Antiquariaat Looijestijn
Coolsingel 119, 3012 AG Rotterdam, The Netherlands. Tel + 31 (0)10-3020408 | + 31 (0)6-40252656            Email: antiquariaatlooijestijn@gmail.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
208957396: Limburgs Geschied- en oudheidkundig genootschap gevestigd te Maastricht - Gouverneurs in de beide Limburgen 1815-1989
192235633: LINDBLAD, J. Thomas & MOLEN, Willem van der (red.) - Macht en Majesteit: Opstellen voor Cees Fasseur bij zijn afscheid als hoogleraar in de geschiedenis van Indonesië aan de Universiteit Leiden
192235499: LINDE, A. van de - Synthesen van tetrapeptide-ethylesters. Modelstoffen voor de aktieve groepering van enige esterasen.
214884399: LINDE, Antonius van der - Antoinette Bourignon - das Licht der Welt
193012926: LINGEN, J. & GANS, A.H. & POT, J.L. & BEEK, E.J.A. van & GROLLE, J.J. & SCHRALOO, M. & KONING, J. & GROENENDIJK, H.A. & WIEL, H.J. van der - Handboek Numismatiek: De Geschiedenis van het Geld - verzamelen van munten, penningen en bankbiljetten (Het boek van de Teleac-serie)
210910521: LINSSEN, Jac. - Aandeel der generaties - historie, overlevering, ervaring, conclusie
192235062: LINSSEN, Werner - Calder
211697075: LINTHORST, J. - Rotterdam 1950-'60
217000443: LION, J.M. - Heraldieke modellen ten dienste van decoratieschilders, graveurs, zegelsnijders, beeldhouwers, bouwkundigen, teekenaars, borduurders, enz.
192233863: LIPINSKI, Angelika - Zelluloid-Puppen sammeln; Ein Katalog und Preisfuhrer
214496527: LIPINSKI, Major Dr. W. - Josef Pilsudski de groote maarschalk
212691021: LITTLEJOHN, Deborah - Metro Letters / A Typeface for the Twin Cities
206779694: LIVIO, Mario & CASERTANO, Stefano (ed.) - Planets to Cosmology - essential science in the final years of the Hubble Space Telescope
216174237: LJESKOW, N.S. - De Priesters
192234999: LÖB, Kurt - Finale; 20 jaar bibliofilie in Meppel 1979-1998
203073265: LOCHER, J.L. (verantwoording) - Kontrasten - 22 Nederlandse kunstenaars van nu
215915366: LODEWIJK, Martin & VANDERSTEEN, W. (omslag) - Kuifje in El Salvador
212691153: LOEW, Heinz & NONNE-SCHMIDT, Helene - Joost Schmidt - Lehre und Arbeit am Bauhaus 1919-32
218237582: LOF, Nico van der - 'It' - drukwerk van Emile Puettmann
192928403: LOGEMAN-VAN DER WILLIGEN, D. - In het Finsche Finland
206785713: LONG, Sam - Scissors Sam says Be Sharp - an authentic manual on the sharpening & care of scissors & tools
220139549: LONT, Piet & STEEGSTRA, Jos - Prenten Piet Lont Gedichten Jos Steegstra
220139258: LONT, Piet & STEEGSTRA, Jos - Prenten Piet Lont Gedichten Jos Steegstra
210181192: LOO, P.J. van - Studiebladen No. 14 - De geschiedenis van onze Ritualen tot het einde van de 18e eeuw
219776122: LOO, Frank van - Kustdorpje wordt havenstad | Den Helder 1800-1900
207093557: LOOSJES, A. Pz. - Het leven van Hillegonda Buisman - Eene Hollandsche familie geschiedenis uit de zeventiende eeuw (4 delen in 2 banden)
192233974: LOOTSMA, S - Historische studiën over de Zaanstreek: Eerste bundel
210231743: LORCA, Frederico Garcia - Sonnetten van de duistere liefde
218936907: LORM, A. J. de (dir.) - Dick Ket 1902-1940
212626139: LORQUIN, B. & HAAS, Dick C.B. den - Cornelis Zitman / onze man in Caracas
218936689: LOS, Antonia - Bastiaan Los - een tuinder uit Zwijndrecht
192235535: LOTTI, Giorgio & PASI, Mario - Balletto
197221825: LOUDON, James - Gedenkschrift van Zijne Excellentie Jhr. Mr. James Loudon
216707976: LOUIS, Rudolf & MATLA, Emma (bew.) - Handleiding voor de harmonieleer volgens het systeem van Rudolf Louis en Ludwig Thuille
214466184: LOUS, Hugo - Witsok neemt vacantie - 2e deel; in het land der gele baarden
219776113: LOUWERS-SCHMIDT, Irene & DAM-SCHMIDT, Yvonne van & SCHMIDT, Rob - Stamboom van de familie Schmidt | een familiekroniek van 250 jaar
203685777: LOUWERSE, P. - Een reisje van Bontekoe en andere verhalen in proza en berijmd
206555235: LOUWES, Ir. S.L. e.a. - Oliën Vetten en Oliezaden - Jubileumnummer 1916-1941
215475324: LOVETT, Richard - Pictures from Holland - drawn with pen and pencil
192234937: LUCASSEN, P.L. & RAMBONNET, A.L.E. & LOKE, A.J. & ODERWALD, W.H.J. (e.a.) - Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Roeivereeniging: Jaarboekje 1924-1925
192235003: LUGARD, Gerh. J. Jr. - In 4 kwartier door Schoonhoven's historisch revier
209377561: LUGT MELSERT, Cor van der - Kantteekeningen uit de practijk
217808194: LUNSINGH SCHEURLEER, D.F. - Zeewezens op tegels
215915494: LUNSINGH SCHEURLEER, D.F. - Japans Porselein met blauwe decoraties uit de tweede helft van de zeventiende en de eerste helft van de achttiende eeuw
208981504: LÜPERTZ, Markus - Gedichte
200545987: LÜSCHER, Dr. Max & SCOTT, Ian A. - De Lüscher Kleurentest
217810690: LÜSCHER, Dr. Max & SCOTT, Ian A. - De Lüscher Kleurentest
203237528: LUYENDIJK-ELSHOUT, A.M. - Walking with Boerhaave in Leiden; Trail of the past
193872516: LUYTEN, Margriet - Stervelingen / Mortals
217354805: MAANDAG, B., AARTS, M. & KLERKS, J. (red.) - Maastoren
192234343: MAANDAG, Ben - Metamorfose Waterweg: van Brienenoord naar zee
210098115: MAARS, L.J. - Hoe maak ik een stoomboot?
215821206: MAARSE, Jac. e.a. - 't Stoplicht 2e jaargang / september 1960 / No. 1 & 4e jaargang / januari 1963 / No. 7 {Bedrijfsorgaan van de N.V. Autobusonderneming Maarse & Kroon / Aalsmeer]
192234104: MAARSEN, I & Joodsche Vrouwenraad in Nederland - Tentoonstelling van Joodsche gebruiksvoorwerpen in het huisgezin: Catalogus
192235204: MAAS, Gerrit - Rotterdam; het kloppend hart van 't sterke vaderland
216173517: MAAS, Judith & BONNEWITS, Harry - Loods 24 ? Een wandeling door Joods Rotterdam
211899396: MACDONELL, Arthur A. - A Sanskrit Grammar for Students
218368368: MACÉ, J. & ANDRIESSEN, P.J. - De historie van twee appeljongens of hoe een grootpapa zijner kleinkinderen rekenen leerde
192235496: MACISAAC, Fred. - Het groote vraagteken
192291372: MACKAY, D.J. - De handhaving van het Europeesch gezag en de hervorming van het regtswezen onder het bestuur van den Gouverneur-Generaal Mr. H.W. Daendels over Java en onderhoorigheden (1808-1811) [Academisch Proefschrift]
206779389: MACKEY, Margaret Gilbert & SOOY, Louis Pinkney - Early Californian Costumes 1769-1847 - and historic flags of California
192235557: MACMILLAN, Norman - Into the Blue
215483889: MAGDA - Uw toekomst uit getallen lezen - een inleiding tot "Cabbala" of de leer der mystiek
192235439: MAHIEU, Debbie - Ik, Timothy; tussen zin en waanzin
192234359: MAJLIS, Brigitte Khan - Indonesische Textilien; Wege zu Göttern und Ahnen
198932899: MAJOR, Emil - Erasmus von Rotterdam
215483922: MAJOROWA, L. (illustratie en constructie) - Kippetje Spikkelveer - Russisch volkssprookje
192235629: MAKATSCH, Wolfgang - Geen twee eieren zijn gelijk: onderhoudende en leerzame gegevens over de vogels en hun eieren
192234327: Make-productions - Met Streepje en Stipje door Rotterdam: een leuke verkenning waar je wat van opsteekt
193872584: MAKOS, Christopher - White Trash: Uncut
201164970: MALALASEKERA, G.P. - English-Sinhalese Dictionary
205148707: MALE, Dorothea van & CLAUS, Hugo - Dorothea van Male - Schola Nostra
192234531: MALEWITCH, K & MARCADE, J.C. - Malewitch: Suprematismus - 34 Zeichnungen
204110576: MALIPIERO, G.F. - Strawinsky
192235072: MALTZAHN, Imre von - Arthur Boyd: Etchings and Lithographs
212744405: MAN RAY, Juliet & GOLD, Jerome - Man Ray - Les Maîtres de la Photographie
210910535: MANCHE, An & GNILKA, E. (foto's) & MANCHE, Lou (illustraties) - Krik-Krak - Het vrolijk leventje van Katrientje
192234019: MANDER, Karel van - Den grondt der edel vry schilder-const (deel 1 en 2)
213173285: MANDERS, TH. J.J.A, JANSEN, Joh. ea. - Contemporary Lighting
205148930: MANN, Hans & SABADO, Ernesto & PEYROU, Manuel - Buenos Aires
211696600: MANNEKE, N. - Het Heilige Geest-Huis te Rotterdam sinds 1434
218131396: MANNOURY, G. - Mathesis en Mystiek | een signifiese studie van kommunisties standpunt [met OPDRACHT]
192377201: MANRIQUE, Jorge & BUNING, J.W.F.W. - Strofen (bij den dood van den Grootmeester van de orde van Santiago, Don Rodrigo de Manrique, zijn vader)
192234914: MANSVELT, W.M.F. & Departement van Economische Zaken & Centraal Kantoor voor de Statistiek - Statistisch zakboekje voor Nederlandsch Indië 1935
192234339: MARE, Stella - De lotgevallen van een klein zwart poesje
206902848: MARÉE, Piet - Zo maakt u.. werkboek no. 1
194310241: MARGADANT, W.F. (redactie) - Tijdschrift van de vereeniging Het Nederlandsche Zeewezen - Jaargang 1915.
194310215: MARGADANT, W.F. (redactie) - Tijdschrift van de vereeniging Het Nederlandsche Zeewezen - Jaargang 1914.
192235141: MARION, John Francis - Philadelphia Medica: Being a Guide to the City's Historical Places of Health Interest
212626805: MARIS, Leo van & MONTENS, Frans - Jan Krejci en Oldrich Kulhanek - Overzicht van hun grafisch werk 1966-1974
217645898: MARKOVA, G. A. - Dutch Silver
192233908: MARLE, E.M. - Oude prentkaarten vertellen over Nunspeet, Vierhouten en Hulshorst
205962704: MAROCZY, Geza e.a. - III. Internationales Schachturnier in Karlsbad vom 28. April bis 20. Mai 1923 [...]
215109560: MARONIER, J.H. - Jacobus Arminius - een biografie (met portret en handtekening)
192235122: MAROT, Francine & PENNE, Johanne Lucie - Fashion Show 'Ikats'
212131403: MARSHALL, T. - The History and Description of Rotterdam and its Environs
192234741: Martinet, J.F. - Historie der Waereld, deel 8
192864258: MARTINET, J.F. - Katechismus der Natuur (vierde deel)
192234665: MARX-VAN ANKUM, G. & BRAND, F. (red) - Impressies uit de jaren 1940-1945
204481008: MARX, Karl - Het Kapitaal - populaire bewerking door Julian Borchardt
192233907: MASBOUNGI, Ariella (ed.) - Breda, the making of the sustainable city
215372668: MASTENBROEK, Jan & OORTHUYS, Cas (fotografie) - Netherlands Dock and Shipbuilding Company / Nederlandsche Dok en Scheepsbouw Maatschappij v.o.f. Amsterdam
192235381: MATHEW, Brian - The smaller bulbs
218095994: MATHEY, Francois (inleiding) - Dodeigne | Museum Boymans-van Beuningen 1 december '64 | 24 januari '65
192234391: MATTHIJS, Koen & BAVEL, Jan van & VELDE, Ilse van de - Leuven in de negentiende eeuw: De Bevolking, een spiegel van het dagelijkse leven
192234932: MAURELLO, S. Ralph - The complet Airbrush Book
192235567: MAYNE, Richard - Jersey occupied; unique pictures of the Nazi rule 1940-1945
192234130: MCCALLA, James - Twentieth-century chamber music
192235454: MCCRORIE, Ian - Steamers of the Highlands; an illustrated history
192234298: MCDONALD, Neil - French Winawer
192233837: MCDonnell, Joseph - Irish Eighteenth-Century Stuccowork and it's European Sources
192235569: MCKEE, Alexander - El Alamein; Ultra and the three battles
207155457: MCNAMARA, Carole & SIEWERT, John - Whistler: Prosaic Views, Poetic Vision - works on paper from the University of Michigan Museum of Art
214204328: MEARNS, Andrew - The bitter cry of the outcast London
196466704: MEDEMA, Jan e.v.a. - Alweer feest bij VV Appingedam (Voetbalvereniging Appingedam 75 jaar)
220464644: MEELES, D.A.M. - De geschiedenis van Loyens & Volkmaars 1917-1969
192235620: MEENT, L. v/d & STRAALEN, C. van & MEEUWSEN, T. & SEMAH, J. & ROOSENSCHOON, A. & SYMONS, J. & VERKERK, H. & SPITTELER, H. & MELTZER, J.J. & WAALWIJK, A. & LEQUEUX, J.J. - Kunst / Krisis of Keerpunt
212503555: MEER, Frits van der & SIBBELEE, Hans - Imago Christi
192234094: MEER, A. P. van der - Plucket in Krimpen aan de Lek 1806-1822
200458279: MEERE, Jan M.M. - Victor Gilsoul (1867-1939) en de haven van Rotterdam
215197069: MEES, Mr. G. - het Rotterdamsche oproer van 1690
192234991: MEES, Gregorius - Gregorius Mees en zijn gezin: Predikant te Rotterdam in de XVIIe eeuw
200546077: MEES-VAN STOLK, Emmy - Vijftig jaren uit Emmy's Brieven
214466153: MEES, G.H. - The Book of Stars (The Revelation in the Wilderness Volume III)
214963828: MEESTER, Joh. de - Vertellingen van vroeger en later [met ex libris van H.A. Boekenoogen]
192235198: MEETER Pz., A. - Het Huis van Verbetering en Opvoeding voor jongens te Alkmaar
215109534: MEFFERT, F.J. - Handleiding voor Practische Astrologie
212667080: MEGENS, Nette, ea. - Meissen : SO-IL
211272699: MEIJER, Pieter de e.a. - Alphabeto Romano - Rome en de klassieke wereld
209978590: MEIJER, Emile (gastcurator) - De Kleur van de Huid
219158663: MEIJER, Dolf & DONKER-GROENEWEGEN, Mary & LENIGER, Willem (red.) - 75 jaar Golf in Noordwijk
192234597: MEIJER, Henk Romijn & TEGENBOSCH, Lambert - Ferdinand Erfmann
192235171: Meijers, Ad, e.a. - Marianne: jubileumbundel 40 jaar Contactgroep Frankrijk Verzamelaars, 1967-2007
218096015: MEIJSING, Geerten - (Aantekeningen voor) De geschiedenis van Erwin
217354160: MEIJSING, Geerten & MOLL, Frank - De scootermeisjes van Ortigia
192235473: MEIN, Eric & CAYCE, Charles Thomas - Keys to health; the promise and challenge of holism
212666828: MEIS, Reinhard - Taschenuhren - Von der Halsuhr zum Tourbillon ; mit Preisführer
217870172: MEISSNER, Rudolf (translated from Oldnorse) - Der Königsspiegel Konungsskuggsja - Fahrten und Leben der alten Norweger aufgezeichnet im 13. Jahrhundert
211014631: MELLEMA, Louise - Schiermonnikoog lytje pole
214511837: MELLEMA, O. CHR., KLERCK, TH. P. E. de, NOTENBOOM, H. & STARKE, M. J. B. - Boerderijen en hun bewoners
192409468: MELOEN, Josien - Uit de oude poepdoos: versjes
192928422: MELVILL DE CARNBEE, E. - La Haye d'autrefois et pendant la Guerre (La fière résidence); esquisses historiques littéraires et autres
211817377: MELVILLE, Herman - Moby Dick of de witte walvisch
212907256: MENDES BÜRGI, Bernhard - Painting on the move
208958536: MENDES DA COSTA, Dr. M.B. - Tooneel-herinneringen - met portretten
192233914: MENNES, L.B.M. & TINBERGEN, Jan & WAARDENBURG, J., George - The element of space in development planning
215821235: MENSING, J. (voorwoord) - Aalsmeer in woord en beeld
192235228: MERCKELBACH, F.L.L.M - Chirurgie zonder mes
215821794: MERENS, H. - Planeet Almanak 1942 - wat te doen / wat te laten van dag tot dag
215821800: MERENS, H. - Planeet Almanak 1936 voor iedereen - wat te doen / wat te laten van dag tot dag
192234739: MERSKY, Peter - The Grim Reapers: Fighting Squadron Ten in WWII
194964065: MERSMANN, Hans - Musik der Gegenwart
219454994: MERTENS, Anna - Voor beide oevers
215821861: MERY, Renée - Patchwork brodé
212651671: MESSER, Thomas M. - Munch
219202268: MESSNER, Reinhold - Annapurna - Vijftig jaar klimmen in de zone des doods
219202315: MESSNER, Reinhold - Überlebt - Alle 14 Achttausender
209562310: METZ, Kees - Van Voorden - Masters in quality since 1912
215475347: MEULEN, Henk van der & PASSAGE, Sef & TERPSTRA, Pieter e.a. - In de schaduw van Havank
218937819: MEULEN, Henk van der - HAVANK - Wie was die man?
220647779: MEULEN, Henk van der - HAVANK - Wie is die man?
203685842: MEULENBELD, Gerrit Jan - The Madhavanidana and its chief commentary; Chapters 1-10 introduction, translation and notes (thesis)
212495307: MEULENSTEEN, G. H. - Karel Appel - Retrospective 1945-2005
217808175: MEULMAN, H. - Boerenbont uit Maastrichtse fabrieken
196589062: MEUTH, Martina & NEUNER-DUTTENHOFER, Bernd - Venetien und Friaul; Küche, Land und Leute
196589103: MEUTH, Martina & NEUNER-DUTTENHOFER, Bernd - Ligurien; Küche, Land und Leute
196589077: MEUTH, Martina & NEUNER-DUTTENHOFER, Bernd - Toskana; Küche, Land und Leute
196589092: MEUTH, Martina & NEUNER-DUTTENHOFER, Bernd - Piemont und Aosta-Tal; Küche, Land und Leute
192233946: MEVIUS, Johan - Catalogue of paper money of the V.O.C., Netherlands East Indies and Indonesia, from 1782 to 1981
197332414: MEYER, Conrad Ferdinand - Sämtliche Werke in zwei Bänden
203072987: MEYER, G.P. (red.) - Het Kralingse Bos; wat er leeft en groeit - een wegwijzer voor wandelaars
211272641: MICHEL, K. & BIJWAARD, Pieter - doorlopend
215248553: MICHEL, K. - Tingeling
212801347: MICHIELSEN, Mr. E.F.K. - Tegen de Vlagen van de Oostenwind
198933043: MIDDELGEEST, Simon van - Pleidooi van Mr. Simon van Middelgeest, voor Mr. Pieter de Groot
194058479: MIDDERIGH-BOKHORST, B. & MAATHUIS-ILCKEN, S. - Bennie's Prentenboek
212745504: MIERT, Marcel van & VERBURGT, Peter & RUITER, Paul de - Gebouwen bewegen / de winst van duurzame kantoorrenovatie
192234720: MIESES, J. & LEWITT, M. (hrsg.) & BIJL, Christiaan M. (foreword) - I. und II. Internationales Schachturnier zu San Sebastian 1911 u. 1912
192234786: MIJNSSEN, Frans - Opstanding; een spel voor den lezer
192235635: MIKKELSEN, Ejnar - Drie jaar in het poolijs: De geschiedenis van de 'Alabama' Expeditie in de jaren 1909-1912
215465113: MILER, Zdenek - De mol en de raket
192234027: MILLER, Ian - Beckett and Bion; The (Im)Patient Voice in Psychotherapy and Literature
220326707: MILLER, David - Stanley Matthews - The Authorised Biography
192926355: MILLER, Hugh - The old red sandstone; or, new walks in an old field
216039388: MILLIGEN, Hans van & VENDELOO, Harrie - Odeon Gouvernestraat Tel.33766
195284375: MINCO, Marga - De andere kant
204211187: MINDERHOUD, Drs. J. e.a. - De Drie Kolommen 1767-1992 Liber Fratrum
192234973: MISKOTTE, K.H. - Edda en Thora: een vergelijking van Germaansche en Israelitische religie
204691132: MITCHELL, Peter - Jan van Os 1744-1808
192233821: MOERS, Walter - Adolf - Teil 2
215109573: MOEZELAAR, H.Th.G. - De Oud-Hollandse Meeuw
206785727: MOHR, Adrian - Norwegen und Island nebst Färöern und Spitzbergen [Storm Reiseführer]
212626705: MOLTKE, J.W. von - Govaert Flinck
193323491: MONTENS, Frans - Zomaar
193323509: MONTENS, Frans - Zomaar
193323522: MONTENS, Frans - Zomaar
218632113: MONTESSORI, Dr. Maria - Zelfopvoeding | methode voor het lager onderwijs
218632130: MONTESSORI, Dr. Maria - De Methode der wetenschappelijke paedagogie
218632137: MONTESSORI, Dr. Maria - Het Geheim van het Kinderleven
193452079: MONTIJN, A.M.M. - Gedenkboek der Nieuwe of Littéraire Sociëteit te 's-Gravenhage, ter gelegenheid van haar honderdjarig bestaan. 1802-1902
193452183: MONTIJN, A.M.M. - Gedenkboek der Nieuwe of Littéraire Sociëteit te 's-Gravenhage, ter gelegenheid van haar honderdjarig bestaan. 1802-1902
215915355: MONTS, Hans Graf von - De Joden in Nederland
199358402: MOOIJ, Marc W. - De Blaak te Rotterdam, Een reconstructie van een verdwenen stadsbeeld
196219098: MOOK, M.W. - De Logische Drieëenheid; een inleiding tot de studie van het Theosofisch Godsbegrip
218631855: MOORMAN, Ir. Ralph - Het Hormoonbalans dieet | de hormoonfactor 2
193076740: MOORS, A. & TEEFFELEN, T. van & KANAANA, S. & ABU GHAZALEH, I. - Discourse and Palestine: Power, Text and Context
201874731: MOOTZ, Gre - Versierend naaien / haken / breien (Kleine huishoudreeks)
212651565: MORDEN, Barbara C. - John Martin / Apocalypse Now!
194467002: MÖRIKE, Eduard - Briefe
192234139: MORISON, Margaret Cotter - A lonely summer in Kashmir
212744651: MORLEY, John - Making of the Royal Pavilion, Brighton / Designs and Drawings
197008816: MORRIËN, Adriaan - Afscheid van Lida
211817385: MORRIËN, Adriaan - Afscheid van Lida
192233875: MORRIS, Desmond - Patterns of Reproductive Behaviour
218631845: MORRISON, Dr. Douglas - Body Electronics | de wetenschap van lichamelijke regeneratie
198621689: MOSCOVITER, Herman - Het Maasbeeld van Auke de Vries: een handtekening aan de Nieuwe Maas
206555255: MOSER, Hans Joachim - Christoph Willibald Gluck - Die Leistung, der Mann, der Vermächtnis
192233816: MOTLEY, John Lothrop - The Rise of the Dutch Republic
219784733: MOULIJN, S. & KNUTTEL, G. e.a. - Jubileum Tentoonstelling Haagsche kunstkring 1891-1941
192235401: MOUSSAULT, Mr. A.P.F. - Kabouter Kandat
216798884: MOUW, Johan Andres dèr (ADWAITA) - Nagelaten Verzen
215466085: MOWRER, Edgar Ansel - Duitschland zet de klok terug
204760641: MOZART, W.A. - Briefe und Aufzeichnungen. Gesamtausgabe [7 delen COMPLEET]
209112874: MOZART, W.A. - Briefe und Aufzeichnungen. Gesamtausgabe [6 delen / mist registerdeel]
215502029: MUIJS, G. & GINK, C.S.Th. van - Ziekten en gebreken bij hoenders - behandeling, genezing en voorkoming
210235896: MULDER, G.J. - De Schippers Mulder - hun schepen en hun stamboom
192233792: MULDER, A.W.J - Het kasteel Amerongen en zijn bewoners
192291311: MULDER, Han - Naar school op Scheveningen: Een verkenning
192234504: MULDERS, Marc - Marc Mulders: De zachte vacht van het sterven
205119266: MULDERS, Marc - Het laatste oordeel - Glas-in-loodraam voor de Sint-Jan Kathedraal in 's-Hertogenbosch
194251148: MULISCH, Harry - Dve ?eny
192235630: MÜLLER-USING, Detlev - Diezels Niederjagd
205455455: MÜLLER, Hans - Das Zentrum in der Schachpartie
192233811: MULLER, Mr. N. - Biografisch-aetiologisch onderzoek over recidive bij misdrijven tegen den eigendom
204473803: MÜLLER, Reinhard - Unsere Soldatenlieder - Eine Zusammenfassung der bekanntesten neuen Soldatenlieder
211273045: MÜLLER, Hans - Zó speelt Botwinnik!
192234549: MÜLLER, C. Detlef G. - Grundzüge des christlich-islamischen Ägypten: von der Ptolemäerzeit bis zur Gegenwart
192234337: MULLER-LEONHARDI, Martha - Kinderspiele Und Lieder: Band I
192234402: MULLER, P.L.J.M.A. - Spiegel der Historie: Venlo, 625 jaar stad
192234366: MÜLLER, Werner - Weltbild und Kult der Kwakiutl-Indianer
210910815: MULLER, J. - Scheepsbouw, Toetuiging en praktische Zeemanschap
219454840: MULTATULI - Millionen-studien
214431626: MULTATULI - De Bruid daarboven
204481996: MUNDAY, Dennis - Shout to the top - The Jam and Paul Weller
212741996: MÜNZ, Lori - Eternal Peace / Monuments and Sounds of Silence
211014450: MUNZEBROCK, W.J. - Mystiek en Cosmos
212651598: MURPHY, Alexandra R., ea. - Jean-Francois Millet - Drawn into the Light
219202193: MURRAY, W.H. - Mountaineering in Scotland
192903926: Museum van de Stad Brussel (Broodhuis) met de medewerking van de Vranke Burgers van Brussel - Legenden en Klederdrachten van Manneken-Pis
192250663: MYSJKIN, Jan H. - Hanenveren van diverse pluimage: levende Franse poëzie uit België
192250679: Mysjkin - Geboorten van het vers: Levende Franse poëzie
218739866: n/a - Nieuport, Avant et aprés la guerre 1914-18, Voor en na den oorlog 1914-18, Before and after the war of 1914-18
204691128: NABER, Johanna W.A. & LOOSJES, A. (voorrede) - Kracht in Zwakheid - het beeld van Angélique Arnauld Abdis van Port Royal 1591-1661
192377132: NABOKOV, Vladimir - Gedichten
192235242: NAGEL, Tilman - Staat und Glaubensgeheimschaft im Islam (2 delen)
210387743: NAGTZAAM, Nico (voorwoord) - Cricketclub Bloemendaal 75 jaar - 1910-1985
218943062: NALIS, Henk - Merkwaardig en zeldzaam - 160 jaar Deventer museumgeschiedenis
206779618: NANTEL, Vicomte de - Ma vie de garçon - Faits et gestes du Vicomte de Nantel
192234792: Nationaal Hoofkwartier De Nederlandse Padvinders Den Haag - De Kampeerstandaard
212651708: NATTER, Tobias G. & FRODL, Gerbert - Klimt's Women
200656393: NAUDON, Paul - Les Origines religieuses et corporatives de la Franc-Maçonnerie
212907456: NAUMANN, Francis M. & VENN, Beth - Making Mischief: Dada invades New York
214952062: NAUMANN, J.A. - Naturgeschichte der Vögel Mitteleuropas - Band. 2: Grasmücken, Timalien, Meisen und Baumläufer
192235268: Nauwelaerts, René - Bibliografie over de Vlaamse letterkundigen
201165273: NAVE, F. de - Frans Masereel (1889-1972): vernieuwer van de houtsnijkunst
192235639: NAZIR-ALI, Michael - Frontiers in Muslim-Christian encounter
192234638: NEDERBRAGT, J.A. - Voorburg vrij
192235646: Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars - Handboek der postwaarden van Nederlandsch-Indië - Deel I
218856438: NEHER, F.L. - Koper Tin Aluminium - Metalen maken geschiedenis
215248432: NELLEMANN, Bjorn Michael & STORSVE, Per Jonas - De Abildsgard a Hammershoi - 75 dessins danois
208981432: NERSESSIAN, V. - Armenian illuminated Gospel-Books
198166459: NETEL, Lies & KATER, Artie & BONGER, Els - Arie Kater (1922-1977) : Schilder.
192235025: NETSCHER, Frans (red.) - De Hollandsche Revue
206984396: NEUFFORGE, Jacques de - Armorial du Royaume des Pays-Bas
206902658: NEUPERT, Karl - Der Kampf gegen das kopernikanische Weltbild
214204005: NIBBELINK, Dirk Willem - Handvesten en oorkonden betrekkelijk de regtsgeschiedenis van den Zwijndrechtschen Waard
212744890: NICHE, Wolfgang - Glashäuser im Geschosswohnungsbau - Benutzerfreundliche Planung bei Neu- und Altbau
209377617: NICHOL, H. Ernest - Het Hoogere Leven in verband met Theosofie (een toespraak door)
215465797: NICKL, Peter - Bänke in park und garten
192235371: NICKLAUS, Jack - My 55 ways to lower your golf score
216173508: NIEUHOF, Joan - Het gezantschap der Neerlandtsche Oost-Indische Compagnie, aan den grooten Tartarischen Cham den tegenwoordigen Keizer van China
211014622: NIEUWLAND, Huib - Daniël Noteboom en zijn Herdenkingstoernooi
211014457: NIJENHUIS, WIm - Uit de schaduw van het ongedachte (DVD)
192234935: NIJINSKA, Bronislava & NIJINSKA, I. & RAWLINSON, J. & KISSELGOFF, A. - Early Memoirs
192376874: NIJLAND, Kees - Gedichten & vertalingen
192409262: NIJLEN, Jan van - Gedichten van Jan van Nijlen 1906-1934
192234304: NIKITIN, Alexander - Sicilian english attack
192234791: NIMWEGEN, Karel van - Jan Anton Rijsdijk; van Havenman tot Kunstschilder
206902532: NIMZOWITSCH, A. - Die Praxis meines Systems - ein Lehrbuch des praktischen Schachs
200680022: NOË, Helen - Carel van Mander en Italië
212613877: NOEVER, Peter ea. - Dagobert Peche and the Wiener Werkstätte
215372502: NOLTE, Ernst - Der Faschismus in seiner Epoche; die Action française - der italienische Faschismus - der Nationalsozialismus
211014618: NONNEKENS Jr., J.C. - Radiotelegrafie en - telefonie voor Amateurs
192927460: NOOIJ, Steven de & VEEN, Miep in 't - Gedenkboek - Verwoesting, herbouw, herdenken en vooruitzien: Monumenten van herdenken en genieten 13 t/m 16 mei 2010
214963494: NOORDERVLIET, Nelleke - De pijl van de tijd - Louis Paul Boon Lezing 1999
200681029: NOORDERVLIET, M.J. & HOEFNAGELS, P.J. & LOOTSMA, B.O. - The good, the bad + the ugly: Atelier van Lieshout
198979097: NOORDGRAAF, J. - Dèr Mouw contra Hoogvliet: Universele Grammatica anno 1903
192234957: NOORDT, Harald van & BARENDS, Eric (e.a.) - Frans van der Steen
195511651: NOORDZIJ, Gerrit - Letters in studie: Letterontwerpen van studenten in het Nederlandse kunstonderwijs
192235206: NOORT, G. van - De Ecclesia Christi
192408952: NOOTEBOOM, Cees - Gesloten gedichten
203530437: NOOTEBOOM, C. (voorwoord) - Witte Cornelisz de With; vice-admiraal van Holland en West-Friesland 1599-1658
192234697: NOOTENBOOM, C. - Kunst uit Melanesië
209577541: NORD, Max - Amsterdam tijdens de hongerwinter
213056079: NORMAN, Dorothy - Alfred Stieglitz - Les Maitres de la Photographie
192233819: NORTON, Augustus Richard - Civil Society In The Middle East
207292343: NOSKE, Frits - Saints & Sinners - the Latin Dialogue in the Seventeenth Century
192235289: NOTENBOOM, Bert - Poezen van Bert Notenboom
212551476: NUMAN, A.M. - Noord-Hollandse kerken en kapellen in de Middeleeuwen, ca. 720-1200 / een archeologische, bouwhistorische en historische inventarisatie
192235128: NÜSSLEIN, Fritz - Jagdkunde: Ein Lehrbuch zur Einführung in das Waidwerk
214203845: NYNS, Raymond - Sint Liduinastichting Schiedam 160 jaar
192235099: O'GORMAN - Kloosterleven ontmaskerd
194279981: OBERG, Kalervo - The Terena and the Caduveo of Southern Mato Grosso, Brazil
194280000: OBERG, Kalervo - Indian tribes of Northern Mato Grosso, Brazil
200656402: OBEYESEKERE, Gananath - The Cult of the Goddess Pattini
213773465: OEHLMANN, Werner - Vincenzo Bellini
220114362: OEMING, Manfred - Biblische hermeneutik - eine einführung
215769966: Oerlemans - De gedichten van nu en vroeger [met opdracht]
212651889: OERLEMANS, C. - Het romantisch avonturisme van Willemiene Kellermann
199013440: OEVER, Karel van den - Het inwendige leven van Paul
218632062: OFEK, Haim - Second Nature | Economic Origins of Human Evolution
200457560: OFFENBERG, Adri K. - Mijn vijf roerige jaren als Jaap Meijers huisbibliograaf, of als u wilt, bibliografisch hofleverancier
192234680: OIRSCHOT, P.E. van & VERHAGEN, P. - Jan van Amstel 1669-1969 / Bevrijding 1944-1969
192928325: OKKONEN, Onni (voorwoord) - Finse kunst 5-22 november 1949
213854793: OLAF, Erwin - de tafel van 10
192234607: OLDENBORGH, Wendelien van - Wendelien van Oldenborgh: As Occations
199015463: OLIVIER, Rias (samenst.) - De Motte 91-94
199015396: OLIVIER, Rias - Bodemvondsten uit Goeree-Overflakkee
192234810: OLLENBURGER, Ben. C. - Zion the city of the great king. A theological symbol of the Jerusalem cult.
192928446: OLOFF, Dr. Hans-Bernard - Hirsche richtig ansprechen; Ein kleines Lehrbuch für die Praxis
192233790: OLTHUIS, Kees - Theseusfantasie voor orkest 1984
192234379: OLYSLAGER, Piet - Vraagbaak voor uw Fiat type 124 sedan en stationcar 1966-1967
212132060: onbekend - HOE koopen getroffenen huisraad nog voor de schadebijdrage is uitgekeerd
200655861: Onbekend - NeCoBo {Nederlandse Constructie Bouw]
215573275: OORDT, G.H.L. van - SUIKER
215573504: OORDT, G.H.L. van - CATALOGUS
204110807: OORSCHOT, G.A. - Sigaren
216798911: OORSCHOT, Geert van - Van Oudegeest tot Revolutie
216798927: OORSCHOT, Geert van & IEPENDAAL, Willem van & LAST, jef e.a. - Verzet - gedichten van Bertus Meijer / Freek van Leeuwen / Geert van Oorschot / Jef Last / Jo Gross / Lou Tieman / Willem van iependaal
217354052: OORSCHOT, Geert van - Gevangenis
217808134: OORT, H.A. van - Chinese porcelain of the 19th and 20th centuries
215466786: OOSTEN, A.J.D. van - Film en Gemeenschap
208958294: OOSTERBAAN, Warna - Dit boek moet kapot
217012723: OOSTERHOF, A.P. - Handboek voor den Loodgieter
218632032: OOSTERHUIS, R.A.B. - Paracelsus en Hahnemann, essentieele geneeskunst en homoeopathie
192235015: OOSTERWIJK, Bram - Reder in Rotterdam; Willem Ruys (1809-1889)
192235020: OOSTERWIJK, Bram - Vlucht Na Victorie; Lodewijk Pincoffs (1827-1911)
192234978: OOSTERWIJK, Bram - Vlucht Na Victorie; Lodewijk Pincoffs (1827-1911)
192234722: OOSTERWIJK, Bram - Haven-Adel aan de Maas
192233938: OOSTING, H.J. - Genealogie Oosting
214466084: OOSTKAMP, J.A. - Feestgeschenkje voor de Christelijke Jeugd
218077198: OPSTAL, H. van - Essay RG - het fenomeen Hergé
192235158: OPSTELTEN, Ivo, ea. - Rotterdam Wolkenkrabber Stad / Rotterdam Skyscraper City
192235558: Oranje Comite Naaldwijk - Naaldwijk bevrijd
193368476: ORENZ, Sjesco - De rode vlam: kampvuurboek voor jeugd-leiders
212551982: OS, Henk van - Sienese Altarpieces, volume I 1215-1460
192234653: OSHO [=Bhagwan Shree Rajneesh] - Sat Chit Anand; Truth Consciousness Bliss
192234654: OSHO [Bhagwan Shree Rajneesh] - Talks on Zen - 5 volumes complete
192234652: OSHO [Bhagwan Shree Rajneesh] - Returning to the Source; talks on Zen
192235244: OSSE, J.W.M. - Functional morphology of the head of the perch (Perca fluviatilis L.): an electromyographic study
210231804: OSTAIJEN, Paul van - Gedichten
193297052: OTTEN, Jeanine - Zwolle op straat; foto's van Bertus Meulenbelt 1922-1967
218692757: OTTER, C. den & VERVLOET, J.J. (bewerkt door) - Begraven in en om de kerk van Poortugaal
213773399: OTTINK JZN, Tiemen - Kroniek van de Familie Tiemen Ottink vanaf het jaar 1867
211741348: OUDENAARDEN, Jan - Noodzaak tot Verzet
192234920: OUDENAARDEN, Jan & KLEIJWEGT, Ina - Het Rijk van Feijenoord: wandelen langs kunst en cultuur op het Noordereiland
218107762: OUDHEUSDEN, Pieter & VERHEY, Herbert - Napoleon in Kralingen
195101694: OUSBY, Ian - Occupation: The ordeal of France 1940-1944
205148698: OUSPENSKY, P.D. - De Boodschap van Jezus Christus
194058659: OVEN VAN DOORN, M.C. van - Sven's Avonturen in het verre Noorden: Een Wintersprookje
211272544: OVERDIEP, Dr. G. - De plattegrond van de stad Groningen door Jacob van Deventer uit omstreeks 1565
196335854: OVERSTRAETEN, Drs. Jozef van - Een woordenboek der Belgische familienamen
199358449: OZINGA, M.D. (red.) - Ons eigen land in zijn rijke verscheidenheid, Leven en werken, Zuid-Holland nummer. 5e jaargang No. 7-8.
215109509: P.V. - De astrologische levensrichtingaangever
192235291: PAASILINNA, Arto & OVASKA, Terho - A Businessman's Guide to the Finnish Sauna
192235493: PAASIVIRTA, Juhani - Finland and Europe. The period of autonomy & the international crises 1808-1914
208958265: PAASSEN, Daphne van - Ontzamelen
195101727: PAASSEN, C.R. van - De antithesen in de philosophie van Henri Bergson
192235444: PAAUW, S. van der - Verhaal van de middelen tot verversching van het water in de grachten der stad Leyden, gedurende eene reeks van bijna tweehonderd en vijftig jaren
192234309: PACHMAN, Ludek - Complete Chess Strategy / 2: Pawn-Play and the Centre
212495024: PAHLKE, Rosemary E. - Pol Bury
212745322: PALLASMAA, Juhani - Steven Holl / Heart
215466209: PAMA, C. - Heraldiek in Suid-Afrika
212497165: PAN, Imre - Tekeningen van Corneille
193838137: PANNEKOEK (Algemeene Sekretaris) - Staatsblad van Nederlandsch-Indië over het jaar 1880
201402789: PANZER, M. - In My Studio: Rudolf Eickemeyer, Jr. and the Art of the Camera 1885-1930
214901950: PARTRIDGE, Michael - Farm tools through the ages
214188564: PARTRIDGE, Eric - Smaller Slang Dictionary
214466188: PASSAGE, Sef & PLAISIER, Leendert - Leeuwarden in de schaduw van Havank en andersom...
196992714: PAULHAN, F. - Réflexions
192234217: PAUW-BACHRACH, Bep de - De omweg
203530520: PAUW, J.L. van der - Guerrilla in Rotterdam; de paramilitaire verzetsgroepen 1940-1945
204110886: PAVESE, Cesare - De Zee
210207104: PAVIÈRE, Sydney H. - Jean Baptiste Monnoyer 1634-1699
215769589: PAWELEC, W. - Privat 5 special collection 24 photo lithos - Silvia
218962842: PEER, Oscar - Dicziunari rumantsch - ladin - tudais-ch
220449325: PEETOOM, L. - Haarlem - zo was het deel 1,2 en 3
194251873: PEIJPER, W.N. - Zestien portretten naar het leven
214512955: PELGROM, Els - Theo Thijssen-prijs 1994 voor Els Pelgrom / Juryrapport / Dankwoord
192234138: PELZERS, Elio & Fred van KAN [red] - Kleinood van het Gelders Archief
215464875: PENARD, F.P. & PENARD, A.Ph. - De Vogels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (2 volumes complete)
205148978: PENNICK, Nigel - Magical Alphabets
212801359: PEREC, Georges - Een slaper - un homme qui dort
201720627: PÉRIGORD, Jean du - Fables en prose dédiées a sa jeune Majesté La Reine des Pays-Bas Wilhelmine Hélène Pauline Marie
192234288: PERLO, G.C. van - Spelen met eindspelen / Deel 2: Toreneindspelen
192234277: PERLO, G.C. van - Spelen met eindspelen / deel 1: Dame- en pionneneindspelen
210323046: PERRAULT, Charles - Le petit poucet
204691147: PERRAULT, Charles & HILDEBRAND (voorbericht) - Vermaking van Moeder de Gans in sprookjes en vertellingen
194051075: PERRAULT, Charles - Sprookjes van moeder de gans, gevolgd door twee sprookjes van mevr. D'Aulnoy
198254041: PERRON, E. du - Uitgefilterde Kwatrijnen
198254057: PERRON, E. du - Restjes van den Dag
198254066: PERRON, E. du - De Andere Strofen
198505394: PERRON, E. du - Laatste Kwartier
198254075: PERRON, E. du - De Schrijver aan Betsy
192234695: PERRON, E. du - Bij gebrek aan ernst
192234694: PERRON, E. du - Poging tot afstand
192233926: PERSOON, K. - The already there / a second actor
192234512: PETERS, P. & EX, Sjarel - Olphaert den Otter: S&K Morf
212612663: PETERS, Philip, HASSEL, Sanneke van, SLEUTELAAR, Hans, OUDHEUSDEN, Pieter van, TOU, Yun-Fei ea. - John van 't Slot - Why do birds suddenly appear?
204475308: PETIT, Prof. - Sterrenkunde voor den beschaafden stand
192234789: PETRINI, Carlo - Slow Food - The Case For Taste
192235115: PEYSER, Joan - The Memory of All That: The life or George Gershwin
207155755: [PFEIL, J.M.], - Luimige en ernstige opschriften en advertentien, deur en vensterbriefjes, memorieblaadjes en grafschriften, conjugatien en naamspelingen, vlag- en muurschriften, parodien enz., door J.M.P.
217646429: PHILIPPA, Marlies - Geld, Getallen en Geschiedenis
215639005: PHILIPPI, Simone ed. - Christo & Jeanne-Claude - Verhülter/Wrapped Reichstag, Berlin 1971-1995
212626334: PHYSICK, John - The Engraved Work of Eric Gill
215483856: PIARCA - Astro-Logica - leerboek der astrologie
215483463: PIARCA - De verdeling van de zodiak over de huizen van de horoscoop
219788103: PICHARD, Georges - Marie-Gabrielle de Saint Eutrope
215248474: PICKEL, Rainer - Alte Pinakothek München
197221215: PIETERS, P. (jr.), - De Toover-Teekens onzer Taal op de Okkulte grondslag van ons Alfabet
192234045: Pieters, J. - Hetzij bij voorziening hetzij bij geheugenis / Hofwijck in de postume herinnering van Constantijn Huygens
219455069: PIETERS, P. Jr. - Oosterse wijsheid
192234892: PIJBES, Wim - Les filles d'atelier: Willem van Veldhuizen
214226564: PIJL, ing. J.C. v.d. - Buurtschappen op het oude Texel
214519583: PIJLMAN, Klaas - Wilde Dieren [leporello]
215475405: PIJPERS, Jelle L.S. & PERSSON, Karen - Een Prachtige Show - in memoriam Bert Kraan
210323785: PILLECYN, Filip de - Monsieur Hawarden
205119811: PINCHES, Rosemary & WOOD, Anthony - A European Armorial. An Armorial of Knights of the Golden Fleece and 15th Century Europe. From a Contemporary Manuscript
192234302: Pinski, Jan - Sicilian Kalashnikov
212551370: PIOTROVSKI, Michail B. - Aardse schoonheid, Hemelse kunst - Kunst van de Islam
192233805: PISUISSE & BLOKZIJL - Chansons Internationales
192233798: PISUISSE, Jean-Louis - Honderd liederen uit het Fransch, Duitsch en Engelsch repertoire
195374152: PLANTENGA, Dr. L.L. - Het Rozekruis 1e jaargang - Geheime Wetenschap (Magnetisme, Leer der Symbolen, Theosophie, enz.)
218942519: PLAS, Dick van der - Adrianus van der Plas ... een kunstenaarsleven 1899-1974
192233803: PLAS, Jan van der - Oude Katwijkers en het ABC
192233804: PLAS, Jan van der - Oude Katwijkers op de kiek
192233809: PLAS, Jan van der - Tussen Wurref en Overrijn
192234897: PLAS, Jan van der - Oude Katwijkers herleven
192234900: PLAS, Jan van der - Harde zeekaken
212712189: PLEASANCE, Simon & PACKER, Linda & WEBB, Geoffrey - The Grimani Breviary - Reproduced from the illuminated manuscript belonging to the Biblioteca Marciana, Venice
193476541: PLEYTE, W. & BOGERT, A. van den & BOUWHEER, H. - Meerveld en Meervelder Bosch (Bijdrage tot de Geschiedenis van Barneveld)
206934381: PLOEG, Kees van der - F.M. Hutchison. Werk '83/'84.
200680579: PLOEG, Kees van der - F.M. Hutchison. Werk '83/'84.
193872820: PLOMP, Hans & VROOM, Jean-Paul - Op Zoek
218936752: POE, Edgar A. - Moord in de Rue Morgue
199015674: POEL, J. van der - De Nederlandse belastingdienst door de eeuwen: klederdrachten en distinctieven
211817341: POEL, David de (samensteller) - Die mensen bestaan dus ook - schrijvers over boeken & boekhandels
210233312: POESJKIN, A. S. - Het Schot
192978109: POEST CLEMENT, A. van der - Stedelijke archiefzorg en stadsgeschiedschrijving
192233806: POGETTO, Paolo Dal Poggetto - I Disegni Murali Di Michelangiolo E Della Sua Scuola Nella Sagrestia Nuova Di San Lorenzo
192233842: Pol, Barber van de en Steenmeijer, Maarten - Federico Garcia Lorca, dichter van dichters
213056543: POLANO, Sergio - Santiago Calatrava - Complete Works
204110516: POLL, F. van der & LASEUR, H.H. - Handleiding tot de Paardenkennis voor de Kadetten der Kavallerie en artillerie
192233968: POLS, C.P. - Kent u ze nog... de Zierikzeeënaars deel I
205454159: POLUGAYEVSKY, L. - Grandmaster Performance
215466079: POMMEREL, Ernst & HERGÉ - Kuifje, zijn vrienden, zijn vijanden (Kuifje in Rotterdam eerste schrift)
209562336: PONTIER, Aart (samensteller) - 'Herleefd Verleden' - Vlaardingers vertellen over de gedwongen tewerkstelling in Duitsland 1942-1945
214901968: POORTIER, Ruud - Nagelaten sporen - honderd jaar protestants-christelijk basisonderwijs in Rijswijk ZH 1904-2004
192234083: POORTINGA, Y. - Sinneblink
192235394: POORTVLIET, Rien & KRÜSSMANN, Gerd - Auf dem Lande
216444351: PORCELLA, Yvonne - Colors Changing Hue
206803454: PORTELLA - Via Appia - Entlang der bedeutendsten Straße der Antike
209377574: POS, Willy - Ik speel terug - 1947-1966
212612123: POST, Paul - Een ander huis / druk 1
192234528: POSTMA, H. - Hydrography of the Dutch Wadden Sea
220449419: POTHOVEN, H.A., QUERIDO, B.W., RUIJS, J.P.M.. ea. (red.) - Eeuwboek Laga
213773540: POUW, Fr. - Het nageslacht van Evert Pauw van "de Battau" (Familie Pauw deel 1)
218402548: PRAAMSMA, SIem - Jochem Jofel wereldreiziger [deel I] | het Avontuur in de Slummerdamse Bergen
218402539: PRAAMSMA, SIem - Jochem Jofel wereldreiziger [deel II] | de erfenis van den ouden Jofel (I) (Op zoek naar Kapitein Bakboord)
218402544: PRAAMSMA, SIem - Jochem Jofel wereldreiziger [deel II] | de erfenis van den ouden Jofel (2) (Op zoek naar Kapitein Bakboord)
192234221: PRABHUPADA, A.C. Bhaktivedanta Swami - Srimad Bhagavatam Canto 1 t/m 5 - in 7 boeken
212613236: PRETTEJOHN, Elizabeth - Rossetti and his Circle
204691154: PRICE, Georges & H.A.v.U. - De Wrakzoekers
201403227: PRINCE, Stephen - Savage Cinema: Sam Peckinpah and the Rise of Ultraviolent Movies
192235043: PRINS, Ralph - Humanity, Noodzaak Affiches / Necessity Posters / Notschrei Plakate
196335953: PRINS, J. Jr. & SOLT, P.F. van - Leerboek van de Astrologie deel 1; Astro-Techniek
192233874: PRINS, Bernadet de - Fotoboek 7x7
212691818: PRINZ, Suzanne - Besteck des 20. Jahrhunderts - Vom Tafelsilber zum Wegwerfartikel
212881531: PROOK, Esther & SEGAAR, Dorothee - J.H.W. Leliman (1978-1921) [BONAS]
215821804: PUCHINGER, G. - Boumans Testament [met opdracht]
193323252: PUNT, Robin - De klim I en II: extreme vormen van fixatie
192234854: PURSEY, H.J. - Merchant Ship Construction
212712857: PURVIS, Alston W. - Dutch Graphic Design 1918-1945
192235614: PUT, Luc v.d. & DIETVORST, Jan - Jan Dietvorst: Halfgoud
211728255: PUT, P. van der - Het GELUK van de ROTTE
203237371: PUTS, Henk - Vlak onder de huid - Henk Puts over Gert van Oortmerssen
192233950: PUYVELDE, Leo van - De Vlaamsche Beweging en de Oorlog
192234493: PUYVELDE, Leo van - Les esquisses de Rubens
192235647: PYLE, Rod - De eerste mens op de maan: Het complete verhaal van het grootste avontuur van de mensheid. Inclusief zeldzame en recent ontdekte, uitneembare reproducties uit de archieven van de ruimtevaart
192235537: QUANDT & RENSELAAR, H.C. van (voorwoord) - Nachricht von Suriname und seinen Einwohnern sonderlich den Arawacken, Warauen und Karaiben, von den nüzlichsten Gewächsen und Thieren des Landes, den Geschäften der dortigen Missionarien der Brüderunität und der Sprache der Arawacken
218131439: QUERIDO, Andries - Binnenkant van de geneeskunde | een autobiografie
192235017: RAAIJMAKERS, Dick [=RAAYMAKERS] - De Methode
210235869: RAAIJMAKERS, Dick (= RAAYMAKERS) - Drie Ideofonen
208043842: RAAPHORST-ROOD, C. & PRINS, T - Westfriese Geslachten XXV Overzicht van de Familie Rood
198879591: RAAT, Jaap de - Kethel en Spaland in oude aansichten
199015302: RABENALT, Arthur Maria & HECKROTH, Hein (illustr.) - Theatrum Sadicum: Der Marquis de Sade und das Theater
208956658: Radice - Philo of Alexandria - an annotated bibliography 1937-1986
192233861: RADIN, Paul - The Story Of The American Indian
202008556: RADSTAKE, Jos - Een Weg naar de Ring
192235511: RADWAN, Ann Bos - The Dutch in Western India 1601-1632; a study of mutual accomodation
192235191: RAHUSEN, Isaacus Jacobus - Specimen historico-politicum inaugurale de ecclesiae nexu cum civitate in patria nostra inde ab anno 1813
214496507: RAM, Th.J.J. & BEER, I. de & COSMAN, H. & BAKKER, J. - Psycho-Astrologische Encyclopedie Deel 3
215372584: RAMAER, Ir. J.C. - De verbinding te water van Amsterdam met den Rijn - met een schetskaartje
219382953: RAMAKERS, renny - Design for Cor Unum Ceramics - Preview
192235505: RAMBA, K. - Het spook van Uilenburg
215483909: RAMOS, Mario - Toen ik klein was
206620211: RANFT, Bryan (ed.) - Technical change and British naval policy 1860-1939
209183125: RAS, Johannes Jacobus - Hikajat Bandjar - a study in Malay Historiography
192408715: RASKER, Tiemen W - De schreeuw in je hand: een bundel verzen en balladen
193076835: RATH, Jan & PENNINX, Rinus & GROENENDIJK, Kees & MEIJER, Astrid - Nederland en zijn Islam: een ontzuilende samenleving reageert op het ontstaan van een geloofsgemeenschap
192234462: RATTINK, Pedro - Aangetaste schoonheden: Pretgedichten
195101985: RAUSCHER, Walter - Hitler und Mussolini: Macht, Krieg und Terror
192235267: Rebel, L.W.H. - Wandelen door geloof: vijf eeuwen geloofsleven in Huizen
206013345: REBIÈRE, A. - Mathématiques et Mathématiciens - pensées et curiosités
192233979: redactie - Jaarboek 2002; Jacquard in erfgoed en in industrie; Wat je van ver haalt... VOC en textiel
206984433: REDDAWAY, W.F. & PENSON, J.H. & HALECKI, O. & DYBOSKI, R. - The Cambridge History of Poland - from Augustus II to Pilsudski (1697-1935)
192235112: REDEKE, H.C. - De Noordzee visserij
207155468: REDEKER, Hans & BEEK, Marius van - 1945-1965 een overzicht
214189748: REDER, Gustav - The World of steam Locomotives
192234633: REDERT, C. - Storm en stilte: Indrukken uit het oorlogsjaar 1940
192235058: REEDER, Han (fotografie) - Nissen: Licht, vensters en beelden in middeleeuwse kerken
213596703: REEDIJK, Jaap - Een boekje van eigen deeg; verhalen over Geervliet verteld door een bakkerszoon.
205148555: REENBERG, Holger e.a. - Frihed eller doden - freedom or death - Kounellis
209377621: REEPMAKER, M. - Wat is Theosophie
206263383: REESTMAN, Dr. B.M. - Inleiding tot de theorie der klassenlichamen
217807518: REFUGE, B. - Swankalok, de export-ceramiek van Siam
210236222: REGT, Evelyn C.M. de - Menno Huizinga - fotograaf van de bezetting in Den Haag 1940-1945
192234182: REGUERA, Rogelio - Historia y Tecnica de la Guitarra Flamenca
210388272: REHORST, A.J. - Torrentius
208958040: REICH, Wilhelm - Massenpsychologie und Faschismus - zur Sexualökonomie der politischen Reaktion und zur proletarischen Sexualpolitik
192234012: REID, John - Clyde Style Flies; and their dressings
217284688: REIDEMEISTER, Leopold (red.) - Brücke
218639531: REIJN, Theo van - Nieuwe beeldhouwkunst in Nederland 2 - Gijs Jacobs van den Hof
217646294: REILLY, Robin & SAVAGE, George - the Dictionary of Wedgwood
215821842: REILLY, Edward R. - Gustav Mahler und Guido Adler - Zur Geschichte einer Freundschaft
210097986: REIMANN, Brigitte - Das Mädchen auf der Lotosblume - zwei unvollendete Romane
211784815: REINDERS, C. G. - Landbouwtechniek en Rationalisatie in het midden van de 19e eeuw
213173322: REININK, Dr. A.W. - K.P.C. de Bazel - Architect
192235261: Reitman, Ben L. - The Second Oldest Profession: a Study of the Prostitute's "Business Manager"
214498519: REITSMA, Ella - Ode aan Maria Sibylla Merian
215821848: REITSMA, C. - Zóó moet Nederland worden - plan voor annexatie van West-Duitsch territorium
218940012: RENEMAN, Hanny - Op Overpad
220326328: RENFREW, Colin (Lord Renfew of Kaimsthorn) - Eenentwintigste Kroon-voordracht - Loot, Legitimacy and ownership: the ethical crisis in Archaeology
212651508: RENNHOFER, Maria - Albin Egger Lienz - Leben und werk 1868-1926
211816951: RENOY, Georges - Paris Naguère Transports Publics
197221842: RENS, Arie - Het regiment Huzaren. Prins Alexander: De geschiedenis van het 'Hofregiment' 1672-1994
209577436: RENTING, A.D. & RENTING-KUIJPERS, J.T.C. - Seventeenth-century Orange-Nassau Library - the catalogue compiled by Anthonie Smets in 1686, the 1749 Auction Catalogue, and other contemporary sources
199013785: RETERA, W. W.ZN. - Behangsel en bespanningsstof (De Toegepaste Kunsten in Nederland: een reeks monografieen over hedendaagsche sier- en nijverheidskunst)
216786163: REUS, Martien - Grootebroek en Lutjebroek in oude ansichten deel 2
194963782: REVE, Gerard - Zeergeleerde vrouwe (Reefdruk 1982-8)
211817362: REVE, Karel van het - In memoriam - Toespraken bij de crematie van Karel van het Reve op zaterdag 6 maart 1999
216188945: REVE, Gerard - Aan de Heer A. Degen, Tjietkerk
212131604: REYN, G. van - Beschrijving der stad Rotterdm
206983851: REYN, G. van - Geschiedkundige beschrijving der stad Rotterdam; en beknopt overzigt van het Hoogheemraadschap van Schieland. Eerste deel
192234498: RHEEDEN, Herbert van & DRIESSEN, Rob & KLEY-BLEKXTOON, Annette van der & SISKENS, Renske - W.J. Rozendaal 1899-1971
192233987: RICCARDIJN, P. - Antiek Delftsch
217823987: RICCARDYN, P. - OUD BLAUW
192235388: RICHARDS, Dave - Birds of Kenya, a celebration
212757923: RICHTER, Klaus- W. - Architekturzeichnungen HPP- Zeichnungen aus der Sammlung HPPHentrich-Petschnigg & Partner Architekten 1978-1988
216174187: RICHTER, Felix en Trude (tek.) - Het Tovertapijt - een wonderlijke geschiedenis
196159795: RIDDER, André de & BOSSCHÈRE, Jean de - Kerstvertellingen uit Vlaanderen [Luxe-editie]
198618888: RIDDER, J.G. de - Het Westland in oude ansichten
195284414: RIDDER, Stef de - Van de tering en de nering: winkels, winkeltjes, bedrijven en bedrijfjes in het oude Overschie
206864707: RIEL, Bert van - Spiegels en bewustwording
212907648: RIEMSCHNEIDER, Burkhard - Art Now - Artists at the Rise of the New Millennium
209563657: RIEMSDIJK, Jan van - Sater - een beschrijving van toneelgroep Sater
206263415: RIESEMANN, Oskar - Moussorgsky
216173512: RIET, Peter van 't - Joodse Humor - van Moos en Sam tot Abraham
216188320: RIETMAN, Joost & IVERS - Uit Gods Prentenboek...
215560677: RIETSTAP, J.B. - Armorial général précédé d'un dictionnaire des termes du blason (2 volumes) + Supplement Armorial général (3 volumes)
192233795: RIETSTAP, J.B. - 14 banden compleet Armorial général précédé d'un dictionnaire des termes du blason (2 tomes) + Supplement Armorial général (9 tomes) + Illustrations to Rietstap's Armorial général (3 tomes)
192233964: RIETSTAP, J.B. - Handboek der Wapenkunde
218936660: RIETVELD, E. - Op Rhoon - Een sociale geschiedenis vanaf 1900
213773585: RIJCKEVORSEL, Laetitia M.L. van - Familieportretten
213773575: RIJCKEVORSEL, Laetitia M.L. van - Karel van Rijckevorsel - strijder tegen onrecht
213773570: RIJCKEVORSEL, Laetitia M.L. van - Hemel en Hel - het korte leven van Frans von Fisenne (1914-1944)
192233890: RIJCKEVORSEL, Jan van - Hakkaart voor dummies
196008393: RIJK, Hilly de & LOMBARDIN, Raymonde - Bartje en de Regenmannetjes
204109877: RIJN, Drs. M.E. - 50 Jaar afvalverbranding in Dordrecht
214226734: RIJN, M.E. van - Brand! de brandweer in en om Dordrecht
192927689: RIJSWIJK, J.A.C. van & GLOUDIE-VAN RIJSWIJK, R.M.S.B.A. - Posthistorische Studies XI: Het persbrieven, couranten en pakjes vervoer per autobus en enige tramwegmaatschappijen
213055826: RILEY, Terence - Light Construction
204691135: RINKE, Jan - Hier ziet ge hoe het is gegaan Met 'n Ezel 'n Hond en 'n Haan - Prentjes van Jan Rinke
214137977: RIPA, Cesare - Iconologia - overo descittione di diverse imagini cavate dall' antichità, e di propria inventione
215340265: RITSEMA, M. - Antiscene - Ondergrondse Rockcultuur in Rotterdam 1983-2003
203073002: RITSOU, Konstantina - The Lion Souls - history novel [SIGNED}
212625514: RITTMAN, Annegret - Heinrich Neuy
192233922: RIVIERE, Gyz La - Pschorry!
198619633: RIXOORT, Kees van & RIXOORT, Dick van - Van wereldhaven tot eendenvijver: portretten van Voorne-Putten en Rozenburg
201166493: RIZZONI, G. (red.) - Mario Cresci (I Grandi Fotografi)
201166428: RIZZONI, G. (red.) - Tina Modotti (I Grandi Fotografi - Serie Argento)
201166415: RIZZONI, G. (red.) - M. Alvarez Bravo (I Grandi Fotografi - Serie Argento)
201166403: RIZZONI, G. (red.) - Fulvio Roiter (I Grandi Fotografi - Serie Argento)
201166376: RIZZONI, G. (red.) - Cecil Beaton (I Grandi Fotografi - Serie Argento)
201166339: RIZZONI, G. (red.) - Elio Luxardo (I Grandi Fotografi - Serie Argento)
201166348: RIZZONI, G. (red.) - David Bailey (I Grandi Fotografi - Serie Argento)
201166328: RIZZONI, G. (red.) - André Kertész (I Grandi Fotografi - Serie Argento)
213773457: ROBAT, Wim - Nostalgisch gezicht Den Helder - de Marine- en Juttersstad in het verleden...
192235469: ROBBEN, C. - Tilburgs prente buukske deel 1 t/m 4
199264438: ROBIDÉ VAN DER AA, Mr. C.P.E. - Nederlandsche Kleederdragten, een geschenk voor knapen en meisjes
217000016: ROCKER, Rudolf (inleiding) & EIKEBOOM, Henk (vertaling) - Kropotkin-Album Foto's van P.A. Kropotkin en zijne begrafenis te Moskou op 13 Februari 1921
192926400: ROELEVELD, Dirkje - Scheveningse woordenschat; dialect van een vissersdorp
216188313: ROGER-MARX, Claude - Exposition Jongkind 1819-1891
217575472: ROGGE, Elis M. (red.) - De Vrouw en haar Huis - Mei 1929 24ste jaargang Nr. 1
192408737: ROGGEMAN, Willem M. - Sneeuwblindheid
215769996: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, Henriette - Rosa Luxemburg - haar leven en werken
211696561: ROMER, H. - Passagieren op "de Dijk"
199055848: ROMER, Herman - Temidden van het straatgeraas; Rotterdamse herinneringen
199055902: ROMER, Herman - Het Scheepvaartkwartier; Parel aan de Maas
199055973: ROMER, Herman - Bruisend vertier in het Kruiskade-kwartier
199056047: ROMER, Herman - Het Leuvekwartier van weleer; Leuvehaven, Vismarkt en Schiedamsedijk voor 1940
199055735: ROMER, herman - Dwalen over de Boompjes en omgeving - het kwartier voor 1940
199055791: ROMER, herman - De ondergang van de Zandstraatbuurt; het kwartier voor 1940
211272589: ROMER, Herman - Ferdinand Grimeyer - Fotograaf van geschonden Rotterdam
211697104: ROMER, H. - Rotterdam in Mobilisatietijd
199056057: ROMER, Herman - Katendrecht op de golfslag van de tijd
199055638: ROMER, Herman - Omzien naar het Oude Westen; het kwartier van toen naar nu
214153155: ROMIJN, Clemens - Mozart op reis naar Utrecht
192616414: RÖNTGEN, Joachim - Muziek is mijn leven
215703133: ROODE, I. de & ZOETE, S. de - Met Wilhelmina aan tafel / Nederlands gelegenheidsdamast 1898-1998
214512908: ROOIJAKKERS, J. - Reïncarnatie-astrologie
204110743: ROOIJEN, Peter van - Tekenappèl; serie 1
218117878: ROOIJEN, Ann - Ten Soroptimists in Sicily
192928926: ROON, Ron van (initiatief) - De best verzorgde boeken in 119 stellingen
212690971: ROOS, Sjoerd H. de - Typografische geschriften 1907-1920
206779501: ROOSENBURG, Henriette - The walls came tumbling down
192234889: ROOSENDAAL-SCHOTTE, M. & ROOSENDAAL, A. - Van Vogelvangh tot Vogelzang; De geschiedenis van de Kooijboerderij en haar bewoners aan de Zuideindsweg bij Delfgauw (1530-1997)
192234749: ROOSES, Max - Oud-Antwerpen / Le Vieil Anvers
201694654: ROOVERS, Annelies - 'Op muren en getimmerten...'; geschilderde gevelreclames in Leiden
201694641: ROOVERS, Annelies - 'Vensters, geopend op het leven'; Affiches uit het Leids Gemeentearchief
200482121: ROP, Ant. L. de - Meibloesem: 'Vlijtig volkje, Fleurig volkje, Spijtig volkje, Treurig volkje'
192235622: ROSE, Hilary & ROSE, Steven (ed.) - Alas, poor Darwin: Arguments against evolutionary psychology
217659182: ROSE, Augustus F. & CIRINO, Antonio - Jewelry Making and Design
192234876: ROSENBERG, Marc - Der Goldschmiede Merkzeichen: Zweite vermehrte Auflage, mit einem anhang uber Byzantinische Stempel
206900879: ROSENSTOCK-HUESSY, Eugen - Spraak en Werkelijkheid
192234515: ROSMALEN, Ad van - Diederik Klomberg: Ramen 1990-2000
192235490: ROSNER, Fred - Medicine in the Mishneh torah of Maimonides
211980594: ROSSE, H. - Delft kunststad - Restauratieplan voor de zeven eeuwen oude Prinsenstad
215483929: ROSSUM, K.W.J. van - Uitgeverij Dekker & Van de Vegt 1856-1989 - geschiedenis en catalogus van een fonds
216798822: ROST, Nico - Levensberichten
212612052: ROTERS, E. - Maler am Bauhaus
215340409: ROTGANS, F. & ARKEL, F. van - Panorama Rotgans - Panorama Havens Rotterdam
192234324: ROTGANS, J. & GOOTE, M. etc. - Programma: Eeuwfeest van de Academie van Beeldende kunsten en Technische Wetenschappen Rotterdam
217869906: ROTH, Cecil (ed.) - Encyclopedia Judaica (16 delen compleet)
192233825: ROTHERMUND, Dietmar - Government, landlord and peasant in India; Agrarian Relations Under British Rule (1865-1935)
192234742: ROTTEVEEL, Koos, KRIMPEN, Hans van, KOSTER, Bas & VOET, Arnoud - Groot Rotterdams Molenboek; Deel 1 - Centrum en Overschie
206555271: ROUTH, francis - Contemporary British Music - the twenty-five years from 1945 to 1970
216444615: ROYEN-ENGELBERTS, Monique van - Sara's Poppenhuis - Het poppenhuis van Sara Rothé in het Frans Hals Museum
192234260: RUBINSTEIN & WINKELMAN, B.F. & KMOCH, H. - Rubinstein's chess masterpieces / 100 selected games
196733784: RUDOLPH, Hermann (vert. H.J. van Ginkel) - Meditaties een theosofisch devotioneel boek bevattende aanwijzingen voor meditatie
218692954: RUHÉ, Harry - Fluxus, The most radical and experimental art movement of the sixties
192234061: Ruijter, F. - Groeten uit mooi Blaricum / druk 1
192234971: RUITER, Flok de & RUITER, Kees de - Hardinxveld en Giessendam tijdens de hongerwinter
192234982: RUITER-DE ZEEUW, Chr. A. de - De eerste rode wethouders Rotterdam
196740974: RULOF, Jozef - Jeus van moeder Crisje - 3 delen compleet
208040710: RUMPHIUS, G.E. - Antwoort en rapport aan Anthony Hurt 1684 - Answer and report to Anthony Hurdt 1684
192234242: Rush, Michael - Video Art
215372528: RUUSBROEC, Jan van - Miroir de l'éternelle béatitude ou du Saint sacrement
212612016: RUYSSCHER, Kim de - Den Haag Sculptures 2010
192235055: RUYVEN-ZEMAN, Z. & ECK, X. van & DOLDER-DE WIT, H. van - Het geheim van Gouda: De cartons van de Goudse Glazen
212651417: RYDT, R.J.A. te - Generaal tekent Nederland - Biografie en catalogus van het Nederlandse werk van Otto Howen 1774-1848
215466866: SABBE, Maurits - Aan het Minnewater - 3 schetsen uit het Brugsche leven
207155738: SACCANI, Anna - La Ville en toutes Lettres - installations typographiques dans l'espace public
213773426: SAINT-EXUPÉRY, Antoine de - O Principerinho
192233989: SALMON, Michael - The Aurelian Legacy; British Butterflies and their Collectors
192233933: SALOMONS, Annie - Verzen van Annie Salomons
192377035: SALOMONS, Annie - Verzen van Annie Salomons: tweede bundel
209978584: SAMAJ, Haidakhandi - Haidakhan Bhajans
206013373: SANCTUARY, Anthony - Rope, twine and net making
192690478: SANDBERG, H.E.R. - Het ontstaan en de invoering van de Nederlandsche enveloppe
200518088: SANDE, A.P.M. & DIJK, K.F. & RIJN, E.B. van - De Lier, 750 jaar en ouder
203529940: SANDERS, Ewoud - De Vrome Tamboer en de Joodse Chirurg; het succesvolste nepbekeringsverhaal aller tijden
203237297: SANDERS, Ewoud - De Reïncarnatie van het Boek; in zeven stappen een eigen digitale bibliotheek (achttiende Bert van Selm-lezing)
208958380: SANDERS, Ewoud - En zijn hamerslag viel mij op 't harte
217807750: SANDON, John - British Porcelain
193452432: SAP, Jan Willem - De Maria Code. Het Symbool op de Europavlag. (VDE-Cahiers 5)
192233944: SARS, Gerard - Der niederländische Organist Albert de Klerk (1917-1998); Improvisation als Herzstück seines Wirkens
214466260: SARTRE, Jean-Paul - het imaginaire - fenomenologische psychologie van de verbeelding
192235448: SAUVEUR, J.H. - Reisindrukken van Frankrijk en het front
220387762: SCHAAF, Nine van der - In de stroom
192234727: Schaafsma, C. e.a. - Verhalen uit de oorlog. Eelde 1940-1945
193873565: SCHADE, Carol & ZWAAL, Ben - BEWTH Voltooid 1965-2005
198606422: SCHADEE, Nora - Erasmus onderscheiding Roterodamus sinds 1979 Rotterdam
217646217: SCHADEE, N. I. - Zilverschatten
203686205: SCHAIK, Ir. D.C. van e.a. - De Sint Pietersberg [originele editie]
192234683: SCHARP, J. - Historisch bericht van het voorgevallene in de zaak der politieke remotie van den predikant J. Scharp, te Rotterdam
192234091: SCHARP, J. - De vriend die als uwe ziel is, (Deut. XIII: Vs. VI): eene voorlezing in de Letterkundige Maatschappij: verscheidenheid en overeenstemming, den 2den December 1814
218602844: Scheffer, W. - Jeugdatlas van de wereld
192234635: SCHEFFER, Chris - More than just a day off!
216786174: SCHEFFER, Dr. H.J. - Willem Smalt - kruidig chroniqueur
211784532: SCHEFFERS, E. - 115 Groepsportretten
192234728: SCHEFOLD, Reimar - Speelgoed voor de zielen. Kunst en cultuur van de Mentawi-eilanden
206779514: SCHEINER, Dr. J. - Populäre Astrophysik
194008429: SCHELTEMA, Jacobus - Alexander, Keizer van Rusland, in Holland en te Zaandam in 1814
192235317: SCHENDEL, Arthur van - Drogon; met woord vooraf door A. Diepenbrock
212095524: SCHENDEL, A. van - Verdichtsel van zomerdagen
212095611: SCHENDEL, A. van - Rose-Angélique
212095646: SCHENDEL, A. van - Der liefde bloesems
210303496: SCHEPEL, Mr. J.M. - Klagen over bestuurders - de toepassing van de klachtplicht op bestuurdersaansprakelijkheid
208982664: SCHEPER, Dirk - Oskar Schlemmer - Das Triadische Ballett
214511545: SCHEPPER, Marcus de - ABC - Antwerpse Bibliofiele Collecties
215483540: SCHERPENZEEL, Kees & TULP, Martin & MEEDER, Ph.J.M. e.a. - Jachtvademecum - Handboek voor het Jachtbedrijf (2 delen compleet)
192235587: SCHEURLEER, G.J. & DIEMER KOOL, A. - Lawn-tennis
212496687: SCHIERBEEK, B., & LUCEBERT - Jef Diederen
192234582: SCHIERBEEK, DR. A. - Den Haag 1945; Een documentatie over de jaren 1940-1945
192804075: SCHIERBEEK, Bert [met opdracht] - De Tuinen van Zen; een essay over het Zenbuddhisme
210323510: SCHIERBEEK, Bert - Met het oog op de naald
215821257: SCHIIFMACHER, Henk (voorwoord) - De versierde mens - de kunst van het tatoeëren
215821769: SCHIIRMAN, Dr. B.M. - Mystik und Glaube im Zusammenhang mit der Mission auf Java
192234169: SCHIJF, Frits J. - Verzen
212930824: SCHIJNS, Wolf - Djenne - afrikaanse architectuur in aarde
212967236: SCHILFGAARDE, Mr. A.P. van - Het huis van Bergh
198166410: SCHINKELSHOEK, Jan - Zelfs Vindt de Mus een Huis : Nieuwe Badkapel, Bijna Honderd Jaar Kerk op Scheveningen
214137988: SCHIPPER-VAN LOTTUM, Bix - Stop- en borduurlappen - geschiedenis en techniek
201720505: SCHIPPERS, Wim T. e.a. - Van Hoepla tot Waldolala [Wim T. Schippers bemoeienissen met TV]
193872744: SCHIRNER, M. & LUCKOW, D. & WERNEBURG, B. & KOERNER VON GUSTORF, O. & RECK, H. & TAUBHORN, I. - Michael Schirner: Bye Bye
192235577: SCHLEIDT, W.M. (herausg.) - Der Kreis um Konrad Lorenz; Ideen, Hypothesen, Ansichten - Festschrift anläßlich des 85. Geburtstages von Konrad Lorenz am 7.11.1988
192235404: SCHLEMM, Jürgen - Der U-Boot-Krieg 1939-1945 in der Literatur. Eine kommentarierte Bibliographie.
197332514: SCHLESINGER, Klaus - Die Seele der Männer
192927247: SCHMAL, J.J.R. - De Jagersbeweging; een episode uit Finlands Vrijheidsoorlog
194058414: SCHMID, C. - Het Bloemkorfje: een verhaal voor de Nederlandsche jeugd
192235354: SCHMID, Max - Faszination Landschaft [Photedition 8]
195423148: SCHMIDT-PRETORIA, Werner - Een President : De Roman van Paul Krüger
198166520: SCHMIDT-DEGENER, F - Adriaen Brouwer en de Ontwikkeling Zijner Kunst.
218117893: SCHMIDT, Annie M.G. - Ik ben lekker stout
200457825: SCHMIDT, Annie M.G. & BIJMOER, Wim (illustraties) - Het Schaap Veronica
218117888: SCHMIDT, Annie M.G. - De Toren van Bemmellekom
197008720: SCHMIDT, Annie M.G. - Het Schaap Veronica
217430352: SCHMITZ, Hanneke & Peter - Elias and Relatives - The fates of German-Jewish families
212613406: SCHMOLL, J.A. - Auguste Rodin and Camille Claudel
200680866: SCHNEIDER, Arthur von - Caravaggio und die Niederländer
220113500: SCHNURRE, Wolfdietrich - Als Vaters Bart noch rot war - Ein Roman in Geschichten
210207108: SCHOEMAKERS, C.B. - 80 jaar Donner - de geschiedenis van een boekhandel
214466072: SCHOENMAKER, Wim - Het Vliegkamp Ede (1910-1921)
217869999: SCHÖGL, Uwe (Red.) - Oranien - 500 Jahre Bildnisse einer Dynastie aus der Porträtsammlung der Österreichische Nationalbibliothek, Wien [...]
212713306: SCHOLTEN, C.L.H. - Haags porselein / een 'Hollands' product volgens de internationale mode
215821244: SCHÖNFELD, K.M. - Montesquieu en "La Bouche de la Loi"
192234415: SCHOONENBERG, Bernard - De Poorten Der Hel; van Batavia tot Pakan Baroe, veertig maanden slavenarbeid in Japanse gevangeniskampen 1942 - 1945
210910704: SCHOOR, Arie van der [advies] - Ommoord in oude ansichten
214512060: SCHOTBORGH, L. - Nederlands-Indië contra Japan - de verrichtingen van de militaire luchtvaart bij de strijd tegen de japanners in en om de Nederlands-Indische archipel, in samenwerking met de bondgenootschappelijke luchtstrijdkrachten
214203946: SCHOTEL, P., ELIËNS, T.M. ea. - Leven met het verleden - Honderd jaar 'Oud-Dordrecht' (1892-1992)
211272614: SCHOUTEN, Rien (eindredactie) - Vijftig jaar Hic et Nunc - een zwerftocht langs gedenkwaardige locaties - Loge Het Schietlood (1958-2008)
192234537: SCHOUTEN, J.M. - Achteveld: Oorlogsdagen 1940 en 1945
192234026: SCHOUWENAARS, Clem - Hagepreken
194309929: SCHOUWENAERS, Clem - oog in oog
192690654: SCHOUWENBERG, Louise - Robert Zandvliet: I Owe You the Truth in Painting
195467227: SCHRAUWEN, A.C.M.M. - Rucphen rond 1900
196008017: SCHRAUWEN, Rob & BAAL, Piet van - Ter herinnering voor het nageslacht
212759279: SCHREIBER, Daniel ea. - Gaudi in Deutschland - Lyrik des Raums
214226613: SCHRIKENBERG, Anton - Het brandweren in Abcoude en Baambrugge door de jaren heen
218692922: SCHUH, Dr. Fred. - Het natuurlijke getal in zoo streng mogelijke behandeling
192235351: SCHUMACHER, Jacques - Blaue Serie [Photedition 6]
194051204: SCHUMANN, R & WILLEBEEK LE MAIR, H. - Schumann Album of Children's Pieces for Piano, with illustrations by H. Willebeek le Mair
192235438: SCHÜTTE, Ulrich - Das Schloss als Wehranlage. Befestigte Schloßbauten der frühen Neuzeit im alten Reich
192235314: SCHUTTE, Mr. O. - Brouwers (Bergen op Zoom)
211014699: SCHUURMAN, Dr. C.J. - De Taal van het onbewuste Zieleleven - het van-zelf-sprekende
216707994: SCHUURMAN, Dr. C.J. - De taal van het onbewuste zieleleven
192234038: SCHWERIN, Felix Graf von - Fasanen als Jagdwild
194251120: SCHWIER, W. - Vrijmetselarij: een volksvijandige organisatie
200680249: SCHWITTERS, Ernst - Kurt Schwitters: 1887-1948 / schilderijen collages sculpturen tekeningen
192233961: SCHWITTERS, Sjoert (red.) e.a. - Het Jongenszakboek; een boekje met 1001 onderwerpen waarin jongens belang stellen
214433946: SCOTT, Paul - De Parel in de Kroon (4 delen compleet) + Na de overdracht
206803492: SCULLARD, Howard Hayes - Römische Feste - Kalender und Kult
200518051: SECK, Nago & CLERFEUILLE, Sylvie & LANG, Jack (voorwoord) - Les Musiciens du Beat Africain
212874429: SEGAAR-HÖWELER, Dorothee C. & BOERSMA, Tjeerd - A.F. Aalders (1897-1961) [BONAS]
215502107: SEGAL, Sam - A Fruitful Past - a survey of the fruit still lifes of the Northern and Southern Netherlands from Brueghel till Van Gogh
210387812: [SELS], W.H. - Nederland aan deszelfs zee-helden door den schryver der Zedelyke Uitspanningen
205962791: SENDEN, G.H. van - Het Heilige Land of mededeelingen uit eene reis naar het Oosten gedaan in de jaren 1849 en 1850 in gezelschap [...] Marianne der Nederlanden
211980677: SENDER, T. - Tony Sender 1888-1964 - Rebellin, Demokratin, Weltbürgerin
214911610: SEPP, Christiaan - Johannes Stinstra en zijn tijd - eene bijdrage der kerk en school in de 18e eeuw (2 delen, originele editie)
192234202: SERAFIJN, Q.S. - Trekken: Aantekeningen 0533-0573
192234471: SERET, Kees - Indië-reis 1939: Dagboek van Kees Seret
192234292: SERGEANT, Philip W. - Morphy's Games of Chess
192234408: SETTEN, D.J.G. van - Eenige gegevens voor de katoencultuur in Nederlandsch-Oost-Indië
200409297: SEVENSMA, T.P. - Nederlandse Helden Der Wetenschap. Levensschetsen van negen Nobelprijswinnaars. Hoogtepunten van Wetenschappelijken arbeid in Nederland
201694685: SEVENSTER, Dr. J.N. - Het verlossingsbegrip bij Philo; vergeleken met de verlossingsgedachten van de synoptische evangeliën
201403570: SHAFFER, Stan - You Should Have Been with Me
192235143: Shaffrey, Patrick, Shaffrey, Maura - Buildings of Irish Towns: Treasures of Everyday Architecture
204482323: SHAH, Idries & WILLIAMS, Richard - The Exploits of the Incomparable Mulla Nasrudin
219383498: SHAHN, Ben - A Partridge in a Pear Tree
212744589: SHAMIS, Bob, KOZLOF, Max & LEVINSTEIN, Leon - Leon Levinstein / The Moment of Exposure
192235391: SHANKS, Mike - The flytier's craft, a practical guide
205962624: SHEPHERD, Dolly & HEARN, Peter - When the Chute went up - the adventures of an Edwardian Lady Parachutist
192234373: SHERMAN, Paul W., JARVIS, Jennifer U.M. & ALEXANDER, Richard D. (eds.) - The biology of the naked mole-rat
212759223: SHILO-COHEN, Nurit - Bezalel 1906-1929
193764420: SIEBMACHER, Johann - Wappenbuch des Heiligen Romischen Reichs
216069374: SIEVERT, Hermann - Leerboek voor den Horlogemaker, strekkende tot zelfonderricht voor den Leerling en tot handleiding bij het onderwijs van den Patroon
192234545: SIGAL, M.C. - Inventaris der verzamelingen van de Familie-Vereeniging Van Hasselt
212744781: SIIKANEN, Unto, KAILA, Panu ea. - Rakennettu Puusta - Timber Construction in Finland
198920885: SIJDE, Marlieke van der & PARC, Oscar - 7 Rotterdamse Gebouwen: Doe-Het-Zelf Maquettes / 7 Buildings in Rotterdam: Do-It-Yourself Papermodels
211014672: SIKKEL, Mr. N.J.G. (voorwoord) - Documentatie - Status en Werkzaamheid van organisaties en instellingen uit de tijd der Duitse bezetting van Nederland
211899401: SIKKEMA, D. - De Avonturen van Van Bergen - vierde en vijfde deeltje Van Bergen en de Roovers [ORIGINELE EDITIE]
211014697: SIKKEMA, Bart - Luitjen Elles - van alles maakte hij een kunstwerkje...
192235030: SILLEVIS, John & CLEEF, Win van - Pronkhaan Weerhaan; Het veelzijdige oeuvre van Jurjen de Haan
196030427: SILONE, Ignazio - Het Geheim van Luca
200409462: SILVERMAN, Mark P. - More Than One Mystery, Explorations in Quantum Interference
192234229: SIMENON, Georges - La Femme en France; Photos de Daniel Frasnay
211272594: SIMENON, Georges - Maigret zoekt een dode
194467371: SIMONS, G.L. - A Place for Pleasure
209409229: SIMONS-MEES, J.A. - Kasbloem - toneelspel in 4 bedrijven
192235195: SINCERUS [pseud. van J.P. Sprenger van Eijk] - De kansel-ontluistering in de Nederlandsche Hervormde Kerk, tijdens de zeventiende en achttiende eeuw
217808011: SINGELENBERG-VAN DER MEER, M. - Nederlandse keramiek- en glasmerken 1880-1940
196733720: SINNETT, A.P. - De Occulte Wereld
219455922: SIX VAN CHANDELIER, J. & BERG, W. van den & BLOK, W. & GERRITSEN, W.P. e.a. (wetenschapscommissie) - J. Six van Chandelier - Gedichten (2 delen)
212551884: SKROBUCHA, Heinz - Icons in Czechoslovakia
212552234: SLAGTER, E. - Geer van Velde en het licht
192234410: SLAMET, Mas - Japansche Intrigues: De nasleep van de Japansche bezetting
210323849: SLAUERHOFF, J. - Larrios
198621773: SLECHTE, Henk & BRUYN, Marianne A de - Om de gunst van de koper: Markten in Schiedam 1270-1950 / 50 jaar Schiedamse Centrummarkt 1950-2000
218856550: SLECHTE, C.H. - Staken en stempelen - Werk en werkloosheid in Schiedam 1890-1940 (2 delen)
217870004: SLECHTE, Henk - Geschiedenis van Deventer deel 1 oorsprong en middeleeuwen & deel 2 nieuwe en nieuwste tijd
215248531: SLEWE, Martita - Michael Jacklin - Beelden Sculptures
192234092: SLICHER, A.C. - Weegschaal van het waarde en schijn-vermaak
214963814: SLICHT, Frits - Verteld om niet te vergeten - herinneringen aan de joodse bewoners van Amsterdam Oost/Transvaalbuurt 1925-1945
192233810: SLOB, W.H. & WALLAARD, J.P. - Een eeuw veranderingen in Hoornaar
192233963: SLOCK, R. - Philippine in oude ansichten
205455010: SLOOF, J.H.M. (samengesteld) - De oudste bestuursprotocollen van het Hoogheemraadschap van Rijnland (1444-1520) - Regesten van de Handelingen van Dijkgraaf en Hoogheemraden
192234333: SLOOT, Hans van der - Rotterdam in de jaren '60
195103064: SMALL, Ken - The Forgotten Dead: Why 946 American servicemen died off the coast of Devon in 1944 - and the man who discovered their true story
212095699: SMEDING, Alie - Achter het anker
218107676: SMEDING, Mr. M. (voorwoord) - Rotterdam heeft weer een Klokkenspel
192234883: SMET, Antoine de - Voyageurs Belges aux Etats-Unis du XVIIe Siècle à 1900
217869967: SMIT, J.G. (eindred.) - Den Haag - geschiedenis van de stad - 3 delen in cassette
219202121: SMITH, Janet A. - Mountain Holidays
209563596: SMITH, Dave & ELFFERS, Dick (design) & WEIDEMA, Jacob Pieter (foto's) - Image Imartect
192234546: SMITH, J.J. - Geillustreerde Gids voor 's Lands Plantentuin' te Buitenzorg
192235512: SMITH, Fred H. & SPENCER, Frank - The Origins of modern humans; a world survey of the fossil evidence
215248921: SMITH, Louise Fowler, HALEY, Rochelle, ea. - Het Maakbare Land - Internationale Uitwisseling
192234398: SMITH, K.M. & JANSSEN, G.L. - Breda en Omstreken in Woord en Beeld
212691561: SMITH, Alan - A Collector's Guide to Antique Clocks and Watches
213781709: SMITH, Haye (voorwoord) - De Jaren '50 - een Haagse visie
192234186: SMITS, J.C.J. - De Gymnastiek als volksonderwijs
207155434: SMITS, Dr. C.F. Xav. & SASSE VAN YSSELT, Jhr. Mr. A.F.O. van - De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch. Hierbij de wapen- en rouwborden, voorheen in voormelde kerk aanwezig
201250159: SNELLEN, Agatha & KONING, Edzard (teekeningen) - Ella in het Feeënrijk; een sprookje
211014597: SNIJDERS, Ir. C.J. - Symbool en Rituaal in het licht der kosmologie
206864643: SNIJDERS, Ir. C.J. - Geocentrische, geografische en topografische breedte
218128869: SNOEK, Paul - Gedichten voor Maria Magdalena
210181210: SNOUCK HURGRONJE, Dr. C. (vert. en inl.) - Het Leidsche Orientalistencongres - Indrukken van een Arabisch Congreslid
212612621: SOBEL, Dean & ANFAM, David - Clyfford Still: The Artist's Museum / The Artist's Museum
192233880: SOETENBOOM, Hendrik - Oud Heeden van Zuid-Land, Stavoren, Vronen en Waterland; deel 1
192928407: SOHLMAN, Arne - De Opkomst der Finsche Republiek
192234296: SOKOLOV, Ivan - Nimzo-Indan Defence: Classical Variation
210097925: SOMMERSTEIN, Alan H. - The Sound Pattern of Ancient Greek
206862618: SON, D.W.L. van - Erudiete Inspiratie - een bloemlezing van gepubliceerd maçonnieke gedachten van...
192235529: SONNEVELD, Peter (e.a.) - Lazarus; Wat overblijft. Monument voor de voorstellingenreeks van "Lazarus" (VPRO). Incl. 3 CD's.
192235617: SONNTAG, Susan & FRANCIS, Richard & ROSENTHAL, Mark & SEYMOUR, Anne & SYLVESTER, David & VAUGHAN, David - Freundschaften: Cage, Cunningham, Johns
206556111: SOUSA-LEÃO, Joaquim de - Frans Post 1612-1680
212712391: SOUTHGATE, MD. M. Therese - The Art of JAMA - One Hundred Covers and Essays from the Journal of the American Medical Association
192235604: SPAAK, Bob - Les Pros Hollandais en de kopbal van Beb Bakhuys
197008703: SPAAN, Henk - Verveling
218632143: SPAANS, Piet - Scheveningen Sperrgebiet
210910806: SPANHOVE, J. - Pater Alfons Walschap - missionaris, componist, literator
216069428: SPANJE, T. van - Handboek voor den Horlogiemaker
204760520: SPEK, Peter van der (samenstelling) - De wereld van Emmanuel Bove (1898-1945)
192234628: SPENGEN, Willem van - Gedenkboek ter gelegenheid van het 1e Lustrum van de Bond van Ex-Politieke Gevangenen uit de Bezettingstijd voor het Gooi
194058312: SPIER, Peter - The Star-Spangled Banner
192234818: SPIER, Jo - De Rivier
216786142: SPIES, Otto & BANNERTH, Ernst - Lehrbuch der Hindustani-Sprache
192234896: SPIL, Ruud - Ruud Spil veeschilder: 'op koeien raak je nooit uitgekeken'
192235103: SPINNEWIJN, O. - Kerk en kerken in Schipluiden
198254222: SPINOY, Erik - De Smaak ervan
192234849: SPRENGER VAN EIJK, Mr. P.G.Q. - Geschiedenis en Merkwaardigheden der stad Vlaardingen (COMPLEET met 10 gravures en een kaart)
195101638: SPRINGER, F. - Sterremeer
192234173: SPRONK, J.E.W. & e.a. - Honderd jaar Rijks Hogere Burgerschool Schiedam
212692226: STAAL, Gert & DRUTT, Helen W. e.a. - Robert Smit / Empty House
192234036: STAATS EVERS, J. W. - Beschrijving van Arnhem
215821837: STADLER, Klemens - Deutsche Wappen Bundesrepublik Deutschland [8 delen COMPLEET]
210233876: STAHLINS, Jacob von - Originalanekdoten von Peter dem Grossen
192234755: STAIT, B.A. - Rivenhall: The History of an Essex Airfield
217354747: STAL, Kees - Den Haag in kaart gebracht - 750 jaar groei in plattegronden uit het gemeentearchief
211014686: STAM-PORTAS, H.A. - De Magie der Edelstenen
192234696: STAM, J. - De Kartonwerker: Handleiding voor Onderwijzers in Handenarbeid en voor zelfonderricht - Eerste deel (slechts 1 deel verschenen)
192235038: STAM, T.& GRAAF, A,J, de (red.) - Kerkelijke Textiel: Textieldag gehouden op 18 april 1991, Rijksmuseum het Catherijneconvent te Utrecht
192978735: STAPEL, C. - De spoorwegbriefkaarten van Nederland (Posthistorische Studies XII)
192978724: STAPEL, C. - De Postbladenkwestie (Postzaken - Posthistorische Studies VII)
200545873: STAR NUMAN, C.D. - Jhr. Mr. D.J. de Geer onder de schijnwerper
217659064: STARÁ, Dagmar - Tinmerken - Gaade's gidsen voor de verzamelaar
212692342: STARÁ, D. - Pewter marks of the World
192234594: STARING, A. - Jacob de Wit (1695-1754)
193323341: STARRE, J. v.d. - Nazi-terreur in de Bolmmelerwaard
206620201: STAUNTON, Howard - The Chess Tournament - London 1851
193838077: Stedelijk Museum Amsterdam - De Renaissance der XXe eeuw: Paul Cezanne, Cubisme, Blaue Reiter, Futurisme, Suprematisme, de Stijl, het 'Bauhaus'
193476787: STEEN, Agnes van - Strijdcultuur: Leids activisme in de jaren '70
209577544: STEEN, Dr. Jürgen & WOLZOGEN, Wolf von - Anne aus Frankfurt - Leben und Lebenswelt Anne Franks
213555221: STEENBERGEN, Clemens - Composing Landscapes - Analysis, Typology and Experiments for Design
192234567: STEENBRUGGEN, Han (red.) - Hendrik de Vries 1896-1989; 't geheimste is geheim gebleven
216456757: STEENHOVEN, Ruth van der (samensteller) - Bibliografie - Boeken over poppen-, figuren-, schimmentheater
192235147: STEENMEIJER, Maarten - Acht dagen in de week; brieven aan pophelden
209563668: STEGENGA Azn., Dr. P. - De Gordel van den Strijder - dagelijksche kracht voor dagelijkschen nood
212712270: STEINBAUER, Hans Robert - Anilindruck
219455372: STEINFELD, Jeffrey I., FRANCISCO, Joseph S., HASE, William L. - Chemical Kinetics and Dynamics
205119223: STELLING, T. & PASSENIER, P. e.a. - De eerste honderd jaren - Kroniek van het Leidsch Schaakgenootschap 1895-1995
193873408: STERN, Grete & PRIAMO, Luis & GARCIA, Miguel A. & FAILLACE, Magdalena & HAAS, Richard - Grete Stern: de la Bauhaus al Gran Chaco. Fotoreportaje de aborigenes del norte argentino (1958-1964) / vom Bauhaus zum Gran Chaco. Fotoreportagen im Norden Argentiniens (1958-1964)
212931183: STICH, Sidra - Made in U.S.A. - an Americanization in modern art. the 50's & 60's
218128134: STICHTING RAKET - Ze zijn er weer... "Kom nou toch jongens, fascisme bestaat allang niet meer, Hitler is al jaren dood!"
192235134: Stichting Waaggebouw - Oudewaters klokkenspel in nieuwe luister
220114296: STIFTER, A. - Adalbert Stifter Studien - band 1 & 2
197008837: STIP, Kees - Kwatrijn voor Katrijn
192233864: STITZ, Anne - Celluloid Puppen, 1992; Ciesliks Preisfuhrer
218936772: STOEDER, W. - Geschiedenis der pharmacie
193475971: STOELINGA, Th. - Buurtvereniging Kerkehout & Omgeving 1933-1983
204691119: STOHNER, Anu & WILSON, Henrike - Lotje
192234253: STOKKEL, Jos & LEVELS, Piet - Slagzetten in het klassieke middenspel
192234598: STOLK, P.J. - Wout van Heusden 1896 - 1982: Grafiek
217808283: STOLS, A.A.M. - De toegepaste kunsten in Nederland - Het schoone boek
211014512: STOLS, A.A.M. - Firmin Didot en de letter 'Bembo'
200656024: STONE, Joshua David - Manual for Planetary Leadership
218107807: stoomschepen nautiek - Zeeland Steamship Company Koningin Emma and Prinses Beatrix
216444393: STOOVELAAR, Jan & WEYDE, Bab van der - Goed kamp
214137993: STOUT, Arie - Riede uitgediept - archeologische gegevens van Ridderkerk oudste bewoningsgeschiedenis van de Riederwaard
197266746: STRAAT, Evert - Botwinnik en Flohr in Nederland: Wageningen 1958 Amsterdam 1963
212495606: STRAATEN, E. van - Théo van Doesburg - Schilder en Architect
192928428: STRAELEN, H.J.J.M. van & HEMELS, H.F. (ill.) - Richt U! Handboekje voor den Katholieken Soldaat
192233973: STRANGE, James F. & LONGSTAFF, Thomas R.W. & GROH, Dennis E. - Excavations at Sepphoris: Volume 1, University of South Florida Probes in the Citadel and Villa
217645419: STRAUS, C., ZOEST, A. van, BALJEU, R. ea. - Willem Heesen, Glas
192235311: STRENGERS, Alexander - In zicht; overwegingen bij de collectie van De Nederlandsche Bank / In sight; thoughts on the collection of De Nederlandsche Bank
192235159: STRENSKI, Ivan - Four Theories of Myth In Twentieth-Century History; Cassirer, Eliade, Levi-Strauss and Malinowski
212626169: STRICH, Christian - Reiner Zimnik - Winterzeichnungen
210910548: STRIEN, Jet van & BACKER, H.H. (illustraties) - Het Dagboek van Hansje Teddybeer en Mimi Poezekat - 1ste deeltje
209577532: STROETHOFF Jr., F.A. - Ik zat achter de tralies
192978802: STROO, Martine (red.) - Een kostbaar bezit: Uit de collectie van Rijksmuseum Het Koninklijk Penningkabinet Leiden
220326664: STUCK, Hudson - The Ascent of Denali - the 1913 Expedition that First Conquered Mt. McKinley
192235094: STUMPEL, Jeroen - Iconitine en andere genotmiddelen: Over de grondslagen van een beeldkunde
212612850: STUTSER, Beat & WÄSPE, Roland - Giovanni Segantini
194124677: SUHRKAMP, Peter & UNSELD, Siegfried - "So müsste ich ein Engel und kein Autor sein" Adorno und seine Frankfurter Verleger. Der Briefwechsel mit Peter Suhrkamp und Siegried Unseld
213134544: SULLIVAN, Scott A. - The Dutch Gamepiece
219201217: SURENDONK, Huub (red.) - Honderd jaar eigenzinnig amateur HFC
192234280: [SÜS, Gustav] - Haantje Kukeleku : eene geschiedenis ter waarschuwing van de lieve jeugd in rijm en prent gebragt
217430544: Sutherland, J.G. - Dagboek van mijn krijgsgevangenschap te Neurenberg, Stanilau (Oekraïne) en Neu-Brandenburg
192234419: SUURLAND, Kees - Geweren spreken geen Maleisch
201874401: SWAAN-KLEIN, Y. de - Lekkere Joodse Recepten: Eet smakelijk!
192234168: SWARTE, Joost - Te wapen
215821855: SWARTH, Hélène - Passiebloemen
207155679: SWARTS, Suzanne (samenstelling) & SCHIPPERS, K. & PERRÉE, Rob - Caldic Collection Artists' Books
206779320: SWERTZ, André - Sandberg Catalogus 106
219784567: SWIFT, Jonathan - AEIOU
210231616: SWIFT, Jonathan - Directions to servants
192234477: SWIFT, J. & BLAAUW, Henriette (bewerkt door) - Uit Gulliver's leven
212907310: SZEEMANN, Harald - Zeitlos - Die Ausstellung
213199767: SZEEMANN, Harald - Museum der Obsessionen
213199425: SZEEMANN, Harald - Individuelle Mythologien
212692134: SZÉNÁSSY, I.L. - Maastrichts Zilver
199014828: TANIS, George Pzn. - Beknopte spraekkunst van uus Ouddurps
207155691: TANJA, Jaap - Uniek in Meervoud
214496468: TARDI e.v.a. - Wordt Vervolgd eerste bundel Nummers: 1.2.3.4.5 & tweede bundel Nummers: 6.7.8.9.10
192234282: TARRASCH, S. & SCHRÖDER, C. - Das internationale Schachturnier des Schachclubs Nürnberg im Juli-August 1896
211014465: TARRASCH, Siegbert (Hrsg.) - Internationales Schachturnier Baden-Baden vom 15. April bis 14. Mai 1925 B.C.M. Classic Reprints No. 16
213200674: [Taschen Portfolio] - Victor Vasarely
192690616: TASELAAR, René E. - Padvinderspost: Koeriers- en postdiensten van de Nederlandse Padvinders aan het begin en het einde van de Tweede Wereldoorlog
192234232: TASHJIAN, D. - A Boatload of Madmen: Surrealism and the American Avant-garde 1920-1950
218639723: TAUNEY, Johanna Frederika - Gedichten van F. T.
192235245: TAVERNE, P.P. - Een fysisch-antropologisch onderzoek van de gebitten van vier Surinaamse bevolkingsgroepen
194280021: TAX, Sol - Penny Capitalism a Guatemalan Indian Economy
213185856: TAYLOR, Michael - Rembrandt's Nose - Of Flesh & Spirit in the Master's Portraits
203943358: TEEFFELEN, Els van & MOEILIKER, Kees (voorwoord) - Van Teeffelen's Ornithologisch Handboek
193476611: TEENSTRA, M.D. - Landhuishoudkundige almanak, ten dienste van land- en buitenman (met bijvoeging van Maandelijksche Tuinoefeningen, vrij gevolgd naar die van wijlen den Hoogleeraar J.A. Uilkens.) voor het schrikkeljaar 1852
217186794: TEEUWEN, T. - Travaux publics -[ public works ]
211272575: TEEUWISSE, Jan e.a. - Catalogue et carnet de croquis du Salon de la Grandeur - Lange Voorhout La Haye / Museum Beelden aan Zee
192233940: TEGENBOSCH, Pietje - Jan van der Pol: tekeningen / drawings
210232047: TEISTER, Alain - Wonderbaarlijke waar gebeurde ontsnapping van de heer P.
193872690: TELEMANS, Dieter & TSHIBANDA, Pie - Heart of dance
218632089: TELLE, Joachim e.a. - Pharmazie und der gemeine Mann | Hausarznei und Apotheke in deutschen Schriften der frühen Neuzeit
203530533: TELLEGEN, Dr. E. - Drie noodsignalen; een vlugschrift over de bezetting van het Maagdenhuis
192234134: TEMPELMAN-VENSELAAR, Dorothe - Zeeuwen door de eeuwen
192235336: TERESA, Zuster Maria (versjes van) en GRAAFLAND, Rob (illustraties) - Voor roomsche kleuters 1 / Myn broertje en zusje
192408823: TERM, Jac. P. van - Voor- en nadeelen van pensionaats-opvoeding
218938892: TERPSTRA, Pieter - Herinneringen aan HAVANK
220647799: TERPSTRA, Pieter - HAVANK - In het spoor van de schaduw
212801414: TERRIN, Peter - Voor de lieve vrede
216456740: TERRUWE, Dr. A.A.A. - Wat is Psychisch gezond leven?
216456785: TERRUWE, Dr. A.A.A. - Opening van zaken - In usum privatum
215475398: TERTULLIANUS, Quintus Septimus Florens & WASZINK, J.H. - Adversus hermogenem liber [...]
209978589: TESCHMACHER, Winnie & SANTEN, Ingrid van - Over Johan - Het werk van Johan Meijerink een terugblik
211014679: TESSELHOFF, D.J. - Bijbel en Astrologie - wezen, oorsprong, beginselen en gevaren der astrologie
192234133: TETTERO, Jan - Waschperikelen
198978887: TETTEROO, A.J.M - Rozenburg door de eeuwen heen
192235238: TGAHRT, Reinhard - Dichter lesen. Band 3: Vom Expressionismus in die Weimarer Republik.
192233994: The Editors of Rolling Stone - The Ballad of John and Yoko
192235028: THEAL, George McCall - Catalogue of Books and Pamphlets Relating to Africa
216798978: THEUNISZ, Johan - Het klare dagen
195467291: THIENEN, Jos van - Tussen vroeger en nu: momenten uit de geschiedenis van Tessenderlo in de twintigste eeuw
196335717: THIERENS, A.E. - Karaktervorming en Opvoeding
203151215: THIERENS, A.E. (hoofdredacteur) & VORSTMAN, P.H. (secretaris) - Urania (officiëel orgaan) 21e Jaargang - 12 nummers compleet
196335726: THIERENS, A.E. - Karaktervorming en Opvoeding
196335736: THIERENS, A.E. - Afkomst en Toekomst der Theosofische Vereeniging
196335744: THIERENS, A.E. & BEER, Mej. L.C. de (inleiding) - Afkomst en Toekomst der Theosofische Vereeniging
196335752: THIERENS, A.E. - Korte Beschouwing over Afkomst en Toekomst der Theosofische Vereeniging
203151185: THIERENS, A.E. & BEER, Mej. L.C. de & GINKEL, H.J. van - Urania (officiëel orgaan) 8e Jaargang - 6 nummers compleet
217767108: THIERENS, A.E. (hoofdredacteur) & VORSTMAN, P.H. (secretaris) - Urania (officiëel orgaan) 23e Jaargang - 12 nummers compleet

Next 1000 books from Antiquariaat Looijestijn[an error occurred while processing this directive]

4/1