde landing van Parmentier te Albury. Van avond 10uur in Melbourne. De Uiver inde lucht.
102027: UIVER. - Uiver is neergestort en door vuur vernield. Oorzaak is niet bekend. Zeven dooden?
108689: ULFENDAHL,H.R. & M.AURELL. - Renin-Angiotensin. Proceedings from a symposium held at the Wenner-Gren Research Institute, Stockholm, in September 1997, honouting Robert Tigerstedt and his discovery of the renin-angiotensin system.
134094: ULLMANN,ANNE. - The Wood-engravings of Tirza Ravilious.
17201: ULMER,FERD. - Die Bergbauernfrage. Untersuchungen über das Massensterben bergbäuerlicher Kleinbetriebe in alpenländischen Realteilungsgebiet. 2.neubearb.Auflage.
130378: ULTEE,J.M.W. - Veranderd gezicht Kampen 1900-1983. Verleden en heden in woord en beeld.
133768: UMIJATI,SRI & LOUISE DE GRIJS. - Belajar leerboek Bahasa Indonesia.
77151: UMIJATI,SRI & L.DE GRIJS. - Penuntun. Gramatika Indonesia.
91109: UMPHRED,NEAL. - Goldmine's price guide tot collecting record albums 1949-1989. 2nd edition.
88471: UNDERWOOD CROCKETT,JAMES & OGDEN TANNER. - Kruiden.
30747: UNEN,H.J.VAN. - Prodeonisme. 1: De wijsbegeerte van grond en zin. 2: De theologie van god en zijn rijk.
110108: UNGER,WILLIAM [1837-1932]. - WEBER,ED.F. Ex Collectione. Eignerswappen.
110110: UNGER,WILLIAM [1837-1932]. - WEBER,ED.F. Ex Collectione. Eignerswappen.
114806: UNGERER,TOMI. - Die Abenteuer der Familie Mellops. Fünf Geschihcten in einem Band.
58009: UNGERN-STERNBERG,ROLF FREIHERR VON & H.LAMPARTER. - Der Rag des Gerichtes Gottes. Habakuk, Zephanja, Jona, Nahum.
58007: UNGERN-STERNBERG,ROLF FREIHERR VON. - Der Rechtsstreit Gottes mit seiner Gemeinde. Der prophet Micha.
133601: UNGEWITTER,RICHARD. - Der Untergang der Menschheit oder Umkehr vom falschen Wege. Eine Warnung. 2.Auflage.
152871: UNKEL,HANS [1896- ]. - KUNZ,HANS. (Exlibris). Halbfigur eines Lesenden vor Sprossenfenster, neben Bücherstapel.
144248: UNSEL,SIEGFRIED. - Goethe und der Ginkgo. Ein Baum und ein Gedicht.
59141: UNWIN,STANLEY. - Book trade organization in Norway and Sweden.
149054: UP DE GRAFF,F.W. - Head-Hunters of the Amazon. Seven years of exploration and adventure. With an introduction by R.B.Cuninghame Graham.
49256: URBAN,IGNATIUS. - Flora Portoricensie. Added: Species novae praesertim Portoricensis.
51834: URESOVÁ,LIBUSE. - European clocks. An illustrated history of clocks and watches.
148906: URIOT,JAN. - Sonneveld, mevrouw. De Utrechtse jaren...
129413: URK,A.VAN & T.DE VRIES. - Parate post.
63947: URSING,B. - Elseviers plantengids. 5e druk.
104: URSING,B. - Elseviers plantengids. 4e druk.
25790: URSING,B. - Elseviers plantengids. 3e druk.
20665: USPENSKI,S.M. - Der Eisbär. Thalarctos maritimus.
115090: UTAMARO. - Een koor van vogels. Ingeleid door Julia Meech-Pekarik en Hames T.Kenney. Gedichten vertaald uit het Japans en toegelicht door Matthi Forrer.
120577: UTRECHT,MICHEL. - Street life New York City.
141880: STREEKARCHIVARIAAT ZUID-WEST UTRECHT. - Sprokkelingen uit de geschiedenis van Linschoten en Snelrewaard. Deel I & II.
96835: LAMÉRIS INSTRUMENTEN N.V. UTRECHT. - Katalog - Catalogue - Catalogo No. 15: [medical instruments].
154405: JAARBEURS UTRECHT. - Jaarbeurs Utrecht 15-24 maart 1938. Uitlaande Folder.
112490: TANIGUTI & UTSUMI. - L'Orme du caucase.
143901: UTT,LOU MARY & GLENN. - Perfume Lalique Bottles.
127589: UTTLEY,ALISON. - Toad's castle.
125276: UYL,W.DEN. - Utrechtsche Studenten-Societeit ,,P.H.R.M.".
79179: UYLDERT,MELLIE. - Het zonnejaar. De zon als levensbepalend element in de gedachten en gevoelens van de mensheid.
17476: UYLDERT,MELLIE. - Verborgen krachten der edelstenen. De verborgen betekenis, de occulte krachten, de invloed van edelstenen op de mens, de samenhang va edelstenen, magie, astrologie, geneeskunde en religie.
90174: UYLDERT,MELLIE. - Astrologie II: Aspekten. 3e druk.
154395: STICHTING NEDERLANDSE KAAP HOORN-VAARDERS. - Het jacht Dolphijn van Hoorn. Verkenner in de vloot van Hendrick Brouwer 1643.
151796: VAAREMEIJER,MARCEL. - Voor wie ik heb liefgehad.
104347: VAARWERK,B.H.M.TE, J.BAAKE & L.A.VAN DIJK. - In de baan van de windhoos. De stormramp van 1 juni 1927 in de gemeente Eibergen.
36774: VAARWERK,B.H.M.TE. - De hof te Vaarwerk en zijn bewoners, 1188-1900.
25374: SCANIA-VABIS. - Instruction book No. 8: Bus chassis types B 21 - B 22.
35958: VADER,J. - Een oud-Walcherse boerderij. 3e druk.
129029: VAESSEN,THIEU. - Oranjebitter. Het verhaal van prinses Margarita en Edwin de Roy van Zuydewijn.
75367: VAESSEN,SERVÉ. - Sterren kijken. Verkenningen door de Kosmos.
24933: VAINSTEIN,YAACOV. - The cycle of the Jewish year. A study of the festicals and of selections from the liturgy. 2nd rev. and enl.ed.
126135: VAKALOPOULOS,AP.E. - Memorie of Old Thessalonini. Dedicated to the celebration of the 2300th anniversary of the city.
87348: DU VAL,P. - Carte de l'isle MADAGASCAR dite autrement Madecase et de S.Laurens et aujourdhui l'Isle Dauphine aucque les costes de Cofala rt du Mozambique en Afrique.
145805: VALCANOVER,FRANCESCO. - Carpaccio.
86029: VALCOURT,M.DE. - La philosophie galante. 2me mille.
113648: VALEN,L.J.VAN. - Thomas Boston een visser der mensen. 2e druk.
113647: VALEN,L.J.VAN. - Van kolendrager tot predikant. Het leven van William Huntington (1745-1813).
138057: VALEN,L.J.VAN. - Naftali, een losgelaten hinde. De strijd en het lijden van de Schotse Kerk voor de Kroonrechten van Christus.
131975: VALENBURG,RIK. - Bij 't barnen van 't gevaar. 2e druk.
146561: PEUGEOT FRÊRES ÉTABLISSEMNETS VALENTIGNEY (DOUBS). - Outillage mécanique.
151267: VALENTIJN,DICK. - De Wederopbouw. Haagse gids voor architectuur en stedenbouw in de periode 1945-1965.
154429: VALERY,PAUL. - Paul Valery vous parle. Collection leur oeuvre et leur voix publiée sous la direction de Georges Beaume. Vinyl Record 33 1/3 tours. FLD 81.
83738: VALGAERTS,E. - De statuten van het kapittel van de Onze-Lieve-Vrouwkerk te Sint-Truiden.
143733: VALIÉRE,PIERRE. - Fernando Oliviera's Viagem De Fernao Magalhaes. The voyage of Ferdinand Magellan from the original Portuguese manuscript in the University Library of Leiden Netherlands. English translation.
86010: VALJAKKA,TIMO. - Kari Huhtamo.
148604: VALK,M.H.A.VAN DER. - De profeet der Mormonen Joseph Smith Jr.
132270: VALK,M.H.VAN DER. - De regel nullum crimen sine lege in het Chinese Recht. Rede.
116534: VALK,AAD. - Een lichtend baken. 70 jaae kamperen bij 'Voor Zon en Vrijheid' en metde AJC.
18966: VALK,J.G.VAN DER. - Ernst Kapp, 1808-1896. De beteekenis van zijn denkbeelden voor de sociale geographie van de 20ste eeuw. These.
145135: VALK,J.P.DE & A.C.M.KAPPELHOF. - Dagboeken van P.J.N.Aalberse 1902-1947.
142705: VALKEMA BLOUW, J.P. - Het goud van de Melusco. Een boek van avontuur. [1e druk].
138167: VALKENBURG,RIK. - Wie was Ds.R.Kok eigelijk...? Direluik.
91427: VALKENBURG,C.C.VAN. - Liber Amicorum Jhr.Mr.C.C.Van Valkenburg.
69619: VALKENBURG,RIK. - Laat zich 't orgel overal... Het koninklijk instrument en zijn bespelers.
47039: VALKENBURG,RIK. - Toen 't schuimend zeenat hevig bruiste. Verhalen over en impressies van de watersnood van 1953. 2e druk.
107456: VALKENBURG,RIK. - Toen 't schuimend zeenat hevig bruiste. Verhalen over en impressies van de watersnood van 1953. 3e druk.
152893: VALKENIER,LEEN. - Nieuwe liedjes uit het dierenbos ,,Het Landjuweel". Jodokus - Stoffel - Mijnheer de raaf - Oleta - Martha Bor - Momfer - Lowieke - Droes - Ome Gerrit.Met o.a. de 10 liedjes van het Dierenbosse Liesjesfestival.
138276: VALKENSTIJN,J.W.N. - Geschiedenis van de Jongenszang tot aan de Reformatie.
132267: VALKESTIJN,J.W.N. - Op maat geschoold. Vijftig jaar koorzang rond de kathedraal Sint Bavo.
137590: VALKESTIJN,J.W.N. - Claudin Patoulet Zangmeester van de St.Bavo te Haarlem. Zijn werken in de Leidse Koorboeken.
64772: VALKHOFF,REIN. - Byenkoning.
32556: VALKHOFF,REIN. - De speksteenen boeddha.
2122: VALLANCE,H.A. - The railway enthusiasts bedside book.
47096: VALLANCE,AYMER. - Art in England during the Elizabethan and Stuart periods. With a note on the first century of English engraving by Malcolm C.Salaman. Edited by Charles Holme.
150116: VALLDEPÉREZ,PERE. - Handboek glas in lood. Materiaal en gereedschap - Schetsen, ontwerpen en snijden - 8 technieken en projecten stap voor srap - Restauratietechnieken. 2e druk.
20977: VALLETTA,ANT. - Know the wild flowers of th Maltese Islands.
153608: VALLI,ÉRIC & DIANE SUMMERS. - Shadow hunters. The Drama of Bird's Nest Gathering.
15748: VALLIER,DORA. - Henri Rousseau.
85758: VALMY-BAYSSE,JEAN. - La curieuze aventure des Boulevards Extrérieurs (1786-1950). 4e mille.
52320: VANACORE,ANNA. - Cinque poesie.
105254: VANBESELAERE,WALTHER. - Adriaan Vandewalle.
146178: VANCE,JACK. - De ogen van de overwereld. 2e druk.
146080: VANCE,JACK. - Tschan. De waanzinnige planeet. 3e druk.
146081: VANCE,JACK. - De stervende aarde. 2e druk.
71764: VANDELOO,JOS. - 5 romans: De muggen. Het gevaar. De coladrinkers. De Engelse les. De weg naar de Ardennen.
70887: VANDENBERG,PHILIPP. - De vloek van de farao's. Moderne wetenschap ontraadselt een eeuwenoude mythe. 3e druk.
11463: VANDENBERG,PHILIPP. - De orakels.
39905: VANDENBERG,PHILIPP. - Ramses de Grote. De bijbelse farao, schepper van wereldwonderen.
47627: VANDENBERG,PHILIPP. - De vergeten farao - Toetanchamon. Het opzienbarende verslag van de grootste archeologische ontdekking aller tijden. 2e druk.
109834: VANDENBERGHE,STEPHANE. - Gruuthusemuseum Brugge. Een overzicht.
145440: VANDENBROUCKE,JOHAN. - Jeroen Brouwers. Het verhaal van een oeuvre. 2e druk.
151537: VANDENHORST,J.J. - Kantklossen 1984. Modern klassiek figuratief.
69104: VANDERBES,JENNIFER. - De hoedendoos. Vertaald door Mechteld Claessens.
37035: VANDERBILT,GLORIA. - Er was eens... Mijn ware levensverhaal.
67745: VANDERHAEGHE,J. - Doothalem. Kasselrij Ieper (1524-1606).
151354: VANDERMEERSCH,PATRICK. - Over Psychose. Het debat tussen seksualiteit Freud en Jung en religie.
148802: VANDERPUTTEN,STEVEN. - Een heilig volk is geboren. Opkomst en ondergang van een christelijke staatsideologie uit de vroege Middeleeuwen (c.750-900).
143604: VANDERSMISSEN,HANS. - Ophogen en uitdiepen. Tien eeuwen Nederlands Baggerbedrijf.
95320: VANDERSMISSEN,HANS. - Ophogen en uitdiepen. Uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de Vereniging "Centrale Baggerbedrijf".
133259: VANDERSMISSEN,HANS. - Het woelige water. Watermanagement in Nederland.
18400: VANDERSMISSEN,HANS. - Ophogen en uitdiepen. Tien eeuwen Nederlands baggerbedrijf.
28258: VANDERSMISSEN,HANS, S.ZEEMAN & K.BRINKMAN. - Redders. 175 jaar Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij 1824-1999.
124014: VANDERSMISSEN,HANS. - Waterwerk. Het maritiem bedrijf als moeder van de welvaart.
125893: VANDERSTEEN,WILLY. - De rinoramp. Scenario en tekeningen Paul Geerts.
109657: VANDERSTRAETEN,MARGOT. - Mise en place. 3e druk.
85778: VANDORSELAER,THIBAUT. - Bruxelles dans la BD - La BD dans Bruxelles. Itinéaire découverte.
147584: VANDYKE PRICE,PAMELA. - Wines of the Graves.
68872: VANHAEGENDOREN,M. - Het verkennersleven. Paedagosche studie over het spel van verkennen. Deel III.
147434: VANHOVE,D. - Sport in Hellas. Van spel tot competitie.
113993: VANLOMBEEK,MARK & ROBERT JANSSENS. - Flandriens over hun touren.
92805: VANMACKELNERG,M. - Les orgues de la cathédrale d'Arras au XIXe siècle.
25428: VANREUSEL,JEF. - Antwerpen ontwerpen.
141280: VANRIE,ANDRÉ. - Bruxelles en gravures.
64986: VANSALEN,VICTOR. - Vleugelkwaliteiten bij postduiven. Ideaal vleugelpatroon, ventilatie en profiel. Conditie, biologische voeding, medische verzorging e.d.
140397: VANSUMMEREN,LIC.P. - Tentoonstelling Bedevaartvaantjes uit de provincies Antwerpen en Limburg.
127492: VANWALLEGHEM,RIK. - België absurdistan. Op zoek naar de bizarre kant van België.
69568: VARENDE,JEAN DE LA. - Die romantische Seefahrt. Schiffahrtsgeschichte eines Enthusiasten.
63552: VARESCHI,VOLKMAR & E.KRAUSE. - Der Berg blüht. Erleben und Deutung Alpiner Pflanzen in Wort und Bild. 7.Aufl.
3317: VARNEDOE,K. - Wien 1900. Kunst - Architektur & Design.
99608: VARNEWYCK,DANIS VAN. - Vaernewyck (Exlibris). [Heraldic].
99606: VARNEWYCK,DANIS VAN. - Vaernewyck (Exlibris). [Heraldic].
101419: VARTA. - Varta accumulator. Prijslijst Juni 1934. Auto- en motorrijwiel-accu's onderdeelen.
138745: VASALIS,M. & GEERT VAN OORSCHOT. - Briefwisseling 1951-1987.
115441: VASALIS,M. - Dankwoord bij de aanvaarding van de P.C.Hooftprijs 1982 uitgeproken in het Muiderslot op 14 december 1983.
137368: VASARELY,VICTOR. - Tíz kompozíviója. Csoori Sandor - Fodro Andras - Illyes Gyula - Jekely Zoltan - Jihasz Ferenc - Kepes Geza - Keresztury Dezso - Somlyo György - Vas Istvan - Weöres Sandor - Verseivel.
20819: VASARI,GIORGIO. - De levens van de grootste schilders, beeldhouwers en architecten, Gekozen en van een inleiding voorzien door Henk van Veen. 3e druk.
152348: VASLENTYN,FRANCOIS. - Oud en Nieuw Oost Indië. Beschryving van Oost-Indié.
135827: VASOLD,MANFRED. - Koch. Grondlegger van de bacteriologie.
65369: VASS,GOSTA & W.AALDERS. - Handboek houtbewerking.
58478: VASSANJI,M.G. - De tussenwereld van Vikram Lall. Vertaling Rob Kuitenbrouwer.
152872: VATER,AXEL [1949- ]. - HAFFKI,HEINZ. Exlibris. Narrenkoppe.
152873: VATER,AXEL [1949- ]. - SEHER. Ex Libris. Auge.
69004: VAUGHN,WILLIAM, H.BÖRSCH-SUPAN & H.J.NEODHARDT. - Caspar David Friedrich 1774-1840. Romantic landscape painting in Dresden.
86082: VAUK,GOTTFRIED. - Geschichte der Vogelwarte und der Vogelforschung auf der Insel Helgoland,
98002: VAZIRI,MOSTAFA. - The emergence of Islam: Phophecy, imamate, and Messianism in perspective.
26469: VÁZQUEZ DE PRADA,V. - Filips II heerser van een wereldrijk.
16825: VÉBER,GYULA. - Aspecten van het muziekleven in Noord-Italië, Zuid-Duitsland en Oostenrijk in de tweede helft van de 17e eeuw.
125339: VECHT,NICOLAAS VAN DE [NICOLAAS JACOBUS 1886-1941]. - BLAAUW,A.J. Ex-Libris. Leeuw, voet, wapenschild..
55434: VECHT,N.J.VAN DE. - De grondslag voor het ontwerken van vlakke versiering. Een principieele beschouwing over het ontwerpen van vlakornament voor hen die belangstellen in de ontwiekkeling van de toegepaste kunst in Nederland, alsmede voor hen die pratisch daarin werkzaam zijn ten dienste van het onderwijs.
47503: VECHT,C.F.PH.D.VAN DER. - De steenen spreken. De goddelijke boodschap der grootepyramide. Bewerkt naar The great pyramid its divine message by D.Davidson & H.Aldersmith. 3e druk.
125343: VECHT,NICOLAAS VAN DE [NICOLAAS JACOBUS 1886-1941]. - DRONKERS,J.E.C. [Exlibris]. Bergbeklimmer.
125346: VECHT,NICOLAAS VAN DE [NICOLAAS JACOBUS 1886-1941]. - Monogram[=N.J.v.d.Vecht]. Exibris. Gezicht.
14859: VECHT,C.F.PH.D.VAN DER. - Het teeken in Egypteland. Een verkorte uitgave van De Steenen Spreken. 3e druk.
3979: VECHT,C.F.PH.D.VAN DER. - Het teeken in Egypteland. Een verkorte uitgave van De Steenen Spreken. 4e druk.
86763: VECHT,C.F.PH.D.VAN DER. - De steenen spreken. De goddelijke boodschap der grootepyramide. Bewerkt naaer The great pyramid its divine message by D.Davidson & H.Aldersmith. 2e herz.druk.
148816: VEEN,RUDOLPH VAN. - Rudolph's Christmas. Kerstrecepten van Rudolph van Veen.
16919: VEEN,HENK VAN DER. - Watertorens in Nederland.
142233: VEEN,BERT VAN DER. - Bentveugels van Enkhuizen. Schets van het kunstzinnig bestel in Enkhuizen in de eerste helft van de twintigste eeuw.
154013: VEEN,HARM VAN DER. - Veenkoloniën. Strepen aan het water.
7277: VEEN,ROMKE VAN DER. - Vuurtorens. Over vierboeten, lichtwachters en markante bouwwerken.
150148: VEEN,ANNEKE VAN. - Bernard F.Eilers 1878-1951.
95573: VEEN,FREEK VAN DER. - Kerken in Noord-Holland.
87257: VEEN,C.F.VAN. - Centsprenten / Catchpennyprent. Nederlandse volks- en kinderprenten. Dutch popular-and childrenprints.
83071: VEEN,P.A.F.VAN. - Etymologisch woordenboek. De herkomst van onze woorden.
7956: VEEN,J. - Functional and causal aspects of nest distribution in colonies of the Sandwich Tern (Sterna S. Sandvicensis Lath.). These.
151272: VEEN-VIËTOR,MARY VAN. - Het verbondsteken. Een cultuursociologische studie over de besnijdenis in verschillende perioden van het jodendom.
41882: VEEN,KLAAS W.V.D. - Huwelijk en hierarchie bij de Anavil Brahman van Zuid Gujarat. Sociale verandering en ideologische continuteit in de Indiase kastensamenleving. These.
22621: VEEN,ROBERT VAN DER. - Een kunstenaar zag Noordwest-Overijssel.
153479: VEEN,RUDOLPH VAN. - Rudolph's bakery.
113805: VEEN,JACOB H.S.M. - Sporen over de heuvel. De geschiedenis van de spoorwegen in en om Tilburg.
22666: VEEN,JAN & J.VAN DE KAM. - Griend vogeleiland in de Waddenzee.
30475: VEEN,T.VAN. - Taal en leven in de Utrechtse Vechtstreek. Archief Chr.Stapekamp.
77549: VEEN,HERMAN VAN & H.SIEPERMAN. - Colombine en de stemmendief.
125916: VEEN,B.VAN DER. - De koninklijke vlo. Lekenspel naar een oud verhaaltje.
150153: VEEN,ANNEKE VAN. - Peter Oosterhuis [1816-1885].
130462: VEENBAAS,WIBE & JOKE GOUDSWAARD. - Vonken van verlangen. Systemisch werk, perspectief en praktijk. 2e druk.
143300: VEENEMA,HANS. - Social influences on ageing in group-living long-railed macaques (Macaca fascicularis). Sociale invloeden op het verouderingsproces van groepsgehuisveste Java-apen (Macaca fascicularis) (met een samenvastting in het Nederlands).
151110: VEENENDAAL,A.J. - Matthijs Sloot een zwwman uit de achttiende eeuw (c.1719-1779).
137901: VEENENDAAL,JAN. - Furniture from Indonesia, Sri Lanka and India during the Dutch period.
111866: VEENENDAAL,LIESBETH MAAIKE. - Colorectal liver metastases: local therapy and molecular aspect. Colorectale levermetastasen: lokale therapie en moliculaire aspecten (met een samenvatting in het Nederlands). These.
71213: VEENHOVEN,WILLEM A. - Case studies on human rights and fundamental freedroms. A world survey. Vols 1 -5.
73218: VEENSTRA,J.H.W. E.A. - Als krijgsgevangene naar de Molukken en Florus. Relaas van een Japans transport van Nederlandse en Engelse militairen 1943-1945.
136273: VEENSTRA,HENK & WIM WESTER. - Bakkerspad.
136270: VEENSTRA,HENK & WIM WESTER. - Hollandsepad Ossepad.
153824: VEENSTRA,JOHANNA. - Een blanke vrouw onder de kanibalen. Christus-prediking in den Soedan.
85143: VEER,PAUL VAN 'T. - Het leven van Multatuli.
53177: VEER,PETER VAN DER. - Gods on earth. The management of religous meaning and identity in a North Indian pilgrimage centre / Goden op aarde. Het beheersen van religieuze zingeving en indentiteit in een Noord-Indiaas bedevaaersoor (met een samenvatting in het Nederland). These.
110843: VEER,P.H.VAN DER. - De Islam. Een hulp bij het begrijpen van de islam en de moslims.
149708: VEER,RON VAN 'T. - Wielwebspinnentabel.
106307: VEER,JEROEN VAN DER. - Omstreden stadsgrenzen. Een eeuw besluitvorming over annexaties en regionale besturen rond Amsterdam en Eindhoven. These.
105673: VEER,ARIE VAN DER. - Van zijtrawler naar hektrawler. Portret van 80 jaar zeevisserij.
23893: VEER,G.W.A.DE. - De poststukken van Nederland.
85019: VEERMAN,W. - Gouda in oude ansichtel. Deel 1. 4e druk.
95217: VEGA,L.ALVARES. - Het Beth Haim van Ouderkerk. Beelden van een Portugees-Joodse begraafplaats / The Beth Haim of Ouderkerk aan de Amstel. Images of a Portugese Jewish cemetery in Holland. 3e druk / 3rd expanded edition.
141248: VEGLA. - 2 folders Vegla inmaakglazen.
141827: VEGT,JAN VAN DER. - De man met de drietand. Leven en werken van Jan G.Elburg 1919-1992.
137839: VEGT,ANNELIES VAN DER. - Dear friends. The Grand Tour on tour for the hundreth time with the Orchestra of the Eighteenth Century.
97166: VEGT,JAN VAN DER. - Het ingeklonken lied. De poëzie van Ida Gerhardt.
87789: VEGT,JAN VAN DER. - Hendrik de Vries. Biografie.
75158: VEGT,JAN VAN DER. - Hans Andreus. Biografie. 2e herz.druk.
42033: VEGT,JAN VAN DER. - Hans Andreus. Biografie.
102549: VEGTE,J.O.V.D. - Apeldoorn in oude ansichten. Deel 2.
146788: VEGTE,S.L.VAN DER. - Het Bolsjewisme. These.
73016: VEIGEL,RENATE. - Wen Dich des Glückes Wonne Trifft. Glückwunschkarten des 18. und 19.Jahrhunderst.
77625: VEKEMAN,HERMAN & J.MÜLLER HOFSTEDE. - Wort und Bild in der Niederländischen Kunst und Literatur des 16. und 17.Jahrhunderts.
14418: VELAT,JAROMIR. - Von Athen bis Rom. Die Neuzeitliche olympischen Spiele.
123108: VELD,BERTUS VAN 'T. - De klacht over de vergankelijkheid van het menselijk leven in het Oude Testament tegen de achtergrond van andere Oudtestamentische en van oud-oosterse uitspreken inzake de vergankelijkheid. These.
125075: VELD,ALBERT IN 'T. - Vrienden van Diana Vandenberg.
151831: VELD,LUKA. - Het éénpersoonstuintje.
150217: VELDE,C.W.M.VAN DE. - Gezigten uit Neêrlands Indië, naar de natuur geteekend en beschreven.
88649: VELDE,PAUL VAN DER. - Een Indische liefde. P.J.Veth (1814-1895) en de inburgering van Nederlandsch-Indië.
75559: VELDE,HALBE VAN DER. - Astrologische wegwijzer voor Nederland en België.
72641: VELDE,HENK DE. - Het antwoord van de albatros. 2e druk.
40478: VELDE,WYBRAND OP DEN. - Posttraumatic stress disorder in life span perspective: The Dutch resistance veterans adjustment study.
26620: VELDE,FRANS VAN DE. - Eskimo's mensen zonder tijd.
72640: VELDE,HENK DE. - Zwaaien naar bluff.
75112: VELDE,JAN VAN DE (1593-1641). - Falconry near a river.
75116: VELDE,JAN VAN DE (1593-1641). - The pancake woman.
75802: VELDE,JAN VAN DE. - Groentenmarkt / Greengrocer's market.
135772: VELDEN,JAAP VAN DER. - Jaap van der Velden.
138852: VELDEN,DORA VAN. - Journaal van W.H.J.Baron van Westreenen van zijn reizen naar London, Cambridge en Oxford in de jaren 1834 en 1835.
136291: VELDEN,FONS VAN DER & MARIANNE WIJERMARS. - Wereldburgerschap. Handreikingen voor vergroting van betrokkenheid bij mondiale vraagstukken.
30670: VELDEN,D.VAN. - De Japanse inteneringskampen voor burgers gedurende de tweede wereldoorlog. 2e uitgebr.druk.
136099: VELDEN,M.VAN DER, B.VAN 'T GRUNEWOLD & M.TJEBBES. - De Nederlandse spoorwegen in kleur - Die Niederländische Staatsbahnen in Farb 1978-1985.
135227: VELDEN,D.VAN. - De Japanse inteneringskampen voor burgers gedurende de tweede wereldoorlog. 4e druk.
63837: VELDHUISEN-DJAJASOEBRATA,ALIT. - Bloemen van het heelal. De kleurrijke wereld van de textiel op Java.
67508: VELDHUISEN-DJAJASOEBRATA,ALIT. - Batik op Java.
146673: VELDHUIZEN,WILLEM VAN. - Willem van Veldhuizen. Tekeningen & schilderijen.
26642: VELDKAMP,J. & K.DE BOER. - Kun je nog zingen, zing dan mee! Honderdtwintig algemeen bekende schoolliederen met pianobegeleiding van P.Jonker. 40e druk.
28978: VELDKAMP,JAN. - Samuel Butler the author of Hubidras. These.
57828: VELDKAMP,K. - Nieuwe versjes en wijsjes voor kleine jongens en meisje.
107016: VELDMAN,DAVID. - Gelukkig nieuwjaar.
148581: VELEMA,W.H. - De leer van de Heilige Geest bij Abraham Kuyper.
130582: VELS HEIJN,ANNEMARIE. - De Hofjes van Amsterdam. Door menschlievendheid gedreeven.
142733: VELTHORST,RINUS & BOUDEWIJNJ WARBROEK. - Monnikenhuize. Afscheid van een voetbalstadion.
33976: VELTHUIS,MAX. - Utrechtse stadstrams en stadsbussen op oude ansichten. [Deel I].
14628: VELTHUIS,CHRIST & G.WORTELBOER. - Ootmarsum in prenten en verhalen. Deel 3.
66743: VELTHUIS,MAX. - Utrechtse stadstrams en stadsbussen op oude ansichten - 2.
95912: VELTMAN,MARIA. - Soren Kierkegaard. Een kennismaking door een keuze uit dagboekteksten, brieven en werken.
36451: VELZEN,A.A.N.M.VAN. - Het kogellager als machine-element. Handboek ten dienste van h.h. ingenieurs, technici, machinefabrikenten, constructeurs en studeerenden.
105895: VEN,G.P.VAN DE. - Man-made lowlands. History of water management and land reclamation in the Netherlands. 3rd rev.edition.
7910: VEN,D.J.VAN DER. - De heemliefde van het Nederlandsche volk.
35528: VEN,D.J.VAN DER. - De torens zingen! Nederlandsche toren en hunne klokkenspellen.
13957: VEN,D.J.VAN DER. - Ons eigen volk in het feestelijk jaar.
136159: VEN,G.P.VAN DE & A.M.A.J.DRIESSEN. - Niets is bestendig. De geschiedenis van de rivieroverstromingen in Nederland.
23128: VEN,D.J.VAN DER. - Met de gaostok door Twente en Salland. Levende folklore 1916-1966.
6817: VEN,D.J.VAN DER. - In de ban van burchten kastelen en paleizen.
78602: VEN,G.P.VAN DE. - Leefbaar laagland. Geschiedenis van de waterbeheersing en landaanwinning in Nederland.
90796: VENDÔME,PHILIPPE DE. - Portrait of Philippe de Vendôme grand Prieur de France. 18th century engraving.
28809: VENEMA,ADRIAAN. - De Bergense school.
66188: VENEMA,ADRIAAN. - De Amsterdamse Joffers.
22480: VENEMA,G.A. - De Dollard of geschied-, aardrijks- en natuurkundige beschrijving van dezen boezem der Eems.
71024: VENEMA,ADRIAAN. - Nederlandse schilders in Parijs 1900-1940.
15463: VENEMA,ADRIAAN. - G.H.Breitner, 1857-1923.
105253: VENEMA,ADRIAAN. - Painter Piet Steenberg / Schilder Piet Steenberg.
15521: VENEMA,H.J. - Bijdragen over veldbiologie, natuurbeheer en landschap in het Drentse district.
146299: VENEMA,ADRIAAN. - De Bergense School.
138198: VENEMAN,PEER. - Peer Venema. Zeven deugden en enkele heiligen - Seven virtues and some saints.
99701: VENERIUS,WILLEM. - Lijn in de I Tjing. Omgaan met het klassieke orakelboek.
47921: VENETIEN,J.VAN. - Hart van kennemerland. Album van leven en werken in Midden-Kennemerland door de eeuwen heen.
140855: MENU ADRIATICA VENEZIA. - 8 Febbeajo 1965. Classe Turistico
140856: MENU ADRIATICA VENEZIA. - 27 Febbeajo 1965. Classe Turistico
140845: MENU ADRIATICA VENEZIA. - 6 Febbeajo 1965. Classe Turistico
140849: MENU ADRIATICA VENEZIA. - 7 Febbeajo 1965. Classe Turistico
140854: MENU ADRIATICA VENEZIA. - 6 Febbeajo 1965. Classe Turistico
140851: MENU ADRIATICA VENEZIA. - 4 Febbeajo 1965. Classe Turistico
140852: MENU ADRIATICA VENEZIA. - 4 Febbeajo 1965. Classe Turistico
140853: MENU ADRIATICA VENEZIA. - 5 Febbeajo 1965. Classe Turistico
140850: MENU ADRIATICA VENEZIA. - 8 Febbeajo 1965. Classe Turistico
91521: VENHUIS,H.GZN. - Carte de visite. Originele portretfoto van een jonge dame.
90112: VENIARD,JOHN. - Fly dressers guide. 4th edition. Reprinted 1981.
90110: VENIARD,JOHN. - Fly-dressing materials.
90113: VENIARD,JOHN. - A further guide to fly dressing. 2nd edition, Reprinted 1980.
76857: VENKER,JAAP & D.BROUWER. - Astrologie anders. Legkaarten als levenspatroon.
3289: VENNE,J.M.VAN DE. - Geschiedenis van het kasteel van Valkenburg zijn heren en hun drossaarden.
142265: VENNE,HANS VAN DE. - Cornelius Schonaeus Goudanus (1540-1611). Deel 1* & 1**: Leven en werk van de Christelijke Terentius. Nieuwe bijdragen tot de geschiedenis van de Latijnse Scholen van Gouda, 's-Gravenhage en Haarlem.
147893: VENNE,J.M.VAN DE. - Het beleg van Valkenburg door de Luikenaren in 1465.
127020: VENNEBUSCH,JOACHIM. - Gottfried Wilhelm Leibnitz. Philosoph und Politiker im Dienste einer universalen Kultur.
31827: VENTE,MAARTEN A. - Orgels en organisten van de Dom te Utrecht van de 15e eeuw tot heden.
29132: VENTE,ROB. - Topclub Feijenoord. Jaarboek Nr.3.
30159: VENTE,ROB. - Jan Klijnjan.
152874: VENTER,HANS. - SCHÖNFELD,C. Ex Libris. Landliches Haus unter Baum.
152875: VENTER,HANS. - SCHÖNFELD,C. Ex Libris. Haus im Gebirgslandschaft
100060: VENTURI,LIONELLO. - Chagall. Niographisch-Kritische Studie.
138756: VENZMER,GERHARD. - Spaziergang in Frankreich. Beim westlichen Nachbarn Erlebtes und Erschautes.
90304: VERANNEMAN,EMIEL. - Veranneman. Visie & passie.
101338: VERBAAN,A.H. - 3 verschillende exlibris.
136481: VERBEEK,K. - Broekbeslag. De geschiedenis van de Broeklanden in de voormalige gemeente Oldemarkt.
153373: VERBEEK,THEO. - De Nederlanders en Descartes / Les Néerlandais et Descartes.
21527: VERBEEK,P. & W.VERGOOSSEN. - Vogels in een ontgrindingsgebied.
130437: VERBEEK,J. - Nederlands zilver 1780-1830.
108390: VERBOOM,BEN. - The use of edge habitats by commuting and foragings bats.
147602: VERBUNT,A. WIJN- EN LIKEURHANDEL. - 100 jaar wijn- en likeurhandel A.Verbunt Tilburg 1844 - september 1944.
152827: VERBURG,JAN MARINUS & ANNIE M.G.SCHMIDT. - Tom Tippelaar. Met woorden van Annie M.G.Schmidt. 4e druk.
41784: VERBURG,G.J. - In vuur & vlam. Geschiedenis in woord en beeld van de brandbestrijding.
145363: VERBURG,W.H. - Over spannend staal. Basisboek. 2e druk.
145354: VERBURG,W.H. - Verdiepingbouw met staal. Ontwerpboek voor architecten.
138077: VERBURGT,LUCAS & MANUEL KLAPPEN. - Present forever. 55 contemporary Dutch artist.
153599: VERCAUTEREN,RICK E.A. - Pierre van Soest. Altijd de hand die beweegt / Die Hand immer in Bewegung / Always the moving hand.
100367: VERCAUTEREN,J.B.M. - Céramique Maastricht.
137873: VERCAUTEREN,RICK & FRANS BUDÉ. - Bep Scheeren. Van de haat en de liefde 2000/2010 / Vom Hass und von der Liebe 2000/2010.
154072: VERCOLIER,J. - Quand les Papillons. Célébre Mélodie. Poésie de Roland Gaël.
41428: VERDOORN,INEZ C. - 'n Inleiding tot plantkunde en tot enige Transvaalse veldblomme.
138168: VERDOUW,N. - Graaf Jan van Nassau een krachtig vorst met kinderlijk vertrouwen.
138301: VERDURMEN,OTHILIA. - De vuurvogels.
99458: VERDUSSEN,JEAN-BAPTISTE [1698-1773]. - Exlibris. [Oval].
4140: VERE BENSON,S. - Birds of Lebanon and the Jordan area.
104353: EXLIBRISKRING DER W.B.VEREENIGING. - Aux partitipant du XVe congrès International de l'exlibris à Bled avec ls compliments de exlibriskring der W.B.-V., Pays-Bas 1974. Map met 14 exlibris (6 opgeplakt).
153877: EXLIBRISKRING DER W.B.VEREENING. - Kerstrmis 1947.
153876: EXLIBRISKRING DER W.B.VEREENING. - Kerstrmis 1948.
121557: EXLIBRISKRING VAN DE W.B.-VERENIGING. - Ter gelegenheid van het XVIII internationale Exlibris-congres te Linz in 1980.
21496: VERGEER,JAN-W. & G.V.ZUYLEN. - Broedvogels van Zeeland.
76026: VERGEER,KOEN. - Op de rand van de taal. Een keuze uit 10 jaar poëzie bij uitgeverij Atlas. Samengesteld door Koen Vergeer.
6433: VERGER,JACQUES. - Universiteiten in de middeleeuwen.
18631: VERGILI MARONIS,P. - Opera. Bucolica, Georgica, Aeneis. Vertaald door G.J.D.Aalders.
151543: VERGILIUS. - Het verhaal van Aeneas. Vertaald en toegelicht door M.d'Hane-Scheltema. 2e druk.
956: VERGILIUS. - Aeneis. Vertaald door M.A.Schwartz.
103363: VERGILIUS. - Het verhaal van Aeneas. Vertaald en toegelicht door M.d'Hane-Scheltema.
115499: VERGILIUS. - Aeneis. Vertaald door M.A.Schwartz. 3e druk.
151551: VERGILIUS. - Aeneis. Vertaald door M.A.Schwartz. 6e druk.
117518: VERHAEGEN,G.H.M.J. - Rationeele broodvoorziening in Nederland.
25288: VERHAGE,C. - Stijlleer voor de horlogemakers-examens. 5e druk.
56067: VERHAGEN,WIM. - Anton Pieck 85. Een wonderlijk fenomeen.
76948: VERHAGEN,P. - De stem van het water. Schuilplaatsen tegen de vloed in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. 2e druk.
91119: VERHAGEN,REIN. - Sybrandus van Noordt organist van Amsterdam en Haarlem 1659-1705.
123471: VERHAGEN,FRANK & YOSHINA DAVELAAR. - Bevrijdingspop 1980-2005.
149222: VERHAGEN,J.G.M. E.A. - Opgegraven verleden van Gelderland.
75001: VERHART,LEO. - De reconstructie van Trijntje. Oog in oog met de oudtse vrouw van Nederland.
85477: VERHAVERT,CYPR. - Brusselsche typen.
96149: VERHEES,A.C. - Carte de visite. Originele portret foto van Thys Pesas, katholiek geestelijke.
138203: VERHELST,ÉDS.D., H.DANIËLS & N.PYCKE. - La Congrégation du Coeur Immaculé de Marie (Scheut). Édition critique des Sources. Tome II B: La corresponcance de Théophile Verbist et de ses Compagnons 1866-1869.
120575: VERHEUL,J.DZN. - Boerderijen in Zuid-Holland. Aquarellen van J.Verheul dzn.
126104: VERHEUL DZN,J. - Merkwaardige oude inrijhekken alsmede poort- en hoofdingangen uit de XVIIe, XVIIIe en XIXe eeuw in en om Rotterdam. Deel 2.
22103: VERHEUL,GÉ. - Een zwerftocht langs tien jaar kerkepad. 2e druk.
28121: VERHEUL,GÉ. - Een zwerftocht langs tien jaar kerkepad. [1e druk].
143508: VERHEY,ANJÈS. - Formule 1 1984.
143510: VERHEY,ANJÈS. - Formule 1 1985.
7333: VERHEY,C.J. - De Biesbosch land van het levende water.
143513: VERHEY,ANJÈS. - Formule 1 1989.
71774: VERHEYEN,JAN & ANTON PIECK. - Geertgen van Leyden, gezegd tot Sint Jans.
89111: VERHOEF-VERHALLEN,ESTHER. - (Parson) Jack Russel Terrier.
138141: VERHOEF-VERHALLEN,ESTHER J.J. - De wereld van het Konijn.
25230: VERHOEVE BRUINVIS,PIETER. - De koninklijke vraag: Is er soms een ras van vee, dat minder of niet vatbaar is voor besmettelijke ziekten? Bevestigend beantwoord door Pieter Verhoeve Bruinsvis van Winkel (N.-Holland).
139941: VERHOEVEN,H.A.J. - De verwondering van het maken. De bouwopleiding van gilde tot opleidingsbedrijf.
137747: VERHOEVEN,JULIE. - A bit of rough.
133723: VERHOEVEN,W.M.A. - Chroniciteit, genen en gedrag. Rede.
84106: VERHOEVEN,BERNARD. - Karel Van de Woestijne. Een karakteristiek en een keur uit zijn gedichten.
100846: VERHOOG,JEROEN. - Geboren tussen de wielen. Beuk 100 jaar 1906-2006.
125360: VERHORST,ANDRÉ [ANDREAS JACOBUS 1889-1977]. - BEVER,CH.DE. Ex Libris. Bever.
125362: VERHORST,ANDRÉ [ANDREAS JACOBUS 1889-1977]. - SCHELLENS,ANTON. Exlibris. Interieur.
125363: VERHORST,ANDRÉ [ANDREAS JACOBUS 1889-1977]. - VERHORST,KOOS. Ex Libris. man zwemt tegen golven,
125358: VERHORST,ANDRÉ [ANDREAS JACOBUS 1889-1977]. - BEVER,CH.DE. Ex Libris. Bever.
147932: VERHULST,DIMITRI. - Spoo Pee Doo. [1e druk].
122907: VERHULST,A. & G.BUBLOT. - De belgische land- en tuinbouw. Verleden en heden.
139880: VERKADE. - Verkade beschuit nieuw recepten-boekje met 25 heerlijke beschuit-gerechten samengesteld door Nederlandse huisvrouwen.
149242: VERKAMMEN,MATTY & FRANS VAN DEN NIEUWENHOF. - 50 jaar betaald voetbal. De complete geschiedenis.
29100: VERKAMMEN,MATTY & E.VERMEER. - Om 't spel en de knikkers, 40 jaar betaald voetbal in Nederland.
101358: VERKROOST,A.H. - VERKROOST,A.H. Ex Libris. Molen.
52479: VERKUYL,J. - Gedenken en verwachten. Memoires.
143656: VERKUYLEN,C.M.F. - Schilderachtige Ophelderingen. Het gezagsherstel in Nederlands Indië in de tekeningen en reisherinneringen van Maurits Ver Huell (1787-1860).
86370: VERLEISDONK,EGBERTUS J.M.M. - Het inspanningsgebonden compartiment syndroom. The exertional compartment syndrome (with a summary in English). These.
145441: VERLINDEN,JOZEF. - Poolnacht. Adrien de Gerlache en de Belgica-expeditie.
128048: VERLOREN VAN THEMAAR,L.M. E.A. - Oude Dordtse lijfrenten. Stedelijke financiering in de vijftiende eeuw.
154254: VERMEER,JOHANNES. - Johannes Vermeer.
151066: VERMEER,J. - Thotters en boastsjes.
128721: VERMEER,J. - Het Friese jacht.
69722: VERMEER,KOOS, J.V.D.HAM & F.DIJCKS. - Commentaar 'voor generlei uitleg vatbaar' schilderijen.
154134: VERMEER,EVERT & RUUD VAN VRIJALDENHOVEN. - De klassieker Ajax - Feyenoord.
26366: VERMEERSCH,VALENRIN. - Brugge en de zee van Bryggia tot Zeebrugge.
850: VERMEERSCH,A.J. - Vereniging en revolutie. De Nederlanden 1814-1830.
14433: VERMEERSCH,VALENTIN. - Brugge duizend jaar kunst. Van Karolingisch tot Neogotisch 875-1875. 2e druk.
24606: VERMEERSCH,V. - Zilver & wandtapijten. Catalogus Gruuthusemuseum Brugge. Inventaristentoonstelling n.a.v. het 25-jarig bestaan van Gruuthuse als Stedelijk Museum.
146373: VERMEERSCH,A. - De Religiosis Institutis & Personis. Tractatus Canonico-Moralis as Recentissimas Leges Exactus. Tomus Prior Ad Usum Scholarum.
128680: VERMEIREN,RENÉ & HUGO DE MEYER. - Rik van Steenbergen.
95588: VERMEULEN,MATTHIJS. - De stem van levenden. Een verzameling artikelen.
137162: VERMEULEN,C.J.L. - Portretfoto van een vrouw.
91582: VERMEULEN,C.J.L. - 3 carte de visite. Originele portretfoto's.
91579: VERMEULEN,C.J.L. - 6 Carte de visite. Originele portretfoto's van een jonge vrouwen.
91577: VERMEULEN,C.J.L. - 3 carte de visite. Originele portretfoto's.
91576: VERMEULEN,C.J.L. - 4 Carte de visite. Originele portretfoto's.
91573: VERMEULEN,C.J.L. - 2 carte ve visite. Originele portretfoto's van kinderen.
30523: VERMEULEN,FRANS. - ABC van de bouwstijlen in de Nederlanden.
140325: VERMEULEN,F.A.J. - Handboek tot de geschiedenis der Nederlandsche Bouwkunst. Deel 1,2 & III.
149803: VERMEULEN,TON. - Oost West, Hollands Best. Jeneverexport wereldwijd.
22463: VERMEULEN,D. - Op zoek naar Vlielands verleden.
152892: VERMEULEN-BRAUCKMAN,S.J. - Baarn in oorlogstijd.
91569: VERMEULEN,C.J.L. - 3 carte de visite. Originele portretfoto's van dames.
91667: VERMEULEN,C.J.L. - Originele portretfoto van jongen (zittend) en kind met hoepel.
91672: VERMEULEN,C.J.L. - Originele portretfoto van een jonge vrouw zittend op een bank.
91675: VERMEULEN,C.J.L. - 2 Carte de visite. Originele portretfoto's.
91676: VERMEULEN,C.J.L. - Originele portretfoto van moeder met 2 kinderen.
137161: VERMEULEN,C.J.L. - Portretfoto van een man met snor.
1866: VERMEULEN,H.J. - Medische beschouwingen over wijn.
153020: VERMIJ,RIENK H. - Secularisering en natuurwetenbschap in de zeventiende en achttiende eeuw: Bernard Niewentijt.
135231: VERMIJ,RIENK. - David de Wied. Toponderzoeker in polderland.
135781: VERMIJ,RIENK. - Huygens. De mathematisiering van de werkelijkheid.
1793: VERMOREL,V. & E.DANTONY. - Utilisation des sous-produits de la vigne et du vin.
8650: VERNE,JULES. - Michael Strogoff. De koerier van den Czaar.
6043: VERNE,JULES. - Reizen en lotgevallen van Kapitein Hatteras: De ijswoestijn.
45111: VERNE,JULES. - De reis om de wereld in 80 dagen. 16e druk.
36026: VERNE,JULES. - Michael Strogoff. De koerier van de tsaaar. 21e druk.
30282: VERNE,JULES. - Les enfants du Capitaine Grant. Voyage autour du monde. 1re partie: Amérique du Sud.
224: VERNE,JULES. - De kinderen van Kapitein Grant: Zuid-Amerika.
16849: VERNE,JULES. - De reis om de wereld in 80 dagen. 9e druk.
36017: VERNE,JULES. - Het geheimzinnige eiland. De luchtschipbreukelingen. 18e druk.
36019: VERNE,JULES. - Het geheimzinnige eiland. De verlatene. 18e druk.
774: VERNE,JULES. - De kinderen van Kapitein Grant: Australië.
8053: VERNE,JULES. - Hektor Servadac. Reizen en avonturen in de planetenwereld. Devulkaan-bewoners..
89513: VERNE,JULES. - Le maitre du monde / De meester der wereld. Avec Vincent Price, Charles Bronson, Henry Hull, Mary Webster, David Frankham. Producytion: James H.Nicholson. Réalisation: William Witney.
50541: VERNIERS,LOUIS. - Bruxelles esquisse historique.
49652: VERNIERS,LOUIS. - Initiation civique ou le livre des droits et devoirs des citoyens Belges.
141204: VERNOUT,A. - De voormalige stadspoorten te Haarlem. 20 photografiën naar teekeningen uit de stedelijke verzameling.
85671: VERNOUX,JEAN-PAUL. - Poissons coralliens des Antilles / Coral fishes of the West Indies.
121551: VERONELLI,LUIGI. - The wines of Italy. Wines, vermouths, brandies, and liquers.
148842: VERPAALEN,O.A.C. - De vijf Palen. Familiekroniek van de Familie Verpaalen Verpalen Verpaelen Ver Paelen. Vierde Reeks - Tweede aflevering. 1988-1989.
148841: VERPAALEN,O.A.C. - De vijf Palen. Familiekroniek van de Familie Verpaalen Verpalen Verpaelen Ver Paelen. Vierde Reeks - Eerste aflevering. 1987.
148840: VERPAALEN,O.A.C. - De vijf Palen. Familiekroniek van de Familie Verpaalen Verpalen Verpaelen Ver Paelen. Derde Reeks - Zesde aflevering, Twee jaar familiegeschiedenis 1985-1986.
148839: VERPAALEN,O.A.C. - De vijf Palen. Familiekroniek van de Familie Verpaalen Verpalen Verpaelen Ver Paelen. Derde Reeks - Vijfde aflevering, Twee jaar familiegeschiedenis 1983-1984.
148838: VERPAALEN,O.A.C. - De vijf Palen. Kroniek van de Familie Verpa(a)len. Derde Reeks - Derde aflevering, Drie jaar familiegeschiedenis 1977-1979.
148836: VERPAALEN,O.A.C. - De vijf Palen. Kroniek van de Familie Verpa(a)len. Derde Reeks - Eerste aflevering, Vijf jaar familiegeschiedenis 1968-1972.
58789: VERRIJN STUART,XANDER. - Annapurna, 8091 meter. Nederlandse klimmers in de Himalaya.
124938: VERSCHUEREN,J.M.TH. - Helmond in oude ansichten. Deel 1. 6e druk.
89829: VERSCHURE,YASMIN. - Weg naar het licht. Pelgrimstocht van een Reiki-meester. Een integer verslag ter verduidelijking van de universele levenskracht.
136302: VERSFELT,H.J. & M.SCHROOR. - De Franse kaarten van Drenthe en de noordelijke kust 1811-1813.
64288: VERSPAANDONK,J.A.J.M. - Het hemels prentenboek. Devotie- en bidprentjes vanaf de 17e eeuw tot het begin van de 20e eeuw.
107805: VERSTEEGH,JAAP. - De edelsmid Ad van Roosmalen 1908-1983.
144530: VERSTEGEN,LIVIA & JAN VERSTEGEN. - Jan Hendrik Verstegen (1922-1993).
125367: VERSTER VAN WULVERHORST,CORNELIS WILLEM HENDRIK [1862-1920]. - KAATHOVEN,ANNA SOPHIA ADRIANA VAN. [Exlibris]. Heilige.
40315: VERSTER,A.J.G. - Tin door de eeuwen. 2e druk.
125366: VERSTER VAN WULVERHORST,CORNELIS WILLEM HENDRIK [1862-1920]. - SAUVAGE NOLTING,[W.J.J.] De. Exlibris.
125368: VERSTER VAN WULVERHORST,CORNELIS WILLEM HENDRIK [1862-1920]. - VERSTER BOSCH REITZ. Exlibris. Heraldisch.
125364: VERSTER VAN WULVERHORST,CORNELIS WILLEM HENDRIK [1862-1920]. - BRAUW,Jhr.HENRI DE. [Exlibris]. Heraldisch.
93823: VERSTRAATEN,WILLEM. - Atlas van het Nederlands gedistilleerd. Actualiteit en historie van een nationaal cultuurprodukt. 2e druk.
107547: VERSTRAETEN,JOS. - Oranje Hotel. Episoden uit het leven van No. 724 politiek gevangene in de Polizeigefängnis te Scheveningen.
132717: VERVAECKE,RONNY & JAN PRIEM. - Uytkerke toen....
133255: VERVELDE,K.K. - De Rotterdamse graanhandel bemonsterd en gewogen. 125 jaar Koninklijke Vereniging Het Comité van Graanhandelaren 1872-1997.
149860: VERVLOET,J.J. - Omgeroepen vanaf de pui te Ooltgensplaat (1584-1811).
100768: VERVOORN,A.J. - Nederlandse prentkunst 1840-1940.
151720: VERVUURT,AD. - 130 jaar Schinderhannes in Roermond 1865-1995.
142368: VERWEIJ,PIUTA A. - Spatial and temporal modelling of vegetation pattersn. Burning and grazing in the paramo of Los Nevados National ark, Colombia. These.
57651: VERWEIJ,M.A., M.J.DOLFIN & N.VROMAN. - Het kasteel te Woerden. het gebouw, de geschiedenis en de restauratie.
27944: VERWER,M.A.J. - Wat bezielt die hond.
13146: VERWER,M.A.J. - De hond. 2e druk.
43205: VERWEY,GERLOF. - De kunstenaar stille drijfkracht in de samenleving.
36141: VERWEY,GERLOF. - Geschiedenis van Nederland. Levensverhaal van zijn bevolking I, II & III.
96842: VERWEY,ALBERT. - Briefwisseling 1 juli 1885 tot 15 december 1888. Bezorgd, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Margaretha H.Schenkeveld & Rein van der Wiel.
86261: VERZÁR,CHRISTINE. - Die romanischen Skulpturen der Abtei Sagra di San Michele. Studien zu Meister Nicolaus und zur scuola di Piacenza. These.
107526: VERZIJL,J.H.W. - Na de storm. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleeraar aan de Universiteit van Amsterdam op 17 October 1938.
150056: VESSEM,H.A.VAN. - De Engelse partij in het koninkrijk Frankrijk gedurende de honderdjarige oorlog. Verraad en collaboratie in de late middeleeuwen. These.
40309: VESSEM,HANK VAN. - Basisboek darts. Intructie training wedstrijd. 3e druk.
3742: VESSEUR,WIM. - Decorboek voorstellingen Ned. Comedie van 9 oct. 1954 tot December 1958 (o.a. Gijsbrecht van Amstel, Home sweet home, Macbeth, Onder het melkwoud, Richard II, Danton's dood e.a.).
113192: VESTDIJK,S. - Kind tusschen vier vrouwen. De kroniek van een jongensleven. Oerboek.
128836: VESTDIJK,S. - Het dorp van de donder.
86970: VESTDIJK,S. & THEUN DE VRIES. - Briefwisseling. Bezorg door S.A.J.van Faassen.
86717: VESTDIJK,S. - De toekomst der religie. 2e druk.
76035: VESTDIJK,S. - Essays in duodecumo. [1e druk].
49290: VESTDIJK,S. - Astrologie en wetenschap. Een onderzoek naar de betrouwbaarheid der astrologie. 1e druk.
16028: VESTDIJK,S. - Rumeiland. Uit de papieren van Richard Beckford, behelzende het relaas van zijn lotgevallen op Jamaica 1737-1738. 1e druk.
18658: VESTDIJK,S. - Gestalten tegenover mij. Perssonlijke herinneringen. 1e druk.
27387: VESTDIJK,S. - De beker van de min. De geschiedenis van een eerste jaar. 2e druk.
75920: VESTDIJK,S. - Juffrouw Lot. 5e druk.
142152: VESTDIJK,S. - Verpreide muziekessays.
144271: VESTDIJK,S. - Een Strenge winter.
99335: VESTDIJK,S. - Blauwbaard en Reus. Vier verhalen. 1e druk.
131727: VET,MARJA DE. - Jaarboek binnenvaart 2011.
145412: VETH,CORNELIS. - Vijftig jaar Nederlandse letterkunde in dertig karikaturen.
68741: VETH,JOHANNA. - Sint Niklaas is jarig! Vijftien Sint Nikolaasliedjes met piano-begeleiding. 2e druk.
139067: VETH,P.J. - Java. Geographisch, Ethnologisch, Historisch. 2e druk, bewerkt door Joh.F.Snelleman & J.F.Niermeyer. Deel 1,2,3 & 4.
91312: VETH,CORNELIS. - Muziek en musici in de caricatuur. Met een inleiding van Dr.Johan Wagenaar.
102539: VETTE,H.M.DE, A.SCHRIEL & C.A.TETTELAAR. - Gedenkboek, uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de H.V.V. "De Hollandiaan" 1920-1970.
24178: VETTER,K. - Aan het hof van Willem van Oranje.
138031: VETTER,K. - Aan het hof van Willem van Oranje.
75010: VETVICKA,VACLAV. - Bos- en veldplanten.
21688: VETVICKA,VACLAV. - Bomen en struiken.
29036: VETVICKA,VACLAV. - Water- en weideplanten.
130606: VEURMAN,B.W.E. - Volendam, leven en lied.
15917: VEURMAN,B.W.E. - Volendammer schilderboek. 2e herz.druk.
1773: VIALA,P. & P.PACOTTET. - Black rot. 1 - Sur la culture du black rot. Influence des acides et du sucre.
1777: VIALA,P. & P.PACOTTET. - Les verrues de la vigne.
1782: VIALA,P. & P.PACOTTET. - Anthracnose I - Sur la culture et le développement de l'anthracnose.
1784: VIALA,P. & G.RABAULT. - Recherches sur l'écimage de la vigne.
86263: VIALE,VITTORIO & M.VIALE FERRERO. - Aosta romana e medievale.
153126: VIAN,BORIS. - Boris Vian an bande dessinée.
22741: VIAU,THÉOPHILE DE. - Pyrame et thisbé. Publié par J.Hankiss.
141003: MAKYO / VICOMTE. - Het land van langvergeten. Deel 3: De bastaard. 2e druk.
141018: MAKYO / VICOMTE. - Het land van langvergeten. Deel 2: Het grote gewest.
141023: MAKYO / VICOMTE. - Het land van langvergeten. Deel 1: De gevangene van het moers.
127278: VIDALK,GORE. - Vidal in Venice. Edited by George Armstrong.
24693: VIDELER,JOHN J. - Bidden voor de kost.
46464: VIEILLEVIGNE,SYLVIE. - Parijs. Mensen en bouwkunst in de Franse hoofdstad.
97151: VIEL, BREDT & RENARD. - Die Bewertung von Unternemungen und Unternehmungsanteilen. Ein Leitfaden mit Bewertungsbeispielen. 4.Auflage.
148628: VIÉNOT,JOHN. - Histoire de la Réforme Francaise des Origines à l'Édit de Nantes & à sa Révocation. Tome I & II.
148585: VIEULLIARD,JEANNE. - Le guide du Pèlerin de Saint-Jacques de Compostelle. Text Latin du XIIe siècle, édité et traduit en Francais d'après les manuscrits de Compostelle et de Ripoll. 4me édition.
100959: VIGANO,F. - CHIESA,DIRCE ex libris. [Rose].
100961: VIGANO,F. - CHIESA-STÄHLI,LUISITA Ex Libris. (Mutter mit Kind].
143543: VIGNE,ÉRIC. - Le Livre et l'éditeur.
140178: VIGNE,JEAN-DENIS. - Îles vivre entre ciel et mer.
154081: VIGNY,BENNO. - Servus Du... Chanson. Musik von Robert Stolz opus 102.
152476: VIJFVINKEL,R. E.A. - ''s Haags werken en werkers. 350 jaar gemeentewerken (1636-1986).
121367: VIJN,J.P. - Carlyle and Jean Paul. Their Spiritual Optics. These.
37164: VIJVER,L.D.VAN DER. - Leerboek van het biljartspel. Geheel opnieuw bewerk, aangevuld en van een voorwoord voorzien door P.J.v.d.Pol.
146445: VIJVER,H.W. - Theologie en bevrijding. Een onderzoek naar de relatie tussen eschatologie en ethiek in de theologie van G.Gutiérrez, J.C.Scannone en R.Alves. These.
93444: VILA-MATAS,ENRIQUE. - Mastroianni-sur-Mer. Traduit de l'espagnol.
129226: VILA-MATAS,ENRIQUE. - Dublinesca. Traduit de l'espagnol par André Gabastou.
130198: VILLACORTA,JORGE & LUIS EDUARDO WUFFARDEN. - Tilda.
88033: VILLARET,BERNARD. - Piti-ù-taï. Mon ile déserte du Pacifique. Six mois de chasses sous-marines parmi les poissons de coraux.
93233: VILLE,JEAN-LUC & ABAJILA GURO. - Le dernier éléphant. Histoire d'un chasseur Kenyan.
91296: VILLEROY,MARÊCHAL DE. - Portait of Monsieur le Marêchal de Villeroy, Commandant les armées du Roy en Flandre by Antoine Trouvain.
7396: VILLIERS,ALAN. - Gevecht om Kaap Hoorn. Glorie en ondergang van de Kaap Hoorn schip.
4728: VILLON,FRANCOIS. - Verzamelde gedichten. Vertalingen van Ernst van Altena.
33827: VILOTEAU,NICOLE. - La femme aux serpents.
94022: VILS-PEDERSEN,JORGEN. - List of exchange No. 10 Jorgen Vils-Pedersen Copenhagen Denmark.
147380: VIN,A.DE. - Het dialect van Schouwen-Duiveland. These.
83140: VINCE,VERNOR. - Gestrand in de realiteit. [1e druk].
101386: VINCENZO,FRATER - BAAS,DIRK PIETER. Exlibris. Hek & bomen.
1979: VINCEY,PAUL. - Précis de sulfuration et de greffage de la vigne.
99868: VINDEL,FRANCISCO. - Catálogo descriptivo de ex libris Hispano - Americanos (1588-1900). In prólogo del Excmo.Sr.D.Félix Boix y Merino.
94236: VINDEL,FRANCISCO. - Ensayo de un castalogo de ex-libris Ibero-Americanos (siglos XVI-XIX). Tomo I & II.
144858: VINET,A. - Homiletiek of theorie der prediking. Uiy het Fransch vertaald en met aantekeningen voorzien door E.Moll. Deel 1 & 2.
152604: VINGERHOED,W. - Hollandia Honderd Jaar volhardend 1898-1998.
141897: VINK,T. - De rivierstreek.
91678: VINK,JAFFE. - Hollandse stellingen.
127097: VINK,T. - De rivierstreek.
4862: VINK,A.K. - Rupsen.
112278: VINK,NICO. - Verbannen uit Indië (1936-1945).
153266: VINKELES,REINIER [1741-1816] & HERMANUS VINKELES. - De Italiaansche Straat. Alardus. Myn vreugd is al te groot; ik zal van blydschap sneeven. Ida. Daar is hy zelf. Wat droes heeft hem hier heen hedreeven? / Rue Italienne. Euphemon, fils. Ah, je mourrai de l''excès de ma joye Marthe. Ma foi c'est lui, qu'ici le diable envoye.
153265: VINKELES,REINIER [1741-1816] & HERMANUS VINKELES. - Hedendaagsche kamer. De Graaf. Adieu, Madame! gy zyt meer gestraft dan ik : gy bemind my, en ik ga vertrekken / Chambre moderne. Le marquis. Adieu,Madame, vous êtes pluys punie que moi, Vous m'aimez, & je pars.Toneeldecoor.
112364: VINKELES,REINIER [1741-1816]. - Charles Gravieu, Graaf de Verfennes.
112366: VINKELES,REINIER [1741-1816]. - Mr. F.A.Van der Marck, Hoogleeraar in de Rechten.
153318: VINKENOOG,SIMON. - Schrijf-Taal. Moderne poëzie bijeengebracht door Simon Vinkenoog. Deel I, II & III.
130476: VINKENOOG,SIMON. - Een stad zonder groen is een mond zonder zoen, een stad zonder water heeft vroeger of later.
85376: VIOLA,HERMAN J. & C.MARGOLIS. - Seeds of change. A quincentennial commemoration.
77028: VIRCONDELET,ALAIN. - Nulle part qu'à Venise.
154298: VIRGIL. - Aeneid VII-XII the Minor Poems. With an english translation by H.Rushton Fairclough.
154541: VIRGIL. - The Story of Virgil's Aeneid. Commentary and Narrative by Professor Moses Hadas. Vinyl Record. 33 1/3. FP 97-3.
101188: VIRKAU,VITAUTOS O. - RHEBERGEN JR,JAN. Ex Libris.
35002: VIS. VIS,DIRK & JACOB VIS JCZ. - Vis a Saandyk. Kroniek van een Zaans geslacht.
3221: VIS,D. - De Zaanstreek. Een beschrijving van het Zaansche volksleven in zijn historische ontwikkeling.
13244: VIS,EELCO M. & C.DE GEUS. - Altholländische Fliesen. Übersetzt von H.Wichmann.
61844: VIS,JURJEN. - De poort. De Oudemanhuispoort en haar gebruikers 1602-2002.
97337: VISCHER,CORNELIS [1628-1658]. - The mouse-trap. Engraving.
50447: VISSCHER,JAN. - Das Hochmoor von Südost-Drente. Geomorphologisch betrachtet. These.
84577: VISSCHER,NICOLAUS. - Insulae Americanae in Oceano Septentrionali ac Regiones Adiacentes a C.de May usque ad Lineam Aeginocrialem.
75804: VISSCHER,C.J. - Slatius komt uijt het graff, en vaert op daer hy voer aff.
19399: VISSCHER,H.A. - Het Nederlandse landschap. Een typologie ten behoeve van het milieubeheer. 2e herz.druk.
41290: VISSCHER,ALBERT DE. - De mooiste dorpen van België. 2e druk.
49819: VISSCHER,H.A. - Walcheren, natuur, landschap en geschiedenis.
121991: VISSCHER,H.A. - Sporen van het landijs in Nederland.
145911: VISSER,ARJAN. - Interviewen.
148351: VISSER,AD DE. - Uit de eerste hand nr. 2: De Romeinen.
24758: VISSER,EDMOND. - Eduard Verkadem.
93229: VISSER,JAAP DE. - Tongue in cheek. A study in biological engineering of Fish. These.
58596: VISSER,C.CH.G. - De Lutheranen in Nederland. Tussen katholicisme en calvinisme 1566 tot heden.
77165: VISSER,A. - Onderduikers op de Veluwe. (Over)leven in oorlogstijd.
139229: VISSER,KEES. - Dertig jaar stadsontwikkeling in Utrecht, 1970/2000. Zo'm onbeschrijfelijke stad.
148482: VISSER,L. - Dribbeldra de koning der langneuzen.
45851: VISSER,H.A. - Zwaaiende wieken. Over de geschiedenis en het bedrijf van de windmolens in Nederland.
104081: VISSER,JAC. - 5 verschillende exlibris.
78606: VISSER,HERMAN. - Vijf eeuwen Drente in kaart, prent en plaat.
75500: VISSER,HANS. - Brieven rond Vestdijk-biografie.
67709: VISSER,G. - Krommenie.
67429: VISSER,HANS. - Simon Vestdijk kinderjaren. In samenwerking met Max Nord.
65608: VISSER,H.A. - Geschiedenis en verklaring van de straatnamen in Papendrecht.
62824: VISSER,KEES. - Dertig jaar stadsontwikkeling in Utrecht, 1970 / 2000. Zo'n onbeschrijfelijke stad.
59594: VISSER,DERKWILLEM. - De Nederlandse vlag in heden en verleden.
56439: VISSER,CAROLIJN. - Buigend bamboe. Reizen in China.
39707: VISSER,W. - Van schepvorm tot papiermachine. Overzicht der witte kunst in Nederland.
126051: VISSER,AART. - Zo as 't vrogger was. Vierhouten en omgeving.
24921: VISSER,L. - Het dorp Zeist.
23544: VISSER,THEO & R.J.HEIJNING. - Beroemde merken.
41769: VISSER,MARTINUS A.J. - Enkhuizen hoeksteen van Westfriesland. Een beschrijving van de typerende levensomstandigheden in een oude Zuiderzeestad. These.
106309: VISSER,L. - De straatnamen van Zeist. Ook straatnamen zijn monumenten.
103733: VISSER,HENNY. - 2 verschillende exlibris.
60416: VISSER,H.A. - Molens in Gelderland in oude ansichten. [1e druk].
142981: VISSER,H.A. - Molens in Zuid-Holland in oude ansichten. Deel 2.
19262: VISSER,BERT. - Postduiven. Voeding - verzorging - huisvesting - wedvlucht.
19435: VISSER,P. - Heemskerck op Nova Zembla. Historisch verhaal. 8e druk.
142977: VISSER,H.A. - Nederlandse molens in oude ansichten. Deel 3.
142976: VISSER,H.A. - Nederlandse molens in oude ansichten. Deel 2.
142973: VISSER,H.A. - Molens in Zeeland in oude ansichten. Deel 2.
23612: VISSER,HANS, M.NORD & E.OVERBEEKE. - Simon Vestdijk een schrijversleven.
46149: VISSER,H.A. - De straat waarin wij wonen. Geschiedenis en verklaring van de straatnamen in Papendrecht.
53447: VISSER,CAROLIJN. - Tibetaanse perziken. 5e druk.
135212: VISSER,F.J. - Het seinen aan boord van koopvaardijschepen.
57840: VISSER,L. - Driehonderd jaar Slotlaan. De geschiedenis van een winkelstraat.
63626: VISSER,CAROLIJN. - De barones van Rägavere & Het bruidje met de voile.
64819: VISSER,HERMAN & KOR BUIST. - Groninger gemeenten van 1808 tot 1991.
69240: VISSER,ARJAN. - Hemelval. Roman. [1e druk].
73266: VISSER,MARIËTTE. - Onder de kafferboom. Een reis door Oost- en Zuidelijk Afrika.
89456: VISSER,HANS G. - Groeten van Java. Ontmoetingen met het moderne Indonesië.
144835: VISSER,H.R. & J.S.VAN WIERINGEN. - Kazematten in het Interbellum. Vestingbouwkundige Bijdragen.
7402: VISSERING,G. - Geweldige natuurkrachten.
109306: VISSSER,H.A. - De Psalmen in onze tijd. Het altijd jonge lied. 6 delen.
121811: VITALI,CHRISTOPH. - Marc Chagall. The Russian years 1906-1922.
147332: VITOCHOVÁ,MARIE, JUNDRICH KEJR & JIRI VSETECKA. - Jugendstil in Praag.
109845: VITOUX,FRÉDÉRIC. - Dictionnaire amoureux des chats.
143968: VITRINGA,A.J. - Naar aanleiding van Thet Oera Linda Bok. Historische schetsen.
39658: VITTORINI,ELIO. - Mens of niet. Vertaald door A.Kee.
135494: VIZARD,DAVID. - How to build Horsepower .Volume 1: Methods fot building horsepower in any engine.
147198: VLAANDEREN,ANDRÉ. - Het Engagements bezoek.
136912: VLAANDEREN,JAN C.L. - Nederlandsch Landbouwcrediet. These.
117360: VLAANDEREN,ANDRÉ. - Teekens en symbolen. Een verzameling oude en nieuwe iconografiche gegevens.
40162: VLAANDEREN,ANDRÉ. STAINFORTH,A.G. - CLX (=160) ex-librissen van André Vlaanderen.
93380: VLAANDEREN,ANDRÉ. - De zin van het ex-libris en van het ex-librisverzamelen.
64433: VLASBLOM,VINCENT. - Beeld in beeld.
117961: VLASBLOM,VINCENT E.A. - Face to face II.
148615: VLASBLOM,JAAP & JAAP VAN DER WINDT. - Heel de kerk. Enke visies op de kerk binnen de Ethische Richting.
143251: VLC. - VLC garage & Automobile service equipment.
101717: VLC. - VLC equipment for auto-repair. Leaflet.
101720: VLC. - No. 39K No. 39: VLC Wassergekühlter Luftkompressot. Leaflet.
101730: VLC. - VLC tools and equipment for automotive service.
101734: VLC. - Moderne universeele gereedschappen en werktuigen voor iedere garage.
101723: VLC. - No. 123 - V.L.C. Hydraulische Wagenhefbrug. Folder.
101721: VLC. - VLC improved high pressure car washer No. 105A.Leaflet.
101697: VLC. - VLC wheel alignment system. Group 121 A VLC wheel alignment equipment. Leaflet.
151224: VLEKKE,BERNARD H.M. - Nusantara. A history of the East Indian Archipelago. 3rd printing.
22419: VLERK,I.M.VAN DER & PH.H.KUENEN. - Geheimschrift der aarde. Drie milliard jaar geschiedenis van de aardkost en haar bewoners. 6e druk.
7550: VLETTER,A.C.C.DE. - Het witte huis. 1e druk.
39424: VLETTER,A.C.C.DE. - Kari en Olo. [1e druk].
89441: VLETTER,A.C.C.DE. - De zeven vroolijke vinken. 3e druk.
38779: VLIEGEN,W.H. - Die onze kracht ontwaken deed. Geschiedenis der sociaaldemocratische arbeiderspartij in Nederland gedurende de eerste 25 jaren van haar bestaan (vervolg op "De dageraad der volksbevrijding"). Deel 3: De Jaren 1914-1919.
13539: VLIEGEN,W.H. - Die onze kracht ontwaken deed. Geschiedenis der Sociaaldemocratische Arbeiderspartij in Nederland gedurende de eerste 20 jaren van haar bestaan. 2e druk.
127106: VLIEGENTHART,ADRIAAN W. - De Galleria Buonarroti Michalangelo en Michelangelo il Giovane - The Galleria Buonarroti Michelangelo and Michelangeloi il Giovane. These.
144555: VLIEGENTHART,ADRIAAN W. - Het Loo een paleis als museum. Journaal van een restauratie.
86424: VLIERDEN,MARIEKE VAN. - Willibrod in het begin van Nederland.
132743: VLIES,T.A.VAN DER. - De eerste eeuwen van Rhoon.
141898: VLIET,MARTINA VAN. - Het Hoogheemraadschap van de Lekdijk Bovendams. Een onderzoek naar de beginselen van het dijkrecht in het Hoogheemraadschap, voornamelijk in de periode 1537-1795.
138281: VLIET,J.VAN DER. - Hegel en het Madhyamika. Dialectische filosofie als anti-systeem. These.
150027: VLIET,J.VAN & W.DE VRIES. - Abcoude en Baambrugge in grootmoeders tijd.
113308: VLIET,THEODORUS MARIA VAN. - Onder een regel gebracht. Historisch-kritische uitgave van nagelaten verzen van J.H.Leopold. Deel 1 & 2. These.
152743: VLIET,ARJAN VAN. - Formule 1 jaaroverzicht 1997.
152742: VLIET,ARJAN VAN. - Formule 1 jaaroverzicht 1998.
46852: VLIET,ARI VAN. - Gitaar spelen. Deel 1,2 & 3.
116274: VLIJM,L. - On the production of hormones in the Thysoid Gland of birds (Cockerels). A quantitavtive study with the help of radioiodine and antithroid drugs. These.
141315: VLIJMEN,MARIA VAN & WIM DE WAGT. - De Groene Stad. Een eeuw groen in Haarlem.
125378: VLIJMEN-RAM,LIES [ELISABETH 1935- ]. - Het blijft een gok. Heel veel geluk en gezondheid in 1991 [in handschrift].
125380: VLIJMEN-RAM,LIES [ELISABETH 1935- ]. - Alle goeds in 1994 Cor en Lies v.Vlijmen [in handschrift].
125379: VLIJMEN-RAM,LIES [ELISABETH 1935- ]. - P.F. 1993. Veel goeds in Winter, Lente, Zomer, Herfst van 1993 Cor en Lies v.Vlijmen [in handschrift].
140847: VLIJMEN,MARIA G.A.VAN. - Rijden en omzien / Steering and looking out. 1894-1994 Vermeulen Hollandia Honderd jaar ondernemen / Vermeulen Hollandia a century of entrepreneurship..
128097: VLIS,INGRID VAN DER. - Van wezen tot zijn. Vier eeuwen zorg voor jongeren.
93946: VLOEIBLAD. - Zenith-Carburateurs No. 309: Gekleurde afbeelding van jonge vrouw met hond. 10 x 23,7 cm.
93942: VLOEIBLAD. - Zenith-Carburateurs No. 304: Gekleurde afbeelding van jonge vrouw met hoed. 10 x 23,7 cm.
93943: VLOEIBLAD. - Zenith-Carburateurs No. 305: Gekleurde afbeelding van jonge vrouw met hoed. 10 x 23,7 cm.
93941: VLOEIBLAD. - Zenith-Carburateurs No. 303: Gekleurde afbeelding van jonge vrouw met hoed. 10 x 23,7 cm.
93944: VLOEIBLAD. - Zenith-Carburateurs No. 306: Gekleurde afbeelding van jonge vrouw met hoed. 10 x 23,7 cm.
93945: VLOEIBLAD. - Zenith-Carburateurs No. 308: Gekleurde afbeelding van jonge vrouw met hoed. 10 x 23,7 cm.
93562: VLOEIBLAD. - Zenith-Carburateurs No. 302: Gekleurde afbeelding van jonge vrouw met zaaltje. 10 x 23,7 cm.
11997: VLOEMANS,A. - Aristeia. Geschiedenis van de opvoedingsidealen.
153969: VLOGTMAN,WIM. - Op het Schild in Rijssen. Herinneringen aan de jaren vijftig van de vorige eeuw. 3e druk.
33068: VLOTEN,J.VAN. - Nederlandsche baker- en kinderrijmen. 3e veel verm.druk met muziek van M.A.Brandts Buys.
147062: VLUG,ALBERT. - Balanceren op de rand van de rede. Verkenning van de grenzen van wetenschap en rationaliteit.
76143: VLUGT,SIMONE VAN DER. - De reünie. 2e druk.
60382: VOCKE,M.L. A.O. - Het NS-jubileum in kleur. Van "de Arend" tot "TGV".
140112: VODRAZKA,JAROSLAV. - De reis van Tobia.
135490: VOEGELIN,RICK. - The step-by-step guide to: Engine Blueprinting. Practical methods for racing and rebuilding.
65085: VOERMAN,JAN. - Autobussen van de Haagse tram. Deel 1: 1924-1944.
147999: VOET,H.A. & H.J.S.KLAASSEN. - Groeten uit Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge.
151479: VOET,MICHIEL. - De onzichbare man / The invisible man.
145690: VOET,H.A. & H.J.S.KLAASSEN. - Groeten uit Rotterdam-Centrum. Dee 1 West.
125386: VOET,ELIAS [1868-1940]. - VOET,ELIAS Ez. Ex Libris. Olielamp.
20410: VOET,H. & L.BENOY. - Het natuurreservaat te Oorderen-Antwerpen als broedgebied en pleisterplaats voor watervogels.
125383: VOET,ELIAS [1868-1940]. - DOORNINCK v.REEDe,v. Ex-Libris. Zittende hond op boek.
125388: VOET,ELIAS [1868-1940]. - VOET,ELIAS Ez. Ex Libris. Olielamp.
152466: VOET,ARNOUD. - Capelle aan den IJssel, H.A.Voet, z.j. 160 blz. Slappe kaft. Als nieuw.
43531: VOET,H.A. - Groeten uit Kralingen. 3e druk.
125385: VOET,ELIAS [1868-1940]. - KERKWIJK,A.O.VAN. Ex-Libris. Muntenkast.
146576: VOET,JOHANNES EUSEBIUS [1706-1778]. - Portret van Johannes Eusebius Voet door J.Houbraken naar A.Schouman.
152271: UNION ROYALE BELGE DES SOCIÉTÉS DE FOOTBALL ASSOCIATION / KONINKLIJKE BELGISCHE VOETBALBOND. - Toegangskaart: Belgique Hollande / België-Nederland. Dimanche 16 Octobre 1932 / Zondag 16 oktober 1932.
140439: VOETEN,BERT. - Gedichten 1938-1992.
69447: VOETEN,JESSICA. - Het Witsenhuis.
55517: VÖGE,PETER & B.WESTERVELD. - Stoelen. Nederlandse ontwerpen 1945-1985.
142217: VOGEL,JAROSLAV. - Leos Janacek. A Biography. Revised and edited by Karel Janociky.
86309: VOGEL,HABIL.GERD-HELGE. - Kunst und Kultur um 1800 im Zwickauer Muldenland.
82403: VOGEL,GERD-HELGE. - Julius Schnorr von Carolsfeld und die Kunst der Romantik.
78119: VOGEL,TH. - Jahrbuch des Eisenbanhnwesens. 18.Folge.
124614: VOGEL,HANS & MARJAN SMITS. - Toekomstland. Europeanen op reis in Argentinië tijdens de gouden jaren (1880-1930).
59600: VOGEL,HEINER. - Bilderbogen und Würfelspiel. Volkstümliche Graphik für Kinder und Papierspielzeug von den Anfängen bis zur 19.Jahrhundert.
32294: VOGEL,ALBERT. - Je Maintiendrai. Een boek voor leger en volk.
28247: VOGEL,C.J.DE. - Newmans gedachten over de rechtvaardiging. Hun zin en recht ten opzichte van Luther en het Protestansche Christendom.
40472: VOGEL,HANS. - Wacht maar tot ik dood ben. Annie M.G.Schmidt: haar leven en werk voor theater, radio en tv.
56144: VOGEL,WERNER. - Structure and crystallization of glasses.
145084: VOGEL,DAVID. - Huwelijksleven. Roman. Vertaald door Keer Meiling.
22892: VOGELAAR,CHRISTIAAN E.A. - Rembrandt & Lievens in Leiden.
152886: VOGELER,HEINRICH [1872-1942]. - RICHTER,HANNA. Ex libris. Auf Bergkuppe sitzender weibl. Akt mit Wasserkrug.
152884: VOGELER,HEINRICH [1872-1942]. - HADELT,ALFRED. Ex Libris. Porträtkopf Dantes nach links.
152876: VOGELER,HEINRICH [1872-1942]. - BIENERT,THEODOR. Ex Libris. Über Landschaft mit Dorf zwischen zwei Ähren Mühlstein mit Eignervermerk und Bienen, oben Eignerwappen.
152878: VOGELER,HEINRICH [1872-1942]. - BECKER,MILLI. Ex Libris. Frau in Landschaft.
152889: VOGELER,HEINRICH [1872-1942]. - VOGELER,FRANZ. Ex Libris. Buch und Rahme.
152888: VOGELER,HEINRICH [1872-1942]. - VOGELER,EDUARD. Ex Libris. Ritter mit Hahen-Wappen.
152879: VOGELER,HEINRICH [1872-1942]. - BORGMANN,GUSTAV. Ex Libris. Nebem Rosenbaum stehenmder weibl. Akt.
152880: VOGELER,HEINRICH [1872-1942]. - FRÄNKEL,RENA. Ex libris. Bei Mondschein unter Birke Sitzende.
152887: VOGELER,HEINRICH [1872-1942]. - ROSENBUSCH,KAETHE und WILLY. Ex Libris. Paar (Rückenfiguren) auf einsamem Weg.
152877: VOGELER,HEINRICH [1872-1942]. - BLENDERMANN,OTTO E.H. {Exlibris]. Männl. Rückenfigur vor Stadtsilhouette.
152885: VOGELER,HEINRICH [1872-1942]. - MÜLLER-BRAUEL,HANS. Ex Libris. Hünengrab, Porträtkopf, Heidehaus.
141554: VOGELESANG,HANS. - Het Zuiderhofje te Haarlem
79818: VOGELESANG,HANS. - De wereld van Anton Pieck: Van reizen en trekken.
79816: VOGELESANG,HANS. - De wereld van Anton Pieck: Langs de waterkant.
79814: VOGELESANG,HANS. - De wereld van Anton Pieck: Iedere stad een toren.
79817: VOGELESANG,HANS. - De wereld van Anton Pieck: Ontmoeting met Hildebrand.
79819: VOGELESANG,HANS. - De wereld van Anton Pieck: Volksvermaak.
138488: VOGELZANG,LEO. - Rondje 25 rond. Een eerlijk beeld van een kwart eeuw AEGON op de schaats.
148159: VOGES,JACKIE E.A. - Plantage Damasco, alias Jan Thiel. Drie eeuwen geschiedenis en architektuur.
146156: VOGT,A.E.VAN. - Slan. 2e druk.
65273: VOGT,HELMUT. - Medizinische Karikaturen von 1800 bis zur Gegenwart. 2.Aufl.
141479: VOGT,MATTHIAS. - Handboek filosofie.
154252: VÖHRINGER,CHRISTIAN. - Pieter Bruegel 1525/1530 -1569.
107066: VOIGT,ANDREA. - Los van de schittering. Novelle.
149406: VOK,IGNAZIO SAMMLUNG. - Sammlung Ignazio Vok Chenesische Keramik - Chinese ceramics.
125391: VOLBEDA,H. - 3 verschillende exlibris.
85441: VOLDER,KAREL. - Van Riga tot Rheinfelden.
128136: VOLKERS,KEES. - Wandelen over de Bierkaai. Bierhistorische gids van Utrecht.
144272: VOLKOV,SOLOMON. - Conservations with Joseph Nrodsky. A poet's journey through the twentieth century.
90279: VOLKSWAGEN. - Der VW-Transporter. VW-Betriebsanleitung. Ausgabe Januar 1977.
31267: VOLLENHOVEN,J.VAN. - Wat zeilt daar? Een schepenschouw van jachten. [1e druk].
3284: VOLLENHOVEN,J.VAN. - Wat zeilt daar? Een schepenschouw van jachten. 2e druk herzien door P.Mussert & L.J.Van den Berg.
93552: VOLLMANN,ROLF. - Der Roman-Navigator. Zweihundert Lieblingsromane.
140447: VOLLMER,JURGEN. - Rock 'N' Roll Times.
19356: VOLMULLER,H.W.J. - Nijhoffs geschiedenis-lexicon Nederland en België.
151874: VOLTA,ORNELLA. - Satie / Cocteau. Les malentendus d'un entente.
88083: VOLTAIRE,M.DE. - Mémoires pour servir à la vie de M.De Voltaire écrits par lui-même suivis de lettres à Frédéric II. Édition présentée et annotée par Jacques Brenner.
87515: VOLTAIRE. - Lettres d'Alsace a sa nièce Madame Denis.
153884: VOLTAIRE. - 20 artikelen uit het filosofisch woordenboek / 20 Articles du Dictionnaire philosophiwue.
92159: VÖLTER,DANIEL. - Aegypten und die Bibel. Die Urgeschichte Israels im Licht der aegyptischen Mythologie.
44159: VOLTZ,R. - Herdershonden. Alles wat u moet weten over uw favoriete hondenras.
3147: VOLVO - 66. Handleiding.
20089: VOLZ JR.,A.W. - De moderne techniek van het skiloopen voor beginnelingen en meergevorderden.
148015: VONDEL,J.V. - Salomon, Treurspel.
148229: VONDEL,J.VAN DEN. - Twee zeevaart-gedichten. Hymnus, ofte Lof-Gesangh, over de wijd-beroemde scheeps-vaert der Vereenighde Nederlanden (1613). Het Lof der Zee-vaert (1623). Uitgegeven met inleiding en commentaar door Marijke Spies. Deel 1 & 2.
42535: VONK,P.G. - De "victorieuze" zeeslag op Schoneveld het hol van De Ruyter.
68152: VONK,C. - De voorzeide leer. Deel I Ha. De heilige schrift: JESAJA.
122704: VONK,W. - De Valk een heerlijk plekje gronds. Uitgave ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Rabobank De Valk.
19007: VONK,HENK. - Drenthe in grootvaders tijd. 5e druk
66438: VOOGD,CHRISTOPHE DE. - Geschiedenis van Nederland. Vertaald door Harry Bos.
38984: VOOGT,P.A. - Onderzoek naar het vermogen tot sterolsynthese en de samenstelling van de sterolien in het Phylum Mollusca. These.
74327: VOOGT,JANNA C. - Scholen doorgelicht. Een studie over schooldiagnose. These.
136542: VOOLSTRA,ANNA, ALLE G.HOEKEMA & PIET VISSER. - Beeldenstormer uit bewogenheid. Verzamelde opstellen van Sjouke Voolstra.
27141: VOORBEIJTEL CANNENBURG,W. - Het Scheepvaart Museum te Amsterdam. Een rondgang langs de verzameling.
107219: VOORBEIJTEL CANNENBURG,W. - De Groene Draeck. Het snelle schip van Maerten Harpertsz. Tromp.
128893: VOORBEIJTEL CANNENBURG,W. - De reis om de wereld van de Nassausche Vloot 1623-1626.
17957: VOORBERGH,CRUYS. - Erfenis van eeuwen. 3e druk.
59958: VOOREN,G.A.C.VAN. - De gemeenten Sluis en Aardenburg toen en nu.
150136: VOOREN,GEORGES VAN. - West-Zeeuw-Vlaanderen 1940. Episoden uit een emotievolle tijd.
16214: VOORHOEVE,J.N. - Op de bergen.
130388: VOORHOEVE,MARIJKE E. - Arie van der Boon 1886-1961. Schilderijen / tekeningen / grafiek.
59200: VOORN,HENK. - Papierhandel in de Graafschap en elders. Een kleine bijdrage tot de papierhandelsgeschiedenis.
82196: VOORN,JOHAN GERBRAND. - Genese van het Odd Fellowschap. Bundel werkschriften over "De ontstaangeschiedenis van het Odd Fellowschap en haar Orde". Aangeboden aan: Broeder H.J.Petit dit de la Roche t.g.v. zijn inwijding als Grootmeester van de Independent Order of Odd Fellows, in de Jurisdictie der Koninkrijken Nederland en België, tevens de viering van het 175-jarig bestaan van deze Ore, anno 1994.
136509: VOORST TOT VOORST,J.M.W.VAN. - Meubels in Nederland 1840-1900. 2e herz.druk.
149782: VOORST TOT VOORST,J.M.W.VAN. - Tussen Biedermeier en Berlage. Meubel en interrieur in Nederland 1835-1895. 2 delen.
67154: VOORST VAN BEEST,MARIE VAN. - Met moeder zingen. Liederen voor huiskamer en vijfjes-afdeeling. Naar het Engelsch bewerkt door V.Witte Eeckhout.
90369: VOORST TOT VOORST,J.M.W.VAN. - Meubels in Nederland 1840-1900 (I).
69620: VOORT,SONJA VAN DER. - Een stedenreis.
128075: VOORT,TH.P.A.VAN DE. - Volkskundig ABC van de gemeente Meerlo-Wanssum.
107537: VOORTHUIS,F.J. - Zullen de Joden naar Palestina terugkeren? 2e druk.
143039: VOOUS,K.H. - De vogels van de Nederlandse Antillen. Bird of the Netherlands Antilles.
13307: VOOUS,K.H. - Roofvogels en Uilen van Europa.
16726: VOOUS,K.H. - Moerasvogels van Europa.
21177: VOOUS,K.H. - Proceedings of the XVth International Ornithological Congress The Hague, The Netherlands 1970.
6950: VOOUS,K.H. - Atlas van de Europese vogels.
32226: VOOUS,K.H. - In de ban van vogels. Geschiedenis van de beoefening van de ornithologie in Nederland in de twintigste eeuw. Tevens ornithologisch biografisch woordenboek.
148055: VOOUYS,KAREL H. - Owls of the Northern Hemisphere.
73595: VOOYS,C.G.N.DE. - Engelse invloed op de Nederlandse woordvoorraad.
44273: VORIS,JACQUELINE VAN. - Constance de Markievicz in the cause of Ireland.
49685: VORST,TONY VAN DE. - Portret en figuur boetseren.
32265: VORSTELMAN,CAREL. - Waar kan ik visschen?
142693: VOS,M.F. - Scythian Archers in Archaix Attic Vas-Painting. These.
142667: VOS,H.B. - Rijtuigen op stal. 25 jaar Nationaal Rijtuigmuseum.
153204: VOS VAN STEENWIJK,CAREL DE. - Een rand tour naar de nieuwe republiek: journaal van een resi door Amerika 1783-1794.
152322: VOS,LUC DE E.A. - 14-18 oorlog in België.
125397: VOS,A.DE. - LEEUWEN,ELLY v. Exlibris. Molen.
146808: VOS,WOUTER, EDWIN BLOM & TOM HAZENBERG. - Romeinen in Woerden. Het archeologisch onderzoek naar de militaire bezetting en de scheepvaart van Laurium.
66451: VOS,J.G. & G.J.B.STORK. - Het land van Oude IJssel en zijn waterschap 1880 15 juli 1980.
60617: VOS,REIN. - De geschiedenis van een bijzondere apothekerscoöperatie OPG 100.
35087: VOS,RON DE & W.DE BRUIN. - Sail 95 Amsterdam. Mens en zee.
32873: VOS,J.G. - Achter Rijn en IJssel. Zwervend door Achterhoek en Liemers.
29413: VOS,MAARTEN DE. - De Ajacieden.
16700: VOS-VAN KLEEF,D.DE. - Het ex-libris in Europa.
152746: VOS,DORINE DE - Scheepsgerechten. Chefkoks aan water. Recepten voor in de kombuis of mag ookj wel voor thuis.
114050: VOS,A.DE. - Voorwaarts en niet vergeten. Leven en denken van Geradus Horreüs de Haas (1879-1943).
126147: VOS,TOM. - Punterend door Giethoorn. Oude Gieterse verhalen in dialect verteld door Gietersen voorzien van een inleiding en woordenlijst.
108436: VOS,HERMAN A. - Het ABC van het ,,naziregiem".
106335: VOS,LUC DE. - Veldslagen in de lage landen.
141069: VOS,RIK & RUDOLF GEEL. - We hebben ze weer met genoegen bekeken...Cornelis Jetsen, uitgeverij J.B.Wolters en het Nederlandse taalonderwijs.
113883: VOS,RIK & FRED LEEMAN. - Het nieuwe ornament. Gids voor de renaissance-architectuur en -decoratie in Nederland in de 16de eeuw.
119285: VOS,CATH.VAN - Van Kinders met een zonnig thuis. 8 Liedekens met pianobegeleiding. Versje en muziek van Anna Vos. Op.5.
149722: VOS,PAULINE & RON VAN DER MOST. - Krassen in een plaat. Een boek over leven en werk van Osacr Verpoorten.
17910: VOS-VAN KLEEF,D.DE. - Het ex-libris in Europa.
75361: VOS,HANS. - Astrologisch jaarboek voor het zonnejaar 1989.
36132: VOS,MARCEL. - Akkerman schilder / painter.
128084: VOSKUIL,J.J. - Ingang tot Het Bureau. Verkorte inhoud. Compleet personenregister. 1e druk.
67889: VOSKUIL,J.J. - De moeder van Nicolien. 6e druk.
26042: VOSKUIL,JAN D. - De arbeid in de kunst.
103603: VOSKUIL,J.J. - De moeder van Nicolien. 3e druk.
1898: VOSKUIL,J.J. - Requiem voor een vriend. [1e druk].
1928: VOSKUIL,J.J. - Binnen de huid.
153237: VOSKUIL,J.J. - Bij nader inzien I & II. [1e drukken].
84325: VOSKUILEN,ANKA. - Vrome vondsten.
125395: VOSKUYLEN,A.VAN. - MKS Maastricht. Exlibris. Kunstschilder van achteren gezien.
146149: VOSMAER,A. - Encyclopaedie van materialen en hun eigenschappen.
18209: VOSMAER,A. - Stroomverdeeling door schuiven, kranen en kleppen. Met beweegbaar model eener KLEPPEN-MACHINE.
59241: VOSMAER,JACOB. - Het leven en de wandelingen van Meester Maarten Vroeg.
125413: VOSS,H.D. [HANS DETLEF HERMANUS 1907-1977]. - 70 verschillende exlibris & 27 gelegenheidsgrafieken.
129808: VOTTELER,JUTTA. - Jutta Votteler Bilder und Graphik / Paintings and etchings.
80680: VOÛTE,A.M. & C.SMEENK. - Vleermuizen.
68959: VRANKEN,JOS. - Sinterklaas kapoentje.... 24 van de meest bekende Sint Nicolaas liedjes. Arrangement: Jos Vranken.
76695: VRANKRIJKER,A.C.J.DE. - Huize Godelinde. 75 jaar ouderenbeleid in Bussum.
28744: VRANKRIJKER,A.C.J.DE. - De historie van de vesting Naarden.
28745: VRANKRIJKER,A.C.J.DE. - Stad en lande van Gooiland. Geschiedenis en problemen van de erfgooiers 968-1968.
78658: VRANKRIJKER,A.C.J.DE. - Het maatschappelijk leven in Nederland in de Gouden Eeuw.
144400: VREDELING,ALBERT. - Tamarimasen. Ik kan het niet verdragen. Een levensgeschiedenis uit voormalig Nederlands-Indië.
4616: VREE,FREDDY DE. - Jan Cremer.
141719: VREE,FREDDY DE & MARIE ANGE. - La Carne & La Morte.
4641: VREE,PAUL DE. - Maurice Gilliams. Essay.
34236: VREEBURG,GUUS & HADEWYCH MARTENS. - UMS Pastoe. Een Nederlandse meubelfabriek 1913-1983.
29032: VREEKEN,BERT & E.WOUTHUYSEN. - De Grand Hotels van Amsterdan. Opkomst en bloei sinds 1860.
70573: VREESE,WILLEM DE. - Over handschriften en handschriftkunde. Tien codicologische studiën.
28771: VRIENDS,JAN. - Dier en plant van dichtbij bekeken.
41151: VRIENDS,THIJS. - Papegaaien en parkieten uit Afrika, Azië en Zuid-Amerika.
23865: VRIENDS,THIJS. - Tropenweelde in de volière. Encyclopedie voor de vogelliefhebber.
27861: VRIENDS,THIJS. - Papegaaien en parkieten. Voeding - Verzorging - Huisvesting.
6583: VRIENDS,JAN. - Vogels van het dennenbos.
153738: VRIES,JOH.DE. - Oost Zeeuwsch-Vlaanderen ,,nu en toen''.
152824: VRIES,DIRK J.DE - Sint Salvius op de terpen. Drongrijps heerlijk hoogtepunt.
140473: VRIES,G.DE. - Rhode Island Red.
148194: VRIES,GERT JAN DE. - Ik heb geen verstand van poëzie. G.A.van Oorschot als uitgever van poëzie.
152164: VRIES, DAAN DE [1890-1959]. - 'N Heerlijk bezit is een boek geboden door de N.V.Boekbinderij v/h Fa. C.H.W.Wöhrmann en Zonen Zutphen.
85479: VRIES,S.PH.DE. - Joodse riten en symbolen. 5e druk.
147674: VRIES & COMP.,HERM.DE ZAANDAM. - Reclame plaatje Herm. de Vries & Comp. Zaandam: Poppenkast.
91549: VRIES,JAKOB DE GZN. - Carte de visite. Originele portretfoto van een dame.
100170: VRIES,THOM.J.DE. - Geschiedenis van Zwolle. Deel I: Het onstaan en de ontwikkeling van de stad tot de invoering der reformatie.
65841: VRIES,RICHTJE J.DE. - Enkhuizen 1650-1850. Bloei en achteruitgang van een Zuiderzeestad.
142741: VRIES,G.DE AZ. - De zeeweringen en Waterschappen van Noord-holland. 2de uitgave bewerkt door Jhr.Mr.J.W.N.Schorer.
125401: VRIES,YVONNE DE. - P.F. 1990. 2 zeemeerminnen.
151107: VRIES,HERMAN DE. - No thing.
151109: VRIES,HERMAN DE. - All.
101949: VRIES,YVONNE DE. - Negen etsen exlibris en gelegenheidsgrafiek.
125400: VRIES,YVONNE DE. - Nieuwjaarswens 1990. 2 vrouwen & aardbol 1989-1990.
91547: VRIES,JAKOB DE GZN. - Carte de visited. Originele portretfoto van een heer met baard.
144680: VRIES,JOOST DE. - De Republiek. 4e druk.
83311: VRIES,IRIS DE. - De boulevard van gemiste kansen.
125398: VRIES,YVONNE DE. - SIGALES,FRANCISCO BERNAT. Ex Libris. Naakte vrouw, van achteren in landschap.
80108: VRIES,T.DE & H.J.SLIEKER. - Schrijftaal. Leer-/ werkboek voor het volledige praktijkdiploma Nederlandse bedrijfcorrespondentie. 3e druk.
79191: VRIES,DINAND M.DE. - Het plantendek van de Krimpenerwaard III: Over de samenstelling van het crempensch Molinietum Coeruleae en Agrostidetum Caninae. Een phytostratische bijdrage tot de associatie-wetenschap. These.
77964: VRIES,PH.DE, TH.LUYKX & SJ.DE VRIES. - Historische Winkler Prins encyclopedie.
70774: VRIES,S.PH.DE. - Joodse riten en symbolen. 2e druk.
141534: VRIES-LUB,A.G.DE. - De familie Lub een Enkhuizer geslacht.
62522: VRIES,LEONARD DE. - Tussen zon en electron. 'N drietal technische en populair-wetenschappelijke schetsen voor jonge mensen.
5386: VRIES,D.DE. - Naamlijst van postale etiketten 1882-1984.
47990: VRIES,HAN DE. - Carel Blazer fotograaf. Inleiding Willem Frederik Hermans.

Next 1000 books from Rob Kok Old Books & Prints[an error occurred while processing this directive]

9/18