Antiquariaat Fokas Holthuis (ILAB/NVVA)
Daal en Bergselaan 78, 2565 AG Den Haag (BY APPOINTMENT ONLY) Tel:. +31 (0)70 346 60 20 Mob.: +31 (0)6 5329 7017            Email: fokas@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
273383: FABRÈS, OSCAR - 2 ansichtkaarten voor Hotel Hamdorff, Laren (1939).
271392: FABRÈS, OSCAR - Aux Indes Néerlandaises. (Full leather).
322: FABRICIUS, JOHAN - De Koning gaat voor. Tooneelspel in vijf bedrijven. (Met illustraties van Oskar Laske). (Met opdracht).
272646: FABRICIUS, JOHAN - Hansje Bluf op het zangersfeest van Koning Langelip. Teekeningen en tekst door Johan Fabricius met hulp en terechtwijzingen van kleine Epie.
271692: FABRICIUS, JOHAN - De wondere avonturen van Arretje Nof of de Draak en de Chinese prinses. Kinder-operette in vier bedrijven.
272720: FACSIMILE - Canticum canticorum. (3 delen: Facsimile van het 15de-eeuwse Zuidnederlandse blokboek, met losse toelichtingen van A. J. J. Delen en M. Meertens. 1/20 luxe-exemplaren met handgekleurde illustraties).
272998: FAHRKARTEN - Sammlung von 17 deutschen und deutsch-polnischen Fahrkarten, System Edmondson, etwa 1944.
255350: FAIVRE, ABEL - Succinct, humorous handwritten letter signed to an American signature hunter.
267024: (FABRO, OTHMAR). FALL, LEO - Die Dollarprinzessin. Operette in 3 Akten (nach einem Lustspiele von Gatti-Trotha). Text von A. M. Willner und Fritz Grünbaum. Musik von Leo Fall. (Kurzer) Klavierauszug zu 2 Händen mit Text.
267666: (AVIATION). LIGNES FARMAN - Geschenkalbum van de luchtverbinding Parijs-Brussel-Amsterdam (1925).
202834: FARRAR, FREDERIC W. - Een schooljongen, of van Kwaad tot erger. Naar het Engelsch uitgegeven door J. Kneppelhout.
17035: FARRAR, FREDERIC W. - St. Winifred's or The World of School. With illustrations by Gordon Browne.
204689: FARRAR, F.W. - Een Student of een loopbaan met hindernissen. Uitgegeven door J. KNEPPELHOUT
267097: (OFFEL, EDMOND VAN). FARRAR, F.W. - Drie cricket-spelers. (Proef van de boekband met twee ontwerptekeningen).
272217: FARRER, JULIA, & IAN TYSON - Partwork 00.
256344: (LOTI, PIERRE). FARRÈRE, CLAUDE - Pierre Loti quand je l'ai connu.
267623: FAUCON, EMMA - Le Robinson Américain.
270686: FAULKNER, WILLIAM - A Rose for Emily and Other Stories. Selected, with an Introduction by Saxe Commins. Armed Service Edition.
22028: FAVEREY, HANS - 'Vol tederheid herhaalt zij wat ze ziet (...)'.
426: FAVEREY, HANS - Lichtval.
428: FAVEREY, HANS - Doorboord.
256583: FEBRUARI, M. - Schrappen. (Met een Toelichting bij Schrappen door Kees Thomassen).
259648: (ACHTERBERG, GERRIT). FEENSTRA, JACK - In memoriam Gerrit Achterberg. [Twee] gedichten.
261267: FEENSTRA, JACK - Woorden fluisteren. Gedichten.
270868: NATIONALE FEESTDAG - Nationale Feestviering in het Paleis voor Volksvlijt, 3 en 4 april, door de Commissie voor de Feestelijke Viering van 1 April 1872.
270869: NATIONALE FEESTDAG - 1572 - 1 April - 1872. Ingezetenen! (van Maassluis).
271223: (JOYCE, JAMES). FEILBOGEN, SIEGMUND - Smith und Turgot. Ein Beitrag zur Geschichte und Theorie der Nationalökonomie. (Inscribed by the author).
257936: FEITH, JAN - Ter zonne! Een sprookje van vruchtloos vliegen.
269484: FEITH, RHIJNVIS - Thirsa of de zege van den godsdienst. Treurspel.
271094: FEITH, JAN - De reis om de wereld in 40 dagen of de zoon van Phileas Fogg. Met teekeningen in den tekst van den schrijver en vier platen van P. Das.
270748: FELIX, G.H. / ALFARO - Eenige zangnummers en de korte inhoud van Truytgen van d'Noordermarckt, Amsterdam A° 1638. Opérette in 3 bedrijven door G.H. Felix, vrij bewerkt naar een uitheemsch onderwerp. Muziek gecomponeerd en georchestreerd door Serpette en J. Martin S. Heuckeroth, met gebruikmaking van de Oud-hollandsche zangwijzen uit Valerius' Gedenck-klanck. Tekstboekje met illustraties van Alfaro.
270786: FELLER, F.-X. DE - Biographie universelle, ou dictionnaire historique des hommes qui se sont fait un nom par leur génie, leurs talens, leurs vertus, leurs erreurs ou leurs crimes.
253319: FENIN, GERBRAND - En de imam van Oman zei: "Amen". (Limericks).
263690: FENS, KEES - De eigenzinnigheid van de literatuur. Opstellen en kritieken.
256860: CHEMINS DE FER DE L'OUEST - Saison d'été 1893. Normandie et Bretagne. Ile de Jersey. Service entre Paris et Londres. Voyages à prix réduits.
8606: FERLINGHETTI, LAWRENCE - Christ climbed down. (Met een illustratie door Paul Snijders).
266066: FERLINGHETTI, LAWRENCE - Endless Life: Selected Poems. (Inscribed).
267851: (INCUNABLE). FERRARIENSIS, JOHANNES - De Coelesti vita.
261659: FERRI, ENRICO - De misdadigers in de kunst. Naar den oorspronkelijken tekst en de laatste fransche vertaling van Euge`ne Laurent bewerkt door Henry Eshuys.
2572: FERWERDA, FRITS - Tweehonderd anagrammen.
264509: (SLAUERHOFF, J.). FESSARD, LOUIS J.E. - Jan Slauerhoff (1898-1936). L'homme et l'oeuvre.
260364: FIERET, GERARD PETRUS - De lasso van de minnaar.
252713: FIERET, GERARD PETRUS - Filosofie van een vlinder.
262480: FIERET, GERARD PETRUS - Stem van phylologos. Gedichten.
273070: FIJNSPAR - (Met een tekening door Johan Breuker). (Den Haag), Althaea Pers, (2007) [= 2006].
271395: FIKKEE, L.J. - De werkstakende dienstmeisjes. Groote klucht met zang voor drie dames.
262077: FILM - Centra Film Productie 1966.
264901: FILM - Neerland's volksleven in den oogst-tijd. Folkloristische film in zes afdeelingen met een naspel. Door D.J. van der Ven met muzikale illustratie van Prof. Julius Röntgen.
270494: FILM - Amerikanskie Kino-Aktery 3: Mac-Avoy - Pringle.
271703: FINLAY, IAN HAMILTON, WITH SIMON CUTTS AND SYDNEY MCK GLEN - Straiks.
265087: FINNEY, JACK - De laatste raid van de U-19. Naar het Amerikaansch door J.I. Burgel.
269043: (AVIATION). WAR TOY FIRECRACKER - Balkankrieg. Flieger über Adrianopel, Bomben werfend. (Man zünde den Stern mit einer glühenden Zigarre oder brennendem Streichholze an).
204633: (SCHILLER). FISCHER, KUNO - Die Selbstbekenntnisse Schillers. Vortrag gehalten in der Rose zu Jena am 4. März 1857. & Schiller als Philosoph. Vortrag 10. März 1858. & Schiller als Komiker. Vortrag 30. Januar 1861.
267889: (FLOWERS). FISHER, F.H. - Reginald Farrer, Author, Traveller, Botanist and Flower Painter. By F.H. Fisher. With additional notes by E.H.M. Cox & W.E.Th. Ingwersen.
268263: FLAISCHLEN, CÄSAR - Jost Seyfried. Ein Roman in Brief- und Tagebuchblättern. (Luxusausgabe, signiert).
267854: FLÄMIG, OTTO - Monogramme auf Münzen, Medaillen, Marken, Zeichen und Urkunden. 2. stark erweiterte und überarbeitete Auflage mit 2461 gezeichneten Monogrammen.
268127: FLAUBERT, GUSTAVE - Lettres à Mme X... (Met een kopergravure (portret van de auteur) door E. Reitsma Valença).
269621: FLEURET, FERNAND, & ROGER ALLARD - La Célestine. Tragi-comédie imitée de l'espagnol. Quatre cuivres originaux de Constant Le Breton.
273234: FLOR, EDUARD - Originele kleurenets.
268731: FLORIAN, JEAN-PIERRE CLARIS DE - Estelle. Uit het Fransch.
258877: FOCKEMA ANDREAE, J.P. - De stad Utrecht. Haar historie en haar toekomst. Twee voordrachten voor de Utrechtsche Volksuniversiteit.
269307: FOCQUENBROCH, W.G. VAN - Alle de Wercken van W.G.V. Focquenbroch. (1e, 2e en 3e deel van de Thalia, of geurige sang-godin, &: De Herders-zangen van Vergilius Maro; &: Min in’t Lazarus-huys).
31493: FOCQUENBROCH, W.G. VAN - Zes puntdichten.
250896: FOGAZZARO, ANTONIO - Drie artikelen over Antonio Fogazzaro uit verschillende tijdschriften.
269819: FOKKE SIMONSZ., A. - Iets over alles. Eene menippésche satire, om een ledig uur, opwekkend en nuttig, bezig te houden. Waar achter Mengelingen bestaande in vlugtige gedachten over allerleije onderwerpen. Met eene zinnebeeldige tijtelplaat.
270162: FOKKEMA, DOUWE, EN ELRUD IBSCH - Het Modernisme in de Europese letterkunde. (Uit de bibliotheek van Joost Zwagerman).
272813: FOKKEMA, REDBAD - De hoge wilgen bij Loosdrecht.
12426: FOLLAIN, JEAN - Drie gedichten. (Met een vertaling door Clasine Heering).
255174: LA FONTAINE, JEAN DE - Poésies. Édition conforme aux textes originaux établie par Louis Perceau et ornée d'illustrations en couleurs par Louis Morin.
255205: LA FONTAINE, JEAN DE - Poèmes. Édition conforme aux textes originaux établie par Louis Perceau et ornée d'illustrations en couleurs par J.-P. Carré.
268224: LA FONTAINE, JEAN DE - Contes. Édition conforme aux textes originaux établie par Louis Perceau. (Complete).
265344: LA FONTAINE, JEAN DE - Oeuvres de Monsieur de la Fontaine. Nouvelle édition. (In-4o, 3 volumes).
269575: FONVILLE, HENK - Schilderlessen bij Kees Verwey. Dagboek uit de hongerwinter. (Met een Inleiding van Hans Rombouts).
263519: (HARMSEN VAN BEEK, F.). FORSTER, E.M. - Collected short stories.
258854: FORT, PAUL - Quartier Latin.
257797: FORT, PAUL - La France à travers les ballades françaises. 8 volumes de la série: L'Amour enfant de bohème - Chansons d'Amour - Chants du malheur et chansons du bonheur - L'Homme tombé du Paradis - Livre d'espérance - Quartier Latin - Le Rire français - Rois de France.
261509: FORT, PAUL - L'Homme tombé du Paradis. Petit Roman Gaulois.
265134: (KINDERBOEKEN-NASLAGWERK). ANTIQUARIAAT FORUM - The Children's World of Learning 1480-1880. 10 delen.
271109: FOTOALBUM - Fotoalbum met 74 foto's uit ca. 1910-1912.
269734: FOURNIER, ALFRED - Wat volwassen jongens wel eens mogen weten. Met toestemming van den schrijver bewerkt door Dr. Stephan.
269876: ALAIN-FOURNIER - Le grand Meaulnes. (Met 44 illustraties van Han Mes).
271318: RÉVOLUTION FRANÇAISE - Les Actes des Apôtres. Version septième (partiellement) (&) huitième (complet).
270501: FRANCE, ANATOLE - Balthasar. (Deutsche Übersetzung von Kurt Jung).
19538: FRANCISCUS, SINT - Il cantico di Santo Francesco intitolato del Sole. Het Zonnelied van den heiligen Franciscus. (Italiaanse tekst naast vertaling van Gabriël Smit. Met een litho van J.B. Sleper).
268609: FRANCQ VAN BERKHEY, JOANNES LE - Verklaaring van de Zinnebeeldige Eeuwprint, op den Staatelyken Vierdag, van het Tweehonderdjaarige Eeuwgetyde der Oprichtinge van Hollands Hooge School, binnen de stad Leyden.
271119: FRANK, FRIEDRICH - De ritueele moord. Eene onhoudbare beschuldiging. Met een voorrede van Mr. P.J.M. Aalberse.
264917: FRANK, ANNE - Aus dem Tagebuch der Anne Frank. 13. Januar 1943.
266915: (KELLENDONK (VERT.), FRANS). STERNE, LAURENCE - Een sentimentele reis door Frankrijk en Italië. Vertaling en voorwoord Frans Kellendonk. (Luxe-exemplaar).
251389: FRANSEN JZ., P. - Ernst en luim. Leesboek voor de hoogste klasse der volksschool.
266783: FRANSSENS, JEAN-PAUL - De uitvinder. Novelle.
248013: FRANZETTI, DANTE ANDREA - Das Angebot. (1 von nur 20 Expl.)
205471: FRAPIÉ, LÉON - Lettre autographe (L.A.S.) à un collègue, datée 'Paris, 21 septembre 34', signée 'Léon Frapié'.
265575: (DEPOL, JOHN). FRASER (ED.), JAMES H. - John DePol. A Celebration of his Work. By Many Hands. Edited by James H. Fraser.
205873: FRÉBAULT, G. ELIE - Lettre autographe signée (LAS) à Monsieur E. Rousseau, Théâtre des Variétés.
251736: FRENKEL, M.B. - Acht gedichten.
264216: FRENZEL, H.K. (ED.) - Gebrauchsgraphik. Monatsschrift zur Förderung künstlerischer Reklame. Schrift und Schriftschreiber. Vol. 2 Nr. 1, 1925.
269602: (INTERNATIONAL ADVERTISING ART). FRENZEL, H.K. (ED.) - Gebrauchsgraphik/ International Advertising Art. Monatsschrift zur Förderung künstlerischer Reklame./ Monthly Magazine for Promoting Art in Advertising. Vol. 6 Nr. 12, 1929. (Complete).
251928: (AVIATION). FRENZEL, JOACHIM UND OTTO. & FRÖBUS, W. - Die Luftschiffe der Welt 1911. Statistisch zusammengestellt von Joachim und Otto Frenzel.
270075: FRERIKS, KESTER - De bruid van Elswout. Novelle. (Met gesigneerde opdracht van de schrijver aan Joost Zwagerman).
260860: FRERIKS, KESTER - Ogenzwart. Roman.
253676: (DER MOUW, J.A.). FRESCO, M.F. - De dichter Dèr Mouw en de klassieke oudheid.
257836: FRETS, G.P. - Huwelijk en eugeniek (rasverbetering).
273198: FRIEDERICY, H.J. - Vorsten, vissers en boeren. (Met opdracht).
271864: FRIEDERICY, H.J. - De laatste generaal Bontorio. (Gesigneerd met opdracht van de schrijver).
273196: FRIEDERICY, H.J. - De eerste etappe.
273197: FRIEDERICY, H.J. - De raadsman. (Met opdracht).
271898: FRIES, HEINRICH DE - Junge Baukunst in Deutschland. Ein Querschnitt durch die Entwicklung neuer Baugestaltung in der Gegenwart. (Original edition).
272546: FRISIA - Fryslan Kalinder 1924.
18417: (DE HEUVELPERS). FROMENTIN, EUGÈNE - Les maîtres d'autrefois. Hollande.
268580: (HEUVELPERS). FROMENTIN, EUGÈNE - Les maîtres d'autrefois. Hollande.
272931: THIERRY LA FRONDE - Thierry de Slingeraar en het geheim van de hertog. Nederlandse bewerking Frans Grosfeld.
273317: FRONTSECTOR - Frontsector. Tien liederen uit 't bezette Nederland.
100494: FRY, CHRISTOPHER - A Phoenix Too Frequent.
268845: FUCHS, ALFRED - Die konträre Sexualempfindung und andere Anomalien des Sexuallebens. Behandlung und Ergebnisse derselben.
268998: FULLER, ROY - Mianserin Sonnets.
267483: FULLER, ROY - The Historian. (Typescript Signed).
23275: (COUPERUS, LOUIS). GALEN LAST, H. VAN - Couperus en zijn kindermeisjes.
262232: LE GALLIENNE, RICHARD - Limited Editions. A Prose fancy: together with Confessio Amantis, A Sonnet. (Bookplate of Gerrit Komrij).
266140: (KOMRIJ, GERRIT). LE GALLIENNE, RICHARD - The Book-Bills of Narcissus An Account Rendered by Richard Le Gallienne. (Exlibris Gerrit Komrij).
272567: (POUND, EZRA). GALLUP, DONALD - A Bibliography of Ezra Pound.
204774: GALLUP, GEORGE - Original handwritten signature on a printed card.
8628: GALSWORTHY, JOHN - Indian summer of a Forsyte. (Met illustraties van Jaap Kruyff).
260005: GALSWORTHY, JOHN - Indian summer of a Forsyte. (Met illustraties van Jaap Kruyff).
9409: GAMON, CHRISTOPHLE DE - Excerpta. Prélection de Juliette Roche.
255222: GANS, JACQUES - Het pamflet. Weekblad tegen het publiek.
255861: GANS, JACQUES - Het pamflet. Weekblad tegen het publiek.
267879: (CORNEILLE). GARCIA LORCA, FEDERICO - Dichter in New York. (Poeta en Nueva York). Uit het Spaans naar het Nederlands door Luc. Tournier. Illustraties van Corneille.
250832: GARCIA LORCA, FEDERICO - Yerma. In vijf jaren tijds. Toneelwerk. Nederlandse tekst Dolf Verspoor.
271246: (CORNEILLE). GARCIA LORCA, FEDERICO - Dichter in New York. (Poeta en Nueva York). Uit het Spaans naar het Nederlands door Luc. Tournier. Illustraties van Corneille.
15687: GARCIA LORCA, FEDERICO - Sonnetten van de duistere liefde. (Vertaald uit het Spaans en van een verantwoording voorzien door Francine Mendelaar. Met 7 originele litho's van Chris Buursen).
201309: GARNIER, P. - Onanisme seul et à deux. Sous toutes les formes et leurs conséquences.
266748: GARSCHIN, W.M. - Attalea Princeps und andere Novellen. Schmuck von Heinrich Vogeler.
263694: (NOOTEBOOM, CEES). GASCOIGNE, BAMBER - Tikker Khan. Vertaald door Cees Nooteboom.
268673: (SILHOUETTEN). GAST, FRANS TER - Geschiedenis welbekend. Op rijm met zwarte prent. Schimmenspel met 21 afbeeldingen.
271067: GASTINI, MARCO - Parete.
266782: (BIELKINE). GASUS, P. (= P.W. PEEREBOOM), & WLADIMIR BIELKINE - Nog wat ulevellen. Een verdere keuze uit de dagelijksche rijmen van P. Gasus, overgedrukt uit het Haarlem's Dagblad. Luchtigjes verlucht door Vladimir Bielkine.
268758: GAUSSEN, LOUIS - De profeet Daniël. Of: Verklaring der droomen en gezigten in het profetisch gedeelte van het boek van Daniël. Vrij vertaald uit het Fransch. Met afbeeldingen, kaart en tabellen.
268103: GAUTIER, THÉOPHILE - Galanteries.
266409: GAUTIER, THÉOPHILE - Émaux et Camées.
271453: GAVIN, ANTONIO - Le Passe-par-tout de l'Eglise Romaine, des Dietrichs, dessen sich die Römische Kirche an statt der Schlüssel Petri bedienet, Anderer Theil. Oder: Die Betrügereyen der Pfaffen und Mönche in Spanien. Nach dem Englischen Original ins Teutsche übersetzt. Zweyte Auflage.
271428: (BATTEN, FRED). JOHN GAY - The fox at the point of death. (Met twee illustraties door de auteur).
273378: GAY, JOHN - A Ballad on Ale.
269365: GEDENKBOEK(JE) - 1903-1923 R.K. Coöperatieve Bouwvereeniging "Eigen Bezit" opgericht 18 januari 1903, gevestigd te 's-Hertogenbosch. Feestelijke herdenking van het 20-jarig bestaan der vereeniging. Programma tevens bewijs van toegang.
2580: GEEL, CHR.J. VAN - Een schrijvende particulier. Brief aan J.A. Emmens, waarin opgenomen een brief aan Aad Nuis.
267737: GEEL, RUDOLF - Een afgezant uit niemandsland. Roman. (Met opdracht).
260392: GEEL, JACOB - Gesprek op den Drachenfels. Medegedeeld door Jacob Geel.
260393: GEEL, JACOB - Gesprek op den Drachenfels. Medegedeeld door Jacob Geel.
15003: GEEL, CHR.J. VAN - Uit wat spint ontstaan. (Bezorgd door T. van Deel en E. de Waard).
272487: (BOEKENWEEK 1992). GEEL, CHRIS VAN - Haast april.
2576: GEEL, CHR.J. VAN - Een barbaars Versailles.
15010: GEEL, CHR.J. VAN - Twee gedichten. (Bezorgd door Guus Middag).
263919: GEHEELONTHOUDERS - Gedenkboek uitgegeven door den Jongelieden Geheelonthouders Bond ter gelegenheid van zijn 10-jarig bestaan. 26 december 1912-1922.
255733: (MALTHA, FRANS J.). GELDER, G.M. DE - De mensch en de techniek.
264219: GENDEREN STORT, R. VAN - Najaarsvruchten.
272860: GENESIS - De nakomelingen der zonen van Noach.
205122: GENESTET, P. DE - De Genestet-Album. Teekeningen
202550: GENET, JEAN - Querelle de Brest.
256694: GENET, JEAN - L'enfant criminel & 'Adame Miroir.
18338: GEORGE, STEFAN - Ich bin der Eine und bin Beide.
271856: GEORGE, STEFAN - Das Jahr der Seele. Gesamt-Ausgabe der Werke. IV.
202564: GEORGE, STEFAN - ALER, J.M.M. - Im Spiegel der Form. Stilkritische Wege zur Deutung von Stefan Georges Maximindichtung.
205046: GEORGE, STEFAN - Der teppich des lebens und die lieder von traum und tod mit einem vorspiel.
272534: GEORGE, STEFAN - Drei Gesaenge. An die Toten / Der Dichter in Zeiten der Wirren / Einem jungen Führer im ersten Weltkrieg.
260401: GEORGE, HENRY - Het licht der Nieuwe Wereld. De millionairs, de rijken, de burger-middenstand, de armen, bekeken door eenen socialen bril.
266540: (BRABANDER (VERTALING), GERARD DEN). HEINE, HEINRICH - Poëzie vertaald door Gerard den Brabander. (Met opdracht).
21176: (PERRON, E.). GERARD DEN BRABANDER, JAC. VAN HATTUM, ED. HOORNIK EN E. DU PERRON - Drie tegen één op 'n Perron.
272420: (ABC BOOK). GÉRARDIN, G. - ABC des Ecoliers.
255208: GERBRANDY, PIET - Ga nu en slacht.
263657: GERBRANDY, PIET - Een zijpad in het woud.
272871: GERHARDT, IDA - Negen verzen van zonsopgang.
259439: GERHARDT, IDA G.M. - Buiten schot. (Met miniem opdrachtje).
256794: GERLACH, EVA - Bestiarium.
30620: GERLACH, EVA - 2 gedichten.
17060: GERLACH, EVA - Nieuwjaar, W.
21596: (KOMRIJ (VERTALING) GERRIT (ALS:) JORIS PARIDON). HUCHEL, PETER - Onder het bleke houweel van de maan. (Vertaald door Joris Paridon).
270263: GERRITSEN, AD - Gaunerzinken.
266715: GESSMANN, G.W. - Katechismus der Handflächenkunde. Nach den besten Quellen zusammengestellt und bearbeitet. Mit 74 Handbildern.
269087: GESSNER, SALOMON - Idyllen. Mit Gessners Kupfern und Vignetten herausgegeben von Hans Timotheus Kroeber.
265599: GESTEL, AAFJE VAN - Dankvers aan de gasten op zolder.
270499: (DOESBURG, THEO VAN, E.V.A.). GETIJ, HET - Collectie van 9 nummers van dit literaire maandschrift (1918-1919).
268407: (DOESBURG, THEO VAN, E.V.A.). GETIJ, HET - Collectie van 52 nummers van dit literaire maandschrift (1919-1923).
255937: GEVANGENIS - Register op de verzameling van wetten, besluiten en voorschriften betreffende het gevangeniswezen over de jaren 1860-1864.
265743: GEWIN, BERNARD. ALS: VLERK - Reisontmoetingen van Joachim Polsbroekerwoud en zijne vrienden. Uitgegeven door Vlerk. Met platen.
264104: MILITAIR GEZAG - Hoedt u voor den kater!
259735: (ACHTERBERG, GERRIT). GEZELLE, GUIDO - Ego flos. (Cant. II: 1)
262049: (CLAUS, HUGO). GHEKIERE, ANATOLE - Le dernier siège du château des comtes. Illustré et commenté par Faf Zenner et Geo Frankenhoff. Version Néerlandaise par Anatole Ghekiere.
261595: GHEYSELINCK, R.F.C.R. - Permian trilobites from Timor and Sicily: With a revision of their nomenclature and classification. (Thesis).
270799: GHIL, RENÉ - Oeuvre. En méthode à l'oeuvre.
266908: GHOSE, ZULFIKAR - A Memory of Asia. New & Selected Poems. (Signed).
270849: (NIJHOFF (VERTALING), M.). GIDE, ANDRÉ - Moer. Narrenspel. Vertaling M. Nijhoff. (Met opdracht van Martinus Nijhoff aan zijn echtgenote).
270788: GIDE, ANDRÉ; JEUNESSE, ERNEST LA; BLEI, FRANZ - In Memoriam Oscar Wilde. Herausgegeben von Franz Blei.
260854: GIDE, ANDRÉ - Moer. Vertaling M. Nijhoff. (Boekband van Elias P. van Bommel).
267510: GIDE, ANDRÉ - Over Duitschland. (Vertaald en ingeleid door P. [= Max Nord]).
267511: GIDE, ANDRÉ - Over Duitschland. (Vertaald en ingeleid door P. [= Max Nord]).
269745: GIDE, ANDRÉ - 'Návrat marnotratného syna.' (Translation into Czech of a substantial fragment of Le retour du fils prodigue. Pag. 79-100 in 1000 nejkrásnejších novell, vol. 26).
270794: GIDE, ANDRÉ - Poétique.
270789: GIDE, ANDRÉ - Paludes.
272505: GIDE, ANDRÉ - Der schlecht gefesselte Prometheus. Deutsch von Franz Blei. (Mit 6 Illustrationen von Pierre Bonnard).
270790: GIDE, ANDRÉ - L'évolution du théatre. Introduction et notes de Carl Wildman.
270791: GIDE, ANDRÉ - La Symphonie Pastorale.
266633: GIDE, ANDRÉ - RAOUL SIMONSON - Bibliographie de l’oeuvre de André Gide.
266061: (HAAN, JACOB ISRAËL DE). GIEBELS, LUDY - Inventaris van het archief van Jacob Israel de Haan in de Bibliotheca Rosenthaliana Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. (Met een Inleiding door Ludy Giebels).
252390: GIESECKE, RICHARD A. (RED.) - Die Schönheit. 19. Jahrgang, Heft 8. Mit: Licht - Luft - Leben. Beiblatt zur Schönheit, vereinigt mit Der Mensch, Monatsschrift für Schönheit, Gesundheit, Geist, Körperbildung.
252389: GIESECKE, RICHARD A. (RED.) - Die Schönheit. 19. Jahrgang, Heft 2. Mit: Licht - Luft - Leben. Beiblatt zur Schönheit, vereinigt mit Der Mensch, Monatsschrift für Schönheit, Gesundheit, Geist, Körperbildung.
270846: (SCIENCE FICTION STRIP). GIGOT, ESTELLE, & ALBERT LINGOT / WALTER MINUS - Le Maître des Andars / Vicky et Pamela.
21285: GIJSEN, MARNIX - Het Huis. Verzen waarin opgenomen De loflitanie van Sint Franciscus van Assisi en Vier gedichten van Joachim.
265504: GIJSEN, MARNIX - De school van Fontainebleau.
269754: (AVIATION). GILBERT, EUGÈNE - L'aviation.
205346: GILBERT, O.S. - The "Bab" Ballads. Much Sound and Little Sense. With Illustrations by the Author.
257703: (SCOUTING). GILCRAFT (= DR. W.L STEPHEN) - Eerste hulp bij ongevallen voor jongens. Voor Nederland bewerkt door A.G. Hartman.
269123: (WERELDOORLOG I). GILLET, LÉON - De ware geschiedenis van een die ontkwam aan het geweervuur bij den muur van Tschoffen, Léopoldstraat, Dinant, den 23en Augustus 1914.
27723: GILLIAMS, MAURICE - Bronnen der slapeloosheid. (Voorafgegaan door:) Pierre H. DUBOIS, Maurice Gilliams. Een profiel in paradoxen. (En:) Paul CITROEN, Zelfportret van een tekenaar. (Met drie originele, gesigneerde litho's (49,8 x 35,2 cm) van Paul Citroen: twee portretten van Maurice Gilliams en een zelfportret van Citroen).
638: GILLIAMS, MAURICE - Tweespraak in de herfst.
267113: GILS, GUST - Met de Noorderzon op stok. (Met opdracht aan Jim Holmes).
267347: GILS, GUST - Handgeschreven brief aan 'geachte heer [Hugo] Claus'.
273407: GILS, GUST - Anoniem 20e eeuw.
12894: GILS, GUST - Laattijdig inzicht.
22566: FOLGORE DA SAN GIMIGNANO - De maanden. Vertaald uit het Italiaans en ingeleid door Frans van Dooren.
263573: GIN, JAN - Notities.
263572: GINNEKEN, GERARD VAN - Dans in het kind. Wijsgerig manifest. (Gedichten).
260087: GIONO, JEAN - Jean Giono vous parle. Collection Leur oeuvre et leur voix. Festival FLD 150 M.
272098: GIPHART, RONALD, & BERT NATTER - De beste schrijver van Nederland. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht).
257916: GIPHART, RONALD - Phileine zegt sorry.
267146: GIRAUDOUX, JEAN - Armistice à Bordeaux. (&) La folle de Chaillot. (&) L'Apollon de Bellac. (Trois exemplaires de passe numérotes h.c. et parafés).
267145: GIRAUDOUX, JEAN - Sodome et Gomorrhe. Pièce en deux actes.
271372: GITSCHOTEL, HERMAN VAN DE - Met de voetjes onder tafel. Gelegenheidsgedichtjes, -liedjes en -voordrachten voor Eerste Communiefeesten, bruiloften, bieravonden, mosselsoupers en volksbanketten.
265139: (ROPS). GLATIGNY, ALBERT - Le fer rouge. Nouveaux châtiments.
271217: GLÖCKNER - Die erzählende Tante. Einunddreissig Erzählungen für die Kleinen in Haus und Schule. Gesammelt und bearbeitet von Glöckner.
268784: GLYN, ELINOR - Destruction.
260063: (VENETIAN ILLUSTRATED BOOKS). GNAN, PIETRO, & MANCINI, VINCENZO - Le muse tra i libri. Il libro illustrato Veneto del Cinque e Seicento nelle collezioni della Biblioteca Universitaria di Padova.
266844: GNJEW - De stormvogel der revolutie. Mededeelingen van een ooggetuige over de "Aderlating" op 22 Januari 1905 te St.Petersburg. Naar het Duitsch van Sonja Werner.
202342: GODEAU, VINCENT - Mère et fils.
202343: GODEAU, VINCENT - Modern Reisen.
271539: GOES, FRANK VAN DER - Litteraire herinneringen uit den Nieuwe-Gids-tijd.
263161: GOES, FRANK VAN DER - Litteraire herinneringen uit den Nieuwe-Gids-tijd.
269139: GOETHE, J.W. VON - Trilogie der Leidenschaft. (With extensive dedication by Charles Nypels).
202567: GOETHE, JOHANN WOLFGANG VON - Gedichte.
205347: GOETHE, J.W. VON - Einige Reimsprüche mit Bildern in Holz geschnitten von R. Riege.
266994: GOETHE, JOHANN WOLFGANG VON - Choix de ballades et de poésies dans la traduction de Gérard de Nerval.
1552: (NYPELS, CHARLES). GOETHE - Sonette.
269162: GOETHE, JOHANN WOLFGANG VON - A Letter of December 25th 1787 from the Italienische Reise of Johann Wolfgang von Goethe. (Illustrated by Rigby Graham).
266578: GOETHE, J.W. VON - Sonette.
18382: (NYPELS). GOETHE, J.W. VON - Trilogie der Leidenschaft. (Met opdracht van Charles Nypels).
272208: GOETHE, JOHANN WOLFGANG VON - De zoete vrijheid van het drukken.
258980: GOETHE, JOHANN WOLFGANG VON - Choix de ballades et de poésies dans la traduction de Gérard de Nerval.
202198: GOETZ, BRUNO - Götterbilder / Götterlieder.
31474: GOEVERNEUR, J.J.A. - De twee reizigers. (Met een illustratie).
271198: GOGH, VINCENT VAN - Een tochtje naar Zweeloo. (Met een Kanttekening door C. van Dijk).
271404: GOGH, THEO VAN - Recreatie. (Met tekeningen van Eric Schreurs). (Exemplaar met handgeschreven opdracht).
19244: GOGOL, NICOLAI - Dagboek van een krankzinnige. (Vertaald door Charles B. Timmer. Met 9 etsen in aquatint door Jan Mensinga).
272893: GOGOL, NICOLAI - De neus. (Met schutbladen en 18 tekeningen van Herman Berserik).
21915: GOGOL, NICOLAI - De neus. (Met schutbladen en 18 tekeningen van Herman Berserik).
266847: GOGOLJ, N.W. - De Revisor. Comedie in vijf bedrijven. Uit het Russisch vertaald door Josine C. Termaat.
272767: GOGOLJ, N.W. - De Revisor. Comedie in vijf bedrijven. Uit het Russisch vertaald door Josine C. Termaat.
272740: GOGOLJ, N.W. - De Revisor. Comedie in vijf bedrijven. Uit het Russisch vertaald door Josine C. Termaat.
270084: GOLDSCHMIDT, TIJS - Kloten van de engel. Beschouwingen over de natuurlijkheid van cultuur. (Met gesigneerde opdracht van de schrijver aan Joost Zwagerman).
266113: GOLDSMITH, OLIVER - The Vicar of Wakefield. With a Preface by Austin Dobson and Illustrations by Hugh Thomson.
22458: GOLL, CLAIRE - Brief aan Julius Baedeker. (Met een Aantekening door Gert Jan Hemmink).
269033: GOLL, CLAIRE & IVAN - Poèmes de jalousie. Avec une eau-forte originale de Foujita. (&) Poèmes de la vie et de la mort. Avec deux radiographies.
266065: (HAAN, JACOB ISRAËL DE). GOMPERS, JOSEPH - 'Mr. Jacob Israël De Haan (Bij zijn vertrek naar Palestina)'.
271599: (EPEN, D.G. VAN). GONDINET, EDMOND - Christine. Tooneelspel in vier bedrijven uit het Fransch van Edmond Gondinet door Didericus G. van Epen. (Manuscript).
270336: GONTSCHAROV, IVAN - Oblomow. Russische roman. Vertaling van J.P.C. Meijnadier.
19802: GORDIJN, PETER - De dans van de vlinder. Gedichten.
260607: GORKOM, HAN VAN, KLOK, KEES EN JACQUES NOORMAN - Herman. Jaargang 1 nr.2 - feb. 1980.
256355: GORON, M.-F. - Pariser Liebe. Memoiren. Mit Original-Illustrationen von J. Wely. (Vol. I).
269070: GORTER, HERMAN - Mei. (Ed. Garmt Stuiveling. Met originele houtgravures door Dirk van Gelder. Typografische verzorging door S.H. de Roos).
17206: GORTER, HERMAN - Mei. (Ed. Garmt Stuiveling. Met originele houtgravures door Dirk van Gelder. Typografische verzorging door S.H. de Roos).
10502: GORTER, HERMAN - Sociaal-demokratie en revisionisme.
270341: GORTER, HERMAN - Toen de tijden bladstil waren, lang geleen,...
268585: GOSSAERT, GEERTEN - Getypte brief aan 'Waarde Welter'.
203319: GOSSAERT, GEERTEN [= F.C. GERRETSON] - Experimenta.
259172: GOSSAERT, GEERTEN - Swinburne.
262375: GOSSAERT, GEERTEN - Priapaeën. Ingeleid en geannoteerd door Hans van Straten. (Proefexemplaar).
259176: GOSSAERT, GEERTEN - Experimenten.
22594: GOSSAERT, GEERTEN - Priapaeën. Ingeleid en geannoteerd door Hans van Straten. (Met vier originele, erotische etsen van Toussaint Essers).
259311: GOSSAERT, GEERTEN - Priapaeën.
268159: GOSSAERT, GEERTEN - De moeder & Thalatta.
259702: GÓTH, SÁRIKA - Handgeschreven brief aan 'Geachte Mevrouw Marquinie'.
273267: GOTHA, ALMANACH DE - Almanach de Gotha 1794. (Incomplete).
204970: GOTTSCHALK, MAX, A.O. - Le Dessin et la Méthode A.B.C.
264201: GOUDSMIT, SIEGFRIED - Opstandig allerlei.
271922: GOULD, JOHN - Ye olde fashioned Yule, as we recall it down in Maine.
267718: (RIMBAUD, ARHUR). GRAAF, DR. D.A. DE - Arthur Rimbaud. Sa vie, son oeuvre.
256590: GRAAF, W. DE - Complete set van zes deeltjes Herinneringen aan opmerkelijke personen.
22328: GRAANOOGST, ELISABETH - Hop hop hop, paardje in galop (alweer een schets uit verre oorden). Met plaatjes.
203625: GRABOWSKY, NORBERT - Die Rätsel von Grund und Zweck unseres Lebens und ihre Aufhellung durch das innere Leben oder die höhere Liebe.
28085: (NIJHOFF, M.). GRAFT, GUILLAUME VAN DER - In memoriam M. Nijhoff. Twee gedichten.
253957: GRAHAM, RIGBY - Toni Savage. 1929-1994.
205158: GRAND-CARTERET, JOHN - Le Jeune Premier de l'Europe devant l'objectif caricatural.
256778: GRANDE MAISON DE BLANC, LA - Pour les beaux jours. (Art Deco publicity brochure).
271076: GRAPJOS (PSEUDONIEM VAN ROLAND DE HERT). - Pang pang.
27773: GRASHOFF, PIETER - Wij worden belazerd! Verhalen. (Met handgeschreven opdracht aan Willem Huijer).
271995: GRASS, GÜNTER - De bot. Roman. Vertaald door Peter Kaaij. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht).
19510: (GOSSAERT, GEERTEN). GRASWINCKEL, MR. DIRCK - De vierlingen van den Heer van Pybrac. (Ingeleid en verzorgd door Geerten Gossaert).
265880: (BERLAGE, H.P.). GRATAMA, JAN - Dr. H.P. Berlage, bouwmeester. 230 afbeeldingen van zijn werk met een inleiding door ir. Jan Gratama.
271795: GRAULS, A.W. - Calando. Gedichten. (1/15 luxe-exemplaren).
255576: GRAUS, JACQUES - Tot de dood ons...
16170: 'S-GRAVESANDE, G.H. - J.G. Danser. Een biografie.
271419: GRAVESANDE, G.H.'S- - Verzen van een eenzaam man.
256865: 'S-GRAVESANDE, G.H. - Verzen uit het ziekenhuis.
258812: GRAVESANDE, G.H.'S- - Nachtschade en kinkhoorns.
14960: (SLAUERHOFF, J.). GRAVESANDE, G.H. 'S- - Over J. Slauerhoff. Bij de uitgave van zijn Verzamelde gedichten.
202822: GRAY, JOHN - Some Unpublished Poems
269747: GRAY, JOHN - The Barber. (Poem from Silverpoints).
254591: GRAY, THOMAS - An Elegy Written in a Country Churchyard.
270621: GRAY, THOMAS - Poems. (Eton prize book).
273121: GRAY, THOMAS - An Elegy Wrote in a Country Church Yard.
251009: GRAZELL, KAREL N.L. - Collectie van 5 in eigen beheer uitgegeven boekjes en een bundel bij De Beuk.
264959: GRAZELL, KAREL N.L. - Collectie van 6 in eigen beheer uitgegeven dichtbundels en een toegift.
205447: GREEN, JULIEN - Le Voyageur sur la Terre. Orné de six planches hors texte dessinées par Majou Iserentant.
255609: GREEN, JULIEN - Épaves. (Roman).
16060: (NIJHOLT, WILLEM). GREENE, GRAHAM - De kern van de zaak. Vertaald door H.W.J. Schaap.
204738: GREENE, HUGH - Original Photo with Signature.
270410: GREENWOOD, JAMES - De wonden der maatschappij. Schetsen uit het Engelsche volksleven. Vrij bewerkt naar James Greenwood "The seven curses of London" door Mevr. D. Koorders.
272832: GREGOOR, NOL - Twee hyacinten. Een optimistische monoloog.
271753: GREGOOR, NOL - Conflict met den tijd. Verzen van -.
258947: (LITERARY SOCIETY). GREGORIO, MARIA (ED.) - Le Società letterarie. Italia e Germania a confronto. Atti del Seminario Internazionale. Verona, 22-23 maggio 2009.
18872: GREGORY, J.L. - Paul en Veda.
250716: GRESHOFF, KEES - Foto. 11,1 x 8,1 cm.
259878: GRESHOFF, JAN - Keurdicht (1907-1927). Bloemlezing met inleiding door Jan de Vries.
201058: GRESHOFF SAMENST., J., VERHAEREN, EMILE, VOORWOORD - A la gloire de la Belgique. Anthologie de la littérature belge. Avec une lettre-préface de Émile Verhaeren / Les écrivains d'expression francaise.
100014: GRESHOFF, J. - Janus Bifrons. Een debat in sonnetten.
271409: GRESHOFF, J. - Handgeschreven brief aan 'Hooggeachte Mejuffrouw Ringeling' (1947) en enkele portretfoto's.
23612: GRESHOFF (SAMENSTELLING EN INLEIDING), J. - Het jaar der dichters 1914. Samengesteld door J. Greshoff.
256703: (KRIMPEN, J. VAN). GRESHOFF, J. - De ceder. Gedichten.
15879: (ROLAND HOLST, HENRIËTTE). GRESHOFF, J. - Over Henriëtte Roland Holst en bibliografie van haar werk, voor zoover bijeen gebracht op de tentoonstelling bij boekhandel D. Bolle te Rotterdam 22 Dec. 1934 - 12 Jan. 1935. (Met een omslagversiering door J. Franken Pzn.). (Met een inleiding door J. Greshoff).
266807: GREVINK, GEA - Moskwy plan goroda. (Plattegrond van Moskou).
248019: GRIMMELSHAUSEN, J.J.C. VON - Der abentheuerliche Simplicissimus. Der Roman des dreissigjährigen Krieges. Bearbeitet und eingeleitet von Hans W. Fischer. Mit vielen Zeichnungen von Hans Sauerbruch. (SIGNIERT von Sauerbruch und Fischer).
211021: WAT LEEFT EN GROEIT - Reclamefolder, uitgebracht omstreeks 1940.
254202: GROEN, CHARLOTTE - Walking the Holy Turtle.
261532: GROENENBOOM, J.J. - De Afbraak. Een nederlandse vertelling.
264209: GROENEVELT, ERNST - Intermezzo's. Verzen.
266279: GROENEVELT, ERNST - Langs velden en wegen. Verzen.
267999: GROENEWEGEN, H.Y. - Kanselwerk.
271958: (HÖCH, HANNAH). GROHMANN, WILL - Hannah Höch. Marlborough, London, January 1966. (Exhibition catalog).
271381: NOORDERBAD GRONINGEN - Noorderbad Groningen.
259506: GROOT, JAN H. DE - De blindengeleidehond.
272484: GROOT, L.W. DE - Verzoeking. Tooneelspel in een bedrijf voor 3 dames en 2 heeren.
271007: GROOT, HUGO DE - Bewijs van de ware godsdienst, met zijne overige Nederduitsche gedichten, uitgegeven door Jeronimo de Vries.
259948: (VOS, ISAAC). GROOT-LEMMENS, M.A.W.B. DE - Isaac Vos. Pekelharing in de kist. (Scriptie).
25027: GROOT, JAN H. DE - Het beest thuis. (Met illustraties door Lex Metz).
21878: GROOT, JACOB - Elkander.
14231: GROOT, JAN H. DE - 'Bij een dubbel afscheid'. Spel van taferelen ter gelegenheid van het afscheid van Ir Th.S.G.J.M. van Schaik, president-directeur van de Algemene Kunstzijde Unie N.V., en Jhr J.M. van den Bosch, directeur van de Algemene Kunstzijde Unie N.V. (Typografie en illustraties van Hendrik Valk).
273122: GROOT, JAN H. DE - Ontmoeting met Jacob van Lennep.
253311: GROOT, JAN H. DE - Kaleidoscopisch. Een selectie uit de verzamelde verzen 1920-1980.
253144: GROOT, JAN H. DE - Handgeschreven brief aan 'Zeer geachte heer [Max] Schuchart'.
273174: GROSZ, GEORG - Lied.
266997: GROTIUS, H. - Quelques lettres concernant la première édition du De iure belli ac pacis de Hugo Grotius (Paris 1625).
250555: GRUNBERG, ARNON - Francesca Vongole, But you are also very attractive when you are dead.
250556: GRUNBERG, ARNON - Kleine expositie van fraai gedrukt werk van Arnon Grunberg.
265180: GRUNBERG, ARNON - Ze stond daar verdomme mooi de stralende hoer C. te wezen.
265223: GRUNBERG, ARNON - Kleine expositie van fraai gedrukt werk van Arnon Grunberg.
265231: GRUNBERG, ARNON - The Jewish Messiah. A novel. Translated from the Dutch by Sam Garrett. (Uncorrected advance proofs).
265434: GRUNBERG, ARNON - Geweigerde liefde.
265466: GRUNBERG, ARNON - Kamermeisjes en soldaten. Arnon Grunberg onder de mensen.
259900: GRUNBERG, ARNON - Kutgedicht. Aan de eenzame ambitieuze Hoer C.
258917: GRUNBERG, ARNON - Het nieuwe hart slaat niet aan. The new heart did not start ticking.
252792: GRUNBERG, ARNON - Feest voor de lijmsnuive[r]tjes.
265465: GRUNBERG, ARNON - Grunbergs Wonderzalf.
265014: GRUNBERG, ARNON - Pet jednohubek. Preložila Veronika Havlíková.
259894: GRUNBERG, ARNON - Welcome Book Presentation Dinner for Whore C. July 2nd 1998, 21.00 Hours. (Met twee illustraties door Roland Topor).
259897: GRUNBERG, ARNON - Dronken.
259898: GRUNBERG, ARNON - Dronken.
31490: "GRUNBERG, ARNON" (ALS:) MAREK VAN DER JAGT - Aqua hærens.
259905: GRUNBERG, ARNON - Klotegedicht. Aan de eenzame ambitieuze Hoer C. (Met een genummerde en gesigneerde prent van Grunberg, door hem met de hand ingekleurd).
256651: GRUTERUS, JANUS - Heroicae Musae.
269692: GUBBELS, KLAAS - Klaas Gubbels '85-'88. 22 afbeeldingen in kleur en een inleiding door Kees Broos. (Met originele tekening).
270988: (UYL, BOB DEN). GUBBELS, HEDY - Zes originele kleurenlitho's uit Zes Stijlvolle Maar Mislukte Limericks.
272415: GUBBELS, KLAAS, EN CHERRY DUYNS - Letters en cijfers. Houtdrukken en brieven.
24863: GUÉPIN, J.P. - De Leidse Fles in zestien portretten. (Met opdracht aan Ivan Sitniakowsky).
267543: GUÉRIN, DANIEL - Anarchismus und Marxismus. Vortrag, gehalten in New York am 6.November 1973.
257757: GUÉRIN, DANIEL - Typed list of his own books. With SIGNATURE on a little sheet and an envelope.
267542: GUÉRIN, DANIEL - Anarchism & Marxism.
268038: GUEVARA, ERNESTO CHE - La guerre de guérilla.
268039: GUEVARA, ERNESTO CHE - El Diario del Che en Bolivia. Prólogo de Fidel Castro.
268040: GUEVARA, ERNESTO CHE - Créer deux, trois... de nombreux Vietnam voilà le mot d’ordre devant la nouvelle menace d’agression impérialiste. Déclaration du Comité Central du parti communiste Cubain.
261533: GUIBERT, HERVÉ - L'image de soi, ou l'injonction de son beau moment? Seize photographies de Hans Georg Berger.
265503: (ROPS). GUICHES, GUSTAVE - La pudeur de Sodome. Frontispice gravé à l'eau-forte par Félicien Rops.
14944: (SLAUERHOFF (VERT.), J.). GÜIRALDES, RICARDO - Don Segundo Sombra. Uit het Spaansch vertaald door J. Slauerhoff en R. Schreuder. [Teekeningen van Alberto Güiraldes]. (Met een inleiding door J. Slauerhoff).
14943: (SLAUERHOFF (VERT.), J.). GÜIRALDES, RICARDO - Don Segundo Sombra. Uit het Spaansch vertaald door J. Slauerhoff en R. Schreuder. Teekeningen van Alberto Güiraldes. (Met een inleiding door J. Slauerhoff. Met een nawoord over de schrijver door S. [= Stols]).
265876: GULDEN WINCKEL, DEN - Den Gulden Winckel. Maandschrift voor de Boekenvrienden in Groot-Nederland. Onder leiding van F. Smit Kleine.
264927: (PREVENTING GENETIC DISORDERS). GÜTT, ARTHUR, ERNST RÜDIN & FALK RUTTKE - Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses vom 14. Juli 1933 mit Auszug aus dem Gesetz gegen gefährliche Gewohnheitsverbrecher und über Maßregeln der Sicherung und Besserung vom 24. Nov. 1933.
260322: (PÉGUY, CHARLES). GUYOT, CHARLY - Péguy pamphlétaire.
264513: (SLAUERHOFF (VERT.), J.). GUZMAN, MARTIN LUIS - In de schaduw van den leider. (Met illustraties van Leo Meter).
251777: (SLAUERHOFF (VERT.), J.). GUZMAN, MARTIN LUIS - In de schaduw van den leider. (Met illustraties van Leo Meter).
202472: GYP (= MME RIQUETTI DE MIRABEAU COMTESSE DE MARTEL DE JANVILLE) - Ohé! les dirigeants!
273303: NAZI-VERORDENING GEMEENTE DEN HAAG - Vergunning om een winkel in textielproducten van 26-31 juli 1943 wegens vacantie voor het publiek gesloten te houden.
273304: NAZI-VERORDENING GEMEENTE DEN HAAG - Ontruimingsbevel B.
270711: HAAK, KEN - Sleeping beauties. (Foto's van slapende mannen).
266111: HAAN, JACOB ISRAËL DE - 'Groote Ruiten [&] Advocaten-streek [&] Blindemannetje [&] Horloge Hollandsche ambachten. Fabriekskinderen [&] De gestolen bloemen [&] Hollandsche ambachten. De Diamantbewerkers [&] De gestolen bloemen II [&] Hollandsche ambachten. De glasblazers [&] De gestolen bloemen III [&] Boeven [&] Praatjes met plaatjes. Voor kleine kameraadjes [&] Hollandsche ambachten. Loodwerkers [&] Oogstlied [&] Verhuizen [&] Vervloekte liefdadigheid [&] Op een Meidag [&] Een lastig meisje [&] Hollandsche ambachten. De caissonini [&] Hollandsche ambachten. Fabrieksvrouw [&] Koppige bootsman [&] Hollandsche ambachten. Visschers [&] Fabrieksmeid [&] Revolutie [&] Revolutie-bloed [&] Brieven [&] Blinde partijgenoot'.
265757: HAAN, JACOB ISRAËL DE - Originele perskaart. 14,7 x 19,2 cm.
265942: HAAN, JACOB ISRAËL DE - Liederen.
261472: HAAN, JACOB ISRAËL DE - Rechtskundige significa en hare toepassing op de begrippen: "aansprakelijk, verantwoordelijk, toerekeningsvatbaar". Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de rechtswetenschap aan de Universiteit van Amsterdam.
263336: HAAN, JACOB ISRAËL DE - 'Deux histoires'.
254579: HAAN, JACOB ISRAËL DE - Pathologieën. De ondergangen van Johan van Vere de With. (Met Een woord vooraf van de auteur). (Met eene voorrede van Georges Eekhoud).
255201: HAAN, JACOB ISRAËL DE - Haarlem.
265750: HAAN, JACOB ISRAËL DE - Originele zwart-witfoto. 8,7 x 5,7 cm.
265752: HAAN, JACOB ISRAËL DE - Originele zwart-witfoto. 12,1 x 8,9 cm.
265753: HAAN, JACOB ISRAËL DE - Originele zwart-witfoto. 9,3 x 6,2 cm.
265755: HAAN, JACOB ISRAËL DE - Originele zwart-witfoto. 9,3 x 14,3 cm.
265903: HAAN, JACOB ISRAËL DE - Het Joodsche lied.
265830: HAAN, JACOB ISRAËL DE - Originele zwart-witfoto. 15,5 x 20,0 cm.
265909: HAAN, JACOB ISRAËL DE - Pathologieën. De ondergangen van Johan van Vere de With. (Met Een woord vooraf van de auteur). (Met eene voorrede van Georges Eekhoud).
265914: HAAN, JACOB ISRAËL DE - Joodsch Heldenlied. Overdruk uit het Augustus-nummer van De Beweging, 1917.
267904: HAAN, JACOB ISRAËL DE - In Russische gevangenissen.
7979: HAAN, JACOB ISRAËL DE - Een nieuw Carthago.
265751: HAAN, JACOB ISRAËL DE - Originele zwart-witfoto. 16,8 x 11,0 cm.
271073: (JOYCE, JAMES). HAAN, JACQUES DEN - James Joyce.
266038: HAAN, JACOB ISRAËL DE - 'Fijne Fragmenten'.
266059: HAAN, JACOB ISRAËL DE - 'Hollandsche ambachten. De caissonini [&] Hollandsche ambachten. Fabrieksvrouw [&] Koppige bootsman [&] Hollandsche ambachten. Visschers [&] Fabrieksmeid [&] Revolutie [&] Revolutie-bloed [&] Brieven [&] Blinde partijgenoot'.
8499: HAAN, JACOB ISRAËL DE - Besliste volzinnen.
269074: HAAN, JACOB ISRAËL DE - Een dag van regen. Een letterproef voor Cox en Frits.
266032: HAAN, JACOB ISRAËL DE - 'Regenende Morgen [&] Herfst'.
265915: HAAN, JACOB ISRAËL DE - Op den Bloemendag van het Joodsch-Nationaal Fonds. Overdruk uit het Juni-nummer van De Beweging, 1916.
252397: HAAN, JACOB ISRAËL DE - Rechtskundige significa en hare toepassing op de begrippen: "aansprakelijk, verantwoordelijk, toerekingsvatbaar". Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de rechtswetenschap aan de Universiteit van Amsterdam.
251809: HAAN, JACOB ISRAËL DE (ALS:) JACOB DE HAAN - Pijpelijntjes. (1e druk).
16777: HAAN, JACOB ISRAËL DE - Een nieuw Carthago.
251462: HAAN, JACOB ISRAËL DE - 'Meerenberg'.
251352: HAAN, JACOB ISRAËL DE - Het Joodsche lied.
21506: HAAN, JACOB ISRAËL DE - De Grote Nederlandse Letterproef. Zestig prozafragmenten van Jacob Israël de Haan. Samengesteld door Marijke Stapert-Eggen en gedrukt door leden van Drukwerk in de Marge.
273357: HAAN, JACOB ISRAËL DE - Wezen en taak der rechtskundige significa. Openbare les uitgesproken bij den aanvang zijner lessen als privaatdocent in de rechtskundige significa aan de Hoogeschool van Amsterdam, op dinsdag 31 October 1916.
266035: HAAN, JACOB ISRAËL DE - 'Fijne Fragmenten'.
252987: HAAN, JACOB ISRAËL DE - Pathologieën. De ondergangen van Johan van Vere de With. (Met Een woord vooraf van de auteur). (Met eene voorrede van Georges Eekhoud).
265386: HAAN, JACOB ISRAËL DE - Kanalje.
263070: HAAN, JACOB ISRAËL DE - Rechtskundige significa en hare toepassing op de begrippen: "aansprakelijk, verantwoordelijk, toerekeningsvatbaar". Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de rechtswetenschap aan de Universiteit van Amsterdam.
265758: HAAN, JACOB ISRAËL DE - Twee originele knipsels. In envelop met opschrift 'afscheid Jacob Israel de Haan'. 13,0 x 18,7 cm.
265944: HAAN, JACOB ISRAËL DE - Libertijnsche liederen.
265943: HAAN, JACOB ISRAËL DE - Libertijnsche liederen.
271976: HAAN, JACQUES DEN - Bevindelijk reisboek. (Luxe-exemplaar met opdracht).
256440: HAAN, JACOB ISRAËL DE - Vriendschap.
265916: HAAN, JACOB ISRAËL DE - Tijdzangen. Overdruk uit het September-nummer van De Beweging, 1915.
263499: (GROENEVELT, ERNST). HAAN, JACOB ISRAËL DE - Verzamelde Gedichten. Deel II. (Bezorgd door K. Lekkerkerker).
265314: HAAN, JACOB ISRAËL DE - Pathologieën. De ondergangen van Johan van Vere de With. (Met Een woord vooraf van de auteur). (Met eene voorrede van Georges Eekhoud).
265312: HAAN, JACOB ISRAËL DE - Pathologieën. De ondergangen van Johan van Vere de With. (Met Een woord vooraf van de auteur). (Met eene voorrede van Georges Eekhoud).
266045: HAAN, JACOB ISRAËL DE - Twee Fijne Fragmenten.
266026: HAAN, JACOB ISRAËL DE (ALS:) ROB. ROBERTS - 'Sonnetten [&] Koningsverzen'.
268240: HAAN, JACOB ISRAËL DE (ALS:) JACOB DE HAAN - Pijpelijntjes. (Het leven van Cor Koning en Felix Deelman).
262824: HAAN, JACOB ISRAËL DE - Verzamelde gedichten. (Prospectus).
266036: HAAN, JACOB ISRAËL DE - 'Zwervers-Schetsjes (uit het dagboek van eenen zwerver)'.
266037: HAAN, JACOB ISRAËL DE - 'Stad'.
267248: HAAN, JACOB ISRAËL DE - Originele zwart-witfoto. 13,6 x 8,5 cm.
265984: HAAN, JACOB ISRAËL DE - Liederen.
21279: HAAN, JACOB ISRAËL DE - De bloemen en de brief. (Met twee originele etsen van Peter Yvon de Vries).
252395: HAAN, JACOB ISRAËL DE - Handgeschreven brief aan 'Zeer geachte Heer [Victor] Van Vriesland'.
22323: HAAN, JACOB ISRAËL DE - Engelsch aardewerk.
31460: HAAN, JACOB ISRAËL DE - Herfst.
17437: HAAN, JACOB ISRAËL DE - Het Joodsche lied.
267906: HAAN, JACOB ISRAËL DE - Verzamelde gedichten. (Bezorgd door K. Lekkerkerker).
265950: HAAN, JACOB ISRAËL DE - Brieven aan een jongen. Een kleine correspondentie van Jacob Israël de Haan. Uitgegeven en ingeleid door Arnold Saalborn.
251355: HAAN, JACOB ISRAËL DE - Rechtskundige significa en hare toepassing op de begrippen: "aansprakelijk, verantwoordelijk, toerekingsvatbaar". Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de rechtswetenschap aan de Universiteit van Amsterdam.
266057: HAAN, JACOB ISRAËL DE - 'Kleine Beschrijvingen [&] Nerveuze Vertellingen [&] De Lijster [&] Macht en Recht'.
10593: HAAN, JACQUES DEN - Onderweg. Vallen en opstaan in de cultuurgeschiedenis.
265906: HAAN, JACOB ISRAËL DE - Rechtskundige significa en hare toepassing op de begrippen: "aansprakelijk, verantwoordelijk, toerekingsvatbaar". Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de rechtswetenschap aan de Universiteit van Amsterdam.
252398: HAAN, JACOB ISRAËL DE - Rechtskundige significa en hare toepassing op de begrippen: "aansprakelijk, verantwoordelijk, toerekeningsvatbaar". Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de rechtswetenschap aan de Universiteit van Amsterdam.
9432: HAAN, JACOB ISRAËL DE - Het Joodsche lied.
271072: HAAN, JACQUES DEN - Een leven als een oordeel.
264681: HAAN, JACOB ISRAËL DE - Jerusalem. (Met opdracht van Johanna de Haan-van Maarseveen).
255698: (CARMIGGELT, S.). HAANSTRA, J. - 'Thema' (A-kant) en 'Park' (B-kant) uit Vroeger kon je lachen, een film rondom S. Carmiggelt van Bert Haanstra.
256585: HAAR, H.P. TER - Het contract.
256559: HAAS, S. DE - Kometenvrees. Klucht in één bedrijf.
267387: HAASSE, HELLA - (Prozafragment).
267374: HAASSE, HELLA - 'Pantanissa-klooster, Mistra'.
271823: HAASSE, HELLA S. - De scharlaken stad. Roman. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht van de auteur).
260541: HAASSE, HELLA S. - De scharlaken stad. Roman.
261148: (BOEKENWEEK 1994). HAASSE, HELLA S. - (Affiche).
261149: (BOEKENWEEK 1994). HAASSE, HELLA S. - (Affiche).
261150: (BOEKENWEEK 1994). HAASSE, HELLA S. - (Affiche).
272113: HAASSE, HELLA - The scarlet city. Translated by Peter King. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht aan Greg Gatenby).
260766: HAASSE, HELLA S. - Cider voor arme mensen.
260620: HAASSE, HELLA - Y ffynhonnell gudd. Troswyd o'r Iseldireg gan Elin Garlick.
261143: HAASSE, HELLA - Een handvol achtergrond 'Parang Sawat'. Autobiografische teksten.
261158: HAASSE, HELLA S. - Gedrukte dankbetuiging, 'Presented to Hella Hasse (sic!) on the occasion of the 1989 Wang International Festival of Authors' in Toronto, gesigneerd door Art Eggleton, destijds burgemeester van Toronto.
260538: HAASSE, HELLA S. - De Meester van de Neerdaling. (Blanco dummy).
260539: HAASSE, HELLA S. - Een nieuwer testament. (Blanco dummy).
272482: HAEBLER, KONRAD - Handbuch der Inkunabelkunde.
273325: HAFIS - Hafis. Eine Sammlung persischer Gedichte. Nebst poetischen Zugaben aus verschiedenen Ländern und Völkern. Übertragen von G.Fr. Däumer.
19944: HAFKAMP E.A. (RED.), HANS - Pijlen van naamloze liefde. Pioniers van de homo-emancipatie.
268029: HAHN, RONALD M. - Ein Dutzend H-Bomben - Stories.
271013: HAIGHTON, DR. ALFRED A. - Successie. Roman. (Bijzonder exemplaar in rijkverguld heelleer, met opdracht).
270296: HAILEY, ARTHUR - Original photo, signed in orange felt-tip pen.
270510: HALCYON - Halcyon. Driemaandelijksch Tijdschrift voor Boek- Druk- en Prentkunst. No. 11-12 (Autumn-Winter 1942).
270509: HALCYON - Halcyon. Driemaandelijksch Tijdschrift voor Boek- Druk- en Prentkunst. No. 11-12 (Autumn-Winter 1942).
270507: HALCYON - Halcyon. Driemaandelijksch Tijdschrift voor Boek- Druk- en Prentkunst. No. 2 (Summer 1940).
270508: HALCYON - Halcyon. Driemaandelijksch Tijdschrift voor Boek- Druk- en Prentkunst. No. 3-4 (Autumn-Winter 1940).
272698: (KRIMPEN, J. VAN). HALCYON - Everyman. A Dutch Morality Play of the Xvth Century translated into English.
202457: (KRIMPEN, J. VAN). HALCYON - Everyman. A Dutch Morality Play of the Xvth Century translated into English.
271162: HALE, EDWARD EVERETT - The Man Without a Country. With an Introduction by Carl Van Doren and Illustrations by Edward A. Wilson.
258363: HALL, RADCLYFFE - De bron van eenzaamheid. Nederlandse vertaling van Hugo Martin.
257267: HALL, RADCLYFFE - De bron van eenzaamheid. Vertaald door Bep Zody.
252305: (STOLS, A.A.M.). HALLEN, OSKAR VAN DER - Niemandsland. Roman.
273175: HAMELEERS, JO - Over de kunsten. (Met een originele, genummerde en gesigneerde zeefdruk door Adri de Fluiter).
273172: HAMELINK, JACQUES - Bloeiend magnoliaboompje.
22561: HAMELINK, JACQUES - Het wandelende woud. (Met acht twee-kleuren litho's van Jan Kuiper).
270155: HAMELINK, JACQUES - Herinnering aan het verdwenen licht. (Uit de bibliotheek van Joost Zwagerman).
273364: HAMELINK, JACQUES - Nieuws uit de tunnel.
252614: HAMERSTER, A.J. - Hollandsche verzen.
263185: HAMMACHER, A.M. - Het leven bloeit op de ruïnes. (Charley TOOROP & Henk CHABOT).
272540: HAMSUN, KNUT - La Faim. Traduit du texte définitif par Georges Sautreau. Préface d'Octave Mirbeau. Dessins de Paul Bour.
270159: HANDKE, PETER - Het einde van het flaneren. Vertaald door Hans Hom. (Uit de bibliotheek van Joost Zwagerman).
271228: (VOETBAL). HANEGEM, WILLEM VAN - Gesigneerde foto in lijstje.
201196: HANKES DRIELSMA-DE KRABBÉ, M. - Homo Duplex. Légende d'un coeur perdu en quatre actes et un épilogue. Orné d'une lithographie en couleurs de Robert Bonfils.
257148: (JOYCE, JAMES). HANLEY, JAMES - Le Tourbillon. Roman. Drift traduit de l'Anglais par Jean Périer.
253806: (OBELISK PRESS). HANLEY, JAMES - Boy.
263463: HANLO, JAN - Drie gedichten van - in Hebreeuwse vertaling van Saul van Messel.
263464: HANLO, JAN - De Klopgeest 14. Jrg. 4, afl. 14 (december 1969).
267849: HANOU, ANDRÉ - Janus en Leiden (1787).
263319: (MONTESQUIOU, ROBERT DE). HARDING, JOHN W. - La porte du baiser. Traduit de l'anglais par Frédéric Boutet. Préface du Cte Robert de Montesquiou.
270632: (TOERISME). HARKER, A. - Besucht die Nordseebäder in Holland!
204550: HARLAND, HENRY - My Friend Prospero. A Novel.
252260: HARMSEN, BAS - Dienstweigeren??
269368: HARMSEN VAN DER BEEK, E.M. TEN - Koffers vol goede vooruitzichten! (Hotel Hamdorff en Hotel Gooiland te Hilversum).
22172: HARRIS, ELLA ISABEL - Great is the fame and beauty of the bird (...). (Met een illustratie door Rob Cox).
271249: HARRISON, GEORGE - Piggies.
269558: HART, MAARTEN 'T - 'Als kind dacht ik altijd (...)'.
269559: HART, MAARTEN 'T - 'Het klonk alsof Bach en Haydn voor één keer samen hadden gewerkt (...)'.
30132: HART, MAARTEN 'T - Ichthus. (Met uitklapbare tekeningen van Robbie Cornelissen).
254645: HART E.A., MAARTEN 'T - Avondretour Utrecht 20 april 1978. Gedichten van Arie van den Berg, Chr.J. van Geel, Nol Gregoor, Maarten 't Hart, Wouter Kotte (en) J.W. Oerlemans. Uitgegeven ter gelegenheid van een poëzie-avond van Salix Alba.
256471: HART, MAARTEN 'T - De vrouw bestaat niet.
265110: HART, FRANCES NOYES - Moordzaak Mimi Bellamy. Uit het Amerikaans vertaald door J.A. Rietbergen.
267765: HART, MAARTEN 'T; SONTROP, THEO; LOO, TESSA DE - Originele zwart-witfoto. 21,0 x 29,8 cm.
269143: HARTING, PIETER - De ridders van het Witte Kruis. Een woord aan het Jonge Nederland. Door Een oud-student.
259443: HARTLEBEN, A. - Kleiner Volks-Atlas. 24 Hauptkarten und 29 Nebenkarten auf 41 Kartenseiten. Ergänzender Text von Hans Mayerhofer. Zweite neu bearbeitete Auflage.
20822: (ALBERTS, JOH. C.P.) HARTOG (SAMENSTELLING), JAN DE - Feestelijke ondergang. Leven en werk van Johan C.P. Alberts.
8906: (SAVORNIN LOHMAN, ANNA DE). HARTOG, HENRI - Een eigenwijs schrijfster (Anna de Savornin Lohman).
259580: HARTOG, JAN DE - Hollands glorie. Roman van de zeesleepvaart. (Luxe-uitgave met stofomslag).
203185: HARTOG, HENRI - Een Eigenwijs Schrijfster (Anna de Savornin Lohman). Letterkundige Vlugschriften I
25880: HARTOG, JAN DE - Hollands glorie. Roman van de zeesleepvaart.
22303: HARTSEN, F.A. - Losse gedachten.
265083: HARTSEN, F.A. - Raadgevingen voor teringachtigen en voor hunne vrienden, ja, voor iedereen! Benevens eenige losse gedachten, en een stukje over eene nieuwe hypothese van Charles Darwin.
268907: HASETH, CAREL DE, EN J.M. CAPRICORNE - Bida na koló. Kleuren van leven. (Gedichten van De Haseth met illustraties van Capricorne).
271934: HASSAN, A. - A.B.C. Politik.
271415: HATTUM, JAC. VAN - Wak en water. Gedichten.
9955: HATTUM, JAC. VAN - Geest van vis.
24740: HATTUM, JAC. VAN - Zeven verhalen. (Met illustraties van Tom Eyzenbach).
273170: HATTUM, JAC. VAN - Schoonheid.
2969: HATTUM, JAC. VAN - De veertjes niet meegerekend.
250841: HATTUM, JAC. VAN - Dichters van deze tijd.
250828: HATTUM, JAC. VAN - De wolfsklauw. Verhalen.
268268: HATTUM, JAC. VAN - De wolfsklauw. Verhalen.
255589: HATTUM, JAC. VAN - Mannen en katten.
259922: HATTUM, JAC. VAN - De kleine danseres.
24081: HATTUM, JAC. VAN - Een zomer.
256875: HATTUM, JAC. VAN - Neerlands taal.
110069: HATTUM, JAC. VAN - Het blad.
273022: HATTUM, JAC. VAN - Nieuwe Sprookjes & Vertellingen.
24074: HATTUM, JAC. VAN - De wolfsklauw. Verhalen.
24075: HATTUM, JAC. VAN - Nieuwe Sprookjes & Vertellingen.
272481: (FILM). HAUPTMANN, GERHART - Atlantis. Groot dramatisch schouwspel naar den beroemden roman 'Atlantis'.
268042: HAUPTMANN, GERHART - Das Meerwunder. Eine unwahrscheinliche Geschichte. Mit achtzehn Zeichnungen von Alfred Kubin.
270172: HAUPTMANN, GERHART - Eigenhändiger Brief mit Unterschrift.
250802: HAUTMANS, PAUL - Beesten onder elkaar.
273491: HAVANK - Vier vreemde vrienden. Oorspronkelijke speurders-roman.
265827: HAVERSCHMIDT, F. - Familie en kennissen. (Met voorwoorden van de auteur en de uitgever).
14153: HAVERSCHMIDT, F., ALS: PIET PAALTJENS - Snikken en grimlachjes. Poëzie uit den studententijd van Piet Paaltjens.
262773: HAWKINS, ANTHONY HOPE - Autograph Note Signed (1896).
272401: HAZEU, WIM - Getypte brief aan 'Beste Willem' (Huijer).
270226: HEANEY, SEAMUS - Beowulf Translated by Seamus Heaney. An Illustrated Edition. Illustrations edited by John D. Niles.
269194: HEANEY, SEAMUS - Door into the Dark.
269797: HEANEY, SEAMUS - Field Work.
264394: (CAMPERT, REMCO). HEANEY, SEAMUS - Crediting Poetry.
269193: HEANEY, SEAMUS - Death of a Naturalist.
268501: (BIRD & BULL PRESS). HEANEY, HOWELL J., WITH HENRY MORRIS - Thirty Years of Bird & Bull. A Bibliography, 1958-1988.
252885: HECKSCHER, AUGUST - Memorial Day Address prepared for delivery at Fort Hill Cemetery Auburn.
271176: HEEMSKERK, MATTHIAS - Originele 'Handteekening van Matthias Heemskerk', geknipt uit een brief of acte, en geplakt op een handgeschreven verklaring (ca. 1860).
18999: HEEROMA, K. - Sonnetten.
252864: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER - Zjivot v edin den. Prevede ot niderlandski: Bagrelia Borisova.
26542: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER - Advocaat van de hanen.
272449: HEIJDEN, J. VAN DER - Batavia bij nacht. Realistische roman uit het nachtleven in Indië.
2594: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER - Brandend zand.
267025: HEIJE, J.P. - Naar ouden trant op nieuwe wijze. Vijf liederen voor eene zangstem met pianobegeleiding. Woorden van Dr. J.P. Heije. Muziek van Dr. E.D. Pijzel.
273319: HEIJE, JAN PIETER - Kleine bloemlezing uit de gedichten van dr. J.P. Heije.
271869: HEIJERMANS, HERMAN - Nummer tachtig. Dramatische fantasie in één bedrijf.
254450: HEIJERMANS, HERMAN - Joep's wonderlijke avonturen. (Opdrachtexemplaar).
268944: (ULSEN, HENK VAN). HEIJERMANS, HERMAN - (Fragment uit De wijze kater).
272507: (CRAMER, RIE). HEIJERMANS, IDA - Olof de vondeling.
251139: HEIJERMANS, HERMANN - Kettenglieder. Ein fröhliches Spiel am häuslichen Herd in vier Aufzügen. (Met gesigneerde opdracht).
270058: HEIJNE, BAS - Suez. (Met gesigneerde opdracht van de schrijver aan Joost Zwagerman).
270513: RAAMBILJETTEN LEGER DES HEILS - Twee geïllustreerde raambiljetten, eenzijdig bedrukt.
31488: HEINE, HEINRICH - Rothe Pantoffeln.
19502: HEINE, HEINRICH - Aus den Memoiren des Herrn von Schnabelewopski. (Met 8 houtgravures en een vignet van Lou Strik).
18444: (DE HEUVELPERS). HEINE, HEINRICH - Die Nordsee.
272527: HEINE, HEINRICH - Werke. 10 Bände. Ganzleder (blau).
22257: HEINE, HEINRICH - Der Dichter Firdusi. (Met twee illustraties in 'druksel').
250673: HEINEMANN - The Autumn Books of William Heinemann Ltd.
268699: HEININGEN, J.T. VAN - Originele, genummerde en gesigneerde ets van Gerrit Komrij.
255676: HELIKON. - Maandschrift voor poëzie.
271765: (STOBBAERTS, MARCEL). HELLENS, FRANZ - Le jeune homme Annibal. Frontispice gravé par Stobbaerts-Marcel.
271727: HELLENS, FRANZ - Documents secrets 1905-1931.
202581: HELLENS, FRANZ - L'Age Dur (1957-1960). (Inscribed).
253525: HELLINGA, WYTZE GERBENS - Vingt-trois trente-deux. Korte roman. (Met een toelichting door De Uitvreter en een typografische illustratie door Lonneke N.).
261338: HELLINGA, WYTZE GERBENS - Kopij en druk in de Nederlanden. Atlas bij de geschiedenis van de Nederlandse typografie. Met twee inleidende studies van Prof. Mr. H. de la Fontaine Verwey en Prof. Dr. G.W. Ovink.
14550: (SLAUERHOFF, J.). HELMAN, ALBERT - Herinneringen aan Slauerhoff.
7909: HELMAN, ALBERT - Wij en de litteratuur.
258703: HELMAN, ALBERT - Mijn aap schreit.
22596: HELMAN, ALBERT - Mijn aap schreit. (Met illustraties van Peter van Hugten).
273427: (REFRIGERATION). HELMAN, MAISON - Construction de Frigorifères - Caves à Bière - Chambres froides.
259986: HELMAN, ALBERT - Sebastiaan. Gesneden en gedrukt door Pieter Starreveld. (Met 2 originele linosneden in kleuren door Pieter Starreveld).
269674: HELSLOOT, KEES - Gedistichoneerde vruchten. Een alfabet.
264773: HEMMERECHTS, KRISTIEN - Maan. (Met een Aantekening door de auteur).
271243: (CLAUS, HUGO). HEMMINK, GERT JAN - Hugo Claus. Het grafische werk. Een eerste aanzet tot een oeuvrecatalogus. (Met een Vooraf door Hugo Claus en een Aantekening door Gert Jan Hemmink).
273195: (CLAUS, HUGO, EN REINHOUD). HEMMINK, GERT JAN - De samenwerking van Reinhoud en Hugo Claus.
267947: (CLAUS, HUGO, EN REINHOUD). HEMMINK, GERT JAN - De samenwerking van Reinhoud en Hugo Claus.
260647: (BELCAMPO). HENDSCHEL, ALBERT - Kind und Käuze. Skizzen.
10048: (NIJHOFF, M.). HENKELS, F.R.A. - De dichter kookt pap.
262153: HENKES, ROBBERT-JAN, EN ERIK BINDERVOET - Vertaliaans liedboek. (Met de cd).
253722: HENLEY, W.E. - Echoes of Life and Death. Forty-seven Lyrics.
250702: HENSEN, HERWIG - Oefeningen naar binnen.
257483: HENSEN, HERWIG - Oefeningen naar binnen.
4100: HERAKLEITOS - Fragmenten.
15802: HERBERGHS, LEO - Maastrichtse sonnetten. (Met pentekeningen van Han Jeliger).
205490: HERBERT, LORD GEO. - A Night in a Moorish Harem.
269971: HERIK - 5 jaar Zwarte Reeks. Bijzondere poëzie-jubileumuitgave. Opmerkelijke essays - vertaalde poëzie. Tentoonstelling.
13822: HERINGA, P.M. (ALS:) H.G. LIEBENTRAU - (Het/ is verwonderlijk...).
13409: HERINGA, P.M. (ALS:) H.G. LIEBENTRAU - Dernier morceau voor G.K.
12443: HERINGA, P.M. (ALS:) H.G. LIEBENTRAU - Vrijstaat.
12577: HERINGA, P.M. (ALS:) H.G. LIEBENTRAU - Fotomontage.
423: HERINGA, P.M. (ALS:) LEBERECHT - Leberecht's denkwerk. [Met een illustratie van Ger Kleis].
12572: HERINGA, P.M. (ALS:) H.G. LIEBENTRAU - A Settlement.
12929: HERINGA, P.M. (ALS:) LEBERECHT - Van Woustraat.
20932: HERINGA, P.M. (ALS:) LEBERECHT - A phoenix too infrequent. (Met een originele, genummerde en gesigneerde ets door Hans Abbing).
22314: HERINGA, P.M. (ALS:) H.G. LIEBENTRAU - Forecast.
22316: HERINGA, P.M. (ALS:) H.G. LIEBENTRAU - Ritirata.
250332: HERMANS, W.F. - (Vijf gedichten).
250206: HERMANS, W.F. - Nie mehr schlafen. Aus dem Niederländischen von Rosemarie Still.
27448: HERMANS, W.F. - Overgebleven Gedichten.
20030: HERMANS, W.F. - 'Leeuw in interieur'.
269279: HERMANS, W.F. - 'Schrijfmachines - capita selecta'.
273223: HERMANS, W.F. - Homme's hoest. (Met opdracht).
263785: HERMANS, W.F. - Originele zwart-witfoto. 6,3 x 8,7 cm.
265603: HERMANS, W.F. (ALS:) SITA VAN DE WISSEL - Beertje Bombazijn. (Met een 'woordje vooraf' door Dick Hosselaar [= W.F. Hermans]). (Archiefexemplaar met 11 van de 12 bladen).
9281: HERMANS, W.F. - Machines in bikini.
261656: HERMANS, W.F. - Originele zwart-witfoto van W.F. Hermans door Klaas Koppe. 24,0 x 30,5 cm (beeldformaat 18,7 x 27,8 cm).
261655: HERMANS, W.F. - Originele zwart-witfoto van W.F. Hermans door Klaas Koppe. 24,0 x 30,5 cm (beeldformaat 18,7 x 27,8 cm).
261654: HERMANS, W.F. - Originele zwart-witfoto van W.F. Hermans door Klaas Koppe. 30,5 x 24,0 cm (beeldformaat 27,8 x 18,7 cm).
270433: HERMANS, W.F. - Het behouden huis.
250805: HERMANS, W.F. - Erosie.
267397: HERMANS, W.F. - Getypte brief aan 'Zeer geachte Heer [Nol] Gregoor'.
260443: HERMANS, W.F. - Getypte, geadresseerde envelop.
267005: HERMANS, W.F. - De zegelring.
269274: HERMANS, W.F. - 'Schrijfmachines - capita selecta'.
269278: HERMANS, W.F. - 'Schrijfmachines - capita selecta'.
266890: HERMANS, W.F. - Mandarijnen op zwavelzuur. (En:) Mandarijnen op zwavelzuur. Supplement.
252163: HERMANS, W.F. - Fenomenologie van de pin-up girl.
269052: HERMANS, W.F. - 'Horror Coeli'.
261653: HERMANS, W.F. - Originele zwart-witfoto door Klaas Koppe. 30,5 x 24,0 cm (beeldformaat 27,8 x 18,7 cm).
6423: HERMANS, W.F. - Houten leeuwen en leeuwen van goud.
267165: HERMANS, W.F. - Periander.
265124: HERMANS, W.F. - Paranoia.
250056: HERMANS, W.F. - Herinneringen van een engelbewaarder. De wolk van niet weten.
263786: HERMANS, W.F. - Originele zwart-witfoto. 5,9 x 8,3 cm.
267384: HERMANS, W.F. - Cascaden en riolen. (Luxe-exemplaar, gesigneerd).
267487: HERMANS, L.M. - De eerwaarde vaders Anarchisten, van de orde van Sint Domela in vijftig sonnetten bezongen.
260428: HERMANS, L.M. - In Abraham's schoot. Koalitie-gedichten uit het politieke Kanaän. Met 110 afbeeldingen van Alb. Hahn.
251881: L'HERMITE, ROBERT - Au pied du mur. Dessins de Pierre Lefol. Préface de André Meunier.
264441: (SLAUERHOFF (VERT.), J.). HERNANDEZ MIR, GUILLERMO - De hof der oranjeboomen (El patio de las naranjas). Uit het Spaansch door J. Slauerhoff en R. Schreuder.
264442: (SLAUERHOFF (VERT.), J.). HERNANDEZ MIR, GUILLERMO - De hof der oranjeboomen (El patio de las naranjas). Uit het Spaansch door J. Slauerhoff en R. Schreuder.
264444: (SLAUERHOFF (VERT.), J.). HERNANDEZ MIR, GUILLERMO - De hof der oranjeboomen (El patio de las naranjas). Uit het Spaansch door J. Slauerhoff en R. Schreuder.
14696: (SLAUERHOFF (VERT.), J.). HERNANDEZ MIR, GUILLERMO - De hof der oranjeboomen (El patio de las naranjas). Uit het Spaansch door J. Slauerhoff en R. Schreuder.
267140: HERON, ALASTAIR - Towards a Quaker View of Sex. An essay by a group of Friends.
203858: HERRICK, ALBERT B., & EDWARD C. BOYNTON - American Electric Railway Practice.
252241: HERRICK, ROBERT - Two typescript letters to Saul K. Padover about Upton Sinclair, signed, dated '30 Dec. 27' and '7 January 1928'.
268829: HERRLIGKOFFER, KARL BOR. - Geschlechtliche Aufklärung. Die erste Geschlechtssünde. 2 Briefe eines Arztes an seinen Sohn. (Inscribed by the author)
265733: HERRMAN, FRANS - Sandwichman. Gedichten.
264801: HERTMANS, STEFAN - Vuurwerk zei ze.
264799: HERTMANS, STEFAN - Kaneelvingers. Gedichten.
264802: HERTMANS, STEFAN - Als op de eerste dag. Roman in verhalen.
273295: HERTOG, ARY DEN / SIJTHOFF - Twee reclamebiljetten voor romans van Ary den Hertog: Machtig Holland & Vrouwen naar Jacatra.
272114: HERZBERG, JUDITH - Zeepost. (Gesigneerd met opdracht aan Greg Gatenby).
272115: HERZBERG (VERTALING), JUDITH - Wie schoot Roodbaardje Pik? Tekeningen van Peter Vos. Vertaling Judith Herzberg. (Gesigneerd met opdracht van Judith Herzberg aan Greg Gatenby).
1139: HERZBERG, JUDITH - Naar bed naar bed.
271371: HERZOG, WILHELM (HRSG.), HEINRICH & THOMAS MANN, FRANK WEDEKIND, FRANZ WERFEL U.A. - Das Forum. I. Jahr, Heft 1 & 2 (April und Mai 1914).
263633: HESSE, HERMANN - Der Dichter. (Met twee etsen van Ludmila Jirincova).
30087: HESSE, HERMANN - Flötentraum. (Met twee kopergravures door Cyril Bouda).
259864: HESSE, RAYMOND. (HÉMARD, JOSEPH) - Fleurs de France. Fables et esquisses. Eaux-fortes originales de Joseph Hémard.
265031: HESSE, HERMANN - Sieben Gedichte. (Selected, introduced and translated into Dutch by Jos van Waterschoot. Bilingual edition).
271411: HEUS, PIET - Collectie van twee handschriften en twee typoscripten.
250166: HEUSDE, PH.W. VAN - De school van Polybius of Geschiedkunde voor de negentiende eeuw. (Bewijsexemplaar).
267249: (PHILOSOPHY). HEUSDE, PHILIP WILLEM VAN - De school van Polybius of Geschiedkunde voor de negentiende eeuw. (Complimentary Copy).
270493: HEUVEL, JOAN VAN DEN (=MAARTEN MAARTENS) - Gedichten.
205825: HEY, WILHELM - Funfzig Fabeln für Kinder. In Bildern gezeichnet von Otto Speckter. Nebst einem ernsthaften Anhange.
205826: HEY, WILHELM - Noch Funfzig Fabeln für Kinder. In Bildern, gezeichnet von Otto Speckter. Nebst einem ernsthaften Anhange.
206041: HEYMANN, ROBERT - Sexuelle Hörigkeit. Eine Sittengeschichte der Erotomanie. Band I. Der masochistische Mann.
270687: HEYMANS, G., PANNENBORG, W.A. - Handgeschriebener Brief (4 S.) an W.A. Pannenborg. Mit einer großen Sammlung von Heymans-Artikeln über psychologische Themen 1902-1921 - meist auf Deutsch.
20199: (KLOOS, WILLEM). HEYTING, AUGUST - Willem Kloos in de lijst van zijn tijd.
256193: HEYTZE, INGMAR - Heden geen gedicht. (Met als frontispice een originele zwart-witfoto van de dichter aan het begin van zijn overigens mislukte carrière als profvoetballer).
251331: HEYTZE, INGMAR - Heden geen gedicht. (Met als frontispice een originele zwart-witfoto van de dichter aan het begin van zijn overigens mislukte carrière als profvoetballer). (Luxe-exemplaar).
268417: (VOSKUIL, G.J.). HEYWARD, DU BOSE - Mamba's dochters. Vertaald door M. Kann-Jolles.
271357: HICHTUM, N. VAN - Afke's tiental. Geïllustreerd door C. Jetses.
268461: HIDDING, JAN - Vissen met vader. Met tekeningen van Joost Veerkamp.
263622: HILDEBRAND, A.D. - De geschiedenis van de appel.
272952: HILL, GEORGE FRANCIS - Catalogue of the Greek coins of Arabia, Mesopotamia and Persia (Nabataea, Arabia Provincia, S. Arabia, Mesopotamia, Babylonia, Assyria, Persia, Alexandrine Empire of the East, Persis, Elymais, Characene). With a Map and Fifty-Five Plates.
270563: HILL, OLIVER - The Garden of Adonis.
271221: HILLE-GAERTHÉ, C.M. VAN - Heilige Kerstnacht. (Met silhouetten).
251509: HILLENIUS, D. - Uit groeiende onwil om ooit nog ergens in veiligheid aan te komen. Gedichten.
261313: HILLENIUS, D. - 'De krab van Hermans'.
272307: HILLENIUS, D. - Sprekend een dier. (Gesigneerd met opdracht aan Thérèse Cornips).
268216: HILLENIUS, D. - De onrust bewaren.
255953: HILLENIUS, D. - 'De hagedis en de fazant'.
612: HILLENIUS, DICK - Keren van de wind.
260097: HIRAKAWA, NORITOSHI - Autograph Signed Card.
265572: HIRSCHFELD, MAGNUS - Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen mit besonderer Berücksichtigung der Homosexualität. Herausgegeben unter Mitwirkung namhafter Autoren im Namen des wissenschaftlich-humanitären Komitees. 1., 2. & 3. Jahrgang.
266762: HIRSCHFELD, MAGNUS - Künstliche Verjüngung. Künstliche Geschlechtsumwandlung. Die Entdeckung Prof. Steinachs und ihre Bedeutung. Volkstümlich dargestellt von Sanitätsrat Dr. Magnus Hirschfeld.
269183: (HERMAPHRODITES). HIRSCHFELD, MAGNUS - Sexualpathologie II. Sexuelle Zwischenstufen. Das männliche Weib under der weibliche Mann.
265840: HIRSCHFELD, MAGNUS - Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen mit besonderer Berücksichtigung der Homosexualität. Herausgegeben unter Mitwirkung namhafter Autoren im Namen des wissenschaftlich-humanitären Komitees. Vol. II.
266400: HIRSCHFELD, MAGNUS (ED.) - Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen. Auswahl aus den Jahrgängen 1899 - 1923. Neu ediert von Wolfgang Johann Schmidt.
273013: HIRSI ALI, AYAAN - Genesis.
269883: HOBBES, THOMAS - Of the Liberty of Subjects.
270399: HOCKNEY, DAVID - David Hockney. Paintings, prints and drawings 1960-1970.
204948: HODANN, MAX - Onanie. Weder Laster noch Krankheit
269226: HOEK, ROUKE VAN DER - Gedempt gejuich. Met een aquatint van Stijn Peeters.
263564: HOEK, ROUKE VAN DER - Het Sjoerdlied.
263539: HOEK, ROUKE VAN DER - Wespland.
269900: HOEKSEMA, DAAN - Netwerk-Teekenvoorbeelden.
270917: HOES, JOHNNY - Een lach en een traan.
268972: HOEVE, K. - Zuid-Afrikaansche avond. Verzen en proza van Afrikaansche schrijvers. Verzameld en ingeleid door: K. Hoeve. Nieuwe bundel.
22958: HOFDIJK, W.J. - Mamia.
257827: HOFFMANN, FRANZ - Die Sandgrube. Eine Erzählung für meine jungen Freunde. Mit vier Stahlstichen.
261564: (BINNENDIJK-PAAUW (VERT.), M.G.). HOFFMANN, E.TH - Mademoiselle de Scuderi. Vertelling uit het tijdperk van Lodewijk XIV. (Vertaald door Enny Binnendijk).
258030: (NIEUWENHUIS, THEO). HOFKER, JAN - Gedachten en Verbeeldingen. Met Inleiding van L. van Deyssel. (With an original etched portrait of the author by Willem Witsen).
267903: (NIEUWENHUIS, THEO). HOFKER, JAN - Gedachten en Verbeeldingen. Met Inleiding van L. van Deyssel. (With an original etched portrait of the author by Willem Witsen).
270052: HOFLAND, H.J.A. - Op zoek naar de pool. Het beste van H.J.A. Hofland. (Met gesigneerde opdracht van de schrijver aan Joost Zwagerman). (Samengesteld door Sjoerd de Jong en Baukje Brugman. Ingeleid door H. Brandt Corstius).
270566: HOFMAN, CHARLES / KOMRIJ, GERRIT - (Capriccio). Originele kleurenets. Proefdruk van het frontispice van Capriccio.
268830: HOFMANNSTAHL, HUGO VON - Buch der Freunde.
256725: HOFSTEDE DE GROOT, P. - Ary Scheffer. Met vier platen en het portret van Ary Scheffer.
260389: HOFSTRA, JAN WILLEM - De waaier. (Met een tekening en een initiaal door Emile Puettmann).
272223: HOFSTRA, J.W. - Engelen van mensen. Roman. (Gesigneerd met opdracht aan Gerard REVE).
272524: HÖLDERLIN, FRIEDRICH - Hoelderlin. Gedruckt von Hans-Joachim Burgert.
30546: HÖLDERLIN, FRIEDRICH - Vier gedichten met vertaling van Kester Freriks. (Met een linosnede van Mariette Brouwers).
263498: (HATTUM, JAC VAN). HÖLDERLIN, FRIEDRICH - Hölderlins Werke.
272211: HÖLDERLIN, FRIEDRICH - Der Winter. (Met een vertaling door J.C. Ebbinge Wubben).
257487: HOLLANDSCHE REVUE, DE - Na één jaar. (Prospectus).
273009: HOLLINGHURST, ALAN - The Folding Star. (Signed).
272353: HOLSBERGEN, J.W. - Drie originele zwartwitfoto's, gemaakt door zijn zoon Sjoerd J. Holsbergen.
253388: HOLSBERGEN, J.W. - Dat is 'de clio' mijnheer.
271055: HOLTORF, HANS - Totentanz. Nach den Lübecker Drucken von 1463 und 1520 übertragen und eingerichtet.
264837: HOLVOET-HANSSEN, PETER - Lente.
264822: HOLVOET-HANSSEN, PETER - Spinalonga. 44 gedichten. Met pentekeningen van Noëlla Elpers.
264824: HOLVOET-HANSSEN, PETER - Santander. Ontboezemingen in het vossenvel. Gedichten.
264825: HOLVOET-HANSSEN, PETER - Strombolicchio. Uit de smidse van Vulcanus.
264826: HOLVOET-HANSSEN, PETER - De reis naar Inframundo. Met een woord vooraf van Noëlla Elpers.
205079: HOMERUS, VERTAALD DOOR DIERICK VOLCKERTSZ. COORNHERT - De dolinge van Ulysse. Homerus' Odysseia I-XVIII in Nederlandse verzen.
260312: (KRIMPEN, JAN VAN). HOMERUS - Batrachomyomachia.
22597: HOMERUS - Homerische hymnen. (met een vertaling door Toon van Wolferen en een litho van Emo Verkerk).
259468: HOMERUS - Six hymns of Homer. The English Translation by Percy Bysshe Shelley facing the original Greek.
263787: (AVIATIEK). HONORÉ NABER, S.P. L' - A.E. Rambaldo. Luitenant ter Zee der Tweede Klasse. Baanbreker voor de luchtvaart in Nederland, in West- en Oost-Indië 1879-1911. Levenschets.
263966: HOOFT, P.C., E.A. - Lichtpuntjes. Tien vrolijke gedichten.
267830: HOOFT, P.C., HUYGENS, CONSTANTIJN, E.A. - De Schoncken-sonnetten. (Met een Toelichting van Kees Thomassen).
272859: HOOFT, P.C. - Galathea.
256830: HOOFT, P.C. - Reden Vande Waerdicheit der Poesie. (Bibliophile Van Krimpen edition).
271831: T'HOOFT, JOTIE - Junkieverdriet. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht van de auteur).
269651: HOOFT, P.C. - Wanneer de Vorst des lichts slaet aen de gulden tóómen. Het bestuur van de Stichting "Vrienden van het Muiderslot" heeft in 1970 besloten (...) op te nemen in het Culturele Genootschap De Muiderkring.
255582: HOOGENBEMT, ALBERT VAN - De stille man.
260849: HOOGLIED - Het Hooglied van Salomo. (Met 8 kopergravures van Fons Montens).
255162: HOOGSTRATEN, HARRY - Boxing days. Poems & visuals 1975-1979.
271768: HOOP JUNIOR'S ZOON, A. VAN DER - Nieuwe Daguerréotypieën.
269377: HOORN, PIETER LAURISZ. VAN - Geslacht Reeckening van Dirck Jonge Jan ende Commertje Jan Cocken Dogter. Ao 1602.
255727: HOORN, MIL VAN - Ruiterweelde
18889: HOORNIK, ED. - De overweg.
257586: HOORNIK, ED. - De vingerwijzing. Roman.
257587: HOORNIK, ED. - Thuiskomst.
257588: HOORNIK, ED. - De overlevende.
257996: HOORNIK, ED. - De vis gevolgd door In de vreemde.
252720: HOORNIK, ED. - Vijf gedichten. Mattheus. Geboorte. Requiem. De vis. De overweg.
252721: HOORNIK, ED. - Steenen.
252722: HOORNIK, ED. - De vis gevolgd door In de vreemde.
19495: HOORNIK, ED. - De vis. Met (9) prenten van Dick Elffers.
17841: HOORNIK, ED. - Tweespalt. (Met een portet van de dichter door A.C. Willink).
269894: HOORNIK, ED. - De overlevende. (Met opdracht).
269895: HOORNIK, ED. - De vingerwijzing. Roman. (Met opdracht).
269896: HOORNIK, ED. - De bezoeker. Toneelspel in drie bedrijven. (Met opdracht).
16670: HOORNIK, ED. - 'De nabestaande (I-III)'.
19835: HOORNIK, ED. - Na jaren. (Met 4 tekeningen [van Dick Elffers, die ook de typografie verzorgde]).
19837: HOORNIK, ED. - Mattheus. Een episch gedicht.
271819: HOORNIK, EDUARD - Dichterlijke diagnose. (Gesigneerd met opdracht aan Jac. van Hattum).
268310: HOPF, MAX - Der ewige Epimetheus. Spiel in einem Akt.
13766: HOPMAN, FRITS - Twee verhalen.
20295: HOPMAN, FRITS - De schoonheidsbacil.
269849: (BERGBAU). HOPPE, CARL - Förderkorb mit Fallbremse für bergmännische Seilfahrt. Auf Veranlassung des Königl. Preuß. Bergrathes und Bergwerks-Directors Herrn von Krenski auf Rosdzin im Jahre 1869 construirt und seitdem vielfach ausgefu¨hrt von C. Hoppe.
204143: HOPPENOT, HENRI - Continent Perdu.
251396: HORATIUS FLACCUS, QUINTUS - Lex Rex olim artifex.
266282: HORATIUS FLACCUS, QUINTUS - Quinti Horatii Flacci poemata. Cum commentariis Joh. Min-ellii. Praemisso Aldi Manutii de metris Horatianis tractatu, & adjuncto indice rerum ac verborum locupletissimo.
257752: HORST, GEORGE TER - Gesigneerde foto van de beeldhouwer leunend tegen een van zijn werken.
23279: (COUPERUS, LOUIS). HORST, HANS VAN DER - Louis Couperus' Zijlijnen. Versieringen uit zijn handschriften, in breder perspectief.
272281: (HERMANS, W.F.). HORSTINK, JAN - Hermans gelooid. Onderzoek naar de thema's en motieven in 'Overgebleven gedichten' van Willem Frederik Hermans in relatie tot zijn fictionele proza.
265612: HOTZ E.A., F.B. - September. Nieuw werk van J. Eijkelboom, Kester Freriks, F.B. Hotz, Doeschka Meijsing, Tom Pauka, Monika Sauwer, Willem van Toorn, Bob den Uyl, Leo Vroman en Leon de Winter.
263930: HOTZ, F.B. - Joop, Jan en meneer Ginsberg.
269552: HOTZ, F.B. - De vertegenwoordigers. Verhalen en beschouwingen.
265618: HOTZ, F.B. - De vertekening. Roman.
265617: HOTZ, F.B. - Proefspel en andere verhalen.
267744: HOTZ, F.B. - De voetnoot.
273089: (LANGENDIJK, PIETER). HOUBRAKEN, JACOB - 'Zie Langendijk, het puik der Dichtren aan het IJ'. Portretgravure.
251292: HOUWINK, ROEL - Handgeschreven brief aan 'Zeer geachte mej'.
268215: HOUWINK, ROEL - Maria.
261382: HOUWINK, ROEL, ALS H. VAN ELRO - Madonna in tenebris.
262844: (MIJNBOUW). HOVIG, P. - 's Lands mijnbedrijven.
205141: HUBBARD, ELBERT - Little Journeys to the homes of Eminent Artists. Vol. I.
273178: HUBRECHT, P.F. - De Grondwet. Met aanteekening der gelijksoortige bepalingen van vroegeren tijd bij elk artikel.
265038: HUCHEL, PETER - Gesprek met het zwijgen. Gedichten. Selectie en vertaling: Germain Droogenbroodt.
25017: HUFFEL, A.J. VAN - Nederlandsche schrijvers in vertaling. (Van Marcellus Emants tot Jan Eekhout). Proeve van een bibliographie (...). Met eene inleiding van Dr. L. Brummel.
261572: HUGHES, GEOFFREY - Grote portretfoto, gesigneerd.
205355: HUGHES, THOMAS - Autograph signature, dated 'London Febr 1880'.
256988: (EEKHOUD, GEORGES). HUGO, VICTOR - L'Art d'être grand-père. (SIGNED by Georges Eekhoud, Albert Giraud, Leopold Courouble, Max Sulzberger and 10 others).
269388: HUGO, DANIEL - Monnikewerk. (Met opdracht aan Ivan Sitniakowsky).
252768: (BEEK EN GEULLE). HUGO VAN ROSSEM, P.A. - Losse schakels. Gedichten.
252769: (BEEK EN GEULLE). HUGO VAN ROSSEM, P.A. - Harp-accoorden.
266912: HUGO, VICTOR, ET CAMILLE SAINT-SAËNS - Rêverie. Musique de C. Saint-Saëns.
266802: HUGO, VICTOR - A une fiancée. Musique de T. Valdury.
269584: HUGONIN, JAMES - Jouissance.
270647: HUGTEN, PETER VAN - (Zonder titel). 30 offsetlitho's. (Gedrukt in slechts 12 exemplaren).
265514: HUISMANS, SIPKE - Academie schets- en tekenbloc.
268904: HUISMANS, SIPKE - (Titelloze uitgave).
266424: HUIZINGA, LEONHARD, ALS HANDJE PLAK. TEKENINGEN ALFRED MAZURE - Wat straks? Handje Plak antwoordt Seyss Inquart op zijn rede van 3 januari 1945.
27590: HULZEN, GERARD VAN - Tweede boek Zwervers.
264721: HULZEN, GERARD VAN - Van de zelfkant der samenleving. De man uit de slop. (&) Maria van Dalen. (Met opdracht van de schrijver).
263902: HULZEN, GERARD VAN - Wrakke levens.
271048: HUMOR - Humoristisch album. 2e jaargang (1856).
204555: HUNT, PETER - Radio Control for Model Aircraft.
202148: (POWYS, T.F.). HUNTER, WILLIAM - The Novels and Stories of T.F. Powys.
265089: (CRIMINOLOGIE). HUNTING, H.C. (RED.) - Geheim register van ontslagen gevangenen. 1882-1886; 1887-1891; 1892-1896.
257220: HURET, JULES - En Allemagne. Berlin.
262772: HURST, FANNIE - Autograph Quote Signed (1959).
258943: HUSSEM, WILLEM - Steltlopen op zee.
264965: HUSSEM, WILLEM - Album met 39 ingeplakte, deels gesigneerde originele typoscripten van gedichten.
269806: HUSSEM, WILLEM - (24 gedichten vertaald door Greta Kilburn).
269431: HUSSEM, WILLEM - Acht gedichten.
271396: HUSSEM, WILLEM - De wind.
258953: HUSSEM, WILLEM - Het korte gedicht.
271687: HUWELIJKSPOËZIE - Groote Zangwedstrijd voor volledig koor, uit te voeren door alle Gasten, ter eere van het Bruidspaar.
271686: HUWELIJKSPOËZIE - Levensloop van Christiaan de Koning en Johanna Kropmans.
256579: HUYGENS, CONSTANTIJN - Over boeken.
202937: HUYGHENS, CONSTANTIJN, & MARIA TESSELSCHADE - Scheppen als bevrijding, Drie gedichten uit de zeventiende eeuw
272569: HUYSMANS, J.K. (SIEBELINK (VERT.), JAN) - De Bièvre. (Luxe-uitgave). Vertaald door Jan Siebelink. Met inleiding door Rein Bloem
205055: HUYSMANS, J.K. (SIEBELINK (VERT.), JAN) - De Bièvre. (Luxe-uitgave). Vertaald door Jan Siebelink. Met inleiding door Rein Bloem
269190: HUYSMANS, J.K. - En ménage. Illustrations de Em. Jodelet.
267867: HYDE, ROBERT WILSON - Guest Book. (Unused).
267099: HYDRAUDINE - Jubileumuitgave 25-jarig bestaan Hydraudyne Groep.
19493: HYMNEN - Hymnen uit den Bijbel. (Samengesteld door Chris Leeflang).
270913: (INCUNABLE). IAMBLICHUS - De mysteriis Aegyptiorum, Chaldaeorum, Assyriorum. (And other texts by a.o. Proclus, Porphyrius, Synesius, Psellus, Speusippus, Priscianus of Lydia, Alcinous, Pythagoras, Xenocrates and Marsilio Ficino. Edited and translations by Marsilio Ficino.).
271402: IBELS, H.-G. - Les Demi-Cabots. Le Café-Concert. Le Cirque. Les Forains. Dessins de H. G. Ibels.
264119: IBO, WIM - Handgeschreven brief aan 'Beste Gerda Leegsma'.
20906: ICKE, FRANS - Woordjes.
31792: IERSEL, CHARLES VAN - De roode lantaarn.
271078: IERSEL, CHARLES VAN - De heilige graal.
266690: PAMPHLET ABOUT KING JAMES II - Nieuwe tydingh uyt de lught.
266692: PAMPHLET ABOUT KING JAMES II - De onwettelyke getuygen, George Jeffreys Cancelier en Robert Grave van Sunderland, President van de geheyme Raad van Jacobus de II. Coning van Groot-Britanje, en Secretaris van Staat: Nevens andere getuygen tegens malkanderen, in hunne gegeven Attestatien, over de Geboorte van den genaamden prince van Wales. Geconfronteert en ongregrond bevonden.
255037: IMMERZEEL, JR., J. - Dum spiro spero. Twee gedichten voor Lizanne. Met een portret in fac simile.
268936: NEDERLANDSCH-INDIË - Een onderzoek naar den toestand van het Nederlandsch-Indische leger, uit een zedelijk oogpunt beschouwd, ter ernstige overweging aangeboden door de Vereeniging tot Bevordering der Zedelijkheid in de Nederlandsche Overzeesche Bezittingen en de Nederlandsche Vereeniging tegen de Prostitutie. Streng confidentieel.
268752: NEDERLANDSCH-INDIË - De Bussy's Atlas van Nederlandsch Oost-Indie¨ voor kantoor, school en huis. (2e druk).
268753: NEDERLANDSCH-INDIË - Atlas van tropisch Nederland. Uitgegeven door het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap in samenwerking met den Topografischen Dienst in Nederlandsch-Indië. (1e druk).
271604: AGRICULTURE WEST INDIES - Catalogus van de bibliotheek van het landbouwproefstation. Inspectie van den landbouw in West-Indië. Bulletin No. 12, April 1908.
270955: INDUSTRIESCHOOL - Programma bij het uitreiken van Medailles en Getuigschriften en het Ontslag aan leerlingen, die hun cursus hebben voleindigd aan de Industrieschool van de Maatschappij voor den Werkenden Stand op Donderdag 3 April 1879 in het lokaal De Vereeniging, Warmoesstraat (...).
270950: INDUSTRIESCHOOL - Programma bij het uitreiken van Medailles en Getuigschriften en het Ontslag aan leerlingen, die hun cursus hebben voleindigd aan de Industrieschool van de Maatschappij voor den Werkenden Stand op Donderdag 12 Mei 1881 in het lokaal Maison Stroucken (...).
270952: INDUSTRIESCHOOL - Programma bij het uitreiken van Medailles en Getuigschriften en het Ontslag aan leerlingen, die den driejarigen cursus hebben voleindigd aan de Industrieschool van de Maatschappij voor den Werkenden Stand op Donderdag 29 Januari 1885 in het gebouw der Maatschappij, Kloveniersburgwal No. 87 (...).
268379: (COUCY, CHATEAU DE). INGÉNIA - Ingenia Constructions de Précision. Chateau de Coucy (Aisne). Échelle: 3m/m par mètre.
269028: INNEMEE, P.N. - Innemee-behang. (Monsterboekje).
271374: (MOVABLE BOOKS). INTROVA - Introva Draaiboek. (Children's book with movable parts).
271255: (TOORIANS, LAURAN). OLD IRISH - Cétamon. ('Cétemain' or 'May Day' in Early Irish with Dutch translation).
19531: IRVING, WASHINGTON - The Legend of Sleepy Hollow.
263947: (OMAR KHAYYAM). IRWIN, WALLACE - The Rubáiyát of Omar Khayyam Junior. Translated from the original Bornese into English Verse by Wallace Irwin.
268831: (ZUKOR, ADOLPH). IRWIN, WILL - The House that Shadows Built. The Story of Adolph Zukor and His Circle. (Inscribed by Zukor).
267732: ISERLOHN - 2 Visitenkarten von Metallwarenfabrikanten in Iserlohn, Robert Potthoff und Gebrüder Kuhlmann (etwa 1850).
268193: ISHERWOOD, CHRISTOPHER - The Nowaks. (With six drawings and two vignettes, and typography, by Kurt Löb).
262546: (LEHMANN, LOUIS TH.). ISMA'ILI, KEMAL - Rubaiat. Translated by Martin Holme. Edited by W. Indenhaeck, Stadskanaal.
265898: (HAAN, JACOB ISRAËL DE). ISRAËL, EDDY-LEX - Jacob Israël de Haan. De dichter van Het Joodsche Lied.
255446: ISTRATI, PANAIT - De ondergang van het huis Thüringer. Vertaald door A.M. de Jong.
255421: ITALIAANDER, ROLF - Mein Fahrrad und ich. Ein frohes Wanderbuch.
265151: (INCUNABLE). SILIUS ITALICUS - Punica. Cum commentariis Petri Marsi.
267663: (JUVENALIS). IUVENALIS, D. IUNIUS, & AULUS PERSIUS FLACCUS - Satyrae. Cum annotat. Th. Farnabii.
270488: IWANOW, WSSEWOLOD (IVANOV, V.) - Panzerzug Nr. 14-69. Erzählung.
272429: (TURKISH COINAGE). IZMIRLIER, YILMAZ - Hamidogullari Beyligi Paralari. (Hamidid coinage, 14th century AD).
267749: JAARBEURS - Officieele catalogus van de Nederlandsche Jaarbeurs te Utrecht, 26 Febr.-10 Maart 1917.
267750: JAARBEURS - Die erste Niederländische Jahrmesse in Utrecht. 26 Februar - 10 März 1917.
256035: JAARSMA, D.TH. - Het gelukkig jaar.
272935: (HERMELIJN). "MR. JACKS", TECHN. DIR. FA. J. GREEVE & ZN. - Van 't vorstelijk hermelijn.
269021: JACKSON, NEVILLE - No End To The Way.
257433: JACOBSE, MUUS - Het offer des Heeren. (Met vijf illustraties en titelversiering gedrukt in twee tinten groen door Léon Holman).
202594: JADOT, ALAIN - Die englische Schweigeminute - petite messe basse en 73 mesures > in memoriam <. (1/99 copies, all signed by the author).
271378: ARBEITSZEUGNIS 19. JAHRHUNDERT - Gesindebuch von Anna Catharina Ritter aus Lenderscheid (1858-1865) und Dokumente von Valentin Wöll, ihr Ehemann.
272577: (VRIES, THEUN DE). JALOUX, EDMOND - Sur un air de Scarlatti. Illustrations gravées de J. Franken Pzn.
270784: JALOUX, EDMOND - L'éventail de crêpe.
265507: JAMES, GEORGE P.R. - The Commissioner, or, Travels and Adventures of a Gentleman. With twenty-eight illustrations on steel by Phiz.
261250: JAMES, P. - Souvenir... Roman inédit.
272829: JAMMES, FRANCIS - La grâce. Burins sur cuivre de Michel Béret.
268194: JAMMES, FRANCIS, & VALERY LARBAUD - Lettres inédites. Introduction et notes de G. Jean-Aubry.
256955: JAMMES, FRANCIS, & VALERY LARBAUD - Lettres inédites. Introduction et notes de G. Jean-Aubry.
259421: (PRINS (VERT.), JAN). MUSSET, ALFRED DE - Een deur moet open zijn of dicht. Naar het Fransch door Jan Prins.
272883: JANITSCHEK, MARIA - Ins Leben verirrt. Roman.
270096: JANOWITZ, TAMA - Slaves of New York. (Met gesigneerde opdracht van de schrijver aan Joost Zwagerman).
269342: JANSEN, BERT - Collectie van 6 bijzondere exemplaren met opdracht aan Mai Spijkers, Jansens redacteur bij Bert Bakker.
250505: JANSEN, J.F. - Poëtische productie.
28212: (DEYSSEL, LODEWIJK VAN). JANSONIUS, F. - Collectie van zeven overdrukken, alle met 'v.d.s.'jes of handgeschreven opdrachtjes aan Karel Reijnders.
22559: JANSSEN, JACQUES - Los van alles. Tekeningen en enkele citaten. (Met een voorwoord van Kees Fens).
261536: JANSSEN, FRANS A. - De Albion Handpers in het Drukhuis.
272123: (TOOROP, JAN). JANSSEN, MIEK - Jan Toorop's Kruiswegstaties. St. Bernulphuskerk te Oosterbeek. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht van Toorop).
263392: JANSSEN, H.A. - Gezondheidsleer voor den soldaat.
257921: JAPIN, ARTHUR - De klank van sneeuw. Twee novellen.
256806: JAPIN, ARTHUR - De overgave.
271567: JARRY, ALFRED - PORTRAIT DE PABLO PICASSO - Poèmes. Avec un portrait de Jarry d'après Picasso. (30 exempl.)
251611: JASPERS, PETER - Het elfde gebod. Roman.
263216: (ROOS, S.H. DE). JEFFERIES, RICHARD - Summer in the woods. With four drawings by S.H. de ROOS.
263651: (ROOS, S.H. DE). JEFFERIES, RICHARD - Summer in the woods. With four drawings by S.H. de ROOS.
256030: JELLEMA, C.O. - Twaalf handgeschreven brieven en vier getypte brieven aan de redactie van De Gids.
263455: JELLEMA, C.O. & MARTIN TISSING - Herinnerd Ostia.
31475: JELLEMA, C.O. - Al het heden. (Bezorgd door Gerben Wynia).
19994: JELLEMA, C.O. - Kvernes.
271439: JEROME, JEROME K. - Grepen uit het leven. Uit het Engelsch door Mevr. Guillette Willeumier.
270223: JERROLD, DOUGLAS - Black-Eyed Susan. New and Complete Edition. (Dick's Standard Plays Nr. 230).
264187: VOOR DE JEUGD - Korenbloempjes. Vertelseltjes voor kleine kinderen.
268787: KATHOLIEKE JEUGDBEWEGING - Graalstudiën. No. 1 & 2.
272470: JOACHIMCZYK, ALFRED MARCEL - Der Krieg in der Luft.
272354: JOANS, TED - All of Ted Joans and no more. Poems and collages. Introduction by Miss Ilizabeth D. Klar. (Inscribed by the author).
250692: JOHANNOT - Les Papeteries Johannot présentent... leurs filigranes et marques de garantie.
257761: (ROMENY). JOHANSSON, STIG - Romeny.
272979: JOLAS (ED.), EUGENE - Transition. An International Quarterly for Creative Experiment. Number 14, Fall, 1928. (Ed. Eugene Jolas & Gertrude Stein).
272978: JOLAS (ED.), EUGENE - Transition. An International Workshop for Orphic Creation, Nr. 22. February 1933.
272976: JOLAS (ED.), EUGENE - Transition. An International Workshop for Orphic Creation, Nr. 21. March 1932.
272977: JOLAS (ED.), EUGENE - Transition. An International Workshop for Vertigralist Transmutation. Edited by Eugene Jolas. July, 1935, No. 23. (With the supplement).
272975: (JOYCE, JAMES). JOLAS, EUGENE - The Language of Night.
268119: JOLLES, ANDRÉ - Idylle.
261385: JOLLES, ANDRÉ - Idylle.
261287: JONAS, HENRI - Houtsneden. MCMXIX - MCMXXVIII.
1290: JONATHAN - Waarheid en droomen. Geïllustreerd door Aart van Ewijk.
267017: JONDORF, WILHELM - Zur Laute. 6 selbstkomponierte Liedlein mit eigenem Text und Illustration versehen. Heft 2.
265974: JONES, OWEN - 1001 Initial Letters Designed and Illuminated by Owen Jones.
203717: JONG, A.M. DE - Amsterdam bij nacht. Snelkieken van de "Leven"-Redacteuren en Teekeningen van Jordaan. Herdruk der onder dezen naam in "Het Leven" verschenen artikelen
251497: JONG, MAX DE - Plaquette. Zes gedichten.
266887: JONG, A.M. DE - Merijntje in Filmland. Een onwaarschijnlijk doch waar verhaal.
273250: JONG, JACQUELINE DE - Originele kleurenlitho.
261066: JONG, A.M. DE - Merijntje Gijzen's jeugd. Een Loet C. Barnstijn Filmstad-productie naar den roman van A.M. de Jong.
250984: JONGE, FREEK DE - De brillenkoker.
270079: JONGE, FREEK DE - Losse nummers. (Met opdracht aan Joost Zwagerman).
203179: JONGERT, JAC. - ORDE. Handboek voor den zakenman
262151: JONGSTRA, ATTE, & POL, JAN VAN DER - Magazijn 'Memoria'.
269727: (GRAHAM, RIGBY). JONSON, BEN - Beneficia.
271213: JORDAN, BRYN - Vallei der duisternis.
268982: JORN, ASGER - (Farbholzschnitte).
272850: FLAVIUS JOSEPHUS - Kort verhaal wegens Jesus Christus.
202597: JOUHANDEAU, MARCEL - Théâtre sans spectacle. (Signed).
250413: JOURDAN, ERIC - Les mauvais anges.
271981: JOYCE, JAMES - The mime of Mick, Nick and the Maggies. A fragment from Work in Progress.
272980: JOYCE, JAMES - 'A Muster from Work in Progress'. Page 181-191 in: Transition Stories. Twenty-three Stories from "transition" selected and edited by Eugene Jolas and Robert Sage.
270395: (GERSTENFELD, R.). JUDAICA - 1945-1960. Verbond van Midden- en Oost-Europese Joden. Aangeboden door het Verbond van Midden- en Oost-Europese Joden in Nederland.
253742: (HOUSE OF ORANGE). QUEEN JULIANA - 21 negatives in original envelope, photos taken during the visit of Queen Juliana en Prince Bernhard of the Netherlands to San Francisco, April 17-19, 1952.
272503: (DEN HAAG & SCHEVENINGEN). JURRIAAN KOK, J. - 's-Gravenhage en Scheveningen. Verzameling van stadsgezichten - La Haye et Scheveningue instantanée - Haag und Scheveningen. Auswahl von Stadtbildern - The Hague and Scheveningen through a camera.
254079: JUVENALIS - De onverdraaglijkheid van Rome. (Derde Satire). (Vertaald door M. d'Hane-Scheltema).
272186: JUYI, BAI - Lied van het eeuwig verdriet. (Vertaald door W.L. Idema. Met twee gesigneerde etsen van Zbigniew Janeczek).
1742: KAFKA, FRANZ - Die Verwandlung. (Houtsneden, tekeningen en bandontwerp van W.J. Rozendaal).
259582: KAHN, RICHARD - If a Fool persists in his Foolishness. No. 2. The Hive.
255179: KAISER, MARGARETE - Männerpsychologie für Frauen.
270722: KAL, JAN - 1000 sonnetten. 1966-1996. (Met opdracht aan Aad Nuis).
267039: KALEIS, HUUG - Twee handgeschreven brieven en vijf getypte brieven aan de redactie van De Gids.
267408: AVIATIEK-KALENDER - Reclamekalender voor het jaar 1914 met reliëfversiering in de vorm van een kasteel waarboven een vliegtuig zweeft, onder toeziend oog van een edelhert. Voor de Grande Rôtisserie des Gobelins in Parijs.
271271: KAMINSKY, ILYA - Sonya's Fairy Tale. From Deaf Republic. (Deluxe edition).
270216: KANTER PHIL. ZN., J. DE - Handboekje voor de ingezetenen der provincie Zeeland, inhoudende: Vergelijking der aldaar in gebruik geweest zijnde maten en gewigten met die van het metrieke of nieuwe Nederlandsche stelsel.
266626: KAPTEIJNS, HARRIE - Envoy.
266714: KARDEC, ALLAN - Das Buch der Geister und die Grundsätze der Geistlehre betreffend das gegenwärtige und zukünftige Leben im Diesseits und Jenseits. Nach Kundgebungen höherer Geister. Mit dem Bildnis des Verfassers. Nach Durchsicht und mit Auswahl neu bearbeitet von H.B. Fischer.
254616: KAT, OTTO B. DE - Houtsnede op voorzijde van prospectus voor Ernest Michel.
272986: (TOLSTOY, L.). KATANYAN, V.A. - Voskresen'ye. Tsenzurnyye iz'yatiya. Prigotovil k pechati V.A. Katenin.
256270: (BINDING, ROMANTIC). KATE, J.J.L. TEN - De planeeten. Een gedicht.
256268: (ROMANTIC BINDING). KATE, J.J.L. TEN - Italië. Reisherinneringen.
205146: KAUFFMAN, REGINALD WRIGHT - Typed Letter Signed, dated September 7, 1929
270275: KAVAFIS, K.P. - Ta Anékdota Piímata. (&) Ta Apokirygména Piímata.
270276: KAVAFIS, K.P. - Apanda Piímata. (Complete poetry in Greek).
257156: KAVAFIS, K.P. - Bij klaarlichte dag. (Uit het Grieks vertaald door Hans Warren).
18540: KAVAFIS, K.P. - Vijf en twintig verzen. Uit het Nieuw-Grieks vertaald en van een korte inleiding voorzien door G.H. Blanken, lit. drs.
262775: KAWASHIMA WATKINS, YOKO - Tales from the Bamboo Grove. Illustrations by Jean and Mou-sien Tseng. (Inscribed).
262776: KAWASHIMA WATKINS, YOKO - So Far from the Bamboo Grove. (With two Signed Letters).
10193: KEATS, JOHN - Endymion (fragment).
270802: KEATS, JOHN - Letters of John Keats to Fanny Brawne. With three poems and three additional letters. Introductory Note by J.F. Otten.
272387: (VERHEUL (VERTALING), KEES). GINZBURG, LIDIA - Omsingeld. Notities van een belegerde. Vertaald door Jan Robert Braat, met een nawoord van Kees Verheul. (Gesigneerd met opdracht aan Thérèse Cornips).
10694: (SLAUERHOFF, J.). KELK, C.J. - Leven van Slauerhoff.
10071: KELK, C.J. - De man van Kos.
264167: KELLAND, CLARENCE BUDDINGTON - De grote postroof. Uit het Amerikaans door J.G.H. v.d. Bovenkamp jr.
271024: KELLENDONK, FRANS - Uw horoscoop. (1/20 luxe).
254426: KELLENDONK, FRANS - Bouwval. Gevolgd door Achter het licht & De waarheid en mevrouw Kazinczy.
253405: KELLENDONK, FRANS - Letter en geest. Een spookverhaal. (Met tekeningen van Jacques Janssen).
205716: KELLER, GERARD - De geschiedenis van een ondeugend meisje door haar zelve verteld. Uit het Engelsch door Gerard Keller.
268093: KELLER, GOTTFRIED - Romeo et Juliette au village. Lithographies originales de Gimmi.
272523: KELLY, ELLSWORTH - Ellsworth Kelly. Schilderijen en beelden 1963-1979/ Paintings and sculptures 1963-1979. (Bilingual catalog).
267087: KEMP, PIERRE - Drie handgeschreven brieven en eenenveertig (41!) gedichten in (doorslag van) typoscript aan de redactie van De Gids.
256884: KEMP, PIERRE - Kleine avond. [12] gedichten uit de nalatenschap 1928-1931 met een nawoord van Wiel Kusters.
3838: KEMP, PIERRE - Ik ruik het heden.
695: KEMP, PIERRE - Pompom Anadyomène. (Met een verantwoording door Harry G.M. Prick).
17181: KEMP, PIERRE - Bericht van mistvorming. Twaalf late brieven aan Karel Reijnders.
269229: KEMP, PIERRE - Albast [&] Eén-tonig-heid.
267790: KEMP, PIERRE - Bloemen voor Bloem.
253459: KEMP, PIERRE - Pompom Anadyomène. (Met een originele kleurenets door Peter Yvon de Vries en een verantwoording door Harry G.M. Prick).
268171: KEMP, PIERRE - Ik ban mijn stilte.
270726: KEMP, PIERRE - Kleine suite voor Karel Reijnders. (Met drie zeefdrukken door Gustave Asselbergs).
8296: KEMP, PIERRE (& BOUDEWIJN BÜCH) - Poeder van maankop. (Met vijf originele, genummerde en gesigneerde etsen door Pol Jong, Lydia Luyten, Ab Steenvoorden, Marius Vroegindeweij en Pim de Vroomen. Met een nawoord door Harry G.M. Prick).
3546: KEMP, MATHIAS - Attila.
1154: KEMP, MATHIAS - Attila.
252217: KEMP, PIERRE - Les deux statuettes.
4566: KEMP, PIERRE - Suite voor een fan. (Negen Badineries voor één Mezzo-Sopraan).
264015: KEMP, PIERRE - Twee gedichten.
27059: KEMP, PIERRE - Pacific.
29998: KEMP, PIERRE - Perzische Suite voor Dr. E.F. Tijdens.
272759: KEMP, PIERRE - Het wondere lied.
251496: KEMP, MATHIAS - Stroomversnellingen. (Met drie houtsneden (waarvan éen op het omslag) door Henri Jonas).
266569: KEMP, MATHIAS - Stroomversnellingen. (With three woodcuts (one on the upper cover) by Henri Jonas).

Next 1000 books from Antiquariaat Fokas Holthuis (ILAB/NVVA)[an error occurred while processing this directive]

9/18