Boekenantiquariaat De Lezenaar
Vissersstraat 2, B-3500 Hasselt, België. Tel. & Fax : (32)-11-26.27.28            Email: delezenaar@pandora.be
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
B92389: VAN SCHOOR M. - La presse sous la révolution française
W20092: VAN SCHOOR JAN, - Het zichtbaar maken van het Nyquist-diagram
B87909: SCHOORMAN ROBERT - Le Ryhove-Steen au XVIe siècle et le Braem-Steen au XVe siècle. Etude archéologique et historique
B91012: SCHOORMAN ROBERT (ED.) - Register A. nr.125. Vernieuwinge van voorgeboden der Keuren van het Land van Waas, Beveren, Dendermonde, enz. Waassche handvesten van het Staatsarchief te Gent. Vervolg
R69607: SCHOORS ANTOON - I am God your saviour. A form-critical study of the main genres in Is. XL-LV [Supplements to Vetus Testamentum, vol.24]
X80276: SCHOORS A. - The preacher sought to find pleasing words. A study of the language of Qoheleth. Part II: Vocabulary [in: Orientalia Lovaniensia Analecta, 143]
X80259: SCHOORS A. - The Preacher sought to find pleasing words. A study of the language of Qoheleth, Part I: grammatical features [in: Orientalia Lovaniensia Analecta, 41]
X80252: SCHOORS A. & VAN DEUN P. (EDS.) - Philohistor. Miscellanea in honorem Caroli Laga septuagenarii [in: Orientalia Lovaniensia Analecta, 60]
R74719: SCHOORS A. (ED.) - Qohelet in the context of wisdom [BETL, 136]
X71756: SCHOPEN GREGORY - Bones, stones and Buddhist monks. Collected papers on the archaeology, epigraphy and texts of monastic Buddhism in India
F71937: SCHOPENHAUER ARTHUR (REINACH SALOMON, TRAD.) - Essai sur le libre arbitre
F58266: SCHOPENHAUER ARTHUR - On the basis of morality
F28102: SCHOPENHAUER - Von der Nichtigkeit des Daseins - Ein auswahl aus den kleineren Schriften
F445: SCHOPENHAUER ARTHUR (& CANTACUZENE J.-A., TRAD.) - Aphorismes de la sagesse dans la vie (traduit en français pour la première fois par J.-A.Cantacuzène)
F107880: SCHOPENHAUER ARTHUR (& BURDEAU A., TRAD.) - Le monde comme volonté et comme représentation, tome premier
F107881: SCHOPENHAUER ARTHUR (& BURDEAU A., TRAD.) - Le monde comme volonté et comme représentation, tome deuxième
F37701: SCHOPENHAUER ARTHUR - Die Welt als Wille und Vorstellung (Ungekürzte Ausgabe)
F61554: SCHOPENHAUER ARTHUR - Der Satz vom Grunde über den Willen in der Natur, Die beiden Grundprobleme der Ethik [in: Arthur Schopenhauers sämtliche Schriften, Band 3]
F61552: SCHOPENHAUER ARTHUR - Die Welt als Wille und Vorstellung [in: Arthur Schopenhauers sämtliche Schriften, Band 1-2]
F61551: SCHOPENHAUER ARTHUR - Parerga und Paralipomena : kleine philosophische Schriften [in: Arthur Schopenhauers sämtliche Schriften, Band 4-5]
F54102: SCHOPENHAUER ARTHUR - Arthur Schopenhauer's Sämmtliche Werke, herausgegeben von Julius Frauenstädt [6 volumes]
F14194: SCHOPENHAUER ARTHUR (TRADUIT EN FRANÇAIS PAR A. BURDEAU) - Le monde comme volonté et comme représentation [3 volumes]
T109403: SCHOPFLIN KARIN - Theater im Drama bei Shakespeare und auf der englischen Bühne seiner Zeit
T111850: SCHOPKER HEINZ FRIEDRICH - Heinrich Mann als Darsteller des hysterischen und grotesken
G86608: SCHOPPA HELMUT - Römische Götterdenkmäler in Köln
S110429: SCHOPPA WULFHILD - Die Darstellung des Innenraumes bei den Kupferstechern im Deutschen Reich des XV. Jahrhunderts
G54664: SCHOPPMANN HUGO - Die Flurnamen des Kreises Soest (Band I)
T110952: SCHORKEN ROLF - Morphologie der Personen in Thomas Manns Roman 'Joseph und seine Brüder'
R38334: SCHORN AUGUSTE - Josef Görres religiöse Entwicklung
T71168: SCHOSSIG ALFRED - Der Ursprung der altfranzösischen Lyrik
R73487: SCHOTEL G.D.J. (ROGGE H.C., ED.) - De openbare eeredienst der Nederl. hervormde kerk in de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw
N85481: SCHOTEL G.D.J. - Iets over Hieronymus van Beverningh en Bruno van der Dussen
T108300: SCHOTEL G.D.J. - Letter- en oudheidkundige avondstonden
N57216: SCHOTEL G.D.J. (& ROGGE H.C.) - Het Oud-Hollandsch huisgezin der zeventiende eeuw
N57217: SCHOTEL G.D.J. (& ROGGE H.C.) - Het maatschappelijk leven onzer vaderen in de Zeventiende Eeuw
N90148: SCHOTEL G.D.J. - Vaderlandsche volksboeken en volkssprookjes van de vroegste tijden tot het einde der 18e eeuw [2 delen] (Almanakken, prognosticatie, planeet- en tooverboeken, schoolboeken, prenten, comoedieboeken, ridder-, geestelijke- roover- geschiedkundige romans, arcadia's, brieven, reizen, etc.)
R109542: SCHOTES PAUL - Spätgotische Einstützenkirchen und zweischiffige Hallenkirchen im Rheinland
R16271: SCHOTSMANS PAUL - En de mens schiep de mens - Medische (r )evolutie en ethiek
T113021: SCHOTT-TANNICH SABINE - Der ethnographische Abenteuer- und Reiseroman des 19. Jahrhunderts im Urteil der zeitgenössischen Rezensenten
C84947: SCHOTT SIEGFRIED - Mythe und Mythenbildung im alten Ägypten
K75095: SCHOTTE JEAN CLAUDE - Plus in amore valet Mimnermi versus Homerus. Over mogelijkheden en beperktheden in de betekening van de liefde in 't Homerisch epos [2 vols.]
J115374: SCHOTTENHAMEL MAX - Unzucht bei Missbrauch eines sittlich-rechtlichen Autoritätsverhältnisses
S108245: SCHOTTER BERNARD (ED.) - La tenture de l'histoire d'Alexandre Le Grand
R61055: SCHOTTMANN HANS - Die islandische Mariendichtung - Untersuchungen zur volkssprachigen Mariendichtung des Mittelalters
R70369: SCHOTTROFF WILLY - Der altisraelitische Fluchspruch
R78529: SCHOTTROFF LUISE - Der glaubende und die feindliche Welt. Beobachtungen zum gnostischen Dualismus und seiner Bedeutung für Paulus und das Johannesevangelium
B74058: VAN SCHOUBROECK A. I.E.J. - L'évolution des banques belges en fonction de la conjuncture de 1850 à 1872
S112633: SCHOUBYE SIGURD - Guldsmede-handvaerket i Tonder og pa Tonder-egnen 1550-1900
F65449: SCHOULS PETER A. - Descartes and the enlightenment
R49442: SCHOUPPE FRANCISCUS XAVERIUS S.J. - Evangelia de Communi Sanctorum explicationibus, ad mentem sanctorum patrum aliorumque interpretum dilucidata,-
G61741: SCHOUPS KARINE - Bijdrage tot een corpus over Gymnische en Hippische Agones. Status quaestionis 1951-1977 [2 volumes] I: Bronnen 1951-1977, II: Commentaar op de bronnen: de spelen
S84590: VAN SCHOUTE ROGER - La chapelle royale de Grenade [dans: Les Primitifs Flamands. I: Corpus de la peinture des anciens Pays-Bas méridionaux au quinzième siècle, 6]
L17545: SCHOUTEDEN WARD - Beringen vroeger en nu - enige grepen uit de geschiedenis en de folkore van Beringen
C99895: SCHOUTEDEN H. - De zoogdieren van Belgisch Congo en van Ruandi-Urundi [3 delen] I: Primates, Chiroptera, Insectivora, Pholidota, II: Carnivora, Ungulata, III: Ungulata, Rodentia
C99915: SCHOUTEDEN H. - De vogels van Belgisch Congo en van Ruandi-Urundi (Les oiseaux du Congo belge et du Ruanda-Urundi) [10 parts in 4 volumes, complete series]
B104342: SCHOUTEDEN-WERY J. - Tervuren en Brabant, Histoire de la région, de la localité et de ses chateaux. 1re partie: Esquisses géographique et géologique, Préhistoire et origines historiques
C99699: SCHOUTEDEN H. - Catalogues raisonnés de la Faune Entomologique du Congo Belge. Hémiptères, Coreidae
C79125: SCHOUTEDEN H. - La faune ornithologique des districts de la Tshuapa et de l'Equateur (Contributions à l'ornithologie de la République du Congo, I)
C100658: SCHOUTEDEN H. - De vogels van Belgisch Congo en van Ruandi-Urundi (Les oiseaux du Congo belge et du Ruanda-Urundi). II: Galliformes, Turniciformes, Ralliformes, Gruiformes, Charadriiformes, Lariformes
C100657: SCHOUTEDEN H. - De vogels van Belgisch Congo en van Ruandi-Urundi (Les oiseaux du Congo belge et du Ruanda-Urundi). I: Struthioniformes, Colymbiformes, Procellariiformes, Pelecaniformes, Ciconiiformes, Phoenicopteriformes, Anseriformes, Falconiformes
B90962: SCHOUTEET A., WINDELS-ARICKX B. & DE GROOTE J. - Index op de boedelbeschrijvingen en -rekeningen (Staten van goederen). Tweede reeks, eerste stuk
B85200: SCHOUTEET A. & STRUBBE E.I. - Honderd jaar geschiedschrijving in West-Vlaanderen 1839-1939. Analytische inhoud en registers van de Handelingen van het Genootschap voor geschiedenis "Société d'Emulation" te Brugge
B84479: SCHOUTEET A. - Honderdvijftig jaar Handelingen van het Genootschap voor geschiedenis te Brugge. Analytische inhoud en registers 1839-1988
S58735: SCHOUTEET ALBERT - De Vlaamse primitieven te Brugge - bronnen voor de schilderkunst te Brugge tot de dood van Gerard David. Volume I: A-K
B93577: SCHOUTEET A. - Inventaris van het archief van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Brugge (1717-1892)
V33728: SCHOUTEN J.H. (HRSGB.) - Das Buch vom Fliegen
N110491: SCHOUTEN ANTON - De Nederlandsche groote trawlvisscherij
M23542: SCHOUTEN HENNIE - Techniek van het orgelspel - met 113 muziekvoorbeelden
R47339: SCHOUTENS STEPHANUS O.F.M. - Geschiedenis van den Eerdienst van het Allerheiligste Sacrement des Altaars in België
B39936: SCHOUTENS STEPHANUS O.F.M. - Kunstschilders beeldhouwers en bouwkundigen der minderbroedersorde in België
L114758: SCHOUTENS STEPHANUS O.F.M. - Maria's Limburg of beschrijving van de wonderbeelden en merkweerdige bedevaartplaatsen van Onze-Lieve-Vrouw in de provincie Limburg
R30247: SCHOUTENS STEPHANUS O.F.M. - Antiquitates Franciscanae Belgicae (in lucem editae opera) [3 volumes]
R51190: SCHOUTENS STEPHANUS O.F.M. (ED.) - Legende der glorioser maghet Sinte Clara
R90042: SCHOUTENS STEPHANUS O.F.M. - Geschiedenis van den Eerdienst van het Allerheiligste Sacrament des Altaars in België
R89836: SCHOUTENS STEPHANUS O.F.M. - Een Engelsche kloostergemeente in België, volgens een Engelsch handschrift
R89837: SCHOUTENS STEPHANUS O.F.M. (ED.) - Indica mihi. Handschrift der XVe eeuw
B103608: SCHOUTENS STEPHANUS FR. O.F.M. - Maria's Vlaanderen of beschrijving van de wonderbeelden en merkweerdige bedevaartplaatsen van Onze-Lieve-Vrouw in Oost- en West-Vlaanderen
R91435: SCHOUTENS STEPHANUS O.F.M. - Levensschets van den eerweerden pater Thyssen minderbroeder-recollect van het voormalig klooster te Antwerpen
R90353: SCHOUTENS ETIENNE O.F.M. - Les Vierges miraculeuses & remarquables du pays wallon
B33996: SCHOUTENS STEPHANUS O.F.M. - Maria's Antwerpen of beschrijving van de wonderbeelden en merkweerdige Bedevaartplaatsen van Onze Lieve-Vrouw in de provincie Antwerpen
R52028: SCHOUTENS ETIENNE O.F.M. - Histoire du culte de la T.-S. Eucharistie en Belgique
B32067: SCHOUTENS STEPHANUS O.F.M. - Maria's Brabant of Beschrijving van de wonderbeelden en merkweerdige bedevaartplaatsen van Onze-Lieve-Vrouw in Brabant
R38417: SCHOUTENS STEPHANUS O.F.M. - Geschiedenis van den Eerdienst van het Allerheiligste Sacrement des Altaars in België
R38181: SCHOUTENS STEPHANUS O.F.M. - Geschiedenis van den Eerdienst van het Allerheiligste Sacrament des Altaars in België
R63382: SCHOUTENS STEPHANUS O.F.M. - Geschiedenis van den Eerdienst van het Allerheiligste Sacrament des Altaars in België
R45614: SCHOUTENS ETIENNE O.F.M. - Les Vierges miraculeuses & remarquables du pays wallon
R51429: SCHOUTENS STEPHANUS O.F.M. - Maria's Antwerpen of beschrijving van de wonderbeelden en merkweerdige bedevaartplaatsen van Onze Lieve-Vrouw in de provincie Antwerpen
L115075: SCHOUTENS ETIENNE O.F.M. - Notre Dame de Repos à Heppeneert
B115510: DE SCHOUTHEETE DE TERVARENT CHEVALIER - Inventaire général analytique des Archives de la ville et de l'église primaire de Saint-Nicolas (Waes)
R106507: SCHOUVALOFF BARNABITE - Ma conversion et ma vocation
O53664: DE SCHOUWER J.M. F.S.C. - Bijdrage tot de studie van het onbewuste leeren - de proeven van Thorndike aangaande het onbewuste leeren, analogieën met de middellijke-associatieproeven en of de affectieve overdracht zekere uitslagen kan verklaren
B63136: SCHOY AUGUSTE - Histoire de l'influence italienne sur l'architecture dans les Pays-Bas
R69541: SCHRADER CLEMENTIS S.J. - De unitate Romana commentarius. Liber I: Didaktikos
T111057: SCHRADER HEINZ H. - Person und Wirklichkeit in Joseph Conrads politischen Romanen, unter besonderer Berücksichtigung von The Secret Agent
G112045: SCHRADER MARGRET - Hoffmann's Lieschen umarmt die ganze Welt - Die Rolle der Frau in der bürgerlichen Festkultur am Beispiel hessischer Volksfeste
R71319: SCHRAGE WOLFGANG - Die Elia-Apokalypse [in: Jüdische Schriften aus hellenist-römischer Zeit" Band 5: Apokalypsen, Lieferung 3]
T31711: SCHRAM G. - Principes de la langue danoise et norvégienne, suivi d'un choix de morceaux en prose et en vers avec la traduction en regard
X75710: SCHRAM LOUIS M.J. C.I.C.M. - The Monguors of the Kansu-Tibetan frontier [complete in 3 vols.]
R69529: SCHRAMA MARTIJN - Gabriel Biel en zijn leer over de allerheiligste drievuldigheid volgens het eerste boek van zijn Collectorium [volledig in 2 volumes]
R80732: SCHRAMA MARTIJN - Gabriel Biel en zijn leer over de allerheiligste drievuldigheid volgens het eerste boek van zijn Collectorium
R80730: SCHRAMA MARTIJN - Vide quam absurde alleget. Maarten Luther en Gabriel Biel
R78535: SCHRAMM TIM - Der Markus-Stoff bei Lukas. Eine literarkritische und redaktionsgeschichtliche Untersuchung
T110999: SCHRAMM GODEHARD - Der russische Dichter Jewgenij Jewtuschenko. Sein lyrisches Werk 1952-1982
F105510: SCHRAMM MATTHIAS - Die Bedeutung der Bewegungslehre des Aristoteles für seine beiden Lösungen der zenonischen Paradoxie
T112804: SCHRANK WILLI - R.M. Rilke und die Erziehung
J87567: SCHRANS GUY - Octrooien en octrooilicenties in het Europees mededingingsrecht
B111563: SCHRANT J.M. - Lofrede op Godfried van Bouillon
R96676: SCHRANT J.M. - Verhandelingen over den Bijbel
T90239: SCHRANT J.M. & VAN DER PALM (& DE JONGHE D.F., ED.) - Handboek der Nederduitsche tael- en letterkunde, ten dienste der gestichten van middelbaer onderwys. Redevoeringen
R96153: SCHRANT J.M. - Het leven van Jesus, een geschenk aan de jeugd
G110364: SCHRECK WINFRIED - Waldgeschichte der Toskana im 19. Jahrhundert
F105181: SCHRECKENBERG HEINZ - Ananke - Untersuchungen zur Geschichte des Wortgebrauchs
P115259: SCHREIBER ERNST - Der Selbstmord im Kanton Basel-Stadt 1876-1925
R102196: SCHREIBER GEORG - Die Wochentage im Erlebnis der Ostkirche und des christlichen Abendlandes
R27192: SCHREIBER GEORG - Studien über Anselm von Havelberg zur Geistesgeschichte des Hochmittelalters
J26184: SCHREIBER HERMANN - De tien geboden - de mens en zijn recht
R70073: SCHREIBER ALFRED - Die Gemeinde in Korinth. Versuch einer gruppendynamischen Betrachtung der Entwicklung der Gemeinde von Korinth auf der Basis des ersten Korintherbriefes
R55067: SCHREIBER GEORG - Irland im deutschen und abendländischen Sakralraum, zugleich ein Ausblick auf St.Brandan und die zweite Kolumbusreise
G30469: SCHREIBER ÉMILE - Heureux Scandinaves ! Enquête sur les réalisations socialistes au Danemark, en Suède, Norvège et Finlande
R32826: SCHREIBER HEINRICH - Die Reformation Lübecks
M89412: SCHREIJER COBI (ED.) - Sara, je rok zakt af. Vrouwenliedboek
T112812: SCHREIJER W. - Etude sur la Négation dans les Chroniques de Froissart (Edition Luce-Raynaud)
R15903: SCHREINER JOSEF (HRSG.) - Wort und Botschaft - Eine theologische und kritische Einführung in die Probleme des Altes Testaments
J113387: SCHREPFER GUSTAV - Dorfordnungen im Hochstift Bamberg : Ein Beitrag zur Rechtsgeschichte des fränkischen Bauern
R32379: SCHREURS PETER MSC - Caraga Antigua 1521-1910. The hispanization and christianization of Agusan, Surigao and East Davao
L114769: SCHREURS MARTIN - Hasseltse historie
H42921: SCHREURS JAC. M.S.C. - Zuster Clara van Assisië
T31347: SCHREURS ANDRÉ - De legende van Tijl Uilenspiegel en Lamme Goedzak (een vrije navertelling door André Schreurs van het beroemde werk 'La légende et les aventures héroïques, joyeuses et glorieuses d'Ulenspiegel et de Lamme Goedzak au pays de Flandres et ailleurs' van Charles de Coster)
H39242: SCHREURS JAC. M.S.C. - Norbert van Gennep - een pelgrim op aarde
R34628: SCHREURS JAC. M.S.C. - Honderd jaar Ursulinen in Kerkrade 1859-1959
B113825: DE SCHREVEL A.C. - Histoire du séminaire de Bruges - Tome II. Documents
B85206: DE SCHREVEL A.C. - Histoire du séminaire de Bruges [2 volumes] Tome I première partie & tome II: Documents
B106292: DE SCHREVEL A.-C. - Etablissement et débuts des Carmes Déchaussées à Bruges
B103709: DE SCHREVEL A.C. - Histoire du séminaire de Bruges - Tome I première partie
B99709: DE SCHREVEL A.C. - Histoire du Petit Séminaire de Roulers, précédée d'une introduction ou coup d'oeil sur l'état de l'enseignement moyen dans la région correspondant à la Flandre occidentale actuelle. Tome premier: 1806-1830
B36939: DE SCHREVEL A.C. - Histoire du séminaire de Bruges - Tome II. Documents
B36940: DE SCHREVEL A.C. - Histoire du séminaire de Bruges - Tome I première partie
T87582: SCHRICKX W. - Shakespeare's early contemporaries. The background of the Harvey-Nashe polemic and 'Love's labour's lost'
T94078: SCHRICKX W. - Shakespeare's early contemporaries. The background of the Harvey-Nashe polemic and 'Love's labour's lost'
R75844: SCHRIJEN W. - Vita acusque maximi pontificis Pii IX, et ecclesiam catholicam persequentes saeculo XIX. Poëma elegiacum, cecinit adnotationibusque auctum Germanice vertit W. Schrijen
L59230: SCHRIJNEMAKERS J.H.A. & CORSTJENS J.J. - Graaf Godfried Huyn van Geleen, keizerlijk veldmaarschalk en landcommandeur te Alden Biesen
G40058: SCHRIJNEN JOS. - De waarde der kultuurhistorische methode voor de kennis van de christelijke oudheid
N92809: SCHRIJNEN JOS - Nederlandsche volkskunde. Eerste deel, tweede deel [2 volumes]
R39855: SCHRIJNEN JOS. - Konstantijn de groote en het edikt van Milaan (Feestschrift van de apologetische vereeniging Petrus Canisius)
T70467: SCHRIJNEN JOS - Collectanea Schrijnen. Verspreide opstellen
T40084: SCHRIJNEN JOS. - Handleiding bij de studie der vergelijkende indogermaansche taalwetenschap vooral met betrekking tot de klassieke en germaansche talen (Bibliografie, geschiedkundig overzicht, algemeene beginselen, klankleer)
G88598: DE SCHRIJVER MARC - De kruisboog in Zweden
R105809: DE SCHRIJVER G. (EZD.) - Liberation theologies on shifting grounds. A clash of socio-economic and cultural paradigms [BETL, 135]
S20750: SCHRIJVER ELKA, - Antiek glas en kristal
R59680: DE SCHRIJVER GEORGES - Een God immanent in mens en wereld. Zijnsanalogie, schoonheid en kenosis in de theologie van H.U.v. Balthasar [3 volumes] I: Idealisme, II: Patristiek, III: Commercium-theologie
B91148: DE SCHRIJVER A. & VAN RAEMDONCK J. - Notice historique des établissements de bienfaisance de la ville de St. Nicolas [3 volumes] I: Le Berkenboom, II: Les hospices des orphelins et des orphelines, III: Notice historique sur l'hospice des vieillards et malades à Saint-Nicolas (Waes)
L100562: SCHRIJVERS LUCIEN - Godsheide, oudste gehucht van Hasselt
R53406: SCHRIJVERS JOZEF C.SS.R. (& DEBAST L. C.SS.R., VERTALING) - Mijne Moeder
L100585: SCHRIJVERS LUCIEN - Godsheide 1849-1989
L100593: SCHRIJVERS LUCIEN - Hasseltse prentbriefkaart bespreking
F102492: SCHRIMPF GANGOLF - Die Axiomenschrift des Boethius (De Hebdomadibus) als philosophisches Lehrbuch des Mittelalters
Q81498: SCHRODER CHRISTOPH - Pseudo-Entlarvungen. Eine Kritik der Einwände von Moll, Dessoir und anderen Autoren gegen die Echtheit sog. okkulter Phänomene
T111837: SCHRODER PRISKA - Landschaftsbild - Wirklichkeitsbild. Zur Funktion von Natur und Landschaft im Roman von Charlotte Smith, Ann Radcliffe, Jane Austen und Charlotte und Emily Brontë
G110603: SCHRODER JURGEN - Der Kriegsbericht als propagandistisches Kampfmittel der deutschen Kriegführung im Zweiten Weltkrieg
J68705: SCHRODER JOSEPH WILLEM MARIE - Gevolg van rechtsgang in den vreemde
G112484: SCHRODER ALBRECHT - La réaction du public allemand devant des oeuvres littéraires de caractère politique pendant la période 1945-1950
T55232: SCHRODER WALTER JOHANNES - Frits Stavenhagens Bauernkomödie "De dütsche Michel" Entstehungsgeschichte und Würdigung nach Form und Gehalt
R65768: SCHRODER ALFRED - Entwicklung des Archidiakonats bis zum elften Jahrhundert
F108753: SCHRODER CHRISTOPH - Evolutionstheorie und Willensmetaphysik - Der Entwicklungsgedanke in der Philosophie Schopenhauers
T37561: SCHROEDEL MICHAEL - Bogenschlagendes Erzählen in Wolframs "Parzival"
R48030: SCHROEDER MGR. & DAISENBERG ALOYS - Oberammergau et la représentation de la Passion en 1910. Guide officiel français [avec:] Le mystère de la Passion à Oberammergau - texte revue pour la poésie par Aloys Daisenberger
J59337: SCHROER GEORG HARTMUT - Das Notwegrecht im französischen, deutschen und schweizerischen Recht
R70365: SCHROER ALOIS - Die Kirche in Westfalen im Zeichen der Erneuerung (1555-1648). I: Die Katholische Reform in den geistlichen Landesherrschaften. II: Die Gegenreformation in den geistlichen Landesherrschaften [2 vols.]
R70363: SCHROER ALOIS - Die Kirche in Westfalen vor der Reformation. Verfassung und geistliche Kultur, Misstände und Reformen [2 vols.]
F104982: SCHROER CHRISTIAN - Praktische Vernunft bei Thomas von Aquin
S59357: SCHROETELER HEINZ - Zur Rekonstruktion des Donatello-Altars im Santo zu Padua
B83816: SCHROEVEN CHRIS - Consumer expenditure in interwar Belgium ; the reconstruction of a database
B94901: SCHROEVEN CHRIS - An economic history of consumer expenditure in interwar Belgium 1920-1939
R59869: SCHROHE HEINRICH - Kurmainz in den Pestjahren 1666-1667
W82172: SCHRON L. (& HOUEL J., INTROD.) - Tables de logarithmes à sept décimales, pour les nompbres depuis 1 jusqu'à 108000 et pour les fonctions trigonométriques de dix en dix secondes
W82155: SCHRON L. (& HOUEL J., INTROD.) - Tables de logarithmes à sept décimales, pour les nompbres depuis 1 jusqu'à 108000 et pour les fonctions trigonométriques de dix en dix secondes
F80671: SCHROOT A. - Naturgesetz und Menschenwille [bound together with:] Schöpfung und Mensch (2 volumes)
O1059: SCHRÖTELER, JOSEF (HERAUSGEGEBEN VON-) - Die Pädagogik der nichtchristlichen Kulturvölker
T72790: SCHROTEN JAN - Concerning the deep structures of Spanish reflexive sentences
F28071: SCHRÖTER MANFRED - Philosophie der technik
L100537: SCHRUERS J. - Van hoeve tot hoogbouw. Het verdwijnen van de boerenstand door de stadsuitbreiding binnen de Hasseltse singels
S54962: DE SCHRYVER S. - Luc Gassel peintre paysagiste du XVIe siècle
M82837: DE SCHRYVER S. - Un autographe inédit de Grétry ainsi que quelques particularités sur ce maitre
G65246: DE SCHRYVER REGINALD - Historiografie. Vijfentwintig eeuwen geschiedschrijving van West-Europa
B62231: DE SCHRYVER REGINALD - Jan van Brouchoven, graaf van Bergeyck 1644-1725. Een halve eeuw staatkunde in de Spaanse Nederlanden en in Europa
B94092: DE SCHRYVER SIMON - Notice sur une hache de l'age du bronze trouvée a Matagne-Petite
R101828: VON SCHUBERT HANS - Geschichte der christlichen Kirche im Frühmittelalter. Ein Handbuch
E111020: SCHUBERTH KLAUS - Die Darlehensgewährung der Brauereien an ihre Kunden
R63783: SCHUCH LEOPOLD S.V.D. - Foe-Geluk - Uit het leven van den dienaar Gods P. Jozef Freinademetz S.V.D. Missionaris in China
M109355: SCHUCHARD HANS-KARL - Der Minnesänger Otto von Botenlauben
T29445: SCHUCHART MAX [°1920, ROTTERDAM] - Tijd van leven
C109185: SCHUCK WERNER - Prähistorische Funde aus Libyen und Tschad. Untersuchungen zur holozänen Besiedlungsgeschichte der östlichen Zentralsahara
R59348: SCHUEGRAF AUGUST - Die Bistumsvereinigungen in der deutsche Kirche während des 14. Und 15. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur wirschaftlichen und politischen Gesichte deutschen Kirchen im späteren Mittelalter
E41716: SCHUELLER EUGÈNE (& DEMUND CHRISTIAN, ADAPTÉ PAR, & LAUFENBURGER HENRY, PRÉFACE) - Vers une économie proportionnelle - Salaire, Impot, monnaie
T107900: VAN DER SCHUEREN G. (& VERDAM J., ED.) - G. Van Der Schueren's Teuthonista of Duytschlender
J54040: SCHUERMANS H. (JUGE AU TRIBUNAL DE NIVELLES) - Précis de droit criminel
B94038: SCHUERMANS H. - Objets étrusques découverts en Belgique
B32798: SCHUERMANS M. - Congrès d'anthropologie et d'archéologie préhistoriques tenu à Paris en 1867. Rapport adressée à monsieur le ministre de l'intérieur, par m.Schuermans, sur la question de l'origine des dolmens et autres monuments de pierres brutes
B81209: SCHUERMANS H. - Mille inscriptions des vases de grès dit Flamand
W57893: SCHUERMANS T. - Description d'un quadrumane de la famille des Lémuridés du genre Maki (Lemur), ou singes a museau de renard, conservé dans les collections du musée royal
K113490: SCHUETH CAROLUS - De poenulo Plautina - Quaestiones criticae
S87696: SCHUETTE MARIE - Alte Spitzen. Nadel- und Kloppelspitzen
M109024: SCHUFFENHAUER GERHART - Die tschecoslowakische Volksmusik und ihr Einfluss auf die Opern Friedrich Smetana
T113527: SCHUFFERT KURT - Die Verbalsuffixe im dakorumänischen
F33858: SCHUHL PIERRE-MAXIME - Imaginer et réaliser
F105314: SCHUHL PIERRE-MAXIME - Etudes platoniciennes
F105300: SCHUHL PIERRE-MAXIME - La fabulation platonicienne
F105234: SCHUHL PIERRE-MAXIME - L'opere di Platone
G115353: SCHUHLEIN FRANZ - Untersuchungen über des Posidonius Schrift 'Peri Okeanos' (Geophysischer Teil)
P115239: SCHUHMACHER ELWINE - Bericht über 480 weitere eugenische Tubensterilisierungen unter besonderer Berücksichtigung der Frage der menstruellen Zyklusverschiebung nach Tubensterilisierungen (Aus der Städt. Frauenklinik Ludwigshafen)
F83687: SCHUHMANN KARL - Die Dialektik der Phänomenologie I: Husserl über Pfänder
R59855: SCHUHMANN GEORG - Die Berner Jetzertragödie im Lichte der neueren Forschung und Kritik
T59603: SCHUIJT W.J. - Doctrinael des tijts
R69980: SCHULING JOACHIM - Studien zum Verhältnis von Logienquelle und Markusevangelium
Q43722: SCHULMAN MARTIN - Karmische astrologie deel 2: Levensvreugde en het gelukspunt
Q43723: SCHULMAN MARTIN - Karmische astrologie deel 5: Karmische relaties
Q43724: SCHULMAN MARTIN - Karmische astrologie ; maansknopen en reïncarnatie
S109424: SCHULMEYER CHRISTEL - Mittelalterliche Türbeschläge
R46837: SCHULTE O.F.M.CAP. - Le prêtre d'aujourd'hui - Manuel d'ascétisme pastoral
G115245: SCHULTE JOH. BERNH. - Kurzer Überblick über die geschichtliche Entwicklung des französischen Weinbaues vornehmlich in den letzten 50 Jahren
J54742: SCHULTE HANS-JÜRGEN - Die Verschweigung in den Kölner Schreinsurkunden des 12. Bis 14. Jahrhunderts
M108970: SCHULTE HERBERT - Musik und Religion in der Frühromantik
R78639: SCHULTE RAPHAEL O.S.B. - Die Messe als Opfer der Kirche. Die Lehre frühmittelalterlicher Autoren über das eucharistische Opfer
T74577: SCHULTE HERBRUGGEN HUBERTUS - Morus ad Craneveldium: litterae Balduinanae novae / More to Cranevelt: new Baudouin letters
G110698: SCHULTE GUNTER - Niederdeutsche Hansestädte in der Spätzeit Kaiser Karls V. Bündische Städtepolitik zwischen Schmalkaldischen Krieg und Passauer Vertrag. Städtliche Tagfarten und Zusammenkünfte in den Jahren 1546-1552
M35540: SCHULTE DORIS - Werkhören im Musikunterricht als Sach- und Personagenese augezeigt an der Oper "Hänsel und Gretel" von Engelbert Humperdinck
R63034: SCHULTE O.F.M.CAP. - Le prêtre d'aujourd'hui - Manuel d'ascétisme pastoral
R55893: SCHULTE JOH. CHRYSOSTOMUS O.F.M.CAP. - P.Martin von Cochem 1634-1712 Sein Leben und seine Schriften, nach den Quellen dargestellt
A37850: SCHULTE MARTIN - Ethnospezifische Sozialräume in Québec/ Kanada - Eine vergleichende Untersuchung ländlicher Gemeinden in den Cantons de l'Est (Porv.Québec) (Kanada-Projekt IV)
R99617: SCHULTE HANNELIS - Die Entstehung der Geschichtsschreibung im alten Israel
G95508: SCHULTETUS HEINRICH - Carolus Magnus, imperator romanus, discursu historico-politico exhibitus, quem.. praeside.. Joh.-Christfrido Sagittario, .. die [] mai .. examini M. Heinrich Schultetus
G110530: SCHULTHEIS-FRIEBE MARIELUISE - Die französische Wirtschaftspolitik in Roer-Departement 1792-1814
G113583: SCHULTHEISS WERNER - Die Entwicklung der mittelalterlichen Gewerbeverfassung in München
F18593: SCHULTZ WERNER - Kant als Philosoph des Protestantismus
G102531: SCHULTZ ALWIN - Das höfische Leben zur Zeit der Minnesinger [2 volumes]
F67112: SCHULTZ BART (ED.) - Essays on Henry Sidgwick
J39482: SCHULTZE ERNST (& STEINMETZ S.R., VOORREDE) - Engeland en het oorlogsrecht ter zee
R81599: SCHULTZE THEODOR - Das rollende Rad des Lebens und der feste Ruhestand. Eine Fortsetzung des Votums über das Christenthum Christi und die Religion der Liebe in Sachen der Zukunftsreligion
C113101: SCHULTZE ARNOLD - Das Sultanat Bornu, mit besonderer Berücksichtigung Deutsch-Bornus
R115399: SCHULTZE RUDOLPH - Kritik der Religionstheorie Rauwenhoff's
R70096: SCHULZ HERMANN - Das Todesrecht im Alten Testament. Studien zur Rechtsform der Mot-Jumat-Sätze
M108946: SCHULZ HORANT - Der Windsbacher Knabenchor, Seine Einflüsse und Auswirkungen auf die Erzihung und die spätere Lebensgestaltung seiner Sänger. Untersucht und aufgezeigt an Hand einer Befragung ehemaliger Mitglieder des Chores
G113287: SCHULZ HARALD - Studien zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte des Heilig-Geist-Hospitals zu Lübeck
R70301: SCHULZ SIEGFRIED - Das Evangelium nach Johannes, übersetzt und erklärt
R78458: SCHULZ SIEGFRIED - Q. Die Spruchquelle der Evangelisten
R99616: SCHULZ HERMANN - Das Buch Nahum. Eine redaktionskritische Untersuchung
C36677: SCHULZ - Mystische Kraft Afrikas - Masken und Tanzaufsätze
C36500: SCHULZ - Gesichter Afrikas
G71211: SCHULZ WALTHER - Die germanische Familie in der Vorzeit + Staat und Gesellschaft in germanischer Vorzeit: 2 parts in 1 volume: Familie, Staat und Gesellschaft in germ. Vorzeit]
G113453: SCHULZ KURT - Der Kurkölnische Hofrat von 1724 bis zum Ausgange des Kurstaates. Ein Bild seiner Organisation, seiner Geschäftsordnung und seines Geschäftsganges
V100725: SCHULZ-HEISING OTTO (CONTRYN LOUIS, VERT.), E.A. - Het poppenspel, tijdschrift onder leiding van Louis Contryn, vijfde jaargang, nummer 3, 1953 ; Tijl en de flesgeest, e.a.
R99572: SCHULZ HERMANN - Das Todesrecht im Alten Testament. Studien zur Rechtsform der Mot-Jumat-Sätze
R70107: SCHULZ SIEGFRIED - Neutestamentliche Ethik
T111824: SCHULZE JURGEN - George Chapmans 'The Widows's Tears' : Eine Interpretation
G110663: SCHULZE ROLF - Die Bremische Bürgerschaft in den Jahren 1854-1867
G112404: SCHULZE RENATE - Die Entstehung und Entwicklung der Genfer Konvention im Rahmen der internationalen Politik 1863-1906
A17335: SCHULZE HAGEN (TEXT) & HAMM MANFRED / SCHNEIDER GÜNTER (PHOTOGRAPHY), - Berlin
P112785: SCHULZE KLAUS DETLEF - Psychiatrische Gesichtspunkte zu den Begriffen "Geistige Störung" und "Geisteskrankheit" im neuen Ehegesetz
T112911: SCHULZE JANA - Die Entstehung und Entwicklung einer einheitlichen obersorbischen Schriftsprache im 19. Jahrhundert und der Beitrag des Dichters Jakub Bart-Cisinski zu ihrer endgültigen Konsolidierung und Durchsetzung
G112421: SCHUMACHER ELISABETH - Das kölnische Westfämen im Zeitalter der Aufklärung, unter besonderer Berücksichtigung der Reformen des letzten Kurfürsten von Köln, Max Franz von österreich
F77155: SCHUMACHER THOMAS - Trinität. Zur Interpretation eines Strukturelements Cusanischen Denkens
F108789: SCHUMACHER CHRISTIAN - A Comprehensive Logic for Epistemic Propositional Attitudes
C100635: SCHUMACHER PETER - Expedition zu den zentralafrikanischen Kivu-Pygmäen. II: Die Kivu-Pygmaen (Twiden)
S109292: SCHUMACHER MICHAEL - Avantgarde und Öffentlichkeit - Zur Soziologie der Künstlerzeitschrift am Beispiel von 'De Stijl'
G109574: SCHUMACHER SUSANNE - Die Entwicklung der Kulturlandschaft im alten Kirchspiel Travemünde von 1433 bis zur Weltwirtschaftskrise
C67432: SCHUMACHER P. - Exploration du Parc National Albert, Mission P. Schumacher (1933-1936), fascicule 2 / Exploratie van het Nationaal Albert Park, zending P. Schumacher (1933-1936), aflevering 2: Anthropometrische Aufnahmen bei den Kivu-Pygmäen
B65913: SCHUMACKER-LAMBRY J. - Etude d'un cône de Lepidocarpaceae du houiller belge: Achlamydocarpon belgicum gen. et sp. nov.
X112195: SCHUMAN LEIN OEBELE - Political history of the Yemen at the beginning of the 16th century. Abu Makhrama's account of the years 906-927 H. (1500-1521 A.D.) with annotations
J93215: SCHUMANN EVA (ED.) - Hierarchie, Kooperation und Integration im Europäischen Rechtsraum. 17. Symposion der Kommission "Die Funktion des Gesetzes in Geschichte und Gegenwart"
J93208: SCHUMANN EVA (ED.) - Das erziehende Gesetz. 16. Symposion der Kommission "Die Funktion des Gesetzes in Geschichte und Gegenwart"
M83469: SCHUMANN ROBERT (& LISZT FRANZ, TRAD.) - L'art du piano (Conseils extraits de l'album dédiée à la jeunesse par R.Schumann)
R69326: SCHUMANN OLAF H. - Der Christus der Muslime. Christologische Aspekte in der arabisch-islamischen Literatur
F108840: SCHUMANN GERTRUDE AFRA MARIA - Wij zien wijder horizonnen opblinken ; Die Biographie als Medium zur Verwircklichung persönlicher Zielvorstellungen in der Lebensbeschreibung 'Jean Jacques Rousseau' von Henriette Roland Holst (1869-1952)
R71306: SCHUNCK KLAUS-DIETRICH - 1. Makkabäerbuch [in: Jüdische Schriften aus hellenist-römischer Zeit" Band 1: Historische und legendarische Erzählungen, Lieferung 4]
W48262: SCHUNCK DE GOLDFIEM JEAN - Anthropotechnie - De la science de l'homme à l'art de faire des hommes
W62008: SCHUNCK E. - Zur Chemie des Chlorophylls
R37386: SCHUPP FRANZ - Die Evidenz der Geschichte - Theologie als Wissenschaft bei J.S. Drey
R69629: SCHUPPHAUS JOACHIM - Die Psalmen Salomos. Ein Zeugnis Jerusalemer Theologie und Frömmigkeit in der Mitte des vorchristlichen Jahrhunderts
M82905: SCHURE EDOUARD - Le drame musical. Richard Wagner, son oeuvre et son idée
M82675: SCHURE EDOUARD - Histoire du Lied ou la chanson populaire en Allemagne
M82679: SCHURE EDOUARD - Histoire du drame musical
M91602: SCHURE EDOUARD - Histoire du drame musical
M91598: SCHURE EDOUARD - Le drame musical. Richard Wagner, son oeuvre et son idée
G88150: SCHURE EDOUARD - Histoire du Lied ou la chanson populaire en Allemagne
T110964: SCHUREN RAINER - Die Romane Walter Scotts in Deutschland
F108787: SCHUREN HERMANN-JOSEF - Der Leib des Denkens. Untersuchungen zum Problem einer semiologischen Grundlegung des Hegelschen Begriffs
G111922: SCHURING H.A. - De invloed van het landschap op de militaire operaties tijdens de Tweede Wereldoorlog
S113173: SCHURING JOSINE MARIE - Experimental Studies on Roman and Medieval Ceramics. Pottery from the San Sisto Vecchio in Rome
K65531: SCHURINGA JACOB - Scholia vetera ad Aristophanis Ranas codicis Ven. Marc. 474
T54642: SCHURINGA F.G. - Het dialect van de veenkoloniën in verband met de overige tongvallen in de provincie Groningen
R78701: SCHURMANN HEINZ - Einer quellenkritischen Untersuchung des Lukanischen Abendmahlsberichtes Lk 22,7-38 [3 volumes]
R78516: SCHURMANN HEINZ - Traditionsgeschichtliche Untersuchungen zu den synoptischen Evangelien. Beiträge
R78513: SCHURMANN HEINZ - Ursprung und Gestalt. Erörterungen und Besinnungen zum Neuen Testament
R78580: SCHURMANN HEINZ - Das Lukasevangelium. Erster Teil: Kommentar zu Kap. 1,1 - 9,50
R67176: SCHURMANN HEINZ - Der Paschamahlbericht Lk 22, (7-14.) 15-18. I.Teil: Einer quellenkritischen Untersuchung des Lukanischen Abendmahlsberichtes Lk 22,7-38
S109188: SCHURMANN ULRICH - Die Darstellung des alten Menschen in der Genremalerei des 19. Jahrhunderts
G108283: SCHURTZFLEISCH KONRAD SAMUEL - Fridericus III sapiens Sax. elector, publice propositus, praeside Conrado Samuele Schurtzfleisch, respondente auctore Johanne Georgio Hahnio Dresdensi in auditorio publico ad D. XII. Septembr.
F109099: SCHUSSLER INGEBORG - Die Auseinandersetzung von Idealismus und Realismus in Fichtes Wissenschaftslehre. Grundlage der Gesamten Wissenschaftslehre 1794/5, Zweite Darstellung der Wissenschaftslehre 1804
J59955: SCHUSTER HERMANN-JOSEF - Die Rechtsgrundlagen für die Beziehungen der westdeutschen wissenschaftlichen Hochschulen zu den wissenschaftlichen Hochschulen des Auslandes
R102466: SCHUSTER I. O.S.B. (CARDINAL) - Liber Sacramentorum - Notes historiques et liturgiques sur le Missel Romain [9 volumes]
R99788: SCHUSTER I. O.S.B. - Liber Sacramentorum - Notes historiques et liturgiques sur le Missel Romain [9 volumes]
S36770: SCHUSTER MEINHARD - Farbe Motiv und Funktion - Zur Malerei von Naturvölkern
T74576: SCHUT LEYDENSIS ENGELBERTUS (COEBERGH VAN DEN BRAAK A.M. & RUMMEL E., EDS.) - The works of Engelbertus Schut Leydensis (ca.1420-1503)
N73458: SCHUTGENS K. - Inventaris der archieven van het klooster Sint-Elisabethsdal te Nunhem, 1240-1797
N38342: SCHUTGENS K. - Bijdrage tot de geschiedenis van het klooster Sint-Elisabethsdal
F105440: SCHUTRUMPF ECKART - Die Bedeutung des Wortes 'ethos' in der Poetik des Aristoteles
R69353: SCHUTTE JOHANNES S.V.D. - Die katholische Chinamission im Spiegel der rotchinesischen Presse. Versuch einer missionarischen Deutung
R69351: SCHUTTE JOSEP FRANZ S.J. - Valignanos Missionsgrundsätze für Japan. Erster Band: Von der Ernennung zum Visitator bis zum ersten Abschied von Japan (1573-1582). Erster Teil: Das Problem (1573-1580) + Zweiter Teil: Die Lösung (1580-1582) [Erster Band complete in 2 vols.]
S113258: SCHUTTE SVEN - Handwerk in kirchlicher Abhangigkeit um 1300 : Beiträge zur Baugeschichte, Archäologie und Kulturgeschichte einer Werkstatt auf der Pfarrparzelle und der zugehörigen Marktkirche St. Johannis in Göttingen
T11385: DE SCHUTTER F. F.S.C. - Het vers van Jonker Jan van der Noot - Een ritmologische studie
T94890: DE SCHUTTER G. - De Nederlanse zin. Poging tot beschrijving van zijn struktuur
R78591: SCHUTZ FRIEDER - Der leidende Christus. Die angefochtene Gemeinde und das Christuskerygma der lukanischen Schriften
R78474: SCHUTZ ROLAND - Johannes der Täufer
S109280: SCHUTZ DIETER - Bayer als Mäzen - Carl Duisberg als Förderer der Künste
R99665: SCHUTZ CHRISTIAN O.S.B. - Deus absconditus, Deus manifestus. Die Lehre Hugos von St. Viktor über die Offenbarung Gottes
S109448: SCHUTZE NORBERT - Der badische Kirchenbau 1920-1955
R63525: SCHUTZEICHEL HERIBERT - Die Glaubenstheologie Calvins
R99630: SCHUTZEICHEL HERIBERT - Wesen und Gegenstand der kirchlichen Lehrautorität nach Thomas Stapleton. Ein Beitrag zur Geschichte der Kontroverstheologie im 16. Jahrhundert
N87826: SCHUURMAN A.J. - Materiële cultuur en levensstijl. Een onderzoek naar de taal der dingen op het Nederlandse platteland in de 19e eeuw: de Zaanstreek, Oost-Groningen, Oost-Brabant
N87589: SCHUURMAN ANTON, DE VRIES JAN & VAN DER WOUDE AD (REDS.) - Aards geluk. De Nederlanders en hun spullen 1550-1850
R42993: SCHUURMANS MARJOLEIN (RED.) - Nacht die gelukkig maakt - Ervaringen met de mystiek van Johannes van het kruis
C39030: VAN SCHUYLENBERGH P. - La mémoire des Belges en Afrique centrale - Inventaire des archives historiques privées du Musée Royal de l'Afrique centrale de 1858 à nos jours
T113024: SCHUYT ROEL - The Morphology of Slavic Verbal Aspect. A descriptive and historical Study
B92484: SCHUYTEN M.C. (& PEETERS JOZ., M.M.V.) - Oorlogsdagboek. Antwerpsche nota's 1940-1944
B21548: DE SCHUYTER JAN, - Zatte processie - plezante sinjoren in de stamenee
B64367: DE SCHUYTER JAN - Tijl tegen den Mof. Vlaamsche volkshumor tijdens den Oorlog
B64889: DE SCHUYTER INGE - Geschiedenis van het Belgisch Liberalisme (1830-1987). Een selectieve bibliografie
B89279: DE SCHUYTER JAN (& LEWI LEO, ILLS.) - Poesje
H34235: DE SCHUYTER JAN - Sint Niklaas in de legende en in de volksgebruiken
S58755: DE SCHUYTER JAN & DE CNODDER REMI - Gaston Schuermans
B34433: DE SCHUYTER JAN - Op Signorken ; zijn legenden en zijn oorsprong
B60355: DE SCHUYTER JAN (& SCHUERMANS GASTON, ILLS.) - Drij moorden voor vijf cens - Marktzangers als verspreiders van stadsnieuws
B60354: DE SCHUYTER JAN (& SCHUERMANS GASTON, ILLS.) - Teun Koekeloer vertelt - Antwerpsche letterkundigen en kunstenaars in hun hemdsmouwen
M90805: DE SCHUYTER JAN - Over rolzangers en rolzangersliederen
X109939: SCHWAB SOPHIA - Drei altarabische Erzählungen aus dem Beduinenleben untersucht und überstezt
T113545: SCHWABE FRITZ - Die Genusbestimmung des Nomens im biblischen Hebräisch
M108965: SCHWAERZEL JOCHEN - Die Sologitarre in der Rockmusik
G110671: SCHWALBE GERD - Geschichte Podlachiens in reussischer Zeit (XI.-XIV. Jahrhundert)
R48176: SCHWALM R.P. O.P. (& MENNE O.P.) - Le Christ d'après saint Thomas d'Aquin - leçons, notes et commentaires recueillis et mis en ordre par le r.p. Menne O.P.
J115360: SCHWANDNER ADOLF - Der Sonderschutz des deutschen Staatsoberhauptes nach § 94 RStGB (in der Fassung vom 19. XII. 1932) und seine Entwicklung im deutschen Strafrecht seit 1871
W61021: SCHWANN TH. - Expériences pour constater si la bile joue dans l'économie animale un role essentiel pour la vie
R56531: SCHWANZ PETER - Unterwegs zu einer anderen Theologie - Zur Weiterentwicklung genuin christlichen Denkens im Anschluss an Paul Tillichs philosophische Theologie - Aufsätze
R37131: SCHWARTE JOHANNES - Grundfragen des menschlichen Zusammenlebens in christlicher Sicht - Einführung in die christliche Gesellschaftslehre mit systematischer Textauswahl
F71950: SCHWARTZ N.J. - Manuel de l'histoire de la philosophie ancienne
R70447: SCHWARTZ WERNER - Analytische Ethik und christliche Theologie. Zur metaethischen Klärung der Grundlagen christlicher Ethik
F66036: SCHWARTZ DANIEL - Aquinas on friendship
Y23823: SCHWARTZ EMILE - Tendresses
F37424: SCHWARTZ N.J. - Manuel de l'histoire de la philosophie ancienne
W22896: SCHWARZ K.P.H. - Het drama der planeten - inleiding tot de synthetische kosmogonie
P60735: SCHWARZ A. MARTIN - Gebissregelung mit Platten
P60760: SCHWARZ A. MARTIN - Gebissregelung mit Platten
G113219: SCHWARZ GEORG - Die Vorgeschichte des Feldzuges von 1796 in Italien und die Gefechte vom 10.-15. April
R37170: SCHWARZ WILH. EBERH. (HRSG.) - Die Akten der Visitation des Bistums Münster aus der Zeit Johanns von Hoya (1571-1573)
F18685: SCHWARZ THEODOR - Jean-Paul Sartres "Kritik der dialektischen Vernunft"
F109765: SCHWARZ MONIKA - Wege aus dem stummen Spiegel - Versuch einer Phänomenologie der Geschlechterdifferenz
R16276: SCHWARZ OTTILIE JOHANNA RENATA - Der Erste Teil der Damaskusschrift und das Alte Testament
F72095: SCHWARZSCHILD LEOPOLD (DE GENEVRAYE GENEVIEVE, TRAD.) - Karl Marx
T59368: SCHWARZTRAUBER HELMUT - Die Opposition "Geist-Leben" als strukturbildendes Prinzip in der Raumauffassung und -darstellung William Faulkners
C36611: SCHWEEGER-HEFEL ANNEMARIE - Plastik aus Afrika
C36621: SCHWEEGER-HEFEL ANNEMARIE - Masken und Mythen - Sozialstrukturen der Nyonyosi und Sikomse in Obervolta
C55110: SCHWEEGER-HEFEL ANNEMARIE - Afrikanische Bronze
F35416: SCHWEGLER A. (& KÖFTLIN CARL HRSG.) - Geschichte der griechischen Philosophie
G113454: SCHWEIKERT ERNST - Die deutschen, edelfreien Geschlechter des Berner Oberlandes bis zum Mitte des XIV. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der Stände im Mittelalter
T109400: SCHWEILER HANS GEORG - Klara Ziegler - ein Beitrag zur Theatergeschichte des 19. Jahrhunderts
R78468: SCHWEIZER EDUARD - Erniedrigung und Erhölung bei Jesus und seinen Nachfolgern
R70019: SCHWEIZER HARALD - Elischa in den Kriegen. Literaturwissenschaftliche Untersuchung von 2 Kön 3; 6,8-23; 6,24-7,20
R70303: SCHWEIZER EDUARD - Das Evangelium nach Markus, übersetzt und erklärt
R70302: SCHWEIZER EDUARD - Das Evangelium nach Matthäus, übersetzt und erklärt
R78460: SCHWEIZER EDUARD - Das Leben des Herrn in der Gemeinde und ihren Dienst. Eine Untersuchung der neutestamentlichen Gemeindeordnung
R78475: SCHWEIZER EDUARD - Gemeinde und Gemeindordnung im neuen Testament
R78467: SCHWEIZER EDUARD - Erniedrigung und Erhölung bei Jesus und seinen Nachfolgern
R20489: SCHWEIZER EDUARD (ÜBERSETZUNG UND ERKLÄRUNG), - Das Neue Testament Deutsch - Vol.I. Das Evangelium nach Markus
S102617: SCHWENCKE JOHAN - Exlibriskunde. Een nieuwe kunstwetenschap met een beschrijvende bibliografie van het exlibris in Nederland en België 1837-1946
R107625: SCHWENGEL GEORGIUS O.CART., BRAUER WILHELM & HOGG JAMES (ED.) - Analecta Cartusiana 90 [in 21 volumes]: Einleitung zu den Werken des dom Georgius (by Brauer) & Propago Sacri Ordinis Cartusiensis, etc., & Appendix & Diplomata, etc. (by Schwengel)
X109932: SCHWERDTFEGER GERLINDE - Das Buch der gepflückten Blumen aus der Gabe des Allgütigen - Kitab Az-Zahr Al-Maqtuf Min Fath Ar-Ra'Uf. Übersetzung und Einleitung
P76655: SCHWERIN ERNST ALFRED - Zur Kenntniss von der Verdauung der Eiweisskörper
R112699: SCHWERING-ILLERT GISELA - Die ehemalige französische Abteikirche Saint-Sauveur in Charroux (Vienne) im 11. und 12. Jh. : Ein Vorschlag zur Rekonstruktion und Deutung der romanischen Bauteile
G113594: SCHWERING LEO - Die Auswanderung protestantischer Kaufleute aus Köln nach Mülheim a. Rh. i. J. 1714
W61993: SCHWERS HENRI - Recherches sur les eaux souterraines ferrugineuses et manganésifères en Belgique. Leur fréquence, leur variabilité, leur utilisation (1908-1909)
F28101: SCHWERTSCHLAGER JOSEF - Die Sinneserkenntnis
F109752: SCHWIBACH ARMIN - Das Transzendentale Problem der Gegenstandskonstitution innerhalb des Weltkontexts Perspektiven des naturphilosophischen Konzepts des frühen Shelling [Schelling]
F112940: SCHWIEGER JOSEF - Der Philosoph Pierre Hyacinthe Azaïs
G110379: SCHWIERSKOTT HANS-JOACHIM - Arthur Moeller van den Bruck und die Anfänge des Jungkonservatismus in der Weimarer Republik. Eine Studie über Geschichte und Ideologie des revolutionären Nationalismus
J112319: SCHWOB EMILE - Un formulaire de chancellerie au XVIIIe siècle
R27579: SCHWOB RENÉ - Moi, juif - Livre posthume
R40378: SCHYNS MATTHIEU - Notes sur l'unité chrétienne
F38528: SCHYNS MATHIEU - La philosophie d'Emile Boutroux
F33136: SCHYNS M. - Philosophie du protestantisme
R52724: SCHYNS MATTHIEU - La pensée de Jésus - Etude théologique et philosophique des paraboles évangéliques
C60444: SCHYNSE AUGUST (& HESPERS KARL, HRSG.) - Zwei Jahre am Congo. Erlebnisse und Schilderungen
R41293: SCHYRGENS J. MGR. - Berlaymont - le Cloistre de la Reyne de tous les Saincts
F71946: SCIACCA MICHELE FEDERICO - Il problema di Dio e della religione nella filosofia attuale
F540: SCIACCA MICHELE FEDERICO - Studia sulla Filosofia medioevale e moderna
F74923: SCIACCA MICHELE FEDERICO - Akt und Sein
F35253: SCIACCA MICHELE-F. - Le problème de Dieu et de la religion dans la philosophie contemporaine (traduit par J.Chaix-Ruy)
F105614: SCIAMANNINI RANIERO O.F.M. - La contuizione bonaventuriana
R103652: SCIAMBRA MATTEO - La 'dottrina cristiana' albanese di Luca Matranga. Riproduzione, transcrizione e commento del Codice Barberini Latino 3454
G103780: SCIANNA NICOLANGELO - Watermarked Paper from Archives in Ravenna (1287-1693)
P115241: SCKALOR MARTIN - Die Morbidität und Mortalität im Wochenbett in den Jahren 1870-1950 (aus der Universitäts-Frauenklinik Basel)
G110131: SCLAFERT THERESE - L'industrie du fer dans la région d'Allevard au Moyen Age
R27206: SCOT ADAM (& PETIT FRANÇOIS) - Ad Viros Religiosos - Quatorze sermons d'Adam Scot [= Adam Van Dryburgh] (texte établi avec introduction et notes par Fr.Petit)
B78071: SCOTT EDWARD (TRANSCR.) & GILLIODT-VAN SEVEREN L. (ANNOTATIONS) - Le Cotton manuscrit Galba B.I. [Documents pour servir à l'histoire des relations entre l'Angleterre et la Flandre de 1341 à 1473]
B104147: SCOTT EDWARD (TRANSCR.) & GILLIODT-VAN SEVEREN L. (ANNOTATIONS) - Le Cotton manuscrit Galba B.I. [Documents pour servir à l'histoire des relations entre l'Angleterre et la Flandre de 1341 à 1473]
V99320: SCOTT PHILIPPA - Zijde
R53283: SCOTTI PIETRO (A CURA DI) - Missioni Salesiane 1875-1975 (Studi in occasione del Centenario)
J19567: SCREVENS R. & BULTHÉ B. & RENARD A., - La violence dans les prisons
J19566: SCREVENS R. & BULTHÉ B. & RENARD A., - Geweld in de gevangenissen
M65681: SCRIBE EUGENE & MEYERBEER GIACOMO (MUS.) - L'opéra en cinq actes. Paroles d'Eugène Scribe. Musique de Giacomo Meyerbeer
Y101570: SCRIBE & BOISSEAUX HENRY - Les trois maupin ou La veille de la régence. Comédie en cinq actes en prose
R108216: SCRILLI MARIA TERESA (MOSCA VINCENZO & MARZANO MARIA STELLA, EDS.) - Scritti di Madre Maria Teresa Scrilli
R67737: SCRIPTORES HIBERNIAE MINORES (& KELLY J.F., ED.) - Scriptores Hiberniae minores. Commentarius in Lucam. Commentarius in Iohannem [Corpus Christianorum. Series latina, 108c]
T39569: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome XVI nr.2 1962 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T39570: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome XVII nr.1 1963 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T84243: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome I no.2 1946-1947 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T84241: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome III no.1 1949 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T84244: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome I no.1 1946-1947 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T84242: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome II no.2 1948 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T84234: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome VI no.2 1952 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T84233: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome VII nr.1 1953 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T84240: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome III no.2 1949 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T84239: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome IV no.1 1950 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T84238: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome IV no.2 1950 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T84237: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome V no.1 1951 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T84235: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome VI no.1 1952 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T84236: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome V no.2 1951 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T84226: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome XI nr.1 1957 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T84232: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome VII no.2 1953 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T84230: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome IX no.1 1955 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T84231: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome VIII no.1 1954 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T100843: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome XXXIV nr.2 1980 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T39573: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome XVIII nr.2 1964 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T61948: SCRIPTORIUM - Scriptorium. Volume I nos.1-2 1946-1947 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T61947: SCRIPTORIUM - Scriptorium - Volume II no.1 1948 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T39574: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome XIX no.1 1965 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T39571: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome XVII nr.2 1963 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T39567: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome XV nr.2 1961 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T107094: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome VIII no.2 1954 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T107093: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome XII no.2 1958 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T107092: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome XII no.1 1958 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T107091: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome XIV no.2 1960 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T107090: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome XIII no.1 1959 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T84228: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome X no.1 1956 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T84227: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome X no.2 1956 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T84229: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome IX nr.2 1955 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T84225: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome XI nr.2 1957 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T39587: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome XXV nr.2 1971 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies
T39572: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome XVIII nr.1 1964 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T39568: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome XVI nr.1 1962 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T39566: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome XV nr.1 1961 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T84223: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome XIV no.1 1960 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T84224: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome XIII no.2 1959 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T39582: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome XXIII nr.1-2 1969 Hommage à m. Frédéric Lyna, fondateur de la revue (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T39575: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome XIX nr.2 1965 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T39576: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome XX no.1 1966 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T39577: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome XX nr.2 1966 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T39579: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome XXI nr.2 1967 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T100841: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome XXVI nr.2 1972 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T84221: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome XXIV nr.1 1970 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T100845: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome XLIX nr.1 1995 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T100844: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome XXXIV nr.1 1980 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T100842: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome XXVII nr.1 1973 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T84222: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome XXIV nr.2 1970 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T111798: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome LXXIII (73) fasc. 1, 2019 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
R109550: SCRIVERIUS DIETER - Die weltliche Regierung des Mindener Stiftes von 1140 bis 1397
F107842: SCRUTON ROGER (ED.) - Xanthippic Dialogues, comprising: "Xanthippe's Republic", "Perictione's Parmenides", and "Xanthippe's Laws", together with a version, probably spurious, of "Phryne's Symposium"
F107841: SCRUTON ROGER - The uses of pessimism and the danger of false hope
F107853: SCRUTON ROGER - Gentle Regrets. Thoughts from Life
F107851: SCRUTON ROGER - England : An Elegy
M103746: SCUDO P. - L'année musicale ou Revue annuelle des théatres lyriques et des concerts, des publications littéraires relatives à la musique et des événements remarquables appartenant à l'histoire de l'art musical. Deuxième année (1861)
R30693: LA SCUOLA CATTOLICA - La Scuola Cattolica - Revista di Scienze Religiose ; series from 1929 till 1969
R115455: SCUPOLI LORENZO (& LORICH JODOCUS, TRANSL.) - Pugna spiritualis, tractatus vere aureus de perfectione vitae christianae, olim hispanice a R.P. Joanne Castaniza [..] editus [..] ac tandem redditus latine a R.D. Jod. Lorichio
S83725: SEAILLES GABRIEL - Eug. Carrière, essai de biographie psychologique
X75503: SEAM LONG - Ocherki po leksikologii kchmerskogo jazyka [="Lexicological sketch of the Khmer language"]
G31961: SEAMAN EZRA C. (& HIPPERT TH., TRADUCTION) - Le système du gouvernement américain. Son caractère & ses effets, ses défaults, l'organisation des partis & leur influence, la prosprérité du peuple soumis à sa protection
F58286: SEANOR DOUGLAS & FOTION N. (EDS.) & HARE R.M. (COMMENTS) - Hare and critics - Essays on 'moral thinking'
S33173: SEARLE V. & CLAYSON R. - Zeefdrukken op stof
P98646: SEASHORE CARL E. (ED.) - University of Iowa Studies in Psychology, no. VI
S29152: SÉAUX JEAN - Marc Mendelson
S84797: SEAUX JEAN - Marc Mendelson
C85902: SEBAG PAUL (ED.) - Une relation inédite sur la prise de Tunis par les Turcs en 1574. Sopra la desolatione della Goletta e forete di Tunisi de Bartholomeo Ruffino. Introduction, texte et traduction annotée
R103061: SEBASTIEN DE PEROUSE - Vie de la b. Colombe de Riéti, religieuse du tiers-ordre de saint-Dominique
R84065: SEBASTIEN DE PEROUSE - Vie de la b. Colombe de Riéti, religieuse du tiers-ordre de saint-Dominique
T54723: SEBEOK THOMAS A. (ED.) - Studies in Cheremis folklore Volume I: The folktale (by Anton N.Nyerges), The proverb (by Warren Roberts), The riddle (by Archer Taylor)
G93508: SEBILLOT PAUL - Légendes & curiosités des métiers ; Les meuniers, les boulangers, les patissiers, les bouchers, les fileuses, les tisserands, les ouvrières en gaze, les cordiers, les tailleurs, etc.
G90151: SEBILLOT PAUL - Le folk-lore de France. Tome troisième: la faune et la flore
G83302: SEBILLOT PAUL - Coutumes populaires de la Haute-Bretagne
B93520: SEBREGTS LODE - Alles wel beschouwd .. .
B93464: SEBREGTS LODE - Drie generaties sinjoren. Familiekroniek 1850-1925
O80010: SECADES FERMIN CANELLA - Historia de la Universidad de Oviedo y noticias de los establecimientos de ensenanza de su distrito (Asturias y Leon)
W108325: SECCHI ANGELO S.J. - Le soleil [3 tomes, complet:] Première partie texte, première partie atlas, seconde partie
R53213: SECCO MICHELINA FMA - Facciamo memoria - cenni biografici delle FMA defunte nel 1967
R53214: SECCO MICHELINA FMA - Facciamo memoria - cenni biografici delle FMA defunte nel 1951
R53217: SECCO MICHELINA FMA - Facciamo memoria - cenni biografici delle FMA defunte nel 1930
R53216: SECCO MICHELINA FMA - Facciamo memoria - cenni biografici delle FMA defunte nel 1952
A72928: SECHE LEON - Lamartine, de 1816 à 1830. Elvire et les "Méditations" (documents inédits)
T55331: SECHE LEON - La jeunesse dorée sous Louis-Philippe ; Alfred de Musset, De Mussard à la reine Pomaré, La Présidente (Documents inédits)
F45195: DE SECHELLES HERAULT (& PREVOST JEAN, PRÉFACE) - Théorie de l'ambition
F109137: SECK FRIEDRICH - Untersuchungen zum Isokratestext mit einer Ausgabe der Rede an Nikokles
F80497: SECRETAN CHARLES - Précis élémentaire de philosophie
F80618: SECRETAN CHARLES - Essais de philosophie et de littérature
G113130: SECRETAN EUGENE - Du sentiment de la nature dans l'antiquité romaine
F80529: SECRETAN CHARLES - Discours laïques ; Le problème de la philosophie, l'empirisme contemporain, le bonheur, la conscience, une condition morale de la liberté politique
F78266: SEDENO JUAN SANCHEZ (& JUAN CRUZ CRUZ, ED.) - La relacion (1600)
M83524: SEDGWICK RUSSELL & BEAUMONT CYRIL W. - The Swan Lake, as presented by the Sadler's Wells Ballet. A photographic record & The story of the ballet
R67868: SEDULIUS SCOTTUS [SCOTUS] (SIMPSON DEAN, ED. & DOLBEAU F., SUPPL.) - Collectaneum miscellaneum + Supplementum (Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis, 67)
R31809: SEDULIUS F.H. - Icunculae Beatae Ioannae Francorum reginae ordinis B.Mariae Fundatricis (vitam, sanctitatem, miracula, mortem in partem repraesentantes)
T67835: SEDULIUS SCOTTUS (LOFSTEDT BENGT, ED.) - Grammatici Hibernici Carolini aevi. Pars III,2: Sedulius Scottus: Expositio in Donatum maiorem, In Priscianum, In Eutychem (Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis, 40c)
R67916: SEDULIUS SCOTTUS [SCOTUS] (MEYERS I., ED.) - Sedulii Scotti Carmina (Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis, 117)
T102580: SEDULIUS SCOTTUS (LOFSTEDT BENGT, ED.) - Grammatici Hibernici Carolini aevi. Pars III,1: Sedulius Scottus in Donati artem maiorem [in: Corpus Christianorum Continuatio Mediaevalis, CCCM 40B]
T102581: SEDULIUS SCOTTUS (LOFSTEDT BENGT, ED.) - Grammatici Hibernici Carolini aevi. Pars III,2: Sedulius Scottus (Expositio) in Donati artem maiorem, in Priscianum, in Eutychem [in: Corpus Christianorum Continuatio Mediaevalis, CCCM 40c]
R59474: SEDULIUS SCOTTUS - Collectaneum miscellaneum
E41683: SEE HENRI - Histoire économique de la France [2 tomes] I.Le moyen âge et l'ancien régime, II.Les temps modernes (1789-1914)
G21295: SÉE HENRI - Les classes rurales et le régime dominial en France au Moyen Age
E41849: SEE HENRI - Esquisse d'une histoire économique et sociale de la France depuis les origines jusqu'à la guerre mondiale
E12835: SEE HENRI - Ontstaan en ontwikkeling van het kapitalisme
S108138: SEEAR LYNNE & EWINGTON JULIE (EDS.) - Brought to light : Australian Art 1850-1965 from the Queensland Art Gallery Collection
K113094: SEEBERG MARGARETA - The Emperor says : Studies in the rhetorical style in edicts of the Early Empire
R38746: SEEBERG REINHOLD - Die religiösen Grundgedanken des jungen Luther und ihre Verhältnis zu dem Ockamismus und der deutsche Mystik
M89242: SEELEN ANTOON - Het volkslied in Nederland. Heden en verleden van een ideaaltype
W62020: SEELIG ED. - Molekularkräfte. Physikalisch-chemische Studie der verschiedenen Körperzustände
G113475: SEEMANN FRITZ - Boso von Niederburgund (nebst einer Beilage)
R78609: SEESEMANN HEINRICH - Der Begriff Koinonia im Neuen Testament
T111705: SEEWALD HANS - Das Motiv der Heimkehr bei Wilhelm Raabe
R107639: SEGAL J.B. - The Hebrew Passover from the earliest times to A.D. 70
G102210: SEGALL HERMANN - Der 'Defensor Pacis' des Marsilius von Padua. Grundfragen der Interpretation
S79689: SEGANTINI GOTTARDO - Giovanni Segantini sein Leben und seine Werken
S85073: SEGARD ACHILLE - Jean Gossart dit Mabuse
S63597: SEGATO GIORGIO - I caffè di Remo Squillantini
R106190: VAN SEGBROECK F., TUCKETT C.M., VAN BELLE G. & VERHEYDEN J. (EDS.) - The four gospels 1992 - Festschrift Frans Neirynck [3 volumes] [BETL, 100 A-B-C]
R53048: VAN SEGBROECK F., TUCKETT C.M., VAN BELLE G. & VERHEYDEN J. (EDS.) - The four gospels 1992 - Festschrift Frans Neirynck [3 volumes] [BETL, 100 A-B-C]
R83818: VAN SEGBROECK FRANS (COMPILED BY) - The Gospel of Luke. A cumulative bibliography 1973-1988
R16370: VAN SEGBROECK FRANS - Jésus rejeté par sa patrie (Mt.13 54-58)
R16369: VAN SEGBROECK F. - Le scandale de l'incroyance - la signification de Mt.XIII-35
X76045: SEGELBERG ERIC (BERGMAN JAN E.A., EDS.) - Gnostica - Mandaica - Liturgica opera eius ipsius selecta & collecta septuagenario Erico Segelberg oblata, curantibus Jan Bergman, Jan Hjärpe, Per Ström una cum Bibliographia Segelbergiana ab Oloph Bexell redacta
T111072: SEGELCKE DOROTHEA - Riten - Studien zum Wortschatz des Reitens im Mittelhochdeutschen
C57338: SEGERER GUILLAUME - La langue bijogo de Bubaque (Guinnée Bissau)
T79488: SEGERS GUSTAAF - Onze taal in het onderwijs
B40161: SEGERS PAUL, WAUCQUEZ VICTOR & CROKAERT PAUL - La jonction Nord-Midi - Discours prononcés par m.Paul Segers ministre d'état sénateur, m.Victor Waucquez sénateur et m.Paul Crokaert sénateur - Sénat 27-28-29 janvier et 4 février 1931
B17338: SEGERS P.W. - Schetsen en portretten
T90232: SEGERS GUSTAAF - Joost Van den Vondel. Studiën over het leven en de werken van Nederlands grootsten dichter
B99176: SEGERS YVES & VAN MOLLE LEEN - Leven van het land. Boeren in België 1750-2000
R109622: SEGERS-GLOCKE CHRISTIANE - Die ehemalige Zisterzienserklosterkirche Marienthal - Ein bauhistorischer Beitrag zu ihrer ursprünglichen Gestalt
X75268: SEGERT STANISLAV - Ugaritskij jazyk [="The Ugaritic language"]
X72594: SEGERT STANISLAV - Ugaritskij jazyk
M72079: VAN SEGGELEN ANDREAS JOHANNES MARIA - Het liedboek van Liisbet Ghoeyuaers
N38625: VAN SEGGELEN JOS.A. - Sint Paulus in jaren van oorlog - Leven en arbeid van de Nederlandse R.K. Bond van Overheidspersoneel Sint Paulus over de jaren 1940-1945
S110460: SEGGER JURGEN - Zur Statik gotischer Kathedralen, dargestellt am Kölner Dom und statisch verwandten Kathedralen
T74824: SEGHERS J. RENE - Maya - sprookjes en vertellingen
B88714: SEGHERS M. & DE BOCK R. - Schepen op de Schelde. Binnenvaartuigen en vissersschepen op de Schelde omstreeks 1900
L24315: SEGHERS RENÉ-J. - Hasselt
T65338: SEGHERS RENE - Waterval. Roman
T25556: SEGHERS J. RENÉ - Maya - sprookjes en vertellingen
B87479: SEGHERS PIETER - Een koopmansleven in troebele tijden
M83076: SEGHIN C. MLLE - La musique enseignée au premier degré primaire (Méthode adoptée par la ville de Bruxelles pour ses écoles)
M83077: SEGHIN C. MLLE - La musique enseignée au deuxième degré primaire (première année). Suite de la méthode adoptée par la ville de Bruxelles et par le gouvernement pour le premier degré primaire
T112801: SEGITZ CONRAD - Marc Antoine Le Grand. Sein Leben und seine Werke
R106766: SEGNERI PAOLO JR. S.J. - Opere postume del padre Paolo Segneri iuniore della Compagnia di Gesu
M83175: SEGNITZ EUGEN - Richard Wagner und Leipzig (1813-1833)
P35826: SEGOND J. - La prière - Etude de psychologie religieuse
F35806: SEGOND J. - L'intuition Bergsonienne
W82123: DE SEGUIER J.-A. - Théorie des groupes finis. Eléments de la théorie des groupes abstraits
R47800: SEGUIN EUGÈNE S.J. - Histoire du vénérable P.Claude de la Colombière de la Compagnie de Jésus, ou Essai historique sur la vie et les écrits du p.De La Colombière
R46442: SEGUIN EUGÈNE S.J. - Histoire du vénérable P.Claude de la Colombière de la Compagnie de Jésus, ou Essai historique sur la vie et les écrits du p.De La Colombière
P35678: SEGUIN ALBERTO C. (& DUNBAR FLANDERS, PRÉFACE) - Introduction à la médecine psycho-somatique
R50700: SEGUIN EUGÈNE S.J. - Histoire du vénérable P. Claude de la Colombière de la Compagnie de Jésus, ou Essai historique sur la vie et les écrits du p.De La Colombière
W50536: SEGUIN AUGUSTE - Premières notions sur les sciences et les arts données par un père a ses enfans ; ouvrage renfermant des instructions intéressantes sur l'histoire naturelle, l'astronomie, la géographie, la gnomonique, la botanique, l'architecture, la physique, la chimieles belles-lettres, l'histoire, -
R25616: SÉGUIN EUGÈNE (PÈRE) - Vie du bienheureuse Pierre Canisius de la Compagnie de Jésus
R35366: SEGUIN EUGÈNE S.J. - Histoire du vénérable P. Claude de la Colombière de la Compagnie de Jésus, ou Essai historique sur la vie et les écrits du p. De La Colombière
R84000: SEGUIN EUGÈNE S.J. - Histoire du vénérable P. Claude de la Colombière de la Compagnie de Jésus, ou Essai historique sur la vie et les écrits du p. De La Colombière
H72159: SEGUIN E. S.J. - Leven van den gelukzaligen Petrus Canisius van de Sociëteit van Jesus
G96340: DE SEGUR COMTE & DE LIGNE PRINCE (& BARRIERE FS., ED. ET NOTES) - Mémoires, souvenirs et anecdotes par m. le comte de Ségur. Correspondance et pensées du prince de Ligne [2 volumes]
R51351: DE SEGUR MGR. - La Sainte-Vierge lectures pieuses pour les réunions du mois de Marie
Y50547: DE SEGUR ANATOLE COMTESSE - Nouvelles fables et contes, suivis de satires et de poésies diverses
H46783: DE SEGUR MARQUIS (ANATOLE) - Histoire populaire de saint François d'Assise
G88149: DE SEGUR COMTE & GOURGAUD GENERAL - Napoléon et la grande-armée pendant l'année 1812 [par de Ségur], avec l'examen critique par le général Gourgaud [2 volumes]
G82183: DE SEGUR COMTE - Histoire de Russie et de Pierre-le-grand
R97763: DE SEGUR MGR. (& DIJKVELD A.M., VERTALING) - Het hedendaagsch protestantisme
G81314: DE SEGUR - Vie du comte Rostopchine, gouverneur de Moscou en 1812
G86733: DE SEGUR MARQUIS - Au couchant de la Monarchie. Louis XVI et Turgot 1774-1776
G55593: DE SEGUR PIERRE - La dernière des Condé, Louise-Adélaïde de Condé Marie-Catherine de Brignole, princesse de Monaco, lettres inédites du prince L.-J.de Condé
R106748: DE SEGUR (MARQUIS) - Mgr. De Ségur - Souvenirs et récit d'un frère [2 volumes] I: de 1820 à 1856, II: de 1856 à 1881
R51501: DE SEGUR MGR. - Jésus-Christ - Considérations familières sur la personne, la vie et le mystère du Christ
R51446: DE SEGUR (MARQUIS) - Mgr. De Ségur - Souvenirs et récit d'un frère (2 parties ; de 1820 à 1856 & de 1856 à 1881)
J111947: SEGURA SERGE - La Cessio Bonorum : Etude comparée de droit romain et de droit suisse
B64035: SEGUY PHILIPPE & MICHELLAND ANTOINE - Fabiola, koningin in het wit
B64036: SEGUY PHILIPPE & MICHELLAND ANTOINE - Fabiola. La reine blanche
C17339: SEGY LADISLAS - African sculpture
X113789: SEIBT WERNER - Die Skleroi : Eine prosopographisch-sigillographische Studie
T75363: SEIDEL A. - Grammatik der lituanischen Sprache, mit Wörterverzeichnissen und Lesestücken
T50385: SEIDEL A. - Praktisches Handbuch der arabischen Umgangssprache Ägyptischen Dialekts (mit zahlreichen Übungsstücken und einem ausführlichen ägyptoarabisch-deutschen Wörterbuch)
T102326: SEIDEL FLORIS - Klaroen - gedichten
T101197: SEIDEN MELVIN - Measure for Measure. Casuistry and Artistry
M108929: SEIDENFADEN FRITZ - Die musische Erziehung in der Gegenwart und ihre geschichtlichen Quellen und Voraussetzungen
S15545: SEIDENFADEN THEODOR - De meester van Brugge [Memling]
R78485: SEIDENSTICKER PHILIPP O.F.M. - Lebendiges Opfer (Röm 12,1). Ein Beitrag zur Theologie des Apostels Paulus
F105496: SEIDL HORST - Der Begriff des Intellekts (nous) bei Aristoteles im philosophischen Zusammenhang seiner Hauptschriften
F73341: SEIFFERT AUGUST - Ethik. Philosophisch / Sozial / Psychologische Untersuchung
R73491: SEIGFRIED ADAM - Das Neue Sein. Der Zentralbegriff der "ontologischen" Theologie Paul Tillichs in katholischer Sicht
F109748: SEIGFRIED ADAM - Die Gottesgeweise als Ausdruck der Gottesfrage - Kritik an der philosophischen Beweisen für das Dasein Gottes im Lichte von Paul Tillichs Denken
R63526: SEIGFRIED ADAM - Das Neue Sein. Der Zentralbegriff der "ontologischen" Theologie Paul Tillichs in katholischer Sicht
R104523: LE SEIGNEUR PIERRE JACQUES - La Chartreuse d'Aillon [Analecta Cartusiana, 261]
G48672: SEIGNOBOS CH. - Histoire politique de l'Europe contemporaine - Evolution des partis et des formes politiques 1814-1914 [2 tomes]
M33770: SEIJBEL MAARTEN (SAMENSTELLING) - Orgels in Overijssel
T82555: SEILER TH.B. & WANNENMACHER W. - Concept Development and the Development of Word Meaning
F35181: SEILER JULIUS - Philosophie der unbelebten Natur - Eine Auseinandersetzung mit den Ergebnissen der Naturwissenschaft
T94425: SEILLIERE ERNEST - Pour le centenaire du Romantisme. Un examen de conscience
F46702: SEILLIERE ERNEST - L'avenir de la philosophie Bergsonienne
G54368: SEILLIERE ERNEST - Littérature et morale dans le parti socialiste allemand (essais)
R39846: SEIPEL IGNAZ - De economisch-ethische theorieën der kerkvaders
X69104: SEIPEL WILFRIED (HRSG.) - Weihrauch und Seide. Alte Kulturen an der Seidenstrasse
H37156: SEITERS J.CH.A. - Bonifacius der Apostel der Deutschen - nach seinem Leben und Wirken geschildert von J.Ch.A.Seiters
R70321: SEITZ GOTTFRIED - Redaktionsgeschichtliche Studien zum Deuteronomium
T112596: SEIVER GEORGE OTTO (& DE MONTCHRESTIEN ANTOINE) - Antoine de Montchrestien : Aman. A Critical Edition
R106490: SEJOURNE PAUL O.S.B. - Le dernier père de l'église : Saint Isidore de Séville, son rôle dans l'histoire du droit canonique
R84038: SEJOURNE XAVIER-AUGUSTE S.J. - Vie du R.P. Pierre Chaignon de la Compagnie de Jésus (1791-1883)
R79151: SEJOURNE XAVIER-AUGUSTE S.J. - Un apotre des petits enfants dans les collèges des Jésuites ; Vie du r.p. Jeantier de la Compagnie de Jésus. Souvenirs de saint-Acheul, de Fribourg, du Passage, de Turin, de Bruxelles et de Vannes
R63865: SEJOURNE XAVIER-AUGUSTE S.J. - Vie du R.P. Pierre Chaignon de la Compagnie de Jésus (1791-1883)
T89285: SELENS POL & BRUERS LOD. (VERZAMELD DOOR) - Spreuken en spreekwoorden
F105230: SELIGMAN PAUL - Being and Not-Being. An Introduction to Plato's Sophist
T110913: SELIGMANN-SILVA MARCIO - Prosa - Poesie Unübersetzbarkeit. Wege durch das 18. Jahrhundert und von den Frühromantikern bis zur Gegenwart
F66982: SELL ALAN P.F. - Mill on God. The pervasiveness and elusiveness of Mill's religious thought
J75858: SELLE WILLEM FREDERIK MARINUS - Onderzoek naar de regtsgeldigheid en beteekenis der wet van 11 Germinal an XI handelende over de voornamen en naamsveranderingen
R44603: DE LA SELLE HENRI ABBÉ - Un peu de bon sens thomiste - la défense de l'intelligence
H106765: SELLI GIOVANNI - Vita e Miracoli di Santa Rosa, vergine Viterbese. Compendio storico-sacro
H103028: SELLIER S.J. - Vie de sainte Colette - Réformatrice des trois ordres de Saint-François, en particulier des Pauvres Filles de Ste-Claire (rédigée d'après des Mémoires authentiques et les historiens les plus dignes de foi, Pierre de Vaux, Surius, le p.Seraphin d'Abbeville, et les Bollandistes) [2 volumes]
B99287: DE SELLIERS DE MORANVILLE - Essai sur une communication directe du Port d'Anvers avec les grandes profondeurs de la Mer du Nord par territoire exclusivement belge (Anvers relié à la haute mer par territoire belge et libéré de l'ingérence étrangère)
R16277: SELLIN-FOHRER - Einleitung in das Alte Testament (Begrundet von Ernst Sellin - völlig neu bearbeitet von Georg Fohrer)
R94275: SELLING JOSEPH A. (ED.) - Personalist morals. Essays in honour of professor Louis Janssens [BETL 83]
S87836: SELLINK MANFRED - Philips Galle 1537-1612. Engraver and print publisher in Haarlem and Antwerp [3 volumes] I: Text, II Notes, appendices, III: Illustrations, bibliography
T85088: VAN SELM B. - Een menighte treffelijcke Boecken. Nederlandse boekhandelscatalogi in het begin van de zeventiende eeuw
C73184: VAN SELMS A. - Arabies-Afrikaanse studies. I.: 'n tweetalige (Arabiese en Afrikaanse) kategismus
G110147: SELOSSE LOUIS - L'ile de Serk, un état féodal au XXe siècle
S98266: SELSCHOTTER MARCELLE - Henri Pulinx, sculpteur brugeois 1698-1781
R73468: SELVATICO PIETRO - Glaubensgewissheit. Eine Untersuchung zur Theologie von Gerhard Ebeling
R78619: SELWYN EDWARD GORDON - The first Epistle of St. Peter. The Greek text with introduction, notes and essays
S99181: SEMBACH KLAUS-JURGEN & SCHULTE BIRGIT (EDS.) - Henry van de Velde, een Europees kunstenaar in zijn tijd
F83877: SEMEESE G. O.F.M. - De waardenleer in de ethica van Nicolai Hartmann
F109140: SEMEL HEINZ - Die Realienlezhrprogramme im 17. und 18. Jahrhundert
P76657: SEMERAU MSCIWOJ - Pathologisch-anatomische Befunde bei puerperalen Infektionen
R48724: SEMERIA GIOVANNI (BARNABITE) - Marie idéal de vertu - 31 lectures mariales pratiques
Y59888: SEMERIA J. BARNABITE (& WALTZING J.P., TRAD.) - Etude littéraire et apologétique sur 'Quo Vadis' de Henri Sienkievicz (leçon d'ouverture de la 3e année faite à la "scuola superiore di religione" de Gênes)
G47323: SEMICHON ERNEST - Histoire de la ville d'Aumale (Seine-inférieure) et de ses institutions depuis les temps anciens jusqu'à nos jours [2 tomes]
G98237: SEMICHON ERNEST - La paix et la trève de Dieu. Histoire des premiers développements du tiers-état par l'église et les associations
N60138: SEMIF - Opheldering inzake de Nederlandsche vrijmetselarij. Haar streven, organisatie en werkwijze
R52474: SEMMELROTH OTTO - Maria of Christus ? Over Christus als doel der Maria-verering, overwegingen
G107176: SEMPOUX A. & SPINETTE A. - La nouvelle (+ mise à jour) [dans: Typologie des sources du moyen age occidental, TYP 9]
X19097: SEN ELA - Indira Ghandi
R99278: SENA LORENZO (A CURA DI) - Appunti sulla Regola di San Benedetto
R47266: SENAC A. - Christianisme et civilisation [2 tomes]
G80841: SENAC DE MEILHAN (& DE LESCURE, INTROD. & NOTES) - Le gouvernement, les moeurs et les conditions en France avant la Révolution. Portraits des personnages distingués de la fin du XVIIIe siècle ("Mémoires et documents sur la Révolution Française")
P81448: DE SENANCOUR - De l'amour selon les lois premières et selon les convenances des sociétés modernes [2 volumes]
G86729: SENART (& DUMESNIL ALEXIS, PUBL.) - Révélations puisées dans les cartons des comités de salut public et de sureté générale, ou Mémoires (inédits) de Sénart, agent du gouvernement révolutionnaire
G86675: SENART (& DUMESNIL ALEXIS, PUBL.) - Révélations puisées dans les cartons des Comités de salut public et de sûreté générale, ou Mémoires inédits de Sénart, agent du gouvernement révolutionnaire. Mémoires sur la Révolution
R54270: SENAULT, BOURZEIS & TEXIER [MIGNE, ED.] - Collection intégrale et universelle des orateurs sacrés- publiée par m.l'abbé Migne. Tome 6: Senault, Bourzeis & Texier
R49290: SENDERENS J.-B. - Création et évolution
S113174: SENE ALAIN - Recherches sur la composition des tympans (XIème - XIIIème siècles) : Les traditions géométriques [2 volumes]
F70810: SENECA (COOPER JOHN M. & PROCOPE J.F., EDS.) - Moral and political essays
K50567: SENECA LUCIUS ANNAEUS & FARNABY THOMAS - L. et M. Annaei Senecae Tragoediae (cum notis Th. Farnabii)
T52370: SENECA & ERASMUS - Seneca en Erasmus - Brieven over den vrede en den vrede des harten
T113240: SENEKAL JOHANNES HENDRIK - Boumiddele en vormelemente in romanstrukture [2 volumes]
J29705: SENELLE ROBERT - De Staatshervorming in België [5 vols.]
J29704: SENELLE ROBERT - La Constitution Belge commentée
J29703: SENELLE ROBERT - Commentaar op de Belgische Grondwet
J29702: SENELLE ROBERT - Commentaar op de Belgische Grondwet
J29701: SENELLE ROBERT - De Grondwetsherziening 1967-1970
J29700: SENELLE ROBERT - De Grondwetsherziening 1967-1970 (aug.-dec.1970)
J30098: SENELLE ROBERT - De Staatshervorming in België - deel 4
J29063: SENELLE ROBERT - De grondwetsherziening 1967-1971
K88160: SENEQUE [SENECA] (FAIDER PAUL, FAVEZ CHARLES & VAN DE WOESTIJNE PAUL, EDS.) - Sénèque ; De la clémence. 2e partie: Commentaire et index omnium verborum
K37921: SENEQUE [SENECA] - Lettres à Lucilius - Tome II (livres V-VII) texte établi par François Préchac et traduit par Henri Noblot
R111890: SENFTLE ALEXANDER - Die Bedeutung der franziskanischen Poenitentialehre fûr eine systematische Bildungstheorie
Q77904: SENILLOSA FELIPE (& EBELOT ALFRED, TRAD.) - Evolution de l'ame et de la société
R74681: SENIOR DONALD P. - The passion narrative according to Matthew. A redactional study [BETL, 39]
B42213: SENIOR - La Haute Banque en Belgique
R32349: SENKO WLADYSLAW - Piotr Wysz Z Radolina (ok.1354 - + 1414) i Jego Dzielo "Speculum Aureum"
F63067: LE SENNE RENE - Le devoir
F58262: SENOR THOMAS D. (ED.) - The rationality of belief and the plurality of faith - Essays in honor of William P. Alston
N110355: SENS ANGELIE - Mensaap, heiden, slaaf - Nederlandse visies op de wereld rond 1800
F18594: SENTROUL CHARLES - La philosophie religieuse de Kant
F105382: SENTROUL CHARLES - Kant et Aristote. Deuxième édition française de : L'objet de la Métaphysique selon Kant et selon Aristote
H44027: SEPET MARIUS - Saint Louis
R54367: SEPET MARIUS - Le drame chrétien au moyen age
R106277: SEPINSKI AUGUSTIN O.F.M. - La psychologie du Christ chez saint Bonaventure
J59947: SEPP GUNTER - Betrachtungen zum Remunerationsprinzip und seinen Erscheinungen im deutschen Recht
R90371: SEPP PROF.DR. [JOHANNES NEPOMUK] - Görres und seine Zeitgenossen 1776-1848
F112947: SEPP SIMON - Die philosophische Richtung des Cornelius Celsus : Ein Kapitel aus der Geschichte der pyrrhonischen Skepsis
R39893: SEPPELT FRANZ XAVER - Das Papsttum im Frühmittelalter - Geschichte der Päpste vom Regierungsantritt Gregors des grossen bis zum Mitte des 11.Jahrhunderts
R48057: SERAO MATILDE - Au pays de Jésus - Souvenirs d'un voyage en Palestine (traduit de l'italien par J.Carrère)
R22984: SERAO MATILDE - Au pays de Jésus - Souvenirs d'un voyage en Palestine (traduit de l'italien par J.Carrère)
R106740: SERAPHIM R.P. C.P. - Ordo historicus passionis D.N. J.-C. concinnatus ex textu evangelico ac redimitus aurea sanctorum corona patrum, adjecta insuper appendice pro cronide
R106552: DE T'SERCLAES MGR. - Récollections spirituelles données au Collège Ecclésiastique Belge à Rome [3 volumes] I-II: Conférences, III: Méditations
R65776: DE T'SERCLAES - Au Vatican. Souvenirs du jubilé sacerdotal de S.S. Léon XIII, suivi d'une étude analytique de l'Encyclique Rerum Novarum
T50658: SERCU AUREL - Het dialect van Oostduinkerke en omgeving - een synchronisch en diachronisch onderzoek van het fonologisch systeem van het Oostduinkerks en klankgeografisch onderzoek van de omliggende gemeenten
X75465: SERDJUCENKO GEORGIJ PETROVIC (RED.) - Spornye voprosy grammatiki kitajskogo jazyka [dealing with controversial matters of the grammar of the Chinese language]
X75533: SERDJUCENKO GEORGIJ PETROVIC - Jazyki kitaja i jugo-vostocnoj Azii [="Languages in China and southeast Asia"]
X75434: SERDJUCENKO G.P. - Kitajskaja pismennos i ee reforma [="The Chinese alphabet and its reform"]
F70750: SERE BENEDICTE - Penser l'amitié au Moyen Age
R53505: DE SERENT ANTOINE O.F.M. - La méthode d'oraison du moyen-age et ses chances de succès au XXe siècle (Conférence faite à l'Institut catholique de Paris le 28 février 1912)
S85494: SERESIA GILBERT, TOP STEFAAN & SERESIA MARIJKE - De haan en zijn faam
B88264: SERESIA MARIJKE - In goedheid en liefde. V.Z.W. Gezondheidszorg Covabe
G87908: SERESIA ALF. (& HEINS ARM., ILLS.) - Kerk en staat onder de Frankische koningen der VIe eeuw
M83501: SERESSIA J. - A la Belgique indépendante. 1880 ou le Chant du Belge
A61963: SERET GUY - Les systèmes glaciaires du bassin de la Moselle et leurs enseignements
F19360: SERGANT M.C. - Taal en Logica (Openbare les uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon lector in d elogica aan de R.U.Groningen op 1 maart 1971)
R26857: SERGEANT ERN. - Verklaring van den catechismus
Q81298: SERGENT ALAIN - Le roi des prestidigitateurs ; Robert-Houdin
P104223: SERGUEYEFF S. - Le sommeil et le système nerveux. Physiologie de la veille et du sommeil [2 volumes] Tome premier, tome second
B93512: SERLIPPENS J.L. - Den bekeerden boer, of Samenspraeke tusschen eenen Patriot ende eenen Boer, raekende de Troubels van dezen tyd
B89093: SERMON H. - Geschiedenis van Peeter Coutherele meier van Leuven, een volksvriend uit de XIVe eeuw
M94831: SEROFF VICTOR I. - Claude Debussy
F34101: SÉROUYA HENRI - Maïmonide - Sa vie, son oeuvre avec un exposé de sa philosophie
G100402: SERRA JOSÉ RIUS - Rationes decimarum Hispaniae (1279-80) I: Cataluna, Mallorca y Valencia
P60759: SERRE JOHANN JAKOB JOSEPH - Praktische Darstellung aller Operationen der Zahnarzneikunst, nebst Anwendung für Studirende-
V72454: SERRE E. (LAGACHE M.H., PRÉFACE) - La teinture du coton
W82068: SERRET J.-A. - Traité de trigonométrie
R50245: SERROU ROBERT & VALS PIERRE - Les Prémontrés chez les Pères Blancs de Frigolet
B64066: SERROU ROBERT - Baudouin le roi
T58754: SERRURE C.A. - Geschiedenis der Nederlandsche en Fransche letterkunde in het graefschap Vlaenderen, van de vroegste tyden tot aen het einde der regering van het huis van Burgondie
T88753: SERRURE C.A. - Geschiedenis der Nederlandsche en Fransche letterkunde in het graefschap Vlaenderen, van de vroegste tijden tot aen het einde der regering van het huis van Burgondie [ingebonden met: Jacob van Maerlant en zijne werken]
S87365: SERRURE C.P. - Notice sur un tableau du XVe siècle, provenant de l'église de St-Bavon, à Gand
Y104629: SERRURE C.P. & VOISIN A. (EDS.) - Le Livre de Baudoyn, comte de Flandre, suivi de fragments du roman de Trasignyes
T77395: SERRURE C.A. - Essai de grammaire Gauloise d'après les monuments épigraphiques, suivi d'une reproduction des principaux textes et d'un coup d'oeil sur la langue des Gaules depuis César jusqu'à Charlemagne
B88778: SERRURE C.P. - Vaderlandsch Museum voor Nederduytsche letterkunde, oudheid en geschiedenis. Vierde deel
F23957: SERRURIER C. - De pensées van Pascal
F34890: SERRUS CHARLES - Essai sur la signification de la logique
F35809: SERRUS CH. - L'esthétique transcendantale et la science moderne
R101435: SERRY JACQUES HYACINTHE O.P. - Exercitationes historicae, criticae, polemicae, de Christo, ejusque Virgine Matre. Quibus Judeorum errores, de promisso sibi Liberatore, nova methodo reselluntur Christianae Religionis Mysteria omnia, etc.
R64560: SERTILLANGES A.-D. O.P. - Mois de Marie
F35041: SERTILLANGES R.P. O.P. - La philosophie morale de St Thomas d'Aquin
R40444: SERTILLANGES A.-D. O.P. - La vie catholique - première & deuxième série [2 tomes]
S97687: SERTILLANGES A.D. O.P. - Un pèlerinage artistique à Florence
F28250: SERTILLANGES A.-D. O.P. - La philosophie de Claude Bernard
F28152: SERTILLANGES A.-D. O.P. - Henri Bergson et le catholicisme
F107835: SERTILLANGES O.P. - La philosophie morale de saint Thomas d'Aquin
R52330: SERTILLANGES A.D. O.P. - De mystieke roos
R23184: SERTILLANGES A.-D. O.P. - Catéchisme des Incroyants (2 volumes)
F28161: SERTILLANGES A.-D. O.P. - Lumière et périls du Bergsonisme
X74872: SERTKAYA OSMAN FIKRI - Göktürk Tarihinin Meseleleri - Probleme der köktürkischen Geschichte - Some problems of Köktürk history
F80496: SERTLIAN SARKIS - Essais de critique morale
S15582: SERVAES ALBERT - Albert Servaes (Tentoonstellingscatalogus, retrospectieve)
S57117: SERVAES ALBERT - Albert Servaes. De Zwitserse periode 1945-1966
B56647: SERVAES P. - Rauwe zielen met een hart van koekebrood (Bijdrage tot de geschiedenis van Den Opstal)
B94234: SERVAES P. - Opdorp bouwt
B83586: SERVAIS MAX - Armorial des provinces et des communes de Belgique. Supplément 1955-1968
J41926: SERVAIS J. - Les actes sous seing privé - Notions sur leur nature, leur rédaction, leurs conditions de validité et Recueil de formules avec l'indication des droits de timbre et d'enregistrement applicables à chaque acte
B111480: SERVAIS PAUL - La rente constituée dans le ban de Herve au XVIIIe siècle
J49888: SERVAIS J. - Loi du 28 février 1882 sur la Chasse - expliquée par les travaux préparatoires, exposé des motifs, rapports et discussions à la Chambre des Représentants et au Sénat, et les circulaires ministérielles
W76600: SERVAIS CL. - Sur les imaginaires en géométrie. Applications à la théorie des cubiques gauches
X93258: SERVAIS PAUL (ED.) - The Korean War, A eurasian perspective. La guerre de Corée, une perspective eurasienne
W38051: SERVAIS CL. - La projectivité imaginaire
W38050: SERVAIS CL. - Sur le système focal
G79264: SERVAIS JEAN, HACKENS TONY & SERVAIS-SOYEZ BRIGITTE (EDS.) - Stemmata. Mélanges de philologie, d'histoire et d'archéologie grecques offerts à Jules Labarbe, professeur émérite de l'Université de Liège
J30111: SERVAIS JEAN, MECHELYNCK E. & SERVAIS PAUL - Code civil précédé de la Constitution belge, avec des notes de concordance et de jurisprudence utiles à l'interprétation des textes
E41673: SERVAIS E. - Banques d'émission ; La Banque de France, son histoire, son organisation, ses opérations, son role
R49260: SERVANT D. - Connaissance de la vraie religion
X77530: SERVASIDZE IVAN NIKOLAEVIC - Formy glagola v jazyke tjurkskich runiceskich nadpisej [= "Verb forms in the Turkic language on/of Runic inscriptions"]
R113324: R.P.S.C.E. [= SERVATIUS A SANCTO PETRO] & VAN EYNATTEN MAXIMILIAAN - Methodus Tripartita, sive Praxis brevis et clara adjuvandi agonizantes ut pie & Christiane moriantur [bound with: Manuale exorcismorum, continens instructiones et exorcismos ad ejiciendos e corporibus obsessis spiritus malignos.., by Van Eynatten]
F35687: SERVIEN PIUS - Principes d'esthétique - Problèmes d'art et langage des sciences
R72713: SERVIERE J. S.J. - Jésus et la sainte mort
R106487: DE LA SERVIERE J. S.J. - La théologie de Bellarmin
R29679: SERVOTTE HERMAN - Tussen herinnering en hoop - een essay over wereldse vroomheid
B99061: SERVRANCKX G.-J. - Mémoire historique et statistique sur les hospices civils et autres établissements de bienfaisance de la ville de Louvain
B45472: SERVRANCKX G.-J. - Mémoire historique et statistique sur les hospices civils et autres établissements de bienfaisance de la ville de Louvain
H40774: SESÉ BERNARD - Petite vie de Jean de la Croix
G42014: SESMAT HUBERT - La sécurité moderne - Cycle général de la Sécurité juridique (Détermination, législation, stimulation, sureté, sanction, honneur)
F14201: SESMAT, AUGUSTIN - Dialectique - Hamelin et la Philosophie chrétienne
R50062: DE SESSEVALLE FR. (& JOERGENSEN J., PRÉFACE) - Histoire générale de l'Ordre de Saint François - première partie: Le Moyen-age 1209-1517 [tomes I & 2]
F58285: SESSIONS WILLIAM LAD - The concept of faith - A philosophical investigation
G62113: DE SETA CESARE - Storia della città di Napoli dalle origini al Settecento
X69054: SETHAPUTRA SO - New model English-Thai dictionary [complete in 2 vols.]
C103334: SETHE KURT (ED.) - Die altaegyptischen Pyramidentexte nach den Papierabdrucken und photographien des Berliner Museums neu herausgegeben und erläutert. Vierter Band (4): Epigraphik
C103310: SETHE KURT (ED.) - Urkunden der 18. Dynastie. Historisch-biographische Urkunden [in: Urkunden des ägyptischen Altertums, IV, Band 3-4
X109927: SETIAWAN MOHAMAD NUR KHOLIS - Die literarische Koraninterpretation : Eine Analyse ihrer frühen Elemente und ihrer Entwicklung
R70418: SEUMOIS AND. V. O.M.I. - La papauté et les missions au cours des six premiers siècles. Méthodologie antique et orientations modernes
S29143: SEUPHOR MICHEL - Willy Anthoons
S32535: SEUPHOR MICHEL - Luc Peire
S87247: SEUPHOR MICHEL - Le commerce de l'art
R12946: SEVE ANDRÉ - Ma vie c'est le Christ - Emmanuel d'Alzon (1810-'80)
R43454: SEVENHOVEN HANS - Verslag van een ontdekkingsreis naar Franciscus - enkele patronen uit het denkweefsel van een geestelijk leider
G81952: SEVERAC J.-B. - Le mouvement syndical
F62393: SEVERAL AUTHORS - Husserl et la Pensée Moderne - Husserl und das Denken der Neuzeit. Actes du deuxième Colloque International de Phénoménologie Krefeld - Akten der zweiten Internationalen Phänomnologischen Kolloquiums. 1-3 nov.1956
B102778: VAN SEVEREN JORIS - In de leer bij Joris Van Severen, tweede deel: Het Dietsche Rijk en de Orde (samengesteld en uitgegeven door A. Belmans) (De Dietsche rijksgedachte)
G112279: SEVERIDT EBBA - Struktur und Entfaltung von Verwandtschaft im Spätmittelalter : Die Beziehungen der Gonzaga, Markgrafen von Mantua, zu den mit ihnen verwandten deutschen Fürsten (1444-1519)
R59557: SEVERIJN JOHANNES - Spinoza en de gereformeerde theologie zijner dagen
L114979: SEVERIJNS LUDO - Zo zègge zë dat én Tóngërë - púmpkëskal. Bijdrage tot een Tongers Idioticon
K108699: SEVERIJNS MYRIAM - Apollo in de Moralia van Plutarchus
G114044: SEVERIJNS VALERIE - In woord en beeld : de strip als kritisch medium in de Poolse Volksrepubliek
R55837: SEVERIN TONY S.J. - L'épopée des Jésuites 1540-1940
Y104274: SEVERIN FERNAND - Le don d'Enfance
H33273: SEVERIN TONY S.J. - Jean Berchmans (1599-1621) un saint, un jeune, un belge
Y65548: SEVERIN FERNAND - Neuf beaux poèmes
R52833: SEVERIN JULES S.J. (NAAR HET FRANSCH VAN) - Leven van pater Lintelo, apostel der dagelijksche communie, lid van het Bureel der Eucharistische Congressen
R49211: SEVERIN JULES S.J. - Vie du père Lintelo de la Compagnie de Jésus, apôtre de la communion quotidienne, membre du Bureau des Congrès Eucharistiques
R98563: SEVEROLI ERCOLE & MASSARELLI ANGELO (& MERKLE SEBASTIANUS, ED.) - Concilium Tridentinum. Concilii Tridentini Diariorum, pars prima: Herculis Severoli commentarius. Angeli Massarelli diaria I-IV
R103707: SEVERUS IBN AL MUQAFFA (& SEYBOLD CHRISTIAN FRIEDRICH, ED.) - Alexandrinische Patriarchengeschichte [Patriarchen-geschichte] von S. Marcus bis Michael I 61-767, nach der altesten 1266 geschriebenen Hamburger Handschrift, im arabischen Urtext herausgegeben
G64752: SEVERUS JUSTUS - Storm boven Europa. Hitler en het Nationaal-Socialistisch Imperialisme
R113822: SEVERUS OF ANTIOCHIA (& LEBON IOSEPHUS, ED.) - Severi Antiocheni. Liber contra Impium Grammaticum, Oratio Prima et Secunda. Textus & Versio [in: Corpus scriptorum christianorum orientalium, Scriptores Syri, series quarta, tomus IV]
K25939: SEVERYNS A. - Homère - le cadre historique
R60324: SEVESTRE A. (& MIGNE, ED.) - Dictionnaire de patrologie ou Répertoire historique, bibliographique, analytique et critique des saints pères, des docteurs et de tous les autres écrivains des douze premiers siècles de l'église, contenant, par ordre alphabétique, avec la biuographie des auteurs, l'analyse raisonnée- [4 volumes]
Y50526: DE SEVIGNE MADAME (& ALLEMAND L'ABBÉ, PUBL.) - Nouveau choix des lettres de madame de Sévigné, spécialement destiné aux petits séminaires et aux pensionnats de demoiselles
X75454: SEVOROSKIN VITALIJ VIKTOROVIC & IVANOV VJACESLAV V. - Issledovanija po desifrovke karijskich nadpisej [="Studies in deciphering the Carian inscriptions"]
R74696: SEVRIN J.-M. (ED.) - The New Testament in early christianity [BETL, 86]
F66905: SEXTUS EMPIRICUS (& BETT RICHARD, ED.) - Against the Ethicists
R104843: SEYBOLD MICHAEL - Sozialtheologische Aspekte der Sünde bei Augustinus
R70042: SEYBOLD KLAUS - Das davidische Königtum im Zeugnis der Propheten
R67962: SEYFARTH JUTTA (ED.) - Speculum virginum (Corpus Christianorum, Series Mediaevalis, 5)
R15340: SEYFARTH JUTTA (ED.) - Speculum Virginum [in the series "Corpus Christianorum. Continuatio Mediaevalis" V, CCCM-5]
T113537: SEYFFERT WOLFGANG - Schillers Musenalmanache (Teil I und II)
G21797: SEYLER J.-P. - Hitler et son troisième empire
B81835: DE SEYN EUG. - Geschied- en aardrijkskundig woordenboek der Belgische gemeenten [2 volumes]
T102951: DE SEYN EUGENE - Dictionnaire des écrivains belges. Bio-Bibliographie [2 volumes]
B94971: DE SEYN EUGENE - Dictionnaire biographique des Sciences, des Lettres et des Arts en Belgique. Tome premier, tome second. [2 volumes]
R74377: SEYNAEVE JAAK W.F. S.T.D. - Cardinal Newman's doctrine on Holy Scripture, according to his published works and previously unedited manuscripts
H73798: SEYNAEVE MARIE O.S.U. (BENYON ANNE O.S.U., TRANSL.) - New lights on Angela Merici and her work
H73797: SEYNAEVE MARIE O.S.U. - Angèle Merici et son oeuvre. Lumières nouvelles
G56827: SEYRIG HENRI - Une statue cuirassée
G91817: DE SEYSSEL-CRESSIEU MARC COMTE (ED.) - Inventaire des biens meubles et des titres (après décès) de Barbe d'Amboise, comtesse douairière de Seyssel-La Chambre 1574-1575
R90619: SFEIR SELIM JEAN - Le 'Munus Regendi' dans le code de droit canonique (CIC 83) et le code des canons des églises orientales (CCEO). De la comparaison à la pastorale
G42548: SFORZA COMTE - Dictateurs et dictatures de l'après-guerre
X21030: SFORZA COMTE, - L'énigme chinoise
F101438: SHAFTESBURY (ANTHON ASHLEY-COOPER, THIRD EARL OF) - Characteristicks of Men, Manners, Opinions, Times [3 volumes]
L114873: SHAKESPEARE - Shakespeare èn 't (H)essels
I25230: SHAKESPEARE W. - Dertig sonnetten
Y82763: SHAKESPEARE WILLIAM (& DUVAL GEORGES, TRAD.) - Oeuvres dramatiques de William Shakespeare. Comédies, tragédies, etc. Traduction nouvelle entièrement conforme au texte anglais par Georges Duval [8 volumes]
G59788: SHALABI AL-SAYYID AMIN - Al-Wifaq al-Amriki al-Suvyitti 1963-1976 [texte en arabe, text in arabic]
R78567: SHANER DONALD W. - A Christian view of divorce according to the teachings of the New Testament
R59298: SHANLEY ALBERT J. - Catholicism and the writing of history
X112192: SHARMA SATYA NARAYAN - The teachings of Sarvajnatma Muni. An exposition of the Samksepasarirakam, one of the important works in Sanskrit, belonging to the Advaita school of Indian philosophy
F78197: SHARPLES R.W. (ED.) - Whose Aristotle ? Whose Aristotelianism ?
I14305: SHAW BERNARD - Mevrouw Warren's bedrijf [theater]
S97235: SHAW ROBERT - America's traditional crafts : Baskets, Quilts, Woodwork, Decoys, Pottery, and more
W88370: SHAW PIERRE (& THIROUX D'ARCONVILLE M.-G.CH. DARLUS, TRAD.) - Leçons de chymie, propres a perfectionner la physique, le commerce et les arts. Traduites de l'anglois
M83521: SHAWN TED - Dance we must
X24620: SHCHEDROV IVAN - The Vietnam story [bilingual: English/Russian]
F21503: SHEED F.J. - Het communisme en de mensch
R106558: SHEEHAN AUGUSTIN C.P. - The historical development of canonical equity
W57845: SHEEPSHANKS & QUETELET - Sur la différence des longitudes des observatoires royaux de Greenwich et de Bruxelles, déterminée au moyen de chronomètres
A17348: SHEFFIELD, CHARLES - De aarde bespied - Onze wereld met ruimtefoto's in kaart gebracht
R69890: SHELLEY THOMAS J. - The bicentennial history of the archdiocese of New York (1808-2008)
G103591: SHEPHERD JAMES F. & WALTON GARY M. - Shipping, maritime trade and the development of colonial North America
S20778: SHEPPARD CHRISTPOHER & SMITH JOHN, - A collection of fine glass from the Restauration to the Regency
V72401: SHEPPERSON ALFRED B. - Cotton facts (edition of dec. 1909). A compilation from official and reliable sources of the crops, receipts, exports, stocks, home and foreign consumption, visible supply, prices and acreage of cotton in the United States and other countries for a series of years-
V72400: SHEPPERSON ALFRED B. - Cotton facts (edition of dec. 1907). A compilation from official and reliable sources of the crops, receipts, exports, stocks, home and foreign consumption, visible supply, prices and acreage of cotton in the United States and other countries for a series of years-
V72399: SHEPPERSON ALFRED B. - Cotton facts (edition of dec. 1906). A compilation from official and reliable sources of the crops, receipts, exports, stocks, home and foreign consumption, visible supply, prices and acreage of cotton in the United States and other countries for a series of years-
V72396: SHEPPERSON ALFRED B. & SHEPPERSON C.W. (EDS.) - Cotton facts (edition of 1929). A compilation from official and reliable sources of the crops, receipts, stocks, exports, imports, visible supply , sales, prices, consumption and manufacturing output of cotton and cotton products, in the United States and other countries for a series of years-
V72394: SHEPPERSON ALFRED B. & SHEPPERSON-BULL C.W. (EDS.) - Cotton facts (edition of nov. 1920). A compilation from official and reliable sources of the crops, receipts, exports, stocks, home and foreign consumption, visible supply, prices and acreage of cotton in the United States and other countries for a series of years-
V72404: SHEPPERSON ALFRED B. - Cotton futures. The business of buying and selling cotton for future delivery as conducted on the New York, New Orleans and Liverpool Cotton Exchanges and its advantages to merchants, manufacturers, bankers and farmers
V72395: SHEPPERSON ALFRED B. & SHEPPERSON C.W. (EDS.) - Cotton facts (edition of nov. 1921). A compilation from official and reliable sources of the crops, receipts, stocks, exports, imports, visible supply , sales, prices, consumption and manufacturing output of cotton and cotton products, in the United States and other countries for a series of years-
F66636: SHERMAN NANCY - Making a necessity of virtue. Aristotle and Kant on virtue
P160: SHERMAN, WILLIAM B. & KESSLER, WALTER R. - Allergy in pediatric practice
V95273: SHERMAN JOEL - Nat Sherman's A passion for Cigars. Selecting, preserving, smoking and savoring one of life's greatest pleasures
F66846: SHERMAN NANCY - Stoic warriors. The ancient philosophy behind the military mind
F66592: SHERMAN NANCY - The fabric of character. Aristotle's theory of virtue
F105459: SHERMAN NANCY - The fabric of character. Aristotle's theory of virtue
S96890: SHERRILL SARAH B. - Tapis d'Occident du Moyen Age à nos jours
G65617: SHERWELL GUILLERMO A. - Simón Bolívar (El libertador). Patriot, warrior, statesman, father of five nations. A sketch of his life and his work
N68633: SHETTER WILLIAM Z. - The pillars of society. Six centuries of civilization in the Netherlands
F105438: SHIELDS CHRISTOPHER - Order in Multiplicity. Homonymy in the Philosophy of Aristotle
R105834: SHIELS W. EUGENE S.J. - King and Church : The Rise and Fall of the Patronato Real
E58950: SHIEN-MING KOUNG - Comment remédier à la situation tragique des travailleurs chinois. Une assurance sociale appropriée à la Chine
X99921: SHILOH YIGAL - Excavations at the city of David, I: 1978-1982 Interim report of the first five seasons
F112403: SHIN IN-SUP - Maurice Merleau-Ponty et la question d'autrui
R101330: SHINNERS JOHN & DOHAR WILLIAM J. (EDS.) - Pastors and the Care of Souls in Medieval England
X111441: SHIRINIAN MANEA ERNA - Antique and Hellenistic Elements of Christian Teaching (on the material of the comparison of Armenian and Greek - classical and byzantine - sources)
X85912: SHIRINIAN MANEA-ERNA, MURADYAN GOHAR & TOPCHYAN AREAM (EDS.) - Armeniaca. English summaries of armenological publications in Armenia, 2000
T109416: SHIRK SAMUEL BLAINE - The Characterization of George Washington in American Plays since 1875
X98270: SHIROKOGOROFF S.M. - Ethnological and linguistical aspects of the Ural-Altaic hypothesis
C80297: SHISHA-HALEVY A. (ED.) - Coptic grammatical chrestomathy (the Sahidic dialect). A course for academic and private study [in: Orientalia Lovaniensia Analecta, 30]
R107651: SHUHLER RALPH VINCENT O.S.A. - Privileges of Regulars to absolve and dispense. An historical synopsis and commentary
J112057: SHUMBUSHO LAMBERT - Les transformations de la conception russe du droit international : de la Russie tsariste à la Russie contemporaine
T112446: SHUSTERMAN RONALD - Critique et poésie selon I.A. Richards ; de la confiance positiviste au relativisme naissant
W100209: SIBENALER N. - Université catholique de Louvain ; Notes du cours de mécanique appliquée [2 volumes]
R75115: SICARDUS CREMONENSIS O.CIST. [SICARDUS OF CREMONA] & PETRUS SARNENSIS [PETER OF VAUX DE CERNAY] (MIGNE J.P., ED.) - Saeculum XIII: Sicardi Cremonensis episcopi Mitrale sive Officiis ecclesiasticis summa- Accedunt ejusdem Sicardi Chronicon -; Petri Sarnensis Historia Albigensium. Volumen claudunt anonymi saeculi XII [in: Patrologia Latina, 213 (tomus unicus)]
P49514: SICHEL J. [JULES] - Traité de l'ophtalmie, la cataracte et l'amaurose (pour servir de supplément au Traité des maladies des yeux de Weller)
R106036: SICHERL MARTIN - Die handschriftliche Überlieferung der Gedichte Gregors von Nazianz. 3: Die epischen und elegischen Gruppen
F105131: SICHIROLLO LIVIO - Dialegesthai - Dialektik, von Homer bis Aristoteles
T55736: SICHLER LÉON - Histoire de la littérature russe depuis les origines jusqu'à nos jours
M101911: SICILIANO ITALO - Les origines des Chansons de geste, théories et discussions
J60618: SICKINGHE EILKO EGER - Het verzuim der huwelijksafkondigingen bij huwelijken in het buitenland voltrokken
X113893: SIDERAS ALEXANDER - Eine byzantinische Invektive gegen die Verfasser von Grabreden 'Anonymou monodia eis monodountas'
X103511: SIDERAS ALEXANDER - Die byzantinischen Grabreden. Prosopographie, Datierung, Überlieferung. 142 Epitaphien und Monodien aus dem byzantinischen Jahrtausend
F78248: SIDGWICK HENRY - Outlines of the history of ethics (for English readers)
G22144: SIDJANSKI DUSAN - Europe élections de la démocratie européenne
P94343: SIDLER NIKOLAUS - Zur Universalität des Inzesttabu. Eine kritische Untersuchung der These und der Einwände
T94119: SIDNEY PHILLIP - The Defence of Poesie
W79723: SIEBECK RUDOLF - Die Verwendung der Blumen und Gesträuche zur Ausschmückung der Gärten mit Angabe ihrer Form, Farbe, Höhe, Blüthezeit und Kultur etc.
T111053: SIEBEL GUNTER - Harnisch und Helm in den epischen Dichtungen des 12. Jahrhunderts bis zu Hartmanns "Erek"
R45802: SIEBER WILHELM - Das frühgermanische Christentum - Ein Rundblick über seine Wesensart und seine Leistungen
G105848: SIEBERS HENDRIKUS GERARDUS - Creolization and modernization at the periphery : The case of the Q'eqchi'es of Guatemala
F109095: SIEBERT HERBERT JOSEF - Freude und Trauer bei Thomas von Aquin - Ihr Wesen und ihre Einordnung in eine philosophische Ethik
T110947: SIEBERT GABRIELE - Die zeitgenössische Reaktion auf Boileaus "10. Satire" als Spiegel der Frauenbildes im Frankreich des ausgehenden 17. Jahrhunderts
R59872: SIEBERT HERMANN - Beiträge zur vorreformatorischen Heiligen- und Reliquienverehrung
T71214: SIECKE ERNST - Die Liebesgeschichte des Himmels. Untersuchungen zur indogermanischen Sagenkunde
X71529: SIEG EMIL (JANERT KLAUS LUDWIG, HRSG.) - Kleine Schriften
J40202: SIEGEL HEINRICH & TOMASCHEK KARL (HERAUSGEG.) - Die Salzburgischen Taidinge
R94273: SIEGFRIED CARL - Philo von Alexandria als Ausleger des alten Testaments, an sich selbst und nach seinen geschichtlichen Einfluss betrachtet. Nebst Untersuchungen über die Graecitaet Philo's
G42364: SIEGFRIED ANDRÉ - Tableau des partis en France
R44268: SIEGFRIED NIKOLAUS (EINLEITUNG) - Actenstücke betreffend den Preussischen Culturkampf, nebst einer geschichtlichen Einleitung
E42517: SIEGFRIED ANDRÉ - L'Angleterre d'aujourd'hui - son évolution économique et politique
M108919: SIEGISMUND ANNETTE - Entwicklung des Verstehens von Tonalität bei der Beurteilung und Produktion von Melodieschlüssen
R112646: SIEGLE BERNARD A. - Choral obligation of religious
G110726: SIEGMUND HARRY - Der französische Einfluss auf die deutsche Verfassungsentwicklung 1789-1815
F34964: SIEGMUND GEORG - Naturordnung als Quelle der Gotteserkenntnis - Neubegründung des teleologischen Gottesbeweises
S109481: SIEGNER KLAUS - Die Bahnhofsarchitektur Hubert Stiers (1838-1907) Ein Beitrag zur niedersächsischen Kunstgeschichte des 19. Jahrhunderts
R86589: SIEGWALT GERARD - Dogmatique pour la catholicité évangélique. Système mystagogique de la foi chrétienne. II: La réalisation de la foi, I. L'église chrétienne dans la société humaine
R86590: SIEGWALT GERARD - Dogmatique pour la catholicité évangélique. Système mystagogique de la foi chrétienne. III: L'affirmation de la foi, 1. Cosmologie théologie: sciences et philosophie de la nature
R100958: SIEGWART JOSEF O.P. - Die Chorherren- und Chorfrauengemeinschaften in der deutschsprachigen Schweiz vom 6. Jahrhundert bis 1160, mit einem Überblick über die deutsche Kanonikerreform des 10. und 11. Jh.
R32442: SIEMERS CLEMENT - Histoire de l'église, pour les institutions catholiques
R111641: SIEMON ALFRED - Die Stellung zur Welt im Ur-Buddhismus und im Ur-Christentum
Z22193: SIENIARSKI STEFAN - Sport en Pologne
T111869: SIEPMANN ANDRE - Aspekte des elegischen in der Lyrik Paul Celans
S20668: SIEPMANN ECKHARD, - Montage : John Heartfield ; von Club Dada zur Arbeiter-illustrierten Zeitung, Dokumente - Analysen - Berichte
F80565: SIEREBOIS R.P. - Psychologie réaliste. Etude sur les éléments réels de l'ame et de la pensée
F80456: SIEREBOIS P. - La morale fouillée dans ses fondements. Essai d'anthropodicée
G43021: VAN SIERENBERG DE BOER G.J. (BIJEENGEBRACHT DOOR) - Maçonnieke levensbeschouwing - een verzameling bijdragen van leden van de orde van vrijmetselaren onder het grootoosten der Nederlanden
R24670: SIERP WALTER & TRÄM OTTO - Pater Wilhelm Eberschweiler
R56552: SIERRA ALEJANDRO MARTINEZ S.J. - Maria en la fe catolica - fundamentos de la devocion mariana
T81387: LE SIEUR D*** [= D'HANNETAIRE, SERVANDONI JEAN NICOLAS] - Observations sur l'art du comédien, et sur d'autres objets concernant cette profession en général. Avec quelques extraits de différens auteurs & des remarques analogues au même sujet: Ouvrage destiné a de jeunes acteurs et actrices
R96563: S.H.D.R. [= SIEUR HERCULE RASIEL DE SELVA, PSEUD. VAN QUESNEL PIERRE] - De geestelyke Don Quichot of de Spaansche doolende ridder van de H. Maagd, Don Ignatius de Lojola, in zyn leven, aart, gedrag, manieren, en wonderdaden ; zoo geestig, als deftig, beschreven, tot troost van zyne, tegen wil en dank, allerwegen omdoolende Ridder-orde der Jesuiten, en ook van andere zyner Basterd kinderen [2 volumes]
R56562: SIEVERNICH MICHAEL S.J. & SWITEK GUNTER S.J. (HRSG.) - Ignatianisch - Eigenart und Methode der Gesellschaft Jesu
W76658: SIEVERS OLOF - Studier över isoagglutinationen med särskild hänsyn till blodgruppernas fördelning inom svenska Finland
R106813: SIEVERT WILHELM - Fahrten ins Liebfrauenland
S87681: SIEWERTSZ VAN REESEMA ELIZABETH (& NIERSTRASZ ELIZABETH, ED.) - Contribution to the early history of textile technics
B87934: SIFFER A. - Mélanges d'histoire et d'archéologie
B62884: SIFFER A. - L'église Saint-Nicolas à Gand
B87314: SIFFER CAMIEL - Vlaamsche conferencie der balie van Gent. Verslag over de werkzaamheden gedurende het rechterlijk jaar 1882-1883 door den geheimschrijver mr. Camiel Siffer, ter Algemeene Vergadering van 8 november 1883 voorgelezen
R47872: SIFFRIN PETRUS O.S.B. - Konkordanztabellen zu den römischen Sakramentarien I.Sacramentarium Veronese (Leonianum) (Cod.Bibl. Capit.Veron. LXXXV [80])
R78652: SIFFRIN PETRUS O.S.B. - Konkordanztabellen zu den lateinischen Sakramentarien. III: Missale Gothicum (Vat. Reg. lat. 317)
R63444: SIFFRIN PETRUS O.S.B. - Liber sacramentorum Romanae Aeclesiae (Cod. Vatican. Regin. Lat. 316) Sacramentarium Gelasianum. [in: Konkordanztabellen zu den Lateinischen Sakramentarien" volume 2]
S110446: SIGALOS ELEFTHERIOS - Housing in Medieval and Post-Medieval Greece
F77279: SIGER DE COURTRAI [SIGER VAN KORTRIJK, SIGERUS DE CURTRACO] & WALLEBRAND G. (ED.) - Les oeuvres de Siger de Courtrai. Etude critique et textes inédits
F66337: SIGER VAN BRABANT (& KROP HENRI, ED.) - De dubbele waarheid
F56978: SIGER DE BRABANT & DELHAYE PHILIPPE, ED. - Siger de Brabant : Questions sur la physique d'Aristote. Texte inédit [dans: Les philosophes belges, textes et études, tome XV]
F106786: SIGER DE BRABANT (& GRAIFF CORNELIO ANDREA O.S.B., ÉD.) - Siger de Brabant : Questions sur la métaphysique. Texte inédit
S80091: SIGHART J. - Geschichte der bildenden Künste im Königreich Bayern von der Anfängen bis zur Gegenwart [3 Abteilungen in zwei Bände]
F72884: SIGWART CHRISTOPH - Zur Erkenntnisslehre und Psychologie [in: Kleine Schriften. Zweite Reihe]
F66865: SIHVOLA JUHA & ENGBERG-PEDERSEN TROELS (EDS.) - The emotions in hellenistic philosophy
R27305: SIJEN G.P. (O.PRAEM.) - La passibilité du Christ chez Philippe de Harveng
S23119: SIJMONS K.L. - Protestantsche kerkbouw
L108232: VAN DE SIJPE L. (RED.) - Millenniumboek Hamont-Achel
L81081: VAN DE SIJPE LUC - 150 jaar Trappisten in Achel (1846-1996)
L115026: VAN DE SIJPE L. - 100 Jaar Sint-Laurentiuskerk te Hamont, 1904-2004
L115017: VAN DE SIJPE L. - Kunstbezit van de Sint-Laurentiuskerk te Hamont. Inventaris van het roerend patrimonium van de kerkfabriek St. Laurentius te Hamont
C13359: SIJPESTEIJN P.J. - Gynaecologische aspecten van de Papyrus Ebers
P113470: SIKEMEIER ERICH - Zur Geschichte der Bau- und Wohnungshygiene in Basel
G110313: SIKES ENOCH WALTER - The Transition of North Carolina from Colony to Commonwealth
J30112: SILANCE LUC & MATTHYS FRANK - Sport en recht
T113352: SILIN CHARLES I. - Benserade and his Ballets de cour
K71923: SILIUS ITALICUS CAIUS (LEMAIRE N.E., ED.) - Caius Silius Italicus. Punicorum libri septemdecim ad optimas editiones collati cum varietate lectionum perpetuis commentariis praefationibus argumentis et indicibus [complete in 2 volumes]
P79347: SILLAMY NORBERT (DIR.) - Dictionnaire encyclopédique de psychologie [2 volumes]
T45157: SILLIS FRANS - Bibliografie van dr. Jozef Goossenaerts 1882-1963
F109107: SILNIZKI MICHAEL - Die Entstehung und Entwicklung der Syllogistik bei Aristoteles
X71748: DE SILVA-VIGIER ANIL - La vie du Bouddha, illustré de cent soixante chefs d'oeuvre de l'art asiatique
F14204: SILVA-TAROUCA AMADEO - Die logik der Angst - Ein neuer Weg des Philosophierens - der in der geistigen Welt Aufsehen erregen wird - Überwindung der Angst durch die logik der Angst
X113109: SILVA ROLAND - Religious architecture in early and medieval Sri Lanka. A study of the thüpa, bodhimanda, uposathaghara and patimaghara
S40954: SILVAIN EUGENE - Frédéric Lemaitre
F101957: SILVER DANIEL JEREMY - Maimonidean Criticism and the Maimonidean Controversy 1180-1240
P19261: SILVERMAN A. & ROY CL.C. & COZZETTO FR.J., - pediatric clinical gastroenterology
R31528: SILVESTRE HUBERT - Le Chronicon sancti Laurentii Leodiensis dit de Rupert de Deutz. Etude critique
Y101538: SILVESTRE ARMAND & MORAND EUGENE - Grisélidis mystère, en trois actes, un prologue et un épilogue en vers libres
R81293: SILVESTRO DELL'ADDOLORATA - L'ordine Trinitario ed il Suo VII Centenario 1198-1898. Serto di fiori raccolti dal padre Silvestro dell'addolorata dello siesso Ordine
C77064: SIMAIKA ABDALLAH - Essai sur la province romaine d'Egypte depuis la conquête jusqu'à Dioclétien. Etude d'organisation politique et administrative
R63410: SIMAN EMMANUEL-PATAQ - L'expérience de l'esprit par l'église d'après la tradition syrienne d'Antiochie
B31536: SIMAR TH. - Etude sur Erycius Puteanus (1574-1646) considéré spécialement dans l'histoire de la philologie belge et dans son enseignement à l'Université de Louvain
B102216: SIMAR TH. - Christophe de Longueil, humaniste (1488-1522)
G68769: SIMEK EMANUEL - Poslední Keltové na Morave [The last Celts in Moravia]
G54009: SIMELON PAUL - Autopsie d'une chimère - Essai sur le fascisme et la démocratie
L108088: SIMENON GUILLAUME - L'organisation économique de l'abbaye de Saint-Trond - depuis la fin du XIIIe siècle jusqu'au commencement du XVIIe siècle
L17913: SIMENON GUILLAUME - L'organisation économique de l'abbaye de Saint-Trond - depuis la fin du XIIIe siècle jusqu'au commencement du XVIIe siècle
L115005: SIMENON G. & PAQUAY J. - Recueil des épitaphes de l'ancienne abbaye bénédictine de Saint-Trond
R72147: SIMENON G. - Les titres des églises paroissiales
B39140: SIMENON MGR. - Eloge funèbre de monseigneur Gustave Boes prononcé à la cathédrale de Liège le 4 février 1949
L106200: SIMENON GUILLAUME - L'organisation économique de l'abbaye de Saint-Trond - depuis la fin du XIIIe siècle jusqu'au commencement du XVIIe siècle
B45397: SIMENON G. - Les pains d'abbaye au diocèse de Liége
R38961: SIMENON CHAN. - La Congrégation des Dames de l'Instruction chrétienne - Notice historique
L45699: SIMENON GULIELMUS (ED.) - Visitationes archidiaconales - Archidiaconatus Hasbaniae in diocesi leodiensi ab anno 1613 ad annum 1763 [2 volumes] I: Aelst-Loscastrum, II: Margraten-Widoye
L82445: SIMENON W., COENEN J. & VOLS J. - De basiliek van O.L.Vrouw te Tongeren (De basiliek, De bouw der basiliek, Onder den toren)
R30789: SIMEON A S.FAMILIA (O.C.D.) - De vita religiosa documenta selecta - Magisterii ecclesiastici et ordinis Carmelitarum Discalceatorum (1869-1966)
G60280: SIMEON P. O.F.M.CAP. - Sociologie
R67119: SIMEON LE NOUVEAU THEOLOGIEN (KRIVOCHEINE BASILE, ÉD. & PARAMELLE JOSEPH S.J., TRAD.) - Catéchèses 1-5 [Hai katecheseis tou hosiou patros hemon Symeon tou neou theologou, hegoumenou kai presbyterou mones tou Hagiou Mamantos tes Xerokerkou]. Introduction, texte critique et notes. Traduction. Tome I
R51588: SIMEON JULES - La prescience divine et la liberté humaine - Réponses aux objections
R108203: SIMEONE DELLA SACRA FAMIGLIA O.C.D. [= FERNANDEZ TOMAS S.] - Un quarto di secolo tra i nostri santi - Resoconto della Postulazione Generale dei Carmelitani Scalzi, 1973-1997
R48479: SIMEONIS A S.FAMILIA O.C.D. (RED.) - Ephemerides Carmeliticae XXVI 1975 II ; Indices priorum XXV voluminum 1947-1974
F74981: SIMETERRE RAYMOND - La théorie socratique de la vertu-science selon les "Mémorables" de Xénophon
R96397: SIMILIEN L.-M.-U. - Recueil de divers chants de poésie latine, en l'honneur de l'apparition de la Ste-Vierge à La Salette
F33225: SIMKHOVITCH V.-G. - Marxisme contre socialisme
F54698: SIMM GUNTER - Wesen und Ursprung des Raumes in Fichtes Wissenschaftlehre
X78853: SIMMER-BROWN JUDITH - Dakini's warm breath. The feminine principle in Tibetan Buddhism
T112914: SIMMER HORST - Dermat und Tristan : Vergleich von Sage und höfischem Epos am Beispiel der gälischen Dermatsage RIA 24P9 und Gottfrieds Tristan
T111074: SIMMET MARIA - Das Wesen des Dichtertums im Wandel der Kunstanschauung von John Keats
W81356: SIMOENS G. & MOURLON MICHEL - La classification décimale de Melvil Dewey complétée pour la partie 549-559 de la Bibliographia Universalis
B62202: SIMON A. - Le Cardinal Sterckx et son temps (1792-1867) [2 vols.] I. L'église et l'etat, II. L'église dans l'état
G37828: SIMON JULES - Le gouvernement de m.Thiers (8 février 1871 - 24 mai 1873) [2 tomes]
B86477: SIMON A. - L'hypothèse Libérale en Belgique. Documents inédits 1839-1907
H35936: SIMON A. - Saint Boniface - son temps, sa vie, son âme
H99507: SIMON JACQUES - Le portrait de l'état de mariage et de continence fait sur la vie de la très-illustre sainte Waudru, comtesse de Hainaut, patronne de Mons, suivi de documents officiels relatifs aux cérémonies qui on eu lieu lors du retour à Mons, en 1803, des reliques de Ste Waudru et de Ste Aye
R49706: SIMON A. - Catholicisme et politique - Documents inédits (1832-1909)
F28132: SIMON HENRI - Destins de la personne (& supplément: Paul Archambault, M.Nédoncelle & René Aigrain)
R81568: SIMON JULES - La religion naturelle
G80832: SIMON JULES - Souviens-toi du Deux-Décembre

Next 1000 books from Boekenantiquariaat De Lezenaar[an error occurred while processing this directive]

5/9