Antiquariaat Ovidius
Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort.(gesloten antiquariaat) Tel.: +31 (0)543 451311            Email: bert.van.genderen@hetnet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
107686: Berg, Imme van den. - Nonstandard Asymptotic Analysis . Lecture Notes in Mathematics 1249.
54763: N. van den Berg - Praktisch idealisme Uitgeverij Podium B.V.
54737: J.E. van den Berg - Renteaftrek en vermogensvorming / druk 1 Kluwer
54499: N. van den Berg - Praktisch Idealisme Uitgeverij Podium B.V.
53173: M.J. van den Berg - Als de ouderdom pijn doet Voorhoeve
98435: Berg, Gabrielle van den. - Minstrel Poetry from the Pamir Mountains. A Study on the Songs and Poems of the Ismailis of Tajik Badakhshan.
52625: Jacqueline Berg - Engelengeduld
47611: Albert Van Den Berg;P. Bergveld;P. Bergveld;A. van den Berg;A. van den Berg;A. Van Den Berg - Micro Total Analysis Systems Springer
45426: Berg, Dion van den (red.). - IKV 1966-2006 veertig jaar mobiliseren voor vrede.
4433: Berg, J.van den. - Twee regimenten één heer. Rede uitgesproken bij de aanvaarding. Aan de vrije Universtiet te Amsterdam op Vrijdag 21 april 1961.
4407: Berg van Eysinga, H.W.Ph.E.van den. - De God van de Moordenaren en de God van de Dieven. Toespraak gehouden te Amsterdam in de Waalsche kerk op 28 october 1917.
43006: Berg, L. van den. - Texture of food gels explained by combining structure and large deformation properties . Proefschrift.Wageningen Universiteit.
43005: Berg, L. van den. - Texture of food gels explained by combining structure and large deformation properties . Proefschrift.Wageningen Universiteit.
42335: Berg, C.C. - Pranatjitra. Een Javaansche liefde. Uit het Javaansch vertaald door. Met medewerking van M. Prawiroatmodjo.
42275: Berg, B. van den. - Foniek van het Nederlands. Met medewerking van G.L. Meinsma.
42056: Berg, C. van den. - H.B.J. van Rijn. Burgemeester van Venlo, Pionier der milieuhygiëne.
34143: Berg, H.J.van den. - Stromingsdubbelrekening van Elastisch-visceuze oleaatsystemen. Proefschrift.
33608: Berg, R.F. - Liegen met en zonder opzet. Bijdrage tot de psychologie en de pathopsychologie van de gesproken en de gedachte onwaarheid. Proefschrift. Rijksuniversiteit te Leiden.
30500: Berg, I.J.M van den. - Geeste en Lven. Rede.
29375: Berg, B.van den : - Foniek van het Nederlands.
29028: Berg, Reinier van den. - In hoger sferen. De fascinatie van een weerman. De wind waait waarheen Hij wil.
27283: Berg, Gerard van den. - 2-Aryl -1,3 - Indandiones. Some biological properties related to anti-inflammatory action. Proefschrift. Vrije Universiteit van Amsterdam.
22818: Berg, M.A.van den. - Niet het zwaard maar het woord. De geestelijke achtergrond van de betrokkenheid van Luther en Müntzer bij de Boerenoorlog van 1525.
22002: Berg, R.J.H.van den. - The perception of voicing in Dutch two-obstruent sequences. Proefschrif Universiteit te Nijmegen.
19103: Berg, J.Th.J.van den, A.Ph.C.M.Jaspers, M.G.Rood. - De SVr 40 jaar: einde van een tijdperk, een nieuw begin?
17373: Van den Berg, T. - Het hypothetisch denken - academisch proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de philosophie aan de r.k. univeristeit van Nijmegen.
11219: Berg, Martin van den. - Einige aspekte van die invloed van ekonomiese navorsing op makro-ekonomiese beleid in Nederland en die Verenigde Koninkryk gedurende 1945-52.
11124: Berg, Cornelis van den. - De structuur van de Gemeentelijke uitgaven.
107379: Berg, Evert van den / Bart Besamusca - De epische wereld. Middelnederlandse Karelromans in wisselend perspectief
107104: Berg, Imme van den. - Principles Of Infinitesimal Stochastic And Financial Analysis
107042: Berg, H.J.C. - Kijk op de werkelijkheid van alledag. Het meten van sociale intelligentie Proefschrift.
105588: Berg, W. van den. - De ontwikkeling van de term 'romantisch' en zijn varianten in Nederland tot 1840. Neerlandica traiectina, 20.
104492: Berg, T. van den. Vert. - Mayonaise, Hollandaise, Bearnaise . Het succes zit 'm in de saus
103929: Berg, Marinus van den - Voor de laatste tijd, Samen werken aan een goede dood
103742: BERG, J.H. VAN DEN. - 's Morgens jagen, 's middags vissen.
103535: Berg, dr. C. van den - H.B.J. van Rijn, burgemeester van Venlo -pionier der mileuhygiëne
96791: Berg, Lothar. - Einführung in die Operatorenrechnung. Zweite, bearbeitete und ergänzte Auflage. Mathematik für Naturwissenschaft und Technik : Band 6.
15878: Bergamin, R.J.B. - Rechter jegens de overheid. Het begrip publiekrechtelijke subjectieve rechten.
108097: Bergamini, David - Japan's Imperial Conspiracy
43358: Bergboer, N.H. - Context-Based Image Analysis . Proefschrift. Universiteit Maastricht.SIKS Dissertation Series 2007-14.
86547: Bergdolt, Klaus . - Der schwarze Tod in Europa: Die Große Pest und das Ende des Mittelalters.
83511: H.C. ten Berge - Het Geheim Van Een Opgewekt Humeur 6e druk, 2003. Meulenhoff. Paperback. 240pp.
72308: Berge, Rinus van de, e.a. - Philips zoekt. 75 Jaar Personeelszake
70211: H.C. ten Berge - Voorbeeldige Vertellingen 383pp.
68016: Berge, A.P. van de., e.a. - 25 jaar wvo . Bestrijding van de watervervuiling. Unie Van Waterschappen.den Haag. 1995. Hardcover. xi,363pp. Goed.
64173: Claude Van de Berge - Aztlan manteau. 1990. 92pp.
63805: H.C. ten Berge - Vertellingen uit Siberie 2e druk, 1987. Meulenhoff Amsterdam. paperback. klein deuje onderzijde rug. 334pp.
60172: Berge, H.C. ten. - Een Italiaan in Zutphen. Novelle.
59192: Berge, H.C. ten. - Een Italiaan in Zutphen.
57753: Berge, H.C. ten. - Een Italiaan in Zutphen.
53100: H.C. ten Berge - Een Italiaan in Zutphen
38049: Berge, J.B.J.M. ten., G.J.H. van Hoof, A.Ph.Jaspers, A.H.J.Swart. Redactie. - Recht als norm en als inspiratie. Opstellen over recht en samenleving ter gelegenheid van de Utrechtse juridische faculteit.
14642: Berge, Domien ten. - De Hooggeleerde en zoetvleiende dichter Jacob Cats.
105241: Berge, Claude. - Théorie des Graphes et ses Applications. Collection Universitaire de Mathématiques.
108827: Bergeijk, Herman van - Willem Marinus Dudok. Architect-stedebouwkundige 1884-1974
13642: Bergeijk, Jeroen Diederik van. - Somatostatin and intestinal inflammation. Somatostatine en intestinale ontsteking.
11300: Bergeijk, J.van. - Didactisch Handelen. Een terreinverkenning in verband met de practische scholing van aanstande leraren. The Act of Teaching. A Preliminary Study of the Practical Training of Students Teachers.
94275: Leo van Bergen - Leo van Bergen. Leven en sterven in deGrote Oorlog. 1999. Sdu. Paperback. 455pp. Illustr. ZACHT EN EERVOL
77740: A. Van Bergen - Onthaasten Van A Tot Z 3e druk, 2002. Spectrum. Paperback. 111pp. gesigneerd door van Bergen.
76447: Leo van Bergen - Voor een wereld een in verscheidenheid 50 jaar Wereld Federalisten Beweging Nederland. 1998. KU Nijmegen. Paperback. 146pp.
65437: Jakobien Huisman;Tanja van Bergen - Manifestatie Transparantie Paperback
52282: Jan van Bergen - Honger op ons bord
92421: Klaus Berger - Zit De Duivel Achter Alle Kwaad? Klaus Berger. 1998. Kok Kampen. Paperback. 252pp.
92409: Klaus Berger - IS MET DE DOOD ALLES AFGELOPEN Klaus Berger. 1998. Kok Kampen. Paperback. 234pp.
92382: Karola Berger - Mag je in wonderen geloven? Berger, Klaus. 1997. Kok. paperback. 176pp.
92363: Klaus Berger - Wie was Jezus werkelijk? Klaus Berger. 2e druk, 1996. Kok. Paperback. 247pp.
108710: Berger, Melvin - Guide to Chamber Music.
107796: Berger, Melvyn S. - Mathematical Structures of Nonlinear Science. An Introduction. Series: Nonlinear Topics in the Mathematical Sciences Volume 1. With dedication and sogned by Berger.
87455: Klaus Berger - Zit De Duivel Achter Alle Kwaad? 2000. Kok. Paperback. 252pp.
87454: Klaus Berger - IS MET DE DOOD ALLES AFGELOPEN 1e druk, 1998. Kok. Paperback. 234pp.
80858: Berger, Hans. - Modernes Wohnen Neue folge: Wohnhäuser.
79133: Warren Berger - Glimmer how design can transform your life and maybe the world. Business Books. 2009. paperback. 342pp. proof Copy.
63875: M.S. Berger - Islam is een sinaasappel 205pp.
61426: A.J. Berger - Gids voor gemeenteraadsleden 1989. Wolters-Noordhoff. 152pp. Illustr. Plaats en naam met pen op titelpagina geschreven.
59727: Berger, John. - Keeping a Rendezvous.
58453: Klaus Berger - Mag je in wonderen geloven 1997. 176oo, Doorlopend onderstrepingen met potlood.!
58119: L. Laeyendecker;W.J. Berger - Kiezen als noodzaak 1984. 111pp.
58111: M.S. Berger - Islam is een sinaasappel 6e druk, 2002. Pandora pocket. 205pp.
108010: Berger, Marcel. - Geometry I. Universitext.
53661: M.S. Berger - Kruistocht en Jihad Uitgeverij Contact
47531: Mieke Berger - Gezondheid uit de keuken
45424: Berger, L.G. den. - Determinatietabel voor houtsoorten van Malesië tot op familie of geschlacht. Naar voor de loep (10x en 20x) zichtbare kenmerken. Publicatie no.34.
31077: Berger, W.J. - Op weg naar Empirische Zielzorg. Notities over een reis langs enige patorale vormingscentra in de Verenigde Staten. Met een Ten Geleide van H.M.M.Fortmann.
3034: Berger, Karl. - Schiller. Sein Leben und seine Werke. In zwei Bänden.
28682: Berger, Hans. - Een onderzoek over de specificiteit van . En ß - glucosidase. Proefschrift.
20414: Berger, L.H.M. - Moeilijkheden op sexueel gebied bij kinderen.
13166: Berger, H.H.; W. Goddijn; G.M. Lukken; A.H. Smits, onder red. - Tussentijds. Theologische Faculteit te Tilburg Bundel opstellen bij gelegenheid van haar erkenning.
104022: Berger, Klaus. - Manna, meel en zuurdesem. Koren en brood in het dagelijkse leven van de vroege christenen.
102841: Berger, Teresa; Spinks Bryan D. - Liturgy's Imagined Past/s: Methodologies and Materials in the Writing of Liturgical History Today
107871: Bergeron, Louis;Maria Teresa Maiullari - Pontois. - Le patrimoine industriel des États - Unis.
72887: Joop Roomer;Angelique Bergers - SIRE, sociale reclamecommunicatie 25 jaar SIRE campagnes 1967-1992. kluwer. 1992. 238pp. Illustr.
78115: BERGGRUEN, Heinz. - Mein Berggruen-Bild. Heinz Berggruen zum Neunzigsten.
81905: Allan Boesak;Erik van den Bergh - Als dit verraad is ben ik schuldig 1986. Teb Have, Baarn. Paperback. 152pp.
81502: G.C.J.J. van den Bergh - Geleerd recht / druk 4 een geschiedenis van de Europese rechtswetenschap in vogelvlucht. 4e druk, 2000. Kluwer. viii,229pp. Paperback. Enkele namen met pen op schutblad.
80268: BERGH, L.PH.C. VAN DEN. - Gedenkboek van het tweede eeuwfeest der Utrechtsche Hoogeschool.
79724: Ronald van Den Bergh - Living Apart Together Living Apart Together. How cultures meet in a two-way street - Ontmoeting tussen vier culturen. De Geus. 997. Hardcover. 222ppp. Illustr.
78591: Gerhard Lentink;Reinout van den Bergh - Beelden Sculptures. Waanders 1993. Hardcover. 79pp. Illustr.
99763: Bergh, Hans van den. - De Sterren Van De Hemel. De Kunst Van Het Toneelspelen.
73058: Hans Righart;H. van den Bergh - Vijftig jaar speelruimte Geschiedenis van de Schouwburg Arnhem 1938-1988. 1988. De Walburg Pers. 109pp. Illustr.
72982: G.C.J.J. van den Bergh - Staphorst en zijn gerichten Boom. 1980. paperback. 295pp. Verslag van een juridisch-antropologischj onderzoek.
72925: Hans Righart;H. van den Bergh - Vijftig jaar speelruimte Geschiedenis van de Schouwburg Arnhem 1938-1988. 1988. walburg Pers. 109pp. Illustr.
58935: F.W.A. Brom;B.J. van den Bergh - Beleid en ethiek 1993. Van Gorcum, Assen. ix,234pp.
57926: Bergh, Herman van den. - Verzamelde gedichten. Bijeengebracht door W. Zoethout.
33903: Bergh Jr., S.van den. - De verplichte toevoeging van sesam-olie bij de margarine. Een waarschuwend woord.
33215: Bergh v. Eysinga, H.W.Ph.E.v.d. - De Ziel der Menschheid. Een boek van geestelijke waarden.
24104: Van den Bergh, G. - Klokhervorming. Een weg tot opvoering der productie zonder extra inspanning.
13091: Bergh, Herman van den. - Schip achter het Boegbeeld. over her werk van J. Slauerhoff (1898-1936).
106602: Bergh, L.Ph.C. van den - Handboek der Middelnederlandse geographie. 3de druk, aangevuld en omgewerkt door Beekman & Moerman. Met de los bijgevoegde kaart.
104055: Bergh, J.P.A. van den. - Maxillary sinus floor elevation surgery. With different grafting materials. Proefschrift.
86397: Berghaus, Peter, Thomas Bürger a.o. - Simplicius Simplicissimus. Grimmelshausen und seine Zeit.
64511: G. Vanden Berghe - Confucius voor managers 2e druk, 2002. 128pp.
109339: Gie van den Berghe - Flossenbürg. Een vergeten concentratiekamp. Ooggetuigenverslag van Léon Calembert
107908: Berghuis, Evelien ; Hans Blom. - 100 jaar Provinciale Waterstaat Utrecht. 1882-1982.
9852: Berghuis, Johan. - The method of critical regions for twodimensional integrals and its application to a problem af antenna theory.
40323: Berghuis, WP. - Ant-Revolutionair Bestek. Toelichting op het beginsel- en algemeen staatkundig program van de Anti-Revolutionaire Partij. Woord vooraf van W.P.Berghuis.
13956: Johannes Schouten. W.P.Berghuis. - Bene Meritus. Bundel opstellen uit dankbaarheid opgedragen aan Doctor Johannes Schouten Ere-voorzitter van de anti-revolutionaire partij ter gelegenheid van zij vijf en zeventigste verjaardag.
103396: Berghuis, Hans. E.a. - Krijtlijnen van een Stad Uitgegeven ter gelegenheid van de opening van het nieuwe bedrijfspand, Churchill-laan 107, Helmond
91139: J. Berghuys - MENS EN KOSMOS EEN GROOTS VERBAND Berghuys, J.J.W. 1995. Kok Agora. Paperback. 216pp.
88809: Bergier - Visum voor een andere aarde Bergier, Jacques. 1e druk, 1975. Ankh Hermes. Hardcover zonder stofomslag. 191pp.
75933: BERGIER, JACQUES. - Industriele spionage.
86903: Bergk , Theodorus. - POETAE LYRICI GRAECI. Tertiis curis recensuit Th. Bergk. Pars I: Pindari Carmina continens. Pars II: Poetas Elegiacos et Iambographos continens. Pars III: Poetas Melicos continens. 3 voliumes. Ex-Library copy. Library stamp on first free endpaper, ticket below on spine. Hleather, titel in gold on spine. Volume 1 and 2 joint partly split.
46818: Berglar, Peter: - Walther Rathenau Ein Leben zwischen Philosophie und Politik
18988: Berglar, Peter. - Die Stunde des Thomas Morus.
8502: Bergman, M.W.: - The Visual Recognition of Word Structure. Left-to-Right Processing of Derivational Morphology.
60324: Bergman, Werner. - Error Without Trial: Psychological Research on Antisemitism . Current Research on Antisemitism, Vol 2.
36355: Bergman,Wilma. - The dysplastic nevus syndrome. Clinical and fundamental aspects. Proefschrift.
25422: Bergman, Ingmar. Jorgen Stegelmann. - Ingmar Bergman. Billeder. Pa dansk ved Jorgen stegelmann.
86544: Bergmann, Ulrike. - Das Chorgestühl des Kölner Domes. Bd. 1: Text, Bd. 2: Inventar. 2 volumes.
84953: Marion Bergmann - Interieurarchitectuur / druk 1 Ontwerpen. Indelen. Inrichten. Teleac. 1996. Hardcover met aan randen licht beschadigd stofomslag. 188pp. Illustr.
65606: R.J.E.M. van Zinnicq Bergmann - In dienst van drie vorstinnen 1e druk, 1998. Van Mazijk. 199pp. Illustr. Schutblad kleine tekst met pen geschreven.
107323: Bergmann, Peter Gabriel - Introduction to the Theory of Relativity
70794: D. Jackson;H.J. Bergmans - Van beitel tot vulpen De geschiedenis van het schrift. The Parker Pen company. 1981. Hardcover. 176pp.Illustrt.
63147: Bergmans, J. - Het zien van kleuren.
106788: Bergonzi, Bernard - Heroes Twilight : A Study Of The Literature Of The Great War
92179: A. Bergsma - KIJK OP HET GEZICHT DR 1 A. Bergsma. 1999. Teleac NOT. Hardcover met stofomslag. 208pp. Illustr.
107801: Bergsma, W. e.a. - For uwz Lan, wyv en bern. De patriottentijd in Friesland
88219: A. Bergsma - Het brein A. Bergsma. Teleac, Utrecht. 2e druk, 1996. Hardcover met stofomslag. 208pp.
88042: A. Bergsma - WAT BEZIELT DE PSYCHOLOOG? A. Bergsma. 2001. Nieuwezijds. Paperback. 295pp.
77610: Ad Bergsma - Emoties en kwaliteit van bestaan Een psychologische theorie over de kwaliteit van het bestaan. Spectrum. 1995. Paperback. 253pp.
77179: P. Schneiders;Ad Bergsma - Vakbibliotheken in Nederland en Belgie 1993. Schuyt & Co. Paperback. 182pp.
66671: Ad Bergsma - Het brein / druk 1 1996. Hardcover met stofomslag. 208pp. Illustr.
66469: Ad Bergsma - Psychologie van A tot Z 4e druk, 2000. 415pp.
56414: Ad Bergsma - Psychologie van A tot Z Uitgeverij het Spectrum
49646: J. Bergsma - Lichamelijke verstoring en autonomie / druk 3 Reed business information.Derde geheel herziene druk, Tweede oplage. 1999. Elsevier De Tijdstroom. Maarsen. 247pp.Zijkant boekblok vlekjes. Verder goed.
46385: Bergsma, W. en E.H.Waterbolk. - Geschiedverhaal van een Ommelander notabele ca. 1550 -ca 1570.
4589: Bergsma, J. - Militair Heimwee. Summary in German and English.
4410: Bergsma, A.J. - Maatschappelijke verhoudingen.
91311: Bergson, Henri. - Matière et Mémoire: Essai sur la relation du corps a l'esprit.
89742: BERGSON, HENRI. - L'Energie spirituelle. Essais et conférences. 42e Edition.
89703: Bergson, Henri. - Cours, tome 2 : Lecons d'esthétique , Lecons de morale, psychologie et métaphysique.
89640: BERGSON, HENRI - La Pensée et le mouvant : Essais et conférences. Continuing Light Underlining with lead pencil, mostly in the margin.!!
33476: Bergson, Henri. - L' Énergie Spirituelle. Essais et conférences. Bibliothèque De Philosophie Contemporaine.
20621: Bergson, Henri. - L' Énergie Spirituelle. Essais et conférences.
1598: Bergson, Henri. - L'énergie spirituelle.
106151: Bergson, Henri. - Les deux sources de la morale et de la religion
53513: C. Fred Bergsten - Reconcilable Differences? The Institute for International Economics
22415: Bergstra, Tj.A. - Leren kennen. Wijsgerige studie over het verband tussen de bovenpersoonlijke geldigheid en de individuele aanvaarding van abstracte kennis. Proefschrift. Universiteit te Nijmegen.
54356: Ellinoor Bergvelt - De gouden schemer van Venetie
104645: Bergvelt, E. / Knegtmans, Peter Jan / Schilder, M. - Kleurrijke Professoren. Colourful professors / 375 jaar portretkunst in de collectie van de Universiteit van Amsterdam
107697: Bergvelt, M.J. - The Hamiltonian structure of Yang-Mills theories and Lax equations. Proefschrift.
84741: Jesse Bering - Pervers Seksuele afwijkingen in ieder van ons. Amsterdam, De Bezige Bij. 2014. Paperback. 298pp.
91450: BERK, J.H.G.VAN DEN. - De dingen en hun wetenschap. Een metabletisch onderzoek van het vervreemdingsproces tussen natuur en wetenschap.
78791: Marjan Berk - Marjan Berk'S Oma En Opa Boek 8e druk, 2005. Atlas. Paperback. 213pp.
77274: Marjan Berk - Vertigo 2007. Atlas. Hardcover. 156pp.
63797: Sally Ann Berk - Cocktails uit New York 1997. Hardcover. 254pp. Illustr.
58739: G.L. Berk - Zwerven door ons bomenland 1979. Romen. Bussum. Paperback. 175pp. 4°. Illustr.
54662: Sally Ann Berk - Cocktails uit New York Konemann
41521: Berk, T.J.C. - Groepsanalytische psychotherapie. Een inleiding.
37737: Berk, T.J.C. - Groepsanalytische psychotherapie. Een inleiding.
103730: Berk, M.F.M. van den. - Bonhoeffer, boeiend en geboeid. De theologie van Dietrich Bonhoeffer in het licht van zijn persoonlijkheid
89772: Berkel, A.J. van. - Orthodidactische gids voor het vreemde-talenonderwijs.
86887: Berkel, Klaas van. - Isaac Beeckman (1588-1637) en de mechanisering van het wereldbeeld. Isaac Beeckman and the mechanisation of the world picture. (with a summary in English). Proefschrift. Naam [hoek] uit titelpagina geknipt.
85443: Berkel, Klaas van. - Isaac Beeckman (1588-1637) en de mechanisering van het wereldbeeld. Isaac Beeckman and the mechanization if the world picture (with a summary in English) Proefschrift. Utrecht.
70587: Cees van Berkel - Prachtvinken 1986. 104pp. Illustr.
31664: Berkel, Pieter van. - Spanningen op de Arbeidsmarkt. Institutionele en sociaal-psychologische componenten in de structuur van een stedelijke arbeidsmarkt. Proefschrift. Rijksuniversiteit te Groningen.
22237: Berkel, J.F., D.W.le Clerq, e.a. - Delftsch Studenten Corps Honderdvijfentwintig jaar. Gedenkboek verschenen ter gelegenheid van het vijf-en-twintigste lustrum van het Delftsch Studenten Corps. 1848-1973.
107574: Berkel, Klaas van. - Dijksterhuis. Een biografie.
107504: Berkel, K.van; Lieburg, M.J.van; Snelders, H.A.M. - Spiegelbeeld der wetenschap. Het genootschap ter Bevordering van Natuur-, Genees- en Heelkunde, 1790-1990.
107447: Van Berkel, Klaas. - Academische illusies. De Groningse universiteit in een tijd van crisis, bezetting en herstel, 1930-1950.
106574: Berkel, K. van - Renaissance der cultuurwetenschap
106457: Berkel, Klaas van. - In het voetspoor van Stevin. Geschiedenis van de natuurwetenschap in Nederland 1580-1940.
105264: Berkel, Klaas van. - saac Beeckman (1588-1637) en de mechanisering van het wereldbeeld. Isaac Beeckman and the mechanization if the world picture (with a summary in English) Proefschrift. Utrecht.
104953: Berkel, Klaas van. - Dijksterhuis. Een biografie.
78880: E. Agricola;C. Berkelbach - Tien jaar stedelijk vernieuwing In vijftig teksten en projecten. Nai Uitgevers. 2006. hardcover. 256pp.
169: Berkelbach van der Sprenkel, S.F.H.J. - Vrees en Religie. Een psychologisch onderzoek toegepast op Nieuw-Testamentische gegevens.
43086: Berkenbos, Arjen. - The dynamics of polymers by novel mesiscopic methods. Proefschrift.Universiteit van Amsterdam.
80928: Berkens, Eric. M.m.v. Jos Roemen. - Vol van vernieuwingsgedachten. Automatisering bij het Kadaster 1945 - 2000.
93803: Hadjinicolaou;Piet Berkers - Nicos Hadjinicolaou. 1977. SUN. Paperback. 238pp. Kunstgeschiedenis en ideologie
107810: Berkers, Eric en Jos Roemen - Vol van vernieuwingsgedachten - Automatisering bij het Kadaster 1945-2000
90815: Berkhof - Met Gods geweld Berkhof, Aster. 1996. Houtekiet. Hardcover met stofomslag. 373pp.
87360: Berkhof, H. - Bijbeloverdenkingen.
84807: H. Berkhof - Bijbeloverdenkingen 1986. Callenbach. Paperback, rug lichte slijtage. 137pp.
78445: Berkhof, A. - Steen schreeuwt uit de muur 2004. De Kandelaar. paperback. 136pp.
76445: G.C. Berkhof - Duel om de ruimte Aspecten van Westeuropese veiligheid. 1985. paperback. 324pp.
60882: A. van de Beek;H. Berkhof - Waar is God in deze tijd? 1994. Callenbach. 216pp.
57921: Berkhof, G.C., P.M.E. Volten. - Het militairstrategisch denken in de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Overeenkomsten en verschillen.
57707: Berkhof, G.C. - Duel om de ruimte. Aspecten van Westeuropese veiligheid. Clingendael-reeks deel 8.
21941: Berkhof, G.C. - Duel om de ruimte. Aspecten van Westeuropese veiligheid. Clingendael-reeks deel 8.
107701: Berkhof, Henk. - Preken van Henk Berkhof. Twaalf preken gehouden in de Kloosterkerk te Den Haag (1980-1989). Ingeleid door dr. A.B. Vaandrager.
52506: G.A. Berkhoff - Van Dale pocketwoordenboek Frans-Nederlands + CD-ROM Van Dale
52504: J.M.J. Buyse;G.A. Berkhoff - Van dale pocketwrdb ned frans met cdrom Van Dale
53854: Cecile van Spronsen;E. Meyer-Berkhout - Vanavond geen chinees Luitingh
43101: Berkhout, W.E.R. - Implementation of digital dental radiography.user aspects, radiation dase and diagnostic effects. Proefschrift.Universiteit van Amsterdam.
93165: BERKHOUWER, G.C. - Zoeken en vinden. Herinneringen en ervaringen.
16002: Berkhouwer, Cornelis. - Conversie van nietige rechtshandelingen.
104278: Berkhuysen, Karel - Het lab
917: Berkman, Alexander. - Gevangenisherinneringen van een anarchist. met een inleiding van Huntchins Hapgoed en een inleiding tot de editie van 1970 van Paul Goodman.
28799: Berkouweer,G.C. - Het licht der wereld. Het evangelie van Johannes.
63140: BERKOUWER, G. C. - Septuagesimo anno. Theologische opstellen aangeboden aan prof. dr. G. C. Berkouwer ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar in de faculteit der godgeleerdheid van de Vrije Universiteit te Amsterdam.
90968: Arjan Boogerds;Frank van Berkum - Gezond slank met dr. Frank Frank van Berkum en Arjan Boogerds. 8e druk, 2010. Carrera. Paperback. 167pp.
88642: Frank van Berkum - Gezond slank met dr. Frank 2 Frank van Berkum. Deel 2. 1e druk, zonder jaar. carrera. paperback. 167pp. Illustr.
88641: Arjan Boogerds;Frank van Berkum - Gezond slank met dr. Frank Frank van Berkum en Arjan Boogerds. Deel 1. 4e druk, 2010. Carrera. Paperback. 168pp. Illustr.
87677: Arjan Boogerds;Frank van Berkum - Gezond slank met dr. Frank 8e druk, 2010. Carrera. Paperback. 167pp. Illustr. Schutblad licht beschadigd, verder goed.
87670: Frank van Berkum - Gezond slank met dr. Frank 2 Deel 2. Carrera, zonder jaar. Paperback. 167pp. Illustr.
85732: Frank van Berkum - Gezond slank met dr. Frank Deel 2. 2011. Carrera. Paperback. 167pp.
92035: BERLAGE - WILLEMS,L. - Hendrik Petrus Berlage. Designi. Tekeningen. Language Italian and Dutch.
60447: Berlage, Hendrik Petrus. - Hendrik Petrus Berlage. Designi. Tekeningen.
74939: Charles Berlin - Harvard Judaica A History and Description of the Judaica Collection in the Harvard College Library. 2004. Hardcover. xii,130pp. Illustr.
109436: Berlinski, David. - Newton's Gift. How Sir Isaac Newton Unlocked the System of the World
81756: Charles Berlitz - Speurtocht naar de Ark van Noach 1987. M&P. Weert. Paperback. 157pp.Naam met pen op schutblad.
61995: Charles Berlitz - Atlantis 1986. H&W Weesp. Hardcover met stofomslag. 256pp.
37470: Berlitz, Charles. - Atlantis. Het verdwenen continent.
37254: Berlitz, Charles. William Moore. - Het Roswell incident.
23954: Berlitz, Charles. - Geheimen van verzonken beschavingen.
23929: Berlitz, Charles. - De bermuda driehoek. Een ongelooflijk verhaal over onverklaarbare verschijningen van vliegtuigen, schepen en mensen.
36245: Berm, Engel. - Kroniek van een Oudendijker.
71516: Magda Berman - Hoort het wel, hoort het niet? 1996. 128pp.
62555: Magda Berman - Hoort het wel, hoort het niet? 1996. 128pp.
59376: Brassaï. By Anne Wilkes Tucker with Richard Howard and Avis Berman. - The Eye of Paris.
44946: Berman, M. en J.C.H.Blom. Redactie. - Het belang van de Tweede Wereldoorlog. De bijdragen voor het symposium …
36331: Berman, W. a.o. - Boerhaave Course Cutaneous Melanoma. April 12-13, 1984. Boerhaave Committee for Postgraduate Medical Education. Faculty of Medicine University of Leiden.
88183: Bermant - Joods gezinsleven Bermant, Chaim. traditie en levend verleden. Gaade, Amerongen. 1976. Hardcover met beschadigd stofomslag. 256pp. Illustr.
5913: Bermond, J.-C. - Interconnection Networks. Reprinted from The Journal Discrete Applied Mathematics, Volume 37/38, 1992.
82425: Bernal, J.D. - Sociale geschiedenis van de wetenschap. (2 delen).
67124: J.D. Bernal - Sociale geschiedenis van de wetenschap Deel 1+2. Sunreprint 19+20. 1976. paperback. xv,1000pp. Exlibris stempel op schutblad. lichte roest, verder goed. 2 delen samen.
23348: Bernanos, Georges. - La Joie. Texte établi pour la première fois sur le manuscit original et suivi de passages inédits rénis et présentés par Albert Béguin. L´Édition hors commerce en a été limitée a 5,500 ex. Numérotés de 1 a 5.500 réservés aux abonnés du Club du Meilleur Livres. Paris. Set Exemplaire No. 689.
87145: Bernard, Bruce. - Photodiscovery: Masterworks of Photography 1840-1940.
82443: Bernard, Theo., e.a. - Aldoende. 25 jaar Junior Kamer Zaanstraak.
71376: Vincent van Gogh;Bruce Bernard - Vincent van Gogh door Vincent 1985. Hardcover met stofomslag. 327pp. Illustr.
67941: Bernard, Walter. - De Filosofie van spinoza en c. brunner / druk 1. 1971. Gorcum b.v., Konink. Van
67924: Ton de Joode;Peter Bernard - De mens en het water 1989. M&P Weert. Hardcover met stofomslag. 280pp. Illustr.
55066: Bernard, Robert., Maurice Brianchon, a.o. - L'Art du Ballet des prigines a nos jours. Sixième de La Collection Musicale. Nombreuses illustrations dans la texte et 45 planches hors texte dont 12 en couleurs.
46767: BERNARD, CLAUDE: - Ausgewählte physiologische Schriften.
13468: Bernard, J., S.Giltay, a.o. - 1e Eeuwboek van het Technologisch Gezelschap te Delft. 1890-1990. Opgericht 15 December 1890.
102041: Bernard Lewis. 2e druk, 1996. Forum. Paperback. 422pp. Naam met pen op titelpagina. - Het Midden Oosten
101618: Bernard Clayton. 2006. Simon and Schuster. Hardcover with dust jacket. xix,393pp. - Complete Book of Soups and Stews, Updated
101062: BERNARD DE CLAIRVAUX. BREDERO, A.H. - Bernard of Clairvaux: Between Cult and History
81058: BERNARDS, J.A. EN L.N. BOUMan. - Fysiologie van de mens. Met 252 figuren.
44190: Bernardus, R.E. - Gonadotrofinen en folliculair milieu. Proefschrift. Amsterdam.
90143: BERNAU, LUTZ / MEYER, A.E. - Natuurgeneesmethoden.
11742: Bernau, Lutz. - Natuurgeneesmethoden.
91975: Bernd, Clifford Albrecht . - Theodor Storm - Paul Heyse. Briefwechsel. Kritische Ausgabe. 3 Banden .1: 1853-1875. 2: 1876-1881. 3: 1882-1888. In Verbindung mit der Theodor Storm-Gesellschaft herausgegeben.
93585: Marleen Berndsen - Marleen Berndsen. 2008. Mijn Eigen Boek. Paperback. 165pp. Dichter bij zijn
72363: Berndt, Ronald M and Catherine H. Berndt. - Aborigines of the West. Ther Past and their Present.
18162: Berndt, Ronald M. - Aboriginal Sites, Rights and Resource Development. Academy of the Social Science in Australia. Fifth Acdemy Symposium. 11 november 1981. Proceedings.
103243: Berndt, Walther - Die niederländischen Maler des 17. Jahrhundert. Vierter Band. (Erganzungsband).
18300: Bernero, Marie et Ludovic. - Pétrarque. 1304-1374. Préface dÈmile Ripert.
90062: BERNET KEMPERS, K.PH. - Jamisatie. Voorstel tot een geheel nieuwe,. rede.
107171: Bernfeld, Stephen R. and V. Lakshmikantham: - An Introduction to Nonlinear Boundary Value Problems . Mathematics in Science and Engineering, Volume 109.
80308: Bernhard, Marianne: - Martin Schongauer und sein Kreis - Druckgraphik und Handzeichnungen.
80292: Bernhard, Marianne . - Hans Baldung Grien. Handzeichnungen, Druckgraphik.
62955: Marianne Bernhard - Kloosters Honderd wonderebn van het avondland. Atrium. 1994. Hardcover met stofomslag. 192pp. Naam met pen op schutblad, verder als nieuw.
103988: Bernhard, Marianne - Deutsche Romantik Handzeichnungen Band 1: Carl Blechen (1798-1840) bis Friedrich Oliver (1791-1859). Band 2: Johann Friedrich Overbeck (1789-1869) bis Christian Xeller (1784-1872). Nachwort von Petra Kipphoff.
88463: J. Bernlef - Buiten Is Het Maandag J. Bernlef. 6e druk, 2004. Querido. Paperback, kleine knik in hoek achterplat, verder goed. 214pp.
85825: J. Bernlef - Help me herinneren 1e druk, 2012. Querido. Hardcover met stofomslag. 237pp.
79774: J. Bernlef - Buiten Is Het Maandag 4e druk 2003. Querido. paperback. Lichte leesvouw rug. naamsticker op schutblad.
78497: J. Bernlef - Eclips 1e en 2e druk, 1993. Querido. Paperback. 168pp.
72708: J. Bernlef - Hersenschimmen 1986. Querido. Hardcover met stofomslag. 160pp. naam met pen op schutblad.
70160: J. Bernlef - Tegenliggers 167pp.
67111: J. Bernlef - Eclips 1e en 2e druk, 1993. 168pp.
66953: J. Bernlef - Buiten Is Het Maandag 6e druk, 2004. 214pp.
66497: J. Bernlef - Hersenschimmen 28e druk, 1990. Querido. hardcover met stofomslag. 166pp.
35382: Bernlef, J. - Ga jij de klas maar uit! Informatie over de Nederlandse literatuur na 1945.
84302: BERNOULLI. - Bernoulli's Vademecum een praktisch handboek. Voor Berekeningen, dagelijks voorkomende in de Bouw- en Werktuigkunde. Bewerkt door J.G.Van Gendt Jr. Opnieuw herzien en vermeerderd door J.W. Stous Sloot. Met 196 Afbeeldingen en 136 Tafels.
94476: BERNOULLI., GENDT, J.G. VAN. & FRANCO, I. - Bernoulli's Vademecum een praktisch handboek voor Berekeningen, dagelijks voorkomende in de Bouw- en Werktuigkunde. Bewerkt door J.G.van Gendt Jr. Opnieuw herzien en bewerkt door I. Franco.
25261: Bernoville, Gaëtan. - Rose virginie pelletier. Een apostel van de verwaarloosde jeugd.
89595: Berns, Jan ; Jaap van Marle. - Present day dialectology : problems and findings. Trends in linguistics, Studies and monographs ; 137.
39590: Berns, J.L., B.S. Hempenius-Van Dijk, D.P. de Vries, P. Nieuwland, A.P. van Nienes, S.de Haan. - Archief Hof van Friesland. Inventaris van het Archief van de Raad, na 1515 het Hof van Friesland (1501) 1516-1811.
80361: Bernsen, Jens . - Design: Zuerst das Problem. Design: prima viene il problema. Text Deutsch und Italienisch.
99903: Bernstein, Leonard. - Findings.
71925: Bernstein, Moshe .J. Garcia Martinez, Florentino. Kampen, John. - Legal texts and legal issues . proceedings of the Second Meeting of the International Organization for Qumran Studies, Cambridge 1995, published in honour of Joseph M. Baumgarten. Brill. Leden. 1997. Hardcover with d.j. xxv,539pp. Defective copy: contents(text) upside down in Binding. Complete.Index.
68083: Bernstein, Richard J. - Philosophical Profiles. Essays in a Pragmatic Mode. Polity Press. 1986. Hardcover. xii,313pp.
54121: Sjoerd de Jong;Marco Politi;Carl Bernstein - Zijne heiligheid
39330: Bernstein, A.J.; Sydney Ceaft Rozen. - DE hersenen van dinosaurus. Omgaan met al die mensen op het werk.
105200: Bernstein, Jeremy. - Quantum Profiles
104721: Bernstein, Jeremy - Cranks, Quarks, And The Cosmos. Essays on Science and Scientists.
105824: BERNT, WALTHER. - Netherlandish Painters of the Seventeenth Century. 3 Volumes complete.
92294: G. Dekker;T. Bernts - God in Nederland 1966-1996. G. Dekker, Joep de Hart en Jan Peters. 2e druk, 1997. Anthos. Paperback. 153pp.
85642: Berreman - Hindus of Himalayas P Ethnography and Change.Oxford University Press , Delhi. 1997. Paperback. lvii,440pp.
17151: Berriat-Saint-Prix, M. - Cours de Procédure Civile et Criminelle fait a la Faculté de Droit de Paris. Vol II. only. Cinquième edition. Revue, corrigée et augmentée de notes contenant, dans leurs rapports avec la procédure, les dispositions législatives redues dans le Royaume des Pays-Bas, et de notices de la Jurisprudence Belgique, sur la matière.
62336: Daniel Berrigan - Tien geboden voor de lange tocht 1983. Ten Have Baarn. 180pp. Naam, plaats met pen op titelpagina.
58176: Daniel Berrigan - Tien geboden voor de lange tocht 1983. Ten Have baarn. Naam met pen op schutblad.180pp.
25293: Berrill, Jacquelyn. - Albert Schweitzer. Nobelprijs voor de vrede.
89824: BERRY, JEAN DUC DE ; MEISS, MILJARD ; BEATSON, ELIZABETH H. - The Belles Heures of Jean, Duke of Berry. The Cloisters, the Metropolitan Museum of Art.
82578: Berry, J. - A Collection of Problems on Complex Analysis. Library stamps/marks on first free endpapers and titelpage. Text clean.
56875: Berry, Francis (ed. & trans.). - I Tell of Greenland. An edited translation of the Sauðarkrokur manuscripts.
107209: Berry, Andre. - Florilege des Troubadours
106642: Berry, B.J.L - Geography Of Market Centers And Retail Distribution
107114: Bers, Lipman; John, Fritz; Schechter, Martin - Partial Differential Equations Lectures in Applied Mathematics - Volume 3
108929: Berserik, Hermanus - Schetsboek van Hermanus Berserik
35727: Berson, Henri - Les deux sources de la morale et de la religion.
22229: (Bert Bolin, a.o. - Proceedings of workshop on The dynamics of long waves in the atmosphere. Kristineberg, Sweden 22-24 August, 1984. Organized by International Meteorological Institute in Stockholm, Sweden and Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, De Bilt, The Netherlands.
74530: Valeria Bertacco - Scalable Hardware Verification with Symbolic Simulation 2005. Hardcover. xx,177pp. References. Index.
27989: Bertaut, Jules. - Napoléon Ier aux Tuileries.
93302: Bertels, J.H. - Het ornament in de edelsmeedkunst. Een beknopte stijlleer voor edelsmeden en huweliers.
90101: Bertels, Kees. - Geschiedenis tussen struktuur en evenement. Een metodologies en wijsgerig onderzoek.
68150: Bertels, C.P. en R. Petersma. Redactie. - Filosofen van de 20e eeuw / druk 4. Gorcum. 1974. Paperback. Leesvouwen rug. 242pp. lichte roest. naamstempel op titelpagina.
59146: Bertels, Kees., Doede nauta. - Inleiding tot het modellenbegrip. Amsterdam.
42276: Bertens, Hans en The D'haen. - Geschiedenis van de Amerikaanse literatuur.
85035: Bernard De le Court;Francois Berthier - De mens, beeld en evenbeeld Gemeentekrediet. 1989. Paperback. 386pp. Illustr.
91214: Marc-Antoine Boidin;Studio MYX;Pascal Bertho - Endurance Pascal Bertho en Marc-Antoine Boidin. 1e druk 2010. Silvester. Hardcover. 132pp. Illustr.
101551: Berthold Ulsamer. 2e druk, 1998. Thema. Paperback. 224pp. - Werken met emotionele intelligentie
80069: BERTHUES, JOSEF . - 50 Jahre Karnevalsgesellschaft " Die Burggeister ". Ottenstein 1949-1999.
104127: BERTI, LUCIANO - Pontormo. Disegni.
105216: Bertin, Emile M.J. a.o. - Two decades of mathematics in the Netherlands : 1920-1940 ; a retrospection on the occasion of the bicentennial of the Wiskundig Genootschap. Part I-II. 2 volumes.
72236: Bos Bertine. - 'Mit neu erweckten Zungen'. Das deutsche geistliche Lied vom Spätmittelalter bis zum Romantik in den Niederlanden. Proefschrift.
89963: Berting, Jan., Felix Geyer and Ray Jurkovich. - Problems in International Comparative Research in the Social Sciences. Papers from a Symposium on the Theory and Methods of International Comparative Research in the Social Sciences Organised By the Netherlands UNESCO Commission.
59010: J. Berting - Maatschappelijke ongelijkheid: de overheid een zorg? 1987. 120pp.
24088: Redactie Luc Huyse / Jan Berting. - Als in een spiegel. Een sociologische kaart van België en Nederland.
68875: Alberto Bertolazzi - De Aarde 2e druk, 2005. 735pp. Illustr.
77978: Bertram, Marion. - Die frühmittelalterlichen Gräberfelder von Pocking-Inzing und Bad Reichenhall-Kirchberg. Rekonstruktion zweier Ausgrabungen. Museum für Vor- und Frühgeschichte. Bestandskataloge Band 7.
75829: Bertram, Christan., Erik de Jong. - Michael van Gessel. Landschapsarchitect.
57574: Bertrand, A. Texte. Photographies R. Bertrand. - Tribus Berberes. Du haut Atlas.
28762: Bertrand-Noach,E.W. (ZOHA). - Tempel van de geest. Overpeinzingen,Meditaties en Visualisaties.
105816: BERTRAND, SIMONE - La tapisserie de Bayeux et la manière de vivre au onzième siècle.La nuit des temps 2
90785: Jeroen Bertrans - De kennisdelende organisatie Jeroen Bertrans. 1999. Scriptum Management. Hardcover met stofomslag. 175pp.
27880: Bertsch, August. - Kurzgefaßte Hebräische Sprachlehre.
66562: Anthony Campbell;Hilde Bervoets - Transcendente meditatie: een weg naar verlichting 2e druk, 1977. Paperback. 195pp.
52765: Anthony Campbell;Hilde Bervoets - Transcendente meditatie: een weg naar verlichting Bruna
79265: Gerard Bes - Hans Lodeizen 1924-1950 Liever liefde dan gedichten. Balans. 2001. Hardcover met aan randen licht beschadigd stofomslag. 343pp.
107381: Besamusca, Bart - Repertorium van de Middelnederlandse Arturepiek Een beknopte beschrijving van de handschriftelijke en gedrukte overlevering.
80728: H. Gorter;E. Brent Besemer - Man van inleidingen de Boschgeest, Eps. Zonder jaar. Paperback. 127pp.
46965: Besemer, A.F.H. Kees Hana. N. Tinbergen. J. Wilcke. Redactie. - In het voetspoor van Thijsse. Een reeks bijdragen over veldbiologie, natuurbescherming en landschap.
23513: Besemer, A.F.H., Kees Hana, N.Tinbergen, J.Wilcke. Redactie. - In het spoor van Thijsse. Een reeks bijdragen over veldbiologie, natuurbescherming en landschap.
77536: Wayne R. Besen - Anything But Straight Unmasking the Scandals and Lies Behind the Ex-Gay Myth. 2003. Harrington Park Press. Paperback. xxii,311pp.Librarystamps (De Gay Krant) on title page and longest side.
43504: Beshah, T. - Understanding farmers .explaining soiland conservation in Konso, Wolaita and Wello, Ethipoia. Documents sur la Gestion des Ressources Tropicales. Tropical Resource Management Papers. No. 41.
59529: Besier, L.W.A. - De Muntmeesters en hun muntslag 1574-1813. Provinciale en stedelijke munthuizen van de republiek der Cereenigde Nederlanden en va de Bataafsche republiek en in de Utrechtsche Munt van het Kiningrijk Holland en tijdens de inlijving bij het Fransche Keizerr ijk.
85978: Beskers - Van armenzorg naar ouderenzorg Riek Beskens. Winterswijk. 1986. Paperback, omslag licht beschadigd. 429pp. Illustr.
80879: Beskers, Riek. - Van armenzorg naar ouderenzorg. Historisch overzicht van 165 jaar diakonaal werk van de Hervormde Gemeente te Winterswijk.
47945: Basilius Besler - Garden At Eichstatt Taschen
105630: BESNIER, PIERRE. - La reunion des langues, ou l'art de les apprendre toutes par une seule. Par le P. Besnier, de la Compagnie de Jesus M. DC. LXXIV édition & commentaire: Vincenzo Lo Cascio.
79030: BESNYO, EVA . RUITER, TINEKE, DE. - 75 Eva. Gedrukt voor eva en haar vrienden. Pap[erback. A tribute to Eva Besnyo, for her 75th anniversary. Bookdesign Jan Bons.Printed for Eva and her friends in limited edition, this is nr. 228. Text in Dutch. Illustr.
107239: Besouw, F. van; P. den Boer; F.W.N. Hugenholtz; Th. van Tijn - Balans en Perspectief. Visies op de Geschiedwetenschap in Nederland.Historische Studies XLV.
25504: Besret, Bernard. - Libération de l'Homme. Essai sur le renouveau des valeurs monastiques.
79159: Leonard F.M. Besselink - Goed en kwaad in de samenleving 1994. Ambo. paperback. 197pp.
58007: Leonard F.M. Besselink - Goed en kwaad in de samenleving 1994. Ambo. Baarn. 197pp.
64527: Bessinger, Jess B, jr. & Kahrl, Stanley J. (eds.) - Essential Articles for the Study of Old English Poetry.
56656: Bessinger, J.A. - A Short Dictionary of Anglo-Saxon Poetry. In a normalised Early West-Saxon orthography.
105263: Albert Einstein; Michele Besso - Correspondance 1903-1955 avec Michele Besso. Traduction, notes et introduction de Pierre Speziali.
51273: Michael H. Best - The New Competition John Wiley and Sons Ltd. Institutions of Industrial Restruction. Polity Press. reprinted 1996. x,296p. Eerste 22 pagina's strepen met gele marker!! Verder goed.
51769: J.C. Besteman - Graven naar Friese koningen Uitgeverij van Wijnen
84519: Leen den Besten - Illusie of Verlichting? Kritiek op en betekenis van religie. 2011.Skandalon Uitgeverij. Paperback. 543pp.
52694: A. den Besten - Het oneindige verlangen Callenbach
48477: Ad den Besten - Poezie om te zingen Boekencentrum
2352: Besten, Ad den. - Ik uw dichetr. Een hoofd-stuk uit de immanente poetica van de dichters van '50.
12775: Besten, A.C den., Deurlo, K.A., Kuiper, G. - Het nodige overbodige. Opgedragen aan W.G. Overbosch ter gelegenheid van zijn zeventigde verjaardag.
102927: Besten, A.C den., Deurlo, K.A., Kuiper, G. - Het nodige overbodige.Opgedragen aan W.G. Overbosch ter gelegenheid van zijn zeventigde verjaardag.
94584: KARELSE & DEN BESTEN. - Hier is Het Gebeurd This is Where it Happened. Text in Dutch and English.
93510: BETH, H.J.E. - Inleiding tot de differentiaal en integraalrekening. Met toepassingen op verschillende gebieden.
107684: Beth, E.W. - Moderne Logica.
98478: BETH, H.J.E. EN P.J. VAN LOO. - Mechanica voor het M.O. met vraagstukken.
108029: Beth, H.J.E. - Historische Bibliotheek voor de Exacte Wetenschappen Deel 2: Inleiding in de niet-euclidische meetkunde op historischen grondslag.
35429: Beth, Evert W. - Mathematical Thought. An Introduction to the Philosophy of Mathematics. Synthese Library.
29388: Beth, H.J.E. - Kinematica in het platte vlak. Noorduijn's Wetenschappelijke Reeks 32.
107581: Beth, E.W. - Summulae logicales Supplement der formele logica Bibliotheek voor de didactiek van de exate vakken. I.
105154: Beth, Evert W. - The Foundations of Mathematics: A Study in the Philosophy of Science. Series: Studies in Logic and the Foundations of Mathematics.
105061: Beth, H.J.E. - Newton's Principia, Eerste deel. Newton's Principia, Tweede deel. Historische Bibliotheek voor de Exacte Wetenschappen Deel IV,V. 2 delen
96773: Beth, H.J.E. - Inleiding tot de differentiaal en integraalrekening. Met toepassingen op verschillende gebieden.
103920: Bethe, H.J. - Ondernemingsdoelstellingen bij nader inzien; economisch-sociologische verkenning in analytische dialoog met management Proefschrift.
62559: A.G. Baas;E. Bethge - Werken met Bonhoeffer Ten Have Baarn. 1979. paperback. 184pp. Naam met pen op schutblad.
26864: Béthouart, Antoine. - Metternich et L'Europe.
20578: Een Universitaire Studiecommissie van het Koninklijk Instituut voor Internationale Betrekkingen. - De rol der Belgen en van Begie bij de Europese opbouw. Ter gelegenheid van de 150e Verjaardag van de Belgische Monarchie.
103492: Bets, P.V - De pacificatie of bevrediging van Gent, beschouwd in hare wording, wezen, voorstanders en verdrukkers.
73855: Timo De Rijk;Raphael van Amerongen;Aaron Betsky - The World According To Concrete 482pp. Illustr.
73852: Véronique Patteeuw;S. van Stein;Aaron Betsky - Fresh Facts De beste gebouwen van jonge architecten in Nederland. 111pp. Illiustr.
39434: Bettelheim, Bruno. - De uiterste grens. Essays over de Holocaust psychoanalyse opvoeding en kunst. Inleiding Jaap van Heerden, Vertaling Karin Spaink.
105739: BETTELHEIM, BRUNO - Freud and Man's Soul
65612: Berend A. Betz - Integraal ontwikkelen van organisatie en informatiesystemen / druk 1 1e druk, 1995. Kluwer. 219pp.
65508: Berend A. Betz - Integraal ontwikkelen van organisatie en informatiesystemen / druk 1 219pp.
75493: Peter Baumann;Peter Baumann;Monika Betzler - Practical Conflicts New Philosophical Essays. 2004.Cambridge University Press . Paperback. vii,344pp. Bibliogr. Index.
59281: Beugel, Ina van der. Redactie. - Voor de vrouw die moet zeggen: Je staat er alleen voor.
87413: P. van Beugen - KONINKRIJK VAN GOD, HET 2012. Uitgeverij Het Zoeklicht, Doorn. Paperback. 64pp.
63251: Beugen, M. van. - Sociale technologie en het instrumentale aspect van agogische actie.
88619: Ramon Beuk - Wat van Fair komt. Ramon Beuk. Een culinaire wereldreis. Fontaine Uitgevers. 2009. Hardcover. 191pp. Illustr.
88579: Ramon Beuk - Born 2 Cook Ramon Beuk. Van Dishoeck. 2004. Hardcover. 152pp. Illustr.
94309: van den Beukel;A. van den Beukel - A. van den Beukel. 8e druk, 1992. Ten Have. Paperback, leesvouwen rug. 192pp. De dingen hebben hun geheim
91577: BEUKEL, A. VAN DEN. - De dingen hebben hun geheim. Gedachten over natuurkunde, mens en God.
67875: A. van den Beukel - De dingen hebben hun geheim 1990. 190pp. omslag verkleurd/verschoten.
60671: A. van den Beukel - Waarom ik blijf 3e druk, 2004. 176pp. Naam op schutblad met pen.
33951: Beukel, A.van dem. - De dingen hebben hun geheim. Gedachten over natuurkunde, mens en God.
44292: Beukelaar, Hand de. - Het levensverhaal van Antoon Tijdink, de oprichter van Atag. 'N Schakel in de Keten.
39678: Beukelaar, Hans de. - Het levensverhaal van Antoon Tijdink, de oprichter van Atag. 'N schakel in de keten.
39666: Beukelaar, Hans de. - Nijver in het groen. Twee eeuwen industriële ontwikkeling in Achterhoek en Liemers.
94622: BEUKELAAR, HANS DE. - 'n Schakel in de keten : het levensverhaal van Antoon Tijdink, de oprichter van Atag Hans de Beukelaer. Het levensverhaal van Antoon Tijdink, de oprichter van Atag.
88496: H. de Beukelaer - Van huid tot koninklijk leder H. de Beukelaer.125 jaar Koninklijke Hulshof's Leerfabrieken Lichtenvoorde. 1876-2001. 2001. Fagus. Hardcover. xiv,213pp. Illustr. 1 pagina met vochtschade, verder goed.
87635: Beukelaer - Nyver in het groen 1990. Staring Inst. Hardcover met aan randen beschadigd stofomslag. 422pp. Illustr.
86970: BEUKELAER, H. DE. - De gemeente Lichtenvoorde 1815-2005. De moeite van het vastleggen meer dan waard. Fagus, Aalten 2005. Hardcover. 302pp. Illustr.
85689: Beukelaer - Nyver in het groen Beukelaer, Hans. 1990. St. Staring Instituut. Hardcover met aan randen licht beschadigd stofomslag. 422pp. Illustr.
80961: Beukelaer, Hans de. - De Meteoor. flexibel in beton, 1907-2007.
99863: BEUKELAER, HANS DE - Nijver in het groen : twee eeuwen industriële ontwikkeling in Achterhoek en Liemers Beukelaer, Hans de. Staring Inst. 1990. Hardcover met stofomslag. 422pp. Illustr.
72187: Beukelaer, H. de - De gemeente Lichtenvoorde 1815-2005. De moeite van het vastleggen meer dan waard. Fagus, Aalten 2005. Hardcover. 302pp. Illustr.
55002: Beukelaer, Hand de. Ben Boersema. - De oorlog onder één dak. Verhalen rond Markt 12 in Aalten.
39162: Beukelaer, J.F.Th. & G.B.Janssen. - Een Factor van Wezenlijke Betekenis. De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Gelderland en de sociaal-economische ontwikkeling in haar regio 1845-1995.
23447: Beukelaer, Hans de. Tekst. Foto's hannus Taken en Hans Boerrigter. - In naam van Oranje. Beeld van de oranjefeesten in de Achterhoek en de Liemers. 1880 tot heden.
92915: Loomeijer;J.J.R. Beukema - INSULINDE Loomeijer, Frits. Geschiedenis van een legendarische motorreddingsboot. 2002. Walburg Pers. Paperback. 143pp. Illustr.
74270: Marian van den Beuken - Hooggevoeligheid Als Uitdaging 3e druk, 2003. 96pp.
60840: W.A.M. Beuken - Brood uit de hemel 1985. Kok. Kampen. 136pp.
36654: Beuker, Klaas. - Titus Brandsma.
87676: Beukers - NEDERLAND IN KRUISSTEEK Henriette Beukers. Zomer & Keuning. 1980. Hardcover. 128pp. Illlustr.
87605: E. Beukers - Het bijzondere van Holland en Thimo de Nijs. Een geschiedenis van Holland in 25 verhalen. 2005. Hilversum, uitgeverij Verloren. Hardcover. 156pp. Illustr.
79657: M. Bink;I.I. Faber;R.J.C. van Helden;M.P. Beukers - In Het Licht Van De Kleur Martin Monnickendam 1874-1943. 1999. Waanders. Paperback. 119pp. Illustr.
73180: Mariella Beukers - Tracing An-sky Jewish Collections from the State Ethnographic Museum in St Petersburg. Waanders. 1992. Paperback, 128pp. Illustr.
62902: Henriette Beukers - Nederland in kruissteek Henriette Beukers. Gezellig Thuis Club Utrecht. 1980. 128pp. Illustr.
55758: K.W. Gratama;Harm Beukers - Leraar onder de Japanners
33654: Beukers, H., M.Gruber, R.Matthijsen. - Nederlandse Vereniging voor Biochemie. De eerste 60 jaar. Jubileumboek.
92416: J. Beumer - Pleisterplaatsen J. Beumer. 1994. Ten Have. Paperback. 104pp.
92415: Jurjen Beumer - REIKHALZEND Jurjen Beumer. 1999. Ten Have. Paperback. 128pp.
92368: Jurjen Beumer - Zoektocht Jurjen Beumer. Geloofsboek voor kleingebruikers. 1991. Ten Have. Paperback. 68pp.
84723: Jurjen Beumer - Intimiteit en solidariteit 2e druk, 1993. Ten Have, Barn. Paperback, leesvouwen rug. 353pp.
60851: E.W. van der Poll;Jurjen Beumer - Vroom en radikaal 1986. Ten Have Baarn. 212pp. Paperback.
103641: Beumer, Jurjen. - Onrustig zoeken naar God. De spiritualiteit van Henri Nouwen.
66644: Pieter Wierenga;Godfried Beumers - Je hebt het allemaal in je 1992. Ankh Hermes. omslag licht vuil, verder goed. 217pp.
39110: Beunder, W. en J.F.Ch. Dix. - Handboek voor de Hovenier.
50406: H.J.G. Beunders - 'Weg met de vlootwet!' Octavo
48453: Paul Brill;H.J.G. Beunders - Opmaat van een nieuwe eeuw
48014: H.J.G. Beunders - De verbeelding van de wereld. De wereld van de verbeelding Mets en Schilt Uitgevers
104961: Beunders, Henri J.G. - Weg met de vlootwet! De maritieme bewapeningspolitiek van het kabinet-Ruys de Beerenbrouck en het succesvolle verzet daartegen in 1923
82763: Beurs, Edwin de. - The Assessment and Treatment of Panic Disorder and Agoraphobia.
18861: Beurs, Edwin de. - The Assessment and Treatment of Panic Disorder and Agoraphobia.
91240: Beurskens, Koos. - Microbial tranformation of chlorinated aromatics in sediments. Proefschruft.
63322: Beurskens, Carien. - Mime therapy: rehabilitation of facial expression. Proefschrift. Nijmegen.
32720: Beurskens, Sandra. - Low Back Pain and Traction. Proefschrift Universiteit Maastricht.
89229: Beus, J.G. de. - Morgen bei Tagesanbruch. Dramatische Stunden im Leben eines Diplomaten.
105368: Beus, J.W. de. - Markt, democratie en vrijheid: Een politiek-economische studie
103212: Beus, J.W. de. - Markt, democratie en vrijheid: Een politiek-economische studie Proefschrift.
92012: BEUSEKOM, FRITS VAN. - Natuur in een bewoond landschap. Ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan.
89338: BEUSEKOM, H.G. VAN. - Heeft de nieuwe stadswijk een hart?
78406: Mels van Beusekom - Kalligrafie 2e druk, 1987. La Riviere & Voorhoeve. Paperback. 104. Op schutblad naamsticker.
6939: Beusekom, J.H.van. - Het experiment der Gemeenschap. Een onderzoek naar plaats en functie van de 'Orde' in de Reformatorische kerken. (With a summary in English).
98474: Beusekom, Van. - Woningvoorziening in oorlogstijd.
107650: Beusekom van H.G. - Heeft de nieuwe stadswijk een hart ?
60553: Beutin, Ludwig. - Einführung in die Wirtschaftsgeschichte.
76361: W. Bevaart - De gouden zon De hogere vorming van officieren der Koninklijke Landmacht 1868-1992. SDU, 1995. Hardcover met stofomslag. 322pp. illustr.
20995: Bevaart, Willem. - Bronbeek. Tempo doeloe der liefdadigheid.
93303: Lord Beveridge. - India Called Them.
92953: T. Bevers - Het Groot Rotterdams Bruggenboek Gepke Bouma e.a. 2005. Aprilis. Hardcover. 246pp. Illustr.
86959: BEVERS, AD. - Van vonk tot vlam. Gedenkboek uitgegeven t.g.v.h. dertigjarig bestaan van de N.V.Drukkerij en Uitgeverij LUMAC.
74837: David Bevington - Shakespeare Reprinted 2003. Paperback. x,250pp.
92373: Richard Bewes - PREKEN EN SPREKEN MET EFFECT Richard Bewes. 2000. Voorhoeve. Paperback. 158pp. Kleien tekst met pen op schutblad, verder goed.
54181: Richard Bewes - De beroemdste uitspraken van de twintigste eeuw Kok
43472: Bewket, W. - Towards integrated watershed management in highland Ethiopia .the Chemoga watershed case study. Documents sur la Gestion des Ressources Tropicales. Tropical Resource Management Papers. No.44.
43447: Bewket, W. - Towards integrated watershed management in highland Ethiopia .the Chemoga watershed case study. Proefschrift. Universiteit Wageningen.
82688: Bewley, Truman F. - Advances in Econometrics. Fifth World Congress. Volume 1 and 2. Vol. 1 in hardcover , Vol 2 in paperback.
65403: Michael Rubin;Michael D. Beyard - Developing Urban Entertainment Centers Paperback
79696: B. Beydals - Wonen Met Antiek 1997. BZZToH. Paperback. 160pp. Illustr.
80328: BEYEN, H.G., E. VISSER, M.J. VERMASEREN, E.A., - Terugblik op vijf centra van Antieke Cultuur. Ter gelegenheid van het vierde lustrum van het Nederlands Klassiek Verbond.
156: Beyen, H.G., Eliz.Visser, a.o. - Terugblik op vijf centra van Antieke Cultuur. Ter gelegenheid van het vierde lustrum van het Nederlandsch Klassiek Verbond.
94717: BEYEN, H.G., ELIZ.VISSER, A.O. - Terugblik op vijf centra van Antieke Cultuur. Ter gelegenheid van het vierde lustrum van het Nederlands Klassiek Verbond.
75054: Dan Kaminski;Nellis;Mike Nellis;Kristel Beyens - Electronically Monitored Punishment International and critical perspectives. Routledge. xii, 279pp. References. Index.
28081: Beyens, J.Th. - Theodicee. Of natuurlijke Godsleer. Gods bestaan. Theoriën. Godsbewijzen.
79989: Beyer, Gunther and Klaus; Kampfer, Fritz. - Peter Vischer.
78130: Beyer, Norbert. - Lautenbau in Südindien. M. Palaniappan und seine Arbeit. Mit CD . Veröffentlichungen des Museums für Völkerkunde Neue Folge 69. Musikethnologie XI.
65122: Alexander Mispelblom Beyer - Bevrijding Paperback
50706: Louw Feenstra;N.H.H. Beyer - Communicatie
37776: Beyer, K.A. - De Citroensapkeuur.
13351: Beyer, Heinrich. - Atomkraft in Frieden und Krieg. Einführung in die Kernphysik. Atomkrieg und Schutz im Atomkrieg. Atomenergie zum segen der Menschheit.
30284: Beyerlin, Walter. - Godsdiensthistorisch Tekstboek rond het Oude Testament.
54477: P. Brehm;P. Beyersdorf - Het praktische spanielboek
75621: Beylot, Claire. - Vieillissement cutané: prévenir, corriger, rajeunir.
7539: Beyme, Klaus von. - Theory and Politics. Theorie und Politik. Festschrift zum 70. Geburtstag für Carl Joachim Friedrich.
30698: Beysens, J.Th. - Hoofdstukken uit de bijzondere ethiek. IV. Wijsbegeerte van het Strafrecht.
30545: Beysens, J.Th. - Logica of denkleer.
91222: Bezemer, K.W.L. - Geschiedenis van de Nederlandse Koopvaardij in de Tweede Wereldoorlog. 2 Delen in cassette + supplement . 3 delen.
80906: BEZEMER, J. W. - Een geschiedenis van Rusland - Van Rurek tot Brezjnev.
78919: Bezemer, T.J.: - Indonesisches Kunstgewerbe., - Bilder-Atlas.Plate-atlas containing 245 illustrations with explanatory texts on traditional arts and crafts in Indonesia (textiles, metalwork, woodcarvings, weapons, etc.). Herausgegeben mit Mitwirkung des Königlichen Vereins Kolonial-Institut. Amsterdam.
70477: J.W. Bezemer - Het Russische politburo Lowenhardt, John. 1978. paperback. 175pp. Naam met op schutblad.
52152: J.W. Bezemer - Het Russische politburo Van Gorcum
101699: J.W. Bezemer. 2e druk, 1988. van Oorschot. Paperback. 486pp. met het kaartje los bijgevoegd. - GESCHIEDENIS VAN RUSLAND-VAN RURIK
10048: Bezemer, Cornelis. - Evenwichten Vast-Fluide bij hoge druk in Ternaire systemen, waarin ontmenging opteredt in de vloeistoftoestand.
96813: Bezemer, K.W.L. - Verdreven doch niet verslagen.Verdere verrichtingen der Koninklijke Marine in in de Tweede Wereldoorlog.
42690: Bezerra de Oliveira, U.O. - Laser treatment of alloys . processing, microstructure and structural properties. Proefschrift. Rijksuniversiteit Groningen.
34146: Bezoen, H.L. - Verleden, heden en toekomst van de dialectstudie van Overijsel en de Achterhoek. Overdruk uit Akademiedagen III.
65895: Amrito;Krishna Bharti - Bhagwan . Notities van een discipel. Swami Deva Amrito (Jan Foudraine). Ankh-Hermes. 1980. paperback. 183pp. Illustr.
54680: Amrito;Krishna Bharti - Bhagwan .
76667: Bhaskaran, Lakshmi . - Size Matters: Effective Graphic Design for Large Amounts of Information.
57616: Bhattacharya, Deben. Text, photographs and recordings. - The Gypsies. Picture and music from East and West.
88613: Bhumichitr - ZUIDOOST-AZIE - GERECHTEN UIT . Bhumichitr, Vatcharis. 1998. Schuyt & Co. Hardcover met stofomslag. 192pp. Illustr.
105304: Biagioni Hebe, A. - A Nonlinear Theory of Generalized Functions. Lecture Notes in Mathematics, 1421.
75125: Stuart L. Koehl;Jeffrey P. Bialos - European Defense Research and Development New Visions & Prospects for Cooperative Engagement. 2004.Brookings Institution. Paperback. x,176pp.
43418: Biamah, E.K. - Coping with drought .options for soil and water management in semi-arid Kenya, Documents sur la Gestion des Ressources Tropicales. Tropical Resource Management Papers. No.58.
43392: Biamah, E.K. - Coping with drought .options for soil and water management in semi-arid Kenya, Proefschrift. Universiteit Wageningen.
23298: Bianchi, Frans. - Onderzoek naar de erfelijkheid van de bloemvorm bij Petunia. Proefschrift. Universiteit van Amsterdam.
90963: Bianchini - Plant in de geneeskunde Bianchini, Francesco., e.a. Deka Boeken, 2e druk, 1976. Hardcover met aan randen licht beschadigd stofomslag. 242pp. Illustr.
58600: Francesco Bianchini - De plant in de geneeskunde Sassenheim, Rebo. 3e druk, 1976. Hardcover zonder stofomslag. 242pp. 4°.
105969: Biard, Joel - Logique Et Theorie Du Signe Au Xive Siecle. Series: Etudes De Philosophie Medievale LXIV.
41969: Bibliopegus. (p.s. J.A.Loeber JR.). - De Geschiedenis van den Boekband.
41968: Bibliopegus. (p.s. J.A.Loeber JR.). - De Geschiedenis van den Boekband.
75463: Robert Wachbroit;David Wasserman;David Wasserman;Jerome Bickenbach;Jerome Bickenbach - Quality of Life and Human Difference Genetic Testing, Health Care, and Disability. 2005.Cambridge University Press . Paperback. xi,273pp. References. Index.
78903: BICKER CAARTEN, A. - Molenleven in Rijnland. Bijdrage tot de kennis van het volksleven in de streek rondom Leiden.
89110: Bickerton, Derek . - Roots of language.
89056: Bickerton, Derek. - Dynamics of a Creole System.
72359: Biddle, Bruce J.; Good, Thomas L.; Goodson, Ivor F. - International Handbook of Teachers & Teachings Part 1+2, . Vol. 3: Kluwer International Handbooks of Education. 2 volumes.
101187: Bidez, Joseph. - Philostorgius Kirchengeschichte. Mit Dem Leben Des Lucian Von Antiochien Und Den Fragmenten Eines Arianischen Historiographen 2., Uberarbeitete Auflage, besorgt von Friedhelm Winkelmann.Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten Jahrhunderte
66784: Bruce Benderson;James Bidgood - James Bidgood 175pp. Illustr. Hardcover with dustjaket.
80168: Bie, Oscar. - Das Klavier und seine Meister. Mit zahlreichen Porträts, Illustrationen und Faksimiles .
13875: L.Bieberbach, O.Blumenthal. G.Faber. - Jahresbericht der Deutschen Mathematiker Vereinigung. Band 38. 1929. Mit den Bildnissen von Johann Ludwig Heiberg und Wladimir Stekloff und 37 Figuren im Text.
105240: Bieberbach , Ludwig - heorie der Differentialgleichungen - Vorlesungen aus dem Gesamtgebiet der gewöhnlichen und der partiellen Differentialgleichungen. Die Grundlehren der mathematischen Wissenschaften VI.
68264: Biedermann, Hans. - Wellenkreise. H. Nowak Burgfries Verlag Hallein. 1977. Hardcover with d.j. 119pp.Illustr.
76660: Biegman, Nicolaas. - Oil wrestlers . design by Irma Boom Office.
88689: Michel Biehn - De Beste Recepten Uit De Provence Michel Biehn. 2003. Good Cook. Hardcover met stofomslag. 118pp. Illustr.
103775: J. Bieleman, e.a. - Anderhalve eeuw Gelderse landbouw : de geschiedenis van de Geldersche Maatschappij van Landbouw en het Gelderse platteland
81027: Bieler, Katharina. - Willy Brandt Ein politisches Leben im 20 Jahrhundert - Die Austellung im Willy Brandt Haus Lübeck.
8505: Bielfeldt H.H.: - Rückläufiges Wörterbuch der Russischen sprache de gegenwart.
22824: Bielfeldt, Hans Holm. - Die Entlehnung aus den verschiedenen Slavischen Sprachen im wortschatz der Neuhochseutschen Schriftsprache. Sitzungsberichte der Deutschen Akademie der wissenschaften zu Berlin. Klasse für Sprachen, Literatur und Kundt. Jahrgang 1965. Nr.1.
74935: Susan Bassnett;Esperanca Bielsa - Translation in Global News 2009. Routledge. Paperback. vi,162pp. Bibliogr. Index.
81092: Biemans, Johan. - Over Bij wijze van sprèke gesproken. Deel III. Met aantekingen van M. Mandos - van de Pol.
41242: Biemans, P.J. - Professionalisering van de personeelsfunctie. Een empirisch onderzoek bij twintig organisaties. Proefschrift.
89421: BIEMEL, WALTER . - Phänomenologie Heute. Festschrift für Ludwig Landgrebe. Phaenomonologica 51.
79630: Hans van Biemen - Klim-, slinger- en leiplanten en Rinus van Tiel. Kosmos. 1996. Paperback. 160pp. Illustr.
54429: Hans van Biemen - Klim-, slinger- en leiplanten Kosmos Uitgevers
30600: van Biemen, A. - De zedelijke waardering van de arbeid in het industrialisme.
66975: Henk Biemond - Woordenboek automatisering 2e druk, 1985. PBNA. 960pp. Klein 8°.
87887: Rupert Spijkerman;Margriet Bienemann - De seniorcode Margriet Bienemann, Rupert Spijkerman, Martin Reekers. Je loopbaan na je 45ste. 2005. Thema. Paperback. 184pp.
93624: Florence Bienenfeld - Florence Bienenfeld. 2000. Delras. Paperback. 207pp. Van Conflict Tot Verzoening
75384: Alfred Bierach - Het gezicht, de spiegel van de ziel 1990. Areopagus. Paperback. 208pp.
37826: Bierach, Alfred J. - Het gezicht, de spiegel van de ziel.
82302: Bierbaum, Otto Julius. - Studentenbeichten - Sonderbare Geschichten. Krsg. Norbert Honsza,
57544: Bierce, Ambrose. - Satans woordenboek. Geselcteerd en bewerkt door Gerard Pijfers.
87266: Bierens de Haan, D. - Guiding principles of activity, based on the application of scientific method. What sociologists should know for the radical improvement of the life of man.
30469: Bierens de Haan, J. - Van oeconomische tak tot Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel 1777-1952.
22400: Bierens de Haan, J.D. - Feestbundel aangeboden aan J.D.Bierens de Haan door vrienden, vereerders en leerlingen ter gelegenheid van zijn 70sten verjaardag 14 october 1936. Met bijdragen van H.Aalders, D.Barteling, J.H.carp, J.van Dael, e.a. Benevens de toespraak van H.J.Pos ter gelegenheid van de erepromotie te Amsterdam op 21 september 1936, het antwoord daarop van J.D.Bierens de haan. En met een Bibliographie van zijn werken door Nel Ritman en Bertha Wolterson.
22399: Bierens de Haan, J,A. - Volume Jubilaire Dédié a J.A. Bierens de Haan. A l 'occosion de son soixante dixième anniversaire. Archives Néerlandaises de Zoologie. Tome X. 2.Supplément.
12988: J.D., Bierens de Haan; Leo Polak, J.H. Carp, J.J. von Schmid en H.W. van der Vaart Smit. - Spinoza. Gezamelijke redevoeringen, gehouden bij de Spinoza-herdenking door de afdeeling-nederland van de kant-gesellschaft op donderdag 29 december 1932 te Amsterdam in de agnieten-kapel.
12849: Bierens de Haan, J. - De democratie op het keerpunt.
102901: Hans Christoph Schmidt Lauber Und Karl Heinrich Bieritz - Handbuch Der Liturgik. Liturgiewissenschaft In Theologie Und Praxis Der Kirche
68266: Bierkens, P.B. - Het denken van de psycholoog. een verkenning van het psychodiagnostisch redeneerproces. Assen. 1966. Pap. 186pp. Proefschrift. Diss.
60441: Bierma, M., O.H. Harsema, W. van Zeist. Redactie. - Archeologie en landschap. Bijdragen aan het gelijknamig symposium gehouden op 19 en 20 october 1987, ter gelegenheod van H.T.Waterbolk.
43104: Bierman, E.J.M. - Anxiety, Depression and Cognition in Later Life . Proefschrift.Universiteit van Amsterdam.
42751: Bierman, E.J.M. - Anxiety, Depression and Cognition in Later Life . Proefschrift. Universiteit van Amsterdam.
86551: Biermann, Alfons W. - Unsere mittelalterlichen Klöster., Deutschland - das unbekannte Land ; Bd. 4.
82328: Biermann, Kurt-Reinhard . - Carl Friedrich Gauss - Der Fürst der Mathematiker in Briefen und Gesprächen.
108353: Biermann, Rafael - Zwischen Kreml und Kanzleramt: Wie Moskau mit der deutschen Einheit rang . Studien zur Politik Band 30.
62748: Rob Biersma - Ik kan alles 415pp. 3e druk.
65707: Bierut Michael;Michael Bierut - 79 Short Essays on Design 272pp.
90247: BIESBOER, PIETER. A.o. - Nicolaes Berchem. In the Light of Italy. Text in English.
109027: Biesheuvel, J.M.A. - Een Schiedamse jongen
62016: Wieke Biesheuvel - Afvallen En Opstaan 5e druk, 2008. Archipel. 230pp. Leesvouw rug.
52974: J.M.A. Biesheuvel - Evas keus Uitgeverij Meulenhoff
87647: G. Biessen - THE SECOND DECADE Prospects for European Integration father Ten Years of Transition. Ministry of Economic Affairs of the Netherlands. Sdu, The Hague. 1999. Hardcover with dust wrapper. 295pp. 6 pages with underlinings.!
66336: I. van Lippe-Biesterfeld - De Natuur zijn Wij Irene van Lippe - Biesterfeld. 2003. 91pp.
65195: I. Van Lippe-Biesterfeld - Dialoog Met De Natuur Paperback
64800: I. van Lippe-Biesterfeld - Samen Paperback
64773: I. Van Lippe-Biesterfeld - Dialoog Met De Natuur Paperback
63997: I. Van Lippe-Biesterfeld - Dialoog Met De Natuur 6e druk, 1996. 183pp.
63730: I. van Lippe-Biesterfeld - De Natuur zijn Wij 91pp.
55742: I. van Lippe-Biesterfeld - Dialoog met de natuur Ankh-Hermes B.V., Uitgeverij
55670: I. van Lippe-Biesterfeld - Aarde ik hou van jou de Kern
53938: I. van Lippe-Biesterfeld - Dialoog met de natuur Ankh-Hermes B.V., Uitgeverij
52601: I. van Lippe-Biesterfeld - Dialoog met de natuur Ankh-Hermes B.V., Uitgeverij
52472: I. van Lippe-Biesterfeld - Dialoog met de natuur Ankh-Hermes B.V., Uitgeverij
37795: Biesterveld, P. - Schets van de Symboliek.
84483: Ad Biewenga - De Kaap de Goede Hoop Een Nederlandse vestigingskolonie, 1680-1730. 1999. Amsterdam. Prometheus, Bert Bakker., Paperback. 346pp.
64174: Suzanne Biewinga - De helling Van Loghum Slaterus. 108pp.
86839: BIEZEN, N.J.M. - Biesen ( oorsprong Zoelst ). Kroniek van een Brabantse familie ( ca. 1550- ca. 2000 ) Oplage 150 exx. Ongenummerd exemplaar. Zonder de lossen tabellen?
85078: Kune Biezeveld - Als scherven spreken Over God in het leven van alle dag. Meinema, Zoetermeer. 2008. Paperback. 138pp.
75768: Bigazzi, Pietro. - Due lettere di Galileo Galilei ed una del Keplero. (1841).
102585: Bigel, Jean-Pierre, A.-G Hamman, a.o. - Lire la Bible à l'école des Pères : de Justin martyr à S. Bonaventure . LES PERES DANS LA FOI.
61212: J.G.M. Weck;B.W.M. Weck-v.d. Biggelaar - Anton Koolhaas 1978. Versluys Amsterdam. 134pp.
4362: J.G.M.Weck en B.W.M.Weck-v.d.Biggelaar. - Anton Koolhaas.
64567: Biggs, B.J.H. (ed.) - The Imitation of Christ. The first English translation of the 'Imatatio Christi'.
55843: I. Howes;D. Biggs - Het beautyboek Becht
106964: Biggs, Tony - Groenten. Het Kweken Van Koolsoorten, Bladgroenten, Stengelgroenten, Wortelgewassen, Knolgewassen Vruchtgroenten Kruiden
21769: Bigi, L. a.o. - Regiona Toscana Giunta regionale. Cartografia Tematica Per Gli Interventi sul Territorio. Monte San Savina. F.° 121 I N.O. Carta Pedologica. Carta della capacita d'uso dei suoli. Carta della Irrigabilita dei suoli.
74719: Brennan Et Al;Anthony Biglan - Helping Adolescents at Risk 2004. hardcover with d.j. xiv,318pp. References. Index.
60900: J.C. Bijkerk - De laatste landvoogd Van Mook en het einde van de Nederlandse invloed in Indië. Sijthoff 1982. Paperback, leesvouwen rug. 295pp.
4067: Bijkerk, J.C. - De laatste landvoogd. Van Mook en het einde van de Nederlandse invloed in Indië.
26668: Bijkerk, J.C. - De laatste landvoogd. Van Mook en het einde van de Nederlandse invloed in Indië.
15219: Bijkerk, J.C. - De laatste Landvoogd. Van Mook en het einde van de Nederlandse invloed in Indië.
87748: Van Der Bijl - HEILIGEN VAN DE HERFSTTIJD 1985. Vrij Geestesleven. Paperback. 75pp.
76520: Bijl, Bas e.a. - Erfgoed Van De Oorlog . Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hardcover. 192pp. Illustr.
5836: Bijl, J. - Analyse Numerieke Analyse.
56423: M. Bijl - Sprookjes van De Efteling Uitgeverij De Fontein
29416: Bijl, Jolanda and Job Leene. - Power in creation. Extraordinary leadership. English translation Jonathan Ellis.
101120: BIJL, VAN DER M. & QUARLES VAN UFFORD, H. - Briefwisseling van Godard Adriaan van Reede van Amerongen en Everard van Weede van Dijkveld (1671-1672). Nederlands Historisch Genootschap IX.
65665: Frederik W.J.A. Bijleveld - Communiceren met een extra dimensie : evenementen en incentives als blijvend communicatie- en motivatiemiddel binnen de marketingcommunicatie en human resources 138pp.
87422: Bijlsma - Reumatische klachten en O. Huber-Bruning. 1985. M&P Weert. Paperback. 127pp. Naam met pen op schutblad.
84914: Hedman Bijlsma - Niet over een nacht ijs Geschiedschrijving van de schaatssport in Nederland. KNSB 100 jaar. 1982. De Vrieseborch/KNSB. Hardcover. 176pp. Illustr.
81078: Bijlsma, C., A. Gothmann, T. Kraaij, A. de Ruiter, B. Scheers. - The Wimmers Effect. Proceedings.
80303: BIJLSMA, HEDMAN EN KAREL VERBEEK - Niet over één nacht ijs. Geschiedschrijving van de schaatssport in Nederland ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond. KNSB 1882-1982.
49243: Tjibbe Bijlsma - De Tempel van Jeruzalem
26284: Bijnen, A.B. - Donor selection for renal transplantation. A study on mixed lymphocyte reactions and kidney allograft survival in unimmunosuppressed dogs. Proefschrift. Universiteit Rotterdam.
159: Bijnen, Emanuel Joseph. - Cluster-Analyse overzicht en evaluatie van technieken.
49522: Kirsten Pijl;Jonny Zucker;Fiona Zucker;Sandra van Bijsterveld - Dromen ontcijferd Uitgeverij Librero
55013: Bijvoet, J.M., N.H. Kolkmeijer, C.H. MacGillavry. - Röntgenanalyse van kristallen.
24345: Th. A.P. Bijvoet, S.A:J. van Faassen, Daniel de Lange, Kees Nieuwenhuijzen, Harry Scholten. - De gemeenschap. Schrijversprentenboek 24.
108583: Bijvoet, Th.A.P. - Geboekt in jaargangen. Anderhalve eeuw boekentijdschriften in Nederland
55502: Leendert Bikker - 'Helaas! De holen der menschen'
44665: Bildt, Catl. - Peace Journey. The Struggle for Peace in Bosnia.
59399: Bilger, Robert. - Klinische Abdominale Ultraschalldiagnostik. Mit 593 Abbildungen in über 1300 Einzeldarstellungen und 102 Tabellen.
101453: Bill Mckibben. Making a Life on a Tough New Planet. 2010. Times Book. Hardcover with dust jacket. xv,253pp. - Earth
107814: Billekens, Anne-Jose; L. de Boeck, e.a. - Honderd jaar psychiatrie in Venray / geschiedenis van de psychiatrische instellingen Sint Anna en Sint Servatius
108824: Billeter, Erika - Softart. Die Kunst des weichen Materials
92955: Daniel Billiet - Het recht van de banaan is krom Nieuwe verhalen over kinderrechten. Daniel Billiet. 1998. Bakermat. Hardcover. 140pp. Illustr.
75278: Patrick Bateson;Monica Konrad;Paul Billinge - Narrating The New Predictive Genetics Ethics, Ethnography and Science. 2005. Cambridge University Press. Paperback. xii,203pp. Bibliogr. Index.
37102: Billington, Dora. John Colbeck. - Keramische technieken. Vorme. Boetseren. Gieten. Draaien. Glazuren. Decoreren. Bakken. Vertaald en bewerkt door Brenda van der Kleij.
23688: Bilotte, Pierre. - Het uur der beslissing. Het westen voor de keuze: Aziatisch of Atlantisch.
77060: Eduard van de Bilt - Clinton in de val 1998. Jan Mets. Paperback. 191pp.Bibliotheekstempel (De Gay Krant) op titelpagina en zijkant boekblok/snede.
42374: Bindenga, A.J., H.H.J. Nordeman. Redactie. - Hoor en Wederhoor. Artikelen aangeboden aan Prof. Dr. A.B. Frielink.
82644: Binder, K. - Monte Carlo Methods in Statistical Physics.Series : Topics in Current Physics 7.
82643: Binder K. - Applications of the Monte Carlo Method in Statistical Physics. Series : Topics in Current Physics 36.
32397: Binder, Zdenek J. - Sur l'organisation et la conduite des systemes complexes. These présentée a L'Inibersite Scientifique et Medicale- L'Institut National Polytechnique de Grenoble.
29130: Binder/Hagelstange, Ursula. - Ägypten. Ein Reiseführer.
83582: Robbert-Jan Henkes;Erik Bindervoet - Autobiografie van een polemist 1e druk, 1990. Rotschild & Bach, Amsterdam. Paperback. 345pp.
93506: Hildegard von Bingen. - Das Buch vom Wirken Gottes – Liber Divinorum Operum - erste vollständige Ausgabe übersetzt und herausgegeben von Mechthild Heieck.
87256: Bink, J.L. - The structure of the atmospheric surface layer subject to local advection.
29837: Binkes, Rudophus. - Dissertatio Juridica Inauguralis de auctorotate, juribus et obligationibus cognatorum collateralium e jure neerlando collato cum jure francico quam, annuente summo numine, Petri Hofmanni Peerlkamp.
5258: Binkley, Sue. - The Clockwork Sparrow. Time, Clocks, and Calendars in Biological Organisms.
89917: Binnendijk, Hans and Gina Cordero. - Transforming NATO: An NDU Anthology.
61155: J.M.W. Binneveld - Geschiedenis van de Nederlandse arbeidersbeweging in de 19e eeuw 1978. Martinus Nijhoff Den Haag. paperback, licht ebschadigd. 207pp.
18750: Binneveld, J.M.W. - Geschiedenis van de Nederlandse arbeidersbeweging in de 19e eeuw.
70814: Nigel Hawkes;Ruth Binney - Voor de eeuwigheid gebouwd Nog ingeseald.
56047: Marcus Binney - The Chateaux of France Mitchell Beazley
44157: Binsbergen, C.J.M. van. - Biological Aspects of Anorexia Nervosa. Biologische aspecten van Anorrexia Nervosa. Proefschrift. Utrecht.
40651: Binswanger, Max. - Pharmacologische Studien über Rhamnus Frangula und Rhamnus cathartica zur Ermittlung ihrer arzneilichen Wirksamkeit. Ein Beitrag zur organischen Chemie und Heilmittellehre.
106387: Binswanger, Otto Ludwig & Siemerling, Ernst - Herausgebern. - Lehrbuch der Psychiatrie. Bearbeitet von A. Cramer, A. Westphal, A. Hoche und R. Wollenberg.
59056: Liu Binyan - Een kwestie van karakter 1990. Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam. 328pp. Omslag verkleurd verder goed.
43420: Birang, M. a. - Soil macrofauna community structure along a gradient of land use intensification in the humid forest zone of Southern Cameroon . Documents sur la Gestion des Ressources Tropicales. Tropical Resource Management Papers. No.56.
43394: Birang, M. a. - Soil macrofauna community structure along a gradient of land use intensification in the humid forest zone of Southern Cameroon . Proefschrift. Universiteit Wageningen.
108390: Birbari, Elizabeth - Dress in Italian painting 1460-1500
106453: Birch, C. Daniel Veegens. - Het leven van Lodewijk Filips, koning der Franschen / naar het Hoogduitsch van C. Birch ; vrij bewerkt door Daniel Veegens 5 delen in 2 banden.
80158: Bird, Michael J. - The town that died: the true story of the greatest man-made explosion before Hiroshima.
82057: J.H. van Birgelen - De geest in de fles en P.E. de Vries-Ek. 1986. Lemniscaat. Paperback, leesvouwen rug. 159pp.
56193: J.H. van Birgelen - De geest in de fles
55710: Trudi Birger - Ik, Trudi
82391: Birkett, Dea. - Schlange im Paradies Meine Reise in die Südsee zu den Nachfahren der Meuterer auf der Bounty.
80973: Birks, Tony. - Art of the Modern Potter.
74792: J. Messenger;J Birks - Evidence Of Pine Martens In England And Wales 1996-2007 Analysis of Reported Sightings and Foundations for the Future. Illustr. 106pp. Title page (missing)torn out!!
27718: Birks, Tony. Photographs by Michael Holford. - Building the New Universities. Photographs by Michael Holford. Introduction by Peter Cowan.
104309: Birks, Tony. - Art of the Modern Potter.
104303: BIRKS, TONY - Hans Coper
58312: Anthony R. Birley - Lives of the Later Caesars reprinted, 1988. 336pp.
37995: Birmingham, Stephen. - Jacqueline Bouvier Kennedy Onassis.
44257: Birnbaum, Karl. - Kriminalpsychopathologie und Psychologische Verbrecherkunde.
89766: BIRNEY, ALFRED. - Oost-Indische inkt. 400 jaar Indië in de Nederlandse letteren. In nieuw linnen gebonden metstofomslag deels op platten en rug geplakt.
63790: Susanne Birnmeyer - Mallorca Cultuur en levenskunst. 2000. Hardcover met stofomslag. 503pp. Illustr.
42727: Biró, É. - Cell-derived microparticles.composition and function. Proefschrift. Universiteit van Amsterdam.
64090: J. Birtles;J. Birties - Een zus is ook maar een mens 39pp.
109283: Cocco Bis. - Pi de illusionist en de magische onbekende.
28351: Bischko, Johannes. - Einführung in die Akupunktur. Band I. 22 Abbildungen.
79813: Bischof;Marco Bischof - Questions Questions to my Father. A Tribute to Werner Bischof. Trolley. 2004. Hardcover with d.j. Illustr.
90775: Bischoff - KABBALA. INLEIDING JOODSE MYSTIEK Bischoff, Erich. en geheime wetenschap. 1e druk, 1984. De Schors. Hardcover. 155pp.
74793: Keith A. Bisharat;K. Bisharat - Construction Graphics A Practical Guide to Interpreting Working Drawings. 2004. Hardcover. xi,367pp. Illustr. References. Index.
92719: Karen Bishop - The Ascension Companion Karen Bishop. 2006. Paperback. x,129pp.
91093: Robert C. Bishop - The Philosophy of the Social Sciences Robert C. Bishop. 2007. Continuum. Paperback. Good. x,403pp.
45427: Bisiliat, Jeanne et Christine Verschuur. Dirigé par. - Genre et économie: un premier éclairage. Cahiers gere et développement no.2 2001.
7684: Bismarck, Otto von. - Werke in Auswahl. Sechter Band. Reichsgestaltung Europäische Friedenswahrung. Zweiter Teil: 1877-1882. Hrsg.:A.Milatz.
7683: Bismarck, Otto von. - Werke in Auswahl. Siebter Band. Reichsgestaltung und Europäische Friedenswahrung. Dritter Teil: 1883-1890. Hrsg.:A.Milatz.
7682: Bismarck, Otto von. - Werke in Auswahl. Fünfter Band. Reichsgestaltung und Europäische Friedenswahrung. Erster Teil: 1871-1876. Hrsg.: A.Milatz.
7681: Bismarck, Otto von. - Werke in Auswahl. Achter Band Teil B. Rückblick und Ausblick 1890-1898. Mit zahlreichen unveröffentliche Stücken und einem Dokumentenanhang: Ergänzungen zu Band 1-5. Hrgb.: R.Buchner ung G.Engel.
47034: BISMARCK, RUTH-ALICE VON, und ULRICH KABITZ (HRSG.): - Brautbriefe Zelle 92: 1943-1945. Dietrich Bonhoeffer; Maria von Wedemeyer.
106383: Bison, Meta. - Kroniek der Luchtmacht Vrouwenafdeling (LUVA) - 50 jaar vrouw in luchtmachblauw 1951-2001 Brochures Nr. 13.
44180: Bisschop, M.P.J.M. - Vaginal Candidosis. Proefschrift. Amsterdam.
20284: Bisschop, W. en E.Verwijs. Willem van Hildegaersberch. - Gedichten van Willem van Hildegaersberch vanwege de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden. Uitgegeven door W.Bisschop en E Verwijs. Utrechtse Herdrukken XXII.
56209: Anke Hoenkamp-Bisschops - Celibaat: varianten van beleving
45934: Bisseling, Rob H. Jkarma Dajani, a.o. - Proceedings of the Fifty-Eight European Study Group Mathematics with Industry. Utrecht, The Netherlands, January 29 - February 2, 2007.
45696: Bisseling, Rob H., a.o. - Proceedings of the Fifty-Eight European Study Group Mathematics with Industry. Utrecht, The Netherlands. 2007.
80814: Jules Bissier. - Jules Bissier. 1893 - 1965. Katalog der Ausstellung im Haus der Kunst München vom 16. Dezember 1978 bis 21. Januar 1979.
68108: Biswas, Asit K., Mohammed Jellani, Glenn E. Stout. - Water for Sustainable Development in the Twenty-first century. Oxford University Press. Delhi. Hardcover with d.j. 1993. xvi,273pp.
108975: Marilyn Bader;Georgina Bitcon - Alledaagse Dingen Buitengewoon Gebruikt.1001 manieren om geld en tijd te besparen
107159: Bitsadze, A.V. - Boundary Value Problems for Second Order Elliptic Equations . North-Holland Series in Applied Mathematics and Mechanics, Volume 5.
82626: Bittel, Heinz; Leo Storm. - Rauschen: Eine Einfuhrung Zum Verstandnis Elektrischer Schwankungserscheinungen.
63080: BITTREMIEUX J. - De Mediatione universali B.M. Virginis quoad gratias.
91821: Bitzer, Karl. - Die Schafzucht in Grossbritannien. Ihre Emwickelung und ihre Bedeutung fur die Landwirtschaft in England, Wales und Schotland. Inaugural-Dissertation.
17192: Bizet, J. - Henri Suso et le déclin de scolastique.
76104: Dahlquist Germund and Ake Bjorck . - Numerical Methods.
96876: Björck, Ake und Germund Dahlquist . - Numerische Methoden.
68448: Björkman, Erik (hrsg.) - Morte Arthure. Mit Einleitung, Anmerkungen und Glossar.
22919: Björnson, Björnstjerne. - Arnljot Gelline. Einzige berechtigte Übertragung aus dem Morwegischen von Max Bamberger-Rom. Buchschmuck von Olaf Gulbransson.
76208: Blaaderen, L. van. - Wat ouders niet zien. de psychologische ontwikkeling van kinderen in relaties. Tricht, Uitgeverij Van. 2005.
86139: Blaas - Geschiedenis als wetenschap 1e druk, 1979. Martinus Nijhoff. Paperback. x,359pp.
7352: Blaas, P.B.M. - Geschiedenis als wetenschap. Een bundel oude en nieuwe essays.
77889: J.A. Blaauw - De Puttense Moordzaak 2000. Fontein. Paperback. leesvouwen rug, verder goed. 367pp.
43281: Blaauw, J. - (Micro) Vascular Changes in Preeclampsia . Proefschrift. Rijksuniversiteit Groningen.
42699: Blaauw, J. - (Micro) Vascular Changes in Preeclampsia . Proefschrift. Rijksuniversiteit Groningen.
14741: Blaauw, A.H. - De periodieke ontwikkeling van een Bol - Iris. ( I.Xiphium Praecox Var. Imperator). Mededeeling No. 43. Laboratorium voor Plantenphysiologisch onderzoek, Wageningen. Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam afdeeling Natuurkunde (tweede sectie) Deel XXXIV , No. 3.
14739: Blaauw, A.H., Ida Luyten en Annie M.Hartsema. - Verschuiving der periodiciteit. Aanpassing en export voor het Zuidelijk Halfrond. )Hyacinth en Tulp). Mededeeling No. 28. Laboratorium voor Plantenphysiologisch onderzoek, Wageningen. Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam afdeeling Natuurkunde (tweede sectie) Deel XXVI , No. 7.
77227: A.L. den Blaauwen - Het Meissen servies van Stadhouder Willem V The Meissen service of Stadholder Willem V Waanders. 1993. Paperback. 94pp. Illustr.
49315: J.R. ter Molen;J.H. Leopold;A.L. den Blaauwen - Nederlands zilver Redacteur A.L. van Blauwen. Dutch Silver. Nederlands Zilver. 1580-1830. 390pp. Illustr. Omslag wat sleets. verder goed.
46164: Blaauwen, A.L. den. Redacteur/edited by. - Nederlands zilver. Dutch silver. 1580-1830.
13340: Blachman, Nancy. - Mathematica.
94154: Sophie Grigson;William Black - Sophie Grigson and William Black.1998. Headline. Hardcover with dust wrapper. 320pp. Illustr., Signed by Sophie Grigson on title page. Fish
92548: Edwin Black - Ibm En De Holocaust Edwin Black. 2001. Kosmos. Paperback. leesvouwen rug. 512pp.
88194: Sally Brown;Dolores Black - 500 Tips For Getting Published Sally Brown, Dolores Black. a.o. Kogan Page, London, Sterling. 1998. Paperback. vii,151pp.
81702: Jeremy Black - History of British Isles Pr Reprinted, 1997. Macmillan Press. Paperback. xxix,338pp. Bibliogr. Index. Text in English.
79429: Penny Black - Een geurend huis Terra. 1992. Hardcover. 128pp. Illustr.
77891: The Mind Gym;Octavius Black - The Mind Gym denk buiten de kaders. Bruna. 2006. Paperback, lichte knik in voorplat. 325pp.
64367: Sara Black - Voel je fit Van Dishoeck,. 1996. 144pp. Illustr.
56455: Geoff Dann;Penny Black - Potpourri Terra
52559: Sara Black - Voel je fit
10940: Black, F.G. & Black, R.M. - The Harney papaers.
105030: Blackadar, Bruce - Operator Algebras : Theory of C*-Algebras and von Neumann Algebras. Encyclopaedia of Mathematical Sciences Volume 122.
20970: Blackett, P.M.S. - Military and Political consequences of Atomic Energy.
91246: Blackmore, Stephen, Elizabeth Tootill. - The Penguin dictionary of Botany.
85227: Blackstone, Bernard. - The Lost Travellers: A Romantic Theme with Variations.
73600: Lewis Blackwell - 20th Century Type Revised edition. 215pp. Illustr.
73574: Lewis Blackwell - Edward Fella Letters of America. Photographs and lettering.Essays by Lewis Blackwell and lorraine Wild. Illustr.
57319: Blackwell, I.A. - Northern Antiquities.
32274: Blackwell, R.D. - Veranderende Levensstijlen. Referaat op 24 oktober 1987 voor het IMO-Congres te Veldhoven.
23437: Bladergroen, W.F. - Verspannende Metaalbewerking in het productiebedrijf. Deel I. Met tekeningen, ontworpen en vervaardigd door de schrijver.
69310: Frank van Dulmen;Joan Blaeu - De grote atlas van Europa Columns Books. 32pp, XXX platen. Illustr. Zonder de CD-ROM.
89949: Blahut, Richard E. - Fast Algorithms for Digital Signal Processing.
89891: Blahut, Richard E. - Digital Transmission of Information.
91024: Norma Macgough;Martha Cazemier;Louise Blair - Koken Voor Diabetici Louise Blair en Norma Macgough. 2004. Veltman. Paperback. 144pp.
56889: Blaisdell, Foster W. (ed.). - Erex Saga Artuskappa.
70090: Clark Blaise - Heer Van De Tijd Een eenzaam genie en de uitvinding van de standaardtijd. Paperback. 245pp.
79419: Ger Meester;Michael Blake - Schilderen met olieverf Een handboek voor beginners. Atrium. 1994. Hardcover met stofomslag. 80pp. Illustr.
69341: J. Blake - Gezond wonen 190pp. Illustr.
59280: Blake, Everett & Anna G. Edmonds. - Biblical Sites in Turkey.
46086: Blake, Mark. Editor in Chief. - Dylan. Visions, Portraits & Back Pages. Foreword by Bono.
102956: Blake, John. - Die Vermessung Der Meere. Historische Seekarten.
76292: Blaman, Anna. - Ik schrijf het je grof-eerlijk : briefwisseling met Emmy van Lokhorst en Sonja Witstein Meulenhoff. 1988. Paperback. licht beschadigd. 261pp.Bibliotheekstempel op titelpagina en zijkant boekblok/snede.
62827: Anna Blaman - De verhalen 7e druk, 1992. 366pp.
93689: Blanc - Blanc, olivier. 1988. Sijthoff. Paperback. 240pp. Laatste brief
82650: Blanc, Daniel. - Physique Nucleaire.
81915: P.M. La Blanc - 'Take Care!' Een teamgerichte interventie ter bevordering van welzijn op het werk. 2000. Bohn Stafleu Van Loghum. Paperback. 90pp. Naamstempel op schutblad, verder goed.
53801: Josette Rousselet-Blanc - De mediterrane eetgewoonte Bosch & Keuning
92118: Kenneth Blanchard - Mission possible Blanchard, Ken en Terry Waghorn. 1e druk, 1997. Scriptum Management. Hardcover met stofomslag. 178pp.
92116: Sheldon Bowles;Kenneth H. Blanchard - Gung Ho! Ken Blanchard en Sheldon Bowles. 12e druk, 2006. Business Contact. Paperback. 143pp.
91992: Blanchard, Kenneth H.; Waghorn, Terry; Ballard, Jim. - Mission Possible: Becoming a World-Class Organization While There's Still Time.
84147: Spencer Johnson;Kenneth Blanchard - Wie heeft mijn kaas gepikt? 18e druk, 2004. Business Contact. Hardcover met stofomslag. 95pp.
66510: Kenneth Blanchard - Normen En Waarden: Het Fundament Van De Onderneming 2ed ruk, 2001. Hardcover met stofomslag. 141pp.
104616: Legendre A. M. Blanchet M. A. - ELEMENTS DE GEOMETRIE, avec additions et modifications par M.A.Blanchet, Deuxième édition suivie de la quinzième édition donnée par A.M.Legendre With: livre Premier. Les Principes. 2
107520: Irene Polo-Blanco - Theory and history of geometric models Proefschrift.
92711: Jessica Blank - Karma for Beginners Jessica Blank. 2009. Hyperion. Paperback. 305pp.
80201: Blank, Frank von. - Rote Werwo¨lfe : Volksfront gegen die Vo¨lker Europas.
72022: Blanken, D. - Laurentiuskerk van Bergambacht . De bouwhistorie van de kerk en de toren en de lokale kerkgeschiedenis. Repro Holland. 1993. Hardcover. 95pp. Illustr.
71594: Rene van der Velden;Piet den Blanken - Mores leren Karriere maken bij justitie. 1986. 205pp.
57560: Blanken, Walter. - Hohann Sebastian Bach. Wege der Forschung Band CLXX.
39030: Blanken, H.M. - Performance aspects of database management systems. Proefschrift.
77951: Klaas Taselaar;Huub Blankenberg - Historisch reisboek voor Nederland Fibula Van Dishoeck. 1983. Hardcover. 280pp. Illustr. Kleine vlek op achterplat, verder goed.
76155: Huub Blankenberg - Bondgenoten Of Tegenpolen? Samenwerking tussen kunstverzamelaars en musea in Nederland. Boekmanstudies. 2012. Paperback. 207pp.
75420: Huub Blankenberg - Bondgenoten Of Tegenpolen? Ineke van Hamersveld en Truus Gubbels.Boekmanstudies . 2010. Paperback. 207pp.
107828: Blankenstein, Elisabeth van; Hans Binkhorst, Jan van den Hoonaard, e.a. - Bruggen in Nederland 1940-1950. Vernieling en herstel. Bruggen in Nederland 1950-2000. Techniek in ontwikkeling Zonder de DVD. 2 delen.
41775: Blankenstein, Elisabeth van. - Dr. M. van Blankenstein. Een Nederlands dagbladdiplomaat 1880-1964. Proefschrift.
73089: Peter Blanker - Breng mij naar Rotterdam terug Een eeuw liedjes over de Maasstad en haar inwoners. Donner. 131pp. Mist 1 van de 2 CD's. aanwezig CD 2: Historische opnamen. verder goed.
108919: Blankert, Albert; a.o. - Frozen Silence: Hendrick Avercamp 1585-1634; Barent Avercamp 1612-1679. Paintings from museums and private collections
53270: H.A van Peperzeel;G.L. Engel;J.C. Blankert - Geen tijd om ziek te zijn
92483: Hans Blankesteijn - Verbazingwekkende vindingen 20e eeuw Hans Blankesteijn. 1993. BZZToH. Paperback. 158pp.
61290: Herbert Blankesteijn - Mythen van het computertijdperk 1997. Meulenhoff. 174pp.
61208: Herbert Blankesteijn - Verbazingwekkende vindingen van de 20e eeuw 1993. BZZoTH. 158pp.
55417: G.-A. van den Brink-Blankesteijn - Vrouwen tussen uitersten Boekencentrum B.V.
107824: Blankhart, H.A. e.a. - Stork Veco 1934 - 1994
75171: A. T. J. M. Jacobs;A.T.J.M. Jacobs;Roger Blanpain;Roger Blanpain - Employee Rights in Bankruptcy 2002.Kluwer Law International . Paperback. x,69pp.
75057: Blanpain, Roger. Editor - Corporate Restructuring And The Role Of Labour Law Blanpain, Roger. Editor.Kluwer Law International . 2003. Paperback. vi,196pp. Bulletin of Comparative Labour Relations 47.
85270: Blanpied, John W. - Time and the Artist in Shakespeare's English Histories.
93708: Bert Blans;Bert Blans - Bert Blans. 2012. Valkhof Pers. Paperback. 178pp. Annalen van het Thijmgenootschap 100.2 - De ontdekking van het innerlijk
90190: Blans, Bert. - De ontdekking van het innerlijk. De actualiteit van Augustinus.
81566: Bert Blans - De ontdekking van het innerlijk De actualiteit van Augustinus. Valkhof Pers. 2012. Paperback. 178pp.
101382: Blasi, Anthony J., Jean Duhaime and Paul-Andre Turcotte - Handbook Of Early Christianity: Social Science Approaches
105152: Bläsing, J.F.E.; Vleesenbeek, H.H. - Van Amsterdam naar Tilburg en toch weer terug. Opstellen aangeboden aan dr. Joh. de Vries
85591: Blass, Friedrich. - Die attische Beredsamkeit. Von Gorgias bis zu Lysias.
85535: Blass, Friedrich. - Die griechische Beredsamkeit in dem Zeitraum von Alexander bis auf Augustus. Ein litteraturhistorischer Versuch. Ex-Library copy. Library stamp on titelpage. Hcloth, titel in gold on spine. Foxing throughout.
105425: BLASS, FRIEDRICH. - Die attische Beredsamkeit. 3 parts in 4 vols. I: Von Gorgias bis zu Lysias.II: Isokrates und Isaios. III.1: Denosthenes. III.2: Demosthenes' genossen und gegner.
91711: Blate, Richard. - Handzone Therapie. Genezen via acupunctuurpunten op de handen. Met complete atlas.
82655: Blatt, John M.; Weisskopf, Victor F. - Theoretical Nuclear Physics.
87744: Blattmann - Atoomenergie en de toek. v.d. aarde 1983. Christofoor, Zeist. Paperback. 42pp.
33340: Blatz, friedrich. - Neuhochdeutsche Grammatik mit Berücksichtigiung der historischen Entwickelung der Deutschen Sprache. Dritte, völlig neubearbeitete Auflage in zwei Bänden. (Zweite Subscribtionsausgabe). Erster Band Einleitung. Lautlehre. Wortlehre. Zweiter Band: Satzlehre (Syntax).
63857: N. Remen;A. Astrom Blau - Ik ben meer dan mijn ziekte 2e druk, 1981. De Toorts, Harlem. 123pp.
78129: Blauert, Elke. - Walter Krüger, 1888 - 1971, Johannes Krüger, 1890 - 1975 : Architekten.
78028: Blauert, Elke. - Hans Wolff-Grohmann. Architekt.
104400: Blaug, Mark - Economic History and the History of Economics
28383: Blaurock-Busch, Eleonore. - Allergien. Selbst erkennen und selbst behandeln. Gesunde Nahrung - gesundes Leben.
14743: Blauw, A.H. - Orgaanvorming en periodiciteit van Hippeastrum Hybridum. Mededeeling No. 32. Laboratorium voor Plantenphysiologisch onderzoek, Wageningen. Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam afdeeling Natuurkunde (tweede sectie) Deel XXIX , No. 1.
38886: Blauwkuip, J. - Eetbare Paddestoelen. Met recepten. Met 16 kleurplaten van M.B.Selhorst.
71819: Blavatsky, H.P. - De sleutel tot theosophie. Couvreur. Zonder jaar. paperback. 235pp.
64585: Blayney, Margaret S. (ed.) - A Familiar Dialogue of the Friend and the Fellow. A translation of Alain Chartier's Dialogus Familiaris Amici et Sodatis.
56574: Blayney, Margaret S. (ed.). - Fifteenth-century English translations of Alain Chartier's Le Traité de l'Esperance and Le Quadrilogue Invectif. Volume 1 text.
84900: Ellen Blazer - Gezond weer op Sonja Barend. 1984. De Haan. Paperback. 180pp. Illustr.
72796: Ellen Blazer - Gezond weer op Sonja Barend. 1984. enkele naamstempels. Gesigneerd door Sonja Baren en met opdracht en gesigneerd door Ellen Blazer.180pp. Illusrt.
31261: Blazer, Carel. - karel Blazer. Fotograaf. Anderland. Inleiding: Willem Frederik Hermans. Samenstelling en vormgeving Han de Vries.
103412: Blazkova, J. - Les tapisseries des collections Tchécoslovaques.
35227: Blécourt, A.S.de. - Historisch en Juridisch Bewijs. Oratie.
18835: Blécourt, C.V. de. - Correlations between electroencephalographic changes and cerebral blood flow in the conscious rabbit. A quantitative study.
107972: Bleecker, David - Gauge Theory and Variational Principles . Global Analysis, Pure and Applied Series A. 1.
81782: C.J. Bleeker - Het wezen en de funktie van de godsdienst 1982. Servire. Paperback. 256pp.
27724: Bleeker, W., A.Blaauw, J.J.Raimond Jr. - een Halve Eeuw Weer/ en Sterreknde.
20028: Bleeker, Wouter. - De gemiddelde hoogtewind boven De Bilt volgens Loodsballonwaarnemingen (1922-1931). Rijksuniversiteit Utrecht.
52175: Karel Blei - Veertig jaar denken over God
23723: Blei, Karel. - Geloven op gezag. Tussen individualisering en fundamentalisme.
54154: Andre Roelofs;Bert Vuijsje;Jan Luijten;Anet Bleich - De terugkeer van Midden-Europa
80190: Bleker, B.,. - erinneringen van een kruidenier.
44131: Bleker, O.P. en B.O.W. Haberland. Redactie. - Seksueel Overdraagbare Aandoeningen in de Verloskunde en Gynaecologie.
60911: Annette van der Kley-Blekxtoon - Leerdam glas 1878-1930 1984. De Tijdstroom Lochem. paperback, randen rug licht sleets, verder goed. 112pp. Illustr.
87253: Bletz, F. & R. Praaning. - The Future of European Defence. Proceedings of the second international Round Table Conference of the Netherlands Atlantic Commission on May 24 and 25, 1985.
59011: J.C.F. Bletz - Journalistiek, nieuws brengen of nieuws maken? 1992. Nederlands Gesprek Centrum. Paperback. 93pp.
104779: Bleuler, K. & M. Werner - Differential Geometrical Methods in Theoretical Physics. . Nato Science Series C: Vol. 250.
57499: Bleumink, J.G. - De Kerk in Harfsen. 1951-2001.
22200: Bleumink, E.(voorzitter), T.K.A.B.Eskes, H.A.M.J.ten Have, e.a. - Genen en Grenzen. Een christen-democratische bijdrage aan de discussie over de gentechnologie. Rapport van een Commissie van het Wetenschappelijk Instituut voor CDA.
39567: Blewer, Robert S. - Tungsten and Other Refractory Metals for VLSI Applications . Proceedings of the 1985 Workshop held October 7-9, 1985. Albuquerque, New Mexico.
33231: Bleys, F.A.G. en J.van den Breukel. - Fobieën en angsten. Het ontstaan en de genezing.
70642: Blicke, Peter. Translated by Beat Kümin. - From the Communal Reformation to the Revolution of the Common Man. Studies in Medieval and Reformation Thought. Volume LXV. Smal Library stamp "Duplicaat" on first free endpaper.
107750: Blij, Frederik van der en Kotte, Wouter - Gerard Caris en de Vijfhoek / Gerard Caris und das Fünfeck Tekst in het Nederlands en Duits.
66968: Willem van Blijderveen - Corsica 1987. 216pp. Illustr.
64474: Edith van Blijdesteijn - Hypoglykemie 6e druk, 2001. 88pp.
106111: BLIJHAM, H. - Psychiatrie zonder ziel, Een verkennende gang door de psychiatrie en de geneeskunde.
88533: Jaap van Rijn;Joyce Schuller;Herman den Blijker - Vlees! Herman den Blijker en Jaap van Rijn. 3e druk, 2014. Kosmos. Hardcover. 272pp. Illustr.
94800: BLIJKER, HERMAN DEN. - Lente, Zomer, Herfst, Winter op je bord. 4 delen.
79000: BLIJSTRA, REIN. - Over Haagse architectuur.
30238: Blijstra, R. - Haarlem: heel oud, heel nieuw.
2592: Blijstra, R. - Town-planning in the Netherlands since 1900.
2432: Blijstra, R. - Voorspel en voorspelling. Nederlandse Science Fiction van W.Bilderdijk tot Harry Mulisch en Raoul Chapkis.
82700: Blin-Stoyle, R.J. - Fundamental Interactions and the Nucleus.
82680: Blinc, R.; Levanyuk, A.P. - Incommensurate Phases in Dielectrics: Part 2, Materials . Series: Modern Problems in Condensed Matter Sciences. Volume 14.2. Library stamps/marks on first free endpaper and titlepage. Text clean.
82580: Blinc, R. - Magnetic resonance and relaxation [proceedings of the 14th Congress Ampere, Ljubljana, 1966. Library stamps/marks on first free endpapers. Text clean.
66400: Carla Mu?sert-van Blittersw?k - Nieuwetijdskinderen 2000. 173pp.
103761: Blitz, Jack - Fundamentals of Ultrasonics. Second Edition
71463: Marc Bloch - Pleidooi voor de geschiedenis, of Geschiedenis als ambacht 1989. 222pp.
67712: Marc Bloch - Pleidooi voor de geschiedenis, of Geschiedenis als ambacht 1989. 222pp. 30 pagina's met pen onderstrepingen.
33380: Bloch, Chajim. - Aus Mirjams Brunnen. Chassidische Erzählungen und Legenden Durchgesehen und mit einem Vorwort versehen von Salcia Landmann.
109284: Bloch, Arthur - Murphy's Law. Als er iets faut kan gaan dan zàl het ook fout gaan
107633: Bloch, Marc. - Les caracteres originaux de l'histoire rurale française. 2 volumes.
96850: Blochinzew, D.I. - Hochschulbücher für Physik-. Band 4- Grundlagen der Quantenmechanik.
87514: Ingrid Jacobs;P. Block - Feilloos adviseren 2e druk, 3e oplage, 2002. Academic Service. Hardcover met stofomslag. 270pp.
67427: Frouke Wieringa;W.P. Blockmans - Republiek tussen vorsten De Walburg Pers. 1984. Hardcover met stofomslag. 184pp. Illustr. Naam met pen op titelblad.
55222: Blockmans, Wim. - Keizer Karel V. 1500-1558. De utopie van het keizerschap.
90838: Hans van Maanen;BLOCKSMA - SCHAAL VAN RICHTER EN ANDERE GETALLONTCIJFERING ALLEDAAGSE NUMMERS Mary BLOCKSMA en Hans van Maanen. 4e druk, 1991. Bert Bakker. Paperback, leesvouwen rug. 283pp.
88979: Hans van Maanen;Blocksma - SCHAAL VAN RICHTER EN ANDERE GETALLONTCIJFERING ALLEDAAGSE NUMMERS Mary Blocksma en Hans van Maanen. 1991. Bert Bakker. Paperback, leesvouwen rug. 283pp.
83627: Hans van Maanen;Mary Blocksma - De schaal van Richter en andere getallen 4e druk, 1991. Bert Bakker. Paperback, leesvouwen rug. 283pp.
77847: Hans van Maanen;Mary Blocksma - De schaal van Richter en andere getallen 1990. ooievaar pocket. 283pp.
53766: Hans van Maanen;Mary Blocksma - De schaal van Richter en andere getallen
78909: Blocq van Kuffeler, V.J.P. de . - Verslag der onderzoekingen van het bureau voor het opmaken van een meer uitgewerkt plan met begrooting voor den aanleg van een gedeelte van de afsluiting der Zuiderzee en indijking en droogmaking van de Wieringermeer. Met: A: Geschriften (5 katernen in map), B: Teekeningen (XVIII bl. in map). Totaal 3 delen in een kartonnen map.
32694: Bloed, A., L.R.Mur, H.W.van Soest. - Van wildernis tot ronde venen. Grepen uit de geschiedenis van Wilnis.
80134: BLOEM, M., BRUGSMA, W.L., E.A. - Daarom bijzondere solidariteit Oorlogsgetroffenen na vijftig jaar.
70864: M. Bloem - De geheime plek 1980 Fontein. Hardcover. 121pp.
53731: J.[A.A.] Joyce;R. Bloem - Dubliners
81460: J.H.F. Bloemers - Noviomagus Op het spoor der Romeinen in Nijmegen. 3e druk, 1988. Paperback. 75pp. Illustr. Naam met pen op schutblad.
64961: H. Sarfatij;J.H.F. Bloemers - Verleden land Paperback
46160: Bloemers, J.H.F. - Rijswijk (Z.H.) DE Bult. Eine Siedlung der Cananefaten. 3 Teile in 3 bnd. Teil I: Interpretation. Teil II: Dokumentation. III: Beilagen. Proefschrift. Series Nederlandse Oudheden 8.
23387: Bloemhoff, Sietske A., Koene S.F Gerritsen en Peter de Vries. - Et Hunnigt Goed. Negentig joar Iemkersvereininge Oost-Stellingwarf e.o. Een uutgifte van de Stichting Stellingwatver Schrieversronte in saemenwarking mit de Iemkersvereinige Oost-Stellingwarf Oosterwoolde, 1988.
88650: B. van der Houven;M. Vrieze;S. Veltens;M. Blok - Lekker en gezond koken met Mathijs Mathijs Vrieze.2009. Tatra Media/Hama. Hardcover. 194pp. Illustr.
85406: Blok, Anton. - Wittgenstein en Elias, een methodische Richtlijn voor de Antropologie.
82186: D.P. Blok - De Franken in Nederland 3e druk, 1979. Fibula. Paperback. 154pp.
78555: M.W. Blok - De tweede drijfveer Geschiedenis van de seksualiteit. Spectrum. Paperback, licht vuil en beschadigd. Inhoud goed. . 1e druk, 1982. 425pp.
77703: Patricia Blok - Vitale yoga 1996. Bruna. Paperback. 112pp.
73378: E. Blok - Loonarbeid van vrouwen in Nederland 1945-1955 1978. SUN. Paperback. 192pp.
71993: Blok, M. - 100 jaar vrijwillige Brandweer Ter Aar. 1988. Repro Holland. Hardcover.Klein bibliotheek etiket op onderzijde rug. 104pp. Illustr.
71517: E. Blok - Loonarbeid van vrouwen in Nederland 1945-1955 1978. SUN. Paperback. 192pp. Illustr.
70342: Patricia Blok - Ode aan de vrouw 253pp.
60861: Wim Blok - Alleen met God 1982. Ten Have Baarn. 79pp.
58952: E. Blok - Loonarbeid van vrouwen in Nederland 1945-1955 1978. SUN Nijmegen. 192pp. Illustr. Bibliogr. Omslag sleets, verder goed.
53577: P. Blok - Verrijk je leven de Kern Fontein
52614: P. Blok - Verrijk je leven Uitgeverij Maarten Muntinga
52067: Wim Blok - Alleen met God
48744: Josine Blok - Jaarboek voor vrouwengeschiedenis 1981 SUN
45793: Blok, P.J. Hoogleraar te Leiden. - Afscheidsrede. 27 mei 1925.
44178: Blok, S. de. - Spatial architecture of musculo-fibrous tissue in the female pelvic region. Proefschrift. Amsterdam.
42237: Blok, Josine., Mirjam Elias, e.a. Redaktie. - Jaarboek voor vrouwengeschiedenis 1981.
28309: Blok, J.A. - De Bhagawad Gita.
17474: Blok, J.P. - Dertig jaar Wilma. Uitgave ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan van Wilma aannemingsmaatschappij.
31131: Blokdijk, André, Paul Blokdijk. - Planning and Design of Information Systems.
90896: Blokhuis - Kennis en abstractie Blokhuis. Peter. Proefschrift. 1985. VU Uitgeverij. Paperback. viii,256pp.
93996: Jan Blokker - Jan Blokker. Honderd jaar informatie en Nederland 1889-1989. Kluwer. 1989. Hardcover met stofomslag. 210pp. Illustr. De wond'ren werden woord en dreven verder
93007: Jan Blokker Jr;Bas Blokker - Het Vooroudergevoel Jan Blokker Jan Blokker Jr, Bas Blokker. De vaderlandse geschiedenis . Met schoolplaten van J.H. Isings. 2005. Contact. Hardcover met stofomslag. 271pp. Illustr.
88278: A.J.P. Taylor;Jan Blokker Jr - Hoe oorlogen beginnen A.J.P. Taylor. 1980. Veen. Paperback. 184pp. Illustr.
87855: Jan Blokker Jr;Bas Blokker - Het Vooroudergevoel Jan Blokker Jr en Bas Blokker. De vaderlandse geschiedenis. Met schoolplaten van J.H. Isings. Contact. 2e druk, 2005. Hardcover met stofomslag. 271pp. Illustr. Naam met pen op schutblad.
108747: Blokker, Jan - Nederlandse Journalisten houden niet van Journalistiek
86096: Jan Blokker Jr - Nederland In Twaalf Moorden Niets zo veranderlijk als onze identiteit. 2e druk, 2008. Contact. Paperback. 255pp.
84178: Jan Blokker Jr - Er Was Eens Een God Bijbelse geschiedenis. Met platen van J.H. Isings. 2006. Contact. Hardcover met stofomslag. 271pp.
65742: Annemiek Overbeek;Jan Blokker Jr - De kwadratuur van de kwattareep 1990. CPBN, Amsterdam. 256pp. Illustr. Hardcover met verkleurd stofomslag.
50532: Jan Blokker - Waar is de Tachtigjarige Oorlog gebleven ? Uitgeverij De Harmonie
49876: Jan Blokker;Bas Blokker - Nederland in twaalf moorden Uitgeverij Contact
29662: Blokker, Jan. - Leden van de Staen-Generaal. Nederland onder Juliana. De Troonredes. Met commentaar van Jam Blokker.
21004: Blokker, Jan. - De wond'ren werden woord en dreven verder. Honderd jaar informatie in Nederland. 1889-1989.
103250: Blokker, Jan / Jan Blokker, jr. / Bas Blokker ( Met platen van J.H. Isings ) - Er was eens een God / de bijbelse geschiedenis
72985: S.F. van Blokland - Alfred Ost in Nederland 1990. 71pp. Illustr.
94141: Herman Blom - Herman Blom. 500 jaar grafiek in Nederland. 1e druk, 1978. Kosmos. Hardcover. 192pp. Illustr. Tekenen dat het gedrukt staat
94004: Flip Bool;Paul Blom - Paul Blom, Flip Bool en Kathinka Dittrich. 1982. Querido. Hardcover,et aan randen licht geschaafd stofomslag. 408pp. Illustr. Berlijn-amsterdam 1920-1940
93197: Blom, Onno en Wouter Schermer. - Lang Leve Gerard Reve. Oplage 250 exx.
88912: Robert J. Blom - Chiropractie, de derde geneeswijze Robert J. Blom. 1989. Strengholt. Paperback. 160pp.
83688: Robert J. Blom - Verkopen Met Meer Succes 2002. Graydon. Hardcover. 120pp.
81432: Madelon de Keizer;J. Bank;Madelon de Keizer;Jan Bank;L. Gevers;Herman Blom - Religie Godsdienst en geweld in de twintigste eeuw. 2006. Walburg Pers. Paperback. 288pp. Illustr.
109377: Blom, Rick - Honger - Een geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog
76820: Paul Blom - Uitverkoren De carriere van Conny Stuart. Theater Instituut. 2002. Hardcover. 404pp. Illustr.
76457: Robert J. Blom - Wetenschap voor in bed, op het toilet of in bad 2011. BBNC. Hardcover. 157pp.
76358: J.C.H. Blom - Burgerlijk en beheerst Over Nederland in de twintigste eeuw. Balans. 1996.
71496: Robert J. Blom - Natuurlijk beter worden BZZToH. 1995. 192pp.
65484: Onno Blom - Stad van verf Over de levens en werken van Leidse schildres van de middeleeuwen tot heden. Lugdunum Batavorum. Museum De Lakenhal. HDC Media. 254pp. Illustr.
61006: Paul Blom - La France aux Pays-Bas Invloeden in het verleden. Kwadraat Vianen. 1985. 318pp. Illustr.
60041: Robert J. Blom - Failliet!
54581: Trudie Blom - Tussen de linies 1000 x Marco van Basten TM
53065: H. Krop;W. van Bunge;H. Blom - Filosofie in nederland Uitgeverij Damon
50552: A. van der Blom;A. van der Blom - Kunst die partij koos
50038: Antje Zoete-Blom - Een Texelse meid in oorlogstijd
49516: Onno Blom - Zolang de voorraad strekt
44195: Blom van assendelft, P.M. - De invloed van natriumcarbonaat en natriumchloride bij patienten met chronische neirsufficientie. The influence of alkalinisation and volume expansion in chronic renal failure. Proefschrift. Utrecht.
43501: Blom, A. - Ecological and economic impact of gorilla-based tourism in Dzanga-Sangha, Central African Republic . Documents sur la Gestion des Ressources Tropicales. Tropical Resource Management Papers. No.37.
36361: Blom, Derk-Jan. - Modulation of HLA expression on uveal melanoma relevance to clinical outcome. Proefschrift.
22369: Blom, F.J.M. - Christoph & Andreas Arnold and England. The travels and book - collections of two seventeenth - century Nurembergers. Proefschrift. Universiteit te Nijmegen.
20565: Blom, Robert J. - Chiropractie, de derde geneeswijze. Natuurlijke geneeswijze voor rugklachten en daaruit voortkomende aandoeningen.
1174: Blom, Anton. - Bezitloos zekerheidsrecht roerende lichamelijke zaken.
10919: Blom-Cooper, Louis Jacques. - Bankrupty in Private International Law.
107417: Blom, Onno & Irma Boom - ars zwart & titaan wit. Het beeldend Werk Van Jan Wolkers
106225: BLOM, J.C.H. EN LAMBERTS, E. - Geschiedenis van de Nederlanden.
108286: Blom, J.C.H., e.a. - Geschiedenis van de joden in Nederland
70600: Pim Blomaard - 75 jaar heilpedagogie 191pp. Illustr.
17463: Blomberg, F. - Hoe en waarom deel II. Wat vertellen de pyramides? Waarom leven wij? Op zoek naar het oorzakelijke.
105212: Blomberg, Tomas. - Principles of Deductive Theoretical Physics : A Proposal for a General Theory Based on Successive Confidence Estimates on Quantum-Mechanical Wave Functions
85108: Jan Baptista Wellekens;J.L.P. Blommendaal - De zachte toon der herdersfluit De pastorale poetica van Jan Baptista Wellekes. 1987. HES, Utrecht. Paperback. 261pp.
19833: Blommestein, A.F.van. - Sw Artt. 1922 en 1923 van Burgelijk Wetboek. Rijks-Universiteit te Leiden.
103737: Blondeau, R.A. - Mandarijn en astronoom. Ferdinand Verbiest, s.j. (1623 - 1688) aan het hof van de Chinese keizer
75269: Rachel Kitzinger;Sophocles;Ruby Blondell - Sophocles' Oedipus At Colonus 2005.Oxford University Press. Paperback. ix,122pp.
46134: Blonk, A. en D. Wijbenga. - Erfstukken uit ons verleden. Fragmenten uit de Heemkunde.
22019: Blonk, Roland W.B. - Self-Efficacy and Treatment of Childhood Social Incompetence. Proefschrift. Universiteit van Amsterdam. Dissertatie Reeks 1996-7 Faculteit der Psychologie.
74690: Sylvia K. Blood - Body Work The Social Construction of Women's Body Image. 2005. Routledge. Paperback. x,149pp. References. Index. Series: Women and Psychology.
85203: Bloom, Harold . - Iago . Major Literary Characters.
58154: Orly Castel-Bloom - Waar ben ik 1992. Wereldbibliotheek. 134pp.
46093: Bloom, Paul., Mary A. Peterson, Lynn Nadel, and Merill F.Garrett. Edited by. - Language and Space. A Bradford Book.
43756: Bloom, Harold. - Modern critical Vieuws Stendhal. Edited and with an introduction by Harold Bloom.
103244: Bloom, Ken. - Hollywood Song: the Complete Film and Musical Companion Volumes I, II, and III. Vol. I: Films A - L/ Vol. II: Films M - Z/ Vol. III: Chronology, Personnel Index, Song Index.
64444: Harold H. Bloomfield - Kun je niet wat vaker komen? Geven en nemen in de relatie met je ouders. De Toorts Haarlem. 1985. 171pp.
64012: Leonard Felder;Harold H. Bloomfield - Het Achilles syndroom 1985. 155pp.
63742: Harold H. Bloomfield - Kun je niet wat vaker komen? Geven e nemen in de relatie met je ouders. 1985. De Toorts Haarlem. 171pp.
56121: Harold H. Bloomfield - Kun je niet wat vaker komen?
32562: Bloomfield, Maxwell H. - Alarms and Diversions. The American Mind through American Magazines 1900-1914.
72393: Carel Blotkamp - Carel Visser 1989. Veen Reflex. Utrecht Antwerpen. 253pp. Bibliogr. Illustr. hoeken voorplat licht beschadigd, verder goed.
98450: Blotkamp, Carel. - Na de beeldenstorm - beelden storm. Drie opstellen over recente beeldende kunst.
94659: BLOTKAMP, CAREL E.A. - Kunstenaren der idee. Symbolistische tendenzen in Nederland, ca. 1880-1930.
77077: George Cunningham;M. Blount;Marcellis Blount - Representing Black Men 1996. Routledge. Paperback. xv,236pp.Bibliotheekstempel (De Gay Krant) op titelpagina en zijkant boekblok/snede.
64986: Trevor Blount - De Pilates-methode Paperback
102587: Blowers, Paul M. - Bible in Greek Christian Antiquity
68971: Lionel Blue - Gods vingerafdruk overal 1987. Ten Have. 95pp.
28933: Bluemink, D.W. - Liplezen. Leidraad voor cursussen privaat- en zelfonderricht/
89262: BLUM, WILLIAM. - Schurkenstaat. De buitenlandse politiek van de enige supermacht ter wereld.
72364: Blum, Jurgen. - Hochschulmanagement. Organisation der Forschungskooperation mit der Wirtschaft. Schriften zur öffentlichen Verwaltung und öffentlichen Wirtschaft. Hrsg. von Peter Eichhorn, Peter Friedrich. Band 116.
38464: Blum, Kenneth., Luigi Manzo. - Neurotoxicology. Series. Drug and Chemical Toxicology Volume 3.
102760: Blum, Paul Richard; Erler, Michael; Fleischer, Margot; Gräser, Andreas; Hennigfeld, Jochem; Jansohn, Heinz; Kobusch, Theo; Kreimendahl, Lothar - Große Philosophen - 6 Bände im Schuber
96839: Blum, E.K. - Numerical Analysis and Computation: Theory and Practice . Addison-Wesley Series in Mathematics.
77989: Blume, Eugen; Jäger, Joachim; Knapstein, Gabriele (Herausgeber). - Friedrich Christian Flick Collection im Hamburger Bahnhof.
46492: BLUME, BERNHARD: - Existenz und Dichtung
80347: Blümel, Carl. - Sport der Hellenen. Ausstellung griechischer Bildwerke. XI. Olympiade Berlin 1936 .
84133: Maria Blumencron - Vlucht Over De Himalaya Byblos. 2003. Paperback. 253pp. Illustr.
15998: Blumenthal, Uta-Renate. - Gregor VII. Papst zwischen Canossa und Kirchenreform. Gestalten des Mittelalters und der Renaissance. Hrsg.: Peter Herde.
13873: L.Bieberbach und O.Blumenthal. - Jahresbericht der Deutschen Mathematiker Vereinigung. Band 33.
62811: Nigel Blundell - Het grote blunderboek 1983. In den Toren Baarn. 160pp.
75086: Alison Blunt - Domicile And Diaspora Anglo-Indian Women and the Spatial Politics of Home. 2005.Blackwell Publishers. Paperback. xiv,288pp. Bibliogr. Index.
65147: Stavia Blunt - Shaping up Paperback
37546: Blunt, Anthony.Artistic Theory in Italy 1450/1600. - Oxford. New York.
100017: Blunt, Wilfrid. - On Wings of Song. A Biography of Felix Mendelssohn.
60928: Jaap de Moor;Leonard Blusse - Nederlanders overzee 1983. Wever, Franeker. 256pp. Illustr.
62801: H. Beex;J. Bluyssen - De vele wegen en de ene weg 1988. 244pp.
54518: H. Beex;J. Bluyssen - De vele wegen en de ene weg Arbor
54130: H. Beex;J. Bluyssen - De vele wegen en de ene weg Arbor
48258: J. Bluyssen - Op de tast Hem vinden.? Uitgeverij Gooi en Sticht
27530: Bluyssen, Bisschop. - Bisschop Bluyssen. Geloven in mensen. Mensen geloven. Bischop Bluyssen, die jongeren en ouderen. Priesters en andere gelovigen, vrouwen zowel mannen, een stem in het kapittel gaf. Aan dit boek werkten o.a. mee Kard.Alfrink, N.v.d.Akker e.a. Red.: Ben Spekman.
1063: Bluyssen, Bisschop. - Bisschop Bluyssen. Geloven in mensen. Mensen geloven. Bischop Bluyssen, die jongeren en ouderen. Priesters en andere gelovigen, vrouwen zowel mannen, een stem in het kapittel gaf. Aan dit boek werkten o.a. mee Kard.Alfrink, N.v.d.Akker e.a. Red.: Ben Spekman.
104758: Blyth, T. S. - Module Theory An Approach To Linear Algebra
22885: Bnlavatsky, H.P. - Rätselhafte Volksstämme (Mysterious Tribes). Einzige autorisierte deutsche Ausgabe von Arthur Weber. Leipzig, 1908. Den Haag J.J.Couvreur. Facsmile edition.
63417: Böðvarsson, Árni; Lárusson, Magnús Már; Oleson, Tryggvi J. - Studia Islandica 18, Íslenzk Fraeði. Böðvarsson: Athuganir á Rithaetti þjoðsagnahandrita í Safni Jóns Árnasonar. Lárusson: On the So-Called "Armenian" Bishops. Oleson: A Note on Bishop Gottskálks Children.
56923: Böðvarsson, Árni; Lárusson, Magnús Már; Oleson, Tryggvi J. . - Studia Islandica 18, Íslenzk Fraeði. Böðvarsson: Athuganir á Rithaetti þjoðsagnahandrita í Safni Jóns Árnasonar. Lárusson: On the So-Called "Armenian" Bishops. Oleson: A Note on Bishop Gottskálks Children.
108214: Boardman, John - Athenian Red Figure Vases: The Archaic Period / A Handbook
108215: Boardman, John - Athenian Red Figure Vases: The Classical Period / A Handbook
79250: Atie Blok-Boas - Italie & Italie 2e druk, 1992. Meulenhoff. Paperback. 201pp. Hoek uit schutblad geknipt.
70936: Henriette Boas - Herlevend bewaard Aren lezen in joods Amsterdam. 1987. Keesing. 248pp.
68841: Coen van Emde Boas - Geschiedenis van de seksuele normen De Nederlandsche Boekhandel. Dekker * Van De Vegt. 1985. Paperback. 208pp. Illustr. Naam en plaats met pen op titelblad.
51330: Coen van Emde Boas - Geschiedenis van de seksuele normen
4275: C.van Emde Boas. - de periodieke onvruchtbaarheid en haar beteekenis voor de regeling van het kindertal. Beschouwingen over de grondslagen, de betrouwbaarheid en de practische bruikbaarheid van de zoogenaamde Periodieke Onthouding.
107305: Peter van Emde Boas - Egghead betegelt badkamer Rede bij het afscheid als lector Mathematische Informatica aan de Universiteit van Amsterdam
46713: BOBERACH, H., E. G. FRANZ: - in der Gemeinschaft der Völker.
11620: Bobilioff, W. - Anatomie en Physologie van Hevea Brasiliensis. Uitgave van het Physiologiefonds te Buitenzorg.
41861: Bobko, Jane. Compiled and Edited. - Vision. The Life and Music of Hildegard von Bingen. With Text by Barbara Newman and Commentary by Matthew Fox.
7691: Bobrowski, Czeslaw. - Formation du Système Soviétique de Planification.
63070: Boca, Angelo Del and Mario Giovana. - Facism Today: a World Survey. Translated by R.H. Boothroyd.
74532: Hernandez;Bocanegra - Groundwater And Human Development and Mario Hernandez, Eduardo Usunoff. 2005. Hardcover. xvi,262pp. references. Selected Papers on Hydrogeology 6.
105995: BOCCACCIO,GIOVANNI. - Decamerone. Vertaald door Frans Denissen.
105990: Giovanni Boccaccio - The Elegy Of Lady Fiammetta Translator Mariangela Causa Steindler; Translator Thomas Mauch
91381: BOCHENSKI, J.M. - WEGEN VAN WIJSGERIG DENKEN. Een eerste inleiding in de wijsbegeerte. Nederlandse uitgave bewerkt door Dr. J.H.M.M. Loenen.
29459: Bochenski, J.M. - The Methods of Contemporary Thought. Translated by Peter Caws.
29339: Bochenski, J.M. - Wegen van wijsgerig denken. Een eerste inleiding in de wijsbegeerte, Nederlandse uitgave bewerkt door Dr. J.H.M.M. Loenen, lector in de wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit te Leiden.
93240: Bochnik, Martina und Tommy Thomsen. - Ganzheitliche Wellness mit Tachyonen : ein Ratgeber zur Nutzung von Tachyonen-Energie - mit praktischen Anleitungen.
5887: Bochove, Cornelis Abraham van. - Imports and Economic Growth.
87707: M. Meijer-Kouwe;E. Bock - De jaarfeesten als kringloop door het jaar 1e druk, 1980. Christofoor, Rotterdam. Paperback. 183pp.
77307: Steven J. Bock - Wonderhormoon melatonine en Michael Boyette. 1996. Elmar. Paperback. 224pp.
76662: Bock, M. - Nederlandse Architectuur 1893-1918: Architectura.
72365: Bock, Kathrin. - Der 2. Berufsbildungsweg. Kriterien für die Gestaltung von Berufsbildungsangeboten mit Berufsbildungsabschluss für nicht formal qualifizierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Beiträge zur Bildungsplanung und Bildungsökonomie. Band 3.
72206: Bock, R. Darrell. - Multilevel Analysis of Educational Data.
68834: E. Bock - De jaarfeesten als kringloop door het jaar 1e druk, 1980. 183pp.
27297: Bock, Cornelis Albertus de. - Onderzoekingen over synthese, spreiding en photochemie van enige tyrosinederivaten met een peptideband. Proefschrift. Rijksuniversiteit te Leiden.
106859: Bock, Manfred., e.a. - Van het Nieuwe Bouwen naar een Nieuwe Architectuur. Groep ´32: Ontwerpen, gebouwen, stedebouwkundige plannen 1925-1945 . Cahiers van het Nederlands Documentatiecentrum voor de Bouwkunst, deel 5.
106409: BÖCKING, Werner - Der Niederrhein zur römischen Zeit. Archäologische Ausgrabungen in Xanten
96754: BOCKWINKEL,H.B.A. - Kollege Intregaalrekening, Met een aanhangsel over dubbele interalen van J.Wolff.
93472: Bodanis, David. - E=mc2: A Biography of the Worlds Most Famous Equation.
93211: Bodanis, David. - Electric Universe. The Shocking True Story of Electricity.
104224: BODANIS,David. - Bis Einstein kam
54405: Yossef Bodansky - Bin Laden Random House USA Inc
34893: Bodansky, Meyer. - Introducing to Physiological Chemistry.
94300: Antoine Bodar - Antoine Bodar. 1994. Lannoo. Hardcover met stofomslag. 158pp. Wandelen met de Heer
37630: Bodde, Albert. - Karma en reïncarnatie. Een zoektocht naar liefde en logica in de schepping.
56636: Bodden, Mary-Catherine (ed. & translator). - The Old English Finding of the True Cross.
103123: Boddens Hosang, F.J.E. - Establishing Boundaries. Christian-Jewish Relations in Early Council Texts and the Writings of Church Fathers
108479: Bode, Cor de en Hans Bom - Niet meer op slot! Het doorbreken van impasses bij jongeren met een verstandelijke handicap. Proefschrift.

Next 1000 books from Antiquariaat Ovidius[an error occurred while processing this directive]

6/8