Antiquariaat Looijestijn
Coolsingel 119, 3012 AG Rotterdam, The Netherlands. Tel + 31 (0)10-3020408 | + 31 (0)6-40252656            Email: antiquariaatlooijestijn@gmail.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
194467060: - Jaarboek binnenvaart 1997
192235192: - Handboekje voor de Jongeheerencongregatie onder den titel van O.L.V. onbevlekt ontvangen en van de H.H. Bewaarengelen; in de kerk van het H. Hart van Jezus te Maastricht
192235163: - Provinciaal Almanak van Friesland voor het jaar 1849
192235145: - Klubhutten-Album des Schweizer Alpen-Club (Beilage zum Jahrbuch S.A.C. BD. 46)
192235155: - ANWB Navigator; Ierland
208981883: . - Het blijft improviseren! Interviews met Jazzmuzikanten
192234517: - Het voetbalspel in woord en beeld: voor spelers en kijkers
192235640: - School voor Bewegingskunst
209832779: - Dàt was 423 - leven en werken van het 423 Bataljon in Oost-Java
215465129: . - Letterproef van de Boekhandel en Drukkerij voorheen E.J. Brill - Leiden
195102076: - Instituut voor Scheepvaart en Luchtvaart te Rotterdam
196039316: - [Leidsche] Studenten-almanak voor het jaar 1849
209183003: - 50 Jaar Hotel Kasteel Oud Wassenaar
192235616: - De Roskam (jaargang 1916)
192235461: - Veni, Vidi, Vexi; Jaarboek 2008 Scheepsbouwkundig Gezelschap "William Froude"
192234879: - Ha! Plaatjes kijken: Mooie plaatjes, leuke praatjes
192234513: - Olaf Mooij: What is on a man's mind
194251893: - Dienst voor Speciale Hulpverleening van het Nederlandsche Roode Kruis
192235606: - Mooi Marginaal 2012-2017: De mooiste Nederlandse en Vlaamse bibliofiele en marginale uitgaven
192235574: - Peter Brandes; Recent works
192235294: - Gedenkboek 300-jarig bestaan van de parochie st.Vitus Blaricum
209377581: . - Vijfhonderd Boefjes - gedenkboekje bij de 500e opvoering van "Boefje"
192234809: - Beschrijving der verzamelingen van het Groot-Oosten der Nederlanden: Handschriften der Klossiaansche Bibliotheek
215475377: . - Pausen van St. Pieter tot op onze dagen (op omslag De Pausen in woord en beeld)
192233813: - Verspreide kopstukjes; Het eerste V.C.L. / V.C.L.-Jaarboek 1983-1984
192233814: - Souvenir Album 1841-1916
192235254: - Elmec Modellenboek voor electro-mechanische constructiebouw
200518069: - Morris Mini-Minor '850' instructieboekje
192234888: - De Economische Plundering van Servië (Officieel verslag van de Servische Regeering.)
215466030: . - Deanna Durbin in de Bakvisch
206013328: - The guided missile Frigates Tromp and De Ruyter
210235891: . - Dennis Oppenheim 25 maart - 9 mei 1976 Museum Boymans-van Beuningen Rotterdam
210235901: - - Verslag van den staat der Nederlandsche zeevisscherijen over 1905
192234037: - Jaarboek van het Nederlands genootschap van bibliofielen (1996)
211014636: . - Ceramische Hoogtepunten Nederland - 1959 Pottenkijker 1969
192235117: - Leidsche studenten-almanak voor 1861
192234542: - Vaderlandsche vertellingen: Een boek voor Hollandsche jongens
199014338: - Rustoord
192234436: - Jura-Bourgonje: Franche-Comte - Bresse - Dijonnais - Aussois - Morvan - Nivernais
194467071: - Jaarboek binnenvaart 1998
218095743: . - Levee | incl. inkoopsprijslijst aansluitend op catalogus 579 en antwoordkaart
215915455: - Berijmd Verzet
192235219: - Logboek 25 jaar NPK & 50 jaar NPK (2 delen)
192234488: - 22 Bergen op Zoom
203237302: - In Flanders Fields Museum 2 delen compleet - Catalogus van de Objecten/Museumgids
192234318: - Het huis van Jungerhans: Kroniek van een Rotterdams familiebedrijf
198618866: - 's-Gravenhage van voorheen en thans in brieven (I-VII)
210387904: . - Valk in Riga
192235552: - Venezuela- Bruxelles 58
208981893: . - Oirlo rond 1900 & Oirlo rond 1900 - 2
192233899: - Het leven geillustreeerd: Overstromings-rampen en Watersnood - Vreeselijke tooneelen in binnen- en buitenland
192233823: - Het Haagsche Lyceum; Sophialaan 10 - Programma 1940-1941
215915540: - Drie schattige meisjes groeien op
215915518: - De Jantjes
206984403: - herman de vries werken 1954-1980
216039378: - To the Isle of Sumatra Netherlands Indies by K.P.M. Line
207155697: . - Catalogus van een belangrijke verzameling zeldzame en merkwaardige boeken der 17e - 19e eeuw. Het tweede gedeelte der bibliotheek van wijlen J.F.M. Scheepers te Rotterdam. Nederlandsche literatuur, volksboeken etc. Verkoping 13 en 14 december ...
211272566: - RRR Rijn - Roer - Rotterdam (Alle goede dingen in drieën)
192235455: - Het Froude testament; Jaarboek 2011 - 2012 Scheepsbouwkundig Gezelschap "William Froude"
211272617: - Dumas Roosen van Warmerdam
215915378: - Lange Dagen 1924
198932872: - Voordracht van Erasmus Redivivus tot Lof der Zotheid van Nederlandsche Geneeskundigen.
211272579: - Bombardement Bezuidenhout 1945 - Dagboek Eugenie de Nerée tot Babberich
192233822: - Het Haagsche Lyceum; Sophialaan 10 - Programma 1941-1942
192235463: - Welvarend; Jaarboek 2009 - 2010 Scheepsbouwkundig Gezelschap "William Froude"
214466063: . - Cessna Model 150 - 1971 / Owner's Manual
192233865: - Jaarboekje voor de stad Delft voor 1874
198605701: - Het raadhuis van Rotterdam (overgedrukt uit 'De Bouwwereld' 1921, nr. 5)
192233775: - Wild und Hund (April-September 1958)
218107771: . - Naamloze Vennootschap Blaauwhoedenveem expediteurs Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen
218107788: . - Gids voor tram, bus en metro RET januari 1969
192234669: - Aan den rand van den corridor: Twee maanden onder vuur - September - October 1944
192235402: - Fotoboek adelborsten en officieren van de voortgezette vorming studiejaar 1969-1970
197725733: - Garneeren en etaleeren in het slagersbedrijf: deel 1. Tekst
192234155: - Souvenir de la Fête organisée par la Ville de Rotterdam en l'honneur des membres de la 2e conference de la paix le 25 Juillet 1907
206902714: . - letteroverzicht - Ysel Press
206902827: - Das Cembalo (Tage alter Musik in Herne) - Katalog
192234370: - Soldaat Overzee
192234811: - De Velserbroek
192235318: - Het boek genaamd De prediker
192235405: - Billie Turf, het smerigste studentje ter wereld
208981484: . - Taverne St-Jean Hotel Anspach Bruxelles - livret - Guide de Bruxelles en trois langues
207093581: - Koninklijke Amsterdamsche Roei- en Zeilvereeniging "De Hoop" jaarboekjes 1913, 1917, 1918, 1922, 1924, 1925, 1926, 1928, 1929 (9 stuks)
218095751: . - Joe Goode | Kenneth Price | Edward Ruscha Prentenkabinet Museum Boymans van Beuningen 18 maart_30 april 1972
192235539: - Dinant; Pendant et après la guerre 1914-1918
218107865: . - Rapport betreffende het beleid, gevoerd in de jaren der bezetting, door het Rotterdamsch Nieuwsblad
194467042: - Jaarboek binnenvaart 1999
192233815: - Het Haagsche Lyceum; Sophialaan 10
210387886: . - Marcel Duchamp schilderijen tekeningen ready-mades documenten
192233829: - Japan Pictorial
213781733: - Miscellanea Sacra: or a new method of considering so much of the History of the Apostles [...] Vol. I
215465889: . - Vespa G.L. handleiding
207155547: . - Lofzang op het Grafisch Centrum te Groningen en deszelfs leermeester typografie F.B. [=Feike Boorsma]
192235039: - Domfil Railways Thematic Stamp Catalogue - Railways
218107854: . - 2x5 jaren Personeel-vereeniging V.I.R.
215915346: - Schilderstentoonstelling "Kleur in de Haven" georganiseerd door de Bond van Nederlandse Schilderspatroons
215466036: . - Walt Disney's Sneeuwwitje en de zeven dwergen Metropole Palace {filmprogramma]
215466064: . - Almanak tot gezellig onderhoud voor het jaar 1842 - 4de jaargang
192235550: - Terrae Motus; Naples Tremblement de terre
198978749: - Geborgen Hoofdstukken: Heerlijkheden uit het Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg
206862250: - Jan Pertcheval's Den Camp vander Doot
192235271: - Catalogus van Handschriften op de Bibliotheek der Remonstrantsch-Gereformeerde Gemeente te Rotterdam
218107683: . - Officieel Programma van de Feestelijkheden te Rotterdam 31 augustus t/m 4 september 1948 ter gelegenheid van het vijftigjarig regeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina
192234548: - Haarlem (fotoalbum)
192235097: - De fundatien der Vrijvrouwe van Renswoude, gevestigd te Utrecht, Delft en 's Gravenhage. 1756-1856.
192234199: - Leeskabinet: Grepen uit de geschiedenis en de boekerij van het Rotterdamsch leeskabinet 1859-1984
204211167: - Omnibus; een serie studies voor diegene die zich wil verdiepen in de werkwijze van de Vrijmetselarij van het H::K::G::
192235288: - Gedenkboek Makelaarsvereeniging te Amsterdam 1877-1927
213773524: - - Noury & van der Lande 1838-1938 Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan op 6 september 1938
192234412: - Gezichten uit Nederlandsch-Indië: Aangeboden door de Amsterdamsche Maatschappij van Levensverzekering
194008566: - Succes etalage-dienst: baanbrekend maandblad voor winkeliers 1951
192234562: - Souvenir d'Anvers
200654321: - Geschenk 1934 Boekenweek 28 april - 5 mei. Inhoudende 12 portretten van Nederlandsche auteurs.
192233971: - De afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee
214512923: . - Volvo 240-260 1974-1993 fotografisch overzicht van de 200-serie ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan [...]
202776014: - Historie van het huis van Adriaan : eene grappige vertelling
199014648: - Vierde Jaarverslag van de Reedersvereeniging voor de Nederlandsche Haringvisscherij
192235221: - Ce Cahier là No. 2 July 1989
192234090: - Volks-Liedjens
192234554: - Keh-kong, de melaatsche Chineezenknaap
192234555: - Stillevens en bloemen van dertig schilders van heden
192235277: - Memorie betreffende de verdeeling van het fonds der Ridderschap van de provincie Zuid-Holland
216247709: . - 1863-1913 Beschrijving van de aanbieding van het huldeblijk van het personeel en van den fakkeloptocht
206955282: . - Reflexions Morales Satiriques et Comiques, sur les moeurs de notre siecle
215821776: . - Manneken-Pis Bruxelles - 10 jolies cartes comiques en couleurs
193285845: - Vereeniging: De Ambachtsschool te 's-Gravenhage - Verslag over 1940 (Jaarverslag 1940)
192234944: - Raoul Hynckes 1893-1973
192235231: - Küpperbusch kookboek
218131349: . - Het Van 't Hoff-Monument te Rotterdam
192235456: - Rotterdam stronger through struggle and still in the limelight
218095739: . - Programma van het 56e Nederlandsch Landhuishoudkundig Congres op 28, 29, 30 Juni en 1 Juli 1904 te houden te Assen
192234363: - Het Nederlandse militaire optreden in Nederlands-Indië / Indonesië 1945-1950
193524447: - Een Nationaal Petitionnement: Open brief aan de studenten onzer universiteiten
192235462: - Intiem met maritiem; Jaarboek 2009 Scheepsbouwkundig Gezelschap "William Froude"
192234956: - Metro-Mozaiek
192234435: - Savooie-Dauphine: gebergte van de Mont-Blanc, Tarentaise-Maurienne, Chartreuse-Vercors-Oisans
194251961: - Der Hafen von Rotterdam
211014717: - De Zaak van Holland en België behandeld in het Huis der Lords , van Engeland, op den 26 Januarij, 1832
192234903: - Leidsche Lier: Keur uit lyrische en verhalende bijdragen verschenen in de jaren 1935-1945 in het weekblad Vitrus Concorrdia Fides en Den Almanak van het Leidsche Studentencorps
192233882: - Stadhouder Willem III school; 1970-1995 (Ede)
193323536: - De Vogelwijk: geschiedenis van een Leidse buurt
216173639: . - Het Rotterdamsch Studenten Corps 1913-1988
216247718: . - Tentoonstelling van werken der leden van 30 sept. tot en met 22 oct. 1933
216247720: . - Tentoonstelling van werken der leden van 24 jan. tot en met 21 febr. 1932
216247732: . - Tentoonstelling Jongkind (1819-1891) Nederland-Frankrijk
216247739: . - Catalogus van de Tentoonstelling [...] van A.H.R. van Maasdijk in het Museum Boymans te Rotterdam
218368453: A.H. (inl.) - Lijst der negatieven in het photographisch atelier - 1. Handschriften en oorkonden | Universiteitsbibliotheek Utrecht
204482494: AAFJES, Bertus - Drie gedichten over Amsterdam
199264625: AARSEN, Astrid - 60 Jaar Lijnbaan; het hart van de Rotterdamse wederopbouw
214496553: AARSEN, H. van - De Broederschap der WItte Loge of de Theosophie in Nederland
192235088: ABADIE, D. - Dubuffet
200409343: ABANDONIA (ROSSUM, Theo van) - 21 -daags mystiek, Mystiek Sathya-Sai-Brevier van geboorte tot geboorte
194008377: ABBINK, J.J. - Het leven van Koning Willem II, zijn overlijden en plechtige begrafenis
192235280: Abdolah, Kader; Neuenschwander, Brody; Kuypers, Jeroen - Stad van Letters: Cahier u / druk 1
192235579: ABEELEN, J.H.F. van (ed.) & 't HART, Maarten - The genetics of behaviour
193076845: ABRAHAM, Eva - Oudere mensen zijn als bomen die schaduw geven: Oudere Marokkaanse vrouwen en mannen in de Nederlandse verzorgingsstaat
221930610: ACHT, Rob van (editor) - A checklist of piano's
213854783: ACHTEN, Frits - Carolein Smit innocenti
198253984: ACHTERBERG, Gerrit - Stof
200978380: ACHTERHUIS, Hans - Camus: de moed om mens te zijn
193872922: ADAM, Hans Christian - Karl Blossfeldt: 1865-1932
192235165: Adama van Scheltema, C.S. - Kunstenaar en samenleving: de plaats van den kunstenaar in zijn volk en zijn tijd van 500 voor Christus tot op onze dagen
216443950: ADRIAENSSEN, Agnes - De grote mode encyclopdie
200518159: ADRICHEM, Jan van (samensteller) e.a. - Stadscollectie 1989 Rotterdam
215465762: ADRICHEM, Jan van - Compositie met Rozen - Composition with Roses
214884407: AGGENBACH, C.J.S. & JALINK, M.H. & NOOREN, M.J. - Droge duinen - indicatorsoorten voor verdroging, verzuring en eutrofiëring in droge duinen
212552323: AIKEMA, B. - Tiepolo in Holland - Works by Giambattista Tiepolo and his Circle in Dutch Collections
192690459: AITINK, Hans E. & HOVENKAMP, Egbert - Noord-Atlantische luchtverbindingen: met nadruk op de jaren 1939-1946
212667375: AKEN-FEHMERS, Marion S. van - Vazen met tuiten / 300 Jaar pronkstukken
192235531: AL-HUSSAINI AS-SEETANI, As-sayyid Ali - Over Fiq gesproken; conform de uitspraken van zijne eminentie...
209261832: ALBEE, Edward & REVE, G.K. van het (vertaler) - Het verhaal van de dierentuin - de Dood van Bessie Smith - de Droom van Amerika [met opdracht van Gerard Reve]
192235232: ALEJANDRO, Reynaldo G, - The Food of the Philippines
192234293: Alekhine, Alexander - 107 Great Chess Battles, 1939-1945
192235194: ALEWIJN, Jan. Joh. Fred. - De necessitudine inter tres in civitate divitiarum fontes, agriculturam, mercium fabricationem, et mercaturam
211014744: ALEXANDER, Hélène & HOVINGA-VAN EIJSDEN, Fransje - A Touch of Dutch - Fans from the Royal House of Orange Nassau - catalogue
216106913: ALISON, Jane & FARRELLY, Liz ea. - JAM - style + music + media
192234285: ALJECHIN, Alexander - Das New Yorker Schachturnier 1927
192234723: ALJECHIN, Alexander & KMOCH, Hans & MORÓCZY, Géza & NIMZOWITSCH, Aaron - Das Erste Internationale Schachmeisterturnier in Kecskemét 1927
198253972: ALLAIS, Alphonse & MORAND, Paul & HUYSMANS, Joris-Karl & COCTEAU, Jean (e.a.) - De wereld verandert te weinig. Lofzang en kritiek op 1900
211014738: ALLAN, F. / WINKLER PRINS, A. - Het Eiland Schiermonnikoog en zijne Bewoners / Het Eiland Schiermonnikoog als Badplaats
192233959: ALLEBLAS, J.T.W., VAREKAMP, M.J. - De glastuinbouw in het derde millennium; wendingen en kansen
200409511: ALOFS, F.A.J. - Jachtspaniels
206779403: AMATEUR - Tiro... Tiroo! - een Nederlands jachtboek
196601683: AMBACHTSHEER, Henk - Kasino aan het Plein; de bezetting van Sociëteit De Witte in de Tweede Wereldoorlog
192864190: AMELUNG, Peter - Der Frühdruck im deutschen Südwesten 1473-1500, Band I: Ulm
193872551: AMELUNXEN, Hubertus von - Cy Twombly: Fotografisch werk 1951-2010 / Oeuvre photographique 1951-2010
217646190: AMIRANASHVILI, Shalva - Georgian Metalwork - from Antiquity to the 18th Century
205999762: AMPZING, Samuel & SCRIVERIUS, Peter & KURTZ, Gerda H. - Beschryving ende lof der stad Haerlem in Holland: in rijm bearbeyd: ende met veele oude ende nieuwe stucken buyten dicht uyt verscheyde kronijken, handvesten, brieven, memorien ofte geheugeniszen ende diergelijke schriften verklaerd ende beves...
197266522: AMPZING, Samuel & SCRIVERIUS, Peter & KURTZ, Gerda H. - Beschryving ende lof der stad Haerlem in Holland: in rijm bearbeyd: ende met veele oude ende nieuwe stucken buyten dicht uyt verscheyde kronijken, handvesten, brieven, memorien ofte geheugeniszen ende diergelijke schriften verklaerd ende beves...
206011235: AMPZING, Samuel & SCRIVERIUS, Peter & KURTZ, Gerda H. - Beschryving ende lof der stad Haerlem in Holland: in rijm bearbeyd: ende met veele oude ende nieuwe stucken buyten dicht uyt verscheyde kronijken, handvesten, brieven, memorien ofte geheugeniszen ende diergelijke schriften verklaerd ende beves...
206011255: AMPZING, Samuel & SCRIVERIUS, Peter & KURTZ, Gerda H. - Beschryving ende lof der stad Haerlem in Holland: in rijm bearbeyd: ende met veele oude ende nieuwe stucken buyten dicht uyt verscheyde kronijken, handvesten, brieven, memorien ofte geheugeniszen ende diergelijke schriften verklaerd ende beves...
192234776: AMSTEL, Betsy van - Een reisje naar het Eiland Wight (via Londen) met de Stoomvaart-Maatschappij "Zeeland" (Vlissingen-Queensboro' route)
196335912: ANANDA - Astrologie in kort bestek
200387420: ANDERBERG, Niklas & CASTENFORS, M. - Reflections
220388539: ANDERSCH, Alfred - Zanzibar
194051131: ANDERSEN, Hans Christian - Sprookjes van Hans Andersen
212759832: ANDERSON, Ross & BROOKS, Turner e.a. - Turner Brooks : Work
199358389: ANDERSON, Jan - Hartstocht & Passie, Een greep uit de verzameling van Jan Anderson
201403287: ANDERSON, Kevin J. & MOESTA, Rebecca - Star Wars: The Mos Eisley Cantina Pop-Up Book
192234989: ANDRIESSEN, W.F. (samenst.) - 2e Interpolis schaaktoernooi 1978
192235108: Anglo-American Caribbean Commission - Guide to commercial shark fishing in the Caribbean area
192233953: ANKUM, L.A. & FRANKEN, G.J.D. e.a. - Encyclopedie van de Zaanstreek (2 delen compleet)
204424576: ANKUM, Paul e.a. - 250 jaar Inwijdingsrituaal: Een verslag en achtergronden van de Jubileumviering 1756-2006. Tweehonderdvijftig jaar Orde van Vrijmetselaren van de regio Groot- Den Haag op 18 november 2006 in de Haagse Nieuwe Kerk
217824159: ANNINK, E., BAKKER, G., BOEKHOUDT, O. ea. - Products of Imagination - The Dutch experiment in design
203237503: Anon. - Scheveningen de haven in de toekomst
196991205: Anon. - Een sensationeele Brief uit Zuid-Afrika - onthullingen omtrent den werkelijke toestand
203071506: Anon. - Onder welke planeet ben ik geboren?
193297142: Anon. - Geschiedenis van de drie beeren; met 6 gekleurde plaatjes.
216786104: Anon. - Nederlandsche Standard Electric Mij. N.V.
203237522: Anon. - Memlinc Hotel Le Zoute
206862633: Anon. - Kleine verzameling van Gezangen voor de Tafel-Loges bijëengebragt ten dienste der Achtbare Loge La Vertu, werkende in het Oosten van Leyden
192803857: Anon. - Gedenkboek van de Nederlandsche Vereeniging voor Luchtvaart 1907 - 19 October - 1912
196007436: Anon. - Catalogue de la collection Goudstikker d'Amsterdam exposée dans les localités du Schilderkundig Genootschap "Pulchri Studio"
211741596: Anon. - Nederlandsche Handel-Maatschappij N.V.
195975906: Anon. - Lijst van de Zegels aan de Middeleeuwsche Oorkonden der Stad Utrecht; in afgietsels voorhanden bij het Utrechtsche Gemeente-Archief
214511628: .Anon. - Seinboek voor de Nederlands-Duitse grens(dienst)baanvakken SBD C 5301
214511614: .Anon. - Dienstreglement Afdeling II Trein- en rangeerdienstreglement (geldig voor hoofd- en lokaalspoorwegen) TRR [...] C 5201
203237287: Anon. - Den Haag en Scheveningen; korte gids voor bezoekers der Residentie
192234193: Anon. - Rituaalboeken I; rituaalboek van den leerlingsgraad (opening en sluiting der loge - inwijding en aanneming
193297119: Anon. - Mythen maskers magie bij het volk van de Dogon
215769597: Anon. - Schönheit des Leibes - 12 Kunstfarbblätter aus dem Leben des Bundes für Leibeszucht
192928392: Anon. - Le Palais de la Paix [=Het Vredespaleis]
204481977: Anon. - Russisch-Deutsches Medizinisches Wörterbuch
204110321: Anon. - Tentoonstelling "Het Costuum onzer voorouders" Ridderzaal - 's Gravenhage 15 januari tot 5 februari 1936
196108776: Anon. - Overzicht van het bedrijf der Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. over de jaren 1941 tot en met 1946
219382969: Anon. - Leerdam Unica
202293758: Anon. - Gids voor de Jubileum Tentoonstelling "De Eenheid der Godsdiensten"
219776156: Anon. - Ordonnantie van de Bedelarye [...]
201721294: Anon. - Tourism in the Netherlands Indies; Glimpses of Native Life Number [vol. XIII, No. 1, 1938]
196108934: Anon. - De Nederlandsche Heidemaatschappij; wat zij is - wat zij doet - wat zij beoogt - hoe zij werkt
219776116: Anon. - De tragiek van een Geheime Dienst | een onderzoek naar de BVD in Nijmegen
205119247: Anon. - Afstandboekje
203073156: Anon. - Polis; de nationale keert uit
196008445: Anon. - Gedenkboek tevens programma voor de viering van het 40-jarig bestaan der jongelingsvereen. op gereformeerden grondslag "Soli Deo Gloria"te Vlaardingen 1887-1927
206556097: Anon. - Indonesia and the Netherlands - Royal Partners
195975927: Anon. - Lijst van Zegels van Utrechtsche Stichtingen en Corporatiën; die bekend zijn en waarvan afgietsels aanwezig zijn in het Gemeente-Archief
219784724: Anon. - Mens en dier in de primitieve kunst van twee oceanen
192235222: Anon. - Gouden sleutel voor den tuinman, bevattende eene naauwkeurige en volledige handleiding tot het aanleggen van lust-, groente- en oofttuinen
219776129: Anon. - Meubles regionaux / Gewestelijke meubels | ardennais flamands bretons normands provencaux
214511622: .Anon. - Dienstreglement Afdeling III Seinreglement SR - C 5202
201721324: Anon. - Gala; America's Greatest Array of Glamor [January 1952, vol. 2 No. 5] "Flirt Issue"
206779428: Anon. - Bandoeng en de hygiëne
215769950: Anon. - Het handwerkboek voor iedereen
205455096: ANon. - Free Holland Welcomes the Soldiers of the Allies "Welkom in het Vrije Nederland!"
201721238: Anon. - Tourism in the Netherlands Indies; Volcanoes Number [vol. XI, No. 2, 1936]
192234639: Anoniem - Vught, poort van de hel!: Oorlogsherinneringen van 'n Jood
192235253: ANONIEM - Garmisch - Partenkirchen und Umgebung
192235446: ANONIEM - Brugge die schoone / "Bruges la belle"
192235368: ANONIEM - Cartes postales, S.A. de la Brasserie de Diekirch
221862830: anoniem - Vrouwengeluk, uit vrijen wil de uwe
219454761: ANSTADT, Sera - Sallie
221417388: ANTONISSEN, Jan - De Onfatsoenlijken - Een reis door populistisch Europa
207020149: AREM, Joel E. - Man-Made Crystals
198165681: AREND, O. van den - Zeven Lokale Baljuwschepen in Holland
210233829: ARENDS, Jan - Twee verhalen van Jan Arends. Keefman / Vrijgezel op kamers
215741541: ARGULLOL, R., LUJÁN, N. ea. - Loewe 1846-1996
210387835: ARMANDO - Verzamelde Gedichten
211817346: ARMANDO & JANSSEN, Susanne - De prinses met de dikke bibs [Gesigneerd]
206779375: ARMSTRONG, Louis - Satchmo - my life in New Orleans
192233868: ARNTZEN, M.J. - Mystieke rechtvaardigingsleer; een bijdrage ter beoordeling van de theologie van Andreas Osiander
218962814: ARQUINT, J.C. - Vierv Ladin - Grammatica Elementara Dal Rumantsch d'Engiadina Bassa
192235494: ARTER, David - The nordic parliaments. A comparative analysis
209377591: Artisten van de Afdeeling Tooneel van het Gemeentelijk Thaterbedrijf, Amsterdam - Dringend commentaar - een toelichting bij de toespraak [...] 10 mei 1945
192235285: AS, Joh. H. van - Vóórgeslacht en nakomelingen van Gommert van As
203071520: ASCH VAN WIJCK, Jhr. H.M.A.J. van - Soesterberg weest op uw hoede!
215464938: ASHBERY, John, BRETON, Andre, BUTOR, Michel e.a. - Raymond Roussel - Life, Death & Works being a special issue of Atlas anthology
215372517: ASHJIAN, Archbishop Mesrob - The Catholicoi of Etchmiadzin - an overview of the electoral process
216188316: ASPEREN VERVENNE, B. van - Broedmachine, Kunstmoeder en Kippenhok voor de Liefhebberij- of Stadspluimveehouders
194050995: ASQUITH, Cynthia & BIGLAND, Eileen (Edited by) - The Princess Elizabeth Gift Book
221163702: ASRO (samensteller) - Het nieuwe hart van Rotterdam - Toelichting op het basisplan voor den herbouw van de binnenstad van Rotterdam
221164380: ASSCHER, E. e.a. (voorwoord) - Gedenkboek ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van het Nederlandsch Israëlitisch Jongensweeshuis "Megadlé Jethomim" te Amsterdam
221620639: ASSEM, J. van den - Territory in the three-spined stickleback GASTEROSTEUS ACULEATUS L.
204601936: ASSOULINE, Pierre - Autodictionnaire Simenon
192233802: Ateliers voor kerkparamenten - Eenige Beschouwingen Over Paramentiek
192234621: ATKINS, H.A. - Herinneringen van een oud-dienstplichtig sergeant van het korps pantserfort-artillerie 3e compagnie aan het fort 'Maasmond' te Hoek van Holland
212758090: ATTERBURY, Paul - On Holiday - Remembering yesterday's holidays with Paul Atterbury
215465397: ATTLEE, Helena - Italian Gardens - Romantic Splendor in the Edwardian Age
210910776: AUDEN, W.H. & ROUCKA, Pavel - Drie Gedichten
194125025: AUDOIN-ROUZEAU, Stephane - Men at War 1914-1918: National Sentiment and Trench Journalism in France during the First World War
192235324: AUTEROCHE, B. and M. & GERVAIS, G. & NAVAILH, P. & TOUI-KAN, E. - Acupuncture and Moxibustion; a Guide to Clinical Practice
192234539: AVERMAETE, R & BLOCKMANS & PUYVELDE, L. van (e.a.) - Antwerpen: Kollektie 'Belgie Tentoonstelling 1958' nr 1
196466739: AVERT, Michel van der (voorwoord) - Jubileumuitgave van het clubblad "Contact" ter gelegenheid van het 60 jarig bestaan van de R.K.S.V. Halsteren op 1-4-1986
218714762: AVRO (dir.) - AVRO Waar wij werken, wie wij zijn
192235183: B.R.P. - Over de Pligten van den Zielenherder; wanneer de kerk in haere leerstukken, rechten en tugt bestreeden word
192690037: BAAR, Kees de - De Zeeuwse brievenposterij 'Postvoorzieningen voor de koopman'
192690629: BAAR, Kees de - De brievenposterij in het Markiezaat van Bergen op Zoom
200409930: BAARDA, Frits - Rotterdam Ahoy. Leven en werken in de jaren na de oorlog
212625460: BAARS, Willem L. - Willem Hendrik van der Nat schilder
192235180: Baas, B.C. - Nationale postzegeltentoonstelling Driestromenpost 1982 Dordrecht
219383218: BAAY, Ing. F. - Bouwbeschrijving van een 17e eeuws Statenjacht (Fabos Modeltekeningen)
192235355: BABURINA, Nina - The silent film poster, Russia 1900-1930
212613369: BABUT du MARES, J.P. - Felicien Rops
192233777: [BACH, J.S.] - De Mattheus-Passion; 100 jaar passietraditie van het Koninklijk Concertgebouw
195101800: BACHELARD, Gaston - La Poétique de la Rêverie
193247476: BACKER, C.A. - Verklarend woordenboek van wetenschappelijke plantennamen / Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten
216443864: BADEN-POWELL, Lord - Rovering to success
206643354: BADER, J. - Maar waarom gezwegen...? - Zeventig jaren uit de geschiedenis van de Joodse gemeente Breda (1796-1866)
201448412: BAERTS-OSKAM, L. & KUYPERS, H.M. & OSKAM, G. - Kwartierstaat van Mevrouw L. Baerts-Oskam (Ons Voorgeslacht No. 566 feb. 2005)
192234423: BAERWALDT, W. & WATSON, S. & GORSEN, P. - Pierre Molinier
192234204: BAGGERMAN, Ary - Vianen in oude ansichten
213185881: BAILEY, Anthony - Rembrandt's House - Exploring the World of the Great Master
198505686: BAILLON, André - Een doodeenvoudig man
212930988: BAJCUROVÁ, Katarina - New Slovakia - (difficult) birth of the modern lifestyle
212626590: BAJCUROVA, Katarina - Viktor Freso
207020199: BAKER, Bevan B. & COPSON, E.T. - The mathematical theory of Huygens' Principle
195515194: BAKKER, Jos e.v.a. - Hoorn in de twintigste eeuw
192234699: BAL-TAS, A.J. - 'Ik heb u lief Rotterdam'
192234263: BAL, G.J.J., VEENMAN, C.G.M. - Adrianus & Naaldwijk; De geschiedenis van de heilige Adrianus van Nicomedië in relatie met het patronaatschap van Naaldwijk.
211014693: BALEN, A. van - De Magie van de Liefde
214226546: BALFOORT, Dirk J. - De Hollandsche Vioolmakers
214744163: BALJÖHR, Dr. Ruth, BASSENGE, David ea. - Bauhaus and the international style - 250 photographs
221178146: BALKEN, A. C. van - Op en rond de Weeshuishof - De rijke historie van de Westerwijk in Zaltbommel
192234839: BALLARD, Robert D. - Op het spoor van de Bismarck
216881633: BALPINAR, Belkis & HIRSCH, Udo - Carpets of the Vakiflar Museum Istanbul - Teppiche des Vakiflar-museums Istanbul
192233877: BALVERT, Fred & WELLING, Wouter - Annette Splinter: Collectie Splinterbeest - Dieren/Animals Schilderijen/Paintings 1999-2007
208981463: BALZAC, Honoré de - De Chouans - of Bretagne in 1799 tafereelen uit het militaire leven
192234560: BARCLAY, Florence L. - In Hoc Vince - Mijn Hart is Daarginder; De Geschiedenis van een Roode Kruis-vlag
221164371: BARENDREGT, Henk & BEZEM, Marc & KLOP, Jan Willem (eds.) - Dirk van Dalen Festschrift
199264332: BARENDREGT, H.J. - Genealogie van het geslacht De Neef - De Neeff
192233774: BARENDS, C. - Jager en de jachtwet
192234375: BARENDSE, Martha - Westland; Naaldwijk, 's-Gravenzande, Wateringen, De Lier, Monster
194964512: BARLACH, Ernst - Spiegel des Unendlichen: Auswahl aus dem dichterischen Gesamtwerk
206620173: BARNES, Barry & DUPRÉ, John - Genomes and What to Make of Them
192234195: BARNEY, Matthew & WAKEFIELD, N. - Pace Car for the Hubris Pill
202326879: Baron Snouckaert van Schauburg & M. Irish' Stephenson & J.C.H. Adelink & M.F.X.M. van Woesik - De Nederlandsche Ridderorden 1900-1936 (2 volumes)
192235065: BARRE, Francois & MARTIN, Jean-Hubert & STORR, Robert & GROYS, Boris & KABAKOV, Ilya - Ilya Kabakov: Installations 1983-1995
192235046: BARTER, Judith A. & WALKER, Andrew J. - Window on the West: Chicago and the art of the New Frontier 1890-1940
216247714: BARTMAN, J.H. - Wat niet in de dienstregeling staat - de geheimen van het spoorboekje
219776127: BASKETT, John & MELLON, Paul (foreword) - The Horse in Art
192234254: BASTIAANNET, Johan - In de schatkamer van het Eindspel: Een kleine 200 komposities van eigen hand
213200577: BASTIAN, Heiner - Abschied von Joseph Beuys - Noch steht nichts geschrieben
208981446: BAUDELAIRE, Charles - Les Paradis Artificiels (illustrations de Michel Guenard)
192291166: BAUDET, H. & NANNEN, H.J. - Strijd / Opbouw: Bevrijdingsdag 1955
196008426: BAUDOUIN, Jean-Claude, STILMANT, Marie-Françoise & NANNAN, André - De Koniferen en algemeenheden betreffende de houtachtige gewassen
221863407: BAUER, Wilhelm A. & DEUTSCH, Otto Erich - Mozart - Briefe und Aufzeichnungen (6 banden)
216707920: BAUMAN, German - De Tribunisten de revolutionaire marxisten van Nederland
218631876: BAUST, W. & GROBER, J. & KOEPPEN, S. e.a. - Bedeutung der Physikalischen Medizin Physiologische Grundlagen Elektrotherapie . Lichttherapie
192233900: BAVEL, C.A.M. van - Geschiedkundig overzicht van het Bredasche postwezen
192750199: BAX, J. & EDZES, H.J. & MATTHIJSSE, L.M. (red.) - 'Rotterdam' - Tiende jaargang, nr. 4 (1972)
192234187: BAX, Jack - Getting off to a good start in European trade
192234180: BAX, Jack - Rotterdam-Europoort, natuurlijk
213308163: BAYARD, M. Émile - Oeuvres de Beaumarchais - Nouvelle Édition
192235522: BEAUJEAN, Alfred (e.a.) - Harenberg Opernführer; Der Schlüssel zu 500 Opern, ihrer Handlung und Geschichte. Mit CD-Empfehlungen der 'Opernwelt'-Redaktion
218367932: BEAUJON, Otto (samenstelling) - Kreukels & Straatklinkers | 60 jaar verkeersongevallen in Rotterdam
212691288: BECKER, Edwin ea. - L'art Nouveau - La Maison Bing
197431790: BECKERING VINCKERS, J. - Waarheid en Leugen over het Oera Linda Boek, herdruk van vier belangrijke brochures uit 1876 en 1877
216708005: BEDAUX, R. - Tellem - een bijdrage tot de geschiedenis van de Republiek Mali
192233981: BEEDELL, Suzanne - Country Living by Sea and Estuary
192235421: BEELAERTS, P.M. - Kort overzigt of beschrijving van de gemeente Maasland (Maaslandse bronnen deel 2)
217645593: BEELING, A.C. - Nederlands Zilver 1600-1813 deel I, II & III
192234418: BEELS, Cleamens Haro - Strafrechtelijke Beschouwingen over het Duitsche Studenten-Duel
212551647: BEENKEN, H. - Romanische Skulptur in Deutschland (11. und 12. Jahrhundert)
218131288: BEENKER, Erik & CROUWEL, Wim (voorwoord) - Geert Lap | De gedraaide vorm - The thrown form
203071480: BEER, Lena C. de - Het Keerpunt. Het wereldgebeuren theosofisch-astrologisch beschouwd
203151245: BEER, Mej. L.C. de & BURGERS, Mevr. H.S.E. & KNEGT, L. & RAM, Th.J.J. - Urania (officiëel orgaan) 15e Jaargang - ingebonden jaargang
192233929: BEEREN, W.A.L. - Schoonhoven
210387801: BEEREN, W.A.L. - Cardena - Boymans-van Beuningen Rotterdam 2-31 mei 1981
192233901: BEEREN, Wim (e.a.) - Robert Combas : peintures 1984 - 1987 = schilderijen 1984 - 1987
218126975: BEGEER, J.A., VOS, Jac., ZWIERZINA, W.K.F. ea. - Een eeuw edelsmeedkunst 1835-1935
192235551: BEKS, Maarten - Acht realisten; visioen van het alledaagse (LUXE editie)
192233966: BELACH, Helga & JACOBSEN, Wolfgang (red.) - Richard Oswald: Regisseur und Produzent
192234936: BELASH, Constantine A. - Braiding & knotting: techniques & projects
221164788: BELCAMPO - Reisje naar Mecklenburg
192864601: BELINFANTE, J.J. - Het Leven van Michiel Adriaanszoon de Ruyter: 1607-1676 (Eerste deel + Tweede deel)
208981455: BELOHLAV, Jos - De Hooge Tatra (Vysoké Tatry)
201874143: BEMMELEN, A. van - Lessen over de Algebra of Stelkunst; ten gebruike der Latijnsche scholen en Gymnasien - Eerste deel
217430286: BENALI, Abdelkader - Nietszeggende feiten
216069259: BENJAMINS-SCHALENKAMP, Cläry - Ogentroost
215770702: BENJAMINS-SCHALEKAMP, Clary - Gezin in oorlogstijd - een reconstructie 1940-1945 [met opdracht]
215770706: BENJAMINS-SCHALEKAMP, Clary - Gezin in wording - een familieportret 1925-1940 [met opdracht]
215770721: BENJAMINS-SCHALEKAMP, Clary - Gezin in wording - een familieportret 1925-1940
216069262: BENJAMINS-SCHALENKAMP, Cläry - Los van God
215821295: BENNO, A. & HEIJERMANS Herman - Op hoop van zegen (filmprogramma)
212907191: BENSON, Timothy O. - Expressionist Utopias - Paradise, Metropolis, Architectural Fantasy / Paradise, Metropolis, Architectural Fantasy
212932428: BENSON, Timothy O. - !AVANTGARDEN! - in Mittel-Europa 1910-1930
215915484: BERANOVA, Jana - Jantje zag eens mensen hangen
192235632: BERG, J.C. van den - De Werelddeelen: Europa en de Poolgewesten (bewerkt naar Friedrich von Hellwald's 'Die Erde und ihre Völker)'
192234529: BERG, A.v.d. & BERG, R.v.d. - De joodse gemeenschap van Oud-Beijerland
218602932: BERG, L. CH. G. van den - Het jongens electriciteit-boek deel 2
192234702: BERG, Heleen van den - jij bent de mooiste
194963947: BERG, I.J.M. van den - Aristoteles' verhandeling over de ziel
200518150: BERGE, F. van den e.a. - Maastrichtse Ceramiek uit de 19de eeuw
192234771: BERGEN, Jeroen van - Liber Amicorum voor Andre Bolhuis
216798862: BERGH, Herman van den - De Boog - verzen
221931296: BERGH, S. van den - Deportaties - Westerbork, Theresiënstadt, Auschwitz, Gleiwitz
215466343: BERGH, L.Ph.C. van den (inl.) - Beschrijving van den vroegere Nederlandsche Gemeentezegels in het Rijks-Archief en ook elders bewaard [...]
212759245: BERGVELT, Ellinoor - Pantheon der Gouden Eeuw / van Nationale Konst-Gallerij tot Rijksmuseum van Schilderijen (1798-1896)
200546082: BERK, Tjeu van den e.a. - Jaarboek van de C.G. Jung Vereniging Nederland 2018 nummer 33
192234349: BERKHOFER JR., Robert F. - The White Man's Indian
206862261: BERKUM, Dr. A. van (opnieuw uitgegeven door) - Parthenopeus van Bloys
192235124: BERKVENS-STEVELINCK, C. & BREUGELMANS, R. & e.a. - Questiones Leidenses: Twelve studies on Leiden University Library and its holdings published on the occasion of the quarter-centenary of the University
214189820: BERNABEU, Laurence , LAGARD, Dorotheé ea. - L'Art des Trains et des Gares - 70 ans de la SNCF
192234799: BERNARD, Lewis - Der Islam von den Anfängen bis zur Eroberung von Konstantinopel. Band I : Die politischen Ereignisse und die Kriegführung; Band II : Religion und Gesellschaft.
215372534: BERNER, Ulrich - Origenes
192234819: BERNS, Mr. J.L. - Het landrecht van Veluwe en Veluwezoom van 1593
192233783: Bernsdorff-Engelbrecht, Christiane - Geschichte der evangelischen kirchenmusik: I-II
206556168: BERNT, Walther - Die Niederländischen Maler des 17. Jahrhunderts - 800 Künstler mit 1470 Abbildungen in drei Bänden - 3. völlig neubearb. Aufl.
213185917: BERTHEUX, Maarten & FUCHS, Rudi e.a. - Christian Ludwig Attersee - Don Giovannis Wetter
206983735: BERTIER DE SAUVIGNY Reine de - Jacob et Abel Grimmer: Catalogue raisonné
204482002: BERTIN, E.M.J. - L'Approximation des espaces harmoniques
217256850: BERTRAND, Simone - la tapisserie de Bayeux
210207109: BESANT, Annie & LEADBEATER, C.W. - Gedachtevormen
202293775: BESANT, Annie - Westersche en Oostersche Psychologie; twee voordrachten te Amsterdam en Rotterdam gehouden op 19 en 24 juni 1904
192235478: BESANT, Annie - Vier groote godsdiensten; vier lezingen gehouden op den een-en-twintigsten verjaardag der theosofische vereeniging te Adyar, Madras
202293795: BESANT, Annie - Karma
211697045: BESSELAAR, H. - "Amsterdam/Rotterdam" twee steden Rapsodie
213965768: [BESTALL, Alfred E.] - De avonturen van Bruintje Beer een en twintigste serie [21]
192234149: BESTEBREUTJE, Ger - Rotterdam in de jaren '50; Fragmenten uit een samenleving
212906314: BETSY, A. - Ontwerp het onmogelijke / de wereld van architect Hendrik Wijdeveld (1885-1987)
219202091: BETTINK, Hugo, DARLANG, Frits ea. (red.) - HFC een eeuw aan de Spanjaardslaan
192234947: BETZ, Helmut - Historisches vom Strom: Die grossen Motorschlepper und die Entwicklung der Schubschiffahrt auf dem Rhein (Band IV)
210098077: BEUMER, Dick, FLEISCHACKER, Carel - Onderscheidingstekens van de Koninklijke Marine 2 - periode 1945-2013
209377605: BEVERSLUIS, M. - De Nieuwe Koers aangewezen door het Spiritualisme, of de Verzioening van Hoofd en Hart
201166586: BEYE, Peter & BAUMEISTER, Felicitas - Willi Baumeister: Werkkatalog der Gemalde I & II (Compeet)
192235236: BEYEN [=Beijen], Johan Franco - Specimen medico physiologicum de Tela olim Cellulosa nuper Mucosa dicta quod favente deo ter optimo maximo
217869988: BEZEMER, Mr. W. - Oude rechtsbronnen der Stad Breda
202331902: BHAGWAN SHREE RAJNEESH [=OSHO] - Tao; the three treasures volume 2 Talks on Lao Tzu
192234921: BIDLOO, Nicholas & WILLEMSE, David - The unknown drawings of Nicholas Bidloo, director of the firest hospital in Russia
204691152: BIEGEL, Paul - Swing [GESIGNEERD en met tekening van Thé Tjong-Khing]
216188943: BIEGEL, Paul - Sleutelkruid (1e druk) - kinderverhalen over dieren en dwergen
210323566: BIESHEUVEL, J.M.A. - Avonturen van Joachim Muller
214431630: BIESHEUVEL, J.M.A. - Reis door mijn kamer [Cahiers van De Lantaarn No. 25]
208958344: BIESHEUVEL, J.M.A. - Lentebeken, Karel en Joop
221764822: BIESHEUVEL, J.M.A. - Mijn vrouw
193872784: BIEZEN, Hans - 100 Dagen: 15-12-1978 / 24-3-1979
192234717: BIJL, M. - Siegbert Tarrasch; Das Grossmeisterturnier zu St. Petersburg 1914
210206361: BIJL, Marc & DIJKHUIS, Barbara & OOM, Sandra & KIRPENSTEIN, Marco & VRIES, Alex de - Sale!
192234691: BIJL, A. - Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de Grote Kerk te Maassluis
192235282: BIJLEVELD, W.J.J.C. e.a. - Nederland's adelsboek 1916 (P-R) 14e jaargang
216707999: BIJLSMA, Mr. R. - De Archieven der Gemeenten Kralingen, Charlois en Katendrecht
221179886: BIJSMANS, F., DUIJN, M. van, FOLKERTS, S. ea. (red.) - Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 2021
192235202: BIJSTERBOS, Mr. J.C. - Eene vergeefsche poging in 1796 om eenvormigheid te brengen in het Staatsbestuur van Overijssel
196466674: BIJSTERBOSCH, J.H. (voorwoord) - HVV Hengelo driekwart eeuw voetballeeuw 1909 1984
192234486: BIJWAARD, Pieter - Unknown Pictures
192234929: BIK, E.A. - The Loss of the 'Van der Wijck'
192235175: Bilderdijk, Willem - Krekelzangen, eerste deel
192235174: Bilderdijk, Willem - Den IIIden van Hooimaand: Willem Bilderdijk's verjaarsgedichten voor Katharina Wilhelmina Schweickhardt 1796-1829
210232237: BILL, Max en TSCHICHOLD, Jan - Het dispuut tussen Max Bil en Jan Tschichold
197431513: BINDEL, Ernst - Die Ägyptischen Pyramiden : Als Zeugen Vergangener Mysterienweisheit
192234751: BINDER, E. & WERNER, N. (KLUWER, P vert.) - De betoverde dieren
221583760: BINNERTS, Mr. S. G. - Verzameling van wetten, besluiten en regelingen betreffende ons Munt- en Bankwezen
212758994: BIONDA, Richard - De schilders van Tachtig / Nederlandse schilderkunst 1880-1895
220113679: BIRGOUNDAN, L. & PRUNIER, R. - Le Mammiféres sauvages de L'ouest Africain et leur milieu
207020180: BIRTEL, Frank T. (ed.) - Function Algebras - Proceedings of an International Symposium on Function Algebras held at Tulane University, 1965
192233886: BITTER, Fieke - De oogst van een Westlander; Leven en werk van Nic Kortekaas
221583859: BLAAK, Jan A. - Het reddingswezen op Ameland 1824-1988
219784520: BLAAS, Simon - Horror Vacui
212551396: BLAAUW, E. ea. - Heilige huisjes - Religieus erfgoed in Noord-Holland
218693091: BLADERGROEN, W.F. - Philips tijdens de bezetting
198605968: BLANKER, Peter - Breng mij naar Rotterdam terug: Een eeuw liedjes over de Maasstad en haar inwoners
192926608: BLANKERT, Albert - Ferdinand Bol: Rembrandt's Pupil
192233883: BLANKERT, Albert - A Newly Discovered Painting by Hendrick Ter Brugghen
192234137: BLASER, Werner (ed.) - Klapstuhle / Folding chairs
213134482: BLASSE-HEGEMAN, H., DOMELA NIEUWENHUIS, E., EKKART, R.E.O. ea. - Nederlandse portretten - Bijdragen over de portretkunst in de Nederlanden uit de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw
220114326: BLATTER, Silvio - Das sanfte Gesetz
212627041: BLAZWICK, Iwona - Katharina Fritsch
192234113: BLECOURT, A.G. de & MODDERMAN, A.E.J. & NAT, W.H. van der (red.) - 50 Jaar L.S.G. Het Leidsch schaakgenootschap in de jaren 1895-1945
201874788: BLESH, Rudi - Shining Trumpets: a History of Jazz
198878818: BLIJSTRA, R. - Mijn vriend de koning
206902735: BLIJSTRA, R. - Vroeg-19e eeuwse bouw in 's-Gravenhage
212613197: BLOCK, Jane & FONTAINAS, Adrienne & Luc - Theo van Rysselberghe
192235310: BLOCKHUYS, Jos, GERVAIS, Aug. - Kunstnijverheid; Gids op den weg der Schoone Kunsten
192234417: BLOEM, Victor Louis - Furio Nippon, als slaafarbeider
194963931: BLOHM, Erich - Hitler-Jugend: soziale Tatgemeinschaft
192235497: BLOK, Joh. - De taak van de fysicus in het radiobiologisch onderzoek
214963824: BLOM, Onno & SCHERMER, Wouter - Lang leve Gerard Reve
194008455: BLOM, J.C.H. & LEERSSEN, J.Th. & ROOY, P. de - De onmacht van het grote: cultuur in Europa
195467049: BLUMBERGER, J.Th. Petrus - Politieke partijen en stroomingen in Nederlandsch-Indië
192234500: BOCK, Dieter & FAIST, Carolina & CRAFT, Catherine & KLUVER, Billy & MARTIN, Julie - Robert Rauschenberg: Haywire. Technologische Hauptwerke der sechziger Jahre
192235193: BOCKWINKEL, Arnold - Beschouwingen over de nieuwe leer van de Hoge Raad omtrent samenloop van strafbare feiten
218692782: BODDAERT, Joris - Ahrens-Fox terug in Rotterdam
192750026: BODDAERT, Joris - Volmarijnstraat-Oost: 1894-1994
192233843: Boddaert, Pieter - Onleesbaar alfabet / Confetti 26
221532368: BODDAERT, Joris - Keuringsdienst van waren 1893-1993
199358474: BODDAERT, Joris - Het witte huis, 1898-1998
194058294: BODENHEIM, Nelly - Fransche Liedjes: Silhouetten van Nelly Bodenheim. Eerste deel (15de-18de eeuw)
214187079: BODSTRÖM, Thomas - De voortvluchtige
217430258: BOEIJEN, H. van, LANGE, G.C. de (secr.) & GROOT, W.A.C. Herman de - Streekplan IJsselmonde
192234405: BOEKE, J. - Rapport betreffende een voorloopig onderzoek naar den toestand van de Viss cherij en de Industrie van Zeeproducten in de kolonie Curaçao, ingevolge het Ministerieel Besluit van 22 November 1904 Tweede Gedeelte
192234583: BOELE, S. & BROEK, P. van den & KLINKEN, B. & PIESSENS, L.H (samenstell.) - Strijen 1940-1945
210387840: BOELEMA, Horst G.O. - Delft in Bezettingstijd 1940-1945
196991171: BOER, P.R.O. - Generaal Joubert
192235153: BOER, H.P.W, & WANROOY-OGTEROP, A.L. - Kosmetische Camouflage en kosmetische littekenbehandeling
192234844: BOER, Arjen den - Nieuwerkerk aan den IJssel in vroeger jaren
215475408: BOER, Merijn de - Meneer Wiener
218117817: BOER, Jo - Melancholie der verzonken jaren
210910673: BOER, Robert M. - Valkuilen
201694555: BOERHAVE BEEKMAN, W. & PFEIFFER, Dr. Ir. J.Ph. - Hout van Oerwoud tot Interieur
192235167: BOFFIN, Wim - Wij waren jong maar,... (deel III)
192235041: BOGAERS, Marie-Rose - Drukdecors op Maastrichts aardewerk 1850-1900
192235111: BOHLÄNDER, Carlo - Jazz: Geschichte und Rhythmus & Jazz: Harmonielehre
192235225: BOIS, J. Du - Reductie-boekje, bevattende eene herleiding van Gendsche, Brugsche, Rijnlandsche, Schouwsche, Duivelandsche en Blooische gemeten en roeden in Nederlandsche bunders, roeden en ellen; alsmede de Nederlandsche landmaat herleid in de bovenvermelde...
206955231: BOKHOVE, Niels & GEND, Mark van - Utrecht - DADA
211273037: BOKHOVE, Niels - De drempelschroom verdrijven - literaire activiteiten in de jaren 1932-1973 bij Boekhandel Broese onder Chris Leeflang
195101713: BOLLAND, G.J.P.J. - Aesthetische geestelijkheid: Proeve van spraakleer omtrent schoonheid en kunst
217683099: BOLLEN, Ton - Franse lantaarn klokken
199083843: BOLTEN, D.H.G. & MILO, J.H. - Hollands glorie: De maritieme geschiedenis van Nederland
207155610: BOMANS, Godfried - De vijvervrouw
192928924: BOMANS, Godfried - Een brief van Godfried Bomans aan Claartje Schade
198249910: BOMBAY, Cesar (ps. PERRON, E. du) - Kloof Tegen Cylinder : Naar Ouden Trant
198249823: BOMBAY, Cesar (ps. PERRON, E. du) - De koning en zijn min : Eroties gedicht in veertien zangen
206984418: [BONAPARTE, Napoleon de] - Napoleon en Marie-Louise - brieven van een keizerlijk echtgenoot
213773499: BONAPARTE, Napoleon - Aan mijn soldaten
192235410: BONDESON, J., MOLENKAMP, A. - Gravin Margaretha van Henneberg en haar 365 kinderen; een Loosduinse legende van lang geleden
196108963: BONGAERTS, P.G. - De St. Teresia-kerk weleer de Koninklijke Kapel van Spanje; hare geschiedenis in verband met de lotgevallen der katholieke godsdienst en de werkzaamheden der sociëteit van Jesus, in en om 's Gravenhage
210387917: BONSET, I.K. (=Theo van Doesburg] - Vijf Gedichten (1914-1916)
215372599: BONT, Bernard J.M. de - Genealogische en biographische mededeelingen over de voorouders en afstammelingen van Joost Buyck Sijbrantsz., ridder, schepen, [...]
212551820: BONVIN, Jacques - Vierges Noires - La réponse vient de la terre
192234987: BOODE, Arij de & OUDHEUSDEN, Pieter van & IVENS, Joris - De 'Hef': biografie van een spoorbrug
209978528: BOOGAERDT 'T HOOFT, F. (samenst) - Herinnering aan mijn moeder Florence Emilie Boogaerdt - Coucke
218117857: BOOGERT, C.J. den - 40 Jaar bij Econosto
211697029: BOOM, H. ten - De Reformatie in Rotterdam 1530-1585
196466667: BOOM, Harry - Het Portret
193368598: BOONEN, Roger (red.) - Vredeswijzer 1
205148581: BOONSTRA, Rommert - Taal is de schaduw van het beeld
192234106: BOORSMA, P. - Oud-Zaansch Molenleven: Tweede bundel
192234950: BOOS, Richard & KRUPFGANZ, Rudiger - Historisches vom Strom: Ein nautischer Streifzug von Emmerich nach Basel (Band I)
192234951: BOOS, Richard & KRUPFGANZ, Rudiger - Historisches vom Strom: Dampfboote und Kahne auf dem Rhein und seinen Nebenflussen (Band III)
215109526: BOOSEY, Edward J. - Foreign bird keeping - forty years' experience in their breeding and management
192234985: BOOT, Yvonne - Plaswijckpark 1923-1998; Geschiedenis van een Rotterdams Recreatiepark
213173520: BOOVEN, Henri van - Leven en werken van Louis Couperus
192234858: BORCHERT, Till-Holger - Meesterwerk: Van Van Eyck tot Rubens in detail
192234281: BORIK, Otto - Schacholympiade Buenos Aires '78
200409620: BORN, Max - Physics in My Generation
212613089: BORRÁS, Maria Lluïsa & ARTIGAS, Mariette Llorens - El Mundo de Olga Sacharoff
214153169: BORREMANS, Etienne & CATTELAIN, Paul & COSTER, Julien de e.a. - Tabaksgenot en Sigarenglorie
212552259: BORSI, Franco & Stefano - Paolo Uccello. Florenz zwischen Gotik und Renaissance
192234088: (BORSTIUS, Jacobus) - De predicatie Van 'T Lang-Hayr: gedaan door een voornaam gods-geleerde binnen een aanzienelijke stad genaamt.
192234995: BOS, J van de & KOOIJMAN, G. & MEIJS, J. van de & SANDE, A. van de (red.) - 75 jaar Liers voetbal
192234550: BOS, F.T. - De Gereformeerde Kerk te Bolnes 1878-1978: Geschiedenis van een gereformeerde kerk
192234565: Bos, C. - De aanstaande Wereldoorlog en zijn Doel
221701082: BOS, P. - Austin 7
214499452: BOSBOOM, Rob & OUDHEUSDEN, Pieter van - The Rolling Stones in het Kurhaus in woord en beeld - 8 augustus 1964
212551450: BOSCH, R.A. - De 72 glazen van de Sint-Janskerk in Gouda
217645222: BOSMA, K. & WAGENAAR, C. (red.) - Een geruisloze doorbraak
211906894: BOSMA, Hendriekje & MOT, Jan (voorwoord) - Marcel Broodthaers - L'Invitation au Voyage
192235260: Bosman, W.M.B - Zandvoort in de jaren 1945-1965
192235210: BOSSCHA, J. - Kroon en ministers
218237498: BOTERENBROOD, Helen - Fourteen designs for Weverij De Ploeg - Veertien ontwerpen voor Weverij de Ploeg
199015512: BOTH, J - Kleine ornamenten in de gemeente Dirksland (Schetsboeken van Dirksland 2)
194382300: BOTMAN, Machiel - Heartbeat
212712918: BOTTO, Ken - Past Joys
221456349: BOUDIER-BAKKER, Ina - In de engte
211014601: BOUMAN, Steven - De Ridderschap der Provincie Groningen
217808723: BOUMAN, L.F. (red.) - Jaarboekje van het korps Adelborsten 1919
192234732: BOUTHOORN, W. L. - W. L. Bouthoorn; Schilderijen 1985-1986
221701065: BOUVY, Han - Renault - 4 en - Dauphine
192234641: BOUW, P. - Gedenken en danken: 2 Bevrijdingspreeken en een 'In Memoriam' over elk der 10 slachtoffers in de gemeente Woudenberg
192234859: BOUWENSCH, K.W. - Viertalig Militair Woordenboek ; Hollandsch-Duitsch-Fransch-Engelsch
216786170: BOUWMEESTER, D.A. - Een handvol Kethel
211273066: BOUWMEESTER, Hans e.a. - Das Zonenturnier Wageningen 1957
197726166: BOUYEURE, Cyril & COHN-BENDIT, Daniel - L'Invention du politique: Une biographie d'Adam Michnik
192233903: BOWNESS, Alan (ed.) - Henry Moore; sculpture and drawings volume 3 / sculpture 1955-64
206779657: BOYD, R.L.F. & SEATON, M.J. (ed.) - Rocket exploration of the upper atmosphere
192234506: BOZO, D. & PAZ, O. & RUBIN, W. & FORD, G.O. & JOUFFROY, A. & DOMECQ, J.-P. - Matta
192234494: BOZO, Dominique (ed.) - Rouault, Première période 1903-1920
215475392: BRAAK, Menno ter - De Augustijner Monnik en zijn Trouwe Duivel
214499476: BRAAS, Erna & ROZDILSKI, Suzanne (tekeningen) - Het Zeemeermin Alfabet
209577498: BRAAT, L.P.J. & RIJSER, P.J. - De Vrije Kunstenaar 1941-1945
210235848: BRABER, H. (Samenst.) - Van klep tot krat - bijdragen over boerenwagens en andere voertuigen
221359605: BRAKEL, WILH. á - Redelijke Godsdienst
192803932: BRAKMAN, Willem - Voltreffer; essays
211014719: BRAMSON, J. - Statistisch onderzoek naar de correlatie tusschen maanphase en menstruatie bij 10.000 vrouwen
221619715: BRAND, Bianca van het - 69 - de kunst van het beminnen
212745285: BRANDSTÄTTER, Christian & SCHWEIGER, Werner J. - Das Wiener Kaffeehaus
218639464: BRANDT CORSTIUS, Liesbeth (org.) - Jan van Munster
217822315: BRANS, P.F. (red.) - Jaarboekje van het korps Adelborsten 1955
192235186: BRANTSEN, Jac.Pet.Joh. Theod. - Disputatio inauguralis de summo imperante, in causis civilibus apud judices a se constitutos litigante
218237654: BRATTINGA, Pieter - Influences on Dutch Graphic Design 1900-1945
208981757: BRECHT, Bertolt - Texte für Filme; Drehbücher, Protokoll ?Kuhle Wampe?, Exposes, Szenarien
202775978: [BREDA, Aart van] - Grootvader had een knol geplant; een Russisch sprookje met Russische tekeningen
210323408: BREDERO, Gerbrand A. - Spaanschen Brabander
203237514: BREDERODE, Désanne van - 'Tweemaal mijn halve beste helft' - Kellendonklezing 2008
205962860: BREDERODE, G.A. - Groot-Lied-Boek van G.A. Brederode, naar de oorspronkelijke uitgave van 1622 [LUXE editie]
211906927: BREDSCHNEYDER, Fred - Alles over de roulette
192234912: BREEMS, Wout den - De Indische buurt in Vlaardingen
210303483: BREEN, Robert e.a. - 11Da [Eleven Dutch Artists]
218739969: BREEN, L.M. van (red.) - Die Constghesellen 1e jaargang, nr. 3
216798830: BREEN, Leo van - Wat de zee aanspoelt - verzen
192391597: BREHM, Dr. A,E. - Het leven der vogels; voor Nederland bewerkt met platen - met een voorberigt van Mr. J.P. Van Wickevoort Crommelin
192235627: BREIMER, D.D. & GRAAFLAND, H.J. & LEERTOUWER, L - Het academisch bedrijf: De Leidse Universiteit context en perspectief
202229239: BREITNER, G.H. - Brieven aan A.P. van Stolk
215475379: BREMER, Jan T. - De haven het Nieuwediep - honderd Helderse havenverhalen
212907697: BREMER, Stanley - Future Pass 3.0
192235139: BREMER, Rudy - Met zoet verlangen; 120 liedteksten uit het Italiaans (1250-1650)
197008874: BREMER, Jaap - Klaus Staeck; politieke affiches Van Abbemuseum Eindhoven 18 april tm 25 mei 1975
221862873: BREMOND D' ARS, Yvonne de - En dat midden in Parijs - Boeiende belevenissen van een antiquair
192233794: BRETON, Auguste le - Sloppen (oorspronkelijke titel "La Loi des Rues"
192235070: BRETON, Andre - Das Weite suchen: Reden und Essays
212744514: BREUKEL, Koos & VILLEVOYE, Roy -
210910642: BREYTENBACH, Breyten - Cadavre exquis - poëzie en tekeningen
204110335: BRIGGS, Joe Bob - Joe Bob goes to the Drive-In
205119800: BRIGGS, Geoffrey - National Heraldry of the World
192928817: BRINCK, J.W. - Goudafzettingen in Suriname (Gold deposits in Surinam. With an English summary)
212495083: BRINK, P. van den - De Firma Brueghel
214496967: BRINK, Dr. Jan ten - Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde
221457002: BRINKGREVE, Clara, KUPPERS, Willem, VIJSELAAR, Joost, ea. - Voor gek gehouden - Geschiedenis van de krankzinnigenzorg in Nederland
220387944: BRINKGREVE, Geurt, DEBEN, Leon, HEDDEMA, Frans LIGTELIJN, Merel & PRINS, Peter - Phoenix - Verdwijnend of herrijzend Amsterdam
213056377: BRISMONTIER, Sabine & CHENU, Audry - Willy Ronis - 70 ans de déclics
201694546: BROCH, Hermann - Ein Lesebuch
192235138: BROEK, Charles v.d. - Cornelis Vreeswijk getekend
200387204: BROEKHUIZEN, Dick van & TIRLETTI, Franco - Bertozzi & Casoni: Timeless
219382921: BROEKHUIZEN, Dick van - Ruud Kuijer
220971675: BROEKHUIZEN, Dick van e.a. (eindredactie) - The Unwanted Land / stories of Migration
214188620: BROERS, Ds. J.A. - Grieksche en Latijnsche voorzetsels in vreemde woorden
196008431: BROERTJES, Dirk Jan & GESSEL, Han van & GESSEL, Henk van - Hoog de glazen! 1916-1991 RKAVIC vijfenzeventig jaar
192234393: BROM & HENSEN - Romeinsche bronnen voor den kerkelijk-staatkundigen toestand der Nederlanden in de 16de eeuw
192234972: BRONGERS, E.H.& BROEDERS, J.M.H. & MAANEN, J van - De Dongebode
192233895: BROOS, Ben & CUYPERS, Peter (ed.) - 1 jaar Veritas: Annuarium van het Collegium Studiosorum Veritas 1964
196008402: BROOS, C.H.A. - Piet Zwart en PTT; Haags Gemeentemuseum 20 januari-3 maart 1968 prentenkabinet nr. 22
221619740: BROOTEN, Bernadette J. - Love between women - Early Christian Responses to Female Homoeroticism
198979604: BROUWER, A.B. & Departement Economische Zaken - Verslagen en Mededeelingen van de Afdeeling Visscherijen no. 21: Verslag over de Visscherij gedurende het jaar 1932
218095768: BROUWER, Albert - 100 Jaar Mutua Amicitia 1896-1996 (Rotterdams amateur-theatergezelschap)
201874210: BROUWER, Margriet & PLEITER, Anneke & NAUTA, Mary - Libelles 250 Haaksteken boek
221583967: BROUWERS, Jeroen - Het mes op de keel
212613681: BROWN PRICE, Aimée - Pierre Puvis de Chavannes
192235064: BROWN, Tony & MICHAUD, Yves & MARI, Bartomeu - Tony Brown - Downtime: The period of time when systems are inactive, due to failure. Laps de temps durant lequel les systemes sont inactifs, pour cause de panne
206779595: BROWN, R. Hanbury & LOVELL, A.C.R. - The exploration of space by radio
214466091: BRUGGEN, B. van - Schets der geschiedenis van Friesland ten dienste der scholen
196340223: BRUGGENCATE, Ir. A. ten - Heraldische Gids van de Goudse Glazen
200545854: BRUGMAN, Til - Tot hier toe en nog verder; notities
203237535: BRUGMANS, Arie & BRUGMANS-PRINS, Ineke - Het Drama bij de Donderdam...17 januari 1829
192234472: BRUGMANS, H. - Verslag van een onderzoek in Engeland naar archivalia, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland
192234475: BRUGMANS, H. & BREEN, JOH. C. - Amsterdam in het einde der zestiende eeuw door Pieter Bast: Toelichting tot de reproductie der kaart van MDXCVII en details ontleend aan jongere gewijzigde drukken
192234159: BRUIJN, J.R. & VAN EYCK - VAN HESLINGA, E.S. - Muiterij; oproer en berechting op schepen van de V.O.C.
196030548: BRUIN, Jaap - Oud Scheveningen en het Geslacht Bruin; mijn vader en zijn voorouders
193368546: BRUIN, Hans de - Ons Spoor: 1915-1990, 's-Gravenhage
192235005: BRUIN, Han - Haagse lijnen; Haagse geschiedenissen verteld aan de hand van de wenskaarten van de 'vrienden van Den Haag' ter gelegenheid van hun dertigjarig bestaan in het jaar 2003
210387748: BRUIN, Max de e.a. - Amsterdamsche Cricket Club 1921-1991 - de jaren tachtig
215501951: BRULIN, Tone - Les Chiens
192233844: BRUNA, Dick - Kerstmis
209562301: BRUNING, Dr. E. - De Middelnederlandse Liederen van het onlangs ontdekte handschrift van Tongeren (omstreeks 1480)
192234004: BRUNSCHWIG, Jacques & LLOYD, Geoffrey - Le Savoir Grec; Dictionnaire Critique
204482380: BRUUN, Berthel & BAHA el DIN, Sherif - Common Birds of Egypt
206862513: BRUYNE, Aarnout de - De veerman van Sint-Amands [met OPDRACHT]
207155492: BUCARELLI, Palma - Umberto Mastroianni
210323311: BUCK, A. de - Het zonnelied van Achnaton
214952036: BUCK, Pearl S. - De goede aarde
204359193: BUDDINGH', C. & DICKE, Otto - Dordtse snippers; honderd jaar Morks & Geuze's Boekhandel
192377219: BUDDINGH', C. - Lateraal
210910665: BUDDINGH', C. - Eenvouds verlichte waters
192234096: BUDDINGH', C. - Bij wijze van spreken: verzamelde miniaturen van C. Buddingh'
219776123: BUENK, Drs. B.W. & ARBEID, I. (red.) - Alles over kwarts in uurwerken - edelmetaal.uurwerken.edelstenen maandblad voor de [...] branche
194008983: BUIJSE, J. - De Stormramp van 30 Sept. op 1 Oct. 1911 inzonderheid te Bruinisse
192235054: BUIJSEN, Edwin - Tussen fantasie en werkelijkheid: 17de eeuwse Hollandse landschapschilderkunst / Between fantasy and reality: 17th century Dutch landscape painting
198618810: BUITENHUIS, Toita - Soeticheydt des Buyten-levens: Buitenplaatsen langs de Vliet en omgeving
212497208: BULLARD, John E. - Mary Cassatt - Oils and Pastels
212613142: BUMA, Johannes Herman - Francois Ryckhals - een schilderende magiër uit Middelburg
194125045: BUNING, A. Werumeus - Met de Rotterdamsche Lloyd naar Egypte, Ceylon, Sumatra en Java
194125090: BUNING, A. Weremeus - Reisjes met den Rotterdamsche Lloyd: Over zee naar den Dauphine, Savoie, Provence
192235050: BUREMA, Alma & SIJENS, Doeke & STEENBRUGGEN, Han - In het spoor van De Ploeg: de verzameling Wim Koops
200656015: BURG, Dr. A.P.J. van der - Jan Hokke, secretaris van Brouwershaven - Zijn afstamming, familie en loopbaan
192234118: BURGERS, Jan (samensteller) - De Luit / The Lute
204482314: BURGT, Flip van der - Werking 1
192234234: BURKE, Gregory & WEIERMAIR, Peter (eds.) - Second nature; Peter Peryer, Photographer, New Zealand
199013066: BURLING, Robbins - The Talking Ape: how language evolved
214512960: BURROUGHS, Edgar Rice - Tarzan en de gouden stad
221620400: BUSCHMAN, Marten (red.) - Onvoltooid verleden nr. 11 - Geschiedenis van sociale bewegingen
212552300: BUSSCHE, Willy van den - Edgard Tytgat 1879-1957
206983774: BUTLER, W.E. - Magic and the Qabalah
215821809: BUWALDA, Petrus (voorwoord) - The Netherlands Embassy building in Moscow - Years 100
221532249: BUYCK, J.F. en VERSCHAEREN, H. (dir.) - Zero Internationaal Antwerpen
205119088: BUYS, M. - Uit alle werelddeelen - merkwaardige ontdekkingen, avonturen te land en ter zee, tafereelen uit het leven der natuur en der volken enz.
207307879: BUYSSE, Cyriel - Verzameld werk [delen 1 t/m 6 van 7]
200457645: BYERN, Peter von - Elegieën
205962754: BYRON JOHNSON, R. & RIETSTAP, J.B. - Avonturen in Britsch-Columbia en op het Vancouver-Eiland
192234064: CAIRNS-SMITH, A.G. - Seven Clues to the Origin of Life: a scientific detective story
210323828: CALS, J.M.E.Th. - Het Westeinder handschrift
192234993: CAMERON, Averil & HERRIN, Judith (eds.) - Constantinople in the early eighth century: the parastaseis syntomoi chronikai
192233789: CAMP, John - Discovering Bells and Bellringing: an introduction to the history and technique of change-ringing; famous towers and bells, ringing graffiti, and a glossary of terms
212691364: CAMPBELL ROWE, Robert - Het M.I. Hummel album
207155571: CAMPERT, Remco - In de namiddag een standbeeld opwinden...
192928529: CAMPERT, Jan R.Th. (red.) - Oegstgeest - Gunstig gelegen woongemeente (in De Hollandsche Revue 37ste Jaargang No. 11 1 juni 1932)
219383458: CAMPERT, Remco - Rustig
221178012: CAMPERT, Remco - De olifant die lui was
192235283: CAMPO HARTMAN, W. del e.a. - Nederland's adelsboek 1963 (M-Re) 56e jaargang
197830141: CAMPS, H.P.H. - De stadsrechten van graaf Willem II van Holland
204110329: CAMUS, Albert - Caligula
215032135: CAMUS, Albert - Caligula / Het misverstand / De rechtvaardigen
194466645: CANETTI, Elias - Nachträge aus Hampstead: Aus den Aufzeichnungen 1954-1971
192234029: CANNON, Betty - Sartre & Psychoanalysis; An Existentialist Challange to Clinical Metatheory
203237405: CAPPELLEN, Willem van & HAHN |Jr, Albert - Oome Keesje vertelt
193873234: CARCALLA, Jean-Paul - Saint-Germain-des-Prés
192235140: Carey, Christopher - Trials from Classical Athens
218545985: CARLE, Eric - Het haneboek
219784752: CARRÉ, Louis (m.m.v.) - alexander calder | fernand léger
214511787: CARREL, Dr. Alexis - De onbekende mensch - Ontaarding of vernieuwing
215475419: CARROLL, Lewis - Het nonsensgedicht Jabberwocky van Lewis Carroll in één nieuwe Nederlandse | zes bestaande Nederlandse | twee Afrikaanse vertalingen
192233858: Carsten, Francis Ludwig - Eduard Bernstein 1850-1932: Eine politische Biographie
208981509: CARTIER-BRESSON, Henri - Moscou vu par Henri Cartier-Bresson
210234742: CASANOVA - Het duel
209563652: CATE, Ritsaert ten e.a. - Mickery Mouth (published on the occasion of) Touch Time
201166276: CAUJOLLE, C. - Lartigue (Die Grossen Fotografen)
192234813: Centraal Bureau voor de Statistiek & ARNTZ, Gerd - Statistisch zakboek 1943
219201282: CESARE RE, Giulio - Olympiad 1960 - Games of the XVII Olympiad Rome MCMLX
200680498: CHABOT, Henk - Moeder & kind
192235080: CHABOT, Jeroen - Klaas Gubbels: tekeningen, schilderijen / Joop van Meel: tekeningen, schilderijen / Kees Spermon: tekeningen, grafiek
214512872: CHAD, G.W. - A narrative of the late revolution in Holland
210234574: CHAMPFLEURY - Chien-Caillou
204595685: CHARTERIS, Leslie - De Saint of de vrolijke struikrover
211272602: CHARTERIS, Leslie - De Saint speelt met de dood
213055855: CHATWIN, Bruce - Winding Paths - photographs by Bruce Chatwin
192235320: CHESTERMAN, Clement C. - Tropical dispensary handbook: An aid to the training and practice of medical assistants and for the guidance of all engaged in medical practice in rural dispensaries in the tropics
194963999: CHEVALLEY, Heinrich (red.) - Arthur Nikisch: Leben und Werken
212691250: CHEVREL, Claudine ea. - ...et aussi des Crayons - écriture, papeterie et publicité
213056427: CHEVRIER, Jean-Francois - de afstand (distance)
221619761: CHIA, Mantak & ARAVA, Douglas Abrams - De multi-orgastische man - Moderne taoïstische liefdestechnieken voor de man
212612099: CHIELLINI, Monica - Cimabue
221569042: Chinese Traditional Medical College of Shanghai - Anatomical charts of the acupuncture points and 14 meridians
210206352: CHIOMENTI, Enzo - Rode Tim [De Rode Adelaar 15]
212651728: CHRIST, Thomas - Wladimir Lebedew und die Russische Avantgarde
214431791: CLAES, Ernest & TIMMERMANS, Felix - Wannes Raps
198932942: CLAHSEN, Peer - One Way: Fragmente aus Briefen Peer Clahsen an T
205454637: CLAPP, Frederick Mortimer - Jacopo Carucci da Pontormo his life and work
194467218: CLARIDGE, Elizabeth - Mel Ramos
192235467: CLARK, William R. - At War Within; The Double-Edged Sword of Immunity
192235441: CLAUS, Felix & WAGENINGEN, Dick van & HOMAN, Reynoud - Kerk te Rijsenhout
220971681: CLAUS, Eric & TEUWISSE, jan - Nummer 14 in brons
221178026: CLAUS, Hugo - De verwondering
216188916: CLAUS, hugo & RAES, Hugo & GILS, Gust e.a. - Taptoe dicht - met tekeningen van Reinhoud
192234132: CLEARE, John & Tony SMYTHE - Rock climbers in action in Snowdonia
193012832: CLEIJ, J.F. - Standaardwerk van de Postwaarden van Nederland: Emissie 1864
217186829: CLOET, Michel Dr. - Het kerkelijke leven in een landelijke dekenij van Vlaanderen tijdens de XVIIe eeuw
214496533: CLOOTS, A. (red.) & SOUZA, F. d' & BRAECKMAN, A. e.a. - Whitehead en de religie - kon-teksten bij Religion in the Making
217646489: COATSWORTH, Elizabeth & PINDER, Michael - Art of the Anglo-Saxon Goldsmith
197725460: COCKBURN, Patrick - The Rise of Islamic State: ISIS and the New Sunni Revolution
219383487: COE, Ralph T. (foreword) - The Dreams of Donald Roller Wilson
204110728: COHEN, Fré - HBS met 5-jarigen cursus / Rapport
192234455: COHEN, A.E. - De visie op Troje van de Westerse Middeleeuwse geschiedschrijvers tot 1160
206620270: COIGNEAU,Dirk - Refreinen in het zotte bij de Rederijkers [3 delen COMPLEET]
192234032: COLBERT Edwin H, JOHNSON R. Roy - The Petrified Forest Through The Ages; 75th Anniversary Symposium November 7, 1981
210912130: COLENBRANDER, Bernard (red.) - Limes Atlas
192234606: COLENBRANDER, H.T. - Levensbericht van W.H. Beaufort ( overgedrukt uit het Jaarboek der Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam, voor 1919)
210231975: COLERIDGE, Samuel Taylor - De ballade van de oude matroos
192234924: COLIJN, H. - Rotterdamsche havendag: 16 september 1938
192233915: COLLINS, Mabel - Dwalingen
215915555: COMENIUS, Johann Amos & RAAF, H. de & LINDNER, Dr. G.A. - Groote Onderwijsleer (Didactica magna.) - benevens een korte levensschets
196008435: Commissie Waalbrug - Gedenkboek - Noord en Zuid verbonden opening Waalbrug Nijmegen 1936
192234962: COMPAEN, Claesz - Voorste linie: Flitsen uit het illegale leven
195335072: COMPIER, H.P. - Kent u ze nog... de Ouderkerkers
198605759: CONINCK, Octave de - Rotterdam wereldstad in opbouw
192235113: CONNOR, D. Russell - The record of a legend: Benny Goodman
206983823: CONRAD, F.W. - Reizen naar de Landengte van Suez, Egypte, het Heilige Land
221203341: CONSCIENCE, Hendrik - De Leeuw van Vlaanderen | 1812-1912 Jubeluitgave
192234265: Constructor - Practische handleiding voor het dominospel
217256786: CONTENT, Eli, KOLSTEREN, Steven e.a. - Metropolis M
195101938: CONWAY, Martin - Collaboratie in België: Léon Degrelle en het Rexisme, 1940-1944
219382927: CONZEN, F.G. & DIETRICH, G. - Bilderrahmen | Stil-Verwendung-Material
203073160: COOLEN, Bob (woord vooraf) - De Dolle Jaren in België 1920-1930
206013387: COOLHAAS, W.P. - Schiemanswerk - voornaamste steken, knopen en splitsen en iets over zeilnaaien
192235341: COOMANS, H.E. & BRUS, René - Parels en parelmoer
192233976: COOMANS, H.E. & BRUS, René - Parels en parelmoer / druk 1
215915552: COOPER, Grace Rogers - The Sewing Machine - its invention and development
194309941: CORBEY, Raymond & ROEBROEKS, Wil (eds.) - Studying Human Origins. Disciplinary History And Epistemology
201874498: CORNELISSEN, J.F.L.M. - Het Bierboeck
215109497: CORPORAAL, W.P.D. & MAANEN, M. van - Theosofische grondbegrippen
192235359: CORUM, Kim - Sex Scenes / Erotica Excerpts from the Novels of Kim Corum
204110580: COSMAN, Milein & KELLER, Hans - Stravinsky at rehearsal
218962760: COSMIC COMICS (red.) - Berichten uit Niemandsland - recente kunst - fantastische architectuur
215372541: COSSEE, E.H. & TJALSMA, H.D. (red.) - Geloof en onderzoek - uit het leven en werk van C.P. Tiele (1830-1902)
206620286: COSTA, I. da - Da Costa's kompleete dichtwerken [3 delen COMPLEET]
212692393: COTTERELL, Howard H. - Old Pewter - It's makers and Marks in England, Scotland and Ireland
206803457: COULON, Bernard - Promenades en Normandie avec un guide nommé Marcel Proust
221821433: COUPERUS, Louis - De boeken der kleine zielen 4 delen
192234022: COUPERUS, Louis - Met Louis Couperus op tournee; voordrachten uit eigen werk 1915-1923 in recensies, brieven en andere documenten
192235442: COUWENHOVEN, Ron - Zaanse Geschiedenissen; waar gebeurde verhalen uit de achttiende eeuw
192234271: CRAANDIJK, J. - Wandelingen door Nederland; 1875-1888
213781716: CRABBENDAM, Eeke - 'Wittebrug' buurtschap in Den Haag en nabije omgeving - impressies
202776021: CRAMER, Rie - De familie van Muizesteijn
211907169: CRAMER, Cato - Willem Hussem de kracht van de penseelstreek - schilderijen en tekeningen 1945-1974
218639221: CRAMER, Rie - Als het haantje kraait
192235233: CRAMER, P.J.S. - Gegevens over de variabiliteit van de in Nederlandsch-Indië verbouwde koffie-soorten
218639328: CRAMER, Rie - The little dutch girl
201721094: CRAMER, Rie - Hannesje met Spekkie op Reis
192234619: CRAMER, Rie (illustraties) - Versjes van vroeger
215501963: CREE, Jean-Baptiste de (voorwoord) e.a. - 3000 Brusselse Haarden 75-jarig bestaan - 3000 Foyers Bruxellois 75e anniversaire
192234689: CRENA DE JONGH, Adrianus Cornelis - Eenige opmerkingen over Art. 207 der Wet van 3 Maart 1881, in verband met 153-164 van het Strafgesetzbuch fur das Deutsche Reich (Academisch Proefschrift)
192235563: CRITCHFIELD, Richard - The villagers; changed values, altered lives: the closing of the urban-rural gap
200409001: CROMMELIN, C.A. - Het Lenzen Slijpen in de 17e Eeuw
192235296: CROONEN, H.V.M. & TOOM, W. den & ZUM VÖRDE, G.M.D. (red.) - Uw Bark-Journaal; Jubileumnummer september 1957 (Berghaus jubileert)
192804052: CROUWEL, Wim (foreword) & VRIE, Dingenus van de (essay) - Kwadraat-Bladen; A Series of Graphic Experiments 1955-1974
205148573: CROUWEL, Wim - Wim Crouwel - Gerrit Noordzij prize - Type and Media
213977458: CRUMB, Robert & MERCIER, Jean-Pierre - The World according to Crumb/ Le monde selon Crumb
192235177: CUICH, Myrone N. - Armes secretes et ouvrages mysterieux de Dunkerque a Cherbourg. Les V1 et les V2.
214188510: CULICOVER, Peter W., POSTAL, Paul M. - Parasitic Gaps
212758397: CULLERNE BOWN, Matthew - Socialist Realist Painting
206779288: CUSA, Nicolai de [Nikolaus von Kues] - De apice theoriae / Die höchste Stufe der Betrachtung (Lateinisch - Deutsch)
192233892: CUYPERS, Peter & PIECK, Marianne & VREESWIJK, Peep & JENNEKENS, Ine & PANHUYSEN, Geert - XXe Annuarium vant C.S. Veritas
192235266: D'Ablang van Giessenburg, W.J. - Nederlands adelsboek: of verzameling van adels-erkenningen, inlijvingen, verheffingen en verlleningen van titel in het Koningrijk der Nederlanden sedert 1814
221764637: D.E.A.K. - Jobsiade, ein grotesk-komisches heldengedicht
192978780: DA COSTA, W.S. & ROZEMA, H.P. & VOS, J. - Aantekening en aangegeven waarde sinds 1850 (Posthistorische Studies IX)
211696527: DAALDER R., SCHADEE N., BOON W., GUIRAN T. en TRIERUM M. van - Het Keezending in de polder Blijdorp
218095971: .DAALDEROP, J.M. (voorwoord) - Daalderop-Kroniek tiende jaargang - nummer 4 - april 1955 | Jubileumkroniek
210387857: DAALEN, Mr. A.P.A. van - Het Mysterie Lodewijk XVII - koningszoon zonder troon 1785-1985
212613834: DABROWSKI, Magdalena - Ljubow Popowa 1889-1924
211816919: DAELE, Henri van - Balthasar
210910760: DAISNE, Johan & BENES, Karel - Herbergzaam
222010450: DAISNE, Johan - De droom maakt alles waar
217345182: DALEN, J. van - Geschiedenis van Dordrecht
214204079: DALEN, J. van - Geschiedenis van Dordrecht
202293570: DAMAS - Haagsche omtrekken [deel 1]
192291339: DAMAS - Haagsche omtrekken
206555332: DANA, R.H. & HOEVE, J. van der - Twee jaar voor den mast - een waar verhaal van het matrozenleven op zee
214901984: DANTAS, Júlio - Het Souper der Kardinalen
220216571: DANTE Alighieri & RENSBURG, J.K. - De Goddelijke Komedie [3 delen compleet]
194467098: DAPPEREN, J. van - Stuifzeetjes over P 322
214901980: DATEMA, R.R. & HELDEN, O.W. van e.a. - Een verdwenen schuilkerk van oud-katholieken te Rijswijk - verslag van een archeologisch en historisch onderzoek 1975-1980
214137998: DAVIDOFF, Z. & LAMBERT, Gilles - The Connoisseur's Book of the Cigar
192233965: DAVIDSE, P. - Aagtekerke in vroeger tijden
206785757: DAVIS, Sharon - A Girl Called Dusty - an intimate portrait of Dusty Springfield
212758916: DAYER GALLATI, Barbara - Children of the Gilded Era - Portraits by Sargent, Renoir, Cassatt and their Contemporaries
206902549: De Stichting Nederlandsche Rijschool (samenstelling) - Handleiding ten behoeve van Nederlande ruiters en hun instructeurs (2 delen COMPLEET)
211272586: DEAYTON, Alistair - MacBrayne Steamers
192235023: DEBO, Kaat & PIROTTE, Philippe & WHITE, Zoe& TULLOCH, Carol - Beyond desire
210232107: DEBROT, Cola - Mijn zuster de negerin
192234028: DECKER, Hannah S. - Freud, Dora, and Vienna 1900
208958593: DECOEN, Jean - Vermeer - Van Meegeren; Retour à la Vérité - deux authentiques Vermeer [+extra]
208981420: DECORTE, Jan - amlett [met opdracht]
213134299: DEECKE, Thomas, ZECH, Hanne, ea. - Sinn + Sinnlichkeit - Körper und Geist im Bild/Sense + Sensuality - Body and Mind in the painting
192235482: DEFILET, Martijn e.a. - Bijdragen en mededelingen Gelre; Historisch Jaarboek voor Gelderland Deel CII / 2011
221203302: DEFOE, Daniel - Levensgeschiedenis en lotgevallen van Robinson Crusoe [deel III]
217869953: DEGRELLE, Léon - Oorlog achter de tralies
211014586: DEK, Dr. A.W.E. - Genealogie van het vorstenhuis Nassau
215372505: DEKKER, Gerard - Een moeizaam gevecht - mijn geschiedenis met de kerk
192235406: DEKKER, D. - Ontwikkelingsgeschiedenis en beschrijving der gemeente Helder met een kaart en twee platen
214963508: DEKKER, Jan (voorwoord) e.a. - Vijftig jaar Ibn Battuta 1961-2011 - faculteitsvereniging der ruimtelijke wetenschappen
218856473: DEKKER, P., OUDE-DE-WOLF, R. de, VESTER, C. & ZIJLSTRA, E. - Architectuur en Deventer tijdens het Interbellum
192235486: DEKKER, Eduard Douwes [=Multatuli] - Multatuli aan den Koning (1860). Twee rekesten vóór het verschijnen van den Max Havelaar aan Z.M. Koning Willem III gericht. Met een aanteekening van Mr.C.Th. van Deventer. Overgedrukt uit De Gids van Mei 1910
192235572: DEKKERS, Jeanne & TZONIS, Alexander - Over schetsen / About sketching
212244966: DEKKERS, Ad & OXENAAR, R. & BLOTKAMP, Carel - Tekeningen 1971/1974
213378491: DELEN, A.J.J. - Walter Vaes
192235649: DELEVOY, Robert L. & ALECHINSKY, Pierre - Ensor
192235610: DELFT, A.J.A.C. van - Uit de bezettingstijd 1940-1945: Zwarte handel
218856849: DELIE, Max, BAETENS, Guido, HANSSENS, Michel ea. - N.M.B.S. / S.N.C.B. Retro 1992 & 1962
218856818: DELIE, Max - N.M.B.S. tractiematerieel 1999-2000
211014507: DELMELLE, Joseph - De Kabelliften van Strepy-Thieu op het Canal du Centre en hun voorgangers
218941364: DELVA, Anna - Vrouwengeneeskunde in Vlaanderen tijdens de late middeleeuwen
192235303: DENDERMONDE, Max & Kunstenaarsgroep ARGUS - Havenstad; Rotterdam de wereld in één haven
198932846: DENDERMONDE, Max & OORTHUYS, Cas - De som der delen: N.V. Werf Gusto v/h firma A.F. Smulders Schiedam 1862-1962
207138739: DENDERMONDE, Max - De wereld gaat aan vlijt ten onder
196219041: DENIER VAN DER GON, Dr. W.H. - De Driewerf-Grootste Hermes over de Wedergeboorte
205454425: DENKER, Arnold S. - My Best Games 1929-1976
192234167: Departement voor Volksvoorlichting en kunsten, Afdeeling Algemeene Propaganda (THOMASSEN, Marius J.G.) - De avonturen van Flits, de Herder en Bull, de Dog
212495357: DEPAUW, C. en LUIJTEN, G. - Antoon van Dyck en de Prentkunst
197332627: DERKS, Jan & BLAZER, Carel (fotografie) - Rome: een fotodocumentatie van Carel Blazer ingeleid door Mr Jan Derks
208958538: DERONDE, Dr. Theo - Het tooneelleven in Vlaanderen door de eeuwen heen
212712711: DESJARDIJN, D. - Grafiek in Nederland de 18e eeuw
212712809: DESJARDIJN, D. - 301 lithoos 1802-1981
212712772: DESJARDIJN, D. - Vlakdruk in beeld
192233948: DESJARDIJN, D. - Grafiek in Nederland; de negentiende eeuw
192235053: DESJARDIJN, D - Catalogus van prenten en tekeningen uit de Stachelswine Collectie: Deel 2 - De Negentiende eeuw (Catalogus 2- Stachelswine Collectie)
192234870: Deursen, A. van - Der Heilbringer: eine ethnologische Studie uber den Heilbringer bei den Nord-Amerikanischen Indianern
204482505: DEURWAARDER, J.J. & POLLEMANS, Th.A. - Oudewater tijdens de tweede wereldoorlog
209409227: DEVLIEGHER, Luc - Huizen te Brugge
214431848: DEW, Lee A. - Railverkeer op Aruba en Curaçao / The railroads of Aruba and Curaçao
192235553: DIBB, C. Emily - Ivory, Apes and Peacocks
218692799: DICK, Phiny & TOONDER, M. - Pom van de Pomheuvel
192234701: DIEMEL, Bas & ZOUWEN, Annelies van der - Erasmus School of Economics, Honderd Jaar (Stichting Historische Publicaties Roterodamum, nr. 189)
192235400: DIEMEN, Adrianus Cornelis (Gerritszoon) van - Over voorouders, ouders en kinderen Van Diemen (2 delen in 1)
217430780: DIEN, Ab van - De opgejaagden - Herinneringen van een joodse onderduiker in het Valtherbos
192233873: Dienst van stadsontwikkeling en wederopbouw, afd. Structuuronderzoek en programstudie - Bejaarden in hoogbouw? Een analyse van de bewoners van het bejaardenflatgebouw te Vlaardingen.
192235651: DIJCK, Bruno van & LEEUWEN, Fred van - Bruno van Dijck - Genius Loci: Bij wijze van zien
192235607: DIJK, C. van & GROOT, A.H. de - State and Islam
206013311: DIJK, W.J. - H.K.S. De Hoop 1898-1938 [=Hospitaal Kerkschip "De Hoop"]
215502072: DIJK, Dr. K. & HOLLANDER, J. & HEIJNS, W. - Gedenkboek van de Afdeeling Den Haag van Patrimonium 1 maart 1880-1930
205148605: DIJK, Hans van - Het Roelantslied - proefschrift [2 delen compleet]
194058749: DIJK, Antoinette van & BOX, Henny - Als het regent / Regen en zonneschijn
192234395: DIJK, F. van - Spiegel der Historie: Goes in de patriottentijd
192235527: DIJK, Dr. Is. van - De heer Willem Kloos en de "Exacte Waarheid"
216174347: DIJKER, Gijsbert - Een klein wit pannenkoekje - over Willem Grossouw, de dames D en Gerard Reve
200457956: DIJKHUIS, Anneroos & ENGELS, John & VERHOOGT, Gerard (eindredactie) - Panamarenko - Umbilly 1
192233866: DIJKSTERHUIS, E.J. - Het getal in de Grieksche wiskunde; openbare les gehouden bij de aanvaarding van het ambt van privaat-docent in de geschiedenis der wiskunde aan de universiteit van Amsterdam op 11 october 1930
207292295: DIJL, Frank van - Van Steen [gelimiteerde editie]
216786160: DIKKENBERG, Lasse van den e.a. - Bijdragen en mededelingen Gelre / Historisch Jaarboek voor Gelderland Deel CXII
221930927: DILKE, O.A.W. - Reading the Past - Mathematics and Measurements
217000026: DIMITROFF, G. &HEARTFIELD (Fotomontage omslag) - Rede van Dimitroff in het Rijksdagbrand proces
200517985: DINTHER, Stephan JH & SCHALKEN, Tobias Tycho - Eiland 5
218131434: DIODORUS OF SICILY - Diodorus of Sicily in twelve volumes IV - Books IX-XII 40
192234251: Direccion oficial de informaciones para turistas La Haya - ¿Como hay que visitar a Holanda?
218117835: Div. - Open Boek | Marnix Gymnasium 1903-1978
218368422: Div. - Het gulden gedenkboek van de Rijkskweekschool voor onderwijzers en onderwijzeressen te Deventer 1877-1927
219382964: Div. - Kleur voor wand en vloer | Het weefatelier Elisabeth de Saedeleer (1902-1972)
209182993: Div. - Winter op den Rijn 1928-1929
218416346: Div. - Het gulden gedenkboek van de Rijkskweekschool voor onderwijzers en onderwijzeressen te Deventer 1877-1927
206862708: DIVENDAL, H. & BOOST, W. - De blijde jaarkring
204359158: Divers - Hollandse Tegels, de collectie van de Heer F. Leerink [4 delen COMPLEET] Catalogus 321/327/337/349
204110877: Divers - Vijftigste verjaring der Stichting van de Antwerpse Scheepvaart Vereniging 1901-1951
209183095: Divers - Mooi Marginaal 2018-2019 - de mooiste Nederlandse en Vlaamse bibliofiele en marginale uitgaven
214696276: Divers - Historische Vereniging Rijswijk Jaarboek - 1995 t/m 2014 - 20 delen
204359035: Divers - Uittreksels uit Vreemde Tijdschriften, voor de leden van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs 1858-1859
214496484: Divers - Zin en religie wijsgerige en theologische reflecties rond het werk van Gerard Reve
212162702: DIVERS - Willem van de Velde Drawings in the Boymans-van Beuningen Museum Rotterdam
215500610: Divers - Rotterdams Jaarboekje 2012
214902035: Divers - Al dat georeer... - relativering van de oratie [...] cognitieve gedragstherapie [...] Else de Haan
204472922: Divers - Volks-Liedjens uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen - vierde stukjen
215500562: Divers - Rotterdams Jaarboekje 2007
215500644: Divers - Rotterdams Jaarboekje 2014
209182948: Divers - Geschiedenis van de Z:.A:. Loge Le Profond Silence O:. Kampen - van 5770 tot 5870
221203309: Divers - De Stede Nieupoort Eerste-Zevende verzameling bijdragen in 7 banden
209577215: Divers - Voor Hart en Huis - Almanak voor het jaar 1942
215500588: Divers - Rotterdams Jaarboekje 2003
215500596: Divers - Rotterdams Jaarboekje 2010
209577348: Divers - Gedenkboek ter gelegenheid van het vijftig-jarig bestaan der jongelingsvereeniging op gereformeerden grondslag "Timotheüs": gevestigd te Rotterdam opgericht 3 maart 1867
215500695: Divers - Rotterdams Jaarboekje 2013
215500575: Divers - Rotterdams Jaarboekje 2005
215500565: Divers - Rotterdams Jaarboekje 2006
215500598: Divers - Rotterdams Jaarboekje 2009
215500604: Divers - Rotterdams Jaarboekje 2011
210387698: Diverse - Uitgave ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan Still Going Strong Cricket Club 1929-2004
207093595: Diverse - Ons Charlois - Speciale editie; Ter gelegenheid van de 60-jarige herdenking van de bevrijding
192235012: Diverse - De revisor; Muziek en poëzie (oktober, 2009)
192235001: Diverse - Het elastisch perspectief; kunst in Carnisselande
196386070: Diverse - Officiële Jubileum Uitgave van de H.S.V. Oranje Blauw opgericht 22 maart 1922 ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan
192235203: Diverse - Jaarboek van de Geschied-en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda "de oranjeboom" - Deel XXXIV
196386181: Diverse - The Return of Looted Collections (1946-1996); an unfinished chapter
212612147: Diverse - ARMENIË - Middeleeuwse Miniaturen uit het Christelijke Oosten
212612181: DIVERSE - Romanische kunst in Österreich
192235516: DIVERSE AUTEURS - UdSSR-CSSR Gemeinsamer Raumflug
212503135: DIVERSE - Durham Cathedral : History, Fabric and Culture
192234347: Diverse - Indië. Geïllustreerd weekblad voor Nederland en Koloniën. 4e jaargang, April 1920 - April 1921
196172418: Diverse - Veertig Jaar; Uit het archief der Kampioen-Redactie
192233799: DIVERSE AUTEURS - Nederlandse landschappen 5 delen + register (N.W. Overijssel, Veluwe, Mergelland. Achterhoek, Duinen)
197095515: Diverse - Der Adler jaargang 1943 (26 nummers compleet)
196386203: Diverse - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan der Bolswardse Voetbalvereniging C.A.B. Combinatie Achilles Bolsward 1905-1955
197095511: Diverse - Der Adler jaargang 1941 (26 nummers compleet)
192402995: Diverse - 100 Jaargangen Rotterdams Jaarboekje 1888-2002 [CD-Rom]
197095512: Diverse - Der Adler jaargang 1942 (26 nummers compleet)
200482399: Diverse - Verslag van het Provinciaal Gereformeerde weeshuis te Middelharnis over 1928-1929
196386194: Diverse - De Jubileum Schakel extra bijlage t.g.v. ons 90-jarig bestaan AFC 1895-1985
192234018: Diverse - Liminality and Transitional Phenomena
210910789: Diverse - Leefregels van een 60-jarige
212666304: DIVERSE - Ernst Fuchs
196172388: Diverse - Nederlandse Politie Sport Bond [NPSB] 50 jaar
192235375: DIVERSE AUTEURS - Historisch jaarboek voor Zuid- en Noord-Beveland (no. 1 t/m 13)
192234838: DIVINE, David - These Splendid Ships: the Story of the Peninsular & Oriental Line
217808113: DIVIS, Jan - Zilvermerken - Gaade's gidsen voor de verzamelaar
220449124: DOBBELSTEEN, Rob van den - DOF 30
192234571: DODD, Philip & CHRISTIE, Ian (eds.) - Spellbound; art and film
197332715: DODGE, M.E. & ANDRIESSEN, P.J. - De zilveren schaatsen: een schets uit het Noord-Hollandsche volksleven
198505236: DOERR, Anthony - Een Muur Vol Herinneringen en Andere Verhalen
211696571: DOES, de T. en B. - Rotterdam Feijenoord Noordereiland in de 20e eeuw
210235874: DOES, Tinus de - Rotterdam Tuindorp Vreewijk in vroeger tijden deel 2
210235871: DOES, Tinus de - Rotterdam Tuindorp Vreewijk in vroeger tijden
196991158: DOESBURG, Theo van - Kunst
192233781: Doesburg, Theo van - Wat is Dada
212095748: DOLK, Mr. Dr. TH. F. J. A. - Geschiedenis van het Hoogheemraadschap Delfland
209577608: DOMMELEN, P.A. van - "Hongerwinter en Bevrijding"
219382973: DOMMISSE, C.P.I. - Stamboek van het geslacht Dommisse (te Vlissingen)
206983758: DOMPIERRE DE CHAUFEPIÉ, H.J. de - Catalogus der Nederlandsche en op Nederland betrekking hebbende gedenkpenningen deel I (tot 1702) en deel II (1703-1813) [COMPLEET]
209409267: DONGEN, Jeske van - Tien Middelnederlandse meerstemmige liederen uit handschrift Brussel KB II.270 - kritische editie met inleiding
192234832: DONGEN, A. van - Verloren gegane schepen en gebleven vissers Scheveningen 1914-1920
214902064: DONIA, Jan - Surrogaat - 15 jaar Galerie 't Venster tussen Kiefer en Koons [met opdracht van de auteur]
211816941: DONIA, Henric - Patente jongens, enig soort - de geschiedenis van het vak waterklerk
209563646: DONKER, J. & DANTZIG, Bob van - Mickery Pictorial II, 1988-1999 a photogarphic history
208958582: DONKER, N. (red.) - Noord- en Zuid-Nederlandsche Tooneel-Almanak voor 1876
192234267: DONNER, J.H. - Dagboek van een tweekamp: de match Spasski Fischer
211899383: DONNER, Jan Hein e.a. - Schaakbulletin (SB) 42 mei 1971
193297157: DOOIJES, Dick - Wegbereiders van de moderne boektypografie in Nederland / LUXE EDITIE
192234095: DOOIJES, Dick - Over de drukletterontwerpen van Sjoerd H. de Roos
214499503: DOOLAARD, A. den - De laatste ronde - roman van liefde en andere noodlottigheden
207138730: DOOLAARD, A. den - Van vrijheid en dood - met 31 illustraties
218692965: DOOLAARD, A. den - Hooge hoeden en pantserplaten (Het Fundament 1e jaargang nr. 2)
211272705: DOORMAN, Maarten - Mandarijn of Windebloesem
206864593: DOORNINCK, P.N. van - Inventaris van eene verzameling charters betrekking hebbende op de geslachten Van der Does, Duvenvoorde, Mathenesse, enz.
192927480: DOORTMONT, M.R. (red.) & BOT, J. & MONSMA-WILLEMS, H. & ROOIJ, E.J. van & WEDA, J. - Van verre en nabij: Genealogische artikelen uit de regio Rotterdam
192928534: DORHOUT, U.G. & ARENDSEN, B.W. (foto's) - Het stedeke Sloten
219382978: DORN, Dieter - Een gezonde rug / de heilzame werking van de Dorn-methode
206330866: DORNO, Prof. Dr. C. - Physik der Sonnen- und Himmelsstrahlung
213773356: DORP, Noortje van (eindred.) - Staal, Stoom & Stroom - de treinen van het Spoorwegmuseum
216999964: DORP, P. van & SCHUTJES, Hendrik - Aanval door P. van Dorp, Roomsch Priester / Verweer door Henrik Schutjes, vrijdenker
192235110: DOUGLAS, Nigel - More Legendary Voices
203943321: Dr. II & EPICTETUS - Levenskunst van Epictetus; naar zijn "Encheiridion" of handboekje en zijn "Gesprekken"
212691225: DRAGONI, Giorgio & FICHERA, Giuseppe (Editors) - Fountain Pens - History and Design
194964106: DRAGT, G.I.W. - OnderKleding Kijken: 300 jaar ondergoed
212712510: DRESDEN, Sem e.a. - Nederlandsche Ambachts- en Nijverheidskunst - Jaarboek 1920
221583948: DREUMEL, Frans van - We liepen naast de vijand - Dagboek van een Korea-veteraan (1950-1951)
192234368: DREWES, G.W.J. & VOORHOEVE, P. - Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde; deel xxiv; Adat Atje?h; Reproduced in fascimile from a manuscript in the India Office Library
214743998: DRIESSEN, Wim - Rensen-Driessen Shipbuilding B.V.
192235106: DRIESSEN, R.M.A. - Rietoevers in de Reeuwijkse plassen: Onderzoek naar het voorkomen van riet en lisdodde in het Reeuwijkse plassengebied
212131335: DRIESSEN, A. - Chocolaad FLUOR "Rotterdam als Woonplaats"
218237730: DRIESSEN, Felix - De reizen der de la Courts 1641-1700-1710
200656405: DRIXLER, Fabian & FLEMING, William D. & WHEELER, Robert George - Samurai and the Culture of Japan`s Great Peace
192235445: DRONGELEN, Wim van - Comparative aspects of taste receptors and hostplant selection in larvae of various Yponomeuta species (lepidoptera)
217808752: DROST, H.S. (comm.) - Jaarboekje van het korps Adelborsten 1918
212907538: DRUTT, Matthew - Auf der Suche nach 0,10 - Die letzte futuristische Ausstellung der Malerei (German Edition)
212692094: DUBBE, B. - Tin en Tinnegieters in Nederland
192235243: DUBBELDAM, J.L. - On the shape and the structure of the brainstem in some species of birds
215109553: DUBBELING, ir. A.Th. & RAANGS, B. - Winsum-Obergum in oude ansichten
193764525: DUBUISSON, Pierre-Paul & POPOFF, Michel - Armorial Dubuisson: Armorial des principales maisons et familles du Royaume, de Paris et de l'Ile de France
217807967: DUCO, D.H. - Merken van Goudse pijpenmakers 1660-1940
206983747: DUDOK, W.M. - Twee herbouwplannen voor 's-Gravenhage
192234143: DUFAY, Raymond - La vie dans l'Audomarois sous l'occupation 1940-1944
214431622: DUIJN, Mart van & JANSSEN, Frans A. & SCHUYER, Eddy e.a. - Jaarboek van Nederlands Genootschap van Bibliofielen 2020 - XXVIII
216188305: DUINKERKEN, Anton van - Groot-Nederland en wij
212612281: DUISTER, Frans - Theo Swagemakers - Schilder tussen proza en poëzie
211029601: DULAC, Edmund [illustrator] - Sindbad the Sailor & other stories from the Arabian Nights
192234806: DULLEMEIJER, P. - The functional morphology of the head of the common viper Vipera berus (L.)
206862823: DUMON TAK, Bibi - Het heel grote vogelboek
192234005: DUNNE, J.W. - Sunshine And The Dry Fly
205119209: DUODUO - Een schrijftafel in de velden [GESIGNEERD]

Next 1000 books from Antiquariaat Looijestijn[an error occurred while processing this directive]

6/8