Antiquariaat Fokas Holthuis (ILAB/NVVA)
Daal en Bergselaan 78, 2565 AG Den Haag (BY APPOINTMENT ONLY) Tel:. +31 (0)70 346 60 20 Mob.: +31 (0)6 5329 7017            Email: fokas@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
274977: FOLIES BERGÈRE - NORMANDIË 1944 - Gala au profit des Sinistrés de Normandie. 16 Décembre 1944. (Programma van een benefietgala voor de Normandische slachtoffers van D-Day).
275163: (ISRAËLS, Isaäc) - Isaäc Israëls 1865-1934. Tentoonstelling van schilderijen. Kunsthandel Huinck & Scherjon N.V. 22 October-17 November 1934. (Catalogus).
280601: (ROOS, S.H. de) - Letterproef der Lettergieterij "Amsterdam" voorheen N. Tetterode = Spécimen général de la fonderie "Amsterdam" successeur de N. Tetterode.
271431: (COLPORTAGE) - Gravin en bedelares. Een Haagsche roman. (Omslag: Roman uit het Haagsche leven).
21868: (NYPELS, Charles) - Charles Nypels (1895-1952).
21798: (EGIDIUS-LIED). - Egidius, waer bestu bleven?
281654: DRS. P (=H.H. Polzer) - Zes handgeschreven brieven (1) en correspondentiekaarten (5) aan Paul Sars.
260384: (PERRON, E. du). 's-GRAVESANDE, G.H. - E. du Perron. Journalistieke Herinneringen. Gevolgd door Bibliographie zijner Werken door Fred Batten en A.A.M. Stols. Met reproducties naar photo's, teekeningen en manuscripten. Laatste revisie.
265069: (SLAUERHOFF, J.) - Programma voor de herdenking van J. Slauerhoff 1898-1936.
271289: (LIEDBLAADJE). - Snoekepoekie.
277102: (WHITTINGTON PRESS) - The Whittington Press, A Bibliography 1982-1993. Compiled by David Butcher. With an Introduction and Notes by John Randle.
271606: (WANDERVOGEL). - Wandervogel Liederblätter. (Mappe mit 5 Ausgaben).
262598: (BINNENDIJK, D.A.M.) - Prisma van de twintigste eeuw: D.A.M. Binnendijk. Catalogus 59. (1/15 luxe-exemplaren).
275519: (BREEN, Leo van) - Sorghvlietrymen naar Jacob Cats.
275520: (TOONDER, Marten) - Van Gorcum's volledige verkeerskaart voor het onderwijs. Wees een heer in het verkeer. Luister en leer V.
276095: (BOSCH & KEUNING) - Libellen-serie. (14 reclamefolders en -boekjes).
276094: (BOSCH & KEUNING) - De nieuwe Opgang-serie.
278609: (MINIBOEKJE LEVIEN). [THOMÉSE, F.A.] - Kerstboek.
270377: (KLOOS, Willem) - Eere-comité huldiging Willem Kloos op 6 mei 1934.
276164: (WILS, Jo) - Leven. Iets over de eerste Ruusbroec-dagen gehouden in de abdij Tongerloo, op 13, 14 en 15 Oogst 1928.
277221: (SALIX ALBA) - 'Uitgeverij Reflex. Nieuw'.
279481: (LAUWERIKS, J.L.M.). V.A.N.K. - Nederlandsche Ambachts- en Nijverheidskunst. 1922.
203295: [SANDBERG, Willem] - Experimenta typografica 3: Gnothi se auton.
265702: (ROLAND HOLST, A.) - De volgende boeken van A. Roland Holst zijn verschenen bij A.A.M. Stols' Uitgevers-Mij - Maastricht.
268931: (ROOS, S.H. de) - Carlton.
266634: ALMANAK 1846 - Van Zwaamen's en Thompson's Koopman's kantoor- en zak-almanak voor 't Jaar onzes Heere Jesu Christi 1846, Aanwyzende de jaarmarkten, kermissen, paarde- beeste- en leermarkten, reken- en schouw, het varen der beurtschepen en trekschuiten van en naar verschillende plaatsen. Als mede de maans- op- en ondergang, eclipsen, watergety, enz. enz.
277283: (GRAVENHAGE, 'S-). - Twee nieuwjaarswensen, voor 1954 en 1956.
279479: V.A.N.K. - Nederlandsche Vereeniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst. Jaarboek 1921.
281013: (WERKMAN, H.N.) - The Camp Magazine. Groningen, Holland. Being the Periodical of the 1st Royal Naval Brigade, interned in Holland. 1915-1918 (37 van de 44 nummers).
268840: (LEONARD, Jos) - Franciana. Opinion - anecdotes - pensées de Monsieur Anatole France recueillies par Jos. L. Dirick.
20458: (ASTÈR) - Collectie van vier prospectussen.
256823: (VALÉRY, Paul.) - Hommage des écrivains étrangers à Paul Valéry.
281278: [POST, Elisabeth Maria] - Het land, in brieven.
265226: (GRUNBERG, Arnon) - (Flyer voor het optreden 'Speak of the devil. Readings at Hell feels the acrid sting of Betrayal' op 3 februari 1999 in New York).
277593: (WHITTINGTON PRESS) - The Whittington Press, A Bibliography 1971-1981. Compiled by David Butcher. With an Introduction and Notes by John Randle.
257122: (BOEKENWEEK 2009) - Nijgh & Van Ditmar. Boekenweek 2009. Tjielp Tjielp.
271242: FOTOALBUM REIS NAAR ZWEDEN 1901 - Fotoalbum met 57 foto's uit 1901, gemaakt door Caroline Van der Meulen-Feikema. (Photos of a trip to Sweden - through Germany and Denmark).
265330: FRANCE - TRAVEL GUIDE 1657 - Wegh-wyser, aenwijsende de besonderste vremde vermaecklijckheden die in 't reysen door Vranckryck en eenige aengrensende landen te sien zijn. Tot nut van al die gheneghen zijn om die landschappen te besichtigen.
277420: (EYCK, P.N. van) - The Library of the late P.N. van Eyck.
276797: V.A.N.K. - Nederlandsche Vereeniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst. Jaarboek 1919.
275973: (BEATRIX, Prinses) - Officiëel programma van de feestelijkheden ter gelegenheid van de Blijde Gebeurtenis in ons Vorstenhuis. Een nieuwe Oranje-appel wordt toegevoegd.
274704: (COINAGE AND HISTORY of the WESTERN MEDITERRANEAN WORLD). - The Western Greeks. Classical Civilization in the Western Mediterranean. With 1600 illustrations, 600 in colour.
277689: (MAETERLINCK, Maurice). H.d.H. - Inleiding tot de werken van Maeterlinck.
278925: (HADANK, O.H.W.) - O.H.W. Hadank von Richard Braungart. In: Das Plakat, Zeitschrift des Vereins der Plakatfreunde, 6. Jahrg. Heft 4, Juli 1915.
280383: (HERINGA, Peter), (TURPIN DE CRISSÉ, Constance comtesse, e.a.) - Journée de l'amour, ou heures de Cythère. (Uit het bezit van Peter Heringa).
275355: (PAGET, Florence) - Coridon's Song and Other Verses from Various Sources. With Illustrations by Hugh Thomson and an Introduction by Austin Dobson.
277046: (CHINESE COINAGE). - Zhongguó liáng piào mùlù. 2003-2004 edition. (China Old Coin Collecting Catalog). (Catalogus van oude Chinese munten).
20744: (VRIESLAND, Victor van). P.E.N. - Report. Compte-rendu. 26th International Congress of the P.E.N. (Met opdracht).
276661: (ROELANTS, M.J.) - Vieux-Joncs d'après les archives de l'ancienne grande commanderie du même nom. Par M.J.R.
281624: (KREUZEN, Hans) - Uit de bibliotheek van de Hans Kreuzen. Catalogus 86. (Met een voorwoord door Wendy en Arthur Kreuzen).
281385: (STASSAERT, Lucienne) - Liber Amicorum Lucienne Stassaert.
279266: (DRUKWERK IN DE MARGE) - Nederlands-Hongaarse Biljetletterproef. (Met een inleiding door Mathieu Lommen).
279207: (WORM, Piet) - Het Plan. Samengesteld door de redactie van het tijdschrift der architectengroep "De 8" te Amsterdam en de Vereniging "Opbouw" te Rotterdam. Typographie Piet Worm. Premie 1936.
267850: [THOMASSEN, Kees] - Thalamus. Onregelmatig verschijnend blad voor wie wij willen heten. Aflevering 1.
278465: (DRUKWERK IN DE MARGE) - Loodkalender 2014.
276462: (PHOENIX) - Collectie prospectussen en ander divers drukwerk van Binderij en Uitgeverij Phoenix.
276390: (DROSTE, Max von) - Ein Bündelchen Gedichtetes. Ein kleines Buch Gedrucktes. Der Kritiker vernichtet es - Der Büchernarr beguckt es.
281580: NAPOLÉON III et L'ITALIE 1859-1861 - Volume de 8 brochures liées à Napoléon III et ses actions envers l'Italie en 1859-1861.
278128: O LA LA! - Almanaque de la Saeta 1902.
278173: (WITTE, Aldert) - Over Pierre Simon Fournier en de boekletter Fournier. (1/40 luxe-exemplaren).
278196: (VINKENOOG, Simon) - IVde Nacht van de Poëzie.
278335: (SCHIEDAM). R.K. AMUSANTE-CLUB "ENTRE NOUS" OPGERICHT 25 SEPTEMBER 1910 - Programma voor het Vastenavond-Feest op Zondag 26 Februari 1911 in het gebouw "De Vriendschap".
273917: (GEERAERTS, Jef) - 19 november Jan Starink in gesprek met Jef Geeraerts. Inleiding Paul de Wispelaere. In het HOT Theater Oranje Buitensingel 20. (Grote affiche).
278415: (NIMWEGEN, Arjaan van) - Vêrehty beseryfiga fememêhde jâpestedu Vaistoinu. Feleluht fôlî efebôhdïgit o jêhtît apedrehtes Plâdurêdav Rîju Vâvu seseryf, fefefêhdy o dedruj Aryâna vae Nivêgenus fefaimehty gesëte Nêdelëdat.
274323: (MICHELS, L.C.) - Amen amen qitha izwis. Literair philologisch tijdschrift met humoristische inslag, verschijnend overeenkomstig intuïtieve invallen. / De Kangoeroe. De sprong in de ruimte. Nr. 17.
273169: [WITTEVEEN, Pim] - Het evenement.
273651: (HOOGEVEEN, Cornelis van) - Verjaardagsvers. Voor Cornelis van Hoogeveen, junior uit 1782. Met een toelichting van Ronald Breugelmans.
278450: (HERMANS, W.F.) - Collectie van zes affiches.
278451: (SCHENDEL, Arthur van). (WITTE, Aldert) - Over Pierre Simon Fournier en de boekletter Fournier.
280331: GEÏLLUSTREERD TIJDSCHRIFT 1911 - Van onzen tijd. Weekblad voor Nederland. Jaargang XII (1911-1912).
266050: (HAAN, Jacob Israël de) - 'Op 1 Juni 1952 werd te Amsterdam opgericht een Genootschap Jacob Israël de Haan'.
278235: 100 - Der Winkelhaken. Blätter für die Hundert. Erster Jahrgang, Heft 3 & 4, 1913.
254797: (LEOPOLD, H.P.) - Collectie van 25 prospectussen.
278878: (JONG, A.M. de, Sam. de WOLFF e.a.) - De vakbeweging en de crisis. Verslag van de derde studieconferentie, gehouden voor de hoofdbesturen van moderne vakbonden op 25 en 26 Februari 1932 op het 'Troelstra-oord'.
258754: (BOEKENWEEK 1963) - 25 gedichten. (Boekenweek-aflevering van De Boekenkorf, literair tijdschrift van De Bijenkorf).
15613: (BOEKENWEEK 1934) - (Losse prentbriefkaart van C.J. Kelk uit het Boekenweekgeschenk 1934).
275832: (OPPENHEIMER, Anni) - Talismane für das Jahr 1935.
256856: (VLIEGER, J.) - Jan de Luiaard.
274308: (UITVRETER, De) - Elise van Mansfeld. Romance.
266831: [BORDEWIJK-ROEPMAN, Johanna] - Uit het diepst van mijn hart. [Gedicht door J.J.G. Zwanniken op muziek gezet door Johanna Bordewijk-Roepman].
278300: (RAEMDONCK, George Van). A.J.C. - Allen op stap "Voor zon en vrijheid". Wie herkent u in deze optocht?
277825: (SEATTLE WORLD'S FAIR 1962) - art since 1950. american and international. seattle world's fair 1962.
276724: MODE anno 1750 - Het Pompadoure en Cabriolette leeven, of de Quintessence der Mode. Gedroomd door een Veritabel Hollander.
267649: (SCHMIDT, Annie M.G.) - Bekijk het bestaan met nieuwe ogen. (Reclame voor boeken van Annie M.G. Schmidt en Simon Carmiggelt).
281868: (ROGERS, Bruce). (Jan van KRIMPEN) - BR Marks & Remarks. The marks by Bruce Rogers, et al. The remarks by his friends H.W. Kent, J.M. Bowles, Carl Purington Rollins, David Pottinger, Christopher Morley, James Hendrickson & Frederic Warde. The whole gathered & published by The Typophiles. (Signed by Paul Standard and Jan van Krimpen).
280444: (KOEKANGER HANDPERS) - Amerikana. Voor Peter Bekker.
278470: [JUNQUIÈRES, Jean-Baptiste de] - Caquet-Bonbec, la poule à ma tante. Poème badin. Nouvelle édition, corrigée et augmentée d'un chant.
277122: (BLOK, P.J.) - Catalogus der historische bibliotheek van Prof. Dr. P.J. Blok, oud-hoogleeraar aan de Leidsche Universiteit. Verkooping 24 Februari-5 Maart 1930.
277136: (AVALON PERS) - Wie mij liefheeft neme mijn paraplu voor lief.
259522: (MEZGER, Jan) - Scheveningen. Seizoen 1950.
263154: (DE LITERAIRE LOODGIETERS) - Bibliografie van de uitgaven van De Literaire Loodgieters. Samengesteld door Rupi Borth [= Ruud Broens].
259602: (VERWEY, Albert, & Stefan GEORGE) - Stefan George zum Gedächtnis. Sonderdrücke aus Rheinische Jugend 1. Januar & März 1934.
267823: (UITVRETER) - Kees! Ga je mee? Nieuw kermislied.
268195: (PEIJPERS, W.N.) - De wegen der misdaad. Tafereelen uit de lijfstraffelijke regtspleging.
265170: [RIEMSNIJDER, H.] - Galante dichtluimen.
269175: (VAKBOND). N.V.V. - Fascisme of socialisme? Wat eischt het gemeenschapsbelang? Feiten ter overdenking.
277549: (BOERENOORLOG, TWEEDE) - Nieuwe Coupletten van een 17 Jarigen Jongeling die gevlucht is van' t eiland St. Helena.
276460: (PHOENIX) - Collectie uitgaven en ander drukwerk.
260383: [GRAVESANDE, G.H. 's-] - Verzen van een eenzaam man.
256934: (DRIEKONINGEN) - Dry Coninghen Leys. Uit Het Hofken der Geestelijcker Liedekens. Leuven 1577, thans, met houtsneden door Bert Bouman vercierd.
274184: [HEIJERMANS, Herman] - Tooneel en Maatschappij.
271659: (HESPE, J.C.) - Na-courant op den Diemermeerschen nu genaamt Nederlandschen courant./ Na-courant op den Nederlandschen courant/ Deeze na-courant (...) (11 nummers).
254850: (KAMPEN, P.N. van) - Onze Boeken. Najaar 1934.
275220: SPOORWEGSTAKING 1903 - Tegen-manifest. (Affiche van het Katholiek Comité van Actie om arbeiders tot steun aan de regering over te halen).
281634: (BUAT, RITMEESTER) - Sententie van den Hove van Hollandt, Zeelandt ende West-Vrieslant, jegens den Ritmeester Buat. Gepronuncieert den elfden October Anno 1666.
274217: (ZUITHOFF, Ate) - Den Sack der Consten. Wten Latine/ Italiaensche/ Fransche/ duytsche ghecopuleert Om te vermaken die beswaerde sinnen. Ende voor hem dye gheerne wat nyeus hooren. Herdrukt naar de Antwerpsche volksuitgave van 1528 met alle daarin voorkomende houtsneden.
254854: (KAMPEN, P.N. van) - Onze Boeken. Najaar 1936.
265591: (DE LITERAIRE LOODGIETERS) - Annette Assendelft keramiek.
265597: (CARMIGGELT, S.) - Bewijs van goed gedrag.
265585: (DE LITERAIRE LOODGIETERS) - Bibliografie van de uitgaven van De Literaire Loodgieters. Samengesteld door Rupi Broth [= Ruud Broens].
278624: (VROUW, De) - Het vrouwelijk lichaam. Voorgesteld door losse beweegbare platen met verklarenden tekst.
254689: (SCHELTENS & GILTAY) - De Oorlog in Woord en Beeld.
257102: (BOEKENWEEK 1937) - Tentoonstelling van Exlibris en Gelegenheidsgrafiek uit de verzameling van Ir. Eug. Strens.
271281: (TROELSTRA, Pieter Jelles) - Gedenkboek der Onderlinge Brandwaarborgmaatschappij "Neerlandia". Opgericht 25 Mei 1880 te Leeuwarden. In Mei 1906 gevestigd te Scheveningen. 1880 - 25 Mei - 1930.
277270: (NIJLEN, Jan van) - De Witte Mier. 1924 no. 10. (Speciaal nummer gewijd aan Jan van Nijlen). In: complete jaargang 1924.
100273: [HEEROMA, K.H.] - Margrieten.
19062: [ROLAND HOLST, A.] - Helena's inkeer. Een fragment.
276464: (KAMPEN, P.N. van) - Catalogus No. 86. Zoölogie. Bevattende o.m. een zeer groot gedeelte van de bibliotheek van Prof.Dr. P.N. van Kampen, Oud-Hoogleraar te Leiden. (Sales catalogue of a collection of zoology books).
267539: (BERNERI, Camillo) - L'Unique. Supplément aux nos. 154 à 158. Camillo Berneri.
280437: (KNIPKUNST) - 29 karikaturen van Nederlandse politici, met de schaar geknipt uit zwart papier en op witte of grijze kaarten geplakt. Ca. 1960-1965.
273150: S.D.A.P. - Arbeiders-jaarboekje 1923. 25e jaargang.
278764: (COOLEN, Antoon) - Bidprentje voor Antoon Coolen.
266769: (KOMRIJ, Gerrit) - GK. Gedichten voor Gerrit Komrij.
278749: (TOOROP, Jan, Théo van RIJSSELBERGHE e.a.) - Waardeering van schilders voor het werk, dat de Heer Bremmer verricht als redacteur van Beeldende Kunst.
279560: (OUD-KATHOLIEKE KERK). (MEINDAERTS, Petrus Johannes) - Acta et decreta synodi cleri Romano-Catholici provinciæ Ultrajectensis, in sacello ecclesiæ parochialis Sanctæ Gertrudis, Ultrajecti, celebratæ: mense Septembri M.DCC.LXIII. (Handelingen en besluiten van de Oud-katholieke synode van 1763).
267838: (DE UITVRETER) - Smokers Survival Kit for the Year 2050.
281875: [DONTECLOCK, Reginaldus] - Een corte ende eenvoudige antwoorde op vier poincten. By Doctor Iacob Arminius in syn leven tegen ghesproken, als te syn ontschrift-matich, ende niet noodich om te gelooven: aengaende de Predestinatie Godts. Met een kordt ondersoeck, van vier poincten by Doctor Iacob Arminius hier tegen ghestelt (...) Maer hier teghens wort bewesen dat de oprechte Leere vande eeuwighe Predestinatie Godts, zulcx is, die altydts inde Ghereformeerde Kercke hier te Landen ghe-leert is. Ghestelt simpelyck by antwoort.
267587: (BESCHREVEN BLAD) - Gekrakeel in het loket of een bok op stelten.
279115: (NOORD-BRABANT) - Noord-Brabant in proza, poëzie en prent. (Prijs per stuk).
269937: (KUYPER, Bubb) - Ja ik wil. Enige liederen ter verhoging van de feestvreugde bij het huwelijk van Bubb Kuyper & Elly van Nus op 4 februari 2015.
278593: [KURPERSHOEK, Theo] - De ets van tante Bets. Gedicht.
273646: (ROEST, Hans) - Collectie van 21 foto's van letterkundigen, gemaakt door Hans Roest.
254904: (KAMPEN, P.N. van) - Onze Boeken. Voorjaar 1937.
269751: (REEN, Peter van) - Woorden en daden. Oproep aan de Nederlandse Katholieken.
275646: [KASTEEL, P.A.] - De misdaden der Katholieke Kerk. Door PAK.
266425: (EEDEN, Frederik van) - Feestwijzer voor de viering van het 250-jarig bestaan der instelling van hooger onderwijs te Amsterdam 19-24 Juni 1882.
277510: (SCHELFHOUT, Andreas, e.a.) - Schaatsers op de stadsgracht. Staalgravure in: Nederlandsche Muzen-almanak. 1837.
20861: [HERINGA, P.M.] - Ron.
267176: [PÜCKLER-MUSKAU, Hermann von] - Vorletzter Weltgang von Semilasso. Traum und Wachen. Aus den Papieren des Verstorbenen. Erster Theil: In Europa. Erste Abtheilung.
279055: (SLEGTE, ANTIQUARIAAT DE) - Art, art & art. (Luxe versie).
21394: (MARSMAN, H.) - Zwart op Wit. Internationale boekengids.
21395: (MARSMAN, H.) - Zoo juist verschenen.
276240: HOLLANDSCHE KUNSTENAARSKRING 1932 - 1932. Catalogus 6 Febr. - 28 Febr. Hollandsche Kunstenaarskring Amsterdam. (Dutch Art Catalogue).
280414: (SPIER, Jo) - Lof van den Bordeaux en de Bourgogne.
280141: (CUYPERS, Pierre) - Dr. Cuypers Gedenkboek 1827-1927.
280623: (JARRY, Alfred; Roel HOUWINK) - 'Ubu Koning door Alfred Jarry'. Pag. 15 in: Den Gulden Winckel, jg. 22 nr. 1, Januari 1923.
270231: (KLOOS, Willem) - 'Masochisme'. Afschrift naar 'De Nieuwe Gids Dec. 1899.'
264321: (HET BESCHREVEN BLAD) - XXIX & LV.
269157: (THACKERAY, W.M.) - The Speculators - A Ballad. From the Ballads of Policeman X - Now Reprinted with Emendations by Constable Q.
264390: (DE SLEGTE) - Collectie van negen reclameuitingen van De Slegte: vijf geniete boekjes (mei/juni 1957, zomerkoopjes 1957, jan./febr. 1960, zomer 1992, ongedateerd), drie kranten (november 1968, december 1969, aug./sept. 1972) en een gevouwen flyer (ongedateerd).
274154: (BERLAGE, H.P.) - H.P. Berlage ter gedachtenis 21 Febr. 1856 - 12 Aug. 1934.
268702: (KOMRIJ, Gerrit) - Gerrit Komrij 60. En daarvan wilde hij leven! Verkooptentoonstelling van manuscripten & documenten [&] auteursexemplaren van eigen werk. 31 maart-21 april 2004. (Met een voorwoord door Gerrit Komrij).
280865: [MARIUS, L.] - Amstelredams eer ende opcomen, door de denckwaerdighe miraklen aldaer geschied, aen ende door het H. Sacrament des Altaers anno 1345.
281079: S.D.A.P. - Arbeiders-jaarboekje. 12 jaargangen 1917-1935.
22380: (BOEKENWEEK 1957) - Boekengids no. 26. Algemene editie.
281467: (DIJKSTRA, Johan) - Het boek van Minne Koning. Verzameld door E.J. Huizenga-Onnekes. (Met vele prenten en initialen in hout gesneden door Johan Dijkstra).
275039: A.J.C. - De rode nederzetting 1932 bij het Rode Valkennest. Vierhouten Derde Kamp 7 - 13 Augustus 1932.
267843: (DE UITVRETER) - Efemera: huwelijksaankondiging Marieke van Delft en Reinder Storm + geboortekaartjes van Rosa en Edo Storm.
267844: (DE UITVRETER) - Efemera: drie verhuisberichten van De Uitvreter alias Kees Thomassen.
267847: (DE UITVRETER) - Henr. Bruno's Mengel-moes van verscheyde gedichten op allerhande voor-vallende saecken. Tot Leiden, by Salomon Wagenaer 1666. (&) Rookers-lied geplukt uit de Studenten Almanak voor 1817. Opnieuw in de lucht geblazen door De Uitvreter te Zoeterwoude in het jaar 1997.
279236: (HEM, Piet van der) - Königlich Holländischer Lloyd. Las Palmas und Süd Amerika.
279239: WERELDTENTOONSTELLING 1937 - Exposition Paris 1937. Arts et techniques dans la vie moderne. Revue mensuelle Nr. 4 & 5, Aout & Septembre 1936.
278598: [KURPERSHOEK, Theo] - Zachte g-t ligatuur
279651: [MERCIER DE COMPIÈGNE, Claude-François-Xavier] - Les Nuits de la Conciergerie, rêveries mélancoliques et poésies d'un proscrit. Fragmens échappés au vandalisme.
279308: [KURPERSHOEK, Theo] - Gelukkig 1964. (&) Niet te gulzig vrienden! het is toch al zo gauw op. (Twee nieuwjaarswensen).
280275: (DECAUVILLE, Paul) - L'art de conserver sa santé, composé par l'École de Salerne. Traduction nouvelle en vers français par Mr. B.L.M.
251551: GELDERSCHE VOLKS-ALMANAK 1873 - Geldersche Volks-Almanak voor het jaar 1873. Hoofdredactie J.C.W. Quack, predikant te Bemmel. Lid van het Historisch Genootschap, gevestigd te Utrecht. Negen en dertigste jaargang. Met twee plaatjes.
275285: (KOLLEWIJN, Dieuwke) - Het lantrecht van Drenthe.
25531: (KURPERSHOEK, Theo). [C. van DIJK?] - Het gezwets van tante bets.
21027: (CARMIGGELT, S.) - Portret door Paul Citroen.
280189: (PLAN VAN DE ARBEID) - Aan de werklozen van Nederland.
268161: (HAARLEM) - Ick gingh op eenen morgen al door den Aerden-hout. (Met twee originele, gesigneerde etsen van Poppe Damave).
274604: (WIBAUT, F.M.) - Florentius Marinus Wibaut, 23 Juni 1859 - 29 April 1936.
279660: (WILDE, Oscar./ HOECHSTETTER, Sophie) - Verbene Junkers Liebe. Ein Roman, dem Toten Oskar Wilde von einem ungenannten Autor gewidmet.
266967: MODERN BOOKS Ao. 1904 - Exposition du livre moderne. Catalogue. Du 15 Juillet au 15 Octobre 1904 Musée Plantin-Moretus, Anvers.
265238: (GRUNBERG, Arnon) - Collectie van 4 boekenleggers, die reclame maken voor (uitgaven van) Grunberg (o.a. Tirza, de AKO-prijs en de Literaire Boekenmaand van De Bijenkorf).
280146: (PIECK, Anton) - Uitgebreid dossier rondom de televisiedocumentaire 'Anton Pieck en zijn werk'.
278395: (WILDE, Oscar) - The Shame of Oscar Wilde. From the Shorthand Reports.
268989: [MUILENBURG, Willem] - Letterproef.
279189: (WIJDEVELD, H.Th.) - De Pauw Serie. (Compleet in 4 delen).
275146: (PALLADIUM) - Collectie van zes prospectussen.
253315: (WETSELAAR, Pieter) - Egidius, Aloeette, Violette. (Met sierlijke initialen en figuren, getekend door Pieter Wetselaar).
278522: (DRUKWERK IN DE MARGE) - Houtsnippers. (Vriendendoos voor Niek Smaal).
277341: (KRIMPEN, J. van) - Spécimen des Lettres françoises, dites Caractères de Civilité des xvjme et xvijme siècles dans la Collection Typographique de Joh. Enschedé en Zonen.
276790: (SPEIJERT VAN DER EIJK, S., Isaac DA COSTA e.a.) - Gedichten ter gelegenheid van het verbroederingsfeest aan Leydens Hoogeschool op de 21. November 1818.
263361: (DUIJMAER VAN TWIST, A.J.) - Catalogus van geschriften en boekwerken, voornamelijk betrekking hebbende op de litteratuur der Nederlandsche koloniën, afkomstig uit de boekerij van wijlen Mr. A.J. Duijmaer van Twist, Oud-Gouverneur Generaal van Neerl. Oost-Indië, en namens hem vermaakt aan de Athenaeum-bibliotheek te Deventer.
269676: [KNUTTEL, Marijke] - Uitzicht. (Jaarwisselingsgeschenk).
254007: [VROLIJK, Maarten] - Tusschen de stormen.
280712: (BOEKENWEEK 1934) - (Losse prentbriefkaart van Fré Dommisse uit het Boekenweekgeschenk 1934).
4112: (ROOS, S.H. de) - S.H. de Roos. (Gesigneed).
278710: STAATSBEZOEK 1950 - State Visit of H.M. the Queen & H.R.H. Prince of the Netherlands. Tuesday 21st and Wednesday 22nd. (Poster).
254308: (SIJTHOFF) - Raambiljet voor de roman De hemel omringt ons van Howard Spring.
254358: (BOEKENWEEK 1997) - Waar vind ik mijn God.
278398: (VORRINK, Koos) - Jungvolk. Ein Almanach für die arbeitende Jugend 1920.
278228: [KASTEEL, P.A.] - De misdaden der Katholieke Kerk. Door PAK.
280439: (KNIPKUNST) - 37 karikaturen van buitenlandse politici, met de schaar geknipt uit zwart papier en op witte of grijze kaarten geplakt. Ca. 1960-1965.
254907: (KAMPEN, P.N. van) - Onze Boeken. Najaar 1938.
263149: (CARMIGGELT, S.) - Carmiggelt Bulletin 9.
256588: (DE UITVRETER) - Plop! Magazine ter bevordering van het jaar. Extra editie!
280549: (LIMITED EDITIONS CLUB, The) - Great and Good Books. A Bibliographical Catalogue of The Limited Editions Club 1929-1985. Compiled by Ralph Geoffrey Newman and Glen Norman Wiche. Preface by Mortimer J. Adler.
260282: (WERELDOORLOG I) - Gedenkboek Terugreis Zwitserland Augustus 1914. Met 35 illustraties. De netto-opbrengst strekt tot leniging van de rampen van den oorlog. Niet in den handel.
268700: (KOMRIJ, Gerrit) [SCHWITTERS, Bert] - Zwarte Gerrit. Variaties op een thema.
270304: (LOOSJES Pz., A., met Petronella MOENS) - Rijkdom, middelbare stand en armoede. In drie bespiegelingen met (3) plaaten.
276446: (HART NIBBRIG, F.) - Catalogus der tentoonstelling van schilderijen en studies door F. Hart Nibbrig, tentoongesteld bij Frans Buffa & Zonen, Kalverstr. Amst. 15. Oct. - 15. Nov. 1901. (Catalogue of paintings).
254690: (SCHUYT) - Collectie van 4 prospectussen.
270291: STUDENTENMASKERADE LEIDEN 1835 - Optogt gehouden door de heeren Studenten der Leydsche Hoogeschool op den 9 February 1835. Voorstellende de intogt van Ferdinand en Isabella in Grenada, op den 6 January 1492.
281176: (DOESBURG, Theo van) - Het Bouwbedrijf. Maandblad voor bouwkunde, techniek en handel. Jg. III, nr 4. April 1926.
276931: (ARENA) - Collectie van 6 prospectussen.
272153: (CECHOVA, Olga) - Die drei Brüder. Ein Märchen aus Litauen, übersetzt von Jochen D. Range. (Met twee gesigneerde kleurenlitho's van Olga Cechova).
278454: (DRUKWERK IN DE MARGE) - Voor DICK en voor elkaar. Jubeldoos voor Dreestrekker Dick Jalink aangeboden op 1 december 2013.
267584: (KEES) - Amicis Sacrum (Aan vrienden gewijd). (Met een toelichting [door Kees Thomassen]).
279019: (KURVERS, Anton) - Section des Pays-Bas à l'Exposition internationale des Arts décoratifs et industriels modernes, Paris 1925. L'enseignement dans les écoles d'art décoratif a` Rotterdam, Haarlem et Amsterdam.
273507: (KRIMPEN, J. van) - Adieu aesthetica & mooie pagina's! J. van Krimpen en het 'schoone boek'. Letterontwerper & boekverzorger 1892-1958.
274388: A.J.C. - Door onze poort het leven in!
275743: (BLITZ, Andries) - De uitgaven van Andries Blitz. Uitsluitend verkrijgbaar bij den boekhandel.
278038: [OPDENBOSCH, Jozef Van] - Wordt wat ge zijt. 4 artikelen uit de Limburger Koerier van 21-22-24 juni 1940.
280311: (BINNENDIJK, D.A.M.) - Prisma van de twintigste eeuw: D.A.M. Binnendijk. Catalogus 59. (1/15 luxe-exemplaren).
16878: [LIEBENTRAU, H.G. (= P.M. HERINGA)] - Everglades. Hamba Ngehashi to a friend. (Met een vignet gesneden door Pam G. Rueter).
277499: SPOORWEGSTAKING 1903 - Manifest aan het Nederl. Volk (Vlugschrift van het Comité van Verweer om arbeiders tot steun aan de regering over te halen).
268612: N.P.F. (K.PR.). - De zieke tijdgeest onder geneeskundige behandeling. Losse gedachten over de meeste kwalen van den dag, met probate recepten. Door N.P. F... K.PR.
278006: (BRUNING, Gerard) - Erts. Letterkundige almanak voor het jaar 1927.
271636: (ANTONIADIS, Sophia) - Antidoron. Aangeboden aan Professor Doctor Sophia Antoniadis ter gelegenheid van haar afscheid van Nederland door vrienden en leerlingen.
276771: (NABOKOV, Vladimir) - Vladimir Nabokov bij De Bezige Bij.
280821: (NASSAU-SIEGEN, Johan Maurits van) - Os pintores de Mauricio de Nassau ('De schilders van Maurits van Nassau').
276303: (COHEN, Fré). - Vijf boeken met banden ontworpen door Fré Cohen.
280129: (CUYPERS, Pierre) - Dr. Cuypers-nummer. Het Gildeboek. Tijdschrift voor kerkelijke Kunst- en Oudheidkunde. Orgaan van hart St. Bernulphusgilde. September 1921.
30571: (KOPPERMAANDAG) - Van Ontwerp tot Proeve.
279707: (ROOS, S.H. de) - Letterproef der Lettergieterij "Amsterdam" voorheen N. Tetterode = Spécimen général de la fonderie "Amsterdam" successeur de N. Tetterode.
279708: (ROOS, S.H. de) - Sjoerd H. de Roos. Typografische geschriften 1907-1920. Met een inleiding van Jan P. Boterman.
279889: (MORISON, Stanley) - Printing the Times. A Record of the Changes Introduced in the Issue for October 3, 1932. (Signed by Jan van KRIMPEN).
281581: [BEETS, Nicolaas] - Guy de Vlaming. Een verhaal.
276925: (GUILLÉN, Jorge) - Homenaje a Jorge Guillén: 32 estudios critico-literarios sobre su obra.
278922: (NEUHUYS, Theo) - Huldefeest ter herdenking van het 25 jarig verblijf van H.M. de Koningin-Moeder in Nederland. 1879-1904. Welkom!
279427: (VETH, Jan) - Een pic-nic in proza.
280546: (LIMITED EDITIONS CLUB, The) - A Record of the Proceedings at The Limited Editions Club's dinner to celebrate the Twenty-first Birthday of the Club & Fiftieth Birthday of its Founder. Together with a reproduction of the program and menu: The Ritz-Carlton, New York, 11 May 1950.
279034: (MANO, Guy Lévis) - Pages. Poèmes et proses de Pierre Albert-Birot (e.a.). Quatre images du cirque de Klein et deux images de Gregorio Prieto.
279020: EXPOSITION PARIS 1925 - Verslag betreffende de Nederlandsche inzending op de in 1925 te Parijs gehouden Internationale tentoonstelling van moderne decoratieve en industrieele kunst.
260243: (WARREN, Hans) - Hans Warren. De collectie van Niek Oele. Catalogus 53. (Met een inleiding van Menno Voskuil).
264315: (BESCHREVEN BLAD, HET) - Het Beschreven Blad en profil. (Met getekende silhouetten door Pieter Wetselaar).
254980: (ESTADO NOVO) - Telefones. Realizações do Estado Novo.
15326: (BOEKENWEEK 1963) - Goed geboekt. 30/III-6/IV '63. Boekenweek: Europa en het boek. (Omslag en tekeningen Jan Kuiper).
271254: (BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G.) - Albert Lindners "De bloedbruiloft" in het Hollandsch bewerkt door J.G. Bolmer. (Niet in den Handel).
251261: (NIEUWENHUIS, Theo). (DEYSSEL, Lodewijk van) - Jugendstil-prospectus: 'Verschenen: Een liefde door L. van Deyssel - Tweede druk.'
275208: (COHEN, Fré). A.J.C. - AJC Dordrecht Maandprogram October 1935.
276038: [VORRINK, Koos] - Open brief aan alle goede Nederlanders.
278457: (HANZEPERSEN) - Aardappeleters in de Marge
278232: (DOELISTEN) - De Caracteren der Opperbaasen, die uyt de Eerste Oorspronkelyke Zamelplaats van de Cloveniers Doelen der Stadt Amsterdam als Hoofden wierden gehouden.
280714: (KRIMPEN, J. van) - L'Art hollandais à l'exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes, Paris 1925.
269177: (KOENEN, Marie) - De werken van Marie Koenen.
271674: (STOLS, A.A.M.) - L'Art typographique dans les Pays-Bas depuis 1892. Préface par Charles-Léon van Halsbeke. (Compleet met de 4 bijlagen).
267766: N.S.B. - Mussert's veertien punten program. Hitler's leerling.
278244: (AAS) - Gelet op artikel 1, vijfde lid, van de Visserijwet 1963.
278119: [WAAL, G.J. van de, Bert BAKKER & Jan H. de GROOT] - Treedt aan! Drie strijdliederen uit het oorlogsjaar 1945.
278122: (ROEDE, Jan) - Tien jaren arbeid van de vakcursussen der Gemeente 's-Gravenhage. 4 maart 1931-1941.
264858: (LUCHTMACHT). - Uittreksel uit het voorschrift voor het gebruik van luchtstrijdkrachten (ten dienste van de artillerie). Voorschriften Nr. 71 b.
277851: (BRUGGEN, Kees van) - Huldiging van Kees van Bruggen bij zijn vijf en zeventigste verjaardag.
263706: (BLITZ, Andries) - Geeft 'n boek uitgegeven door Andries Blitz Amsterdam. (Uitgeversreclame).
276509: (MÉRODE, Willem de, Berendien MEIJER-SCHUILING, Martinus NIJHOFF, C. Louis LEIPOLDT en anderen) - Vredesjaar mei 1945.
281279: [POST, Elisabeth Maria] - Voor eenzaamen.
254937: (DEYSSEL, Lodewijk van) - Originele zwart-witfoto van Van Deyssel aan het diner met twee kompanen.
265795: (ART NOUVEAU), (TURBAYNE, Albert Angus), L.E. - Silhouetten.
258765: (VLIEGER, J.) - Och Jantje wil niet huilen. Met 8 gekleurde plaatjes.
258017: (MARSMAN, H.) - Gedrukte herinnering van de tandarts aan 'Weled. Gestr. Heer/ Mr. Marsman/ Oudwijkerlaan 4bis'.
260719: (RUEBSAMEN, Helga) - Feestelijke uitreiking van de Anna Bijns Prijs voor Proza 2003 aan Helga Ruebsamen.
277065: STUDENTENMASKERADE LEIDEN 1865 - Gecostumeerde optogt gehouden door de leden van het Leidsche Studenten-corps, den 6den Junij 1865, ter viering van den 290sten verjaardag der Leidsche Hoogeschool. Voorstellende de Intogt der Hollanders binnen Zierikzee onder Jonker Willem, Grave van Oostervant, op den 12den Augustus anno 1304. Ontworpen en op steen gebragt door den president der commissie J.D.C.C.W. baron de Constant Rebecque.
280233: (WILHELM I, Kaiser) - Deutsches Kaiserhaus.
279789: (HAWINKELS, Pé) - Originele zwartwit-foto door Jan van Teeffelen.
278360: (MURATTI, Charles) - Drukkersweekblad Kerstnummer 1932.
275050: DICmap 10 - Drugs. (1969).
279878: (RIMBAUD, Arthur) - Bulletin des amis de Rimbaud. Nrs 1-7 (1931-1939).
279853: (RIMBAUD, Arthur) - Parade Sauvage. Revue d’études rimbaldiennes. Part 1-16. And: Parade sauvage. Revue d’études rimbaldiennes. Bulletin. Part 1-8.
279855: (RIMBAUD, Arthur) - A. Rimbaud. Sous la direction de Louis Forestier. (4 issues of the magazine La revue des lettres modernes about Arthur Rimbaud, numbered 1 to 4).
279856: (RIMBAUD, Arthur) - Études Rimbaldiennes. Presenté par Louis Forestier. 1 tot en met 3.
279858: (RIMBAUD, Arthur) - Asbak.
279863: (RIMBAUD, Arthur) - Writing pad, plastic bag and paper packaging bag from papeterie-imprimerie Rimbaud in Cavaillon, Provence. (Curio Rimbaud).
279860: (RIMBAUD, Arthur) - Sierbord.
25127: (WERKMAN, H.N.). [VISSER, Ab] - Bos-idylle. Naar een 18e eeuwse gravure. [Met een frontispice van C.A.B. Bantzinger].
278464: (DRUKWERK IN DE MARGE) - Stroom. Peter Duijff 65 jaar jong (en) 15 jaar margedrukker.
276587: (FREUD, Sigmund, u.A.) - Die Psychoanalytische Bewegung. Vol. I Nr. 4, Vol. II Nr. 2 und Psychoanalytische Bewegung Vol. V Nr. 1.
254126: (SPIER, Jo). NEDERLANDSCHE BOEK 1940 - Het Nederlandsche Boek 1940. (Met tekeningen van Jo Spier).
278672: (ZAPF, Hermann) - Hermann Zapf. Ein Arbeitsbericht. Herausgegeben von der Lehrdruckerei der Technischen Hochschule Darmstadt.
278463: (DRUKWERK IN DE MARGE) - De duif van Fouché. Een analoog-digitale verkenning met Corps 8.
274190: [HOFFMANN, Jaap] - Schelvispekel. Beschrijving van een reis op de Waddenzee met de zeilsloep VL 165. Manuscript in een fles gevonden.
277678: 4711 - Kölnisches Wasser von Ferdinand Mülhens / Eau de Cologne de Ferdinand Mülhens. (Werbeblatt für Eau de Cologne 4711).
260205: (ARBUTHNOT, F.F.) - Sex Mythology including an Account of the Masculine Cross.
272925: (HAARLEM) - Haarlem in hout. Eenentwintig houtgravures van Haarlem en omgeving omstreeks het jaar 1909.
280829: (KERCKHOVE, Remy C. van de) - Themanummer Morgen.
281073: [LINSE, Johannes] - De wandschilderingen in den Koninklijken Schouwburg.
279326: (DRUKWERK IN DE MARGE) - All That Jazz and other stuff. Vriendendoos voor Dick - Het Gonst - Wessels.
268886: (ZILVERDISTEL) - Een 'Haagse uitgeverij'. De Zilverdistel in het geding.
268887: (QUID NOVUM PERS) - 7 correspondentiekaarten voor philologen.
269483: (STOLS, A.A.M.) - L'Art typographique dans les Pays-Bas depuis 1892. Préface par Charles-Léon van Halsbeke.
270165: (ARMANDO) - Armando schilder-schrijver. Met bijdragen van Jan G. Elburg, R.L.K. Fokkema, Peter de Ruiter, Louis Ferron, Frank Gribling, Saskia Bos, Chris Will.
275409: (BEYNON, Suzon) - Het Indisch Nieuws. Geïllustreerd weekblad uitsluitend gewijd aan de Overzeesche Gebiedsdeelen. 24 November 1945.
259843: (BROUWERS, Jeroen) - Manteaukrant, aflevering 3 (oktober/ november 1968).
203623: [GEISSLER, Friedrich Jakob Kurt] - Die Überreiztheit und das Raffinement der Gegenwart. Mahnruf und kritische Betrachtung unserer Kulturzustände. Vom Verfasser der Bücher: Das Dirnentum und der Dirnengeist in der Gesellschaft. Ärtzliche Untersuchungen und Scham- und Sittlichkeitsgefühl des weiblichen Geschlechtes.
274788: (CIRCUS) - Eli Bowen. Le Phénomène de l'Univers.
267168: ANTWERPEN 1937 - Antwerpen führt noch immer stolz die Hanse-Farben: weiss-rot.
278406: (BEDREIGING) - Brandbrief. Een achttiende-eeuws gevalletje afpersing.
9544: (ELSSCHOT, Willem) - Openbare veiling van de verzameling Willem Elsschot. Moderne schilderijen, verzameling oude Perzische tapijten, antieke meubelen, kunstvoorwerpen. Op dinsdag 25 oktober 1966 te 14.30 uur in de Zaal Van Herck, Leopoldstraat 57, Antwerpen.
25168: (NIJHOFF, M.) - Met Nijhoff voor ogen. Gedichten van Gerrit Achterberg, Cola Debrot, Anthonie Donker, Ida Gerhardt, Guillaume van der Graft, Jan Kal, Jan Kuijper, Gerrit Komrij, Adriaan Morriën (en) Ad Zuiderent.
31356: [KEULS, H.W.J.M.] - Doortocht. [Met een inleiding door Victor van Vriesland].
279060: PROOST PRIKKELS 421 - Geen ... zonder papier.
276842: (WHITTINGTON PRESS) - A Miscellany of Type Compiled at Whittington. (With an Introduction by John Randle). (Luxe-exemplaar met extra's).
278554: (ROOS, S.H. de) - Nobel. Bewerkt door S.H. de Roos. 1930-2005. 75 jaar een edele schreefloze drukletter. (&) Hollandse Mediaeval. 1912.
276487: (SCHUITEMA, Paul) - Wat gij bij de hand wilt hebben. (Reclamefolder voor woordenboeken).
269822: CAPITULATIE 1945 - Foto's capitulatie-onderhandelingen Nederland. 5 mei 1945 te Wageningen.
278842: (BISMARCK, Otto von) - Unbekannte Episoden aus der Bismarck'schen Zeit. Ein politischer Roman beginnend mit der Verhaftung des Botschafters Grafen Harry v. Arnim bis zur Verabschiedung des Fürsten Otto v. Bismarck. Von einem alten Diplomaten.
17166: (SLAUERHOFF, J.) - Tentoonstelling van de werken van J. Slauerhoff ter gelegenheid van de verschijning van zijn verzamelde werken van 12 t/m 23 maart 1940.
270903: [BANNERMAN, Helen] - The Story of Little Black Quibba. By the Author of The Story of Little Black Mingo.
273818: (BUYS, Bob). A.J.C. - AJC Prijscourant 1936 voor kampeeruitrusting.
279072: (RUETER, Georg) - (Nieuwjaarswens met een houtsnede van Georg Rueter uit 1904).
259494: (NYPELS, Charles) - La prophétie de Ioel. (With illustration in colors, two-color initials and large publisher's vignette by Henri JONAS.) (INSCRIBED by Nypels).
259501: (KIPLING, Rudyard) - Jungle Dances and their Variations.
267346: (ALMANAK) - Aarts' letterkundige almanak. 1980-1991. (Onder redactie van Dick Welsink en Willy Tibergien).
256540: (GERHARDT, Ida G.M.) - Programma voor de uitreiking van de prijs voor meesterschap 1979 aan dr. Ida G.M. Gerhardt in het Groot Auditorium van het Academiegebouw te Leiden op 3 november 1979. Juryrapport.
280232: (WILHELM I, Kaiser) - Unser Kaiser. Ein Glaubens- und ein Heldenbild, des Deutschen Reiches Hort und Schild.
281761: (RAEMAEKERS, Louis) - L'Affaire Raemaekers. Compte-rendu du procès intenté à Me Charles Vuille devant la Haute Cour pénale fédérale. Audiences des 30 et 31 janvier et 1er février 1918. Avec deux portraits et la reproduction des planches saisies.
264317: (HET BESCHREVEN BLAD) - Tafelredes Het Beschreven Blad 1985-1993. (Verzameld door Bert Sliggers).
280863: (MARIADEVOTIE) - Stigtelyke uytbreiding der litanie van O.L. Vrouwe van Loretten. (...) In t ligt gegeven door M.V.D.L.
267606: (KORTEWEG, Anton) - Dat is wat blijft als je weggaat. Gedichten voor Anton Korteweg.
272465: (DOES, Bram de) - Hommage aan Bram de Does. (Met 22 vriendenboekjes).
273620: (BASTET, F.L.) - Desiderata.
271610: (BERGÉ-uitgave). [THEMMEN, Phoebus H.] - Komieke en vermakelijke boeren-reis van Dirk den Eenvoudige, en zijne zonen, uit het Overmaasche naar Delft. Vierde druk. Met platen.
278673: (DJAGILEV, Sergej Pavlovitsj) - The Diaghilev-Lifar library. Ordre des vacations. Sotheby Parke Bernet Monaco S.A. 28 Novembre-1 Decembre 1975.
278320: (JUNG, Carlo). - Gebouw voor kunsten en wetenschappen te s-Gravenhage. 4 theaterprogramma's uit 1922-1923.
276315: (COHEN, Fré) - L'agriculture aux Pays-Bas.
276761: (LION CACHET, C.A.). - Onder Neerlands vlag. Album ter herdenking van het vijf en twintigjarig bestaan van den Nederlandschen Militairen Bond 1874-1899. (2 Lion Cachet bindings).
276769: (EUWE, Max - Erich SALOMON) - Om het wereldkampioenschap schaken. De spanning groeit; De strijd gaat voort. (Folder).
278247: (DOELISTENBEWEGING - ROTTERDAM) - Copie. Request door de burgers der Stad Rotterdam, geprezenteert aan de Edele Achtbare Vroedschap derzelver Stad op den 27 September 1747.
22584: (CALS, Mr. J.M.E.Th.) - Het Westeinder Handschrift. (Met een verantwoording door Marga Klompé).
281055: (CHANCEL, Jean-Louis) - Almanach 1932. L'ami du peuple - l'ami des sports.
279666: (ENSCHEDÉ & ZONEN, Joh.) - Museum Enschedé 1904-2004.
272185: (CASANOVA, Giacomo) - Die Frau ist wie ein Buch. (Kalligrafische sieruitgave met 4 met de hand ingekleurde illustraties van Ineke Maschkow-Lagendijk).
274548: (HAAS, Jan de) - Twee fotografische reproducties. In: Kunstkroniek aflevering 7 en 8, 1876.
275581: (DE BEZIGE BIJ) - De Bezige Bij. De vrije uitgeverij.
264252: (CHRISTO) - art, art & art...
271353: STUDENTENMASKERADE LEIDEN 1875 - Maskerade gehouden door de leden van het Leidsche Studenten-Corps den 15den Juni 1875, ter viering van den 300sten verjaardag der Leidsche Hoogeschool, voorstellende de Leidsche Hoogeschool, afgebeeld in de beroemdste en merkwaardigste mannen, die van hare stichting af hun naam aan den haren hebben verbonden. Overeenkomstig de teekeningen door de commissarissen tot regeling van de maskerade verstrekt en onder hun toezicht geteekend en op steen gebragt door G.J. Bos. (Met bijbehorende publicaties).
270499: (DOESBURG, Theo van, e.v.a.). - Getij, Het. (Collectie van 9 nummers van dit literaire maandschrift, 1918-1919).
279482: V.A.N.K. - Nederlandsche Vereeniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst. Jaarboek 1919.
279267: (DRUKWERK IN DE MARGE) - Groei & bloei. Een verjaardagsboeket voor Marlies Louwes.
279990: (LICHTENBERGER, Johann) - Extract uyt Johan Lichtenburgers prophetie 1512. tot Wittenbergh gedruckt.
279210: (NASSAU-SIEGEN, Johan Maurits van) - Os pintores de Mauricio de Nassau ('De schilders van Maurits van Nassau').
280061: (LEER, Sophie Jeannette van) - In memoriam Sophie Jeannette van Leer. (Bidprentje).
254803: (VAN LOGHUM SLATERUS) - Catalogus der voornaamste uitgaven.
254806: (JUNG, Carl Gustav) - Collectie van 6 prospectussen van Nederlandse uitgaven.
254810: (QUERIDO) - Keuze uit sedert de bevrijding verschenen boeken van Em. Querido's Uitgeversmij. Winter 1947.
279645: (BERLAGE, H.P.) - Brusse's Boekberichten. No. 2. November 1907.
28222: [DEYSSEL, Lodewijk van] - K.J.L. Alberdingk Thijm. Homme de Lettres. Baarn (Hollande).
28320: (DEYSSEL, Lodewijk van) - Originele, contemporaine foto van een buste van Lodewijk van Deyssel door de beeldhouwster Nel Bakema (1902-1992).
28321: (DEYSSEL, Lodewijk van) - Met zulk een vreemde zoo vreemd een woord.
30265: [AAFJES, Bertus] - Boeren. Open brief van het land.
254801: (VAN LOGHUM SLATERUS) - Catalogus der voornaamste uitgaven. (2 delen).
31129: (BOEKENWEEK 1963) - Boekenweek 1963 (30 maart - 6 april). Europa en het Boek.
31393: (ROOS, S.H. de) - S.H. de Roos.
4098: [HELLINGA, W.G] - Dies noctesque. (Met tekeningen van Fred Carasso).
5828: (BOEKENWEEK 1935) - Geeft 'n boek. (Boekenweekzegel 1935).
869: (NYPELS, Charles) - In memoriam Charles Nypels 1893-1952.
281645: WERELDTENTOONSTELLING BARCELONA 1929 - Internationale Ausstellung von Barcelona 1929. Textil- und Kleiderindustriepalast.
275635: (EWERS, Hanns Heinz). D'ALBERT, Eugen - Die toten Augen. Eine Bühnendichtung, Textbuch. Musik von Eugen d'Albert.
267731: AACHEN - Visitenkarte des Hôtel de l'Europe, Inhaber J.P. Vygen, Aix-la-Chapelle.
20596: AAFJES, Bertus (tekst) en EYCK, Charles (tekeningen) - Italiaans schetsboek. (Gesigneerd).
278777: AAFJES, Bertus - Lied van de blinde harpenaar.
276239: AAFJES, Bertus - 7 liederen uit 'De tooverfluit' op teksten uit de verzameling 'Des Knaben Wunderhorn'. Vertaling: Bertus Aafjes met vignetten van Eppo Doeve. Voor zang en piano door Job Scholtze.
264620: AAFJES, Bertus - Per slot van rekening.
24029: (ACHTERBERG, Gerrit). AAFJES, Bertus - Gerrit Achterberg. De dichter van de sarcophaag. Aanteekeningen bij zijn poëzie.
27049: AAFJES, Bertus. Als: SICK SACK - Warenhuis wankelt. (Met tien tekeningen [door C.A.B. Bantzinger]).
270408: AAFJES, Bertus - Vijftien handgeschreven brieven, vijftien handgeschreven ansichten/ briefkaarten en vijf stuks drukwerk aan Kees Lekkerkerker.
2653: AAFJES, Bertus - Per slot van rekening.
274365: AARDWEG, H.P. van den - Menschen. Roman uit het leven van een klein land.
276993: (DWIGGINS). ABBE, Dorothy - The Dwiggins Marionettes. A Complete Experimental Theatre in Miniature.
275950: (CREMER, Jan). ABELS e.a., Paul - Van Achterberg, Brakman, Cremer tot De Zwaan. Een literaire wandeling door Enschedé.
271957: ABRAHAM, Pierre - Le physique au théâtre. (With handwritten dedication to Martin J. Premsela).
272489: ACHMATOVA, Anna - Avond. Vertaling Hans Boland. (Met een inleiding door Michaïl Koezmin).
22579: ACHNATON - Het zonnelied van Achnaton. (Vertaald door prof. dr. A. de Buck en met een nawoord van prof. Theo van Baaren).
281550: ACHTERBERG, Gerrit - Limiet.
273617: ACHTERBERG, Gerrit - November.
31691: ACHTERBERG, Gerrit - Jeugdvers I (en) II.
749: ACHTERBERG, Gerrit - Blauwzuur.
15814: ACHTERBERG, Gerrit - Kwatrijn nr.10 uit Osmose, 1941.
7388: ACHTERBERG, Gerrit - Thebe.
11918: ACHTERBERG, Gerrit - De duidelijke dr. of Geharrewar met Zeydje.
19059: ACHTERBERG, Gerrit - Drie brieven.
253543: ACHTERBERG, Gerrit - Stof.
273706: ACHTERBERG, Gerrit - Cryptogamen 4.
281551: ACHTERBERG, Gerrit - Stof.
270841: ACHTERBERG, Gerrit - Sneeuwwitje.
270725: ACHTERBERG, Gerrit - Radar. Gedichten.
13939: ACHTERBERG, Gerrit - Welkom.
281557: ACHTERBERG, Gerrit, & Edward THOMAS - Hulshorst. Adlestrop. (Met een toelichting door J[an] K[eijser]).
752: ACHTERBERG, Gerrit - Dead end.
10779: ACHTERBERG, Gerrit - En Jezus schreef in 't zand.
281542: ACHTERBERG, Gerrit - 'Meel' en 'Papier'
15824: ACHTERBERG, Gerrit - Werkster.
13140: ACHTERBERG, Gerrit - Energie.
5454: ACHTERBERG, Gerrit - Eurydice.
268451: ACHTERBERG, Gerrit - Radar. (Facsimile van het handschrift; 1 van de 10 exemplaren).
281556: ACHTERBERG, Gerrit - Drie versies van Vincent. (Met een verantwoording door R.L.K. Fokkema).
24798: ACHTERBERG, Gerrit - Eiland der ziel. (Met een inleiding van Ed. Hoornik).
13137: ACHTERBERG, Gerrit - Doornroosje.
3806: ACHTERBERG, Gerrit - Achtergebleven gedichten.
5452: ACHTERBERG, Gerrit - Existentie.
15806: ACHTERBERG, Gerrit - Aanzet tot 'Overspel'.
256288: ACHTERBERG, Gerrit - Breve antología. Selección y traducción de Francisco Carrasquer.
274340: ACHTERBERG, Gerrit - Collectie van 46 door Achterberg beschreven kaartjes afkomstig uit de kaartenbakken van de Dialecten commissie / Instituut voor Dialectologie van de Akademie van Wetenschappen.
15821: ACHTERBERG, Gerrit - Het weerlicht op de kimmen. Een keuze uit de gedichten samengesteld door J.C. Achterberg-van Baak.
22497: ACHTERBERG, Gerrit - Ode. (Met illustraties in kleur door Menno Wielinga).
27768: ACHTERBERG, Gerrit - Limiet.
27775: ACHTERBERG, Gerrit - Verzoendag.
258001: ACHTERBERG, Gerrit - Osmose.
258431: ACHTERBERG, Gerrit - Zeven gedichten.
259418: ACHTERBERG, Gerrit - Matière. Poèmes traduits du Hollandais par Henk Breuker[,] F.-J. Temple [et] F. Cariés.
259650: ACHTERBERG, Gerrit - Longa Palus.
2662: ACHTERBERG, Gerrit - Kamer.
2664: ACHTERBERG, Gerrit - Kleine kaballistiek voor kinderen. Gedicht. Met illustraties van Jan Kloots.
2666: ACHTERBERG, Gerrit - Osmose.
755: ACHTERBERG, Gerrit - Ode aan Den Haag.
269904: ACHTERBERG, Gerrit - Schaatsenrijder. (Met een tekening door Jaap Beckmann).
3207: ACHTERBERG, Gerrit - Vier versies.
15817: ACHTERBERG, Gerrit - Spel van de wilde jacht. (Met een nawoord van R.L.K. Fokkema).
8057: ACHTERBERG, Gerrit - Zeven gedichten.
14430: ACHTERBERG, Gerrit - Vergeetboek.
270168: ACHTERHUIS, Hans - Politika dobrých úmyslu. (Tsjechische vertaling van Politiek van goede bedoelingen).
22407: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Mijn hospita.
276791: (ROOS, S.H. de). ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Uit den dool.
275606: (PURDY, James). ADAMS, Stephen D. - James Purdy.
272486: ADHIKARI, Psychische Studieclub - De nieuwe weg der menschheid. Neergezet in een voor ieder verstaanbare taal.
277189: (COHEN, Fré). ADLER, Max - Politieke of sociale demokratie. Vertaling van F. van der Goes.
267220: ZUID-AFRIKA - Collectie ephemera, ca. 1948.
263231: AGENDA - Schoolagenda cursus 1924-1925. 4de jaargang.
252278: AHREND & ZOON, Wed. J. - Ahrend's prijscourant No. 70 van kantoorboeken en opbergsystemen. November 1940. (En:) Ahrend's wegwijzer door de technische vakliteratuur 1941-'42.
270284: AINSWORTH, W. Harrison - The Tower of London.
279443: AIROTA, Pietro - Opgeraapt.
274729: (BOUTENS, P.C.). AISCHYLOS - Prometheus geboeid. Uit het Grieksch van Aischylos in Nederlandsche verzen overgebracht door P.C. Boutens. (1 van 70 exemplaren).
271325: AITKEN, E.H. (EHA) - The Tribes On My Frontier. An Indian Naturalists Foreign Policy. By E.H. Aitken (EHA), Author of A Naturalist on the Prowl and Behind the Bungalow. Illustrated by F.C. Macrae.
274882: ALBACH, Hester - Het debuut. (Pre-debuut!).
278740: (COHEN, Fré). ALBARDA, J.W. - De schat der armen. Rede, uitgesproken in het 31e Congres der S.D.A.P. op 17 April 1927 te Utrecht.
280333: ALBE - Groenendaalsche clausuren. (Met opdracht).
276943: ALBE - Paradijsvogel. Verzen.
274107: ALBEE, Edward, & John BEECH - Obscure/ Reveal. (40 tekeningen op foto's van Beech, met woorden van Albee, in een groot boek).
280136: ALBERDINGK THIJM, J.A. - De katholieke kerkregeling in ons vaderland. (Gevolgd door:) De predikanten der Nederlandsche Hervormde Kerk loondienaars?
254925: ALBERDINGK THIJM, J.A. - 'Wij zijn verheugd en wij zeggen Uw Hoogew. dank...' Afschrift van een brief van Joannes Stalpaert van der Wiele.
28288: ALBERDINGK THIJM, Cath. - Sierlijk gesigneerd onderschrift van een brief, uitgeknipt en op een briefkaart geplakt.
205619: ALBERTS, Joh.C.P. - Synthese des gemeenen kwaads, behalve den laster. Voorzien van historische commentaren voor een belangstellend nageslacht. (Met 4 andere boekjes, uitgegeven door Alberts in eigen beheer).
259794: ALBERTS, Joh. C.P. - Het recht. Drama in drie bedrijven.
254175: ALBERTS, Joh. C.P. - Feestelijke ommegang. Bloemlezing uit het leven van een 20ste-eeuwer. Eerste deel (1913-1918).
20816: ALBERTS, Joh.C.P. - Liefde is geen regeringszaak. Sexualiteit en overheid. (Vroege LHBT-uitgave).
250889: ALBERTS, Joh. C.P. - Twee handgeschreven brieven aan Wim J. Simons.
267351: ALBERTS, A. - Achter de horizon.
205395: (NAPOLEON). ALDANOV, Mark - Svyataya Elena, malenky ostrov.
254633: ALETRINO, A. - Twee opstellen over crimineele anthropologie.
121: ALETRINO, A. - Twee opstellen over crimineele anthropologie.
2670: ALETRINO, A. - Zuster Bertha.
251172: ALETRINO, A. - Handgeschreven briefkaart aan zijn broer David: 'Den Weled. Heer D. Aletrino'.
271618: ALETRINO, A. - Handleiding bij de studie der crimineele anthropologie.
269566: ALETRINO, A. - Martha.
20879: ALETRINO, A. - Twee opstellen over crimineele anthropologie.
20878: ALETRINO, A. - Is celstraf nog langer geoorloofd en gewenscht?
611: ALETRINO, A. - Naar aanleiding van De Ryckère's boek "La femme en prison et devant la mort", en van Dr. Cox' biologische studie Over de aequivalentie van man en vrouw.
736: ALETRINO, A. - Over ontoerekenbaarheid. Openbare les.
742: ALETRINO, A. - Is celstraf nog langer geoorloofd en gewenscht?
20062: ALI COHEN, L. - Verzen. (Met een nawoord door A.G. van der Steur en een frontispice door Ger Kleis).
19992: ALI COHEN, L. - Suggesties.
268728: (KRIMPEN, J. van). ALI COHEN, L. - Eros in Reykjavik. (Luxe-exemplaar in groen leder).
12453: ALI COHEN, L. - Geluk.
277154: (OFFICINA BODONI). DANTE ALIGHIERI - Vita Nuova di Dante. Proemio di Benedetto Croce.
256470: ALISON, Archibald - CDV original photo mounted on a sheet, with signature on a small card affixed below.
271164: ALLEN, Joseph - The Making of a Canadian. Illustrated by Elmer Rache. (Inscribed by the author).
275866: ALLEN, Woody - Mere Anarchy.
264370: ALLERS, Christian Wilhelm - La bella Napoli.
275742: ALLERS, Christian Wilhelm - Die silberne Hochzeit.
263199: ALLERS, Christian Wilhelm - Hochzeitsreise nach Italien.
204979: PITTSBURGH ALMANAC - Pittsburgh Steel Co's Almanac 1912.
268521: GERMAN-AMERICAN ALMANAC - Des Bauern und Handwerksmannes Calender für das Jahr 1843.
268522: GERMAN-AMERICAN ALMANAC - Des Bauern und Handwerksmannes Calender für das Jahr 1839.
269450: ALMANACH - Almanach de Porte-Monnaie. 1868.
269451: ALMANACH - Petit almanach pour 1910.
278998: ALMANAK - Jaarboekje voor de leden van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs 1887. (Almanak in rijkverguld marokijn).
273097: ALPHEN, Hieronymus van - Kleine Gedichte für Kinder des zarteren Alters. Nach dem Niederländischen bearbeitet.
280736: (ARMANDO). ALPHEN, Ernst van - Confrontaties tussen potlood en papier. (Gevolgd door:) Martijn SANDERS. De galm van het verleden. In gesprek met ARMANDO.
274588: ALPHEN, Oscar van (= Kees NIEUWENHUIJZEN, & Martin van AMERONGEN - De slak op het grasveld = The snail in the meadow.
274703: (COINAGE OF INDIA-IRAN). ALRAM, Michael & KLIMBURG-SALTER, Deborah E. - Coins, Art and Chronology. Essays on the Pre-Islamic History of the Indo-Iranian Borderlands.
275756: (MULTATULI). (L. van DEYSSEL). Als: A.J. - Multatuli. Multatuli en Mr. J. van Lennep. Multatuli en de vrouwen.
276675: (BAAN, Jan Lucas van der). ALTINK, Jan, & Jan BOER - Vonken van 't verleden. Mit holtsneden van Jan Altink.
273550: ALTINK, J., & J. BOER - De drie kleuren. Teekenvoorbeelden voor de lagere school. Toelichting.
271694: AMALRIK, Andrej - Pyesi. (= Plays).
26773: AMICUS ENDE AMELIUS - Eene leer, weest trouwe tot inder doot. (Met vijf originele zeefdrukken van Bart Drost, met de hand ingekleurd.)
280310: AMICUS ENDE AMELIUS - Eene leer, weest trouwe tot inder doot. (Met vijf originele zeefdrukken van Bart Drost, met de hand ingekleurd.)
257685: AMMERS-KÜLLER, Jo van - Jenny Heysten. Roman. Aus dem holländischen von Franz Dülberg.
273584: AMSTERDAAD - Na Sit In en Love In nu een enorme LIVE IN in Amsterdam. (Provo poster)
281421: AMSTERDAM - Memorie van papieren en bewijzen van eigendom voor een huis aan de Haarlemmerdijk tussen de Binnen Brouwersstraat en de Korte Prinsengracht, 1782-1819.
204535: Spaarbank voor de Stad Amsterdam - Wat is de Spaarbank voor de Stad Amsterdam en wat doet zij?
270348: AMSTERDAM, W. van - Marionetten.
280347: SATISFACTIE VAN AMSTERDAM - 1578. Pointen ende articulen van den Satisfactie die van Amstelredamme ghegheven, ende gheaccordeert, etc.
278354: AMSTERDAM, AANSLAG OP - Den rechten konink Midas. Ontdekt in sijn lange ezels-oren. Zijnde een antwoort op de twee Godtvergeten lasteraars, den eenen in den Rechten ommegang, den ander in 't Amsteldamse rommelsootjen.
281462: AMSTERDAM - Inschrijving in het huwelijksregister der Stad Amsterdam van Jozef Polak en Judith Bamberg, 1883.
278386: AMSTERDAM - A Global Family Album. Verhalen uit het centrum.
281423: AMSTERDAM - Twee formulieren voor aankondiging van een huwelijk te Amsterdam (1755 en 1791).
281418: AMSTERDAM - Notariëel afschrift (1740) van een overeenkomst uit 1699 met betrekking tot de nalatenschap van Simon van Nieuwpoort en zijn weduwe Elisabeth Bastiaans de Jong, bestaande uit o.a. huizen aan de Tuinstraat-Prinsengracht en Rozenstraat.
269477: LETTERGIETERIJ "AMSTERDAM" - Typografische Mededeelingen. 27e jaargang, 1931.
274483: LETTERGIETERIJ "AMSTERDAM" - Promotor knip blaadjes / Feuilles découpent / Schneideblätter / Cutting sheets.
281420: AMSTERDAM - Overeenkomst huurcedullen gedateerd 1842 tussen verhuurder J.C. Naber en huurder E. Schröder van een huis aan de Oudezijds Voorburgwal vlakbij de Barberstraat voor 550 gulden per jaar. Met verlengingen tot 1874.
281419: AMSTERDAM - Acte betreffende de verkoop van een huis aan de Binnen Brouwersstraat oostzijde door de vertegenwoordiger van Anna Donker, wed. Jochem Blank aan Geertrui Hiessink-Moonis ten overstaan van schepenen Abraham Muyssart en Franc van der Goes, 9 mei 1776.
279425: ANACREONTEA - Nog wat erotika.
281694: ANAGRAPHEUS, D.N. - De Zwijndrechtsche nieuwlichters (1816-1832) volgens de gedenkschriften van Maria Leer. Met een inleidend woord van J.H. Maronier.
22551: ANDERSEN, H.C. - De schaduw.
278392: ANDERSON, John, & Adam HAYES and Mike WOODWARD - 12 Inches, Hot Greek Summer & Hard Packer. Three erotic gay mass market paperbacks.
269035: ANDREA, Alberto d' - The Hohenstaufen's coins of the Kingdom of Sicily.
272345: ANDREJEF, Leonid - De smarten van België. Spel in zes tafereelen. Geautoriseerde vertaling naar het Russisch door Oswaldi.
10210: ANDRIAN, Leopold - Gedichte. (Besorgt und mit einem Nachwort von Marijke Stapert-Eggen und Frank Ligtvoet).
20845: ANDRIAN, Leopold - Gedichte. (Bezorgd en van een nawoord voorzien door Marijke Stapert-Eggen en Frank Ligtvoet).
279473: (LOWENSTEIN, Carole). ANGELOU, Maya - Phenomenal Woman. Four Poems Celebrating Women.
279511: (LOWENSTEIN, Carole). ANGELOU, Maya - On the Pulse of Morning. The Inaugural Poem.
278486: ANGIOLIERI, Cecco - Was ik het vuur. (S' i' fosse foco met vertalingen van Willem van Elden en Harry Prenen).
275941: ANKER, Jan-Willem - Waarheen de nacht te voet gaat.
278192: ANKER, Robert, en Tjebbe BEEKMAN - Hier. (Met twaalf tekeningen door Tjebbe Beekman).
252462: ANKER, Robert - Trap op. Gedichten.
17006: ANKER, Robert - Sealed with a kiss.
263533: ANNIGONI, Pietro - Original photo with signature (1982).
268299: ANNUNZIO, Gabriele d' - Hydravions Savoia - Aeroplanes Savoia. (Met los inliggende persfoto's van D'Annunzio).
202432: Anoniem - Twie Leedjes.
278667: ANONIEM - Aan de Nederlandsche Intellectueelen. Eenheid, eenheid...
13986: ANSINGH, Lizzy - Kinderboeken.
281445: ANTHOLOGY - Poems of Child Labor.
269210: APOLLINAIRE, Guillaume - Le roi-lune et cinq autres contes. (Met 11 originele, paginagrote houtsneden in kleuren door Piet Lont).
278016: LANDDROSTAMBT VAN OVERIJSSEL - MEDICI / APOTHEKERS - Regels waar aankomende artsen en apothekers aan moeten voldoen.
261082: APPEL, Lea - De trooster en de witte bloem. (Met handgeschreven opdracht).
281596: APPEL, Karel - De kleurige onbekende. Gedichten en tekeningen.
279318: APPELBOOM, Max - Originele lithografie, met getypte brief.
274053: APPLETON, E.R. - The Beacon. (Monthly magazine 1921-1924).
277534: PARTIJ VAN DE ARBEID - Negen verkiezingsfolders en -kranten uit 1946-1954.
277501: NATIONAAL AKTIEBUREAU VOOR HET PLAN VAN DEN ARBEID (IN BELGIË) - Plan- en strijdliederen.
278575: SOCIAAL-DEMOKRATISCHE ARBEIDERSPARTIJ - De Sociaal-Demokraat. No. 1, 4 Januari 1896.
278576: SOCIAAL-DEMOKRATISCHE ARBEIDERSPARTIJ - De Sociaal-Demokraat. No. 325, 12 Augustus 1899.
280206: SOCIAAL-DEMOKRATISCHE ARBEIDERSPARTIJ - Amsterdam. Weekblad van de arbeiderskiesvereenigingen. Nr. 1, 27 Juni 1899.
276759: ARBEITERZEITUNG - Arbeiter Zeitung. Herausgegeben von der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Südhessens. 1920, Nr. 10 und 13.
280223: ARDES, Pieter/ Diderick van HOOGENDORP - Appendix, ofte naerder kort berigt. Om dan den verstandigen leser door een Naerder Kort Berigt te vertoonen, het calumnieus en valsch voorgheven van den Rentmeester Diderick van Hoogendorp, en de verdre Domestijcken van Zijn Hoogheyt, soo by mondelinge discoursen als Geschriften uytgebraeckt, tegens de apologie by Mr. Pieter Ardes, tot Justificatie van zijne Administratie als Tresorier en Rentmeester Ghenerael van Zijn Hoogheyt den Heere Prince van Oranjen, &c. gedaen, ende uytgegeven.
257052: ARENDS, Jan - Krantenknipsels (1972-1979).
268048: ARGENTINA - Recuerdo de Buenos-Aires. Vistas modernas.
257634: ARGYLL, George CAMPBELL, 8th Duke of - Autograph Letter Signed to C.N. Hale, dated 'Cannes France/ Jan 23/83'.
31651: ARMANDO - Verzamelde gedichten.
269723: ARMANDO - Zichzelf. (Met twee originele, genummerde litho's van Armando).
13718: ARMANDO - Duits. Herinneringen. (1/180 gesigneerde exemplaren).
277278: ARNARSSON, Ingólfur /Ulrike SCHUCK - Ingolfur Arnarsson. (Katalog).
272795: ARNHEM - Het Hof van Holland. Logement bij J.L. den Docter te Arnhem. Hötel de Hollande. Table d'hôte ten 2 en 4 Uuren. (Twee porseleinkaarten van Logement Het Hof van Holland, ca. 1850.)
281468: (VORDEMBERGE GILDEWART). ARP e.a. - Vordemberge-Gildewart.
269953: ARP, Hans - Op één been. (Vertaald door Peter Nijmeijer).
274763: ARP, Hans - Onze dagelijkse droom. Gedichten. Keuze, vertaling en nawoord Peter Nijmeijer en Laurens Vancrevel.
262147: ARTAUD, Antonin, en Jacques RIVIÈRE - Brieven. (Tweetalige uitgave. Vertaald en ingeleid door Sieds de Boer).
254275: (SCHENDEL (vert.), Arthur van). ALCOFORADO, Marianna - Minnebrieven van een Portugeesche non. Vertaald (en ingeleid) door Arthur van Schendel. (1/25 luxe-exemplaren).
257686: (DUFY, Raoul). Sélection. Chronique de la vie artistique - Raoul Dufy. Chronique de la vie artistique, No. 1.
271101: JOURNAL DES ARTS - Journal des Arts. Publié sous les auspices d'une société d'artistes, d'hommes de lettres et d'hommes du monde. Première année nr. 1 & 16. 10 Août et 29 Septembre 1848.
266812: ARTZIBASCHEW, M. - Der Holzklotz und andere Novellen. (1914, with dust jacket!)
203351: ASHE, Thomas - Lost Eros.
278811: ASKEW, Alice & Claude - Een romantisch meisje. Uit het Engelsch.
279822: (BEHRENS, Charles Gl.). ASKLUND, Erik - Ensamma lyktor. Studier och skisser. Med tjugofem teckningar av Charles Gl. Behrens.
280220: ASMODÉE - Asmodée. 10e jaargang nr.1-53 (compleet).
260060: ASSCHER, Maarten - Stunde und Tag. Roman. Aus dem Niederländischen von Marlene Müller-Haas.
277261: ASSELIN, Henry - 'La vie est un chemin creux'. (Gesigneerd handschrift).
275861: BIOSCOOP ZUTPHEN / ASSEN - Rekening voor Bioscoop Apollo, Assen, voor chocolade en toffees.
275428: (BESTE WENSEN). ASSER, Eli, en Hugh JANS, & Henk BROER, Leo BRAAT en Lucie & Theo KURPERSHOEK - Beste wensen voor 1958, 1959 en 1960. Vijf zelf ontworpen nieuwjaarswensen van verschillende kunstenaars voor D.A.M. Binnendijk.
274942: ASTÈR - Complete reeks van drie uitgaven, alle drie gebonden in halfperkament.
274941: ASTÈR - Complete reeks van drie uitgaven, alle drie gebonden in halfmarokijn.
278615: ATOOMBOM - Colosse tourangelle, dite Bombe Atomique Vivante.
276999: ATypI - Faltblatt zur Jahrestagung der ATypI in München 1978.
273334: AUBURN - Vloeiblad automobielbedrijf Veldhuis, Haarlem.
276082: AUDEN, W.H. - Vier gedichten. Vertaald door C. Buddingh'.
272136: AUDEN, W.H. - Drie Gedichten. (Translated by Hugo Roeffaers. With two signed lithographs by Pavel Roucka).
279097: AUDEN, W.H. - Alone. (With a drypoint etching by Peter Yvon de Vries).
12125: (BUDDINGH' (vert.), C.). AUDEN, W.H. - Vier gedichten. Vertaald door C. Buddingh'.
256789: AUGUSTIN, Niels - Spleen. Internationaal maandblad van en voor scheppende verschoppelingen.
277186: AUGUSTIN, Felix Paul - Afschrift van handgeschreven dagboek van 20 mei 1968 tot 10 juni 1969 met fotokopie van pag. 22/23 van het origineel.
273294: AUGUSTIN, Elisabeth - Het oude huis. (Met een originele linosnede van Peter Yvon de Vries).
255215: AUGUSTIN, Niels - de dualist.
280140: CONVOCATION NOTICE AUSTRIA - Einberufungskundmachung des Geburtsjahrganges 1897, Sankt Pölten.
275624: NAZI-AUSWEIS - Ingevulde verklaring voor een boer in de gemeente Zaltbommel om overdag zijn land te betreden in het Sperrgebiet Oensel-Hurwenen ('18 are Bouwland').
251499: ONBEKENDE AUTEUR - De nieuwe Don Quichot. Kluchtig blijspel.
257420: AVELINE, Claude - Grèges. (Signed).
268785: (BOREL, Henri). AVELINE, Claude - Madame Maillart. La vie de Philippe Denis. (Inscribed by Aveline to Borel).
251731: AVELINE, Claude - Examen. (Met handgeschreven opdracht van A.A.M. Stols).
205633: AVELINE, Claude - Carte manuscrite signée à Manuel van Loggem, avec enveloppe.
255170: AVELINE, Claude - Io Hymen. Poëmes inédits. Suivi de Chants Funèbres. (Met handgeschreven opdracht).
267325: (RUSSIAN COINS). AVERIN, Pyotr Sergejevich - Katalog Russiskich Monet y Zhetonov 1700-1917. (Catalogue of Russian Coins and Jetons).
274175: AVIATIEK - De luchtvaart. Geïllustreerd tijdschrift voor luchtvaart en aanverwante vakken. Officiëel orgaan van de Nederlandsche Vereeniging voor Luchtvaart. 2e jaargang, no. 24 (26 november 1910) en 26 (24 december).
279812: (TROYES-NANCY). AVIATION - La Vie au Grand Air. Le Circuit de l'Est. 13. Année No. 621. Numéro double, 13 Août 1910.
262761: AXELROD, Florence - Om jouw liefde alleen. Uit het Amerikaans vertaald door G. Kroon-Bakker.
267151: (EXPRESSIONISM). BAAK, Nico - Als het wintert. 1927, 1930 & 1932.
266606: BAALEN, Kees van, e.a. - De school de straat op. Verslag diskussiedag Projectonderwijs.
279166: BAAREN, Theo van - Bezweringen. (Origineel handschrift van de dichter).
267183: BAB, Julius - 1914. Der Deutsche Krieg im Deutschen Gedicht. 6 Heften (von 12).
280454: ROTHSCHILD & BACH - Rothschild & Bach Uitgevers te Amsterdam. (Prospectus in groot formaat).
204799: BÄCHLER, Wolfgang - Der nächtliche Gast.
259934: BACKER, Johanna C. - In memoriam Han van der Hoorn. (Omslag: De storm).
278288: (GOLDEN HIND PRESS). BACMEISTER, Ernst - The Christmas Tree Auction. Translated [from German] by Herbert Kleist. Wood Engravings by John DePol. (With handwritten dedication by Kleist).
259154: BAEKELMANS, Lode - Het geheim van "De drie snoeken". (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
269416: BAER & CO., Joseph - Flug und Luftschiffahrt in Wort und Bild. Meteorologie. Lagerkatalog 567. Zur internationalen Luftschiffahrt-Ausstellung in Frankfurt am Main im Juli 1909.
277255: BAHR, Hermann - Kierkegaard kennt nur...'. (Handschrift mit Unterschrift).
264346: (LION CACHET, C.A.). BAKEL, Dr. H.A. van - Kleinoodiën uit Luther's nalatenschap. Getuigenissen van den hervormer. Bijeengebracht, ingeleid en toegelicht.
260067: BAKKER, Gerbrand - Birnbäume blühen weiß. Aus dem Niederländischen von Andrea Kluitmann.
277801: (SPIER, Jo). BAKKER, Piet - Pauperiseeren, emigreeren, vegeteeren..... of annexeeren!
278501: (WILMINK, Machiel). HUS-CARELS BAKKERIJEN - Gezocht... en ... . (Reclamefolder).
280090: BAKOENINE, Michel - Nagelaten Werken. Federalisme, socialisme en anti theologisme, brieven over het patriotisme, God en de Staat. Naar de Fransche uitgave bewerkt door B.P. van der Voo. Vermeerderd met een levensschets en portret.
277668: BALKT, H.H. ter - Op de Rotonden.
17234: BALKT, H.H. ter - Gilleleje. (Met een tekening van de auteur).
270421: BALKT, H.H. ter, Wiel KUSTERS e.a. - Gheselscap goet. (Met een verantwoording door de drukker).
273424: BALKT, H.H. ter, Wiel KUSTERS e.a. - Zuid ten westen. Länteen Etelästä. (Met Finse vertalingen door Heimo Pihljamaa).
270423: BALKT, H.H. ter, Wiel KUSTERS, Peter NIJMEIJER & Hans van de WAARSENBURG - Gheselscap goet. (Met een verantwoording door de drukker).
252944: BALZAC, Honoré de - Le chef-d'oeuvre inconnu. (6) Eaux-fortes de Roger Chailloux.
268033: BALZAC, Honoré de - Pensées, sujets, fragmens. Édition originale avec une préface et des notes de Jacques Crepet. Portrait gravé à l’eau forte par G. Noyon.
252946: BALZAC, Honoré de - L'élixir de longue vie. (Met zeven litho's in kleuren van Mart Kempers).
273820: (FRIESLAND). BANGMA, K. - Noticie Boek. Korte omschrijvingen en Enige aantekeningen Betreffende de Landbouw Sedert het jaar 1868.
278489: AMSTERDAMSCHE BANK - Ons jubileum 1871-1946.
266430: BANNING, Willem - Blijde ernst. Rede uitgesproken door W. Banning te Amsterdam op 7 en 28 februari 1909 voor een vergadering van de "Leesclub".
271062: BARBER, Daniel - Some of the Names Have Been Changed.
22553: BARBEY D'AUREVILLY, J. - La vengeance d'une femme. (Met zes originele etsen van Roger Chailloux).
277773: BARBEYRAC, Jean - Traité du Jeu, où l'on examine les principales questions de droit naturel et de morale qui ont rapport à cette matiere.
268890: BARCLAY, John - Euphormionis Lusinini sive Ioannis Barclaii Satyricon Partes quinque cum clavi. Accessit Conspiratio Anglicana.
268891: BARCLAY, John - Argenis. Editio novissima. Cum clave hoc est, nominum propriorum elucidatione hactenus nondum edita.
28909: BARKOV, Ivan, (en Gerrit NOORDZIJ, Peter VOS en Marko FONDSE) - De barre ballade van Boris Borus. (Vertaald door Marko Fondse, vormgegeven door Gerrit Noordzij en geïllustreerd door Peter Vos).
271859: BARNARD, Benno - Het gat in de wereld. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht).
268422: (GRAFT, Guillaume van der). BARNARD e.a., Benno - Teruggezongen. In memoriam Guillaume van der Graft.
271971: BARNARD, Benno - Een engel van Rossetti. Gedichten. (Gesigneerd met mooie handgeschreven opdracht).
272537: BAROMÈTRE, Monsieur - Beau temps - mauvais temps.
279324: BARRAS, Marcel - Ahmad de slavinnenrover.
280099: BARRÈS, Maurice - Autour de Jeanne d'Arc.
280118: BARRÈS, Maurice - Au service de l'Allemagne. (Dédication de Barrès à François Porché).
276429: BARTELSE, Marinus - Van liefde en leven. (85 sonnetten in handschrift met versierde tussentitels).
271002: BARTH, Max - Die nacht des Kaisers. Kurzgeschichte. Der Herr des Reiches. Drei Gedichte. (Mit Zeichnung von Dora Vetter).
280683: BARTHÉLÉMY, Jean Jacques - Reize van den jongen Anacharsis door Griekenland. Uit het Fransch van den Abt Barthelemij door M. Stuart. (Only vol. 10: tables).
276097: BARTSCH, R.H. / Frederick JAEGER - Der Geiger von Salzburg. (Illustrated and signed).
277165: BASART, R.A. - Getypte brief aan 'Geachte redaktie'.
257325: BASSE, Maurits - Het aandeel der vrouw in de Nederlandsche letterkunde. Twee delen.
253510: BASTET, F.L. - Twee gedichten.
271657: BASTET, F.L. - Pentagrammen. (Met vijf houtgravures van Peter Lazarov).
22934: BASTET, F.L. - Na elf september.
278930: BASTET, F.L. - Aan Kroisos. Klein dodenboek voor gestorven vrienden.
278353: (RADELOOS REDELOOS REDDELOOS). BATAVIER - Den tambour, in den vrywilligen optocht der Batavieren, ingevalle den vyand ergens inbrak, of zyne Hoogheyt hen quaeme op t'ontbieden, tot verlossinge en bevrydinge des Vaderlants.
275923: BATENBURG, A. van - De revolutie-film. Wat zij is - wat zij wil.
256970: (PERRON, E. du). BATTEN, F., en A.A.M. STOLS - Bibliographie van de werken van Charles Edgar du Perron. Samengesteld door F. Batten en A.A.M. Stols.
267992: (SCHENDEL, Arthur van). BATTEN e.a., Fred - Lof van Arthur van Schendel. 5 maart 1945.
274533: BATTERMAN, Jan - Collectie exlibris en andere kleingrafiek.
256901: BAUDELAIRE, Charles - Conseils aux jeunes littérateurs.
262900: (ZILVERDISTEL). BAUDELAIRE, Charles - Les fleurs du mal.
19501: BAUER, Marius - Bauers reis naar Moskou. In brieven en teekeningen. Aangevuld met een polemiek tussen socialisten en aestheten. (Tekstverzorging en inleiding van G.H. 's-Gravesande). (Met 10 tekeningen van Marius Bauer).
274296: BAUMGÄRTNER, Klaus - HUMUS Cahiers 1 en 2: Object zonder titel. Een intiem kunstwerk. (&) 9 foto's.
274290: BAUMGÄRTNER, Klaus - Photographs. (Die waslijnen in de Outer Hebrides).
274291: BAUMGÄRTNER, Klaus - (Objecten). (Kunstkatalog).
274294: BAUMGÄRTNER, Klaus / Markus LAUBTRÄGER / Mageres Blaukraut - Plastische constellaties en foto's / Plastische Konstellationen und Photos.
274297: BAUMGÄRTNER, Klaus - Collectie van zeven grotere en kleinere publicaties van Galerie Ramakers, Toussaintkade 51, Den Haag.
271481: BAUS, Georg - Lo Sviluppo della fiera campionaria di Lipsia dal 1914.
281816: BAYRAKDAR, Faraj - Ni vivant, ni mort. Poèmes traduits de l'arabe par Abdellatif Laâbi. Préface de Michel Deguy.
280741: BAZEL, K.P.C. de - De houtsneden van K.P.C. de Bazel. Inleiding van J.L.M. Lauweriks.
279350: BECK, Charles - The Bed at the Top.
266902: (HERINGA, Peter). BECKFORD, William - Vathek. Réimprimé sur l' original Français, avec la préface de Stéphane Mallarmé.
275733: BEDELVERS - Wie op de goede God. vertrouwd. Die heeft niet op zand. gebouwd.
281559: BEDRIJFSREKLAME, De - De Bedrijfsreklame. Officieel orgaan van de Nederlandsche Vereeniging ter Bevordering der Bedrijfsreklame. Eerste jaargang nummer 1, Juli 1916.
281560: BEDRIJFSREKLAME, De - De Bedrijfsreklame. Officieel orgaan van de Nederlandsche Vereeniging ter Bevordering der Bedrijfsreklame. Eerste jaargang nummer 2, Augustus 1916.
279139: BEEK, Geert van - Veghel. (Met een originele, genummerde en gesigneerde zeefdruk van Jan Dierman).
276471: (OUD-KATHOLIEKE KERK). BEEK, J.A. van - Lijst van eenige boeken en brochuren uitgegeven in de oud-katholieke kerk van Nederland sedert 1751 tot 1842. Opgemaakt door J.A. van Beek, Oud-Katholiek Pastoor te Rotterdam.
260085: BEERBOHM, Max - Max's Nineties. Drawings 1892-1899. With an Introduction by Osbert Lancaster.
274205: BEETS, Nicolaas - La Chambre Obscure par Hildebrand (Nicolaas Beets). Traduction de Léon Wocquier.
251453: BEETS, Nicolaas - Het doen door laten, eene voorlezing, benevens andere opstellen.
270006: BEETS, Henry - 'Our Indebtedness to Israel'. Pag. 21-25 in: Israel: Past, Present and Future. Addresses delivered at a Conference on behalf of Israel, held at the Moody Tabernacle, corner of North Clark Street and North Avenue, Chicago, November 16-19, 1915.
269408: BEHRENDT, Fritz - Bitte nicht drängeln. Grafische Kommentare von -. (Met opdracht aan Ivan Sitniakowsky).
277196: (BEMMEL en DOORNENBURG). Jan de BEIJER - Collectie van negen gravures van de dorpen Bemmel en Doornenburg in de Betuwe (1742), tezamen in 5 lijsten achter glas.
276886: (EIKELDOORPERS). BEIJNES, Florent - Een golf gevangen. (Met een druksel van Doortje de Vries in diverse kleuren en irisdruk).
275921: BEISHUIZEN, Piet - Een kleine Münchhausiade. Cinema Reeks 1.
266335: (BEMMEL). BEKS, Maarten - Bemmel. (Met een originele zeefdruk van Wim Zurné).
260149: BELCAMPO - De zwerftocht van Belcampo. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
260156: BELCAMPO - De Verhalen van Belcampo. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
3669: BELCAMPO - Koningin Vozenkone. (Met een originele foto op het omslag door Ineke Harthoorn).
260160: BELCAMPO - Sprongen in de branding. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
260169: BELCAMPO - Tussen hemel en afgrond.
260161: BELCAMPO - Liefde's Verbijstering.(Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
260168: BELCAMPO - Verborgenheden. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
265404: BELCAMPO - Tussen hemel en afgrond. (Gesigneerd).
260579: BELCAMPO - Handgeschreven brief aan 'Geachte Mevrouw Stuut'.
260591: BELCAMPO - Liefde's Verbijstering.
260917: BELCAMPO - Collectie reisbescheiden. 13 stuks. Diverse formaten. 1961.
260919: BELCAMPO - Originele tekening. 8,6 x 11,2 cm. Niet gesigneerd en gedateerd ‘Dec “29’. Punaisegaatje en enkele roestvlekjes.
262555: BELCAMPO - Daarissiedan!
262556: BELCAMPO - Een vriendelijk woord.
260578: BELCAMPO - Handgeschreven brief aan 'Beste Hannibal en Alice [Hage]'.
271988: BELCAMPO - Liefde's Verbijstering. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht).
260139: BELCAMPO - De filosofie van het belcampisme. (Met handgeschreven opdracht aan Ad Petersen).
260142: BELCAMPO - De filosofie van het belcampisme. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
260143: BELCAMPO - De filosofie van het belcampisme. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
5920: BELCAMPO - Reisje naar Mecklenburg.
280661: BELINFANTE-DEKKER, Martha - Vier gedichten. (Met handgeschreven opdracht).
275569: BELJON, J.J. (Joop) - 'Houtsculptuur' en 'Let there be sculpture'. Twee nieuwjaarswensen.
272863: BELLAERT, Cornelis - the printer is mad - is he?
271190: BELLAERT, Cornelis - De dooie zit op zijn gemak. Zes Verzen plus Zeven Gedichten.
272856: BELLAERT, Cornelis (= C. van DIJK) - The Sinner and God's [Hand].
272854: BELLAERT, Cornelis - Equilibrium.
272855: BELLAERT, Cornelis - In plaats van het bakken van oliebollen.
272857: BELLAERT, Cornelis - Rebellious.
260348: BELLAERT, Cornelis - Seven-up. 7 seven-compositions.
270980: BELLAMY, Jacobus - Proeven voor het verstand, den smaak en het hart.
278879: (ROZENDAAL, W.J.). BELLAY, Joachim du - La vieille courtisanne.
280390: BELLAY, Joachim du - Les Regrets. (Met een houtsnede van Robert Steiner).
266853: BELLAY, Joachim du - Les Regrets. (Met een houtsnede van Robert Steiner).
201285: BELOT, Adolphe - La bouche de Madame X.
260045: BENALI, Abdelkader - Boda à beira-mar. Traduzido do neerlandês por Arie Pos.
268066: BENDER O.P., L. - Verderfelijke propaganda (naar aanleiding van het jaarverslag 1936 van het Nederl. Wetenschappelijk Humanitair Komitee).
205388: BÉNÉDICT (BELLON), Jean - Premier livre des chansons-proverbes. Les abstinentes - Les indulgentes - Les innocentes - Les caressantes.
252225: BENSON, Stella - Mrs Oneleg. (Typescript, signed in blue ink).
256681: BÉRANGER, Pierre-Jean de - Lettre autographe signée, à un ami.
272717: (WALROND WALROND). BÉRANGER, Pierre-Jean de - Béranger. Some of his Sonnets with English Translations [by John Walrond Walrond, 1st Baronet Walrond, of Blackfield, Devon].
270418: BÉRANGER, Pierre-Jean de - Oeuvres complètes. Édition elzévirienne. Avec un portrait gravé sur bois d'après Charlet. (Dédication).
273878: BERANOVÁ, Jana - Jantje zag eens mensen hangen.
274420: (STARKE, Ottomar). BERBERICH, Siegfried - Emil. Ein Epos.
250644: (SPIER, Jo). BEREND, Alice - Ria's Amerikaansche Tournee (Das Gastspiel). Vertaling M.E. Endt-Goedkoop. (Bandontwerp Jo Spier).
267929: BOMMEN BEREND - Copie van die informatien, confessien ende sententien, van die twee verraders ende conspirateurs tegens de steden Arnhem ende Doesburgh, consequentelick tegens den Staat der Vereenighde Nederlanden ondernomen.
271572: BERG, Alban - Georg Büchner's Wozzeck. Opera in drie bedrijven, vijftien tafereelen. Alban Berg-nummer van het tijdschrift De muziek, maandblad onder redactie van Paul F. Sanders en Willem Pijper, uitgegeven ter gelegenheid van de eerste uitvoering in Nederland van de opera "Wozzeck" door de Wagnervereeniging op 7 October 1930.
261039: BERG, Willem van den - Portret van D.A.M. Binnendijk. Originele aquarel. 18,2 x 12,5 cm. Gesigneerd 'WillemvdBerg'. Niet gedateerd. Onder passe-partout. 47,0 x 37,5 cm.
277214: BERG, Arie van den - Hondeleven. (Met illustraties van Rinke Doornekamp. Luxe-uitgave).
260846: BERG, Arie van den - De kapper spreekt tegen zijn spiegel. (Luxe-exemplaar).
806: BERG, Arie van den - Blauwzuur.
280121: BERGER, L.G. den - Mededeelingen van het proefstation voor thee, No.XCVII (97). Platenatlas behoorende bij Houtsoorten der Cultuurgebieden van Java en Sumatra's O.K.
269919: BERGH, J.A. de - Het wapen des konings en des rijks thans gevoerd, is in strijd met de wet.
275202: BERGH, J.A. de - Terugblik op 's-Gravenhage in 1880, uitgesproken in den Nieuwjaarswensch van Thomasvaer en Pieternel, op de bruiloft van Kloris en Roosje, op 4 Januari 1881.
271899: BERGH VAN EYSINGA, H.W.Ph.E. van den - Ontwikkeling. Volksblad. 3de jaargang nr. 1, januari 1901, t/m 8e jaargang nr. 12, december 1906.
20986: BERGH, Herman van den - Romanticismo en risorgimento. Openbare les, gegeven op 14 oktober 1952.
21341: BERGHMANS, Jan - Analfabeten.
275849: BERGMAN, Ingmar - Cinétol presenteert Ingmar Bergman.
279833: SALIM / Arthur RIMBAUD / Henny BERKEMEIER - Oeuvres complètes. Lithographie de N. Altman. (And with 91 original drawings and watercolours by Salim!).
280473: (BOUWKUNST). BERLAGE, H.P., W. DUDOK, Jan GRATAMA, J.F. STAAL, J. LUTHMANN e.a. (red.) - Moderne bouwkunst in Nederland. 12 delen van de serie van 20.
275179: BERLIN - Berliner Leben. Zeitschrift für Schönheit und Kunst. 2. Jahrgang 1899.
280901: TAUENTZIEN-PALAST BERLIN - 10 Film-Einladungskarten, alle entworfen von Karl MICHEL, für Uraufführungen zu Filmen im Tauentzien-Palast, 1925-1927.
270119: BERNARD, Tristan - Handgeschreven brief over het signeren, gedateerd '4 Août 22'.
268327: (MEYER, Wybo). BERNER, Else - Georg HERMANN - Wellen. Mit Vorwort von Georg Hermann.
267080: (KONIJNENBURG, Willem van). BERNET KEMPERS, K.Ph. - Muziekgeschiedenis. Met 25 afbeeldingen, 17 muziekvoorbeelden en een register. (Met opdracht van de schrijver).
253757: JULIANA & BERNHARD - Oranje-nummer Dagblad "Het Noorden" ter gelegenheid van het Vorstelijke Huwelijk.
278844: BERNHARD, Ludwig - Der Staatsgedanke des Faschismus.
278312: BERNHARDT, Sarah - Théâtre Sarah Bernhardt 1906-1907. (Programmaboekje voor de opvoering van Les Bouffons van Miguel Zamacoïs).
280817: BERNLEF, J. - Het begin van tranen. (Gesigneerd).
277955: BERNLEF, J. - Schoenen. (Gesigneerd).
271310: BERNLEF, J. - Skyggebilder. Oversatt fra nederlandsk av Tove Alkan. (Met opdracht van de vertaalster aan Eva Hoornik).
270442: BERNLEF, J. - De man in het midden.
11155: BERNLEF, J. - Morene.
274356: BERNLEF, J. - Geestgronden. (Met een handgeschreven gedicht als opdracht).
265994: BERNLEF, J. - Boy. Översättning av Per Holmer.
15086: BERNLEF, J. - Bronkop. (Met een illustratie van Rob Cox).
279976: BERNOS DE CASZTOLD, Carmen - Prières dans l'Arche.
205479: BERRY, Dave - Original signed beermat.
272445: BERTRAND, Aloysius - Gaspard de la nuit.
253321: BESNARD, Albert - Herinnering aan Jan van Krimpen.
273597: BESTEN, Ad den - Loflied voor tegenstem.
280109: BETHLEEM, Louis - Romans à lire et romans à proscrire. Essai de classification au point de vue moral des principaux romans et romanciers (1800-1908). Avec notes et indications pratiques. (Censuur).
250017: (BORDEWIJK, F.). BEUKENHORST-KAMP, Elly, - Schaduw, Stemming en Stil Water. Bordewijk en de Haagse straatnamen.
202830: BEURDELEY, Cecile - L'Amour Bleu. Translated from the French by Michael Taylor.
269046: BEURSKENS, Roelant - Bij voorkeur op een stenen trapje.
9122: BEVERSLUIS, Martien - De Cracht van 't Landt bestaedt.
20037: (ALI COHEN, L.). BEVERSLUIS, Martien - Zwerversweelde.
278509: BEVERWIJCK, Johan van - Schat der gesontheyt; verçiert met Historyen, Kopere Platen, als oock met Verssen van heer Iacob Cats (...). In desen sevensten druck van nieuws oversien, ende op ontallijcke plaetschen vermeerdert. Op nieus vermeerdert met het Steen-Stuck, van deselve Autheur.
271578: BEVRIJDING - De bevrijding. Maandblad gewijd aan de vernieuwing van het socialisme. (37 nummers in één band uit de jaargangen 9-12).
275689: BEVRIJDING - Bevrijding. Maandblad gewijd aan de vernieuwing van het socialisme. (2 losse nummers, nr. 5 en 8 van 1934).
276031: BEVRIJDINGSKAARTEN - 12 ansichtkaarten met karikatuurportretten van de geallieerde generaals. (Complete serie, 1945).
276033: BEVRIJDINGSKAARTEN - 6 ansichtkaarten met karikaturen, uitgegeven in 1945, vlak na de Bevrijding.
278708: BEZAAN, Jo - Jac. van Hattum. Het boek van Marc. (11 originele linosneden).
278433: KUNST IN BEZETTINGSTIJD - Tentoonstelling hulpwerk beeldende kunst van den Nederlandschen Volksdienst. (Tentoonstelling van 15 december 1942-15 januari 1943).
275423: BEZIGE BIJ, De - Diner van het bestuur van de Coöperatie De Bezige Bij omdat Geert Lubberhuizen 20 jaar Bij is.
273475: BIBEB - Otto Treumann, grafisch ontwerper.
264573: (SIMONS, Carla). BIBESCO, Princesse - De groene papegaai. (Le perroquet vert). Uit het Fransch vertaald door Carla Simons.
277898: MEDIEVAL BIBLE - The Story of Joseph of Egypt and his Brethren. Velislai Biblia Picta.
253039: BIBLE (Syriac) - Pentateuchus Syriace. Post Samuelem Lee, recognovit emendavit edidit Guilelmus Emery Barnes. Adiuvantibus Carolo W. Mitchell, Iohanne Pinkerton.
276047: BIBLIOTHEEK - Lijst van de boekwerken in Rijnlands Archief, op 31 Jan. 1902.
269613: (TEIGE, Karel). BIEBL, Konstantin - Nebe, peklo, ráj.
277560: BIENEK, Horst - Die Zeit danach. Gedichte von Horst Bienek. Offsetlithographien von Bernard Schultze.
260398: BIERCE, Ambrose - Het voorval op de Owl Creek brug. Een fantastisch verhaal van - ingeleid en uit het Amerikaans vertaald door Jan Spierdijk met houtgravures van Arnold Pijpers.
260966: BIERENS DE HAAN, P. - Hoofdlijnen eener psychologie met metafysischen grondslag.
281183: BIERUMA OOSTING, Jeanne - In de schaduw van den Westertoren. (Met teksten van Allan PENNING).
270241: BIESHEUVEL, J.M.A. - Die aardige hoogleraar.
276375: BIGGERS, Earl Derr - Charley Chan / Charlie Chan Vol. II / Charlie Chan Vol. III.
276704: BIJBEL - Het Nieuwe Testament.
272862: BIJBEL - De barmhartige samaritaan.
275527: BIJENKORF, De - Catalogus leesbibliotheek "De Bijenkorf". Met 4 supplementen.
27111: BIJSTERBOSCH, Willem - Ketser de neger.
27113: BIJSTERBOSCH, Willem - In opdracht. Een vertelling.
260552: BIJWAARD, Pieter en Rene HUIGEN - Onder een prop gorgelen. Gedichten. Pieter Bijwaard: Tekeningen.
279340: BILDERDIJK, Willem - Aan den Heer Le Sage ten Broek, in andwoord op zijnen openbaren brief aan Mr. W. Bilderdijk.
262145: BILL, Max, en Jan TSCHICHOLD - Het dispuut tussen Max Bill en Jan Tschichold. (Vertaald, bezorgd en met een verantwoording door Steven de Joode. Met een voorwoord door Wim Crouwel).
268060: BILL, Max, en Jan TSCHICHOLD - Het dispuut tussen Max Bill en Jan Tschichold. (Vertaald en bezorgd door Steven de Joode. Met een voorwoord door Wim Crouwel). (Overdruk).
277085: BILLINGER, Richard - Der Garten haucht. Gedichte von Richard Billinger zum 10. Todestag.
275348: (MARSMAN, H.). André BILLY - La muse aux bésicles. Essais de critique littéraire.
276917: KUNSTENAARSBOEKBANDEN / artist's book bindings - Handeinbände. Internationale Beispiele aus den Jahren 1970 bis 2000. Vorgestellt von der Vereinigung "Meister der Einbandkunst".
261396: BINET-VALMER, J.A.G. - Lettre autographe (L.A.S.) à Marcel Batilliat, datée 21 mai 1926, signée 'Binet-Valmer.
275668: (FILM). BINGER-CANTOR, Bettina - Twaalf van de film. Afbeeldingen en beschrijvingen uit het leven der groote filmsterren, bijeengebracht door B. Binger-Cantor. Met een voorwoord van Luc Willink.
260941: BINNENDIJK, D.A.M. - 'Novembermiddag'.
257610: BINNENDIJK, D.A.M. (BOUTENS, P.C.) - Een protest tegen den tijd. Inleiding tot de poëzie van P.C. Boutens.
257604: BINNENDIJK, D.A.M. - Oog in oog. Kwatrijnen. (Met opdracht aan zijn vrouw).
261079: BINNENDIJK, D.A.M. - Handgeschreven brief aan 'Mijn lieve Toetie [= Enny Binnendijk-Paauw]'.
261168: BINNENDIJK, D.A.M. - 'Appel in de pers'.
280174: BINNENDIJK, D.A.M. - Collectie van zes auteursexemplaren.
1249: (MARSMAN, H.). BINNENDIJK, D.A.M. (inl.) - In memoriam H. Marsman. Overleden 17 juli 1940.
257595: BINNENDIJK, D.A.M. - Onvoltooid verleden. Gedichten. (Met handgeschreven opdracht aan zijn echtgenote).
257605: BINNENDIJK, D.A.M. (BOUTENS, P.C.) - Een protest tegen den tijd. Inleiding tot de poëzie van P.C. Boutens.
257606: BINNENDIJK, D.A.M. - Het andere land. (Met handgeschreven opdracht aan zijn echtgenote).
261163: BINNENDIJK, D.A.M., & Enny - Handgeschreven ansichtkaart aan 'Hr. & Mw. Binnendijk'.
261038: BINNENDIJK, D.A.M., & C.F. ROELOFSZ - 'In bed. Een koorts van eenenveertig graden (...)'.
261041: BINNENDIJK, D.A.M., & BOUTENS, P.C. - 'Rondeel voor een zangstem en piano van W. Rettich op. 44, no. 4'.
280844: BIRCH, Lionel - Pyramid. A Novel.
275222: BISSCHOPPEN, NEDERLANDSE - Handschriften van vier Nederlandse bisschoppen en drie andere monseigneurs (1929), alle gesigneerd.
272495: HOSTETTER'S STOMACH BITTERS - Hostetter's Illustrated United States Almanac, 1875. For Merchants, Mechanics, Miners, Farmers, Planters, and General Family Use.
275596: EROTISCH BLAADJE - Pirana. Begint waar anderen met sex eindigen. Nr. 2, 3 en 5.
270998: BLAMAN, Anna - Spreken in het openbaar. (En:) Madame Thérèse.
205317: BLASCO IBANEZ, Vicente - Collection of Press Photos (1920s).
270306: (NOVALIS). BLEI, Franz - Novalis. Mit einem Lichtdruck, einem Faksimile und acht Vollbildern in Tonätzung. (Serie Die Literatur herausgegeben von Georg Brandes Nr. 6).
260881: BLIJSTRA, R., als: R. van HARLINGEN - Bij nadere kennismaking. Novelle.
260882: BLIJSTRA, R., als: R. van HARLINGEN - Bij nadere kennismaking. Novelle.
271444: BLIJSTRA, R., als: R. van HARLINGEN - Haaien voor Nabatoe. Novelle.
281679: (VERMEER). BLOCH, Vitale - Vermeer suivi de l'éloge de Thoré-Bürger.
267385: BLOEM, J.C. - Sonnet.
281750: BLOEM, J.C. - Over poëzie. (Met handgeschreven opdracht).
272754: BLOEM, J.C. - Enkele gedichten.
31815: BLOEM, J.C. - Vier handgeschreven brieven aan 'Amice' en een ongepubliceerd gedicht.
267471: (TOORNSTRA, Klaas). BLOEMENDAAL, Nico - Ter herinnering aan het 10-jarig jubileum van Klaas Toornstra. 1 nov. 1924 - 1 nov. 1934. (Overdruk).
276276: (DAAL, Geert van). BLOEMSAAT, Edwin (red.) - Uit de schaduw. Twintig jaar Nederlands Genootschap voor Bibliofielen. Jubileumboek 2011. (Luxe-exemplaar).
12012: (COUPERUS, Louis). BLOK, W. - Verhaal en lezer. Een onderzoek naar enige structuuraspecten van 'Van oude menschen, de dingen die voorbij gaan' van Louis Couperus.
280511: BLOKHUIS, Peter - Tekenen in Marrakech. Schilderijen, foto's en tekeningen. (Met een inleiding van John Sillevis).
272145: (JIRINCOVÁ, Ludmila). BLOKLAND, Herber - Ludmila Jirincová. Tsjechisch kunstenares. (Met twee etsen van Ludmila Jirincová)
272164: (JIRINCOVÁ, Ludmila). BLOKLAND, Herber - Vzpominka na Ludmila Jirincová. (Met drie gesigneerde etsen van Ludmila Jirincová).
21703: BLOM, Onno - Canard. (Met een originele linoleumsnede van Peter Yvon de Vries).
279603: BLOOKER'S CACAO - Vier kartonnen advertentie-ezels met plaatjes van Amsterdam.
263577: BLOY, Léon - La femme pauvre. Épisode contemporain.
280986: BLOY, Léon - Brieven aan Abbé Cornuau en Frère Dacien. (Voorwoord van Jeanne Léon Bloy. Vertaling Martin van Heerlen. Typoscript).
260131: BLÜHER, Hans - Ulrich von Wilamowitz und der deutsche Geist 1871/1915.
260132: BLÜHER, Hans - Die Intellektuellen und die Geistigen.
264975: BLÜHER, Hans - Werke und Tage. Erster Band. (All published).
253737: BLÜHER, Hans - In medias res. Grundbemerkungen zum Menschen.
275030: SHORT BROTHERS FLYING-BOATS - The First and the Latest. (Trade catalogue).
264702: (HEINE, Heinrich). BOBBE (vert.), Dimitri Alexander - Enkele gedichten vertaald uit Das Buch der Lieder.
263140: (KUZMIN, Michail). BOCCACCIO, Giovanni - Bokkachcho Fiametta.
271313: (THEATERPROGRAMM). KÜNSTLERSPIELE BOCCACCIO - Officielles Tages-Programm der Künstlerspiele "Boccaccio" Schildergasse 99-101 (Köln).
279185: (ELIOT, T.S.). BODELSEN, C.A. - T.S. Eliot's Four Quartets. A Commentary by C.A. Bodelsen.
276486: BODENHEIM, Nelly - Groen groen grasje. Illustraties van Nelly Bodenheim.
252467: BOEHRINGER, Robert - Aus Sang der jahre.
278148: PROSPECTUS VOOR NOOIT VERSCHENEN BOEK - Nijgh & Van Ditmar's Hand-woordenboek der samenleving. Miniatuur-Encyclopedie voor alle Standen. (Prospectus).
278231: BOEKEN, Hein - Collectie van 23 overdrukken uit De Nieuwe Gids, 1914-1920.
9104: BOEKEN, H.J. - Goden en Menschen.
266070: BOEKENCLUB - Europaclub. Voor boeken en grammofoonplaten NV.
10194: BOEKENWEEK 1930. TERSTEEG, J. - De uitgever en zijn bedrijf.
278435: BOEKHANDEL - Internationaal boekenvisum.
1111: (HAWINKELS, Pé). BOEKRAAD e.a. (red.), Hugues C. - Moet dit een wereldbeeld verbeelden? Van en over Pé Hawinkels.
252463: BOELENS, Jan - Bomber boy. (Met opdracht van de schrijver).
279761: (RIMBAUD, Arthur). Paul BOENS - Arthur Rimbaud. Au genie Ardennais et voyant precurseur.
279760: (RIMBAUD, Arthur). Paul BOENS - Arthur Rimbaud. Au genie Ardennais et voyant precurseur.
275045: (SHIPS). BOER, G.J. de / SCHOLTEN, B.W., & F. HAALMEIJER - Nederlandse passagiersschepen. Van maildienst tot cruisevaart. (And:) Rotterdamsche Lloyd.
272566: BOER, Jan - Nunerkes. (Schulpkes dei zingen). (Met tien tekeningen van Jan Altink en een voorwoord van Jan Fabricius).
272120: (RIMBAUD, Arthur). BOER, Julius de - In memoriam Arthur Rimbaud. Een krans van stanza's. (With two original wood engravings by Nico Bulder).
266627: BOER, Kees de (voorw.), REICH, Wilhelm, REICHE, Reimut, e.a. - Seks map.
277194: BOER, Robert M. - Animal behaviour. Met tekeningen van Henk van de Wengel.
277513: BOERENPARTIJ - Verkiezingskrant voor Amersfoort en Hoogland.
272225: (MOESMAN, J.H.). BOERSMA, J.M. - 'Het Grafisch Gezelschap De Luis heeft de eer U uit te nodigen tot een bezoek aan de tentoonstelling van schilderijen van J.H. Moesman (...)'.
266010: BOESMAN, J. - Vliegbrieven-catalogus.
11919: BOGAARDS, Carla - Walk on water. (Met een origineel druksel van Martien Frijns op het omslag).
272157: BOGAART, Nico C.R. - De buikspreker. (Met een gesigneerde ets van Jan Mensinga).
272178: BOGAART, Nico C.R. - De cellist. (Met een gesigneerde ets van Jan Mensinga).
253294: BOGAERTS, Theo - De man, die het licht stal. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
260570: (CARRINGTON) - An English Bohemian - The Book of Exposition. (Kitab al-Izah fi'Ilm al-Nikah b-it-Tanam w-al-Kamal). Literally Translated from the Arabic by an English Bohemian with Translator's Foreword, Numerous Important Notes illustrating the Text, and several interesting appendices.
273777: BOK, Henri - Little Saxology. Illustrated by Catryn.
268063: BOKHOVE, Niels - De drempelschroom verdrijven. Literaire activiteiten in de jaren 1932-1973 bij boekhandel Broese onder Chris Leeflang.
268065: BOKHOVE, Niels - De drempelschroom verdrijven. Literaire activiteiten in de jaren 1932-1973 bij boekhandel Broese onder Chris Leeflang.
15478: BÖLL, Heinrich - Fünf Erzählungen. (Met 14 originele litho's van Kurt Löb).
277758: BOLTON, Clare - A foible of follies. (Minuscule edition!).
279439: (KLOOS, Willem). Emmanuel de BOM - Willem Kloos over de Vlaamsche Letteren. (Met opdracht van De Bom aan Johannes Reddingius).
280035: BOMANS e.a., Godfried - De Dijk. Nederlandsch blad voor Katholieke studenten. 9 nummers.
281312: BOMANS, Godfried - Sprookjes. Ingeleid en geïllustreerd door H.L. Prenen. (1/150 luxe-exemplaren).
11910: (ULSEN, Henk van). BOMANS, Godfried - Sprookjes. Ingeleid en geïllustreerd door H.L. Prenen.
263157: BOMANS, Godfried - Brief aan Opland.
281699: BOMANS, Godfried - Weet je, hoe bijen geboren worden? [oorspronkelijk handschrift] - 1971
281289: BOMANS, Godfried - Der Wolkenbaum. (Duitse vertaling van Sprookjesboek door Gertrud Verscheure-Zehe).
275031: BRISTOL BLENHEIM BOMBER - L'Avion de Bombardement "Bristol" Blenheim. (Trade catalogue in French).
274240: (COINS). BOMPOIS, H.F. - Monnaies de Koinon Makedonon.
281417: NAPOLEON BONAPARTE - Biographie des contemporains.
256920: BONAVENTURA, St. - De vijf feestelijkheden van het kind Jezus.
275217: VRIJZINNIG-DEMOCRATISCHE BOND (V.D.B.) - Tegen de reactie! (Pamflet)
277507: SOCIAAL-DEMOKRATISCHE BOND - Vlugschrift.
273273: BONGS, Rolf - Urteil über einen gemeinen Soldaten. Erzählungen. (und:) Züricher Gedicht.
275841: BONNEFANT, IN DE - Collectie van zes rijmprenten / margeposters.
252818: BONNETAIN, Paul - Autograph Letter Signed to an unknown correspondent in Britain.
277362: BONS, Jan - Genesis van een compositie.
274140: BONS, Jan - Brief aan Jean Paul Vroom met originele tekening van het kasteel van Collioure.
271917: BONS, Jan - Twee nieuwjaarswensen. (Eigen uitgaven, een met opdracht).
280612: (KELK, C.J.). BONSET, Jac. - Pierrot. Voor declamatie & Mannenkoor met pianobegeleiding. Opus 135.
265643: BONTEBAL, Adriaan - Charmante jongen. Sportief tiep. Miniaturen. (Geïllustreerd door Marnix Rueb en met een voorwoord door Bart Chabot).
281377: BONTRIDDER, Albert - Dood hout. Inleiding L.P. Boon. Tekeningen en boekverzorging van CORNEILLE.
263079: BOOG, Mark - Seizoenen. (Met vier seizoensfoto's door René Bakker).
278445: HIDE-AND-SEEK BOOK - L'Immoraliste by André Gide hollowed-out with a room in the form of a heart, that hides a plastic black-stippled orange salamander on a gold-orange background.
264747: MINIATURE BOOK - Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Matthieu. D'après la version revue par J.F. Ostervald.
274423: STRATFORD BOOK - Johnnie Meyers Printer. The Stratford Book Nr. 1.
211022: WORLD BOOKS (The Reprint Society Ltd) - Multicolor Publisher's Advertisements.
252642: (D.A.V.I.D.). BOOLEN, J.J., & J.C. van der DOES - Five Years of Occupation. The Resistance of the Dutch Against Hitler-Terrorism and Nazi-Robbery.
271189: BOOM, Harm - De najaarsmarkten van Rolde en Zuidlaren in 1871.
277807: BOON (samenst.), Ton den - Taal van het jaar nul. Kroniek van het Nederlands in 2000. (Tot en met:) Taal van het jaar vijf. Kroniek van het Nederlands in 2005.
260274: BOON, Louis Paul - L.P. Boon. (Produktie: Roland van Opbroecke).
281803: BOON, Louis Paul - Denk aan HEM. STEM B.S.P. (Luciferboekje)
29623: BOON, Louis Paul - De kleine eva uit de kromme bijlstraat.
278532: (DÜRER, Albrecht). BOON, Karel G., & Robert W. SCHELLER - The graphic art of Albrecht Dürer, Hans Dürer and the Dürer school. An illustrated catalogue.
29729: BOON, Louis Paul - Reportages.
205653: BOOST, Rolf, e.a. - Dat kleine beetje extra. 60 jaar kinderpostzegels.
262524: BOOT, Martin - Graniet op gele voeten. Moments musicaux en songs in verzen.
281012: BOOT, Uitgeverij - Eterna. Geïllustreerd tijdschrift gewijd aan nieuwe boeken en hun auteurs. Nr. 1. Voorjaar 1941.
267757: BOOTTOCHT - Snapshots van den Boottocht naar de Zuiderzee-werken op Donderdag 7 Juli 1932, aangeboden door de heeren Van der Elst & Matthes te Amsterdam aan de Leden der V.K.V. ter gelegenheid van haar 22ste Zomervergadering.
917: BOOVEN, Henri van. (COUPERUS, Louis) - Leven en werken van Louis Couperus.
279253: BOR, Jan - Experiment in niet-denken.
256161: BORDEWIJK, F. - Bij gaslicht.
23563: BORDEWIJK, F. - Fantastische vertellingen. [Eerste bundel].
19347: BORDEWIJK, F. - De publieke fotolach.
281308: BORDEWIJK, F. - Huissens. Een climacterium.
279747: BORDEWIJK, F. - De doopvont. Roman.
12626: BORDEWIJK, F. - Fantastische vertellingen. Tweede bundel.
5821: BORDEWIJK, F. - Huissens. Een climacterium. (Geïllustreerd door Kurt Löb).
8093: BORDEWIJK, F. - De Joodse cel. (Geïllustreerd door Karin Bouthoorn).
280138: BOREL, Henri, als H.J.F. BOREL - De Chineesche kwestie en de ambtenaren van 't Binnenlandsch Bestuur. Overdruk uit het Koloniaal Tijdschrift No. 1, 2e Jaargang.
277322: BOREL, Henri - Het recht der liefde. Eene studie uit het Indische leven.
279888: (RIMBAUD, Arthur). Alain BORER - Un sieur Rimbaud se disant négociant.
272250: BORG, Bodil - De wijze dwazen. (Gesigneerd met opdracht van de schrijver).
22612: (LANG HAAR). BORSTIUS, Jacob - De predicatie van 't lang-hayr gedaan door een voornaam gods-geleerde binnen een aanzienelijke stad genaamt ***. (Met een nawoord van M.M. Tóth-Ubbens, getiteld 'Kaalkop of ruighoofd. Historisch verzet tegen het lange haar.').
255207: BOS (sst. en inl.), Jan - 't Is vreugd in Folio. Liederen in 't vroede, in 't zotte en in 't amoureuze bij de afronding van de Short-Title Catalogue, Netherlands. Met een inleiding door Jan Bos. (Met drie ingeplakte foto's).
277400: BERG EN BOSCH - Het Sanatorium Berg en Bosch te Bilthoven van de R.K. Vereeniging tot bestrijding der tuberculose Herwonnen Levenskracht Instelling van het R.K. Werkliedenverbond in Nederland.
271430: BOSMAN, Anthony - Witte zwanen zwarte zwanen. Novelle van Anthony Bosman. Met tekeningen van Joop Löbler.
259979: BOSMAN, Anthony - Witte zwanen zwarte zwanen. Novelle van Anthony Bosman. Met tekeningen van Joop Löbler.
279455: BOSSUIT, Francis van - Cabinet de l'art de schulpture, par le fameux sculpteur Francis van Bossuit. Exécute´ en yvoire ou e´bauche´ en terre, grave´es d'apre`s les desseins de Barent Graat par Mattys Pool.
250724: BOTERMAN, J.P. (inl.) - Zilvertype, corps 15. Briefwisseling tussen J.F. van Royen en S.H. de Roos over het ontwerp van de Zilvertype, 1914-16.
273061: BOUCHAUT, Dione - Kiemroos.
256951: BOUCHER, François - Deux époques et leurs styles. Exposition 1814 à 1848 au Louvre.
256598: BOUDEWIJN - Vraag.
275098: BOUDIER-BAKKER, Ina - De straat. (Luxe-uitgave).
279254: BOUMANS, Bart - Vertaal-manuscripten.
254187: (CO-OP 2). BOUQUIN, Édouard (= Eduard ELIAS) - Ik dacht zoo.... (plus Hendrik Hagenaars Hoek).
205335: BOURDET, Edouard - Signature on a card, dated (in another hand) 'New York, December 16 1926'
267677: BOURGES, Elémir - Le Crépuscule des Dieux. (Avec 26 gravures originales de Richard Ranft).
252204: BOUTENS, P.C. - Morgengedachten op den vijftigsten geboortedag van Wilhelmina van Oranje-Nassau, Koningin der Nederlanden. (Met opdracht aan Cornelis van Duyvenbode).
17584: BOUTENS, P.C. - Exercitationes Criticae in Scholia ad Aristophanis Acharnenses.
25478: BOUTENS, P.C. - Oudere verzen.
25647: BOUTENS, P.C. - Werken van Bernard Zweers.
281644: BOUTENS, P.C. - Lente-maan. (Met opdracht aan J. van Oudshoorn).
259534: BOUTENS, P.C. (ed.). LABÉ, Louize - Oeuvres completes de Louïze Labé Lionnoize publiées par P.C. Boutens. Avec une introduction par J.J. Salverda de Grave. Portrait gravé sur bois par J. Franken Pzn.
272551: BOUTENS, P.C. - Bezonnen verzen.
272559: BOUTENS, P.C. - Vergeten liedjes.
272562: (SZIRMAI, J.A.). BOUTENS, P.C. - Gedichten van P.C. Boutens gekozen uit zijn lyrische werk van 1894-1929.
175: BOUTENS, P.C. - Middelburg's overgang in 1574. Reien van P.C. Boutens. Muziek van F.E.A. Koeberg. Regie en toneelbouw van Frits Lensvelt. Costumes naar keuze van Nell Bronger.
261108: BOUTENS, P.C. Als: Andries de HOGHE - Strofen uit de nalatenschap van Andries de Hoghe. Naar het handschrift uitgegeven door P.C. Boutens.
280094: BOUTENS, P.C. - Verzen. Met een Voorreden van L. van Deyssel. (1e druk 1898).
254999: BOUTENS (vert.), P.C. - Het XIde boek van Homeros' Odyssee.
11222: BOUTENS, P.C. - Honderd Hollandsche kwatrijnen.
24789: BOUTENS, P.C. - Oud-Perzische kwatrijnen. (Met een houtsnede (een portret van Boutens) van J. Franken Pzn.).
25227: BOUTENS, P.C. - Exercitationes Criticae in Scholia ad Aristophanis Acharnenses.
251482: BOUTENS, P.C. - Middelburg's overgang in 1574. Reizangen van P.C. Boutens. Prenten van Frits Lensvelt. (1/50 van de gesigneerde luxe-exemplaren).
2750: BOUTENS, P.C. - Kerstlied.
280488: BOUTENS, P.C. - Platoons Drinkgelag. Vertaling en bewerking door P.C. Boutens.
25566: BOUTENS, P.C. Als: Andries de HOGHE - Strofen uit de nalatenschap van Andries de Hoghe. Naar het handschrift uitgegeven door P.C. Boutens.
270641: BOUTENS, P.C. - Uit gewijde stilte. Vrede-Sterrenhemel-Nachtstilte. Drie gezangen voor vrouwenkoor. Gedichten van P.C. Boutens getoonzet door Henri Zagwijn.
281779: ANKER-BOUWSTENEN - Richter's Bouwvoorbeelden. No. 1 nieuwe reeks. (Eerste trap van geoefendheid in het bouwen met steenen klein kaliber).
268204: BOWEN, Marjorie - Het brandglas. Uit het Engelsch.
281298: BOWLES, Paul - De Hyena. (Met twee linosnedes van Martien Frijns).
274862: BOWLES, Paul - Tijdstippen. Points in time. (Stichting De Roos).
278977: BOYER D'AGEN, Auguste-Jean - Les litanies des pouacres.
253540: (SLAUERHOFF, J.). BRAAK (inl.), Menno ter - In memoriam J. Slauerhoff. Overleden 5 October 1936.
261172: BRAAK-FABER, Ant ter - Handgeschreven briefkaart aan 'Lieve Dick en Enny [Binnendijk]'.
261167: BRAAK-FABER, Ant ter - Drie handgeschreven ansichtkaarten aan 'Lieve Enny & Dirk [Binnendijk]' en 'Geliefden'.
250970: (BRAAK, Menno ter). BRAAK, J.W.G. ter - Klinisch-anatomisch onderzoek over neurologische ademhalingsstoornissen.
278897: (JACOBS, Aletta). BRAAKENSIEK, Joh. - De Vrouwen-Nachtwacht op het Binnenhof. Het korporaalschap van Dr. Aletta Jacobs. (Bijlage van het weekblad 'De Amsterdammer, 30 September 1916).
261016: BRAAT, L.P.J. - Getypte brief aan 'Beste Dick [Binnendijk]'.
278771: BRABANDER, Gerard den - Acht gedichten. (Typoscript met correcties).
17818: BRABANDER e.a., Gerard den - 't Spuigat [1]. [Onder redactie en met bijdragen van Gerard den Brabander, Harold de Clauer (pseudoniem van Harm Brander) en M.L. Yzebrands (pseudoniem van Michiel Lebertus Huizinga)].
15522: BRABANDER, Gerard den - Materie-man. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
255604: BRABANDER, Gerard den - Curve. Een keuze uit de poëzie van -. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
258397: BRABANDER e.a., Gerard den - Drie op één perron. Verzen van Gerard den Brabander, Jac. van Hattum, Ed. Hoornik. Deel II.
29540: BRABANDER, Gerard den - Adam en Eva. Samenzang in doorslag van typoscript.
270885: (ART NOUVEAU). BRACHES, Ernst - Nieuwe Kunst en het boek. Een studie in Art Nouveau. Heruitgegeven met supplementen en ca. driehonderd afbeeldingen in kleur.
22805: BRACHES, Ernst - Kentering.
252649: BRACKEN VLOEDT, Jan van den (= Johannes WEILAND) - Gevlekte sater.
274583: BRACKEN VLOEDT, Jan van den (= Johannes WEILAND) - Gevlekte sater.
275407: (VLOEKEN). BRAHM, Ed., (&) DERKSEN O.P., P.fr. Hyac. - Dissertatio de formula "G.v.d., Deus damnet me", una cum "monitum" venerabilis coetus episcoporum Belgii (2e druk). (&) Censura rationum, quae moverunt R. Adm. P. Aertnys ad desistendum de sententia adfirmante locutionem: "Deus damnet me" esse blasphemiam.
270865: BRAKEL Sr., S.M. - De vrije overtuiging. Uitgesproken in het tijdschrift De Dageraad voor het Nederlandsche volk.
17299: BRAKMAN, Willem - Een weekend in Oostende. (Met opdracht).
255735: BRANDER, Harry - Wat is er warmer dan haar schoot?
278732: LIPS BRANDKAST - Ernstige brand te Rotterdam.
278757: BRANDS, C.F.J., & Mar.F.E. DEKKER - Nous accusons.
280161: BRANDSMA, Titus - Meine Zelle.
280159: BRANDSMA, Titus - Godsbegrip.
20045: (ALI COHEN, L.). BRANDT, Willem - Hart van jade. Chinese lyriek.
263510: (MORRIËN, Adriaan). BRANDT, Willem - Fetisj en feniks. Gedichten. (Met opdracht en brief van Brandt aan Adriaan Morriën).
269181: (NIGHT OF THE LONG KNIVES). BRANTING, Georg (Preface) - Witboek over de Duitse Bartholomeusnacht. De Rijksdagbrand opgelost!
20115: BRASSINGA, Anneke - Brassinga's debuut. (Met een originele ets van Liesbeth van de Meulen).
20123: BRASSINGA, Anneke - Dames en heren, als ik al... (Met een frontispice van Peter Yvon de Vries).
20134: (MEIDOORN). BRASSINGA, Anneke - Drie jeugdgedichten. (Met een illustratie door Dick Snijders).
20130: BRASSINGA, Anneke - Brief uit Bolungarvík 1.
20126: BRASSINGA, Anneke, Tom van DEEL en Peter Yvon de VRIES - Klimopkrans. (Met een linoleumsnede door Peter Yvon de Vries).
271469: BRASSINGA, Anneke - Voordeel. (Gedrukt in slechts 20 exemplaren).
30133: BRASSINGA, Anneke - Parijs Journaal. (Met zes uitklapbare illustraties met pop-ups, vervaardigd door Pul Display).
20125: BRASSINGA, Anneke - Two poems.
20135: (KUSTERS, Wiel). BRASSINGA e.a., Anneke - Jij graaft, wij graven. (Met een frontispice door Peter Yvon de Vries).
21698: BRASSINGA, Anneke - Twee eenden in bad.
268827: BRASSINGA, Anneke - Gras.
279471: BRECHT, Bertolt - Die Songs der Dreigroschenoper. (Exemplaar van Huib van Krimpen).
280551: BRECHT, Bertolt - The Threepenny Opera. In the English Version by Desmond Vesey. With the English Lyrics and a New Introduction by Eric Bentley. Illustrations and an Original Lithograph by Jack Levine.
280894: BETON - BREDA - De nieuwe watertoren in den Belcrumpolder te Breda. In: Technisch I.G.B. Nr. 37, Jan. 1936.

Next 1000 books from Antiquariaat Fokas Holthuis (ILAB/NVVA)[an error occurred while processing this directive]

6/8