Antiquariaat Fokas Holthuis (ILAB/NVVA)
Daal en Bergselaan 78, 2565 AG Den Haag (BY APPOINTMENT ONLY) Tel:. +31 (0)70 346 60 20 Mob.: +31 (0)6 5329 7017            Email: fokas@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
268998: FULLER, Roy - Mianserin Sonnets.
279353: FULTON, Ward - The Seductive Baby-Sitters.
276895: FUMOUZE-ALBERSPEYRES, Victor - Le Livret de l'Enfant (notes sur la santé des Enfants).
278256: SERVICE FUNČBRE - Overlijdenskaart van Marie-Caroline Vermeerre, weduwe van Liévin-François De Keyser, overleden te Gent op 22 juni 1841 (Placard mortuaire ŕ la cathédrale).
22639: (KOSINSKI, Jerzy). FUNKE-BORDEWIJK, Nick - Herinneringen aan Jerzy Kosinski.
274137: FURBANK, P.N. - Italo Svevo. The Man and the Writer. (Inscribed and with a letter by the author).
250532: (SPIER, Jo). GAJENTAAN, Dr. J. - Volgende patiënt. Op het spreekuur van de dierenarts.
273392: GALE, Norman - Orchard Songs.
23275: (COUPERUS, Louis). GALEN LAST, H. van - Couperus en zijn kindermeisjes.
266140: (KOMRIJ, Gerrit). LE GALLIENNE, Richard - The Book-Bills of Narcissus An Account Rendered by Richard Le Gallienne. (Exlibris Gerrit Komrij).
262232: LE GALLIENNE, Richard - Limited Editions. A Prose fancy: together with Confessio Amantis, A Sonnet. (Bookplate of Gerrit Komrij).
273534: LE GALLIENNE, Richard - Orestes. A Tragedy. With ALS to Perriton Maxwell, in a nice box.
204774: GALLUP, George - Original handwritten signature on a printed card.
8628: GALSWORTHY, John - Indian summer of a Forsyte. (Met illustraties van Jaap Kruyff).
9409: GAMON, Christophle de - Excerpta. Prélection de Juliette Roche.
255861: GANS, Jacques - Het pamflet. Weekblad tegen het publiek. (Grotendeels luxe set).
255222: GANS, Jacques - Het pamflet. Weekblad tegen het publiek.
15687: GARCIA LORCA, Federico - Sonnetten van de duistere liefde. (Tweetalige editie, vertaald uit het Spaans en van een verantwoording voorzien door Francine Mendelaar. Met 7 originele litho's van Chris Buursen).
281544: GARDE, N.V. Drukkerij Van de - Letterproef. Supplement 1934.
276832: (NOORDZIJ, Gerrit). GARDE, Koninklijke Drukkerij Van de - Letterproef Monophoto. Koninklijke Drukkerij Van de Garde.
278364: GARJEANNE, J.J. - Kalender [1926].
266748: GARSCHIN, W.M. - Attalea Princeps und andere Novellen. Schmuck von Heinrich Vogeler. Deutsche Übertragung von Michael Feofanoff.
263694: (NOOTEBOOM, Cees). GASCOIGNE, Bamber - Tikker Khan. Vertaald door Cees Nooteboom.
266782: (BIELKINE). GASUS, P. (= P.W. PEEREBOOM), & Wladimir BIELKINE - Nog wat ulevellen. Een verdere keuze uit de dagelijksche rijmen van P. Gasus, overgedrukt uit het Haarlem's Dagblad. Luchtigjes verlucht door Vladimir Bielkine.
279522: GATHORNE-HARDY, Edward - An Adult's Garden of Bloomers. Uprooted from the Works of Several Eminent Authors.
266409: GAUTIER, Théophile - Émaux et Camées.
271453: GAVIN, Antonio - Le Passe-par-tout de l'Eglise Romaine, des Dietrichs, dessen sich die Römische Kirche an statt der Schlüssel Petri bedienet, Anderer Theil. Oder: Die Betrügereyen der Pfaffen und Mönche in Spanien. Nach dem Englischen Original ins Teutsche übersetzt. Zweyte Auflage.
271428: GAY, John - The fox at the point of death. (Met twee illustraties door de auteur).
275198: GÉBEL, C. - Tafereel eener ontvlugting van drie Scheveningsche visschers, met een bootje uit Engeland naar Holland, in Januarij van den jare 1781.
269365: GEDENKBOEK(JE) - 1903-1923 R.K. Coöperatieve Bouwvereeniging "Eigen Bezit" opgericht 18 januari 1903, gevestigd te 's-Hertogenbosch. Feestelijke herdenking van het 20-jarig bestaan der vereeniging. Programma tevens bewijs van toegang.
260392: GEEL, Jacob - Gesprek op den Drachenfels. Medegedeeld door Jacob Geel. (Met handgeschreven opdracht van A.A. Balkema).
260393: GEEL, Jacob - Gesprek op den Drachenfels. Medegedeeld door Jacob Geel.
2580: GEEL, Chr.J. van - Een schrijvende particulier. Brief aan J.A. Emmens, waarin opgenomen een brief aan Aad Nuis.
15003: GEEL, Chr.J. van - Uit wat spint ontstaan. (Bezorgd door T. van Deel en E. de Waard).
15010: GEEL, Chr.J. van - Twee gedichten. (Bezorgd door Guus Middag).
15014: GEEL, Chr.J. van - Over de grenzen van de zee.
267737: GEEL, Rudolf - Een afgezant uit niemandsland. Roman. (Met opdracht).
281344: GEERAERTS, Jef - Dood in Bourgondië.
281336: GEERAERTS, Jef - Tien brieven rondom liefde en dood.
278645: (KINDERBOEKENWEEK). Simon van der GEEST - Per ongelukt! Met tekeningen van Karst-Janneke Rogaar (Luxe-editie).
274899: GEESTZWAARD, J. - Sta op! Gedichten.
281470: GEIS, Richard - Honeymoon Motel.
274351: (GRAVENHAGE, 's-). GELDER, Dirk van - Houtgravure van Binnenhof, Hofvijver en Lange Vijverberg. (Verhuisbericht van L.J. van der Haer, maart 1940).
279801: GELDER, J.K. van - Over de toepassing van de centrifugaalkracht voor de scheiding en zuivering van ertsen en kolen; proefschrift.
280878: GELLERT, C.F. - Brieven, benevens eene verhandeling over den goeden smaak in het schrijven van brieven.
279293: GEMEENSCHAP, De - De Gemeenschap. Collectie van 14 nummers 1927-1933.
276203: GEMEENSCHAP, De - De Gemeenschap. Collectie van 15 nummers. (+ De Nieuwe Gemeenschap, 1 nummer).
276427: GEMEENSCHAP, De - Hart zonder land - Albert Helman. En ůw hart? (Bijlage van De Gemeenschap October 1929).
277306: GENECHTEN, [Robert] van - De N.S.B. in oorlogstijd. De feiten. De aanklacht van den leider.
272860: GENESIS - De nakomelingen der zonen van Noach.
205122: GENESTET, P. de - De Genestet-Album. Teekeningen
274181: (SPAAN, Betsy). Koninklijk Zoölogisch Botanisch Genootschap - 10 programma's voor de Populaire Middagconcerten van het Koninklijk Zoölogisch Botanisch Genootschap in de Rotonde van de Haagsche Dierentuin.
280761: (ERENS, Emile). CATHARINA VAN GENUA - Dialogen en verhandeling over het vagevuur. Uit den oorspronkelijken Italiaanschen tekst vertaald door Emile Erens. Met eene inleiding op de werken der Heilige door Dom. Richard Schutte O.S.B.
275855: (KRAEMER, Paul). GEORG, Arthur - Ledige Töchter. Humoristischer Roman illustriert von Paul Kraemer.
18338: GEORGE, Stefan - Ich bin der Eine und bin Beide.
267769: GEORGE, Stefan - Gesamt-Ausgabe der Werke. Vol. 4, 8, and 9. (Collected Edition). Das Jahr der Seele, Der Stern des Bundes & Das neue Reich.
271856: GEORGE, Stefan - Das Jahr der Seele. Gesamt-Ausgabe der Werke. IV.
272534: GEORGE, Stefan - Drei Gesaenge. An die Toten / Der Dichter in Zeiten der Wirren / Einem jungen Führer im ersten Weltkrieg.
21176: (PERRON, E.). Gerard den BRABANDER, Jac. van HATTUM, Ed. HOORNIK en E. du PERRON - Drie tegen één op 'n Perron.
266540: (BRABANDER (vertaling), Gerard den). HEINE, Heinrich - Poëzie vertaald door Gerard den Brabander. (Met opdracht aan Eylders).
272420: (ABC BOOK). GÉRARDIN, G. - ABC des Ecoliers.
255208: GERBRANDY, Piet - Ga nu en slacht.
263657: GERBRANDY, Piet - Een zijpad in het woud.
3782: GERHARDT, Ida - Kosmos.
273565: GERHARDT, Ida G.M. - 'Kosmos'.
274262: GERHARDT, Ida G.M., Jan HANLO e.a. - Vijf verzen voor vader.
259439: GERHARDT, Ida G.M. - Buiten schot. (Met miniem opdrachtje).
17060: GERLACH, Eva - Nieuwjaar, W.
280452: GERLACH, Eva, & Marc KREGTING, Astrid ROEMER, Piet GERBRANDY, H.H. ter BALKT, Atte JONGSTRA e.a. - Dichter bij het Beeld/ am Bild.
260347: GERLACH, Eva - Kooi. (Met een Aantekening door Gert Jan Hemmink).
30620: GERLACH, Eva - 2 gedichten.
278503: (SOLA). GERRITSEN, A. - Van grondstof tot eindproduct. Sola-fabriek-M.J. Gerritsen N.V. Zeist.
279091: (BOEKENWEEK). Esther GERRITSEN - Broer. (Luxe-editie).
269087: GESSNER, Salomon - Idyllen. Mit Gessners Kupfern und Vignetten herausgegeben von Hans Timotheus Kroeber.
265599: GESTEL, Aafje van - Dankvers aan de gasten op zolder.
276659: GETUIGSCHRIFT - Getuigschrift aan Karel Vijlbrief.
276715: GETUIGSCHRIFT - Vereerend Getuigschrift van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel voor K. Jacobsen wegens getrouwe plichtsbetrachting gedurende 40-jarigen dienst als Kraanvoerder bij Van Gelder Zonen N.V. te Renkum.
255937: GEVANGENIS - Register op de verzameling van wetten, besluiten en voorschriften betreffende het gevangeniswezen over de jaren 1860-1864.
264104: MILITAIR GEZAG - Hoedt u voor den kater!
18342: GEZELLE, Guido - Tranen. Lacrimae. (Met een vertaling in het Latijn door Paul Claes).
273971: GEZELLE, Guido - (Knipsel van kleengedichtje).
276205: GHÉON, Henri - Genesius. Hollandsch van Willem Nieuwenhuis. Met een schets van Mathieu Wiegman en foto's van de eerste opvoering onder leiding van Eduard Verkade.
277244: GHÉON, Henri - 'Que le bienheureux Zchao, premier martyr de la Chine....' (Gesigneerd handschrift).
266908: GHOSE, Zulfikar - A Memory of Asia. New & Selected Poems. (Signed).
278725: GIDE, André - Le voyage d'Urien. Gravures sur bois par Alfred Latour.
267510: GIDE, André - Over Duitschland. (Vertaald en ingeleid door P. [= Max Nord]).
272505: GIDE, André - Der schlecht gefesselte Prometheus. Deutsch von Franz Blei. (Met 6 illustraties van Pierre Bonnard).
269745: GIDE, André - 'Návrat marnotratného syna.' (Vertaling in het Tsjechisch van een substantieel fragment van Le retour du fils prodigue. P. 79-100 in 1000 nejkrásnejších novell, deel 26).
270849: (NIJHOFF (vertaling), M.). GIDE, André - Moer. Narrenspel. Vertaling M. Nijhoff. (Met opdracht van Martinus Nijhoff aan zijn echtgenote).
279646: GIDE, André - Incidences. (Met gesigneerde opdracht aan René Boylesve).
252389: GIESECKE, Richard A. (Red.) - Die Schönheit. 19. Jahrgang, Heft 2. Mit: Licht - Luft - Leben. Beiblatt zur Schönheit, vereinigt mit Der Mensch, Monatsschrift für Schönheit, Gesundheit, Geist, Körperbildung.
252390: GIESECKE, Richard A. (Red.) - Die Schönheit. 19. Jahrgang, Heft 8. Mit: Licht - Luft - Leben. Beiblatt zur Schönheit, vereinigt mit Der Mensch, Monatsschrift für Schönheit, Gesundheit, Geist, Körperbildung.
270846: (SCIENCE FICTION STRIP). GIGOT, Estelle, & Albert LINGOT / Walter MINUS - Le Maître des Andars / Vicky et Pamela.
256914: GIJN, Jan van - Gek. (Met een ingeplakte houtsnede van de auteur).
265504: GIJSEN, Marnix - De school van Fontainebleau.
21285: GIJSEN, Marnix - Het Huis. Verzen waarin opgenomen De loflitanie van Sint Franciscus van Assisi en Vier gedichten van Joachim.
269754: GILBERT, Eugčne - L'aviation.
259994: GILGAMESJ - De elfde zang. De zondvloed en het levenskruid. (Met zeven originele litho's van Jaap Kruyff).
273467: GILL, André - La Muse ŕ Bibi.
9061: GILLIAMS, Maurice - De kunst van de fuga. Dagboekbladen en essays.
1046: GILLIAMS, Maurice - Vita Brevis. Een portret-album bezorgd door J.L. de Belder.
267113: GILS, Gust - Met de Noorderzon op stok. (Met opdracht aan Jim Holmes).
273407: GILS, Gust - Anoniem 20e eeuw.
22566: FOLGORE DA SAN GIMIGNANO - De maanden. Vertaald uit het Italiaans en ingeleid door Frans van Dooren. (Tweetalige uitgave).
280880: GINALSKI - De lege kamer.
263572: GINNEKEN, Gerard van - Dans in het kind. Wijsgerig manifest. (Gedichten).
279602: GINSBERG, Allen e.a. - Residu. 1 - 1 Spring '65.
260087: GIONO, Jean - Jean Giono vous parle. Collection Leur oeuvre et leur voix. Festival FLD 150 M.
272098: GIPHART, Ronald, & Bert NATTER - De beste schrijver van Nederland. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht).
267145: GIRAUDOUX, Jean - Sodome et Gomorrhe. Pičce en deux actes.
267146: GIRAUDOUX, Jean - Armistice ŕ Bordeaux. (&) La folle de Chaillot. (&) L'Apollon de Bellac. (Trois exemplaires de passe numérotes h.c. et parafés).
271372: GITSCHOTEL, Herman van de - Met de voetjes onder tafel. Gelegenheidsgedichtjes, -liedjes en -voordrachten voor Eerste Communiefeesten, bruiloften, bieravonden, mosselsoupers en volksbanketten.
265139: (ROPS). GLATIGNY, Albert - Le fer rouge. Nouveaux châtiments.
276395: GLEICHEN-RUSSWURM, Alexander von - Freundschaft. Eine psychologische Forschungsreise.
274970: GLIENKE, Franz - In dienst van GPU en Gestapo. Door Franz Glienke (vertrouwensman van de Komintern).
260063: (VENETIAN ILLUSTRATED BOOKS). GNAN, Pietro, & MANCINI, Vincenzo - Le muse tra i libri. Il libro illustrato Veneto del Cinque e Seicento nelle collezioni della Biblioteca Universitaria di Padova.
266844: GNJEW - De stormvogel der revolutie. Mededeelingen van een ooggetuige over de "Aderlating" op 22 Januari 1905 te St.Petersburg. Naar het Duitsch van Sonja Werner.
202343: GODEAU, Vincent - Modern Reisen.
202342: GODEAU, Vincent - Mčre et fils.
266578: GOETHE, J.W. von - Sonette.
258980: GOETHE, Johann Wolfgang von - Choix de ballades et de poésies dans la traduction de Gérard de Nerval.
266994: GOETHE, Johann Wolfgang von - Choix de ballades et de poésies dans la traduction de Gérard de Nerval.
205347: (SCHLAF, Johannes). GOETHE, J.W. von - Einige Reimsprüche mit Bildern in Holz geschnitten von R. Riege. (Mit handgeschriebener Widmung von Johannes Schlaf an Ludwig Bäte).
272894: GOETHE, J.W. - Het dagboek. (Vertaald door Peter Verstegen en met illustraties van Dik Klut).
272208: GOETHE, Johann Wolfgang von - De zoete vrijheid van het drukken.
262150: GOETHE, Johann Wolfgang von - Buch Suleika. (Geďllustreerd door Tom Eyzenbach. Met een inleiding door Steven de Joode).
31474: GOEVERNEUR, J.J.A. - De twee reizigers. (Met een illustratie).
271198: GOGH, Vincent van - Een tochtje naar Zweeloo. (Met een Kanttekening door C. van Dijk).
279792: GOGH, Vincent van - Extraits de lettres de Vincent van Gogh ŕ E. Bernard. (1887-1888-1889-1890 (I). (Suite).
21915: GOGOL, Nicolai - De neus. (Met schutbladen en 18 tekeningen van Herman Berserik).
272740: GOGOLJ, N.W. - De Revisor. Comedie in vijf bedrijven. Uit het Russisch vertaald door Josine C. Termaat.
272767: GOGOLJ, N.W. - De Revisor. Comedie in vijf bedrijven. Uit het Russisch vertaald door Josine C. Termaat.
266847: GOGOLJ, N.W. - De Revisor. Comedie in vijf bedrijven. Uit het Russisch vertaald door Josine C. Termaat.
274827: GOLDSTEIN, Judith S. - From Barney J. to Deborah. Letters to a Daughter. (Inscribed by Goldstein).
274829: GOLDSTEIN, Judith S. - Barney's Book: Letters from Barney J. to Deborah. (Inscribed by Goldstein).
278523: GOLL, Claire & Ivan - Počmes de la vie et de la mort. Avec deux radiographies.
278524: GOLL, Claire & Ivan - Počmes de jalousie. Avec une eau-forte originale de Foujita.
266065: (HAAN, Jacob Israël de). GOMPERS, Joseph - 'Mr. Jacob Israël De Haan (Bij zijn vertrek naar Palestina)'.
271599: (EPEN, D.G. van). GONDINET, Edmond - Christine. Tooneelspel in vier bedrijven uit het Fransch van Edmond Gondinet door Didericus G. van Epen. (Geheel in 1890 met de hand geschreven).
270336: GONTSCHAROV, Ivan - Oblomow. Russische roman. Vertaling van J.P.C. Meijnadier.
279270: GOOILAND - Placcaet op 't stuck van de Jacht in de Houtvesterye van Goylandt, aen de Oost-zyde van de Reviere de Vecht gelegen.
19802: GORDIJN, Peter - De dans van de vlinder. Gedichten.
260607: GORKOM, Han van, KLOK, Kees en Jacques NOORMAN - Herman. Jaargang 1 nr. 2 - feb. 1980.
279984: GORKUM - Octroy, van de Nieuwe Keuren, raakende de Electie der Magistraten, binnen de stad Gorinchem; geobtineert den xxiijsten Augustus xvjc twee-en-vyftig. (&) Nader Octroy, op't bestellen van de Magistrature der stad Gorinchem; verkregen den 22sten July 1662.
256355: GORON, M.-F. - Pariser Liebe. Memoiren. Mit Original-Illustrationen von J. Wely. (Vol. I).
252123: GORTER, Herman - Het communisme. VIII. De wereldrevolutie.
270341: GORTER, Herman - Toen de tijden bladstil waren, lang geleen,...
272544: GORTER, Sadi de - Le verbe sur les ailes de l'oiseau gaucher. Počmes. (Met opdracht aan Victorine Hefting).
278236: GORTER, Sadi de - Le signe de la tombe. Počmes. (Met opdracht aan André Glavimans).
259079: GORTER, Herman - Het communisme. V. Het historisch materialisme voor arbeiders verklaard.
279727: GORTER, Herman - Mei. Een gedicht.
276541: GORTER, Herman - De wereldrevolutie.
259080: GORTER, Herman - Het communisme. II. De grondslagen van het communisme.
17478: (BOEKENWEEK). GORTER, Herman - Die geruchtlooze lucht. 5 gedichten van -. (Met twee ingeplakte illustraties).
22594: GOSSAERT, Geerten - Priapaeën. Ingeleid en geannoteerd door Hans van Straten. (Met vier originele, erotische etsen van Toussaint Essers).
259172: GOSSAERT, Geerten - Swinburne.
203319: GOSSAERT, Geerten [= F.C. Gerretson] - Experimenta.
259702: GÓTH, Sárika - Handgeschreven brief aan 'Geachte Mevrouw Marquinie'.
204970: GOTTSCHALK, Max, a.o. - Le Dessin et la Méthode A.B.C.
280436: (PESTEN). GOUDAPPEL, M., als: ANNA - Plaaglust.
277083: GOURMONT, Rémy de - 1874-1880. Journal intime et inédit de feu Remy de Gourmont, recueilli par son frčre.
277132: GOURMONT, Rémy de - Les Saintes du paradis. Images d'Aug. Henri Thomas. (Deluxe, pochoir).
273613: GOUT, Cor - Ode aan den Haag.
256590: GRAAF, W. de - Complete set van zes deeltjes Herinneringen aan opmerkelijke personen.
267718: (RIMBAUD, Arhur). GRAAF, Dr. D.A. de - Arthur Rimbaud. Sa vie, son oeuvre.
272079: GRAANOOGST, Elisabeth - Zon en zee, hoera! Met plaatjes (van R.V. Fakkel).
22328: GRAANOOGST, Elisabeth - Hop hop hop, paardje in galop (alweer een schets uit verre oorden). Met plaatjes.
203625: GRABOWSKY, Norbert - Die Rätsel von Grund und Zweck unseres Lebens und ihre Aufhellung durch das innere Leben oder die höhere Liebe.
14654: GRAFT, Guillaume van der - In exilio. (Met opdracht van de schrijver).
28085: (NIJHOFF, M.). GRAFT, Guillaume van der - In memoriam M. Nijhoff. Twee gedichten.
277369: GRAHAM, Rigby - Zes tentoonstellingsaffiches met een grote illustratie.
274114: GRAHAM, W.S. - Uncollected Poems.
281461: GRAM, Johan - Onze schilders in Pulchri Studio.
271076: GRAPJOS (pseudoniem van Roland De Hert). - Pang pang.
27773: GRASHOFF, Pieter - Wij worden belazerd! Verhalen. (Met handgeschreven opdracht aan Willem Huijer).
19510: (GOSSAERT, Geerten). GRASWINCKEL, Mr. Dirck - De vierlingen van den Heer van Pybrac. (Ingeleid en verzorgd door Geerten Gossaert).
271795: GRAULS, A.W. - Calando. Gedichten. (1/15 luxe-exemplaren).
255576: GRAUS, Jacques - Tot de dood ons... (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
271299: ONTWAPENINGCONFERENTIE 1899 's-GRAVENHAGE - De Vredes-Conferentie. Prentenboek voor oud en jong.
276093: GRAVESANDE, G.H.'s- - Handgeschreven brief op papier van Het Vaderland aan 'Waarde Heer Hoornik', gedateerd '21 Aug 1940'.
16170: 's-GRAVESANDE, G.H. - J.G. Danser. Een biografie. (Met handgeschreven opdracht van G.H. 's-Gravesande).
277470: GRAVESANDE, G.H.'s- - Arthur van Schendel. Zijn leven en werk.
276092: GRAVESANDE, G.H.'s- - Twee overdrukken met handgeschreven opdracht aan Ant ter Braak, de weduwe van Menno.
271419: GRAVESANDE, G.H.'s- - Verzen van een eenzaam man.
275821: GRAVESANDE, G.H.'s- - Nachtschade en kinkhoorns. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
14960: (SLAUERHOFF, J.). GRAVESANDE, G.H. 's- - Over J. Slauerhoff. Bij de uitgave van zijn Verzamelde gedichten.
254591: GRAY, Thomas - An Elegy Written in a Country Churchyard.
202822: Gray, John - Some Unpublished Poems
264959: GRAZELL, Karel N.L. - Collectie van 6 in eigen beheer uitgegeven dichtbundels en een toegift.
251009: GRAZELL, Karel N.L. - Collectie van 5 in eigen beheer uitgegeven boekjes en een bundel bij De Beuk.
273973: GREEN, Henry - Concluding. A Novel. (With 4 other novels by Henry Green).
205447: GREEN, Julien - Le Voyageur sur la Terre. Orné de six planches hors texte dessinées par Majou Iserentant. (1/500 exx.).
250851: GREEN, Henry - Back. A Novel.
278264: GREEN, Julien - Si j'étais vous... Roman. (1/22 exx. op Hollands papier).
278263: GREEN, Julien - Le voyageur sur la terre/ Les clefs de la mort/ Christine/ Léviathan. (1/56 exx. on Japanese paper).
255609: GREEN, Julien - Épaves. (Roman). (1/202 exx. on Lafuma).
278506: GREENAWAY, Kate - A Day in a Child's Life. Illustrated by Kate Greenaway. Music by Myles B. Foster (Organist of the Foundling Hospital). Engraved and printed by Edmund Evans.
204738: GREENE, Hugh - Original Photo with Signature.
270410: GREENWOOD, James - De wonden der maatschappij. Schetsen uit het Engelsche volksleven. Vrij bewerkt naar James Greenwood "The seven curses of London" door Mevr. D. Koorders.
272832: GREGOOR, Nol - Twee hyacinten. Een optimistische monoloog.
258947: (LITERARY SOCIETY). GREGORIO, Maria (ed.) - Le Societŕ letterarie. Italia e Germania a confronto. Atti del Seminario Internazionale. Verona, 22-23 maggio 2009.
18872: GREGORY, J.L. - Paul en Veda.
278188: GRENET-DANCOURT, Ernest, ŕ NADAR (= G.F. Tournachon) - Autograph Letter Signed by Ernest Grenet-Dancourt to "mon cher Nadar".
279772: GRESHOFF, J. - "Une saison en enfer". Herinneringen aan een Tooneelwinter.
100014: GRESHOFF, J. - Janus Bifrons. Een debat in sonnetten.
277276: GRESHOFF (samenst.), Jan - Het jaar der dichters. Muzenalmanak voor 1911. Samengesteld door J. Greshoff.
15879: (ROLAND HOLST, Henriëtte). GRESHOFF, J. - Over Henriëtte Roland Holst en bibliografie van haar werk, voor zoover bijeen gebracht op de tentoonstelling bij boekhandel D. Bolle te Rotterdam 22 Dec. 1934 - 12 Jan. 1935. (Met een omslagversiering door J. Franken Pzn.). (Met een inleiding door J. Greshoff).
273803: (ROLAND HOLST, Henriëtte). GRESHOFF, J. - Over Henriëtte Roland Holst en bibliografie van haar werk, voor zoover bijeen gebracht op de tentoonstelling bij N.V. boekhandel v.h J.G. Broese te Utrecht 16 Febr. tot 2 Maart 1935. (Met een inleiding door J. Greshoff).
189: GRESHOFF, J. (als:) Otto P. REYS - Dichters in het Koffyhuis. Herinneringen door Otto P. Reys. Met een woord vooraf door J. Greshoff.
280958: (ELSSCHOT, Willem). Jan GRESHOFF - Alfons de Ridder alias Willem Elsschot. Bij zijn 75ste verjaardag op 7 mei a.s. (Gevolgd door Willem ELSSCHOT, Autobiografie in briefvorm).
280198: GRESHOFF, J. - De laatste dingen (1956-1958). Gedichten voorafgegaan door een geschreven portret door Pierre H. Dubois.
280881: GRESHOFF samenst., J., VERHAEREN, Emile, voorwoord - A la gloire de la Belgique. Anthologie de la littérature belge. Avec une lettre-préface de Émile Verhaeren / Les écrivains d'expression francaise.
252165: GRESHOFF, J. - Oud zeer. Gedichten.
259878: GRESHOFF, Jan - Keurdicht (1907-1927). Bloemlezing met inleiding door Jan de Vries.
23029: GRESHOFF, Jan - De liefde heeft het laatste woord (...).
276618: GRESHOFF, J. - La lyre française de l'école romane ŕ la nouvelle Pléiade. Anthologie par J. Greshoff. (Luxe-exemplaar).
31756: GRESHOFF, Jan - Keurdicht (1907-1927). Bloemlezing met inleiding door Jan de Vries.
275096: GRESHOFF, J. - Het Jaar der Dichters. Muzenalmanak voor 1915. Samengesteld door J. Greshoff.
4144: GRESHOFF, Jan - Mijn vriend Coster.
275374: GRIERSON, Philip - Byzantine Coinage in its International Setting.
279678: (BOUTENS, P.C.). GRIERSON, H.J.C. - The Flute. With other Translations and a Poem by H.J.C. Grierson.
279320: GRIMM, Otto - Zeichnungsbuch.
248019: GRIMMELSHAUSEN, J.J.C. von - Der abentheuerliche Simplicissimus. Der Roman des dreissigjährigen Krieges. Bearbeitet und eingeleitet von Hans W. Fischer. Mit vielen Zeichnungen von Hans Sauerbruch. (SIGNIERT von Sauerbruch und Fischer).
280102: GRINTEN, J. van der - Het plakkaat van verlatinge. (Overdruk).
211021: WAT LEEFT EN GROEIT - Reclamefolder, uitgebracht omstreeks 1940.
280295: GROEN VAN PRINSTERER, Guillaume - Aan de kiezers. Nr. I-XIII.
266279: GROENEVELT, Ernst - Langs velden en wegen. Verzen.
274371: GROENEVELT, Ernst - Twee kwatrijnen.
278147: GRONINGEN, ORDONNANTIE - Instructie voor lieutenant ende hooftmannen, mitsgaders secretarien ende dienaeren vande Gerichts-camer der Provincie van stadt Groningen ende Ommelanden, waer nae sy sich van wegen de Hooge Overicheyt ende Heerlickheyt derselver, inde bedieninge haeres Ambts respectievelijck sullen hebben te reguleren.
272790: GROOT, Jan H. de - Kerstfeest 1947.
272484: GROOT, L.W. de - Verzoeking. Tooneelspel in een bedrijf voor 3 dames en 2 heeren.
14231: GROOT, Jan H. de - 'Bij een dubbel afscheid'. Spel van taferelen ter gelegenheid van het afscheid van Ir Th.S.G.J.M. van Schaik, president-directeur van de Algemene Kunstzijde Unie N.V., en Jhr J.M. van den Bosch, directeur van de Algemene Kunstzijde Unie N.V. (Typografie en illustraties van Hendrik Valk).
21878: GROOT, Jacob - Elkander.
253311: GROOT, Jan H. de - Kaleidoscopisch. Een selectie uit de verzamelde verzen 1920-1980. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
276838: GROOT, Lodewijk de - Good bye paradise. Over de kunst van het conserveren.
259948: (VOS, Isaac). GROOT-LEMMENS, M.A.W.B. de - Isaac Vos. Pekelharing in de kist. (Scriptie).
253144: GROOT, Jan H. de - Handgeschreven brief aan 'Zeer geachte heer [Max] Schuchart'.
273122: GROOT, Jan H. de - Ontmoeting met Jacob van Lennep.
25027: GROOT, Jan H. de - Het beest thuis in het oog van Jan H. de Groot. (Met illustraties door Lex Metz).
272787: GROOT, Jan H. de - De ballade van de doorzeefde eend.
273174: GROSZ, Georg - Lied.
277790: GROTIUS, Hugo - Hugonis Grotii De iure belli ac pacis libri tres. Cum adnotationibus selectis Joann. Frid. Gronovii, & auctioribus Joannis Barbeyracii. Accedit H. Grotii dissertatio de mari libero; et libellus singularis de aequitate, indulgentia, & facilitate. Edidit atque praefatus est Meinardus Tydeman.
275393: GROUSTRA-WERDEKKER, Aafje H. - De rekeningen van de Gelderse Muntmeester Bernaert Proys.
259894: GRUNBERG, Arnon - Welcome Book Presentation Dinner for Whore C. July 2nd 1998, 21.00 Hours. (Met twee illustraties door Roland Topor).
277378: GRUNBERG, Arnon - Dronken.
277381: GRUNBERG, Arnon - Het tweede bestand. (Gesigneerd).
277424: GRUNBERG, Arnon - Yahudi Mesih. (Vertaald in het Turks door Gül Özlen).
277426: GRUNBERG, Arnon - Materská znaménka. (Vertaald in het Tsjechisch door Veronika ter Harmsel-Havlíková).
31490: "GRUNBERG, Arnon" (als:) Marek van der JAGT - Aqua hćrens.
265224: GRUNBERG, Aron [=Arnon] - Second Welcome Book Dinner for Whore C. July 17th, 21.00 Hours. (Met een illustratie door Roland Topor. Oplaag 13 exemplaren).
277421: GRUNBERG, Arnon - De asielzoeker.
277423: GRUNBERG, Arnon - Iligine Kadar. (Vertaald in het Turks door Gül Özlen).
281212: GRUNBERG, Arnon - De joodse messias.
277412: GRUNBERG, Arnon - Francesca Vongole, But you are also very attractive when you are dead.
281241: GRUNBERG, Arnon - Het vervelende jongetje in de klas.
281252: GRUNBERG, Arnon - Is verlossing een denkproces? (Met een tekening door Paul van der Steen).
281203: (BOOM, Irma). GRUNBERG, Arnon - Undercover in Oost-Europa. (Met 'druksels' door Ben Joosten).
262143: (BOOM, Irma). GRUNBERG, Arnon - Undercover in Oost-Europa. (Met 'druksels' door Ben Joosten).
277427: GRUNBERG, Arnon - Mibácsikánk. (Vertaald in het Hongaars door Balogh Tamás en Wekerle Szabolcs).
277393: GRUNBERG, Arnon - Een Alma Mahler-Werfel voor deze tijd.
281238: GRUNBERG, Arnon - Brieven aan Esther.
277384: GRUNBERG, Arnon - Happy Holidays.
274664: GRUNBERG, Arnon - Fantomová bolest.
281260: GRUNBERG, Arnon. Als: Marek van der JAGT - De geschiedenis van mijn kaalheid. (Russische vertaling).
281261: GRUNBERG, Arnon - Fantoompijn. (Russische vertaling).
281264: GRUNBERG, Arnon - Kasimir Uitgeverij. Aanbieding 1991-92.
281265: GRUNBERG, Arnon - Kasimir Uitgeverij. Aanbieding 92/93.
265223: GRUNBERG, Arnon - Kleine expositie van fraai gedrukt werk van Arnon Grunberg. (Romeins genummerd en gesigneerd).
265463: GRUNBERG, Arnon - Amuse gueule. Vroege verhalen.
281253: GRUNBERG, Arnon - De ronkende messias. (Met een tekening door Paul van der Steen).
277387: GRUNBERG, Arnon - Francesca Vongole, But you are also very attractive when you are dead.
265014: GRUNBERG, Arnon - Pet jednohubek. Preložila Veronika Havlíková. (Slechts 34 exemplaren!).
250556: GRUNBERG, Arnon - Kleine expositie van fraai gedrukt werk van Arnon Grunberg. (Genummerd en gesigneerd).
274881: GRUNBERG, Arnon, Vonne van der MEER, J. BERNLEF, J.M.A. BIESHEUVEL, Maarten 't HART e.a. - Zeleni volk in bakreni dan. Antologija sodobne nizozemske kratke proze. (Vertalingen in het Sloveens).
265704: GRUNBERG, Arnon - Tirza. (Arabische vertaling).
256651: GRUTERUS, Janus - Heroicae Musae.
279195: (COHEN, Fré). GRUYTER, W. Jos. de - Vincent van Gogh.
279906: GÜ, Ngowyang (Ouyang ZHU) - Structural Variations of the Visual Cortex in Primates.
279907: GÜ, Ngowyang (Ouyang ZHU) - Structural Variations of the Visual Cortex in Primates.
281131: GUBBELS, Klaas - Eindelijk weer aan Zee. (Met opdracht en handgetekende koffiepot).
281292: GUBBELS, Klaas, en Mark BRUSSE - Werk van twee vrienden sinds 1954. (Gesigneerd).
281126: GUBBELS, Klaas, en Mark BRUSSE - Briefwisseling tussen twee vrienden. Post van Klaas Gubbels aan Mark Brusse. Une correspondance entre deux amis. Du courrier de Mark Brusse ŕ Klaas Gubbels. (Gesigneerd door beide kunstenaars).
281127: GUBBELS, Klaas, en Mark BRUSSE - Werk van twee vrienden sinds 1954. (Met opdracht van Klaas Gubbels).
281132: GUBBELS, Klaas - Klaas Gubbels 14 jaar bij Galerie InDruk. (Met handgetekende koffiepot).
281124: GUBBELS, Klaas, en Mark BRUSSE - Briefwisseling tussen twee vrienden. Post van Klaas Gubbels aan Mark Brusse. Une correspondance entre deux amis. Du courrier de Mark Brusse ŕ Klaas Gubbels. (Met opdracht van Gubbels).
281137: GUBBELS, Klaas - Stillevens uit de afgelopen dertig jaar. (Samengesteld door Hans van der Grinten).
281133: GUBBELS, Klaas - Klaas Gubbels 14 jaar bij Galerie InDruk. (Gesigneerd).
281134: GUBBELS, Klaas, en Cherry DUYNS - Hoe bepaal je de grootte van een schilderij. (Gesigneerd).
24863: GUÉPIN, J.P. - De Leidse Fles in zestien portretten. (Met opdracht aan Ivan Sitniakowsky).
257757: GUÉRIN, Daniel - Typed list of his own books. With SIGNATURE on a little sheet and an envelope.
267542: GUÉRIN, Daniel - Anarchism & Marxism.
267543: GUÉRIN, Daniel - Anarchismus und Marxismus. Vortrag, gehalten in New York am 6.November 1973.
265484: GUÉRIN, Maurice de - Le centaure./ La Bacchante. Deux počmes en prose. Illustrés de seize lithographies originales de Raphaël Drouart.
277547: GRANDE GUERRE - La marche en avant / Les chansons de route. (Strijdliederen uit de Eerste Wereldoorlog).
268038: GUEVARA, Ernesto Che - 4 boeken van Che Guevara: La guerre de guérilla. (&) El Diario del Che en Bolivia. Prólogo de Fidel Castro. (&) Créer deux, trois... de nombreux Vietnam voilŕ le mot d’ordre devant la nouvelle menace d’agression impérialiste. (&) Souvenirs de la guerre révolutionnaire.
265503: (ROPS). GUICHES, Gustave - La pudeur de Sodome. (Frontispiece etched by Félicien Rops).
276924: GUILLÉN, Jorge - Federico en persona. Semblanza y epistolario.
276920: GUILLÉN, Jorge - Aire Nuestro. Cántico - Clamor - Homenaje.
276921: GUILLÉN, Jorge - Cántico. Segunda edición completa.
275800: GUILLÉN, Jorge - Collectie van 17 boeken van en over de Spaanse dichter Jorge Guillén (1893-1984), afkomstig van de dichter Peter Heringa.
276923: GUILLÉN, Jorge - Suite Italienne.
276926: GUILLÉN, Jorge - Homenaje.
274565: GUILLET, Pernette Du - Rymes de Pernette Du Guillet, Gentile & vertueuse Dame lyonnoise.
14943: (SLAUERHOFF (vert.), J.). GÜIRALDES, Ricardo - Don Segundo Sombra. Uit het Spaansch vertaald door J. Slauerhoff en R. Schreuder. Teekeningen van Alberto Güiraldes. (Met een inleiding door J. Slauerhoff. Met een nawoord over de schrijver door S. [= Stols]).
14944: (SLAUERHOFF (vert.), J.). GÜIRALDES, Ricardo - Don Segundo Sombra. Uit het Spaansch vertaald door J. Slauerhoff en R. Schreuder. [Teekeningen van Alberto Güiraldes]. (Met een inleiding door J. Slauerhoff).
280889: GUISE, Duc de - Letter on vellum, signed 'Briagne', 1575.
265876: GULDEN WINCKEL, DEN - Den Gulden Winckel. Maandschrift voor de Boekenvrienden in Groot-Nederland. Onder leiding van F. Smit Kleine.
251777: (SLAUERHOFF (vert.), J.). GUZMAN, Martin Luis - In de schaduw van den leider. (Met illustraties van Leo Meter).
264513: (SLAUERHOFF (vert.), J.). GUZMAN, Martin Luis - In de schaduw van den leider. (Met illustraties van Leo Meter).
276645: (CASEMENT, Roger). GWYNN, Dennis - Traitor or Patriot. The Life and Death of Roger Casement.
202472: GYP (= Mme Riquetti de Mirabeau Comtesse de Martel de Janville) - Ohé! les dirigeants!
278262: GYP - Du temps des cheveux et des chevaux. Souvenirs du second empire. (Avec envoi de l'auteur).
281472: GYP (= Mme Riquetti de Mirabeau Comtesse de Martel de Janville) - Les gens chics. Images en couleurs par Bob.
203774: POLITIE DEN HAAG - Algemeene Politieverordening voor 's-Gravenhage van den 15den Juli 1902, zooals zij luidt na de laatstelijk op 13 Juni 1938 daarin aangebrachte wijzigingen, waarvan de Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland bericht van ontvangst hebben gezonden
281475: DEN HAAG - Den Haag en wij. Uitgave van de Gemeente 's-Gravenhage voor haar personeel. Jaargang 1954-1956.
266805: POLITIE DEN HAAG - Algemeene Politieverordening voor 's-Gravenhage. 1871. No. 373.
277770: TWEEDE WERELDOORLOG in DEN HAAG - Officieele mededeelingen met betrekking tot de distributie- en andere aangelegenheden uitgegeven door de Gemeente 's-Gravenhage. No. 1.
273303: NAZI-VERORDENING GEMEENTE DEN HAAG - Vergunning om een winkel in textielproducten van 26-31 juli 1943 wegens vacantie voor het publiek gesloten te houden.
276934: (ROOS, S.H. de). HAALBOOM, G.J. - Uitnodiging aan S.H. de Roos.
265750: HAAN, Jacob Israël de - Originele zwart-witfoto. 8,7 x 5,7 cm.
266446: HAAN, Jacob Israël de - Palestina. Met portret van den schrijver en inleiding van Carry van Bruggen.
271072: HAAN, Jacques den - Een leven als een oordeel.
265312: HAAN, Jacob Israël de - Pathologieën. De ondergangen van Johan van Vere de With. (Met Een woord vooraf van de auteur). (Met eene voorrede van Georges Eekhoud).
263336: HAAN, Jacob Israël de - 'Deux histoires'.
265916: HAAN, Jacob Israël de - Tijdzangen. Overdruk uit het September-nummer van De Beweging, 1915.
266032: HAAN, Jacob Israël de - 'Regenende Morgen [&] Herfst'.
266036: HAAN, Jacob Israël de - 'Zwervers-Schetsjes (uit het dagboek van eenen zwerver)'.
266037: HAAN, Jacob Israël de - 'Stad'.
266038: HAAN, Jacob Israël de - 'Fijne Fragmenten'.
266045: HAAN, Jacob Israël de - Twee Fijne Fragmenten.
277392: HAAN, Uitgeverij W. de - Ets-kalender voor 1920. (Vier stadsgezichtjes).
265758: HAAN, Jacob Israël de - Twee originele knipsels. In envelop met opschrift 'afscheid Jacob Israel de Haan'. 13,0 x 18,7 cm.
271073: (JOYCE, James). HAAN, Jacques den - James Joyce.
8499: HAAN, Jacob Israël de - Besliste volzinnen.
22323: HAAN, Jacob Israël de - Engelsch aardewerk.
264681: HAAN, Jacob Israël de - Jerusalem. (Met opdracht van Johanna de Haan-van Maarseveen).
17437: HAAN, Jacob Israël de - Het Joodsche lied. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
21279: HAAN, Jacob Israël de - De bloemen en de brief. (Met twee originele etsen van Peter Yvon de Vries).
263499: (GROENEVELT, Ernst). HAAN, Jacob Israël de - Verzamelde Gedichten. Deel II. (Bezorgd door K. Lekkerkerker).
269074: HAAN, Jacob Israël de - Een dag van regen. Een letterproef voor Cox en Frits.
266057: HAAN, Jacob Israël de - 'Kleine Beschrijvingen / Nerveuze Vertellingen / De Lijster / Macht en Recht' (in complete jaargang Levensrecht, 1907).
265942: HAAN, Jacob Israël de - Liederen.
251355: HAAN, Jacob Israël de - Rechtskundige significa en hare toepassing op de begrippen: "aansprakelijk, verantwoordelijk, toerekingsvatbaar". Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de rechtswetenschap aan de Universiteit van Amsterdam.
261472: HAAN, Jacob Israël de - Rechtskundige significa en hare toepassing op de begrippen: "aansprakelijk, verantwoordelijk, toerekeningsvatbaar". Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de rechtswetenschap aan de Universiteit van Amsterdam.
265755: HAAN, Jacob Israël de - Originele zwart-witfoto. 9,3 x 14,3 cm.
267904: HAAN, Jacob Israël de - In Russische gevangenissen.
265984: HAAN, Jacob Israël de - Liederen.
277395: HAAN, Uitgeverij W. de - Ets-kalender voor 1920. (Vier dorpsgezichtjes).
266111: HAAN, Jacob Israël de - 26 bijdragen aan Het Volk. Zondagsblad (jaargang 3, 2e helft, t/m jaargang 5, 1e helft).
264233: HAAN, Jacob Israël de - Aan...
271976: HAAN, Jacques den - Bevindelijk reisboek. (Luxe-exemplaar met opdracht).
252397: HAAN, Jacob Israël de - Rechtskundige significa en hare toepassing op de begrippen: "aansprakelijk, verantwoordelijk, toerekingsvatbaar". Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de rechtswetenschap aan de Universiteit van Amsterdam.
265830: HAAN, Jacob Israël de - Originele zwart-witfoto. 15,5 x 20,0 cm.
267248: HAAN, Jacob Israël de - Originele zwart-witfoto. 13,6 x 8,5 cm.
265752: HAAN, Jacob Israël de - Originele zwart-witfoto. 12,1 x 8,9 cm.
265753: HAAN, Jacob Israël de - Originele zwart-witfoto. 9,3 x 6,2 cm.
265751: HAAN, Jacob Israël de - Originele zwart-witfoto. 16,8 x 11,0 cm.
272256: HAAN, Jacques den - Rapport aan Jan Friso. (Met handgeschreven opdracht aan zijn schoonouders).
272257: HAAN, Jacques den - Still talking shop.
281465: HAAN, Jacques den - Joyce. Mythe van Erin. (Inscribed and signed by the author).
265315: HAAN, Jacob Israël de (als:) Jacob de HAAN - Pijpelijntjes. (Het leven van Cor Koning en Felix Deelman).
265386: HAAN, Jacob Israël de - Kanalje.
265914: HAAN, Jacob Israël de - Joodsch Heldenlied. Overdruk uit het Augustus-nummer van De Beweging, 1917.
265915: HAAN, Jacob Israël de - Op den Bloemendag van het Joodsch-Nationaal Fonds. Overdruk uit het Juni-nummer van De Beweging, 1916.
281507: HAAN, Jacob Israël de - Open brief aan P.L. Tak.
31460: HAAN, Jacob Israël de - Herfst.
9432: HAAN, Jacob Israël de - Het Joodsche lied.
256585: HAAR, H.P. ter - Het contract.
280924: HAAR Bzn., Bernard ter - Photogrammen. Schetsen en verhalen.
278183: HAARMAN, H.J. - De strijd om de TT.
278184: HAARMAN, H.J. - De strijd om het televisiegeheim.
278186: HAARMAN, H.J. - De strijd om het geluidloze vliegtuig. (Met handgeschreven opdracht van de auteur).
280130: HAAS, Jo de - Licht dwars door alle duisternisse heen. Radio-rede, uitgesproken op 7 Febr. 1934.
256559: HAAS, S. de - Kometenvrees. Klucht in één bedrijf.
260620: HAASSE, Hella - Y ffynhonnell gudd. Troswyd o'r Iseldireg gan Elin Garlick.
267387: HAASSE, Hella - (Prozafragment).
262141: HAASSE, Hella - Twee verhalen. Genius Loci. Het tuinhuis.
261145: HAASSE, Hella S. - Une liaison dangereuse. Lettres de La Haye. Traduit du néerlandais par Anne-Marie de Both-Diez.
272482: HAEBLER, Konrad - Handbuch der Inkunabelkunde.
10045: D'HAEN, Christine - Zoals het loof...
276334: HAENEN, Paul. Als: Dominee GREMDAAT - Geboorte blijft leven.... kent u die uitdrukking? (Met een originele linosnede (ingeplakt dubbelportret van de auteur door Anne Marie Koper) als frontispice).
19944: HAFKAMP e.a. (red.), Hans - Pijlen van naamloze liefde. Pioniers van de homo-emancipatie.
279145: HAGENAARS, Albert - Bergen op Zoom. (Met een originele, genummerde en gesigneerde lino en litho van Jan Wessendorp).
268029: HAHN, Ronald M. - Ein Dutzend H-Bomben - Stories.
280417: HAHN, K.J. - Duitsland als geestelijk probleem. Ontwrichting en herstel.
270296: HAILEY, Arthur - Original photo, signed in orange felt-tip pen.
278586: HÁJEK Z HÁJKU, Tadeas - Dialexis de novae et prius incognitae stellae (...) apparitione per Thaddeum Hagecium ab Hayck.
270507: HALCYON - Halcyon. Driemaandelijksch Tijdschrift voor Boek- Druk- en Prentkunst. No. 2 (Summer 1940).
270509: HALCYON - Halcyon. Driemaandelijksch Tijdschrift voor Boek- Druk- en Prentkunst. No. 11-12 (Autumn-Winter 1942).
202457: (KRIMPEN, J. van). HALCYON - Everyman. A Dutch Morality Play of the Xvth Century translated into English.
272698: (KRIMPEN, J. van). HALCYON - Everyman. A Dutch Morality Play of the Xvth Century translated into English.
279023: HALL, Owen - De geisha. Operette in 3 bedrijven van Owen Hall en Harry Greenbank. Muziek van Sidney Jones.
252305: (STOLS, A.A.M.). HALLEN, Oskar van der - Niemandsland. Roman.
274136: (ENITHARMON PRESS). HALLIWELL, Steven - Alan Clodd and the Enitharmon Press. A Checklist of his Publications 1967-1987 and Private Printings 1958-1998. Compiled By Steven Halliwell. With a Tribute By Jeremy Reed.
278654: HALSEY, Brian - Microcosms. A Suite of Serigraphs. (1/A35 exx., signed).
280987: HAMAKER-WILLINK, A. - De Neger-Jongetjes. Verre Landen.
273175: HAMELEERS, Jo - Over de kunsten. (Met een originele, genummerde en gesigneerde zeefdruk door Adri de Fluiter).
273172: HAMELINK, Jacques - Bloeiend magnoliaboompje.
22561: HAMELINK, Jacques - Het wandelende woud. (Met acht twee-kleuren litho's van Jan Kuiper).
279875: HAMELINK, Jacques - Hersenopgang.
252614: HAMERSTER, A.J. - Hollandsche verzen. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
277704: HAMMACHER, A.M. - Grensbewoners. (Met opdracht van de schrijver).
272540: HAMSUN, Knut - La Faim. Traduit du texte définitif par Georges Sautreau. Préface d'Octave Mirbeau. Dessins de Paul Bour.
278321: HANA, Herman - Handgeschreven brief (fragment) aan 'Beste John & Jeanne [Resink]'.
271102: ALGEMEEN HANDELSBLAD - Algemeen Handelsblad, 18 september 1848 (2e Editie, Zondag-avond). Met Bijblad tot de Zondags-Editie.
279177: HANDLEIDING - Wij bouwen een duikbombardeervliegtuig.
10184: RENILDIS HANDPERS - Antiphonae Maiores
262246: HANE, Jan Willem d' - Sparsa.
271228: (VOETBAL). HANEGEM, Willem van - Gesigneerde foto in lijstje.
201196: HANKES DRIELSMA-DE KRABBÉ, M. - Homo Duplex. Légende d'un coeur perdu en quatre actes et un épilogue. Orné d'une lithographie en couleurs de Robert Bonfils.
257148: (JOYCE, James - Maurice NADEAU). HANLEY, James - Le Tourbillon. Roman. Drift traduit de l'Anglais par Jean Périer.
263459: HANLO, Jan - The Morning.
263463: HANLO, Jan - Drie gedichten van - in Hebreeuwse vertaling van Saul van Messel.
275911: HANLO, Jan - Hond met bijnaam Knak.
276053: HANLO, Jan - Het gedroomde stukje.
5788: HANLO, Jan - Acht gedichten - in het engels.
279659: (MONDRIAAN, Piet). HANSSEN, Léon - De schepping van het aards paradijs. Piet Mondriaan 1919-1933.
204550: HARLAND, Henry - My Friend Prospero. A Novel.
276388: HARMS TIEPEN, C. (uitgever) - Technisch tijdschrift voor automobielbestuurders, motorrijders en motorbooteigenaars. In gebruik bij het leger. No. 1. Januari 1917.
276484: HARMS TIEPEN, Coco (dichter) - Enkele Melodieën. Pag. 332-333 in: Levensrecht. Maandschrift ter gedachtenverbreiding jg. 4, nr. 8, Augustus 1908.
252260: HARMSEN, Bas - Dienstweigeren??
276544: (WITSEN, Willem). HARPEN, N. van - Willem Witsen. (Luxe-exemplaar).
22172: HARRIS, Ella Isabel - Great is the fame and beauty of the bird (...). (Met een illustratie door Rob Cox).
251474: HART, Maarten 't - Mammoet op zondag. Verhalen. (Gesigneerd).
278795: HART, Maarten 't, Mensje van KEULEN en Gerrit KOMRIJ - Drie Mannetjesputters van De Arbeiderspers bij Scheltema Holkema Vermeulen. (Met drie tekeningen door Siegfried Woldhek).
280320: HART, Maarten 't - Mammoet op zondag. Verhalen. (Luxe-exemplaar).
281329: HART, Maarten 't. (Als:) Martin HART - Het vrome volk.
281842: (BOEKENWEEK 1984). HART, Maarten 't - De ortolaan.
269143: HARTING, Pieter - De ridders van het Witte Kruis. Een woord aan het Jonge Nederland. Door Een oud-student.
278805: HARTLAND, Adriaan P. - Herfst 1936. "De Brug".
259443: HARTLEBEN, A. - Kleiner Volks-Atlas. 24 Hauptkarten und 29 Nebenkarten auf 41 Kartenseiten. Ergänzender Text von Hans Mayerhofer. Zweite neu bearbeitete Auflage.
203185: HARTOG, Henri - Een Eigenwijs Schrijfster (Anna de Savornin Lohman). Letterkundige Vlugschriften I
8906: (SAVORNIN LOHMAN, Anna de). HARTOG, Henri - Een eigenwijs schrijfster (Anna de Savornin Lohman).
20822: (ALBERTS, Joh. C.P.) HARTOG (samenstelling), Jan de - Feestelijke ondergang. Leven en werk van Johan C.P. Alberts.
22303: HARTSEN, F.A. - Losse gedachten.
265083: HARTSEN, F.A. - Raadgevingen voor teringachtigen en voor hunne vrienden, ja, voor iedereen! Benevens eenige losse gedachten, en een stukje over eene nieuwe hypothese van Charles Darwin.
271918: (GRESHOFF). HARTZ, S.L. - Verouderen is veranderen.
1098: (SHAKESPEARE, William). HATTUM, Jac. van - Plant u niet voort...
24740: HATTUM, Jac. van - Zeven verhalen. (Met illustraties van Tom Eyzenbach).
24075: HATTUM, Jac. van - Nieuwe Sprookjes & Vertellingen. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
110069: HATTUM, Jac. van - Het blad.
250841: HATTUM, Jac. van - Dichters van deze tijd.
250828: HATTUM, Jac. van - De wolfsklauw. Verhalen. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
268268: HATTUM, Jac. van - De wolfsklauw. Verhalen.
274466: HATTUM, Jac. van - De kleine danseres. (Gesigneerd door de schrijver).
273022: HATTUM, Jac. van - Nieuwe Sprookjes & Vertellingen.
273170: HATTUM, Jac. van - Schoonheid.
279401: (SUB SIGNO LIBELLI). HATTUM, Jac. van - Te laat. (Met een originele, gesigneerde litho van Henk van der Haar).
9955: HATTUM, Jac. van - Geest van vis.
277254: HAUPTMANN, Gerhart - 'Ex corde lux'. (Gesigneerd handschrift).
268042: HAUPTMANN, Gerhart - Das Meerwunder. Eine unwahrscheinliche Geschichte. Mit achtzehn Zeichnungen von Alfred Kubin.
270172: HAUPTMANN, Gerhart - Eigenhändiger Brief mit Unterschrift.
279298: HAUSBRAND, F. - Kleine landhuizen in Holland - Maisons de campagne - Kleine Landha¨user - Small country-houses.
278693: HAUSEMER, Georges - Steine wissen viel. Bebildert von Eric van der Wal.
250802: HAUTMANS, Paul - Beesten onder elkaar.
274598: HAUTMANS, Paul - Beesten onder elkaar.
279901: HAVERSCHMIDT, F. (als:) Piet PAALTJENS - Snikken en grimlachjes. Academische poëzie van -. Met portret. (1e druk).
22406: HAVERSCHMIDT, F., als: Piet PAALTJENS - 4 immortellen.
14232: HAVERSCHMIDT, F., als: Piet PAALTJENS - Sanglots et sourires. Poésies de Piet Paaltjens traduites du Hollandais par F.L.A. de Jaegher (...) d'aprčs la cinquičme édition.
265827: HAVERSCHMIDT, F. - Familie en kennissen. (Met voorwoorden van de auteur en de uitgever).
280985: HAVERSCHMIDT, F., als: Piet PAALTJENS - Snikken en grimlachjes. Poëzie uit den studententijd van Piet Paaltjens. Met portret.
279132: HAVERSCHMIDT, F., als: Piet PAALTJENS - Een snik en een grimlach. Vertaalde poëzie van Piet Paaltjens.
279131: HAVERSCHMIDT, F., als: Piet PAALTJENS - Tijgerlelies. (Met een originele aquarel van Katalin).
257041: HAVERSCHMIDT, F., als: Piet PAALTJENS - De Zelfmoordenaar.
275942: HAVILLAND, Olivia de, & Errol FLYNN - Errol Flynn en Olivia de Havilland in de Warner Bros-film De Charge van de lichte Brigade.
279791: HAWINKELS, Pé - 'Jij was aan 't verdrinken.' (Handgeschreven gedicht.)
262773: HAWKINS, Anthony Hope - Autograph Note Signed (1896).
276277: HAWKINS, Anthony Hope - Autograph Note Signed (1909?).
280131: (HERTOGENBOSCH, 's) / Joseph HAYDN - Programma der feesten, te geven ter gelegenheid van de viering van het 700jarig bestaan der stad 's-Hertogenbosch. 17-23 juli 1885.
274973: HAYMAN, Joe - Twenty Different Adventures of Cohen on the Telephone and Other Different Samples of Hebrew Humour. Writtten and Compiled by Joe Hayman, the Original "Cohen on the Telephone" (of Hayman and Franklin). Illustrations by Charles O'Neill.
277045: (CHINESE COINAGE). HE, Yinquan - Gu quan xun zhen. Gu qian shoucang. (Searching for Treasures in Ancient Springs. Collecting Old Coins). (Oude Chinese munten).
264394: (CAMPERT, Remco). HEANEY, Seamus - Crediting Poetry. The Nobel Lecture 1995. (Met opdracht van Heaney aan Campert).
277700: HEANEY, Seamus, & Jan HENDRIX - Rejected title page of The Light of the Leaves.
280152: HECKER, Rudolf - Het harden van kinderen. Een waarschuwend woord en een leiddraad. Met toestemming van den schrijver in 't Nederlandsch bewerkt door Dr. C.C. van der Heide, te Arnhem.
252885: HECKSCHER, August - Memorial Day Address prepared for delivery at Fort Hill Cemetery Auburn.
271176: (OUDE MISDAAD). HEEMSKERK, Matthias - Originele 'Handteekening van Matthias Heemskerk', geknipt uit een brief of acte, en geplakt op een handgeschreven verklaring (ca. 1860).
27428: HEERESMA, Heere - Kleppen en ventielen. Samengesteld en ingeleid door de zoon van de schrijver en verlucht met een aantal tekeningen van Faber Heeresma.
18999: HEEROMA, K. - Sonnetten.
278124: HEEROMA, K. - Handgeschreven brief en kaart aan K. Lekkerkerker over Koenen's Verklarend Handwoordenboek (1943-1944).
277203: HEES, J.F. van - Ik liep zoo maar wat in het leven rond.
276550: CHAMPAGNE CHARLES HEIDSIECK - Visions d'Orient. (12 colorful menus in original portfolio).
281729: HEIJDEN, A.F.Th. van der - Doodverf. (Gesigneerd door de schrijver).
281686: HEIJDEN, A.F.Th. van der - Het schervengericht. Een transatlantische tragedie. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
281732: HEIJDEN, A.F.Th. van der - Drijfzand koloniseren. De erven Movo. (Gesigneerd door de schrijver).
281730: HEIJDEN, A.F.Th. van der - Engelenplaque. Notities van alledag 1966-2003. (Gesigneerd door de schrijver).
281733: HEIJDEN, A.F.Th. van der - Kwaadschiks. (Gesigneerd door de schrijver).
281725: HEIJDEN, A.F.Th. van der (als 'A.F.Th.') - De Movo Tapes. Een carričre als ander. (Gesigneerd door de schrijver).
281726: HEIJDEN, A.F.Th. van der - Mim of De doorstoken globe. (Gesigneerd door de schrijver).
281740: HEIJDEN, A.F.Th. van der - De stemvorkligging. (Gesigneerd door de schrijver).
281735: HEIJDEN, A.F.Th. van der - Mooi doodliggen. (Gesigneerd door de schrijver).
278668: HEIJDEN, A.F.Th. van der - A.F.Th. van der Heijden leest fragmenten uit Het schervengericht.
20324: HEIJDEN, A.F.Th. van der - Een gondel in de Herengracht. (In stripvorm gegoten door Wasco en met een inleiding van Josje Kraamer en Arie Storm).
281724: (BOEKENWEEK). HEIJDEN, A.F.Th. van der - Weerborstels. (Gesigneerd door de schrijver).
273319: HEIJE, Jan Pieter - Kleine bloemlezing uit de gedichten van dr. J.P. Heije.
267025: HEIJE, J.P. - Naar ouden trant op nieuwe wijze. Vijf liederen voor eene zangstem met pianobegeleiding. Woorden van Dr. J.P. Heije. Muziek van Dr. E.D. Pijzel.
281529: HEIJERMANS, Herman / HEYERMANS (Junior) - Rajzok. ('Schetsen' vertaald in het Hongaars).
268944: (ULSEN, Henk van). HEIJERMANS, Herman - (Fragment uit De wijze kater).
281797: HEIJERMANS, Lou - Welstaat. Weldoordacht nummer.
275469: HEIJERMANS, Herman - De Vliegende Hollander of De Groote Weddenschap. Een blijmoedig spel in vier bedrijven.
251139: HEIJERMANS, Hermann - Kettenglieder. Ein fröhliches Spiel am häuslichen Herd in vier Aufzügen. (Met gesigneerde opdracht).
274590: HEIJERMANS, Herman - A Vörös Kalóz. Regény (&) A Fecske csalŕd a levegoben. Elbeszélés.
281642: HEIJERMANS, Herman - Diamantstad.
270513: LEGER DES HEILS - Twee geďllustreerde raambiljetten, eenzijdig bedrukt.
278770: LEGER DES HEILS - Twaalf handgeschreven en getypte brieven op papier van het Leger des Heils, 1889-1918.
273808: HEINE, Heinrich - Heimkehr (69).
22257: HEINE, Heinrich - Der Dichter Firdusi. (Met twee illustraties in 'druksel').
278754: HEINE, Heinrich - Der Doktor Faust. Ein Tanzpoem nebst kuriosen Berichten über Teufel, Hexen und Dichtkunst.
31488: HEINE, Heinrich - Rothe Pantoffeln.
250673: HEINEMANN - The Autumn Books of William Heinemann Ltd.
279784: (HERTOGENBOSCH, 's). HEINSIUS, Daniel - Rerum ad Sylvam-Ducis atque alibi in Belgio aut a Belgis anno MDCXXIX gestarum Historia. Cum Privilegio.
279819: (COPIER, A.D.). HEIREMANS, Marc - Andries Dirk Copier. Leerdams Glas 1923-1971. Unica Serica Gebruiksglas.
276634: HEISING, Gisela - Bodhi Fabula / Micah Fabulus.
271727: HELLENS, Franz - Documents secrets 1905-1931.
202581: HELLENS, Franz - L'Age Dur (1957-1960). (Inscribed).
268332: HELLENS, Franz - Le jeune homme Annibal. Roman. Frontispice gravé par Stobbaerts-Marcel.
280568: HELLER RARE BOOKS Inc., Joshua - Fine Books from seven British Private Presses.
279014: HELLER, Frank - Miliony Marka Pola. Román.
253525: HELLINGA, Wytze Gerbens - Vingt-trois trente-deux. Korte roman. (Met een toelichting door De Uitvreter en een typografische illustratie door Lonneke N.).
278064: HELMAN, Albert - Gebed voor de ezels en andere gedichten. Met tekeningen van Ton de Laat. (Met kleine handgeschreven opdracht van de dichter).
259986: HELMAN, Albert - Sebastiaan. Gesneden en gedrukt door Pieter Starreveld. (Met 2 originele linosneden in kleuren door Pieter Starreveld).
14550: (SLAUERHOFF, J.). HELMAN, Albert - Herinneringen aan Slauerhoff.
22596: HELMAN, Albert - Mijn aap schreit. (Met illustraties van Peter van Hugten).
7909: HELMAN, Albert - Wij en de litteratuur.
279074: HELMHOLTZ, Hermann von - Populäre wissenschaftliche Vorträge. Heft 1, 2 und 3 in einem Band (so komplett).
276962: HELPGRAAG, J. - De wegwijzer der minnaars en minnaressen. Of onderrigting tot het schrijven en beantwoorden van allerlei soorten van minnebrieven, om zich te gedragen in vele voorvallen en gelegenheden der vreijerij. Ten dienste van vreijers, vreisters, weduwnaars, weduwe en allen die minnen.
269674: HELSLOOT, Kees - Gedistichoneerde vruchten. Een alfabet.
280144: HENDERIKSE, Jan - The Sunny Side of Myrtle. (Met een begeleidende tekst van Cathleen Haff).
260647: (BELCAMPO). HENDSCHEL, Albert - Kind und Käuze. Skizzen.
280421: HENGST, P. den - Catalogus van eene uitmuntende verzameling van Latijnsche, Fransche, Engelsche, Neder- en eenige Hoogduitsche zindelyk geconditioneerde boeken, waaronder (...) eenige zeldzame Nederduitsche boeken van de XV en XVI Eeuw, Le Voyage de Vivant Denon avec l'Atlas (...), l'Encyclopedie d'Yverdon, 58 vol. quarto. Eene fraaye Verzameling van oude zeldzame Printen en Pourtraiten, eenige Landkaarten en Muziekwerken, nagelaten door Johannes Rollerus en Frans Munnikhuyzen, in leven Predikanten te Crommeniedyk en te Schiedam. Al hetwelk verkocht zal worden den 6 Maart 1821 en volgende dagen, ten huize van P. den Hengst en Zoon in de Kalverstraat by den Dam.
10048: (NIJHOFF, M.). HENKELS, F.R.A. - De dichter kookt pap.
262153: HENKES, Robbert-Jan, en Erik BINDERVOET - Vertaliaans liedboek. (Met de cd).
274045: HENNE am RHYN, Otto / Alexis SPLINGARD - Clarissa. Aus den dunklen Häusern Belgiens. Nach dem französischen Original von Alexis Splingard bearbeitet von Dr. Otto Henne am Rhyn. (Und:) Prostitution und Mädchenhandel. Neue Enthüllungen aus dem Sklavenleben weisser Frauen und Mädchen.
280641: HENSTRA, Friso - 'Gebeeldhouwde litho'.
15802: HERBERGHS, Leo - Maastrichtse sonnetten. (Met pentekeningen van Han Jeliger).
14734: HERBERGHS, Leo - Mijn gezamenlijk geknor. (Met tekeningen van Joseph Kerff).
281811: MORELE HERBEWAPENING - Oxfordgroep en Nationaal-Socialisme.
274770: (CLAUDIUS, Matthias). HERBST, W. - Het leven van Matthias Claudius, den Wandsbecker Bode. Naar het Hoogduitsch van W. Herbst. Met eene voorrede van Dr. J.J. van Oosterzee.
279363: HERINGA, P.M., Fernando PESSOA en Wallace STEVENS - Een tak voor Wim Schuhmacher.
22314: HERINGA, P.M. (als:) H.G. LIEBENTRAU - Forecast.
22316: HERINGA, P.M. (als:) H.G. LIEBENTRAU - Ritirata.
16315: HERINGA, P.M. (Als:) H.G. LIEBENTRAU - Verval. (Met drie originele, genummerde en gesigneerde etsen van Reinder Homan).
20927: HERINGA, P.M. (Als:) LEBERECHT - Pour une victoire de Guadalajara. Symphonie suite & bruit de trompettes.
12572: HERINGA, P.M. (als:) H.G. LIEBENTRAU - A Settlement.
279352: HERINGA, P.M. (Als:) H.G. LIEBENTRAU - Three graces. (Sacramento).
251387: HERINGA, P.M. (Als:) LEBERECHT - Leberecht's kunstgreep.
13892: HERINGA, P.M. (Als:) H.G. LIEBENTRAU - Uitweg. (Met titels in muziekschrift, geschreven door Karina Meister).
12577: HERINGA, P.M. (Als:) H.G. LIEBENTRAU - Fotomontage.
256143: HERINGA, P.M., als: H.G. LIEBENTRAU - Voces Intimć. Verzamelde Gedichten. (1/40 luxe-exemplaren).
279364: HERINGA, P.M., Fernando PESSOA en Wallace STEVENS - Een munt voor Wim Schuhmacher. 1894-1986.
12929: HERINGA, P.M. (Als:) LEBERECHT - Van Woustraat.
13822: HERINGA, P.M. (Als:) H.G. LIEBENTRAU - (Het/ is verwonderlijk...).
14678: HERINGA, P.M. (Als:) LEBERECHT - La Bernaiserie. Novembersuite voor Ferd Veelenturf.
279335: HERINGA, P.M. (Als:) H.G. LIEBENTRAU - Vrijstaat.
20932: HERINGA, P.M. (Als:) LEBERECHT - A phoenix too infrequent. (Met een originele, genummerde en gesigneerde drogenaaldets door Hans Abbing).
12443: HERINGA, P.M. (Als:) H.G. LIEBENTRAU - Vrijstaat.
279366: HERINGA, P.M. - 'Ik heb me in dit leven vaak vergist'.
256713: HERINGA, P.M. Als: H.G. LIEBENTRAU - Een kleine Drentse suite. Voor Ger Kleis.
279349: HERINGA, P.M. (Als:) LEBERECHT - Arcanum. Frontispice van Madeleen Brinkman.
423: HERINGA, P.M. (Als:) LEBERECHT - Leberecht's denkwerk. [Met een illustratie van Ger Kleis].
280062: HERINGA, P.M. (Als:) H.G. LIEBENTRAU - Traject.
269279: HERMANS, W.F. - 'Schrijfmachines - capita selecta'.
278448: HERMANS, W.F. - Brief aan Horus.
267487: HERMANS, L.M. - De eerwaarde vaders Anarchisten, van de orde van Sint Domela in vijftig sonnetten bezongen.
20030: HERMANS, W.F. - 'Leeuw in interieur'.
250293: HERMANS, W.F. - Een foto uit eigen doos! Een hele doos vol foto's.
269274: HERMANS, W.F. - 'Schrijfmachines - capita selecta'.
260428: HERMANS, Louis M. - In Abraham's schoot. Koalitie-gedichten uit het politieke Kanaän. Met 110 afbeeldingen van Alb. Hahn.
280725: HERMANS, W.F. - Mandarijnen op zwavelzuur.
250332: HERMANS, W.F. - (Vijf gedichten).
259222: HERMANS, W.F. - Fenomenologie van de pin-up girl.
264444: (SLAUERHOFF (vert.), J.). HERNANDEZ MIR, Guillermo - De hof der oranjeboomen (El patio de las naranjas). Uit het Spaansch door J. Slauerhoff en R. Schreuder.
264442: (SLAUERHOFF (vert.), J.). HERNANDEZ MIR, Guillermo - De hof der oranjeboomen (El patio de las naranjas). Uit het Spaansch door J. Slauerhoff en R. Schreuder.
14696: (SLAUERHOFF (vert.), J.). HERNANDEZ MIR, Guillermo - De hof der oranjeboomen (El patio de las naranjas). Uit het Spaansch door J. Slauerhoff en R. Schreuder.
267140: HERON, Alastair - Towards a Quaker View of Sex. An essay by a group of Friends.
252241: HERRICK, Robert - Two typescript letters to Saul K. Padover about Upton Sinclair, signed, dated '30 Dec. 27' and '7 January 1928'.
203858: HERRICK, Albert B., & Edward C. BOYNTON - American Electric Railway Practice.
268829: HERRLIGKOFFER, Karl Bor. - Geschlechtliche Aufklärung. Die erste Geschlechtssünde. 2 Briefe eines Arztes an seinen Sohn. (Inscribed by the author)
265733: HERRMAN, Frans - Sandwichman. Gedichten.
262215: HERTMANS, Stefan - Jupiters berg (een fragment).
281177: HERTOG, Salvador - De rode deken. Verhalen.
273295: HERTOG, Ary den / SIJTHOFF - Twee reclamebiljetten voor romans van Ary den Hertog: Machtig Holland & Vrouwen naar Jacatra.
280811: HERTZOGPRIJS - Collectie van 25 krantenknipsels uit Zuid-Afrikaanse kranten, voornamelijk van november en december 1952.
16956: HERZBERG, Judith - De val van Icarus.
273281: HERZBERG, Judith - De val van Icarus. (Met een originele, gesigneerde kleurenlitho van Chris Buurssen).
259864: HESSE, Raymond. (HÉMARD, Joseph) - Fleurs de France. Fables et esquisses. Eaux-fortes originales de Joseph Hémard.
265031: HESSE, Hermann - Sieben Gedichte. (Selected, introduced and translated into Dutch by Jos van Waterschoot. Bilingual edition).
280096: HESSE, Hermann - Blick ins Chaos. Drei Aufsätze.
280791: HESSELINK, Liesbeth - ad dekkers. expositie 6 sept. tm 3 oct. 1971. catalogus nr. 2.
278259: HEUMANN, Pastoor - Pastoor Heumann Almanak 1937. Voor alle Zieken en Gezonden.
205825: HEY, Wilhelm - Funfzig Fabeln für Kinder. In Bildern gezeichnet von Otto Speckter. Nebst einem ernsthaften Anhange.
276736: HEYENBROCK, Herman - Gesigneerde, handgeschreven brief aan dr. A.J. Resink.
270687: HEYMANS, G., PANNENBORG, W.A. - Handgeschriebener Brief (4 S.) an W.A. Pannenborg. Mit einer großen Sammlung von Heymans-Artikeln über psychologische Themen 1902-1921 - meist auf Deutsch.
20199: (KLOOS, Willem). HEYTING, August - Willem Kloos in de lijst van zijn tijd.
251402: HEYTZE, Ingmar - Ontvoering.
280263: HEYTZE, Ingmar - De zilveren tranen.
279515: HEYTZE, Ingmar - Etser. In memoriam Gerard van Rooy (1938-2006). (Met een tekening van Henk van Haar).
268417: HEYWARD, Du Bose - Mamba's dochters. ("Mamba's Daughters" translated into Dutch by M. Kann-Jolles).
268492: (BIBLE EXCERPTS). HIBERNICUS, Thomas - Flores bibliorum, sive loci communes omnium ferč materiarum ex veteri ac novo testamento excerpti, atque alphabetico ordine digesti.
274601: (HOES, F.). HILDEBRAND - Hoe warm het was en hoe ver. (Illegale oorlogsuitgave).
272952: HILL, George Francis - Catalogue of the Greek coins of Arabia, Mesopotamia and Persia (Nabataea, Arabia Provincia, S. Arabia, Mesopotamia, Babylonia, Assyria, Persia, Alexandrine Empire of the East, Persis, Elymais, Characene). With a Map and Fifty-Five Plates.
268216: HILLENIUS, D. - De onrust bewaren.
261313: HILLENIUS, D. - 'De krab van Hermans'.
281047: HILLYER, Robert - The Five Books of Youth.
260097: HIRAKAWA, Noritoshi - Autograph Signed Card.
279570: HIRSCHFELD, Magnus - Geschlechtskunde auf Grund dreißigjähriger Forschung und Erfahrung bearbeitet.
276404: HIRSCHFELD, Magnus - Sittengeschichte des Weltkrieges.
273799: (SPOHR, Max). HIRSTER, Franz - Träumereien und Balladen.
269883: HOBBES, Thomas - Of the Liberty of Subjects.
31063: (BOEKENWEEK 1995). HOCKX e.a. (samenst.), Frank - De vijftigste mei.
263564: HOEK, Rouke van der - Het Sjoerdlied.
263539: HOEK, Rouke van der - Wespland.
274712: (BIESHEUVEL, J.M.A.). Aart HOEKMAN - J.M.A. Biesheuvel, een bibliografie.
277561: (BOUTENS, P.C.). HOEKSTRA, A. - De vertaling van Aeschylus' Agamemnon door P.C.Boutens.
275265: HOEKSTRA, Han G. - Appeltjes van Oranje. Silhouetten: Frans ter Gast.
268972: HOEVE, K. - Zuid-Afrikaansche avond. Verzen en proza van Afrikaansche schrijvers. Verzameld en ingeleid door: K. Hoeve. Nieuwe bundel.
276758: (SLAUERHOFF, J.). HOEVEN, Hans van der, & Ben SPIERING - Scriptie over 'De opstand van Guadalajara' van J. Slauerhoff. Als zesde in de reeks Slauerhoff-colleges geleid door prof. H.A. Gomperts, op dinsdag 24 maart 1981, 14.00 uur.
22958: HOFDIJK, W.J. - Mamia.
276915: HOFFMANN, E.T.A. - Der Sandmann. Mit 44 zweifarbigen, vom Künstler auf die Druckplatten lithographierten Illustrationen von Günther Stiller.
276916: HOFFMANN, E.T.A. - Das öde Haus. Mit Holzschnitten von Lieselotte Schwarz.
275345: (MARSMAN, H.) E.T.A. HOFFMANN - Lebensansichten des Katers Murr.
276510: HOFLAND, H.J. als: S. MONTAG - Nacht over Alicante. (Met opdracht van de schrijver)
279094: HOFMANN, Michael - For Gert Hofmann, died 1 July / Voor Gert Hofmann, gestorven op 1 juli.
263632: HOFMANNSTAHL, Hugo von - Over vergankelijkheid. Drie Terzinen. Met een Nederlandse vertaling van Jan Coljée. (Met vier originele, gesigneerde litho's van Jaroslav Kaiser).
268830: HOFMANNSTAHL, Hugo von - Buch der Freunde.
260389: HOFSTRA, Jan Willem - De waaier. (Met een tekening en een initiaal door Emile Puettmann).
272223: HOFSTRA, J.W. - Engelen van mensen. Roman. (Gesigneerd met opdracht aan Gerard REVE).
268250: HOGEVEEN, Albert - Daar.
273781: HOGEVEEN, Albert - Daar.
273653: HÖHN, Georg Paul - Betrugs-Lexicon. Betrügereien von Buchdruckern.
273830: (EGYPT). HÖLBL, Günther - Geschichte des Ptolemäerreiches. Politik, Ideologie und religiöse Kultur von Alexander dem Grossen bis zur römischen Eroberung.
263498: (HATTUM, Jac van). HÖLDERLIN, Friedrich - Hölderlins Werke.
272211: HÖLDERLIN, Friedrich - Der Winter. (Met een vertaling door J.C. Ebbinge Wubben).
277962: HOLKEMA & WARENDORF, Van - Collectie uitgeversreclame, vnl. uit 1980-1990. Bijna 20 stuks.
9090: HOLLAND, Folk. van - De Nederlanden. (Clandestiene mystificatie-uitgave).
257487: HOLLANDSCHE REVUE, De - Na één jaar. (Prospectus).
281805: (DWIGGINS). HOLLISTER, Paul - WAD ...to celebrate a life.
22481: HOLMAN, Theodor - Holmans Grepen uit de Wereldliteratuur. Met medeweten van Kees A., Jan K. (en) Jan Willem S. (Met tien ingeplakte typografische 'portretjes').
280122: HOLMES, FENWICKE L. - Songs of the Silence and Other Poems. (Inscribed to Annie Louise David).
277215: HOLSBERGEN, J.W. - De neef uit Canada.
277246: HOLSBERGEN, J.W. - Dat is 'de Clio' mijnheer.
272353: HOLSBERGEN, J.W. - Drie originele zwartwitfoto's, gemaakt door zijn zoon Sjoerd J. Holsbergen.
253388: HOLSBERGEN, J.W. - Dat is 'de Clio' mijnheer. (Luxe-exemplaar met handgeschreven opdracht van de schrijver).
272828: HOLTHUIS, Fokas - Nick ter WAL - Opdrachtexemplaren. Verzameld en beschreven door Nick ter Wal. Catalogus 83.
271055: HOLTORF, Hans - Totentanz. Nach den Lübecker Drucken von 1463 und 1520 übertragen und eingerichtet.
260312: (KRIMPEN, Jan van). HOMERUS - Batrachomyomachia.
205079: HOMERUS, vertaald door Dierick Volckertsz. Coornhert - De dolinge van Ulysse. Homerus' Odysseia I-XVIII in Nederlandse verzen.
22597: HOMERUS - Homerische hymnen. (met een vertaling door Toon van Wolferen en een litho van Emo Verkerk).
259468: (SHELLEY, Percy Bysshe). HOMERUS - Six hymns of Homer. The English Translation by Percy Bysshe Shelley facing the original Greek.
276767: HOMÖOPATHIE - Jahrbuch Dr. Madaus 1932. Die Lehre von der Signatur in neuer Erkenntnis.
281422: HONTENISSE - Drie reçu's gedateerd 23 December 1838 van Jacobus Marius Callenfels (1807-1878), ontvanger der Domeinen van de Algemeene Nederlandsche Maatschappij te Hontenisse (Zeeuws-Vlaanderen).
279144: HOOFF, Marijke van - Oudenbosch. (Met een originele, genummerde en gesigneerde zeefdruk van Jac Gijzen).
278405: HOOFT, P.C. - 5 sonnetten met vertalingen van Henrietta ten Harmsel / 5 sonnets with translations by Henrietta ten Harmsel.
269651: HOOFT, P.C. - Wanneer de Vorst des lichts slaet aen de gulden tóómen. Het bestuur van de Stichting "Vrienden van het Muiderslot" heeft in 1970 besloten (...) op te nemen in het Culturele Genootschap De Muiderkring.
263966: HOOFT, P.C., e.a. - Lichtpuntjes. Tien vrolijke gedichten.
20909: HOOFT, P.C. - Leonor mijn lieve licht.
276374: HOOFT, P.C. - Sonnetten.
267830: HOOFT, P.C., HUYGENS, Constantijn, e.a. - De Schoncken-sonnetten. (Met een Toelichting van Kees Thomassen).
272859: HOOFT, P.C. - Galathea. (Gedrukt in 24 exemplaren!).
2968: HOOGLIED - Canticum Canticorum.
255162: HOOGSTRATEN, Harry - Boxing days. Poems & visuals 1975-1979. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
277340: HOONAARD, W. van den - Geschiedkundige en topografische beschrijving van de dorpen Hillegersberg en Bergschenhoek. Met platen.
274440: HOOP Jr., A. van der - Lente en herfst. Verspreide en nagelaten dichtloveren.
255727: HOORN, Mil van - Ruiterweelde
269377: HOORN, Pieter Laurisz. van - Geslacht Reeckening van Dirck Jonge Jan ende Commertje Jan Cocken Dogter. Ao 1602.
16670: HOORNIK, Ed. - 'De nabestaande (I-III)'.
18892: HOORNIK, Ed. - Nederland. (Rijmprent met een illustratie door Pam G. Rueter).
17841: HOORNIK, Ed. - Tweespalt. (Met een portet van de dichter door A.C. Willink).
19495: HOORNIK, Ed. - De vis. Met (9) prenten van Dick Elffers.
269895: HOORNIK, Ed. - De vingerwijzing. Roman. (Met opdracht).
275356: (HATCHARDS BINDING). HOPE, Laurence - Indian Love. With a Portrait of the Author.
279315: HOPKINS, Gerald Manley - Zes Sonnetten II. Ingeleid en vertaald door Frans van de Wiel.
279696: HOPMAN, Frits - Nachtwaken.
269849: (BERGBAU). HOPPE, Carl - Förderkorb mit Fallbremse für bergmännische Seilfahrt. Auf Veranlassung des Königl. Preuß. Bergrathes und Bergwerks-Directors Herrn von Krenski auf Rosdzin im Jahre 1869 construirt und seitdem vielfach ausgefu¨hrt von C. Hoppe.
251396: HORATIUS FLACCUS, Quintus - Lex Rex olim artifex.
274976: (TONEEL). HORN, M. - Marie van Eijsden-Vink.
257752: HORST, George ter - Gesigneerde foto van de beeldhouwer leunend tegen een van zijn werken.
23279: (COUPERUS, Louis). HORST, Hans van der - Louis Couperus' Zijlijnen. Versieringen uit zijn handschriften, in breder perspectief.
281549: (ACHTERBERG, Gerrit). Hans van der HORST - Portret van Gerrit Achterberg.
280239: HORST, Theo van der - Lino's over kunst / Veel kunst weinig.
273089: (LANGENDIJK, Pieter). HOUBRAKEN, Jacob - 'Zie Langendijk, het puik der Dichtren aan het IJ'. Portretgravure.
275924: BRITISH THOMSON-HOUSTON - 16 mm Sound Projector. Type 301.
280280: HOUTEN, S. van - Liberale politiek op historischen grondslag.
280266: (BRAKMAN, Willem). Chris van HOUTS - Vel met 34 contactafdrukken van foto's van Willem Brakman.
15544: HOUWINK, Roel - Novellen (1920-'22). (Met opdracht van de schrijver aan Gaston Burssens).
277722: HOUWINK-VAN NIE, Nell - De smalle weg. (Kleine kroniek van een Vrouweleven).
277721: HOUWINK, Roel - Novellen (1920-'22).
274774: HOUWINK-VAN NIE, Nell - 't Examen begint.
261382: HOUWINK, Roel, als H. van ELRO - Madonna in tenebris.
275548: HOUWINK-VAN NIE, Nell - Autobiografie.
274773: HOUWINK-VAN NIE, Nell - De smalle weg. (Kleine kroniek van een Vrouweleven).
275788: HOVEN, H.C. van - Fabriek van Damasten en Pellen Tafelgoederen. Kalender 1882.
262844: (MIJNBOUW). HOVIG, P. - 's Lands mijnbedrijven.
276717: HOYNCK VAN PAPENDRECHT, J. - Herinnering aan het Feest-Carrousel, gereden op Dinsdag 26 Maart en Donderdag 28 Maart 1889, ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Rotterdamsche Mančge. (Met Programma).
281351: (WAGNER). HUBBARD, Elbert - Little Journeys to the Homes of Great Musicians: Richard WAGNER. Done into print by the Roycrofters at their Shop, which is in East Aurora, New York, U.S.A., A.D. 1901. (Met de hand gekleurd).
205141: HUBBARD, Elbert - Little Journeys to the homes of Eminent Artists. Vol. I.
253215: HUF, Paul - Nederlanders, weest gewaarschuwd!
25017: HUFFEL, A.J. van - Nederlandsche schrijvers in vertaling. (Van Marcellus Emants tot Jan Eekhout). Proeve van een bibliographie (...). Met eene inleiding van Dr. L. Brummel.
280228: (WALL PERNÉ, Gust. van de). HUGENHOLTZ Jr., P.H. - Levenslicht. Stichtelijke bloemlezing voor onzen tijd verzameld door P.H. Hugenholtz Jr.
271250: HUGES, Bart - Suikergoed & marsepein.
261572: (ONSLOW). HUGHES, Geoffrey - Grote portretfoto, gesigneerd.
205355: HUGHES, Thomas - Autograph signature, dated 'London Febr 1880'.
266912: HUGO, Victor, et Camille SAINT-SAËNS - Ręverie. Musique de C. Saint-Saëns.
267940: (CLAUS (ills.), Hugo). YPERMAN, Chris - Jolie Madame. Met (acht) tekeningen van Hugo Claus. (Gesigneerd door Yperman en Claus).
279758: (DEMENY, Paul). Victor HUGO - Chez Victor Hugo. Par un passant. Avec 12 eaux-fortes par M. Maxime Lalanne.
252768: (BEEK EN GEULLE). HUGO VAN ROSSEM, P.A. - Losse schakels. Gedichten.
252769: (BEEK EN GEULLE). HUGO VAN ROSSEM, P.A. - Harp-accoorden.
279319: HUIZINGA, J. - Herfsttij der Middeleeuwen. Studie over levens- en gedachtenvormen der veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en De Nederlanden.
279017: HUIZINGA, J. - Über die Verknüpfung des Poetischen mit dem theologischen bei Alanus de Insulis.
280038: HUIZINGA, J. - Het aesthetische bestanddeel van geschiedkundige voorstellingen. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het Hoogleeraarsambt aan de Rijks-Universiteit te Groningen op 4 November 1905.
279695: HULLEMAN, Frans - Scheiding.
263902: HULZEN, Gerard van - Wrakke levens.
274030: HUMOR - Leuk en grappig. 30 luimige voordrachten in pöezie en proza voor rederijkers bijeenkomsten, feestelijke vergaderingen en vrolijke partijen.
280398: CLANDESTINE HUMOR - Moffenspiegel. Een boekje over Adolf de Eerste (en de laatste) en zijn trawanten.
204555: HUNT, Peter - Radio Control for Model Aircraft.
265089: (CRIMINOLOGIE). HUNTING, H.C. (red.) - Geheim register van ontslagen gevangenen. 1882-1886; 1887-1891; 1892-1896.
257220: HURET, Jules - En Allemagne. Berlin.
262772: HURST, Fannie - Autograph Quote Signed (1959).
280459: HUSZÁR, Vilmos (omslagontwerp), Jan WILS, H.P. BERLAGE - Volkswoningbouw. Album, bevattende twintig platen van de woningcomplexen: Eerste Rotterdamsche Tuindorp "Vreewijk" - Burgemeester Vernčde-park te Voorschoten - Gemeentelijke woningbouw te Hilversum - Woningbouw te Velzen en Breukelen. Teekeningen van architect Jan Wils, inleiding van Dr. H.P. Berlage, ontwerp omslag V. Huszar.
276626: HUWELIJK - Album met 54 krantenknipsels betreffende gouden huwelijken e.d., ca. 1940-1950.
269093: (FRIESLAND - LETTERLA, Durk). KENNISGEVINGEN van VOORGENOMEN HUWELIJK - Collectie van 62 huwelijksbekendmakingen uit de periode 1858-1891, alle afkomstig uit de zuidelijke helft van Friesland.
271686: (KONING, Pieternel, Bram of Chris jr. de). HUWELIJKSPOËZIE - Levensloop van Christiaan de Koning en Johanna Kropmans.
271687: HUWELIJKSPOËZIE - Groote Zangwedstrijd voor volledig koor, uit te voeren door alle Gasten, ter eere van het Bruidspaar.
279688: HUWELIJKSZANGEN - Klinkdicht, op het Huwelyk van den hoog edelen gestr. heer, myn heer Jan Nicolaas Christiaan van Kretschmar, en de hoog edele juffrouw, mejuffrouw Marie Jacoba Mogge van Haamsteede, plechtig verëenigt den V. van Bloeimaand MDCCL.
273950: HUYBREGHS Rotterdam, Eerste Nederlandsche Kunstglas Etserij - Teekeningen voor Kunst Geëtst Glas.
1146: HUYGENS, Constantijn - 't Voor-hout ende 't kostelick mal.
273626: HUYGENS, Constantijn - 'Van 't Keiserlicke Hof tot in de schaepers Kluys'.
202937: HUYGENS, Constantijn, & Maria TESSELSCHADE - Scheppen als bevrijding, Drie gedichten uit de zeventiende eeuw
280884: HUYGENS, Constantijn - 't Voor-hout ende 't kostelick mal.
278647: HUYGENS, Constantijn - Geluckiger niew jaer.
272569: (SIEBELINK (vert.), Jan). J.K. HUYSMANS - De Bičvre. (1/30 luxe-exemplaren). Vertaald door Jan Siebelink. Met inleiding door Rein Bloem.
267867: HYDE, Robert Wilson - Guest Book. (Unused).
267099: HYDRAUDINE - Jubileumuitgave 25-jarig bestaan Hydraudyne Groep.
19493: HYMNEN - Hymnen uit den Bijbel. (Samengesteld door Chris Leeflang).
271078: IERSEL, Charles van - De heilige graal.
31792: IERSEL, Charles van - De roode lantaarn.
274497: IJSSEL DE SCHEPPER-BECKER, J.M. - "Wat niet mag....". Drama in 3 bedrijven.
279991: PAMFLET IJSSELSTEIN - Publicatie. De Staten Generael der Vereenighde Nederlanden (...): Alsoo tot Onse kennisse gebracht is dat seecker moetwilligh booswight onderstaen heeft op den twee en twintighsten der voorleden maende Julii deses jaers 1703. aen François de Mauny, Capiteyn onder het Regiment van Charost, gevangen van oorlogh geworden by de veroveringe van het Kasteel van Luyck, en hebbende Ysselsteyn tot een plaetse van sijne Gevangenisse, des avondts aldaer uit loutere moetwille met een Mes een sneede in het Aengesichte te geven (...).
278299: (RAEMDONCK, George Van). IJZERMAN, A.W. - De ezel in de leeuwenhuid. Open brief van Batavus Burgerman, over de Nederlandsche Bolsjewiki, ter geruststelling van zijn mede-bourgeois.
277901: (SZÁNTÓ, Tibor). ILLYÉS, Gyula - Egy magyar tipográfus. Illyés Gyula bevezetójével. (Met opdracht van de boekontwerper aan Huib van Krimpen).
274072: (MALLARMÉ, Stéphane). IMBERT, Maurice - Une bibliographie des écrits de Stéphane Mallarmé (1842-1898).
255037: IMMERZEEL, Jr., J. - Dum spiro spero. Twee gedichten voor Lizanne. Met een portret in fac simile.
280303: INCOHÉRENTS, ARTS - Catalogue illustré de l'Exposition des arts incohérents. Au profit des oeuvres de protection de l'enfance a` l'Eden-Théâtre, rue Bourdeau. Du 17 octobre au 19 décembre 1886. Avec les portraits frappants de tous les exposants, année 1886.
262492: (ROMIJN, Jac.P., als:) INDENHAECK, W. - Kleine Kerstkroniek 1944.
271604: AGRICULTURE WEST INDIES - Catalogus van de bibliotheek van het landbouwproefstation. Inspectie van den landbouw in West-Indië. Bulletin No. 12, April 1908.
277614: INDRAPOERA, M.S., SCHEEPSDRUKKERIJ A/B - Kindermenu van het M.S. Indrapoera (Maandag 8 Juli 1935).
270952: INDUSTRIESCHOOL - Programma bij het uitreiken van Medailles en Getuigschriften en het Ontslag aan leerlingen, die den driejarigen cursus hebben voleindigd aan de Industrieschool van de Maatschappij voor den Werkenden Stand op Donderdag 29 Januari 1885 in het gebouw der Maatschappij, Kloveniersburgwal No. 87 (...).
270955: INDUSTRIESCHOOL - Programma bij het uitreiken van Medailles en Getuigschriften en het Ontslag aan leerlingen, die hun cursus hebben voleindigd aan de Industrieschool van de Maatschappij voor den Werkenden Stand op Donderdag 3 April 1879 in het lokaal De Vereeniging, Warmoesstraat (...).
270950: INDUSTRIESCHOOL - Programma bij het uitreiken van Medailles en Getuigschriften en het Ontslag aan leerlingen, die hun cursus hebben voleindigd aan de Industrieschool van de Maatschappij voor den Werkenden Stand op Donderdag 12 Mei 1881 in het lokaal Maison Stroucken (...).
268379: (COUCY, Chateau de). INGÉNIA - Ingenia Constructions de Précision. Chateau de Coucy (Aisne). Échelle: 3m/m par mčtre.
278814: INGERSOLL, Robert G. - De waarheid. Een voordracht. (Uit het Engelsch).
279231: INTERBELLUM - Een tweede 1914? Een oproep tot bezinning van het IAMB. Gasmaskers? Misdadigheid militarisme - 1934: neen! nooit!
271374: (MOVABLE BOOKS). INTROVA - Introva Draaiboek. (Children's book with movable parts).
271255: (TOORIANS, Lauran). OLD IRISH - Cétamon. ('Cétemain' or 'May Day' in Early Irish with Dutch translation).
256749: (MONK, Maria). [VRIES, J.D. de], als: L.R. Reid IRVING - Eene tweede Maria Monk of De verborgenheden van het Zwarte-Nonnenklooster te Montreal. Uit het dagboek eener uit dat klooster gevluchte non, die zich gedurende 5 jaren, voordat Maria Monk zich daar ophield, in genoemd klooster bevond. Naar het Engelsch van L. R. Reid Irving.
19531: IRVING, Washington - The Legend of Sleepy Hollow.
263947: (OMAR KHAYYAM). IRWIN, Wallace - The Rubáiyát of Omar Khayyam Junior. Translated from the original Bornese into English Verse by Wallace Irwin.
273453: (GOUDSTIKKER, Jacques). ISARLOV, George - La peinture française ŕ l'exposition de Londres 1932. (Met opdracht van de auteur aan J. Goudstikker).
267732: ISERLOHN - 2 Visitenkarten von Metallwarenfabrikanten in Iserlohn, Robert Potthoff und Gebrüder Kuhlmann (etwa 1850).
274435: ISHERWOOD, Christopher - The Nowaks. (Met zes tekeningen en twee vignetten van Kurt Löb).
265898: (HAAN, Jacob Israël de). ISRAËL, Eddy-Lex - Jacob Israël de Haan. De dichter van Het Joodsche Lied. (Met opdracht aan Karel Reijnders).
279685: ISRAËLS, Jozef - Een halve eeuw met Jozef Israels.
274521: ISRAËLS, Jozef - Originele pentekening.
259074: (TEIXEIRA DE MATTOS, E.V.E., als:) De ITALIAAN - De fietstaal. Haar ont-staan, uit-leggen en voort-zetten in twee hoofdstukken en een lendenromp. Door den Italiaan.
267663: (JUVENALIS). IUVENALIS, D. IUNIUS, & Aulus PERSIUS FLACCUS - Satyrae. Cum annotat. Th. Farnabii.
256035: (FRANKEN PZn., J.). JAARSMA, D.Th. - Het gelukkig jaar.
251903: (LOOY (vert.), Jac. van). SHAKESPEARE, William - Naar het U lijkt. As you like it. Vertaling van Jac. van Looy. (Met handgeschreven opdracht aan P.H. van Moerkerken Jr. en echtgenote).
272935: (HERMELIJN). "Mr. JACKS", Techn. Dir. Fa. J. GREEVE & Zn. - Van 't vorstelijk hermelijn.
279222: JACKSON, Holbrook - Dreamers of Dreams. The Rise and Fall of 19th Century Idealism.
274155: JACKSON, Holbrook - Town: An Essay.
279392: JACKSON, Holbrook - The Fear of Books.
279389: JACKSON, Holbrook - Bookman's Holiday. A recreation for booklovers.
279221: JACKSON, Holbrook - Southward Ho! And other Essays.
269021: JACKSON, Neville - No End To The Way.
279916: JACOBS, Aletta - Uit het leven van Merkwaardige Vrouwen.
279463: JACOBS, Piet & Eva - Druk. Drukte in druk.
274331: JACOBS, Paul, & Jan BOSSCHAERT - Wij danken U voor Uw geboeide aandachtigheid.
257433: JACOBSE, Muus - Het offer des Heeren. (Met vijf illustraties en titelversiering gedrukt in twee tinten groen door Léon Holman).
202594: JADOT, Alain - Die englische Schweigeminute - petite messe basse en 73 mesures > in memoriam <.
276252: JAEGGI, Adriaan - Jij en Ik en Eenzaam.
276635: JAGER, J.W. de - 24 uur dienst en recht op geluk. Enkele opmerkingen over het probleem, dat iedereen bezighoudt: de sexualiteit.
255844: JAGT, Bouke, en Jelle L.S. PIJPERS - Ze wil het zo. (Met een origineel schilderijtje als frontispice van Ankie de Reus).
276350: JAGT, Bouke, en Jelle L.S. PIJPERS - Ze wil het zo. (Met een originele, erotische tekening in kleuren als frontispice door Tino Lintelo).
278689: JAHR, Christa - Ei der Tausend! 9 alte Lieder aus der Sammlung "Des Knaben Wunderhorn" gesetzt aus 9 Schriften auf Magazin-Matrizen von Typoart, geschmückt mit 9 Holzstichen von Christa Jahr.
272577: JALOUX, Edmond - Sur un air de Scarlatti. Illustrations gravées de J. Franken Pzn.
280512: JAMES, P.D. - Talking about Detective Fiction. (Genummerde en gesigneerde uitgave).
265507: JAMES, George P.R. - The Commissioner, or, Travels and Adventures of a Gentleman. With twenty-eight illustrations on steel by Phiz.
261250: JAMES, P. - Souvenir... Roman inédit.
278907: JAMES, P. - Souvenir... Roman inédit.
272829: (BÉRET, Michel). JAMMES, Francis - La grâce. Burins sur cuivre de Michel Béret.
256955: JAMMES, Francis, & Valery LARBAUD - Lettres inédites. Introduction et notes de G. Jean-Aubry.
259421: (PRINS (vert.), Jan). MUSSET, Alfred de - Een deur moet open zijn of dicht. Naar het Fransch door Jan Prins. (Met handgeschreven opdracht van Jan Prins).
270096: (ZWAGERMAN). JANOWITZ, Tama - Slaves of New York. (Met gesigneerde opdracht van de schrijver aan Joost Zwagerman).
280635: JANSEN, Geert Jan - Drie originele, gesigneerde litho's in de stijl van Gustav Klimt, Henri Matisse en Pablo Picasso.
275708: JANSEN, P.G. - La scomparsa del Golden-Wave. (Illustrated Italian ships novel).
28212: (DEYSSEL, Lodewijk van). JANSONIUS, F. - Collectie van zeven overdrukken, alle met 'v.d.s.'jes of handgeschreven opdrachtjes aan Karel Reijnders.
263392: JANSSEN, H.A. - Gezondheidsleer voor den soldaat.
22559: JANSSEN, Jacques - Los van alles. Tekeningen en enkele citaten. (Met een voorwoord van Kees Fens).
275895: JANSSEN, Frans A. - De Amsterdamse reconstructie.
272123: (TOOROP, Jan). JANSSEN, Miek - Jan Toorop's Kruiswegstaties. St. Bernulphuskerk te Oosterbeek. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht van Toorop).
279146: JANSZ, Ernst - Deurne. (Met een originele, genummerde en gesigneerde litho van Hermien van Herpt).
256806: JAPIN, Arthur - De overgave.
257921: JAPIN, Arthur - De klank van sneeuw. Twee novellen. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
281354: JARRY, Alfred - Ubu Roi. Drame en cinq actes d'aprčs les éditions publiées du vivant de l'auteur et les documents icono-biobibliographiques qui s'y rapportent. Préface de Jean Saltas.
279644: JARRY, Alfred - Ubu Roi. Drame en cinq Actes en prose, Restitué en son intégrité tel qu'il a été représenté par les marionettes du Théâtre des Phynances en 1888. (With handwritten, signed dedication by Jarry to Dutch author Frans Erens).
280029: JARRY, Alfred - Alfred Jarry. Śuvres complčtes I. Textes établis, présente´s et annotés par Michel Arrivé.
277257: JASPAR, Edmond - 'Missionaris'. (Gesigneerd handschrift).
276392: JEFFERIES, Richard - A Little Book of Nature Thoughts. (Mosher edition, Old World Series).
272372: (ROOS, S.H. de). JEFFERIES, Richard - Summer in the woods. With four drawings by S.H. de ROOS. (Met gesigneerde opdracht van De Roos).
276983: (ROOS, S.H. de). JEFFERIES, Richard - Summer in the woods. With four drawings by S.H. de ROOS. (Romeins genummerd en gesigneerd).
263455: JELLEMA, C.O. & Martin TISSING - Herinnerd Ostia.
31475: JELLEMA, C.O. - Al het heden. (Bezorgd door Gerben Wynia).
252961: JELLEMA, C.O. - Wat bleef van de ontroering. Brieven uit Griekenland aan Marjo en Theo. (Met een houtgravure van Peter Lazarov).
271439: JEROME, Jerome K. - Grepen uit het leven. Uit het Engelsch door Mevr. Guillette Willeumier.
281372: (STASSAERT, Lucienne). Henri-Floris JESPERS - Lucienne Stassaerts orakeltaal.
279516: JETTEN, Rob - Rob Jetten, Golden boy.
268787: KATHOLIEKE JEUGDBEWEGING - Graalstudiën. No. 1 & 2.
277636: JINKES DE JONG, U.J. - Parade der profeten (1944-1945). Tentoonstelling van klandestiene, literaire bladen.
272470: JOACHIMCZYK, Alfred Marcel - Der Krieg in der Luft.
278431: JOANS, Ted, John DIGBY, Valery OISTEANU & Bill WOLAK - Free-For-All.
277055: JOBERT, Louis - Lodewyk Joberts Kennisse der aloude en hedendaagsche gedenkpenningen. Zynde hier bygevoegd veele nieuwe ondekkingen; Als mede eene Lyst van alle de Romeinsche Keizers en Keizerinnen, vorsten, vorstinnen en dwinglanden, welker beeldenissen op de gedenkpenningen gevonden worden, van Julius Caesar af tot Heraclius toe (...). Uit het Fransch vertaald en met Aanteekeningen verrykt door Mr. J.A.
250692: JOHANNOT - Les Papeteries Johannot présentent... leurs filigranes et marques de garantie.
257761: (ROMENY). JOHANSSON, Stig - Romeny.
274194: JOHNSON, Charles Plumptre - Hints to Collectors of Original Editions of the Works of William Makepeace Thackeray.
276270: JOHNSON, Herbert - Hats of to-day.
272977: JOLAS (ed.), Eugene - Transition. An International Workshop for Vertigralist Transmutation. Edited by Eugene Jolas. July, 1935, No. 23. (With the supplement).
261385: JOLLES, André - Idylle.
22943: JONAS, Henri, en Mathias KEMP - De zeven broeders. Een gedicht. (Met 12 originele houtsneden van Henri Jonas, gesigneerd).
267017: JONDORF, Wilhelm - Zur Laute. 6 selbstkomponierte Liedlein mit eigenem Text und Illustration versehen. Heft 2.
203717: JONG, A.M. de - Amsterdam bij nacht. Snelkieken van de "Leven"-Redacteuren en Teekeningen van Jordaan. Herdruk der onder dezen naam in "Het Leven" verschenen artikelen
280513: JONG, Frans de - De laatste schreeuw 5 tot en met 10. (Bibliofiel-literair tijdschrift).
273718: JONG, Cees de - Vijf dichtbundels, alle met opdracht aan Rob van Gennep.
276039: (BISSCHOPPEN). JONG, J. de, aartsbisschop van Utrecht, en de bisschoppen HOPMANS, DIEPEN, LEMMENS en HUIBERS - De Aartsbisschop en de Bisschoppen van Nederland aan de hun toevertrouwde geestelijkheid en geloovigen, zaligheid in den Heer. (Herderlijk schrijven uit 1941).
273745: JONG, Frans de - Marginaal.
280627: (INTERBELLUM). JONG, A.M. de / Andreas LATZKO - Twee titels uit de Kleine Volk Bibliotheek van uitgeverij Ontwikkeling.
274998: JONG, H. de - Beknopt overzicht van de geschiedenis der Rotterdamse politie 1340-heden.
278590: JONG, Frans de, Bart BOUMANS en René TREUMANN - Metro Boekdruk Grafiekjes
279155: JONG, Martien de - Steenbergen. (Met een originele, genummerde en gesigneerde fotografie van Gilbert van Drunen).
275899: JONG, Frans de - De laatste schreeuw 8. Vvvvvvvvv.
275901: JONG, Frans de - De laatste schreeuw 4.
202861: JONG, Frans de - De laatste schreeuw 10.
281332: (CLAUS, Hugo). Martien J.G. de JONG - Tussen Everzwijn en Fidel Castro. Het Ik en Nu van Hugo Claus.
280672: (KINDERBOEKENWEEK). Harm de JONGE. - Zestig spiegels. Tekeningen Martijn van der Linden (Luxe-editie).
17286: JONGE, Freek de - Het kistje. Een modern sprookje. (Met handgeschreven tekst van de schrijver).
250984: JONGE, Freek de - De brillenkoker. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
203179: JONGERT, Jac. - Orde. Handboek voor den zakenman
281150: JONGMAN, Albert - Fotoboekje van de drukkerij-gieterij-vakreis met de Nederlandsche Reisvereeniging naar Duitsland en Zwitserland in 1927.
281860: JONGSTRA, Atte - Koppermaandag. Geen gejoel.
262151: JONGSTRA, Atte, & POL, Jan van der - Magazijn 'Memoria'.
277195: JONKER, Peter - Ambientador. (Luchtjes).
269727: (GRAHAM, Rigby). JONSON, Ben - Beneficia.
272850: FLAVIUS JOSEPHUS - Kort verhaal wegens Jesus Christus.
202597: JOUHANDEAU, Marcel - Théâtre sans spectacle. (Signed).
280628: JOYCE, James - Giacomo Joyce. (Vertaald door Erik Bindervoet en Robbert-Jan Henkes. Met illustraties door Erik Bindervoet).
277755: JOYCE, James - Giacomo Joyce. (Vertaald door Erik Bindervoet en Robbert-Jan Henkes. Met illustraties door Erik Bindervoet).
278516: DRUKKERIJ-JUBILEUM - H.P. de Swart & Zoon. ‘s-Gravenhage 1804-1929.
270395: (GERSTENFELD, R.). JUDAICA - 1945-1960. Verbond van Midden- en Oost-Europese Joden. Aangeboden door het Verbond van Midden- en Oost-Europese Joden in Nederland.
278090: (BARENDSZ, Dirck). JUDSON, J. Richard - Dirck Barendsz 1534-1592, Excellent Painter from Amsterdam. (Catalogue raisonné).
280505: (DONGEN, Kees van). Jan JUFFERMANS - Kees van Dongen. The Graphic Work.
275982: JUGEND - Märchen ohne Worte. Erstes Bilderbuch der Münchner "Jugend".
253742: JULIANA, KONINGIN - 21 negatieven in originele enveloppe van foto's gemaakt tijdens het staatsiebezoek van koningin Juliana en prins Bernhard aan San Francisco, 17-19 april 1952.
280682: (BRITSE GESCHIEDENIS 1760-1770). JUNIUS - Junius: including letters by the same writer, under other signatures, (now first collected). To which are added, his confidential correspondence with Mr. Wilkes, and his private letters addressed to Mr H.S. Woodfall. With a preliminary essay, notes, fac-similes, &c. Stat nominis umbra.
272503: JURRIAAN KOK, J. - 's-Gravenhage en Scheveningen. Verzameling van stadsgezichten - La Haye et Scheveningue instantanée - Haag und Scheveningen. Auswahl von Stadtbildern - The Hague and Scheveningen through a camera.
252545: KAFKA, Franz - De gedaanteverwisseling.
276256: (BILLITON). KAGIE, Rudie - Lood. De gevolgen van een giftig metaal.
259582: KAHN, Richard - If a Fool persists in his Foolishness. No. 2. The Hive.
273263: KAINIS, Dr. - Die Derbheiten im Reden des Volkes. Gesammelt von Dr. Kainis.
255179: KAISER, Margarete - Männerpsychologie für Frauen.
274210: KALDEWEY, Gunnar A. - Fächer des 18. Jahrhunderts, ausgestellt in San Francisco, Californien, International Antiquarian Book Fair 29.1.-1.2.1981. Aus der Fächersammlung Gunnar A. Kaldewey.
274641: KALENDER - 1893 Kalender.
276991: LETTERPROEF-KALENDER / TYPESAMP-KALENDER - "Korpus" entdeckt das Buchstabenland. (Typoart zeigt einige seiner schönsten und erfolgreichsten Schriften ...).
278855: KALENDER - Scripture Motto Calendar. 1904.
277675: KALLIGRAFIE - De kroeg. (Uit Brugge).
279175: KAM, J.B. - De versiering van onze woning.
276873: KAMPHUIS, Gerrit - Carmina sparsa.
281117: KANTOORMEUBELEN - Ca. 20 bladen en folders met reclame voor bureaus, ladenkasten en tekentafels.
278491: KAPLAN, Leo - Die Erscheinungsformen des Eros. Ein Beitrag zur dynamischen Auffassung des psychischen Geschehens.
277886: KAPR, Albert - Hundertundein Sätze zur Buchgestaltung. Zusammengestellt von Albert Kapr. (Met gesigneerde opdracht).
266626: KAPTEIJNS, Harrie - Envoy.
275360: KARÁSEK ZE LVOVIC, Jirí - Román Manfreda Macmillena. Romány trí magu. I.
266714: KARDEC, Allan - Das Buch der Geister und die Grundsätze der Geistlehre betreffend das gegenwärtige und zukünftige Leben im Diesseits und Jenseits. Nach Kundgebungen höherer Geister. Mit dem Bildnis des Verfassers. Nach Durchsicht und mit Auswahl neu bearbeitet von H.B. Fischer.
273810: KASTEELE, Cornelis van den - Zwaluwen, aangevlogen onder de balken van het huis. Verzen.
256268: KATE, J.J.L. ten - Italië. Reisherinneringen.
280903: OUD-KATHOLIEKEN - De geheele H. Schriftuur, behelsende alle de boeken, de welke in 't algemeyn Concilie van Trenten voor Canonyke zyn goedt-gekeurdt. Nieuwe overzettinge in de Nederlandsche tael: met korte verklaringen op de duystere plaetsen.
277685: KATZ, Alex - First Sight: Working Drawings. Text by Jean-Christoph Ammann.
205146: KAUFFMAN, Reginald Wright - Typed Letter Signed, dated September 7, 1929
279915: KAVAFIS, K.P. - Opdat ze komen -.
270275: KAVAFIS, K.P. - Ta Anékdota Piímata. (&) Ta Apokirygména Piímata.
270276: KAVAFIS, K.P. - Apanda Piímata. (Complete poetry in Greek).
257156: KAVAFIS, K.P. - Bij klaarlichte dag. (Uit het Grieks vertaald door Hans Warren).
262775: KAWASHIMA WATKINS, Yoko - Tales from the Bamboo Grove. Illustrations by Jean and Mou-sien Tseng. (Inscribed).
262776: KAWASHIMA WATKINS, Yoko - So Far from the Bamboo Grove. (With two Signed Letters).
277873: KEILSON, Hans - Vastustajan kuolema. Suomentanut Ilona Nykyri.
276071: (FRANKEN Pzn., J.). KEIZER, W. - De houtsneden van Jan Franken Pzn.
280788: KELDER, W.J. - De stad Nijmegen en hare omstreken, geschiedkundig en plaatselijk beschreven.
10071: KELK, C.J. - De man van Kos.
10694: (SLAUERHOFF, J.). KELK, C.J. - Leven van Slauerhoff.
264167: KELLAND, Clarence Buddington - De grote postroof. Uit het Amerikaans door J.G.H. v.d. Bovenkamp jr.
253405: KELLENDONK, Frans - Letter en geest. Een spookverhaal. (Met tekeningen van Jacques Janssen).
281751: KELLENDONK, Frans - De brieven. Samengesteld, ingeleid en geannoteerd door Oek de Jong en Jaap Goedegebuure.
280789: KELLER, Gottfried - Romeo en Julia van het land. Naar de vier en veertigste druk vertaald door Emile Erens.
205716: KELLER, Gerard - De geschiedenis van een ondeugend meisje door haar zelve verteld. Uit het Engelsch door Gerard Keller.
272523: KELLY, Ellsworth - Ellsworth Kelly. Schilderijen en beelden 1963-1979/ Paintings and sculptures 1963-1979. (Bilingual catalog).
275842: (HERINGA, Peter). KEMP, Pierre - Pacific.
274084: KEMP, Pierre - Gedichten van Pierre Kemp op muziek gezet (door Rick Debie en Pieter Verlinden).
252217: KEMP, Pierre - Les deux statuettes.
253459: KEMP, Pierre - Pompom Anadyomčne. (Met een originele kleurenets door Peter Yvon de Vries en een verantwoording door Harry G.M. Prick).
24110: KEMP, Pierre, en Mr. H.J.L. LAMBERTS HURRELBRINK - Twee bloemen van Limburg's bodem.
268171: KEMP, Pierre - Ik ban mijn stilte.
280153: KEMP, Math. - Naar den uchtend. Een bundel verzen.
280154: KEMP, Mathias - Limburg in den Wereldbrand.
277243: KEMP, Mathias - 'In moddergrauwen, warmen najaarsnacht.' (Gesigneerd handschrift).
4566: KEMP, Pierre - Suite voor een fan. (Negen Badineries voor één Mezzo-Sopraan).
269229: KEMP, Pierre - Albast [&] Eén-tonig-heid.
264015: KEMP, Pierre - Twee gedichten.
276488: KEMP, Mathias - Sterren, musschen en ratels.
267790: KEMP, Pierre - Bloemen voor Bloem.
29998: KEMP, Pierre - Perzische Suite voor Dr. E.F. Tijdens.
30090: KEMP, Pierre - Ik ruik het heden.
3838: KEMP, Pierre - Ik ruik het heden.
695: KEMP, Pierre - Pompom Anadyomčne. (Met een verantwoording door Harry G.M. Prick).
8066: KEMP, Pierre - Stabielen en passanten.
9093: KEMP, Pierre - Een ding beseffen.
280156: KEMP, Mathias - De groote drijver. Drama in acht tafereelen en negen perspectieven.
256643: KEMPE, Prof.Dr. G.Th. (&) REDHARDT, Dr. Reinhard - Die Homophilen und die Gesellschaft. (&) Zur gleichgeschlechtlichen männlichen Prostitution. Beiträge zur Sexualforschung 5. Heft.
272786: (KEEKSTRA, Ido). KEMPEN, K.P. van - Originele foto.
281068: KEMPINSKI - BVG U-Bahn. April 1931. (Zeitplan ausgegeben von Kempinski - Haus Vaterland, Berlin).
280877: THOMAS A KEMPIS - De navolging van Christus. Nieuwe uitgave naar het Latijn.
272631: KENDALL, Katharine - The Interior Castle. (With a preface by Margaret Adams).
269673: KENNEDY, John F. - An address by John F. Kennedy. Delivered before the Massachusetts Legislature, January 9, 1961.
274474: KERKDIENSTEN - Texten gepredikt te Amsterdam in de Gereformeerde, Nederduitsche, Waalsche en Engelsche, als ook in de Luthersche Kerken op den Dank, Vast- en Bededag. Den 1 Maart 1775.
279271: (BEETS, Nicolaas). KERKHOFF, Antonius van - Bloemen, kruid en stekelblaadjes uit den hof van Ferdinand. Met een brief aan den auteur van "Camera Obscura".
278617: KERMIS - 4 verzoekbrieven om met een dierenattractie deel te mogen nemen aan een Franse kermis. Een met apen, drie met honden (1937-1966).
267010: KERNSTOCK, Ottokar, Louis DITÉ & Hans SIMMERL - Wintergrün und Violet (Einsiedlerkalender). Dreizehn Gesänge aus dem 'Zwingergärtlein' von Ottokar Kernstock für eine Singstimme mit Klavierbegleitung komponiert. Op. 29. (Partituur, door alle drie de kunstenaars gesigneerd).
276371: (STOFOMSLAG). KERRUISH, Jessie Douglas - Twee boeken met stofomslag: Miss Haroen-Al-Rasjid. Voor Nederland bewerkt door L. Aletrino. (&) Marjorie BOWEN, Een heldenkoning.
269024: KERSH, Gerald - Het mysterie van het derde vak. Uit het Amerikaans vertaald door J.D.A. van Gumster.
277478: KERSSEMAKERS, Anton - Vrijmetselarij en Jodendom. Traditioneele inhoud, moderne ontaarding en invloed.
276946: KERSSEMAKERS, Anton, als: J. van STARKENBURG - De Nederlandsche vrijmetselaren en de politiek.
280941: (DAAL, Geert van). Leo KERSSEMAKERS - Beschrijvende catalogus boekbinden. Een overzicht van de vakbibliotheek van Geert van Daal, handboekbinder te Dodewaard.
276992: KET, Dick - Acht tekeningen van Dick Ket.
280777: KEULEN, Mensje van - De kat en de weduwe. (Met een originele tweekleurenlinosnede van Olivia Ettema).
281027: KEULEN, Mensje van - Winternacht. (Met een originele tweekleurenlinosnede van Olivia Ettema).
277123: KEULEN, Jan van - Creativiteit gericht op visuele informatie.
260787: KEULEN, Mensje van - Pension. (Met een tekening door de schrijfster).
280794: KEULEN, Mensje van - Lievelingen. Een haiku en twee senryu's. (Met een tweekleurenlino van Olivia Ettema).
280703: KEULEN, Mensje van - Meneer Harry. Met tekeningen van Joost Veerkamp. (De achtste Kousbroek-lezing. Luxe-exemplaar).
278281: KEUNING, Pieter - Collectie van 20 boeken.
266794: OMAR KHAYYAM - Rubaiyat. Translated into English verse by Edward Fitzgerald. Decorated by Catherine Gebhard.
13310: OMAR KHAYYAM - In een verlaten huis vieren wij feest. Vijfenveertig kwatrijnen van Omar Khayyam vertaald uit het Engels door Geert Bremer.
272241: OMAR KHAYYAM - Een kwatrijn van Omar Khayyam in de vertalingen van P.C. Boutens & Henry Wildermuth.
204371: Omar Khayyám - Kwatrijnen van Omar - I - Chayyam, uit het Perzisch vertaald door Frits Pijl, met een inleiding van Prof. Dr. J.H. Kramers, Hoogleraar te Leiden.
276777: OMAR KHAYYAM - Rubáiyát of Omar Khayyám. English, French and German Translations Comparatively Arranged in Accordance with the Text of Edward Fitzgerald's Version with Further Selections, Notes, Biographies, Bibliography and Other Material Collected and Edited by Nathan Haskell Dole.
279228: OMAR KHAYYAM - Rubáiyát of Omar Khayyám. The first version of Edward FitzGerald. With illustrations by Stephen Gooden.
280418: OMAR KHAYYAM - Rubáiyát of Omar Khayyám, the Astronomer-Poet of Persia, Rendered Into English Verse. (With handwritten dedication from a rugby player to a cricketer!).
267668: OMAR KHAYYAM - Rubaiyat. Translated into English verse by Edward Fitzgerald. Decorated by Catherine Gebhard.
278908: OMAR KHAYYAM - Rubáiyát of Omar Khayyám. The first version of Edward FitzGerald. With illustrations by Stephen Gooden.
254150: OMAR KHAYYAM - Rubaiyat of Omar Khayyam the Astronomer Poet of Persia: Done into English by Edward Fitzgerald.
251076: (ROYCROFT). OMAR KHAYYAM - The Rubaiyat.
267863: KHWAREZM / KHOREZM - Atlas of Coins of the Soviet Khwarezm 1338-1340 AH (1920-1922 AD). (In Russian and English).
275943: KIEFER, Anselm - Anselm Kiefer Bilder 1986 > 1980. Stedelijk Museum Amsterdam Catalogus 711. (Art Catalogue).
258155: KIEVIET, C. Johan - Nog niet te laat. Een verhaal.
258166: (SLUIJTERS, Jan). KIEVIET, C. Johan - Ab en z'n vrienden. Een verhaal voor jongens. Met illustraties van Johan Sluyters.
268221: KILA, Erick - Uitzicht met kamer. Gedichten.
280445: KINDERBOEK - Shirley Temple.
278355: ONECHTE KINDEREN - Placaat, vervattende een elucidatie en ampliatie van 't reglement van den 17. October 1771, onder anderen op 't stuk van doopen van onechte kinderen, geëmaneerd.
254086: DER KINDEREN, Antoon - De jeugd van Antoon der Kinderen door hemzelf beschreven in 1892.
271533: KIPLING, Rudyard - Il figlio del miliardario (&) La scuola del mare. (2 vols. Italian translation of Captains Courageous).
268132: KIPP, J.B. - The Colorado River.
275586: KIRCHNER, Ernst Ludwig - De kring rond Kirchner. Expressionismus aus den Bergen.
268260: KIRMES, Michael - Schrift (Muster) Buch der Philippsberger Werkstatt mit Texten von Michael Kirmes.
281452: KISTEMAECKERS fils, Henry - Handwritten correspondence card to 'Mon cher confrčre', signed.
259700: KLAASSE, Piet - Handgeschreven brief aan Guus & Annie Marquinie-Vercruysse.
22598: KLANT, J.J. - De geboorte van Jan Klaassen. (Met typografische illustraties van Mari Mar Arcos).
279810: KLAVARSKRIBO - Drie Indonesische muziekstukken: Aan 't witte strand van Soerabaia en Krontjong Liederen I en II.
275084: (SOUVENIR-ROOS). KLEDERDRACHT - Rose de Costumes de Hollande.
266972: KLEEREKOPER, A.B. - 1 Mei-preek. (&) Tweede 1 Mei-preek.
18458: KLEIS, Gerrit, als: Pieter NAGEL - Twee gedichten.
257196: KLEIS, Ger - Handgeschreven ansichtkaart aan 'Hans Warren'.
280700: KLEIST, Heinrich von - Das Erdbeben in Chili. (Met elf originele houtsneden van Otto Rohse).
280164: KLERK, Michel de - Wendingen. Meubelen M. de Klerk. (Jg. 7, no.10).
27946: KLIKSPAAN - Studenten-typen. December 1839-Mei 1841 / Augustus 1841-Februarij 1844.
259967: KLINGSOR, Tristan - Humoresques. (INSCRIBED).
276655: PSYCHIATRISCHE KLINIEK - De psychiatrisch-neurologische kliniek der Rijks-Universiteit te Utrecht.
274783: (MARSMAN, H.). KLINKENBERG, G.A. van - Jaren met Marsman.
272044: KLINKENBIJL, Cor - Penseelstreken. Gedichten. (Gesigneerd met opdracht aan Jan Greshoff).
277406: KLM - Holland from the air.
278341: KLOMP, Hans - Uit het dagboek van kam. Pijlenboog.
271410: KLOMPÉ, Marga - Zes brieven en een kaartje aan Nico Wijnen.
280084: KLÖNNE, B.H. - Marius gehandhaafd.
265768: (ZILVERDISTEL). KLOOS, Willem - Verzen uit de jaren 1880-1890.
12539: (SUB SIGNO LIBELLI). KLOOS, Willem - Knabenklagen. (Met handgeschreven opdracht van tekstbezorger Harry G.M. Prick).
266897: (SUB SIGNO LIBELLI). KLOOS, Willem - Knabenklagen. (Met een verantwoording door Harry G.M. Prick).
270365: KLOOS-REYNEKE VAN STUWE, Jeanne - Losse, uitgeknipte handtekening (ca. 2 x 8,5 cm), geplakt op de achterzijde van een ongebruikte briefkaart. 9,0 x 13,9 cm.
270366: KLOOS, Willem - Originele foto (ansichtkaart).
280442: KNAAP, Otto - Bas Veth / A.S.H. Booms.
257381: KNAP, Henri - Originele zwart-witfoto. 18,0 x 25,1 cm.
274633: KNAP, Henri - De weg naar Péruwelz.
277552: KNEEPKENS, Manuel - Manuel in Maastricht.
274755: KNEPPELHOUT, J. - Over kunst. (Samengesteld door Marijke Stapert-Eggen).
21273: KNEPPELHOUT, J. - Over kunst. (Samengesteld door Marijke Stapert-Eggen).
281366: KNIBBE, Hester - Een dunne duurzaamheid.

Next 1000 books from Antiquariaat Fokas Holthuis (ILAB/NVVA)[an error occurred while processing this directive]

6/8