Antiquariaat Fokas Holthuis (ILAB/NVVA)
Daal en Bergselaan 78, 2565 AG Den Haag (BY APPOINTMENT ONLY) Tel:. +31 (0)70 346 60 20 Mob.: +31 (0)6 5329 7017            Email: fokas@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
277083: GOURMONT, RÉMY DE - 1874-1880. Journal intime et inédit de feu Remy de Gourmont, recueilli par son frčre.
277132: GOURMONT, RÉMY DE - Les Saintes du paradis. Images d'Aug. Henri Thomas.
267718: (RIMBAUD, ARHUR). GRAAF, DR. D.A. DE - Arthur Rimbaud. Sa vie, son oeuvre.
256590: GRAAF, W. DE - Complete set van zes deeltjes Herinneringen aan opmerkelijke personen.
273687: GRAAF, W. DE - Het aangeraakte boek.
22328: GRAANOOGST, ELISABETH - Hop hop hop, paardje in galop (alweer een schets uit verre oorden). Met plaatjes.
272079: GRAANOOGST, ELISABETH - Zon en zee, hoera! Met plaatjes (van R.V. Fakkel).
203625: GRABOWSKY, NORBERT - Die Rätsel von Grund und Zweck unseres Lebens und ihre Aufhellung durch das innere Leben oder die höhere Liebe.
26970: GRAFT, GUILLAUME VAN DER - Mythologisch. (Met opdracht van de schrijver).
14654: GRAFT, GUILLAUME VAN DER - In exilio. (Met opdracht van de schrijver).
28085: (NIJHOFF, M.). GRAFT, GUILLAUME VAN DER - In memoriam M. Nijhoff. Twee gedichten.
277369: GRAHAM, RIGBY - Zes tentoonstellingsaffiches met een grote illustratie.
274114: GRAHAM, W.S. - Uncollected Poems.
271076: GRAPJOS (PSEUDONIEM VAN ROLAND DE HERT). - Pang pang.
27773: GRASHOFF, PIETER - Wij worden belazerd! Verhalen. (Met handgeschreven opdracht aan Willem Huijer).
19510: (GOSSAERT, GEERTEN). GRASWINCKEL, MR. DIRCK - De vierlingen van den Heer van Pybrac. (Ingeleid en verzorgd door Geerten Gossaert).
255576: GRAUS, JACQUES - Tot de dood ons... (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
16170: 'S-GRAVESANDE, G.H. - J.G. Danser. Een biografie. (Met handgeschreven opdracht van G.H. 's-Gravesande).
258812: GRAVESANDE, G.H.'S- - Nachtschade en kinkhoorns. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
275821: GRAVESANDE, G.H.'S- - Nachtschade en kinkhoorns. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
14960: (SLAUERHOFF, J.). GRAVESANDE, G.H. 'S- - Over J. Slauerhoff. Bij de uitgave van zijn Verzamelde gedichten.
271419: GRAVESANDE, G.H.'S- - Verzen van een eenzaam man.
276092: GRAVESANDE, G.H.'S- - Twee overdrukken met handgeschreven opdracht aan Ant ter Braak, de weduwe van Menno.
277470: GRAVESANDE, G.H.'S- - Arthur van Schendel. Zijn leven en werk.
276093: GRAVESANDE, G.H.'S- - Handgeschreven brief op papier van Het Vaderland aan 'Waarde Heer Hoornik', gedateerd '21 Aug 1940'.
254591: GRAY, THOMAS - An Elegy Written in a Country Churchyard.
202822: GRAY, JOHN - Some Unpublished Poems
270621: GRAY, THOMAS - Poems. (Eton prize book).
251009: GRAZELL, KAREL N.L. - Collectie van 5 in eigen beheer uitgegeven boekjes en een bundel bij De Beuk.
264959: GRAZELL, KAREL N.L. - Collectie van 6 in eigen beheer uitgegeven dichtbundels en een toegift.
250851: GREEN, HENRY - Back. A Novel.
205447: GREEN, JULIEN - Le Voyageur sur la Terre. Orné de six planches hors texte dessinées par Majou Iserentant. (1/500 exx.).
278263: GREEN, JULIEN - Le voyageur sur la terre/ Les clefs de la mort/ Christine/ Léviathan. (1/56 exx. op Japans papier).
273973: GREEN, HENRY - Concluding. A Novel. (With 4 other novels by Henry Green).
278264: GREEN, JULIEN - Si j'étais vous... Roman. (1/22 exx. op Hollands papier).
255609: GREEN, JULIEN - Épaves. (Roman). (1/202 exx. on Lafuma).
276976: GREEN, HENRY - Loving. A Novel.
277229: GREENE, GRAHAM - Travels With My Aunt. Corrected Copy.
204738: GREENE, HUGH - Original Photo with Signature.
270410: GREENWOOD, JAMES - De wonden der maatschappij. Schetsen uit het Engelsche volksleven. Vrij bewerkt naar James Greenwood "The seven curses of London" door Mevr. D. Koorders.
272832: GREGOOR, NOL - Twee hyacinten. Een optimistische monoloog.
258947: (LITERARY SOCIETY). GREGORIO, MARIA (ED.) - Le Societŕ letterarie. Italia e Germania a confronto. Atti del Seminario Internazionale. Verona, 22-23 maggio 2009.
18872: GREGORY, J.L. - Paul en Veda.
278188: GRENET-DANCOURT, ERNEST, Ŕ NADAR (= G.F. TOURNACHON) - Autograph Letter Signed by Ernest Grenet-Dancourt to "mon cher Nadar".
15879: (ROLAND HOLST, HENRIËTTE). GRESHOFF, J. - Over Henriëtte Roland Holst en bibliografie van haar werk, voor zoover bijeen gebracht op de tentoonstelling bij boekhandel D. Bolle te Rotterdam 22 Dec. 1934 - 12 Jan. 1935. (Met een omslagversiering door J. Franken Pzn.). (Met een inleiding door J. Greshoff).
259878: GRESHOFF, JAN - Keurdicht (1907-1927). Bloemlezing met inleiding door Jan de Vries.
4144: GRESHOFF, JAN - Mijn vriend Coster.
250716: GRESHOFF, KEES - Foto. 11,1 x 8,1 cm.
252165: GRESHOFF, J. - Oud zeer. Gedichten.
276618: GRESHOFF, J. - La lyre française de l'école romane ŕ la nouvelle Pléiade. Anthologie par J. Greshoff. (Luxe-exemplaar).
100014: GRESHOFF, J. - Janus Bifrons. Een debat in sonnetten.
275096: GRESHOFF, J. - Het Jaar der Dichters. Muzenalmanak voor 1915. Samengesteld door J. Greshoff.
271409: GRESHOFF, J. - Handgeschreven brief aan 'Hooggeachte Mejuffrouw Ringeling' (1947) en enkele portretfoto's.
23029: GRESHOFF, JAN - De liefde heeft het laatste woord (...).
277276: GRESHOFF (SAMENST.), JAN - Het jaar der dichters. Muzenalmanak voor 1911. Samengesteld door J. Greshoff.
273803: (ROLAND HOLST, HENRIËTTE). GRESHOFF, J. - Over Henriëtte Roland Holst en bibliografie van haar werk, voor zoover bijeen gebracht op de tentoonstelling bij N.V. boekhandel v.h J.G. Broese te Utrecht 16 Febr. tot 2 Maart 1935. (Met een inleiding door J. Greshoff).
189: GRESHOFF, J. (ALS:) OTTO P. REYS - Dichters in het Koffyhuis. Herinneringen door Otto P. Reys. Met een woord vooraf door J. Greshoff.
275374: GRIERSON, PHILIP - Byzantine Coinage in its International Setting.
277350: (BRAUN, VOLKER). GRIESHABER, HAP - Guevara oder Der Sonnenstaat. Mit elf Holzschnitten und fünf Malbriefen von HAP Grieshaber.
277108: GRIFFITHS, BILL - Aelfric's Colloquy.
248019: GRIMMELSHAUSEN, J.J.C. VON - Der abentheuerliche Simplicissimus. Der Roman des dreissigjährigen Krieges. Bearbeitet und eingeleitet von Hans W. Fischer. Mit vielen Zeichnungen von Hans Sauerbruch. (SIGNIERT von Sauerbruch und Fischer).
211021: WAT LEEFT EN GROEIT - Reclamefolder, uitgebracht omstreeks 1940.
276722: GROENENDAAL, PAUL - 33 gedichten.
274371: GROENEVELT, ERNST - Twee kwatrijnen.
264209: GROENEVELT, ERNST - Intermezzo's. Verzen.
266279: GROENEVELT, ERNST - Langs velden en wegen. Verzen.
278147: GRONINGEN, ORDONNANTIE - Instructie voor lieutenant ende hooftmannen, mitsgaders secretarien ende dienaeren vande Gerichts-camer der Provincie van stadt Groningen ende Ommelanden, waer nae sy sich van wegen de Hooge Overicheyt ende Heerlickheyt derselver, inde bedieninge haeres Ambts respectievelijck sullen hebben te reguleren.
259948: (VOS, ISAAC). GROOT-LEMMENS, M.A.W.B. DE - Isaac Vos. Pekelharing in de kist. (Scriptie).
253311: GROOT, JAN H. DE - Kaleidoscopisch. Een selectie uit de verzamelde verzen 1920-1980. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
25027: GROOT, JAN H. DE - Het beest thuis. (Met illustraties door Lex Metz).
272484: GROOT, L.W. DE - Verzoeking. Tooneelspel in een bedrijf voor 3 dames en 2 heeren.
277317: (BLAUWE LUCHT). GROOT, JAN H. DE - Moederkoren. Verzen.
14231: GROOT, JAN H. DE - 'Bij een dubbel afscheid'. Spel van taferelen ter gelegenheid van het afscheid van Ir Th.S.G.J.M. van Schaik, president-directeur van de Algemene Kunstzijde Unie N.V., en Jhr J.M. van den Bosch, directeur van de Algemene Kunstzijde Unie N.V. (Typografie en illustraties van Hendrik Valk).
21878: GROOT, JACOB - Elkander.
272787: GROOT, JAN H. DE - De ballade van de doorzeefde eend.
276838: GROOT, LODEWIJK DE - Good bye paradise. Over de kunst van het conserveren.
253144: GROOT, JAN H. DE - Handgeschreven brief aan 'Zeer geachte heer [Max] Schuchart'.
273122: GROOT, JAN H. DE - Ontmoeting met Jacob van Lennep.
278087: GROSZ, GEORGE - Über alles die Liebe. 60 neue Zeichnungen.
273174: GROSZ, GEORG - Lied.
278088: GROSZ, GEORGE - Das neue Gesicht der herrschenden Klasse. 60 neue Zeichnungen.
276228: ALEXANDER DE GROTE - Avonturen van Alexander de Grote. De Alexanderroman. Vertaald en toegelicht door Patrick De Rynck.
277790: GROTIUS, HUGO - Hugonis Grotii De iure belli ac pacis libri tres. Cum adnotationibus selectis Joann. Frid. Gronovii, & auctioribus Joannis Barbeyracii. Accedit H. Grotii dissertatio de mari libero; et libellus singularis de aequitate, indulgentia, & facilitate. Edidit atque praefatus est Meinardus Tydeman.
275393: GROUSTRA-WERDEKKER, AAFJE H. - De rekeningen van de Gelderse Muntmeester Bernaert Proys.
277378: GRUNBERG, ARNON - Dronken.
265224: GRUNBERG, ARON [=ARNON] - Second Welcome Book Dinner for Whore C. July 17th, 21.00 Hours. (Met een illustratie door Roland Topor. Oplaag 13 exemplaren).
259894: GRUNBERG, ARNON - Welcome Book Presentation Dinner for Whore C. July 2nd 1998, 21.00 Hours. (Met twee illustraties door Roland Topor).
277412: GRUNBERG, ARNON - Francesca Vongole, But you are also very attractive when you are dead.
265014: GRUNBERG, ARNON - Pet jednohubek. Preložila Veronika Havlíková. (Slechts 34 exemplaren!).
265223: GRUNBERG, ARNON - Kleine expositie van fraai gedrukt werk van Arnon Grunberg. (Romeins genummerd en gesigneerd).
259933: GRUNBERG, ARNON - Over Onze paus.
277391: GRUNBERG, ARNON. ALS: YASHA. - Vijand.
277393: GRUNBERG, ARNON - Een Alma Mahler-Werfel voor deze tijd.
250555: GRUNBERG, ARNON - Francesca Vongole, But you are also very attractive when you are dead.
262143: (BOOM, IRMA). GRUNBERG, ARNON - Undercover in Oost-Europa. (Met 'druksels' door Ben Joosten).
274881: GRUNBERG, ARNON, VONNE VAN DER MEER, J. BERNLEF, J.M.A. BIESHEUVEL, MAARTEN 'T HART E.A. - Zeleni volk in bakreni dan. Antologija sodobne nizozemske kratke proze. (Vertalingen in het Sloveens).
277421: GRUNBERG, ARNON - De asielzoeker.
265434: GRUNBERG, ARNON - Geweigerde liefde.
250556: GRUNBERG, ARNON - Kleine expositie van fraai gedrukt werk van Arnon Grunberg. (Genummerd en gesigneerd).
277426: GRUNBERG, ARNON - Materská znaménka. (Vertaald in het Tsjechisch door Veronika ter Harmsel-Havlíková).
277427: GRUNBERG, ARNON - Mibácsikánk. (Vertaald in het Hongaars door Balogh Tamás en Wekerle Szabolcs).
277423: GRUNBERG, ARNON - Iligine Kadar. (Vertaald in het Turks door Gül Özlen).
277394: GRUNBERG, ARNON - Nagekomen Gedicht.
277417: GRUNBERG, ARNON - Kutgedicht. Aan de eenzame ambitieuze Hoer C.
277387: GRUNBERG, ARNON - Francesca Vongole, But you are also very attractive when you are dead.
252792: GRUNBERG, ARNON - Feest voor de lijmsnuive[r]tjes.
265463: GRUNBERG, ARNON - Amuse gueule. Vroege verhalen.
274664: GRUNBERG, ARNON - Fantomová bolest.
259897: GRUNBERG, ARNON - Dronken.
259898: GRUNBERG, ARNON - Dronken.
31490: "GRUNBERG, ARNON" (ALS:) MAREK VAN DER JAGT - Aqua hćrens.
277381: GRUNBERG, ARNON - Het tweede bestand. (Gesigneerd).
277384: GRUNBERG, ARNON - Happy Holidays.
277424: GRUNBERG, ARNON - Yahudi Mesih. (Vertaald in het Turks door Gül Özlen).
256651: GRUTERUS, JANUS - Heroicae Musae.
259867: (COHEN, FRÉ). GRUYTER, W. JOS. DE - Käthe Kollwitz. (&) Rodin. (&) Vincent van Gogh. (Complete series in three books).
278045: GUBBELS, KLAAS, EN CHERRY DUYNS - Het kanon van Gleich (1931). Het ontstaan van een houtdruk. (Gesigneerd).
24863: GUÉPIN, J.P. - De Leidse Fles in zestien portretten. (Met opdracht aan Ivan Sitniakowsky).
265484: GUÉRIN, MAURICE DE - Le centaure./ La Bacchante. Deux počmes en prose. Illustrés de seize lithographies originales de Raphaël Drouart.
257757: GUÉRIN, DANIEL - Typed list of his own books. With SIGNATURE on a little sheet and an envelope.
267542: GUÉRIN, DANIEL - Anarchism & Marxism.
267543: GUÉRIN, DANIEL - Anarchismus und Marxismus. Vortrag, gehalten in New York am 6.November 1973.
277547: GRANDE GUERRE - La marche en avant / Les chansons de route. (Strijdliederen uit de Eerste Wereldoorlog).
268038: GUEVARA, ERNESTO CHE - 4 boeken van Che Guevara: La guerre de guérilla. (&) El Diario del Che en Bolivia. Prólogo de Fidel Castro. (&) Créer deux, trois... de nombreux Vietnam voilŕ le mot d’ordre devant la nouvelle menace d’agression impérialiste. (&) Souvenirs de la guerre révolutionnaire.
278167: (HOCHULI, JOST). GUGGENHEIMER, MICHAEL - Felsgut vom Waldgut. Von einem St. Galler, der in den USA 15 t Felsmasse aushob, um sie zunächst über die Rocky Mountains und durch den Panamakanal zu spedieren und sie nachher über den Atlantik und den Rhein hinauf in die Schweiz hat schicken lassen. [Urs Oberli]. (Mit handgeschriebener Wünsch von Hochuli).
261533: GUIBERT, HERVÉ - L'image de soi, ou l'injonction de son beau moment? Seize photographies de Hans Georg Berger.
265503: (ROPS). GUICHES, GUSTAVE - La pudeur de Sodome. (Frontispiece etched by Félicien Rops).
275800: GUILLÉN, JORGE - Collectie van 18 boeken van en over de Spaanse dichter Jorge Guillén (1893-1984), afkomstig van de dichter Peter Heringa.
276920: GUILLÉN, JORGE - Aire Nuestro. Cántico - Clamor - Homenaje.
276922: GUILLÉN, JORGE - Clamor - Maremágnum/ ...Que van a dar en la mar/ A la altura de las circunstancias.
276923: GUILLÉN, JORGE - Suite Italienne.
276924: GUILLÉN, JORGE - Federico en persona. Semblanza y epistolario.
276926: GUILLÉN, JORGE - Homenaje.
276921: GUILLÉN, JORGE - Cántico. Segunda edición completa.
274565: GUILLET, PERNETTE DU - Rymes de Pernette Du Guillet, Gentile & vertueuse Dame lyonnoise.
14944: (SLAUERHOFF (VERT.), J.). GÜIRALDES, RICARDO - Don Segundo Sombra. Uit het Spaansch vertaald door J. Slauerhoff en R. Schreuder. [Teekeningen van Alberto Güiraldes]. (Met een inleiding door J. Slauerhoff).
14943: (SLAUERHOFF (VERT.), J.). GÜIRALDES, RICARDO - Don Segundo Sombra. Uit het Spaansch vertaald door J. Slauerhoff en R. Schreuder. Teekeningen van Alberto Güiraldes. (Met een inleiding door J. Slauerhoff. Met een nawoord over de schrijver door S. [= Stols]).
265876: GULDEN WINCKEL, DEN - Den Gulden Winckel. Maandschrift voor de Boekenvrienden in Groot-Nederland. Onder leiding van F. Smit Kleine.
276904: GUMBERT (RED.), H.L. - Folium.
264927: (PREVENTING GENETIC DISORDERS). GÜTT, ARTHUR, ERNST RÜDIN & FALK RUTTKE - Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses vom 14. Juli 1933 mit Auszug aus dem Gesetz gegen gefährliche Gewohnheitsverbrecher und über Maßregeln der Sicherung und Besserung vom 24. Nov. 1933.
264513: (SLAUERHOFF (VERT.), J.). GUZMAN, MARTIN LUIS - In de schaduw van den leider. (Met illustraties van Leo Meter).
251777: (SLAUERHOFF (VERT.), J.). GUZMAN, MARTIN LUIS - In de schaduw van den leider. (Met illustraties van Leo Meter).
276645: (CASEMENT, ROGER). GWYNN, DENNIS - Traitor or Patriot. The Life and Death of Roger Casement.
278262: GYP - Du temps des cheveux et des chevaux. Souvenirs du second empire. (Avec envoi de l'auteur).
202472: GYP (= MME RIQUETTI DE MIRABEAU COMTESSE DE MARTEL DE JANVILLE) - Ohé! les dirigeants!
274736: HAAF, KAREL TEN - Meisjespijn. Gedichten. (Met opdracht).
274272: HAAFF, P. ANNE VAN 'T - Saurashtra (c. 450-50 BC), Surasena (c. 500-350 BC). Silver Punchmarked Coinage. Offprint of the Ahata cd-rom project on Indian Punchmarked Coinage.
273303: NAZI-VERORDENING GEMEENTE DEN HAAG - Vergunning om een winkel in textielproducten van 26-31 juli 1943 wegens vacantie voor het publiek gesloten te houden.
277617: DEN HAAG - "Roomhuis Boschhek". Hotel Café Restaurant. 1847 september 1932.
266805: POLITIE DEN HAAG - Algemeene Politieverordening voor 's-Gravenhage. 1871. No. 373.
203774: POLITIE DEN HAAG - Algemeene Politieverordening voor 's-Gravenhage van den 15den Juli 1902, zooals zij luidt na de laatstelijk op 13 Juni 1938 daarin aangebrachte wijzigingen, waarvan de Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland bericht van ontvangst hebben gezonden
277770: TWEEDE WERELDOORLOG IN DEN HAAG - Officieele mededeelingen met betrekking tot de distributie- en andere aangelegenheden uitgegeven door de Gemeente 's-Gravenhage. No. 1.
21506: HAAN, JACOB ISRAËL DE - De Grote Nederlandse Letterproef. Zestig prozafragmenten van Jacob Israël de Haan. Samengesteld door Marijke Stapert-Eggen en gedrukt door leden van Drukwerk in de Marge.
266111: HAAN, JACOB ISRAËL DE - 26 bijdragen aan Het Volk. Zondagsblad (jaargang 3, 2e helft, t/m jaargang 5, 1e helft).
265314: HAAN, JACOB ISRAËL DE - Pathologieën. De ondergangen van Johan van Vere de With. (Met Een woord vooraf van de auteur). (Met eene voorrede van Georges Eekhoud).
263336: HAAN, JACOB ISRAËL DE - 'Deux histoires'.
276379: HAAN, JACOB ISRAËL DE - Een nieuw Carthago.
254579: HAAN, JACOB ISRAËL DE - Pathologieën. De ondergangen van Johan van Vere de With. (Met Een woord vooraf van de auteur). (Met eene voorrede van Georges Eekhoud).
265942: HAAN, JACOB ISRAËL DE - Liederen.
265984: HAAN, JACOB ISRAËL DE - Liederen.
261472: HAAN, JACOB ISRAËL DE - Rechtskundige significa en hare toepassing op de begrippen: "aansprakelijk, verantwoordelijk, toerekeningsvatbaar". Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de rechtswetenschap aan de Universiteit van Amsterdam.
251809: HAAN, JACOB ISRAËL DE (ALS:) JACOB DE HAAN - Pijpelijntjes. (1e druk).
255201: HAAN, JACOB ISRAËL DE - Haarlem.
7979: HAAN, JACOB ISRAËL DE - Een nieuw Carthago.
265750: HAAN, JACOB ISRAËL DE - Originele zwart-witfoto. 8,7 x 5,7 cm.
265752: HAAN, JACOB ISRAËL DE - Originele zwart-witfoto. 12,1 x 8,9 cm.
265753: HAAN, JACOB ISRAËL DE - Originele zwart-witfoto. 9,3 x 6,2 cm.
265755: HAAN, JACOB ISRAËL DE - Originele zwart-witfoto. 9,3 x 14,3 cm.
265830: HAAN, JACOB ISRAËL DE - Originele zwart-witfoto. 15,5 x 20,0 cm.
265751: HAAN, JACOB ISRAËL DE - Originele zwart-witfoto. 16,8 x 11,0 cm.
271073: (JOYCE, JAMES). HAAN, JACQUES DEN - James Joyce.
266038: HAAN, JACOB ISRAËL DE - 'Fijne Fragmenten'.
265914: HAAN, JACOB ISRAËL DE - Joodsch Heldenlied. Overdruk uit het Augustus-nummer van De Beweging, 1917.
8499: HAAN, JACOB ISRAËL DE - Besliste volzinnen.
269074: HAAN, JACOB ISRAËL DE - Een dag van regen. Een letterproef voor Cox en Frits.
266032: HAAN, JACOB ISRAËL DE - 'Regenende Morgen [&] Herfst'.
265915: HAAN, JACOB ISRAËL DE - Op den Bloemendag van het Joodsch-Nationaal Fonds. Overdruk uit het Juni-nummer van De Beweging, 1916.
252397: HAAN, JACOB ISRAËL DE - Rechtskundige significa en hare toepassing op de begrippen: "aansprakelijk, verantwoordelijk, toerekingsvatbaar". Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de rechtswetenschap aan de Universiteit van Amsterdam.
266446: HAAN, JACOB ISRAËL DE - Palestina. Met portret van den schrijver en inleiding van Carry van Bruggen.
271072: HAAN, JACQUES DEN - Een leven als een oordeel.
265950: HAAN, JACOB ISRAËL DE - Brieven aan een jongen. Een kleine correspondentie van Jacob Israël de Haan. Uitgegeven en ingeleid door Arnold Saalborn.
252987: HAAN, JACOB ISRAËL DE - Pathologieën. De ondergangen van Johan van Vere de With. (Met Een woord vooraf van de auteur). (Met eene voorrede van Georges Eekhoud).
265386: HAAN, JACOB ISRAËL DE - Kanalje.
265758: HAAN, JACOB ISRAËL DE - Twee originele knipsels. In envelop met opschrift 'afscheid Jacob Israel de Haan'. 13,0 x 18,7 cm.
265944: HAAN, JACOB ISRAËL DE - Libertijnsche liederen.
265943: HAAN, JACOB ISRAËL DE - Libertijnsche liederen.
271976: HAAN, JACQUES DEN - Bevindelijk reisboek. (Luxe-exemplaar met opdracht).
277551: HAAN, JACOB ISRAËL DE - De zee. Een uitgave in de vorm van een letterproef van de Trajanus.
256440: HAAN, JACOB ISRAËL DE - Vriendschap.
265916: HAAN, JACOB ISRAËL DE - Tijdzangen. Overdruk uit het September-nummer van De Beweging, 1915.
265312: HAAN, JACOB ISRAËL DE - Pathologieën. De ondergangen van Johan van Vere de With. (Met Een woord vooraf van de auteur). (Met eene voorrede van Georges Eekhoud).
264681: HAAN, JACOB ISRAËL DE - Jerusalem. (Met opdracht van Johanna de Haan-van Maarseveen).
266045: HAAN, JACOB ISRAËL DE - Twee Fijne Fragmenten.
272257: HAAN, JACQUES DEN - Still talking shop.
31460: HAAN, JACOB ISRAËL DE - Herfst.
268240: HAAN, JACOB ISRAËL DE (ALS:) JACOB DE HAAN - Pijpelijntjes. (Het leven van Cor Koning en Felix Deelman).
266036: HAAN, JACOB ISRAËL DE - 'Zwervers-Schetsjes (uit het dagboek van eenen zwerver)'.
266037: HAAN, JACOB ISRAËL DE - 'Stad'.
266057: HAAN, JACOB ISRAËL DE - 'Kleine Beschrijvingen / Nerveuze Vertellingen / De Lijster / Macht en Recht' (in complete jaargang Levensrecht, 1907).
267248: HAAN, JACOB ISRAËL DE - Originele zwart-witfoto. 13,6 x 8,5 cm.
21279: HAAN, JACOB ISRAËL DE - De bloemen en de brief. (Met twee originele etsen van Peter Yvon de Vries).
252395: HAAN, JACOB ISRAËL DE - Handgeschreven brief aan 'Zeer geachte Heer [Victor] Van Vriesland'.
22323: HAAN, JACOB ISRAËL DE - Engelsch aardewerk.
251355: HAAN, JACOB ISRAËL DE - Rechtskundige significa en hare toepassing op de begrippen: "aansprakelijk, verantwoordelijk, toerekingsvatbaar". Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de rechtswetenschap aan de Universiteit van Amsterdam.
17437: HAAN, JACOB ISRAËL DE - Het Joodsche lied. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
272256: HAAN, JACQUES DEN - Rapport aan Jan Friso. (Met handgeschreven opdracht aan zijn schoonouders).
9432: HAAN, JACOB ISRAËL DE - Het Joodsche lied.
267904: HAAN, JACOB ISRAËL DE - In Russische gevangenissen.
263499: (GROENEVELT, ERNST). HAAN, JACOB ISRAËL DE - Verzamelde Gedichten. Deel II. (Bezorgd door K. Lekkerkerker).
256585: HAAR, H.P. TER - Het contract.
278186: HAARMAN, H.J. - De strijd om het geluidloze vliegtuig.
278185: HAARMAN, H.J. - De strijd om de Kaapse driehoekjes.
278183: HAARMAN, H.J. - De strijd om de TT.
278184: HAARMAN, H.J. - De strijd om het televisiegeheim.
256559: HAAS, S. DE - Kometenvrees. Klucht in één bedrijf.
267387: HAASSE, HELLA - (Prozafragment).
262141: HAASSE, HELLA - Twee verhalen. Genius Loci. Het tuinhuis.
267374: HAASSE, HELLA - 'Pantanissa-klooster, Mistra'.
261149: (BOEKENWEEK 1994). HAASSE, HELLA S. - (Affiche).
261150: (BOEKENWEEK 1994). HAASSE, HELLA S. - (Affiche).
260620: HAASSE, HELLA - Y ffynhonnell gudd. Troswyd o'r Iseldireg gan Elin Garlick.
261148: (BOEKENWEEK 1994). HAASSE, HELLA S. - (Affiche).
261145: HAASSE, HELLA S. - Une liaison dangereuse. Lettres de La Haye. Traduit du néerlandais par Anne-Marie de Both-Diez.
272482: HAEBLER, KONRAD - Handbuch der Inkunabelkunde.
10045: D'HAEN, CHRISTINE - Zoals het loof...
276334: HAENEN, PAUL. ALS: DOMINEE GREMDAAT - Geboorte blijft leven.... kent u die uitdrukking? (Met een originele linosnede (ingeplakt dubbelportret van de auteur door Anne Marie Koper) als frontispice).
19944: HAFKAMP E.A. (RED.), HANS - Pijlen van naamloze liefde. Pioniers van de homo-emancipatie.
268029: HAHN, RONALD M. - Ein Dutzend H-Bomben - Stories.
270296: HAILEY, ARTHUR - Original photo, signed in orange felt-tip pen.
272698: (KRIMPEN, J. VAN). HALCYON - Everyman. A Dutch Morality Play of the Xvth Century translated into English.
270510: HALCYON - Halcyon. Driemaandelijksch Tijdschrift voor Boek- Druk- en Prentkunst. No. 11-12 (Autumn-Winter 1942).
270509: HALCYON - Halcyon. Driemaandelijksch Tijdschrift voor Boek- Druk- en Prentkunst. No. 11-12 (Autumn-Winter 1942).
270507: HALCYON - Halcyon. Driemaandelijksch Tijdschrift voor Boek- Druk- en Prentkunst. No. 2 (Summer 1940).
270508: HALCYON - Halcyon. Driemaandelijksch Tijdschrift voor Boek- Druk- en Prentkunst. No. 3-4 (Autumn-Winter 1940).
202457: (KRIMPEN, J. VAN). HALCYON - Everyman. A Dutch Morality Play of the Xvth Century translated into English.
258363: HALL, RADCLYFFE - De bron van eenzaamheid. Nederlandse vertaling van Hugo Martin.
257267: HALL, RADCLYFFE - De bron van eenzaamheid. Vertaald door Bep Zody.
252305: (STOLS, A.A.M.). HALLEN, OSKAR VAN DER - Niemandsland. Roman.
274136: (ENITHARMON PRESS). HALLIWELL, STEVEN - Alan Clodd and the Enitharmon Press. A Checklist of his Publications 1967-1987 and Private Printings 1958-1998. Compiled By Steven Halliwell. With a Tribute By Jeremy Reed.
273175: HAMELEERS, JO - Over de kunsten. (Met een originele, genummerde en gesigneerde zeefdruk door Adri de Fluiter).
22561: HAMELINK, JACQUES - Het wandelende woud. (Met acht twee-kleuren litho's van Jan Kuiper).
270155: HAMELINK, JACQUES - Herinnering aan het verdwenen licht. (Uit de bibliotheek van Joost Zwagerman).
273172: HAMELINK, JACQUES - Bloeiend magnoliaboompje.
278013: HAMELINK, JACQUES EN AB STEENVOORDEN - Echo in blauw-zwart van zes fragmenten door Jacques Hamelink. (Met zes originele genummerde en gesigneerde etsen van Ab Steenvoorden).
252614: HAMERSTER, A.J. - Hollandsche verzen. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
277704: HAMMACHER, A.M. - Grensbewoners. (Met opdracht van de schrijver).
263185: HAMMACHER, A.M. - Het leven bloeit op de ruďnes. (Charley TOOROP & Henk CHABOT).
272540: HAMSUN, KNUT - La Faim. Traduit du texte définitif par Georges Sautreau. Préface d'Octave Mirbeau. Dessins de Paul Bour.
278321: HANA, HERMAN - Handgeschreven brief (fragment) aan 'Beste John & Jeanne [Resink]'.
271102: ALGEMEEN HANDELSBLAD - Algemeen Handelsblad, 18 september 1848 (2e Editie, Zondag-avond). Met Bijblad tot de Zondags-Editie.
262246: HANE, JAN WILLEM D' - Sparsa.
271228: (VOETBAL). HANEGEM, WILLEM VAN - Gesigneerde foto in lijstje.
201196: HANKES DRIELSMA-DE KRABBÉ, M. - Homo Duplex. Légende d'un coeur perdu en quatre actes et un épilogue. Orné d'une lithographie en couleurs de Robert Bonfils.
257148: (JOYCE, JAMES - MAURICE NADEAU). HANLEY, JAMES - Le Tourbillon. Roman. Drift traduit de l'Anglais par Jean Périer.
276053: HANLO, JAN - Het gedroomde stukje.
263459: HANLO, JAN - The Morning.
5788: HANLO, JAN - Acht gedichten - in het engels.
263463: HANLO, JAN - Drie gedichten van - in Hebreeuwse vertaling van Saul van Messel.
275911: HANLO, JAN - Hond met bijnaam Knak.
263319: (MONTESQUIOU, ROBERT DE). HARDING, JOHN W. - La porte du baiser. Traduit de l'anglais par Frédéric Boutet. Préface du Cte Robert de Montesquiou.
204550: HARLAND, HENRY - My Friend Prospero. A Novel.
276484: HARMS TIEPEN, COCO (DICHTER) - Enkele Melodieën. Pag. 332-333 in: Levensrecht. Maandschrift ter gedachtenverbreiding jg. 4, nr. 8, Augustus 1908.
276388: HARMS TIEPEN, C. (UITGEVER) - Technisch tijdschrift voor automobielbestuurders, motorrijders en motorbooteigenaars. In gebruik bij het leger. No. 1. Januari 1917.
252260: HARMSEN, BAS - Dienstweigeren??
276544: (WITSEN, WILLEM). HARPEN, N. VAN - Willem Witsen. (Luxe-exemplaar).
22172: HARRIS, ELLA ISABEL - Great is the fame and beauty of the bird (...). (Met een illustratie door Rob Cox).
273266: HART, MAARTEN 'T - Das Wüten der ganzen Welt. Aus dem Niederländischen von Marianne Holberg.
256471: HART, MAARTEN 'T - De vrouw bestaat niet. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
267765: HART, MAARTEN 'T; SONTROP, THEO; LOO, TESSA DE - Originele zwart-witfoto. 21,0 x 29,8 cm.
272309: HART, MAARTEN 'T - De droomkoningin. (Met opdracht aan Thérčse Cornips).
251476: HART, MAARTEN 'T - Een vlucht regenwulpen. Roman.
269143: HARTING, PIETER - De ridders van het Witte Kruis. Een woord aan het Jonge Nederland. Door Een oud-student.
259443: HARTLEBEN, A. - Kleiner Volks-Atlas. 24 Hauptkarten und 29 Nebenkarten auf 41 Kartenseiten. Ergänzender Text von Hans Mayerhofer. Zweite neu bearbeitete Auflage.
20822: (ALBERTS, JOH. C.P.) HARTOG (SAMENSTELLING), JAN DE - Feestelijke ondergang. Leven en werk van Johan C.P. Alberts.
8906: (SAVORNIN LOHMAN, ANNA DE). HARTOG, HENRI - Een eigenwijs schrijfster (Anna de Savornin Lohman).
203185: HARTOG, HENRI - Een Eigenwijs Schrijfster (Anna de Savornin Lohman). Letterkundige Vlugschriften I
22303: HARTSEN, F.A. - Losse gedachten.
265083: HARTSEN, F.A. - Raadgevingen voor teringachtigen en voor hunne vrienden, ja, voor iedereen! Benevens eenige losse gedachten, en een stukje over eene nieuwe hypothese van Charles Darwin.
271918: (GRESHOFF). HARTZ, S.L. - Verouderen is veranderen.
9955: HATTUM, JAC. VAN - Geest van vis.
250841: HATTUM, JAC. VAN - Dichters van deze tijd.
250828: HATTUM, JAC. VAN - De wolfsklauw. Verhalen. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
24075: HATTUM, JAC. VAN - Nieuwe Sprookjes & Vertellingen. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
273170: HATTUM, JAC. VAN - Schoonheid.
24740: HATTUM, JAC. VAN - Zeven verhalen. (Met illustraties van Tom Eyzenbach).
274466: HATTUM, JAC. VAN - De kleine danseres. (Gesigneerd door de schrijver).
110069: HATTUM, JAC. VAN - Het blad.
273022: HATTUM, JAC. VAN - Nieuwe Sprookjes & Vertellingen.
1098: (SHAKESPEARE, WILLIAM). HATTUM, JAC. VAN - Plant u niet voort...
268268: HATTUM, JAC. VAN - De wolfsklauw. Verhalen.
268042: HAUPTMANN, GERHART - Das Meerwunder. Eine unwahrscheinliche Geschichte. Mit achtzehn Zeichnungen von Alfred Kubin.
277254: HAUPTMANN, GERHART - 'Ex corde lux'. (Gesigneerd handschrift).
270172: HAUPTMANN, GERHART - Eigenhändiger Brief mit Unterschrift.
250802: HAUTMANS, PAUL - Beesten onder elkaar.
274598: HAUTMANS, PAUL - Beesten onder elkaar.
265827: (GIPS, BRAM). HAVERSCHMIDT, F. - Familie en kennissen. (Met voorwoorden van de auteur en de uitgever).
275942: HAVILLAND, OLIVIA DE, & ERROL FLYNN - Errol Flynn en Olivia de Havilland in de Warner Bros-film De Charge van de lichte Brigade.
1104: HAWINKELS, PÉ - Verzamelde gedichten.
276277: HAWKINS, ANTHONY HOPE - Autograph Note Signed (1909?).
262773: HAWKINS, ANTHONY HOPE - Autograph Note Signed (1896).
274973: HAYMAN, JOE - Twenty Different Adventures of Cohen on the Telephone and Other Different Samples of Hebrew Humour. Writtten and Compiled by Joe Hayman, the Original "Cohen on the Telephone" (of Hayman and Franklin). Illustrations by Charles O'Neill.
272401: HAZEU, WIM - Getypte brief aan 'Beste Willem' (Huijer).
275808: HAZEU, WIM - Springtij in de flanken. Gedichten. (Met opdracht van de schrijver).
277045: (CHINESE COINAGE). HE, YINQUAN - Gu quan xun zhen. Gu qian shoucang. (Searching for Treasures in Ancient Springs. Collecting Old Coins). (Oude Chinese munten).
264394: (CAMPERT, REMCO). HEANEY, SEAMUS - Crediting Poetry. (Inscribed by Heaney to Campert).
252885: HECKSCHER, AUGUST - Memorial Day Address prepared for delivery at Fort Hill Cemetery Auburn.
271176: (CRIMINALITEIT). HEEMSKERK, MATTHIAS - Originele 'Handteekening van Matthias Heemskerk', geknipt uit een brief of acte, en geplakt op een handgeschreven verklaring (ca. 1860).
278143: HEERESMA, HEERE - Enige correspondentie gericht aan K. Lekkerkerker (1963-1980).
278124: HEEROMA, K. - Handgeschreven brief en kaart aan K. Lekkerkerker over Koenen's Verklarend Handwoordenboek (1943-1944).
18999: HEEROMA, K. - Sonnetten.
277203: HEES, J.F. VAN - Ik liep zoo maar wat in het leven rond.
256747: (COHEN, FRÉ). HEIDE, MIEN VAN DER - Aan de jonge werksters.
276550: CHAMPAGNE CHARLES HEIDSIECK - Visions d'Orient. (12 colorful menus in original portfolio).
20324: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER - Een gondel in de Herengracht. (In stripvorm gegoten door Wasco en met een inleiding van Josje Kraamer en Arie Storm).
267025: HEIJE, J.P. - Naar ouden trant op nieuwe wijze. Vijf liederen voor eene zangstem met pianobegeleiding. Woorden van Dr. J.P. Heije. Muziek van Dr. E.D. Pijzel.
273319: HEIJE, JAN PIETER - Kleine bloemlezing uit de gedichten van dr. J.P. Heije.
274590: HEIJERMANS, HERMAN - A Vörös Kalóz. Regény (&) A Fecske csalŕd a levegoben. Elbeszélés.
275469: HEIJERMANS, HERMAN - De Vliegende Hollander of De Groote Weddenschap. Een blijmoedig spel in vier bedrijven.
254450: HEIJERMANS, HERMAN - Joep's wonderlijke avonturen. (Opdrachtexemplaar).
251139: HEIJERMANS, HERMANN - Kettenglieder. Ein fröhliches Spiel am häuslichen Herd in vier Aufzügen. (Met gesigneerde opdracht).
268944: (ULSEN, HENK VAN). HEIJERMANS, HERMAN - (Fragment uit De wijze kater).
272507: (CRAMER, RIE). HEIJERMANS, IDA - Olof de vondeling.
270513: LEGER DES HEILS - Twee geďllustreerde raambiljetten, eenzijdig bedrukt.
273808: HEINE, HEINRICH - Heimkehr (69).
31488: HEINE, HEINRICH - Rothe Pantoffeln.
19502: HEINE, HEINRICH - Aus den Memoiren des Herrn von Schnabelewopski. (Met 8 houtgravures en een vignet van Lou Strik).
22257: HEINE, HEINRICH - Der Dichter Firdusi. (Met twee illustraties in 'druksel').
250673: HEINEMANN - The Autumn Books of William Heinemann Ltd.
268699: HEININGEN, J.T. VAN - Originele, genummerde en gesigneerde ets, portret van Gerrit Komrij.
276634: HEISING, GISELA - Bodhi Fabula / Micah Fabulus.
277274: HELIKON. - Maandschrift voor poëzie.
277273: HELIKON. - Maandschrift voor poëzie.
258312: HELIKON. - Maandschrift voor poëzie. Jaargang 9 (1939).
271727: HELLENS, FRANZ - Documents secrets 1905-1931.
202581: HELLENS, FRANZ - L'Age Dur (1957-1960). (Inscribed).
253525: HELLINGA, WYTZE GERBENS - Vingt-trois trente-deux. Korte roman. (Met een toelichting door De Uitvreter en een typografische illustratie door Lonneke N.).
14550: (SLAUERHOFF, J.). HELMAN, ALBERT - Herinneringen aan Slauerhoff.
259986: HELMAN, ALBERT - Sebastiaan. Gesneden en gedrukt door Pieter Starreveld. (Met 2 originele linosneden in kleuren door Pieter Starreveld).
7909: HELMAN, ALBERT - Wij en de litteratuur.
22596: HELMAN, ALBERT - Mijn aap schreit. (Met illustraties van Peter van Hugten).
278064: HELMAN, ALBERT - Gebed voor de ezels en andere gedichten. Met tekeningen van Ton de Laat. (Met kleine handgeschreven opdracht van de dichter).
276962: HELPGRAAG, J. - De wegwijzer der minnaars en minnaressen. Of onderrigting tot het schrijven en beantwoorden van allerlei soorten van minnebrieven, om zich te gedragen in vele voorvallen en gelegenheden der vreijerij. Ten dienste van vreijers, vreisters, weduwnaars, weduwe en allen die minnen.
269674: HELSLOOT, KEES - Gedistichoneerde vruchten. Een alfabet.
275344: HEMMERECHTS, KRISTIEN - Twee gesigneerde promotie-affiches.
260647: (BELCAMPO). HENDSCHEL, ALBERT - Kind und Käuze. Skizzen.
10048: (NIJHOFF, M.). HENKELS, F.R.A. - De dichter kookt pap.
274045: HENNE AM RHYN, OTTO / ALEXIS SPLINGARD - Clarissa. Aus den dunklen Häusern Belgiens. Nach dem französischen Original von Alexis Splingard bearbeitet von Dr. Otto Henne am Rhyn. (Und:) Prostitution und Mädchenhandel. Neue Enthüllungen aus dem Sklavenleben weisser Frauen und Mädchen.
15802: HERBERGHS, LEO - Maastrichtse sonnetten. (Met pentekeningen van Han Jeliger).
14734: HERBERGHS, LEO - Mijn gezamenlijk geknor. (Met tekeningen van Joseph Kerff).
274770: (CLAUDIUS, MATTHIAS). HERBST, W. - Het leven van Matthias Claudius, den Wandsbecker Bode. Naar het Hoogduitsch van W. Herbst. Met eene voorrede van Dr. J.J. van Oosterzee.
13822: HERINGA, P.M. (ALS:) H.G. LIEBENTRAU - (Het/ is verwonderlijk...).
13409: HERINGA, P.M. (ALS:) H.G. LIEBENTRAU - Dernier morceau voor G.K.
22314: HERINGA, P.M. (ALS:) H.G. LIEBENTRAU - Forecast.
12577: HERINGA, P.M. (ALS:) H.G. LIEBENTRAU - Fotomontage.
423: HERINGA, P.M. (ALS:) LEBERECHT - Leberecht's denkwerk. [Met een illustratie van Ger Kleis].
12443: HERINGA, P.M. (ALS:) H.G. LIEBENTRAU - Vrijstaat.
12929: HERINGA, P.M. (ALS:) LEBERECHT - Van Woustraat.
22316: HERINGA, P.M. (ALS:) H.G. LIEBENTRAU - Ritirata.
250332: HERMANS, W.F. - (Vijf gedichten).
278448: HERMANS, W.F. - Brief aan Horus.
278449: HERMANS, W.F. - Een heilige van de horlogerie. Roman.
260428: HERMANS, L.M. - In Abraham's schoot. Koalitie-gedichten uit het politieke Kanaän. Met 110 afbeeldingen van Alb. Hahn.
20030: HERMANS, W.F. - 'Leeuw in interieur'.
269274: HERMANS, W.F. - 'Schrijfmachines - capita selecta'.
269279: HERMANS, W.F. - 'Schrijfmachines - capita selecta'.
264441: (SLAUERHOFF (VERT.), J.). HERNANDEZ MIR, GUILLERMO - De hof der oranjeboomen (El patio de las naranjas). Uit het Spaansch door J. Slauerhoff en R. Schreuder.
264442: (SLAUERHOFF (VERT.), J.). HERNANDEZ MIR, GUILLERMO - De hof der oranjeboomen (El patio de las naranjas). Uit het Spaansch door J. Slauerhoff en R. Schreuder.
14696: (SLAUERHOFF (VERT.), J.). HERNANDEZ MIR, GUILLERMO - De hof der oranjeboomen (El patio de las naranjas). Uit het Spaansch door J. Slauerhoff en R. Schreuder.
264444: (SLAUERHOFF (VERT.), J.). HERNANDEZ MIR, GUILLERMO - De hof der oranjeboomen (El patio de las naranjas). Uit het Spaansch door J. Slauerhoff en R. Schreuder.
267140: HERON, ALASTAIR - Towards a Quaker View of Sex. An essay by a group of Friends.
252241: HERRICK, ROBERT - Two typescript letters to Saul K. Padover about Upton Sinclair, signed, dated '30 Dec. 27' and '7 January 1928'.
203858: HERRICK, ALBERT B., & EDWARD C. BOYNTON - American Electric Railway Practice.
268829: HERRLIGKOFFER, KARL BOR. - Geschlechtliche Aufklärung. Die erste Geschlechtssünde. 2 Briefe eines Arztes an seinen Sohn. (Inscribed by the author)
265733: HERRMAN, FRANS - Sandwichman. Gedichten.
262215: HERTMANS, STEFAN - Jupiters berg (een fragment).
273295: HERTOG, ARY DEN / SIJTHOFF - Twee reclamebiljetten voor romans van Ary den Hertog: Machtig Holland & Vrouwen naar Jacatra.
272114: HERZBERG, JUDITH - Zeepost. (Gesigneerd met opdracht aan Greg Gatenby).
1139: HERZBERG, JUDITH - Naar bed naar bed.
272115: HERZBERG (VERTALING), JUDITH - Wie schoot Roodbaardje Pik? Tekeningen van Peter Vos. / Who killed Cock Robin? Drawings by Peter Vos. Vertaling Judith Herzberg. (Gesigneerd met opdracht van Judith Herzberg aan Greg Gatenby).
16956: HERZBERG, JUDITH - De val van Icarus.
273281: HERZBERG, JUDITH - De val van Icarus. (Met een originele kleurenlitho van Chris Buurssen).
265031: HESSE, HERMANN - Sieben Gedichte. (Selected, introduced and translated into Dutch by Jos van Waterschoot. Bilingual edition).
259864: HESSE, RAYMOND. (HÉMARD, JOSEPH) - Fleurs de France. Fables et esquisses. Eaux-fortes originales de Joseph Hémard.
278259: HEUMANN, PASTOOR - Pastoor Heumann Almanak 1937. Voor alle Zieken en Gezonden.
250166: HEUSDE, PH.W. VAN - De school van Polybius of Geschiedkunde voor de negentiende eeuw. (Bewijsexemplaar).
267249: (PHILOSOPHY). HEUSDE, PHILIP WILLEM VAN - De school van Polybius of Geschiedkunde voor de negentiende eeuw. (Complimentary Copy).
270493: HEUVEL, JOAN VAN DEN (=MAARTEN MAARTENS) - Gedichten.
205825: HEY, WILHELM - Funfzig Fabeln für Kinder. In Bildern gezeichnet von Otto Speckter. Nebst einem ernsthaften Anhange.
276736: HEYENBROCK, HERMAN - Gesigneerde, handgeschreven brief aan dr. A.J. Resink.
270687: HEYMANS, G., PANNENBORG, W.A. - Handgeschriebener Brief (4 S.) an W.A. Pannenborg. Mit einer großen Sammlung von Heymans-Artikeln über psychologische Themen 1902-1921 - meist auf Deutsch.
20199: (KLOOS, WILLEM). HEYTING, AUGUST - Willem Kloos in de lijst van zijn tijd.
251331: HEYTZE, INGMAR - Heden geen gedicht. (Met als frontispice een originele zwart-witfoto van de dichter aan het begin van zijn overigens mislukte carričre als profvoetballer). (Luxe-exemplaar).
272693: (NIJHOFF, M). HEYTZE, INGMAR - Uit de bibliotheek van de Nijhoffs. Catalogus 81. Met een gedicht van Ingmar Heytze.
274740: HEYTZE, INGMAR - Redenen om te bewegen.
268417: HEYWARD, DU BOSE - Mamba's dochters. ("Mamba's Daughters" translated into Dutch by M. Kann-Jolles).
274601: (HOES, F.). HILDEBRAND - Hoe warm het was en hoe ver. (Illegale oorlogsuitgave).
263622: HILDEBRAND, A.D. - De geschiedenis van de appel. (Shape book).
272952: HILL, GEORGE FRANCIS - Catalogue of the Greek coins of Arabia, Mesopotamia and Persia (Nabataea, Arabia Provincia, S. Arabia, Mesopotamia, Babylonia, Assyria, Persia, Alexandrine Empire of the East, Persis, Elymais, Characene). With a Map and Fifty-Five Plates.
271221: HILLE-GAERTHÉ, C.M. VAN - Heilige Kerstnacht. (Met silhouetten).
268216: HILLENIUS, D. - De onrust bewaren.
261313: HILLENIUS, D. - 'De krab van Hermans'.
260097: HIRAKAWA, NORITOSHI - Autograph Signed Card.
276404: (WELTKRIEG). HIRSCHFELD, MAGNUS - Sittengeschichte des Weltkrieges.
277972: HIRSCHFELD, MAGNUS - Die Homosexualität des Mannes und des Weibes.
265572: HIRSCHFELD, MAGNUS - Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen mit besonderer Berücksichtigung der Homosexualität. Herausgegeben unter Mitwirkung namhafter Autoren im Namen des wissenschaftlich-humanitären Komitees. 1., 2. & 3. Jahrgang.
266400: HIRSCHFELD, MAGNUS (ED.) - Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen. Auswahl aus den Jahrgängen 1899 - 1923. Neu ediert von Wolfgang Johann Schmidt.
273799: (SPOHR, MAX). HIRSTER, FRANZ - Träumereien und Balladen.
263564: HOEK, ROUKE VAN DER - Het Sjoerdlied.
263539: HOEK, ROUKE VAN DER - Wespland.
269226: HOEK, ROUKE VAN DER - Gedempt gejuich. Met een aquatint van Stijn Peeters.
274712: (BIESHEUVEL, J.M.A.). AART HOEKMAN - J.M.A. Biesheuvel, een bibliografie.
269900: HOEKSEMA, DAAN - Netwerk-Teekenvoorbeelden.
277561: (BOUTENS, P.C.). HOEKSTRA, A. - De vertaling van Aeschylus' Agamemnon door P.C.Boutens.
275265: HOEKSTRA, HAN G. - Appeltjes van Oranje. Silhouetten: Frans ter Gast.
268972: HOEVE, K. - Zuid-Afrikaansche avond. Verzen en proza van Afrikaansche schrijvers. Verzameld en ingeleid door: K. Hoeve. Nieuwe bundel.
276758: (SLAUERHOFF, J.). HOEVEN, HANS VAN DER, & BEN SPIERING - Scriptie over 'De opstand van Guadalajara' van J. Slauerhoff. Als zesde in de reeks Slauerhoff-colleges geleid door prof. H.A. Gomperts, op dinsdag 24 maart 1981, 14.00 uur.
22958: HOFDIJK, W.J. - Mamia.
276915: HOFFMANN, E.T.A. - Der Sandmann. Mit 44 zweifarbigen, vom Künstler auf die Druckplatten lithographierten Illustrationen von Günther Stiller.
275345: (MARSMAN, H.) E.T.A. HOFFMANN - Lebensansichten des Katers Murr.
276916: HOFFMANN, E.T.A. - Das öde Haus. Mit Holzschnitten von Lieselotte Schwarz.
261564: (BINNENDIJK-PAAUW (VERT.), M.G.). HOFFMANN, E.TH - Mademoiselle de Scuderi. Vertelling uit het tijdperk van Lodewijk XIV. (Vertaald door Enny Binnendijk).
276510: HOFLAND, H.J. ALS: S. MONTAG - Nacht over Alicante. (Met opdracht van de schrijver)
270566: HOFMAN, CHARLES / KOMRIJ, GERRIT - (Capriccio). Originele kleurenets. Proefdruk van het frontispice van Capriccio.
268830: HOFMANNSTAHL, HUGO VON - Buch der Freunde.
263632: HOFMANNSTAHL, HUGO VON - Over vergankelijkheid. Drie Terzinen. Met een Nederlandse vertaling van Jan Coljée. (Met vier originele, gesigneerde litho's van Jaroslav Kaiser).
272223: HOFSTRA, J.W. - Engelen van mensen. Roman. (Gesigneerd met opdracht aan Gerard REVE).
260389: HOFSTRA, JAN WILLEM - De waaier. (Met een tekening en een initiaal door Emile Puettmann).
268250: HOGEVEEN, ALBERT - Daar.
273781: HOGEVEEN, ALBERT - Daar.
273653: HÖHN, GEORG PAUL - Betrugs-Lexicon. Betrügereien von Buchdruckern.
273830: (EGYPT). HÖLBL, GÜNTHER - Geschichte des Ptolemäerreiches. Politik, Ideologie und religiöse Kultur von Alexander dem Grossen bis zur römischen Eroberung.
263498: (HATTUM, JAC VAN). HÖLDERLIN, FRIEDRICH - Hölderlins Werke.
272211: HÖLDERLIN, FRIEDRICH - Der Winter. (Met een vertaling door J.C. Ebbinge Wubben).
277962: HOLKEMA & WARENDORF, VAN - Collectie uitgeversreclame, vnl. uit 1980-1990. Bijna 20 stuks.
257487: HOLLANDSCHE REVUE, DE - Na één jaar. (Prospectus).
272353: HOLSBERGEN, J.W. - Drie originele zwartwitfoto's, gemaakt door zijn zoon Sjoerd J. Holsbergen.
253388: HOLSBERGEN, J.W. - Dat is 'de Clio' mijnheer. (Luxe-exemplaar met handgeschreven opdracht van de schrijver).
277246: HOLSBERGEN, J.W. - Dat is 'de Clio' mijnheer.
272828: HOLTHUIS, FOKAS - NICK TER WAL - Opdrachtexemplaren. Verzameld en beschreven door Nick ter Wal. Catalogus 83.
271055: HOLTORF, HANS - Totentanz. Nach den Lübecker Drucken von 1463 und 1520 übertragen und eingerichtet.
205079: HOMERUS, VERTAALD DOOR DIERICK VOLCKERTSZ. COORNHERT - De dolinge van Ulysse. Homerus' Odysseia I-XVIII in Nederlandse verzen.
259468: (SHELLEY, PERCY BYSSHE). HOMERUS - Six hymns of Homer. The English Translation by Percy Bysshe Shelley facing the original Greek.
260312: (KRIMPEN, JAN VAN). HOMERUS - Batrachomyomachia.
276767: HOMÖOPATHIE - Jahrbuch Dr. Madaus 1932. Die Lehre von der Signatur in neuer Erkenntnis.
276374: HOOFT, P.C. - Sonnetten.
263966: HOOFT, P.C., E.A. - Lichtpuntjes. Tien vrolijke gedichten.
269651: HOOFT, P.C. - Wanneer de Vorst des lichts slaet aen de gulden tóómen. Het bestuur van de Stichting "Vrienden van het Muiderslot" heeft in 1970 besloten (...) op te nemen in het Culturele Genootschap De Muiderkring.
267830: HOOFT, P.C., HUYGENS, CONSTANTIJN, E.A. - De Schoncken-sonnetten. (Met een Toelichting van Kees Thomassen).
272859: HOOFT, P.C. - Galathea. (Gedrukt in 24 exemplaren!).
255162: HOOGSTRATEN, HARRY - Boxing days. Poems & visuals 1975-1979. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
274440: HOOP JR., A. VAN DER - Lente en herfst. Verspreide en nagelaten dichtloveren.
269377: HOORN, PIETER LAURISZ. VAN - Geslacht Reeckening van Dirck Jonge Jan ende Commertje Jan Cocken Dogter. Ao 1602.
255727: HOORN, MIL VAN - Ruiterweelde
19495: HOORNIK, ED. - De vis. Met (9) prenten van Dick Elffers.
269895: HOORNIK, ED. - De vingerwijzing. Roman. (Met opdracht).
16670: HOORNIK, ED. - 'De nabestaande (I-III)'.
18892: HOORNIK, ED. - Nederland. (Rijmprent met een illustratie door Pam G. Rueter).
17841: HOORNIK, ED. - Tweespalt. (Met een portet van de dichter door A.C. Willink).
19835: HOORNIK, ED. - Na jaren. (Met 4 tekeningen [van Dick Elffers, die ook de typografie verzorgde]).
275356: (HATCHARDS BINDING). HOPE, LAURENCE - Indian Love. With a Portrait of the Author.
269849: (BERGBAU). HOPPE, CARL - Förderkorb mit Fallbremse für bergmännische Seilfahrt. Auf Veranlassung des Königl. Preuß. Bergrathes und Bergwerks-Directors Herrn von Krenski auf Rosdzin im Jahre 1869 construirt und seitdem vielfach ausgefu¨hrt von C. Hoppe.
6610: HORATIUS - Ars Poetica. Ingeleid, verantwoord, vertaald en voorzien van een nabeschouwing over Horatius' dichterlijk voortleven bij Bilderdijk door P.H. Schrijvers.
251396: HORATIUS FLACCUS, QUINTUS - Lex Rex olim artifex.
274976: (TONEEL). HORN, M. - Marie van Eijsden-Vink.
275571: HORN, W.O. VON - De mulat. Eene geschiedenis uit het plantersleven in Florida. Naar het Hoogduitsch. (Only edition with these charming illustrations).
257752: HORST, GEORGE TER - Gesigneerde foto van de beeldhouwer leunend tegen een van zijn werken.
23279: (COUPERUS, LOUIS). HORST, HANS VAN DER - Louis Couperus' Zijlijnen. Versieringen uit zijn handschriften, in breder perspectief.
273089: (LANGENDIJK, PIETER). HOUBRAKEN, JACOB - 'Zie Langendijk, het puik der Dichtren aan het IJ'. Portretgravure.
275924: BRITISH THOMSON-HOUSTON - 16 mm Sound Projector. Type 301.
15544: HOUWINK, ROEL - Novellen (1920-'22). (Met opdracht van de schrijver aan Gaston Burssens).
275548: HOUWINK-VAN NIE, NELL - Autobiografie.
274773: HOUWINK-VAN NIE, NELL - De smalle weg. (Kleine kroniek van een Vrouweleven).
274774: HOUWINK-VAN NIE, NELL - 't Examen begint.
277721: HOUWINK, ROEL - Novellen (1920-'22).
277722: HOUWINK-VAN NIE, NELL - De smalle weg. (Kleine kroniek van een Vrouweleven).
277716: HOUWINK, ROEL - Uilen naar Athene dragen. (Poëzie).
261382: HOUWINK, ROEL, ALS H. VAN ELRO - Madonna in tenebris.
275788: HOVEN, H.C. VAN - Fabriek van Damasten en Pellen Tafelgoederen. Kalender 1882.
262844: (MIJNBOUW). HOVIG, P. - 's Lands mijnbedrijven.
274997: HOVING, J. - Honger en liefde. Een raad inzake geboorteregeling aan de arbeiders naar aanleiding van Prof. Kouwer's rede op het Haarlemsche Congres der Ned. Vereeniging voor Middernachtzending.
276717: HOYNCK VAN PAPENDRECHT, J. - Herinnering aan het Feest-Carrousel, gereden op Dinsdag 26 Maart en Donderdag 28 Maart 1889, ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Rotterdamsche Mančge. (Met Programma).
205141: HUBBARD, ELBERT - Little Journeys to the homes of Eminent Artists. Vol. I.
273178: HUBRECHT, P.F. - De Grondwet. Met aanteekening der gelijksoortige bepalingen van vroegeren tijd bij elk artikel.
275824: HUEBNER, FRIEDRICH MARKUS - Das Hexeneinmaleins.
253215: HUF, PAUL - Nederlanders, weest gewaarschuwd!
25017: HUFFEL, A.J. VAN - Nederlandsche schrijvers in vertaling. (Van Marcellus Emants tot Jan Eekhout). Proeve van een bibliographie (...). Met eene inleiding van Dr. L. Brummel.
271250: HUGES, BART - Suikergoed & marsepein.
261572: (ONSLOW). HUGHES, GEOFFREY - Grote portretfoto, gesigneerd.
205355: HUGHES, THOMAS - Autograph signature, dated 'London Febr 1880'.
252768: (BEEK EN GEULLE). HUGO VAN ROSSEM, P.A. - Losse schakels. Gedichten.
252769: (BEEK EN GEULLE). HUGO VAN ROSSEM, P.A. - Harp-accoorden.
267940: (CLAUS (ILLS.), HUGO). YPERMAN, CHRIS - Jolie Madame. Met (acht) tekeningen van Hugo Claus. (Gesigneerd door Yperman en Claus).
266912: HUGO, VICTOR, ET CAMILLE SAINT-SAËNS - Ręverie. Musique de C. Saint-Saëns.
27590: HULZEN, GERARD VAN - Tweede boek Zwervers.
263902: HULZEN, GERARD VAN - Wrakke levens.
274030: HUMOR - Leuk en grappig. 30 luimige voordrachten in pöezie en proza voor rederijkers bijeenkomsten, feestelijke vergaderingen en vrolijke partijen.
204555: HUNT, PETER - Radio Control for Model Aircraft.
265089: (CRIMINOLOGIE). HUNTING, H.C. (RED.) - Geheim register van ontslagen gevangenen. 1882-1886; 1887-1891; 1892-1896.
257220: HURET, JULES - En Allemagne. Berlin.
262772: HURST, FANNIE - Autograph Quote Signed (1959).
276626: HUWELIJK - Album met 54 krantenknipsels betreffende gouden huwelijken e.d., ca. 1940-1950.
269093: (FRIESLAND - LETTERLA, DURK). KENNISGEVINGEN VAN VOORGENOMEN HUWELIJK - Collectie van 62 huwelijksbekendmakingen uit de periode 1858-1891, alle afkomstig uit de zuidelijke helft van Friesland.
271687: HUWELIJKSPOËZIE - Groote Zangwedstrijd voor volledig koor, uit te voeren door alle Gasten, ter eere van het Bruidspaar.
271686: (KONING, PIETERNEL, BRAM OF CHRIS JR. DE). HUWELIJKSPOËZIE - Levensloop van Christiaan de Koning en Johanna Kropmans.
273950: HUYBREGHS ROTTERDAM, EERSTE NEDERLANDSCHE KUNSTGLAS ETSERIJ - Teekeningen voor Kunst Geëtst Glas.
202937: HUYGENS, CONSTANTIJN, & MARIA TESSELSCHADE - Scheppen als bevrijding, Drie gedichten uit de zeventiende eeuw
273626: HUYGENS, CONSTANTIJN - 'Van 't Keiserlicke Hof tot in de schaepers Kluys'.
1146: HUYGENS, CONSTANTIJN - 't Voor-hout ende 't kostelick mal.
269190: HUYSMANS, J.K. - En ménage. Illustrations de Em. Jodelet.
272569: (SIEBELINK (VERT.), JAN). J.K. HUYSMANS - De Bičvre. (Luxe-uitgave). Vertaald door Jan Siebelink. Met inleiding door Rein Bloem.
267867: HYDE, ROBERT WILSON - Guest Book. (Unused).
267099: HYDRAUDINE - Jubileumuitgave 25-jarig bestaan Hydraudyne Groep.
271402: IBELS, H.-G. - Les Demi-Cabots. Le Café-Concert. Le Cirque. Les Forains. Dessins de H. G. Ibels.
264119: IBO, WIM - Handgeschreven brief aan 'Beste Gerda Leegsma'.
278027: IDEMA, W.L. - 1 variatie op een vertaling. (Met een prentje van José Juten).
31792: IERSEL, CHARLES VAN - De roode lantaarn.
271078: IERSEL, CHARLES VAN - De heilige graal.
278299: (RAEMDONCK, GEORGE VAN). IJZERMAN, A.W. - De ezel in de leeuwenhuid. Open brief van Batavus Burgerman, over de Nederlandsche Bolsjewiki, ter geruststelling van zijn mede-bourgeois.
277901: (SZÁNTÓ, TIBOR). ILLYÉS, GYULA - Egy magyar tipográfus. Illyés Gyula bevezetójével. (Met opdracht van de boekontwerper aan Huib van Krimpen).
274072: (MALLARMÉ, STÉPHANE). IMBERT, MAURICE - Une bibliographie des écrits de Stéphane Mallarmé (1842-1898).
255037: IMMERZEEL, JR., J. - Dum spiro spero. Twee gedichten voor Lizanne. Met een portret in fac simile.
262492: (ROMIJN, JAC.P., ALS:) INDENHAECK, W. - Kleine Kerstkroniek 1944.
271604: AGRICULTURE WEST INDIES - Catalogus van de bibliotheek van het landbouwproefstation. Inspectie van den landbouw in West-Indië. Bulletin No. 12, April 1908.
270955: INDUSTRIESCHOOL - Programma bij het uitreiken van Medailles en Getuigschriften en het Ontslag aan leerlingen, die hun cursus hebben voleindigd aan de Industrieschool van de Maatschappij voor den Werkenden Stand op Donderdag 3 April 1879 in het lokaal De Vereeniging, Warmoesstraat (...).
270950: INDUSTRIESCHOOL - Programma bij het uitreiken van Medailles en Getuigschriften en het Ontslag aan leerlingen, die hun cursus hebben voleindigd aan de Industrieschool van de Maatschappij voor den Werkenden Stand op Donderdag 12 Mei 1881 in het lokaal Maison Stroucken (...).
270952: INDUSTRIESCHOOL - Programma bij het uitreiken van Medailles en Getuigschriften en het Ontslag aan leerlingen, die den driejarigen cursus hebben voleindigd aan de Industrieschool van de Maatschappij voor den Werkenden Stand op Donderdag 29 Januari 1885 in het gebouw der Maatschappij, Kloveniersburgwal No. 87 (...).
268379: (COUCY, CHATEAU DE). INGÉNIA - Ingenia Constructions de Précision. Chateau de Coucy (Aisne). Échelle: 3m/m par mčtre.
271374: (MOVABLE BOOKS). INTROVA - Introva Draaiboek. (Children's book with movable parts).
274966: (FRÉ COHEN). INVENTUM - Kartonnen doos met ontwerp van Fré Cohen.
271255: (TOORIANS, LAURAN). OLD IRISH - Cétamon. ('Cétemain' or 'May Day' in Early Irish with Dutch translation).
256749: (MONK). [VRIES, J.D. DE], ALS: L.R. REID IRVING - Eene tweede Maria Monk of De verborgenheden van het Zwarte-Nonnenklooster te Montreal. Uit het dagboek eener uit dat klooster gevluchte non, die zich gedurende 5 jaren, voordat Maria Monk zich daar ophield, in genoemd klooster bevond. Naar het Engelsch van L. R. Reid Irving.
19531: IRVING, WASHINGTON - The Legend of Sleepy Hollow.
263947: (OMAR KHAYYAM). IRWIN, WALLACE - The Rubáiyát of Omar Khayyam Junior. Translated from the original Bornese into English Verse by Wallace Irwin.
273453: (GOUDSTIKKER, JACQUES). ISARLOV, GEORGE - La peinture française ŕ l'exposition de Londres 1932. (Met opdracht van de auteur aan J. Goudstikker).
267732: ISERLOHN - 2 Visitenkarten von Metallwarenfabrikanten in Iserlohn, Robert Potthoff und Gebrüder Kuhlmann (etwa 1850).
274435: ISHERWOOD, CHRISTOPHER - The Nowaks. (Met zes tekeningen en twee vignetten van Kurt Löb).
262546: (LEHMANN, LOUIS TH.). ISMA'ILI, KEMAL - Rubaiat. Translated by Martin Holme. Edited by W. Indenhaeck, Stadskanaal.
265898: (HAAN, JACOB ISRAËL DE). ISRAËL, EDDY-LEX - Jacob Israël de Haan. De dichter van Het Joodsche Lied. (Met opdracht aan Karel Reijnders).
274521: ISRAËLS, JOZEF - Originele pentekening.
259074: (TEIXEIRA DE MATTOS, E.V.E., ALS:) DE ITALIAAN - De fietstaal. Haar ont-staan, uit-leggen en voort-zetten in twee hoofdstukken en een lendenromp. Door den Italiaan.
255421: ITALIAANDER, ROLF - Mein Fahrrad und ich. Ein frohes Wanderbuch.
267663: (JUVENALIS). IUVENALIS, D. IUNIUS, & AULUS PERSIUS FLACCUS - Satyrae. Cum annotat. Th. Farnabii.
274701: IZMIRLIER, YILMAZ - Aydinogullari Beyligi paralari.
256035: (FRANKEN PZN., J.). JAARSMA, D.TH. - Het gelukkig jaar.
251903: (LOOY (VERT.), JAC. VAN). SHAKESPEARE, WILLIAM - Naar het U lijkt. As you like it. Vertaling van Jac. van Looy. (Met handgeschreven opdracht aan P.H. van Moerkerken Jr. en echtgenote).
272935: (HERMELIJN). "MR. JACKS", TECHN. DIR. FA. J. GREEVE & ZN. - Van 't vorstelijk hermelijn.
274155: JACKSON, HOLBROOK - Town: An Essay.
269021: JACKSON, NEVILLE - No End To The Way.
277353: (BLAUWE LUCHT). JACOBS, JAN W. - Harts appčl. Verzen.
277315: (BLAUWE LUCHT). JACOBS, JAN W. - Gedichten. (Collectie in één band van Jan Kooijman).
274331: JACOBS, PAUL, & JAN BOSSCHAERT - Wij danken U voor Uw geboeide aandachtigheid.
257433: JACOBSE, MUUS - Het offer des Heeren. (Met vijf illustraties en titelversiering gedrukt in twee tinten groen door Léon Holman).
202594: JADOT, ALAIN - Die englische Schweigeminute - petite messe basse en 73 mesures > in memoriam <. (1/99 copies, all signed by the author).
276252: JAEGGI, ADRIAAN - Jij en Ik en Eenzaam.
276260: (GOETHE). JAGEMANN, KAROLINE - Die Erinnerungen der Karoline Jagemann. Nebst zahlreichen unveröffentlichten Dokumenten aus der Goethezeit herausgegeben von Prof. Dr. Eduard v. Bamberg.
276635: JAGER, J.W. DE - 24 uur dienst en recht op geluk. Enkele opmerkingen over het probleem, dat iedereen bezighoudt: de sexualiteit.
255844: JAGT, BOUKE, EN JELLE L.S. PIJPERS - Ze wil het zo. (Met een origineel schilderijtje als frontispice van Ankie de Reus).
276350: JAGT, BOUKE, EN JELLE L.S. PIJPERS - Ze wil het zo. (Met een originele, erotische tekening in kleuren als frontispice door Tino Lintelo).
276595: JAHNN, HANS HENNY - Späte Prosa: Jeden ereilt es. Die Nacht aus Blei. Autobiographische Prosa und Aufzeichnungen aus den fünfziger Jahren. Hrsg. Uwe Schweikert.
271378: ARBEITSZEUGNIS 19. JAHRHUNDERT - Gesindebuch von Anna Catharina Ritter aus Lenderscheid (1858-1865) und Dokumente von Valentin Wöll, ihr Ehemann.
270784: JALOUX, EDMOND - L'éventail de crępe.
265507: JAMES, GEORGE P.R. - The Commissioner, or, Travels and Adventures of a Gentleman. With twenty-eight illustrations on steel by Phiz.
261250: JAMES, P. - Souvenir... Roman inédit.
272829: (BÉRET, MICHEL). JAMMES, FRANCIS - La grâce. Burins sur cuivre de Michel Béret.
256955: JAMMES, FRANCIS, & VALERY LARBAUD - Lettres inédites. Introduction et notes de G. Jean-Aubry.
259421: (PRINS (VERT.), JAN). MUSSET, ALFRED DE - Een deur moet open zijn of dicht. Naar het Fransch door Jan Prins. (Met handgeschreven opdracht van Jan Prins).
272883: JANITSCHEK, MARIA - Ins Leben verirrt. Roman.
270096: (ZWAGERMAN). JANOWITZ, TAMA - Slaves of New York. (Met gesigneerde opdracht van de schrijver aan Joost Zwagerman).
275708: JANSEN, P.G. - La scomparsa del Golden-Wave. (Illustrated Italian ships novel).
28212: (DEYSSEL, LODEWIJK VAN). JANSONIUS, F. - Collectie van zeven overdrukken, alle met 'v.d.s.'jes of handgeschreven opdrachtjes aan Karel Reijnders.
22559: JANSSEN, JACQUES - Los van alles. Tekeningen en enkele citaten. (Met een voorwoord van Kees Fens).
272123: (TOOROP, JAN). JANSSEN, MIEK - Jan Toorop's Kruiswegstaties. St. Bernulphuskerk te Oosterbeek. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht van Toorop).
261536: JANSSEN, FRANS A. - De Albion Handpers in het Drukhuis.
275895: JANSSEN, FRANS A. - De Amsterdamse reconstructie.
263392: JANSSEN, H.A. - Gezondheidsleer voor den soldaat.
257921: JAPIN, ARTHUR - De klank van sneeuw. Twee novellen. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
256806: JAPIN, ARTHUR - De overgave.
271567: JARRY, ALFRED - PORTRAIT DE PABLO PICASSO - Počmes. Avec un portrait de Jarry d'aprčs Picasso. (Privé-uitgave van E. du Perron in 30 exempl.).
277257: JASPAR, EDMOND - 'Missionaris'. (Gesigneerd handschrift).
251611: JASPERS, PETER - Het elfde gebod. Roman.
276392: JEFFERIES, RICHARD - A Little Book of Nature Thoughts. (Mosher edition, Old World Series).
263455: JELLEMA, C.O. & MARTIN TISSING - Herinnerd Ostia.
31475: JELLEMA, C.O. - Al het heden. (Bezorgd door Gerben Wynia).
22496: JELLEMA, C.O. - Afscheid en aankomst.
271439: JEROME, JEROME K. - Grepen uit het leven. Uit het Engelsch door Mevr. Guillette Willeumier.
268787: KATHOLIEKE JEUGDBEWEGING - Graalstudiën. No. 1 & 2.
277636: JINKES DE JONG, U.J. - Parade der profeten (1944-1945). Tentoonstelling van klandestiene, literaire bladen.
272470: JOACHIMCZYK, ALFRED MARCEL - Der Krieg in der Luft.
278431: JOANS, TED, JOHN DIGBY, VALERY OISTEANU & BILL WOLAK - Free-For-All.
277055: JOBERT, LOUIS - Lodewyk Joberts Kennisse der aloude en hedendaagsche gedenkpenningen. Zynde hier bygevoegd veele nieuwe ondekkingen; Als mede eene Lyst van alle de Romeinsche Keizers en Keizerinnen, vorsten, vorstinnen en dwinglanden, welker beeldenissen op de gedenkpenningen gevonden worden, van Julius Caesar af tot Heraclius toe (...). Uit het Fransch vertaald en met Aanteekeningen verrykt door Mr. J.A.
250692: JOHANNOT - Les Papeteries Johannot présentent... leurs filigranes et marques de garantie.
257761: (ROMENY). JOHANSSON, STIG - Romeny.
274194: JOHNSON, CHARLES PLUMPTRE - Hints to Collectors of Original Editions of the Works of William Makepeace Thackeray.
276270: JOHNSON, HERBERT - Hats of to-day.
272979: JOLAS (ED.), EUGENE - Transition. An International Quarterly for Creative Experiment. Number 14, Fall, 1928. (Ed. Eugene Jolas & Gertrude Stein).
272977: JOLAS (ED.), EUGENE - Transition. An International Workshop for Vertigralist Transmutation. Edited by Eugene Jolas. July, 1935, No. 23. (With the supplement).
272975: (JOYCE, JAMES). JOLAS, EUGENE - The Language of Night.
261385: JOLLES, ANDRÉ - Idylle.
1290: JONATHAN - Waarheid en droomen. Geďllustreerd door Aart van Ewijk.
267017: JONDORF, WILHELM - Zur Laute. 6 selbstkomponierte Liedlein mit eigenem Text und Illustration versehen. Heft 2.
275899: JONG, FRANS DE - De laatste schreeuw 8. Vvvvvvvvv.
15068: JONG, MAX DE - Aan zee.
273745: JONG, FRANS DE - Marginaal.
203717: JONG, A.M. DE - Amsterdam bij nacht. Snelkieken van de "Leven"-Redacteuren en Teekeningen van Jordaan. Herdruk der onder dezen naam in "Het Leven" verschenen artikelen
274998: JONG, H. DE - Beknopt overzicht van de geschiedenis der Rotterdamse politie 1340-heden.
275901: JONG, FRANS DE - De laatste schreeuw 4.
260803: JONG, MAX DE & HANS ROODUYN - Het moeizaam ňndergaan.
202861: JONG, FRANS DE - De laatste schreeuw 10.
251497: JONG, MAX DE - Plaquette. Zes gedichten.
273718: JONG, CEES DE - Vijf dichtbundels, alle met opdracht aan Rob van Gennep.
276039: (BISSCHOPPEN). JONG, J. DE, AARTSBISSCHOP VAN UTRECHT, EN DE BISSCHOPPEN HOPMANS, DIEPEN, LEMMENS EN HUIBERS - De Aartsbisschop en de Bisschoppen van Nederland aan de hun toevertrouwde geestelijkheid en geloovigen, zaligheid in den Heer. (Herderlijk schrijven uit 1941).
276027: JONG, DR. LOE DE - Getypte brief aan de Hoogedelgestrenge Heer B.L. de Goede, Lnt.-Kol. der Inf. KNIL b.d.
250984: JONGE, FREEK DE - De brillenkoker. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
203179: JONGERT, JAC. - Orde. Handboek voor den zakenman
275138: JONGMANS, L. - De worstpartij. (Getekend beeldverhaal).
277195: JONKER, PETER - Ambientador. (Luchtjes).
277956: (LANOYE, TOM). JOS JOOSTEN - Tom Lanoye. De ontoereikendheid van het abstracte. (Gesigneerd door Lanoye en Joosten).
272850: FLAVIUS JOSEPHUS - Kort verhaal wegens Jesus Christus.
278061: JOSSELIN DE JONG, KITTY H.R. DE - Hart van zingen moe en moe van hopen.
202597: JOUHANDEAU, MARCEL - Théâtre sans spectacle. (Signed).
277755: JOYCE, JAMES - Giacomo Joyce. (Vertaald door Erik Bindervoet en Robbert-Jan Henkes. Met illustraties door Erik Bindervoet).
272980: JOYCE, JAMES - 'A Muster from Work in Progress'. Page 181-191 in: Transition Stories. Twenty-three Stories from "transition" selected and edited by Eugene Jolas and Robert Sage.
276233: PHILO JUDAEUS - Pogrom in Alexandrië. Gezantschap naar Caligula. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door G.H. de Vries.
270395: (GERSTENFELD, R.). JUDAICA - 1945-1960. Verbond van Midden- en Oost-Europese Joden. Aangeboden door het Verbond van Midden- en Oost-Europese Joden in Nederland.
276836: JUDITH - Het Boek Judith. Zijnde het eerste van de Apokrijfe Boeken, herdrukt naar de uitgave van 1873.
278090: (BARENDSZ, DIRCK). JUDSON, J. RICHARD - Dirck Barendsz 1534-1592, Excellent Painter from Amsterdam. (Catalogue raisonné).
275982: JUGEND - Märchen ohne Worte. Erstes Bilderbuch der Münchner "Jugend".
253742: JULIANA, KONINGIN - 21 negatieven in originele enveloppe van foto's gemaakt tijdens het staatsiebezoek van koningin Juliana en prins Bernhard aan San Francisco, 17-19 april 1952.
272503: JURRIAAN KOK, J. - 's-Gravenhage en Scheveningen. Verzameling van stadsgezichten - La Haye et Scheveningue instantanée - Haag und Scheveningen. Auswahl von Stadtbildern - The Hague and Scheveningen through a camera.
254079: JUVENALIS - De onverdraaglijkheid van Rome. (Derde Satire). (Vertaald door M. d'Hane-Scheltema).
277891: (BOXSEL, PIM VAN). KAART, PIET - Licht en donker in Japansche gevangenschap. Een bundel gedichten.
252545: KAFKA, FRANZ - De gedaanteverwisseling.
276256: KAGIE, RUDIE - Lood. De gevolgen van een giftig metaal.
259582: KAHN, RICHARD - If a Fool persists in his Foolishness. No. 2. The Hive.
273263: KAINIS, DR. - Die Derbheiten im Reden des Volkes. Gesammelt von Dr. Kainis.
255179: KAISER, MARGARETE - Männerpsychologie für Frauen.
274210: KALDEWEY, GUNNAR A. - Fächer des 18. Jahrhunderts, ausgestellt in San Francisco, Californien, International Antiquarian Book Fair 29.1.-1.2.1981. Aus der Fächersammlung Gunnar A. Kaldewey.
274656: KALENDER - Kantoor-Almanak voor 1873, 1874 en 1879.
277398: KALENDER - Neerlands Grootste Weekblad. (Kalender voor 1939).
277392: KALENDER - Ets-kalender voor 1920. (Vier stadsgezichtjes).
274641: KALENDER - 1893 Kalender.
276991: LETTERPROEF-KALENDER - "Korpus" entdeckt das Buchstabenland. (Typoart zeigt einige seiner schönsten und erfolgreichsten Schriften ...)
277395: KALENDER - Ets-kalender voor 1920. (Vier dorpsgezichtjes).
276873: KAMPHUIS, GERRIT - Carmina sparsa.
277886: KAPR, ALBERT - Hundertundein Sätze zur Buchgestaltung. Zusammengestellt von Albert Kapr. (Met gesigneerde opdracht).
266626: KAPTEIJNS, HARRIE - Envoy.
275360: KARÁSEK ZE LVOVIC, JIRÍ - Román Manfreda Macmillena. Romány trí magu. I.
266714: KARDEC, ALLAN - Das Buch der Geister und die Grundsätze der Geistlehre betreffend das gegenwärtige und zukünftige Leben im Diesseits und Jenseits. Nach Kundgebungen höherer Geister. Mit dem Bildnis des Verfassers. Nach Durchsicht und mit Auswahl neu bearbeitet von H.B. Fischer.
277900: KARKAVITSAS, A. - De bedelaar. Roman uit het Thessalische landleven. Vertaald uit het Nieuwgrieksch door J.A. Lambert-van der Kolf.
273810: KASTEELE, CORNELIS VAN DEN - Zwaluwen, aangevlogen onder de balken van het huis. Verzen.
272986: (TOLSTOY, L.). KATANYAN, V.A. - Voskresen'ye. Tsenzurnyye iz'yatiya. Prigotovil k pechati V.A. Katenin.
256268: KATE, J.J.L. TEN - Italië. Reisherinneringen.
277685: KATZ, ALEX - First Sight: Working Drawings. Text by Jean-Christoph Ammann.
205146: KAUFFMAN, REGINALD WRIGHT - Typed Letter Signed, dated September 7, 1929
270276: KAVAFIS, K.P. - Apanda Piímata. (Complete poetry in Greek).
257156: KAVAFIS, K.P. - Bij klaarlichte dag. (Uit het Grieks vertaald door Hans Warren).
18540: KAVAFIS, K.P. - Vijf en twintig verzen. Uit het Nieuw-Grieks vertaald en van een korte inleiding voorzien door G.H. Blanken, lit. drs. (Met handgeschreven opdracht van Blanken).
270275: KAVAFIS, K.P. - Ta Anékdota Piímata. (&) Ta Apokirygména Piímata.
262776: KAWASHIMA WATKINS, YOKO - So Far from the Bamboo Grove. (With two Signed Letters).
262775: KAWASHIMA WATKINS, YOKO - Tales from the Bamboo Grove. Illustrations by Jean and Mou-sien Tseng. (Inscribed).
277873: KEILSON, HANS - Vastustajan kuolema. Suomentanut Ilona Nykyri.
276071: (FRANKEN PZN., J.). KEIZER, W. - De houtsneden van Jan Franken Pzn.
10694: (SLAUERHOFF, J.). KELK, C.J. - Leven van Slauerhoff.
10071: KELK, C.J. - De man van Kos.
275816: KELK, C.J. - Aards vertier.
264167: KELLAND, CLARENCE BUDDINGTON - De grote postroof. Uit het Amerikaans door J.G.H. v.d. Bovenkamp jr.
275709: KELLENDONK, FRANS - Collectie van 18 krantenknipsels over Frans Kellendonk.
268093: KELLER, GOTTFRIED - Romeo et Juliette au village. Lithographies originales de Gimmi.
205716: KELLER, GERARD - De geschiedenis van een ondeugend meisje door haar zelve verteld. Uit het Engelsch door Gerard Keller.
272523: KELLY, ELLSWORTH - Ellsworth Kelly. Schilderijen en beelden 1963-1979/ Paintings and sculptures 1963-1979. (Bilingual catalog).
9093: KEMP, PIERRE - Een ding beseffen.
252217: KEMP, PIERRE - Les deux statuettes.
24110: KEMP, PIERRE, EN MR. H.J.L. LAMBERTS HURRELBRINK - Twee bloemen van Limburg's bodem.
3838: KEMP, PIERRE - Ik ruik het heden.
267790: KEMP, PIERRE - Bloemen voor Bloem.
256884: KEMP, PIERRE - Kleine avond. [12] gedichten uit de nalatenschap 1928-1931 met een nawoord van Wiel Kusters.
274084: KEMP, PIERRE - Gedichten van Pierre Kemp op muziek gezet (door Rick Debie en Pieter Verlinden).
277243: KEMP, MATHIAS - 'In moddergrauwen, warmen najaarsnacht.' (Gesigneerd handschrift).
272807: KEMP, PIERRE - Les Folies Maestrichtoises.
30090: KEMP, PIERRE - Ik ruik het heden.
269229: KEMP, PIERRE - Albast [&] Eén-tonig-heid.
253459: KEMP, PIERRE - Pompom Anadyomčne. (Met een originele kleurenets door Peter Yvon de Vries en een verantwoording door Harry G.M. Prick).
268171: KEMP, PIERRE - Ik ban mijn stilte.
270726: KEMP, PIERRE - Kleine suite voor Karel Reijnders. (Met drie zeefdrukken door Gustave Asselbergs).
695: KEMP, PIERRE - Pompom Anadyomčne. (Met een verantwoording door Harry G.M. Prick).
264015: KEMP, PIERRE - Twee gedichten.
275842: (HERINGA, PETER). KEMP, PIERRE - Pacific.
29998: KEMP, PIERRE - Perzische Suite voor Dr. E.F. Tijdens.
276488: KEMP, MATHIAS - Sterren, musschen en ratels.
8066: KEMP, PIERRE - Stabielen en passanten.
4566: KEMP, PIERRE - Suite voor een fan. (Negen Badineries voor één Mezzo-Sopraan).
270427: KEMP, PIERRE - Sonnet. (Met een toelichting door Wiel Kusters).
8296: KEMP, PIERRE (& BOUDEWIJN BÜCH) - Poeder van maankop. (Met vijf originele, genummerde en gesigneerde etsen door Pol Jong, Lydia Luyten, Ab Steenvoorden, Marius Vroegindeweij en Pim de Vroomen. Met een nawoord door Harry G.M. Prick).
256643: KEMPE, PROF.DR. G.TH. (&) REDHARDT, DR. REINHARD - Die Homophilen und die Gesellschaft. (&) Zur gleichgeschlechtlichen männlichen Prostitution. Beiträge zur Sexualforschung 5. Heft.
272786: (KEEKSTRA, IDO). KEMPEN, K.P. VAN - Originele foto.
269673: KENNEDY, JOHN F. - An address by John F. Kennedy. Delivered before the Massachusetts Legislature, January 9, 1961.
274474: KERKDIENSTEN - Texten gepredikt te Amsterdam in de Gereformeerde, Nederduitsche, Waalsche en Engelsche, als ook in de Luthersche Kerken op den Dank, Vast- en Bededag. Den 1 Maart 1775.
267010: KERNSTOCK, OTTOKAR, LOUIS DITÉ & HANS SIMMERL - Wintergrün und Violet (Einsiedlerkalender). Dreizehn Gesänge aus dem 'Zwingergärtlein' von Ottokar Kernstock für eine Singstimme mit Klavierbegleitung komponiert. Op. 29. (Partituur, door alle drie de kunstenaars gesigneerd).
276371: (STOFOMSLAG). KERRUISH, JESSIE DOUGLAS - Twee boeken met stofomslag: Miss Haroen-Al-Rasjid. Voor Nederland bewerkt door L. Aletrino. (&) Marjorie BOWEN, Een heldenkoning.
269024: KERSH, GERALD - Het mysterie van het derde vak. Uit het Amerikaans vertaald door J.D.A. van Gumster.
276946: KERSSEMAKERS, ANTON, ALS: J. VAN STARKENBURG - De Nederlandsche vrijmetselaren en de politiek.
278053: (GUBBELS, KLAAS). KESSEL, ANNEMARIE VAN - Stilleven. Gedichten. Met (7) tekeningen van Klaas Gubbels.
276992: KET, DICK - Acht tekeningen van Dick Ket.
260787: KEULEN, MENSJE VAN - Pension. (Met een tekening door de schrijfster).
272650: SPOORWEG ANTWERPEN-KEULEN - Détresse des Chevaux de Diligences. Chemin de fer d'Anvers ŕ Cologne.
277123: KEULEN, JAN VAN - Creativiteit gericht op visuele informatie.
278281: KEUNING, PIETER - Collectie van 20 boeken.
276777: OMAR KHAYYAM - Rubáiyát of Omar Khayyám. English, French and German Translations Comparatively Arranged in Accordance with the Text of Edward Fitzgerald's Version with Further Selections, Notes, Biographies, Bibliography and Other Material Collected and Edited by Nathan Haskell Dole.
251076: (ROYCROFT). OMAR KHAYYAM - The Rubaiyat.
266794: OMAR KHAYYAM - Rubaiyat. Translated into English verse by Edward Fitzgerald. Decorated by Catherine Gebhard.
272241: OMAR KHAYYAM - Een kwatrijn van Omar Khayyam in de vertalingen van P.C. Boutens & Henry Wildermuth.
254150: OMAR KHAYYAM - Rubaiyat of Omar Khayyam the Astronomer Poet of Persia: Done into English by Edward Fitzgerald.
267863: KHWAREZM / KHOREZM - Atlas of Coins of the Soviet Khwarezm 1338-1340 AH (1920-1922 AD). (In Russian and English).
275943: KIEFER, ANSELM - Anselm Kiefer Bilder 1986 > 1980. Stedelijk Museum Amsterdam Catalogus 711. (Art Catalogue).
258166: (SLUIJTERS, JAN). KIEVIET, C. JOHAN - Ab en z'n vrienden. Een verhaal voor jongens. Met illustraties van Johan Sluyters.
258155: KIEVIET, C. JOHAN - Nog niet te laat. Een verhaal.
268221: KILA, ERICK - Uitzicht met kamer. Gedichten.
278355: ONECHTE KINDEREN - Placaat, vervattende een elucidatie en ampliatie van 't reglement van den 17. October 1771, onder anderen op 't stuk van doopen van onechte kinderen, geëmaneerd.
254086: DER KINDEREN, ANTOON - De jeugd van Antoon der Kinderen door hemzelf beschreven in 1892.
271533: KIPLING, RUDYARD - Il figlio del miliardario (&) La scuola del mare. (2 vols. Italian translation of Captains Courageous).
268132: KIPP, J.B. - The Colorado River.
275586: KIRCHNER, ERNST LUDWIG - De kring rond Kirchner. Expressionismus aus den Bergen.
268260: KIRMES, MICHAEL - Schrift (Muster) Buch der Philippsberger Werkstatt mit Texten von Michael Kirmes.
259700: KLAASSE, PIET - Handgeschreven brief aan Guus & Annie Marquinie-Vercruysse.
22598: KLANT, J.J. - De geboorte van Jan Klaassen. (Met typografische illustraties van Mari Mar Arcos).
275084: (SOUVENIR-ROOS). KLEDERDRACHT - Rose de Costumes de Hollande.
266972: KLEEREKOPER, A.B. - 1 Mei-preek. (&) Tweede 1 Mei-preek.
275499: KLEERKOOPER, G.G. - Ha-méliets. Leerboek voor het Hebreeuws op de Lagere School. Met teekeningen van L. Pinkhof (deel 1).
257196: KLEIS, GER - Handgeschreven ansichtkaart aan 'Hans Warren'.
18458: KLEIS, GERRIT, ALS: PIETER NAGEL - Twee gedichten.
259967: KLINGSOR, TRISTAN - Humoresques. (INSCRIBED).
276655: PSYCHIATRISCHE KLINIEK - De psychiatrisch-neurologische kliniek der Rijks-Universiteit te Utrecht.
274783: (MARSMAN, H.). KLINKENBERG, G.A. VAN - Jaren met Marsman.
272044: KLINKENBIJL, COR - Penseelstreken. Gedichten. (Gesigneerd met opdracht aan Jan Greshoff).
275764: KLM - Nederlandsche Luchtreisgids 1933. 14e dienstjaar.
277406: KLM - Holland from the air.
278341: KLOMP, HANS - Uit het dagboek van kam. Pijlenboog.
271410: KLOMPÉ, MARGA - Zes brieven en een kaartje aan Nico Wijnen.
265768: (ZILVERDISTEL). KLOOS, WILLEM - Verzen uit de jaren 1880-1890.
266897: KLOOS, WILLEM - Knabenklagen. (Met een verantwoording door Harry G.M. Prick).
270365: KLOOS-REYNEKE VAN STUWE, JEANNE - Losse, uitgeknipte handtekening (ca. 2 x 8,5 cm), geplakt op de achterzijde van een ongebruikte briefkaart. 9,0 x 13,9 cm.
270366: KLOOS, WILLEM - Originele foto (ansichtkaart).
257381: KNAP, HENRI - Originele zwart-witfoto. 18,0 x 25,1 cm.
274633: KNAP, HENRI - De weg naar Péruwelz.
277552: KNEEPKENS, MANUEL - Manuel in Maastricht.
21273: KNEPPELHOUT, J. - Over kunst. (Samengesteld door Marijke Stapert-Eggen).
274755: KNEPPELHOUT, J. - Over kunst. (Samengesteld door Marijke Stapert-Eggen).
271523: KOCHNITZKY, LÉON - Les pélerins de l'aurore.
271524: KOCHNITZKY, LÉON - Il ragiunto. Collection habitude de la poésie XI.
255429: KOCHNITZKY, LÉON - Élégies bruxelloises.
202603: KOCHNITZKY, LÉON - Élégies bruxelloises.
272647: KOENE, SIMON - Etsen. (Met gesigneerde opdracht).
278012: KOENEGRACHT, FRANK - Zullen we dansen, schat? Gedichten en tekeningen. (Gesigneerd).
277258: KOENEN, MARIE - 'De laatste vaart...'. (Gesigneerd handschrift).
274617: KOENIG, JOHANNES KARL - Mit Kreuz und Schwert gegen Bolschewismus.
250554: (BRUSSE, WIM). KOENRAADS, A.F. - Mannen in leer. Roman van een militair vlieger.
277859: KÖHLER, KURT - Verzameld proza. Bezorgd door Matthijs de Ridder [en] Liesbeth Vantorre. Met een nawoord van Matthijs de Ridder.
277334: KOK, J. - Langs verboden wegen. De achtergronden van buitenechtelijke geboorten in Noord-Holland 1812-1914. Proefschrift.
258443: KOK, ANTHONY - Ik ben maar zelden goed bij stem. (Met een aantekening van W. de Graaf).
276693: KOKSMA, JORJOS - Panajia Myrtidiotissa. Een verhaal van het eiland Kythira opgetekend door Jorjos Koksma en bewerkt door Ton Lagerweij. (Met een ingeplakte kleurenfoto van de ikoon in het klooster Panajia Myrtidiotissa op Kythira).
277835: (GEMERT, INEKE VAN). KOL, H.H. VAN - Uit onze koloniën. Uitvoerig reisverhaal.
202084: KOLBE, UWE - Hineingeboren. Gedichte 1975-1979. Mit einer Nachbemerkung von Franz Fühmann. (Signiert).
204528: KÖLBING, EUGEN - Die Geschichte von Gunnlaug Schlangenzunge. Aus dem islandischen Urtexte übertragen.
267409: KOMPERT, LEOPOLD - Uit het ghetto. Deel 2.
268587: KOMRIJ, GERRIT - Op de planken. Episodes uit het leven van de tragédienne Zizi Maelstrom en de toneelkunstenaar Sacha Culpepper.
268569: KOMRIJ, GERRIT - De os op de klokketoren. (Met 2 tekeningen en 60 prenten in kleur van Joost Veerkamp).
6465: (GORDIJN, HERMAN). KOMRIJ, GERRIT - Herman Gordijn en het Dwaalspoor van de Literatuur.
260981: KOMRIJ, GERRIT - Diorama.
277743: KOMRIJ, GERRIT - Verwoest Arcadië.
100090: (BOEKENWEEK 1984). KOMRIJ, GERRIT - Schrijfrecept.
251578: KOMRIJ, GERRIT - Nederlandse poëzie van de 19de tot en met de 21ste eeuw in twee gedichten.
13628: KOMRIJ, GERRIT - Capriccio.
273350: KOMRIJ, GERRIT - Gezwinde grijsaard.
251577: KOMRIJ, GERRIT - Metamorfose. Bij het Requiem van Nicolň Jommelli (1714-1774).
271972: KOMRIJ, GERRIT - Luchtspiegelingen. Gedichten, voornamelijk elegisch. (Gesigneerd met opdracht van de schrijver).
11993: KOMRIJ, GERRIT - Herinnering aan Holland.
268599: KOMRIJ, GERRIT, MAARTEN 'T HART, EN MENSJE VAN KEULEN - Drie Mannetjesputters van De Arbeiderspers bij Scheltema Holkema Vermeulen. (Met drie tekeningen door Siegfried Woldhek).
12288: KOMRIJ, GERRIT - Op de planken. Burleske.
268535: KOMRIJ, GERRIT - Fabeldieren.
261450: KOMRIJ, GERRIT - Handgeschreven ansichtkaart aan 'Ernst-Jan Engels & Danny Fombach'.
251354: KOMRIJ, GERRIT - Op de planken. Episodes uit het leven van de tragédienne Zizi Maelstrom en de toneelkunstenaar Sacha Culpepper.
13637: KOMRIJ, GERRIT - De ware haai.
13592: KOMRIJ, GERRIT - Gezwinde grijsaard.
11692: KOMRIJ, GERRIT - Winterswijk. (Met een originele zeefdruk door Arno Kramer).
14338: KOMRIJ, GERRIT - Dit jaar spreken wij met Komrij...
21592: KOMRIJ, GERRIT - Sonnet.
273655: KOMRIJ, GERRIT - De os op de klokketoren. (Met 2 tekeningen en 60 prenten in kleur van Joost Veerkamp).
23644: KOMRIJ, GERRIT - Kerstinkopen.
13661: KOMRIJ, GERRIT - De vampier en de grafdelver of: de Antiquaar als doodsheraut.
15049: KOMRIJ, GERRIT - (Ooit schreef je lange, idiote brieven...).
12086: KOMRIJ, GERRIT - Lichaam en Geest (twee acrostichons).
14290: KOMRIJ, GERRIT - Moderne museumdirecteuren.
22806: KOMRIJ, GERRIT - Pseudo-Ambrosia. (Met als frontispice een originele, genummerde en gesigneerde ets door Charles Hofman).
5711: KOMRIJ, GERRIT - De muze in het kolenhok. Over een gedicht van Hölderlin.
268540: KOMRIJ, GERRIT - Het Komrij-wezen.
268541: KOMRIJ, GERRIT - De dichter.
268542: KOMRIJ, GERRIT - Het onzichtbare labyrint.
268543: KOMRIJ, GERRIT - Sing Sing.
268544: KOMRIJ, GERRIT - De Verschrikking.
268586: KOMRIJ, GERRIT - Twee toespraken.
11994: KOMRIJ, GERRIT - Twee huizen.
268534: KOMRIJ, GERRIT - Faust, zoveelste deel. (Luxe-exemplaar).
251579: KOMRIJ, GERRIT - Invitatie.
5720: KOMRIJ, GERRIT - Heremijntijd. Exercities & ketelmuziek. (Gesigneerd).
268604: KOMRIJ, GERRIT - Dat heilig ontzag voor minder.
268605: KOMRIJ, GERRIT - Twee huizen.
268606: KOMRIJ, GERRIT - Komrij's patentwekker.
268691: KOMRIJ, GERRIT, EN JAN JAAP SORBER - Nous les cultureux. Met een toelichting door Wim Scholtz.
268693: KOMRIJ, GERRIT - Boemerang.
268689: KOMRIJ, GERRIT - Rook zonder vuur.
268695: KOMRIJ, GERRIT - De boekendans.
271092: KOMRIJ, GERRIT - De Verschrikking. (Met 20 collages door Jan Bernard Meinen).
275063: KONIJNBURG, WILLEM VAN - Collectie krantenknipsels. Jaren dertig en veertig.
252115: KONING, HANS - Het aards tekort.
277684: KONING, EDZARD - Kalender 1920-1921.
277990: KONING, JACOBUS - Leven van Jan Carel Josephus van Speijk. (Met opdracht).
252124: KONINGSBERGER, HANS - The Revolutionary. A Novel.
276121: KONRÁD, KAREL - Stredozemní zrcadlo.
21713: KOOL E.A. (SAMENST.), HALBO C. - Het vrij Nederlandsch liedboek. (Samengesteld door Jan H. de Groot, Han G. Hoekstra en Halbo C. Kool).
28530: KOOL E.A. (SAMENST.), HALBO C. - Het vrij Nederlandsch liedboek. (Samengesteld door Jan H. de Groot, Han G. Hoekstra en Halbo C. Kool).
17296: KOOLHAAS, ANTON - Een pak slaag. Screenplay naar de gelijknamige roman.
272314: KOOLHAAS, A. - Een kind in de toren. (Gesigneerd met opdracht aan Thérčse Cornips).
1181: KOOLHAAS, ANTON - Rossignol is nachtegaal. Gedichten.
274632: KOOLHAAS, A. - Een punaise in de voet.
31480: KOOTEN, KEES VAN. ALS: KOOS KOETS - De nulties. (Nieuwjaarsuitgave 2000).
276507: KOOTEN, KEES VAN - Verplaatsingen.
267974: KOOTEN, KEES VAN - Van de Hoge. (Met een frontispice door Peter van Straaten. Met een Aantekening door Gert Jan Hemmink).
269114: KOOTEN, KEES VAN - Van de Hoge. (Drukproef).
260019: KOPLAND, RUTGER - Wybór poezji. Wybór, wste?p i przeklad Andrzej Da?brówka.
267392: KOPLAND, RUTGER - (Gedicht).
3084: KOPLAND, RUTGER EN ANNEKE BRASSINGA - Twee gedichten in de Wintertuin. (Met een omslagillustratie door Martien Frijns).
276353: KOPLAND E.A., RUTGER - Everything seems understood. De glazen gevuld. (Met een originele tekening in kleuren (met goudverf) door Karin Persson).
256591: KOPLAND, RUTGER - Het tikt.
268148: KOPLAND, RUTGER - Titus aan zijn schrijftafel.
2183: KOPLAND, RUTGER. ALS: R.H. VAN DEN HOOFDAKKER - Bolwerk van de beterweters. Over de medische ethiek en de status quo.
272755: KOPLAND, RUTGER - Gulliver onder de reuzen.
275781: KOPLAND, RUTGER - A World Beyond Myself. Translated and Introduced by James Brockway.
269086: KORNMANN, HEINRICH - De virginitatis iure tractatus novus et iucundus. Ex iure civili, canonico patribus, historicis, poeticis & c. confectus. (&) Linea amoris sive commentarius in versiculum gl. visus, colloquium, convictus, oscula, factum. in l. 23 ff. ad L. Juliam. de adulteriis.
31467: KORTEWEG, ANTON - Hoe het leven tegemoet te treden als je ouder wordt.
267814: KORTEWEG, ANTON - Bij de vijftig.
21753: KORTEWEG, ANTON - Laatste wil van A.
275744: KORTEWEG, ANTON - Collectie van 3 jaarwisselingsgeschenken.
271403: KORTEWEG, ANTON - Voor de goede orde. Gedichten.
268367: KORTEWEG, ANTON - Vader.
14686: KORTEWEG, ANTON - Overijsselsche Courant, vrijdag 29 april 1825. (Gesigneerd).
254958: KORTEWEG, ANTON - Twee recepten.
271817: KORTEWEG, ANTON - Tussen twee stilten. Gedichten. (Gesigneerd met opdracht van de auteur).
267793: KORTEWEG, ANTON - Twee gedichten.
267840: KORTEWEG, ANTON - Kijk ons!
267812: KORTEWEG, ANTON - Voor mannen is 't niet erg.
263483: KORTMULDER, KOENRAAD - Fruges Otii. Ab anno MM / MMIV.
253203: KOSTER, EDWARD B. - Niobe. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
252136: KOSTER, EDUARD B. - Originele zwart-witfoto, met handtekening.
251013: KOSTER, EDUARD B. - Adrastos. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
252156: KOSTER, EDUARD B. - Verzamelde gedichten (poëzie en rhythmisch proza).
258309: KOUMANS, A.J.R. - Seizoenen.
267372: KOUSBROEK, RUDY - Gedicht.
272107: KOUSBROEK, RUDY / ROELOFSZ, JOOST / DAM, JOHANNES VAN - Het rijk van Jabeer. Getransformeerde sprookjes met een bijdrage van Joost Roelofsz. (Gesigneerd met opdracht van de tekenaar en getekend portretje van Johannes van Dam).
269546: KOUWENAAR, GERRIT - 'le počte y. sur son lit de mort'.
276857: KOUWENAAR, GERRIT - Drie jonkvrouwen weergekeerd. Drei jungfrauen wiedergekehrt. (Met een vertaling in het duits door Ard Posthuma).
262325: KOUWENAAR E.A., GERRIT - Podium. Literair maandblad.
262335: KOUWENAAR E.V.A., GERRIT - Parade der profeten. Literair tijdschrift.
262320: KOUWENAAR E.V.A., GERRIT - Het Liegend Konijn. Tijdschrift voor hedendaagse Nederlandstalige poëzie. Onder redactie van Jozef Deleu.
262289: KOUWENAAR, GERRIT - De stem op de 3e etage.
278024: (SOEST, PIERRE VAN). KOUWENAAR, GERRIT, ELBURG, JAN G., SCHIERBEEK, BERT, E.V.A. - Naar Helle varen. Pierre van Soest zestig jaar. (Met een originele foto als frontispice).
263301: KOUWENAAR, GERRIT - Ohne Namen. Gedichte ausgewählt und übertragen von Heinrich G. Schneeweiß. Nachwort von Rein Bloem.
20634: KOUWENAAR, GERRIT - Sinaia. Met 5 collages van Gérard van den Eerenbeemt.
204921: KOUWER, PROF. B.J. - Prof. Hector Treub en het Nieuw-Malthusianisme.
275582: KRABBÉ, JEROEN, EN J.H. VAN GEEMERT - Alles bleef zoals het niet was. (Met dertien genummerde en gemonogrammeerde prenten van Jeroen Krabbé).
266401: KRAFFT-EBING, R. VON - Psychopathia Sexualis. Mit besonderer Berücksichtigung der conträren Sexualempfindung. Eine medicinisch-gerichtliche Studie für Ärzte und Juristen. 13. verbesserte und vermehrte Auflage.
277777: KRAMERS JZ., JACOB, ALS A. JAEGER - A new pocket-dictionary of the English and Dutch and Dutch and English languages; containing also: A vocabulary of proper names and a catalogue of the irregular verbs.
260646: (BELCAMPO). KRANENBURG, MR. R. - Het Nederlandsch Staatsrecht.
277768: HISTORISCHE KRANTEN - 1. Begrafenis van Wilhelmina van Oranje (1962). 2. Mens zet voet op maan (1969). 3. De Zuiderzee afgesloten (1932).
276068: (OSTGOTISCHE NUMISMATIK). KRAUS, FRANZ FERDINAND - Die Münzen Odovacars und des Ostgotenreiches in Italien.
275724: (PAPIERHANDEL). FIRMA MAX KRAUSE - Der Kreis. Monatsschrift für die Fragen des Papierfaches. 5 Nrn. aus 1927 und 1928. Mit den schönen OU.
275723: (PAPIERHANDEL). FIRMA MAX KRAUSE - Der Kreis. Monatsschrift für die Fragen des Papierfaches. Jg. 1926 komplett, 1927-1929 teilweise. Mit den schönen OU.
265557: KRAUSS, ERNST - Aus der Zeit - Ueber der Zeit. Neue Gedichte.
275433: KUNST IN KREFELD - Erste Ausstellung zeitgenössischer deutscher Kunst - Veranstaltet vom Crefelder Museumsverein mitte Mai bis Mitte Juni 1920.
255139: KRETSCHMER, ERNST - Körperbau und Charakter. Untersuchungen zum Konstitutionsproblem und zur Lehre von den Temperamenten.
201305: KRICH, A.M. - Les Homosexuels. Vus par eux-męmes et par leurs médécins. Sigmund Freud, G.V. Hamilton, C.G. Jung, Magnus Hirschfeld, Clara Thompson etc... Textes recueillis. Traduction de Pierre Martet.
276971: (WEISS, E.R.). KRIEGER, MARTIN - Der Besuch. E.R. Weiss zum Gedächtnis.
267018: KRIENS, CHRISTIAAN - Romance for Violin and Piano. Dedicated to Theodore Spiering.
272192: (DVORÁK, ANTON). KRIGAR, HERMANN - Anton Dvorák. Eine biographische Skizze. (Musikalisches Wochenblatt, Leipzig, Dezember 1879-Februar 1880). Kommentar von Jarmil Burghauser.
270745: KRIMPEN (TYPOGRAFIE), J. VAN - Quem Queritis.
273658: KRIMPEN, HUIB VAN - Henk Gies. MCMIL 4 november MIM.
278219: KROHA, JIRI - Struktural-ökonomische Reagenzmethode zur Gestaltung der Familienkleinstwohnung. Oekonomie der Kleinstwohnung. (Signiert von dem Architekten Mart Stam, 1935).
272916: KROL, GERRIT - Smilde.
278242: KROL, GERRIT - Handgeschreven briefje aan de redactie van Tirade.
20379: KROL, GERRIT - Als ik aan de tafel zit en mij afvraag...
22723: KROL, GERRIT - Het is onze ervaring.
271038: KROPHOLLER, A.J. - Eenige gebouwen en meubelen. Verzameling van fotografische reproducties naar uitgevoerde werken, voorafgegaan door een beschouwing over bouwstijl door A.J. Kropholler, architect te Scheveningen.
269846: KRUIS, JAN - De geschiedenis van 25 jaar 'Jan, Jans en de kinderen' en een uitvoerig overzicht van al het andere werk. (Voorwoord van Marten Toonder. Met originele tekening van Jan Kruis!).
277969: KRUL, JAN HARMENSZ. - J. Krul Wereldt-hatende noodtsaeckelijck. Genomen uyt Levitico in 't 20. Capittel.
275835: KRUMMACHER, E.W. - Goldene Worte über die theure Lehre von der freien Gnade. Allen wahren Christen zur ernstlicher Beherzigung gesammelt und dargeboten.
276234: KRYPTADIA - Kryptádia. Recueil de documents pour servir ŕ l'étude des traditions populaires. Vol. VII and VIII.
276140: KUENEN, ABRAHAM - Specimen theologicum continens Geneseos libri capita triginta quatuor priora ex Arabica Pentateuchi Samaritani versione, nunc primum edita cum prolegomenis (...) submittet Abrahamus Kuenen Harlemensis.
271602: (KOCH, RUDOLF). KUHN, EUGEN; MATTHÄUS, FRIEDRICH - Gedenkworte auf Rudolf Koch + 9. April 1934, gesprochen bei der Totenfeier in der Friedenskirche zu Offenbach am Main, am 12. April 1934 von Pfarrer Friedrich Matthäus. (Inscribed).
255154: KUIJPER, JAN - Jan Sluijters: drie achteruitzichten.
15913: KUIJPER, JAN - Twee sonnetten.
505: KUIJPER, JAN - Bijbelbloemen.
273554: KUIPERS, ABE - Originele houtsnede.
265299: KUIPERS, REINOLD - De broddellap.
265297: KUIPERS, REINOLD - On don drie.
17009: KUIPERS, JOYCE - Gedichtjes.
21328: KUIPERS, REINOLD - Het komt, dames en heren...
273555: KUIPERS, ABE - Originele linosnede. (Pianist aan vleugel, van boven bezien).
274127: KUIPERS, REINOLD - Een haar in de pen.
273545: KUIPERS, ABE - Oneoclock62.
273540: KUIPERS, ABE - Grönneger laidjes. Mit (elf) oet de haand kleurde holtsneden van Abe J. Kuipers.
18324: (WERKMAN, H.N.). KUIPERS, REINOLD - Op losse schroeven. (Posthume Werkman-uitgave).
265895: KUIPERS E.A. (REDACTIE), FRANS - Punt. Onafhankelijk literair tijdschrift.
276043: KUIPERS, REINOLD - De straatmaker. (Rijmprent met een houtsnede van Abe J. Kuipers).
275566: KUNSTENAARSBOEK VAN EEN ONBEKENDE KUNSTENAAR - De taal van de drukker. Handboek voor communicatie in de grafische sector.
276917: KUNSTENAARSBOEKBANDEN - Handeinbände. Internationale Beispiele aus den Jahren 1970 bis 2000. Vorgestellt von der Vereinigung >Meister der Einbandkunst<.
268383: UTRECHTSCHE KUNSTKRING - Drie uitnodigingen voor de Utrechtsche Kunstkring.
273141: INSTITUUT VOOR KUNSTNIJVERHEIDSONDERWIJS (RIETVELD-ACADEMIE) - Kalender in vier langwerpige bladen.
263816: (CLAUS, LUCEBERT, GILS, KOUWENAAR, VINKENOOG E.A.). KUNZ, LUDWIG - Junge Niederländische Lyrik. Mit elf Zeichnungen von Karel Appel. Herausgegeben und eingeleitet von Ludwig Kunz.
266710: KURELLA, H. - Naturgeschichte des Verbrechers. Grundzüge der criminellen Anthropologie und Criminalpsychologie. für Gerichtsärzte, Psychiater, Juristen und Verwaltungsbeamte. Mit zahlreichen anatomischen Abbildungen und Verbrecher-Portraits.
262816: KURZ, ISOLDE - Anno Pestis. MDXXVII. Dalle Florentiner Novellen. Traduzione di C. Fasola.
17090: KUSTERS, WIEL - Ballade van de stoker. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
22038: KUSTERS, WIEL - Je wimpers, zo lang. Naar motieven van Georg Heym (1887-1912), die bij het schaatsen op de Havel bij Berlijn door het ijs zakte en verdronk. (Met een originele kleurenets van Peter Yvon de Vries).
254829: KUSTERS, FRANS - Tien proefdrukken voor het omslag van Hachee met sambal.
273366: KUSTERS, WIEL - Ballade van de palfrenier.
273367: KUSTERS, WIEL - Bern. (Gesigneerd door de schrijver).
17091: KUSTERS, WIEL - Merelschedeltje.
17092: KUSTERS, WIEL - Een onbekende stem zingt.
270414: KUSTERS, WIEL - Fibula. ('Vrij naar Stefan George').
14042: KUSTERS, WIEL - Carboon, krijt en drukinkt. Boeken van Wiel Kusters en Gčr Boosten in de Stadsbibliotheek van Maastricht. (Met een originele litho in kleuren door Gčr Boosten).
277450: KUYLE, ALBERT - Nieuwe verzen voor Gérard Grassčre.
255264: KUYLE, ALBERT - IX Gedichten. (Met opdracht).
2881: KUYLE, ALBERT - Seinen.
255323: KUYPER-VAN OORDT, HENDRIKA - De wrok van Diederik Spijkerboer.
254404: KUYPER-VAN OORDT, HENDRIKA - De wrok van Diederik Spijkerboer.
205575: (COHEN, FRÉ). LAAR, HENK VAN - Afstamming en ontwikkeling. (Jeugdbibliotheek No. 5).
268853: LAAT, A.H.M. DE - Mus Musculus.
250684: LAATSTE NIEUWS, HET - Het Laatste Nieuws. Tarief - Tarif.
260837: LABAN, FERDINAND - Der Gemüthausdruck des Antinous. Ein Jahrhundert angewandter Psychologie auf dem Gebiete der antiken Plastik.
268324: LABÉ, LOUISE - Sonnets de Lovize Labé Lionnoize. (Avec un portrait par Charles Eyck).
270232: LABÉ, LOUĎSE - Sonnetten. Een keuze. (Met een nawoord door Dr. P.J. Buijnsters). (Met een originele, gesigneerde kopergravure van Lembit Löhmus naar een portret uit 1555).
272518: (QUADFLIEG, ROSWITHA). LABÉ, LOUIZE - Die vierundzwanzig Sonette der Louize Labé, Lyoneserin 1555. Übertragen von Rainer Maria Rilke. Mit einem Nachwort von Hella Sieber-Rilke.
251536: LACOUR, LOUIS - L'Empirique. Pamphlet historique. 1624. Réédité par Louis Lacour.
22237: LACTANTIUS - (It seeks a certain palm with lofty top...). (Met een illustratie van Bob van Blommestein).
22514: LACTANTIUS - Within the forest a thick place remote (...). (Met een originele ets van Hans den Tonkelaar).
268885: (INCUNABLE). LACTANTIUS, LUCIUS CAECILIUS FIRMIANUS - Opera. De divinis institutionibus libri septem; De Ira dei; et Opificio hominis cum Epithomon eiusdem.
272042: LAFFITTE, PAUL - Jeroboam cili finance bez zánetu blan mozkových. ('Jeroboam or Finance Without Inflammation of the Brain'. Translated from the French into Czech by Josef Florian.)
264070: LAGERLÖF, SELMA - Krantenknipsels.
260308: LAGERLÖF, SELMA - Gösta Berling. Naar het Zweedsch door Margaretha Meijboom. Geautoriseerde uitgave.
265561: (DEYSSEL, LODEWIJK VAN). (BONGER, ANDRIES). LAMAN TRIP-DE BEAUFORT, HENRIETTE - Vondel (1587-1679). Kunst en karakter.
8582: LAMB, CHARLES - New Years Eve. Oudejaarsavond. (Met een inleiding door J.C. Bloem, een vertaling door Potgieter en een portret door S.L. Hartz).
278267: (GOLDEN HIND PRESS). LAMB, CHARLES - Grace before Meat. From the Essays of Elia.
267227: (MAUROIS, ANDRÉ). VAL-SAINT-LAMBERT - Schoonheid. (Reclamefolder).
277892: LAMBERT, ANDRÉ - Collectie van 10 geëtste nieuwjaarswensen, alle gesigneerd. == Collection of 10 etched New Year's Wishes.
269735: LAMMERS, LOUIS B.M. - Houdt Rechts! Stembuslied. (Muziek van Theo van der Bijl).
276468: LAMMERTS VAN BUEREN, J. - Het Nieuw Malthusianisme. Christendom en Maatschappij serie 1, nr. 9.
17811: LAMPEDUSA, GIUSEPPE TOMASI PRINCIPE DI - De Sirene. (Vertaald door J.C. Romein-Hütschler). (Met 11 originele etsen van Nicolaas Wijnberg).
258759: LAMPO, HUBERT - De vingerafdrukken van Brahma en andere verhalen. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
265040: LANDELL, OLAF J. DE - Witte vrouwendans. Gedicht.
268319: LANDHEER, JO - Golven. Gedichten. (Nummer 1 van de oplage!).
268320: LANDHEER, JO - Golven.
278112: LANDSAAT, HANS - Twee gesigneerde kleurenzeefdrukken.
276477: (AVIATIK). LANDT, ERNST - Zwischen Himmel und Erde. Fliegerkomödie in drei Akten.
273372: (HOOGHE, ROMEYN DE). LANDWEHR, J. - Romeyn de Hooghe (1645-1708) as book illustrator. A bibliography.
254101: LANGE, D. DE - Van het onzegbare.
271196: LANGE, JO DE - Ik was al aan de winter toe. Verzen.
271151: LANGELER, FREDDIE, HARMSEN VAN BEEK, C. WILKESHUIS E.A. - Kie-ke-boe. Weekblad voor de jeugd. Jaargang 4, nr. 8, 10 en 11.
259609: LANGEN, FERDINAND - Achter slot en grendel. Novelle.
271816: LANGENBACH, LAURIE - Geheime Liefde. (Gesigneerd met opdracht van de schrijfster).
770: LANKERN, ANTON - Zandvoort-Sommer. (Tweetalige editie met een Nederlandse vertaling door Joep Jaspers en Nop Maas).
263475: LANKESTER, ERIK. (HERMANS, W.F.) - De Moravia Sociëteit.
277565: LANOYE, TOM - Hanestaart.
277512: LANOYE, TOM - De Monster-trilogie. (Ingeblikt). 1. Het goddelijke monster. 2. Zwarte tranen. 3. Boze tongen.
277566: LANOYE, TOM - Zuivering.
269929: LANOYE, TOM - Zweety. Een brief aan Els Dottermans over het schrijven van Mamma Medea.
254132: LANOYE, TOM - Vendu! Apologie van een Handelsreiziger. (Gesigneerd).
270293: LANOYE, TOM - Bagger. (Gesigneerd).
264325: LANZ, OTTO - Xenien. MCMXXXII.
264327: LANZ, OTTO - Xenien. MCMXXXII.
1758: LANZ, OTTO - Amor's Rache. Ein Polterabendscherz und rascher Ausflug in's ferne Traumland der Mythologie von Otto Lanz.
255172: LAPORTE, ANDRÉ - Les naufrages aériens.
17333: (SALIM). LARBAUD, VALERY - Portrait d'Eliane ŕ quatorze ans. (Met vier handgekleurde tekeningen door Salim).
256198: LARBAUD, VALERY - Préface ŕ un recueil de notes sur quelques poëtes français.
278001: LARBAUD, VALERY - Questions militaires. Lithographies de Piet Worm.
278002: LARBAUD, VALERY - Questions militaires. Lithographies de Piet Worm.
251716: LARBAUD, VALERY - STOLS, A.A.M. - Correspondance. 1925-1951. Édition établie par Christiane et Marc Kopylov avec une Introduction de Pierre Mahillon.
205123: LARBAUD, VALERY - Préface ŕ un recueil de notes sur quelques poëtes français. (Luxe-exemplaar).
272196: (ARETHUSA PERS). LARBAUD, VALERY - Vijf gedichten van A.O. Barnabooth. Vertaald door Paul de Bruin. (Met een gesigneerde kleurenets door David Bekker).
260675: LARBAUD, VALERY - STOLS, A.A.M. - Correspondance. 1925-1951. Édition établie par Christiane et Marc Kopylov avec une Introduction de Pierre Mahillon.
204129: LARBAUD, VALERY - Préface ŕ un recueil de notes sur quelques poëtes français.
22558: LARBAUD, VALERY - De arme hemdenmaker. Vertaald door Eduard du Perron. (Met een verantwoording door Pierre H. Dubois en zes illustraties van Alfons van Heusden).
260762: LAROUSSE - Catalogue de la librairie Larousse. Dictionnaires - Publications encyclopédiques - Littérature générale - Ouvrages pour la jeunesse.
277301: LAST, JEF - Reiziger in cultuur. (Typoscript).
277295: LAST, JEF - Getypte, gesigneerde brief aan uitgeverij Stichting De Beuk, gedateerd 'I December 55'.
277285: LAST, JEF - 11stedentocht. (Speciale publicatie).
277299: LAST, JEF - Handgeschreven, gesigneerde briefkaart aan uitgeverij Stichting De Beuk, gedateerd 1.6.65'.
263308: LAST, JEF - "Zwitserland". Originele tekening in waterverf.
202881: LAST, JEF - Verleden tijd. Verzen. (Gesigneerd door de auteur).
270322: LAST, JEF - The First Ship up the Neva.
255762: LAST, JEF - Handgeschreven briefkaart aan 'Beste Kees [Bantzinger]'.
266911: LAUKIEN, EMIL - Through Night to Light. March.
250886: LAURIE, T. WERNER - Typed and signed letter to James B. Pinker, Esq., dated '12th January 1910'.

Next 1000 books from Antiquariaat Fokas Holthuis (ILAB/NVVA)[an error occurred while processing this directive]

9/14