Antiquariaat Looijestijn
Coolsingel 119, 3012 AG Rotterdam, The Netherlands. Tel + 31 (0)10-3020408 | + 31 (0)6-40252656            Email: antiquariaatlooijestijn@gmail.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
192234574: EDELMANN, Eric - Jésus parlait araméen
199264359: EDEN, Fannie - Wiens kind?
199264376: EDEN, Fannie - Meer dan goud! & Zonder God in de wereld!; twee verhalen voor jong en oud
212714093: EDWARDS, Owen - Caught in the Act / Actors Acting
192235307: EDWARDS, Amelia B. - A midsummer ramble in the Dolomites
217012719: EEDEN, E. van - Een witte roos
215248617: EEDEN, Marcel - De Cornelia Maersk
192234067: EEDEN, Frederik van - Waarvoor werkt gij? Toespraak tot werkenden gehouden door Frederik van Eeden in d'Geelvinck te Amsterdam, 14 maart 1899
198922629: EEDEN, Frederik van - Bij 't licht van de oorlogsvlam
214963500: EEDEN, Frederik van - Don Torribio - een comedie
192234076: EEDEN, Frederik van - Waarvan leven wij? Nutsrede, gehouden door Frederik van Eeden te Rotterdam, 7 december 1989
193598990: EEDEN, Frederik van - De Kleine Johannes
206643452: EEDEN, Frederik van - Deutsch-Chinesische Liebes-Mosaik aus der wahrhaftigen Geschichte von der schonen, ernsten Frau Pao-Tsz und von dem verliebten Dichter-Kaiser Yeu-Wang
192234581: EEKELEN, Yvonne van - G.H. Breitner: De oorsprong van het moment
202293749: EEN LEERLING - Hemel en Hel
200457857: Een Nederlandsch Journalist - Amerika en Engeland op z'n smalst.
214153162: EEN HAGENAAR - Physiologie van Den Haag
219776120: EENHOORN, Bas & SIERKS, Pim - Vliegen voor je leven
215502099: EERBEEK, J.K. van - De Doeve
195975751: EERDEN, Jan van der - Geheim van de oude stad; een speurtocht naar de symboliek in de structuur van 's-Hertogenbosch
217430525: EERENBEEMT, Noud van den - Het Eenvoudig huisorakel
215821220: EEUWNES, Chr. - Het in toepassing brengen van Centrifugaalpompen bij hoog- en laagdrukwaterleidingen
214744190: EGGER, Gerhart - Neues Wohnen - Wiener innenraumgestaltung 1918-1938
192234533: EGGER, Carolus (ed.) - Lexicon Recentis Latinitatis (Volume I&II COMPLEET)
206902581: EGMOND, M. van [red.] - De kartografie van Rotterdam en de eerste Nederlandse reizen overzee & Kartografie en kunst
217645819: EGMOND, Rosalie van - GERO - Zilver voor het volk
213199473: EIBLMAYR, Silvia - Tony Oursler/John Kessler
192616547: EICHMAN, J.H. - Eene bladzijde uit het verhaal van Leidens beleg en ontzet in 1574, toegelicht en verdedigd door J.H. Eichman
196992762: EIJBERGEN, Koos van - De Vonk Maandblad voor Kunst en Letteren 1e jaargang Nummer 5 maart 1925
210303384: EIJCK, Rob van & NOL, Rob van der - Martin Lodewijk - stripmaker en reclametekenaar [gesigneerd en gedateerd door de kunstenaar]
199357842: EIJK, Henk van - Charlois in vroeger tijden, Charlois' roem in beeld. Deel 5
193873498: EIJKELBOOM, Jan & BOONSTRA, Rommert - Rommert Boonstra: Fotowerken
216707913: EIKEBOOM, Henk - Kruistochten door eigen en anderer werk
218095979: EIKEBOOM, Henk & OORSCHOT, G. van & IEPENDAAL, Willem van e.v.a. - Flarden - verzameling revolutionaire poëzie
217000008: EIKEBOOM, A. en H. - Bloed ligt op straat
216707925: EIKEBOOM, Henk - Prometheus (spreekkoor)
216999981: EIKEBOOM, Henk - Zonnewende - Symphonie der Bevrijdende Gedachte
192234228: EILERS, B. F. (fotografie) - Typisch Holland
196588927: EILERS, P.C. - Half a century of picture dealing. An illustrated record by E.J. van Wisselingh & Co. With a note on the connection between the Barbizon and The Hague Schools by Jan Veth
210205945: EKKART, Rudi & BAVELAAR, Hestia & FUCHS, Rudi e.a. - Henri van de Waal - bundel ter gelegenheid van zijn honderdste geboortedag 3 maart 1910 / 3 maart 2010
192235137: EL-FARS, Mohamed - Brel
192409339: ELBURG, Jan G. - Winter lijkt het wel
192235247: ELDAD, Israel & ELDAD, Aryeh - The challenge of Jerusalem betwixt thicket and altar
195975954: ELDERING-NIEMEIJER, Mevr. Mr. W. - De Grafzerken van Vianen
192233977: ELDERS, Stephan - Grammaire Mundang
215502116: ELDERS, Fons - Lucht water vuur aarde / air water fire earth (experimenteel landschapsproject 'Zeevang'
218107656: ELFFERICH, L.J. - Bouwen met èn op Van Vliet (Van Vliet en Van Dulst 1922-1962)
215465138: ELIAS, Dr. Johan E. - Geschiedenis van het Amsterdamsche Regentenpatriciaat
211014608: ELIAS, Dr. Johan E. - Genealogie van het geslacht Elias (Faas Elias en Witsen Elias)
192235523: ELIAS, Michael & GOEMAN, Ton - Haags
217430653: ELIOT, T.S. - Kerstmis 1970 - Tussen gisteren en morgen 'Journey of the Magi'
192235576: ELLIOTT, Paul A. - The Derby Philosophers; Science and Culture in British Urban Society, 1700-1850
206556137: ELMER, Wilma - Navajo Rugs
215639252: ELSEN, Albert E. - In Rodin's studio
213854708: ELSKEN, Ed van der - Long live me! - photo & film / essays / filmography
193883849: ELSKEN, Ed van der - Wereldreis in foto's 3
193883874: ELSKEN, Ed van der - Wereldreis in foto's 1
193883875: ELSKEN, Ed van der - Wereldreis in foto's 1
208958140: ELSKEN, Ed van der - Een liefdesgeschiedenis in Saint German des Prés
192234089: ELSSCHOT, Willem - Het tankschip
192234559: ELST, P.H. van der - De Haagse Telefoon; Hoe het overheidsbedrijf ontstond en wat er aan vooraf ging
205148974: EMANTS, Marcellus - Geachte heer Redacteur!
192234171: EMANTS, Marcellus - Lichte Kost: Novellen
210303401: EMANTS, Marcellus - Lichte Kost: Novellen
196386210: EMMENES, Ir. A. van (samensteller) - Vijftig jaren lager voetbal in Den Haag 1894-1944; Jubileumboek bij het vijftigjarig bestaan
206555375: EMMENES, Ir. A. van (samensteller) - Vijftig jaren lager voetbal in Den Haag 1894-1944; Jubileumboek bij het vijftigjarig bestaan
196335873: EMSTEDE, E.J.Th.A.M. van - Van Patronymica en Geslachtsnamen in Drente
214901976: ENDE, Willem van der & WIJK VAN BRIEVINGH-HESSELINK, Joke van - In amper 25 jaar...
194964016: ENGAU, Fritz - Frontal durch die Bombenpulks: 1944 Reichsverteidigung, Normandie-Invasion, Deutsche Jagdflieger in ihren Schwersten Kämpfen
211014446: ENGBERTS, E. - Descriptive Catalogue of Telescopes in the Rijksmuseum voor de Geschiedenis der Natuurwetenschappen, Leiden
192927105: ENGELBERTS GERRITS, G. - Het Leven en de Daden, van de Doorluchtige Zeehelden, J. van Heemskerk en P. Pzn Hein (in gesprekken tusschen eenen vader en zijne kinderen)
192233897: ENGELBERTS, R.C. - Georgius Macropedius - Bassarus (naar de editie Utrecht 1540 uitgegeven met inleiding en vertaling)
192234754: ENGELBRECHT, W.A. (e.a.) - Catalogus tentoonstelling Rotterdam Batavia 1939
211272636: ENGELMAN, Jan - In het verborgene gedrukt [gesigneerd]
192234580: ENGELS, Mathias T. - Das kleine Andachtsbild: Prägedrucke und Stanzspitzenbilder des 19. Jahrhunderts
198932908: ENGELS, M.H.H. - Catalogus van werken door Erasmus van Rotterdam geschreven of uitgegeven, aanwezig in de Provinciale Bibliotheek van Friesland
219383485: ENGEN, Rodney K. - Walter Crane as a book illustrator
192235466: ENGLE, Fatha - Only you can change the world
220139246: ENSCHEDÉ, J.W. - De Boek- en Handelsdrukkerij C.A. Spin & Zoo te Amsterdam 1819-1919 Gedenkboek bij haar honderdfjarig bestaan
217186381: EPEN, JOH. D. G. van en VORSTERMAN van OYEN, A. A. - Genealogie van het geslacht WIJNEN
199264472: EPEN, D.G. van - Adelsarchief Jaarboek van den Nederlandschen Adel 2e Jaargang Anno 1901
192235580: [EPEN, D.G. van] - Geslachtslijsten der familiën Hooglandt, Palairet, Hooglandt en Palairet.
211305545: EPICTETUS & SCHEURLEER, Dr. D.F. - Enchiridion Zedekundig Handboekje
206862674: ERAS, Paulus & FRACKERS, Willem & HAAN, Max de & WILLEMS, Rinus - La Véritable Zèle - gebaande en nieuwe wegen - vijfentwintig jaar arbeid in de werkplaats
206984463: ERASMUS, Desiderius - Adagium 437 - zestigjarigen van de brug gooien (Sexagenarios de ponte deiicere)
216999957: ERKA, Jacq. - Jeugd en Fascisme
201165082: ERNST, Bruno & ROELOFS, Rinus - Monika Buch & Istvan Orosz
200656428: ES, Joh. van & RAUWERDA, A. (red.) - Het uitslaan van Hoek- en Kilkepers
205119048: ESHUIS, Dick [illustraties] - Het Knorkamp aan Zee & De Club van Vier
192234984: ESHUIS, Henry - 'Een halve eeuw de Alblas'
192235644: ESKAMP, Hans & JANSEN, Bert - Oost kunst: kunst in het oostelijk havengebied van Amsterdam / East art: art in Amsterdam's eastern docks area
214499513: ESKELUND, Karl - Op reis met mensenhoofden
201402012: ESS, Johanna & WALTER, Nikolaus - Blickwechsel: Photographische Aufnahmen
193763847: ESSEN, Fred van & BATELAAN, Maikel - Het fusiehandboek: Maak fusies en overnames tot een succes
216247652: ESSER, V.P.S. - 9 beelden voor het hildebrand monument
206555250: EUGÉNIE - Mijn Gedenkschriften (2 delen compleet)
192234716: EUWE, M. & LANGEWEG, K. - Theorie van het schaakspel; De opening 7 / Frans
218126692: EUWE, M. & WIJGERDEN, C. van - Het eindspel 3 - Toreneindspelen
211272680: EUWE, Dr. M. & MUHRING, W.J. - Das Kandidatenturnier für die Weltmeisterschaft 1956
200655871: EVENHUIS, Eddy - De leerling Alexander
193873263: EVENO, Claude (red.) - Paris Perdu: quarante ans de bouleversements de la ville
198978979: EVERINK, Marion - Da's nou Frans! Nederfranse tongvallen en taaltuimelingen - nog meer sjans met Frans
211980774: EVERSDIJK SMULDERS, L. - Een jaar bij de yogi's van India en Tibet
200655845: Experts for responsible dog owners - Cavalier King Charles Spaniel
192234219: EYK, Geert van - Dialogen: Breda Photo 2008, een reeks vraaggesprekken met instellingen en kunstenaars
198921610: EYK, Henriette van - De kleine parade
215466093: EYK, Henriëtte van & WESTENDORP, Fiep - Sneeuw
214496545: EYNDE-STOLP, J.C. op 't - Verhandelingen van de Haarlemsche Loge
205454447: EYRIÈS, M. & FAYE, Ernest - Geschiedkundige verhalen Schipbreuken, achterlaten van zeelieden, overwinteren, scheepsbranden en andere zeerampen. Vrij het Fransch gevolgd door A.J. Dieperink
197830136: EYSINGA, W.J.M. van - De wording van het twaalfjarig bestand van 9 april 1609
192234102: EYSSELSTEIJN, Ben van - Fie Carelsen
198979274: F.J.W. - Ons laatste halfjaar oorlog: Achter Arnhem-front
192234536: F.J.W. - Ons laatst halfjaar Oorlog: achter Arnhem-front
212759796: FAASSEN, Sjoerd van & BOEF, August Hans den - Het pseudo moderne nevens het ware
206983768: FACON, Roger - Fulcanelli & les Alchimistes Rouges
202008552: FAGEL, Raymond - Leids beleg en ontzet door Spaanse ogen
212712575: FANELLI, Giovanni - Musica Ornata - Lo Spartito Art Nouveau
192235168: FANSA, Momoun & BOTH, Frank - "O, schaurig ist's, übers Moor zu gehn..." / 220 Jahre Moorarchälogie
217000038: FARNSWORTH, Donald S. - A Guide to Japanese Papermaking: Making Japanese paper in the Western World
201874351: FEATHER, Leonard - The new edition of The Encyclopedia of Jazz
192233831: Federation francaise de la randonnee pedestre - Le Chemin de Conques a Toulouse; Quercy / Bastides / Gorges de l'Aveyron
192233838: Federation francaise de la randonnee pedestre - Santier vers Saint-Jacques-de-Compostelle via Arles Toulouse - Jaca - Lourdes
192235170: Feenstra, R.M. e.a. - 25 jaar Postzegelvereniging 'Griekenland'
201874455: FELKIN, William & CHAPMAN, Stanley D. - Felkin's History of the Machine-wrought Hosiery and Lace Manufacturers
205119828: FENNELL, J.L.I. (ed.) - Prince A.M. Kurbsky's History of Ivan IV
212551537: FENS, K., BAAR, V. & WESTERIK, C. - Co Westerik
218126902: FENS, Erik & SOEST, Meinbert van - DESK boek
198606101: FENS, Jack - Gebouwd in de wijk: monumenten en andere historische gebouwen in Hillegersberg - Schiebroek - Terbregge
205148940: FERGUSON, Henry (ed.) - Body Art issue 15
205148935: FERGUSON, Henry (ed.) - Body Art issue 17
199357880: FERINGA, M.M.S. & VOET, H.A. - Stadsdriehoek van Rotterdam, Deel 1, Tussen Hofplein, Oppert, Grotekerkplein, St. Laurensstraat en Coolsingel
199357895: FERINGA, M.M.S. & VOET, H.A. - Stadsdriehoek van Rotterdam, Deel 3, Op en om de Hoogstraat
217256919: FERRÉE, C. J. - De sojaboon en duurzaam sojameel
214512903: FERRON, Louis & LEEFLANG, Ed & MOORMANN, George e.a. - Een keizer op kamers - Een pelgrimage langs de 11 Haarlemse woonadressen en het graf van de chique commensaal meneer Thijm, beter bekend als Lodewijk van Deyssel
216247627: FERRON, Louis & FRERIKS, Kester & WIENER, Lodewijk e.v.a. - Vogels Volière
210689655: FEU M.J. - PÉRÉS A.O.A.M. - Comme quoi Napoléon n'a Jamais existé
195101818: FIALA, V. - Het overwonnen Frankrijk: Een Tsjechische journalist op de oorlogstooneelen in het westen
192234578: FIDOLINI, Marco - Lucio Venna: Il siero futurista
214431612: FIERET, Gerard Petrus - Als een kayak mijn woorden (gedichten) [met OPDRACHT]
193173982: FIERET, G.P. - Foto en copyright by G.P. Fieret
198505642: FIERET, Gerard Petrus - Filosofie van een vlinder, gedichten
198505192: FIERET, Gerardus Petrus - De Lasso van de Minnaar
210910647: FIERET, Gerard Petrus - De Trommel van de Vrijbuiter en de Begeerte van Vijf
206902416: FINE, Reuben - Great moments in modern chess
192234998: Finley, M.I. - Studies in Ancient Society
214511572: FISCHER, Hanns - Aardstralen en de Wichelroede - een stuk beschavingsgeschiedenis
205148567: FITSCHEN, Jürgen & TEEUWISSE, Jan (uitg.) - Reg Butler. Decent sculpture
192234510: FITZ, Peter - Fehér: László Fehér New Works 1998-2000
192234299: Flear, Glenn - Offbeat Spanish / Meeting the Spanish Without 3...A6
196466649: FLEMMING, Beatrice - Das Theosophische Weltbild (3 volumes +Register in cassette) [compleet]
192233845: Floerke, Hanns - Studien zur niederlandischen Kunst- und Kulturgeschichte: Die Formen des Kunsthandels, das Atelier und die Sammler in den Niederlanden vom 15.-18. Jahrhundert
215502014: FLORES, W. Fernandez - Holanda - mi viaje a través de los Paises Bajos
192234830: FOCK, Harald - Vom Zarenadler zum Roten Stern: Die Geschichte der russischen/sowjetischen Marine
218856510: FOCKEMA ANDREAE, Mr. S. J. - Schets van Zuid-Hollandse watersnoden in vroeger tijd
192234085: FOCQUENBROCHTS, W.G.V. - Min in 't Lazarus-huys, Blyspel
201166721: FOKKE, Rogier - Paramisa: portretten van Sinti en Roma - gefotografeerd door Rogier Fokke
192235353: FONTANA, Franco - [Photedition 3]
192235521: FORD, Norman M. - When did I begin?; conception of the human individual in history, philosophy and science
192233820: FORD, David R. - Good Medicine, Great Sex!
215821872: FORD, P.R.J. - The Oriental Carpet - a history and guide to traditional motifs, patterns and symbols
210231706: Fournier, Alain - Le grand Meaulnes
192235265: FRAIN, Irene - Phoolan
211899386: FRAMBACH, P.M.L. - Verzwegen Oorlogsverhalen - zo leefde Ryckholt in de oorlog
192234125: FRANCO, Paul - Hegel's Philosophy of Freedom
196992769: FRANZEN, Piet - Sema-Cahier - Onderzoek Piet Franzen Betekenis-schrift 7
197008750: FRANZEN, Piet - Sema-Cahier - Onderzoek Piet Franzen Betekenis-schrift 10
196992767: FRANZEN, Piet - Sema-Cahier - Onderzoek Piet Franzen Betekenis-schrift 8 Brood
218368352: FREDERICQ, Dr. Paul - Marnix en zijne Nederlandsche geschriften
218367831: FREDERICQ, Paul - Schets eener geschiedenis der Vlaamsche beweging
218367809: FREDERICQ, Paul - Schets eener geschiedenis der Vlaamsche beweging
206900843: FREDERIKS, K.J. - Maximes de Napoléon, publiées par K.J. Frederiks T.1; Droit public - Politique interieure & T. II; La Vie - L'Homme - La Société
218117850: FREDERIKS, Aad - Rotterdam, het Utrechtse dorp in vroeger tijden
192235319: FRENKEN, J.H. - De diffuse lepra van Lucio en Latapi
212552175: FRÈRE, Jean-Claude - Leonardo Da Vinci
211273040: FRERICHS, Lieneke (samenstelling) - Nescio en het voorjaar in Zuid-Limburg
206785740: FREYE, Ortrud - Schweden [Storm Reiseführer]
217870060: FRIEDLÄNDER, Max J. - Jan Gossart and Bernard van Orley
212744725: FRIES, H. de - Moderne Villen und Landhäuser
219454740: FRIJDA, Nico Henry - Het begrijpen van gelaatsexpressie
192234479: FRUGTE, D.J. - Honkbal Base-Ball: Techniek en taktiek
206785701: FU-SHENG, Mu - The wilting of the hundred flowers - Free Thought in China Today
192235061: FUCHS, Rudi & GAENSHEIMER, Susanne & MENNEKES, Friedhelm & REISENWEDEL, Gabrielle & FRIEDEL, Helmut - Arnulf Rainer - La Bible Illustrations-Surillustrations: dans la Sammlung Frieder Burda
210236202: FUCHS, R.H. - Arnulf Rainer
192233920: FUCHS, R.H. & CROUWEL, Wim (design) - J.J. Schoonhoven / Tekeningen (SM nummer 515)
192234612: FUCHS, Rudy & SCHWABSKY, Barry - Brushtracks: Marc Mulders
214499459: FUSSELL, Joseph H. - Theosophie en Occultisme "De Kennis des Levens en de Levenskunst" - een antwoord aan den Heer Jules Bois
219382932: GAANDERSE, P.T. (samenstelling) - Van Kostverlorenmolen tot gemaal Mr. U.G. Schilthuis
193524285: GABRA, Gawdat & ALCOCK, Anthony - Cairo: The Coptic Museum & Old Churches
192376969: GAL, Hans - Drei Meister - drei Welten: Brahms, Wagner, Verdi
215502021: GALLUS & GINK, C.S.Th. van - Hoenders houden in stadstuinen
213134410: GALLWITZ, K.L. - The Handbook of Italian Renaissance Painters
207292360: GALPIN, Francis W. - The Music of the Sumerians and their immediate successors the Babylonians & Assyrians
210231890: GALSWORTHY, John - Indian Summer of a Forsyte
192235605: GAMOW, George - Het ontstaan van het heelal
192235144: Gancel, Hippolyte - Une Normandie si etrange
206643430: GANS, L. - Nieuwe kunst - De Nederlandse bijdrage tot de Art Nouveau - Dekoratieve kunst, kunstnijverheid en architektuur omstreeks 1900.
195284340: GANS, Jacques (red.) - Het Pamflet: Weekblad tegen het publiek (nrs. 1 t/m 4)
215821881: GANTZHORN, Volkmar - The Christian Oriental Carpet
218856614: GANZONI, Gian Paul - Grammatica Ladina
216173340: GARCIA CARRAFFA, A.Y.A. - El Solar Catalan, Valenciano y Balear [4 tomos complete]
207155366: GARNER, Philippe - Glass 1900; Gallé-Tiffany-Lalique
201721119: GARRETT, Gisbert D.S. (ed.) - Hawker Siddeley Review (vol. 8, No. 3 - September 1955)
214884404: GASSENDI, Pierre & JONES, Howard - Pierre Gassendi's Institutio Logica 1658 - a critical edition with translation and introduction
192616657: GEBHARD, Hans - Harenberg, Chormusikführer : vom Kammerchor bis zum Oratorium
218693080: GEEL, Chr.J. van - Een schrijvende particulier | brief aan J.A. Emmens, waarin opgenomen een brief aan Aad Nuis
218632704: Geen - Herdenking Zweeds Witbrood 1940-1945
215769976: Geen - Reisgids NZHVM
192928558: Geen - 's-Gravenhage en Scheveningen; 16 reproductiën naar de nieuwste opnamen
212097081: GEER, Jhr. Mr. D.J. de - Hou en Trouw tot het einde [+"Van de schrijver"]
212106345: GEER, Jhr. Mr. D.J. de - Herinneringen
198877704: GEER, C. van der - Jan van Diggelen; een Schiedams fotograaf 1836-1925
194050894: GEERKE, H.P. - Onder van Heutsz : Het leven van drie Hollandsche jongens in Indië
192610272: GEERLINGS, H. & HAGENAARS, H. & JANSELIJN, H. (ed.) - Raymond Roussel
219776114: GEERST-DEN DULK, Klaaske & SPAANS, Piet & DULK, Ab den - Duindorp (20e eeuw) - bakermat van vele Scheveningers
192235327: GEEST, Sjaak van der & Susan REYNOLDS WHYTE - The context of medicines in developing countries
212131665: GEIGER, Dr. Karl - Der Römische Kalender
193368444: GEIS, Darlene (ed.) - Norman Rockwell's world of Scouting
194964456: GEITEL, Max - Entlegene Spuren Goethes: Goethes Beziehungen zu der Mathematik, Physik, Chemie und zu deren Anwendung in der Rechnik, zm technischen Unterricht und zum Patentwesen
212691078: GELDER, Roelof van - Rijn/Rhein - Over het werk van Walter Nikkels - Rosbeek 27
219256539: GELDER, M.G. de - Tuindorp "Heijplaat" van De Rotterdamsche Droogdok-mij / The Rotterdam Drydock Company's garden city "Heyplaat"
192235119: Gemeente Leiden - Wegwijzer voor Leiden
196109049: Gemeente Haarlem - Luchtbescherming 1938-1946
192234915: Gemeente Den Haag - 4 Seizoenen in het Zuiderpark
192234279: Gemeenteraad Schiedam - Verslag der handelingen van den gemeenteraad van Schiedam met daarbij behorend register 1879
194008290: GENECHTEN, R. van - Tegen Huizinga: uit de nevelen van gisteren
212495435: GERLAGH, B. - Egbert van Drielst 1745-1818
200409683: GERRITS, G.C. - Grote Nederlanders bij de opbouw der natuurwetenschappen
210098063: GERRITSEN, Jan Derk - 45 Jaar bereden Ere-Escorte Korps Rijkspolitie
218856275: GERS, José - Thalassa
196335907: GESSLER, J. - Oude Hasseltse Familienamen
192235330: GEUDEKER, C.H. - Sportvissers opgepast!
192233896: Geuzendam's Postzegelhandel - Geuzendam's Catalogus der Oude Brieven met de poststempels en merken van Nederland 1667-1850
206983742: GEVERS VAN ENDEGEEST, Jhr.mr. Daniël Theodore - Begeerig naar nieuwe tafreelen - van Reggio naar Napels, een voorlezing uit 1827
212438627: GEYL, P. - Verzamelde Opstellen
192377177: GEZELLE, Guido - Boomen
198979468: GHIJSELS, J. & HEDEN, C. & PALSSON, M. & CHADZYNSKI, W. & LOELD, L.O. & HUDCOVIC, I. & OLAFSDOTTIR, A.& PETROVIA, A. & GELDER, K. van & SCHUURMANS, J. & JARRAM, N.-E. & PETRI, H. & STUK, M. - Af en toe malaria
192233834: GHURYE, G.S. - Indian Costume
203943540: GIACOMETTI, Alberto - Gestern, Flugsand; Schriften
214187069: GIAMBANCO, Valentina - Wat het duister brengt
212907497: GIANELLI, Ida - Transavanguardia
218602147: GIBBS, Stuart - Het maan-mysterie
193873425: GIERSTBERGEN, Frits & PHILIPPEN, Raphael - Convallaria majalis: Raphael Philippen
192235032: GILBERT, Will G. - Een en ander over de negroide muziek van Suriname (Mededeling No. LV / Afd. Volkenkunde No. 17)
192234109: GILEAD, Zerubavel & KROOK, Dorothea - Gideon's Spring: A man and his kibbutz
192233904: GILL, Gillian - Nightingales; the extraordinary upbringing and curious life of Miss Florence Nightingale
192234289: GILLAM, A.J. - Staunton Gambit
215502078: GILLES, W. (ontwerp) e.a. - Tweehonderd jaar DRU 1754-1954
204110310: GILLIAMS, Maurice - Oefentocht in het luchtledige
197431880: GILLY, C - Johann Valentin Andreae 1586-1986. Die Manifeste der Rosenkreuzerbruderschaft. Katalog einer Ausstellung in der Bibliotheca Philosophica Hermetica
218962784: GILLY, Carlos (red.) - Paracelsus in der Bibliotheca Philosophica Hermetica Amsterdam. - Ausstellung zum 500. Geburtsjahr des Theophrastus Bombast von Hohenheim, Paracelsus genannt
218107700: GILS, Jac. van & KLAWER, L. - Het Coolsingel-Hofplein-Vraagstuk - eene poging tot omzetting van dit stadsgedeelte te Rotterdam in een Wereldboulevard
211014603: GILS, Gust - Anoniem 20e eeuw
212612883: GILTAIJ, Jeroen & MONTIAS, J.M. - Perspectiven
200680741: GILTAY VETH, D. - Grafisch werk van Maarten de Jong Jr
203943380: GINK, C.S.Th. van - Officiële Standaards der erkende Pluimveerassen Deel III Europese Hoenderrassen uitgezonderd de Nederlandse
204482373: GINK, C.S.Th. van - De Plymouth Rocks (Weten en Kunnen no. 129 afdeeling Kleinveeteelt)
209377611: GINKEL, H.J. van - Orde van Internationale Gemengde Vrijmetselarij / Vrijmetselarij onder de Arbeidersstanden
207155866: GINKEL, Dirk van - Zuinigheid met vlijt - een anekdotische geschiedenis van Boekhandel Blankevoort
192233893: GINNEKE, Ineke van - Bekroonde ontwerpers; Jan Jansen, Aldo van den Nieuwelaar, Frans de la Haye (Kho Liang le-prijswinnaars 2)
198505217: GINSBERG, Allen - Plutonische ode / Plutonian Ode
192234367: GITTINGER, Mattiebelle - Textiles and Tradition in Indonesia
206785771: GIULIANO, Geoffrey - Dark Horse - the secret life of George Harrison
192234805: GLAS, P. - Onderzoek naar de vroege ontwikkeling van de commissuren in het mediane gebied van het telencephalon bij de witte muis
192235390: GLEDHILL, Bob - The complete boat angler
216707989: GLEICH, C.C.J. von - Die Sinfonischen Werke von Aleksander Skrjabin
206330898: GLENDENNING, Norman K. - Direct Nuclear Reactions
192234543: GODARD, Y. & A. - Bronzen uit Loeristan: Collectie Graeffe
192234020: GODDARD, John - Trout Fly Recognition
217808242: GODDEN, Geoffrey A. - the Handbook of british pottery & porcelain marks
205119096: GODDIO, Frank & GERIGK, Christoph - Trésors engloutis d'Égypte
212712326: GODFREY, Richard T. - Printmaking in Britain - a General History from it's Beginnings to the Present ay
192235187: GODIN DE BEAUFORT, Carel Anthony - Proeve over de strafrechtelijke verantwoordelijkheid der ministers in de constitutionele monarchie
215483485: GOEDE, Mr. Dr. A. de - De spelling van het Westfriesch
200680148: GOEDEGEBUURE, J. - Marc Mulders, Splinters and grass
211740877: GOEDHART, P. J., HENNEMAN, J. C. - T.G. Masaryk en Rotterdam / voorgeschiedenis van een monument
192235229: GOEDKOOP, A. - Proeve van onderzoekingen over het al of niet verhoogen der waterspiegels en der beddingen van de Nederlandsche rivieren, gedurende het tijdvak van 1772 tot en met 1840
215821786: GOELST, G.V.W.F. - Internationale astrologische statistiek
194964293: GOETHE & JANSEN, Elmar - Goethe Gedichte: Mit Steinzeichnungen von Ernst Barlach
210233747: GOETHE, Johann Wolfgang - Het Dagboek
218368334: GOEVERNEUR, J.J.A. - Gedichten en rijmen
192234086: GOEVERNEUR, J.J.A. - Versjes voor jonge kinderen: met eenige zangwijzen
204691137: GOEVERNEUR, J.J.A. - De Hoenderstal
214511555: GOGH-KAULBACH, Anna van - In het bloembollenland
214911932: GOGH, Christina van & BERGH, S.J. van den e.v.a. - Mijn spelen is leeren - geschenk voor jongens en meisjes
210233940: GOGOL, N.W. - De Neus
192234365: GOLDE, J. de - De prijs van de macht
192690568: GOLDHOORN, L. - De onbestelbare brief
192234310: GOLDMAN, Warren H. - Berlin 1897
192235029: GOLDSTEIN, Ann & JENTJENS, Kathrin e.a. - Beyond Imagination; Voorstellen tot Gemeenschappelijke Kunstaankopen
192234834: GOODEY, Charles - The First Hundred Years: The Story of Richards Shipbuilders
210236204: GOOSWIT, Sylvia M. & KARIJOPAWIRO, Wonny M. - Tayup en Janggrung in Suriname - een Javaanse dansvorm (with a summary in English)
192235518: GORT, K.A. - Oude prentkaarten vertellen over Moordrecht
210114880: GORT, Jan - De Bokkenrijders 4-6 R.I.
213854680: GORTEMAKER, Ir. R.H. & VERHEUL, E.M. & VERMAASE, B.G. (eindred.) - Bouwhistorie Rotterdamsche Manège anno 1937
195102363: GOSLINGA, C.Ch. - Rodrigo de Bastidas - Tien jaar Caribische geschiedenis: 1532-1542
216786079: GOUGH, Richard - Special Operations Singapore 1941-42
196007977: GOULD, Michael (ed./transl.) - 50 Poster Designs 30 Years Amnesty International
209183152: GOUT, I. Marinus (red.) - Loge Silentium 200 Jaar - Uitgave ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de Vrijmetselaarsloge 'Silentium' gevestigd te Delft in 1801
213854767: GOUT, M. - Neo-Platonisme in de architectuur
202775887: GRAADT VAN ROGGEN, W. - Geïllustreerde Gids van Utrecht en Omstreken
192234827: GRAADT VAN ROGGEN, C.J. - De Kalevala
192234066: GRAAF, A. de - Een beschouwing over de geschiedenis van het straffen
197725707: GRAAF, C. de - Handleiding voor de kennis van vee, vleesch en veeziekten
192235209: GRAAF, A. de - De volkenbond en de strijd tegen de onzedelijkheid; vervolg van de ontwikkeling van den strijd tegen de onzedelijkheid
192234315: GRAAF, G.H. van de - De Oude Kerk van Charlois
208041207: GRAAF, W. de - Liefdevol bijsturen - Theo van Doesburg tussen huwelijk en verhouding
211899360: GRAAFF, Frits de e.a. - Haagse Schooljaren - VCL 1929-2004
192235173: GRAAFF, Hugo de - Dag oma Krâplâp. Laatste vrouwen in klederdracht
198620818: GRAAFF, Barend de & ES VAN DER HAVE, C.L. van - De Hoeksche Waard zoals het was: 1900-1940
192234589: GRAAS, T.G.M (e.a) - Een beeld van Piet Verdonk: Ambachtelijk beeldhouwer tussen neogotiek en modernisme
192235625: GRAS, Pim - Let's Swing: Jazz in beweging / Spelen met akkoorden
192234752: GRATON, Jean - Michel Vaillant: Motor boek
201165315: GRAULS, J. - Volkstaal en volksleven in het werk van Pieter Bruegel
205148614: GRAVESANDE, G.H. 's- - Mr. J.F. van Royen en zijn beteekenis voor de boekkunst
214188137: GREEN, Jonathon - The Slang Thesaurus
210910593: GREEN, H.S. - Theoretische Astrologie
192235602: GRIJNS, C.D. & WAL, A.F. van der & SCHOEN, C. (red.) - De Nederlandse jager: Tijdschrift voor jacht en natuurkennis (jaargang 1968)
192235628: GRIME, Kitty - Jazz voices
212612077: GRIMME, Ernst G. - Der Aachener Domschatz
192233828: GRIMONPREZ, Johan - Inflight; no man's land
192235109: GRINSVEN, Johan van - JukeBox Virus: De geschiedenis van de jukebox in Nederland
211014519: GRINSVEN, P.F.A. van & DIJKSTRA, M.F.P. - Een nederzetting achter het torentje - de lokale bewoningsgeschiedenis van Koudekerk aan den Rijn tot het jaar 1000
192235056: GRINTEN, Hans van der & BEUGELING-VAN DEN HEUVEL, Joke (samenstellers) - Wolfgang Schmitz Rijnwerk/Waalwerk Rheinwerk/Waalwerk de rivier tussen Duisburg en Nijmegen; tekeningen 1984-1987
203530157: GRIP, Sander - Gouden Handelsgeest - Martin Schilder Groep
195467182: GROENEVELD, Henk - Kinderen van hun tijd: over Berkel en Rodenrijs, met levensverhalen van mensen uit zijn culturele, maatschappelijke en kerkelijke geschiedenis
216798874: GROENEVELT, Ernst - Langs velden en wegen
192235542: GROENEWEGEN, Esther & MOURIS, Ina & REUKEMA, Marleen - De Jozefschool in de 20e eeuw; van griffel tot computer
193476166: GROESBEEK, J. & ROGGEN, P. v. & WEERD, D.N. de - Duizend wonden bloeden: Episodes uit het werk der E.H.B.O.-ers gedurende de jaren 1940-'45 in Apeldoorn
212495277: GROESBEEK K. en EILERS P. C. Jr. - M. A. J. Bauer - zijn etswerk / (his etched work)
192234847: GROOT, Frans - Roomsen, rechtzinnigen en nieuwlichters; verzuiling in een Hollandse plattelandsgemeente, Naaldwijk 1850-1930
210206334: GROOT, Kees de & WESTERINK, Herman e.a. - Magical Mystery Tour - rondom levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid
192904126: GROOT, J.W. de - De bloemenvelden [Plaatjesalbum]
218692811: GROOTHEDDE, Michael - Een vorstelijke Palts te Zutphen? Macht en prestige op en rond het plein 's-Gravenhof van de Karolingische tijd tot aan de stadsrechtverlening
205962656: GROOTHUIZEN, Richard - Elvis Costello - So Far
219784526: GROOTJANS, Loek - Storage for distorted matter (Case P.M.) | De zaak Mondriaan
215483840: GROTII, Hugonis [GROOT, Hugo de] MOLHUYSEN, P.C. (ed.) & VOLLENHOVEN, C. van (praefatus) - De Iure Belli ac Pacis - libri tres [...]
198979397: GUGTEN, Nico van der & ZWAN, Piet van der - 100 Jaar Reinkenstraat winkelhart van Duinoord
210303473: GULDEMOND, Jaap & VERHULST, Monique & STEGEMAN, Elly e.a. - Zes Projecten een serie solo-presentaties van Nedrelandse kunstenaars in de projectruimte van het Van Abbemuseum
192234266: GULIK, Pieter van - Sein Kampf werd mijn strijd
196159912: GULIK, R.H. van - Sexual Life in Ancient China; A preliminary survey of Chinese sex and society from ca. 1500 B.C. till 1644 A.D.
220113782: GULLENTOPS, D. - Poétique de la Lecture - Figurativisations et espace tensionnel chez Emile Verhaeren
207020235: GÜNAY, Reha - A Guide to the Works of Sinan the Architect of Istanbul
192234917: GUNTHER, Morten - Field Guide to Protected Areas in the Barents Region
192690159: HAAK, B. & VRIES, D. de & DA COSTA, W.S. & GIPHART, J. - Van Postkoets tot Postcode: De Postgeschiedenis van Amsterdam (Filatelistische tentoonstelling in het Amsterdams Historisch Museum 24 oktober-13 november 1983)
206643399: HAAKENHOUT, H.G. & GELDER, Han van - De Wereldreis van een Jeep - deel 2
214203964: HAAN, A.T. de & LUIJENDIJK, C. - Tusschen den steenen paal en den donkeren hoek - Flitsen uit de geschiedenis van 100 jaar Gereformeerd kerkelijk leven in Ijsselmonde
204424483: HAAN, M.J.M. de - 60 sonnetten
217682756: HAAN, K.B. - De klokkengieters Van Bergen - Van Midwolda naar Heiligerlee 1795-1980
204424557: HAAN, M.J.M. de - Hermannus van Tongeren - een prijzenswaardig mens
192235270: Haan, de W.R. - 'Waar Spaarne en Liê tezamen vloeit...': Het een-en-ander over geschiedenis en volksleven van Spaarndam en naaste omgeving
192235257: HAANSTRA, W. - Beeldschrift IXe stukje; De Hengelaar
202128690: HAANTJES, J. - Over Wilma en haar werk
192234170: HAAR, A.A. ter - De Cultuur in de in 1906 in Zeeland ondergeloopen polders
216039381: HAAREN, Hein van - Hans Kooi F.I.A.C. '85 Paris - one-man show
192409567: HAARLEM, Govaert van - Sic et nondum
219202063: HAAS, A.G. de, NIEUWENHUIS, A.H.K. & VELDWACHTER, H. - 50 jaar Daventria
200518083: HAASSE, Hella - Hoe de schout zichzelf aan de schandpaal bracht
195102010: HABERT, Henri - En Hollande pendant la guerre
215109539: HACKER, J.G.A. - Bepeinzingen over het Avondmaal des Heeren - een handboek voor Christenen uit alle standen
218095776: HAEN, Christine D' - Bérénice - vierentwintig neniën
192235437: HAENEL, Erich & TSCHARMANN, Heinrich - Das Einzelwohnhaus der Neuzeit - Band II
195101853: HAGELSTANGE, Rudolf - Venezianisches Credo
217807562: HAGEMAN, R. - De vader van de porseleinkast
217822766: HAGEMAN, R. - Tijdstroom antiek wijzers - De vader van de porselijnkast
210387824: HAGER, J.M. - De Nederlandse autopostkantoren 1939-1994
203943368: HAGERAATS, Bart - Vogel Trek
192234255: HAIJTINK, J. & WAARD, H.C. de - Roozenburg-opstelling: theorie en combinaties
218107667: HAKKERT, J. e.a. (red.) - Bij en Korf - Personeelsorgaan van de Bijenkorf | een verhuizing in Rotterdam
195579675: HALBERTSMA, H. - Baarderadeels oudste historie
192235181: HALL, M.C.van - Het leven en karakter van den Admiraal Jhr.Jan Hendrik van Kinsbergen. / Bijvoegselen tot den eersten druk van het Leven en Karakter van... (2 delen)
219776132: HAM, Frank van den - Joke Hamminga | wat lach je nou?
210236223: HAMAD - Astrologisch waarzegsysteem
209832715: HAMAKER-WILLINK, A. - Verre Landen - De Neger-Jongetjes
210231766: HAMEL-CRAMER, M. van - Lot van de kinderen van Lir
212613305: HAMILTON, James - William Heath Robinson
217870203: HAMILTON, Vivien - Boudin at Trouville
192927582: HAMMACHER, A.M.W.J. - Stijlveranderingen in de Europeesche Postzegels met Beeltenis van 1840 tot 1938
192234781: HAMPTON, Lord - Het dorp Evergreen; en andere schetsen uit de padvindersbeweging
208043014: HANDLER, Oberst H. & SEUNIG, Oberst W. [Spanische Reitschule, Wien] {begründet] - Asil Araber, Asil Arabians - the Noble Arabian horses IV
207155577: HANLO, JAn - Opdracht aan Gust en Wiske - in Antwerpse barok
192234605: HANNEMA, D. - Catalogus van schilderijen uit de divisionistische school van Georges Seurat tot Jan Toorop
210181244: HANOU, Dr. A.J. & SNOEK, Dr. J.A.M. - Onder de Acacia - studies over de Nederlandse Vrijmetselarij en Vrijmetselaarsloges vóór 1830
210910516: HANSE, J.A. - Verklarend woordenboek van de binnenvaart - verklaring van meer dan 1000 termen uit de binnenvaart
215501999: HANSEN, Fred [Le Marquis] - Fred binnenste buiten of de terreur van het Ik
192233847: Hanson, Allan F. en Hanson, Louise - Counterpoint in Maori culture
192235279: Hantl, Otto - Der Urglaube Alteuropas: Die Edda als Schlussel zur Steinzeit (Veroffentlichungen aus Hochschule, Wissenschaft und Forschung Band IX)
212895504: HARBERS, Guido - Das eigene Heim - im Einzelgrundstück, in der Plansiedlung und in der Reihe
217645356: HARDEN, Donald B. - Glas der Caesaren
192235214: HARDENBROEK, Gijsbert Carel Duco Reinout van - De bedelarij tegenover het strafrecht
193476308: HARMSEN, W. - Hoe maak ik zelf een electrische klok? Bijdrage tot bevordering van de huisvlijt (Weten en Kunnen No. 57)
192234735: HARMSEN, Henk - Rond Berghse boerderijen en het boerenbestaan
192233800: HARRELL, Richard S. & SOBELMAN, Harvey - A Dictionary of Moroccan Arabic; Maroccan-English, English-Moroccan
192234212: HARRIS, John - Without trace; the last voyages of eight ships
217354655: HARSKAMP, Jaap - Charleston on the Bauhaus roof
210323678: HART, Maarten 't - Ichthus
192928539: HARTEN-BOERS, Henny van - Toen gewoon, achteraf bijzonder; Herinneringen aan het landgoed Fraeylemaborg, 1920-1970
197431939: HARTINGSVELD, L. van - Die Eschatologie des Johannesevangeliums (Eine auseinandersetzung mit R. Bultmann)
192376766: HARTOG, Elisabeth den - Dieren in en rond de kastelen Teylingen en Brederode
212551857: HARTOG, E. den - Romanesque architecture and sculpture in the Meuse Valley
192234111: HARTSEN, P & BUNGE, J.G. & MULHLEN, A.D. zur - Rapporten over den stand der werkzaamheden aan het Merwedekanaal
213134634: HARWOOD, Laurie B., BROWN, Christopher & STELAND, Anne C. - Inspired by Italy: Dutch Landscape Painting 1600-1700
208981742: HASEK, Jaroslav - Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk
212667222: HASLAM, Malcolm - The Martin Brothers Potters
210367974: HASPELS, Caspar & KUIJER, Jos - Ruud Kuijer Sculptor [DVD]
212907088: HASSELAAR, Evert - Health Performance of Housing / Indicators and Tools
192234432: HASSELT, A.L. van (red.) - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, Tweede serie deel xxii, no 3
192234437: HASSELT, A.L. van (red.) - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, Tweede serie deel xxii, no 4
209577597: HATCHER, Julian S. - Hatcher's Notebook - a standard reference book for shooters, gunsmiths, ballisticians, historians, hunters and collectors
192234873: HATERD, Lex van de - P. Wiegersma; bloemen in het zand (een oeuvre)
192233958: HATTEM, Mark van, POLDERVAART, Alex - Het geheugen van Brielle; de collectie van het Historisch Museum
216798851: HATTUM, J. van - Baanbrekertjes
194964523: HAUSMANN, Manfred - Abschied vom Traum der Jugend
214466247: HAVANK & PASSAGE, Sef - De zilveren hazewind + De zilveren hazewind en de censuur
194467089: HAVERKAMP, P & ROON, J. van - Tolkompassen
192235468: HAWAD & BOUREAU, Corinne - Dodendans van de zon
210252591: HAZEWINKEL, Mr. H.C. & WIERSEM, Dr. E. (red.) - Rotterdamsch Jaarboekje 1935
205148967: HAZEWINKEL, Mr. H.C. (red.) - Rotterdamsch Jaarboekje 1945
210252578: HAZEWINKEL, Mr. H.C. (red.) - Rotterdamsch Jaarboekje 1941
210252573: HAZEWINKEL, Mr. H.C. (red.) - Rotterdamsch Jaarboekje 1944
210252569: HAZEWINKEL, Mr. H.C. (red.) - Rotterdamsch Jaarboekje 1945
210252576: HAZEWINKEL, Mr. H.C. (red.) - Rotterdamsch Jaarboekje 1943
210252584: HAZEWINKEL, Mr. H.C. (red.) - Rotterdamsch Jaarboekje 1939
210252586: HAZEWINKEL, Mr. H.C. (red.) - Rotterdamsch Jaarboekje 1938
211696877: HAZEWINKEL, H. C. - Geschiedenis van Rotterdam (3 delen compleet)
218117868: HAZEWINKEL, Mr. H.C. & POT, J.E. van der - Vier eeuwen Rotterdam - citaten uit reisbeschrijvingen, rapporten, redevoeringen, gedichten en romans
210252581: HAZEWINKEL, Mr. H.C. (red.) - Rotterdamsch Jaarboekje 1940 (facsimile)
210252577: HAZEWINKEL, Mr. H.C. (red.) - Rotterdamsch Jaarboekje 1942
210252587: HAZEWINKEL, Mr. H.C. (red.) - Rotterdamsch Jaarboekje 1937
210252588: HAZEWINKEL, Mr. H.C. (red.) - Rotterdamsch Jaarboekje 1936
204359065: HAZEWINKEL, Mr. H.C. (red.) - Rotterdamsch Jaarboekje 1946
210236221: HEATON, P.M. - Lamport & Holt
210236219: HEATTER, Basil - The Story of the Clipper Ship
214902013: HECKE, Daniël van - De IJsheilige
192864992: HECKMANNS, F.W. & DORFLES, G & FUCHS, R.H. & BERSWORDT-WALLRABE, H.-L.-A. & WEDEWER, R. & HAKS, F. (e.a.) - Neue Konkrete Kunst: Konkrete Kunst - Realer Raum
192235125: HEEM, J. van der & GROENEVELD MEIJER, W.L. - K.v.K.? sla dit boekje na!
206779474: HEERE, Aad - 3 Eeuwen PAC - van 19e eeuw naar 21e eeuw - de geschiedenis van Pro Patria-ALO-Combinatie
214187091: HEESEN, H. - Pen in ruste / schrijversgraven in Midden-Nederland
203073174: HEEST, Detlev van & STEEn, Paul van der - De Kakkerlakkenbond
212690795: HEFTING, Paul - Joost Swarte - Plano
218131381: HEFTING, Paul - Hoofdpostkantoor en Telefoongebouw, Neude 11, Utrecht. Architekt J. Crouwel 1924
192234144: HEGEL, G.W.F. & PETRY, M.J. - The Berlin Phenomenology
206263367: HEIDE, Willy van der - De Jacht op het koperen Kanon (met stofomslag)
214963489: HEIDENREICH, Dr. Alfred - De Mensch en zijn Lot
214189994: HEIJDEN, Anneke van der - Eiland en Water - in en om de Hoeksche Waard (Hoeksche Waard de moeite waard deel 3)
195103010: HEIJMANS, E.H.M. & WESTSTRATE, D.V.M. - Vuil Verbrandings Installatie Den Haag
215466121: HEIMANS, E/ & THIJSSE, Jac. P. - In het Vondelpark - met 39 illustraties en twee plattegronden
209377594: HEINDEL, Max - Astrologie ihr Zweck und ihre Begrenzung - Rosenkreuzerisches Christentum (X)
194310311: HEINSDIJK, D - Bosbouwkundige foto-interpretatie (Publicatie No. 13)
194310361: HEINSDIJK, D. - Begroeiing en Luchtfotografie in Suriname (Publicatie No. 12)
199013835: HEKKER, G. & HOOGSTRATEN, P. - 60 Jaar Swift: wel en wee van een Leidse wielerklub 1919-1979
192927627: HEKSTER, Olivier - Heersende beelden: Romeinse keizers en hun voorgangers op munten en andere media
192234449: HELD, David & MCGREW, Anthony & GOLDBLATT, David & PERRATON, Jonathan - Global Transformations: Politics, Economics and Culture
194279754: HELDRING, Barbara - Satricum, Een stad in Latium, Satricana deel 1
215821885: HELFGOTT, Leonard M. - Ties that bind - a social history of the Iranian carpet
192234626: HELLEGERS, H. & HERMANS, R. & SCHIJVEN, F. - Heemkunde kring de Vierschaer: Bevrijdingsnummer 1/2 - '85
218128933: HELLENDOORN, E.I.E. - Een jeugd in Putten 1942-1946
192234585: HELLER, Steven - Merz to Emigre and Beyond: Avant-garde Magazine Design of the Twentieth Century
214902019: HELLMANN, Paul & STEKETEE, Hans & CAMPERT, Remco - Mevrouw Miller heeft de Leningrad-griep - en andere korte berichten over Liz Taylor
192234592: HELMAN-MINCHILLI, Elizabeth - Deruta: A Tradition of Italian Ceramics
192235337: HELMERHORST. J.T.P. - Kent u ze nog ... de Assendelvers
200482161: HELPER SESBRUGGER, J.A. - Openbaar verslag van het Nederlandsche Bijbelgenootschap voor de Afdeeling Amsterdam, voorgedragen in de Nieuwe Kerk, den 18den October 1838
192235086: HENATSCH, Martin (ed.) - Firewall: Jonas Dahlberg, Andreas Kopnick, Julie Mehretu, Aernout Mik, Julia Scher, Markus Vater, Magnus Wallin, Johannes Wohnseifer
192234444: HENDRICHS, F. - Het christelijk getuigenis der catacomben
192233978: HENDRIKS, P. - The Rado?da-Vev?ani dialect of Macedonian
216039385: HENRICUS [=Hendrikus Jansen] - Excursion sur le Nieuwe Waterweg oganisée par le Gouvernement de S.M. la Reine des Pays-Bas, en l'honneur de la 2e Conférence de la Paix - 25 Juillet 1907
212712125: HENRY, Francoise - Het Book of Kells
215483458: HENSCHEL, Joan en Mary - Wat wij van de toekomst verwachten? - beschouwingen over Kosmos, mensen en atomen
196589163: HENTRICH, Helmut & DRESSEL, Hans-Jürgen - Kasteel Groot Buggenum; biografie van een huis / biography of a manor house
212625425: HENTSCHEL, Cedric - Friederich Schröder: Mondgeistfahrt/Moon Ghost Trip/L'esprit lunaire en croisiére
212744920: HERCK, K. van - Wonen in welvaart / woningbouw en wooncultuur in Vlaanderen, 1948-1973
212497189: HERGOTT, F. & TEMPEL, B. - Jan Dibbets Horizons
192234497: Herk, M. van - Steinlen of cats and men
218602982: HERMAN, Joseph - Het weren van tocht en inwatering uit gebouwen
212745591: HERMANS, L. - 'Alles wat zuilen heeft is klassiek' Classicistische ideeen over bouwkunst in Nederland, 1765-1850
192233991: HERMANS, A.G.J - Jacht en taal
198880409: HERMANS, Willem Frederik - Tränen der Akazien
216173591: HERMANS, P. Hyacinth & KOSSMANN, Alfred & NIEUWENHUIS, J. - Het doek gaat op - de hervatting van het eigen toneelleven in Rotterdam
192235241: HERMES, Eberhard - Die Kunst, vernünftig zu leben
194466822: HERMLIN, Stephan - Drei Erzählungen
214226557: HERTMANS, Stefan - Volleerd als maagd - over de noodzaak van een onmogelijke ethiek
192234388: HERWERDEN, C.H. van - Het Nahedal: in brieven uit Kreuznach
212743828: HERZ, Rudolf - Hoffmann & Hitler - Fotografie als Medium des Führer-Mythos
192234196: Het Nederlandsch Politieziekenfonds - Regelement Nederlandsch Politieziekenfonds (K1293)
192235258: HEUSDEN, Ph. W. van - Aanspraak aan de letterlievende studenten der Utrechtsche Hooge School
192233856: HEUVEL, Wim J. van - Kerken in Voorburg
212758170: HEUVEL, Wim J. van - Architectuur op postzegelformaat
192690471: HEUVEL, R. van den & SANDBERG, H.E.R. - Het ontstaan en de invoering van het Nederlandse postblad
204482119: HEWITT, Paolo & RAWLINGS, Terry - My favourite shirt - a history of Ben Sherman style
210387927: HEYBOER, Anton - Anton Heyboer - De week heeft elf dagen
214187435: HEYDEN, Haye van der - Wie schrijft die blijft, bezig
192234620: HEYDEN, J. van der - Vessem-Wintelre-Knegsel: mei 1940-sept 1944
212503237: HEYER, S. den & KNAAP, M. van der - Jaap Wagemaker / schilder van het elementaire
192234745: HEYLEN, Louis, BODT, Marc de & MERTENS, Fons - De stemgids
216188325: HEYNINGEN, T.A. van & RITTER Jr., Dr. P.H. & BORREBACH, Hans - "Post"jagers te voet naar Indië
210233386: HEYTZE, Ingmar - Miniaturen
204691122: HICHTUM, Nienke van - Afke's Ten
198932956: HICHTUM, Nienke van & HEUKELOM J.B. (illustr.) - De geschiedenis van den kleinen Eskimo Koedlago
218546914: HICHTUM, Nienke van - Een Kaffersche heldin
218547089: HICHTUM, N. van - Oehoehoe
218546016: HICHTUM, Nienke van - Lini, de Koningszoon
194051106: HICHTUM, Nynke van & KOL, Nellie van - Het Wonderpaard : Sprookjes en Vertellingen van Mevrouw van Kol
200387326: HIDDING, Jan & VEERKAMP, Joost (ill.) - Vissen met vader
209563603: HIETBRINK, G. & QUAEDFLIEG, N.J. - Licht en verlichting
193323573: HIJMANS, H.M. - Over de operatieve therapie der tuberculeuse lymphomen
218546047: HILDEBRAND, A.D. - Makkie Piepmans, de Muis
201402567: HILL, Paul - White Peak, Dark Peak: A Visual Odyssey 1978 to 1990
198620395: HILLEN, Jan Daan & WIGGERS, Jan Hendrik - Hoera! Victoria loopt in het honderd.
217645123: HINTE, E. van - Ed Annink - Designer
197830204: HINTE, J. van - Een Nederlandsche nederzetting in Denemarken: Store Magleby, het Hollandersdorp op Amager
212667256: HINTON, Jack - The Art of German Stoneware, 1300-1900 / From the Charles W. Nichols Collection and the Philadelphia Museum of Art
206013764: HINZELIN, Emile - Histoire Illustree de la Guerre du Droit [3 delen COMPLEET]
204109871: Historische Kring Driemond - Historisch Fotoboek Driemond (voorheen Geinbrug/Weesperkaspel)
199264401: HOCKING, Silas K. - Na langen strijd; een verhaal voor oud en jong
206263398: HODANN, Max - Sowjetunion; Gestern - Heute - Morgen
210236215: HODGES, Goderic - Memoirs of an old Balloonatic
196466685: HODGSON, Joan - Astrologie en de bouw van het Zonnelichaam
218856766: HOECK, Eric van, VANDERHAEGEN, Jean-Luc ea. - Les polycourant / De meerspannigen
216247631: HOED, Willem van den - Tram 1, richting Noorderstrand
211728080: HOED, A. den - Hollands Greatest - Bep van Klaveren
203073277: HOEDT, G.H.A. - Handleiding voor Dactyloscopie
211626339: HOEK, Leo van - Rotterdam-Kralingen door brand verwoest - mei 1940
199358016: HOEK, Leo van - Rotterdam, Stadhuis en omgeving, 1913-1993
215465258: HOEK, S. van der - Vredenhof - rustplaats voor drenkelingen op Schiermonnikoog
211728327: HOEK, L. van - Rotterdam-Kralingen door brand verwoest / druk 1
211728486: Hoek, L. van - Rotterdam-Crooswijk, Koninginnekerk en omgeving / 1 / druk 1
219776126: HOEK, Kees van & PLASSCHAERT, Alb. - Jan Toorop Herdenking; 49 reproducties
200680304: HOETINK, H.R. - Steinberg
192234835: HOEVELL, G.W.W.C. van & GERRITSMA, J. & BOSCH, J.J. van den & RUYS, A.W. & DRAIJER, W. & WIMMERS, H.J. - Symposium jachtbouw '69
192235582: HOEVEN, Elly van der & HOEVEN, Albert van der & HOEVEN, Pieter van der - Van der Hoeven; het nageslacht van Gerrit Cornelis Dircxz.
200518020: HOEVEN, Drs. L.M. van der e.a. - Ons Voorgeslacht 1946-2006 ter gelegenheid van het 60-jarige bestaan
193274972: HOFDORP, Pim - Rafels aan de franje (Haagse Mysterie Reeks)
192234614: HOFFMANN, H. & RIEMENS-REURSLAG, J. - Piet de smeerpoets (Naar de oorspronkelijke uitgave door Dr. H. Hoffmann)
208958228: HOFLAND, H.J.A. - Mijlpalen
204110352: HOFMANN, Dr. Phil. Werner - Die Fetteinsparung bei Fettgebäcken [ein Beitrag zum Vierjahresplan]
212495158: HOFRICHTER, Frima F. - Leonaert Bramer - 1596-1674: a Painter of the Night
192234807: HOFSTAD, M. v.d. - Wapenbroeders. Uitgave van en voor de Nederlandse strijdkrachten in Indonesië.
192234428: HOFSTEDE, N.W. - Slaven van Roku Ban
194964081: HOFSTEDE, Ellen ter - Een nieuw Drents kostuum
204110340: HOFTIJZER, Paul & OMMEN, Kasper van & WITKAM, Jan Just e.a. - Bronnen van Kennis; wetenschap, kunst en cultuur in de collecties van de Leidse Universiteitsbibliotheek
192422893: HOGHE, Andries de & BOUTENS, P.C. - Strofen en andere verzen uit de nalatenschap van Andries de Hoghe
192235560: HOGLUND, Kenneth G. - Achaemenid Imperial Administration in Syria-Palestine and the Missions of Ezra and Nehemiah
218639786: Hokkaido Museum of Modern Art (Red.) - World Glass Now '88
218639905: Hokkaido Museum of Modern Art (Red.) - World Glass Now '85
195103141: HOLL, Karl - Verdi
215465877: HOLLANDER, J.L. den - 50 jaar Marineluchtvaartdienst 1917-1967
206263390: HOLLFELDER, Peter - Geschichte der Klaviermusik [compleet in 2 banden]
215741328: HÖLSCHER, Joost & ROOJEN, Pepin van - Classical border designs + CD-ROM
216247617: HOLTMAN, M.A. - Meten en wegen in Groningen
196007348: HOMAN VAN DER HEIDE, J. - Economische Studiën en Critieken met betrekking tot Java
192928416: HOMAN VAN DER HEIDE, Dr. J.N. - 'Met Hart en Ziel'
192234623: HOOF, J.P.C.M. van & LUTTIK, A.A. - Utrecht als militaire stad
196386190: HOOG, S. de - Historische beschrijving der Gemeente Zuidland; een boekje van voorheen en thans
194382224: Hooge Heemraden van Schieland - Keuren ende Ordonnantien van 't Heemraedschap van Schielant ende den gevolge vandien
192234557: HOOGENBAND, C. van den & SCHOTBORGH, L. (eds.) - Nederlands-Indië contra Japan (deel V); de strijd op Borneo en op Celebes
192234837: HOOGENDIJK, J.H. - De Nederlandsche Koopvaardij in den Oorlogstijd
211899358: HOOGENDIJK Jz., A. - De Grootvisscherij op de Noordzee
197094822: HOOGENRAAD, J. - Van kloostertuin tot stad; de Loosduinse (en Westlandse) tuinbouw van 1230 tot 2006
198978943: HOOGENRAAD, H.R. & ITERSON, F.K. van - Om 's-Gravenhage
192235273: Hoogerdijk, D.C. - De naam- of langstempel van Nederland: met prijsnoteringen
192235014: HOOGSLAG, C. - Vastmaken; Geschiedenis van de Rotterdamse havensleepvaart
203529901: HOONAARD, W. van den - Geschiedkundige en topografische beschrijving van de dorpen Hillegersberg en Bergschenhoek
206902369: HOOPER, David & BRANDRETH, Dale - The unknown Capablanca
215483480: HOORWEG, Corrado - Hic et Nunc - een terugblik met gedichten
215821771: HOPMAN, Frits - Autobiografische schets
218368411: HOPMANS, Mgr. P. (voorwoord) - Tussen Windvaan en Koepel | vertelsels over de congregatie van Saint Louis - Oudenbosch 1840 - 1 maart 1940
210910692: HORN, W.O. von [=Friedrich Wilhelm Philipp Oertel] - De Boeren-Familie van Klaarfontein
198248070: HORNE, Alex - The York Legend in the Old Charges
214884398: HORODISCH, Abraham - De arte et libris - Festschrift Erasmus 1934-1984
220464729: HORODISCH, Abraham (red.) - De Arte et Libris - Festschrift Erasmus 1934-1984
218693060: HORST, John Fulberg & BEYER, Annie de & MARTIN, Hans (bew.) - Auto Schip en Vliegtuig (een boek van techniek en avontuur)
192928476: HORST, Hans van den - Het orgel in de SInt Lambertuskerk te Helmond
219784466: HORVERS, Toine - Mei
192234422: HOSE Charles - Natural Man; A Record from Borneo
211014612: HOUDETOT, Adolphe d' - Le Chasseur Rustique
192233925: HOUDT, L. van - Zuidplas 150 jaar droog
219776152: [HOUT, Willem H.M. van den = Willy van der Heide] - Zeg, weet je 't al?
204211099: HOUTEN, Alida van & KNUTTEL, Ir. G. (inleiding) - Gerrit van Houten; zijn levensbeschrijving met 50 reproducties zijner werken
192234098: Houtvoorlichtingsinstituurt - Houtvademecum 6: verduurzaming
192234101: Houtvoorlichtingsinstituut - Houtvademecum deel 4: triplex, meubelplaat, spaanplaat, vezelplaat
203705127: HOUWINK, R. & DIJKWEL, Theo - Ons Hoenderboek 1e deel
218117808: HOUWINK, Roel - Marceline
206779580: HOUZIAUX, L. & BUTLER, H.E. (ed.) - Ultraviolet stellar spectra and related ground-based observations
208957158: HOVEN, Paul van den - Winkelaarsdagboek - bladen voor de mond weggenomen van een voormalige klant
200386696: HOWARD, Judy - Bach-remedies stap-voor-stap: selecteren en toepassen - welke remedie bij welke gemoedsgesteldheid
192235575: HOWIE, John - The Scots Worthies
192234303: HOWSON, J.B. - 200 Modern Chess Traps in the Fianchetto openings
214511559: HOYACK, L. - Klinkend heelal
212690843: HÜBENER, Katja - Punkt, Komma & Co. - Die gängigen Satzzeichen im Detail
217639632: HUBER, Rutger - Blechspielteug Autos - Motorräder
214499468: HUBERT VAN BEUSEKOM, Anna & POT, J. van der - Janneke en de klok
197221362: HUBRECHT, H.F.R. & FELLINGER, C. - Officieele Gids der Nederlandsche Bell-Telephoon Maatschappij voor Amsterdam, Haarlem, Zaandam, Hilversum, Baarn, Bussum, Utrecht, Arnhem, Groningen, Rotterdam, Dordrecht, Schiedam en 's-Gravenhage Juli 1891
192234927: HUET, G.H.M. van & ROODE, Louis van & BURG, Gerrit & MOLKENBOER, Kees & FRANSE, Kees - Argus
215475388: HÜGEL, Baron Friedrich von - The Mystical Element of Religion as studied in Saint Catherine of Genoa and her Friends [2 delen compleet]
192234625: HUIG, G.C. - De Zaanstreek in droeve en blijde dagen 1940-1945
192235037: HUIS, J. - Handboek voor het dames- en herenkappersvak
210910738: HUISMAN, Kerst - Ban de bom - de beweging tegen kernwapens 1960-1969
204424566: HUISMAN, A. (samensteller) - Koudekerk in oude prenten
192234940: HULKENBERG, A.M. - 't Seer heerlijk Sassenheim & Voorhout
219454785: HULKENBERG, A.M. - Kent u ze nog... de Hillegommers
192235188: HULSHOFF, Fedde - Specimen historico-juridicum inaugurale de appelandi facultate in causis criminalibus admittenda quod favente summo numine
217354408: HÜLSMANN, Margriet - Tronies, baardmannen en hondenkoppen
216039392: HUMBEECK, Kris & WISPELAERE, Paul (red.) - Louis Paul Boon, schrijver [een bundel opstellen]
209377566: HUNNINGHER, dr. B. - Toneel, leraar en leerling
214187394: HURLEY, Andrew Michael - Duivelsdag
192235489: HURVICH, Leo M. - Color vision
206555371: HUSS, Pierre J. & ROBBINS, F. (ill.) - Yanks veroveren een fort
211907148: HUSSEM, Willem - In Druk [met OPDRACHT]
211907191: HUSSEM, Willem - Gisteren voor vandaag [met OPDRACHT]
204481740: HUSSEM, W. - De Kustlijn
210910579: HUSSEN, Kees van - Van de dingen - verdere overpeinzingen van de roeier
218131410: HUYBRICHS, O. - Vrouwen met ervaring | Faun serie Nr. 84
192235434: HUYGEN, C.A. - Borg Haren / van burchttoren tot woonkasteel
211014517: HUYGEN, Frederike - Het Museum Boymans van Hannema
218131370: HUYGEN, Frederike & TEUTENBERG, Johannes - ADO speelgoed | toys
192233898: HUYGENS, Constantijn & BLOM, Frans R.E. - Mijn leven verteld aan mijn kinderen: Deel 2 Commentaar en annotatie
206620314: HUYGENS, Constantijn - Gedichten - Naar zijn handschrift uitgegeven door Dr. J.A. Worp [9 delen COMPEET]
200386503: HUYS, Chantal & GYSELINCK, Wannes (red.) - Dooreman
216999995: IANSZEN, Aart & BRUGGEN, Nic van (red.) - Frontaal 4
216798895: IEPENDAAL, Willem van - De vink op de waslijn
216798903: IEPENDAAL, Willem van - Liedjes van ordelijke ellende
192234078: IERSEL, Frank van & SLOUN, Herbert van (samenstellers) - Club Classics Vol. 1
196030500: IJPEREN, Jaap van - Archief 70 gedichten
212495128: ILSINK, M. en KOLDEWEIJ, J. - Hieronymus Bosch - Visions of Genius
200680839: IMANSE, G. - Kasimir Malevich 1878-1935: Tekeningen uit de collectie van de Khardzhiev-Chaga Kunststichting
204760558: IMBRIE, John & PALMER IMBRIE, Katherine - Ice Ages - solving the mystery
203797311: INAYAT-KHAN, Pir Zia - Mingled Waters; Sufism and the Mystical Unity of Religions
214204185: INGOLD, Felix Philipp - Literatur und Aviatik - Europäische Flugdichtung 1909-1927
197431480: INMAN, Herbert F. - Royal Arch Working Explained
192234103: INSOLERA, Manuel & SALVIUCCI INSOLERA, Lydia - La spiritualité en images aux Pays-Bas Méridionaux dans les livres imprimés des XVIe et XVIIe siècles
192235295: Inspectuer Generaal BRUNINGS - Advis van Heeren gecommitteerde raaden van haar edele groot mogende op de Requeste van de eigenaars van diverse veenlanden in het Ambagt van Berkoude en Stolwyk
216798778: J.K. - Tentoonstelling van mediamiek verkregen schilder-, teeken- en boetseerwerk door de hand van het medium H. Mansveld uit 's Gravenhage
192749904: J. S....... Lzn & - Rotterdam's straten beschouwd als zoovele monumenten, ter nagedachtenis aan de groote mannen, die eens in onze stad het levenslicht zagen, of tot bevordering van den bloei en welvaart van stad en land krachtdadig hebben medegewerkt
192234114: JACKS, Chloe (illustrator) - Dinosaur Park: pop-up carousel
212758707: JACKSON, D. & WAGEMAN, P. - Russian Landscape
192234828: JACOBS,P.M.J.E. - Beeldend Benelux; Biografisch handboek [6 delen COMPLEET]
218096004: JACOBS, Jan W. & GROOT, Jan H. & HATTUM, Jac. van & IEPENDAAL, Willem van e.v.a. - Van één wereld
211272644: JACOBSE, Muus - Het Grafboek
192234378: JACOBUSSE, Chiel - BUITENgewoon in Zeeland
192234031: JAFFE, Aniela - Jung; Beelden uit mijn leven
192234911: JAGER, A.G. de & WOLTERS, rein - Vliegveld Waalhaven: verledentijd maar niet vergeten! [+opdracht]
206779679: JAGER, Cornelis de - The brightest stars
211859872: JAHN, Hans Henny - Fluss ohne Ufer - Die Niederschrift des Gustav Anias Horn
195423255: JAHN, Moritz - Volk aan het buitenwater
212690740: JAMMES, André, ea. - Les Didot - Trois siècles de typographie & de bibliophilie 1698-1998
192616355: JANSEN, Evelyn - Groeten uit ontwerpen
195102127: JANSEN, E.A.M.E. - De opkomst van de vroedschap in enkele Hollandsche steden
198621618: JANSEN, Bregit - Den Haag 7 lijnen
193883697: JANSEN, Mieke & HETEREN, Marjan van & COPPES, Niels - Franz Ziegler : virtuoos fotograaf (1893-1939)
196218698: JANSEN, p.fr. E.J.B. - Wat is Vrijmetselarij? Een terugblik na haar bestaan van twee eeuwen
192235166: JANSEN, M. - Enter in oude ansichten
192233839: JANSEN, Kasper - Tussen aarde en hemel; Over geloof en ongeloof in muziek
192233972: JANSEN, Bert - De Bruiloftsreportage - Collectie Hedendaagse Tekeningen Van De Provincie Utrecht 1985-1996
198932918: JANSEN, E.J. - De Oostelijke Veluwezoom in oude ansichten
197830311: JANSEN, Suzanna - Ondanks de zwaartekracht
210231586: JANSSEN, Jacques - Los van alles
192233853: Jaques, Renate - Mittelalterlicher Textildruck am Rhein
196007940: JAS, Eric & GROOT, Peter de - De Leidse Koorboeken; een ongehoorde schat. Met drie historische impressies van Peter de Groot MET De Leidse Koorboeken Vol. 1 2 CD
210206325: JASPER, D.J. (samensteller) - Vis à vis met Ouwehand
220113624: JEANNIN, A. - Les Mammiféres sauvages du Cameroun
194050934: JEHU, Felicie - De Pleegzusjes
215109569: JELENIEWSKI, Max - Een rusteloze reis door Rotterdam - Willem de Kooning
196340267: JELLICOE, Sydney - The Septuagint and Modern Study
215483552: JELTES, Mr. H.F.W. - Willem Roelofs bijzonderheden betreffende zijn leven en werk (met brieven en andere bijlagen)
212651760: JENCKS, Charles - Allen Jones
215929277: JEPSEN, Jorgen Grunnet - Jazz Records 1942-1962/1969 Volumes 1-8; a Discography
192234340: JEU, P.P. de & KELLER, Rikkie (red.) - Een bewogen verleden in Rotterdam: Memoires P.P. de Jeu
203685782: JIRGL, Reinhard - Genealogie des Tötens; Klitaemnestra Hermafrodit & "Mamma Pappa Tsombi" / MER - Insel der Ordnung / Kaffer. Nachrichten aus dem zerstörten=Leben
214431862: JOBING, Jan e.a. - Van schuur tot brandweerkazerne - onderkomens van het materiaal van de Asser brandweer van 1760 tot en met 2014
204211032: JOERGENSEN, Gunnar (ed.) - Mink production
214226749: JOHN, Duke of Bedford - The Flying Duchess - the diaries and letters of Mary, Duchess of Bedford
204424464: JONCKBLOET, W.J.A. (uitgegeven en opgehelderd) - Beatrijs - eene sprook uit de XIII eeuw
209577228: JONES, Neville - The Origins of Strategic Bombing - a study of the development of British Air Strategic thought and practice upto 1918
192235428: JONG, Marleen de, DISSELDORP, Jan, ZEL, Connie van der - De Joost van Geelstraat komt naar buiten; 1904-2004
196335921: JONG, J. de & ASSMANN, K. - Op zoek naar het ware wezen van de mens in de geboortehoroscoop
203071529: JONG, Dr. K.H.E. - De Neo-Platonici en het Occultisme
214884401: JONG,, Martien J.G. de - Taal van lust en weelde - Willem Bilderdijk et la littérature italienne
196335934: JONG, J. de & ASSMANN, K. - Op zoek naar het ware wezen van de mens in de geboortehoroscoop
192234411: JONG, Jo de & WEIJS, Ben & JONG, Ger de - Monumenten/gedenktekens in de provincie Zuid-Holland voor overleden militairen in het voormalig Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea in de periode 1945-1962
198620192: JONG, Wilfried de - Bezetting & bevrijding - Oude Noorden
219784516: JONG, Oek de - De stok
217822327: JONGE, Jonkvrouwe Dr. C. H. de - Delfts aardewerk - Oud Delft 5
192234344: JONGE, Rien de - Plat Zeeuws: 'proatjes in 't klienket'
192234136: JONGE, Peter de, KLERK, Frank de, KOK, Eugene de - Op zoek naar Zeeland; 10 themaprenten van Danker Jan Oreel
218128035: JONGEJANS, Charles - De letter buiten z'n boekje
192234200: JONGEN, Ludo - Het raadsel van Veldeke
209978579: JONGSMA, Lex - Spasski Fischer - duel van de eeuw
210323350: JONGSTRA, Atte - Magazijn 'memoria'
211906907: JONKER, Peter & KLARENBEEK, Annette - Ambientador
192690621: JONKERS, G.H. - Nieuwe republiek 1884 - 1888
210205960: JOOSTEN, Joop & BLOEM, Marja - Wil Bouthoorn Schilderijen/Paintings 1950-1991
200680078: JORAY, Marcel - Vasarely
217807675: JORIS, Y. (org.) - Functional glamour - Utility in contemporary american ceramics
212651858: JORN, Asger & ZWEITE, Armin - Asger Jorn 1914-1973
192234485: JOSEPH, Alice & SPICER, Rosamond B. & CHESKY, Jane - The Desert People: A Study of the Papago Indians
192234902: JOTTRAND, Mireille - Cent ans de porcelaines de Tournai. Le legs Andre Belley
192235089: JOUFFROY, Alain - Lam
192235360: JOUSMA, Johannes Abraham Jan - Oudheid van Vlaardingen
215248977: JOYCE, David - Terra's gids voor "De planten op terras en balkon"
214318478: JUDD, Donald - Donald Judd - fragmenten uit teksten van Donald Judd
215483878: JULIUS, F.H. - De metamorfose van de wil - schets van een kosmisch georiënteerde driftenpsychologie
192233878: JULIUS, H.W. - De trek in vacantie en weekend
206330877: JULIUS, Prof. Dr. W.H. - Leerboek der Zonnephysica
206900931: JUNG, C.G. - Psychogenese der Geisteskrankheiten - Gesammelte Werke Dritter Band
206900916: JUNG, C.G. - Psychiatrische Studien - Gesammelte Werke Erster Band
192926893: JURRIAANSE, M.W. - De Stichting van de Leidse Universiteit
194279890: JUST, Carl - P. Meyer : 1917-1967
218693069: KADT, J. de - Het fascisme en de nieuwe vrijheid
217659042: KADUCK, John M. - Collecting Watch Fobs - price guide
218740043: Kalender - Kalender voor het jaar 1900 - Nationale kleederdrachten
210387938: KALFF, S. e.v.a. - De Aarde en haar Volken 1901
219201187: KALMA, Ds. J.J. - Keatsen yn Fryslân
217683119: KAMP, Hans van de - Tijdstroom Antiekwijzers - Klokken. Een wegwijzer voor liefhebbers (II)
212691176: KÄMPFER, Fritz - Beakers-Tankards-Goblets
197725483: KANT, Immanuel & HUFELAND, C.W. - Over de macht van den geest: door den wil alleen onze ziekelijke gevoelens te beheerschen
212691333: KAPLAN, Wendy - Encyclopedia of Arts & Crafts - The International Arts Movement 1850-1920
192234097: KAPPELMEIER, C.P.A. - Moderne lakverven
204691286: KARPOV, Anatoly - Chess at the Top 1979-1984
204691284: KARPOW, Anatoli - Wie ich kämpfe und siege - 60 ausgewählte Partien, vom Weltmeister selbst kommentiert
202008540: KARRES jr., J. - De Trekhond en zijn bescherming bij de wet
212801353: KARSSEN, Cock - Bodegraven in oorlogstijd - kroniek van de tweede wereldoorlog
200386736: KARTA, Lama & NIKOLIC, Jean-Marc - Vanzelfsprekend: Tibetaans boeddhisme hier en nu
194466677: KASCHNITZ, Marie Luise - Orte
203797344: KATO, Bunno e.a. (transl.) - The Threefold Lotus Sutra: The Sutra of Innumerable Meanings, The Sutra of The Lotus Flower of the Wonderful Law and The Sutra of Meditation on the Bodisattva Universal Virtue
192234218: KATS, J. & JONKER, J.C.G. (opmerkingen) - Het Tjamoro van Guam en Saipan vergeleken met eenige verwante talen
217430914: KAZANTZAKIS, Nikos - Het stenen hoofdkussen
219202211: KEAY, John - The Gilgit Game - The Explorers of the Western Himalayas 1865-95
206555280: KEENE, Raymond - London 1927 - The 'British Empire Club' International Tournament
208981731: KEHLMANN, Daniel - Du hättest gehen sollen
192235215: [KEIZER, Simon Dirk de] - Onderzoek naar de gegrondheid of ongegrondheid der klagten over toenemend zedebederf
192234163: KELK, C.J. & FRID, G. - De zwarte bruid: Opera Parodistica in drie bedrijven
210323330: KELLENDONK, Frans - Letter en geest
206555354: KELLER, Liane - Mythos der Sterne
192377255: KEMP, Pierre - Phototropen en Noctophilen
214511549: KEMPE, Dr. A. - Boldriehoeksmeeting
203151223: KERBERT, H.J. & KNEGT, Leo - Urania - 28e Jaargang - 12 nummers compleet
211014675: KERBERT, H.J. & RAM, Th.J.J. (red.) - Urania 27ste Jaargang [compleet in 12 nummers]
216173627: KESSLER, Dolph - RDM - de laatste dagen van een Rotterdamse fabriek
206862686: KET, Willem G. - Stof tot nadenken - een selectie uit het oeuvre van ...
219455669: KEULEN, Cees van & BROEK, Gerben van den (red.) - Vijftig jaar wielrennen in Gerwen
192234354: KEUNING, Johannes - Verwantschapsrecht en Volksordening, Huwelijksrecht en Erfrecht in het Koeriagebied van Tapanoeli
216174352: KHAKSAR, Nasim - Tussen twee deuren [met opdracht van de auteur]
211907074: KHAN, Hazrat Inayat - The Awakening of the Human Spirit
212651948: KHIDEKEL, Regina - Lazar Khidekel and Suprematism
198880002: KIELA. H. - Weerzien met Oud-Schiedam: Schiedam in oude foto's tussen 1898 en 1930.
192234910: KIEVIET, C. Joh. - Een Corsicaansche jongen
207020228: KILIÇKAYA, Ali e.a. - Churches of Istanbul
216106812: KING, Angela - 55 Crochet gifts for the home
212625362: KIRSTEIN, Lincoln - Elie Nadelman
210205937: KISCH, Egon Erwin - Geschichten aus Sieben Ghettos
192234188: KIST, Floor - Waarom de Amerikanen geen Nederlands spreken
210231922: KLANT, J.J. - De geboorte van Jan Klaassen
218368550: KLEEF, Diederick van - Geld
218639365: KLEI, Jac. van der - Rijmpjes en vertelseltjes met gekleurde prentjes
192234705: KLEIJN, F.J. - Beschrijving en geschiedenis van Delfshaven; benevens die van Schoonderloo en het Slot Spange. (Originele editie!)
192235292: KLEIN, Henri - Kroniek van een erfgooiersdorp: Blaricum 1872-1904
192235297: KLEIN, Henri - Kroniek van een erfgooiersdorp: Blaricum 1905-1912
203530142: KLEIN ESSINK, Selma e.a. - Jouke Kleerebezem; het onherstelbare verhalende / the Irremediable Narrative
203943392: KLEINSCHMIDT, Dr.h.c. Otto - Die Raubvögel der Heimat; in einer nach praktischen Gesichtspunkten [...]
192234756: KLEP, Vic & KROL, Hans - Wat ons is nagelaten...: Kleine en verborgen monumenten in Heemstede en Bennebroek
200386591: KLERK, de H.H. - Zo kunt u gezellig wonen!
192235373: KLERK, Frank de & MOELAND, Leen - Van gesloten bolwerk tot open stad. Vier eeuwen veranderingen in en rond Goes
217186537: KLEUVER, Adriaan P. de - Genealogie van het geslacht VAN LELYVELD
217186581: KLEUVER, Adriaan P. de - Genealogie van het geslacht HOOLHORST
217186602: KLEUVER, Adriaan P. de - Genealogie van het geslacht GUICHENON de CHASTILLON
192235321: KLEYN, Joannes Petrus - Koozerijën
218692899: KLINKEN, Johan van - Van Klinken, Families en Naamgenoten [...]
198618903: KLOK, J. - Brielle in oude ansichten
215466111: KLÜCK, Bart - De Landcommanderij van de Duitse Orde te Utrecht
192233862: KLUCKHOHN, Clyde & LEIGHTON, Dorothea - The Navaho
192233833: Kluckhohn, Clyde en Wyman, Leland C. - Memoirs of the American Anthropological Association: An Introduction to Navaho Chant Practice. With An Account of the Behaviors Observed in Four Chants
218936633: KNAAP, L. van der - Oostvoorne in oude ansichten deel 2
192233871: KNEEPKENS, Manuel - Rotterdammers / Vrouwen
192234894: KNEEPKENS, Manuel - Au pays du tendre mosan
195515257: KNEGT, Rob de - Johan Christiaan Kerkmeijer (1875-1956); Een vastberaden blik op schoonheid
213854695: KNIPPENBERG, Theo & KNIPPENBERG, Patty - Kralingen '70 'n grote blijde bende
206862745: KNUTTEL, Ir. G. - Der voghelen sanck - een oud lied verlucht
216798767: KNUTTEL & RÖELL - Dick Ket 1902 1940 herdenkingstentoonstelling Gemeentemuseum's-Gravenhage / Stedelijk Museum Amsterdam
219455413: KNUTTEL, IR G. Jr. - Theo van Hoytema
211014564: KOCK, J.H.M. - De roemrijke Rei van de Zuid-Afrikaansche reisbeschrijvers en hunne reizen of De Kaap als een nieuw land
194280322: KOCKERE, G. de - Een straatje zonder eind
219382946: KOECHLIN, H. - De Moderne Dagbladonderneming
210206366: KOEKEBAKKER, Olof - Tussen park en haven - ontwerpwedstrijd voor het Parkkwartier op Katendrecht
219455865: KOELEWIJN, J. - Bunschoten-Spakenburg in oude ansichten
218095854: KOELMAN, Fath. N. - Mijmeringen over zijn tijd in Congo en Zaïre
210206328: KOENEGRACHT, Frank - Zwaluwstaartjes
192234777: KOENIGSWALD, G.H.R. von (Hrsg.) - Hundert Jahre Neanderthaler / Neanderthal Century 1856-1956
192234194: KOK, Govaert & VOOGD, Rudy & WILLEMSE, Coen - 'Vrij wonen met zakgeld toe!': Kuyl's Fundatie 1814-2014
195101655: KOK, Hans - Bietjes bij de vis: over liefde, dood en eten
206864572: KOK, Govaert Chr. - De eerste drie voorzitters van Stichting Bevordering van Volkskracht te Rotterdam
192233827: KOLLER, Fortune - Armorial ancien et moderne de Belgique
208958166: KOMRIJ, Gerrit - Over de impuls, het ijkpunt en de horzel
218095963: KONING, Majoor B. - De loop van de oorlog in Nederland
193247215: KONING, J. & WOUTERS, D. - Land en Volk van Nederlandsch Oost-Indië: V De Volksraad (Handleiding bij J. Koning en D. Wouters' aardrijkskundige wandplaten van Nderlandsch Oost-Indie door Menno van Meeteren Brouwer)
193247203: KONING, J. & WOUTERS, D. - Land en Volk van Nederlandsch Oost-Indië: IV De Suikerindustrie (Handleiding bij J. Koning en D. Wouters' aardrijkskundige wandplaten van Nderlandsch Oost-Indie door Menno van Meeteren Brouwer)
193247228: KONING, J. & WOUTERS, D. - Land en Volk van Nederlandsch Oost-Indië: III De Groote Zeehavens (Handleiding bij J. Koning en D. Wouters' aardrijkskundige wandplaten van Nderlandsch Oost-Indie door Menno van Meeteren Brouwer)
220449156: KONING, Jaap (ontw.) - 100 jaar ADM 1877-1977 - Op de golven van een eeuw
192235450: Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij, Arnhem - Calculatie-Vademecum; voor cultuurtechnische en aanverwante civieltechnische werken
201694623: KONNERUP-MADSEN, H. & HANSEN, Mogens - Handboek bij het fokken van blauwvossen (alopex lagopus)
193476449: KOOI, R.E. & HOORN, M.J.S. van der - Afscheidsredes monumentaal geaard: Over de aanplant van de Japanse notenboom, Ginkgo biloba, in het Kamerlingh Onnes Gebouw
196219040: KOOIJ, H.A. - De Tempel van de Ziel; kracht en wijsheid in astrologie en vrijmetselarij
192235510: KOOIJ, M. van der - Van der Kooij; grepen uit de geschiedenis van een boerengeslacht
196172341: KOOIJMANS, L.P. Louwe & KNIP, Agatha S. - The Rhine/Meuse delta. Four studies on its prehistoric occupation and Holocene geology [in Oudheidkundige Mededelingen 1972-1973]
197725750: KOOL, Maud - Aan de barre: inleiding tot de klassieke ballettechniek voor jongens en meisjes
192235440: KOONING, Mil de - B0b van Reeth revisited; Mechelen 1696-1975
214187053: KOONTZ, D. - Het oordeel
212759129: KOONTZ, Dean & ROBINSON, David - Beautiful Death - Art of the Cemetery
192235178: Koopman, H. - De streepstempels van België / Les cachets a barres de Belgique 1-7-1849/15-4-1864
192234055: KOOPMANS VAN BOEKEREN, R. - Graaf Gerrit van Groenestein. Schetsen uit het leven der vogels.
211014469: KOOY, G.C. - De Rijn
216798975: KOP-JANSEN, Jos. - Chaos
203530381: KOPPERS, Wilhelm - Die Bhil in Zentralindien
215502097: KORDON, Klaus - Julians Bruder
218402556: KOREVAAR, L.C. e.v.a. - Wat betekent die naam | een alfabetische lijst van botanische namen van succulente en aanverwante planten met hun verklaring
201165120: KORNFELD, E.W. & VATSELLA, K. - E.L Kirchner in der Schweiz (1917-1938)
212651924: KORT, Pamela, ea. - Paul Klee - In der Maske des Mythos/ In the Mask of Myth
192233939: KORTEWEG, P. - De nieuwtestamentische commentaren van Johannes Drusius (1550-1616)
204424538: KORTEWEG, Anton - De Pest aan literaire anekdotes
206556201: KORTHOVEN, Joline - Trots - 100 jaar VORM
197008847: KORTMULDER, Koenraad - Sermones Coloquii; ab anno MCMLXXXVIII
210017339: KORVER, H.J. - Varen op de west
192234450: KOTTMAN, Karl A. - Law and apocalypse: The moral thought of Luis de Leon (1529?-1591)
192235239: KOUWENBERG, L.J.N. - Oud Alkmaar vanuit de lucht
192234353: KOUWENHOVEN, W.J.H. - Nimboran; A study of social change and social-economic development in a New Guinea society
214187163: KOWALSKA-SZUBERT, A.J. - De kool en de geit
193873539: KOZLOFF, Max & THOMAS, Lew - The Restless Decade: John Gutmann's Photographs of the Thirties
198605931: KRAAN, Helena. van der - Vista
192235475: KRAMER, Karl Robert & KRAMER, Nora - Coppercraft and silver made at home
211272556: KRAMER, Dr. W. - De Royal Society en de Vrijmetselarij
209563618: KRAMER, Bart - Beethoven in de Hollandse duinen 1907-1912 - een beschrijving van de grondslagen , de problematiek en de nasleep van het Beethovenhuis
192233830: KRAMER, Truus - Het is nog niet voorbij; veertien strofen voor Neerlands volk
193285832: KRAMER, Joh. C. & BOURICIUS, L.G.N. - Delftsche, Hof van Delftsche en Vrijenbansche Straatnamen
215372652: KRANENBURG, F.J. - 1951-1953 : Midden Nederland N.V. [kazernebouw]
192234794: KRANENDONK, Ad - Over het consumeren van boeken
217642351: KRAS, R.J., GRAS, S., LOKIN, D.H.A.C. ea. - Bakeliet - techniek/vormgeving/gebruik
219201311: KRAS, Chris Kzn. - Gerijmde en geteekende sport-spot
212907172: KRASTINS, Janis - Art Nouveau Buildings in Riga
208956488: KRAUS, Hans P. - Sir Francis Drake - A Pictorial Biography
208981722: KRAUS, Karl & LICHNOWSKY, Mechtilde - 'Verehrte Fürstin' - Briefe und Dokumente
214203774: KRAUWER, Monique & SNIEDER, Francien - Nering en vermaak - De opgraving van de veertiende-eeuwse markt in Amersfoort
198978734: KREEK, Raymond de - Woelingen: Ridderkerkers, revoluties en een behoudend dorp
212691889: KREKEL-AALBERSE, Annelies - Modern zilver 1880-1940
192234588: KRESTOVSKAYA, N. - Lacquer Miniatures: Fedoskino
197221640: KREVELEN, D. Arn & WESTENDORP, Fiep - Paedagogisch prentenboek
206263355: KRIKHAAR, Noor - Spaar de bomen - 2007 Nationale Boomfeestdag (COMPLEET met alle zegels)
201694527: KRIKHAAR, Noor - Nieuwe Kunst 1890-1910
218128077: KRIMPEN, Huib van - Gravisie - Persoonlijke visies op verleden, heden en toekomst van de grafische industrie
219784575: KRIMPEN, Jan van - Adieu, de heele bliksemsche boel!
211899364: KRISHNAMURTI, J. - Het Meer van Wijsheid
215109502: KRISHNAMURTI, J. e.a. - Het Ster bulletin nummer 5 februari 1930
192234685: KROES, Rob - The Persistence of Ethnicity: Dutch Calvinist Pioneers in Amsterdam, Montana
209832523: KROESEN, Dr. Jacoba M.C. - De Saga van Egil zoon van Skalla-Grim
196340769: KRÖGER, Th. - Land aan den Don
198619832: KROGT, M.R. v.d - Voorburg in oude ansichten deel 3
192234158: KROL, Hans - Oud Heemstede in beeld (1900-1950)
192235367: KROMMINGA, John H., STRIKWERDA, Earl, TIMMERMAN, John e.a. - One Hundred Years in the New World: the Story of the Christian Reformed Church From 1857 to 1957: Its Origin, Growth, and Institutional Activities; Together With an Account of the Celebration of Its Anniversary in Its Centennial Year
210387875: KRÖNER, Dr. J.F. & ES, J.A.A.M. van & PAUW, Dr. P. de e.a. - 1882-1932 Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Utrechtsche Cricket- en Voetbalvereeniging
192928314: KROP, Dr. F.J. - Grepen uit Finland's verleden
192927229: KROP, Dr. F.J. - De beteekenis van Finland in den huidigen cultuurstrijd
214519587: KROPMANNS, Peter - Gauguin und die Schule von Pont-Aven im Deutschland nach der Jahrhundertwende
212552099: KRUGLOW, W. - Symbolismus in Rußland [Russland]
217645268: KRUIJSEN, B. - De kunst van het bewaren / restauratie en conservering van kunstvoorwerpen
205119132: KRUISINGA, Roelof J.H. - Kruisinga
214466130: KRUK, A.R. van der & WULP. B. van der - Volledige alfabetische naamindex op de huwelijken gesloten te Delft in de jaren 1913-1922
214466126: KRUK, A.R. van der & WULP. B. van der - Volledige alfabetische naamindex op de huwelijken gesloten te Delft in de jaren 1903-1912
215466005: KRULS, H.J. (inl.) - Leidraad voor de toepassing van het Besluit Herstel Rechtsverkeer en het Besluit Vijandelijk Vermogen
215821796: KRUSEMAN, Dr. W.M. - Problemen van het leven - de ontwikkelingsgang der biologie in vogelvlucht
220113842: KUBIN, Alfred - Abendrot
219454925: KÜHR, Erich Carl - Psychologische Horoskopdeutung
218632072: KUIJJER, Prof.Dr. P.J. - Kloppen en luisteren | uit de geschiedenis van de percussie en auscultatie
192235069: KUIJPERS, Els - EN/OF: over TEGENspraak in het werk van Jan van Toorn
192377003: KUILMAN, Dingeman - Sabel en keel
194467353: KUIPER, Hans-Jan - De wereld als werkplaats: Over de vorming van Kees Boeke en Beatrice Cadbury
192235172: Kuitert, J, Sandberg, H.E.R. - 75 jaar Philatelisten Club Eindhoven: 1924-1999
220326737: KUMAR, Col Narinder - KANCHENJUNGA - First Ascent from the North-East Spur
212691986: KURETSKY, Susan D. - The Paintings of Jacob Ochtervelt (1634-1682)
214187761: KUSTERS, Wiel - Dit nog, ook dit / essays over poëzie en proza
195101666: KUYPER, Sjoerd - Eiber!
210181220: KWAADGRAS, Drs. E.P. & RIJCKE, P. de & DUPUIS, Drs. G.Ch. - Een boom vol levenskracht - Acacia een Rotterdamse Vrijmetselaarsloge 1872-2003
192235150: KWAST, Ernest van der, ea. - Na tien jaar citycorp...
198606353: L. SMIT & CO - L. Smit & Co's Internationale sleepdienst Rotterdam
210388351: L.E. [=Louise Engelberts] - De oude Strijd om het Bestaan
210388344: L.E. [=Louise Engelberts] - Mietje van der Dussen
192234381: LAAK, P.J. ter - Floralia (1890-1990); Honderd jaar aktief in bloembollen - Geschiedenis van de Bloembollenkwekersvereniging "Floralia" te 's-Gravenzande
218095749: LAAR, Felix van der (samenstelling) - Zeg nou zelf, dit is toch het mooiste plekje van heel Betondorp?
218639144: LAARMAN, Maria - Het gebroken vaasje
193012698: LACÉPÈDE, Bernard Germain de & CUVIER, M. & DESMAREST, M.A.-G. - Histoire Naturelle de Lacépède: comprenant les cétacés, les quadrupèdes ovipares, les serpents et les poissons
213773415: LAER S.J., J. van - Vuur over 't land - naar het oorlogsdagboek van St. de Rijck
192235275: Lagemans, E.G.; Breukelman, J.B. - Recueil des Traites et conventions conclus par le Royaume des Pays-Bas: avec les Puissances Etrangeres, depuis 1813 jusqu'a nos jours
192235212: LAI, P.W. & WILBRINK B. (vert.) - Het gezag der H. kerkvaderen in geloofs- en zedeleer, in 't algemeen beschouwd
192235364: LALLEMAN, J.P. - Pijnacker in oude ansichten deel 2
192234433: LAM, H.J. - Fragmenta Papuana (overdruk Natuur. Tijdschr. Nederl.-Indië)
215182284: LAMMENNAIS, F. de - L'imitation de Jésus-Christ
195102152: LAMMERS, C.J. - Nederland als bezette mogendheid 1648-2001
210323799: LAMPEDUSA, Giuseppe Tomasi Principe Di - De sirene
207155541: LAMPEDUSA, Giuseppe Tomasi Principe di - De Sirene
220464685: LANCÉE, Dr. L. - De geschiedenis van Loyens & Volkmaars in Nederlands-Indië 1921-1961
216069266: LANDHEER, Hugo (samenstelling en redactie) - In de stad en toch buiten - tachtig jaar wonen in de Ranonkelstraat
203685737: LANE, C.H. & BEBB, Rosa (ill.) - Rabbits, Cats and Cavies
200387292: LANG, Serge - Differential Manifolds
192235424: LANGE, Peter de - Schiedam - Holland
192233835: LANGE, Charles H. - Cochiti: a New Mexico Pueblo, Past and Present
192235502: LANGE, P.A. de - Bouwfysische revolutie. Over de noodzaak van betere scholing.
206643447: LANGE, Max (Hrsg.) - Jahrbuch des Westdeutschen Schachbundes 1862-1863 (Tschaturanga Band 54)
192234675: LANGEMEIJER-LUCASSEN, Netty - Gevelstenen in Bussum: met rondwandelingen door villawijk 'Het Spiegel'
192235608: LANGENBERG, Peter - Peter Langenberg: Werken op Zaansch Bord
211697140: LANKER, P. - Breng mij naar Rotterdam terug
192235363: LANS, Nathalie - Het Plantageboek. Markante bewoners aan het woord over het leven rond het oudste stadspark van Nederland
217823533: LANSINGH SCHEURLEER, D. F. (inl.) - Collectie M.G. van Heel
197266577: LAO TSE, VREUGDRENHIL, W.B. (samenst.) - Tao Teh King
214153151: LAPOUTRE, Frans - De deur van Moesman verteld aan Hans van Straten
192235447: LASSEN, Anders - The story of a courageous Dane
198606550: Lassen & Co. - Lassen & Co.
211014749: LAST, Jef - Liefde in de portieken
216798970: LAST, Jef & [VOSKUIL, Johan Jacob (plaatjes van)] - De wind speelt op het galgetouw
212930715: LASTEYRIE, Clémence de - Bernard Pierre Wolff
211272913: [LATOUCHE, H.de] - De Paus en de Harlekijn, of de onuitgegeven briefwisseling tusschen Paus Clemens XIV (Ganganelli) en Carlo Bertinazzi
204760570: LAUBICHLER, Manfred D. & MAIENSCHEIN, Jane - From Embryology to Evo-Devo - a History of Developmental Evolution
192689844: LAUPMAN, Maarten & SCHAIK, Paul van & VOS, Otto de - 'Allemaal jongens die lekker uit de voeten konden': 17 portretten van Rotterdamse oudboksers
198166563: LAURILLARD, E - Kunst-Juweeltjes voor de Salon-Tafel
206902442: LAUTERBACH, Werner - Mannheim 1914 - Das internationale Meisterturnier (XIX. Kongress des Deutschen Schachbundes)
213199346: LAUTERBACH, Ann - Ann Hamilton - Whitecloth
192233930: LAUWEN, Toon - Bob Noorda
195102179: LAVIE-JOURGRAU, Ruth - Wortels in de lucht: Een Amsterdamse oorlogswees in Israel
216106944: LAWTHER, Gail - Embroidered Alphabets
202293731: LEADBEATER, C.W. - Het Verborgen Leven in de Vrijmetselarij
216786058: LEADBEATER, Mgr. C.W. - De meesters en het pad
216786070: LEADBEATER, Charles W. - De wetenschap der sacramenten
215109547: LEADBEATER, C.W. - De verborgen zijde van de Christelijke Feestdagen
216174230: LEADBEATER, C.W. - De Zichtbare en Onzichtbare Mensch - Voorbeelden van verschillende soorten van menschen zooals zij gezien worden met behulp van geoefende helderziendheid [2 delen]
192233992: LEAKEY, Richard & LEWIN, Roger - Origins Reconsidered; In Search Of What Makes Us Human
212712631: LEBLANC, C. - Art Nouveau & Design - sierkunst van 1830 tot Expo 58
206555356: LEBZELTERN, Gustav - Astrologie; Wesen - Werden - Bedeutung
195579696: LECK, Bart van der - Catalogus 204 : Stedelijk Museum Amsterdam 9 maart - 6 april 1959 Bart van der Leck
212613934: LEE, Laurie ea. - Graham Ovenden
210689429: LEEFANG, Chr. - Stichting de roos utrecht 1971-1975
210910746: LEEFLANG, Ed - Domein
210689537: LEEFLANG, Chr. - Stichting de roos utrecht 1976 - 1980
210689595: LEEFLANG, Chr. - Tien jaar de Roos
210689631: LEEFLANG, Chr. - Vijfentwintig jaar Stichting de roos utrecht 1946-1970
210689228: LEEFLANG, Chr. - Catalogus 1961 - 1965
210689506: LEEFLANG, Chr. - Stichting de Roos catalogus 1956 - 1960
192235127: LEEGTE, Gusta van der - Etnisch textiel: Sumba Guatemala
195515117: LEENDERS, Jos M.M. - Hij komt van Hoorn; Hoorn tussen 1795 en 1914, een geschiedenis in 64 verhalen
196335510: LEENEN, J. - De Schrijfwijze van de Aanlopen De en Van in Geslachtsnamen
217354082: LEENT, F.H. van, LEOPOLD, J.H. ea. - het Leven
218546727: LEENT, F.H. van - Mijn Broeder en ik, Eene Vertelling voor Meisjes
192234224: LEERING, J. - Overzichtstentoonstelling Bruce Nauman: werk van 1965 tot 1972 - Van Abbemuseum, Eindhoven, 12 oktober tm 25 november 1973
216707892: LEERINK, J.C. - Needse jongens overzee - belevenissen van Needse militairen in Nederlands-Indië in de periode 1945-1950
192235624: LEES, Gene - Leader of the band: The life of Woody Herman
201448464: LEEUW, F.J. de - Eibergen in oude ansichten
192234943: LEEUW VAN WEENEN-VAN DER HOEK, Riet de - Een kille in de mediene; Joods leven in Zuidland
192235487: LEEUWE, Dr. H. de - Multatuli; het drama en het toneel
215248758: LEEUWEN, Boeli van - De rots der struikeling
212906911: LEEUWEN, Thomas A.P. van - Skyward trend of thought - Five essays on the Metaphysics of the American Skyscraper
192235420: LEEUWEN, Hendrik Cornelis van - Clinische waarnemingen bij hyper- en hypochrome anaemieën
192234961: LEEUWEN, W. van - 't Zand tijdens de laatste oorlogsmaanden: Persoonlijke belevenissen van een evacuee in de maanden van januari tot en met mei 1945
206902459: LEHNER, Hermann & SCHWEDE, Constantin - Der erste Wiener Internationale Schachkongress im Jahre 1873. (Tschaturanga - Darstellungen und Quellen zur Geschichte des Schachspiels Band 75)
217807545: LEHR, André - De Klokkengieters Francois en Pieter Hemony
196172433: Leidse werkgroep van amateur (rechts) historici o.l.v. Prof. Mr. J.Th. de Smidt - Leidenaars voor de Grote Raad (1470-1580) ; processen uit het Archief van de Grote Raad (Parlement) van Mechelen met betrekking tot instellingen en bewoners van de Stad Leiden
212930921: LEINWEBER, Ulf - Karl Rumpf 1885-1968 - Alte Handwerkskunst in dokumentarischen Zeichnungen
197221404: LEMAIRE, Gérard-George - Hélène Delprat: Initiations
192234100: LENEVEUX, Louise & LASSALLE, Louis (ill.) - Omzwervingen op het eiland der dieren
194008397: LENMAN, Bruce P. - Britain's colonial wars 1688-1783 (Modern Wars In Perspective)
192234707: LENNEP, D.E. van - Schets der Geschiedenis van de Kerk der Nederduitsche Hervormde Gemeente van Heemstede
193323228: LENNEP, J. van - Academische idyllen
197725940: LENNEP, Frank van - Oorkondenboek Van Lennep / Verzameling van oorkonden betrekking hebbende op het geslacht Van Lennep (1093-1900) deel I
197725949: LENNEP, F. K. & KEUSSEN, H. - Oorkondenboek Van Lennep / Verzameling van oorkonden betrekking hebbende op het geslacht Van Lennep deel III: De schrijnsoorkonden van Keulen
196335647: LENNEP, J. van & ENGELBRECHT, Hr - Brief aan den Heer Engelbrecht naar aanleiding van zijn betoog, getijteld: Iets over de spelling van Grieksche en Latijnsche Eigennamen
203151168: LEO, Alan & GINKEL, H.J. van - Nederlandsch Tijdschrift voor Moderne Astrologie 1e jaargang No. 1 October 1906 - No. 4 juli 1907
192235436: LEOPOLD, J.H. - Gedichten Monumenta Literaria Neerlandica II [6 delen in 7 banden]
204760577: LEOPOLD, J.H. - Nabetrachtingen van een Concertganger
194051018: LEOPOLD, Marie - Voor't kleine volkje : Rudi
212713194: LEPIE, Herta & SCHMITT, Lothar - Der Barbarossaleuchter im Dom zu Aachen
197332541: LESSING, Gotthold Ephraim - Das dichterische Werk (Band 1 & 2)
213854751: LESTRADEN, Margriet (voorwoord) - Bouwkunst in Bergen en Bergen aan Zee 1900-1940
197725385: LETTINCK, Nico - Geschiedbeschouwing en beleving van de eigen tijd in de eerste helft van de twaalfde eeuw
194467150: LEUNEN, P. van - Hoe werkt... scheepvaart
198979121: LEVENBACH, H. Otto - De Tommies zijn er! Een nieuwe methode om vlug Engels te leren spreken
192926464: LEVERLAND, drs. B.N. - Sint Elisabeth Gasthuishof Leiden
205454168: LÉVI-STRAUSS, Claude - Le Cru et le Cuit - Mythologiques
210205953: LEVY, William & RIDDER, Willem de (samenstelling) & PONTIAC, Peter (strips en bijlage) - Retrospective [met bijlage]
192235335: LEWIS, Paul W. & BAI BIBO (PIU BO) - Hani-English / English-Hani Dictionary
197725449: LEY, Robert - Ons socialisme: de haat der wereld!
194964361: LEYSER, Karl - Communications and Power in Medieval Europe: The Carolingian and Ottonian Centuries & The Gregorian Revolution and Beyond (2 volumes complete)
201165023: LEZER, L.A. - De Soedaneesche Taalcursus (tweede druk)
192234499: LICHT, Fred - Tauromaquia: Goya, Picasso
219382956: LICHTENAUER, Dr. W.F. - De Nederlanders in Napoleons Garde d'Honneur
216786180: LICHTENAUER, Dr. W.F. - Het bezoek van Napoleon aan Rotterdam 25-27 october 1811
216188934: LICHTVELD, Lou [=Albert Helman] - De Sfinx van Spanje - beschouwingen van een ooggetuige
192235555: Lid van het Dijkbestuur van het Drechterland [=P. van Akerlaken] - Iets over het Hoogheemraadschap van den Hondsbossche en Duinen tot Petten van Mr. G. de Vries Az
192234273: LIEDORP, Adri - Krimpen in de jaren zestig; Een beeld van Krimpen aan de IJssel (1960-1970)
210387682: LIEFTINCK, G.I. (introduction) - Servii Grammatici - In Vergilii Carmina Commentarii (Umbrae Codicum Occidentalium I)
207155394: LIER, Bas van - Honderd jaar Calff & Meischke [4 delen in wikkel]
201250162: LIESHOUT, Ted van - Droevige leven Weggedaantje Stippelmuis [GESIGNEERD EN MET TEKENING}
192234317: LIEVEGOED, Bernardus Cornelis Johannes - Maat - Rhythme - Melodie; Grondslagen voor een Therapeutisch gebruik van Muzikale Elementen
206620248: LIEVENS, Dr. Robrecht - Jordanus van Quedlinburg in de Nederlanden - Een onderzoek van de handschriften
216707949: LIGT, B. de - Clara Meijer Wichmann als verdedigster der menschelijkheid
194009474: LIGTHART, A.G. - A.E. Maas: een groot man in de Nederlandse visserij (bijdrage tot de geschiedenis van de logger 1866-1966)
193524308: LIGTHART, Jan - Toch timmerhout: Tooneelspel (voor kinderen) in drie bedrijven
192234773: LIMBURG STIRUM, Machteld van - De Muizenpolder van Rotterdam: met zijn buitens en bewoners in de 18e en 19e eeuw

Next 1000 books from Antiquariaat Looijestijn[an error occurred while processing this directive]

4/1