Boekhandel Rosa
Folkingedwarsstraat 16 A, 9711 JJ Groningen, The Netherlands. Tel.: +31 (0)50 313 32 47 | Fax: +31 (0)50 318 00 24            Email: rosaboek@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
12644: BLASCO-IBANEZ, V. - Alphonse XIII démasqué. La terreur militariste en Espange.
13423: BLATT, MARTIN HENRY. - Free love & anarchism. The biography of Ezra Heywood.
8651: MARXISTISCHE BLÄTTER. - Marxismus in unserer Zeit. Karl Marx 5. Mai 1818-1868
1883: BLAUW, WIEBE & HALBE KUIPERS. - Van de paal gerukt? Jongeren aan de rand van de oost groninger samenleving.
8735: BLECHSCHMIDT, AIKE e.a. - Die inflationäre Struktur des Kapitalismus. Das Zusammenwirken von Konzentration, Weltmarktentwicklung und Staatsintervention am Beispiel der BRD.
8959: BLECHSCHMIDT, AIKE. - Löhne, Preise und Gewinne (1967-1973). Materialien zur Lohn/Preis - Spirale und Inflation.
4520: BLEI, FRANZ. - Het boek van liefde en huwelijk.
7920: BLEICH, ANET e.a. - Fascisme toen en nu. Inleidingen gehouden ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan van de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de UvA.
8048: BLEICH, ANET & MAX VAN WEEZEL. - Ga dan zelf naar Siberië!!! Linkse intellectuelen en de koude oorlog.
7424: BLEICH, ANET. - Een partij in de tijd. Veertig jaar PvdA 1946-1986.
2025: BLEICH, ANET e.a. (red.). - Feminisme en politieke macht, deel 1: Posities, problemen en strategieën; deel 2: Herverdeling van betaalde en onbetaalde arbeid.
17979: BLOCH, ERNST. - Subjekt-Objekt.
19587: BLOCH, ERNST. - Thomas Münzer. Als Theologe der Revolution.
17889: BLOCH, ERNST. - Erbschaft dieser Zeit. Gesamtausgabe Band 4.
2027: BLOCH, ALICE. - Lifetime guarantee, a journey through loss and survival.
5628: BLOEMEN, ERIK & LUUK BRUG. - Toevallig jong. Werkende jongeren na 1945 en de vakbeweging.
2030: BLOK, ELS. - Uit de schaduw van de mannen. Vrouwenverzet 1930-1940.
15292: BLOK, ELS. - Loonarbeid van vrouwen 1945-1955.
13037: BLOK, JAN ET AL (red.). - Landbouwkoöperaties rondom Alvalade-Portugal.
2701: BLOK, RIK (red.). - De bewegingen van de burger.
12570: BLOM, ROBERT J. - Gevlucht!
12803: BLOM, H.J.C. e.a. - Nederland van 1939/1946. MAVO editie.
20435: BLOM, RON & BART VAN DER STEEN. - Een banier waar geen smet op rust. De geschiedenis van het trotskisme in Nederland, 1938 - heden.
15023: BLOM, RON. - De oorlog, voor het volk een tragedie. De Provinciale Arbeiders- en Soldatenraad tijdens de Eerste Wereldoorlog in Friesland.
8521: BLOM, H.J.C. e.a. - Nederland van 1939/1946. HAVO-VWO editie.
19034: BLOMMAERT, JAN. - De heruitvinding van de samenleving.
14316: BLOMMAERT, JAN. - De heruitvinding van de samenleving.
8492: BLOMQUIST, CLARENCE. - Abortus.
1493: BLOND, GEORGES. - Het grote leger achter de zwarte vlag. Geschiedenis van het anarchisme.
17899: Blonk, A. & Kruijt. - De besteding van de vrije tijd door de Nederlandse arbeiders. Uitkomsten van een enquête onder 621 arbeiders
17991: BLOOM, HARRY. - Episode in Transvaal.
20842: BLÜHER, HANS. - Die Rolle der Erotik in der männlichen Gesellschaft.
6484: BLUM, WILLIAM. - Schurkenstaat.
4481: BLUM, WILLIAM. - Schurkenstaat.
17694: Blum, Leon. - Du mariage.
13927: AKZA & BOA. - De vijand is de apartheidsstaat.
13931: BOA. - Pers geen Zuid-Afrikaan uit! Verslag van het Boycot-Outspan-Congres.
9314: REINALDA. BOB - Bedienden georganiseerd.
20001: BOBBITT, PHILIP. - The shield of Achilles. War, peace and the course of history.
19517: BOBINSKA, CELINA. - Marx und Engels über Polnische Probleme.
10827: BOCHENSKI, I.M. - Europäische Philosophie der Gegenwart.
12063: BOCHENSKI, I.M. - Die zeitgenössischen Denkmethoden.
13636: BOCHENSKI, I.M. (red.). - Die dogmatischen Grundlagen der Sowjetischen Philosophie (Stand 1958). Zusammenfassung der ''Osnovy Marksistskoj filosofi''. Mit Register.
12064: BOCHENSKI, I.M. - Wege zum philosophischen Denken.
9003: BOCHENSKI, I.M. - Der Sowjetrussische dialektische Materialismus.
4521: BOCHOVE, JET VAN & CARRY HOLZENSPIES. - Borstkanker.
9818: BOCK, HELMUT. - Gewalten und Gestalten. Miniaturen und Porträts zur deutschen Novemberrevolution 1918/1919.
9372: BODARD, LUCIEN. - Bloedbad der indianen. De ondergang van de Indianen in Brazilië.
2963: BOEF, AUGUST HANS DEN & KEES SNOEK. - Pramoedya Ananta Toer. Essay en interview.
22: BOEHNCKE, HEINER & HARRO ZIMMERMANN (red.). - Reiseziel Revolution. Berichte deutscher Reisender aus Paris 1789-1805.
10938: BOEIJEN, W. VAN e.a. - Beeldenstrijd.
7702: HET PROGRESSIEVE BOEK. - De kapitalistische produktiewijze (voormonopolistisch) deel 2.
6221: HET PROGRESSIEVE BOEK. - Alle macht aan het volk. China's lange weg naar het kommunisme.
14577: STER-BOEK. - Katalogus 1973-1974.
6754: BOEKE, JOAN e.a. - Angst voor de atoombewapening: apathie of verzet. Gezondheidswerkers tegen kernbewapening.
9490: BOEKENCENTRUM. - Kernbewapening.
8105: AO boekje - Bulimia Nervosa.
8129: AO boekje - De positie van de vrouw.
7347: AO boekje - Rommel als grondstof.
8101: AO boekje - Margaret Mead.
11007: BOEKMAN, E. - De S.D.A.P. roept u! De S.D.A.P. ""Die vrier letters zijn sinds veertig jaren het baken voor honderd duizenden in den landen'' door E. Boekman lid van het partijbestuur.
18731: Boekman, E. - Overheid en kunst in Nederland.
17633: Boekman, E. - Demografie van Joden in Nederland.
8207: BOEL, MARIE LOUISE e.a. - Meid en vrouw in de nieuwbouw.
14084: BOELE, OTTO (red.). - Apocalyps! Russische verhalen over het einde van de wereld.
7754: BOELENS, LOUISE & ALBERTINE VELDMAN. - Gelijkwaardige arbeid, gelijk gewaardeerd.
8435: BOELGANIN, N.A. & N.S. CHROESTSJOW. - Redevoeringen tijdens het verblijf in India, Birma en Afghanistan (Nov. - Dec. 1955).
4952: BOENDERS, FRANS. - De volle vrijheid.
11326: BOENIN, I. - De Zaak Kornet Jelagin.
19282: Boer, Theo de (red.). - Waarden en Wetenschap. Polemische opstellen over de plaats van het waardeoordeel in de sociale wetenschappen
10949: BOER, HANS A. DE - Onderweg genoteerd.
12447: BOER, ADRIAAN e.a. (red.). - Revolutie in Rusland.
10392: BOER, JOOP & KOSTER, KAREL. - Kernwapenspreiding onder controle? Geschiedenis en betekenis van het Non-Proliferatie Verdrag.
19780: BOER, JAN DE. - Samenleven en overleven. Een verhaal over economie, ecologie en macht.
11188: BOERMA, ELS. - Mozambique. Mogelijkheden en grenzen van een ontwikkelingsstrategie.
5316: BOERS, J. J. L. A. - Proletariaat en deproletarisatie. Een synthese van het Proletarisch probleem.
364: BOESAK, ALLAN. - Als dit verraad is ben ik schuldig.
20798: BOÉTIE, DE LA ÉTIENNE. (MIGUEL BENASAYAG (red.) - De la servitude volontaire.
19886: BOËTIE, ETIENNE DE LA. - Über freiwillige Knechtschaft.
8900: BOEWE, JÖRN & JOHANNES SCHULTEN. - The long struggle of the Amazon employees. Laboratory of resistance: union organising in e-commerce worldwide. Updated second edition.
5091: BOGAERT, K.A.M. - Het besluitvormingsvraagstuk in de militaire organisatie.
14642: BOGDAL, KLAUS-MICHAEL. - Schaurige Bilder. Der Arbeiter im Blick des Bürgers.
14164: BOGDANOW, N. - Vertellingen over Mao tse-toeng.
3809: BÖHLER, DIETRICH. - Metakritik der Marxschen Ideologiekritik. Prolegomenon zu einer reflektierten Ideologiekritik und >Theorie-Praxis-Vermittlung<.
13390: BOHM, STELLAN. - Ruslands economische toekomst.
19024: BOHRING, GÜNTHER e.a. (red.). - Soziologie und Praxis. Beiträge zur Entwicklung der marxistischen Soziologie.
12350: BOK, MAARTEN DE & FRIESWIJK & MULDER. - 100 jaar sociaal-democratie in Friesland.
4281: BOK, RENE DE. - Van de Rainbow Warrior tot Mururoa. 25 jaar Greenpeace.
867: BOLAND, BEN E.A. - Verstrikt in verbondenheid (3 aanvullingen op het boek ""Verstrikt in verbondenheid"").
4753: BOLDT, ROSEMARIE & WOLFGANG EICHLER. - Friedrich Wilhelm August Fröbel.
13920: WERKGROEP BOLIVIA. - De prijs van het tin, leven en strijd in de mijnen.
7997: BOLK, BERTUS (red.). - Christendemocraten: springplank voor het fascisme.
10871: BÖLKE, GUNDULA. - Die Wandlung der Frauenemanzipationstheorie von Marx bis zur Rätebewegung.
1756: BÖLL, HEINRICH & LEW KOPOLEW & HEINRICH VORMWEG. - Antikommunismus in Ost und West.
3119: BÖLL, HEINRICH. - Geen alibi voor God (Wo warst du Adam?).
18141: Bolland, G.J.P.J. - Hegel's kleine Logik. Erster Band.
8792: BOLLHAGEN, PETER. - Gesetzmäßigkeit und Gesellschaft. Zur Theorie gesellschaftlicher Gesetze.
4754: BOLZ, ALEXANDER (red.). - A.S. Makarenko. Eine Auswahl.
3810: BOLZ, ALEXANDER (red.). - Makarenko, A.S. Eine Auswahl.
8627: BOM, JAN & KEES WILLEMEN. - Rampen op maandag. Kroniek van de rechtskundigedienst.
5247: BÖMERS, EGBERT. - Spiralen uit de volkspsychologie.
10388: BOMERT, BERT & HUUB JASPERS (red.). - De bom voorbij? De verlenging van het non-proliferatie verdrag en de toekomst van de kernbewapening
2702: BOMMELS, BERT. - Het blauwe leger. De politie in Nederland. Goed dat er politie is.
2878: BONARIUS, HENRIETTE. - De politieke lijn. 15 tekenaars.
6382: Bonasso, Miguel. - Herinnering aan de dood.
7892: NEDERLANDSCHE COOPERATIEVE BOND. - Stenografisch verslag van het 2e Nationaal Coöperatief Congres
2034: BOND VOOR WETENSCHAPPELIJKE ARBEIDERS, VERBOND VAN - Sexisme en wetenschap 1 & 2.
9342: ALGEMENE NEDERLANDSE LANDARBEIDERS BOND. - Verslag over de jaren 1947 - 1948 - 1949.
5836: Bonefeld, Werner (red.). - Revolutionary writing. Common Sense essays in post-political politics.
12537: BONGER, W.A. - Verspreide geschriften. Deel I: Criminologie en criminele statistiek. Deel II: Sociologie en politiek.
11731: BONGER, W.A. - Problemen der demokratie.
17996: BONGER, W.A. - Verspreide geschriften. Deel I: Criminologie en criminele statistiek.
2035: BONGER, ELS e.a. (red.). - Wij leerden fier rechtop te staan... 70 jaar socialistische vrouwenbeweging.
2382: BONGER, W.A. - Verspreide geschriften. Deel I: Criminologie en criminele statistiek. Deel II: Sociologie en politiek.
11936: BONK, HEINZ (e.a.). - Friedenssicherung und Abrüstung - zentrale Fragen des Kampfes im staatsmonopolistischen Kapitalismus.
9263: BONN, S. - Zangen van hoop. Gedichten.
20862: BONNAUD, FRANÇOIS. - Carnets de luttes d'un anarcho-syndicaliste (1896-1945).
10603: BONS, ANDRE & RAF JANSSEN. - De toekomst van het sociale.
6551: Bons, Andre. - Uit de schaduw van de verzorgingsstaat. Over de toekomst van de beweging van uitkeringsgerechtigden.
365: BOO, JAN DE e.a. - Van slavernij naar bevrijding.
13128: BOOG, BEN. - Het aktionalistisch paradigma van Alain Touraine cs.
14665: BOOGAARD, RONALD VAN DEN & ROEL VAN BROEKHOVEN (red.). - De Palestijnen.
415: BOOGAARD, HENK VAN DEN. - Cuba. Homoseksualiteit: ideologie en politiek.
6022: BOOKCHIN, MURRAY. - Post-Scarcity Anarchism.
14904: BOOKHAGEN, CHRISTL e.a. - Kommune 2. Versuch der Revolutionierung des bürgerlichen Individuums.
5049: BOOKHAGEN, CHRISTL e.a. - Kommune 2. Versuch der Revolutionierung des bürgerlichen Individuums.
10815: BOOMEN, MARIANNE VAN DER. - Internet ABC voor vrouwen.
8478: BOOMEN, GERARD VAN DEN - Honderd jaar vredesbeweging in Nederland. Van socialisten tegen de oorlog tot vrouwen voor vrede.
6756: BOOMSMA, JOOP e.a. - Is frede wier itselde as gin oarloch mear?
19942: BOOMSMA, PETER R. - Kneppelfreed. Gevecht om de taal met wapenstok en waterkanon.
13727: BOON, RUDI e.a. (red.). - Het dagelijkse leven van de Palestijnen, ontwikkelingen en perspectieven in Israël en bezet gebied.
10957: BOON, HENK. - Laos.
13671: BOON, RUDI. - Over vijf jaar in Johannesburg… Generaties van verzet.
9021: BOON, PIETER (J.H. SCHEPS). - Sociaal-Democratie en Communisme.
777: BOOST, ROLF. - Aan de achterdeur van de armoe.
12850: BOOT, HANS (red.). - Om de vereniging van de arbeid.
14059: BORCHERT, WOLFGANG. - Borcherts Werke.
6597: BÖRGER, A. - Ratio of ultima ratio.
104: BÖRGER, A. - Ratio of ultima ratio.
20701: BORGESE, G.A. - Der Marsch des Fascismus.
14274: BORJA DA COSTA, FRANCISCO. - De schreeuw van Maubere. Strijdliederen voor het volk van Oost-Timor.
3764: BORKENAU, FRANZ. - Karl Marx. Auswahl und Einleitung.
2040: BORKUS, MARJA & ANJA VAN OOSTROM. - Vrouw en geschiedenis.
4282: BORMANS, PAUL & THEA HAMERS. - Milieukunde. Overzicht van de gehele milieuproblematiek.
20625: BORMS, EDDY. - Humanisme-kritiek in het hedendaagse Franse denken.
12268: BORNEBROEK, ARNO. - Route van onafhankelijkheid.
15207: BOROSS, L.F. (red.). - W.I. Lenin. Redner der Revolution Band 13.
19965: BOS, DENNIS & MARTEN BUSCHMAN (red.). - Onvoltooid Verleden. Kwartaalblad voor de geschiedenis van sociale bewegingen. Maart 2002. o.a. Bert Altena.
20608: BOSCH, RENÉ TEN. - Bureaucratie is een inktvis.
2043: BOSCH, MINEKE & ANNEMARIE KLOOSTERMAN. - Lieve Dr. Jacobs, brieven uit de wereldbond voor vrouwenkiesrecht 1902-1942.
8857: BOSCH, ELLIE. - Marktvrouwen van Bobo. Het leven en werk van handelaarsters in de stad Bobo-Dioulasso in Boven-Volta
20396: BOSCHMA, HILBRANDT. - Gewetensvrijheid voor den dienstweigeraar, gevolgd door een briefwisseling met een aspirant-dienstweigeraar.
13121: BOSGRA, S. & K. SCHAEPMAN. - Bezet, bevrijd, bedreigd.
1908: BOSGRA, S.J. & C. VAN KRIMPEN. - Portugal en de NATO.
11695: BOSHART, MAUD. - De muiterij op de Zeven Provinciën.
18142: BOSKER, FOKKO. - Rode boegbeelden in Schoterland. Voormannen in de sociale strijd van Noord-Nederland.
12545: BOSMA, GERDA e.a. (red.). - Dat verdomde kapitalisme. Politieke herinneringen van een weerbarstige Noorderling.
7900: BOSON, MARCEL. - Co-op in der Schweiz.
3730: BOSSCHER, DOEKO. - De dood van een metselaar en het begin van de jaren zestig in Nederland / Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de Eigentijdse Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen op 11 februari 1992.
4283: BOSSEMA, WIM (red.). - De witte illusie. Zuivel in Nederland, de EG & de Derde Wereld.
240: BOSSEMA, WIM. - Angola. Landenreeks.
20634: BOSSENBROEK, MARTIN. - Fout in de Koude Oorlog. Nederland in tweestrijd 1945-1989.
15252: BOSTAD, INGA & ELIN SVENNEBY (red.). - Gender - an issue for philosophy?
11472: BOSWIJK, ANJE H. & COUVEE. - Vrouwen vooruit! De weg naar gelijke rechten.
14947: BOT, WIM e.a. (red.). - Kritiek. Jaarboek voor socialistische discussie en analyse 1996.
14952: BOT, WIM e.a. (red.). - Kritiek. Jaarboek voor socialistische discussie en analyse 1995.
1502: BOT, L.J. - Nederland in de mist.
14792: BOT, WIM e.a. (red.). - Kritiek. Jaarboek voor socialistische discussie en analyse 1991.
14791: BOT, WIM e.a. (red.). - Kritiek. Jaarboek voor socialistische discussie en analyse 1992.
18542: Bottema, O. (red.). - Universiteit en Hogeschool. Medical education objectives and methods. januari 1968 nr.5 jaargang 14
12742: BOTTENBURG, M. VAN & J.W. GERRITSEN. - Rechtshulp in Vereniging. Het oordeel van cliënten en juridische professionals over de Rechtskundige Dienst van de FNV.
17711: BOTTOMORE, T.B. - Elites and society.
12908: BOTTOMORE, T.B. - Critics of Society. Radical thought in North America.
4393: BOTTOMORE, TOM. - Classes in modern society.
310: BOUDJERA, RACHID. - Prinzip Hass. Pamphlet gegen den Fundamentalismus im Maghreb.
14657: BOUHUYS, MIES e.a. - Schrijvers voor Vietnam.
20374: BOUHUYS, MIES. - Het dagboek van Anne Frank. Toneelspel in twee bedrijven naar 'Het Achterhuis', oorlogsdagboek van Anne Frank.
4960: BOUMA, HANS & WOUTER VAN DIEREN & BAS DE GAAY FORT - Nieuwe vooruitgang.
11649: BOUMA, HANS & AREND VAN DAM. - Verduiveld handig. Protesten tegen het Kalkar projekt.
17583: BOUMAN, P.J. - De sociale wetenschappen in de Verenigde Staten. Kort verslag van een verkenningstocht
3816: BOUMAN, P.J. e.a. (red.). - Ons sociaal erfdeel.
11623: BOUMAN, P.J. - Van tijd naar tijd. Europese cultuur in jaren van overgang.
18997: BOUMAN, P.J. - Sociologie. Begrippen en problemen
20203: BOUMAN, P.J. - Wetenschap en werkelijkheid. Bundel.
9645: BOUMAN, P.J. - Vrijheidshelden en terroristen. Vijf eeuwen geweld in Europa.
9970: BOUMAN, P.J. - Vijfstromenland. Balans der Werelddelen.
9932: BOURDEAU, PHILIPPE & DAVID STANNERS (red.) - The Dobris Assessment - Europe's environment 2 delen
5319: BOURGUIN,MAURICE. - Die Socialistische Systeme und die Wirtschaftliche Entwickeling.
12307: BOURNE, EULALIA. - Woman in levi`s.
9218: BOURNE, RICHARD. - Political leaders of Latin America. O.a. Guevara, Stroessner, Peron.
11716: BOUW, CAROLIEN & BERNARD KRUIDHOF (red.). - De kern van het verschil. Culturen en identeiten.
2052: BOUW, CAROLIEN e.a. (red.). - Van alle markten thuis, vrouwen- en genderstudies in Nederland.
12479: ALGEMENE NEDERLANDSE BOUWARBEIDERSBOND. - Twee jaar Marshall-hulp.
19578: BOUWMAN, TEO. (red.). - Philips. International reorganisations and wokers' resistance.
20482: BOVA, RUSSELL. - Readings on how the world works. Current issues in international relations.
6189: Bové, Jose & Francois Dufour. - De wereld is niet te koop.
14606: BOVENKERK, FRANK. - Misdaadprofielen.
19214: Box, L. (red.). - Van theorie tot toepassing in de ontwikkelingssociologie. Sociologen en antropologen over ontwikkelingsproblemen
19632: BOYD, WILLIAM. - The history of Western education.
20469: BOYLE, T.C. - East is east.
13379: BRAAK, MENNO TER e.a. - Over Multatuli.
9137: BRAAM, A. VAN. - Universitaire organisatie en bestuur.
15025: BRABANDER, LUDO DE. - Oorlog zonder grenzen.
11950: BRABANT, JOS VAN. - Een kwart eeuw socialistische economie in Oost-Europa.
3221: BRADFORD HUIE, WILLIAM. - Tirannen in het wit.
19549: BRADISH, PAULA & ERIKA FEYERABEND & UTE WINKLER. - Frauen gegen Gen- und Reproduktionstechnologien. Beiträge vom 2. Bundesweiten Kongreß Frankfurt, 28-30.10. 1988.
10213: BRAET, MARC. - Ik leg mijn hand op Spanje.
378: BRAHIM, JOHN & CLAUDINE CORREIA. - Centraal Amerika. Ontwikkeling van de produktieverhoudingen.
13073: BRAIDOTTI, ROSI & SUZETTE HAAKMA (red.). - Ik denk, dus zij is.
5320: BRAILSFORD, H.N. - Bezit of vrede?
14596: BRAILSFORD, H.N. - Het socialisme nu.
15172: BRAKEL, J. VAN. - Interculturele communicatie en multiculturalisme.
2602: BRANCA, PATRICIA. - Silent Sisterhood. Middle-Class Women in the Victorian Home.
9880: BRANCA, PATRICIA. - Silent Sisterhood. Middle-Class Women in the Victorian Home.
19715: BRANCO, MARTA & ANJA KOSTER. - Europa kent zijn grenzen. Gevolgen van de Europese eenwording voor migranten, vluchtelingen en asielzoekers.
5838: Brand, Ulrich e.a. (red.). - Nichtregierungsorganisationen in der Transformation des Staates.
6273: Fluchtlingsrat Brandenburg (red.). - Italien. Legalisierung von Flüchtlingen - Militarisierung der Grenzen? FFM heft 8.
8796: BRANDES, VOLKHARD e.a. (red.). - Politische Ökonomie. Geschichte und Kritik.Handbuch 1, 2, 3, 4, 5.
13294: BRANDS, G. - De Gorilla's komen.
13117: BRANDS, JAN ET. AL. - Andere wijs over onderwijs. Naar een materialistische onderwijssociologie.
2058: BRANDS, NEELTJE e.a. - Van wondermiddel tot desillusie. Ervaringen en feiten rondom het DES-hormoon.
10616: BRANDT, WILLY e.a. - Waarheen drijft de Bondsrepubliek? Duitsland en Europa.?
680: BRANDT, CONRAD & BENJAMIN SCHWARTZ & JOHN K. FAIRBANK. - Der Kommunismus in China.
3566: BRANDT, ROLF. - Das Wolga Lied.
19425: BRANDT, WILLY. - Ontmoetingen en gedachten. De jaren 1960/1975. Deel 2.
9213: BRANDT, WILLY. - Ontmoetingen en gedachten. De jaren 1960/1975. Deel 1 en 2.
8917: BRANDY, WILLY. - Het Brandt rapport. Een overlevingsprogramma.
14817: BRANFORD, SUE & JAN ROCHA. - Cutting the wire. The story of the landless movement in Brazil.
17588: BRANTING, GEORG (voorwoord). - Witboek over de Duitse Bartholomeusnacht.
19847: BRATT, G. (red.). - Critical perspectives on housing.
14002: BRAUN, LILY. - Herinneringen van eene socialiste.
8050: BRAUN, KARL-HEINZ & KLAUS HOLZKAMP (red.). - Kritische psychologie. Bericht über den 1. Internationalen Kongreß Kritische Psychologie vom 13.-15. Mai 1977 in Marburg.
1884: BRAUN, MARIANNE. - De regeringskommissaris in Finsterwolde.
19625: BRAUN, EBERHARD e.a. - Politische Philosophie. Eine Lesebuch. Texte, Analysen, Kommentare.
20153: BRAUN, LILY. - De vrouwenkwestie, haar historische ontwikkeling en haar economische kant.
20342: BRAUN, LILY. - Im Schatten der Titanen. Erinnerungen an Baronin Jenny von Gustedt.
15296: BRAUNMÜHL, C. VON e.a. - Probleme einer materialistischen Staatstheorie.
19349: Braunreuther, Kurt (red.). - Zur Kritik der bürgerlichen Soziologie in Westdeutschland.
18918: BRECHT, BERTOLT. - Schriften zur Politik und Gesellschaft. Band I 1919-1941, Band II 1933-1956.
3318: BRECHT, BERTOLT. - Tui-roman.
3283: BRECHT, BERTOLT. - 1956-1966.
7448: BRECHT, B. - Gedichte.
3311: BRECHT, BERTOLT. - Me-Ti. Boek der Wendingen.
17863: BRECHT, BERTOLT. - Brechts drei Groschen Buch - Texte, Materialien, Dokumente.
14560: BRECHT, BERTOLT. - Drie Stuivers Roman.
3293: BRECHT, BERTOLT. - Drie Stuivers Roman.
3297: BRECHT, BERTOLT. - Gesammelte Werke 14.
3312: BRECHT, BERTOLT. - Mutter Courage und ihre Kinder. Eine Chronik aus dem Dreissigjährigen Krieg.
3289: BRECHT, BERTOLT. - Die heilige Johanna der Schlachthofe. Bühnenfassung, Fragmente, Varianten.
3407: BRECHT, BERTOLT. - Über Theater.
9169: BRECHT, BERTOLT - Schweyk im zweiten Weltkrieg.
12546: BREDEL, WILLI. - Maschinenfabrik N & K.
2060: BREDERODE-RITTER, CARLA VAN & MIRIAM FLOOR. - Als je een borst wordt afgezet... Ervaringen van vrouwen en hulpverleners.
18666: Bree, G.H. De. - Onderzoek naar specifieke kenmerken van gedrag bij probleemgezinnen, en: Analyse van de gezinssituaties naar kenmerken en achtergronden; een en ander in verband gebracht met aan de theorie ontleende en in de praktijk toegepaste zienswijzen.
18888: Bree, G.H. De. - Relatie onderzoek in de X-straat.
9013: BREETZMANN, MARTIN - Die industrialisierung der entwicklungslander
8663: BREITENBÜRGER, G. & G. SCHNITZLER (red.). - Marx & Marxismus heute.
14526: BREITSCHEID, RUDOLF. - Antifaschistische Beiträge 1933-1939.
12456: BREKEL, A.J.P. VAN DEN e.a. - Bibliografie van Groningen.
17639: Bremer, J.J.C.B. - De ziekenhuispatiënt. Een descriptief-, een historisch- en een experimenteel-psychologisch onderzoek van de ziekenhuissituatie
20657: BREMMER, J. (red.). - Van Sappho tot de Sade. Momenten in de geschiedenis van de seksualiteit.
9142: BRENNAN, BRID e.a. (red.). - Europe-Asia Arms trade challenges ASEM security dialogue.
11154: BRENNER, PHILIP. - From confrontation to negotiation. U.S. relations with Cuba.
14692: BRESHNEW, L.I. - Das grosse Program des XXIV. Parteitages der KPDSU wird konsequent Verwirklicht.
8617: BREUKER, JOOST e.a. - Het militair-industrieel kompleks in Nederland.
10574: BREYTENBACH, BREYTEN. - A Season in Paradise.
2911: BREYTENBACH, BREYTEN. - De sporen van de kameleon.
12130: BREZJNEV, LEONID & ANDREJ GROMYKO. - De Unie van Socialistische Sovjet-Republieken neemt de verplichting op zich niet als eerste kernwapens te gebruiken.
8508: BREZJNEV, L.I. (BREZJNJEW) - De CPSU in de strijd voor de eenheid van alle revolutionaire en vredelievende krachten.?
8775: BREZJNEV, L.I. - Verslag van het centraal comite der CPSU aan het XXVIe congres van de communistische partij van de Sovjet-Unie.
2063: BRIDIÉ, ANNA. - Vrouwen van bijstand naar werk.
6933: O´BRIEN. - Women´s liberation in labour history. A case study from Nottingham.
14913: BRINK, GABRIËL VAN DEN. - Hoge eisen, ware liefde.
10189: BRINK, M. VAN DEN. - De vrijdenker en de problemen van deze tijd.
13055: BRINK, W.J. VAN DEN. - Dierproeven. Waarom? Vragen en antwoorden op een rij gezet door TNO.
2073: BRINK, RINKE VAN DEN. - De internationale van de haat. Extreem-rechts in West-Europa.
18080: Brink, T. van den. - Eerste resultaten van een statistische analyse van de loop der geboortecijfers in Nederland.
10960: BRINK, H.M. VAN DEN e.a. - Het nieuwe Nederland.
14983: BRINK, RINKE VAN DEN e.a. - Racisme in Frankrijk. Le Pen in het land van vrijheid, gelijkheid en broederschap.
15007: BRINK-POORT, MARTHA VAN. - Anna Reynvaan.
3140: BRINKER-GABLER, GISELA (red.). - Deutsche Dichterinnen vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart.
2064: BRINKER-GABLER, GISELA (red.). - Frauenarbeit und Beruf.
14490: BRINKER-GABLER, GISELA (red.). - Zur Psychologie der Frau.
14961: BRINKGREVE, CHRISTIEN. - De belasting van de bevrijding.
5812: BRINKHORST, H. A. - Religieus Socialistische vragen, serie I # 2. Over den samenhang tusschen maatschappelijke en geestelijke krachten.
14099: BRINKS, MONIQUE. - Het Scholtenhuis 1940-1945.Deel 2: Daders.
10111: BRINTON, HOWARD H. - Het Quakerisme en de andere godsdiensten.
20778: BROCHON, P. (red.). - Eugène Pottier. Ouvrier, poète, communard, auteur de l'internationale. Oeuvres complètes.
11702: BROCK, ADOLF e.a. - Die Würde des Menschen in der Arbeitswelt.
8828: BROCK, ADOLF e.a. - Industriearbeit und Herrschaft.
8835: BROCK, ADOLF e.a. - Die Interessenvertretung der Arbeitnehmer im Betrieb.
8860: BROCK, ADOLF e.a. - Der konflikt um Lohn und Leistung.
6487: Bröckers, Mathias. - Verschwörungen, Verschwörungstheorien und Geheimnisse des 11.9.
5724: BRÖCKLING, ULRICH e.a. (red.). - Gouvernementalität der Gegenwart. Studien zur Ökonomisierung des Sozialen.
18616: Brod, Toman. - Nastal cas boje. Die tschechoslowakische Wiederstandsbewegung in Bildern 1938-1945.
6555: Broek, Nina van den. - Een wereld die veranderde en voorbijging. Het verhaal van Arie Sprenger.
6328: Broek, Martin & Frank Slijper. - Explosieve materie. Nederlandse wapenhandel blootgelegd.
13273: BROEK, ANDRIES VAN DEN. - Vrede: een gezondheidszorg?
10098: BROEK, J.H.G. VAN DEN e.a. - Openbaarheid van milieurelevante bedrijfsgegevens.
933: BROEK, MARTIN & JOSÉ RAMOS-HORTA. - Wapenhandel met Indonesië.
19781: BROEKMAN, HARRIET. - The Young Lords Party. De Puerto-Ricanen in Noord Amerika.
5633: BROEKMEIJER, M. & I. CORNELISSEN. - Arbeidersraad of ondernemersstaat. Macht en machtsstrijd in Nederland en in Joegoslavië.
19265: BROEKMEYER, MARIUS. - Vrij Nederland, 1987, nr. 44. Zeventig jaar Sovjetunie
11512: BROERE, KEES. - Van Accra naar Amsterdam. Afrikaanse migranten op weg naar Europa.
74: BROERE, MARC(red.). - Buiten spel gezet - de ontwikkelingskrisis van de minst ontwikkelde landen.
4963: BROERTJES, PIETER (red.). - Getto's in Holland. Visies op armoede en werkloosheid.
10753: BROERTJES, P. & M. SCHMIDT & P. VAN SEETERS. - 1+1=FNV
4868: BROGAN, D.W. - De vrije staat.
15006: BROK-TROELSTRA, H. - Ik vraag uw oordeel… betreffende mijn royement uit de SDAP en mijn reisindrukken uit de Sowjet-Unie.
18341: Bromley, Dorothy Dunbar & Britten. - Jeugd en sexualiteit. Een studie over 1300 studenten.
20815: BRONFENBRENNER, URIE. - The ecology of human development. Experiments by nature and design.
9998: BRONS, LAJOS L. - Rethinking the culture-economy dialectic.
710: BROOK, STEPHEN. - Winner takes all - a season in Israel.
13469: BROOKS, SVEVO e.a. - Handboek voor politieke vasten-akties. Geschiedenis, voorbeelden, aanwijzingen en training.
20032: BROOS, IMGARD e.a. (red.). - Vijftien jaar Vrouwengeschiedenis in het vaktijdschrift. Een bibliografie van artikelen 1975-1989.
20882: BROSSAT, ALAIN & SYLVIA KLINGBERG. - Le Yiddishland révolutionnaire.
20889: BROUÉ, PIERRE & TÉMIME ÉMILE. - La révolution et la guerre d'Espagne.
20626: BROUNS, MARGOT. - Veertien jaar vrouwenstudies in Nederland; een overzicht.
12326: BROUNS, MARGO & HANS HARBERS. - Kwaliteit in meervoud. Reflectie op kwaliteiten van vrouwenstudies in Nederland.
18917: Brouwer, W.H. e.a. - Schoolkinderen uit sociaal zwakke gezinnen
12531: BROUWER, INA. - Tussentijds.
5774: BROUWER, K. J. - Evangelie en klassenstrijd.
2067: BROUWER, LIESBETH e.a. (red.). - Beyond Limits. Boundaries in feminist semiotics and literary theory.
2706: BROUWER, LIESBETH e.a. (red.). - Geschiedenis en bevrijding 2. Kongresverslag.
3410: BROUWER, LIESBETH e.a. - Geschiedenis en bevrijding 2. Groningen 14 en 15 mei 1982.
12045: BROUWERS, LOU & JAAP RODENBURG (red.). - Het doel en de middelen. De strategie van de Nederlandsche Vredesbeweging.
10276: BROWN, RITA MAE. - Venusnijd.
4701: BROWN, HOWARD. - Familiar faces, hidden lives.The story of homosexual men in America today.
4284: BROWN, LESTER e.a. - In de hoogste versnelling. De adembenemende hordenloop over ecologische grenzen.
3142: BROWN, RITA MAE. - Bingo.
20360: BROWN, LESTER R. - Full planet, empty plates. The new geopolitics of food scarcity.
9631: BROWN, J.A.C. - The social psychology of industrie.
6986: Browne, Jaron e.a. - Towards land, work & power. Charting a path of resistance to US-led imperialism.
4396: BROWNING, RUFUS P. e.a. - Racial Politics in American Cities.
11306: BROWNMILLER, SUSAN. - Vrouwelijkheid.
2069: BROWNMILLER, SUSAN. - Vrouwelijkheid, vrouwen en de door de maatschappij opgelegde beperkingen, biologische feiten en esthetische idealen.
681: BROYELLE, CLAUDIE. - De helft van de hemel. Vrouwenemancipatie in China.
14145: BRUCHAC, JOSEPH. - De dromen van Jesse Brown.
11642: BRÜCKNER, PETER. - Freiheit, Gleichheit, Sicherheit. Von den Widerspruchen des Wohlstands.
19350: BRÜCKNER, PETER. - Zur Sozialpsychologie des Kapitalismus Socialpsychologie der antiautortären Bewegung 1.
13665: BRUDER, KLAUS-JÜRGEN (red.). - … wurde denn überhaupt Theorie gemacht? Sonderheft zu Peter Brückner.
3108: BRUG, LUUK e.a. - Geschiedenis en bevrijding Vrije Universiteir Amsterdam.
5636: BRUG, LUUK e.a. (red.). - Geschiedenis en bevrijding. De bestudering van het verleden in de emancipatiestrijd van nu.
7430: BRUG, T.T e.a. - Delen we de zorg? Verslag van het project Transit: Hoe kan de hulpverlening aan verslaafde vrouwen met seksueel geweldservaringen worden verbeterd?
10683: GROEP VAN BRUGGE. - Landbouw in Europa.
20733: BRÜGMANN, MARGRET (red.). - Vrouwen in opspraak. Vrouwenstudies als cultuurkritiek.
4207: BRÜGMANN, UWE. - Die russischen Gewerkschaften in Revolution und Bürgerkrieg 1917-1919.
20300: BRUGMANS, H. - Crisis en roeping van het westen. Twee en een halve eeuw Europese cultuurgeschiedenis.
678: BRUGMANS, H. - De nieuwe staat.
19313: Brugmans, I.J. - Wendingen in de economische geschiedenis. Oratie
8512: BRUGMANS, I.J. - De arbeidende klasse in Nederland in de 19e eeuw (1813-1870). Tweede herziene en bijgewerkte druk.
8596: BRUGMANS, ELLEN & LIES PEELS. - Koesteren & kostwinnen. De herverdeling van betaalde en onbetaalde arbeid.
9245: BRUGMANS, H. - Karl Marx. Grote democraten
11970: BRUHAT, JEAN. - Présentation de l' U.R.S.S.
20658: BRUIJN, JEANNE. - Haar werk. Vrouwenarbeid en arbeoidssociologie in historisch en emancipatorisch perspectief.
2072: BRUIJN, LILIAN DE & ANNEMARIE DE WILDT (red.). - International conference on women's history.
110: BRUIJNE, G.A. e.a. (red.). - Perspectief op ontwikkeling?
4869: BRUIN, G.P. DE & F. FAULHABER. - Post la kurso. Leesboek ter herhaling, met woordenlijsten, vragen over grammatica, zinnen ter vertaling.
4871: BRUIN, HANS DE & PAUL VAN VELSEN (red.). - Het gelijk... uitnodiging tot een debat.
12583: BRUIN, T. DE & A. PEPER (red.). - Arbeidsverhoudingen in Europa. Coöperatie, coalitie, conflict.
1885: BRUINTJES, GEERT. - Socialisme in Groningen 1881-1894.
8079: BRUINVIS, ED. - Multinationals in Arnhem.
18909: Brummelkamp, J. - 's Werelds honger
8212: BRUN, ELLEN & JACQUES HERSH. - Leerboek over imperialisme. Mechanismen van de uitbuiting.
8192: BRUNT, EMMA e.a. - Is het werk gedaan? De vrouwenbeweging in 2001.
4286: BRUNT, MARIJKE. - Milieubesparend huishouden.
2075: BRUNT, EMMA. - Je zal je zuster bedoelen. Eigentijds feminisme.
20806: BRUPBACHER, FRITZ. - Marx und Bakunin. Ein Beitrag zur Geschichte der Internationalen Arbeiter-Assoziation und zur Diskussion über antiautoritären und autoritären Kommunismus.
4872: BRUS, WLODZIMIERZ. - Funktionsprobleme der sozialistischen Wirtschaft.
12062: BRUTENZ, K.N. e.a. - Ideenkämpfe in Afrika, Asien, Lateinamerika.
5644: BRUYN, L.P.J. DE. - Partij kiezen. Systematisch-vergelijkende analyse van de partijprograms voor de Tweede Kamerverkiezing 1971.
6760: BRYERTON, G. - Kernenergie op de korrel.
10787: BRYNER, GARY C. - Gaia's wager. Environmental movements and the challenge of sustainability.
20327: BUBER, MARTIN. - Paden in utopia. Het utopisch socialisme en de vernieuwing van de maatschappij.
11207: BUCHANAN, KEITH. - The Chinese People & the Chinese Earth.
3485: BUCHARIN, N. e.a. - Lenin. Leben und Werk.
20357: BUCHARIN, NIKOLAJ I. & JEWGENIJ A. PREOBRASCHENSKIJ. - Das ABC des Kommunismus.
6870: BUCHHOLZ, ARNOLD. - De dialoog tussen Oost en West.
19506: BUCHHOLZ, TINO. - Struggling for recognition and affordable housing in Amsterdam and Hamburg. Resignation, resistance, relocation.
11491: BÜCHNER, LUDWIG. - De Mensch en zijn plaats in de natuur.
12647: BUCK, PEARL S. - De wereld kan goed zijn.
11549: BUCKLEY, R & J. CRISPIN. - Los vanguardistas Espanoles 1925-1935.
8174: BUCKMAN, PETER (red.). - Het onderwijs is ook niet alles.
7466: BUDZINSKI, MANFRED. - Alle Menschen sind Ausländer fast überall.
14660: BUHEIRY, MARWAN R. - U.S. threats of intervention against Arab oil: 1973-1979.
14301: BUHR, MANFRED. - Zur Geschichte der klassischen bürgerlichen Philosophie. Bacon, Kant, Fichte, Schelling, Hegel.
10656: BUITENKAMP, MARIA e.a. - Doel: duurzame economie, Verslag van da danktank 'naar een duurzame economie'.
6302: BUKO. - Reis. BUKO Agrar dossier 26.
10480: BUKO. - Radikal Global.
7473: BUKO. - Zwischen Flucht und Arbeit.
9942: BULHOF, FRANCIS. - Over Politicus zonder partij van Menno ter Braak.
4739: BULLINGA, MARCEL. - Het leger maakt een man van je. Homoseksualiteit, disciplinering en seksueel geweld.
20695: BULLINGA, MARCEL. - Bedlampjes in een mammoettanker. Geweld & leiderschap in de krijgsmacht.
8867: BULTHAUP, PETER - Zur gesellschaftkichen funktion der naturwissenschaften
9967: Antifaschismus-Kommission des Kommunistischen Bundes (red.). - Nach Schleyer: Sonderkommandos in der BRD. Zügiger Ausbau der neuen GeStaPo. Anti-faschistische Russell-Reihe 5.
18942: BUNING, LAMMERT. - Het strijdbare leven van J.D. Domela Nieuwenhuis Nyegaard. Vlaming door keuze.
18001: Chajes / Kalle / Treub / Falkenburg / Andriessen / Van der Meulen / Enklaar / Koster / Van der Linden / Beekman / Werumeus Buning - De voeding van den arbeider / Waar blijft het geld? / De kunst om rijk te worden / Over coöperatie / De werkloosheid als maatschappelijk verschijnsel / Landverhuizing / Uw huis en uwe woning / De strijd tegen de koude / Hoe oud is de wereld? / etc.
13130: BURCHETT, WILFRED G. - Laos. Een tweede Vietnam.
812: BURCHETT, WILFRED G. - De heimelijke oorlog. De Verenigde Staten in Vietnam en Laos.
682: BURCHETT, WILFRED & REWI ALLEY. - China, een ander bestaan. Ooggetuigeverslag van 25 jaar vooruitgang.
4142: BURG, FENNIGJE (FENNA) VAN DEN. - De Vrije Katheder. Een platform van communisten en niet-communisten, 1945-1950.
3107: BURG, FENNIGJE (FENNA) VAN DEN. - De Vrije Katheder. Een platform van communisten en niet-communisten, 1945-1950.
9830: BURGER, JAN ERIK. - Linkse frontvorming. Samenwerking van revolutionaire socialisten 1914-1918.
12411: BURGER, LISBETH. - Werkloos.
13695: BÜRGER, PETER. - Zum Funktionswandel der Literatur.
12655: BURGER, A. - De achterkant van het Westland. Zeventig jaar St. Deusdedit in Naaldwijk en Poeldijk.
7863: BURKE, PETER. - Popular culture in early modern Europe.
9792: BURNE, SIMON (red.). - Het heft in handen. Een eigen kijk op ontwikkeling.
19635: BURNIER, MICHEL-ANTOINE BURNIER. - Le testament de Sartre.
7670: SOZIALISTISCHEN BÜRO. - Für eine neue sozialistische Linke.
12922: ANTI MILITARISTISCH BURO. - Handelaren des doods. Militaire produktie in scheepsbouw en elektronische industrie.
6329: Burrows, Gideon. - No Nonsense Guide to the Arms Trade.
3146: BURTON, BETTY. - Sara en andere verhalen.
7373: BURUMA, IAN. - Murder in Amsterdam. The death of Theo van Gogh and the limits of tolerance.
14819: BURUMA, IAN. - The missionary and the libertine. Love and war in East and West.
13876: BURUMA, IAN. - Chinas Rebellen, die Dissidenten und der Aufbruch in eine neue Gesellschaft.
20504: BUSCH, WILHELM. - Max en Maurits. De vrome Helena. De wijsheid in de kan.
20385: BUSCH, WILHELM. - Das Schönste von Wilhelm Busch. Edition Albatros.
7271: BUSELMEIER, MICHAEL (red.). - Das glückliche Bewußtsein. Anleitungen zur materialistischen Medienkritik.
19667: BUSKES, J.J. Jr. (e.a.). - Wat bezielt ze?
4965: BUSSE, MICHAEL. - Arbeit ohne Arbeiter. Wem nützt der technologische Fortschritt?
2082: BUSSEMAKER, JET (red.). - Zielig zijn we niet, het politieke verzet van bijstandsvrouwen.
20399: BÜSSER, FRITZ (red.). - Karl Marx im Kreuzverhör der Wissenschaften.
12909: BUTTER, MAUREEN E. - Emancipatie en duurzame ontwikkeling, een probleemverkenning.
11283: BUTTERWEGGE, CHRISTOPH e.a. (red.). - Was nun? Die Friedensbewegung nach der Raketenstationierung.
9436: BUTTERWEGGE, CHRISTOPH. - Probleme der marxistischen Staatsdiskussion.
7598: BUUREN, JELLE VAN. (red.). - Afschrikken en afschuiven.
13611: BUXHOEVEDEN, CHRISTINA VON. - Geschichtswissenschaft und Politik in der DDR.
11425: BUYTENDIJK, F.J.J. e.a. - Vorming tot vrouw.
5643: BYMHOLT, B. - Geschiedenis der Arbeidersbeweging in Nederland.
5642: BYMHOLT, B. - Geschiedenis der Arbeidersbeweging in Nederland. Deel 2
3610: BZZLLETIN. - Nr. 105 jrg. 11. B. Traven.
2813: BZZLLETIN. - Politiek geïnspireerde kunst.
14902: NOORD ZUID CAHIER. - Migraties.
14852: NOORD ZUID CAHIER. - Gewapende konflikten in de Derde Wereld.
13016: A.I. CAHIER 7. - Mozambique. Socialistische ontwikkeling in praktijk.
11034: NOORD ZUID CAHIER. - De strategie voor het vierde decennium.
6761: CALDICOTT, HELEN. - Nieuw nucleair gevaar.
11544: CALDWELL, MALCOLM & LEK TAN. - Cambodia in the southeast asian war.
2898: CALDWELL, ERSKINE. - De ondergang.
2897: CALDWELL, ERSKINE. - Wij, die leven.
20752: CALVET, LOUIS-JEAN. - Roland Barthes, een biografie.
3880: CALVEZ, JEAN-YVES. - Karl Marx. Darstellung und Kritik seines Denkens.
19961: CALVOCORESSI, PETER. - World Politics since 1945.
12420: CAMACHO, MARCELINO. - De Spaanse vakbeweging en de comisiones obreras
160: CAMERON, JAMES. - Die afrikanische Revolution.
12369: CAMPFENS, MIES e.a. (red.). - Op een beteren weg. Schetsen uit de geschiedenis van de arbeidersbeweging.
9840: CAMPFENS, MIES. - Archieven van de rode familie.
20267: CANNEMEIJER, HENK. - Naar een nieuwe arbeidersbeweging.
19992: CAPTEYN, WILLEM. - Sanne.
5843: Caransa, Ab. - Handwerkers vriendenkring 1869-1942. Belangenbehartiging, ziekenzorg, volkswoningbouw.
579: CARDENAL, ERNESTO. - Om Nicaragua te bevrijden. Poëzie van E. Cardenal.
14942: STEDENBAND GRONINGEN - SAN CARLOS. - 15 jaar vriendschap.
18250: Carp, E.A.D.E. - Hoe zien wij de mens. Psychologische beschouwingswijze.
14999: CARPENTER, EDWARD. - De vrouw en hare plaats in een vrije samenleving.
14974: CARR, HELEN (red.). - From my guy to sci-fi: Genre and women's writing in the Postmodern World.
10128: CARR, E.H. - The Bolshevik Revolution 1917-1923. Deel 3.
14576: CARRILLO, SANTIAGO. - Eurokommunismus und Staat.
2088: CARROLL, BERENICE A. - Liberating Women's History. Theoretical and critical essays.
4397: CARTER-HARRISON, PAUL. - Dialoog van het verzet.
20214: CARTER, APRIL. - Direkte Aktion. Leitfaden für den Gewaltfreien Widerstand.
18893: Casanova, Laurent. - Responsabilités de l'intellectuel communiste.
4875: CASIMIR, GERDA. - Produktie naar behoefte. Over de invloed van de konsument.
20102: CASIMIR, GERDA e.a. - Konsumptie Verplicht. Reklame, produktontwikkeling en de detailhandel vanuit de consument bekeken.
14718: CASTELLS, MANUEL. - Stedelijke krisis USA.
19866: CASTELLS, MANUEL. - Kampf in den Städten. Gesellschaftliche Widersprüche und politische Macht. Analysen zum Planen und Bauen 6
13193: CASTILLO, CARMEN. - Een oktoberdag in Santiago.
13208: CASTILLO, CARMEN. - Een Oktoberdag in Santiago.
12226: CASTRO, FIDEL. - Major Speeches.
13573: CASTRO, FIDEL. - Castro over revolutie. De weg van de klassenstrijd in de Latijns Amerikaanse landen.
13571: CASTRO, FIDEL. - Major Speeches.
14032: CASTRO, FIDEL. - Balans van de Cubaanse revolutie.
7783: CATHREIN, VIKTOR. - Het Socialisme. Vierde en vijfde duizendtal. Opnieuw herzien en bewerkt. 2 delen.
711: CATTAN, HENRY. - Palestine. The Road to Peace.
14715: CATZ, FOLKERT (red.). - Links en de staat: liefde of haat?
13912: CAVANAGH, JOHN e.a. - A better world is possible! Alternatives to economic globalization.
20750: CAWS, PETER. - Sartre. The arguments of the philosophers.
14538: CAZEMIER, MARTHA (red.). - Vegetarisch koken voor 1 of 2 personen.
19049: CBS. - Statistisch zakboek 1967.
13085: CEAUSESCU, NICOLAE. - Politieke geschriften.
628: CELIK, SELAHATTIN. - Türkische Konterguerilla.
629: CELIK, SERDAR. - How Journalists are Murdered in Kurdistan. Özgür Gündem & Yeni Ülke Files.
630: CELIK, SERDAR. - Morde an Journalisten in Kurdistan. Bericht von Özgür Gündem & Yeni Ülke.
19768: ARBEIDERS JEUGD CENTRALE (AJC). - Het werk met onze Zwaluwen.
8186: AUTONOOM CENTRUM. - Grensgevangenen. Een kritiek op detentie van vluchtelingen en illegalen in een gesloten samenleving.
13782: AUTONOOM CENTRUM. - Over de grens. Verwijdering van vluchtelingen en migranten uit Nederland.
13520: AUTONOOM CENTRUM. - Bezoek aan Israël en Palestina 14-28 april 2002
12865: AUTONOOM CENTRUM. - Vlucht naar voren! een pamflet over migratie en toekomst.
14659: CHALIAND, GERARD. - The Palestinian resistance movement.
14039: CHALMERS, MALCOLM & OWEN GREENE. - Taking Stock, the UN register after two years.
3151: CHAMPION, JEANNE. - Ballingschap.
20693: CHAPKIS, W. - Women in the military.
9408: CHAPMAN, J.D. - Geography and energy. Commercial energy systems and national policies.
18572: Chase, Stuart. - Menschen en machines.
18456: Chassagne, H. - Le Japon contre le monde.
12911: CHAVOZ, YEVGENI I. - Nuclear War: The Medical and Biological Consequences.
17636: Chazal, Jean. - Déconcertante jeunesse.
11966: CHESLER, PHYLLIS. - Vrouwen en waanzin.
20353: CHESNEAUX, JEAN. - Du passé faisons table rase?
10330: CHESS, STELLA & JANE WHITBREAD. - Dochters. Voor ouders die hun dochter willen opvoeden tot onafhankelijke vrouw.
11313: CHESSER, EUSTACE. - Leven en laten leven. Primaire emoties - erfelijkheid en milieu, geboorteregeling, homosexualiteit, prostitutie, sadisme en masochisme, individu en gemeenschap, massapsychologie, oorlog en vrede.
20369: CHEVALIER, LOUIS. - Classes laborieuses et classes dangereuses a Paris pendant la premier moitié du XIXe siècle.
17455: Chevallier, Gabriel. - Clochemerle
10717: CHEVÉNEMENT, JEAN-PIERRE. - Ende der Spaltung?
19805: CHIKOWSKI, JOHN. - Sitten- und Charakterbilder aus der französischen Revolution.
12383: CHILDERS, ERSKINE B. - Palestina: De gebroken driehoek.
8475: VRIENDSCHAPSVERENIGING NEDERLAND/CHINA. - Vrouwenbeweging in China. `Over duizend bergen en rivieren`.
13853: CHINH, TRUONG. - Zur Gegenwärtigen Arbeit der Vaterländischen front Vietnams.
9120: CHINKANDA, NOZIZWE ESTHER e.a. - TINA en de melk. Zuidelijke perspectieven op duurzaamheid in Nederland.
9121: CHINKANDA, NOZIZWE ESTHER e.a. - TINA and the milk. Southern perspectives on sustainability in the Netherlands.
20430: CHODOROW, NANCY. - Waarom vrouwen moederen. Psycho-analyse en de maatschappelijke verschillen tussen mannen en vrouwen.
9730: CHODOROW, NANCY. - Waarom vrouwen moederen. Psycho-analyse en de maatschappelijke verschillen tussen mannen en vrouwen.
18279: Chombart de Lauwe, Paul-Henry (red.). - Images de la femme dans la société.
14518: CHOMSKY, NOAM & JELLO BIAFRA e.a. - Less Rock, more talk. An AK Press spoken word compilation.
6586: CHOMSKY, NOAM. - De Aziatische oorlog. Interventie in Azië en de crisis in Amerika.
14841: CHOMSKY, NOAM. - Die politische Ökonomie der Menschenrechte.
5500: CHOMSKY, NOAM. - American Power and the New Mandarins.
11192: HENDRIKS & BRENDEL & CHORUS e.a. - De zwarte nacht van Wilton Fijenoord
10668: CHORUS, BOUDEWIJN & RENÉ VAN DER VELDEN. - Gevangenen. De werkelijkheid achter de tralies.
20282: CHOTJEWITZ-HÄFNER, RENATE. - Feminismus ist kein Pazifismus. Dokumente aus der Italienischen Frauenbewegung.
14160: CHOU, LI-PO. - Orkan, Die revolution auf dem chinesischen dorf.
5827: PAX CHRISTI. - Israël en de Palestijnen. Een documentaire.
6684: AMOK & PAX CHRISTI. - Lessen uit de Golfoorlog.
289: PAX CHRISTI. - Mensen op transport. Een rapport over gedwongen verhuizingen in Zuid-Afrika.
9098: AMOK & PAX CHRISTI. - De Turkije connectie. Militaire opbouw van een nieuwe grootmacht.
11387: CHRISTIE, STUART & ALBERT MELTZER. - The floodgates of anarchy.
9718: CHRISTMAN, RUTH C. (red.) - Soviet Science.
6322: Christoph, Franz & Christian Murner. - Der Gesundheits-Fetisch. Über Inhumanes in der Ökologiebewegung.
18643: CHROESTSJOW, N.S. - Werken in dienst van de vrede.
14783: CHROESTSJOW, N.S. - Sowjet-politiek en de wereldvrede.
18865: CHROESTSJOW, N.S. - Rede en slotwoord van de Eerste Secretaris van het Centraal Comité van de CPSU N.S. Chjroestsjow op het Buitengewone 21e Partijcongres.
14317: CHROESTSJOW, N.S. - Wij komen op voor een duurzame vrede en voor vrijheid van de volken!
17491: Chroestsjow, N.S. - De algemene en volledige ontwapening is de garantie voor de vrede en de veiligheid der volkeren
6192: Chua, Amy. - World on Fire. How exporting free market democracy breeds ethnic hatred and global instability.
2092: CIENEMIEN. - Filmkatalogus 1989.
6425: CILIP. - Bürgerrechte & Polizei.
5068: CIS & SOMO, KOSMOSTORY 43 & 44. - Unilever 1 & 2.
6268: Cisse, Madjiguene. - Papiere für alle. Die Bewegung der Sans Papiers in Frankreich.
9357: CLAAS, HERBERT - Die politische Aesthetik Bertolt Brechts vom Baal zum Caesar
11427: CLAASSEN, ANTOON (red.). - Vietnam. De toekomst van een volk.
833: CLAASSEN, ANTOON. - Cambodja. Het volk en zijn strijd.
834: CLAASSEN, ANTOON. - Een jongen in Vietnam.
7812: CLAESSEN, H.J.M. - Politieke antropologie.
15248: CLARK, RONALD W. - Lenin. The man behind the mask.
13467: CLARK, HOWARD e.a. - Geweldloze acties voorbereiden. Toegespitst op akties tegen kernenergie en kernwapens.
20231: CLARK, JOHN P. - Max Stirner's Egoism.
12016: CLARK, NEIL M. - Common sense in labor management.
14810: CLARKE, JOHN HENRIK (red.). - Harlem USA.
10458: CLARKE, STEPHEN e.a. - Black Power.
13224: CLARKE, ROBIN. - Biologische en chemische oorlogvoering.
15156: CLAT. - Latijns Amerika. Jaarboek 1984.
18481: Claude, Henri. - Les monopoles contre la nation. Dix ans de trahison nationale 1945-1955.
4113: CLAUDÍN, FERNANDO. - De toekomst van het eurocommunisme.
13714: CLAUDIN, FERNANDO. - Zukunft des Eurokommunismus.
10308: CLAUSEN, CLAUS & JÜRGEN FRANKE. - Das Märchen von der Wirtschaftlichkeit des Atomstroms.
9884: CLAUSNITZER, ILSE. - Wegwijzer in de Makrobiotiek Een voedingsleer volgens Georges Ohsawa.
11134: CLAUSSEN, DETLEV & REGINE DERMITZEL. - Universität und Widerstand.
4401: CLEAVER, ELDRIDGE. - Artikelen en toespraken na zijn gevangenschap bijeengebracht en ingeleid door Robert Scheer.
19009: CLEAVER, ELDRIDGE. - Soul on ice. Brieven en essays.
18818: Cleeff, Ed. Van e.a. - Prae-adviezen voor het congres over maatschappelijke planning te houden op 11 october 1947 in het Indisch instituut te Amsterdam
10857: CLEGG, ARTHUR. - De geboorte van een Nieuw China.
17797: Clemens Schröner, B.L.F. - Gezinsvoogdij. Hulp of fictie?
20804: CLEYRE, VOLTAIRINE DE. (NORMAND BAILLARGEON (red.). - De l'action directe.
8855: PINKUS & CO. - Katalog 106. 100 Jahre 'Kapital'. 50 Jahre ohne Kapitalismus. 1867-1917-1967.?
13265: COCKBURN, ALEXANDER & ROBIN BLACKBURN(red.). - Student Power.
2094: COCKS, JOAN. - The oppositional imagination, feminism, critique and political theory.
18207: Coëlho, Maurice Bernard (red.). - Het rassenprobleem in politiek en wetenschap.
11456: COFFIN, TRISTAM POTTER. - The female hero in folklore and legend.
13689: COGOY, MARIO. - Wertstruktur und Preisstruktur.
1510: COHEN, ALEXANDER. - Uiterst links. Journalistiek werk 1887-1896.
1509: COHEN, ALEXANDER. - In opstand.
13975: COHEN, ALBERT K. - Sociologie van het afwijkend gedrag.
12197: COHEN, J.M.(red.). - Writers in the New Cuba.
6957: COHEN, ALEXANDER. - Uiterst links. Journalistiek werk 1887-1896.
1512: COHEN, ALEXANDER. - Van anarchist tot monarchist. Deel 1 en 2.
1508: COHEN, ALEXANDER. - Geschriften van een andersdenkende. Samengesteld en ingeleid door Max Nord.
10418: COHN-BENDIT, DANY. - In de ban van de revolutie - Omzien naar de jaren `60 (Met een nawoord van Steven de Winter)
13680: COHN-BENDIT, DANIEL. - Quo Vadis, Europa?
2: COLE, G.D.H. & RAYMOND POSTGATE. - The Common People 1746-1946.
2095: COLES, ROBERT & JANE HALLOWELL COLES. - Vrouwen onderweg. Vijf levens.
14790: WERKGROEP VAN HET LANDELIJK MISSIONAIR COLLECTIEF. - Het rode economieboekje.
20057: PAPERJAM COLLECTIEF. - Jip en Janneke spelen anarchistje.
2050: BOSTON COLLECTIEF. - Wij ouders, ervaringen van ouders.
1645: COLLECTIEF, PAUL RODENKO e.a. (red.). - Het Radencommunisme.
20579: COLLEONI, ANGELO. - Geschichtlicher Abriss der US-amerikanischen Aggressionspolitik.
8002: COLLETTI, LUCIO. - Internationale Marxistische Diskussion 7. Zur Stalin -frage.
17535: COLLIGNON, JOS. - Waarheen? Waarin?
18463: Collon, Michel. - De zeven zonden van Hugo Chavez (7 zonden).
19631: COLOMBEL, JEANNETTE. - Sartre ou le parti de vivre.
20486: COLTOF, S.W. - Verzamelde opstellen.
7522: COMAS, JUAN e.a. - Het rassenvraagstuk in de moderne wetenschap.
10809: COMBRINK, C. e.a. - Socialistisch Perspectief nummer 9, socialisten binnen de sociaal-demokratie in Nederland, Christendom en politiek, de arbeidsinkomensquote en de politiek.
18935: COMFORT, ALEX. - Sex in society.
13873: COMFORT, ALEX. - Joy of Sex, Freude am Sex.
4109: CENTRAAL COMITE. - Open brief van het Centraal Comite der Communistische Partij van de Sowjet-Unie, gericht aan de partij-organisaties en aan alle communisten van de Sowjet-Unie.
15044: CENTRAAL COÖPERATIE COMITÉ - Wij willen zelf onze kooplieden en fabrikanten zijn.
236: ANGOLA COMITE. - Angola. Kolonie van een diktatuur. Geheime Portugese rapporten over de contra-subversie.
9394: COMMANDEUR, CEES. - Ik herinner mij de toekomst. Signalen van een ex-vakbondsbestuurder.
12439: COMMINS, SAXE & ROBERT N. LINSCOTT (red.). - Man and the state: the political philosophers. Hobbes, Locke, Mill, Rousseau, Smith, Hegel, Marx.
3621: KVP COMMISSIE. - Het conflict in het Midden-Oosten.
19953: CENTRAL COMMITTEE OF THE C.P.S.U.(B.). - History of the communist party of the Soviet Union.
14498: COMMITTEE FOR FREEDOM IN MOZAMBIQUE, ANGOLA & GUINÉ. - War on three fronts. The fight against Portuguese colonialism.
9051: CONDÉ, MARYSE. - Ségou. 1 De aarden wallen. 2 De verkruimelde aarde.
11862: CONERT, HANSGEORG. - Gewerkschaften heute…..Ordnungsfaktor oder Gegenmacht?
8852: CONERT, HANSGEORG. - Der Kommunismus in der Sowjetunion.
9257: EUROPEAN TRADE UNION CONFEDERATION. - Women at work. White paper on working women in Europe.
11081: CONIVA. - Ik heb een strijd te voeren.
4403: CONOT, ROBERT. - Rivers of blood, years of darkness. Rebellion in the streets: the first full story of America's long hot summer of hate.
1514: CONSTANDSE, A.L. - Dertig jaar Sowjet-politiek.
10543: CONSTANDSE, A.L. - Anarchisme.
10288: CONSTANDSE, A.L. - De jaren der verleugening. Internationale politiek sinds 1945.
12853: CONSTANDSE, A.L. - De paus in Nederland. Een ongewenste gast.
8461: CONSTANDSE, A.L. - De zelfvernietiging van het protestantisme.
5172: CONSTANDSE, ANTON. - Grondgedachten van het atheïsme. Herschreven druk 1978.
13989: CONSTANDSE, ANTON. - Eros - de waan der zinnen.
13098: CONSTANDSE, A.L. - Grondslagen van het anarchisme.
1521: CONSTANDSE, A.L. - Het lot belooft geen morgenrood. Beeld en balans van onze eeuw.
7312: CONSTANDSE, ANTON. - Oranje zonder mythe.
9851: CONSTANDSE, A.L. - Grondslagen van het atheïsme.
1523: CONSTANDSE, A.L. - Michael Bakoenin. Russisch rebel. Een biografie.
12869: CONSTANDSE, A.L. - Sexualiteit en levensleer.
20772: CONSTANDSE, A.L. - De autobandieten.
5841: CONSTANDSE, A.L. - Michael Bakoenin. Russisch rebel. Een biografie.
1518: CONSTANDSE, A.L. - Anarchisme van de daad. Van 1848 tot heden.
686: CONSTANDSE, A.L. - Mao Tse-Toeng.
20777: CONSTANDSE, A.L. - De zelfvernietiging van het protestantisme.
4524: CONSTANDSE, ANTON. - De Alarmisten 1918-1933. Politieke teksten, gedichten, essays en tekeningen uit de anarchistische tijdschriften 'Alarm' en 'Opstand'.
20771: CONSTANDSE, A.L. - Godsdienst is opium voor het volk.
1866: CONSTANDSE, A.L. - Tito.
11652: CONSTANDSE, A.L. - 120 jaar vrijdenkers beweging. De Dageraad. De Vrije Gedachte.
18215: CONSTANDSE, A.L. - Het lot belooft geen morgenrood. Beeld en balans van onze eeuw.
10287: CONSTANDSE, ANTON. - De vrije mens in een leefbare wereld.
1867: CONSTANDSE, A.L. - Tito.
1522: CONSTANDSE, A.L. - Het weerbarstige woord. Essays.
20808: CONSTANDSE, ANTON. - Eros - de waan der zinnen. Essays.
10546: CONSTANDSE, A.L. - De ellende der religie.
836: CONSTANDSE, A.L. - Indo-China, relaas van een tragedie.
9198: CONSTANDSE, A.L. - Grondslagen van het anarchisme.
9203: CONSTANDSE, A.L. - Anarchisme. Politiek Veelstromenland.
9378: CONSTANDSE, ANTON. - De Derde Wereldoorlog, analyse van de voorbereidingen.
9449: CONSTANDSE, A.L. - Geen morgenrood. Beeld en balans van onze eeuw.
1899: CONTI, IRENA. - In gesprek met Lech Walesa.
4290: CONWAY, GORDON R. & JULES N. PRETTY. - Unwelcome Harvest. Agriculture and Pollution.
4214: COOLSAET, R. (red.). - Sovjet-Unie.
19448: COOMANS, PAUL e.a. - De Eenheidsvakcentrale (EVC) 1943-1948.
443: COOPER, MARC. - Het begon in Chiapas.
12328: COOPER, DAVID e.a. (red.). - Growing Diversity. Genetic resources and local food security.
5847: Cordingly, David (red.). - Piraten. Furcht und Schrecken auf den Weltmeeren.
382: CORDOVA, ARMANDO e.a. - Die wirtschaftliche Struktur Lateinamerikas. Drei Studien zur politischen Ökonomie der Unterentwicklung.
19602: COREA, GENA. - De industrialisatie van de voortplanting.
4839: COREA, GENA. - Muttermaschine. Reproduktionstechnologien. Von der künstlichen Befruchtung zur künstlichen Gebärmutter.
18566: CORN, LAURA. - 101 nights of great seks. Sealed secrets. Anticipation. Seduction.
11971: CORNELIS, MIRJAM & MARGOT HINDERIK. - Vrouwen in Nederland en de Verenigde Staten. De geschiedenis van 1929.
20048: CORNELISSEN, CHRISTIAAN. - Het arbeidsloon.
9636: CORNELISSEN, CHR. - Theorie der waarde. Kritiek op de theorieën van Rodbertus, Karl Marx, Stanley Jevons en von Böhm-Bawerk.
12270: CORNELISSEN, IGOR e.a. (red.). - De taaie rooie rakkers.
20467: CORNELISSEN, CHRISTIAAN. - Op weg naar een nieuwe maatschappij.
6248: Cornillie, Bert & Hans Declercq (red.). - In de schaduw van Saddam. Het Koerdische experiment in Irak.
6249: Cornillie, Bert & Paul vanden Bavière (red.). - De Koerden, tussen Europa en Turkije.
3154: CORSARI, WILLY e.a. - Dochters van Eva. Vier romans over vrouwen.
6077: CORT, BART DE. - Solidariteit in anonimiteit. De geschiedenis van de leden van de Onafhankelijke Socialistische Partij.
11405: CORTEN, MONIQUE e.a. - Houden van -is niet- onderhouden. Vrouwen tegen kostwinnerschap.
5648: CORTENBERGHE, AAD VAN & JEROEN TERLINGEN. - Enka-dossier. Handboek voor bezetters.
19238: Corthis, André. - Victime expiatoire. 27 bios originaux de Hermann Paul.
11046: COSER, LEWIS A. (red.). - Masters of Sociological Thought, Ideas in Historical and Social Context.
13034: COSSE, J.P. & J. SANCHEZ. - Angola: Le Prix de la Liberté.
2100: COUVEE, D.H. & ANJE H. BOSWIJK. - Vrouwen vooruit! De weg naar gelijke rechten.
18993: COUWENBERG, S.W. - Opstend der burgers. De Franse Revolutie na 200 jaar.
3155: COWARD, ROSALIND. - Vrouwenverlangens.
14881: CPN. - Eichmann. De beul en zijn opdrachtgevers.
11498: CPN. - Strijdend Vietnam.
7023: CPN. - Verslag 27e partijcongres van de CPN. Amsterdam, 6-7-8 juni 1980.
19353: CPN. - Zwartboek Drie van Breda. Documentatie over oorlogsmisdaden en historisch kamerdebat.
14358: CPN. - Congres. Beschrijvingsbrief. 1,2,3 maart 1985.
18509: CPSU. - 24th congress of the CPSU 1971 documents.
404: CRABTREE, JOHN e.a. - The great tin crash. Bolivia and the world market.
5651: CRAMER, INGRID e.a. - Het grof schandaal. Blauwdruk van de bezetting van de Koninklijke Nederlandsche Grofsmederij.
9787: CRAMER, JACQUELINE (voorwoord). - Winst in plaats van vervuiling. Een symposium over duurzame economie.
15046: CRANKSHAW, EDWARD. - The shadow of the winter palace. The drift to revolution 1825-1917.
7645: CREYGHTON, MARIELOUISE & PETER GESCHIERE (red.). - Zij en het patriarchaat. Ontmoetingen met vrouwen uit Afrika en Azië
10585: TNI & CRIES? - Aid That Counts: The Western Contribution to Development and Survival in Nicaragua?.
8684: CRIMETHINC. - Forget terrorism. The hijacking of reality & after the fall: Analysis of the events of 9/11.
8725: MINISTERIE CRM. - Voor Vrouwen.
10989: CROCE, BENEDETTO. - Essays on Marx and Russia.
4966: CRONE, FERD & HENK OVERBEEK (red.). - Nederlands kapitaal over de grenzen. Verplaatsing van produktie en gevolgen voor de nationale economie. Studies economie en maatschappijkritiek.
18924: Cross, Frank Moore Jr. - Scrolls from the wilderness of the Dead Sea
2102: CRUL, HELEEN. - Dochters van der(13)tien.
5050: CRUM, GERT. - Welzijnswerk & kapitalisme 1 en 2 . Nieuwschrift nr 17/18/19/20.
4294: CRUMP, ANDY. - Dictionairy of Environment and Development. People, Places, Ideas and Organizations.
7707: CRUSIUS, R e.a. (red.). - CSSR. Fünf Jahre ""Normalisierung"" 21.8.1968 - 21.8.1973
14929: Cullen, Stephen. - Children in society. A libertarian critique.
18776: TIJDSCHRIFT POLITIEK EN CULTUUR. - Politiek en cultuur. Maandblad van de CPN, 34 (1974), nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
18756: TIJDSCHRIFT POLITIEK EN CULTUUR. - Politiek en cultuur. Maandblad van de CPN, 15 (1955), nr. 3, 4, 8, 9, 12.
18778: TIJDSCHRIFT POLITIEK EN CULTUUR. - Politiek en cultuur. Maandblad van de CPN, 36 (1976), nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
7182: TIJDSCHRIFT POLITIEK EN CULTUUR. - Jaargang 40 #7; 41 #1,2; 43 #7,9; 44 #1; 47 #4,5 Oktober; 50 #1,2 P&C 50 jaar.
18777: TIJDSCHRIFT POLITIEK EN CULTUUR. - Politiek en cultuur. Maandblad van de CPN, 35 (1975), nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
18762: TIJDSCHRIFT POLITIEK EN CULTUUR. - Politiek en cultuur. Maandblad van de CPN, 20 (1960), nr. 4, 7/8.
12883: TIJDSCHRIFT POLITIEK EN CULTUUR. - Jaargang 27 #4,8/9; 32 #10.
14477: TIJDSCHRIFT POLITIEK EN CULTUUR. - Jaargang 2 #10.
12804: TIJDSCHRIFT POLITIEK EN CULTUUR. - Jaargang 35 #1,3,4,5,6.
12805: TIJDSCHRIFT POLITIEK EN CULTUUR. - Jaargang 34 #1,2,3,4,6.
18760: TIJDSCHRIFT POLITIEK EN CULTUUR. - Politiek en cultuur. Maandblad van de CPN, 18 (1958), nr. 1,4,5,6, 7, 11, 12.
18779: TIJDSCHRIFT POLITIEK EN CULTUUR. - Politiek en cultuur. Maandblad van de CPN, 37 (1977), nr. 1, 2.
18761: TIJDSCHRIFT POLITIEK EN CULTUUR. - Politiek en cultuur. Maandblad van de CPN, 19 (1959), nr. 1.
18784: TIJDSCHRIFT POLITIEK EN CULTUUR. - Politiek en cultuur. Maandblad van de CPN, 41 (1981), nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12.
18785: TIJDSCHRIFT POLITIEK EN CULTUUR. - Politiek en cultuur. Maandblad van de CPN, 42 (1982), nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10.
18783: TIJDSCHRIFT POLITIEK EN CULTUUR. - Politiek en cultuur. Maandblad van de CPN, 40 (1980), nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12.
18780: TIJDSCHRIFT POLITIEK EN CULTUUR. - Politiek en cultuur. Maandblad van de CPN, 38 (1978), nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7.
18797: TIJDSCHRIFT POLITIEK EN CULTUUR. - Politiek en cultuur. Maandblad van de CPN, 8 (1953), nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
18796: TIJDSCHRIFT POLITIEK EN CULTUUR. - Politiek en cultuur. Maandblad van de CPN, 7 (1952), nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12.
18795: TIJDSCHRIFT POLITIEK EN CULTUUR. - Politiek en cultuur. Maandblad van de CPN, 6 (1951), nr. 1,2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
18794: TIJDSCHRIFT POLITIEK EN CULTUUR. - Politiek en cultuur. Maandblad van de CPN, 5 (1950), nr. 7, 8, 9, 10, 11, 12.
18775: TIJDSCHRIFT POLITIEK EN CULTUUR. - Politiek en cultuur. Maandblad van de CPN, 33 (1973), nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
18758: TIJDSCHRIFT POLITIEK EN CULTUUR. - Politiek en cultuur. Maandblad van de CPN, 16 (1956), nr. 1, 2, 5, 6.
18759: TIJDSCHRIFT POLITIEK EN CULTUUR. - Politiek en cultuur. Maandblad van de CPN, 17 (1957), nr. 3, 4, 9, 10, 11, 12.
18792: TIJDSCHRIFT POLITIEK EN CULTUUR. - Politiek en cultuur. Maandblad van de CPN, 49 (1989), nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
18786: TIJDSCHRIFT POLITIEK EN CULTUUR. - Politiek en cultuur. Maandblad van de CPN, 43 (1983), nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
14848: CUNHAL, ALVARO. - Portugal: l'aube de la liberté.
1909: CUNHAL, ALVARO. - A situacao politica e as tarefas do partido no momento actual.
12144: CUPERUS, RENÉ & JOHANNA KANDEL. - European Social Democracy; Social democratic think tanks explore the magical return of social democracy in a liberal era. Transformation in progress.
3354: CURITS, LIZ. - Ireland: the propaganda war. The British media and the battle for hearts and minds.
189: CURRAN, DEAN & JOANN SCHROCK. - Area handbook for Mauretania.
19775: CURTHIN, RICHARD A. - Geestelijke en sexuele problemen.
11344: CUSACK, DYMPHA. - Hittegolf in Berlijn.
11103: CUSTERS, PETER. - Waarom Starwars? De Nederlandse betrokkenheid bij de Amerikaanse oorlogsekonomie.
20775: CUVILLIER, ARMAND. - Proudhon.
12077: CUZZORT, R.P. - Humanity and modern sociological thought.
11272: R?CZ, MIKL?S & YVONNE R. VAN ROOIJEN & HANS LAST (red.). - Samen werken voor de vrede, Praha 83, Wereldvredesconferentie, berichten, commentaren, analyses.
13719: DAALDER, H. & G. PUCHINGER. - Drees 90.
18573: Daalder, H. e.a. - Mensen en machten.
11286: DADIANI, LIONEL. - Der Zionismus, wie ihn seine Führer präsentieren .
19597: DAELE, WOLFGANG VAN DEN. - Mensch nach Maß. Etnische Probleme der Genmanipulation und Gentherapie.
7602: DAETER, CAROLINE (red.). - Literatuurrapport criminaliteit onder buitenlanders.
19155: Dahlen, Hans von. - Todesmarsch 1945.
15154: DAHM, HELMUT. - Die Dialektik im Wandel der Sowjet-philosophie.
19174: DAHRENDORF, RALF. - Über den Ursprung der Ungleichheit unter den Menschen.
20787: DAHRENDORF, RALF. - Homo sociologicus. De categorie van de sociale rol.
12048: DAHRENDORF, RALF. - Die angewandte Aufklärung.
19882: DAHRENDORF, RALF. - Pfade aus Utopia. Zur Theorie und Methode der Soziologie.
10579: DAIM, WILFRIED. - Die kastenlose Gesellschaft.
15026: DALHUISEN, L.G. & F.J. STEEGH. - Revolutie in Rusland.
10590: Daling, Tjabel?. - Costa Rica in Focus: A Guide to the People, Politics and Culture?.
11706: DALLMAYR, WINFRIED (red.). - Materialien zu Habermas' Erkenntnis und Interesse.
17360: DALLY, PETER. - Erotische fantasieën.
2108: DALLY, ANN. - Vrouwen onder het mes.
17394: Dalsace, J. - Anticonceptie
4532: DALTON, KATHARINA. - Eens per maand. Premenstruele spanningen en de behandeling daarvan.
19378: DAM, PETER VAN. - Wereldverbeteraars. Een geschiedenis van Fair Trade.
14980: DAM, BERNADETTE VAN. - Schaduw van mijn vader. Een ziekbed.
3011: DAMME, B (red.). - Multatuli. Rijpe halmen, bijeengezocht en verzameld uit de werken van Spinoza, Multatuli en Nietzsche. Deel 2.
6767: DAMVELD, HERMAN. - Kernenergie, verlichting of conflict.
6303: Damveld, Herman. - Touwtrekken om kernafval. 25 jaar plannen maken voor opslag in zoutkoepels.
7487: DAMVELD, HERMAN. - Touwtrekken om kernafval. 25 jaar plannen maken voor opslag in zoutkoepels.
11249: DANAHER, K. & P. BERRYMAN & M. BENJAMIN. - Food First Development Report. Help or Hindrance? United States Economic Aid in Central America.
11086: DANKERT, JOCHEN & WILHELM ERSIL. - Westeuropa in den Ost-West-Beziehungen.
17982: Dankmeijer, J. - De speurtocht naar de normale mens
18252: Dankmeijer, J. - Hoe zien wij de mens. Van biologisch-medisch standpunt beschouwd
903: DANSSAERT, PETER. - Een kwart eeuw Oost-Timorees verzet.
14696: DARNTON, ROBERT. - Berlijns dagboek 1989-1990.
6124: DARTNELL, MICHAEL Y. - Insurgency online. Web Activism and Global Conflict.
19175: Darwin, Charles. - Über die Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl oder die Erhaltung der begünstigten Rassen im Kampfe um's Dasein
10449: DAUBIER, JEAN. - Histoire de révolution culturelle prolétarienne en Chine 1965-1969.
7257: DAUVELLIER, MARIANNE e.a. - Handboek herverdeling van onbetaalde en betaalde arbeid 1 mei 1991.
689: DAVIDSON, BASIL. - Daybreak in China.
164: DAVIDSON, BASIL. - Afrika en de vloek van de natie-staat.
6323: Davis, Mike. - Vogelgriep. Achtergronden van de dreigende pandemie.
14226: DAVIS, KATHY. - Power under the microscope. Toward a grounded theory of gender relations in medical encounters.
4407: DAVIS, ANGELA. - Zinnen op de vrijheid. Een autobiografie.
1941: DAVIS, E.E. e.a. - Attitudes towards poverty and related social issues in Ireland.
8904: DAVIS, MIKE. - Buda's wagon. A brief history of the car bomb.
9602: DAVIS, MIKE. - In praise of Barbarians. Essays against Empire.
7675: DAWYDOW, JURI. - Freiheit und Entfremdung.
17452: PANORAMA DDR. - Vragen en antwoorden. Het leven in de DDR.
15061: PANORAMA DDR. - Die DDR stellt sich vor.
14777: PANORAMA DDR. - Student und Studium. Zur Hochschulpolitik in der DDR.
14121: VREDESRAAD DDR. - Vredesbeweging in de DDR. Ontstaan en tradities. Initiatieven en akties. Doelstellingen en taken.
14773: PANORAMA DDR. - Politieke declaratie van de deelnemende staten van het Verdrag van Warschau.
11616: MINISTERRAAD DDR. - Verklaring van de ministerraad van de Duitse Democratische Republiek met betrekking tot de sluiting van het verdarg tussen de Sowjet-Unie en de Duitse Bondsrepubliek. Documenten over de politiek van de DDR Nr.1 1970.
1791: PANORAMA DDR. - Uit de eertse hand. Leren voor het leven. Volksontwikkeling in de DDR.
14578: VORSTAND DES BEZIRKVERBANDES BERLIN DES SCHRIFTSTELLERVERBANDES DER DDR. - Berliner Schriftsteller erzählen.
20747: DEAKIN, F.W. (red.). - A history of world communism.
13445: DEATS, RICHARD. - De mondiale verspreiding van aktieve geweldloosheid: de grote politieke omwenteling sinds 1986.
386: DEBRAY, RÉGIS. - Revolutie binnen de revolutie?
19153: DEBRAY, RÉGIS. - Che's guerrilla war.
20782: DEBRAY, RÉGIS. - La critique des armes 1.
3012: DEBRAY, RÉGIS. - The Border & A Young Man in the Know.
838: DEBRIS, JEAN-PIERRE & ANDRE MENRAS. - Wij beschuldigen! Verslag van twee jonge Fransen die de gruwelijke martelingen van het Saigon-regime overleefden.
3157: DECKWITZ, SJUUL. - De zegenrijke staat van sherry. Ultramoderne vertellingen.
9558: BEWEGING WEIGERING DEFENSIEBELASTING. - Betaal niet mee!
9170: DEFLEUR, MELVIN L. & SANDRA BALL-ROKEACH. - Theories of mass communication.
20175: DEJAY, E. & P. JOHNSSON & C. MOLITERNI. - Paris mai-juin 1968. 94 documents.
19547: DEKKER, COR. - Uit de Spaanse hel ontvlucht! De ervaringen van een zeeman uit Den Helder bij de Internationale Brigade.
821: DEKKER, J.B.R. e.a. - Pakistan. Landenreeks.
14243: DEKKER, WILCO & BEN VAN RAAIJ. - De elite. De Volkskrant Top 200 van invloedrijkste Nederlanders.
4535: DELANEY, MARTIN & PETER GOLDBLUM. - Strategie voor overleving. Handboek voor de confrontatie met AIDS.
11719: DELBECQ, JEAN. - Dix ans du B.I.T. A vol d'oiseau. Le Bureau International du Travail.
690: DELEYNE, JAN. - The Chinese Economy.
15036: DELFGAAUW, BERNARD. - De jonge Marx.
5094: DELFGAAUW, B. e.a (red.). - Over Leo Polak.
20200: DELFGAAUW, LUCAS & DOLF OVERWATER. - Van Concordia tot Lucky Luyk. 31 voorbeelden van gemeentelijk woningbeheer in Amsterdam.
839: DELFGAAUW, B. - Vietnam. Zijn verdragen vodjes papier?
8457: DELFGAAUW, BERNARD. - De jonge Marx.
19542: DELPHY, CHRISTINE. - Close to Home. A materialist analysis of women's oppression.
13466: DEMING, BARBARA. - Over woede en nieuwe mannen, nieuwe vrouwen. Gedachten over geweldloosheid.
20176: TIJDSCHRIFT SOCIALISME & DEMOCRATIE. - 1967. Compleet in een hardcover kaft
20309: TIJDSCHRIFT SOCIALISME & DEMOCRATIE. - 1976. #2-12
20177: TIJDSCHRIFT SOCIALISME & DEMOCRATIE. - 1968. jan.-juni, sep, nov/dec in een hardcover kaft.
20312: TIJDSCHRIFT SOCIALISME & DEMOCRATIE. - 1979. Compleet
20313: TIJDSCHRIFT SOCIALISME & DEMOCRATIE. - 1980. Compleet
20178: TIJDSCHRIFT SOCIALISME & DEMOCRATIE. - 1966 okt nov dec.
20179: TIJDSCHRIFT SOCIALISME & DEMOCRATIE. - 1970. Compleet in een hardcover kaft
20180: TIJDSCHRIFT SOCIALISME & DEMOCRATIE. - 1973. Compleet in een hardcover kaft
20314: TIJDSCHRIFT SOCIALISME & DEMOCRATIE. - 1952 jan.
20311: TIJDSCHRIFT SOCIALISME & DEMOCRATIE. - 1978. Compleet
20310: TIJDSCHRIFT SOCIALISME & DEMOCRATIE. - 1977. Compleet
13160: TIJDSCHRIFT SOCIALISME & DEMOCRATIE. - 1978/10.
11673: TIJDSCHRIFT SOCIALISME & DEMOCRATIE. - 1978/6.
10735: TIJDSCHRIFT SOCIALISME & DEMOCRATIE. - Juni/juli 1954.
20182: TIJDSCHRIFT SOCIALISME & DEMOCRATIE. - 1975. Compleet
20181: TIJDSCHRIFT SOCIALISME & DEMOCRATIE. - 1974. Compleet in een hardcover kaft
20183: TIJDSCHRIFT SOCIALISME & DEMOCRATIE. - 1972. Compleet in een hardcover kaft
20184: TIJDSCHRIFT SOCIALISME & DEMOCRATIE. - 1971. Compleet in een hardcover kaft
20185: TIJDSCHRIFT SOCIALISME & DEMOCRATIE. - 1969. jan feb mrt mei apr okt nov dec
8961: SOCIALISME & DEMOCRATIE. - #5/6 2004. Europa. Wereldmacht? Welvaartsstaat? Exclusief: de jeugdzonden van Wouter Bos.
6945: KOMITEE FÜR GRUNDRECHTE UND DEMOKRATIE. - Die neue NATO. Instrument zur Durchsetzung westlicher Interessen.
18232: GRUPPE DEMONTAGE. - Postfordistische Guerrilla. Vom Mythos nationaler Befreiung.
14384: DENEER, MARK e.a. - Van zwaarden tot ploegijzers. De omschakeling van de Belgische wapenindustrie.
5261: WERKGROEP BOUWEN-WONEN VAN NIEUW-DENNENDAL. - Een goede buurt. Filosofie van de verdunning op Dennendal. Nieuwschrift nr 5.
5653: DEPPE, FRANK. - Das Bewußtsein der Arbeiter. Studien zur politischen Soziologie des Arbeiterbewußtseins.
8969: DEPPE, FRANK e.a. (red.). - Kritik der Mitbestimmung.
20238: DERKS, MARJET & SASKIA VERHEESEN-STEGEMAN. - Wetenschap als roeping. Prof. Dr. Christine Mohrmann (1903-1988), classica.
8896: DERKS, H.G.M. (red.). - Anatomie van links.
12620: DERKSEN, STEVEN. - Mens en geweld. Is een meer humane samenleving mogelijk?
6884: DERKSEN, S.C. - Wapenen voor de vrede. Opvoeding, politiek en ons voortbestaan.
6883: DERKSEN, S.C. - Hoe leren we de vrede? Een beslissende vraag, want oorlog biedt geen toekomst.
17850: Dernison, A.A. (red.). - Clubhuiswerk en nieuwe wijken. Rapport over het bijzonder jeugdwerk, volksontwikkelingswerk en maatschappelijk gezinswerk in Leiden
2129: DERTINGER, ANTJE. - Die bessere Hälfte kämpft um ihr Recht.
11185: DESMOND, COSMAS. - The Discarded People. An Account of African Resettlement in South Africa.
2426: DESNOES, EDMUNDO. - Memories of underdevelopment.
12316: DET, E.J. - De bond van Nederlandse ondernemers.
14981: VANDEREYCKEN W. & R. VAN DETH. - Psychiatrie van diagnose tot behandeling.
19131: Deugd, C. De. - The significance of Spinoza's first kind of knowledge.
3978: DEUTSCHER, ISAAC. - Lenin's Childhood.
7870: DEUTSCHER, ISAAC. - Lenins Kindheit.
20372: DEUTSCHER, ISAAC. - Trotsky. The prophet armed 1879-1921.
4226: DEUTSCHER, ISAAC. - Zwischen den Blöcken. Der Westen und die UdSSR nach Stalin. Kalter Krieg, Entstalinisierung, Entspannung.
4225: DEUTSCHER, ISAAC. - The Great Contest. Russia and the West.
4223: DEUTSCHER, ISAAC. - Ironie van de geschiedenis.
4222: DEUTSCHER, ISAAC. - De weg van een revolutionair. Nagelaten opstellen ingeleid door Tamara Deutscher.
11960: DEUTSCHER, ISAAC. - De niet-joodse jood. Over het jood-zijn in de moderne wereld.
14953: DEUTSCHER, ISAAC. - Stalin. Een politieke biografie. Deel 2.
11847: DEUTSCHER, ISAAC. - Stalin. Een politieke biografie. Deel 1 (1879-1924) & 2 (1925-1946).
12547: DEUTSCHER, ISAAC. - Russia, China, and the West. A Contemporary Chronicle 1953-1966.
20726: DEUTSCHER, ISAAC. - The non-jewish jew and other essays.
18590: DEUTSCHER, ISAAC. - Stalin. Een politieke biografie. Deel 1 (1879-1924) & 2 (1925-1946).
20561: DEUTSCHER, ISAAC. - The unfinished revolution. Russia 1917-1967.
13211: DEUTSCHER, ISAAC. - Die unvollendete Revolution. Der Verlauf der Revolution 1917.
20401: DEUTSCHER, ISAAC. - Ironies of history. Essays on contemporary communism.
14418: DEUTSCHER, TAMARA (red.). - Not by politics alone. The other Lenin.
13185: DEUTSCHER, ISAAC. - Oorlog of vrede. Rusland na Stalins dood.
9647: DEUTSCHER, ISAAC. - The unfinished revolution. Russia 1917-1967.
13335: KOMMUNISTISCHE PARTEI DEUTSCHLANDS (KPD). - Breschnew und Brandt - Zwei Friedenscheuchler reichen sich die Hände.
11618: KOMMUNISTICHER JUGENDVERBAND DEUTSCHLANDS. - Dokumente zum Anti-Kriegstag. 1.9.1939. Ausbruch des 2 Weltkriegs.
19741: ARAB NGO NETWORK FOR DEVELOPMENT. - World Summit for Social Development. Geneva 2000.
20073: DEVILLE, MICHEL. - Voyage en douce.
20299: DEVOLDER, P.N. - De communistische propaganda. Theorie, strategie en methode.
20024: DEVONSHIRE, AMANDA & BARBARA WOOD (red.). - Women in industry and technology. From prehistory to the present day. Current research and the museum experience.
781: DHAWAN, GOPINATH. - De struktuur van de geweldloze staat.
19856: DIAZ, BERNAL. - The conquest of New Spain.
3031: DIB, MOHAMMED. - Het grote huis.
10538: DIC. - Stop de wapenhandel. Begin met konversie!
10532: DIC. - Kommune. Het pikante maatschappij & gezinsalternatief.
14805: BOYCOT OUTSPAN AKTIE/DIC. - Zuid Afrika: de opstand van de ongewensten.
2130: DIC. - Vrouwenbeweging: tussen macht en emancipatie.
19750: DODEWAAARD GAAT DICHT. - Met je hoofd in de wolken en je voeten in de modder.
714: DICK, LUTZ VAN. - Aufstand im gelobten Land. Erkundungen zur Intifada.
17342: Dickens, C. - A Christmas carol in prose being a ghost story of Christmas with an introduction and notes by E. Kruisinga..
8247: DICKEY, CHRISTOPHER. - Bij de Contra's. Een onthullend verslag.
13812: DIDDE, RENÉ. - Blik op oneindig, auto's in Amnsterdam.
18706: DIELS, A.E. - Opvattingen van ondertrouwde vrouwen omtrent de grootte van haar toekomstige gezin, I
18707: DIELS, A.E. - Opvattingen van ondertrouwde vrouwen omtrent de grootte van haar toekomstige gezin, II
3482: DIEMER, H. - Politiek en sociale beweging.
18077: Diemer-Lindeboom, F.T. - Een sociologische verkenning van het onvolledige gezin.
14583: NU IS HET TIJD VOOR IJVERIGE DIENST. - No.8
12801: VERENIGING DIENSTWEIGERAARS. - Weiger Dienst, Weiger Werk. Het militarisme van de vervangende dienst.
931: Vereniging Dienstweigeraars. - Dienstweigeren in Turkije.
20723: DIEPEN, REMCO VAN. - Voor Volkenbond en vrede. Nederland en het streven naar een nieuwe wereldorde 1919-1946.
5776: DIEPENHORST, P.A. - Het Socialisme.
14653: DIEPENHORST, P.A. - Voorlezingen over de economie. Deel 3.
15277: DIEPENHORST, P.A. - Voorlezingen over de economie. Deel 1.
15278: DIEPENHORST, P.A. - Voorlezingen over de economie. Deel 2.
19946: DIEPENHORST, G.A. - Socialistische Ministers in een niet-socialistisch Ministerie.
17513: DIEPENHORST, I.A. - De emancipatie van de vrouw.
8602: DIEPENHORST, P.A. - De loon-arbeid. (De loonarbeid)
10024: DIEPRAAM, WILLEM. - Een beeld van Cas Oorthuys.
11215: DIERCKXSENS, WIM. - Reproduktie van de arbeidskracht.
8382: DIEREN, WOUTER VAN e.a. - Natuur is duur. Over de economische waarde van de natuur.
9764: DIEREN, WOUTER VAN (red.). - Groene economie.
12306: DIERICKX, LUDO. - De groene idee, mens en natie.
6270: Dietrich, Helmut e.a. - Kosovo. Der Krieg gegen die Flüchtlinge. FFM Heft 7.
716: DIETVORST, A. - De Volksrepubliek China.
13412: DIETZE, CONSTANTIN VON. - Die gegenwärtige Agrarkrisis.
2133: DIETZE, GABRIELE (red.). - Die Überwindung der Sprachlosigkeit. Texte aus der neuen Frauenbewegung.
15126: DIETZGEN, EUGEN. - Fort mit dem Klassenkrieg!
19666: DIETZGEN, JOZEF. - Het evangelie van de Sociaal-Democraten. Zes toespraken voor arbeiders.
18902: DIETZGEN, JOSEPH. - Das Wesen der Menschlichen Kopfarbeit.
7899: DIGBY, MARGARET. - The world co-operative movement.
14803: DIJK, BERTUS (red.). - Woorden tegen vernietiging. Europese poëzie uit de Tweede Wereldoorlog.
18053: DIJK, J. VAN & R.J. STOFFELSMA (red.). - Groningen, Friesland en Drenthe op eigen kracht naar Europa 2000?
14820: DIJK, BERTUS (red.). - Terreur en verzet. Verzetspoëzie uit Portugal.
19591: DIJK, GERT VAN (red.). HANS ACHTERHUIS e.a. - Mensbeelden. Essays over humanisme en maatschappij.
4881: DIJK, JAN VAN. - Westers Marxisme als sociale wetenschap.
19281: Dijk, Bertus (red.). - Vuur en ritme. Gedichten uit Angola, Mozambique, Kaap Verdische Eilanden, Guinee-Bissau, Sao Tomé
2135: DIJK, DENISE J.J. - De straat schreeuwt het uit, fotoboek over vrouw en samenleving.
9931: DIJK, R. VAN. - Mens en medemens. Een inleiding tot de algemene sociologie.
19053: Dijkstra, M. - Stof zijt gij... Een verhandeling over crematie
10368: DIJSTELBLOEM, HUUB & ALBERT MEIJER (red.). - De migratiemachine. De rol van technologie in het migratiebeleid.
19691: DINNERSTEIN, DOROTHY. - The rocking of the cradle. And the ruling of the world.
13669: Internationale Marxistische Diskussion. - Internationale Marxistische Diskussion 11. Notwendigkeit des Kommunismus. Die Platform von 'il manifesto'
2719: DISPOT, LAURENT. - De terreurmachine.
6305: Ditfurth, Jutta. - Feuer in die Herzen. Plädoyer für eine Ökologische Linke Opposition.
19823: DITTRICH. Z.R. - Het verleden van oosteuropa. Maatschappelijke en culturele dynamiek tot het einde der Middeleeuwen.
19849: DITTRICH, Z.R. - Hitler's weg naar de macht. De regering Von Papen.
4227: DITTRICH, Z.R. & A.P. VAN GOUDOEVER. - De Sovjet-Unie na 1953.
10797: DIVENDAL, JOOST e.a. (red.). - Nederland, Links en de Koude oorlog.
19711: DIVENDAL, LIDWIEN (red.). - Noord-Hollands Signaal. Over illegalen gesproken. Impressies uit de hulpverlening aan illegale vreemdelingen.
14190: DJILAS, MILOVAN. - The New Class. An Analysis of the Communist System.
7649: DJILAS, MILOVAN. - Gesprekken met Stalin. Gesprek met Milovan Djilas.
11763: DJILAS, MILOVAN. - Op de nieuwe wegen van het socialisme.
14188: DOBB, MAURICE. - Argument on Socialism.
4756: DOBROLJUBOW, N.A. - Ausgewählte pädagogische Schriften.
7960: DOBROV, G.M. - Wissenschaftswissenschaft.
18802: Dobrowolski, Marian. - Polnische Gelehrte und ihr Beitrag zur Weltwissenschaft
13930: AFRIKA-DOCUMENTEN. - Politieke Programmaas; ANC, PAC, UMSA.
15199: DOEDENS, A. e.a. - De strijd om het bestaan. Bijdragen tot de lokale geschiedenis van Nederland in de eerste helft van de negentiende eeuw.
5332: DOEL, HANS VAN DEN e.a. - Tien over rood. Uitdaging van Nieuw-Links aan de PvdA.
20437: DOEL, HANS VAN DEN e.a. - Tien over rood. Uitdaging van Nieuw-Links aan de PvdA.
8643: DOEL, HANS VAN DEN. - Lastig links. Socialistische dilemma's: welstand of werkgelegenheid, deelbelang of democratie.
20083: DOEWINA, MEGCHEL J. - Huize Avondroze.
5850: Döhring, H. - Der Kampf der Kulturen. Gegen Macht und Staat.
3815: DOLLÉANS, ÉDOUARD. - Histoire du mouvement ouvrier. 3 tomes. 3 delen.
8668: DOLLINGER, HANS (red.). - Revolution gegen den Staat? Die außerparlamentarische Opposition - die neue Linke.
6706: DOLMANS, WIM & JOS SPIJKERS (red.). - Er hangt een vleugje oorlog in de lucht. Informatie over oorlogs- en vredespolitiek.
8209: DOMBERG, M. VAN e.a. - Loopbaanplanning.
14110: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - De Geschiedenis van het Socialisme. Met portretten. Deel 2.
17967: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - De roeping van den mensch is …mensch te zijn.
13610: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - De twee grote wetten der natuur.
14208: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - De Geschiedenis van het Socialisme. Met portretten. Deel 3.
12835: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - Het erfdeel der vrijdenkers.
18581: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - Michaël Bakunine 1814-1876. Met portret.
1538: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - Van christen tot anarchist. Gedenkschriften van F. Domela Nieuwenhuis. Derde uitgave.
3118: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - De Geschiedenis van het Socialisme. Met portretten. Deel 3.
1533: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - Jean Paul Marat 1743-1793.
11855: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - Typen. Karakter-studies.
10253: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - De Geschiedenis van het Socialisme. Met portretten. Deel 2.
17987: DOMELA NIEUWENHUIS, F. & L. LINDEBOOM. - Pro en Contra betreffende vraagstukken van Algemeen Belang. Godsdienstige opvoeding.
15160: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - De Geschiedenis van het Socialisme. Met portretten. Deel 2.
20763: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - De Geschiedenis van het Socialisme. Met portretten. Deel 1.
8272: DOMELA NIEUWENHUIS, F. (red.). - Vertellingen voor het volk.
11993: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - Het Parlementarisme in zijn Wezen en Toepassing.
1531: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - De twee groote wetten der natuur.
14463: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - De Geschiedenis van het Socialisme. Met portretten. Deel 1.
17693: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - De Geschiedenis van het Socialisme. Met portretten. 3 delen.
2029: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - De Geschiedenis van het Socialisme. Met portretten. 3 delen.
18281: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - De Bijbel. Zijn ontstaan en geschiedenis.
19634: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - Handboek van den vrijdenker.
4167: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - De Geschiedenis van het Socialisme. Met portretten. 3 delen.
1536: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - Peter Kropotkine, van prins tot anarchist.
1534: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - De nieuwe Plutarchus. Levensbeschrijving van Servetus, Kropotkine, Bakunine, Robert Owen.
13433: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - Zijn leven en werken.
19246: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - Van christen tot anarchist. Gedenkschriften van F. Domela Nieuwenhuis.
12248: DOMIN, G. e.a. - Bürgerliche Wissenschaftstheorie und ideologischer Klassenkampf.
14720: DOMSDORF, E.P.M.W. - Het verdrag van Almelo.
4003: DON LEVINE, ISAAC. - De moord op Trotski.
3760: DONA, HANS. - Sport en socialisme. De geschiedenis van de Nederlandse Arbeiderssportbond 1926-1941.
18383: DONA, HANS. - Sport en socialisme. De geschiedenis van de Nederlandse Arbeiderssportbond 1926-1941.
18887: Dongen, A.W.H. Van. - Register van onmaatschappelijkheidsonderzoek 1945-1966.
6826: DONGEN, YVONNE VAN. - The Protection of Civilian Populations in Time of Armed Conflict.
10687: DONGEN, NOL VAN (e.a.). - Heel het lichaam een achillespees
14404: DONKERS, JAN. - Provo. Een halve eeuw later. Ferdinand Domela Nieuwenhuis Lezing 14.
19519: DONKERS, HENK. - Sardegna Colunia? Een leerplaneenheid over regionale onderontwikkeling in Italië: een affektieve benadering.
559: DONKERS, HENK (red.). - De onderontwikkeling van de derde wereld. Latijns-Amerika als voorbeeld.
18719: Donner, A.M. - Over de term ""Welvaartsstaat"".
12807: DONSELAAR, JAAP VAN. - Monitor racisme en extreem rechts. 1e, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e rapportage.
7277: DONSELAAR, JAAP VAN & CARLO VAN PRAAG. - Stemmen op de Centrumpartij. De opkomst van anti-vreemdelingen partijen in Nederland.
20411: DONSELAAR, JAAP VAN. - De staat paraat? De bestrijding van extreem-rechts in West-Europa.
19743: DOOLAARD, A. DEN. - Pers en persvrijheid.
168: DOOM, RUDDY. - Maendeleo, op weg naar de vrijheid. Onderontwikkeling en emancipatie in Zwart Afrika.
9115: DOOM, RUDDY. - Derde wereld handboek I en II. Volledig herziene druk.
14969: DOOMEN, JEANNE. - Verkrachting.
12322: DOORBRAAK. - Zet de wereld op z'n kop, organiseer van onderop!
13060: DOOREN, WIM VAN. - Dialektiek. Een historische en systematische inleiding.
18889: Doorn, J.A.A. Van. - Relevantiekaders der industriële sociologie. Oratie
5654: DOORN, KEES VAN e.a. - De beheerste vakbeweging. Het NVV tussen loonpolitiek en loonstrijd 1959-1973.
17386: Doorn, J.A.A. Van. - Arbeidsmarkt en arbeidsbestel. Brugpijlers tussen sociologie en economie
7977: DOORSLAER, RUDI VAN. - De Kommunistische Partij van België en het Sovjet-Duits niet-aanvalspakt.
1729: DOORSLAER, RUDI VAN. - Kinderen van het getto. Joodse revolutionairen in België 1925-1940.
9340: DOREMALEN, HENK VAN. - De handen ineen. 100 jaar vakbeweging in Tilburg.
15153: DORF, RICHARD C. & YVONNE L. HUNTER (red.). - Appropriate visions. Technology, the environment & the individual.
10848: DORFMAN, ARIEL. - The last song of Manuel Sendero.

Next 1000 books from Boekhandel Rosa[an error occurred while processing this directive]

6/8