Antiquariaat Fokas Holthuis (ILAB/NVVA)
Daal en Bergselaan 78, 2565 AG Den Haag (BY APPOINTMENT ONLY) Tel:. +31 (0)70 346 60 20 Mob.: +31 (0)6 5329 7017            Email: fokas@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
257122: (BOEKENWEEK 2009) - Nijgh & Van Ditmar. Boekenweek 2009. Tjielp Tjielp.
269170: (POLIGNAC, JULES DE) - Passport for Valérie Gromez, signed by Prince Jules de Polignac as Ambassador of France in Britain.
263155: (DE LITERAIRE LOODGIETERS) - Bibliografie van de uitgaven van De Literaire Loodgieters. Samengesteld door Rupi Broth [= Ruud Broens].
267808: (EROTICA) - De ballade van Eskimo Nell. Een sterk verhaal uit het Wilde Westen vertaald en bewerkt voor de Lage Landen door Hans Heesen en Ed Schilders. (Met illustraties van Hjalmar van den Akker).
270903: [BANNERMAN, HELEN] - The Story of Little Black Quibba. By the Author of The Story of Little Black Mingo.
266425: (EEDEN, FREDERIK VAN) - Feestwijzer voor de viering van het 250-jarig bestaan der instelling van hooger onderwijs te Amsterdam 19-24 Juni 1882.
250321: (HERMANS, W.F.) - (Affiche ter gelegenheid van de Prijs der Nederlandse Letteren 1977).
270394: (RAVEEL, ROGER) - Raveel. Stedelijk Museum Amsterdam.
273134: (LEEFLANG, CHRIS) - Omzien in dankbaarheid. Interview van Thomas Rap met Chris Leeflang voor de Vara Radio, over De Roos, Broese, CPNB en andere aspecten van zijn leven op 31 augustus 1983.
19527: (LAZARILLO DE TORMES). - Het leven van Lazarillo de Tormes en over zijn wederwaardigeheden en tegenslagen. (Opnieuw vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Prof.dr. C.F.A. van Dam. Houtsneden van Jan Bons).
259843: (BROUWERS, JEROEN) - Manteaukrant, aflevering 3 (oktober/ november 1968).
269937: (KUYPER, BUBB) - Ja ik wil. Enige liederen ter verhoging van de feestvreugde bij het huwelijk van Bubb Kuyper & Elly van Nus op 4 februari 2015.
22380: (BOEKENWEEK 1957) - Boekengids no. 26. Algemene editie.
271254: (BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G.) - Albert Lindners "De bloedbruiloft" in het Hollandsch bewerkt door J.G. Bolmer. (Niet in den Handel).
271289: (LIEDBLAADJE). - Snoekepoekie.
273144: S.D.A.P. - Arbeiders-jaarboekje. 16 jaargangen 1912-1935.
24926: (VESTDIJK, S.) - Werken van S. Vestdijk.
260782: (MORRIËN, ADRIAAN) - Schrijver Adriaan Morriën. Vriendschap voor een buurt.
25127: (WERKMAN, H.N.). [VISSER, AB] - Bos-idylle. Naar een 18e eeuwse gravure. [Met een frontispice van C.A.B. Bantzinger].
273169: [WITTEVEEN, PIM] - Het evenement.
270209: (PLOEG) - Tentoonstelling De Ploeg in de zalen van Pictura. Catalogus April 1936.
268931: (ROOS, S.H. DE) - Carlton.
264533: (SLAUERHOFF, J.) - In memoriam J. Slauerhoff. Themanummer Proloog.
271610: (BERGÉ-UITGAVE). [THEMMEN, PHOEBUS H.] - Komieke en vermakelijke boeren-reis van Dirk den Eenvoudige, en zijne zonen, uit het Overmaasche naar Delft. Vierde druk. Met platen.
272925: (HAARLEM) - Haarlem in hout. Eenentwintig houtgravures van Haarlem en omgeving omstreeks het jaar 1909.
21027: (CARMIGGELT, S.) - Portret door Paul Citroen.
20861: [HERINGA, P.M.] - Ron.
266831: [BORDEWIJK-ROEPMAN, JOHANNA] - Uit het diepst van mijn hart. [Gedicht door J.J.G. Zwanniken op muziek gezet door Johanna Bordewijk-Roepman].
273036: (HEUVELPERS) - (Notulen van de openbare vergadering van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam op Donderdag 5 Juni 1930, des namiddags te twee en een kwart uur, belegd in verband met het overl?den van haar Voorzitter, den Heer J.C. Veder). Proefdruk.
258863: (QUERIDO) - Een collectie goede boeken. (Prospectus).
253114: (REVE, GERARD) - Persbulletins.
263361: (DUIJMAER VAN TWIST, A.J.) - Catalogus van geschriften en boekwerken, voornamelijk betrekking hebbende op de litteratuur der Nederlandsche koloniën, afkomstig uit de boekerij van wijlen Mr. A.J. Duijmaer van Twist, Oud-Gouverneur Generaal van Neerl. Oost-Indië, en namens hem vermaakt aan de Athenaeum-bibliotheek te Deventer.
256339: (GELDER ZONEN, VAN) - Wat verloren ging... en weer werd opgebouwd. VGZ na EEN jaar.
869: (NYPELS, CHARLES) - In memoriam Charles Nypels 1893-1952.
254358: (BOEKENWEEK 1997) - Waar vind ik mijn God.
267850: [THOMASSEN, KEES] - Thalamus. Onregelmatig verschijnend blad voor wie wij willen heten. Aflevering 1.
264320: (HET BESCHREVEN BLAD) - Tien jaar Het Beschreven Blad 1983-1993.
16878: [LIEBENTRAU, H.G. (= P.M. HERINGA)] - Everglades. Hamba Ngehashi to a friend. (Met een vignet gesneden door Pam G. Rueter).
259696: (COLLECTIE BELGISCHE KUNSTENAARS) - Collectie gesigneerde foto's, flyers en brieven van een veertigtal Belgische kunstenaars, soms in de originele envelop.
270346: (NVDB) - Mededeeling No. 1 - Maart 1943.
260243: (WARREN, HANS) - Hans Warren. De collectie van Niek Oele. Catalogus 53. (Met een inleiding van Menno Voskuil).
14971: (NIJLEN, JAN VAN) - Over de gedichten van Jan van Nijlen.
268836: (LEONARD, JOS) - Catalogus der tentoonstelling van Studio Novio in het Museum Plantin-Moretus te Antwerpen, gehouden van 3n tot 26n Maart 1928./ Studio Novio expose au Musée Plantin-Moretus à Anvers, du 3 au 26 mars 1928. Voici le catalogue.
254308: (SIJTHOFF) - Raambiljet voor De hemel omringt ons van Howard Spring.
270989: (BÉBERT) - Uitgeverij Bébert. Edities 1980-1985. Overzichtstentoonstelling.
21395: (MARSMAN, H.) - Zoo juist verschenen.
265899: (DEYSSEL, LODEWIJK VAN) - Een pic-nic in proza. Bloemlezing uit "De Nieuwe Gids".
267649: (SCHMIDT, ANNIE M.G.) - Bekijk het bestaan met nieuwe ogen. (Reclame voor boeken van Annie M.G. Schmidt en Simon Carmiggelt).
259501: (KIPLING, RUDYARD) - Jungle Dances and their Variations.
254937: (DEYSSEL, LODEWIJK VAN) - Originele zwart-witfoto van Van Deyssel aan het diner met twee kompanen.
258754: (BOEKENWEEK 1963) - 25 gedichten. (Boekenweek-aflevering van De Boekenkorf, literair tijdschrift van De Bijenkorf).
265883: (HOTZ, F.B.) - Collectie van 14 grammofoonplaten uit het bezit van H.W. Kunst.
20458: (ASTÈR) - (Drie prospectussen).
271606: (WANDERVOGEL). - Wandervogel Liederblätter. (Mappe mit 5 Ausgaben).
258765: (VLIEGER, J.) - Och Jantje wil niet huilen. Met 8 gekleurde plaatjes.
30265: [AAFJES, BERTUS] - Boeren. Open brief van het land.
267350: (ELSSCHOT, WILLEM) - Themanummer Boelvaar Poef (Orgaan van het L.P. Boongenootschap).
267346: (ALMANAK) - Aarts' letterkundige almanak. 1980-1991. (Onder redactie van Dick Welsink en Willy Tibergien).
270345: (NVDB) - (Nieuwjaarswens 1948).
260383: [GRAVESANDE, G.H. 'S-] - Verzen van een eenzaam man.
271242: FOTOALBUM REIS NAAR ZWEDEN 1901 - Fotoalbum met 57 foto's uit 1901. (Photos of a trip to Sweden).
250445: (HERMANS, W.F.) - De Klopgeest 22.
22584: (CALS, MR. J.M.E.TH.) - Het Westeinder Handschrift. (Met een verantwoording door Marga Klompé).
271659: (HESPE, J.C.) - Na-courant op den Diemermeerschen nu genaamt Nederlandschen courant./ Na-courant op den Nederlandschen courant/ Deeze na-courant (...) (11 nummers).
256461: (VIJFTIGERS) - Vieren delen. Gedichten van Hans Andreus, Remco Campert, Hugo Claus & Simon Vinkenoog.
254337: (BOEKENWEEK 1941) - Een overpeinzing naar aanleiding van de komende Boekenweek 1941 (1-8 maart).
271041: (MANKES, JAN, & J.G. VELDHEER, J.F. VAN ROYEN, S.H. DE ROOS E.A.) - Jaarboekje van de Vereeniging tot bevordering der Grafische Kunst. voor Grafische Kunst 1919-1920.
270013: (VINGERLING, EVI) - Evi Vingerling. (Met gesigneerde opdracht van de schrijver aan Joost Zwagerman). (Met bijdragen van Steven ten Thije en Marijn van Kreij).
267965: (KESSLER, HARRY GRAF) - (Brieven aan Harry Graf Kessler:) J.H. MASON, Brief aan Harry Graf Kessler. (Met een Aantekening door Gert Jan Hemmink); Eric GILL, Brief aan Harry Graf Kessler. (Met een Aantekening door Gert Jan Hemmink); Bennett A. CERF, Brief aan Harry Graf Kessler. (Met een Aantekening door Gert Jan Hemmink).
259742: (ACHTERBERG, GERRIT) - Collectie ephemera.
22612: (BORSTIUS, JACOB) - De predicatie van 't lang-hayr gedaan door een voornaam gods-geleerde binnen een aanzienelijke stad genaamt -.
268195: (PEIJPERS, W.N.) - De wegen der misdaad. Tafereelen uit de lijfstraffelijke regtspleging.
272053: (KEMP, PIERRE) - Schrijversprentenboek. (Samengesteld door Bert Bakker, Gerrit Borgers, Jan Hulsker, Fred van Leeuwen, Juriaan Schrofer en Ellen Warmond. Ingeleid door Fred van Leeuwen). (Gesigneerd met opdracht van de auteur).
17166: (SLAUERHOFF, J.) - Tentoonstelling van de werken van J. Slauerhoff ter gelegenheid van de verschijning van zijn verzamelde werken van 12 t/m 23 maart 1940.
273473: (WIT VON DÖRRING, FERDINAND JOHANNES) - Lucubrationen eines Staatsgefangenen, niedergeschrieben in dem Criminal-Gefängnisse zu Turin, der Citadelle von Mailand, der Frohnfeste zu Baireuth, der Stadtvoigtei zu Berlin, und dem Polizeihause zu Wien. Zum Drucke geordnet in der Dänischen Festung Friedrichsort.
263186: (BOSMAN, ANTHONY) - Paul Klee. In memoriam.
254980: (ESTADO NOVO) - Telefones. Realizações do Estado Novo.
271636: (ANTONIADIS, SOPHIA) - Antidoron. Aangeboden aan Professor Doctor Sophia Antoniadis ter gelegenheid van haar afscheid van Nederland door vrienden en leerlingen.
264317: (HET BESCHREVEN BLAD) - Tafelredes Het Beschreven Blad 1985-1993. (Verzameld door Bert Sliggers).
264321: (HET BESCHREVEN BLAD) - XXIX & LV.
257124: (BOEKENWEEK 1995) - Diogenes. Najaar '94.
263706: (BLITZ, ANDRIES) - Geeft 'n boek uitgegeven door Andries Blitz Amsterdam. (Uitgeversreclame).
263170: (FARMER, JOHN S.) - Vocabula amatoria. A French-English glossary of words, phrases, and allusions occuring in the works of Rabelais, Voltaire, Molié`re, Rousseau, Be´ranger, Zola, and others, with English equivalents and synonyms.
19062: [ROLAND HOLST, A.] - Helena's inkeer. Een fragment.
258017: (MARSMAN, H.) - Gedrukte herinnering van de tandarts aan 'Weled. Gestr. Heer/ Mr. Marsman/ Oudwijkerlaan 4bis'.
270377: (KLOOS, WILLEM) - Eere-comité huldiging Willem Kloos op 6 mei 1934.
265927: (HERMANS, W.F.) - Soil conservation. An international study.
267626: A.N.W.B. - De regels voor den weg.
267168: ANTWERPEN 1937 - Antwerpen führt noch immer stolz die Hanse-Farben: weiss-rot.
269112: (CLAUS, HUGO) - Hugo Claus 65. (Met een uitgebreide verantwoording door Gert Jan Hemmink).
203623: [GEISSLER, FRIEDRICH JAKOB KURT] - Die Überreiztheit und das Raffinement der Gegenwart. Mahnruf und kritische Betrachtung unserer Kulturzustände. Vom Verfasser der Bücher: Das Dirnentum und der Dirnengeist in der Gesellschaft. Ärtzliche Untersuchungen und Scham- und Sittlichkeitsgefühl des weiblichen Geschlechtes.
267584: (KEES) - Amicis Sacrum (Aan vrienden gewijd). (Met een toelichting [door Kees Thomassen]).
265586: (CARMIGGELT, S.) - Carmiggelt Bulletin 11. Laatste nummer. Laatste nummer [...] Laatste nummer.
265585: (DE LITERAIRE LOODGIETERS) - Bibliografie van de uitgaven van De Literaire Loodgieters. Samengesteld door Rupi Broth [= Ruud Broens].
265590: (CARMIGGELT, S.) - ooit 'ns carmiggelt ontmoet? en..., beviel 't?
265591: (DE LITERAIRE LOODGIETERS) - Annette Assendelft keramiek.
265597: (CARMIGGELT, S.) - Bewijs van goed gedrag.
269483: (STOLS, A.A.M.) - L'Art typographique dans les Pays-Bas depuis 1892. Préface par Charles-Léon van Halsbeke.
258841: (TIELKEMEIJER, G.W.) - Geene rozen zonder doornen. Een zestal verhalen uit het dagelijksche leven.
15613: (BOEKENWEEK 1934) - (Losse prentbriefkaarten uit het Boekenweekgeschenk 1934).
268887: (QUID NOVUM PERS) - 7 correspondentiekaarten voor philologen.
269481: (ROOS, S.H. DE) - Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden. 1948.
266071: (STOKVIS & ZONEN, R.S.) - De Industrieele Gids. Handel en kunst.
256433: (CARBOLINEUM PERS) - Collectie van acht prospectussen.
265226: (GRUNBERG, ARNON) - (Flyer voor het optreden 'Speak of the devil. Readings at Hell feels the acrid sting of Betrayal' op 3 februari 1999 in New York).
265238: (GRUNBERG, ARNON) - Collectie van 6 boekenleggers, die reclame maken voor (uitgaven/voorstellingen van) Grunberg (o.a. Huid en Haar, Tirza, Figuranten als dwarsligger).
267176: [PÜCKLER-MUSKAU, HERMANN VON] - Vorletzter Weltgang von Semilasso. Traum und Wachen. Aus den Papieren des Verstorbenen. Erster Theil: In Europa. Erste Abtheilung.
254199: (VIJF PONDEN PERS) - Quem Queritis.
272578: (LECK, BART VAN DER) - Het Hooglied van Salomo. Verlicht en versierd door B.A. v.d. Leck en P.J.C. Klaarhamer.
6245: (EEDEN, FREDERIK VAN) - Liber amicorum dr. Frederik van Eeden. Aangeboden ter gelegendheid van zijn zeventigsten verjaardag 3 april 1930.
269169: (POLIGNAC, JULES DE) - Passport for Mr. Thomas Webster, signed by Jules de Polignac as Ambassador of France in Britain. (1823).
257102: (BOEKENWEEK 1937) - Tentoonstelling van Exlibris en Gelegenheidsgrafiek uit de verzameling van Ir. Eug. Strens.
256588: (DE UITVRETER) - Plop! Magazine ter bevordering van het jaar. Extra editie!
256516: C.O.C. - Een welkom van het hoofdbestuur aan onze nieuwe leden.
270010: (BREUKEL, KOOS) - Me We. Texts: Erwin Mortier and Hedy van Erp. (Met gesigneerde opdracht van Koos Breukel aan Joost Zwagerman). (Vertaald door Brian Doyle, Iris Maher en Hedy van Erp).
269091: (LESLIE, HENRY) - De martelisatie van koninck Karel, ofte siin over-een-kominge met Christo in siin lyden. Ghepredickt in een Sermoen op het 1. Cor. 2.8. in het by-wesen van Sijn Majesteyt van Groot Brittangien ende de Princesse van Orangien, te Breda. Junij 13. Nieuwe stijl, Anno 1649.
269092: (BETWEEN OLIVER CROMWELL AND HUGH PETER, FROM HELL) - Rede-kavelinge tusshen Olivier Cromwel en meester Peter, wegens de saecken, en jegenwoordigen toestant in Engelandt. In Cromwels-stadt, in de Hel nieuw gebouwt, door de fabricq, en inventie van Lord Protector.
267530: [GELZER, J.H.] - Bijdrage tot de geschiedenis van het Radicalismus en Communismus. Uit het Hoogduitsch. Met een voorwoord van Mr. A. Mackay.
13213: (EGIDIUS-LIED). - Egidius waer bestu bleven? (Met een oorspronkelijke houtgravure van Pam G. Rueter).
269175: (VAKBOND). N.V.V. - Fascisme of socialisme? Wat eischt het gemeenschapsbelang? Feiten ter overdenking.
265170: [RIEMSNIJDER, H.] - Galante dichtluimen.
264368: (NOORD-AFRIKA) - Drie luxe reisgidsen uit ca. 1930.
267539: (BERNERI, CAMILLO) - L'Unique. Supplément aux nos. 154 à 158. Camillo Berneri.
256856: (VLIEGER, J.) - Jan de Luiaard.
251551: GELDERSCHE VOLKS-ALMANAK 1873 - Geldersche Volks-Almanak voor het jaar 1873. Hoofdredactie J.C.W. Quack, predikant te Bemmel. Lid van het Historisch Genootschap, gevestigd te Utrecht. Negen en dertigste jaargang. Met twee plaatjes.
271615: [RUETER, PAM G.] - Aan Georg Rueter 1875 - 8 maart - 1965. (Rijmprent).
254806: (JUNG, CARL GUSTAV) - Collectie van 6 prospectussen van Nederlandse uitgaven.
270307: (MADONNA) - (8 boeken uit de bibliotheek van Joost Zwagerman): Madonna. Unauthorized (1991), Like a Virgin. Madonna Revealed (1991), Desperately Seeking Madonna (1993), The I Hate Madonna Handbook (1994), Encyclopedia Madonnica (1995), Madonna. The Rolling Stone Files (1997), Madonna. De vele gezichten van een popster (1999), Madonna. Van idool tot icoon (2001).
265802: (AVIATION MAGAZINE) - Der deutsche Flieger. Amtliche Zeitschrift des Bundes Deutscher Flieger 1919/1920. Doppel-Nummer 1-2.
268467: (HET BESCHREVEN BLAD) - Tien jaar Het Beschreven Blad 1983-1993.
270231: (KLOOS, WILLEM) - 'Masochisme'. Afschrift naar 'De Nieuwe Gids Dec. 1899.'
267847: (DE UITVRETER) - Henr. Bruno's Mengel-moes van verscheyde gedichten op allerhande voor-vallende saecken. Tot Leiden, by Salomon Wagenaer 1666. (&) Rookers-lied geplukt uit de Studenten Almanak voor 1817. Opnieuw in de lucht geblazen door De Uitvreter te Zoeterwoude in het jaar 1997.
267766: N.S.B. - Mussert's veertien punten program. Hitler's leerling.
266050: (HAAN, JACOB ISRAËL DE) - 'Op 1 Juni 1952 werd te Amsterdam opgericht een Genootschap Jacob Israël de Haan'.
267823: (DE UITVRETER) - Kees! Ga je mee? Nieuw kermislied.
270291: STUDENTENMASKERADE 1835 - Optogt gehouden door de heeren Studenten der Leydsche Hoogeschool op den 9 February 1835. Voorstellende de intogt van Ferdinand en Isabella in Grenada, op den 6 January 1492.
268886: (ZILVERDISTEL) - Een 'Haagse uitgeverij'. De Zilverdistel in het geding.
266769: (KOMRIJ, GERRIT) - GK. Gedichten voor Gerrit Komrij.
273148: S.D.A.P. - Arbeiders-jaarboekje 1933. 35e jaargang.
25531: [DIJK?, C. VAN] - Het gezwets van tante bets.
269177: (KOENEN, MARIE) - De werken van Marie Koenen.
270014: (CREMER, JAN) - Jan Cremer. Zeegezichten. Seascapes. (Met gesigneerde opdracht van Jan Cremer aan Joost Zwagerman).
263497: (PIJPER, WILLEM) - Rondrit om het IJsselmeer. Bewijs van deelneming.
262068: (CLAUS, HUGO) - Originele tekening op Tijd en mens 15 waarin opgenomen Podium, jrg. 3, afl. 3, (september 1952).
262598: (BINNENDIJK, D.A.M.) - Prisma van de twintigste eeuw: D.A.M. Binnendijk. Catalogus 59.
262845: (BOOVEN, HENRI VAN) - Handboek der sporten. Deel 4. Uitgegeven met voorkennis van het Nederlandsch Olympisch Comité, in opdracht zijner Sub-Commissie voor de Schooljeugd. Met een voorwoord van wijlen F.W. Baron van Tuyll van Serooskerken (...) en een woord van aanbeveling van M.F. Graafland (...). Onder redactie van K.H. van Schagen.
264858: (LUCHTMACHT). - Uittreksel uit het voorschrift voor het gebruik van luchtstrijdkrachten (ten dienste van de artillerie). Voorschriften Nr. 71 b.
261478: (STOLS, A.A.M.) - Nieuwe uitgaven 1948.
21863: (VONDEL, JOOST VAN DEN) - BEATUS VIR.
260706: (CAVELL, EDITH) - De dood van Edith Cavell. (De omslagtitel noemt haar 'Edyth').
260384: (PERRON, E. DU). 'S-GRAVESANDE, G.H. - E. du Perron. Journalistieke Herinneringen. Gevolgd door Bibliographie zijner Werken door Fred Batten en A.A.M. Stols. Met reproducties naar photo's, teekeningen en manuscripten. Laatste revisie.
28222: [DEYSSEL, LODEWIJK VAN] - K.J.L. Alberdingk Thijm. Homme de Lettres. Baarn (Hollande).
268700: (KOMRIJ, GERRIT) [SCHWITTERS, BERT] - Zwarte Gerrit. Variaties op een thema.
271145: (KATE, J.J.L. TEN) - Anti-gerusomachia. Tragico-comisch-dramatisch en episch dichtstuk.
271353: MASKERADE LEIDEN 1875 - Maskerade gehouden door de leden van het Leidsche Studenten-Corps den 15den Juni 1875, ter viering van den 300sten verjaardag der Leidsche Hoogeschool, voorstellende de Leidsche Hoogeschool, afgebeeld in de beroemdste en merkwaardigste mannen, die van hare stichting af hun naam aan den haren hebben verbonden. Overeenkomstig de teekeningen door de commissarissen tot regeling van de maskerade verstrekt en onder hun toezicht geteekend en op steen gebragt door G.J. Bos. (Met bijbehorende publicaties).
268248: (HET GONST) - Zootje lood & De wet van Lisqwer.
267352: (ALETRINO, A. & JACOB DE HAAN) - Spotversje 'Dr. A. Aletrino' in De Ware Jacob, 4e jrg., no. 40. Medisch nummer, zaterdag 1 juli 1905.
258538: (BROUWERS, JEROEN) - Rust roest. Hulde- en handdruk voor Jeroen Brouwers. (Met linoleumsneden van Peter Yvon de Vries).
260268: (BOON, LOUIS PAUL) - Fondscatalogus.
260270: (BOON, LOUIS PAUL) - A. Manteau Uitgeversmaatschappij.
256858: (SCHUITEMA, PAUL) - Wat gij bij de hand wilt hebben. (Advertising leaflet for dictionaries).
260719: (RUEBSAMEN, HELGA) - Feestelijke uitreiking van de Anna Bijns Prijs voor Proza 2003 aan Helga Ruebsamen.
271270: (KOUWENAAR, GERRIT) - Gerrit Kouwenaar LX.
268081: (MARNIX-PERS) - Psalm CXXX. Naar tekst van Vulgata en Statenvertaling. Berijmingen van Maarten Luther, Philips van Marnix van Sint Aldegonde, Jacobus Revius, Joost van den Vondel en Totius.
254007: [VROLIJK, MAARTEN] - Tusschen de stormen.
256840: (AVELINE, CLAUDE) - Discours aux statues par l'auteur du Point du Jour et du Livre égaré.
100273: [HEEROMA, K.H.] - Margrieten.
271543: [THIJSSEN, THEO] - De examen-idioot of de kinderexamens van 1928.
267166: [HESSEM, LOUIS DE] - Het Hemelsche Rijk. Luimige Voorstellingen.
262969: (COUPERUS, LOUIS) - Dekblad voor een doos Louis Couperus-sigaren.
21394: (MARSMAN, H.) - Zwart op Wit. Internationale boekengids.
203295: [SANDBERG, WILLEM] - Experimenta typografica 3: Gnothi se auton.
271508: (MARNIX-PERS) - Corona Nuptialis, det is Brillofts-krânse frissele fen frjeonehân ta it houlik fen de Rjue Earwearde Hear Dominus Jelte Wiersma mei Jiffer Françoise Andree van den Bosch op 'e trêdde fen 'e Slachtmoanne fen it jier des Heare 1943 to Amsterdam.
264536: (SLAUERHOFF, J.) - (Affiche voor Verzamelde gedichten).
264537: (SLAUERHOFF, J.) - (Affiche voor J. Slauerhof (sic) Jan Pieterszoon Coen).
269676: [KNUTTEL, MARIJKE] - Uitzicht. (Jaarwisselingsgeschenk).
273150: S.D.A.P. - Arbeiders-jaarboekje 1923. 25e jaargang.
256090: (MULISCH, HARRY) - Programma van de uitreiking der literaire prijzen 1977 van de Jan Campertstichting.
15326: (BOEKENWEEK 1963) - Goed geboekt. 30/III-6/IV '63. Boekenweek: Europa en het boek. (Omslag en tekeningen Jan Kuiper).
267587: (BESCHREVEN BLAD) - Gekrakeel in het loket of een bok op stelten.
263872: (HOPMAN, FRITS) - Twee handgeschreven brieven en een handgeschreven briefkaart aan 'Zeer Geachte Heer [= K. Lekkerkerker]'.
259701: (COLLECTIE NEDERLANDSE KUNSTENAARS) - Collectie gesigneerde foto's, flyers, brieven en losse handtekeningen van 81 Nederlandse kunstenaars, veelal in originele envelop en aangevuld met knipsels.
250320: (HERMANS, W.F.) - (Reclame-affiche voor Ruisend gruis).
258581: (BROUWERS, JEROEN) - 'Toneelgroep Centrum speelt Jeroen Brouwers'. Bierviltje.
262119: (HERMANS, W.F.) - Tydskrif vir letterkunde. Nuwe reeks XX: 4. November 1982.
21868: (NYPELS, CHARLES) - Charles Nypels (1895-1952).
265571: (SCHLESINGER, STEFAN) - Drukwerk dat door volmaakte verzorging van foto's, cliché's, papier en druk imponeert.
269822: CAPITULATIE 1945 - Foto's capitulatie-onderhandelingen Nederland. 5 mei 1945 te Wageningen.
262316: (KOUWENAAR, GERRIT) - Themanummer De Revisor.
260205: (ARBUTHNOT, F.F.) - Sex Mythology including an Account of the Masculine Cross.
5828: (BOEKENWEEK 1935) - Geeft 'n boek. (Boekenweekzegel 1935).
266393: (HATTUM, JAC. VAN) - Liber amicorum Jac. van Hattum. (Luxe-exemplaar met 3 brieven van medewerkers: Ed. Hoornik & Bert Voeten).
3746: (DUINKERKEN, ANTON VAN) - Onder Gods ogen.
250360: (HERMANS, W.F.) - (Affiche voor de W.F. Hermans-expositie in de Boekenbeurs in de Pieterskerk in Leiden.)
250361: (HERMANS, W.F.) - (Affiche van de Dienst Kunst en Cultuur Groningen).
256823: (VALÉRY, PAUL.) - Hommage des écrivains étrangers à Paul Valéry.
252264: [VENETTE, NICOLAS] - Venus minzieke gasthuis. Waar in beschreven worden de bedryven der liefde, in den staat des huwelyks, met natuurlyke eigenschappen der mannen en vrouwen; hunne ziekten, oorzaken, en genezingen. Door J.V.E. Medicinae Doctor.
256540: (GERHARDT, IDA G.M.) - Programma voor de uitreiking van de prijs voor meesterschap 1979 aan dr. Ida G.M. Gerhardt in het Groot Auditorium van het Academiegebouw te Leiden op 3 november 1979. Juryrapport.
31129: (BOEKENWEEK 1963) - Boekenweek 1963 (30 maart - 6 april). Europa en het Boek.
270175: (BOEKENWEEK 2015) - Psychodelicaatjes. Effectieve waanzin-stillers. 18 tabletten. Verrijkt met Boeken-weekmakers! In te nemen tussen 6 en 16 maart 2015.
28321: (DEYSSEL, LODEWIJK VAN) - Met zulk een vreemde zoo vreemd een woord.
28332: (DEYSSEL, LODEWIJK VAN) - Collectie van ruim 100 knipsels rondom Lodewijk van Deyssel vanaf ± 1934.
28320: (DEYSSEL, LODEWIJK VAN) - Originele, contemporaine foto van een buste van Lodewijk van Deyssel door de beeldhouwster Nel Bakema (1902-1992).
267843: (DE UITVRETER) - Efemera: huwelijksaankondiging Marieke van Delft en Reinder Storm + geboortekaartjes van Rosa en Edo Storm.
267844: (DE UITVRETER) - Efemera: drie verhuisberichten van De Uitvreter alias Kees Thomassen.
272749: BOEKENWEEK 1957 - De muze en het boek. Zijnde een kleine verzameling Nederlandse gedichten op de drukkunst, de drukletter, de drukker en het drukwerk, onder een van de C.P.N.B. geleende titel vervaardigd ter gelegenheid van de vijfde contactmiddag gehouden op zaterdag 27 april 1957 door de N.V. Drukkerij v/h L.E. Bosch & Zoon te Utrecht.
272748: (WISSELKOERSEN). [SWART, N.J.] - Tarif der muntspecien, in de Fransche, Hollandsche en verder met het Keizerrijk vereenigde departementen in gebruik; het gewigt van het Fransch en Hollandsch geld, zo bij het stuk, als hun getal in de kilogramme en mark; de zwaarte der zakken Hollandsche munten. Alles in Metriek en Troisch gewigt; benevens de Uitrekening's tafelen der Fransche en Hollandsche verschillende muntspecien.
259602: (VERWEY, ALBERT, & STEFAN GEORGE) - Stefan George zum Gedächtnis. Sonderdrücke aus Rheinische Jugend 1. Januar & März 1934.
254351: (BOEKENWEEK 1958) - Boekengids no. 29.
272719: (PESSOA, FERNANDO) - Um rosto para Fernando Pessoa. Obras de trinta e cinco artistas portugueses contemporâneos.
23571: (EMANTS, MARCELLUS) - Marcellus Emants-kalender 1903.
254797: (LEOPOLD, H.P.) - Collectie van 25 prospectussen.
265071: (SLAUERHOFF, J.) - Collectie van zeven prospectussen. 1932-1959.
271281: (TROELSTRA, PIETER JELLES) - Gedenkboek der Onderlinge Brandwaarborgmaatschappij "Neerlandia". Opgericht 25 Mei 1880 te Leeuwarden. In Mei 1906 gevestigd te Scheveningen. 1880 - 25 Mei - 1930.
269893: (ABOUT KING JAMES II, HIS SON THE PRINCE OF WALES, AND THE PRINCE OF ORANGE) - Nieuwe voorseggingen, wegens het besluyt van de staeten, en rijcken, van de werelt. Behelsende de desseynen van den Koning van Engeland; de intrigues van het Franse hoff; of vervolg van 't orakel; de geboorte, en opvoedinge van den Prince van Walles.
267963: (REVE, GERARD) - (Drie brieven aan Gerard (Kornelis van het) Reve:) Anna BLAMAN, Brief aan Gerard. (Met een Aantekening door Gert Jan Hemmink); Ida GERHARDT, Brief aan Gerard Reve. (Met een Aantekening door Gert Jan Hemmink); Godfried BOMANS, Brief aan Markies van het Reve. (Met een Aantekening door Gert Jan Hemmink).
268161: (HAARLEM) - Ick gingh op eenen morgen al door den Aerden-hout. (Met twee originele, gesigneerde etsen van Poppe Damave).
269040: (GROOT, JAN H. DE) - Gebed voor ons nieuwe leger.
271603: (ROYAARDS, WILLEM) - Het Tooneel. Februari 1929. Herdenkingsnummer Willem Royaards.
265940: (WERKMAN, H.N.). [SCHUUR, KOOS] - De 7 vloeken. Poëtisch pamflet.
17712: (HERMANS, W.F.) - (Extracts).
268989: [MUILENBURG, WILLEM] - Letterproef.
273152: MAAGDENHUIS-BEZETTING 1969 - Collectie originele tijdschriften en krantenknipsels.
273149: S.D.A.P. - Arbeiders-jaarboekje 1935. 37e jaargang.
30621: DRS. P E.A. - Gedicht van de dag.
259522: (MEZGER, JAN) - Scheveningen. Seizoen 1950.
265702: (ROLAND HOLST, A.) - De volgende boeken van A. Roland Holst zijn verschenen bij A.A.M. Stols' Uitgevers-Mij - Maastricht.
264390: (DE SLEGTE) - Collectie van negen reclameuitingen van De Slegte: vijf geniete boekjes (mei/juni 1957, zomerkoopjes 1957, jan./febr. 1960, zomer 1992, ongedateerd), drie kranten (november 1968, december 1969, aug./sept. 1972) en een gevouwen flyer (ongedateerd).
254689: (SCHELTENS & GILTAY) - De Oorlog in Woord en Beeld.
254690: (SCHUYT) - Collectie van 4 prospectussen.
270945: (MEYIER, FENNA DE) - Fenna de Meyier. [Herinneringen van haar vrienden].
267875: (EMANTS, MARCELLUS) - Een kind. (Serie Hollandsche Novellen 1905-1906.)
263149: (CARMIGGELT, S.) - Carmiggelt Bulletin 9.
264252: (CHRISTO) - art, art & art...
261995: (CLAUS, HUGO) - SVB slotakkoord. (Omslagtitel: Het gerucht. Hugo Claus koopt Nobelprijs.)
4684: [MARIUS, L.] - Amstelredams eer ende opkomen, door de denckwaerdighe mirakelen aldaer gheschied, aen ende door het H. Sacrament des Altaers.
254810: (QUERIDO) - Keuze uit sedert de bevrijding verschenen boeken van Em. Querido's Uitgeversmij. Winter 1947.
254126: (SPIER, JO). NEDERLANDSCHE BOEK 1940 - Het Nederlandsche Boek 1940. (Met tekeningen van Jo Spier).
272417: (DICKENS, CHARLES) - Dickens Gallery.
20744: (VRIESLAND, VICTOR VAN). P.E.N. - Report. Compte-rendu. 26th International Congress of the P.E.N.
259494: (NYPELS, CHARLES) - La prophétie de Ioel. (With illustration in colors, two-color initials and large publisher's vignette by Henri JONAS.) (INSCRIBED by Nypels).
266634: ALMANAK 1846 - Van Zwaamen's en Thompson's Koopman's kantoor- en zak-almanak voor 't Jaar onzes Heere Jesu Christi 1846, Aanwyzende de jaarmarkten, kermissen, paarde- beeste- en leermarkten, reken- en schouw, het varen der beurtschepen en trekschuiten van en naar verschillende plaatsen. Als mede de maans- op- en ondergang, eclipsen, watergety, enz. enz.
267334: (COUPERUS, LOUIS) - 'Louis Couperus 1863-1923'. Sigarettenzijdje met portret.
256934: (DRIEKONINGEN) - Dry Coninghen Leys. Uit Het Hofken der Geestelijcker Liedekens. Leuven 1577, thans, met houtsneden door Bert Bouman vercierd.
265069: (SLAUERHOFF, J.) - Programma voor de herdenking van J. Slauerhoff 1898-1936.
265319: [LAAR, J.J. VAN] - Physiologie van De Nieuwe Gids, Twee-maandelijksch Tijdschrift (...).
30571: (KOPPERMAANDAG) - Van Ontwerp tot Proeve.
264315: (HET BESCHREVEN BLAD) - Het Beschreven Blad en profil. (Met getekende silhouetten door Pieter Wetselaar).
263154: (DE LITERAIRE LOODGIETERS) - Bibliografie van de uitgaven van De Literaire Loodgieters. Samengesteld door Rupi Borth [= Ruud Broens].
268840: (LEONARD, JOS) - Franciana. Opinion - anecdotes - pensées de Monsieur Anatole France recueillies par Jos. L. Dirick.
250319: (HERMANS, W.F.) - (Affiche voor een tentoonstelling bij antiquariaat Demian).
267162: (KUYK, PIETER A.) - Wat niet over wil. Een hommage aan Pieter A. Kuyk.
266967: MODERN BOOKS AO. 1904 - Exposition du livre moderne. Catalogue. Du 15 Juillet au 15 Octobre 1904 Musée Plantin-Moretus, Anvers.
269157: (THACKERAY, W.M.) - The Speculators - A Ballad. From the Ballads of Policeman X - Now Reprinted with Emendations by Constable Q.
267650: (VLIEGER, J.) - Soldaten-spreekwijzen.
268612: N.P.F. (K.PR.). - De zieke tijdgeest onder geneeskundige behandeling. Losse gedachten over de meeste kwalen van den dag, met probate recepten.
271674: (STOLS, A.A.M.) - L'Art typographique dans les Pays-Bas depuis 1892. Préface par Charles-Léon van Halsbeke. (Compleet met de 4 bijlagen).
266701: (PATRIOTTENTIJD). (EEN GRONINGSE ORANGIST) - Aan mijne stad en landgenoten.
266745: CHICAGO WORLD'S FAIR 1893 - Chicago und die Columbische Weltausstellung 1893. Mit Zustimmung des Reichs-Kommissars zusammengestellt.
265601: (KOMRIJ, GERRIT) - Toegangsbewijs voor Komrij's Het chemisch huwelijk gespeeld door Globe onder regie van Gerardjan Rijnders.
268510: (HAUSER, KASPAR) - Bijdragen tot de geschiedenis van Kaspar Hauser.
268702: (KOMRIJ, GERRIT) - Gerrit Komrij 60. En daarvan wilde hij leven! Verkooptentoonstelling van manuscripten & documenten [&] auteursexemplaren van eigen werk. 31 maart-21 april 2004. (Met een voorwoord door Gerrit Komrij).
268723: (KOMRIJ, GERRIT) - Originele zwart-witfoto.
270301: (OOMKENS, JAN) - Album der deelgenooten aan de Vereeniging van Oud-studenten bij de inwijding van het nieuwe Akademie-gebouw te Groningen, september 1850.
270304: (LOOSJES PZ., A., MET PETRONELLA MOENS) - Rijkdom, middelbare stand en armoede. In drie bespiegelingen met (3) plaaten.
270628: (KUSTERS, WIEL) - 'Een boek is als een deur'. Toegang tot het werk van Wiel Kusters. Verkoopexpositie 10-30 juni 2007.
253315: (WETSELAAR, PIETER) - Egidius, Aloeette, Violette. (Met sierlijke initialen en figuren, getekend door Pieter Wetselaar).
267731: AACHEN - Visitenkarte des Hôtel de l'Europe, Inhaber J.P. Vygen, Aix-la-Chapelle.
27049: AAFJES, BERTUS. ALS: SICK SACK - Warenhuis wankelt. (Met tien tekeningen [door C.A.B. Bantzinger]).
20593: AAFJES, BERTUS - In het atrium der Vestalinnen en andere fragmenten.
264620: AAFJES, BERTUS - Per slot van rekening.
2653: AAFJES, BERTUS - Per slot van rekening.
270408: AAFJES, BERTUS - Vijftien handgeschreven brieven, vijftien handgeschreven ansichten/ briefkaarten en vijf stuks drukwerk aan Kees Lekkerkerker.
24029: (ACHTERBERG, GERRIT). AAFJES, BERTUS - Gerrit Achterberg. De dichter van de sarcophaag. Aanteekeningen bij zijn poëzie.
273123: AAFJES, BERTUS - In het atrium der Vestalinnen. Een fragment.
267332: IN AANBOUW - Groot archief van de Nederlandse vooroorlogse literaire almanak In Aanbouw.
269394: AARTS, MILCO - De Dromensteler. (Met opdracht aan Ivan Sitniakovsky).
272376: ABDOLAH, KADER - Mirza. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht).
272374: ABDOLAH, KADER - Spijkerschrift. Notities van Aga Akbar. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht).
272375: ABDOLAH, KADER - Dit mooie land. Mirza-columns uit de Volkskrant. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht).
265691: ABKOUDE, CHR. VAN - Kruimeltje. Geïllustreerd door Pol Dom.
271957: ABRAHAM, PIERRE - Le physique au théâtre. (With handwritten dedication to Martin J. Premsela).
22579: ACHNATON - Het zonnelied van Achnaton. (Vertaald door prof. dr. A. de Buck en met een nawoord van prof. Theo van Baaren).
31691: ACHTERBERG, GERRIT - Jeugdvers I.
31692: ACHTERBERG, GERRIT - Jeugdvers II.
273240: ACHTERBERG, GERRIT - Vergeetboek. (Met opdracht van de schrijver).
5452: ACHTERBERG, GERRIT - Existentie.
253832: ACHTERBERG, GERRIT - Eurydice.
273230: ACHTERBERG, GERRIT - Spel van de wilde jacht. (Met opdracht van de schrijver).
24031: ACHTERBERG, GERRIT - Huis. Ode (...). Teekeningen van C.A.B. Bantzinger.
256288: ACHTERBERG, GERRIT - Breve antología. Selección y traducción de Francisco Carrasquer.
268451: ACHTERBERG, GERRIT - Radar. (Facsimile van het handschrift).
273246: ACHTERBERG, GERRIT - Mascotte. (Met opdracht van de auteur).
271258: ACHTERBERG, GERRIT - Anti-materie. Antimaterie. Anti-matter. (Met 5 paginagrote tekeningen van Marcel van Eeden).
8890: ACHTERBERG, GERRIT - Spel van de wilde jacht.
755: ACHTERBERG, GERRIT - Ode aan Den Haag.
259418: ACHTERBERG, GERRIT - Matière. Poèmes traduits du Hollandais par Henk Breuker[,] F.-J. Temple [et] F. Cariés.
253542: ACHTERBERG, GERRIT - Afvaart. (Met een inleiding door Roel Houwink).
19059: ACHTERBERG, GERRIT - Drie brieven.
10697: ACHTERBERG, GERRIT - Osmose.
22550: ACHTERBERG, GERRIT - Dertig verzen van Gerrit Achterberg. (Met acht originele etsen van Ru van Rossem).
14430: ACHTERBERG, GERRIT - Vergeetboek.
2581: ACHTERBERG, GERRIT - Sphinx. Met teekeningen van C.A.B. Bantzinger.
268450: ACHTERBERG, GERRIT - Radar. (Facsimile van het handschrift).
252504: ACHTERBERG, GERRIT - Krantenknipsels.
270725: ACHTERBERG, GERRIT - Radar. Gedichten.
24028: ACHTERBERG, GERRIT - Morendo. (Met een verantwoording door Jan Vermeulen).
10165: ACHTERBERG, GERRIT - Cryptogamen 4.
749: ACHTERBERG, GERRIT - Blauwzuur.
5447: ACHTERBERG, GERRIT - Energie.
27775: ACHTERBERG, GERRIT - Verzoendag.
272728: ACHTERBERG, GERRIT - Afvaart. (Met een inleiding door Roel Houwink).
269904: ACHTERBERG, GERRIT - Schaatsenrijder. (Met een tekening door Jaap Beckmann).
13137: ACHTERBERG, GERRIT - Doornroosje.
13140: ACHTERBERG, GERRIT - Energie.
8057: ACHTERBERG, GERRIT - Zeven gedichten.
753: ACHTERBERG, GERRIT - Hoonte.
13141: ACHTERBERG, GERRIT - Cryptogamen 4.
270168: ACHTERHUIS, HANS - Politika dobrých úmyslu. (Tsjechische vertaling van Politiek van goede bedoelingen).
272895: VILLIERS DE L'ISLE-ADAM. - Trois contes cruels. Eaux-fortes de Jean-Paul Vroom. (With 15 original etchings by Jean-Paul Vroom).
252945: VILLIERS DE L'ISLE-ADAM. - Trois contes cruels. Eaux-fortes de Jean-Paul Vroom. (With 15 original etchings by Jean-Paul Vroom).
262419: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Vrede.
272486: ADHIKARI, PSYCHISCHE STUDIECLUB - De nieuwe weg der menschheid. Neergezet in een voor ieder verstaanbare taal.
272653: ADRESBOEK - Officieel Adresboek van Voorburg.
267220: ZUID-AFRIKA - Collectie ephemera, ca. 1948.
263231: AGENDA - Schoolagenda cursus 1924-1925. 4de jaargang.
263345: AGENDA - Roomsch-katholieke schoolagenda cursus 1923-1924. 3de jaargang.
268558: AIGREMONT, PAUL D' - Sneeuwbloempje.
270284: AINSWORTH, W. HARRISON - The Tower of London.
271325: AITKEN, E.H. (EHA) - The Tribes On My Frontier. An Indian Naturalists Foreign Policy. By E.H. Aitken (EHA), Author of A Naturalist on the Prowl and Behind the Bungalow. Illustrated by F.C. Macrae.
264168: (ZANG). AKKERMANS, F.A. - Eenige grepen uit het bestaan der Liedertafel "Aurora" te Oosterhout. Verzameld en op papier gebracht ter gelegenheid van haar gouden jubileum: 1881 25 Februari 1931.
266752: AKSAKOW, S.T. - Eine Familienchronik. Aus dem Russischen übersetzt von Friedrich Krantz. (With dust jacket, 1912!)
272644: ALBE - Seizoenen om Orpheus. (Met opdracht).
264072: ALBEE, EDWARD - Krantenknipsels.
28288: ALBERDINGK THIJM, CATH. - Sierlijk gesigneerd onderschrift van een brief, uitgeknipt en op een briefkaart geplakt.
205875: ALBERDINGK THIJM, CATH. - De clown. (Uit de collectie van J.F. Buisman).
267351: ALBERTS, A. - Achter de horizon.
20816: ALBERTS, JOH.C. - Liefde is geen regeringszaak. Sexualiteit en overheid.
259794: ALBERTS, JOH. C.P. - Het recht. Drama in drie bedrijven.
264962: ALBERTS, JOH. C.P. - Feestelijke ommegang. Bloemlezing uit het leven van een 20e-eeuwer. (4 delen).
205619: ALBERTS, JOH.C.P. - Synthese des gemeenen kwaads, behalve den laster. Voorzien van historische commentaren voor een belangstellend nageslacht
254175: ALBERTS, JOH. C.P. - Feestelijke ommegang. Bloemlezing uit het leven van een 20ste-eeuwer. Eerste deel (1913-1918).
250889: ALBERTS, JOH. C.P. - Twee handgeschreven brieven aan Wim J. Simons.
205395: (NAPOLEON). ALDANOV, MARK - Svjataja Elena, malenky ostrov.
10211: ALEKSANDER, W.J. - De vreemdeling.
269566: ALETRINO, A. - Martha.
265813: ALETRINO, A. - Novellen.
736: ALETRINO, A. - Over ontoerekenbaarheid. Openbare les.
271618: ALETRINO, A. - Handleiding bij de studie der crimineele anthropologie.
611: ALETRINO, A. - Naar aanleiding van De Ryckère's boek "La femme en prison et devant la mort", en van Dr. Cox' biologische studie Over de aequivalentie van man en vrouw.
254633: ALETRINO, A. - Twee opstellen over crimineele anthropologie.
121: ALETRINO, A. - Twee opstellen over crimineele anthropologie.
251172: ALETRINO, A. - Handgeschreven briefkaart aan 'Den Weled. Heer D. Aletrino'.
2670: ALETRINO, A. - Zuster Bertha.
266473: ALETRINO, A. - Zuster Bertha.
20878: ALETRINO, A. - Is celstraf nog langer geoorloofd en gewenscht?
20879: ALETRINO, A. - Twee opstellen over crimineele anthropologie.
261597: ALETRINO, A. - Over eenige oorzaken der prostitutie. (Convoluut.)
19992: ALI COHEN, L. - Suggesties.
20007: ALI COHEN, L. - Vier verzen voor de minderheid.
268728: ALI COHEN, L. - Eros in Reykjavik. (Luxe-exemplaar in groen leder).
12453: ALI COHEN, L. - Geluk.
256470: ALISON, ARCHIBALD - CDV original photo mounted on a sheet, with signature on a small card affixed below.
271164: ALLEN, JOSEPH - The Making of a Canadian. Illustrated by Elmer Rache. (Inscribed by the author).
263199: ALLERS, CHRISTIAN WILHELM - Hochzeitsreise nach Italien.
264370: ALLERS, CHRISTIAN WILHELM - La bella Napoli.
269447: ALLERS, CHRISTIAN WILHELM - Spreeathener. Berliner Bilder.
268521: GERMAN-AMERICAN ALMANAC - Des Bauern und Handwerksmannes Calender für das Jahr 1843.
204979: PITTSBURGH ALMANAC - Pittsburgh Steel Co's Almanac 1912.
268522: GERMAN-AMERICAN ALMANAC - Des Bauern und Handwerksmannes Calender für das Jahr 1839.
269450: ALMANACH - Almanach de Porte-Monnaie. 1868.
269451: ALMANACH - Petit almanach pour 1910.
267696: ALMANAK - Almanak voor de Jeugd voor 1839.
268410: (COUPERUS, LOUIS). ALPAERTS, FLOR - Psyche. Vlaamsche muziek No. 4. Symfonisch gedicht naar het gelijknamig gewrocht van Louis Couperus van Flor Alpaerts. Klavierbewerking van Hendrik Diels.
273097: ALPHEN, HIERONYMUS VAN - Kleine Gedichte für Kinder des zarteren Alters. Nach dem Niederländischen bearbeitet.
268059: ALPHEN, HIERONYMUS VAN / C.F. RUPPE - Twaalf stukjes uit de Gedichtjes voor kinderen door Mr. H. van Alphen. Op muzijk gebragt voor den zang en piano-forte door C.F. Ruppe. En door hem opgedragen aan de Nederlandsche Jeugd.
9081: ALPHEN, HIERONYMUS VAN - Kleine Gedichten voor Kinderen.
273096: ALPHEN, HIERONYMUS VAN - Petits poèmes à l'usage de l'enfance. Traduits par Aug. Clavareau.
267273: (COUPERUS, LOUIS). ALTHUIS, S. VAN - Met Louis Couperus in Avignon. Gevolgd door Vijf jaren Louis Couperus-'oranjerie'. Lustrumoverzicht van de oranje opuscula 'Louis Couperus' (1998-2003).
267272: (COUPERUS, LOUIS). ALTHUIS, S. VAN - Louis Couperus-tentoonstellingen. Een poging tot inventarisatie.
271694: AMALRIK, ANDREJ - Pyesi. (= Plays).
257685: AMMERS-KÜLLER, JO VAN - Jenny Heysten. Roman. Aus dem holländischen von Franz Dülberg.
266987: LETTERGIETERIJ "AMSTERDAM" - Hollandsche Mediaeval. Een boek- en fantasie-letter ontworpen door S.H. de Roos.
268928: LETTERGIETERIJ "AMSTERDAM" - Garamont. Een der fraaiste letters, die ooit werd gesneden.
266989: LETTERGIETERIJ "AMSTERDAM" - Catalogus der tentoonstelling van moderne Nederlandsche boekkunst in het Museum Plantijn-Moretus te Antwerpen van 18 Juli tot 15 Augustus (1925).
270963: (ONDERWIJS). ARMENSCHOLEN AMSTERDAM. (HÖLZEL, FAMILIE) - Collectie van verschillende drukwerken met betrekking tot leerlingen van de Amsterdamse Stads-Armenscholen uit de familie Hölzel, 1828-1856.
204535: SPAARBANK VOOR DE STAD AMSTERDAM - Wat is de Spaarbank voor de Stad Amsterdam en wat doet zij?
270348: AMSTERDAM, W. VAN - Marionetten.
269962: LETTERGIETERIJ "AMSTERDAM" - L.A. gedenkboek 1939-1945. Samengesteld door het personeel der Lettergieterij "Amsterdam" voorheen N. Tetterode.
269477: LETTERGIETERIJ "AMSTERDAM" - Typografische Mededeelingen. 27e jaargang, 1931.
273006: ANDACHTSBILDER - Two Andachtsbilder printed on silk and a handwritten Indulgence.
22551: ANDERSEN, H.C. - De schaduw.
271339: (LECK, BART VAN DER). ANDERSEN, H.C. - Het vlas. (Translated from the Danish by Marie Nijland-van der Meer de Walcheren. Drawn and colored by Bart van der Leck.)
270308: (JAGGER, MICK). ANDERSEN, CHRISTOPHER - Jagger ongeautoriseerd. (Vertaald door Bookmakers). (Uit de bibliotheek van Joost Zwagerman).
272184: ANDERSEN, HANS CHRISTIAAN - Het kleine meisje met de zwavelstokken. (Vertaald door Jattie Enklaar-Lagendijk. Met zeven met de hand ingekleurde illustraties van Ineke Maschkow-Lagendijk).
271061: ANDERSON, HARRY - Objects as seen collected arranged and relocated by Harry Anderson. Photographed by Laurie Seniuk.
205482: ANDRÉA & ARMAND, ANITA BERRY, TREA DOBBS, THE MOUNTIES (PIET BAMBERGEN EN RENÉ VAN VOOREN), COR VAN VEEN - Collectie van 5 gesigneerde fotokaarten.
269035: ANDREA, ALBERTO D' - The Hohenstaufen's coins of the Kingdom of Sicily.
272345: ANDREJEF, LEONID - De smarten van België. Spel in zes tafereelen. Geautoriseerde vertaling naar het Russisch door Oswaldi.
269829: ANDREUS, HANS, & KAREL APPEL - De ronde kant van de aarde. Tekeningen van Karel Appel. Tekst van Hans Andreus. (Met handgeschreven opdracht van Hans Andreus aan Bert Schierbeek).
19840: ANDREUS, HANS - Voor Frank. (Met een Aantekening door Gert Jan Hemmink).
271968: ANDREUS, HANS - Kinderverhalen. Omslag en tekeningen van Babs van Wely. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht).
261889: ANDREUS, HANS - De taal der dieren. (Gesigneerd)
264120: ANDREUS, HANS - Negen handgeschreven brieven, een getypte brief, vijf getypte gedichten en een handgeschreven essay aan de redactie van De Gids.
20845: ANDRIAN, LEOPOLD - Gedichte. (Bezorgd en van een nawoord voorzien door Marijke Stapert-Eggen en Frank Ligtvoet).
20440: ANDRIAN, LEOPOLD - De tuin van de openbaring. Vertaald door Albert Verwey en Stefan George.
14319: ANDRIAN, LEOPOLD - Gedichte. (Bezorgd en van een nawoord voorzien door Marijke Stapert-Eggen en Frank Ligtvoet).
17006: ANKER, ROBERT - Sealed with a kiss.
252462: ANKER, ROBERT - Trap op. Gedichten.
271925: ANNEXATIE - Annexatie-plannen. (Sierbord).
263533: ANNIGONI, PIETRO - Original photo with signature (1982).
265150: ANNUNZIO, GABRIELE D' - Two autograph postcards to Dante translator J.K. Rensburg.
268299: (AVIATION). ANNUNZIO, GABRIELE D' - Hydravions Savoia - Aeroplanes Savoia.
271003: (EERSTE WERELDOORLOG). ANONIEM - Engelsche Tieranny. Met fraaije kunstplaten.
271650: ANONIEM - De Wolf & de Zeven Geitjes. (Met een naschrift door Hans van Eijk).
202432: ANONIEM - Twie Leedjes.
251055: ANONYME - Mémoires d'une modiste écrits par elle-même.
253967: GEORGES-ANQUETIL - Satan conduit le bal. Roman pamphlétaire et philosophique des moeurs du temps.
268374: ANSINGH, LIZZY - Blijven slapen bij Grootmoeder. (Met een epiloog van Henri Knap).
262991: ANSLIJN, P.D. - Verscheidenheden. Een leesboek voor de hoogste klasse. Tweede stukje.
259441: ANSTADT, SERA - Al mijn vrienden zijn gek. De dagen van een schizofrene jongen.
260964: ROOMS-ANTIROOMS - Ontmaskering en afdoende teregtwijzing van den heer C. V., schrijver van een onlangs in het licht verschenen werkje, getiteld: "Priesterlist en Jezuiten-vonden..., of Waarschuwing aan mijne mede-protestanten tegen de proseliten-makerij van het bijgeloof der XIX.de eeuw, in vijf verhalen".
269210: APOLLINAIRE, GUILLAUME - Le roi-lune et cinq autres contes. (Met 11 originele, paginagrote houtsneden in kleuren door Piet Lont).
261082: APPEL, LEA - De trooster en de witte bloem.
267864: (INCUNABLE). AQUINAS, THOMAS - Super tertio libro sententiarum Petri Lombardi. (&) Super quarto libro Sententiarum Petri Lombardi.
270938: ARAGON, LOUIS - Le paysan de Paris.
270949: ARAGON, LOUIS - Les yeux d'Elsa.
257052: ARENDS, JAN - Krantenknipsels (1972-1979).
264919: ARENDS, JAN - 'Smeer of De weldoener des vaderlands'. Toneelstuk in doorslag van typoscript met drie getypte brieven aan 'Geachte Heer [Willy] Pos'.
268048: ARGENTINA - Recuerdo de Buenos-Aires. Vistas modernas.
257634: ARGYLL, GEORGE CAMPBELL, 8TH DUKE OF - Autograph Letter Signed to C.N. Hale, dated 'Cannes France/ Jan 23/83'.
272506: ARLAND, MARCEL - Édith. Avec des illustrations de Galanis.
267929: ARNHEM - Copie van die informatien, confessien ende sententien, van die twee verraders ende conspirateurs tegens de steden Arnhem ende Doesburgh, consequentelick tegens den Staat der Vereenighde Nederlanden ondernomen. (Verraad van Jan Muller en Hendrick in de Kelder, 1665).
272795: ARNHEM - Het Hof van Holland. Logement bij J.L. den Docter te Arnhem. Hötel de Hollande. Table d'hôte ten 2 en 4 Uuren. (Twee porseleinkaarten van Logement Het Hof van Holland, ca. 1850.)
269953: ARP, HANS - Op één been. (Vertaald door Peter Nijmeijer).
262147: ARTAUD, ANTONIN, EN JACQUES RIVIÈRE - Brieven. (Vertaald en ingeleid door Sieds de Boer).
254275: (SCHENDEL (VERT.), ARTHUR VAN). ALCOFORADO, MARIANNA - Minnebrieven van een Portugeesche non. Vertaald (en ingeleid) door Arthur van Schendel. (1/25 luxe-exemplaren).
257693: (ZADKINE, OSSIP). SELECTION - CHRONIQUE DE LA VIE ARTISTIQUE - Ossip Zadkine. Chronique de la vie artistique, No. 3.
257694: (WADSWORTH, EDWARD). SÉLECTION. CHRONIQUE DE LA VIE ARTISTIQUE - Edward Wadsworth. Chronique de la vie artistique, No. 13.
257686: (DUFY, RAOUL). SÉLECTION. CHRONIQUE DE LA VIE ARTISTIQUE - Raoul Dufy. Chronique de la vie artistique, No. 1.
257690: (GARGALLO, PABLO). SELECTION - CHRONIQUE DE LA VIE ARTISTIQUE - Pablo Gargallo. Chronique de la vie artistique, No. 10.
266812: ARTZIBASCHEW, M. - Der Holzklotz und andere Novellen. (1914, with dust jacket!)
203351: ASHE, THOMAS - Lost Eros.
271049: ASMODÉE - Asmodée. Geïllustreerde Almanak 1867-1872. Jaargang 10, 11, 12, 13 en 15.
273081: ASMODÉE - Kijk in 't gat!!! Mimisch-plastisch-dramatisch-rarikikiaansche voorstellingen door Xezbeth en Beëlsebub, Opperhof-geheim-ronzebonnisten van Zijne Helsche Majesteit Asmodée de Eerste.
272990: ASMODÉE - Asmodée. Geïllustreerde Almanak 1868. Jaargang 11.
272989: ASMODÉE - Asmodée. Geïllustreerde Almanak 1869. Jaargang 12.
272987: ASMODÉE - Asmodée. Geïllustreerde Almanak 1871. Jaargang 14.
260060: ASSCHER, MAARTEN - Stunde und Tag. Roman. Aus dem Niederländischen von Marlene Müller-Haas.
256803: ASTER - Collectie prospectussen en ander divers drukwerk van Astèr.
273334: AUBURN - Vloeiblad automobielbedrijf Veldhuis, Haarlem.
263630: AUDEN, W.H. - Drie Gedichten. (Vertaald door Hugo Roeffaers. Met twee originele, gesigneerde litho's van Pavel Roucka).
12125: (BUDDINGH' (VERT.), C.). AUDEN, W.H. - Vier gedichten. Vertaald door C. Buddingh'.
259396: (BUDDINGH' (VERT.), C.). AUDEN, W.H. - Vier gedichten. Vertaald door C. Buddingh'. (4 poems translated into Dutch).
269836: AUERBACH, RACHEL - Treblinka. Reportaz. (In Hebrew).
256789: AUGUSTIN, NIELS - Spleen. Internationaal maandblad van en voor scheppende verschoppelingen.
273294: AUGUSTIN, ELISABETH - Het oude huis. (Met een originele linosnede van Peter Yvon de Vries).
255215: AUGUSTIN, NIELS - de dualist.
251499: ONBEKENDE AUTEUR - De nieuwe Don Quichot. Kluchtig blijspel.
268785: (BOREL, HENRI). AVELINE, CLAUDE - Madame Maillart. La vie de Philippe Denis. (Inscribed by Aveline to Borel).
205633: AVELINE, CLAUDE - Carte manuscrite signée à Manuel van Loggem, avec enveloppe.
251731: AVELINE, CLAUDE - Examen.
255170: (STOLS, A.A.M.). AVELINE, CLAUDE - Io Hymen suivi de Chants Funèbres.
257420: AVELINE, CLAUDE - Grèges. (Signed).
267325: (RUSSIAN COINS). AVERIN, PYOTR SERGEJEVICH - Katalog Russiskich Monet y Zhetonov 1700-1917. (Catalogue of Russian Coins and Jetons).
269126: AVIATION - 12 wire photos 1912-1939, one concerning a biplane, the other 11 about zeppelins.
266606: BAALEN, KEES VAN, E.A. - De school de straat op. Verslag diskussiedag Projectonderwijs.
251755: BAAREN, THEO VAN - Voorstelling van openbaring phaenomenologisch beschouwd. Proeve van inleidend onderzoek, voornamel?k aan de hand der primitieve en oude godsdiensten. = Conceptions of revelation phenomenologically considered. An introduction essay based principally upon primitive and ancient religions.
251820: BAAREN, THEO VAN - Getypte brief aan 'Geachte Heer [Willem] Huijer'.
267183: BAB, JULIUS - 1914. Der Deutsche Krieg im Deutschen Gedicht. 6 Heften (von 12).
271873: BABYLON, FRANS - Eigen credo. Gedichten. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht).
204799: BÄCHLER, WOLFGANG - Der nächtliche Gast.
259934: BACKER, JOHANNA C. - In memoriam Han van der Hoorn. (Omslag: De storm).
30031: BAEKELMANS, LODE - Menschen.
270942: BAEKELMANS, LODE - Het gemoedelijk leven. Geïllustreerd door Jan van Wijk. (Met stofomslag).
267458: BAEKELMANS, LODE - Klein panopticum.
259154: BAEKELMANS, LODE - Het geheim van "De drie snoeken".
267770: BAEKELMANS, LODE - In de spiegelbollen. Herinneringen.
267772: BAEKELMANS, LODE - De Blauw Schuyte.
251473: BAEKELMANS, LODE - Het geheim van "De drie snoeken".
267771: BAEKELMANS, LODE - Mijn Zeeuwse Familie.
270126: BAENA, DUC DE - Typed Letter Signed.
269416: (AVIATION). BAER & CO., JOSEPH - Flug und Luftschiffahrt in Wort und Bild. Meteorologie. Lagerkatalog 567. Zur internationalen Luftschiffahrt-Ausstellung in Frankfurt am Main im Juli 1909.
272413: BAHR, LEONARD F. - A Manner of Printing.
3946: (PERRON (VERTALING), E. DU). BAISIEUX, JACQUES DE - Het zijden harnas. Nederlandsche bewerking van E. du Perron.
260429: BAKERPRAATJES - Recueil general des Caquets de l'Accouchée. Ou discours facecieux, où se voit les moeurs, actions, et façons de faire des grands et petits de ce siecle. Le tout discouru par Dames, Demoiselles, Bourgeoises, et autres. Et mis par ordres en viii. apres-dinées, qu'elles ont faict leurs assemblées, par vu Secretaire qui a le tout ouy et escrit. Avec un Discours du Relevement de l'Accouchée.
252689: BAKKER, BERT, EN BAREND DE GOEDE - Quatre mains.
260067: BAKKER, GERBRAND - Birnbäume blühen weiß. Aus dem Niederländischen von Andrea Kluitmann.
268035: BALDAEUS, PHILIPPUS - A Description of the Great and Most Famous Isle of Ceylon. Translated from the High-Dutch Printed at Amsterdam, 1672.
17234: BALKT, H.H. TER - Gilleleje. (Met een tekening van de auteur).
273424: BALKT, H.H. TER, WIEL KUSTERS E.A. - Zuid ten westen. Länteen Etelästä. (Met Finse vertalingen door Heimo Pihljamaa).
17240: BALKT, H.H. TER - De Vrede van Nijmegen (1678).
231: BALKT, H.H. TER - De Lampionplanten en andere gedichten.
17238: BALKT, H.H. TER - Nijmegen. (Met een typografische illustratie van Martien Frijns).
263535: (NIJMEGEN). BALKT, H.H. TER - Nijmegen. (Met een originele zeefdruk van Robert Terwindt).
270421: BALKT, H.H. TER, WIEL KUSTERS E.A. - Gheselscap goet. (Met een verantwoording door de drukker).
270423: BALKT, H.H. TER, WIEL KUSTERS, PETER NIJMEIJER & HANS VAN DE WAARSENBURG - Gheselscap goet. (Met een verantwoording door de drukker).
272630: BALZAC, HONORÉ DE - De baldadige vertelsels, byeengegaert in de abdyen van Touraysne ende ondeugenderwyse in het licht gegeven door den sinjeur Honoré de Balzac tot vermaeck der Pantagruélisten ende geene anderen. Verlocht met 162 printen van Gustave Doré, 22 hantgecoleurde cierletters ende vignetten mitsgaeders een in koper gegraeveert portret van den auteur door den plaetsnyder Hub. Levigne. Overgeset in de Dietsce spraecke door den sinjeur A.M. de Jong.
252946: BALZAC, HONORÉ DE - L'élixir de longue vie. (Met zeven litho's in kleuren van Mart Kempers).
268033: BALZAC, HONORÉ DE - Pensées, sujets, fragmens. Édition originale avec une préface et des notes de Jacques Crepet. Portrait gravé à l’eau forte par G. Noyon.
252944: BALZAC, HONORÉ DE - Le chef-d'oeuvre inconnu. (6) Eaux-fortes de Roger Chailloux.
268505: BANG, HERMAN - Exzentrische Novellen. Neue Ausgabe mit sechszehn Zeichnungen von Franz Christophe.
266430: BANNING, WILLEM - Blijde ernst. Rede uitgesproken door W. Banning te Amsterdam op 7 en 28 februari 1909 voor een vergadering van de "Leesclub".
271062: BARBER, DANIEL - Some of the Names Have Been Changed.
22553: BARBEY D'AUREVILLY, J. - La vengeance d'une femme. (Met zes originele etsen van Roger Chailloux).
256315: (NERVAL, GÉRARD DE). BARBIER, GASTON - Étude médico-psychologique sur Gérard de Nerval.
255964: (LINGNER, MAX). BARBUSSE, HENRI - Max Lingner. Dessins et peintures. Texte par Henri Barbusse / Agnès Humbert. 48 réproductions.
272403: (BRABANDER, GERARD DEN). CALDÉRON DE LA BARCA - Het leven een droom. Vertaald door Gerard den Brabander. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht van de vertaler).
268890: BARCLAY, JOHN - Euphormionis Lusinini sive Ioannis Barclaii Satyricon Partes quinque cum clavi. Accessit Conspiratio Anglicana.
268891: BARCLAY, JOHN - Argenis. Editio novissima. Cum clave hoc est, nominum propriorum elucidatione hactenus nondum edita.
270051: BARILLÉ, ELISABETH - Lijfelijkheid. Roman. Vertaald door Inge Keizer en Pauline Sarkar. (Met gesigneerde opdracht van de schrijver aan Joost Zwagerman).
272453: (COHEN, FRÉ). BARMES, FLIP - 15 jaar zon en vrijheid! Overzicht in woord en beeld van het kampwerk der Arbeiders-Jeugd-Centrale, en van de Stichting "Voor Zon en Vrijheid". Samengesteld door Flip Barmes. Met tekeningen van Fré Cohen.
271971: BARNARD, BENNO - Een engel van Rossetti. Gedichten. (Gesigneerd met mooie handgeschreven opdracht).
22709: BARNARD, BENNO - Gedichten in melk geschreven. Tekeningen Jan Vanriet.
271970: BARNARD, BENNO - Klein Rozendaal. Gedichten. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht).
271859: BARNARD, BENNO - Het gat in de wereld. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht).
272238: BARNARD, BENNO - Klein Rozendaal. Gedichten. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht en ansichtkaart van de auteur).
268422: (GRAFT, GUILLAUME VAN DER). BARNARD E.A., BENNO - Teruggezongen. In memoriam Guillaume van der Graft.
272240: BARNARD, BENNO - Het meer in mij. Gedichten. (Met inliggende briefkaart van de auteur).
270925: BARNES, DJUNA - Nightwood. With a preface by T.S. Eliot.
255093: BARNHOORN E.A., J.A.J. - Het vraagstuk der homosexualiteit. Beschouwingen door J.A.J. Barnhoorn, Prof.Mag.Dr. J.B. Kors O.P., Dr. H. de Vries, Officiaal F.Ae.H. van de Loo, Prof.Mr. W.P.J. Pompe, G.J.B.A. Janssens, Dr.P. Heymeijer S.J. Samengevoegd vanwege de R.K. Artsenvereeniging naar aanleiding van het congres 1939 te Nijmegen.
270518: BARNUM & BAILEY. DEAN, CLARENCE L. - Het boek der wonderen in Barnum en Bailey's grootste bezienswaardigheid op aarde met uitvoerige beschrijvingen der wondermenschen en zeldzame dieren. Officieele gids.
272537: BAROMÈTRE, MONSIEUR - Beau temps - mauvais temps.
201876: BARR, JAMES - The Occasional Man. A new adult novel of the torments and temptations of abnormal desires.
202103: BARR, JAMES - Quatrefoil. An adult novel of a love between two men that defied society's strongest taboo.
271002: BARTH, MAX - Die nacht des Kaisers. Kurzgeschichte. Der Herr des Reiches. Drei Gedichte. (Mit Zeichnung von Dora Vetter).
271326: BARTHÉLÉMY, JEAN JACQUES - Reize van den jongen Anacharsis door Griekenland. Uit het Fransch van den Abt Barthelemij door M. Stuart. (Complete in 10 vols.).
267337: BARTON, RICK - Netsukes. 21 blocks cut by rick barton.
267338: BARTON, RICK - Chairs. 16 blocks on 14 leaves designed and cut by rick barton.
267339: BARTON, RICK - Musical instruments. 24 blocks on 22 leaves designed and cut by rick barton.
257325: BASSE, MAURITS - Het aandeel der vrouw in de Nederlandsche letterkunde. Twee delen.
260753: BASTET, F.L. - Twee handgeschreven brieven en twee handgeschreven kaarten aan Nico Wijnen.
271657: BASTET, F.L. - Pentagrammen. (Met vijf houtgravures van Peter Lazarov).
22855: BASTET, F.L. - Handgeschreven ansichtkaart aan 'Beste Claus [Franken]'.
267224: (COUPERUS, LOUIS). BASTET, F.L. - Een zuil in de mist. Van & over Louis Couperus.
259186: BASTIAANSE, FRANS - Beeld en stroom.
271237: BASTIAENSEN, GUST - De "vreemde soldaat" en het "Derde rijk" (Der "Fremde Soldat" und das "Dritte Reich").
267992: (SCHENDEL, ARTHUR VAN). BATTEN E.A., FRED - Lof van Arthur van Schendel. 5 maart 1945.
22732: (BRAAK, MENNO TER). BATTEN, FRED - Denkend aan Ter Braak.
256970: (PERRON, E. DU). BATTEN, F., EN A.A.M. STOLS - Bibliographie van de werken van Charles Edgar du Perron. Samengesteld door F. Batten en A.A.M. Stols.
256901: BAUDELAIRE, CHARLES - Conseils aux jeunes littérateurs.
262900: (ZILVERDISTEL). BAUDELAIRE, CHARLES - Les fleurs du mal.
269774: BAUDELAIRE, CHARLES - Le Vin. Cinq poëmes choisies dans les Fleurs du Mal. Avec des compositions en taille-douce par Jeanne Bieruma Oosting.
269731: BAUDELAIRE, CHARLES - Les Fleurs du Mal. Édition illustrée de quarante-sept compositions en couleurs par Manuel Orazi.
270862: BAUDELAIRE, CHARLES - Les Fleurs du Mal - The Flowers of Evil. Translated into English verse by various hands. Edited, with an introduction and notes, by James Laver and illustrated with engravings by Pierre-Yves Trémois. (With the original French text in a separate volume). Signed by Trémois.
19501: BAUER, MARIUS - Bauers reis naar Moskou. In brieven en teekeningen. Aangevuld met een polemiek tussen socialisten en aestheten. (Tekstverzorging en inleiding van G.H. 's-Gravesande). (Met 10 tekeningen van Marius Bauer).
271481: BAUS, GEORG - Lo Sviluppo della fiera campionaria di Lipsia dal 1914.
261156: BEBEL, AUGUST - Uit mijn leven. Vertaald door H.J. Hegeraat.
260906: BECCARIA, CESARE - Des délits et des peines. Traduction nouvelle [par Collin de Plancy], Avec le commentaire de Voltaire, la rèponse de Beccaria aux notes et observations de Facchinei, ... précédée d'une notice sur Beccaria.
270277: BECKETT, SAMUEL - Murphy. (Translated into Czech by Eva Pilarová).
266902: (HERINGA, PETER). BECKFORD, WILLIAM - Vathek. Réimprimé sur l' original Français, avec la préface de Stéphane Mallarmé.
202831: BEDDOES, THOMAS LOVELL - Saint Gingulph's Relict. List to her Legend and Tremble youth for 'tis Exceeding True and by St Cecilia Most Musically Melancholy.
272969: BEDOUKIAN, PAUL Z. - Coinage of Cilician Armenia.
260085: BEERBOHM, MAX - Max's Nineties. Drawings 1892-1899. With an Introduction by Osbert Lancaster.
270006: BEETS, HENRY - 'Our Indebtedness to Israel'. Pag. 21-25 in: Israel: Past, Present and Future. Addresses delivered at a Conference on behalf of Israel, held at the Moody Tabernacle, corner of North Clark Street and North Avenue, Chicago, November 16-19, 1915.
251453: BEETS, NICOLAAS - Het doen door laten, eene voorlezing, benevens andere opstellen.
269408: BEHRENDT, FRITZ - Bitte nicht drängeln. Grafische Kommentare von -. (Met opdracht aan Ivan Sitniakowsky).
270127: BÉJART, MAURICE - Original Photo Signed.
269093: FRIESLAND - HUWELIJKS-BEKENDMAKINGEN - Collectie van 62 huwelijks-bekendmakingen uit de periode 1858-1891, alle afkomstig uit de zuidelijke helft van Friesland.
266335: (BEMMEL). BEKS, MAARTEN - Bemmel. (Met een originele zeefdruk van Wim Zurné).
260575: BELCAMPO - Handgeschreven brief aan 'Beste Lenie [Schellekens]'.
260921: BELCAMPO - Collectie knipsels. 68 stuks. 1938-2012.
260917: BELCAMPO - Collectie reisbescheiden. 13 stuks. Diverse formaten. 1961.
260919: BELCAMPO - Originele tekening. 8,6 x 11,2 cm. Niet gesigneerd en gedateerd ‘Dec “29’. Punaisegaatje en enkele roestvlekjes.
260923: BELCAMPO - 'De driesprong'. P. 307-315 in: Amsterdamsche Studenten-Almanak voor het jaar 1928. Zonder plaats, zonder uitgever, 1928. Verguld linnen. VIII, 488 p. Geïllustreerd. 1e druk.
260924: BELCAMPO - 'XIV'. P. 424-438 in: Amsterdamsche Studenten-Almanak voor het jaar 1930. Zonder plaats, zonder uitgever, 1930. Verguld linnen. VIII, 586 p. Geïllustreerd. 1e druk.
260585: BELCAMPO - Izbrannoje. Perevod s niderlandskogo (door Aleksandr Orlov).
271988: BELCAMPO - Liefde's Verbijstering. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht).
260918: BELCAMPO - Collectie (glas)negatieven. 45 stuks. Diverse formaten. Circa 1900-1920. In originele kartonnen dozen, bij elkaar in (iets roestig) koekblik van ‘Biscuitsfabriek “Goudenayre” Blom & Edauw Apeldoorn’.
262554: BELCAMPO - De Zwerftocht van Belcampo.
262555: BELCAMPO - Daarissiedan!
260577: BELCAMPO - Handgeschreven brief aan 'Beste Jeanne [van Schaik-Willing]'.
260161: BELCAMPO - Liefde's Verbijstering.
260141: BELCAMPO - De filosofie van het belcampisme.
260151: BELCAMPO - De toverlantaarn van het christendom.
265404: BELCAMPO - Tussen hemel en afgrond.
260142: BELCAMPO - De filosofie van het belcampisme.
260152: BELCAMPO - De toverlantaarn van het christendom.
260163: BELCAMPO - De Verhalen van -.
260164: BELCAMPO - Liefde's Verbijstering.
260166: BELCAMPO - Bevroren vuurwerk. Een keuze uit de verhalen van -.
260169: BELCAMPO - Tussen hemel en afgrond.
260580: BELCAMPO - Handgeschreven brief aan 'Beste Mensen [= Guus en Annie Marquinie]'.
260584: BELCAMPO - Le monde fantastique de Belcampo. Traduit du néerlandais par Maria Pia Amsberg.
260598: BELCAMPO - 'Het mannetje Chessa'.
260599: BELCAMPO - 'Zien en lezen'.
260576: BELCAMPO - Handgeschreven brief aan 'Geachte heer [R.J.] Tolman'.
260149: BELCAMPO - De zwerftocht van Belcampo.
260168: BELCAMPO - Verborgenheden.
260175: BELCAMPO - De Verhalen van Belcampo. (Met handgeschreven opdracht).
260139: BELCAMPO - De filosofie van het belcampisme.
260591: BELCAMPO - Liefde's Verbijstering.
260158: BELCAMPO - Sprongen in de branding.
260160: BELCAMPO - Sprongen in de branding.
260143: BELCAMPO - De filosofie van het belcampisme.
260144: BELCAMPO - De filosofie van het belcampisme.
260156: BELCAMPO - De Verhalen van -.
260578: BELCAMPO - Handgeschreven brief aan 'Beste Hannibal en Alice [Hage]'.
260579: BELCAMPO - Handgeschreven brief aan 'Geachte Mevrouw Stuut'.
260174: BELCAMPO - De Verhalen van -.
5504: BELCAMPO - Het grote gebeuren. (Met originele houtsneden van H.P. Doebele).
268406: BELDER, J.L. DE - Garderobe. Balans. (Met 2 originele etsen van Ronald Ergo).
272863: BELLAERT, CORNELIS - the printer is mad - is he?
272854: BELLAERT, CORNELIS - Equilibrium.
271190: BELLAERT, CORNELIS - De dooie zit op zijn gemak. Zes Verzen plus Zeven Gedichten.
260348: BELLAERT, CORNELIS - Seven-up. 7 seven-compositions.
272856: BELLAERT, CORNELIS (= C. VAN DIJK) - The Sinner and God's [hand].
272857: BELLAERT, CORNELIS - Rebellious.
272855: BELLAERT, CORNELIS - In plaats van het bakken van oliebollen.
266613: BELLAERT, C. - De Heuvelpers. Enkele kanttekeningen. (Met originele bladen gedrukt door de Heuvelpers).
270992: BELLAMY, JACOBUS - Gezangen.
270980: BELLAMY, JACOBUS - Proeven voor het verstand, den smaak en het hart.
266853: BELLAY, JOACHIM DU - Les Regrets. (Met een houtsnede van Robert Steiner).
272541: BELLAY, JOACHIM DU - La Deffence & Illustration de la Langue Francoyse.
270128: BELMONDO, JEAN-PAUL - Original Photo Signed.
252995: BELOT, ADOLPHE - Autograph letter signed to Sir Campbell Clarke.
201285: BELOT, ADOLPHE - La bouche de Madame X.
260045: BENALI, ABDELKADER - Boda à beira-mar. Traduzido do neerlandês por Arie Pos.
268066: BENDER, L. - Verderfelijke propaganda (naar aanleiding van het jaarverslag 1936 van het Nederl. Wetenschappelijk Humanitair Komitee).
205388: BÉNÉDICT (BELLON), JEAN - Premier livre des chansons-proverbes. Les abstinentes - Les indulgentes - Les innocentes - Les caressantes.
271522: BENNETT, ARNOLD - Elsie and the Child. Drawings by E. McKnight Kauffer.
260779: BENOIT, JACQUES - Zo gelaten arm. Verzen.
252225: BENSON, STELLA - Mrs Oneleg. (Typescript, signed in blue ink).
270418: BÉRANGER, PIERRE-JEAN DE - Oeuvres complètes. Édition elzévirienne. Avec un portrait gravé sur bois d'après Charlet. (Dédication).
272717: BÉRANGER, PIERRE-JEAN DE - Béranger. Some of his Sonnets with English Translations [by John Walrond Walrond, 1st Baronet Walrond, of Blackfield, Devon].
256681: BÉRANGER, PIERRE-JEAN DE - Lettre autographe signée, à un ami.
259035: (DELUXE). BÉRAUD, HENRI - Le vitriol de lune. Illustrations de Guy Arnoux. (1/25 copies, in full morocco binding).
272939: BERBER, ANITA - Programma Centraal-Theater (October, 1926).
250644: BEREND, ALICE - Ria's Amerikaansche Tournee (Das Gastspiel). Vertaling M.E. Endt-Goedkoop.
261039: BERG, WILLEM VAN DEN - Portret van D.A.M. Binnendijk. Originele aquarel. 18,2 x 12,5 cm. Gesigneerd 'WillemvdBerg'. Niet gedateerd. Onder passe-partout. 47,0 x 37,5 cm.
258901: BERG, S.J. VAN DEN, KATE, J.J.L. TEN, & J. VAN LENNEP - De nachtegaal en het lijstertje. Gedichtjes.
260846: BERG, ARIE VAN DEN - De kapper spreekt tegen zijn spiegel. (Luxe-exemplaar).
272756: BERG, ARIE VAN DEN - Elegast, een elegie.
271572: BERG, ALBAN - Georg Büchner's Wozzeck. Opera in drie bedrijven, vijftien tafereelen. Alban Berg-nummer van het tijdschrift De muziek, maandblad onder redactie van Paul F. Sanders en Willem Pijper, uitgegeven ter gelegenheid van de eerste uitvoering in Nederland van de opera "Wozzeck" door de Wagnervereeniging op 7 October 1930.
14764: BERGE, H.C. TEN - De witte sjamaan. een initiatie.
270707: BERGER, GERD - Ich bin ein Junge, du bist ein Junge.
271899: BERGH VAN EYSINGA, H.W.PH.E. VAN DEN - Ontwikkeling. Volksblad. 3de jaargang nr. 1, januari 1901, t/m 8e jaargang nr. 12, december 1906.
269919: BERGH, J.A. DE - Het wapen des konings en des rijks thans gevoerd, is in strijd met de wet.
20986: BERGH, HERMAN VAN DEN - Romanticismo en risorgimento. Openbare les, gegeven op 14 oktober 1952.
271360: (TELEVISIE & RADIO). BERGHUIS JR., JAC. - De televisie-kelder. (&) Het radio-spook. (Beide geïllustreerd door Jan Lutz).
17073: BERGHUIS, HANS - De scheiding.
203866: BERLAGE, H.P. - Bouwkunst in Holland. Geïllustreerd
265878: BERLAGE, H.P. - Ontwerp van het Hofplein te Rotterdam. Een plattegrond, afbeeldingen van de teekeningen en een bijschrift door Dr. H.P. Berlage.
265877: BERLAGE, H.P. - Inleiding tot de kennis van de ontwikkeling der toegepaste kunst. Een cultuurstudie van deze tijd. Vijf voordrachten gehouden voor de studenten der Nederlandsche Handelshoogeschool te Rotterdam. Met vele afbeeldingen buiten den tekst.
270119: BERNARD, TRISTAN - Autograph letter signed on a card, dated '4 Août 22'.
9839: (HERMANS, W.F.). BERNARDS, W.F. - De doka van Hercules. Volledige beeldroman.
267080: (KONIJNENBURG, WILLEM VAN). BERNET KEMPERS, K.PH. - Muziekgeschiedenis. Met 25 afbeeldingen, 17 muziekvoorbeelden en een register. (Met opdracht van de schrijver).
253757: JULIANA & BERNHARD - Oranje-nummer Dagblad "Het Noorden" ter gelegenheid van het Vorstelijke Huwelijk.
271310: BERNLEF, J. - Skyggebilder. Oversatt fra nederlandsk av Tove Alkan. (Met opdracht van de vertaalster).
270442: BERNLEF, J. - De man in het midden.
270176: (BOEKENWEEK 2008). BERNLEF, J. - De pianoman. (Boekenweekgeschenk 2008).
265994: BERNLEF, J. - Boy. Översättning av Per Holmer.
11155: BERNLEF, J. - Morene.
250622: (CAMPERT, REMCO). BERNLEF, J. - Gesprek met Remco Campert.
273243: BERROCAL, MIGUEL - Gauffrage of the Torso. Originele reliëfdruk.
205479: BERRY, DAVE - Original signed beermat.
267914: (NEDERLANDS NIEUW GUINEA). OOM BERT - Van kleine Papoea's. Versjes en prentjes.
255872: (ZILVERDISTEL). SUSTER BERTKEN - Een boecxken gemaket van suster bertken die lvii jaren besloten heeft gheseten tot Utrecht in dye buerkercke.
260260: (ZILVERDISTEL). SUSTER BERTKEN - Een boecxken gemaket van suster bertken die lvii jaren besloten heeft gheseten tot Utrecht in dye buerkercke.
30137: (BORDEWIJK (INL.), F.). BERTRAND, ALOYSIUS - Gaspard de la nuit. Fantaisies par Aloysius Bertrand. (Inleiding van F. Bordewijk. Met 51 originele litho's van Metten Koornstra).
272445: BERTRAND, ALOYSIUS - Gaspard de la nuit.
205968: BESANT, WALTER, & JAMES RICE - Ready-money Mortiboy. A Matter-of-Fact Story.
253321: (KRIMPEN, JAN VAN). BESNARD, ALBERT - Herinnering aan Jan van Krimpen.
261384: BESNARD, ALBERT - De bloei en enkele andere gedichten.
271965: BESTEN, AD DEN - Stroomgebied. Een inleiding tot de poëzie van de na-oorlogse dichtergeneratie. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht aan zijn echtgenote).
202830: BEURDELEY, CECILE - L'Amour Bleu. Translated from the French by Michael Taylor
269046: BEURSKENS, ROELANT - Bij voorkeur op een stenen trapje.
9135: (SOLIDARITEIT). (EXIL). BEVERSLUIS, MARTIEN - Wilde loten. Bloemlezing uit geschrapt werk van K. Capek, Ilja Ehrenburg, prof. Alb. Einstein, Emil Ginkel, Maxim Gorki, A. Habaru, Bruno Jasienski, I.H. Leopold, A. Rosenfeld, Upton Sinclair, Kurt Tucholsky, I.J. Vondel, Micuel Zamacois, geknipt door Martien Beversluis.
9122: BEVERSLUIS, MARTIEN - De Cracht van 't Landt bestaedt.
20037: (ALI COHEN, L.). BEVERSLUIS, MARTIEN - Zwerversweelde.
271578: BEVRIJDING - De bevrijding. Maandblad gewijd aan de vernieuwing van het socialisme. (37 nummers in één band uit de jaargangen 9-12).
255307: BEVRIJDINGSLIEDJES - De nieuwste radio en film liederen.
255183: FAZYL BEY (= EDMOND FAZY) - Le livre des beaux, traduit du Turc par un pacha à trois queues, illustré par Cyrille Bartolini.
259855: (LETTERGIETERIJ AMSTERDAM). BEYEN, J.W. - L'influence de l'esprit latin sur un pays nordique. Discours prononcé le 17 avril 1953 à Paris à l'occasion du cinquantième anniversaire de la Chambre de Commerce Néerlandaise en France.
259722: (AVIATION). (WRIGHT BROTHERS). BIA, GEO. - Les frères Wright et leur oeuvre. Rapport présenté à la Section Aeronautique de la Société Belge des Ingénieurs et Industriels. Illustré par Fox.
254965: BIBELOT, THE - The Bibelot: A Reprint of Poetry and Prose for Book Lovers, chosen in part from scarce editions and sources not generally known. Vol. I & II.
264573: (SIMONS, CARLA). BIBESCO, PRINCESSE - De groene papegaai. (Le perroquet vert). Uit het Fransch vertaald door Carla Simons.
253039: BIBLE (SYRIAC) - Pentateuchus Syriace. Post Samuelem Lee, recognovit emendavit edidit Guilelmus Emery Barnes. Adiuvantibus Carolo W. Mitchell, Iohanne Pinkerton.
264301: ROODE BIBLIOTHEEK - Socialistische liederen, gedichten en voordrachten. Uit het heden en het verleden.
269613: (TEIGE, KAREL). BIEBL, KONSTANTIN - Nebe, peklo, ráj.
273085: (HOMOSEXUALITY). BIEDERICH, P.H. - $ 175 - Die Homosexualität. Mit den Beiträgen 'Die lesbische Liebe im Spiegel der Gesetze von Dr. jur. Thea Booß-Rosenthal. 'Zwischen Mann und Weib (Zwitterbildungen beim Menschen)' von Dr. med. K. Koeniger.
260398: BIERCE, AMBROSE - Het voorval op de Owl Creek brug. Een fantastisch verhaal van - ingeleid en uit het Amerikaans vertaald door Jan Spierdijk met houtgravures van Arnold Pijpers.
260966: BIERENS DE HAAN, P. - Hoofdlijnen eener psychologie met metafysischen grondslag.
267380: BIESHEUVEL, J.M.A. - (Fragment uit 'Angst').
254286: BIESHEUVEL, J.M.A. - In de bovenkooi.
270238: BIESHEUVEL, J.M.A. - Zwanezang.
260751: BIESHEUVEL, J.M.A. - Handgeschreven felicitatiekaart aan 'Beste Marijke en Pablo [van Dijk]'.
272736: BIESHEUVEL, J.M.A. - Nachtelijk gesprek.
265544: BIESHEUVEL, J.M.A. - Zeeverhalen.
260125: BIESHEUVEL, J.M.A. ALS: D. BLIJN - Tussen mensen tussen dieren.
11721: BIESHEUVEL, J.M.A. - Avonturen van Joachim Müller. (Met tekeningen door Mart Kempers).
254643: BIESHEUVEL, J.M.A. - In de bovenkooi.
10257: BIESHEUVEL, J.M.A. - Angst. (Met een originele houtgravure door Peter Lazarov).
272862: BIJBEL - De barmhartige samaritaan.
272454: BIJMOER, WIM - Onze Zomerkampen. Voor zon en vrijheid 1936.
258235: BIJSTERBOSCH, WILLEM - In opdracht. Een vertelling. (Met opdracht).
270085: BIJWAARD, PIETER, EN TON VAN DER LAAKEN - Ontmoeting no 20. (Met gesigneerde opdracht van de schrijver aan Joost Zwagerman).
260552: BIJWAARD, PIETER EN RENE HUIGEN - Onder een prop gorgelen. Gedichten. Pieter Bijwaard: Tekeningen.
1992: BILDERDIJK, WILLEM - Kort verhaal van eene aanmerkelijke luchtreis en nieuwe planeetontdekking. Uit het Russisch vertaald door W. Bilderdijk. (Met een toelichting van Prof.dr. W.A.P. Smit). (Met 46 tekeningen van William D. Kuik).
262145: BILL, MAX, EN JAN TSCHICHOLD - Het dispuut tussen Max Bill en Jan Tschichold. (Vertaald, bezorgd en met een verantwoording door Steven de Joode. Met een voorwoord door Wim Crouwel).
268060: BILL, MAX, EN JAN TSCHICHOLD - Het dispuut tussen Max Bill en Jan Tschichold. (Vertaald en bezorgd door Steven de Joode. Met een voorwoord door Wim Crouwel). (Overdruk).
270094: BINDERVOET, ERIK, EN ROBBERT-JAN HENKES - Help! The Beatles in het Nederlands. (Met gesigneerde opdracht van Aleid Truijens aan Joost Zwagerman).
261396: BINET-VALMER, J.A.G. - Lettre autographe (L.A.S.) à Marcel Batilliat, datée 21 mai 1926, signée 'Binet-Valmer.
205468: BINET-VALMER, J.A.G. - Lettre autographe (L.A.S.) à Joachim Gasquet, pas datée, signée 'Binet-Valmer.
271165: BINGEL, HORST, GERHARD ZWERENZ, WOLFGANG WEYRAUCH U.V.A. - Tandem. 1-3. (Illustrierte Kunstzeitschrift).
261163: BINNENDIJK, D.A.M., & ENNY - Handgeschreven ansichtkaart aan 'Hr. & Mw. Binnendijk'.
261038: BINNENDIJK, D.A.M., & C.F. ROELOFSZ - 'In bed. Een koorts van eenenveertig graden (...)'.
261041: BINNENDIJK, D.A.M., & BOUTENS, P.C. - 'Rondeel voor een zangstem en piano van W. Rettich op. 44, no. 4'.
257617: BINNENDIJK, D.A.M. - Randschrift. Verzamelde critische beschouwingen.
257621: BINNENDIJK, D.A.M., & S. DRESDEN - Critiek op de tweesprong. Vertoog in brieven.
261168: BINNENDIJK, D.A.M. - 'Appel in de pers'.
257616: BINNENDIJK, D.A.M. - Zin en tegenzin.
257605: BINNENDIJK, D.A.M. (BOUTENS, P.C.) - Een protest tegen den tijd. Inleiding tot de poëzie van P.C. Boutens.
257606: BINNENDIJK, D.A.M. - Het andere land.
257610: BINNENDIJK, D.A.M. (BOUTENS, P.C.) - Een protest tegen den tijd. Inleiding tot de poëzie van P.C. Boutens.
257611: BINNENDIJK, D.A.M. - Mijn en dijn. Gedichten.
257595: BINNENDIJK, D.A.M. - Onvoltooid verleden. Gedichten.
257533: (SCHUITEMA, PAUL). BINNENDIJK E.A., D.A.M. - Balans. Algemeen jaarboek der Nederlandsche kunsten 1930-31. (Onder redactie van D.A.M. Binnendijk, Menno ter Braak, C.J. Kelk, Lou Lichtveld en Henrik Scholte).
1249: (MARSMAN, H.). BINNENDIJK, D.A.M. (INL.) - In memoriam H. Marsman. Overleden 17 juli 1940.
261078: BINNENDIJK, D.A.M. - 'Aan Annie Paap'.
261079: BINNENDIJK, D.A.M. - Handgeschreven brief aan 'Mijn lieve Toetie [= Enny Binnendijk-Paauw]'.
261080: BINNENDIJK, D.A.M. - Forma Formans.
260941: BINNENDIJK, D.A.M. - 'Novembermiddag'.
257604: BINNENDIJK, D.A.M. - Oog in oog. Kwatrijnen. (Met opdracht aan zijn vrouw).
263529: BIRON, LIONEL - Mike - Tadzio of the Nineties. Photos by Biron.
272495: HOSTETTER'S STOMACH BITTERS - Hostetter's Illustrated United States Almanac, 1875. For Merchants, Mechanics, Miners, Farmers, Planters, and General Family Use.
267859: BIZOT, PIERRE - Medalische historie der republyk van Holland.
271277: (SNOECK, JAN). BLAKE, DAVID - 22 Poems. Branches of a Coral Mind.
271298: (SNOECK, JAN). BLAKE, DAVID - 21 Poems. Cleared by Customs.
263963: BLAMAN, ANNA - In duizend vrezen. Toneelspel in één bedrijf (naar aanleiding van een 16de eeuwse legende).
257003: BLAMAN, ANNA - Tien gedichten. Gekozen en van een nawoord voorzien door Aad Meinderts.
263493: BLAMAN, ANNA - Twee handgeschreven brieven aan 'Beste Nico [Wijnen]'.
270998: BLAMAN, ANNA - Spreken in het openbaar. (En:) Madame Thérèse.
271876: BLAMAN, ANNA - Vrouw en vriend. Roman. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht aan Paul Citroen).
271877: BLAMAN, ANNA - Overdag en andere verhalen. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht).
205317: BLASCO IBANEZ, VICENTE - Collection of Press Photos (1920s).
270306: (NOVALIS). BLEI, FRANZ - Novalis. Mit einem Lichtdruck, einem Faksimile und acht Vollbildern in Tonätzung. (Serie Die Literatur herausgegeben von Georg Brandes Nr. 6).
260881: BLIJSTRA, R., ALS: R. VAN HARLINGEN - Bij nadere kennismaking. Novelle.
260882: BLIJSTRA, R., ALS: R. VAN HARLINGEN - Bij nadere kennismaking. Novelle.
260883: BLIJSTRA, R., ALS: R. VAN HARLINGEN - Bij nadere kennismaking. Novelle.
271444: BLIJSTRA, R., ALS: R. VAN HARLINGEN - Haaien voor Nabatoe. Novelle.
267385: BLOEM, J.C. - Sonnet.
257582: BLOEM, J.C. - Avond.
269864: BLOEM, J.C. - Liefde. (Gesigneerd).
257581: BLOEM, J.C. - Verzamelde gedichten.
262521: BLOEM, J.C. - Handgeschreven briefkaart aan 'B[este] J[ohannes Tielrooy]'.
272754: BLOEM, J.C. - Enkele gedichten.
269075: BLOEM, J.C. - Gedrukte dankbrief. 27,7 x 18,4 cm. Alleen recto. Gesigneerd (in balpen) 'Jacques'. Gedateerd (in druk) 'Kalenberg, juni 1962'. 6 regels tekst. Gevouwen (geweest).
31815: BLOEM, J.C. - Vier handgeschreven brieven aan 'Amice' en een ongepubliceerd gedicht.
271875: BLOKKER, JAN - Bij dag en ontij. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht van de schrijver).
272145: (JIRINCOVÁ, LUDMILA). BLOKLAND, HERBER - Ludmila Jirincová. Tsjechisch kunstenares. (Met twee etsen van Ludmila Jirincová)
272164: (JIRINCOVÁ, LUDMILA). BLOKLAND, HERBER - Vzpominka na Ludmila Jirincová. (Met drie gesigneerde etsen van Ludmila Jirincová).
272173: BLOKLAND (SAMENST.), HERBER - Leefregels van een 60-jarige. (Met een houtsnede van Corrie Floor).
21703: BLOM, ONNO - Canard. (Met een originele linoleumsnede van Peter Yvon de Vries).
5890: BLOT, JEAN - Vue du train.
263577: BLOY, LÉON - La femme pauvre. Épisode contemporain.
202069: BLOY, LÉON - Le Mendiant Ingrat. Journal de l'Auteur, 1892-1895.
264975: BLÜHER, HANS - Werke und Tage. Erster Band. (All published).
260132: BLÜHER, HANS - Die Intellektuellen und die Geistigen.
267726: BLÜHER, HANS - Führer und Volk in der Jugendbewegung.
260131: BLÜHER, HANS - Ulrich von Wilamowitz und der deutsche Geist 1871/1915.
253737: BLÜHER, HANS - In medias res. Grundbemerkungen zum Menschen.
269029: (UYL (VERTALING), BOB DEN). STEKEL, WILHELM - Sexuele zelf-belevenissen. Een psychiatrische verhandeling over de oorzaken en gevolgen van zelfbevrediging bij mannen en vrouwen. Met een voorwoord van Dr. Emil A. Gutheil. Met een introductie van Dr. Fredric Wertham.
264702: (HEINE, HEINRICH). BOBBE (VERT.), DIMITRI ALEXANDER - Enkele gedichten vertaald uit Das Buch der Lieder.
265485: BOCCACCIO, GIOVANNI - ALFRED LE PETIT - Douze contes de Messire Jean Boccace, Seigneur Florentin. Avec les illustrations en couleurs d'Alfred Le Petit.
263140: (KUZMIN, MICHAIL). BOCCACCIO, GIOVANNI - Bokkachcho Fiametta.
268312: BODENHEIM, NELLY - Fransche liedjes. Silhouetten van Nelly Bodenheim. Eerste deel (15de-18de eeuw).
267648: BOEKBAND - Betonkalender voor 1931. (19e jaargang.)
266070: BOEKENCLUB - Europaclub. Voor boeken en grammofoonplaten NV.
272488: KANARIE-BOEKJES - 21 deeltjes van de Kanarie-reeks en de serie Geel Succes-boekje. (Zie foto voor de titels).
251498: BOEKRAAD, LEO - Branding. (Illustratie en typografie van Lotte Ruting)
257955: BOEKVINK - De boekvink. Litteratuur in miniatuur. (Reclame-uitgave).
252463: BOELENS, JAN - Bomber boy.
18749: BOENDALE, JAN VAN - Hoe dichters dichten sullen.
272120: (RIMBAUD, ARTHUR). BOER, JULIUS DE - In memoriam Arthur Rimbaud. Een krans van stanza's. (Met twee houtgravures van Nico Bulder).
272566: BOER, JAN - Nunerkes. (Schulpkes dei zingen). (Met tien tekeningen van Jan Altink en een voorwoord van Jan Fabricius).
272891: (NIEUWJAARSWENS). BOER, DAATJE DE - Porsters Nieuwjaarswensch, opgedragen aan hare Geachte Begunstigers. 1 Januarij 1881.
265775: BOER, MERIJN DE - Meneer Wiener.
266627: BOER, KEES DE (VOORW.), REICH, WILHELM, REICHE, REIMUT, E.A. - Seks map.
255948: BOER, JO - Originele zwart-witfoto. 21,0 x 17,2 cm.
265991: BOER E.A., HERMAN PIETER DE - Info. Het maandblad voor de ontheemde stadsmens en zijn vrienden in de stad.
271010: BOERDERIJ - Wenken voor het bouwen en inrichten van boerderijen.
272225: (MOESMAN, J.H.). BOERSMA, J.M. - 'Het Grafisch Gezelschap De Luis heeft de eer U uit te nodigen tot een bezoek aan de tentoonstelling van schilderijen van J.H. Moesman (...)'.
266010: BOESMAN, J. - Vliegbrieven-catalogus.
11919: BOGAARDS, CARLA - Walk on water. (Met een origineel druksel van Martien Frijns op het omslag).
272157: BOGAART, NICO C.R. - De buikspreker. (Met een gesigneerde ets van Jan Mensinga).
272178: BOGAART, NICO C.R. - De cellist. (Met een gesigneerde ets van Jan Mensinga).
273271: BOGAERT, ABRAHAM - De Roomsche Monarchy, vertoont in de Muntbeelden der Westersche en Oostersche Keizeren; beginnende van Cesar, en eindigende met Leopoldus, den tegenwoordigen Keizer. Alle naer de vermaarde Muntpenningen van haare Zweedsche Majesteit Christina, te Rome getekent, en in 't koper gesneden. Waar in alles wat bij de Romeinen, Grieken, Duitschen en andere volkeren is voorgevallen, naukeurig in dicht en ondicht ontvouwen word.
253294: BOGAERTS, THEO - De man, die het licht stal.
260570: (CARRINGTON) - AN ENGLISH BOHEMIAN - The Book of Exposition. (Kitab al-Izah fi'Ilm al-Nikah b-it-Tanam w-al-Kamal). Literally Translated from the Arabic by an English Bohemian with Translator's Foreword, Numerous Important Notes illustrating the Text, and several interesting appendices.
268063: BOKHOVE, NIELS - De drempelschroom verdrijven. Literaire activiteiten in de jaren 1932-1973 bij boekhandel Broese onder Chris Leeflang.
15478: BÖLL, HEINRICH - Fünf Erzählungen. (Met 14 originele litho's van Kurt Löb).
269364: BOLS - The Pink Lady and others...
269596: BOMANS, GODFRIED - Allerlei van en over de Camera obscura.
262202: BOMANS, GODFRIED - Originele zwart-witfoto. 17,0 x 23,9 cm. Met op de achterzijde het copyrightstempel van fotopersbureau C. de Boer.
11910: (ULSEN, HENK VAN). BOMANS, GODFRIED - Sprookjes. Ingeleid en geïllustreerd door H.L. Prenen.
255888: BOMANS E.A., GODFRIED - De Dijk. Nederlandsch blad voor Katholieke studenten.
263157: BOMANS, GODFRIED - Brief aan Opland.
267842: (INCUNABLE). PSEUDO-BONAVENTURA - Meditationes vitae Christi, (or in full:) Meditationes devotissime totius vite domini nostri Jesu Christi.
273273: BONGS, ROLF - Urteil über einen gemeinen Soldaten. Erzählungen. (und:) Züricher Gedicht.
252818: BONNETAIN, PAUL - Autograph Letter Signed to an unknown correspondent in Britain.
271917: BONS, JAN - Twee nieuwjaarswensen. (Eigen uitgaven, een met opdracht).
265643: BONTEBAL, ADRIAAN - Charmante jongen. Sportief tiep. Miniaturen. (Geïllustreerd door Marnix Rueb en met een voorwoord door Bart Chabot).
13304: BONTRIDDER, ALBERT - Dood hout. Inleiding L.P. Boon. Tekeningen en boekverzorging van CORNEILLE.
263079: BOOG, MARK - Seizoenen. (Met vier seizoensfoto's door René Bakker).
264747: MINIATURE BOOK - Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Matthieu. D'après la version revue par J.F. Ostervald.
269643: RAG BOOK - Little Learner's ABC. New Little A.B.C. Series. Printed on Linen.
269663: RAG BOOK - Little ABC Book. Printed on Linen.
273490: MINIATURE BOOK - Pensées Chinoises editées par André Kundig, Maître-Imprimeur à Genève.
211022: WORLD BOOKS (THE REPRINT SOCIETY LTD) - Multicolor Publisher's Advertisements.
252642: (D.A.V.I.D.). BOOLEN, J.J., & J.C. VAN DER DOES - Five Years of Occupation. The Resistance of the Dutch Against Hitler-Terrorism and Nazi-Robbery.
271189: BOOM, HARM - De najaarsmarkten van Rolde en Zuidlaren in 1871.
254142: BOOMSMA, HANS, & J.B. MANGÉ - Indië-bootreis herinneringen 1920-1940.
271993: BOON, LOUIS PAUL - De voorstad groeit. (Gesigneerd met opdracht van de schrijver aan Georges Arijs).
266515: BOON, LOUIS PAUL - Vergeten straat.
29631: BOON, LOUIS PAUL - De Voorstad groeit.
29729: BOON, LOUIS PAUL - Reportages.
29625: BOON, LOUIS PAUL - De Voorstad groeit.
262524: BOOT, MARTIN - Graniet op gele voeten. Moments musicaux en songs in verzen.
266827: BORDEWIJK, F. - Getypte brief aan 'Zeer geachte Heer [Nico] Wijnen'.
8093: BORDEWIJK, F. - De Joodse cel. (Geïllustreerd door Karin Bouthoorn).
255754: BORDEWIJK, F. - Rood paleis. Ondergang van een eeuw.
250550: BORDEWIJK, F. - Twee getypte brieven aan 'Zeer geachte Heer [Nico] Wijnen' plus bijbehorend dossier.
5821: BORDEWIJK, F. - Huissens. Een climacterium. (Geïllustreerd door Kurt Löb).
251291: BORDEWIJK, F. - Vijf getypte brieven, een handgeschreven brief en een origineel typoscript voor de redactie van De Gids.
14119: BORDEWIJK, F. - Nachtelijk paardengetrappel.
3558: BORDEWIJK, F. - Huissens. Een climacterium.
270349: BOREL, HENRI - De stille stad.
272250: BORG, BODIL - De wijze dwazen. (Gesigneerd met opdracht van de schrijver).
271838: BORGART, BEN - Blauwe nachten. (Gesigneerd met mooie handgeschreven opdracht aan C.A. Groenendijk).
268842: (WILDE, OSCAR). BORLAND, MAUREEN - Wilde's Devoted Friend. A Life of Robert Ross, 1869-1918.
255207: BOS (SST. EN INL.), JAN - 't Is vreugd in Folio. Liederen in 't vroede, in 't zotte en in 't amoureuze bij de afronding van de Short-Title Catalogue, Netherlands. Met een inleiding door Jan Bos. (Met drie ingeplakte foto's).
270741: BOSCH, LODEWIJK - Nederlandsche Prentkunst sedert 1900. Etsen en gravures verzameld en ingeleid door Lodewijk Bosch. Met een voorwoord door Jhr. H. Teding van Berkhout.
270043: BOSKMA, PIETER - Een foto van God. (Met gesigneerde opdracht van de schrijver aan Joost Zwagerman).
271430: BOSMAN, ANTHONY - Witte zwanen zwarte zwanen. Novelle van Anthony Bosman. Met tekeningen van Joop Löbler.
250724: BOTERMAN, J.P. (INL.) - Zilvertype, corps 15. Briefwisseling tussen J.F. van Royen en S.H. de Roos over het ontwerp van de Zilvertype, 1914-16.
272416: BOTMAN, HARM - Duinen. Gomdrukken van de Amsterdamse Waterleidingduinen.
259042: (DRANKMISBRUIK). BÖTTCHER, J.H. - Het groote huiskruis of de sterke drank. Een boekje voor jong en oud, voor rijk en arm.
252223: BOTTOME, PHYLLIS - Autograph Letter Signed. About the pronunciation of her name.
266293: BOUAZZA (VERTALING), HAFID - Het lied van de regen. Woestijngedichten. Met gemonogrammeerde illustraties van Dick Matena.
273061: BOUCHAUT, DIONE - Kiemroos.
256951: BOUCHER, FRANÇOIS - Deux époques et leurs styles. Exposition 1814 à 1848 au Louvre.
256598: BOUDEWIJN - Vraag.
272169: BOUDEWIJNS, LEO - Matthäus Passion. Een novelle. (Met een kleurenets van Oldrich Kulhánek)
265304: BOUDIER-BAKKER, INA - 4 nummers van het tijdschrift Het Leven met daarin afleveringen van het feuilleton 'Aan den overkant'.
273370: BOUDIER-BAKKER, INA - Het beloofde land.
254187: (CO-OP 2). BOUQUIN, ÉDOUARD (= EDUARD ELIAS) - Ik dacht zoo.... (plus Hendrik Hagenaars Hoek).
250992: BOURBON, LOUIS DE - Nocturne. Proza en poëzie uit den tijd der onvrijheid en herleving. (Met opdracht van de schrijver).
272517: BOURDELLE, ANTOINE - Trente journées du grand travail. Anatole France. Suivi de notes sur Antoine Bourdelle par Claude Aveline.
251621: BOURDELLE, ANTOINE - Trente journées du grand travail. Anatole France. Suivi de notes sur Antoine Bourdelle par Claude Aveline.
205335: BOURDET, EDOUARD - Signature on a card, dated (in another hand) 'New York, December 16 1926'
267677: BOURGES, ELÉMIR - Le Crépuscule des Dieux. (With 26 original etchings by Richard Ranft).
263512: (HERMANS, W.F.). BOURGET, PAUL - Le disciple. Édition définitive.
272551: BOUTENS, P.C. - Bezonnen verzen.
25227: BOUTENS, P.C. - Exercitationes Criticae in Scholia ad Aristophanis Acharnenses.
18850: BOUTENS, P.C. - Tafereelen uit het leven van Lorenzo de' Medici. (Met versiering en 10 paginagrote illustraties in lithografie door Henricus [Jansen]).
17584: BOUTENS, P.C. - Exercitationes Criticae in Scholia ad Aristophanis Acharnenses.
25645: BOUTENS, P.C. - De muziek voor Boutens' Beatrys voor Spreekstem en Piano. (Op muziek gezet door Alex Voormolen.
11222: BOUTENS, P.C. - Honderd Hollandsche kwatrijnen.
272555: BOUTENS, P.C. - Beatrijs. (Met vijf originele houtsneden van Joan Collette).
261174: BOUTENS, P.C. ALS: ANDRIES DE HOGHE - Strofen en andere verzen uit de nalatenschap van Andries de Hoghe. Uitgegeven en ingeleid door P.C. Boutens.
259534: BOUTENS, P.C. (ED.). LABÉ, LOUIZE - Oeuvres completes de Louïze Labé Lionnoize publiées par P.C. Boutens. Avec une introduction par J.J. Salverda de Grave. Portrait gravé sur bois par J. Franken Pzn.
252204: BOUTENS, P.C. - Morgengedachten op den vijftigsten geboortedag van Wilhelmina van Oranje-Nassau, Koningin der Nederlanden. (Met opdracht aan Cornelis van Duyvenbode).
21172: BOUTENS, P.C. - Praeludiën.
25478: BOUTENS, P.C. - Oudere verzen.
254999: BOUTENS (VERT.), P.C. - Het XIde boek van Homeros' Odyssee.
269094: BOUTENS, P.C. - Verzamelde werken. (Collected works, full vellum edition).
175: BOUTENS, P.C. - Middelburg's overgang in 1574. Reien van P.C. Boutens. Muziek van F.E.A. Koeberg. Regie en toneelbouw van Frits Lensvelt. Costumes naar keuze van Nell Bronger.
259634: BOUTENS, P.C. - Platoons Phaidros.
9674: BOUTENS, P.C. ALS: ANDRIES DE HOGHE - Strofen uit de nalatenschap van Andries de Hoghe. Naar het handschrift uitgegeven door P.C. Boutens.
273168: BOUTENS, P.C. - Oud-Perzische kwatrijnen. (Met een (portret-)houtsnede van J. Franken Pzn.).
268294: BOUTENS, P.C. (ED.). LABÉ, LOUIZE - Oeuvres completes de Louïze Labé Lionnoize publiées par P.C. Boutens. Avec une introduction par J.J. Salverda de Grave. Portrait gravé sur bois par J. Franken Pzn.
3567: BOUTENS, P.C. - Verzamelde werken. (1/120 van de luxe-editie in perkament).
268279: BOUTENS, P.C. (VERTALING). AISCHYLOS - Prometheus geboeid. Uit het Grieksch van Aischylos in Nederlandsche verzen overgebracht door P.C. Boutens.
261108: BOUTENS, P.C. ALS: ANDRIES DE HOGHE - Strofen uit de nalatenschap van Andries de Hoghe. Naar het handschrift uitgegeven door P.C. Boutens.
2750: BOUTENS, P.C. - Kerstlied.
270641: BOUTENS, P.C. - Uit gewijde stilte. Vrede-Sterrenhemel-Nachtstilte. Drie gezangen voor vrouwenkoor. Gedichten van P.C. Boutens getoonzet door Henri Zagwijn.
272549: BOUTENS, P.C. - Gedichten van P.C. Boutens gekozen uit zijn lyrische werk van 1894-1929 (door J.W.F. Werumeus Buning die ook het voorwoord schreef).
2753: BOUTENS, P.C. (VERT.). LABÉ, LOUIZE - De sonnetten van Louïze Labé. Naast den oorspronkelijken tekst. Vertaald door P.C. Boutens.
19693: BOUTENS, P.C. - In den keerkring. Zeven gedichten.
25566: BOUTENS, P.C. ALS: ANDRIES DE HOGHE - Strofen uit de nalatenschap van Andries de Hoghe. Naar het handschrift uitgegeven door P.C. Boutens.
253529: BOUTENS, P.C. ALS: ANDRIES DE HOGHE - Strofen en andere verzen uit de nalatenschap van Andries de Hoghe. Uitgegeven en ingeleid door P.C. Boutens.
251482: BOUTENS, P.C. - Middelburg's overgang in 1574. Reizangen van P.C. Boutens. Prenten van Frits Lensvelt. (1/50 van de gesigneerde luxe-exemplaren).
24789: BOUTENS, P.C. - Oud-Perzische kwatrijnen. (Met een houtsnede (een portret van Boutens) van J. Franken Pzn.).
25647: BOUTENS, P.C. - Werken van Bernard Zweers.
257503: BINDEN EN BOUWEN - 2-maand. tijdschrift uitgegeven door de leerlingen van "Sint Bernardinus", Akerstraat No. 95A, Heerlen.
269311: BOUWERS, LENZE L. - Verzameld bewaren. Rondelen.
268203: BOWEN, MARJORIE - Een heldenkoning. Voor Nederland bewerkt door W.J.A. Roldanus jr.
268204: BOWEN, MARJORIE - Het brandglas. Uit het Engelsch.
261172: BRAAK-FABER, ANT TER - Handgeschreven briefkaart aan 'Lieve Dick en Enny [Binnendijk]'.
18612: BRAAK, MENNO TER - Hampton Court.
18678: BRAAK, MENNO TER - Reinaert op reis. Essays.
271850: BRAAK, MENNO TER - Mephistophelisch. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht van de auteur).
261166: BRAAK, MENNO TER - Gedrukt bericht van adreswijziging aan 'D.A.M. Binnendijk Esq.'
261167: BRAAK-FABER, ANT TER - Drie handgeschreven ansichtkaarten aan 'Lieve Enny & Dirk [Binnendijk]' en 'Geliefden'.
253540: (SLAUERHOFF, J.). BRAAK (INL.), MENNO TER - In memoriam J. Slauerhoff. Overleden 5 October 1936.
250970: (BRAAK, MENNO TER). BRAAK, J.W.G. TER - Klinisch-anatomisch onderzoek over neurologische ademhalingsstoornissen.
271849: BRAAK, MENNO TER - Afscheid van domineesland. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht van de auteur).
257567: BRAAK, MENNO TER - Het tweede gezicht. (Verzamelde essays).
272371: BRAAK, MENNO TER - Politicus zonder partij. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht van de auteur).
264503: (SLAUERHOFF, J.). BRAAK (INL.), MENNO TER - In memoriam J. Slauerhoff. Overleden 5 October 1936.
264378: BRAAK, MENNO TER - Douwes Dekker en Multatuli. (1/30 luxe-exemplaren).
264377: BRAAK, MENNO TER - Man tegen man. (Luxe-exemplaar).
271832: BRAAK, MENNO TER - Van oude en nieuwe Christenen. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht van de auteur).
259459: BRAAT, L.P.J. - Vuur en as.
261016: BRAAT, L.P.J. - Getypte brief aan 'Beste Dick [Binnendijk]'.
258397: BRABANDER E.A., GERARD DEN - Drie op één perron. Verzen van Gerard den Brabander, Jac. van Hattum, Ed. Hoornik. Deel II.
19717: BRABANDER, GERARD DEN - Curve. Een keuze uit de poëzie van Gerard den Brabander. (Luxe-exemplaar).
15522: BRABANDER, GERARD DEN - Materie-man.
272382: BRABANDER, GERARD DEN - Recapitulatie. Verzen. (Gesigneerd met handgeschreven opdrachtvers van de auteur).
29540: BRABANDER, GERARD DEN - Adam en Eva. Samenzang in doorslag van typoscript.
255604: BRABANDER, GERARD DEN - Curve. Een keuze uit de poëzie van -.
272695: (WERKMAN, H.N.). BRABANDER E.A., GERARD DEN - 't Spuigat [1]. [Onder redactie en met bijdragen van Gerard den Brabander, Harold de Clauer (pseudoniem van Harm Brander) en M.L. Yzebrands (pseudoniem van Michiel Lebertus Huizinga)].
269444: (ART NOUVEAU). BRACHES, ERNST - Nieuwe Kunst - Toegepaste grafiek. Documentatie.
22805: BRACHES, ERNST - Kentering.
270885: (ART NOUVEAU). BRACHES, ERNST - Nieuwe Kunst en het boek. Een studie in Art Nouveau. Heruitgegeven met supplementen en ca. driehonderd afbeeldingen in kleur.
252649: BRACKEN VLOEDT, JAN VAN DEN (= JOHANNES WEILAND) - Gevlekte sater.
272973: BRACTEATES - Archiv für Bracteatenkunde. Herausgegeben von Rudolf von Höfken. I. Band, Heft 2 (1885).
270865: BRAKEL SR., S.M. - De vrije overtuiging. Uitgesproken in het tijdschrift De Dageraad voor het Nederlandsche volk.
255735: BRANDER, HARRY - Wat is er warmer dan haar schoot?
20045: (ALI COHEN, L.). BRANDT, WILLEM - Hart van jade. Chinese lyriek.
263510: (MORRIËN, ADRIAAN). BRANDT, WILLEM - Fetisj en feniks. Gedichten.
272838: (LUITINGH, G.A.). ANNA BRANDT - (Gedenkboek ter herinnering aan de 25 jaren waarin Anna Brandt in dienst was bij de familie Stoop-van Deventer, Huize de Rijp, te Bloemendaal, op 10 maart 1932).
256475: BRANDWEER - Verordening op de brandweer en reglementen voor het personeel der brandweer (omslagtitel). Verordening op de brandweer te Rotterdam, vastgesteld 28 Julij en 13 Augustus, afgekondigd 7 November 1857, aangevuld 8 april 1858, afgekondigd 28 daaraanvolgende.
269181: (NIGHT OF THE LONG KNIVES). BRANTING, GEORG (PREFACE) - Witboek over de Duitse Bartholomeusnacht. De Rijksdagbrand opgelost!
271340: BRAQUE, GEORGES - The intimate sketchbooks of G. Braque. (Carnets intimes). Texts by Will Grohmann and Antoine Tudal. With an appreciation by Rebecca West. (INSCRIBED by Braque).
20134: BRASSINGA, ANNEKE - Drie jeugdgedichten. (Met een illustratie door Dick Snijders).
20125: BRASSINGA, ANNEKE - Two poems.
268827: BRASSINGA, ANNEKE - Gras.
20130: BRASSINGA, ANNEKE - Brief uit Bolungarvík 1.
271469: BRASSINGA, ANNEKE - Voordeel. (Gedrukt in slechts 20 exemplaren).
20115: BRASSINGA, ANNEKE - Brassinga's debuut. (Met een originele ets van Liesbeth van de Meulen).
268050: (BOEKBAND, ROOS, S.H. DE). BRAUN, LILY - De vrouwenkwestie. Haar historische ontwikkeling en haar economische kant. Uit het Duitsch vertaald door J.F. Ankersmit. Met voorrede van F. van der Goes.
272645: (BRACHES, ERNST). BRECHT, BERTOLT - De bedelaar of de dode hond. Vertaling uit het Duits: Koert O. Braches.
263195: BREDA, AART VAN - Van een clerc die begheerde Maria te sien.
2003: BREDERO, G.A. - Spaanschen Brabander Jerolimo. (Met illustraties van Lex Metz).
265109: (CHINA). BREDON, JULIET - Chinese New Year Festivals. A Picturesque Monograph of the Rites, Ceremonies and Observances in relation thereto. Six Illustrations in Colour-photogravure from Selected Chinese Paintings. (With original silk binding - restored).
270697: BREE, JOHANNES VAN - Haarlemmer Spoorweg Wals voor de Piano Forte gecomponeerd.
253226: BREEN, LEO VAN - Het kwartet. Verzen.
258221: BREEN, LEO VAN - Het kwartet. Verzen.
250941: BREEN, LEO VAN - Lyriese portretten.
251604: BREEN, LEO VAN - Lyriese portretten. Omslagtekening van Alb. Goethals. (Met opdracht aan H. Klomp).
256673: (WILDE, OSCAR). BREEN, LEO VAN - De ballade van Reading Gaol. Bewerking van Leo van Breen.
264617: BREEN, LEO VAN - Het kwartet. Verzen.
30963: BREEN, LEO VAN - Een reis per leunstoel.
30976: BREEN, LEO VAN - De Stroomlijn.
254598: BREEN, LEO VAN - Het gebit. De bedelares.
264841: BREMT, STEFAAN VAN DEN - Aquitaans getijdenboekje. Tekeningen Solange Abbiati.
271387: BRENDEL, ROBERT - Die grosse Hure. Die Silbergäule 57/58.
258019: BRETON, ERNEST - Pompeia. Suivie d'une notice sur Herculanum.
267259: (COUPERUS, LOUIS). BREUGELMANS, R. - Louis Couperus. Lion of the season.
251681: (COUPERUS, LOUIS). BREUGELMANS, R. - Louis Couperus in den vreemde. Tweede herziene en aangevulde druk.
273177: BREUGELMANS, R. - De Breukenpers 1975-1998. Een voorlopige bibliografie bij de vijftigste verjaardag van de drukker.
273076: BREUKER, JOHAN - Ogentroost. Johan Breuker. Tekeningen 2003-2005.
11921: BREUKERS, CHRÉTIEN - Verzameld werk.
271839: BREY, BART - Aurora minha. En 't al betalend met de harde valuta uit de kluis van onze dromen.
262125: (HERMANS, W.F.). BREYER, KARL - Moskaus Faust in Afrika.
205979: O'BRIEN, EDNA - Signed note.
271969: BRIL, MARTIN - Verzameld werk. Gedichten. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht van de auteur).
272355: BRITTEN, BENJAMIN, PETER PEARS, MARCEL MARCEAU EN VELE ANDEREN - Handtekeningenalbum van Ines Helberg. 1948-1974.
272239: BROCKWAY, JAMES - Two in one.
271359: BRODY, MAX, & FERENC MARTOS - De meisjesmarkt. Operette in drie bedrijven van Brody en Martos. Muziek van Victor Jacobi. Uit het Engelsch door Marie van Westerhoven.
264843: BROECK, WALTER VAN DEN - Het beleg van Laken. Een moorddroom.
270059: BROKKEN, JAN - Voel maar. (Met gesigneerde opdracht van de schrijver aan Joost Zwagerman).
253470: BROM, EDUARD - Grootstad. Verzen.
257445: BROM, GERARD - Vondels geloof.
251136: (DEYSSEL, LODEWIJK VAN). BROM, GERARD - Schaepman.
252710: BRONKHORST, BERT, EN FONS LEYTEN (RED.) - Vaart en verlangen. Verzen uit de Vox Veritatis.
205991: BRONNEN, ARNOLT - Die Exzesse. Lustspiel.
205992: BRONNEN, ARNOLT - Vatermord.
270186: BROOD, HERMAN - Zoon van alle moeders.
204874: BROSCHAT, ERNST (SCHRIFTLEITER) - Liebe Leser. Beilage zur Monatsschrift "Die Ehe". Jahrgang I Nr. 1, Oktober 1928.
259477: (GLADSTONE, WILLIAM EWART). BROUWER, W., & LOUWERSE, P. - William Ewart Gladstone. Met een voorwoord van P. Louwerse en 15 Illustraties.
259115: BROUWERS, JEROEN - 'Edith Piaf (1) de geboorte van een straatsirene [en] Edith Piaf (2) een straatmus slaat haar vleugels uit [en] Edith Piaf (slot) rumoer en zwijgzaamheid rondom legendarische vrouw'.
262746: BROUWERS, JEROEN - 'Oom Igor'.
262747: BROUWERS, JEROEN - 'De toteltuin. Ten dele credo, ten dele wind'.
258534: BROUWERS, JEROEN - Kalenders. (Met als frontispice een portretfoto van Herman Selleslags).
262741: BROUWERS, JEROEN - '(Inleiding) [en] Veldbloem, een distel'.
262680: BROUWERS, JEROEN - Een beroemde naamgenoot. (Gesigneerd).
262665: BROUWERS, JEROEN - Sisyphus' bakens. Vloekschrift. Feuilletons 8.
262643: BROUWERS, JEROEN - Sunken Red. Translated from the Dutch by Adrienne Dixon.
250519: BROUWERS, JEROEN - Een beroemde naamgenoot.
258464: BROUWERS, JEROEN - Joris Ockeloen en het wachten. Een lotgeval.
258577: BROUWERS, JEROEN - Proefnummer. Feuilletons. Zomer 1996.
259113: BROUWERS, JEROEN - 'Robinson Crusoë en zijn voorbeeld. Bij de 300ste geboortedag van Daniël Defoe'.
263223: BROUWERS, JEROEN - 'Bezonken rood'.
263108: BROUWERS, JEROEN - 'Oom Igor [&] Veldbloem, een distel'.
259132: BROUWERS, JEROEN - Originele zwart-witfoto door Frans Pans. 14,3 x 19,5 cm. Met op de achterzijde de naam van de fotograaf en allerlei potloodaantekeningen voor retouche.
269875: BROUWERS, JEROEN - Kroniek van een karakter. Deel 1. 1976-1981. De Achterhoek. (Met opdracht).
262742: BROUWERS, JEROEN - 'De vlieg en de bokshandschoen'.
262744: BROUWERS, JEROEN - Zonder onderschriften. Een brokje volkstoneel om naar te luisteren.
262745: BROUWERS, JEROEN - 'De bruid'.
271964: BROUWERS, JEROEN - De toteltuin. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht van de auteur).
258463: BROUWERS, JEROEN - Van rondeel tot chanson.
259112: BROUWERS, JEROEN - 'La dolce vita. Het geweten van Rome'.
250079: BROUWERS, JEROEN - Warme herfst. Met een ets van Tom Liekens.
268537: BROUWERS, JEROEN, EN GERRIT KOMRIJ - De stilte bestaat uit zoveel antwoorden. Correspondentie 1980-1986. Bezorgd door Onno Blom.
263224: BROUWERS, JEROEN - 'De papieren Lullepijp'.
272409: (BEETS, HEIJE, VAN LENNEP E.V.A.). BROWN, HENRY - De Nederlanden. Karakterschetsen, kleederdragten, houding en voorkomen van verschillende standen. Tekst van de meest geachte schrijvers. Met gravures van den heer Henry Brown, naar teekeningen van de voornaamste Nederlandsche kunstenaren.
272725: (GOLF). BROWN, INNIS - Spalding's How to Play Golf. Illustrated with Specially Posed Photographs and from Motion Picture Films.

Next 1000 books from Antiquariaat Fokas Holthuis (ILAB/NVVA)[an error occurred while processing this directive]

9/18