Antiquariaat Ovidius
Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort.(gesloten antiquariaat) Tel.: +31 (0)543 451311            Email: bert.van.genderen@hetnet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
87945: Emile Bode - Het minderheidskabinet Emile Bode en Willem Vermeend. 2010. Einstein Books den Haag. Paperback. 269pp.
81131: J. Bode - Tosen-Kyo Het heilige geschift van de krijgsvoering. 2002. Vulcanus. Hardcover. 226pp.
80735: George Bode - Het Poetische Denken Van Jean Carteret 2000. Vulcanus. Paperback. 192pp.
3097: Dietrich Bode. - 150 Jahre Reclam. daten, Bilder und Dokumente zur Verlagsgeschichte. 1828-1978.
76586: Bodeinm, Marjan., Gerolf Annemans. - Het dwaze taboe - Een meta-analyse van internationale en nationale tudies omtrent criminaliteit en etniciteit.
90507: Boden - CREATIVITEIT Boden, Margaret. Mythen & Mechanismen. 1991. De Haan. Paperback. 320pp.
89861: Boden, Margaret A. - Artificial Intelligence and Natural Man.
89433: Boden, Margare. - Artificial Intelligence and Natural Man.
52837: Nelly Bodenheim - In Holland staat een huis Sijthoff
57935: bodifée, Gerard., Mirek Cerny, e.a. - Vereerde Meester.
43482: Bodnar, F. - Monitoring for impact .evaluating 20 years of soil and water conservation in Southern Mali. Documents sur la Gestion des Ressources Tropicales. Tropical Resource Management Papers. No.71.
43457: Bodnar, F. - Monitoring for impact .evaluating 20 years of soil and water conservation in Southern Mali. Proefschrift. Universiteit Wageningen.
109224: Jaxtheimer Bodo W. - Gaade's Teken en Schilderboek
25783: Bodsworth, Fred. - Last of the Curlews. Illustrated by T.M.Shortt.
108923: Bodt, Saskia de; e.a - Isaac Israels - Hollands impressionist.
94890: Boe, Alf. - Edvard Munch. Text in German.
79100: BOECK, WILHELM. - Alte Gartenkunst. Eine Kulturgeschichte in Bildern. Zeichnungen von Gerhard Ulrich.
34497: Boeck, Wilhelm. Gerhard Ulrich. - Alte Gartenkunst. Eine Kulturgeschichte in Beispielen von Wilhelm Boeck. Zeichnungen von Gerhard Ulrich.
54344: Klaas Boeder - Monumenten onderhouden
52277: Kees Snoek;Pramoedya Ananta Toer;August Hans den Boef - Pramoedya Ananta Toer
51732: Kees Snoek;Pramoedya Ananta Toer;August Hans den Boef - Pramoedya Ananta Toer
48501: Kees Snoek;Pramoedya Ananta Toer;August Hans den Boef - Pramoedya Ananta Toer
86885: Boeginees. - Glimlach van Suriname. Gedichten. Illustraties van Hans Lie.
60406: Boehm, Eric H. - We Survived. The Stories of Fourteen of the Hidden and the Hunted of Nazi Germany.
54225: Gero Von Boehm - Who Was Albert Einstein? Assouline
72919: Konrad Boehmer - Schrag tegendraads. parodie, humor en spot in hedendaagse Nederlandse kunst. SDU. 1991. 171pp. Illustr.
85600: Boehnecke, Karl Georg. Bohnecke. - forschungen auf dem Gebiete der attischen Redner und der Geschichte ihrer Zeit. Ersten bandes , erste und zweote Abteilung. Library stamp on titlepage, ticket below on spine. Hleather, slightly damaged/shaved,. Some foxing throughout
85598: Boehnecke, karl Georg. Bohnecke. - Demosthenes, Lykurgos, Hyperides Und Ihr Zeitalter: Mit Benutzung Der Neuesten Entdeckungen Vornehmlich Griechischer Inschriften, erster Band. Volume 1. Library stamp on titlepage, ticket below on spine. Hleather, slightly damaged/shaved,. Some foxing throughout
53831: Jet Boeke - Dikkie Dik / Het dikkerdandikke avonturenboek Gottmer Uitgevers Groep
22763: Boeke, Enno. - Hoogte en Diepte. Bijbelse symboliek van dualisme en krinloop.
107005: Boekel, C.W. van. - Katharsis. Een filologische reconstructie van de psychologie van Aristoteles omtrent het gevoelsleven.
72355: Boekema, Kuypers; Boekema, Frans; Kuypers, Elsa. - Economic Geography of Higher Education: Knowledge, Infrastructure and Learning Regions.
53228: Frans Boekema - Lokaal werk maken
29348: Boeken, H.J. - Goden en Menschen.
2376: Boeken, H.J. - Goden en Menschen.
108306: Boeken, H.J. - Goden en menschen.
13559: Boekenoogen, G.J. - De historie van den Verloren Sone. Naar den Antwerpschen druk van Godtgaf Verhulst uit het jaar 1655. Nederlandsche Volksboeken XI.
13556: Boekenoogen, G.J. - Dis es die historie ende leven vanden Heilyfhen Heremijt Sint Jan van Beverley. Die sijnder suster vercrachte ende vermoerde doer ingheven des viants, also u die historie verclaren sal. Naar den Brusselschen druk van Thomas van der Noot uit het begin der XVIde eeuw en den Antwerpschen druk van Jacob van Liesvelt uit het jaar 1543. Nederlandsche Volksboeken VI.
91480: BOEKER, EGBERT. - Natuurwetenschap en techniek, een weg naar Utopia?
59136: Boeker, Egbert. - Natuurwetenschap en techniek, een weg naar Utopia?
68096: Boekholt, P.Th.F.M. - Het Lager onderwijs in Gelderland 1795-1858 / druk 1. 1978. Walburg Pers. Paperback. 406pp.
44759: Boekholt, P.Th.F.M. - Het Lager Onderwijs in Gelderland 1795-1858. Gelderse Historische Reeks XI.
33832: Boekholt, P.Th.F.M. - Het Lager Onderwijs in Gelderland 1795-1858. Gelderse Historische Reeks XI.
103371: Boekholt, Rudy - In het gareel - Memoires van een Indisch zondagskind
106185: BOEKHORST, P. TE, BURKE, P., FRIJHOFF, W. - Cultuur en maatschappij in Nederland 1500 - 1850
30249: Boekhout, Henze., Ton Broekhuis, Aernout Overbeeke, Rob Nypels. - Stad in de ruimte. Vier benaderingen van Groningen.
99866: BOEKKOOI, GON, KISMAN, A.K. - Boerderijen in de gemeente Doetinchem.
44186: Boekkooi, Fokko. - Aspects of blood volume regulation in pregnancy. A study in the awake late-pregnant rat. Proefschrift. Maastricht.
104282: BOEKKOOI, GON, KISMAN, A.K. - Boerderijen in de gemeente Doetinchem.
89479: Boekraad, A.J. - Kerngedachten van J.H. Newman.
79342: C. Boekraad - Kritiek en ontwerp Proeven van architektuurkritiek (Sunschrift 169). Nijmegen, SUN, 1982. Paperback. 256pp. Illustr.
57703: Boekraad, H.C.e.a. redactie. - Moet dit een wereldbeeld verbeelden? Van en over Pé Hawinkels.
54880: Boekraad, H.C. R.van den Berghe e.a. - Viet Nam. Kultuur. Biopolitiek.Te Elfder Ure 30. Jaargang 29. nummer 1. december 1981.
94237: Boelaars J. - Boelaars, J. 1995. Kok. Paperback. xiv,354pp. Met papoea?s samen op weg 2 ? De baanbrekers (S)
73408: Bert Boelaars - Koninklijke Jaren De Weerter periode van Gerard Reve. paperback, leesvouwen rug. 207pp.
67228: Bert Boelaars - De kostbare mens 1997. Arbeiderspers. Paperback. 222pp. Naamsticker op schutblad.
41302: Boelaars, Bert. - Koninklijke Jaren. De Weerter periode van Gerard Reve.
31895: Boelaars, J.H.M.C. En A.C.Blom. - Mono Koame. "Wij denken ook". With an introduction about this ethnography by A.Borsboom, L.Buskens and J.Kommers.
104958: BOELAARS, Bert. - Koninklijke jaren. De Weerter periode van Gerard Reve.
90141: Boelens, Jan. - In Hogere Kringen. De Val van Icarus. Shakespeare Revisited. Zutphen, Argo. 2004.
58483: Jan Boelens - Het tijdeloos gesprek Kok Agora Kampen. 1990. 110pp.
25252: Boelens, Jan. - Filosoferen met Bernard Delfgaauw.
35326: Boeles, W.B.S. - Fieslands Hoogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker. Met platen. Deel 1+Deel 2 eerste helft. Mist de tweede helft deel 2. 2(3).
62638: J.P. Boendermaker - Luther Brieven uit de beslissende jaren van zijn leven. Ten Have Baarn. 1982. 199pp.
90164: Boenders, Frans. - Over Wittgenstein gesproken.
83545: Frans Boenders - Tekens van lezen 1985. Ambo, Baarn. Paperback. 159pp.
72644: Frans Boenders - Over Wittgenstein gesproken 1978. Wereldvenster. 109pp. Pagina's lichte roest vlekjes.
108933: Boenders, F. - Planetarium of Kiro Urdin
92977: José Coppes;Rolf de Boer - De Lunette buiten binnen Rolf de Boer. Het leven in De Lunette van Sutfene. 2011. KunstMag. Hardcover. 91pp. Illustr.
92181: S. Kooiker;Ada de Boer - SCP-publicatie 2008/21 - Portretten van mantelzorgers S. Kooiker en Ada de Boer. 2008. SCP. Paperback. 104pp.
92087: Boer, Jonnie. - Puurder. Wijnspijsbijbeltje. restaurant De Librije Zwolle.
90129: DE BOER, THEO ; GRIFFIOEN, SANDER. - Pluralisme Cultuurfilosofische beschouwingen.
89993: Boer, Marike de. - Advance directives in dementia care / perspectives of people with alzheimer's disease, elderly care physicians and relatives. Proefschrift.
86243: M. Chamalaun;K. Boer - Breinverkenningen 1e druk, 1979. Van Gorcum. Paperback. 351pp.
8508: Boer, C.de. - Syntaxe du Français Moderne.
8507: Boer, C.de. - Syntaxe du Français Moderne.
84297: Boer, Julius de. - Polaire affectieve functies. Nieuwe grondslag voor een classificatie van persoonlijkheidstypen.
84277: Boer, J.A. Den. - Serotonergic Mechanisms in Anxiety Disorders: An Inquiry into Serotonin Function in Panic Disorder. Proefschrift. Utrecht.
82751: BOER, JAN DE. - Boekwerk. studio Jan de Boer. Twintig jaar boekomslagen. Oplaag 750 genummerde exemplaren t.g.v.h. 25-jarig bestaan van Studio Jan de Boer. Dit is nr. 180,
82677: Boer, J. H. de ., a.o. - Reactivity of Solids: Proceedings of the 4th International Symposium on the Reactivity of Solids, Amsterdam, May 30-June 4, 1960. Library stamps/marks on first free endpaper. Text clean.
78594: J.N. de Boer - De Bavo te boek bij het gereedkomen van de restauratie van de Grote of St.-Bavo kerk te Haarlem Enschede en zonen. 1985. Paperback. 192pp. Illustr.
77672: Herman Pieter de Boer - De verdwaalde foto 1991. Fontein. Paperback. 231pp. Illustr.
77204: Paul den Boer - Het huijs int Noorteynde DE Walburg Pers. 1986. Hardcover met stofomslag. 152pp. Illustr.
108502: Boer, Petra de, Bruggink, Martin, Bruns, Maarten, Hoef, Nienke van de, Peters, Gidion, Roozemond, Mariëlle, Wijnands, Willy - Scrum in actie - maak van elk project een succes
76134: Herman Pieter de Boer - Weerloos wild Verhalen en gedichten tegen de jacht. 1996. Veen. Paperback. 142pp.
76129: Boer, Jan de. - Boekwerk. studio Jan de Boer. Twintig jaar boekomslagen. Oplaag 750 genummerde exemplaren t.g.v.h. 25-jarig bestaan van Studio Jan de Boer. Dit is nr. 191.
75426: Nico de Boer - Herkenbaar en Toekomstgericht-2.0 2e druk, 2010. SWP. Paperback. 79pp.
73521: Theo de Boer;Marc de Smit;M.P. de Smit;Theo De Boer - Van Dale Afkortingen 2003. Van Dale. 338pp.
71820: Boer, A.A. de. - Wysheid en verh. uit babylonisch talmoed . Gorcum b.v., Konink. Van. 1976. Paperback. 155pp.
108973: Boer, D.E.H.de; Cordfunke, E.H.P. - Graven van Holland. Portretten in woord en beeld (880-1580).
67010: A.A. de Boer - Uurwerken 1980. Paperback. 148pp. Illustr.
66817: Jan Boer - Literaire tocht door Apeldoorn 1984. 55pp. illustr. Kleine knik in voorplat (hoek).
65139: H.P. de Boer - Licht op je pad Paperback
61450: Margreet Algera;Sacha de Boer - Mens en medicijn Meulenhoff Amsterdam. Lichte leesvouw rug. 558pp. Plaats en naam met pen op titelpagina geschreven.
61039: Pim den Boer - Geschiedenis als beroep De professionalisering van de geschiedbeoefening in Frankrijk (1818-1914). SUN Nijmegen, 1987. 559pp. Zijkanten, boekblok/snede, wat vlekkig (roet-rookschade).
61017: Chris de Boer - Uit de kunst bij Gasunie Gusunie. 1992. paperback. 81pp. Illustr. 4°.
60814: E.J. Beker;M.G.L. den Boer - J. H. Gunning Jr. Een theologisch portret. 1979. Ten Have Baarn. Paperback. 144pp.
60565: Boer, C. de. - Bédier's theorie over de oorsprong van het Franse "chanson de geste" na vijf en twintig jaren. Medeedelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde ; nieuwe reeks, deel 1, no. 6
59111: Boer, Wout de. - Quality of evaluation of work disability. Proefschrift. Universteit van Amsterdam.
58899: J.P. Wind;Joop Boer - Atoomafval in beweging 1982. De Haktol. Milieufederatie Groningen. 176pp.
57008: Boer, R.C. - Studier over Snorra Edda.
56997: Boer, R.C. - Oudnoorsch Handboek.
56043: Paul den Boer - Het huijs int Noorteynde
55839: Chris de Boer - Rein Dool
55778: Pim Reinders;Tanja de Boer - Schip & affiche
54347: P. de Boer - Basisboek Bedrijfseconomie / Opgaven + cd-rom / druk 7 Noordhoff Uitgevers B.V.
53889: Jillian Stewart;Renske de Boer - Tex-Mex koken
94834: BOER, M.G.DE - Het proefjaar van Maarten Harpetsz. Tromp 1637-1639.
48357: Joke van den Boer - Etiquette Bzztoh
44149: Boer, Karin de. - Haemostasi in normal and complicated pregnancy. Proefschrift. Amsterdam.
43074: Boer, E.P.J. - Interpolation and optimal monitoring in space and time . Proefschrift.Wageningen Universiteit.
4243: W.den Boer. - Eros en Amor. Man en vrouw in Griekenland en Rome.
37122: Boer, H.de., J.J.C. de Boer, A.M.W.J. Hammacher, H.E.Mees, G.A.H.van Gelder. - Willem A.van Konijnenburg. Met een inleiding van H.E. van Gelder.
35875: Boer, C. - Opbouw en afwerking van gebouwen. Handboek voor Bouwkundigen, Uitvoerders en Aannemers.
32962: Boer, J.de. - Kring van Draaiorgelvrienden. 25 jaar. 1954-1979.
28943: Boer, A. - Grepen uit de Wiskunde. Vooral voor canditaten boekhouden M.O., accountants-examen en Staatpractijk-diploma.
27056: Boer, S.Y.de. - Intravenous nutrients and gastrointestinal motility with emphasis on the effect of hyperglycemia. Proefschrift. Rijksuniversiteit te Leiden.
24210: Boer, Adriaan. - Vergroten. Een praktische handleiding voor het maken van grote foto's naar kleine negatieven.
21304: Boer, Dick, Bert Hoedemaker, Manuela Kalsky, Erica Meijers. Redactie. - Freedom! Oh Freedom! Opstellen voor Theo Witvliet.
16962: Boer, D. - Het fotoboek - Nieuw leerboek der fotografie.
16445: Boer, E.A. de. Calvijn. - Loflied en Hekeldicht. De geschiedenis van Calvijn`s einige gedicht. Het Epinicion Christo cantatum van 1 januari 1541.
12295: Boer- van Strien, J. de. - Graan te Velde. geillustreerd door Elisabeth Ivanovsky.
11929: Boer, Albert Gerhardus. - Perezon, het Chinon van Radix Pereziae.
106683: Boer, Pim den. - Geschiedenis als beroep. De professionalisering van de geschiedbeoefening in Frankrijk (1818-1914). Serie: Sporen.
106239: Boer, Pim den - Europese Cultuur. Geschiedenis van een bewustwording. Rede.
108236: Boer, C. L., & Bressers, J. T. A. - Complex and dynamic implementation processes: the renaturalization of the Dutch Regge River
103515: Boer, C. L., & Bressers, J. T. A. - Complex and dynamic implementation processes: the renaturalization of the Dutch Regge River
102752: Boer, The de em Marc de Smit. - Afkortingen. Van Dale Praktijkgidsen
102647: Evert Zandstra. Hans de Boer. - Gedenkboek bij het tienjarig bestaan van de Verenigde Cooperatieve Suikerfabrieken Dinteloord. Riisendaal, Zevenbergen. VCS.
102624: BOER , SACHA DE. Sarra Hassouni. E.a. - Bread & Roses
10195: Boer J.P.Chr. de. - Victor Hugo et L'Enfant.
101617: D.E.H. de Boer . J. Scheurkogel. J. van Herwaarden. 2e druk, 1995. Martinus Nijhoff. Hardcover. 453pp. - Middeleeuwen
10104: Boer, C.de. - Bédier's theorie over de oorsprong van het Franse 'Chanson de Geste' na vif en twintig jaren. Mededeelingen der Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde. Nieuwe Reeks, Deel, No.6.
82718: Boerdijk, Arie Hendrik. - Vector representations of diferential equations, their solutions and the derivatives thereof. Proefschrift. Delft.
59663: Boeree, Ted. - Samen moet het lukken.
29617: Boeree, Ted. - Samen moet het lukken.
46920: Boeren, P.C. - Heigdomsvaart Maastricht. Schets van de geschiedenis der heilgdomsvaarten en andere jubelvaarten.
66665: H.G. Boerenkamp - Helderziendheid bekeken 1988. de Toorts. 216pp.
57835: Boerhave Beekman, W. - Hout in alle tijden. Deel II.: Bossen, bomen en toegepast hout in het verleden. Historie van de Grieken tot en met de Byzantijnen; bijzondere toepassingen tot het eind der XIXe eeuw.
45937: Boering, G., D.K.F. Meijer, E.J.Ariëns. Redactie. - Het geneesmiddel in de tandheelkunde. De Nederlandse Bibliotheek der Tandheelkunde Deel 5.
103714: Boering, G. - DE Nederlandse Bibliotheek der Tandheelkunde Deel 4.
90715: J. van Haaren;Mieke Pronk-Boerma;M. Pronk-Boerma - PM-reeks - Logopedie voor onderwijsgevenden M. Pronk-Boerma. 7e druk, 2003. Nelissen. Paperback, kleine knik in hoek voorplat. 281pp.
60847: C. Boerma - Kan ook een rijke zalig worden? 1978. Ten Have Baarn. 114pp.
96753: BOERMA, S., BROERSMA, R. - Drèentse schrieverij.
53158: Beata Statius Muller-Boermeester - Een late leeuwerik Bosch & Keuning
70983: Joke Westerweel-Ybema;Peter Boerner - Johann Wolfgang von Goethe 1979. paperback. 178pp. Illustr. Naam met pen op schutblad.
89786: BOERRIGTER, BROEDER EDESIUS. - Broeders van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes 1830-1980, 150 jaar langs broeders van goede werken. Gesigneerd n met opdracht door Broeder Edesius. 1983.
58898: Chris Boers - Wetenschap, techniek en samenleving 1981. Boom, Meppel. 217pp. Doorlopend potlood onderstrepingen!!
92417: Laura Reedijk-Boersma - GEZEGENDE DAGEN Laura Reedijk-Boersma. 1991. Kok. Kampen. Paperback. 100pp.
92404: Laura Reedijk-Boersma - REKENSCHAP. DAGBOEK VAN EEN PASTOR Laura Reedijk-Boersma. 1994. Kok Kampen. Paperback. 82pp.
88469: Marelle Boersma - Wat ik nog zeggen wilde Boersma, Jaap. 2e druk, 1985. Sijthoff. Paperback, leesvouw rug. 168pp. Illustr.
88128: Marelle Boersma - Wat ik nog zeggen wilde Jaap Boersma en Jeroen Terlingen. 1985. Sijthoff. Paperback. 168pp.
86276: H.J. Selderhuis;H.P. Apperloo-Boersma - Calvijn En De Nederlanden Apperloo-Boersma, Karla en Herman J. Selderhuis. 2009. Hardcover met stofomslag. 288pp. Illustr. Met de CD.
99697: Boersma, P. - Alblasserdam's heden en verleden in honderd opstellen beschreven.
67604: H.J. Boersma - Aspecten van tijd 1991. Kok Kampen. Naamstempel op schutblad. Verder goed.
66594: Laura Reedijk-Boersma - Laatste levensdagen 160pp.
64501: Laura Reedijk-Boersma - Heb jij nog een moeder ? 131pp.
63925: Laura Reedijk-Boersma - Het gevoel van eenzaamheid 1993. Kok, Kampen. 102pp.
44172: Boersma, E.Rudy., Hendrik J. Huisjes, H.Marius C. Poortman. Editors. - a Holistic approach to perinatal care prevention & Prevention of Handicap. Proceedinggs of the International Caribbean Congress, 1987.
33819: Boersma, J.W. - Terpen mens en miliu. triangelreeks.
76177: Koos Boertjens - Basiscursus Photoshop Elements 3.0 Academic Service. 2005. paperback. xi,265pp.
52759: F. Boerwinkel - Einde of nieuw begin?
108095: Boerwinkel, F. - Inclusief denken. Een andere tijd vraagt een andere kijk.
24082: Boerwinkel, Feitse. - Einde of nieuw begin. Onze maatschappij op de breuklijn.
23755: Boerwinkel, Feitse. - Einde of nieuw begin. Onze maatschappij op de breuklijn.
23687: Boerwinkel, F. - Einde of nieuw begin - Onze maatschappij op de breuklijn.
16752: Boerwinkel, F. - Einde of nieuw begin - Onze maatschappij op de breuklijn.
106885: Boerwinkel, Feitse. - Meer dan het gewone. Over Jezus en zijn bergrede.
106657: Boerwinkel, F. - Einde of nieuw begin -Onze maatschappij op de breuklijn. een informatie- en werkboek. Literatuurlijst.
60224: Boesak, Allen. - Afscheid van de onschuld. Een sociaal-ethische studie over zwarte theologie en zwarte macht.
52040: Allan Boesak - Kiest dan heden, wie gij dienen zult Kok
60312: Böeseken, A.J. - Nederlandsche Commissarissen aan de Kaap. 1657-1700.
32015: Boeselager, Wolfhard F. - The Soviet Critiqoe of Neopositivism. The history and Structure of the Critique of Logical Positivism and Related Doctrines by Soviet Philosophers in the Years 1947-1967. Sovietica. Volume 35.
55131: Boeser, Knut. Hrsg. - Der Fall Oskar Panizza. Ein deutscher Dichter im Gefängnis. Eine Dokumentation. Reihe Deutsche Vergangenheit Band 37.
54584: Knut Boeser - Nostradamus
71821: Boesman, J. - Luchtig avontuur,. Blitz. Laren. Zonder jaar. Hardcover, sleets. 215pp.
34487: Boesman, J. - Uit de geschiedenis van het luchtpostvervoer. Luchtpostcatalogus van Nederland en Overzeese Rijksdelen.
19304: Boesten, L.G.J. - Ionization of some atoms, ions and diatomic molecules by slow electrons and fast protons. Rijksuniversiteit te Utrecht.
31135: Boeters, André. Bert Noorman. - Kwaliteit op maat. IT-projecteb beheersen met de RADAR-methode.
102879: BOETHIUS - De vertroosting van de filosofie. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door R.F.M. BROUWER
36353: Boets, E.P.M. - Fluorophotometry of the anterior segment of the eye with special attention to contact lenses. Proefschrift.
2438: Boets, J. - Gezelles Leermaren. Journalistiek werk uit 1881.
81762: Michael Le Boeuf - Het allerbelangrijkste management principe 2e druk, 1987. Marka. Paperback. 133pp.Naam met pen op schutblad.
60119: Boeuf, michael Le. - Het allerbelangrijkste Management Principe.
107284: Boeuff, C.W. - Over jaloersheidswaan. Proefschrift.
58075: Lieven Boeve - De relativering voorbij 1994. Kok. Kampen. 79pp.
36339: Boevé, M.H. - The ontogenesis of persistent hyperplastic tunica vasculosa lentis and persistent hyperplastic primary vitreous (PHTVL/PHPV) in the Dobermann Pinscher. De ontogenese van PHTVL/PHPV bij de Dobermann Pinscher. Proefschrift.
90782: Boey - Pryswaardige ekonomie Boey, K., T. Vandevelde en J. Van Gerwen. Een ethische visie. 1e druk, 1994. Selektief-Infotex. Hardcover. xliv,552pp. 20 pagina's met pen onderstrepingen.
33544: Bofenmüller, Alb. - Schiffsmaschinen deren Berechnung und Konstruktion. Mit 233 Abbildungen.
69016: Leonardo Boff - God werd mens Bezinning over Kerstmis. Averbode. 1985. paperback. 70pp.
56205: Leonardo Boff - En de kerk is volk geworden Altiora
52176: Leonardo Boff - Leven met God Altiora
52172: Leonardo Boff;Clodovis Boff - Wat is theologie van de bevrijding? Altiora
40874: Bogaard, Frank van den. - Een stoottroep in de letteren. Groot Nederland, de SS en de Nederlandse Literatuur (1942-1944).
103498: M. vd Bogaard. - Bijdrage ten betoge van het onnatuurlijke en verderfelijke van het stelsel van wateropstuwing in Noord-Brabant of de Groenendijk etc. Met kaartje.
92907: M. Bogaarts - Gouden tonen Bogaarts, Melchior. vijftig jaar Kamermuziek in Nijmegen 1950-2000: geschiedenis, programma's recensies. 2000. Nijmeegse Stichting voor Kamermuziek. Paperback. 173pp.
103591: Bogaarts, Dr. M.D - De periode van het Kabinet-Beel. 3 juli 1946 - 7 augustus 1948. Band A t/m C. 3 van 4 delen. 3 delen.
12155: Bogaerds, Gert A. - Homeopathie. Een positieve geneeswijze voor de gehele mens.
88550: Pieter J. Bogaers - Les Cuisines De Camille Pieter J. Bogaers. Al het goede van Zuid-Limburg. Close encounters, Amsterdam. Hardcover met stofomslag. 176pp. Illustr.
108844: Bogaers, Marie-Rose. - Drukdecors op Maastrichts aardewerk 1850-1900 / Petrus Regout, Societe Ceramique, Clermont & Chainaye, Guillaume Lambert, F. Regout.
82794: BOGART, BRAM/GRIBLING, F. - Bram Bogart. Tekens van bestaan/Marks of existence. Werk op papier 1940-1999.
73283: Jean Guitton;Grichka Bogdanov - God en de wetenschap 1992. Ambo. 139pp.
36551: Bogers, Hein., Willem Cranen, Truus Rütter-Wijers. - Een huis te ver? Uit het leven van zes zwakzinnigen. Foto's Jan van Deursen.
31764: Boggio, G. And R. Gallimore. - Evaluation of Research and Development. Methods for Evaluating the Results of European Community R&D Programmes. Proceedings of the Conference held in Brussels, Belgium, January 25-26, 1982. Commission of the European Communities.
107970: Bogoliubov, N. N. and D. V. Shirkov: - Introduction to the Theory of Quantized Fields. Interscience Monographs and Texts in Physics and Astronomy Volume III.
67418: G.J. Adolfse;R.W. Bogtman - Glans der Goudse glazen Conservering 1981-1989. een geschiedenis van behoud en beheer. with English summaries. 1990. 140pp. Hardcover met stofomslag.
44901: Boguslawski, Leon. - Struktura Przeplywu W strefie wewnetrznej turbulentnej wrstwy przysciennej. Politechnika Poznanska Rozprawy Nr. 167.
90783: Dick Veerman;Christel van Boheemen - POSTMODERNISME. POLITIEK ZONDER VUI Christel van Boheemen en Dick Veerman.zonder vuilnisvat. 1988. Kok Agora. Paperback. 88pp.
57723: Boheemen, W.G. van. - Sint-Bonaventura 1968-1978.
41456: Boheemen, Petra van en Paul Dirkse. - Duivels en Demonen. De duivel in de Nederlandse beeldcultuur.
105871: BOHEEMEN, CHRISTINE VAN. - The Novel as Family Romance. Language, Gender and Authority from Fielding to Joyce.
105821: BOHEMEN, JULIA VAN - Rubber : 100 jaar Vredestein Met de CD.
92930: Liagre Bohl - Bevrijding van Amsterdam Herman Liagre Bohl en Guus Meershoek. Een strijd om macht en moraal. Waanders. 1989. Linnen zonder stofomslag. 200pp. Illustr.
76573: Bohl, Herman de liagre. - Herman Gorter; zijn politieke aktiviteiten van 1909 tot 1920 in de opkomende kommunistische beweging in Nederland. Sunschrift 66.
76416: Herman de Liagre Böhl - De bevrijding van Amsterdam : een strijd om macht en moraal en Guus Meershoek. 1989. Waanders Zwolle. Paperback. 200pp. Illustr.
91554: Bohle, Vera. - Mijn leven sla mijnenruimster.
89756: BÖHLER, EUGEN. - Der Mythus in Wirtschaft und Wissenschaft. Beiträge zur Wirtschaftspolitik Band 3.
79377: Cestmir Bohm - De tuinencyclopedie Rebo. 1990. Hardcover met stofomslag. 440pp. Illustr.
72371: Böhm-Kasper, Claudia. - Kommunale Schulausgaben: Eine Empirische Studie Zu Ausgabendisparitaeten Und Deren Ursachen Am Beispiel Nordrhein-Westfalens. Beiträge zur Bildungsplanung und Bildungsökonomie. Band 11.
70816: Cestmir Bohm - De tuinencyclopedie R&B. 1990. Hardcover met stofomslag. 440pp. Illustr.
53174: Jan Mulder;Hans Bohm;Hans Bohm - Wereldtweekamp schaken Elsevier
103745: Bohm, David. - The Special Theory of Relativity
82269: Böhme, Jakob. - Im Zeichen der Lilie. Aus den Werken des christlichen Mystikers.
80432: Bohme, Gert. - Algebra: Anwendungsorientierte Mathematik.
80430: Bohme, Gert. - Analysis 1: Anwendungsorientierte Mathematik. Funktionen, Differentialrechnung. Mit 262 Abb.
80431: Bohme, Gert. - Analysis 2: Anwendungsorientierte Mathematik Integralrechnung, Reihen, Differentialgleichungen.
37639: Böhme, Max. - Die Grossen Reisesammlungen des 16. Jahrhundert und Ihre Bedeutung.
29828: Hans-Ludwig Böhme. - Hans-Ludwig Böhme. Papierarbeiten. Ausstellung im Stadt- und Bürgerhaus Börse Coswig vom 17. Juni bis 17 Juli 1993.
86463: Bohmer, Sylvia. - Von der Erde zum Himmel. Heiligendarstellungen des Spät-Mittelalter aus dem Suermondt-Ludwig-Museum Aachen.
92531: U. BÖHmig - Reumatische pijnen en jicht U. Bohmig. 1987. Strengholt. Paperback, 134pp.
89244: Bohmig, Ulf. - Meer weerstand door juiste voeding. Met praktische menutips.
62859: U. Bohmig - Reumatische aandoeningen en jicht 1987. Strengholt, Naarden. 134pp.
75604: Boichot, Isabell., Dominique Begon, Nathalie Crevier-Denoix. - Radioanatomie du chien et du chat. CD ROM. Pratique Veterinaire.
30421: Boillat, Fernand. - la Société au service de la personne.
79392: Wina Born;Louki Boin - De keuken van Avenue 1985. Spectrum. Hardcover met stofomslag. 120pp. Illustr.
45089: Bois-Reymond, René du. - Physiologie des Menschen und der Säugethire. Mit 139 Textfiguren.
44427: Bois, Yve-Alain. - Arthur Lehning en Mondriaan. Hun vriendschap en correspondentie. Nederlandse bewerking Toke van Helmond.
103218: Bois,Yve - Joosten Joop - Angelica Zander Ruidenstine- Janssen Hans. - Piet Mondriaan. 1872-1944.
79528: Caroline Boisset - Tuinieren op het ritme van de tijd Spectrum. 1991. Hardcover. 168pp. Illustr.
79516: Caroline Boisset - Verticaal tuinieren Spectrum. 2e druk, 1991. Hardcover. 143pp. Illustr.
79354: Caroline Boisset - Inspirerende ideeen voor uw tuin Kosmos. 1995. Hardcover met stofomslag. 360pp. Illustr. Het complete handboek voor vormgeving en beplanting.
90274: J. Boissevain;Jeremy Boissevain - Feestelijke vernieuwing in Nederland? Jeremy Boissevain. Amsterdam, 1991. Paperback. vii,59pp.Cahiers van het Meertsens-Instituut nr.3, 1991.
36112: Boissevain, A.G. - Loonen en wisselkoersen.
41415: Boitani, Francesca; Maria cataldi, Marinella Pasquinucci. Texte von. - Die Städte der Etrusker. Einleitung von Mario Torelli. Mit einem Vorwort von Bernard Andreae.
90576: E. Hietbrink;B. Boivin - STC E. Hietbrink en B. Boivin. Baken aan de Maas. 2005. STC. Hardcover. 144pp. Illustr.
102097: L. Boivin. M.H.D. Hiemink, e.a. 200 jaar geschiedenis van Assen.2009. Drents Archief. Paperback. 95pp. Illustr. - Een royaal geschenk
90856: H.L. Kok;A. Wille;B. Vlaanderen;L. Bok - Begraven & begraafplaatsen H.L. Kok, A. Wille en Gerard Boerhof. Teleac. 2e druk, 1998. Hardcover met beschadigd stofomslag. 183pp. Illustr.
72351: Bok, Derek. - Higher Learning.
69129: A. Soetendorp;Max de Bok - Met het verleden op mijn hielen BZZToH. 1993. 127pp.
53302: A. Soetendorp;Max de Bok - Met het verleden op mijn hielen
52788: Pauline de Bok - Stof tot stof Uitgeverij Meulenhoff
52215: A. Soetendorp;Max de Bok - Met het verleden op mijn hielen
42892: Bok, F.A.M. de. - Biochemistry and physiology of syntrophic propionate-oxidizing microbial consortia . Proefschrift.Wageningen Universiteit.
29360: Bok de, Rene. - Macht & onmacht in de geneeskunde. De toekomstvisie van Nederlandse topspecialisten.
94728: BOKKINGA, ELLEN ; PAUL SLANGEN. - Rugby, meer dan een spel. 75 jaar Nederlandse Rugby Bond (1932-2007).
39216: Bokma, A. en P.E. de Hen. - Meer dan geld alleen. Friesland Bank 1913-1988. Gedenkboek ter gelegenheid van haar 75-jarig bestaan.
73327: Dick Bol - Ekonomen en armoede Moedwil en misverstand in de ontwikkelingshulp. Van Genep. 1983. paperback. 310pp. Naam met pen op schutblad.
109053: Boland Roberts, Rosalind; Roberts, Jane - De impressionistische wereld van Julie Manet - Haar dagboek 1893-1899 Een selectie
54601: Hillie Boland - Het alledaags menu
61031: Richard Bolchover - British Jewry and the Holocaust 1993. Cambridge University. xi,208pp. Bibliogr. Index. Hardcover with d.j.
55179: Bolderman,R. - handboek Cement. F.Phoelich, fotografie.
40713: Boldingh, J. - Lipoxygenase a Versatile Enzyme. Aangeboden aan J. Boldingh bij zijn afscheid als buitengewoon hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, 23 oktober 1978.
86950: bolen, Jean Shinoda. - Godinnen in elke vrouw / een nieuwe psychologie van de vrouw. Lemniscaat, Uitgeverij. 1986. pap. 292pp. Redelijk. Omslag licht vuil.
68252: Bolen, J.S. - Godinnen in elke vrouw / een nieuwe psychologie van de vrouw. Lemniscaat, Uitgeverij. 1986. pap. 292pp.
55413: Bolen, Jean Shinoda. - Tot op het bot. Levensbedreigende ziekte en persoonlijke groei.
18977: Bolen, C. van. - Dr Kinsey en de vrouw. Het Kinsey-rapport in het licht der kritiek.
74611: John B. Boles;John B. Boles - A Companion To The American South 2004. Blackwell Pub. Paperback. xii,524pp. Bibliogr. Index.
93158: Bolhuis E.G. van. - De Gabbertaal. Woordenlijst van het Bargoens.
85966: Bolhuis - Aarde dekt hem toe 1992, De Prom, Baarn. Paperback. 272pp. Een interpretatie van Gerrit Achterbergs Ballade van de gasfitter en Ode aan Den Haag in het licht van de psychologie van C. G. Jung.
54523: Henri Stolwijk;Marc Bolier - B.V. Korea
84214: Bolk, L. - Hersenen en cultuur.
86255: Bolkestein - BOREN IN HARD HOUT Uitgeverij Prometheus. 1998. Paperback. 265pp.
85904: Frits Bolkestein - De Twee Lampen Van De Staatsman Beschouwingen over politiek. 2006. Bert Bakker. Hardcover met stofomslag. 319pp.
79855: Gijs von der Fuhr;F. Bolkestein - Moslim in de polder Contact. 1997. Paperback., 174pp.
73548: S.J.G. Duindam;G. Bolkestein - Ontwikkelingslijnen naar speciaal onderwijs Intro, 4e druk, 1990. 108pp.Bibliotheek etiket op onderzijde rug. Bibliotheekstempel op titelpagina. Verder goed.
57910: Bolkestein, H., Annie F. Dekker, e.a. - Horatius. Opstellen ontleens aan de conferentie op Oudpoelgeest 1963.
107421: Bolkestein, H., Annie F. Dekker, e.a. - Horatius. Opstellen ontleens aan de conferentie op Oudpoelgeest 1963.
100066: FRITS BOLKESTEIN - Overmoed en onverstand. Beschouwingen over politiek
68374: Heinrich Böll - De moed tot verzet 1986. amber Amsterdam. 256pp.
5383: Bolland, G.J.P.J. - Het verstand en zijne verlegenheden. Proeve van inleiding eener leer van zuivere red.
4397: Bolland. - Den elfden februari negentienhonderd twee en dertig. Tien jaren na zijn sterfdag. Herdacht in de aula der Amsterdamsche Universtieit.
36096: Bolland, G.J.P.J. - Het Antwoord op de Poging tot Voorlichting.
24070: Bolland, G.J.P.J. - Zuivere rede en hare werkelijkheid. Een boek voor vrienden der wijsheid.
2215: Bolland, G.J.P.J. - Collegium Logicum. Stenographisch verslag van eenen cursus in zuivere rede gedurende het academische studiejaar 1904-1905 te Leiden gegeven.
2206: Bolland, G.J.P.J. - Het lijden en sterven van Jezus Christus. Verslag van de red voor zijne collegianten te Amsterdam den 29sten maart 1907 uitgesproken.
14967: Bolland, G.J.P.J. - De Natuur. Proeve van toegepaste redeleer.
10224: Bolland G.J.P.J. - Bij Goethe's Faust. Aanteekeningen uit een Faust college (leergang 1918-1919) van G.J.P.J.Bolland. Uitgewerkt door P.C.E.Meerum Terwogt.
79096: BOLLE, G. EN C.A. SNEPVANGERS. REDACTIE. - Spiegel van Onroerend Goed. Verhandelingen over een aantal onderwerpen het omroerend goed betreffende, geschreven en gebundeld ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Makelaarsvereniging te Amsterdam.
58893: Marian Bollen - Praktisch astrologisch tabellenboek chandu, Jack F. 1984. Ankh Hermes Deventer. 176pp.
31227: Bollen, Hen., Jantien Kuiper-Abee. - Worsteling om Walcheren. 1939-1945.
45683: Boller, Ernst F., Joop C. van Lenteren, Vittorio Delucchi. - International Organization for Biological Control of Noxious Aniimals and Plants. History of the fisrt 50 Years (1956-2006).
42477: Bollmann, Stefan. - Women Who Write. Foreword by Francine Prose.
32733: Bolman, C.A.W. - Smoking cessation among patients hospitalized with cardiac disease: Evaluation of a minimal-contact intervention. Proefschrift Universiteit Maastricht.
106884: Bologna, Ferdinando - Novita su Giotto. Giotto al Tempo della Cappella Peruzzi
26417: Bolomey, J.G.W. - First International Conference on waste disposal in the marine enviroment 22-25 Juli 1959. Berkeley, California. Contribution of J.G.W.Bolomy. Pollution of the Rgine and its influence on Netherlands beaches.
41241: Bolt, Linda. - Sociale Erfenissen. Oriëntaties van ouders bij het opvoeden. Social Legacies. Parental orientations in child-rearing. Proefschrift.
75871: Bolten J. - Dutch drawings from the collection of Dr. C. Hofstede de Groot. An introduction and critical catalogue.
86606: WRENN C.L. EDITOR FULLY REVISED BY BOLTON W.F. - Beowulf: With the Finnesburg Fragment. Fully revised by W. F. Bolton
75752: Bolton, W. - Programmable Logic Controllers, Third Edition.
74536: Howard Rosenthal;Patrick Bolton - Credit Markets for the Poor 2005. Hardcover with d.j. viii,304pp.References. Index.
107983: L. S. Pontryagin V. G. Boltyanskii a.o. - The Mathematical Theory Of Optimal Processes
45425: Boluyt, Nicole. - Bridging the gap between research and clinical practice in modern pediatrics. Primary Studoes, Systematic Reviews and Clinical Practice Guidlines. Proefschrift. Universiteit Amsterdam.
99879: Bolwerk, Maria. E.a. - De Kroezenhoek IJ zult d'r moar wonen.
81177: Elisabeth de Lestrieux;Rudolf Bom - Serres en wintertuinen Terra. Lannoo. Zonder jaar. Hardcover met stofomslag. 144pp. Illustr.
49063: F. Bom;F. Bom - Eerste Nederlandse hunebeddengids
36945: Bom, Frits. - Eerste Nederlandse hunebeddengids.
86821: Bomans, Godfried. - Het Doosje. illustraties van Karel Thole. Genummerde oplage van 500 exemplaren, dit is nr. 352.
59369: Bomans, Godfried., H.M. Wezlaar, Mari Andriessen, Charles Leplae. - Het Hildebrand monument van J. Bronner.
75646: Bomassi, Eric. - vade mecum de cardiologie veterinaire.
75619: Bomassi, Eric. - Guide pratique de cardiologie vétérinaire.
80031: Bomert, Bert en Ben Schennink. - Beelden van Wecke 65 (en enkele) columns voor een 65 jari8ge.
108705: Bommel, Abdul Wahid van / Houtepen, A.W.J. / Kruijf, G.G. de / Wessels, A. - De islam en het westen. Botsende religies - theologische visies op macht in Islam en Christendom
56246: Bastiaan Bommelje - De sfinx op de rots
53586: Bastiaan Bommelje - De sfinx op de rots
38677: Bommeljé, Bastiaan. - De sfinx op de rots. Over geschiedenis en het menselijk tekort.
87049: Bommels, Bert. - Het blauwe leger: de politie in Nederland.
70792: Annemarie Bon - Help Een Boekbespreking Van Holkema & Warendorf. 95pp.
58270: Alexandra Campbell;Pascal Bonafoux - Rembrandt Substance and Shadow. Illustr. 175pp. Klein 8°. Text in English.
94841: BONAFOUX, PASCAL. - Van Gogh. Self Portraits, with Accompanying letters from Vincent to His Brother Theo. Translated by Daniel Simon.
20210: Bonarius, Henriette. - 15 tekenaars over de politieke lijn.
81826: Steve Sleight;Bob Bond - Zeilen met open boten 1985. Het Spectrum. Paperback. 160pp. Illustr.
69390: Norma MacMillan;Shirley Bond - Verrassende Vleesgerechten 160pp. Illustr.
68067: Bond, Jack W. - How EC and World Banl Policies Are Destroying Agriculture and the Environment. AgBé Publishing. Alkmaar, Holland. 1996. paperback. xv,152pp.
31805: Bond, E.J. - Ethics and Human Well-being. An Introduction to Moral Philosophy.
74833: Jan Bondeson - Blood on the Snow The Killing of Olof Palme. 2005. Hardcover with d.j. xi,233pp. Index.
64845: Nathaniel Altman;Julia A. Bondi - Licht op liefde Paperback
57706: Bondi, Julia., N.Altman. - Licht op liefde. Een speelse ontsluiering van het mysterie van seksualiteit en romantiek.
37682: Bondi, Julia., N.Altman. - Licht op liefde. Een speelse ontsluiering van het mysterie van seksualiteit en romantiek.
24364: Bondurant, Jaon V. In association with M.W.Fisher. - Conflict: Violence and Nonviolence.
75126: Werner Bonefeld - Revolutionary Writing 2003.Autonomedia. paperback. 256pp. Index.
79680: A. Postma;B.J. Bonenkamp - Aan deze zijde van het Binnenhof SDU. 1990. Hardcover met stofomslag. 572pp. Illustr.
73602: Boner J - Stefan zwicky Exhibition Architecture. 176pp. Illustr.
92724: Ronald Bonewitz;Ra Bonewitz - Maya Prophecy Ronald Bonewitz. 1999. Piatkus. Paperback. xi,130pp.
52762: Ra Bonewitz - Kosmische kristallen
37227: Bonewitz, R.A. L. Cerner-Bonds. - Kosmische kristallen. Bewust omgaan met edelstenen. Deventer.
107129: Bongaarts, P. J. M. and R. Martini - Complex Differential Geometry and Supermanifolds in Strings and Fields: Proceedings of the 7th Scheveningen Conference . Lecture Notes in Physics 311.
86469: Christo. Willi Bongard. - Christo projekt mon Schau. Eine Dokumentation von Willi Bongard mit Fotos von Michael Ruetz.
101225: BONGEN-LUITERS, A. E.A. - Buurtschap Barlo buitengewoon. Verleden naast heden.
58858: H. Bonger - Dirck Volckertszoon Coornhert Dwars maar recht. 1989. De Walburg Pers. Hardcover met stofosmlag. 186pp. Illustr.
24473: Bonger, W.A. - Vermogen en inkomen in Nederland gedurende den Oorlogstijd (1913-1920). Een statistische sttudie.
16465: Bonger, W.A. - Verspreide Geschiften In 2 delen. Met een korte levensschets door H.Bonger en een studie over de werken door J.Valkhoff. Deel I: Criminologie en Criminele Statistiek. Deel II: Sociologie en Politiek.
107652: Bonger, H. - Leven en werk van Dirk Volckertsz Coornhert
105696: Bonger, H. - Leven en werk van D.V. Coornhert
45008: Bongeraar-Schlenter, B.E. - Ohmic resistance and current distribution at gas-evolving electrodes. Proefschrift. Hogeschool Eindhoven.
93207: BONGERS, MICHEL; RENE BREMER. - Het Mysterie Van De Kleefse Waard.
22359: Bongers, L.H.J. - Aspects of Nitrogen Assimilation by Cultures of Green Algae. Proefschrift.
61360: Armand Boni - Europese profielen Deel II. een kultuurhistorische wandeling in de dertiende eeuw. De Roedomp, Brecht. 1983. 195pp. Plaats en naam met pen op titelpagina geschreven
61351: A.[H.F.] Boni - Europese profielen Deel 1. Een kultuurhistorische wandeling in de twaalfde eeuw. De Roerdomp, Brecht. 1982. Paperback. 183pp. Plaats en naam met pen op titelpagina geschreven
65486: Priscilla Boniface - Managing Quality Cultural Tourism xi,127pp.
79895: Juan Bonilla - De Nubische Prins 2006. Signature. Paperback. 239pp.
66913: T. Boniszewski;Tad Boniszewski - Self-Shielded Arc Welding hardcover met stofomslag. vii,222pp.
78893: Boniver, Denis: - Abendländische baukunst Eine baugeschichte in Beispielen, Zeichnungen von Egon Pruggmayer.
76011: Bonk, Peter. - Bad Driburg von 1933-1945. Bilder einer westfälischen Kleinstadt im Spiegel der Quellen.
44887: Bonke, Hans. - De zeven reizen van de Jone Lieve. Biografie van een VOC-schip, 1760-1781.
78922: BONNARD, PIERRE. BOUVET, FRANCIS. - Bonnard. The Complete Graphic Work. Introduction by A.Terrasse, with 536 illustrations, 60 in color
94790: BONNARD, PIERRE. BOUVET, FRANCIS. - Bonnard. The Complete Graphic Work. Introduction by A.Terrasse, with 536 illustrations, 60 in color.
43337: Bonné, Raimond. - Hydrodemetallisation of Mi-TPP and VO-TPP over sulfided molybdenum and vanadium catalysts. Proefschrift. Universiteit van Amsterdam.
78061: Bonnefoit, Regine u. Hartmut Krohm . - Skulpturen der Gotik und Renaissance. Die ehemalige Sammlung des Justizrats Dr. Gerhart Bollert.
43512: Bonnehin, L. - Domestication paysanne des arbres fruitiers forestiers .Cas de Coula edulis Baill., Olacaceae et de Tieghemella heckelii Pierre, ex. A. Chev. Sapotaceae autour du parc National de Tai, cote d'Ivoire. Tropenbos Cote d'Ivoire series 1.
61287: Gary Bonnell - De twaalf dagen van Licht Petiet Laren. 136pp.
90477: Hennie Franssen-Seebregts;Bonner - DOCHTERS EN MOEDERS Bonner, Jelena. Herinneringen. 1993. Tirion. Paperback. 337pp.
45960: Bonnet, Hans. - Die Waffen der Völker des Alten Orients. Mit 107 Abbildungen.
102805: Bonnet, Hans. - Die Waffen der Völker des Alten Orients. . Fotomechanischer Neudruck der Originalausgabe 1926.
94034: Edward de Bono - Edward de Bono. 2005. Vemilion London. Paperback. 163pp. The Six Value Medals
92262: Bono - Tactiek Bono, Edward de. Strategie voor succes. Elsevier. 1985. Paperback. 264pp.
90510: Edward de Bono;E. de Bono - Zes Denkende Hoofddeksels Edward de Bono. 16e druk, 2005. Business Contact. Paperback. 223pp.
90341: Bono - GELIJK AAN MIJN KANT DENKEN ZONDER OOGKLEPPEN Bono, Edward de. 1990. Veen. Paperback. 295pp.
88879: Bono - Bono Over Bono Bono. Michka Assayas. 2006. VIP, Utrecht. Paperback. 400pp.
84177: Edward de Bono - De praktijk van het lateraal denken 1979. tweede editie. Servire. Paperback. 159pp. Naam met pen op titelpagina.
108490: Bono, Edward de. - Zes denkende Hoofddeksels.
57639: Bono, Edward de. - Practical Thinking.
40307: Bono, Edward de. - Het gelijk aan mijn kant. Denken zonder oogkleppen.
34236: Bono, Edward de. - Tezching Thinking.
34023: Bono, Edward de. - Practical thinking. Four ways to be right. Five ways to be wrong. Five ways to understand. With illustrations by Alan Tunbridge.
109262: Bono, Edward de. - Children solve Problems.
109263: Bono, Edward de - The 5-day course in thinking
23135: Bono, Edward de. - Das spielerische Denken.
91585: BONS-STORM, RIET, DENISE DIJK, FOKKELIEN VAN DIJK-HEMMES, E.A. REDACTIE. - Zij waait waarheen zij wil. Opstellen over de Geest aangeboden aan Catharina J.M. Halkes.
32844: Bons-Storm, Riet, Denise Dijk, Fokkelien van Dijk-Hemmes, e.a. Redactie. - Zij waait waarheen zij wil. Opstellen over de Geest aangeboden aan Catharina J.M. Halkes.
104090: Bons-Storm, Riet. - Kracht en kruis. Pastoraat met oudere vrouwen
30359: Bonsels, Waldemar. Freiherr Adolph von Dungern. - Brasilianische Tage und Nächte. Mit 52 Bildern in Kupfertiefdruck.
56820: Bonser, Wilfrid. - The Medical Background of Anglo-Saxon England. A study in history, psychology, and folklore.
26218: Bonset, H. - Nooit met je rug naar de klas! Een boekje over onze schoolse schoolsystemen.
66577: C. Bont - Een nieuwe werkelijkheid 1992. 288pp.
26507: Samengesteld door: G. de Bont. - Mijn Lourdes-Reis 1958.
53759: Sjoerd L. Bonting - Creation and Double Chaos Augsburg Fortress Publishers
47751: Sjoerd L. Bonting - Mens, chaos, verzoening Kok
41244: Bood, Robert P. - Images of Unfolding Diversification Projects. Charting Organisational Learning in Small and Medium-Sized Enterprises from a Cognitive Perspective. Proefschrift.
108853: Boode, A.de; Oudheusden, P.van - De Hef. Biografie van een spoorlijn.
77720: Raymond van den Boogaard - Gewijde grond 1992. Meulenhoff. Paperback. 189pp.
77275: Henk van den Boogaard - Flikkers moeten we niet Mannen als doelwit van antihomoseksueel geweld. 1987. SUA. Paperback. 119pp. Enkele onderstrepingen met pen in de tekst.Bibliotheekstempel (De Gay Krant) op titelpagina en zijkant boekblok/snede.
77120: H. Van Den Boogaard - Homoseksualiteit: Ideologie en politiek, Cuba AUA Amsterdam. 1982. Paperback. 120pp.Bibliotheekstempel (De Gay Krant) op titelpagina en zijkant boekblok/snede.
69187: Geert Boogaard - Wonen in het Woord 2e druk, 1980. 383pp.
62742: Han van den Boogaard - Als weerlicht aan een heldere hemel 1996. ankh Hermes. 194pp. Een voettocht over de bodhi-la.
61326: Oscar van den Boogaard - De Heerlijkheid Van Julia 7e druk, 2005. Bezige BIj msterdam. 283pp.
28444: Boogaard, Oscar van den. - Dentz.
43592: Boogers, M. - Het onderste uit de kan .Maatschappelijk draagvlak voor stadsregionaal bestuur in het knooppunt Arnhem/Nijmegen. Binnenlands bestuur in verandering 4.
53045: Huib Boogert - Taalarsenaal Bzztoh
9042: Boogman, J.C. en C.A.Tamse. - Emancipatie in Nederland. De ontvoogding van burgerij en confessionelen in de negentiende eeuw. 27 teksten over emncipatie in Nederland.
89785: BOOGMAN, J C EN S OOSTERHAVEN. - Geschiedenis van Doetinchem.
7699: Boogman, J.C. en C.A.Tamse. - Emancipatie in Nederland. De ontvoogding van burgerij en confessionelen in de negentiende eeuw. 27 teksten over emancipatie in Nederland.
40275: Boogman, J.C., J. Harenberg,G.J.H. Krosenbrink, A.H.G. Schaars. Redactie. - A.C.W.Staring. Dichter en landman. Regionalist en notionalist.
30930: Boogman, J.C. En S.Oosterhaven. - Geschiedenis van Doetinchem.
106068: Boogman,J.C. e.a. - Geschiedenis van het moderne Nederland. Politieke, economische en sociale ontwikkelingen
103331: BOOGMAN, J C EN S OOSTERHAVEN. - Geschiedenis van Doetinchem.
45700: Booij, Kees., Evaline M. van Weerlee, a.a. - Passive sampling of organic contaminants in the water phase. NIOZ-Rapport 2000-5.
106925: Booij, G.E. - Generatieve fonologie van het Nederlands
70767: Time Life Books - Time 1923-1998, 75 Years 169pp. Hardcover met stofomslag.
89356: BOOL, F. H., e.a. - Leven en werk van M.C. Escher. Het levensverhaal van de graficus : met een volledig geillustreerde catalogus van zijn werk.
87630: F. Bool;M. Boom - Eduard Isaac Asser 1809-1894 Focus Publishing. 1998. Hardcover met stofomslag. 165pp. Illustr. Oplage 1500 exx. text in English and Dutch.
79466: G. Rogers;B.K. Boom - Moussault's groot succulenten boek Gordon Rowley. 1980. Moussault. Hardcover met stofomslag. 256pp. Illustr.
78462: C. ten Boom - Vertrouw op God 1979. Gideon. Paperback. 96pp.
78275: G. Rogers;B.K. Boom - Moussault's groot succulenten boek Bussum, 1980. Hardcover met stofomslag. 256pp. Illustr.
76327: H. Boom - Staatsgreep in Suriname De opstand van de sergeanten op de voet gevolgd. 1982. Veen. Paperback. 192pp.Bibliotheekstempel op titelpagina en zijkant boekblok/snede. Verder goed.
58521: Corrie ten Boom - Niet ik maar christus 1e druk 1883. 127pp.
58520: Corrie ten Boom - Spiegel van Gods heerlijkheid : radio-toespraken (vele nooit eerder gepubliceerd) van Corrie ten Boom Trans Worl Radio. 96pp.
45379: Boom, B.K. in samenwerking met J.D.Ruys. - Flora der gekweekte, kruidachtige geassen. Handleiding bij het bepalen van de in Nederland voorkomende soorten en variëteiten van gekweekte, winterharde vaste planten, twee- en eenjarige kruiden alsmede bol- en knolgewassen. Flora van Cultuurgewassen van Nederland Deel Ii.
45378: Boom, B.K. - Nederlandse Dendrologie. Geillustreerde handleiding bij het bepalen van de in Nederland voorkomende soorten eb variëteiten der gekweekte houtgewassen. Flora der Cultuurgewassen van Nederland Deel I.
40227: Boom, J.H. - 150 Jaren? Op zoek naar het begin en korte geschiedenis van Koninklijke Boompers. Uitgevers en Drukkers te Meppel 1991.
77388: Renee Romkens;Marianne van den Boomen - Onder ons gezegd en gezwegen Geweld tegen vrouwen in man-vrouw relaties. Rijswijk, 1989. Paperback, verkleurd. 139pp.Bibliotheekstempel (De Gay Krant) op titelpagina en zijkant boekblok/snede.
85401: Boomgaard, Jeroen. - De verloren zoon, Rembrandt en de Nederlandse kunstgeschiedbeschrijving
79541: J.E.A. Boomgaard - Holland in kaart en prent fibula Van Dishoeck. Lannoo. 1984. Hardcover met stofomslag. 143pp. Illustr.
74037: Chantal Mouffe;Jeroen Boomgaard;Jeroen Boomgaard - Highrise - Common Ground Art and the Amsterdam Zuidas Area. 382pp. Illustr.
108988: Booms, Ernst, Axel Flücht Rosemarie Schalk;a.o. - Die Emmericher Sonderschule 1952-2002. Von der Hilsschule zum Förderzentrum. Emmericher Forschungen Schriftenreihe zur Stadtgeschichte. Band 23
92394: Arie Boomsma - Troost Arie Boomsma. 2014. CPNB. Paperback. 60pp.
60831: Pieter Boomsma - God van wie allemaal 1997. Kok. Vooehoeve Kampen. 67pp.
49777: G. Boomsma - Over Jan Wolkers. Dl. 2. 1969-1983 Bzztoh
28694: Boomsma, Frans. - The photochemistry of previtamin D. An investigation of the "overirradiation" products. Proefschrift.
21950: Boomsma, J.J. - On the Ecology of Ants in Coastal Dunes. Proefschrift. Vrije universiteit te Amsterdam.
93036: Prof Jansen;Tijn Boon - LEVEND VERLEDEN NEDERLANDSE SAMENLEVING Jansen, H.P.H. 1996. Scheffers. Paperback. 362pp.
92874: C.A. Langedijk;H.F. Boon - Vingerhoedmakers en hun bedrijven in de tijd van de Republiek Herman Boon e Catherine Langedijk. 2008. Boon Langedijk. Paperback. 442pp.
92692: Piet Boon - Piet Boon Beach Piet Boon. Hardcover. ongepagineerd. Illustr. Met wikkel.
92083: BOON, K.G. - Netherlandisch Drawings of the Fifteenth and Sixteenth Centuries. Two Volumes: Text + Plates.
88710: Huib Stam;Vasco van der Boon - Vastgoedfraude Vasco van der Boon. en Gerben van der Marel. Nieuw Amsterdam. 10e druk, 2010. Paperback. 448pp.
88476: Kris Humbeeck;Louis Paul Boon - Verzameld werk L.P. Boon 5 - Te oud voor kamperen Louis Paul Boon. Deel 5. 2005. Arbeiderspers. Paperback. 268pp.
87792: Ton den Boon - Woorden En Hun Betekenis Ton den Boon. 2001. Areopagus. Paperback. 171pp.
81959: A.E. Boon;Haijer, Z.;Adri Boon - Een Vasthoudende Behandeling / druk 1 2006. SWP, Amsterdam. Paperback. 189pp.
77382: L.J. Boon - 'Dien godlosen hoop van menschen' Vervolging van homoseksuelen in de Republiek in de jaren dertig van de achttiende eeuw. De Bataafsche Leeuw. 1997. Hardcover met stofomslag. 415pp.Bibliotheekstempel (De Gay Krant) op titelpagina en zijkant boekblok/snede. Verder goed.
73564: R. van Put;Leslie Boon - Rogier Boon, Indisch Ontwerper stichting Tong Tong, Den Haag. 2007. 1e druk. 159pp.
71822: Boon, R. - Op zoek naar de identiteit van de kerk . Callenbach, Uitgeverij. 1970. paperback. 202pp.
70826: K.L. Boon - BASIC en huiscomputers 6e oplage, 1983. Kluwer. Paperback. 152pp. Illustr.
68827: Boon , Tijn;Stine Jensen - Echte vrienden 122pp. Naam met pen op schutblad.
67454: H. van der Boon - De polders van het Land van Vollenhove Waterbeheersing en ontginning in een uitgeveend gebied 1848-1943. 1091, IJsselakademie, Kampen.207pp. Illustr.
63719: Robert E. Kowalski;F.M. Boon - Verlaag uw cholesterolgehalte in acht weken 1989. M&P Weert. Papreback. 254pp.
56382: Rob Doeve;Ton den Boon - Taal in bedrijf
51997: Ton den Boon - Modewoorden van 2005 Uitgeverij Allmedia
43092: Boon, S Den. - Tuberculosis epidemiology in Cape Town, South Africa . Proefschrift.Universiteit van Amsterdam.
42570: Boon, S Den. - Tuberculosis epidemiology in Cape Town, South Africa . Proefschrift. Vrije Universieit Amsterdam
28640: Boon, K.L. - Basic en huiscomputers.
74630: Boone;Boone Boone - Youth of Darkest England Boone, Troy. Working-Class Children at the Heart of Victorian Empire. 2005. Routledge. Hardcover. xvi,235pp. Illustr. Bibliogr. Index.
43292: Boone, P.F. - Managing intracorporate knowledge sharing. Proefschrift. Erasmus Universiteit Rotterdam.
78089: BOONEN, MARTIN - VAN DER CRUYSSE, TOM. - Maaseik: ontstaan en groei van een grensstad.
92292: Gerry Kramer-Hasselaar;Jaap de Lange;Nelleke Boonstra - Met de gemeente het jaar door Gerry Kramer-Hasselaar, Nelleke Boonstra en Jaap de Lange. 2010. Kok. Paperback. 127pp.
87506: Boonstra - BIJBEL RECHT DOEN Bert Loonstr. Bezinning op gereformeerde hermeneutiek. Boekencentrum. 1999. Paperback. 146pp.
77925: Hans Jansen;Jan Boonstra - Antisemitisme, een geschiedenis in beeld Anne Frank Stichting. 1989. Paperback. 129pp. Illustr.
44541: Boonstra, Beitske. - De haven binnenste - buiten. Inpassing van informeel gebruik.
32187: Boonstra, O.W.A. - De waardij van eene vroege opleiding. Een onderzoek naar de implicaties van het alfabetisme op het leven van inwoners van Eindhoven en omliggende gemeenten, 1800-1920. A.A.G. Bijdragen 34.
11581: Boonstra, A.E.H.R. - Physiologisch onderzoek ten dienste van de plantveredeling.
44867: Boorn, G.P.F. van den. - Oud Iran. Pre-Islamitische kunst en voorwerpen in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.
73363: Albert E. Steeng;P. B. Boorsma;Albert E. Steenge;Peter B. Boorsma - Public Priority Setting xii,338pp. References. Index. Kleine naamstempel op schutblad verder goed.
32773: Boorsma, Peter B., Kees Aarts and Albert E.Steenge. - Public Priority Setting: Rules and Costs.
90378: Boorstin - SCHEPPENDE MENS Boorstin, Daniel. Artistieke doorbraken in de wereldgeschiedenis. 2e druk, 1994. AGON. Paperback. 919pp.
86062: Boorstin - SCHEPPENDE MENS Boorstin, Daniel.AGON. 1993. Paperback, leesvouwen rug. Verder goed. 919pp.
103612: Boorstin, Daniel, J. - The Discoverers. complete in 2 vols.
102777: Boorstin, Daniel. - De ontdekkers : De zoektocht van de mens naar zichzelf en zijn wereld
74125: J. de Boose - Noem Het Middernacht Hardcover met stofomslag. 250pp.
78243: Rolf Boost - 'Kijk naar jezelf', herinneringen aan de jaren 50 1988. M&P. Hardcover. 128pp. Illustr.
68743: Rolf Boost - Met de wind mee 1983. 128pp. Illsutr. Met pen tekst en naam op schutblad, verder goed.
60921: Gera Breebaart;Rolf Boost - Aan de achterdeur van de armoe 1983. Hivos Den Haag. 94pp. Illustr.
94031: L. Boot;Lambert Boot - Lambert Boot. 2005. Nelissen. Paperback. 95pp. Gespreksvoering Bij Het Overbruggen Van Meningsverschillen In De Zakelijke Dienstverlening
73867: Caroline Boot - Made In Tilburg Design-Kunst: productie textielmuseum. 2004. 95pp. Illustr.
63801: Martin Boot - Astrologie leren deel 3. Zon en maan. Mythologie en psychologie. 1989. Servire. 168pp.
58505: Martin Boot - Astrologie leren Deel 3. Zon en maan, mythologie en psychologie. Servire. 1989. 168pp.
58501: Martin Boot - Astrologie leren Deel 2. Temperamenten en relaties. Elementen en kwaliteiten. 1988. 235pp.
58498: Martin Boot - Het esoterisch denken 1988. 129pp.
33657: Boot, C.P.M. - Risicofactoren voor coronaire hartziekten. Screening en interventie in een huisartsenpraktijk. Proefschrift. Rijksuniversiteit te Leiden.
104306: Boot, Marjan. E.a. - Rozenburg 1883-1917 Geschiedenis van een Haagse fabriek
107343: Booth, Wayne C. - The Company We Keep: An Ethics Of Fiction
104777: Booth, Martin. - Dragon Syndicates : The Global Phenomenon Of The Triads
106130: Boothby, Richard - Death and Desire: Psychoanalytic Theory in Lacan's Return to Freud
90526: J. van Merrienboer;Peter Bootsma - Van Agt biografie J. van Merrienboer en Peter Bootsma. 2008. Boom. Paperback, leesvouw rug. 590pp.
107728: Bootsma, Peter en Hans Dortmans - De Molukse acties. Treinkapingen en gijzelingen 1970-1978
51823: Peter Bootsma - De verbeelding aan de macht Sdu Uitgevers
49936: Peter Bootsma - De verbeelding aan de macht Sdu Uitgevers
41935: Bootsma, Nicolaas Antonius. - De Hertog van Brunswijk 1750-1759. Proefschrift.
41936: Bootsma, N.A. - De Hertog van Brunswijk 1750-1759. Van Gorcum's Historische Bibliotheek nr. 69.
72024: Bootsman, Kees. - Het Pad een landweg met geschiedenis . Repro Holland. 1983. Hardcover.244pp. Illustr.
78176: BOOY, ENGELINA PETRONELLA DE. - KWEEKHOVEN DER WIJSHEID Basis en vervolgonderwijs in de steden van de provincie Utrecht van 1580tot het begin der 19e eeuw. Stichtse historische reeks 5.
60472: Booy, E.P. de. - Kweekhoven der wijsheid.Basis- en vervolgonderwijs in de steden van de provincie Utrecht van 1580 tot het begin der 19e eeuw. Stichtse Historische Reeks 5.
52805: Floor de Booys - Alternatief gezond Bzztoh
85624: Bopot, I.C.G. - Epistolarum ad T. Pomponium Atticum. Volume 1+2. In one volume. New cloth with older textlabel on spine. Library stamp on first free endpaper. Good.
67035: Wim van der Meer;Joep Bor - De roep van de kokila Historische en hedendaagse aspecten van de Indiase muziek. Martinus Nijhoff. 1982. Paperback, rug beschadigd. 154pp.
38035: Borch van der, Allard Philip Reinier Carel. - Commentarius Antiquario-Juridicus ad. Articulum I. tituli XIII. Statutorum comitatus Zutphaniensis.
46383: Bordeaux Székely, E. - Die Unbekannten Schriften der Essener. Schriften der Essener Buch 2. Südergellersen.
93865: Frigyes Karinthty;Paul Bordewijk - Frigyes Karinthty. 2014. van Gennep. Paperback. 252pp. Een reis om mijn schedel
33902: Bordewijk, H.W.C. - Florinus Saevis Tranquillus in undis. Geen muntverzwakking.
106007: Bordewijk, H.W.C. - Het geld na den Wereldoorlog. In het bijzonder sedert den val van het Pond Sterling
105615: BORDWELL, David. - Making meaning. Inference and rhetoric in the interpretation of cinema.
82543: Borel, Emile. - Elements de la Theorie des Probabilités. 3e edition revue et augmentée.
21021: Borel, Emile. - Space and Time. With a New Foreword by Banesh Hoffmann.
44197: Borelli, Siegfried. - Potenz und Potenzstörungen des Mannes.
109197: Borg, Helena Adelheid van der. - Vroedvrouwen: beeld en beroep. ontwikkelingen in het vroedvrouwschap in Leiden, Arnhem, 's-Hertogenbosch en Leeuwarden, 1650-1865
11634: Borg, Wilhelmus Adrianus Josephus. - Groei van Gist en Activatoren van de Gisting.
104091: Borg, Meerten B. ter - De dood als het einde - een cultuur-sociologisch essay
104044: Borg, E.J. Ter - Indicators of Disease Activity and Disease Patterns in Systemic Lupus Erythematosus: Immunological and Serological Studies. Proefschrift.
64709: David Borgenicht - Handboek voor actiehelden Paperback
84766: Ferdinand Borger - Hemelse oorden 2012. Zoetermeer, Meinema. Paperback. 189pp.
72025: Borger, G.J. - De Veenhoop.en hist-geogr. onderzoek naar het verdwijnen van het veendek in een deel van West-Friesland. Buijten en Schipperheijn. Repro Holland. 1975. Hardcover. 242pp. Illustr. Bibliogr. Register. Summary.
44742: Borger, Guus J. - Staat van land en water. Provinciale waterstaat van Utrecht 1882-1982. Stichting Historische Reeks 7.
34311: Borger, Guus J. - Staat van land en water. Provinciale waterstaat van Utrecht 1882-1982. Stichting Historische Reeks 7.
28460: Börger, Jan. - De Bergrede. Verzamelde redevoeringen (oftewel preeken) . VI.
28459: Börger, Jan. - De Bergrede. Verzamelde redevoeringen (oftewel preeken) . V.
28458: Börger, Jan. - De Bergrede. Verzamelde redevoeringen (oftewel preeken) . IV.
28457: Börger, Jan. - De Bergrede. Verzamelde redevoeringen (oftewel preeken) . III.
28455: Börger, Jan. - enige preken. 1923. Overgenomen aantekeningen van de spreker (ongecorrigeerd). Eerste Bundel.
28454: Börger, Jan. - De werkelijkheid als materie. De berekening van de werkelijkheid Deel II. Reprint.
28452: Börger, Jan. - is het fascisme en Nationaal Socialisme logisch houdbaar? Reprint.
28450: Börger, Jan. - Heel-al en Beweging. Reprint. Cursus, gegeven door Jan Börger in het cursusjaar 1933. Naar stenografisch verslag door de spreker gecorrigeerd en geredigeerd.
106596: Borger, G.J. - De Veenhoop Een historisch-geografisch onderzoek naar het verdwijnen van het veendek in een deel van West - Friesland
107794: Borgers, Gerrit - Paul van Ostaijen, een documentatie / 2 delen in cassette
21203: Borgers, D.H., R.H.Bremmer, A.Noordegraaf, K.Exalto, D.Rietdijk, W.H.Velema. - Reformatorische Stemmen verleden en heden. Bundel uitgegeven ter geegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Willem de Zwijgerstichting.
94322: Borges - Borges, Jorge Louis. 1e druk, 1985. Bezige Bij. Paperback, leesvouwen rug. 158pp. Geschiedenis van de eeuwigheid
93883: Borges - Borges, Jorge Luis. 1985. Bezige Bij. Paperback. 158pp. Naam met pen op schutblad. Geschiedenis van de eeuwigheid
77682: Barber van de Pol;Jorge Luis Borges - Zeven avonden 1983. Bezige Bij. Paperback. 186pp.
61967: Mariolein Sabarte Belacortu;J.L. Borges - Het verslag van Brodie 1979, Bezige Bij amsterdam. 142pp.
93911: Borgese - Borgese, Giuseppe Antonio. 1988. Goossens. Hardcover. 87pp. Naam met pen op schutblad. Schoonheden
83513: Giuseppe Antonio Borgese - Schoonheden Goossens. 1988. Hardcover. 87pp.
74375: Antoine Verbij;Els Borgesius - De draad kwijt 2e druk, 1988. SUA Amsterdam.140pp.
73501: Lise Goeman Borgesius - Jaloezie 60pp. Illustr.
34465: Borggreve, A. & M.T. Tichelman-Stuij. - Werc van minliker tijdcortinge. Drie gedichten van Jan van Hulst uit het derde deel van het Gruuthuse-handschrift. Uitgegeven, toegelicht en vertaald.Borggreve, A. & M.T. Tichelman-Stuij. Lochem/Steender. Juni 1980. Doctoraalscriptie.
7700: Borgia, Lucrezia. - Nach Urkunden und Korrespondenzen ihrer eigenen Zeit von Ferdinand Gregorovius.
88208: S. Wynia;J.H. Borgman - Uit het leven en werk van W.H. Dingeldein Enschede, Van der Loeff. 1988. Hardcover met aan randen beschadigd stofomslag. 221pp. Naamstempel op schutblad.
103159: Borgman, Erik e.a. - De werking van de Heilige Geest in de Europese cultuur en traditie
26423: Borgsteede, F.H.M. - The epidemiology of gastrointestinal Hellminth-Infections in young cattle in the Netherlands. Proefschrift. Rijksuniversiteit Utrecht.
62563: Willy Debets;Evelyn Borgsteijn - De firma's List & Bedrog 1993. Vermande B.V. Hardcover met beschadigd stofomslag. 79pp.
102875: Borias, André - En relisant saint benoît
87285: BECKER BORIS. - Boris Becker De Speler. Met Robert Lübenoff en Helmut Sorge,
88101: Boris El'cin - Rusland, Mijn Verhaal Boris Jeltsin. 2000. Bruna. Paperback. 35pp. naam met pen op schutblad.
74923: V. E. Borisenko - Semiconducting Silicides 2000. Hardcover. xvi,348pp. References. Index. With 114 Figures and 70 Tables.
93877: Bork van;G.J. van Bork;G.J. van Bork - .J. van Bork en Nico Laan.1e druk, 1986. Wolters Noordhoff. Hardcover. 317pp. Twee eeuwen literatuurgeschiedenis
2049: Bork, J.J.van. - Prognose en Baat. Over het wel en wee na ontslag uit een psychiatrisch ziekenhuis.
81202: Max Borka - Interieur 2000 17de Internationale Biennale voor Hedendaagse Wooncreativiteit. Kortrijk. Paperback. 493p. Illustr.
108455: Borleffs, J.W.Ph. - Scriptores Christiani Primaevi IV. Q. sept. Florentis Tertulliani libri. Libros De Patientia. De Baptismo. De Paenitentia.
91023: Ruud Borman;Borman - Oude beschavingen van de lage landen Ruud Borman. 1e druk, 1980. Elsevier. Hardcover met stofomslag. 215pp. Illustr.
88807: Borman - Arnhem onder de grond Borman, Ruud. 1993. Matrijs. Paperback. 87pp. Illustr.
84942: R. Borman - Archeologie in Gelderland (1981). Terra Zutphen. Hardcover met aan randen licht beschadigd stofomslag. 154pp. Illustr.
73293: P. Frederiks;R. Borman - Oost-Gelderland archeologisch bekeken Walburg Pdrs. 1978. Hardcover. 127pp. Illustr.
67343: R. Borman - Archeologie in Gelderland (1981). Hardcover met stofomslag. 154pp. Illustr.
65507: Kristin Duysters;Ruud Borman - Zappen door Arnhems verleden 104pp. Illustr.
55914: Ruud Borman - Arnhem onder de grond
44879: Borman, Ruus. - Oude beschavingen van de Lage Landen. Speurtocht naar het dagelijks leven van onze voorouders.
44874: borman, R. - Archeologie in Gelderland.
104271: Borman, Ruud. - Van Flevomeer tot Ijsselmeer.
88675: Wina Born - Fagels Wina Born. Een culinaire familie en hun favoriete recepten. Tie Fagels geïnterviewd door Wina Born. Loeb. 1985. Hardcover met stofomslag. 176pp. Illustr.
86811: Born, Jaap van den. - De Canon Van Nederland.
69397: V. Stevenson;W. Born - Elseviers groot kruidenboek 1975. Hardcover met stofomslag. 144pp. Illustr.
69339: V. Stevenson;W. Born - Elseviers groot kruidenboek 1975. Hardcover met stofomslag. 144pp. Illustr. Naam en kleine tekst met pen op schutblad.
58083: Wina Born - De Fagels Een culinaire familie en hun favoriete recepten. 176pp. Illustr. Hardcover zonder stofomslag.
44621: Born, Max. - Die Relativitätstheorie Einsteins. Unter Mitarbeit von Walter Biem.
34081: Born, Wina. - Volk zonder grenzen. Ontmoetingen met zigeuners.
104815: Born, Max. - Einstein's Theory of Relativity Prepared with the collaboration of Gunther Leibfried and Walter Biem
104655: Born, Max - Die Relativitätstheorie Einsteins und ihre physikalischen Grundlagen. (= Naturwissenschaftliche Monographien und Lehrbücher. Dritter Band
42793: Borne, J.J.G.C. - Nutrient synchrony in preruminant calves . Proefschrift.Wageningen Universiteit.
90739: A. Bornebroek - De strijd voor harmonie A. Bornebroek. De geschiedenis van de Industrie- en Voedingsbond CNV, 1896-1996. 1996. Amsterdam. 430pp.
73009: A. Bornebroek - De strijd voor harmonie De geschiedenis van de industrie- en voedingsbond CNV.1896-1996. Amsterdam 1996. Hardcover met stofomslag. 430pp. Illustr.
73001: A. Bornebroek - De strijd voor harmonie Hardcover met stofomslag. 430pp. Illustr.
54761: A.H. Bornebroek - De strijd voor harmonie / druk 1 Amsterdam University Press
35678: Bornebroek, Arno. - De strijd voor harmonie. De geschiedenis van de Industrie- en Voedingsbond CNV 1896-1996.
107947: Gees en Wim Borneman - 150 jaar Protestants Eerbeek. Met CD.
66284: Ernest Borneman - De nieuwe jaloezie 1987. 180pp.
93290: KARL-HEINZ BORNER - Vor Leipzig 1813. Die Völkerschlacht in Augenzeugenberichten.
72973: J.A. Bornewasser - In de geest van Thijm 1985. 240pp.
31220: Bornewasser, J.A. - Curiale appreciaties van de priester-politicus schaepman. Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde. Nieuwe Reeks, deel 49 - No. 7.
102291: Bornewasser, Hams. Thijm. Ontwikkelingen in de verhouding tussen wetenschap en geloof 1904-1984. Ambo. 1985. Paperback. 240pp. - In de geest van thym
20873: Bornkamm, Heinrich., M.C.Höter, H.Kühne, J.C.Lissenberg, S.W.Maurer. - Philipp Melanchthon 1560-1960.
55068: Borodin, George. - This Thing Called Ballet.
6568: Boronkay, Antal. - Einführung in das Ungarische.
99567: Borovsky, Victor. - Chaliapin: A Critical Biography.
69087: R.J.F. Verheij-Borre - Over magnetiseren 1986. Zevenster. 86pp.
17328: Borrebach, H. - Figuurfotografie.
83959: Laird Borrelli - Fashion Illustration Now Thames & Hudson. 2000. Paperback. 176pp. Illustr. Text in English.
58522: S. Boomsma;A. van Borrendam - Kwaliteit in diensten 2e oplage 1988. Kluwer Deventer. 158pp.
41926: Borrie, G.W.B. - Dagboeknotities van een Gelders burgemeester.
21194: Borrie, G.W.B. - Pieter Lodewijk Tak (1848-1907). Journalist en politicus. Siciaal-Historische Studien. VI.
30896: Borris, Siegfried. - Praktische Harmonielehre.
77481: Alex Borsboom - Het ontluisterend sterven 1991. Passage. Paperback. 147pp.Bibliotheekstempel (De Gay Krant) op titelpagina en zijkant boekblok/snede. Boekbespreking voorin geplakt. Verder goed.
65186: A. Borsboom - De clan van de Wilde Honing Paperback
20848: Börsch, Ekkehard. - Geber. Gabe. Aufgabe. Luthers Prophetie in den Entscheidungsjahren seiber Reformation 1520-1525. Forschungen zur Geschichte und Lehre des Protestantismus. Zehnte Reihe, Band XIII.
66922: Elisabeth Van Borselen;Elisabeth Van Borselen - Ik haat dieren 123pp.
88841: Anja Anker-Borst - Monter met Montignac. ook bij voedselovergevoeligheid Anja Anker-Borst. Zonder jaar. Artulen Nederland. Paperback. 224pp.
56409: Anja Anker-Borst - Monter met Montignac .ook bij voedselovergevoeligheid Strengholt's Boeken
52038: P. Borst - De vioolspelende koe en andere muizenissen Uitgeverij Prometheus
104074: Borstlap, Wilfred A. - The fixation of sagittal split osteotomies with miniplates. Proefschrift. 2004.
92899: Bos - IN DIENST VAN HET KONINKRIJK Bos, David. 1999. Bert Bakker. Paperback. 468pp.
88132: Wouter Bos - Dit Land Kan Zoveel Beter Wouter Bos. 2006. Bert Bakker. Paperback. 159pp. Naam met pen op schutblad.
87982: Femke van de Plas;Bob van den Bos - Europa Wat Heb Ik Eraan? Bob van den Bos en Femke van de Plas.Wat de EU concreet doet en waarom. 2003. Paperback. 136pp. Illustr.
86221: Marion Hakemulder;Corrie Bos - Papua Kelam Een reisverslag. Heemskerk, 2002. Paperback. Leesvouwen rug. 192pp.
85997: Wouter Bos - Dit Land Kan Zoveel Beter 2006. Bert Bakker. Paperback. 159pp.
78691: P.R. Bos - Bos' Schoolatlas Der Geheele Aarde In 29 kaarten. facsimile van uitgave groningen, Wolters 1877. Zonder jaar. (1992).Hardcover. Illustr.
78519: E.G.G. van Amstel-Bos - Sieraden uit de negentiende eeuw 1981. Tijdstroom. Paperback, licht sleets. 104pp. illustr.
76940: E.P. Bos - Kennis, wetenschap en theologie Marsilius van Inghen. Ambo, 1987. paperback. 158pp.
76857: Peter Bos - De ziekte van Calvijn 1985. Van Zinnicq Bergmann. Paperback. 126pp.Bibliotheekstempel (De Gay Krant) op titelpagina en zijkant boekblok/snede. Boekbespreking voorin geplakt.
73978: H. Bos;Brust, G. - Pottenbakkerij Cor Unum 1953-1993. Antoiek Lochem. 48pp. Illustr.
73896: Debbie Saul;Ben Bos - An Meine Kinder Werk en leven van Reinier Saul ontwerper (1910-1977). 237pp. Illustr.
73781: Ben Bos - Wie Denkt U Wel Dat Ik Ben 2002. 136pp. Met de kartonnen cassette. Illsutr.
73699: Ben van Berkel;Caroline Bos - UN Studio Unfold. 150pp. Illustr.
7326: Bos, Jurjen M., C.A.Kalee, Tj. Pot en O.J.Wttewaall. - Nederzettingensarcheologie in Nederland.
70546: Robbert Bos - Ayurveda gids voor gezondheid en lang leven 1982. Sirius en Siderius. 126pp.
64374: Riet Bos - Het complete dieetboek 1995. Unieboek. 160pp.
63287: Bos, Corrie A. - Basa-Basi. Een reisverslag.
60281: Bos, R.W.J.M. - brits-Nederlandse Handel en Scheepvaart , 1870-1914. een analyse van machtsafbrokkeling op een markt. Proefschrift.
60082: Bos, Kees en Bas Oele. Tekst en foto's. - Vliedbergen tekens van tijd in het Zeeuwse landschap.
59959: Wouter Bos - Dit land kan zoveel beter Bert Bakker
59065: J.P. Bos - Bestemmingsplan in de praktijk 1987. VUGA 's-Gravenhage. 86pp. Illustr. 4°.
53334: A. van de Lustgraaf-Bos - Verlost van zonde en van gevaar Gebr. Koster
52813: D. de Jongh;Willem Bos;Willem Bos - Op welke grond rust deze wet ? Uitgeverij Van Gennep
44912: Bos, H.H. - Weegmeesters in de Taaltuin. Beeldvorming van de accountant in de Nederlandse literatuur.
43288: Bos, E.J.C. - Tactile 3D probing system for measuring MEMS with nanometer uncertainty .aspects of probing, design, manufacturing and assembly. Proefschrift. Technische Universiteit Eindhoven.Proefschriftenreeks TU Eindhoven.
42285: Bos, J.J. - Prestatiebeoordeling in Banken. Van Mixed Model naar Fair Value. Proefschrift Universiteit Twente.
39449: Bos, P.R. - Beknopt leerboek der aardrijkskunde. Uitgave 1876, J.B. Wolters. Opnieuw uitgegeven in 1977 door Wolters-Noordhoff. Groningen.
33639: Bos, G.C. van den. - Druk- en stroomverhoudingen in het ventriculaire en centrale artiële systeem. Flow- and pressure relations in the ventricular and central arterial systems (with a sammary in English). Proefschrift.
32718: Bos, Arjan E.R. - HIV Stigma and social interaction. Examining strategies to influence perceivers' emotional and behavioral reactions in initial encounters. Proefschrift Universiteit Maastricht.
28655: Bos, Bernardus Gerhardus van den. - Vitamine D-C14. Een onderzoek naar de resoptie en het metabolisme van de vitaminen D2 en D3 bij ratten en kippen. Proefschrift. Rijksuniversiteit te Leiden.
24161: Bos, A.S. - Agglomeration in suspension. Department of Mechanical Engineering Delft University of Technology, The Netehrlands. WTHD No. 160. November 1983.
23808: Bos, P. - Morris. Mini - Minor 850. Technische gegeven en praktische wenken.
106934: Bos, Jaap - De wet van moenk
105520: BOS, EGBERT P. - Marsilius of Inghen: Treatises on the Properties of Terms : A First Critical Edition of the Suppositiones, Ampliationes, Apellationes, Restrictiones and Alienationes, with Introduction, Translation, Notes, and Appendices Texts in Latin and English. Synthese Philosophical Library Volume 22.
104045: Bos, R.R.M. - Poly (L-lactide) Osteosynthesis - development of bioresorbable bone plates and screws. Proefschrift.
103484: Bos, A. - De stad der toekomst, de toekomst der stad, een stedebouwkundige en sociaal-culturele studie over de groeiende stadsgemeenschap.Compleet met 4 losse plattegronden.
41673: Bosanquet, Mary. - Leven en dood van Dietrich Bonhoeffer.
93331: Bosch, M. ten. - Die Warmeubertragung: Ein Lehr- Und Nachschlagebuch Fur Den Praktischen Gebrauch.
90666: Thessa Sambou;W. Bosch - Het Boek der Godinnen Thessa Sambou. Het geheim van een huwelijksparadijs. 1e druk, 2006. Andromeda. Paperback. 366pp.
107874: Bosch,Jeroen en H.Veenenbos. - Straten maken. Hoe ontwerp je een goed straatprofiel ?
80124: BOSCH, PROF. J.M.J. - Jaarboek 2000-2001. Koninklijke Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap.
78431: Ad ten Bosch - In Florence 2009. Arbeiderspers. Paperback. 205pp.
7701: Bosch, K.D. - Nederlandse beleggingen in de Verenigde Staten.
60213: Bosch, W.v.d., J.v. Eijk, J. Schellekens, A.Smits (red.). - Vruchten van een Nijmeegse Boom.
44981: Bosch, Jacob Carel. - Bovine Herpesvirus 1 marker vaccines: tools for eradication? Bovine herpesvirus 1 marker vaccins: wapens bij eradicatie? Proefschrift. Universiteit Utrecht.
42964: Bosch, H. van den. - Regulation of small intestinal transport function by fatty acids and the role of PPAR. Proefschrift.Wageningen Universiteit.
42319: Bosch, F.D.K. - Selected Studies in Indonesian Archeology. Koninklijk Instituur voor Taal,-Land- en Volkenkunde Translation Series 5.
35179: Bosch, Elisabeth. - L'Abbé C. de Georges Bataille. Les structures masquées du double. Proefschrift.
30382: De Bosch Kemper, M.J. - De tegenwoordige staat van Nederland. Samengesteld ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Centraal bureau voor de statistiek.
25530: De Bosch Kemper, M.J. - De tegenwoordige staat van Nederland. Samengesteld ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Centraal bureau voor de statistiek.
1980: Bosch, F.D.K. - De blyde incomste binnen Amsterdam van synehoogheyt Frederick Hendrick den 20sten van Bloeymaant van den jaare 1642.
17357: Bosch, R. - Het conflict rond Antonius van der Os - Predikant te Zwolle 1748 - 1755.
104478: Bosch, A. & Schmiermaan, J. - Van Gronspech tot Groesbeek , Fragmenten uit een lokaal verleden 1040 - 1940 Met de losse kaart.
106629: Boschloo, H. - De productiemaatschappij - liberalisme, economische wetenscap en het vraagstuk der armoede in Nederland, 1800-1875
90979: J.C. Boschma - OEFENTHERAPIE BY AANDOENINGEN J.C. Boschma. 1e druk, 1985. Bohn, Scheltema & Holkema. Hardcover zonder stofomslag. ix,350pp. Illustr.
945: Boschma, Hilbrandt. - Christendom, Staatsmacht en Vorstenverering. Met woord vooraf van A.R.Rutgers.
59303: Boschma, J.C. - Blockpoint Relok Methode. Oijninhibitie en facilitatie van het bewegen. Een nieuwe fysiotherapeutische benadering i onderzoek en behandeling.
57675: Boschma, Hans. - Leren spelen op koperen blaasinstrumenten. Een nieuwe methode om het spelen op koperen blaasinstrumenten te leren en te perfectioneren.
39640: Boschma, J.C. - Oefentherapie bij aandoeningen.
108243: Boschma, Ron/ Martin, Ron - The Handbook of Evolutionary Economic Geography
82431: BOSCHMANN, R. - Sexuele hoogtepunten.
37286: Boschmann, Rüdiger. - Frigiditeit. Begrijpen en overwinnen.
68708: P.M.M. Kroone;J.H. Bose - 'Had de mensch met een vrou niet connen leven.' 1985. Walburgpers. 175pp. Naam met stift doorgestreept op titelblad.
43179: Bosga, J. - Managing Redundancy at Multiple Levels of Motor Control . Proefschrift.Radboud Universiteit Nijmegen.
43173: Bosga, J., - Managing Redundancy at Multiple Levels of Motor Control . Proefschrift.Radboud Universiteit Nijmegen.
108031: Bosgra, W.H. - Uit Pekela's verleden
72242: Bosheide, H.K. van. - 125 jaar christelijke jeugdbeweging in Zutphen. 1861-1986.
23468: Boshouwers, W.F.P. - In het spoor van kruis en ploeg. Vijftig jaar Aartsdiocesane R.K.Boeren- en Tuindersbond. 1917-1967.
61690: Boshuizzen, Johannes. - join the club! Knowledge Spillovers and the influence of Social Networks on Firm Performance. Proefschrift. Twente.
103099: Konstantinos Bosinis - Johannes Chrysostomus über das Imperium Romanum : Studie zum politischen Denken der Alten Kirche Texts and studies in the history of theology ; 10
93029: E. Kasteleijn;F. Bosker - De nieuwe wijnmakers F. Bosker. 2006. Fontaine Uitgevers. Hardcover. 159pp. Illustr. Naam met pen op schutblad.
91695: Bosker, A. - Het gebruik van het imperfectum en het perfectum in het Nederlands, het Duits , het Frans en het Engels.
98432: Bosland, Joost. - De waanzin rond Wilders. Psychologie van de polarisatie in Nederland.
89898: Boslough, John. - Masters of Time: Cosmology at the End of Innocence.
102761: Boslough, John - Masters Of Time: How Wormholes, Snakewood, And Assaults On The Big Bang Have Brought Mystery Back To The Cosmos
65348: Heleen Bosma - Een heel gelukkig vandaag ! Paperback
43022: Bosma, R.H. - using fuzzy logic models to reveal farmers' motivations to integrate livestock, fish and crops . Proefschrift.Wageningen Universiteit.
42806: Bosma, R.H. - Understanding farmers' motivations to integrate livestock, fish and crops using fuzzy logic models . Proefschrift.Wageningen Universiteit.
92376: Frank Bosman;Eric van den Berg;Eric van den Berg;Frank G. Bosman;Frank G. Bosman - Handboek kerk en social media Eric van den Berg en Frank G. Bosman. 2012. Boekencentrum. Paperback. 165pp.
91158: Frank Bosman;Harm Goris;Harm Goris;Frank Bosman - Annalen van het Thijmgenootschap 102.3 - Verdeelde wijsheid Frank Bosman en Harm Goris. 2014. Valkhof Pers. Paperback. 207pp.
71902: Bosman, Hendrik Jan., Harm van Grol. - Studies in Isaiah. The Isaiah Worlshop - De Jesaja Werkplaats. series: Oudtestamentische Studien. Deel XLIII. Brill, Leiden. 2000, Hardcover. xii,277pp. Bibliogr. Index.Small stamp ?DUPLICAAT? on first free endpaper.
65650: Mieke Bosman - Topspots! 224pp.
61062: Machiel Bosman - Elisabeth De Flines Een onmogelijke liefde in de achtiende eeuw. 3e druk, 2008. Athenaeum Polak. Amsterdam. 158pp.
24629: Bosman, A.J. - Investigation on Manetic after-effects due to interstitials. Proefschrift. Universiteit van Amsterdam.
977: Bosman, Chr. - Vrijdenkers-Idealen in een notedop.
96817: BOSMAN-JELGERSMA, H.A. - Vijf eeuwen Delftse apothekers. Een bronnenstudie over de geschiedenis van de farmacie in een Hollandse stad.
85913: Bosmans - ROMME BIOGRAFIE 1896/1946 Biografie 1896-1946. 1e druk, 1991. Het Spectrum. Hardcover met stofomslag. 560pp.
77874: Phil Bosmans - Zomaar voor jou Vrede en alle goeds. Lannoo. 1989. 8e druk. Hardcover. 123pp.
71447: J. Bosmans - Romme Biografie 1896-1946. Spectrum. 1991. Hardcover met licht beschadigd stofomslag. 560pp.
64047: Phil Bosmans - God niet te geloven hardcover met licht beschadigd stofomslag. 220pp.
63595: Phil Bosmans - Zomaar voor jou 1987. 123pp.
62719: Phil Bosmans - Zonnepitten van geluk 1997. Lannoo. 63pp. Hardcover.
52615: Phil Bosmans - Ja, alleen de optimisten zullen overleven! Uitgeverij Terra - Lannoo
52609: Phil Bosmans - Neem je tijd Uitgeverij Terra - Lannoo
52203: J. Bosmans - Romme
42985: Bosmans, S. - On the evolution of pesticide resistance in phytophthora infestans .an experimental evolution approach. Proefschrift.Wageningen Universiteit.
38657: Bosmans, J. - Vondel in Leiden. Rede.
28071: Bosmans, J. - Romme. Biografie 1896-1946.
77135: Robert Bosnak - Dromen met een aidspatient Lemniscaat. 1989. Paperback. 190pp.Bibliotheekstempel (De Gay Krant) op titelpagina en zijkant boekblok/snede. Boekbespreking voorin geplakt.
108108: Bosnak, Robert. - Kleine droomcursus
54230: Bossaerts, D. - Herinneringen aan Congo Manteau
101797: Bossche, Johan van. e.a. Elsevier. 1979. Paperback. 239pp. - Economie kan barsten
89022: Ph.M. Bosscher - Vlootvoogden en zeeslagen Ph.M. Bosscher. 1985. Wever. Hardcover. 101pp. Illustr.
82250: Bosscher, Ph. - Prins Hendrik de zeevaarder, 1975. Strengholt. Hardcover zonder stofomslag. 227pp. Illustr.
78575: Bosscher, Ph. - Prins Hendrik de zeevaarder, 1975. Strengholt. Hardcover met aan randen beschadigd stofomslag. 227pp. Illustr. Ex-libris stempel ingedrukt op titelpagina.
67349: P. Nijhof;Ph.M. Bosscher - Monumenten van bedrijf en techniek 1978. Hardcover met licht beschadigd stofomslag. 262pp. Illustr. Naam etiket en stempel op schutblad.
41506: Bosscher, Ph.M. et al. - Prins Hendrik De Zeevaarder.
40332: Bosscher, Ph.M. - De Koninklijke Marine in de Tweede Wereldoorlog. Deel 3.
19665: Bosscher, Ph.M. et al. - Prins Hendrik De Zeevaarder.
11816: Bosscher, Ph.M. - Vlootvoogden en Zeeslagen.
60280: Bosse, Friedrich. - Die Verbreitung Der Juden Im Deutschen Reiche Auf Grundlage Der Volkszählung Vom 1. Dezember 1880 .
44855: Bosselaar, J. - Stedelijke Rioleeringen. handboek voor studie en practijk betreffende het ontwerpen en aanleggen van stedelijke rioleeringen.
19901: Bosselaar, J.A. - Stedelijke Rioleringen. Handboek voor studie en practijk betreffende het ontwerpen en aanleggen van stedelijke rioleringen.
94182: Martin Bossenbroek - Martin Bossenbroek. 2001. Bert Bakker. Hardcover met licht bveschadigd stofomslag. 687pp. De Meelstreep
65548: Erik Willems;Martin Bossenbroek - Oranje Bitter, Nederland Bevrijd! + Dvd 80pp. Illustr. Met de DVD.
35785: Bossenbroek, Martin & Jan H. Kompagnie. - Het Mysterie van de Verdwenen Bordelen. Prostitutie in Nederland in de negentiende eeuw.
36156: Bösser, Friedr. - Dauerheilung der Herzschwäche.
80274: BOSSERT, HELMUTH TH. - Ornamente der Völker. NEUE FOLGE: Eine Sammlung angewandter Schmuckformen aus Ägypten, China, Japan, Siam, Tibet, der Lappen sowie der sibirischen und islamischen Völker.
52476: O.A.M. Fisscher;J.F.B. Gieskes;B.A.G. Bossink - Kwaliteitsmanagement in beeld
106847: Bossuyt, Ignace - De Vlaamse polyfonie
80885: Bost, Charles. - Histoire des protestants de France.
91819: Bostedt, Hartwig. Kurt Dedie. - Schaf-und Ziegenkrankheiten. Erkrankungen der Haustiere. 2. neubearbeitete und erweiterte Auflage.1996.
72911: Pam G. Rueter;Cassandra Bosters - Werk van Pam G. Rueter 1990. Walburg Pers. hardcover met stofomslag. 96pp.
86360: Bosveld, P.M. e.a. - Veertig jaar landbouwtechniek in beeld. Fortu years of agricultural engineering in focus. Opgedragen aan Jan Vierbergen.
108430: Bosveld-de Smet, Leonie. - On mass and plural quantification. The case of French des/du-NPs. Proefschrift.
68326: Bosveld, H. - Sterren als hoeders van leven . Volkssterrenwacht Phoenix. 1997.
94345: Boswell - Boswell, John. 1990. Balans. Paperback. 356pp. Het verlaten van kinderen in de Oudheid en de Middeleeuwen. Overgeleverd aan vreemden
90361: Boswell - Overgeleverd aan vreemden Boswell, John. Het verlaten van kinderen in de Oudheid en de Middeleuwen. 1990. Balans. Paperback, leesvouw rug. 356pp.
88835: Boswell - Overgeleverd aan vreemden Boswell, John. Het verlaten van kinderen in de Oudheid en de Middeleeuwen. 1990. Balans. Paperback. 356pp.
77444: John Boswell - Overgeleverd aan vreemden Het verlaten van kinderen in de Oudheid en de Middeleeuwen. Balans. 1990. Paperback. 356pp.Bibliotheekstempel (De Gay Krant) op titelpagina en zijkant boekblok/snede. Verder goed.
7703: Boswell, John. - Overgeleverd aan vreemden. Het verlaten van kinderen in de Oudheid en de Middeleeuwen. Vertaald door G.Pancras en T.Schel.
7445: Boswell, John. - Overgeleverd aan vreemden. Het verlaten van kinderen in de Oudheid en de Middeleeuwen. Vert.: G.Pancras en T.Schel.
74727: Suman K. Bery;Arvind Panagariya;Barry P. Bosworth - The India Policy Forum Paperback, slightly damaged. xxvi,332pp. References.
90784: Allerliefst Lichaam;Piet Bot - O Allerliefst Lichaam. Peter Bot.1997. Kok Agora. Paperback. 118pp.
108466: Bot, Piet - Vademecum van historische bouwmaterialen, installaties en infrastructuur
34530: Bot, Marie. - Bezwaard bestaan. Foto's en verhalen over verstandelijk gehandicapten.
11578: Bot, Geertruida Margaretha. - Die Chemiese samenstelling van Chloroplast-grana in verband met hulle struktuur.
84467: Frits Boterman - Op de grens van twee culturen Nederland en Duitsland in het Fin de Siecle. 1999. Uitgeverij Balans. Paperback. Leesvouw rug. 190pp.
80883: BOTERMAN, FRITS & WILLEM MELCHING. - De Duitse Phoenix. De geschiedenis van Duitsland in de twintigste eeuw.
11608: Both, Mattheus Pieter. - Stoffwanderung in einfachen Systemen. Extrait du Recueil des Travaux botaniques néerlandais, Vol. XXXIV, 1937.
60404: Botha, Colin Graham. - The French Refugees at the Cape.
79854: H. Botje - Roze Boekje voor mannen. Contact. 1998. Paperback. 221pp.
63936: Harm Botje - In de ban van de Nijl Ooievaar Pocket 1993.
90307: Botke - Schryfboek van marten aedsges 1742-1806 IJ .Botke. Landbouwer te Zuurdijk. 1988. Groningen. paperback. lxxxviii,144pp. Illustr.
73130: IJ. Botke;IJ. Botke - Ziedaar Italië Vijf eeuwen Friezen en Groningers in Italie. 1998. 208pp. Illustr.
55492: Tijs Tummers;P.H.M. Aben;Wouter Botman - Het Schip van Blaauw
28680: Bots, Joannes Petrus Lambertus. - Vitamine D3 3 C14 een onderzoek naar het verdwijnen van vitamine D3 uit een door intramusculaire injectie gevormd depot. (with a summary in English). Proefschrift.
106304: BOTS, A.C.A.M. - De vervolmaking van de maatschappij volgens de klassieke economen. Proefschrift.
75692: Botta, E.F.F. - Calculation of potential flow around bodies. Proefschrift.
16512: Bottelier, H.P. - Über den Einfluss äusserer Faktoren auf die Protoplasmaströmung in der Avena-Koleoptile.
105147: Bottema, O. - Elementaire Meetkunde Van Het Platte Vlak.
107829: Bottenburg, Maarten van. - De SVB. Een actueel beeld van de Sociale Verzekeringsbank
20217: Bottenburg, Maarten van. - Aaan den Arbeid" In de wandelgangen van de Stichting van de Arbeid, 1945-1995. Met medewerking van Han Israëls, Jan-Willem Gerritsen en Annet Mooij. En met een nabeschouwing door Abbram de Swaan.
63072: Bottomore, T.B. - Sociology. A Guide to Problems and Literature.
108483: Botton, Alain de. - De architectuur van het geluk.
91341: Botton, Alain de. - Statusangst.
90184: Botton, Alain de. - Religie voor atheïsten. Een heidense gebruikersgids.
41932: Botton, Alain de. - How Proust can Change your Life.
27522: Botwinnik, M.M. - Keur van mijn beste partijen (1926-1936). Vertaling uit het Russisch van G.C.A.Oskam. Met 96 diagrammen.
20976: Botwinnik, M.M. - Keur van mijn beste partijen (1926-1936). Vertaling uit het Russisch van G.C.A.Oskam. Met 96 diagrammen.
84863: Hafid Bouazza - De Vierde Gongslag Met de CD.Uitgeverij 521, Amsterdam. 2006. Hardcover met stofomslag.126pp.
49236: Hafid Bouazza - De vierde gongslag + CD Pimento
79715: R. Bouber;Rob Bouber - Het onbekommerde Leven 3e druk, 2008. HDC Media. Hardcover. 196pp. Illustr.
87513: S. Boucher - Gelukkig Zijn U Kiest Er Zelf Voor! 2007. Deltas. Paperback. 178pp.
67408: Dick Schaap;Florine Boucher - Woord gehouden 1985. Staatsuitgeverij. 253pp. Illustr.
19731: Boucher, Jean-Jacques. - Chambord. 32 pages de hors-texte dont 8 en quadrichromie. Préface de Pierre Durye.
73763: Hilde Bouchez - Piet Stockmans Monograph. en Garth Clark, Ludo Raskin. Stichting Kunstboek. 2002. Hardcover met stofomslag. 111pp. Illustr. Text in English.
44171: Bouckaert, P.X.J.M. - Peritoneumvloeistof. Biochemische veranderingen tijdens de menstruele cyclus. Proefschrift. Nijmegen.
21341: Bouckaert, Luk en Jan Vandenhove. - Méér dan strategie? Sociale verantwoordelijkheid als bedrijfsfilosofie.
13011: Bouckaert, Petrus Xaverius Johannes Marie. - Peritoneumvloeistof. Biochemische veranderingen tijdens de menstruele cyclus (with a summary in Englisch).
60527: Boudard, rené. - Genes et la France dans la deuzième Moitié du XVIIIe Siècle. (1748-1797). Maison des Sciences de L'Homme. Recherches Méditeranéennes Etudes IV.
92500: Robrecht Boudens - VRIENDELIJK LICHT Robrecht Boudens. De profetische visie van J.H. Newman. 1989. Avebode. Paperback, voorplat omslag licht beschadigd. 257pp.
102022: Boudewijn Buch. 22e druk, 2002. Arbeiderspers. Hardcover met stofomslag. 216pp. Naam met pen op schutblad. - De Kleine Blonde Dood
71215: Leo Boudewijns - Honderd jaar rond : (fono) Grafisch Nederland 1987 paperback. 103pp. illustr.
67022: L. Boudewijns - 'n Hele kunst Notities over de platenwereld in Nederland. Gooise Uitg. 1979. Hardcover met licht beschadigd/verkleurd stofomslag. 143pp. Illustr.
104364: Boudewijns, L. Ulsen, H. van - Broeden op een wolk. Jan Voerman, schilder 1857-1941
42001: Boudewijnse, J. - Regeering en Staten-Generaal 1888-1898. Feiten en Cijfers. Met toelichtingen.
90393: Boudewyns - Dirigentenvreter Boudewijns, Leo. ware en onware verhalen uit de klassieke platenstudio's. 2e druk, 1985. Fontein. Paperback, licht beschadigd. 159pp.
53224: I. Vonk;F. Nelissen;B. Boudhan - Maatschappelijk ondernemen
58454: C.E.M. Struyker Boudier - Het lijkt nergens op 1982. Ambo, Baarn. 140pp. Doorlopend onderstrepingen met potlood.
58451: C.E.M. Struyker Boudier - Morgen is het zondag 1990. Kok, Kampen.Pap. 322pp. Meer dan 40 pagina's doorlopend onstrepingen met potlood.
59710: Boudon, Jacques-Olivier. - Les habits neufs de Napoléon.
82303: Bougainville, Louis-Antoine de: - Reise um die Welt, 1766 - 1769.
101026: Bougard, P., Y.-M. Hilaire und A. Nolibos. - Histoire d'Arras.
75654: Bouhanna, Laurent. - Vade-mecum d'ophtalmologie vétérinaire (2e édition).
75602: Bouhanna, Laurent., Jerome Zara. - Ophtalmologie vétérinaire Consultations et chirurgies courantes. CD ROM. Pratique Veterinaire.
58183: Mies Bouhuys - De ceremonie van de laatste adem 1989. 150pp.
49314: M. Bouhuys - Anne Frank is niet van gisteren Bakker
27765: Bouillon, Georges. Textes. Gravures de Marcel Hubert. - Visages.Textes. Georges Bouillon. Gravures de Marcel Hubert. Préface de Pierre Benoit. Signed and with a dadication by Marcel Hubert.
107123: Bouix, M. - Les fonctions généralisées ou distributions
85257: BOUKEMA, P.J. - Enkele aspecten van de vrijheid van meningsuiting in de Duitse Bondsrepublek en in Nederland. Een rechtsvergelijkende studie.
83911: Dominique Paoli;Cyrille Boulay - Nicolaas II en zijn familie Herinneringen aan een Tsarenfamilie. 1993. Schuyt & Co. Hardcover. 128pp. Illustr.
32815: Boulding, Kenneth E. - Inleiding tot de sociale dynamica. Geschiedenis als didactiek en groeiproces. Vertaling van bastiaan Willink.
74732: Jean-Pierre Boule - Sartre, Self-Formation And Masculinities 2005. Paperback. 228pp. Bibliogr. Index.
99871: Charles Bouleau. - Charles Bouleau La geometrie secrete des peintres. Préface de Jacques Villon.
103309: Boulez, Pierre. - Boulez On Music Today
106763: Boulger, James - The Calvinist Temper in English Poetry . De Proprietatibus Litterarum. Series Maior 21.
92431: Hans Bouma - Een droom die een droom blijft Hans Bouma. Leven zonder kinderen. 1997. Kok Kampen. Paperback. 72pp. Naam met pen op schutblad.
92337: Hans Bouma - LICHT DAT OP ONS VALT Hans Bouma. Gebeden. 1e druk, 1995. Kok Kampen. Paperback. 79pp.
91587: Bouma, Hans. - Hoe blijf je er mens bij? Notities over huwelijk en gezin.
77624: Allard de Rooi;Hans Bouma - Maak dat je wegkomt! Avontuurlijk reizen rond de wereld. 1992. Rainy Day Productions. Paperback, omslag licht sleets. Verder goed. 159pp. Illustr.,.
72312: Bouma, Bob. - The artists art of cooking. Favorite recipes from Phonogram artists the world over.
69196: Hans Bouma - Op reis - om weer thuis te komen 396pp.
69195: Hans Bouma - Handen vol licht 1993. Kok. Paperback. 100pp.
66996: Hans Bouma - Dromen over Gelderland en Wim Steffen. Holkema & warendorf. 1982. Illustr.
64876: Hans Bouma - Van geluk spreken Hardcover
64785: Hans Bouma - Uw mens Hardcover
64454: Hans Bouma - Mens mag je zijn 2e druk, 989. hardcover met stofomslag. 62pp.
64439: Hans Bouma - Engel vertel mij 63pp. Illustr.
64263: Hans Bouma - Rijk in jaren Hardcover met stofomslag.3e druk 1990. 62pp.
63752: Hans Bouma - Droom die mens werd 101 gedivhten bij een geboorte. 110pp.
62730: Hans Bouma - Brieven aan Irene 2e druk 1996. Kok. Kampen. Kleine tekst op schutblad. 184pp.
57990: Marjolein Bastin;Hans Bouma - Seizoensgewijs 3e druk, 1988. 62pp. Hardcover met stofomslag.
53623: Jos Brink;Hans Bouma - Bouwen met puin Kok
48423: Hans Bouma - In de schaduw van de Psalmen Kok
44419: It Fryske Hoars. Redactie. Op initiatief van G.J.A. Bouma. - de Friese sjees.Historie en gebruik: H.de Haan, A.C.Bouma, A.de Jager. Stamboekregistratie Fries Sjezen-Stamboek. Stichting It Fryske Hoars.
93533: Ina Bouman - Bouman, A. 1986. Vanderstoep Heinenoord. Paperback. 291pp. Getalschrift duidt uw leven
91005: nvt;Hidde Bouman - Grote Atlas Van De Wereldgeschiedenis Kate Santon en Liza MacKay. 2006. Paragon Books. Hardcover met stofomslag. 320pp. Illustr.
88084: Jolanda Bouman - Tips en tools voor managers J. Bouman. 4e druk, 2004. Thema. Paperback. 160pp.
87933: Jolanda Bouman - Tips en tools voor managers J. Bouman. 4e druk, 2004. Thema. Paperback. 160pp.
87894: Johannes de Geus;Jolande Bouman - Waarom? Daarom! ohannes de Geus en Jolande Bouman. 3e druk, 2006. Thema. Paperback. 147pp.
82241: J.M. van der Valk Bouman - 't Konings Loo Onno Meeter fofografie. Esso. 1985. Hardcover. 62pp. Illustr. Deel 7.
79944: Bouman, A. - Nederland…. Orgelland.
78979: BOUMAN, P.J.; DIEPENHORST, I.A.; E.A. - 150 jaar koninkrijk der Nederlanden, ontstaan en bestaan
76525: J.M. van der Valk Bouman - 't Konings Loo Esso Museumreeks deel 7. 1985. Hardcover. 62pp. Illustr.
70865: A. Bloemen;Jansje Bouman - Iedereen tevreden tanja deel 4. 1981. Fontein. 113pp. Hardcover.
64218: Mink van Rijsdijk;Jansje Bouman - Vandaag laat ik jou maar thuis 46pp.
63138: Bouman, P.J. - Economische En Sociale Geschiedenis in Hoofdlijnen.
56951: Bouman, A.C. - Observations on Syntax and Style of some Icelandic Sagas. With special reference to the relation between Víga-Glúms saga and Reykdœla saga.
35391: Bouman, J.J. - Op en om Oranje's Troon. Ons vorstenhuis in de 19e en 20ste eeuw.
35189: Bouman, P.J. - Vol in beweging. Onbegrepen Amerika.
28423: Bouman, L. - Experimetelle Untersuchungen über den Willen bei Normalen und Psychopaten. Overgedrukt uit Psychiatrische en Neurologische Bladen, jaargang 1919, No.5 en 6.
22171: Bouman, D.J., H.M.de Jong. - Generalized theory of adjustment of observations. With applications in meteorology. Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut Mededelingen en Verhandelingen 84.
22164: Bouman, D.J. - Consistency of approximations in discontinuous fields of motion in the atmosphere with an introduction to the use of generalized functions or distributions in meteorology. Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut Mededelingen en Verhandelingen 79.
20023: Bouman, Dirk Jan. - Consistency of approximations in discontinuous fields of motion in the atmosphere wit an introduction to the use of generalized functions or distributions in meteorology. Rijksuniversiteit Utrecht. Series Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut Nededelingen en Verhandelingen 79.
18751: Bouman, P.J. - Economische en sociale geschiedenis.
16963: Bouman, C. - Motorsmeerolie en motorvervuiling. Een handleiding voor studeerenden en voor de practijk.
37939: Boumans, Teun. Eindredactie. - Beeld van een Stad. Visie en projecten van Woningbedrijf Amsterdam.
17938: Bouquillon, Thoma Jos. - Theologica Moralis Fundamentalis.
72707: Nina Bouraoui - De gluurster 2e druk, 1993. De Geus-EPO. Hardcover met stofomslag en wikkel. 127pp.
105554: Bourbaki, Nicolas - Elements of Mathematics. Commutative Algebra Chapters 1-7.
105552: Bourbaki, Nicolas - Elements of Mathematics : Topological Vector Spaces, Chapters 1-5
105551: Bourbaki, Nicolas. - Elements of Mathematics : General Topology. Chapters 1-4.
105550: Bourbaki, Nicolas. - Elements of Mathematics : General Topology. Chapters 5-10
105549: Bourbaki, Nicolas. - Elements of Mathematics: Algebra I, Chapters 1-3
105652: Bourdin, Dominique; Michel Launay. - Index-concordance de l'"Essai sur l'origine des langues" de J.-J. Rousseau. Etudes rousseauistes et index des oeuvres de J.-J. Rousseau. Se´rie B, Etudes et Index Volume 21.
34583: Bouret, Jean. - L'École de Barbizon. Et le paysage françias au XIXe siècle.
91443: BOURGONDIËN, MAARTEN VAN / HOLLANDER, PETER E.A. - Rampspoed & Tegenslag. Jaarboek deel 64.
83985: Fleur Bourgonje - De Dijk Waarlangs We Lagen 2e druk, 2000. Atlas. Paperback. 158pp. Met opdraag en gesigneerd door Bourgonje.
52865: Fleur Bourgonje - Nevelpaarden Atlas
99657: Bourguet, Pierre du. - Grammaire egyptienne. Moyen Empire pharaonique. Methode progressive basee sur les armatures de cette langue. 2e edition. 4 tableaux de grammaire.
105593: Bourguignon, André; Laplanche, Jean; Robert, François;Cotet, Pierre - Traduire Freud.
57971: Henriette A. Hommes-Schuchart;G.J.F. Bouritius - Wat geen oog heeft gezien 1981. KRO De Horstink. Hilversum. Amersfoort. 164pp. Illustr.
46238: Bourke, John Gregory. - Der Unrat in Sitte, Brauch, Glauben und Gewohnheitsrecht der Völker. Übersetzt von Friedrich S. Krauss und H.Ihm.
16870: Bourlier, E. - Joie en dieu - Sermon pour la naissance de son altesse royale la princesse Juliana d' Orange-Nassau duchesse de Mecklembourg.
67951: Bourne, Jr., Lyle E. Bruce R. Ekstrand. - Psychology. Its Principles and Meanings. holt-Sanders. Fifth edition. 1985.
103939: Joyce Bourne - Who's Who in Opera. A Guide to Opera Characters
59051: Jos Bours;Jos Bours - Sporen van staal 1987. E.J. Van Himbergen. Utrecht. 160pp. Naam uit schutblad geknipt.
42608: Bousema, J.T. - Interrupting malaria transmission . the effects of drugs and immunity on the transmissibility of Plasmodium falciparum. Proefschrift.Radboud Universiteit Nijmegen
90602: Victoria Boutenko - Green for Life Victoria Boutenko. 2010. North Atlantic Books. Paperback, good. xiv,209pp.
72501: B. Bouter - Rsi, Whiplash 2000. 95pp.
88171: Gary A. Haugen;Victor Boutros - The Locust Effect Gary A. Haugen and Victor Boutros. Oxford University Press. 2014. Hardcover with dust wrapper. 346pp.
92519: Nicolas Bouvier - Japanse Kroniek Nicolas Bouvier. 2000. Atlas. Paperback. 223pp.
37074: Bouwhuis, D.G. - Visual Recognition of Words. Proefschrift.
30265: Bouwhuis, J. - Watermolens tussen Vecht en Oude Ijssel.
92205: R. Bouwkamp - Gespreksvormen R. Bouwkamp. 4e druk, 1990. Nelissen. Paperback. 206pp. Naam met pen op schutblad.
68813: Roel Bouwkamp - Gespreksvormen 1984. 206pp. Naam met pen op schutblad.
63968: Roel Bouwkamp - Agologisch werkboek / druk 10 9e druk, 1991. 379pp.
54571: Roel Bouwkamp - Gespreksvormen BuDH-Nelissen
52053: Roel Bouwkamp - Agologisch werkboek / druk 10 Uitgeverij H. Nelissen
89370: Bouwman, Mies en Cherry Duyns. - Mies Bouwman presenteert Een van de Acht. Impressies van een zeer vermakelijk televisieprogramma.
85875: N. Jankowski;Bouwman - INTERACTIEVE MEDIA OP KOMST 1e druk, 1989. Otto Cramwinckel. Paperback. 176pp.
77502: Gijs Bouwman - De zonde van Sodom Ontstaan en verstaan van een bijbelverhaal. 1990. Gooi & Sticht. Paperback. 141pp.Bibliotheekstempel (De Gay Krant) op titelpagina en zijkant boekblok/snede. Boekbespreking voorin geplakt. Verder goed.
58006: M.H. Bolkestein;M de Groot;G. Bouwman - Vrouw zijn in het licht van het evangelie 1982. Ten Have. Baarn. Naam met pen op schutblad. 199pp.
52117: M. de Groot;M.H. Bolkestein;G. Bouwman - Vrouw zijn in het licht van het evangelie
50896: M. de Groot;M.H. Bolkestein;G. Bouwman - Vrouw zijn in het licht van het evangelie
34617: Bouwman, C.B. - De Drentsche Patrijshond. Oud Nederland Jachthondenras. Serie: Onze Hond Praktijkboek.
26368: Bouwman, Mies. - Momento Menuetten. 125 rijst-recepten van Nederlandse huisvrouwen voor u verzameld en van een inleiding voorzien.
17320: Bouwman, H. - Onder veilige hoede - De theologische school te Kampen gedurende de jaren 1854 - 1924.
80983: Bouwmeester, Henk. - Demonstratieprojecten IFD-bouwen 2002: op de drempel van een doorbraak.
74299: Joost Smiers;Aart Bouwmeester - Opera in uitvoering Operaproduktie in Nederland. Aha Books. 1990. 140pp. Illustr.
20169: Bouwmeester, Piet. Samenstelling en tekst. - Nieuwspoort Centraal. Veertig jaar Internationaal Perscentrum in woord en beeld. Jubileumuitgave Nieuwspoort.
180: Bouwmeester, Piet. - U weet het niet van mij. Politiek- journalistieke herinneringen.
92817: William J. Bouwsma - The Waning of the Renaissance, 1550-1640 William J. Bouwsma. 2000. Yale University Press. Hardcover with dust wrapper. Good. xi,288pp.
53008: L. Bouyer - Erasmus in zijn tijd Uitgeverij het Spectrum
87934: S. Smith;A. Bovee - Persoonlijk Leiderschap S. Smith. 1e druk, 2001. Thema. Paperback. 240pp.
54061: Bovee, L.;Frans Bauer - Frans Bauer Tirion Uitgevers
73319: F. Egmond;Florike Egmond;M. van Boven - Nederland In De Maak 240pp. Illustr.
54363: Pia van Boven;P. van Boven - Zorg voor jezelf Meyer
94119: Auteur Onbekend;A.P. van de Bovenkamp - H. van Capelle en A.P. van de Bovenkamp. 1991. Uitgeverij Helmond. Hardcover. 192pp. Illustr. Hitlers handlangers
62948: A.P. Van De Bovenkamp - Hitlers Handlangers met Peter van de Bovenkamp. 1e druk, 2004. 192pp. Illustr. 4°. Naam met pen op schutblad, verder als nieuw.
21802: Bovenkamp, Henri van de. - Water soluble cyclophanes as hosts and catalysts. Alembic Japan Study Tour 1988. Tradition in Development. Preparatory Study 12.
9018: Bovenkerk, Frank., Frank Buijs en Henk Tromp. (red.) - Wetenschap en Partijdigheid. Opstellen voor André J.F.Köbben.
61553: F. Bovenkerk - Omdat zij anders zijn 4e druk, 1980. Boom, Meppel. Paperback. 207pp.
106823: Bovenkerk, F. - Misdaadprofielen
42547: Bovers, M. - Cryptococcus neoformans and Cryptococcus gattii . speciation in progress. Proefschrift. Universieit Utrecht.
42542: Bovers, M. - Cryptococcus neoformans and Cryptococcus gattii .speciation in progress. Proefschrift. Universieit Utrecht.
82541: Bowden, Charles M., D.W. Howgate and Hermann R. Robl. - Cooperative Effects in Matter and Radiation.
60618: Edward Schillebeeckx;John Bowden - Edward Schillebeeckx 1984. Ten Have Baarn. 159pp. Naam met pen op titelpagina, verder goed.
101067: BOWDER, DIANA - Who Was Who in the Roman World 753 BC - AD 476
23154: Bowen, Marjorie.(Mrs. Arthur Long). - Engeland bij den Vrede van Rijswijk. (1697).
88275: Tom Bower - Nazi goud Tom Bower. 1997. Balans. Paperback. 432pp.
89960: Bowerman, Bruce, and O'Connell, Richard T . - Forecasting and Time Series: an Applied Approach . Third Edition. The Duxbury Advanced Series in Statistics and Decision Sciences.
23805: Bowers, Peter, M. - A Complete Guide to Aviation Photography. Modern Aviation Series.
101291: Bowes, Kim. - Private Worship, Public Values, And Religious Change In Late Antiquity
96871: Bowie, Henry P. - On the Laws of Japanese Painting; : an Introduction to the Study of the Art of Japan.
26788: Bowle, John. - Charles I. A Biography.
76109: Bowman, Frank. - Introduction to Bessel Functions.
57473: Bowra, C.M. - Periclean Athens.
55259: Bowra, C.M. - Tradition and Design in the Iliad.
102739: BOWRA, C.M., - Tradition and Design in the Iliad.
105721: Box, M.A. - Suasive Art Of David Hume.
68243: Boxel, E. van Koreman, K. - Laboratorium Rotterdam: Decode Space / druk ND / nieuwe perspectieven op de publiek ruimte A.I.R. 2007/ Pap. 192pp.
67986: Boxel, P. van - Sjabbatskind / druk 1 / vroegjoodse tradities over leven en dood Gooi en Sticht, Uitg.1987. Paperback. 96pp.
93178: Boxer, C.R. - Zeevarend Nederland en zijn wereldrijk 1600-1800.
87082: BOXER, C.R. - Jan Compagnie in Japan, 1600-1817. An essay on the cultural, artistic and scientific influence exercised by the Hollanders in Japan from the seventeenth to the nineteenth centuries.
86229: C.R. Boxer - NEDERLANDERS IN BRAZILIE 1624-1654 1993. Atlas. Paperback. 328pp.
84472: C.R. Boxer - De Nederlanders in Brazilie 1624-1654 1993. Uitgeverij Atlas. Paperback. 328pp.
67749: C.R. Boxer - Het profijt van de macht De Republiek en haar overzeese expansie, 1600-1800. 1988. 302pp. Ex Libris op schutblad geplakt.
44829: Boxer, C.R. - De Ruyter en de Engelse Oorlogen in de Gouden Eeuw. Met een beschouwing door R.E.J. Weber over zeeschilders Willem van de Velde de Oude en de Jonge.
105345: Boxer, C.R. - Zeevarend nederland en zijn wereldrijk 1600-1800
105331: Boxer, Charles R. - De Nederlanders in Brazilië, 1624-1654
104465: BOXER, C.R. - De Nederlanders in Brazilië, 1624-1654.
103065: Boxer C. R. - The Dutch Seaborne Empire 1600-1800
107151: Boxma, O. J. ;R. (Ed.) Syski: - Queueing Theory and its Applications. Liber Amicorum for J. W. Cohen. CWI Monographs, Centrum voor Wiskunde en Informatica, Vol. 7.
109114: Boxman, Marjo - Vissen uit de hemel / de wereld van Omata Tutini, een Maori-vrouw
4408: Boxtel, J.J.P. - Herstel der Liefde in de sociale wijsbegeerte. Rede uitgesproken in verband met de aanvaarding van het ambt van hoogleraar.aan de Kath.Univ.te Nijmegn op Vrijdag 27 november 1953.
43239: Boxtel, J.J.A. van. - On the visual system's architecture underlying binocular rivalry and motion perception .does it take two to tango?. Proefschrift. Universiteit Utrecht.
43219: Boxtel, J.J.A. van. - On the visual system's architecture underlying binocular rivalry and motion perception .does it take two to tango?. Proefschrift. Universiteit Utrecht.
33905: Boxtel, J.J.P.van. - Waarde - Ethiek en zijnsleer. Openbare les. 1948.
107216: Boyd, John P. - Weakly Nonlocal Solitary Waves and Beyond-All-Orders Asymptotics: Generalized Solitons and Hyperasymptotic Perturbation Theory . Mathematics and Its Applications, 442
106215: Boyde, Patrick - Perception and Passion in Dante's Comedy
89689: BOYER, CARL B. - A History of Mathematics.
56955: Boyer, Régis. - L'Islandais des Sagas d'après les "Sagas de Contemporains".
62518: Jimmie T. Boyett - The Guru Guide 1e druk, 1988. john Wiley & Sons. xiii,385pp.
52637: Francis Anthonyboyle;Francis A. Boyle;Boyle - Foundations Of World Order Duke University Press Books. ix,220pp.Index. Doorlopend onderstrepingen/aantekeningen met potlood, meest in de marge. Continuing Light Underlining with lead pencil, mostly in the margin.!! verder goed.
16147: Boyle, James. - Shamans, Software, and Spleens. Law and the Construction of the Information Society.
106770: Boyle, Brenda M. - The Vietnam War Topics in Contemporary North American Literature. Series: Bloomsbury Topics in Contemporary North American Literature.
105160: Boyle, Marjorie O'Rourke - Rhetoric and Reform: Erasmus' Civil Dispute With Luther . Harvard Historical Monographs, Vol. LXXI.
74024: Constantin Boym - Curious Boym. 219pp. Illustr.
75053: Petra M. Boynton - The Research Companion a Practical guide for the Social and Health Sciences. Psychology Press. 2005. Paperback. viii,199pp. References. Index.
54532: J. Boysen - Angela Merkel Uitgeverij Sirene
43125: Bozorgui, Behnaz. - Computational Methods to Study Strongly-Binding Polymer-Colloid Systems. Proefschrift.Universiteit van Amsterdam.
79189: H.J. van de Braak - Sociodynamica waarom de wereld constant veranderd. Enzo Press. 1995. paperback. 205pp.
77385: J. Berting;J.M. van Braak - Taboe Waarover wij niet mogen spreken. Ad Donker. 1989. Paperback. 94pp.Bibliotheekstempel (De Gay Krant) op titelpagina en zijkant boekblok/snede. Boekbespreking voorin geplakt. Verder goed.
76151: H.J. van de Braak - De Dood (incognito) 1979. Kooyker. Paperback, leesvouwen rug. 174pp.
65784: Ted de Jong;J.J. Braak - Hotels Planning En Ontwerp 142pp. Illustr.
45692: Braak, Cajo J.F. ter. - Unimodal models to relate species to environment.
108387: Braak, Eddy ter - Mejuffrouw Frederike van Uildriks. Een opmerkelijke vrouw in Lochem rond 1900
52556: Joop Braakhekke - Kookschrift van een kookgek Tirion Uitgevers
52542: Joop Braakhekke - Kookschrift van een kookgek / 3 Tirion Uitgevers
52535: Joop Braakhekke - Kookschrift van een kookgek / 2 Tirion Uitgevers
5363: Braaksma, Barteld. - Critical phenomena in dynamical systems of can der Pol type. Kritieke verschijnselen in van der Pol-achtige dynamische systemen. (Met een samenvatting in het Nederlands).
86779: Braam, H.L. - Beknopt leerboek van de Staatsinrichting van de Nederlandse Antillen.
82019: Stella Braam - De blinde vlek van Nederland 1994. Van Gennep Amsterdam. Paperback. 164pp. Naam met pen op schutblad.
78481: Stella Braam;Stella Braam - Ik Blijf Thuis Nijgh & Van Ditmar. 2008. 127pp. Paperback.
108498: Braam, W. e.a. - Medische zorg voor patiënten met een verstandelijke beperking
71008: Joost Divendal;Conny Braam - Klein woordenboek van de Nederlandse identiteit 1998. Tweede druk Trouw. paperback. 87pp.
69170: Stella Braam - Tussen Gekken & Gajes 224pp.
68987: Stella Braam - De blinde vlek van Nederland 1994. 164pp.
60021: Stella Braam - Ik blijf thuis Nijgh & Van Ditmar
53337: I. Braam - Petjes en prinsesjes Spectrum
109156: Braam, Conny - Ik ben Hendrik Witbooi
10055: Braam Houckgeest, J.P.W.A.van. - Oplossend en dissocieerend vermogen van gechloreerde koolwaterstoffen.
78266: W.A. Braasem - Bezoek bij Betje Een museum in Beemster.Nijgh & Van Ditmar. 1980. Paperback. 43pp. Illustr.
78261: W.A. Braasem - Jonkers tussen stad en wad De Groningse borgen en haar bewoners.Nijgh & Van Ditmar. 3e druk, 1985. Paperback. 62pp. Illustr.
77215: W.A. Braasem - Een rebelle aan de Vecht Slot Zuylen en zijn bewoners.Nijgh & Van Ditmar. 2e druk, 1985. paperback. 62pp. Illustr.
61370: W.A. Braasem - Een rebelle aan de Vecht Slot Zuylen en zijn bewoners. Nijgh & van Ditmar. 62pp. 1984. Illustr.
10120: Braasem, W.A. en R.Nieuwenhuys: - Volspoëzie uit Indonesië.
44222: Braat, Diderika D.M. - Multiple Pregnancies in pulsatile GnRH Treatment. A stuy in women with hypothalamic amenorrhea and in women with normal cycles. Proefschrift. Amsterdam.
33021: Braat, J. e.a. - Honderd Jaar Rijks Museum 1885-1985.
69282: Guido L. De Brabander - Na-kaarten over Antwerpen 1988. Marc van de Wiele, Brugge. Hardcover met licht beschadigd stofomslag. 160pp. Illustr.
22003: Brabander, C.J.de. - Stratificatie van kennis. De analyse van opvattingen onder docenten in het voortgezet onderwijs. Proefschrift. Rijksuniversiteit te Leiden.
23203: Brachers, Ernst. Inleiding. - Drukkers in de marge. Uitgegeven ter gelegenheidf van het tienjarig bestaan van de Stichting Drukwerk in de Marge.
1307: Braches, E. - Heeft de toekomst een verleden? Een terugblik op het boek van morgen ter gelegenheid van de honderste verjaardag van de Koninklijke Nederlandse Uitgeversbond.
33896: Brachet, A. - Recherches sur le dévelopment du coeur, des premiers vaisseaux et du sang chez les Amphibiens urodèles. (Triton alpestris. (pl. X, XI, et XII)/ Archives D'Anatomie Microscopique, t.II, fasc. II.).
46616: Brachmann, Karin. - Die Bedeutung der fascistischen Ideologie für den Restrukturationsprozeß des italienischen Kapitalismus: Benito Mussolini und Alfred Rocco. Diss.
60062: F.F.O. Holzhauer;F. Broekman;A. Brack - Consument, onderneming en overheid Kluwer
7708: Brackman, Arnold C. - The Search for the Gold of Tutankhamen.
21502: Brackman, Willem. - De katalytische oxydatie van phenolen in verband met het werkingsmechanisme van tyrosinase. Proefschrift. Rijksuniversiteit Leiden.
94520: BRACKMANN, CHRISTIN/ MARIJKE FRIESENDORP. - Oosthoek Lexicon. Nederlandse en Vlaamse Literatuur.
14390: Brackmann, Albert. - L'Allemagne et la Pologne dans leurs rapports historiques. Traduit de L'Allemand par Ed. Olivier-Henrion et P.Verdelot.
109274: Steiger Brad - Project Blue Book De Amerikaanse luchtmacht en het UFO-mysterie
100073: Braddick H. J. J. - Vibrations, Waves and Diffraction
59576: Braddock, Joseph. - The Greek Phoenix.
81171: Tony Bradford - Handboek caravan 1983. Spectrum. Hardcover met stofomslag. 160pp. Illustr.
28013: Bradford, Sarah. - Disraeli.
108207: Bradford, Ernle - Hannibal.
54970: Bradin, James W. - From hot ait to Hellfire. The History of Army Attack Aviation.
74721: Ben S. Bradley;Benjamin Bradley - Psychology And Experience 2005. Paperback. xi,243pp. References. Index.
60101: Bradley, William. - Art: Magic, Impulse, and Control. A Guide to Viewing.
109346: Bradley, Alan - Speaking from Among the Bones A Flavia de Luce Novel.
22232: Bradley, James H.S. - On the application of statistical methods to scalar interpolation. Publication in Meteorology No.100. April 1971.
54409: Salman M. a. Salman;Daniel D. Bradlow - Regulatory Frameworks for Water Resources Management World Bank Publications
87164: Bradshaw, Michael J. - Soviet Union, the: A New Regional Geography?
67042: Tricia Guild;Joanna Bradshaw - Decoreren met stoffen 2e druk, 1991. Gaade. Hardcover met stofomslag. 128pp. Illustr.
102730: Bradshaw, Paul and Spinks, Bryan - Liturgy in Dialogue: Essays in Memory of Ronald Jasper
102729: Bradshaw, Paul and John Melloh - Foundations in Ritual Studies: A Reader for Students of Christian Worship
102728: Bradshaw, Paul F. - The Search For The Origins Of Christian Worship: Sources And Methods For The Study Of Early Liturgy
102469: Bradshaw, Paul F. - The Search for the Origins of Christian Worship: Sources and Methods for the Study of Early Liturgy Revised and Enlarged Edition.
101277: Cheslyn Jones Geoffrey Wainwright Edward Yarnold Paul Bradshaw - The Study Of Liturgy: Revised Edition.
88876: Kitzinger;Doortje Braeken - INTIEME LICHAAM Kitzinger, Sheila. De seksuele beleving van de vrouw. 1993. Kosmos. 382pp.
15368: Braekman, W.L. - Die historie van Peeter van Provencen. Hier begint die seer schoone historie vanden vromen ridder peeter des grauen sone van prouencen. Ende vander schoonder Maghelonen, des Conincx dochter van Napels. Een Vlaamse prozaroman, naar het unieke exemplaar van de druk (ca.1517) van Willem Vorsterman. Deel 5 Zeldzame volksboeken uit de Nederlanden. Facsimile uitgave. Oplage 530 exx. Dit is een ongenumm exx.
15365: Braekman, W.L. - Van heer Frederick van Jenuen in lombaerdien. Een waarachtige historie cortelinge gesciet die een vrouwe was ende eens coopmans wijf ende moest dolen achter land ande wert een groot heere biden coninc van Alkaren diende .xiij. Iaren lanc als eren man. Een Vlaams volksboek, naar de Antwerpse druk van Willem Vorsterman uit 1531. Bezorgd en ingeleid door W.L.Braekman. Deel 2 zeldzame vilksboeken uit de Nederlanden.
89245: BRAEM,THEO. - Onze geneeskruiden.
68138: Braem, Theo. - Onze geneeskruiden / druk 1. zonder jaar. Driehoek, Amterdam. Hardcover. 351pp. Goed.
93625: D. Gamon;A.D. Bragdon - A.D. Bragdon en D. Gamon. 2003. Thema. Paperback. 128pp. Houd je hersens fit

Next 1000 books from Antiquariaat Ovidius[an error occurred while processing this directive]

6/8