Antiquariaat Fokas Holthuis (ILAB/NVVA)
Daal en Bergselaan 78, 2565 AG Den Haag (BY APPOINTMENT ONLY) Tel:. +31 (0)70 346 60 20 Mob.: +31 (0)6 5329 7017            Email: fokas@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
268273: SEUSS, Juergen, & WALK, Ansgar (Hrsg.) - Salute, GB! "Das Wagnis des Unbequemen". Erinnerungen an Gunter Böhmer (1911 bis 1986). Mit 24 Abbildungen, davon 7 Zeichnungen und 11 Malbriefe von Gunter Böhmer.
277259: SEYDEWITZ, Marie von - 'An die Liebe'. (Gesigneerd handschrift).
265200: (EGYPTIAN HUMOR). SEYPPEL, C.M. - Schlau, schläuer, am schläusten. Aegyptische Humoreske. Niedergeschrieben und abgemalt 1315 Jahre vor Christi Geburt von C.M. Seyppel. Hofmaler und Poet seiner Majestät des Königs Rhampsinit III. Memphis, Mumienstrasse No. 35, 3. Etage, 4 x Klingeln.
267282: SHAGALOV, V.D., & A.V. KUZNETSOV - Katalog monet Chacha III-VIII vv. - Catalogue of coins of Chach III-VIII A.D.
16673: SHAKESPEARE, William - The Phoenix and the Turtle.
23849: SHAKESPEARE, William - "One man in his time". Sir John Gielgud reads Shakespeare.
273729: SHAKESPEARE, William - Sonnets XLVI-LXXXI. (Met een vertaling van Albert Verwey). (Bibliofiele uitgave).
270684: (NIJHOFF (vert.), M). William SHAKESPEARE - Storm. Een spel van tooverij. (1/10 luxe-exemplaren).
8646: (PERKAMENT). SHAKESPEARE, William - The Phoenix and the Turtle.
15087: SHAKESPEARE, William - Het zestigste sonnet.
22175: SHAKESPEARE, William - The Quintessence of Dust. (Met een originele, genummerde en gesigneerde ets van Hans Abbing).
8609: SHAKESPEARE, William - The Quintessence of Dust.
282928: (KINDERSLEY). SHAW, Montague - David Kindersley. His Work and Workshop.
282929: (KINDERSLEY). SHAW, Montague - David Kindersley. His Work and Workshop. (Met bijgaven).
282962: SHAW, George Bernard - Povolání Cashela Byrona. Román.
275521: SHAW, George Bernard - 17 original press photos from 1925-1950.
256113: SHELL - Sproeiphalt en sproeiphalt "G". Koud vloeibare asfaltpreparaten voor aanleg en onderhoud van wegen.
270617: (SWINBURNE, Algernon Charles). SHEPHERD, Richard HERNE - The Bibliography of Swinburne. A Bibliographical List Arranged in Chronological Order of the Published Writings in Verse and Prose of Algernon Charles Swinburne (1857-1887).
262230: (VRIESLAND, Victor van). SHERARD, Robert Harborough - Bernard Shaw, Frank Harris & Oscar Wilde. With a Preface by Lord Alfred Douglas and an Additional Chapter by Hugh Kingsmill.
274971: GUSTO SHIPYARD - Werf Gusto. Firma A. F. Smulders. Ingenieurs-Constructeurs Engineers-Shipbuilders. Schiedam (Holland).
278739: SICKENGA, N. - Kunstkalender 1935.
282958: SIEBELINK, Jan - Zaailingen van violen. Enkele niet eerder gepubliceerde hoofdstukken uit 'Knielen op een bed violen'.
1419: SIEBELINK, Jan - De overkant van de rivier.
278080: SIEGRIST, Roland - Die Kinder aus Weisenau. Mit einem Vorwort von Hans-Peter Willberg.
259973: SIEMSEN, Hans - Wo hast du dich denn herumgetrieben? Erlebnisse.
280792: CATHARINA VAN SIENA - Dialogo della serafica vergine, et sposa di Christo S. Catherina da Siena diviso in quattro trattati. Nel quale profondissimamente si tratta della providenza di Dio. Et un breve compendio della sua vita, & canonizatione sotto il pontificato di Papa Pio II. Et nel fine se narra il suo felice transito. (Venice, 1611).
282084: SIGNALEMENT - Besluit van den 20 Augustus 1834, ter opsporing van zekeren zwervenden Haring Jacobs Wiersema 1834.
261190: (BELCAMPO). SIKKENS, Jaap - 'Herinneringen aan A. Roland Holst'. P. 3-11 in: Hollands Maandblad, jrg 30, afl 485/486 (april/mei 1988). zie overige beschr. 62 p. Geïllustreerd met tekeningen Lucebert.
276602: PAULUS SILENTIARIUS - Poëmes érotiques. Traduits du grec.
281682: SILVIKRIN - Ons hoofdhaar. Zijn behoud en herstel.
22176: SIMALEAVICH, David (Binderij PHOENIX) - From the mouths of mutes.
270195: SIMENON, Georges - Hry na schovávanou.
277435: SIMEON VAN BULGARIJE, ex-tsaar - Originele foto met handtekening en die van zijn verloofde, gedateerd 10.VIII.1961.
282072: SIMHOFFER, Kees - Zes originele tekeningen.
259283: SIMON, Pierre-Henri - De wrange vruchten. Roman.
203123: SIMON, Ferdinand - Die Sexualität und ihre Erscheinungswesen in der Natur. Versuch einer kritischen Erklärung. Inaugural-Dissertation der philosophischen Facultät der Universität Jena zur Erlangung der Doctorwürde.
278490: SIMONS, Anna - Wiegenlieder.
282825: SIMONS, Anna - Edward Johnston und die englische Schriftkunst. Edward Johnston and English Lettering. Mit einem Beitrag von Dr. Eberhard Hölscher.
281703: (DIAMANT PERS). Jozef SIMONS - Caiphas. Met drie houtgravures van Roland De Winter.
266633: (GIDE, André). Raoul SIMONSON - Bibliographie de l’oeuvre de André Gide.
255095: (POWYS, Llewelyn). SIMS, G.F. - A Catalogue of the Llewelyn Powys Manuscripts.
254148: (SPOHR, Max). SINAPIUS, Adolf - Blutarmut und Bleichsucht. Ihr Wesen, ihre Erscheinungen, ihre Ursachen und ihre Heilung durch die physikalisch-diätetischen Heilfaktoren.
266317: SINGER, Kurt, a.o. - Arbeiter-Kultur-Kartell Gross-Berlin. Programm für den Winter 1926-1927.
22504: COMMUNITY SINGING - Zondagmorgen.
276817: SINKGRAVEN, Rense - Bombloesem (en:) Sloop de stad met tedere woorden.
203603: SIPS, Roland - Penseeltekeningen.
22251: SITWELL, Edith - By the lake.
270881: SIX, J. - Openbare les bij den aanvang zijner lessen als hoogleraar aan de Rijks Akademie van Beeldende Kunsten, den 13den Februari 1890.
271000: (BERANOVÁ, Jana). SKÁCEL, Jan - Nachthengel. (Vertaald door Jana Beranová),
279015: SKRUZNY, Josef - Menažerie.
265062: SLAUERHOFF, J. - Zwart-witfoto. 23,4 x 15,8 cm.
264437: SLAUERHOFF, J. - Eldorado.
264411: SLAUERHOFF, J. - Het leven op aarde.
264467: SLAUERHOFF, J. - Soleares.
264469: SLAUERHOFF, J. - Soleares.
264478: SLAUERHOFF, J. - Een eerlijk zeemansgraf.
264527: SLAUERHOFF, J. (Als:) J.J. SLAUERHOFF - Kubur terhormat bagi pelaut. Diterjemahkan oleh Hartojo Andangdjaja. (Met een inleiding van de vertaler).
12709: SLAUERHOFF, J., Paul van OSTAIJEN, H. MARSMAN - Dichters van Noord en Zuid (2).
264498: SLAUERHOFF, J. (Als:) Jan Jacob SLAUERHOFF - Christus in Guadalajara. Roman. Aus dem Niederländischen von Ard Posthuma. Nachwort Cees Nooteboom (übersetzt von Helga von Beuningen).
10065: SLAUERHOFF, J. - Een bezoek aan Makallah. (Met een verantwoording door K. Lekkerkerker).
264528: SLAUERHOFF, J. (Als:) J.J. SLAUERHOFF - 'Outcast'. P. 284 in: The Literary Review, jrg. 5, afl. 2 (winter 1961-1962).
282087: SLAUERHOFF, J. - Het potlood in de hand. Vijf gedichten uit de scheepskist van J. Slauerhoff. Bezorgd door Menno Voskuil. Met [6] tekeningen van Peter Pontiac.
264547: SLAUERHOFF, J. - De dichter, zijn job en zijn domicilie.
250878: SLAUERHOFF, J. - De wonderdokter, Ramon de la Serna.
265718: SLAUERHOFF, J. - Eldorado.
264426: SLAUERHOFF, J. (Als:) John RAVENSWOOD / Charles NYPELS - Oost-Azië.
259451: SLAUERHOFF, J. - Eldorado.
264549: SLAUERHOFF, J. - Ster. (Met een originele kleurenlino door Ru van Rossem).
264690: SLAUERHOFF, J. - De opstand van Guadalajara. (I-X).
264557: SLAUERHOFF, J. (Als:) J.J. SLAUERHOFF - 'Le découvreur'. P. 66-67 in: Poèmes de Hollande. Avec un portrait de Henriëtte Roland Holst par Roland Holst. Poèmes étrangers mis en poésie Française par André Piot. (Met een inleiding van de vertaler).
264558: SLAUERHOFF, J. - 'Larrios'. P. 322-339 in: Cahiers du Sud, jrg. 31, afl. 266 (juni-juli 1944).
264460: SLAUERHOFF, J. - Het Lente-eiland en andere verhalen.
264511: SLAUERHOFF, J. - 'Larrios'. P. 142-163 in: Écrits du Nord, jrg. 1, afl. 2 (juli 1935).
264448: SLAUERHOFF, J. - De opstand van Guadalajara.
264451: SLAUERHOFF, J. - De opstand van Guadalajara.
264453: SLAUERHOFF, J. - De opstand van Guadalajara.
264439: SLAUERHOFF, J. - Origineel briefpapier met gedrukt briefhoofd.
264497: SLAUERHOFF, J. (Als:) Jan Jacob SLAUERHOFF - Écume et cendre. (Schuim en as). Traduit du néerlandais par Mme. S. Roosenburg.
264507: SLAUERHOFF, J. - De verzuimde liefde.
20620: SLAUERHOFF, J. - Verzamelde werken. Proza V.
14211: SLAUERHOFF, J. - Larrios. (Met illustraties van Marjolein Varekamp).
1425: SLAUERHOFF, J. - Jan Pietersz. Coen. Drama in elf tafereelen. [Met een titelillustratie naar een houtsnede door J. Franken Pzn.].
264985: SLAUERHOFF, J. - Het verboden rijk.
264529: SLAUERHOFF, J. - Fogo. (Met als illustratie een afdruk van een Portugees cliché).
15015: SLAUERHOFF, J. - Zeven nagelaten gedichten. (Samengesteld en verzorgd door K. Lekkerkerker).
264481: SLAUERHOFF, J. - Een eerlijk zeemansgraf.
264484: SLAUERHOFF, J. - Schuim en asch. Vijf verhalen. Ingeleid door J.W.F. Werumeus Buning.
264432: SLAUERHOFF, J. - Schuim en asch. Verhalen.
14954: SLAUERHOFF, J. - Drie gedichten en een mening.
265028: SLAUERHOFF, J. - Verzamelde werken. Proza IV. (Luxe-exemplaar; tekstverzorging K. Lekkerkerker).
250745: SLAUERHOFF, J. - Ik werd niet geboren om te sterven gelaten. Negen jeugdverzen. (Samengesteld en ingeleid door Arie Pos).
15943: SLAUERHOFF, J. - Verzamelde werken. Proza V. (Luxe-exemplaar; tekstverzorging K. Lekkerkerker).
278083: SLAUERHOFF, J. - Serenade. Gedichten. (Luxe-exemplaar).
258109: SLAUERHOFF, J. - Het Lente-eiland. (Kau-Lung-Seu).
7105: SLAUERHOFF, J. - Het Lente-eiland en andere verhalen.
7186: SLAUERHOFF, J. - Serenade.
280642: SLEPER, Jan - Litho.
280286: SLICHTENHORST, Arend van - XIV boeken van de Geldersse geschiedenissen. Van 't begin af vervolghd tot aen de afzweeringh des konincx van Spanien; waervan 't eerste Deel verhandeld de landbeschrijvingh. Getrocken meerendeels uyt de Latynsse werken van den heer Ioh. Isacus Pontanus; doch doorgaens veranderd, verbeterd, ende met meer dan driehonderd nieuwe hoofd-stucken, en andere noodelyke bijvoeghsels, allesins vergroot.
282005: SLUIJTERS, Jan - Tine van BERKEN - Jongens, die rooken. Een verhaal. Geïllustreerd door Jan Sluyters.
277504: (ROT, Jan). W. van der SLUIS - Boeren, stemt rood!
277025: SLUITER, Willy - Aan de lus van lijn 2/ Arm Paatje/ Harten met opschriften/ Open oog/ Terug van de kookschool. 5 partituren met grote voorplaat van Willy Sluiter.
280108: SMET, Cornelis - Heylige en roemweêrdige persoonen, de welke in de zes eerste eeuwen bezonderlyk medegewerkt hebben om de Roomsche Catholyke religie, in geheel Nederland, uyt-te-breyden, vast-te-stellen en te bewaeren, als ook de vyanden en de vervolgers der zelve religie.
275815: SMIT, Gabriël - De Psalmen.
280435: LUTKIE & SMIT - Genoteerd.
273502: SMIT, Wilfred - De Sleutel-varianten. Met een inleiding door Ina Schermer en Wouter Voskuilen. (Met een originele, genummerde en gesigneerde ets van Will Landman).
263954: SMIT, Wilfred - Pauvre et belle.
280127: SMIT KLEINE, Frits - Dietsche Doolhof. Zedekruyt gewassen in 1906-1915. En gekweekt door F. Smit Kleine.
259511: SMIT, Gabriël - Requiem in memoriam matris. (Met opdracht van Ary Baggerman aan zijn latere vrouw).
265009: SMIT, Wilfred - [Gedicht].
205861: SMIT KLEINE, Frits - Schrijvers en schrifturen
277225: SMITH, Patrick - Ice Queen.
277681: SMITH, Percy J. Delf - Civic and Memorial Lettering.
280868: SMITS, Wilhelmus - Sapientia Vulgatae editionis versione Belgica, notis grammaticalibus, literalibus, criticis &c. praemisso Prolegomeno, elucidata, authore F. Wilhelmo Smits.
281245: SMITS, Dirk - Gedichten.
268271: SMOLKA, Renate, & Walter HABDANK - Der Fuchs.
282834: SNELLING, Thomas - Snelling's Seventy-one Plates of Gold & Silver Coin, with their weight, fineness, & value.
279877: SNICK, Herman Van - Het gesloten hek.
253992: SNIJDERS, J.Th. (samenstelling en inleiding) - Laat seizoen. Gedichten voor ouderen.
253065: SNIJDERS, A.L. en L.H. WIENER - L.H. en A.L. (Bezorgd door Huug Schipper. Met een inleiding door Wim Noordhoek).
272402: SNIJDERS, J.Th., & N. SNIJDERS-OOMEN - Snijders-Oomen nicht-verbale Intelligenztestreihe. SON 2½-7.
275773: (AVIATION). SNIJDERS, C.J. (introduction), ABEELEN, W.P. van der (editor) - Het Nederlandsche vliegwezen. Met een inleiding van Generaal b.d. C.J. Snijders. Geïllustreerde luxe-uitgave.
278280: SNIJDERS, A.L. - Het verraad der klerken. (Op muziek gezet door Joey Roukens. Gesigneerd door Snijders en Roukens).
271433: SNOECK, Jan - Handbeschilderd object van keramiek.
275612: SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG, W. baron, & Ph.F.W. VAN ROMONDT - Nederlanders in het buitenland 1928. Jaargang 1.
275207: SOESTDIJK - Een tuiltje van zeven dichtbloemen, aan het vorstlijk jagtslot van Soestdijk gewijd.
277197: SOK, Ap - Twee kleine landschapsetsen van Ap Sok uit 1945, ingelijst onder passepartout achter glas.
265452: SOLZJENITSYN, Aleksandr, e.a. - Iz-pod glyb. Sbornik statej. Moskva 1974.
261658: SON, Dwuno - Geschichte des Kaisers Sun. Für Menschen die suchen.
280760: SONESIO, Henrico - Profetia veridica. Di tutti i sommi pontefici sin'al fine del mondo fatta da San Malachia arcivescovo Armacano. (&) Osservatione notabile sopra l’elettione del Nuovo Pontefice Clemente X. E sopra la Verificatione della Profetia di San Malachia De Flumine Magno.
272011: SONTROP, Theo / ROELOFSZ, Joost - Het alfabet. (Gesigneerd met mooie opdracht van de schrijver).
281334: SONTROP, Theo / ROELOFSZ, Joost - Het alfabet.
275447: (BRUNELLESCHI, Umberto). SOULAGES, Gabriel - Le malheureux petit voyage. Agrémenté de quinze illustrations en couleurs de Brunelleschi. (Pochoirs deluxe).
279909: SPAAN, Peter - De verheerlijking. In Parijs. De stad en het onbevlekte. (1/70 exemplaren).
31804: SPAAN, Peter - De verheerlijking.
276537: SPEENHOFF, J.H. - Tiende bundel liedjes, wijzen en prentjes met piano-begeleiding door Willem Landré.
267016: SPEENHOFF, J.H. - Het laatste tandje. Woorden en muziek van J.H. Speenhoff met pianobegeleiding.
276538: SPEENHOFF, J.H. - Negende bundel liedjes, wijzen en prentjes. Met piano-begeleiding door Willem Landré.
282634: SPEENHOFF, J.H. - Avontuurtjes.
278721: SPEL - Het uilenbord / Jeu de la chouette.
281752: SPIELZEUGE - Deutsche Spielwaren-Zeitung. 31. Jahrgang Heft 4, 30. März 1940.
281153: SPIER, Jo - Teekeningen.
261561: SPIER, Jo - Het tweede leven. (De Bijenkorf).
278286: SPIER, Jo - Bijtje, zoem, zoem!!
278542: SPIER, Jo - Collectie kleine publicaties.
281148: SPIER, Jo - Om den hoek van Europa. Met de N.V. Stoomvaartmaatschappij "Nederland" naar Southampton, Wight, Algiers, Nice (Villefrance) en Genua v.v.
271902: SPIER, Jo - Kalender voor 1935.
277802: SPIER, Jo - 1001 manieren om u te beveiligen.
278275: SPIER, Jo - Als een hond dít kan leren......
278277: SPIER, Jo - Het Marshall-plan en u.
278314: SPIER, Jo - Wat zou het zijn dokter? Aangeboden bij het 60 jarig bestaan van Nutricia.
265130: SPIER, Jo - Dit is een boekje voor de lange avonden. Dit boekje is voor alle menschen van belang, behalve voor nachtwakers.
281151: SPIER, Jo - Kalender voor 1939.
280269: SPIER, Jo - Leuk voor later. Elseviers Sportalbum.
266298: SPIER, Jo - ... Als we niet hélemaal van de kaart willen raken.
281154: SPIER, Jo - De rivier - De kermis - Dorst en drinken no. 1. Drie grootformaat-publicaties.
258486: SPIER, Jo - Tegen... (helpt Aspirin!!! de échte, met het Bayer-kruis!!!!)
205186: SPIER, Jo - Er bestaat zoo weínig, zoo verschríkkelijk weinig duurzame glans op de wereld....
271034: SPIERDIJK, Jan - Andermans roem.
274215: SPIERDIJK, Jan - XVI sonnetten.
259982: SPIERDIJK, Jan - XVI sonnetten. (Met handgeschreven opdracht aan Harry Brander).
278160: (DE HEUVELPERS). SPINOZA, Benedictus de - Tractatus Politicus.
257376: SPINOZA - Brief van Spinoza aan Lodewijk Meijer, 26 juli 1663. Uitgegeven door A.K. Offenberg.
272640: SPIRE, André - Refuges. Avec neuf bois gravés de Maurice Savin.
279125: SPIRITISME - Eere diploma van het Spiritistisch Genootschap Veritas te Amsterdam.
259436: NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN - Huwelijk H.K.H. Prinses Juliana - Z.D.H. Prins Bernhard 7 januari 1937. Dienstregeling Nederlandsche Spoorwegen.
280397: SPOORWEGEN - Speciale dienstregeling voor militairen op 10 augustus 1887.
278713: NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN - N.S.-A.T.O. Verslag van de door den heer Ir. W.F.H. van Rijckevorsel, chef van de Dienst van Vervoer en Handelszaken op 16 September 1935 gehouden lezing en de daarop gevolgde gedachtenwisseling over: bediening van het goederenvervoer door de Nederl. Spoorwegen in samenwerking met de A.T.O. en van Gend & Loos.
14200: SPRINGER, F. - Van K.B. naar KB. Een mijmering.
24784: (DRS. P. als:) Geo STAAD - Grink.
276169: STAATSALMANAKJE - Jaarboekje voor de ambtenaren bij de departementen van Algemeen Bestuur, Hooge Colleges van Staat en andere Rijksinstellingen te 's-Gravenhage. 1937-1938.
275391: STAATSCOURANT - Nederlandsche Staatscourant. Nr. 300 + 306, 20 en 28 December 1826.
282437: STAATSMIJNEN - Verkoopkantoor der Staatsmijnen in Limburg, Javastraat 42, 's-Gravenhage.
277481: R.K. STAATSPARTIJ (R.K.S.P.) - Voor God, gezin en vaderland.
277502: R.K. STAATSPARTIJ (R.K.S.P.) - Het groote gezin beschermen. Partijprogram hoofdst. 1 art. 1.
22609: STÄHLIN, Jakob von - Originalanekdoten von Peter den Grossen. Aus dem Munde angesehener Personen zu Moskau und Petersburg vernommen und der Vergessenheit entrissen von.
279847: STANDARD, Paul - Our Handwriting. (Inscribed to Huib van Krimpen).
266072: STAP, I. - Cijfers en feiten. Gids voor het politieke en sociale leven. 19e jaargang october 1938-1939.
273898: STARKE, Ottomar - Schippeliana. Ein bürgerliches Bilderbuch. Mit einem Vorwort von Carl Sternheim.
281164: STASSAERT, Lucienne - In de laai van het vuur. Camille Claudel, een verhaal in verzen.
273598: CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK - Statistiek der inkomens en vermogens in Nederland 1939/1940.
281500: STEDMAN, Edmund Clarence - Poems, Lyrical and Idyllic.
279147: STEEGSTRA, Jos - Oss. (Met een originele, genummerde en gesigneerde zeefdruk van Ton Maria Nijhof).
260354: (OSS). STEEGSTRA, Jos - Oss. Een gedichtenreeks en een zeefdruk. (Met een originele, genummerde en gesigneerde zeefdruk in kleur door Ton Maria Nijhof).
279258: STEEMERS, Wijnand - Haaknagels. 72 aforismen.
255585: STEEN, Eric van der - Finishing touch. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
24516: STEEN, Eric van der - Loosdrecht. (Met opdracht).
19523: STEEN, Eric van der - Zestien kwatrijnen uit 'Het leven in vakken'. (Met 16 gekleurde tekeningen in zeefdruk van Atie Siegenbeek van Heukelom).
24509: STEEN, Eric van der - In het huis van den dichter. (Met handgeschreven opdracht aan Max Schuchart).
24510: STEEN, Eric van der - Finishing touch.
281849: (KOOKBOEK). STEENSMA RZn., Romke - Recepten voor het oventje "De Eenvoud".
277612: (LEENEN, Ben). STEENSTRA, Sytze - Sjablonen van herinnering en toeval. De procédés van Ben Leenen.
274092: STEENVOORDEN, Ab - Ons zelf spiegelen. Etsen en teksten. (Met vijf genummerde en gesigneerde kleurenetsen van Ab Steenvoorden).
280900: STEFANI, Mario - No Other Gods. 55 poems, translated by Anthony Reid. With linocuts by J. Martin Pitts.
252807: STEINBECK, John - Original Press Photo from January 7, 1966.
266232: STEINEN, Wolfram von den (ed.) - Tausendjährige Hymnen.
266314: (BREUR, Krijn). STEINER, Franz - Viktor Adler, der Freund, Lehrer und Vorkämpfer der österreichischen Arbeiterschaft. Für ihre Jugend erzählt von Franz Steiner. (Met handtekening van verzetsman Krijn Breur).
280447: STEINTHAL, Prof.Dr. H. - Über Juden und Judentum. Vortrage und Aufsätze. Herausgegeben von Gustav Karpeles.
18722: STENDHAL - Ernestine ou la Naissance de l'Amour. Cuivres de Sacha Klerx.
275880: FAMILIEFOTO'S OPMEER RIETVELD SLOT STENEKER - Collectie geïdentificeerde familiefoto's (1870-1910) en familiedrukwerk (20e eeuw) Opmeer, Rietveld, Slot, Steneker
278597: STER, Jac. van der, en Theo KURPERSHOEK - Nieuw Boekhandels ABC.
251123: (WERUMEUS BUNING, J.W.F.). Jac. van der STER - Al pratend en etend met Werumeus Buning.
277190: STERN, Fried - Dem Geburtstagskind. Amsterdam, 17.12.'38.
274678: (STARKE, Ottomar). STERNHEIM, Carl - Die drei Erzählungen. Mit vierzehn Lithographien von Ottomar Starke.
276499: STETTENHEIM, Julius / Gustav HEIL - Berliner Wespen. Illustrirtes humoristisches Wochenblatt. Nr. 1-4 von den XIV. Jahrgang mitsamt den Beilagen (also 8 S. pro Nummer), und auch die Nr. 37 der XIV. Jahrgang mit 3 Inseratenbeilagen (zus. 16 S.).
272912: (WETSELAAR, Pieter). STEUR, A.G. van der - De door Pieter Wetselaar gegraveerde portretten. Een beschrijvende lijst van het portret-oeuvre tot en met 1994. (Met drie originele gravures).
16674: STEVENS, Wallace. (LIEBENTRAU (vert.), H.G.). - Adagia.
271197: (BEES). STEVENS, Frank - Avonturen in het bijenland. Uit het Engelsch vertaald door Christine Doorman.
16932: STEVENS, Wallace. (LIEBENTRAU (vert.), H.G.). - Adagia.
202754: STEVENS, Wallace - Adagia.
265032: (SLAUERHOFF, J.). STEVENS, Jan - Herfst in de Lente. (Met een houtsnede van Bert Bouman).
272851: STEVENSON, R.L. - Little feet along the floor.
281617: STEVENSON, Henry V. - The Phantom Lover. (Poems).
266757: STEYNEN, Job - Vroolijke verhalen.
283029: STIKKER, D.U. - Gesigneerde zwart-witfoto.
22324: STIP, Kees - De gnoe.
4403: STIP, Kees - Ballade van de honderd vrijers. Met illustraties van C.J. Kelfkens.
258909: (RÖNTGEN, Johannes). STIP, Kees - 10 dierkundige dichtoefeningen van Trijntje Fop uit Pennewips nalatenschap vergaard door Kees Stip en op muziek gezet door Johannes Röntgen. (Origineel handschrift).
274213: STIP, Kees - Ballade van de honderd vrijers. Met illustraties van C.J. Kelfkens. (Met handgeschreven aanvulling van de schrijver).
274468: STIP, Kees - Drie werelden.
278177: STITOU, Mustafa - 3017.
282215: STOCKMANS, Pieter - Vertoning van de Rechten der Christelijkste Koningin, op verscheide Staten van de Spaansche Monarchien. Waer nevens gevoegt is Verhandeling van 't Versterf-rect, met alles dat van wederzijden, rakende dese geschillen, by-gebracht is, uit de Fransche en Latijnsche talen vertaalt. (Bijgebonden: andere werken m.b.t. de Devolutieoorlog van 1667-1668).
282775: STODDARD, Richard Henry - The Book of the East, and Other Poems.
278100: STOKE, Melis (= Herman SALOMONSON) - Revanche. Gedachten, uitgesproken tijdens het Captain's Dinner a/b. van het M.S. 'Marnix van St. Aldegonde' der Stoomvaart Mij. 'Nederland', na een tocht door Noorsche fjorden.
266265: STOKE, Melis, & Kapitein NEMO - De schat op Robinson's eiland of Het geld der wijzen.
276083: STOKE, Melis (= Herman SALOMONSON) - Recrutenschool.
274846: STOKVIS, Z. - Taakje den dienste van het kernwerk. Enkele grepen uit de sociale en economische geschiedenis van de Unie der Socialistische Sowjet Republieken (U-S-S-R).
28208: (DEYSSEL, Lodewijk van). STOKVIS, Benno J. - Bibliographie betreffende K.J.L. Alberdingk Thijm.
28257: (DEYSSEL, Lodewijk van). STOKVIS, Benno J. - Van Deijssel (sic) en Kloos Doctor Honoris Causa.
283236: (KOEKANGER HANDPERS), STOLK, Reyer - Brief.
280899: STOLK & REESE, Van - October - November - December 1954. (Kalender).
256975: STOLS, A.A.M. - Handgeschreven Belgische briefkaart aan 'J. van Leeuwen'.
256973: STOLS, A.A.M. - Handgeschreven ansichtkaart aan 'De Heer en Mevrouw Barth'.
259862: STOLS, A.A.M. - Inleiding tot de hedendaagsche boekkunst in Tsjechoslowakije. Met een voorwoord van Vladimir Slavik. (Met handgeschreven opdracht van Stols).
264751: (MARSMAN, H.). A.A.M. STOLS - Laatste ontmoeting met H. Marsman te Rome 21-23 april 1934. (Voorzien van noten [door C. van Dijk]).
25603: (BOUTENS, P.C.). STOLS, A.A.M. - P.C. Boutens als uitgever.
256976: STOLS, A.A.M. - Handgeschreven briefkaart aan 'Den Heer P.F. Hondius van Herwerden'.
25655: (BOUTENS, P.C.). STOLS, A.A.M. (samenst.) - Bibliographie van het werk van P.C. Boutens. Samengesteld door A.A.M. Stols.
269816: (HUNTER, Dard). STONEBACK, H.R. - Cartographers of the Deus Loci: The Mill House.
601: STORM, Theodor - Zehn Gedichte. Ausgewählt von Alfred Karl Kossmann und Reinold Kuipers. (Met een zeefdruk door V.H. Elenbaas op het omslag).
278882: STOUTE, René - Happy Birthday. (Kalender).
278423: STRACHEY, Lytton - First and Last Will and Testament.
20411: STRATEN, Hans van - De sierlijke benen van Riek Koetsier.
20414: STRATEN, Hans van - Droomcensuur. Gedichten 1946-'78.
8949: STRATEN, Hans van - Het mes tussen de ribben. Een verzameling moordenaarskritieken.
282364: STRATZ, C.H. - Der Körper des Kindes und seine Pflege. Für Eltern, Erzieher, Ärzte und Künstler. Mit 312 in den Text gedruckten Abbildungen und 4 Tafeln.
280039: STRATZ, C.H. - De kleeding van de vrouw.
251155: STRAUSS, Fr. - De doop in de Jordaan. Een tafereel uit de tweede eeuw der Christelijke Kerk. Uit het Hoogduytsch door wijlen vrouwe A. Kleyn, geb. Ockerse. Tweede uitgave. De vertaling herzien door Nicolaas Beets.
205954: STRAWINSKY, Igor - Igor Stravinsky. Miniature Essays.
257216: STRAWINSKY, Igor - Svadebka. = Les noces. Scènes chorégraphiques russes avec chant et musique composées par Igor Strawinsky. Version française de C.-F. Ramuz.
10037: STREUVELS, Stijn - De oude Wiking. Met houtsneden van Jozef Cantré.
279561: STREUVELS, Stijn - Gesigneerde portretfoto.
273922: STUDENTEN - Een demokratisch land - een demokratisch onderwijs.
273920: STUDENTEN - Niet knoeien, demokratiseren! V.V.S. betoogt te Gent op 2 februari 1966.
273919: INTERNATIONAL UNION OF STUDENTS - Twee politieke affiches 1965-1967.
276891: STUDIO, The - The Studio. Vol. XLVII (Juli-september 1909). Britse editie met Franstalige samenvattingen.
253233: (SPIER, Jo). STUFKENS, N. - "In de Derde".
283137: STUIVELING, Garmt - Wordend kristal. Kwatrijnen. (Met vier originele, gesigneerde linosneden van Ronald Ergo).).
18934: STUIVELING, Garmt - Bij Nederlands bevrijding. (Met een houtgravure van Jan Th. Giessen). (Gesigneerde luxe-uitgave).
204973: STUIVELING, Garmt - Het vraagstuk van de vrede.
267158: (PERK, Jacques). STUIVELING, Prof.dr. G. - De wording van Perks 'Iris'. Met facsimile's van alle handschriften.
274216: STUIVELING, Garmt - Wordend kristal. (Luxe-uitgave).
273612: STUTTERHEIM, C. - Kwatrijnen in mineur. (Bezorgd door en met een nawoord van R. Breugelmans en S. Dresden).
277967: STUYVAERT, Victor - Het daghet in den Oosten, en twee andere balladen. Met inleiding door Dr M. Deruelle en houtsneden van V. Stuyvaert.
251106: (WOESTIJNE, Karel van de). SUCHTELEN, Nico van - Getypte brief aan 'Waarde Heer [Johan] de Meester'.
281008: SUERMONDT, Anna Elisabeth, als: TRAGTICK - Olga Wadima. Roman uit Rusland (oorspronkelijk).
271529: (OTTOMAN COINAGE). SULTAN, Jem - Coins of the Ottoman Empire and the Turkish Republic: A detailed catalogue of the Jem Sultan collection. (2 vols in slipcase).
277227: SUMATRA - Collection of 9 original black and white photographs, c.1925.
254036: SUPERVIELLE, Jules - Débarcadères. La Pampa - Une Paillote au Paraguay - Distances - Flotteurs d'Alarme. (Édition revue et augmentée).
276102: (HERINGA, P.M.). SUPERVIELLE, Jules - L'Homme de la Pampa.
204757: SUPERVIELLE, Jules - Débarcadères. La Pampa - Une Paillote au Paraguay - Distances - Flotteurs d'Alarme.
204531: SURÉN, Hans - Selbstmassage, Pflege der Haut. Für alle Leibesübungen, für alle Berufe, für Männer und Frauen.
266523: (CRIMINOLOGIE). SURINGAR, W.H. - Bezoeken in de gevangenis, of voorlezingen en toespraken, gehouden in den kerker. Eene bijdrage tot teregtwijzing en verbetering van gevangenen, en tot de kennis van derzelver toestand en karakter. Tevens bevattende eenige merkwaardige bijzonderheden en karaktertrekken uit het leven van gevangenen en uit de gevangenis ontslagenen.
272941: SUTHERLAND-LEVESON-GOWER, George Granville William - Autograph Letter Signed 'Sutherland' and dated 'Dunrobin Sept. 15 1883'. With two contemporary photos.
280406: SWARTE, Joost - Originele zeefdruk in kleur.
282991: (FRANZEN, Piet). SWARTE, Joost, Louis FERRON e.a. - Brievendoosje.
258704: SWARTH, Hélène - Natuurpoëzie. (Met handgeschreven opdracht aan W.L. Boldingh-Goemans).
25264: SWARTH, Hélène - Liedeken van Vrouwenleven. (Op muziek gezet door Henriette J. van den Brandeler).
281864: SWARTH, Hélène. (Willem en Jeanne KLOOS) - Roemeensche volksliederen en balladen. Verzameld door Hélène Vacaresco. In Hollandsche verzen naar Fransch proza bewerkt door Hélène Swarth. (Met handgeschreven opdracht van Swarth aan het echtpaar Kloos).
279287: SWARTH, Hélène - Late rozen. Gedichten.
25196: SWARTH, Hélène - 'Septembervelden'.
273416: SWARTH, Hélène, J. KNOPPERS WKzn e.a. - Mozäiek. Vertellingen voor jongens en meisjes.
263291: SWARTH, Hélène - Morgenrood. Feestuitgave in beperkte oplaag 25 October 1929.
269884: SWARTH, Hélène - Twee verzen voor tenor met klavierbegeleiding. (Op muziek gezet door Tom de Vries).
281436: SWARTH, Hélène - Morgenrood. Feestuitgave in beperkte oplaag 25 October 1929.
269773: SWEENEY, Matthew - The Ice Hotel. Exiled. (Two Poems).
281639: SWEENEY, Matthew - Two Cities. (Poems).
281640: SWEENEY, Matthew - Co-Author. (Poems).
281638: SWEENEY, Matthew - The Owl. (Poems).
282092: (HUGES, Bart). Ronald SWEERING - Original black-and white photo of a laughing Huges, before his trepanation.
277231: SWERTZ, André - Collectie van 25 antiquariaatscatalogi.
282579: (LANGE AFSTAND, De). Jos SWIERS - Corpus frontispici*(en) **.
273075: SWIERS, Jos - De Althaea Pers. 17 augustus 1997 - 17 augustus 2002. Bibliografie.
30563: (KRIMPEN, Huib van). SWIERS, Jos, en Peter Yvon de VRIES - Huib van Krimpen. 1917-2002.
283396: (GRAHAM, Rigby). SWIFT, Eric - Arboretum. Ten Tree Songs. Illustrated by Rigby Graham.
22611: SWIFT, Jonathan - Directions to Servants in general; and in particular to the Butler, Cook, Footman, Coachman, Groom, House-Steward, and Land-Steward, Porter, Dairy-Maid, Chamber-Maid, Nurse, Laundress, House-Keeper, Tutoress, or Governess. (Mooie uitgave Stichting De Roos).
254526: (VRIESLAND, Victor van). SWINBURNE, A.G. - Chastelard. Tragedie. Vertaald door Victor E. van Vriesland.
251010: SWINKELS, Carel - Floris en de Muzemannen. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
267816: SWINNERTON, Frank - Autograph Note, a Review of his book Summer Storm.
267789: SWINNERTON, Frank - Autograph Letter Signed to Amy Dawson-Scott about Hugh Walpole, dated "March 19 in 1919".
273975: SYMONS, Arthur - Aubrey Beardsley. With sixteen plates.
281692: SYMONS, Arthur - Studies in Strange Souls. With three portraits.
281693: SYMONS, Arthur - Getypte brief van Ruth Shepard Phelps met een antwoord erop geschreven door Arthur Symons.
281539: SZALAY, Károly - Holland költökböl. Müforditások.
269801: SZÉKELY-LULOFS, Madelon, als: Madelon LULOFS - Kumipuu. Romaani Sumatran saarelta.
265369: SZÉKELY, László, & SZÉKELY-LULOFS, Madelon - Tropenfieber. Roman. (Met opdracht van M. Székely-Lulofs).
267490: SZÉKELY-LULOFS, Madelon - Hladová výprava. Z holandštiny preložila Lída Faltová. (Tsjechische vertaling van De Hongertocht).
278871: TABAK - Moriaantje zo zwart als roet...
281081: COUNTING TABLES - Guy's Universal Penny Table Book.
278367: TACITUS, Publius Cornelius - [Germania]. Antiquitates Germanicae of Hoogduitsche Oudtheden; waar in de gelegentheid en zeeden der Germaanen, beschreven door Tacitus, naaukeurig verklaart, en met printverbeeldingen opgeheldert worden: Benevens H. Grotius verhandeling van de Oudtheid der Batavische Republyk.
258057: (SOFTIES, De). TAJES, Juan Carlos, Michiel BOLLINGER e.a. - Amicitia '83.
272760: (BERGENSE SCHOOL). TALMA, P., & C.A. WIJNSCHENK DOM - Over de Nieuwe Kunst. Vier lezingen.
275758: (HANSEN, Joseph, a.o.). TANGENTS - Tangents. Vol. I Nr. 12, September 1966.
270993: TASSO, Torquato - Zanzara - Mosquito - Mug/ Invidia la Morte di una Zanzara.
278858: TAST, Ton van - De electrische hulp in de huishouding. Tekst en teekeningen van Ton van Tast.
282494: (HESKES, Wam). C. TAZELAAR - Moderne romankunst.
265370: (BOREL, Henri; VALÉRY, Paul). Cheng TCHENG - Mijn moeder. Met een voorrede van Paul Valéry van de Académie Française. Geautoriseerde vertaling uit het Fransch door Henri Borel.
267502: TEDING VAN BERKHOUT-VAN TAACK TRAKRANEN, S.W. van - Het berouw. Een visioen van de Goddelijke Liefde tegenover den zondaar, het lijden en het geluk.
275367: (WARMELO). TEIRLINCK, Herman - De wonderbare wereld.
275682: TEISTER, Alain, & Peter VOS - Wonderbaarlijke waar gebeurde ontsnapping van de heer P.
266568: TEMPEL, Rud - De groote illusie. (Deluxe copy on Japanese paper).
9965: TEMPEL, Rud - De groote illusie.
22165: TENNYSON, Alfred Lord - Tears, idle tears.
268782: TENNYSON, Alfred Lord - Tennyson's Henoch Arden door Soera Rana. (Translation into Dutch).
276601: TENNYSON, Alfred Lord - In Memoriam, by Alfred Lord Tennyson, A. H. H. 1811-1833.
281112: TERBORGH, F.C. - Le petit château.
19506: TERBORGH, F.C. - El gran cañon. (Met 6 tweekleurenlitho's van Jenny Dalenoord).
251297: TERGAST, Nes - Handgeschreven briefkaart aan 'Beste Jan [= Gerard den Brabander]'.
278634: TERLOUW, Jan - - Uitgetypt en geprint verslag van een gesprek van Wim Hazeu met Jan Terlouw voor het NCRV-radio-programma Open Boek, uitgezonden op 26 november 1976.
271220: TERSTEEG, J. - Tien onvruchtbare jaren.
278238: (MENSCHLICHES HAAR). TEUTSCHMANN, Jacob - Die letzten Tage unserer innigstgeliebten Eltern, Jacob und Maria Teutschmann in der Mitte Ihrer geliebten Kinder, Franz, Antonia, Jacob und Maria.
273120: TEX, E. den - In memoriam patriae.
269990: TEX, E. den - Schipbreuk.
276773: ART DECO-TEXTIELKUNST - Veertig storsontwerpen van mejuffers Mary Gagarine, Yvette Hanarte, Paula Spanoghe, Marie L. Simoens, Emma Willems.
272802: (KUYPER, Bubb). TEYLINGEN, A. van - Van een kind dat geen kaes en at.
282582: THARAUD, Jean & Jérôme - Lettre autographe signée à une 'Madame', datée le '9 mai 1926'.
274979: THEATER - Onze tooneelspelers. Portretten en biografieën. (2e geheel herziene druk).
283110: ODEON-THEATER - Twee toneelprogramma's van het Gezelschap van het Theater Odeon onder leiding van Louis Chrispijn Jr., 1925-1926: Polonaise (1925) en Man weiss es nie... (1926).
275852: PASSAGE-THEATER - Passage-Revue 2e Jaargang No. 5, 5 December 1930.
271083: CINEMA EN THEATER - Cinema en Theater. No. 110-156 (1923).
280387: APOLLO THEATER - Extase. Filmprogramma 20-26 October 1933.
275925: PASSAGE-THEATER - Passage Nieuws. (Met filmprogramma vanaf 15 September 1933).
276314: THEATER - Bladen van den Stadsschouwburg. Jg. 2, nr. 1-4, 1921.
277013: ODEON-THEATER - Gezelschap van het Theater Odeon onder leiding van Louis Chrispijn Jr., Nico de Jong en Eduard Veterman. Speelseizoen 1925-1926.
276216: THEOPHRASTOS - Karakterschetsen. Ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Hein L. van Dolen. (Linnen met stofomslag).
277312: THIE, Harry - Een huis zonder dak. Referaat.
279831: (RIMBAUD, Arthur). Hugo P. THIEME - Guide bibliographique de la littérature Française de 1800 à 1906. Prosateurs, poètes, auteurs dramatiques et critiques (...).
282126: (CHINESE COINAGE). THIERRY, François - Monnaies chinoises II. Des Qin aux Cinq Dynasties. Catalogue.
280399: THIERS, A. - Waterloo. Met twee uitvoerige kaarten ontworpen door den heer P.H. Witkamp.
281670: (LAST, Jef). Frank THIESS - Zeitwende. Drei Vorträge. (Met gesigneerde opdracht aan Jef Last).
278508: THIJSSEN, Theo - La nevenkebla geno. Momentoj de tualeta mizero. El nederlanda lingvo tradukis F. Faulhaber. (Vertaling van Het taaie ongerief).
274651: THOMAS, Harry - Herman. De liefde van een homofiel.
267819: THOMAS e.a., Dylan - Two score (and then?). A poetical address on the occasion of the fortieth birthday of Lisa.
110004: THOMAS, Dylan - Since, on a Quiet Night...
274650: THOMAS, Harry - Een homofiel wordt geslagen
256412: THOMASSEN, Kees - Jenevertypografie. Waarbij gevoegd poëmen van Gezelle, Gorter en Gezellig.
22956: THOMASSEN Sr., Kees - Lat-relatie.
279158: THOMESE, P.F. - Vught. (Met een originele, genummerde en gesigneerde zeefdruk van Lucas Silawanebessy).
254469: THOMÉSE, P.F. - Zuidland.
283189: THUN UND HOHENSTEIN, Franz Graf von - Handschriftlicher Brief an einem 'Sehr verehrter Herr', datiert „Prag 21/9 [18]91“.
203523: TIBULLUS, Albius - Tibull's Elegien lateinisch und deutsch von Friedrich Karl von Strombeck.
276741: (EEDEN, Frederik van). TIDEMAN, P. - Gesigneerde, handgeschreven brief aan 'Rees' ofwel dr. A.J. Resink.
271564: TIDEMAN, P. - Een jongste generatie en de Nieuwe Gids.
269852: TIELEMAN, Ch.L. - Gedichtenboekje.
281224: (BARRÈS, Maurice). TIELROOY, Johannes - Maurice Barrès.
280113: TIELROOY, Johannes - Panorama de la littérature hollandaise contemporaine.
269012: TIGGERS, Piet - Zeven liederen bijeengebracht door Piet Tiggers.
281933: TIJDSCHRIFT, VLAAMS - De Vlaemsche Letterbode. Tydschrift voor kunsten en wetenschappen (inzonderheid voor letterkunde). Deel 1, aflevering 1.
275185: GRAFISCH TIJDSCHRIFT - De Tampon. Orgaan voor de leerlingen en oud-leerlingen der school voor de grafische vakken te Utrecht. 33 losse nummers van februari 1929 t/m maart 1940.
275186: GRAFISCH TIJDSCHRIFT - De Tampon. Orgaan voor de leerlingen en oud-leerlingen der school voor de grafische vakken te Utrecht. 4 verschillende kerstnummers: 1924, 1934, 1940 en 1947.
273066: VITRUVIUS NOVUS TILBURGIENSIS. - Den Haag, Althaea Pers, 2001.
250996: TIMMERMAN, Aegidius W. - Handgeschreven brief aan 'Beste Vic[tor van Vriesland]'.
270248: TIMMERMANS, Felix. (DIJKSTRA, Johan) - Ha! Is mij dat een feest.
273413: TIMMERMANS, Felix - Selský žalm. Román.
276482: TIMMERMANS, Felix - Die Delphine. Eine Geschichte aus der guten alten Zeit. Aus dem Flämischen übertragen von Peter Mertens.
276483: TIMMERMANS, Felix - Das Jesuskind in Flandern. Berechtigte Übertragung aus dem Flämischen von Anton Kippenberg.
267701: TIMMERMANS, Felix - Pallieter.
276447: TIMMERMANS, Felix - De zeer schoone uren van Juffrouw Symforosa, Begijntjen.
282966: TIMMERMANS, Felix - Het kindeke Jesus in Vlaanderen.
270213: TIMMERMANS, Felix. (DIJKSTRA, Johan) - Ha! Is mij dat een feest.
273289: TIMMERS, Oscar - Dromen van stof. (Met twee linoleumsneden van Angèle Reinders).
205756: TIMMERS, Prof. Dr. J.J.M. - Symboliek en iconografie der christelijke kunst. Met 138 illustraties.
271774: (ONANISM). TISSOT, S.A.A.D. - L'Onanisme, dissertation sur les maladies produites par la masturbation, par Tissot. Nouvelle e´dition revue, corrigée, entièrement refondue, augmente´e des travaux des me´decins modernes, et suivie du poe`me intitule´: Onan, ou le Tombeau du Mont-Cindre, par Marc-Antoine Petit, de Lyon.
252265: (ONANISMUS). TISSOT, S.A.A.D. - Verhandeling over de kenmerken, oorzaken, toevallen, behoedmiddelen en geneeswijze van het onanismus, of de zelfbesmetting, door den heer Tissot. Vermeerderd met een aanhangsel en op nieuw verbeterd door H.J. Schouten, Med. Doct. te Amsterdam.
274771: TOERGENJEW, I.S. - Senilia. Dichtungen in Prosa von Iwan Turgenjew. Nach dem russischen Original übersetzt von Wilhelm Henckel. 2. Auflage.
31464: TOETTSJEV, F.I. - Najaarsavond.
283053: TOLLENS Czn., H - Op de vereeniging der Fransche en Engelsche vloten, tegen Holland uitgerust. Naar het Engelsch, Uit het Dagblad: The Standard.
280923: TOLLENS Czn., H - Tuiltje van geurige dichtbloemen, op Franschen bodem geplukt.
252112: TOLMAN, Ronald - Kunstmatige ademhaling. (Met illustraties van de auteur).
270355: TOLSTOI, Leo N. - Wat is Religie en waarin bestaat haar wezen?
272730: TOLSTOI, Leo - Drie legenden. Gruwelen van Kitjinef.
264543: (BIESHEUVEL, J.M.A.). TOLSTOI, Leo - Gesprek met een voorbijganger. Vertaald en toegelicht door Kees Verheul. Met een tekening door Maarten Biesheuvel.
273819: TOLSTOJ, Alexej N., & P.E. SCHTSCHEGOLEW - Rasputin oder die Verschwörung der Zarin. Ein Stück Weltgeschichte in fünf Aufzügen und einem Vorspiel.
279403: ONCLE TOM - Vier met de hand gekleurde gravures bij een Franse editie van La Case de l'Oncle Tom, ca. 1860.
281632: TOMBARI, Fabio - Het leven (La vita). Vertaling van M.S. van IJsselsteijn.
281172: TOMLINSON, Charles - The door in the wall. (Inscribed).
276292: TOMMASINI, A.R. - XXX Plus One, This Being a Listing of The Owners of Tommy's Thirty Books and Other Extraneous Trivia Appertaining Thereto.
275859: TOMORROW, THE WORLD - Skippy Homeier in "Misleide Jeugd" (Tomorrow, The World). (Bladwijzer).
279613: DEN HAAG - TONEEL - Programma van den Koninklijken Schouwburg 's-Gravenhage. Speelseizoen 1923-1924. (10 stuks).
279606: DEN HAAG - TONEEL - Programma van den Koninklijken Schouwburg 's-Gravenhage. Speelseizoen 1922-1923. (6 stuks).
279604: DEN HAAG - TONEEL - Programma van den Koninklijken Schouwburg 's-Gravenhage. Speelseizoen 1921-1922. (12 stuks).
268759: TONEEL - Na tien jaar. Bond van Nederlandsche tooneelschrijvers 1923-1933.
260424: (MEDIAEVAL ILLUSTRATED BOOKS) . TONIOLO, Federica, & GNAN, Pietro - Splendore nella regola. Codici miniati da monasteri e conventi nella Biblioteca Universitaria di Padova.
283052: TOOM, W. den - Gesigneerde foto.
280602: TOONDER, Margje - Zes handgeschreven, gesigneerde ansichtkaarten aan Peter Hondius van Herwerden.
282259: TOONDER, Marten, Hans KRESSE, Henk KABOS e.v.a. - Metro. Elf nummers in één boekband: 2e jg. no. 24 (2 februari 1946) tot en met 3e jg. no. 4, het laatste nummer (29 juni 1946).
273365: TOORN, Willem van - De aardse republiek.
277862: TOORN, Willem van, en Hans van de WAARSENBURG - Dodemansdagen. (Met een omslag- en titelbladfoto door René Bakker).
278156: TOORN, Willem van (tekstredactie) - Willem den Ouden. Met bijdragen van Ben van der Velden, Willem van Toorn, Hans van der Grinten, Betty van Garrel, Gijsbert van der Wal, H.H. ter Balkt, J. Bernlef, Rutger Kopland, Ed Leeflang, Nicolaas Matsier, K. Michel, Martin Reints & Ad Zuiderent.
17366: TOORN, Willem van - Berry.
254942: TOORN, Willem van - Tekens.
339: TOORN, Willem van - Worpswede. (Met een originele ets van Peter Yvon de Vries).
263324: TOORN, Willem van - Theole.
268213: TOORNSTRA, Klaas - In vrije vlucht. Een pleidooi voor de vakantie-eis van het jeugdprogram der A.J.C.
282456: TOOROP, Jan - Originele pentekening.
281774: TOOROP, Jan - Wendingen. Toorop-nummer. December 1918 no. 12. Ter gelegenheid van zijn 60sten verjaardag.
263669: (SWARTH, Hélène). TÖPFFER, Rodolphe - Nouvelles Génévoises. I.
277239: TÖPFFER, Rodolphe - Nouvelles Genevoises. Illustrées d'après les dessins de l'auteur. Gravures par Best, Leloir, Hotelin et Regnier. Nouvelle édition illustrée.
278810: TOPOR, Roland - Panic.
280093: LAZARILLO DE TORMES - Histoire de Lazarille de Tormès. Traduit par L. Viardot. Illustré par Meissonier.
272684: TOULET, Paul-Jean; ÉON, Francis; BERNARD, Jean-Marc; MARTINEAU, Henri - Sur un air de Paul-Jean Toulet. Chansons par Jean-Marc Bernard, Francis Éon et Henri Martineau.
255348: TOURNIER, Luc (ENGELS, Chris J.H. alias Luc TOURNIER). BROEK, Aart G. - Chris J.H. Engels: Proeve van een dossier.
276504: TOURNIER, Luc. - Conversatie voor de prauw. (Met opdracht aan Joekie Broedelet).
271236: (BANVILLE, Theodore de). WOODBURYTYPE by Joseph TOURTIN - Théodore de Banville.
253169: TOUSSAINT VAN BOELAERE, F.V. - Het Barceloneesche avontuur. (Met een titelvignet en zes etsen door Marcel Stobbaerts).
205129: TOUSSAINT, Franz - Le Printemps meurtri. Illustrations de Dusan Jankovic.
277051: (COINS, ANTIQUE). TRADART - Tradart. Monnaies antiques. Genève, le 8 novembre 1992. Vente publique.
277063: (COINS, ANTIQUE). TRADART - Tradart. Monnaies antiques. Genève, le 18 novembre 1993. Vente publique.
281675: GODSDIENSTIGE TRAKTATEN - Afscheidswoorden van eenen leeraar aan jonge lieden, die belijdenis hunnes geloofs afgelegd hebben. No. 33. (en acht andere traktaten uit dezelfde periode).
277987: VEERGELD - TRANSPORT - Ordonnantie volgende dewelke ten behoeve van de gemeene saake in den Lande van Holland en Westvriesland volgende den consente van de Staaten van den selven Lande by collecte geheeven sal werden het Veergeld; Ingaande met den eersten January 1750.
275131: TRAVEN, Ben - Lod mrtvých. Translation into Czech of Das Totenschiff (The Ship of Death).
280836: TREE, Herbert Beerbohm - Handwritten business card with signature and the year 1895.
274708: (SVENGALI). George Du MAURIER / Herbert BEERBOHM TREE - A Souvenir of "Trilby" by Paul M. Potter. The Theatre Royal, Haymarket, on the 30th October, 1895, by Herbert Beerbohm Tree. (Complete with 7 plates).
268966: TREICHLER, Ella - Gedichte aus dem Nachlass. (Mit Widmung von Rudolf Treichler).
205952: TRENCH, Herbert - Autograph Quote Signed (1908)
282350: TREUGE, Lothar - Huldigungen. (Mit Buchdekoration und Typografie von Melchior LECHTER).
4205: TREVES, Luisa - Van achteren naar voren. Toneelwerk 1989-1946. Met een inleiding door Hella S. Haasse.
276576: TRINE, Ralph Waldo - Handwritten card signed (1905) with his initials 'R.W.T.' to Max Gysi, a Swiss in London.
278629: TROELSTRA, P.J., & W.H. VLIEGEN e.a. - Antwoord van het Bestuur der Sociaaldemokratische Arbeiderspartij in Nederland op het Manifest van den Roomsch Katholieken Volksbond.
254640: TROELSTRA, Jelle - Mijn vader Pieter Jelles. Met tekeningen, facsimile's en foto's uit het bezit van de familie.
274952: (COHEN, Fré). TROELSTRA, P.J. - Mijn afscheid. Rede gehouden op 19 September 1925 op de huldigings-bijeenkomst der moderne arbeidersbeweging in den Dierentuin te 's-Gravenhage.
259698: TROOST, Joost - Handgeschreven brief aan 'Lieve John & Ping [Riedijk]'.
258899: TROTZKI, L. - De arbeidersstaat. Thermidor en Bonapartisme.
278893: TROUBELJAAR - Extraordinaire courant in 't troubeljaar 1684. (&) Extraordinare courant, 1684, in twistmaand. (Sic).
261603: TROUP, R.S. - The Indian Forest Memoirs. Indian Woods and their Uses. Economic Products Series Vol. 1, Nr. 1.
258139: SWAN TRUCKS (Autos à pédales) - Swan Trucks. (Catalogue de commerce).
251126: (WERUMEUS BUNING, J.W.F.). The Revd Dr John TRUSLER - The art of carving. Excerpted from a work entitled The Honours of the Table (1788). (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
279215: TSCHICHOLD, Jan - Schatzkammer der Schreibkunst. Meisterwerke der Kalligraphie aus vier Jahrhunderten auf zweihundert Tafeln. Ausgewählt und eingeleitet von Jan Tschichold.
282485: TSCHICHOLD, Jan - Over de hedendaagse typografie. Vertaald door Huib van Krimpen.
278723: TSCHICHOLD, Jan - Over de hedendaagse typografie. Vertaald door Huib van Krimpen.
270353: TSJECHOW, Anton - De zwarte monnik (Tsjernyj monach). Vertaald door A. Romein-Verschoor.
282590: (LÖB, Kurt). TSJECHOW, Anton P. - De nacht voor de rechtszitting. Het verhaal van de beklaagde.
275747: TURPIJN, Jouke - Door het IK tijdperk.
270600: TWAIN, Mark - De erfgenaam uit Amerika (geïllustreerd). Vertaald door S.J. Andriessen.
278869: TWEKA - De Tweka Club op de Kinderolympiade.
282749: BETON BIJ DE AANLEG VAN HET TWENTEKANAAL - Betonboogbruggen over de Twenthe-Kanalen gebouwd door de N.V. Internationale Gewapendbeton-bouw te Breda. In: Technisch I.G.B. Nr. 23, Juli 1932.
281537: (MULTISIGNATI). TWISS, Clinton - De lange, lange caravan.
281637: (KRIMPEN, J. van). The TYPOPHILES - Kelmscott, Doves and Ashendene. The Private Press Credos with an Introduction by Will Ransom.
274510: (TYTGAT, Edgard). Robert GUIETTE & Edgard TYTGAT - Au rêve des fumeurs. Quinze poèmes & quinze lithographies originales.
278709: TYTGAT, Edgard - Kermesse flamande. (Originele, gesigneerde kleurenhoutsnede).
281395: TZARA, Tristan - Premiers poèmes. Suivis de 5 poèmes oubliés. Présentés et traduits du roumain par Claude Sernet.
281658: TZARA, Tristan - Lampisteries, précédées des sept manifestes dada - quelques dessins de Francis Picabia.
259134: TZARA, Tristan - Midis gagnés. Poèmes. Huit dessins de Henri Matisse.
274988: (MEEGEREN, Han van). UBINK, Jan - De Kemphaan. Maandschrift onder leiding van Jan Ubink. Jrg. 3 nr. 6, 7 en 9, September-December 1930.
279459: GOSCINNY & UDERZO - De reizen van Asterix. Een pop-up boek van Uitgeverij Lys.
22345: UIJTDEWILLIGEN, M.P.G. - Kozakkendag.
268030: ULBRICH, Bernd - Der unsichtbare Kreis. Utopische Erzählungen. (Mit Widmung).
279892: ULLMAN, James Ramsay - The day on fire.
275523: ULRICHS, Timm - Die Zeitungsannonce als Kunstwerk. 1964/74.
282271: (SANDBERG, Willem). ULTVEDT, Per Olov - Handwritten letter to Willem Sandberg, dated 19.2.65.
21777: UNGARETTI, Giuseppe - Non gridate piú. (Met een vertaling door P.M. H[eringa]).
12974: UNGARETTI, Giuseppe - Non gridate piú. (Met een vertaling door P.M. H[eringa]).
276605: UNGARETTI, Giuseppe - Vie d'un homme suivi de La douleur/ La terre promise. Traduit de l'italien et préfacé par Jean Chuzeville. (+ 1 andere titel).
278711: UNGER, Hans - How to get there by London Transport. British Museum (...). (Poster).
271607: UNGERN-STERNBERG, Alexander von, als: Alexander STERNBERG - De winkeljuffrouw uit den Grooten Bazaar. No. 14, 15 en 21: Een opgelost raadsel./ Een duister geheim./ Een familiegeheim. Naar den Roman van Alexander Sternberg. Bewerkt door Nan.
279300: (FILM). BIOSCOPE "UNION" - Elite-Bioscope "Union" Heiligenweg. Programma van 6 Jan. tot en met 12 Jan. 1912.
277444: (EERSTE WERELDOORLOG). UNRUH, Fritz von - 'Wir aus dem Westen...' en 'Nach der Schlacht'. (Twee Duitse oorlogsliederen in contemporaine doorslag).
261138: UNTERMEYER (sst.), Louis. BINNENDIJK, D.A.M., MILLAY, Edna St. Vincent - The Albatross book of living verse. English and American poetry from the thirteenth century tot the present day.
275774: JAARBEURS UTRECHT - Holland's Annual Industries Fair Utrecht.
274442: UTRECHT - Publicatie. (Tegen het bouwen van woningen voor arme en onvermogende lieden van buiten de stad).
266763: (GEORGE, Stefan). UXKULL-GYLLENBAND, Woldemar Graf - Das revolutionäre Ethos bei Stefan George.
22571: UYL, Bob den - Verhalen van de Grote Oorlog. (Met foto's door Pieter Groot).
275544: UYLDERT, Maurits - Naar het leven.
261061: UZANNE, Octave - La Gazette de Cythère. Publiée par Octave Uzanne avec notice historique.
266008: VAAL, August - 5500 kilometer door de Sowjet-Unie. Mijn reis door Rusland in 1931.
205872: VACQUERIE, Auguste - 8 Autograph Letters Signed.
22603: (STICHTING DE ROOS). PATER NOSTER-ONZE VADER - (Het Onze Vader in negen verschillende talen, gekalligrafeerd door Pieter Wetselaar).
277483: NEDERLANDS VERBOND VAN VAKVERENIGINGEN (NVV) - De nieuwe koers. Januari 1937.
275382: VALENTINE, W.H. - The Copper Coins of India. Part 1: Bengal and the United Provinces (&) Part 2: The Panjab and Continuous Native States of Bahawalpur, Baluchistan, Chamba, Kashmir, Patiala, Sirmur.
278744: (VELDHEER, J.G.). Wilhelm R. Valentiner - Rembrandt kalenderboek voor 1906. Met een inleidend woord van C. Hofstede de Groot.
21740: VALÉRY, Paul, en Peter Yvon DE VRIES - Lino. (Met een linoleumsnede van Peter Yvon de Vries).
276582: VALERY, Paul - Le retour de Hollande. Descartes & Rembrandt. (1/25 luxe op Japans papier).
272801: VALÉRY, Paul - La jeune parque. (1 van slechts 10 exemplaren op Japans papier).
273160: VALÉRY, Paul - Palme.
202716: VALÉRY, Paul - Discours sur Émile Verhaeren.
256614: VALÉRY, Paul - Palme.
279750: VALÉRY, Paul - Mon Faust. I. De Eenzame. II. Lust, de juffrouw van Kristal.
273158: VALÉRY, Paul - Palme. Avec la traduction de Rainer Maria Rilke.
263578: VALÉRY, Paul - M. Teste. Préface - La soirée avec monsieur Teste - Lettre d'un ami - Lettre de Madame Émilie Teste - Extraits du log-book - Étude et bio-bibliographie par René Lalou.
252471: VALÉRY, Paul - Ronald DAVIS & Raoul SIMONSON - Bibliographie des oeuvres de Paul Valéry.
271788: VALÉRY, Paul - Variété. I & II. Translated into Czech by Ota Dubský.
272512: VALÉRY, Paul - De terugreis uit Holland. Vertaald en ingeleid door A.A.M. Stols.
272513: VALÉRY, Paul - La vie courante - Hier et aujourd'hui. Le retour de Hollande.
262084: VALÉRY, Paul; Holbrook JACKSON; Stanley MORISON - Thoughts on book design.
271796: (PHOENIX - SIMALEAVICH, David). VALÉRY, Paul - Album de vers anciens. (Deluxe binding of Phoenix Bindery).
204141: VALÉRY, Paul - Existence du Symbolisme.
282532: VALKAERT, E.G. - Intiem huwelijksleven. Voor gehuwden en verloofden.
283125: VALKENBURG, Edy - Ode aan de Waal.
269823: (LOOY, Rein van). VALKHOFF, J. - Twee nieuwe staatsvormen: fascistische en sowjetstaat. Overeenkomst en verschil.
281646: (PAPER). VALLS Y SUBIRÁ, Oriol - A Lively Look at Papermaking.
271789: VANBEERS, P.-J. & J.-A. - 2 documenten gedrukt en geschreven op perkament, gesigneerd door L. Desmaisières & Jules Maloub(Brussel, Arendonk, 1840, 1846).
203156: VANDAL, Albert - En Karriole à travers la Suède et la Norwége. Ouvrage enrichi de gravures sur bois dessinées par L. Breton d’après des photographies et des croquis.
280080: VANDE PUTTE, Jeanne - Zoo hard en zoo schoon. Uit de brieven van Jeanne Vande Putte. Met een schets van haar leven en werk door Prof.Dr. Jul. Persyn.
270192: (ABC-boek). VANDÉ, Dick - Het vrolijk ABC gerijmd en getekend.
280078: VANDE PUTTE, Jeanne - De ruk aan de tralies. Dagboekaanteekeningen.
271135: VANDEL, Jean-Gaston - Het uur is nog niet gekomen.
252292: VANDELOO, Jos - Woorden met doofstommen.
270328: (ZEELAND). VANDENBERG, Joris, en GEMERT, Wil van - [Margriet] Cees.
274534: VANDENHOVE, Charles - Visie op de stad. Charles Vandenhove in de Stationsbuurt Den Haag.
279803: (BROUWERS, Jeroen). Kurt VANHENGEL - Loflied voor Jeroen Brouwers.
277523: VANRIET, Jan - De groet. (Gesigneerd).
277596: VANRIET, Jan - Collected Stories. (Met opdracht).
277555: VANRIET, Jan, & Fernand AUWERA - Mooie, gekwetste ziel. (Met opdracht van Vanriet).
277521: VANRIET, Jan - De testamenten. Verhalen uit de Bijbel. Met schilderijen van Jan Vanriet. (Gesigneerd).
22650: VANSTREELS, Miel - Tussen een afscheid.
273030: VANVUGT, Ewald - Rodeo of zuster Bertram.
280834: (VERSTER, Floris). (Johannes VERMEER). Gustave VANZYPE - Vermeer de Delft.
282944: VAS DIAS, Jos. - Travaux lithographiques Steendrukkerij Jos. Vas Dias & Co. (Amsterdam). Reclamekaart.
264215: VASALIS, M. - Krantenknipsels.
265189: VASALIS, M. - Droedels. (Met een voorwoord van Hal Droogleever Fortuyn).
264767: (REVE, Gerard). M. VASALIS - Verjaars-brief voor Gerard. (Met een Aantekening door Piet van Winden).
21466: VASALIS, M. - Kinderen. Fragment.
21158: VASALIS, M. - Fifteen poems. (Fifteen of her poems with translations by James Brockway).
274267: VASALIS, M. - Phoenix. (Met een tekening door Siegfried Woldhek).
269804: VASALIS, M. - Twee gedichten.
282979: (BERLAGE, H.P.). VASARI, Giorgio - Le vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti. Prima edizione napolitana con note di G. De Stefano. Volume unico. (Met exlibris van H.P. Berlage).
274644: (RHEINLAND). VAUGONDY, Robert de - Haut et Bas Rhin, Franconie, Souabe. (Karte von dem Rheinland, Frankenland und Schwaben, um 1780).
274642: (SCANDINAVIA-RUSSIA). VAUGONDY, Robert de - Partie septentrionale de la Russie Européenne (&) Partie meridionale de la Russe Européenne, Tartarie Russienne, Petite Tartarie. (Two maps of newly conquered parts of Russia with color outlining, about 1780).
274643: (POLAND). VAUGONDY, Robert de - Royaume de Pologne. (Map of Poland with color outlining, about 1778).
275591: VAUTIER, Ben - Art = Ben. Stedelijk Museum catalogus nr 543. (Art Catalogue).
276268: VEEN, Jos van - Waarom blijven er nog zooveel priesters in de Roomsche kerk? Een voordracht.
261201: VEEN, Adriaan van der - Geld speelt de groote rol.
251511: VEEN, Adriaan van der - Geld speelt de groote rol. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
269407: VEEN, Adriaan van der - In liefdesnaam. Roman. (Met dossier van en over Van der Veen voor Ivan Sitniakowsky).
6078: VEEN, Adriaan van der - Geld speelt de groote rol. (Met twee brieven van Van der Veen).
22710: VEENSTRA, J.H.W. - Haikoes te geef.
100179: VEERKAMP, Joost, en René STOUTE - Werklust. Met een tekening van Joost Veerkamp.
279043: VEERKAMP, Joost, en Patty SCHOLTEN - V-boek. (Met vijf originele mezzotinten en vier nachtprenten van Joost Veerkamp)
31469: VEGA, Lope de - Soneto de repente. Sneldicht in sonnet-vorm.
281807: VELDHOEN, Aat - Affiche voor de Rotterdamse Rijks-Belastingacademie met rotaprent-afbeelding van Robert-Jasper Grootveld in blackface (1964).
279116: VELDHOEN, Aat - Originele litho.
262248: (SPIER, Jo). VELDKAMP, B., C. en J. - Ieder heeft z'n levensliedje. Woorden: B. Veldkamp. Muziek: C. Veldkamp. Verzameld door J. Veldkamp.
283045: VELDKAMP, G.M.J. - Gesigneerde zwart-witfoto.
9517: VELTMAN, Martin - Zes villanellen.
275772: (AVIATION). VELZEN, A.A.N.M. van - De voornaamste vliegmachines en haar motoren.
256603: VENERIS CAP. O.F.M., Frater - Speels ABC. Ter onderrichting aan de jeugd.
277782: VER HUELL, Alexander, als 'Alexander V.H.' - Zoo zijn er. (&) Zoo zijn er. Tweede gedeelte.
277792: VER HUELL, Alexander, als 'Alexander V.H.' - Afspiegelingen. Schetsen uit de portefeuille van Mr. A. Ver Huell.
203300: (RIMBAUD, Arthur). E. VERBEEK - Arthur Rimbaud. Een pathografie.
279826: (RIMBAUD, Arthur). E. VERBEEK - Arthur Rimbaud. Een pathografie.
15116: VERBOGT, Thomas - Opluchting.
266929: VERBOGT, Thomas - De Tucht.
257476: VERBOGT, Thomas - Promotiedromen. Met een woord vooraf van Frans Kusters.
279589: (LIST, Liesbeth). Alex VERBURG - Het voorlopige leven van Liesbeth List. (Met opdracht van Liesbeth List).
253366: VERCAMMEN, Jan - Drie suite's. Verzen. Met illustraties van Nelly Degouy.
266519: BORCHGRAVINNE VAN VERGI - De Borchgravinne van Vergi, middelnederlandsch gedicht uit het begin der 14de eeuw, op nieuw naar het handschrift uitgegeven. (Met twee latere edities).
271891: BORCHGRAVINNE VAN VERGI - De Borchgravinne van Vergi, middelnederlandsch gedicht uit het begin der 14de eeuw, op nieuw naar het handschrift uitgegeven.
280869: VERGILIUS - Opera. In tres tomos divisa, cum integris notis Servii, Philargyrii, nec non J. Pierii variis lectionibus, & selectissimis plerisque commentariis Donati, Probi, Nannii, Sabini, Germani, Cerdae, Taubmanni, & aliorum. Quibus accedunt observationes Jacobi Emmenessii. Cum indice Erythraei.
282411: VERGILIUS MARO, P. - Publius Virgilius Maroos Wercken in Nederduitsch dicht vertaelt door J. v. VONDEL.
276970: VERGILIUS MARO, P. - Het verhaal van Aeneas. Vertaald door M. D'Hane - Scheltema.
276151: VERHAEREN, Emile - Les blés mouvants. Poèmes.
270167: VERHAEREN, Emile, Georges RODENBACH, Max ELSKAMP, Maurits MAETERLINCK, Albert MOCKEL, Charles VAN LERBERGHE, Jules DELÂCRE & Odilon-Jean PERIER - Osm básníku z Belgie. Výbor z belgické poesie francouzského jazyka. (Acht Franstalige Belgische dichters, vertaald in het Tsjechisch).
264158: VERHAGEN, Hans - Krantenknipsels. (30 stuks).
31477: VERHEUL, Kees - Werk in uitvoering, het begin.
270003: VERHOEVEN, Nico - Collectie van 10 kleinere uitgaven en toebehoren.
262711: VERHOEVEN, Cornelis, & Evert van DIJK - Probatio pennae.
271051: VERHOEVEN, Nel M.C.M. - Zede preken. Tekeningen.
273157: (WERKMAN, H.N.). VERKADE, Eduard - Shakespeare's Hamlet als leesdrama.
280024: (LANGENHUYSEN, C.L. van). VERKOOPCATALOGUS - Amstelodamum Sacrum. Het mirakel der H. Stede. Kerkelijke geschiedenis vóór 1578 en later.
1998: VERLAINE, Paul - Männer. Deutsche und Französische Ausgabe des Buches Hombres.
282687: VERLAINE, Paul - Album de Vers et de Prose.
21171: VERLAINE, Paul - Paul Verlaine.
282676: VERLAINE, Paul - Femmes.
282673: VERLAINE, Paul - Sagesse. Manuscrit remis, en 1880, à la Societé de Librairie catholique, pour l'impression de la première édition. Avertissement d'Ernest Delahaye. Portrait d'après Eugène Carrière.
282674: VERLAINE, Paul - Oeuvres libres. Première édition critique, suivie de notes, de variantes, d'un essai de bibliographie, et précédée d'une introduction par Jissey, bibliophile parisien. Ornée d'un portrait de Verlaine.
282672: VERLAINE, Paul - Confessions. Notes autobiographiques. Portrait par Anquetin.
282709: VERLAINE, Paul - Negentien gedichten.
259766: VERLAINE, Paul - Fêtes galantes.
282715: VERLAINE, Paul - Poèmes érotiques. Préface d'Elula Perrin.
282722: VERLAINE, Paul - Biblio-sonnetten. Met illustraties van Richard Ranft. Uit het Frans vertaald door Martin Hulsenboom. Met een biografische schets van Paul Verlaine door Peter IJssenbrandt & de bibliografische geschiedenis door Ed Schilders.
282700: VERLAINE, Paul - Liturgies intimes.
261506: VERLAINE, Paul - Odes en son honneur.
282680: VERLAINE, Paul - Femmes. (With a photogravure (?) as a frontispice - a portrait of Paul Verlaine).
282681: VERLAINE, Paul - Dans les limbes. (With a frontispice by Ladislas Loévy).
282682: VERLAINE, Paul - Élégies.
282683: VERLAINE, Paul - Odes en son honneur.
282684: VERLAINE, Paul - Liturgies intimes.
282685: VERLAINE, Paul - Bonheur.
276830: VERLAINE, Paul - Oeuvres complètes (5 vols; 1925-1927). Oeuvres posthumes (3 vols; 1913-1929). Correspondance (3 vols; 1922-1929). Exemplaires de tête.
27878: (VERLAINE, Paul). VERLAINE, Ex-Madame Paul - Mémoires de ma vie. Précédés d'une introduction de M. François Porché.
282689: VERLAINE, Paul - Chansons grises. Musique de Reynaldo Hahn.
279770: VERLAINE, Paul - François Coppée. (Les hommes d'aujourd'hui Nr. 253. With a portrait in colour by Emile Cohl).
282691: VERLAINE, Paul - Paul Verlaine. (With a caricature in colors by Emile Cohl).
282695: VERLAINE, Paul, Charles BAUDELAIRE, MAETERLINCK, VERHAEREN and DE HÉRÉDIA - 10 Poèmes. Compositions décoratives de Huib Luns.
282697: VERLAINE, Paul - Oeuvres libres. Femmes. Hommes.
282717: VERLAINE, Paul - Men and Women. Erotic Works. Translated with an Introduction and Commentary by Alan Stone.
282718: VERLAINE, Paul - Women/ Men (Femmes/ Hombres). With a Parallel English Verse Translation by William Packard and John D. Mitchell. Introduction by Hugh A. Harter. Illustrated by Michael Ayrton.
12462: VERLAINE, Paul - Il pleure dans mon coeur (...). (Bibliofiele publicatie).
100123: VERLAINE, Paul - Fêtes Galantes. Portrait d'après Fantin-Latour. Avertissement d'Ernest Delahaye.
271140: (SCHEVENINGEN). VERMAAS, J.C. - Geschiedenis van Scheveningen. (Originele uitgave).
282937: (CROWLEY, Aleister). Ruud VERMEER - Abrahadabra 14.
19334: VERMEULEN, Jan - De terugtocht.
13700: VERMEULEN, Jan - Het ontoereikende. Gedichten.
272326: VERMEULEN, Bram - Jan Lul en de flauwe kultuur!
260942: VERMEYLEN, August - Twee vrienden.
275707: VERNOU, Pietro - I Padroni del Cielo. (Illustrated Italian science fiction novel).
273577: NAZI-VERORDENING - 5 formulieren.
268091: VERRIPS, Ger - Goede grond.
266694: VERSCHAEVE, Cyriel - Geboorte van Christus.
265529: VERSCHAEVE, Cyriel - De passie van Onzen Heer Jezus-Christus.
250840: VERSPOOR, Dolf QUEVEDO, Francisco de - Gedichten van Quevedo. (Met opdracht aan Djoeke Eringa).
274439: VERSPOOR, Dolf - Schein und Zeit. (Ephemeride van Theo van Baaren).
277193: VERSPOOR, Dolf - De maanden onzer jaren van Folgore da San Gimignano.
270691: VERSTAPPEN, Annemarie - Twee gesigneerde fotokaarten in envelop.
273265: VERSTRAETE, A. - Herinneringen aan mijne reis naar Londen 14n-22n September 1881.
263977: VERVE. (Co WESTERIK (typografie)) - 5 Jaar VERVE. Haagse schilders en beeldhouwersgroep. Expositie Postmuseum 1956.
271412: VERWEY, Albert - Um Mitternacht. (Op muziek gezet door Leander Schlegel).
2258: VERWEY, Albert - Het lijden aan de tijd. Antwoord op een vraag van de Kouter-redactie.
279404: VERWEY, Kees - Mijn schooljaren in Bloemendaal.
271855: VERWEY, Albert - 'Schei uit, gy met uw juichen, met uw klagen!' (beginregel). Handgeschreven gedicht.
265475: VERWEY, Kees - Het atelier van Kees Verwey. Gefotografeerd door Nico Koster. Tekst Peter Berger.
280324: (VELTMAN, J.W.). H. de la FONTAINE VERWEY - Voor de ware boekenvriend.
19389: VERWEY, Albert - Letterkundige kritiek. Frederik van Eeden. Ellen. Johannes Viator.
22929: VERWEY, Albert - Een brief van Jacob Geel [aan R.C. Bakhuizen van den Brink] uitgegeven door Albert Verwey. (Met handgeschreven opdracht van Verwey).
276049: VERZETSKRANTEN - Collectie verzetskranten.
271257: VESTDIJK, S. - El Greco, malír absolutna.
259993: VESTDIJK, S. - De bruine vriend. (Met vijf originele etsen van Simon Koene).
22616: VESTDIJK, S. - De verdwenen horlogemaker. (Met illustraties van Jack Prince).
278495: VESTDIJK, S. - Voor Nol.
277787: VESTDIJK, S. - The Garden where the Brass-band played. With an Introduction by Hella S. Haasse. (Translated by A. Brotherton).
281869: VESTDIJK, S. - Philosofie der anti-philosofie.
267794: VESTDIJK, S., PIA, Pascal, & E. du PERRON - De zwanen van Gistoux. Drie gedichten rond een landgoed vertaald en toegelicht door Kees Snoek. Les cygnes de Gistoux. Trois poèmes autour d'un domaine traduits et présentés par Kees Snoek.
281870: VESTDIJK, S. - Het litteken. Twee verhalen.
275263: VESTDIJK, S. - A rum szigete. Regény.
24790: VESTDIJK, S. - Vrouwendienst.
14828: VESTDIJK, S. - Blauwbaard en Reus. Vier verhalen.
259760: VESTDIJK, S. - Dichtkunst als magie. Bij de poëzie van Achterberg.
1483: VESTDIJK, S. - Deernis met de wegen.
278875: VETERMAN, Eduard - Essais.
274438: VETH, Cornelis - Parodieën. Eerste (&) Tweede Reeks. (Handgekleurd door de schrijver).
281943: VETH, Cornelis - Het jaar van de Vrouw. Feestgave bij het Internationaal Congres voor Vrouwenkiesrecht te Amsterdam, Juni 1908.
277324: VETH, Cornelis - Prikkel-idyllen. Eerste (&) Tweede deel.
271907: VETH, Cornelis - Parodieën. Eerste (&) Tweede Reeks. (Handgekleurd door de schrijver).
281909: VETH, Jan - Portretten van "De Kroniek". Elf gelithografeerde portretten uitgegeven als Bijvoegsel van "De Kroniek" (1895-1896) en één andere.
279794: (ESCHER, M.C.). D. GILTAY VETH - Dutch Bookplates. A Selection of Modern Woodcuts & Wood Engravings.
281028: VICTORIA, QUEEN - Victoria R.I. A Collection of Books, Manuscripts, Autograph Letters, Original Drawings, etc., by the Lady Herself and her Loyal Subjects, Produced During her Long and Illustrious Reign. (Compleet in drie delen).
273574: VICTORIA, QUEEN - Empty envelope addressed in Queen Victoria's own handwriting to the Duchess of Sutherland.
261109: VIDAL, Gore - Original press photo.
255425: VIELÉ-GRIFFIN, Francis - PHOCAS - Oeuvres. III. L'ours et l'adresse - Saint Martinien - Phocas le Jardinier - Saints Marguerite de Cortone - La rose au flot - L'amour sacré.
254967: VIELÉ-GRIFFIN, Francis - La rose au flot. Légende du Poitou.
268834: VIERECK, George Sylvester - 14 original wire photos 1934-1943.
277056: VIETNAM - Large map of Vietnam (1978). 1:2 000 000.
15689: VIGNY, Alfred de - Laurette ou le cachet rouge. (Met 5 houtgravures van Maarten de Jong).
251401: VIGOLEIS THELEN, Albert - "voor bobby s.". Gedicht voor Helmut Salden. (Met een toelichting door Dr. L. Fiethen).
31468: VIGOLEIS THELEN, Albert - Herfst.
24020: (KUNERA PERS). VILLON, François - (Prospectus voor Oeuvres).
26783: (KUNERA PERS). VILLON, François - Oeuvres de François Villon. Le lais, Le testament et ses ballades.
24016: (KUNERA PERS). VILLON, François - (Prospectus voor Oeuvres).
264992: VILLON, Françoys - Oeuvres. Les Lais; le Testament; Poésies diverses; le Jargon.
279598: (BOEKENWEEK 2011). VINCENT, Betty en Pierre - Good Luck. Vastgehouden en verteld door Christine Otten en Erik Kessels.
276025: VINDEX - Vlam in 't hart.
278197: VINKENOOG, Simon - De Achtste Deur.
25322: VINKENOOG, Simon - Enkele Reis Nederland.
280432: VINKENOOG, Simon - Gekkenwerk.
20629: VINKENOOG, Simon - Op het eerste gehoor.
20626: VINKENOOG, Simon - Eerste persoon meervoud. (Autobiografisch).
255250: VINKENOOG, Simon - Originele zwart-witfoto. 15,5 x 21,5 cm.
282665: VINKENOOG, Simon - Handgeschreven brief aan Frits Haans, gedateerd '7.1.'76'.
273162: VINKENOOG, Simon - Proeve van Kommunikatie. (Met opdracht).
282491: VIRGANS, Jean de - Esclaves modernes.
275825: VIRULY, A. - Zon. Van samen zwerven door een Zwitserse zomer. (Met opdracht van de schrijver).
275826: VIRULY, A. - Reissonnetten. (Met opdracht van de schrijver).
275827: VIRULY, A. - Huisje boompje beestje. Gebundelde vlieg-herinneringen 1928-1936. (Gesigneerd door de auteur).
272929: VISCHER, Melchior - Sekunde durch Hirn. Ein unheimlich schnell rotierender Roman. (Faksimiledruck).
283046: VISSER, S.H. - Gesigneerde zwart-witfoto.
15125: VISSER, Ab - Portretten in focus. Zonder retouche.
271361: (LOOY, Rein van). VISSER, Herm. - Loek's filmcarrière. Geïllustreerd door [Rein] Van Looy.
274974: VISSER, Edmond - Dr. Willem Royaards. Onze Tooneelkunstenaars.
277374: VISSER, Trude - Prinses Goudhaartje. (Handgeschreven verhaaltje uit 1943).
281383: VISSER, Ab - De zustermoord te Binnorie, 7 oude Engelse balladen.
281382: VISSER, Ab - Recitatief. Gedichten.
277379: VLAANDEREN, André - De jaargetijden. Kalender-vloeiboek 1914.
278774: VLEK, Hans - Handgeschreven brief aan 'Geachte Rudolf Geel'.
15211: VLEMMINX, Paul - Den hof der jonkheid.
282724: VLEUGEL, Guus, als: Guus VALLEIDE - Een kleine luiheid. (Met 10 illustraties door Gerard Bruning).
279509: VLIEGERS - Zie ze vliegen... met Bührmann-Ubbens papier.
279811: VLIEGVELD, Het - Vier nummers: I/4 (april 1917), IV/15 (17 juli 1920), V/1 (januari 1921) & XIV/3 (maart 1930).
267778: (COUPERUS, Louis). VLIET, H.T.M. van - Versierde verhalen. De oorspronkelijke boekbanden van Louis Couperus' werk [1884-1925].
272380: VLIET, Eddy van - De binnenplaats. Gedichten. (Gesigneerd met opdracht van de schrijver).
26847: (COUPERUS, Louis). VLIET, H.T.M. van - Eenheid in verscheidenheid. Over de werkwijze van Louis Couperus.
272379: VLIET, Eddy van - Na de wetten van Afscheid & Herfst (fragmenten uit het leven van een burger). (Gesigneerd met opdracht van de schrijver).
263191: (COOLEN, Antoon). VLOBERG, Maurice - La Vierge et l'Enfant dans l'art français. (Met opdracht van Coolen aan Hendrik Wiegersma).
274376: (HAAGSE AUTOMOBIELBEDRIJVEN). VLOEIBLADEN - Collectie van 3 vloeibladen van Haagse autobedrijven, ca. 1930.
274378: VLOEIBLADEN - Collectie van 3 vloeibladen van transportbedrijven, 1915 en ca. 1950 (Amsterdam en Leeuwarden).
276900: (DRIJVERS, Henk). VODICKA, Timotheus - Paphnutius. De nederigste onder de nederigen. Uit het Duits vertaald door Henk Drijvers.
272444: VOEGELI, Max - Amapali und der Erhabene. Eine indische Erzählung. (Signiertes Luxusexemplar).
21154: VOETEN, Bert - Nieuwe gedichten.
277648: (MINCO, Marga). VOETEN, Jessica - Marga Minco & Het bittere kruid 1957-1987. Een kleine documentaire.
268958: VOGELAAR, Jacq Firmin - Parademaker omgekomen:
271388: VOGT, Karl - Der Krieg. Ein Chorspiel. (Mit Widmung des Autors).
277479: KATHOLIEKE VOLKSPARTIJ (KVP) - Volk van Nederland, gij hebt het in uw hand, hoe het worden zal, opgang of neergang.
279341: PALEIS VOOR VOLKSVLIJT - De Gids. Officieel Programma Paleis voor Volksvlijt. Zaterdag 17 November 1928.
259909: VOLLAND, Gabriel - L'amour vainqueur. Quarante-neuf dessins et des ornements de J. Touchet qu'accompagnent des sonnets de Gabriel Volland et des épigraphes cueillies dans les oeuvres d'illustres auteurs classiques.
269060: VOLTAIRE, M. de - Poëmes et discours en vers. Stéréotype d'Herhan.
274054: VOLTAIRE, François-Marie Arouet de Voltaire - Lettres choisies de Voltaire (Complete in 2 vols).
278652: VONDEL, Joost van den - Adam in ballingschap of Aller treurspelen treurspel.
268295: VONDEL, Joost van den - Het lof der Zee-vaert. (Met een houtsnede door Henri Jonas).
280806: VONDEL, J. van - Bespiegelingen van Godt en Godtsdienst. Tegens d'ongodisten, verlochenaers der Godtheit of goddelijcke voorzienigheit.
281662: VONDEL, Joost van den - Jeptha of Offerbelofte.
280860: VONDEL, Joost van den - Brieven der heilige maeghden, martelaressen. (En:) Altaergeheimenissen.
7491: VONDEL, Joost van den - Gysbrecht van Aemstel. D'ondergang van zijn stad en zijn ballingschap. Treurspel. Vrbs antiqua ruit.
8687: VONDEL, Joost van den - Rey van Klaerissen.
266178: (COHEN, Fré). VOOGD, Piet - Onze socialistiese jeugdinternationale. Schets van haar ontstaan, samenstelling en ontwikkelingsgang.
277260: KATHOLIEKE VOORMANNEN - Handschriften van acht Rooms-katholieke voormannen.
250177: VOOYS, Is. P. de - Van de armen. (Gedichten).
263421: VORDEMBERGE-GILDEWART, F. - époque néerlandaise. préface jean arp.
276640: VORDEN, Johan van - Alex' vrouwen.
266086: VORRINK, Koos, Irene VORRINK, Fré COHEN e.a. - Werkloze jeugd. Bemoeiingen en ervaringen. / Werk voor de werkloze jeugd. (Compleet in 5 delen).
267475: VORRINK, Koos - Het levend geloof. Kerstgedachten. (&) Jeugd en socialistische opbouw. Rede, gehouden op het vijfde congres der Socialistische Jeugd-Internationale te Kopenhagen 24-27 Augustus 1935.
267480: (COHEN, Fré). VORRINK, Koos - Naar beter tijden.
273126: VORRINK, Koos - Gij jongeren vooraan! Op de bres voor vrijheid, welvaart, vrede. Een oproep tot de jonge kiezers.
274847: VORRINK, Koos - Doel en wezen van de arbeidersjeugdbeweging.
267292: VORRINK, Koos - Onder de vanen van het demokratiese socialisme.
274848: VORRINK, Koos - De A.J.C. als deel der moderne arbeidersbeweging.
276476: VORSTERMAN VAN OIJEN, A.A. - De Geslacht-, wapen- en zegelkunde. (Overdruk, gesigneerd door de auteur).
271110: (EBERT, Friedrich). VORWÄRTS - Sonderausgabe Vorwärts. Berliner Volksblatt. Zentralorgan der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands 28. Februar 1925.
275912: VOS, Marie W. - Het lachzaad. Komies jeugdspel in drie bedrijven.
11097: VOS, Marie W. - Feest. Met (5) houtsneden en omslagversiering van Jan Jans.
279149: VOS, Carole - Haaren. (Met een originele, genummerde en gesigneerde zeefdruk van Huub Thorissen).
267481: (COHEN, Fré). VOS, Marie W. - De wonderviool. Vroolijk spel in 5 bedrijven.
278877: (COHEN, Fré). VOS, Marie W. - Goudvreugde's ontwaken. Verbeeldingsspel in zes bedrijven.
281830: VOS, Margot - De nieuwe lent'. Verzen. (En:) De dienende maagd. (En:) De lichte uren.
276529: (HYNCKES, Raoul). VOS, Margot - Meiregen. Een bundel kinderverzen door Margot Vos. Prenten van Raoul Hynckes.
281895: VOS, Jan - Alle de gedichten. Tweede deel.
21718: VOS, Marjoleine de - Meisjespaard.
265520: VOSKUIL, Menno - Lagere aap. Het leven van Kees Lekkerkerker. (en:) Catalogus 67. J. Slauerhoff.
265519: VOSKUIL, Menno - Lagere aap. Het leven van Kees Lekkerkerker.
253511: VOSMAER, Carel - Aqua-forti. (Met een verantwoording door Nop Maas en een originele ets door Peter Yvon de Vries).
275962: VOSMAER, Mr. C. - Nanno. Eene Grieksche idylle.
8683: VOSMAER, Carel - Bilderdijk tegen onze boeken. (Met aantekening van Nop Maas en linoleumsnede van Peter Yvon de Vries).
277311: VOSS, Jan - Bilder vom rauchenden Lauf.
273358: VOSS, H.D. - Emma and H.D. Voss removed to the J from the I. (Leuke adreswijziging).
275234: VOSS, H.D. - ABC op 1951.
268230: VOSS, Jan - Türme. 41 Graphiken.
280229: VOSS, Hans - Credo. Den Mitgliedern des Berliner Bibliophilen-Abends zum 3.Februar 1925 von Gotthard Laske überreicht.
269385: (WERELDBIBLIOTHEEK). VOSS, H.D. - Dit jaar komt het kerstmannetje nu eens met zijn grote collega Sinterklaas mee.
277235: VOÛTE, Erven J.J. - Handgeschreven brief van I.J. Granpré Molière, J.M. Reynvaan en H.P. Witkamp aan 'de Heeren Ketwich & Voombergh, Alhier', gedateerd 'Amsterdam 24 October 1843'.
283212: VOYSEY, Charles - Autograph Letter Signed to 'Dear Madam', with blindstamped address 'Annesley Lodge/ Platt's Lane/ Hampstead, N.W.' and dated May 27, 1906.
14633: (SLAUERHOFF, J.). VREDENBURG, Max - Drie liederen. ('De Troubadour' door C.J. Kelk, 'Nu licht vergeten de Avond rust...' door Geerten Gossaert en 'De Schalmei' door J. Slauerhoff).
267053: VREE, Freddy de. Als: Marie-Claire de JONGHE - Jaja.
271846: VRIAMONT, Joris - Sebbedee. (Met gesigneerde opdracht van de schrijver).
22574: VRIAMONT, Joris - Sebbedee. (Met een nawoord door A. ROLAND HOLST en illustraties van Jeroen Bons).
24736: VRIAMONT, Joris - De exploten van Tabarijn. (Met 18 litho's door Mart Kempers, deels in 2 kleuren).
278334: (SCHIEDAM). TOONEELVEREENIGING "VRIENDENKRING" - Feestwijzer voor den Nationalen en Stedelijken Voordrachten-, Reciteer- en Duetten-Wedstrijd ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan op Zondag 5 November 1911 en Zondag 21 Januari 1912 te Schiedam.
270675: VRIES, Theun de - Verzen.
269230: VRIES, Theun de - De ballade van Sint-Gertrudis.
275784: (VESTDIJK, S.). VRIES, Theun de - Hernomen konfrontatie met S. Vestdijk. (Met verbeteringen door de schrijver t.b.v. de herziene tweede druk).
277656: VRIES, Hendrik de - 'Wijze van uitgave'. (Origineel handschrift).
22320: VRIES, Hendrik de - Wringt zich 't werk door zorg en hinder...
277657: VRIES, Hendrik de - 'Over de beruchte "-ismen"'. (Origineel handschrift).
281443: VRIES, Hendrik de / BADINGS, Henk - Coplas. Uit het Spaansch vertaald door Hendrik de Vries. Omslagteekening van Toon Kelder.
275785: VRIES, Theun de - Originele foto van Theun de Vries, Harry G.M. Prick en Paul Citroen. Circa 1980.
267620: VRIES, Mattheus de (uitgever) - Bekentenisse of belydenisse des Geloofs der Nederlantsche Gereformeerde Kercken. Mitsgaders de Heydelbergsche Catechismus, met de Schriftuur-texten, en eyndelyck het oordeel van de Nationale Synode van Dordrecht, over de vyf stucken der Leere.
20464: VRIES, Hendrik de - Die droomwereld in te dringen. Project van drukkers in de marge bij de honderdste geboortedag van Hendrik de Vries. (31 uitgaven in cassette).
280530: VRIES, Theun de - Getypte brief aan 'Zeer Geachte Heer'.
263540: VRIES, Peter Yvon de - Paascollage.
273291: VRIES, Peter Yvon de - Kunst is vrouwelijk.
255148: VRIES, Hendrik de - Vlamrood.
269771: VRIES, Hendrik de - Herdenking.
273741: VRIES, Hendrik de - Vivisectie.
282498: (NOORDZIJ, Gerrit). ALDUS = Emile de VRIES - Allemaal Flauwekul en andere typografische notities. Een greep uit 25 jaar korte stukjes die nog steeds actueel zijn over letters, vormgeving en reclame.
273290: VRIES, Peter Yvon de - Zelfportret door keuze.
273270: VRIES, Theun de - Rutger Jan Schimmelpenninck. Republikein zonder republiek.
272919: VRIES, Hendrik de - Pensativo.
251821: VRIES, Hendrik de - Handgeschreven correspondentiekaart aan 'Zeer Geachte Heeren [van Uitgeverij Contact]'.
267832: VRIES, Hendrik de - Stuntvlucht. Vrille, feuille morte, salto's.
22966: VRIES, Hendrik de - Veeltintig bij tovergloed en enige andere gedichten.
280531: VRIES, Hendrik de - Romantiek en romantische elementen in onze moderne poëzie.
278498: VRIES, Hendrik de - Ongeneeslijk romanticus. Een brief aan Anton Deering. Nawoord: Jan van der Vegt.
280528: VRIES, Theun de - Getypte brief aan 'Amice' (= Willem Roggeman).
265023: VRIES, Hendrik de - Robijnen.
275786: VRIES, Theun de - Twee brieven aan Jaap Goedegebuure.
265995: VRIES, Theun de - Rembrandt. (Met opdracht).
272818: VRIES, Peter Yvon de - Brief aan GJ. (= Gerritjan Deunk).
271160: VRIES, Theun de - Svoboda chodí v rudém šate. (Vertaling in het Tsjechisch van De vrijheid gaat in 't rood gekleed door Marie Polívková).
281340: VRIES, Theun de - De gesprenkelde vogel / Verhalenomnibus.
12821: VRIES, Hendrik de - De nacht.
30557: VRIES, Peter Yvon de - Maar dit is ernstig bedoeld! Teksten en plaatjes.
257577: VRIESLAND, Victor van - Vooronderzoek.
276746: VRIESLAND, Victor van - Handgeschreven brief aan dr. A.J. Resink.
282325: VRIESLAND, Victor van - Originele zwartwit-foto door Annelies Scholtz, op stevig karton geplakt.
253548: VRIESLAND, Victor van - Le vent se couche.
273766: VRIJE, De - Kalender 1966.
277505: PARTIJ VAN DE VRIJHEID - Beknopt program van de Partij van de Vrijheid.
272956: PARTIJ VAN DE VRIJHEID - Collectie van 3 publicaties.
22802: VROEGINDEWEIJ, Rien - Het moment.
9023: VROLIJK, Maarten - Hofdroom.
263967: VROMAN, Leo - Dagboekgedichten.
256439: VROMAN, Leo - Eindelijk weer eens praten. Een gesprek met Tjalie Robinson.
17203: VROMAN, Leo - Wij schrijven door.
17207: VROMAN, Leo - Gevierendeelde oogst.
17273: VROMAN, Leo - Seven thanks in Groningen.
258725: VROMAN, Leo - Ik en verder niemand. Leo Vroman, een zelfportret.
269899: VROOM, Jean-Paul - Meilleurs voeux pour 1955.
279156: VROOMKONING, Victor - Boxtel. (Met een originele, genummerde en gesigneerde blinddruk en zeefdruk van Antonie Eikemans).
255133: WAARD, Elly de - 'Twaalf uur - het is noen (...)'
281348: WAARSENBURG, Hans van de - Bergen (Met een Engelse vertaling door Peter Boreas)
251732: WAARSENBURG, Hans van de - Het boothuis te Laugharne. De Tand des Tijds 5.
19816: WAARSENBURG, Hans van de - Noordzee.
267398: WAARSENBURG, Hans van de - De mens van het landschap.
269225: (TEEKEN, Toon). WAARSENBURG, Hans van de - De dorst der havensteden. Met houtsneden van Toon Teeken.
269240: WAARSENBURG, Hans van de - Sierra Bermeja. Drie gedichten voor de schilder Pieter Defesche. (Met een originele zeefdruk van Pieter Defesche).
269786: WAARSENBURG, Hans van de - Bill Haley in Maastricht.
269787: WAARSENBURG, Hans van de - The Last Waltz.
269781: (MARTENS, Jan). WAARSENBURG, Hans van de - Je zit aan tafel. (Met twee originele zeefdrukken van Jan Martens).
269783: WAARSENBURG, Hans van de - Het is weer deze nacht. (Met een vertaling door Peter Boreas).
274050: WAARSENBURG, Hans van de - Ver na het midden.
279148: WAARSENBURG, Hans van de - Helmond. (Met een originele, genummerde en gesigneerde zeefdruk van Bert Loerakker).
269784: (LEMMENS, Fons). WAARSENBURG, Hans van de - Rand van licht. Twee gedichten van -. Met een zeefdruk van Fons Lemmens.
15112: WAARSENBURG, Hans van de - Alvor. (Gedicht met een ingekleurde linosnede door Riët Amesz).
282877: WAARSENBURG, Hans van de - Alvor. (Gedicht met een ingekleurde linosnede door Riët Amesz).
262251: WAARSENBURG, Hans van de - Altijd durend vrouwendroef. (For the Love of Women).
262252: WAARSENBURG, Hans van de - Winterreis.
560: WAARSENBURG, Hans van de - Zeeschappen. (Met een frontispice van Fons Lemmens).
8935: WAARSENBURG, Hans van de - Lissabon.
251298: WAASDIJK, Albert van - Handgeschreven brief aan 'Waarde heer [Victor] van Vriesland'.
269988: WAGENVOORDE, Hanno van - De lampion der beminden. Gedichten.
260990: WAGENVOORT, Maurits - Rococo Italië.
4059: WAGENVOORT, Maurits - Rococo Italië.
278943: WAGNER, Richard - Collectie vroege Wagner-programma's.
281384: (FAUST-PARODIE). FAMULUS WAGNER - Der Militairische Faust. Eine Höllenparodie vom Famulus Wagner. Illustriert von O.
278577: WAL, Eric van der - 2006.
263537: WAL, Theunie van der - Poeziealbum.
9045: WAL, Theo J. van der - Divertimento. Verlucht met zeven met de hand gekleurde linoleumsneden van Joop Löbler.
278913: WALCH, J.L. - Vertellingen in den donkeren winter. Opgeteekend door -.
278356: WALL, Cypriaan Gerard van de - Specimen antiquario-iuridicum inaugurale, Sistens Diplomata quaedam inedita, ad Res Dordracenses spectantia et animadversionibus illustrata. (Dissertatie van C.G. van de Wall bij rector magnificus Henricus Ioannis Arntzenius).
278720: WALLE, Jo van de - Wat doe jij kameraad? Spreekkoor.
256913: WALRAVEN, Willem - De Red-Star Library. Samengesteld en ingeleid door Frank Okker.
264197: WALRAVENS, Jan - "Roerloos aan zee" en het existentialisme.
257602: (PATER, Walter). Walter Satyr, Anne Langdrew and Walter Lavish Slander - Imaginary Lectures reported by Walter Satyr, Anne Langdrew and Walter Lavish Slander for The Morningside and now for the first time Collected with additional Lectures, an Imaginary Address and an Imaginary Interview into a book and with them the Original Pictures by Malcolm A. Strauss, Huger Elliott and W.H. Schanck.
278479: WALTERS, Gregory Jackson - True Confessions of a Powderpuff Printer. (&) 2005 isn't even there yet. (Two ephemera).
12400: WANTLING, William - In het kamp van de vijand. (Vertaald door Rudi Wesselius).
272347: WAP, Hans - Berg. 6 lino's. 6 gedichten. (Een van de 30 geïllustreerde exemplaren).
254195: CHINESE-JAPANESE WAR - Window bill for Koren en Soldaten (‘Grain and Soldiers’) by Ashihei Hino.
260636: WARD, Artemus - Artemus Ward (His Travels) Among the Mormons. Part I. On the Rampage. Part II. Perlite Litteratoor. Edited by E.P. Hingston, the Companion and Agent of Artemus Ward whilst On the Rampage.
275860: WARHOL, Andy - Andy Warhol's Flesh. Ein Film von Paul Morrissey aus Andy Warhols Film-Factory.
258751: WARMOND, Ellen, e.a. - The Shape of Houses. Women's Voices from Holland and Flanders. Translated by Manfred Wolf.
255045: WARREN, Hans - Zeg maar Binus.
23953: WARREN, Hans - De vondst in het wrak. (Met illustraties van Bob van Blommestein).
10587: WARREN, Hans - Kritieken. (Met een nawoord door André Oosthoek).
282089: WARREN, Hans - Een selectie uit "Pastorale".
23954: WARREN, Hans - De serene rust der toppen.
281629: WARREN, Hans - Vijf vroege verzen.
7192: WARREN, Hans. (Als:) Engel PICCARDT. - Sperma en tranen.
257258: WARREN, Hans - (Speciale uitgave ter gelegenheid van het afscheid van Ronald Rijkse als conservator van de Zeeuwse Bibliotheek).
204965: WARWICKSHIRE - Souvenir of Warwickshire.
278621: (WASCH, Karel, & Andries COPIER, H.P. BERLAGE e.a. - 50 jaar Glasindustrie. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan der N.V. Glasfabriek "Leerdam" voorheen Jeekel Mijnssen & Co te Leerdam.
282867: WASILJEW (ook wel VASILJEV), Fjodor Dmitrijewitsch - Bedevaart. Bloemlezing uit de gedichten van -. Uit het Russisch vertaald door F.H. van Katwijk.
257497: DIEHL Uhren - Watches - Diehl Ersatzteile Katalog - Catalogue - Spare parts. (Trade catalog).
281577: (BROWN DOG AFFAIR). WATSON, William - A.L.S. by the poet William Watson to antivivisectionist Stephen Coleridge dated Sept. 8, 1903.
278269: WAUTERS, Marcel - Er is geen begin en geen einde. (Met een nawoord van Jos Joosten en een omslagtekening van Louis-Paul Boon).
283374: WEBB, W.W. - The currencies of the Hindu States of Rájputána.
282356: WEBER, Alfred - Das Ende der Demokratie? Ein Vortrag.
273391: WEDMORE, Frederick - Renunciations. A Chemist in the Suburbs; a Confidence at the Savile; the North Coast and Eleanor. (Inscribed by the author to his daughter, probably).
255463: PALLIETER. SATIRIEK WEEKBLAD - 2e jaargang. Nrs. 26, 30, 38, 40, 41, 44 en 47. 1923.
264677: WEEMOEDT, Lévi - Van Harte Beterschap. Kleine trilogie der treurigheid. (Met handgeschreven gedicht).
274185: WEEMOEDT, Lévi - Oratio pro Assen.
278174: WEG, Henri van de - Ken-je-die?
278004: WEINER, Lawrence - Deep Blue Sky - Light Blue Sky.
275944: WEINER, Lawrence - Werken vanaf het begin van de jaren zestig tot aan het einde van de jaren tachtig - works from the beginning of the sixties towards the end of the eighties. 19 November 1988 - January 1 1989. Stedelijk Museum Amsterdam Catalogus 722. (Art Catalogue).
275506: (MOENS, Wies). F.J. WEINRICH - De danser van Onze Lieve Vrouw. Een klein mirakelspel, naar het Duits van F.J. Weinrich door Wies Moens.
277265: WEISS, Josef (= Josef WEISZ, 1894-1969) - Die Apokalypse des Johannes. Geleitwort von Univ.-Prof.Dr. Hugo Kehrer.
281591: WEISS, E.R. - Eine Gotische Schrift.
277503: WELTER, Charles - Actie. Propagandablad van het Voorlopig Katholiek Comité van Actie. Nr. 14, Juni 1948.
283047: WELTER, Ch.J.I.M. - Gesigneerde zwart-witfoto met begeleidende, getypte brief.
277437: TWEEDE WERELDOORLOG - Dat nooit weer. Informatiebulletin. Berichten, die in de Nederlandse pers zelden verschenen. (Nr. 5 t/m 24 plus bijlagen).
269652: EERSTE WERELDOORLOG - Om niet te vergeten.
276321: WERELDOORLOG I - Barbaren.
281988: EERSTE WERELDOORLOG - Verordening over de in beslagneming van bijenwas en bijenvolkeren, getekend door de Oberbefehlshaber Sixt von Armin, 3 April 1918. (&) Uitvoeringsvoorschriften nopens de Verordening van den Opperbevelhebber van het 4de Leger, getekend door de Kommandierender Admiral Von Schröder op 9 Juli 1918, betreffende het in beslagnemen van Bijenwas en Bieen. (Twee affiches).
281928: TWEEDE WERELDOORLOG - Magneet. Zannis High Class Dutch Cigarettes. (Pakje sigaretten - met inhoud.)
254828: VERZAMELD WERK - Collectie van 10 antiquariaatscatalogi.
258614: WERKMAN, Hans - Kroniek van meester Keuning. Het leven van de vader van Willem de Mérode.
266381: WERKMAN, H.N. - The Next Call. Avant-garde geschriften van Hendrik Werkman, uitgegeven van september 1923 tot november 1926 in Groningen.
256413: WERKMAN, H.N. - Dessendiaan.
277664: WERKMAN, H.N. - Hommage aan H.N. Werkman.
256414: WERKMAN, H.N. - Ornamenteel.
255788: (MÉRODE, Willem de). WERKMAN, Hans - De Mérode en de jongens. Biografische fragmenten.
261530: WERKMAN, Fie - Tekeningen van kinderen door Fie Werkman. Verschenen op de omslag van het pedagogisch-psychologisch tijdschrift Opvoeding. Maandblad voor gezin en school tevens gewijd aan de montessori-gedachte in het onderwijs.
277242: WERMESKERKEN, Henri van - 'Het schoonste en goddelijke geschenk, ons gegeven, dat is het Leven.' (Gesigneerd handschrift).
276536: WERNINK, J.H.A. - Woonwagenbewoners. Sociologische studie van een marginale groep. Proefschrift. / The Dutch caravan-dwellers. A sociological study of a marginal group (with summary in English). Thesis. (Met opdracht van de schrijver).
276378: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Enkele gedichten. (Palladium-reeks).
259473: WERUMÉUS BUNING, A. - Onze ouwe Kokkert. Zijn leven en lotgevallen, gedurende zijn verblijf aan den vasten wal.
252385: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Krantenknipsels.
256715: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Grafschrift voor Miep van 't Hoff. Opgedragen aan Mária Inez Ignatia Schopman in wie zij voortleeft.
278540: (SPIER, Jo). WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Ballade van den boer.
261432: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Tentoonstelling van de werken van J.W.F. Werumeus Buning ter gelegenheid van zijn vijftigsten verjaardag op Zondag 4 Mei 1941. Geopend op Zaterdag 3 Mei 3 uur n.m. door Ed. Hoornik.
261471: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Collectie uitgeversreclame.
251120: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Het gebroken hart of De reis naar Barcelona. Een ouderwetsche, omslachtige, en sentimenteele geschiedenis en bovendien vrijwel naar waarheid verteld door -. (Geïllustreerd door Eppo Doeve). (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
278150: (ROBBERS, Herman). WERUMEUS BUNING, J.W.F. - In memoriam.
15187: (ROBBERS, Herman). WERUMEUS BUNING, J.W.F. - In memoriam. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
15190: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Hemel en aarde. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
277179: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - De ware geschiedenis van Tristan en Isolde, in het kort naverteld door J.W.F. Werumeus Buning.
251114: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Petrus en de Katwijker visschers. Met teekeningen van C. Boost.
251117: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Tentoonstelling van de werken van J.W.F. Werumeus Buning ter gelegenheid van zijn vijftigsten verjaardag op Zondag 4 Mei 1941. Geopend op Zaterdag 3 Mei 3 uur n.m. door Ed. Hoornik.
277957: (KLUCHT VOOR BRUILOFTEN EN PARTIJEN). WESSEL, A.J. - Lize. Komisch Duo voor Heer en Dame.
269857: WESSELING, Hans, en Theo BENNES - Bennes Wesseling.
266781: (SLAUERHOFF, J.). WESSEM, Constant van - Slauerhoff. Een levensbeschrijving. Met Reproducties naar Foto's en Manuscripten alsmede een Bibliographie. (Luxe-exemplaar).
264505: (SLAUERHOFF, J.). WESSEM, Constant van - Mijn broeders in Apollo. Literaire herinneringen en herdenkingen.
272018: WESSEM, Constant van - De fantasie-stukken van Frederik Chasalle. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht).
256418: WESTENDORP, Maud - Zes.
273594: WESTERIK, CO - Zeefdruk en litho in 17 kleuren, opgehoogd met inkt en krijt. 'Losgelaten bloemblad met lipstick'.
259910: (RAILWAY BRAKE TRIALS). WESTINGHOUSE - Brake Trials on Long Freight Trains.
283048: WESTRA, H. - Getypte brief aan 'Zeer Geachte Heer (naam uitgeknipt)'.
278602: WESTREICH, Budd - The Right of a Jew to Hold Elective Office. A Speech by Jacob Henry Before the North Carolina House of Commons: 1809. (Inscribed).
278313: (ZWARTE BEERTJES). Janwillem van de WETERING - De Vlinderjager. (Embargo-exemplaar).
277310: WETSELAAR, Pieter - Maria die zoude naer Bethlehem gaen.
254004: WEYE, Chris van der (= Albert PERDECK) - Het blijvende. Gedichten.
276630: WEYERMAN, STICHTING JACOB CAMPO - Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Juli 1979-november 1982; 1983-1984; 1995-winter 2012. Ca. 50 afleveringen.
262193: WEYERMAN, Jacob Campo - De doorzichtige heremiet, bespiedende door zyn verrerykende verrekyker, in het geheimste van zyn kluis, de verborgenste gebreken der menschen, dezelve op een geestige en aangenaame wyze ten toon stellende.
278614: WEYTS, Staf - Gesigneerde foto met handgeschreven kaart.
256605: WHATMAN, Susannah - Her Housekeeping Book.
205181: WHEELER, Lester - Phinney's Calendar or Western Almanac for the year of our Lord 1882 being until July 4th, the one hundred and sixth year of American Independence. 85th Year.
279050: WHISTLER, Rex, & Helen WHISTLER - A Sample of Aesop.
281287: (BOMANS, Godfried). WHITE, E.B. - Tom Trikkelbout. Nederlandse bewerking (van 'Stuart Little') door Godfried Bomans. Illustraties van Garth Williams.
276972: WHITE, E.B. - Stuart Little. Pictures by Garth Williams.
255178: WHITEING, Richard - Original Photo, Inscribed.
277010: WHITELEY, James Gustavus - The enthronement of Her Majesty Queen Wilhelmina.
266087: WIARDI BECKMAN, H.B. - Doel en wezen der S.D.A.P.
259857: WIARDI BECKMAN, H.B. - Sociaal-democratie en nationale gedachte.
278414: WICHMAN, Erich - De Propheet.
276734: WICHMANN, Clara - Twee gesigneerde, handgeschreven brieven aan dr. A.J. Resink.
274150: WIEDER, F.C. - Collectie van 6 artikelen uit tijdschriften over (historische) kartografie. Deels in originele enveloppen uit het bezit van de Haagse antiquaar Gerard Halwasse.
17277: WIEG, Rogi - Drie korte verhalen. Met tekeningen van Jack Prince.
280103: WIEGERSMA, Hendrik - De breischei als voorwerp van volkskunst.
273891: NIEUWE WIEKEN - Uitgeversdrukwerk 1957-1968.
274656: WIEL, Boekhandel-uitgeverij G.W. van der - Kantoor-Almanak voor 1873, 1874 en 1879.
2822: (COUPERUS, Louis). WIELENGA, Dr. B. - Moderne letterkunde. Willem Kloos als literair profeet. Louis Couperus als type van den modernen mensch.
278324: WIELERWEDSTRIJD - Residentie-Renners-Club "Sparta", Kampioen van Nederland. Jubileumrit De Ronde van Den Haag.
279677: WIENECKE, C.A. - Liedjes van liefde van ver en nabij.
265772: WIENER, L.H. - Ippon.
275717: WIENER, L.H. - L.H. Wiener neemt het op voor A.H.J. Dautzenberg.
4077: WIJDEVELD, Gerard Als: Gerard van DUIVEN - Sub pondere. (Met handgeschreven opdracht).
7285: WIJDEVELD, Gerard - Het vaderland.
280709: WIJK, Jan van - De Trap des Levens van SDAPieter Jelles Troelstra.
283326: WIJN - Publicatie van de Staaten van Holland en Westvriesland over wijnbelasting.
278005: (SPIER, Jo). WIJNAND, J.H. - Tempo, tempo! Het boek voor sport en techniek. Onder leiding van J.H. Wijnand met medewerking van tal van deskundigen en vooraanstaanden op sportgebied. Illustraties van Jan Lutz. Bandteekening van Jo Spier. Met 9 pagina's fotomontage.
267517: WIJNBERG e.a., Nicolaas - Petit. Nummer 1 tot en met 6. Compleet.
252967: WIJNBERG, Nicolaas - Een brief uit Rome. (Met twee originele etsen van Nicolaas Wijnberg).
16013: (ULSEN, Henk van). WIJNBERG, Nicolaas - Dekors etc. (Met een inleiding door Anton Koolhaas).
16297: WIJNEN, Nico - Lacqué. Gedichten en zangen van Nico Wijnen.
259837: WIJNEN, Nico - Gedichten van gisteren en vandaag. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
278396: WIJNGAARDEN, H.W. - De psychologische aspecten van de opleiding der Monotype-toetsenbordbewerkers in Nederland. Rapport in opdracht van de Psychotechnische Commissie voor de Grafische Industrie uitgebracht door het Laboratorium voor toegepaste psychologie.
201695: (THORBECKE, J.R.). WIJNMALEN, T.C.L. - Johan Rudolph Thorbecke. Eene bibliographie.
277672: WILDE, Oscar - The Ballad of Reading Gaol / De ballade van de Readinger gevangenis.
274156: WILDE, Oscar - The Letters of Oscar Wilde. Edited by Rupert Hart-Davis.
257956: WILDE, Oscar - The Ballad of Reading Gaol. By C.3.3. (Oscar Wilde).
263395: WILDE, Oscar - Poems.
270398: WILDE, Oscar - Fantasiën. Naar het Engelsch. Met eene voorrede van Dr. P.H. Ritter. (Translated into Dutch).
276910: WILDE, Oscar - Der glückliche Prinz. 29. Band in der Reihe der Basler Drucke. (Met 12 originele houtsneden van Edwin Keller-Venton. Luxe-exemplaar).
271234: WILDE, Oscar - Ein idealer Gatte. Ins Deutsche übertragen von Isidore Leo Pavia und Hermann Freiherr von Teschenberg.
259201: WILDE, Oscar - De kerker-ballade. In de Nederlandsche herdichting van Hendrik van der Wal.
275614: WILDE, Oscar - Oscar Wilde's ballade van de gevangenis te Reading. (Translation into Dutch of the Ballad of Reading Gaol).
22576: WILDER, Thornton - The bridge of San Luis Rey. (Met zeven originele etsen (waarvan één op de band) van Simon Koene).
271172: WILHELMINA, Koningin - Dat ik zal wederkeeren. Een overzicht van het historisch bezoek van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina der Nederlanden aan het Dominion van Canada en de Vereenigde Staten van Amerika, van 18 juni tot 26 augustus 1942.
277606: WILLBERG, Hans Peter - Buchkunst im Wandel. Die Entwicklung der Buchgestaltung in der Bundesrepublik Deutschland.
282906: WILLBERG, Hans Peter - Typolemik. Streiflichter zur Typographical Correctness / Typophilie. Geliebte Bücher. (Omkeerboek).
253835: LEGENDE VAN SINTE WILLEBROERT - Die legende van Sinte Willebroert. Gereproduceerd uit het passionael winterstuc gedrukt door Gheraert Leeu ter Goude 31 juli 1478. Verklarende tekst van kanunnik E. Lagerwey. Aanhangsel (...) door pater dr. B. Kruitwagen, o.f.m.
283361: WILLEM IV, Stadhouder - Ordre van de Lykstatie van syn Hoogheid onsterflyker Memorie.
270918: WILLEM III, Koning - Het zilveren Krooningsfeest van Koning Willem III. 12 Mei 1874. (Met twee andere gedenk-affiches van het jubileum van koning Willem III).
270905: WILLEM I, Koning - Herinnering aan de vijf en twintigste verjaring van den komst des Prinsen van Oranje, (den tegenwoordigen Koning der Nederlanden), door de natie geroepen, om de regering dezer gewesten te aanvaarden, op den 30 November 1813.
270966: WILLEM III, Koning - Nederlands herstelling onder het Huis van Oranje. (Historieprent ter viering van 50 jaar koninkrijk).
269903: WILLEM III, Koning - Drie gezegelde en gestempelde poststukken met portretzegels van koning Willem III.
282710: (VERLAINE, Paul). WILLEMSE, Dr. A. - Paul Verlaine. Proeve van een psychoanalytische verklaring.
282712: (VERLAINE, Paul). WILLEMSE, Dr. A. - Paul Verlaine. Vu par un médecin.
279615: WILLEUMIER, Maerle - Voordat het af is is het OP.
280800: WILLIAMS, William Carlos - (Gedicht). (Met twee tweekleurenlinosnedes van Olivia Ettema).
273109: WILLIAMS, Graham - The Dreamer. A Bagatelle from Pagehurst related on the Eve of Lupercalia.
274036: WILLIAMS, William Carlos - Song.
279063: WILLIAMS, William Carlos - Gedicht. (Met twee linosnedes van Olivia Ettema)
280509: (WILLINK, Carel). Sylvia WILLINK e.a. - Een eeuw Willink. 1900-1983. (Luxe-exemplaar met extra's).
281401: WILLINK, Carel (tekeningen) & PERRON, E. du (als:) Duco PERKENS (tekst) - Bij Gebrek aan Ernst. Zijnde de volledige werken van Duco Perkens. Uitgegeven door E. du Perron. Omslagtekening en frontispices van C.A. Willink.
257951: WILLY - Suzette veut me lâcher! (Tropical Gigolo). Roman inédit.
273428: WILLY - Une plage d'amour. Roman polyglotte.
256620: WILLY (= Henry Gauthier-Villars) - La petite vestale.
277040: WILMA (= Wilma Vermaat) - Lillemor Stinne. (Fra hollandsk til dansk af Anna Edv. Petersen).
255324: WILMA (= Wilma Vermaat) - Albert en Dieneke.
256587: WILMINK, Willem - Voor 5 en 7 december.
255198: WILSON, Angus - The Old Men at the Zoo.
277899: WILSON, Adrian - The Nuremberg Chronicle Designs. An account of the new discovery of the earliest known layouts for a printed book: the Exemplars for the Nuremberg Chronicle of 1493 with pages from the Latin exemplar reproduced for the first time.
278960: WILSON, Adrian - The making of the Nuremberg Chronicle.
277912: WILSON, Romer - Latterday Symphony.

Next 1000 books from Antiquariaat Fokas Holthuis (ILAB/NVVA)[an error occurred while processing this directive]

5/9