Antiquariaat Fokas Holthuis (ILAB/NVVA)
Daal en Bergselaan 78, 2565 AG Den Haag (BY APPOINTMENT ONLY) Tel:. +31 (0)70 346 60 20 Mob.: +31 (0)6 5329 7017            Email: fokas@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
256971: PERRON, E. du - Nutteloos verzet. Met een tekening van A.C. Willink.
24975: PERRON, E. du - E. du Perron aan A. Roland Holst. Fragmenten uit brieven. (Samengesteld en toegelicht door J.H.W. Veenstra. Met een portret-gravure (E. du Perron voorstellende) van Pieter Wetselaar).
1356: PERRON, E. du - Blocnote klein formaat.
271368: PERRON, E. du - Gebed bij de harde dood.
14640: PERRON, E. du - Chère Mademoiselle. Een onbekende brief aan Suzanne Lonneux met een toelichting door Paul E. Voorhoeve.
262951: PERRON, E. du - Handgeschreven briefkaart aan 'Beste Maurice [Roelants]'.
251142: PERRON, E. du - Poging tot afstand. Met een Tekening van A.C. Willink. (Met handgeschreven opdracht van Du Perron aan Nini Brunt).
251141: PERRON, E. du - Bij gebrek aan ernst. Met een Tekening van A.C. Willink. (Met handgeschreven opdracht van Du Perron aan Nini Brunt).
256602: PERRON, E. du - Beste Constant. Een onbekende brief aan Constant van Wessem met een nawoord en aantekeningen door R. Storm.
271565: PERRON, E. du - Voor kleine parochie. (Cahiers van een Lezer. Met handgeschreven opdracht van Du Perron aan Truida ter Braak!).
273048: PERRON, E. du - Een voorbereiding. Met een tekening door A.C. Willink.
272816: PERRON, E. du - Een Vers.... (Met een originele, geparafeerde ets door O.T.A. Egberts-Richter).
266596: PERRON, E. du - Originele zwart-witfoto. 6,4 x 6,0 cm.
267829: PERRON, E. du (als:) KLOOT VAN NEUKEMA, W.C. alias Cesar BOMBAY - Het paradoxale vrouwtje en andere poëmen voor bij de huiselijke haard.
7016: PERRON, E. du - De smalle mens.
7083: PERRON, E. du - Over Stendhal.
280499: ARETHUSA PERS. (BLOKLAND, Herber) - Liber amicorum. Herber Blokland 70 jaar. (Met een Ten geleide door Henk van Otterloo, Ferrie van Ramele en Johan Souverein).
255879: QUID NOVUM PERS - Een sterrebeeld en acht straatjes.
262182: PERSE, Saint-John - Oeuvre Poétique. 1. Éloges - La Gloire des Rois - Anabase - Exil. 2 : Vents. Amers. Chronique. Édition revue et corrigée.
25411: HUMAN RIGHTS in historical perspective. - Documents selected and introduced by J.H.W. Verzijl, Emeritus Professor of International Law. (Met vijf portretten in bruin door S.L. Hartz).
279102: PETERS, Arjan - Het goede wil niet winnen. Over sport en tv in de zomer. (Met tekeningen van Paul van der Steen).
259963: PETERS e.a., Arjan - Schrijvers schetsboek. (Gesigneerd).
280143: PETERS, C.H. - De landsgebouwen te ’s-Gravenhage. Rapport aan Zijne Excellentie den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid door C.H. Peters, Rijksbouwmeester.
278767: PETERSEN, Edw. - De daad is aan de ouders van Mulo-jongens.
22162: (LEOPOLD, J.H. (vert.)). PETRARCA - Brief aan Giovanni Coronna. Vertaald door J.H. Leopold.
271091: PETROV, Peter - Miettes du journal d'un malade. (Met twee originele, paginagrote houtgraves door Peter Lazarov)
261417: PEUGEOT - Peugeot 203. Notice d'entretien. 8me édition.
257182: PEUGEOT - Banquet Peugeot. Salon 1936. Palais des Sports Dimanche 4 Octobre. A votre Service: 302 402. Deux soeurs parées de toutes les vertus. (Menu).
267361: PEYPERS, Ankie - hij 2.
271320: PFERDERENNSPORT / PFERDEWETTEN - Wiener Turf mit den Neuesten Nachrichten. 10. Jahrgang Nr. 47. 1921.
204966: PHILADELPHIA - Souvenir of Philadelphia, Pennsylvania.
265077: PHILADELPHIA - Original washed ink drawing of Schuylkill Waterworks, Philadelphia.
252843: PHILEBUS [= John Leslie Barford] - Fantasies.
264384: PHILIPPE, Charles-Louis - Bubu van Montparnasse. Vertaald en ingeleid door Gerard van Eckeren. Bandteekening van Jan Sluyters.
278399: PHILIPPI, F.M. - Bij een klassefoto. (Gedichten).
277185: PHILIPS - Philips. Nieuwe serie 1940-41. Juist nu een goede radio...
275463: PHILIPS - Golven die scheiden en golven die verbinden.
277156: PHILIPS, Marianne - Tusschen hemel en aarde. (Met handgeschreven opdracht van de zoon van der schrijfster).
275465: PHILIPS - Philips televisie 1961. Super-ontvangers / universele ontvangers.
275466: PHILIPS - Klinkend plezier In vrije uren. (Singletje).
275459: PHILIPS - Centraalstation te Amsterdam. Stationsplein verlicht met Philips "Halfwatt" lampen.
275457: PHILIPS - Philips Photo. Photomirenta.
275454: PHILIPS - Collectie van drie boekenleggers, twee reclamezegels en een ansichtkaart.
275455: PHILIPS. (Wladimir BIELKINE). - Maakt Uw kinderen het huiswerk lichter. Philips Argenta beschermt hun jonge oogen.
275456: PHILIPS. (Bach SCHUURMANS). - Is u ook al in het bezit van een Philips Radio-Toestel.
275464: PHILIPS - Philips persglaslampen.
275467: PHILIPS. (R.N. DEGENS) - Philips-dossier van een in muziek en grammofoontechniek geïnteresseerde journalist, ca. 1960.
255881: (TELEGRAAF, De). De PHOENIX - De Phoenix. Nood-uitgave van de staf van De Telegraaf en De Courant - Het nieuws van den dag.
275535: PHONE - The Telephone. A Domestic Tragedy. (Anonymous play, p. 106-110 in: Temple Bar. A London Magazine for Town and Country Readers, Vol. 107, nr. 422).
276143: KRYPTADIA. CONTES PICARDS - Kryptádia. Recueil de documents pour servir à l'étude des traditions populaires. Vol. X and XI.
276466: (MULTATULI). PIEPERS, Marinus C. - Een onderwerp van Ned. Indische strafwetgeving in de 2e Kamer der Staten-Generaal. Verdediging van art. 2. No. 27 van het Algemeen Politiestrafrechtreglement voor inlanders in Ned. Indië.
256923: (MAETERLINCK). PIÉRARD, Louis - Maeterlinck.
267243: PIERSON, H., e.a. - Uitnoodigingsbrief tot bijwoning van het Nationaal Congres tegen de Prostitutie, te Amsterdam, 30 April-3 Mei 1889.
267170: (ALETRINO, A.). PIERSON, H. - Openbare brief aan Dr. A. Aletrino naar aanleiding van diens brochure "Over eenige oorzaken der prostitutie".
273691: PIJPERS, Jelle L.S. - Beslissing. (Met een Engelse vertaling door Lindsay Dunn en Jelle Pijpers).
273605: PIJPERS, Jelle L.S. - Het aangeraakte boek. Deel 1. Aafjes tot Daisne.
273755: PIJPERS, Jelle L.S. - Coconut Airways.
19267: PIJPERS, Jelle L.S. - Nieuw begin. (Met een Engelse vertaling door Lindsay Dunn).
273690: PIJPERS, Jelle L.S. - Ontwaken? (Met een Engelse vertaling door Lindsay Dunn)
273695: PIJPERS, Jelle L.S. - Meisje meisje. (Met zes originele foto's van Bart Bender)
19270: PIJPERS, Jelle L.S. - Behouden huis.
19262: PIJPERS, Jelle L.S. - Huis.
204095: PIJZEL, E.D. (Charles Stewart PARNELL) - Charles Stewart Parnell.
30135: PILLECYN, Filip de - Monsieur Hawarden. (Met tekeningen van Jan Kuiper).
279607: PINTO, M. de - Handgeschreven briefje aan Mr. P.W.A. Cort van der Linden, gedateerd '12 Juny '[18]79'.
260967: (PARACHUTES). PIONEER PARACHUTE CO., INC. - Parts Catalog. (2 volumes, 1945-1948).
262144: PIRANDELLO, Luigi - De pijn om zo te leven. Met tekeningen door Alfons van Heusden. (Vertaald door Jenny Tuin).
276474: PIRENNE, Henri - Notice sur Léon Vanderkindere, membre de l'Academie. Sa vie et ses travaux. (Met opdracht van de schrijver).
266919: MANNEKEN-PIS - Geschiedenis en legende van Manneken-Pis opgesteld naar eigen bewijsstukken.
266920: MANNEKEN-PIS - Histoire et legende de Manneken-Pis suivie d'une description des principaux monuments de Bruxelles.
266910: MANNEKEN-PIS - Geschichte und Legende de Manneken-Pis nach historischen Quellen bearbeitet.von L.D.M.
252388: WALTHER AUTOMATIC PISTOL - Automatic Pistol "Walther-Sporter" Cal. .22 LR.
280391: PLAATJESALBUM - Le potager. Chromolithographies et Cultures Pratiques.
268974: KRASNAPOLSKY PLACEMAT - Placemat van A.W. Krasnapolsky, Nieuw Poolsche Koffyhuis, Warmoesstraat J. 64, Amsterdam.
277832: PLAKBOEK - Groot plakboek uit ca. 1900 met ca. 200 ingeplakte reclameplaatjes e.d.
280288: PLAKPLAATJES - Album. Met ca. 400 ingeplakte plaatjes (chromolitho).
265093: PLANT, Richard - Roman Silver Coins. A Price Guide. & Roman Base Metal Coins. A Price Guide. (2 books together).
276652: (ROOS, S.H. de). Établissements PLANTIN - Les Antiques Initiales Maigres / Notre Margeur Automatique "Universal".
252117: PLAS, Michel van der - Korte metten.
252121: PLAS, Michel van der - Going my way. (Met opdracht aan Gabriël Smit).
259415: PLAS, Michel van der (transl.) - I hear America singing. (Anthology of American war poetry, translated into Dutch).
14094: PLAS, Michel van der - Regentesselaan. (Met een bibliografie en een schets over de dichter door Dick Welsink).
259614: PLAS, Michel van der - Twee emmertjes water halen. Een bloemlezing uit de Nederlandse waterstaatsliteratuur, voorafgegaan door een cultuurphilosophische inleiding door Michel van der Plas verlucht met vergel?kende excerpten uit de schatkamers der wereld-waterstaatsschilderkunst van de Egyptenaren tot heden verzameld en gerangschikt door J.F. Doeve begeleid door een verzameling variaties op de melodie van "Twee Emmertjes Water Halen", verzorgd door H. Badings.
272845: PLASSCHAERT, Alb. A., & Albert KUMMER - Uit één Bron. Liederen / Toondichten. (Omslagtekening Albert Plasschaert).
263547: PLASSCHAERT, A. Als: Alb. P. - Liefde's onrust.
266572: PLASSCHAERT, A. Als: Alb. P. - Liefde's onrust.
275537: (TOOROP, Jan). PLASSCHAERT, A.C.A. - Jan Toorop. (Gesigneerd door Toorop, in perkament gebonden).
276823: PLASSCHAERT, Albert C. A. - Beschouwingen.
263066: PLASSCHAERT, A. Als: Alb. P. - Liefde's onrust.
275731: PLATEN, August von - Zeven sonnetten uit de Sonette aus Venedig 1824. (Vertaald door J.C. Ebbinge Wubben. Met een gesigneerde heliogravure van de Procuratie Vecchie door Johan de Zoete).
202305: PLATZ, Hugo - Über Kapillaranalyse und ihre Anwendung im pharmazeutischen Laboratorium.
267719: (RIMBAUD, Arthur). Jacques PLESSEN - Promenade et poésie. L'expérience de la marche et du mouvement dans l'oeuvre de Rimbaud.
279874: (RIMBAUD, Arthur). Jacques PLESSEN - Essai de lecture d'un texte illisible: 'Les Ponts' de Rimbaud.
206009: TUNISIA. Atlas PLM - La Tunisie. Chemins de Fer Paris-Lyon-Méditerranée. Publication éditée avec le concours et la collaboration de la Résidence Générale de la Tunisie.
277289: PLOEG, Jan van der - Getypte en gesigneerde brief aan de Maastrichtse dichter Vic Reinders (1956).
278768: PLOMER, William - The Planes of Bedford Square. (Poem).
273796: PLOMP, Hans - Liefdesoorlog. Battle of love. (Met illustraties van Gijs Stuyling).
273023: PLOMP, Hans - Moker in Mokum. Eenakter.
279799: (RIMBAUD, Arthur). Jacques PLOWERT [= Paul ADAM] - Petit glossaire pour servir à l'intelligence des auteurs décadents et symbolistes.
7634: PLUIJM, Cees van der - Het Kind de Vis. (Met drie tekeningen door Ciska Muller).
271195: PODAGRISTEN, Twee - Wiens been was 't? Wat Gerrit Koeze in 't schemer-duuster bij en heerd an zien halfbruer Tönnis Konkel vertelde. (Met een Kommentaar door C. van Dijk).
22569: POE, Edgar Allan - The Raven. (Met illustraties van Dick Dooijes).
10001: (ALEXEÏEFF, Alexandre). POE, Edgar Allen (sic!) - The Fall of the House of Usher. (With 10 aquatints by Alexandre Alexeïeff).
202877: POEL, Dirk van der (Wim SCHUHMACHER cover art). - Leekenspel.
269563: (AVIATIK). POESCHEL, Johannes - Luftfahrerdeutsch. Einheitliche deutsche Fachausdrücke in Luftschiffahrt und Flug. Im Auftrag des Deutschen Sprachvereins bearbeitet von Johannes Poeschel.
267588: POESIEALBUM - Poesie. (Bibliofiele editie).
268979: POESJKIN, Alexander Sergejevitsj - Het schot. (Met inleiding van Karel van het Reve).
265896: POINTL e.a. (redactie), Frans - Dimdom. Algemeen kultureel periodiek.
269668: POINTL, Frans - Sterven in de zon. Verhalen & brieven. Voorwoord David de Poel. Foto's Niels Schumm.
263703: POIRTERSFONDS, Het - In elk huis een eigen bibliotheek. Het Poirtersfonds.
274950: (COHEN, Fré). POLAK-VAN GELDER, S. - Besprekingen op het gebied der gezondheidsleer.
7985: (GEIGER, Willli). POLET, Sybren. Met litho's van Mart KEMPERS en exlibris van Willi GEIGER - De demon der eetzucht. (Met fraai exlibris van Willi Geiger).
276714: (HERBERT, Charles & Augusta). POLIDORI, Gaetano - Novelle morali. Parte prima.
269172: POLIGNAC, Jules de - Autograph letter signed by Prince Jules de Polignac to 'Monseigneur', dated 'Paris le 19-May 1818/ rue du Bac 91'.
264791: POLITIEK - Aan de Arbeiders van Nederland! De sociaal-democratische arbeiderspartij in Nederland en het Nederlandsch Vakverbond roepen U op, om U in beweging te zetten voor de prijsverlaging van levensmiddelen.
272155: POLIZIANO, Angelo - Twee balladen. Due ballate. Vertaling (en nawoord): Frans van Dooren. (Met een kleurenets van Olga Vychodilova).
10051: POLL, K.L. - Rakelings. Gedichten.
253436: POLLARD, Alfred W. - The trained printer and the amateur and the pleasure of small books.
277973: (PFADFINDER). POLTÉRA Ofm, Max - Der Weg eines Pfadfinders. Wahr, tapfer, treu.
259926: POMPE, W., SNOO, K. de, AUSEMS, A. (e.a.) - Neo-Malthusianisme. Wat is er tegen? (Lezingen gehouden ter openbare vergadering te Utrecht op Vrijdag 27 Mei 1938).
204099: (BOER WAR). PONTEN, Kees van, en CHRIS KRAS - Pillen voor Joe. Teekeningen van Jan Feith - Bijschrift van Kees van Ponten.
273110: POORTEN, Co van - Amsterdam je gaat naar de klote. (En 8 andere originele linosneden in groot formaat).
277148: POOT, H.K. - Op eene gelukkige boekdrukkery.
273171: POOT, H.K. - Snelheit en woede des tyts.
269832: POOT, H.K. - Berechten aen den lezer door den dichter H.K. Poot & zijn uitgever Arnold Willis. (Met een inleiding door Aldert Witte).
257884: PORCHEROT, Gustave - Inauguration du Tramway. Saint-Seine-l'Abbaye. Concours Agricole.Fêtes des 17 et 18 Avril 1904.
270097: PORRY, Eugène de - Dieu et Liberté. Deux odes traduites du russe en vers franc¸ais. Supplement aux "Fleurs de Russie", du me^me auteur. (Traductions de Derjavine et Pouchkine).
264679: PORTEGIES ZWART, Fred - Kruiend ijs. Gedichten.
19534: PORTO, Luigi Da - De geschiedenis van Giulietta en Romeo. (Vertaald en verantwoord door Herman van den Bergh. Met 13 kleurenhoutsneden van H.P. Doebele).
275009: POST, Joh.E. - Herfstkleuren.
252202: POST VAN DER MOLEN, Gerard - Dat is wat wonders. Relaas van een thuisdrukker.
256919: POSTHUMA DE BOER, Eddy - In 't nest met de rest. Tweede deel. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
204279: POSTZEGELS - Postzegelnieuws - Briefmarkenzeitung. Offic. Organ des Briefmarkensammler-Vereins "Die Globe" Arnheim. 3e jaargang 1902. Compleet.
271416: POT, Evert J. - Dagboek onder het kruis.
22570: POTGIETER, E.J. - Eens dichters vriendschap. Gédéon Busken Huet op zijn 15den verjaardag door zijne Ouders aangeboden, tot eene gedachtenis aan zijnen en hunnen overgetelijken Vriend en Weldoener E.J. Potgieter, geboren 27 Junij 1808. Gestorven 3 Februarij 1875. (Met een verantwoording getiteld 'Potgieter en de paarden' door Anthonie Donker).
261627: POTTER, Frans de - De advertentie in de nieuwsbladen.
279199: POUND, Ezra - Selected Poems. Edited with an Introduction by T.S. Eliot.
279181: POUND, Ezra - The Translations of Ezra Pound.
203583: POURTALÈS, Guy de - Les affinités instinctives.
273260: POWELL, G.H. - Excursions in Libraria: Being Retrospective Reviews and Bibliographical Notes. (Inscribed).
279128: POWYS, John Cowper - The Meaning of Culture.
205922: POWYS, T.F. - The House with the Echo. Twenty-six stories. (Nr. 8/200 numbered and signed copies).
253022: POWYS, John Cowper - The Brazen Head.
278282: POWYS, T.F. - Father Adam.
278283: POWYS, T.F. - Rosie Plum and Other Stories. Drawings by John Ward.
278292: POWYS, T.F. - Uriah on the Hill. (&) William HUNTER: The Novels and Stories of T.F. Powys.
272003: PRAAG, Siegfried E. van - Jongensdroom. Roman. (Gesigneerd met opdracht van de schrijver aan zijn broer - dedication copy).
30917: PRAAG e.a., Siegfried van - Nocturama. (Met gesigneerde opdracht).
272170: PRAZÁKOVÁ, Ana / Zdenek MÉZL - Waden in het veld van blauwe irissen.
252478: SPOORWEGEN-PREHISTORIE. (SOETENS, Cornelis) - Asphalt-sporen door geheel Nederland, in verband met de eerste sluiting der geldleening ten behoeve van het asphalt-spoor tusschen Amsterdam en Haarlem.
100174: PREMSELA, Martin J. - Hans a seize ans...
272151: PREMSTALLER, Christine & Otto - Der grüne Krug. Kurzgeschichten. (Mit 5 Linolschnitten von Ottmar Premstaller).
269926: PRENTKUNST - Catalogus eener verzameling prentkunst uit de Hollandsche en Vlaamsche School van het begin der 16e tot het midden der 19e eeuw. Kunstzaal "Pulchri-Studio". December 1899.
280639: AARDVARK PRESS - 60 geïllustreerde plano's.
279619: CARADOC PRESS - Quia Amore Langueo.
202332: CAYME PRESS - Sir Peny.
204833: OLD STILE PRESS - Abraham and Isaac. Text from the Chester Miracle Plays.
274161: PREVOST, Abbé - Histoire de Manon Lescaut et du Chevalier des Grieux. Illustrations (in colors) de Charles Martin.
261618: (DEYSSEL, Lodewijk van). PRICK, Harry G.M. - Lodewijk van Deyssel & het goede der aarde.
20476: (DEYSSEL, Lodewijk van). PRICK, Harry G.M. - In de zekerheid van eigen heerlijkheid. Het leven van Lodewijk van Deyssel tot 1890.
22247: (DEYSSEL, Lodewijk van). PRICK, Harry G.M. - Lodewijk van Deyssel & het goede der aarde.
270374: (KLOOS, Willem). PRICK, Harry G.M. - Twee kartonnen overslagmappen met elastieken. Uit de studiecollectie van Harry G.M. Prick.
5641: (DEYSSEL, Lodewijk van). PRICK, Harry G.M. - Lodewijk van Deyssel en Dr. Charles M. van Deventer.
9868: (DEYSSEL, Lodewijk van). PRICK, Harry G.M. - Op den weg der reine deugd.
27308: PRINS (vert.), Jan - Pervigilium Veneris. Venus-verwachtingsnacht. (Vertaald door Jan Prins).
271773: PRINS, Ary - Een koning.
265309: PRINS, Ary - Uit het leven. (Met stofomslag en bijbehoren).
259980: PRINS, Arij - Une exécution. (Georges Khnopff, trad.).
279497: PROLOOG. - Cultureel en literair tijdschrift van de jonge generatie.
265578: PRONK, C. - De wortels van het Stalinisme.
265191: PROOST & Zoon, P. - Archief-papier. Ter internationale grafische tentoonstelling te Amsterdam in den jare 1913.
259438: PROOST, Mien - Tot slot. Gedichten.
278254: DUITSE PROPAGANDA - Het gebruik van kleurlingentroepen, in strijd met het volkenrecht, op het oorlogsveld in Europa door Engeland en Frankrijk.
278873: PROUST, Marcel - Dnové cetby. Prelozil Miloš Hlávka.
279520: PROVO - Delta. A review of Arts Life and Thought in the Netherlands. Autumn 1967.
255349: HAPPY SECRETARIES OF YORE. Classification System Publicity - Collection of 4 English and 6 French (Belgian) illustrated publicity leaflets and trade catalogs.
268247: PUETTMANN, Emile - Feuille morte manifest van ongerijmdheden voor ongerijmdheden.
279176: PUETTMANN, Emile - The True and Lamentable History of the Wonderful Adventures of Little Red Riding-Hood. Containing her Wanton Wonderings, Distressing Disappearance and Remarkable Release. Printed for your Exclusive Entertainment by Emile Puettmann.
262259: PUETTMANN, Emile - Typografie.
273697: PULINGS, Gaston - Le père de famille.
273166: (ALBINUS, Bernard Siegfried). PUNT, H. - Bernard Siegfried Albinus (1697-1770). On 'Human Nature'. Anatomical and physiological ideas in eighteenth century.
275621: PURDY, James - Twee tekeningen en een originele foto, samen achter glas in een grote lijst.
275622: PURDY, James - Don't let the Snow fall. A poem. Dawn. A story.
262207: PURDY, James - 63: Dream Palace. Read by the author.
252849: PURDY, James - Don't let the Snow fall. A poem. Dawn. A story. (Met twee originele, genummerde en gesigneerde kleurenlitho's door Chris Buursen).
275604: PURDY, James - Children Is All.
275620: PURDY, James - Don't let the Snow fall. A poem. Dawn. A story. (Special copy with a portrait of Purdy in color aquatint-etching).
273797: PURDY, James - The House of the Solitary Maggot.
26891: PURDY, James - The candles of your eyes.
275602: PURDY, James - I Am Elijah Thrush.
267551: PUSCHKIN, Alexander - Der Reiter aus Erz. Eine Petersburger Erzählung. (Deutsch von Johannes von Guenther. Die Illustrationen sind von Alexander Benois).
274123: (HATTUM, Jac. van). PUSHKIN, A. - The Tales of Ivan Belkin.
263549: (SWARTH, Hélène). PUYMAIGRE, Théodore-Joseph Comte Boudet de - Petit romancero. Choix de vieux chants espagnols. Traduits et annotés par le Comte de Puymaigre.
278752: QUADFLIEG, Roswitha - Twee kleurenprenten.
276407: QUANTER, Rudolf - Die freie Liebe und ihre Bedeutung im Rechtsleben der Jahrhunderte. Eine kulturhistorische Studie.
258860: QUATCH! - (Literair tijdschrift. 1e jaargang nr. 1-4, 1980-1981).
278426: QUENEAU, Raymond - Stílusgyakorlatok. Fordította és kiegészítette Bognár Robert. Tipográfiai stílus Gyakorlatokkal megformálta Szánto Tibor.
272519: QUENEAU, Raymond - Das heiße Fleisch der Wörter. Dreizehn Sonette und andere Gedichte über die Kunst der Poesie, aus dem Französischen übersetzt von Ludwig Harig.
25613: (BOUTENS, P.C.). QUERIDO, Is. - De mannen, die voor ons schrijven. P.C. Boutens.
258807: QUERIDO, Is. - Originele foto achter glas in lijst.
258808: QUERIDO, Is. - Originele foto in map.
279983: QUINCEY, Thomas de - De Engelsche postwagen. Ingeleid en vertaald door Albert Verwey. (Met een koper- en houtgravure door S.L. Hartz).
274120: QUISPEL, Joanna - Portretten, pastels, linosnedes.
260082: RAABE Jr., J.A. - Sonnetten. Met een inleidend woord van Dr. J.H. Gunning J.Hz.
266241: RAALTE, Frits van - Kinderen en menschen.
266162: (HAAN, Jacob Israël de). RABAUW, Segher - 'Boeken en Tijdschriften'.
204131: RABELAIS, François (Maistre ALCOFRYBAS) - Pantagrueline Prognostication Certaine, Véritable et Infallible pour l'an MIL DXXXIII.
202665: RACHILDE - Le Meneur de Louves.
270755: RACINE, Jean - Memoires sur la vie de Jean Racine.
279453: RADIGUET, Raymond - Le diable au corps. (1/6 Hollande H.C. inscrit par Bronia Perlmutter).
276525: RAES, Hugo - Gestencilde uitnodiging voor een 'gekruide voorstelling van de Antwerpse Poesjenellenkelder'.
275559: RAETZ, Markus - Markus Raetz. Stedelijk Museum Catalogus 654 A & B. (Art Catalogue).
280694: BRITISH RAIL - Trains from Woodford Halse, Aylesbury, Chesham, Rickmansworth & Watford to London. On and after September 10, 1951. Large British Rail Station Timetable Poster.
263546: (EIJKELBOOM (vert.), J.). RAINE, Craig - Het profetische boek. Gedichten vertaald door -.
271534: RAINE, William MacLeod - Il mostro della miniera. (Illustrated Italian translation of A Texas Ranger).
278344: RALEIGH, Walter / Sebastian CARTER - The Pilgrimage.
268343: RAMELE, Ferrie van - Dordogne.
267787: (TOKENS-COINS). RAMSDEN, H.A. - Siamese Porcelain and Other Tokens.
277844: (WHITTINGTON PRESS). RANDLE, John & Rosalind - What’s going on at Whittington? 2003 & 4. (‘Well, a good deal it seems.’).
269414: (AVIATION). RAPPAPORT, C.E. - Aérostation (1670-1890). Catalogue 22 de la Librairie C.E. Rappaport - Rome.
277885: RAPPARD, Willem van - Iets over de regeling der tramways. Proefschrift, ter verkrijging van den graad van Doctor in de Staatswetenschap (...) te Leiden, op Maandag den 11den December 1882.
1429: (SLAUERHOFF (vert.), J.). RAUCAT, Thomas - Twee verhalen. Vertaald door J. Slauerhoff. (Met een verantwoording door K. Lekkerkerker).
275536: (AYMER DE LA CHEVALERIE, Henri Marie-Jehan). RAVEAU, Paul, & Joseph SALVINI - La Planche de Vivonne. (Inscribed by the Lord of the Manor).
277047: RAVEL, O.E. - Numismatique grecque. Falsifications. Moyens pour les reconnaître.
270005: (BEARDSLEY, Aubrey). READE, Brian - Aubrey Beardsley.
276118: BIBLE in rebuses - De kleine print-bybel, waar in door verscheide afbeeldingen een menigte van bybelsche spreuken verklaart worden, tot vermaak der jeugd. (Incomplete).
275070: COLUMBIA RECORDS - Columbia Yearbook 1952.
280222: RADELOOS REDELOOS REDDELOOS - d'Ontdeckte Ambassade van de Groot, Ambassadeur in Vranckrijck. Waer in 't geheym van sijn secrete Handelingh met sijn Complicen vertoont wert. In 't licht gegeven door een Liefhebber der waerheyt.
280226: RADELOOS REDELOOS REDDELOOS - Toets-steen voor de herten der Batavieren tot onderscheydt van de Goede en Quade.
280261: RADELOOS REDELOOS REDDELOOS - Conditien ende Articulen van het Quartier Generael, aengaende het Wisselen ende Rantçoeneren der Gevangenen, Soo van sijne Koninghlijcke Majesteyt van Vranckrijck, als die van de Hoogh Mog. Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden.
262181: REDON, Odilon - A soi-même, journal (1867-1915). Notes sur la vie, l'art et les artistes.
277951: DWERGEN-REEKS - 2 deeltjes van de Dwergenreeks.
259931: (DICKENS, Charles). PRISMA-REEKS - In de Prisma-boeken verschijnen de werken van Charles Dickens.
280230: FENIKS-REEKS - Boeken en schrijvers uit de zesde Feniks Reeks. Met portretten.
270145: REEN, Peter van - Naar nieuwe welvaart!
279153: REEN, Ton van - Waalwijk. (Met een originele, genummerde en gesigneerde zeefdruk van Hans van Zummeren).
272339: REGT, J.K. de - Uit Melpomene's bruidskorf. Blijspelen voor gouden, zilveren, koperen en groene bruiloften.
272531: REIFF, Erik - Portrait. Digte og Tegninger. Musik af Børge Roger Henrichsen og Helge Jacobsen. (Oplage 500 exemplaren).
272657: REIJNDERS, Karel - Couperus bij Van Deyssel. Een chronische konfrontatie in beschouwingen, brieven en notities.
271192: REIJNTJES, Roel - Aolde liedties wordt stiller.
271999: REIJT, Vic van de - Collectie van vier opdrachtexemplaren, alle gesigneerd door de auteur.
278760: REINDERS, Louis - Kentering. (Nr. 3 van de oplage).
274679: (INDUSTRIAL ESPIONAGE). REINEKE, P. - Indrukken eener reis door Louisiana en Cuba in 1901. (Impressions of a trip through Louisiana and Cuba).
277928: REINER, Imre und Hedwig - Schrift im Buch.
275389: REINHOUD - Zes originele etsen uit Herman de Conincks bibliofiele AMO-uitgave Meisjes, alle zes afgedrukt op één blad.
261560: REININK, H.J. - Vrij en verantwoordelijk. Rede, uitgesproken ter gelegenheid van de jaarlijkse bijeenkomst van de Stichting Kunstenaarsverzet 1942-1945 op 7 maart 1964.
257459: REITSMA, Elisabeth, & EEKHOUT, Jan H. - Witte muziek. Mystische Lyriek der Indische Middeneeuwen.
279383: REKENBOEKJE - Koopmans en winkeliers hand-boekje, waar in men met een opslag kan zien als men weet tot wat Prys 't stuk, de el, het pond of wat het ook zyn mag, gekogt is, hoe veel de somma van de geheele koop bedraagt. Zeer dienstig voor alle kooplieden, suyker-handelaars, winkeliers, cassiers, maakelaars, voor werk-baazen om hunne knegts de dagloonen te betaalen, en voor schoolmeesters om hunne leerlingen sommen op te geven. Benevens, een uitrekening van intresten of kortinge der Pr. centen (...).
273906: REMARQUE, Erich Maria - Van het Westelijk front geen nieuws. (2 boekhandelsfolders, Exil). (Im Westen nichts Neues - Bestellformulare).
271714: RENAR, Otto (also known as RENARD) - Al'bom Moskovskych Vidov'. (Views of Moscow, 1900).
276272: (WINDHONDEN). 'S-GRAVENHAAGSCHE WINDHONDEN-RENCLUB - Programma voor de windhondenrennen te houden op Zondag 5 Maart 1922.
271358: (WILDE, Oscar). RENIER, G.J. - Oscar Wilde. With a Frontispice. (Signed by Renier).
280067: RENINCA - Beschavingen, wij rapen u als schelpen. (Gesigneerd).
280068: RENINCA - Bloemen voor nieuwjaar.
280070: RENINCA - Adem der aarde.
280074: RENINCA - Wassend getij. (Gesigneerd).
280077: RENINCA - Ego sum vita.
280073: RENINCA - Zaad in de wind. (Met handgeschreven tekst).
280069: RENINCA - Adem der aarde.
280059: RENINCA - Wassend getij. (Gesigneerd).
280063: RENINCA - Brandend heden. (Met handgeschreven opdracht).
280066: RENINCA - Wassend getij.
280060: RENINCA - Wassend getij. (Gesigneerd).
280071: RENINCA - Brandend heden. (Met opdracht en briefje van de schrijfster).
280072: RENINCA - Adem der aarde. (Met handgeschreven tekst).
252631: RENINCA - Brandend heden.
280076: RENINCA - Beschavingen wij rapen u als schelpen. (Voordracht door Reninca te Michelbeke op 20 november 1960).
280075: RENINCA - Adem der aarde. (Met handgeschreven tekst).
278365: RENSBURG, Eugène / Willem ROYAARDS - Collectie van vier grote prenten met betrekking tot het openluchtspel Koning Oedipus onder leiding van Willem Royaards in Park Sonsbeek, Arnhem (1913).
280361: RENSBURG, Eugène - Mooi Holland anno 1933. (Kalender).
260610: RENTES DE CARVALHO, J. - De onbekende. Vertaling G. Leppers.
279985: BATAAFSE REPUBLIEK - De vertegenwoordigers van 't Fransche volk, gezonden by de legers van 't Noorden, en van Sambre en Maas. Aan het Bataafsche volk
277365: REQUIEMMIS - Missae defunctorum juxta usum ecclesiae romanae. Cum ordine et canone extensae.
205893: RETTÉ, Adolphe - Autograph letter signed to 'Mon cher Confrère', dated 'Pin l'Emagny, Haute-Savoie, 8 Mai 1921'.
275736: REUTER, Fritz - Hanne Nüte un de lütte Pudel, 'ne Vagel- und Minschen-Geschicht.
28918: REVE, Gerard - Zalig Pasen.
250917: REVE, Gerard - Broer Wolf Zijn Kamer.
280431: REVE, Gerard - Gossamer. Herfstdraden. (Exemplaar van Joop Schafthuizen).
10325: REVE, Gerard - Zeergeleerde vrouwe. (Brieven aan Ida Gerhardt). (Gesigneerd).
280253: REVE, Gerard - Slager Crolus koopt een oude viool. (Met 10 rasterafdrukken van foto's van Vincent Mentzel).
280490: REVE, Gerard - "La Grâce". Enige aanwijzingen.
258203: REVE, Gerard - Op weg naar het einde.
262146: REVE, Gerard - Gossamer. Herfstdraden. (Bibliofiele uitgave Stichting De Roos).
253086: REVE, Gerard - 'Werther Nieland/ vanaf 25 augustus 1989/ Theater Bellevue/ Amsterdam'.
274430: REVE, Gerard - De Avonden. (Programmaboekje).
268573: REVE, Gerard - Geen intellectuelenpoëzie. (1/150 gesigneerde exemplaren).
275418: REVE, Gerard - Opstellen Nederlands. G.v.h.Reve 4a. 1939/1940.
3466: REVE, Karel van het - Literatuurwetenschap: het raadsel der onleesbaarheid. (Met handgeschreven opdracht).
29645: REVE, Gerard - Verzameld werk. (Alle 6 delen met hartelijke, gesigneerde opdracht van Reve).
264667: REVE, Gerard - Dagsluiting. Roeping. Droom.
280587: REVE, Gerard - Aanzet voor een brief aan 'Zeer geachte Heer Oosterhoff', gedateerd 'Greonterp (...), 13 Juni 1969'.
258406: REVERDY, Pierre - Sources du vent. Dessins de Roger Brielle.
12930: REVERDY, Pierre - Alles. [Vertaald uit het Frans door Peter Heringa].
31686: (BOEKENWEEK 1964). (DRUKKERIJ TRIO). RÉVÉSZ, Magda - Liefdesbezieling. (Miniboekje in doosje).
271980: REVIS, M. - Paviljoen van glas. Een Amsterdamse cavalcade. (Gesigneerd met opdracht van de schrijver).
256837: REVIUS, Iacobus - Het hoghe liedt Salomons. In Nederduytsche Gesangen ghebracht door -.
4551: REVIUS, Iacobus - Het hoghe liedt Salomons. In Nederduytsche Gesangen ghebracht door -. (Met opdracht van Sem Hartz).
267446: DYNAMO-REVUE - Dat is wat anders. Officieel programma van de Dynamo-Revue met volledige texten der liederen.
279437: (BOMANS, Godfried). John REWALD - Edgar Degas. (Met handgeschreven opdracht van Godfried en Pietsie Bomans).
3952: REYM, Karel E. van (pseudoniem van E.B. de BRUYN) - Het slaapmiddel.
274557: REYNAERT - Dit is de aloude Historie van Reinaard de Vos, naverteld door Eug. De Seyn.
276624: REYNEKE VAN STUWE, Jeanne - De man in 't spel. Roman van vrouwenleven.
265059: REYNEKE VAN STUWE, Jeanne - Met den handschoen. Indische schetsen.
263978: REYNEKE VAN STUWE, Jeanne - Het boek met zeven zegelen. Roman van vrouwenleven.
279244: (ROZENDAAL, W.J.). RHEEDEN, Herbert van, e.a. - W.J. Rozendaal [1899-1971]. (Met twee originele foto's door Marianne Dommisse).
256752: RICCARDIJN, Pancras - Perzische tapijten.
274623: RICE, Felicia - Bernie poem. (Met opdracht van de drukker).
279679: RICKETTS, Charles - A Collection of Books designed by Charles Ricketts.
274108: RICKETTS, Charles - Pages on Art. (With DJ).
255303: RIDEOUT, Henry Milner - The Twisted Foot. With illustrations by G.C. Widney.
256048: RIDEOUT, Henry Milner - Dragon's Blood.
1906: RIDLER, Anne - The Phoenix answered.
274245: RIDLER, Anne - The Phoenix answered.
274247: RIDLER, Anne - The Phoenix answered.
259526: RIDWIT, Frans Carolina - Kleine monniken.
274569: RIEL, Leo van - Aleide. Een lied van vriendschap en van liefde.
21488: RIEMSNIJDER, H. & Willem BILDERDIJK - Galante dichtluimen. Nieuwe uitgave met eene inleiding van Dr. J. van Vloten.
272991: RIEMSNIJDER, H. & Willem BILDERDIJK - Galante dichtluimen. Nieuwe uitgave door Mr. A. van Brussel met eene inleiding van Dr. J. van Vloten.
268019: RIESSEN, W. van, e.a. - Met den landmeter op stap. Populaire geïllustreerde beschrijving van de sociale betekenis van het kadaster en de landmeetkunde.
273037: RIJDES, B. - Palaia. Verzen van vroeger.
276442: RIJMELAAR, Dr. De - Literaire nonsens I. (Typoscript, 1939-1947).
273524: RIJN, Th.A.M. van - Adresboekje.
261191: RIKKERS, Margriet - ''t Is of ik wel tien lichamen heb'. Lijden in de verhalen en filosofie van Belcampo, in relatie tot het hedonisme van Michel Onfray. Amsterdam, eigen beheer, 2006. Garenloos. (4), 134, xviii p. 1e druk.
263631: RILKE, Rainer Maria - Zwölf Gedichte. (Met een gesigneerde kopergravure van Oswin Volkamer).
272105: RILKE, Rainer Maria - Einige Gedichte.
272191: RILKE, Rainer Maria - Über den jungen Dichter. (Mit separatem Holzschnitt von Corrie Floor).
279667: RIMBAUD, Arthur - Poèmes. Les Stupra. Album dit Zutique (extraits). (With 17 erotic copper engravings, of which 13 hors-texte, by Jean-Paul Vroom).
279837: RIMBAUD, Arthur - Gedichten. (Transferred by Wijnand Steemers).
279815: RIMBAUD, Arthur - Les Illuminations. Illustrations de Ben Genaux.
22160: RIMBAUD, Arthur - Twaalf gedichten. Vertaald door Paul Claes. (Met een originele, genummerde en gesigneerde litho van Chris Buursen).
279756: RIMBAUD, Arthur - Oeuvres complètes. Couverture et frontispice de Christian Bérard.
279377: RIMBAUD, Arthur - Une saison en enfer.
279378: RIMBAUD, Arthur - Les illuminations. Notice par Paul Verlaine.
279409: RIMBAUD, Arthur - Poésies complètes. Avec préface de Paul Verlaine et notes de l'éditeur.
279625: RIMBAUD, Arthur - Poésies.
279626: RIMBAUD, Arthur - Voyage en Abyssinie et au Harrar.
279817: RIMBAUD, Arthur - L'oeuvre intégrale manuscrite. Edition établie et commentée par Claude Jeancolas.
256902: RIMBAUD, Arthur - Poésies complètes.
279668: RIMBAUD, Arthur - Poèmes. Les Stupra. Album dit Zutique (extraits). (With 17 erotic copper engravings (of which 13 hors-texte) by Jean-Paul Vroom).
279857: RIMBAUD, Arthur - Lettre de Charles d'Orléans à Louis XI. Les Poètes de sept ans. Les Pauvres à l'église. Le Coeur du pitre. Et quelques lettres d'Europe et d'Afrique. Transcriptions établies d'apres les manuscrits originaux par Claude Jeancolas.
279862: RIMBAUD, Arthur - Oeuvres complètes. Première édition integrale. Avec introduction et notes bibliographiques par Pascal Pia. (With an original copper engraving by John Buckland Wright, a portrait of Rimbaud).
279726: RIMBAUD, Arthur - Le bateau ivre. Vertaald door Paul Claes. (Met een originele, genummerde en gesigneerde litho van Chris Buursen).
279738: RIMBAUD, Arthur - Oeuvres complètes. Première édition integrale. Avec introduction et notes bibliographiques par Pascal Pia. (With an original copper engraving by John Buckland Wright, a portrait of Rimbaud).
279711: RIMBAUD, Arthur - Oeuvres complètes. Couverture et frontispice de Christian Bérard. (1/100 exx. on Vélin d'Arches).
279825: RIMBAUD, Arthur - Le dormeur du val. (Poetry broadside).
279814: RIMBAUD, Arthur - Les Mains de Jeanne-Marie. Avec un portrait du poète par J.-L. Forain et une notice de Paterne Berrichon.
279834: RIMBAUD, Arthur - Ik heb de zomerdageraad omarmd. (Twenty-two love poems and two letters. Chosen and edited by Peter Holvoet-Hanssen, translated by Hilde Keteleer).
279669: RIMBAUD, Arthur - Poèmes. Les Stupra. Album dit Zutique (extraits). (With 17 erotic copper engravings (of which 13 hors-texte) by Jean-Paul Vroom).
7231: RIMBAUD, Arthur - Une saison en enfer. (10) Lithographies originales de Louis Favre.
13644: RIMBAUD, Arthur - Antique. (With a drawing by Giovanni Costetti).
279823: RIMBAUD, Arthur - Ébauches. Suivies de la correspondance entre Isabelle Rimbaud et Paterne Berrichon, et de Rimbaud en Orient (variantes et documents divers). Receuillies par Marguerite Yerta-Méléra.
100434: RIMBAUD, Arthur - Les Mains de Jeanne-Marie
267717: RIMBAUD, Arthur - Deux Poèmes. (Proof copy without the wood engravings).
279896: RIMBAUD, Arthur - H.
279809: RIMBAUD, Arthur - La Chasse spirituelle. Introduction de Pascal Pia.
279713: RIMBAUD, Arthur - Lettres de Jean-Arthur Rimbaud. Égypte. Arabie, Éthiopie. Avec une introduction et des Notes par Paterne Berrichon. Fac-simile d'un lettre de Ménélick à Rimbaud.
279723: RIMBAUD, Arthur - Sensation. / Aandoening. (Translation J.A.C. Tillema).
279759: RIMBAUD, Arthur - Lettre du Baron de Petdechèvre à son secrétaire au château de Saint-Magloire. Suivie de deux dessins inédits. Introduction et commentaire par Jules Mouquet.
279724: RIMBAUD, Arthur - Le bateau ivre. It dronkene skip. (Translated into Frisian and with an afterword by Theun de Vries).
279627: (TIENHOVEN JR., Gijsbert van). RIMBAUD, Arthur - Poésies complètes. Avec préface de Paul Verlaine et notes de l'éditeur. (With two portraits of Rimbaud by Verlaine). (A special Dutch owner's copy with an extra).
279662: RIMBAUD, Arthur - Les illuminations. Poèmes en prose. Eaux-fortes originales de Jacques Hallez.
279769: RIMBAUD, Arthur - Une saison en enfer. (10) Lithographies originales de Louis Favre.
279733: RIMBAUD, Arthur, en Paul VERLAINE - Geschreven vriendschap. Correspondentie 1871-1875. (Translated into Dutch. Chosen and edited by Lex Spaans.)
279632: RIMBAUD, Arthur - Poésies. Notice de Paterne Berrichon. Portrait d'après Fantin-Latour.
279630: RIMBAUD, Arthur - Oeuvres de Arthur Rimbaud. Vers et proses. Revues sur les manuscrits originaux et les premières éditions mises en ordre et annotées par Paterne Berrichon. Poèmes retrouvés. Préface de Paul Claudel.
279872: RIMBAUD, Roger - C'était le bonheur.
1918: RIMBAUD, Arthur - Poésies complètes.
279633: RIMBAUD, Arthur - Poésies. Notice de Paterne Berrichon. Portrait d'après Fantin-Latour. (1/25 on Japanese).
279844: RIMBAUD, Arthur - Poésies complètes.
279816: RIMBAUD, Arthur - Les lettres manuscrites de Rimbaud d'Europe, d'Afrique et d'Arabie. Edition établie et commentée par Claude Jeancolas.
279763: RIMBAUD, Arthur - Roman. (Poetry broadside).
279380: RIMBAUD, Arthur - Reliquaire. Poésies. Préface de Rodolphe Darzens.
279658: RIMBAUD, Arthur - Ce qu'on dit au poëte a propos de fleurs. Avec un bois de J.-L. Perrichon d'après Fantin-Latour.
279734: RIMBAUD, Arthur - Les Illuminations. Teksten naar Arthur Rimbaud, gecomponeerd door Benjamin Britten en gezongen door Peter Pears op de gala-avond in het Concertgebouw te Amsterdam op 25 maart 1960 ter gelegenheid van de opening van de vijfentwintigste Boekenweek.
279661: RIMBAUD, Arthur - Une saison en enfer. Eaux-fortes de Lucien Coutaud.
279665: RIMBAUD, Arthur - Bateau ivre. Das trunkene Schiff. Übertragen von Paul Celan. (Inscribed by Paul Celan!).
267716: RIMBAUD, Arthur - Oeuvres. Édition de S. Bernard.
267710: RIMBAUD, Arthur - Le bateau ivre.
12435: RIMBAUD, Arthur - Stupra. Vertaald door Paul Claes. (Translated into Dutch by Paul Claes. With a wood engraving by Pam G. Rueter).
22844: RIMBAUD, Arthur - Lettre de Charles d'Orléans à Louis XI pour solliciter la grâce de Villon, menacé de la potence.
279882: RIMBAUD, Arthur - Oeuvres de Arthur Rimbaud. Vers et proses. Revues sur les manuscrits originaux et les premières éditions mises en ordre et annotées par Paterne Berrichon. Poèmes retrouvés. Préface de Paul Claudel.
279895: RIMBAUD, Arthur - Une saison en enfer. Lithographies originales de Louis Favre.
280334: RINEHART, Mary Roberts - The Door.
274926: RINSER, Luise - Vier handgeschriebene Briefe an ihren Hausarzt Dr. Friton und seine Frau (1942-1945 und 1978).
276871: RISPENS, J.A. - De roep der aarde. Rilke-Nietzsche-variaties.
269743: JEAN QUI RIT - Caviar Kalender 1900. XIV. Jahrgang.
253375: RITSCHL, Giza - Gedichten.
277477: RITTER jr., Dr. P.H. - Over Mussert. (Serie Radicale Figuren).
274477: RITTER jr., Dr. P.H. - Vertoog en ontboezeming. Verzameld essayistisch proza. Ingeleid door Anton van Duinkerken. Met een bibliografie door G.H. 's-Gravesande.
10735: RITTER jr., Dr. P.H. - De Apologie van den misdadiger. (Met houtsnede op het omslag en de titelpagina door Jozef Cantré en drie illustraties door Charles Eijck).
12844: (DEYSSEL, Lodewijk van). RITTER Jr., Mr. P.H. - Lodewijk van Deyssel.
277661: (MASEREEL, Frans). RITTER, Paul - Die Dämonie des Werkes. In Memoriam Frans Masereel 1889-1972. Bemerkungen des Künstlers. Stimmen seiner Freunde. Zu des Künstlers 100. Geburtstag zusammengestellt und herausgegeben von Paul Ritter.
263866: (EIJKELBOOM (vert.), J. & Rob SCHOUTEN). EVANS, P.C. - Een ontbijt van haring en wijn.
263171: ROBBERS, H., & DELFGAAUW, B. - Praeadviezen over het existentialisme.
14705: ROBBERS, Herman - De vreemde plant en andere verhalen.
272573: (LAWRENCE, D.H.). ROBERTS, Warren - A Bibliography of D.H. Lawrence.
273261: ROBERTS, Charles G.D. - More Kindred of the Wild.
267834: ROBIDÉ VAN DER AA, C.P.E. - Roosje.
280726: ROBINSON, Tony - Gesigneerde foto.
275838: (MORRIS, William - KELMSCOTT PRESS). ROBINSON, Duncan - William Morris. Edward Burne-Jones and the Kelmscott Chaucer.
271253: ROCHEFORT, Henri - La Lanterne. 1868. 4 livraisons.
275121: LA ROCHEFOUCAULD, François de - Réflexions ou sentences et maximes morales.
256868: LA ROCHEFOUCAULD, François de - Réflexions ou sentences et maximes morales.
253473: (NIJHOFF, M.). LA ROCHEFOUCAULD, François de - Réflexions ou sentences et maximes morales. (Met handgeschreven opdracht van Nijhoff).
276149: LA ROCHEFOUCAULD, François de - Réflexions ou sentences et maximes morales. (Met luxe band).
276828: ROCKWELL, Norman - Fiftieth Anniversary Ford Motor Company. 1903-1953. (Calendar for 1953).
3274: RODIN, Auguste - Testament.
270713: ROEGHOLT, R.F. - Eva. Toneelspel in drie bedrijven.
13244: ROELANTS, Maurice - Pygmalion.
251698: ROELANTS, Maurice - Komen en gaan.
257521: ROELANTS, Maurice - Komen en gaan. (Met opdracht).
29056: ROELANTS, Maurice - Pygmalion.
266507: ROELOFSE, Agnes, & Roelant BEURSKENS - Handzetten en boekdruk. Handleiding bij de cursus.
277468: ROEPING - Verzameling van 22 losse nummers.
280128: ONDERWIJS ROERMOND - Gedenkboek bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan 1896-1921. Roomsch Katholieke Onderwijzersbond in het Bisdom Roermond.
279233: ROEVER, N. de - Amsterdamsch jaarboekje voor geschiedenis en letteren 1889. (2e jaargang).
280082: ROGIER, L.J. - Henric van Veldeken. Inleiding tot den dichter en zijn werk met bloemlezing. Oplossing der prijsvraag ingezonden onder het motto 'Tussen twee werelden'. (Gesigneerd).
279346: ROHDE, William - Give Me a Little Something.
260385: ROLAND HOLST, Henriëtte. - De loop is bijna volbracht. Vier gedichten. (Met een portret door Charley TOOROP).
15631: ROLAND HOLST, A. - Eigen achtergronden. Inleiding tot een voordracht uit eigen werk. (Gevolgd door: De dichter, de persoonlijkheid en het karakter).
274218: (MAUVE, Thijs). ROLAND HOLST, A. - Helena's inkeer. Een fragment.
19022: ROLAND HOLST, A. - Par delà les chemins. Poèmes. Traduction Ans-Henri Deluy, augmentée de quelques traductions par Dolf Verspoor.
13165: ROLAND HOLST, A. - De afspraak.
267386: ROLAND HOLST, A. - Bij mijn verjaardag.
272608: ROLAND HOLST, A - Een kwatrijn Alexander Stols ter ere bij zijn zeventigste verjaardag, 28 januari 1970.
254599: ROLAND HOLST, A. - Deirdre en de Zonen van Usnach.
13080: ROLAND HOLST, R.N. - De ontwikkeling en verwezenlijking der architecturale gedachte in Holland.
266574: ROLAND HOLST, A. - Over den dichter Leopold.
251425: ROLAND HOLST, A. - Originele zwart-witfoto. 11,4 x 8,5 cm.
13128: ROLAND HOLST, A. - Van erts tot arend.
267512: ROLAND HOLST, A. - In Memoriam Charles Edgar du Perron et Menno ter Braak. Obierunt idibus V MCMXL.
264763: ROLAND HOLST e.a., A. - Originele zwart-witfoto door Nico Naeff. 18,0 x 24,3 cm.
14413: ROLAND HOLST, A. - In Memoriam Charles Edgar du Perron et Menno ter Braak.
273042: ROLAND HOLST, A. - Onderweg. (Met opdracht).
252301: ROLAND HOLST, A. - Shelley. (Een afscheid). Geschreven naar aanleiding van de 100ste verjaring van zijn sterfdag (1792-1822).
268873: ROLAND HOLST, A. - Zes handgeschreven brieven aan 'Lieve Annie [Roland Holst-de Meester]' en een handgeschreven gelegenheidsgedicht.
274241: ROLAND HOLST, A. - De dood van Cuchulainn van Murhevna. (Met twee droge naald-etsen van Erik Thorn Leeson).
15780: (GORTER, Herman). ROLAND HOLST, A. - In memoriam Herman Gorter.
15633: ROLAND HOLST, A. - Het experiment.
10070: ROLAND HOLST, A. - Het verbeurde lot.
30558: ROLAND HOLST e.a., A. - Vier handschriften.
3264: ROLAND HOLST, A. - Het Elysisch verlangen. Een beschouwing gevolgd door een Iersche sage De zeetocht van Bran zoon van Febal.
3268: ROLAND HOLST, A. - Van erts tot arend.
277113: ROLEVINCK, Werner - Ein Buch zum Lobe Westfalens des alten Sachsenlandes. De laude antiquae Saxoniae nunc Westphaliae dictae. Der Text der lateinischen Erstausgabe vom Jahre 1474 mit deutscher Übersetzung. Herausgegeben von Hermann Bücker.
253711: ROMAINS, Jules - Carte de visite signée avec remerciement manuscrite.
257652: INCUNABULA IN ROMANIA - Catalogul incunabulelor.
255206: ROMIJN MEIJER, Henk - Kalenderverhalen. Bezorgd door Gerben Wynia.
259012: ROMIJN MEIJER, Henk - Handgeschreven ansichtkaart aan 'Beste Willem Huijer'.
259046: ROMIJN MEIJER, Henk - Uptown downbeat. Novelle. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
260394: ROMIJN, Jac. P., als Willem ENKLAAR - Koorts. Novelle.
279843: (RIMBAUD). ROMIJN, Jaap - Handgeschreven brief aan 'Waarde Lekkerkerker'.
277234: (SUB SIGNO LIBELLI). Ronald BREUGELMANS, Paul van CAPELLEVEEN en André SWERTZ - De laatste loodjes. De uitgaven van Sub Signo Libelli 1999-2010.
263624: (RUUSBROEC, Jan van). RONDE, T. de - J. van Ruusbroec. Een korte nota.
266005: RONSARD, Pierre de - Les sonnets pour Hélène. (Met vignetten en initialen van S.H. de Roos).
279955: ROOBOL, C.J. - De landheer van Sterrenberg, blijspel in vier bedrijven. Vrij gevolgd naar het Hoogduitsch van J. von Weiszenthurm, door C.J. Roobol. (Exemplaar voor de souffleur!)
263131: ROOS, S.H. de - Dank. 1877-1947.
263133: ROOS, S.H. de - Originele tekening in potlood, Oost-Indische inkt en waterverf. (Bloemenmeisje in Brussel).
276936: ROOS, S.H. de - Comité Huldeblijk S.H. de Roos 14 September 1877-1947. Invitatie.
276933: ROOS, S.H. de - Trouwkaart van Hendrik Jan Lebbink en Janna Saskia de Roos, Hilversum, 3 Mei 1933.
261028: ROOS, J.R.B. de - 'D.A.M. Binnendijk'. Originele potloodtekening. 27,9 x 22,0 cm. Gesigneerd 'J.R.B.deRoos' en gedateerd '31.VI.31'.
256437: ROOS, S.H. de - Dank.
22837: ROOS, S.H. de - Kalender.
276941: ROOS, S.H. de - 'Amerikaansch zetwerk'. Overdruk uit: Het Drukkersjaarboek voor 1907. 2e jaargang. (Uit de bibliotheek van S.H. de Roos).
278165: ROOS, S.H. de - Catalogus der eeretentoonstelling van het werk van S.H. de Roos gehouden te gelegenheid van de viering van diens zeventigsten geboortedag in het Frans Halsmuseum te Haarlem.
1367: ROOS, Elisabeth de - Het essayistisch werk van Jacques Rivière.
279673: ROOS, S.H. de - Dank. 1877-1947.
279845: (RIMBAUD, Arthur). Gust. L. van ROOSBROECK - Rimbauds sonnet van de kleuren der klinkers.
280135: ROOSDORP, Frits - Kinderen.
278103: ROOSKENS, Anton - galerie le canard exposeert werk van anton rooskens van 23 februari tot 15 maart 1952. opening door jan g. elburg.
277599: ROOVER, Adriaan de - Enkelvoudig Blauw.
277646: ROOVER, Adriaan de - Enkelvoudig Blauw.
262421: ROOVER, Adriaan de - Verzen uit de grabbelton.
277784: ROP, Ant.L. de - Gelukkige uurtjes. Versjes van Ant. L. De Rop. Teekeningen van H.M. Bennett.
279891: (RIMBAUD, Arthur). Daniel ROPS - Rimbaud. Le drame spirituel.
257288: ROSENBERG, H.P.R., e.a. - Architectuurgids Den Haag 1800 - 1940.
272272: ROSENBOOM, Thomas - De mensen thuis. (Gesigneerd met opdracht aan Mies Bouhuys).
254655: ROSENBOOM, Thomas - Publieke werken. (Gesigneerd).
275496: ROSSEM, C.P. van - Humoresken en sarcasmen.
278237: ROSSEM, Ru van - Geëtst exlibris met aquatint.
268572: ROSSEM, Ru van - Geëtst exlibris met aquatint.
265592: ROSSEM, Ru van - Geëtst exlibris met aquatint, gesigneerd door de kunstenaar en gedateerd '58'.
262116: ROSSETTI, Dante Gabriel - Selected poems (keuze H.J. Scheepmaker).
276565: ROSSETTI, Dante Gabriel - Sonnets and Songs towards a work to be called The House of Life.
277559: RÖSSING, Karl - Homers Odyssee. Übersetzt von Friedrich Georg Jünger, mit den Holzstichen von Karl Rössing.
271191: (HAVERSCHMIDT, F.). J.H. RÖSSING - Hij wou, maar kon er niet uit. Piet Paaltjens. Fr. Haverschmidt.
279135: (HAVERSCHMIDT, F.). J.H. RÖSSING - Hij wou, maar kon er niet uit. Piet Paaltjens. Fr. Haverschmidt.
260663: ROSSUM, Rie van - De kobold en het paradijs. (Met handgeschreven opdracht aan pater Henri de Greeve).
276450: ROSTAND, Maurice - Conversation avec la gloire. (Premier mille).
280619: ROTENSTREICH, Mirjam - Natan. (Met tekeningen én, los bijgevoegd, een originele, genummerde en gesigneerde litho van Sam Drukker)
269456: ROTH, Joseph - Die Legende vom heiligen Trinker.
278437: GROOTE SCHOUWBURG ROTTERDAM - Rotterdamsche Gids. (Zes toneelprogramma's uit 1911-1913).
278438: GROOTE SCHOUWBURG ROTTERDAM - Rotterdamsche Gids. (Vier toneelprogramma's uit 1914).
271241: FOTOALBUM MAASSLUIS - ROTTERDAM - Fotoalbum met 34 foto's uit ca. 1880-1910.
279262: LUXOR-THEATER ROTTERDAM - Hij, die zonder zonden is. Aangrijpend drama in vijf acten. In de hoofdrol: Bodil Ipsen.
270866: OPTOCHT ROTTERDAM - Programma van den historisch-allegorischen optogt, te houden te Rotterdam, den 1 April 1872, den deelnemers aangeboden door den Burgemeester van Rotterdam. (Affiche).
263565: (SWARTH, Hélène). ROUSSEAU, J.B. - Oeuvres lyriques. Édition classique précédée d'une notice litéraire par F. Estienne.
260397: ROUSSEAU, Henri - De wraak van een Russische wees. Een toneelstuk van Le Douanier Rousseau [ingeleid en vertaald] door A. Sylvan.
5876: (PERRON, E. du). ROUSSEEUW, Boris - De obsolescentie van de Du Perron-literatuur 1923-1940.
279351: ROUVILLE, Claude - Summer Spice. A French Tutor & his Precocious Pupils. (Translated from French 'Devoirs de Vacances').
205353: ROYCROFTERS - HUBBARD, Elbert - Little Journeys to the homes of Eminent Artists. Vol. II. (Colored by hand).
205327: ROYCROFTERS - BACHELLER, Irving - The Story of a Passion.
268839: ROYÈRE, Jean - Ô quêteuse, voici!
272812: ROZENDAL, Thomas - Vijf gedichten. Bezorgd door Alfred Kossmann.
279743: RUEBSAMEN, Helga - Het lied en de waarheid.
260181: RUETER, Pam G. - Exlibris extract, met excuses en explicaties. (Met 53 originele houtgravures, van de blokken gedrukt).
272103: RUETER, Pam G. - Exlibris extract, met excuses en explicaties. (Met 53 originele houtgravures, van de blokken gedrukt).
20282: RUETER, Pam G. - Alpha-betje. Van A tot Z. (Met 26 originele houtsneden van de blokken gedrukt).
272212: RUETER, Pam G. - Acrostichon. (Met een houtgravure van Pam G. Rueter).
277453: RUETER, Pam G. - Exlibris extract, met excuses en explicaties. (Met 53 originele houtgravures, van de blokken gedrukt).
277642: DIE NEUE RUNDSCHAU - Die neue Rundschau. 3 Prospekten (1928-1950).
275619: RUPS, MAATREGELEN TEGEN DE - Bekendmaking. Ter bestrijding van de tweede generatie van de Rups, die groot nadeel aan den landbouw heeft toegebracht, worden (...) de volgende maatregelen aanbevolen.
271666: RUSSIA - Soviet Films. (1955). (And): Soviet Cinema by Herbert Marshall, London, 1945.
277305: RUTING, Lotte - 15 aangevulde/ ingekleurde ansichtkaarten (ca. 1940-1960).
21720: LE RÜTTE, Iris, en Peter Yvon DE VRIES - Correspondentie.
275922: RUTTEN, Gerard - Getypte brief aan Herman van den Eerenbeemt.
279643: RUTTEN, Felix - Moderne bouwkunst in Tsjechoslowakije. (Met 18 originele foto's).
271740: RUTTEN, Felix - De verzonken tuin.
277496: RUYGERS, Geert - Handgeschreven brief op Tweede-Kamerbriefpapier.
14788: RUYS, K. - Kamikaze.
279172: RYSSENIUS, Leonardus - Sutor ultra crepidam, ofte den uytspoorigen secretaris ingetoomt, in een wederlegginge van sijn dol Schrift voor de hedensdaegsche nieuwigheden tegen de Formulieren onser Kerken. Genaemt, Beginselen des antichristendoms wederstaen. Door J. Steengracht, secretaris van den Raedt ter Admiraliteyt in Zeelant.
279725: SACHER-MASOCH, Leopold von - Don Juan von Kolomea.
274676: SACHS, Hellmut - Wohnen mit Büchern.
264175: SADE, D.A.F. de - La philosophie dans le boudoir. Dialogues destinés à l'éducation des jeune demoiselles. Texte intégral.
268205: SADE, D.A.F. de - Oeuvres choisies et pages magistrales du Marquis de Sade, publiées, commentées et annotées par Maurice Heine. Tome 1. (The only vol. published).
275611: SADLEIR, Michael - Typed Letter Signed 'Michael Sadleir' and dated 'October 27th 1932'.
275610: SADLEIR, Michael - Autograph Letter Signed 'Michael Sadleir' and dated '3-2-47'.
267933: SAGITTA (= John Henry MACKAY) - Anzeige. Die Bücher der namenlosen Liebe von Sagitta. Neue vermehrte Gesamtausgabe in einem Bande.
266784: SAGITTA (= John Henry MACKAY) - Am Rande des Lebens. Gedichte der namenlosen Liebe.
263024: SAGITTA (= John Henry MACKAY) - Die Buecher der namenlosen Liebe.
256739: SAGITTA (=John Henry MACKAY) - Die Buecher der namenlosen Liebe. Gesammtausgabe (1913). Mit einer Einleitung: Die Geschichte eines Kampfes um die namenlose Liebe.
266726: SAGITTA (= John Henry MACKAY) - Wer sind wir? Eine Dichtung der namenlosen Liebe.
271179: SAINT-EXUPÉRY, Antoine de - Vol de nuit.
275361: SALGARI, Emilio - Hora svetla.
278115: SALIM, Saraochim - Vrouw in landschap met gebouwen. (Originele pentekening).
278106: SALIM, Saraochim / BARLI, KERTON en BAHARUDDIN - Documentatie over een tentoonstelling van de Stichting voor de Culturele Samenwerking tussen Nederland, Indonesië, Suriname en de Nederlandse Antillen met uit Indonesië afkomstige kunstenaars.
278116: SALIM, Saraochim - Stad aan rivier. (Originele, gekleurde pentekening).
269865: (POLAK, Johan B.W.). SALLUSTIUS - De oorlog met Iugurtha. Ingeleid en vertaald door Herman Delano [= Johan Polak]. (Met opdracht).
21185: SALLUSTIUS - Sallustius prijst de levenskracht.
260866: SALMON, André - Métamorphoses de la harpe et de la harpiste. Poème.
1408: (COUPERUS, Louis). SALOMONS, Annie - Annie Salomons vertelt over de goeie ouwe tijd van Kloos, Couperus, en anderen.
255074: SALOMONS, Annie - Originele zwart-witfoto met opdracht. 11,9 x 8,8 cm.
264063: SALOMONSON, Herman - Recrutenschool en andere gevangenisverzen van - (Melis Stoke). Met een inleiding van Jhr Mr A.K.C. De Brauw.
276391: SALTZMANN, Christian Gotthilf (= SALZMANN) - Aanleiding tot eene verstandige opvoeding van opvoeders. Uit het Hoogduitsch vertaald.
268775: SALVA, Anne - Cora... chez les hommes sans femmes.
260725: (ONANISMUS). SALZMANN, Christian Gotthilf - Ueber die heimlichen Sünden der Jugend.
253723: SAMARANCH, Juan Antonio - Signed Photo.
278705: SAMARAWICKREMA, Tilak - Ándare.
278218: SANBORN, Franklin Benjamin - Hawthorne and his Friends. Reminiscence and Tribute.
273696: SANCTA CLARA, Abraham a - Narrinnen-spiegel waarin zich alle getrouwde en ongetrouwde Eva's dochters zonder onderscheid van rang of stand (...) kunnen spiegelen. In Nieuw-Hollandsch bewerkt door Kruphios en Onomatopoios. Deel 1.
280638: SANDBERG, Willem - nu 2. maintenant 2. now 2. jetzt 2. (Met illustraties van de auteur).
272545: SANDBERG, Willem - 9 Jaar Stedelijk Museum 1945-1954.
275978: SANDBERG, Willem - W.A. MOZART - Holland Festival '69.
275137: SANDBERG, Willem - nu. au milieu du XXième siècle/ midden in de XXe eeuw. l'art et sa fonction dans la vie/ de kunst en het leven.
275976: SANDBERG, Willem - Holland Festival '69. Herbert von Karajan. (Omslagontwerp Sandberg).
275975: SANDBERG, Willem - Landschapsarchitectuur en moderne kunst. In: Museum Journaal serie 6, no. 1.
274458: SANDEN, Arie - Een wereldje. Schetsen en typen.
278049: SANDERS, Har - Har Sanders. Samengesteld en ingeleid door Jan Juffermans.
278623: SÁNDOR, Antal - Jörru története. Novellák.
276774: SANTBERGEN, Familie Van - Genealogische en wapenkundige aantekeningen betreffende het geslacht Van Santbergen.
12878: SANTEN, Sal - Deze vijandige wereld. (Met opdracht).
265609: SANTEN, Sal - Cipier.
251312: SANTEN, Sal - Een geintje. Verhalen. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
205874: SARCEY, Françisque - Three autograph letters signed (ALS) - 3 lettres manuscrites. + 'Les Hommes d'Aujourd'hui' 1879.
276732: SARTORY, Karel, & Charles BOOST - De wonderen van Castella. (Plakboek).
205195: SASTRI, Kuppuswami - ALS - Autograph Letter Signed - to a hurried colleague (1910).
264179: SAVAGE Jr., Les - Huidendieven in actie. Uit het Amerikaans vertaald door D.v.d. Bospoort.
280586: SAVORNIN LOHMAN, Anna de - Zedelijkheids-apostelen.
277082: SAYLES, Wayne G. - Ancient Coin Collecting VI. Non-Classical Cultures.
280423: SCALA - Rose-Marie. Amerikaansche revue-operette in 2 acten van Otto Harbach en Oscar Hammerstein. (Theaterprogramma uit 1929).
274337: (HENDRICKXSZ). SCHAALMA, Albert - Catastrofes / Een sluitend landschap.
260701: SCHAEFFER, Albrecht - Gedichte aus den Jahren 1915-1930.
12880: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Vondel. Een gedicht.
280227: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Napoleon.
271193: SCHAEPMAN, Antoinette - Sporen van krijt.
278847: SCHÄFER, Dietrich - Die Vereinigten Staaten als Weltmacht. Eine geschichtliche Betrachtung zur Beleuchtung der Gegenwart.
10313: (REVE, Gerard). SCHAFTHUIZEN, Joop - Catalogus 1. 1986-1987. Gerard Reve.
273363: SCHAGEN, J.C. van - Drie Flutters of wel onwaardigheden.
280507: SCHAGEN, J.C. van - Grafisch werk. 1949-1980. (Luxe-exemplaar).
271791: (SAMBLANX, Ch. de). SCHAGEN, J.C. van - Narrenwijsheid. (Met schitterende band van een belangrijke Brusselse boekbinder).
270489: (GEZELLE, Guido). SCHARTEN, Carel - Guido Gezelle.
253714: SCHEEL, Walter - Signiertes Bild.
259796: SCHEEPMAKER, H.J. - Het gedenken. Gedichten. (Met handgeschreven opdracht aan A.A. Balkema).
16119: SCHEEPMAKER, Nico, en Aart van ZOEST (samenst. en inl.) - Zondagsdichters. Zondagskinderen in de poëzie. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
271948: SCHEEPMAKER, Nico - De paus? Daar krijg ik een kind van... . (Gesigneerd met opdracht aan Geert van Oorschot).
253148: SCHEEPMAKER, H.J. - Handgeschreven brief aan 'Beste Max [Schuchart]'.
257546: SCHEEPMAKER, H.J. - Het gedenken. Gedichten. (Met opdracht).
5146: SCHEEPMAKER, H.J. - Aan het raam. Een kleine reeks sonnetten. (Met gesigneerde opdracht van de schrijver).
252067: SCHEERBART, Paul - Der Tod des Barmekiden. Arabischer Haremsroman.
263515: (MARSMAN, H.). SCHEFFLER, Karl - Der Geist der Gotik.
278658: SCHENDEL, Arthur van - Maneschyn.
257386: SCHENDEL, Arthur van - De menschenhater. Roman. (Gevolgd door Bibliographie van Arthur van Schendel door G.H. 's Gravesande).
269594: SCHENDEL, Arthur van - De vrijster.
268322: SCHENDEL, Arthur van - Huon of Over den hond.
274301: SCHENDEL, Arthur van - Der liefde bloesems. (Met opdracht).
280849: SCHENDEL, Arthur van - Avonturiers. (Met een titelhoutsnede door John Buckland Wright en een bibliografie door G.H. 's-Gravesande).
265833: SCHENDEL, Arthur van - Blanke gestalten.
269376: SCHENDEL, Arthur van - De rijke man. (Met opdracht van Adriaan Morriën en Fred Batten, 1944).
259467: (BINNENDIJK, D.A.M.). SCHENDEL, Arthur van - Jan Compagnie.
12281: SCHENDEL, Arthur van - Shakespeare. (Uit de bibliotheek van Emmy van Lokhorst).
260763: SCHENDEL, Arthur van - Sparsa. (1/25 Romeins genummerde exemplaren).
264911: SCHENDEL, Arthur van - Safija.
279302: (HOFMAN). SCHENDEL, Arthur van - Rose-Angélique. De droomers van de liefde.
268328: SCHENDEL, Arthur van - Fratilamur.
9047: SCHENDEL, Arthur van - Sparsa.
274173: SCHERMER e.a., P.J. - Projecten. Automatische teksten. Gedichten. Surrealistische Kahiers No. 3.
279030: SCHERMER, Pieter - Voldongen feiten.
276434: SCHIDROWITZ, Leo - Sittengeschichte des Intimen. Bett, Korsett, Hemd, Hose, Bad, Abtritt. Die Geschichte und Entwicklung der intimen Gebrauchsgegenstände. Neue, erweiterte Auflage mit ca. 200 ein- und mehrfarbigen Illustrationen, Kunstbeilagen und Mappenwerk.
276435: SCHIDROWITZ, Leo - Sittengeschichte von Paris. Die Grossstadt, ihre Sitten und ihre Unsittlichkeit. Mit zirka 200 ein- und mehrfarbigen Illustrationen und einem Beilagenwerk.
276431: SCHIDROWITZ, Leo - Sittengeschichte der Liebkosung und Strafe. Die Zärtlichkeitsworte, Gesten und Handlungen der Kulturmenschheit und ihr Gegenpol, die Strenge. Mit zirka 200 ein- und mehrfarbigen Illustrationen und Kunstbeilagen.
276413: SCHIDROWITZ, Leo - Sittengeschichte des Theaters. Eine Darstellung des Theaters, seiner Entwicklung und Stellung in zwei Jahrtausenden. Herausgegeben von Leo Schidrowitz. Neue, erweiterte Ausgabe. Mit ca. 200 ein- und mehrfarbigen Illustrationen, Kunstbeilagen und Mappenwerk.
276430: SCHIDROWITZ, Leo - Sittengeschichte des Proletariats. Der Weg vom Leibes- zum Maschinensklaven, die sittliche Stellung und Haltung des Proletariats. Neue, erweiterte Auflage mit zirka 200 ein- und mehrfarbigen Illustrationen und einem Beilagenwerk.
255076: SCHIERBEEK, Bert - Binnenwerk. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver aan kunstenaar Jaap Mooy).
273569: SCHIERBEEK, Bert - De tuin van de Khan. (Met een originele, genummerde en gesigneerde linosnede in zwart en rood door Marcel Prins).
255842: SCHIERBEEK, Bert - Oorspronkelijke drukproef van Een groot dood dier.
17165: SCHIERBEEK, Bert - Met het oog op de naald. (Met zeven originele etsen van Frank Lodeizen).
277564: (MEISTER, Karina). SCHILLER, Friedrich - Der Tanz. Gedicht.
205912: (RETZSCH, Moritz). SCHILLER, Friedrich von - Fridolin, Huit Dessins de Retzsch, avec une traduction littérale, et vers par vers, de la ballade de Schiller, intitulée Fridolin, oder der Gang nach dem Eisenhammer, par Mme Elise Voïart, auteur des six amours.
258032: SCHILLER, Friedrich von - Kabale und Liebe, ein bürgerliches Trauerspiel in fünf Aufzügen. Neue Original-Auflage.
274887: SCHILLER, Friedrich von, & J.W. von GOETHE - Die Künstler.
275471: SCHILT, Kees, Frans & Jo SJONKES, Freek van den BERG - Scheeps Journaal 18 Juni 1921. (Scheepsjournaal van de reis van het schip Van Galen door Zuid-Holland van 18-26 juni 1921).
256400: SCHILTZ, Véronique - Comptes rendus tardifs sur le billard.
204610: WILLEM I - SCHIMPDICHT - 'Nu schudt het marmren grafgesticht/ Voor d ' eersten Willem opgerigt,'
278735: (COHEN, Fré). SCHIPHOL - Schiphol. Gemeente-luchthaven van Amsterdam. Illustrated Guide of Schiphol, Municipal Airport of Amsterdam. (Omslag: Het vertreksein).
277740: VLIEGVELD SCHIPHOL - De K.L.M. wacht u op Schiphol!
277741: VLIEGVELD SCHIPHOL - Bezoekt Schiphol. Bel op: Piet Tax tel. 24830 Corn. Krusemanstr. 64 Amsterdam (Z.).
277623: (KLIJN, Albert). SCHIPHOL - Geïllustreerde gids Schiphol. Gemeente luchthaven Amsterdam. Illustrated Guide of Schiphol, Municipal Airport of Amsterdam.
277624: VLIEGVELD SCHIPHOL - Bezoekt Schiphol, de gemeentelijke luchthaven van Amsterdam.
267365: SCHIPPERS, K. - Liefdesgedicht.
280400: SCHIPPERS, K., en Henk PEETERS - Bij NIET. (Met een originele collage van Henk Peeters: een ingeplakt veertje).
278374: SCHIPPERS, K. - Het formaat van Man Ray.
275576: SCHIPPERS, Wim T. - Van Hoepla tot Waldolala.
278380: SCHIPPERS, K. - Voor val.
273352: SCHIPPERS e.a., K. - Vijf gedichten voor Peter Yvon de Vries.
275056: SCHLESINGER, Stefan - 40 jaar Trio. (Met originele enveloppe).
275058: (DRUKKERIJ TRIO). SCHLESINGER, Stefan - Lettercomposities. (In: Halcyon. Driemaandelijks tijdschrift voor boek-, druk- en prentkunst. 5. Lente 1941).
275069: (DRUKKERIJ TRIO). SCHLESINGER, Stefan, e.a. - Vijf proeven van exlibris-druk aan belangstellenden in het exlibris, aangeboden door N.V. Drukkerij Trio te 's-Gravenhage.
276436: SCHMEIDLER, Heinz - Sittengeschichte von Heute. Die Krisis der Sexualität. Volksausgabe des Werkes "Geschlecht und Sünde". Mit 64 Bildtafeln.
27120: SCHMIDT, Annie M.G. - Ja zuster, nee zuster. Geïllustreerd met foto's en strips.
276030: SCHMIDT, Annie M.G. - 'Als Mussert eens won.....'. In De Blaasbalg nr. 3 (voorjaar 1939).
267185: SCHMIDT, Johan - Verschoppeling. Roman. Met 4 illustraties.
267574: SCHMIDT, Annie M.G. - Drie ouwe ottertjes. Uitgave t.g.v. Annie's 100ste verjaardag. 20 mei 1911-20 mei 2011. (Met een illustratie van Sieb Posthuma).
267817: SCHMIDT, Annie M.G. - De wijsgeren. (Met een illustratie van Jenny Dalenoord).
261563: SCHMITZ, Marie - Weifeling.
279634: SCHMITZ, J. - Schul-Atlas der Naturgeschichte des Thierreichs. Säugethiere.
257966: SCHNEIDER, Eric - Getekend toneelleven. (Met een inleiding door Watze Tiesema).
276411: SCHNEIDER, Camillo Karl - Die Prostituierte und die Gesellschaft. Eine soziologisch-ethische Studie. Mit einem Geleitwort von A. Blaschko.
271608: SCHNEIDT, Karl - Das Kellnerinnen-Elend in Berlin.
268232: (CRIMINOLOGIE). SCHNITZLER, J.G. - Het geval Tonnet. Een sociaal-psychiatrische studie. Tevens antwoord aan Dr. A. Querido.
202811: SCHOEMAKER-FRENTZEN, M. - Mogen wij zwijgen?
274415: STADS ARMEN-SCHOLEN - Belooning voor vlijt en goed gedrag op de Stads Armen-Scholen te Amsterdam.
264150: (MEYER, Wybo). SCHOLTE, Henrik (en Jan Gustaaf DANSER) - Chrysantheem. (Met uitvoerige opdracht van de omslagontwerper).
256933: SCHOLTE, Henrik - Intermezzo.
267810: SCHOLTEN, Patty - Drie hokken.
280775: SCHOLTEN, Patty - Jaarwisseling.
256652: SCHOLTEN, Patty - Horecagedichten.
280774: SCHOLTEN, Patty - Millennium.
256574: SCHOLTEN, Patty - Herfstkwatrijnen.
256575: SCHOLTEN, Patty - swingt zaagt & schuurt. m.m.v. Kees Stip & Velibor Vidakovic.
276179: SCHOLTEN, Jaap - Mercedes. Een wintervertelling.
267925: (VORRINK, Koos). SCHÖNLANK, Bruno - Aan de aarde. Spreekkoor. Vertaling van Marie W. Vos.
277124: AMSTERDAMSCHE GRAFISCHE SCHOOL - De avondcursus van de Amsterdamsche Grafische School. Zaterdag 28 Augustus 1926. (&) Augustus 1927, No. 3.
278393: AMSTERDAMSCHE GRAFISCHE SCHOOL - Amsterdamsche Grafische School. Algrafische avondcursussen voor volwassenen.
273163: BERGENSE SCHOOL - Het Journaal van den Moderne Kunst Kring / Het Journaal van den Nieuwen Kring. Redactie C.A. Wijnschenk Dom en Pieter Talma.
277125: AMSTERDAMSCHE GRAFISCHE SCHOOL - 16 grafische ontwerpen in hoogdruk gemaakt voor de Amsterdamsche Grafische School, ca. 1930.
275101: AMSTERDAMSCHE GRAFISCHE SCHOOL - De derde vijf. Gedenkboek gewijd aan de derde vijf jaren der Amsterdamsche Grafische School. Uitgegeven op den eersten dag van de maand Juli in het jaar 1933.
254542: ENSCHEDESE SCHOOL - Gute Morgen Hose. Eine Kurzoper von Andreas Dorau & Holger Hiller.
280036: SCHOONBROODT, J.G. - Dissertatio inauguralis juridica de adoptione. Die 1ma Mensis Aprilis, anni 1830. Auctor Joannes-Guilielmus Schoonbroodt, ex Saint-Jean-Sart.
280516: SCHOONHOVEN, Jan, en Truus NIENHUIS - Het huis vergaat met zijn meester. (Met 55 originele foto's van Truus Nienhuis).
280517: SCHOONHOVEN, J.J., en K. SCHIPPERS - Schoonhoven aan zee. (Met twee originele, genummerde en gesigneerde zeefdrukken van J.J. Schoonhoven).
14688: SCHOUTEN, Rob - Huis van Ervaring.
262387: SCHOUTEN, Wim - Uitgeven en uitgegeven worden. Een essay geschreven door -. De illustraties zijn gemaakt door Joep Bertrams. De vormgeving is verzorgd door Pieter van Delft. (Met handgeschreven opdracht).
278352: KONINKLIJKE SCHOUWBURG - Théâtre Royal Français de La Haye sous la direction de MM. L. Jahn & A. Faubel. Prospectus de 1867-1868. (Theaterprogramma).
280388: PRINCESSE-SCHOUWBURG - Maskers. Dramatisch tooneelspel uit het Hongaarsch van Ludwig Biro (vertaling: Adolphe Engers). Regie Joh.W. Broedelet. (januari 1923).
278327: (ASCH, Schalom, & Paul WEGENER & Maria ORSKA). KONINKLIJKE SCHOUWBURG - Programma's van den Koninklijken Schouwburg, Zomerseizoen 1923. Impresario Hugo Helm. (Drie boekjes).
278339: (BOREL, Henri). KONINKLIJKE SCHOUWBURG - Vlindertje. (Programma van den Koninklijken Schouwburg, Speelseizoen 1924-1925).
278340: (EEDEN, Frederik van). KONINKLIJKE SCHOUWBURG - Het Poortje of De Duivel in Kruimelburg. (Programma van den Koninklijken Schouwburg, Speelseizoen 1924-1925).
269022: SCHOUWENAARS, Clem - Balladen. Bezorgd door Erik Tonen en Jan Atze Nicolai.
280462: (HERMANS, W.F.). SCHREUDERS, Piet (Directeur) - Furore.
279064: SCHREUR, A.C.H. - Gek. (Met een linosnede van Olivia Ettema).
276523: SCHRIJNEN, Jos. - Twee getypte en gesigneerde brieven aan de Maastrichtse dichter Vic Reinders (1920).
277372: SCHRIJVER, Joh. G. - De leesteekens in de drukkerij.
12359: SCHRÖDER, Rudolf Alexander - Im Osten kommt der volle Mond heran (...).
280034: SCHRÖDER, Wilhelm - Vivat Academia! Studentische Humoresken. 1. Bändchen.
26484: SCHUCHART, Max - Hommage à François Villon. Oorspronkelijke en vertaalde balladen.
259505: SCHULTE NORDHOLT, J.W. - 'Een nieuw jaar.'
272094: SCHULZ, Bruno - Nimrod. (Met een ets van Ludmila Jirincová).
272522: SCHUM, Gerry - Gerry Schum. (Exhibition catalog, bilingual).
277688: (KALLIGRAFIE). SCHÜRMANN, Jules - Homerus.
277822: (KALLIGRAFIE). SCHÜRMANN, Jules - Uit Brugge.
275010: SCHÜRMANN, Jules - De eenzame weg.
277677: (KALLIGRAFIE). SCHÜRMANN, Jules - Golgotha.
274751: (ROELOFS jr., W.). SCHÜRMANN, Jules - Uit de stilte. Verzen. Met voorrede van Willem Kloos en 6 lithografieën van Willem E. Roelofs jr..
271393: SCHÜTZ, C. - Het morgenrood der vrijheid. Vrij naar het Duitsch bewerkt door J. H. v. R.
269678: SCHUUR, Koos - De 7 vloeken. Poëtisch pamflet.
277533: PARTIJ VAN DE ARBEID - BACH SCHUURMANS - Zeven folders voor de Kamerverkiezingen van 7 juli 1948, deels ontworpen door Bach Schuurmans.
276441: SCHUYLER, James - The Home Book. Prose and Poems, 1951-1970
279555: SCHUYLL, Everhardus H. - Een Grondighe Wederlegginge, van een seecker Paeps Boecxken, geintituleert Tafele des Gheloofs &c ghestelt, tot een Ooghensalve om de verduysterde Ooghen van de eenvoudige Papisten van S'hertogenbosch, als oock van t'Lant van Limborch, Mestricht, Venlo, Romundt en Straelen &c. Een weynich daer meede te verlichten, op dat sy de waerheydt siende, haer niet langer door het schoon bedroch der Iesu-wyten soude laten rooven. Door Everhardum H. Schuyll, Bedienaer des Evangely in s'Hertogen-Bosch.
276349: SCHWARZ, Robert - Robert Schwarz getijdenboeken Stundenbücher. (Katalog mit einmaligen Originalumschlag).
279621: SCHWEIG, Jos / C.A. de BRUIJN - Jaisalmer. A town in the desert.
203600: Schweigman, C., T.A.B. Snijders, F. Hagenzieker - Risks in Agriculture in Developing Countries Caused by Rainfall Variability: Introduction to Risk Computations
270594: SCOTT, Walter - The Antiquary; The Pirate; The Fortunes of Nigel; The Talisman; Count Robert of Paris. 5 vols. of the Waverley Novels. With the Original Notes.
280329: (WHITTINGTON PRESS). SCOTT, Paul - After the Funeral. With a Preface by Roland Gant & with Illustrations by Sally Scott. (Deluxe copy in full leather).
252782: SCRIBE, Eugène - Sst!.... Blijspel met zang in twee bedrijven; vrij naar het Fransche ('Chut!') van Scribe, door C.J. Roobol. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
270652: SEBASTIÁN, Ana - Onschuld. (Vertaald door Leo Klatser).
257643: Nationaal Arbeids-Secretariaat (NAS) - Vijf en twintig jaar beginselverzaking. Vijf en twintig jaar beginseltrouw. (25 jaar N.V.V.).
276167: SEESSELBERG, Friedrich - Volk und Kunst. Kulturgedanken.
260864: SEGALEN, Victor - Orphée-Roi. Édition décorée de compositions originales gravées sur bois par G.-D. de Monfreid avec un frontispice d'après Gustave Moreau. (Inscribed by the publisher, Georges Crès).
278846: SEIDEL, Richard - Die Gewerkschaftsbewegung und das Rätesystem.
279211: SEIFERT, Jaroslav / BERANOVÁ, Jana / MUCHA, Alfons - Laat haar knieën maar m'n hoofd vermorzelen. + En vaarwel! (Twee bundels, samengesteld en vertaald door Jana Beranová).
274278: SELDES, George - De miljoenen van het Vatikaan. Uit het Engels door A. M.-G.
265444: SELIGMANN, RAFAEL - Rubinsteins veiling. Vertaald door Tinke Davids.
278515: SEMEONOFF, Anna - Brush up your Russian (Osvezhite svoy Russkiy). With illustrations by P.R. Ward. Conversations of Real Use.
256664: (CARRASQUER, F.). SENDER, Ramón J. - Rimas Compulsivas (Antología Poética). Selección y estudio de Francisco Carrasquer Launed.
274996: SENNEP, J. - La guerre en chemise noire. Preface de Jean Oberlé.
277370: SERAFINI, Luigi - Codex seraphinianus.
251149: SERS, P. - Interieur des bagnes, suivi de la vie de deux célèbres forçats, et d'une anecdote historique.
256376: SERVAAS VAN ROIJEN, A.J. (red.) - Haagsch Jaarboekje voor 1889. (1e jaargang).
280335: SERVICE, Robert W. - The House of Fear.
276776: SETT, Mera - Sculptured Melodies. Illustrated by the Author. (Deluxe copy, numbered and signed).
268273: SEUSS, Juergen, & WALK, Ansgar (Hrsg.) - Salute, GB! "Das Wagnis des Unbequemen". Erinnerungen an Gunter Böhmer (1911 bis 1986). Mit 24 Abbildungen, davon 7 Zeichnungen und 11 Malbriefe von Gunter Böhmer.
277259: SEYDEWITZ, Marie von - 'An die Liebe'. (Gesigneerd handschrift).
265200: (EGYPTIAN HUMOR). SEYPPEL, C.M. - Schlau, schläuer, am schläusten. Aegyptische Humoreske. Niedergeschrieben und abgemalt 1315 Jahre vor Christi Geburt von C.M. Seyppel. Hofmaler und Poet seiner Majestät des Königs Rhampsinit III. Memphis, Mumienstrasse No. 35, 3. Etage, 4 x Klingeln.
280541: SHAKESPEARE, William - Henry the Eighth. The text of the First Folio. Edited and amended where obscure by Herbert Farjeon. Illustrated with wood engravings by Eric Gill,
16673: SHAKESPEARE, William - The Phoenix and the Turtle.
23849: SHAKESPEARE, William - "One man in his time". Sir John Gielgud reads Shakespeare.
273729: SHAKESPEARE, William - Sonnets XLVI-LXXXI. (Met een vertaling van Albert Verwey). (Bibliofiele uitgave).
15087: SHAKESPEARE, William - Het zestigste sonnet.
270684: SHAKESPEARE, William - Storm. Een spel van tooverij. (1/10 luxe-exemplaren).
22175: SHAKESPEARE, William - The Quintessence of Dust. (Met een originele, genummerde en gesigneerde ets van Hans Abbing).
8609: SHAKESPEARE, William - The Quintessence of Dust.
8646: SHAKESPEARE, William - The Phoenix and the Turtle.
275017: SHARPE, Charles Kirkpatrick - The Lord Herries his Complaint. A Fragment.
275521: SHAW, George Bernard - 17 original press photos from 1925-1950.
256113: SHELL - Sproeiphalt en sproeiphalt "G". Koud vloeibare asfaltpreparaten voor aanleg en onderhoud van wegen.
270617: (SWINBURNE, Algernon Charles). SHEPHERD, Richard HERNE - The Bibliography of Swinburne. A Bibliographical List Arranged in Chronological Order of the Published Writings in Verse and Prose of Algernon Charles Swinburne (1857-1887).
274971: GUSTO SHIPYARD - Werf Gusto. Firma A. F. Smulders. Ingenieurs-Constructeurs Engineers-Shipbuilders. Schiedam (Holland).
278739: SICKENGA, N. - Kunstkalender 1935.
22608: (BOOM, Irma). SIEBELINK, Jan - Drie verhalen. (Met typografie van Irma Boom en originele litho's van Geerten Ten Bosch).
278080: SIEGRIST, Roland - Die Kinder aus Weisenau. Mit einem Vorwort von Hans-Peter Willberg.
259973: SIEMSEN, Hans - Wo hast du dich denn herumgetrieben? Erlebnisse.
3904: (ACHTERBERG, Gerrit). SIERKSMA (red.), Fokke - Commentaar op Achterberg.
280291: (PLAATJESALBUM). SIGARENFABRIEK v/h GEBR. MAJOOR, Beverwijk - Ons hoenderboek. Onze hoenders. Deel 1.
272791: (MINIBOEKJE). SIKKENGA, Harmen - Hana.
261190: (BELCAMPO). SIKKENS, Jaap - 'Herinneringen aan A. Roland Holst'. P. 3-11 in: Hollands Maandblad, jrg 30, afl 485/486 (april/mei 1988). zie overige beschr. 62 p. Geïllustreerd met tekeningen Lucebert.
276602: PAULUS SILENTIARIUS - Poëmes érotiques. Traduits du grec.
22176: SIMALEAVICH, David (Binderij PHOENIX) - From the mouths of mutes.
270195: SIMENON, Georges - Hry na schovávanou.
277435: SIMEON VAN BULGARIJE, ex-tsaar - Originele foto met handtekening en die van zijn verloofde, gedateerd 10.VIII.1961.
259283: SIMON, Pierre-Henri - De wrange vruchten. Roman.
203123: SIMON, Ferdinand - Die Sexualität und ihre Erscheinungswesen in der Natur. Versuch einer kritischen Erklärung. Inaugural-Dissertation der philosophischen Facultät der Universität Jena zur Erlangung der Doctorwürde.
274203: SIMONOV, Konstantin - Ledovoye poboishche (Poema). (In Russian).
278490: SIMONS, Anna - Wiegenlieder.
266633: (GIDE, André). Raoul SIMONSON - Bibliographie de l’oeuvre de André Gide.
255095: (POWYS, Llewelyn). SIMS, G.F. - A Catalogue of the Llewelyn Powys Manuscripts.
254148: SINAPIUS, Adolf - Blutarmut und Bleichsucht. Ihr Wesen, ihre Erscheinungen, ihre Ursachen und ihre Heilung durch die physikalisch-diätetischen Heilfaktoren.
266317: SINGER, Kurt, a.o. - Arbeiter-Kultur-Kartell Gross-Berlin. Programm für den Winter 1926-1927.
22504: COMMUNITY SINGING - Zondagmorgen.
276817: SINKGRAVEN, Rense - Bombloesem (en:) Sloop de stad met tedere woorden.
203603: SIPS, Roland - Penseeltekeningen.
22251: SITWELL, Edith - By the lake.
270881: SIX, J. - Openbare les bij den aanvang zijner lessen als hoogleraar aan de Rijks Akademie van Beeldende Kunsten, den 13den Februari 1890.
271000: (BERANOVÁ, Jana). SKÁCEL, Jan - Nachthengel. (Vertaald door Jana Beranová),
279015: SKRUZNY, Josef - Menažerie.
256186: SLAUERHOFF, J. - Icarus. Vier nagelaten gedichten. Bezorgd door Menno Voskuil. (Met als frontispice een originele houtsnede door Peter Lazarov).
265062: SLAUERHOFF, J. - Zwart-witfoto. 23,4 x 15,8 cm.
264426: SLAUERHOFF, J. (Als:) John RAVENSWOOD / Charles NYPELS - Oost-Azië.
264437: SLAUERHOFF, J. - Eldorado.
264467: SLAUERHOFF, J. - Soleares.
264469: SLAUERHOFF, J. - Soleares.
264470: SLAUERHOFF, J. - Soleares.
264527: SLAUERHOFF, J. (Als:) J.J. SLAUERHOFF - Kubur terhormat bagi pelaut. Diterjemahkan oleh Hartojo Andangdjaja. (Met een inleiding van de vertaler).
12709: SLAUERHOFF, J., Paul van OSTAIJEN, H. MARSMAN - Dichters van Noord en Zuid (2).
264982: SLAUERHOFF, J. (Als:) John RAVENSWOOD - Oost-Azië.
264984: SLAUERHOFF, J. - Schuim en asch. Verhalen.
264498: SLAUERHOFF, J. (Als:) Jan Jacob SLAUERHOFF - Christus in Guadalajara. Roman. Aus dem Niederländischen von Ard Posthuma. Nachwort Cees Nooteboom (übersetzt von Helga von Beuningen).
250401: SLAUERHOFF, J. (Als:) John RAVENSWOOD - Oost-Azië.
10065: SLAUERHOFF, J. - Een bezoek aan Makallah. (Met een verantwoording door K. Lekkerkerker).
264462: SLAUERHOFF, J. - Jan Pietersz. Coen. Drama in elf tafereelen. [Met een titelillustratie naar een houtsnede door J. Franken Pzn.].
264480: SLAUERHOFF, J. - Een eerlijk zeemansgraf.
264528: SLAUERHOFF, J. (Als:) J.J. SLAUERHOFF - 'Outcast'. P. 284 in: The Literary Review, jrg. 5, afl. 2 (winter 1961-1962).
264484: SLAUERHOFF, J. - Schuim en asch. Vijf verhalen. Ingeleid door J.W.F. Werumeus Buning.
264690: SLAUERHOFF, J. - De opstand van Guadalajara. (I-X).
264547: SLAUERHOFF, J. - De dichter, zijn job en zijn domicilie.
264548: SLAUERHOFF, J. - 'Ik heb zoveel herinneringen...' P. 14 in: Printopaak. Houtvrij machinegestreken boekdruk papier.
264549: SLAUERHOFF, J. - Ster. (Met een originele kleurenlino door Ru van Rossem).
264532: SLAUERHOFF, J. - Compagnie de Mozambique. (En: Uyemo park Tokyo).
265718: SLAUERHOFF, J. - Eldorado.
264411: SLAUERHOFF, J. - Het leven op aarde.
278083: SLAUERHOFF, J. - Serenade. Gedichten. (Luxe-exemplaar).
259451: SLAUERHOFF, J. - Eldorado.
264454: SLAUERHOFF, J. - Serenade. Gedichten.
264455: SLAUERHOFF, J. - Serenade. Gedichten.
268158: SLAUERHOFF, J. - Guanito.
250878: SLAUERHOFF, J. - De wonderdokter, Ramon de la Serna.
264557: SLAUERHOFF, J. (Als:) J.J. SLAUERHOFF - 'Le découvreur'. P. 66-67 in: Poèmes de Hollande. Avec un portrait de Henriëtte Roland Holst par Roland Holst. Poèmes étrangers mis en poésie Française par André Piot. (Met een inleiding van de vertaler).
264558: SLAUERHOFF, J. - 'Larrios'. P. 322-339 in: Cahiers du Sud, jrg. 31, afl. 266 (juni-juli 1944).
264460: SLAUERHOFF, J. - Het Lente-eiland en andere verhalen.
264485: SLAUERHOFF, J. - De centaur. (Met een originele, genummerde en gesigneerde houtgravure door Jan P.C. van Doorn).
265028: SLAUERHOFF, J. - Verzamelde werken. Proza IV. (Luxe-exemplaar; tekstverzorging K. Lekkerkerker).
264511: SLAUERHOFF, J. - 'Larrios'. P. 142-163 in: Écrits du Nord, jrg. 1, afl. 2 (juli 1935).
264448: SLAUERHOFF, J. - De opstand van Guadalajara.
264451: SLAUERHOFF, J. - De opstand van Guadalajara.
264453: SLAUERHOFF, J. - De opstand van Guadalajara.
264438: SLAUERHOFF, J. - Eldorado.
264439: SLAUERHOFF, J. - Origineel briefpapier met gedrukt briefhoofd.
264985: SLAUERHOFF, J. - Het verboden rijk.
264488: SLAUERHOFF, J. - Bloemen uit het moeras. Zes vertalingen. [Vertaald uit het Frans en van een nawoord voorzien door Hans van Straten].
264497: SLAUERHOFF, J. (Als:) Jan Jacob SLAUERHOFF - Écume et cendre. (Schuim en as). Traduit du néerlandais par Mme. S. Roosenburg.
1424: SLAUERHOFF, J. - Dagboek. Met een inleiding en aantekeningen van K. Lekkerkerker.
264478: SLAUERHOFF, J. - Een eerlijk zeemansgraf.
264507: SLAUERHOFF, J. - De verzuimde liefde.
275817: SLAUERHOFF, J. - Archipel.
20620: SLAUERHOFF, J. - Verzamelde werken. Proza V.
14211: SLAUERHOFF, J. - Larrios. (Met illustraties van Marjolein Varekamp).
251146: SLAUERHOFF, J. (Als:) John RAVENSWOOD - Oost-Azië.
15015: SLAUERHOFF, J. - Zeven nagelaten gedichten. (Samengesteld en verzorgd door K. Lekkerkerker).
264481: SLAUERHOFF, J. - Een eerlijk zeemansgraf.
7133: SLAUERHOFF, J. - Verzamelde werken.
14954: SLAUERHOFF, J. - Drie gedichten en een mening.
250745: SLAUERHOFF, J. - Ik werd niet geboren om te sterven gelaten. Negen jeugdverzen. (Samengesteld en ingeleid door Arie Pos).
15943: SLAUERHOFF, J. - Verzamelde werken. Proza V. (Luxe-exemplaar; tekstverzorging K. Lekkerkerker).
274554: SLAUERHOFF, J. - Yoeng Poe Tsjoeng.
258109: SLAUERHOFF, J. - Het Lente-eiland. (Kau-Lung-Seu).
4646: SLAUERHOFF, J. - Serenade. Gedichten.
6295: SLAUERHOFF, J. - Archipel.
7101: SLAUERHOFF, J. (Als:) John RAVENSWOOD - Oost-Azië.
7105: SLAUERHOFF, J. - Het Lente-eiland en andere verhalen.
7186: SLAUERHOFF, J. - Serenade.
256184: SLAUERHOFF, J. - Het potlood (in de hand). Vijf gedichten uit de scheepskist van J. Slauerhoff. Bezorgd door Menno Voskuil. Met [6] tekeningen van Peter Pontiac.
280642: SLEPER, Jan - Litho.
280818: SLEUTELAAR, Hans, en Olivier BOELEN - (Gesigneerd rondschrijven van Boelen BV Uitgevers).
280286: SLICHTENHORST, Arend van - XIV boeken van de Geldersse geschiedenissen. Van 't begin af vervolghd tot aen de afzweeringh des konincx van Spanien; waervan 't eerste Deel verhandeld de landbeschrijvingh. Getrocken meerendeels uyt de Latynsse werken van den heer Ioh. Isacus Pontanus; doch doorgaens veranderd, verbeterd, ende met meer dan driehonderd nieuwe hoofd-stucken, en andere noodelyke bijvoeghsels, allesins vergroot.
203879: SLOBBE, J.F. van - Bijdrage tot de geschiedenis en de bestrijding der prostitutie te Amsterdam. Met 23 afbeeldingen.
277504: (ROT, Jan). W. van der SLUIS - Boeren, stemt rood!
277025: SLUITER, Willy - Aan de lus van lijn 2/ Arm Paatje/ Harten met opschriften/ Open oog/ Terug van de kookschool. 5 partituren met grote voorplaat van Willy Sluiter.
280108: SMET, Cornelis - Heylige en roemweêrdige persoonen, de welke in de zes eerste eeuwen bezonderlyk medegewerkt hebben om de Roomsche Catholyke religie, in geheel Nederland, uyt-te-breyden, vast-te-stellen en te bewaeren, als ook de vyanden en de vervolgers der zelve religie.
256685: SMINK J.Bz., P.J. - Het lied van den arbeid.
273502: SMIT, Wilfred - De Sleutel-varianten. Met een inleiding door Ina Schermer en Wouter Voskuilen. (Met een originele, genummerde en gesigneerde ets van Will Landman).
275815: SMIT, Gabriël - De Psalmen.
280435: LUTKIE & SMIT - Genoteerd.
280127: SMIT KLEINE, Frits - Dietsche Doolhof. Zedekruyt gewassen in 1906-1915. En gekweekt door F. Smit Kleine.
259511: SMIT, Gabriël - Requiem in memoriam matris. (Met opdracht van Ary Baggerman aan zijn latere vrouw).
265009: SMIT, Wilfred - [Gedicht].
205861: SMIT KLEINE, Frits - Schrijvers en schrifturen
277225: SMITH, Patrick - Ice Queen.
277681: SMITH, Percy J. Delf - Civic and Memorial Lettering.
267020: SMITH, Wilson G. - At the Bal-Masqué. Episode d'Amour for the piano. Opus 112.
268271: SMOLKA, Renate, & Walter HABDANK - Der Fuchs.
279877: SNICK, Herman Van - Het gesloten hek.
16820: SNIJDERS, Paul - Je bent gedroomd.
16951: SNIJDERS, Paul - Collectie van drie kleine etsjes en wat efemeer drukwerk door Paul Snijders.
253992: SNIJDERS, J.Th. (samenstelling en inleiding) - Laat seizoen. Gedichten voor ouderen.
272402: SNIJDERS, J.Th., & N. SNIJDERS-OOMEN - Snijders-Oomen nicht-verbale Intelligenztestreihe. SON 2½-7.
253065: SNIJDERS, A.L. en L.H. WIENER - L.H. en A.L. (Bezorgd door Huug Schipper. Met een inleiding door Wim Noordhoek).
275773: (AVIATION). SNIJDERS, C.J. (introduction), ABEELEN, W.P. van der (editor) - Het Nederlandsche vliegwezen. Met een inleiding van Generaal b.d. C.J. Snijders. Geïllustreerde luxe-uitgave.
278280: SNIJDERS, A.L. - Het verraad der klerken. (Op muziek gezet door Joey Roukens. Gesigneerd door Snijders en Roukens).
271433: SNOECK, Jan - Handbeschilderd object van keramiek.
275612: SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG, W. baron, & Ph.F.W. VAN ROMONDT - Nederlanders in het buitenland 1928. Jaargang 1.
275207: SOESTDIJK - Een tuiltje van zeven dichtbloemen, aan het vorstlijk jagtslot van Soestdijk gewijd.
277197: SOK, Ap - Twee kleine landschapsetsen van Ap Sok uit 1945, ingelijst onder passepartout achter glas.
265452: SOLZJENITSYN, Aleksandr, e.a. - Iz-pod glyb. Sbornik statej. Moskva 1974.
261658: SON, Dwuno - Geschichte des Kaisers Sun. Für Menschen die suchen.
272011: SONTROP, Theo / ROELOFSZ, Joost - Het alfabet. (Gesigneerd met mooie opdracht van de schrijver).
269931: SOPHIE, Koningin - Handgeschreven enveloppe aan 'Madame Mackay/ née Fagel/ Vijverberg/ La Haye' (1859).
270133: SORGDRAGER, Winnie - Een verantwoordelijke minister. Opstellen over justitie en politiek. (Met opdracht aan Hans Dijkstal).
276408: SOUFFRANCE, Jacques - Le Couvent de Gomorrhe. Roman historique.
275447: (BRUNELLESCHI, Umberto). SOULAGES, Gabriel - Le malheureux petit voyage. Agrémenté de quinze illustrations en couleurs de Brunelleschi. (Luxe pochoir-uitgave).
279909: SPAAN, Peter - De verheerlijking. In Parijs. De stad en het onbevlekte. (1/70 exemplaren).
31804: SPAAN, Peter - De verheerlijking.
280704: SPEENHOFF, J.H. - Zeven dagen oorlog. Bezorgd en van een nawoord voorzien door Jacques Klöters.
276537: SPEENHOFF, J.H. - Tiende bundel liedjes, wijzen en prentjes met piano-begeleiding door Willem Landré.
267016: SPEENHOFF, J.H. - Het laatste tandje. Woorden en muziek van J.H. Speenhoff met pianobegeleiding.
276538: SPEENHOFF, J.H. - Negende bundel liedjes, wijzen en prentjes. Met piano-begeleiding door Willem Landré.
278721: SPEL - Het uilenbord / Jeu de la chouette.
271901: SPIER, Jo - Dorst en drinken. No. 1.
280269: SPIER, Jo - Leuk voor later. Elseviers Sportalbum.
205186: SPIER, Jo - Er bestaat zoo weínig, zoo verschríkkelijk weinig duurzame glans op de wereld....
258848: SPIER, Jo - Het verhaal van de eekhoorn. (Cor van der Lugt Melsert).
271034: SPIERDIJK, Jan - Andermans roem.
274215: SPIERDIJK, Jan - XVI sonnetten.
259982: SPIERDIJK, Jan - XVI sonnetten. (Met handgeschreven opdracht aan Harry Brander).
272798: (ROMANÉE). SPIESS, Friedrich - Vom Sinn und Wert des Handpressendruckes.
278160: (DE HEUVELPERS). SPINOZA, Benedictus de - Tractatus Politicus.
266612: (DE HEUVELPERS). SPINOZA, Benedictus de - Tractatus Politicus.
257376: SPINOZA - Brief van Spinoza aan Lodewijk Meijer, 26 juli 1663. Uitgegeven door A.K. Offenberg.
272640: SPIRE, André - Refuges. Avec neuf bois gravés de Maurice Savin.
279125: SPIRITISME - Eere diploma van het Spiritistisch Genootschap Veritas te Amsterdam.
259436: NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN - Huwelijk H.K.H. Prinses Juliana - Z.D.H. Prins Bernhard 7 januari 1937. Dienstregeling Nederlandsche Spoorwegen.
280397: SPOORWEGEN - Speciale dienstregeling voor militairen op 10 augustus 1887.
278713: NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN - N.S.-A.T.O. Verslag van de door den heer Ir. W.F.H. van Rijckevorsel, chef van de Dienst van Vervoer en Handelszaken op 16 September 1935 gehouden lezing en de daarop gevolgde gedachtenwisseling over: bediening van het goederenvervoer door de Nederl. Spoorwegen in samenwerking met de A.T.O. en van Gend & Loos.
271719: NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN - Door Nederland met 8-daagsche abonnementskaarten.
279090: (BOEKENWEEK). F. SPRINGER - Sterremeer. (Luxe-editie).
14200: SPRINGER, F. - Van K.B. naar KB. Een mijmering.
280677: (BOEKENWEEK). F. SPRINGER - Sterremeer. (Luxe-editie).
24784: (DRS. P. als:) Geo STAAD - Grink.
276169: STAATSALMANAKJE - Jaarboekje voor de ambtenaren bij de departementen van Algemeen Bestuur, Hooge Colleges van Staat en andere Rijksinstellingen te 's-Gravenhage. 1937-1938.
275391: STAATSCOURANT - Nederlandsche Staatscourant. Nr. 300 + 306, 20 en 28 December 1826.
277502: R.K. STAATSPARTIJ (R.K.S.P.) - Het groote gezin beschermen. Partijprogram hoofdst. 1 art. 1.
277481: R.K. STAATSPARTIJ (R.K.S.P.) - Voor God, gezin en vaderland.
22609: STÄHLIN, Jakob von - Originalanekdoten von Peter den Grossen. Aus dem Munde angesehener Personen zu Moskau und Petersburg vernommen und der Vergessenheit entrissen von.
279847: STANDARD, Paul - Our Handwriting. (Inscribed to Huib van Krimpen).
266072: STAP, I. - Cijfers en feiten. Gids voor het politieke en sociale leven. 19e jaargang october 1938-1939.
273898: STARKE, Ottomar - Schippeliana. Ein bürgerliches Bilderbuch. Mit einem Vorwort von Carl Sternheim.
279871: (RIMBAUD, Arthur). Enid STARKIE - Arthur Rimbaud in Abyssinia.
273598: CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK - Statistiek der inkomens en vermogens in Nederland 1939/1940.
279147: STEEGSTRA, Jos - Oss. (Met een originele, genummerde en gesigneerde zeefdruk van Ton Maria Nijhof).
260354: (OSS). STEEGSTRA, Jos - Oss. Een gedichtenreeks en een zeefdruk. (Met een originele, genummerde en gesigneerde zeefdruk in kleur door Ton Maria Nijhof).
279258: STEEMERS, Wijnand - Haaknagels. 72 aforismen.
255585: STEEN, Eric van der - Finishing touch. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
24516: STEEN, Eric van der - Loosdrecht. (Met opdracht).
19523: STEEN, Eric van der - Zestien kwatrijnen uit 'Het leven in vakken'. (Met 16 gekleurde tekeningen in zeefdruk van Atie Siegenbeek van Heukelom).
24509: STEEN, Eric van der - In het huis van den dichter. (Met handgeschreven opdracht aan Max Schuchart).
24510: STEEN, Eric van der - Finishing touch.
277612: (LEENEN, Ben). STEENSTRA, Sytze - Sjablonen van herinnering en toeval. De procédés van Ben Leenen.
277613: (LEENEN, Ben). STEENSTRA, Sytze - Hoe alles zacht neuriet. Een lezer als schilder. Voor Ben Leenen.
274092: STEENVOORDEN, Ab - Ons zelf spiegelen. Etsen en teksten. (Met vijf genummerde en gesigneerde kleurenetsen van Ab Steenvoorden).
252807: STEINBECK, John - Original Press Photo from January 7, 1966.
266232: STEINEN, Wolfram von den (ed.) - Tausendjährige Hymnen.
266314: (BREUR, Krijn). STEINER, Franz - Viktor Adler, der Freund, Lehrer und Vorkämpfer der österreichischen Arbeiterschaft. Für ihre Jugend erzählt von Franz Steiner. (Met handtekening van verzetsman Krijn Breur).
276990: STEINLEN, Théophile - Steinlen. Vier en twintig platen. Met medewerking en onder toezicht van den kunstenaar. Levensbeschrijving en tekst van Leo Lauer. Met eene inleiding van Is.Querido.
280447: STEINTHAL, Prof.Dr. H. - Über Juden und Judentum. Vortrage und Aufsätze. Herausgegeben von Gustav Karpeles.
275880: FAMILIEFOTO'S OPMEER RIETVELD SLOT STENEKER - Collectie geïdentificeerde familiefoto's (1870-1910) en familiedrukwerk (20e eeuw) Opmeer, Rietveld, Slot, Steneker
278597: STER, Jac. van der, en Theo KURPERSHOEK - Nieuw Boekhandels ABC.
251123: (WERUMEUS BUNING, J.W.F.). Jac. van der STER - Al pratend en etend met Werumeus Buning.
277190: STERN, Fried - Dem Geburtstagskind. Amsterdam, 17.12.'38.
274678: (STARKE, Ottomar). STERNHEIM, Carl - Die drei Erzählungen. Mit vierzehn Lithographien von Ottomar Starke.
276499: STETTENHEIM, Julius / Gustav HEIL - Berliner Wespen. Illustrirtes humoristisches Wochenblatt. Nr. 1-4 von den XIV. Jahrgang mitsamt den Beilagen (also 8 S. pro Nummer), und auch die Nr. 37 der XIV. Jahrgang mit 3 Inseratenbeilagen (zus. 16 S.).
272912: (WETSELAAR, Pieter). STEUR, A.G. van der - De door Pieter Wetselaar gegraveerde portretten. Een beschrijvende lijst van het portret-oeuvre tot en met 1994. (Met drie originele gravures).
16674: STEVENS, Wallace. (LIEBENTRAU (vert.), H.G.). - Adagia.
271197: (BEES). STEVENS, Frank - Avonturen in het bijenland. Uit het Engelsch vertaald door Christine Doorman.
16932: STEVENS, Wallace. (LIEBENTRAU (vert.), H.G.). - Adagia.
202754: STEVENS, Wallace - Adagia.
276848: STEVENS, Paul, & Randy Weir. - The Uniform Coinage of India: 1835 to 1947. A Catalogue and Pricelist.
265032: (SLAUERHOFF, J.). STEVENS, Jan - Herfst in de Lente. (Met een houtsnede van Bert Bouman).
272851: STEVENSON, R.L. - Little feet along the floor.
266757: STEYNEN, Job - Vroolijke verhalen.
277772: STIELER, Adolf - Adolf Stieler's Handatlas über alle Theile der Erde und über das Weltgebäude. 95 Karten. (Vollständig, in Originaleinband).
258909: (RÖNTGEN, Johannes). STIP, Kees - 10 dierkundige dichtoefeningen van Trijntje Fop uit Pennewips nalatenschap vergaard door Kees Stip en op muziek gezet door Johannes Röntgen. (Origineel handschrift).
22324: STIP, Kees - De gnoe.
4403: STIP, Kees - Ballade van de honderd vrijers. Met illustraties van C.J. Kelfkens.
274213: STIP, Kees - Ballade van de honderd vrijers. Met illustraties van C.J. Kelfkens. (Met handgeschreven aanvulling van de schrijver).
274468: STIP, Kees - Drie werelden.
278177: STITOU, Mustafa - 3017.
266265: STOKE, Melis, & Kapitein NEMO - De schat op Robinson's eiland of Het geld der wijzen.
276083: STOKE, Melis (= Herman SALOMONSON) - Recrutenschool.
278100: STOKE, Melis (= Herman SALOMONSON) - Revanche. Gedachten, uitgesproken tijdens het Captain's Dinner a/b. van het M.S. 'Marnix van St. Aldegonde' der Stoomvaart Mij. 'Nederland', na een tocht door Noorsche fjorden.
274846: STOKVIS, Z. - Taakje den dienste van het kernwerk. Enkele grepen uit de sociale en economische geschiedenis van de Unie der Socialistische Sowjet Republieken (U-S-S-R).
28208: (DEYSSEL, Lodewijk van). STOKVIS, Benno J. - Bibliographie betreffende K.J.L. Alberdingk Thijm.
28257: (DEYSSEL, Lodewijk van). STOKVIS, Benno J. - Van Deijssel (sic) en Kloos Doctor Honoris Causa.
256975: STOLS, A.A.M. - Handgeschreven Belgische briefkaart aan 'J. van Leeuwen'.
256973: STOLS, A.A.M. - Handgeschreven ansichtkaart aan 'De Heer en Mevrouw Barth'.
277588: STOLS, A.A.M. - Handgeschreven, gesigneerde briefkaart aan literatuuragent Hein Kohn.
264751: (MARSMAN, H.). A.A.M. STOLS - Laatste ontmoeting met H. Marsman te Rome 21-23 april 1934. (Voorzien van noten [door C. van Dijk]).
259862: STOLS, A.A.M. - Inleiding tot de hedendaagsche boekkunst in Tsjechoslowakije. Met een voorwoord van Vladimir Slavik. (Met handgeschreven opdracht van Stols).
25603: (BOUTENS, P.C.). STOLS, A.A.M. - P.C. Boutens als uitgever.
256976: STOLS, A.A.M. - Handgeschreven briefkaart aan 'Den Heer P.F. Hondius van Herwerden'.
25655: (BOUTENS, P.C.). STOLS, A.A.M. (samenst.) - Bibliographie van het werk van P.C. Boutens. Samengesteld door A.A.M. Stols.
11436: (BOUTENS, P.C.). STOLS, A.A.M. (samenst.) - Bibliographie van het werk van P.C. Boutens. Samengesteld door A.A.M. Stols. (1/27 luxe-exemplaren).
601: STORM, Theodor - Zehn Gedichte. Ausgewählt von Alfred Karl Kossmann und Reinold Kuipers. (Met een zeefdruk door V.H. Elenbaas op het omslag).
278882: STOUTE, René - Happy Birthday. (Kalender).
270124: STOWE, Harriet Beecher - Uncle Tom's Cabin; or, Life among the Lowly. With a Sketch of the Life of the Reverend Josiah Henson, Generally Known as "Uncle Tom". With numerous illustrations.
278423: STRACHEY, Lytton - First and Last Will and Testament.
20411: STRATEN, Hans van - De sierlijke benen van Riek Koetsier.
20414: STRATEN, Hans van - Droomcensuur. Gedichten 1946-'78.
8949: STRATEN, Hans van - Het mes tussen de ribben. Een verzameling moordenaarskritieken.
280039: STRATZ, C.H. - De kleeding van de vrouw.
251155: STRAUSS, Fr. - De doop in de Jordaan. Een tafereel uit de tweede eeuw der Christelijke Kerk. Uit het Hoogduytsch door wijlen vrouwe A. Kleyn, geb. Ockerse. Tweede uitgave. De vertaling herzien door Nicolaas Beets.
205954: STRAWINSKY, Igor - Igor Stravinsky. Miniature Essays.
257216: STRAWINSKY, Igor - Svadebka. = Les noces. Scènes chorégraphiques russes avec chant et musique composées par Igor Strawinsky. Version française de C.-F. Ramuz.
10037: STREUVELS, Stijn - De oude Wiking. Met houtsneden van Jozef Cantré.
279561: STREUVELS, Stijn - Gesigneerde portretfoto.
268899: (WILDE, Oscar). STUART-YOUNG, J.M. - Osrac, the Self-Sufficient and Other Poems. With a Memoir of the Late Oscar Wilde (Portraits and fac-simile letters).
273920: STUDENTEN - Niet knoeien, demokratiseren! V.V.S. betoogt te Gent op 2 februari 1966.
273922: STUDENTEN - Een demokratisch land - een demokratisch onderwijs.
271893: STUDENTENALMANAK - Almanak van het Amsterdamsch Studentencorps voor het jaar 1887 en 1890 (2 almanakken).
273919: INTERNATIONAL UNION OF STUDENTS - Twee politieke affiches 1965-1967.
276891: STUDIO, The - The Studio. Vol. XLVII (Juli-september 1909). Britse editie met Franstalige samenvattingen.
280022: STUERS, Victor de - Da Capo. Een woord over regeering, kunst en oude monumenten.
18934: STUIVELING, Garmt - Bij Nederlands bevrijding. (Met een houtgravure van Jan Th. Giessen). (Gesigneerde luxe-uitgave).
204973: STUIVELING, Garmt - Het vraagstuk van de vrede.
267158: (PERK, Jacques). STUIVELING, Prof.dr. G. - De wording van Perks 'Iris'. Met facsimile's van alle handschriften.
273612: STUTTERHEIM, C. - Kwatrijnen in mineur. (Bezorgd door en met een nawoord van R. Breugelmans en S. Dresden).
278775: STUYT, Jan - Handgeschreven brief aan Herman van den Eerenbeemt.
277967: STUYVAERT, Victor - Het daghet in den Oosten, en twee andere balladen. Met inleiding door Dr M. Deruelle en houtsneden van V. Stuyvaert.
251106: (WOESTIJNE, Karel van de). SUCHTELEN, Nico van - Getypte brief aan 'Waarde Heer [Johan] de Meester'.
271529: (OTTOMAN COINAGE). SULTAN, Jem - Coins of the Ottoman Empire and the Turkish Republic: A detailed catalogue of the Jem Sultan collection. (2 vols in slipcase).
277227: SUMATRA - Collectie van 9 originele zwartwitfoto's, ca. 1925.
254036: SUPERVIELLE, Jules - Débarcadères. La Pampa - Une Paillote au Paraguay - Distances - Flotteurs d'Alarme. (Édition revue et augmentée).
276102: (HERINGA, P.M.). SUPERVIELLE, Jules - L'Homme de la Pampa.
204757: SUPERVIELLE, Jules - Débarcadères. La Pampa - Une Paillote au Paraguay - Distances - Flotteurs d'Alarme.
204531: SURÉN, Hans - Selbstmassage, Pflege der Haut. Für alle Leibesübungen, für alle Berufe, für Männer und Frauen.
266523: (CRIMINOLOGIE). SURINGAR, W.H. - Bezoeken in de gevangenis, of voorlezingen en toespraken, gehouden in den kerker. Eene bijdrage tot teregtwijzing en verbetering van gevangenen, en tot de kennis van derzelver toestand en karakter. Tevens bevattende eenige merkwaardige bijzonderheden en karaktertrekken uit het leven van gevangenen en uit de gevangenis ontslagenen.
272941: SUTHERLAND-LEVESON-GOWER, George Granville William - Autograph Letter Signed 'Sutherland' and dated 'Dunrobin Sept. 15 1883'. With two contemporary photos.
280406: SWARTE, Joost - Originele zeefdruk in kleur.
258704: SWARTH, Hélène - Natuurpoëzie. (Met handgeschreven opdracht aan W.L. Boldingh-Goemans).
25264: SWARTH, Hélène - Liedeken van Vrouwenleven. (Op muziek gezet door Henriette J. van den Brandeler).
279287: SWARTH, Hélène - Late rozen. Gedichten.
25196: SWARTH, Hélène - 'Septembervelden'.
273416: SWARTH, Hélène, J. KNOPPERS WKzn e.a. - Mozäiek. Vertellingen voor jongens en meisjes.
263291: SWARTH, Hélène - Morgenrood. Feestuitgave in beperkte oplaag 25 October 1929.

Next 1000 books from Antiquariaat Fokas Holthuis (ILAB/NVVA)[an error occurred while processing this directive]

11/28