Antiquariaat Fokas Holthuis (ILAB/NVVA)
Daal en Bergselaan 78, 2565 AG Den Haag (BY APPOINTMENT ONLY) Tel:. +31 (0)70 346 60 20 Mob.: +31 (0)6 5329 7017            Email: fokas@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
274977: FOLIES BERGÈRE - NORMANDIË 1944 - Gala au profit des Sinistrés de Normandie. 16 Décembre 1944. (Programma van een benefietgala voor de Normandische slachtoffers van D-Day).
277046: (CHINESE COINAGE). - Zhongguó liáng piào mùlù. 2003-2004 edition. (China Old Coin Collecting Catalog). (Catalogus van oude Chinese munten).
271431: (COLPORTAGE) - Gravin en bedelares. Een Haagsche roman. (Omslag: Roman uit het Haagsche leven).
21798: (EGIDIUS-LIED). - Egidius, waer bestu bleven?
259843: (BROUWERS, Jeroen) - Manteaukrant, aflevering 3 (oktober/ november 1968).
260384: (PERRON, E. du). 's-GRAVESANDE, G.H. - E. du Perron. Journalistieke Herinneringen. Gevolgd door Bibliographie zijner Werken door Fred Batten en A.A.M. Stols. Met reproducties naar photo's, teekeningen en manuscripten. Laatste revisie.
265069: (SLAUERHOFF, J.) - Programma voor de herdenking van J. Slauerhoff 1898-1936.
271289: (LIEDBLAADJE). - Snoekepoekie.
277102: (WHITTINGTON PRESS) - The Whittington Press, A Bibliography 1982-1993. Compiled by David Butcher. With an Introduction and Notes by John Randle.
271674: (STOLS, A.A.M.) - L'Art typographique dans les Pays-Bas depuis 1892. Préface par Charles-Léon van Halsbeke. (Compleet met de 4 bijlagen).
280052: (BOMANS, Godfried) - Godfried. Periodiek van het Godfried Bomans Genootschap.
262598: (BINNENDIJK, D.A.M.) - Prisma van de twintigste eeuw: D.A.M. Binnendijk. Catalogus 59. (1/15 luxe-exemplaren).
275519: (BREEN, Leo van) - Sorghvlietrymen naar Jacob Cats.
275520: (TOONDER, Marten) - Van Gorcum's volledige verkeerskaart voor het onderwijs. Wees een heer in het verkeer. Luister en leer V.
277221: (SALIX ALBA) - 'Uitgeverij Reflex. Nieuw'.
276095: (BOSCH & KEUNING) - Libellen-serie. (14 reclamefolders en -boekjes).
276094: (BOSCH & KEUNING) - De nieuwe Opgang-serie.
278609: (MINIBOEKJE LEVIEN). [THOMÉSE, F.A.] - Kerstboek.
279257: (PRIESSNITZ, Reinhard) - Für meine Freunde.
270377: (KLOOS, Willem) - Eere-comité huldiging Willem Kloos op 6 mei 1934.
279481: (LAUWERIKS, J.L.M.). V.A.N.K. - Nederlandsche Vereeniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst. Jaarboek 1922.
265702: (ROLAND HOLST, A.) - De volgende boeken van A. Roland Holst zijn verschenen bij A.A.M. Stols' Uitgevers-Mij - Maastricht.
268931: (ROOS, S.H. de) - Carlton.
266634: ALMANAK 1846 - Van Zwaamen's en Thompson's Koopman's kantoor- en zak-almanak voor 't Jaar onzes Heere Jesu Christi 1846, Aanwyzende de jaarmarkten, kermissen, paarde- beeste- en leermarkten, reken- en schouw, het varen der beurtschepen en trekschuiten van en naar verschillende plaatsen. Als mede de maans- op- en ondergang, eclipsen, watergety, enz. enz.
277283: (GRAVENHAGE, 'S-). - Twee nieuwjaarswensen, voor 1954 en 1956.
279479: V.A.N.K. - Nederlandsche Vereeniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst. Jaarboek 1921.
277065: STUDENTENMASKERADE LEIDEN 1865 - Gecostumeerde optogt gehouden door de leden van het Leidsche Studenten-corps, den 6den Junij 1865, ter viering van den 290sten verjaardag der Leidsche Hoogeschool. Voorstellende de Intogt der Hollanders binnen Zierikzee onder Jonker Willem, Grave van Oostervant, op den 12den Augustus anno 1304. Ontworpen en op steen gebragt door den president der commissie J.D.C.C.W. baron de Constant Rebecque.
276038: [VORRINK, Koos] - Open brief aan alle goede Nederlanders.
268840: (LEONARD, Jos) - Franciana. Opinion - anecdotes - pensées de Monsieur Anatole France recueillies par Jos. L. Dirick.
20458: (ASTÈR) - Collectie van vier prospectussen.
256823: (VALÉRY, Paul.) - Hommage des écrivains étrangers à Paul Valéry.
277549: (BOERENOORLOG, TWEEDE) - Nieuwe Coupletten van een 17 Jarigen Jongeling die gevlucht is van' t eiland St. Helena.
265226: (GRUNBERG, Arnon) - (Flyer voor het optreden 'Speak of the devil. Readings at Hell feels the acrid sting of Betrayal' op 3 februari 1999 in New York).
277420: (EYCK, P.N. van) - The Library of the late P.N. van Eyck.
271353: STUDENTENMASKERADE LEIDEN 1875 - Maskerade gehouden door de leden van het Leidsche Studenten-Corps den 15den Juni 1875, ter viering van den 300sten verjaardag der Leidsche Hoogeschool, voorstellende de Leidsche Hoogeschool, afgebeeld in de beroemdste en merkwaardigste mannen, die van hare stichting af hun naam aan den haren hebben verbonden. Overeenkomstig de teekeningen door de commissarissen tot regeling van de maskerade verstrekt en onder hun toezicht geteekend en op steen gebragt door G.J. Bos. (Met bijbehorende publicaties).
257122: (BOEKENWEEK 2009) - Nijgh & Van Ditmar. Boekenweek 2009. Tjielp Tjielp.
265330: FRANCE - TRAVEL GUIDE 1657 - Wegh-wyser, aenwijsende de besonderste vremde vermaecklijckheden die in 't reysen door Vranckryck en eenige aengrensende landen te sien zijn. Tot nut van al die gheneghen zijn om die landschappen te besichtigen.
276797: V.A.N.K. - Nederlandsche Vereeniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst. Jaarboek 1919.
21027: (CARMIGGELT, S.) - Portret door Paul Citroen.
278925: (HADANK, O.H.W.) - O.H.W. Hadank von Richard Braungart. In: Das Plakat, Zeitschrift des Vereins der Plakatfreunde, 6. Jahrg. Heft 4, Juli 1915.
275163: (ISRAËLS, Isaäc) - Isaäc Israëls 1865-1934. Tentoonstelling van schilderijen. Kunsthandel Huinck & Scherjon N.V. 22 October-17 November 1934. (Catalogus).
279266: (DRUKWERK IN DE MARGE) - Nederlands-Hongaarse Biljetletterproef. (Met een inleiding door Mathieu Lommen).
279207: (WORM, Piet) - Het Plan. Samengesteld door de redactie van het tijdschrift der architectengroep "De 8" te Amsterdam en de Vereniging "Opbouw" te Rotterdam. Typographie Piet Worm. Premie 1936.
267850: [THOMASSEN, Kees] - Thalamus. Onregelmatig verschijnend blad voor wie wij willen heten. Aflevering 1.
276724: MODE anno 1750 - Het Pompadoure en Cabriolette leeven, of de Quintessence der Mode. Gedroomd door een Veritabel Hollander.
16878: [LIEBENTRAU, H.G. (= P.M. HERINGA)] - Everglades. Hamba Ngehashi to a friend. (Met een vignet gesneden door Pam G. Rueter).
271242: FOTOALBUM REIS NAAR ZWEDEN 1901 - Fotoalbum met 57 foto's uit 1901, gemaakt door Caroline Van der Meulen-Feikema. (Photos of a trip to Sweden).
276790: (SPEIJERT VAN DER EIJK, S., Isaac DA COSTA e.a.) - Gedichten ter gelegenheid van het verbroederingsfeest aan Leydens Hoogeschool op de 21. November 1818.
278196: (VINKENOOG, Simon) - IVde Nacht van de Poëzie.
267408: CALENDRIER AVIATIQUE 1914 - Grande Rôtisserie des Gobelins à Paris. Calendrier publicitaire pour l'année 1914 avec décoration en relief en forme de château, au-dessus duquel flotte un avion primitif, sous l'œil vigilant d'un cerf rouge.
278406: (BEDREIGING) - Brandbrief. Een achttiende-eeuws gevalletje afpersing.
278454: (DRUKWERK IN DE MARGE) - Voor DICK en voor elkaar. Jubeldoos voor Dreestrekker Dick Jalink aangeboden op 1 december 2013.
278415: (NIMWEGEN, Arjaan van) - Vêrehty beseryfiga fememêhde jâpestedu Vaistoinu. Feleluht fôlî efebôhdïgit o jêhtît apedrehtes Plâdurêdav Rîju Vâvu seseryf, fefefêhdy o dedruj Aryâna vae Nivêgenus fefaimehty gesëte Nêdelëdat.
274323: (MICHELS, L.C.) - Amen amen qitha izwis. Literair philologisch tijdschrift met humoristische inslag, verschijnend overeenkomstig intuïtieve invallen. / De Kangoeroe. De sprong in de ruimte. Nr. 17.
273169: [WITTEVEEN, Pim] - Het evenement.
273651: (HOOGEVEEN, Cornelis van) - Verjaardagsvers. Voor Cornelis van Hoogeveen, junior uit 1782. Met een toelichting van Ronald Breugelmans.
278450: (HERMANS, W.F.) - Collectie van zes affiches.
278451: (SCHENDEL, Arthur van). (WITTE, Aldert) - Over Pierre Simon Fournier en de boekletter Fournier.
266050: (HAAN, Jacob Israël de) - 'Op 1 Juni 1952 werd te Amsterdam opgericht een Genootschap Jacob Israël de Haan'.
254690: (SCHUYT) - Collectie van 4 prospectussen.
278235: 100 - Der Winkelhaken. Blätter für die Hundert. Erster Jahrgang, Heft 3 & 4, 1913.
254797: (LEOPOLD, H.P.) - Collectie van 25 prospectussen.
254802: (VAN LOGHUM SLATERUS) - Catalogus der voornaamste uitgaven.
260205: (ARBUTHNOT, F.F.) - Sex Mythology including an Account of the Masculine Cross.
278878: (JONG, A.M. de, Sam. de WOLFF e.a.) - De vakbeweging en de crisis. Verslag van de derde studieconferentie, gehouden voor de hoofdbesturen van moderne vakbonden op 25 en 26 Februari 1932 op het 'Troelstra-oord'.
258754: (BOEKENWEEK 1963) - 25 gedichten. (Boekenweek-aflevering van De Boekenkorf, literair tijdschrift van De Bijenkorf).
15613: (BOEKENWEEK 1934) - (Losse prentbriefkaart van C.J. Kelk uit het Boekenweekgeschenk 1934).
276390: (DROSTE, Max von) - Ein Bündelchen Gedichtetes. Ein kleines Buch Gedrucktes. Der Kritiker vernichtet es - Der Büchernarr beguckt es.
276460: (PHOENIX) - Collectie uitgaven en ander drukwerk.
276462: (PHOENIX) - Collectie prospectussen en ander divers drukwerk van Binderij en Uitgeverij Phoenix.
274308: (UITVRETER, De) - Elise van Mansfeld. Romance.
278038: [OPDENBOSCH, Jozef Van] - Wordt wat ge zijt. 4 artikelen uit de Limburger Koerier van 21-22-24 juni 1940.
266831: [BORDEWIJK-ROEPMAN, Johanna] - Uit het diepst van mijn hart. [Gedicht door J.J.G. Zwanniken op muziek gezet door Johanna Bordewijk-Roepman].
278300: (RAEMDONCK, George Van). A.J.C. - Allen op stap "Voor zon en vrijheid". Wie herkent u in deze optocht?
277825: (SEATTLE WORLD'S FAIR 1962) - art since 1950. american and international. seattle world's fair 1962.
267649: (SCHMIDT, Annie M.G.) - Bekijk het bestaan met nieuwe ogen. (Reclame voor boeken van Annie M.G. Schmidt en Simon Carmiggelt).
19516: (MUNCHAUSEN, Baron von) - Baron Munchausen's narrative of his marvellous travels and campaigns in Russia. (Met 16 tekeningen van W.J. Rozendaal).
280183: (BRANDSMA, Titus) - Stellingen en artikelen voor te leggen in de Zaak der Zalig- en Heiligverklaring van de Dienaar Gods Titus Brandsma priester van de Orde der Broeders van O.L. Vrouw van de Berg Carmel.
277122: (BLOK, P.J.) - Catalogus der historische bibliotheek van Prof. Dr. P.J. Blok, oud-hoogleeraar aan de Leidsche Universiteit. Verkooping 24 Februari-5 Maart 1930.
259522: (MEZGER, Jan) - Scheveningen. Seizoen 1950.
264858: (LUCHTMACHT). - Uittreksel uit het voorschrift voor het gebruik van luchtstrijdkrachten (ten dienste van de artillerie). Voorschriften Nr. 71 b.
263154: (DE LITERAIRE LOODGIETERS) - Bibliografie van de uitgaven van De Literaire Loodgieters. Samengesteld door Rupi Borth [= Ruud Broens].
259602: (VERWEY, Albert, & Stefan GEORGE) - Stefan George zum Gedächtnis. Sonderdrücke aus Rheinische Jugend 1. Januar & März 1934.
265170: [RIEMSNIJDER, H.] - Galante dichtluimen.
269175: (VAKBOND). N.V.V. - Fascisme of socialisme? Wat eischt het gemeenschapsbelang? Feiten ter overdenking.
274184: [HEIJERMANS, Herman] - Tooneel en Maatschappij.
271659: (HESPE, J.C.) - Na-courant op den Diemermeerschen nu genaamt Nederlandschen courant./ Na-courant op den Nederlandschen courant/ Deeze na-courant (...) (11 nummers).
275220: SPOORWEGSTAKING 1903 - Tegen-manifest. (Affiche van het Katholiek Comité van Actie om arbeiders tot steun aan de regering over te halen).
266701: (PATRIOTTENTIJD). (Een Groningse Orangist) - Aan mijne stad en landgenoten.
272153: (CECHOVA, Olga) - Die drei Brüder. Ein Märchen aus Litauen, übersetzt von Jochen D. Range. (Met twee gesigneerde kleurenlitho's van Olga Cechova).
21863: (VONDEL, Joost van den) - BEATUS VIR.
21868: (NYPELS, Charles) - Charles Nypels (1895-1952).
278173: (WITTE, Aldert) - Over Pierre Simon Fournier en de boekletter Fournier. (1/40 luxe-exemplaren).
260383: [GRAVESANDE, G.H. 's-] - Verzen van een eenzaam man.
265586: (CARMIGGELT, S.) - Carmiggelt Bulletin 11. Laatste nummer. Laatste nummer [...] Laatste nummer.
265591: (DE LITERAIRE LOODGIETERS) - Annette Assendelft keramiek.
265597: (CARMIGGELT, S.) - Bewijs van goed gedrag.
265585: (DE LITERAIRE LOODGIETERS) - Bibliografie van de uitgaven van De Literaire Loodgieters. Samengesteld door Rupi Broth [= Ruud Broens].
278624: (VROUW, De) - Het vrouwelijk lichaam. Voorgesteld door losse beweegbare platen met verklarenden tekst.
275355: (PAGET, Florence) - Coridon's Song and Other Verses from Various Sources. With Illustrations by Hugh Thomson and an Introduction by Austin Dobson.
257102: (BOEKENWEEK 1937) - Tentoonstelling van Exlibris en Gelegenheidsgrafiek uit de verzameling van Ir. Eug. Strens.
277270: (NIJLEN, Jan van) - De Witte Mier. 1924 no. 10. (Speciaal nummer gewijd aan Jan van Nijlen). In: complete jaargang 1924.
277136: (AVALON PERS) - Wie mij liefheeft neme mijn paraplu voor lief.
277216: (SWERTZ, André) - Amusements Philologiques Pour Le Sexagénaire André Swertz. (Met een portret van de jubilaris).
100273: [HEEROMA, K.H.] - Margrieten.
276464: (KAMPEN, P.N. van) - Catalogus No. 86. Zoölogie. Bevattende o.m. een zeer groot gedeelte van de bibliotheek van Prof.Dr. P.N. van Kampen, Oud-Hoogleraar te Leiden. (Sales catalogue of a collection of zoology books).
277341: (KRIMPEN, J. van) - Spécimen des Lettres françoises, dites Caractères de Civilité des xvjme et xvijme siècles dans la Collection Typographique de Joh. Enschedé en Zonen.
267539: (BERNERI, Camillo) - L'Unique. Supplément aux nos. 154 à 158. Camillo Berneri.
256934: (DRIEKONINGEN) - Dry Coninghen Leys. Uit Het Hofken der Geestelijcker Liedekens. Leuven 1577, thans, met houtsneden door Bert Bouman vercierd.
278764: (COOLEN, Antoon) - Bidprentje voor Antoon Coolen.
266769: (KOMRIJ, Gerrit) - GK. Gedichten voor Gerrit Komrij.
278749: (TOOROP, Jan, Théo van RIJSSELBERGHE e.a.) - Waardeering van schilders voor het werk, dat de Heer Bremmer verricht als redacteur van Beeldende Kunst.
256433: (CARBOLINEUM PERS) - Collectie van acht prospectussen.
267838: (DE UITVRETER) - Smokers Survival Kit for the Year 2050.
267587: (BESCHREVEN BLAD) - Gekrakeel in het loket of een bok op stelten.
279115: (NOORD-BRABANT) - Noord-Brabant in proza, poëzie en prent. (Prijs per stuk).
269937: (KUYPER, Bubb) - Ja ik wil. Enige liederen ter verhoging van de feestvreugde bij het huwelijk van Bubb Kuyper & Elly van Nus op 4 februari 2015.
260282: (WERELDOORLOG I) - Gedenkboek Terugreis Zwitserland Augustus 1914. Met 35 illustraties. De netto-opbrengst strekt tot leniging van de rampen van den oorlog. Niet in den handel.
278593: [KURPERSHOEK, Theo] - De ets van tante Bets. Gedicht.
20744: (VRIESLAND, Victor van). P.E.N. - Report. Compte-rendu. 26th International Congress of the P.E.N. (Met opdracht).
269751: (REEN, Peter van) - Woorden en daden. Oproep aan de Nederlandse Katholieken.
266425: (EEDEN, Frederik van) - Feestwijzer voor de viering van het 250-jarig bestaan der instelling van hooger onderwijs te Amsterdam 19-24 Juni 1882.
277510: (SCHELFHOUT, Andreas, e.a.) - Schaatsers op de stadsgracht. Staalgravure in: Nederlandsche Muzen-almanak. 1837.
20861: [HERINGA, P.M.] - Ron.
267176: [PÜCKLER-MUSKAU, Hermann von] - Vorletzter Weltgang von Semilasso. Traum und Wachen. Aus den Papieren des Verstorbenen. Erster Theil: In Europa. Erste Abtheilung.
279055: (SLEGTE, ANTIQUARIAAT DE) - Art, art & art. (Luxe versie).
21394: (MARSMAN, H.) - Zwart op Wit. Internationale boekengids.
21395: (MARSMAN, H.) - Zoo juist verschenen.
276315: (COHEN, Fré) - L'agriculture aux Pays-Bas.
277593: (WHITTINGTON PRESS) - The Whittington Press, A Bibliography 1971-1981. Compiled by David Butcher. With an Introduction and Notes by John Randle.
256856: (VLIEGER, J.) - Jan de Luiaard.
264390: (DE SLEGTE) - Collectie van negen reclameuitingen van De Slegte: vijf geniete boekjes (mei/juni 1957, zomerkoopjes 1957, jan./febr. 1960, zomer 1992, ongedateerd), drie kranten (november 1968, december 1969, aug./sept. 1972) en een gevouwen flyer (ongedateerd).
274154: (BERLAGE, H.P.) - H.P. Berlage ter gedachtenis 21 Febr. 1856 - 12 Aug. 1934.
268702: (KOMRIJ, Gerrit) - Gerrit Komrij 60. En daarvan wilde hij leven! Verkooptentoonstelling van manuscripten & documenten [&] auteursexemplaren van eigen werk. 31 maart-21 april 2004. (Met een voorwoord door Gerrit Komrij).
279912: (ELCHERS, Philip) - 14 cahiers.
271508: (MARNIX-PERS) - Corona Nuptialis, det is Brillofts-krânse frissele fen frjeonehân ta it houlik fen de Rjue Earwearde Hear Dominus Jelte Wiersma mei Jiffer Françoise Andree van den Bosch op 'e trêdde fen 'e Slachtmoanne fen it jier des Heare 1943 to Amsterdam.
278335: (SCHIEDAM). R.K. AMUSANTE-CLUB "ENTRE NOUS" OPGERICHT 25 SEPTEMBER 1910 - Programma voor het Vastenavond-Feest op Zondag 26 Februari 1911 in het gebouw "De Vriendschap".
22380: (BOEKENWEEK 1957) - Boekengids no. 26. Algemene editie.
275039: A.J.C. - De rode nederzetting 1932 bij het Rode Valkennest. Vierhouten Derde Kamp 7 - 13 Augustus 1932.
267843: (DE UITVRETER) - Efemera: huwelijksaankondiging Marieke van Delft en Reinder Storm + geboortekaartjes van Rosa en Edo Storm.
267844: (DE UITVRETER) - Efemera: drie verhuisberichten van De Uitvreter alias Kees Thomassen.
267847: (DE UITVRETER) - Henr. Bruno's Mengel-moes van verscheyde gedichten op allerhande voor-vallende saecken. Tot Leiden, by Salomon Wagenaer 1666. (&) Rookers-lied geplukt uit de Studenten Almanak voor 1817. Opnieuw in de lucht geblazen door De Uitvreter te Zoeterwoude in het jaar 1997.
279236: (HEM, Piet van der) - Königlich Holländischer Lloyd. Las Palmas und Süd Amerika.
278598: [KURPERSHOEK, Theo] - Zachte g-t ligatuur
279308: [KURPERSHOEK, Theo] - Gelukkig 1964. (&) Niet te gulzig vrienden! het is toch al zo gauw op. (Twee nieuwjaarswensen).
251551: GELDERSCHE VOLKS-ALMANAK 1873 - Geldersche Volks-Almanak voor het jaar 1873. Hoofdredactie J.C.W. Quack, predikant te Bemmel. Lid van het Historisch Genootschap, gevestigd te Utrecht. Negen en dertigste jaargang. Met twee plaatjes.
25531: (KURPERSHOEK, Theo). [C. van DIJK?] - Het gezwets van tante bets.
279239: WERELDTENTOONSTELLING 1937 - Exposition Paris 1937. Arts et techniques dans la vie moderne. Revue mensuelle Nr. 4 & 5, Aout & September 1936.
268161: (HAARLEM) - Ick gingh op eenen morgen al door den Aerden-hout. (Met twee originele, gesigneerde etsen van Poppe Damave).
274604: (WIBAUT, F.M.) - Florentius Marinus Wibaut, 23 Juni 1859 - 29 April 1936.
279660: (WILDE, Oscar./ HOECHSTETTER, Sophie) - Verbene Junkers Liebe. Ein Roman, dem Toten Oskar Wilde von einem ungenannten Autor gewidmet.
266967: MODERN BOOKS Ao. 1904 - Exposition du livre moderne. Catalogue. Du 15 Juillet au 15 Octobre 1904 Musée Plantin-Moretus, Anvers.
280146: (PIECK, Anton) - Uitgebreid dossier rondom de televisiedocumentaire 'Anton Pieck en zijn werk'.
271281: (TROELSTRA, Pieter Jelles) - Gedenkboek der Onderlinge Brandwaarborgmaatschappij "Neerlandia". Opgericht 25 Mei 1880 te Leeuwarden. In Mei 1906 gevestigd te Scheveningen. 1880 - 25 Mei - 1930.
278395: (WILDE, Oscar) - The Shame of Oscar Wilde. From the Shorthand Reports.
268989: [MUILENBURG, Willem] - Letterproef.
279189: (WIJDEVELD, H.Th.) - De Pauw Serie. (Compleet in 4 delen).
275146: (PALLADIUM) - Collectie van zes prospectussen.
253315: (WETSELAAR, Pieter) - Egidius, Aloeette, Violette. (Met sierlijke initialen en figuren, getekend door Pieter Wetselaar).
263155: (DE LITERAIRE LOODGIETERS) - Bibliografie van de uitgaven van De Literaire Loodgieters. Samengesteld door Rupi Broth [= Ruud Broens].
277678: 4711 - Kölnisches Wasser von Ferdinand Mülhens / Eau de Cologne de Ferdinand Mülhens. (Reclameblad voor eau de Cologne 4711).
276509: (MÉRODE, Willem de, Berendien MEIJER-SCHUILING, Martinus NIJHOFF, C. Louis LEIPOLDT en anderen) - Vredesjaar mei 1945.
263361: (DUIJMAER VAN TWIST, A.J.) - Catalogus van geschriften en boekwerken, voornamelijk betrekking hebbende op de litteratuur der Nederlandsche koloniën, afkomstig uit de boekerij van wijlen Mr. A.J. Duijmaer van Twist, Oud-Gouverneur Generaal van Neerl. Oost-Indië, en namens hem vermaakt aan de Athenaeum-bibliotheek te Deventer.
269676: [KNUTTEL, Marijke] - Uitzicht. (Jaarwisselingsgeschenk).
254007: [VROLIJK, Maarten] - Tusschen de stormen.
278084: [WTENBOGAERT, Johannes] - Vertoogh der remonstrants-ghesinde christenen, aende E.E. Heeren Magistraten tot Amsterdam: dienende tot aflegginghe van de beschuldiginghen der Predicanten ende Ouderlinghen aldaer, vervat in seeckere deser Remonstrantie aende selve Heeren.
278710: STAATSBEZOEK 1950 - State Visit of H.M. the Queen & H.R.H. Prince of the Netherlands. Tuesday 21st and Wednesday 22nd. (Poster).
254308: (SIJTHOFF) - Raambiljet voor de roman De hemel omringt ons van Howard Spring.
254358: (BOEKENWEEK 1997) - Waar vind ik mijn God.
278398: (VORRINK, Koos) - Jungvolk. Ein Almanach für die arbeitende Jugend 1920.
278128: O LA LA! - Almanaque de la Saeta 1902.
278228: [KASTEEL, P.A.] - De misdaden der Katholieke Kerk. Door PAK.
263149: (CARMIGGELT, S.) - Carmiggelt Bulletin 9.
256588: (DE UITVRETER) - Plop! Magazine ter bevordering van het jaar. Extra editie!
268700: (KOMRIJ, Gerrit) [SCHWITTERS, Bert] - Zwarte Gerrit. Variaties op een thema.
276446: (HART NIBBRIG, F.) - Catalogus der tentoonstelling van schilderijen en studies door F. Hart Nibbrig, tentoongesteld bij Frans Buffa & Zonen, Kalverstr. Amst. 15. Oct. - 15. Nov. 1901. (Catalogue of paintings).
254689: (SCHELTENS & GILTAY) - De Oorlog in Woord en Beeld.
270291: STUDENTENMASKERADE LEIDEN 1835 - Optogt gehouden door de heeren Studenten der Leydsche Hoogeschool op den 9 February 1835. Voorstellende de intogt van Ferdinand en Isabella in Grenada, op den 6 January 1492.
276931: (ARENA) - Collectie van 6 prospectussen.
276925: (GUILLÉN, Jorge) - Homenaje a Jorge Guillén: 32 estudios critico-literarios sobre su obra.
267584: (KEES) - Amicis Sacrum (Aan vrienden gewijd). (Met een toelichting [door Kees Thomassen]).
274388: A.J.C. - Door onze poort het leven in!
203295: [SANDBERG, Willem] - Experimenta typografica 3: Gnothi se auton.
275832: (OPPENHEIMER, Anni) - Talismane für das Jahr 1935.
274217: (ZUITHOFF, Ate) - Wten Latine/ Italiaensche/ Fransche/ duytsche ghecopuleert Om te vermaken die beswaerde sinnen. Ende voor hem dye gheerne wat nyeus hooren. Herdrukt naar de Antwerpsche volksuitgave van 1528 met alle daarin voorkomende houtsneden.
275743: (BLITZ, Andries) - De uitgaven van Andries Blitz. Uitsluitend verkrijgbaar bij den boekhandel.
275646: [KASTEEL, P.A.] - De misdaden der Katholieke Kerk. Door PAK.
277499: SPOORWEGSTAKING 1903 - Manifest aan het Nederl. Volk (Vlugschrift van het Comité van Verweer om arbeiders tot steun aan de regering over te halen).
268612: N.P.F. (K.PR.). - De zieke tijdgeest onder geneeskundige behandeling. Losse gedachten over de meeste kwalen van den dag, met probate recepten. Door N.P. F... K.PR.
278006: (BRUNING, Gerard) - Erts. Letterkundige almanak voor het jaar 1927.
271610: (BERGÉ-uitgave). [THEMMEN, Phoebus H.] - Komieke en vermakelijke boeren-reis van Dirk den Eenvoudige, en zijne zonen, uit het Overmaasche naar Delft. Vierde druk. Met platen.
271636: (ANTONIADIS, Sophia) - Antidoron. Aangeboden aan Professor Doctor Sophia Antoniadis ter gelegenheid van haar afscheid van Nederland door vrienden en leerlingen.
276769: (EUWE, Max - Erich SALOMON) - Om het wereldkampioenschap schaken. De spanning groeit; De strijd gaat voort. (Folder).
276771: (NABOKOV, Vladimir) - Vladimir Nabokov bij De Bezige Bij.
276303: (COHEN, Fré). - Vijf boeken met banden ontworpen door Fré Cohen.
275285: (KOLLEWIJN, Dieuwke) - Het lantrecht van Drenthe.
279707: (ROOS, S.H. de) - Letterproef der Lettergieterij "Amsterdam" voorheen N. Tetterode = Spécimen général de la fonderie "Amsterdam" successeur de N. Tetterode.
279708: (ROOS, S.H. de) - Sjoerd H. de Roos. Typografische geschriften 1907-1920. Met een inleiding van Jan P. Boterman.
262845: (BOOVEN, Henri van) - Handboek der sporten. Deel 4. Uitgegeven met voorkennis van het Nederlandsch Olympisch Comité, in opdracht zijner Sub-Commissie voor de Schooljeugd. Met een voorwoord van wijlen F.W. Baron van Tuyll van Serooskerken (...) en een woord van aanbeveling van M.F. Graafland (...). Onder redactie van K.H. van Schagen.
276810: (EERSTE WERELDOORLOG) - Bluff. Woorden en daden van Woodrow Wilson, President der Vereenigde Staten van Amerika.
278922: (NEUHUYS, Theo) - Huldefeest ter herdenking van het 25 jarig verblijf van H.M. de Koningin-Moeder in Nederland. 1879-1904. Welkom!
279427: (VETH, Jan) - Een pic-nic in proza.
279034: (MANO, Guy Lévis) - Pages. Poèmes et proses de Pierre Albert-Birot (e.a.). Quatre images du cirque de Klein et deux images de Gregorio Prieto.
260243: (WARREN, Hans) - Hans Warren. De collectie van Niek Oele. Catalogus 53. (Met een inleiding van Menno Voskuil).
279889: (MORISON, Stanley) - Printing the Times. A Record of the Changes Introduced in the Issue for October 3, 1932. (Signed by Jan van KRIMPEN).
276656: (VROUWELIJKE STUDENTEN). V.V.S.L. - Lustrumboek V.V.S.L. 1900-1920.
276164: (WILS, Jo) - Leven. Iets over de eerste Ruusbroec-dagen gehouden in de abdij Tongerloo, op 13, 14 en 15 Oogst 1928.
254980: (ESTADO NOVO) - Telefones. Realizações do Estado Novo.
15326: (BOEKENWEEK 1963) - Goed geboekt. 30/III-6/IV '63. Boekenweek: Europa en het boek. (Omslag en tekeningen Jan Kuiper).
271254: (BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G.) - Albert Lindners "De bloedbruiloft" in het Hollandsch bewerkt door J.G. Bolmer. (Niet in den Handel).
251261: (NIEUWENHUIS, Theo). (DEYSSEL, Lodewijk van) - Prospectus: 'Verschenen: Een liefde door L. van Deyssel - Tweede druk.'
275208: (COHEN, Fré). A.J.C. - AJC Dordrecht Maandprogram October 1935.
274704: (COINAGE AND HISTORY of the WESTERN MEDITERRANEAN WORLD). - The Western Greeks. Classical Civilization in the Western Mediterranean. With 1600 illustrations, 600 in colour.
278457: (HANZEPERSEN) - Aardappeleters in de Marge
278470: [JUNQUIÈRES, Jean-Baptiste de] - Caquet-Bonbec, la poule à ma tante. Poème badin. Nouvelle édition, corrigée et augmentée d'un chant.
278232: (DOELISTEN) - De Caracteren der Opperbaasen, die uyt de Eerste Oorspronkelyke Zamelplaats van de Cloveniers Doelen der Stadt Amsterdam als Hoofden wierden gehouden.
269177: (KOENEN, Marie) - De werken van Marie Koenen.
267766: N.S.B. - Mussert's veertien punten program. Hitler's leerling.
279560: (MEINDAERTS, Petrus Johannes) - Acta et decreta synodi cleri Romano-Catholici provinciæ Ultrajectensis, in sacello ecclesiæ parochialis Sanctæ Gertrudis, Ultrajecti, celebratæ: mense Septembri M.DCC.LXIII. (Handelingen en besluiten van de Oud-katholieke synode van 1763).
278244: (AAS) - Gelet op artikel 1, vijfde lid, van de Visserijwet 1963.
278119: [WAAL, G.J. van de, Bert BAKKER & Jan H. de GROOT] - Treedt aan! Drie strijdliederen uit het oorlogsjaar 1945.
278122: (ROEDE, Jan) - Tien jaren arbeid van de vakcursussen der Gemeente 's-Gravenhage. 4 maart 1931-1941.
277851: (BRUGGEN, Kees van) - Huldiging van Kees van Bruggen bij zijn vijf en zeventigste verjaardag.
263706: (BLITZ, Andries) - Geeft 'n boek uitgegeven door Andries Blitz Amsterdam. (Uitgeversreclame).
254937: (DEYSSEL, Lodewijk van) - Originele zwart-witfoto van Van Deyssel aan het diner met twee kompanen.
274545: (BILDERS, Johannes) - Lithografie met afbeelding van een watermolen bij Vorden. In: Kunstkroniek aflevering 1 en 2, 1876.
265795: (ART NOUVEAU), (TURBAYNE, Albert Angus), L.E. - Silhouetten.
258765: (VLIEGER, J.) - Och Jantje wil niet huilen. Met 8 gekleurde plaatjes.
19062: [ROLAND HOLST, A.] - Helena's inkeer. Een fragment.
258017: (MARSMAN, H.) - Gedrukte herinnering van de tandarts aan 'Weled. Gestr. Heer/ Mr. Marsman/ Oudwijkerlaan 4bis'.
260719: (RUEBSAMEN, Helga) - Feestelijke uitreiking van de Anna Bijns Prijs voor Proza 2003 aan Helga Ruebsamen.
275973: (BEATRIX, Prinses) - Officiëel programma van de feestelijkheden ter gelegenheid van de Blijde Gebeurtenis in ons Vorstenhuis. Een nieuwe Oranje-appel wordt toegevoegd.
272329: (CHESTERTON, G.K.) - The Idleness of G.K.C. (a letter).
280233: (WILHELM I, Kaiser) - Deutsches Kaiserhaus.
279789: (HAWINKELS, Pé) - Originele zwartwit-foto door Jan van Teeffelen.
276389: (KRIMPEN, J. van). E.N.S.I.E. - Dossier E.N.S.I.E., ca. 1950.
275050: DICmap 10 - Drugs. (1969).
279894: (RIMBAUD, Arthur) - Collectie knipsels
279878: (RIMBAUD, Arthur) - Bulletin des amis de Rimbaud. Nrs 1-7 (1931-1939).
279853: (RIMBAUD, Arthur) - Parade Sauvage. Revue d’études rimbaldiennes. Part 1-16. And: Parade sauvage. Revue d’études rimbaldiennes. Bulletin. Part 1-8.
279855: (RIMBAUD, Arthur) - A. Rimbaud. Sous la direction de Louis Forestier. (4 issues of the magazine La revue des lettres modernes about Arthur Rimbaud, numbered 1 to 4).
279856: (RIMBAUD, Arthur) - Études Rimbaldiennes. Presenté par Louis Forestier. 1 tot en met 3.
279858: (RIMBAUD, Arthur) - Asbak.
279863: (RIMBAUD, Arthur) - Writing pad, plastic bag and paper packaging bag from papeterie-imprimerie Rimbaud in Cavaillon, Provence. (Curio Rimbaud).
279860: (RIMBAUD, Arthur) - Sierbord.
25127: (WERKMAN, H.N.). [VISSER, Ab] - Bos-idylle. Naar een 18e eeuwse gravure. [Met een frontispice van C.A.B. Bantzinger].
275409: (BEYNON, Suzon) - Het Indisch Nieuws. Geïllustreerd weekblad uitsluitend gewijd aan de Overzeesche Gebiedsdeelen. 24 November 1945.
276587: (FREUD, Sigmund, u.A.) - Die Psychoanalytische Bewegung. Vol. I Nr. 4, Vol. II Nr. 2 und Psychoanalytische Bewegung Vol. V Nr. 1.
270209: (PLOEG) - Tentoonstelling De Ploeg in de zalen van Pictura. Catalogus April 1936. (Art Catalogue).
274190: [HOFFMANN, Jaap] - Schelvispekel. Beschrijving van een reis op de Waddenzee met de zeilsloep VL 165. Manuscript in een fles gevonden.
275221: (ROLAND HOLST, Henriëtte) - Oproep aan onze mede-arbeiders en kameraden in het soldatenpak. (Affiche).
272925: (HAARLEM) - Haarlem in hout. Eenentwintig houtgravures van Haarlem en omgeving omstreeks het jaar 1909.
271606: (WANDERVOGEL). - Wandervogel Liederblätter. (Mappe mit 5 Ausgaben).
273917: (GEERAERTS, Jef) - 19 november Jan Starink in gesprek met Jef Geeraerts. Inleiding Paul de Wispelaere. In het HOT Theater Oranje Buitensingel 20. (Grote affiche).
279326: (DRUKWERK IN DE MARGE) - All That Jazz and other stuff. Vriendendoos voor Dick - Het Gonst - Wessels.
268886: (ZILVERDISTEL) - Een 'Haagse uitgeverij'. De Zilverdistel in het geding.
268887: (QUID NOVUM PERS) - 7 correspondentiekaarten voor philologen.
250319: (HERMANS, W.F.) - (Affiche voor een tentoonstelling bij antiquariaat Demian).
269483: (STOLS, A.A.M.) - L'Art typographique dans les Pays-Bas depuis 1892. Préface par Charles-Léon van Halsbeke.
203623: [GEISSLER, Friedrich Jakob Kurt] - Die Überreiztheit und das Raffinement der Gegenwart. Mahnruf und kritische Betrachtung unserer Kulturzustände. Vom Verfasser der Bücher: Das Dirnentum und der Dirnengeist in der Gesellschaft. Ärtzliche Untersuchungen und Scham- und Sittlichkeitsgefühl des weiblichen Geschlechtes.
270304: (LOOSJES Pz., A., met Petronella MOENS) - Rijkdom, middelbare stand en armoede. In drie bespiegelingen met (3) plaaten.
279060: PROOST PRIKKELS 421 - Geen ... zonder papier.
276842: (WHITTINGTON PRESS) - A Miscellany of Type Compiled at Whittington. (With an Introduction by John Randle). (Luxe-exemplaar met extra's).
276661: (ROELANTS, M.J.) - Vieux-Joncs d'après les archives de l'ancienne grande commanderie du même nom. Par M.J.R.
278554: (ROOS, S.H. de) - Nobel. Bewerkt door S.H. de Roos. 1930-2005. 75 jaar een edele schreefloze drukletter. (&) Hollandse Mediaeval. 1912.
269822: CAPITULATIE 1945 - Foto's capitulatie-onderhandelingen Nederland. 5 mei 1945 te Wageningen.
278842: (BISMARCK, Otto von) - Unbekannte Episoden aus der Bismarck'schen Zeit. Ein politischer Roman beginnend mit der Verhaftung des Botschafters Grafen Harry v. Arnim bis zur Verabschiedung des Fürsten Otto v. Bismarck. Von einem alten Diplomaten.
17166: (SLAUERHOFF, J.) - Tentoonstelling van de werken van J. Slauerhoff ter gelegenheid van de verschijning van zijn verzamelde werken van 12 t/m 23 maart 1940.
270903: [BANNERMAN, Helen] - The Story of Little Black Quibba. By the Author of The Story of Little Black Mingo.
259494: (NYPELS, Charles) - La prophétie de Ioel. (With illustration in colors, two-color initials and large publisher's vignette by Henri JONAS.) (INSCRIBED by Nypels).
259501: (KIPLING, Rudyard) - Jungle Dances and their Variations.
267346: (ALMANAK) - Aarts' letterkundige almanak. 1980-1991. (Onder redactie van Dick Welsink en Willy Tibergien).
256540: (GERHARDT, Ida G.M.) - Programma voor de uitreiking van de prijs voor meesterschap 1979 aan dr. Ida G.M. Gerhardt in het Groot Auditorium van het Academiegebouw te Leiden op 3 november 1979. Juryrapport.
276869: (ROMIJN, Jac.P.). (SCHILDPADREEKS) - 13 deeltjes (van de 27).
280232: (WILHELM I, Kaiser) - Unser Kaiser. Ein Glaubens- und ein Heldenbild, des Deutschen Reiches Hort und Schild.
264317: (HET BESCHREVEN BLAD) - Tafelredes Het Beschreven Blad 1985-1993. (Verzameld door Bert Sliggers).
264315: (BESCHREVEN BLAD, HET) - Het Beschreven Blad en profil. (Met getekende silhouetten door Pieter Wetselaar).
264321: (HET BESCHREVEN BLAD) - XXIX & LV.
267606: (KORTEWEG, Anton) - Dat is wat blijft als je weggaat. Gedichten voor Anton Korteweg.
267823: (UITVRETER) - Kees! Ga je mee? Nieuw kermislied.
269157: (THACKERAY, W.M.) - The Speculators - A Ballad. From the Ballads of Policeman X - Now Reprinted with Emendations by Constable Q.
272465: (DOES, Bram de) - Hommage aan Bram de Does. (Met 22 vriendenboekjes).
273620: (BASTET, F.L.) - Desiderata.
278522: (DRUKWERK IN DE MARGE) - Houtsnippers. (Vriendendoos voor Niek Smaal).
278673: (DJAGILEV, Sergej Pavlovitsj) - The Diaghilev-Lifar library. Ordre des vacations. Sotheby Parke Bernet Monaco S.A. 28 Novembre-1 Decembre 1975.
278247: (DOELISTENBEWEGING - ROTTERDAM) - Copie. Request door de burgers der Stad Rotterdam, geprezenteert aan de Edele Achtbare Vroedschap derzelver Stad op den 27 September 1747.
22584: (CALS, Mr. J.M.E.Th.) - Het Westeinder Handschrift. (Met een verantwoording door Marga Klompé).
254126: (SPIER, Jo). NEDERLANDSCHE BOEK 1940 - Het Nederlandsche Boek 1940. (Met tekeningen van Jo Spier).
279651: [MERCIER DE COMPIÈGNE, Claude-François-Xavier] - Les Nuits de la Conciergerie, rêveries mélancoliques et poésies d'un proscrit. Fragmens échappés au vandalisme.
279666: (ENSCHEDÉ & ZONEN, Joh.) - Museum Enschedé 1904-2004.
264032: [MOLEN, Gezina H.J. van der, (&) H.M. van RANDWIJK] - Bezettingsrecht. (&) Tenzij...
272185: (CASANOVA, Giacomo) - Die Frau ist wie ein Buch. (Kalligrafische sieruitgave met 4 met de hand ingekleurde illustraties van Ineke Maschkow-Lagendijk).
267168: ANTWERPEN 1937 - Antwerpen führt noch immer stolz die Hanse-Farben: weiss-rot.
274548: (HAAS, Jan de) - Twee fotografische reproducties. In: Kunstkroniek aflevering 7 en 8, 1876.
275581: (DE BEZIGE BIJ) - De Bezige Bij. De vrije uitgeverij.
264252: (CHRISTO) - art, art & art...
270499: (DOESBURG, Theo van, e.v.a.). - Getij, Het. (Collectie van 9 nummers van dit literaire maandschrift, 1918-1919).
268195: (PEIJPERS, W.N.) - De wegen der misdaad. Tafereelen uit de lijfstraffelijke regtspleging.
279482: V.A.N.K. - Nederlandsche Vereeniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst. Jaarboek 1919.
279267: (DRUKWERK IN DE MARGE) - Groei & bloei. Een verjaardagsboeket voor Marlies Louwes.
279990: (LICHTENBERGER, Johann) - Extract uyt Johan Lichtenburgers prophetie 1512. tot Wittenbergh gedruckt.
277689: (MAETERLINCK, Maurice). H.d.H. - Inleiding tot de werken van Maeterlinck.
270231: (KLOOS, Willem) - 'Masochisme'. Afschrift naar 'De Nieuwe Gids Dec. 1899.'
279210: (NASSAU-SIEGEN, Johan Maurits van) - Os pintores de Mauricio de Nassau ('De schilders van Maurits van Nassau').
280061: (LEER, Sophie Jeannette van) - In memoriam Sophie Jeannette van Leer. (Bidprentje).
254803: (VAN LOGHUM SLATERUS) - Catalogus der voornaamste uitgaven.
254806: (JUNG, Carl Gustav) - Collectie van 6 prospectussen van Nederlandse uitgaven.
254810: (QUERIDO) - Keuze uit sedert de bevrijding verschenen boeken van Em. Querido's Uitgeversmij. Winter 1947.
279645: (BERLAGE, H.P.) - Brusse's Boekberichten. No. 2. November 1907.
28222: [DEYSSEL, Lodewijk van] - K.J.L. Alberdingk Thijm. Homme de Lettres. Baarn (Hollande).
28320: (DEYSSEL, Lodewijk van) - Originele, contemporaine foto van een buste van Lodewijk van Deyssel door de beeldhouwster Nel Bakema (1902-1992).
28321: (DEYSSEL, Lodewijk van) - Met zulk een vreemde zoo vreemd een woord.
30265: [AAFJES, Bertus] - Boeren. Open brief van het land.
30571: (KOPPERMAANDAG) - Van Ontwerp tot Proeve.
30621: DRS. P e.a. - Gedicht van de dag. (Gesigneerd door alle tien de auteurs).
31129: (BOEKENWEEK 1963) - Boekenweek 1963 (30 maart - 6 april). Europa en het Boek.
31356: [KEULS, H.W.J.M.] - Doortocht. [Met een inleiding door Victor van Vriesland].
31393: (ROOS, S.H. de) - S.H. de Roos.
4098: [HELLINGA, W.G] - Dies noctesque. (Met tekeningen van Fred Carasso).
5828: (BOEKENWEEK 1935) - Geeft 'n boek. (Boekenweekzegel 1935).
869: (NYPELS, Charles) - In memoriam Charles Nypels 1893-1952.
278360: (MURATTI, Charles) - Drukkersweekblad Kerstnummer 1932.
275635: (EWERS, Hanns Heinz). D'ALBERT, Eugen - Die toten Augen. Eine Bühnendichtung, Textbuch. Musik von Eugen d'Albert.
265598: (GILSE, Jan Hendrik van). O'NEILL, Eugene; SHAW, George Bernard - The Emperor Jones / De Revolutionaire Keizerin. (Programmaboekje).
267731: AACHEN - Visitenkarte des Hôtel de l'Europe, Inhaber J.P. Vygen, Aix-la-Chapelle.
20596: AAFJES, Bertus (tekst) en EYCK, Charles (tekeningen) - Italiaans schetsboek. (Gesigneerd).
20593: AAFJES, Bertus - In het atrium der Vestalinnen en andere fragmenten. (1/50 gesigneerde exemplaren).
264620: AAFJES, Bertus - Per slot van rekening.
24029: (ACHTERBERG, Gerrit). AAFJES, Bertus - Gerrit Achterberg. De dichter van de sarcophaag. Aanteekeningen bij zijn poëzie.
278777: AAFJES, Bertus - Lied van de blinde harpenaar.
27049: AAFJES, Bertus. Als: SICK SACK - Warenhuis wankelt. (Met tien tekeningen [door C.A.B. Bantzinger]).
276239: AAFJES, Bertus - 7 liederen uit 'De tooverfluit' op teksten uit de verzameling 'Des Knaben Wunderhorn'. Vertaling: Bertus Aafjes met vignetten van Eppo Doeve. Voor zang en piano door Job Scholtze.
270408: AAFJES, Bertus - Vijftien handgeschreven brieven, vijftien handgeschreven ansichten/ briefkaarten en vijf stuks drukwerk aan Kees Lekkerkerker.
274344: AAFJES, Bertus - Handgeschreven brief aan 'Beste Wim [Aerts]'.
2653: AAFJES, Bertus - Per slot van rekening.
278923: AALBERS, Ben - European Calligraphy.
267332: IN AANBOUW - Groot archief van de Nederlandse vooroorlogse literaire almanak In Aanbouw.
274365: AARDWEG, H.P. van den - Menschen. Roman uit het leven van een klein land.
269394: AARTS, Milco - De Dromensteler. (Met opdracht aan Ivan Sitniakovsky).
275950: (CREMER, Jan). ABELS e.a., Paul - Van Achterberg, Brakman, Cremer tot De Zwaan. Een literaire wandeling door Enschedé.
271957: ABRAHAM, Pierre - Le physique au théâtre. (With handwritten dedication to Martin J. Premsela).
272489: ACHMATOVA, Anna - Avond. Vertaling Hans Boland. (Met een inleiding door Michaïl Koezmin).
22579: ACHNATON - Het zonnelied van Achnaton. (Vertaald door prof. dr. A. de Buck en met een nawoord van prof. Theo van Baaren).
268451: ACHTERBERG, Gerrit - Radar. (Facsimile van het handschrift).
274087: ACHTERBERG, Gerrit - Afvaart. (Met een inleiding door Roel Houwink).
253543: ACHTERBERG, Gerrit - Stof.
273240: ACHTERBERG, Gerrit - Vergeetboek. (Met opdracht van de schrijver).
15814: ACHTERBERG, Gerrit - Kwatrijn nr.10 uit Osmose, 1941.
10165: ACHTERBERG, Gerrit - Cryptogamen 4.
10697: ACHTERBERG, Gerrit - Osmose.
13141: ACHTERBERG, Gerrit - Cryptogamen 4.
273706: ACHTERBERG, Gerrit - Cryptogamen 4.
19059: ACHTERBERG, Gerrit - Drie brieven.
252504: ACHTERBERG, Gerrit - Krantenknipsels.
270725: ACHTERBERG, Gerrit - Radar. Gedichten.
13939: ACHTERBERG, Gerrit - Welkom.
14430: ACHTERBERG, Gerrit - Vergeetboek.
13137: ACHTERBERG, Gerrit - Doornroosje.
13140: ACHTERBERG, Gerrit - Energie.
27775: ACHTERBERG, Gerrit - Verzoendag.
274410: ACHTERBERG, Gerrit - Huis. Ode (...). Teekeningen van C.A.B. Bantzinger.
256288: ACHTERBERG, Gerrit - Breve antología. Selección y traducción de Francisco Carrasquer.
274340: ACHTERBERG, Gerrit - Collectie van 46 door Achterberg beschreven kaartjes afkomstig uit de kaartenbakken van de Dialecten commissie / Instituut voor Dialectologie van de Akademie van Wetenschappen.
8057: ACHTERBERG, Gerrit - Zeven gedichten.
253832: ACHTERBERG, Gerrit - Eurydice.
31691: ACHTERBERG, Gerrit - Jeugdvers I.
31692: ACHTERBERG, Gerrit - Jeugdvers II.
3207: ACHTERBERG, Gerrit - Vier versies.
344: ACHTERBERG, Gerrit - Een ongepubliceerd gedicht van —.
5452: ACHTERBERG, Gerrit - Existentie.
749: ACHTERBERG, Gerrit - Blauwzuur.
755: ACHTERBERG, Gerrit - Ode aan Den Haag.
270168: ACHTERHUIS, Hans - Politika dobrých úmyslu. (Tsjechische vertaling van Politiek van goede bedoelingen).
22407: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Mijn hospita.
276791: (ROOS, S.H. de). ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Uit den dool.
275606: (PURDY, James). ADAMS, Stephen D. - James Purdy.
272486: ADHIKARI, Psychische Studieclub - De nieuwe weg der menschheid. Neergezet in een voor ieder verstaanbare taal.
277189: (COHEN, Fré). ADLER, Max - Politieke of sociale demokratie. Vertaling van F. van der Goes.
267220: ZUID-AFRIKA - Collectie ephemera, ca. 1948.
263231: AGENDA - Schoolagenda cursus 1924-1925. 4de jaargang.
252278: AHREND & ZOON, Wed. J. - Ahrend's prijscourant No. 70 van kantoorboeken en opbergsystemen. November 1940. (En:) Ahrend's wegwijzer door de technische vakliteratuur 1941-'42.
270284: AINSWORTH, W. Harrison - The Tower of London.
279443: AIROTA, Pietro - Opgeraapt.
274729: (BOUTENS, P.C.). AISCHYLOS - Prometheus geboeid. Uit het Grieksch van Aischylos in Nederlandsche verzen overgebracht door P.C. Boutens. (1 van 70 exemplaren).
271325: AITKEN, E.H. (EHA) - The Tribes On My Frontier. An Indian Naturalists Foreign Policy. By E.H. Aitken (EHA), Author of A Naturalist on the Prowl and Behind the Bungalow. Illustrated by F.C. Macrae.
266752: AKSAKOW, S.T. - Eine Familienchronik. Aus dem Russischen übersetzt von Friedrich Krantz. (With dust jacket, 1912!)
274882: ALBACH, Hester - Het debuut. (Pre-debuut!).
278740: (COHEN, Fré). ALBARDA, J.W. - De schat der armen. Rede, uitgesproken in het 31e Congres der S.D.A.P. op 17 April 1927 te Utrecht.
274107: ALBEE, Edward, & John BEECH - Obscure/ Reveal. (40 drawings on photographs by Beech, with words by Albee, in a very large book).
254925: ALBERDINGK THIJM, J.A. - 'Wij zijn verheugd en wij zeggen Uw Hoogew. dank...' Afschrift van een brief van Joannes Stalpaert van der Wiele.
280136: ALBERDINGK THIJM, J.A. - De katholieke kerkregeling in ons vaderland. (Gevolgd door:) De predikanten der Nederlandsche Hervormde Kerk loondienaars?
28288: ALBERDINGK THIJM, Cath. - Sierlijk gesigneerd onderschrift van een brief, uitgeknipt en op een briefkaart geplakt.
267351: ALBERTS, A. - Achter de horizon.
205619: ALBERTS, Joh.C.P. - Synthese des gemeenen kwaads, behalve den laster. Voorzien van historische commentaren voor een belangstellend nageslacht. (Met 4 andere boekjes, uitgegeven door Alberts in eigen beheer).
259794: ALBERTS, Joh. C.P. - Het recht. Drama in drie bedrijven.
254175: ALBERTS, Joh. C.P. - Feestelijke ommegang. Bloemlezing uit het leven van een 20ste-eeuwer. Eerste deel (1913-1918).
20816: ALBERTS, Joh.C.P. - Liefde is geen regeringszaak. Sexualiteit en overheid. (Vroege LHBT-uitgave).
250889: ALBERTS, Joh. C.P. - Twee handgeschreven brieven aan Wim J. Simons.
205395: (NAPOLEON). ALDANOV, Mark - Svyataya Elena, malenky ostrov.
121: ALETRINO, A. - Twee opstellen over crimineele anthropologie.
254633: ALETRINO, A. - Twee opstellen over crimineele anthropologie.
2670: ALETRINO, A. - Zuster Bertha.
251172: ALETRINO, A. - Handgeschreven briefkaart aan zijn broer David: 'Den Weled. Heer D. Aletrino'.
271618: ALETRINO, A. - Handleiding bij de studie der crimineele anthropologie.
269566: ALETRINO, A. - Martha.
20878: ALETRINO, A. - Is celstraf nog langer geoorloofd en gewenscht?
20879: ALETRINO, A. - Twee opstellen over crimineele anthropologie.
611: ALETRINO, A. - Naar aanleiding van De Ryckère's boek "La femme en prison et devant la mort", en van Dr. Cox' biologische studie Over de aequivalentie van man en vrouw.
736: ALETRINO, A. - Over ontoerekenbaarheid. Openbare les.
742: ALETRINO, A. - Is celstraf nog langer geoorloofd en gewenscht?
19992: ALI COHEN, L. - Suggesties.
20062: ALI COHEN, L. - Verzen. (Met een nawoord door A.G. van der Steur en een frontispice door Ger Kleis).
12453: ALI COHEN, L. - Geluk.
268728: (KRIMPEN, J. van). ALI COHEN, L. - Eros in Reykjavik. (Luxe-exemplaar in groen leder).
277154: (OFFICINA BODONI). DANTE ALIGHIERI - Vita Nuova di Dante. Proemio di Benedetto Croce.
256470: ALISON, Archibald - CDV original photo mounted on a sheet, with signature on a small card affixed below.
254927: (ALBERDINGK THIJM, J.A.). ALLARD, H.J. - Briefkaart van H.J. Allard aan 'den Wel E.Z. Geleerden Heer Prof. J. Alberdingk Thijm' te Amsterdam.
271164: ALLEN, Joseph - The Making of a Canadian. Illustrated by Elmer Rache. (Inscribed by the author).
275866: ALLEN, Woody - Mere Anarchy.
264370: ALLERS, Christian Wilhelm - La bella Napoli.
275742: ALLERS, Christian Wilhelm - Die silberne Hochzeit.
263199: ALLERS, Christian Wilhelm - Hochzeitsreise nach Italien.
204979: PITTSBURGH ALMANAC - Pittsburgh Steel Co's Almanac 1912.
268522: GERMAN-AMERICAN ALMANAC - Des Bauern und Handwerksmannes Calender für das Jahr 1839.
268521: GERMAN-AMERICAN ALMANAC - Des Bauern und Handwerksmannes Calender für das Jahr 1843.
269450: ALMANACH - Almanach de Porte-Monnaie. 1868.
269451: ALMANACH - Petit almanach pour 1910.
278998: ALMANAK - Jaarboekje voor de leden van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs 1887. (Almanak in rijkverguld marokijn).
273533: ALMANAK - Zutphensche Almanak voor het jaar 1924.
268410: (COUPERUS, Louis). ALPAERTS, Flor - Psyche. Vlaamsche muziek No. 4. Symfonisch gedicht naar het gelijknamig gewrocht van Louis Couperus van Flor Alpaerts. Klavierbewerking van Hendrik Diels.
273096: ALPHEN, Hieronymus van - Petits poèmes à l'usage de l'enfance. Traduits par Aug. Clavareau.
273097: ALPHEN, Hieronymus van - Kleine Gedichte für Kinder des zarteren Alters. Nach dem Niederländischen bearbeitet.
274588: ALPHEN, Oscar van (= Kees NIEUWENHUIJZEN, & Martin van AMERONGEN - De slak op het grasveld = The snail in the meadow.
274703: (COINAGE OF INDIA-IRAN). ALRAM, Michael & KLIMBURG-SALTER, Deborah E. - Coins, Art and Chronology. Essays on the Pre-Islamic History of the Indo-Iranian Borderlands.
275756: (MULTATULI). (L. van DEYSSEL). Als: A.J. - Multatuli. Multatuli en Mr. J. van Lennep. Multatuli en de vrouwen.
267272: (COUPERUS, Louis). ALTHUIS, S. van - Louis Couperus-tentoonstellingen. Een poging tot inventarisatie.
276675: (BAAN, Jan Lucas van der). ALTINK, Jan, & Jan BOER - Vonken van 't verleden. Mit holtsneden van Jan Altink.
273550: ALTINK, J., & J. BOER - De drie kleuren. Teekenvoorbeelden voor de lagere school. Toelichting.
271694: AMALRIK, Andrej - Pyesi. (= Plays).
26773: AMICUS ENDE AMELIUS - Eene leer, weest trouwe tot inder doot. (Met vijf originele zeefdrukken van Bart Drost, met de hand ingekleurd.)
257685: AMMERS-KÜLLER, Jo van - Jenny Heysten. Roman. Aus dem holländischen von Franz Dülberg.
273584: AMSTERDAAD - Na Sit In en Love In nu een enorme LIVE IN in Amsterdam. (Provo poster)
204535: Spaarbank voor de Stad Amsterdam - Wat is de Spaarbank voor de Stad Amsterdam en wat doet zij?
270348: AMSTERDAM, W. van - Marionetten.
278354: AMSTERDAM, AANSLAG OP - Den rechten konink Midas. Ontdekt in sijn lange ezels-oren. Zijnde een antwoort op de twee Godtvergeten lasteraars, den eenen in den Rechten ommegang, den ander in 't Amsteldamse rommelsootjen.
278386: AMSTERDAM - A Global Family Album. Verhalen uit het centrum.
274483: LETTERGIETERIJ "AMSTERDAM" - Promotor knip blaadjes / Feuilles découpent / Schneideblätter / Cutting sheets.
269477: LETTERGIETERIJ "AMSTERDAM" - Typografische Mededeelingen. 27e jaargang, 1931.
279425: ANACREONTEA - Nog wat erotika.
22551: ANDERSEN, H.C. - De schaduw.
278392: ANDERSON, John, & Adam HAYES and Mike WOODWARD - 12 Inches, Hot Greek Summer & Hard Packer. Three erotic gay mass market paperbacks.
278594: (MINIBOEKJE LEVIEN). ANDERSON, Alexander - Autobiography of an Early American Wood Engraver.
269035: ANDREA, Alberto d' - The Hohenstaufen's coins of the Kingdom of Sicily.
272345: ANDREJEF, Leonid - De smarten van België. Spel in zes tafereelen. Geautoriseerde vertaling naar het Russisch door Oswaldi.
20845: ANDRIAN, Leopold - Gedichte. (Bezorgd en van een nawoord voorzien door Marijke Stapert-Eggen en Frank Ligtvoet).
10210: ANDRIAN, Leopold - Gedichte. (Besorgt und mit einem Nachwort von Marijke Stapert-Eggen und Frank Ligtvoet).
279511: (LOWENSTEIN, Carole). ANGELOU, Maya - On the Pulse of Morning. The Inaugural Poem.
279473: (LOWENSTEIN, Carole). ANGELOU, Maya - Phenomenal Woman. Four Poems Celebrating Women.
278486: ANGIOLIERI, Cecco - Was ik het vuur. (S' i' fosse foco met vertalingen van Willem van Elden en Harry Prenen).
17006: ANKER, Robert - Sealed with a kiss.
275941: ANKER, Jan-Willem - Waarheen de nacht te voet gaat.
278192: ANKER, Robert, en Tjebbe BEEKMAN - Hier. (Met twaalf tekeningen door Tjebbe Beekman).
252462: ANKER, Robert - Trap op. Gedichten.
271925: (EERSTE WERELDOORLOG). ANNEXATIE - Annexatie-plannen. (Sierbord met propagandatekst).
263533: ANNIGONI, Pietro - Original photo with signature (1982).
268299: ANNUNZIO, Gabriele d' - Hydravions Savoia - Aeroplanes Savoia. (Met los inliggende persfoto's van D'Annunzio).
202432: Anoniem - Twie Leedjes.
278667: ANONIEM - Aan de Nederlandsche Intellectueelen. Eenheid, eenheid...
279354: ANONYMOUS - The Love Toy.
13986: ANSINGH, Lizzy - Kinderboeken.
257421: ANWB - De nieuwe verkeersregels. Van veel belang voor iedereen.
269210: APOLLINAIRE, Guillaume - Le roi-lune et cinq autres contes. (Met 11 originele, paginagrote houtsneden in kleuren door Piet Lont).
278016: LANDDROSTAMBT VAN OVERIJSSEL - MEDICI / APOTHEKERS - Regels waar aankomende artsen en apothekers aan moeten voldoen.
261082: APPEL, Lea - De trooster en de witte bloem. (Met handgeschreven opdracht).
279318: APPELBOOM, Max - Originele lithografie, met getypte brief.
274053: APPLETON, E.R. - The Beacon. (Monthly magazine 1921-1924).
277501: NATIONAAL AKTIEBUREAU VOOR HET PLAN VAN DEN ARBEID (IN BELGIË) - Plan- en strijdliederen.
277534: PARTIJ VAN DE ARBEID - Negen verkiezingsfolders en -kranten uit 1946-1954.
278575: SOCIAAL-DEMOKRATISCHE ARBEIDERSPARTIJ - De Sociaal-Demokraat. No. 1, 4 Januari 1896.
278576: SOCIAAL-DEMOKRATISCHE ARBEIDERSPARTIJ - De Sociaal-Demokraat. No. 325, 12 Augustus 1899.
280206: SOCIAAL-DEMOKRATISCHE ARBEIDERSPARTIJ - Amsterdam. Weekblad van de arbeiderskiesvereenigingen. Nr. 1, 27 Juni 1899.
276759: ARBEITERZEITUNG - Arbeiter Zeitung. Herausgegeben von der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Südhessens. 1920, Nr. 10 und 13.
280223: ARDES, Pieter/ Diderick van HOOGENDORP - Appendix, ofte naerder kort berigt. Om dan den verstandigen leser door een Naerder Kort Berigt te vertoonen, het calumnieus en valsch voorgheven van den Rentmeester Diderick van Hoogendorp, en de verdre Domestijcken van Zijn Hoogheyt, soo by mondelinge discoursen als Geschriften uytgebraeckt, tegens de apologie by Mr. Pieter Ardes, tot Justificatie van zijne Administratie als Tresorier en Rentmeester Ghenerael van Zijn Hoogheyt den Heere Prince van Oranjen, &c. gedaen, ende uytgegeven.
257052: ARENDS, Jan - Krantenknipsels (1972-1979).
268048: ARGENTINA - Recuerdo de Buenos-Aires. Vistas modernas.
257634: ARGYLL, George CAMPBELL, 8th Duke of - Autograph Letter Signed to C.N. Hale, dated 'Cannes France/ Jan 23/83'.
269723: ARMANDO - Zichzelf. (Met twee originele, genummerde litho's van Armando).
277278: ARNARSSON, Ingólfur /Ulrike SCHUCK - Ingolfur Arnarsson. (Katalog).
272795: ARNHEM - Het Hof van Holland. Logement bij J.L. den Docter te Arnhem. Hötel de Hollande. Table d'hôte ten 2 en 4 Uuren. (Twee porseleinkaarten van Logement Het Hof van Holland, ca. 1850.)
267929: ARNHEM - Copie van die informatien, confessien ende sententien, van die twee verraders ende conspirateurs tegens de steden Arnhem ende Doesburgh, consequentelick tegens den Staat der Vereenighde Nederlanden ondernomen.
269953: ARP, Hans - Op één been. (Vertaald door Peter Nijmeijer).
274763: ARP, Hans - Onze dagelijkse droom. Gedichten. Keuze, vertaling en nawoord Peter Nijmeijer en Laurens Vancrevel.
279490: ARRIGHI - The Calligraphic Models of Ludovico degli Arrighi surnamed Vicentino. A Complete Facsimile and Introduction by Stanley Morison. (Uitgevoerd door de Officina Bodoni).
262147: ARTAUD, Antonin, en Jacques RIVIÈRE - Brieven. (Tweetalige uitgave. Vertaald en ingeleid door Sieds de Boer).
254275: (SCHENDEL (vert.), Arthur van). ALCOFORADO, Marianna - Minnebrieven van een Portugeesche non. Vertaald (en ingeleid) door Arthur van Schendel. (1/25 luxe-exemplaren).
257686: (DUFY, Raoul). Sélection. Chronique de la vie artistique - Raoul Dufy. Chronique de la vie artistique, No. 1.
271101: JOURNAL DES ARTS - Journal des Arts. Publié sous les auspices d'une société d'artistes, d'hommes de lettres et d'hommes du monde. Première année nr. 1 & 16. 10 Août et 29 Septembre 1848.
266812: ARTZIBASCHEW, M. - Der Holzklotz und andere Novellen. (1914, with dust jacket!)
203351: ASHE, Thomas - Lost Eros.
278811: ASKEW, Alice & Claude - Een romantisch meisje. Uit het Engelsch.
279822: (BEHRENS, Charles Gl.). ASKLUND, Erik - Ensamma lyktor. Studier och skisser. Med tjugofem teckningar av Charles Gl. Behrens.
280220: ASMODÉE - Asmodée. 10e jaargang nr.1-53 (compleet).
280085: ASSCHER, A., L.H. SARLOUIS, L.E. VISSER, J.J. BUSKES, D. COHEN e.a. - Vrede over Israël. Toespraken gehouden op Donderdag 19 September 1935 in de Apollohal te Amsterdam, in de Protestvergadering tegen de ontrechting der Joden in Duitschland.
260060: ASSCHER, Maarten - Stunde und Tag. Roman. Aus dem Niederländischen von Marlene Müller-Haas.
277261: ASSELIN, Henry - 'La vie est un chemin creux'. (Gesigneerd handschrift).
275861: BIOSCOOP ZUTPHEN / ASSEN - Rekening voor Bioscoop Apollo, Assen, voor chocolade en toffees.
275428: (BESTE WENSEN). ASSER, Eli, en Hugh JANS, & Henk BROER, Leo BRAAT en Lucie & Theo KURPERSHOEK - Beste wensen voor 1958, 1959 en 1960. Vijf zelf ontworpen nieuwjaarswensen van verschillende kunstenaars voor D.A.M. Binnendijk.
274941: ASTÈR - Complete reeks van drie uitgaven, alle drie gebonden in halfmarokijn.
274942: ASTÈR - Complete reeks van drie uitgaven, alle drie gebonden in halfperkament.
278615: ATOOMBOM - Colosse tourangelle, dite Bombe Atomique Vivante.
276999: ATypI - Faltblatt zur Jahrestagung der ATypI in München 1978.
273334: AUBURN - Vloeiblad automobielbedrijf Veldhuis, Haarlem.
12125: (BUDDINGH' (vert.), C.). AUDEN, W.H. - Vier gedichten. Vertaald door C. Buddingh'.
272136: AUDEN, W.H. - Drie Gedichten. (Translated by Hugo Roeffaers. With two signed lithographs by Pavel Roucka).
279097: AUDEN, W.H. - Alone. (With a drypoint etching by Peter Yvon de Vries).
276082: AUDEN, W.H. - Vier gedichten. Vertaald door C. Buddingh'.
279657: AUDIN, Marius - Histoire de l'Imprimerie par l'image. (Compleet in 4 delen).
256789: AUGUSTIN, Niels - Spleen. Internationaal maandblad van en voor scheppende verschoppelingen.
255215: AUGUSTIN, Niels - de dualist.
277186: AUGUSTIN, Felix Paul - Afschrift van handgeschreven dagboek van 20 mei 1968 tot 10 juni 1969 met fotokopie van pag. 22/23 van het origineel.
273294: AUGUSTIN, Elisabeth - Het oude huis. (Met een originele linosnede van Peter Yvon de Vries).
280140: CONVOCATION NOTICE AUSTRIA - Einberufungskundmachung des Geburtsjahrganges 1897, Sankt Pölten.
275624: NAZI-AUSWEIS - Ingevulde verklaring voor een boer in de gemeente Zaltbommel om overdag zijn land te betreden in het Sperrgebiet Oensel-Hurwenen ('18 are Bouwland').
251499: ONBEKENDE AUTEUR - De nieuwe Don Quichot. Kluchtig blijspel.
257420: AVELINE, Claude - Grèges. (Signed).
268785: (BOREL, Henri). AVELINE, Claude - Madame Maillart. La vie de Philippe Denis. (Inscribed by Aveline to Borel).
251731: AVELINE, Claude - Examen. (Met handgeschreven opdracht van A.A.M. Stols).
205633: AVELINE, Claude - Carte manuscrite signée à Manuel van Loggem, avec enveloppe.
255170: AVELINE, Claude - Io Hymen. Poëmes inédits. Suivi de Chants Funèbres. (Met handgeschreven opdracht).
267325: (RUSSIAN COINS). AVERIN, Pyotr Sergejevich - Katalog Russiskich Monet y Zhetonov 1700-1917. (Catalogue of Russian Coins and Jetons).
274168: AVIATIEK - De luchtvaart. Geïllustreerd tijdschrift voor luchtvaart en aanverwante vakken. Officiëel orgaan van de Nederlandsche Vereeniging voor Luchtvaart. 1e jaargang.
274175: AVIATIEK - De luchtvaart. Geïllustreerd tijdschrift voor luchtvaart en aanverwante vakken. Officiëel orgaan van de Nederlandsche Vereeniging voor Luchtvaart. 2e jaargang, no. 24 (26 november 1910) en 26 (24 december).
279812: (TROYES-NANCY). AVIATION - La Vie au Grand Air. Le Circuit de l'Est. 13. Année No. 621. Numéro double, 13 Août 1910.
262761: AXELROD, Florence - Om jouw liefde alleen. Uit het Amerikaans vertaald door G. Kroon-Bakker.
267151: (EXPRESSIONISM). BAAK, Nico - Als het wintert. 1927, 1930 & 1932.
266606: BAALEN, Kees van, e.a. - De school de straat op. Verslag diskussiedag Projectonderwijs.
279166: BAAREN, Theo van - Bezweringen. (Origineel handschrift van de dichter).
267183: BAB, Julius - 1914. Der Deutsche Krieg im Deutschen Gedicht. 6 Heften (von 12).
204799: BÄCHLER, Wolfgang - Der nächtliche Gast.
259934: BACKER, Johanna C. - In memoriam Han van der Hoorn. (Omslag: De storm).
278288: (GOLDEN HIND PRESS). BACMEISTER, Ernst - The Christmas Tree Auction. Translated [uit het Duits] by Herbert Kleist. Wood Engravings by John DePol. (Met handgeschreven opdracht van Kleist).
259154: BAEKELMANS, Lode - Het geheim van "De drie snoeken". (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
269416: BAER & CO., Joseph - Flug und Luftschiffahrt in Wort und Bild. Meteorologie. Lagerkatalog 567. Zur internationalen Luftschiffahrt-Ausstellung in Frankfurt am Main im Juli 1909.
277255: BAHR, Hermann - Kierkegaard kennt nur...'. (Gesigneerd handschrift).
272413: BAHR, Leonard F. - A Manner of Printing.
264346: (LION CACHET, C.A.). BAKEL, Dr. H.A. van - Kleinoodiën uit Luther's nalatenschap. Getuigenissen van den hervormer. Bijeengebracht, ingeleid en toegelicht.
260067: BAKKER, Gerbrand - Birnbäume blühen weiß. Aus dem Niederländischen von Andrea Kluitmann.
252689: BAKKER, Bert, en Barend de GOEDE - Quatre mains.
788: BAKKER, Bert - Au revoir. (Met twee linoleumsneden van J. Minderaa).
278501: (WILMINK, Machiel). HUS-CARELS BAKKERIJEN - Gezocht... en ... . (Reclamefolder).
280090: BAKOENINE, Michel - Nagelaten Werken. Federalisme, socialisme en anti theologisme, brieven over het patriotisme, God en de Staat. Naar de Fransche uitgave bewerkt door B.P. van der Voo. Vermeerderd met een levensschets en portret.
270423: BALKT, H.H. ter, Wiel KUSTERS, Peter NIJMEIJER & Hans van de WAARSENBURG - Gheselscap goet. (Met een verantwoording door de drukker).
17234: BALKT, H.H. ter - Gilleleje. (Met een tekening van de auteur).
270421: BALKT, H.H. ter, Wiel KUSTERS e.a. - Gheselscap goet. (Met een verantwoording door de drukker).
273424: BALKT, H.H. ter, Wiel KUSTERS e.a. - Zuid ten westen. Länteen Etelästä. (Met Finse vertalingen door Heimo Pihljamaa).
277668: BALKT, H.H. ter - Op de Rotonden.
252944: BALZAC, Honoré de - Le chef-d'oeuvre inconnu. (6) Eaux-fortes de Roger Chailloux.
268033: BALZAC, Honoré de - Pensées, sujets, fragmens. Édition originale avec une préface et des notes de Jacques Crepet. Portrait gravé à l’eau forte par G. Noyon.
252946: BALZAC, Honoré de - L'élixir de longue vie. (Met zeven litho's in kleuren van Mart Kempers).
273820: (FRIESLAND). BANGMA, K. - Noticie Boek. Korte omschrijvingen en Enige aantekeningen Betreffende de Landbouw Sedert het jaar 1868.
278489: AMSTERDAMSCHE BANK - Ons jubileum 1871-1946.
266430: BANNING, Willem - Blijde ernst. Rede uitgesproken door W. Banning te Amsterdam op 7 en 28 februari 1909 voor een vergadering van de "Leesclub".
271062: BARBER, Daniel - Some of the Names Have Been Changed.
22553: BARBEY D'AUREVILLY, J. - La vengeance d'une femme. (Met zes originele etsen van Roger Chailloux).
277773: BARBEYRAC, Jean - Traité du Jeu, où l'on examine les principales questions de droit naturel et de morale qui ont rapport à cette matiere.
256315: (NERVAL, Gérard de). BARBIER, Gaston - Étude médico-psychologique sur Gérard de Nerval.
268891: BARCLAY, John - Argenis. Editio novissima. Cum clave hoc est, nominum propriorum elucidatione hactenus nondum edita.
268890: BARCLAY, John - Euphormionis Lusinini sive Ioannis Barclaii Satyricon Partes quinque cum clavi. Accessit Conspiratio Anglicana.
271859: BARNARD, Benno - Het gat in de wereld. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht).
268422: (GRAFT, Guillaume van der). BARNARD e.a., Benno - Teruggezongen. In memoriam Guillaume van der Graft.
271971: BARNARD, Benno - Een engel van Rossetti. Gedichten. (Gesigneerd met mooie handgeschreven opdracht).
272537: BAROMÈTRE, Monsieur - Beau temps - mauvais temps.
279324: BARRAS, Marcel - Ahmad de slavinnenrover.
276429: BARTELSE, Marinus - Van liefde en leven. (85 sonnetten in handschrift met versierde tussentitels).
271002: BARTH, Max - Die nacht des Kaisers. Kurzgeschichte. Der Herr des Reiches. Drei Gedichte. (Mit Zeichnung von Dora Vetter).
276097: BARTSCH, R.H. / Frederick JAEGER - Der Geiger von Salzburg. (Illustrated and signed).
277165: BASART, R.A. - Getypte brief aan 'Geachte redaktie'.
277022: (GEHENNA PRESS). BASKIN, Leonard - Flosculi Sententiarum. Printers Flowers Moralised.
257325: BASSE, Maurits - Het aandeel der vrouw in de Nederlandsche letterkunde. Twee delen.
253510: BASTET, F.L. - Twee gedichten.
271657: (STATENHOFPERS). BASTET, F.L. - Pentagrammen. (Met vijf houtgravures van Peter Lazarov).
272659: (COUPERUS, Louis). F.L. BASTET - Tussen sfinx en eenhoorn. Over Psyche en Fidessa van Louis Couperus.
278930: BASTET, F.L. - Aan Kroisos. Klein dodenboek voor gestorven vrienden.
278353: BATAVIER - Den tambour, in den vrywilligen optocht der Batavieren, ingevalle den vyand ergens inbrak, of zyne Hoogheyt hen quaeme op t'ontbieden, tot verlossinge en bevrydinge des Vaderlants.
275923: BATENBURG, A. van - De revolutie-film. Wat zij is - wat zij wil.
256970: (PERRON, E. du). BATTEN, F., en A.A.M. STOLS - Bibliographie van de werken van Charles Edgar du Perron. Samengesteld door F. Batten en A.A.M. Stols.
267992: (SCHENDEL, Arthur van). BATTEN e.a., Fred - Lof van Arthur van Schendel. 5 maart 1945.
274533: BATTERMAN, Jan - Collectie exlibris en andere kleingrafiek.
256901: BAUDELAIRE, Charles - Conseils aux jeunes littérateurs.
262900: (ZILVERDISTEL). BAUDELAIRE, Charles - Les fleurs du mal.
19501: BAUER, Marius - Bauers reis naar Moskou. In brieven en teekeningen. Aangevuld met een polemiek tussen socialisten en aestheten. (Tekstverzorging en inleiding van G.H. 's-Gravesande). (Met 10 tekeningen van Marius Bauer).
274296: BAUMGÄRTNER, Klaus - HUMUS Cahiers 1 en 2: Object zonder titel. Een intiem kunstwerk. (&) 9 foto's.
274290: BAUMGÄRTNER, Klaus - Photographs. (Die waslijnen in de Outer Hebrides).
274291: BAUMGÄRTNER, Klaus - (Objecten). (Kunstkatalog).
274294: BAUMGÄRTNER, Klaus / Markus LAUBTRÄGER / Mageres Blaukraut - Plastische constellaties en foto's / Plastische Konstellationen und Photos.
274297: BAUMGÄRTNER, Klaus - Collectie van zeven grotere en kleinere publicaties van Galerie Ramakers, Toussaintkade 51, Den Haag.
271481: BAUS, Georg - Lo Sviluppo della fiera campionaria di Lipsia dal 1914.
279350: BECK, Charles - The Bed at the Top.
266902: (HERINGA, Peter). BECKFORD, William - Vathek. Réimprimé sur l' original Français, avec la préface de Stéphane Mallarmé.
275733: BEDELVERS - Wie op de goede God. vertrouwd. Die heeft niet op zand. gebouwd.
279139: BEEK, Geert van - Veghel. (Met een originele, genummerde en gesigneerde zeefdruk van Jan Dierman).
276471: BEEK, J.A. van - Lijst van eenige boeken en brochuren uitgegeven in de oud-katholieke kerk van Nederland sedert 1751 tot 1842. Opgemaakt door J.A. van Beek, Oud-Katholiek Pastoor te Rotterdam.
260085: BEERBOHM, Max - Max's Nineties. Drawings 1892-1899. With an Introduction by Osbert Lancaster.
279797: BEETS, Nicolaas (als:) HILDEBRAND - Camera Obscura. (1e druk).
251453: BEETS, Nicolaas - Het doen door laten, eene voorlezing, benevens andere opstellen.
274205: BEETS, Nicolaas - La Chambre Obscure par Hildebrand (Nicolaas Beets). Traduction de Léon Wocquier.
270006: BEETS, Henry - 'Our Indebtedness to Israel'. Pag. 21-25 in: Israel: Past, Present and Future. Addresses delivered at a Conference on behalf of Israel, held at the Moody Tabernacle, corner of North Clark Street and North Avenue, Chicago, November 16-19, 1915.
269408: BEHRENDT, Fritz - Bitte nicht drängeln. Grafische Kommentare von -. (Met opdracht aan Ivan Sitniakowsky).
277196: (BEMMEL en DOORNENBURG). Jan de BEIJER - Collectie van negen gravures van de dorpen Bemmel en Doornenburg in de Betuwe (1742), tezamen in 5 lijsten achter glas.
278332: VEILINGCATALOGUS BEIJERS - Catalogus van een belangrijke verzameling boeken en tijdschriften bevattende de bibliotheken van wijlen de heeren G. van der Vlies Tromp te Heelsum, T.J.W. van Everdingen, Oud-Notaris te Tiel, Dr. J.H. Verloop, Mijningenieur, Wassenaar en verschillende andere bibliotheken en nalatenschappen. Verkooping 30 September-5 October 1940.
278333: VEILINGCATALOGUS BEIJERS - Catalogus van een belangrijke verzameling boeken en tijdschriften bevattende de bibliotheken van wijlen de heeren Dr. J.A.W. van Loon (tandheelkunde), P. Teunissen (land- en tuinbouwkunde) en verschillende andere bibliotheken en nalatenschappen, voorts een uitgebreide collectie oude kinder- en schoolboeken en prentenboeken (verzameling S. Levee te Utrecht). Verkooping 9-14 December 1940.
278331: VEILINGCATALOGUS BEIJERS - Catalogus van een belangrijke verzameling boeken en tijdschriften bevattende de bibliotheken van wijlen Jonkvr. A.H.C. van Loon (Huize Hoog Beek en Royen te Zeist), Ds. D.A. van Krevelen (emeritus-predikant te Bosch en Duin), Ds. R.M. Westerink (Geref. predikant te Velp) en verschillende andere bibliotheken en nalatenschappen. Verkooping 19-26 Mei 1941.
276886: (EIKELDOORPERS). BEIJNES, Florent - Een golf gevangen. (Met een druksel van Doortje de Vries in diverse kleuren en irisdruk).
275921: BEISHUIZEN, Piet - Een kleine Münchhausiade. Cinema Reeks 1.
266335: (BEMMEL). BEKS, Maarten - Bemmel. (Met een originele zeefdruk van Wim Zurné).
260144: BELCAMPO - De filosofie van het belcampisme. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
260149: BELCAMPO - De zwerftocht van Belcampo. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
260156: BELCAMPO - De Verhalen van Belcampo. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
260160: BELCAMPO - Sprongen in de branding. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
260168: BELCAMPO - Verborgenheden. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
265404: BELCAMPO - Tussen hemel en afgrond.
260169: BELCAMPO - Tussen hemel en afgrond.
260161: BELCAMPO - Liefde's Verbijstering.(Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
260577: BELCAMPO - Handgeschreven brief aan 'Beste Jeanne [van Schaik-Willing]'.
260591: BELCAMPO - Liefde's Verbijstering.
260579: BELCAMPO - Handgeschreven brief aan 'Geachte Mevrouw Stuut'.
260917: BELCAMPO - Collectie reisbescheiden. 13 stuks. Diverse formaten. 1961.
260919: BELCAMPO - Originele tekening. 8,6 x 11,2 cm. Niet gesigneerd en gedateerd ‘Dec “29’. Punaisegaatje en enkele roestvlekjes.
262556: BELCAMPO - Een vriendelijk woord.
260578: BELCAMPO - Handgeschreven brief aan 'Beste Hannibal en Alice [Hage]'.
271988: BELCAMPO - Liefde's Verbijstering. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht).
260139: BELCAMPO - De filosofie van het belcampisme. (Met handgeschreven opdracht aan Ad Petersen).
260142: BELCAMPO - De filosofie van het belcampisme. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
260143: BELCAMPO - De filosofie van het belcampisme. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
262555: BELCAMPO - Daarissiedan!
5920: BELCAMPO - Reisje naar Mecklenburg.
275569: BELJON, J.J. (Joop) - 'Houtsculptuur' en 'Let there be sculpture'. Twee nieuwjaarswensen.
272863: BELLAERT, Cornelis - the printer is mad - is he?
271190: BELLAERT, Cornelis - De dooie zit op zijn gemak. Zes Verzen plus Zeven Gedichten.
272856: BELLAERT, Cornelis (= C. van DIJK) - The Sinner and God's [Hand].
272854: BELLAERT, Cornelis - Equilibrium.
272855: BELLAERT, Cornelis - In plaats van het bakken van oliebollen.
272857: BELLAERT, Cornelis - Rebellious.
260348: BELLAERT, Cornelis - Seven-up. 7 seven-compositions.
270980: BELLAMY, Jacobus - Proeven voor het verstand, den smaak en het hart.
278879: (ROZENDAAL, W.J.). BELLAY, Joachim du - La vieille courtisanne.
266853: BELLAY, Joachim du - Les Regrets. (Met een houtsnede van Robert Steiner).
201285: BELOT, Adolphe - La bouche de Madame X.
260045: BENALI, Abdelkader - Boda à beira-mar. Traduzido do neerlandês por Arie Pos.
268066: BENDER O.P., L. - Verderfelijke propaganda (naar aanleiding van het jaarverslag 1936 van het Nederl. Wetenschappelijk Humanitair Komitee).
205388: BÉNÉDICT (BELLON), Jean - Premier livre des chansons-proverbes. Les abstinentes - Les indulgentes - Les innocentes - Les caressantes.
252225: BENSON, Stella - Mrs Oneleg. (Typescript, signed in blue ink).
279746: BENSON, John Howard - The First Writing Book. An English Translation & Facsimile text of Arrighi's Operina, the first manual of the Chancery hand, with Introduction and Notes By John Howard Benson.
256681: BÉRANGER, Pierre-Jean de - Lettre autographe signée, à un ami.
272717: (WALROND WALROND). BÉRANGER, Pierre-Jean de - Béranger. Some of his Sonnets with English Translations [by John Walrond Walrond, 1st Baronet Walrond, of Blackfield, Devon].
270418: BÉRANGER, Pierre-Jean de - Oeuvres complètes. Édition elzévirienne. Avec un portrait gravé sur bois d'après Charlet. (Dédication).
273878: BERANOVÁ, Jana - Jantje zag eens mensen hangen.
274420: (STARKE, Ottomar). BERBERICH, Siegfried - Emil. Ein Epos.
250644: (SPIER, Jo). BEREND, Alice - Ria's Amerikaansche Tournee (Das Gastspiel). Vertaling M.E. Endt-Goedkoop. (Bandontwerp Jo Spier).
271572: BERG, Alban - Georg Büchner's Wozzeck. Opera in drie bedrijven, vijftien tafereelen. Alban Berg-nummer van het tijdschrift De muziek, maandblad onder redactie van Paul F. Sanders en Willem Pijper, uitgegeven ter gelegenheid van de eerste uitvoering in Nederland van de opera "Wozzeck" door de Wagnervereeniging op 7 October 1930.
277214: BERG, Arie van den - Hondeleven. (Met illustraties van Rinke Doornekamp. Luxe-uitgave).
261039: BERG, Willem van den - Portret van D.A.M. Binnendijk. Originele aquarel. 18,2 x 12,5 cm. Gesigneerd 'WillemvdBerg'. Niet gedateerd. Onder passe-partout. 47,0 x 37,5 cm.
260846: BERG, Arie van den - De kapper spreekt tegen zijn spiegel. (Luxe-exemplaar).
806: BERG, Arie van den - Blauwzuur.
280121: BERGER, L.G. den - Mededeelingen van het proefstation voor thee, No.XCVII (97). Platenatlas behoorende bij Houtsoorten der Cultuurgebieden van Java en Sumatra's O.K.
269919: BERGH, J.A. de - Het wapen des konings en des rijks thans gevoerd, is in strijd met de wet.
275202: BERGH, J.A. de - Terugblik op 's-Gravenhage in 1880, uitgesproken in den Nieuwjaarswensch van Thomasvaer en Pieternel, op de bruiloft van Kloris en Roosje, op 4 Januari 1881.
271899: BERGH VAN EYSINGA, H.W.Ph.E. van den - Ontwikkeling. Volksblad. 3de jaargang nr. 1, januari 1901, t/m 8e jaargang nr. 12, december 1906.
20986: BERGH, Herman van den - Romanticismo en risorgimento. Openbare les, gegeven op 14 oktober 1952.
21341: BERGHMANS, Jan - Analfabeten.
17073: BERGHUIS, Hans - De scheiding.
275849: BERGMAN, Ingmar - Cinétol presenteert Ingmar Bergman.
275179: BERLIN - Berliner Leben. Zeitschrift für Schönheit und Kunst. 2. Jahrgang 1899.
270119: BERNARD, Tristan - Handgeschreven brief over het signeren, gedateerd '4 Août 22'.
268327: (MEYER, Wybo). BERNER, Else - Georg HERMANN - Wellen. Mit Vorwort von Georg Hermann.
267080: (KONIJNENBURG, Willem van). BERNET KEMPERS, K.Ph. - Muziekgeschiedenis. Met 25 afbeeldingen, 17 muziekvoorbeelden en een register. (Met opdracht van de schrijver).
253757: JULIANA & BERNHARD - Oranje-nummer Dagblad "Het Noorden" ter gelegenheid van het Vorstelijke Huwelijk.
278844: BERNHARD, Ludwig - Der Staatsgedanke des Faschismus.
278312: BERNHARDT, Sarah - Théâtre Sarah Bernhardt 1906-1907. (Programmaboekje voor de opvoering van Les Bouffons van Miguel Zamacoïs).
271310: BERNLEF, J. - Skyggebilder. Oversatt fra nederlandsk av Tove Alkan. (Met opdracht van de vertaalster aan Eva Hoornik).
279038: (BOEKENWEEK). BERNLEF, J. - De pianoman. (Luxe-editie).
270442: BERNLEF, J. - De man in het midden.
11155: BERNLEF, J. - Morene.
274356: BERNLEF, J. - Geestgronden. (Met een handgeschreven gedicht als opdracht).
265994: BERNLEF, J. - Boy. Översättning av Per Holmer.
15086: BERNLEF, J. - Bronkop. (Met een illustratie van Rob Cox).
277955: BERNLEF, J. - Schoenen. (Gesigneerd).
279976: BERNOS DE CASZTOLD, Carmen - Prières dans l'Arche.
279828: (RIMBAUD, Arthur). Paterne BERRICHON - Original author’s copy of Verlaine Héroïque.
205479: BERRY, Dave - Original signed beermat.
272445: BERTRAND, Aloysius - Gaspard de la nuit.
277544: (WAL, Eric van der). BESCH, Lutz - Schneeglöckchen sagen.
253321: BESNARD, Albert - Herinnering aan Jan van Krimpen.
275818: BESTEN, Ad den - Dubbel leven. Sonnetten. (Met opdracht aan Roel Houwink).
273597: BESTEN, Ad den - Loflied voor tegenstem.
274523: BESTEN, Ad den - Dubbel leven. Sonnetten.
250017: (BORDEWIJK, F.). BEUKENHORST-KAMP, Elly, - Schaduw, Stemming en Stil Water. Bordewijk en de Haagse straatnamen.
202830: BEURDELEY, Cecile - L'Amour Bleu. Translated from the French by Michael Taylor.
280086: BEURDEN, A.F. van - De edele klokkengieterskunst. Opschriften, sagen en legenden der klokken. Met aanteekeningen over de Nederlandsche klokkengieters Petit & Fritsen.
269046: BEURSKENS, Roelant - Bij voorkeur op een stenen trapje.
20037: (ALI COHEN, L.). BEVERSLUIS, Martien - Zwerversweelde.
9122: BEVERSLUIS, Martien - De Cracht van 't Landt bestaedt.
278509: BEVERWIJCK, Johan van - Schat der gesontheyt; verçiert met Historyen, Kopere Platen, als oock met Verssen van heer Iacob Cats (...). In desen sevensten druck van nieuws oversien, ende op ontallijcke plaetschen vermeerdert. Op nieus vermeerdert met het Steen-Stuck, van deselve Autheur.
271578: BEVRIJDING - De bevrijding. Maandblad gewijd aan de vernieuwing van het socialisme. (37 nummers in één band uit de jaargangen 9-12).
275689: BEVRIJDING - Bevrijding. Maandblad gewijd aan de vernieuwing van het socialisme. (2 losse nummers, nr. 5 en 8 van 1934).
276033: BEVRIJDINGSKAARTEN - 6 ansichtkaarten met karikaturen, uitgegeven in 1945, vlak na de Bevrijding.
276031: BEVRIJDINGSKAARTEN - 12 ansichtkaarten met karikatuurportretten van de geallieerde generaals. (Complete serie, 1945).
278708: BEZAAN, Jo - Jac. van Hattum. Het boek van Marc. (11 originele linosneden). SIGNSIGN
278433: KUNST IN BEZETTINGSTIJD - Tentoonstelling hulpwerk beeldende kunst van den Nederlandschen Volksdienst. (Tentoonstelling van 15 december 1942-15 januari 1943).
275423: BEZIGE BIJ, De - Diner van het bestuur van de Coöperatie De Bezige Bij omdat Geert Lubberhuizen 20 jaar Bij is.
273475: BIBEB - Otto Treumann, grafisch ontwerper.
264573: (SIMONS, Carla). BIBESCO, Princesse - De groene papegaai. (Le perroquet vert). Uit het Fransch vertaald door Carla Simons.
277898: MEDIEVAL BIBLE - The Story of Joseph of Egypt and his Brethren. Velislai Biblia Picta.
253039: BIBLE (Syriac) - Pentateuchus Syriace. Post Samuelem Lee, recognovit emendavit edidit Guilelmus Emery Barnes. Adiuvantibus Carolo W. Mitchell, Iohanne Pinkerton.
276047: BIBLIOTHEEK - Lijst van de boekwerken in Rijnlands Archief, op 31 Jan. 1902.
269613: (TEIGE, Karel). BIEBL, Konstantin - Nebe, peklo, ráj.
277560: BIENEK, Horst - Die Zeit danach. Gedichte von Horst Bienek. Offsetlithographien von Bernard Schultze.
280201: BIER - Ordonnantie volghende den welcken ten behoeve van de Ghemeene saecke over al in den Lande van Hollandt ende West-Vrieslandt soo wel inde Steden als ten platten Lande van weghen ende volghende den consente vanden Staten vande selve Landen de ghemeene Impost van alle de Bieren van Hollandt West-Vrieslandt en andere Nederlandtsche Provintien ghebrouwen: Mitsgaders van alle Wtheemsche gebrouwen Bieren gheheven ende geinnet sal worden voor den tijdt van ses Maenden Innegaende den eersten Octobris 1621.
260398: BIERCE, Ambrose - Het voorval op de Owl Creek brug. Een fantastisch verhaal van - ingeleid en uit het Amerikaans vertaald door Jan Spierdijk met houtgravures van Arnold Pijpers.
260966: BIERENS DE HAAN, P. - Hoofdlijnen eener psychologie met metafysischen grondslag.
270241: BIESHEUVEL, J.M.A. - Die aardige hoogleraar.
276375: BIGGERS, Earl Derr - Charley Chan / Charlie Chan Vol. II / Charlie Chan Vol. III.
276704: BIJBEL - Het Nieuwe Testament.
272862: BIJBEL - De barmhartige samaritaan.
275527: BIJENKORF, De - Catalogus leesbibliotheek "De Bijenkorf". Met 4 supplementen.
27110: BIJSTERBOSCH, Willem - Van een knecht. (Met handgeschreven opdracht).
27111: BIJSTERBOSCH, Willem - Ketser de neger.
27113: BIJSTERBOSCH, Willem - In opdracht. Een vertelling.
260552: BIJWAARD, Pieter en Rene HUIGEN - Onder een prop gorgelen. Gedichten. Pieter Bijwaard: Tekeningen.
279340: BILDERDIJK, Willem - Aan den Heer Le Sage ten Broek, in andwoord op zijnen openbaren brief aan Mr. W. Bilderdijk.
262145: BILL, Max, en Jan TSCHICHOLD - Het dispuut tussen Max Bill en Jan Tschichold. (Vertaald, bezorgd en met een verantwoording door Steven de Joode. Met een voorwoord door Wim Crouwel).
268060: BILL, Max, en Jan TSCHICHOLD - Het dispuut tussen Max Bill en Jan Tschichold. (Vertaald en bezorgd door Steven de Joode. Met een voorwoord door Wim Crouwel). (Overdruk).
277085: BILLINGER, Richard - Der Garten haucht. Gedichte von Richard Billinger zum 10. Todestag.
275348: (MARSMAN, H.). André BILLY - La muse aux bésicles. Essais de critique littéraire.
273488: BOX-BINDING - Empty bookbinder's box titled Venus and Adonis.
261396: BINET-VALMER, J.A.G. - Lettre autographe (L.A.S.) à Marcel Batilliat, datée 21 mai 1926, signée 'Binet-Valmer.
275668: BINGER-CANTOR, Bettina - Twaalf van de film. Afbeeldingen en beschrijvingen uit het leven der groote filmsterren, bijeengebracht door B. Binger-Cantor. Met een voorwoord van Luc Willink.
260941: BINNENDIJK, D.A.M. - 'Novembermiddag'.
257610: BINNENDIJK, D.A.M. (BOUTENS, P.C.) - Een protest tegen den tijd. Inleiding tot de poëzie van P.C. Boutens.
257604: BINNENDIJK, D.A.M. - Oog in oog. Kwatrijnen. (Met opdracht aan zijn vrouw).
261079: BINNENDIJK, D.A.M. - Handgeschreven brief aan 'Mijn lieve Toetie [= Enny Binnendijk-Paauw]'.
261168: BINNENDIJK, D.A.M. - 'Appel in de pers'.
280174: BINNENDIJK, D.A.M. - Collectie van zes auteursexemplaren.
257595: BINNENDIJK, D.A.M. - Onvoltooid verleden. Gedichten. (Met handgeschreven opdracht aan zijn echtgenote).
257605: BINNENDIJK, D.A.M. (BOUTENS, P.C.) - Een protest tegen den tijd. Inleiding tot de poëzie van P.C. Boutens.
257606: BINNENDIJK, D.A.M. - Het andere land. (Met handgeschreven opdracht aan zijn echtgenote).
261163: BINNENDIJK, D.A.M., & Enny - Handgeschreven ansichtkaart aan 'Hr. & Mw. Binnendijk'.
1249: (MARSMAN, H.). BINNENDIJK, D.A.M. (inl.) - In memoriam H. Marsman. Overleden 17 juli 1940.
261038: BINNENDIJK, D.A.M., & C.F. ROELOFSZ - 'In bed. Een koorts van eenenveertig graden (...)'.
261041: BINNENDIJK, D.A.M., & BOUTENS, P.C. - 'Rondeel voor een zangstem en piano van W. Rettich op. 44, no. 4'.
275222: BISSCHOPPEN, NEDERLANDSE - Handschriften van vier Nederlandse bisschoppen en drie andere monseigneurs (1929), alle gesigneerd.
272495: HOSTETTER'S STOMACH BITTERS - Hostetter's Illustrated United States Almanac, 1875. For Merchants, Mechanics, Miners, Farmers, Planters, and General Family Use.
267859: BIZOT, Pierre - Medalische historie der republyk van Holland. In 't Fransch beschreeven door den Heer Bizot, en uit die taal in 't Nederduitsch gebracht, en wel twee derden vermeerderd; nevens alle de Medalien der Overtocht van Zyn Hoogheid na Engeland, des zelfs Krooning, enz. tot nu toe in gevoegsaame ordre gesteld: met een Byvoegsel van de Grafsteden ter eere der Dappere Helden opgerecht.
275596: EROTISCH BLAADJE - Pirana. Begint waar anderen met sex eindigen. Nr. 2, 3 en 5.
271277: (SNOECK, Jan). BLAKE, David - 22 Poems. Branches of a Coral Mind.
271298: (SNOECK, Jan). BLAKE, David - 21 Poems. Cleared by Customs.
270998: BLAMAN, Anna - Spreken in het openbaar. (En:) Madame Thérèse.
263493: BLAMAN, Anna - Twee handgeschreven brieven aan 'Beste Nico [Wijnen]'.
205317: BLASCO IBANEZ, Vicente - Collection of Press Photos (1920s).
270306: (NOVALIS). BLEI, Franz - Novalis. Mit einem Lichtdruck, einem Faksimile und acht Vollbildern in Tonätzung. (Serie Die Literatur herausgegeben von Georg Brandes Nr. 6).
260881: BLIJSTRA, R., als: R. van HARLINGEN - Bij nadere kennismaking. Novelle.
271444: BLIJSTRA, R., als: R. van HARLINGEN - Haaien voor Nabatoe. Novelle.
260882: BLIJSTRA, R., als: R. van HARLINGEN - Bij nadere kennismaking. Novelle.
267385: BLOEM, J.C. - Sonnet.
272754: BLOEM, J.C. - Enkele gedichten.
31815: BLOEM, J.C. - Vier handgeschreven brieven aan 'Amice' en een ongepubliceerd gedicht.
267471: (TOORNSTRA, Klaas). BLOEMENDAAL, Nico - Ter herinnering aan het 10-jarig jubileum van Klaas Toornstra. 1 nov. 1924 - 1 nov. 1934. (Overdruk).
276276: (DAAL, Geert van). BLOEMSAAT, Edwin (red.) - Uit de schaduw. Twintig jaar Nederlands Genootschap voor Bibliofielen. Jubileumboek 2011. (Luxe-exemplaar).
272145: (JIRINCOVÁ, Ludmila). BLOKLAND, Herber - Ludmila Jirincová. Tsjechisch kunstenares. (Met twee etsen van Ludmila Jirincová)
272164: (JIRINCOVÁ, Ludmila). BLOKLAND, Herber - Vzpominka na Ludmila Jirincová. (Met drie gesigneerde etsen van Ludmila Jirincová).
203955: BLOKZIJL, Max - Brandende kwesties. Een keur uit en een bewerking van de 'radiopraatjes' gehouden door Max Blokzijl, Hoofd der Afdeeling Perswezen van het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten.
21703: BLOM, Onno - Canard. (Met een originele linoleumsnede van Peter Yvon de Vries).
279603: BLOOKER'S CACAO - Vier kartonnen advertentie-ezels met plaatjes van Amsterdam.
263577: BLOY, Léon - La femme pauvre. Épisode contemporain.
260131: BLÜHER, Hans - Ulrich von Wilamowitz und der deutsche Geist 1871/1915.
264975: BLÜHER, Hans - Werke und Tage. Erster Band. (All published).
253737: BLÜHER, Hans - In medias res. Grundbemerkungen zum Menschen.
260132: BLÜHER, Hans - Die Intellektuellen und die Geistigen.
275030: SHORT BROTHERS FLYING-BOATS - The First and the Latest. (Trade catalogue).
264702: (HEINE, Heinrich). BOBBE (vert.), Dimitri Alexander - Enkele gedichten vertaald uit Das Buch der Lieder.
263140: (KUZMIN, Michail). BOCCACCIO, Giovanni - Bokkachcho Fiametta.
271313: (THEATERPROGRAMM). KÜNSTLERSPIELE BOCCACCIO - Officielles Tages-Programm der Künstlerspiele "Boccaccio" Schildergasse 99-101 (Köln).
279185: (ELIOT, T.S.). BODELSEN, C.A. - T.S. Eliot's Four Quartets. A Commentary by C.A. Bodelsen.
276486: BODENHEIM, Nelly - Groen groen grasje. Illustraties van Nelly Bodenheim.
252467: BOEHRINGER, Robert - Aus Sang der jahre.
278148: PROSPECTUS VOOR NOOIT VERSCHENEN BOEK - Nijgh & Van Ditmar's Hand-woordenboek der samenleving. Miniatuur-Encyclopedie voor alle Standen. (Prospectus).
278231: BOEKEN, Hein - Collectie van 23 overdrukken uit De Nieuwe Gids, 1914-1920.
9104: BOEKEN, H.J. - Goden en Menschen.
266070: BOEKENCLUB - Europaclub. Voor boeken en grammofoonplaten NV.
278435: BOEKHANDEL - Internationaal boekenvisum.
1111: (HAWINKELS, Pé). BOEKRAAD e.a. (red.), Hugues C. - Moet dit een wereldbeeld verbeelden? Van en over Pé Hawinkels.
252463: BOELENS, Jan - Bomber boy. (Met opdracht van de schrijver).
279761: (RIMBAUD, Arthur). Paul BOENS - Arthur Rimbaud. Au genie Ardennais et voyant precurseur.
279760: (RIMBAUD, Arthur). Paul BOENS - Arthur Rimbaud. Au genie Ardennais et voyant precurseur.
275045: (SHIPS). BOER, G.J. de / SCHOLTEN, B.W., & F. HAALMEIJER - Nederlandse passagiersschepen. Van maildienst tot cruisevaart. (And:) Rotterdamsche Lloyd.
255128: BOER, Herman Pieter de - Hagelslag. 10 sonnettines. (Met een tekening door Paul van Stijn).
272566: BOER, Jan - Nunerkes. (Schulpkes dei zingen). (Met tien tekeningen van Jan Altink en een voorwoord van Jan Fabricius).
277194: BOER, Robert M. - Animal behaviour. Met tekeningen van Henk van de Wengel.
272120: (RIMBAUD, Arthur). BOER, Julius de - In memoriam Arthur Rimbaud. Een krans van stanza's. (With two original wood engravings by Nico Bulder).
274790: BOER, Herman Pieter de - De Vogelmens. (Met een illustratie van Pat Andrea).
5824: BOER, Herman Pieter de - De gek van Bredevoort.
266627: BOER, Kees de (voorw.), REICH, Wilhelm, REICHE, Reimut, e.a. - Seks map.
19254: BOER, Herman Pieter de - Hagelslag. 10 sonnettines. (Met een tekening door Paul van Stijn).
277513: BOERENPARTIJ - Verkiezingskrant voor Amersfoort en Hoogland.
272225: (MOESMAN, J.H.). BOERSMA, J.M. - 'Het Grafisch Gezelschap De Luis heeft de eer U uit te nodigen tot een bezoek aan de tentoonstelling van schilderijen van J.H. Moesman (...)'.
266010: BOESMAN, J. - Vliegbrieven-catalogus.
11919: BOGAARDS, Carla - Walk on water. (Met een origineel druksel van Martien Frijns op het omslag).
272157: BOGAART, Nico C.R. - De buikspreker. (Met een gesigneerde ets van Jan Mensinga).
272178: BOGAART, Nico C.R. - De cellist. (Met een gesigneerde ets van Jan Mensinga).
253294: BOGAERTS, Theo - De man, die het licht stal. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
260570: (CARRINGTON) - An English Bohemian - The Book of Exposition. (Kitab al-Izah fi'Ilm al-Nikah b-it-Tanam w-al-Kamal). Literally Translated from the Arabic by an English Bohemian with Translator's Foreword, Numerous Important Notes illustrating the Text, and several interesting appendices.
273686: BOHN, Nelly - Collectie van literaire werken.
273777: BOK, Henri - Little Saxology. Illustrated by Catryn.
268063: BOKHOVE, Niels - De drempelschroom verdrijven. Literaire activiteiten in de jaren 1932-1973 bij boekhandel Broese onder Chris Leeflang.
268065: BOKHOVE, Niels - De drempelschroom verdrijven. Literaire activiteiten in de jaren 1932-1973 bij boekhandel Broese onder Chris Leeflang.
271933: BOLHUIS, E.G. van - De Gabbertaal. Woordenlijst van het Bargoens.
15478: BÖLL, Heinrich - Fünf Erzählungen. (Met 14 originele litho's van Kurt Löb).
269364: BOLS - The Pink Lady and others...
277758: BOLTON, Clare - A foible of follies. (Minuscule edition!).
279439: (KLOOS, Willem). Emmanuel de BOM - Willem Kloos over de Vlaamsche Letteren. (Met opdracht van De Bom aan Johannes Reddingius).
280035: BOMANS e.a., Godfried - De Dijk. Nederlandsch blad voor Katholieke studenten. 9 nummers.
278948: BOMANS, Godfried - Juffrouw Langneus. (Origineel handschrift).
263157: BOMANS, Godfried - Brief aan Opland.
11910: (ULSEN, Henk van). BOMANS, Godfried - Sprookjes. Ingeleid en geïllustreerd door H.L. Prenen.
275031: BRISTOL BLENHEIM BOMBER - L'Avion de Bombardement "Bristol" Blenheim. (Trade catalogue in French).
274240: (COINS). BOMPOIS, H.F. - Monnaies de Koinon Makedonon.
275217: VRIJZINNIG-DEMOCRATISCHE BOND (V.D.B.) - Tegen de reactie! (Pamflet)
277507: SOCIAAL-DEMOKRATISCHE BOND - Vlugschrift.
273273: BONGS, Rolf - Urteil über einen gemeinen Soldaten. Erzählungen. (und:) Züricher Gedicht.
275841: BONNEFANT, IN DE - Collectie van zes rijmprenten / margeposters.
252818: BONNETAIN, Paul - Autograph Letter Signed to an unknown correspondent in Britain.
277362: BONS, Jan - Genesis van een compositie.
274140: BONS, Jan - Brief aan Jean Paul Vroom met originele tekening van het kasteel van Collioure.
271917: BONS, Jan - Twee nieuwjaarswensen. (Eigen uitgaven, een met opdracht).
265643: BONTEBAL, Adriaan - Charmante jongen. Sportief tiep. Miniaturen. (Geïllustreerd door Marnix Rueb en met een voorwoord door Bart Chabot).
263079: BOOG, Mark - Seizoenen. (Met vier seizoensfoto's door René Bakker).
278445: HIDE-AND-SEEK BOOK - L'Immoraliste by André Gide hollowed-out with a room in the form of a heart, that hides a plastic black-stippled orange salamander on a gold-orange background.
264747: MINIATURE BOOK - Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Matthieu. D'après la version revue par J.F. Ostervald.
274423: STRATFORD BOOK - Johnnie Meyers Printer. The Stratford Book Nr. 1.
211022: WORLD BOOKS (The Reprint Society Ltd) - Multicolor Publisher's Advertisements.
252642: (D.A.V.I.D.). BOOLEN, J.J., & J.C. van der DOES - Five Years of Occupation. The Resistance of the Dutch Against Hitler-Terrorism and Nazi-Robbery.
271189: BOOM, Harm - De najaarsmarkten van Rolde en Zuidlaren in 1871.
277188: (REMBRANDT). Christopher WHITE and Karel G. BOON - Rembrandt's etchings. An illustrated critical catalogue in two volumes.
277807: BOON (samenst.), Ton den - Taal van het jaar nul. Kroniek van het Nederlands in 2000. (Tot en met:) Taal van het jaar vijf. Kroniek van het Nederlands in 2005.
260274: BOON, Louis Paul - L.P. Boon. (Produktie: Roland van Opbroecke).
278532: (DÜRER, Albrecht). BOON, Karel G., & Robert W. SCHELLER - The graphic art of Albrecht Dürer, Hans Dürer and the Dürer school. An illustrated catalogue.
29729: BOON, Louis Paul - Reportages.
205653: BOOST, Rolf, e.a. - Dat kleine beetje extra. 60 jaar kinderpostzegels.
262524: BOOT, Martin - Graniet op gele voeten. Moments musicaux en songs in verzen.
267757: BOOTTOCHT - Snapshots van den Boottocht naar de Zuiderzee-werken op Donderdag 7 Juli 1932, aangeboden door de heeren Van der Elst & Matthes te Amsterdam aan de Leden der V.K.V. ter gelegenheid van haar 22ste Zomervergadering.
917: BOOVEN, Henri van. (COUPERUS, Louis) - Leven en werken van Louis Couperus.
279253: BOR, Jan - Experiment in niet-denken.
256161: BORDEWIJK, F. - Bij gaslicht.
19347: BORDEWIJK, F. - De publieke fotolach.
279747: BORDEWIJK, F. - De doopvont. Roman.
279978: BORDEWIJK, F. - Huissens. Een climacterium.
5821: BORDEWIJK, F. - Huissens. Een climacterium. (Geïllustreerd door Kurt Löb).
8093: BORDEWIJK, F. - De Joodse cel. (Geïllustreerd door Karin Bouthoorn).
277322: BOREL, Henri - Het recht der liefde. Eene studie uit het Indische leven.
280138: BOREL, Henri, als H.J.F. BOREL - De Chineesche kwestie en de ambternaren van 't Binnenlandsch Bestuur. Overdruk uit het Koloniaal Tijdschrift No. 1., 2e Jaargang.
279888: (RIMBAUD, Arthur). Alain BORER - Un sieur Rimbaud se disant négociant.
272250: BORG, Bodil - De wijze dwazen. (Gesigneerd met opdracht van de schrijver).
279672: BORNITZ, Jakob - Jacobi Borniti j.u.d. De nummis in Repub. percutiendis & conservandis libri duo. (Original 1608 edition).
22612: (HAAR, LANG). BORSTIUS, Jacob - De predicatie van 't lang-hayr gedaan door een voornaam gods-geleerde binnen een aanzienelijke stad genaamt ***. (Met een nawoord van M.M. Tóth-Ubbens, getiteld 'Kaalkop of ruighoofd. Historisch verzet tegen het lange haar.').
255207: BOS (sst. en inl.), Jan - 't Is vreugd in Folio. Liederen in 't vroede, in 't zotte en in 't amoureuze bij de afronding van de Short-Title Catalogue, Netherlands. Met een inleiding door Jan Bos. (Met drie ingeplakte foto's).
277400: BERG EN BOSCH - Het Sanatorium Berg en Bosch te Bilthoven van de R.K. Vereeniging tot bestrijding der tuberculose Herwonnen Levenskracht Instelling van het R.K. Werkliedenverbond in Nederland.
271430: BOSMAN, Anthony - Witte zwanen zwarte zwanen. Novelle van Anthony Bosman. Met tekeningen van Joop Löbler.
259979: BOSMAN, Anthony - Witte zwanen zwarte zwanen. Novelle van Anthony Bosman. Met tekeningen van Joop Löbler.
279455: BOSSUIT, Francis van - Cabinet de l'art de schulpture, par le fameux sculpteur Francis van Bossuit. Exécute´ en yvoire ou e´bauche´ en terre, grave´es d'apre`s les desseins de Barent Graat par Mattys Pool.
250724: BOTERMAN, J.P. (inl.) - Zilvertype, corps 15. Briefwisseling tussen J.F. van Royen en S.H. de Roos over het ontwerp van de Zilvertype, 1914-16.
273061: BOUCHAUT, Dione - Kiemroos.
256951: BOUCHER, François - Deux époques et leurs styles. Exposition 1814 à 1848 au Louvre.
256598: BOUDEWIJN - Vraag.
278441: BOUDIER-BAKKER, Ina - Zorgen.
275098: BOUDIER-BAKKER, Ina - De straat. (Luxe-uitgave).
277576: BOUHUYS, Mies - Ariadne op Naxos.
276890: BOUKABOUYA, R. (Hadj Abdallah) - Les soldats musulmans au service de la France. Lieutenant Indigène Boukabouya (Hadj Abdallah) des Tirailleurs Algériens.
279254: BOUMANS, Bart - Vertaal-manuscripten.
254187: (CO-OP 2). BOUQUIN, Édouard (= Eduard ELIAS) - Ik dacht zoo.... (plus Hendrik Hagenaars Hoek).
205335: BOURDET, Edouard - Signature on a card, dated (in another hand) 'New York, December 16 1926'
267677: BOURGES, Elémir - Le Crépuscule des Dieux. (Avec 26 gravures originales de Richard Ranft).
252204: BOUTENS, P.C. - Morgengedachten op den vijftigsten geboortedag van Wilhelmina van Oranje-Nassau, Koningin der Nederlanden. (Met opdracht aan Cornelis van Duyvenbode).
17584: BOUTENS, P.C. - Exercitationes Criticae in Scholia ad Aristophanis Acharnenses.
19693: BOUTENS, P.C. - In den keerkring. Zeven gedichten.
25478: BOUTENS, P.C. - Oudere verzen.
25647: BOUTENS, P.C. - Werken van Bernard Zweers.
259534: BOUTENS, P.C. (ed.). LABÉ, Louize - Oeuvres completes de Louïze Labé Lionnoize publiées par P.C. Boutens. Avec une introduction par J.J. Salverda de Grave. Portrait gravé sur bois par J. Franken Pzn.
272551: BOUTENS, P.C. - Bezonnen verzen.
272562: (SZIRMAI, J.A.). BOUTENS, P.C. - Gedichten van P.C. Boutens gekozen uit zijn lyrische werk van 1894-1929.
175: BOUTENS, P.C. - Middelburg's overgang in 1574. Reien van P.C. Boutens. Muziek van F.E.A. Koeberg. Regie en toneelbouw van Frits Lensvelt. Costumes naar keuze van Nell Bronger.
261108: BOUTENS, P.C. Als: Andries de HOGHE - Strofen uit de nalatenschap van Andries de Hoghe. Naar het handschrift uitgegeven door P.C. Boutens.
270641: BOUTENS, P.C. - Uit gewijde stilte. Vrede-Sterrenhemel-Nachtstilte. Drie gezangen voor vrouwenkoor. Gedichten van P.C. Boutens getoonzet door Henri Zagwijn.
280094: BOUTENS, P.C. - Verzen. Met een Voorreden van L. van Deyssel. (1e druk 1898).
2750: BOUTENS, P.C. - Kerstlied.
254999: BOUTENS (vert.), P.C. - Het XIde boek van Homeros' Odyssee.
11222: BOUTENS, P.C. - Honderd Hollandsche kwatrijnen.
24789: BOUTENS, P.C. - Oud-Perzische kwatrijnen. (Met een houtsnede (een portret van Boutens) van J. Franken Pzn.).
25227: BOUTENS, P.C. - Exercitationes Criticae in Scholia ad Aristophanis Acharnenses.
21172: BOUTENS, P.C. - Praeludiën.
251482: BOUTENS, P.C. - Middelburg's overgang in 1574. Reizangen van P.C. Boutens. Prenten van Frits Lensvelt. (1/50 van de gesigneerde luxe-exemplaren).
279413: BOUTENS, P.C. (vert.). AISCHYLOS - Eumenieden. Naar het Grieksch van Aischylos in Nederlandsche verzen overgebracht. (Met opdracht van Boutens aan Van Konijnenburg).
25566: BOUTENS, P.C. Als: Andries de HOGHE - Strofen uit de nalatenschap van Andries de Hoghe. Naar het handschrift uitgegeven door P.C. Boutens.
272559: BOUTENS, P.C. - Vergeten liedjes.
268204: BOWEN, Marjorie - Het brandglas. Uit het Engelsch.
274862: BOWLES, Paul - Tijdstippen. Points in time. (Stichting De Roos).
278977: BOYER D'AGEN, Auguste-Jean - Les litanies des pouacres.
253540: (SLAUERHOFF, J.). BRAAK (inl.), Menno ter - In memoriam J. Slauerhoff. Overleden 5 October 1936.
261172: BRAAK-FABER, Ant ter - Handgeschreven briefkaart aan 'Lieve Dick en Enny [Binnendijk]'.
261166: BRAAK, Menno ter - Adreswijziging, gericht aan 'D.A.M. Binnendijk Esq.'
261167: BRAAK-FABER, Ant ter - Drie handgeschreven ansichtkaarten aan 'Lieve Enny & Dirk [Binnendijk]' en 'Geliefden'.
257567: BRAAK, Menno ter - Het tweede gezicht. (Verzamelde essays).
273886: BRAAK, Menno ter - Démasqué der schoonheid. Met een voorrede van E. du Perron.
250970: (BRAAK, Menno ter). BRAAK, J.W.G. ter - Klinisch-anatomisch onderzoek over neurologische ademhalingsstoornissen.
278897: (JACOBS, Aletta). BRAAKENSIEK, Joh. - De Vrouwen-Nachtwacht op het Binnenhof. Het korporaalschap van Dr. Aletta Jacobs. (Bijlage van het weekblad 'De Amsterdammer, 30 September 1916).
261016: BRAAT, L.P.J. - Getypte brief aan 'Beste Dick [Binnendijk]'.
278771: BRABANDER, Gerard den - Acht gedichten. (Typoscript met correcties).
17818: BRABANDER e.a., Gerard den - 't Spuigat [1]. [Onder redactie en met bijdragen van Gerard den Brabander, Harold de Clauer (pseudoniem van Harm Brander) en M.L. Yzebrands (pseudoniem van Michiel Lebertus Huizinga)].
15522: BRABANDER, Gerard den - Materie-man. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
255604: BRABANDER, Gerard den - Curve. Een keuze uit de poëzie van -. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
258397: BRABANDER e.a., Gerard den - Drie op één perron. Verzen van Gerard den Brabander, Jac. van Hattum, Ed. Hoornik. Deel II.
29540: BRABANDER, Gerard den - Adam en Eva. Samenzang in doorslag van typoscript.
274688: REISALBUM NOORD-BRABANT - Een Feestgeschenk uit Haaren om uw Geheugen wat op te frisschen met eigengemaakten tekst en printen.
22805: BRACHES, Ernst - Kentering.
252649: BRACKEN VLOEDT, Jan van den (= Johannes WEILAND) - Gevlekte sater.
274583: BRACKEN VLOEDT, Jan van den (= Johannes WEILAND) - Gevlekte sater.
272973: (COINS). BRACTEATES - Archiv für Bracteatenkunde. Herausgegeben von Rudolf von Höfken. I. Band, Heft 2 (1885).
276668: BRADFORD, E.E. - Strangers and Pilgrims.
275407: (VLOEKEN). BRAHM, Ed., (&) DERKSEN O.P., P.fr. Hyac. - Dissertatio de formula "G.v.d., Deus damnet me", una cum "monitum" venerabilis coetus episcoporum Belgii (2e druk). (&) Censura rationum, quae moverunt R. Adm. P. Aertnys ad desistendum de sententia adfirmante locutionem: "Deus damnet me" esse blasphemiam.
270865: BRAKEL Sr., S.M. - De vrije overtuiging. Uitgesproken in het tijdschrift De Dageraad voor het Nederlandsche volk.
255735: BRANDER, Harry - Wat is er warmer dan haar schoot?
278732: LIPS BRANDKAST - Ernstige brand te Rotterdam.
278757: BRANDS, C.F.J., & Mar.F.E. DEKKER - Nous accusons.
280161: BRANDSMA, Titus - Meine Zelle.
280158: BRANDSMA, Titus - Godsbegrip. Rede, uitgesproken op den dies natalis der R.K. Universiteit te Nijmegen 17 october 1932.
280159: BRANDSMA, Titus - Godsbegrip.
20045: (ALI COHEN, L.). BRANDT, Willem - Hart van jade. Chinese lyriek.
263510: (MORRIËN, Adriaan). BRANDT, Willem - Fetisj en feniks. Gedichten. (Met opdracht en brief van Brandt aan Adriaan Morriën).
278472: BRANDTS, Jan - De groote bankroof. Detective-roman.
269181: (NIGHT OF THE LONG KNIVES). BRANTING, Georg (Preface) - Witboek over de Duitse Bartholomeusnacht. De Rijksdagbrand opgelost!
20115: BRASSINGA, Anneke - Brassinga's debuut. (Met een originele ets van Liesbeth van de Meulen).
20123: BRASSINGA, Anneke - Dames en heren, als ik al... (Met een frontispice van Peter Yvon de Vries).
20130: BRASSINGA, Anneke - Brief uit Bolungarvík 1.
20126: BRASSINGA, Anneke, Tom van DEEL en Peter Yvon de VRIES - Klimopkrans. (Met een linoleumsnede door Peter Yvon de Vries).
30133: BRASSINGA, Anneke - Parijs Journaal. (Met zes uitklapbare illustraties met pop-ups, vervaardigd door Pul Display).
20125: BRASSINGA, Anneke - Two poems.
20135: (KUSTERS, Wiel). BRASSINGA e.a., Anneke - Jij graaft, wij graven. (Met een frontispice door Peter Yvon de Vries).
20134: BRASSINGA, Anneke - Drie jeugdgedichten. (Met een illustratie door Dick Snijders).
21698: BRASSINGA, Anneke - Twee eenden in bad.
268827: BRASSINGA, Anneke - Gras.
271469: BRASSINGA, Anneke - Voordeel. (Gedrukt in slechts 20 exemplaren).
279471: BRECHT, Bertolt - Die Songs der Dreigroschenoper. (Exemplaar van Huib van Krimpen).
279118: (JAPANS-INDISCHE KAMPBIBLIOTHEEK). BRECHT, Bertolt - Dreigroschenroman.
263195: BREDA, Aart van - Van een clerc die begheerde Maria te sien.
2003: BREDERO, G.A. - Spaanschen Brabander Jerolimo. (Met illustraties van Lex Metz).
279928: BREDERO, G.A. / VERWEY, Albert - G.A. Bredero. Met proza van Albert Verwey en vignetten van T. Nieuwenhuis.
274280: BREDERO, G.A. - Liefde en lied. Bevattende zoo Liederen als Klinkdichten. Uitgezocht en ingeleid door Dr. J.B. Schepers.
276467: BREDERVELD, J. - De lichamelijke oefening in het licht der Christelijke Levensbeschouwing. Bijdrage tot de kennis eener Christelijke lichamelijke opvoeding.
265109: (CHINA). BREDON, Juliet - Chinese New Year Festivals. A Picturesque Monograph of the Rites, Ceremonies and Observances in relation thereto. Six Illustrations in Colour-photogravure from Selected Chinese Paintings. (With original silk binding - restored).
270697: BREE, Johannes van - Haarlemmer Spoorweg Wals voor de Piano Forte gecomponeerd.
253226: BREEN, Leo van - Het kwartet. Verzen.
256673: (WILDE, Oscar). BREEN, Leo van - De ballade van Reading Gaol. Bewerking van Leo van Breen.
264617: BREEN, Leo van - Het kwartet. Verzen. (Met opdracht aan J.C. Bloem).
258221: BREEN, Leo van - Het kwartet. Verzen. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
251604: BREEN, Leo van - Lyriese portretten. Omslagtekening van Alb. Goethals. (Met opdracht aan Hans Klomp).
250941: BREEN, Leo van - Lyriese portretten.
254598: BREEN, Leo van - Het gebit. De bedelares.
30963: BREEN, Leo van - Een reis per leunstoel.
30976: BREEN, Leo van - De Stroomlijn.
277725: BRENTANO, Clemens - Prozess ohne Richter.
8090: BRENTANO, Clemens - Die mehreren Wehmüller und ungarischen Nationalgesichter. (Met 17 originele litho's van Kurt Löb).
273177: BREUGELMANS, R. - De Breukenpers 1975-1998. Een voorlopige bibliografie bij de vijftigste verjaardag van de drukker.
272658: (COUPERUS, Louis). BREUGELMANS, R. - Louis Couperus. Lion of the season.
13883: (SUB SIGNO LIBELLI). BREUGELMANS, R. - 107 maal Sub Signo Libelli. Een bibliografie van de pers, zomer 1974 - oktober 1983. Met uittreksels uit het logboek van de pers tot eind 1980 door Ger Kleis en een inleiding van Rudi Ekkart.
274233: BREUGELMANS, Ronald. Als: Ronaldus PALUDANUS - Een moderne Servatius. Een exempel vrij naar Henric van Veldeken.
278820: (COUPERUS, Louis). BREUGELMANS, R. - Louis Couperus. Lion of the season.
273657: BREUGELMANS, Ronald en Lizanne - Poes poes. Voor Hester Verkruissen ter gelegenheid van 10 mei 2000.
256396: BREUGELMANS (inleiding), R. - Dichtmatige regelen om drukkers proeven te corrigeeren. In het licht gegeven door J.E.D.W. en met eene uitleiding van R. Breugelmans.
251681: (COUPERUS, Louis). BREUGELMANS, R. - Louis Couperus in den vreemde. Tweede herziene en aangevulde druk.
11921: BREUKERS, Chrétien - Verzameld werk.
276207: BREY, Bart - Holland revisited.
271839: BREY, Bart - Aurora minha. En 't al betalend met de harde valuta uit de kluis van onze dromen.
205979: O'BRIEN, Edna - Signed note.
276165: BRIES - De Bries. (&) De 2de Bries. Een bundel drankweer- en heemvaartschetsen rondom de 7de (resp.) 8ste studenten-zomer-bijeenkomst, gehouden te Neerbosch.
255209: (STATENHOFPERS). BRIL, Martin - Traag in cirkels.
271969: BRIL, Martin - Verzameld werk. Gedichten. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht van de auteur).
278917: BRILLAT-SAVARIN, J.A. - Aphorismes du Professeur pour servir de Prolegomènes a son Ouvrage et de Base eternelle a la Science.
279191: BRINKMAN, N. - Voordrachten Boek. Purmerende 1885.
275679: BRINKMAN, M., & J. de BIE LEUVELINK TJEENK - De Jaarbeursgebouwen op het Vredenburg te Utrecht zoals deze zijn ontworpen door J. de Bie Leuveling Tjeenk, architect, en M. Brinkman, adviseerend architect.
271359: BRODY, Max, & Ferenc MARTOS - De meisjesmarkt. Operette in drie bedrijven van Brody en Martos. Muziek van Victor Jacobi. Uit het Engelsch door Marie van Westerhoven.
275426: (BESTE WENSEN). BROER, Henk, & Herbert FIEDLER, Gerard HORDIJK, Nico JESSE, Abe KUIPERS, Cephas STAUTHAMER, Jeroen VOSKUYL en Cor de WOLFF - Beste wensen voor 1956. 9 zelf ontworpen nieuwjaarswensen van verschillende kunstenaars voor D.A.M. Binnendijk.
275514: (BESTE WENSEN). BROER, Henk, & Hans BAYENS, Elga EYMER, Han MES en Eddie MERK - Beste wensen. Vijf zelf ontworpen nieuwjaarswensen van verschillende kunstenaars voor D.A.M. Binnendijk.
251136: (DEYSSEL, Lodewijk van). BROM, Gerard - Schaepman.
277469: BROM, Gerard - Handgeschreven brief aan 'Waarde Heer', mogelijk Karel Reijnders.
8962: BROM, Gerard - Vondels bekering.
274416: BROMBERG, Paul - Amerikaansche architectuur.
252710: BRONKHORST, Bert, en Fons LEYTEN (red.) - Vaart en verlangen. Verzen uit de Vox Veritatis.
205991: BRONNEN, Arnolt - Die Exzesse. Lustspiel.
205992: Bronnen, Arnolt - Vatermord.
276472: BRONSVELD, A.W. - Het volkslied in 1569. No. 8 van Voor drie-honderd jaren. Volks-bladen ter herinnering aan de schoonste bladzijden uit onze geschiedenis.
278338: HOLDEN & BROOKE - 50 Years Service. (Commemorative brochure).

Next 1000 books from Antiquariaat Fokas Holthuis (ILAB/NVVA)[an error occurred while processing this directive]

8/12