Antiquariaat Fokas Holthuis (ILAB/NVVA)
Daal en Bergselaan 78, 2565 AG Den Haag (BY APPOINTMENT ONLY) Tel:. +31 (0)70 346 60 20 Mob.: +31 (0)6 5329 7017            Email: fokas@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
279993: NAARDEN - Placaet van de Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt, alsoo tot onse kennisse gekomen is dat eenige Menschen Eygenaers van afgesande Landen ende Gronden rontsom de Stede Naerden gelegen ondernemen ende haer verstuouten van tot groot nadeel van de fortificatie-werkcken der voorsz Stede Santvaerten Graften en Slooten te dempen te vullen ende tot Landt te maecken.
279124: NAARDEN - Placaet van de Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt, dat Wy om goede redenen goedtgevonden hebben alle de Zanderyen in Gooylandt en aen Muyderbergh in het geheel by desen te verbieden en voorts te statueren en te ordonneren dat alle de Scheepjens om Zandt varende ter grootte van vijftien lasten en daer beneden nergens anders haer Zandt zullen vermogen te halen als tot Naerden.
281886: NABER, Johanna W.A. - Vrouwenarbeid. Orgaan van de Vereeniging Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid. Uitgave der afdeling 'Letteren en Wetenschap'. (Met handgeschreven opdracht van Marie Jungius).
271275: (HART, Cornelia van der). NABER, Johanna - In memoriam van Florence Nightingale. 1820 - 1910.
282282: NABOKOV, Vladimir - Carrousel. Three texts by Vladimir Nabokov.
282279: NABOKOV, Vladimir - Carrousel. Laughter and Dreams. Painted Wood. The Russian Song. Introductory note by Dmitri Nabokov.
276055: NABOKOV, Vladimir - Carrousel. Laughter and Dreams. Painted Wood. The Russian Song. Introductory note by Dmitri Nabokov.
282280: NABOKOV, Vladimir - Carrousel. Laughter and Dreams. Painted Wood. The Russian Song. Introductory note by Dmitri Nabokov.
271074: NADAL [UCEDA], Fernando de - "Solo ante mi". Ilustraciones de Frans de Haas.
263767: NADAR - Gustave Droz. (Uit de Galerie Contemporaine des Illustrations Françaises).
277202: NADORT, Ellen van den - De appelboom. (Gedichten).
276046: (GRAVENSTEEN - GENT). NAHRATH, Jules - Gand. Château des Comtes de Flandre. (Originele foto van het Gravensteen in Gent, ca. 1900).
266552: (NAPOLEON / NETHERLANDS). NAHUYS, Comte M.Th.C.F.N. - Histoire numismatique du Royaume de Hollande sous le régne de S.M. Louis-Napoléon, roi de Hollande. Récit détaillé ... avec documens et planches.
273374: (BUCKLAND WRIGHT, John). NAPOLEON - Napoleon's Memoirs. Volume I: Corsica to Marango. Edited by Somerset de Chair.
281173: LODEWIJK NAPOLEON - Twee nummers van de Koninklijke Courant van 23 en 24 Bloeimaand 1810, nr. 121 en 122. (En een andere publicatie uit de tijd).
274381: NASH - "400" series voor 1930.
273293: NASH, Ogden - Requiem. ('There was a young belle in Natchez').
251574: NASHE, Thomas - In Time of Plague.
262149: NAUDÉ, Gabriel - Wenken voor het opzetten van een bibliotheek. (Vertaald door Zsuzsó Pennings. Met een voorwoord door Steven de Joode).
278035: SOCIAAL-DEMOCRATISCHE ARBEIDERSPARTIJ IN NEDERLAND - Openbare vergadering te Amsterdam op Maandag 1 October 1894 in Constantia, Rozengracht 152. (Origineel document).
256409: POLITIEK NEDERLAND - Zaandam onder sociaal-democratisch bewind.
283130: (CONRAD). STOOMVAART MAATSCHAPPIJ "NEDERLAND" - Inrichting der salon en hutten 1e klasse van het stoomschip Conrad.
277290: P.E.N.-Centrum voor Nederland - Getypte en gesigneerde brief van de dichter Willem Brandt als secretaris van de P.E.N.-club, afdeling Nederland aan de dichter Vic Reinders (1957).
277486: COMMUNISTISCHE PARTIJ VAN NEDERLAND - Praag en.... Den Haag.
273930: RODE NEDERZETTING - Vriendschap. Bezoekerskrant, uitgegeven in de Internationale Rode Nederzetting 1947. Extra editie.
267331: (BOEKBAND). NEIJSSEL, Antoinette - Gesloten grenzen. Twee novellen.
275875: O'NEILL, Eugene - De held van Talavera (A Touch of the Poet). Spel in vier bedrijven van Eugene O'Neill. Vertaling: Dolf Verspoor.
277983: O'NEILL, Eugene - Seltsames Zwischenspiel. Schauspiel in neun Akten. (Deutsches KünstlertheaterProgramm Heft 2.
270486: NELIDOVA-FIVESKAYA, L. - S chuzhikh beregov.
282355: NERÉE TOT BABBERICH, Carel de - De inkt is horribel. Brieven en tekeningen. (Met een nawoord van Dick Veeze).
282408: (KAPR, Albert). NERUDA, Pablo - Aufenthalt auf Erden. (Mit handschriftlicher Widmung des Typografen Albert Kapr).
272148: NERVAL, Gérard de - Twee gedichten. (Vertaald door Jan Coljé. Met een ets van Ludmila Jirincová).
276911: NERVAL, Gérard de - Aurelia. Mit zehn Originalradierungen von Paul Mersmann.
203904: NERVAL, Gérard de. - Les Fêtes de Hollande.
274480: NERVAL, Gérard de - Les Chimères. Introduction et notes par Yves-Gérard le Dantec.
1312: NETSCHER, Frans - Lastertongen. Een blik in de jongste Amsterdamsche Letteren.
3723: (COUPERUS, Louis). NETSCHER, Frans - Louis Couperus en Wereldvrede. (Overdruk uit "De Hollandsche Revue").
281959: (COUPERUS, Louis). NETSCHER, Frans - Louis Couperus en Wereldvrede. (Overdruk uit "De Hollandsche Revue").
283078: FEESTDOCUMENT Geertrui Barbara NEURDENBURG - Vreugdebetuiging in de vorm van een handgekleurde tekening met de datum 1 december 1821, waarschijnlijk voor de verloving van Johannes Gerardus Verbeet met Geertruij Barbara Neurdenburg te 's-Hertogenbosch.
260874: NEVE, Jos - Jos Neve rasterfantasieën.
281011: NEWTON, Helmut - White Women.
279419: NEXØ, Martin Andersen - Døden. Illustreret med zinkaetsninger af Ole Vang Hansen.
269665: (TEIGE, Karel). NEZVAL, Vítezslav - Sbohem a satecek. Basne z cesty.
275927: NIBELUNGEN, Die - Die Nibelungen. Drie artikelen over deze film in Het Amsterdamsch Lyceisten Orgaan jg. VII no. 5 en 6 (november 1924).
275557: LENSVELT NICOLA - Gastenboek. (1950-1990, met handtekeningen van o.a. Toon Hermans en maarschalk Josip Broz Tito).
263065: NIEBOER, Sacha - Mij zelf te buiten.
282294: NIEMATZ, Max - Cedrus Tintamariana. (Met twee houtgravures (waarvan éen gesigneerd ) van Bertil Schmüll)
22817: NIEMEIJER, Arie - 3 refereinen.
271443: NIEU GEUSEN LIEDEN BOECXKEN, Een - Waerinne begrepen is den gantschen Handel der Nederlantscher gheschiedenissen, dees voorleden Jaeren tot noch toe ghedragen, eensdeels onderwylen in Druck wtghegaen, eensdeels nu nieu by-ghevoecht.
275106: NIEUWENHUIS, Theo - Galavoorstelling in den Stadsschouwburg aangeboden aan Hare Majesteit de Koningin en aan zijne Koninklijke Hoogheid den Prins der Nederlanden, Hertog van Mecklenburg, Door de Feestcommissie.
274577: NIEUWENHUIS, Jan, Jop POLLMANN en Marius MONNIKENDAM - Oranje-avond. Ontwerp en teksten Jan Nieuwenhuis, liederen: J. Pollmann, muziek-arrangementen: M. Monnikendam.
274248: NIEUWJAARSWENS - Nee, nee,
269593: NIJENHUIS, Gerard - Wittebrood. Tien gedichten voor Pieter.
13415: NIJENHUIS, Gerard - Herfstgedichten.
271194: NIJENHUIS, Gerard - De polder.
272920: NIJENHUIS, Gerard - Requiem voor een vergeten grootvader.
272922: NIJENHUIS, Gerard - De ouders.
31461: NIJENHUIS, Gerard - Klaarte.
973: NIJENHUIS, Gerard - 't Veen.
2410: NIJHOFF, M. - De pen op papier.
17592: NIJHOFF, M. - Tweespraak. Voor middenstem met klavierbegeleiding gecomponeerd door Olivier Koop.
267390: NIJHOFF, M. - (Kwatrijn).
267798: NIJHOFF, M. - De Grot. Twee versies.
259886: (NIJHOFF, M.) NIJHOFF, A.H. - Geboorte. (Met handgeschreven opdracht van Martinus Nijhoff).
265823: NIJHOFF, M. - Vormen.
273286: NIJHOFF, M., en Peter Yvon de VRIES - Levensloop/ Zelfportret.
271648: NIJHOFF, M. - De troubadour. (Met een originele houtsnede door Cees Andriessen).
271649: NIJHOFF, M. - Pierrot aan de lantaarn. Een clowneske rapsodie. Met een naschrift door Marcel van der Heijden. (Met een originele, genummerde en gesigneerde ets door Geertrui Charpentier).
278245: NIJHOFF, M. - Aanhef.
256230: NIJHOFF e.a., M. - De Harp. Onder redactie van Jan Engelman, M. Nijhoff en A. Roland Holst. I. (Met een originele houtgravure door Dirk van Gelder).
28076: NIJHOFF, M. - De wandelaar.
28100: NIJHOFF, M. - De vliegende Hollander. Een waterfeestspel ter viering van het LXXI Lustrum der Leidsche Hoogeschool.
250620: NIJKERK, Karel J. - Met de beste wensen. Gelegenheidsgrafiek rond de jaarwisseling.
269538: NIJLEN, Jan van - E Cinere Phoenix. (Met een Engelse vertaling door H.G. LIEBENTRAU (= Peter Heringa)).
274098: NIJLEN, Jan van - Verzamelde gedichten 1904-1948. (Met informele, handgeschreven opdracht).
277140: NIJLEN, Jan van - Gedichten 1904-1938. (Met paginagrote, gesigneerde opdracht van de auteur, in de vorm van een gedicht).
277141: NIJLEN, Jan van - Heimwee naar het zuiden. Met een portret door Sacha Klerx. (Met handgeschreven opdracht van Van Nijlen).
282299: NIJLEN, Jan van - Geheimschrift.
13303: NIJLEN, Jan van - Wijsheid.
250756: NIJLEN, Jan van - Het licht.
31453: NIJLEN, Jan van - Aan J. van Krimpen bij zijn 60ste verjaardag.
280095: UNIVERSITEIT NIJMEGEN - Lijst Reünisten (1949).
280908: NIJNATTEN-DOFFEGNIES, H.J. van - Gesigneerde foto, genomen bij haar tachtigste verjaardag (1978).
272216: NIJS, Ida de - Een stukje Ida. (Gedichten).
278418: NIMWEGEN, Arjaan van - Brief aan Belle.
278412: NIMWEGEN, Arjaan van - 4 blauwtjes.
280810: NOBELPRIJS - Collectie van meer dan 200 krantenknipsels over Nobelprijswinnaars ca. 1928-1960.
281022: NOEL, Roden - Ganymede & Bacchus.
276856: NOLENS, Leonard - Soeverein. Souverän. (Met een vertaling in het Duits door Ard Posthuma).
263496: (CHARIVARIUS). NOLST TRENITÉ, G. - Beschrijvende catalogus. Dilettanten-tooneel onder redactie van G. Nolst Trenité.
282517: NOLTE, Paul - Gedichten.
280281: (PLAATJESALBUM). NOOIJ, Simon - Vogels en insecten. Verzamel-album van plaatjes uit het Vogel- en Insectenleven. Met leerzame beschrijving.
17108: NOORDSTAR, J.C. - 't Eerdiploom en andere gedichten.
254573: NOORDSTAR, J.C. Als: A.J.P. TAMMES - Handgeschreven brief en handgeschreven briefkaart aan 'Hooggeachte Secretaris'.
278198: (STAATSALMANAKJE). NOORDUYN, Jacobus - Jaarboekje voor de ambtenaren der directe belastingen, in- en uitgaande regten en accijnsen in Nederland. Eerste Jaargang.
280172: NOORDZIJ, Gerrit - Aan Paul Hefting.
279592: NOORDZIJ, Gerrit - Het verzamelde misverstand van Gerrit Noordzij. De dingen, als je ze op hun kop zet, worden niet altijd duidelijker, maar dikwijls wel leuker. (Gesigneerd).
279526: NOORDZIJ, Gerrit - Dies unus - Dies sextus. (Letterproef in affichevorm).
276065: NOORDZIJ, Gerrit - Gerrit Noordzij Laurens Janszoon Costerprijs 2011.
280756: NOOSE, Melita - Blondes Prefer Gentlemen. The Ingenuous Diary of an Amateur. Translated into English by "Melita Noose".
277205: NOOT, Jan van der - Ode teghen d'onwetende vyanden der poëteryen van Marcvs van Wonsel.
277206: NOOT, Jan van der - Ode teghen d'onwetende vyanden der poëteryen van Marcvs van Wonsel.
278419: NOOT, Gerdina - Het werk gedaan. Fragmenten uit een oorlogsdagboek.
269243: NOOTEBOOM, Cees, en Leo VROMAN - Brooklyn Responsorium.
12696: NOOTEBOOM, Cees, Leo VROMAN e.a. STEMMEN VAN SCHRIJVERS - Gedichten horen.
26733: NOOTEBOOM, Cees - Poezie.
278056: NOOTEBOOM, Cees, en Jan van den BERG - Rollende stenen. Getijde. (Gedichten met afbeeldingen van tekeningen en schilderijen van Jan van den Berg).
279089: (BOEKENWEEK). Cees NOOTEBOOM - Het volgende verhaal. (Luxe-editie).
273826: NOOTEBOOM e.a., Cees / Anthon BEEKE - Wanderlieder. Tentoonstelling Stedelijk Museum 8-12-1991>9-2-1992.
268955: NOOTEBOOM, Cees - Open als een schelp - dicht als een steen. (Met opdracht aan Bert Schierbeek).
280816: NOOTEBOOM, Cees - De Boeddha achter de schutting. Aan de oever van de Chaophraya. Een verhaal. (Gesigneerd).
279918: NOOTEBOOM, Cees - Allerzielen. (Gesigneerd).
16975: NOOTEBOOM, Cees - De koning is dood. (Met tekeningen van Paul Citroen).
268957: NOOTEBOOM, Cees, en Leo VROMAN - Brooklyn Responsorium.
29903: (BERNLEF, J.). NOOTEBOOM, Cees - De ridder is gestorven.
253460: NOOYER, Sya de - Gedichten. (Met een illustratie in gemengde techniek door de dichteres).
271725: NORGE, Géo (ed.)/ Franz HELLENS - Florilège de la nouvelle poésie française en Belgique. Composé par Géo Norge. Préface de Franz Hellens.
277162: NORTH, J.J. - English Hammered Coinage. Volume 2: Edward I to Charles II. 1272-1662.
263039: NORTHCOTE, Stafford H. - Autograph Letter Signed to the painter William Powell Frith.
263040: NORTHCOTE, Stafford H. - Autograph Letter Signed to William McCullagh Torrens.
264271: (MAASTRICHT). NORTON, André - Zijn lijk lag in Maastricht op straat. (Proef van het omslag).
279753: NOTERMANS, Jef - De Mosaanse minnezanger Henric van Veldeke. (Nr. 3 van 160 genummerde exemplaren).
268351: NOUT, Rien - Transparanten.
275378: NUMISMATIEK - Van Gelder-lezing. Nr. 1, 2, 3, 7 en 9.
269372: NUT VAN 'T ALGEMEEN - Vijf handgeschreven voordrachten, ca. 1850.
17194: NYPELS, Charles - Twee intermezzo's.
279795: (ERENS, Frans). Charles NYPELS - In memoriam Frans Erens. (Met een ingeplakte foto als frontispice).
24973: NYPELS, Charles - Bij tijd en wijle moet u eens komen kijken. Maastricht in zeven prentbriefkaarten. (Met een voorwoord van C. van Dijk).
7703: NYPELS, Charles - Blad, boek en band. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht van Nypels).
277060: OATES, Joyce Carol - The Hungry Ghosts. Seven Allusive Comedies.
276898: OBALDIA, René de - Monsieur Klebs et Rosalie. Een futuristisch blijspel in de vertaling van Max Nord. Regie Alan Barlow.
276254: OBSERVATEUR, L' - L'Observateur, 12 septembre 1845 (Édition du Matin).
259956: OCHSE, Brand D. - De film ten dienste van onderwijs en volksontwikkeling.
252549: ODIJK, Ad J. - Voorland. Gedichten.
203186: OEGEMA, Th. - Verzen van een venter
273786: OERLEMANS, J.W. - Bodem.
278843: OERTZEN, Friedrich Wilhelm von - Polen an der Arbeit.
281053: (SCALDEN). OFFEL, Edmond Van - Xe Jaarboek van de Scalden 1907. Humoristisch album.
281052: (SCALDEN). OFFEL, Edmond Van - Karel Collens. Eene studie. 6e Jaarboek van de Scalden.
255652: OGAWA, Mataji - Autograph Card.
13884: OGRINC, Will - Secretum secretorum. (Met drie ingeplakte zwart-witfoto's).
252008: (MILLER, Henry). OKUMURA, Osamu - Henry Miller and the Self-Liberation Problem.
278171: OLALA! - Almanach du fin de siècle, 1907.
275386: ÖLCER, Cuneyt - Yildirim Bayezid'in Ogullarina ait Akçe ve Mangirlar.
280165: OLIVEIRA, E. D' - "De mannen van '80 aan het woord": een onderzoek naar eenige beginselen van de "Nieuwe-Gids"-school. Met 11 portretten. (&) "De jongere generatie (vervolg op "De mannen van '80"). Gesprekken met vertegenwoordigers van de nieuwere richting in onze literatuur; tevens een enquête naar enkele beginselen in ons nationaal geestelijk leven. Geillustreerd. [Sic].
266431: OLLENHAUER, Erich (Vorwort) - Rote Jugendfahnen über Wien. Das Buch vom 2.Internationalen Sozialistischen Jugendtreffen 12.- 14.Juli 1929.
263781: (POPULAIRE GENEESKUNDE). OLST, B.H.L. - De dokter in huis. Geneeskundig handboek voor het huisgezin.
277348: OLY, P.J.W. - De Grondslag van het Bedrijf der Lettergieterij Amsterdam voorheen N. Tetterode.
276894: (ROOS, S.H. de). OLY, P.J.W. - 1877 14 September 1947. (Felicitatiekaart met portret).
256642: (HORATIUS FLACCUS, Quintus). OMMEREN, Richeus van - Quintus Horatius Flaccus beschouwd als mensch. (&) Quintus Horatius Flaccus beschouwd als burger van Rome.
282810: ONAFHANKELIJKEN, De - De Onafhankelijken. Voorjaarstentoonstelling 1941. Stedelijk Museum Amsterdam.
271399: ONAFHANKELIJKHEID - Officieele feestgids bij de gelegenheid van de 100-jarige Herdenking van Neerlands onafhankelijkheid in 1913 te Schiedam op 29 en 30 Augustus en 3 September.
280120: ONDERWIJS - Die Elementar- und Mittelschulen im Königreiche der Niederlande, und deren Entwicklung nach der Einführung der Gesetze vom 13. August 1857 (Elementar-Schule) und vom 2. Mai 1863 (Mittel- und Technische Schulen).
273573: ONO, Yoko - We're all water from different rivers.
282042: (ACHTERBERG, Gerrit). Claude ONVLEE - Ontvoering van de winkelbediende. (Met een originele, gesigneerde kopergravure van Lou Strik).
274007: (MINCO, Marga). OOIEVAARS - Ooievaars. Het goede boek voor iedereen (2 varianten). (&) Tweede Klepperconcert van de Ooievaars.
280419: OORLOGSPROPAGANDA - Wapens! Amerikaansche vliegtuigleveranties aan Duitschland - Soldaten in de mijnen - Een herhaling van 1918?
27065: (KEMP, Pierre). OORSCHOT, G.A. - Hoe een uitgave tot stand kwam en een voorstelling niet doorging. Het verzameld werk van Pierre Kemp.
250448: OORSCHOT, G.A. van (als:) R.J. PESKENS - Mijn moeder was eigenlijk een Italiaanse. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
275643: OORSCHOT, Geert van, & Bertus MEIJER, Freek van LEEUWEN, Jef LAST, Jo GROSS, Lou TIEMAN & Willem van IEPENDAAL - Verzet. Kapitalisme. Gedichten van Bertus Meijer, Freek van Leeuwen, Geert van Oorschot, Jef Last, Jo Gross, Lou Tieman (en) Willem van Iependaal.
274689: OORT, Jan van - Koningin Wilhelmina (?) als jonge vrouw. Originele potloodschets.
256600: OOSTERWIJK BRUIJN, J. van - 4 dichtkundige recepten.
257488: (AMSTERDAM). OPLAND - Kunst... wat is dat...??? / Geef de kunst een huis. (Affiche).
266053: VRIJE GEDACHTEN. Sociaal-democratisch orgaan - Volksvertegenwoordiging in overgangstijd. Speciale uitgave. (1945).
6641: ORLÉANS, Charles d' - Complainte de France.
18839: ORLÉANS, Charles D' - Douze Rondeaux. (Met een houtsnede van Pam G. Rueter).
259135: ORLÉANS, Charles D' - Poésies.
16841: ORPHEUS - Complete reeks. 15 deeltjes in map, alle met een gedicht en een tekening.
272037: OS, Theo van - Kleur bekennen. (Gedicht).
16836: OSTAIJEN, Paul van - Mijn groot hart. Enkele verzen uit de bundel Music-Hall.
258404: OSTAIJEN, Paul van - Diergaarde voor kinderen van nu. Facsimile-uitgave van de handschriften verzorgd en verantwoord door Gerrit Borgers.
278996: OSTAIJEN, Paul van - Vijf gedichten.
256578: OSTAIJEN, Paul van - Vrolik landschap. (Met een illustratie van Lonneke N.).
5564: OSTAIJEN, Paul van - Patriotism, Inc. and Other Tales. Edited & Translated by E.M. Beekman.
9816: OSTAIJEN, Paul van - De bende van de stronk. Een romanties verhaal van roof en liefde. Met een frontispies door Floris Jespers.
9818: OSTAIJEN, Paul van - Self-defense.
256251: OTERO, Blas de - Het eeuwige. [Vertaald uit het Spaans door Peter Heringa].
282970: OTTEN, Willem Jan - Genadeklap.
268166: OTTEN, Willem Jan - Tijdens de zwaluwen.
252307: OTTEN, Dr. J.F. - Casanova breekt uit. (&) Het moedercomplex van Baudelaire.
275515: OTTEN, Jo - De schat van de Lutine. Fantasie van goud en crisis.
277959: OTTEN, Willem Jan - De intiemste zichtlijn. (Met een originele linosnede in zwart en blauw door Olivia Ettema).
282965: OTTEN, Willem Jan - Het wonder van de losse olifanten. Rede tot de ontwikkelden onder de verachters van de christelijke religie.
282961: OTTEN, Willem Jan - Specht en zoon.
279578: OTTO, Willem - Lief en leed uit een ambtenaarsleven.
283051: OUD, P.J. - Gesigneerde zwart-witfoto en een beschreven visitekaartje.
279631: (HERTOGENBOSCH, 's). OUDENHOVEN, Iacob van - Silva-Ducis Aucta & Renata of een Nieuwe ende gantsch vermeerderde beschrijvinge van de Stadt van s'Hertogen-Bossche, vervatende des selfs begin en voortganck, soo van Geestelijcke als Wereldtlijcke Gestichten, oprichten van 't Capittel, ende Collegien, maniere van regeeringhe, ende hare privilegien ende vryheden, bevorderinghe van haer Bisdom ende Bisschoppen, ende meer andere dingen. (&) Een nieuwe ende vermeerderde beschryvinge van de Meyerye van 's Hertogen-Bossche, behelsende alle de Baronijen, Heerlijckheden, Steden, Casteelen, Vlecken, Dorpen, Gehuchten (&c.).
278718: OUDEWATER - Twee publicaties, 12 en 16 juni 1787.
1343: OUDSHOORN, J. van - Galant Avontuur.
266664: OUDSHOORN, J. van - De Fantast. Een ongeloofwaardig verhaal. Omslag en tekeningen van Menno van Meeteren Brouwer.
266663: OUDSHOORN, J. van - De Fantast. Een ongeloofwaardig verhaal. Omslag en tekeningen van Menno van Meeteren Brouwer.
274399: OUDSHOORN, J. van - Aan zee.
8064: OUDSHOORN, J. van - Achter groene horren.
9936: OUDSHOORN, J. van - De Fantast. Een ongeloofwaardig verhaal. Omslag en tekeningen van Menno van Meeteren Brouwer.
270048: (ZWAGERMAN). OUWENS, Kees - Droom. Gedichten. (Met gesigneerde opdracht van de schrijver aan Joost Zwagerman).
269300: OUWENS, Kees - 'Kaalte'.
283155: OUWENS, Kees - Van de verliezer en de lichtbron. (Met een originele, gesigneerde litho van Jonathan Bragdon als frontispice).
269296: OUWENS, Kees - Etgroen.
269302: OUWENS, Kees - In de avond een veerweg. (Met een tekening door Jürgen Partenheimer).
283151: OUWENS, Kees - Etgroen.
4610: OUWENS, Kees - Ontstentenis.
22648: OVEREEM, Jan-Willem - Interview.
263643: OWEN, Jan - De kus. (Vertaald door Maarten Elzinga en Jabik Veenbaas. Met foto's van Hennie Jetzes). (Gesigneerd).
12656: OWEN, Sylvester (pseudoniem van Arnold SPAUWEN) - Zeven kwatrijnen voor Joep. (Met een portret van de auteur door Wim Heldens).
274125: PAALTJENS, Piet - Immortelle IX.
267837: PAARDEKOOPER, Jos - De ballade van Willem II en Elisabeth Bas.
267030: (GRAVENHAGE, 'S-). HAAGSE PAARDENTRAM - Tram-Way March Galop. Composed by Louis. (Muziekstuk voor piano).
279752: PAASSEN, Daphne van - Ontzamelen.
266970: CANADA PACIFIC - De reis per Yzerenweg in Kanada met de Canadian Pacific.
275238: PADUA, Francesco Di - Bianca Voltera, het Meisje uit het volk, of Voor haar leven geschandvlekt. Gratis Proefnummer.
263178: METROPOLE PALACE (FILM) - De Model Echtgenoot. Metropole Palace. (& Bijgevoegd: Programmaboekje van Metropole voor 14 October 1938).
250729: TAUENTZIEN-PALAST - 10 andere Film-Einladungskarten, alle entworfen von Karl MICHEL, für Uraufführungen zu Filmen im Tauentzien-Palast, 1925-1927.
260046: PALMEN, Connie - Din tillgivne. Översättning Per Holmer.
262406: ILLEGAAL PAMFLET - Aan onze mannen tusschen 16 en 40 jaar.
280276: OVERGESCHREVEN PAMFLET - De geheimen der Nieuwe Verlichters ontmaskerd. Door een gewezen medelid van hetzelve.
201726: PAMPHLETS - Catalogue of Pamphlets relating to the United Netherlands/ Catalogue d'une collection de Pamphlets ayant rapport à l'Histoire ... des Pays-Bas. Vol. 1-5 (complete).
259949: (STIJL, Simon). PANGAARD, Cor van den - Kijken naar karakters. Een onderzoek naar de karakters van de personen in Simons Stijls "De Torenbouw van het vlek Brikkekiks in het landschap Batrachia". (Scriptie).
269398: PANKOWSKI, Marian - Matuga komt. Vertaling Paul Beers en Pszisko Jacobs. (Met opdracht aan Ivan Sitniakowsky).
257302: PANNEKOEK - Reclamekaart en zakenbrief.
276996: (STOLS). PANNEKOEK jr., G.H. - De herleving van de Nederlandsche boekdrukkunst sedert 1910.
280409: PANNEKOEK jr., G.H. - De verluchting van het boek.
280410: PANNEKOEK jr., G.H. - De verluchting van het boek.
277398: PANORAMA - Neerlands Grootste Weekblad. (Kalender voor 1939).
282910: (INCUNABELBLAD). PANORMITANUS DE TEDESCHIS, Nicolaus - Blad uit Lectura super secundo Decretalium, deel 3. (Maculatuur).
269598: PANTELEJEW, L. - Budjonnys Kurier. Erzählt von L. Pantelejew. Mit Bildern ausgestattet von Alex Keil.
282525: PAPIER - Bittschrift des Papiers. Nach dem Erstdruck von 1789 herausgegeben vom Berliner Bibliophilen Abend und dem Museum für Verkehr und Technik.
267878: PAREAU, N.E.M. - De Drenthsche A. (Met een Aantekening van T. van Deel).
276394: PARENT-DUCHATELET, A.-J.-B. - Die Sittenverderbniss (la Prostitution) des weiblichen Geschlechts in Paris. Aus dem Gesichtspunkte der Polizei, öffentlichen Gesundheitspflege und Sittlichkeit. Mit vielen Tabellen und statistichen Belegen; nebst der kurzen Biographie des Verfassers von Fr. Leuret. Aus dem Französischen von Dr. G.W. Becker.
267741: PARKER, V. Hopkins - Sexuele voorlichting door Dr. Valeria Hopkins Parker M.D. Nederlandse bewerking van Thomas Chevalier.
253809: (ULSEN, Henk van). PARMENTIER - Henk van Ulsen en de voordracht van literatuur.
268994: (ULSEN, Henk van). PARMENTIER - Henk van Ulsen en de voordracht van literatuur.
100420: PARNY, Évariste - Chansons Madécasses.
283050: ANTI-REVOLUTIONAIRE PARTIJ (ARP) - Veertien propagandakranten en andere publicaties, vooral met betrekking tot Jan Schouten.
277480: ANTI-REVOLUTIONAIRE PARTIJ (ARP) - Verkiezingskrant. Extra uitgave van het weekblad Nederlandse Gedachten.
277514: REPUBLIKEINSE PARTIJ - De Republikeinse Partij - Uw Centrumpartij. Wat wil de Republikeinse Partij?
281118: PASSERS, PENNEN, BURIJNEN - Ca. 12 bladen en folders, vnl. Frans of Belgisch, 1900-1950.
264071: PASTERNAK, Boris - Krantenknipsels.
268984: (GOUDY, Frederic W.). PATER, Erra - The experienced husbandman. Faithfully reprinted from the book of knowledge treating of the wisdom of the ancients.
268304: PATIJN, J. (voorwoord). - Het kompas voor Den Haag. Uitgegeven met instemming van en gegevens door het gemeentebestuur verstrekt. Bevat tevens stratenlijsten en 27 plattegronden der gemeenten Den Haag, Wassenaar, Voorburg, Rijswijk, Loosduinen en Kijkduin.
204127: PATRU, Olivier - La Vie de Monsieur d'Ablancourt suivie du Discours et des Lettres de M. d'Ablacourt à Monsieur Patru. Préface par M. Valery Larbaud
18349: (BUDDINGH' (vert.), C.). PATTEN, Brian - De bekentenis van kleine Jantje en andere gedichten. Vertaald door C. Buddingh'. (Luxe-exemplaar).
272181: JEAN PAUL - Um nicht zu lügen. (Met drie houtsneden van Ernst von Dombrowski).
252781: JEAN PAUL - Beelden en gedachten. Nieuwe verzameling.
272180: JEAN PAUL - Um nicht zu lügen. (Met drie houtsneden van Ernst von Dombrowski).
282679: (VERLAINE (préface), Paul. VERMERSCH, Eugène - L'Infamie humaine. Préface de Paul Verlaine.
259638: PAULHAC, Jean - Wij hebben niet om het leven gevraagd. (Mooi stofomslag).
256326: PAULHAN, Frédéric - Réflexions. (Met handgeschreven opdracht van Fred Batten).
274209: PAUW-DE VEEN, Lydia De - Bijdrage tot de studie van de woordenschat in verband met de schilderkunst in de 17de eeuw.
22288: PAVESE, Cesare - Het Huis. La Casa. (Met een vertaling door Catharina Ypes).
278551: PAYNE, John - Flowers of France.
277703: PEACH, Maurice - Vignettes.
283397: (PIECH, Paul Peter). PEELE, George - Twice So Fair.
280983: PELADAN, Adrien - Saint Christophe, Protecteur de nos aïeux, sauvegarde actuelle des fidèles pendant les jours mauvais, protecteur spécial contre les maladies épidémiques, les tempêtes, les périls des séditions, la mort subite, etc. Receuil de faits éclatants sur la vie, le culte, les miracles du Saint Martyr avec des invocations dont la principale pour les temps présents. 2me édition augmentée avec la photographie du Saint reproduisant une ancienne gravure.
263471: PELLICO, Silvio - Mijne gevangenschappen.
272530: PEMSEL, Klaus - Karl Valentin im Umfeld der Münchner Volkssa¨ngerbu¨hnen und Variete´s. Dissertation.
271321: PÈNE, Henri de - Mémoires d'une femme de chambre.
22415: PENNA, Sandro - Felicità più tardi mette le ali/ Later krijgt geluk vleugels. Gedichten van Sandro Penna vertaald door Eric M. Moormann.
774: PENNA, Sandro - Felicità più tardi mette le ali/ Later krijgt geluk vleugels. Gedichten van Sandro Penna vertaald door Eric M. Moormann.
4613: PENNA, Sandro - Vroege verzen. (Vertaald uit het Italiaans door P.M. Heringa).
269152: PENNINK, Burchard - 25 Shanghainese cartoons 1998-2000. Een particuliere publicatie van Burchard Pennink. Mandarin translation under author's responsibility by Tang Jue.
275507: (DOOIJES, Dick). PÉRAUDEAU, Marius - Drie nieuwjaarswensen, geadresseerd aan Dick Dooijes.
256277: PERCY, Gilbert - Piccalilli. Illustrated by George Thomas & T.R. Macquoid.
22605: PÉRES, J.B. - Comme quoi Napoléon n'a jamais existé. (Met een bibliografische aantekening van Gustave Davois).
274566: PERIFEER - Tweegesprek tussen 'Arlequin' en de 'docteur'.
255677: PERISCOOP, DE - Onafhankelijk literair en artistiek maandblad.
275197: PERK, M.A. - De troubadours.
265872: (MEIDOORN). PERK, Jacques - Eene helle- en hemelvaart. Sonnettenkrans.
12556: PERK, Jacques - Ik hep een krulebol. Een brief van 31 december 1866. (Met een verantwoording door R. Breugelmans).
269892: PERK, Jacques - Dichterwijding. (6 sonnetten op muziek van Henri Zagwijn).
265096: PERKINS, Chris Henry - England's Striking History. A Brief History of England and its Silver Hammered Coinage.
265095: PERKINS, Chris Henry - Collectors' Coins Great Britain Pre-decimal issues 1797-1970 & Decimal issues 1968-2014. (2 books together).
205180: PERKINS, George Roberts - The Western and Oneida almanac, for the year of our Lord 1847: Being till July 4th, the 71st Year of American Independence.
265097: PERKINS, Stephen Philip - British & Empire Campaign Medals 1793-1902. & British and Irish Campaign Medals 1899-2009. & R.J. Marles: Collectors' British Military Money 1943-1972. (3 books together).
257000: PERMYS, Martin - De zwaluwen om den toren. Verzen.
274766: PERMYS, Martin - De sparren.
266843: PERQUIN, Ester Naomi - Reconstructie. (Met een genummerde en gesigneerde inkjetprent van Gerrit Westerveld).
22606: PERRAULT, Charles - Le Petit Poucet. Gravures en bois par un artiste anonyme.
280851: (BUCKLAND WRIGHT, John). E. du PERRON - Op bezoek bij John Buckland Wright. (Met een originele houtgravure en een originele kopergravure van John Buckland Wright).
267801: PERRON, E. du - 732 voeux.
256971: PERRON, E. du - Nutteloos verzet. Met een tekening van A.C. Willink.
24975: PERRON, E. du - E. du Perron aan A. Roland Holst. Fragmenten uit brieven. (Samengesteld en toegelicht door J.H.W. Veenstra. Met een portret-gravure (E. du Perron voorstellende) van Pieter Wetselaar).
1356: PERRON, E. du - Blocnote klein formaat.
271368: PERRON, E. du - Gebed bij de harde dood. (Oplage 50 exemplaren).
281391: PERRON (vertaling), E. du. Jacques de BAISIEUX - Het zijden harnas.
7045: PERRON, E. du - Indies memorandum.
266596: PERRON, E. du - Originele zwart-witfoto. 6,4 x 6,0 cm.
14640: PERRON, E. du - Chère Mademoiselle. Een onbekende brief aan Suzanne Lonneux met een toelichting door Paul E. Voorhoeve.
251142: PERRON, E. du - Poging tot afstand. Met een Tekening van A.C. Willink. (Met handgeschreven opdracht van Du Perron aan Nini Brunt).
251141: PERRON, E. du - Bij gebrek aan ernst. Met een Tekening van A.C. Willink. (Met handgeschreven opdracht van Du Perron aan Nini Brunt).
256602: PERRON, E. du - Beste Constant. Een onbekende brief aan Constant van Wessem met een nawoord en aantekeningen door R. Storm.
271565: PERRON, E. du - Voor kleine parochie. (Cahiers van een Lezer. Met handgeschreven opdracht van Du Perron aan Truida ter Braak!).
273048: PERRON, E. du - Een voorbereiding. Met een tekening door A.C. Willink.
272816: PERRON, E. du - Een Vers.... (Met een originele, geparafeerde ets door O.T.A. Egberts-Richter).
267829: PERRON, E. du (als:) KLOOT VAN NEUKEMA, W.C. alias Cesar BOMBAY - Het paradoxale vrouwtje en andere poëmen voor bij de huiselijke haard.
7016: PERRON, E. du - De smalle mens.
7083: PERRON, E. du - Over Stendhal.
282455: ALTHÆA PERS - Collectie van 145 titels. 1998-2019. Diverse formaten en materialen.
255879: QUID NOVUM PERS - Een sterrebeeld en acht straatjes.
262182: PERSE, Saint-John - Oeuvre Poétique. 1. Éloges - La Gloire des Rois - Anabase - Exil. 2 : Vents. Amers. Chronique. Édition revue et corrigée.
25411: HUMAN RIGHTS in historical perspective. - Documents selected and introduced by J.H.W. Verzijl, Emeritus Professor of International Law. (Met vijf portretten in bruin door S.L. Hartz).
279102: PETERS, Arjan - Het goede wil niet winnen. Over sport en tv in de zomer. (Met tekeningen van Paul van der Steen).
259963: PETERS e.a., Arjan - Schrijvers schetsboek. (Gesigneerd).
278767: PETERSEN, Edw. - De daad is aan de ouders van Mulo-jongens.
22162: (LEOPOLD, J.H. (vert.)). PETRARCA - Brief aan Giovanni Coronna. Vertaald door J.H. Leopold.
271091: PETROV, Peter - Miettes du journal d'un malade. (Met twee originele, paginagrote houtgraves door Peter Lazarov)
261417: PEUGEOT - Peugeot 203. Notice d'entretien. 8me édition.
257182: PEUGEOT - Banquet Peugeot. Salon 1936. Palais des Sports Dimanche 4 Octobre. A votre Service: 302 402. Deux soeurs parées de toutes les vertus. (Menu).
267361: PEYPERS, Ankie - hij 2.
282731: (VERLAINE, Paul). PEYRE, Henri - Rimbaud vu par Verlaine.
281463: PEYREFITTE, Roger - Chevaliers de Malte. (1/100 à toutes marges).
271320: PFERDERENNSPORT / PFERDEWETTEN - Wiener Turf mit den Neuesten Nachrichten. 10. Jahrgang Nr. 47. 1921.
204966: PHILADELPHIA - Souvenir of Philadelphia, Pennsylvania.
265077: PHILADELPHIA - Original washed ink drawing of Fairmount Waterworks of Schuylkill River, Philadelphia, copying W.H. Bartlett's 1835 engraving.
252843: PHILEBUS [= John Leslie Barford] - Fantasies.
278399: PHILIPPI, F.M. - Bij een klassefoto. (Gedichten).
277185: PHILIPS - Philips. Nieuwe serie 1940-41. Juist nu een goede radio...
275463: PHILIPS - Golven die scheiden en golven die verbinden.
277156: PHILIPS, Marianne - Tusschen hemel en aarde. (Met handgeschreven opdracht van de zoon van der schrijfster).
275465: PHILIPS - Philips televisie 1961. Super-ontvangers / universele ontvangers.
275466: PHILIPS - Klinkend plezier In vrije uren. (Singletje).
275459: PHILIPS - Centraalstation te Amsterdam. Stationsplein verlicht met Philips "Halfwatt" lampen.
275457: PHILIPS - Philips Photo. Photomirenta.
275454: PHILIPS - Collectie van drie boekenleggers, twee reclamezegels en een ansichtkaart.
275464: PHILIPS - Philips persglaslampen.
275467: PHILIPS. (R.N. DEGENS) - Philips-dossier van een in muziek en grammofoontechniek geïnteresseerde journalist, ca. 1960.
255881: (TELEGRAAF, De). De PHOENIX - De Phoenix. Nood-uitgave van de staf van De Telegraaf en De Courant - Het nieuws van den dag.
275535: PHONE - The Telephone. A Domestic Tragedy. (Anonymous play, p. 106-110 in: Temple Bar. A London Magazine for Town and Country Readers, Vol. 107, nr. 422).
282539: PICABIA, Francis - DITS. Aphorismes réunis par Poupard-Lieussou.
276466: (MULTATULI). PIEPERS, Marinus C. - Een onderwerp van Ned. Indische strafwetgeving in de 2e Kamer der Staten-Generaal. Verdediging van art. 2. No. 27 van het Algemeen Politiestrafrechtreglement voor inlanders in Ned. Indië.
256923: (MAETERLINCK). PIÉRARD, Louis - Maeterlinck.
267243: PIERSON, H., e.a. - Uitnoodigingsbrief tot bijwoning van het Nationaal Congres tegen de Prostitutie, te Amsterdam, 30 April-3 Mei 1889.
281075: PIERSON, H. - Zettensche verpoozingen.
267170: (ALETRINO, A.). PIERSON, H. - Openbare brief aan Dr. A. Aletrino naar aanleiding van diens brochure "Over eenige oorzaken der prostitutie".
278704: (ESCHER, M.C.). PIJPER, Willem, & HEMEL, Oscar van - String quartet no. 5 / String quartet no. 4.
273605: PIJPERS, Jelle L.S. - Het aangeraakte boek. Deel 1. Aafjes tot Daisne.
273755: PIJPERS, Jelle L.S. - Coconut Airways.
273695: PIJPERS, Jelle L.S. - Meisje meisje. (Met zes originele foto's van Bart Bender)
259640: (ARMANDO). Jelle L.S. PIJPERS - Armando.
204095: PIJZEL, E.D. (Charles Stewart PARNELL) - Charles Stewart Parnell.
262144: PIRANDELLO, Luigi - De pijn om zo te leven. Met tekeningen door Alfons van Heusden. (Vertaald door Jenny Tuin).
276861: (HOFMAN, P.A.H.). PIRANDELLO, Luigi - Alles komt terecht. (Tutto per bene). (Theaterprogramma, 1926).
276474: PIRENNE, Henri - Notice sur Léon Vanderkindere, membre de l'Academie. Sa vie et ses travaux. (Met opdracht van de schrijver).
266919: MANNEKEN-PIS - Geschiedenis en legende van Manneken-Pis opgesteld naar eigen bewijsstukken.
266920: MANNEKEN-PIS - Histoire et legende de Manneken-Pis suivie d'une description des principaux monuments de Bruxelles.
266910: MANNEKEN-PIS - Geschichte und Legende de Manneken-Pis nach historischen Quellen bearbeitet.von L.D.M.
252388: WALTHER AUTOMATIC PISTOL - Automatic Pistol "Walther-Sporter" Cal. .22 LR.
280808: (LOOY, Jac. van). PIT, M.A. (samenst.) - Bibliographie van het werk van Jac. van Looy 1886-1925.
281846: (BERLAGE, H.P.). PIT, Dr. A. - Aesthetische ontwikkeling. (Met handgeschreven, gesigneerde opdracht aan de architect H.P. Berlage).
268974: KRASNAPOLSKY PLACEMAT - Placemat van A.W. Krasnapolsky, Nieuw Poolsche Koffyhuis, Warmoesstraat J. 64, Amsterdam.
277832: PLAKBOEK - Groot plakboek uit ca. 1900 met ca. 200 ingeplakte reclameplaatjes e.d.
265093: PLANT, Richard - Roman Silver Coins. A Price Guide. & Roman Base Metal Coins. A Price Guide. (2 books together).
276652: (ROOS, S.H. de). Établissements PLANTIN - Les Antiques Initiales Maigres / Notre Margeur Automatique "Universal".
259415: PLAS, Michel van der (transl.) - I hear America singing. (Anthology of American war poetry, translated into Dutch).
14094: PLAS, Michel van der - Regentesselaan. (Met een bibliografie en een schets over de dichter door Dick Welsink).
272845: PLASSCHAERT, Alb. A., & Albert KUMMER - Uit één Bron. Liederen / Toondichten. (Omslagtekening Albert Plasschaert).
263547: PLASSCHAERT, A. Als: Alb. P. - Liefde's onrust.
275537: (TOOROP, Jan). PLASSCHAERT, A.C.A. - Jan Toorop. (Gesigneerd door Toorop, in perkament gebonden).
266572: PLASSCHAERT, A. Als: Alb. P. - Liefde's onrust.
276823: PLASSCHAERT, Albert C. A. - Beschouwingen.
263066: PLASSCHAERT, A. Als: Alb. P. - Liefde's onrust.
275731: PLATEN, August von - Zeven sonnetten uit de Sonette aus Venedig 1824. (Vertaald door J.C. Ebbinge Wubben. Met een gesigneerde heliogravure van de Procuratie Vecchie door Johan de Zoete).
202305: PLATZ, Hugo - Über Kapillaranalyse und ihre Anwendung im pharmazeutischen Laboratorium.
267719: (RIMBAUD, Arthur). Jacques PLESSEN - Promenade et poésie. L'expérience de la marche et du mouvement dans l'oeuvre de Rimbaud.
279874: (RIMBAUD, Arthur). Jacques PLESSEN - Essai de lecture d'un texte illisible: 'Les Ponts' de Rimbaud.
206009: TUNISIA. Atlas PLM - La Tunisie. Chemins de Fer Paris-Lyon-Méditerranée. Publication éditée avec le concours et la collaboration de la Résidence Générale de la Tunisie.
277289: PLOEG, Jan van der - Getypte en gesigneerde brief aan de Maastrichtse dichter Vic Reinders (1956).
278768: PLOMER, William - The Planes of Bedford Square. (Poem).
273796: PLOMP, Hans - Liefdesoorlog. Battle of love. (Met illustraties van Gijs Stuyling).
281167: PLOMP, Hans - Karma Sutra.
273023: PLOMP, Hans - Moker in Mokum. Eenakter.
279799: (RIMBAUD, Arthur). Jacques PLOWERT [= Paul ADAM] - Petit glossaire pour servir à l'intelligence des auteurs décadents et symbolistes.
7634: PLUIJM, Cees van der - Het Kind de Vis. (Met drie tekeningen door Ciska Muller).
271195: PODAGRISTEN, Twee - Wiens been was 't? Wat Gerrit Koeze in 't schemer-duuster bij en heerd an zien halfbruer Tönnis Konkel vertelde. (Met een Kommentaar door C. van Dijk).
22569: POE, Edgar Allan - The Raven. (Met illustraties van Dick Dooijes).
202877: POEL, Dirk van der (Wim SCHUHMACHER cover art). - Leekenspel.
269563: (AVIATIK). POESCHEL, Johannes - Luftfahrerdeutsch. Einheitliche deutsche Fachausdrücke in Luftschiffahrt und Flug. Im Auftrag des Deutschen Sprachvereins bearbeitet von Johannes Poeschel.
267588: POESIEALBUM - Poesie. (Bibliofiele editie).
265896: POINTL e.a. (redactie), Frans - Dimdom. Algemeen kultureel periodiek.
269668: POINTL, Frans - Sterven in de zon. Verhalen & brieven. Voorwoord David de Poel. Foto's Niels Schumm.
263703: POIRTERSFONDS, Het - In elk huis een eigen bibliotheek. Het Poirtersfonds.
7985: (GEIGER, Willli). POLET, Sybren. Met litho's van Mart KEMPERS en exlibris van Willi GEIGER - De demon der eetzucht. (Met fraai exlibris van Willi Geiger).
276714: (HERBERT, Charles & Augusta). POLIDORI, Gaetano - Novelle morali. Parte prima.
264791: POLITIEK - Aan de Arbeiders van Nederland! De sociaal-democratische arbeiderspartij in Nederland en het Nederlandsch Vakverbond roepen U op, om U in beweging te zetten voor de prijsverlaging van levensmiddelen.
272155: POLIZIANO, Angelo - Twee balladen. Due ballate. Vertaling (en nawoord): Frans van Dooren. (Met een kleurenets van Olga Vychodilova).
10051: POLL, K.L. - Rakelings. Gedichten.
282115: POLL, K.L. - De gouden lamp.
259926: POMPE, W., SNOO, K. de, AUSEMS, A. (e.a.) - Neo-Malthusianisme. Wat is er tegen? (Lezingen gehouden ter openbare vergadering te Utrecht op Vrijdag 27 Mei 1938).
280921: POMPELOORE, Janus van - De Goochultruc.
204099: (BOER WAR). PONTEN, Kees van, en CHRIS KRAS - Pillen voor Joe. Teekeningen van Jan Feith - Bijschrift van Kees van Ponten.
273110: POORTEN, Co van - Amsterdam je gaat naar de klote. (En 8 andere originele linosneden in groot formaat).
277148: POOT, H.K. - Op eene gelukkige boekdrukkery.
281300: POOT, H.K. - Berechten aen den lezer door den dichter H.K. Poot & zijn uitgever Arnold Willis. (Met een inleiding door Aldert Witte).
273171: POOT, H.K. - Snelheit en woede des tyts.
281777: POOT, Hubert Korneliszoon - H.K. Poot's Gedichten.
269832: POOT, H.K. - Berechten aen den lezer door den dichter H.K. Poot & zijn uitgever Arnold Willis. (Met een inleiding door Aldert Witte).
257884: PORCHEROT, Gustave - Inauguration du Tramway. Saint-Seine-l'Abbaye. Concours Agricole.Fêtes des 17 et 18 Avril 1904.
270097: PORRY, Eugène de - Dieu et Liberté. Deux odes traduites du russe en vers franc¸ais. Supplement aux "Fleurs de Russie", du me^me auteur. (Traductions de Derjavine et Pouchkine).
264679: PORTEGIES ZWART, Fred - Kruiend ijs. Gedichten.
281439: PORTEGIES ZWART, Fred - Betrekkingen. Gedichten.
19534: PORTO, Luigi Da - De geschiedenis van Giulietta en Romeo. (Vertaald en verantwoord door Herman van den Bergh. Met 13 kleurenhoutsneden van H.P. Doebele).
275009: POST, Joh.E. - Herfstkleuren.
252202: POST VAN DER MOLEN, Gerard - Dat is wat wonders. Relaas van een thuisdrukker.
256919: POSTHUMA DE BOER, Eddy - In 't nest met de rest. Tweede deel. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
204279: POSTZEGELS - Postzegelnieuws - Briefmarkenzeitung. Offic. Organ des Briefmarkensammler-Vereins "Die Globe" Arnheim. 3e jaargang 1902. Compleet.
271416: POT, Evert J. - Dagboek onder het kruis.
22570: POTGIETER, E.J. - Eens dichters vriendschap. Gédéon Busken Huet op zijn 15den verjaardag door zijne Ouders aangeboden, tot eene gedachtenis aan zijnen en hunnen overgetelijken Vriend en Weldoener E.J. Potgieter, geboren 27 Junij 1808. Gestorven 3 Februarij 1875. (Met een verantwoording getiteld 'Potgieter en de paarden' door Anthonie Donker).
282796: POTHUIS-SMIT, C. - Onze vredesboodschap. Kerstgeschrift van den Bond van Soc. Dem. Vrouwenclubs.
282064: POTOK, Chaim - The Gift of Asher Lev.
261627: POTTER, Frans de - De advertentie in de nieuwsbladen.
279199: POUND, Ezra - Selected Poems. Edited with an Introduction by T.S. Eliot.
279181: POUND, Ezra - The Translations of Ezra Pound.
203583: POURTALÈS, Guy de - Les affinités instinctives.
283024: POUS, J.W. de - Originele zwart-witfoto en een handtekening op een blanco kaartje.
273260: POWELL, G.H. - Excursions in Libraria: Being Retrospective Reviews and Bibliographical Notes. (Inscribed).
279128: POWYS, John Cowper - The Meaning of Culture.
253022: POWYS, John Cowper - The Brazen Head.
278282: POWYS, T.F. - Father Adam.
278283: POWYS, T.F. - Rosie Plum and Other Stories. Drawings by John Ward.
278292: POWYS, T.F. - Uriah on the Hill. (&) William HUNTER: The Novels and Stories of T.F. Powys.
272003: PRAAG, Siegfried E. van - Jongensdroom. Roman. (Gesigneerd met opdracht van de schrijver aan zijn broer - dedication copy).
30917: PRAAG e.a., Siegfried van - Nocturama. (Met gesigneerde opdracht).
272170: PRAZÁKOVÁ, Ana / Zdenek MÉZL - Waden in het veld van blauwe irissen.
252478: SPOORWEGEN-PREHISTORIE. (SOETENS, Cornelis) - Asphalt-sporen door geheel Nederland, in verband met de eerste sluiting der geldleening ten behoeve van het asphalt-spoor tusschen Amsterdam en Haarlem.
272151: PREMSTALLER, Christine & Otto - Der grüne Krug. Kurzgeschichten. (Mit 5 Linolschnitten von Ottmar Premstaller).
279619: CARADOC PRESS - Quia Amore Langueo.
202332: CAYME PRESS - Sir Peny.
274161: PREVOST, Abbé - Histoire de Manon Lescaut et du Chevalier des Grieux. Illustrations (in colors) de Charles Martin.
261618: (DEYSSEL, Lodewijk van). PRICK, Harry G.M. - Lodewijk van Deyssel & het goede der aarde.
282117: (COUPERUS, Louis). R. BREUGELMANS en Harry G.M. PRICK - Zeer kleine Couperologie voor Frédéric Bastet. (Variant).
20894: (COUPERUS, Louis). R. BREUGELMANS en Harry G.M. PRICK - Zeer kleine Couperologie voor Frédéric Bastet.
20476: (DEYSSEL, Lodewijk van). PRICK, Harry G.M. - In de zekerheid van eigen heerlijkheid. Het leven van Lodewijk van Deyssel tot 1890.
22247: (DEYSSEL, Lodewijk van). PRICK, Harry G.M. - Lodewijk van Deyssel & het goede der aarde.
270374: (KLOOS, Willem). PRICK, Harry G.M. - Twee kartonnen overslagmappen met elastieken. Uit de studiecollectie van Harry G.M. Prick.
9868: (DEYSSEL, Lodewijk van). PRICK, Harry G.M. - Op den weg der reine deugd.
27308: PRINS (vert.), Jan - Pervigilium Veneris. Venus-verwachtingsnacht. (Vertaald door Jan Prins).
282593: PRINS, Ralph - Verwondering.
259980: PRINS, Arij - Une exécution. (Georges Khnopff, trad.).
280595: (MARÉE, Piet). PROCTER, Maurice - Het einde van de straat.
279497: PROLOOG. - Cultureel en literair tijdschrift van de jonge generatie.
265578: PRONK, C. - De wortels van het Stalinisme.
259438: PROOST, Mien - Tot slot. Gedichten.
278254: DUITSE PROPAGANDA - Het gebruik van kleurlingentroepen, in strijd met het volkenrecht, op het oorlogsveld in Europa door Engeland en Frankrijk.
278873: PROUST, Marcel - Dnové cetby. Prelozil Miloš Hlávka.
277696: PROUST, Marcel - La lecture est une amitié.
279520: PROVO - Delta. A review of Arts Life and Thought in the Netherlands. Autumn 1967.
268247: PUETTMANN, Emile - Feuille morte manifest van ongerijmdheden voor ongerijmdheden.
279176: PUETTMANN, Emile - The True and Lamentable History of the Wonderful Adventures of Little Red Riding-Hood. Containing her Wanton Wonderings, Distressing Disappearance and Remarkable Release. Printed for your Exclusive Entertainment by Emile Puettmann.
262259: PUETTMANN, Emile - Typografie.
273697: PULINGS, Gaston - Le père de famille.
273166: (ALBINUS, Bernard Siegfried). PUNT, H. - Bernard Siegfried Albinus (1697-1770). On 'Human Nature'. Anatomical and physiological ideas in eighteenth century.
275621: PURDY, James - Twee tekeningen en een originele foto, samen achter glas in een grote lijst.
23134: PURDY, James - Brawith. A story.
202746: PURDY, James - Kitty Blue: Ein Märchen. Aus dem Amerikanischen Englisch übersetzt von Tanja Schmidt.
275622: PURDY, James - Don't let the Snow fall. A poem. Dawn. A story.
283182: PURDY, James, en Jan Erik BOUMAN - Winter. (Met twee illustraties van Ursula Heerma).
262207: PURDY, James - 63: Dream Palace. Read by the author.
252849: PURDY, James - Don't let the Snow fall. A poem. Dawn. A story. (Met twee originele, genummerde en gesigneerde kleurenlitho's door Chris Buursen).
275604: PURDY, James - Children Is All.
275620: PURDY, James - Don't let the Snow fall. A poem. Dawn. A story. (Special copy with a portrait of Purdy in color aquatint-etching).
273797: PURDY, James - The House of the Solitary Maggot.
23137: PURDY, James - Kitty blue. A fairy tale. (Met twee uitvouwbladen met bladmuziek van Joost Kleppe).
26891: PURDY, James - The candles of your eyes.
275602: PURDY, James - I Am Elijah Thrush.
267551: PUSCHKIN, Alexander - Der Reiter aus Erz. Eine Petersburger Erzählung. (Deutsch von Johannes von Guenther. Die Illustrationen sind von Alexander Benois).
274123: (HATTUM, Jac. van). PUSHKIN, A. - The Tales of Ivan Belkin.
263549: (SWARTH, Hélène). PUYMAIGRE, Théodore-Joseph Comte Boudet de - Petit romancero. Choix de vieux chants espagnols. Traduits et annotés par le Comte de Puymaigre.
282591: QUADFLIEG, Roswitha - Drei großformatige Bücher (ca. A4) mit handschriftlicher, signierter Widmung von Quadflieg an Huib van Krimpen, dazu als Beilage: eine kleinere Ausgabe und ein Umschlag mit verschiedenen Artikeln.
278752: QUADFLIEG, Roswitha - Zwei farbige Drucke.
282595: QUADFLIEG, Roswitha - Fünf Romane mit Widmung von Quadflieg an das Ehepaar Huib und Will van Krimpen.
276407: QUANTER, Rudolf - Die freie Liebe und ihre Bedeutung im Rechtsleben der Jahrhunderte. Eine kulturhistorische Studie.
258860: QUATCH! - (Literair tijdschrift. 1e jaargang nr. 1-4, 1980-1981).
283009: (MINISTER-PRESIDENT). QUAY, Jan de - Gesigneerde foto.
278426: QUENEAU, Raymond - Stílusgyakorlatok. Fordította és kiegészítette Bognár Robert. Tipográfiai stílus Gyakorlatokkal megformálta Szánto Tibor.
272519: QUENEAU, Raymond - Das heiße Fleisch der Wörter. Dreizehn Sonette und andere Gedichte über die Kunst der Poesie, aus dem Französischen übersetzt von Ludwig Harig.
282883: QUERIDO, Is. - Van het groene laken.
25613: (BOUTENS, P.C.). QUERIDO, Is. - De mannen, die voor ons schrijven. P.C. Boutens.
258807: QUERIDO, Is. - Originele foto achter glas in lijst.
258808: QUERIDO, Is. - Originele foto in map.
282497: QUERSCHNITT, DER - Der Querschnitt. X. Jahrgang, Heft 9. Ende September 1930.
279983: QUINCEY, Thomas de - De Engelsche postwagen. Ingeleid en vertaald door Albert Verwey. (Met een koper- en houtgravure door S.L. Hartz).
274120: QUISPEL, Joanna - Portretten, pastels, linosnedes.
260082: RAABE Jr., J.A. - Sonnetten. Met een inleidend woord van Dr. J.H. Gunning J.Hz.
279931: (KLOOS, Willem). RAAF, K.H. de - Willem Kloos. De mensch, de dichter, de kriticus.
266241: RAALTE, Frits van - Kinderen en menschen.
266162: (HAAN, Jacob Israël de). RABAUW, Segher - 'Boeken en Tijdschriften'.
204131: RABELAIS, François (Maistre ALCOFRYBAS) - Pantagrueline Prognostication Certaine, Véritable et Infallible pour l'an MIL DXXXIII.
202665: RACHILDE - Le Meneur de Louves.
278296: RAEMAEKERS, Louis - Hoe het kwam... De schoone en wonderbare historie van Droogloods, van een Fee en van het Comptoir Tuilier de Courtrai, verteld en verlucht door L. Raemaekers.
278648: RAEMAEKERS, Louis - Gezondheid is de grootste schat.
276525: RAES, Hugo - Gestencilde uitnodiging voor een 'gekruide voorstelling van de Antwerpse Poesjenellenkelder'.
275559: RAETZ, Markus - Markus Raetz. Stedelijk Museum Catalogus 654 A & B. (Art Catalogue).
280694: BRITISH RAIL - Trains from Woodford Halse, Aylesbury, Chesham, Rickmansworth & Watford to London. On and after September 10, 1951. Large British Rail Station Timetable Poster.
263546: (EIJKELBOOM (vert.), J.). RAINE, Craig - Het profetische boek. Gedichten vertaald door -.
271534: RAINE, William MacLeod - Il mostro della miniera. (Illustrated Italian translation of A Texas Ranger).
278344: RALEIGH, Walter / Sebastian CARTER - The Pilgrimage. (With handwritten dedication by Sebastian Carter to Jan van Krimpen).
268343: RAMELE, Ferrie van - Dordogne.
267787: (TOKENS-COINS). RAMSDEN, H.A. - Siamese Porcelain and Other Tokens.
277844: (WHITTINGTON PRESS). RANDLE, John & Rosalind - What’s going on at Whittington? 2003 & 4. (‘Well, a good deal it seems.’).
281538: RANDWIJK, H.M. van - Een zoon begraaft zijn vader.
277885: RAPPARD, Willem van - Iets over de regeling der tramways. Proefschrift, ter verkrijging van den graad van Doctor in de Staatswetenschap (...) te Leiden, op Maandag den 11den December 1882.
283376: RAPSON, E.J. - Indian Coins. With Five Plates.
1429: (SLAUERHOFF (vert.), J.). RAUCAT, Thomas - Twee verhalen. Vertaald door J. Slauerhoff. (Met een verantwoording door K. Lekkerkerker).
274144: RAUTENBERG, Arne - Vasen mit Sonnenblumen. (1/15 luxe-exemplaren).
275536: (AYMER DE LA CHEVALERIE, Henri Marie-Jehan). RAVEAU, Paul, & Joseph SALVINI - La Planche de Vivonne. (Inscribed by the Lord of the Manor).
277047: RAVEL, O.E. - Numismatique grecque. Falsifications. Moyens pour les reconnaître.
256888: RAWIE, Jean Pierre - Gedeeld verleden.
3951: RAWIE, Jean Pierre - Erf.
270005: (BEARDSLEY, Aubrey). READE, Brian - Aubrey Beardsley.
275070: COLUMBIA RECORDS - Columbia Yearbook 1952.
281969: RADELOOS REDELOOS REDDELOOS - Vriende-praatjen over het Eeuwig Edict, ofte starcken eeuwigen Edick (Gelijck men seght) die de Hollandse azynmakers soo suur in de oogen begint te druypen in de persoonen van den vluchtenden De Groot, en gevangenen Ruwaert.
280261: RADELOOS REDELOOS REDDELOOS - Conditien ende Articulen van het Quartier Generael, aengaende het Wisselen ende Rantçoeneren der Gevangenen, Soo van sijne Koninghlijcke Majesteyt van Vranckrijck, als die van de Hoogh Mog. Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden.
280222: RADELOOS REDELOOS REDDELOOS - d'Ontdeckte Ambassade van de Groot, Ambassadeur in Vranckrijck. Waer in 't geheym van sijn secrete Handelingh met sijn Complicen vertoont wert. In 't licht gegeven door een Liefhebber der waerheyt.
280226: RADELOOS REDELOOS REDDELOOS - Toets-steen voor de herten der Batavieren tot onderscheydt van de Goede en Quade.
262181: REDON, Odilon - A soi-même, journal (1867-1915). Notes sur la vie, l'art et les artistes.
277951: DWERGEN-REEKS - 2 deeltjes van de Dwergenreeks.
259931: (DICKENS, Charles). PRISMA-REEKS - In de Prisma-boeken verschijnen de werken van Charles Dickens.
280230: FENIKS-REEKS - Boeken en schrijvers uit de zesde Feniks Reeks. Met portretten.
270145: REEN, Peter van - Naar nieuwe welvaart!
279153: REEN, Ton van - Waalwijk. (Met een originele, genummerde en gesigneerde zeefdruk van Hans van Zummeren).
282688: (VERLAINE, Paul). RÉGAMEY, Félix - Verlaine Dessinateur.
272339: REGT, J.K. de - Uit Melpomene's bruidskorf. Blijspelen voor gouden, zilveren, koperen en groene bruiloften.
272531: REIFF, Erik - Portrait. Digte og Tegninger. Musik af Børge Roger Henrichsen og Helge Jacobsen. (Oplage 500 exemplaren).
281973: (COUPERUS, Louis). Karel REIJNDERS - De gewone lezer, de geleerde lezer en de lezer puur.
272657: REIJNDERS, Karel - Couperus bij Van Deyssel. Een chronische konfrontatie in beschouwingen, brieven en notities.
281962: REIJNDERS, Karel - Couperus bij Van Deyssel. Een chronische konfrontatie in beschouwingen, brieven en notities.
271192: REIJNTJES, Roel - Aolde liedties wordt stiller.
271999: REIJT, Vic van de - Collectie van vier opdrachtexemplaren, alle gesigneerd door de auteur.
278760: REINDERS, Louis - Kentering. (Nr. 3 van de oplage).
274679: (INDUSTRIAL ESPIONAGE). REINEKE, P. - Indrukken eener reis door Louisiana en Cuba in 1901. (Impressions of a trip through Louisiana and Cuba).
277928: REINER, Imre und Hedwig - Schrift im Buch.
261560: REININK, H.J. - Vrij en verantwoordelijk. Rede, uitgesproken ter gelegenheid van de jaarlijkse bijeenkomst van de Stichting Kunstenaarsverzet 1942-1945 op 7 maart 1964.
257459: REITSMA, Elisabeth, & EEKHOUT, Jan H. - Witte muziek. Mystische Lyriek der Indische Middeneeuwen.
279383: REKENBOEKJE - Koopmans en winkeliers hand-boekje, waar in men met een opslag kan zien als men weet tot wat Prys 't stuk, de el, het pond of wat het ook zyn mag, gekogt is, hoe veel de somma van de geheele koop bedraagt. Zeer dienstig voor alle kooplieden, suyker-handelaars, winkeliers, cassiers, maakelaars, voor werk-baazen om hunne knegts de dagloonen te betaalen, en voor schoolmeesters om hunne leerlingen sommen op te geven. Benevens, een uitrekening van intresten of kortinge der Pr. centen (...).
282522: REKERS, Guus - Portretten.
273906: REMARQUE, Erich Maria - Van het Westelijk front geen nieuws. (4 boekhandelsfolders, Exil). (Im Westen nichts Neues - Bestellformulare).
280805: RENAISSANCE DU LIVRE, La - RdL Catalogue Général.
271714: RENAR, Otto (also known as RENARD) - Al'bom Moskovskych Vidov'. (Views of Moscow, 1900).
276272: (WINDHONDEN). 'S-GRAVENHAAGSCHE WINDHONDEN-RENCLUB - Programma voor de windhondenrennen te houden op Zondag 5 Maart 1922.
271358: (WILDE, Oscar). RENIER, G.J. - Oscar Wilde. With a Frontispice. (Signed by Renier).
280068: RENINCA - Bloemen voor nieuwjaar.
280066: RENINCA - Wassend getij.
280067: RENINCA - Beschavingen, wij rapen u als schelpen. (Gesigneerd).
280076: RENINCA - Beschavingen wij rapen u als schelpen. (Voordracht door Reninca te Michelbeke op 20 november 1960).
280060: RENINCA - Wassend getij. (Gesigneerd).
280059: RENINCA - Wassend getij. (Gesigneerd).
280073: RENINCA - Zaad in de wind. (Met handgeschreven tekst).
280074: RENINCA - Wassend getij. (Gesigneerd).
280070: RENINCA - Adem der aarde.
280916: RENINCA - Beschavingen, wij rapen u als schelpen.
280069: RENINCA - Adem der aarde.
280072: RENINCA - Adem der aarde. (Met handgeschreven tekst).
280063: RENINCA - Brandend heden. (Met handgeschreven opdracht).
280071: RENINCA - Brandend heden. (Met opdracht en briefje van de schrijfster).
280361: RENSBURG, Eugène - Mooi Holland anno 1933. (Kalender).
278365: RENSBURG, Eugène / Willem ROYAARDS - Collectie van vier grote prenten met betrekking tot het openluchtspel Koning Oedipus onder leiding van Willem Royaards in Park Sonsbeek, Arnhem (1913).
281303: RENSBURG, J.K. - Wereldbouw. (Gesigneerd).
263927: RENSON, Ine - Op zoek naar stilte.
260610: RENTES DE CARVALHO, J. - De onbekende. Vertaling G. Leppers.
279985: BATAAFSE REPUBLIEK - De vertegenwoordigers van 't Fransche volk, gezonden by de legers van 't Noorden, en van Sambre en Maas. Aan het Bataafsche volk
277365: REQUIEMMIS - Missae defunctorum juxta usum ecclesiae romanae. Cum ordine et canone extensae.
253086: REVE, Gerard - 'Werther Nieland/ vanaf 25 augustus 1989/ Theater Bellevue/ Amsterdam'.
28918: REVE, Gerard - Zalig Pasen. (Gesigneerde bibliofiele uitgave).
283410: REVE, Gerard, en Rudy KOUSBROEK - Je Brief Kwam Net Te Laat. (Gesigneerd door Reve en Kousbroek).
27387: REVE, Gerard - De Jongste Voordracht.
282922: REVE, Karel van het - The silence of Krylov.
283325: REVE, Gerard - Handgeschreven ansichtkaart (in het handschrift van Joop Schafthuizen).
282643: REVE, Gerard - Het geheim van Louis Couperus.
283327: REVE, Gerard - Origineel visitekaartje.
266526: REVE, Gerard - Brieven van een aardappeleter. (Met handgeschreven, gesigneerde opdracht van Reve).
250917: REVE, Gerard - Broer Wolf Zijn Kamer. (Gesigneerde bibliofiele uitgave).
275418: REVE, Gerard - Opstellen Nederlands. G.v.h.Reve 4a. 1939/1940.
3466: REVE, Karel van het - Literatuurwetenschap: het raadsel der onleesbaarheid. (Met handgeschreven opdracht).
266527: REVE, Gerard - Brieven aan Wimie. 1959-1963. (Met handgeschreven, gesigneerde opdracht van Reve).
262146: REVE, Gerard - Gossamer. Herfstdraden. (Bibliofiele uitgave Stichting De Roos).
258406: REVERDY, Pierre - Sources du vent. Dessins de Roger Brielle.
12930: REVERDY, Pierre - Alles. [Vertaald uit het Frans door Peter Heringa].
31686: (BOEKENWEEK 1964). (DRUKKERIJ TRIO). RÉVÉSZ, Magda - Liefdesbezieling. (Miniboekje in doosje).
271980: REVIS, M. - Paviljoen van glas. Een Amsterdamse cavalcade. (Gesigneerd met opdracht van de schrijver).
256837: REVIUS, Iacobus - Het hoghe liedt Salomons. In Nederduytsche Gesangen ghebracht door -.
4551: REVIUS, Iacobus - Het hoghe liedt Salomons. In Nederduytsche Gesangen ghebracht door -. (Met opdracht van Sem Hartz).
267446: DYNAMO-REVUE - Dat is wat anders. Officieel programma van de Dynamo-Revue met volledige texten der liederen.
279437: (BOMANS, Godfried). John REWALD - Edgar Degas. (Met handgeschreven opdracht van Godfried en Pietsie Bomans).
20938: REYM, Karel E. van (ps. van E.B. de BRUYN) - Bain vapeur. (1/75 exx.).
3952: REYM, Karel E. van (pseudoniem van E.B. de BRUYN) - Het slaapmiddel.
274557: REYNAERT - Dit is de aloude Historie van Reinaard de Vos, naverteld door Eug. De Seyn.
276624: REYNEKE VAN STUWE, Jeanne - De man in 't spel. Roman van vrouwenleven.
263978: REYNEKE VAN STUWE, Jeanne - Het boek met zeven zegelen. Roman van vrouwenleven.
282739: REYNEKE VAN STUWE, Jeanne - De comedie der liefde. Roman van vrouwenleven.
279244: (ROZENDAAL, W.J.). RHEEDEN, Herbert van, e.a. - W.J. Rozendaal [1899-1971]. (Met twee originele foto's door Marianne Dommisse).
256752: RICCARDIJN, Pancras - Perzische tapijten.
274623: RICE, Felicia - Bernie poem. (Met opdracht van de drukker).
274108: RICKETTS, Charles - Pages on Art. (With DJ).
254945: [ELSSCHOT, Willem]. RIDDER, Willem de - Dissectiemijmering. (Met een tekening door Arjaan van Nimwegen).
23261: (COUPERUS, Louis). RIDDER, André de - Bij Louis Couperus.
255303: RIDEOUT, Henry Milner - The Twisted Foot. With illustrations by G.C. Widney.
1906: RIDLER, Anne - The Phoenix answered.
274245: RIDLER, Anne - The Phoenix answered.
259526: RIDWIT, Frans Carolina - Kleine monniken.
21488: RIEMSNIJDER, H. & Willem BILDERDIJK - Galante dichtluimen. Nieuwe uitgave met eene inleiding van Dr. J. van Vloten.
272991: RIEMSNIJDER, H. & Willem BILDERDIJK - Galante dichtluimen. Nieuwe uitgave door Mr. A. van Brussel met eene inleiding van Dr. J. van Vloten.
268019: RIESSEN, W. van, e.a. - Met den landmeter op stap. Populaire geïllustreerde beschrijving van de sociale betekenis van het kadaster en de landmeetkunde.
276442: RIJMELAAR, Dr. De - Literaire nonsens I. (Typoscript met versjes uit het soldatenleven, 1939-1947).
273524: RIJN, Th.A.M. van - Adresboekje.
261191: (BELCAMPO). RIKKERS, Margriet - ''t Is of ik wel tien lichamen heb'. Lijden in de verhalen en filosofie van Belcampo, in relatie tot het hedonisme van Michel Onfray. Amsterdam, eigen beheer, 2006. Garenloos. (4), 134, xviii p. 1e druk.
263631: RILKE, Rainer Maria - Zwölf Gedichte. (Met een gesigneerde kopergravure van Oswin Volkamer).
272105: RILKE, Rainer Maria - Einige Gedichte.
279837: RIMBAUD, Arthur - Gedichten. (Transferred by Wijnand Steemers).
279815: RIMBAUD, Arthur - Les Illuminations. Illustrations de Ben Genaux.
22160: RIMBAUD, Arthur - Twaalf gedichten. Vertaald door Paul Claes. (Met een originele, genummerde en gesigneerde litho van Chris Buursen).
279756: RIMBAUD, Arthur - Oeuvres complètes. Couverture et frontispice de Christian Bérard.
279769: RIMBAUD, Arthur - Une saison en enfer. (10) Lithographies originales de Louis Favre.
282352: RIMBAUD, Arthur - Oeuvres. Édition de S. Bernard.
279625: RIMBAUD, Arthur - Poésies.
279626: RIMBAUD, Arthur - Voyage en Abyssinie et au Harrar.
279817: RIMBAUD, Arthur - L'oeuvre intégrale manuscrite. Edition établie et commentée par Claude Jeancolas.
279711: RIMBAUD, Arthur - Oeuvres complètes. Couverture et frontispice de Christian Bérard. (1/100 exx. on Vélin d'Arches).
279409: RIMBAUD, Arthur - Poésies complètes. Avec préface de Paul Verlaine et notes de l'éditeur.
279857: RIMBAUD, Arthur - Lettre de Charles d'Orléans à Louis XI. Les Poètes de sept ans. Les Pauvres à l'église. Le Coeur du pitre. Et quelques lettres d'Europe et d'Afrique. Transcriptions établies d'apres les manuscrits originaux par Claude Jeancolas.
279726: RIMBAUD, Arthur - Le bateau ivre. Vertaald door Paul Claes. (Met een originele, genummerde en gesigneerde litho van Chris Buursen).
279825: RIMBAUD, Arthur - Le dormeur du val. (Poetry broadside).
12435: RIMBAUD, Arthur - Stupra. Vertaald door Paul Claes. (Met een houtgravure van Pam G. Rueter).
279834: RIMBAUD, Arthur - Ik heb de zomerdageraad omarmd. (Twenty-two love poems and two letters. Chosen and edited by Peter Holvoet-Hanssen, translated by Hilde Keteleer).
7231: RIMBAUD, Arthur - Une saison en enfer. (10) Lithographies originales de Louis Favre.
13644: RIMBAUD, Arthur - Antique. (With a drawing by Giovanni Costetti).
279823: RIMBAUD, Arthur - Ébauches. Suivies de la correspondance entre Isabelle Rimbaud et Paterne Berrichon, et de Rimbaud en Orient (variantes et documents divers). Receuillies par Marguerite Yerta-Méléra.
100434: RIMBAUD, Arthur - Les Mains de Jeanne-Marie
279658: RIMBAUD, Arthur - Ce qu'on dit au poëte a propos de fleurs. Avec un bois de J.-L. Perrichon d'après Fantin-Latour.
279723: RIMBAUD, Arthur - Sensation. / Aandoening. (Vertaling J.A.C. Tillema).
279724: RIMBAUD, Arthur - Le bateau ivre. It dronkene skip. (Vertaald in het Fries en van een nawoord voorzien door Theun de Vries).
279896: RIMBAUD, Arthur - H.
279809: RIMBAUD, Arthur - La Chasse spirituelle. Introduction de Pascal Pia.
279759: RIMBAUD, Arthur - Lettre du Baron de Petdechèvre à son secrétaire au château de Saint-Magloire. Suivie de deux dessins inédits. Introduction et commentaire par Jules Mouquet.
279668: RIMBAUD, Arthur - Poèmes. Les Stupra. Album dit Zutique (extraits). (With 17 erotic copper engravings (of which 13 hors-texte) by Jean-Paul Vroom).
267717: RIMBAUD, Arthur - Deux Poèmes. (Proof copy without the wood engravings).
279627: (TIENHOVEN JR., Gijsbert van). RIMBAUD, Arthur - Poésies complètes. Avec préface de Paul Verlaine et notes de l'éditeur. (With two portraits of Rimbaud by Verlaine). (A special Dutch owner's copy with an extra).
279862: RIMBAUD, Arthur - John BUCKLAND WRIGHT - Oeuvres complètes. Première édition integrale. Avec introduction et notes bibliographiques par Pascal Pia. (Met een portret van Rimbaud in originele kopergravure door John Buckland Wright).
279733: RIMBAUD, Arthur, en Paul VERLAINE - Geschreven vriendschap. Correspondentie 1871-1875. (Translated into Dutch. Chosen and edited by Lex Spaans.)
279872: RIMBAUD, Roger - C'était le bonheur.
279667: RIMBAUD, Arthur - Poèmes. Les Stupra. Album dit Zutique (extraits). (With 17 erotic copper engravings, of which 13 hors-texte, by Jean-Paul Vroom).
279844: RIMBAUD, Arthur - Poésies complètes.
279816: RIMBAUD, Arthur - Les lettres manuscrites de Rimbaud d'Europe, d'Afrique et d'Arabie. Edition établie et commentée par Claude Jeancolas.
279633: RIMBAUD, Arthur - Poésies. Notice de Paterne Berrichon. Portrait d'après Fantin-Latour. (1/25 on Japanese).
279763: RIMBAUD, Arthur - Roman. (Poetry broadside).
279734: RIMBAUD, Arthur - Les Illuminations. Teksten naar Arthur Rimbaud, gecomponeerd door Benjamin Britten en gezongen door Peter Pears op de gala-avond in het Concertgebouw te Amsterdam op 25 maart 1960 ter gelegenheid van de opening van de vijfentwintigste Boekenweek.
267716: RIMBAUD, Arthur - Oeuvres. Édition de S. Bernard.
22844: RIMBAUD, Arthur - Lettre de Charles d'Orléans à Louis XI pour solliciter la grâce de Villon, menacé de la potence.
279882: RIMBAUD, Arthur - Oeuvres de Arthur Rimbaud. Vers et proses. Revues sur les manuscrits originaux et les premières éditions mises en ordre et annotées par Paterne Berrichon. Poèmes retrouvés. Préface de Paul Claudel.
279895: RIMBAUD, Arthur - Une saison en enfer. Lithographies originales de Louis Favre.
282445: (BOOKPLATES). RINDHOLT, Svend - Kristen Rasmussens personlige exlibris. (Entirely handwritten book with nice binding).
280334: RINEHART, Mary Roberts - The Door.
274926: RINSER, Luise - Vier handgeschriebene Briefe an ihren Hausarzt Dr. Friton und seine Frau (1942-1945 und 1978).
279656: RIOTOR, Léon - Sur deux Nomarques des Lettres.
276871: RISPENS, J.A. - De roep der aarde. Rilke-Nietzsche-variaties.
269743: JEAN QUI RIT - Caviar Kalender 1900. XIV. Jahrgang.
281226: RITSCHL, Giza - Gedichten. (Met handgeschreven opdracht aan Lodewijk van Deyssel).
253375: RITSCHL, Giza - Gedichten.
277661: (MASEREEL, Frans). RITTER, Paul - Die Dämonie des Werkes. In Memoriam Frans Masereel 1889-1972. Bemerkungen des Künstlers. Stimmen seiner Freunde. Zu des Künstlers 100. Geburtstag zusammengestellt und herausgegeben von Paul Ritter.
277477: RITTER jr., Dr. P.H. - Over Mussert. (Serie Radicale Figuren).
274477: RITTER jr., Dr. P.H. - Vertoog en ontboezeming. Verzameld essayistisch proza. Ingeleid door Anton van Duinkerken. Met een bibliografie door G.H. 's-Gravesande.
281004: (ELSSCHOT, Willem). P.H. RITTER Jr. - Willem Elsschot, Het Been
12844: (DEYSSEL, Lodewijk van). RITTER Jr., Mr. P.H. - Lodewijk van Deyssel.
263866: (EIJKELBOOM (vert.), J. & Rob SCHOUTEN). EVANS, P.C. - Een ontbijt van haring en wijn.
263171: ROBBERS, H., & DELFGAAUW, B. - Praeadviezen over het existentialisme.
14705: ROBBERS, Herman - De vreemde plant en andere verhalen.
281855: (BRITISH NUMISMATICS). Robert WITHY, John RYALL, John WHITE - Twelve Plates of English Silver Coins from the Norman Conquest to Henry the Eighth Inclusive with a Calculation of their Respective Values and Short Observations upon each Plate, Principally Designed for the Use of Young Collectors and all Dealers in Silver.
272573: (LAWRENCE, D.H.). ROBERTS, Warren - A Bibliography of D.H. Lawrence.
282002: ROBERTS, Cecil - Phyllistrata. And other Poems.
273261: ROBERTS, Charles G.D. - More Kindred of the Wild.
267834: ROBIDÉ VAN DER AA, C.P.E. - Roosje.
280726: ROBINSON, Tony - Gesigneerde foto.
275838: (MORRIS, William - KELMSCOTT PRESS). ROBINSON, Duncan - William Morris. Edward Burne-Jones and the Kelmscott Chaucer.
271253: ROCHEFORT, Henri - La Lanterne. 1868. 4 livraisons.
275121: LA ROCHEFOUCAULD, François de - Réflexions ou sentences et maximes morales.
256868: LA ROCHEFOUCAULD, François de - Réflexions ou sentences et maximes morales.
253473: (NIJHOFF, M.). LA ROCHEFOUCAULD, François de - Réflexions ou sentences et maximes morales. (Met handgeschreven opdracht van Nijhoff).
276149: LA ROCHEFOUCAULD, François de - Réflexions ou sentences et maximes morales. (Met luxe band).
276828: ROCKWELL, Norman - Fiftieth Anniversary Ford Motor Company. 1903-1953. (Calendar for 1953).
3274: RODIN, Auguste - Testament.
270713: ROEGHOLT, R.F. - Eva. Toneelspel in drie bedrijven.
13244: ROELANTS, Maurice - Pygmalion.
251698: ROELANTS, Maurice - Komen en gaan.
257521: ROELANTS, Maurice - Komen en gaan. (Met opdracht).
29056: ROELANTS, Maurice - Pygmalion.
266507: ROELOFSE, Agnes, & Roelant BEURSKENS - Handzetten en boekdruk. Handleiding bij de cursus.
282520: ROELOFSE, Agnes - Artis-boekje.
277468: ROEPING - Verzameling van 22 losse nummers.
280128: ONDERWIJS ROERMOND - Gedenkboek bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan 1896-1921. Roomsch Katholieke Onderwijzersbond in het Bisdom Roermond.
279233: ROEVER, N. de - Amsterdamsch jaarboekje voor geschiedenis en letteren 1889. (2e jaargang).
280082: ROGIER, L.J. - Henric van Veldeken. Inleiding tot den dichter en zijn werk met bloemlezing. Oplossing der prijsvraag ingezonden onder het motto 'Tussen twee werelden'. (Gesigneerd).
279346: ROHDE, William - Give Me a Little Something.
278961: ROHSE, Otto - ex libris. 58 Holzstiche von Otto Rohse. Abzüge von den Stöcken.
260385: ROLAND HOLST, Henriëtte. - De loop is bijna volbracht. Vier gedichten. (Met een portret door Charley TOOROP).
15631: ROLAND HOLST, A. - Eigen achtergronden. Inleiding tot een voordracht uit eigen werk. (Gevolgd door: De dichter, de persoonlijkheid en het karakter).
274218: (MAUVE, Thijs). ROLAND HOLST, A. - Helena's inkeer. Een fragment.
3266: ROLAND HOLST, A. - In den verleden tijd.
19022: ROLAND HOLST, A. - Par delà les chemins. Poèmes. Traduction Ans-Henri Deluy, augmentée de quelques traductions par Dolf Verspoor.
282419: ROLAND HOLST, R.N. - Overpeinzingen van een bramenzoeker. Ingeleid door Arthur van Schendel. (Met handgeschreven opdracht van W.G. Hofker).
267386: ROLAND HOLST, A. - Bij mijn verjaardag.
272608: ROLAND HOLST, A - Een kwatrijn Alexander Stols ter ere bij zijn zeventigste verjaardag, 28 januari 1970.
254599: ROLAND HOLST, A. - Deirdre en de Zonen van Usnach.
12952: ROLAND HOLST, R.N. - Overpeinzingen van een bramenzoeker. Ingeleid door Arthur van Schendel. (Met inscriptie van de schilder Kees Verwey).
13080: ROLAND HOLST, R.N. - De ontwikkeling en verwezenlijking der architecturale gedachte in Holland.
266574: ROLAND HOLST, A. - Over den dichter Leopold.
251425: ROLAND HOLST, A. - Originele zwart-witfoto. 11,4 x 8,5 cm.
267512: ROLAND HOLST, A. - In Memoriam Charles Edgar du Perron et Menno ter Braak. Obierunt idibus V MCMXL.
264763: ROLAND HOLST e.a., A. - Originele zwart-witfoto door Nico Naeff. 18,0 x 24,3 cm.
14413: ROLAND HOLST, A. - In Memoriam Charles Edgar du Perron et Menno ter Braak.
273042: ROLAND HOLST, A. - Onderweg. (Met opdracht).
279283: ROLAND HOLST, R.N. - Overpeinzingen van een bramenzoeker. Ingeleid door Arthur van Schendel.
252301: ROLAND HOLST, A. - Shelley. (Een afscheid). Geschreven naar aanleiding van de 100ste verjaring van zijn sterfdag (1792-1822).
268873: ROLAND HOLST, A. - Zes handgeschreven brieven aan 'Lieve Annie [Roland Holst-de Meester]' en een handgeschreven gelegenheidsgedicht.
274241: ROLAND HOLST, A. - De dood van Cuchulainn van Murhevna. (Met twee droge naald-etsen van Erik Thorn Leeson).
15780: (GORTER, Herman). ROLAND HOLST, A. - In memoriam Herman Gorter.
15633: ROLAND HOLST, A. - Het experiment.
10070: ROLAND HOLST, A. - Het verbeurde lot.
30558: ROLAND HOLST e.a., A. - Vier handschriften.
3264: ROLAND HOLST, A. - Het Elysisch verlangen. Een beschouwing gevolgd door een Iersche sage De zeetocht van Bran zoon van Febal.
3268: ROLAND HOLST, A. - Van erts tot arend.
279648: ROLLINAT, Maurice - Les Névroses. Avec un portrait de l'auteur par F. Desmoulin.
253711: ROMAINS, Jules - Carte de visite signée avec remerciement manuscrite.
257652: INCUNABULA IN ROMANIA - Catalogul incunabulelor.
281831: ROMBOUTS, Tony - Les demoiselles de la mer. (Met zes originele linosneden van Eddy Ausloos).
255206: ROMIJN MEIJER, Henk - Kalenderverhalen. Bezorgd door Gerben Wynia.
259046: ROMIJN MEIJER, Henk - Uptown downbeat. Novelle. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
260394: ROMIJN, Jac. P., als Willem ENKLAAR - Koorts. Novelle.
279843: (RIMBAUD). ROMIJN, Jaap - Handgeschreven brief aan 'Waarde Lekkerkerker'.
277234: (SUB SIGNO LIBELLI). Ronald BREUGELMANS, Paul van CAPELLEVEEN en André SWERTZ - De laatste loodjes. De uitgaven van Sub Signo Libelli 1999-2010.
263624: (RUUSBROEC, Jan van). RONDE, T. de - J. van Ruusbroec. Een korte nota.
281116: RONEO - Ca. 12 folders met reclame voor Roneo-ficheladen.
266005: RONSARD, Pierre de - Les sonnets pour Hélène. (Met vignetten en initialen van S.H. de Roos).
282093: ROO DE LA FAILLE, L.W.G. DE - Shah Abbas de Groote. Zijn intocht met de vreemde gezanten binnen Ispahan in het jaar 1619.
279955: ROOBOL, C.J. - De landheer van Sterrenberg, blijspel in vier bedrijven. Vrij gevolgd naar het Hoogduitsch van J. von Weiszenthurm, door C.J. Roobol. (Exemplaar voor de souffleur!)
263131: ROOS, S.H. de - Dank. 1877-1947.
282756: ROOS, S.H. de - Originele tekening in houtskool van enkele jeneverstruiken in een duinachtig landschap.
261028: ROOS, J.R.B. de - 'D.A.M. Binnendijk'. Originele potloodtekening. 27,9 x 22,0 cm. Gesigneerd 'J.R.B.deRoos' en gedateerd '31.VI.31'.
276933: ROOS, S.H. de - Trouwkaart van Hendrik Jan Lebbink en Janna Saskia de Roos, Hilversum, 3 Mei 1933.
22837: ROOS, S.H. de - Kalender.
276941: ROOS, S.H. de - 'Amerikaansch zetwerk'. Overdruk uit: Het Drukkersjaarboek voor 1907. 2e jaargang. (Uit de bibliotheek van S.H. de Roos).
256437: ROOS, S.H. de - Dank.
278165: ROOS, S.H. de - Catalogus der eeretentoonstelling van het werk van S.H. de Roos gehouden te gelegenheid van de viering van diens zeventigsten geboortedag in het Frans Halsmuseum te Haarlem.
276936: ROOS, S.H. de - Comité Huldeblijk S.H. de Roos 14 September 1877-1947. Invitatie.
276919: ROOS, S.H. de, e.a. - Berend Modderman 1870 18 januari 1940. Bijdragen ter gelegenheid van zijn zeventigsten verjaardag in vriendschap bijeengebracht.
279673: ROOS, S.H. de - Dank. 1877-1947.
279845: (RIMBAUD, Arthur). Gust. L. van ROOSBROECK - Rimbauds sonnet van de kleuren der klinkers.
281006: ROOSENBURG, P. - Dwaling. (Met handgeschreven opdracht).
278103: (CANARD). ROOSKENS, Anton - galerie le canard exposeert werk van anton rooskens van 23 februari tot 15 maart 1952. opening door jan g. elburg.
277599: ROOVER, Adriaan de - Enkelvoudig Blauw.
277646: ROOVER, Adriaan de - Enkelvoudig Blauw.
262421: ROOVER, Adriaan de - Verzen uit de grabbelton.
281847: (BERLAGE, H.P.). ROOY, C.J.M.A. van - Eenige aanteekeningen over den Indischen stadsgemeenteburgemeester in vergelijking met den burgemeester in Nederland.
283025: ROOY, C.J.M.A. van - Gesigneerde foto en een uit een uit een brief geknipte handtekening.
279891: (RIMBAUD, Arthur). Daniel ROPS - Rimbaud. Le drame spirituel.
272272: ROSENBOOM, Thomas - De mensen thuis. (Gesigneerd met opdracht aan Mies Bouhuys).
254655: ROSENBOOM, Thomas - Publieke werken. (Gesigneerd).
282777: ROSMÜLLER, Anton - Stront ben je.
275496: ROSSEM, C.P. van - Humoresken en sarcasmen.
278237: ROSSEM, Ru van - Geëtst exlibris met aquatint.
268572: ROSSEM, Ru van - Geëtst exlibris met aquatint.
265592: ROSSEM, Ru van - Geëtst exlibris met aquatint, gesigneerd door de kunstenaar en gedateerd '58'.
262116: ROSSETTI, Dante Gabriel - Selected poems (keuze H.J. Scheepmaker).
276565: ROSSETTI, Dante Gabriel - Sonnets and Songs towards a work to be called The House of Life.
281616: ROSSETTI, Dante Gabriel - Hand and Soul.
277559: RÖSSING, Karl - Homers Odyssee. Übersetzt von Friedrich Georg Jünger, mit den Holzstichen von Karl Rössing.
279135: (HAVERSCHMIDT, F.). J.H. RÖSSING - Hij wou, maar kon er niet uit. Piet Paaltjens. Fr. Haverschmidt.
271191: (HAVERSCHMIDT, F.). J.H. RÖSSING - Hij wou, maar kon er niet uit. Piet Paaltjens. Fr. Haverschmidt.
260663: ROSSUM, Rie van - De kobold en het paradijs. (Met handgeschreven opdracht aan pater Henri de Greeve).
276450: ROSTAND, Maurice - Conversation avec la gloire. (Premier mille).
280619: ROTENSTREICH, Mirjam - Natan. (Luxe-exemplaar met los bijgevoegd, een originele, genummerde en gesigneerde litho van Sam Drukker)
278437: GROOTE SCHOUWBURG ROTTERDAM - Rotterdamsche Gids. (Zes toneelprogramma's uit 1911-1913).
278438: GROOTE SCHOUWBURG ROTTERDAM - Rotterdamsche Gids. (Vier toneelprogramma's uit 1914).
271241: FOTOALBUM MAASSLUIS - ROTTERDAM - Fotoalbum met 34 foto's uit ca. 1880-1910.
270866: OPTOCHT ROTTERDAM - Programma van den historisch-allegorischen optogt, te houden te Rotterdam, den 1 April 1872, den deelnemers aangeboden door den Burgemeester van Rotterdam. (Affiche).
282713: (VERLAINE, Paul). LE ROUGE, Gustave - Verlainiens et décadents.
283311: ROUKENS, Walter, en Elly MUCHER - Walter Ellie XXV.
260397: ROUSSEAU, Henri - De wraak van een Russische wees. Een toneelstuk van Le Douanier Rousseau [ingeleid en vertaald] door A. Sylvan.
263928: ROUSSEAU, Jean-Jacques - Twee brieven over kennis en geluk. Vertaald en ingeleid door Leo van Maris.
263565: (SWARTH, Hélène). ROUSSEAU, J.B. - Oeuvres lyriques. Édition classique précédée d'une notice litéraire par F. Estienne.
5876: (PERRON, E. du). ROUSSEEUW, Boris - De obsolescentie van de Du Perron-literatuur 1923-1940.
279351: ROUVILLE, Claude - Summer Spice. A French Tutor & his Precocious Pupils. (Translated from French 'Devoirs de Vacances').
280910: THEATRE ROYAL D'ANVERS - Les Deux Reines. Opéra Comique en un acte, de Mrs. Fréderic Soulié et Arnold, musique de Mr. H. Monpou. (Changement de Spectacle Par Indisposition de plusieurs Artistes. Aujourd'hui Mardi 2 Février 1836). (Theaterprogramma).
205141: ROYCROFT - HUBBARD, Elbert - Little Journeys to the homes of Eminent Artists. Vol. I.
260062: ROYCROFTERS - BROWNING, Robert - So this then is Christmas Eve. Done into print by the Roycrofters at the Roycroft Shop, which is in East Aurora, New York, U.S.A.
205353: ROYCROFTERS - HUBBARD, Elbert - Little Journeys to the homes of Eminent Artists. Vol. II. (Colored by hand).
268839: ROYÈRE, Jean - Ô quêteuse, voici!
272812: ROZENDAL, Thomas - Vijf gedichten. Bezorgd door Alfred Kossmann.
260181: RUETER, Pam G. - Exlibris extract, met excuses en explicaties. (Met 53 originele houtgravures, van de blokken gedrukt).
272103: RUETER, Pam G. - Exlibris extract, met excuses en explicaties. (Met 53 originele houtgravures, van de blokken gedrukt).
20282: RUETER, Pam G. - Alpha-betje. Van A tot Z. (Met 26 originele houtsneden van de blokken gedrukt).
272212: RUETER, Pam G. - Acrostichon. (Met een houtgravure van Pam G. Rueter).
277453: RUETER, Pam G. - Exlibris extract, met excuses en explicaties. (Met 53 originele houtgravures, van de blokken gedrukt).
277642: DIE NEUE RUNDSCHAU - Die neue Rundschau. 3 Prospekten (1928-1950).
275619: RUPS, MAATREGELEN TEGEN DE - Bekendmaking. Ter bestrijding van de tweede generatie van de Rups, die groot nadeel aan den landbouw heeft toegebracht, worden (...) de volgende maatregelen aanbevolen.
271666: RUSSIA - Soviet Films. (1955). (And): Soviet Cinema by Herbert Marshall, London, 1945.
277305: RUTING, Lotte - 15 aangevulde/ ingekleurde ansichtkaarten (ca. 1940-1960).
21720: LE RÜTTE, Iris, en Peter Yvon DE VRIES - Correspondentie.
275922: RUTTEN, Gerard - Getypte brief aan Herman van den Eerenbeemt.
271740: RUTTEN, Felix - De verzonken tuin.
281437: RUTTEN, Felix - De verzonken tuin.
14788: RUYS, K. - Kamikaze.
281343: RUYSLINCK, Ward - De madonna met de buil.
281338: RUYSLINCK, Ward - Stille waters.
281339: RUYSLINCK, Ward - Alle verhalen. Met tekeningen van Jan Vanriet.
279172: RYSSENIUS, Leonardus - Sutor ultra crepidam, ofte den uytspoorigen secretaris ingetoomt, in een wederlegginge van sijn dol Schrift voor de hedensdaegsche nieuwigheden tegen de Formulieren onser Kerken. Genaemt, Beginselen des antichristendoms wederstaen. Door J. Steengracht, secretaris van den Raedt ter Admiraliteyt in Zeelant.
279725: SACHER-MASOCH, Leopold von - Don Juan von Kolomea.
264175: SADE, D.A.F. de - La philosophie dans le boudoir. Dialogues destinés à l'éducation des jeune demoiselles. Texte intégral.
268205: SADE, D.A.F. de - Oeuvres choisies et pages magistrales du Marquis de Sade, publiées, commentées et annotées par Maurice Heine. Tome 1. (The only vol. published).
275611: SADLEIR, Michael - Typed Letter Signed 'Michael Sadleir' and dated 'October 27th 1932'.
275610: SADLEIR, Michael - Autograph Letter Signed 'Michael Sadleir' and dated '3-2-47'.
267933: SAGITTA (= John Henry MACKAY) - Anzeige. Die Bücher der namenlosen Liebe von Sagitta. Neue vermehrte Gesamtausgabe in einem Bande.
266784: SAGITTA (= John Henry MACKAY) - Am Rande des Lebens. Gedichte der namenlosen Liebe.
256739: SAGITTA (=John Henry MACKAY) - Die Buecher der namenlosen Liebe. Gesammtausgabe (1913). Mit einer Einleitung: Die Geschichte eines Kampfes um die namenlose Liebe.
266726: SAGITTA (= John Henry MACKAY) - Wer sind wir? Eine Dichtung der namenlosen Liebe.
271179: SAINT-EXUPÉRY, Antoine de - Vol de nuit.
275361: SALGARI, Emilio - Hora svetla.
278115: SALIM, Saraochim - Vrouw in landschap met gebouwen. (Originele pentekening).
278106: SALIM, Saraochim / BARLI, KERTON en BAHARUDDIN - Documentatie over een tentoonstelling van de Stichting voor de Culturele Samenwerking tussen Nederland, Indonesië, Suriname en de Nederlandse Antillen met uit Indonesië afkomstige kunstenaars.
278116: SALIM, Saraochim - Stad aan rivier. (Originele, gekleurde pentekening).
269865: (POLAK, Johan B.W.). SALLUSTIUS - De oorlog met Iugurtha. Ingeleid en vertaald door Herman Delano [= Johan Polak]. (Met opdracht).
21185: SALLUSTIUS - Sallustius prijst de levenskracht.
260866: SALMON, André - Métamorphoses de la harpe et de la harpiste. Poème.
255074: SALOMONS, Annie - Originele zwart-witfoto met opdracht. 11,9 x 8,8 cm.
264063: SALOMONSON, Herman - Recrutenschool en andere gevangenisverzen van - (Melis Stoke). Met een inleiding van Jhr Mr A.K.C. De Brauw.
276391: SALTZMANN, Christian Gotthilf (= SALZMANN) - Aanleiding tot eene verstandige opvoeding van opvoeders. Uit het Hoogduitsch vertaald.
260725: (ONANISMUS). SALZMANN, Christian Gotthilf - Ueber die heimlichen Sünden der Jugend.
253723: SAMARANCH, Juan Antonio - Signed Photo.
278705: SAMARAWICKREMA, Tilak - Ándare.
273696: SANCTA CLARA, Abraham a - Narrinnen-spiegel waarin zich alle getrouwde en ongetrouwde Eva's dochters zonder onderscheid van rang of stand (...) kunnen spiegelen. In Nieuw-Hollandsch bewerkt door Kruphios en Onomatopoios. Deel 1.
282454: SAND, George, e.a. - Mannen van beteekenis in onze dagen. Met portretten.
277806: (SPIER, Jo). SAND, J.C.E. - Als de alarmklok roept. Amsterdamsche brandweer avonturen. Met een voorwoord van Commandant C. Gordijn Jr.
281389: SAND, George - Galerie des femmes de George Sand. Collection de 24 magnifiques portraits gravés sur acier par H. Robinson, d'après les tableaux de Madame Geefs [e.a.]. Avec un texte par Le bibliophile Jacob. Illustré de vignettes (...).
280638: SANDBERG, Willem - nu 2. maintenant 2. now 2. jetzt 2. (Met illustraties van de auteur).
265245: SANDBERG, Willem - Experimenta typographica 11. Tektonike. Das Konstruktive.
272545: SANDBERG, Willem - 9 Jaar Stedelijk Museum 1945-1954.
275978: SANDBERG, Willem - W.A. MOZART - Holland Festival '69.
275137: SANDBERG, Willem - nu. au milieu du XXième siècle/ midden in de XXe eeuw. l'art et sa fonction dans la vie/ de kunst en het leven.
204545: SANDBERG, Willem - Homo socialis. (Experimenta typographica 4).
275976: SANDBERG, Willem - Holland Festival '69. Herbert von Karajan. (Omslagontwerp Sandberg).
275975: SANDBERG, Willem - Landschapsarchitectuur en moderne kunst. In: Museum Journaal serie 6, no. 1.
278049: SANDERS, Har - Har Sanders. Samengesteld en ingeleid door Jan Juffermans.
253625: SANDERS, Ewoud - En zijn hamerslag viel mij op 't harte.
278623: SÁNDOR, Antal - Jörru története. Novellák.
276774: SANTBERGEN, Familie Van - Genealogische en wapenkundige aantekeningen betreffende het geslacht Van Santbergen. (Zandbergen).
12878: SANTEN, Sal - Deze vijandige wereld. (Met opdracht).
265609: SANTEN, Sal - Cipier.
251312: SANTEN, Sal - Een geintje. Verhalen. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
205874: SARCEY, Françisque - Three autograph letters signed (ALS) - 3 lettres manuscrites. + 'Les Hommes d'Aujourd'hui' 1879.
282395: SASSENHEIM - Friendship. An Autograph Album. Met handtekeningen van o.a. Gerard Kruijff, Helena Vorstius, M. Bodel Bienfait en andere mensen die rond 1890 in Sassenheim woonden.
205195: SASTRI, Kuppuswami - ALS - Autograph Letter Signed - to a hurried colleague (1910).
264179: SAVAGE Jr., Les - Huidendieven in actie. Uit het Amerikaans vertaald door D.v.d. Bospoort.
280586: SAVORNIN LOHMAN, Anna de - Zedelijkheids-apostelen.
277082: SAYLES, Wayne G. - Ancient Coin Collecting VI. Non-Classical Cultures.
280423: SCALA - Rose-Marie. Amerikaansche revue-operette in 2 acten van Otto Harbach en Oscar Hammerstein. (Theaterprogramma uit 1929).
22396: SCHAALMA, Albert - Ergens in G. (Met een los bijgevoegde originele, genummerde en gesigneerde ets van Herbert Weber).
274337: (HENDRICKXSZ). SCHAALMA, Albert - Catastrofes / Een sluitend landschap.
271193: SCHAEPMAN, Antoinette - Sporen van krijt.
12880: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Vondel. Een gedicht.
273363: SCHAGEN, J.C. van - Drie Flutters of wel onwaardigheden.
280507: SCHAGEN, J.C. van - Grafisch werk. 1949-1980. (Luxe-exemplaar).
271791: (SAMBLANX, Ch. de). SCHAGEN, J.C. van - Narrenwijsheid. (Met schitterende band van een belangrijke Brusselse boekbinder).
283043: SCHAPER, H. - Handgeschreven brief aan 'den Heer Th. Röling'.
283101: SCHAT, Peter - Telegram aan lezers van De Gids.
253714: SCHEEL, Walter - Signiertes Bild.
259796: SCHEEPMAKER, H.J. - Het gedenken. Gedichten. (Met handgeschreven opdracht aan A.A. Balkema).
16119: SCHEEPMAKER, Nico, en Aart van ZOEST (samenst. en inl.) - Zondagsdichters. Zondagskinderen in de poëzie. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
271948: SCHEEPMAKER, Nico - De paus? Daar krijg ik een kind van... . (Gesigneerd met opdracht aan Geert van Oorschot).
257546: SCHEEPMAKER, H.J. - Het gedenken. Gedichten. (Met opdracht).
253148: SCHEEPMAKER, H.J. - Handgeschreven brief aan 'Beste Max [Schuchart]'.
5146: SCHEEPMAKER, H.J. - Aan het raam. Een kleine reeks sonnetten. (Met gesigneerde opdracht van de schrijver).
252067: SCHEERBART, Paul - Der Tod des Barmekiden. Arabischer Haremsroman.
269594: SCHENDEL, Arthur van - De vrijster.
280849: SCHENDEL, Arthur van - Avonturiers. (Met een titelhoutsnede door John Buckland Wright en een bibliografie door G.H. 's-Gravesande).
265833: SCHENDEL, Arthur van - Blanke gestalten.
269376: SCHENDEL, Arthur van - De rijke man. (Met opdracht van Adriaan Morriën en Fred Batten, 1944).
259145: SCHENDEL, Arthur van - De Grammar School.
259467: (BINNENDIJK, D.A.M.). SCHENDEL, Arthur van - Jan Compagnie.
12281: SCHENDEL, Arthur van - Shakespeare. (Uit de bibliotheek van Emmy van Lokhorst).
260763: SCHENDEL, Arthur van - Sparsa. (1/25 Romeins genummerde exemplaren).
279302: (HOFMAN). SCHENDEL, Arthur van - Rose-Angélique. De droomers van de liefde.
14568: SCHENDEL, Arthur van - Verlaine. Het leven van een dichter.
264912: SCHENDEL, Arthur van - Voorbijgaande schaduwen. (Luxe-exemplaar).
268328: SCHENDEL, Arthur van - Fratilamur.
281434: SCHENDEL, Arthur van - Fratilamur.
9047: SCHENDEL, Arthur van - Sparsa.
282489: MECHANISCHE WEBEREI OTTO SCHENZ - Die O.S. Zeitung. Fassnachtsnummer 1930.
279030: SCHERMER, Pieter - Voldongen feiten.
276435: SCHIDROWITZ, Leo - Sittengeschichte von Paris. Die Grossstadt, ihre Sitten und ihre Unsittlichkeit. Mit zirka 200 ein- und mehrfarbigen Illustrationen und einem Beilagenwerk.
276430: SCHIDROWITZ, Leo - Sittengeschichte des Proletariats. Der Weg vom Leibes- zum Maschinensklaven, die sittliche Stellung und Haltung des Proletariats. Neue, erweiterte Auflage mit zirka 200 ein- und mehrfarbigen Illustrationen und einem Beilagenwerk.
201932: SCHIDROWITZ, Leo (red.) - Sittengeschichte des Lasters. Die Kulturepochen und ihre Leidenschaften.
276434: SCHIDROWITZ, Leo - Sittengeschichte des Intimen. Bett, Korsett, Hemd, Hose, Bad, Abtritt. Die Geschichte und Entwicklung der intimen Gebrauchsgegenstände. Neue, erweiterte Auflage mit ca. 200 ein- und mehrfarbigen Illustrationen, Kunstbeilagen und Mappenwerk.
276413: SCHIDROWITZ, Leo - Sittengeschichte des Theaters. Eine Darstellung des Theaters, seiner Entwicklung und Stellung in zwei Jahrtausenden. Herausgegeben von Leo Schidrowitz. Neue, erweiterte Ausgabe. Mit ca. 200 ein- und mehrfarbigen Illustrationen, Kunstbeilagen und Mappenwerk.
276431: SCHIDROWITZ, Leo - Sittengeschichte der Liebkosung und Strafe. Die Zärtlichkeitsworte, Gesten und Handlungen der Kulturmenschheit und ihr Gegenpol, die Strenge. Mit zirka 200 ein- und mehrfarbigen Illustrationen und Kunstbeilagen.
281346: SCHIERBEEK, Bert - Binnenwerk. (Met opdracht van de schrijver).
255076: SCHIERBEEK, Bert - Binnenwerk. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver aan kunstenaar Jaap Mooy).
255842: SCHIERBEEK, Bert - Oorspronkelijke drukproef van Een groot dood dier.
5950: SCHIERBEEK, Bert - Inspraak.
5952: SCHIERBEEK, Bert - Gezicht van de wereld. (Met illustraties in kleuren door Jef DIEDEREN).
277564: (MEISTER, Karina). SCHILLER, Friedrich - Der Tanz. Gedicht.
205912: (RETZSCH, Moritz). SCHILLER, Friedrich von - Fridolin, Huit Dessins de Retzsch, avec une traduction littérale, et vers par vers, de la ballade de Schiller, intitulée Fridolin, oder der Gang nach dem Eisenhammer, par Mme Elise Voïart, auteur des six amours.
280886: SCHILLER, Friedrich von - Gedichte. Erster und zweiter Theil. (So komplett).
258032: SCHILLER, Friedrich von - Kabale und Liebe, ein bürgerliches Trauerspiel in fünf Aufzügen. Neue Original-Auflage.
274887: SCHILLER, Friedrich von, & J.W. von GOETHE - Die Künstler.
275471: SCHILT, Kees, Frans & Jo SJONKES, Freek van den BERG - Scheeps Journaal 18 Juni 1921. (Scheepsjournaal van de reis van het schip Van Galen door Zuid-Holland van 18-26 juni 1921).
256400: SCHILTZ, Véronique - Comptes rendus tardifs sur le billard.
204610: WILLEM I - SCHIMPDICHT - 'Nu schudt het marmren grafgesticht/ Voor d ' eersten Willem opgerigt,'
277740: VLIEGVELD SCHIPHOL - De K.L.M. wacht u op Schiphol!
277623: (KLIJN, Albert). SCHIPHOL - Geïllustreerde gids Schiphol. Gemeente luchthaven Amsterdam. Illustrated Guide of Schiphol, Municipal Airport of Amsterdam.
277741: VLIEGVELD SCHIPHOL - Bezoekt Schiphol. Bel op: Piet Tax tel. 24830 Corn. Krusemanstr. 64 Amsterdam (Z.).
277624: VLIEGVELD SCHIPHOL - Bezoekt Schiphol, de gemeentelijke luchthaven van Amsterdam.
267365: SCHIPPERS, K. - Liefdesgedicht.
280400: SCHIPPERS, K., en Henk PEETERS - Bij NIET. (Met een originele collage van Henk Peeters: een ingeplakt veertje).
278374: SCHIPPERS, K. - Het formaat van Man Ray.
282580: SCHIPPERS e.a., Wim T. - De Fred Haché Show. (Met handgeschreven opdracht aan zijn ouders).
275576: SCHIPPERS, Wim T. - Van Hoepla tot Waldolala.
278380: SCHIPPERS, K. - Voor val.
273352: SCHIPPERS e.a., K. - Vijf gedichten voor Peter Yvon de Vries.
283334: SCHJÖTH, Fredrik - Chinese currency. The currency of the Far East. The Schjöth collection at the Numismatic Cabinet of the University of Oslo, Norway.
275058: (DRUKKERIJ TRIO). SCHLESINGER, Stefan - Lettercomposities. (In: Halcyon. Driemaandelijks tijdschrift voor boek-, druk- en prentkunst. 5. Lente 1941).
276436: SCHMEIDLER, Heinz - Sittengeschichte von Heute. Die Krisis der Sexualität. Volksausgabe des Werkes "Geschlecht und Sünde". Mit 64 Bildtafeln.
27120: SCHMIDT, Annie M.G. - Ja zuster, nee zuster. Geïllustreerd met foto's en strips.
276030: SCHMIDT, Annie M.G. - 'Als Mussert eens won.....'. In De Blaasbalg nr. 3 (voorjaar 1939).
267817: SCHMIDT, Annie M.G. - De wijsgeren. (Met een illustratie van Jenny Dalenoord).
267575: SCHMIDT, Annie M.G. - Het mannetje Fliederjak. (Met een illustratie van Martijn van der Linden).
253678: SCHMIDT, Annie M.G. - De trein bleef staan. (Met een uitklapbare illustratie van Philip Hofman).
267185: SCHMIDT, Johan - Verschoppeling. Roman. Met 4 illustraties.
279634: SCHMITZ, J. - Schul-Atlas der Naturgeschichte des Thierreichs. Säugethiere.
261563: SCHMITZ, Marie - Weifeling.
257966: SCHNEIDER, Eric - Getekend toneelleven. (Met een inleiding door Watze Tiesema).
268232: (CRIMINOLOGIE). SCHNITZLER, J.G. - Het geval Tonnet. Een sociaal-psychiatrische studie. Tevens antwoord aan Dr. A. Querido.
282933: (LÖB, Kurt). SCHNITZLER, Arthur - Reidans. Zedenkomedie in tien dialogen. (Vertaald en van een nawoord voorzien door Martin van Amerongen. Geïllustreerd door Kurt Löb). Met handgeschreven, gesigneerde opdracht van Kurt Löb.
282061: SCHNITZLER, Arthur - Anatol. Mit 41 Illustrationen von M. Coschell. Berlin, S. Fischer Verlag. (Publisher's Bookshop Poster/ Order Form).
281786: SCHODT, Alph. DE - Médailles et tessères romaines inédites. (With dedication by the author).
202811: SCHOEMAKER-FRENTZEN, M. - Mogen wij zwijgen?
274415: STADS ARMEN-SCHOLEN - Belooning voor vlijt en goed gedrag op de Stads Armen-Scholen te Amsterdam.
256933: SCHOLTE, Henrik - Intermezzo.
280775: SCHOLTEN, Patty - Jaarwisseling.
267810: SCHOLTEN, Patty - Drie hokken.
280774: SCHOLTEN, Patty - Millennium.
256652: SCHOLTEN, Patty - Horecagedichten.
256574: SCHOLTEN, Patty - Herfstkwatrijnen.
256575: SCHOLTEN, Patty - swingt zaagt & schuurt. m.m.v. Kees Stip & Velibor Vidakovic.
276179: SCHOLTEN, Jaap - Mercedes. Een wintervertelling.
277124: AMSTERDAMSCHE GRAFISCHE SCHOOL - De avondcursus van de Amsterdamsche Grafische School. Zaterdag 28 Augustus 1926. (&) Augustus 1927, No. 3.
277125: AMSTERDAMSCHE GRAFISCHE SCHOOL - 16 grafische ontwerpen in hoogdruk gemaakt voor de Amsterdamsche Grafische School, ca. 1930.
278393: AMSTERDAMSCHE GRAFISCHE SCHOOL - Amsterdamsche Grafische School. Algrafische avondcursussen voor volwassenen.
273163: BERGENSE SCHOOL - Het Journaal van den Moderne Kunst Kring / Het Journaal van den Nieuwen Kring. Redactie C.A. Wijnschenk Dom en Pieter Talma.
280036: SCHOONBROODT, J.G. - Dissertatio inauguralis juridica de adoptione. Die 1ma Mensis Aprilis, anni 1830. Auctor Joannes-Guilielmus Schoonbroodt, ex Saint-Jean-Sart.
14688: SCHOUTEN, Rob - Huis van Ervaring.
262387: SCHOUTEN, Wim - Uitgeven en uitgegeven worden. Een essay geschreven door -. De illustraties zijn gemaakt door Joep Bertrams. De vormgeving is verzorgd door Pieter van Delft. (Met handgeschreven opdracht).
280388: PRINCESSE-SCHOUWBURG - Maskers. Dramatisch tooneelspel uit het Hongaarsch van Ludwig Biro (vertaling: Adolphe Engers). Regie Joh.W. Broedelet. (januari 1923).
278352: KONINKLIJKE SCHOUWBURG - Théâtre Royal Français de La Haye sous la direction de MM. L. Jahn & A. Faubel. Prospectus de 1867-1868. (Theaterprogramma).
278327: (ASCH, Schalom, & Paul WEGENER & Maria ORSKA). KONINKLIJKE SCHOUWBURG - Programma's van den Koninklijken Schouwburg, Zomerseizoen 1923. Impresario Hugo Helm. (Drie boekjes).
278339: (BOREL, Henri). KONINKLIJKE SCHOUWBURG - Vlindertje. (Programma van den Koninklijken Schouwburg, Speelseizoen 1924-1925).
278340: (EEDEN, Frederik van). KONINKLIJKE SCHOUWBURG - Het Poortje of De Duivel in Kruimelburg. (Programma van den Koninklijken Schouwburg, Speelseizoen 1924-1925).
283026: SCHOUWENAAR-FRANSSEN, J.F. - Gesigneerd visitekaartje, bedrukt met de tekst 'Drs. J.F. Schouwenaar-Franssen/ Minister van Maatschappelijk Werk'. Gedateerd '30 Juli '63'.
269022: SCHOUWENAARS, Clem - Balladen. Bezorgd door Erik Tonen en Jan Atze Nicolai.
279064: SCHREUR, A.C.H. - Gek. (Met een linosnede van Olivia Ettema).
282500: (NOORDZIJ, Gerrit). SCHRIJFBOEK - A Newe Booke Of Copies. 1574. A facsimile of a unique Elizabethan Writing Book in the Bodleian Library, Oxford. Edited and with an Introduction by Berthold Wolpe, R.D.I.
281120: SCHRIJFMACHINES, DICTEERMACHINE - Ca. 6 bladen, boekjes en folders, vnl. Frans of Belgisch, 1920-1950.
276523: SCHRIJNEN, Jos. - Twee getypte en gesigneerde brieven aan de Maastrichtse dichter Vic Reinders (1920).
277372: SCHRIJVER, Joh. G. - De leesteekens in de drukkerij.
12359: SCHRÖDER, Rudolf Alexander - Im Osten kommt der volle Mond heran (...).
26484: SCHUCHART, Max - Hommage à François Villon. Oorspronkelijke en vertaalde balladen.
282436: SCHUHMACHER, Wim - Stad op het eiland Corsica. Originele lithografie in zwartwit, als bijlage in het jeugdtijdschrift Opgang (1923).
281558: (ACHTERBERG, Gerrit). Antiquariaat SCHUHMACHER - Gerrit Achterberg (1905-1962).
259505: SCHULTE NORDHOLT, J.W. - 'Een nieuw jaar.'
272094: SCHULZ, Bruno - Nimrod. (Met een ets van Ludmila Jirincová).
277677: (KALLIGRAFIE). SCHÜRMANN, Jules - J.C. BAUTZ - Golgotha.
277688: (KALLIGRAFIE). SCHÜRMANN, Jules - J.C. BAUTZ - Homerus.
275010: SCHÜRMANN, Jules - De eenzame weg.
274751: (ROELOFS jr., W.). SCHÜRMANN, Jules - Uit de stilte. Verzen. Met voorrede van Willem Kloos en 6 lithografieën van Willem E. Roelofs jr..
279652: IMPRESARIO SCHÜRMANN - Les Étoiles en voyage. La Patti. Sarah Bernhardt. Coquelin.
271393: SCHÜTZ, C. - Het morgenrood der vrijheid. Vrij naar het Duitsch bewerkt door J. H. v. R.
266752: SCHUTZUMSCHLAG - Eine Familienchronik. Aus dem Russischen übersetzt von Friedrich Krantz. (With dust jacket, 1912!)
269678: SCHUUR, Koos - De 7 vloeken. Poëtisch pamflet.
276441: SCHUYLER, James - The Home Book. Prose and Poems, 1951-1970
279555: SCHUYLL, Everhardus H. - Een Grondighe Wederlegginge, van een seecker Paeps Boecxken, geintituleert Tafele des Gheloofs &c ghestelt, tot een Ooghensalve om de verduysterde Ooghen van de eenvoudige Papisten van S'hertogenbosch, als oock van t'Lant van Limborch, Mestricht, Venlo, Romundt en Straelen &c. Een weynich daer meede te verlichten, op dat sy de waerheydt siende, haer niet langer door het schoon bedroch der Iesu-wyten soude laten rooven. Door Everhardum H. Schuyll, Bedienaer des Evangely in s'Hertogen-Bosch.
281972: (HOMEOPATHIE). SCHWABE, Willmar - De kleine homoeopathische huisdokter, bevattende eene beschrijving der voornaamste geneesmiddelen en eene alphabetisch gerangschikte, korte aanduiding van de voornaamste ziekten en de geneesmiddelen om die te bestrijden met nauwkeurige aanwijzing van de dosis voor elk geval. Uit het Duitsch vertaald door H. Merckens.
283112: SCHWARZ, S.L. - De Gardeluitenant. Blijspel in drie bedrijven van Franz Molnar. Stadsschouwburg Amsterdam. (Theaterprogramma, 1923).
276349: SCHWARZ, Robert - Robert Schwarz getijdenboeken Stundenbücher. (Katalog mit einmaligen Originalumschlag).
279621: SCHWEIG, Jos / C.A. de BRUIJN - Jaisalmer. A town in the desert.
203600: Schweigman, C., T.A.B. Snijders, F. Hagenzieker - Risks in Agriculture in Developing Countries Caused by Rainfall Variability: Introduction to Risk Computations
270594: SCOTT, Walter - The Antiquary; The Pirate; The Fortunes of Nigel; The Talisman; Count Robert of Paris. 5 vols. of the Waverley Novels. With the Original Notes.
280329: (WHITTINGTON PRESS). SCOTT, Paul - After the Funeral. With a Preface by Roland Gant & with Illustrations by Sally Scott. (Deluxe copy in full leather).
270652: SEBASTIÁN, Ana - Onschuld. (Vertaald door Leo Klatser).
257643: Nationaal Arbeids-Secretariaat (NAS) - Vijf en twintig jaar beginselverzaking. Vijf en twintig jaar beginseltrouw. (25 jaar N.V.V.).
276167: SEESSELBERG, Friedrich - Volk und Kunst. Kulturgedanken.
260864: SEGALEN, Victor - Orphée-Roi. Édition décorée de compositions originales gravées sur bois par G.-D. de Monfreid avec un frontispice d'après Gustave Moreau. (Inscribed by the publisher, Georges Crès).
278846: SEIDEL, Richard - Die Gewerkschaftsbewegung und das Rätesystem.
274278: SELDES, George - De miljoenen van het Vatikaan. Uit het Engels door A. M.-G.
265444: (GRUNBERG, Arnon). Rafael SELIGMANN - Rubinsteins veiling. Vertaald door Tinke Davids.
278515: SEMEONOFF, Anna - Brush up your Russian (Osvezhite svoy Russkiy). With illustrations by P.R. Ward. Conversations of Real Use.
256664: (CARRASQUER, F.). SENDER, Ramón J. - Rimas Compulsivas (Antología Poética). Selección y estudio de Francisco Carrasquer Launed.
263934: SENECA, Lucius Annaeus - Tegen bibliofilie. Met een inleiding door Cornelis Verhoeven.
274996: SENNEP, J. - La guerre en chemise noire. Preface de Jean Oberlé.
282908: SERRAS, Roger - 'De brief'.
251149: SERS, P. - Interieur des bagnes, suivi de la vie de deux célèbres forçats, et d'une anecdote historique.
256376: SERVAAS VAN ROIJEN, A.J. (red.) - Haagsch Jaarboekje voor 1889. (1e jaargang).
280335: SERVICE, Robert W. - The House of Fear.
276776: SETT, Mera - Sculptured Melodies. Illustrated by the Author. (Deluxe copy, numbered and signed).
252082: (EROTICA). SEUREL, J. - Priaap ontknoopt. Een tuiltje Nederlandse priapeeën. Bijeengebracht door -.

Next 1000 books from Antiquariaat Fokas Holthuis (ILAB/NVVA)[an error occurred while processing this directive]

5/9