Boekenantiquariaat De Lezenaar
Vissersstraat 2, B-3500 Hasselt, België. Tel. & Fax : (32)-11-26.27.28            Email: delezenaar@pandora.be
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
F80551: SCHEDO-FERROTI D.K. - Etudes sur l'avenir de la Russie. Neuvième étude: Le nihilisme en Russie
R66553: SCHEEBEN HERIBERT CHRISTIAN - Albertus Magnus
T74601: SCHEEL KATJA (HRSG.) - Et respondeat. Studien zum Deutschen Theater des Mittelalters
H97754: SCHEEPERS A. C.SS.R. - St. Cornelius-boekje of beknopte schets van het leven, den marteldood en de vereering van den H. Cornelius, paus en martelaar, patroon tegen vallende ziekte, jicht, stuipen, kinkhoest en alle zenuwlijden
G110502: SCHEERER THOMAS - Die Marineoffiziere der Kaiserlichen Marine - Sozialisation und Konflikte
B54419: SCHEERLINCK KARL - Jenever en likeur in kleur, Belgische jenever- en likeuraffiches 1885-1940. Genièvres et liqueurs en couleurs, Affiches belges de genievres et de liqueurs 1885-1940
B21631: SCHEERLINCK EMILE - Lourdes en Flandre ou la dévotion de la Vierge Immaculée à la grotte d'Oostakker
H84052: SCHEERLINCK EMILE - Levensschetsen der heiligen Benedictus-Jozef Labre, Johannes-Baptista de Rossi, Clara van Montefalco en Laurentius van Brindisi
F65178: SCHEERS PETER - Towards a complex perfectionism
G74324: SCHEERS SIMONE - Les monnaies de la Gaule inspirées de celles de la République romaine
S20585: SCHÉFER GASTON, - Chardin - biographie critique
D22804: VON SCHEFFER JOSEPH VICTOR - Ekkehard - Eine Geschichte aus dem zehnten Jahrhundert
F57979: SCHEFFLER SAMUEL - Human morality
W89447: SCHEFFLER HERMANN - Theorie der Gewölbe, Futtermauern und eisernen Brücken, sowol zum wissenschaftlichen Studium als ganz besonders für den praktischen Gebrauch der Ingenieure
J101392: SCHEFOLD BERTRAM, BAECK LOUIS, VAN HOUDT TOON & GORDON BARRY - Leonardus Lessius' De Iustitia et Iure. Vademecum zu einem Klassiker der spätscholastischen Wirtschaftsanalyse
H95945: SCHEIBERLING C. - Het leven van den H. Philippus Nerius - gevolgd door eene negendaagsche oefening voor het feest van dien Heilige
S84573: SCHEICHER ELISABETH (BRANDSRATTER CHRISTIAN, HRSG.) - Die Kunst- und Wunderkammern der Habsburger
R37148: SCHEID NIK. PROF. S.J. - Bruder Peter Friedhofen Stifter der Genossenschaft der Barmherzigen Brüder vom hl.Johannes von Gott zu Trier - ein Lebensbild
G72861: SCHEIDEL JOSEPH (HRSG.) - Gustav Stresemann. Festschrift zur wiedererrichtung des Stresemann-Ehrenmals im Mainz am 16. Oktober 1960
T56946: SCHEIL V. & FOSSEY C. - Grammaire assyrienne
X103266: SCHEIL V. - Inscriptions des Achéménides a Suse [dans: Mémoires de la mission archéologique de Perse, T.21: Mission en Susiane]
X103277: SCHEIL V. O.P. - Receuil de signes archaïques de l'écriture cunéiforme (Epoque de Shargani, Guidéa & des rois de la 2e dynastie d'or, 4000-3000 av. J.-C.)
B74310: VAN DER SCHELDEN BERTRAND O.F.M.CAP. - La Franc-Maçonnerie belge sous le régime autrichien (1721-1794). Etude historique et critique
B92354: VAN DER SCHELDEN BERTRAND O.F.M.CAP. - Duitschland en Vlaanderen. Wat Duitschland met Vlaanderen voorhad
B88618: VAN DER SCHELDEN BERTRAND O.F.M.CAP. - La Franc-Maçonnerie belge sous le régime autrichien (1721-1794). Etude historique et critique
T87566: SCHELER AUGUSTE - Dictionnaire d'etymologie française d'après les résultats de la science moderne
F441: SCHELER MAX - Bildung und Wissen
T56973: SCHELER AUG. - Etude lexicologique sur les poésies de Gillon le Muisit (préface, glossaire, corrections)
G108051: SCHELER AUGUSTE (ED.) - Histoire de la Maison de Saxe-Cobourg-Gotha
F28201: SCHELER MAX (& KLOSSOWSKI PIERRE, TRAD.) - Le sens de la souffrance, suivi de deux autres essais [Repentir et renaissance & Amour et connaissance]
F45828: SCHELER MAX - Philosophische Weltanschauung
F40459: SCHELER MAX - Le sens de la souffrance
F105733: SCHELER MAX - Die Wissenschaft und die Gesellschaft. Probleme einer Soziologie des Wissens, Erkenntnis und Arbeit, Universität und Volkshochschule
F74912: SCHELER MAX - Bildung und Wissen
B108576: SCHELFHOUT FRANS - Ons lief orgeltje - Millegem-Ranst
S20791: SCHELFHOUT LODEWIJK, - Dienende kunst [Wereldgeschiedenis der religieuze kunst]
R43922: SCHELKENS P. O.PRAEM. - Christelijke onderwijzingen [2 delen] I: De geloofswaarheden en het christelijk leven, II: De geboden en de middelen ter zaligheid
R91164: SCHELKENS KARIM (ED.) - The Council notes of Edward Schillebeeckx 1962-1963, critically annotated bilingual edition
R52531: SCHELKLE K.H. - De bijbel over Maria
G19348: SCHELL JONATHAN, - De weg van de hoop - Een moreel en politiek pleidooi voor de totale afschaffing van kernwapens
S101746: SCHELLEKENS JOZEF - De architectuur in ons landschap en het stedebouwprobleem
F58254: SCHELLENBERG J.L. - Prolegomena to a philosophy of religion
F58256: SCHELLENBERG J.L. - Divine hiddenness and human reason
F58255: SCHELLENBERG J.L. - The wisdom to doubt - A justification of religious skepticism
K95350: SCHELLER IMMANUEL JOHANN GERHARD (& RUHNKEN DAVID, ED.) - Lexicon Latino-Belgicum auctorum classicorum, curante Davide Ruhnkenio. 2 Volumes
G113185: SCHELLER M. - Zoll und Markt im 12. und 13. Jahrhundert
C66740: SCHELLINCK FL. - Annales du service des mines. Tome X (1945): Contribution à l'étude du système du Lubudi
R22084: SCHELLINCKX A. - Beauraing naar een bovennatuurlijke verklaring
R39543: SCHELLINCKX A. M.S.C. - Beauraing vers une explication surnaturelle
R76955: SCHELLING JOSEPH FRIEDRICH - Iosephi Friderici Schellingii descriptio codicis manuscripti Hebraeobiblici qui Stutgardiae in bibliotheca illustris consistorii Wirtembergici asservatur cum variarum lectionum ex eo notatarum collectione -
F90654: DE SCHELLING (& GRIMBLOT P., TRAD.) - Système de l'idéalisme transcendantal, suivi Ie: d'un jugement sur la philosophie de m.Victor Cousin et sur l'état de la philosophie française et de la philosophie allemande, IIe: du Discours prononcé par M.de Schelling à l'ouverture de son Cours de Philosophie à Berlin le 15 novembre 1841
F82584: DE SCHELLING (& GRIMBLOT P., TRAD.) - Système de l'idéalisme transcendantal, suivi Ie: d'un jugement sur la philosophie de m.Victor Cousin et sur l'état de la philosophie française et de la philosophie allemande, IIe: du Discours prononcé par M.de Schelling à l'ouverture de son Cours de Philosophie à Berlin le 15 novembre 1841
T65430: VAN SCHELTEMA ADAMA - Uit stilte en strijd
N46024: SCHELTEMA P. - Het Archief van Amsterdam
T65429: VAN SCHELTEMA ADAMA - Van zon en zomer
F63561: SCHELTENS D. - De filosofie van P.D.M. De Petter
S94307: SCHELTJENS LODEWIJK - De kunstenaarsfamilie Nys
N37051: VAN SCHELVEN A.A. DR. (UITGEGEVEN DOOR) - Kerkeraads-protocollen der Nederduitsche vluchtelingen-kerk te Londen 1560-1568
R80020: SCHENCK WOLFGANG - Die Philipperbriefe des Paulus. Kommentar
W20110: SCHENCK RUDOLF - Physikalische Chemie der Metalle - Sechs Vorträge über die wissenschaftlichen Grundlagen der Metallurgie
Y98477: VAN SCHENDEL ARTHUR (& PIERARD LOUIS, TRAD.) - Le Vagabond amoureux, roman
T12770: VAN SCHENDEL, ARTHUR - Over boeken
T63149: VAN SCHENDEL ARTHUR - Verzameld werk [8 vols.]
T102317: VAN SCHENDEL ARTHUR - Herinneringen van een dommen jongen
T102270: VAN SCHENDEL ARTHUR - De grauwe vogels
T102410: VAN SCHENDEL ARTHUR - Maneschijn
S109228: SCHENK-SORGE JUTTA - Carl Blechen un der Beginn der Freilichtmalerei - Studien zu seinen Ölskizzen
R69985: SCHENKE LUDGER - Studien zur Passionsgechichte des Markus. Tradition und Redaktion in Markus 14,1-42
C103314: SCHENKEL WOLFGANG - Memphis - Herakleopolis - Theben. Die epigraphischen Zeugnisse der 7. - 11. Dynastie Ägyptens
C103261: SCHENKEL WOLFGANG - Das Stemma der altägyptischen Sonnenlitanei. Grundlegung der Textgeschichte nach der Methode der Textkritik
J112316: SCHEPEL CORNELIS JAN HERMAN - Wegenrecht in Nederland
H28624: SCHEPENS JACQUES - Een kwalitatieve lezing van recente studies rond en over Don Bosco
B64582: SCHEPENS LUC - 14/18. Een oorlog in Vlaanderen
B64427: SCHEPENS LUC - De Belgen in Groot-Brittanië (1940-1944). Feiten en getuigenissen
T48558: SCHEPENS PIET - Hendrik van Veldeke - middelnederlandsch dichter
T18347: SCHEPENS JAN & MAERTEN CARMEN, - Julius Sabbe
T14855: SCHEPENS, JAN - Zeemansliedjes
T88573: SCHEPERS KEES & HENDRICKX FRANS (RED.) - De Letter Levend Maken. Opstellen aangeboden aan Guido de Baere S.J. bij zijn zevenstigste verjaardag
G65585: DE SCHEPPER HUGO - Rond de vrede van Munster
T83946: DE SCHEPPER MARCUS & FONTEYNE LINDA - Gezelle beschreven 1899-1999. Selectieve bibliografie van een eeuw Gezellestudie
B74328: DE SCHEPPER G. - La réorganisation des paroisses et la suppression des couvents dans les Pays-Bas autrichiens sous le règne de Joseph II
B85919: DE SCHEPPER MARCUS & DE NAVE FRANCINE (ED.) - Ex Officina Plantiniana. Studia in memoriam Christophori Plantini (ca.1520-1589) [in: De Gulden Passer. Bulletin van de Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen. Jaargang 66-67, 1988-1989]
B56612: DE SCHEPPER L. - Oud- en nieuw Hemiksem met de Sint-Bernardusabdij
T31259: DE SCHEPPER MARCUS & DE NAVE FRANCINE (EDS.) - Ex Officina Plantiniana Moretorum - Studies over het drukkersgeslacht Moretus
F75010: DE SCHEPPER MARCUS (RED.) - Bibliographie de l'humanisme des anciens Pays-Bas, avec un répertoire bibliographique des humanistes et poètes néo-latins. Supplément 1970-1985, avec compléments à l'édition de A. Gerlo et H.D.L. Vervliet (Bruxelles 1972)
B90566: DE SCHEPPER L. - Hemiksem. De Scheldeoever nijverheid en lusthuizen, met talrijke bijzonderheden over de baksteennijverheid in de Rupelstreek
B79177: DE SCHEPPER G. - La réorganisation des paroisses et la suppression des couvents dans les Pays-Bas autrichiens sous le règne de Joseph II
T110944: SCHERAG KLAUS - Die spanischamerikanische Literatur in der spanischen Kritik des 19. Jahrhunderts
R59140: SCHERDING PIERRE - Christophe Blumhardt et son père. Essai sur un mouvement de réalisme chrétien
C109992: SCHERER J.H. - Marriage and bride-wealth in the highlands of Buha (Tanganyika)
F97592: SCHERER GEORG - Sinnerfahrung und Unsterblichkeit
K113026: SCHERER BURKHARD - Mythos, Katalog und Prophezeiung : Studien zu den Argonautika des Apollonios Rhodios
F104729: SCHERER RENE - La fenomenologia de las 'Investigaciones logicas' de Husserl
P98351: SCHERESCHEVSKY-PORTNOFF OLGA - L'épidémie de peste actuelle et les résultats des mesures prophylactiques (Etude historique et critique)
S111042: SCHERF VOLKER - Flügelwesen in römisch-kampanischen Wandbildern
G39707: SCHERMERHORN W. - De positie van de Lage Landen aan de zee
T12506: SCHERPBIER, H. - Milton in Holland - A study in the literary relations of England and Holland before 1730
T113460: SCHERPING WALTHER - Die Prosafassungen des "Aymeri de Narbonne" und der "Narbonnais"
T90982: SCHERRER MARIE - Les Dumy Ukrainiennes, épopée cosaque. Textes ukrainiens et traductions intégrales, avec une introduction et des notes
B50014: SCHETS GASPAR, SCHELIUS RADBODUS HERMANNUS, HOGERSIUS THEOPHILUS, GRAEVIUS N., VAN KINSCHOT CASPAR (& BURMANNUS PETRUS, ED.) - Analectorum Belgicorum - Pars prima continens Casparis Scheti, Corvini,- Commentarius ineditus de rebus quae inter Joannem Austriacum,- accedit Dialogus de Pace- Pars altera continens viri illustris Rabodi Hermanni Schelii,- Opuscula politica
J112055: SCHEUER W.PH. - Het grondbezit in de Germaansche Mark en de Javaansche Dessa
S109269: SCHEUERMANN BARBARA JOSEPHA - Erzählstrategien in der zeitgenössischen Kunst - Narrativität in Werken von William Kentridge and Tracey Emin
T25062: SCHEURWEGHS G. - Present-day English syntax ; a survey of sentence patterns
T93496: SCHEVENHELS LEO - Rubricering van Noord- en Zuid-Nederlandse historische romans en novellen naar periodes en figuren (1790-1945)
B37454: VAN SCHEVENSTEEN A.F.C. - De statuten van het klooster Terzieken te Antwerpen
B32674: VAN SCHEVENSTEEN A.F.C. DR. - De visitatie protocollen der leprozen te Antwerpen
B83347: VAN SCHEVENSTEEN A.-F.-C. - De ondergang van het klooster Terzieken binnen Antwerpen
B101716: VAN SCHEVENSTEEN A.-F.-C. - Documents pour servir à l'étude des maladies pestilentielles dans le marquisat d'Anvers jusqu'à la chute de l'ancien régime. Tome I, tome II [2 volumes]
B32675: VAN SCHEVENSTEEN A.F.C. DR. - Een proces tusschen Terzieken en de Almoezeniers van Antwerpen nopens de opname eener leproze (1727-1731)
B94233: VAN SCHEVENSTEEN A.-F.-C. - Documents pour servir à l'étude des maladies pestilentielles dans le marquisat d'Anvers jusqu'à la chute de l'ancien régime. Tome I
B82310: VAN SCHEVENSTEEN A.-F.-C. - Documents pour servir à l'étude des maladies pestilentielles dans le marquisat d'Anvers jusqu'à la chute de l'ancien régime. Tome I
J102184: SCHEYHING ROBERT - Eide Amtsgewalt und Bannleihe. Eine Untersuchung zur Bannleihe im hohen und späten Mittelalter
R74410: SCHEYS CAROLUS - De jure ecclesiae acquirendi et possidendi bona temporalia (Dissertatio canonica)
R74409: SCHEYS CAROLUS - De jure ecclesiae acquirendi et possidendi bona temporalia (Dissertatio canonica)
J43829: SCHEYS CAROLUS - De jure ecclesiae acquirendi et possidendi bona temporalia (Dissertatio canonica)
C10800: SCHEYVEN RAYMOND - Et le Congo ?
G21483: SCHEYVEN RAYMOND, - De opmarsch van het communisme in Azië
B113269: SCHEYVEN XAVIER - Les problèmes des Papteries Belges dans le Marché Commun et la Zone de Libre Echange
F59314: SCHIAN RUTH - Untersuchungen über das "argumentum e consensu omnium"
R113899: SCHIAPARELLI L. & BALDASSERONI F. (EDS.) - Regesta Chartarum Italiae : Regesto di Camaldoli, vol. I
F100416: SCHIAVONE MICHELE - Neoplatonismo e Cristianesimo nello Pseudo Dionigi
S112632: SCHICK KARIN - The Making of Cézanne. Eine Studie zur amerikanischen Cézanne-Rezeption
S61395: SCHICK RUDOLF (& VON TSCHUDI HUGO, HRSG.) - Tagebuch-Aufzeichnungen aus den Jahren 1866-1868-1869 über Arnold Bocklin, mit zahlreichen Skizzen nach Bildern und Entwurfen Böcklins und mit Böcklins Bild aus dieser Zeit in holz geschnitten von Albert Krüger
R109854: SCHICK LUDWIG - Das dreifache Amt Christi und der Kirche. Zur Entstehung und Entwicklung der Trilogien
B93010: SCHICKS ALFRED - La question flamande
R70481: VAN SCHIE G. C.I.C.M. - Maakte zijn baard de man? Keten van schetsen uit het leven van missionaris Henry Raymakers, stichter van Sparrendaal
N110487: VAN SCHIE PATRICK - Vrijheidsstreven in verdrukking - Liberale partijpolitiek in Nederland 1901-1940
T59968: SCHIEDER MARGARETE - Die Humoristen-Gestalten in Jean Pauls Romanen mit besonderer Berücksichtigung der Schoppe-Gestalt
T111825: SCHIEHLE BIRGIT - Der Gebrauch von "wellen" in der Wiener Genesis, im König Rother und im Rolandslied. Zur Darstellung psychischer Vorgänge in frühmittelhochdeutschen Quellen
T59361: SCHIELE BIRGIT - Der Gebrauch von "wellen" in der Wiener Genesis, im König Rother und im Rolandslied. Zur Darstellung psychischer Vorgänge in frühmittelhochdeutschen Quellen
T14856: SCHIERBEEK, BERT - Een grote dorst
N39332: SCHIERBEEK A. (RED.) - Onze duinen
S111759: SCHIFF GERT - Zeichnungen J.H. Füsslis aus seiner römischen Zeit, mit einem beschreibenden Katalog seines Römischen Albums im Britischen Museum, London
R44833: SCHIFFELS JOS. - Theoretisch-praktisches Handbuch für den liturgischen Unterricht in der katholischen Volksschule
R103962: SCHIFFINI SANCTUS S.J. - Tractatus de virtutibus infusis
M108854: SCHIFFNER WOLFGANG - Einflüsse der Technik auf die Entwicklung von Rock / Pop-Musik
G112443: SCHILBACH JURGEN - Festungsmauern des 1. Jahrtausends vor Christus in der Argolis
G112346: SCHILCHER BERND - Bayerischer Parlamentarismus in der Weimarer Republik - Der Bayerische Landtag 1919-1933
M109039: SCHILD EMILIE - Geschichte der protestantischen Messenkomposition im 17. und 18. Jahrhundert
F65205: VAN SCHILFGAARDE P. - De Logika van Aristoteles
F31946: VAN SCHILFGAARDE P. - De zin der geschiedenis - een wijsgeerige bespreking van den gang der mensheid [3 volumes] I. Grondslag, II. Geschiedkundige theorieen, III. De bouw der geschiedenis
F105583: VAN SCHILFGAARDE P. - De zielkunde van Aristoteles
R78477: SCHILLE GOTTFRIED - Die urchristliche Kollegialmission
R45797: SCHILLEBEECKX EDWARD - Jezus - Het verhaal van een levende
R16258: SCHILLEBEECKX EDWARD - Mensen als verhaal van God
R34447: SCHILLEBEECKX EDWARD - Gerechtigheid en liefde - Genade en bevrijding
R38484: SCHILLEBEECKX E. O.P. - Maria moeder van de verlossing - religieuze grondlijnen van het Maria-mysterie
R16253: SCHILLEBEECKX, EDWARD - Christus und die Christen - Die Geschichte einer neuen Lebenspraxis
I65495: SCHILLER & BROUWERS J. (VERT.) - Schillers lied van de klok, uit het hoogduitsch vertaald
G50490: SCHILLER & DE WOLTMANN M.C.L. (& MAILHER DE CHASSAT A., TRAD. & NOTES) - Histoire de la guerre de trente-ans [par Schiller] et de la paix de Westphalie [par M.C.L.De Woltmann] (2 tomes)
Y95317: SCHILLER (FRIEDRICH VON) & DE BARANTE, TRAD. - Oeuvres dramatiques de Schiller
S109446: SCHILLER PETER - Sapiens Dominabitur Astris - Studien über den Zusammenhang von Architektur und Himmelkunde bei Andrea Palladio
D24348: SCHILLER - Schillers Werke (Auswahl in sechs Bänden) herausgegeben von Eduard von der Hellen
B93534: SCHILLER FRIEDRICH - Het beleg van Antwerpen
B90135: VON SCHILLER F. - Geschichte des Abfalls der vereinigten Niederlande von der spanischen Regierung
D23393: SCHILLER - Schillers Werke [in 5 volumes, herausgegeben und erläutert von Prof.Dr.Paul Brandt, mit einer Inleitung von Prof.Dr.Karl Heinemann]
F107718: SCHILLING OTTO - Die Staats- und Soziallehre des hl. Thomas v. A.
S109237: SCHILLING SABINE MAJA - Ewald Mataré Das freie bildhauerische Werk - Eine Einordnung in die zeigenössische Plastik
T70693: SCHILLING W. CH. A. - Een proeve van stilistiek bij Ruusbroec "den wonderbare"
T49721: SCHILLING D. - Grammaire hébraïque élémentaire, suivie d'une anthologie et d'un lexique
B40677: SCHILLINGS A. & VAN WIJNGAERDEN FR. - Oud en nieuw Leuven
B83554: SCHILLINGS A. - Matricule de l'Université de Louvain, VII-2: 21 décembre 1683 - fin février 1734 ; Corrections et tables
B17330: SCHILLINGS A.H. - Overzicht van de geschiedenis onzer instellingen
B75945: SCHILLINGS A. - Matricule de l'Université de Louvain, II: 31 août 1453 - 31 août 1485: Introduction, bibliographie et tables [vol.2 des 2]
B75952: SCHILLINGS A. - Matricule de l'Université de Louvain, VIII: fin février 1734 - fin août 1776 [vol.1 des 2]
B77765: SCHILLINGS A. - Matricule de l'Université de Louvain, VII-2: 21 décembre 1683 - fin février 1734, Corrections et tables
N64843: SCHILLINGS HARRY - Toneel en theater in Limburg in de 19e en 20e eeuw
S15543: SCHILLMANN FRITZ - Florenz und die Kultur Toscanas
N14995: SCHILTMEIJER, J.R. - Met de paardentram door Amsterdam - Het oude Amsterdam gespiegeld aan het heden
G79803: SCHILTMEIJER J.R. - De gevelstenen spreken. Fotoboek met 275 afbeeldingen van gevelstenen in Nederland en Vlaanderen
N15228: SCHILTMEIJER, J.R. - Amsterdam in 17° euwse prent
M74617: SCHILTZ KATELIJNE - Vulgari orecchie - Purgate orecchie. De relatie tussen publiek en muziek in het Venetiaanse motetoeuvre van Adriaan Willaert
G110196: SCHIMMELPENNINCK VAN DER OIJE A.W. - Luxemburg tegenover het Duitsche verbond
W76698: SCHIMPFF HERMANN - Uber die Wärmekapazität von Metallen und Metallverbindungen
Q12452: SCHINDLER, GEORGE - Magic with everyday objects (over 150 tricks anyone can do at the dinner table)
M83144: SCHINDLER ANTOINE (& SOWINSKI ALBERT, TRAD.) - Histoire de la vie et de l'oeuvre de Ludwig van Beethoven
F109068: SCHINDLER INGRID - Reflexion und Bildung in Fichtes Wissenschaftlehre - Versuch einer Herausarbeitung systematischer Grundstrukturen der Pädagogik
R109668: SCHINDLER RENATE - Studien zum Osnabrücker Domkapittel bis zum Jahre 1350
T109370: SCHINGS DIETMAR - Über die Bedeutung der Rolle als Medium der Entpersonalisierung im Theater des XX. Jahrhunderts : Strinberg, Pirandello, Brecht, Ionesco
G110567: SCHINKEL HARALD - Entstehung und Zerfall der Regierung Luther
F21015: SCHINZ ALBERT, - La pensée de Jean-Jacques Rousseau - essai d'interprétation nouvelle
B84625: DE SCHIPPER CHAREL - België 1940-1945. Oorlog en bezetting
F105276: SCHIPPER EDITH WATSON - Forms in Plato's later dialogues
P79657: SCHIPPERGES HEINRICH - Die Kranken im Mittelalter
F112959: SCHIRMER HERBERT - De Grundlagen des Erkennens bei Johann Georg Hamann
B60025: SCHITTEKAT P. - De schat in het zand [over de Duinenabdij te Koksijde]
R66181: SCHLABACH GERALD W. - For the joy set before us. Augustine and self-denying love
M113433: SCHLACHTER FRIEDRICH - Spottlieder in französischer Sprache, besonders auf die Franzosen, aus dem Beginne des siebenjährigen Krieges
T110910: SCHLACK SIEGMUND - Beiträge zur Lautlehre der Abruzzendialekte, unter besonderer Berücksichtigung der Mundart von Scanno
M109342: SCHLAEGER GEORG - Studien über das Tagelied
X77332: DE SCHLAGINTWEIT EMILE (& DE MILLOUE L;, TRAD. DE L'ANGLAIS) - Le Bouddhisme au Tibet, précédé d'un résumé des précédents systèmes bouddhiques dans l'Inde
R70163: SCHLARB ROBERT - Wir sind mit Christus begraben. Die Auslegung von Römer 6,1-11 im Frühchristentum bis Origenes
S83758: SCHLEE ERNST - L'art populaire en Allemagne. Rayonnement, modèles et sources
F54898: SCHLEGEL FREDERIC (DE) - Philosophie de l'histoire professée en dix-huit lecons publiques, à Vienne [2 tomes]
F31720: VON SCHLEGEL FRIEDRICH - Philosophische Vorlesungen insbesonderer über Philosophie der Sprache und des Wortes (geschrieben und vorgetragen in Dresden im December 1828 und in den ersten Tagen des Januars 1829)
P60690: SCHLEICH C.L. - Neue Methoden der Wundheilung. Ihre Bedingungen und Vereinfachung für die Praxis
F73353: SCHLEIERMACHER FRIEDRICH (WILLEMS A.A., ED.) - Over de religie. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien
P71021: SCHLEINER WINFRIED - Medical ethics in the renaissance
P60741: SCHLENKER M. - Ein System über das Füllen der Zähne mit Ad. Zur Nedden's Crystallgold
J113578: SCHLENKER WOLF - Der strzafrechtliche Schutz der Leiche
K113486: SCHLESINGER BERTA - Über philosophische Einflüsse bei den römischen Dramen-Dichtern der republikanischen Zeit
R41002: SCHLETTE HEINZ ROBERT - Die Religionen als Thema der Theologie - Überlegungen zu einer "Theologie der Religionen"
T44994: SCHLEUSSNER BRUNO - Der neopikareske Roman - Pikareske Elemente in der Struktur moderner englischer Romane 1950-1960
T109376: SCHLEY GERNOT - Die Theaterleistung der freien Bühne
R61094: SCHLEYER FRANZ L. - Die Heilungen von Lourdes. Eine kritische Untersuchung
S109323: SCHLICHTENMAIER BERT - Die Passionsikonographie in der bildenden Kunst des 19. und frühen 20. Jahrhunderts
F33675: SCHLICHTING TH.H. - Sint Thomas More
G110605: SCHLICHTING DIETER - Cicero und die Griechische Gesellschaft seiner Zeit
R69877: SCHLIER HEINRICH - Der Römerbrief. Kommentar
R78581: SCHLIER HEINRICH - Der Römerbrief. Kommentar
X72506: SCHLIESINGER JOACHIM - Tai groups of Thailand. Volume 1: introduction and overview
P60541: SCHLIJECHER J.H.R. - Wortelkanaalbehandeling - rationele techniek voor extirpatie en sterilisatie van de tandwortel, gevolgd door blijvende immunisering door middel van jetri
R63441: SCHLINK EDMUND & VOLK HERMANN (HRSG.) - Pro veritate - Ein theologischer Dialog. Festgabe für Erzbischof dr. H.C. Lorenz Jaeger und Bischof prof.D.Dr. Wilhelm Stählin DD
R51385: SCHLINK BASILEA - Maria de weg van de moeder des heren
S84602: SCHLOSSER JULIUS - Kunst- und Wunderkammern. Ein Beitrag zur Geschichte des Sammelwesens. (Ein Handbuch für Sammler und Liebhaber)
R74729: SCHLOSSER J. (ED.) - The catholic epistles and the tradition [BETL, 176]
S97035: SCHLOSSER IGNAZ - Tapis d'Orient et d'Occident
M108969: SCHLOSSER HORST DIETER - Untersuchungen zum sog. Lyrischen Teil des Liederbuchs der Klara Hätzlerin
G107899: SCHLOSSER FELIX - Andrea Capellanus - Seine Minnelehre und das christliche Weltbild um 1200
S85848: SCHLUGLEIT D. (& VAN ROEY J., VOORW.) - De Antwerpse goud- en zilversmeden in het comporatief stelsel (1332-1798)
R103431: SCHLUMBERGER GUSTAVE - Byzance et croisades. Pages médiévales
G89910: SCHLUMBERGER GUSTAVE - Le tombeau d'une impératrice byzantine a Valence, en Espagne
G112441: SCHLUMBERGER DANIEL - L'argent grec dans l'empire achéménide
T59969: SCHLUMBOHM DIETRICH - Der Aufstand der Engel - Anatole France und seine literarischen Vorläufer
P76654: SCHLUTER HERMANN - Die Erfolge der Uterusspülungen bei Fieber im Wochenbett
F113033: SCHLUTER PAUL - Carl Heinrich Heydenreichs System der Ästhetik
R70112: SCHMAHL GÜNTHER - Die Zwölf im Markusevangelium. Eine redaktionsgeschichtliche Untersuchung
F70858: SCHMALTZ TAD M. - Descartes on causation
F70859: SCHMALTZ TAD M. - Radical Cartesianism. The French reception of Descartes
G79422: SCHMALTZ SUSANNE - Enchanted remembrances 1838-1925. The life of a Sunday's child. Susanne Schmaltz
F109081: SCHMANDT JURGEN - Hegls Ethik aus dem Geist der Religion
F105059: SCHMEKEL AUGUST - Die Philosophie der Mittleren Stoa in ihrem geschichtlichen Zusammenhange dargestellt
R70083: SCHMELLER THOMAS - Paulus und die Diatribe. Eine vergleichende Stilinterpretation
J94520: VON SCHMID J.J. (& VICTOR RENE, VOORW.) - Rechtsphilosophische en sociologische studien
J94521: VON SCHMID J.J. (& VICTOR RENE, VOORW.) - Rechtsphilosophische en sociologische studien
J59821: VON SCHMID J.J. - Rechtsphilosophie - een bijdrage tot inzicht in het recht als maatschappelijk verschijnsel en de sociologische rechtsidee
R70288: SCHMID RUDOLF - Das Bundesopfer in Israel. Wesen, Ursprung und Bedeutung der alttestamentlichen Schelamim
M82964: SCHMID WILLY - Concerts. Notes sur la musique et sur quelques musiciens. Nouvelle série
H60190: SCHMID FRANZ ANTON - Leben der heiligen Walburga und ihrer heiligen Brüder Willibald und Munibald. Nebst einem vollständigen Gebetbuche
F37719: VON SCHMID J.J. - Wijsbegeerte van het recht
G79630: SCHMID PETER & UNGER KLEMENS (HRSG.) - 1803 Wende in Europas Mitte. Vom feudalen zum bürgerlichen Zeitalter
O88173: SCHMID FR. - Die schulhygienische Vorschriften in der Schweiz, auf Anfang 1902 zusammengestellt. Répertoire des prescriptions d'hygiène scolaire en vigueur en Suisse au commencement de 1902
R75588: SCHMID (CHANOINE), WERFER (ABBÉ) & DODILLE C.S. - Souvenirs de ma vie. Mémoires du Chanoine Schmid, publiés et continués par l'abbé Werfer - précédée d'une étude sur le clergé d'Allemagne au XIXe siècle - par l'abbé C.S. Dodille
W76642: SCHMID HANS - Uber chlorierte Antimoniate und die Metachlorantimonsäure, sowie über Halogendoppelsalze des vierwertigen Antimons
R109612: SCHMID-LEUPI RICHARD - Die Entwicklung des Religionsbegriffes bei Sigmund Freud
R70290: SCHMID HERBERT - Mose. Uberlieferung und Geschichte
J44750: VON SCHMID J.J. - Rechtsphilosophie - een bijdrage tot inzicht in het recht als maatschappelijk verschijnsel en de sociologische rechtsidee
M95132: SCHMID ERNST FRITZ - Musik an den Schwäbischen Zollernhöfen der Renaissance. Beiträge zur Kulturgeschichte des deutschen Südwestens
F112396: SCHMIDHAUSER ULRICH - Allgemeine Wahrheit und existentielle Wahrheit bei Karl Jaspers
R51383: SCHMIDKONZ THEO - Maria zalig zij die geloofd heeft - meditaties, vragen, gebeden
R69343: SCHMIDLIN JOSEPH - Das gegenwärtige Heiden-Apostolat im fernen Osten. II. Halbband: Die indischen Missionen
R59851: SCHMIDLIN JOSEPH - Die kirchlichen Zustände in Deutschland vor dem Dreissigjährigen Kriege (nach den bischöflichen Diözesanberichten an der heiligen Stuhl). Teil 1: Österreich
R59850: SCHMIDLIN JOSEPH - Die kirchlichen Zustände in Deutschland vor dem Dreissigjährigen Kriege (nach den bischöflichen Diözesanberichten an der heiligen Stuhl). Teil 3: West- und Norddeutschland
R59849: SCHMIDLIN JOSEPH - Die kirchlichen Zustände in Deutschland vor dem Dreissigjährigen Kriege (nach den bischöflichen Diözesanberichten an der heiligen Stuhl). Teil 2: Bayern (einschl. Schwaben, Franken, Ober- und Niederösterreich)
F109147: SCHMIDT SIEGFRIED J. - Die Beschreibung des Zusammenhanges von Sprache und Denken in der Sprachphilosophie von Locke bis Wittgenstein (unter besonderer Berücksichtigung des 19. Jahrhunderts)
T113532: SCHMIDT MARIANNE - Stilistische Studien zu Kolbenheyers Paracelsus-Trilogie
G113086: SCHMIDT PEER & WEBER GREGOR (EDS.) - Traum und 'Res publica' : Traumkulturen und Deutungen sozialer Wirklichkeiten im Europa von Renaissance und Barock
P76653: SCHMIDT ADOLF - Uber Pemphigus traumaticus und die bei bullösen Erkrankungen der Haut überhaupt vorkommenden Veränderungen des Blutes im Anschluss an zwei Fälle aus der dermatologsichen Klinik des Herrn Prof. Dr. Wolff
G56451: SCHMIDT JURGEN E.A. - Zweiter vorläufiger Bericht über die Ausgrabungen und Forschungen des Deutschen Archäologischen Instituts Sana in Marib und Umgebung
T112799: SCHMIDT JULIUS - Le jugement d'amours : Textausgabe mit Anmerkungen und vollständigen Glossar
C99232: SCHMIDT-WRENGER BARBARA - Rituelle Frauengesänge der Tshokwe - Untersuchungen zu einem säkularisierungsprozess in Angola und Zaïre [3 volumes]
R70137: SCHMIDT LUDWIG - Menschlicher Erfolg und Jahwes Initiative. Studien zu Tradition, Interpretation und Historie in Uberlieferungen von Gideon, Saul und David
M31278: SCHMIDT-GÖRG JOSEPH - Beethoven die Geschichte seiner Familie
G56452: SCHMIDT JURGEN & HERBERG WERNER - Marib. Dritter vorläufiger Bericht über die Ausgrabungen und Forschungen in der Sabäerhauptstadt und Umgebung
R102549: SCHMIDT HERMAN S.J. - La Constitution de la Sainte Liturgie. Texte, genèse, commentaire, documents
R69282: SCHMIDT HERMANUS A.P. S.J. - Introductio in liturgiam occidentalem
R95021: SCHMIDT PETER - In de handen van mensen. 2000 jaar Christus in kunst en cultuur
S109438: SCHMIDT-THOMSEN JORN PETER - Floreale und futuristische Architektur - Das Werk von Antonio Sant'Elia
T110948: SCHMIDT GUNTER - Liebe und Ehe in Sovetromanen - Ein Vergleich
R48480: SCHMIDT ALBERT O.S.B. - Zusätze als Problem des monastischen Stundengebets im Mittelalter
S97137: SCHMIDT HEINRICH - Alte Seidenstoffe
T59552: SCHMIDT C. - De concessieve voegwoordelijke bijzin in het Nederlands van de middeleeuwen en de zeventiende eeuw
R73323: SCHMIDT LUDWIG - Beobachtungen zu der Plagenerzählung in Exodus VII 14-XI 10
G71209: SCHMIDT LUDWIG - Geschichte der germanischen Frühzeit. Der Entwicklungsgang der Nation bis zur Begründung der fränkischen Universalmonarchie durch Chlodowech
R73488: SCHMIDT JOHANN MICHAEL - Die jüdische Apokalyptik. Die Geschichte ihrer Erforschung von den Anfängen bis zu den Textfunden von Qumran
N113158: SCHMIDT FRITS - Te laate genodigt of in't geheel vergeten : De positie van Hasselt en Steenwijk binnen het bestuur van het gewest Overijssel 1621-1795
G56455: SCHMIDT JURGEN - Hypäthrale Bauanlagen und andere Steinstrukturen
G56450: SCHMIDT JURGEN E.A. - Marib. Erster vorläufiger Bericht über die Forschungen des Deutschen Archäologischen Instituts in der Umgebung der Sabäerhauptstadt
G56445: SCHMIDT JURGEN - Der Tempel des Waddum Du-Masmaim
G56446: SCHMIDT JURGEN - Tempel und Heiligtum von al-Masagid
T28432: SCHMIDT KARLERNST - Anglistische Bücherkunde - eine Auswahlbibliographie für Studierende
G110674: SCHMIDT PETER J. - Die Bestattungsformen der Indianer des südlichen Mittelamerika. Eine archäologisch-ethnologische Untersuchung
T32619: SCHMIDT LEOPOLD - Das Deutsche Volksschauspiel in zeitgenössischen Zeugnissen vom Humanismus bis zum Gegenwart
T110935: SCHMIDT SUSANNA - Georg von Ehingen, 'Reisen nach der Ritterschaft' : Stil und Darstellungsmuster einer Ritterbiographie am Übergang vom späten Mittelalter zur frühen Neuzeit
R68012: SCHMIDT P.G. E.A. (EDS.) [HERMANNUS WERDINENSIS] - Hermannus Werdinensis. Hortus deliciarum [Corpus Christianorum, Instrumenta Lexicologica Latina, Fasc.150 Series A]
T21890: SCHMIDT JOHAN (ACTEUR-AUTEUR), - Voor het voetlicht - handleiding voor tooneelkunstbeoefenaars ; tooneelspelen, voordragen, grimeeren, regie
F27225: SCHMIDT FERDINAND JAKOB - Der philosophische Sinn
M113480: SCHMIDT REINHOLD - Die Lieder des Andrieu Contredit d'Arras
M108878: SCHMIDT WOLFGANG - Gestalt und Funktion rhythmischer Phänomene in der Musik Arnold Schönbergs
S112627: SCHMIDT EVA ELISABETHA - Louis Krevel (1801-1876) Leben und Werk. Ein Beitrag zur Porträtmalerei der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
R112701: SCHMIDT JOHANNES - Die klare, helle Wahrheit. Johann Gottfried Herders 'Christliche Schriften' : Entstehung, Gehalt und Wirkung unter Berücksichtigung der Bezüge zu Gotthold Ephraim Lessings religionsphilosophischen Spätwerk
X110863: SCHMIDT JURGEN - Die agglutinierende Bauweise im Zweistromland und in Syrien
G103148: SCHMIDT WILHELM - Rasse und Volk - Eine Untersuchung zur Bestimmung ihrer Grenzen und zur Erfassung ihrer Beziehungen
T93252: SCHMIDT JOHANNES (& STRUNK KLAUS, HRSG.) - Zur Geschichte der Sprachwissenschaft im 19. Jahrhundert. Briefe Johannes Schmidts an August Schleicher 1865-1868
W62021: SCHMIDT EDUARD WILHELM - Uber den Einfluss des Druckes auf das elektrolytische Leitvermögen von Lösungen in verschiedenen Lösungsmitteln
X110842: SCHMIDT ERICH - Die Hauptgestalten des babylonischen Pantheons zur Zeit der Hammurapi-Dynastie
T110908: SCHMIDT LIESELOTTE - Eduard Drumont - Emile Zola. Publizistik und Publizisten in der Dreyfus-Affäre
R31420: SCHMIDT PETER (RED.) (DANNEELS KARDINAAL) - Vrijuit, 6 gesprekken met de kardinaal (kardinaal Danneels in gesprek met Jef Maton , Jean-Luc Dehaene, Jean-Jacques Cassiman, Gabriel Ringlet, Gerard Mortier en Louis Dupré)
F104898: SCHMIDT ROBERT W. S.J. - The Domain of Logic according to Saint Thomas Aquinas
W52236: SCHMIDT F.U. RED. (& VAN WIJHE) - Onze Gids - Maandschrift van de Nederl. Vereen. tot afschaffing v. Alcoholhoudende dranken ; jaargang 1 (1913) t.e.m. 4 (1916) compleet
W111017: SCHMIDT PETER - Zur Standortsökonomie der deutschen Brauwirtschaft
R59848: SCHMIDT JAKOB - Die katholische Restauration in den ehemaligen Kurzmainzer Herrschaften Königstein und Rieneck (nach archivalischen Quellen dargesteltt von)
W31852: SCHMIDT JOH. AUG. FRIEDR. - Allgemeinfassliche Lehren und Experimente der Physik. (Ein gemeinnussiges und unterhaltendes Lehrbuch fur alle Diejenigen, welche nur wenige oder gar keine mathematischen Kenntnis befitzen). Zweiter Teil: Physikalische Experimente und Beluftigungen (mit X lithographirten Tafeln)
S87605: SCHMIDT HEINRICH - Alte Seidenstoffe (Ein Handbuch für Sammler und Liebhaber)
R99374: SCHMIDT LUDWIG - De Deo. Studien zur Literarkritik und Theologie des Buches Jona, des Gesprächs zwischen Abraham und Jahwe in Gen 18-22ff. und von Hi 1
R109533: SCHMIDT JOACHIM - Die Bestandteile des mittelalterlichen Kreuzgangs und sein durch Natur und Architektur gestalteter Raum in der abendländisch-europäischen Klosterbaukunst
G56454: SCHMIDT JURGEN - Der Tempel des Waddum Du-Masmaim
C39076: SCHMIDT-WRENGER BARBARA - Rituelle Frauengesänge der Tshokwe - Untersuchungen zu einem säkularisierungsprozess in Angola und Zaïre [3 volumes]
X111492: SCHMIDT ERNST GUNTHER - Die altarmenische "Zenon"-Schrift
T110977: SCHMIDTGALL GERTA - Vorstudien zu einer Gesamtausgabe der Alexandergeschichte des Meister Babiloth
M95127: SCHMIDTHALER DOROTHEA - Neuere französische Chansons. Eine erfolgreiches Genre aus textlinguistischer Sicht
T111858: SCHMIEDER GERHARD - Revolutionäre Entwicklung und 'Idealistische' Satire : Studien zu Johann Nestroys 48er-Posse "Freiheit in Krähwinkel"
W82120: SCHMIT N.C. - Etudes sur une classe de fonctions employées en mécanique céleste. Recherches sur les fonctions de Legendre
R100143: SCHMITHALS WALTER - Johannesevangelium und Johannesbriefe. Forschungsgeschichte und Analyse
M108997: SCHMITT THEODOR - Kompositionen des Ordinarium Missae im süddeutschen konzertierenden Stil des 17. Jahrhunderts
M108981: SCHMITT HANS - Studien zur Geschichte und Stilistik des Satzes für zwei Klaviere zu vier Händen
M108982: SCHMITT KURT - Busoni als Pädagoge und Interpret - dargestellt an seiner Bearbeitung der Klavierwerke J.S. Bachs
P98652: SCHMITT CLARA - Standardization of tests for defective children
F102636: SCHMITT CARL (& LINN PIERRE, TRAD.) - Romantisme politique
R80031: SCHMITT JOSEPH - Jésus ressuscité dans la prédication apostolique. Etude de théologie biblique
S109320: SCHMITT-WISCHMANN URSULA - 'Mutter und Kind' in der Plastik. Eine motivhistorische Untersuchung plastischer Mutter-und-Kind-Gruppen der Jahre 1870 bis 1920
P113304: SCHMITT VICTOR - Ein Briefwechsel zwischen Joseph Alexis Stoltz und Franz Carl Naegele der XIII. Versammlung der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie 2.-5. Juni 1909 zum Empfang gewidmet von der Universitätsfrauenklinik Strassburg
T113492: SCHMITT JOSEF - Studien zur Technik der historischen Tragödie Friedrich Hebbels
R73332: SCHMITT RAINER - Abschied von der Heilsgeschichte? Untersuchungen zum Verständnis von Geschichte im Alten Testament
N112023: SCHMITT ERHARD M. - Der Hafen von Rotterdam
R106807: SCHMITT JOSEPH - Jésus ressuscité dans la prédication apostolique. Etude de théologie biblique
F105476: SCHMITT CHARLES B. - A Critical Survey and Bibliography of Studies on Renaissance Aristotelianism 1958-1969
F105424: SCHMITT CHARLES B. - Aristote et la Renaissance
R52227: SCHMITTDIEL A. (& THOMAS A KEMPIS) - Betrachtender Kommentar zur Nachfolge Christi des gottlichen Thomas von Kempen [Band 2]
R100870: SCHMITZ PHILIBERT O.S.B. - Histoire de l'ordre de saint Benoit. Tome II: Oeuvre civilisatrice jusqu'au XIIe siècle
R100869: SCHMITZ PHILIBERT O.S.B. - Histoire de l'ordre de saint Benoit. Tome I: Origines, diffusion et constitution jusqu'au XIIe siècle
J113580: SCHMITZ OTTO - Die dogmengeschichtliche Entwicklung des Begriffs der Meeresfreiheit
T59561: SCHMITZ WOLFGANG O.F.M. - Het aandeel der Minderbroeders in onze middeleeuwse literatuur. Inleiding tot een bibliografie der Nederlandse Franciscanen
R109583: SCHMITZ JOHANNES - Sühnewallfahrten im Mittelalter
R84714: SCHMITZ H.J. - Die Bussbücher und die Bussdiziplin der Kirche, nach handschriftlichen Quellen dargestellt [2 volumes. 2nd volume: "Die Bussbücher und das Kanonische Bussverfahren"]
F54662: SCHMITZ HANS DIETER - Untersuchungen zu Kants Program einer Transzendental-Philosophie, Interpretation und Interpretationproblem
F105761: SCHMITZ IOANNES - De 'Physeos' apud Aristotelem notione eiusque ad animam ratione
T113489: SCHMITZ FRIEDRICH WILHELM - Metrische Untersuchungen zu Paul Flemings deutschen Gedichten (Teil I)
R69348: SCHMITZ JOSEF S.V.D. - Die Abra-Mission auf Nordluzon / Philippinen
M108873: SCHMITZ EBERHARD - Die Messen Johann David Heinichens
G110709: SCHMITZ HANS-GEORG - Die hochstift-münsterische Regierung von 1574-1803 (Zuständigkeit und Organisation)
S87785: SCHMITZ H. - Les tapisseries de la cour impériale de Vienne
F109173: SCHMITZ HANS DIETER - Untersuchungen zu Kants Programm einer Transzendental-Philosophie. Interpretation und Interpretationsproblem
R69931: SCHMITZ-VALCKENBERG GEORG - Grundlehren katharischer Sekten des 13. Jahrhunderts. Eine theologische Untersuchung mit besonderer Berücksichtigung von Adversus Catharos et Valdenses des Moneta von Cremona
X72353: SCHMOKEL H. - Sumer et la civilation sumérienne
X100086: SCHMOKEL HARTMUT - Geschichte des alten Vorderasien [in: Handbuch der Orientalistik, I: Der nahe und der mittlere Osten, Band 2: Keilschriftforschung und alte Geschichte Vorderasiens, 3]
F104981: SCHMOLZ FRANCSCUS M. O.P. - Das Naturgesetz und seine dynamische Kraft
B18877: SCHMOOK GER - Hoe Teun Den Eyerboer in 1815 sprak tot de burgers van Antwerpen of het aandeel van de Rubensviering in de wording van het Vlaamse bewustzijn
M23515: SCHMOOK GER - Parijse brandpunten in Peter Benoits gemoedsleven (I.1858-'63 Passage de Choiseul & II.1883 Trocadéro)
B91751: SCHMOOK GER - Humor in de Antwerpse Poesje [in: Poppenspel-bibliotheek, nr.19-20]
T37656: SCHMOOK GER - Een Parijse "Beau" onder Antwerpse "Jolikes" - Roger de Beauvoir op doorreis in de winter van 1834/35
T10367: SCHMOOK GER - Componenten
T14535: SCHMOOK G. - De Driehoeksverhouding Pol De Mont - August Gittée - Alfons De Cock (Studie de genesis van de Vlaamse folklore betreffende en ondernomen n.a.v. de 100ste verjaring van Alfons de Cocks geboorte - 1950)
T93435: SCHMOOK GER - Het oude en het nieuwe kinderboek
F72777: SCHMUCKER-VON KOCH JOSEPH F. - Autonomie und Transzendenz. Untersuchungen zur Religionsphilosophie Romano Guardinis
R70651: SCHMUGGE LUDWIG E.A. - Repertorium Poenitentiarae Germanicum, IV: Verzeichnis der in den Supplikenregistern der Pönitentiarie Pius' II vorkommenden Personen, Kirchen und Orte des Deutschen Reiches (1458-1464)
R16266: SCHNACKENBURG RUDOLF - La théologie du Nouveau Testament - Etat de la question
R78723: SCHNACKENBURG RUDOLF - Das Johannesevangelium, IV.Teil: Ergänzende Auslegungen und Exkurse
R78577: SCHNACKENBURG RUDOLF - Die sittliche Botschaft des Neuen Testaments. Band I: Von Jesus zur Urkirche
S109317: SCHNACKENBURG MARIE-LUISE [BETTE] - Der englische Landschaftsmaler George Lambert
R26213: SCHNACKENBURG RUDOLF - Die Kirche im neuen Testament - Ihre Wirklichkeit und theologische Deutung, ihr Wesen und Geheimnis
R67265: SCHNACKENBURG RUDOLF - Das Heilsgeschehen bei der Taufe nach dem Apostel Paulus. Eine Studie zur paulinischen Theologie
B111128: SCHNACKERS JOS. (& HANQUET P., PRÉFACE) - Inventaire sommaire des armoriaux du Val-Dieu
G110691: SCHNAUBER CORNELIUS - Ausdrucksphonetische Untersuchungen von Rhythmus und Melodik an Hitlers Rede zum Ermächtigungsgesetz
K103543: SCHNAYDER GEORGIUS - De Heraclidis descriptione urbium graeciae
S87818: SCHNEEBALG-PERELMAN SOPHIE - Richesses du garde-meuble parisien de François Ier. Inventaires inédits de 1542 et 1551
F105537: SCHNEEWEISS GERHART - Der Protreptikos des Aristoteles
F101370: SCHNEEWIND J.B. (ED.) - Moral Philosophy from Montaigne to Kant. An anthology [2 volumes]
R107298: SCHNEIDER ALFONS MARIA (& SEELIGER HANS REINHARD, ED.) - Reticulum - Ausgewählte Aufsätze und Katalog seiner Sammlungen
T110971: SCHNEIDER KLAUS DIETER - Die Mundart von Ramosch (Kt. Graubünden, Schweiz)
X73129: SCHNEIDER NIKOLAUS [LUXEMBURG] - Die Siegellegenden der Geschäftsurkunden der Stadt Ur in Chaldäa. Siegelrecht und Siegelpraxis in Südmesopotamien im 20. Jahrhundert vor Chr.
H42726: SCHNEIDER R. - Sint Franciscus
F37176: SCHNEIDER WILHELM - Allgemeinheit und Einheit des sittlichen Bewusstseins
R70312: SCHNEIDER WOLFGANG - Grammatik des biblischen Hebräisch. Ein Lehrbuch. Völlig neue Bearbeitung der Hebräischen Grammatik für den akademischen Unterricht von Oskar Grether
M83000: SCHNEIDER LOUIS & MARESCHAL MARCEL - Schumann, sa vie et ses oeuvres, d'après sa correspondance et les documents les plus récents
F112402: SCHNEIDER ANGELA - Zum Ersten Mal.. Der Anfang des phänomenologischen Denkens Edmund Husserls in seiner Philosophie der Arithmetik
R108191: SCHNEIDER JEAN - Les traités orthographiques grecs antiques et byzantins [dans: Corpus Christianorum Lingua Patrum (CCLP), 3]
R64409: SCHNEIDER ROBERT J. (ED.) [VICENTIUS BELVACENSIS] - Vicentius Belvacensis. De morali principis institutione [Corpus Christianorum, Instrumenta Lexicologica Latina, Fasc.88 Series A]
R102119: SCHNEIDER AMBROSIUS, WIENAND ADAM, BICKEL WOLFGANG & COESTER ERNST (EDS.) - Die Cistercienser. Geschichte, Geist, Kunst
R92406: SCHNEIDER EDOUARD - Les raisons du coeur. Notes sur une expérience religieuse
D107740: SCHNEIDER KARIN (ED.) - Pontus und Sidonia in der Verdeutschung eines Ungenannten aus dem 15. Jahrhundert (kritisch herausgegeben)
T72480: SCHNEIDER HERMANN (HRSG.) - Edda, Skalden, Saga. Festschrift zum 70. Geburtstag von Felix Genzmer
T111715: SCHNEIDER HELMUT - Ovids Fortleben bei Puskin
S61403: SCHNEIDER ANGELA E.A. - Wege der Moderne - Die Sammlung Beyeler (Monet, Rousseau, Picasso, Matisse, Mondrian, Klee, Giacometti, Rothko)
G71208: SCHNEIDER HERMANN - Die Götter der Germanen
G30485: SCHNEIDER HARTMUT - Objectifs nationaux et évaluation des projets dans les pays en voie de développement
R52025: SCHNEIDER JOSEPHUS - Rescripta authentica Sacrae Congregationis indulgentiis sacrisque reliquiis praepositiae necnon Summaria indulgentiarum-
G113599: SCHNEIDER BENNO - Der Mantuanische Erbfolgestreit
G110360: SCHNEIDER JUTTA-MARTINA - Christian Friedrich von Stockmar - Ein geistesgeschichtlicher Beitrag zum Liberalismus im 19. Jahrhundert
F38785: SCHNEIDER M. - Usage de la philosophie dans le tribunal de la pénitence (taduit du latin de Mr. Schneider-, avec des notes du traducteur)
X103552: SCHNEIDER G.A. - Der H. Theodor von Studion, sein Leben und Wirken. Ein Beitrag zur byzantinischen Monchsgeschichte
F18431: SCHNEIDER RENÉ & COHEN GUSTAVE - La formation du génie moderne dans l'art de l'Occident - arts plastiques / Art littéraire
F105511: SCHNEIDER WOLFGANG - OUSIA und EUDAIMONIA : Die Verflechtung von Metaphysik und Ethik bei Aristoteles
E19432: SCHNEIDER ERICH, - Einführung in die Wirtschaftstheorie IV.Teil.Ausgewählte Kapitel der Geschichte der Wirtschaftstheorie I.Band
E19431: SCHNEIDER ERICH, - Einführung in die Wirtschaftstheorie II.Teil.Wirtschaftspläne und wirtschaftliches Gleichgewicht in der Verkehrswirtschaft
E19430: SCHNEIDER ERICH, - Einführung in die Wirtschaftstheorie II.Teil.Geld, Kredit, Volkseinkommen und Beschäftigung
W19429: SCHNEIDER ERICH, - Einführung in die Wirtschaftstheorie I.Teil.Theorie des Wirtschaftskreislaufs
F109145: SCHNEIDERS WERNER - Recht, Moral und Liebe - Untersuchungen zur Entwicklung der Moralphilosophie und Naturrechtslehre des 17. Jahrhunderts bei Christian Thomasius
W76638: SCHNELL ANTON - Ueber Nitromethylsalicylaldehyd und einige daraus darstellbare Verbindungen
R70443: SCHNELLE UDO - Gerechtigkeit und Christusgegenwart. Vorpaulinische und paulinische Tauftheologie
R69767: SCHNELLE UDO (ED.) - The letter to the Romans [BETL 226]
R99453: SCHNEYER J.B. - Wegweiser zu lateinischen Predigtreihen des Mittelalters
R70215: SCHNIDER FRANZ - Jesus der Prophet
G110595: SCHNITTER HELMUT - Drei konservative Berliner Zeitungen während des Krimkrieges 1853-56
J59824: SCHNITZER ADOLF F. - De la diversité et de l'unification du droit. Aspects juridiques et sociologiques
O75210: SCHNITZKER ELISABETH - Die Gründung der Universität Rostock 1419
S88004: SCHNITZLER NORBERT - Ikonoklasmus-Bildersturm. Theologischer Bilderstreit und ikonoklastisches Handeln während des 15. und 16. Jahrhunderts
R54741: SCHNORING WILHELM - Johannes Blankenfeld Ein Lebensbild aus der Anfängen der Reformation
K77419: SCHNUR HARRY C. (HRSG.) - Fabeln der Antike
R31146: SCHNÜRER GUSTAV - De Katholieke Kerk en de beschaving tijdens de barok
H24091: SCHNÜRER GUSTAV - Franz von Assisi
R109640: SCHNURER GUSTAV - Pilgrim, Erzbischof von Köln. Studien zur Geschichte Heinrichs II. und Konrads II.
R102189: SCHNYDER RUDOLF - Die Baukeramik und der mittelalterliche Backsteinbau des Zisterzienserklosters St. Urban
T102182: SCHNYDER HANS - Die Wiederbelebung des Mittelalters im humoristischen Abbild. Antiromantische Strömungen in der Englischen Literatur
G112771: SCHNYDER FRANZ - Pest und Pestverordnungen im alten Luzern
J92573: SCHOBBENS JOSEPH - Des plantations routières et des constructions en recul le long de la grande voirie
R110390: SCHOBERT HELMUT - Der pietische Einfluss Urlspergers auf das Bildungswesen Augsburgs
E68544: SCHOBRE J.F. - Mensen en mandaten. Aspecten van de medezeggenschap in Westduitse ondernemingen
R78785: SCHOCKAERT THOMAS-ERIC O.S.B. - Bibliografie van dom Eligius Dekkers O.S.B. hem aangeboden bij gelegenheid van het verschijnen van de derde editie van de Clavis Patrum Latinorum
T111863: SCHODEL SIEGFRIED - Studien zu den phantastischen Erzählungen Gustav Meyrinks
B71892: DE SCHODT ALPH. - Numismatique Yproise
F80369: SCHOEBEL M. - Philosophie de la raison pure, avec un appendice de critique historique
R106429: SCHOEDEL WILLIAM R. & WILKEN ROBERT L. (EDS.) - Early Christian Literature and the Classical Intellectual Tradition, in honorem Robert M. Grant
F66830: SCHOEDER FREDERIC M. - Form and transformation. A study in the philosophy of Plotinus
L57933: SCHOEFS JEF - Uit de geschiedenis van Mechelen-Bovelingen. Studies en wetenswaardigheden over het dorp en zijn inwoners
G51759: SCHOELL FRÉDÉRIC - Recueil de pièces officielles destinées a détromper les François sur les événements qui se sont passés depuis quelques années. Deuxième livraison: Pièces relatives aux affaires de sa Sainteté
G51761: SCHOELL FRÉDÉRIC - Recueil de pièces officielles destinées a détromper les François sur les événements qui se sont passés depuis quelques années. Quatrième & Cinquième livraison: Campagne de 1814
G51760: SCHOELL FRÉDÉRIC - Recueil de pièces officielles destinées a détromper les François sur les événements qui se sont passés depuis quelques années. Troisième livraison: Retraite de Moscou et pièces relatives a l'Espagne
G51763: SCHOELL FRÉDÉRIC - Recueil de pièces officielles destinées a détromper les François sur les événements qui se sont passés depuis quelques années. Septième livraison: Affaires de la Suède, et quelques pièces relatives a la guerre avec l'Autriche en 1809
G51766: SCHOELL FRÉDÉRIC - Recueil de pièces officielles destinées a détromper les François sur les événements qui se sont passés depuis quelques années. 12e livraison: De la campagne de 1813 (suite et fin) et Supplément de celle de 1814
G51765: SCHOELL FRÉDÉRIC - Recueil de pièces officielles destinées a détromper les François sur les événements qui se sont passés depuis quelques années. 10e et 11e livraison: De la campagne de 1813 (suite)
G51762: SCHOELL FRÉDÉRIC - Recueil de pièces officielles destinées a détromper les François sur les événements qui se sont passés depuis quelques années. Sixième livraison: Campagne de 1813
G51767: SCHOELL FRÉDÉRIC - Recueil de pièces officielles destinées a détromper les François sur les événements qui se sont passés depuis quelques années. 13e livraison: Supplément de la Campagne de 1814 et des Affaires de la Suède
G51768: SCHOELL FRÉDÉRIC - Recueil de pièces officielles destinées a détromper les François sur les événements qui se sont passés depuis quelques années. 14e livraison: Divers suppléments
G40045: SCHOEMANN G.F. - Griechische Alterthümer - Erster Band: Das Staatswesen
T81391: SCHOEN HENRI - Le théatre alsacien
T112862: SCHOEN HENRICUS - Quid boni periculosive habeat Goethianus liber qui Affinitates Electivae inscribitur
G112277: SCHOEN RALPH PETER - Pro facultatibus vel dignitate defuncti. Uitvaartritueel, funeraire regelgeving en de uitdrukking van sociale status in Rome (100 v.Chr. - 300 n.Chr.)
B90771: SCHOENAERTS JOZEF - Kerk en gelovigen in de dekenij Waas tijdens de XVIIIe eeuw. Bijdrage tot de studie van het kerkelijk leven in het bisdom Gent
P60487: SCHOENBECK F. - Die Elektrotechnik in der Zahnheilkunde
M95128: SCHOENBERG ARNOLD - Structural functions of harmony (revised edition with corrections)
M95114: SCHOENBERG ARNOLD (STRANG GERALD & STEIN LEONARD, EDS.) - Fundamentals of Musical Composition
G112422: SCHOENER RUTH - Der Briefwechsel zwischen dem Zaren Michail und den englischen Königen Jakob I. und Karl I. als Quelle zur Geschichte der englisch-russischen Beziehungen (1613-1645)
G87753: SCHOENFELD H. - Les principes rationnels de l'assurance ouvrière. Conséquences prochaines et éloignées du système des Assurances en Allemagne
N101899: SCHOENGEN MICHAEL (& DE KOK DAVID O.F.M., SUPPLEMENT) - Monasticon Batavum [4 volumes] I: De Franciscaansche orden (+ 1 supplement), II: De Augustijnsche orden benevens de Broeders en Zusters van het Gemeene Leven, III: De Benedictijnsche orden benevens de Carmelieten en Jesuieten
H42813: SCHOENMAKERS LENY - De heilige Catharina van Siena
G68861: DE SCHOEPPINGK DMITRY - Lettre sur une fouille, faite dans le gouvernement de Voronége, en Russie, publiée avec quelques observations
F28041: SCHOEPS H.J. - Was ist und was will die Geistesgeschichte - Über Theorie und Praxis der Zeitgeistforschung
H12944: SCHOETERS K. S.J. - Sint Jan Berchmans - Een vaandrig van Christus (1599-1621)
B17331: SCHOETERS K. - P.-J. De Nef 1774-1844 : een katholiek-van-de-daad, een groot vaderlander, een weldoener van Amerika
B100877: SCHOETERS A. & VEREYCKEN M. - De lange weg naar waardigheid 1832-1997. 165 jaar geschiedenis der armoedebestrijding in Boom
R16268: SCHOFIELD, GUY - Purper en scharlaken - Wat geschiedde na de dood van Christus ? (De tijd van 39-155 na Christus : een vervolg op de Nieuw-Testamentische geschiedenis)
T14857: SCHOKAERT, RUFIN - Juvenilia - Poésies de mes dix-sept ans / gedichten mijner jeugd
B91771: SCHOKKAERT LUC - Geschiedenis van de christelijke arbeidersbeweging in Antwerpen en omstreken 1857-1988
X112101: SCHOKKER G.H. (& SYAMILAKA) - The Padataditaka of Syamilaka : a text-critical edition, part I
R72463: SCHOLEM GERSHOM (GRUNDER KARLFRIED & NIEWOHNER FRIEDRICH, EDS.) - Gershom Scholem. Tagebücher, nebst Aufsätzen und Entwürfen bis 1923. I. Halbband 1913-1917
R75791: SCHOLEM GERSHOM - Judaica 2
R75792: SCHOLEM GERSHOM (TIEDEMANN ROLF, HRSG.) - Judaica 4
R76867: SCHOLEM GERSHOM - On the mystical shape of the godhead. Basic concepts in the Kabbalah
R76868: SCHOLEM GERSHOM (WERBLOWSKY R.J. ZWI, ED. & ARKUSH ALLAN, TRANSL.) - Origins of the Kabbalah
R76759: SCHOLEM GERHARD (HRSG.) - Ein Schriftdenkmal aus der Frühzeit der Kabbala auf Grund der kritischen Neuausgabe von Gerhard Scholem
M39991: SCHOLES PERCY A. (& HUTSCHENRUYTER WOUTER, BEWERKING) - De geschiedenis der toonkunst - een boek voor alle concertbezoekers, gramophoon- en radioluisteraars
M109343: SCHOLES PERCY A. - Music and Puritanism, with an appendix on Dancing and Puritanism
B54908: SCHOLL S.H. O.PRAEM. - De historiografie der arbeidersbeweging in België
G68657: SCHOLL S.H. O.PRAEM. - Het liberalisme bij Mr. G.K. Van Hogendorp, Mr. J.R. Thorbecke en Mr. S. Van Houten
B52249: SCHOLL S.H. O.PRAEM. (RED.) - 150 jaar katholieke arbeidersbeweging in België 1789-1939 [3 volumes]
G74295: SCHOLL S.H. O.PRAEM. - Het liberalisme bij Mr. G.K. Van Hogendorp, Mr. J.R. Thorbecke en Mr. S. Van Houten
G22008: SCHOLL-LATOUR PETER - Eine Welt in Auflösing ; von den Trümmern der Neuen Friedensordnung
B60432: SCHOLL S.H. O.PRAEM. - De geschiedenis van de arbeidersbeweging in het arrondissement Turnhout vóór 1900
Y91199: SCHOLLAERT FRANCOIS - Rubens et Van Dyck. Comédie en un acte et en vers
Y99486: SCHOLLAERT FRANCOIS - Rubens et Van Dyck. Comédie en un acte et en vers
T111098: SCHOLLE-IGLSEDER CHRISTINA - Plus jamais Claudel - Eine Rezeptionsgeschichte Claudels am Beispiel von 'L'échange'
T88583: SCHOLLER HARALD (ED.) - The Epic in Medieval Society. Aesthetic and Moral Values
R107296: SCHOLLGEN GEORG - Die Anfänge der Professionalisierung des Klerus und das kirchliche Amt in der Syrischen Didaskalie
R107288: SCHOLLGEN GEORG - Ecclesia sordida ? Zur Frage der sozialen Schichtung frühchristlicher Gemeinden am Beispiel Karthagos zur Zeit Tertullians
B89572: SCHOLLIERS PETER - Lonen in de Brusselse drukkerij Hayez 1865-1934 [in: Loonreeks, Lonen en prijzen in België in de 19de en 20e eeuw, nr.4]
B89574: SCHOLLIERS PETER - Lonen in de Belgische nijverheid, 1913-1940: de enquête Davin [in: Loonreeks, Lonen en prijzen in België in de 19de en 20e eeuw, nr.2]
B101626: SCHOLLIERS E. - Loonarbeid en honger. De levensstandaard in de XVe en XVIe eeuw te Antwerpen
B93504: SCHOLLIERS PETER - De Gentse metaalbewerkers in de 19e eeuw ; de enquête van L. Varlez
B90083: SCHOLLIERS E. - Loonarbeid en honger. De levensstandaard in de Xve en XVIe eeuw te Antwerpen
F105453: SCHOLLMEIER PAUL - Other Selves. Aristotle on personal and political Friendship
H96038: SCHOLTEN C. - De kerkleeraarswaardigheid en de verheffing van den H. Alphonsus Maria De Liguori tot kerkleeraar, ter gelegenheid van het Petrus-Pius-jubileum aan zijne heiligheid Pius IX eerbiedig opgedragen
H74207: SCHOLTEN C. - De kerkleeraarswaardigheid en de verheffing van den H. Alphonsus Maria De Liguori tot kerkleeraar, ter gelegenheid van het Petrus-Pius-jubileum aan zijne heiligheid Pius IX eerbiedig opgedragen
R106608: SCHOLTEN C. - Onze Lieve Vrouw van Bijstand. Beschouwingen voor al de dagen der Maria-maand
R107289: SCHOLTEN CLEMENS - Martyrium und Sophiamythos im Gnostizismus nach den Texten von Nag Hammadi
T111077: SCHOLTEN HEINRICH - Zur Gestaltung des Dialogs im dramatischen Werke Corneilles
T55247: SCHOLTZ HENDRIK VAN DER MERWE - Sistematiese Verslag van 'n stilistiese analise ; Eugène Marais, Die Towenares
D22080: VON SCHOLTZ WILHELM, - Die Ballade - Menschen und Mächte, Schicksale und Tate
R16269: SCHOLTZ ADELERT - Allan Boesak - Religion und Gewalt
C109987: SCHOLTZ JOHANNES DU PLESSIS - Die Afrikaner en sy Taal, 1806-1875
C112430: SCHOLTZ W.L. VON R. - Generaal Christiaan De Wet als veldheer
M109047: SCHOLZ GERHARD - Orgelbau im Spannungsfeld zwischen Kunsthandwerk und Industrialisierung
X110796: SCHOLZ FRIEDHELM - Der Herr des Bodens in Ostindonesien
R109577: SCHOLZ PETER OTTO - Frühchristliche Spuren im Lande des 'Aner Aithiops' - Historisch-archäologische Betrachtungen zur Apostelgeschichte 8: 26-40
F112939: SCHOMANN EMILIE - Französische Utopisten des 18. Jahrhunderts und ihr Frauenideal
B84427: SCHONAERTS ROGER (RED.) - De landt-meeters van de XVIe tot de XVIIIe eeuw in onze provincies
S110456: SCHONBECK GUN - Victor von Gegerfelt, arkitekt i Göteborg. En yrkesman och hans verksamhetsfält 1841-1896
T113502: SCHONBERG RICHARD - Der Stil in den Epen des Bertrand de Bar-sur-Aube : Girard de Viane u. Aymeri de Narbonne
R101874: VON SCHONBORN CHRISTOPH - Sophrone de Jérusalem, vie monastique et confession dogmatique
R109527: SCHONDELING NORBERT - Das kirchliche Bauwesen des 19. Jahrhunderts im linksrheinischen Teil des Erzbistum Köln : Finanzierung, Bau und Unterhaltung kirchlicher Gebäude
S109530: SCHONENBERG MARIANNE - Die Ausmalung des Speyerer Doms (1846-1853/1862) durch Johann Baptist Schraudolph und seine Gehilfen
R112645: SCHONHERR ALFONS - Das Kloster der Dominikanerinnen zu Steinach : Untersuchungen zum mittelalterlichen Geistesleben des Burggrafenamtes
T35378: SCHÖNHERR PAUL - Saint-Amant sein Leben und seine Werke (Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde bei der philosophischen Fakultät der Universität Leipzig)
B94959: SCHONNE G.-E. - Nivelles, les Recollets. Six siècles de présence franciscaine
T109367: SCHOOF EBERHARD - Lina Lossen (1878-1959) Eine Schauspielerin aus der Zeit des Bühnenrealismus
L100546: SCHOOFS RIK - Woordenboek van het dialect van Bree en omgeving
B109834: SCHOOFS F. - Les impuretés des alcools, eaux-de-vie & genièvres fabriqués en Belgique
H103058: SCHOOFS PHILIPPE S.J. - Vie de St Nicolas de Tolentin, avec des réflexions morales et des prières nouvelles pour la messe, etc.
X71513: SCHOOLBRAID G.M.H. - The oral epic of Siberia and Central Asia
T11384: DE SCHOOLMEESTER (PSEUD. VAN GERRIT VAN DER LINDE JZ.) MET INLEIDINGEN VAN C.J.KELK EN MR. J. VAN LENNEP EN DE OORSPRONKELIJKE ILLUSTRATIES - Gedichten
B111302: SCHOOLMEESTERS E. (ÉD.) - Les statuts synodaux de Jean de Flandre, évêque de Liège, 16 février 1288 (publiés et traduits par)
R57358: SCHOON SIMON - De weg van Jezus - een christologische heroriëntatie vanuit de joods-christelijke ontmoeting
R67636: SCHOON SIMON - Naar aanleiding van de Joodse feesten
R98679: SCHOONAERTS GREGORIUS O.E.S.A. - Examen confessariorum per universam theologiam moralem facillima methodo deductum & plurimorum casuum resolutionibus
S106351: SCHOONBAERT LYDIA - Historiek en analyse van de Medici-cyclus van P.P. Rubens uit het Palais du Luxembourg te Parijs
S99476: SCHOONBAERT LYDIA M.A. - Hugo Heyens
T65477: SCHOONDERWOERD NICOLAAS HENDRICUS GERARDUS O.P. - J.T. Grein. Ambassador of the theatre (1862-1935). A study in anglo-continental theatrical relations
C54553: SCHOONEES PIETER CORNELIS - Die prosa van die twede Afrikaanse beweging
B37789: SCHOONEN L. - Les Gloires du Pays, tableaux épiques, suivi de 'Les Géorgiques Belges'
N112131: SCHOONOORD D.C.L. - De mariniersbrigade 1943-1949 wording en inzet in Indonesië
S15774: VAN SCHOOR N. - Het leven van Peter Bruegel - teekenaar en schilder van zijn land en zijn volk - aan de jeugd verteld
R110054: VAN DE SCHOOR R.J.M. - De irenische theologie van Théophile Brachet de la Milletière (1588-1665)
T21894: VAN SCHOOR JAAK - Een huis voor Vlaanderen ; Honderd jaar Nederlands beroepstoneel te Gent
B59775: VAN SCHOOR M. - La presse sous la révolution française [relié avec:] La presse sous le Consulat et sous l'Empire
W20113: VAN SCHOOR JAN, - Televisieontvanger met transitoren - voorbereidend werk
M113838: VAN SCHOOR MICHEL - Catalogus van de voor 1801 gedrukte werken over muziek in de collecties van het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium en de Stadsbibliotheek te Antwerpen
B92389: VAN SCHOOR M. - La presse sous la révolution française
W20092: VAN SCHOOR JAN, - Het zichtbaar maken van het Nyquist-diagram
B87909: SCHOORMAN ROBERT - Le Ryhove-Steen au XVIe siècle et le Braem-Steen au XVe siècle. Etude archéologique et historique
B91012: SCHOORMAN ROBERT (ED.) - Register A. nr.125. Vernieuwinge van voorgeboden der Keuren van het Land van Waas, Beveren, Dendermonde, enz. Waassche handvesten van het Staatsarchief te Gent. Vervolg
R69607: SCHOORS ANTOON - I am God your saviour. A form-critical study of the main genres in Is. XL-LV [Supplements to Vetus Testamentum, vol.24]
X80276: SCHOORS A. - The preacher sought to find pleasing words. A study of the language of Qoheleth. Part II: Vocabulary [in: Orientalia Lovaniensia Analecta, 143]
X80259: SCHOORS A. - The Preacher sought to find pleasing words. A study of the language of Qoheleth, Part I: grammatical features [in: Orientalia Lovaniensia Analecta, 41]
X80252: SCHOORS A. & VAN DEUN P. (EDS.) - Philohistor. Miscellanea in honorem Caroli Laga septuagenarii [in: Orientalia Lovaniensia Analecta, 60]
R74719: SCHOORS A. (ED.) - Qohelet in the context of wisdom [BETL, 136]
X71756: SCHOPEN GREGORY - Bones, stones and Buddhist monks. Collected papers on the archaeology, epigraphy and texts of monastic Buddhism in India
F71937: SCHOPENHAUER ARTHUR (REINACH SALOMON, TRAD.) - Essai sur le libre arbitre
F58266: SCHOPENHAUER ARTHUR - On the basis of morality
F28102: SCHOPENHAUER - Von der Nichtigkeit des Daseins - Ein auswahl aus den kleineren Schriften
F445: SCHOPENHAUER ARTHUR (& CANTACUZENE J.-A., TRAD.) - Aphorismes de la sagesse dans la vie (traduit en français pour la première fois par J.-A.Cantacuzène)
F107880: SCHOPENHAUER ARTHUR (& BURDEAU A., TRAD.) - Le monde comme volonté et comme représentation, tome premier
F107881: SCHOPENHAUER ARTHUR (& BURDEAU A., TRAD.) - Le monde comme volonté et comme représentation, tome deuxième
F37701: SCHOPENHAUER ARTHUR - Die Welt als Wille und Vorstellung (Ungekürzte Ausgabe)
F61554: SCHOPENHAUER ARTHUR - Der Satz vom Grunde über den Willen in der Natur, Die beiden Grundprobleme der Ethik [in: Arthur Schopenhauers sämtliche Schriften, Band 3]
F61552: SCHOPENHAUER ARTHUR - Die Welt als Wille und Vorstellung [in: Arthur Schopenhauers sämtliche Schriften, Band 1-2]
F61551: SCHOPENHAUER ARTHUR - Parerga und Paralipomena : kleine philosophische Schriften [in: Arthur Schopenhauers sämtliche Schriften, Band 4-5]
F54102: SCHOPENHAUER ARTHUR - Arthur Schopenhauer's Sämmtliche Werke, herausgegeben von Julius Frauenstädt [6 volumes]
F14194: SCHOPENHAUER ARTHUR (TRADUIT EN FRANÇAIS PAR A. BURDEAU) - Le monde comme volonté et comme représentation [3 volumes]
T109403: SCHOPFLIN KARIN - Theater im Drama bei Shakespeare und auf der englischen Bühne seiner Zeit
T111850: SCHOPKER HEINZ FRIEDRICH - Heinrich Mann als Darsteller des hysterischen und grotesken
G86608: SCHOPPA HELMUT - Römische Götterdenkmäler in Köln
S110429: SCHOPPA WULFHILD - Die Darstellung des Innenraumes bei den Kupferstechern im Deutschen Reich des XV. Jahrhunderts
G54664: SCHOPPMANN HUGO - Die Flurnamen des Kreises Soest (Band I)
T110952: SCHORKEN ROLF - Morphologie der Personen in Thomas Manns Roman 'Joseph und seine Brüder'
R38334: SCHORN AUGUSTE - Josef Görres religiöse Entwicklung
T71168: SCHOSSIG ALFRED - Der Ursprung der altfranzösischen Lyrik
R73487: SCHOTEL G.D.J. (ROGGE H.C., ED.) - De openbare eeredienst der Nederl. hervormde kerk in de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw
N85481: SCHOTEL G.D.J. - Iets over Hieronymus van Beverningh en Bruno van der Dussen
T108300: SCHOTEL G.D.J. - Letter- en oudheidkundige avondstonden
N57216: SCHOTEL G.D.J. (& ROGGE H.C.) - Het Oud-Hollandsch huisgezin der zeventiende eeuw
N57217: SCHOTEL G.D.J. (& ROGGE H.C.) - Het maatschappelijk leven onzer vaderen in de Zeventiende Eeuw
N90148: SCHOTEL G.D.J. - Vaderlandsche volksboeken en volkssprookjes van de vroegste tijden tot het einde der 18e eeuw [2 delen] (Almanakken, prognosticatie, planeet- en tooverboeken, schoolboeken, prenten, comoedieboeken, ridder-, geestelijke- roover- geschiedkundige romans, arcadia's, brieven, reizen, etc.)
R109542: SCHOTES PAUL - Spätgotische Einstützenkirchen und zweischiffige Hallenkirchen im Rheinland
R16271: SCHOTSMANS PAUL - En de mens schiep de mens - Medische (r )evolutie en ethiek
T113021: SCHOTT-TANNICH SABINE - Der ethnographische Abenteuer- und Reiseroman des 19. Jahrhunderts im Urteil der zeitgenössischen Rezensenten
C84947: SCHOTT SIEGFRIED - Mythe und Mythenbildung im alten Ägypten
K75095: SCHOTTE JEAN CLAUDE - Plus in amore valet Mimnermi versus Homerus. Over mogelijkheden en beperktheden in de betekening van de liefde in 't Homerisch epos [2 vols.]
S108245: SCHOTTER BERNARD (ED.) - La tenture de l'histoire d'Alexandre Le Grand
R61055: SCHOTTMANN HANS - Die islandische Mariendichtung - Untersuchungen zur volkssprachigen Mariendichtung des Mittelalters
R70369: SCHOTTROFF WILLY - Der altisraelitische Fluchspruch
R78529: SCHOTTROFF LUISE - Der glaubende und die feindliche Welt. Beobachtungen zum gnostischen Dualismus und seiner Bedeutung für Paulus und das Johannesevangelium
B74058: VAN SCHOUBROECK A. I.E.J. - L'évolution des banques belges en fonction de la conjuncture de 1850 à 1872
S112633: SCHOUBYE SIGURD - Guldsmede-handvaerket i Tonder og pa Tonder-egnen 1550-1900
F65449: SCHOULS PETER A. - Descartes and the enlightenment
R49442: SCHOUPPE FRANCISCUS XAVERIUS S.J. - Evangelia de Communi Sanctorum explicationibus, ad mentem sanctorum patrum aliorumque interpretum dilucidata,-
G61741: SCHOUPS KARINE - Bijdrage tot een corpus over Gymnische en Hippische Agones. Status quaestionis 1951-1977 [2 volumes] I: Bronnen 1951-1977, II: Commentaar op de bronnen: de spelen
S84590: VAN SCHOUTE ROGER - La chapelle royale de Grenade [dans: Les Primitifs Flamands. I: Corpus de la peinture des anciens Pays-Bas méridionaux au quinzième siècle, 6]
L17545: SCHOUTEDEN WARD - Beringen vroeger en nu - enige grepen uit de geschiedenis en de folkore van Beringen
C99895: SCHOUTEDEN H. - De zoogdieren van Belgisch Congo en van Ruandi-Urundi [3 delen] I: Primates, Chiroptera, Insectivora, Pholidota, II: Carnivora, Ungulata, III: Ungulata, Rodentia
C99915: SCHOUTEDEN H. - De vogels van Belgisch Congo en van Ruandi-Urundi (Les oiseaux du Congo belge et du Ruanda-Urundi) [10 parts in 4 volumes, complete series]
B104342: SCHOUTEDEN-WERY J. - Tervuren en Brabant, Histoire de la région, de la localité et de ses chateaux. 1re partie: Esquisses géographique et géologique, Préhistoire et origines historiques
C99699: SCHOUTEDEN H. - Catalogues raisonnés de la Faune Entomologique du Congo Belge. Hémiptères, Coreidae
C79125: SCHOUTEDEN H. - La faune ornithologique des districts de la Tshuapa et de l'Equateur (Contributions à l'ornithologie de la République du Congo, I)
C100658: SCHOUTEDEN H. - De vogels van Belgisch Congo en van Ruandi-Urundi (Les oiseaux du Congo belge et du Ruanda-Urundi). II: Galliformes, Turniciformes, Ralliformes, Gruiformes, Charadriiformes, Lariformes
C100657: SCHOUTEDEN H. - De vogels van Belgisch Congo en van Ruandi-Urundi (Les oiseaux du Congo belge et du Ruanda-Urundi). I: Struthioniformes, Colymbiformes, Procellariiformes, Pelecaniformes, Ciconiiformes, Phoenicopteriformes, Anseriformes, Falconiformes
B90962: SCHOUTEET A., WINDELS-ARICKX B. & DE GROOTE J. - Index op de boedelbeschrijvingen en -rekeningen (Staten van goederen). Tweede reeks, eerste stuk
B85200: SCHOUTEET A. & STRUBBE E.I. - Honderd jaar geschiedschrijving in West-Vlaanderen 1839-1939. Analytische inhoud en registers van de Handelingen van het Genootschap voor geschiedenis "Société d'Emulation" te Brugge
B84479: SCHOUTEET A. - Honderdvijftig jaar Handelingen van het Genootschap voor geschiedenis te Brugge. Analytische inhoud en registers 1839-1988
S58735: SCHOUTEET ALBERT - De Vlaamse primitieven te Brugge - bronnen voor de schilderkunst te Brugge tot de dood van Gerard David. Volume I: A-K
B93577: SCHOUTEET A. - Inventaris van het archief van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Brugge (1717-1892)
V33728: SCHOUTEN J.H. (HRSGB.) - Das Buch vom Fliegen
N110491: SCHOUTEN ANTON - De Nederlandsche groote trawlvisscherij
M23542: SCHOUTEN HENNIE - Techniek van het orgelspel - met 113 muziekvoorbeelden
R47339: SCHOUTENS STEPHANUS O.F.M. - Geschiedenis van den Eerdienst van het Allerheiligste Sacrement des Altaars in België
B39936: SCHOUTENS STEPHANUS O.F.M. - Kunstschilders beeldhouwers en bouwkundigen der minderbroedersorde in België
R30247: SCHOUTENS STEPHANUS O.F.M. - Antiquitates Franciscanae Belgicae (in lucem editae opera) [3 volumes]
R51190: SCHOUTENS STEPHANUS O.F.M. (ED.) - Legende der glorioser maghet Sinte Clara
R90042: SCHOUTENS STEPHANUS O.F.M. - Geschiedenis van den Eerdienst van het Allerheiligste Sacrament des Altaars in België
R89836: SCHOUTENS STEPHANUS O.F.M. - Een Engelsche kloostergemeente in België, volgens een Engelsch handschrift
R89837: SCHOUTENS STEPHANUS O.F.M. (ED.) - Indica mihi. Handschrift der XVe eeuw
B103608: SCHOUTENS STEPHANUS FR. O.F.M. - Maria's Vlaanderen of beschrijving van de wonderbeelden en merkweerdige bedevaartplaatsen van Onze-Lieve-Vrouw in Oost- en West-Vlaanderen
R91435: SCHOUTENS STEPHANUS O.F.M. - Levensschets van den eerweerden pater Thyssen minderbroeder-recollect van het voormalig klooster te Antwerpen
R90353: SCHOUTENS ETIENNE O.F.M. - Les Vierges miraculeuses & remarquables du pays wallon
B33996: SCHOUTENS STEPHANUS O.F.M. - Maria's Antwerpen of beschrijving van de wonderbeelden en merkweerdige Bedevaartplaatsen van Onze Lieve-Vrouw in de provincie Antwerpen
R52028: SCHOUTENS ETIENNE O.F.M. - Histoire du culte de la T.-S. Eucharistie en Belgique
B32067: SCHOUTENS STEPHANUS O.F.M. - Maria's Brabant of Beschrijving van de wonderbeelden en merkweerdige bedevaartplaatsen van Onze-Lieve-Vrouw in Brabant
R38417: SCHOUTENS STEPHANUS O.F.M. - Geschiedenis van den Eerdienst van het Allerheiligste Sacrement des Altaars in België
R38181: SCHOUTENS STEPHANUS O.F.M. - Geschiedenis van den Eerdienst van het Allerheiligste Sacrament des Altaars in België
R63382: SCHOUTENS STEPHANUS O.F.M. - Geschiedenis van den Eerdienst van het Allerheiligste Sacrament des Altaars in België
R45614: SCHOUTENS ETIENNE O.F.M. - Les Vierges miraculeuses & remarquables du pays wallon
R51429: SCHOUTENS STEPHANUS O.F.M. - Maria's Antwerpen of beschrijving van de wonderbeelden en merkweerdige bedevaartplaatsen van Onze Lieve-Vrouw in de provincie Antwerpen
R106507: SCHOUVALOFF BARNABITE - Ma conversion et ma vocation
O53664: DE SCHOUWER J.M. F.S.C. - Bijdrage tot de studie van het onbewuste leeren - de proeven van Thorndike aangaande het onbewuste leeren, analogieën met de middellijke-associatieproeven en of de affectieve overdracht zekere uitslagen kan verklaren
B63136: SCHOY AUGUSTE - Histoire de l'influence italienne sur l'architecture dans les Pays-Bas
R69541: SCHRADER CLEMENTIS S.J. - De unitate Romana commentarius. Liber I: Didaktikos
T111057: SCHRADER HEINZ H. - Person und Wirklichkeit in Joseph Conrads politischen Romanen, unter besonderer Berücksichtigung von The Secret Agent
G112045: SCHRADER MARGRET - Hoffmann's Lieschen umarmt die ganze Welt - Die Rolle der Frau in der bürgerlichen Festkultur am Beispiel hessischer Volksfeste
R71319: SCHRAGE WOLFGANG - Die Elia-Apokalypse [in: Jüdische Schriften aus hellenist-römischer Zeit" Band 5: Apokalypsen, Lieferung 3]
T31711: SCHRAM G. - Principes de la langue danoise et norvégienne, suivi d'un choix de morceaux en prose et en vers avec la traduction en regard
X75710: SCHRAM LOUIS M.J. C.I.C.M. - The Monguors of the Kansu-Tibetan frontier [complete in 3 vols.]
R62465: SCHRAM FRANKIE - Alanus van Rijsel (1125/1130 - 1202/1203). Een kritische onderzoek naar zijn leven, werk en denkwereld
R69529: SCHRAMA MARTIJN - Gabriel Biel en zijn leer over de allerheiligste drievuldigheid volgens het eerste boek van zijn Collectorium [volledig in 2 volumes]
R80732: SCHRAMA MARTIJN - Gabriel Biel en zijn leer over de allerheiligste drievuldigheid volgens het eerste boek van zijn Collectorium
R80730: SCHRAMA MARTIJN - Vide quam absurde alleget. Maarten Luther en Gabriel Biel
R78535: SCHRAMM TIM - Der Markus-Stoff bei Lukas. Eine literarkritische und redaktionsgeschichtliche Untersuchung
T110999: SCHRAMM GODEHARD - Der russische Dichter Jewgenij Jewtuschenko. Sein lyrisches Werk 1952-1982
F105510: SCHRAMM MATTHIAS - Die Bedeutung der Bewegungslehre des Aristoteles für seine beiden Lösungen der zenonischen Paradoxie
T112804: SCHRANK WILLI - R.M. Rilke und die Erziehung
J87567: SCHRANS GUY - Octrooien en octrooilicenties in het Europees mededingingsrecht
B111563: SCHRANT J.M. - Lofrede op Godfried van Bouillon
R96676: SCHRANT J.M. - Verhandelingen over den Bijbel
T90239: SCHRANT J.M. & VAN DER PALM (& DE JONGHE D.F., ED.) - Handboek der Nederduitsche tael- en letterkunde, ten dienste der gestichten van middelbaer onderwys. Redevoeringen
R96153: SCHRANT J.M. - Het leven van Jesus, een geschenk aan de jeugd
G110364: SCHRECK WINFRIED - Waldgeschichte der Toskana im 19. Jahrhundert
F105181: SCHRECKENBERG HEINZ - Ananke - Untersuchungen zur Geschichte des Wortgebrauchs
R102196: SCHREIBER GEORG - Die Wochentage im Erlebnis der Ostkirche und des christlichen Abendlandes
R27192: SCHREIBER GEORG - Studien über Anselm von Havelberg zur Geistesgeschichte des Hochmittelalters
J26184: SCHREIBER HERMANN - De tien geboden - de mens en zijn recht
R70073: SCHREIBER ALFRED - Die Gemeinde in Korinth. Versuch einer gruppendynamischen Betrachtung der Entwicklung der Gemeinde von Korinth auf der Basis des ersten Korintherbriefes
R55067: SCHREIBER GEORG - Irland im deutschen und abendländischen Sakralraum, zugleich ein Ausblick auf St.Brandan und die zweite Kolumbusreise
G30469: SCHREIBER ÉMILE - Heureux Scandinaves ! Enquête sur les réalisations socialistes au Danemark, en Suède, Norvège et Finlande
R32826: SCHREIBER HEINRICH - Die Reformation Lübecks
M89412: SCHREIJER COBI (ED.) - Sara, je rok zakt af. Vrouwenliedboek
T112812: SCHREIJER W. - Etude sur la Négation dans les Chroniques de Froissart (Edition Luce-Raynaud)
R15903: SCHREINER JOSEF (HRSG.) - Wort und Botschaft - Eine theologische und kritische Einführung in die Probleme des Altes Testaments
J113387: SCHREPFER GUSTAV - Dorfordnungen im Hochstift Bamberg : Ein Beitrag zur Rechtsgeschichte des fränkischen Bauern
R32379: SCHREURS PETER MSC - Caraga Antigua 1521-1910. The hispanization and christianization of Agusan, Surigao and East Davao
H42921: SCHREURS JAC. M.S.C. - Zuster Clara van Assisië
T31347: SCHREURS ANDRÉ - De legende van Tijl Uilenspiegel en Lamme Goedzak (een vrije navertelling door André Schreurs van het beroemde werk 'La légende et les aventures héroïques, joyeuses et glorieuses d'Ulenspiegel et de Lamme Goedzak au pays de Flandres et ailleurs' van Charles de Coster)
H39242: SCHREURS JAC. M.S.C. - Norbert van Gennep - een pelgrim op aarde
R34628: SCHREURS JAC. M.S.C. - Honderd jaar Ursulinen in Kerkrade 1859-1959
B113825: DE SCHREVEL A.C. - Histoire du séminaire de Bruges - Tome II. Documents
B85206: DE SCHREVEL A.C. - Histoire du séminaire de Bruges [2 volumes] Tome I première partie & tome II: Documents
B106292: DE SCHREVEL A.-C. - Etablissement et débuts des Carmes Déchaussées à Bruges
B103709: DE SCHREVEL A.C. - Histoire du séminaire de Bruges - Tome I première partie
B99709: DE SCHREVEL A.C. - Histoire du Petit Séminaire de Roulers, précédée d'une introduction ou coup d'oeil sur l'état de l'enseignement moyen dans la région correspondant à la Flandre occidentale actuelle. Tome premier: 1806-1830
B36939: DE SCHREVEL A.C. - Histoire du séminaire de Bruges - Tome II. Documents
B36940: DE SCHREVEL A.C. - Histoire du séminaire de Bruges - Tome I première partie
T87582: SCHRICKX W. - Shakespeare's early contemporaries. The background of the Harvey-Nashe polemic and 'Love's labour's lost'
T94078: SCHRICKX W. - Shakespeare's early contemporaries. The background of the Harvey-Nashe polemic and 'Love's labour's lost'
R75844: SCHRIJEN W. - Vita acusque maximi pontificis Pii IX, et ecclesiam catholicam persequentes saeculo XIX. Poëma elegiacum, cecinit adnotationibusque auctum Germanice vertit W. Schrijen
L59230: SCHRIJNEMAKERS J.H.A. & CORSTJENS J.J. - Graaf Godfried Huyn van Geleen, keizerlijk veldmaarschalk en landcommandeur te Alden Biesen
G40058: SCHRIJNEN JOS. - De waarde der kultuurhistorische methode voor de kennis van de christelijke oudheid
N92809: SCHRIJNEN JOS - Nederlandsche volkskunde. Eerste deel, tweede deel [2 volumes]
R39855: SCHRIJNEN JOS. - Konstantijn de groote en het edikt van Milaan (Feestschrift van de apologetische vereeniging Petrus Canisius)
T70467: SCHRIJNEN JOS - Collectanea Schrijnen. Verspreide opstellen
T40084: SCHRIJNEN JOS. - Handleiding bij de studie der vergelijkende indogermaansche taalwetenschap vooral met betrekking tot de klassieke en germaansche talen (Bibliografie, geschiedkundig overzicht, algemeene beginselen, klankleer)
T41471: DE SCHRIJVER KATHLEEN - Kenmerken van de katholieke roman bij G. Greene en H. Böll
G88598: DE SCHRIJVER MARC - De kruisboog in Zweden
R105809: DE SCHRIJVER G. (EZD.) - Liberation theologies on shifting grounds. A clash of socio-economic and cultural paradigms [BETL, 135]
S20750: SCHRIJVER ELKA, - Antiek glas en kristal
R59680: DE SCHRIJVER GEORGES - Een God immanent in mens en wereld. Zijnsanalogie, schoonheid en kenosis in de theologie van H.U.v. Balthasar [3 volumes] I: Idealisme, II: Patristiek, III: Commercium-theologie
B91148: DE SCHRIJVER A. & VAN RAEMDONCK J. - Notice historique des établissements de bienfaisance de la ville de St. Nicolas [3 volumes] I: Le Berkenboom, II: Les hospices des orphelins et des orphelines, III: Notice historique sur l'hospice des vieillards et malades à Saint-Nicolas (Waes)
L100562: SCHRIJVERS LUCIEN - Godsheide, oudste gehucht van Hasselt
R53406: SCHRIJVERS JOZEF C.SS.R. (& DEBAST L. C.SS.R., VERTALING) - Mijne Moeder
F102492: SCHRIMPF GANGOLF - Die Axiomenschrift des Boethius (De Hebdomadibus) als philosophisches Lehrbuch des Mittelalters
Q81498: SCHRODER CHRISTOPH - Pseudo-Entlarvungen. Eine Kritik der Einwände von Moll, Dessoir und anderen Autoren gegen die Echtheit sog. okkulter Phänomene
T111837: SCHRODER PRISKA - Landschaftsbild - Wirklichkeitsbild. Zur Funktion von Natur und Landschaft im Roman von Charlotte Smith, Ann Radcliffe, Jane Austen und Charlotte und Emily Brontë
G110603: SCHRODER JURGEN - Der Kriegsbericht als propagandistisches Kampfmittel der deutschen Kriegführung im Zweiten Weltkrieg
J68705: SCHRODER JOSEPH WILLEM MARIE - Gevolg van rechtsgang in den vreemde
G112484: SCHRODER ALBRECHT - La réaction du public allemand devant des oeuvres littéraires de caractère politique pendant la période 1945-1950
T55232: SCHRODER WALTER JOHANNES - Frits Stavenhagens Bauernkomödie "De dütsche Michel" Entstehungsgeschichte und Würdigung nach Form und Gehalt
R65768: SCHRODER ALFRED - Entwicklung des Archidiakonats bis zum elften Jahrhundert
F108753: SCHRODER CHRISTOPH - Evolutionstheorie und Willensmetaphysik - Der Entwicklungsgedanke in der Philosophie Schopenhauers
T37561: SCHROEDEL MICHAEL - Bogenschlagendes Erzählen in Wolframs "Parzival"
R48030: SCHROEDER MGR. & DAISENBERG ALOYS - Oberammergau et la représentation de la Passion en 1910. Guide officiel français [avec:] Le mystère de la Passion à Oberammergau - texte revue pour la poésie par Aloys Daisenberger
J59337: SCHROER GEORG HARTMUT - Das Notwegrecht im französischen, deutschen und schweizerischen Recht
R70365: SCHROER ALOIS - Die Kirche in Westfalen im Zeichen der Erneuerung (1555-1648). I: Die Katholische Reform in den geistlichen Landesherrschaften. II: Die Gegenreformation in den geistlichen Landesherrschaften [2 vols.]
R70363: SCHROER ALOIS - Die Kirche in Westfalen vor der Reformation. Verfassung und geistliche Kultur, Misstände und Reformen [2 vols.]
F104982: SCHROER CHRISTIAN - Praktische Vernunft bei Thomas von Aquin
S59357: SCHROETELER HEINZ - Zur Rekonstruktion des Donatello-Altars im Santo zu Padua
B83816: SCHROEVEN CHRIS - Consumer expenditure in interwar Belgium ; the reconstruction of a database
B94901: SCHROEVEN CHRIS - An economic history of consumer expenditure in interwar Belgium 1920-1939
R59869: SCHROHE HEINRICH - Kurmainz in den Pestjahren 1666-1667
W82172: SCHRON L. (& HOUEL J., INTROD.) - Tables de logarithmes à sept décimales, pour les nompbres depuis 1 jusqu'à 108000 et pour les fonctions trigonométriques de dix en dix secondes
W82155: SCHRON L. (& HOUEL J., INTROD.) - Tables de logarithmes à sept décimales, pour les nompbres depuis 1 jusqu'à 108000 et pour les fonctions trigonométriques de dix en dix secondes
F80671: SCHROOT A. - Naturgesetz und Menschenwille [bound together with:] Schöpfung und Mensch (2 volumes)
O1059: SCHRÖTELER, JOSEF (HERAUSGEGEBEN VON-) - Die Pädagogik der nichtchristlichen Kulturvölker
T72790: SCHROTEN JAN - Concerning the deep structures of Spanish reflexive sentences
F28071: SCHRÖTER MANFRED - Philosophie der technik
S54962: DE SCHRYVER S. - Luc Gassel peintre paysagiste du XVIe siècle
M82837: DE SCHRYVER S. - Un autographe inédit de Grétry ainsi que quelques particularités sur ce maitre
G65246: DE SCHRYVER REGINALD - Historiografie. Vijfentwintig eeuwen geschiedschrijving van West-Europa
B62231: DE SCHRYVER REGINALD - Jan van Brouchoven, graaf van Bergeyck 1644-1725. Een halve eeuw staatkunde in de Spaanse Nederlanden en in Europa
B94092: DE SCHRYVER SIMON - Notice sur une hache de l'age du bronze trouvée a Matagne-Petite
R101828: VON SCHUBERT HANS - Geschichte der christlichen Kirche im Frühmittelalter. Ein Handbuch
E111020: SCHUBERTH KLAUS - Die Darlehensgewährung der Brauereien an ihre Kunden
R63783: SCHUCH LEOPOLD S.V.D. - Foe-Geluk - Uit het leven van den dienaar Gods P. Jozef Freinademetz S.V.D. Missionaris in China
M109355: SCHUCHARD HANS-KARL - Der Minnesänger Otto von Botenlauben
T29445: SCHUCHART MAX [°1920, ROTTERDAM] - Tijd van leven
C109185: SCHUCK WERNER - Prähistorische Funde aus Libyen und Tschad. Untersuchungen zur holozänen Besiedlungsgeschichte der östlichen Zentralsahara
R59348: SCHUEGRAF AUGUST - Die Bistumsvereinigungen in der deutsche Kirche während des 14. Und 15. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur wirschaftlichen und politischen Gesichte deutschen Kirchen im späteren Mittelalter
E41716: SCHUELLER EUGÈNE (& DEMUND CHRISTIAN, ADAPTÉ PAR, & LAUFENBURGER HENRY, PRÉFACE) - Vers une économie proportionnelle - Salaire, Impot, monnaie
C61807: SCHUEREMANS ANN - De Ptolemaeische koninklijke familie van 305/4 tot 204/3 v.C. Samenstelling, interne verhoudingen en troonswisselingen
T107900: VAN DER SCHUEREN G. (& VERDAM J., ED.) - G. Van Der Schueren's Teuthonista of Duytschlender
J54040: SCHUERMANS H. (JUGE AU TRIBUNAL DE NIVELLES) - Précis de droit criminel
B94038: SCHUERMANS H. - Objets étrusques découverts en Belgique
B32798: SCHUERMANS M. - Congrès d'anthropologie et d'archéologie préhistoriques tenu à Paris en 1867. Rapport adressée à monsieur le ministre de l'intérieur, par m.Schuermans, sur la question de l'origine des dolmens et autres monuments de pierres brutes
B81209: SCHUERMANS H. - Mille inscriptions des vases de grès dit Flamand
W57893: SCHUERMANS T. - Description d'un quadrumane de la famille des Lémuridés du genre Maki (Lemur), ou singes a museau de renard, conservé dans les collections du musée royal
K113490: SCHUETH CAROLUS - De poenulo Plautina - Quaestiones criticae
S87696: SCHUETTE MARIE - Alte Spitzen. Nadel- und Kloppelspitzen
R113452: SCHUFFELS ANTON - Das Sankt-Georg-Stift zu Wassenberg bis zum Ausgang des Mittelalters
M109024: SCHUFFENHAUER GERHART - Die tschecoslowakische Volksmusik und ihr Einfluss auf die Opern Friedrich Smetana
T113527: SCHUFFERT KURT - Die Verbalsuffixe im dakorumänischen
F33858: SCHUHL PIERRE-MAXIME - Imaginer et réaliser
F105314: SCHUHL PIERRE-MAXIME - Etudes platoniciennes
F105300: SCHUHL PIERRE-MAXIME - La fabulation platonicienne
F105234: SCHUHL PIERRE-MAXIME - L'opere di Platone
F83687: SCHUHMANN KARL - Die Dialektik der Phänomenologie I: Husserl über Pfänder
R59855: SCHUHMANN GEORG - Die Berner Jetzertragödie im Lichte der neueren Forschung und Kritik
T59603: SCHUIJT W.J. - Doctrinael des tijts
R69980: SCHULING JOACHIM - Studien zum Verhältnis von Logienquelle und Markusevangelium
Q43722: SCHULMAN MARTIN - Karmische astrologie deel 2: Levensvreugde en het gelukspunt
Q43723: SCHULMAN MARTIN - Karmische astrologie deel 5: Karmische relaties
Q43724: SCHULMAN MARTIN - Karmische astrologie ; maansknopen en reïncarnatie
S109424: SCHULMEYER CHRISTEL - Mittelalterliche Türbeschläge
R46837: SCHULTE O.F.M.CAP. - Le prêtre d'aujourd'hui - Manuel d'ascétisme pastoral
J54742: SCHULTE HANS-JÜRGEN - Die Verschweigung in den Kölner Schreinsurkunden des 12. Bis 14. Jahrhunderts
M108970: SCHULTE HERBERT - Musik und Religion in der Frühromantik
R78639: SCHULTE RAPHAEL O.S.B. - Die Messe als Opfer der Kirche. Die Lehre frühmittelalterlicher Autoren über das eucharistische Opfer
T74577: SCHULTE HERBRUGGEN HUBERTUS - Morus ad Craneveldium: litterae Balduinanae novae / More to Cranevelt: new Baudouin letters
G110698: SCHULTE GUNTER - Niederdeutsche Hansestädte in der Spätzeit Kaiser Karls V. Bündische Städtepolitik zwischen Schmalkaldischen Krieg und Passauer Vertrag. Städtliche Tagfarten und Zusammenkünfte in den Jahren 1546-1552
M35540: SCHULTE DORIS - Werkhören im Musikunterricht als Sach- und Personagenese augezeigt an der Oper "Hänsel und Gretel" von Engelbert Humperdinck
R63034: SCHULTE O.F.M.CAP. - Le prêtre d'aujourd'hui - Manuel d'ascétisme pastoral
R55893: SCHULTE JOH. CHRYSOSTOMUS O.F.M.CAP. - P.Martin von Cochem 1634-1712 Sein Leben und seine Schriften, nach den Quellen dargestellt
A37850: SCHULTE MARTIN - Ethnospezifische Sozialräume in Québec/ Kanada - Eine vergleichende Untersuchung ländlicher Gemeinden in den Cantons de l'Est (Porv.Québec) (Kanada-Projekt IV)
R99617: SCHULTE HANNELIS - Die Entstehung der Geschichtsschreibung im alten Israel
G95508: SCHULTETUS HEINRICH - Carolus Magnus, imperator romanus, discursu historico-politico exhibitus, quem.. praeside.. Joh.-Christfrido Sagittario, .. die [] mai .. examini M. Heinrich Schultetus
G110530: SCHULTHEIS-FRIEBE MARIELUISE - Die französische Wirtschaftspolitik in Roer-Departement 1792-1814
G113583: SCHULTHEISS WERNER - Die Entwicklung der mittelalterlichen Gewerbeverfassung in München
F18593: SCHULTZ WERNER - Kant als Philosoph des Protestantismus
G102531: SCHULTZ ALWIN - Das höfische Leben zur Zeit der Minnesinger [2 volumes]
F67112: SCHULTZ BART (ED.) - Essays on Henry Sidgwick
J39482: SCHULTZE ERNST (& STEINMETZ S.R., VOORREDE) - Engeland en het oorlogsrecht ter zee
R81599: SCHULTZE THEODOR - Das rollende Rad des Lebens und der feste Ruhestand. Eine Fortsetzung des Votums über das Christenthum Christi und die Religion der Liebe in Sachen der Zukunftsreligion
C113101: SCHULTZE ARNOLD - Das Sultanat Bornu, mit besonderer Berücksichtigung Deutsch-Bornus
R70096: SCHULZ HERMANN - Das Todesrecht im Alten Testament. Studien zur Rechtsform der Mot-Jumat-Sätze
M108946: SCHULZ HORANT - Der Windsbacher Knabenchor, Seine Einflüsse und Auswirkungen auf die Erzihung und die spätere Lebensgestaltung seiner Sänger. Untersucht und aufgezeigt an Hand einer Befragung ehemaliger Mitglieder des Chores
G113287: SCHULZ HARALD - Studien zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte des Heilig-Geist-Hospitals zu Lübeck
R70301: SCHULZ SIEGFRIED - Das Evangelium nach Johannes, übersetzt und erklärt
R78458: SCHULZ SIEGFRIED - Q. Die Spruchquelle der Evangelisten
R99616: SCHULZ HERMANN - Das Buch Nahum. Eine redaktionskritische Untersuchung
C36677: SCHULZ - Mystische Kraft Afrikas - Masken und Tanzaufsätze
C36500: SCHULZ - Gesichter Afrikas
G71211: SCHULZ WALTHER - Die germanische Familie in der Vorzeit + Staat und Gesellschaft in germanischer Vorzeit: 2 parts in 1 volume: Familie, Staat und Gesellschaft in germ. Vorzeit]
G113453: SCHULZ KURT - Der Kurkölnische Hofrat von 1724 bis zum Ausgange des Kurstaates. Ein Bild seiner Organisation, seiner Geschäftsordnung und seines Geschäftsganges
V100725: SCHULZ-HEISING OTTO (CONTRYN LOUIS, VERT.), E.A. - Het poppenspel, tijdschrift onder leiding van Louis Contryn, vijfde jaargang, nummer 3, 1953 ; Tijl en de flesgeest, e.a.
R99572: SCHULZ HERMANN - Das Todesrecht im Alten Testament. Studien zur Rechtsform der Mot-Jumat-Sätze
R70107: SCHULZ SIEGFRIED - Neutestamentliche Ethik
T111824: SCHULZE JURGEN - George Chapmans 'The Widows's Tears' : Eine Interpretation
G110663: SCHULZE ROLF - Die Bremische Bürgerschaft in den Jahren 1854-1867
G112404: SCHULZE RENATE - Die Entstehung und Entwicklung der Genfer Konvention im Rahmen der internationalen Politik 1863-1906
A17335: SCHULZE HAGEN (TEXT) & HAMM MANFRED / SCHNEIDER GÜNTER (PHOTOGRAPHY), - Berlin
P112785: SCHULZE KLAUS DETLEF - Psychiatrische Gesichtspunkte zu den Begriffen "Geistige Störung" und "Geisteskrankheit" im neuen Ehegesetz
T112911: SCHULZE JANA - Die Entstehung und Entwicklung einer einheitlichen obersorbischen Schriftsprache im 19. Jahrhundert und der Beitrag des Dichters Jakub Bart-Cisinski zu ihrer endgültigen Konsolidierung und Durchsetzung
G112421: SCHUMACHER ELISABETH - Das kölnische Westfämen im Zeitalter der Aufklärung, unter besonderer Berücksichtigung der Reformen des letzten Kurfürsten von Köln, Max Franz von österreich
F77155: SCHUMACHER THOMAS - Trinität. Zur Interpretation eines Strukturelements Cusanischen Denkens
F108789: SCHUMACHER CHRISTIAN - A Comprehensive Logic for Epistemic Propositional Attitudes
C100635: SCHUMACHER PETER - Expedition zu den zentralafrikanischen Kivu-Pygmäen. II: Die Kivu-Pygmaen (Twiden)
S109292: SCHUMACHER MICHAEL - Avantgarde und Öffentlichkeit - Zur Soziologie der Künstlerzeitschrift am Beispiel von 'De Stijl'
G109574: SCHUMACHER SUSANNE - Die Entwicklung der Kulturlandschaft im alten Kirchspiel Travemünde von 1433 bis zur Weltwirtschaftskrise
C67432: SCHUMACHER P. - Exploration du Parc National Albert, Mission P. Schumacher (1933-1936), fascicule 2 / Exploratie van het Nationaal Albert Park, zending P. Schumacher (1933-1936), aflevering 2: Anthropometrische Aufnahmen bei den Kivu-Pygmäen
B65913: SCHUMACKER-LAMBRY J. - Etude d'un cône de Lepidocarpaceae du houiller belge: Achlamydocarpon belgicum gen. et sp. nov.
X112195: SCHUMAN LEIN OEBELE - Political history of the Yemen at the beginning of the 16th century. Abu Makhrama's account of the years 906-927 H. (1500-1521 A.D.) with annotations
J93215: SCHUMANN EVA (ED.) - Hierarchie, Kooperation und Integration im Europäischen Rechtsraum. 17. Symposion der Kommission "Die Funktion des Gesetzes in Geschichte und Gegenwart"
J93208: SCHUMANN EVA (ED.) - Das erziehende Gesetz. 16. Symposion der Kommission "Die Funktion des Gesetzes in Geschichte und Gegenwart"
M83469: SCHUMANN ROBERT (& LISZT FRANZ, TRAD.) - L'art du piano (Conseils extraits de l'album dédiée à la jeunesse par R.Schumann)
R69326: SCHUMANN OLAF H. - Der Christus der Muslime. Christologische Aspekte in der arabisch-islamischen Literatur
F108840: SCHUMANN GERTRUDE AFRA MARIA - Wij zien wijder horizonnen opblinken ; Die Biographie als Medium zur Verwircklichung persönlicher Zielvorstellungen in der Lebensbeschreibung 'Jean Jacques Rousseau' von Henriette Roland Holst (1869-1952)
R71306: SCHUNCK KLAUS-DIETRICH - 1. Makkabäerbuch [in: Jüdische Schriften aus hellenist-römischer Zeit" Band 1: Historische und legendarische Erzählungen, Lieferung 4]
W48262: SCHUNCK DE GOLDFIEM JEAN - Anthropotechnie - De la science de l'homme à l'art de faire des hommes
W62008: SCHUNCK E. - Zur Chemie des Chlorophylls
R37386: SCHUPP FRANZ - Die Evidenz der Geschichte - Theologie als Wissenschaft bei J.S. Drey
R69629: SCHUPPHAUS JOACHIM - Die Psalmen Salomos. Ein Zeugnis Jerusalemer Theologie und Frömmigkeit in der Mitte des vorchristlichen Jahrhunderts
M82905: SCHURE EDOUARD - Le drame musical. Richard Wagner, son oeuvre et son idée
M82675: SCHURE EDOUARD - Histoire du Lied ou la chanson populaire en Allemagne
M82679: SCHURE EDOUARD - Histoire du drame musical
M91602: SCHURE EDOUARD - Histoire du drame musical
M91598: SCHURE EDOUARD - Le drame musical. Richard Wagner, son oeuvre et son idée
G88150: SCHURE EDOUARD - Histoire du Lied ou la chanson populaire en Allemagne
T110964: SCHUREN RAINER - Die Romane Walter Scotts in Deutschland
F108787: SCHUREN HERMANN-JOSEF - Der Leib des Denkens. Untersuchungen zum Problem einer semiologischen Grundlegung des Hegelschen Begriffs
G111922: SCHURING H.A. - De invloed van het landschap op de militaire operaties tijdens de Tweede Wereldoorlog
S113173: SCHURING JOSINE MARIE - Experimental Studies on Roman and Medieval Ceramics. Pottery from the San Sisto Vecchio in Rome
K65531: SCHURINGA JACOB - Scholia vetera ad Aristophanis Ranas codicis Ven. Marc. 474
T54642: SCHURINGA F.G. - Het dialect van de veenkoloniën in verband met de overige tongvallen in de provincie Groningen
R78701: SCHURMANN HEINZ - Einer quellenkritischen Untersuchung des Lukanischen Abendmahlsberichtes Lk 22,7-38 [3 volumes]
R78516: SCHURMANN HEINZ - Traditionsgeschichtliche Untersuchungen zu den synoptischen Evangelien. Beiträge
R78513: SCHURMANN HEINZ - Ursprung und Gestalt. Erörterungen und Besinnungen zum Neuen Testament
R78580: SCHURMANN HEINZ - Das Lukasevangelium. Erster Teil: Kommentar zu Kap. 1,1 - 9,50
R67176: SCHURMANN HEINZ - Der Paschamahlbericht Lk 22, (7-14.) 15-18. I.Teil: Einer quellenkritischen Untersuchung des Lukanischen Abendmahlsberichtes Lk 22,7-38
S109188: SCHURMANN ULRICH - Die Darstellung des alten Menschen in der Genremalerei des 19. Jahrhunderts
G108283: SCHURTZFLEISCH KONRAD SAMUEL - Fridericus III sapiens Sax. elector, publice propositus, praeside Conrado Samuele Schurtzfleisch, respondente auctore Johanne Georgio Hahnio Dresdensi in auditorio publico ad D. XII. Septembr.
F109099: SCHUSSLER INGEBORG - Die Auseinandersetzung von Idealismus und Realismus in Fichtes Wissenschaftslehre. Grundlage der Gesamten Wissenschaftslehre 1794/5, Zweite Darstellung der Wissenschaftslehre 1804
J59955: SCHUSTER HERMANN-JOSEF - Die Rechtsgrundlagen für die Beziehungen der westdeutschen wissenschaftlichen Hochschulen zu den wissenschaftlichen Hochschulen des Auslandes
R102466: SCHUSTER I. O.S.B. (CARDINAL) - Liber Sacramentorum - Notes historiques et liturgiques sur le Missel Romain [9 volumes]
R99788: SCHUSTER I. O.S.B. - Liber Sacramentorum - Notes historiques et liturgiques sur le Missel Romain [9 volumes]
S36770: SCHUSTER MEINHARD - Farbe Motiv und Funktion - Zur Malerei von Naturvölkern
T74576: SCHUT LEYDENSIS ENGELBERTUS (COEBERGH VAN DEN BRAAK A.M. & RUMMEL E., EDS.) - The works of Engelbertus Schut Leydensis (ca.1420-1503)
N73458: SCHUTGENS K. - Inventaris der archieven van het klooster Sint-Elisabethsdal te Nunhem, 1240-1797
N38342: SCHUTGENS K. - Bijdrage tot de geschiedenis van het klooster Sint-Elisabethsdal
F105440: SCHUTRUMPF ECKART - Die Bedeutung des Wortes 'ethos' in der Poetik des Aristoteles
R69353: SCHUTTE JOHANNES S.V.D. - Die katholische Chinamission im Spiegel der rotchinesischen Presse. Versuch einer missionarischen Deutung
R69351: SCHUTTE JOSEP FRANZ S.J. - Valignanos Missionsgrundsätze für Japan. Erster Band: Von der Ernennung zum Visitator bis zum ersten Abschied von Japan (1573-1582). Erster Teil: Das Problem (1573-1580) + Zweiter Teil: Die Lösung (1580-1582) [Erster Band complete in 2 vols.]
S113258: SCHUTTE SVEN - Handwerk in kirchlicher Abhangigkeit um 1300 : Beiträge zur Baugeschichte, Archäologie und Kulturgeschichte einer Werkstatt auf der Pfarrparzelle und der zugehörigen Marktkirche St. Johannis in Göttingen
T11385: DE SCHUTTER F. F.S.C. - Het vers van Jonker Jan van der Noot - Een ritmologische studie
T94890: DE SCHUTTER G. - De Nederlanse zin. Poging tot beschrijving van zijn struktuur
R78591: SCHUTZ FRIEDER - Der leidende Christus. Die angefochtene Gemeinde und das Christuskerygma der lukanischen Schriften
R78474: SCHUTZ ROLAND - Johannes der Täufer
S109280: SCHUTZ DIETER - Bayer als Mäzen - Carl Duisberg als Förderer der Künste
R99665: SCHUTZ CHRISTIAN O.S.B. - Deus absconditus, Deus manifestus. Die Lehre Hugos von St. Viktor über die Offenbarung Gottes
S109448: SCHUTZE NORBERT - Der badische Kirchenbau 1920-1955
R63525: SCHUTZEICHEL HERIBERT - Die Glaubenstheologie Calvins
R99630: SCHUTZEICHEL HERIBERT - Wesen und Gegenstand der kirchlichen Lehrautorität nach Thomas Stapleton. Ein Beitrag zur Geschichte der Kontroverstheologie im 16. Jahrhundert
T58624: SCHUTZINGER HEINRICH - Ursprung und Entwicklung der arabischen Abraham-Nimrod-Legende
N87826: SCHUURMAN A.J. - Materiële cultuur en levensstijl. Een onderzoek naar de taal der dingen op het Nederlandse platteland in de 19e eeuw: de Zaanstreek, Oost-Groningen, Oost-Brabant
N87589: SCHUURMAN ANTON, DE VRIES JAN & VAN DER WOUDE AD (REDS.) - Aards geluk. De Nederlanders en hun spullen 1550-1850
R42993: SCHUURMANS MARJOLEIN (RED.) - Nacht die gelukkig maakt - Ervaringen met de mystiek van Johannes van het kruis
C39030: VAN SCHUYLENBERGH P. - La mémoire des Belges en Afrique centrale - Inventaire des archives historiques privées du Musée Royal de l'Afrique centrale de 1858 à nos jours
T113024: SCHUYT ROEL - The Morphology of Slavic Verbal Aspect. A descriptive and historical Study
B92484: SCHUYTEN M.C. (& PEETERS JOZ., M.M.V.) - Oorlogsdagboek. Antwerpsche nota's 1940-1944
B21548: DE SCHUYTER JAN, - Zatte processie - plezante sinjoren in de stamenee
B64367: DE SCHUYTER JAN - Tijl tegen den Mof. Vlaamsche volkshumor tijdens den Oorlog
B64889: DE SCHUYTER INGE - Geschiedenis van het Belgisch Liberalisme (1830-1987). Een selectieve bibliografie
B89279: DE SCHUYTER JAN (& LEWI LEO, ILLS.) - Poesje
H34235: DE SCHUYTER JAN - Sint Niklaas in de legende en in de volksgebruiken
S58755: DE SCHUYTER JAN & DE CNODDER REMI - Gaston Schuermans
B89284: DE SCHUYTER JAN, VAN LOOY GERARD & VAN CAKENBERGHE ARTHUR - Levende folklore (en anecdotisch Antwerpen) [6 volumes] I: Antwerpsche typen, II: Zatte processie plezante sinjoren in de stamenee, III: Teun Koekeloer vertelt, IV: Drij moorden voor vijf cens, V: Pierewitje herinneringen van een jongen uit het schipperskwartier, VI: Wij jongens van het Sint-Andrieskwartier
B34433: DE SCHUYTER JAN - Op Signorken ; zijn legenden en zijn oorsprong
B60355: DE SCHUYTER JAN (& SCHUERMANS GASTON, ILLS.) - Drij moorden voor vijf cens - Marktzangers als verspreiders van stadsnieuws
B60354: DE SCHUYTER JAN (& SCHUERMANS GASTON, ILLS.) - Teun Koekeloer vertelt - Antwerpsche letterkundigen en kunstenaars in hun hemdsmouwen
M90805: DE SCHUYTER JAN - Over rolzangers en rolzangersliederen
X109939: SCHWAB SOPHIA - Drei altarabische Erzählungen aus dem Beduinenleben untersucht und überstezt
T113545: SCHWABE FRITZ - Die Genusbestimmung des Nomens im biblischen Hebräisch
M108965: SCHWAERZEL JOCHEN - Die Sologitarre in der Rockmusik
G110671: SCHWALBE GERD - Geschichte Podlachiens in reussischer Zeit (XI.-XIV. Jahrhundert)
R48176: SCHWALM R.P. O.P. (& MENNE O.P.) - Le Christ d'après saint Thomas d'Aquin - leçons, notes et commentaires recueillis et mis en ordre par le r.p. Menne O.P.
W61021: SCHWANN TH. - Expériences pour constater si la bile joue dans l'économie animale un role essentiel pour la vie
R56531: SCHWANZ PETER - Unterwegs zu einer anderen Theologie - Zur Weiterentwicklung genuin christlichen Denkens im Anschluss an Paul Tillichs philosophische Theologie - Aufsätze
G84624: SCHWARBERG GUNTHER (& JOST HEINRICH, FOTO'S) - Het getto van Warschau
R37131: SCHWARTE JOHANNES - Grundfragen des menschlichen Zusammenlebens in christlicher Sicht - Einführung in die christliche Gesellschaftslehre mit systematischer Textauswahl
F71950: SCHWARTZ N.J. - Manuel de l'histoire de la philosophie ancienne
R70447: SCHWARTZ WERNER - Analytische Ethik und christliche Theologie. Zur metaethischen Klärung der Grundlagen christlicher Ethik
F66036: SCHWARTZ DANIEL - Aquinas on friendship
Y23823: SCHWARTZ EMILE - Tendresses
F37424: SCHWARTZ N.J. - Manuel de l'histoire de la philosophie ancienne
W22896: SCHWARZ K.P.H. - Het drama der planeten - inleiding tot de synthetische kosmogonie
P60735: SCHWARZ A. MARTIN - Gebissregelung mit Platten
P60760: SCHWARZ A. MARTIN - Gebissregelung mit Platten
G113219: SCHWARZ GEORG - Die Vorgeschichte des Feldzuges von 1796 in Italien und die Gefechte vom 10.-15. April
R37170: SCHWARZ WILH. EBERH. (HRSG.) - Die Akten der Visitation des Bistums Münster aus der Zeit Johanns von Hoya (1571-1573)
F18685: SCHWARZ THEODOR - Jean-Paul Sartres "Kritik der dialektischen Vernunft"
F109765: SCHWARZ MONIKA - Wege aus dem stummen Spiegel - Versuch einer Phänomenologie der Geschlechterdifferenz
R16276: SCHWARZ OTTILIE JOHANNA RENATA - Der Erste Teil der Damaskusschrift und das Alte Testament
F72095: SCHWARZSCHILD LEOPOLD (DE GENEVRAYE GENEVIEVE, TRAD.) - Karl Marx
T59368: SCHWARZTRAUBER HELMUT - Die Opposition "Geist-Leben" als strukturbildendes Prinzip in der Raumauffassung und -darstellung William Faulkners
C36611: SCHWEEGER-HEFEL ANNEMARIE - Plastik aus Afrika
C36621: SCHWEEGER-HEFEL ANNEMARIE - Masken und Mythen - Sozialstrukturen der Nyonyosi und Sikomse in Obervolta
C55110: SCHWEEGER-HEFEL ANNEMARIE - Afrikanische Bronze
F35416: SCHWEGLER A. (& KÖFTLIN CARL HRSG.) - Geschichte der griechischen Philosophie
G113454: SCHWEIKERT ERNST - Die deutschen, edelfreien Geschlechter des Berner Oberlandes bis zum Mitte des XIV. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der Stände im Mittelalter
T109400: SCHWEILER HANS GEORG - Klara Ziegler - ein Beitrag zur Theatergeschichte des 19. Jahrhunderts
R78468: SCHWEIZER EDUARD - Erniedrigung und Erhölung bei Jesus und seinen Nachfolgern
R70019: SCHWEIZER HARALD - Elischa in den Kriegen. Literaturwissenschaftliche Untersuchung von 2 Kön 3; 6,8-23; 6,24-7,20
R70303: SCHWEIZER EDUARD - Das Evangelium nach Markus, übersetzt und erklärt
R70302: SCHWEIZER EDUARD - Das Evangelium nach Matthäus, übersetzt und erklärt
R78460: SCHWEIZER EDUARD - Das Leben des Herrn in der Gemeinde und ihren Dienst. Eine Untersuchung der neutestamentlichen Gemeindeordnung
R78475: SCHWEIZER EDUARD - Gemeinde und Gemeindordnung im neuen Testament
R78467: SCHWEIZER EDUARD - Erniedrigung und Erhölung bei Jesus und seinen Nachfolgern
R20489: SCHWEIZER EDUARD (ÜBERSETZUNG UND ERKLÄRUNG), - Das Neue Testament Deutsch - Vol.I. Das Evangelium nach Markus
S102617: SCHWENCKE JOHAN - Exlibriskunde. Een nieuwe kunstwetenschap met een beschrijvende bibliografie van het exlibris in Nederland en België 1837-1946
R107625: SCHWENGEL GEORGIUS O.CART., BRAUER WILHELM & HOGG JAMES (ED.) - Analecta Cartusiana 90 [in 21 volumes]: Einleitung zu den Werken des dom Georgius (by Brauer) & Propago Sacri Ordinis Cartusiensis, etc., & Appendix & Diplomata, etc. (by Schwengel)
X109932: SCHWERDTFEGER GERLINDE - Das Buch der gepflückten Blumen aus der Gabe des Allgütigen - Kitab Az-Zahr Al-Maqtuf Min Fath Ar-Ra'Uf. Übersetzung und Einleitung
P76655: SCHWERIN ERNST ALFRED - Zur Kenntniss von der Verdauung der Eiweisskörper
R112699: SCHWERING-ILLERT GISELA - Die ehemalige französische Abteikirche Saint-Sauveur in Charroux (Vienne) im 11. und 12. Jh. : Ein Vorschlag zur Rekonstruktion und Deutung der romanischen Bauteile
G113594: SCHWERING LEO - Die Auswanderung protestantischer Kaufleute aus Köln nach Mülheim a. Rh. i. J. 1714
W61993: SCHWERS HENRI - Recherches sur les eaux souterraines ferrugineuses et manganésifères en Belgique. Leur fréquence, leur variabilité, leur utilisation (1908-1909)
F28101: SCHWERTSCHLAGER JOSEF - Die Sinneserkenntnis
F109752: SCHWIBACH ARMIN - Das Transzendentale Problem der Gegenstandskonstitution innerhalb des Weltkontexts Perspektiven des naturphilosophischen Konzepts des frühen Shelling [Schelling]
F112940: SCHWIEGER JOSEF - Der Philosoph Pierre Hyacinthe Azaïs
G110379: SCHWIERSKOTT HANS-JOACHIM - Arthur Moeller van den Bruck und die Anfänge des Jungkonservatismus in der Weimarer Republik. Eine Studie über Geschichte und Ideologie des revolutionären Nationalismus
J112319: SCHWOB EMILE - Un formulaire de chancellerie au XVIIIe siècle
R27579: SCHWOB RENÉ - Moi, juif - Livre posthume
R40378: SCHYNS MATTHIEU - Notes sur l'unité chrétienne
F38528: SCHYNS MATHIEU - La philosophie d'Emile Boutroux
F33136: SCHYNS M. - Philosophie du protestantisme
R52724: SCHYNS MATTHIEU - La pensée de Jésus - Etude théologique et philosophique des paraboles évangéliques
C60444: SCHYNSE AUGUST (& HESPERS KARL, HRSG.) - Zwei Jahre am Congo. Erlebnisse und Schilderungen
R41293: SCHYRGENS J. MGR. - Berlaymont - le Cloistre de la Reyne de tous les Saincts
F71946: SCIACCA MICHELE FEDERICO - Il problema di Dio e della religione nella filosofia attuale
F540: SCIACCA MICHELE FEDERICO - Studia sulla Filosofia medioevale e moderna
F74923: SCIACCA MICHELE FEDERICO - Akt und Sein
F35253: SCIACCA MICHELE-F. - Le problème de Dieu et de la religion dans la philosophie contemporaine (traduit par J.Chaix-Ruy)
F105614: SCIAMANNINI RANIERO O.F.M. - La contuizione bonaventuriana
R103652: SCIAMBRA MATTEO - La 'dottrina cristiana' albanese di Luca Matranga. Riproduzione, transcrizione e commento del Codice Barberini Latino 3454
G103780: SCIANNA NICOLANGELO - Watermarked Paper from Archives in Ravenna (1287-1693)
G110131: SCLAFERT THERESE - L'industrie du fer dans la région d'Allevard au Moyen Age
R27206: SCOT ADAM (& PETIT FRANÇOIS) - Ad Viros Religiosos - Quatorze sermons d'Adam Scot [= Adam Van Dryburgh] (texte établi avec introduction et notes par Fr.Petit)
F66934: SCOTT GARY ALAN (ED.) - Philosophy in dialogue. Plato's many devices
B78071: SCOTT EDWARD (TRANSCR.) & GILLIODT-VAN SEVEREN L. (ANNOTATIONS) - Le Cotton manuscrit Galba B.I. [Documents pour servir à l'histoire des relations entre l'Angleterre et la Flandre de 1341 à 1473]
B104147: SCOTT EDWARD (TRANSCR.) & GILLIODT-VAN SEVEREN L. (ANNOTATIONS) - Le Cotton manuscrit Galba B.I. [Documents pour servir à l'histoire des relations entre l'Angleterre et la Flandre de 1341 à 1473]
V99320: SCOTT PHILIPPA - Zijde
R53283: SCOTTI PIETRO (A CURA DI) - Missioni Salesiane 1875-1975 (Studi in occasione del Centenario)
J19567: SCREVENS R. & BULTHÉ B. & RENARD A., - La violence dans les prisons
J19566: SCREVENS R. & BULTHÉ B. & RENARD A., - Geweld in de gevangenissen
M65681: SCRIBE EUGENE & MEYERBEER GIACOMO (MUS.) - L'opéra en cinq actes. Paroles d'Eugène Scribe. Musique de Giacomo Meyerbeer
Y101570: SCRIBE & BOISSEAUX HENRY - Les trois maupin ou La veille de la régence. Comédie en cinq actes en prose
R108216: SCRILLI MARIA TERESA (MOSCA VINCENZO & MARZANO MARIA STELLA, EDS.) - Scritti di Madre Maria Teresa Scrilli
R67737: SCRIPTORES HIBERNIAE MINORES (& KELLY J.F., ED.) - Scriptores Hiberniae minores. Commentarius in Lucam. Commentarius in Iohannem [Corpus Christianorum. Series latina, 108c]
T39569: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome XVI nr.2 1962 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T39570: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome XVII nr.1 1963 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T84243: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome I no.2 1946-1947 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T84241: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome III no.1 1949 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T84244: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome I no.1 1946-1947 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T84242: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome II no.2 1948 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T84234: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome VI no.2 1952 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T84233: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome VII nr.1 1953 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T84240: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome III no.2 1949 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T84239: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome IV no.1 1950 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T84238: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome IV no.2 1950 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T84237: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome V no.1 1951 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T84235: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome VI no.1 1952 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T84236: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome V no.2 1951 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T84226: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome XI nr.1 1957 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T84232: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome VII no.2 1953 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T84230: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome IX no.1 1955 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T84231: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome VIII no.1 1954 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T100843: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome XXXIV nr.2 1980 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T39573: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome XVIII nr.2 1964 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T61948: SCRIPTORIUM - Scriptorium. Volume I nos.1-2 1946-1947 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T61947: SCRIPTORIUM - Scriptorium - Volume II no.1 1948 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T39574: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome XIX no.1 1965 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T39571: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome XVII nr.2 1963 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T39567: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome XV nr.2 1961 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T107094: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome VIII no.2 1954 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T107093: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome XII no.2 1958 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T107092: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome XII no.1 1958 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T107091: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome XIV no.2 1960 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T107090: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome XIII no.1 1959 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T84228: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome X no.1 1956 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T84227: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome X no.2 1956 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T84229: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome IX nr.2 1955 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T84225: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome XI nr.2 1957 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T39587: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome XXV nr.2 1971 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies
T39572: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome XVIII nr.1 1964 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T39568: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome XVI nr.1 1962 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T39566: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome XV nr.1 1961 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T84223: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome XIV no.1 1960 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T84224: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome XIII no.2 1959 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T39582: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome XXIII nr.1-2 1969 Hommage à m. Frédéric Lyna, fondateur de la revue (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T39575: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome XIX nr.2 1965 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T39576: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome XX no.1 1966 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T39577: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome XX nr.2 1966 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T39579: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome XXI nr.2 1967 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T100841: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome XXVI nr.2 1972 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T84221: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome XXIV nr.1 1970 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T100845: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome XLIX nr.1 1995 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T100844: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome XXXIV nr.1 1980 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T100842: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome XXVII nr.1 1973 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T84222: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome XXIV nr.2 1970 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T111798: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome LXXIII (73) fasc. 1, 2019 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
R109550: SCRIVERIUS DIETER - Die weltliche Regierung des Mindener Stiftes von 1140 bis 1397
F107842: SCRUTON ROGER (ED.) - Xanthippic Dialogues, comprising: "Xanthippe's Republic", "Perictione's Parmenides", and "Xanthippe's Laws", together with a version, probably spurious, of "Phryne's Symposium"
F107841: SCRUTON ROGER - The uses of pessimism and the danger of false hope
F107853: SCRUTON ROGER - Gentle Regrets. Thoughts from Life
F107851: SCRUTON ROGER - England : An Elegy
M103746: SCUDO P. - L'année musicale ou Revue annuelle des théatres lyriques et des concerts, des publications littéraires relatives à la musique et des événements remarquables appartenant à l'histoire de l'art musical. Deuxième année (1861)
R30693: LA SCUOLA CATTOLICA - La Scuola Cattolica - Revista di Scienze Religiose ; series from 1929 till 1969
S83725: SEAILLES GABRIEL - Eug. Carrière, essai de biographie psychologique
X75503: SEAM LONG - Ocherki po leksikologii kchmerskogo jazyka [="Lexicological sketch of the Khmer language"]
G31961: SEAMAN EZRA C. (& HIPPERT TH., TRADUCTION) - Le système du gouvernement américain. Son caractère & ses effets, ses défaults, l'organisation des partis & leur influence, la prosprérité du peuple soumis à sa protection
F58286: SEANOR DOUGLAS & FOTION N. (EDS.) & HARE R.M. (COMMENTS) - Hare and critics - Essays on 'moral thinking'
S33173: SEARLE V. & CLAYSON R. - Zeefdrukken op stof
P98646: SEASHORE CARL E. (ED.) - University of Iowa Studies in Psychology, no. VI
S29152: SÉAUX JEAN - Marc Mendelson
S84797: SEAUX JEAN - Marc Mendelson
C85902: SEBAG PAUL (ED.) - Une relation inédite sur la prise de Tunis par les Turcs en 1574. Sopra la desolatione della Goletta e forete di Tunisi de Bartholomeo Ruffino. Introduction, texte et traduction annotée
R103061: SEBASTIEN DE PEROUSE - Vie de la b. Colombe de Riéti, religieuse du tiers-ordre de saint-Dominique
R84065: SEBASTIEN DE PEROUSE - Vie de la b. Colombe de Riéti, religieuse du tiers-ordre de saint-Dominique

Next 1000 books from Boekenantiquariaat De Lezenaar[an error occurred while processing this directive]

6/8