Rob Kok Old Books & Prints
Schakel 53, 1231 SV Loosdrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)35 58 252 31            Email: rorostef@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
90304: VERANNEMAN,EMIEL. - Veranneman. Visie & passie.
157585: VERBAAK,COEN & RUDI FUCHS. - Jan Wolkers. Hommage aan een dubbeltalent.
101338: VERBAAN,A.H. - 3 verschillende exlibris.
136481: VERBEEK,K. - Broekbeslag. De geschiedenis van de Broeklanden in de voormalige gemeente Oldemarkt.
153373: VERBEEK,THEO. - De Nederlanders en Descartes / Les Néerlandais et Descartes.
21527: VERBEEK,P. & W.VERGOOSSEN. - Vogels in een ontgrindingsgebied.
130437: VERBEEK,J. - Nederlands zilver 1780-1830.
108390: VERBOOM,BEN. - The use of edge habitats by commuting and foragings bats.
105038: VERBRUGGE,AD. - Tijd van onbehagen. Filosofische essays over een cultuur op drift. .
147602: VERBUNT,A. WIJN- EN LIKEURHANDEL. - 100 jaar wijn- en likeurhandel A.Verbunt Tilburg 1844 - september 1944.
41784: VERBURG,G.J. - In vuur & vlam. Geschiedenis in woord en beeld van de brandbestrijding.
145363: VERBURG,W.H. - (Over)spannend staal. Basisboek. 2e druk.
145354: VERBURG,W.H. - Verdiepingbouw met staal. Ontwerpboek voor architecten.
138077: VERBURGT,LUCAS & MANUEL KLAPPEN. - Present forever. 55 contemporary Dutch artists.
100367: VERCAUTEREN,J.B.M. - Céramique Maastricht.
137873: VERCAUTEREN,RICK & FRANS BUDÉ. - Bep Scheeren. Van de haat en de liefde 2000/2010 / Vom Hass und von der Liebe 2000/2010.
158139: VERCAUTEREN,RICK & KEES VERBEEKJ. - Saak Smetsers tussen glas en metaal.
154072: VERCOLIER,J. - Quand les Papillons. Célébre Mélodie. Poésie de Roland Gaël.
159180: VERDEGEM,JOS. - Jos Verdegem (1897-1957). Een Vlaamse Parisien.
155977: VERDENIUS,W.J. & J.H.WASZINK. - Aristotle on coming-to-be and passing-away. 2nd edition.
41428: VERDOORN,INEZ C. - 'n Inleiding tot plantkunde en tot enige Transvaalse veldblomme.
138301: VERDURMEN,OTHILIA. - De vuurvogel.
99458: VERDUSSEN,JEAN-BAPTISTE [1698-1773]. - Exlibris. [Oval].
4140: VERE BENSON,S. - Birds of Lebanon and the Jordan area.
153877: EXLIBRISKRING DER W.B.VEREENING. - Kerstrmis 1947.
121557: EXLIBRISKRING VAN DE W.B.-VERENIGING. - Ter gelegenheid van het XVIII internationale Exlibris-congres te Linz in 1980.
160074: VERGEER,CHARLES. - Willem Witsen en zijn vriendenkring. De Amsterdamse bohème van de jaren negentig.
21496: VERGEER,JAN-W. & G.V.ZUYLEN. - Broedvogels van Zeeland.
33694: VERGEER,KOEN. - Poëzie Vredenburg. Twintig jaar nacht van de poëzie in Utrecht.
76026: VERGEER,KOEN. - Op de rand van de taal. Een keuze uit 10 jaar poëzie bij uitgeverij Atlas. Samengesteld door Koen Vergeer.
6433: VERGER,JACQUES. - Universiteiten in de middeleeuwen.
18631: VERGILI MARONIS,P. - Opera. Bucolica, Georgica, Aeneis. Vertaald door G.J.D.Aalders.
151543: VERGILIUS. - Het verhaal van Aeneas. Vertaald en toegelicht door M.d'Hane-Scheltema. 2e druk.
161755: VERGILIUS. - Bucolica. Herderszangen. Latijnse tekst. Met vertaling, inleiding en aantekeningen door Rob Brouwer.
103363: VERGILIUS. - Het verhaal van Aeneas. Vertaald en toegelicht door M.d'Hane-Scheltema.
74419: VERGOUWEN,C.G. - Een hemelsbrede gelijkenis. Geloofsopvoeding in godsdienstpsychologisch perspectief. Een wetenschappelijke proece op het gebied van de sociale wetenschappen. These.
117518: VERHAEGEN,G.H.M.J. - Rationeele broodvoorziening in Nederland.
157601: VERHAGEN,R., R.VAN DIGGELEN & J.P.BAKKER. - Natuurontwikkeling op minerale gronden. Veranderingen in de vegetatie en abiotische omstandigheden gedurende de eerste tien jaar na ontghronden.
56067: VERHAGEN,WIM. - Anton Pieck 85. Een wonderlijk fenomeen.
76948: VERHAGEN,P. - De stem van het water. Schuilplaatsen tegen de vloed in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. 2e druk.
91119: VERHAGEN,REIN. - Sybrandus van Noordt organist van Amsterdam en Haarlem 1659-1705.
123471: VERHAGEN,FRANK & YOSHINA DAVELAAR. - Bevrijdingspop 1980-2005.
149222: VERHAGEN,J.G.M. E.A. - Opgegraven verleden van Gelderland.
75001: VERHART,LEO. - De reconstructie van Trijntje. Oog in oog met de oudtse vrouw van Nederland.
160894: VERHASSEL,E. PHOTOGRAPH. - Original portrait photo of a gentlemen.
160889: VERHASSEL,EGIDE PHOTOGRAPHIE. - Carte de visite. Originele portretfoto: Jongen met vaandel.
96149: VERHEES,A.C. - Carte de visite. Originele portret foto van Thys Pesas, katholiek geestelijke.
138203: VERHELST,ÉDS.D., H.DANIËLS & N.PYCKE. - La Congrégation du Coeur Immaculé de Marie (Scheut). Édition critique des Sources. Tome II B: La corresponcance de Théophile Verbist et de ses Compagnons 1866-1869.
160066: VERHEUL,JAN JACOB - JOANNES LE FRANCQ VAN BERKHEY - MATTHIJS STAALMAN - ADDRIANA VAN OVERSTRATEN - A.L.BARBAZ. - Catharina Herman. Tooneelsel. 1793. 100 blz. / Gedichten. 1779. 328 blz. /Inwijding van het spreekgestoelte. 1808. 27 blz. / Johanna Gray, trespel door Petronella Mones en Dolsey en Amelia. 1789. 137 blz. / De vrede. Dichterstuk. 1794. 38 blz.
126104: VERHEUL DZN,J. - Merkwaardige oude inrijhekken alsmede poort- en hoofdingangen uit de XVIIe, XVIIIe en XIXe eeuw in en om Rotterdam. Deel 2.
7333: VERHEY,C.J. - De Biesbosch land van het levende water.
143513: VERHEY,ANJÈS. - Formule 1 1989.
156056: VERHEYDEN-LESL,DORINE. - Des Hemels Zegen. Scheepsbrieven van Murk Lelsz, 1803-1819.
161483: VERHEYEN,R.F. - Internationaal colloquiium over vogelbescherming (Antwerpen, 23-24 oktober 1971).
71774: VERHEYEN,JAN & ANTON PIECK. - Geertgen van Leyden, gezegd tot Sint Jans.
158491: VERHOEF,PETER & HIDIR TAS. - Turks. Een leerboek voor zlfstudie en klassikaal gebruikt.
156349: VERHOEF,BERNADETTE & ARJAN VAN 'T RIET. - Canon van Benthuizen, Hazerswoude en Koudekerk aan de Rijn. De geschiedenis van drie dorpen in 50 vensters.
161965: VERHOEF,BERNADETTE. - Bij ons aan de Meerburg.
89111: VERHOEF-VERHALLEN,ESTHER. - (Parson) Jack Russel Terrier.
138141: VERHOEF-VERHALLEN,ESTHER J.J. - De wereld van het Konijn.
161687: VERHOEFBERNADETTE. - Kerk aan de Rijndijk. Geschiedenis van de parochie H.Michaël en H.Bernardus te Hazerswoude.
25230: VERHOEVE BRUINVIS,PIETER. - De koninklijke vraag: Is er soms een ras van vee, dat minder of niet vatbaar is voor besmettelijke ziekten? Bevestigend beantwoord door Pieter Verhoeve Bruinsvis van Winkel (N.-Holland).
139941: VERHOEVEN,H.A.J. - De verwondering van het maken. De bouwopleiding van gilde tot opleidingsbedrijf.
133723: VERHOEVEN,W.M.A. - Chroniciteit, genen en gedrag. Rede.
84106: VERHOEVEN,BERNARD. - Karel Van de Woestijne. Een karakteristiek en een keur uit zijn gedichten.
161032: VERHOEVEN,GARRELT & PIET VERKRIJSSE. - Iournael ofte Gedenckwaerdige beschrijvinge vande Oost-Indische Reyse van Willem Ysbrantsz. Bontekoe van Hoorn.
159786: VERHOOFSTAD,P.M. - Geschiedenis van Purmerend.
100846: VERHOOG,JEROEN. - Geboren tussen de wielen. Beuk 100 jaar 1906-2006.
125360: VERHORST,ANDRÉ [ANDREAS JACOBUS 1889-1977]. - BEVER,CH.DE. Ex Libris. Bever.
125362: VERHORST,ANDRÉ [ANDREAS JACOBUS 1889-1977]. - SCHELLENS,ANTON. Exlibris. Interieur.
125363: VERHORST,ANDRÉ [ANDREAS JACOBUS 1889-1977]. - VERHORST,KOOS. Ex Libris. man zwemt tegen golven,
125358: VERHORST,ANDRÉ [ANDREAS JACOBUS 1889-1977]. - BEVER,CH.DE. Ex Libris. Bever.
147932: VERHULST,DIMITRI. - Spoo Pee Doo. [1e druk].
122907: VERHULST,A. & G.BUBLOT. - De belgische land- en tuinbouw. Verleden en heden.
139880: VERKADE. - Verkade beschuit nieuw recepten-boekje met 25 heerlijke beschuit-gerechten samengesteld door Nederlandse huisvrouwen.
29100: VERKAMMEN,MATTY & E.VERMEER. - Om 't spel en de knikkers, 40 jaar betaald voetbal in Nederland.
158931: VERBOND VOOR VEILIG VERKEER. - Verkeersbordenklapper.
101358: VERKROOST,A.H. - VERKROOST,A.H. Ex Libris. Molen.
155706: VERKUIL,G.M. & H.KESER. - Bommel & rondom.
143656: VERKUYLEN,C.M.F. - Schilderachtige Ophelderingen. Het gezagsherstel in Nederlands Indië in de tekeningen en reisherinneringen van Maurits Ver Huell (1787-1860).
86370: VERLEISDONK,EGBERTUS J.M.M. - Het inspanningsgebonden compartiment syndroom. The exertional compartment syndrome (with a summary in English). These.
161387: VERLUIS,ARI & ELLIE UYTTENBROEK. - Exactitudes.
154254: VERMEER,JOHANNES. - Johannes Vermeer.
128721: VERMEER,J. - Het Friese jacht.
62828: VERMEER,JOHANNES. - Johannes Vermeer.
69722: VERMEER,KOOS, J.V.D.HAM & F.DIJCKS. - Fritz Dijcks. Commentaar 'voor generlei uitleg vatbaar' schilderijen.
154134: VERMEER,EVERT & RUUD VAN VRIJALDENHOVEN. - De klassieker Ajax - Feyenoord.
26366: VERMEERSCH,VALENRIN. - Brugge en de zee van Bryggia tot Zeebrugge.
850: VERMEERSCH,A.J. - Vereniging en revolutie. De Nederlanden 1814-1830.
14433: VERMEERSCH,VALENTIN. - Brugge duizend jaar kunst. Van Karolingisch tot Neogotisch 875-1875. 2e druk.
154849: VERMEERSCH,VALENTIN. - De oude keuken.
24606: VERMEERSCH,V. - Zilver & wandtapijten. Catalogus Gruuthusemuseum Brugge. Inventaristentoonstelling n.a.v. het 25-jarig bestaan van Gruuthuse als Stedelijk Museum.
146373: VERMEERSCH,A. - De Religiosis Institutis & Personis. Tractatus Canonico-Moralis as Recentissimas Leges Exactus. Tomus Prior Ad Usum Scholarum.
128680: VERMEIREN,RENÉ & HUGO DE MEYER. - Rik van Steenbergen.
160896: VERMEULEN,C.J.L. - Carte de visite. Originele portetfoto van Nientje Kolkman 9 jaar oud 1907.
91574: VERMEULEN,C.J.L. - Originele portretfoto van een jonge vrouw.
95588: VERMEULEN,MATTHIJS. - De stem van levenden. Een verzameling artikelen.
137162: VERMEULEN,C.J.L. - Portretfoto van een vrouw.
140325: VERMEULEN,F.A.J. - Handboek tot de geschiedenis der Nederlandsche Bouwkunst. Deel 1,2 & III.
160897: VERMEULEN,C.J.L. - Carte de visite. Originele portetfoto van Nientje Kolkman 12 jaar oude.
22463: VERMEULEN,D. - Op zoek naar Vlielands verleden.
156345: VERMEULEN,PETRA. - Scheepsbouw en rederij in de overgang van zeil naar stoom. De Meursings en de Bark Baarn.
159819: VERMEULEN,D. - Grafschriften en andere geneslogische en heraldieke merkwaardigheden in en om de kerken tussen Flie en Lauwer V: Vlieland.
91675: VERMEULEN,C.J.L. - 26 verschillende Carte de visite. Originele portretfoto's.
91676: VERMEULEN,C.J.L. - Originele portretfoto van moeder met 2 kinderen.
1866: VERMEULEN,H.J. - Medische beschouwingen over wijn.
1793: VERMOREL,V. & E.DANTONY. - Utilisation des sous-produits de la vigne et du vin.
8650: VERNE,JULES. - Michael Strogoff. De koerier van den Czaar.
30282: VERNE,JULES. - Les enfants du Capitaine Grant. Voyage autour du monde. 1re partie: Amérique du Sud.
224: VERNE,JULES. - De kinderen van Kapitein Grant: Zuid-Amerika.
774: VERNE,JULES. - De kinderen van Kapitein Grant: Australië.
8053: VERNE,JULES. - Hektor Servadac. Reizen en avonturen in de planetenwereld. Devulkaan-bewoners..
89513: VERNE,JULES. - Le maitre du monde / De meester der wereld. Avec Vincent Price, Charles Bronson, Henry Hull, Mary Webster, David Frankham. Producytion: James H.Nicholson. Réalisation: William Witney.
16848: VERNE,JULES. - Het stoomhuis. De waanzinnige der Nerbudda.
50541: VERNIERS,LOUIS. - Bruxelles esquisse historique.
158772: VERNIEST,JOS. - Coca-Cola een succesverhaal met design als rode draa.
157215: VERNOOIJ,ANTON E,A, - Een honderjatige in ons midden. Parochiekerk Werkhoven 1908-2008.
141204: VERNOUT,A. - De voormalige stadspoorten te Haarlem. 20 photografiën naar teekeningen uit de stedelijke verzameling.
85671: VERNOUX,JEAN-PAUL. - Poissons coralliens des Antilles / Coral fishes of the West Indies.
159071: VEROUDEN,A.H.G. - Actaregister van de kerkenraad Nederduits Gereformeerde Gemeente te Arnemuiden 1575-1625.
148842: VERPAALEN,O.A.C. - De vijf Palen. Familiekroniek van de Familie Verpaalen Verpalen Verpaelen Ver Paelen. Vierde Reeks - Tweede aflevering. 1988-1989.
148841: VERPAALEN,O.A.C. - De vijf Palen. Familiekroniek van de Familie Verpaalen Verpalen Verpaelen Ver Paelen. Vierde Reeks - Eerste aflevering. 1987.
148840: VERPAALEN,O.A.C. - De vijf Palen. Familiekroniek van de Familie Verpaalen Verpalen Verpaelen Ver Paelen. Derde Reeks - Zesde aflevering, Twee jaar familiegeschiedenis 1985-1986.
148839: VERPAALEN,O.A.C. - De vijf Palen. Familiekroniek van de Familie Verpaalen Verpalen Verpaelen Ver Paelen. Derde Reeks - Vijfde aflevering, Twee jaar familiegeschiedenis 1983-1984.
148838: VERPAALEN,O.A.C. - De vijf Palen. Kroniek van de Familie Verpa(a)len. Derde Reeks - Derde aflevering, Drie jaar familiegeschiedenis 1977-1979.
148836: VERPAALEN,O.A.C. - De vijf Palen. Kroniek van de Familie Verpa(a)len. Derde Reeks - Eerste aflevering, Vijf jaar familiegeschiedenis 1968-1972.
25288: VERRHAGEN,C. - Stijlleer voor de horlogemakers-examens. 5e druk.
157771: VERSCHOOR,GERDIEN. - Het meisje en de geleerde. Kroniek van twee verloren gewaande Rembrandts.
156119: VERSLAG. - Verslag van de wereldreis van de Oosterschelde oktober 1996 - april 1998.
64288: VERSPAANDONK,J.A.J.M. - Het hemels prentenboek. Devotie- en bidprentjes vanaf de 17e eeuw tot het begin van de 20e eeuw.
155666: VERSTEEG,M.C. - Het Prentenboek van de Eerste H. Communie. [1e druk].
107805: VERSTEEGH,JAAP. - De edelsmid Ad van Roosmalen 1908-1983.
144530: VERSTEGEN,LIVIA & JAN VERSTEGEN. - Jan Hendrik Verstegen (1922-1993).
153530: BALBIAN-VERSTER - De geschiedenis van een Lombok-telegram.
125367: VERSTER VAN WULVERHORST,CORNELIS WILLEM HENDRIK [1862-1920]. - KAATHOVEN,ANNA SOPHIA ADRIANA VAN. [Exlibris]. Heilige.
125364: VERSTER VAN WULVERHORST,CORNELIS WILLEM HENDRIK [1862-1920]. - BRAUW,Jhr.HENRI DE. [Exlibris]. Heraldisch.
5620: VERSTER,FLORIS. - Floris Verster.
40315: VERSTER,A.J.G. - Tin door de eeuwen. 2e druk.
125366: VERSTER VAN WULVERHORST,CORNELIS WILLEM HENDRIK [1862-1920]. - SAUVAGE NOLTING,[W.J.J.] De. Exlibris.
158732: VERSTER,A.J.G. - Brons in den tijd. Oude bronzen en koperen gebruiksvoorwerpen.
155794: VERSTIJNEN,JAN & THEO HOOGBERGEN. - Huis vol Symboliek. Nicolasskerk Helvoirt.
160526: VERSTRAETEN,JOS. - Storm over Den bosch. Dagboek over den einsdtrijd van de bevrijding van 's-Hertogenbosch.
155230: VERTEUIL,ANTHONY DE. - Eight East Indian Immigrant. Gokkool . Soodeen . Sookoo . Capildeo . Beccani . Ruknaddeen . Valiama . Bunsee.
132717: VERVAECKE,RONNY & JAN PRIEM. - Uytkerke toen....
158844: VERVLIET,JEROEN. - The Peace Palace Library Centennial. The collection as a mirror of the historial development of International Law, 1904-2004.
115690: VERVLOET,JELLE & SIMON VAN DEN BERGH. - Eemland in verandering. Ontginning en ruilverkaveling in het gebied van de Eem.
149860: VERVLOET,J.J. - Omgeroepen vanaf de pui te Ooltgensplaat (1584-1811).
100768: VERVOORN,A.J. - Nederlandse prentkunst 1840-1940.
151720: VERVUURT,AD. - 130 jaar Schinderhannes in Roermond 1865-1995.
142368: VERWEIJ,PIUTA A. - Spatial and temporal modelling of vegetation pattersn. Burning and grazing in the paramo of Los Nevados National ark, Colombia. These.
57651: VERWEIJ,M.A., M.J.DOLFIN & N.VROMAN. - Het kasteel te Woerden. het gebouw, de geschiedenis en de restauratie.
13146: VERWER,M.A.J. - De hond. 2e druk.
158237: VERWEY,GERLOF. - Geschiedenis van Nederland. Levensverhaal van zijn bevolking.
43205: VERWEY,GERLOF. - De kunstenaar stille drijfkracht in de samenleving.
36141: VERWEY,GERLOF. - Geschiedenis van Nederland. Levensverhaal van zijn bevolking I, II & III.
96842: VERWEY,ALBERT. - Briefwisseling 1 juli 1885 tot 15 december 1888. Bezorgd, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Margaretha H.Schenkeveld & Rein van der Wiel.
86261: VERZÁR,CHRISTINE. - Die romanischen Skulpturen der Abtei Sagra di San Michele. Studien zu Meister Nicolaus und zur scuola di Piacenza. These.
107526: VERZIJL,J.H.W. - Na de storm. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleeraar aan de Universiteit van Amsterdam op 17 October 1938.
156131: UNITED STATES NAVAL VESSEL.S - ONI 222-US United States Naval Vessels. Official United States Navy Reference Manual Prepared by the Division of Naval Intelligence 1 September 1945.
150056: VESSEM,H.A.VAN. - De Engelse partij in het koninkrijk Frankrijk gedurende de honderdjarige oorlog. Verraad en collaboratie in de late middeleeuwen. These.
3742: VESSEUR,WIM. - Decorboek voorstellingen Ned. Comedie van 9 oct. 1954 tot December 1958 (o.a. Gijsbrecht van Amstel, Home sweet home, Macbeth, Onder het melkwoud, Richard II, Danton's dood e.a.).
157217: VESTA. - Vesta. Album voor fraaije letteren en schoone kunsten.
159993: VESTCH,HENRY B. - Aristotle. A conemporary appreciation.
128836: VESTDIJK,S. - Het dorp van de donder.
86970: VESTDIJK,S. & THEUN DE VRIES. - Briefwisseling. Bezorg door S.A.J.van Faassen.
86717: VESTDIJK,S. - De toekomst der religie. 2e druk.
76035: VESTDIJK,S. - Essays in duodecumo. [1e druk].
49290: VESTDIJK,S. - Astrologie en wetenschap. Een onderzoek naar de betrouwbaarheid der astrologie. 1e druk.
16028: VESTDIJK,S. - Rumeiland. Uit de papieren van Richard Beckford, behelzende het relaas van zijn lotgevallen op Jamaica 1737-1738. 1e druk.
18658: VESTDIJK,S. - Gestalten tegenover mij. Perssonlijke herinneringen. 1e druk.
27387: VESTDIJK,S. - De beker van de min. De geschiedenis van een eerste jaar. 2e druk.
75920: VESTDIJK,S. - Juffrouw Lot. 5e druk.
142152: VESTDIJK,S. - Verpreide muziekessays.
144271: VESTDIJK,S. - Een Strenge winter.
99335: VESTDIJK,S. - Blauwbaard en Reus. Vier verhalen. 1e druk.
131727: VET,MARJA DE. - Jaarboek binnenvaart 2011.
145412: VETH,CORNELIS. - Vijftig jaar Nederlandse letterkunde in dertig karikaturen.
159598: VETH,CORNELIS. - De mode in de caricatuur.
68741: VETH,JOHANNA. - Sint Niklaas is jarig! Vijftien Sint Nikolaasliedjes met piano-begeleiding. 2e druk.
139067: VETH,P.J. - Java. Geographisch, Ethnologisch, Historisch. 2e druk, bewerkt door Joh.F.Snelleman & J.F.Niermeyer. Deel 1,2,3 & 4.
91312: VETH,CORNELIS. - Muziek en musici in de caricatuur. Met een inleiding van Dr.Johan Wagenaar.
102539: VETTE,H.M.DE, A.SCHRIEL & C.A.TETTELAAR. - Gedenkboek, uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de H.V.V. "De Hollandiaan" 1920-1970.
24178: VETTER,K. - Aan het hof van Willem van Oranje.
75010: VETVICKA,VACLAV. - Bos- en veldplanten.
21688: VETVICKA,VACLAV. - Bomen en struiken.
29036: VETVICKA,VACLAV. - Water- en weideplanten.
130606: VEURMAN,B.W.E. - Volendam, leven en lied.
15917: VEURMAN,B.W.E. - Volendammer schilderboek. 2e herz.druk.
161509: VEZZOSI,CARLO. - Dai Cecchini di Badia a Geiorgio Tesi Group. Una famiglia e i suoi vivai.
1773: VIALA,P. & P.PACOTTET. - Black rot. 1 - Sur la culture du black rot. Influence des acides et du sucre.
1777: VIALA,P. & P.PACOTTET. - Les verrues de la vigne.
1782: VIALA,P. & P.PACOTTET. - Anthracnose I - Sur la culture et le développement de l'anthracnose.
1784: VIALA,P. & G.RABAULT. - Recherches sur l'écimage de la vigne.
86263: VIALE,VITTORIO & M.VIALE FERRERO. - Aosta romana e medievale.
153126: VIAN,BORIS. - Boris Vian an bande dessinée.
22741: VIAU,THÉOPHILE DE. - Pyrame et thisbé. Publié par J.Hankiss.
141003: MAKYO / VICOMTE. - Het land van langvergeten. Deel 3: De bastaard. 2e druk.
141018: MAKYO / VICOMTE. - Het land van langvergeten. Deel 2: Het grote gewest.
141023: MAKYO / VICOMTE. - Het land van langvergeten. Deel 1: De gevangene van het moers.
24693: VIDELER,JOHN J. - Bidden voor de kost.
46464: VIEILLEVIGNE,SYLVIE. - Parijs. Mensen en bouwkunst in de Franse hoofdstad.
148628: VIÉNOT,JOHN. - Histoire de la Réforme Francaise des Origines à l'Édit de Nantes & à sa Révocation. Tome I & II.
148585: VIEULLIARD,JEANNE. - Le guide du Pèlerin de Saint-Jacques de Compostelle. Text Latin du XIIe siècle, édité et traduit en Francais d'après les manuscrits de Compostelle et de Ripoll. 4me édition.
100959: VIGANO,F. - CHIESA,DIRCE ex libris. [Rose].
100961: VIGANO,F. - CHIESA-STÄHLI,LUISITA Ex Libris. (Mutter mit Kind].
154081: VIGNY,BENNO. - Servus Du... Chanson. Musik von Robert Stolz opus 102.
152476: VIJFVINKEL,R. E.A. - ''s Haags werken en werkers. 350 jaar gemeentewerken (1636-1986).
121367: VIJN,J.P. - Carlyle and Jean Paul. Their Spiritual Optics. These.
37164: VIJVER,L.D.VAN DER. - Leerboek van het biljartspel. Geheel opnieuw bewerk, aangevuld en van een voorwoord voorzien door P.J.v.d.Pol.
146445: VIJVER,H.W. - Theologie en bevrijding. Een onderzoek naar de relatie tussen eschatologie en ethiek in de theologie van G.Gutiérrez, J.C.Scannone en R.Alves. These.
158383: VIKSRAITIS,RIMALDAS. - Naked.
93444: VILA-MATAS,ENRIQUE. - Mastroianni-sur-Mer. Traduit de l'espagnol.
129226: VILA-MATAS,ENRIQUE. - Dublinesca. Traduit de l'espagnol par André Gabastou.
156469: VILLAR,ROGER. - Merchant ships at war. The Falklands experience.
93233: VILLE,JEAN-LUC & ABAJILA GURO. - Le dernier éléphant. Histoire d'un chasseur Kenyan.
91296: VILLEROY,MARÊCHAL DE. - Portait of Monsieur le Marêchal de Villeroy, Commandant les armées du Roy en Flandre by Antoine Trouvain.
4728: VILLON,FRANCOIS. - Verzamelde gedichten. Vertalingen van Ernst van Altena.
160083: VILLON,FRANCOYS. - Les oeuvres de Francoys Villon. Les lais - Le Testament - Poésies diverses - Le Jargon.
33827: VILOTEAU,NICOLE. - La femme aux serpents.
94022: VILS-PEDERSEN,JORGEN. - List of exchange No. 10 Jorgen Vils-Pedersen Copenhagen Denmark.
159216: VILSTEREN,GERRIT VAN. - Frankhuis niet vedwenen, niet vergeten! De buutschapo vanaf 1830 tot rond 1970.
147380: VIN,A.DE. - Het dialect van Schouwen-Duiveland. These.
83140: VINCE,VERNOR. - Gestrand in de realiteit. [1e druk].
155689: VINCENT,A. - Fontainbleau.
158748: VINCENT,CLARISSA. - The voyage of Storm Petrel. Book One: Britain to Senegal alone in a boat.
156792: VINCENT,MARNIX. - Hugo Claus Beelden.
101386: VINCENZO,FRATER - BAAS,DIRK PIETER. Exlibris. Hek & bomen.
1979: VINCEY,PAUL. - Précis de sulfuration et de greffage de la vigne.
99868: VINDEL,FRANCISCO. - Catálogo descriptivo de ex libris Hispano - Americanos (1588-1900). In prólogo del Excmo.Sr.D.Félix Boix y Merino.
94236: VINDEL,FRANCISCO. - Ensayo de un castalogo de ex-libris Ibero-Americanos (siglos XVI-XIX). Tomo I & II.
158050: VINET,ERNEST. - Bibliographie méthodique et raisonnée des beaux-arts.
144858: VINET,A. - Homiletiek of theorie der prediking. Uiy het Fransch vertaald en met aantekeningen voorzien door E.Moll. Deel 1 & 2.
152604: VINGERHOED,W. - Hollandia Honderd Jaar volhardend 1898-1998.
160595: VINK,ANDRÉ CHRISTIAAN. - Geschiedenis van de Martinikerk te Easterein. Een heiligdom binnenstebuiten gekeerd.
127097: VINK,T. - De rivierstreek.
4862: VINK,A.K. - Rupsen.
112278: VINK,NICO. - Verbannen uit Indië (1936-1945).
156623: VINKELES,REINIER 1741-1816. - TIL,SALOMON VAN. Portret naar Jacobus Buys.
153266: VINKELES,REINIER [1741-1816] & HERMANUS VINKELES. - De Italiaansche Straat. Alardus. Myn vreugd is al te groot; ik zal van blydschap sneeven. Ida. Daar is hy zelf. Wat droes heeft hem hier heen hedreeven? / Rue Italienne. Euphemon, fils. Ah, je mourrai de l''excès de ma joye Marthe. Ma foi c'est lui, qu'ici le diable envoye.
156617: VINKELES,REINIER 1741-1816. - CASIMIR,ERNST Graave van Nassau. Portret naar Jacobus Buys.
156608: VINKELES,REINIER 1741-1816. - FUENTES,DE GRAAF VAN. Portret naar Jacobus Buys.
156611: VINKELES,REINIER 1741-1816. - ROUKENS,MR.WILHELM. Burgemeester van Nymegen. Portret naar Jacobus Buys.
156622: VINKELES,REINIER 1741-1816. - HEINSIUS,NICOLAAS Dan.Fil. Portret naar Jacobus Buys.
156615: VINKELES,REINIER 1741-1816. - SAXEN,ANNA VAN. Portret naar Jacobus Buys..
156616: VINKELES,REINIER 1741-1816. - BART,JEAN. Portret naar Jacobus Buys.
153265: VINKELES,REINIER [1741-1816] & HERMANUS VINKELES. - Hedendaagsche kamer. De Graaf. Adieu, Madame! gy zyt meer gestraft dan ik : gy bemind my, en ik ga vertrekken / Chambre moderne. Le marquis. Adieu,Madame, vous êtes pluys punie que moi, Vous m'aimez, & je pars.Toneeldecoor.
156626: VINKELES,REINIER 1741-1816. - BERTIUS,PETRUS. Portret naar Jacobus Buys,
156605: VINKELES,REINIER 1741-1816. - MAATZUIKER,JANS. Gouverneur Generaal van Neerlands Oost-Indiën. Portret naar Jacobus Buys.
156618: VINKELES,REINIER 1741-1816. - VALOIS,F.DE Hertog van Alencon. Portret naar Jacobus Buys.
156619: VINKELES,REINIER 1741-1816. - DAMHOUDER,JOOST. Portret naar Jacobus Buys.
156587: VINKELES,REINIER 1741-1816. - BROUWER,JACOB DIRKZ. Portret naar Jacobus Buys.
156588: VINKELES,REINIER 1741-1816. - DOORSELAAR,IZAK. Portret naar Jacobus Buys.
156589: VINKELES,REINIER 1741-1816. - POTEMKIN,GREGOIRE ALEXANDOWITZ. Begunstigde van Catharina II. Portet.
156590: VINKELES,REINIER 1741-1816. - BERGH,HENDRIK GRAAF VAN DEN. Portret naar Jacobus Buys.
156594: VINKELES,REINIER 1741-1816. - ASSONVILLE,CHRISTOFFEL DE. Portret naar Jacobus Buys.
156597: VINKELES,REINIER 1741-1816. - EGGERT,WILLEM. Portret naar Jacobus Buys.
156601: VINKELES,REINIER 1741-1816. - SARTORIUS,JOHANNES. Portret naar Jacobus Buys.
156602: VINKELES,REINIER 1741-1816. - JORIS,DAVID. Portret naar Jacobus Buys.
156603: VINKELES,REINIER 1741-1816. - COOLHAAS,CASPARUS. Portet naar Jacobus Buys.
112364: VINKELES,REINIER [1741-1816]. - Charles Gravieu, Graaf de Verfennes.
112366: VINKELES,REINIER [1741-1816]. - Mr. F.A.Van der Marck, Hoogleeraar in de Rechten.
156610: VINKELES,REINIER 1741-1816. - RIJKWAERT,CAREL. Predikant der Remonstranten te Utecht. Portret naar Jacobus Buys.
156607: VINKELES,REINIER 1741-1816. - NES,AERT VAN. L.Adm. van Holl. en Westfr. Portret naar Jacobus Buys.
156604: VINKELES,REINIER 1741-1816. - GOES,CHRISTIAAN VAN DER. Portret naar Jacobus Buys.
156595: VINKELES,REINIER 1741-1816. - HAAN,KORNELIS JANSZOON DE HAAN. Portret naar Jacobys Buys.
156593: VINKELES,REINIER 1741-1816. - GOMARUS,FRANCISCUS. Portret naar Jacobus Buys.
156591: VINKELES,REINIER 1741-1816. - EVREUX,ROBBERT GRAAF VAN ESSEX. Portret naar Jacobus Buys.
156582: VINKELES,REINT & C.BOGERTS. - De brand in 't magazyn te Amsterdam. Kopergravure naar Jacobus Buys [1724-1801].
156621: VINKELES,REINIER 1741-1816. - DODONEUS,ROBERTUS. Portret naar Jacobus Buys.
161139: VINKEN,GERHARD. - Baustrauktur und Heiligenkult. Romanische Sakralarchitektur in der Auvergne.
153318: VINKENOOG,SIMON. - Schrijf-Taal. Moderne poëzie bijeengebracht door Simon Vinkenoog. Deel I, II & III.
130476: VINKENOOG,SIMON. - Een stad zonder groen is een mond zonder zoen, een stad zonder water heeft vroeger of later.
154541: VIRGIL. - The Story of Virgil's Aeneid. Commentary and Narrative by Professor Moses Hadas. Vinyl Record. 33 1/3. FP 97-3.
101188: VIRKAU,VITAUTOS O. - RHEBERGEN JR,JAN. Ex Libris.
3221: VIS,D. - De Zaanstreek. Een beschrijving van het Zaansche volksleven in zijn historische ontwikkeling.
35002: VIS. VIS,DIRK & JACOB VIS JCZ. - Vis a Saandyk. Kroniek van een Zaans geslacht.
13244: VIS,EELCO M. & C.DE GEUS. - Altholländische Fliesen. Übersetzt von H.Wichmann.
61844: VIS,JURJEN. - De poort. De Oudemanhuispoort en haar gebruikers 1602-2002.
81393: VIS,G.N.M. - In het spoor van Egbert. Aartsbisschop Egbert van Trier, de bibliotheek en geschiedschrijving van het klooster Egmond.
97337: VISCHER,CORNELIS [1628-1658]. - The mouse-trap. Engraving.
50447: VISSCHER,JAN. - Das Hochmoor von Südost-Drente. Geomorphologisch betrachtet. These.
160413: VISSCHER,R. - De archieven van het St. Anthonij-Gasthuis te Leeuwarden 1425-1813.
84577: VISSCHER,NICOLAUS. - Insulae Americanae in Oceano Septentrionali ac Regiones Adiacentes a C.de May usque ad Lineam Aeginocrialem.
75804: VISSCHER,C.J. - Slatius komt uijt het graff, en vaert op daer hy voer aff.
19399: VISSCHER,H.A. - Het Nederlandse landschap. Een typologie ten behoeve van het milieubeheer. 2e herz.druk.
41290: VISSCHER,ALBERT DE. - De mooiste dorpen van België. 2e druk.
49819: VISSCHER,H.A. - Walcheren, natuur, landschap en geschiedenis.
121991: VISSCHER,H.A. - Sporen van het landijs in Nederland.
157758: VISSER,M. E.A. - Inleiding in de gerontologie en gyriatrie.
161796: VISSER,C. - De rioleering van huis en erf. Leerboek voor den aanleg. 2e verm.druk.
93229: VISSER,JAAP DE. - Tongue in cheek. A study in biological engineering of Fish. These.
58596: VISSER,C.CH.G. - De Lutheranen in Nederland. Tussen katholicisme en calvinisme 1566 tot heden.
156670: VISSER,MART. - Mart Visser 1992-2012.
77165: VISSER,A. - Onderduikers op de Veluwe. (Over)leven in oorlogstijd.
139229: VISSER,KEES. - Dertig jaar stadsontwikkeling in Utrecht, 1970/2000. Zo'm onbeschrijfelijke stad.
158467: VISSER,KEES & BARBARA C.ROTH. - Tzolken dagboek. Leef met de dagenergie.
159096: VISSER,IRMIN. - Stedenbouw. De vroegmoderne stad in de Nederland. Systematisch- & kaartendeel.
148482: VISSER,L. - Dribbeldra de koning der langneuzen.
45851: VISSER,H.A. - Zwaaiende wieken. Over de geschiedenis en het bedrijf van de windmolens in Nederland.
158048: VISSER,H. - Quick-Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars.
104081: VISSER,JAC. - 5 verschillende exlibris.
161047: VISSER,PIET. - Keurige ketters. De Nederlandse doopsgezinden in de eeuw van de Verlichting. Rede.
78606: VISSER,HERMAN. - Vijf eeuwen Drente in kaart, prent en plaat.
75500: VISSER,HANS. - Brieven rond Vestdijk-biografie.
67709: VISSER,G. - Krommenie.
67429: VISSER,HANS. - Simon Vestdijk kinderjaren. In samenwerking met Max Nord.
65608: VISSER,H.A. - Geschiedenis en verklaring van de straatnamen in Papendrecht.
62824: VISSER,KEES. - Dertig jaar stadsontwikkeling in Utrecht, 1970 / 2000. Zo'n onbeschrijfelijke stad.
126051: VISSER,AART. - Zo as 't vrogger was. Vierhouten en omgeving.
24921: VISSER,L. - Het dorp Zeist.
23544: VISSER,THEO & R.J.HEIJNING. - Beroemde merken.
41769: VISSER,MARTINUS A.J. - Enkhuizen hoeksteen van Westfriesland. Een beschrijving van de typerende levensomstandigheden in een oude Zuiderzeestad. These.
106309: VISSER,L. - De straatnamen van Zeist. Ook straatnamen zijn monumenten.
103733: VISSER,HENNY. - 2 verschillende exlibris.
161033: VISSER,PIET. - Dat Rijp is moet eens door eygen Rijpheydt vallen. Doopsgezinden en de gouden Eeuw van De Rijp.
142981: VISSER,H.A. - Molens in Zuid-Holland in oude ansichten. Deel 2.
19262: VISSER,BERT. - Postduiven. Voeding - verzorging - huisvesting - wedvlucht.
23612: VISSER,HANS, M.NORD & E.OVERBEEKE. - Simon Vestdijk een schrijversleven.
46149: VISSER,H.A. - De straat waarin wij wonen. Geschiedenis en verklaring van de straatnamen in Papendrecht.
57840: VISSER,L. - Driehonderd jaar Slotlaan. De geschiedenis van een winkelstraat.
63626: VISSER,CAROLIJN. - De barones van Rägavere & Het bruidje met de voile.
64819: VISSER,HERMAN & KOR BUIST. - Groninger gemeenten van 1808 tot 1991.
69240: VISSER,ARJAN. - Hemelval. Roman. [1e druk].
89456: VISSER,HANS G. - Groeten van Java. Ontmoetingen met het moderne Indonesië.
158993: VISSER,MARTIN. - Verzameld werk.
7402: VISSERING,G. - Geweldige natuurkrachten.
109306: VISSSER,H.A. - De Psalmen in onze tijd. Het altijd jonge lied. Deel 1 tm m.
157600: VISTA. - Marstempo. Gebiedsvisie Salland: een verkenning van de mogelijkheden voor natuur, bos en landschap.
147332: VITOCHOVÁ,MARIE, JUNDRICH KEJR & JIRI VSETECKA. - Jugendstil in Praag.
135494: VIZARD,DAVID. - How to build Horsepower .Volume 1: Methods fot building horsepower in any engine.
147198: VLAANDEREN,ANDRÉ. - Het Engagements bezoek.
136912: VLAANDEREN,JAN C.L. - Nederlandsch Landbouwcrediet. These.
117360: VLAANDEREN,ANDRÉ. - Teekens en symbolen. Een verzameling oude en nieuwe iconografiche gegevens.
40162: VLAANDEREN,ANDRÉ. STAINFORTH,A.G. - CLX (=160) ex-librissen van André Vlaanderen.
93380: VLAANDEREN,ANDRÉ. - De zin van het ex-libris en van het ex-librisverzamelen.
103338: VLAANDEREN,ANDRÉ. STAINFORTH,A.G. - CLX ex-librissen van André Vlaanderen.
64433: VLASBLOM,VINCENT. - Beeld in beeld.
117961: VLASBLOM,VINCENT E.A. - Face to face II.
148615: VLASBLOM,JAAP & JAAP VAN DER WINDT. - Heel de kerk. Enke visies op de kerk binnen de Ethische Richting.
154891: VLASTUIN,W.VAN. - De geest van opwekking. Een onderzoek naar de leer van de Heilige Geest in de opwekkigstheologie van Jonathan Edwards (1703-1758).
143251: VLC. - VLC garage & Automobile service equipment.
160300: VLEER,W.TSJ. - De Friese Wassenaars.
157105: VLEK,RUUD. - Amsterdamse vogelhistorie.
151224: VLEKKE,BERNARD H.M. - Nusantara. A history of the East Indian Archipelago. 3rd printing.
156682: VLEMING,J.L. - Het Chineesche zakenleven in Nederlandsch-Indië.
22419: VLERK,I.M.VAN DER & PH.H.KUENEN. - Geheimschrift der aarde. Drie milliard jaar geschiedenis van de aardkost en haar bewoners. 6e druk.
7550: VLETTER,A.C.C.DE. - Het witte huis. 1e druk.
159573: VLEUGEL,GUUS. - Na de seksuele revolutie.
161297: VLIEGEN,MARIA. - Maria Vliegen. Een model mens.
38779: VLIEGEN,W.H. - Die onze kracht ontwaken deed. Geschiedenis der sociaaldemocratische arbeiderspartij in Nederland gedurende de eerste 25 jaren van haar bestaan (vervolg op "De dageraad der volksbevrijding"). Deel 3: De Jaren 1914-1919.
127106: VLIEGENTHART,ADRIAAN W. - De Galleria Buonarroti Michalangelo en Michelangelo il Giovane - The Galleria Buonarroti Michelangelo and Michelangeloi il Giovane. These.
144555: VLIEGENTHART,ADRIAAN W. - Het Loo een paleis als museum. Journaal van een restauratie.
86424: VLIERDEN,MARIEKE VAN. - Willibrod in het begin van Nederland.
132743: VLIES,T.A.VAN DER. - De eerste eeuwen van Rhoon.
141898: VLIET,MARTINA VAN. - Het Hoogheemraadschap van de Lekdijk Bovendams. Een onderzoek naar de beginselen van het dijkrecht in het Hoogheemraadschap, voornamelijk in de periode 1537-1795.
138281: VLIET,J.VAN DER. - Hegel en het Madhyamika. Dialectische filosofie als anti-systeem. These.
155292: VLIET,H.T.M.VAN. - Eenheid in verscheidenheid. Over de werkwijze van louis Couperus.
150027: VLIET,J.VAN & W.DE VRIES. - Abcoude en Baambrugge in grootmoeders tijd.
116801: VLIET,ROLAND VAN. - Wie denken de mensen dat ik ben? Christologie van de liefde.
113308: VLIET,THEODORUS MARIA VAN. - Onder een regel gebracht. Historisch-kritische uitgave van nagelaten verzen van J.H.Leopold. Deel 1 & 2. These.
152743: VLIET,ARJAN VAN. - Formule 1 jaaroverzicht 1997.
152742: VLIET,ARJAN VAN. - Formule 1 jaaroverzicht 1998.
46852: VLIET,ARI VAN. - Gitaar spelen. Deel 1,2 & 3.
156503: VLIETSTRA,KEES. - Nic. 1920 Groningen. Nic. 90 jaar 1920-2019. Van Jopie van der Geest tot Ricky Wu.
116274: VLIJM,L. - On the production of hormones in the Thysoid Gland of birds (Cockerels). A quantitavtive study with the help of radioiodine and antithroid drugs. These.
141315: VLIJMEN,MARIA VAN & WIM DE WAGT. - De Groene Stad. Een eeuw groen in Haarlem.
125378: VLIJMEN-RAM,LIES [ELISABETH 1935- ]. - Het blijft een gok. Heel veel geluk en gezondheid in 1991 [in handschrift].
125380: VLIJMEN-RAM,LIES [ELISABETH 1935- ]. - Alle goeds in 1994 Cor en Lies v.Vlijmen [in handschrift].
125379: VLIJMEN-RAM,LIES [ELISABETH 1935- ]. - P.F. 1993. Veel goeds in Winter, Lente, Zomer, Herfst van 1993 Cor en Lies v.Vlijmen [in handschrift].
140847: VLIJMEN,MARIA G.A.VAN. - Rijden en omzien / Steering and looking out. 1894-1994 Vermeulen Hollandia Honderd jaar ondernemen / Vermeulen Hollandia a century of entrepreneurship..
128097: VLIS,INGRID VAN DER. - Van wezen tot zijn. Vier eeuwen zorg voor jongeren.
161010: VLIST,A.A.VAN DER E.A. - Bruggen in Nederland 1800-1940. Deel II: Bruggen van beton, steen en hout.
93946: VLOEIBLAD. - Zenith-Carburateurs No. 309: Gekleurde afbeelding van jonge vrouw met hond. 10 x 23,7 cm.
93942: VLOEIBLAD. - Zenith-Carburateurs No. 304: Gekleurde afbeelding van jonge vrouw met hoed. 10 x 23,7 cm.
93943: VLOEIBLAD. - Zenith-Carburateurs No. 305: Gekleurde afbeelding van jonge vrouw met hoed. 10 x 23,7 cm.
93941: VLOEIBLAD. - Zenith-Carburateurs No. 303: Gekleurde afbeelding van jonge vrouw met hoed. 10 x 23,7 cm.
93944: VLOEIBLAD. - Zenith-Carburateurs No. 306: Gekleurde afbeelding van jonge vrouw met hoed. 10 x 23,7 cm.
93945: VLOEIBLAD. - Zenith-Carburateurs No. 308: Gekleurde afbeelding van jonge vrouw met hoed. 10 x 23,7 cm.
93562: VLOEIBLAD. - Zenith-Carburateurs No. 302: Gekleurde afbeelding van jonge vrouw met zaaltje. 10 x 23,7 cm.
153969: VLOGTMAN,WIM. - Op het Schild in Rijssen. Herinneringen aan de jaren vijftig van de vorige eeuw. 3e druk.
76143: VLUGT,SIMONE VAN DER. - De reünie. 2e druk.
140112: VODRAZKA,JAROSLAV. - De reis van Tobia.
65085: VOERMAN,JAN. - Autobussen van de Haagse tram. Deel 1: 1924-1944.
84769: VOET,ELIAS. - Nederlandse goud- en zilvermerken. 7e druk.
151479: VOET,MICHIEL. - De onzichbare man / The invisible man.
125386: VOET,ELIAS [1868-1940]. - VOET,ELIAS Ez. Ex Libris. Olielamp.
20410: VOET,H. & L.BENOY. - Het natuurreservaat te Oorderen-Antwerpen als broedgebied en pleisterplaats voor watervogels.
125383: VOET,ELIAS [1868-1940]. - DOORNINCK v.REEDe,v. Ex-Libris. Zittende hond op boek.
125388: VOET,ELIAS [1868-1940]. - VOET,ELIAS Ez. Ex Libris. Olielamp.
160291: VOET,ELIAS JR. - Merken van Friese Goud- en Zilversmeden. 2e herziene en vermeerde druk door A.Wassenbergh & E.J.Penning.
152466: VOET,ARNOUD. - Capelle aan den IJssel, H.A.Voet, z.j. 160 blz. Slappe kaft. Als nieuw.
157093: VOET VAN OUDHEUSEN,A.W.K. - Historische beschryvinge van Culemborg.
125385: VOET,ELIAS [1868-1940]. - KERKWIJK,A.O.VAN. Ex-Libris. Muntenkast.
146576: VOET,JOHANNES EUSEBIUS [1706-1778]. - Portret van Johannes Eusebius Voet door J.Houbraken naar A.Schouman.
69447: VOETEN,JESSICA. - Het Witsenhuis.
137751: VOETEN,JESSISA. - Springlevend! 25 jaar dansersfonds '79. Alexandra Radius & Han Ebbelaar.
142217: VOGEL,JAROSLAV. - Leos Janacek. A Biography. Revised and edited by Karel Janociky.
86309: VOGEL,HABIL.GERD-HELGE. - Kunst und Kultur um 1800 im Zwickauer Muldenland.
82403: VOGEL,GERD-HELGE. - Julius Schnorr von Carolsfeld und die Kunst der Romantik.
78119: VOGEL,TH. - Jahrbuch des Eisenbahnwesens. 18.Folge.
124614: VOGEL,HANS & MARJAN SMITS. - Toekomstland. Europeanen op reis in Argentinië tijdens de gouden jaren (1880-1930).
59600: VOGEL,HEINER. - Bilderbogen und Würfelspiel. Volkstümliche Graphik für Kinder und Papierspielzeug von den Anfängen bis zur 19.Jahrhundert.
32294: VOGEL,ALBERT. - Je Maintiendrai. Een boek voor leger en volk.
40472: VOGEL,HANS. - Wacht maar tot ik dood ben. Annie M.G.Schmidt: haar leven en werk voor theater, radio en tv.
56144: VOGEL,WERNER. - Structure and crystallization of glasses.
145084: VOGEL,DAVID. - Huwelijksleven. Roman. Vertaald door Keer Meiling.
160859: VOGELAAR,CHRISTIAAN EA. - Lucas van Leyden en de Renassance.
152886: VOGELER,HEINRICH [1872-1942]. - RICHTER,HANNA. Ex libris. Auf Bergkuppe sitzender weibl. Akt mit Wasserkrug.
152884: VOGELER,HEINRICH [1872-1942]. - HADELT,ALFRED. Ex Libris. Porträtkopf Dantes nach links.
152876: VOGELER,HEINRICH [1872-1942]. - BIENERT,THEODOR. Ex Libris. Über Landschaft mit Dorf zwischen zwei Ähren Mühlstein mit Eignervermerk und Bienen, oben Eignerwappen.
152878: VOGELER,HEINRICH [1872-1942]. - BECKER,MILLI. Ex Libris. Frau in Landschaft.
76706: VOGELER,EVA-MARIA. - Bobtail en Bearded Collie. Herkomst - Verzorging - Opfok. 3e druk.
152889: VOGELER,HEINRICH [1872-1942]. - VOGELER,FRANZ. Ex Libris. Buch und Rahme.
152888: VOGELER,HEINRICH [1872-1942]. - VOGELER,EDUARD. Ex Libris. Ritter mit Hahen-Wappen.
152887: VOGELER,HEINRICH [1872-1942]. - ROSENBUSCH,KAETHE und WILLY. Ex Libris. Paar (Rückenfiguren) auf einsamem Weg.
152877: VOGELER,HEINRICH [1872-1942]. - BLENDERMANN,OTTO E.H. {Exlibris]. Männl. Rückenfigur vor Stadtsilhouette.
156014: BERLGISCHE NATUUR- EN VOGELRESERVATEN. - Op stap door onze natuur. Met de medewerking van de Belgiche Natuur- en Vogelreservaten.
161655: VOGELS. - Vogels. Tweemaandelijks tijdschrift voor Vogelbescherming. 44 jaargangen.
2289: VOGELZANG,J., P.VAN DEN HOMBERGH & J.BAKKERS. - Images of Power / Krachten en beelden.
138488: VOGELZANG,LEO. - Rondje 25 rond. Een eerlijk beeld van een kwart eeuw AEGON op de schaats.
161739: VOGELZANG,FRED. - Van boevenoord tot belastingparasijs. Het leven in IJsselstein in de achttiende eeuw/
148159: VOGES,JACKIE E.A. - Plantage Damasco, alias Jan Thiel. Drie eeuwen geschiedenis en architektuur.
146156: VOGT,A.E.VAN. - Slan. 2e druk.
154252: VÖHRINGER,CHRISTIAN. - Pieter Bruegel 1525/1530 -1569.
107066: VOIGT,ANDREA. - Los van de schittering. Novelle.
155570: VOIGT,PAUL [1859-1924]. - 10 verschiedene heraldische Exlibris. Koloriert.
91074: VOIT. - Die Voit-Orgel in der Stadthalle Heidelberg. Orgelrestaurierung - Ein Beitrag zur Kulturgeschichte.
149406: VOK,IGNAZIO SAMMLUNG. - Sammlung Ignazio Vok Chinesische Keramik - Chinese ceramics.
125391: VOLBEDA,H. - 3 verschillende exlibris.
85441: VOLDER,KAREL. - Van Riga tot Rheinfelden.
155043: VOLKAMER,OSWIN [1930- ]. - RHEBERGEN,JAN. Ex Libris.
155045: VOLKAMER,OSWIN [1930- ]. - SOUVEREIN,J. Ex Libris. Nakte Frau.
155046: VOLKAMER,OSWIN [1930- ]. - 3 Gelegenheits Graphiken,
155044: VOLKAMER,OSWIN [1930- ]. - SOUVEREIN,J. Ex Libris.
157658: VOLKERS,WIM & HANS DE LA RIVE BOX. - Interlandwedstrijden. Voetbalherinneringen aan interressante binnen- en buitenlandse wedstrijden.
155051: VOLKERT,HANS [1878-1945]. - AUHORN,EDITH. [Ex Libris]. Kauernder weibl. Akt Früchtekorb auf dem Kopfe.
155061: VOLKERT,HANS [1878-1945]. - HIRSCHINGER,BERTA. Ex Libris. Hirsch von Hunden und Jäger verfolgt.
155056: VOLKERT,HANS [1878-1945]. - BONHOFF,FRIEDRICH. Ex Libris. Akt-Paar, jeweils kleine Aktstatuette haltend.
155064: VOLKERT,HANS [1878-1945]. - LIEVEN,FRAU MARIE. Ex Libris. Madonna mit dem Kinde.
155053: VOLKERT,HANS [1878-1945]. - BINDEWALD,HEDWIG. Ex Libris. Kauernder wibl.Akt.
155070: VOLKERT,HANS [1878-1945]. - SCHWEINBURG,DR.LUDWIG. Ex Libris. Weibl. Akt.
155071: VOLKERT,HANS [1878-1945]. - SEIDEL,KARL. Dies Buch gehört. Antikische Gestalten in Rosenrahmung.
155074: VOLKERT,HANS [1878-1945]. - VOGEL,WALTER u. MARGARETE. Ex Libris. Knieder weibl. Akt mit Kinderakt. Rechts und unten Rem. mit Text.
155052: VOLKERT,HANS [1878-1945]. - BAUERSCHMIDT,HANS. Ex Libris. Frau mit Schulkindern.
155062: VOLKERT,HANS [1878-1945]. - LEININGEN WESTERBURG,KARL EMICH GRAF ZU. Ex Libris. Steh. Ridder.
155057: VOLKERT,HANS [1878-1945]. - CLAUSSEN,BRUNO & THEDA. Ex Libris. Akt-Paar, einander die Hand reichend auf Konsole stehend.
155059: VOLKERT,HANS [1878-1945]. - DALMAU,ANTON. Ex Libris. Madonna.
155058: VOLKERT,HANS [1878-1945]. - CLAUSSEN,THEDA. Ex Libris. Symatrische Komposition mit zwei Pfauen auf Schale.
155063: VOLKERT,HANS [1878-1945]. - LENZE,GRETE. Ex Libris. Rokoko-Dame zwischen Putti.
155072: VOLKERT,HANS [1878-1945]. - TROPP,DR.WILLY. Ex Libris. Unter Baumen steh. m. Rückenfigur.
155073: VOLKERT,HANS [1878-1945]. - VOGEL,WALTER u. MARGARETE, Ex Libris. Madonna mit Remarque.
155075: VOLKERT,HANS [1878-1945]. - VOLKERT,HANS. [Exlibris]. Stehender eibl. Akt.
155054: VOLKERT,HANS [1878-1945]. - BLUMENBACH,ILSE. Ex Libris. Blütenkranz kauernder weibl Akt mit Lyra und Putto.
155076: VOLKERT,HANS [1878-1945]. - VOLKERT,HANS. Ex Libris. Taubenpaar in Blütenkranz auf Buch.
155065: VOLKERT,HANS [1878-1945]. - MADER,GEORG. Ex Libris. Blumen und Putis.
155048: VOLKERT,HANS [1878-1945]. - AICHINGER,ALBERT. Ex Libris. Paar (Rückenfiguren) mit Buch auf Konsole vor Landschaft.
155050: VOLKERT,HANS [1878-1945]. - ANDRES,TONI. Ex Libris. Nakte Frau.
155069: VOLKERT,HANS [1878-1945]. - PAULSTERN,MARIE VON. Ex Libris. Offene Buch und Blümen.
155077: VOLKERT,HANS [1878-1945]. - Gelegenheitsgraphik. Vögel Und Kind. Frankfurt Oder 23. März 23.
155060: VOLKERT,HANS [1878-1945]. - HELLER,ELSA. Ex Libris. Auf Steibank sitzender Dame, dahinter Landschaft in Breitoval.
155066: VOLKERT,HANS [1878-1945]. - MARTIN,THERESA. [Ex Libris]. Sitzende mit vier Kinderakten.
155067: VOLKERT,HANS [1878-1945]. - MÜLLER,FRITZ. Ex Libris. Verhängtes Gemälde unter Rundbogen, seitlich je ein sitzender Putto und je zwei Masken.
155068: VOLKERT,HANS [1878-1945]. - NOVAK,KAREL. Ex Libris. Kuppel.
90279: VOLKSWAGEN. - Der VW-Transporter. VW-Betriebsanleitung. Ausgabe Januar 1977.
156335: VOLKSWAGEN. - Het verhaal van het beroemste buske ter wereld.
148369: VOLKSWAGEN. - Handleiding deel 2. Rijpraktijk, onderhoud, tips om zelf te doen. Type 1,2,3 en 4.
154757: VOLLEMANS,KEES & MAARTEN BEKS. - Henk Chabot concerterende landschapen.
31267: VOLLENHOVEN,J.VAN. - Wat zeilt daar? Een schepenschouw van jachten. [1e druk].
3284: VOLLENHOVEN,J.VAN. - Wat zeilt daar? Een schepenschouw van jachten. 2e druk herzien door P.Mussert & L.J.Van den Berg.
155081: VOLLMAR,ALFRED [1893-1980]. - BAUER,VEIT. [Exlibris]. Diogenes.
155082: VOLLMAR,ALFRED [1893-1980]. - LEHMANN,HANS. [Exlibris]. Drei Lebensalter, mit Buch vor Burg hockend.
155080: VOLLMAR,ALFRED [1893-1980]. - BAUER,VEIT. [Exlibris]. Diogenes.
140447: VOLLMER,JURGEN. - Rock 'N' Roll Times.
19356: VOLMULLER,H.W.J. - Nijhoffs geschiedenis-lexicon Nederland en België.
151874: VOLTA,ORNELLA. - Satie / Cocteau. Les malentendus d'un entente.
88083: VOLTAIRE,M.DE. - Mémoires pour servir à la vie de M.De Voltaire écrits par lui-même suivis de lettres à Frédéric II. Édition présentée et annotée par Jacques Brenner.
87515: VOLTAIRE. - Lettres d'Alsace a sa nièce Madame Denis.
153884: VOLTAIRE. - 20 artikelen uit het filosofisch woordenboek / 20 Articles du Dictionnaire philosophiwue.
154971: VOLTAIRE. - Filosofische vertellingen. Vertaald en ingeleid door J.M.Vermeer-Pardoen. 2e druk.
156788: VOLTEN,ANDRÉ. - André Volten Konstruktion und Struktur. Messingskulpturen 1965-11995.
92159: VÖLTER,DANIEL. - Aegypten und die Bibel. Die Urgeschichte Israels im Licht der aegyptischen Mythologie.
44159: VOLTZ,R. - Herdershonden. Alles wat u moet weten over uw favoriete hondenras.
3147: VOLVO - 66. Handleiding.
20089: VOLZ JR.,A.W. - De moderne techniek van het skiloopen voor beginnelingen en meergevorderden.
148229: VONDEL,J.VAN DEN. - Twee zeevaart-gedichten. Hymnus, ofte Lof-Gesangh, over de wijd-beroemde scheeps-vaert der Vereenighde Nederlanden (1613). Het Lof der Zee-vaert (1623). Uitgegeven met inleiding en commentaar door Marijke Spies. Deel 1 & 2.
148015: VONDEL,J.V. - Salomon, Treurspel.
159606: VONK,SANNE. - Onder bescherming van de engel Gabriël. Ter herinnering aan de bevrijding van onze goede stad Helmond 25 september 1944. Helmondse herinneringen aan oorlog, bezetting en bevrijding.
68152: VONK,C. - De voorzeide leer. Deel I Ha. De heilige schrift: JESAJA.
123393: VONK,P.G. - De V.O.C. op zoek naar Goud- en Zilvereilanden. De waar gebeurde avonturen van het schip de Breskens in het jaar 1643 in Japan.
66438: VOOGD,CHRISTOPHE DE. - Geschiedenis van Nederland. Vertaald door Harry Bos.
159661: VOOGD,A. - De scheepvaart op Indië en de Rotterdamsche Lloyd.
38984: VOOGT,P.A. - Onderzoek naar het vermogen tot sterolsynthese en de samenstelling van de sterolien in het Phylum Mollusca. These.
74327: VOOGT,JANNA C. - Scholen doorgelicht. Een studie over schooldiagnose. These.
156273: VOORBEIJTEL CANNEBURG,W. & J.P.KRUSEMAN. - Scheepsnamen vroeger en nu. Lezingen gehouden voor de naamkunde-Commissie der K.N.A.W.
27141: VOORBEIJTEL CANNENBURG,W. - Het Scheepvaart Museum te Amsterdam. Een rondgang langs de verzameling.
158412: VOORDEN,F.W.VAN. - Schakels in stedebouw. Eee model voor analyse van de ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteiten van 19de-eeuwse stadsuitbreidingen.
59958: VOOREN,G.A.C.VAN. - De gemeenten Sluis en Aardenburg toen en nu.
76683: VOOREN,JAAP VAN DER. - Woerden en Woerdenaren.
16214: VOORHOEVE,J.N. - Op de bergen.
130388: VOORHOEVE,MARIJKE E. - Arie van der Boon 1886-1961. Schilderijen / tekeningen / grafiek.
59200: VOORN,HENK. - Papierhandel in de Graafschap en elders. Een kleine bijdrage tot de papierhandelsgeschiedenis.
82196: VOORN,JOHAN GERBRAND. - Genese van het Odd Fellowschap. Bundel werkschriften over "De ontstaangeschiedenis van het Odd Fellowschap en haar Orde". Aangeboden aan: Broeder H.J.Petit dit de la Roche t.g.v. zijn inwijding als Grootmeester van de Independent Order of Odd Fellows, in de Jurisdictie der Koninkrijken Nederland en België, tevens de viering van het 175-jarig bestaan van deze Ore, anno 1994.
159369: OUDHEIDKUNDIGE KRING VOORST. - Old Twello. Het dorp door de jaren heen.
136509: VOORST TOT VOORST,J.M.W.VAN. - Meubels in Nederland 1840-1900. 2e herz.druk.
156017: VOORST TOT VOORST,J.M.W.VAN. - Tussen Biedermeier en Berlage. Meubel en Interieur in Nederland 1835-1895. Deel II. 2e druk.
149782: VOORST TOT VOORST,J.M.W.VAN. - Tussen Biedermeier en Berlage. Meubel en interrieur in Nederland 1835-1895. 2 delen.
67154: VOORST VAN BEEST,MARIE VAN. - Met moeder zingen. Liederen voor huiskamer en vijfjes-afdeeling. Naar het Engelsch bewerkt door V.Witte Eeckhout.
69620: VOORT,SONJA VAN DER. - Een stedenreis.
128075: VOORT,TH.P.A.VAN DE. - Volkskundig ABC van de gemeente Meerlo-Wanssum.
107537: VOORTHUIS,F.J. - Zullen de Joden naar Palestina terugkeren? 2e druk.
32226: VOOUS,K.H. - In de ban van vogels. Geschiedenis van de beoefening van de ornithologie in Nederland in de twintigste eeuw. Tevens ornithologisch biografisch woordenboek.
143039: VOOUS,K.H. - De vogels van de Nederlandse Antillen. Bird of the Netherlands Antilles.
13307: VOOUS,K.H. - Roofvogels en Uilen van Europa.
16726: VOOUS,K.H. - Moerasvogels van Europa.
21177: VOOUS,K.H. - Proceedings of the XVth International Ornithological Congress The Hague, The Netherlands 1970.
6950: VOOUS,K.H. - Atlas van de Europese vogels.
73595: VOOYS,C.G.N.DE. - Engelse invloed op de Nederlandse woordvoorraad.
49685: VORST,TONY VAN DE. - Portret en figuur boetseren.
32265: VORSTELMAN,CAREL. - Waar kan ik visschen?
156356: VORSTELMAN,CAREL. - Waar kan ik visschen?
160927: VORSTERMAN VAN OIJEN,A.A. - Genealogisch Hereladisch Archief. [Ex libris]. Heraldisch.
158967: VOS,JAN A. - Ergometrie en trainingsbegeleiding. 6e druk.
142667: VOS,H.B. - Rijtuigen op stal. 25 jaar Nationaal Rijtuigmuseum.
152322: VOS,LUC DE E.A. - 14-18 oorlog in België.
125397: VOS,A.DE. - LEEUWEN,ELLY v. Exlibris. Molen.
146808: VOS,WOUTER, EDWIN BLOM & TOM HAZENBERG. - Romeinen in Woerden. Het archeologisch onderzoek naar de militaire bezetting en de scheepvaart van Laurium.
60617: VOS,REIN. - De geschiedenis van een bijzondere apothekerscoöperatie OPG 100.
32873: VOS,J.G. - Achter Rijn en IJssel. Zwervend door Achterhoek en Liemers.
97299: VOS VAN STEENWIJK,A.M.BARON DE. - Het marinebeleid in de tweede wereldoorlog.
152746: VOS,DORINE DE - Scheepsgerechten. Chefkoks aan water. Recepten voor in de kombuis of mag ookj wel voor thuis.
114050: VOS,A.DE. - Voorwaarts en niet vergeten. Leven en denken van Geradus Horreüs de Haas (1879-1943).
126147: VOS,TOM. - Punterend door Giethoorn. Oude Gieterse verhalen in dialect verteld door Gietersen voorzien van een inleiding en woordenlijst.
32208: VOS,K. - Assignment Japan. Von Siebold pioneer and collector.
141069: VOS,RIK & RUDOLF GEEL. - We hebben ze weer met genoegen bekeken...Cornelis Jetsen, uitgeverij J.B.Wolters en het Nederlandse taalonderwijs.
119285: VOS,CATH.VAN - Van Kinders met een zonnig thuis. 8 Liedekens met pianobegeleiding. Versje en muziek van Anna Vos. Op.5.
17910: VOS-VAN KLEEF,D.DE. - Het ex-libris in Europa.
156351: VOS,ALEX DE. - Nationeel Scheepvaartmuseum Antwerpen.
75361: VOS,HANS. - Astrologisch jaarboek voor het zonnejaar 1989.
160352: VOS,R. - Het nageslacht van Roelf Jelkes Vos en Grietien Jans Pathuis.
36132: VOS,MARCEL. - Akkerman schilder / painter.
159415: VOS,ART DE. - 200 jaar Wilhelminapolder.1809-2009 waar eens vloed en ebbe viel.
67889: VOSKUIL,J.J. - De moeder van Nicolien. 6e druk.
103603: VOSKUIL,J.J. - De moeder van Nicolien. 3e druk.
1898: VOSKUIL,J.J. - Requiem voor een vriend. [1e druk].
1928: VOSKUIL,J.J. - Binnen de huid.
146149: VOSMAER,A. - Encyclopaedie van materialen en hun eigenschappen.
18209: VOSMAER,A. - Stoomverdeeling door schuiven, kranen en kleppen. Met beweegbaar model eener KLEPPEN-MACHINE.
59241: VOSMAER,JACOB. - Het leven en de wandelingen van Meester Maarten Vroeg.
125413: VOSS,H.D. [HANS DETLEF HERMANUS 1907-1977]. - 70 verschillende exlibris & 27 gelegenheidsgrafieken.
129808: VOTTELER,JUTTA. - Jutta Votteler Bilder und Graphik / Paintings and etchings.
80680: VOÛTE,A.M. & C.SMEENK. - Vleermuizen.
68959: VRANKEN,JOS. - Sinterklaas kapoentje.... 24 van de meest bekende Sint Nicolaas liedjes. Arrangement: Jos Vranken.
157711: VRANKRIJKER,A.C.J.DE. - Geschiedenis van Gooiland. Deel IV: De laatste 50 jaar, 1925-1975.
76695: VRANKRIJKER,A.C.J.DE. - Huize Godelinde. 75 jaar ouderenbeleid in Bussum.
28745: VRANKRIJKER,A.C.J.DE. - Stad en lande van Gooiland. Geschiedenis en problemen van de erfgooiers 968-1968.
144400: VREDELING,ALBERT. - Tamarimasen. Ik kan het niet verdragen. Een levensgeschiedenis uit voormalig Nederlands-Indië.
34236: VREEBURG,GUUS & HADEWYCH MARTENS. - UMS Pastoe. Een Nederlandse meubelfabriek 1913-1983.
29032: VREEKEN,BERT & E.WOUTHUYSEN. - De Grand Hotels van Amsterdan. Opkomst en bloei sinds 1860.
70573: VREESE,WILLEM DE. - Over handschriften en handschriftkunde. Tien codicologische studiën.
156275: VREUGDENHILL,A. - Koningen scheepsbouwers en zeevaarders.
28771: VRIENDS,JAN. - Dier en plant van dichtbij bekeken.
41151: VRIENDS,THIJS. - Papegaaien en parkieten uit Afrika, Azië en Zuid-Amerika.
23865: VRIENDS,THIJS. - Tropenweelde in de volière. Encyclopedie voor de vogelliefhebber.
27861: VRIENDS,THIJS. - Papegaaien en parkieten. Voeding - Verzorging - Huisvesting.
6583: VRIENDS,JAN. - Vogels van het dennenbos.
140473: VRIES,G.DE. - Rhode Island Red.
148194: VRIES,GERT JAN DE. - Ik heb geen verstand van poëzie. G.A.van Oorschot als uitgever van poëzie.
152164: VRIES, DAAN DE [1890-1959]. - 'N Heerlijk bezit is een boek geboden door de N.V.Boekbinderij v/h Fa. C.H.W.Wöhrmann en Zonen Zutphen.
85479: VRIES,S.PH.DE. - Joodse riten en symbolen. 5e druk.
147674: VRIES & COMP.,HERM.DE ZAANDAM. - Reclame plaatje Herm. de Vries & Comp. Zaandam: Poppenkast.
155433: VRIES,HARMEN UCO DE. - Om heil en genezing te vinden. De dienst der genezing en zijn plaats in instellingen van gezondheidszorg. These.
160340: VRIES,B.DE. - L.J.de Vries & Zo. Geïllustreerde genealogie van een Fries geslacht met voetsporen in Makkum.
159444: VRIES,J.J.DE. - Jaarboek van Batavia en omstreken 1927.
100170: VRIES,THOM.J.DE. - Geschiedenis van Zwolle. Deel I: Het onstaan en de ontwikkeling van de stad tot de invoering der reformatie.
159988: VRIES,LYCKLE DE. - Wubrand de Geest. De Friessche adelaar. Portretschilder in Leeuwarden 1592-C. 1661. Met een catalogus van zijn werk in het Fries Museum.
65841: VRIES,RICHTJE J.DE. - Enkhuizen 1650-1850. Bloei en achteruitgang van een Zuiderzeestad.
142741: VRIES,G.DE AZ. - De zeeweringen en Waterschappen van Noord-holland. 2de uitgave bewerkt door Jhr.Mr.J.W.N.Schorer.
125401: VRIES,YVONNE DE. - P.F. 1990. 2 zeemeerminnen.
160339: VRIES,B.DE. - Bouwe ca 1635. Een man uit Itnsum stamvader van twee Friese katholieke geslachten Bouma en Bouma + Erratum Index. 2e beperkte oplage.
15395: VRIES,LYCKLE DE. - Diamante gedenkzuilen en leerzaeme voorbeelden. Een bespreking van Johan van Gools Nieuw Schouburg.
151107: VRIES,HERMAN DE. - No thing.
101949: VRIES,YVONNE DE. - Negen etsen exlibris en gelegenheidsgrafiek.
125400: VRIES,YVONNE DE. - Nieuwjaarswens 1990. 2 vrouwen & aardbol 1989-1990.
5083: VRIES,ANNE DE. - Wat heten goede kinderboeken? Opvattingen over kinderliteratuur in Nederland sinds 1880.
144680: VRIES,JOOST DE. - De Republiek. 4e druk.
83311: VRIES,IRIS DE. - De boulevard van gemiste kansen.
125398: VRIES,YVONNE DE. - SIGALES,FRANCISCO BERNAT. Ex Libris. Naakte vrouw, van achteren in landschap.
79191: VRIES,DINAND M.DE. - Het plantendek van de Krimpenerwaard III: Over de samenstelling van het crempensch Molinietum Coeruleae en Agrostidetum Caninae. Een phytostratische bijdrage tot de associatie-wetenschap. These.
70774: VRIES,S.PH.DE. - Joodse riten en symbolen. 2e druk.
62522: VRIES,LEONARD DE. - Tussen zon en electron. 'N drietal technische en populair-wetenschappelijke schetsen voor jonge mensen.
5386: VRIES,D.DE. - Naamlijst van postale etiketten 1882-1984.
47990: VRIES,HAN DE. - Carel Blazer fotograaf. Inleiding Willem Frederik Hermans.
39608: VRIES,HUGO DE. - Het veredelen van kultuurplanten. Naar de Amerikaansche uitgave vertald door Dr.P.G.Buekers.
37634: VRIES,ANKE DE. - Opstand! Wijnboerenopstand in 1907. 4e dr.
24926: VRIES,P.CH.DE & H.J.V.D.WIEL. - Muntboek van de steden 1576-1795. De munten van de steden tijdens de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden van 1576 tot 1795.
19328: VRIES,T.DE. - Mr.G.Groen van Prinsteren in zijn omgeving.
18451: VRIES,V.DE. - Vlieland. Landschap en plantengroei.
16620: VRIES,R.W.P.DE. - Jan Poortenaar en zijn werk. 2e uitgebreide druk.
16234: VRIES,HUGO DE. - Van Texas naar Florida. Reisherinneringen.
125399: VRIES,YVONNE DE. - WILLEMSEN,GUUS. Exlibris. Paard.
105651: VRIES,MARIJKE DE. - Een droom wordt werkelijkheid "Leven en werk vanjhr.C.H.C.A.van Sypesteyn.
160256: VRIES,O. E.A. - De Heeren van den Raede. Bioghrafieën en groepsportret van de raadsheren van het Hof van Friesland, 1499-1811.
160402: VRIES,O. - Oudfriese oorkonden. Deel 4.
152166: VRIES,YVONNE DE. - 2 gelegenheidsgrafieken.
152167: VRIES,YVONNE DE. - 2 verschillende exlibris.
15519: VRIES,V.DE. - Vegetatiestudie op de westpunt van Vlieland. These.
154898: VRIES,G.M.DE. - Pompen, paapen en kiellichten.
35970: VRIES,LEONARD DE. - Weekblad Libelle. Een fascineren selectie uit de jaargangen 1934-1974.
45910: VRIES,R.W.P.DE. - M.A.J.Bauer.
46870: VRIES,THEUN DE. - De tegels van de haard. [1e druk].
144863: VRIES,JAN DE. - EDDA. Godenliederen.
71020: VRIES,R.W.P.DE JR. - G.W.Dijsselhof.
7262: VRIES,L.DE - Eenvoudige proeven uit de natuurkunde voor de lagere school. 2e/1e druk.
160923: VRIES,S.PH.DE. - Joodsche riten en symbolen. Deel 1 & 2.
80786: VRIES,JAN DE, E.V.UITERT & S.DE BODT. - Pieter Haverkorn van Rijswijk 1839-1919. Dominee, journalist en museumdirecteur.
83991: VRIES,R.W.P.DE. - Nederlandsche grafische kunstenaars uit het einde der negentiende en het begin van de twintigste eeuw.
161924: VRIES,R.W.P.DE. - Jan Poortenaar en zijn werk. [1e druk].
159878: VRIES,B.DE. - Tekstra. Alle Terkstra's bijeengebracht.
145316: VRIES,BEN DE. - Pleinen van Nederland. Een typologische analyse van het Nederlandse stadsplein.
88361: VRIESEMA,MARTIN & J.VAN DER WARDT. - Honger naar goud. Nederlandse topsporters over vreugde & verdriet.
104253: VRIESLAND,VICTOR E.VAN. - F.Bordewijk. Een inleiding tot en keuze uit zijn werk. Met enkele teksten, foto's, curiosa en een bibliographie.
110850: VRIESLANDER,JOHN JACK [1879-1957]. - SCHULZ(EULER),CARL FRIEDRICH. Ex Libris. Gevatter Tod mit Alpinem Trachtenhut und Bademantel an waldgesäumtem Gewässer stehend.
110852: VRIESLANDER,JOHN JACK [1879-1957]. - SCHULZ(EULER),CARL FRIEDRICH. Ex Libris. Gevatter Tod mit Alpinem Trachtenhut und Bademantel an waldgesäumtem Gewässer stehend.
150493: VRIEZE,JOHN. - Catharina. De keizerin en de kunsten. Uit de schatkamers van de Hermitage.
151164: VRIEZE,JOHN. - Catherina de keizerin en de kunsten. Uit de schatkamers van de Hermitage.
3306: VRIJBERGHE DE CONINGH,EMMY VAN. - Streekdrachtmotieven. Ontwerpen en patronen om zelf te maken.
83287: VRIJBURG,B. - Het Indische kippenboek. [2e druk].
156785: VRIJE FRIES,DE. - De Vrije Fries. Mengelingen uitgegeven door het Friesch Genootschap.
59293: VROLIJKS,GELASIUS. - Het boek als getuigenis van Christus.
27502: VROMAN,LEO. - Misschien tot morgen. Dagboek 2003-2006. [1e druk].
27862: VROMAN,J. - Geologie voor den toerist.
66121: VROMAN,LEO. - Tweede verschiet. [1e druk].
128192: VROOM,U.E.E. - De afdeling buitenmuseum van het Rijksmuseum ,,Zuiderzeemuseum". Ideeën, ontwerpen, definitief structuurplan, detaillering en uitvoering.
152981: VROOM,METO J. - Buitenruimten - Outdoor Spece. Ontwerpen van Nederlandse tuin- en landschapsarchitecten in de periode na 1945.
156113: VROOM,U.E.E. - Vracht- en vissersschepen van Eeltjebaas en Aukebaas.
125402: VROOM,JEAN-PAUL [JOHANNES PAUL 1922-2006]. - Met de beste wenschen voort Kerstmis, Oud- en Nieuw, wordt u dit oude lied van een onbekend dichter aangeboden door Chr.Leeflang December 1950 Utrecht. Vouwblad.
160307: VROON,FRANS DOUWES. - Een pottenbakkersgeslacht 250 jaar in Workum.
159215: VROONDAAL. - Zicht op Vroondaal wereldwijk aan zee. Verslag van de werkzaamheden van de Commissie Esthetiek betreffende de eerste fase van Vroondaal, oktober 2004-april 2007.
89444: VUGT,JOOS VAN. - In zorgzaamheid en eenvoud. De fraters van Utrecht in jaren van verandering en overdracht, 1965-2000. Nederland, Indonesië, Kenia.
158752: VUGTS,HANS F. - Weerzien op de Wadden. Dertig jaar weer en klimaatonderzoek in het Waddengebied.
131338: VUIJSJE,HERMAN. - Het groene hart.
25353: VULGAN. - The Vulgan 30 seater Manchester type omnibus. Folded leaflet with large illustration of an omnibus (26 x 60 cm).
125694: FRIA VULHAARDENFABRIEK. - [Prijs-courant] Open en gesloten ventileerende vulhaarden 1933-1934.
79853: VUURDE,ROB VAN. - Engeland, Nederland en de Monroeleer, 1895-1914. Europese belangenbehartiging in de Amerikaanse invloedssfeer.
148641: VUYCK,LAURENS. - De plantengroei der duinen. These.
135394: VUYK,SIMON. - Verlichte verzen en kolommen. Remonstranten in de letterkunde en tijdschriften der Verlichting (1720-1820).
17336: VUYK,AART. - Boskoop. Vijf eeuwen boomkwekerij 1466-1966.
161055: VUYK,SIMON. - Uitdovens Verlichting. Remonstranten als deftige vaderlanders 1800-1860.
36449: VUYK,SIMON. - De verdraagzame gemeente van vrije Christenen. Remonstranten op de bres voor de Bataafse Republiek (1780-1800).
158248: VUYST,HILDEGARD DE. - Les Ballets C. de la B.
3273: VUYST,JULIEN DE. - Het moordlied in de Zuidelijke Nederlanden tot de XIXe eeuw. Met een proeve van biografisch repertorium door Jan Bauwens.
150807: WAAIJMAN,KEES. - De mystieke ruimte van de karmel. Een uitleg van de Karmelregel.
155358: WAAL,FRANS DE. - Zijn we slim genoeg om te weten hoe slim dieren zijn?
150560: WAAL,DEIDRE MARIE DE. - The Art of Kees de Waal.
160056: WAAL,FRANS DE. - Mama's laatste omhelzing. Over emoties bij dieren en wat ze ons zeggen over onszelf.
156206: WAAL,MARLIES VAN. - Liguri. Leven en eten tussen olijfbomen en zee.
81618: WAAL,H.VAN DE. - Drie eeuwen vaderlandsche geschied-uitbeelding 1500-1800. Een iconologische studie.
100852: WAAL,H.VAN DE. - Iconclass. An iconographic classification system. SYSTEM 7.
100853: WAAL,H.VAN DE. - Iconclass. An iconographic classification system. 4 BIBLIOGRAPHY, part 1.
100851: WAAL,H.VAN DE. - Iconclass. An iconographic classification system. SYSTEM 4, Part I & II. VI,114 & 108 pp.
100850: WAAL,H.VAN DE. - Iconclass. An iconographic classification system. SYSTEM 2-3.
93138: WAAL,TH.DE. - Goeree-Overflakkee in oude ansichten. 4e druk.
125427: WAALS,NOACH VAN DER [1852-1930]. - OOSTEN SLINGELANG,G.L.VAN. Ex Libris. Man voor boekenkast.
110796: WAALS,JAN VAN DER. - De prentenschat van Michiel Hinloopen. Een reconstructie van de eerste openbare papierkunstverzameling in Nederland.
27649: WAARDENBURG,ELIDA C. - De verwerking van het leed bij Euripides. These.
15017: WAART,G.DE. - Uw handschrift bepaalt uw karakter.
104334: WABEKE,JAN. - Land van Berkel en Slinge. Sporen uit een rijk verleden.
159798: WACHER,JOHN. - The Towns of Roman Britain.
22567: WACHS,HORST. - An Deutschen Meeren. Teil 2: Vögel am Meer.
156943: WACHSMUTH,GUENTHER. - Die Entwicklung der Erde. Kosmogonie und Erdgeschichte, ein organisches Werden. Band II., 2.erw.Aufl.
156956: WACHSMUTH,GUENTHER. - Kosmische Aspekte von Geburt und Tod. Beiträge zu Karma-Forschung. 2.Aufl.
156923: WACHT,DE. - De Wacht. Weekblad voor de gemobiliseerde Weermacht en het Nederlandsche Volk.
117019: WADE,JENNY. - Transcendentre seks. Unieke spirituele ervaringe.
148098: WAEGEMANS,EMMANUEL. - Geschiedenis van de Russische literatuur sind de tijd van Peter de Grote. Herziene en geactualiseerde editie.
40769: WAEL,WILLEM DE. - Tusschen twee rivieren.
74983: WAERDEN,KEES VAN. - Groot voetbal woordenboek van de Nederlandse taal.
37182: WAFELBAKKER,DICKY. - Fee's blijde jeugdjaren.
4921: WAGE,H.A. - Reisgidsen vol belluno's en blauwbaarden. Opstellen over S.Vestdijk e.a. aangeboden aan Dr.H.A.Wage.
153328: WAGEMAKER,ERIK. - Roll-Royce & Bentley memorabilia Collection Ertik Wagemaker.
158709: WAGENAAR HUMMELINCK,H. - Autobiografie. Deel 1 & 2.
64773: WAGENAAR,COR. - Tussen Grandezza en schavot. De ontwerpen van Granpré Molière voor de wederopbouw van Groningen.
13627: WAGENAAR,JAN. - Amsterdam, in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterye, gilden en regeeringen. Deel I,II,III & IV.
160103: WAGENAAR,PYTER. - Voor de vorm. Taalvraagbaak voor schrijvers.
151778: WAGENDORP,BERT. - Een zaterdagmiddag.
161257: WAGENDORP,BERT, WYBEN DE BOER & FRANS OOSTERWIJK. - Ard Schenk. De biografie.
155389: WAGENDORP,BERT. - Masser Brock.
73358: WAGENDORP,BERT. - Sportleven. Waarin opgenomen: Dood van een bokser, Bergkamps breipatronen, Hoffman & ik en waarom Engelsen geboren schaatsers zijn.
142142: WAGENDORP,BERT. - Ventoux. 13e druk.
115709: WAGENER,D.J.TH. - De geschiedenis van de oncologie.
97711: WAGENINGEN,J.C.VAN. - De astrologie. Haar beteekenis en draagwijdte.
160471: WAGNER,EDUARD. - Wanzen oder Heteropteren I. Pentatomorpha & II. Cimicomorpha.
141322: WAGNER,OTTO. - Die Baukunst unserer Zeit. Dem Baukunstjünger ein Führer auf diesem Kunstgebiete.
155041: WAGNER,CARL [1877- ]. - 2 verschiedene Ex Libris.
84012: WAGNER,HELGA. - Jan van der Heyden 1637-1712.
26554: WAGNER,RICHARD. - Lohengrin. Romantische Oper in dreu Akten / Romantic opera in three acts / Opéra romantique en trois actes.
15268: WAGNER-GENTIS,C.H.T. - Goniatites from the Viséan - Namurian junction beds in Palencia, NW Spain.
117011: WAGNER,RICHARD. - Brieven 1830-1855 & 1856-1883.. Vertaald door C.R.Vink en René Vink.
13888: WAGNER,ANNA. - Jan Voerman IJsselschilder.
26555: WAGNER,RICHARD. - Der fliegende Holländer / The flying Dutchman / Le vaisseau fontôme.
26556: WAGNER,RICHARD. - Tannhäuser und der Sängerkrige auf Wartburg. German, english & italion text.
47223: WAGNER,ANNI. - Als das papier kam entstand der Kunst der Graphik.
81591: WAGNER,WILLI. - Das Augustiner-Chorherrenstift Ravengiersburg. Geschichte des Stifts, der Grundherrschaft und des Besitzes von den Anfängen bis zur Aufhebung 1803.
97586: WAGNER,JOHN & ALAN GRANT. - The bogie man.
140504: WAGT,WIM DE. - De Zeilbrug over de Schinkel. Geschiedenis van een Amsterdamse brug.
117023: WAGT,WIM DE. - Het vissershop en de dageraad van de Zaandamse volkswoningbouw.
29383: WAGT,GABRI DE. - Eerste de man, dan de bal. Honderd jaar Nederlands voetbal, van elite- tot miljoenensport, van jongensspel tot profvoetbal.
137402: WAGTBERG HANSEN,AUDREY. - Henri Verstijnen (1882-1940). Beeldend kunstenaar en theosoof.
126121: WAHL,JOCHEN. - Geschminkte Wahrheit. Zeichnungen von Jochen Wahl. Zur Einstimmung: Jack Vance, Die Mondmotte (Textauszüge).
29952: WAITZ,GRETE & G.AVERBUCH. - Wereldklasse.
91086: WAKEFORD,TOM & IAN RENTOUL. - On eagles wings. 75th anniversary of the Royal Air Force.
78117: WAKKER,JAN HENDRIK. - Onderzoekingen over adventieve knoppen. These.
138257: WAL,JOHAN VAN DER. - Harlingen en haar Bruine Vloot. Impressies van de historische zeilvaart.
99709: WAL,S.L.VAN DER. - Officiële bescheiden betreffen de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950. Deel 1 t/m 8.
129812: WAL,MIEKE VAN DER. - E.B.von Dülmen Krumpelmann. Schilderijen / Aquarellen / Tekeningen.
138559: WAL,S.L.VAN DER. - Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950. Deel 1: 10 aug. - 8 nov. 1945.
161335: WAL,HANS VAN DE. - Tot op het bot verdeeld. Nederlandse protestanten, de zending en de Indonesische revolutie.
160802: WAL,MIEKE VAN DER. - Jan Sluijters vrouwen. Muze, model en minnares.
160627: WAL,GIJSBERT VAN DER. - Wijd open ogen. Stukken over kunst en kijkplezier. 3e druk.
156652: WAL,D.VAN DER. - Achtkarspelen toen en nu.
158992: WAL-RÉMY,ANNE MARIEKE VAN DER. - Singing of Slavery, Performing the past. Folk songs of the Cape Coloured community as cultural; memory of the South African Slave Past, 1657-present. These.
61141: WALBERT,KATE. - Onder ons. Vertaling Nina van Rossem.
158183: WALBOOM,K.F. - Monumenten van Den Helder inzonderheid Huisduiner vuurtoren Lange Jaap.
158182: WALBOOM,KARL F. - Huisduiner vuurtoren Lange Jaap 130 jaar, 1878-2008. 2e druk.
156988: WALBURG,MARGA & HERMIEN ELINGS. - Werken met yantra's.
119319: WALCH,THOMAS [1867-1943]. - K.G. Ex Libris et Ex Musica. Mädschen mit Pferdenköpf.
110118: WALCH,THOMAS [1867-1943]. - WALCH,TH. Aus meiner Bücherei 1915.
110119: WALCH,THOMAS [1867-1943]. - T.W. Ex Libris. Köpf mit Harpe.
110117: WALCH,THOMAS [1867-1943]. - REISS,PAYL & ELSE. Ex-Libris. Man auf Perd.
110116: WALCH,THOMAS [1867-1943]. - K.G. Ex Libris et Ex Musica. Mädschen mit Pferdenköpf.
110115: WALCH,THOMAS [1867-1943]. - K.G. Ex Libris et Ex Musica. Mädschen mit Pferdenköpf.
110114: WALCH,THOMAS [1867-1943]. - K.G. Ex Libris et Ex Musica. Mädschen mit Pferdenköpf.
110113: WALCH,THOMAS [1867-1943]. - FRANKNTHAL,I.K. [Exlibris]. Waage.
110111: WALCH,THOMAS [1867-1943]. - FRANKNTHAL,I.K. [Exlibris]. Waage.
110346: WALCH,THOMAS [1867-1943]. - SCHELLENBERG,ANNA. Ex-Libris. Porträt und Sonne.
40702: WALCH,NICOLE. - J.-B.Madou. Lithograaf. Tentoonstellingscatalogus.
133542: WALCH,THOMAS [1867-1943]. - LADEBVURG,IDA. Ex=Libris. Neben Baum sitz. Mutter mit Kleinkind u.Schaf, am Boden steh. off. Buch mit Motto: Edel Sei Der Mensch Hülfreich Und Gut.
159554: WALCHA,OTTO. - Meissner Porzellan.
157196: WALDBERG,PATRICK. - René Magritte. Suivi d'une bibliographie générale par André Blavier.
141958: WALDMAN,AMY. - De inzending. Vertaalkd door Thera Idema.
17306: WALDMAN,DIANE. - Willem de Kooning.
126176: WALDORP,H. - Onze Nederlandse stoomlocomotieven in woord en beeld. 5e, geheel herziene druk.
154552: WALEIGH,MICHAEL. - Woodstock. 3 days of peace & music. A film by Michael Wadleigh. roduces by Bob Maurice.
153466: WALHOF,F.C. - Op mijn oude school... Het openbaar voortgezet onderwijs in Hengelo.
28973: WALKER,C.B.F. - Spijkerschrift.
27929: WALL,ROBERT. - De gouden tijd van de oceaan stomers.
152168: WALL,M.E.VAN DER. - MEYLAND. Ex Libris. Huis.
148701: WALLACE,EDGAR. - The River of Stars.
148700: WALLACE,EDGAR. - Again Sanders.
155842: WALLACE,B.ALAN. - Boeddhistische geesteshouding. Het Tibetaanse zevenpuntenprogramma voor de training van de geest.
58784: WALLACE,EDGAR. - De zwarte monnik. Vertaling van R.H.G.Nahuys.
4119: WALLACE,GEORGE J. - Bicknell's Thrush, its taxonomy, distribution, and life history. These.
14559: WALLACE,EDGAR. - De duivel. Vertaling van A.Vuerhard-Berkhout.
148675: WALLACE,EDGAR. - Lieutenant Bones.
148676: WALLACE,EDGAR. - Sanders of the River.
148677: WALLACE,EDGAR. - Bones in London.
148679: WALLACE,EDGAR. - Bones being Further Adventures in Mr. Commissioner Sanders Country.
148678: WALLACE,EDGAR. - Bosambo of the river.
148674: WALLACE,EDGAR. - The Keepers of the king's peace.
148703: WALLACE,EDGAR. - Sandi, the king-maker
148702: WALLACE,EDGAR. - The people of the river.
130471: WALLER,H.F. - Korte geschiedenis van de rhetorijkkamer Trou Moet Blycken voorgedragen door den faktor H.W.Waller op 19 november 1903 bij de viering van heet 400-jarig bestaan.
152576: WALLER,GEOFFREY. - Sealife. A Complete Guide tot the Marine Environment.
159639: WALLINGTON,NEIL. - Encyclopedie van brandweerwagens en brandbestrijding. GeIllustreerd overzicht van brandweerwagens uit alle landen van de wereld.
62910: WALLINGTON,NEIL. - The world encyclopedia of fire engines & firefighting. Fire and rescue - an illustrated guide tot fire trucks around the world, with 700 pictures of modern and historical ppliances.
94523: WALLIS,HELEN. - Raleigh & Roanoke. The first English colony in America, 1584-1590.
97949: WALRAVEN,W. - Eendagsvliegen. Journalistieke getuigenissen uit kranten en tijdschriften.
132311: WALRAVEN,B.C.A. - Muga the songs of Korean Shamanism. These.
144807: WALSCHAP,GERARD. - Metten Marten.
86994: WALSER,MARTIN. - Messmers reizen. Uit het Duits vertaald door Ria van Hengel.
160247: WALSTRA,BOUKE & KARWAN FATAH-BLACK. - Schipper in het cachot. Het journaal van Wytze Gerbens Hellinga 1794-1795.
155083: WALTENBERG,H. - Josef Ljeck ist verzogen von Eberfeld nach Köln, Marsilstein 12 II.
121894: WALTER ZOON,R. - Les vins de Bordeaux.
121896: WALTER ZOON,R. - Les vin d'Honneur.
121897: WALTER ZOON,R. - Les vins de Bourgogne.
161170: WALTER,HANS-|ALBERT. - Deutsche Exilliteratur 1933-1950. Band 2: Europäisches Appeassement und überseeische Asylpraxis.
157195: FRIEDLAENDER.WALTER. - Nicolas Poussin. Die Entwicklung seiner Kunst.
87637: WALTER,RUDOLF & MARC SCHAEFER. - Die Orgeln des Doms zu Arlesheim.
161171: WALTER,HANS-|ALBERT. - Deutsche Exilliteratur 1933-1950. Band 3: Inenierung, Flucht und Lebensbedingungen in Zweiten Weltkrieg.
161176: WALTER,HANS-ALBERT. - Deutsche Exilliteratur 1933-1950. Band 4: Exilresse.
148941: WALTER ZOON,R. - Van Jerez, Funchal en Oporto.
148942: WALTER ZOON,R. - Anno 1815.
148943: WALTER ZOON,R. - Een goed glas wijn.
161983: WALTERS,THOMAS. - Art Nouveau graphics.
107320: WALTERS,MICHAEL. - Complete checklist vogels van de wereld.
46976: WALTERS,DEREK. - Chinese astrologie.
126926: WALTHER,FRIEDRICH ANDREAS. - Die Vorzüge der Stadt Frankfurt am Mayn besungen von Friederich Andreas Walther. eingeleitet von Moritz Sondheim.
33808: WALTHER. - Walther voor sport, jacht en zelfverdediging. Prospectus.
54154: WALTHER,PAN. - Künstlerische Porträtfotografie.
103906: WALTHER,JOHANN GOTTFRIED. - Orgelchoräle. Auswahl für den Gottesdienstlichen Gebrauch. Herausggeben von Hermann Poppen. 2.Aufl.
125540: WALTHER,JEAN [JOHANN 1910-1968]. - 3MS. Ex Libris. Dolfijn.
138475: WALTON,ELLIS. - Gossamer.
143757: WALTON,JEREMY. - Grote merken BMW.
74317: WALTON,STEWAERT & SALLY. - Stijlvol stempelen. Unieke ideeën om snel en effectief te decoreren.
132278: WALVIS,IGNATIUS. - Beschryving der stad Gouda. Bevattende een verhaal van stads grondlegginge, waterstroomen, vryheeden etc. Deel 1 & II.
136848: WALZ,WERNER. - Deutschlands Eisenbahn 1835-1985. Lokomotiven und Wagen. Geschichte und Organisation. Kritik und Hoffnung.
100126: WANDELT,RÜDIGER & JOSEF WOLTERS. - Handboek rashoenders. De hoenderassen van de wereld. 2e druk.
97277: WANDELT,RÜDIGER & JOSEF WOLTERS. - Handboek dwerghoenders. De dwerghoenderrassen van de wereld.
42559: WANDER,PETER. - Haagse huizen van Oranje. Vier eeuwen paleizen en huizen van de Oranjes in en om de residentie. Samengesteld door P.Wander.
142483: WANDREY,CONRAD. - Theodor Fontane.
157371: WANING,RENE. - Niets is er mooier dan zo'n dag. Negentig jaar HSC'21. 1921-2011.
3590: WANNÉE,C.J. - Kookboek van de Amsterdamsche huishoudschool. 7e verb.druk.
26868: WANNÉE,J.C. - Kosmische religie (toespraken gehouden in de Vrije Gemeente te 's-Gravenhage).
147577: WANNEMES,GIACOMO. - Le Mobilier Francais du XIX siècle.
106255: WAP,DR. - De stad Utrecht. Album bevattende afbeeldingen harer voornaamste gebouwen en gezigtspunten met historische bijschriften.
154836: WAPPEN,DIE. - Die Wappen aller souveränen Länder der Erde, sowie diejenigen der preussischen Provinzen, der österreich.-ungar. Kronländer und der schweizer Kantone. 9.volständig neu bearbeite Auflage, vermaehrt durch die Abbildungen der Herrscher- und Adelskronen.
44102: WARD,O.G. - De Militaire Luchtvaart van het KNIL in de jaren 1942-1945.
89498: WARD,PATRICK. - Bike Riders. De wereld van de snelle machines.
83757: WARD,JUSTINE. - Melodieën en liederen ten gebruike van onderwijzer en leerlingen bij muziek in de school. Tweede leerjaar.
32126: WARD,PATRICK. - Bike riders. Die weite Welt der schnellen Maschinen. Ein Fotobuch.
54428: WARD,F.C. - Jimmy the smartest kid on earth.
147013: WARENDORF. - Warendorf's Geillusteerde Familie-Kalender 1906.
147010: WARENDORF. - Warendorf's Geillusteerde Familie-Kalender 1902.
147009: WARENDORF. - Warendorf's Geillusteerde Familie-Kalender 1901.
147008: WARENDORF. - Warendorf's Geillusteerde Familie-Kalender 1900.
147012: WARENDORF. - Warendorf's Geillusteerde Familie-Kalender 1905.
147017: WARENDORF. - Warendorf's Geillusteerde Familie-Kalender 1913.
156982: WARENDORF. - Warendorf's Geillusteerde Familie-Kalender 1914..
147015: WARENDORF. - Warendorf's Geillusteerde Familie-Kalender 1909.
147016: WARENDORF. - Warendorf's Geillusteerde Familie-Kalender 1910.
147014: WARENDORF. - Warendorf's Geillusteerde Familie-Kalender 1908.
77637: WARLOP,E. - The Flemish nobility before 1300.
156724: WARMELS-VAN KOOTEN,HELGA. - Harmelen. 's Heeren Gerechtsplaat van 1900 tot nu.
133906: WARMELS-VAN KOOTEN,HELGA. - Harmelen 's Heeren Gerechtsplaats van 1900 tot nu.
126485: WARMELS,HELGA. - Hofleveranciers. Twee eeuwen ambacht en koningshuis in Nederland.
158548: WARMENDAM,ALEX VAN. - Verzameld theaterwerk 1982-1996.
161680: WARMINK,G. - De geschiedenis ban Lemele. Rond kerk en erf.
151481: WARNCKE,CARSTEN-PETER. - The Ideal as Art. De Stijl 1917-1931.
126167: WARNECKE,GEORG. - Onze vlinders. [1e druk].
155084: WARNECKE,RUDOLF [1905-1994]. - 2 verschiedene Exlibris.
156448: WARNER,OLIVER. - Nelson's battles.
129304: WARNSINCK-DELPRAT,C.E. - Reijse gedaen bij Adriaen Schagen aen de Croonen van Sweden ende Polen inden Jaere 1656.
149927: WARNSINCK,J.C.M. - 1785-1935. De Kweekschool voor de Zeevaart en de Stuurmanskunst.
129081: WARNSINCK,J.C.M. - Reizen van Nicolaus de Graaff Gedaan naar alle gewesten des Werelds Beginnende 1639 tot 1687 incluis.
30927: WARNSINCK W.H. - Portret door P.Velyn. Uitgegeven door J.Immerzeel Jr.
158807: WARREN,HANS. - Er staat een huis aan de Schelde.
158801: WARREN,HANS. - Geheim dagboek 2001. [1e druk].
158804: WARREN,HANS. - Geheim dagboek tiende deel 1973-1975.
143778: WARREN,HANS. - Spiegel der moderne Nederlandse poëzie. 6e geh.heziene en uitgebreide druk.,
75268: WARREN,HANS. - Om het behoud der eenzaamheid. Hoogtepunten uit veertig jaar geheim dagboek.
124591: WARREN,HANS. - Zeggen wat nooit iemand zei. [1e druk].
155347: WARREN,FRANK. - Geheim dagboek 1978-1980. Dertiende deel.
118312: WASCH,KAREL. - Glas en kristal. [1e druk].
149251: WASSCHER,M., GH.O.KEIJL & G.VAN OMMERING. - Bedreigde en kwetsbare libellen in Nederland. Toelichting op de Rode Lijst.
21318: WASSENBERGH,A., J.J.M.VEGTER & G.J.A.BOUMA. - Fryske folkskinst in rige printen.
115099: WASSERMANN,JAKOB. - Der Fall Maurizius. Roman. 3.Auflage.
97692: WASSING,RENÉ & RITA WASSING-VISSER. - Adoeh, Indië! Het beste van Hein Buitenweg.
158555: WASSINK,KAREN. - Wat echt balangrijk is. Zingeving voor alledag. 1e herz.uitgave.
98256: WASSINK,GEKE E.A. - Honderd jaar heren van de reininging. Als de hygiëne wordt verwaarloosd, volgt decadentie.
75217: WATERBOLK,H.T. - De praehistorische mens en zijn mileu. Een palynologisch onderzoek naar de menselijke invloed op de plantengroei van de divuviale gronden in Nederland. These.
146449: WATERHOUSE,JO & DAVID PENHALLOW. - Skateboader's Kunst: Van beton naar het doek.
146135: WATERS,ROGER. - Pink Floyd - The Wall.
78352: WATERS,SYDNEY D. - Union Line. A short history of the Union Steam Ship Company of New Zealand Ltd. 1875-1951.
102064: WATERSCHOOT,JOS VAN. - Hooggleerde exlibris.
155322: DEPARTEMEND VAN WATERSTAAT. - De afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee. IV.
155323: DEPARTEMEND VAN WATERSTAAT. - De afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee. V.
155321: DEPARTEMEND VAN WATERSTAAT. - De afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee. III.
155320: DEPARTEMEND VAN WATERSTAAT. - De afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee. III.
155319: DEPARTEMEND VAN WATERSTAAT. - De afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee. 1e vervolg.
155318: DEPARTEMEND VAN WATERSTAAT. - De afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee.
4919: WATIEZ,LAURENT. - Glorie en calvarie. Twintig kampioenen vertellen.
134517: WATKIN,DAVID. - De westerse architectuur. Een geschiedenis. 2e herz. en uitgebreide druk.
47933: WATSON,R.I. - R.I.Watson's Selected papers on the history of Psychology. Edited by Josef brozek & R.B.Evans.
36412: WATT,GRACE. - The Farne Islands. Their history and wild life.
137863: WATTÉ,MARCEL. - Ontmoeting met hedendaagse ikonen in de Kapel van de Broeders Alexianen te Boeckhout.
144764: WATTENMAKER,RICHARD J. - Maurice rendergast.
159824: WATTERS,DIANE & MILES GLENDINNING. - Little houses. The National Trust Scotland's Improvement Scheme for small historical homes.
59739: WATTERS,PAT. - Coca-Cola. An illustrated history.
7188: WAUCHOP,S.R. - The Buddhist cave temples of India.
20882: WAUER,ROLAND H. - The visitor's guide to the birds of the Central National Parks, United States and Canada.
147583: WAUGH,ALEC. - Merchants of wine. Being a Centenary Account of the Fortunes of the House of Gilbey.
86648: WAUGH,ALEXANDER. - Opera. Leren luisteren en begrijpen.
23916: WAUWERMANS,LIEUTANT-GÉNÉRAL. - Histoire de l'ecole cartographique Belge et Anversoise du XVIe siècle.
103141: WAVEREN,T.M.H.VAN. - Keukenhof 10 jaren / Dix ans 1959.
19236: WAY,J.A.C. - Halte '81. 75 jaar gemeentelijk openbaar vervoer Utrecht. 2e druk.
99068: EXLIBRISKRING DER WBV. - Acht Nederlandse exlibris in houtgravure op het thema verzamelen.
99070: EXLIBRISKRING DER WBV. - Map met 18 exlibris (1 gekleurd).
9353: WEATHERS,WESLEY W. - Birds of southern California's deep canyon.
150562: WEBB,TIM & STEPHEN BEAUMONT. - Bier. De wereldatlas.
131929: WEBB,MARGARET ELY. - MOSS,FRANCES DALLAM, [Exlibris]. Lady with book between flowers.
131927: WEBB,MARGARET ELY. - KIRKLEY,FLORENCE. Ex Libris. Woman reading in a garden.
147276: WEBB,JAMES U. & JOHN GOODE. - Automobiles Australia. Incorporating Australian Motor Review 1959-1960.
101190: WEBB,JAMES. - DICK,CHRISTIAN R. Ex Libris. Figures between open book.
83715: WEBER,GOTTFRIED. - Die Romantik in Oberbayern. Architektur - Suluptur - Wandmalereis.
81268: WEBER,WINFRIED. - Die Heiligkreuzkapelle in Trier.
110348: WEBER,ERICH H.F. - WEBER,HERTBERT ARCHITEKT. Ex-Libris.
34029: WEBER,HERMANN. - Biologie der Hemipteren. Eine Naturgeschichte der Schnabelkerfe.
160474: WEBER,HERMANN. - Lehrbuch der Entomologie. Nachdruck der Ausgabe von 1933.
142748: WEBER,FELIX. - Gastronomische Bilder. Beiträge zur Geschichte der Speisen und Getränke, der Tischsitten und Tafelfreunden verschiedener VÖlker und Zeiten. [1.Auflage].
83597: WEBERS,CARL MARIA VON. - Mein vielgeliebter Muks. Hundert Briefe Carl Maria von Webers an Caroline Brandt aus den Jahren 1814-1817.
161571: WEBSTER,DAVID KENYON. - Parachute infantry. An American Paratrooper's memoir of D.day and the fall of the third reich.
7108: WECHS,W. - Voettochten in de Alpen.
155089: WEDEPOHL,GERHARD [1893-1930]. - LENZE,GRETE. [Exlibris]. Hause, darhinter Baume.
155087: WEDEPOHL,GERHARD [1893-1930]. - HEEREN,HERTA. Ex Libris. Akt an Quelle.
155090: WEDEPOHL,GERHARD [1893-1930]. - OPITZ,KLARA. Mein Buch. Gehöft in Landschaft.
155094: WEDEPOHL,GERHARD [1893-1930]. - Wir verlobten uns Erna Borrmonn Karl Wedepohl Weihnacht 1921.
110153: WEDEPOHL,GERHARD [1893-1930]. - HEINSOHN,WILHELM. [Exlibris]. An Ruine gelehnt sitzend Lesender.
155091: WEDEPOHL,GERHARD [1893-1930]. - Herzliche Glückwünsch Emma Tropp.
155092: WEDEPOHL,GERHARD [1893-1930]. - WEDEPOHL,KARL u ERNA. [Exlibris]. Baum vor Landschaft.
83413: WEE,H.VAN DER. - La banque en occident.
1443: WEEDA,E.J., R.WESTRA, CH.WESTRA & T.WESTRA. - Nederlandse oecologische flora. Wilde planten en hun ralaties. Deel 1.
60517: WEEDA,E.J., R.WESTRA, CH.WESTRA & T.WESTRA. - Nederlandse oecologische flora. Wilde planten en hun relaties. Deel 3.
82867: WEEDA,JAN. - Hekelingen in vroeger tijden. 2e druk.
160441: WEEDER,J. - De Sterrenhemel doorzocht met telekoop en mikroskoop & Sterrenkundige Atlas. In navolging van de ,,Atlas der Himmelskunde" van A.Freiherr von Schweiger-Lerchenfeld bewerkt door J.Weeder.
52490: WEEDON,L.L. - Dickens voor de jeugd. Naar de Engelsche uitgave van L.L.Weedon. Voor de Nederlandsche jeugd bewerkt door Christine Doorman.
161695: WEEGH,ARNOUD & ARD OP DE WEEGH. - Schlumpf. De affaire achter de mooiste autocollectie ter wereld.
159787: WEEKES,DAVID. - The Origins of Lexham Gardens and Lee Abbey in London.
149834: WEEL,A.J.VAN. - De Incorporatie van Culemborg in de Baatfse Republiek.
128736: WEEL,KORNELIS VAN DER. - Nieuwe Grondtekening der Stad GOES. Nauwkeurig opgenomen en getekend in 1744.
152366: WEEL,HELEEN VAN DER. - Een beeld van een toren. Een geschiedenis van de Haagse Toren.
87017: WEELDEN,DIRK VAN. - Straatsofa. Essays en verhalen.
48170: WEENENK,W.R. - Oostersche tapijten.
146537: WEENINK,W.H. - Bankier van de wereld Bouwer van Europa. Johan Willem Beyen 1896-1976. 2e druk.
26849: WEERAPERUMA,SUSUNAGA. - J.Krishnamurti zoals ik hem kende.
152836: WEERD,EVERT VAN DE. - Panorama van 100 jaar Garnizoen Ede 1906-2006.
126048: WEERDEN,J.V. - 150 jaar gereformeerde kerk 't Zandt 1835-1985.
137655: WEERS,ANNEKE VAN. - Een halve eeuw kerk voor oost en west 1948-1998. De geschiedenis van de katholieke kerk van Slavisch-Byzantijnse ritus in Den Haag.
99129: WEERT,AD VAN. - Faszinierende Feuerzeuge. Die Geschichte des Feuerzeugs vom Schwefelhölzchen zum Designobjekt.
137712: WEERT,AD VAN. - Van Tondeldoos tot Turbo. Historie en magie van de aansteker.
115486: WEES,P.J.J.M.VAN. - Twee parochies verenigd in Driehuis. Schetsen uit tien eeuwen geschiedenis van parochie en samenleving in Mijdrecht en Wilnis rond de kerk van de heilige Johannes de Doper.
147219: WEES,P.J.J.M.VAN. - 400 jaar Hervormde Gemeente Thamen-Uithoorn.
122348: WEES,PIET VAN DER. - 1907-2007. Van der Wees bracht ons hier. Een gedenkboek met feiten, foto's, anekdotes en wetenswaardigheden bijeengebracht ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Van der Wees Transporten.
119385: WEES,P.G.VAN. - Poetische Geografie in Vergilius Aeneis (Poetical Geography in Vorgil's Aeneis) With a dymmary in English. These.
158228: WEGENER,BERTA FRENSEL. - Indian songs. Impressions of native songs of the red indians of Aizone.
140831: WEGENER SLEESWYK,RIEN, EELKE LOK & GOSSE BLOM. - SKS skûtsesilen. Schippers, kommissies, skûttsjes en wedstrijden van de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen.
63202: WEGENER SLEESWYK,ANDRÉ. - Wielen wagens koetsen.
158740: WEGENER SLEESWIJK,R.S. & L.OLDERSMA. - Rechterlijk Friesland 1811-1999. Naamlijst leden rechterlijke macht, leden openbaar ministerie en griffiers.
23356: WEGENER,HANS. - Früchte des Feldes.
96309: WEGENER SLEESWYK,RIENK & AREND JAN WIJSMA. - De boeier Friso. Fries statenjacht 1894-1954-1994.
155042: WEGENER,R. - WEGENER. Aus der Buecherei. Baum.
139873: WEGGELAAR,DICK. - 100 jaar voetbal in Brummen
161485: WEGMAN,HERMAN. - Voor de lange duur. Bijdragen over liturgie en spiritualiteit.
31342: WEGMAN,FRANS W. - Phytotherapie. De oudste geneeswijze die de mensheid kent.
131064: WEGMAN,WIM. - Sporen. Een zoektocht langs de resten van de Haarlemmermeerlijnen.
136412: WEGNER,ULRICH. - Santiago de Compostela.
156838: WEHR,GERHARD. - Der Urmensch und der Mensch der Zukunft. Das Mysterium Mánnlich-weiblicher Ganzheit im Lichte der Antroposophie Rudolf Steiners. 2.erg.Aufl.
159158: WEIDENER,JOE [1919-2013]. - Joe Weider's Mr. America Muscle Building Course. Lesson 1,2,3,4,5,6 & 7.
155095: WEIDENHAUS,ELFRIEDE [1931- ]. - BARBARA,DRS und WERNE DANIEL. Exlibris. Akt Paar.
156543: WEIFFENBACH,MARTIJN & FRED. - De geschiedenis van acht eeuwen Weiffenbach.
91302: WEIGEL,JOH.CHRIST. - Portrait of Elisabetha Christina. Ludovici Rudolfi Duc.Brunsuic. et Luneburg. Filia Princeps by Joh.Chr.Weigel.
2046: WEIGELT,C. - Oenologischer Jahrebesricht. Jahrgang 4, 1881. Bericht über die Fortschritte in Wissenschaft und Praxis auf dem Gesammtgebiete von Rebbau, Weinbereitung und Kellerwirtschaft.
2050: WEIGELT,C. - Oenologischer Jahresbericht. Jahrgang 7, 1884. Bericht über die Fortschritte in Wissenschaft und Praxis auf dem Gesammtgebiete von Rebbau, Weinbereitung und Kellerwirtschaft.
2048: WEIGELT,C. - Oenologischer Jahresbericht. Jahrgang 6, 1883. Bericht über die Fortschritte in Wissenschaft und Praxis auf dem Gesammtgebiete von Rebbau, Weinbereitung und Kellerwirtschaft.
95088: WEIGELT,C. - Oenologischer Jahresbericht. Jahrgang 8, 1885 & Jahrgang 9, 1886. Bericht über die Fortschritte in Wissenschaft und Praxis auf dem Gesammtgebiete von Rebbau, Weinbereirung und Kellerwirtschaft.
2352: WEIGELT,C. - Oenologischer Jahresbericht. Jahrgang 5, 1882. Bericht über die Fortschritte in Wissenschaft und Praxis aud den Gesammtgebiete von Rebbau, Weinbereitung und Kellerwirthschaft. Herausgegeben von Dr.C.Weigelt.
5789: WEIGOLD,HUGO. - Der weisse Storch in der Provinz Hannover nebst Ergänzungen aus dem übrigen Niedersachsen.
125570: WEIHS,BERTRAM [BERTRAM ADAM THOMAS 1919-1958]. - Maria, Phons en Carla Schallart 1941. Halfnaakte vrouw.
125571: WEIHS,BERTRAM [BERTRAM ADAM THOMAS 1919-1958]. - Maria, Phons en Carla Schallart 1941. Halfnaakte vrouw.
125566: WEIHS,BERTRAM [BERTRAM ADAM THOMAS 1919-1958]. - Maria, Phons en Carla Schellart 1941.
67550: WEIJDEN,GERA VAN DER. - Indonesische Reisrituale.
137148: WEIJDERVELDT,LEON V. - Carte de visite. Originele portretfoto van een man met baard.
95697: WEIJEN,PIERRE. - Carte de visite. Originele portret-foto van een zittende vrouw met hond, lezend.
156609: WEIJER,P.W.V.D. - SCHROEDER VAN DER KOLK,J.L.C. Portret naar J.H.Neuman.
101425: WEIJERMAN,M. - Prijscourant van het technisch bureau M.Weijerman importeur: Auto-onderdeelen en toebehooren De Ruyterkade 108 Amsterdam.
6832: WEIJLING,MARTIN. - Het boek voor de kleurkanariekweker. 4e druk.
64769: WEIJNEN,A. - Nederlandse dialectkunde. 2e druk.
75542: WEIJNEN,A. - Nederlandse dialectkunde. [1e druk].
35596: WEIJS,FREDERIK J. - Een ambacht met riet. Riet, biezen en griendhout. 2e druk.
147111: WEIL,LOUISE. - Aus dem Schwäbischen Pfarrhaus nach Amerika. Reiseschilderungen.
158481: WEILL,ALAIN - Art Nouveau Postcards. The Posterists postcards.
137876: WEIMANS,MARGA. - Marga Weimans. Fashion House.
138556: WEINBERG,STEVEN. - De Rode Zee en de Indische Oceaan.
137713: WEINBERG,STEVEN. - Rotes Meer Indischer Ozean. Erlebte Untersasserwelt.
89359: WEINFURTER,STEFAN. - Hersschaft und Rech der Salier. Grundlinien einer Umbruchzeit. 2.überarb.Aufl.
106357: WEINGARTEN,JUDITH. - Bierenbroodspot sign of Taurus. The archaeological worlfd of Gerti Bierenbroodspot. With an introduction by Harm Botje.
147970: WEINHART,MARTINA & MAX HOLLEIN. - Privat ? Pricacy.
132011: WEINREB,F. - Het mensbeeld in de Kabbala.
100964: WEINSCHENK,ERNST. - BERNHEIM,WILLY Exlibris. [Eignerinitialen in Vogel-Tauben-Ornamentik].
100966: WEINSCHENK,ERNST. - GRÜNIG,LIESEL Exlibris. [Putto mit Gitarre und Blumenstrauss].
150685: WEIS,RENÉ. - The Yellow Cross. The Story of Last Cathars 1290-1329.
155122: WEISGERBER,ALBERT [1878-1915]. - FEIL,DR.ANTOINE. Ex Libris. Bärtiger männl. Akt, Akt-Paar auf Waage tragend.
139260: WEISMAN,ALAN. - Aftellen. Onze laatste kans op een toekomst op aarde.
95192: WEISS,KARL. - Deutscher Camera-Almanach. Band 14. Ein Jahrbuch für die Photographie unserer Zeit. Begründet von Fritz Loescher.
54725: WEISS,LISA & E.BIEGEL. - The Labrador Retriever. The dog that does it all.
95190: WEISS,KARL. - Deutscher Camera-Almanach. Band 15. Ein Jahrbuch für die Photographie unserer Zeit. Begründet von Fritz Loescher.
155125: WEISS,EMIL RUDOLPH [1875-1942]. - KNITTEL,RICHARD. Ex Libris. Schiff.
159170: WEISS,SABINE. - See and Feel.
110159: WEISSENBACH,WALTRAUS [1919- ]. - WEGSCHNEIDER,CHARLOTTE. [Exlibris]. Blüten in Spinnweb mit Putten.
110155: WEISSENBACH,WALTRAUS [1919- ]. - KOTZMANN,HEINZ. [Exlibris]. Teufelchen, Buch und Eule.
110157: WEISSENBACH,WALTRAUS [1919- ]. - SIGEL,ERNST J. [Exlibris]. Man, Sonne und Baum.
110158: WEISSENBACH,WALTRAUS [1919- ]. - SOMMEREGGER,FRAU BAERBEL. [Exlibris]. Lesend Kind, Frau und Wappen.
110160: WEISSENBACH,WALTRAUS [1919- ]. - WEISSENBACH,WALTRAUT. [Exlibris]. Kind auf Drache.
110373: WEITENHILLE,MOTITZ VON. - KIRCHBERGER,JOANNIS E.V. Ex-Libris. Kirche.
147616: WEIXLGÄRTNER,ARPAD. - Die Graphischen Künste. Heraugegeben der Gesellschaft Vervielfältigende Kunst.
154341: WEL,CISSY VAN DER. - Beelden, tekeningen en schilderijen. 2e editie.
157925: WELCH,STUART CARY A.O. - The Emperors album. Images of Mughal India.
55150: WELDON,FAY. - De bulgari connectie. Vertaald door Harry pallemans.
142185: WELLEN,GERARD. - De verbeelding van het Woord I: De oudchristelijke wereld (200-600). Een iconoigrafische studie.
138550: WELLER,MILTON W. - The Island Waterfowl.
140690: WELLHAUSEN,BARBARA. - Friedrich Hebbel. Sein Leben in Texten und Bildern. Eine Bildbiographie.
147036: WELLING,DOLF. - Isaac Israels. The Sunny World of a Hague Cosmopolitan.
101267: WELLNER,KAREL. RYTÍR,VACLAV. - Karel Wellner Ex Libris. Popisný seznam 1913-1925.
161227: WELSCH,URSULA & MICHAELA WIESNER. - Lou Andreas-Salomé. Vom Lebensurgrund zur Psychoanalyse. 2.durchgesehene Auflage.
136139: WELSH-OVCHAROV,BOGOMILA. - Charles Pachter. Foreword by Margaret Atwoord.
52030: WELSH,ROBERT, B.BAKKER & M.BAX. - Mondriaan aan de Amstel. 1892/192. 2e herz.druk.
158469: WELTENS,ARNO E.A. - Kathedralen en luchtkastelen van de omroep in Hilverum.
21619: WELTY,JOEL C. - The life of birds.
77520: WEMBTER,ROSEMARIE, R.MOERING & D.RAPP. - Margarita Woloschin. Leben und Werk.
5022: WENCKEBACH,L.W.R. - Wenckebach's Amsterdam. 104 facsimile's van pentekeningen. Ingeleid door Ir.H.A.J.M.Weller. Toelichtingen bij de prenten bijeengezocht door Drs H.Rowaan.
152174: WENDELS,JAN. - Een Gelukkig 1959 & Voorspoedig 1960 Derk Jan Wendels.
125584: WENDELS,JAN. - 2 gelegenheidsgrafieken.

Next 1000 books from Rob Kok Old Books & Prints[an error occurred while processing this directive]

9/14