Antiquariaat Fokas Holthuis (ILAB/NVVA)
Daal en Bergselaan 78, 2565 AG Den Haag (BY APPOINTMENT ONLY) Tel:. +31 (0)70 346 60 20 Mob.: +31 (0)6 5329 7017            Email: fokas@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
276408: SOUFFRANCE, Jacques - Le Couvent de Gomorrhe. Roman historique.
275447: (BRUNELLESCHI, Umberto). SOULAGES, Gabriel - Le malheureux petit voyage. Agrémenté de quinze illustrations en couleurs de Brunelleschi. (Pochoirs deluxe).
279909: SPAAN, Peter - De verheerlijking. In Parijs. De stad en het onbevlekte. (1/70 exemplaren).
31804: SPAAN, Peter - De verheerlijking.
276537: SPEENHOFF, J.H. - Tiende bundel liedjes, wijzen en prentjes met piano-begeleiding door Willem Landré.
267016: SPEENHOFF, J.H. - Het laatste tandje. Woorden en muziek van J.H. Speenhoff met pianobegeleiding.
276538: SPEENHOFF, J.H. - Negende bundel liedjes, wijzen en prentjes. Met piano-begeleiding door Willem Landré.
278721: SPEL - Het uilenbord / Jeu de la chouette.
265442: (GRUNBERG, Arnon). Manès SPERBER - Socrates. Roman, drama, essay. Vertaald door Gerrit Bussink.
281752: SPIELZEUGE - Deutsche Spielwaren-Zeitung. 31. Jahrgang Heft 4, 30. März 1940.
261561: SPIER, Jo - Het tweede leven. (De Bijenkorf).
281153: SPIER, Jo - Teekeningen.
281154: SPIER, Jo - De rivier - De kermis - Dorst en drinken no. 1. Drie grootformaat-publicaties.
278542: SPIER, Jo - Collectie kleine publicaties.
281148: SPIER, Jo - Om den hoek van Europa. Met de N.V. Stoomvaartmaatschappij "Nederland" naar Southampton, Wight, Algiers, Nice (Villefrance) en Genua v.v.
271902: SPIER, Jo - Kalender voor 1935.
277802: SPIER, Jo - 1001 manieren om u te beveiligen.
278275: SPIER, Jo - Als een hond dít kan leren......
278277: SPIER, Jo - Het Marshall-plan en u.
278286: SPIER, Jo - Bijtje, zoem, zoem!!
278314: SPIER, Jo - Wat zou het zijn dokter? Aangeboden bij het 60 jarig bestaan van Nutricia.
265130: SPIER, Jo - Dit is een boekje voor de lange avonden. Dit boekje is voor alle menschen van belang, behalve voor nachtwakers.
281151: SPIER, Jo - Kalender voor 1939.
280269: SPIER, Jo - Leuk voor later. Elseviers Sportalbum.
205186: SPIER, Jo - Er bestaat zoo weínig, zoo verschríkkelijk weinig duurzame glans op de wereld....
266298: SPIER, Jo - ... Als we niet hélemaal van de kaart willen raken.
258486: SPIER, Jo - Tegen... (helpt Aspirin!!! de échte, met het Bayer-kruis!!!!)
271034: SPIERDIJK, Jan - Andermans roem.
274215: SPIERDIJK, Jan - XVI sonnetten.
259982: SPIERDIJK, Jan - XVI sonnetten. (Met handgeschreven opdracht aan Harry Brander).
272798: (ROMANÉE). SPIESS, Friedrich - Vom Sinn und Wert des Handpressendruckes.
266612: (DE HEUVELPERS). SPINOZA, Benedictus de - Tractatus Politicus.
278160: (DE HEUVELPERS). SPINOZA, Benedictus de - Tractatus Politicus.
257376: SPINOZA - Brief van Spinoza aan Lodewijk Meijer, 26 juli 1663. Uitgegeven door A.K. Offenberg.
272640: SPIRE, André - Refuges. Avec neuf bois gravés de Maurice Savin.
279125: SPIRITISME - Eere diploma van het Spiritistisch Genootschap Veritas te Amsterdam.
259436: NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN - Huwelijk H.K.H. Prinses Juliana - Z.D.H. Prins Bernhard 7 januari 1937. Dienstregeling Nederlandsche Spoorwegen.
280397: SPOORWEGEN - Speciale dienstregeling voor militairen op 10 augustus 1887.
278713: NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN - N.S.-A.T.O. Verslag van de door den heer Ir. W.F.H. van Rijckevorsel, chef van de Dienst van Vervoer en Handelszaken op 16 September 1935 gehouden lezing en de daarop gevolgde gedachtenwisseling over: bediening van het goederenvervoer door de Nederl. Spoorwegen in samenwerking met de A.T.O. en van Gend & Loos.
14200: SPRINGER, F. - Van K.B. naar KB. Een mijmering.
24784: (DRS. P. als:) Geo STAAD - Grink.
276169: STAATSALMANAKJE - Jaarboekje voor de ambtenaren bij de departementen van Algemeen Bestuur, Hooge Colleges van Staat en andere Rijksinstellingen te 's-Gravenhage. 1937-1938.
275391: STAATSCOURANT - Nederlandsche Staatscourant. Nr. 300 + 306, 20 en 28 December 1826.
277481: R.K. STAATSPARTIJ (R.K.S.P.) - Voor God, gezin en vaderland.
277502: R.K. STAATSPARTIJ (R.K.S.P.) - Het groote gezin beschermen. Partijprogram hoofdst. 1 art. 1.
22609: STÄHLIN, Jakob von - Originalanekdoten von Peter den Grossen. Aus dem Munde angesehener Personen zu Moskau und Petersburg vernommen und der Vergessenheit entrissen von.
281342: STALLER, Ecco - Brieven uit Apeldoorn.
279847: STANDARD, Paul - Our Handwriting. (Inscribed to Huib van Krimpen).
266072: STAP, I. - Cijfers en feiten. Gids voor het politieke en sociale leven. 19e jaargang october 1938-1939.
281858: STARING, A.C.W. - Gedichten. Eerste stuk. (Met handgeschreven opdracht).
273898: STARKE, Ottomar - Schippeliana. Ein bürgerliches Bilderbuch. Mit einem Vorwort von Carl Sternheim.
281163: STASSAERT, Lucienne - Keerpunt.
281164: STASSAERT, Lucienne - In de laai van het vuur. Camille Claudel, een verhaal in verzen.
281371: STASSAERT, Lucienne - Blind vuur.
281370: STASSAERT, Lucienne - Tussen water en wind.
273598: CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK - Statistiek der inkomens en vermogens in Nederland 1939/1940.
281500: STEDMAN, Edmund Clarence - Poems, Lyrical and Idyllic.
279147: STEEGSTRA, Jos - Oss. (Met een originele, genummerde en gesigneerde zeefdruk van Ton Maria Nijhof).
260354: (OSS). STEEGSTRA, Jos - Oss. Een gedichtenreeks en een zeefdruk. (Met een originele, genummerde en gesigneerde zeefdruk in kleur door Ton Maria Nijhof).
279258: STEEMERS, Wijnand - Haaknagels. 72 aforismen.
255585: STEEN, Eric van der - Finishing touch. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
24516: STEEN, Eric van der - Loosdrecht. (Met opdracht).
19523: STEEN, Eric van der - Zestien kwatrijnen uit 'Het leven in vakken'. (Met 16 gekleurde tekeningen in zeefdruk van Atie Siegenbeek van Heukelom).
24509: STEEN, Eric van der - In het huis van den dichter. (Met handgeschreven opdracht aan Max Schuchart).
24510: STEEN, Eric van der - Finishing touch.
281849: (KOOKBOEK). STEENSMA RZn., Romke - Recepten voor het oventje "De Eenvoud".
277612: (LEENEN, Ben). STEENSTRA, Sytze - Sjablonen van herinnering en toeval. De procédés van Ben Leenen.
277613: (LEENEN, Ben). STEENSTRA, Sytze - Hoe alles zacht neuriet. Een lezer als schilder. Voor Ben Leenen.
274092: STEENVOORDEN, Ab - Ons zelf spiegelen. Etsen en teksten. (Met vijf genummerde en gesigneerde kleurenetsen van Ab Steenvoorden).
280900: STEFANI, Mario - No Other Gods. 55 poems, translated by Anthony Reid. With linocuts by J. Martin Pitts.
252807: STEINBECK, John - Original Press Photo from January 7, 1966.
266232: STEINEN, Wolfram von den (ed.) - Tausendjährige Hymnen.
266314: (BREUR, Krijn). STEINER, Franz - Viktor Adler, der Freund, Lehrer und Vorkämpfer der österreichischen Arbeiterschaft. Für ihre Jugend erzählt von Franz Steiner. (Met handtekening van verzetsman Krijn Breur).
276990: STEINLEN, Théophile - Steinlen. Vier en twintig platen. Met medewerking en onder toezicht van den kunstenaar. Levensbeschrijving en tekst van Leo Lauer. Met eene inleiding van Is.Querido.
280447: STEINTHAL, Prof.Dr. H. - Über Juden und Judentum. Vortrage und Aufsätze. Herausgegeben von Gustav Karpeles.
18722: STENDHAL - Ernestine ou la Naissance de l'Amour. Cuivres de Sacha Klerx.
275880: FAMILIEFOTO'S OPMEER RIETVELD SLOT STENEKER - Collectie geïdentificeerde familiefoto's (1870-1910) en familiedrukwerk (20e eeuw) Opmeer, Rietveld, Slot, Steneker
278597: STER, Jac. van der, en Theo KURPERSHOEK - Nieuw Boekhandels ABC.
251123: (WERUMEUS BUNING, J.W.F.). Jac. van der STER - Al pratend en etend met Werumeus Buning.
277190: STERN, Fried - Dem Geburtstagskind. Amsterdam, 17.12.'38.
274678: (STARKE, Ottomar). STERNHEIM, Carl - Die drei Erzählungen. Mit vierzehn Lithographien von Ottomar Starke.
276499: STETTENHEIM, Julius / Gustav HEIL - Berliner Wespen. Illustrirtes humoristisches Wochenblatt. Nr. 1-4 von den XIV. Jahrgang mitsamt den Beilagen (also 8 S. pro Nummer), und auch die Nr. 37 der XIV. Jahrgang mit 3 Inseratenbeilagen (zus. 16 S.).
272912: (WETSELAAR, Pieter). STEUR, A.G. van der - De door Pieter Wetselaar gegraveerde portretten. Een beschrijvende lijst van het portret-oeuvre tot en met 1994. (Met drie originele gravures).
16674: STEVENS, Wallace. (LIEBENTRAU (vert.), H.G.). - Adagia.
271197: (BEES). STEVENS, Frank - Avonturen in het bijenland. Uit het Engelsch vertaald door Christine Doorman.
16932: STEVENS, Wallace. (LIEBENTRAU (vert.), H.G.). - Adagia.
202754: STEVENS, Wallace - Adagia.
265032: (SLAUERHOFF, J.). STEVENS, Jan - Herfst in de Lente. (Met een houtsnede van Bert Bouman).
272851: STEVENSON, R.L. - Little feet along the floor.
281617: STEVENSON, Henry V. - The Phantom Lover. (Poems).
266757: STEYNEN, Job - Vroolijke verhalen.
277772: STIELER, Adolf - Adolf Stieler's Handatlas über alle Theile der Erde und über das Weltgebäude. 95 Karten. (Vollständig, in Originaleinband).
258909: (RÖNTGEN, Johannes). STIP, Kees - 10 dierkundige dichtoefeningen van Trijntje Fop uit Pennewips nalatenschap vergaard door Kees Stip en op muziek gezet door Johannes Röntgen. (Origineel handschrift).
22324: STIP, Kees - De gnoe.
4403: STIP, Kees - Ballade van de honderd vrijers. Met illustraties van C.J. Kelfkens.
274213: STIP, Kees - Ballade van de honderd vrijers. Met illustraties van C.J. Kelfkens. (Met handgeschreven aanvulling van de schrijver).
274468: STIP, Kees - Drie werelden.
278177: STITOU, Mustafa - 3017.
266265: STOKE, Melis, & Kapitein NEMO - De schat op Robinson's eiland of Het geld der wijzen.
276083: STOKE, Melis (= Herman SALOMONSON) - Recrutenschool.
278100: STOKE, Melis (= Herman SALOMONSON) - Revanche. Gedachten, uitgesproken tijdens het Captain's Dinner a/b. van het M.S. 'Marnix van St. Aldegonde' der Stoomvaart Mij. 'Nederland', na een tocht door Noorsche fjorden.
274846: STOKVIS, Z. - Taakje den dienste van het kernwerk. Enkele grepen uit de sociale en economische geschiedenis van de Unie der Socialistische Sowjet Republieken (U-S-S-R).
28208: (DEYSSEL, Lodewijk van). STOKVIS, Benno J. - Bibliographie betreffende K.J.L. Alberdingk Thijm.
28257: (DEYSSEL, Lodewijk van). STOKVIS, Benno J. - Van Deijssel (sic) en Kloos Doctor Honoris Causa.
280899: STOLK & REESE, Van - October - November - December 1954. (Kalender).
256975: STOLS, A.A.M. - Handgeschreven Belgische briefkaart aan 'J. van Leeuwen'.
256973: STOLS, A.A.M. - Handgeschreven ansichtkaart aan 'De Heer en Mevrouw Barth'.
277588: STOLS, A.A.M. - Handgeschreven, gesigneerde briefkaart aan literatuuragent Hein Kohn.
264751: (MARSMAN, H.). A.A.M. STOLS - Laatste ontmoeting met H. Marsman te Rome 21-23 april 1934. (Voorzien van noten [door C. van Dijk]).
259862: STOLS, A.A.M. - Inleiding tot de hedendaagsche boekkunst in Tsjechoslowakije. Met een voorwoord van Vladimir Slavik. (Met handgeschreven opdracht van Stols).
25603: (BOUTENS, P.C.). STOLS, A.A.M. - P.C. Boutens als uitgever.
256976: STOLS, A.A.M. - Handgeschreven briefkaart aan 'Den Heer P.F. Hondius van Herwerden'.
25655: (BOUTENS, P.C.). STOLS, A.A.M. (samenst.) - Bibliographie van het werk van P.C. Boutens. Samengesteld door A.A.M. Stols.
11436: (BOUTENS, P.C.). STOLS, A.A.M. (samenst.) - Bibliographie van het werk van P.C. Boutens. Samengesteld door A.A.M. Stols. (1/27 luxe-exemplaren).
601: STORM, Theodor - Zehn Gedichte. Ausgewählt von Alfred Karl Kossmann und Reinold Kuipers. (Met een zeefdruk door V.H. Elenbaas op het omslag).
278882: STOUTE, René - Happy Birthday. (Kalender).
278423: STRACHEY, Lytton - First and Last Will and Testament.
280742: STRANDKAART - Plages en Hollande.
20411: STRATEN, Hans van - De sierlijke benen van Riek Koetsier.
281678: (ELSSCHOT, Willem). Henri van STRATEN - Complete set van tien originele houtsneden voor de tweede druk van Lijmen uit 1932.
20414: STRATEN, Hans van - Droomcensuur. Gedichten 1946-'78.
8949: STRATEN, Hans van - Het mes tussen de ribben. Een verzameling moordenaarskritieken.
280039: STRATZ, C.H. - De kleeding van de vrouw.
251155: STRAUSS, Fr. - De doop in de Jordaan. Een tafereel uit de tweede eeuw der Christelijke Kerk. Uit het Hoogduytsch door wijlen vrouwe A. Kleyn, geb. Ockerse. Tweede uitgave. De vertaling herzien door Nicolaas Beets.
205954: STRAWINSKY, Igor - Igor Stravinsky. Miniature Essays.
257216: STRAWINSKY, Igor - Svadebka. = Les noces. Scènes chorégraphiques russes avec chant et musique composées par Igor Strawinsky. Version française de C.-F. Ramuz.
10037: STREUVELS, Stijn - De oude Wiking. Met houtsneden van Jozef Cantré.
279561: STREUVELS, Stijn - Gesigneerde portretfoto.
268899: (WILDE, Oscar). STUART-YOUNG, J.M. - Osrac, the Self-Sufficient and Other Poems. With a Memoir of the Late Oscar Wilde (Portraits and fac-simile letters).
273922: STUDENTEN - Een demokratisch land - een demokratisch onderwijs.
273920: STUDENTEN - Niet knoeien, demokratiseren! V.V.S. betoogt te Gent op 2 februari 1966.
271893: STUDENTENALMANAK - Almanak van het Amsterdamsch Studentencorps voor het jaar 1887 en 1890 (2 almanakken).
273919: INTERNATIONAL UNION OF STUDENTS - Twee politieke affiches 1965-1967.
276891: STUDIO, The - The Studio. Vol. XLVII (Juli-september 1909). Britse editie met Franstalige samenvattingen.
280022: STUERS, Victor de - Da Capo. Een woord over regeering, kunst en oude monumenten.
253233: (SPIER, Jo). STUFKENS, N. - "In de Derde".
18934: STUIVELING, Garmt - Bij Nederlands bevrijding. (Met een houtgravure van Jan Th. Giessen). (Gesigneerde luxe-uitgave).
204973: STUIVELING, Garmt - Het vraagstuk van de vrede.
267158: (PERK, Jacques). STUIVELING, Prof.dr. G. - De wording van Perks 'Iris'. Met facsimile's van alle handschriften.
274216: STUIVELING, Garmt - Wordend kristal. (Luxe-uitgave).
273612: STUTTERHEIM, C. - Kwatrijnen in mineur. (Bezorgd door en met een nawoord van R. Breugelmans en S. Dresden).
278775: STUYT, Jan - Handgeschreven brief aan Herman van den Eerenbeemt.
277967: STUYVAERT, Victor - Het daghet in den Oosten, en twee andere balladen. Met inleiding door Dr M. Deruelle en houtsneden van V. Stuyvaert.
251106: (WOESTIJNE, Karel van de). SUCHTELEN, Nico van - Getypte brief aan 'Waarde Heer [Johan] de Meester'.
271529: (OTTOMAN COINAGE). SULTAN, Jem - Coins of the Ottoman Empire and the Turkish Republic: A detailed catalogue of the Jem Sultan collection. (2 vols in slipcase).
277227: SUMATRA - Collectie van 9 originele zwartwitfoto's, ca. 1925.
254036: SUPERVIELLE, Jules - Débarcadères. La Pampa - Une Paillote au Paraguay - Distances - Flotteurs d'Alarme. (Édition revue et augmentée).
276102: (HERINGA, P.M.). SUPERVIELLE, Jules - L'Homme de la Pampa.
204757: SUPERVIELLE, Jules - Débarcadères. La Pampa - Une Paillote au Paraguay - Distances - Flotteurs d'Alarme.
204531: SURÉN, Hans - Selbstmassage, Pflege der Haut. Für alle Leibesübungen, für alle Berufe, für Männer und Frauen.
266523: (CRIMINOLOGIE). SURINGAR, W.H. - Bezoeken in de gevangenis, of voorlezingen en toespraken, gehouden in den kerker. Eene bijdrage tot teregtwijzing en verbetering van gevangenen, en tot de kennis van derzelver toestand en karakter. Tevens bevattende eenige merkwaardige bijzonderheden en karaktertrekken uit het leven van gevangenen en uit de gevangenis ontslagenen.
272941: SUTHERLAND-LEVESON-GOWER, George Granville William - Autograph Letter Signed 'Sutherland' and dated 'Dunrobin Sept. 15 1883'. With two contemporary photos.
280406: SWARTE, Joost - Originele zeefdruk in kleur.
258704: SWARTH, Hélène - Natuurpoëzie. (Met handgeschreven opdracht aan W.L. Boldingh-Goemans).
25264: SWARTH, Hélène - Liedeken van Vrouwenleven. (Op muziek gezet door Henriette J. van den Brandeler).
281864: SWARTH, Hélène (Willem en Jeanne KLOOS) - Roemeensche volksliederen en balladen. Verzameld door Hélène Vacaresco. In Hollandsche verzen naar Fransch proza bewerkt door Hélène Swarth. (Met handgeschreven opdracht van Swarth aan het echtpaar Kloos).
279287: SWARTH, Hélène - Late rozen. Gedichten.
273416: SWARTH, Hélène, J. KNOPPERS WKzn e.a. - Mozäiek. Vertellingen voor jongens en meisjes.
25196: SWARTH, Hélène - 'Septembervelden'.
263291: SWARTH, Hélène - Morgenrood. Feestuitgave in beperkte oplaag 25 October 1929.
269884: SWARTH, Hélène - Twee verzen voor tenor met klavierbegeleiding. (Op muziek gezet door Tom de Vries).
281436: SWARTH, Hélène - Morgenrood. Feestuitgave in beperkte oplaag 25 October 1929.
269773: SWEENEY, Matthew - The Ice Hotel. Exiled. (Two Poems).
281639: SWEENEY, Matthew - Two Cities. (Poems).
281640: SWEENEY, Matthew - Co-Author. (Poems).
281638: SWEENEY, Matthew - The Owl. (Poems).
277231: SWERTZ, André - Collectie van 25 antiquariaatscatalogi.
273075: SWIERS, Jos - De Althaea Pers. 17 augustus 1997 - 17 augustus 2002. Bibliografie.
30563: (KRIMPEN, Huib van). SWIERS, Jos, en Peter Yvon de VRIES - Huib van Krimpen. 1917-2002.
22611: SWIFT, Jonathan - Directions to Servants in general; and in particular to the Butler, Cook, Footman, Coachman, Groom, House-Steward, and Land-Steward, Porter, Dairy-Maid, Chamber-Maid, Nurse, Laundress, House-Keeper, Tutoress, or Governess. (Mooie uitgave Stichting De Roos).
251010: SWINKELS, Carel - Floris en de Muzemannen. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
267816: SWINNERTON, Frank - Autograph Note, a Review of his book Summer Storm.
267789: SWINNERTON, Frank - Autograph Letter Signed to Amy Dawson-Scott about Hugh Walpole, dated "March 19 in 1919".
273975: SYMONS, Arthur - Aubrey Beardsley. With sixteen plates.
281693: SYMONS, Arthur - Getypte brief van Ruth Shepard Phelps met een antwoord erop geschreven door Arthur Symons.
281692: SYMONS, Arthur - Studies in Strange Souls. With three portraits.
281539: SZALAY, Károly - Holland költökböl. Müforditások.
269801: SZÉKELY-LULOFS, Madelon, als: Madelon LULOFS - Kumipuu. Romaani Sumatran saarelta.
265369: SZÉKELY, László, & SZÉKELY-LULOFS, Madelon - Tropenfieber. Roman. (Met opdracht van M. Székely-Lulofs).
267490: SZÉKELY-LULOFS, Madelon - Hladová výprava. Z holandštiny preložila Lída Faltová. (Tsjechische vertaling van De Hongertocht).
278871: TABAK - Moriaantje zo zwart als roet...
281081: COUNTING TABLES - Guy's Universal Penny Table Book.
278367: TACITUS, Publius Cornelius - [Germania]. Antiquitates Germanicae of Hoogduitsche Oudtheden; waar in de gelegentheid en zeeden der Germaanen, beschreven door Tacitus, naaukeurig verklaart, en met printverbeeldingen opgeheldert worden: Benevens H. Grotius verhandeling van de Oudtheid der Batavische Republyk.
258057: (SOFTIES, De). TAJES, Juan Carlos, Michiel BOLLINGER e.a. - Amicitia '83.
279930: (JAPAN). TAKASHIMA, S. - Illustrations of Japanese Life. Described by S.Takashima, A.B., Professor in the Higher Commercial College, reproduced and published by K. Ogawa, F.R.P.S., Tokyo.
272760: (BERGENSE SCHOOL). TALMA, P., & C.A. WIJNSCHENK DOM - Over de Nieuwe Kunst. Vier lezingen.
275758: (HANSEN, Joseph, a.o.). TANGENTS - Tangents. Vol. I Nr. 12, September 1966.
270993: TASSO, Torquato - Zanzara - Mosquito - Mug/ Invidia la Morte di una Zanzara.
278858: TAST, Ton van - De electrische hulp in de huishouding. Tekst en teekeningen van Ton van Tast.
281501: TAYLOR, Bayard - Poems of the Orient.
265370: (BOREL, Henri; VALÉRY, Paul). Cheng TCHENG - Mijn moeder. Met een voorrede van Paul Valéry van de Académie Française. Geautoriseerde vertaling uit het Fransch door Henri Borel.
267502: TEDING VAN BERKHOUT-VAN TAACK TRAKRANEN, S.W. van - Het berouw. Een visioen van de Goddelijke Liefde tegenover den zondaar, het lijden en het geluk.
275367: (WARMELO). TEIRLINCK, Herman - De wonderbare wereld.
275682: TEISTER, Alain, & Peter VOS - Wonderbaarlijke waar gebeurde ontsnapping van de heer P.
266568: TEMPEL, Rud - De groote illusie. (Deluxe copy on Japanese paper).
9965: TEMPEL, Rud - De groote illusie.
22165: TENNYSON, Alfred Lord - Tears, idle tears.
268782: TENNYSON, Alfred Lord - Tennyson's Henoch Arden door Soera Rana. (Translation into Dutch).
276601: TENNYSON, Alfred Lord - In Memoriam, by Alfred Lord Tennyson, A. H. H. 1811-1833.
263868: TENTIJE, Hans - Getypte brief aan 'Geachte heer [K.] Lekkerkerker'.
19506: TERBORGH, F.C. - El gran cañon. (Met 6 tweekleurenlitho's van Jenny Dalenoord).
281112: TERBORGH, F.C. - Le petit château.
251297: TERGAST, Nes - Handgeschreven briefkaart aan 'Beste Jan [= Gerard den Brabander]'.
278634: TERLOUW, Jan - Uitgetypt en geprint verslag van een gesprek van Wim Hazeu met Jan Terlouw voor het NCRV-radio-programma Open Boek, uitgezonden op 26 november 1976.
271220: TERSTEEG, J. - Tien onvruchtbare jaren.
278238: (MENSCHLICHES HAAR). TEUTSCHMANN, Jacob - Die letzten Tage unserer innigstgeliebten Eltern, Jacob und Maria Teutschmann in der Mitte Ihrer geliebten Kinder, Franz, Antonia, Jacob und Maria.
273120: TEX, E. den - In memoriam patriae.
269990: TEX, E. den - Schipbreuk.
276773: ART DECO-TEXTIELKUNST - Veertig storsontwerpen van mejuffers Mary Gagarine, Yvette Hanarte, Paula Spanoghe, Marie L. Simoens, Emma Willems.
272802: (KUYPER, Bubb). TEYLINGEN, A. van - Van een kind dat geen kaes en at.
274979: THEATER - Onze tooneelspelers. Portretten en biografieën. (2e geheel herziene druk).
275852: PASSAGE-THEATER - Passage-Revue 2e Jaargang No. 5, 5 December 1930.
271083: CINEMA EN THEATER - Cinema en Theater. No. 110-156 (1923).
280387: APOLLO THEATER - Extase. Filmprogramma 20-26 October 1933.
275925: PASSAGE-THEATER - Passage Nieuws. (Met filmprogramma vanaf 15 September 1933).
276314: THEATER - Bladen van den Stadsschouwburg. Jg. 2, nr. 1-4, 1921.
277013: ODEON-THEATER - Gezelschap van het Theater Odeon onder leiding van Louis Chrispijn Jr., Nico de Jong en Eduard Veterman. Speelseizoen 1925-1926.
276216: THEOPHRASTOS - Karakterschetsen. Ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Hein L. van Dolen. (Linnen met stofomslag).
277312: THIE, Harry - Een huis zonder dak. Referaat.
279831: (RIMBAUD, Arthur). Hugo P. THIEME - Guide bibliographique de la littérature Française de 1800 à 1906. Prosateurs, poètes, auteurs dramatiques et critiques (...).
280399: THIERS, A. - Waterloo. Met twee uitvoerige kaarten ontworpen door den heer P.H. Witkamp.
281670: (LAST, Jef). Frank THIESS - Zeitwende. Drei Vorträge. (Met gesigneerde opdracht aan Jef Last).
278508: THIJSSEN, Theo - La nevenkebla geno. Momentoj de tualeta mizero. El nederlanda lingvo tradukis F. Faulhaber. (Vertaling van Het taaie ongerief).
267819: THOMAS e.a., Dylan - Two score (and then?). A poetical address on the occasion of the fortieth birthday of Lisa.
110004: THOMAS, Dylan - Since, on a Quiet Night...
256412: THOMASSEN, Kees - Jenevertypografie. Waarbij gevoegd poëmen van Gezelle, Gorter en Gezellig.
22956: THOMASSEN Sr., Kees - Lat-relatie.
279158: THOMESE, P.F. - Vught. (Met een originele, genummerde en gesigneerde zeefdruk van Lucas Silawanebessy).
254469: THOMÉSE, P.F. - Zuidland.
203523: TIBULLUS, Albius - Tibull's Elegien lateinisch und deutsch von Friedrich Karl von Strombeck.
276741: (EEDEN, Frederik van). TIDEMAN, P. - Gesigneerde, handgeschreven brief aan 'Rees' ofwel dr. A.J. Resink.
271564: TIDEMAN, P. - Een jongste generatie en de Nieuwe Gids.
269852: TIELEMAN, Ch.L. - Gedichtenboekje.
281224: (BARRÈS, Maurice). TIELROOY, Johannes - Maurice Barrès.
280113: TIELROOY, Johannes - Panorama de la littérature hollandaise contemporaine.
269012: TIGGERS, Piet - Zeven liederen bijeengebracht door Piet Tiggers.
275185: GRAFISCH TIJDSCHRIFT - De Tampon. Orgaan voor de leerlingen en oud-leerlingen der school voor de grafische vakken te Utrecht. 33 losse nummers van februari 1929 t/m maart 1940.
275186: GRAFISCH TIJDSCHRIFT - De Tampon. Orgaan voor de leerlingen en oud-leerlingen der school voor de grafische vakken te Utrecht. 4 verschillende kerstnummers: 1924, 1934, 1940 en 1947.
273066: VITRUVIUS NOVUS TILBURGIENSIS. - Den Haag, Althaea Pers, 2001.
250996: TIMMERMAN, Aegidius W. - Handgeschreven brief aan 'Beste Vic[tor van Vriesland]'.
273413: TIMMERMANS, Felix - Selský žalm. Román.
270248: TIMMERMANS, Felix. (DIJKSTRA, Johan) - Ha! Is mij dat een feest.
276482: TIMMERMANS, Felix - Die Delphine. Eine Geschichte aus der guten alten Zeit. Aus dem Flämischen übertragen von Peter Mertens.
276483: TIMMERMANS, Felix - Das Jesuskind in Flandern. Berechtigte Übertragung aus dem Flämischen von Anton Kippenberg.
267701: TIMMERMANS, Felix - Pallieter.
276447: TIMMERMANS, Felix - De zeer schoone uren van Juffrouw Symforosa, Begijntjen.
270213: TIMMERMANS, Felix. (DIJKSTRA, Johan) - Ha! Is mij dat een feest.
273289: TIMMERS, Oscar - Dromen van stof. (Met twee linoleumsneden van Angèle Reinders).
271774: (ONANISM). TISSOT, S.A.A.D. - L'Onanisme, dissertation sur les maladies produites par la masturbation, par Tissot. Nouvelle e´dition revue, corrigée, entièrement refondue, augmente´e des travaux des me´decins modernes, et suivie du poe`me intitule´: Onan, ou le Tombeau du Mont-Cindre, par Marc-Antoine Petit, de Lyon.
252265: (ONANISMUS). TISSOT, S.A.A.D. - Verhandeling over de kenmerken, oorzaken, toevallen, behoedmiddelen en geneeswijze van het onanismus, of de zelfbesmetting, door den heer Tissot. Vermeerderd met een aanhangsel en op nieuw verbeterd door H.J. Schouten, Med. Doct. te Amsterdam.
275641: (DOGS). TOEPOEL, P.M.C. - De kortbeenige terriers.
274771: TOERGENJEW, I.S. - Senilia. Dichtungen in Prosa von Iwan Turgenjew. Nach dem russischen Original übersetzt von Wilhelm Henckel. 2. Auflage.
31464: TOETTSJEV, F.I. - Najaarsavond.
280923: TOLLENS Czn., H - Tuiltje van geurige dichtbloemen, op Franschen bodem geplukt.
252112: TOLMAN, Ronald - Kunstmatige ademhaling. (Met illustraties van de auteur).
270355: TOLSTOI, Leo N. - Wat is Religie en waarin bestaat haar wezen?
272730: TOLSTOI, Leo - Drie legenden. Gruwelen van Kitjinef.
264543: (BIESHEUVEL, J.M.A.). TOLSTOI, Leo - Gesprek met een voorbijganger. Vertaald en toegelicht door Kees Verheul. Met een tekening door Maarten Biesheuvel.
273819: TOLSTOJ, Alexej N., & P.E. SCHTSCHEGOLEW - Rasputin oder die Verschwörung der Zarin. Ein Stück Weltgeschichte in fünf Aufzügen und einem Vorspiel.
279403: ONCLE TOM - Vier met de hand gekleurde gravures bij een Franse editie van La Case de l'Oncle Tom, ca. 1860.
281632: TOMBARI, Fabio - Het leven (La vita). Vertaling van M.S. van IJsselsteijn.
281172: TOMLINSON, Charles - The door in the wall. (Inscribed).
276292: TOMMASINI, A.R. - XXX Plus One, This Being a Listing of The Owners of Tommy's Thirty Books and Other Extraneous Trivia Appertaining Thereto.
275859: TOMORROW, THE WORLD - Skippy Homeier in "Misleide Jeugd" (Tomorrow, The World). (Bladwijzer).
279613: DEN HAAG - TONEEL - Programma van den Koninklijken Schouwburg 's-Gravenhage. Speelseizoen 1923-1924. (10 stuks).
279606: DEN HAAG - TONEEL - Programma van den Koninklijken Schouwburg 's-Gravenhage. Speelseizoen 1922-1923. (6 stuks).
279604: DEN HAAG - TONEEL - Programma van den Koninklijken Schouwburg 's-Gravenhage. Speelseizoen 1921-1922. (12 stuks).
268759: TONEEL - Na tien jaar. Bond van Nederlandsche tooneelschrijvers 1923-1933.
279612: DEN HAAG - TONEEL - Zes toneelstukken van William Shakespeare. Programma's van den Koninklijken Schouwburg 's-Gravenhage. Speelseizoen 1921-1925. (6 stuks).
260424: (MEDIAEVAL ILLUSTRATED BOOKS) . TONIOLO, Federica, & GNAN, Pietro - Splendore nella regola. Codici miniati da monasteri e conventi nella Biblioteca Universitaria di Padova.
280602: TOONDER, Margje - Zes handgeschreven, gesigneerde ansichtkaarten aan Peter Hondius van Herwerden.
258543: (BROUWERS, Jeroen). Marten TOONDER - De feunix, gevolgd door Onderwerpen voor een gedachtenwisseling door Roosje W. Breuner.
273365: TOORN, Willem van - De aardse republiek.
277862: TOORN, Willem van, en Hans van de WAARSENBURG - Dodemansdagen. (Met een omslag- en titelbladfoto door René Bakker).
278156: TOORN, Willem van (tekstredactie) - Willem den Ouden. Met bijdragen van Ben van der Velden, Willem van Toorn, Hans van der Grinten, Betty van Garrel, Gijsbert van der Wal, H.H. ter Balkt, J. Bernlef, Rutger Kopland, Ed Leeflang, Nicolaas Matsier, K. Michel, Martin Reints & Ad Zuiderent.
17366: TOORN, Willem van - Berry.
254942: TOORN, Willem van - Tekens.
339: TOORN, Willem van - Worpswede. (Met een originele ets van Peter Yvon de Vries).
263324: TOORN, Willem van - Theole.
268213: TOORNSTRA, Klaas - In vrije vlucht. Een pleidooi voor de vakantie-eis van het jeugdprogram der A.J.C.
281774: TOOROP, Jan - Wendingen. Toorop-nummer. December 1918 no. 12. Ter gelegenheid van zijn 60sten verjaardag.
263669: (SWARTH, Hélène). TÖPFFER, Rodolphe - Nouvelles Génévoises. I.
277239: TÖPFFER, Rodolphe - Nouvelles Genevoises. Illustrées d'après les dessins de l'auteur. Gravures par Best, Leloir, Hotelin et Regnier. Nouvelle édition illustrée.
278810: TOPOR, Roland - Panic.
280093: LAZARILLO DE TORMES - Histoire de Lazarille de Tormès. Traduit par L. Viardot. Illustré par Meissonier.
272684: TOULET, Paul-Jean; ÉON, Francis; BERNARD, Jean-Marc; MARTINEAU, Henri - Sur un air de Paul-Jean Toulet. Chansons par Jean-Marc Bernard, Francis Éon et Henri Martineau.
255348: TOURNIER, Luc (ENGELS, Chris J.H. alias Luc TOURNIER). BROEK, Aart G. - Chris J.H. Engels: Proeve van een dossier.
276504: TOURNIER, Luc. - Conversatie voor de prauw. (Met opdracht aan Joekie Broedelet).
271236: (BANVILLE, Theodore de). WOODBURYTYPE by Joseph TOURTIN - Théodore de Banville.
253169: TOUSSAINT VAN BOELAERE, F.V. - Het Barceloneesche avontuur. (Met een titelvignet en zes etsen door Marcel Stobbaerts).
205129: TOUSSAINT, Franz - Le Printemps meurtri. Illustrations de Dusan Jankovic.
277068: (COINS, ANTIQUE). TRADART - Tradart. Monnaies antiques. Genève, le 12 novembre 1991. Vente publique.
277051: (COINS, ANTIQUE). TRADART - Tradart. Monnaies antiques. Genève, le 8 novembre 1992. Vente publique.
277063: (COINS, ANTIQUE). TRADART - Tradart. Monnaies antiques. Genève, le 18 novembre 1993. Vente publique.
277064: (COINS, ANTIQUE). TRADART - Tradart. Monnaies médailles. De l'antiquité classique à l'ère contemporaine. Collections Baron, Hofer, Sternberg et autres médailliers. Avant-propos de la section Judaïca de Zahava Seewald, conservatrice au Musée Juif de Belgique. Vente aux enchères publiques Bruxelles, le 18 décembre 2014.
281675: GODSDIENSTIGE TRAKTATEN - Afscheidswoorden van eenen leeraar aan jonge lieden, die belijdenis hunnes geloofs afgelegd hebben. No. 33. (en acht andere traktaten uit dezelfde periode).
277987: VEERGELD - TRANSPORT - Ordonnantie volgende dewelke ten behoeve van de gemeene saake in den Lande van Holland en Westvriesland volgende den consente van de Staaten van den selven Lande by collecte geheeven sal werden het Veergeld; Ingaande met den eersten January 1750.
275131: TRAVEN, Ben - Lod mrtvých. Translation into Czech of Das Totenschiff (The Ship of Death).
274708: (SVENGALI). George Du MAURIER / Herbert BEERBOHM TREE - A Souvenir of "Trilby" by Paul M. Potter. The Theatre Royal, Haymarket, on the 30th October, 1895, by Herbert Beerbohm Tree. (Complete with 7 plates).
280836: TREE, Herbert Beerbohm - Handwritten business card with signature and the year 1895.
268966: TREICHLER, Ella - Gedichte aus dem Nachlass. (Mit Widmung von Rudolf Treichler).
205952: TRENCH, Herbert - Autograph Quote Signed (1908)
276576: TRINE, Ralph Waldo - Handwritten card signed (1905) with his initials 'R.W.T.' to Max Gysi, a Swiss in London.
254640: TROELSTRA, Jelle - Mijn vader Pieter Jelles. Met tekeningen, facsimile's en foto's uit het bezit van de familie.
278629: TROELSTRA, P.J., & W.H. VLIEGEN e.a. - Antwoord van het Bestuur der Sociaaldemokratische Arbeiderspartij in Nederland op het Manifest van den Roomsch Katholieken Volksbond.
274952: (COHEN, Fré). TROELSTRA, P.J. - Mijn afscheid. Rede gehouden op 19 September 1925 op de huldigings-bijeenkomst der moderne arbeidersbeweging in den Dierentuin te 's-Gravenhage.
259698: TROOST, Joost - Handgeschreven brief aan 'Lieve John & Ping [Riedijk]'.
275174: TROTSKI, L. - Europa en Amerika. (Vertaald uit het Russisch).
258899: TROTZKI, L. - De arbeidersstaat. Thermidor en Bonapartisme.
278893: TROUBELJAAR - Extraordinaire courant in 't troubeljaar 1684. (&) Extraordinare courant, 1684, in twistmaand. (Sic).
261603: TROUP, R.S. - The Indian Forest Memoirs. Indian Woods and their Uses. Economic Products Series Vol. 1, Nr. 1.
258139: SWAN TRUCKS (Autos à pédales) - Swan Trucks. (Catalogue de commerce).
251126: (WERUMEUS BUNING, J.W.F.). The Revd Dr John TRUSLER - The art of carving. Excerpted from a work entitled The Honours of the Table (1788). (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
279215: TSCHICHOLD, Jan - Schatzkammer der Schreibkunst. Meisterwerke der Kalligraphie aus vier Jahrhunderten auf zweihundert Tafeln. Ausgewählt und eingeleitet von Jan Tschichold.
270353: TSJECHOW, Anton - De zwarte monnik (Tsjernyj monach). Vertaald door A. Romein-Verschoor.
19496: TSJECHOW, Anton - Vertellingen. (Vertaald door Charles B. Timmer). (Met 20 tekeningen van Kurt Löb).
275747: TURPIJN, Jouke - Door het IK tijdperk.
270600: TWAIN, Mark - De erfgenaam uit Amerika (geïllustreerd). Vertaald door S.J. Andriessen.
278869: TWEKA - De Tweka Club op de Kinderolympiade.
281537: (MULTISIGNATI). TWISS, Clinton - De lange, lange caravan.
281637: (KRIMPEN, J. van). The TYPOPHILES - Kelmscott, Doves and Ashendene. The Private Press Credos with an Introduction by Will Ransom.
274510: (TYTGAT, Edgard). Robert GUIETTE & Edgard TYTGAT - Au rêve des fumeurs. Quinze poèmes & quinze lithographies originales.
278709: TYTGAT, Edgard - Kermesse flamande. (Originele, gesigneerde kleurenhoutsnede).
281658: TZARA, Tristan - Lampisteries, précédées des sept manifestes dada - quelques dessins de Francis Picabia.
281395: TZARA, Tristan - Premiers poèmes. Suivis de 5 poèmes oubliés. Présentés et traduits du roumain par Claude Sernet.
259134: TZARA, Tristan - Midis gagnés. Poèmes. Huit dessins de Henri Matisse.
274988: (MEEGEREN, Han van). UBINK, Jan - De Kemphaan. Maandschrift onder leiding van Jan Ubink. Jrg. 3 nr. 6, 7 en 9, September-December 1930.
279459: GOSCINNY & UDERZO - De reizen van Asterix. Een pop-up boek van Uitgeverij Lys.
22345: UIJTDEWILLIGEN, M.P.G. - Kozakkendag.
268030: ULBRICH, Bernd - Der unsichtbare Kreis. Utopische Erzählungen. (Mit Widmung).
279892: ULLMAN, James Ramsay - The day on fire.
275523: ULRICHS, Timm - Die Zeitungsannonce als Kunstwerk. 1964/74.
21777: UNGARETTI, Giuseppe - Non gridate piú. (Met een vertaling door P.M. H[eringa]).
12974: UNGARETTI, Giuseppe - Non gridate piú. (Met een vertaling door P.M. H[eringa]).
276605: UNGARETTI, Giuseppe - Vie d'un homme suivi de La douleur/ La terre promise. Traduit de l'italien et préfacé par Jean Chuzeville. (+ 1 andere titel).
278711: UNGER, Hans - How to get there by London Transport. British Museum (...). (Poster).
271607: UNGERN-STERNBERG, Alexander von, als: Alexander STERNBERG - De winkeljuffrouw uit den Grooten Bazaar. No. 14, 15 en 21: Een opgelost raadsel./ Een duister geheim./ Een familiegeheim. Naar den Roman van Alexander Sternberg. Bewerkt door Nan.
279300: (FILM). BIOSCOPE "UNION" - Elite-Bioscope "Union" Heiligenweg. Programma van 6 Jan. tot en met 12 Jan. 1912.
269370: RADBOUD UNIVERSITEIT - Sint Thomas.
277444: (EERSTE WERELDOORLOG). UNRUH, Fritz von - 'Wir aus dem Westen...' en 'Nach der Schlacht'. (Twee Duitse oorlogsliederen in contemporaine doorslag).
261138: UNTERMEYER (sst.), Louis. BINNENDIJK, D.A.M., MILLAY, Edna St. Vincent - The Albatross book of living verse. English and American poetry from the thirteenth century tot the present day.
275774: JAARBEURS UTRECHT - Holland's Annual Industries Fair Utrecht.
274442: UTRECHT - Publicatie. (Tegen het bouwen van woningen voor arme en onvermogende lieden van buiten de stad).
266763: (GEORGE, Stefan). UXKULL-GYLLENBAND, Woldemar Graf - Das revolutionäre Ethos bei Stefan George.
280264: UYL, Bob den - Een uitzinnige liefde. (Met een originele zeefdruk van Frank Dam.)
253463: UYL, Bob den - Opkomst & Ondergang van de Zwarte Trui.
277354: (JONGMAN, Albert). UYL, W. den - Albert Jongman 18 November 1918-1943. (Gedenkboek ter herinnering aan de 25 jaren waarin Albert Jongman verbonden was aan N.V. Dagblad en Drukkerij De Standaard / Drukkerij Holland N.V. [te Amsterdam].)
275544: UYLDERT, Maurits - Naar het leven.
261061: UZANNE, Octave - La Gazette de Cythère. Publiée par Octave Uzanne avec notice historique.
266008: VAAL, August - 5500 kilometer door de Sowjet-Unie. Mijn reis door Rusland in 1931.
205872: VACQUERIE, Auguste - 8 Autograph Letters Signed.
22603: PATER NOSTER-ONZE VADER - (Het Onze Vader in negen verschillende talen, gekalligrafeerd door Pieter Wetselaar).
277483: NEDERLANDS VERBOND VAN VAKVERENIGINGEN (NVV) - De nieuwe koers. Januari 1937.
275382: VALENTINE, W.H. - The Copper Coins of India. Part 1: Bengal and the United Provinces (&) Part 2: The Panjab and Continuous Native States of Bahawalpur, Baluchistan, Chamba, Kashmir, Patiala, Sirmur.
278744: (VELDHEER, J.G.). Wilhelm R. Valentiner - Rembrandt kalenderboek voor 1906. Met een inleidend woord van C. Hofstede de Groot.
21740: VALÉRY, Paul, en Peter Yvon DE VRIES - Lino. (Met een linoleumsnede van Peter Yvon de Vries).
276582: VALERY, Paul - Le retour de Hollande. Descartes & Rembrandt. (1/25 luxe op Japans papier).
202716: VALÉRY, Paul - Discours sur Émile Verhaeren.
279750: VALÉRY, Paul - Mon Faust. I. De Eenzame. II. Lust, de juffrouw van Kristal.
273158: VALÉRY, Paul - Palme. Avec la traduction de Rainer Maria Rilke.
263578: VALÉRY, Paul - M. Teste. Préface - La soirée avec monsieur Teste - Lettre d'un ami - Lettre de Madame Émilie Teste - Extraits du log-book - Étude et bio-bibliographie par René Lalou.
252471: VALÉRY, Paul - Ronald DAVIS & Raoul SIMONSON - Bibliographie des oeuvres de Paul Valéry.
271788: VALÉRY, Paul - Variété. I & II. Translated into Czech by Ota Dubský.
272512: VALÉRY, Paul - De terugreis uit Holland. Vertaald en ingeleid door A.A.M. Stols.
272513: VALÉRY, Paul - La vie courante - Hier et aujourd'hui. Le retour de Hollande.
273160: VALÉRY, Paul - Palme.
272801: VALÉRY, Paul - La jeune parque. (1 van slechts 10 exemplaren op Japans papier).
256614: VALÉRY, Paul - Palme.
271796: (PHOENIX - SIMALEAVICH, David). VALÉRY, Paul - Album de vers anciens. (Deluxe binding of Phoenix Bindery).
204141: VALÉRY, Paul - Existence du Symbolisme.
269823: (LOOY, Rein van). VALKHOFF, J. - Twee nieuwe staatsvormen: fascistische en sowjetstaat. Overeenkomst en verschil.
281646: (PAPIER). VALLS Y SUBIRÁ, Oriol - A Lively Look at Papermaking.
271789: VANBEERS, P.-J. & J.-A. - 2 documenten gedrukt en geschreven op perkament, gesigneerd door L. Desmaisières & Jules Maloub(Brussel, Arendonk, 1840, 1846).
203156: VANDAL, Albert - En Karriole à travers la Suède et la Norwége. Ouvrage enrichi de gravures sur bois dessinées par L. Breton d’après des photographies et des croquis.
280080: VANDE PUTTE, Jeanne - Zoo hard en zoo schoon. Uit de brieven van Jeanne Vande Putte. Met een schets van haar leven en werk door Prof.Dr. Jul. Persyn.
270192: (ABC-boek). VANDÉ, Dick - Het vrolijk ABC gerijmd en getekend.
280078: VANDE PUTTE, Jeanne - De ruk aan de tralies. Dagboekaanteekeningen.
280079: VANDE PUTTE, Jeanne - Mijn hart is niet hier. Uit het werk van Jeanne Vande Putte. Met een schets van haar leven en werk door Prof.Dr. Jul. Persyn.
271135: VANDEL, Jean-Gaston - Het uur is nog niet gekomen.
252292: VANDELOO, Jos - Woorden met doofstommen.
270328: (ZEELAND). VANDENBERG, Joris, en GEMERT, Wil van - [Margriet] Cees.
274534: VANDENHOVE, Charles - Visie op de stad. Charles Vandenhove in de Stationsbuurt Den Haag.
279803: (BROUWERS, Jeroen). Kurt VANHENGEL - Loflied voor Jeroen Brouwers.
277523: VANRIET, Jan - De groet. (Gesigneerd).
277555: VANRIET, Jan, & Fernand AUWERA - Mooie, gekwetste ziel. (Met opdracht van Vanriet).
277596: VANRIET, Jan - Collected Stories. (Met opdracht).
277521: VANRIET, Jan - De testamenten. Verhalen uit de Bijbel. Met schilderijen van Jan Vanriet. (Gesigneerd).
22650: VANSTREELS, Miel - Tussen een afscheid.
273030: VANVUGT, Ewald - Rodeo of zuster Bertram.
280834: (VERSTER, Floris). (Johannes VERMEER). Gustave VANZYPE - Vermeer de Delft.
264215: VASALIS, M. - Krantenknipsels.
265189: VASALIS, M. - Droedels. (Met een voorwoord van Hal Droogleever Fortuyn).
21466: VASALIS, M. - Kinderen. Fragment.
274267: VASALIS, M. - Phoenix. (Met een tekening door Siegfried Woldhek).
269804: VASALIS, M. - Twee gedichten.
274642: (SCANDINAVIA-RUSSIA). VAUGONDY, Robert de - Partie septentrionale de la Russie Européenne (&) Partie meridionale de la Russe Européenne, Tartarie Russienne, Petite Tartarie. (Two maps of Russia with color outlining, about 1780).
274643: (POLAND). VAUGONDY, Robert de - Royaume de Pologne. (Map of Poland with color outlining, about 1778).
274644: (RHEINLAND). VAUGONDY, Robert de - Haut et Bas Rhin, Franconie, Souabe. (Karte von dem Rheinland, Frankenland und Schwaben, um 1780).
275591: VAUTIER, Ben - Art = Ben. Stedelijk Museum catalogus nr 543. (Art Catalogue).
276268: VEEN, Jos van - Waarom blijven er nog zooveel priesters in de Roomsche kerk? Een voordracht.
261201: VEEN, Adriaan van der - Geld speelt de groote rol.
251511: VEEN, Adriaan van der - Geld speelt de groote rol. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
269407: VEEN, Adriaan van der - In liefdesnaam. Roman. (Met dossier van en over Van der Veen voor Ivan Sitniakowsky).
6078: VEEN, Adriaan van der - Geld speelt de groote rol. (Met twee brieven van Van der Veen).
22710: VEENSTRA, J.H.W. - Haikoes te geef.
280492: VEERKAMP, Joost - Mijn hemel.
100179: VEERKAMP, Joost, en René STOUTE - Werklust. Met een tekening van Joost Veerkamp.
280408: VEERKAMP, Joost en Gert Jan HEMMINK - Frankfurter Impressionen. (Met een originele, genummerde en gesigneerde zeefdruk in kleuren van Joost Veerkamp).
279043: VEERKAMP, Joost, en Patty SCHOLTEN - V-boek. (Met vijf originele mezzotinten en vier nachtprenten van Joost Veerkamp)
280824: VEERKAMP, Joost - Boekenmarkt. Bronverantwoording bij het postzegelalbum. (Met een illustratie en een ingeplakte, zelf ontworpen postzegel door Joost Veerkamp en een Aantekening door Gert Jan Hemmink).
31469: VEGA, Lope de - Soneto de repente. Sneldicht in sonnet-vorm.
281807: VELDHOEN, Aat - Affiche voor de Rotterdamse Rijks-Belastingacademie met rotaprent-afbeelding van Robert-Jasper Grootveld in blackface (1964).
279116: VELDHOEN, Aat - Originele litho.
262248: (SPIER, Jo). VELDKAMP, B., C. en J. - Ieder heeft z'n levensliedje. Woorden: B. Veldkamp. Muziek: C. Veldkamp. Verzameld door J. Veldkamp.
9517: VELTMAN, Martin - Zes villanellen.
275772: (AVIATION). VELZEN, A.A.N.M. van - De voornaamste vliegmachines en haar motoren.
256603: VENERIS CAP. O.F.M., Frater - Speels ABC. Ter onderrichting aan de jeugd.
277782: VER HUELL, Alexander, als 'Alexander V.H.' - Zoo zijn er. (&) Zoo zijn er. Tweede gedeelte.
277792: VER HUELL, Alexander, als 'Alexander V.H.' - Afspiegelingen. Schetsen uit de portefeuille van Mr. A. Ver Huell.
203300: (RIMBAUD, Arthur). E. VERBEEK - Arthur Rimbaud. Een pathografie.
279826: (RIMBAUD, Arthur). E. VERBEEK - Arthur Rimbaud. Een pathografie.
15116: VERBOGT, Thomas - Opluchting.
266929: VERBOGT, Thomas - De Tucht.
257476: VERBOGT, Thomas - Promotiedromen. Met een woord vooraf van Frans Kusters.
279589: (LIST, Liesbeth). Alex VERBURG - Het voorlopige leven van Liesbeth List. (Met opdracht van Liesbeth List).
253366: VERCAMMEN, Jan - Drie suite's. Verzen. Met illustraties van Nelly Degouy.
266519: BORCHGRAVINNE VAN VERGI - De Borchgravinne van Vergi, middelnederlandsch gedicht uit het begin der 14de eeuw, op nieuw naar het handschrift uitgegeven. (Met twee latere edities).
271891: BORCHGRAVINNE VAN VERGI - De Borchgravinne van Vergi, middelnederlandsch gedicht uit het begin der 14de eeuw, op nieuw naar het handschrift uitgegeven.
280869: VERGILIUS - Opera. In tres tomos divisa, cum integris notis Servii, Philargyrii, nec non J. Pierii variis lectionibus, & selectissimis plerisque commentariis Donati, Probi, Nannii, Sabini, Germani, Cerdae, Taubmanni, & aliorum. Quibus accedunt observationes Jacobi Emmenessii. Cum indice Erythraei.
276970: VERGILIUS MARO, P. - Het verhaal van Aeneas. Vertaald door M. D'Hane - Scheltema.
276151: VERHAEREN, Emile - Les blés mouvants. Poèmes.
270167: VERHAEREN, Emile, Georges RODENBACH, Max ELSKAMP, Maurits MAETERLINCK, Albert MOCKEL, Charles VAN LERBERGHE, Jules DELÂCRE & Odilon-Jean PERIER - Osm básníku z Belgie. Výbor z belgické poesie francouzského jazyka. (Acht Franstalige Belgische dichters, vertaald in het Tsjechisch).
264158: VERHAGEN, Hans - Krantenknipsels. (30 stuks).
31477: VERHEUL, Kees - Werk in uitvoering, het begin.
270003: VERHOEVEN, Nico - Collectie van 10 kleinere uitgaven en toebehoren.
262711: VERHOEVEN, Cornelis, & Evert van DIJK - Probatio pennae.
271051: VERHOEVEN, Nel M.C.M. - Zede preken. Tekeningen.
273157: (WERKMAN, H.N.). VERKADE, Eduard - Shakespeare's Hamlet als leesdrama.
280024: (LANGENHUYSEN, C.L. van). VERKOOPCATALOGUS - Amstelodamum Sacrum. Het mirakel der H. Stede. Kerkelijke geschiedenis vóór 1578 en later.
279379: (RIMBAUD, Arthur), Paul VERLAINE - Les poètes maudits. Tristan Corbière. Arthur Rimbaud. Stéphane Mallarmé. (Avec trois portraits hors texte).
279628: (RIMBAUD, Arthur). Paul VERLAINE - Les poètes maudits. Nouvelle edition. Ornée de six portraits par Luque. Tristan Corbière. Arthur Rimbaud. Stéphane Mallarmé. Marceline Desbordes-Valmore. Villiers de l'Isle-Adam. Pauvre Lélian.
261506: VERLAINE, Paul - Odes en son honneur.
272490: VERLAINE, Paul - Biblio-sonnetten. Vertaald door Martin Hulsenboom met een biografische schets door Peter IJssenbrandt en de bibliografische geschiedenis door Ed Schilders. Houtsneden van Richard Ranft.
279408: (RIMBAUD, Arthur). Paul VERLAINE - Les poètes maudits. Nouvelle edition. Ornée de six portraits par Luque. Tristan Corbière. Arthur Rimbaud. Stéphane Mallarmé. Marceline Desbordes-Valmore. Villiers de l'Isle-Adam. Pauvre Lélian.
271140: (SCHEVENINGEN). VERMAAS, J.C. - Geschiedenis van Scheveningen. (Originele uitgave).
262531: VERMEER, Arie - Het kleine grote-boerenlulle-boekje of Bij ons in Lulbroek.
19334: VERMEULEN, Jan - De terugtocht.
13700: VERMEULEN, Jan - Het ontoereikende. Gedichten.
272326: VERMEULEN, Bram - Jan Lul en de flauwe kultuur!
260942: VERMEYLEN, August - Twee vrienden.
280535: VERNE, Jules - Around the World in Eighty Days. With illustrations by Edward A. Wilson and an introduction by Ray Bradbury.
275707: VERNOU, Pietro - I Padroni del Cielo. (Illustrated Italian science fiction novel).
273577: NAZI-VERORDENING - 5 formulieren.
268091: VERRIPS, Ger - Goede grond.
266694: VERSCHAEVE, Cyriel - Geboorte van Christus.
250840: VERSPOOR, Dolf QUEVEDO, Francisco de - Gedichten van Quevedo. (Met opdracht aan Djoeke Eringa).
274439: VERSPOOR, Dolf - Schein und Zeit. (Ephemeride van Theo van Baaren).
277193: VERSPOOR, Dolf - De maanden onzer jaren van Folgore da San Gimignano.
270691: VERSTAPPEN, Annemarie - Twee gesigneerde fotokaarten in envelop.
278366: VERSTIJNEN, Henri - Kunstkalender 1935.
279549: VERSTOCKT, Gaspar, als: Fr. G.V. - 't Leven en daden der Hertogen van Brabandt. Beginnende met het Iaer nae de geboorte onses salighmakers 615, tot den Iaere 1648. Zijnde een kort en bondigh verhael getrocken uyt verscheyde auteurs door Fr. G.V.
273265: VERSTRAETE, A. - Herinneringen aan mijne reis naar Londen 14n-22n September 1881.
263977: VERVE. (Co WESTERIK (typografie)) - 5 Jaar VERVE. Haagse schilders en beeldhouwersgroep. Expositie Postmuseum 1956.
271412: VERWEY, Albert - Um Mitternacht. (Op muziek gezet door Leander Schlegel).
23191: VERWEY, Albert - Mijn meening over L. van Deyssels Roman Een Liefde.
2258: VERWEY, Albert - Het lijden aan de tijd. Antwoord op een vraag van de Kouter-redactie.
279404: VERWEY, Kees - Mijn schooljaren in Bloemendaal.
271855: VERWEY, Albert - 'Schei uit, gy met uw juichen, met uw klagen!' (beginregel). Handgeschreven gedicht.
275451: (FENS, Kees). VERWEY, Albert - De stijl van Hooft's historiën. Opmerkingen over Kunst en Literatuur-onderwijs.
265475: VERWEY, Kees - Het atelier van Kees Verwey. Gefotografeerd door Nico Koster. Tekst Peter Berger.
19389: VERWEY, Albert - Letterkundige kritiek. Frederik van Eeden. Ellen. Johannes Viator.
22929: VERWEY, Albert - Een brief van Jacob Geel [aan R.C. Bakhuizen van den Brink] uitgegeven door Albert Verwey. (Met handgeschreven opdracht van Verwey).
276049: VERZETSKRANTEN - Collectie verzetskranten.
271257: VESTDIJK, S. - El Greco, malír absolutna.
280187: VESTDIJK, S. - Negen jeugdverhalen. (Met een nawoord door Maarten 't Hart).
259993: VESTDIJK, S. - De bruine vriend. (Met vijf originele etsen van Simon Koene).
277787: VESTDIJK, S. - The Garden where the Brass-band played. With an Introduction by Hella S. Haasse. (Translated by A. Brotherton).
22616: VESTDIJK, S. - De verdwenen horlogemaker. (Met illustraties van Jack Prince).
278495: VESTDIJK, S. - Voor Nol.
281869: VESTDIJK, S. - Philosofie der anti-philosofie.
280188: VESTDIJK, S. - Het litteken. Twee verhalen.
281870: VESTDIJK, S. - Het litteken. Twee verhalen.
267794: VESTDIJK, S., PIA, Pascal, & E. du PERRON - De zwanen van Gistoux. Drie gedichten rond een landgoed vertaald en toegelicht door Kees Snoek. Les cygnes de Gistoux. Trois poèmes autour d'un domaine traduits et présentés par Kees Snoek.
275263: VESTDIJK, S. - A rum szigete. Regény.
24790: VESTDIJK, S. - Vrouwendienst.
14828: VESTDIJK, S. - Blauwbaard en Reus. Vier verhalen.
259760: VESTDIJK, S. - Dichtkunst als magie. Bij de poëzie van Achterberg.
1483: VESTDIJK, S. - Deernis met de wegen.
278875: VETERMAN, Eduard - Essais.
277324: VETH, Cornelis - Prikkel-idyllen. Eerste (&) Tweede deel.
271907: VETH, Cornelis - Parodieën. Eerste (&) Tweede Reeks. (Handgekleurd door de schrijver).
274438: VETH, Cornelis - Parodieën. Eerste (&) Tweede Reeks. (Handgekleurd door de schrijver).
279794: (ESCHER, M.C.). D. GILTAY VETH - Dutch Bookplates. A Selection of Modern Woodcuts & Wood Engravings.
25241: (SWARTH, Hélène). Jan VETH - Bekende Tijdgenooten XVI, Hélène Swarth. (Plus een portret van Jac. van Looy).
254526: (VRIESLAND (vert.), Victor van). SWINBURNE, A.G. - Chastelard. Tragedie.
265756: (VRIESLAND (vertaling), Victor van). ZUYLEN, Belle van - Geschiedenis van Caliste. Uit het Fransch vertaald en ingeleid door Mr. J.C. Bloem.
273574: VICTORIA, QUEEN - Empty envelope addressed in Queen Victoria's own handwriting to the Duchess of Sutherland.
281028: VICTORIA, QUEEN - Victoria R.I. A Collection of Books, Manuscripts, Autograph Letters, Original Drawings, etc., by the Lady Herself and her Loyal Subjects, Produced During her Long and Illustrious Reign. (Compleet in drie delen).
261109: VIDAL, Gore - Original press photo.
255425: VIELÉ-GRIFFIN, Francis - PHOCAS - Oeuvres. III. L'ours et l'adresse - Saint Martinien - Phocas le Jardinier - Saints Marguerite de Cortone - La rose au flot - L'amour sacré.
254967: VIELÉ-GRIFFIN, Francis - La rose au flot. Légende du Poitou.
277056: VIETNAM - Large map of Vietnam (1978). 1:2 000 000.
15689: VIGNY, Alfred de - Laurette ou le cachet rouge. (Met 5 houtgravures van Maarten de Jong).
251401: VIGOLEIS THELEN, Albert - "voor bobby s.". Gedicht voor Helmut Salden. (Met een toelichting door Dr. L. Fiethen).
31468: VIGOLEIS THELEN, Albert - Herfst.
205795: VILLATTE, Césaire - Parisismen. Alphabetisch gerangschikte verzameling der eigenaardige zegswijzen van het Parijsche argot. Supplement op alle Fransch-Nederlandsche woordenboeken. Bewerkt naar [de Duitse uitgave van] Césaire Villatte [door H.W.F. Bonte].
24020: (KUNERA PERS). VILLON, François - (Prospectus voor Oeuvres).
26783: (KUNERA PERS). VILLON, François - Oeuvres de François Villon. Le lais, Le testament et ses ballades.
24016: (KUNERA PERS). VILLON, François - (Prospectus voor Oeuvres).
264992: VILLON, Françoys - Oeuvres. Les Lais; le Testament; Poésies diverses; le Jargon.
279598: (BOEKENWEEK 2011). VINCENT, Betty en Pierre - Good Luck. Vastgehouden en verteld door Christine Otten en Erik Kessels.
276025: VINDEX - Vlam in 't hart.
280432: VINKENOOG, Simon - Gekkenwerk.
276803: (BLURB). VINKENOOG (red.), Simon - Blurb 6. (S.O.S. naar aanleiding van een enquête.)
278197: VINKENOOG, Simon - De Achtste Deur.
25322: VINKENOOG, Simon - Enkele Reis Nederland.
20629: VINKENOOG, Simon - Op het eerste gehoor.
20626: VINKENOOG, Simon - Eerste persoon meervoud. (Autobiografisch).
255250: VINKENOOG, Simon - Originele zwart-witfoto. 15,5 x 21,5 cm.
273162: VINKENOOG, Simon - Proeve van Kommunikatie. (Met opdracht).
267942: VINKENOOG, Simon - Een stad zonder groen is een mond zonder zoen, een stad zonder water heeft geen vroeger of later. (Met een Aantekening door Gert Jan Hemmink).
275825: VIRULY, A. - Zon. Van samen zwerven door een Zwitserse zomer. (Met opdracht van de schrijver).
275119: VIRULY, A. - Handgeschreven 'Oorkonde'.
275826: VIRULY, A. - Reissonnetten. (Met opdracht van de schrijver).
275827: VIRULY, A. - Huisje boompje beestje. Gebundelde vlieg-herinneringen 1928-1936. (Gesigneerd door de auteur).
272929: VISCHER, Melchior - Sekunde durch Hirn. Ein unheimlich schnell rotierender Roman. (Faksimiledruck).
15125: VISSER, Ab - Portretten in focus. Zonder retouche.
271361: (LOOY, Rein van). VISSER, Herm. - Loek's filmcarrière. Geïllustreerd door [Rein] Van Looy.
274974: VISSER, Edmond - Dr. Willem Royaards. Onze Tooneelkunstenaars.
277374: VISSER, Trude - Prinses Goudhaartje. (Handgeschreven verhaaltje uit 1943).
281383: VISSER, Ab - De zustermoord te Binnorie, 7 oude Engelse balladen.
281382: VISSER, Ab - Recitatief. Gedichten.
277379: VLAANDEREN, André - De jaargetijden. Kalender-vloeiboek 1914.
278774: VLEK, Hans - Handgeschreven brief aan 'Geachte Rudolf Geel'.
278773: VLEK, Hans - Handgeschreven briefje aan 'Zeer geachte heer Hoornik'.
15211: VLEMMINX, Paul - Den hof der jonkheid.
279509: VLIEGERS - Zie ze vliegen... met Bührmann-Ubbens papier.
279811: VLIEGVELD, Het - Vier nummers: I/4 (april 1917), IV/15 (17 juli 1920), V/1 (januari 1921) & XIV/3 (maart 1930).
280826: VLIET, Eddy van, en Hugo CLAUS - Gestifte lippen. 6 erotische gedichten van Eddy van Vliet en tekeningen voor Eddy's gedichten van Hugo Claus.
272380: VLIET, Eddy van - De binnenplaats. Gedichten. (Gesigneerd met opdracht van de schrijver).
267778: (COUPERUS, Louis). VLIET, H.T.M. van - Versierde verhalen. De oorspronkelijke boekbanden van Louis Couperus' werk [1884-1925].
272379: VLIET, Eddy van - Na de wetten van Afscheid & Herfst (fragmenten uit het leven van een burger). (Gesigneerd met opdracht van de schrijver).
263191: (COOLEN, Antoon). VLOBERG, Maurice - La Vierge et l'Enfant dans l'art français. (Met opdracht van Coolen aan Hendrik Wiegersma).
274376: (HAAGSE AUTOMOBIELBEDRIJVEN). VLOEIBLADEN - Collectie van 3 vloeibladen van Haagse autobedrijven, ca. 1930.
274378: VLOEIBLADEN - Collectie van 3 vloeibladen van transportbedrijven, 1915 en ca. 1950 (Amsterdam en Leeuwarden).
276900: (DRIJVERS, Henk). VODICKA, Timotheus - Paphnutius. De nederigste onder de nederigen. Uit het Duits vertaald door Henk Drijvers.
272444: VOEGELI, Max - Amapali und der Erhabene. Eine indische Erzählung. (Signiertes Luxusexemplar).
277648: (MINCO, Marga). VOETEN, Jessica - Marga Minco & Het bittere kruid 1957-1987. Een kleine documentaire.
21154: VOETEN, Bert - Nieuwe gedichten.
268958: VOGELAAR, Jacq Firmin - Parademaker omgekomen:
271388: VOGT, Karl - Der Krieg. Ein Chorspiel. (Mit Widmung des Autors).
276530: VOHÁNKA, Rudolf - Jan Hus 1415-1915. Oratorium. Na slova Ferdinanda Havelky pro solové hlasy, sbor a orchestr složil Rudolf Vohanka. Klav. vytah s textem.
280861: (MARIADEVOTIE). VOLKSBOEK - Het leven der alderheyligste ende alderzuyverste moeder Gods ende maegd Maria, gedeyld in XXI Kapittelen. Met stichtelyke leeringen op elke verholendheyd des zelfs. Getrokken uyt verscheyde schryvers, ende meest uyt d'oude vaders, tot het gebruyk der jongheyd.
277535: KATHOLIEKE VOLKSPARTIJ (K.V.P.) - Stemt No. 1 van Lijst 1. De lijst van de Katholieke Volkspartij.
277479: KATHOLIEKE VOLKSPARTIJ (KVP) - Volk van Nederland, gij hebt het in uw hand, hoe het worden zal, opgang of neergang.
279341: PALEIS VOOR VOLKSVLIJT - De Gids. Officieel Programma Paleis voor Volksvlijt. Zaterdag 17 November 1928.
259909: VOLLAND, Gabriel - L'amour vainqueur. Quarante-neuf dessins et des ornements de J. Touchet qu'accompagnent des sonnets de Gabriel Volland et des épigraphes cueillies dans les oeuvres d'illustres auteurs classiques.
269060: VOLTAIRE, M. de - Poëmes et discours en vers. Stéréotype d'Herhan.
274054: VOLTAIRE, François-Marie Arouet de Voltaire - Lettres choisies de Voltaire (Complete in 2 vols).
278652: VONDEL, Joost van den - Adam in ballingschap of Aller treurspelen treurspel.
268295: VONDEL, Joost van den - Het lof der Zee-vaert. (Met een houtsnede door Henri Jonas).
280806: VONDEL, J. van - Bespiegelingen van Godt en Godtsdienst. Tegens d'ongodisten, verlochenaers der Godtheit of goddelijcke voorzienigheit.
281662: VONDEL, Joost van den - Jeptha of Offerbelofte.
280860: VONDEL, Joost van den - Brieven der heilige maeghden, martelaressen. (En:) Altaergeheimenissen.
7491: VONDEL, Joost van den - Gysbrecht van Aemstel. D'ondergang van zijn stad en zijn ballingschap. Treurspel. Vrbs antiqua ruit.
8687: VONDEL, Joost van den - Rey van Klaerissen.
23961: VONDEL, Joost van den - De drukkunst. Aan Balthazar Moerentorf door Joost van den Vondel anno 1645.
266178: (COHEN, Fré). VOOGD, Piet - Onze socialistiese jeugdinternationale. Schets van haar ontstaan, samenstelling en ontwikkelingsgang.
277260: KATHOLIEKE VOORMANNEN - Handschriften van acht Rooms-katholieke voormannen.
22572: VOOYS, C.G.N. de (inl.) - Middelnederlandse prozaverhalen over de geboorte van Jezus. (Met tekeningen van Bert Bouman).
250177: VOOYS, Is. P. de - Van de armen. (Gedichten).
263421: VORDEMBERGE-GILDEWART, F. - époque néerlandaise. préface jean arp.
276640: VORDEN, Johan van - Alex' vrouwen.
266086: VORRINK, Koos, Irene VORRINK, Fré COHEN e.a. - Werkloze jeugd. Bemoeiingen en ervaringen. / Werk voor de werkloze jeugd. (Compleet in 5 delen).
267474: VORRINK, Koos - De komende nieuwe kultuur.
267475: VORRINK, Koos - Het levend geloof. Kerstgedachten. (&) Jeugd en socialistische opbouw. Rede, gehouden op het vijfde congres der Socialistische Jeugd-Internationale te Kopenhagen 24-27 Augustus 1935.
267480: (COHEN, Fré). VORRINK, Koos - Naar beter tijden.
273126: VORRINK, Koos - Gij jongeren vooraan! Op de bres voor vrijheid, welvaart, vrede. Een oproep tot de jonge kiezers.
274847: VORRINK, Koos - Doel en wezen van de arbeidersjeugdbeweging.
267292: VORRINK, Koos - Onder de vanen van het demokratiese socialisme.
274848: VORRINK, Koos - De A.J.C. als deel der moderne arbeidersbeweging.
276476: VORSTERMAN VAN OIJEN, A.A. - De Geslacht-, wapen- en zegelkunde. (Overdruk, gesigneerd door de auteur).
271110: (EBERT, Friedrich). VORWÄRTS - Sonderausgabe Vorwärts. Berliner Volksblatt. Zentralorgan der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands 28. Februar 1925.
275912: VOS, Marie W. - Het lachzaad. Komies jeugdspel in drie bedrijven.
279149: VOS, Carole - Haaren. (Met een originele, genummerde en gesigneerde zeefdruk van Huub Thorissen).
267481: (COHEN, Fré). VOS, Marie W. - De wonderviool. Vroolijk spel in 5 bedrijven.
278877: (COHEN, Fré). VOS, Marie W. - Goudvreugde's ontwaken. Verbeeldingsspel in zes bedrijven.
281830: VOS, Margot - De nieuwe lent'. Verzen. (En:) De dienende maagd. (En:) De lichte uren.
276529: (HYNCKES, Raoul). VOS, Margot - Meiregen. Een bundel kinderverzen door Margot Vos. Prenten van Raoul Hynckes.
21718: VOS, Marjoleine de - Meisjespaard.
265519: VOSKUIL, Menno - Lagere aap. Het leven van Kees Lekkerkerker.
265520: VOSKUIL, Menno - Lagere aap. Het leven van Kees Lekkerkerker. (en:) Catalogus 67. J. Slauerhoff.
253511: VOSMAER, Carel - Aqua-forti. (Met een verantwoording door Nop Maas en een originele ets door Peter Yvon de Vries).
275962: VOSMAER, Mr. C. - Nanno. Eene Grieksche idylle.
8683: VOSMAER, Carel - Bilderdijk tegen onze boeken. (Met aantekening van Nop Maas en linoleumsnede van Peter Yvon de Vries).
277311: VOSS, Jan - Bilder vom rauchenden Lauf.
273358: VOSS, H.D. - Emma and H.D. Voss removed to the J from the I. (Leuke adreswijziging).
275234: VOSS, H.D. - ABC op 1951.
269385: (WERELDBIBLIOTHEEK). VOSS, H.D. - Dit jaar komt het kerstmannetje nu eens met zijn grote collega Sinterklaas mee.
268230: VOSS, Jan - Türme. 41 Graphiken.
280229: VOSS, Hans - Credo. Den Mitgliedern des Berliner Bibliophilen-Abends zum 3.Februar 1925 von Gotthard Laske überreicht.
277235: VOÛTE, Erven J.J. - Handgeschreven brief van I.J. Granpré Molière, J.M. Reynvaan en H.P. Witkamp aan 'de Heeren Ketwich & Voombergh, Alhier', gedateerd 'Amsterdam 24 October 1843'.
265347: MOBILISATIE VOOR DE VREDE - er was eens... een tooverjas! (raambiljet).
14633: (SLAUERHOFF, J.). VREDENBURG, Max - Drie liederen. ('De Troubadour' door C.J. Kelk, 'Nu licht vergeten de Avond rust...' door Geerten Gossaert en 'De Schalmei' door J. Slauerhoff).
267053: VREE, Freddy de. Als: Marie-Claire de JONGHE - Jaja.
24736: VRIAMONT, Joris - De exploten van Tabarijn. (Met 18 litho's door Mart Kempers, deels in 2 kleuren).
271846: VRIAMONT, Joris - Sebbedee. (Luxe-exemplaar met handgeschreven opdracht van de schrijver, gesigneerd).
22574: VRIAMONT, Joris - Sebbedee. (Met een nawoord door A. ROLAND HOLST en illustraties van Jeroen Bons).
278334: (SCHIEDAM). TOONEELVEREENIGING "VRIENDENKRING" - Feestwijzer voor den Nationalen en Stedelijken Voordrachten-, Reciteer- en Duetten-Wedstrijd ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan op Zondag 5 November 1911 en Zondag 21 Januari 1912 te Schiedam.
270675: VRIES, Theun de - Verzen.
269230: VRIES, Theun de - De ballade van Sint-Gertrudis.
277656: VRIES, Hendrik de - 'Wijze van uitgave'. (Origineel handschrift).
22320: VRIES, Hendrik de - Wringt zich 't werk door zorg en hinder...
277657: VRIES, Hendrik de - 'Over de beruchte "-ismen"'. (Origineel handschrift).
281443: VRIES, Hendrik de / BADINGS, Henk - Coplas. Uit het Spaansch vertaald door Hendrik de Vries. Omslagteekening van Toon Kelder.
275785: VRIES, Theun de - Originele foto van Theun de Vries, Harry G.M. Prick en Paul Citroen. Circa 1980.
267620: VRIES, Mattheus de (uitgever) - Bekentenisse of belydenisse des Geloofs der Nederlantsche Gereformeerde Kercken. Mitsgaders de Heydelbergsche Catechismus, met de Schriftuur-texten, en eyndelyck het oordeel van de Nationale Synode van Dordrecht, over de vyf stucken der Leere.
20464: VRIES, Hendrik de - Die droomwereld in te dringen. Project van drukkers in de marge bij de honderdste geboortedag van Hendrik de Vries. (31 uitgaven in cassette).
280530: VRIES, Theun de - Getypte brief aan 'Zeer Geachte Heer'.
263540: VRIES, Peter Yvon de - Paascollage.
273291: VRIES, Peter Yvon de - Kunst is vrouwelijk.
255148: VRIES, Hendrik de - Vlamrood.
269771: VRIES, Hendrik de - Herdenking.
273741: VRIES, Hendrik de - Vivisectie.
275784: VRIES, Theun de - Hernomen konfrontatie met S. Vestdijk. (Met verbeteringen door de schrijver t.b.v. de herziene tweede druk).
273290: VRIES, Peter Yvon de - Zelfportret door keuze.
273270: VRIES, Theun de - Rutger Jan Schimmelpenninck. Republikein zonder republiek.
280529: VRIES, Theun de - Handgeschreven brief aan 'Lieve vriend' (= A. den Doolaard) en (verso:) 'Lieve vriendin' (= Erie Meijer, Den Doolaards (tweede) vrouw).
272919: VRIES, Hendrik de - Pensativo.
271160: VRIES, Theun de - Svoboda chodí v rudém šate. (Vertaling in het Tsjechisch van De vrijheid gaat in 't rood gekleed door Marie Polívková).
251821: VRIES, Hendrik de - Handgeschreven correspondentiekaart aan 'Zeer Geachte Heeren [van Uitgeverij Contact]'.
267832: VRIES, Hendrik de - Stuntvlucht. Vrille, feuille morte, salto's.
22966: VRIES, Hendrik de - Veeltintig bij tovergloed en enige andere gedichten.
280531: VRIES, Hendrik de - Romantiek en romantische elementen in onze moderne poëzie.
278498: VRIES, Hendrik de - Ongeneeslijk romanticus. Een brief aan Anton Deering. Nawoord: Jan van der Vegt.
280528: VRIES, Theun de - Getypte brief aan 'Amice' (= Willem Roggeman).
265023: VRIES, Hendrik de - Robijnen.
275786: VRIES, Theun de - Twee brieven aan Jaap Goedegebuure.
265995: VRIES, Theun de - Rembrandt. (Met opdracht).
272818: VRIES, Peter Yvon de - Brief aan GJ. (= Gerritjan Deunk).
281340: VRIES, Theun de - De gesprenkelde vogel / Verhalenomnibus.
12821: VRIES, Hendrik de - De nacht.
30557: VRIES, Peter Yvon de - Maar dit is ernstig bedoeld! Teksten en plaatjes.
253548: VRIESLAND, Victor van - Le vent se couche.
257577: VRIESLAND, Victor van - Vooronderzoek.
273766: VRIJE, De - Kalender 1966.
277505: PARTIJ VAN DE VRIJHEID - Beknopt program van de Partij van de Vrijheid.
272956: PARTIJ VAN DE VRIJHEID - Collectie van 3 publicaties.
22802: VROEGINDEWEIJ, Rien - Het moment.
9023: VROLIJK, Maarten - Hofdroom.
256892: VROMAN, Leo - Achtduizend seizoenen. (Met 4 tekeningen door de auteur).
263967: VROMAN, Leo - Dagboekgedichten.
256439: VROMAN, Leo - Eindelijk weer eens praten. Een gesprek met Tjalie Robinson.
17203: VROMAN, Leo - Wij schrijven door.
17207: VROMAN, Leo - Gevierendeelde oogst.
17273: VROMAN, Leo - Seven thanks in Groningen.
258725: VROMAN, Leo - Ik en verder niemand. Leo Vroman, een zelfportret.
269899: VROOM, Jean-Paul - Meilleurs voeux pour 1955.
279156: VROOMKONING, Victor - Boxtel. (Met een originele, genummerde en gesigneerde blinddruk en zeefdruk van Antonie Eikemans).
255133: WAARD, Elly de - 'Twaalf uur - het is noen (...)'
281348: WAARSENBURG, Hans van de - Bergen (Met een Engelse vertaling door Peter Boreas)
251732: WAARSENBURG, Hans van de - Het boothuis te Laugharne. De Tand des Tijds 5.
267398: WAARSENBURG, Hans van de - De mens van het landschap.
269225: (TEEKEN, Toon). WAARSENBURG, Hans van de - De dorst der havensteden. Met houtsneden van Toon Teeken.
256319: WAARSENBURG, Hans van de - 3 nachtdichten/ 3 nocturnes. (Vertaald in het Engels door Peter Boreas).
269786: WAARSENBURG, Hans van de - Bill Haley in Maastricht.
269787: WAARSENBURG, Hans van de - The Last Waltz.
269781: (MARTENS, Jan). WAARSENBURG, Hans van de - Je zit aan tafel. (Met twee originele zeefdrukken van Jan Martens).
269782: WAARSENBURG, Hans van de - Nachtdichten.
269783: WAARSENBURG, Hans van de - Het is weer deze nacht. (Met een vertaling door Peter Boreas).
269780: WAARSENBURG, Hans van de - Doodskaap.
274050: WAARSENBURG, Hans van de - Ver na het midden.
279148: WAARSENBURG, Hans van de - Helmond. (Met een originele, genummerde en gesigneerde zeefdruk van Bert Loerakker).
281345: WAARSENBURG, Hans van de, en Ger LATASTER - Beschrijvingen van het meer. (Met twee originele zeefdrukken in kleur van Ger Lataster).
269784: (LEMMENS, Fons). WAARSENBURG, Hans van de - Rand van licht. Twee gedichten van -. Met een zeefdruk van Fons Lemmens.
281169: WAARSENBURG, Hans van de - De dorst der havensteden.
269776: WAARSENBURG, Hans van de - Nostalgie.
269777: WAARSENBURG, Hans van de - Waar de wegen waren.
19816: WAARSENBURG, Hans van de - Noordzee.
262251: WAARSENBURG, Hans van de - Altijd durend vrouwendroef.
15112: WAARSENBURG, Hans van de - Alvor. (Gedicht met een ingekleurde linosnede door Riët Amesz).
262252: WAARSENBURG, Hans van de - Winterreis.
269240: WAARSENBURG, Hans van de - Sierra Bermeja. Drie gedichten voor de schilder Pieter Defesche. (Met een originele zeefdruk van Pieter Defesche).
277694: WAARSENBURG, Hans van de / André DIETEREN / Peter BOREAS - Zuidwal / South Wall.
560: WAARSENBURG, Hans van de - Zeeschappen. (Met een frontispice van Fons Lemmens).
8935: WAARSENBURG, Hans van de - Lissabon.
251298: WAASDIJK, Albert van - Handgeschreven brief aan 'Waarde heer [Victor] van Vriesland'.
269988: WAGENVOORDE, Hanno van - De lampion der beminden. Gedichten.
4059: WAGENVOORT, Maurits - Rococo Italië.
260990: WAGENVOORT, Maurits - Rococo Italië.
278943: WAGNER, Richard - Collectie vroege Wagner-programma's.
281384: (FAUST-PARODIE). FAMULUS WAGNER - Der Militairische Faust. Eine Höllenparodie vom Famulus Wagner. Illustriert von O.
278577: WAL, Eric van der - 2006.
278702: WAL, Eric van der - Collectie van 25 nieuwjaarswensen in de vorm van een miniboekje, 1978-2000.
263537: WAL, Theunie van der - Poeziealbum.
9045: WAL, Theo J. van der - Divertimento. Verlucht met zeven met de hand gekleurde linoleumsneden van Joop Löbler.
278913: WALCH, J.L. - Vertellingen in den donkeren winter. Opgeteekend door -.
278356: WALL, Cypriaan Gerard van de - Specimen antiquario-iuridicum inaugurale, Sistens Diplomata quaedam inedita, ad Res Dordracenses spectantia et animadversionibus illustrata. (Dissertatie van C.G. van de Wall bij rector magnificus Henricus Ioannis Arntzenius).
278720: WALLE, Jo van de - Wat doe jij kameraad? Spreekkoor.
277553: WALRAVENS, Jan - Hier is Brussel.
264197: WALRAVENS, Jan - "Roerloos aan zee" en het existentialisme.
257602: (PATER, Walter). Walter Satyr, Anne Langdrew and Walter Lavish Slander - Imaginary Lectures reported by Walter Satyr, Anne Langdrew and Walter Lavish Slander for The Morningside and now for the first time Collected with additional Lectures, an Imaginary Address and an Imaginary Interview into a book and with them the Original Pictures by Malcolm A. Strauss, Huger Elliott and W.H. Schanck.
278479: WALTERS, Gregory Jackson - True Confessions of a Powderpuff Printer. (&) 2005 isn't even there yet. (Two ephemera).
12400: WANTLING, William - In het kamp van de vijand. (Vertaald door Rudi Wesselius).
272347: WAP, Hans - Berg. 6 lino's. 6 gedichten. (Een van de 30 geïllustreerde exemplaren).
254195: CHINESE-JAPANESE WAR - Window bill for Koren en Soldaten (‘Grain and Soldiers’) by Ashihei Hino.
260636: WARD, Artemus - Artemus Ward (His Travels) Among the Mormons. Part I. On the Rampage. Part II. Perlite Litteratoor. Edited by E.P. Hingston, the Companion and Agent of Artemus Ward whilst On the Rampage.
275860: WARHOL, Andy - Andy Warhol's Flesh. Ein Film von Paul Morrissey aus Andy Warhols Film-Factory.
258751: WARMOND, Ellen, e.a. - The Shape of Houses. Women's Voices from Holland and Flanders. Translated by Manfred Wolf.
255045: WARREN, Hans - Zeg maar Binus.
23953: WARREN, Hans - De vondst in het wrak. (Met illustraties van Bob van Blommestein).
10587: WARREN, Hans - Kritieken. (Met een nawoord door André Oosthoek).
23954: WARREN, Hans - De serene rust der toppen.
281629: WARREN, Hans - Vijf vroege verzen.
7192: WARREN, Hans. (Als:) Engel PICCARDT. - Sperma en tranen.
257258: WARREN, Hans - (Speciale uitgave ter gelegenheid van het afscheid van Ronald Rijkse als conservator van de Zeeuwse Bibliotheek).
204965: WARWICKSHIRE - Souvenir of Warwickshire.
276373: WASSERMANN, Jakob - Geronimo de Aguilar. (Illustrierte Deluxe-Ausgabe in Ganzleder).
274494: WASSERMANN, Jakob - Signature of the author and short message on a slip of pink paper.
257497: DIEHL Uhren - Watches - Diehl Ersatzteile Katalog - Catalogue - Spare parts. (Trade catalog).
281577: (BROWN DOG AFFAIR). WATSON, William - A.L.S. by the poet William Watson to antivivisectionist Stephen Coleridge dated Sept. 8, 1903.
278269: WAUTERS, Marcel - Er is geen begin en geen einde. (Met een nawoord van Jos Joosten en een omslagtekening van Louis-Paul Boon).
273391: WEDMORE, Frederick - Renunciations. A Chemist in the Suburbs; a Confidence at the Savile; the North Coast and Eleanor. (Inscribed by the author to his daughter, probably).
255463: PALLIETER. SATIRIEK WEEKBLAD - 2e jaargang. Nrs. 26, 30, 38, 40, 41, 44 en 47. 1923.
264677: WEEMOEDT, Lévi - Van Harte Beterschap. Kleine trilogie der treurigheid. (Met handgeschreven gedicht).
273019: WEEMOEDT, Lévi - Van Harte Beterschap. Kleine trilogie der treurigheid: Geduldig Lijden, Geen bloemen, Zand erover. (Met opdracht).
274185: WEEMOEDT, Lévi - Oratio pro Assen.
278174: WEG, Henri van de - Ken-je-die?
278004: WEINER, Lawrence - Deep Blue Sky - Light Blue Sky.
275944: WEINER, Lawrence - Werken vanaf het begin van de jaren zestig tot aan het einde van de jaren tachtig - works from the beginning of the sixties towards the end of the eighties. 19 November 1988 - January 1 1989. Stedelijk Museum Amsterdam Catalogus 722. (Art Catalogue).
275506: (MOENS, Wies). F.J. WEINRICH - De danser van Onze Lieve Vrouw. Een klein mirakelspel, naar het Duits van F.J. Weinrich door Wies Moens.
277265: WEISS, Josef (= Josef WEISZ, 1894-1969) - Die Apokalypse des Johannes. Geleitwort von Univ.-Prof.Dr. Hugo Kehrer.
277503: WELTER, Charles - Actie. Propagandablad van het Voorlopig Katholiek Comité van Actie. Nr. 14, Juni 1948.
277437: TWEEDE WERELDOORLOG - Dat nooit weer. Informatiebulletin. Berichten, die in de Nederlandse pers zelden verschenen. (Nr. 5 t/m 24 plus bijlagen).
269652: EERSTE WERELDOORLOG - Om niet te vergeten.
276321: WERELDOORLOG I - Barbaren.
254828: VERZAMELD WERK - Collectie van 10 antiquariaatscatalogi.
258614: WERKMAN, Hans - Kroniek van meester Keuning. Het leven van de vader van Willem de Mérode.
256413: WERKMAN, H.N. - Dessendiaan.
277664: WERKMAN, H.N. - Hommage aan H.N. Werkman.
256414: WERKMAN, H.N. - Ornamenteel.
255788: (MÉRODE, Willem de). WERKMAN, Hans - De Mérode en de jongens. Biografische fragmenten.
261530: WERKMAN, Fie - Tekeningen van kinderen door Fie Werkman. Verschenen op de omslag van het pedagogisch-psychologisch tijdschrift Opvoeding. Maandblad voor gezin en school tevens gewijd aan de montessori-gedachte in het onderwijs.
277242: WERMESKERKEN, Henri van - 'Het schoonste en goddelijke geschenk, ons gegeven, dat is het Leven.' (Gesigneerd handschrift).
276536: WERNINK, J.H.A. - Woonwagenbewoners. Sociologische studie van een marginale groep. Proefschrift. / The Dutch caravan-dwellers. A sociological study of a marginal group (with summary in English). Thesis. (Met opdracht van de schrijver).
276378: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Enkele gedichten. (Palladium-reeks).
259473: WERUMÉUS BUNING, A. - Onze ouwe Kokkert. Zijn leven en lotgevallen, gedurende zijn verblijf aan den vasten wal.
252385: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Krantenknipsels.
256715: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Grafschrift voor Miep van 't Hoff. Opgedragen aan Mária Inez Ignatia Schopman in wie zij voortleeft.
278540: (SPIER, Jo). WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Ballade van den boer.
261432: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Tentoonstelling van de werken van J.W.F. Werumeus Buning ter gelegenheid van zijn vijftigsten verjaardag op Zondag 4 Mei 1941. Geopend op Zaterdag 3 Mei 3 uur n.m. door Ed. Hoornik.
261471: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Collectie uitgeversreclame.
251120: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Het gebroken hart of De reis naar Barcelona. Een ouderwetsche, omslachtige, en sentimenteele geschiedenis en bovendien vrijwel naar waarheid verteld door -. (Geïllustreerd door Eppo Doeve). (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
278150: (ROBBERS, Herman). WERUMEUS BUNING, J.W.F. - In memoriam.
15187: (ROBBERS, Herman). WERUMEUS BUNING, J.W.F. - In memoriam. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
15190: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Hemel en aarde. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
277179: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - De ware geschiedenis van Tristan en Isolde, in het kort naverteld door J.W.F. Werumeus Buning.
251114: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Petrus en de Katwijker visschers. Met teekeningen van C. Boost.
251117: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Tentoonstelling van de werken van J.W.F. Werumeus Buning ter gelegenheid van zijn vijftigsten verjaardag op Zondag 4 Mei 1941. Geopend op Zaterdag 3 Mei 3 uur n.m. door Ed. Hoornik.
277957: (KLUCHT VOOR BRUILOFTEN EN PARTIJEN). WESSEL, A.J. - Lize. Komisch Duo voor Heer en Dame.
269857: WESSELING, Hans, en Theo BENNES - Bennes Wesseling.
266781: (SLAUERHOFF, J.). WESSEM, Constant van - Slauerhoff. Een levensbeschrijving. Met Reproducties naar Foto's en Manuscripten alsmede een Bibliographie.
264505: (SLAUERHOFF, J.). WESSEM, Constant van - Mijn broeders in Apollo. Literaire herinneringen en herdenkingen.
272018: WESSEM, Constant van - De fantasie-stukken van Frederik Chasalle. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht).
256418: WESTENDORP, Maud - Zes.
273594: WESTERIK, CO - Zeefdruk en litho in 17 kleuren, opgehoogd met inkt en krijt. 'Losgelaten bloemblad met lipstick'.
259910: (RAILWAY BRAKE TRIALS). WESTINGHOUSE - Brake Trials on Long Freight Trains.
278602: WESTREICH, Budd - The Right of a Jew to Hold Elective Office. A Speech by Jacob Henry Before the North Carolina House of Commons: 1809. (Inscribed).
278313: (ZWARTE BEERTJES). Janwillem van de WETERING - De Vlinderjager. (Embargo-exemplaar).
261202: WETSELAAR, Pieter - Acht exlibris.
277310: WETSELAAR, Pieter - Maria die zoude naer Bethlehem gaen.
254004: WEYE, Chris van der (= Albert PERDECK) - Het blijvende. Gedichten.
276630: WEYERMAN, STICHTING JACOB CAMPO - Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Juli 1979-november 1982; 1983-1984; 1995-winter 2012. Ca. 50 afleveringen.
275205: WEYERMAN, Jacob Campo - Amsterdamsche Hermes. No. 46, Dingsdag den 11 Augusty, 1722.
262193: WEYERMAN, Jacob Campo - De doorzichtige heremiet, bespiedende door zyn verrerykende verrekyker, in het geheimste van zyn kluis, de verborgenste gebreken der menschen, dezelve op een geestige en aangenaame wyze ten toon stellende.
275206: WEYERMAN, Jacob Campo - Den Echo des Weerelds. No. 40 en 50, Maandag den 21. July (&) 29. September 1727.
278614: WEYTS, Staf - Gesigneerde foto met handgeschreven kaart.
256605: WHATMAN, Susannah - Her Housekeeping Book.
205181: WHEELER, Lester - Phinney's Calendar or Western Almanac for the year of our Lord 1882 being until July 4th, the one hundred and sixth year of American Independence. 85th Year.
279774: WHEELER, Monroe - A Typographical Commonplace-Book. (Printed for Jan van Krimpen).
279050: WHISTLER, Rex, & Helen WHISTLER - A Sample of Aesop.
281287: (BOMANS, Godfried). WHITE, E.B. - Tom Trikkelbout. Nederlandse bewerking (van 'Stuart Little') door Godfried Bomans. Illustraties van Garth Williams.
276972: WHITE, E.B. - Stuart Little. Pictures by Garth Williams.
255178: WHITEING, Richard - Original Photo, Inscribed.
277010: WHITELEY, James Gustavus - The enthronement of Her Majesty Queen Wilhelmina.
266087: WIARDI BECKMAN, H.B. - Doel en wezen der S.D.A.P.
259857: WIARDI BECKMAN, H.B. - Sociaal-democratie en nationale gedachte.
278414: WICHMAN, Erich - De Propheet.
276734: WICHMANN, Clara - Twee gesigneerde, handgeschreven brieven aan dr. A.J. Resink.
274150: WIEDER, F.C. - Collectie van 6 artikelen uit tijdschriften over (historische) kartografie. Deels in originele enveloppen uit het bezit van de Haagse antiquaar Gerard Halwasse.
17277: WIEG, Rogi - Drie korte verhalen. Met tekeningen van Jack Prince.
280103: WIEGERSMA, Hendrik - De breischei als voorwerp van volkskunst.
273891: NIEUWE WIEKEN - Uitgeversdrukwerk 1957-1968.
274656: WIEL, Boekhandel-uitgeverij G.W. van der - Kantoor-Almanak voor 1873, 1874 en 1879.
278324: WIELERWEDSTRIJD - Residentie-Renners-Club "Sparta", Kampioen van Nederland. Jubileumrit De Ronde van Den Haag.
279677: WIENECKE, C.A. - Liedjes van liefde van ver en nabij.
265772: WIENER, L.H. - Ippon.
275717: WIENER, L.H. - L.H. Wiener neemt het op voor A.H.J. Dautzenberg.
281158: WIGMAN, Menno - Niets persoonlijks. (Met een toelichting door Gerben Wynia).
281159: WIGMAN, Menno - Invullen - maar met ziel.
4077: WIJDEVELD, Gerard Als: Gerard van DUIVEN - Sub pondere. (Met handgeschreven opdracht).
7285: WIJDEVELD, Gerard - Het vaderland.
280709: WIJK, Jan van - De Trap des Levens van SDAPieter Jelles Troelstra.
278005: (SPIER, Jo). WIJNAND, J.H. - Tempo, tempo! Het boek voor sport en techniek. Onder leiding van J.H. Wijnand met medewerking van tal van deskundigen en vooraanstaanden op sportgebied. Illustraties van Jan Lutz. Bandteekening van Jo Spier. Met 9 pagina's fotomontage.
267517: WIJNBERG e.a., Nicolaas - Petit. Nummer 1 tot en met 6. Compleet.
252967: WIJNBERG, Nicolaas - Een brief uit Rome. (Met twee originele etsen van Nicolaas Wijnberg).
16013: (ULSEN, Henk van). WIJNBERG, Nicolaas - Dekors etc. (Met een inleiding door Anton Koolhaas).
278387: WIJNEN, Nico - Gedichten van gisteren en vandaag. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
16297: WIJNEN, Nico - Lacqué. Gedichten en zangen van Nico Wijnen.
259837: WIJNEN, Nico - Gedichten van gisteren en vandaag. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
278396: WIJNGAARDEN, H.W. - De psychologische aspecten van de opleiding der Monotype-toetsenbordbewerkers in Nederland. Rapport in opdracht van de Psychotechnische Commissie voor de Grafische Industrie uitgebracht door het Laboratorium voor toegepaste psychologie.
201695: (THORBECKE, J.R.). WIJNMALEN, T.C.L. - Johan Rudolph Thorbecke. Eene bibliographie.
277672: WILDE, Oscar - The Ballad of Reading Gaol / De ballade van de Readinger gevangenis.
274156: WILDE, Oscar - The Letters of Oscar Wilde. Edited by Rupert Hart-Davis.
257956: WILDE, Oscar - The Ballad of Reading Gaol. By C.3.3. (Oscar Wilde).
263395: WILDE, Oscar - Poems.
270398: WILDE, Oscar - Fantasiën. Naar het Engelsch. Met eene voorrede van Dr. P.H. Ritter. (Translated into Dutch).
276910: WILDE, Oscar - Der glückliche Prinz. 29. Band in der Reihe der Basler Drucke. (Met 12 originele houtsneden van Edwin Keller-Venton. Luxe-exemplaar).
271234: WILDE, Oscar - Ein idealer Gatte. Ins Deutsche übertragen von Isidore Leo Pavia und Hermann Freiherr von Teschenberg.
259201: WILDE, Oscar - De kerker-ballade. In de Nederlandsche herdichting van Hendrik van der Wal.
275614: WILDE, Oscar - Oscar Wilde's ballade van de gevangenis te Reading. (Translation into Dutch of the Ballad of Reading Gaol).
30990: WILDE, Oscar - Een Florentijnsch treurspel. (Translated into Dutch by P.C. Boutens).
22576: WILDER, Thornton - The bridge of San Luis Rey. (Met zeven originele etsen (waarvan één op de band) van Simon Koene).
278557: WILDERS, Frank - Grensconflict.
271172: WILHELMINA, Koningin - Dat ik zal wederkeeren. Een overzicht van het historisch bezoek van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina der Nederlanden aan het Dominion van Canada en de Vereenigde Staten van Amerika, van 18 juni tot 26 augustus 1942.
277606: WILLBERG, Hans Peter - Buchkunst im Wandel. Die Entwicklung der Buchgestaltung in der Bundesrepublik Deutschland.
253835: LEGENDE VAN SINTE WILLEBROERT - Die legende van Sinte Willebroert. Gereproduceerd uit het passionael winterstuc gedrukt door Gheraert Leeu ter Goude 31 juli 1478. Verklarende tekst van kanunnik E. Lagerwey. Aanhangsel (...) door pater dr. B. Kruitwagen, o.f.m.
269903: WILLEM III, Koning - Drie gezegelde en gestempelde poststukken met portretzegels van koning Willem III.
270905: WILLEM I, Koning - Herinnering aan de vijf en twintigste verjaring van den komst des Prinsen van Oranje, (den tegenwoordigen Koning der Nederlanden), door de natie geroepen, om de regering dezer gewesten te aanvaarden, op den 30 November 1813.
270918: WILLEM III, Koning - Het zilveren Krooningsfeest van Koning Willem III. 12 Mei 1874. (Met twee andere gedenk-affiches van het jubileum van koning Willem III).
270966: WILLEM III, Koning - Nederlands herstelling onder het Huis van Oranje. (Historieprent ter viering van 50 jaar koninkrijk).
270864: WILLEMSE, G.J. - Berijmde gedachten.
279615: WILLEUMIER, Maerle - Voordat het af is is het OP.
280800: WILLIAMS, William Carlos - (Gedicht). (Met twee tweekleurenlinosnedes van Olivia Ettema).
273109: WILLIAMS, Graham - The Dreamer. A Bagatelle from Pagehurst related on the Eve of Lupercalia.
279063: WILLIAMS, William Carlos - Gedicht. (Met twee linosnedes van Olivia Ettema)
280509: (WILLINK, Carel). Sylvia WILLINK e.a. - Een eeuw Willink. 1900-1983. (Luxe-exemplaar met extra's).
281401: WILLINK, Carel (tekeningen) & PERRON, E. du (als:) Duco PERKENS (tekst) - Bij Gebrek aan Ernst. Zijnde de volledige werken van Duco Perkens. Uitgegeven door E. du Perron. Omslagtekening en frontispices van C.A. Willink.
257951: WILLY - Suzette veut me lâcher! (Tropical Gigolo). Roman inédit.
273428: WILLY - Une plage d'amour. Roman polyglotte.
256620: WILLY (= Henry Gauthier-Villars) - La petite vestale.
277040: WILMA (= Wilma Vermaat) - Lillemor Stinne. (Fra hollandsk til dansk af Anna Edv. Petersen).
255324: WILMA (= Wilma Vermaat) - Albert en Dieneke.
255198: WILSON, Angus - The Old Men at the Zoo.
277899: WILSON, Adrian - The Nuremberg Chronicle Designs. An account of the new discovery of the earliest known layouts for a printed book: the Exemplars for the Nuremberg Chronicle of 1493 with pages from the Latin exemplar reproduced for the first time.
278960: WILSON, Adrian - The making of the Nuremberg chronicle.
277912: WILSON, Romer - Latterday Symphony.
280416: WILSON, T.P. Cameron - Bolts from the Blue.
276580: (PERRON, E. du). WILSON, Harriette - Harriette Wilson's Memoirs of Herself and Others. With a Preface by James Laver.
260645: (BELCAMPO). WINDELBAND, Wilhelm - Lehrbuch der Geschichte der Philosophie.
276968: (FREIJMUTH, Alphons). WINGEN, Ed, & Marijke UITTENBROEK - Alphons Freijmuth.
20934: (SUB SIGNO LIBELLI). WINKLER, Kees - Diaspora.
267586: WINKLER PRINS, A. - Albumversjens. Ten gerieve van hedendaagsche vrienden.
8101: (SUB SIGNO LIBELLI). WINKLER, Kees - Samen.
270135: WINSEMIUS, Pieter, en Miranda HOOGENDOORN - Waar halen ze het vandaan? Over inspiratie. (Met opdracht aan Hans Dijkstal).
279138: WINTER, Leon de - 's-Hertogenbosch. (Met een originele, genummerde en gesigneerde litho van Paul van Dijk).
278249: WINTHUIS, Josef - Die Wahrheit über das Zweigeschlechterwesen durch die Gegner bestätigt, noch fester begründet. (From the Journal Zeitschrift für Völkerpsychologie und Soziologie Vol. VI, 1930).
269600: WISPELAERE, Paul de - De ontwikkeling van de moderne Nederlandse kritiek.
275522: WISSEN, Driek van - Europese verkiezingen.
22535: WITKOVSKY, B. - Den oceaan over.
281376: WITTE, Aldert - Dagen wachten.
281441: WITTE, Aldert - Teken mijn hart/ met uw woorden. (Origineel gedrukt bidprentje).
265508: WITTENBERNS, Eric - Verscheurdheid.
279032: WITTENBERNS, Eric - HERinnerING.
273880: WITTENBERNS, Eric - Droom. (Kunstenaarsboek met originele grafiek).
273881: WITTENBERNS, Eric - Typoëzie. (Kunstenaarsboek - unicum).
273879: WITTENBERNS e.a., Eric - Doorzichtigheid. (Kunstenaarsboek met originele grafiek).
276901: WITTENBERNS, Eric - Beweging.
31451: WITTEVEEN, Arthur Th. - De dans van het penseel. Een korte inleiding tot de Chinese calligrafie. (Met een met de hand geschilderd Chinees karakter als frontispice).
269380: WITTKAMPF, Willem - Krantenknipsels (1950-1951).
263270: (WIEGERSMA, Hendrik). WOESTIJNE, Karel van de - Een karakteristiek en een keur uit zijn gedichten door Bernard Verhoeven.
11064: WOESTIJNE, Karel van de - Verhalen.
273875: WOESTIJNE, Karel van de - Substrata. Geschreven en verlucht door Leo Marfurt.
280115: WOESTIJNE, Karel van de - Over schrijvers en boeken. (1e en 2e bundel uit de bibliotheek van Hendrik Wiegersma).
267021: WOLF, Hugo - Christnacht. Klavierauszug von F. Foll. Dichtung Graf August von Platen. English Words by John Bernhoff.
280327: WOLFE, Richard J. - On Improvements in Marbling the Edges of Books and Paper. A Nineteenth Century Marbling Account.
268255: WOLFF, Betje, en Aagje DEKEN - Critisch Commentaar. (Met een inleiding van Dr J.C. Brandt Corstius).
274605: WOLFF, Ludwig - Spelers. Roman.
274459: WOLFF, Betje, en Aagje DEKEN - Sara Burgerhart. Blijspel in vier bedrijven door Mejuffrouw J. Pabst, bewerkt naar den roman van Betje Wolff en Aagje Deken. Regie: L.H. Chrispijn.
205667: WOLFF, Gustav - Psychiatrie en dichtkunst. Uit het Duitsch vertaald door G.v.E.
266809: WÖLFLING, W. - Liefde en zonde. Gedenkschriften van Mevrouw W.
280493: WOLKERS, Jan - Dagboek 1974.
258424: WOLKERS, Jan - Een roos van vlees.
262990: (DIJKSTRA, Johan). WOLTERS, J.B. - Woordenboeken nieuwe talen bij J.B. Wolters Groningen Den Haag. (Reclameblad).
270193: (ABC-boek). WOLTMAN, Cees - Het nieuwe ABC-boek.
271235: WOODBURYTYPE (Photoglyptie). GOUPIL, PETIT, MULNIER - Auguste NÉLATON, Gilbert RANDON, Charles SÉCHAN & Daniel VIERGE. 4 photos from the Galerie Contemporaine des Illustrations Françaises.
278786: WOOLMER, J. Howard - A Checklist of the Hogarth Press 1917-1946. With a Short History of the Press by Mary E. Gaither.
272101: WOORD, B. van der - De restauratie. (Met een kleurenlitho van Karel Benes).
272102: WOORD, B. van der - Interlokaal. Een spoorweg-historische bespiegeling. (Met, los bijgevoegd, een houtgravure door Jiri Bouda).
272215: (BAARN). WOORD, B. van der - Het oude huis. (Met tekeningen van Steph Mensinga-Delprat).
277223: WORM, Piet - De 3 broertjes. (Vouwblad).
271716: WORM, Piet - Twee exlibris en een paaswens.
201012: Woud, Elisabeth - Levensbegin
253147: WOUDE, Johan van der - Handgeschreven brief aan 'Beste Max [Schuchart]'.
281270: (GRUNBERG, Arnon). Rolph van de WOUW - Liever duur dan helemaal niet te koop. 1990-2006. (Met een verantwoording door Arnon Grunberg). Geniet.
275040: WROTH, Warwick William - Catalogue of the Coinage of Parthia.
281271: (GRUNBERG, Arnon). Jos WUIJTS - Catalogus nr. 9.
280101: (OPZOOMER, C.W.). WYCK, B.H.C.K. van der - Mannen van beteekenis in onze dagen. Prof. C.W. Opzoomer.
264130: WYLIE, Philip - Gevecht in groen water. Uit het Amerikaansch vertaald door J.D.A. van Gumster.
269182: WYNEKEN, Gustav - Jugend! Philister über dir!
276337: WYT & ZONEN, M. - Letterproef Electrische Drukkerij M. Wyt & Zonen, kantoorboekenfabriek.
251721: (BROUWERS, Jeroen). WYTYNCK, Wouter - Uitvallen. Aforismen. (Met een voorwoord door Jouwre Broesner).
201378: XXX (= Michael Nelson) - Les Particuliers (= A Room in Chelsea Square)
252232: YATES, Edmund - Autograph Letter Signed, 1872. To Leslie Ward.
281821: YATES, James S. - War Lyrics and other Poems.
252230: YATES, Edmund - Autograph Letter Signed, dated 'February 21. '59'. To A. Shirreffs Esq.
204729: YDÍGORAS FUENTES, Miguel - T.L.S. Typescript Letter Signed
269215: YONGE, Charlotte - Handwritten signature on a slip of paper.
204578: TRADE CARD of NEW YORK - Special Ribbon Sale Cartons. The Finest Quality of Fancy Ribbons. At 10 cts on the Dollar.
278069: NEW YORK - Colored Post Cards - Views of New York World's Fair and New York City.
204953: YOUNG, Francis Brett - Portrait of a Village. Engravings on Wood by Joan Hassall. (With Signature, dated "Anacapri 1925").
281476: YOUNG, Cullen (ed.) - African New Writing: Short Stories by African Authors.
201013: YPSILON [= P.O. Bakker] - Twintig eeuwen na Bethlehem
278637: YVONNE - Hoe leer ik dansen? Volledige handleiding om het dansen te leeren. Met 8 teekeningen.
280589: ZINGENDE ZAAG - Afl. 6, 8-37, 39-4- en 42. (o.a. Bilderdijkkist, Roes, Zigzag, Het Geheim van de Klare Lijn).
278573: ZAALBERG, Jac.L. - Bouwplaat voor kinderen. 1. Ik maak zelf mijn keuken.
278572: ZAALBERG, Jac.L. - Bouwplaat voor kinderen. 2. Ik maak zelf mijn poppenkamer bestaande uit: 2 leunstoelen, 2 stoelen, rustbank, tafel, klok.
278336: (SCHIEDAM). LORENZO PEROSI - R.K. ZANGVEREENIGING - Collectie van 5 drukwerkjes uit 1911-1913.
21169: ZEE, Simone van der - Stadje. (Met 8 originele houtsneden van Jos van der Zee).
276985: REVOLUTIONÄRE ZEITUNG - Die Freiheit. Berliner Organ der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. 1918, Nr. 5, 17, 49 und 50.
205614: ZELM VAN ELDIK, J.H. van - Het onderzoek van papier.
260650: (BELCAMPO). ZERKAULEN, Heinrich - Ursula Bittgang. Die Chronik eines Lebens.
277713: ZERNIKE, Elisabeth - Dralend afscheid. (Poëzie). (Met opdracht van de schrijfster).
281426: ZETTERNAM, Eugeen - Mijnheer Luchtervelde. Een fragment. (Bibliofiele uitgave met een nawoord van Clemens Hoevenaars).
280116: ZIELENS, Lode - De roep. Bandontwerp Elza Van Hagendoren.
277345: ZOEST, Aart van - Lijp gedrag? Tekeningen.
278895: ZOEST, Aart van - De kanaalzwemmer. En negen andere verhaaltjes voor het slapen gaan.
277158: ZOEST, Aart van, en Els ter HORST - Mevrouw Geneugt vliegt en andere verhalen. Mevrouw Geneugt vliegt en andere verhalen.
279618: ZOEST, Aart van, Camille MORTAGNE en Koos van TOL - En vadrouille à Paris / Struinen in Parijs.
264675: ZOMEREN, Koos van - Het verhaal. Roman.
278821: ZONDERLAND, Peter - Hoffmann. (Met tekeningen van Geertje Masselink).
250581: ZUIDERENT, Ad - Op de hoogte van Icarus. (Met gesigneerde opdracht).
14687: ZUIDERENT, Ad - Singin' in the rain (5).
275961: (WERKMAN, H.N.). Ate ZUITHOFF - De volledige brieven aan Ate en Wiea Zuithoff. (&) Reilen en zeilen van de Blauwe Schuit. De brieven die August Henkels tussen 1939 en 1944 schreef aan mede-schipper Ate Zuithoff. = Twee brievenboeken.
250700: ZUITHOFF, Ate - Kampkweel. (Met lino's van Dirk Verèl en Ate Zuithoff).
251630: ZUNNEBERG, H. - Willem Banning 1888-1971. Een onderzoek naar de verhouding van zijn spiritualiteit tot zijn sociaal-politiek engagement.
278493: ZUTPHEN, W.H. van - Uit het moeras! Een bijdrage tot de studie der Zuiderzeeproblemen, naar aanleiding van het optreden van Dr. H. Polak in de Eerste Kamer der Staten-Generaal. (Met uitvoerige, persoonlijke opdracht van de schrijver).
277487: ZUTPHEN - De derde ronde.
252943: (BÉRET, Michel). ZUYLEN, Belle van - Mistriss Henley. (Met twaalf kopergravures van Michel Béret en een inleiding van André Ménétrat).
20428: ZUYLEN, Belle van - Mistriss Henley.
269545: ZWAGERMAN, Joost - Transito. (Met opdracht).
274403: ZWAGERMAN, Joost, en Harald VLUGT - Voor en na het meesterwerk. (Met een originele multiple door Harald Vlugt).
275745: ZWAGERMAN, Joost, en Harald VLUGT - Wakend over God. (Met een origineel kunstwerk/collage door Harald Vlugt).
277518: (BOEKENWEEK 2010). Joost ZWAGERMAN - Duel. (Gesigneerd).
278656: ZWEIG, Stefan - Amok. (Mit handschriftlicher, signierter Widmung des Autors).
8626: ZWEIG, Stefan - Brief einer Unbekannten. (Met twee litho's van Mart Kempers).
271165: ZWERENZ, Gerhard, Horst BINGEL, Wolfgang WEYRAUCH e.v.a. - Tandem. 1-3. (Illustrierte Kunstzeitschrift).
[an error occurred while processing this directive]

6/8