Boekhandel Rosa
Folkingedwarsstraat 16 A, 9711 JJ Groningen, The Netherlands. Tel.: +31 (0)50 313 32 47 | Fax: +31 (0)50 318 00 24            Email: rosaboek@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
8239: Gebladerte 31. - Opgelapte vaderlandsliefde. Hoe de koloniale geschiedenis wordt rechtgepraat.
13905: DIC map 50. - Het gezin en andere samenlevingsvormen.
14354: - De grondwet van de Unie van Socialistische Sovjet Republieken.
18665: - Onderzoek naar de arbeidssituatie van mannen uit probleemgezinnen te Maastricht.
2090: - Bergen-Belsen. Brochure voor een tentoonstelling.
18925: - Second international congress of social psychiatry. Proceedings. Summaries
13977: - The TRUTH about Afghanistan.
4044: - Karl Marx 1818-1968.
14765: - Antirassismus Antiimperialismus. Der Beitrag der Christen zum Kampf gegen rassistische und kolonialistische Unterdrückung.
18871: - Rapport van het onderzoek naar de behoefte aan huishoudelijke voorlichting in het streekontwikkelingsgebied Geestmerambacht
11602: - Van Alaska tot Oeral.
11733: - Christenen voor het Socialisme Nederland. Informatie.
12642: - Gemeente-programs der politieke partijen in Nederland.
19852: - 't Appèlletje.
20827: - Autonomie Kongress der undogmatischen linken Bewegung. Standpunkte, Provokationen, Thesen.
18999: - Sociologisch jaarboek. 7,8,9, 10,11,12,13.
13564: - Het proces Sneevliet.
13347: - Communisme; aanklacht, belofte, of bedreiging?
15104: AKTION 22. - Revolte der Frauen.
13336: - Documents of the USSR-USA summit talks.
13567: - De heilige eed van het dertig miljoen sterke Vietnamese volk.
19294: - Wat te doen met de sociologie?
7986: TE ELFDER URE 12. - Vakbeweging 1.
19923: - Wordt de baby geflest?
13614: - Politische Ökonomie (Lehrbuch) Band 1.
19105: - The International Journal of Social Psychiatry: First International Congress of Social Psychiatry, special edition, nr. 1,2,3,4
12610: - De baby killer.
12598: - UdSSR. 100 Fragen und Antworten.
11312: - Door liefde tot haat.
18627: - Nederlands tijdschrift voor medische studenten jrg.9 (1963), nr. 3 Synthese van chemie en geneeskunde.
14531: - Aus erster Hand. Freiheit, Demokratie, Menschenrechte - für wen und wofür?
18218: - Beknopt doopceel van de vrijwillige verzorging te Amsterdam.
19120: - Poesie der Revolution 1848 in Deutschland.
12132: - Een nieuwe fase in de strijd voor vrede en ontwapening. Over het verdrag tussen de USSR en de VS inzake de vernietiging van hun raketten voor de middellange en korte afstand.
7840: 1999. - Zeitschrift für historische Analyse des 20. und 21. Jahrhunderts. Heft 1 2002.
19922: - Philips in de derde wereld. Minder werk in Nederland, uitbreiding in de Derde Wereld, maar wie wordt daar beter van?
5807: - Die Sozialdemokratie im Urteile ihrer Gegner.
7984: TE ELFDER URE 14. - Vakbeweging 2.
4559: KONKURSBUCH 24. - Geschlechter-Verhältnisse. Prognosen, Psychosen, Metamorphosen.
18485: - Recherches internationales à la lumière du marxisme, #1. Les origines du fascisme.
18266: - Huisvesting van jonge gezinnen. Rapport uitgebracht door de gezinsraad op verzoek van de minister van maatschappelijk werk en de minister van volkshuisvesting en bouwnijverheid
12797: - Halte Jan Luykenstraat. Stilstaan bij de Lucky Luyk en weer verder. Deel 1.
11264: C.P.N. - Nieuwe wegen naar eenheid voor democratie en vooruitgang. Discussiegrondslag voor het 21 congres van de CPN.
18631: - Neue Beweise für Globkes Verbrechen gegen die Juden.
12127: - Bewapenen is stelen van de armen.
11260: C.P.N. - In 1964 viert de communistische Partij van Nederland haar 45-jarig bestaan!
4838: CONFERENCIA INTERNACIONAL DE POBLACION MEXICO 1984 - International Tribunal and meeting on reproductive rights Amsterdam 1984. Het vrouwenlijf als bezet gebied.
7567: Gebladerte 21. - Het wereldbeeld van het antisemitisme.
7540: 'T KAN ANDERS 1990 #3 - 10 jaar
7517: - Strategien der Unterwerfung, Strategien der Befreiung.
17468: - Zur Geschichte der marxistisch leninistischen Philosophie in Deutschland. Band I/1. Erster Halbband.
12108: C.P.N. - C.P.N. vrouwenconferentie 22, 23 oktober 1983.
7510: Z. - Zeitschrift marxistische Erneuerung #57.
12503: - Cubaanse lessen.
12504: - Geen miljarden voor nieuwe straaljagers.
7397: - Jacht op millioenen (La curée).
5955: GRAMSCHAP #35. - Vrouwen! PM kunstjes! Barricades! New-journaalisme!
11200: - Wir Warnen! Die deutsche Revanchepolitiker bedrohen den Frieden.
12099: - De betekenis van de vrouwenstrijd.
4572: N.V.S.H. - Klaar is Kees. Maar hoe zit het nou met Marie?
18872: - Rapport beoordeling wetenschappelijke staf. De beoordeling van de wetenschappelijke medewerkers aan de Technische Hogeschool Delft
10604: - De vrouw vóór het Plan.
19286: - Geschiedenis van de Communistische Partij der Sowjet-Unie (Bolsjewiki).
19179: - Über die Wechselbeziehung zwischen Erziehung und Entwicklung. Informationsmaterial aus der pädagogischen Literatur der Sowjetunion und der Länder der Volksdemokratie, Heft 22
15295: - Die Oktoberrevolution 1917-1967.
6687: - Geen NAVO-depot in onze regio.
3660: - De vloek van den oorlog.
9480: DIALEKTIK 16. - Beiträge zu Philosophie und Wissenschaften. Enzyklopädie und Emanzipation. Das ganze Wissen.
11926: - Arbeitersongbuch.
6106: - Berlusconis Italien. Italien gegen Berlusconi.
6107: - Freedom of expression and opinion and right of association in the Basque Country.
2509: TE ELFDER URE 20. - Feminisme 1.
69: ANTI IMPERIALISME CAHIER 11. - Socialisme in de derde wereld.
12151: - Über Ernst Bloch.
368: ANTI IMPERIALISME CAHIERS 13. - Latijns Amerika jaarboek 1.
19850: - De opbouw van de Sowjet-Unie. Het vijfjaarsplan als economisch offensief.
18002: - De voedselvoorziening der wereld. Verslag van het congres gehouden door het verbond van wetenschappelijke onderzoekers te Wageningen op 8 en 9 october 1948
17813: - Acta sociologica, vol 1, fasc. 1
17815: - Aksent op resolutie 181.
17771: - Geschiedenis van de Communistische Partij der Sowjet-Unie (Bolsjewiki).
13608: - 75 years of struggle! The life of Nanny Washburn.
12068: - Rotbuch zu den Gewerkschaftsausschlüssen.
14027: M.L.B. - Handen af van de beurzen!
14031: Z.A.K. - Arbeidersstrijd, vrijheidsstrijd in zuidelijk-Afrika, Kongresmap Amsterdam 6-7-8 september.
17385: - Arbeidersontwikkeling. Rapport uitgebracht door de commissie ingesteld door S.D.A.P. en N.V.V. inzake het vraagstuk der arbeidersontwikkeling in Nederland
18960: - Sociale integratie probleemgezinnen. Rapport van de adviescommissie bestrijding onmaatschappelijkheid ingesteld door de minister van maatschappelijk werk.
19373: - 21 November - De toespraken.
10941: GRUPPE 61. - Arbeiterliteratur - Literatur der Arbeitswelt?
6664: - De Gemeentewet voorheen en thans. Vergelijkende tekst in rood en zwart.
14753: - Kruisraketten. Langs slinkse wegen.
14755: - Freiheit für die Gefangenen in Khiam. Ein israelisches Gefangenenlager in Südlibanon.
18906: - Ruimtelijke aspecten der Leidse ontwikkeling.
4209: - Ihre Namen leben durch die Jahrhunderte fort.
6550: - The History of the Labour Movement in Quebec.
14687: - Literaturkatalog 1974. Fremdsprachige Literatur Marxismus-Leninismus, Philosophie, Geschichte.
3931: - Über den Kampf der KPdSU für die Geschlossenheit der internationalen kommunistischen Bewegung.
19948: - Halte Jan Luykenstraat. Stilstaan bij de Lucky Luyk en weer verder. Deel 1.
18930: - Selectie voor en in het hoger onderwijs. Een probleemanalyse
19030: - Auf der Suche nach den Moorsoldaten. Emslandlager 1933-1945.
17337: - 1784-1934. Gedenkboek. Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
12756: - Naar groter eenheid. NVV + Nkv = FNV. Tentoonstellig bij het fusiecongres 1981.
5824: - Marhaba Europe!!
19044: - Stalin. A short biography.
17803: - Programm der Kommunistischen Partei der Sowjetunion. Entwurf.
2007: - Le Musée Lénine.
6272: Gebladerte 25. - Migratiebeheersing.
19932: - Groeten uit El Salvador.
20424: - Uitgeweken. Duitse vluchtelingen in Nederland 1933-1945.
11944: TE ELFDER URE 41. - Het ontwerpen van arbeidsprocessen.
20268: ANARCHISTISCHE TEXTE 20. - Die Mexikanische revolution 1910-1920.
6298: - Natuurlijk uit eten in Nederland. Restaurants en cateraars met ondermeer biologische, diervriendelijke en vegetarische gerechten.
6220: - De muur in Palestina.
18878: - Recherches internationales à la lumière du marxisme, #11: Impasses social-démocrates.
20704: - Gju me gju popullin.
5968: - Grundlagen der marxistischen Philosophie
1966: VERENIGD VERZET 1940-1945. - Mijn naam is Haas. Enige dokumentaires over regeringsfunctionarissen, de generale staf en het bedrijfsleven van de Duitse Bondsrepubliek en hun bruine verleden.
19250: - Volksopvoeding. Nederlands-Belgisch tijdschrift voor sociaal-cultureel groepswerk, 3 (1954), nr. 3. De besteding van de vrije tijd.
10685: VERENIGD VERZET 1940-1945. - De SS ratten. HINAG.
5745: TE ELFDER URE 16. - Multinationale onderneming en vakbeweging.
5713: N.V.V. - Ondanks moeilijke tijden moedig voorwaarts!
5714: N.V.V. - Ten strijd tegen krisis en werkloosheid.
5715: N.V.V. - Vakbeweging. Doel en streven.
5716: N.V.V. - Welvaartsplan.
5659: G.A.L. - De zinkwitstaking 1929. Leven en strijd van de arbeiders/sters in het Maastricht van de jaren twintig.
15216: - Vechten voor vrede.
15217: - Fascisme.
2379: - Über die Thesen des X. Parteitages der Kommunistischen Partei Italiens. Nachdruck eines Artkels aus der Zeitung ""Zeri i Popullit"" vom 17.-18. November 1962. Herausgegeben vom Zentralbüro der KPD/ML.
5518: S.D.A.P. - Gedenkboek ter gelegenheid van het vijf en twintig-jarig bestaan van de sociaal-democratische arbeiderspartij in Nederland.
17857: - …Wieder am Hebel der Macht. Militaristen - Revanchisten - führende Nazis beherrschen den Bonner Staat.
19229: - Verslag van het congres over maatschappelijke planning gehouden op 11 october 1947 in het Indisch instituut te Amsterdam
11830: - DDR. Anerkennung jetzt stärkt Sicherheid und Entspannung in Europa.
2726: - The revolution and cultural problems in Cuba.
458: C.I.I.R. - Right to Survive. Human Rights in Nicaragua.
13436: - Letter of the CC of the Party of Labour and the government of Albania to the CC of the Communist Party and the Government of China.
18478: - Les femmes aujourd'hui, demain. Semaine de la pensée marxiste (29 janvier-4 février 1975)
17509: E.E.G. - De E.E.G. en de derde wereld. Verslag van een doctoraal-werkgroep internationale betrekkingen 1971-1972
18881: - Recherches internationales à la lumière du marxisme, #20-21: L'homme et la ville.
18879: - Recherches internationales à la lumière du marxisme, #17: Études sociologiques.
12532: STICHTING VAN DE ARBEID 50. - Over de stichting van de arbeid gesproken.
12834: - De kulturele revolutie in het chinese dorp Dazhai
17918: - De hervorming van de onderneming. Herziening van het vennootschapsrecht in verband met medezeggenschap in en toezicht op de onderneming.
17921: - De huisvesting van groote gezinnen met geringe financieele draagkracht te Leiden. Rapport uitgebracht aan het bestuur van den armenraad
3056: - De CIA en Cuba. De pogingen van de CIA om de Cubaanse Revolutie te vernietigen.
6893: - Santa Fe document. Het Latijns-Amerika beleid van de V.S. voor de jaren '80.
10456: C.P.N. - Is de P.S.P. wel zo vredelievend en socialistisch?
18585: - The Tehran, Yalta & Potsdam conferences. Documents.
18538: - Max Weber und seine Zeit. Bijlage bij Mededelingen van de Nederlandse Sociologische Vereniging, 1965, nr. 10
18544: - Vijftig jaren NVvFA-ABC 1907-1957.
18560: - Mémorandum sur la 48me session de la Conférence internationale du Travail (1964) + Supplément + Deuxième supplément
18507: - M.L.F. NEEN. Geen Duitse vinger aan atoomtrekker.
18453: - Recherches internationales à la lumière du marxisme, #18: Le communisme aujourd'hui et demain.
18426: - Tijdschrift Kwartaal nr. 5. Artikelen en redevoeringen. Ehrenbourg, Borstsjenko e.a.
18421: - Kultur, Gesellschaft, Heimat. Oranienbürger Heimatzeitschrift 1959, nr. 3. 10 Jahre DDR.
12657: - Hollands dagboek.
18360: - Jugendvergiftung als System. Eine dokumentation über die Vorbereitung der westdeutschen Jugend auf einen neuen Krieg
11475: - Kritik an Lin Biao und Konfuzius.
18346: - Jeunes d' aujourd'hui. D'apres le rapport d'enquête du Ministère de la Jeunesse et des sports
18342: - Jeugd in Tilburg. Een sociaal-psychologisch onderzoek naar de opvoedkundige situatie van de rijpere jeugd door het Hoogvlied-Instituut
19484: - SWArt BOek - macht en onmacht, de ondergang van spinnerij Swabo.
13913: - Vrouwen en anti-militarisme, een aantal artikelen deel 2.
18144: - Histórico. Atlas de América.
18186: N.V.V. - Welvaartsplan.
1847: - Hoerengebroed. Gesprek met Italiaanse autonomen.
6751: - Problemen van kernbewapening. Bescherming en voorlichting.
19031: - Spiegel historiael, jrg. 2, nr. 11: Russische revolutie.
18130: - Great contemporaries. Essays by various hands
17894: - De afsluiting van de Zuiderzee en de inpolderingen in het IJsselmeer
17895: - De arbeid van de gehuwde vrouw buiten haar gezin, nr. 13
17885: Das Argument 60. - Das Argument. Zeitschrift für Philosophie and Sozialwissenschaften. Nr. 60
18432: - La jeune famille. 8e Conférence euopéenne des Ministres chargés des questions familiales
18004: - De volkshuisvesting in Nederland.
17998: KURSBUCH 19. - Kritik des Anarchismus.
12586: NIVV-REEKS 23. - Wapenfeiten 1980.
17959: - The Reform movement of 1898.
18424: KURSBUCH 24. - Kursbuch #24.
19514: - Wat willen de communisten?
19515: - Die illegale Tagung des Zentralkomitees der KPD am 7. Februar 1933 in Ziegenhals bei Berlin. Berichte über das Referat Ernst Thälmanns und den Verlauf der Tagung Biographien von Teilnehmern an der Tagung.
17869: - Conférence des pays d'Europe occidentale pour l'amnistie aux emprisonnés et exilés politiques portugais
18882: - Recherches internationales à la lumière du marxisme, nr. 5: Aspects du capitalisme contemporain
19303: - Weißbuch über die Kriegsverbrechen des Generalinspekteurs der Bundeswehr, General Heinz Trettner.
1754: - Roodboek. Van der Lubbe en de Rijksdagbrand.
17805: - Groningen geen wingewest! Tegen lozing atoomafval en Westduits atoomgevaar
17737: - Fifteen years of People's Poland.
18135: - Grundlagen der marxistisch-leninistischen Ästhetik.
17884: - Damals in Sachsenhausen. Solidarität und Widerstand im Konzentrationslager Sachsenhausen
8033: - Urugay. Van verzorgingsstaat naar garnizoensstaat.
18806: - Poradnie spoleczno - Wychowawcze.
14846: - Portugal. Dokumente. Materialien.
10597: - Het kapitaal, de mens ondergeschikt aan de ekonomie.
19926: - Cahiers Henry Poulaille. Hommage a Victor Serge (1890-1947) Pour le centenaire de sa naissance.
19164: - Trends in illegitimacy. United States 1940-1965.
13663: DIALEKTIK 12. - Beiträge zu Philosophie und Wissenschaften. Die Dialektik und die Wissenschaften.
17501: - De bloedige misdaden van Oberländer. Verslag van een persconferentie voor Sowjet- en buitenlandse journalisten in Moskou op 5 april 1960.
17444: - Budel.
12482: N.V.V. - Wachtgeldregeling.
12519: - De stille krachten.
369: ANTI IMPERIALISME CAHIERS 15. - Latijns Amerika jaarboek 2.
10722: - Betalen voor de vrede:gewetensbezwaren tegen defensiebelasting.
13809: - Halte Jan Luykenstraat. Stilstaan bij de Lucky Luyk en weer verder. Deel 1.
12942: - Stalin. Een korte biografie.
14352: - Denkbeeld. Antisemitisme.
19592: - Rekening en verantwoording. Grepen uit het werk der Communisten in het eerste oorlogsjaar.
17416: - Beroepscode voor de leden van de vereniging van sociaal-wetenschappelijke onderzoekers & Toelichting beroepscode
17403: - Au nom des victimes de la terreur nazie: Pour la paix et la détente. Pèlerinage au mémorial national de Sachsenhausen le 19 avril 1980.
18907: - Ruimtelijke ordening in Nederland, 1: Algemene inleiding
17365: - Roseboek van de muiterij.
17349: - Aanpassingsmoeilijkheden. Verslag van de provinciale dag van de Stichting voor Maatschappelijk Werk in de provincie Utrecht op donderdag 3 oktober 1957 gehouden te Utrecht
17339: - Verhalen rond de lange mars.
13167: - Heksenkollege.
19675: INTERNATIONALE COMMUNISTEN 1930/1931. - Grondbeginselen der communistische producten en distributie.
12863: MARGETEKST 13 - Dilemma's van de feministiese hulpverlening.
12107: A.B.O.P. - Zij werkt, hij werkt. Een onderzoek naar de ongelijke behandeling van mannen en vrouwen in de sociale zekerheid belasting en rechts positie en conclusie en aanbevelingen voor het te voeren beleid.
5866: Gebladerte 23. - De kwartiermakers van Fortuijn.
12871: - Leninismus. Heft 7.
14825: - Voor Spanje.
17804: - Groninger koek. 43 volksverhaaltjes van de kleine k
19253: - Vom Ribbentrop-Ministerium ins Amt des Bundeskanzlers. Dokumentation in Sachen Kiesinger
10773: DOSSIER CID 002. - Onkruit pakt ze terug.
10774: DOSSIER CID 003. - Breekijzers contra sleutelspecialisten.
15220: - Vereeniging tot verbetering der woningen van de arbeidende klasse te 's-Gravenhage. Overzicht van de geschiedenis der vereeniging van 1854 tot 1929.
11269: - Die Wahrheid über den Weltfriedensrat.
17534: - De Joegoslavische visie.
6679: VERENIGD VERZET 1940-1945. - In het heden ligt het verleden, in het nu wat het worden zal.
18076: - Zur Geschichte der marxistisch leninistischen Philosophie in Deutschland. Band I/2. Zweiter Halbband.
11590: - A Communist View. Building class struggle trade unions.
10564: - Hoort onzen roep. Een woord tot de ouderen, voor de jongeren.
10351: - Nuclear weapons: no first strike, no first use
10354: - Peace special report: North atlantic network, the alternative alliance.
10357: - Wapenhandel en conversie.
10394: - Vooruit met nieuwe energie, Atoompark, Kernwapens, Werkgelegenheid, en Democratie in het Nerderlands- Duitse grensgebied
12291: - Lateinamerikanische Volkskunst.
13119: - Als je wordt aangeraakt op een manier die je niet prettig vindt …
17796: - Globke und die Ausrottung der Juden. Über die verbrecherische Vergangenheit des Staatssekretärs im Amt des Bundeskanzlers Adenauer.
12938: SOZIALISTISCHE ZEITSCHRIFT FUR KUNST UND GESELLSCHAFT. 1/76 - Künstler gegen den imperialistischen Krieg 1.
13918: - Over Bestrijding van Fascisme en Racisme.
18235: - Heusinger, Foertsch und andere... Kriegsverbrecher an der Spitze von NATO und Bundeswehr.
14173: - Weg met de Berufsverbote. Informatie-brochure
2778: - Van boerenerf tot bibliotheek. Historisch, bouwhistorisch en archeologisch onderzoek van het voormalig Wolters-Noordhoff-Complex te Groningen. Hoofdstuk 3.
20711: - Qemal Stafa. 5 maj. 1942-1977.
20712: - De strijd in Indochina 1858-1972.
14033: A.A.B.N, A.K.Z.A.B. - Voor een vrij Namibië.
19415: - Maurice Thorez. Ein sohn des Volkes.
14411: - De muur in Palestina.
19219: - Veranderingen in de maatschappelijke structuur van niet-stedelijke gebieden
2261: - Actestukken der samenzwering. Gedenkboek der Werkstaking van 1903. Deel II Derde en Vierde periode. Naspel. Bijlage en Register.
18035: - Die deutsche Philosophie nach 1945. Unser Weltbild 19.
19087: - The British Journal of Social Psychiatry, vol. 3, nr. 1
13897: - Technologie als wapen, vrouwen tegen genen- en voortplantingstechnologie.
18243: - Historical relics unearthed in new China.
3230: - Israël en de Palestijnen. Een konflikt van rechten.
3315: TE ELFDER URE 19. - Kultuur en politiek 3. Brecht en het leerstuk.
18735: - Partisans #7 (november-december 1962). Révolution Africaine?
11978: - De wet Veringa, einde van de demokratisering.
2122: DE ENGELBEWAARDER 12. - Mina Kruseman 1839-1922. Portret van een militante feministe en pacifiste.
19333: STICHTING 1940-1945. - Woord gehouden. Veertig jaar Stichting 1940-1945.
19267: - Vrije vlucht. Tekst van enkele toespraken, gehouden voor de eerstejaars der Rijksuniversiteit te Leiden, in september 1961
11092: STICHTING 1940-1945. - Woord gehouden. Veertig jaar Stichting 1940-1945.
19785: - Instrukties over struktuur en werking van fabrieks- en wijkcellen.
14236: AKTION #34 - Anarchistisches Magazin 1988-2
8390: DAS ARGUMENT 80. - Schule und Erziehung (V).
848: KOSMODOK 2-11. - Vietnam. 1969.
8547: TE ELFDER URE 17. - Marxisme 3. Het marxisties wetenschapsbegrip.
8595: TE ELFDER URE 32. - Verwantschap en produktiewijze.
8599: TE ELFDER URE 18. - Vormingswerk 2.
8737: TE ELFDER URE 15. - Universiteit en demokratie.
8989: TE ELFDER URE 26. - Kunstgeschiedenis, wetenschap of kritiek.
8991: TE ELFDER URE 30. - Viet Nam/Kultuur/Biopolitiek. O.a. Foucault
8994: TE ELFDER URE 39. - Dilemma's van het feminisme.
9018: DOSSIER CID 001. - Confidentieel persoonlijk.
9019: DOSSIER CID 004. - De geheimste projekten.
9043: - Collectieve arbeidsovereenkomst in het meubileringsbedrijf 1936-1937.
9085: WAAR BLIJFT DE TIJD 13. - Sociale Strijd. 500 jaar Liwwadden.
9132: N.V.V. - 1906-1956 Van kiemende kracht tot gouden oogst.
9319: SUNSCHRIFT 144. - Hein Mol Memoires van een havenarbeider.
941: - De Maostrips.
9758: OKIA & PLUS6MIN6. - Uit de schaduw. Opstellen over illegalen en illegaliteit.
9776: - Geuzenliedboek 1940 - 1945.
9849: - Een poging om film weer onder de mensen te brengen.
9879: - Leninismus. Heft 3. Die Diktatur des Proletariats.
929: AABN. - Vrouwenstrijd in Zuidelijk Afrika.
13848: AAKJAAR, JEPPE. - Dienstbaarheid.
13269: AALBERSE, P.J.M. (red.). - Politieke en sociale studiën. Rechtvaardigheid en naastenliefde in de organisatie van den arbeid.
12802: INFORMATIE MILITAIRE AANGELEGENHEDEN. - Heb je het geweten?
9223: AANSTOOT, E. & A. ALBLAS. - Zichtbaar verleden. Uitgegeven ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van de Industrie- en Voedingsbond CNV.
4299: DE KLEINE AARDE. - Tijd om te leven. Verslag van het symposium op 17 oktober 1992.
13015: AARTS, PAUL. - Het Midden-Oosten en Noord-Afrika.
12188: ABBAGNANO, NICOLA. - Philosophie des menschlichen Konflikts.
14912: ABBEELE, ERIK VAN DEN (red.). - Ontmanteling van de groei. Leesboek over een andere economie. O.a. Gorz, Ullrich.
7835: ABENDROTH, WOLFGANG & KURT LENK (red.). - Einführung in die politische Wissenschaft.
5613: ABENDROTH, WOLFGANG. - Sozialgeschichte der europäischen Arbeiterbewegung.
5611: ABENDROTH, WOLFGANG. - Sociale geschiedenis van de Europese arbeidersbeweging.
5270: ABENDROTH, WOLFGANG e.a. - Sozialdemokratie und Sozialismus. August Bebel und die Sozialdemokratie.
5612: ABENDROTH, WOLFGANG. - Sociale geschiedenis van de Europese arbeidersbeweging.
5137: ABENDROTH, WOLFGANG e.a. - Die Linke antwortet Jürgen Habermas.
2789: ABENDROTH, WOLFGANG e.a. - Duitsland 35 jaar later. Feiten en achtergronden.
8783: ABENDROTH, WOLFGANG & KURT LENK (red.). - Einführung in die politische Wissenschaft.
8910: ABENDROTH, W. e.a. (red.). - Die Gesellschaft in der Bundesrepublik. Analysen II.
20080: ABICHT, LUDO. - Anarchisme. Van Bakoenin tot de commons.
4699: ABOTT, SIDNEY & BARBARA LOVE. - Sappho was a right-on woman. A liberated view on Lesbianism.
19577: ABRAMOVAY, MIRIAM e.a. - Schools of peace.
14517: ABU JAMAL, MUMIA. - 175 Progress Drive. Featuring the voices of: Bob Marley, Assata Shakur, Chuck D. and others.
6591: ABU JAMAL, MUMIA. - Live from Death Row.
6590: ABU JAMAL, MUMIA. - Berichten uit de dodencel.
8911: ABUSCH, ALEXANDER. - Tradition und Gegenwart des sozialistischen Humanismus.
20801: ACCARDO, ALAIN. - Le petit-bourgeois gentilhomme. Sur les prétentions hégémoniques des classes moyennes.
20722: ACHTERBERG, WOUTER & WIM ZWEERS (red.). - Milieucrisis & filosofie.
12028: ACHTERGROND. - Congres Linkse Samenwerking.
353: ACHTERHUIS, HANS. - De uitgestelde revolutie. Over ontwikkeling en apartheid.
453: ACKER, ALISON. - Kinder des Vulkans.
6177: Ackerman, Peter & Jack Duvall. - A Force more powerful. A century of nonviolent conflict.
7376: ACQUAVIVA, A e.a. - Das Chile der Volkseinheit.
11717: JONGEREN VREDES ACTIE (red.). - Pacifistische volksverdediging.
8262: ACU. - Niet morgen maar nu!
12562: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Uit stilte en strijd.
12563: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - De keerende kudde.
12561: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Zwervers verzen.
4384: ADAMS, IAN. - The Poverty Wall is built of greed, racism, and the misery of 6.000.000 Canadians.
17516: ADAMS, RUTH & SUSAN CULLEN (red.). - De fatale epidemie. Artsen over de gevolgen van een beperkte kernoorlog
20590: ADAMS, ALICE. - Superior women.
4385: ADERO, MALAIKA (red.). - Up South. Stories, Studies and Letters of African American Migrations.
7836: ADLER, A. e.a. - De Sovjet-Unie en wij. Een analyse vrij van verkettering en blinde loyaliteit.
3868: ADLER, MAX. - Marx und Engels als Denker.
6604: ADLER, MAX. - Sozialismus und Gewerkschaften.
19138: Adler, Kurt e.a. - The war between the generations. An attempt at reconciliation
18203: ADLER, MAX. - Studien zur Geistesgeschichte des Sozialismus.
5271: ADLER, MAX. - Politieke of sociale demokratie.
18517: ADLER, ALFRED. - Menschenkennis.
18850: ADORNO, THEODOR W. - Psychoanalyse und Soziologie. 2 Aufsätze.
10090: ADORNO, THEODOR W. - Eingriffe. Neun kritische modelle.
20785: ADORNO, THEODOR W. - Der Positivismusstreit in der deutschen Soziologie.
3156: ADWAN, KAMAL. - La marche en avant du Fath.
14447: ARS AEQUI. - Dilemma's in het hedendaagse strafrecht.
1957: AERSCHOT, MARJAN VAN. - De combinatie van levenssferen doorheen de levensloop. Literatuurstudie.
261: HOLLAND COMITTEE ON SOUTHERN AFRICA. - Women in South Africa.
13036: KOMITÉ ZUIDELIJK AFRIKA. - Mozambique. Een volk in beweging.
13356: KOMITEE ZUIDELIJK AFRIKA. - Pluk geen vruchten van apartheid. Aktiesuggesties.
266: KOMITEE ZUIDELIJK AFRIKA. - Het olieschandaal 1965-1980.
8656: KOMITEE ZUIDELIJK AFRIKA. - We zullen niet langer zonder doen. Vrouwen onder apartheid.
11550: AGANBEGJAN, ABEL. - De toekomst van perestrojka. Revolutie in de Sovjet Economie.
2914: AGEE, PHILIP. - CIA gegen El Salvador.
9930: AGEL, JEROME. - Het ""Rough Times"" collectief. Harde tijden.
5215: AGNOLI, JOHANNES. - De transformatie van de demokratie.
12929: AGONE. - #41/42, 43, 44, 46.
10481: AGT, DRIES VAN. - Een schreeuw om recht. De tragedie van het Palestijnse volk.
10925: AHLMARK-MICHANEK, KRISTINA. - De mythe van de maagdelijkheid.
19102: AHRBECK, ROSEMARIE. - Jean-Jacques Rousseau.
3797: AHRWEILER, GEORG (red.). - Betr.: Lukács. Dialektik zwischen Idealismus und Proletariat.
12321: Aierbe, Peio. - Bewaffneter Kampf in Europa. Korsika, Italien, Nordirland, BRD, Baskenland.
10627: STICHTING ONDERZOEK AJC. - Toespraken van Cok Pels, Wim Thomasse en Frits de Jong gehouden op 3 oktober 1981.
15270: AJTMATOV, TSJINGIZ. - Afscheid van Goelsary.
15272: AJTMATOV, TSJINGIZ. - Dzjamilja.
3377: AJTMATOV, TSJINGIZ. - Dzjamilja. De mooiste liefdesgeschiedenis.
13083: INSTITUT FÜR INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN AN DER AKA - Die DDR und die verwirklichung der Schlussakte von Helsinki.
14877: AKINGINGÖL, Ö. FARUK. - Knooppunt Istanbul. Mensensmokkel via Turkije.
8446: AKKERMAN, JANNY & SELMA NIEWOLD (red.). - De dochters van Au Co. Vrouwen in Vietnam.
12790: TIJDSCHRIFT TRANS-AKTIE. - Jaargang 2, #2,4,6
17712: Boykot Outspan Aktie. - Emigratie naar Zuid-Afrika. Is het wel in uw belang?
6727: GEWELDLOOS AKTIEF. - Geweldloos aktief. Nr.1 1975
354: AKZA. - Zuid-Afrika. Geschiedenis van het verzet.
11442: CENTRAL COMMITTEE OF THE PARTY OF LABOUR OF ALBANIA?. - Eurocommunism or undisguised revisionism.
13078: PARTEI DER ARBEIT ALBANIENS. - Statut der Partei der Arbeit Albaniens.
5273: ALBARDA, J.W. - Een kwarteeuw parlementaire werkzaamheid in dienst van de bevrijding van de Nederlandse arbeidersklasse. Een beeld van de groei der Nederlandse volksgemeenschap.
19190: ALBARDA, J.W. (voorwoord). - De grenzen van geweld.
19615: ALBARDA, J.W. - Dienstweigering, Dienstplicht en Sociaaldemokratie.
8409: ALBARDA, J.W. - Rechtop! Rede uitgesproken in de Tweede Kamer der Staten Generaal op 14 november 1933.
9526: ALBARDA, MEIA. - Wat baat het de mens… Over het leven endenken van G. Horreüs de Haas.
20444: ALBEDA, W. - De rol van de vakbeweging in de moderne maatschappij.
12265: ALBEDA, W. - De rol van de vakbeweging in de moderne maatschappij.
8601: ALBEDA, W. - Arbeidsverhoudingen in Nederland. Een inleiding.
12365: ALBERELLI, RICARDO. - Paradijs BV. Op weg naar werk.
18646: ALBERS, DETLEV (red.). - Europäische Gemeinschaft und Gewerkschaften.
11091: ALBERS, D. e.a. - Otto Bauer und der 'Dritte Weg'. Die Wiederentdeckung des Austromarxismus durch Linkssozialisten und Eurokommunisten.
5614: ALBERS, DETLEV. - De sociale strijd en het ontstaan van de vakbondseenheid in Italië. Annex: Enrico Berlinguer over het histories kompromis.
8876: ALBERS, DETLEV e.a. - Klassenkämpfe in Westeuropa. England, Frankreich, Italien.
13472: ALBERT, DAVID H. - De macht van het volk. De theorie van geweldloosheid toepassen.
10659: ALBERT, HANS. - Theorie en Kritiek. Opstellen over theorievorming, hermeneutiek en waardenvrijheid in de sociale wetenschappen.
12327: ALBLAS, ART. - Onderwijzen voor een natuurbetrokken bestaan.
18261: ALBRECHT, ULRICH & PAUL SCHÄFER (red.). - Der Kosovo-Krieg. Fakten, Hintergründe, Alternativen.
14302: ALBRECHT, ERHARD. - Bestimmt die Sprache unser Weltbild? Zur Kritik der bürgerlichen Ideologie 19.
20169: ALBRECHT, RICHARD. - Marxismus - bürgerliche Ideologie - Linksradikalismus. Zur Ideologie und Sozialgeschichte des westeuropäischen Linksradikalismus.
14863: ALDEN, CHRIS. - China in Africa.
3378: ALDEN, JOAN. - Before our eyes.
14448: ALER, G.P.A. - De politiebevoegdheid bij opsporing en controle.
780: DAS, ALEXANDRA e.a. - Speldeprikken voor een reus. De effecten van kleinschalige voedselhulp door Nederlandse particuliere organisaties in India.
7041: ALF, SOPHIE G. - Leitfaden Italien. Vom antifaschistischen Kampf zum Historischen Kompromiß.
13702: ALFF, WILHELM. - Der Begriff Faschismus und andere Aufsätze zur Zeitgeschichte.
1960: ALGERA, MARGREET e.a. (red.). - Schort er iets? Verdeling van arbeid - vrouwen bekijken het anders.
18689: ACTIE INFORMATIE ALGERIJE. - Ook uit UW naam? Zes jaar oorlog in Algerije.
12579: ALGRA, N.E. - Recht voor de Sociale Academie.
19564: ALI, TARIQ & PHIL EVANS. - Trotzki für Anfänger.
13490: ALI, TARIQ (red.). - Nieuwe revolutionairen. Linkse oppositie.
6746: ALLARD, KEES & MARRIËT. - Vrij aan de ketting.
6219: KATALOGUS TENTOONSTELLING TACHTIG JAAR VROUWENLEVEN VAN ALLEDAG. - Alsof je 'n emmer leeggooit!
5616: ALLEN, V.L. - The Militancy of British Miners.
7491: Tijdschrift Recht voor Allen. - uit de jaren: 1967, 1974-1998.
13136: RECHT VOOR ALLEN. - Lauwersmeer. Verslag van een bezetting zomer 1980.
9415: ALLEN, TIM & ALAN TH OMAS (red.). - Poverty and development in the 1990s.
20192: ALLENDE, ISABEL. - Island beneath the sea.
6866: ALLEWIJN, KRISTEL. - Oorlogstribunalen: recht of willekeur.
186: ALLEWIJN, KRISTEL. - Benin.
20036: ALMOND, GABRIEL A. e.a. - Comparative Politics. A Theoretical Framework.
20075: ALMOND, GABRIEL A. e.a. - Comparative Politics. A Theoretical Framework.
13539: ALOFS, MARIJN. - Zorgelijke tijden. De Nijmeegse vakbeweging tussen 1919 en 1942.
1963: ALTA, MARJAN. - Het geslacht van New Age. Over de relatie tussen feminisme en spiritualiteit.
5377: ALTHAUS, HORST. - Georg Lukács oder Bürgerlichkeit als Vorschule einer marxistischen Ästhetik.
3381: ALTHER, LISA. - Other women.
19620: ALTHUSSER, LOUIS. - Réponse a John Lewis.
3798: ALTHUSSER, LOUIS. - Antwoord aan John Lewis. Kontroverse over marxisme en humanisme.
13343: ALTHUSSER, LOUIS. - Ideologie und ideologische Staatsapparate.
20461: ALTINOGLU, GARBIS. - Portrait of a terrorist state. A summary of the ordeal of political captives in Turkish prisons.
17373: ALTMANN, EVA. - Zur politischen Ökonomie der Arbeiterklasse.
12202: ALTVATER, ELMAR e.a. (red.) - Rahmenbedingungen und Schranken staatlichen Handelns. Zehn Thesen.
10507: ALTVATER, ELMAR & OTTO KALLSCHEUER (red.). - Den Staat diskutieren.
6993: ALTVATER, ELMAR e.a. - Het kapitalisme in de jaren '70. Bijdragen aan het Tilburgse congres.
109: ALTVATER, ELMAR e.a. (red.). - Die Armut der Nationen. Handbuch zur Schuldenkrise von Argentinien bis Zaire.
14361: ALTVATER, ELMAR & FREERK HUISKEN (red.). - Materialien zur politischen Ökonomie des Ausbildungssektors.
8836: ALTVATER, ELMAR & CLAUS OFFE. - Onderwijs en wetenschap in het laatkapitalisme. Bijlage: militaire research in Nederland.
407: AMANDLA. - Maandblad over Zuidelijk Afrika. Feb 1984.
5617: AMELINK, H. - Onder eigen banier. Beknopt overzicht van het ontstaan en de ontwikkeling der christelijke vakbeweging.
12272: AMELINK, H. - Onder eigen banier. Beknopt overzicht van het ontstaan en de ontwikkeling der christelijke vakbeweging.
12273: AMELINK, H. - Onder eigen banier. Beknopt overzicht van het ontstaan en de ontwikkeling der christelijke vakbeweging.
4479: RADICAL AMERICA. - Beauty Parlors, vol. 11, no. 3.
7923: AMERONGEN, MARTIN VAN e.a. - Eins zwei drrrei… rechts! Op mars naar het Vierde Rijk?
7415: AMERONGEN, MARTIN VAN e.a. - Voor buurt en beweging. Negentig jaar Sociaal-Democratie tussen IJ en Amstel.
13149: AMERONGEN, M. VAN (red.). - De Baader-Meinhof Groep. Een documentaire.
5184: AMERONGEN, MARTIN VAN e.a. (red.). - Luizen in de pels. 100 jaar journalistiek in Nederland.
11529: AMERONGEN, MARTIN VAN (red.). - Over de doden niets dan goeds. Necrologieën van politici.
815: AMIN, MOHAMED & MALCOLM CALDWELL (red.). - Malaya. The Making of a Neo-Colony.
15194: AMMON, G. - Groepsdynamika en agressie.
14585: AMOK. - De oorlog komt naar je toe. Reforger '87.
7259: AMOK. - Een streep in het zand. Nieuwe Orde in de Golf.
8582: AMOK. - Het opkomend militarisme van de Europese Unie.
863: AMOK. - Vuile handen. Wapenhandel met Indonesië.
9523: AMOK. - De bril van Kofi Annan. Bezorgde burgers over de bommen op Irak.
10544: NEDERLANDSE VROUWENBEWEGING AMSTERDAM. - Baanbreeksters.
4818: VROUWENGROEP ANTROPOLOGIE AMSTERDAM. - Vrouw in zicht! Naar een feministiese antropologie.
8020: ONKRUIT AMSTERDAM. - Bunker in, bunkerbuit. De plannen die de oorlog mogelijk maken.
786: INDIA VROUWENGROEP AMSTERDAM. - Gezichten van Sita. Indiase vrouwen belicht.
5748: UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM. - 90 jaar strijd. Ontstaan en ontwikkeling van de industriebond NVV in Amsterdam.
11415: GOETHE INSTITUT AMSTERDAM. - Verboten, verfolgt - verbrannt.
19321: UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK AMSTERDAM. - Wie was Spinoza? Feit en fictie rond een zeventiende-eeuws denker. Herdenkingstentoonstelling
12344: POLEMOLOGISCHE STUDIEGROEP AMSTERDAM. - Kontroversiele polemologie.
9044: VIDEO PERSGROEP AMSTERDAM (VAP). - Video Katalogus mei 1986.
11777: TIJDSCHRIFT DE LASTIGE AMSTERDAMMER. - Verschijnt als er reden voor is. Nummer 4.
7989: AMSTERDAMS INITIATIEF TEGEN FASCISME, RACISME EN ANTISEMITISME. - Geef fascisme geen kans.
10097: ORGANISE! FOR REVOLUTIONARY ANARCHISM. - #58, 59, 61,62.
13048: ORGANISATIE VAN ROERMONDSE ANARCHISTEN (ORA). - Anarchisme scholingsteksten.
11974: MAATSTAF. Portfolio Anarchisten. - Jaargang aug./sept 1976. Met Avrich, Constandse, Boon, Ramaer, Ros e.a.
3913: NVV & ANB. - Volkshuisvesting en werkgelegenheid.
2104: D'ANCONA, HEDY e.a. (red.) - Vrouwenlexicon. Tweehonderd jaar emancipatie van A tot Z.
9249: D'ANCONA, HEDY & REMCO CAMPERT e.a. - Vliegende schotels. Over de strijd in het huishouden.
7982: ANDEL, PIET VAN e.a. (red.). - Fascisme, neofascisme en rechts-extremisme in West-Europa.
20384: ANDEL, J.C. VAN & O. VAN ANDEL-RIPKE. - Moeilijkheden en mogelijkheden der rijpere jeugd.
19839: ANDELA, GERRIE & COR WAGENAAR (red.). - Een stad voor het leven. Wederopbouw Rotterdam 1940-1965.
6006: ANDERIESEN, GERARD & ARNOLD REIJNDORP. - Stad naar keuze. Gedachten over de toekomst van de stadsvernieuwing.
4253: 'T KAN ANDERS. - Energie, groei en ekologie.
11024: 'T KAN ANDERS. - Wat & hoe.
11025: 'T KAN ANDERS. - Omschakeling van oorlogs- naar vredesekonomie.
14787: 'T KAN ANDERS. - 1986 #2 De teloorgang van links.
9521: ANDERSON, PERRY. - Considerations on western marxism.
18653: Andrejew, I.D. - Notwendigkeit und Zufall
17898: ANDROPOW, J.W. - Redevoering en artikelen.
8208: ANEMA-BROUWER, ELLEN e.a. (red.). - Het jaar van de vrouw… wat nou?
6613: ANGELI, CLAUDE & PAUL GILLET. - Debout, Partisans! Les communistes dans la Résistance. De la débacle aux F.T.P.
14831: ANGELOV, STEFAN. - Der sozialistische Humanismus und seine Kritiker.
11410: ANGERMAYER, ERWIN e.a. (red.). - Große Frauen der Weltgeschichte. Tausend berühmte Frauen in Wort und Bild.
18812: Aktiecomite Angola. - Portugal. Het lot van de oppositie.
10977: MEDISCH KOMITEE ANGOLA. - De Unita, een gepasseerd station.
4878: D'ANJOU, L.J.M. & A.P.J. BERNTS. - Presteren en verdelen in Nederland. Over individuele belangen en maatschappelijke solidariteit.
19690: ANKERSMIT, J.F. - Ferdinand Lassale.
18964: ANKERSMIT, J.F. - Socialisatie 1933. Toelichting bij de wijzigingen der conclusies van het 'Socialisatie-rapport 1920'.
18229: ANKERSMIT, J.F. (red.). - Het Volk. Dagblad voor de arbeiderspartij. Extra nummer 25 jaar.
3520: ANNINK, LINDA e.a. (red.). - De doden worden met de dag opstandiger.
9217: ANSPRENGER, FRANZ. - Auflösung der Kolonialreiche.
10216: ANSTADT, MILO e.a. - Polen vandaag en gister.
5090: ANSTADT, MILO. - Op zoek naar een andere mentaliteit.
19275: GRUPO ENSENANSA I HISTORIA ANTIYANO. - Konose bo pasado, skohe bo futuro. Werkmap bij workshop.
18090: Antoni, Nils. - Erfelijkheid, constitutie en milieu.
1968: ANTONIS, BARBIE (red.). - Women in society.
6381: Bolivia Centrum Antwerpen. - Een goede deal. Een duurzaam drugbeleid in Noord en Zuid.
14083: ANTWERPEN, CLUB VAN. - Teksten voor de 21 ste eeuw.
302: STUDENTEN TEGEN APARTHEID. - De Shell-connectie. Shell, Zuid-Africa en de Nederlandese Universiteiten.
8999: APPIGNANESI, RICHARD & OSCAR ZARATE. - Lenin voor beginners.
10584: APPLEMAN WILLIAMS, WILLIAM?. - The roots of the modern American empire. A study of the growth and shaping of social consciousness in marketplace society.?
3163: ARAFAT, YASSER. - A discussion with Yasser Arafat.
2295: ARAFAT, JASSIR. - Vor der UNO.
20397: ARASSE, DANIEL. - De machine van de revolutie. Een geschiedenis van de guillotine.
3751: ARBATOW, GEORGI A. - Bewapening & wapenbeheersing.
19050: Partij van de Arbeid (PvdA). - Statuten en huishoudelijk reglement.
11698: PARTIJ VAN DE ARBEID (PvdA). - Schuivende panelen.
18010: PARTIJ VAN DE ARBEID (PvdA). - De vrouw in heden en toekomst. Uitgave van de vrouwenbond van de Partij van de Arbeid.
10995: PARTIJ VAN DE ARBEID (PvdA). - Klaarheid.
18663: TIJDSCHRIFT VERBOND VOOR WETENSCHAPPELIJKE ONDERZOEKERS / BOND VOOR WETENSCHAPPELIJKE ARBEIDERS. - Jaargangen 1974 t/m 1988, de meeste compleet.
18738: TIJDSCHRIFT VERBOND VOOR WETENSCHAPPELIJKE ONDERZOEKERS / BOND VOOR WETENSCHAPPELIJKE ARBEIDERS. - 1953, 7E JAARGANG #3.
18853: TIJDSCHRIFT VERBOND VOOR WETENSCHAPPELIJKE ONDERZOEKERS / BOND VOOR WETENSCHAPPELIJKE ARBEIDERS. - Jaargangen 1957 t/m 1973, de meeste compleet.
13534: BULLETIN NEDERLANDSE ARBEIDERSBEWEGING. - 1 mei vieringen in Nederland (1890-1940).
9505: INSTITUUT VOOR ARBEIDERSONTWIKKELING. - Handboek voor het Plan van de Arbeid.
14203: ONDERNEMINGSRAAD ARBEIDERSPERS. - Verslagen van den ondernemingsraad en de groepsraden van technisch- (typografen) en redactiepersoneel over 1932-1933.
8645: INTERNATIONALE ARBEIDSORGANISATIE. - Dertig jaar strijd voor sociale rechtvaardigheid (1919-1949).
6377: Ardila Galvis, Constanza. - The heart of the war in Colombia.
4515: ARENS, AGNA e.a. (red.). - Gelukkig kan je er nu over praten. Naar aanleiding van het tv-programma ""Ot... en hoe zit het nou met Sien?""
10936: ARIAN, MAX e.a. - Redactie binnenland.
20133: ARIEFF, IRWIN (red.). - Global Agenda. Issues before the United Nations 2011-2012.
1: ARIÈS, PHILIPPE. - Centuries of childhood.
9057: ARIS, C.T. - Klassenanalyse van Griekenland - beginselverklaring van de EKKE
4267: ARKEL, JAN VAN (red.). - Oefeningen in duurzaamheid. Perspectieven naar 2040.
4272: BAJO & VAN ARKEL. - Het Flip Flop effekt.
14024: ARKIN, WILLIAM M. - Research Guide to Current Military and Strategic Affairs.
11220: ARMANSKI, GERHARD. - Entstehung des Wissenschaftlichen Sozialismus. SL Kurs.
20027: ARMENTEROS, CAROLINA & RICHARD A. LEBRUN (red.). - Joseph de Maistre and the legacy of Enlightement.
8889: ARNASZUS, HELMUT e.a. - Materialismus - Wissenschaft und Weltanschauung im Fortschritt.
8198: DOKUMENTATIECENTRUM ARNHEM. - Dokumenten. Militaire produksie bij AKZO Nobel.
6246: Arnove, Anthony (red.). - Iraq Under Siege. The deadly impact of sanctions and war. Updated edition.
6245: Arnove, Anthony (red.). - Iraq Under Siege. The deadly impact of sanctions and war.
11548: ARNSON, CYNTHIA. - A revolution confronts the United States.
12232: ARON, RAYMOND. - Die industrielle Gesellschaft.
4172: ARRABAL. - Brief aan generaal Franco.
12720: ARRABAL, F. - Picknick op het slagveld en Guernica.
9190: ARRABAL. - Lettre au général Franco.
15214: ARRIËNS, A. e.a. (red.). - Prof. Dr. J. van Rees dankbaar herdacht.
20218: ARSCHINOW, PETER. - Anarchisten im Freiheitskampf, die Geschichte der Machno-Bewegung 1918-1921.
8014: ARSJINOF, PJOTR. - Geschiedenis van de Machnobeweging 1918 - 1921.
8554: ARSJINOF, PJOTR. - Geschiedenis van de Machnobeweging 1918 - 1921.
4268: ARTS, BAS (red.). - Interrelaties tussen milieu, derde wereld en vrede.
8166: ARTS, BAS. - Duurzame ontwikkeling, duurzame samenwerking? Allianties tussen sociale bewegingen.
10323: ARTS, JOOS & GERARD VAN DEN BOOMEN e.a. (red.). - Van provo tot Groenevelt.
3661: ARTZIBASCHEW, M. - Ssanin. Een zedenroman uit den tijd der Russische revolutie. Deel 1 en 2.
7981: ARVON, HENRI. - Le marxisme.
11685: Tijdschrift De As. - Anton Constandse en het Anarchisme.
9315: Tijdschrift De As. - Arthur Lehning en het anarchisme.
11136: ARGUMENT AS 2. - Gewerkschaften im Klassenkampf.
6571: Tijdschrift De As. - Max Stirner.
1716: Tijdschrift De As. - 141, 155, 156, 157, 163, 165/166, 167, 175, 181/182, 184, 185, 203, 204, 205, 206, 207.
11682: Tijdschrift De As. - Murray Bookchin.
14070: Tijdschrift De As. - 101, 102, 103, 104/105, 106, 107, 108, 109/110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119/120, 121, 122/123, 124, 125, 126/127, 128, 129; 132, 133, 136, 137, 141, 144, 145, 146; 148/149, 150 en 1e jaarboek anarchisme.
12779: Tijdschrift De As. - Bart de Ligt.
6564: Tijdschrift De As. - Clara Wichmann.
1715: Tijdschrift De As. - 4,11,12,23,24,25, 32,35,36, 37,38,41,44/45,46, 47,48,49,53,55/56,58,61,63,64,65, 67,68,69,71, 72,73,75, 76,77,80,84,86,88,90,92,93,94,96,97,98,99,100.
11683: Tijdschrift De As. - P.J. Proudhon.
20219: Tijdschrift De As. - Gustav Landauer.
948: Tijdschrift De As. - F. Domela Nieuwenhuis.
10252: ASA, MARCOS & VIDAL DE NICOLAS. - Gedichten uit de Spaanse gevangenissen.
4221: ASBEEK BRUSSE, WENDY e.a. - Immigratie en asiel in Europa. Een lange weg naar gemeenschappelijkheid?
1980: ASCHER, CAROL. - Simone de Beauvoir. A life of freedom.
19116: ASCHERI, CARLO. - Feuerbachs Bruch mit der Spekulation.
5829: ASHRAWI, HANAN. - Deze kant van de vrede. Memoires.
20527: ASHTON-WARNER, SYLVIA. - Spinster.
6264: ASKV. - Nee heb je, ja kan je niet krijgen. De achterkant van het Nederlandse asielbeleid.
6265: ASKV. - Eerste hulp bij ontruimingen. Weet wat u moet doen als een vluchteling ontruimd wordt.
12890: ASRATJAN, E.A. - Leven en werken van Iwan P. Pawlow.
12388: ASSELDONK, HANS e.a. (red.). - Geweld.
1744: ASSEYER, J. e.a. - Hiebe unter die Haut. Kritik an normalen Zuständen & Konjunkturbewussten Zeitgenossen. Ein Schüsselbuch für die Erkenntnis vieler falscher Grössen der Gegenwart, Mattick, Lenk, Lösche, Rabehl.
12020: ASSMANN, GEORG e.a. (red.). - Wörterbuch der Marxistisch-Leninistischen Soziologie.
14129: Astrain, Luis Nunez. - The Basques. Their struggle for independence.
5435: ASTROW, W. e.a. (red.). - Illustrierte Geschichte der russischen Revolution.
9129: THEMAGROEP TAALTHEORIE ASVA - Naar een materialistiese taaltheorie.
10777: PRO ASYL. - Von Deutschland in den türkischen Folterkeller. Zur Rückkehrgefährdung von Kurdinnen und Kurden.
1981: ATALANTA. - De tweede golf voorbij? Gesprekken met negentien vrouwen over hun actieve jaren in de vrouwenbeweging.
7273: ATALANTA. - Sappho Mooi Geschreven.
10819: ATALANTA. - Suksesresepten.
4271: ATALANTA. - Honderd-en-een redenen tegen het automobilisme.
19028: Atholl, Hertogin van. - Spanje onder de schijnwerper.
307: ATIYA, NAYRA. - Enkelringen- Egyptische vrouwen aan het woord.
20794: ATKINSON, DICK. - Orthodox consensus and radical alternative.
10653: ATOOMVRIJSTAAT. - 8e jaargang nr. 1.
6184: ATTAC (red.). - Die geheimen Spielregeln des Welthandels. WTO, GATS, TRIPS, MAI.
19921: ATTALLAH, NAIM. - Women.
4402: COMRADE GEORGE & ATTICA. - Die Zeit des Blues ist vorbei. Geschichte ist eine Waffe /Band 1. Der Mord an George Jackson und die schwarze Gefangenenbewegung in den USA.
19127: ATTLEE, CLEMENT. - Mijn Labour party.
20087: ATWOOD, J BRIAN. - Small arms survey 2011. States of security.
1520: AUBREY DIXON, C. & OTTO HEILBRUNN. - Communist guerilla warfare.
14758: Usbekische Gesellschaft für Freundschaft und kulturelle Verbindungen mit dem Ausland. - Sowjetisches Usbekistan: Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft.
10648: DIVERSE AUTEURS. - Nuclear Energy Questions. A critical look at nuclear energy and the alternatives for today and tomorrow.
10533: DIVERSE AUTEURS. - The Soviet Threat to Europe?
14628: DIVERSE AUTEURS. - Lenins Imperialismustheorie und die Gegenwart.
14581: DIVERSE AUTEURS. - Dodewaard. Niet oplappen maar opdoeken. Tentenkamp 13-21 april.
8152: DIVERSE AUTEURS. - Werkneemsters van de willekeur. Fabrieksarbeid van vrouwen in Azië.
7950: DIVERSE AUTEURS. - Lenin und die Arbeiterbewegung heute.
12301: DIVERSE AUTEURS. - Vitoria ou morte. Verzetspoëzie uit de Portugese koloniën/Frelimo Vencera
14417: DIVERSE AUTEURS. - Für Frieden und Demokratie. Deutsche Dichtungen vom ersten Weltkrieg bis auf unsere Tage.
9588: AUTHORENKOLLEKTIV. - Sprachbarrieren.
6134: Autorenkollektiv. - 10 Jahre ""Deutsche Einheit"": Nazi-Terror von Hoyerswerda bis Dusseldorf. Nazis, Staat und Medien - ein Braunbuch.
19653: AUTORINNENKOLLEKTIV. - Ohne Papiere in Europa. Illegalisierung der Migration - Selbstorganisation und Unterstützungsprojekte in Europa.
4000: AVENAS, DENISE & ALAIN BROSSAT. - De l'antitrotskysme. Eléments d'histoire et de théorie.
14847: AVILA, F. e.a. - Portugal. L'autre combat.
12426: AVNERY, URI. - Israël zonder zionisten. Een pleidooi voor vrede in het Midden-Oosten.
5934: AVRICH, PAUL. - The Russian Anarchists.
3563: AWDEJENKO, A. - Ik heb het leven lief.
19674: AYCOBERRY, PIERRE. (e.a.). - Wirtschafts- und sozialgeschichtliche Probleme der frühen Industrialisierung. Einzetveröffentlichungen der Historischen Kommission zu Berlin. Band 1.
15027: AZM, SADIK AL. - Kritiek op godsdienst en wetenschap. Vijf essays over islamitische cultuur.
6326: Azzellini, Dario & Boris Kanzleiter (red.). - Das Unternehmen Krieg. Paramilitärs, Warlords und Privatarmeen als Akteure der Neuen Kriegsordnung.
5567: Azzellini, Dario. - Genua. Italien Geschichte Perspektiven.
3334: BAADE, FRITZ. - Wedloop naar het jaar 2000.
17786: Baaij, Hans. - Groepssex, waar hebben we het over?
7627: BAAL, J. VAN. - Mensen in verandering. Ontstaan en groei van een nieuwe cultuur in ontwikkelingslanden.
18562: Baal, J. Van. - Mens en burger. Het probleem van de aanpassing. Vier voordrachten.
18843: Baan, P.A.H. - Psychiatrie in de maatschappij. Oratie.
15101: BAAR, MIRJAM DE e.a. (red.). - In de ban van het verhaal. Elfde jaarboek voor vrouwengeschiedenis.
7414: BAARDEWIJK, KEES VAN. - Kaat, Kees en de Kezen. Rotterdamse vrouwen in opstand.
1476: BAARS, JAN e.a. (red.). - 125 jaar vrijdenken.
19560: BAARS, A. & H. SNEEVLIET. - Het proces Sneevliet.
1984: BAART, INGRID & MARLEEN BAERVELD (red.). - Dokteren aan vrouwen, medikalisering van vrouwenlevens.
3606: BABEL, ISAAK e.a. - Signalementen. Over auteurs, hun werk, hun achtergronden.
12292: BACH, INES & JOCHEN BACH(Hrg.). - Massenkunst in Kuba.
18586: Bachitow, M. - Mikrosoziologie und Klassenkampf.
18469: Backer, A.J. - Leidse wevers onder gaslicht.
1746: BACKES, UWE & ECKHARD JESSE. - Politischer Extremismus in der Bundesrepublik Deutschland.
19876: BADAJEW, A. - Die Bolschewiki in der Reichsduma.
13462: BADER, VEIT MICHAEL. - Deze rechtsorde is de onze niet? Over democratie, rechtstaat en verzet. Uit: Recht en Kritiek 1982.
2903: BADSTÜBNER, ROLF e.a. (red.). - Das Wiedererstehen des Militarismus in Westdeutschland (1945-1960).
3386: BAER, MARTHA. - (As Francesca).
20740: BAER, WILLI e.a. (red.). - Bibliothek des Widerstands. Der 2. Juni 1967.
20031: BAETS, ANTOON DE. - De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de historicus.
1747: BAHR, HANS-ECKEHARD (red.). - Weltfrieden und Revolution. Neun politisch-theologische Analysen.
11745: BAHR, H.E. - Politisierung des Alltags. Gesellschaftliche Bedingungen des Friedens.
3299: BAHR, GISELA e.a. (red.). - Brecht Heute/Brecht Today.
11621: BAHRO, RUDOLF. - Elemente einer neuen Politik. Zum Verhältnis von Ökologie und Sozialismus.
1748: BAHRO, RUDOLF. - Die Alternative. Zur Kritik des real existierenden Sozialismus.
20670: BAHRO, RUDOLF. - Die Alternative. Zur Kritik des real existierenden Sozialismus.
1750: BAHRO, RUDOLF. - Elementen voor een nieuwe politiek.
11144: BAIER, HORST. - Studenten in Opposition. Beiträge zur Soziologie der deutschen Hochshule.
14100: BAILEY, MARTIN & BERNARD RIVERS. - Oliesancties tegen Zuid-Afrika.
15251: BAILEY OGILVIE, MARILYN. - Women in science. Antiquity through the nineteenth century. A biographical dictionary with annotated bibliography.
19003: Bailey III, Robert B. - Sociology faces pessimism. A study of European sociological thougt amidst a fading optimism
6344: Baird, Vanessa. - No Nonsense Guide to Sexual Diversity.
12034: BAIRD, DUGALD e.a. - Living with the pill and other methods of contraception.
14944: BAIS, KAROLIEN. - Arme wereld. Over armoede, sociale uitsluiting en werkloosheid. Kopenhagen 1995.
7458: BAIS, KAROLIEN. - Racisme als leerzaam incident.
13166: BAKELS, H.L. - Staken bij de spoorwegen 1903 en 1983.
8650: BAKELS, H.L. & L. OPHEIKENS. - Schets van het Nederlands arbeidsrecht.
4640: BAKER FLEMING, JENNIFER. - Stopping Wife Abuse.
1988: BAKER, RACHEL. - The first woman doctor, the story of Elizabeth Blackwell.
20063: BAKKER, PIET. - Ciske de Rat.
14967: BAKKER, EDWIN & JUDITH SCHUYF (red.). - Homoseksualiteit en de media.
9065: BAKKER, M. & A. DE LEEUW & M. MILIKOWSKI e.a. - Strijd voor studie voor wetenschap voor vooruitgang.
13417: BAKKER,VINCENT. - De Krach van het Kapitaal.
17823: BAKKER, PIET (red.). - Troelstra's heengaan. Stemmen en stemmingen uit eigen en anderen kring na het verscheiden en de begrafenis van Mr. P. J. Troelstra. Gebundeld door Piet Bakker, redacteur van Het Volk.
11940: BAKKER, BRAM. - De dwarse psychiater. Meningen.
10306: BAKKER, BERT E.A (red.). - Visioen en werkelijkheid, de illegale pers over de toekomst der samenleving.
1937: BAKKER, JORIS. - Noord Ierland.
5277: BAKKER, PIET (red.). - Troelstra's heengaan. Stemmen en stemmingen uit eigen en anderen kring na het verscheiden en de begrafenis van Mr. P. J. Troelstra. Gebundeld door Piet Bakker, redacteur van Het Volk.
5232: BAKKER, TIERS & ROBIN BROUWER. - Liberticide.
17467: Bakker, J.P. - Causaliteit en wisselwerking in de physische aardrijkskunde. Oratie.
19247: Bakker, Bert (red.). - Visioen en werkelijkheid. De illegale pers over de toekomst der samenleving.
2696: BAKKER, JUDO e.a. - APA-kleurboek. Alternatieve Pedagogische Akademie Beverwijk.
9069: BAKKER, VINCENT. - Korter werken.
12963: BAKOENIN, MICHAEL. - Over anarchisme, staat en diktatuur.
1479: BAKOENIN, MICHAEL. - Over anarchisme, staat en diktatuur.
1478: BAKOENIN, MICHAEL. - De internationale broederschap.
20228: BAKOENIN, MICHAEL. - Bakoenin's Biecht. Ingeleid door Arthur Lehning. Privé domein.
12958: BAKOENINE, MICHEL. - Nagelaten werken.
18408: BAKOENINE, MICHEL. - God en de staat.
20769: BAKOUNINE, MICHEL. - Confession. Jean-Christophe Angaut red.
9455: BAKOUNINE, MICHAIL. - God en de staat.
19460: BAKUNIN, MICHAEL. - Gesammelte Werke. Band 2.
20887: BAKUNIN, MICHAIL. - Staatlichkeit und Anarchie und andere Schriften.
20269: BAKUNIN, MICHAEL. - Die vollständige ausbildung.
5086: BAKUNIN, MICHAEL. - Freiheitlicher Sozialismus oder Marxismus? 3 Aufsätze.
5936: BAKUNIN, MICHAEL. - Die Revolutionäre Frage. Föderalismus, Sozialismus, Antitheologismus.
1482: BAKUNIN, MICHAIL. - Freiheit und sozialismus.
20438: BAKUNIN, MICHAEL. - Gesammelte Werke. Band 1.
11845: BALANDIER, GEORGES. - Anthropologie politique.
20685: BALDELLI, GIOVANNI. - Social anarchism.
11096: BALEN, BARBARA VAN & DORIEN DE WIT. - Het aandeel van vrouwen Positieve actie in Nederland.
3806: BALHAN, JACQUES e.a. (red.). - Marx voor scholieren.
17405: Ban, A.W. van den. - Aspecten van de voorlichtingskunde.
7371: KLEINE BÜCHEREI DES MARXISMUS/LENINISMUS BAND 2 & 3. - Über den historischen Materialismus Teil 1& 2
1990: BANDT, MARIE-LOUISE DEN. - Vrijwillig kinderloze vrouwen. Verkenningen rond een keuze.
10710: BANEKE, PEER. - Nederland en de Indonesische gevangenen.
828: BANERJEE, SUMANTA. - Child labour in Thailand. A general review.
11617: BANGE, PETTY e.a. - Tussen heks en heilige.
620: BANI, OMOL. - Fatima statt Farah. Erfahrungen einer Frau in der iranischen Revolution.
12233: BANK, JAN & STEF TEMMING.(red.). - Van brede visie tot smalle marge.
5279: BANK, JAN e.a. - In dienst van het gehele volk. De West-Europese sociaal-democratie tussen aanpassing en vernieuwing 1945-1950.
11604: BANK, JAN. - Kort Marcuse. Inleiding tot de denkwereld van Herbert Marcuse.
3756: BANNING, W. - Karl Marx. Leven, leer en betekenis.
19641: BANNING, W. - Waartoe leven wij? Kleine geschriften No. 1.
12394: BANNING, W. - Als een goed instrument.
11014: BANNING, W. - Recht op van lijf, recht op van ziel! Warom wij fascisme bestrijden door Dr. W. Banning.
15038: BANNING, W & BERLAGE & HORREUS DE HAAS e.a. - Religieus-socialistische studiën.
3753: BANNING, W. (red.). - Hedendaagse waardering van Karl Marx.
5770: BANNING, W. - Marx... en verder.
5769: BANNING, W. - Geloof en arbeid. Een inleiding in het Nederlandse religieus-socialisme.
10606: BANNING, W - Naar eigen levensvorm.
10621: BANNING, W. - Een nieuwe wil een nieuwe wereld.
5289: BANNING, W. - Jaurès als denker.
18495: Banning, W. & A.A. Van Ameringen & J.M. Den Uyl. - Liberalisme en socialisme.
12331: BANNING, W. e.a. - De mens op reis.
5280: BANNING, W. e.a. - De vrouw in het bedrijf.
18717: BANNING, W. - Over de ontmoeting van theologie en sociologie. Oratie.
12530: BANNING, W. - Geloofsstrijd.
18537: BANNING, W. - Het nationaal-socialisme. Religieus socialistische vragen IV no. 1
20161: BANNING, W. - Voor mensen in wording. Naar een nieuwe structuur van het Nederlandse onderwijsstelsel.
3006: BANNING, W. - Hedendaagse sociale bewegingen. Bewerkt door Woldring.
20289: BANNING, W. - Ons Socialisme. De Partij van de Arbeid in Nederland. Een verweer en appèl naar aanleiding van het Mandement 1954 en de daarop gevolgde discussies.
14864: Baradaran, Monireh. - De naakte waarheid. Overleven in een vrouwengevangenis in Iran.
7470: BARAN, PAUL A. - Unterdrückung und Fortschritt. Essays.
3807: BARAN, PAUL A. - Politische Ökonomie des wirtschaftlichen Wachstums.
11578: BARBER, NOEL. - De Hongaarse opstand.
8297: BARBER, BENJAMIN. - De infantiele consument. Hoe de markt kinderen bederft, volwassenen klein houdt en burgers vertrapt.
14928: Barclay, Harold. - Culture & anarchism.
14259: BARENDRECHT, WOUTER & RAMON KION (red.). - Zwijgend protest. 5 jaar dwaze moeders in Argentinië.
13533: BARENTS, J. - H.P.G. Quack. Zijn leven en werk.
17418: Barents, J. - Bestek. Enkele richtlijnen bij de studie van staat en maatschappij.
14632: BARKER, D.H. & SHEILA ALLEN. - Dependence and exploitation in work and marriage.
19930: BARLAY, STEPHEN. - De sekshandelaars. Een verslag over de moderne vormen van slavernij.
8773: BARLOW, MICHEL. - Le socialisme d'Emmanuel Mounier.
10222: BARNABY e.a. - Gewapende vrede. Groene Cahier.
10382: BARNABY, F. & E. BOEKER. - Defensie zonder kernwapens.
14752: BARNEA, NAHUM (red.). - Israël in vredesnaam. De politiek van een geharnaste democratie.
19010: Barnes, Leonard. - Soviet light on the colonies.
5292: BARNETT, S.A. - Uitvoerbaar socialisme. Studiën over sociale hervorming.
18173: BARNETT, S.A. & CANON BARNETT. - Practicable socialism. New Series
237: BARNETT, DON & ROY HARVEY. - De bevrijding van Angola. Berichten en documenten van een guerilla-oorlog.
6911: Barnsley, Mark. - Beaten up, fitted up, locked up. Mark Barnsley and the Pomona incident. A miscarriage of justice.
20717: BARON, SAMUEL H. - Plekhanov. The father of Russian marxism.
20649: BARRIO, HILDA & GARETH JENKINS. - Che Handbook.
402: BARRIOS DE CHUNGARA, DOMITILA. - Het onrecht is groter dan Bolivië.
1484: BARRUÉ, JEAN. - Anarchisme nu.
19788: BARRUÉ, JEAN. - L'anarchisme aujourd'hui.
11159: BARRY, TOM. - Panama. A country guide.
2453: BARRY, BRIAN (red.). - Power & political theory.
20633: BARTELS, JEROEN. - Kennis, geschiedenis, objectiviteit. Een filosofische reflectie op enkele ontwikkelingen in de wetenschapstheorie.
6999: BARTELS, J. - Politiek Veelstromenland. Marxisme.
19754: BARTELS, J. - Politiek Veelstromenland. Marxisme.
9520: BARTELS, JEROEN & Pätzold & Holz & Lensink. - Dialectische constructie van de `totaliteit`.
9527: BARTELS, JEROEN & HOLZ & LENSINK & PÄTZOLD. - Dialectiek als open systeem.
11714: BARTH, HANS. - Wahrheit und Ideologie.
6327: Bartolf, Christian. - The Breath of my Life.
1994: BARTON, RACHEL. - The scarlet thread, an indian woman speaks.
7342: BARTSCH, HANS-WERNER e.a (red.). - Chile. Ein Schwarzbuch.
14370: BARTSTRA, J.S. - Geschiedenis van het modern imperialisme.
17765: Bartstra, J.S. - Geschiedenis van het moderne imperialisme (tijdvak circa 1880 - circa 1906)
4139: BARUCH, F. e.a. - De Rode Vlag gestreken. Een kritiek op het ontwerpprogram van de CPN.
17923: Baschwitz, Kurt. - De intelligentie van het krantenlezend publiek. Oratie.
14485: BASISGROEPEN. - Aktiehandboek voor de blokkade van de UCN-fabriek in Almelo 18,19 en 20 juni 1981.
4518: BASSERMAN, LUJO. - Betaalde liefde. Van staatsbordeel tot tippelverbod.
4273: BASSET, PAUL e.a. - Een beter milieu begint bij de politiek.
18912: Bastiaans, J. e.a. - Sanering als sociaal vraagstuk. Prae-advies. Uitgave #17
1995: BASTIAANSSEN, MARIANNE (red.). - Vrouw in beeld - 10 jaar festival vrouwenfilms Assen.
15269: BAUDET, HENRI. - The Netherlands after the loss of Empire.
17961: BAUDET, H. - Historie en menselijke verhoudingen. Rede.
20264: BAUER, ADOLF & HERBERT CRÜGER & GISELA KOCH & CHRISTIAN ZAK. - Basis und Überbau der Gesellschaft.
17683: Bauer, Karl-Heinrich (red.). - Die Bedrohung unserer Gesundheit.
3049: BAUER, O. & H. MARCUSE & A. ROSENBERG e.a. - Faschismus und Kapitalismus. Theorien über die sozialen Ursprünge und die Funktion des Faschismus.
13728: BAULENS, LLUÍS-ANTON. - De neus van Mussolini.
6156: Baumann, Heidrun (red.). - 'Frauen-Bilder' in die Medien. Zur Rezeption von Geschlechterdifferenzen.
5637: BAUMANN, MICHAEL 'BOMMI'. - Hoe het allemaal begon.
6170: Baumeister, Biene e.a. - Situationistische Revolutionstheorie. Eine Aneignung.
625: BAUMGARTNER-KARABAK, ANDREA & GISELA LANDESBERGER. - Die verkauften Bräute. Türkische Frauen zwischen Kreuzberg und Anatolien.
5245: Bayertz, Kurt & Josef Schleifstein. - Mythologie der ""kritischen Vernunft"". Zur Kritik der Erkenntnis- und Geschichtstheorie Karl Poppers.
13659: IT BEAKEN. - Biografie en arbeidersbeweging.
17957: BEAUVOIR, SIMONE DE. - Misverstand in Moskou.
8178: BEAUVOIR, SIMONE DE. - Uitgenodigd.
20675: BEAUVOIR, SIMONE DE. - Lettres à Sartre. 1930-1939. 1940-1963.
3128: BEAUVOIR, SIMONE DE. - Memoires. De druk der omstandigheden. Deel 1 en 2.
18018: Bebel, A. - Der Briefwechsel zwischen Friedrich Engels und Karl Marx, I
5298: BEBEL, AUGUST. - Aus meinem Leben.
19201: BEBEL e.a. - Vakbeweging en politieke partijen. Een verzameling van vertaalde opstellen
13079: BEBEL, AUGUST. - Die Frau und der Sozialismus.
7000: BEBEL, A. & E. BERNSTEIN (red.). - Der Briefwechsel zwischen Friedrich Engels und Karl Marx 1844 bis 1883.
7366: BEBEL, AUGUST. - Aus meinem Leben. 1. 2. und 3. Teil. Dritter Teil herausgegeben von Karl Kautsky.
17645: Bebel, A. - Der Briefwechsel zwischen Friedrich Engels und Karl Marx, IV
10762: BEBEL, AUGUST. - Die Frau und der Sozialismus.
14561: BEBEL, AUGUST. - Die Frau und der Sozialismus. Teil 1 & 2.
5296: BEBEL, AUGUST. - Ausgewählte Reden und Schriften: Band 1. 1863-1878; Band 2 Erster Halbband; Band 2 Zweiter Halbband; Band 6.
9360: BEBEL, AUGUST. - Uit mijn leven. Deel 2.
15157: BEBEL, AUGUST. - Die Frau und der Sozialismus.
18019: Bebel, A. - Der Briefwechsel zwischen Friedrich Engels und Karl Marx, II
20439: BEBEL, AUGUST. - Die Frau und der Sozialismus.
18020: Bebel, A. - Der Briefwechsel zwischen Friedrich Engels und Karl Marx, III
2008: BEBEL, AUGUST. - Die Frau und der Sozialismus.
11082: BECHER, JÜRGEN e.a. (red.). - Politische Ökonomie des Kapitalismus und des Sozialismus.
15166: BECHLER, EKKEHARD. - Internationale Arbeitsteilung und Dritte Welt. Handelsbeziehungen auf Kosten oder im Dienste der Entwicklungsländer.
17635: BECK, WOLFGANG. - Democratie in de wijken. Een onderzoek naar buurtacties in Nederland.
9855: BECK, WOLFGANG. - Democratie in de wijken. Een onderzoek naar buurtacties in Nederland.
11138: BECKER, J.W. e.a. - Opvattingen van werklozen 1974-1982; enige veranderingen in attitudes en gedragingen.
5217: BECKER, UWE (red.). - Maatschappij, macht, Nederlandse Politiek.
19935: BECKER, WOLFGANG. - Good Bye Lenin!
20363: BECKER, FRANS & WIM VAN HENNEKELER. MENNO HURENKAMP (red.). - Vier jaar Balkenende. WBS jaarboek 2006.
20364: BECKER, FRANS & WIM VAN HENNEKELER (red.). - Cultuurpolitiek. WBS jaarboek 2005.
20196: BECKER, FRANS e.a. (red.). - Onszelf blijven. H.B. Wiardi Beckman, baanbreker van de moderne sociaaldemocratie.
9023: BECKER, FRANS & JOHAN FRIESWIJK - Bedrijven in eigen beheer - kolonies en produktieve associaties in Nederland 1901-1958
19443: BECKERS, WALTER. - A. Science Fiction?
20730: BECKWITH, BURNHAM P. - Radical Essays.
20262: BEDNARIK, KARL. - De jonge arbeider van deze tijd. Een nieuw type.
10782: BEDNARIK, KARL. - Gevaarlijke welvaart. Proefbalans van onze samenleving.
12484: ALGEMENE NEDERLANDSE AGRARISCHE BEDRIJFSBOND. - Feiten en argumenten ten dienste van de huisbezoekers van de ANAB.
13151: ONAFHANKELIJK VERBOND BEDRIJFSORGANISATIES. - Zo houden we ze klein. Een boekje over Organon en de derde wereld.
20062: BEECHER-STOWE, H. - De hut van Oom Tom.
4390: BEECHER, J. - Een schip voer uit. De geschiedenis van het ss. Booker T. Washington.
13226: BEEK, KOLJA VAN e.a. (red.). - Bouwen onder kapitalistiese voorwaarden.
820: BEEK, HERMAN VAN. - Ongemerkt. Huishoudtextiel in Pakistan. Een onderzoek naar de herkomst van huishoudtextiel in Nederlandse grootwinkelbedrijven.
19152: Beek, Frans van (red.). - Tilburg het begin... Wij gaan door met de strijd!
8164: BEEKMAN, BERT e.a. - Max Havelaar: koffie met toekomst. Producenten en consumenten op weg naar een rechtvaardige wereldhandel.
5621: BEEMSTERBOER, NICO. - Staken is geen werk. Relaas van een arbeidsconflict.
11503: BEER, MAX. - Allgemeine Geschichte des Sozialismus und der sozialen Kämpfe.
14782: BEER, PAUL DE & JAN WILLEM DUYVENDAK & LUCAS REIJNDERS & PAUL ROSENMÖLLER e.a. - Een toekomst in aanbouw.
17817: BEER, M. - Allgemeine Geschichte des Sozialismus und der sozialen Kämpfe.
13924: BEERENDS, HANS (e.a.). - De Nederlandse ontwikkelingshulp, helpt het? Een kritiese beschouwing.
20457: BEERLING, R.F. - Van Nietzsche tot Heidegger. Drie studies.
18100: Beerling, R.F. - Filosofie, maatschappij, maatschappij-wetenschap.
5622: BEERLOCK, KAREL. - Uit het leven der fabriekwerkers. K Beerlock, algemeen secretaris der Gentsche afdeeling der Belgische Socialistische Werklieden-Partij.
5623: BEERTEN, LUC. - In de put. Een stomme film.
20472: BEETS, N. - De grote jongen. De psychologie van de jongen in de vlegeljaren.
6595: BEHNKEN, KLAUS (red.). - Deutschland-Berichte der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (Sopade). 7 delen.
1751: BEHREND-ROSENFELD, ELSE S. - Ich stand nicht allein. Erlebnisse einer Jüdin in Deutschland 1933-1944.
1743: BEHRENDT, F. - Hebt u Marx nog gezien?
8153: GOED BEKEKEN 4. - Voeding: milieu en budget.
12607: BEKHUIS, JANS. - Mannenbevrijding - de persoonlijke en maatschappelijke emancipatie van de man.
9174: BEKHUIS, JANS. - Mannenbevrijding - de persoonlijke en maatschappelijke emancipatie van de man.
17911: BEKKER, PETER e.a. - Atoomenergie? Nee bedankt!
14364: BEKKERS, F. e.a. - Geweldloze actie en sociale verdediging.
19772: BELDEN FIELDS, A. - Trotskyism and Maoism. Theory and practice in France and The United States.
7001: BELDER, B. - Rusland onder Stalin.
13264: BELIARD, OCTAVE. - La vie tragique de Danton.
3804: BELINFANTE, J.J. - Het socialisatierapport der S.D.A.P.
20149: BELKINA, GALINA. - Marxismus oder Marxologie. Zur Kritik westdeutscher marxologischerKonzeptionen zur Herausbildung der marxistischen Philosophie.
7904: BELLA, S. DE LA - De Nederlandsche vakbeweging. De vakvereenigingsinternationale. Haar ontstaan, ontwikkeling, doel en wezen.
11252: BELLA, S. DE LA. - Ordening in plaats van chaos.
20409: BELLA JR., S. DE LA. - Ordening. Van theorie naar praktijk.
20484: BELLAMY, EDWARD. - Looking backward. 2000-1887.
14717: BELLAMY, EDWARD. - De gelijkenis van de watertank.
1486: BELLEGARRIGUE, ANSELME. - Tegen de volksvertegenwoordiging. Manifesten 1848-1850.
20761: BELLET, ROGER & PHILIPPE RÉGNIER. - Écrire la commune. Témoignages, récits et romans (1871-1931).
14879: BELLO, CARLO. - Observaties van een zwartwerker. Over arbeidsomstandigheden in Amsterdamse pizzeria's.
20127: BELLO, WALDEN. - Counterrevolution, the global rise of the far right.
4918: BELLON, BERNARD P. - Mercedes in peace and war. German automobile workers 1903-1945.
18119: Beltman-Kos, B.H. - Getemde prokreatie. Een oriënterend literatuuronderzoek naar de invoering van geboortenregeling in de ontwikkelingslanden
11167: BEN BRIK, TAOUFIK. - Une si douce dictature. Chroniques tunisiennes 1991-2000.
9116: BEN JELLOUN, TAHAR. - Leren samenleven.
9465: BEN JELLOUN, TAHAR. - Gastvrijheid.
4641: BENARD, CHERYL & EDIT SCHLAFFER. - Die ganz gewöhnliche Gewalt in der Ehe.
4391: BENARD, CHERYL. - Die geschlossene Gesellschaft und ihre Rebellen. Die internationale Frauenbewegung und die schwarze Bewegung in den USA.
17429: BENDIX, REINHARD & SEYMOUR MARTIN LIPSET (red.). - Class, status and power. Social stratification in comparative perspective.
6596: BENESJ, EDVARD. - Herinneringen. Van München tot de nieuwe oorlog en de nieuwe overwinning.
4519: BENGIS, INGRID. - Strijd in de erogene zone. Over liefde, haat en sex.
11626: BENGT, JANGFELDT (red.). - Vladimir Mayakovsky. Love is the heart of everything.
19982: BENJAMIN, WALTER & ADORNO e.a. - The philosophical forum. A quarterly. Vol. 15 nr 1-2 Fall-Winter 1983-84
19043: BENJAMIN, WALTER. - Städtebilder.
20719: BENJAMIN, MEDEA. - Drone warfare. Killing by remote control.
20570: BENN, E.J.P. - Bekentenissen van een kapitalist. Bewerkt door E.C. van Dorp.
8279: BENNETT, OLIVIA e.a.(red.) - Vrouwen in oorlog.
10588: BENNETT, LERONE?. - Amerikanen van het eerste uur. De geschiedenis van de negers in Amerika.?
11437: Bennink, Natasja & Geesje du Marchie van Voorthuys - Vrouwbeeld.
6242: Bennink, Natasja & Geesje du Marchie van Voorthuys - Vrouwbeeld.
20356: BENSCHOP, ALBERT. - Klassen. Ontwerp van een transformationele klassenanalyse.
11575: BENSON, MARY. - Mandela, Nelson.
9589: BENSTON, MARGARET e.a. - Politieke ekonomie van de huishoudelijke arbeid
11929: BENTHEM VAN DEN BERGH, G. - Is a marxist theory of the state possible?
5202: BENTHEM VAN DEN BERGH, G. VAN. - De ideologie van het Westen. Essays, kritieken, polemieken.
11876: BENTHEM VAN DEN BERG, G. VAN. - Dwang en bevrijding. Essays en kritieken.
5219: BENTHEM VAN DEN BERGH, G. VAN. - De staat van geweld en andere essays.
12286: BENTHEM VAN DEN BERGH, G. VAN. - Vietnam en het Westen.
10828: BENZ, WOLFGANG. - Integration ist machbar.
8425: BERDEN, MIA (red.) - Vrouwen, landbouwers van Afrika.
15033: BERENDS, LAMBIEK. - Het Parool, 1940-1990.
18237: Berenstein, Tatiana. - Hilfsaktion für Juden in Polen 1939-1945.
455: BERG, JANNIE VAN DEN. - Javier en Paulina in Nicaragua.
15263: BERG, J.TH.J. VAN DEN BERG - Aan de gelovigen overgeleverd.
10865: BERG, RENÉ VAN DEN e.a. - Bijzondere studenten.
14590: BERG, MAX VAN DEN & BRAM VAN OJIK. - Kostbaarder dan koralen. Beschopuwingen over ontwikkelingssamenwerking.
11172: BERG, MAX VAN DEN e.a. - Welzijnswerk en welzijnspolitiek.
5624: BERG, HARRY VAN DEN & PIM FORTUYN & TEUN JASPERS. - De ontwikkeling van het stakingsrecht in Nederland.
7356: BERG, STEPHEN & S.J. MARKS (red.). - About women. An anthology of contemporary fiction, poetry and essays.
11636: BERG, NATASJA VAN DEN & SOPHIE KOERS. - Fairshopping. Praktisch idealistisch winkelen.
18672: Berg, Barbara Jacoba van den. - Ongevallensterfte in Nederland in het bijzonder bij kinderen tegen de achtergrond van het ongevallenvraagstuk in het algemeen. Proefschrift.
8619: BERG, ANGELINA VAN DEN e.a. - Het lichaam is een kostelijk bezit.
8785: BERG-SCHLOSSER, DIRK e.a. - Einführung in die Politikwissenschaft.
9226: BERG, FRANK VAN DE e.a. - Het zal wel doodbloeden. De Rotterdamse stukgoedstaking 1984.
9735: BERG, MAX VEN DEN e.a. (red.). - Naar een socialistische gemeentepolitiek.
19797: TEN BERGE, GIED & JOOP VERDONK (red.). - Alle Menschen werden Brüder. Over volksliederen en stamgoden.
11255: BERGE, GIED TEN. - De slag om Genève. Jaaroverzicht van de vredespolitiek en vredespolitiek en vredesbeweging 1982/83.
17550: BERGEIJK, PETER A.G. - Economic diplomacy and the geography of international trade.
13375: BERGEN, LEO VAN. - Internationaal zijn of niet zijn: dat is de keuze. E.E. Meursing: arts pro en contra ""het""Rode Kruis.
13376: BERGEN, LEO VAN. - Voor een wereld één in verscheidenheid.
15171: BERGER, PETER (red.). - Marxism and Sociology. Views from Eastern Europe.
19491: BERGER, PETER L. & RICHARD J. NEUHAUS. - Movement and Revolution. On American radicalism.
13845: BERGER, HARTWIG. - Untersuchungsmethode und soziale Wirklichkeit.
20468: BERGH VAN EYSINGA, H.W.Ph.E. VAN DEN. - Revolutionnaire cultuur.
13381: BERGH VAN EYSINGA, H.W.P.E. VAN DEN. - Bij denkers en dichters.
12624: BERGH VAN EYSINGA, H.W. VAN DEN. - Studies. Verspreide opstellen.
12594: BERGH, G. VAN DEN. - Verkiezing of staatsloterij? Kritiek op het regeringsontwerp tot samenstelling van de eerste kamer.
15213: BERGH VAN EYSINGA, H.W.P.E. VAN DEN. - Roode rozen.
12639: BERGH VAN EYSINGA, H.W. VAN DEN. - Levensbeschouwing.
14555: BERGH VAN EYSINGA, H.W.P.E. VAN DEN. - Gekleurde wolken.
14557: BERGH VAN EYSINGA, H.W.P.E. VAN DEN. - Van eeuwige dingen. Tweede bundel. Deel 2
10027: BERGH, H. VAN DEN e.a. (red.). - Multatuli!
1753: BERGH, HENDRIK VAN. - Bonner Krankheiten. Ein Bericht zur Lage der Republik.
10094: BERGH, JEROEN & DETLEF FETCHENHAUER. - Voorbij het Rationele Model: evolutionaire verklaringen van Gedrag en Sociaal-Economische Instituties.
14020: BERGH VAN EYSINGA, H.W.P.E. VAN DEN. - Uren met Hegel.
13311: BERGHUIS, CORRIE K. - Geheel ontdaan van onbaatzuchtigheid. Het Nederlandse toelatingsbeleid voor vluchtelingen en displaced persons van 1945 tot 1956.
18911: Bergink, A.H. - Samuel Senior Coronel. Zijn betekenis voor de sociale geneeskunde in Nederland.
13840: BERGMAN, INGMAR. - Wilde Erdbeeren.
19825: BERGMANN, ERNST. - Die Erlösungslehre Schopenhauers.
18025: Bergner, Dieter. - Der Kreuzzug der evangelischen Akademien gegen den Marxismus.
17682: Bergson, Henri. - Die beiden Quellen der Moral und der Religion.
677: BERGVELT, DIRK & CHARLOTTE VAN RAPPARD (red.). - De papieren lente. Documenten van de Chinese democratische beweging 1978-1980.
2019: BERKEL, DYMPHIE VAN. - Moederschap is mijn achilleshiel, een boek over kracht en kwetsbaarheid.
12249: BERKI, R.N. - Socialism.
19812: BERKMAN, ALEXANDER. - ABC des Anarchismus.
9663: BERKMAN, ALEXANDER. - Het sociaal-anarchisme.
14115: BERKMAN, ALEXANDER. - ABC van het anarchisme.
20279: BERKMAN, ALEXANDER. - Die Idee ist entscheidend. (Aufsätze aus 'ABC des anarchismus').
4472: JOUR-FIXE-INITIATIVE-BERLIN (red.). - Wie wird man Fremd?
19657: JOUR FIXE-INITIATIVE BERLIN. - Theorie des Faschismus - Kritik der Gesellschaft.
4787: SOZIALISTISCHE PROJEKTARBEIT IM BERLINER. - Schülerladen Rote Freiheit.
14428: BERLOZNIK, ROBERT & PATRICK DE BOOSERE. - Star Wars.
19822: BERMAN, PAUL (red.). - Quotations from the Anarchists.
7357: BERMAN, PAUL. - Idealisme en macht. Of de hartstocht van Joschka Fischer en de nasleep ervan.
10937: BERNAERT, GUY e.a. - Spelen tegen de oorlog.
19836: BERNARD, JEAN. A. (e.a.). - Kleine politieke encyclopedie.
10708: BERNARD-SHAW, GEORGE, (Tanner, John). - Mensch en Oppermensch, (gevolgd door het handboek van den revolutionair).
14838: BERNER, RUDOLF. - Die unsichtbare Front. Bericht über die illegale Arbeit in Deutschland (1937).
2235: BERNERI, CAMILLO. - Klassenkrieg in Spanien 1936/1937.
17708: Bernheim, Ernst. - Einleitung in die Geschichtswissenschaft.
5311: BERNSTEIN, EDUARD. - Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie.
5312: BERNSTEIN, EDUARD. - Zur Frage: Socialliberalismus oder Collectivismus?
13228: BERNSTEIN, EDUARD & FRIEDRICH ENGELS. - Briefwechsel. Hrsg. H. Hirsch.
12433: BERNSTEIN, EDUARD & FRIEDRICH ENGELS. - Briefwechsel. Hrsg. H. Hirsch.
19233: BERNSTEIN, RICHARD J. - Praxis and action.
18725: Bernstein, F. - Over joodsche problematiek.
18941: Bernus, Alexander von. - Sieben Schattenspiele.
19994: BERSEE, LEO. - Greenpeace naar Antartica.
14612: BERTHOLD, WERNER & LOZEK e.a. (red.). - Kritik der bürgerlichen Geschichtsschreibung. Handbuch.
18884: Berting, J. - Reciprociteit en gelijkheid. Sociologen over sociale rechtvaardigheid
359: BERTRAND, LOUIS. - De Belgische werklieden-partij en haar programma.
19255: Bertsch, Herbert. - Von Potsdam zum Friedensvertrag.
18067: BESIKÇI, ISMAIL. - Kurdistan. Internationale Kolonie.
4594: STICHTING SOA-BESTRIJDING. - Vrouwen over SOA en veilig vrijen.
12206: AMSTERDAMSCHE BESTUURSBOND. - Enige gegevens omtrent plaatselijke combinaties van vakverenigingen in het buitenland, samengesteld in opdracht van den Amsterdamschen bestuurdersbond. Aan de Arbeiders van Amsterdam en Nederland.
3380: BÉTEILLE, ANDRÉ. - Inequality among men.
2792: BETHGE, HORST & ERICH ROSSMANN (red.). - Der Kampf gegen das Berufsverbot. Dokumentation der Fälle und des Widerstands.
8006: BETTELHEIM, CHARLES. - Internationale Marxistische Diskussion 1. Über das Vortbestehen von Warenverhältnissen in den 'Sozialistischen Ländern'.
19091: BETTELHEIM, BRUNO. - The children of the dream.
5048: BEUGEN, M. VAN e.a. - Wonen op wielen. Woonwagenbeleid als toetssteen van welzijnsbeleid.
1898: BEUKELS, JAN. - De Poolse kwestie. Of zij bestaat en, zo ja, een toekomst heeft.
4841: FRAUEN GEGEN BEVÖLKERUNGSPOLITIK (red.). - LebensBilder, LebenLügen. Leben und Sterben im Zeitalter der Biomedizin.
14601: BESCHERMING BEVOLKING. - Toelichting op de wenken voor de bescherming van uw gezin en uzelf.
2550: VROUWEN TEGEN BEVOLKINGSPOLITIEK. - Bevolkingspolitiek in Nederland.
1897: WERKGROEP GESCHIEDENIS EN BEVRIJDING. - Groningen 14 en 15 mei 1982.
19431: TIJDSCHRIFT BEVRIJDING. - Maandblad gewijd aan de vernieuwing van het socialisme. #8 Bolsjewisme!? Redactie De Jong, De Ligt, Storm.
19067: TIJDSCHRIFT BEVRIJDING. - Maandblad gewijd aan de vernieuwing van het socialisme. 1930-1936 compleet in 2 delen ingebonden.
4304: ECOLOGISCHE BEWEGING. - Milieu en werkgelegenheid.
5746: TIJDSCHRIFT VOOR ARBEID EN BEWUSTZIJN. - Arbeidstijdverkorting en herverdeling van arbeid 1983/1.
20293: BEYER, WILHELM RAIMUND. - Vier Kritiken: Heidegger Sartre Adorno Lukácz.
18050: Beyer, Wilhelm Raimund. - Die Sünden der Frankfurter Schule. Ein Beitrag zur Kritik der ""Kritischen Theorie"".
9679: BEYERS, JAN. - Economische sancties, een referentiekader.
4203: BEZEMER, J.W. - De Russische revolutie in westerse ogen.
17868: Nooit meer Bhopal! - De grootste gasramp tot nu toe.
9900: Nooit meer Bhopal! - De grootste gasramp tot nu toe.
14519: JELLO BIAFRA. - Become the media.
18000: Bianchi, H. - De vliegengod. Opstellen over gezag, recht en orde.
17881: BIANCHI, H. - Wij en de misdaad.
6944: BIDESE, ERMENEGILDO. - Die Struktur der Freiheit. Chomskys libertäre Theorie und ihre anthropologische Fundierung.
19967: KOOTEN VAN & DE BIE. - Het Simplisties Verbond. Mensen, hou het simpel: leef met vlag en wimpel! Ons kijkt ons 10.
20: BIEBUSCH, WERNER. - Revolution und Staatsstreich. Verfassungskämpfe in Bremen von 1848 bis 1854. Veröffentlichungen aus dem Staatsarchiv der Freien Hansestadt Bremen.
6380: Biekart, Kees & Martin Jelsma (red.). - Peasants Beyond Protest in Central America.
18905: Bielicka, Izabella. - Rozwazania nad kolyska.
18808: Bielicka, Izabella. - Porozmawiajmy o uparciuchach.
20148: BIENERT, WALTHER. - Der überholte Marx. Seine Religionskritik und Weltanschauung kritisch untersucht.
17988: Bierenbroodspot, P. - De therapeutische gemeenschap en het traditionele psychiatrische ziekenhuis.
19033: Bierens de Haan, J.D. e.a. - Spinoza. Gezamenlijke redevoeringen.
18110: Bierens de Haan, J. - Gemeenschap en maatschappij. Een analyse van sociale verhoudingen
18998: Bierens de Haan, J. - Sociologie. Ontwikkeling en methode
19040: Bierkandt, Alfred. - Staat und Gesellschaft in der Gegenwart. Eine Einführung in das staatsbürgerliche Denken und in die politische Bewegung unserer Zeit.
10261: BIERMANN, WOLF. - Voor mijn kameraden, Balladen, liederen en songs van de Oostduitse dichterzanger Wolf Biermann en een gesprek tussen hem en Gunter Wallraff.
10792: BIES, LUITWIN. - Klassenkampf an der Saar 1919-1935.
4275: BIESBOER, FRANK (red.). - Greep op groei. Het thema van de jaren negentig.
12641: BIGOT, L.C.T. - Psychologie. Hoofdzaken van de zielkunde ten behoeve van aanstaande onderwijzers en onderwijzeressen.
7472: BIIDU, DOMENICA GHIDEI. - Door het oog van de naald.
375: BIJEEN. - De doden leven verder. Nieuwe martelaren in Latijns-Amerika.
376: BIJEEN. - Erfgenamen van moeder aarde. Inheemse volken in Noord- en Zuid-Amerika.
6151: BIJEEN. - Van Derde Wereld naar Heel de Wereld. Cultuurdebat 25 jaar Bijeen.
12674: WERELDWIJD/BIJEEN. - Op de bres voor bevrijding. 14 portretten.
18384: Bijmholt, B. - Kinderarbeid vóór 1874. Overgedrukt uit 'De Socialistische Gids'
13638: BILWET. - Media-Archief.
18733: BINGERLE, ANTON & k.a. Schwertassek (red.). - Ovids Metamorphosen.
5314: BINNENDIJK, D. A. M. e.a. (red.). - Schrijversprentenboek 5. Menno ter Braak.
5626: BINNEVELD, HANS. - De Rotterdamse metaalstaking van 1965.
19527: BINSBERGEN, WIM VAN. & PETER GESCHIERE (red.). - Oude Produktiewijzen en binnendringend kapitalisme. Antropologische verkenningen in Afrika.
12692: BINYAN, LIU. - Een kwestie van karakter.
9191: BIRCH, LIONEL. - The history of the T.U.C. 1868-1968. A pictoral survey of a social revolution.
2023: BIRD, CAROLINE e.a. - What women want.
7288: BIRNBAUM, PIERRE & LIVELY & PARRY e.a. (red.). - Democracy, consensus & social contract.
15294: BIRNBAUM, NORMAN. - Die Krise der industriellen Geselschaft.
14258: BISCHOFF, JOACHIM (red.). - Marxismus und Staat. Einführung in die marxistische Staatstheorie.
7769: BISCHOFF, JOACHIM (red.). - Sozialismus für Italien. Programm einer gesellschaftlichen Umgestaltung. PCI.
17568: Bitter, C. e.a. - De Mirakelsteeg. Verslag van een onderzoek naar de materiële, geestelijke, en sociale omstandigheden van bewoners in een te saneren buurt.
19544: BITTERMANN, KLAUS & THOMAS DEICHMANN. - Wie Dr. Jospeh Fischer lernte, die Bombe zu lieben. Die Grünen, die SPD, die NATO und der Krieg auf dem Balkan.
19445: BLACK, GEORGE. - Garrison Guatemala.
19565: BLACKBURN, ROBIN (red.). - Ideology in social science. Readings in Critical Social Theory.
20824: BLACKBURN, ROBIN. - The overthrow of colonial slavery 1776-1848.
12796: BLACKETT, P.M.S. - Atoomenergie en zijn gevolgen.
7801: BLADEL, L. VAN. - Kerngedachten van Karl Marx.
2116: BLAKE, CATRIONA. - The charge of the parasols. Women's entry to the medical profession.
11149: BLANKE, THOMAS. - Die Linke im Rechtsstaat. Band 1: Bedingungen sozialistischer Politik 1945-1965.
5248: BLANQUI, AUGUSTE. - Schriften zur Revolution, Nationalökonomie und Sozialkritik.
20803: BLANQUI, AUGUSTE. (ROGER MARTELLI (red.). - Le communisme, avenir de la société.
10442: BLANQUI, AUGUSTE. - Instruktionen für den Aufstand. Aufsätze, Reden, Aufrufe.

Next 1000 books from Boekhandel Rosa[an error occurred while processing this directive]

6/8