Antiquariaat Fokas Holthuis (ILAB/NVVA)
Daal en Bergselaan 78, 2565 AG Den Haag (BY APPOINTMENT ONLY) Tel:. +31 (0)70 346 60 20 Mob.: +31 (0)6 5329 7017            Email: fokas@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
263195: BREDA, Aart van - Van een clerc die begheerde Maria te sien.
2003: BREDERO, G.A. - Spaanschen Brabander Jerolimo. (Met illustraties van Lex Metz).
281809: BREDERO, G.A. - G.A. Brederoos Moortje, waer in hy Terentii Eunuchum heeft na-ghevolght.
279928: BREDERO, G.A. / VERWEY, Albert - G.A. Bredero. Met proza van Albert Verwey en vignetten van T. Nieuwenhuis.
274280: BREDERO, G.A. - Liefde en lied. Bevattende zoo Liederen als Klinkdichten. Uitgezocht en ingeleid door Dr. J.B. Schepers.
276467: BREDERVELD, J. - De lichamelijke oefening in het licht der Christelijke Levensbeschouwing. Bijdrage tot de kennis eener Christelijke lichamelijke opvoeding.
265109: (CHINA). BREDON, Juliet - Chinese New Year Festivals. A Picturesque Monograph of the Rites, Ceremonies and Observances in relation thereto. Six Illustrations in Colour-photogravure from Selected Chinese Paintings. (With original silk binding - restored).
270697: BREE, Johannes van - Haarlemmer Spoorweg Wals voor de Piano Forte gecomponeerd.
253226: BREEN, Leo van - Het kwartet. Verzen.
256673: (WILDE, Oscar). BREEN, Leo van - De ballade van Reading Gaol. Bewerking van Leo van Breen.
250941: BREEN, Leo van - Lyriese portretten.
264617: BREEN, Leo van - Het kwartet. Verzen. (Met opdracht aan J.C. Bloem).
258221: BREEN, Leo van - Het kwartet. Verzen. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
251604: BREEN, Leo van - Lyriese portretten. Omslagtekening van Alb. Goethals. (Met opdracht aan Hans Klomp).
254598: BREEN, Leo van - Het gebit. De bedelares.
30963: BREEN, Leo van - Een reis per leunstoel.
30976: BREEN, Leo van - De Stroomlijn.
277725: BRENTANO, Clemens - Prozess ohne Richter.
8090: BRENTANO, Clemens - Die mehreren Wehmüller und ungarischen Nationalgesichter. (Met 17 originele litho's van Kurt Löb).
273177: BREUGELMANS, R. - De Breukenpers 1975-1998. Een voorlopige bibliografie bij de vijftigste verjaardag van de drukker.
281800: (SUB SIGNO LIBELLI). BREUGELMANS, R. - 107 maal Sub Signo Libelli. Een bibliografie van de pers, zomer 1974 - oktober 1983. Met uittreksels uit het logboek van de pers tot eind 1980 door Ger Kleis en een inleiding van Rudi Ekkart.
273657: BREUGELMANS, Ronald en Lizanne - Poes poes. Voor Hester Verkruissen ter gelegenheid van 10 mei 2000.
272658: (COUPERUS, Louis). BREUGELMANS, R. - Louis Couperus. Lion of the season.
13883: (SUB SIGNO LIBELLI). BREUGELMANS, R. - 107 maal Sub Signo Libelli. Een bibliografie van de pers, zomer 1974 - oktober 1983. Met uittreksels uit het logboek van de pers tot eind 1980 door Ger Kleis en een inleiding van Rudi Ekkart.
274233: BREUGELMANS, Ronald. Als: Ronaldus PALUDANUS - Een moderne Servatius. Een exempel vrij naar Henric van Veldeken.
278820: (COUPERUS, Louis). BREUGELMANS, R. - Louis Couperus. Lion of the season.
256396: BREUGELMANS (inleiding), R. - Dichtmatige regelen om drukkers proeven te corrigeeren. In het licht gegeven door J.E.D.W. en met eene uitleiding van R. Breugelmans.
251681: (COUPERUS, Louis). BREUGELMANS, R. - Louis Couperus in den vreemde. Tweede herziene en aangevulde druk.
11921: BREUKERS, Chrétien - Verzameld werk.
276207: BREY, Bart - Holland revisited.
271839: BREY, Bart - Aurora minha. En 't al betalend met de harde valuta uit de kluis van onze dromen.
281427: BREYTENBACH, Breyten - Spiegeldood. Verhalen uit Mouroir. Vertaald door Gerrit de Blaauw. (Gesigneerd).
205979: O'BRIEN, Edna - Signed note.
276165: BRIES - De Bries. (&) De 2de Bries. Een bundel drankweer- en heemvaartschetsen rondom de 7de (resp.) 8ste studenten-zomer-bijeenkomst, gehouden te Neerbosch.
271969: BRIL, Martin - Verzameld werk. Gedichten. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht van de auteur).
278917: BRILLAT-SAVARIN, J.A. - Aphorismes du Professeur pour servir de Prolegomènes a son Ouvrage et de Base eternelle a la Science.
281398: (WINKLER PRINS, A.). BRINK, Jan ten - Uit Nederland's Letterschat. Comische en humoristische fragmenten verzameld en van eene inleiding voorzien.
279191: BRINKMAN, N. - Voordrachten Boek. Purmerende 1885.
275679: BRINKMAN, M., & J. de BIE LEUVELINK TJEENK - De Jaarbeursgebouwen op het Vredenburg te Utrecht zoals deze zijn ontworpen door J. de Bie Leuveling Tjeenk, architect, en M. Brinkman, adviseerend architect.
271359: BRODY, Max, & Ferenc MARTOS - De meisjesmarkt. Operette in drie bedrijven van Brody en Martos. Muziek van Victor Jacobi. Uit het Engelsch door Marie van Westerhoven.
275426: (BESTE WENSEN). BROER, Henk, & Herbert FIEDLER, Gerard HORDIJK, Nico JESSE, Abe KUIPERS, Cephas STAUTHAMER, Jeroen VOSKUYL en Cor de WOLFF - Beste wensen voor 1956. 9 zelf ontworpen nieuwjaarswensen van verschillende kunstenaars voor D.A.M. Binnendijk.
275514: (BESTE WENSEN). BROER, Henk, & Hans BAYENS, Elga EYMER, Han MES en Eddie MERK - Beste wensen. Vijf zelf ontworpen nieuwjaarswensen van verschillende kunstenaars voor D.A.M. Binnendijk.
251136: (DEYSSEL, Lodewijk van). BROM, Gerard - Schaepman.
277469: BROM, Gerard - Handgeschreven brief aan 'Waarde Heer', mogelijk Karel Reijnders.
8962: BROM, Gerard - Vondels bekering.
280748: BROMET, M.S. (uitgever) - Het bordje kersen. Mijn bibliotheek No. 14.
252710: BRONKHORST, Bert, en Fons LEYTEN (red.) - Vaart en verlangen. Verzen uit de Vox Veritatis.
205991: BRONNEN, Arnolt - Die Exzesse. Lustspiel.
205992: Bronnen, Arnolt - Vatermord.
276472: BRONSVELD, A.W. - Het volkslied in 1569. No. 8 van Voor drie-honderd jaren. Volks-bladen ter herinnering aan de schoonste bladzijden uit onze geschiedenis.
278338: HOLDEN & BROOKE - 50 Years Service. (Commemorative brochure).
279524: BROOKE, Jocelyn - Six Poems.
204874: BROSCHAT, Ernst (Schriftleiter) - Liebe Leser. Beilage zur Monatsschrift "Die Ehe". Jahrgang I Nr. 1, Oktober 1928.
276584: (NAAMGEVERS). BROUGHAM, Henry; KOHOUTEK, Lubos; PLIMSOLL, Samuel - Drie handtekeningen.
273539: (KUIPERS, Abe). BROUWER, Fop. I. - Zwerven door Drenthe. Het land der hunebedden.
258572: BROUWERS, Jeroen - Alleen voor Vlamingen. (Bijzonder exemplaar).
281865: BROUWERS, Jeroen - Het hout. (Facsimile van het handschrift).
281160: BROUWERS, Jeroen - Zonder trommels en trompetten.
258480: BROUWERS, Jeroen - Edith Piaf lyrische straatmus.
280971: BROUWERS, Jeroen - De laatste deur. Essays over zelfmoord in de Nederlandstalige letteren. (Met opdracht, handgeschreven op de eerste dag van uitgave).
262731: BROUWERS, Jeroen - Klein leed. Drie verhalen.
264125: BROUWERS, Jeroen - Vaart allen wel. (1/30 exemplaren).
266270: BROUWERS, Jeroen - Et in arcadia ego. Zang voor mijn haan die dood is. (Met een genummerde en gesigneerde fotomultipel van John van 't Slot).
280970: BROUWERS, Jeroen - De zondvloed. (Met handgeschreven opdracht).
3573: (COUPERUS, Louis). BROUWERS, Jeroen - Couperus 1863-1963.
7844: BROUWERS, Jeroen - Van rondeel tot chanson.
9899: BROUWERS, Jeroen - De toteltuin (novelle).
279785: BROUWERS, Jeroen - (Verhuisbericht met handgeschreven opdracht).
281020: BROUWERS, Jeroen - Collectie van 80 leesboeken.
250079: BROUWERS, Jeroen - Warme herfst. Met een ets van Tom Liekens.
11277: BROUWERS, Jeroen - Kroniek van een karakter. (Deel 1 gesigneerd door de auteur).
272725: (GOLF). BROWN, Innis - Spalding's How to Play Golf. Illustrated with Specially Posed Photographs and from Motion Picture Films.
22486: BROWNING, Robert - Meeting at night. (&:) Parting at morning.
1566: BROWNING, Elizabeth Barrett - Sonnets from the Portugese and seven other poems. (Met een inleiding van Andreas Mayor).
277053: (BANKNOTES). BRUCE II, Colin R., & George S. CUHAJ - Standard Catalog of World Paper Money Volume three. Modern Issues 1961-1995.
251985: BRUCE, Lenny - (Teksten).
12340: BRUGGEN, Carry van - Hedendaagsch fetischisme.
278416: BRUIJN, Paul - Wazige weiden.
267616: (GEHEELONTHOUDERS). BRUINS Jr., J.A. - Het maanmannetje. Met teekeningen van Mej. A.A. van Prooijen.
281218: BRUNA, Dick - Telboek 2. 13-24. (Nijntje/ Miffy Signed).
281438: BRUNA, Dick - I can 1, 2 3.
280935: BRUNA, Dick - Nijntje op de fiets. (Inscribed by Dick Bruna).
4137: (MEERTENS, P.J.). BRUNE, Mr. Johan de - Bancket-Werck van goede gedachten. Bloemlezing samengesteld, toegelicht en ingeleid door P.J. Meertens.
263115: BRUNENBERG, Jo - Immagini Scoperte. In the Footsteps of Leonardo.
276755: BRUNET, Jacques-Charles - Manuel du Libraire et de l'Amateur de livres, contenant: 1. Un nouveau dictionnaire bibliographique, 2. Une table en forme de catalogue raisonné. Quatrième édition originale, entièrement revue (...). 5 vols.
277445: BRUNING, Henri - De sirkel.
2783: BRUNING, Henri - Van ziel en aarde.
277760: BRUNING, Henri - In vitro.
276166: BRUNING, Henri - De tocht. Verzen.
281485: (CANTRÉ, Jozef). BRUNING, Gerard - Rembrandt de realist. (Met een houtsnede als frontspiece en een op de titelpagina (herhaald op het omslag) door Jozef CANTRÉ).
270290: BRUSSE Uitgeversmaatschappij, W.L. & J. - De toegepaste kunsten in Nederland. Een reeks monografieën over hedendaagsche sier- en nijverheidskunst. (Complete set in 24 delen + 3).
269599: BRUSSE, Joh.C., & A.A.M. STOLS - 'Verzorgd door de uitgevers'. Een kleine correspondentie tussen Joh.C. Brusse en A.A.M. Stols. (Bezorgd door C. van Dijk).
272676: BRUSSEL, Frank - 00330 een adembenemend gedicht zonder einde.
281284: HALLES CENTRALES à BRUXELLES - Veiling Dubois & Co. (Prijslijst voor de jacht op klein wild).
280476: BRUYNZEEL - Van 's avonds tot 's morgens. (Art-deco-reclamefolder).
260468: BRY, Johan Theodoor de - Nates hiantes. (Cover title: Die gat cruypers).
276702: BUBER, Martin - Drie boeken.
278209: (KLEIS, Ger). BÜCH, Boudewijn, Gerrit KOMRIJ, Hans WARREN e.a. - In vriendschap opgedragen aan Ger Kleis. Tien jaar Sub Signo Libelli 8 augustus 1984.
16861: BÜCH, Boudewijn - Signeren.
17693: (KLEIS, Ger). BÜCH, Boudewijn, Gerrit KOMRIJ, Hans WARREN e.a. - In vriendschap opgedragen aan Ger Kleis. Tien jaar Sub Signo Libelli 8 augustus 1984.
277846: BÜCH, Boudewijn - Drie Reve-gedichten.
14010: BÜCH, Boudewijn - Weerzien met Wassenaar. Een reisverhaal, gevolgd door Duitsland in Wassenaar, een verhaal.
16844: BÜCH, Boudewijn - De blauwe salon.
281233: BÜCH, Boudewijn - Doublet.
281235: BÜCH, Boudewijn - Weerzien met Wassenaar. Een reisverhaal, gevolgd door Duitsland in Wassenaar, een verhaal.
274602: (BELL, Henry Glassford). BUCHANAN, R.C. - The uncle. Illustrated by Thirty-Six Photographic Reproductions. With Appendix: a Study of the Poem. Series Elocution Taught By the Art of Photography.
204333: BUCHKUNST - Mitteilungen der Königlichen Akademie für graphische Künste und Buchgewerbe in Leipzig. Jg. 1. Heft 4. 1914.
272699: (DICKINSON, Emily). BUCKINGHAM, Willis J. - Emily Dickinson. An annotated Bibliography. Writings, Scholarship, Criticism, and Ana 1850-1968.
273676: BUCKLAND WRIGHT, John - Moge 1935 u geluk brengen. N.V. Houtindustrie Picus Eindhoven. (Met een originele houtgravure van John Buckland Wright).
12123: BUDDINGH', C. - Twintig sonnetten.
262491: BUDDINGH', C. - Praeter gallum cantat. Gedichten.
12087: BUDDINGH', C. - 5 gedichten. (Met vijf ingeplakte foto's van schilderijen van Piet de Koning).
276545: BUDDINGH', C., en Bert SCHIERBEEK - W & W of voor moeders is het altijd het ergste. Grondtekst voor een toneelstuk. (Gesigneerd door Buddingh' én Schierbeek).
255851: BUDDINGH', C. - Het houdt op met zachtjes regenen.
279422: BUDDINGH', C. - Oud en nieuw.
280402: BUDDINGH', C. - De uittocht van de vlinders.
281072: BUDDINGH', C. - De uittocht van de vlinders.
281627: BUDDINGH', C. - Gedichten 1938-1970.
268376: (HET GONST) BUDÉ, Frans, LASCHEN, Gregor, en Stefan HERTMANS - Terras. Die Poetik der Steine, II. Zandloper.
260602: BUEGER, Chris de - Au-Pair.
260600: BUEGER, Chris de - Fantasmagorie. Katalogus.
265852: BÜHRMANN - Kalenders 1959. De GHB kalendertentoonstellingen staan weer voor de deur.
257655: BÜHRMANN - De Molenpost. Prijslijst voor grafische vakken. No. 153. 10 april 1952.
262389: BUISMAN J. Fzn., M. - Populaire prozaschrijvers van 1600 tot 1815. Romans, novellen, verhalen, levensbeschrijvingen, arcadia's, sprookjes. Alphabetische naamlijst. Met medewerking van F.J. Dubiez en een voorwoord van Prof. Mr. H. de la Fontaine Verwey.
276174: BUKOWSKI, Charles - Martin BRIL - Herrie & Hartstocht. Sound & Passion. Vertaling Susan Janssen.
277645: CRITISCH BULLETIN - Collectie van 7 verschillende prospectussen voor Critisch Bulletin (1929-1950).
264172: BULLFIGHTING - Collection of 9 programmes and 26 entry tickets for bullfights in the Plaza de Toros de Palma de Mallorca, 1936.
273689: (BORDEWIJK, F.). Rico BULTHUIS - Geen opdrachtje, geen datum, niets.
264284: (MICKEY MOUSE). BULTHUIS, P.W. (samensteller) - Linoleumsneden vervaardigd door leerlingen van de Nutsscholen te 's-Gravenhage. Serie II.
275872: BULWER-LYTTON, Edward - De laatste dagen van Pompeï. Groot cinematographisch Schouwspel naar de bekende roman van Edward Bulwer.
278230: BUNGE, Louis van - Scheveningen. Met een voorwoord van A. den Doolaard. Illustraties Auke Sevenster.
279303: BUNYAN, John, als: Joannes BUNJAN - Eens Christens reize naar de eeuwigheid. Vertoonende onder verscheidene aardige zinnebeelden de gansche staat van een' boetvaardige en godzoekende ziele. In het Engelsch beschreven door Mr. Joannes Bunjan, Leeraar te Bedfort. En om deszelfs voortreffelijkheid in het Nederduitsch vertaald. Versierd met verscheiden Figuren en Versen.
262677: (BROUWERS (vertaling), Jeroen). Gottfried August BÜRGER - Wonderbare reizen te land en ter zee, veldtochten en vrolijke avonturen van de Baron Von Münchhausen zoals hij deze in de kring zijner vrienden met de fles onder handbereik zelf pleegt te vertellen. In het Nederlands vertaald door Jeroen Brouwers. Van nieuwe illustraties voorzien door William D. Kuik. (Luxe-exemplaar met twee originele prenten).
255094: (MANN, THOMAS). BÜRGIN, Hans - Das Werk Thomas Manns. Eine Bibliographie unter Mitarbeit von Walter A. Reichart und Erich Neumann.
266800: BURGMEIN, J. - Le roman de Pierrot et de Pierrette. Historiettes musicales.
271786: (MELBOURNE NURSE). BURN, Hilda May - Testimonials Nurse Burn. Melbourne Hospital. Scrapbook of nurse Hilda May Burn (1868-1949) of Melbourne Hospital and Bendigo Gold District Hospital.
277327: BURNETT, Frances Hodgson - De kleine Lord. Uit het Engelsch.
258146: BURNETT, Frances Hodgson (&) ADRIANA (=Bertha BEHRENS) - Dolly. Uit het Engelsch. (&) Ella. Eene novelle.
260013: BURNIER, Andreas - Knabenzeit. Aus dem Niederländischen von Waltraud Hüsmert.
19436: BURNIER, Andreas - Bijna onzichtbaar.
274370: BURSSENS, Gaston - Originele foto.
275949: BURSSENS, Gaston - Adieu.
258374: BURSSENS, Gaston - Ode.
11302: BUSKEN HUET, Conrad - Parijs en omstreken.
276106: (LARBAUD, Valery). BUTLER, Samuel - Ainsi va toute chair. Traduit de l'anglais par Valery Larbaud. (Met opdracht van Larbaud).
279588: BUTOR, Michel - L'oeil des Sargasses. (1/50 exx.).
268555: (GELDER, Dirk van). BUUL, Henk van - Dirk van Gelder. Zijn exlibris en gelegenheidsgrafiek. (Met originele houtgravures van Dirk van Gelder).
281186: BUYLE, Frans - Opus 8.
280033: BUYSSE, Cyriel - 'k Herinner mij... Bandversiering van Herman Teirlinck.
281859: BYRON, Lord - De omzwervingen van jonker Harold. Childe Harold's Pilgrimage. (Gouden Reeks).
280420: BYRON, Lord - Don Juan Canto 2,4.
280645: (BARRÈS, Maurice). BYVANCK, W.G.C. - ‘Les Déracinés’ van Maurice Barrès. Katern uit De Gids (december 1897).
257373: CADMUS, Paul - Autograph signed card to Selma Broughton.
278225: CAFLISCH, Max - Typographia practica. Arbeiten aus vier Jahrzehnten mit Beiträgen von Alain Berlincourt, Philipp Bertheau, Hans Rudolf Bosshard, Werner Blum, Kurt Gschwend, Darrell Hyder, Walter Jäger, Georg Ramseger, Mirio Romano, Hans Heinrich Schmid, Gustav Stresow, Gerard Unger, Hans Peter Willberg, Hermann Zapf.
280870: CAFMEYER, Petrus de - Historie van het Alderheiligste Sacrament van Mirakel. In deze nieuwe Druk merkelyk verbetert en vermeerdert door verscheide bewyzen, proeven, en naauwkeurige omstandigheden tot heden nooit in't ligt gebragt.
274508: CALDERON DE LA BARCA, Pedro - Mystica y real Babilonia, auto sacramental alegorico. Vrij bewerkt in Hollandsche versmaat. (&) Somtijds zijn droomen openbaringen van God.
255358: CALDWELL, Erskine - Original press photo showing Erskine Caldwell and actor Henry Hull.
279007: CALE, J.J. - Don't go to strangers. (&) Magnolia.
260662: LAROUSSE Calendrier - Nouveau petit Larousse illustré - Calendrier 1933.
257835: LAROUSSE Calendrier - Nouveau petit Larousse illustré - Calendrier 1933.
265186: CALLENBACH - Nobel-reeks. Catalogus 1940-1941.
268747: CALLENBACH - Een uiteenzetting over het doel van het boek Kerke-werk.
262163: CAMI, Ben - Handgeschreven brief aan 'Waarde Heer [Kees] Lekkerkerker'.
278307: (RAEMAEKERS, Louis). CAMMAERTS, Emile - The Adoration of the Soldiers (L'Adoration des Soldats). With Illustrations by Louis Raemaekers.
19529: CAMOENS, Luis de - Saudades en andere verzen. (Tweetalige editie: Portugees en Nederlands. Vertaald en ingeleid door Dolf Verspoor. Met een houtgravure van J.B. Sleper).
277729: CAMPBELL, Duine - From the Wood.
276135: CAMPE, Joachim Heinrich - Historisches Bilderbüchlein oder die allgemeine Weltgeschichte in Bildern und Versen. Erstes Bändchen (aber nicht weiter erschienen).
254644: CAMPERT, Jan - Vijf jaren zomerzegels 1935-1939. Een opwekkend relaas. (Geïllustreerd door F.H.P. Reitmann).
268822: CAMPERT, Remco - In de namiddag een standbeeld opwinden...
263328: CAMPERT, Remco & YSBRANT - Openingen. (Met drie originele kleurenlitho's van Ysbrant ·17·).
253292: CAMPERT, Remco - Rechterschoenen. (Met een originele, genummerde en gesigneerde ets door Charles Hofman). (Gesigneerd).
268820: CAMPERT, Remco - 3 handgeschreven ansichtkaarten aan zijn moeder, Joekie Broedelet.
269908: CAMPERT, Remco - Gangsterská slecna. (Tsjechische vertaling van Het gangstermeisje).
280268: CAMPERT, Remco - Fabeltjes vertellen. Illustraties van F. ten Harmsen van der Beek. (Gesigneerd).
253392: CAMPERT, Remco - Na de troonrede. Verhalen. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
22256: CAMPERT, Jan - Het lied der achttien dooden/ The song of the eighteen dead. (Met een Engelse vertaling van C.M. MacInnes).
274919: CAMPERT, Remco - Affiche.
263067: CAMPERT, Jan - Verzen. (Etiket op omslag).
266854: CAMPERT, Remco & YSBRANT - Meisjes van plezier. (Met vier originele kleurenlitho's van Ysbrant ·17 en éen van Campert).
7038: CAMPS, Hugo - Ritueel van heimwee.
23725: CAMUS, Albert - Pages choisies (gelezen door o.a. Jean Négroni, Michel Bouquet en Fabrice Rouleau).
273445: CANTER, Bernard - Poppenkast. Een vroolijk spel vol ernst. (Met opdracht).
281313: CANTER, Bernard - Kalverstraat.
22765: CAPELLEVEEN, Paul van - Flat-opera. (Chestsonnetten).
22766: CAPELLEVEEN, Paul van - Flat-opera. (Chestsonnetten).
23156: CAPELLEVEEN, Paul van - Het mozaïek. Tekeningen Ruud van Capelleveen.
22482: CAPELLEVEEN, Paul van - Ego (schrijver van het nachthuis).
274231: CAPELLEVEEN, Paul van (e.a.) - Het ideale boek. Honderd jaar Private Press in Nederland 1910-2010.
13836: CAPELLEVEEN, Paul van - Non-entia. (Luxe-exemplaar in vellum en zijde).
4269: CAPELLEVEEN, Paul van - Altijd Commentaar.
7632: CAPELLEVEEN, Paul van - Prototype.
766: CAPELLEVEEN, Paul van - Lord of Dantras.
9094: CAPELLEVEEN, Paul van - Ego (schrijver van het nachthuis).
272642: CARAN D'ACHE - Les Lundis du Figaro. Album des Lundis. Album pour les Enfants de 40 ans et audessus. (3 albums in one binding).
257170: BARBER'S BUSINESS CARD - Maison Auguste, 46, Passage Jouffroy, 48 sous l'Horloge. (Ca. 1870).
271222: NUDE PLAYING CARDS - 3 naughty sets of playing cards.
257144: CARLÈGLE, Charles Émile (dessins) - La Laverine nettoie tout.
272861: CARLINAPERS - Pater noster. In Dietsche.
272858: CARLINAPERS - Dits een exempel vrayen. Betekent bi drie papegayen.
272865: (SANDBERG). CARLINAPERS - bevrijde letters.
274393: CARMAN, Bliss, & Richard HOVEY - Last Songs from Vagabondia. Designs by Tom B Meteyard.
16688: CARMIGGELT, Simon. (LEEFLANG, Chris) - Dag Chris.
21028: CARMIGGELT, S. - Zes kronkels. (Met een originele ets door Rob Cox en een nawoord door Henk van Gelder).
15907: CARMIGGELT, S. - Bezoek.
272733: CARMIGGELT, Willem - Zes gedichten. (Met inleiding van P. Hennipman, 1945).
263137: CARMIGGELT, S. - Wat vind ik er nou zelf van.
18360: (ELSSCHOT, Willem). CARMIGGELT, S. - Notities over Willem Elsschot. (Met een handgeschreven aantekening door Louis-Paul Boon).
263159: CARMIGGELT, S. - Het buitenlands overzicht.
263150: CARMIGGELT, S. Als: Ds. J. HANEBRAYER - Stadsleed. Een handvol verzen.
13048: CARMIGGELT, S. - Klein beginnen. Avonturen met kinderen. Geïllustreerd door Otto Dicke. (Gesigneerd door Carmiggelt).
280733: CARMIGGELT, S. - Irish stew.
279564: CARPI, Ugo da - Thesauro de Scrittori. With an introduction by Esther Potter.
204464: CARRASQUER, Francisco - Huizinga o el equilibrio imposible.
267571: CARRINGTON (Jean de VILLIOT) - Les Mystères de la Maison de la Verveine. Adapté de l'anglais par Jean de Villiot. Illustrations par Adolphe Lambrecht.
276145: (KOMRIJ, Gerrit). CARRINGTON, Charles - Les dessous de la pudibonderie anglaise. Expliqués dans: les divorces anglais ou procès en adultére jugés par le banc du Roi et la Cour Ecclésiastique d'Angleterre.
205340: CARRINGTON - (Jean de Villiot) - Eaux-fortes pour l’illustration de Étude sur la Flagellation en France & en Angleterre au point de vue médical et historique.
279979: CARROLL, Lewis - The hunting of the snark. (Met 12 tekeningen van Peter Vos).
267661: (ALICE). CARROLL, Lewis - 22 black-and-white press photos of the musical film Alice in Wonderland (1972).
21700: CARROLL, Lewis - Drie brieven van Lewis Carroll plus kattebelletjes van Nicolaas Matsier en de drukker.
278706: (JAPAN. HASEGAWA, T.). Julia CARROTHERS - Japan's Year. Illustrated by Japanese Artists.
273582: HUMBER CARS - Trade catalogue, 1910.
279157: CARTENS, Jan - Roosendaal. (Met een originele, genummerde en gesigneerde houtsnede van Peter Oosterbos).
279897: CARTER, John - Books and Book-Collectors.
22585: CASANOVA, Giacomo - Het Duel ofwel een proeve van de levensgeschiedenis van de Venetiaan G.C. Vertaling Ike Cialona. (Met originele litho's van Matthijs Sluiter).
275684: CASANOVA, Giacomo - Het Duel ofwel een proeve van de levensgeschiedenis van de Venetiaan G.C. Vertaling Ike Cialona. (Met originele litho's van Matthijs Sluiter).
204341: KALDEWEY PRESS Catalogue - Kaldewey Press New York
257107: BATTLESHIP CATASTROPHE - Catastrophe de la "Liberté". 25 Septembre 1911. Vendu au profit des familles des victimes.
271203: CATHER, Willa - A Lost Lady. Illustrated by William Bailey. Introduction by John Hollander. (Signed by William Bailey).
277263: HOMMES IMPORTANTS CATHOLIQUES. (KATHOLIEKE VOORMANNEN) - Manuscrits de quatre contremaîtres catholiques : trois Français et un Polonais - destinés à l'exposition de la Mission à La Haye, Pays-Bas, 1929.
272649: (EMBLEMATA). CATS, Jacob - 'Een haes daer men geen loop van siet / En vangt een goede wey-man niet'.
276608: CATS, Jacob - Ouderdom, Buyten Leven, en Hof Gedachten. Op Nieuws vermeerderd met des Auteurs Tachtig Jarig Leven en Bedenkingen op Zorgvliet.
277888: CAUSLEY, Charles - Farewell, Maggie Weston (Poems in Pamphlet 1).
14613: (ELSSCHOT, Willem). Willy van CAUWENBERG - Het Cynisme in de moderne Vlaamse Letteren.
263012: CAVAFY, Constantin - Jours anciens. Poèmes traduits par Bruno Roy. Frontispice de Y. Tsarouchis. Aux éditions fata morgana.
275547: (NAPOLÉON BONAPARTE). CAVENS, Comte Louis - Napoléon I: Apollon II.
276845: HOTEL CECIL - Das Hotel Cecil. Strand, & Victoria Embankment, London, W.C.
266181: ARBEIDERS JEUGD CENTRALE - Een kampfeest in woord en beeld. Uitgave ten bate van het Kampeerfonds van de Centrale van Arbeiders Jeugdverenigingen (A.J.C.).
12463: CERNUDA, Luis - (Als een licht hoorbaar ruisen...). (Vertaald uit het Spaans door P.M. Heringa).
280282: CERVANTES, Miguel de - Histoire de l'admirable Don Quichotte de la Manche. Traduite de l'Espagnol. Nouvelle édition revûë, corrigée et augmentée. (Illustré).
274772: CEULEERS, Jan, & Frans SMEKENS - Pubeswee. Een bundel verzen opgedragen aan alle jonge mensen.
276513: (DOHMEN, Leo). CEULEERS, Jan - Leo Dohmen 1929 - 1999. Kijken! Denken! Winnen! Regardez! Réfléchissez! Gagnez! Look! Think! Win!
271863: CHABOT, Bart - Babylon Hotel. Verhalen. (Gesigneerd met opdracht van de schrijver).
280802: CHAGALL, Marc / B. MAJORICK - De klokken van Chagall.
281785: CHALON, Renier - Numismatique de Waterloo. (Ex. of J.C. Hills, Hartford CT).
5136: CHAMISSO, Adelbert von - Peter Schlemiels Schicksale. (Met tekeningen van Lex Metz).
5134: CHAMPFLEURY, [J.]. - Chien-Caillou. (Met twee tekeningen door Rodolphe Bresdin op kalkeerpapier).
8092: CHAMPFLEURY, [J.]. - Grandeur et décadence d'une serinette. (In het Frans. Met 6 litho's van Mart Kempers).
278413: CHAMULEAU, Rody - Meesters der zigeunervertelkunst.
279476: CHANDLER, Raymond - The Raymond Chandler Papers. Selected Letters and Non-Fiction, 1909-1959. Edited by Tom Hiney and Frank MacShane.
276973: CHANDLER, Raymond - Raymond Chandler Speaking. Edited by Dorothy Gardiner and Katherine Sorley Walker.
272974: (NUMISMATICS). CHANLER, Georgius - Nieuwe Keysers Chronica ofte Gheschicht-boeck van alle de Roomsche, soo Oostersche als Westersche keyseren: Oock mede van de Tyrannen ende Rebellen, die soo hier en daer tot keysers verkozen zijn gheworden; oock eensdeels henselven daer voor opgheworpen hebben. Van Cajus Iulius Caesar, den eersten Roomschen Keyser af, tot den tegenwoordigen keyser Mathias toe. Kortelijck begrypende aller keyseren oprechte Afbeeldinghen ende Spreucken; mitsgaders hare Stammen, Verkiesinghen, Officien, Regeeringe, Houwelycken, Kinderen, Ouderdom, Doot ende Begravenisse. Ghetoghen wt de gheloofweerdichste Originele Munten, Antiquiteyten ende Autheuren te samen vergaert; door wylen den Ed.Hoochgheleerden ende Erentfesten Heere Georgius Chanler, Rector gheweest te Padua, I.V.D. Ridder van Sint Marcus, ende veler Potentaten ende Heeren Raets-Heer. Ende nu wt den Hoochduytschen in Nederlandtsche sprake doen oversetten, ende in den Druck bekosticht ende verveerdicht, door Georgius Chanler, des Autheurs Soons Sone. Interprete Iacobo Westfrisio No. Pub. Amstelredamensi.
251202: CHARDANS, Jean-Louis - History and anthology of homosexuality. Histoire et anthologie de l'homosexualité.
271006: CHARIVARIUS - Ruize-rijmen.
263240: CHARIVARIUS - Charivaria. Derde bundel.
273384: CHARIVARIUS (= G. NOLST TRENITÉ) - Collectie handgeschreven brieven aan Reinier van der Velde en typoscripten met vertalingen uit het Oudgrieks.
277671: CHARLES, J.B. - Abelard aan Héloise. (Met (los bijgevoegd) een gesigneerde linosnede van Ruurd Elzer).
8632: CHARMS, Daniil - Een oude vrouw. (Vertaald door Charles B. Timmer. Met tekeningen van Jan Kuiper).
252942: CHATEAUBRIAND - La Campagne Romaine. Lettre à Monsieur de Fontanes. (8) Burins de Jean-Paul Vroom. (Met zes originele kopergravures van Jean-Paul Vroom).
269534: CHATEAUBRIAND - La Campagne Romaine. Lettre à Monsieur de Fontanes. (8) Burins de Jean-Paul Vroom. (Met zes originele kopergravures van Jean-Paul Vroom).
272200: CHAVANNES, E. de - Le modèle.
274747: CHESTERTON, G.K. - The Coloured Lands. Illustrated by the Author.
268345: CHESTERTON, G.K. - The Grave of Arthur. (Ariel Poems No. 25).
257633: CHETWODE-BETJEMAN, Penelope - Autograph Card Signed by Penelope Chetwode, from 1933-1951 the wife of John Betjeman.
273278: CHEVALIER, Maurice - Y a tant d'amour. Ma route et mes chansons. (Gesigneerd).
275963: CHEVALIER, Maurice - Mijn loopbaan, mijn liedjes. (Met handgeschreven opdracht).
273460: CHEVALIER, Maurice - Schoffie met wit haar. (Gesigneerd).
278085: CENT-JOURS / CHOUANNERIE - Lettre autographe signée 'Taillade' à 'Monsieur le Baron', datée 'Paris le 8 mai 1815'.
266591: (PERRON, E. du). CHOUX, Jules - Stances a la Nuit. (Privé-uitgave van E. du Perron in 30 exemplaren).
276439: CHRISTIE, Agatha - Het geheim van de zeven schoorstenen. Pick-Up Serie volledige ontspanningsromans.
278089: CHRISTIE'S - Vier oude veilingcatalogi. 1. Catalogus van de schilderijencollectie van Jean Louis Miéville. Moderne Engelse, Franse en continentale werken plus oude Hollandse meesters. 29 april 1899. 2. Catalogus van de collectie Oude Meesters van Sir William Neville Abdy, Bart. Italiaanse School. 5 mei 1911. 3. Catalogus van de collectie van H.M.W. Oppenheim, Esq. Voornamelijk Nederlandse en Franse Oude Meesters. 13 juni 1913. 4. Catalogus van Sir Joseph B. Robinson, Bart., (Zuid-Afrika). Oude Meesters. 6 juli 1923.
274200: CHRISTIE'S AUCTIONS - Catalogue of the collection of ancient and modern pictures & drawings formed by H.M.W. Oppenheim, Esq. Which will be sold by auction by Messrs. Christie, Manson & Woods ... on Friday, June 13, 1913. (+ one other auction catalogue).
274198: CHRISTIE'S AUCTIONS - Catalogue of the highly important collection of ancient and modern pictures formed by Jean Louis Miéville, Esq. (...) Comprising works of the modern English, French and Continental schools, and choice works of the old Dutch masters, which will be sold by auction by Messrs. Christie, Manson & Woods ... on Saturday, April 29, 1899.
274199: CHRISTIE'S AUCTIONS - Catalogue of the collection of highly important pictures by Old Masters of Sir William Neville Abdy, Bart. (...) Comprising fine examples of the Italian School and works by Dutch, German and English artists, which will be sold by auction by Messrs. Christie, Manson & Woods ... on Friday, May 5, 1911.
279919: CHURCHILL, Winston S. - Never give in! The Best of Winston Churchill's Speeches. Selected and Edited by his Grandson Winston S. Churchill.
255838: EGYPTIAN CIGARETTES - Als Sie 17-18 Jahre alt waren.... (Advertising folder for Queen Cigarettes).
280241: WESTMINSTER CIGARETTES - Westminster Cigarettes Turkish Blend A.A. Cinema Stars Album (with 54 cards).
278202: KONINKRIJK IN CIJFERS - Jaarboekje over 1839. Uitgegeven op last van Z.M. den Koning.
278203: KONINKRIJK IN CIJFERS - Jaarboekje over 1848. Uitgegeven op last van Z.M. den Koning.
278201: KONINKRIJK IN CIJFERS - Jaarboekje over 1830. Uitgegeven op last van Z.M. den Koning.
278212: KONINKRIJK IN CIJFERS - Jaarboekje over 1840. Uitgegeven op last van Z.M. den Koning.
262599: CITROEN, Paul - Licht in groene schaduw. Poëzie en proza bij teekeningen van Paul Citroen.
272606: CITROEN, Paul - Twee artikelen in het tijdschrift Perspectieven van wordende cultuur. April 1936, jg. 3 nr. 4, 7 & Februari 1940, jg. 7 no. 2.
275934: CITY THEATER, 'S-GRAVENHAGE - Film Nieuws. Waarin opgenomen "Metro-Goldwyn-Mayernieuws". (12 Sept. 1930).
275870: CITY THEATER, 'S-GRAVENHAGE. (E.M. REMARQUE) - Film Nieuws van het City-Concern. (7 Mei 1931). / Im Westen nichts Neues.
281705: (DIAMANT PERS). Paul CLAES - Dodendans.
269577: CLAES, Ernest - Syn po tátovi. Román. (Tsjechische vertaling van Kobeke).
272571: CLAESSENS, Bob - Vibrance. Poèmes. Avec une glose de Roger Avermaete et un portrait de l'auteur par Joris Minne.
267462: CLAUDEL, Paul - L'Endormie.
279879: (RIMBAUD, Arthur). Paul CLAUDEL - Arthur Rimbaud.
276220: CLAUDIANUS, Claudius - Verzamelde gedichten. Vertaald en toegelicht door M. d'Hane-Scheltema.
274769: CLAUDIUS, Matthias - Werke. (Vollständig in 4 Teilen).
3667: CLAUS, Hugo - Heer Everzwijn.
262434: CLAUS, Hugo, & GAL - Een weerzinwekkend bezoek. (Met illustraties van GAL).
281863: CLAUS, Hugo - Het verdriet van België. (Voorpublicatie).
262427: CLAUS, Hugo - "Cobra revisited".
278272: CLAUS, Hugo - Originele zwart-witfoto.
251813: CLAUS, Hugo - Mijn honderd gedichten.
273895: CLAUS S.J., K.L. - Volksfilm over schoonheid. Opgenomen door K.L. Claus S.J.
261851: CLAUS, Hugo - Voor Pierre.
280404: CLAUS, Hugo - Het teken van de hamster. Met (27) aquarellen en tekeningen van Jan Vanriet. (Met getekende opdracht van Vanriet).
261759: CLAUS, Hugo - Sonnetten.
279056: CLAUS e.a., Hugo - Asparagus Asparagus. Met tekeningen van Pierre van Soest. (Luxe-exemplaar van Jan G. ELBURG).
281201: CLAUS, Hugo - Het landschap. (Met vier tekeningen van Maurice Wyckaert).
280502: CLAUS, Hugo - Hymen. Dertien gedichten van Hugo Claus bij dertien erotische tekeningen van Corneille. (Met een inleiding door Corneille en een Aantekening door Gert Jan Hemmink en, los bijgevoegd, een originele, genummerde en gesigneerde kleurenets door Corneille (25 x 34,5 cm)).
15670: CLAUS, Hugo - Paal en perk. Gedichten van Hugo Claus bij (11) tekeningen van Corneille.
281341: CLAUS, Hugo - De Geruchten. Roman.
276912: CLAUSEWITZ, Carl von - Ich glaube und bekenne. (Mit 5 Lithographien von Willy Meyer).
205851: CLAYTON, Margaret (and the town of CLAYTON, California) - Original pencil drawing of a creek with a bridge.
7801: CLÉMENT-JANIN, [N.] - Coquilles et bourdons ou de la pureté des textes.
204924: LE CLERCQ, Jacques - Show Cases. (Inscribed).
269736: (VEGETARISME). CLERCQ, D. de, & E.C.C. van COEVERDEN - Aan denkende menschen. Vlugbladreeks van den Nederlandschen Vegetariërsbond. No. 10.
281277: (LOUIS XVI KING of FRANCE). M. CLÉRY - Journal de ce qui s'est passé à la Tour du Temple pendant la captivité de Louis XVI, roi de France. Par M. Cléry, valet de chambre du Roi.
263542: CLINGE DOORENBOS, J.P.J.H. - Jongens, afblijven!
10721: (HAWINKELS, Pé). (GORTER, Herman). CLINGE DOORENBOS, Jenne - Wisselend getij. Dichterlijke en politieke activiteit in Herman Gorters leven. Met een inleiding van drs. Enno Endt.
279567: DOUBLE CROWN CLUB - The Double Crown Club Dinner. Nr. 286 & 291.
278555: (ROOS, S.H. de). AMPERSAND CLUB - The Ampersand Club: Retrospect and Prospect, 1965.
275640: (HONDEN). APELDOORNSCHE KYNOLOGEN CLUB - Programma van de windhondenrennen en politiehondendemonstratie op Zondag 23 Mei 1937.
281791: DOUBLE CROWN CLUB - Uitnodiging voor The Double Crown Club, Hundredth Meeting.
274421: CLUNE, Frank - All roads lead to Rome. A pilgrimage in the eternal city and a look round war-torn Europe (&) Castles in Spain. (Two books inscribed by Clune).
260437: CNOSSEN, T. - Kennis van reclame en verkoopkunde voor de middenstand. Serie voor het Middenstandsdiploma.
273259: METHUEN & Co. - Messrs. Methuen's Sixpenny Books. (Publisher's advertising folder).
253986: BOEKVEILINGCATALOGUS A.L. van GENDT & Co. - Kinderboeken uit de collectie van mevrouw Caljé-van Gulik. Catalogus nr. 50, april 1979.
281585: ALBRACHT & CO. - Kantoormeubelen. (Handelscatalogus).
280145: MOLYN & CO. - Kleur in het bedrijf.
279693: KATTENBURG & Co. - N.V. Hollandia-Fabrieken Kattenburg & Co.
202526: COCCIOLI, Carlo - Le Ville et le Sang.
203241: COCHERET, Ch.A. - Poppenkast. Vijftig Schetsboekbladen uit de N.R.C. met teekeningen van den schrijver. (Met opdracht van de auteur).
251447: COCK, Hendrik de - Overeenstemming der geloovigen van Nederland, uitgedrukt in brieven, uit onderscheidene provincien onzes vaderlands en uit Oostvriesland. Uitgegeven ter overtuiging van de wereld, dat het woord des Heeren waarachtig zij, opdat zij alle één zijn gelijk de Vader in hem en hij in ons dat ook alzoo de geloovigen in den Vader en Zoon één zijn: opdat de wereld geloove dat gij mij gezonden hebt, uitgegeven zonder namen der schrijvers, maar met aanwijzing van staat en woonplaats des schrijvers.
279839: COCTEAU, Jean - Handwritten letter to 'Cher monsieur'.
281815: COENEN Jr., Frans - Zondagsrust [gevolgd door] Bezwaarlijke liefde.
266029: (HAAN, Jacob Israël de). COENRAADS, Ed. - 'Over "Pathologieën"'.
279770: (COPPÉE, François). Paul VERLAINE & Emile COHL - François Coppée. (With a portrait in colour by Emile Cohl).
275372: VIETNAM COINAGE - East Asia Journal No. 6.
273401: COINAGE OF CENTRAL ASIA, ISLAMIC - Sylloge Numorum Arabicorum Tübingen (SNAT) XV b. Mittelasien II - Nord- und Ostzentralasien. Bearbeitet von Tobias Mayer.
273402: COINAGE OF CENTRAL ASIA, ISLAMIC - Sylloge Numorum Arabicorum Tübingen (SNAT) XV a. Mittelasien I - Central Asia I, Buhara / Samarqand. Bearbeitet von Michael Fedorov - Boris Kochnev - Gulib Kurbanov - Madeleine Voegeli.
275398: BALTIC STATES COINAGE - Money in Estonia, Latvia and Lithuania/ Geld in Estland, Lettland und Litauen/ Dengi v Estonij, Latvij i Livye 1915 - 1940.
275377: COINS - The Numismatic Chronicle 2001. Volume 161.
28286: (PRICK, Harry G.M.). COLETTE - Chéri. 22 bois originaux de G. Jeanniot. (En:) Mitsou. 16 bois originaux de Hermann Paul.
269906: COLIGNY, Louise de (= Hans DÜTTING) - Intiem.
281387: COLIJN, Marianne - Danser op het dak.
280211: (KURVERS, Anton). COLIJN, P.J. - Zee- en rivierwerken. (Art-deco binding design by Anton Kurvers).
272158: COLJÉE, Jan - Patrimatrique. (Met een kopergravure van Lou Strik).
272137: COLJÉE, Jan - Dr. Jelle Zijlstra en het randschrift van de gulden. (Gedichten. Met een gesigneerde kopergravure van Lou Strik).
272159: COLJÉE, Jan - Toen mijn vader zag. (Met een kopergravure van Lou Strik).
274543: PETER STUYVESANT COLLECTIE - Peter Stuyvesant Collectie. (Brochure van Pulchri Studio voor de tentoonstelling van 1972).
12850: COLLEM, A. van - De soldaten. Een visioen.
279773: COLLEY, Jr., George S. - Manila-Kuching and return 1941-1945.
278151: COMOEDIA - Vlam (Flamme). Tooneelspel in drie bedrijven van Hans Mueller. Vertaling en regie van D.J. Lobo.
278909: SHIPPING COMPANY - Buries Markes Ltd. Detailed ships guide.
266100: (CARS). Liverpool London Globe Insurance Company - A Motor Show. Presented by The Liverpool & London & Globe Insurance Co, Ltd.
276593: COMPTON-BURNETT, Ivy - Men and Wives.
276599: COMPTON-BURNETT, Ivy - A House and Its Head.
276600: COMPTON-BURNETT, Ivy - A Family & a Fortune.
2240: CONINCK, Herman de - Over de troost van het pessimisme. Essays.
275299: CONINCK, Herman de - Over Marieke van de bakker.
275300: CONINCK, Herman de - Onbegonnen werk. Gedichten 1964-1982.
275296: CONINCK, Herman de - Zolang er sneeuw ligt.
275301: CONINCK, Herman de - Die Mehrzahl von Glück. Niederländisch und deutsch. Ausgewählt und übertragen sowie mit einem Interview des Autors von Heinz Schneeweiss. (Met handgeschreven opdracht).
202528: CONRAD, Joseph - Le Prince Roman. Un héros polonais de Conrad. Traduit de l'Anglais avec des commentaires par G. Jean-Aubry.
276765: CONRAD, Joseph - The Rescue. A Romance of the Shallows.
279675: CONRAD, Joseph - The Arrow of Gold. A Story Between Two Notes.
281304: CONSCIENCE, Hendrik - Blinde Rosa. Met vier platen van Ed. Dujardin.
279971: CONSTANDSE, Anton - Willem de Zwijger. De Indonesische muiters en de S.D.A.P.
12480: CONSTANDSE, Anton - Kerstwens voor Leopold Aletrino.
204130: CONSTANT, Benjamin de - Adolphe. Anecdote trouvée dans les papiers d'un inconnu.
256367: CONSTANT, Benjamin - Adolphe. Anecdote trouvée dans les papiers d'un inconnu et publiée par M. Benjamin de Constant. (Avec une notice bibliographique sur 'Adolphe' par A.A.M. Stols).
260130: CONTACT - Uitgeverij Contact. Nieuwe uitgaven voorbereid in oorlogstijd.
251666: CONTROLEUR, De - Komische gedichten van den Controleur. Met een voorwoord van Prof. J.A. Alberdingk Th?m. (Ten voordeele van Weduwen van Ambtenaren.)
275328: COOK, Winifred A. - Cain. A Poem.
281481: COOKE, Le Baron - Poems.
281237: (GRUNBERG, Arnon). Eric J. COOLEN - De man zonder ziekte.
265874: (KEILSON, Hans). COOPER, Benjamin - In het doolhof der liefde. Een avontuurlijke wandeling door de tuinen der Nederlandsche Minnezangers. Met een voorrede versierd van Jaap Kunst.
271214: COOPER, Edgar - De derde getuige!
278621: (COPIER, Andries, & H.P. BERLAGE, Karel WASCH e.a. - 50 jaar Glasindustrie. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan der N.V. Glasfabriek "Leerdam" voorheen Jeekel Mijnssen & Co te Leerdam.
268726: CORBIÈRE, Tristan - Les amours jaunes.
275831: CORBIÈRE, Tristan - Les amours jaunes.
22557: LE CORBUSIER - Vers une architecture. (Met een voorwoord van W. Sandberg).
279929: CORELLI, Marie - Wereldlijke macht. Bewerkt door Mevr. J.P. Wesselink-Van Rossum. Met 9 platen.
768: CORET, Peter. (Pseudoniem van Cees van der PLUIJM) - O, dat je doodgaat.
269378: (THOMASSEN, Kees. Als:) MEESTER CORNELIS - Klinkdicht.
278649: CORONEL, S.Sr. - De wittebroodsweken. Hygiënische wenken voor verloofden en jonggehuwden.
250592: CORSTIAAN, Peer - Sociaal-aristocratie. (De eeuwenoude partij der toekomst).
271417: CORT, Martijn - Zeven brieven.
253792: CORY, William - Rhymes after Horace. Six Verse Translations.
272344: COSTER, Charles De - De Huwelijksreis. Een geschiedenis van liefde en strijd. Vertaald door A. van Gogh-Kaulbach. Met teekeningen van J. van Wijk.
250588: COUPERUS, Louis - The Inevitable. Translated by Alexander Teixeira de Mattos.
16517: COUPERUS, Louis - Xerxes oder der Hochmut. Aus den Büchern der ironischen Geschichte. Einzig berechtigte Übertragung von Else Otten.
22883: COUPERUS, Louis - (Eene illuzie). Een zieltje (en) kleine raadsels. (Met een voorwoord door P[ol] de M[ont]).
16399: COUPERUS, Louis - Wreede portretten.
269109: COUPERUS, Louis - Korte arabesken. Bandontwerp en (4) houtsneden van Desiré Acket.
264523: COUPERUS, Louis - Dionyzos.
270194: COUPERUS, Louis - Dionyzos.
258922: COUPERUS e.a., Louis - Album behoorende bij den letterkundigen-kalender voor 1917.
266124: COUPERUS, Louis - Heliogabal. (Vertaald door Else Otten).
268388: COUPERUS, Louis - Proza. (Compleet in drie delen).
13404: COUPERUS, Louis - Fidessa.
16422: COUPERUS, Louis - De boeken der kleine zielen. (III). Zielenschemering.
16459: COUPERUS, Louis - De ongelukkige.
269466: COUPERUS, Louis - Antiek toerisme. Roman uit Oud-Egypte.
16628: COUPERUS, Louis - Antieke verhalen. Van goden en keizers, van dichters en hetaeren.
279960: COUPERUS (vert.), Louis - De verzoeking van den H. Antonius naar Gustave Flaubert. Fragmenten.
11665: COUPERUS, Louis - Met Louis Couperus in Afrika. (1e druk, 1921).
269128: COUPERUS, Louis - Legende, mythe en fantaizie.
268414: COUPERUS, Louis - Legende mythe en fantazie.
279122: COUPERUS, Louis - Over lichtende drempels.
267262: COUPERUS, Louis - Kinderkamer. (Met een negentiende-eeuwse houtgravure uit de collectie van Toni Savage).
267872: COUPERUS, Louis - Williswinde. (Met zeldzaam omslag in de serie 'Werken').
267873: COUPERUS, Louis - Williswinde. (Met een Voorrede van de auteur).
253348: COUPERUS, Louis - Antieke verhalen. Van goden en keizers, van dichters en hetaeren.
266204: COUPERUS, Louis - Der verliebte Esel. Einzig berechtigte Übertragung von Else Otten.
274670: COUPERUS, Louis - Reisimpressies.
256654: COUPERUS, Louis - Drie kattebelletjes van Louis Couperus uit 1892. Bezorgd door en met een nawoord van H.T.M. van Vliet.
269111: COUPERUS, Louis - De Komedianten.
266213: COUPERUS, Louis - De tweelingbroeders. Jambische bewerking van Plautus' Menaechmi. Dramatisch bijvoegsel van Groot-Nederland. Juli 1916.
16434: COUPERUS, Louis - Eline Vere. Een Haagsche roman.
266435: COUPERUS, Louis - Eline Vere. Een Haagsche roman.
254252: COUPERUS, Louis - Van en Over Mijzelf en Anderen. [Derde bundel].
11889: COUPERUS, Louis - God en Goden.
261675: COUPERUS, Louis - Herakles.
267775: COUPERUS, Louis - Orchideeën. Een bundel poëzie en proza.
267871: COUPERUS, Louis - Williswinde. (Met een Voorrede van de auteur).
251980: COUPERUS, Louis - Maar 't allerzoetst... (Met een originele ets van Peter Yvon de Vries).
266192: COUPERUS, Louis - Knihy malých duší.
22925: COUPERUS, Louis - BASTET, F.L. - Couperus vercierd. Een toespraak over boekbanden.
269104: COUPERUS, Louis - Hooge troeven.
279160: COUPERUS, Louis - Romantisch avontuur. Geïllustreerd door Albert Hahn jr.
268437: COUPERUS, Louis - Majesteit.
273599: COUPERUS, Louis - Am Wege der Freude. Autorisierte Übertragung aus dem Holländischen von Else Otten.
274462: COUPERUS, Louis - Wereldvrede.
274464: COUPERUS, Louis - Wereldvrede.
16489: COUPERUS, Louis - Het zwevende schaakbord.
255721: COUPERUS, Louis - Een lent van vaerzen.
280018: COUPERUS, Louis - De verliefde ezel.
266137: COUPERUS, Louis - The later Life.
253351: COUPERUS, Louis - Xerxes of de hoogmoed.
258377: COUPERUS, Louis - De zwaluwen neêr gestreken...
251390: COUPERUS, Louis - Legenden van de blauwe kust. (Luxe-exemplaar).
254372: COUPERUS, Louis - Am Wege der Freude. Autorisierte Übertragung aus dem Holländischen von Else Otten.
274476: COUPERUS, Louis - Wereldvrede.
268439: COUPERUS, Louis - Majesteit.
268447: COUPERUS, Louis - Majesteit.
268387: COUPERUS, Louis - De ongelukkige.
271880: COUPERUS, Louis - Majesteit.
273992: COUPERUS, Louis - Hora svetla (Heliogabal). Román ve trech dílech. Holandsky Napsal Louis Couperus. Preložil Hugo Kosterka.
260656: COUPERUS, Louis - Over lichtende drempels.
262959: COUPERUS, Louis - Hooge troeven.
280014: COUPERUS, Louis - Eline Vere. Een Haagsche roman.
16513: COUPERUS, Louis - Unter Javas Tropensonne. Autorisierte Übertragung v. Else Otten. (Met een inleiding van Heinz Karl Heiland).
267260: COUPERUS e.a., Louis - Een onhoudbare toestand.
267254: COUPERUS, Louis - 'Waarde Van Oss.' Een onbekende brief van Louis Couperus. Bezorgd door F.L. Bastet.
274478: COUPERUS, Louis - Wereldvrede.
266126: COUPERUS, Louis - Heliogabal. Einzig berechtigte Übertragung aus dem Holländischen und Bearbeitung von Else Otten.
262960: COUPERUS, Louis - Reisimpressies.
272846: COUPERUS, Louis - Psyche.
260454: COUPERUS, Louis - Extaze. Een boek van geluk.
268438: COUPERUS, Louis - Majesteit.
254235: COUPERUS, Louis - De berg van licht.
280002: COUPERUS, Louis - Eene illuzie.
276493: COUPERUS, Louis - Langs lijnen van geleidelijkheid.
19513: COUPERUS, Louis - Herinneringen. (Keuze en verantwoording Garmt Stuiveling. Met 12 tekeningen van Jan Kuiper).
276495: COUPERUS, Louis - Hooge troeven.
275048: COUPERUS, Louis - Van en Over Mijzelf en Anderen. [Eerste bundel].
269105: COUPERUS, Louis - Hooge troeven.
267323: COUPERUS, Louis - De Naumachie. (Met 7 tekeningen van J.H. Kuiper).
268436: COUPERUS, Louis - Majesteit.
11894: COUPERUS, Louis - Antiek toerisme. Roman uit oud-Egypte.
11897: COUPERUS, Louis - Korte arabesken. Bandontwerp en (4) houtsneden van Desiré Acket.
251319: COUPERUS, Louis - Hooge troeven.
28487: COUPERUS, Louis - Eene illuzie.
31637: COUPERUS, Louis - Arrogance. The conquests of Xerxes. Decorations by Theodore Nadejen. Translated by Frederick H. Martens.
3697: COUPERUS, Louis - Herakles.
251676: COUPERUS, Louis - Antieke verhalen. Van goden en keizers, van dichters en hetaeren.
277769: NIEUWE ROTTERDAMSCHE COURANT - 3 nummers van April 1944.
276253: AMSTERDAMSCHE COURANT - Amsterdamsche Courant, 8 september 1848 (Derde Uitgifte).
280718: NEDERLANDSCH-INDISCHE COURANT - Soerabaya-Courant. Nieuws- handels- en advertentieblad. Dinsdag 31 Juli 1886.
279317: COURTELINE, Georges - Les Linottes. Illustrations de Joseph Hémard. (1/100 exx.).
268113: COUZIJN, Wessel - Wessel Couzijn. Beeldhouwer/ sculptor. (Met correcties).
4091: COWPER, William - Selected poems.
273312: CPN - Rekening en verantwoording. Grepen uit het werk der Communisten in het eerste oorlogsjaar. Wat "De Waarheid" schreef van October 1940 tot Juni 1941.
280049: CRAENE, Basiel De - Passie-verhaal. Houtsneden van Luc De Jaeghere. (Gesigneerde opdracht).
280050: CRAENE, Basiel De - Zij die zwijgt.
279551: CRAJENSCHOT, Theodorus - Catalogus van boeken die by Theodorus Crajenschot, boekverkooper op den hoek van de Heeregragt en Heisteeg, te Amsterdam, gedrukt, aangekogt, en te bekomen zyn. 1757.
8629: (MEISTER, Karina). CRAMER, Hendrik, en Arthur ADAMOV (reconstruction). - Het lot van de kinderen van Lir. Ierse legende naar verschillende legenden gereconstrueerd door Hendrik Cramer en Arthur Adamov. Vertaling Laurens Vancrevel.
275856: CRASHAW, Richard - Herderszang. (Translated by Gabriël SMIT).
260120: CREMER, Jan - Vuurrode lippen.
262982: CREMER, Jan - Credo's van Cremer. Samenstelling Gerd de Ley. (Met opdracht van Jan Cremer).
279580: CREMER, Jacob Theodor, & Annie HOGAN - Programma der feestelijkheden ter eere van Jacob Theodor Cremer en Annie Hermine Hogan op hun Gouden Huwelijksfeest gevierd op Duin- en Kruidberg den 16den januari van het jaar 1923.
271792: CREMERS, Marie - Weerlichten. Verzamelde gedichten.
30544: CRONE, C.C.S. - Latijnsche les.
281814: CRONE, C.C.S. - De schuiftrompet. Verzameld proza. (Ingeleid door P.H. Ritter Jr. en geïllustreerd door C. Icke en Karel Thole).
268253: CROS, Louis - Images. Gedichten van -. Houtsneden van Hans Vleugels. Vertaling Lily Kho. (Met een inleiding van de auteur).
14173: CROS, Charles - Les quatre saisons. (Met illustraties van Salim).
277845: CROSSLEY-HOLLAND, Kevin - Oenone in January. With illustrations by John Lawrence.
268175: CROWLEY, Aleister - Dédicace. (Four poems from White Stains).
281471: CROWLEY, Aleister - Goetia. The Lesser Key of Solomon the King.
269435: (HOLLAND DAY, F.). CRUMP, James - F. Holland Day: Suffering the Ideal.
272651: ROBINSON CRUSOË - 'Robinson allant à la chasse Voyez la page / la description de son habillement'.
279977: CUNEY, Waring - Puzzles. Selected and introduced by Paul Breman. With 8 two-color woodcuts by Ru van Rossem.
276712: CUPIDO - Almanach der Grazien auf das Jahr 1776. Von Cupido.
280920: CUYCK, J.F. van - Onder vrienden. Verhalen en novellen.
22296: DAALEN, Maria van, en Lucas HUSGEN - De verleiding van Marieken.
204514: DAAN, Theo [= A. Stehouwer Czn. Med. Stud.] - Studenten-liedjes.
281181: DAELMAN, Jos - Iedereen afwezig.
281407: DAELMAN, Jos - Iedereen afwezig.
274832: DAFFODIL - De nieuwe snelle Daffodil. Volautomatisch.
278131: DAGBLAD LEIDEN, 1945 - De kroniek. Uitgave van de Stichting "Vriheijt en is om gheen gelt te coop!"
281188: DAGBLAD - De Courant. Het Nieuws van den Dag. 11 nummers uit 1943-1945.
272093: DAISNE, Johan - Herbergzaam. (Met een gesigneerde kleurenlitho van Karel Benes).
272090: DAISNE, Johan - Drie eindejaars gedichten.
280842: DALMON, C.W. - Song Favours.
272152: DALTSJEV, Atanas - Fragmenten. (Vertaald door Jan Paul Hinrichs. Met een gesigneerde kleurenlino van Johan de Zoete).
257819: DAMME, Lieve Van - Aren lezen.
275595: DANE, Jacques, & Tonnis E. MUSSCHENGA - Door boekband bekoord. Boekbanden van protestants-christelijke uitgevers 1892-1940 uit de Nederlandse industrie¨le boekbandencollectie van de Universiteitsbibliotheek Groningen.
20051: (ALI COHEN, L.). DANSER, J.G. - Gedichten.
23609: DANSER, J.G. - Gedichten. (Met ingeplakte handtekening van de jonggestorven dichter).
23607: DANSER, J.G. - Gedichten. (Met een naschrift door Jan Greshoff en een Bibliografische notitie en opgaaf van varianten door J. van Krimpen).
275565: DARBOVEN, Hanne - Hanne Darboven. Een maand, een jaar, een eeuw. Werken van 1968 tot en met 1974. Stedelijk Museum catalogus 574. (Art Catalogue).
266199: DASKAM, Josephine - De Gedenkschriften van een Baby. Vrij uit het Amerikaansch door Tante Lize.
279047: DAVIS, Richard Harding - How Stephen Crane took Juana Dias. With a prefatory note by John T. Winterich.
252249: DAY-LEWIS, Cecil - Typed Letter Signed and dated '16th January, 1967'.
257732: DEAHL, Julian - Brill Leiden.
255056: DEBROT, Cola - Bid voor Camille Willocq. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
22590: DEBROT, Cola - Mijn zuster de negerin. (Met illustraties van I.R. Dilrosun).
12312: DEBROT, Cola - Navrante zomer.
22369: DECKER ZIMMERMAN, J. - Bede aan de door mij geleden pijn.
271461: DEEL, T. van - Fabel. (Gedrukt in slechts 18 exemplaren).
15458: DEEL, T. van - Val.
262688: DEEL, Tom van - Een bange mandarijn. Met een inleiding van Jeroen Brouwers.
15453: DEEL, T. van - Avond.
14201: DEELDER, J.A. - Het stenen tijdperk.
246: DEELDER, J.A. - Euforismen.
269042: DEEPING, Warwick - Het huis der verspieders. Uit het Engelsch vertaald door R. de Bree.
272639: DEFOURNY, Michel - Le dit du poisson. Traduction par Michel Defourny et Jean Kellens. (Inscrit à Marcel Mariën).
277208: DEGAS, Edgar - Huit sonnets. (Met een portret van de auteur op de titelpagina).
281375: DEGENAAR, Job - Collectie van vier dichtbundels met gesigneerde opdrachten, alle aan Wim Zaal.
252894: DEKKER, Maurits - La mondo ne havas atendejon. Teatrajo en tri aktoj. El nederlanda lingvo tradukis F. Faulhaber.
19108: DEKKER, Maurits - Omnibus. Bevattende 1. Amsterdam 2. Reflex 3. Het gezegende land 4. Boek en prentenboek 5. Cryptagrammen. (Met een Ten geleide van de auteur).
19344: DEKKER, Maurits - Fragmenten uit de werken van Maurits Dekker.
19540: (BONS, Jan). DEKKER, Thomas - The guls hornbooke. (Met 25 tekeningen van Jan Bons, uitgevoerd in kleuren-zeefdruk).
266259: DEKKER, Maurits - De knopenman. Gevolgd door Gammastralen en Colporteur. (Geïllustreerd door Jan BONS). (Met opdracht van Maurits Dekker).
253838: DEKKERS, Midas - Een kleine pathologie van de rondorigheid. (Gesigneerd door Dekkers en IJlstra).
272464: DEKKERS, Midas / Karel VAN ROOIJEN - De gnoe en andere beesten. (Met originele, humoristische tekening van Karel van Rooijen).
279924: DELAFIELD, E.M. - Shon. (Faster! Faster!).
279887: (RIMBAUD, Arthur). Ernest DELAHAYE - Les Illuminations et Une Saison en Enfer de Rimbaud.
279870: (RIMBAUD, Arthur). Ernest DELAHAYE - La part de Verlaine et Rimbaud dans le sentiment religieux contemporain.
279755: (RIMBAUD, Arthur). Ernest DELAHAYE - Rimbaud. l'Artiste et l'être moral.
277373: DELTA, Professor - Curiosita. Le livre des Mystères. Par Constant S... de Paris, dit: Professor DELTA. Guide parfait de la vie.
256480: DEMAISON, André - Le jeu des 36 bêtes. Dessins de Jacques Darcy.
280110: DEMEDTS, André - Huldeboek André Demedts. (Met inliggend een handgeschreven, gesigneerde brief van Demedts aan André Munnichs, 1950).
277485: VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE - Hijst het stormsein.
277493: VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE - Waarom lijst 3? Waarom de ploeg van Toxopeus?
273867: DEMOKRITOS - Stofjes in het zonlicht. Vertaald en toegelicht door Rein Ferwerda.
276035: DENDERMONDE, Max - Groningen bevrijd. Ter herinnering aan den 16den April 1945. (Rijmprent met een houtsnede van Abe J. Kuipers).
260509: DENDERMONDE, Max - Eiland van Circe. (Met handgeschreven opdracht).
255870: (ZILVERDISTEL). LANSELOET VAN DENEMERKEN - Een abel spel van Lanseloet van Denemerken hoe hi wert minnende ene joncfrou die met sijnder moeder diende.
269156: DENON, Vivant - Point de Lendemain. Conte. Réimprimé sur le texte original de 1777 et orné de fleurons spéciaux dessinés par Marillier. Notice par A. P.-Malassis.
264646: DERÈME, Tristan - La rime de Virgile et des Japonais. (Inscribed by the author).
271464: DERÈME, Tristan - à Monsieur Gaston Chérau. (Gedrukt in slechts 12 exemplaren).
255299: DERKINDEREN, Antoon - Het Ambacht III. Over kunst en ambachtsonderwijs. Lezing. Voor het eerst gedrukt in De Gids van juni 1902. Thans herdrukt door de zorgen van de Vereeniging ter Vereedeling van het Ambacht.
272509: DERYCKE, Gaston - Fonds secrets.
264752: DERYS, Gaston - La dame d'amour. Roman inédit.
8098: DESCARTES, René - Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la verité dans les sciences. (Met een originele kopergravure van Kuno Brinks).
280862: (CATHARINA VAN GENUA). DESMARETS, Jan - Het leven ende wercken van de Salighe Catharina van Genua, nieuwe uyt-ghevinghe door Ian Desmarets, ende over-gheset uyt het Fransch in ons Nederlandtsche taele, Door P.C.R. (&) Kort begryp van het vaghevier, door de Godt-salighe ende Lief-brandende Vrauwe, Vrauwe Catharina d'Adornes, Gheboren van Genua. Over-gheset van het Fransch in ons Nederlandsch, Door A.B.C.D. [sic].
250423: DESPORTES, Philippe - LX Pseaumes de David. (With woodcut portrait and vignette by Raphaël Drouart).
274314: (RAEMAEKERS, Louis). DESPORTES, Ph. - LX Pseaumes de David. (Afwijkend exemplaar).
278072: DEVENS, Paul - MODEL (book).
280272: (ALETRINO, A.). DEVENTER, Charles van - Zuster Bertha, door A. Aletrino. Overdruk van 'Een overzicht van binnen- en buitenland' uit de Wetenschappelijke Bladen, jg. 35, deel 4, 1891.
278512: DEVENTER - Magazijn De Zon. Lange Bisschopstraat 30, Deventer. Ontvangen: de Nieuwe Japonstoffen en Katoentjes voor het aanstaande saisoen. (Reclamekrantje ca. 1900).
277024: DEVIGNE, Roger - Le cheval magique. Poèmes.
257388: DEYSSEL, Lodewijk van - Prosagedichte. Einzig autorisierte Übersetzung aus dem Holländischen von Benno J. Stokvis.
256279: DEYSSEL, Lodewijk van - Gedenkschriften.
267369: DEYSSEL, Lodewijk van - Gedenkschriften (fragment).
278068: DEYSSEL, Lodewijk van - Een liefde. (Met een uitgebreid nawoord door Harry G.M. Prick).
265123: DEYSSEL, Lodewijk van - De kleine republiek. (Opdrachtexemplaar).
16482: DEYSSEL, Lodewijk van - Kleinigheden.
13609: DEYSSEL, Lodewijk van - De kleine republiek.
258912: DEYSSEL, Lodewijk van - Kleinigheden.
271546: DEYSSEL, Lodewijk van - Origineel visitekaartje.
274158: DEYSSEL, Lodewijk van - Kamers. (Met een inleiding van Harry G.M. Prick).
22736: DEYSSEL, Lodewijk van - Verkoudheid. (Met een nawoord door Harry G.M. Prick).
18373: DEYSSEL, Lodewijk van - Rembrandt en het Rembrandt-Feest in 1906.
22549: DEYSSEL, Lodewijk van - Beste jongen. (Bezorgd door Harry G.M. Prick).
251259: (COENEN, Frans). L. van Deyssel - Frans Coenen Jr.
270233: (SCATOLOGIE). DEYSSEL, Lodewijk van - Een niet gepubliceerd fragment uit Lodewijk van Deyssel's Menschen en Bergen.
254939: DEYSSEL, Lodewijk van - Rembrandt en het Rembrandt-Feest in 1906. Overgedrukt uit De XXe Eeuw.
272831: DEYSSEL, Lodewijk van - Kleinigheden.
281405: DEYSSEL, Lodewijk van - Handgeschreven, gesigneerde brief aan 'Zeer geachte heer [Alfred A. Haighton]'.
276366: (TIGGERS, Piet). DEYSSEL, Lodewijk van - Uit het leven van Frank Rozelaar.
254911: DEYSSEL, Lodewijk van - Prosagedichte. Einzig autorisierte Übersetzung aus dem Holländischen von Benno J. Stokvis. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
278429: DEYSSEL, Lodewijk van - De onschuld van den socialist Van der Goes. (Voordruk van het maandschrift De XXe Eeuw van Juni 1903).
281227: DEYSSEL, Lodewijk van - Negende bundel verzamelde opstellen. Rembrandt-bundel.
28159: DEYSSEL, Lodewijk van - Verbeeldingen.
28184: DEYSSEL, Lodewijk van - Uit het leven van Frank Rozelaar. (Gesigneerd).
28205: DEYSSEL, Lodewijk van - Gedachten en opmerkingen.
28232: DEYSSEL, Lodewijk van - Waarom Gij lid behoort te zijn van de Vereeniging van Letterkundigen.
278588: DEYSSEL, Lodewijk van - Bezoek aan den Dom te Keulen.
277719: DHONT, J. - Mythe van den veroveraar. Inleiding tot het openluchtspel Cortez. Lustrum U.S.C.
278057: (ZUYLEN, Belle van). UTRECHTS DICHTERSGILDE - Bel esprit. Gedichten voor Belle van Zuylen.
278146: DICKENS, Charles - The Personal History, Adventures, Experience, and Observation of David Copperfield The Younger of Blunderstone Rookery (which he never meant to be published on any account).
279742: DICKENS, Charles - Helena en andere verhalen uit de Household Words. (&) Novellen uit de Household-Words.
271005: DICKENS, Charles - Was you thinking at all of poetry?
205976: DICKEY, James - Large signed original photograph.
280779: DICKINSON, Emily - 40.
1834: DIELS, Gerard - Het doornen zeel. Gedichten.
727: DIELS, Gerard - Na de bevrijding.
281579: DIEPENBROCK, Alfons - Academische feest-marsch bij het 1ste lustrum der Amsterdamsche Universiteit (1882) gecomponeerd voor Harmonie Orchest. Arrangement voor Pianoforte fl. 1.50.
271014: DIEREN, Evart van - Voorwoord overgedrukt uit De nadeelige invloed van fel zonlicht en sport op lichaam en geest. Met een inleiding over "De Engelsche ziekte" en "Het Engelsche gevaar".
266043: (HAAN, Jacob Israël de). DIJK, A.J. van - Mr Jacob Israel de Haan.
280064: (KLOOS, Willem). DIJK, Is. van - De Heer Willem Kloos en de "Exacte Waarheid".
250871: (STOLS, A.A.M.). DIJK, Cees van - Op bezoek bij Alexandre A.M. Stols.
256924: (GIDE, André). DIJK, C. van - Alexandre A.M. Stols en André Gide. (Met een ingeplakte houtgravure door Alfred Latour [voor Gide's Le Voyage d'Urien]).
276496: DIJK, Evert van, en vele anderen - Antimammoetrapport. / Anti-mammoet-rapport.
7682: (HALCYON). DIJK C. van - Halcyon. Het mooiste typografische tijdschrift ooit gemaakt.
255567: DIJKHUIZEN, Guus - Wacht even met snurken. Tekeningen van Hans Kanters. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
271097: JOURNAL DE LA HAYE DU DIMANCHE - Journal de La Haye du dimanche. 17 nummers (1846).
280051: DIMITRIEWNA, Olga - 18 Jahre Sowjetherrschaft. Erlebnisse und Erfahrungen einer Frau.
273346: DINAUX, C.J.E. - Auteurs van nu. Gegist bestek 3. Met 24 schrijversportretten.
250954: DINAUX, C.J.E. - Weerklank. Noordnederlandse honneurs voor Zuidnederlandse auteurs. (Met handgeschreven opdracht aan Paul Citroen).
277176: DIRKX, Piet, & Dave MINK - 'Errare' oftewel René Bogaerts & Piet Dirkx werekn van 6 t/m 24 april in lokaal 01.
261197: DIS, Adriaan van - Kleurlijn. (Met tekeningen van Pieter Bijwaard).
274760: DISBERG, Harry - "Zorg dat je er óók bij komt!" (Nr. 1 van de 30!).
258745: NIJGH & VAN DITMAR - De Gele Serie. Politie- en misdaadromans.
275189: NIJGH & VAN DITMAR - Een boek is als een schip.
277717: DOBBENBURGH, Aart van - Collectie van diverse uitgaven. (Met opdrachten aan Roel Houwink).
253698: MEDEDELINGEN VAN DE DOCUMENTATIEDIENST - MDLM.
276685: DOES, Bram de - Kaba-ornament. Experimenten met een typografisch ornamentje en zijn spiegelbeeld in vignetten, randen en partonen, door Bram de Does. Experiments with a typographical ornament and its mirror image in vignettes, borders and patterns, by Bram de Does.
276687: DOES, Bram de - Romanée en Trinité. Historisch origineel en systematisch slordig.
276062: DOES, Bram de - Kaba-ornament.
281506: DOESBURG, Theo van - Surrealistische letterkunde in Frankrijk. 2.
253458: DOESBURG, Theo van - De zwarte vlek. Simultaneistische schets. (Met een houtsnede door Abe Kuipers).
18778: DOESBURG, Theo van - Het onvergankelijke kruid.
281217: DOEVE, Eppo - Originele tekening waarop een man en een vrouw elkaar omhelzen.
281216: DOEVE, Eppo - Originele tekening waarop een man en een vrouw samen een foto en een brief bekijken.
278378: DOEVE, Eppo - Originele kleurentekening voor het tijdschrift Gouden Uren.
281825: DOGAN, Mustafa - Firari dusler.
274089: DOMBER (redactie), Yves van - Kenon. Kenophonisch Maandblad.
260670: PRIVÉ-DOMEIN - Privé-domein: een revolutionaire reeks.
253615: DOMELA, Harry - Extensive file with original letters from Domela to Jef Last and also copies, with correspondence from Jef Last and Hans van Straten.
275091: DOMELA, Cesar - Six reproductions en couleurs d'après quelques oeuvres récentes. Préface de Vassily Kandinsky.
275812: DOMMISSE, Fré - Het huis der Diaconessen te Utrecht. (Overdruk uit het geïllustreerd maandschrift Op de hoogte).
278903: DON, A., & Th.W. van der WOUDE - Het boek van den alcohol. De alcohlische dranken, hun bereiding, de gevolgen van hun gebruik voor individu en maatschappij, de drankbestrijding in al haar vormen.
274762: DONKER, Anthonie - Acheron.
280212: (BRUSSE, Wim). DONKER, Anthonie - Schaduw der bergen.
263284: DONKERSLOOT, N.A. - (Zeven brieven en drie kaarten).
263970: DONKERSLOOT, N.A., als: Siem de MAAT - In Holland staat een huis. (Gedichten).
202537: DONNE, John - The Expostulation.
262496: RATH & DOODEHEEFVER - Van zolderkamer tot paleis.
270324: DOOLAARD, A. den - Express to the East.
277570: DOOLAARD, A. den - De wilde vaart. (Met een illustratie door Jozef Cantré op het omslag en op de titelpagina).
267549: DOOLAARD, A. den - Små mennesker i den store verden. Oversatt fra Nederlandsk av Bjørn Braatenog Kare Langvik Johannessen.
265953: DOOLAARD, A. den, & L.J. van LOOI - Wapen tegen wapen. Over het werk van socialistische journalisten in de fascistische landen.
278248: DOORN, Willem van - Of the tribe of Homer. Being an enquiry into the theory and practice of English narrative verse since 1833. (Met opdracht van de auteur).
267363: DOORN, Johnny van - De dood van Rasputin.
280697: DOORN, Johnny van, Hans SLEUTELAAR, Simon VINKENOOG e.a. - Is getekend! (Geïllustreerde poëzie).
275710: DOORN, Johnny van - Collectie van 7 krantenknipsels over Johnny van Doorn, jaren 60.
281621: DOORN, Johnny van - Gevecht tegen het zuur. Diverse ontsnappingen tussen 44 en 84.
259977: DOORNE, Koos van - Waan en weten. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
274831: DOR, Moshe - Handgeschreven, gesigneerde brief van de Israëlische auteur aan de Nederlandse schrijver Manuel van Loggem (1985).
276566: (BIESBOSCH). SLIEDRECHT-DORDRECHT - Uittreksel uit het kadastrale plan Gemeente Sliedrecht Sectie T. (Polder Oude Kat / Katse Gat).
279347: DORIAN, Elaine - Second-Time Woman.
24857: DORRESTIJN, Hans - Bofkont en andere liedjes. (Met opdracht van de dichter).
264184: DOSTOJEFSKI, F.M. - De vreemde vrouw en de man onder het bed. Uit het Russisch door S. van Praag.
261243: DOSTOJEWSKI, F.M. - Witte nachten. (Vertaald door Hans Leerink. Met houtgravures en linoleumsneden door Arja van den Berg).
277712: DOUDART DE LA GRÉE, Marie-Louise - Vagevuur. (Met handgeschreven opdracht van de schrijfster).
281823: DOUGLAS, Norman - Experiments.
281477: DOUGLAS, Norman - Paneros. Some Words on Aphrodisiacs and the like. (1/650 signed copies, inscribed to W.H.D. Rouse).
280847: DOUGLAS, Norman - In the Beginning.
273840: DOUWES DEKKER, E.F.E. - God's geboorte. Een verhandeling over de stellingen van de Indische wijsgeer, Petrus S.L. Ward Kalengkongan over de oorsprong van alle religie, op populaire wijze uiteengezet door Dr. E.F.E. Douwes Dekker (Bandoeng).
251697: DOWSON, Ernest - Love's Aftermath. (Samengesteld door Gerrit Komrij. Met een originele ets van Peter Yvon de Vries).
279180: (KRIMPEN, Huib van, & Max de JONG). DOWSON, Ernest - Selected Poems. (Printer's proof of a never published Dowson edition).
276677: DOYLE, Arthur Conan, Hugh WALPOLE, Rebecca WEST, Compton MACKENZIE, Israel ZANGWILL, a.o. (and "The Unknown Man") - My Religion. Together with replies from many eminent divines and others.
269069: DRANK - Jamaica-Rum - Fransche Brandewijn.
264064: (EROTICA). DRATZ, Jean - Les Fleurs du Mâle. 144 aquarelles de Jean Dratz. (1/200 exx.).
279396: PAMFLET DRENTHE - Missive van de Ed. Mogende Heeren Gecommitteerden ter Generaliteits Rekenkamer, aan Hun Hoog Mog. de Heeren Staaten Generaal, rakende het doen van rekening der penningen, die door de respective Provintien en het Landschap Drenthe ter Generaliteit gefourneerd worden.
279208: (WIJNBERG, Nicolaas). DRESDEN, Sem - François Villon (opera). & Manuel de Falla: Le Tricorne (opera).
273650: DRESDEN, S. - Enz. Enz. Uitspraken van S. Dresden hem aangeboden ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag door de leden van het Leidse Werkgezelschap Humanisme en Renaissance.
260066: (THIRY, Marcel). DRESSE, Paul - Marcel Thiry. Évolution d'un poète.
277894: DRESSLER, Fridolin - Scriptorum Opus. Schreiber-Mönche am Werk. Prof. Dr. Otto Meyer zum 65. Geburtstag am 21. September 1971.
277161: DRESSLER, Fred - Original-Vorträge und Dichtungen.
280867: DREXEL, Jeremias - De zonne-bloeme, ofte de overeenkomste van den menschelyken wil met den goddelyken. Overgezet uyt het Latyn van den eerw. p. Jeremias Drexelius door den eerw. p. Franciscus de Smidt, beyde priesters der Societeyt Jesu.
279337: DRIELENBURCH, Vincent van - Christianus-Mercurius, ofte Christelijcken bode met twee brieven. d'eene ghesonden aen D. Iacobum Arminium den 19. aprilis, 1608. d'ander ghesonden aen Iohan Wtenbogaert den laetsten augusti, 1608.
277066: (UTRECHT). DRONKEN AUGUST, De - Drie reclameplaatjes met bijbehorende envelop (Utrecht, einde 19e eeuw).
269178: (LEIDEN). DRONKEN AUGUST, De - Collectie van 10 reclameplaatjes met bijbehorende enveloppe (Leiden, einde 19e eeuw).
255138: DRUKKER, L. - De sexueele criminaliteit in Nederland 1911-1930. Een crimineel-sociologische studie.
279498: DRUKKERSJAARBOEK - Het Drukkers Jaarboek voor 1906, 1907, 1908 en 1911. Compleet in 4 jaargangen.
269488: (MOLKENBOER, Theo). DRUKKERSJAARBOEK - Het Drukkers jaarboek voor 1906. 1e Jaargang. Onder medewerking van verschillende vakkundigen.
259863: DRUKKERSWEEKBLAD AUTO-LIJN. MEER, Frits van der - Kerstnummer 1956.
279206: DRUKKUNST - Bulletin officiel des Cours professionnels, organe trimestriel de propagande technique. Vol. 32, nr. 96, Juillet 1935.
21504: DRUKWERK IN DE MARGE, STICHTING - A Thing of Beauty. Verjaardagsdoos voor Pim Witteveen. (Vriendendoos met 23 boekjes).
21507: DRUKWERK IN DE MARGE, STICHTING - Printing in Oxford & Leiden. Drukwerk in Leiden & Oxford. A joint project between members of the Oxford Guild of Printers in England, and Stichting Drukwerk in de Marge in Holland.
21503: DRUKWERK IN DE MARGE, STICHTING - E is zijn letter. (Vriendenproject ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van margedrukker Elze ter Harkel (De Vier Seizoenen) op 17 februari 2002).
276463: DRUKWERK IN DE MARGE, STICHTING - Bladwijzerproject.
280274: DRUKWERK IN DE MARGE, STICHTING - Bladspiegeling.
204733: DRURY, Allen - Original Photo with Signed Dedication.
267796: DUBOIS, Pierre H. - Ik ben niet meer zoals ik vroeger was.
277877: DUBOIS, Pierre H. - Sormi huulilla. Vuonna 1498 polttoroviolla kuolleen firenzeläisen munkin Lorenzo Vitellin tunnustukset. (Suomentanut J.A. Hollo).
251187: (FOTOMONTAGE). DUINKERKEN, Anton van - Groot Nederland en wij.
251184: DUINKERKEN, Anton van - Drievuldige begroeting. (Met drie houtgravures door Pam G. Rueter en een drukkersvignet [door Dirk van Gelder]).
272625: DUINKERKEN, Anton van - Onder Gods ogen.
2858: DUINKERKEN, Anton van - Waaiend pluis. (Met een houtsnede en sluitvignet van R. de Paauw).
4143: DUINKERKEN, Anton van - Twee vierkante meter.
961: DUINKERKEN, Anton van / Gerard BRUNING - Zilveren bruiloft.
2860: DULLAERT, Heiman - Sonnetten.
204429: DUMONT, Étienne - Le Secrétaire des amoureux. Lettres galantes.
203641: DUNAN, Renée - La Triple Caresse. Roman.
250676: DUNAN, Renée - Bekenntnisse eines Cynikers. (Confession cynique). Roman.
274889: DUNCALF, Stephen - Good Hoofs.
263893: DUPLAIN, A.F. - Feuillets. Numero Neuf.
272171: DURA, Carla - Arethusa. (Met een ets in kleur van Ans Spronk).
281813: DURA, Carla - Ongetemde kracht. Gedichtencyclus rondom schrijver, uitgever en idealist Wim J. Simons. Tekeningen Martina Wagner-Mohr.
256213: DURA, Carla - Bodemloos. Achttien gedichten met een ets van Fred C. Bergisch.
273167: (GOGUETTE). DURAND, Charles - La voix du peuple ou les républicaines de 1848. Recueil des chants populaires, démocratiques et sociaux publiés depuis la Révolution de Février. (&) La voix du peuple ou les républicaines de 1849. Chants populaires, démocratiques et sociaux faisant suite aux Républicaines de 1848. (&) Galerie des grotesques 1. Le général Croquemitaine. 3 publications in 1 volume.
274777: DÜRCKHEIM, Karlfried Graf - Transzendenz als Erfahrung. Beitrag und Widerhall. Festschrift zum 70. Geburtstag von Graf Dürckheim. (Inscribed by the author).
255060: DÜTTING, Hans - In de leegte is het goede.
255061: DÜTTING, Hans - Muziek holt zelfs het heelal uit. 'Proeve van Kubistische Poëzie'. (Met gesigneerde, 'losbladige calligrafie' van de dichter).
273207: DÜTTING, Hans - Een kort visioen. (Met opdracht).
255736: DÜTTING, Hans - Een kort visioen. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
264950: DÜTTING, Hans - Het moment van de misdaad. (Met opdracht aan Ellen Warmond).
257232: DUVERNET, Théophile - Les dévotions de Madame de Bethzamooth suivi de la retraite de Mme la Marquise de Montcornillon. (suivi de) La retraite, les tentations et les confessions de madame la marquise de Montcornillon. Histoire morale.
251963: DUYN, Gerard van - De verlaten stad. Met teekeningen van Gerard Rutten.
260396: (VROLIJK, Maarten, als:) DUYN, Geert ter - Asthariaal.
260395: (VROLIJK, Maarten, als:) DUYN, Geert ter - Asthariaal.
267115: DUYNS, Cherry, en Astrid ENGELS - Huizen. (Met een originele zeefdruk in kleuren door Astrid Engels).
281804: DWIGGINS, W.A. - Extracts from an Investigation into the Physical Properties of Books as they are at Present Published, undertaken by The Society of Calligraphers.
261346: (ALKEMA, Wobbe). DYKSTRA, R.H. - W. Schuhmacher. (Met handtekening van Alkema).
269179: (MIJNBOUW). EASTON, N. Wing - Ter nagedachtenis van Dr. R.D.M. Verbeek (1845 - 1926). Met een bijdrage van D.R.J. baron van Lijnden.
269516: (REISETAGEBUCH). EBERT, Ernst und Wladislaus CZARNOMSKI - 136 Tage zu Fuss durch Deutschland, Dänemark und Schweden (4500 km). Wanderschaftserinnerungen.
266221: ECKEREN, Gerard van - Parade gaat door!
267900: ECKERT, Harald - Harald Eckert geb. 1.VIII.1903. gefallen am 22.I.1942. (Poetry and letters printed in diazotype).
277009: (ROOS, S.H. de). EDEMA VAN DER TUUK, F.L. - Th.J. Verrijn Stuart, ter herinnering.
253820: EDEN, Anthony (as Lord AVON) - Typed letter signed 'Avon' and dated 'August 23rd, 1961.'
273536: EDGEWORTH, Maria - The Basket-woman and other Stories.
281548: EDINGA, Hans - De wintertuin. Gedichten. (Met gesigneerde opdracht).
4284: EDINGA, Hans - Meer raven dan rozen. Verzamelde gedichten.
280401: EECKHOUT, Joris - Een inleiding tot Karel van de Woestijne. Met portretten.
267589: EEDEN, Frederik van - Johannes Viator. Kniha lásky. (Vertaald in het Tsjechisch door Miloš Seifert).
281402: EEDEN, Frederik van / LONDON, Jaap - Het godshuis in de lichtstad. Met ontwerp-teekeningen van J. London.
19450: EEDEN, Frederik van - Paul's ontwaken. Met een portret naar een teekening van Marie Cremers. (Met handgeschreven opdracht van Van Eeden aan Willem Vogelsang).
260965: EEDEN, Frederik van - La malgranda Johano. Lau la dek-oka holanda eldono tradukis H.J. Bulthuis.
267590: EEDEN, Frederik van - Hrdinná láska. Preložil Miloš Seifert. (Vertaald in het Tsjechisch door Miloš Seifert).
267615: EEDEN, Frederik van - Radostný svet. Úvahy o cloveku a lidské spolecnosti. Prelozil z holandstiny se svolenim autorovým Milo Seifert.
19317: EEDEN, Frederik van, als: Cornelis PARADIJS - Grassprietjes. Of Liederen op het gebied van Deugd, Godsvrucht en Vaderland.
268401: EEDEN, Frederik van - 'Frederik van Eeden'. Sigarettenzijdje met portret.
268403: EEDEN, Frederik van (& Josephin PÉLADAN) - Zázraky a mysticism v staré i nové dobe. Studie. Z holandštiny preložil prof. Miloš Seifert. (Vertaling in het Tsjechisch).
276348: EEKHOUT, Jan H. - Twee dichtbundels: Het ander koningschap. (&) Kwatrijnen.
256061: EEKMAN, Nico - Verbeeldingen. Portefeuille met 18 Houtsneden door Eekman 1921 'De Boeren'. (Prospectus).
272963: (SCHEEMDA). EELSSEMA, W.J. - Hoedjes! Blijspel in één bedrijf. Gevalletje van vrouwenlist.
267885: EES, Jan van - Wat krijgen we nou?
281843: EGGINK, Clara - Landinwaarts.
278410: EGGINK, Wim - Het spookt in Emma.
259951: EGTEN, Henriëtte van - Schatten.
250430: EIERT, Helene - Männerschande und Frauenknechtschaft. Die Prostitution vom Standpunkte der Frau. Ein offenes Wort an die Männer.
279867: (RIMBAUD, Arthur). Frédéric S. EIGELDINGER (red.) - Études sur les "Poésies" de Rimbaud.
271593: EIGENHUIS, J. - Kleine motieven.
263113: (SLUITER, Willy). EIGENHUIS, J. - De schout van Amsterdam.
258372: EIJCKMANS, Jozef - Intrek bij oktober. (Met handgeschreven opdracht aan Ellen Warmond).
277992: EIJK, Jan van - De Bijbel in het klein, voor kinderen. Door Jan van Eijk, Predikant te Loosduinen.
258898: EIKEBOOM, Henk - Het rood blazoen.
267932: EIKEBOOM, Henk - Jonge Garde, vooruit! Een woord aan de A.J.C.'ers.
273146: (KRIMPEN, J. van). EISLER, Michael Josef - Exlibris van J. Greshoff door Jan van Krimpen in de dichtbundel Elfenbeinturm.
274159: EKKERS, Remco - Glenn Gould.
266420: ELBURG, Jan G. - De gelijkenis van de zeekoe.
268162: ELBURG, Jan G. - Verzen uit de Zevensnaar.
274374: ELDEN, W. van - Drie getypte, gesigneerde brieven aan A.F. Ruitenberg-de Wit uit 1960 en 1964 over vertalingen uit het Engels, Latijn, Italiaans en Middelhoogduits.
19518: ELENBAAS, Wally - Het Boek Ruth. (Met 35 zinktekeningen in kleuren van V.H. Elenbaas).
279289: (HOFMAN). ELFENRIJ - Parsival. Naar de bewerking van Will Vesper.
21879: ELIOT, T.S. - Cape Ann. (Vertaald door Bert Voeten).
279197: ELIOT, T.S. - Selected essays.
279452: ELLIOTT, Harry - (Kalender voor 1932).
280947: ELSSCHOT, Willem - Lijmen. I. Lijmen. II. Het been.
267130: ELSSCHOT, Willem - Het Huwelijk.
9659: ELSSCHOT, Willem - Lijmen.
3759: ELSSCHOT, Willem. Als: A. de Ridder - De juweelenstoet.
4526: ELSSCHOT, Willem - Pensioen.
27669: ELSSCHOT, Willem - Lijmen. I. Lijmen. II. Het been.
9570: ELSSCHOT, Willem - Het been. Met een inleiding van Menno ter Braak.
281009: ELSSCHOT, Willem - Verzen. (Originele drukproef).
280954: ELSSCHOT, Willem - Brief aan Walter. (Met een verantwoording door Wieneke 't Hoen en Vic van de Reijt).
14115: ELSSCHOT, Willem - Villa des Roses. (Met handgeschreven opdracht van Walter de Ridder).
280951: ELSSCHOT, Willem - Kaas. (Gesigneerd exemplaar).
280945: ELSSCHOT, Willem - Lijmen. Versierd door Henri van Straten.
280946: ELSSCHOT, Willem - Het been. Met een inleiding van Menno ter Braak.
25844: ELSSCHOT, Willem - Het been. Met een inleiding van Menno ter Braak.
280948: ELSSCHOT, Willem - Lijmen. I. Lijmen. II. Het been.
281115: ELSSCHOT, Willem - Lijmen. Het been.
11338: ELSSCHOT, Willem - Het huwelijk.
280942: ELSSCHOT, Willem - Lijmen.
280943: ELSSCHOT, Willem - Lijmen. Versierd door Henri van Straten.
280944: ELSSCHOT, Willem - Lijmen. Versierd door Henri van Straten.
267131: ELSSCHOT, Willem - Aan mijne moeder.
18357: ELSSCHOT, Willem - De Baggerman. (Gedicht).
18720: ELSSCHOT, Willem - Tsjip en De Leeuwentemmer. Roman in 2 episoden. Ingeleid door Marnix Gijsen.
9615: ELSSCHOT, Willem. Als: NICODEMUS - De Bekeering van Viaene.
279151: ELZEN, Maarten van den - Uden. (Met een originele, genummerde en gesigneerde fotografie van Victor Notermans).
277338: ELZINGA, Gijs - Onvangbaar. Prenten met gedichten.
273114: EMANTS, Marcellus - Om de mensen. Tooneelspel in drie bedrijven. (Dramatisch bijvoegsel van Groot-Nederland, Maart 1917).
279273: EMANTS, Marcellus - Uit vrees.
273115: EMANTS, Marcellus - Als het getij verloopt... Blijspel in één bedrijf.
265308: EMANTS, Marcellus - Een oude knol.
279272: EMANTS, Marcellus - 'Ludovicus van Omswinkel's breeje opvattingen'. Pag. 227-255 in: Groot Nederland, Emants-nummer, mei/ juni 1943.
16366: EMANTS, Marcellus - Sneldichten. (Gekozen door Nop Maas en Marijke Stapent [sic] Eggen).
29456: EMANTS, Marcellus - Geuren. Tooneelspel in drie bedrijven.
29459: EMANTS, Marcellus - Artiest. Tooneelspel in drie bedrijven.
29462: EMANTS, Marcellus - Hij. Dramatisch tafereel.
254593: (RAEMAEKERS). EMBDEN, David van - Nationale ontwapening of volksverdelging. Rede gehouden bij de algemene beschouwingen over de staatsbegroting op 23 april 1924 in de Eerste Kamer der Staten-Generaal. (Met een naschrift door P.J. Oud.)
17037: EMDE BOAS, Dr. C. van - De sociogenese van de vitale afkeer tegen de homo-sexualiteit.
256481: JOODSE EMIGRATIE - I.T.O. Vlugschriften No. 2.
271973: EMMENS, J.A. - Kunst- en vliegwerk. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht van de auteur aan Hans Gomperts).
268311: ENGEL, Peter - hier sitzend nach mitternacht. bebildert von eric van der wal.
277006: ENGELHART, Ben - De schoonheid van het schrift.
9735: ENGELMAN, Jan - In het verborgene gedrukt.
14249: ENGELMAN, Jan - Kindje wiegen. Een Kerstspel.
280350: ENGELMAN, Jan - Tuin van Eros en andere gedichten.
271370: (AVIATION). WALTER AIRCRAFT ENGINES - Bulletin Walter 1937, No. 1.
265993: ENQUIST, Anna - Hemligheten. Roman. Översättning från nederländskan av Per Holmer.
204666: ENSCHEDÉ & Zonen, Joh. - Rijmprenten. Eerste reeks. (Prospectus).
274652: (SCHOLTEN, Hendrik Jacobus). ENSCHEDÉ - Wandkalender voor het jaar 1905, aangeboden door Joh. Enschedé en Zonen.
281572: ENSCHEDÉ & ZONEN, Joh. - Maandblad Chemigrafie. 8 nummers met verschillende onderwerpen. 1924-1926.
273989: ENSCHEDÉ en ZONEN, Joh. - Portefeuille-kalender aangeboden aan de inteekenaars op de stads-editie Oprechte Haarl. Courant. Winterdienst 1906/'07 door de uitgevers Joh. Enschedé en Zonen, Haarlem.
273990: ENSCHEDÉ en ZONEN, Joh. - Portefeuille-kalender aangeboden aan de inteekenaars op de stads-editie Oprechte Haarl. Courant. Zomerdienst 1907 door de uitgevers Joh. Enschedé en Zonen, Haarlem.
274688: ENSCHOT, Henri van - Een Feestgeschenk uit Haaren om uw Geheugen wat op te frisschen met eigengemaakten tekst en printen. (Reis- en bedevaartalbum).
264267: ENSIS, Peter - Mausoleum.
276475: (STOCKHAUSEN, von). EPEN, D.G. van - Urkundliche Filiation derer von Stockhausen in Holland und Deutschland.
265919: (STREUVELS, Stijn). ERENS, Frans - Bibliographie. Stijn Streuvels, Land en Leven in Vlaanderen.
271421: ERENS, Frans - Aanteekeningen over de school van Beuron.
16838: ERENS, Frans - Boekbeoordeeling. Françis Vielé-Griffin, Palai. (En) Dr. Fastenrath, Columbus. (Met handgeschreven opdracht uit 1895).
20462: ERKELENS e.a., Rob van - En Pasje dan?
279808: (BROUWERS, Jeroen). ERNEST - Cartoon naar aanleiding van de toekenning van de Prijs der Nederlandse Letteren 2007.
272116: EROTICA - Bibliographical erotica collection. (Convolute of 7 nice and very rare publications of bibliographical interest).
280355: ERSKINE, John - Actaeon and Other Poems.
280284: (PLAATJESALBUM). De ERVE H. de JONG, Wormerveer - Met het Maanmannetje in één Nacht naar de schoonste plekjes van Nederland. Een reisverhaal voor kinderen, tevens Photographie-album.
262908: ESSEBAC, Achille - Les Griffes.
259423: ESSEN, Hein von - De zeven zangen van Abraxas. (Met een illustratie van de auteur).
256229: ESSEN, Hein von - De zeven zangen van Abraxas. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
21699: ESSEN, Hein von - Enige Dierenliedjes.
255950: ESSEN, Hein von - Originele zwart-witfoto. 15,0 x 12,0 cm.
279884: (RIMBAUD, Arthur). ÉTIEMBLE - Rimbaud, système solaire ou trou noir?
278902: ETTERMAN, Ludwig - Les divertissements erotiques.
24514: (STEEN (vert.), Eric van der). EURIPIDES - Alcestis. Vertaling door Eric van der Steen. Met een inleiding van Dr. J.C. Kamerbeek. (Met handgeschreven opdracht van Van der Steen aan Max Schuchart).
267853: (INCUNABLE). EUSEBIUS - De evangelica praeparatione.
276768: EUWE, Max - Stelling - Plan - Combinatie. (Schaken).
281030: EVANS, Walker - American Photographs. With an essay by Lincoln Kirstein.
26801: (WERKMAN, H.N.). EVENHUIS, Eddy - De leerling Alexander.
265956: EVERTS Jr., J. - Eerste werk.
265957: EVERTS Jr., J. - Proza.
280785: EWART, Gavin - A 14-year old convalescent cat in the winter. (Met een tweekleurenlinosnede van Olivia Ettema).
275858: EWERS, H.H. - Der Student von Prag. Eine Idee. Mit 8 Bildern aus den gleichnamigen Filmen.
275634: EWERS, Hanns Heinz - Hochnotpeinliche Geschichten.
278488: (STOLK, A. van). EWERS, Hanns Heinz - Von sieben Meeren. Fahrten und Abenteuer. (Met opdracht van de schrijver aan Abraham van Stolk).
275670: EWERS, Hanns Heinz - Der gekreuzigte Tannhäuser und andere Grotesken.
275633: EWERS, Hanns Heinz - Die Krawatte. Ein Brevier des Geschmacks.
268607: EWERS, Hanns Heinz - Die verkaufte Grossmutter.
250529: EYBERS, Elisabeth - Twee gedigte.
24430: EYCK, Robert van - Perpetual treason. (Luxe-exemplaar met opdracht van de schrijver).
23199: (VERWEY, Albert). EYCK, P.N. van - Idee en wil. Tafelrede over Albert Verwey.
259167: EYCK, P.N. van - Inkeer. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
259231: EYCK, P.N. van - Inkeer. (Met handgeschreven opdracht aan Mea Mees-Verwey).
1003: EYCK, P.N. van - Brent Bridge.
266063: (HAAN, Jacob Israël de). EYCK, P.N. van - In memoriam Jacob Israël de Haan.
259230: EYCK, P.N. van - Herwaarts. Gedichten.
13963: EYCK, P.N. van - De Tuinman en de Dood.
268877: (AVIATION). EYSSELSTEIJN, Ben van - De vliegende feeks. Een blijmoedig spel in drie bedrijven.
270182: EYSSELSTEIJN, Ben van - Château de Bersac '12.
260750: EYSSELSTEIJN, Ben van - Handgeschreven brief aan 'Beste Joop [Lücker]'.
8776: EYSSELSTEIJN, Ben van - Laat het sneeuwen, Heer!
268677: EYSSELSTEIJN, Ben van - Romance v F-dur.
24593: (BRUSSE). FAASSEN, Sj. van - W.L. & J. Brusse's Uitgeversmaatschappij 1903-1965.
276469: FABIUS, D.P.D. - Verzekeringsdwang.
253610: FABRE-LUCE, Alfred - Écrit en prison.
273188: FABRÈS, Oscar - Hommage à Oma. 30 Mai 1931. (Originele kleurentekening in inkt, waterverf en potlood. Gesigneerd 'O Fabrès').
273442: FABRÈS, Oscar - Frank Schoonmaker Selection. Collection of wine prints. In envelope handwritten by Fabrès. C.1949.
273189: FABRÈS, Oscar - Originele tekening.
281066: FABRÈS, Oscar - 3 ansichtkaarten voor Grand Hotel Gooiland, Hilversum (1939).
273382: FABRÈS, Oscar - 8 ansichtkaarten voor Hotel de l'Europe, Restaurant Excelsior.
281067: FABRÈS, Oscar - 2 ansichtkaarten voor Grand Hotel Gooiland, Hilversum (1939).
273383: FABRÈS, Oscar - 2 ansichtkaarten voor Hotel Hamdorff, Laren (1939).
273222: FABRÈS, Oscar, & Alice FABRÈS - Anne and Maryke. Holidays in Holland.
273187: FABRÈS, Oscar - 'To Oma from Alice and Oscar'. Originele kleurentekening.
279024: FABRICIUS, Jan - Dolle Hans. Indo-drama. (Programmaboekje van het Louis Bouwmeester Theater, Wagenstraat 79, Den Haag).
281182: FABRICIUS, Johan - De bruiden in het bad en andere duistere daden.
279571: (WESTZAAN). AZUURBLAUW-FABRIEK - Société de la Fabrique de Bleu d'Azur à Westzaan. (Visitekaartje / Trade card).
279610: (HEINZ). FAIRMAN, Leroy - The Growth of a Great Industry. The story of an industrial success, the principles upon which it was founded, the spirit by which it is animated, and the manner in which it is conducted.
255350: FAIVRE, Abel - Succinct, humorous handwritten letter signed to an American signature hunter.
275739: FAMKE e.a. - Wat wil het Nieuw-Feminisme?
204689: FARRAR, F.W. - Een Student of een loopbaan met hindernissen. Uitgegeven door J. KNEPPELHOUT
17035: FARRAR, Frederic W. - St. Winifred's or The World of School. With illustrations by Gordon Browne.
202834: FARRAR, Frederic W. - Een schooljongen, of van Kwaad tot erger. Naar het Engelsch uitgegeven door J. Kneppelhout.
272217: FARRER, Julia, & Ian TYSON - Partwork 00.
256344: (LOTI, Pierre). FARRÈRE, Claude - Pierre Loti quand je l'ai connu.
279893: (RIMBAUD, Arthur). Robert FAURISSON - A-t-on lu Rimbaud?
274608: FAUST, Leo, & F.X.M. SCHIPHORST - Parijs bij nacht. Met circa 70 illustraties. (2e herziene druk).
22028: FAVEREY, Hans - 'Vol tederheid herhaalt zij wat ze ziet (...)'.
428: FAVEREY, Hans - Doorboord.
278935: FEEN, A.H. van der (ook bekend als F. DE SINCLAIR) - Haar groote dag. Tooneelspel in drie bedrijven. Regie: Adr. Van der Horst. (Theaterprogramma).
261267: FEENSTRA, Jack - Woorden fluisteren. Gedichten.
271223: FEILBOGEN, Siegmund - Smith und Turgot. Ein Beitrag zur Geschichte und Theorie der Nationalökonomie. (Mit Widmung des Autors).
271094: FEITH, Jan - De reis om de wereld in 40 dagen of de zoon van Phileas Fogg. Met teekeningen in den tekst van den schrijver en vier platen van P. Das.
281282: FEITH, Rhijnvis - Het graf, in vier zangen.
257936: FEITH, Jan - Ter zonne! Een sprookje van vruchtloos vliegen. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
281794: FEITH, Rhijnvis - Julia; Ferdinand en Constantia; Verhandeling over het heldendicht (e.a.) in Dicht- en Prozaïsche Werken deel 5 en 6.
278848: FELDMANN, Clarence - Electrotechnische opstellen. Gedenkboek. Aan Prof. Dr. Ing. h.c. Clarence Feldmann bij zijn afscheid van de Technische Hoogeschool te Delft op 8 juni 1937 uit naam van geheel electronisch Nederland aangeboden boekwerk als blijk van hulde voor het vele, dat hij in Nederland en daarbuiten voor de ontwikkeling van de electrotechniek heeft gedaan.
270748: FELIX, G.H. / ALFARO - Eenige zangnummers en de korte inhoud van Truytgen van d'Noordermarckt, Amsterdam A° 1638. Opérette in 3 bedrijven door G.H. Felix, vrij bewerkt naar een uitheemsch onderwerp. Muziek gecomponeerd en georchestreerd door Serpette en J. Martin S. Heuckeroth, met gebruikmaking van de Oud-hollandsche zangwijzen uit Valerius' Gedenck-klanck. Tekstboekje met illustraties van Alfaro.
253319: FENIN, Gerbrand - En de imam van Oman zei: "Amen". (Limericks).
278765: FENS, Kees - Uitgebreid artikel voor De Volkskrant in typoscript.
260006: FENS, Kees - Het Oosten komt altijd tekort. Lezing (...) ter gelegenheid van de uitreiking van de Theo Thijssen-prijs voor Kinder- en Jeugdliteratuur 1988 aan Willem Wilmink. (Met 2 illustraties van Alfons van Heusden).
276663: FERGUSON, Walter - Schetsen uit den jeugdigen leeftijd van Walter Ferguson, den zoon van een' Schotsch predikant. Naar de derde Engelsche uitgave door G. Engelberts Gerrits.
8606: FERLINGHETTI, Lawrence - Christ Climbed Down. (Met een illustratie van Paul Snijders).
279935: FERNANDEL - Photo originale dédicacée et signée, 1965.
267851: (INCUNABLE). FERRARIENSIS, Johannes - Liber noviter editus. De celesti vita. In quo infrascripta continentur. In primis. De natura Anime rationalis. De immortalitate Anime. De inferno et cruciatu Anime. De paradyso et felicitate Anime. (Also known as De Coelesti vita et de animarum immortalitate).
280150: (MOENS, Wies). FERRINI, Contardo - De kerstnovene van Contardo Ferrini. Nederlands van Wies Moens.
278086: FERRON DE LA FERRONAYS, Henri-Marie-Auguste - Lettre manuscrite, autographe 'LaFerronnays', à 'Mon cher collègue', datée 'St. Mars Lajaille/ le 12 Février 1884'.
2572: FERWERDA, Frits - Tweehonderd anagrammen.
264509: (SLAUERHOFF, J.). FESSARD, Louis J.E. - Jan Slauerhoff (1898-1936). L'homme et l'oeuvre. (Met handgeschreven opdracht van de auteur).
277498: (INDONESIË). FEUILLETAU DE BRUYN, W.K.H. - Wie voor de Grondwet stemt, stemt voor de ontbinding van het Koninkrijk. (Kiest Lijst 9).
279198: FIELD, Michael - The Wattlefold. Unpublished poems by Michael Field. Collected by Emily C. Fortey. The Preface by Fr. Vincent McNabb.
277116: FIERA, Battista - De Ivsticia Pingenda. On the Painting of Justice. A dialogue between Mantegna and Momus. The Latin text of 1515 reprinted with a translation, an introduction and notes by James Wardrop.
281144: FIERENS, Andy - Nooit worden wij ergens uitgenodigd.
276585: FIERET, Gerard - De lasso van de minnaar. (Met opdracht).
260364: FIERET, Gerard Petrus - De lasso van de minnaar. (Met handgeschreven opdracht van Fieret).
252713: FIERET, Gerard Petrus - Filosofie van een vlinder. (Met handgeschreven opdracht van Fieret).
276729: (SITWELL, Edith, Osbert & Sacheverell). FIFOOT, Richard - A Bibliography of Edith, Osbert and Sacheverell Sitwell.
277228: FIJI - Collection of 6 original b/w photographs, c.1925.
273070: FIJNSPAR - Picea abies / Fijnspar. (Met een tekening door Johan Breuker). (Den Haag), Althaea Pers, (2007) [= 2006].
271395: FIKKEE, L.J. - De werkstakende dienstmeisjes. Groote klucht met zang voor drie dames.
278517: FILMKARTEN - Blitzzug der Liebe (Stummfilm, 1925). 6 Ansichtskarten + 2 von Ossi Oswalda und 2 von Willy Fritsch.
278518: FILMKARTEN - 4 Ansichtskarten von Emil Jannings.
278519: FILMKARTEN - 5 Ansichtskarten von Filmstars: Käthe von Nagy, Renate Müller, Lilian Harvey, Hans Albers & Wolf Albach-Retty.
277120: FILMLIGA - Filmliga. Jaargang 5-8. 1931-1935.
278626: FILMLIGA - Filmliga. 6e jaargang nr. 11, October 1933.
278628: FILMLIGA - Filmliga. 6e jaargang nr. 7, Juni 1933.
278627: FILMLIGA - Filmliga. 6e jaargang nr. 10, September 1933.
275857: FILMVERHUUR - Broadway 8 mm home movies. Verhuur.
265087: FINNEY, Jack - De laatste raid van de U-19. Naar het Amerikaansch door J.I. Burgel.
204633: (SCHILLER). FISCHER, Kuno - Die Selbstbekenntnisse Schillers. Vortrag gehalten in der Rose zu Jena am 4. März 1857. & Schiller als Philosoph. Vortrag 10. März 1858. & Schiller als Komiker. Vortrag 30. Januar 1861.
267889: (FLOWERS). FISHER, F.H. - Reginald Farrer, Author, Traveller, Botanist and Flower Painter. By F.H. Fisher. With additional notes by E.H.M. Cox & W.E.Th. Ingwersen.
275399: FITZMAURICE, M. - British Banks and Banking. A Pictorial History.
274325: (BEHRENS, Peter). FLAISCHLEN, Cäsar - Jost Seyfried. Ein Roman in Brief- und Tagebuchblättern. (Deluxe copy).
267854: FLÄMIG, Otto - Monogramme auf Münzen, Medaillen, Marken, Zeichen und Urkunden. 2. stark erweiterte und überarbeitete Auflage mit 2461 gezeichneten Monogrammen.
274330: (DARAGNÈS). FLAUBERT, Gustave - La Tentation de St Antoine. Avec une introduction de Paul Valéry et des illustrations de J.-G. Daragnès.
275329: FLEG, Edmond - The Wall of Weeping. Translated from the French by Humbert Wolfe.
269621: FLEURET, Fernand, & Roger ALLARD - La Célestine. Tragi-comédie imitée de l'espagnol. Quatre cuivres originaux de Constant Le Breton.
276532: FLORIAN, Jean-Pierre Claris de - Théâtre de Florian. Tome 1 et 2.
268731: FLORIAN, Jean-Pierre Claris de - Estelle. Uit het Fransch.
258877: FOCKEMA ANDREAE, J.P. - De stad Utrecht. Haar historie en haar toekomst. Twee voordrachten voor de Utrechtsche Volksuniversiteit.
274654: (TYTGAT, Edgard). FOCQUENBROCH, Willem Godschalk van - Diogenes den wyse.
31493: FOCQUENBROCH, W.G. van - Zes puntdichten.
275236: (HAAN, Jacob Israël de). FOERSTER, Fr.W. - Levenswandel. Een boek voor jonge menschen. Vertaald door Titia van der Tuuk. Met een inleiding van Dr. H.L. Oort.
250896: FOGAZZARO, Antonio - Drie artikelen over Antonio Fogazzaro uit verschillende tijdschriften.
278616: FRIANDISES DE FOIRE - Collection de 5 lettres de demande de participation à une foire ou une kermesse avec un stand de gaufres ou de bonbons.
278823: FOKKEMA, Redbad - Een lied voor de week.
278822: FOKKEMA, Redbad - Een lied voor de week.
256531: FOKKEMA, R.L.K. - Ter nagedachtenis van Redbad Ludger Klazes Fokkema.
275777: FOKKER N.V. - Bulletin Fokker. Vol. VIII No. 7-8, 1932.
275676: RADIO-FOLDERS - Drie reclamefolders voor radio's, ca. 1938.
276904: FOLIUM - Folium librorum vitae deditum.
12426: FOLLAIN, Jean - Drie gedichten. (Met een vertaling door Clasine Heering).
262083: LA FONTAINE VERWEY, Herman de, & Huib van KRIMPEN - Tentoonstellingen. Handschriften en incunabelen. Het welverzorgde boek.
280324: FONTAINE VERWEY, H. de la - Voor de ware boekenvriend.
255205: LA FONTAINE, Jean de - Poèmes. Édition conforme aux textes originaux établie par Louis Perceau et ornée d'illustrations en couleurs par J.-P. Carré.
276259: LA FONTAINE, Jean de - La Fontaine en miniature.
255174: LA FONTAINE, Jean de - Poésies. Édition conforme aux textes originaux établie par Louis Perceau et ornée d'illustrations en couleurs par Louis Morin.
281659: FONTENELLE, Bernard de - Irons-nous sur la Lune?
272797: FOPPEMA, Yge - Requiem. (Rijmprent).
261509: FORT, Paul - L'Homme tombé du Paradis. Petit Roman Gaulois.
277245: FORT, Paul - 'S'Gravenhague au Cygne' (Gesigneerd handschrift).
257797: FORT, Paul - La France à travers les ballades françaises. 8 volumes de la série: L'Amour enfant de bohème - Chansons d'Amour - Chants du malheur et chansons du bonheur - L'Homme tombé du Paradis - Livre d'espérance - Quartier Latin - Le Rire français - Rois de France.
278007: FORT, Paul - 'La Ronde autour du Monde'.' (Manuscrit signé, 1929).
258854: FORT, Paul - Quartier Latin.
271109: FOTOALBUM - Album met 74 foto's uit ca. 1910-1912, o.m. over luchtvaart, Den Haag, Rotterdam en Giethoorn.
269734: FOURNIER, Alfred - Wat volwassen jongens wel eens mogen weten. Met toestemming van den schrijver bewerkt door Dr. Stephan.
274390: FOYLE, Christina - Typed letter signed and photograph, sent to an autograph collector.
273688: FRANCE, Anatole - Sur une signature de Marie Stuart.
275473: (LABORDE, Chas). FRANCE, Anatole - Jocaste & Le chat maigre. Illustré de trente et une pointes sèches de Chas LABORDE. (Ex. spéciale sur Japon impérial).
270501: FRANCE, Anatole - Balthasar. (Deutsche Übersetzung von Kurt Jung).
19538: FRANCISCUS, Sint - Il cantico di Santo Francesco intitolato del Sole. Het Zonnelied van den heiligen Franciscus. (Italiaanse tekst naast vertaling van Gabriël Smit. Met een litho van J.B. Sleper).
268609: FRANCQ VAN BERKHEY, Joannes Le - Verklaaring van de Zinnebeeldige Eeuwprint, op den Staatelyken Vierdag, van het Tweehonderdjaarige Eeuwgetyde der Oprichtinge van Hollands Hooge School, binnen de stad Leyden.
275971: FRANKE, S. - De wajangpop.
275970: FRANKE, S. - Sinjo-Juul. (Roman).
280026: FRANQUINET, Robert - De wijnstok in de sintels.
280027: FRANQUINET, Robert - De laatste dageraad. Verzen.
279474: FRANQUINET, Robert - De anarchie der ontdekkingstochten. Manifest ter verdediging van de werkelijkheid in de beeldende kunst. 1949.
2574: FRANQUINET, Edmond - Vluchten.
280031: FRANQUINET, Robert - Een oogappel vol rhythmestoringen en struwelen.
281510: FRANQUINET, Robert - Marat de marskramer. (Met handgeschreven, gesigneerde opdracht aan Henri Bruning).
266783: FRANSSENS, Jean-Paul - De uitvinder. Novelle.
274595: FRANSSENS, Jean-Paul - Kinderschrik. Verhalen en tekeningen.
278328: FRANZEN, Piet - Collectie uitgaven, correspondentie, uitnodigingen, aankondigingen etc.
205873: FRÉBAULT, G. Elie - Lettre autographe signée (LAS) à Monsieur E. Rousseau, Théâtre des Variétés.
268400: (EEDEN (inl.), Frederik van). THOREAU, Henry David - Walden. Met een voorwoord van Dr. Fred. van Eeden en een inleiding van W.H. Dircks. Uit het Amerikaansch vertaald door Suze de Jongh van Damwoude.
251736: FRENKEL, M.B. - Acht gedichten.
281272: (GRUNBERG, Arnon). Mr. F.E. FRENKEL - Twee handgeschreven brieven en vier correspondentiekaarten van mr. F.E. Frenkel aan 'Zeer geachte heer Simons'.
269602: (INTERNATIONAL ADVERTISING ART). FRENZEL, H.K. (ed.) - Gebrauchsgraphik/ International Advertising Art. Monatsschrift zur Förderung künstlerischer Reklame./ Monthly Magazine for Promoting Art in Advertising. Vol. 6 Nr. 12, 1929. (Complete).
253676: (DER MOUW, J.A.). FRESCO, M.F. - De dichter Dèr Mouw en de klassieke oudheid.
281353: FRIEDMAN, Carl - Vater. Aus dem Niederländischen von Marlene Müller-Haas.
280137: FRIJLING, J. - "Slavernij". Een stukje geschiedenis der Indische buitengewesten, voor wie dat niet overbodig mocht zijn.
272546: FRISIA - Fryslan Kalinder 1924.
100494: FRY, Christopher - A Phoenix Too Frequent.
277050: (SPIEGELS, CHINESE). FU-TSUNG, Chiang - Masterpieces of Chinese Bronze Mirrors in the National Palace Museum.
254888: FULLER, John - Logical Exercises.
267483: FULLER, Roy - The Historian. (Typescript Signed).

Next 1000 books from Antiquariaat Fokas Holthuis (ILAB/NVVA)[an error occurred while processing this directive]

6/8