Antiquariaat Fokas Holthuis (ILAB/NVVA)
Daal en Bergselaan 78, 2565 AG Den Haag (BY APPOINTMENT ONLY) Tel:. +31 (0)70 346 60 20 Mob.: +31 (0)6 5329 7017            Email: fokas@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
26783: (KUNERA PERS). VILLON, FRANÇOIS - Oeuvres de François Villon. Le lais, Le testament et ses ballades.
268420: VILLON, FRANÇOYS - Oeuvres. Les Lais; le Testament; Poésies diverses; le Jargon.
264992: VILLON, FRANÇOYS - Oeuvres. Les Lais; le Testament; Poésies diverses; le Jargon.
24016: (KUNERA PERS). VILLON, FRANÇOIS - (Prospectus voor Oeuvres).
24020: (KUNERA PERS). VILLON, FRANÇOIS - (Prospectus voor Oeuvres).
276025: VINDEX - Vlam in 't hart.
278197: VINKENOOG, SIMON - De Achtste Deur.
273131: VINKENOOG, SIMON - Utopia, een verzameling menselijke documenten, verzameld door Simon Vinkenoog. (Affiche).
255250: VINKENOOG, SIMON - Originele zwart-witfoto. 15,5 x 21,5 cm.
273162: VINKENOOG, SIMON - Proeve van Kommunikatie. (Met opdracht).
20626: VINKENOOG, SIMON - Eerste persoon meervoud. (Autobiografisch).
276803: (BLURB). VINKENOOG (RED.), SIMON - Blurb 6. (S.O.S. naar aanleiding van een enquête.)
25322: VINKENOOG, SIMON - Enkele Reis Nederland.
278200: VINKENOOG, SIMON - Collectie van vier voorleesexemplaren met aantekeningen van Vinkenoog.
275826: VIRULY, A. - Reissonnetten. (Met opdracht van de schrijver).
275119: VIRULY, A. - Handgeschreven 'Oorkonde'.
275827: VIRULY, A. - Huisje boompje beestje. Gebundelde vlieg-herinneringen 1928-1936. (Gesigneerd door de auteur).
275825: VIRULY, A. - Zon. Van samen zwerven door een Zwitserse zomer. (Met opdracht van de schrijver).
272929: VISCHER, MELCHIOR - Sekunde durch Hirn. Ein unheimlich schnell rotierender Roman. (Faksimiledruck).
15125: VISSER, AB - Portretten in focus. Zonder retouche.
277374: VISSER, TRUDE - Prinses Goudhaartje. (Handgeschreven verhaaltje uit 1943).
273199: VISSER, CAREL - Originele houtsnede.
271361: (LOOY, REIN VAN). VISSER, HERM. - Loek's filmcarrière. Geïllustreerd door [Rein] Van Looy.
277379: VLAANDEREN, ANDRÉ - De jaargetijden. Kalender-vloeiboek 1914.
15211: VLEMMINX, PAUL - Den hof der jonkheid.
272379: VLIET, EDDY VAN - Na de wetten van Afscheid & Herfst (fragmenten uit het leven van een burger). (Gesigneerd met opdracht van de schrijver).
272380: VLIET, EDDY VAN - De binnenplaats. Gedichten. (Gesigneerd met opdracht van de schrijver).
267778: (COUPERUS, LOUIS). VLIET, H.T.M. VAN - Versierde verhalen. De oorspronkelijke boekbanden van Louis Couperus' werk [1884-1925].
263191: (COOLEN, ANTOON). VLOBERG, MAURICE - La Vierge et l'Enfant dans l'art français. (Met opdracht van Coolen aan Hendrik Wiegersma).
274378: VLOEIBLADEN - Collectie van 3 vloeibladen van transportbedrijven, 1915 en ca. 1950 (Amsterdam en Leeuwarden).
276900: (DRIJVERS, HENK). VODICKA, TIMOTHEUS - Paphnutius. De nederigste onder de nederigen. Uit het Duits vertaald door Henk Drijvers.
272444: VOEGELI, MAX - Amapali und der Erhabene. Eine indische Erzählung. (Signed deluxe copy).
21154: VOETEN, BERT - Nieuwe gedichten.
253789: (BLOEM, J.C.). VOETEN, BERT - Mijn buurman J.C. Bloem. Enkele herinneringen.
277648: (MINCO, MARGA). VOETEN, JESSICA. - Marga Minco & Het bittere kruid 1957-1987. Een kleine documentaire.
270894: VOGEL, FRANS - Het onaandoenlijk hart (72 bpm). Nieuw pak gedichten.
271388: VOGT, KARL - Der Krieg. Ein Chorspiel. (Mit Widmung des Autors).
276530: VOHÁNKA, RUDOLF - Jan Hus 1415-1915. Oratorium. Na slova Ferdinanda Havelky pro solové hlasy, sbor a orchestr složil Rudolf Vohanka. Klav. vytah s textem.
267174: VOLKSBOEK - Geschiedenis van Genoveva, huisvrouw van Siegfried, Graaf van Trier. (Verbeterde Druk). Met 12 Plaatjes.
266480: VOLKSBOEK - Geschiedenis van Genoveva, huisvrouw van Siegfried, Graaf van Trier. Met 13 Fraaije Plaatjes.
277479: KATHOLIEKE VOLKSPARTIJ (KVP) - Volk van Nederland, gij hebt het in uw hand, hoe het worden zal, opgang of neergang.
277535: KATHOLIEKE VOLKSPARTIJ (K.V.P.) - Stemt No. 1 van Lijst 1. De lijst van de Katholieke Volkspartij.
260091: (TUSSENBROEK, OTTO VAN). BOHN VOLKSUNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK - Volksuniversiteitsbibliotheek. (Reclamefolder).
259909: VOLLAND, GABRIEL - L'amour vainqueur. Quarante-neuf dessins et des ornements de J. Touchet qu'accompagnent des sonnets de Gabriel Volland et des épigraphes cueillies dans les oeuvres d'illustres auteurs classiques.
274054: VOLTAIRE, FRANÇOIS-MARIE AROUET DE VOLTAIRE - Lettres choisies de Voltaire (Complete in 2 vols).
269060: VOLTAIRE, M. DE - Poëmes et discours en vers. Stéréotype d'Herhan.
8687: VONDEL, JOOST VAN DEN - Rey van Klaerissen.
277589: VONDEL, J. VAN - De Drukkunst. Aen den Heer Balthasar Moerentorf.
259745: VONDEL, JOOST VAN DEN - Proza van Vondel. Inleiding en aantekeningen van A.J. Schneiders.
7491: VONDEL, JOOST VAN DEN - Gysbrecht van Aemstel. D'ondergang van zijn stad en zijn ballingschap. Treurspel. Vrbs antiqua ruit.
268295: VONDEL, JOOST VAN DEN - Het lof der Zee-vaert. (Met een houtsnede door Henri Jonas).
275432: (PRAETERE, JULIUS DE). VONDEL, JOOST VAN DEN - Lucifer. Treurspel.
266178: (COHEN, FRÉ). VOOGD, PIET - Onze socialistiese jeugdinternationale. Schets van haar ontstaan, samenstelling en ontwikkelingsgang.
277263: KATHOLIEKE VOORMANNEN - Handschriften van vier Rooms-katholieke voormannen: drie Fransen en een Pool.
277260: KATHOLIEKE VOORMANNEN - Handschriften van acht Rooms-katholieke voormannen.
250177: VOOYS, IS. P. DE - Van de armen. (Gedichten).
22572: VOOYS, C.G.N. DE (INL.) - Middelnederlandse prozaverhalen over de geboorte van Jezus. (Met tekeningen van Bert Bouman).
276640: VORDEN, JOHAN VAN - Alex' vrouwen.
266173: (COHEN, FRÉ). VORRINK, KOOS - Stormtij.
267474: VORRINK, KOOS - De komende nieuwe kultuur.
267475: VORRINK, KOOS - Het levend geloof. Kerstgedachten. (&) Jeugd en socialistische opbouw. Rede, gehouden op het vijfde congres der Socialistische Jeugd-Internationale te Kopenhagen 24-27 Augustus 1935.
274946: (COHEN, FRÉ). VORRINK, KOOS - Stormtij.
266086: VORRINK, KOOS, IRENE VORRINK, FRÉ COHEN E.A. - Werkloze jeugd. Bemoeiingen en ervaringen. / Werk voor de werkloze jeugd. (Compleet in 5 delen).
274848: VORRINK, KOOS - De A.J.C. als deel der moderne arbeidersbeweging.
274847: VORRINK, KOOS - Doel en wezen van de arbeidersjeugdbeweging.
267292: VORRINK, KOOS - Onder de vanen van het demokratiese socialisme.
267433: (COHEN, FRÉ). VORRINK, KOOS - Feest-cultuur. Eenvoudige practische wenken voor het organiseren van vergaderingen en feestelijke samenkomsten.
267480: (COHEN, FRÉ). VORRINK, KOOS - Naar beter tijden.
273126: VORRINK, KOOS - Gij jongeren vooraan! Op de bres voor vrijheid, welvaart, vrede. Een oproep tot de jonge kiezers.
276476: VORSTERMAN VAN OIJEN, A.A. - De Geslacht-, wapen- en zegelkunde. (Overdruk, gesigneerd door de auteur).
271110: (EBERT, FRIEDRICH). VORWÄRTS - Sonderausgabe Vorwärts. Berliner Volksblatt. Zentralorgan der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands 28. Februar 1925.
272016: VOS, MARGOT - De nieuwe lent'. Verzen. Met een inleiding van C.S. Adama van Scheltema. (Gesigneerd met opdracht van de auteur aan Adama van Scheltema - dedication copy).
276529: (HYNCKES, RAOUL). VOS, MARGOT - Meiregen. Een bundel kinderverzen door Margot Vos. Prenten van Raoul Hynckes.
275033: (VORRINK, KOOS). VOS, MARIE W. - Goudvreugde's ontwaken. Verbeeldingsspel in zes bedrijven.
275912: VOS, MARIE W. - Het lachzaad. Komies jeugdspel in drie bedrijven.
265519: VOSKUIL, MENNO - Lagere aap. Het leven van Kees Lekkerkerker.
265520: VOSKUIL, MENNO - Lagere aap. Het leven van Kees Lekkerkerker. (en:) Catalogus 67. J. Slauerhoff.
253511: VOSMAER, CAREL - Aqua-forti. (Met een verantwoording door Nop Maas en een originele ets door Peter Yvon de Vries).
8683: VOSMAER, CAREL - Bilderdijk tegen onze boeken. (Met aantekening van Nop Maas en linoleumsnede van Peter Yvon de Vries).
275962: VOSMAER, MR. C. - Nanno. Eene Grieksche idylle.
273358: VOSS, H.D. - Emma and H.D. Voss removed to the J from the I. (Leuke adreswijziging).
268230: VOSS, JAN - Türme. 41 Graphiken.
277311: VOSS, JAN - Bilder vom rauchenden Lauf.
275234: VOSS, H.D. - ABC op 1951.
273213: VOSS, JAN - Sans titre. Originele kleurenlitho.
269385: (WERELDBIBLIOTHEEK). VOSS, H.D. - Dit jaar komt het kerstmannetje nu eens met zijn grote collega Sinterklaas mee.
277235: VOÛTE, ERVEN J.J. - Handgeschreven brief van I.J. Granpré Molière, J.M. Reynvaan en H.P. Witkamp aan 'de Heeren Ketwich & Voombergh, Alhier', gedateerd 'Amsterdam 24 October 1843'.
265347: MOBILISATIE VOOR DE VREDE - er was eens... een tooverjas! (raambiljet).
14633: (SLAUERHOFF, J.). VREDENBURG, MAX - Drie liederen. ('De Troubadour' door C.J. Kelk, 'Nu licht vergeten de Avond rust...' door Geerten Gossaert en 'De Schalmei' door J. Slauerhoff).
267053: VREE, FREDDY DE. ALS: MARIE-CLAIRE DE JONGHE - Jaja.
13649: VRIAMONT, JORIS - Sabbat. (Met handgekleurde illustraties van Charles Roelofsz.).
24736: VRIAMONT, JORIS - De exploten van Tabarijn. (Met 18 litho's door Mart Kempers, deels in 2 kleuren).
271846: VRIAMONT, JORIS - Sebbedee. (Luxe-exemplaar met handgeschreven opdracht van de schrijver, gesigneerd).
22574: VRIAMONT, JORIS - Sebbedee. (Met een nawoord door A. ROLAND HOLST en illustraties van Jeroen Bons).
278334: (SCHIEDAM). TOONEELVEREENIGING "VRIENDENKRING" - Feestwijzer voor den Nationalen en Stedelijken Voordrachten-, Reciteer- en Duetten-Wedstrijd ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan op Zondag 5 November 1911 en Zondag 21 Januari 1912 te Schiedam.
20464: VRIES, HENDRIK DE - Die droomwereld in te dringen. Project van drukkers in de marge bij de honderdste geboortedag van Hendrik de Vries. (31 uitgaven in cassette).
269771: VRIES, HENDRIK DE - Herdenking.
250846: VRIES, THEUN DE - Handgeschreven brief aan 'Zeer Geachte Heer [Wim J.] Simons'.
273741: VRIES, HENDRIK DE - Vivisectie.
22966: VRIES, HENDRIK DE - Veeltintig bij tovergloed en enige andere gedichten.
263540: VRIES, PETER YVON DE - Paascollage.
275784: VRIES, THEUN DE - Hernomen konfrontatie met S. Vestdijk. (Met verbeteringen door de schrijver t.b.v. de herziene tweede druk).
273290: VRIES, PETER YVON DE - Zelfportret door keuze.
255148: VRIES, HENDRIK DE - Vlamrood.
272919: VRIES, HENDRIK DE - Pensativo.
259164: (NIJHOFF, MARTINUS). VRIES, THEUN DE - M. Nijhoff. Wandelaar in de werkelijkheid.
276740: VRIES, THEUN DE - WA-man. (Met een originele foto van de auteur door Marcel Molle, gesigneerd en gedateerd door de auteur).
273291: VRIES, PETER YVON DE - Kunst is vrouwelijk.
273270: VRIES, THEUN DE - Rutger Jan Schimmelpenninck. Republikein zonder republiek.
271160: VRIES, THEUN DE - Svoboda chodí v rudém šate. (Vertaling in het Tsjechisch van De vrijheid gaat in 't rood gekleed door Marie Polívková).
274361: VRIES, THEUN DE - Friesche sagen. Verlucht door Henk Persijn.
12821: VRIES, HENDRIK DE - De nacht.
270675: VRIES, THEUN DE - Verzen.
251821: VRIES, HENDRIK DE - Handgeschreven correspondentiekaart aan 'Zeer Geachte Heeren [van Uitgeverij Contact]'.
265023: VRIES, HENDRIK DE - Robijnen.
269230: VRIES, THEUN DE - De ballade van Sint-Gertrudis.
267620: VRIES, MATTHEUS DE (UITGEVER) - Bekentenisse of belydenisse des Geloofs der Nederlantsche Gereformeerde Kercken. Mitsgaders de Heydelbergsche Catechismus, met de Schriftuur-texten, en eyndelyck het oordeel van de Nationale Synode van Dordrecht, over de vyf stucken der Leere.
22320: VRIES, HENDRIK DE - Wringt zich 't werk door zorg en hinder...
272818: VRIES, PETER YVON DE - Brief aan GJ. (= Gerritjan Deunk).
277657: VRIES, HENDRIK DE - 'Over de beruchte "-ismen"'. (Origineel handschrift).
267832: VRIES, HENDRIK DE - Stuntvlucht. Vrille, feuille morte, salto's.
265995: VRIES, THEUN DE - Rembrandt. (Met opdracht).
277656: VRIES, HENDRIK DE - 'Wijze van uitgave'. (Origineel handschrift).
257577: VRIESLAND, VICTOR VAN - Vooronderzoek.
253548: VRIESLAND, VICTOR VAN - Le vent se couche.
273766: VRIJE, DE - Kalender 1966.
277505: PARTIJ VAN DE VRIJHEID - Beknopt program van de Partij van de Vrijheid.
272956: PARTIJ VAN DE VRIJHEID - Collectie van 3 publicaties.
22802: VROEGINDEWEIJ, RIEN - Het moment.
270892: VROEGINDEWEIJ, RIEN - Zee & land.
270891: VROEGINDEWEIJ, RIEN - Deze middag is een eeuwig heden.
9023: VROLIJK, MAARTEN - Hofdroom.
258725: VROMAN, LEO - Ik en verder niemand. Leo Vroman, een zelfportret.
17273: VROMAN, LEO - Seven thanks in Groningen.
256892: VROMAN, LEO - Achtduizend seizoenen. (Met 4 tekeningen door de auteur).
17207: VROMAN, LEO - Gevierendeelde oogst.
269351: VROMAN, LEO - Mijn stamboom.
17203: VROMAN, LEO - Wij schrijven door.
263967: VROMAN, LEO - Dagboekgedichten.
272277: VROMAN, LEO - Nieuwsgierig. Gedichten. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht en tekening van Vroman voor Simon Vinkenoog).
269899: VROOM, JEAN-PAUL - Meilleurs voeux pour 1955.
278253: VROUWENKIESRECHT - Zeden en wetten in woord en beeld.
30402: [MAAS, NOP]. ALS: WILBERT WAAL - Tegen kinderen.
255133: WAARD, ELLY DE - 'Twaalf uur - het is noen (...)'
266110: (HAAN, JACOB ISRAËL DE). WAARNEMER, PEER - '"Pijpelijntjes"'.
267398: WAARSENBURG, HANS VAN DE - De mens van het landschap.
274050: WAARSENBURG, HANS VAN DE - Ver na het midden.
266497: WAARSENBURG, HANS VAN DE - Nuages 1 & 2.
269775: WAARSENBURG, HANS VAN DE - Door lust geveld. (Met een originele zeefdruk door Pierre van Soest).
269776: WAARSENBURG, HANS VAN DE - Nostalgie.
269777: WAARSENBURG, HANS VAN DE - Waar de wegen waren.
251732: WAARSENBURG, HANS VAN DE - Het boothuis te Laugharne. De Tand des Tijds 5.
262251: WAARSENBURG, HANS VAN DE - Altijd durend vrouwendroef.
269784: (LEMMENS, FONS). WAARSENBURG, HANS VAN DE - Rand van licht. Twee gedichten van -. Met een zeefdruk van Fons Lemmens.
269782: WAARSENBURG, HANS VAN DE - Nachtdichten.
19816: WAARSENBURG, HANS VAN DE - Noordzee.
269781: (MARTENS, JAN). WAARSENBURG, HANS VAN DE - Je zit aan tafel. (Met twee originele zeefdrukken van Jan Martens).
269780: WAARSENBURG, HANS VAN DE - Doodskaap.
269783: WAARSENBURG, HANS VAN DE - Het is weer deze nacht. (Met een vertaling door Peter Boreas).
15112: WAARSENBURG, HANS VAN DE - Alvor. (Gedicht met een ingekleurde linosnede door Riët Amesz).
262252: WAARSENBURG, HANS VAN DE - Winterreis.
264568: (SOEST, PIERRE VAN). WAARSENBURG, HANS VAN DE - De wijn is een spotter. (Met een originele zeefdruk van Pierre van Soest).
269787: WAARSENBURG, HANS VAN DE - The Last Waltz.
560: WAARSENBURG, HANS VAN DE - Zeeschappen. (Met een frontispice van Fons Lemmens).
256319: WAARSENBURG, HANS VAN DE - 3 nachtdichten/ 3 nocturnes. (Vertaald in het Engels door Peter Boreas).
269786: WAARSENBURG, HANS VAN DE - Bill Haley in Maastricht.
269225: (TEEKEN, TOON). WAARSENBURG, HANS VAN DE - De dorst der havensteden. Met houtsneden van Toon Teeken.
251298: WAASDIJK, ALBERT VAN - Handgeschreven brief aan 'Waarde heer [Victor] van Vriesland'.
269988: WAGENVOORDE, HANNO VAN - De lampion der beminden. Gedichten.
9045: WAL, THEO J. VAN DER - Divertimento. Verlucht met zeven met de hand gekleurde linoleumsneden van Joop Löbler.
263537: WAL, THEUNIE VAN DER - Poeziealbum.
278356: WALL, CYPRIAAN GERARD VAN DE - Specimen antiquario-iuridicum inaugurale, Sistens Diplomata quaedam inedita, ad Res Dordracenses spectantia et animadversionibus illustrata. (Dissertatie van C.G. van de Wall bij rector magnificus Henricus Ioannis Arntzenius).
264197: WALRAVENS, JAN - "Roerloos aan zee" en het existentialisme.
277553: WALRAVENS, JAN - Hier is Brussel.
258686: WALSCHAP, GERARD - Celibaat.
257602: (PATER, WALTER). WALTER SATYR, ANNE LANGDREW AND WALTER LAVISH SLANDER - Imaginary Lectures reported by Walter Satyr, Anne Langdrew and Walter Lavish Slander for The Morningside and now for the first time Collected with additional Lectures, an Imaginary Address and an Imaginary Interview into a book and with them the Original Pictures by Malcolm A. Strauss, Huger Elliott and W.H. Schanck.
278479: WALTERS, GREGORY JACKSON - True Confessions of a Powderpuff Printer. (&) 2005 isn't even there yet. (Two ephemera).
12400: WANTLING, WILLIAM - In het kamp van de vijand. (Vertaald door Rudi Wesselius).
272347: WAP, HANS - Berg. 6 lino's. 6 gedichten. (Een van 30 geïllustreerde exemplaren).
273581: BOER WAR - Mik op Dum Dum. Schietspel.
254195: CHINESE-JAPANESE WAR - Window bill for Koren en Soldaten (‘Grain and Soldiers’) by Ashihei Hino.
260636: WARD, ARTEMUS - Artemus Ward (His Travels) Among the Mormons. Part I. On the Rampage. Part II. Perlite Litteratoor. Edited by E.P. Hingston, the Companion and Agent of Artemus Ward whilst On the Rampage.
275860: WARHOL, ANDY - Andy Warhol's Flesh. Ein Film von Paul Morrissey aus Andy Warhols Film-Factory.
271787: WARMELO, WILLEM L. VAN - Is oorlog inderdaad een uiting van Gods wil?
258751: WARMOND, ELLEN, E.A. - The Shape of Houses. Women's Voices from Holland and Flanders. Translated by Manfred Wolf.
255045: WARREN, HANS - Zeg maar Binus.
7192: WARREN, HANS. (ALS:) ENGEL PICCARDT. - Sperma en tranen.
257258: WARREN, HANS - (Speciale uitgave ter gelegenheid van het afscheid van Ronald Rijkse als conservator van de Zeeuwse Bibliotheek).
10587: WARREN, HANS - Kritieken. (Met een nawoord door André Oosthoek).
23953: WARREN, HANS - De vondst in het wrak. (Met illustraties van Bob van Blommestein).
204965: WARWICKSHIRE - Souvenir of Warwickshire.
278363: WASSENAAR, WILLEM - Kalender 1927.
276303: (COHEN, FRÉ). VSEVOLOD IWANOW / JAKOB WASSERMANN - Three books with bindings designed by Fré Cohen, all published by the Wereldbibliotheek.
274494: WASSERMANN, JAKOB - Signature of the author and short message on a slip of pink paper.
276373: WASSERMANN, JAKOB - Geronimo de Aguilar. (Geïllustreerde luxe-editie in heelleer).
257497: DIEHL UHREN - WATCHES - Diehl Ersatzteile Katalog - Catalogue - Spare parts. (Trade catalog).
278269: WAUTERS, MARCEL - Er is geen begin en geen einde. (Met een nawoord van Jos Joosten en een omslagtekening van Louis-Paul Boon).
273391: WEDMORE, FREDERICK - Renunciations. A Chemist in the Suburbs; a Confidence at the Savile; the North Coast and Eleanor. (Inscribed by the author to his daughter, probably).
255463: PALLIETER. SATIRIEK WEEKBLAD - 2e jaargang. Nrs. 26, 30, 38, 40, 41, 44 en 47. 1923.
274185: WEEMOEDT, LÉVI - Oratio pro Assen.
264677: WEEMOEDT, LÉVI - Van Harte Beterschap. Kleine trilogie der treurigheid. (Met handgeschreven gedicht).
273019: WEEMOEDT, LÉVI - Van Harte Beterschap. Kleine trilogie der treurigheid: Geduldig Lijden, Geen bloemen, Zand erover. (Met opdracht).
278174: WEG, HENRI VAN DE - Ken-je-die?
278004: WEINER, LAWRENCE - Deep Blue Sky - Light Blue Sky.
275944: WEINER, LAWRENCE - Werken vanaf het begin van de jaren zestig tot aan het einde van de jaren tachtig - works from the beginning of the sixties towards the end of the eighties. 19 November 1988 - January 1 1989. Stedelijk Museum Amsterdam Catalogus 722. (Art Catalogue).
275506: (MOENS, WIES). F.J. WEINRICH - De danser van Onze Lieve Vrouw. Een klein mirakelspel, naar het Duits van F.J. Weinrich door Wies Moens.
251089: WEISS, BERTHOLD & MANFRED - Konserven in Blechdosen. Werbungskarte von Weiss Berthold és Manfred. Elsö Magyar Conserv Gyár.
277265: WEISS, JOSEF (= JOSEF WEISZ, 1894-1969) - Die Apokalypse des Johannes. Geleitwort von Univ.-Prof.Dr. Hugo Kehrer.
277503: WELTER, CHARLES - Actie. Propagandablad van het Voorlopig Katholiek Comité van Actie. Nr. 14, Juni 1948.
276321: WERELDOORLOG I - Barbaren.
277437: TWEEDE WERELDOORLOG - Dat nooit weer. Informatiebulletin. Berichten, die in de Nederlandse pers zelden verschenen. (Nr. 5 t/m 24 plus bijlagen).
269652: EERSTE WERELDOORLOG - Om niet te vergeten.
254828: VERZAMELD WERK - Collectie van 10 antiquariaatscatalogi.
258614: WERKMAN, HANS - Kroniek van meester Keuning. Het leven van de vader van Willem de Mérode.
255788: (MÉRODE, WILLEM DE). WERKMAN, HANS - De Mérode en de jongens. Biografische fragmenten.
277664: WERKMAN, H.N. - Hommage aan H.N. Werkman.
261530: WERKMAN, FIE - Tekeningen van kinderen door Fie Werkman. Verschenen op de omslag van het pedagogisch-psychologisch tijdschrift Opvoeding. Maandblad voor gezin en school tevens gewijd aan de montessori-gedachte in het onderwijs.
22799: WERKMAN, H.N. - Amigo. Brief van H.N. Werkman.
277242: WERMESKERKEN, HENRI VAN - 'Het schoonste en goddelijke geschenk, ons gegeven, dat is het Leven.' (Gesigneerd handschrift).
277834: WERMESKERKEN, HENRI VAN - Een Indisch binnenhuisje.
276536: WERNINK, J.H.A. - Woonwagenbewoners. Sociologische studie van een marginale groep. Proefschrift. / The Dutch caravan-dwellers. A sociological study of a marginal group (with summary in English). Thesis. (Met opdracht van de schrijver).
259473: WERUMÉUS BUNING, A. - Onze ouwe Kokkert. Zijn leven en lotgevallen, gedurende zijn verblijf aan den vasten wal.
252385: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Krantenknipsels.
15187: (ROBBERS, HERMAN). WERUMEUS BUNING, J.W.F. - In memoriam. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
251120: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Het gebroken hart of De reis naar Barcelona. Een ouderwetsche, omslachtige, en sentimenteele geschiedenis en bovendien vrijwel naar waarheid verteld door -. (Geïllustreerd door Eppo Doeve). (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
276378: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Enkele gedichten. (Palladium-reeks).
256715: (KRIMPEN, J. VAN). WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Grafschrift voor Miep van 't Hoff. Opgedragen aan Mária Inez Ignatia Schopman in wie zij voortleeft.
277179: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - De ware geschiedenis van Tristan en Isolde, in het kort naverteld door J.W.F. Werumeus Buning.
278150: (ROBBERS, HERMAN). WERUMEUS BUNING, J.W.F. - In memoriam.
15190: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Hemel en aarde. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
251114: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Petrus en de Katwijker visschers. Met teekeningen van C. Boost.
261471: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Collectie uitgeversreclame.
261432: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Tentoonstelling van de werken van J.W.F. Werumeus Buning ter gelegenheid van zijn vijftigsten verjaardag op Zondag 4 Mei 1941. Geopend op Zaterdag 3 Mei 3 uur n.m. door Ed. Hoornik.
251117: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Tentoonstelling van de werken van J.W.F. Werumeus Buning ter gelegenheid van zijn vijftigsten verjaardag op Zondag 4 Mei 1941. Geopend op Zaterdag 3 Mei 3 uur n.m. door Ed. Hoornik.
15534: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - De vergulde druiventros. [Met (lithografisch) gekleurde tekeningen van Han BOLTE].
277957: (KLUCHT VOOR BRUILOFTEN EN PARTIJEN). WESSEL, A.J. - Lize. Komisch Duo voor Heer en Dame.
269857: WESSELING, HANS, EN THEO BENNES - Bennes Wesseling.
272018: WESSEM, CONSTANT VAN - De fantasie-stukken van Frederik Chasalle. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht).
266781: (SLAUERHOFF, J.). WESSEM, CONSTANT VAN - Slauerhoff. Een levensbeschrijving. Met Reproducties naar Foto's en Manuscripten alsmede een Bibliographie.
264505: (SLAUERHOFF, J.). WESSEM, CONSTANT VAN - Mijn broeders in Apollo. Literaire herinneringen en herdenkingen.
256418: WESTENDORP, MAUD - Zes.
273594: WESTERIK, CO - Zeefdruk en litho in 17 kleuren, opgehoogd met inkt en krijt. 'Losgelaten bloemblad met lipstick'.
259910: (RAILWAY BRAKE TRIALS). WESTINGHOUSE - Brake Trials on Long Freight Trains.
278313: (ZWARTE BEERTJES). JANWILLEM VAN DE WETERING - De Vlinderjager. (Embargo-exemplaar).
274436: WETERING, JANWILLEM VAN DE - Getypte brief aan 'Mijne Heren'.
277310: WETSELAAR, PIETER - Maria die zoude naer Bethlehem gaen.
261202: WETSELAAR, PIETER - Acht exlibris.
262812: WEVERBERGH, JULIEN - Twee handgeschreven briefkaarten en een getypt briefje aan de redactie van De Gids.
254004: WEYE, CHRIS VAN DER (= ALBERT PERDECK) - Het blijvende. Gedichten.
276630: WEYERMAN, STICHTING JACOB CAMPO - Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Juli 1979-november 1982; 1983-1984; 1995-winter 2012. Ca. 50 afleveringen.
270899: WEYERMAN, JACOB CAMPO - Bezweering van den desperaten Antwerpschen courantier.
256605: WHATMAN, SUSANNAH - Her Housekeeping Book.
205181: WHEELER, LESTER - Phinney's Calendar or Western Almanac for the year of our Lord 1882 being until July 4th, the one hundred and sixth year of American Independence. 85th Year.
276972: WHITE, E.B. - Stuart Little. Pictures by Garth Williams.
255178: WHITEING, RICHARD - Original Photo, Inscribed.
277010: WHITELEY, JAMES GUSTAVUS - The enthronement of Her Majesty Queen Wilhelmina.
266087: WIARDI BECKMAN, H.B. - Doel en wezen der S.D.A.P.
259857: WIARDI BECKMAN, H.B. - Sociaal-democratie en nationale gedachte.
278123: WICHELHAUSEN, JOHANNES - Dissertatio critica ex haeresiologia de Luciano, sive quisquis sit author dialogi Philopatris, Montanistas traducente.
276734: WICHMANN, CLARA - Twee gesigneerde, handgeschreven brieven aan dr. A.J. Resink.
274150: WIEDER, F.C. - Collectie van 6 artikelen uit tijdschriften over (historische) kartografie. Deels in originele enveloppen uit het bezit van de Haagse antiquaar Gerard Halwasse.
17277: WIEG, ROGI - Drie korte verhalen. Met tekeningen van Jack Prince.
273891: NIEUWE WIEKEN - Uitgeversdrukwerk 1957-1968.
278324: WIELERWEDSTRIJD - Residentie-Renners-Club "Sparta", Kampioen van Nederland. Jubileumrit De Ronde van Den Haag.
265778: WIENER, L.H. - De Zoete Inval. (Luxe-exemplaar).
265773: WIENER, L.H. - Een handreiking over tijd en ruimte heen.
265772: WIENER, L.H. - Ippon.
275717: WIENER, L.H. - L.H. Wiener neemt het op voor A.H.J. Dautzenberg.
277627: WIERINGA, TOMMY - Caesarion. (1/30 luxe-exemplaren in speciale boekband van Pau Groenendijk).
277089: WIJN - Prys-Courant van Richter & Hoffmann te Wesel (1876).
16013: (ULSEN, HENK VAN). WIJNBERG, NICOLAAS - Dekors etc. (Met een inleiding door Anton Koolhaas).
252967: WIJNBERG, NICOLAAS - Een brief uit Rome. (Met twee originele etsen van Nicolaas Wijnberg).
259837: WIJNEN, NICO - Gedichten van gisteren en vandaag. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
16297: WIJNEN, NICO - Lacqué. Gedichten en zangen van Nico Wijnen.
278387: WIJNEN, NICO - Gedichten van gisteren en vandaag. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
278396: WIJNGAARDEN, H.W. - De psychologische aspecten van de opleiding der Monotype-toetsenbordbewerkers in Nederland. Rapport in opdracht van de Psychotechnische Commissie voor de Grafische Industrie uitgebracht door het Laboratorium voor toegepaste psychologie.
201695: (THORBECKE, J.R.). WIJNMALEN, T.C.L. - Johan Rudolph Thorbecke. Eene bibliographie.
275725: WILDE, OSCAR - Salomé. A tragedy in one act. Translated from the French of Oscar Wilde.
257956: WILDE, OSCAR - The Ballad of Reading Gaol. By C.3.3. (Oscar Wilde).
274156: WILDE, OSCAR - The Letters of Oscar Wilde. Edited by Rupert Hart-Davis.
271234: WILDE, OSCAR - Ein idealer Gatte. Ins Deutsche übertragen von Isidore Leo Pavia und Hermann Freiherr von Teschenberg.
275681: WILDE, OSCAR - The Critic as Artist. A dialogue.
259201: WILDE, OSCAR - De kerker-ballade. In de Nederlandsche herdichting van Hendrik van der Wal.
270810: WILDE, OSCAR - Die Ballade vom Zuchthaus zu Reading. Deutsch von Albrecht Schaeffer.
271233: WILDE, OSCAR - (Gesammelte Werke).
277672: WILDE, OSCAR - The Ballad of Reading Gaol / De ballade van de Readinger gevangenis.
30990: WILDE, OSCAR - Een Florentijnsch treurspel. (Translated into Dutch by P.C. Boutens).
263395: WILDE, OSCAR - Poems.
270779: WILDE, OSCAR - The Works of Oscar Wilde. With Fifteen Original Drawings by Donia Nachshen.
276910: WILDE, OSCAR - Der glückliche Prinz. 29. Band in der Reihe der Basler Drucke. (Met 12 originele houtsneden van Edwin Keller-Venton. Luxe-exemplaar).
275614: WILDE, OSCAR - Oscar Wilde's ballade van de gevangenis te Reading. (Translation into Dutch of the Ballad of Reading Gaol).
270398: WILDE, OSCAR - Fantasiën. Naar het Engelsch. Met eene voorrede van Dr. P.H. Ritter. (Translated into Dutch).
22576: WILDER, THORNTON - The bridge of San Luis Rey. (Met zeven originele etsen (waarvan één op de band) van Simon Koene).
269850: WILHELM, EUGEN, AS: NUMA PRAETORIUS - Das Liebesleben Ludwigs XIII. von Frankreich. Abhandlungen aus dem Gebiete der Sexualforschung Band 2, Heft 6, 1919/20.
271172: WILHELMINA, KONINGIN - Dat ik zal wederkeeren. Een overzicht van het historisch bezoek van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina der Nederlanden aan het Dominion van Canada en de Vereenigde Staten van Amerika, van 18 juni tot 26 augustus 1942.
204705: WILHELMUS - Het Wilhelmus. Nieuwjaarswens van Boekhandel Wattez.
253835: LEGENDE VAN SINTE WILLEBROERT - Die legende van Sinte Willebroert. Gereproduceerd uit het passionael winterstuc gedrukt door Gheraert Leeu ter Goude 31 juli 1478. Verklarende tekst van kanunnik E. Lagerwey. Aanhangsel (...) door pater dr. B. Kruitwagen, o.f.m.
270918: WILLEM III, KONING - Het zilveren Krooningsfeest van Koning Willem III. 12 Mei 1874. (Met twee andere gedenk-affiches van het jubileum van koning Willem III).
269918: WILLEM III, KONING - Handgeschreven brief van Koning Willem III der Nederlanden (1817-1890) aan zijn hofarchitect Henri Camp.
270966: WILLEM III, KONING - Nederlands herstelling onder het Huis van Oranje. (Historieprent ter viering van 50 jaar koninkrijk).
270905: WILLEM I, KONING - Herinnering aan de vijf en twintigste verjaring van den komst des Prinsen van Oranje, (den tegenwoordigen Koning der Nederlanden), door de natie geroepen, om de regering dezer gewesten te aanvaarden, op den 30 November 1813.
269903: WILLEM III, KONING - Drie gezegelde en gestempelde poststukken met portretzegels van koning Willem III.
270864: WILLEMSE, G.J. - Berijmde gedachten.
273109: WILLIAMS, GRAHAM - The Dreamer. A Bagatelle from Pagehurst related on the Eve of Lupercalia.
257951: WILLY - Suzette veut me lâcher! (Tropical Gigolo). Roman inédit.
256620: WILLY (= HENRY GAUTHIER-VILLARS) - La petite vestale.
255324: WILMA (= WILMA VERMAAT) - Albert en Dieneke.
277040: WILMA (= WILMA VERMAAT) - Lillemor Stinne. (Fra hollandsk til dansk af Anna Edv. Petersen).
22618: WILMINK, WILLEM - Muzikale beelden. Tekeningen Simon Koene.
276580: (PERRON, E. DU). WILSON, HARRIETTE - Harriette Wilson's Memoirs of Herself and Others. With a Preface by James Laver.
277899: WILSON, ADRIAN - The Nuremberg Chronicle Designs. An account of the new discovery of the earliest known layouts for a printed book: the Exemplars for the Nuremberg Chronicle of 1493 with pages from the Latin exemplar reproduced for the first time.
273535: WILSON, ANGUS - Hemlock and After.
277912: WILSON, ROMER - Latterday Symphony.
255198: WILSON, ANGUS - The Old Men at the Zoo.
260645: (BELCAMPO). WINDELBAND, WILHELM - Lehrbuch der Geschichte der Philosophie.
276968: (FREIJMUTH, ALPHONS). WINGEN, ED, & MARIJKE UITTENBROEK - Alphons Freijmuth.
8101: WINKLER, KEES - Samen.
267586: WINKLER PRINS, A. - Albumversjens. Ten gerieve van hedendaagsche vrienden.
270135: WINSEMIUS, PIETER, EN MIRANDA HOOGENDOORN - Waar halen ze het vandaan? Over inspiratie. (Met opdracht aan Hans Dijkstal).
266946: WINTER, JAN DE - Bravour in Brazilië. (Het moordsyndicaat). Een nieuw avontuur van Inspecteur Paul Nijst. Oorspronkelijke mysterieroman.
278249: WINTHUIS, JOSEF - Die Wahrheit über das Zweigeschlechterwesen durch die Gegner bestätigt, noch fester begründet. (From the Journal Zeitschrift für Völkerpsychologie und Soziologie Vol. VI, 1930).
269600: WISPELAERE, PAUL DE - De ontwikkeling van de moderne Nederlandse kritiek.
265403: (TYPO). WISSELINK, W.H. - Natuurkundige vraagtsukken. Tweede stukje.
275522: WISSEN, DRIEK VAN - Europese verkiezingen.
22535: WITKOVSKY, B. - Den oceaan over.
276901: WITTENBERNS, ERIC - Beweging.
273881: WITTENBERNS, ERIC - Typoëzie. (Kunstenaarsboek - unicum).
273880: WITTENBERNS, ERIC - Droom. (Kunstenaarsboek met originele grafiek).
265508: WITTENBERNS, ERIC - Verscheurdheid.
273879: WITTENBERNS E.A., ERIC - Doorzichtigheid. (Kunstenaarsboek met originele grafiek).
274336: WITTENBERNS, ERIC - Trillingen.
31451: WITTEVEEN, ARTHUR TH. - De dans van het penseel. Een korte inleiding tot de Chinese calligrafie. (Met een met de hand geschilderd Chinees karakter als frontispice).
269380: WITTKAMPF, WILLEM - Krantenknipsels (1950-1951).
263270: (WIEGERSMA, HENDRIK). WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Een karakteristiek en een keur uit zijn gedichten door Bernard Verhoeven.
5871: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Het zatte hart. (Twee verschillende drukken).
267021: WOLF, HUGO - Christnacht. Klavierauszug von F. Foll. Dichtung Graf August von Platen. English Words by John Bernhoff.
251463: WOLF-CATZ, HELMA - Handgeschreven brief aan 'Beste Arjen [Faber]'.
274459: WOLFF, BETJE, EN AAGJE DEKEN - Sara Burgerhart. Blijspel in vier bedrijven door Mejuffrouw J. Pabst, bewerkt naar den roman van Betje Wolff en Aagje Deken. Regie: L.H. Chrispijn.
274605: WOLFF, LUDWIG - Spelers. Roman.
205667: WOLFF, GUSTAV - Psychiatrie en dichtkunst. Uit het Duitsch vertaald door G.v.E.
272502: WOLFF-BEKKER, ELISABETH, & AGATHA DEKEN - Levensgeschiedenis van Sara Burgerhart. Vijfde druk, met platen. Goedkoope uitgaaf.
268255: WOLFF, BETJE, EN AAGJE DEKEN - Critisch Commentaar. (Met een inleiding van Dr J.C. Brandt Corstius).
266809: WÖLFLING, W. - Liefde en zonde. Gedenkschriften van Mevrouw W.
257383: WOLKERS, JAN - Zomerhitte.
274582: WOLKERS, JAN - A halál árnyékának völgye.
262990: (DIJKSTRA, JOHAN). WOLTERS, J.B. - Woordenboeken nieuwe talen bij J.B. Wolters Groningen Den Haag. (Reclameblad).
270193: (ABC-BOEK). WOLTMAN, CEES - Het nieuwe ABC-boek.
271235: WOODBURYTYPE (PHOTOGLYPTIE). GOUPIL, PETIT, MULNIER - Auguste NÉLATON, Gilbert RANDON, Charles SÉCHAN & Daniel VIERGE. 4 photos from the Galerie Contemporaine des Illustrations Françaises.
272102: WOORD, B. VAN DER - Interlokaal. Een spoorweg-historische bespiegeling. (Met, los bijgevoegd, een houtgravure door Jiri Bouda).
272101: WOORD, B. VAN DER - De restauratie. (Met een kleurenlitho van Karel Benes).
272215: (BAARN). WOORD, B. VAN DER - Het oude huis. (Met tekeningen van Steph Mensinga-Delprat).
271716: WORM, PIET - Twee exlibris.
277223: WORM, PIET - De 3 broertjes. (Vouwblad).
201012: WOUD, ELISABETH - Levensbegin
276032: (BEVRIJDINGSKAARTEN). WOUDE, SIKKO VAN DER - 7 ansichtkaarten met karikaturen van de Engelssprekende bevrijders (1945).
253147: WOUDE, JOHAN VAN DER - Handgeschreven brief aan 'Beste Max [Schuchart]'.
268760: WOUTERS, D. - Een kwarteeuw onderwijsjournalistiek. (Luxe-exemplaar).
275040: WROTH, WARWICK WILLIAM - Catalogue of the Coinage of Parthia.
264130: WYLIE, PHILIP - Gevecht in groen water. Uit het Amerikaansch vertaald door J.D.A. van Gumster.
269182: WYNEKEN, GUSTAV - Jugend! Philister über dir!
276337: WYT & ZONEN, M. - Letterproef Electrische Drukkerij M. Wyt & Zonen, kantoorboekenfabriek.
201378: XXX (= MICHAEL NELSON) - Les Particuliers (= A Room in Chelsea Square)
252230: YATES, EDMUND - Autograph Letter Signed, dated 'February 21. '59'. To A. Shirreffs Esq.
252232: YATES, EDMUND - Autograph Letter Signed, 1872. To Leslie Ward.
204729: YDÍGORAS FUENTES, MIGUEL - T.L.S. Typescript Letter Signed
269215: YONGE, CHARLOTTE - Handwritten signature on a slip of paper.
278069: NEW YORK - Colored Post Cards - Views of New York World's Fair and New York City.
204578: TRADE CARD OF NEW YORK - Special Ribbon Sale Cartons. The Finest Quality of Fancy Ribbons. At 10 cts on the Dollar.
256680: YOUNG, FRANCIS BRETT - Autograph postcard signed to an American fan in Malden (Mass.).
204953: YOUNG, FRANCIS BRETT - Portrait of a Village. (With Signature, dated "Anacapri 1925").
277320: (BLAUWE LUCHT). YPEREN, JAAP VAN - Vlaardingen. Verzen.
201013: YPSILON [= P.O. BAKKER] - Twintig eeuwen na Bethlehem
274987: ADRESBOEK ZAANSTREEK (1892) - Adresboek van de Zaanstreek. Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie EN Westzaan.
278336: (SCHIEDAM). LORENZO PEROSI - R.K. ZANGVEREENIGING - Collectie van 5 drukwerkjes uit 1911-1913.
21169: ZEE, SIMONE VAN DER - Stadje. (Met 8 originele houtsneden van Jos van der Zee).
255367: ZEGGELEN, MARIE C. VAN - Oude glorie.
276985: REVOLUTIONÄRE ZEITUNG - Die Freiheit. Berliner Organ der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. 1918, Nr. 5, 17, 49 und 50.
205614: ZELM VAN ELDIK, J.H. VAN - Het onderzoek van papier.
260650: (BELCAMPO). ZERKAULEN, HEINRICH - Ursula Bittgang. Die Chronik eines Lebens.
277713: ZERNIKE, ELISABETH - Dralend afscheid. (Poëzie). (Met opdracht van de schrijfster).
268943: ZEYDE, M.H. VAN DER - Het woord is aan het woord. Over de verantwoordelijkheid van bijbelvertalen.
273202: ZIJLSTRA, JAAP - Voor de gelukkige vinder.
277345: ZOEST, AART VAN - Lijp gedrag? Tekeningen.
277158: ZOEST, AART VAN, EN ELS TER HORST - Mevrouw Geneugt vliegt en andere verhalen.Mevrouw Geneugt vliegt en andere verhalen.
264675: ZOMEREN, KOOS VAN - Het verhaal. Roman.
270046: ZOMEREN, KOOS VAN - Meisje in het veen. (Met opdracht aan Joost Zwagerman).
274795: (DOES, BRAM DE). LETTERGIETERIJ JOH. ENSCHEDÉ & ZONEN - Spectrum, Romulus, Lutetia, Romanee, Open Kapitalen, Bembo, Perpetua, Times, Baskerville, Bodoni, Falstaff, Cheops, Gill, Spartan, Marina, Bavo, Houtsnee.
260693: (SWARTH, HÉLÈNE). ZUBLI, MARIE, NÉE VAN DEN BERCH VAN HEEMSTEDE. - Poésies. A la mémoire du Professeur Jos. A. Alberdingk Thym. (Met handgeschreven opdracht van Marie Zubli).
14687: ZUIDERENT, AD - Singin' in the rain (5).
30756: ZUIDERENT, AD - Waterland-Oost.
250581: ZUIDERENT, AD - Op de hoogte van Icarus. (Met gesigneerde opdracht).
250700: ZUITHOFF, ATE - Kampkweel. (Met lino's van Dirk Verèl en Ate Zuithoff).
275961: (WERKMAN, H.N.). ATE ZUITHOFF - De volledige brieven aan Ate en Wiea Zuithoff. (&) Reilen en zeilen van de Blauwe Schuit. De brieven die August Henkels tussen 1939 en 1944 schreef aan mede-schipper Ate Zuithoff. = Twee brievenboeken.
251630: ZUNNEBERG, H. - Willem Banning 1888-1971. Een onderzoek naar de verhouding van zijn spiritualiteit tot zijn sociaal-politiek engagement.
252943: (BÉRET, MICHEL). ZUYLEN, BELLE VAN - Mistriss Henley. (Met twaalf kopergravures van Michel Béret en een inleiding van André Ménétrat).
20428: ZUYLEN, BELLE VAN - Mistriss Henley.
275745: ZWAGERMAN, JOOST, EN HARALD VLUGT - Wakend over God. (Met een origineel kunstwerk/collage door Harald Vlugt).
270027: ZWAGERMAN, ALEXANDER - De Heilige Geest. Roman. (Uit de bibliotheek van Joost Zwagerman).
269545: ZWAGERMAN, JOOST - Transito. (Met opdracht).
274403: ZWAGERMAN, JOOST, EN HARALD VLUGT - Voor en na het meesterwerk. (Met een originele multiple door Harald Vlugt).
277518: (BOEKENWEEK 2010). JOOST ZWAGERMAN - Duel. (Gesigneerd).
271336: ZWART, PIET - Twee vrije typografische composities.
272439: ZWEIG, STEFAN - De onzichtbare verzameling. Een episode uit de Duitse inflatie. Vertaald door Theodor Duquesnoy, met tekeningen van Kurt Löb.
8626: ZWEIG, STEFAN - Brief einer Unbekannten. (Met twee litho's van Mart Kempers).
271165: ZWERENZ, GERHARD, HORST BINGEL, WOLFGANG WEYRAUCH E.V.A. - Tandem. 1-3. (Illustrierte Kunstzeitschrift).
[an error occurred while processing this directive]

9/14