Antiquariaat Fokas Holthuis (ILAB/NVVA)
Daal en Bergselaan 78, 2565 AG Den Haag (BY APPOINTMENT ONLY) Tel:. +31 (0)70 346 60 20 Mob.: +31 (0)6 5329 7017            Email: fokas@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
271534: RAINE, WILLIAM MACLEOD - Il mostro della miniera. (Illustrated Italian translation of A Texas Ranger).
263546: (EIJKELBOOM (VERT.), J.). RAINE, CRAIG - Het profetische boek. Gedichten vertaald door -.
268343: RAMELE, FERRIE VAN - Dordogne.
267787: (TOKENS-COINS). RAMSDEN, H.A. - Siamese Porcelain and Other Tokens.
277844: (WHITTINGTON PRESS). RANDLE, JOHN & ROSALIND - What’s going on at Whittington? 2003 & 4. (‘Well, a good deal it seems.’).
269414: (AVIATION). RAPPAPORT, C.E. - Aérostation (1670-1890). Catalogue 22 de la Librairie C.E. Rappaport - Rome.
277885: RAPPARD, WILLEM VAN - Iets over de regeling der tramways. Proefschrift, ter verkrijging van den graad van Doctor in de Staatswetenschap (...) te Leiden, op Maandag den 11den December 1882.
267783: RATTO, RODOLFO - Monnaies byzantines et d'autres pays contemporaines a l'epoque byzantine. La plus riche et plus vaste collection privée.
1429: (SLAUERHOFF (VERT.), J.). RAUCAT, THOMAS - Twee verhalen. Vertaald door J. Slauerhoff. (Met een verantwoording door K. Lekkerkerker).
275536: (AYMER DE LA CHEVALERIE, HENRI MARIE-JEHAN). RAVEAU, PAUL, & JOSEPH SALVINI - La Planche de Vivonne. (Inscribed by the Lord of the Manor).
278043: RAVEEL, ROGER, EN ROLAND JOORIS - Het niets, het licht en de dingen.
277047: RAVEL, O.E. - Numismatique grecque. Falsifications. Moyens pour les reconnaître.
275363: (LION CACHET, C.A.). RAVESTEYN, S. VAN - De sierkunst op Nederlandsche passagiersschepen. (De toegepaste kunsten in Nederland, deel 10).
268529: RAWIE, JEAN PIERRE - Onmogelijk geluk.
270005: (BEARDSLEY, AUBREY). READE, BRIAN - Aubrey Beardsley.
275070: COLUMBIA RECORDS - Columbia Yearbook 1952.
262181: REDON, ODILON - A soi-même, journal (1867-1915). Notes sur la vie, l'art et les artistes.
277950: DWERGEN-REEKS - 6 deeltjes van de Dwergenreeks.
277951: DWERGEN-REEKS - 2 deeltjes van de Dwergenreeks.
259931: (DICKENS, CHARLES). PRISMA-REEKS - In de Prisma-boeken verschijnen de werken van Charles Dickens.
270207: FENIKS-REEKS - Boeken en schrijvers uit de zesde Feniks Reeks. Met portretten. (&) De zevende Feniks Reeks (&) De achtste Feniks Reeks.
270145: REEN, PETER VAN - Naar nieuwe welvaart!
268357: REEVES, JAMES - The Closed Door. With a wood engraving by Richard Shirley Smith.
272339: REGT, J.K. DE - Uit Melpomene's bruidskorf. Blijspelen voor gouden, zilveren, koperen en groene bruiloften.
274818: REICH, WILHELM / KOLBENHOFF, WALTER - Exil-Prospekt zum Roman Untermenschen mit Werbung für 9 Bücher von Wilhelm REICH.
272531: REIFF, ERIK - Portrait. Digte og Tegninger. Musik af Børge Roger Henrichsen og Helge Jacobsen. (Oplage 500 exemplaren).
272657: REIJNDERS, KAREL - Couperus bij Van Deyssel. Een chronische konfrontatie in beschouwingen, brieven en notities.
271192: REIJNTJES, ROEL - Aolde liedties wordt stiller.
271999: REIJT, VIC VAN DE - Collectie van vier opdrachtexemplaren, alle gesigneerd door de auteur.
274679: (INDUSTRIAL ESPIONAGE). REINEKE, P. - Indrukken eener reis door Louisiana en Cuba in 1901. (Impressions of a trip through Louisiana and Cuba).
275389: REINHOUD - Zes originele etsen uit Herman de Conincks bibliofiele AMO-uitgave Meisjes, alle zes afgedrukt op één blad.
261560: REININK, H.J. - Vrij en verantwoordelijk. Rede, uitgesproken ter gelegenheid van de jaarlijkse bijeenkomst van de Stichting Kunstenaarsverzet 1942-1945 op 7 maart 1964.
203174: REINOWSKI, HANS JOHAN (ANON.) - La Terreur au Brunswick. Publication de la Commission d'Enquête sur la Situation des Prisonniers politiques. Le premier Trimestre de la Domination Hitlérienne.
257459: REITSMA, ELISABETH, & EEKHOUT, JAN H. - Witte muziek. Mystische Lyriek der Indische Middeneeuwen.
273906: REMARQUE, ERICH MARIA - Van het Westelijk front geen nieuws. (2 boekhandelsfolders, Exil). (Im Westen nichts Neues - Bestellformulare).
273216: REMÉ, JÖRG - In het oerwoud op Bali. Originele kleurenlitho.
271714: RENAR, OTTO (ALSO KNOWN AS RENARD) - Al'bom Moskovskych Vidov'. (Views of Moscow, 1900).
277880: RENARD, MAURICE - Deux contes à la plume d'oie. Illustrés par Joseph Hémard.
276272: (WINDHONDEN). 'S-GRAVENHAAGSCHE WINDHONDEN-RENCLUB - Programma voor de windhondenrennen te houden op Zondag 5 Maart 1922.
271358: (WILDE, OSCAR). RENIER, G.J. - Oscar Wilde. With a Frontispice. (Signed by Renier).
257970: RENSSEN, P. VAN - Verzen na Chaos en Varenzaad. (Eigen 'uitgave' in 4 exemplaren, met opdracht van de dichter).
260610: RENTES DE CARVALHO, J. - De onbekende. Vertaling G. Leppers.
277365: REQUIEMMIS - Missae defunctorum juxta usum ecclesiae romanae. Cum ordine et canone extensae.
276409: RESTIF DE LA BRETONNE, N.-E. - Mes inscripcions, journal intime de Restif de La Bretonne (1780-1787). Publié d'après le manuscrit autographe de la Bibliothèque de l'Arsenal. Avec Préface, notes et index, par Paul Cottin.
205893: RETTÉ, ADOLPHE - Autograph letter signed to 'Mon cher Confrère', dated 'Pin l'Emagny, Haute-Savoie, 8 Mai 1921'.
275736: REUTER, FRITZ - Hanne Nüte un de lütte Pudel, 'ne Vagel- und Minschen-Geschicht.
253086: REVE, GERARD - 'Werther Nieland/ vanaf 25 augustus 1989/ Theater Bellevue/ Amsterdam'.
274430: REVE, GERARD - De Avonden. (Programmaboekje).
277460: REVE, GERARD - Handgeschreven fragment in het Engels.
272770: REVE, GERARD - Het hijgend hert.
277458: REVE, GERARD - B L O O D. (Doorslag van getypt fragment).
275418: REVE, GERARD - Opstellen Nederlands. G.v.h.Reve 4a. 1939/1940.
18166: REVE, GERARD - De Taal der Liefde.
258406: REVERDY, PIERRE - Sources du vent. Dessins de Roger Brielle.
271980: REVIS, M. - Paviljoen van glas. Een Amsterdamse cavalcade. (Gesigneerd met opdracht van de schrijver).
4551: REVIUS, IACOBUS - Het hoghe liedt Salomons. In Nederduytsche Gesangen ghebracht door -. (Met opdracht van Sem Hartz).
256837: REVIUS, IACOBUS - Het hoghe liedt Salomons. In Nederduytsche Gesangen ghebracht door -.
267446: DYNAMO-REVUE - Dat is wat anders. Officieel programma van de Dynamo-Revue met volledige texten der liederen.
3952: REYM, KAREL E. VAN (PSEUDONIEM VAN E.B. DE BRUYN) - Het slaapmiddel.
274557: REYNAERT - Dit is de aloude Historie van Reinaard de Vos, naverteld door Eug. De Seyn.
265059: REYNEKE VAN STUWE, JEANNE - Met den handschoen. Indische schetsen.
276624: REYNEKE VAN STUWE, JEANNE - De man in 't spel. Roman van vrouwenleven.
277625: (BOOM, IRMA). RIBBIUS PELETIER, GERHARD - Dagboeken 1872-1886.
256752: RICCARDIJN, PANCRAS - Perzische tapijten.
274623: RICE, FELICIA - Bernie poem. (Met opdracht van de drukker).
277052: (NOTGELD). RICHTER, RUDOLF - Notgeld Österreich. Österreich-Ungarn 1914 bis 1918.
274108: RICKETTS, CHARLES - Pages on Art. (With DJ).
256048: RIDEOUT, HENRY MILNER - Dragon's Blood.
255303: RIDEOUT, HENRY MILNER - The Twisted Foot. With illustrations by G.C. Widney.
1906: RIDLER, ANNE - The Phoenix answered.
274247: RIDLER, ANNE - The Phoenix answered.
274245: RIDLER, ANNE - The Phoenix answered.
259526: RIDWIT, FRANS CAROLINA - Kleine monniken.
274569: RIEL, LEO VAN - Aleide. Een lied van vriendschap en van liefde.
272991: RIEMSNIJDER, H. & WILLEM BILDERDIJK - Galante dichtluimen. Nieuwe uitgave door Mr. A. van Brussel met eene inleiding van Dr. J. van Vloten.
21488: RIEMSNIJDER, H. & WILLEM BILDERDIJK - Galante dichtluimen. Nieuwe uitgave met eene inleiding van Dr. J. van Vloten.
268019: RIESSEN, W. VAN, E.A. - Met den landmeter op stap. Populaire geïllustreerde beschrijving van de sociale betekenis van het kadaster en de landmeetkunde.
273037: RIJDES, B. - Palaia. Verzen van vroeger.
276442: RIJMELAAR, DR. DE - Literaire nonsens I. (Typoscript, 1939-1947).
273524: RIJN, TH.A.M. VAN - Adresboekje.
261191: RIKKERS, MARGRIET - ''t Is of ik wel tien lichamen heb'. Lijden in de verhalen en filosofie van Belcampo, in relatie tot het hedonisme van Michel Onfray. Amsterdam, eigen beheer, 2006. Garenloos. (4), 134, xviii p. 1e druk.
272105: RILKE, RAINER MARIA - Einige Gedichte.
275429: RILKE, RAINER MARIA - Briefe und Tagebücher 1899-1902. & Briefe aus den Jahren 1904-1907. & Briefe aus den Jahren 1904-1914. & Briefe aus den Jahren 1904-1921. & Briefe an seinen Verleger 1906-1926. Samen 5 delen.
263631: RILKE, RAINER MARIA - Zwölf Gedichte. (Met een gesigneerde kopergravure van Oswin Volkamer).
272191: RILKE, RAINER MARIA - Über den jungen Dichter. (Mit separatem Holzschnitt von Corrie Floor).
256902: RIMBAUD, ARTHUR - Poésies complètes.
22160: RIMBAUD, ARTHUR - Twaalf gedichten. Vertaald door Paul Claes. (Met een originele, genummerde en gesigneerde litho van Chris Buursen).
273968: RIMBAUD, ARTHUR - Oeuvres complètes. Texte établi et annoté par Rolland de Renéville et Jules Mouquet.
267716: RIMBAUD, ARTHUR - Oeuvres. Édition de S. Bernard.
274926: RINSER, LUISE - Four handwritten letters to her family doctor, Dr. Friton, and his wife (1942-1945 and 1978).
260672: (VICE). RIOLAN - La Prostitution. Causes de la Débauche - Le Vice favorisé - Les Maisons de Tolérance - Les Maisons de Passe - Leur Clientèle - Les Proxénètes - Les Prostituées de Profession - La Prostitution à travers le Monde.
276871: RISPENS, J.A. - De roep der aarde. Rilke-Nietzsche-variaties.
269743: JEAN QUI RIT - Caviar Kalender 1900. XIV. Jahrgang.
253375: RITSCHL, GIZA - Gedichten.
10735: RITTER JR., DR. P.H. - De Apologie van den misdadiger. (Met houtsnede op het omslag en de titelpagina door Jozef Cantré en drie illustraties door Charles Eijck).
274477: RITTER JR., DR. P.H. - Vertoog en ontboezeming. Verzameld essayistisch proza. Ingeleid door Anton van Duinkerken. Met een bibliografie door G.H. 's-Gravesande.
277477: RITTER JR., DR. P.H. - Over Mussert. (Serie Radicale Figuren).
277661: (MASEREEL, FRANS). RITTER, PAUL - Die Dämonie des Werkes. In Memoriam Frans Masereel 1889-1972. Bemerkungen des Künstlers. Stimmen seiner Freunde. Zu des Künstlers 100. Geburtstag zusammengestellt und herausgegeben von Paul Ritter.
12844: (DEYSSEL, LODEWIJK VAN). RITTER JR., MR. P.H. - Lodewijk van Deyssel.
263866: (EIJKELBOOM (VERT.), J. & ROB SCHOUTEN). EVANS, P.C. - Een ontbijt van haring en wijn.
275811: ROBBERS, HERMAN - De Nederlandsche literatuur na 1880.
263171: ROBBERS, H., & DELFGAAUW, B. - Praeadviezen over het existentialisme.
14705: ROBBERS, HERMAN - De vreemde plant en andere verhalen.
272573: (LAWRENCE, D.H.). ROBERTS, WARREN - A Bibliography of D.H. Lawrence.
273261: ROBERTS, CHARLES G.D. - More Kindred of the Wild.
267834: ROBIDÉ VAN DER AA, C.P.E. - Roosje.
275838: (MORRIS, WILLIAM - KELMSCOTT PRESS). ROBINSON, DUNCAN - William Morris. Edward Burne-Jones and the Kelmscott Chaucer.
271253: ROCHEFORT, HENRI - La Lanterne. 1868. 4 livraisons.
253473: (NIJHOFF, M.). LA ROCHEFOUCAULD, FRANÇOIS DE - Réflexions ou sentences et maximes morales. (Met handgeschreven opdracht van Nijhoff).
275121: LA ROCHEFOUCAULD, FRANÇOIS DE - Réflexions ou sentences et maximes morales.
256868: LA ROCHEFOUCAULD, FRANÇOIS DE - Réflexions ou sentences et maximes morales.
276828: ROCKWELL, NORMAN - Fiftieth Anniversary Ford Motor Company. 1903-1953. (Calendar for 1953).
3274: RODIN, AUGUSTE - Testament.
270713: ROEGHOLT, R.F. - Eva. Toneelspel in drie bedrijven.
13244: ROELANTS, MAURICE - Pygmalion.
251698: ROELANTS, MAURICE - Komen en gaan.
29056: ROELANTS, MAURICE - Pygmalion.
257521: ROELANTS, MAURICE - Komen en gaan. (Met opdracht).
266507: ROELOFSE, AGNES, & ROELANT BEURSKENS - Handzetten en boekdruk. Handleiding bij de cursus.
271731: ROEMER, HANS - De rol van Amerika in de revoluties en burgeroorlogen van de Westindische en Centraalamerikaansche republieken.
277468: ROEPING - Verzameling van 22 losse nummers.
277818: ROGGEMAN, WILLEM M., EN POL MARA - Een gefilmde droom. (Met drie originele, genummerde en gesigneerde kleurenlitho's van Pol Mara).
276646: (KUNSTBOEKBAND). ROGIER, L.J. - Henric van Veldeken. Inleiding tot den dichter en zijn werk met bloemlezing. (Met middeleeuws perkament).
267386: ROLAND HOLST, A. - Bij mijn verjaardag.
15780: (GORTER, HERMAN). ROLAND HOLST, A. - In memoriam Herman Gorter.
260385: ROLAND HOLST, HENRIËTTE. - De loop is bijna volbracht. Vier gedichten. (Met een portret door Charley TOOROP).
268873: ROLAND HOLST, A. - Zes handgeschreven brieven aan 'Lieve Annie [Roland Holst-de Meester]' en een handgeschreven gelegenheidsgedicht.
277711: ROLAND HOLST, A. - Tusschen vuur en maan. Twee verhalen met zes houtsneden van J. Buckland Wright.
276739: ROLAND HOLST, A. / TENHAEFF, W.H.C. - Gesigneerde, handgeschreven brief aan 'Beste John' (Rädecker?).
272608: ROLAND HOLST, A - Een kwatrijn Alexander Stols ter ere bij zijn zeventigste verjaardag, 28 januari 1970.
252301: ROLAND HOLST, A. - Shelley. (Een afscheid). Geschreven naar aanleiding van de 100ste verjaring van zijn sterfdag (1792-1822).
13128: ROLAND HOLST, A. - Van erts tot arend.
15631: ROLAND HOLST, A. - Eigen achtergronden. Inleiding tot een voordracht uit eigen werk. (Gevolgd door: De dichter, de persoonlijkheid en het karakter).
3268: ROLAND HOLST, A. - Van erts tot arend.
274218: (MAUVE, THIJS). ROLAND HOLST, A. - Helena's inkeer. Een fragment.
274241: ROLAND HOLST, A. - De dood van Cuchulainn van Murhevna. (Met twee droge naald-etsen van Erik Thorn Leeson).
251425: ROLAND HOLST, A. - Originele zwart-witfoto. 11,4 x 8,5 cm.
267512: ROLAND HOLST, A. - In Memoriam Charles Edgar du Perron et Menno ter Braak. Obierunt idibus V MCMXL.
273042: ROLAND HOLST, A. - Onderweg.
273740: ROLAND HOLST, HENRIËTTE. - Verworvenheden.
262785: ROLAND HOLST E.A., A. - Nederland-Duitsland. Brieven van Jan ENGELMAN, Martinus NIJHOFF, A. ROLAND HOLST en Victor van VRIESLAND over een op te richten Genootschap Nederland-Duitsland.
30558: ROLAND HOLST E.A., A. - Vier handschriften.
15633: ROLAND HOLST, A. - Het experiment.
254599: ROLAND HOLST, A. - Deirdre en de Zonen van Usnach.
278161: ROLAND HOLST, A. - Een winter aan zee.
264763: ROLAND HOLST E.A., A. - Originele zwart-witfoto door Nico Naeff. 18,0 x 24,3 cm.
13165: ROLAND HOLST, A. - De afspraak.
19022: ROLAND HOLST, A. - Par delà les chemins. Poèmes. Traduction Ans-Henri Deluy, augmentée de quelques traductions par Dolf Verspoor.
278239: ROLAND HOLST, A., EN JAN GRESHOFF - Originele zwart-witfoto. 16,4 x 12,0 cm.
10070: ROLAND HOLST, A. - Het verbeurde lot.
14413: ROLAND HOLST, A. - In Memoriam Charles Edgar du Perron et Menno ter Braak.
257841: ROLAND HOLST, A. - Uit zelfbehoud. (Gesigneerd).
255709: ROLAND HOLST, HENRIËTTE. - Verworvenheden.
266574: ROLAND HOLST, A. - Over den dichter Leopold.
270954: ROLAND HOLST, HENRIËTTE - Thomas More. Een treurspel in verzen.
277113: ROLEVINCK, WERNER - Ein Buch zum Lobe Westfalens des alten Sachsenlandes. De laude antiquae Saxoniae nunc Westphaliae dictae. Der Text der lateinischen Erstausgabe vom Jahre 1474 mit deutscher Übersetzung. Herausgegeben von Hermann Bücker.
202671: (THOMAS, DYLAN). ROLPH, J. ALEXANDER - Dylan Thomas: A Bibliography.
253711: ROMAINS, JULES - Carte de visite signée avec remerciement manuscrite.
257652: INCUNABULA IN ROMANIA - Catalogul incunabulelor.
278025: ROMBOUTS, HANS - De perfecte navolging van Henk Drost, de laatste lettersnijder.
270902: ROMER, HERMAN - Laten we de Charleston dansen. Verhalen.
259012: ROMIJN MEIJER, HENK - Handgeschreven ansichtkaart aan 'Beste Willem Huijer'.
259046: ROMIJN MEIJER, HENK - Uptown downbeat. Novelle. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
255206: ROMIJN MEIJER, HENK - Kalenderverhalen. Bezorgd door Gerben Wynia.
260394: ROMIJN, JAC. P., ALS WILLEM ENKLAAR - Koorts. Novelle.
277234: (SUB SIGNO LIBELLI). RONALD BREUGELMANS, PAUL VAN CAPELLEVEEN EN ANDRÉ SWERTZ - De laatste loodjes. De uitgaven van Sub Signo Libelli 1999-2010.
263624: (RUUSBROEC, JAN VAN). RONDE, T. DE - J. van Ruusbroec. Een korte nota.
266005: RONSARD, PIERRE DE - Les sonnets pour Hélène. (Met vignetten en initialen van S.H. de Roos).
277991: RONSARD, PIERRE DE - Les sonnets pour Hélène.
263133: ROOS, S.H. DE - Originele tekening in potlood, Oost-Indische inkt en waterverf. (Bloemenmeisje in Brussel).
276933: ROOS, FAMILIE DE - Trouwkaart van Hendrik Jan Lebbink en Janna Saskia de Roos, Hilversum, 3 Mei 1933.
278165: ROOS, S.H. DE - Catalogus der eeretentoonstelling van het werk van S.H. de Roos gehouden te gelegenheid van de viering van diens zeventigsten geboortedag in het Frans Halsmuseum te Haarlem.
261028: ROOS, J.R.B. DE - 'D.A.M. Binnendijk'. Originele potloodtekening. 27,9 x 22,0 cm. Gesigneerd 'J.R.B.deRoos' en gedateerd '31.VI.31'.
1367: ROOS, ELISABETH DE - Het essayistisch werk van Jacques Rivière.
278103: ROOSKENS, ANTON - galerie le canard exposeert werk van anton rooskens van 23 februari tot 15 maart 1952. opening door jan g. elburg.
277599: ROOVER, ADRIAAN DE - Enkelvoudig Blauw.
262421: ROOVER, ADRIAAN DE - Verzen uit de grabbelton.
277646: ROOVER, ADRIAAN DE - Enkelvoudig Blauw.
272386: ROOY, JAN DE - Granaatappels. (Gesigneerd met opdracht aan Thérèse Cornips).
272384: ROOY, JAN DE - Bouillabaisse. (Gesigneerd met opdracht aan Thérèse Cornips).
277784: ROP, ANT.L. DE - Gelukkige uurtjes. Versjes van Ant. L. De Rop. Teekeningen van H.M. Bennett.
257288: ROSENBERG, H.P.R., E.A. - Architectuurgids Den Haag 1800 - 1940.
272272: ROSENBOOM, THOMAS - De mensen thuis. (Gesigneerd met opdracht aan Mies Bouhuys).
275496: ROSSEM, C.P. VAN - Humoresken en sarcasmen.
278237: ROSSEM, RU VAN - Geëtst exlibris met aquatint.
268572: ROSSEM, RU VAN - Geëtst exlibris met aquatint.
265592: ROSSEM, RU VAN - Geëtst exlibris met aquatint, gesigneerd door de kunstenaar en gedateerd '58'.
262116: ROSSETTI, DANTE GABRIEL - Selected poems (keuze H.J. Scheepmaker).
276565: ROSSETTI, DANTE GABRIEL - Sonnets and Songs towards a work to be called The House of Life.
272933: (PAALTJENS, PIET). RÖSSING, J.H. - Hij wou, maar kon er niet uit. Piet Paaltjens. Fr. Haverschmidt.
271191: (PAALTJENS, PIET). RÖSSING, J.H. - Hij wou, maar kon er niet uit. Piet Paaltjens. Fr. Haverschmidt.
277559: RÖSSING, KARL - Homers Odyssee. Übersetzt von Friedrich Georg Jünger, mit den Holzstichen von Karl Rössing.
260663: ROSSUM, RIE VAN - De kobold en het paradijs. (Met handgeschreven opdracht).
276450: ROSTAND, MAURICE - Conversation avec la gloire. (Premier mille).
277887: ROTH, JOSEPH - Werke. Herausgegeben und eingeleitet von Hermann Kesten. (Compleet in 4 delen).
278438: GROOTE SCHOUWBURG ROTTERDAM - Rotterdamsche Gids. (Vier toneelprogramma's uit 1914).
271241: FOTOALBUM MAASSLUIS - ROTTERDAM - Fotoalbum met 34 foto's uit ca. 1880-1910.
277440: ROTTERDAM - Bewijs van betaalde 2/3 Interessen ten lasten de Stad Rotterdam, verschenen geweest in 1812.
278437: GROOTE SCHOUWBURG ROTTERDAM - Rotterdamsche Gids. (Zes toneelprogramma's uit 1911-1913).
270866: OPTOCHT ROTTERDAM - Programma van den historisch-allegorischen optogt, te houden te Rotterdam, den 1 April 1872, den deelnemers aangeboden door den Burgemeester van Rotterdam. (Affiche).
260397: ROUSSEAU, HENRI - De wraak van een Russische wees. Een toneelstuk van Le Douanier Rousseau [ingeleid en vertaald] door A. Sylvan.
263565: (SWARTH, HÉLÈNE). ROUSSEAU, J.B. - Oeuvres lyriques. Édition classique précédée d'une notice litéraire par J. Estienne.
5876: (PERRON, E. DU). ROUSSEEUW, BORIS - De obsolescentie van de Du Perron-literatuur 1923-1940.
260062: ROYCROFTERS - BROWNING, ROBERT - So this then is Christmas Eve. Done into print by the Roycrofters at the Roycroft Shop, which is in East Aurora, New York, U.S.A.
205327: ROYCROFTERS - BACHELLER, IRVING - The Story of a Passion.
205353: ROYCROFTERS - HUBBARD, ELBERT - Little Journeys to the homes of Eminent Artists. Vol. II. (Colored by hand).
268839: ROYÈRE, JEAN - Ô quêteuse, voici!
278104: ROZENDAAL, W.J. - galerie le canard spuistraat 265 stelt ten toon schilderijen tekeningen en grafiek van w.j. rozendaal. (1951).
260736: (EENHOORNPERS). ROZENDAAL, W.J. - (Map met een originele, gesigneerde houtsnede en twaalf (=13) lijncliché's).
272812: ROZENDAL, THOMAS - Vijf gedichten. Bezorgd door Alfred Kossmann.
277581: RUBINSTEIN, RENATE - Tamarkolommen en andere berichten.
264154: RUBINSTEIN, RENATE - Handgeschreven brief aan 'Geachte mevr. Van der Linden'.
272103: RUETER, PAM G. - Exlibris extract, met excuses en explicaties. (Met 53 originele houtgravures, van de blokken gedrukt).
275388: RUETER, GEORG - Herinneringsboekje aan het verblijf in Nederland tijdens den Wereldoorlog 1914-1919.
260181: RUETER, PAM G. - Exlibris extract, met excuses en explicaties. (Met 53 originele houtgravures, van de blokken gedrukt).
272212: RUETER, PAM G. - Acrostichon. (Met een houtgravure van Pam G. Rueter).
15652: (WIJN). RUETER, PAM G., & ANNE H. MULDER - Bonjour monsieur Perronet. (Met acht originele houtgravures door Pam G. Rueter).
277453: RUETER, PAM G. - Exlibris extract, met excuses en explicaties. (Met 53 originele houtgravures, van de blokken gedrukt).
20282: RUETER, PAM G. - Alpha-betje. Van A tot Z. (Met 26 originele houtsneden van de blokken gedrukt).
277642: DIE NEUE RUNDSCHAU - Die neue Rundschau. 3 Prospekten (1928-1950).
275619: RUPS, MAATREGELEN TEGEN DE - Bekendmaking. Ter bestrijding van de tweede generatie van de Rups, die groot nadeel aan den landbouw heeft toegebracht, worden (...) de volgende maatregelen aanbevolen.
271666: RUSSIA - Soviet Films. (1955). (And): Soviet Cinema by Herbert Marshall, London, 1945.
277305: RUTING, LOTTE - 15 aangevulde/ ingekleurde ansichtkaarten (ca. 1940-1960).
263538: LE RÜTTE, IRIS - Knijn. (Met een originele lino van de auteur).
21720: LE RÜTTE, IRIS, EN PETER YVON DE VRIES - Correspondentie.
275922: RUTTEN, GERARD - Getypte brief aan Herman van den Eerenbeemt.
271740: RUTTEN, FELIX - De verzonken tuin.
277496: RUYGERS, GEERT - Handgeschreven brief op Tweede-Kamerbriefpapier.
275727: RUYS, K. - Kamikaze.
14788: RUYS, K. - Kamikaze.
274676: SACHS, HELLMUT - Wohnen mit Büchern.
268205: SADE, D.A.F. DE - Oeuvres choisies et pages magistrales du Marquis de Sade, publiées, commentées et annotées par Maurice Heine. Tome 1. (The only vol. published).
264175: SADE, D.A.F. DE - La philosophie dans le boudoir. Dialogues destinés à l'éducation des jeune demoiselles. Texte intégral.
270872: SADIK, G. - Tunesisches & Japanisches Modewaaren-Lager von G. Sadik, Dresden / Carlsbad. Visitenkarte (um 1880).
275611: SADLEIR, MICHAEL - Typed Letter Signed 'Michael Sadleir' and dated 'October 27th 1932'.
275610: SADLEIR, MICHAEL - Autograph Letter Signed 'Michael Sadleir' and dated '3-2-47'.
270148: SAFRANSKI, RÜDIGER - Schopenhauer und Die wilden Jahre der Philosophie. Eine Biographie. (Uit de bibliotheek van Joost Zwagerman).
267933: SAGITTA (= JOHN HENRY MACKAY) - Anzeige. Die Bücher der namenlosen Liebe von Sagitta. Neue vermehrte Gesamtausgabe in einem Bande.
266808: SAGITTA (= JOHN HENRY MACKAY) - Der Puppenjunge. Die Geschichte einer namenlose Liebe aus der Friedrichstrasse.
266726: SAGITTA (= JOHN HENRY MACKAY) - Wer sind wir? Eine Dichtung der namenlosen Liebe.
266784: SAGITTA (= JOHN HENRY MACKAY) - Am Rande des Lebens. Gedichte der namenlosen Liebe.
256739: SAGITTA (=JOHN HENRY MACKAY) - Die Buecher der namenlosen Liebe. Gesammtausgabe. Mit einer Einleitung: Die Geschichte eines Kampfes um die namenlose Liebe.
271179: SAINT-EXUPÉRY, ANTOINE DE - Vol de nuit.
270931: SAINT-EXUPÉRY, ANTOINE DE - Lettre a un otage.
275361: SALGARI, EMILIO - Hora svetla.
278106: SALIM, SARAOCHIM / BARLI, KERTON EN BAHARUDDIN - Documentatie over een tentoonstelling van de Stichting voor de Culturele Samenwerking tussen Nederland, Indonesië, Suriname en de Nederlandse Antillen met uit Indonesië afkomstige kunstenaars.
278116: SALIM, SARAOCHIM - Stad aan rivier. (Originele, gekleurde pentekening).
278115: SALIM, SARAOCHIM - Vrouw in landschap met gebouwen. (Originele pentekening).
21185: SALLUSTIUS - Sallustius prijst de levenskracht.
276213: SALLUSTIUS - Rome in verval. De samenzwering van Catilina. De oorlog tegen Jughurta. Vertaald en toegelicht door Vincent Hunink. Ingeleid door Fik Meijer.
269865: (POLAK, JOHAN B.W.). SALLUSTIUS - De oorlog met Iugurtha. Ingeleid en vertaald door Herman Delano [= Johan Polak]. (Met opdracht).
260866: SALMON, ANDRÉ - Métamorphoses de la harpe et de la harpiste. Poème.
255074: SALOMONS, ANNIE - Originele zwart-witfoto met opdracht. 11,9 x 8,8 cm.
264063: SALOMONSON, HERMAN - Recrutenschool en andere gevangenisverzen van - (Melis Stoke). Met een inleiding van Jhr Mr A.K.C. De Brauw.
276391: SALTZMANN, CHRISTIAN GOTTHILF (= SALZMANN) - Aanleiding tot eene verstandige opvoeding van opvoeders. Uit het Hoogduitsch vertaald.
268775: SALVA, ANNE - Cora... chez les hommes sans femmes.
260725: (ONANISMUS). SALZMANN, CHRISTIAN GOTTHILF - Ueber die heimlichen Sünden der Jugend.
253723: SAMARANCH, JUAN ANTONIO - Signed Photo.
278218: SANBORN, FRANKLIN BENJAMIN - Hawthorne and his Friends. Reminiscence and Tribute.
273696: SANCTA CLARA, ABRAHAM A - Narrinnen-spiegel waarin zich alle getrouwde en ongetrouwde Eva's dochters zonder onderscheid van rang of stand (...) kunnen spiegelen. In Nieuw-Hollandsch bewerkt door Kruphios en Onomatopoios. Deel 1.
275975: SANDBERG, WILLEM - Landschapsarchitectuur en moderne kunst. In: Museum Journaal serie 6, no. 1.
272545: SANDBERG, WILLEM - 9 Jaar Stedelijk Museum 1945-1954.
275978: SANDBERG, WILLEM - W.A. MOZART - Holland Festival '69.
275976: SANDBERG, WILLEM - Holland Festival '69. Herbert von Karajan. (Omslagontwerp Sandberg).
274458: SANDEN, ARIE - Een wereldje. Schetsen en typen.
278049: SANDERS, HAR - Har Sanders. Samengesteld en ingeleid door Jan Juffermans.
269590: SANDERS, SUZE - Het stille hoes. Vief gedichten veur Gerard Nijenhuis.
275381: (HOLTZHEY, MARTINUS & JOAN GEORGE). SANDERS, G.P. - Catalogus der medailles, of gedenkpenningen, betrekking hebbende op de voornaamste historiën der Vereenigde Nederlanden, vervaardigt door de medailleurs Martinus & Joan George Holtzhey, tot Amsterdam. (Medal Catalogue).
276774: SANTBERGEN, FAMILIE VAN - Genealogische en wapenkundige aantekeningen betreffende het geslacht Van Santbergen.
12878: SANTEN, SAL - Deze vijandige wereld. (Met opdracht).
253187: SANTEN, RIENT VAN - Van manen en zonnen van tempels en vulkanen. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
251312: SANTEN, SAL - Een geintje. Verhalen. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
265609: SANTEN, SAL - Cipier.
205874: SARCEY, FRANÇISQUE - Three autograph letters signed (ALS) - 3 lettres manuscrites. + 'Les Hommes d'Aujourd'hui' 1879.
22293: SARS, PAUL - Engramme.
276732: SARTORY, KAREL, & CHARLES BOOST - De wonderen van Castella. (Plakboek).
205195: SASTRI, KUPPUSWAMI - ALS - Autograph Letter Signed - to a hurried colleague (1910).
264179: SAVAGE JR., LES - Huidendieven in actie. Uit het Amerikaans vertaald door D.v.d. Bospoort.
277082: SAYLES, WAYNE G. - Ancient Coin Collecting VI. Non-Classical Cultures.
277048: SAYLES, WAYNE G. - Ancient Coin Collecting III. The Roman World-Politics and Propaganda.
274337: (HENDRICKXSZ). SCHAALMA, ALBERT - Catastrofes / Een sluitend landschap.
260701: SCHAEFFER, ALBRECHT - Gedichte aus den Jahren 1915-1930.
271193: SCHAEPMAN, ANTOINETTE - Sporen van krijt.
12880: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Vondel. Een gedicht.
271791: (SAMBLANX, CH. DE). SCHAGEN, J.C. VAN - Narrenwijsheid. (Met schitterende band van een belangrijke Brusselse boekbinder).
273363: SCHAGEN, J.C. VAN - Drie Flutters of wel onwaardigheden.
270489: (GEZELLE, GUIDO). SCHARTEN, CAREL - Guido Gezelle.
253714: SCHEEL, WALTER - Signiertes Bild.
16119: SCHEEPMAKER, NICO, EN AART VAN ZOEST (SAMENST. EN INL.) - Zondagsdichters. Zondagskinderen in de poëzie. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
259796: SCHEEPMAKER, H.J. - Het gedenken. Gedichten. (Met handgeschreven opdracht aan A.A. Balkema).
271948: SCHEEPMAKER, NICO - De paus? Daar krijg ik een kind van... . (Gesigneerd met opdracht aan Geert van Oorschot).
253148: SCHEEPMAKER, H.J. - Handgeschreven brief aan 'Beste Max [Schuchart]'.
5146: SCHEEPMAKER, H.J. - Aan het raam. Een kleine reeks sonnetten. (Met gesigneerde opdracht van de schrijver).
257546: SCHEEPMAKER, H.J. - Het gedenken. Gedichten. (Met opdracht).
252067: SCHEERBART, PAUL - Der Tod des Barmekiden. Arabischer Haremsroman.
263515: (MARSMAN, H.). SCHEFFLER, KARL - Der Geist der Gotik.
257386: SCHENDEL, ARTHUR VAN - De menschenhater. Roman. (Gevolgd door Bibliographie van Arthur van Schendel door G.H. 's Gravesande).
264911: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Safija.
264912: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Voorbijgaande schaduwen. (Luxe-exemplaar).
12281: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Shakespeare. (Uit de bibliotheek van Emmy van Lokhorst).
269594: SCHENDEL, ARTHUR VAN - De vrijster.
269376: SCHENDEL, ARTHUR VAN - De rijke man.
274301: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Der liefde bloesems. (Met opdracht).
265833: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Blanke gestalten.
259467: (BINNENDIJK, D.A.M.). SCHENDEL, ARTHUR VAN - Jan Compagnie.
267189: SCHENDEL, CORINNA VAN - Handgeschreven ansichtkaart aan Adriaan van der Veen.
260763: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Sparsa. (1/25 Romeins genummerde exemplaren).
267394: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Taal. (Poëzieposter, 100 genummerde exemplaren).
9047: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Sparsa.
268328: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Fratilamur.
268322: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Huon of Over den hond.
274173: SCHERMER E.A., P.J. - Projecten. Automatische teksten. Gedichten. Surrealistische Kahiers No. 3.
276431: SCHIDROWITZ, LEO - Sittengeschichte der Liebkosung und Strafe. Die Zärtlichkeitsworte, Gesten und Handlungen der Kulturmenschheit und ihr Gegenpol, die Strenge. Mit zirka 200 ein- und mehrfarbigen Illustrationen und Kunstbeilagen.
276413: SCHIDROWITZ, LEO - Sittengeschichte des Theaters. Eine Darstellung des Theaters, seiner Entwicklung und Stellung in zwei Jahrtausenden. Herausgegeben von Leo Schidrowitz. Neue, erweiterte Ausgabe. Mit ca. 200 ein- und mehrfarbigen Illustrationen, Kunstbeilagen und Mappenwerk.
276435: SCHIDROWITZ, LEO - Sittengeschichte von Paris. Die Grossstadt, ihre Sitten und ihre Unsittlichkeit. Mit zirka 200 ein- und mehrfarbigen Illustrationen und einem Beilagenwerk.
276433: SCHIDROWITZ, LEO - Sittengeschichte des Hafens und der Reise. Eine Beleuchtung des erotischen Lebens in der Hafenstadt, im Hotel, im Reisevehikel; die Sexualität des Kulturmenschen während des Reisens und in fremdem Milieu. Mit zirka 200 ein- und mehrfärbigen Illustrationen und Kunstbeilagen.
276434: SCHIDROWITZ, LEO - Sittengeschichte des Intimen. Bett, Korsett, Hemd, Hose, Bad, Abtritt. Die Geschichte und Entwicklung der intimen Gebrauchsgegenstände. Neue, erweiterte Auflage mit ca. 200 ein- und mehrfarbigen Illustrationen, Kunstbeilagen und Mappenwerk.
276432: SCHIDROWITZ, LEO - Sittengeschichte des Lasters. Die Kulturepochen und ihre Leidenschaften. Mit zirka 200 ein- und mehrfarbigen Illustrationen und einem Ergänzungswerk.
276430: SCHIDROWITZ, LEO - Sittengeschichte des Proletariats. Der Weg vom Leibes- zum Maschinensklaven, die sittliche Stellung und Haltung des Proletariats. Neue, erweiterte Auflage mit zirka 200 ein- und mehrfarbigen Illustrationen und einem Beilagenwerk.
205536: (PARIS). SCHIDROWITZ, LEO - Sittengeschichte von Paris. Die Grosstadt, ihre Sitten und ihre Unsittlichkeit. (Deluxe edition).
255842: SCHIERBEEK, BERT - Oorspronkelijke drukproef van Een groot dood dier.
276278: SCHIERBEEK, BERT, EN REINIER LUCASSEN - Vamp. (Met vier genummerde en gesigneerde litho's van Reinier Lucassen (waarvan één in kleur)).
255076: SCHIERBEEK, BERT - Binnenwerk. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver aan kunstenaar Jaap Mooy).
255078: SCHIERBEEK, BERT - De blinde zwemmers. (Met 57 gravures, waarvan 16 in drie kleuren, door Jean-Paul Vroom). (Met handgeschreven opdracht aan Jaap Mooy).
273569: SCHIERBEEK, BERT - De tuin van de Khan. (Met een originele, genummerde en gesigneerde linosnede in zwart en rood door Marcel Prins).
258032: SCHILLER, FRIEDRICH VON - Kabale und Liebe, ein bürgerliches Trauerspiel in fünf Aufzügen. Neue Original-Auflage.
277564: (MEISTER, KARINA). SCHILLER, FRIEDRICH - Der Tanz. Gedicht.
205912: (RETZSCH, MORITZ). SCHILLER, FRIEDRICH VON - Fridolin, Huit Dessins de Retzsch, avec une traduction littérale, et vers par vers, de la ballade de Schiller, intitulée Fridolin, oder der Gang nach dem Eisenhammer, par Mme Elise Voïart, auteur des six amours.
274887: SCHILLER, FRIEDRICH VON, & J.W. VON GOETHE - Die Künstler.
275471: SCHILT, KEES, FRANS & JO SJONKES, FREEK VAN DEN BERG - Scheeps Journaal 18 Juni 1921. (Scheepsjournaal van de reis van het schip Van Galen door Zuid-Holland van 18-26 juni 1921).
256400: SCHILTZ, VÉRONIQUE - Comptes rendus tardifs sur le billard.
204610: WILLEM I - SCHIMPDICHT - 'Nu schudt het marmren grafgesticht/ Voor d ' eersten Willem opgerigt,'
277623: (KLIJN, ALBERT). SCHIPHOL - Geïllustreerde gids Schiphol. Gemeente luchthaven Amsterdam. Illustrated Guide of Schiphol, Municipal Airport of Amsterdam.
277624: VLIEGVELD SCHIPHOL - Bezoekt Schiphol, de gemeentelijke luchthaven van Amsterdam.
277740: VLIEGVELD SCHIPHOL - De K.L.M. wacht u op Schiphol!
277741: VLIEGVELD SCHIPHOL - Bezoekt Schiphol. Bel op: Piet Tax tel. 24830 Corn. Krusemanstr. 64 Amsterdam (Z.).
278376: SCHIPPERS, K. - Getypte brief aan 'Geachte heer Lekkerkerker'.
267365: SCHIPPERS, K. - Liefdesgedicht.
278374: SCHIPPERS, K. - Het formaat van Man Ray.
275576: SCHIPPERS, WIM T. - Van Hoepla tot Waldolala.
278380: SCHIPPERS, K. - Voor val.
275058: (DRUKKERIJ TRIO). SCHLESINGER, STEFAN - Lettercomposities. (In: Halcyon. Driemaandelijks tijdschrift voor boek-, druk- en prentkunst. 5. Lente 1941).
275059: (DRUKKERIJ TRIO). SCHLESINGER, STEFAN - Van Trio aan zijn zakenvrienden. (5 afleveringen).
275069: (DRUKKERIJ TRIO). SCHLESINGER, STEFAN, E.A. - Vijf proeven van exlibris-druk aan belangstellenden in het exlibris, aangeboden door N.V. Drukkerij Trio te 's-Gravenhage.
275056: SCHLESINGER, STEFAN - 40 jaar Trio. (Met originele enveloppe).
267279: (LANGE VIJVERBERG, DEN HAAG). SCHLÖZER, KARL VON - Das Schuylenburch'sche Haus. Kaiserlich Deutsche Gesandschaft.
276436: SCHMEIDLER, HEINZ - Sittengeschichte von Heute. Die Krisis der Sexualität. Volksausgabe des Werkes "Geschlecht und Sünde". Mit 64 Bildtafeln.
277586: SCHMIDT Y PIZARRO, GUILLERMO - Dossier van een conflict met de Koninklijke Hollandsche Lloyd, 1917-1922. Collectie van 22 doorslagen en handgeschreven vertalingen van correspondentie tussen de broers Guillermo en Oscar Schmidt y Pizarro enerzijds en de scheepvaartmaatschappij Koninklijke Hollandsche Lloyd anderzijds.
267578: SCHMIDT, ANNIE M.G. - Zwartbessie. (Met illustraties van Kees de Boer).
267185: SCHMIDT, JOHAN - Verschoppeling. Roman. Met 4 illustraties.
27120: SCHMIDT, ANNIE M.G. - Ja zuster, nee zuster. Geïllustreerd met foto's en strips.
267574: SCHMIDT, ANNIE M.G. - Drie ouwe ottertjes. Uitgave t.g.v. Annie's 100ste verjaardag. 20 mei 1911-20 mei 2011. (Met een illustratie van Sieb Posthuma).
276030: SCHMIDT, ANNIE M.G. - 'Als Mussert eens won.....'. In De Blaasbalg nr. 3 (voorjaar 1939).
261563: SCHMITZ, MARIE - Weifeling.
257966: SCHNEIDER, ERIC - Getekend toneelleven. (Met een inleiding door Watze Tiesema).
276411: SCHNEIDER, CAMILLO KARL - Die Prostituierte und die Gesellschaft. Eine soziologisch-ethische Studie. Mit einem Geleitwort von A. Blaschko.
271608: SCHNEIDT, KARL - Das Kellnerinnen-Elend in Berlin.
268232: (CRIMINOLOGIE). SCHNITZLER, J.G. - Het geval Tonnet. Een sociaal-psychiatrische studie. Tevens antwoord aan Dr. A. Querido.
202811: SCHOEMAKER-FRENTZEN, M. - Mogen wij zwijgen?
274415: STADS ARMEN-SCHOLEN - Belooning voor vlijt en goed gedrag op de Stads Armen-Scholen te Amsterdam.
264150: (MEYER, WYBO). SCHOLTE, HENRIK (EN JAN GUSTAAF DANSER) - Chrysantheem. (Met uitvoerige opdracht van de omslagontwerper).
256933: SCHOLTE, HENRIK - Intermezzo.
256575: SCHOLTEN, PATTY - swingt zaagt & schuurt. m.m.v. Kees Stip & Velibor Vidakovic.
256652: SCHOLTEN, PATTY - Horecagedichten.
276179: SCHOLTEN, JAAP - Mercedes. Een wintervertelling.
256574: SCHOLTEN, PATTY - Herfstkwatrijnen.
267810: SCHOLTEN, PATTY - Drie hokken.
267925: (VORRINK, KOOS). SCHÖNLANK, BRUNO - Aan de aarde. Spreekkoor. Vertaling van Marie W. Vos.
271712: NATIONALE LUCHTVAART SCHOOL - Leert vliegen. De N.L.S. Waalhaven zendt u prospectus op aanvrage.
275101: AMSTERDAMSCHE GRAFISCHE SCHOOL - De derde vijf. Gedenkboek gewijd aan de derde vijf jaren der Amsterdamsche Grafische School. Uitgegeven op den eersten dag van de maand Juli in het jaar 1933.
277124: AMSTERDAMSCHE GRAFISCHE SCHOOL - De avondcursus van de Amsterdamsche Grafische School. Zaterdag 28 Augustus 1926. (&) Augustus 1927, No. 3.
273163: BERGENSE SCHOOL - Het Journaal van den Moderne Kunst Kring / Het Journaal van den Nieuwen Kring. Redactie C.A. Wijnschenk Dom en Pieter Talma.
277125: AMSTERDAMSCHE GRAFISCHE SCHOOL - 16 grafische ontwerpen in hoogdruk gemaakt voor de Amsterdamsche Grafische School, ca. 1930.
254542: ENSCHEDESE SCHOOL - Gute Morgen Hose. Eine Kurzoper von Andreas Dorau & Holger Hiller.
278393: AMSTERDAMSCHE GRAFISCHE SCHOOL - Amsterdamsche Grafische School. Algrafische avondcursussen voor volwassenen.
14688: SCHOUTEN, ROB - Huis van Ervaring.
262387: SCHOUTEN, WIM - Uitgeven en uitgegeven worden. Een essay geschreven door -. De illustraties zijn gemaakt door Joep Bertrams. De vormgeving is verzorgd door Pieter van Delft. (Met handgeschreven opdracht).
278339: (BOREL, HENRI). KONINKLIJKE SCHOUWBURG - Vlindertje. (Programma van den Koninklijken Schouwburg, Speelseizoen 1924-1925).
278352: KONINKLIJKE SCHOUWBURG - Théâtre Royal Français de La Haye sous la direction de MM. L. Jahn & A. Faubel. Prospectus de 1867-1868. (Theaterprogramma).
278340: (EEDEN, FREDERIK VAN). KONINKLIJKE SCHOUWBURG - Het Poortje of De Duivel in Kruimelburg. (Programma van den Koninklijken Schouwburg, Speelseizoen 1924-1925).
278327: KONINKLIJKE SCHOUWBURG - Programma's van den Koninklijken Schouwburg, Zomerseizoen 1923. Impresario Hugo Helm. (Drie boekjes).
275740: SCHOUWEN-DUIVELAND, DIJKHERSTEL - Gedenkalbum, aangeboden aan W. Metzelaar, Technisch-Hoofdambtenaar v.d. Rijkswaterstaat. Door de dienst dijksherstel Zeeland; afd. Schouwen en Duiveland. Ter herinnering aan het herstel van dit eiland na de stormramp van 1 Februari 1953.
269022: SCHOUWENAARS, CLEM - Balladen. Bezorgd door Erik Tonen en Jan Atze Nicolai.
276523: SCHRIJNEN, JOS. - Twee getypte en gesigneerde brieven aan de Maastrichtse dichter Vic Reinders (1920).
277372: SCHRIJVER, JOH. G. - De leesteekens in de drukkerij.
12359: SCHRÖDER, RUDOLF ALEXANDER - Im Osten kommt der volle Mond heran (...).
26484: SCHUCHART, MAX - Hommage à François Villon. Oorspronkelijke en vertaalde balladen.
259505: SCHULTE NORDHOLT, J.W. - 'Een nieuw jaar.'
272094: SCHULZ, BRUNO - Nimrod. (Met een ets van Ludmila Jirincová).
272522: SCHUM, GERRY - Gerry Schum. (Exhibition catalog, bilingual).
275010: SCHÜRMANN, JULES - De eenzame weg.
277677: (KALLIGRAFIE). SCHÜRMANN, JULES - Golgotha.
277688: (KALLIGRAFIE). SCHÜRMANN, JULES - Homerus.
274751: (ROELOFS JR., W.). SCHÜRMANN, JULES - Uit de stilte. Verzen. Met voorrede van Willem Kloos en 6 lithografieën van Willem E. Roelofs jr..
271393: SCHÜTZ, C. - Het morgenrood der vrijheid. Vrij naar het Duitsch bewerkt door J. H. v. R.
269678: SCHUUR, KOOS - De 7 vloeken. Poëtisch pamflet.
277533: PARTIJ VAN DE ARBEID - BACH SCHUURMANS - Zeven folders voor de Kamerverkiezingen van 7 juli 1948, deels ontworpen door Bach Schuurmans.
276441: SCHUYLER, JAMES - The Home Book. Prose and Poems, 1951-1970
276349: SCHWARZ, ROBERT - Robert Schwarz getijdenboeken Stundenbücher. (Katalog mit einmaligen Originalumschlag).
203600: SCHWEIGMAN, C., T.A.B. SNIJDERS, F. HAGENZIEKER - Risks in Agriculture in Developing Countries Caused by Rainfall Variability: Introduction to Risk Computations
270594: SCOTT, WALTER - The Antiquary; The Pirate; The Fortunes of Nigel; The Talisman; Count Robert of Paris. 5 vols. of the Waverley Novels. With the Original Notes.
252782: SCRIBE, EUGÈNE - Sst!.... Blijspel met zang in twee bedrijven; vrij naar het Fransche ('Chut!') van Scribe, door C.J. Roobol. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
270652: SEBASTIÁN, ANA - Onschuld. (Vertaald door Leo Klatser).
257643: NATIONAAL ARBEIDS-SECRETARIAAT (NAS) - Vijf en twintig jaar beginselverzaking. Vijf en twintig jaar beginseltrouw. (25 jaar N.V.V.).
276167: SEESSELBERG, FRIEDRICH - Volk und Kunst. Kulturgedanken.
260864: SEGALEN, VICTOR - Orphée-Roi. Édition décorée de compositions originales gravées sur bois par G.-D. de Monfreid avec un frontispice d'après Gustave Moreau. (Inscribed by the publisher, Georges Crès).
273238: SÉGUI, ANTONIO - Éléphant à la Marée. Originele kleurenlitho.
273251: SÉGUI, ANTONIO - Vêtements. Originele kleurenlitho.
274278: SELDES, GEORGE - De miljoenen van het Vatikaan. Uit het Engels door A. M.-G.
265444: SELIGMANN, RAFAEL - Rubinsteins veiling. Vertaald door Tinke Davids.
256664: (CARRASQUER, F.). SENDER, RAMÓN J. - Rimas Compulsivas (Antología Poética). Selección y estudio de Francisco Carrasquer Launed.
267532: (INCUNABLE). SENECA, LUCIUS ANNAEUS - Opera philosophica. Epistolae.
274996: SENNEP, J. - La guerre en chemise noire. Preface de Jean Oberlé.
277370: SERAFINI, LUIGI - Codex seraphinianus.
251149: SERS, P. - Interieur des bagnes, suivi de la vie de deux célèbres forçats, et d'une anecdote historique.
256376: SERVAAS VAN ROIJEN, A.J. (RED.) - Haagsch Jaarboekje voor 1889. (1e jaargang).
259297: SERVATIUS, VICTOR - Vervolgde minderheid.
260065: SERVATIUS, VICTOR - Ephebofilie en wetenschap. Stand van zaken.
276776: SETT, MERA - Sculptured Melodies. Illustrated by the Author. (Genummerd en gesigneerd luxe-exemplaar).
268273: SEUSS, JUERGEN, & WALK, ANSGAR (HRSG.) - Salute, GB! "Das Wagnis des Unbequemen". Erinnerungen an Gunter Böhmer (1911 bis 1986). Mit 24 Abbildungen, davon 7 Zeichnungen und 11 Malbriefe von Gunter Böhmer.
277259: SEYDEWITZ, MARIE VON - 'An die Liebe'. (Gesigneerd handschrift).
265200: (EGYPTIAN HUMOR). SEYPPEL, C.M. - Schlau, schläuer, am schläusten. Aegyptische Humoreske. Niedergeschrieben und abgemalt 1315 Jahre vor Christi Geburt von C.M. Seyppel. Hofmaler und Poet seiner Majestät des Königs Rhampsinit III. Memphis, Mumienstrasse No. 35, 3. Etage, 4 x Klingeln.
8646: SHAKESPEARE, WILLIAM - The Phoenix and the Turtle.
16673: SHAKESPEARE, WILLIAM - The Phoenix and the Turtle.
22175: SHAKESPEARE, WILLIAM - The Quintessence of Dust. (Met een originele, genummerde en gesigneerde ets van Hans Abbing).
23849: SHAKESPEARE, WILLIAM - "One man in his time". Sir John Gielgud reads Shakespeare.
270781: SHAKESPEARE, WILLIAM - The Works of William Shakespeare. Gathered into One Volume.
270684: SHAKESPEARE, WILLIAM - Storm. Een spel van tooverij. (1/10 luxe-exemplaren).
8609: SHAKESPEARE, WILLIAM - The Quintessence of Dust.
273729: SHAKESPEARE, WILLIAM - Sonnets XLVI-LXXXI. (Met een vertaling van Albert Verwey). (Bibliofiele uitgave).
275017: SHARPE, CHARLES KIRKPATRICK - The Lord Herries his Complaint. A Fragment.
275521: SHAW, GEORGE BERNARD - 17 original press photos from 1925-1950.
256113: SHELL - Sproeiphalt en sproeiphalt "G". Koud vloeibare asfaltpreparaten voor aanleg en onderhoud van wegen.
13578: (ZILVERDISTEL). SHELLEY, P.B. - Prometheus unbound. A lyrical Drama in four Acts.
260258: SHELLEY, P.B. - Prometheus unbound. A lyrical Drama in four Acts.
270617: (SWINBURNE, ALGERNON CHARLES). SHEPHERD, RICHARD HERNE - The Bibliography of Swinburne. A Bibliographical List Arranged in Chronological Order of the Published Writings in Verse and Prose of Algernon Charles Swinburne (1857-1887).
274971: GUSTO SHIPYARD - Werf Gusto. Firma A. F. Smulders. Ingenieurs-Constructeurs Engineers-Shipbuilders. Schiedam (Holland).
271056: SIDOW, MAX - Hermaphrodit. Symphonische Dichtung. Die Silbergäule 55/56.
278080: SIEGRIST, ROLAND - Die Kinder aus Weisenau. Mit einem Vorwort von Hans-Peter Willberg.
259973: SIEMSEN, HANS - Wo hast du dich denn herumgetrieben? Erlebnisse.
3904: (ACHTERBERG, GERRIT). SIERKSMA (RED.), FOKKE - Commentaar op Achterberg.
261190: (BELCAMPO). SIKKENS, JAAP - 'Herinneringen aan A. Roland Holst'. P. 3-11 in: Hollands Maandblad, jrg 30, afl 485/486 (april/mei 1988). zie overige beschr. 62 p. Geïllustreerd met tekeningen Lucebert.
276602: PAULUS SILENTIARIUS - Poëmes érotiques. Traduits du grec.
22176: SIMALEAVICH, DAVID (BINDERIJ PHOENIX) - From the mouths of mutes.
270195: SIMENON, GEORGES - Hry na schovávanou.
277435: SIMEON VAN BULGARIJE, EX-TSAAR - Originele foto met handtekening en die van zijn verloofde, gedateerd 10.VIII.1961.
271525: SIMON, OLIVER (ED.) - Signature. A Quadrimestrial of Typography and Graphic Arts. New series Nrs 2, 3 & 4 (1946-1947).
203123: SIMON, FERDINAND - Die Sexualität und ihre Erscheinungswesen in der Natur. Versuch einer kritischen Erklärung. Inaugural-Dissertation der philosophischen Facultät der Universität Jena zur Erlangung der Doctorwürde.
259283: SIMON, PIERRE-HENRI - De wrange vruchten. Roman.
274203: SIMONOV, KONSTANTIN - Ledovoye poboishche (Poema). (In Russian).
266633: (GIDE, ANDRÉ). RAOUL SIMONSON - Bibliographie de l’oeuvre de André Gide.
255095: (POWYS, LLEWELYN). SIMS, G.F. - A Catalogue of the Llewelyn Powys Manuscripts.
254148: SINAPIUS, ADOLF - Blutarmut und Bleichsucht. Ihr Wesen, ihre Erscheinungen, ihre Ursachen und ihre Heilung durch die physikalisch-diätetischen Heilfaktoren.
203498: SINAPIUS, ADOLF - Die Neurasthenie und die mit ihr verwandten Krankheiten Hysterie, Hysteroneurasthenie, Hypochondrie, Melancholie. Ihre Erscheinungen, ihr Wesen, ihre Ursachen, ihre Heilung.
278447: FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JUNTAS DE OFENSIVA NACIONAL SINDICALISTA - Argumento de la Nueva España. Los 26 puntos de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S.
266317: SINGER, KURT, A.O. - Arbeiter-Kultur-Kartell Gross-Berlin. Programm für den Winter 1926-1927.
22504: COMMUNITY SINGING - Zondagmorgen.
276817: SINKGRAVEN, RENSE - Bombloesem (en:) Sloop de stad met tedere woorden.
203603: SIPS, ROLAND - Penseeltekeningen.
266252: (STOFOMSLAG). SIWERTZ, SIGFRID - De vlam. Roman van een kunstenaarsleven. Geautoriseerde vertaling uit het Zweedsch van Mr. J.J. ten Siethoff.
270881: SIX, J. - Openbare les bij den aanvang zijner lessen als hoogleraar aan de Rijks Akademie van Beeldende Kunsten, den 13den Februari 1890.
264844: T'SJOEN, YVES - Stem en tegenstem. Over poëzie en poëtica. Dubbelessays over hedendaagse Nederlandstalige poëzie.
271000: (BERANOVÁ, JANA). SKÁCEL, JAN - Nachthengel. (Vertaald door Jana Beranová),
202894: SLACKENMEEL, THOMAS - Barbarusische kunst.
264510: SLAUERHOFF, J. (& ANDREUS, ACHTERBERG, LODEIZEN, LUCEBERT, MARSMAN, NIJHOFF, VAN OSTAIJEN, DU PERRON EN VASALIS) - 'Pastoral'. P. 8-9 in: An anthology of modern Dutch poetry. Translated by James S. Holmes.
6295: SLAUERHOFF, J. - Archipel.
264454: SLAUERHOFF, J. - Serenade. Gedichten.
264438: SLAUERHOFF, J. - Eldorado.
264439: SLAUERHOFF, J. - Origineel briefpapier met gedrukt briefhoofd.
265062: SLAUERHOFF, J. - Zwart-witfoto. 23,4 x 15,8 cm.
264546: SLAUERHOFF, J. - Na doodstille poolnacht...
276199: SLAUERHOFF, J. (ALS:) JOHN RAVENSWOOD - Oost-Azië.
275817: SLAUERHOFF, J. - Archipel.
274561: SLAUERHOFF, J. - Het leven op aarde.
264557: SLAUERHOFF, J. (ALS:) J.J. SLAUERHOFF - 'Le découvreur'. P. 66-67 in: Poèmes de Hollande. Avec un portrait de Henriëtte Roland Holst par Roland Holst. Poèmes étrangers mis en poésie Française par André Piot. (Met een inleiding van de vertaler).
264985: SLAUERHOFF, J. - Het verboden rijk.
10065: SLAUERHOFF, J. - Een bezoek aan Makallah. (Met een verantwoording door K. Lekkerkerker).
264690: SLAUERHOFF, J. - De opstand van Guadalajara. (I-X).
264497: SLAUERHOFF, J. (ALS:) JAN JACOB SLAUERHOFF - Écume et cendre. (Schuim en as). Traduit du néerlandais par Mme. S. Roosenburg.
264498: SLAUERHOFF, J. (ALS:) JAN JACOB SLAUERHOFF - Christus in Guadalajara. Roman. Aus dem Niederländischen von Ard Posthuma. Nachwort Cees Nooteboom (übersetzt von Helga von Beuningen).
258109: SLAUERHOFF, J. - Het Lente-eiland. (Kau-Lung-Seu).
20620: SLAUERHOFF, J. - Verzamelde werken. Proza V.
264984: SLAUERHOFF, J. - Schuim en asch. Verhalen.
264548: SLAUERHOFF, J. - 'Ik heb zoveel herinneringen...' P. 14 in: Printopaak. Houtvrij machinegestreken boekdruk papier.
274554: SLAUERHOFF, J. - Yoeng Poe Tsjoeng.
265028: SLAUERHOFF, J. - Verzamelde werken. Proza IV. (Tekstverzorging K. Lekkerkerker).
251158: SLAUERHOFF, J. - Fleurs de marécage. Poèmes de J. Slauerhoff. Précédés d'une lettre de Franz Hellens.
264469: SLAUERHOFF, J. - Soleares.
264478: SLAUERHOFF, J. - Een eerlijk zeemansgraf.
264480: SLAUERHOFF, J. - Een eerlijk zeemansgraf.
264488: SLAUERHOFF, J. - Bloemen uit het moeras. Zes vertalingen. [Vertaald uit het Frans en van een nawoord voorzien door Hans van Straten].
264455: SLAUERHOFF, J. - Serenade. Gedichten.
264426: SLAUERHOFF, J. (ALS:) JOHN RAVENSWOOD / CHARLES NYPELS - Oost-Azië.
14924: SLAUERHOFF, J. - Yoeng Poe Tsjoeng.
15943: SLAUERHOFF, J. - Verzamelde werken. Proza V. (Tekstverzorging K. Lekkerkerker).
262597: SLAUERHOFF, J. - Yoeng Poe Tsjoeng.
250745: SLAUERHOFF, J. - Ik werd niet geboren om te sterven gelaten. Negen jeugdverzen. (Samengesteld en ingeleid door Arie Pos).
256186: SLAUERHOFF, J. - Icarus. Vier nagelaten gedichten. Bezorgd door Menno Voskuil. (Met als frontispice een originele houtsnede door Peter Lazarov).
264982: SLAUERHOFF, J. (ALS:) JOHN RAVENSWOOD - Oost-Azië.
264527: SLAUERHOFF, J. (ALS:) J.J. SLAUERHOFF - Kubur terhormat bagi pelaut. Diterjemahkan oleh Hartojo Andangdjaja. (Met een inleiding van de vertaler).
7101: SLAUERHOFF, J. (ALS:) JOHN RAVENSWOOD - Oost-Azië.
264462: SLAUERHOFF, J. - Jan Pietersz. Coen. Drama in elf tafereelen. [Met een titelillustratie naar een houtsnede door J. Franken Pzn.].
264528: SLAUERHOFF, J. (ALS:) J.J. SLAUERHOFF - 'Outcast'. P. 284 in: The Literary Review, jrg. 5, afl. 2 (winter 1961-1962).
264411: SLAUERHOFF, J. - Het leven op aarde.
264481: SLAUERHOFF, J. - Een eerlijk zeemansgraf.
7105: SLAUERHOFF, J. - Het Lente-eiland en andere verhalen.
7186: SLAUERHOFF, J. - Serenade.
264547: SLAUERHOFF, J. - De dichter, zijn job en zijn domicilie.
12709: SLAUERHOFF, J., PAUL VAN OSTAIJEN, H. MARSMAN - Dichters van Noord en Zuid (2).
264429: SLAUERHOFF, J. (ALS:) JOHN RAVENSWOOD - Oost-Azië.
14954: SLAUERHOFF, J. - Drie gedichten en een mening.
265718: SLAUERHOFF, J. - Eldorado.
264507: SLAUERHOFF, J. - De verzuimde liefde.
268158: SLAUERHOFF, J. - Guanito.
264470: SLAUERHOFF, J. - Soleares.
256184: SLAUERHOFF, J. - Het potlood (in de hand). Vijf gedichten uit de scheepskist van J. Slauerhoff. Bezorgd door Menno Voskuil. Met [6] tekeningen van Peter Pontiac.
264532: SLAUERHOFF, J. - Compagnie de Mozambique. (En: Uyemo park Tokyo).
1424: SLAUERHOFF, J. - Dagboek. Met een inleiding en aantekeningen van K. Lekkerkerker.
264549: SLAUERHOFF, J. - Ster. (Met een originele kleurenlino door Ru van Rossem).
264558: SLAUERHOFF, J. - 'Larrios'. P. 322-339 in: Cahiers du Sud, jrg. 31, afl. 266 (juni-juli 1944).
264511: SLAUERHOFF, J. - 'Larrios'. P. 142-163 in: Écrits du Nord, jrg. 1, afl. 2 (juli 1935).
264451: SLAUERHOFF, J. - De opstand van Guadalajara.
250401: SLAUERHOFF, J. (ALS:) JOHN RAVENSWOOD - Oost-Azië.
264460: SLAUERHOFF, J. - Het Lente-eiland en andere verhalen.
264433: SLAUERHOFF, J. - Schuim en asch. Verhalen.
268075: SLAUERHOFF, J. - Een eerlijk zeemansgraf.
259451: SLAUERHOFF, J. - Eldorado.
264435: SLAUERHOFF, J. (ALS:) JOHN RAVENSWOOD - Oost-Azië.
264448: SLAUERHOFF, J. - De opstand van Guadalajara.
264450: SLAUERHOFF, J. - De opstand van Guadalajara.
264453: SLAUERHOFF, J. - De opstand van Guadalajara.
264477: SLAUERHOFF, J. - Fleurs de marécage. Poèmes de J. Slauerhoff. Précédés d'une lettre de Franz Hellens.
264484: SLAUERHOFF, J. - Schuim en asch. Vijf verhalen. Ingeleid door J.W.F. Werumeus Buning.
264485: SLAUERHOFF, J. - De centaur. (Met een originele, genummerde en gesigneerde houtgravure door Jan P.C. van Doorn).
4646: SLAUERHOFF, J. - Serenade. Gedichten.
15015: SLAUERHOFF, J. - Zeven nagelaten gedichten. (Samengesteld en verzorgd door K. Lekkerkerker).
264437: SLAUERHOFF, J. - Eldorado.
251146: SLAUERHOFF, J. (ALS:) JOHN RAVENSWOOD - Oost-Azië.
278083: SLAUERHOFF, J. - Serenade. Gedichten. (Luxe-exemplaar).
264456: SLAUERHOFF, J. - Serenade. Gedichten. (Luxe-exemplaar).
264467: SLAUERHOFF, J. - Soleares.
203879: SLOBBE, J.F. VAN - Bijdrage tot de geschiedenis en de bestrijding der prostitutie te Amsterdam. Met 23 afbeeldingen.
263253: LIPS SLOTEN - Geweldige brand in Utrecht. (&) Ernstige brand te Rotterdam.
277504: SLUIS, W. VAN DER - Boeren, stemt rood!
277025: SLUITER, WILLY - Aan de lus van lijn 2/ Arm Paatje/ Harten met opschriften/ Open oog/ Terug van de kookschool. 5 partituren met grote voorplaat van Willy Sluiter.
256685: SMINK J.BZ., P.J. - Het lied van den arbeid.
273502: SMIT, WILFRED - De Sleutel-varianten. Met een inleiding door Ina Schermer en Wouter Voskuilen. (Met een originele, genummerde en gesigneerde ets van Will Landman).
265009: SMIT, WILFRED - [Gedicht].
259511: SMIT, GABRIËL - Requiem in memoriam matris. (Met opdracht van Ary Baggerman aan zijn latere vrouw).
205861: SMIT KLEINE, FRITS - Schrijvers en schrifturen
275815: SMIT, GABRIËL - De Psalmen.
277681: SMITH, PERCY J. DELF - Civic and Memorial Lettering.
267020: SMITH, WILSON G. - At the Bal-Masqué. Episode d'Amour for the piano. Opus 112.
277225: SMITH, PATRICK - Ice Queen.
268271: SMOLKA, RENATE, & WALTER HABDANK - Der Fuchs.
278280: SNIJDERS, A.L. - Het verraad der klerken. (Op muziek gezet door Joey Roukens. Gesigneerd door Snijders en Roukens).
272402: SNIJDERS, J.TH., & N. SNIJDERS-OOMEN - Snijders-Oomen nicht-verbale Intelligenztestreihe. SON 2½-7.
16820: SNIJDERS, PAUL - Je bent gedroomd.
258659: SNIJDERS, A.L., & WILLEM SNITKER - Danslessen voor gevorderden. (Met vier originele, gemonogrammeerde linogravures van Willem Snitker).
253992: SNIJDERS, J.TH. (SAMENSTELLING EN INLEIDING) - Laat seizoen. Gedichten voor ouderen.
253537: (COUPERUS, LOUIS). SNIJDERS, PAUL - Jhr. J.H. Ram. Indirect licht op Louis Couperus.
16951: SNIJDERS, PAUL - Collectie van drie kleine etsjes en wat efemeer drukwerk door Paul Snijders.
275773: (AVIATION). SNIJDERS, C.J. (INTRODUCTION), ABEELEN, W.P. VAN DER (EDITOR) - Het Nederlandsche vliegwezen. Met een inleiding van Generaal b.d. C.J. Snijders. Geïllustreerde luxe-uitgave.
271433: SNOECK, JAN - Handbeschilderd object van keramiek.
275612: SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG, W. BARON, & PH.F.W. VAN ROMONDT - Nederlanders in het buitenland 1928. Jaargang 1.
260121: SODOMA (GIOVANNI ANTONIO BAZZI). TERRASSE, CHARLES - Sodoma.
275207: SOESTDIJK - Een tuiltje van zeven dichtbloemen, aan het vorstlijk jagtslot van Soestdijk gewijd.
277197: SOK, AP - Twee kleine landschapsetsen van Ap Sok uit 1945, ingelijst onder passepartout achter glas.
265452: SOLZJENITSYN, ALEKSANDR, E.A. - Iz-pod glyb. Sbornik statej. Moskva 1974.
261658: SON, DWUNO - Geschichte des Kaisers Sun. Für Menschen die suchen.
271560: (SONNEVELD, WIM, MARGRIET DE GROOT, JOHAN KAART - My Fair Lady. (Mooi geïllustreerd musicalprogramma op groot formaat).
272011: SONTROP, THEO / ROELOFSZ, JOOST - Het alfabet. (Gesigneerd met mooie opdracht van de schrijver).
269931: SOPHIE, KONINGIN - Handgeschreven enveloppe aan 'Madame Mackay/ née Fagel/ Vijverberg/ La Haye' (1859).
270133: SORGDRAGER, WINNIE - Een verantwoordelijke minister. Opstellen over justitie en politiek. (Met opdracht aan Hans Dijkstal).
276408: SOUFFRANCE, JACQUES - Le Couvent de Gomorrhe. Roman historique.
275447: (BRUNELLESCHI, UMBERTO). SOULAGES, GABRIEL - Le malheureux petit voyage. Agrémenté de quinze illustrations en couleurs de Brunelleschi. (Luxe pochoir-uitgave).
31804: SPAAN, PETER - De verheerlijking.
276537: SPEENHOFF, J.H. - Tiende bundel liedjes, wijzen en prentjes met piano-begeleiding door Willem Landré.
267016: SPEENHOFF, J.H. - Het laatste tandje. Woorden en muziek van J.H. Speenhoff met pianobegeleiding.
276538: SPEENHOFF, J.H. - Negende bundel liedjes, wijzen en prentjes. Met piano-begeleiding door Willem Landré.
276045: SPEENHOFF, KOOS - Losse handtekening 'J.H. Speenhoff') op kaartje (ca. 5 x 10 cm), geplakt op de achterzijde van een ongebruikte briefkaart van 9 x 14 cm.
271921: SPIER, JO, & BERNARD VAN VLIJMEN - Artisten nachtfeest bij Tuschinski 27 Februari 1932. (Gesigneerd door Jo Spier en Bernard van Vlijmen)..
205186: SPIER, JO - Er bestaat zoo weínig, zoo verschríkkelijk weinig duurzame glans op de wereld....
271901: SPIER, JO - Dorst en drinken. No. 1.
258848: SPIER, JO - Het verhaal van de eekhoorn. (Cor van der Lugt Melsert).
274215: SPIERDIJK, JAN - XVI sonnetten.
271034: SPIERDIJK, JAN - Andermans roem.
259982: SPIERDIJK, JAN - XVI sonnetten. (Met handgeschreven opdracht aan Harry Brander).
257376: SPINOZA - Brief van Spinoza aan Lodewijk Meijer, 26 juli 1663. Uitgegeven door A.K. Offenberg.
278160: (DE HEUVELPERS). SPINOZA, BENEDICTUS DE - Tractatus Politicus.
272640: SPIRE, ANDRÉ - Refuges. Avec neuf bois gravés de Maurice Savin.
271719: NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN - Door Nederland met 8-daagsche abonnementskaarten.
259436: NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN - Huwelijk H.K.H. Prinses Juliana - Z.D.H. Prins Bernhard 7 januari 1937. Dienstregeling Nederlandsche Spoorwegen.
24784: (DRS. P. ALS:) GEO STAAD - Grink.
277442: STAAL, JAN FREDERIK - Handgeschreven bericht aan G.W. Boot op voorgedrukte briefkaart van 'Architectura et Amicitia', gedateerd '9 Sept. 1918'.
275391: STAATSCOURANT - Nederlandsche Staatscourant. Nr. 300 + 306, 20 en 28 December 1826.
277827: STADHOUDERLIJKE STAATSGREEP - Nootwendige aenmerkinge op een Fameus Libel, ghenaemt de Bickerse Beroerte ofte den Hollantsen eclipsis. Nevens een verdedinge van de heylige geunieerde Souveraineteyt. Gestelt door een Lief-hebber van de Vryheyt.
277502: R.K. STAATSPARTIJ (R.K.S.P.) - Het groote gezin beschermen. Partijprogram hoofdst. 1 art. 1.
277481: R.K. STAATSPARTIJ (R.K.S.P.) - Voor God, gezin en vaderland.
22609: STÄHLIN, JAKOB VON - Originalanekdoten von Peter den Grossen. Aus dem Munde angesehener Personen zu Moskau und Petersburg vernommen und der Vergessenheit entrissen von.
266072: STAP, I. - Cijfers en feiten. Gids voor het politieke en sociale leven. 19e jaargang october 1938-1939.
252651: STAPEL, JAN DURKSZ - Verlatenen.
273898: STARKE, OTTOMAR - Schippeliana. Ein bürgerliches Bilderbuch. Mit einem Vorwort von Carl Sternheim.
273598: CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK - Statistiek der inkomens en vermogens in Nederland 1939/1940.
260354: (OSS). STEEGSTRA, JOS - Oss. Een gedichtenreeks en een zeefdruk. (Met een originele, genummerde en gesigneerde zeefdruk in kleur door Ton Maria Nijhof).
19523: STEEN, ERIC VAN DER - Zestien kwatrijnen uit 'Het leven in vakken'. (Met 16 gekleurde tekeningen in zeefdruk van Atie Siegenbeek van Heukelom).
24509: STEEN, ERIC VAN DER - In het huis van den dichter. (Met handgeschreven opdracht aan Max Schuchart).
24510: STEEN, ERIC VAN DER - Finishing touch.
255585: STEEN, ERIC VAN DER - Finishing touch. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
24516: STEEN, ERIC VAN DER - Loosdrecht. (Met opdracht).
277613: (LEENEN, BEN). STEENSTRA, SYTZE - Hoe alles zacht neuriet. Een lezer als schilder. Voor Ben Leenen.
277612: (LEENEN, BEN). STEENSTRA, SYTZE - Sjablonen van herinnering en toeval. De procédés van Ben Leenen.
274092: STEENVOORDEN, AB - Ons zelf spiegelen. Etsen en teksten. (Met vijf genummerde en gesigneerde kleurenetsen van Ab Steenvoorden).
252807: STEINBECK, JOHN - Original Press Photo from January 7, 1966.
263518: (HARMSEN VAN BEEK, F.). STEINBECK, JOHN - The Red Pony.
266232: STEINEN, WOLFRAM VON DEN (ED.) - Tausendjährige Hymnen.
266314: (BREUR, KRIJN). STEINER, FRANZ - Viktor Adler, der Freund, Lehrer und Vorkämpfer der österreichischen Arbeiterschaft. Für ihre Jugend erzählt von Franz Steiner. (Met handtekening van verzetsman Krijn Breur).
276990: STEINLEN, THÉOPHILE - Steinlen. Vier en twintig platen. Met medewerking en onder toezicht van den kunstenaar. Levensbeschrijving en tekst van Leo Lauer. Met eene inleiding van Is.Querido.
275880: FAMILIEFOTO'S OPMEER RIETVELD SLOT STENEKER - Collectie geïdentificeerde familiefoto's (1870-1910) en familiedrukwerk (20e eeuw) Opmeer, Rietveld, Slot, Steneker
251123: (WERUMEUS BUNING, J.W.F.). JAC. VAN DER STER - Al pratend en etend met Werumeus Buning.
277190: STERN, FRIED - Dem Geburtstagskind. Amsterdam, 17.12.'38.
274678: (STARKE, OTTOMAR). STERNHEIM, CARL - Die drei Erzählungen. Mit vierzehn Lithographien von Ottomar Starke.
276499: STETTENHEIM, JULIUS / GUSTAV HEIL - Berliner Wespen. Illustrirtes humoristisches Wochenblatt. Nr. 1-4 von den XIV. Jahrgang mitsamt den Beilagen (also 8 S. pro Nummer), und auch die Nr. 37 der XIV. Jahrgang mit 3 Inseratenbeilagen (zus. 16 S.).
272912: (WETSELAAR, PIETER). STEUR, A.G. VAN DER - De door Pieter Wetselaar gegraveerde portretten. Een beschrijvende lijst van het portret-oeuvre tot en met 1994. (Met drie originele gravures).
276848: STEVENS, PAUL, & RANDY WEIR. - The Uniform Coinage of India: 1835 to 1947. A Catalogue and Pricelist.
202754: STEVENS, WALLACE - Adagia.
276847: STEVENS, PAUL - The Coins of the English East India Company. Presidency Series. A Catalogue and Pricelist.
16932: STEVENS, WALLACE. (LIEBENTRAU (VERT.), H.G.). - Adagia.
16674: STEVENS, WALLACE. (LIEBENTRAU (VERT.), H.G.). - Adagia.
271197: (BEES). STEVENS, FRANK - Avonturen in het bijenland. Uit het Engelsch vertaald door Christine Doorman.
265032: (SLAUERHOFF, J.). STEVENS, JAN - Herfst in de Lente. (Met een houtsnede van Bert Bouman).
272851: STEVENSON, R.L. - Little feet along the floor.
266757: STEYNEN, JOB - Vroolijke verhalen.
277772: STIELER, ADOLF - Adolf Stieler's Handatlas über alle Theile der Erde und über das Weltgebäude. 95 Karten. (Compleet, in originele band).
4403: STIP, KEES - Ballade van de honderd vrijers. Met illustraties van C.J. Kelfkens.
258909: (RÖNTGEN, JOHANNES). STIP, KEES - 10 dierkundige dichtoefeningen van Trijntje Fop uit Pennewips nalatenschap vergaard door Kees Stip en op muziek gezet door Johannes Röntgen. (Origineel handschrift).
274468: STIP, KEES - Drie werelden.
22475: STIP, KEES - Dames, dames... Tien limericks.
22324: STIP, KEES - De gnoe.
274213: STIP, KEES - Ballade van de honderd vrijers. Met illustraties van C.J. Kelfkens. (Met opdracht van de schrijver).
278177: STITOU, MUSTAFA - 3017.
204540: STÖCKER, ADOLF - Die sozialen und kirchlichen Notstände in großen Städten. Vortrag gehalten in Stuttgart, den 12. April 1888
266265: STOKE, MELIS, & KAPITEIN NEMO - De schat op Robinson's eiland of Het geld der wijzen.
278100: STOKE, MELIS (= HERMAN SALOMONSON) - Revanche. Gedachten, uitgesproken tijdens het Captain's Dinner a/b. van het M.S. 'Marnix van St. Aldegonde' der Stoomvaart Mij. 'Nederland', na een tocht door Noorsche fjorden.
276083: STOKE, MELIS (= HERMAN SALOMONSON) - Recrutenschool.
204976: (STOFOMSLAG). STOKE, MELIS - Er waren twee koningskinderen. Een vroolijke filmfantasie.
28257: (DEYSSEL, LODEWIJK VAN). STOKVIS, BENNO J. - Van Deijssel (sic) en Kloos Doctor Honoris Causa.
274846: STOKVIS, Z. - Taakje den dienste van het kernwerk. Enkele grepen uit de sociale en economische geschiedenis van de Unie der Socialistische Sowjet Republieken (U-S-S-R).
28208: (DEYSSEL, LODEWIJK VAN). STOKVIS, BENNO J. - Bibliographie betreffende K.J.L. Alberdingk Thijm.
275592: STOLK, SWIP - [Kalender.]
25655: (BOUTENS, P.C.). STOLS, A.A.M. (SAMENST.) - Bibliographie van het werk van P.C. Boutens. Samengesteld door A.A.M. Stols.
25603: (BOUTENS, P.C.). STOLS, A.A.M. - P.C. Boutens als uitgever.
259862: STOLS, A.A.M. - Inleiding tot de hedendaagsche boekkunst in Tsjechoslowakije. Met een voorwoord van Vladimir Slavik. (Met handgeschreven opdracht van Stols).
277588: STOLS, A.A.M. - Handgeschreven, gesigneerde briefkaart aan literatuuragent Hein Kohn.
11436: (BOUTENS, P.C.). STOLS, A.A.M. (SAMENST.) - Bibliographie van het werk van P.C. Boutens. Samengesteld door A.A.M. Stols. (1/27 luxe-exemplaren).
264751: (MARSMAN, H.). A.A.M. STOLS - Laatste ontmoeting met H. Marsman te Rome 21-23 april 1934. (Voorzien van noten [door C. van Dijk]).
601: STORM, THEODOR - Zehn Gedichte. Ausgewählt von Alfred Karl Kossmann und Reinold Kuipers. (Met een zeefdruk door V.H. Elenbaas op het omslag).
270124: STOWE, HARRIET BEECHER - Uncle Tom's Cabin; or, Life among the Lowly. With a Sketch of the Life of the Reverend Josiah Henson, Generally Known as "Uncle Tom". With numerous illustrations.
278423: STRACHEY, LYTTON - First and Last Will and Testament.
8949: STRATEN, HANS VAN - Het mes tussen de ribben. Een verzameling moordenaarskritieken.
20411: STRATEN, HANS VAN - De sierlijke benen van Riek Koetsier.
265033: (SLAUERHOFF, J.). STRATEN, HANS VAN - Herfst in Holland.
20414: STRATEN, HANS VAN - Droomcensuur. Gedichten 1946-'78.
251155: STRAUSS, FR. - De doop in de Jordaan. Een tafereel uit de tweede eeuw der Christelijke Kerk. Uit het Hoogduytsch door wijlen vrouwe A. Kleyn, geb. Ockerse. Tweede uitgave. De vertaling herzien door Nicolaas Beets.
257216: STRAWINSKY, IGOR - Svadebka. = Les noces. Scènes chorégraphiques russes avec chant et musique composées par Igor Strawinsky. Version française de C.-F. Ramuz.
205954: STRAWINSKY, IGOR - Igor Stravinsky. Miniature Essays.
10037: STREUVELS, STIJN - De oude Wiking. Met houtsneden van Jozef Cantré.
268899: (WILDE, OSCAR). STUART-YOUNG, J.M. - Osrac, the Self-Sufficient and Other Poems. With a Memoir of the Late Oscar Wilde (Portraits and fac-simile letters).
273922: STUDENTEN - Een demokratisch land - een demokratisch onderwijs.
273920: STUDENTEN - Niet knoeien, demokratiseren! V.V.S. betoogt te Gent op 2 februari 1966.
271893: STUDENTENALMANAK - Almanak van het Amsterdamsch Studentencorps voor het jaar 1887 en 1890 (2 almanakken).
274649: STUDENTICA - Curiöse Inaugural Disputation von dem Recht/Natur/Eigenschafften/Privilegiis und Praerogativen des Heut zu Tage bey Hohen und Niedrigen weit und breit regierenden Cornelii. Welche unter dem Praesidio des durch und durch gelahrten/tieffsinnigen und weitberühmten Herrn Vespasiani Curidemi, omnium facultatum Doctoris & p.t. Collegii Corneliani Vicarii & c. Pro Gradu Privilegiis in dignitate A-Corneliorum rite capessendis in Collegio subterraneo, vulgò im Wein-Keller/ zur o¨ffentlichen Ventilation wider die Melancholicos darstellet Fabius Jocosus Rufiander Hierosolymitanus, Utriusque Vini ac Cerevisiae Candidatus.
273919: INTERNATIONAL UNION OF STUDENTS - Twee politieke affiches 1965-1967.
276891: STUDIO, THE - The Studio. Vol. XLVII (Juli-september 1909). Britse editie met Franstalige samenvattingen.
204973: STUIVELING, GARMT - Het vraagstuk van de vrede.
18934: STUIVELING, GARMT - Bij Nederlands bevrijding. (Met een houtgravure van Jan Th. Giessen). (Gesigneerde luxe-uitgave).
267158: (PERK, JACQUES). STUIVELING, PROF.DR. G. - De wording van Perks 'Iris'. Met facsimile's van alle handschriften.
273612: STUTTERHEIM, C. - Kwatrijnen in mineur. (Bezorgd door en met een nawoord van R. Breugelmans en S. Dresden).
275642: (DOGS). STÜVEN, W.S. - De hond. Zijn lichaamsbouw en zijne inwendige organen. Aanschouwelijk voorgesteld door 5 gekleurde, beweegbare platen en verklarenden, geïllustreerden tekst voor fokkers en liefhebbers van honden.
277967: STUYVAERT, VICTOR - Het daghet in den Oosten, en twee andere balladen. Met inleiding door Dr M. Deruelle en houtsneden van V. Stuyvaert.
251106: (WOESTIJNE, KAREL VAN DE). SUCHTELEN, NICO VAN - Getypte brief aan 'Waarde Heer [Johan] de Meester'.
271529: (OTTOMAN COINAGE). SULTAN, JEM - Coins of the Ottoman Empire and the Turkish Republic: A detailed catalogue of the Jem Sultan collection. (2 vols in slipcase).
277227: SUMATRA - Collectie van 9 originele zwartwitfoto's, ca. 1925.
276102: (HERINGA, P.M.). SUPERVIELLE, JULES - L'Homme de la Pampa.
254036: SUPERVIELLE, JULES - Débarcadères. La Pampa - Une Paillote au Paraguay - Distances - Flotteurs d'Alarme. (Édition revue et augmentée).
204757: SUPERVIELLE, JULES - Débarcadères. La Pampa - Une Paillote au Paraguay - Distances - Flotteurs d'Alarme.
204531: SURÉN, HANS - Selbstmassage, Pflege der Haut. Für alle Leibesübungen, für alle Berufe, für Männer und Frauen.
266523: (CRIMINOLOGIE). SURINGAR, W.H. - Bezoeken in de gevangenis, of voorlezingen en toespraken, gehouden in den kerker. Eene bijdrage tot teregtwijzing en verbetering van gevangenen, en tot de kennis van derzelver toestand en karakter. Tevens bevattende eenige merkwaardige bijzonderheden en karaktertrekken uit het leven van gevangenen en uit de gevangenis ontslagenen.
272941: SUTHERLAND-LEVESON-GOWER, GEORGE GRANVILLE WILLIAM - Autograph Letter Signed 'Sutherland' and dated 'Dunrobin Sept. 15 1883'. With two contemporary photos.
258704: SWARTH, HÉLÈNE - Natuurpoëzie. (Met handgeschreven opdracht aan W.L. Boldingh-Goemans).
25264: SWARTH, HÉLÈNE - Liedeken van Vrouwenleven. (Op muziek gezet door Henriette J. van den Brandeler).
273179: SWARTH, HÉLÈNE - Dolorosa. (&) Mara. (Uitgave in heelleer).
269884: SWARTH, HÉLÈNE - Twee verzen voor tenor met klavierbegeleiding. (Op muziek gezet door Tom de Vries).
273416: SWARTH, HÉLÈNE, J. KNOPPERS WKZN E.A. - Mozäiek. Vertellingen voor jongens en meisjes.
25196: SWARTH, HÉLÈNE - 'Septembervelden'.
263291: SWARTH, HÉLÈNE - Morgenrood. Feestuitgave in beperkte oplaag 25 October 1929.
277231: SWERTZ, ANDRÉ - Collectie van 25 antiquariaatscatalogi.
30563: (KRIMPEN, HUIB VAN). SWIERS, JOS, EN PETER YVON DE VRIES - Huib van Krimpen. 1917-2002.
273075: SWIERS, JOS - De Althaea Pers. 17 augustus 1997 - 17 augustus 2002. Bibliografie.
22611: SWIFT, JONATHAN - Directions to servants. (Met 24 tekeningen van Mart Kempers).
251010: SWINKELS, CAREL - Floris en de Muzemannen. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
267789: SWINNERTON, FRANK - Autograph Letter Signed to Amy Dawson-Scott about Hugh Walpole, dated "March 19 in 1919".
267816: SWINNERTON, FRANK - Autograph Note, a Review of his book Summer Storm.
273975: SYMONS, ARTHUR - Aubrey Beardsley. With sixteen plates.
269801: SZÉKELY-LULOFS, MADELON, ALS: MADELON LULOFS - Kumipuu. Romaani Sumatran saarelta.
265369: SZÉKELY, LÁSZLÓ, & SZÉKELY-LULOFS, MADELON - Tropenfieber. Roman. (Met opdracht van M. Székely-Lulofs).
267490: SZÉKELY-LULOFS, MADELON - Hladová výprava. Z holandštiny preložila Lída Faltová. (Tsjechische vertaling van De Hongertocht).
278367: TACITUS, PUBLIUS CORNELIUS - [Germania]. Antiquitates Germanicae of Hoogduitsche Oudtheden; waar in de gelegentheid en zeeden der Germaanen, beschreven door Tacitus, naaukeurig verklaart, en met printverbeeldingen opgeheldert worden: Benevens H. Grotius verhandeling van de Oudtheid der Batavische Republyk.
258057: (SOFTIES, DE). TAJES, JUAN CARLOS, MICHIEL BOLLINGER E.A. - Amicitia '83.
278047: TAJIRI, SHINKICHI - Spiegel mit Erinnerungen. Shinkichi Tajiris Wiederentdeckung der Daguerrotypie. (Met gesigneerde opdracht).
272760: (BERGENSE SCHOOL). TALMA, P., & C.A. WIJNSCHENK DOM - Over de Nieuwe Kunst. Vier lezingen.
275758: (HANSEN, JOSEPH, A.O.). TANGENTS - Tangents. Vol. I Nr. 12, September 1966.
270993: TASSO, TORQUATO - Zanzara - Mosquito - Mug/ Invidia la Morte di una Zanzara.
276215: TATIOS, ACHILLEUS - De liefdesperikelen van Leukippe en Kleitofon. Vertaald en toegelicht door Hein L. van Dolen.
265370: (BOREL, HENRI; VALÉRY, PAUL). CHENG TCHENG - Mijn moeder. Met een voorrede van Paul Valéry van de Académie Française. Geautoriseerde vertaling uit het Fransch door Henri Borel.
266755: TCHERNYCHEWSKY, N.G. - Que faire? Roman.
267502: TEDING VAN BERKHOUT-VAN TAACK TRAKRANEN, S.W. VAN - Het berouw. Een visioen van de Goddelijke Liefde tegenover den zondaar, het lijden en het geluk.
253341: (MASEREEL, FRANS). TEIRLINCK, HERMAN - Ave. Met [zes] houtsneden van Frans Masereel.
275367: (WARMELO). TEIRLINCK, HERMAN - De wonderbare wereld.
275682: TEISTER, ALAIN, & PETER VOS - Wonderbaarlijke waar gebeurde ontsnapping van de heer P.
250447: TEISTER, ALAIN - De ziekte van Chopin. Gedichten.
9965: TEMPEL, RUD - De groote illusie.
266568: TEMPEL, RUD - De groote illusie. (Deluxe copy on Japanese paper).
276657: TEMPLE, SHIRLEY - Plaatjesalbum met afbeeldingen van Shirley Temple, aangelegd in de jaren 30.
265566: (ALICE). TENNIEL, JOHN - Handwritten letter to 'Dear Miss Heywood'.
276601: TENNYSON, ALFRED LORD - In Memoriam, by Alfred Lord Tennyson, A. H. H. 1811-1833.
22165: TENNYSON, ALFRED LORD - Tears, idle tears.
268782: TENNYSON, ALFRED LORD - Tennyson's Henoch Arden door Soera Rana. (Translation into Dutch).
263868: TENTIJE, HANS - Getypte brief aan 'Geachte heer [K.] Lekkerkerker'.
253048: (SLAUERHOFF, J.). TERBORGH, F.C. - Slauerhoff. Herinneringen en brieven.
263295: TERBORGH, F.C. - Le petit château.
19506: TERBORGH, F.C. - El gran cañon. (Met 6 tweekleurenlitho's van Jenny Dalenoord).
251297: TERGAST, NES - Handgeschreven briefkaart aan 'Beste Jan [= Gerard den Brabander]'.
274475: TERLOUW, JAN - Getypte en gesigneerde brief aan een uitgeverijredacteur, gedateerd '9 juni 1984'.
271220: TERSTEEG, J. - Tien onvruchtbare jaren.
266494: TETTERODE - Grafische mededeelingen. 19 nummers van de eerste drie jaargangen.
278238: (MENSENHAAR). TEUTSCHMANN, JACOB - Die letzten Tage unserer innigstgeliebten Eltern, Jacob und Maria Teutschmann in der Mitte Ihrer geliebten Kinder, Franz, Antonia, Jacob und Maria.
273120: TEX, E. DEN - In memoriam patriae.
269990: TEX, E. DEN - Schipbreuk.
276773: ART DECO-TEXTIELKUNST - Veertig storsontwerpen van mejuffers Mary Gagarine, Yvette Hanarte, Paula Spanoghe, Marie L. Simoens, Emma Willems.
272802: (KUYPER, BUBB). TEYLINGEN, A. VAN - Van een kind dat geen kaes en at.
276314: THEATER - Bladen van den Stadsschouwburg. Jg. 2, nr. 1-4, 1921.
274979: THEATER - Onze tooneelspelers. Portretten en biografieën. (2e geheel herziene druk).
271083: CINEMA EN THEATER - Cinema en Theater. No. 110-156 (1923).
275925: PASSAGE-THEATER - Passage Nieuws. (Met filmprogramma vanaf 15 September 1933).
276317: THEATER - Bladen van den Stadsschouwburg. Jg. 1, compleet in losse nummers, 1920-1921.
277013: ODEON-THEATER - Gezelschap van het Theater Odeon onder leiding van Louis Chrispijn Jr., Nico de Jong en Eduard Veterman. Speelseizoen 1925-1926.
275851: PASSAGE-THEATER - Passage-Revue 2e Jaargang No. 31, 12 Juni 1931.
271084: CINEMA EN THEATER - Cinema en Theater. No. 105-156 (1923).
275852: PASSAGE-THEATER - Passage-Revue 2e Jaargang No. 5, 5 December 1930.
265459: RUSSIAN THEATRE - Three issues of Russian theatre weeklies (1920's).
276159: THEOKRITOS - Idyllen en epigrammen. Vertaald en ingeleid door A. Maria van Erp Taalman Kip.
276216: THEOPHRASTOS - Karakterschetsen. Ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Hein L. van Dolen. (Linnen met stofomslag).
277312: THIE, HARRY - Een huis zonder dak. Referaat.
110004: THOMAS, DYLAN - Since, on a Quiet Night...
267819: THOMAS E.A., DYLAN - Two score (and then?). A poetical address on the occasion of the fortieth birthday of Lisa.
276632: THOMAS, DYLAN - Gedichten. Vertaald door Henk Tikkemeijer. (Early Dutch translation).
256412: THOMASSEN, KEES - Jenevertypografie. Waarbij gevoegd poëmen van Gezelle, Gorter en Gezellig.
22956: THOMASSEN SR., KEES - Lat-relatie.
203523: TIBULLUS, ALBIUS - Tibull's Elegien lateinisch und deutsch von Friedrich Karl von Strombeck.
276741: (EEDEN, FREDERIK VAN). TIDEMAN, P. - Gesigneerde, handgeschreven brief aan 'Rees' ofwel dr. A.J. Resink.
269852: TIELEMAN, CH.L. - Gedichtenboekje.
269012: TIGGERS, PIET - Zeven liederen bijeengebracht door Piet Tiggers.
276251: FRANSE TIJD - Affiches, annonces et avis divers d'Amsterdam = Advertentiën, aankondigingen en verschillende berigten van Amsterdam. No. 3, 4 January 1813.
277919: EXTAZE. LITERAIR TIJDSCHRIFT. - Aflevering 0 tot en met 32. (Compleet).
275184: GRAFISCH TIJDSCHRIFT - Grafische Revue. 19 losse nummers van juni 1931 t/m juni 1936.
275185: GRAFISCH TIJDSCHRIFT - De Tampon. Orgaan voor de leerlingen en oud-leerlingen der school voor de grafische vakken te Utrecht. 33 losse nummers van februari 1929 t/m maart 1940.
275186: GRAFISCH TIJDSCHRIFT - De Tampon. Orgaan voor de leerlingen en oud-leerlingen der school voor de grafische vakken te Utrecht. 5 verschillende kerstnummers: 1923, 1924, 1934, 1940 en 1947.
275038: REVOLUTIONAIR-SOCIALISTISCH TIJDSCHRIFT - De Anti-Fascist! Orgaan v/d Revolutionair-Socialistische Arbeiders Partij. Afdeling Den Haag. No. 6 (Mei 1939).
273066: VITRUVIUS NOVUS TILBURGIENSIS. - Den Haag, Althaea Pers, 2001.
276686: TILLEMA, MIEKE - Zeereep verboden toegang.
250996: TIMMERMAN, AEGIDIUS W. - Handgeschreven brief aan 'Beste Vic[tor van Vriesland]'.
276482: TIMMERMANS, FELIX - Die Delphine. Eine Geschichte aus der guten alten Zeit. Aus dem Flämischen übertragen von Peter Mertens.
267701: TIMMERMANS, FELIX - Pallieter.
270213: TIMMERMANS, FELIX. (DIJKSTRA, JOHAN) - Ha! Is mij dat een feest.
276483: TIMMERMANS, FELIX - Das Jesuskind in Flandern. Berechtigte Übertragung aus dem Flämischen von Anton Kippenberg.
274043: TIMMERMANS, FELIX - Delfíni. (Vertaling van Anne-Marie).
273413: TIMMERMANS, FELIX - Selský žalm. Román.
271702: TIMMERMANS, FELIX - Pallieter. (Luxe-exemplaar van de Tsjechische vertaling).
270248: TIMMERMANS, FELIX. (DIJKSTRA, JOHAN) - Ha! Is mij dat een feest.
276447: TIMMERMANS, FELIX - De zeer schoone uren van Juffrouw Symforosa, Begijntjen.
273289: TIMMERS, OSCAR - Dromen van stof. (Met twee linoleumsneden van Angèle Reinders).
271774: (ONANISM). TISSOT, S.A.A.D. - L'Onanisme, dissertation sur les maladies produites par la masturbation, par Tissot. Nouvelle e´dition revue, corrigée, entièrement refondue, augmente´e des travaux des me´decins modernes, et suivie du poe`me intitule´: Onan, ou le Tombeau du Mont-Cindre, par Marc-Antoine Petit, de Lyon.
262855: (ONANISMUS). TISSOT, S.A.A.D. - Het onanismus of verhandeling over ziekten, oorsprongklyk uit de zelfbesmetting. Naar den zesden druk vertaald uit het Fransch van den Heere Tissot.
252265: (ONANISMUS). TISSOT, S.A.A.D. - Verhandeling over de kenmerken, oorzaken, toevallen, behoedmiddelen en geneeswijze van het onanismus, of de zelfbesmetting, door den heer Tissot. Vermeerderd met een aanhangsel en op nieuw verbeterd door H.J. Schouten, Med. Doct. te Amsterdam.
274771: TOERGENJEW, I.S. - Senilia. Dichtungen in Prosa von Iwan Turgenjew. Nach dem russischen Original übersetzt von Wilhelm Henckel. 2. Auflage.
275526: TOERGENJEW, I.S. - De huisgeest. Een fragment op papier opgedragen en aangeboden door de Papierhistorische Collectie aan haar oprichter Henk Voorn ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag 29 september 1996.
31464: TOETTSJEV, F.I. - Najaarsavond.
276444: TOLLENS, L.J.A. (RED.) - Warnasarie. Indisch Jaarboekje 1854.
31487: TOLLENS CZN., H - Nieuwjaarsgroet voor 1809.
273447: TOLLER, ERNST - In de boeien. Werk van Ernst Toller. (Translated into Dutch by Margot Vos & Joan Timmer).
252112: TOLMAN, RONALD - Kunstmatige ademhaling. (Met illustraties van de auteur).
270355: TOLSTOI, LEO N. - Wat is Religie en waarin bestaat haar wezen?
272730: TOLSTOI, LEO - Drie legenden. Gruwelen van Kitjinef.
264543: (BIESHEUVEL, J.M.A.). TOLSTOI, LEO - Gesprek met een voorbijganger. Vertaald en toegelicht door Kees Verheul. Met een tekening door Maarten Biesheuvel.
273819: TOLSTOJ, ALEXEJ N., & P.E. SCHTSCHEGOLEW - Rasputin oder die Verschwörung der Zarin. Ein Stück Weltgeschichte in fünf Aufzügen und einem Vorspiel.
276292: TOMMASINI, A.R. - XXX Plus One, This Being a Listing of The Owners of Tommy's Thirty Books and Other Extraneous Trivia Appertaining Thereto.
275859: TOMORROW, THE WORLD - Skippy Homeier in "Misleide Jeugd" (Tomorrow, The World). (Bladwijzer).
268759: TONEEL - Na tien jaar. Bond van Nederlandsche tooneelschrijvers 1923-1933.
269874: TONEEL - Collectie van 6 handtekeningen van beroemde acteurs uit circa 1920, 5 op briefkaarten en één op een gedrukte dankkaart.
260424: (MEDIAEVAL ILLUSTRATED BOOKS) . TONIOLO, FEDERICA, & GNAN, PIETRO - Splendore nella regola. Codici miniati da monasteri e conventi nella Biblioteca Universitaria di Padova.
277862: TOORN, WILLEM VAN, EN HANS VAN DE WAARSENBURG - Dodemansdagen. (Met een omslag- en titelbladfoto door René Bakker).
273365: TOORN, WILLEM VAN - De aardse republiek.
254942: TOORN, WILLEM VAN - Tekens.
278156: TOORN, WILLEM VAN (TEKSTREDACTIE) - Willem den Ouden. Met bijdragen van Ben van der Velden, Willem van Toorn, Hans van der Grinten, Betty van Garrel, Gijsbert van der Wal, H.H. ter Balkt, J. Bernlef, Rutger Kopland, Ed Leeflang, Nicolaas Matsier, K. Michel, Martin Reints & Ad Zuiderent.
17366: TOORN, WILLEM VAN - Berry.
263324: TOORN, WILLEM VAN - Theole.
268213: TOORNSTRA, KLAAS - In vrije vlucht. Een pleidooi voor de vakantie-eis van het jeugdprogram der A.J.C.
276738: TOOROP, CHARLEY - Gesigneerde, handgeschreven briefkaart aan dr. A.J. Resink.
277239: TÖPFFER, RODOLPHE - Nouvelles Genevoises. Illustrées d'après les dessins de l'auteur. Gravures par Best, Leloir, Hotelin et Regnier. Nouvelle édition illustrée.
263669: (SWARTH, HÉLÈNE). TÖPFFER, RODOLPHE - Nouvelles Génévoises. I.
272684: TOULET, PAUL-JEAN; ÉON, FRANCIS; BERNARD, JEAN-MARC; MARTINEAU, HENRI - Sur un air de Paul-Jean Toulet. Chansons par Jean-Marc Bernard, Francis Éon et Henri Martineau.
255348: TOURNIER, LUC (ENGELS, CHRIS J.H. ALIAS LUC TOURNIER). BROEK, AART G. - Chris J.H. Engels: Proeve van een dossier.
276504: TOURNIER, LUC. - Conversatie voor de prauw. (Met opdracht aan Joekie Broedelet).
271236: (BANVILLE, THEODORE DE). WOODBURYTYPE BY JOSEPH TOURTIN - Théodore de Banville.
253169: TOUSSAINT VAN BOELAERE, F.V. - Het Barceloneesche avontuur. (Met een titelvignet en zes etsen door Marcel Stobbaerts).
205129: TOUSSAINT, FRANZ - Le Printemps meurtri. Illustrations de Dusan Jankovic.
277051: (COINS, ANTIQUE). TRADART - Tradart. Monnaies antiques. Genève, le 8 novembre 1992. Vente publique.
277063: (COINS, ANTIQUE). TRADART - Tradart. Monnaies antiques. Genève, le 18 novembre 1993. Vente publique.
277064: (COINS, ANTIQUE). TRADART - Tradart. Monnaies médailles. De l'antiquité classique à l'ère contemporaine. Collections Baron, Hofer, Sternberg et autres médailliers. Avant-propos de la section Judaïca de Zahava Seewald, conservatrice au Musée Juif de Belgique. Vente aux enchères publiques Bruxelles, le 18 décembre 2014.
277068: (COINS, ANTIQUE). TRADART - Tradart. Monnaies antiques. Genève, le 12 novembre 1991. Vente publique.
271263: TRAKL, GEORG - Lidský žal.
277987: VEERGELD - TRANSPORT - Ordonnantie volgende dewelke ten behoeve van de gemeene saake in den Lande van Holland en Westvriesland volgende den consente van de Staaten van den selven Lande by collecte geheeven sal werden het Veergeld; Ingaande met den eersten January 1750.
275131: TRAVEN, BEN - Lod mrtvých.
274708: (SVENGALI). GEORGE DU MAURIER / HERBERT BEERBOHM TREE - A Souvenir of "Trilby" by Paul M. Potter. The Theatre Royal, Haymarket, on the 30th October, 1895, by Herbert Beerbohm Tree. (Complete with 7 plates).
268966: TREICHLER, ELLA - Gedichte aus dem Nachlass. (Mit Widmung von Rudolf Treichler).
205952: TRENCH, HERBERT - Autograph Quote Signed (1908)
276576: TRINE, RALPH WALDO - Handwritten card signed (1905) with his initials 'R.W.T.' to Max Gysi, a Swiss in London.
277142: DRUKKERIJ TRIO - Drie kerst- en nieuwjaarswensen.
274952: (COHEN, FRÉ). TROELSTRA, P.J. - Mijn afscheid. Rede gehouden op 19 September 1925 op de huldigings-bijeenkomst der moderne arbeidersbeweging in den Dierentuin te 's-Gravenhage.
254640: TROELSTRA, JELLE - Mijn vader Pieter Jelles. Met tekeningen, facsimile's en foto's uit het bezit van de familie.
259698: TROOST, JOOST - Handgeschreven brief aan 'Lieve John & Ping [Riedijk]'.
275174: TROTSKI, L. - Europa en Amerika. (Vertaald uit het Russisch).
258899: TROTZKI, L. - De arbeidersstaat. Thermidor en Bonapartisme.
261603: TROUP, R.S. - The Indian Forest Memoirs. Indian Woods and their Uses. Economic Products Series Vol. 1, Nr. 1.
258139: SWAN TRUCKS (AUTOS À PÉDALES) - Swan Trucks. (Catalogue de commerce).
251126: (WERUMEUS BUNING, J.W.F.). THE REVD DR JOHN TRUSLER - The art of carving. Excerpted from a work entitled The Honours of the Table (1788). (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
270353: TSJECHOW, ANTON - De zwarte monnik (Tsjernyj monach). Vertaald door A. Romein-Verschoor.
278162: TSOTSELIA, MEDEA - History and Coin Finds in Georgia. Sasanian and Byzantine coins from Tsitelitskaro (AD 641).
275747: TURPIJN, JOUKE - Door het IK tijdperk.
270600: TWAIN, MARK - De erfgenaam uit Amerika (geïllustreerd). Vertaald door S.J. Andriessen.
274510: (TYTGAT, EDGARD). ROBERT GUIETTE & EDGARD TYTGAT - Au rêve des fumeurs. Quinze poèmes & quinze lithographies originales.
276297: TYTGAT, JEAN - Achtung, Mützen ab! Verlucht door Paul Eeckhout. Met een suite van dertien teekeningen van Francine Somers.
265167: TYTLER, ANN FRASER - Lucie in Engeland. Een onderhoudend verhaal voor kinderen.
274988: (MEEGEREN, HAN VAN). UBINK, JAN - De Kemphaan. Maandschrift onder leiding van Jan Ubink. Jrg. 3 nr. 6, 7 en 9, September-December 1930.
277548: UDE, JOHANN - Die Mode. Deren Wirkung auf Mann und Frau.
268030: ULBRICH, BERND - Der unsichtbare Kreis. Utopische Erzählungen. (Mit Widmung).
275523: ULRICHS, TIMM - Die Zeitungsannonce als Kunstwerk. 1964/74.
276605: UNGARETTI, GIUSEPPE - Vie d'un homme suivi de La douleur/ La terre promise. Traduit de l'italien et préfacé par Jean Chuzeville. (+ 1 andere titel).
271607: UNGERN-STERNBERG, ALEXANDER VON, ALS: ALEXANDER STERNBERG - De winkeljuffrouw uit den Grooten Bazaar. No. 14, 15 en 21: Een opgelost raadsel./ Een duister geheim./ Een familiegeheim. Naar den Roman van Alexander Sternberg. Bewerkt door Nan.
269370: RADBOUD UNIVERSITEIT - Sint Thomas.
277444: (EERSTE WERELDOORLOG). UNRUH, FRITZ VON - 'Wir aus dem Westen...' en 'Nach der Schlacht'. (Twee Duitse oorlogsliederen in contemporaine doorslag).
261138: UNTERMEYER (SST.), LOUIS. BINNENDIJK, D.A.M., MILLAY, EDNA ST. VINCENT - The Albatross book of living verse. English and American poetry from the thirteenth century tot the present day.
274442: UTRECHT - Publicatie. (Tegen het bouwen van woningen voor arme en onvermogende lieden van buiten de stad).
268340: UTRECHT. (NIMWEGEN, ARJAAN VAN, ALS:) JONGERIUS, MARGREET - De holle stad.
275774: JAARBEURS UTRECHT - Holland's Annual Industries Fair Utrecht.
266763: (GEORGE, STEFAN). UXKULL-GYLLENBAND, WOLDEMAR GRAF - Das revolutionäre Ethos bei Stefan George.
256768: UYL, BOB DEN - Volledig Dichtwerk 1960-1980. (Met een originele, genummerde en gesigneerde litho van Hans Verwey).
277354: UYL, W. DEN - Albert Jongman 18 November 1918-1943. (Gedenkboek ter herinnering aan de 25 jaren waarin Albert Jongman verbonden was aan N.V. Dagblad en Drukkerij De Standaard / Drukkerij Holland N.V. [te Amsterdam].)
253463: UYL, BOB DEN - Opkomst & Ondergang van de Zwarte Trui.
275544: UYLDERT, MAURITS - Naar het leven.
261061: UZANNE, OCTAVE - La Gazette de Cythère. Publiée par Octave Uzanne avec notice historique.
266008: VAAL, AUGUST - 5500 kilometer door de Sowjet-Unie. Mijn reis door Rusland in 1931.
205872: VACQUERIE, AUGUSTE - 8 Autograph Letters Signed.
22603: PATER NOSTER-ONZE VADER - (Het Onze Vader in negen verschillende talen, gekalligrafeerd door Pieter Wetselaar).
277483: NEDERLANDS VERBOND VAN VAKVERENIGINGEN (NVV) - De nieuwe koers. Januari 1937.
275382: VALENTINE, W.H. - The Copper Coins of India. Part 1: Bengal and the United Provinces (&) Part 2: The Panjab and Continuous Native States of Bahawalpur, Baluchistan, Chamba, Kashmir, Patiala, Sirmur.
278432: VALENZA, ROBERTO FRANCISCO - The Clearing Stage.
271788: VALÉRY, PAUL - Variété. I & II. Translated into Czech by Ota Dubský.
256614: VALÉRY, PAUL - Palme.
276582: VALERY, PAUL - Le retour de Hollande. Descartes & Rembrandt. (1/25 luxe op Japans papier).
204141: VALÉRY, PAUL - Existence du Symbolisme.
252471: VALÉRY, PAUL - RONALD DAVIS & RAOUL SIMONSON - Bibliographie des oeuvres de Paul Valéry.
263578: VALÉRY, PAUL - M. Teste. Préface - La soirée avec monsieur Teste - Lettre d'un ami - Lettre de Madame Émilie Teste - Extraits du log-book - Étude et bio-bibliographie par René Lalou.
271796: (PHOENIX - SIMALEAVICH, DAVID). VALÉRY, PAUL - Album de vers anciens. (Deluxe binding of Phoenix Bindery).
273158: VALÉRY, PAUL - Palme. Avec la traduction de Rainer Maria Rilke.
202716: VALÉRY, PAUL - Discours sur Émile Verhaeren.
272801: VALÉRY, PAUL - La jeune parque.
273160: VALÉRY, PAUL - Palme.
21740: VALÉRY, PAUL, EN PETER YVON DE VRIES - Lino. (Met een linoleumsnede van Peter Yvon de Vries).
269823: (LOOY, REIN VAN). VALKHOFF, J. - Twee nieuwe staatsvormen: fascistische en sowjetstaat. Overeenkomst en verschil.
271789: VANBEERS, P.-J. & J.-A. - 2 documenten gedrukt en geschreven op perkament, gesigneerd door L. Desmaisières & Jules Maloub(Brussel, Arendonk, 1840, 1846).
203156: VANDAL, ALBERT - En Karriole à travers la Suède et la Norwége. Ouvrage enrichi de gravures sur bois dessinées par L. Breton d’après des photographies et des croquis.
270192: (ABC-BOEK). VANDÉ, DICK - Het vrolijk ABC gerijmd en getekend.
271135: VANDEL, JEAN-GASTON - Het uur is nog niet gekomen.
252292: VANDELOO, JOS - Woorden met doofstommen.
270328: (ZEELAND). VANDENBERG, JORIS, EN GEMERT, WIL VAN - [Margriet] Cees.
274534: VANDENHOVE, CHARLES - Visie op de stad. Charles Vandenhove in de Stationsbuurt Den Haag.
277596: VANRIET, JAN - Collected Stories. (Met opdracht).
277555: VANRIET, JAN, & FERNAND AUWERA - Mooie, gekwetste ziel. (Met opdracht van Vanriet).
277523: VANRIET, JAN - De groet. (Gesigneerd).
277521: VANRIET, JAN - De testamenten. Verhalen uit de Bijbel. Met schilderijen van Jan Vanriet. (Gesigneerd).
277522: VANRIET, JAN - Testamenta. Voorbereidend werk. Tekeningen & aquarellen 2004-2005. (Gesigneerd).
22650: VANSTREELS, MIEL - Tussen een afscheid.
273030: VANVUGT, EWALD - Rodeo of zuster Bertram.
264044: VARIN, RENÉ - L'Érotisme dans la littérature étrangère. Essai. I. La littérature anglo-saxonne. Morceaux choisis de D.H. Lawrence à H. Miller.
21466: VASALIS, M. - Kinderen. Fragment.
274267: VASALIS, M. - Phoenix. (Met een tekening door Siegfried Woldhek).
269804: VASALIS, M. - Twee gedichten.
274642: (RUSSIA). VAUGONDY, ROBERT DE - Partie septentrionale de la Russie Européenne (&) Partie meridionale de la Russe Européenne, Tartarie Russienne, Petite Tartarie. (Two maps of Russia with color outlining, about 1780).
274643: (POLAND). VAUGONDY, ROBERT DE - Royaume de Pologne. (Map of Poland with color outlining, about 1778).
274644: (RHEINLAND). VAUGONDY, ROBERT DE - Haut et Bas Rhin, Franconie, Souabe. (Karte von dem Rheinland, Frankenland und Schwaben, um 1780).
275591: VAUTIER, BEN - Art = Ben. Stedelijk Museum catalogus nr 543. (Art Catalogue).
272049: VECHTEN, CARL VAN - Spider Boy. A Scenario for a Moving Picture. (Gesigneerde luxe-uitgave).
110093: VEEN, PIET VAN - De gevaarlijke leeftijd.
251511: VEEN, ADRIAAN VAN DER - Geld speelt de groote rol. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
276268: VEEN, JOS VAN - Waarom blijven er nog zooveel priesters in de Roomsche kerk? Een voordracht.
261201: VEEN, ADRIAAN VAN DER - Geld speelt de groote rol.
6078: VEEN, ADRIAAN VAN DER - Geld speelt de groote rol. (Met twee brieven van Van der Veen).
269407: VEEN, ADRIAAN VAN DER - In liefdesnaam. Roman. (Met dossier van en over Van der Veen voor Ivan Sitniakowsky).
274888: (SPIER, JO). VEENENDAAL, WILLEM VAN - Gestroomlijnde zotheid. Band en omslagtekening zijn van Jo Spier. Gé Hahn illustreerde de tekst.
22710: VEENSTRA, J.H.W. - Haikoes te geef.
100179: VEERKAMP, JOOST, EN RENÉ STOUTE - Werklust. Met een tekening van Joost Veerkamp.
273642: VEERKAMP, JOOST - Het postzegelalbum van Joost Veerkamp. Silver Edition.
10151: VEERKAMP, JOOST & RENÉ STOUTE - Werklust. (Met twee illustraties door Joost Veerkamp.)
31469: VEGA, LOPE DE - Soneto de repente. Sneldicht in sonnet-vorm.
271043: VEILINGCATALOGUS - Catalogus van de Belangrijke Publieke Verkooping van Zeer Fraaie Meubilaire Goederen te samen gevoegd in de Villa "Austria", Van Stolkweg 29a, 's-Gravenhage, op Dinsdag 30 November 1937 en Woensdag 1 December 1937 (...).
262248: (SPIER, JO). VELDKAMP, B., C. EN J. - Ieder heeft z'n levensliedje. Woorden: B. Veldkamp. Muziek: C. Veldkamp. Verzameld door J. Veldkamp.
273254: VELICKOVIC, VLADIMIR - Geboorte. Originele kleurenlitho.
6873: VELTMAN, MARTIN - Negentien villanellen.
275772: (AVIATION). VELZEN, A.A.N.M. VAN - De voornaamste vliegmachines en haar motoren.
256603: VENERIS CAP. O.F.M., FRATER - Speels ABC. Ter onderrichting aan de jeugd.
272758: (MÖSSLY, JAAK). VAN DE VENNE, JEF - Joseph Lefebvre en zijn werk.
277782: VER HUELL, ALEXANDER, ALS 'ALEXANDER V.H.' - Zoo zijn er. (&) Zoo zijn er. Tweede gedeelte.
277792: VER HUELL, ALEXANDER, ALS 'ALEXANDER V.H.' - Afspiegelingen. Schetsen uit de portefeuille van Mr. A. Ver Huell.
15116: VERBOGT, THOMAS - Opluchting.
257476: VERBOGT, THOMAS - Promotiedromen. Met een woord vooraf van Frans Kusters.
266929: VERBOGT, THOMAS - De Tucht.
253366: VERCAMMEN, JAN - Drie suite's. Verzen. Met illustraties van Nelly Degouy.
266519: BORCHGRAVINNE VAN VERGI - De Borchgravinne van Vergi, middelnederlandsch gedicht uit het begin der 14de eeuw, op nieuw naar het handschrift uitgegeven. (Met twee latere edities).
271891: BORCHGRAVINNE VAN VERGI - De Borchgravinne van Vergi, middelnederlandsch gedicht uit het begin der 14de eeuw, op nieuw naar het handschrift uitgegeven.
276970: VERGILIUS MARO, P. - Het verhaal van Aeneas. Vertaald door M. D'Hane - Scheltema.
270167: VERHAEREN, EMILE, GEORGES RODENBACH, MAX ELSKAMP, MAURITS MAETERLINCK, ALBERT MOCKEL, CHARLES VAN LERBERGHE, JULES DELÂCRE & ODILON-JEAN PERIER - Osm básníku z Belgie. Výbor z belgické poesie francouzského jazyka. (Acht Franstalige Belgische dichters, vertaald in het Tsjechisch).
276151: VERHAEREN, EMILE - Les blés mouvants. Poèmes.
255337: (TEIGE, KAREL). VERHAEREN, EMILE - Svítaní.
264158: VERHAGEN, HANS - Krantenknipsels. (30 stuks).
31477: VERHEUL, KEES - Werk in uitvoering, het begin.
271051: VERHOEVEN, NEL M.C.M. - Zede preken. Tekeningen.
270003: VERHOEVEN, NICO - Collectie van 10 kleinere uitgaven en toebehoren.
264051: VERHOEVEN, BERNARD - Pax hominibus. Gedichten.
262711: VERHOEVEN, CORNELIS, & EVERT VAN DIJK - Probatio pennae.
273209: VERHOOG, AAT - Strand II. Originele kleurenlitho.
267694: VERKADE - Verkade's bonbons. (Reclame).
273157: (WERKMAN, H.N.). VERKADE, EDUARD - Shakespeare's Hamlet als leesdrama.
277655: (REVE, GERARD). EMO VERKERK - Portretten van Gerard Reve.
277666: (WIJNBERG, NICOLAAS). VERKUYL, H.J. - Verdiepingen in taal.
261506: VERLAINE, PAUL - Odes en son honneur.
271140: (SCHEVENINGEN). VERMAAS, J.C. - Geschiedenis van Scheveningen. (Originele uitgave).
262531: VERMEER, ARIE - Het kleine grote-boerenlulle-boekje of Bij ons in Lulbroek.
272326: VERMEULEN, BRAM - Jan Lul en de flauwe kultuur!
270837: VERMEULEN, MATTHIJS - Het avontuur van den geest. De plaats van den mens in dat avontuur.
260942: VERMEYLEN, AUGUST - Twee vrienden.
275707: VERNOU, PIETRO - I Padroni del Cielo. (Illustrated Italian science fiction novel).
273577: NAZI-VERORDENING - 5 formulieren.
268091: VERRIPS, GER - Goede grond.
266694: VERSCHAEVE, CYRIEL - Geboorte van Christus.
250840: VERSPOOR, DOLF QUEVEDO, FRANCISCO DE - Gedichten van Quevedo. (Met opdracht aan Djoeke Eringa).
274439: VERSPOOR, DOLF - Schein und Zeit. (Ephemeride van Theo van Baaren).
277193: VERSPOOR, DOLF - De maanden onzer jaren van Folgore da San Gimignano.
270691: VERSTAPPEN, ANNEMARIE - Twee gesigneerde fotokaarten in envelop.
273265: VERSTRAETE, A. - Herinneringen aan mijne reis naar Londen 14n-22n September 1881.
263977: VERVE. (CO WESTERIK (TYPOGRAFIE)) - 5 Jaar VERVE. Haagse schilders en beeldhouwersgroep. Expositie Postmuseum 1956.
265475: VERWEY, KEES - Het atelier van Kees Verwey. Gefotografeerd door Nico Koster. Tekst Peter Berger.
271855: VERWEY, ALBERT - 'Schei uit, gy met uw juichen, met uw klagen!' (beginregel). Handgeschreven gedicht.
273517: (ZILVERDISTEL). VERWEY, ALBERT - Het eigen rijk. (Met prospectus).
252256: VERWEY, ALBERT - Handgeschreven brief aan 'Geachte Heer [= J.J. Bekaar]'.
19389: VERWEY, ALBERT - Letterkundige kritiek. Frederik van Eeden. Ellen. Johannes Viator.
2258: VERWEY, ALBERT - Het lijden aan de tijd. Antwoord op een vraag van de Kouter-redactie.
275451: (FENS, KEES). VERWEY, ALBERT - De stijl van Hooft's historiën. Opmerkingen over Kunst en Literatuur-onderwijs.
271412: VERWEY, ALBERT - Um Mitternacht. (Op muziek gezet door Leander Schlegel).
22929: VERWEY, ALBERT - Een brief van Jacob Geel [aan R.C. Bakhuizen van den Brink] uitgegeven door Albert Verwey. (Met handgeschreven opdracht van Verwey).
274229: VERWIJS, E., EN J. VERDAM - Middelnederlandsch woordenboek. (Compleet in 11 delen).
276049: VERZETSKRANTEN - Collectie verzetskranten.
267794: VESTDIJK, S., PIA, PASCAL, & E. DU PERRON - De zwanen van Gistoux. Drie gedichten rond een landgoed vertaald en toegelicht door Kees Snoek. Les cygnes de Gistoux. Trois poèmes autour d'un domaine traduits et présentés par Kees Snoek.
259993: VESTDIJK, S. - De bruine vriend. (Met vijf originele etsen van Simon Koene).
22617: VESTDIJK, S. - Barioni en Peter. (Met illustraties van Mart Kempers).
266002: VESTDIJK, S. - Kunstenaars en oorlogspsychologie. (Exemplaar van A.M. Mertens).
277787: VESTDIJK, S. - The Garden where the Brass-band played. With an Introduction by Hella S. Haasse. (Translated by A. Brotherton).
275263: VESTDIJK, S. - A rum szigete. Regény.
271257: VESTDIJK, S. - El Greco, malír absolutna.
24790: VESTDIJK, S. - Vrouwendienst.
266196: VETERMAN, EDUARD - Het laatste tournooi.
277324: VETH, CORNELIS - Prikkel-idyllen. Eerste (&) Tweede deel.
274465: VETH, JAN - Portret van P.L. Tak. (Originele lithografie).
270379: VETH, JAN - De zwerver spreekt en andere gedichten. (Met inleiding van Willem Kloos).
274457: VETH, JAN - Portret van Willem Leyds. (Originele lithografie).
28048: (PALLADIUM). VETH, JAN - De zwerver spreekt en andere gedichten. (Met inleiding van Willem Kloos). (Met handgeschreven opdracht van Jan Veth aan Henriëtte Heldring).
274438: VETH, CORNELIS - Parodieën. Eerste (&) Tweede Reeks. (Handgekleurd door de schrijver).
271907: VETH, CORNELIS - Parodieën. Eerste (&) Tweede Reeks. (Handgekleurd door de schrijver).
254526: (VRIESLAND (VERT.), VICTOR VAN). SWINBURNE, A.G. - Chastelard. Tragedie.
265756: (VRIESLAND (VERTALING), VICTOR VAN). ZUYLEN, BELLE VAN - Geschiedenis van Caliste. Uit het Fransch vertaald en ingeleid door Mr. J.C. Bloem.
273574: VICTORIA, QUEEN - Empty envelope addressed in Queen Victoria's own handwriting to the Duchess of Sutherland.
261109: VIDAL, GORE - Original press photo.
254967: VIELÉ-GRIFFIN, FRANCIS - La rose au flot. Légende du Poitou.
255425: VIELÉ-GRIFFIN, FRANCIS - PHOCAS - Oeuvres. III. L'ours et l'adresse - Saint Martinien - Phocas le Jardinier - Saints Marguerite de Cortone - La rose au flot - L'amour sacré.
277056: VIETNAM - Large map of Vietnam (1978). 1:2 000 000.
15689: VIGNY, ALFRED DE - Laurette ou le cachet rouge. (Met 5 houtgravures van Maarten de Jong).
31468: VIGOLEIS THELEN, ALBERT - Herfst.
251401: VIGOLEIS THELEN, ALBERT - "voor bobby s.". Gedicht voor Helmut Salden. (Met een toelichting door Dr. L. Fiethen).
205795: VILLATTE, CÉSAIRE - Parisismen. Alphabetisch gerangschikte verzameling der eigenaardige zegswijzen van het Parijsche argot. Supplement op alle Fransch-Nederlandsche woordenboeken. Bewerkt naar [de Duitse uitgave van] Césaire Villatte [door H.W.F. Bonte].

Next 1000 books from Antiquariaat Fokas Holthuis (ILAB/NVVA)[an error occurred while processing this directive]

9/14