Antiquariaat Fokas Holthuis (ILAB/NVVA)
Daal en Bergselaan 78, 2565 AG Den Haag (BY APPOINTMENT ONLY) Tel:. +31 (0)70 346 60 20 Mob.: +31 (0)6 5329 7017            Email: fokas@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
22486: BROWNING, ROBERT - Meeting at night. (En:) Parting at morning.
1566: BROWNING, ELIZABETH BARRETT - Sonnets from the Portugese and seven other poems. (Met een inleiding van Andreas Mayor).
272153: DIE DREI BRÜDER - Ein Märchen aus Litauen, übersetzt von Jochen D. Range. (Met twee gesigneerde kleurenlitho's van Olga Cechova).
263953: BRUGGEN PP, NIC VAN - Place des Vosges.
12340: BRUGGEN, CARRY VAN - Hedendaagsch fetischisme.
267676: (LION CACHET, C.A.). BRUGMANS, H. (RED.) - Officieel gedenkboek uitgegeven namens de Huldigingscommissie 1923 te Amsterdam ter gelegenheid van het vijf en twintig jarig Regeeringsjubileum van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina Helena Pauline Maria. (Luxe editie).
255989: BRUIJN, COR - Mooie portretfoto plus gesigneerd plaatje.
271216: (VERZEKERINGEN). BRUIJN, WM. DE - Volksplicht (opwekking tot levensverzekering).
272683: BRUIN, CORNELIS DE - Reizen over Moskovie, door Persie en Indie. Verrykt met Driehondert kunstplaten, vertoonende de beroemste lantschappen en steden, ook de byzondere dragten, beesten, gewassen en planten, die daer gevonden worden. Voor al derzelver oudheden, en wel voornamentlyk heel uitvoerig, die van het heerlyke en van oudts de geheele werrelt door befaemde Hof van Persepolis, by den Persianen Tchilminar genaemt. Alles door den Auteur zelf met groote naeuwkeurigheit na't leven afgetekent, en noit voor dezen in 't ligt gebragt.
267616: (GEHEELONTHOUDERS). BRUINS JR., J.A. - Het maanmannetje. Met teekeningen van Mej. A.A. van Prooijen.
203936: (EXIL). BRUN, VINCENZ - Alkibiades. Roman.
263115: BRUNENBERG, JO - Immagini Scoperte. In the Footsteps of Leonardo.
253557: BRUNS, MARIANNE - De uitverkorenen. Sportroman.
271947: BRUSSE, M.J. - Boefje. Geïllustreerd door H. Meijer. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht van de auteur).
269698: BRUSSE, MARK - Mark Brusse. (Met opdracht van de kunstenaar).
271344: BRUSSE, M.J. - 25 jaar onder de menschen. Met vijftig tekeningen van E.B. van Dulmen Krumpelman. (Luxe-editie).
271261: BRUSSE, M.J. - In Vino Veritas. Een causerie. Geïllustreerd.
271626: BRUSSE, W.L. - Patient.
1229: BRUSSE, M.J. - Jacobus van Looy over zijn werk.
259709: BRUSSE, MARK - Handgeschreven brief aan 'Beste klaas'.
269599: BRUSSE, JOH.C., & A.A.M. STOLS - 'Verzorgd door de uitgevers'. Een kleine correspondentie tussen Joh.C. Brusse en A.A.M. Stols. (Bezorgd door C. van Dijk).
270290: BRUSSE UITGEVERSMAATSCHAPPIJ, W.L. & J. - De toegepaste kunsten in Nederland. Een reeks monografieën over hedendaagsche sier- en nijverheidskunst. (Complete set in 24 delen).
272207: BRUSSE, M.J. - Een dierenkolonie in een groote stad. Met teekeningen van W.F.A.I. Vaarzon Morel. En een voorwoord van Dr. J. Büttikofer, Directeur der Rotterdamsche Diergaarde.
260468: BRY, JOHAN THEODOOR DE - Nates hiantes. (Cover title: Die gat cruypers).
267966: BÜCH, BOUDEWIJN - Herr Lonesome Gottlieb im Wiener Wald. Chansons de tristesse. (Met een verantwoording door de bezorger, 'Herr Dr. Lothar G. Mantoua D.D.'). (1/25 luxe-exemplaren).
5286: BÜCH, BOUDEWIJN, KELLENDONK, FRANS & KOMRIJ, GERRIT - De doodongelukkige prins. Vijf klaagliederen.
204333: BUCHKUNST - Mitteilungen der Königlichen Akademie für graphische Künste und Buchgewerbe in Leipzig. Jg. 1. Heft 4. 1914.
251069: BUCHKUNST - Archiv für Buchgewerbe und Gebrauchsgraphik. Qualität im Sachsischen graphischen Gewerbe. 72. Jahrgang, Heft 3-4, 1935.
272699: (DICKINSON, EMILY). BUCKINGHAM, WILLIS J. - Emily Dickinson. An annotated Bibliography. Writings, Scholarship, Criticism, and Ana 1850-1968.
271836: BUDDINGH', C. - De eerste zestig. (Gesigneerd met opdracht van de schrijver).
12090: BUDDINGH', C. - De kat.
272273: BUDDINGH', C. - Water en vuur. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht aan Edith en Ab Visser).
260600: BUEGER, CHRIS DE - Fantasmagorie. Katalogus.
260602: BUEGER, CHRIS DE - Au-Pair.
265852: BÜHRMANN - Kalenders 1959. De GHB kalendertentoonstellingen staan weer voor de deur.
257655: BÜHRMANN - De Molenpost. Prijslijst voor grafische vakken. No. 153. 10 april 1952.
262389: BUISMAN J. FZN., M. - Populaire prozaschrijvers van 1600 tot 1815. Romans, novellen, verhalen, levensbeschrijvingen, arcadia's, sprookjes. Alphabetische naamlijst. Met medewerking van F.J. Dubiez en een voorwoord van Prof. Mr. H. de la Fontaine Verwey.
267605: BUKOWSKI, CHARLES - MARTIN BRIL - Herrie & Hartstocht. Sound & Passion. Vertaling Susan Janssen.
264172: BULLFIGHTING - Collection of 9 programmes and 26 entry tickets for bullfights in the Plaza de Toros de Palma de Mallorca, 1936.
255094: (MANN, THOMAS). BÜRGIN, HANS - Das Werk Thomas Manns. Eine Bibliographie unter Mitarbeit von Walter A. Reichart und Erich Neumann.
266800: BURGMEIN, J. - Le roman de Pierrot et de Pierrette. Historiettes musicales.
271786: (MELBOURNE). BURN, HILDA MAY - Testimonials Nurse Burn. Melbourne Hospital. Scrapbook of nurse Hilda May Burn (1868-1949) of Melbourne Hospital and Bendigo Gold District Hospital.
258146: BURNETT, FRANCES HODGSON (&) ADRIANA - Dolly. Uit het Engelsch. (&) Ella. Eene novelle.
270100: BURNETT, FRANCES HODGSON - Little Lord Fauntleroy.
19436: BURNIER, ANDREAS - Bijna onzichtbaar.
268241: BURNIER, ANDREAS, EN LUCIENNE STASSAERT - Driestromenland. Gedichten met (drie originele, genummerde en gesigneerde) etsen van Gerard van der Kamp.
260013: BURNIER, ANDREAS - Knabenzeit. Aus dem Niederländischen von Waltraud Hüsmert.
263432: BURROUGHS, EDGAR RICE - Tarzan de geweldige. Nederlandsche bewerking van G.W.E. van Balen.
258374: BURSSENS, GASTON - Ode.
13277: BURSSENS, GASTON - Verzamelde dichtbundels.
10850: BURSSENS, GASTON - Dien avond en die rooze. (Met vier originele, genummerde en gesigneerde linosneden (op Keizerlijk Japans Hokusai) van Luc Boudens).
11302: BUSKEN HUET, CONRAD - Parijs en omstreken.
268939: BUTLER, JOSEPHINE E. - Openbare zedelijkheid. Een stem in de woestijn. Met een inleidend woord van H. Pierson, Directeur der 'Heldring-gestichten' te Zetten.
272526: BUTOR, MICHEL - La banlieue de l'aube à l'aurore. Mouvement brownien. (Illustrations Bernard Dufour).
268555: (GELDER, DIRK VAN). BUUL, HENK VAN - Dirk van Gelder. Zijn exlibris en gelegenheidsgrafiek. (Met originele houtgravures van Dirk van Gelder).
270826: BYRON, LORD - The Poetical Works of Lord Byron. Collected and Arranged with Notes. New and Complete Edition.
268278: BYRON, LORD - Lyrical poems. Selected and arranged in chronological order. Wood engraving by J. Buckland Wright.
270706: CADINOT, JEAN-DANIEL - Berlioz. Symphonie Fantastique... pour un ami.... Photographies de Jean-Daniel Cadinot.
257373: CADMUS, PAUL - Autograph signed card to Selma Broughton.
255358: CALDWELL, ERSKINE - Original press photo showing Erskine Caldwell and actor Henry Hull.
257835: LAROUSSE CALENDRIER - Nouveau petit Larousse illustré - Calendrier 1933.
260662: LAROUSSE CALENDRIER - Nouveau petit Larousse illustré - Calendrier 1933.
265186: CALLENBACH - Nobel-reeks. Catalogus 1940-1941.
268747: CALLENBACH - Een uiteenzetting over het doel van het boek Kerke-werk.
269759: CALVÉ - Het varken. Afkomst, voeding, verzorging.
205602: (KICKSHAWS). CAMI - A Masterful Missus and other Extravaganzas. Translated by John Crombie.
262163: CAMI, BEN - Handgeschreven brief aan 'Waarde Heer [Kees] Lekkerkerker'.
19529: CAMOENS, LUIS DE - Saudades en andere verzen. (Vertaald en ingeleid door Dolf Verspoor. Met een houtgravure van J.B. Sleper).
204293: CAMPBELL, DAVID - General Hector A. Macdonald. A Biographical Sketch.
268043: CAMPE, JOACHIM HEINRICH - Bibliothèque des enfants et des adolescents, contenant des Historiettes morales, instructives et amusantes, propres à inspirer aux jeunes gens le goût de la vertu. Imitée de l`allemand de Campe. Nouvelle édition ornée de figures.
270252: CAMPEN, WILLEM CORNELIS VAN - Een twintigtal Gelegenheids- en andere Verzen van V.C., waaronder een: Aan het weldadige Oud-Nederland, ter gelegenheid van de stormen van 24-26 December 1836 en de door dezelve ontstane rampen en schaden op het IJ, bij Spaarndam en Spaarnwoude.
20718: CAMPERT, REMCO - Amsterdamse dagen.
269908: CAMPERT, REMCO - Gangsterská slecna. (Tsjechische vertaling van Het gangstermeisje).
266854: CAMPERT, REMCO & YSBRANT - Meisjes van plezier. (Met vier originele litho's van Ysbrant ·17·).
259646: (MEYER, WYBO). CAMPERT, JAN - Verzen.
253392: CAMPERT, REMCO - Na de troonrede. Verhalen.
260844: CAMPERT, REMCO - Straatfotografie. Tekeningen Lucebert.
28372: CAMPERT, REMCO - Bewaarplaats.
28528: CAMPERT, JAN - Drie vrouwen gaan uit.
271456: CAMPERT, REMCO - Amsterdamse dagen. (Een van 10 speciale exemplaren).
263067: CAMPERT, JAN - Verzen. (Etiket op omslag).
268822: CAMPERT, REMCO - In de namiddag een standbeeld opwinden...
263328: CAMPERT, REMCO & YSBRANT - Openingen. (Met drie originele litho's van Ysbrant ·17·).
250621: CAMPERT, REMCO - (Affiche).
22256: CAMPERT, JAN - Het lied der achttien dooden/ the song of the eighteen dead. (Met een Engelse vertaling van C.M. MacInnes).
253292: CAMPERT, REMCO - Rechterschoenen. (Met een originele, genummerde en gesigneerde ets door Charles Hofman).
272265: CAMPERT, REMCO - Theater. Gedichten. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht van Campert aan zijn moeder).
266993: CAMPERT, REMCO - Beschreven blad.
268084: CAMPERT, REMCO, EN HANNES POSTMA - Zeven vrijheden. (Met vier originele kleuretsen à la poupée van Hannes Postma).
268820: CAMPERT, REMCO - Vier ansichtkaarten aan zijn moeder. 1. Handgeschreven ansichtkaart aan 'Madame J. Broedelet'. 10,4 x 14,8 cm. Alleen verso. Gesigneerd 'Rem'. Niet gedateerd (datum poststempel: '6-10-1953'). 2. Handgeschreven ansichtkaart aan 'Mrs. Joekie Broedelet'. 11,1 x 15,2 cm. Alleen verso. Gesigneerd 'Rem'. Gedateerd 'dinsdag 24 sept 75'. 10 regels tekst. 3. Handgeschreven ansichtkaart aan 'Joekie Broedelet'. 10,5 x 14,8 cm. Alleen verso. Gesigneerd 'Remco'. Gedateerd 'Parijs 7 mei 1980'. 3 regels tekst. 4. Handgeschreven ansichtkaart aan 'Joekie Broedelet'. 10,4 x 14,8 cm. Alleen verso. Gesigneerd 'Rem'. Gedateerd 'Parijs 9-2-82'. 4 regels tekst.
271180: CAMPERT, JAN - 'O eerste lichte voorjaarsdag' (beginregel). Handgeschreven gedicht.
254644: CAMPERT, JAN - Vijf jaren zomerzegels 1935-1939. Een opwekkend relaas. (Geïllustreerd door F.H.P. Reitmann).
272713: CAMPERT E.A., REMCO - De transparant. (Gesigneerd).
7038: CAMPS, HUGO - Ritueel van heimwee.
272140: CAMUS, ALBERT - Noces a Tipasa. (Met drie kopergravures van Wojciech Jakubowski).
23725: CAMUS, ALBERT - Pages choisies (gelezen door o.a. Jean Négroni, Michel Bouquet en Fabrice Rouleau).
260219: CAPE, JONATHAN - Now and Then. A Periodical of Books & Personalities Published Occasionally from Thirty Bedford Square by Jonathan Cape. Nrs. 30-62.
272373: CAPEK, KAREL - Hoe een toneelstuk ontstaat. Voor Nederland bewerkt door Jan Teulings. (Stofomslag van Ben MOHR).
12498: CAPELLEVEEN, PAUL VAN - De verzoening. (Met een illustratie van Ralph Chubb).
261268: CAPELLEVEEN, PAUL VAN - 'Mijn vriend Kuiper overtrof zichzelf'. Over de Aforismenreeks van L.J.C. Boucher.
22765: CAPELLEVEEN, PAUL VAN - Flat-opera. (Chestsonnetten).
22766: CAPELLEVEEN, PAUL VAN - Flat-opera. (Chestsonnetten).
16687: CAPELLEVEEN, PAUL VAN - Antidateringen.
20872: CAPELLEVEEN, PAUL VAN - Non-entia.
22482: CAPELLEVEEN, PAUL VAN - Ego (schrijver van het nachthuis).
250531: (KOMRIJ, GERRIT). CAPELLEVEEN, PAUL VAN - Carmina. (Verantwoording bij Komrij's Mijn minnaars door Paul van Capelleveen).
7632: CAPELLEVEEN, PAUL VAN - Prototype.
9094: CAPELLEVEEN, PAUL VAN - Ego (schrijver van het nachthuis).
766: CAPELLEVEEN, PAUL VAN - Lord of Dantras.
13615: CAPELLEVEEN, PAUL VAN - In ander licht en in een ouder huis (...).
100182: CAPELLEVEEN, PAUL VAN - Prototype.
254064: CAPELLEVEEN, PAUL VAN - Dutch Silverpoints. John Gray's struggle for fame in Holland.
23156: CAPELLEVEEN, PAUL VAN - Het mozaïek. Tekeningen Ruud van Capelleveen.
272642: CARAN D'ACHE - Les Lundis du Figaro. Album des Lundis. Album pour les Enfants de 40 ans et audessus. (3 albums in one binding).
269641: CARCO, FRANCIS - De Montmartre au Quartier Latin. Illustrations de Dignimont. Les Gloires Littéraires.
257170: BARBER'S BUSINESS CARD - Maison Auguste, 46, Passage Jouffroy, 48 sous l'Horloge. (Ca. 1870).
273252: CARDENA, MICHEL - Originele kleurenlitho.
266516: (INTERIOR DESIGN). PIERRE CARDIN - Intérieurs 50. Apogée de la Géometrie Curviligne. Synergon/ Re-Creation.
271222: NUDE PLAYING CARDS - 3 naughty sets of playing cards.
257144: CARLÈGLE, CHARLES ÉMILE (DESSINS) - La Laverine nettoie tout.
272865: (SANDBERG). CARLINAPERS - bevrijde letters.
272858: CARLINAPERS - Dits een exempel vrayen. Betekent bi drie papegayen.
272861: CARLINAPERS - Pater noster. In Dietsche.
272132: CARMIGGELT, S. - Onzin. Geïllustreerd door (en met een voorwoord van) Peter van Straaten.
272133: CARMIGGELT, S. - Dwaasheden. Een selectie uit Honderd dwaasheden, gekozen en van illustraties voorzien door Peter van Straaten.
15907: CARMIGGELT, S. - Bezoek.
16690: CARMIGGELT, SIMON, EN REINOLD KUIPERS - Twin set.
21028: CARMIGGELT, S. - Zes kronkels. (Met een originele ets door Rob Cox en een nawoord door Henk van Gelder).
263159: CARMIGGELT, S. - Het buitenlands overzicht.
265595: CARMIGGELT, S. - Trouwen.
255978: CARMIGGELT, S. - Waarom? Daarom!
263148: CARMIGGELT, S. ALS: KAREL BRALLEPUT - Sonnet.
263150: CARMIGGELT, S. ALS: DS. J. HANEBRAYER - Stadsleed. Een handvol verzen.
263158: CARMIGGELT, S. - De Directie.
263137: CARMIGGELT, S. - Wat vind ik er nou zelf van.
250113: (HERMANS, W.F.). CARP, E.A.D.E. - Suggestie.
204464: CARRASQUER, FRANCISCO - Huizinga o el equilibrio imposible.
263314: (HERMANS, W.F.). CARRASQUER, FRANCISCO - Baladas del alba bala.
259747: (ACHTERBERG, GERRIT). CARRASQUER, FRANCISCO - Carta de Holanda.
269830: CARRINGTON - (JEAN DE VILLIOT) - Étude sur la Flagellation à travers le monde. Aux points de vue historique, médical, religieux, domestique et conjugal, avec un exposé documentaire de la flagellation dans les écoles anglaises et les prisons militaires.
267571: CARRINGTON (JEAN DE VILLIOT) - Les Mystères de la Maison de la Verveine. Adapté de l'anglais par Jean de Villiot. Illustrations par Adolphe Lambrecht.
205340: CARRINGTON - (JEAN DE VILLIOT) - Eaux-fortes pour l’illustration de Étude sur la Flagellation en France & en Angleterre au point de vue médical et historique.
21700: CARROLL, LEWIS - Drie brieven van Lewis Carroll plus kattebelletjes van Nicolaas Matsier en de drukker.
267661: CARROLL, LEWIS - 22 black-and-white press photos of the musical film Alice in Wonderland (1972).
22585: CASANOVA - Het Duel ofwel een proeve van de levensgeschiedenis van de Venetiaan G.C. Vertaling Ike Cialona. (Met originele litho's van Matthijs Sluiter).
203543: CASEMENT, ROGER - Some Poems.
259723: (AVIATION). TRADE CATALOG - La Locomotion Aérienne. Offert aux membres du Corps Médical par P. Longuet, Pharmacien de 1re Classe. La Livre d'Or de l'Aviation. (Preface by Georges Legagneux).
254120: TRADE CATALOG - Coffres-Forts, Meubles en Acier RIBEAUVILLE.
204341: KALDEWEY PRESS CATALOGUE - Kaldewey Press New York
257107: BATTLESHIP CATASTROPHE - Catastrophe de la "Liberté". 25 Septembre 1911. Vendu au profit des familles des victimes.
271203: CATHER, WILLA - A Lost Lady. Illustrated by William Bailey. Introduction by John Hollander. (Signed by William Bailey).
272649: (EMBLEMATA). CATS, JACOB - 'Een haes daer men geen loop van siet / En vangt een goede wey-man niet'.
263012: CAVAFY, CONSTANTIN - Jours anciens. Poèmes traduits par Bruno Roy. Frontispice de Y. Tsarouchis. Aux éditions fata morgana.
270171: CECH, SVATOPLUK - Výlet pana Broucka tentokrát v patnáctého století.
263034: CENTAUR - Centaur. Internationaal cultureel maandblad. 2e jaargang no. 2.
266181: ARBEIDERS JEUGD CENTRALE - Een kampfeest in woord en beeld. Uitgave ten bate van het Kampeerfonds van de Centrale van Arbeiders Jeugdverenigingen (A.J.C.).
257162: VINTAGE WRITING PAPER. 19TH CENTURY - Two sheets of unused French love letter writing paper.
257164: VINTAGE WRITING PAPER. 19TH CENTURY - Two sheets of unused French love letter writing paper.
271863: CHABOT, BART - Babylon Hotel. Verhalen. (Gesigneerd met opdracht van de schrijver).
261619: CHAMISSO, ADELBERT VON - Peter Schlemihls wundersame Geschichte. Mit Zeichnungen von Alfred Thon.
5136: CHAMISSO, ADELBERT VON. - Peter Schlemiels Schicksale. (Met tekeningen van Lex Metz).
268524: (RAAMIN-PRESSE). CHAMISSO, ADELBERT VON - Salas y Gomez. Mit den Tagebucheintragungen, Salas y Gomez betreffend, aus dem zweiten Theil der Reise um die Welt mit der Romanzoffischen Entdeckungs-Expedition in den Jahren 1815-1818 auf der Brigg Rurik unter Kapitän Otto v. Kotzebue. Versehen mit allerlei Bildern von Roswitha Quadflieg.
8092: CHAMPFLEURY, [J.]. - Grandeur et décadence d'une serinette. (Met 6 litho's van Mart Kempers).
272974: CHANLER, GEORGIUS - Nieuwe Keysers Chronica ofte Gheschicht-boeck van alle de Roomsche, soo Oostersche als Westersche keyseren: Oock mede van de Tyrannen ende Rebellen, die soo hier en daer tot keysers verkozen zijn gheworden; oock eensdeels henselven daer voor opgheworpen hebben. Van Cajus Iulius Caesar, den eersten Roomschen Keyser af, tot den tegenwoordigen keyser Mathias toe. Kortelijck begrypende aller keyseren oprechte Afbeeldinghen ende Spreucken; mitsgaders hare Stammen, Verkiesinghen, Officien, Regeeringe, Houwelycken, Kinderen, Ouderdom, Doot ende Begravenisse. Ghetoghen wt de gheloofweerdichste Originele Munten, Antiquiteyten ende Autheuren te samen vergaert; door wylen den Ed.Hoochgheleerden ende Erentfesten Heere Georgius Chanler, Rector gheweest te Padua, I.V.D. Ridder van Sint Marcus, ende veler Potentaten ende Heeren Raets-Heer. Ende nu wt den Hoochduytschen in Nederlandtsche sprake doen oversetten, ende in den Druck bekosticht ende verveerdicht, door Georgius Chanler, des Autheurs Soons Sone. Interprete Iacobo Westfrisio No. Pub. Amstelredamensi.
271006: CHARIVARIUS - Ruize-rijmen.
263240: CHARIVARIUS - Charivaria. Derde bundel.
254463: CHARIVARIUS - Charivari. Met penteekeningen van Piet van der Hem.
252698: CHARLES, J.B. - De dieren.
259135: CHARLES D'ORLÉANS - Poésies. (Deluxe edition).
257039: CHARTREUSE - Dauphiné - Couvent de la Grande-Chartreuse. Les liqueurs de la Grande-Chartreuse. Le secret de la Chartreuse.
19488: CHATEAUBRIAND - La Campagne Romaine. Lettre à Monsieur de Fontanes. (8) Burins de Jean-Paul Vroom. (Met zes originele kopergravures van Jean-Paul Vroom).
269534: CHATEAUBRIAND - La Campagne Romaine. Lettre à Monsieur de Fontanes. (8) Burins de Jean-Paul Vroom. (Met zes originele kopergravures van Jean-Paul Vroom).
252942: CHATEAUBRIAND - La Campagne Romaine. Lettre à Monsieur de Fontanes. (8) Burins de Jean-Paul Vroom. (Met zes originele kopergravures van Jean-Paul Vroom).
273356: CHATZOPOULOS, CHRISTOVASILIS, EFTALIOTIS, KARKAVITSAS, PALAMAS, PSYCHARIS, VIKELAS - Serie 'Nieuwgrieksche romans en novelles', in 8 delen, op 1 na compleet.
268350: CHAUCER, GEOFFREY - A.B.C.
272200: CHAVANNES, E. DE - Le modèle.
268345: CHESTERTON, G.K. - The Grave of Arthur. (Ariel Poems No. 25).
257633: CHETWODE-BETJEMAN, PENELOPE - Autograph Card Signed by Penelope Chetwode, from 1933-1951 the wife of John Betjeman.
273278: CHEVALIER, MAURICE - Y a tant d'amour. Ma route et mes chansons. (Gesigneerd).
273460: CHEVALIER, MAURICE - Schoffie met wit haar.
204967: CHICAGO - Souvenir of Chicago 1831 - To-day.
259518: CHOPPING, RICHARD - The Ring.
266591: CHOUX, JULES - Stances a la Nuit.
265137: (INCUNABLE). CICERO, MARCUS TULLIUS - Tusculanae disputationes. Cum commento.
255838: EGYPTIAN CIGARETTES - Als Sie 17-18 Jahre alt waren.... (Advertising folder for Queen Cigarettes).
262599: CITROEN, PAUL - Licht in groene schaduw. Poëzie en proza bij teekeningen van Paul Citroen.
271994: CITROEN, PAUL - Introvertissimento. (Gesigneerd met opdracht van de schrijver).
264701: (BOMANS, GODFRIED). CITROEN, PAUL - Kunsttestament.
272606: CITROEN, PAUL - Twee artikelen in het tijdschrift Perspectieven van wordende cultuur. April 1936, jg. 3 nr. 4, 7 & Februari 1940, jg. 7 no. 2.
268025: CLAES, ERNEST - De vulgaire geschiedenis van Charelke Dop.
271174: CLAES, ERNEST - Staré hodiny. (Tsjechische vertaling van De oude klok).
269580: (BINDING). CLARETIE, JULES - La canne de M. Michelet. Promenades et souvenirs. Preface par Alfred Mézières. Douze compositions de P. Jazet gravées a l'eau-forte par H. Toussaint.
271530: CLARETIE, JULES - La canne de M. Michelet. Promenades et souvenirs. Preface par Alfred Mézières. Douze compositions de P. Jazet gravées a l'eau-forte par H. Toussaint.
269059: (NEDERLANDSCH-INDIË). CLARK, P.L. - Vaccinatie een vloek. Pokkeninfectie alleen mogelijk door het bloed. Bewerkt naar de Amerikaansche uitgave van Dr. P.L. Clark door A.C. Plagge.
269618: CLATER, JOHN - Natuur- en huishoudkundige historie der honden, of Onderrigt hoe men honden opvoeden, oppassen en gewennen kan. Vierde druk vermeerderd met eene nieuwe en volledige geneesleer van alle ziekten der honden. Naar de 34e Engelsche uitgave.
267462: CLAUDEL, PAUL - L'Endormie.
270441: CLAUS, HUGO - Four works for the theatre. Edited with an introduction by David Willinger. Translated by David Willinger, Luk Truyts and Luc Deneulin.
270444: CLAUS, HUGO - Gedichte. Niederländisch und deutsch. Ausgewählt von Maria Csollány. Übertragung von Maria Csollány und Waltraud Hüsmert. Mit einem Nachwort von Hugo Brems.
270459: CLAUS, HUGO - Belladonna. Scènes de la vie de province. Roman. Traduit du néerlandais par Alain van Crugten.
264386: CLAUS, HUGO - Negentienhonderdvijfenzestig. (Met een Nadien van Hugo Claus en een Aantekening van Gert Jan Hemmink).
267067: CLAUS, HUGO - Drie blauwe gedichten voor Ellie. (Met een Nadien van Hugo Claus en een Aantekening van Gert Jan Hemmink).
267069: CLAUS, HUGO - Aan de gecensureerden. (Met een Nadien van Hugo Claus en een Aantekening van Gert Jan Hemmink).
267978: CLAUS, HUGO - Bonjour Monsieur de Lussanet. Met een frontispice (een originele, gesigneerde tekening in kleuren) van Paul de Lussanet. (Met een Aantekening door Gert Jan Hemmink).
270436: CLAUS, HUGO - Das Stillschweigen. Roman. Aus dem Niederländischen von Waltraud Hüsmert.
261914: CLAUS, HUGO - (Uitnodiging voor de dertigste verjaardag van Hugo Claus bij De Bezige Bij).
272937: CLAUS, HUGO, & KAREL APPEL - De Blijde en Onvoorziene Week. (Met acht tekeningen van Karel Appel, door hem met de hand ingekleurd).
263795: CLAUS, HUGO - Hymen. Dertien gedichten van Hugo Claus bij dertien erotische tekeningen van Corneille. (Met een inleiding van Corneille en een Aantekening van Gert Jan Hemmink).
256798: CLAUS, HUGO - Teirlinck Adamisch. (Met een Naschrift door Hugo Claus. Met een Aantekening door Gert Jan Hemmink).
269523: CLAUS, HUGO - Georg Büchner. (Met een Nadien van Hugo Claus en een Aantekening van Gert Jan Hemmink).
270455: CLAUS, HUGO - Belladonna. Roman. Aus dem Niederländischen von Waltraud Hüsmert.
272579: CLAUS, HUGO - Evergreens. Omdat o.a.. Twintig hommages met nota's daarbij. (Met twintig illustraties van de auteur). (Gesigneerd).
270456: CLAUS, HUGO - Le chagrin des Belges. Traduit du néerlandais par: Alain van Crugten.
262441: CLAUS, HUGO - Tancredo infrasonic.
261925: CLAUS, HUGO - Poèmes. Traduits du néerlandais par Maddy Buysse. Préface de Gaëtan Picon. Postface de Jean Weisgerber.
269524: CLAUS, HUGO - Pjeroo's song. (Met een Nadien van Hugo Claus en een Aantekening van Gert Jan Hemmink).
262429: CLAUS, HUGO & JAN VANRIET - Flagrant. (Met vier originele, gesigneerde litho's van Jan Vanriet). (1 van 75 luxe-exemplaren).
267135: CLAUS, HUGO - Beelden. (1/31 luxe-exemplaren).
270430: CLAUS, HUGO - Der Kummer von Flandern. Roman. Aus dem Niederländischen übertragen von Johannes Piron.
270434: CLAUS, HUGO - The Sorrow of Belgium. Translated from the Dutch by Arnold J. Pomerans.
267955: CLAUS, HUGO - Ontmoeting met Simon Vinkenoog. (Met een originele ets door Hugo Claus, op de plaat geëtst door Joost Veerkamp. Met een Naschrift door Simon Vinkenoog. Met een Aantekening door Gert Jan Hemmink).
21307: CLAUS, HUGO - De Metsiers.
268922: CLAUS, HUGO - Over het werk van Corneille gevolgd door een gedicht. (Met 5 originele linoleumsneden van de schilder). (1/25 luxe-exemplaren).
269119: CLAUS, HUGO - (Ontmoeting met Christian Dotremont).
268011: CLAUS, HUGO - (Gedichten).
268201: CLAUS, HUGO - Maurice Wyckaert.
269118: CLAUS, HUGO - Ontmoeting met Christian Dotremont. (Originele pentekening).
31258: CLAUS, HUGO - De groeten.
29896: CLAUS, HUGO - Een weerzinwekkend bezoek. (Met elf illustraties van GAL).
271148: CLAUS, HUGO - Claustrum. 222 knittelverzen. (Met illustraties van de auteur).
271124: CLAUS, HUGO - Aan de evenaar.
271127: CLAUS, HUGO - De schilderijen van Roger Raveel.
271123: CLAUS, HUGO - In het wilde westen.
261831: CLAUS, HUGO - Asperges. (Met een Nadien van Hugo Claus en een Aantekening van Gert Jan Hemmink).
263606: CLAUS, HUGO - Una dulce destruccíon. Traduccíon de Malou van Wijk.
263605: CLAUS, HUGO - El deseo. Traduccíon de Malou van Wijk.
270446: CLAUS, HUGO - Jakobs Verlangen. Roman. Aus dem Niederländischen übersetzt von Rosemarie Still.
270447: CLAUS, HUGO - Cruel bonheur. Traduit du néerlandais par Marnix Vincent.
263593: CLAUS, HUGO - Gilles et la nuit. Traduit du néerlandais par Marnix Vincent. Adaptation de Jean-Claude Carrière.
270438: CLAUS, HUGO - Honte. Roman traduit du néerlandais par Alain van Crugten.
270440: CLAUS, HUGO - Greetings. Selected poems. Translated from the Dutch by John Irons.
270428: CLAUS, HUGO - La Chasse aux Canards. Traduction d'Elly Overziers et Jean Raine.
261998: CLAUS, HUGO - Ontwerp voor een pinakoteek der lage landen. (100 prenten).
269120: CLAUS, HUGO - (Ontmoeting met Christian Dotremont).
261935: CLAUS, HUGO - Wiersze z Oostakker. Prelozyl z niderlandzkiego wstepem, poslowiem i przypisami opatrzyl Jerzy Koch.
263828: CLAUS, HUGO - De Metsiers.
269518: CLAUS, HUGO - Aan de gecensureerden. (Met een Nadien van Hugo Claus en een Aantekening van Gert Jan Hemmink).
269532: CLAUS, HUGO - Anatomie in zeven lessen. (Met een Nadien van Hugo Claus en een Aantekening van Gert Jan Hemmink).
269531: CLAUS, HUGO - Nog. (Met een Nadien van Hugo Claus en een Aantekening van Gert Jan Hemmink).
269530: CLAUS, HUGO - Open brief aan Jan Walravens. (Met een Nadien van Hugo Claus en een Aantekening van Gert Jan Hemmink).
267989: CLAUS, HUGO - Een schilder: Roger Raveel. (Met een Nawoord door Roger Raveel. Met een uitvoerig Nadien en een Aantekening door Gert Jan Hemmink. Met een originele, gesigneerde ets door Hugo Claus).
261931: CLAUS, HUGO - L'homme aux mains vides. Traduit du néerlandais par Maddy Buysse.
263815: CLAUS E.A., HUGO - Taptoe dicht. Met tekeningen van Reinhoud. (Met een Aantekening door Gert Jan Hemmink. Met een frontispice door Hugo Claus en een originele, genummerde en gesigneerde ets door Reinhoud.)
261924: CLAUS, HUGO - Poèmes. Traduits du néerlandais par Maddy Buysse. Préface de Gaëtan Picon. Postface de Jean Weisgerber.
263863: CLAUS, HUGO - De zwarte keizer. Verhalen.
261975: CLAUS, HUGO - 'het wordt nu tijd (...)'.
270463: CLAUS E.A., HUGO - Gedichte aus Belgien und den Niederlanden. (Herausgegeben und mit einem Nachwort von Hans Joachim Schädlich).
261987: CLAUS, HUGO - De zwarte keizer. Verhalen.
270452: CLAUS, HUGO - Desire. Translated by Stacey Knecht.
270454: CLAUS, HUGO - Le chagrin des Belges. Traduit du néerlandais par Alain van Crugten.
270474: CLAUS, HUGO - Vendredi, jour de liberté. Préface de René Kalisky. Adaptée du néerlandais par Jean Sigrid.
31260: CLAUS, HUGO - La Promenade. (Wandelen).
31259: CLAUS, HUGO - A Walk. (Wandelen). (Vertaald door E.M. Prince).
270485: CLAUS E.A., HUGO - Poètes néerlandophones contemporains.
270484: CLAUS E.A., HUGO - Contemporary Poetry of the Low Countries.
270464: CLAUS, HUGO - Le désir. Roman. Traduit du néerlandais par Marie Hooghe.
270465: CLAUS, HUGO - Une douce destruction. Roman. Traduit du néerlandais par Marnix Vincent.
269519: CLAUS, HUGO - Onder water met Ava Gardner. (Met een Nadien van Hugo Claus en een Aantekening van Gert Jan Hemmink).
270466: CLAUS, HUGO - Traces. Choix de poèmes 1948-1985. Traduit du Néerlandais par Maddy Buysse et Marnix Vincent.
17179: CLAUS, HUGO - De hondsdagen.
262009: CLAUS, HUGO, ROYEN, ALEX VAN, & CARLOS TINDEMANS - T 68 of de toekomst van het theater in Zuid-Nederland.
262047: CLAUS, HUGO - Handgeschreven commentaar van de schrijver op drie fotokopieën van door Claus geschreven artikelen over jazz in het blad Soldatenpost.
267991: CLAUS, HUGO - Impromptu. (Met acht originele, gesigneerde kleurenetsen door Reinhoud. Met een Aantekening door Gert Jan Hemmink).
262022: CLAUS, HUGO - (Prospectus voor Le dernier siège du château des comtes).
262048: CLAUS, HUGO, ROYEN, ALEX VAN, & CARLOS TINDEMANS - T 68 of de toekomst van het theater in Zuid-Nederland.
262044: CLAUS, HUGO - De koele minnaar. Roman.
267134: CLAUS, HUGO - Lied van de jongeling in october. (Met een Nadien van Hugo Claus en een Aantekening van Gert Jan Hemmink).
260061: CLAUS, HUGO - Belgiens sorg. Översättning och ordfördklaringar av Per Holmer.
261767: CLAUS, HUGO - Voor de reiziger. (Met 60 foto's door Jonas Briels, Jocelyne Moreau en Luc Peeters.
261808: CLAUS, HUGO - 10 manieren om naar P.B.S. te kijken. (Met negen tekeningen door de auteur).
261811: CLAUS, HUGO - Teirlinck Adamisch. (Met een Naschrift door Hugo Claus en een Aantekening door Gert Jan Hemmink).
261816: CLAUS, HUGO - Het laatste bed.
261817: CLAUS, HUGO - Onvoltooid verleden.
261819: CLAUS, HUGO - De vluchtende Atalanta.
270457: CLAUS, HUGO - Poèmes. Traduit du neerlandais par Marnix Vincent.
270468: CLAUS, HUGO - Freitag. Visite. Winterabend. Drei Stücke. Aus dem Niederländischen von Rosemarie Still.
267957: CLAUS, HUGO - Ontmoeting met Corneille. (Met een originele ets door Hugo Claus, op de plaat geëtst door Joost Veerkamp. Met een Nadien door Hugo Claus. Met een Aantekening door Gert Jan Hemmink).
261745: CLAUS, HUGO - De Metsiers.
261747: CLAUS, HUGO - Natuurgetrouw. Schetsen verhalen fabels greguéria's metamorphoses dialogen overwegingen allegorieën dagboekbladen een reisbeschrijving drie gedichten en een brief.
261750: CLAUS, HUGO - Natuurgetrouw. Schetsen verhalen fabels greguéria's metamorphoses dialogen overwegingen allegorieën dagboekbladen een reisbeschrijving drie gedichten en een brief.
261854: CLAUS, HUGO - Almanak. 366 knittelverzen.
260444: CLAUS, HUGO - Twee handgeschreven, geadresseerde enveloppen.
267958: CLAUS, HUGO - Ontmoeting met Hans Andreus. (Met een originele ets door Hugo Claus, op de plaat geëtst door Joost Veerkamp. Met een Nadien door Hugo Claus. Met een Aantekening door Gert Jan Hemmink).
268485: CLAUS, HUGO - Nu nog. Een keuze uit de gedichten. (Met een originele, gesigneerde litho van de auteur).
262427: CLAUS, HUGO - "Cobra revisited".
261920: CLAUS, HUGO - Originele zwart-witfoto. 11,8 x 13,3 cm.
266772: CLAUS, HUGO - De Metsiers.
13266: CLAUS E.A., HUGO - Taptoe dicht. Met tekeningen van Reinhoud. (Met een Aantekening door Gert Jan Hemmink).
264761: CLAUS, HUGO - Een huis dat tussen nacht en morgen staat. (Met een portret van de auteur als frontispice door Jan Cox).
261928: CLAUS, HUGO - A propos de Dédé. Traduit du néerlandais par Maddy Buysse.
261696: CLAUS, HUGO - Belladonna. Scènes uit het leven in de provincie.
261822: CLAUS, HUGO - De Metsiers. Roman.
261867: CLAUS, HUGO - Een slaapwandeling.
261697: CLAUS, HUGO - Belladonna. Scènes uit het leven in de provincie.
260409: CLAUS E.A., HUGO - De laatste oorlog. Novellen over 40-45. (Samengesteld door A.G. Christiaens).
263836: CLAUS, HUGO - Dag, jij, tweeënzestig Mad Dog Stanzas, traditioneel voorbehouden aan poëzie van dronkelieden en waanzinnigen.
263849: CLAUS, HUGO - (Affiche voor de tentoonstelling 'Ontwerp voor een pinakoteek der lage landen').
261758: CLAUS, HUGO - Sonnetten.
261852: CLAUS, HUGO - Van de koude grond. (Met zes originele, genummerde en gesigneerde litho's van de auteur).
269950: CLAUS, HUGO - Imagier. (Vertaald door Marnix Vincent).
269521: CLAUS, HUGO - De anderen. (Met een Nadien van Hugo Claus en een Aantekening van Gert Jan Hemmink).
269526: CLAUS, HUGO - Zacht. (Met een Nadien van Hugo Claus en een Aantekening van Gert Jan Hemmink).
269529: CLAUS, HUGO - Het lied van Amadis. (Met een Nadien van Hugo Claus en een Aantekening van Gert Jan Hemmink).
269528: CLAUS, HUGO - Voor Thomas. (Met een Nadien van Hugo Claus en een Aantekening van Gert Jan Hemmink).
263798: CLAUS, HUGO - Jan de Lichte. (Met een originele, genummerde en gesigneerde litho door Roel D'Haese).
267984: CLAUS, HUGO - Schepselen. Voor Reinhoud. (Met een Aantekening door Gert Jan Hemmink).
11314: CLAUS, HUGO - Omtrent Deedee.
268013: CLAUS, HUGO - I don't care. Met etsen van Reinhoud. (Met een Brief van Herman de Coninck. Met een Aantekening door Gert Jan Hemmink).
267070: CLAUS, HUGO - Lied van de jongeling in october. (Met een Nadien van Hugo Claus en een Aantekening van Gert Jan Hemmink).
261999: CLAUS, HUGO - Ontwerp voor een pinakoteek der lage landen. (100 prenten).
261936: CLAUS, HUGO - En stilla förintelse. Översättning av Per Holmer.
261941: CLAUS, HUGO - Polowanie na kaczki. Przelozolyla Zofia Klimaszewska.
263862: CLAUS, HUGO - De zwarte keizer. Verhalen.
31266: CLAUS E.A., HUGO - De transparant.
270470: CLAUS, HUGO - Sister of Earth. Translated by George Libaire.
270472: CLAUS, HUGO - Het verdriet van België (Uittreksels). Le chagrin des Belges (Extraits). Traduction et notes d'Alain van Crugten.
263810: CLAUS, HUGO - Evergreens. Omdat o.a.. Twintig hommages met nota's daarbij. (Met twintig illustraties van de auteur).
267977: CLAUS, HUGO - Voor Pierre.
263813: CLAUS, HUGO - Borgerocco of De dood in Borgerhout. Libretto voor een opera. (Met een Nota door Hugo Claus. Met een Aantekening door Gert Jan Hemmink).
270437: CLAUS, HUGO - Der Schwertfisch. Roman. Aus dem Niederländischen von Rosemarie Still.
23585: CLAUS, HUGO, & SANNE SANNES - Oog om oog. Foto's van Sanne Sannes. Tekst van Hugo Claus (naar gedichten van Macedonios, Asklepiades, Rufinos, Paules Silentiarius, Meleager, Amarusàtaka Bhartrhani, Chandidàsa, Jinny Whang, Fujiwata no Okikaze, Herrick, Plato en Carlos Drummond de Andrade).
270475: CLAUS, HUGO - Thyeste (extraits). Traduit du néerlandais par Maddy Buyssche. P. 36-58 in: Cahiers Renaud Barrault. Médée. De la tragédie antique à la tragédie moderne.
262431: CLAUS, HUGO - Zoek de zeven. Cherchez les sept. (Met 7 illustraties van Pierre Alechinsky).
270448: CLAUS, HUGO - Belladonna. Scènes de la vie de province. Roman. Traduit du néerlandais par Alain van Crugten.
270450: CLAUS, HUGO - La Chasse aux canards. Traduction d'Elly Overziers et Jean Raine.
270476: CLAUS, HUGO - The sign of the hamster. Translated from the Dutch by Paul Claes, Christine D'haen, Theo Hermans & Yann Lovelock with an introduction & notes by Paul Claes.
261950: CLAUS, HUGO - Andréa ou La fiancée du matin. Pièce en 4 actes. Adaptation de Maddy Buysse.
261954: CLAUS, HUGO - Die Leute nebenan. Aus dem Niederländischen übersetzt von Barbara Antkowiak, Susanne George und Jürgen Hillner.
262057: CLAUS, HUGO - L'espadon. Roman. Traduit du néerlandais par Alain van Crugten.
270462: CLAUS, HUGO - Cruel felicidad. Traducción de Ronald Brouwer. Edicion bilingüe.
270480: CLAUS, HUGO - Tijl Uilenspiegel deux (extrait). Traduit du néerlandais par Jacques de Decker. P. 48-52 in: Le Thyrse. Revue de Litterature et d'Art.
267071: CLAUS, HUGO - V.nus vulgaris.
269525: CLAUS, HUGO - Voor Jan Saverijs. (Met een Nadien van Hugo Claus en een Aantekening van Gert Jan Hemmink).
270929: CLAUS, HUGO - Paal en perk. Gedichten van Hugo Claus bij (11) tekeningen van Corneille.
205851: CLAYTON, MARGARET (AND THE TOWN OF CLAYTON, CALIFORNIA) - Original pencil drawing of a creek with a bridge.
7801: CLÉMENT-JANIN, [N.] - Coquilles et bourdons ou de la pureté des textes.
269736: (VEGETARISME). CLERCQ, D. DE, & E.C.C. VAN COEVERDEN - Aan denkende menschen. Vlugbladreeks van den Nederlandschen Vegetariërsbond. No. 10.
204924: LE CLERCQ, JACQUES - Show Cases. (Inscribed).
272938: MARABOUT - PORTE-CLÉS - 6 livres miniscules de Bob Morane, Nick Jordan, Doc Savage, Jo Gaillard, Dylan Stark et Kim Carnot dans une porte-clés en métal rouge avec petite ceinture et boucle en cuir.
8747: CLOSSON (VERTALING), HERMANN - L'office de l'étoile. Traduit du Latin (...).
271738: CNEUDT, RICHARD DE - Wijding. Verzen.
260437: CNOSSEN, T. - Kennis van reclame en verkoopkunde voor de middenstand. Serie voor het Middenstandsdiploma.
272131: JOYCE & CO. - Michael van Mander. (Luxe-exemplaar).
253986: BOEKVEILINGCATALOGUS A.L. VAN GENDT & CO. - Kinderboeken uit de collectie van mevrouw Caljé-van Gulik. Catalogus nr. 50, april 1979.
255837: SWAN PENCIL CO. - Catalogue 1934-1935.
269317: JOYCE & CO. - '(7)'.
269318: JOYCE & CO. - '(2)'.
269319: JOYCE & CO. - '(3)'.
269320: JOYCE & CO. - '(12)'.
269322: JOYCE & CO. - '52: X7, A4, *3 (1)'.
269323: JOYCE & CO. - '53: X8, A3, *2'.
269324: JOYCE & CO. - '10: IV4, 1300 woorden tweede klad (1)'.
269295: JOYCE & CO. - Michael van Mander.
265908: (JUGENDSTIL). GERHARD & CO. - Neue farbige Entwürfe für Treppenh. u. Wanddekorationen.
272130: JOYCE & CO. - Erwin. 5 october 1972. (Gesigneerd luxe-exemplaar met opdracht).
273259: METHUEN & CO. - Messrs. Methuen's Sixpenny Books. (Publisher's advertising folder).
269321: JOYCE & CO. - '(13)'.
251867: JOYCE & CO. - Cecilia.
202526: COCCIOLI, CARLO - Le Ville et le Sang.
203241: COCHERET, CH.A. - Poppenkast. Vijftig Schetsboekbladen uit de N.R.C. met teekeningen van den schrijver. (Met opdracht van de auteur).
266313: COCHERET, CH.A. - Poppenkast. Vijftig Schetsboekbladen uit de N.R.C. met teekeningen van den schrijver.
251447: COCK, HENDRIK DE - Overeenstemming der geloovigen van Nederland, uitgedrukt in brieven, uit onderscheidene provincien onzes vaderlands en uit Oostvriesland. Uitgegeven ter overtuiging van de wereld, dat het woord des Heeren waarachtig zij, opdat zij alle één zijn gelijk de Vader in hem en hij in ons dat ook alzoo de geloovigen in den Vader en Zoon één zijn: opdat de wereld geloove dat gij mij gezonden hebt, uitgegeven zonder namen der schrijvers, maar met aanwijzing van staat en woonplaats des schrijvers.
272539: COCTEAU, JEAN - Het witboek. Uit het Frans vertaald door Tineke van Dijk met tekeningen van Jean Cocteau.
201885: COCTEAU, JEAN - Le Potomak 1913-1914 précédé d'un Prospectus 1916. (Deluxe copy, inscribed).
22588: COENEN, FRANS - Bezwaarlijke liefde. (Met 5 illustraties van Friso Henstra en een Ten geleide van Pierre H. Dubois).
5689: COENEN, FRANS - Vluchtige verschijningen.
6622: COENEN, FRANS - 'Democratie en Autobus'.
268290: COENEN, FRANS - Studies.
266029: (HAAN, JACOB ISRAËL DE). COENRAADS, ED. - 'Over "Pathologieën"'.
269537: COHEN, JOSEF - Schemer. Verzen van -. Houtsneden van Johan Dijkstra. (1/25 gesigneerde luxe-exemplaren).
260500: COHEN, ALEXANDER - In opstand. Met houtsneden van Georges Rohner.
273418: COINAGE OF CENTRAL ASIA, ISLAMIC - Sylloge Numorum Arabicorum Tübingen (SNAT) XIV c. Balh und die Landschaften am oberen Oxus. Hurasan III. Bearbeitet von Florian Schwarz.
273401: COINAGE OF CENTRAL ASIA, ISLAMIC - Sylloge Numorum Arabicorum Tübingen (SNAT) XV b. Mittelasien II - Nord- und Ostzentralasien. Bearbeitet von Tobias Mayer.
273417: COINAGE OF CENTRAL ASIA, ISLAMIC - Sylloge Numorum Arabicorum Tübingen (SNAT) XIV d. Hurasan IV. Gazna/ Kabul. Bearbeitet von Florian Schwarz.
273402: COINAGE OF CENTRAL ASIA, ISLAMIC - Sylloge Numorum Arabicorum Tübingen (SNAT) XV a. Mittelasien I - Central Asia I, Buhara / Samarqand. Bearbeitet von Michael Fedorov - Boris Kocnev - Gulib Kurbanov - Madeleine Voegeli.
12587: COLERIDGE, S.T. - Two poems.
270229: COLETTE - Renée Vivien.
28286: (PRICK, HARRY G.M.). COLETTE - Chéri. 22 bois originaux de G. Jeanniot. (En:) Mitsou. 16 bois originaux de Hermann Paul.
269906: COLIGNY, LOUISE DE (= HANS DÜTTING) - Intiem.
272158: COLJÉE, JAN - Patrimatrique. (Met een kopergravure van Lou Strik).
2815: COLJÉE, JAN - Toen mijn vader zag. (Met een gesigneerde kopergravure van Lou Strik).
272137: COLJÉE, JAN - Dr. Jelle Zijlstra en het randschrift van de gulden. (Gedichten. Met een gesigneerde kopergravure van Lou Strik).
272159: COLJÉE, JAN - Toen mijn vader zag. (Met een kopergravure van Lou Strik).
12850: COLLEM, A. VAN - De soldaten. Een visioen.
250899: COLOMA S.J., P. LOUIS - Boy. Roman uit het hedendaagsche leven der Spaansche groote wereld. Vertaald door Dr. F. en Dr. S.
266100: (CARS). LIVERPOOL LONDON GLOBE INSURANCE COMPANY - A Motor Show. Presented by The Liverpool & London & Globe Insurance Co, Ltd.
272039: CONINCK, HERMAN DE, EN REINHOUD - Meisjes. (Met zes originele, gesigneerde kleurenetsen door Reinhoud).
271986: CONINCK, HERMAN DE - De hectaren van het geheugen. (Gesigneerd met opdracht van de auteur).
272227: CONINCK, HERMAN DE - Schoolslag. Gedichten. (Gesigneerd met opdracht van de auteur).
265518: CONINCK, HERMAN DE, EN REINHOUD - Meisjes. (Met zes originele, gesigneerde kleurenetsen door Reinhoud).
30746: CONINCK, HERMAN DE - Slaapliedje voor Laura.
202528: CONRAD, JOSEPH - Le Prince Roman. Un héros polonais de Conrad. Traduit de l'Anglais avec des commentaires par G. Jean-Aubry.
12480: CONSTANDSE, ANTON - Kerstwens voor Leopold Aletrino.
256367: CONSTANT, BENJAMIN - Adolphe. Anecdote trouvée dans les papiers d'un inconnu et publiée par M. Benjamin de Constant. (Avec une notice bibliographique sur 'Adolphe' par A.A.M. Stols).
204130: CONSTANT, BENJAMIN DE - Adolphe. Anecdote trouvée dans les papiers d'un inconnu.
251666: CONTROLEUR, DE - Komische gedichten van den Controleur. Met een voorwoord van Prof. J.A. Alberdingk Th?m. (Ten voordeele van Weduwen van Ambtenaren.)
262161: COOLEN, ANTOON - Twee getypte brieven aan 'Zeer Geachte Heer [= Kees Lekkerkerker]'.
271214: COOPER, EDGAR - De derde getuige!
265874: (KEILSON, HANS). COOPER, BENJAMIN - In het doolhof der liefde. Een avontuurlijke wandeling door de tuinen der Nederlandsche Minnezangers. Met een voorrede versierd van Jaap Kunst.
265129: (KENAU SIMONS HASSELAER). COOPER, E.E. - The Hasselaers. A Tale of Courage and Endurance.
268726: CORBIÈRE, TRISTAN - Les amours jaunes.
268036: CORDIER, STÉPHANE - La séduction du merveilleux. Claude-Nicolas Ledoux, Etienne-Louis Boullée, Jean-Jacques Lequeu.
21832: CORET, PETER - Goffert. Gedichten bij (6) tekeningen van Paul Lemmens.
768: CORET, PETER. (PSEUDONIEM VAN CEES VAN DER PLUIJM) - O, dat je doodgaat.
268497: CORNEILLE, PIERRE - Sertorius, treurspel. Gevolgd naar het Fransche van den heere P. Corneille.
255887: CORSEN, CH. - Con sordino.
250592: CORSTIAAN, PEER - Sociaal-aristocratie. (De eeuwenoude partij der toekomst).
271417: CORT, MARTIJN - Zeven brieven.
253792: CORY, WILLIAM - Rhymes after Horace. Six Verse Translations.
272344: COSTER, CHARLES DE - De Huwelijksreis. Een geschiedenis van liefde en strijd. Vertaald door A. van Gogh-Kaulbach. Met teekeningen van J. van Wijk.
261247: COULTON, JAMES - Gard.
26747: COUPERUS, LOUIS - Louis Couperus & Pier Pander. Teksten voor en over de beeldhouwer Pier Pander. (Toegelicht en bezorgd door M. Klein. Met foto's van M.R. van den Toorn).
268454: COUPERUS, LOUIS - Majesteit.
261675: COUPERUS, LOUIS - Herakles.
262960: COUPERUS, LOUIS - Reisimpressies.
272139: COUPERUS, LOUIS - Footsteps of Fate. (Noodlot). Translated from the Dutch by Clara Bell. (Met een voorwoord van Edmond Gosse).
269101: COUPERUS, LOUIS - God en Goden.
13404: COUPERUS, LOUIS - Fidessa.
269185: COUPERUS, LOUIS - Uit blanke steden onder blauwe lucht.
270185: COUPERUS, LOUIS - Babel.
3697: COUPERUS, LOUIS - Herakles.
16543: COUPERUS, LOUIS - Maar 't allerzoetst... (Met een originele ets van Peter Yvon de Vries).
259525: COUPERUS, LOUIS - Psyche.
270184: COUPERUS, LOUIS - Afrodite. (Gedicht van Louis Couperus. Toonzetting van R.A.D. Cort van der Linden).
267255: COUPERUS, LOUIS - 'Waarde Van Oss.' Een onbekende brief van Louis Couperus. Bezorgd door F.L. Bastet.
267251: COUPERUS, LOUIS - Modern toerisme. Bloemlezing uit zijn werk, gekozen en ingeleid door Marijke Stapert-Eggen en Johan B.W. Polak. (1/9 luxe-exemplaren).
267871: COUPERUS, LOUIS - Williswinde. (Met een Voorrede van de auteur).
269466: COUPERUS, LOUIS - Antiek toerisme. Roman uit Oud-Egypte.
269468: COUPERUS, LOUIS - Hooge troeven.
267873: COUPERUS, LOUIS - Williswinde. (Met een Voorrede van de auteur).
254259: COUPERUS, LOUIS - Het Snoer der Ontferming en Japansche Legenden.
270380: COUPERUS, LOUIS - Noodlot.
253923: COUPERUS, LOUIS - De verliefde ezel.
253941: COUPERUS, LOUIS - Iskander. De roman van Alexander den Groote.
271782: COUPERUS, LOUIS - Van en Over Mijzelf en Anderen. (Eerste, tweede, derde en vierde bundel).
267872: COUPERUS, LOUIS - Williswinde. (Met zeldzaam omslag in de serie 'Werken').
251319: COUPERUS, LOUIS - Hooge troeven.
253935: COUPERUS, LOUIS - De Komedianten.
271784: (PLAUTUS). COUPERUS, LOUIS - De tweelingbroeders. Jambische bewerking van Plautus' Menaechmi. Dramatisch bijvoegsel van Groot-Nederland. Juli 1916.
269995: COUPERUS, LOUIS - Via Appia.
250588: COUPERUS, LOUIS - The Inevitable. Translated by Alexander Teixeira de Mattos.
21098: COUPERUS, LOUIS - Dear sir. Brieven van het echtpaar Couperus aan Oscar Wilde. (Bezorgd door Caspar Wintermans).
267260: COUPERUS E.A., LOUIS - Een onhoudbare toestand.
21751: COUPERUS, LOUIS - Een Excellentie en een Freule. Brieven van Louis Couperus in de nalatenschap van Albert Vogel.
272666: COUPERUS, LOUIS - Meditatie over het Mannelijk Toilet. (Met illustraties van Piet van der Hem, Willy Sluiter en Joh.B.P. Kerkhoff). In: Kleeding en De Man. Uitgave van de Magazijnen 'Nederland'.
272667: COUPERUS, LOUIS - Antieke verhalen. Van goden en keizers, van dichters en hetaeren.
253582: COUPERUS, LOUIS - Der dingen ziel.
267258: COUPERUS, LOUIS - Alexander en de Vrouwen.
266192: COUPERUS, LOUIS - Knihy malých duší.
16464: COUPERUS, LOUIS - Romantisch avontuur. Geïllustreerd door Albert Hahn jr.
253619: COUPERUS, LOUIS - Odalisken. Gedicht van Louis Couperus voor altstem, alt en vleugel door R.A.D. Cort van der Linden.
11889: COUPERUS, LOUIS - God en Goden.
271880: COUPERUS, LOUIS - Majesteit.
11659: COUPERUS, LOUIS - Antieke verhalen. Van goden en keizers, van dichters en hetaeren.
270194: COUPERUS, LOUIS - Dionyzos.
269128: COUPERUS, LOUIS - Legende, mythe en fantaizie.
269109: COUPERUS, LOUIS - Korte arabesken. Bandontwerp en (4) houtsneden van Desiré Acket.
269105: COUPERUS, LOUIS - Hooge troeven.
269107: COUPERUS, LOUIS - Iskander. De roman van Alexander den Groote.
269103: COUPERUS, LOUIS - Hooge troeven.
256522: COUPERUS, ELISABETH - Een brief aan W.J. Simons. Bezorgd door Menno Voskuil.
6262: COUPERUS, LOUIS - De Binocle. Bezorgd en van een toelichting voorzien door H.T.M. van Vliet. (Met twee ingeplakte foto's).
268390: COUPERUS, LOUIS - Over lichtende drempels.
267870: COUPERUS, LOUIS - Williswinde. (Met een Voorrede van de auteur).
264522: COUPERUS, LOUIS - Majesteit.
264524: COUPERUS, LOUIS - Uit blanke steden onder blauwe lucht.
264864: COUPERUS, LOUIS - Intieme impressie. (Met een nawoord door H.T.M. van Vliet).
251980: COUPERUS, LOUIS - Maar 't allerzoetst... (Met een originele ets van Peter Yvon de Vries).
16399: COUPERUS, LOUIS - Wreede portretten.
7989: COUPERUS, LOUIS - Antieke verhalen. Van goden en keizers, van dichters en hetaeren.
268434: COUPERUS, LOUIS - Majesteit.
267264: COUPERUS, LOUIS - Nagelaten werk. Bijeengebracht door Richard Erbe [= Ronald Breugelmans]. (Luxe-exemplaar).
253442: COUPERUS, LOUIS - O starých l'udoch veci minulé.
269104: COUPERUS, LOUIS - Hooge troeven.
267775: COUPERUS, LOUIS - Orchideeën. Een bundel poëzie en proza.
9260: COUPERUS, LOUIS - Brieven van den nutteloozen toeschouwer.
9862: COUPERUS, LOUIS - De berg van licht.
251390: COUPERUS, LOUIS - Legenden van de blauwe kust. (Luxe-exemplaar).
269056: COUPERUS, LOUIS - Het zwevende schaakbord.
267262: COUPERUS, LOUIS - Kinderkamer. (Met een negentiende-eeuwse houtgravure uit de collectie van Toni Savage).
267263: COUPERUS, LOUIS - Kinderkamer. (Met een negentiende-eeuwse houtgravure uit de collectie van Toni Savage).
262965: COUPERUS, LOUIS - Noodlot.
266231: COUPERUS, LOUIS - Noodlot.
268435: COUPERUS, LOUIS - Majesteit.
268438: COUPERUS, LOUIS - Majesteit.
260652: COUPERUS (VERTALING), LOUIS - De verzoeking van den H. Antonius naar Gustave Flaubert. Fragmenten.
11897: COUPERUS, LOUIS - Korte arabesken. Bandontwerp en (4) houtsneden van Desiré Acket.
262959: COUPERUS, LOUIS - Hooge troeven.
266126: COUPERUS, LOUIS - Heliogabal. Einzig berechtigte Übertragung aus dem Holländischen und Bearbeitung von Else Otten.
272794: COUPERUS, LOUIS - De berg van licht.
256654: COUPERUS, LOUIS - Drie kattebelletjes van Louis Couperus uit 1892. Bezorgd door en met een nawoord van H.T.M. van Vliet.
269469: COUPERUS, LOUIS - Reisimpressies.
269470: COUPERUS, LOUIS - Dionyzos.
258922: COUPERUS E.A., LOUIS - Album behoorende bij den letterkundigen-kalender voor 1917.
266211: COUPERUS, LOUIS - Jan en Florence.
16422: COUPERUS, LOUIS - De boeken der kleine zielen. (III). Zielenschemering.
268436: COUPERUS, LOUIS - Majesteit.
268439: COUPERUS, LOUIS - Majesteit.
253351: COUPERUS, LOUIS - Xerxes of de hoogmoed.
267270: COUPERUS, LOUIS - De Waaiers. (Met een voorwoord van Petra Teunissen-Nijsse).
262961: COUPERUS, LOUIS - Langs lijnen van geleidelijkheid.
268388: COUPERUS, LOUIS - Proza.
262956: COUPERUS, LOUIS - Het zwevende schaakbord.
260651: COUPERUS, LOUIS - Proza. (Weelde-uitgave in heelleder).
16440: COUPERUS, LOUIS - Herakles.
18321: COUPERUS, LOUIS - Eene illuzie.
268405: COUPERUS, LOUIS - Wereldvrede.
268414: COUPERUS, LOUIS - Legende mythe en fantazie.
28487: COUPERUS, LOUIS - Eene illuzie.
24314: COUPERUS, LOUIS - Heliogabal, der Sonnenkaiser. Aus dem Niederländischen von Christel Captijn-Müller und Heinz Schneeweiss.
24436: COUPERUS, LOUIS - Dionysos. Einzig berechtigte Überträgung von Else Otten.
268447: COUPERUS, LOUIS - Majesteit.
268391: COUPERUS, LOUIS - Een lent van vaerzen.
272660: COUPERUS, LOUIS - Een lent van vaerzen.
16459: COUPERUS, LOUIS - De ongelukkige.
19513: COUPERUS, LOUIS - Herinneringen. (Keuze en verantwoording Garmt Stuiveling. Met 12 tekeningen van Jan Kuiper).
11894: COUPERUS, LOUIS - Antiek toerisme. Roman uit oud-Egypte.
266137: COUPERUS, LOUIS - The later Life.
266191: COUPERUS, LOUIS - Co dávno odnesl cas.
255375: COUPERUS, LOUIS - Psyche. (Met 12 illustraties van Dion Clayton Calthrop).
269146: COUPERUS, LOUIS - De boeken der kleine zielen. (II). Het late leven.
271884: COUPERUS, LOUIS - Metamorfoze. Met een portret door H.J. Haverman.
254985: COUPERUS, LOUIS - Oostwaarts.
16517: COUPERUS, LOUIS - Xerxes oder der Hochmut. Aus den Büchern der ironischen Geschichte. Einzig berechtigte Übertragung von Else Otten.
253361: COUPERUS, LOUIS - Extaze. Een boek van geluk.
267254: COUPERUS, LOUIS - 'Waarde Van Oss.' Een onbekende brief van Louis Couperus. Bezorgd door F.L. Bastet.
269740: COUPERUS, LOUIS - Eene illuzie.
266433: COUPERUS, LOUIS - Een lent van vaerzen.
266435: COUPERUS, LOUIS - Eline Vere. Een Haagsche roman.
266437: COUPERUS, LOUIS - Antieke verhalen. Van goden en keizers, van dichters en hetaeren.
31637: COUPERUS, LOUIS - Arrogance. The conquests of Xerxes. Decorations by Theodore Nadejen. Translated by Frederick H. Martens.
16416: COUPERUS, LOUIS - Babel.
267276: COUPERUS, LOUIS - Il mago.
267323: COUPERUS, LOUIS - De Naumachie. (Met 7 tekeningen van J.H. Kuiper).
16488: COUPERUS, LOUIS - Xerxes of de hoogmoed.
16513: COUPERUS, LOUIS - Unter Javas Tropensonne. Autorisierte Übertragung v. Else Otten. (Met een inleiding van Heinz Karl Heiland).
257786: COUPERUS, LOUIS - Vitruvius' Tien boeken over de bouwkunst. Van een nawoord voorzien door Prof. Dr. H.T.M. van Vliet.
265415: COUPERUS, LOUIS - Antiek toerisme. Roman uit Oud-Egypte.
262966: COUPERUS, LOUIS - Orchideeën. Een bundel poëzie en proza.
273462: COUPERUS, LOUIS - De boeken der kleine zielen. (II). Het late leven.
270104: COUPLAND, DOUGLAS - Miss Wyoming. Roman. Vertaald door Ton Heuvelmans. (Uit de bibliotheek van Joost Zwagerman).
270105: COUPLAND, DOUGLAS - De shampoo planeet. Roman. Uit het Engels vertaald door Gerda Baardman. (Uit de bibliotheek van Joost Zwagerman).
270106: COUPLAND, DOUGLAS - Generation X. Tales for an accelerated culture. (Met blindstempel van Joost Zwagerman).
270107: COUPLAND, DOUGLAS - Generatie X. Vertellingen voor een versnelde cultuur. Vertaald door Jan Fastenau. Zijteksten bewerkt door Jan Kuitenbrouwer. (Met gesigneerde opdracht van Coupland aan Joost Zwagerman).
265460: LEEUWARDER COURANT - Leeuwarder Courant van woensdag 26 maart 1806.
268113: COUZIJN, WESSEL - Wessel Couzijn. Beeldhouwer/ sculptor. (Met correcties).
4091: COWPER, WILLIAM - Selected poems.
273156: (SPREEKWOORDENBOEK). COX, H.L. - Van Dale Spreekwoordenboek in vier talen.
273377: CPN - Collectie van 5 pamfletten, 1946-1950.
273312: CPN - Rekening en verantwoording. Grepen uit het werk der Communisten in het eerste oorlogsjaar. Wat "De Waarheid" schreef van October 1940 tot Juni 1941.
271779: (URSA MINOR). CRAMER, HENDRIK - Vizioen en Geboorte.
271696: CRÉBILLON, CLAUDE-PROSPER JOLYOT DE (CRÉBILLON FILS) - Le Sopha. Conte moral.
255960: CREMER, JAN - Drukproef van Jan Cremer. Portret van een legende door Hans Dütting, met vele tientallen eigenhandige correcties van Jan Cremer, aangevuld met correspondentie en knipsels.
3554: CREMER, JAN - Originele zwart-witfoto door Ronald Sweering. 23,9 x 18,1 cm.
262982: CREMER, JAN - Credo's van Cremer. Samenstelling Gerd de Ley.
264009: CREMER, JAN - Ik Jan Cremer.
25049: CREMER, JAN - Originele zwart-witfoto.
255958: CREMER, JAN - Typoscript van Jan Cremer Documentaire door Hans Dütting, met honderden eigenhandige correcties van Jan Cremer.
925: CREMER, JAN - Jan Cremer in beeld. Samengesteld door Guus Luijters.
260120: CREMER, JAN - Vuurrode lippen.
251238: CREMER, JAN - Uit den oertijd. Vroege verzen van -.
272620: CREMER, JAN - Ik Jan Cremer. (Speciale Jubileumeditie).
264282: CREMER, JAN - (Geboortekaart voor Cassidy Clinton Cremer).
271707: CRIMINOLOGIE - Regtsgeding van J.C. van Stenis, schuldig verklaard aan vergiftiging.
272536: CRIMINOLOGIE - Advysen en sententien, ingewonnen by onpartydige regtsgeleerden, op en teegens de persoonen van Catharina Kaspers, en Johanna Willems, synde moeder en dogter, geëxecuteert binnen de Stadt Elburg op den 6 October 1743. Over het ombrengen van haar eygen kind. Nevens het advys en sententie van Henrickje Vorstelman, over het ombrengen van haar kind, in haar onsinnigheit, op den 13den Aug. 1743. binnen de Stadt Harderwijk.
268914: (KICKSHAWS). CROMBIE, JOHN - Portrait évolutif du typographe. Fait par lui-même en collaboration avec sa presse en douze passages a partir des trois couleurs primaires.
268941: (KICKSHAWS). CROMBIE, JOHN - A Clothes-Made Man. With occasional drawings by Sheila Bourne.
268915: (KICKSHAWS). CROMBIE, JOHN - Lapse and Collapse. Designed and written by John Crombie.
254634: (KICKSHAWS). CROMBIE, JOHN - Avis.
268913: (KICKSHAWS). CROMBIE, JOHN - Many Thanks! A Book of Acknowledgements to some of many without whom this book might never have been printed, and to most of the few despite whom it has been.
260492: (KICKSHAWS). CROMBIE, JOHN, & SHEILA BOURNE - Cependant...
204890: (KICKSHAWS). CROMBIE, JOHN - Belle Question.
268875: (KICKSHAWS). CROMBIE, JOHN, & SHEILA BOURNE - All Things Being Equal.
265809: CRONE, C.C.S. - Muziek over het water.
265808: CRONE, C.C.S. - Muziek over het water.
265811: CRONE, C.C.S. - Het feestelijke leven.
268253: CROS, LOUIS - Images. Gedichten van -. Houtsneden van Hans Vleugels. Vertaling Lily Kho. (Met een inleiding van de auteur).
272651: ROBINSON CRUSOË - 'Robinson allant à la chasse Voyez la page / la description de son habillement'.
272607: PERSPECTIEVEN VAN WORDENDE CULTUUR - 1935-1941. Vanaf mei 1935-maart 1940, 21 losse nummers.
268355: CUNEY, WARING - Puzzles. Selected and introduced by Paul Breman.
22296: DAALEN, MARIA VAN, EN LUCAS HUSGEN - De verleiding van Marieken.
251067: (BRUSSE, WIM). AMA DJA DAAN - De brug.
204514: DAAN, THEO [= A. STEHOUWER CZN. MED. STUD.] - Studenten-liedjes.
272074: DAELE, JAN EMIEL - Collectie van vier opdrachtexemplaren, alle gesigneerd door de auteur.
272093: DAISNE, JOHAN - Herbergzaam. (Met een kleurenlitho van Karel Benes).
272090: DAISNE, JOHAN - Drie eindejaars gedichten.
268805: (ISRAËLS, JOZEF). DAKE, CAREL L. - Jozef Israëls. (Deluxe edition with original drawing, inscribed to the publisher).
204370: DALL'ORTO, GIOVANNI (ED.) - Ragazzi italiani. I nuovi fotografi italiani di nudo maschile.
270021: DALSTRA, KOOS - Froit. (Met gesigneerde opdracht van de schrijver aan Joost Zwagerman).
270018: DALSTRA, KOOS, EN DMITRI PRIGOV - Vienna-????. 33 gedichten voor Peter de Grote. 33 ????????????? ???????. (Met gesigneerde opdracht van de schrijver aan Joost Zwagerman). (Ingeleid en vertaald door Dmitri Prigov).
270040: DALSTRA, KOOS (ALS) DALSTAR - Et age. Gedichten. (Met gesigneerde opdracht van de schrijver aan Joost Zwagerman).
270042: DALSTRA, KOOS (ALS) DALSTAR - De palingvijver. (Uit de bibliotheek van Joost Zwagerman).
265857: DAM, KARIN VAN - Quartier sous-le-vent.
257819: DAMME, LIEVE VAN - Aren lezen.
203432: (MULTATULI). DAMME, B. - Multatuli als wijsgeer. Opgedragen aan Mevr. de Wed. Douwes Dekker-Hamminck Schepel te 's-Gravenhage. Met een voorwoord door F. Domela Nieuwenhuis.
271552: (FILM). DANGERFIELD, FRED., & NORMAN HOWARD - Wilt U film-ster worden? Handleiding met opgave van adressen tot wien men zich kan wenden. Geautoriseerde vertaling van Jhr. R.H.G. Nahuys.
20051: (ALI COHEN, L.). DANSER, J.G. - Gedichten.
23609: DANSER, J.G. - Gedichten. (Met een naschrift door Jan Greshoff en een Bibliografische notitie en opgaaf van varianten door J. van Krimpen).
266199: DASKAM, JOSEPHINE - De Gedenkschriften van een Baby. Vrij uit het Amerikaansch door Tante Lize.
255912: DAUDET, LÉON - Calendrier.
271722: (STOBBAERTS, MARCEL). DAUDET, LÉON - Notes d'un exilé (Londres et la Flandre). Frontispice et bandeaux gravés sur bois par Stobbaerts-Marcel. (1/15 luxe-expl. avec extra suite).
252372: DAUM, P.A. - Oneffen paden. Drie novellen.
265736: DAUM, P.A. (ALS:) MAURITS - Goena-goena. Oorspronkelijke roman.
265737: DAUM, P.A. (ALS:) MAURITS - "Ups" en "Downs" in het Indische leven. Goedkoope uitgave.
265738: DAUM, P.A. (ALS:) MAURITS - Aboe Bakar. Indische roman.
265746: DAUM, P.A. - Oneffen paden. Drie novellen.
252249: DAY-LEWIS, CECIL - Typed Letter Signed and dated '16th January, 1967'.
257732: DEAHL, JULIAN - Brill Leiden.
258568: (BROUWERS, JEROEN). DEBERGH (RED.), GWENNIE - Brouwers in Brussel. 1964-1976.
12312: DEBROT, COLA - Navrante zomer.
15093: DEBROT, COLA - Bekentenis in Toledo.
22589: DEBROT, COLA - Mijn zuster de negerin. (Met illustraties van I.R. Dilrosun).
255056: DEBROT, COLA - Bid voor Camille Willocq.
201652: DECARIS, ALBERT - Société Générale pour favoriser le développement du commerce et de l'industrie en France.
15469: DEEL, T. VAN - Worpswede. (Met een originele ets door Peter Yvon de Vries).
269339: DEEL, T. VAN - Fabel. (Met een illustratie van Jeroen Henneman).
264025: DEEL, T. VAN - Beweging.
253462: DEEL, T. VAN, ELISABETH KIRSCHBAUM & PETER YVON DE VRIES - Communicerende vaten. Tien [originele] etsen & een opstel.
264035: DEEL, T. VAN - Grieks.
264030: DEEL, T. VAN - Vervlogen. Met een tekening (in offset) van Jeroen Henneman.
264031: DEEL, T. VAN - Ogenblik.
264028: DEEL, T. VAN - Kijk kindje kijk.
271461: DEEL, T. VAN - Fabel. (Gedrukt in slechts 18 exemplaren).
251984: DEEL, T. VAN - Achter de waterval. (Met een originele ets van Peter Yvon de Vries).
250008: DEEL, TOM VAN, - Twee duiven.
17053: DEEL, T. VAN - Beweging.
12580: DEEL, T. VAN - Kouros. (Met een vertaling in het Nieuwgrieks door Arnold van Gemert).
264023: DEEL, T. VAN - Geplet. (Met een illustratie van een geplet diertje).
17046: DEEL, T. VAN - Vooruitzicht.
270904: DEELDER, J.A. - Gemengde gevoelens. (Met uitgebreide opdracht aan Cees van Maurik).
270906: DEELDER, J.A., RIEN VROEGINDEWEIJ, HANS WAP EN FRANS VOGEL - Sprekend Rotterdams.
267735: DEELDER, J.A. - Drukke dagen. Verhalen.
269042: DEEPING, WARWICK - Het huis der verspieders. Uit het Engelsch vertaald door R. de Bree.
272639: DEFOURNY, MICHEL - Le dit du poisson. Traduction par Michel Defourny et Jean Kellens. (Inscrit à Marcel Mariën).
252894: DEKKER, MAURITS - La mondo ne havas atendejon. Teatrajo en tri aktoj. El nederlanda lingvo tradukis F. Faulhaber.
19344: DEKKER, MAURITS - Fragmenten uit de werken van Maurits Dekker.
266261: DEKKER, MAURITS - Op zwart stramien. Een zestal verhalen. (Met opdracht).
19540: DEKKER, THOMAS - The guls hornbooke. (Met 25 tekeningen van Jan Bons, uitgevoerd in kleuren-zeefdruk).
266259: DEKKER, MAURITS - De knopenman. Gevolgd door Gammastralen en Colporteur. (Geïllustreerd door Jan BONS). (Met opdracht van Maurits Dekker).
266260: DEKKER, MAURITS - Jozef duikt.
271561: DEKKER, CEES - Hollandsche Schouwburg. Programma.
266455: (COHEN, FRÉ). DEKKER, MAURITS - Brood! Een revolutie-roman. (Met zeer fraai raambiljet).
251041: DEKKER, MAURITS - Handgeschreven brief aan 'Beste Vic[tor van Vriesland]'.
253838: DEKKERS, MIDAS - Een kleine pathologie van de rondorigheid. (Met tekeningen van Bouke IJlstra).
272464: DEKKERS, MIDAS - De gnoe en andere beesten. (Met originele, humoristische tekening van Karel van ROOIJEN).
269285: (RICKETTS, CHARLES). DELANEY, J.G.P., & VERNEY, CORINE - Charles Ricketts's Mysterious Mother.
262228: DELVAU, ALFRED - Histoire du livre d'Alfred Delvau intitulé Heures parisiennes, accompagnée de trois lettres d'Alfred Delvau, d'un beau portrait de Delvau, gravé à l'eau-forte par H. Valentin et suivie de sept cartons de textes supprimés par un censeur occulte placés en regard des textes substitués. (&) Les heures parisiennes.
267470: DELVAUX, PAUL - Vijf originele zwart-witfoto's van schilderijen.
263478: (HERMANS, W.F.). DELVIGNE, ROB - Willem Frederik Hermans in de prijzen.
256480: DEMAISON, ANDRÉ - Le jeu des 36 bêtes. Dessins de Jacques Darcy.
260509: DENDERMONDE, MAX - Eiland van Circe.
253842: DENDERMONDE, MAX - Handgeschreven briefkaart aan 'Beste Max [Schuchart]'.
255870: (ZILVERDISTEL). LANSELOET VAN DENEMERKEN - Een abel spel van Lanseloet van Denemerken hoe hi wert minnende ene joncfrou die met sijnder moeder diende.
269156: DENON, VIVANT - Point de Lendemain. Conte. Réimprimé sur le texte original de 1777 et orné de fleurons spéciaux dessinés par Marillier. Notice par A. P.-Malassis.
272422: (PETIT PRINCE). DERÈME, TRISTAN - Patachou petit garçon. (Inscribed by Patachou and by Derème).
271464: DERÈME, TRISTAN - à Monsieur Gaston Chérau. (Gedrukt in slechts 12 exemplaren).
264646: DERÈME, TRISTAN - La rime de Virgile et des Japonais. (Inscribed by the author).
255299: DERKINDEREN, ANTOON - Het Ambacht III. Over kunst en ambachtsonderw?s. Lezing. Voor het eerst gedrukt in De Gids van juni 1902. Thans herdrukt door de zorgen van de Vereeniging ter Vereedeling van het Ambacht.
272509: DERYCKE, GASTON - Fonds secrets.
264752: DERYS, GASTON - La dame d'amour. Roman inédit.
8098: DESCARTES, RENÉ - Discours de la méthode (...). (Met een originele kopergravure van Kuno Brinks).
271227: (COMMUNISM, EARLY). DESCHAMPS, NICOLAS - Un éclair avant la foudre ou le communisme et ses causes. Vol. 1.
272588: DESMETH, PAUL - Nord-Sud.
271724: DESMETH, PAUL - Nord-Sud. (1 van 5 luxe-exemplaren!)
250423: DESPORTES, PHILIPPE - LX Pseaumes de David. (With woodcut portrait and vignette by Raphaël Drouart).
270696: (COUPERUS, LOUIS). DEVENTER, CH.M. VAN - Hollandsche Bellettrie van den Dag. Kronieken. Nieuwe bundel.
267670: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - Gedenkschriften. (Luxe-editie in rijkverguld heelperkament).
264665: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - Een liefde.
28205: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - Gedachten en opmerkingen.
28295: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - Handgeschreven ansichtkaart van 'Anna' [= Johanna Catharina Alphonsina Alberdingk Thijm (1893-1953), de dochter van Van Deyssel] aan de kunstenaar Anton Pieck en zijn vrouw.
28232: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - Waarom Gij lid behoort te zijn van de Vereeniging van Letterkundigen.
271546: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - Origineel visitekaartje.
15904: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - Gedenkschriften. 1864-1924.
260895: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - Verzamelde werken.
267369: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - Gedenkschriften (fragment).
28183: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - Het leven van Frank Rozelaar. Naar het handschrift uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Harry G.M. Prick.
252257: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - Handgeschreven brief aan 'Waarde Heer Toussaint [van Boelaere]'.
271911: DEYSSEL, LODEWIJK VAN. ALS: A.J. - Multatuli.
28225: DEYSSEL, LODEWIJK VAN. ALS: A.J. - Multatuli.
271536: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - Een liefde. (Uit het bezit van Albert Verwey).
268826: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - Schetsen.
22736: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - Verkoudheid. (Met een nawoord door Harry G.M. Prick).
254939: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - Rembrandt en het Rembrandt-Feest in 1906. Overgedrukt uit De XXe Eeuw.
28159: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - Verbeeldingen.
265123: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - De kleine republiek.
257388: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - Prosagedichte. Einzig autorisierte Übersetzung aus dem Holländischen von Benno J. Stokvis.
16482: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - Kleinigheden.
267340: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - Bezoek aan den Dom te Keulen.
259761: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - Gedenkschriften. (Luxe-editie in rijkverguld heelleer).
263322: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - De kleine republiek.
270804: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - Verzamelde werken. De kleine republiek. Proza. Gedichten. Kritieken. Beschouwingen en kritieken.
258912: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - Kleinigheden.
254911: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - Prosagedichte. Einzig autorisierte Übersetzung aus dem Holländischen von Benno J. Stokvis.
258743: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - Werk der laatste jaren. (1/25 luxe-exemplaren).
18373: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - Rembrandt en het Rembrandt-Feest in 1906.
271985: DHONDT, ASTÈRE MICHEL - De tijd staat stil. (Gesigneerd met opdracht van de auteur).
270115: DICK (SAMENSTELLING), KAY - Writers at Work. The Paris Review Interviews. Selected by Kay Dick. (Uit de bibliotheek van Joost Zwagerman).
263369: DICKENS, CHARLES - Our Mutual Friend. With Illustrations by Marcus Stone. In Two Volumes.
271005: DICKENS, CHARLES - Was you thinking at all of poetry?
264069: DICKENS, CHARLES - Krantenknipsels.
205976: DICKEY, JAMES - Large signed original photograph.
31459: DICKINSON, EMILY - Poem 995.
270747: DICKINSON, EMILY - Ten poems. (Chosen by Rosey E. Pool and translated by her into German).
18339: DICKINSON, EMILY - Christ's Birthday.
271215: DICKSON, FRED (PSEUDONIEM VAN A.F. PASTOOR) - Karak de geweldige.
268353: DICKSON, ALLAN - Het groene valies. Onuitgegeven politie-roman door Allan Dixon, bewerkt door Marcel Levrier.
270505: DIECKHOFF, ALBR. D. - Der Griffin Report, 1956.
273237: DIEDEREN, JEF - Originele kleurenhoutsnede.
1834: DIELS, GERARD - Het doornen zeel. Gedichten.
727: DIELS, GERARD - Na de bevrijding.
257231: DIEREN, EVART VAN - De waanzinnige waereld. Een zielkundige ontleding van de huidige socialisten en hunne voorgangers.
266744: (NETHERLANDS). DIJK VAN MATENESSE, P.J. VAN - Médailles Historiques, Monnaies, Monnaies Obsidionales. Collection de feu P.J. van Dijk van Matenesse. Auction catalogue Frederik Muller, Amsterdam, 10 & 11/10/1917.
266043: (HAAN, JACOB ISRAËL DE). DIJK, A.J. VAN - Mr Jacob Israel de Haan.
269004: (SCHAKEN). DIJK, ROEL VAN - De dame is de baas. Wetenswaardigheden over het schaakspel in geschakeerde typografie.
250871: (STOLS, A.A.M.). DIJK, CEES VAN - Op bezoek bij Alexandre A.M. Stols.
256924: (GIDE, ANDRÉ). DIJK, C. VAN - Alexandre A.M. Stols en André Gide. (Met een ingeplakte houtgravure door Alfred Latour [voor Gide's Le Voyage d'Urien]).
255567: DIJKHUIZEN, GUUS - Wacht even met snurken. Tekeningen van Hans Kanters.
273346: DINAUX, C.J.E. - Auteurs van nu. Gegist bestek 3. Met 24 schrijversportretten.
250954: DINAUX, C.J.E. - Weerklank. Noordnederlandse honneurs voor Zuidnederlandse auteurs.
272554: (COUPERUS, LOUIS). DIRIKX, LUC - Louis Couperus en het decadentisme. Een thematologische confrontatie. (Met een inleiding van F. Bastet).
255596: DIS, ADRIAAN VAN - Dubbelliefde. Geschiedenis van een jongeman.
267342: DIS, ADRIAAN VAN - Ode aan het rijm. (Met een frontispice in kleuren (irisdruk)).
254485: DIS, ADRIAAN VAN - Nathan Sid. (Met tekeningen door Charlotte Mutsaers).
252683: DISBERG, HARRY - "Zorg dat je er óók bij komt!"
265660: DISNEY, WALT - Walt Disney presenteert Fantasia in technicolor.
258677: (TRADE CATALOG). ZIMMER EXPORT DIVISION - Zimmer Fracture Equipment. August, 1947.
269032: DOCTER, COR, ALS: SIDNEY SPRING - Amigo op de Zwarte Lijst.
253698: MEDEDELINGEN VAN DE DOCUMENTATIEDIENST - MDLM.
18778: DOESBURG, THEO VAN - Het onvergankelijke kruid.
250594: DOEVE, EPPO - Doeve. Een virtuoos tekenaar. Ingeleid door A. Nonymus [= Johan van Eikeren]. Met vijftien reproducties.
272887: DOLL EGGES, C.M., C.G. BARTH & C. SCHMID - Drie kinderboekjes in één bandje: Kleine verhalen voor de lieve jeugd (1835), De arme Hendrik, of De pelgrimshut op den Weissenstein (1829), Het lammetje, en De glimworm. Twee belangrijke verhalen voor de jeugd (1836).
272260: DOLLIVET, LOUIS - Jood! (Sale Juif.). Vertaald door J.L.A. Schut.
252150: PRIVÉ-DOMEIN - 150 x Privé-domein. (En andere reclame-uitgaven).
260670: PRIVÉ-DOMEIN - Privé-domein: een revolutionaire reeks.
267194: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - Een vergeten hoofdstuk. Blanke slaven. Supplement op het historisch gedenkboek "Eene halve eeuw" 1848-1898. Premie van "Het Nieuws van den Dag". Met teekeningen van Jan de Waardt. (Met bijlage).
270943: DOMELA NIEUWENHUIS, F.J. - E. LAURILLARD - B.T. Lublink Weddik als prediker beschouwd.
265034: DOMELA NIEUWENHUIS, J. - De gevangenisstraf, overeenkomstig de eischen van het recht en het maatschappelijk belang ingericht, de beste der straffen. Redevoering bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Rijksuniversiteit te Groningen op den 15den November 1884.
202078: DONISTHORPE, G. SHEILA - Loveliest of Friends!
266639: (FOTOMONTAGE). DONKER, ANTHONIE - Schaduw der bergen.
272763: DONKERBROEK (FRIESLAND). (BOSMA, FAMILIE). WESTER, HENDRIK - Schoolboek over de geschiedenissen van ons vaderland; opgesteld door Hendrik Wester, en uitgegeven door de Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
263970: DONKERSLOOT, N.A., ALS: SIEM DE MAAT - In Holland staat een huis. (Gedichten).
270004: DONKERSLOOT, N.A. ALS: MAARTEN DE RIJK - Orpheus en Eurydice.
270298: DONNE, JOHN - To Expresse this Eternity. A Handful of Passages from the Sermons. (1/8 deluxe copies).
202537: DONNE, JOHN - The Expostulation.
268518: DONNE, JOHN - Selected poems (chosen by Clara Eggink).
256088: (MULISCH, HARRY). DONNER, JAN HEIN - 'Shakespeare voor de huiskamer'.
262496: RATH & DOODEHEEFVER - Van zolderkamer tot paleis.
2387: DOOIJES, DICK - Traditie en vernieuwing. Tien jaar Nederlandse drukkunst. 1945-1955.
270324: DOOLAARD, A. DEN - Express to the East.
267548: DOOLAARD, A. DEN - Akik a tengerrel csatáznak.
267893: DOOLAARD, A. DEN - Pers en persvrijheid.
267363: DOORN, JOHNNY VAN - De dood van Rasputin.
272377: DOORN, JOHNNY VAN - Door de weken heen. Dagboeken. (Gesigneerd met mooie opdracht van de schrijver).
10024: DOORN, JOHNNY VAN - Door de weken heen. Dagboeken. (Gesigneerd met prachtige opdracht van de schrijver).
259977: DOORNE, KOOS VAN - Waan en weten.
272710: DORÉ, GUSTAVE / R.E. RASPE - EDMUND ZOLLER - Abenteuer und Reisen des Freiherrn von Münchhausen. Neu bearbeitet von Edmund Zoller. Illustrirt von Gustav Doré.
268151: DORNA, MARY - Dames in de sneeuw.
254457: DORRESTEIN, RENATE - Zonder genade.
24857: DORRESTIJN, HANS - Bofkont en andere liedjes.
267367: DORRESTIJN, HANS - De kerkhofganger.
264184: DOSTOJEFSKI, F.M. - De vreemde vrouw en de man onder het bed. Uit het Russisch door S. van Praag.
271052: DOSTOJEWSKI, F.M. - Dagboek van een schrijver. (Verzamelde werken 10).
261243: DOSTOJEWSKI, F.M. - Witte nachten. (Vertaald door Hans Leerink. Met houtgravures en linoleumsneden door Arja van den Berg).
272685: (JORN, ASGER). DOTREMONT, CHRISTIAN - Jorn lève.
20846: DOUGLAS, LORD ALFRED - De profundis and other poems. (Met een illustratie van Bob van Blommestein).
259786: DOUGLAS, LADY ALFRED (OLIVE CUSTANCE) - I desire the moon. The diary of Lady Alfred Douglas (Olive Custance) 1905-1910. Introduced and annotated by Caspar Wintermans. (1/15 deluxe copies).
268687: DOUGLAS, NORMAN - Looking Back. An Autobiographical Excursion. (Signed and numbered).
269878: DOYLE, ADRIAN CONAN, & CARR, JOHN DICKSON - The Exploits of Sherlock Holmes.
269069: DRANK - Jamaica-Rum - Fransche Brandewijn.
269141: DREES, W. - Nationale figuur vraagt uw vertrouwen.
260066: (THIRY, MARCEL). DRESSE, PAUL - Marcel Thiry. Évolution d'un poète.
269178: DRONKEN AUGUST, DE - Collectie van 12 reclameplaatjes met twee bijbehorende enveloppen (19e eeuw).
255138: DRUKKER, L. - De sexueele criminaliteit in Nederland 1911-1930. Een crimineel-sociologische studie.
269489: DRUKKERSJAARBOEK - Het Drukkers jaarboek voor 1907. 2e jaargang. Uitgegeven onder medewerking van verschillende vakkundigen.
269490: DRUKKERSJAARBOEK - Het Drukkers jaarboek voor 1907. 2e jaargang. Uitgegeven onder medewerking van verschillende vakkundigen.
269491: DRUKKERSJAARBOEK - Het Drukkers jaarboek voor 1908. 3e jaargang. Uitgegeven met medewerking van verscheidene vakkundigen.
269488: DRUKKERSJAARBOEK - Het Drukkers jaarboek voor 1906. 1e Jaargang. Onder medewerking van verschillende vakkundigen.
259863: DRUKKERSWEEKBLAD AUTO-LIJN. MEER, FRITS VAN DER - Kerstnummer 1956.
272881: BABCOCK - DRUKPERSEN - Babcock-Optimus.
21503: DRUKWERK IN DE MARGE, STICHTING - E is zijn letter. (Vriendenproject ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van margedrukker Elze ter Harkel (De Vier Seizoenen) op 17 februari 2002).
21507: DRUKWERK IN DE MARGE, STICHTING - Printing in Oxford & Leiden. Drukwerk in Leiden & Oxford. A joint project between members of the Oxford Guild of Printers in England, and Stichting Drukwerk in de Marge in Holland.
204733: DRURY, ALLEN - Original Photo with Signed Dedication.
267796: DUBOIS, PIERRE H. - Ik ben niet meer zoals ik vroeger was.
264926: DÜHREN, EUGEN - Englische Sittengeschichte (früher: "Das Geschlechtsleben in England"). Complete in 2 vols.
266539: (NOOTEBOOM, CEES). DUIJKER, HUBRECHT - De Goede Wijnen van Bordeaux. Met de grote wijnen van Sauternes. (Met handgeschreven opdracht van Cees Nooteboom).
270690: (SCHAATSEN). DUIM, HILBERT VAN DER, & RINTJE RITSMA, BART VELDKAMP, HEIN VERGEER, FALKO ZANDSTRA, EMIEL HOPMAN EN FRITS SCHALIJ. - Collectie gesigneerde kaarten Nederlandse schaatsers (jaren 80).
25172: DUINKERKEN, ANTON VAN - Waaiend pluis. (Gesigneerd).
961: DUINKERKEN, ANTON VAN / GERARD BRUNING - Zilveren bruiloft.
251184: DUINKERKEN, ANTON VAN - Drievuldige begroeting. (Met drie houtgravures door Pam G. Rueter en een drukkersvignet [door Dirk van Gelder]).
4143: DUINKERKEN, ANTON VAN - Twee vierkante meter.
2860: DULLAERT, HEIMAN - Sonnetten.
265559: DULLEMEN, INEZ VAN - De rozendief.
17514: DULLEMEN, INEZ VAN - Een hand vol vonken. (Met opdracht aan Dick Swaab).
256467: DUMAS JR., ALEXANDRE - Handwritten letter to 'Mon cher ami'.
256466: DUMAS JR., ALEXANDRE - Handwritten letter to 'Monsieur [Auguste, Costumier du Théatre Français]'.
204429: DUMONT, ÉTIENNE - Le Secrétaire des amoureux. Lettres galantes.
203641: DUNAN, RENÉE - La Triple Caresse. Roman.
252061: DUNAN, RENÉE - La chair au soleil. Illustré de 14 documents des centres gymniques français.
206036: DUNAN, RENÉE - Les Marchands de Voluptés. Roman.
250676: DUNAN, RENÉE - Bekenntnisse eines Cynikers. (Confession cynique). Roman.
263893: DUPLAIN, A.F. - Feuillets. Numero Neuf.
256213: DURA, CARLA - Bodemloos. Achttien gedichten met een ets van Fred C. Bergisch.
272187: DURA, CARLA - Het volk van de vijfde dag. (Met een met de hand gekleurde tekening van Frank van de Woord).
272171: DURA, CARLA - Arethusa. (Met een ets in kleur van Ans Spronk).
273167: (GOGUETTE). DURAND, CHARLES - La voix du peuple ou les républicaines de 1848. Recueil des chants populaires, démocratiques et sociaux publiés depuis la Révolution de Février. (&) La voix du peuple ou les républicaines de 1849. Chants populaires, démocratiques et sociaux faisant suite aux Républicaines de 1848. (&) Galerie des grotesques 1. Le général Croquemitaine. 3 publications in 1 volume.
273207: DÜTTING, HANS - Een kort visioen. (Met opdracht).
255736: DÜTTING, HANS - Een kort visioen.
264950: DÜTTING, HANS - Het moment van de misdaad.
255060: DÜTTING, HANS - In de leegte is het goede.
255061: DÜTTING, HANS - Muziek holt zelfs het heelal uit. 'Proeve van Kubistische Poëzie'. (Met gesigneerde, 'losbladige calligrafie' van de dichter).
257232: DUVERNET, THÉOPHILE - Les dévotions de Madame de Bethzamooth suivi de la retraite de Mme la Marquise de Montcornillon. (suivi de) La retraite, les tentations et les confessions de madame la marquise de Montcornillon. Histoire morale.
260396: (VROLIJK, MAARTEN, ALS:) DUYN, GEERT TER - Asthariaal.
260395: (VROLIJK, MAARTEN, ALS:) DUYN, GEERT TER - Asthariaal.
265684: (PROVO). DUYN, ROEL VAN - Miss Blanche en de Van Moppes-diamanten. Een moralisties manifest.
267115: DUYNS, CHERRY, EN ASTRID ENGELS - Huizen. (Met een originele zeefdruk in kleuren door Astrid Engels).
204918: DUYVIS, JACOB - Brieven over socialisme aan een werkman
261346: (ALKEMA, WOBBE). DYKSTRA, R.H. - W. Schuhmacher.
269179: (MIJNBOUW). EASTON, N. WING - Ter nagedachtenis van Dr. R.D.M. Verbeek (1845 - 1926). Met een bijdrage van D.R.J. baron van Lijnden.
269516: (REISETAGEBUCH). EBERT, ERNST - 136 Tage zu Fuss durch Deutschland, Dänemark und Schweden (4500 km). Wanderschaftserinnerungen.
266221: ECKEREN, GERARD VAN - Parade gaat door!
267900: ECKERT, HARALD - Harald Eckert geb. 1.VIII.1903. gefallen am 22.I.1942. (Poetry and letters printed in diazotype).
271208: ECKMAR, F.R. (= JAN DE HARTOG) - Ratten op de trap.
253820: EDEN, ANTHONY (AS LORD AVON) - Typed letter signed 'Avon' and dated 'August 23rd, 1961.'
266502: EECKE, DANIËL VAN - Moreel-pastorale benadering van de homofilie. Verhandeling aangeboden tot het bekomen van het licentiaat in de Familiale en Seksologische Wetenschappen.
19288: EEDEN, FREDERIK VAN - Vier nachtliedjes uit Ellen, een lied van de Smart. Gedicht van Frederik van Eeden. Gecomponeerd voor eene stem met pianobegeleiding door Jan Brandts Buys.
260965: EEDEN, FREDERIK VAN - La malgranda Johano. Lau la dek-oka holanda eldono tradukis H.J. Bulthuis.
263480: (RUETER, GEORG). EEDEN, FREDERIK VAN - De blijde wereld. Reden over mensch en maatschappij. Versierd met houtsneden van Georg Rueter.
28351: EEDEN, FREDERIK VAN - Het Sonnet. Blijspel in drie bedrijven.
268403: EEDEN, FREDERIK VAN (& PÉLADAN) - Zázraky a mysticism v staré i nové dobe. Studie. Z holandštiny preložil prof. Miloš Seifert.
267589: EEDEN, FREDERIK VAN - Johannes Viator. Kniha lásky. (Vertaald in het Tsjechisch door Miloš Seifert).
267590: EEDEN, FREDERIK VAN - Hrdinná láska. Preložil Miloš Seifert. (Vertaald in het Tsjechisch door Miloš Seifert).
267615: EEDEN, FREDERIK VAN - Radostný sve?t. Úvahy o c?love?ku a lidske´ spolec?nosti. Prelozil z holandstiny se svolením autorovým Milo Seifert.
268401: EEDEN, FREDERIK VAN - 'Frederik van Eeden'. Sigarettenzijdje met portret.
267329: EEDEN, FREDERIK VAN - De waterlelie.
263612: (LEEUWARDEN). EEKHOFF, W. - Twaalf gezigten op de voornaamste gebouwen en beplantingen der stad Leeuwarden, in den tegenwoordigen tijd. Naar de natuur geteekend door Iz. Reynders, en met eene korte beschrijving voorzien door W. Eekhoff.
259021: EEKHOUD, GEORGES - Vertellingen. Vertaald met toestemming van den schrijver door Lode Baekelmans. (INSCRIBED).
204987: EEKHOUD, GEORGES - Persoonlijke herinneringen aan het intieme leven van Peter Benoit.
268504: EEKHOUD, GEORGES - Kees Doorik.
250928: EEKHOUT, JAN H. - Het ander koningschap.
272963: (SCHEEMDA). EELSSEMA, W.J. - Hoedjes! Blijspel in één bedrijf. Gevalletje van vrouwenlist.
271597: EERBEEK, J.K. VAN (= MEINDERT BOSS) - Collectie van 15 publicaties, met een originele foto.
251478: EERBEEK, J.K. VAN - Pontus en de dieren en ander proza. Uitgezocht en voorzien van een inleidende notitie door G. Kamphuis. (Clandestiene luxe-versie).
273239: EERENBEEMT, GÉRARD VAN DEN - Nar. Originele kleurenzeefdruk.
267885: EES, JAN VAN - Wat krijgen we nou?
250430: EIERT, HELENE - Männerschande und Frauenknechtschaft. Die Prostitution vom Standpunkte der Frau. Ein offenes Wort an die Männer.
271593: EIGENHUIS, J. - Kleine motieven.
263113: (SLUITER, WILLY). EIGENHUIS, J. - De schout van Amsterdam.
258372: EIJCKMANS, JOZEF - Intrek bij oktober.
269236: EIJK, JOH. VAN - Sauerkraut en Pelkartoffelen. Dagboekfragmenten van de razzia's in Rotterdam tot na de bevrijding.
262160: EIJKELBOOM, JAN - Getypte brief aan 'Zeer geachte heer [Kees] Lekkerkerker'.
21460: EIJKELBOOM, JAN - Wolwevershaven. (Met een originele litho door Henri van Nes, genummerd en gesigneerd door de kunstenaar).
266460: (THIEME, W.). EIJNDHOVEN, A.J. VAN - Catalogus van eenen historischen atlas der Nederlanden, bestaande in platen en portretten, alsmede van eene verzameling teekeningen, prentwerken, prenten, kaarten, kunstcatalogussen en autographen nagelaten door den weledelen heer A.J. van Eijndhoven. Welke verkocht zullen worden, in de Banketzaal der Vrijmetselaarsloge op de Rozegracht, op Maandag den 19 Mei 1862 en volgende dagen, ... door den boekhandelaar W. Thieme te Zutphen.
258898: EIKEBOOM, HENK - Het rood blazoen.
267932: EIKEBOOM, HENK - Jonge Garde, vooruit! Een woord aan de A.J.C.'ers.
266420: ELBURG, JAN G. - De gelijkenis van de zeekoe.
268162: ELBURG, JAN G. - Verzen uit de Zevensnaar.
261985: ELBURG, JAN G. / CLAUS, HUGO - Contravormen naar 5 Oostakkerse gedichten van Hugo Claus.
23863: ELBURG, JAN G. - Iets van dat alles. Een keuze uit de gedichten. Nawoord Wiel Kusters.
23864: ELBURG, JAN G. - Haaks op de uitvlucht.
24739: ELCKERLIJC - Elckerlijc. (Bezorgd door Prof.dr. J. van Mierlo s.j. Met acht originele houtgravures van Stefan Mrozewsky).
273249: ELIAS, ETIENNE - Tennisspeler. Originele kleurenzeefdruk.
21879: ELIOT, T.S. - Cape Ann. (Vertaald door Bert Voeten).
252802: ELSSCHOT, WILLEM - Gedichten.
14115: ELSSCHOT, WILLEM - Villa des Roses.
267406: ELSSCHOT, WILLEM - Kaas. Versierd door Jozef Cantré.
269164: ELTAYEB, TAREK - Das gläserne Gespräch / Brittle Conversation.
2873: ELUARD, PAUL - Pour vivre ici.
266018: EMANTS, MARCELLUS - Mensen.
269582: EMANTS, MARCELLUS - Goudakker's illusiën. Een verhaal van Marcellus Emants.
16046: EMANTS, MARCELLUS - Lilith. Gedicht in drie Zangen.
267758: EMANTS, MARCELLUS - Waan.
266019: EMANTS, MARCELLUS - Een drietal novellen.
273114: EMANTS, MARCELLUS - Om de mensen. Tooneelspel in drie bedrijven. (Dramatisch bijvoegsel van Groot-Nederland, Maart 1917).
266040: EMANTS, MARCELLUS - Lichte kost. Novellen.
266023: EMANTS, MARCELLUS - Goudakker's illusiën. Een verhaal door Marcellus Emants.
29456: EMANTS, MARCELLUS - Geuren. Tooneelspel in drie bedrijven.
29459: EMANTS, MARCELLUS - Artiest. Tooneelspel in drie bedrijven.
29462: EMANTS, MARCELLUS - Hij. Dramatisch tafereel.
29475: EMANTS, MARCELLUS - Een nagelaten bekentenis.
273115: EMANTS, MARCELLUS - Als het getij verloopt... Blijspel in één bedrijf.
273113: EMANTS, MARCELLUS - Adolf van Gelre. Drama in vijf bedrijven.
9858: EMANTS, MARCELLUS - Vijftig.
266022: EMANTS, MARCELLUS - Liefdeleven. (In afleveringen: uit De Gids januari 1915-juni 1916).
267736: EMANTS, MARCELLUS - Schetsen uit Spanje.
266034: EMANTS, MARCELLUS - Lilith. Gedicht in drie Zangen.
271886: EMANTS, MARCELLUS - Uit Spanje.
264714: EMANTS, MARCELLUS - Inwijding. Haags leven. (Met een inleiding van Barend de Goede. Illustraties van Jan Roëde).
16366: EMANTS, MARCELLUS - Sneldichten. (Gekozen door Nop Maas en Marijke Stapent (sic) Eggen).
265901: EMANTS, MARCELLUS - Een nagelaten bekentenis.
266020: EMANTS, MARCELLUS - Godenschemering.
266027: EMANTS, MARCELLUS - Op zee.
17037: EMDE BOAS, DR. C. VAN - De sociogenese van de vitale afkeer tegen de homo-sexualiteit.
256481: JOODSE EMIGRATIE - I.T.O. Vlugschriften No. 2.
269907: EMMA, KONINGIN - Handgeschreven notitie van Koningin Emma der Nederlanden (1858-1934).
256864: EMMENS, JAN - Chaconne. Gedichten.
271973: EMMENS, J.A. - Kunst- en vliegwerk. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht van de auteur aan Hans Gomperts).
3761: EMMENS, JAN - Autobiografisch woordenboek.
270090: EMMERIK, PAM - Wie het paradijs verdragen kan. (Met gesigneerde opdracht van de auteur aan Joost Zwagerman).
265533: EMMERSON, H.H., & MARION M. WINGRAVE - The May Blossom; or The Princess and Her People. From Original Illustrations by H.H. Emmerson with Verses by Marion M. Wingrave.
270704: EMRICH, BILL - Photographs of Men.
6918: (GORTER, HERMAN). ENDT (SAMENST.), ENNO - Herman Gorter documentatie over de jaren 1864 tot en met 1897.
23135: ENGBERTS, HANS EN RENÉ HESSELINK. - Winkeldagboek. Aantekeningen uit het antiquariaat.
268311: ENGEL, PETER - hier sitzend nach mitternacht. bebildert von eric van der wal.
273164: ENGELENBURCHT, J. - Punch. (Illegale oorlogsuitgave).
9735: ENGELMAN, JAN - In het verborgene gedrukt.
261327: ENGELMAN, JAN - Een naald vol droomen. Beschouwingen over de wandkleeden van Ernee 't Hooft.
14249: ENGELMAN, JAN - Kindje wiegen. Een Kerstspel.
257569: ENGELMAN, JAN - Het roosvenster. Verzen.
251093: ENGELMAN, JAN - Handgeschreven brief aan 'Hooggeachte Heer [= K. van Boeschoten]'.
273231: ENGELMAN, MARTIN - Originele kleurenlitho.
273232: ENGELMAN, MARTIN - Tempête sur les Pays Bas. Originele kleurenlitho.
205132: ENGERS, ADOLPHE - Ardjoena. Indische roman.
271370: (AVIATION). WALTER AIRCRAFT ENGINES - Bulletin Walter 1937, No. 1.
272185: (CASANOVA, GIACOMO). ENKLAAR-LAGENDIJK, JATTIE - Die Frau ist wie ein Buch. (Met vier met de hand ingekleurde illustraties van Ineke Maschkow-Lagendijk).
260394: ENKLAAR, WILLEM - Koorts. Novelle.
265993: ENQUIST, ANNA - Hemligheten. Roman. Översättning från nederländskan av Per Holmer.
273262: ENQUIST, ANNA - De kwetsuur. Tien verhalen. (Gesigneerd).
273298: ENSCHEDÉ EN ZONEN, JOH. - Aucassin et Nicolette.
264267: ENSIS, PETER - Mausoleum.
260068: ENZINCK, WILLEM - Sprache des Wortlosen. Kleine Prosa.
271421: ERENS, FRANS - Aanteekeningen over de school van Beuron.
269716: ERENS, FRANS - Berbke.
251137: ERENS, EMILE - Korte verhalen.
265919: (STREUVELS, STIJN). ERENS, FRANS - Bibliographie. Stijn Streuvels, Land en Leven in Vlaanderen.
266004: ERENS, FRANS - Dansen en rhytmen. (Met een houtsnede door Henri Jonas).
20462: ERKELENS E.A., ROB VAN - En Pasje dan?
205343: ERSKINE, JOHN - The Private Life of Helen of Troy.
253220: ESSEBAC, ACHILLE - Dédé.
262908: ESSEBAC, ACHILLE - Les Griffes.
259423: ESSEN, HEIN VON - De zeven zangen van Abraxas. (Met een illustratie van de auteur).
256229: ESSEN, HEIN VON - De zeven zangen van Abraxas. (Met een illustratie van de auteur).
21699: ESSEN, HEIN VON - Enige Dierenliedjes.
203085: ESSER, JOHN - De sociaal-democratische toekomst-staat. Schets naar verschillende schrijvers voor het Nederlandsche volk bewerkt door John Esser.
204007: CHARLES-ÉTIENNE - La Bouche Fardée. Roman de moeurs.
272940: ETON, JOANNES - Almanach ofte oprechten Nederlantschen Hemel-Meter voor het Jaer on Heeren Jesu Christi M.DCC.XV. Gemaeckt en Gecalculeert op den Meridiaen van Ghendt ende de omliggende Steden ende Landen, door M. Daniel Montanus astrologant, ende P.B. wesende het XXV. Werck sijnder Ephemeridium.
270132: ETTY, ELSBETH - Het ongeloof. (Met opdracht aan Hans Dijkstal).
265156: (PRIJSBAND AMSTERDAM). EURIPIDES - Phoenissae. Cum commentario edidit Jacobus Geelius. Scholia antiqua (...) adiunxit C.G. Cobetius.
24514: (STEEN (VERT.), ERIC VAN DER). EURIPIDES - Alcestis. Vertaling door Eric van der Steen. Met een inleiding van Dr. J.C. Kamerbeek.
267853: (INCUNABLE). EUSEBIUS - De evangelica praeparatione.
267313: EVANGELIE - Évangile de Notre Seigneur Jesus-Christ selon Saint Matthieu d'après la version revue par J.F. Ostervald.
26801: (WERKMAN, H.N.). EVENHUIS, EDDY - De leerling Alexander.
265956: EVERTS JR., J. - Eerste werk.
265957: EVERTS JR., J. - Proza.
265958: EVERTS JR., J. - Reactie.
268607: EWERS, HANNS HEINZ - Die verkaufte Grossmutter.
268905: EWERS, HANNS HEINZ - Die verkaufte Grossmutter. Ein deutsches Märchenbuch. (Inscribed).
272033: EWERS, HANNS HEINZ - Alraune. Die Geschichte eines lebenden Wesens.
272031: EWERS, HANNS HEINZ - Nachtmahr. Seltsame Geschichten. (Inscribed by Ewers to the artist Hermann Struck).
273421: EWERS, HANNS HEINZ - Alraune. Die Geschichte eines lebenden Wesens.
19466: EYBERS, ELISABETH - Versamelde gedigte.
272359: EYBERS, ELISABETH - Rymdwang. (Gesigneerd met opdracht aan Thérèse Cornips).
272357: EYBERS, ELISABETH - Bestand. (Gesigneerd met opdracht aan Thérèse Cornips).
272356: EYBERS, ELISABETH - Onderdak. Gedigte november 1961-junie 1967. (Gesigneerd met opdracht aan Thérèse Cornips).
272360: EYBERS, ELISABETH - Kruis of munt. (Gesigneerd met opdracht aan Thérèse Cornips).
272358: EYBERS, ELISABETH - Dryfsand. (Gesigneerd met opdracht aan Thérèse Cornips).
250529: EYBERS, ELISABETH - Twee gedigte.
259231: EYCK, P.N. VAN - Inkeer.
262122: EYCK, P.N. VAN - (BLOEM, J.C.). - Stellingen ter verkrijging van den graad van Doctor in de Rechtswetenschap aan de rijksuniversiteit te Leiden [...] op Donderdag 23 April 1914 [...].
259167: EYCK, P.N. VAN - Inkeer.
19864: EYCK, P.N. VAN - De tuin. Een gedicht. (Luxe-editie).
259230: EYCK, P.N. VAN - Herwaarts. Gedichten.
266063: (HAAN, JACOB ISRAËL DE). EYCK, P.N. VAN - In memoriam Jacob Israël de Haan.
1003: EYCK, P.N. VAN - Brent Bridge.
24430: EYCK, ROBERT VAN - Perpetual treason.
268331: EYCK, P.N. VAN - Medousa. (Luxe-editie).
268330: EYCK, P.N. VAN - Meesters. Zeven gedichten. (Luxe-editie).
23199: (VERWEY, ALBERT). EYCK, P.N. VAN - Idee en wil. Tafelrede over Albert Verwey.
264056: EYCKEN, MINNE VAN TER - Aardsch Gebed. Verzen.
270182: EYSSELSTEIJN, BEN VAN - Château de Bersac '12.
268877: (AVIATION). EYSSELSTEIJN, BEN VAN - De vliegende feeks. Een blijmoedig spel in drie bedrijven.
31423: EYSSELSTEIJN, BEN VAN - Laat het sneeuwen, Heer!
260750: EYSSELSTEIJN, BEN VAN - Handgeschreven brief aan 'Beste Joop [Lücker]'.
271663: (NEDERLANDS-INDIË). FABER, G.H. VON - Dingen die niet kloppen. Fictie en historie uit het oude Indië. Illustraties van J.J. Visser.
255911: FABRE, LUCIEN - Connaissance de la déesse. Avant propos de Paul Valéry.
273187: FABRÈS, OSCAR - Originele kleurentekening.
273184: FABRÈS, OSCAR - De Molukken bekeken door den bril van O. Fabrès = How the French cartoonist Mr. O. Fabrès sees the Molucca's = Comment M. O. Fabrès voit les Moluques.
273227: FABRÈS, OSCAR - Un voyage à Java. Notes et croquis par O. Fabrès.
273221: FABRÈS, OSCAR - Kwik and Kwak. With a Preface by Hendrik Willem van Loon.
273190: FABRÈS, OSCAR - Wine List. The Shamrock, Houston, Texas. (Tekeningen voor de wijnkaart).
273222: FABRÈS, OSCAR, & ALICE FABRÈS - Anne and Maryke. Holidays in Holland.
273189: FABRÈS, OSCAR - Originele tekening.
273233: FABRÈS, OSCAR - Oscar Fabrès ontdekt Amsterdam. Plakboek uit het bezit van Fabrès met verschillende krantenknipsels.
273451: FABRÈS, OSCAR, & ALICE FABRÈS - Anne and Maryke. Holidays in Holland.
273192: FABRÈS, OSCAR - Naar Indië via Kalker. Geïllustreerd door Fabrès.
273441: FABRÈS, OSCAR - Almadén Vineyards.
270965: FABRÈS, OSCAR - Eine Erholungsreise nach dem Mittelmeer mit der Dampfschiffahrts-Gesellschaft "Nederland" skizziert von O. Fabrès.
273188: FABRÈS, OSCAR - Hommage à Oma. 30 Mai 1931. (Originele kleurentekening in inkt, waterverf en potlood. Gesigneerd 'O Fabrès').
273442: FABRÈS, OSCAR - Frank Schoonmaker Selection. Collectie wijndrukwerk. In door Fabrès met de hand beschreven enveloppe.
273381: FABRÈS, OSCAR - 3 ansichtkaarten voor Grand Hotel Gooiland, Hilversum (1939).
273185: FABRÈS, O. - Scheveningen. Licht, lucht, zon. Seizoen 1939.
273382: FABRÈS, OSCAR - 8 ansichtkaarten voor Hotel de l'Europe, Restaurant Excelsior.

Next 1000 books from Antiquariaat Fokas Holthuis (ILAB/NVVA)[an error occurred while processing this directive]

9/18