Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer info


VERWEY, Albert - 'Schei uit, gy met uw juichen, met uw klagen!' (beginregel). Handgeschreven gedicht.

Title: 'Schei uit, gy met uw juichen, met uw klagen!' (beginregel). Handgeschreven gedicht.
Description: 21,4 x 17,2 cm. En blad. Recto en verso. Gesigneerd noch gedateerd. 14 regels. Polemisch sonnet: 'Gij juichers, klagers, zijt 'al dilettanten/ Naar 's dichter-zijn; soms maakt ge erbij gebaren/ En zijt dan dilettanten in 't akteeren'. Ongepubliceerd? Op de achterzijde staat nog een gedicht, 13 regels lang, beginnend aldus 'Kijk, voor myn voeten leit dies mensch te krimpen'. Dit handschrift bevond zich in de collectie van Boudewijn Bch, die op de achterzijde in potlood schreef '[Verwey]'.

Keywords:

Price: EUR 120.00 = appr. US$ 130.42 Seller: Antiquariaat Fokas Holthuis - Paulbooks
- Book number: 271855

See more books from our catalog: Manuscript-Autograph