Boekenantiquariaat De Lezenaar
Vissersstraat 2, B-3500 Hasselt, België. Tel. & Fax : (32)-11-26.27.28            Email: delezenaar@pandora.be
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
R13161: DIVERSE AUTEURS, - Manifestation - Huldebetoon: Monseigneur Lucien Cerfaux
B70593: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 48e jaargang, 1947, [volledige jaargang]
S107481: DIVERSE AUTEURS (& CANTRE JAN FRANS, ILLS.) - Kunst, maandblad voor oude en jonge kunst, nr.4 april 1930
S107482: DIVERSE AUTEURS - Kunst, maandblad voor oude en jonge kunst, nr.5 mei 1930
S76245: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 6e jaargang nr.5 (mei 1907) [handelt o.a. over Rembrandt, Alfred Stevens & W. Penaat]
S58597: DIVERSE AUTEURS - Het huis van P.P. Rubens - periodisch bulletin nrs.1 & 2 (juli & oktober 1938) [2 volumes]
B97571: DIVERSE AUTEURS - De drie rozen. Driemaandelijks tijdschrift van de heemkring van 's-Gravenwezel. Jaargang 3 (1969) volledig in 4 afleveringen
B60962: DIVERSE AUTEURS - Jaarboek 11 (1972) van de Vrijheid en het Land van Geel
B60966: DIVERSE AUTEURS - Index van personen, plaatsen en realia op Jaarboek 1 tot 5 van de Vrijheid en het Land van Geel (1962-1966)
X47781: DIVERSE AUTEURS - Orientalia Gandensia I, 1964 (Jaarboek van het Hoger Instituut voor Oosterse, Oosteuropese en Afrikaanse taalkunde en geschiedenis bij de Rijksuniversiteit te Gent)
S86069: DIVERSE AUTEURS - Antwerps zilver [2 volumes] I: Zilver uit de gouden eeuw van Antwerpen, II: Antwerps huiszilver uit de 17e en 18e eeuw
L278: DIVERSE AUTEURS - Het Oude Land van loon : Jaargang XIV - 1959 (Jaarboek van de Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg)
L279: DIVERSE AUTEURS - Het Oude Land van Loon : jaargang XV (15) 1960 (Jaarboek van de Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg)
L26644: DIVERSE AUTEURS - Het Oude Land van Loon : Jaargang XVI (16) 1961 (Jaarboek van de Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg)
L26642: DIVERSE AUTEURS - Het Oude Land van Loon - Jaargang XX (20) 1965 (Jaarboek van de Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg)
L26643: DIVERSE AUTEURS - Het Oude Land van Loon : Jaargang XIX (19) 1964 (Jaarboek van de Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg)
S85651: DIVERSE AUTEURS - Voor Nederland bewaard. De verzamelingen van het Koninklijk oudheidkundig genootschap in het Rijksmuseum
B61602: DIVERSE AUTEURS - Willem I, Koning der Verenigde Nederlanden, Herinneringen [Catalogus van tentoonstelling: Duras, kasteel, juli 1971]
B107161: DIVERSE AUTEURS - Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, Handelingen, Nieuwe reeks, deel XIII, 1934
B67330: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 13e deel 2e afl. juni 1891 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 13e tome 2e livr. juni 1891
B102812: DIVERSE AUTEURS - Diestersche Kunstkring, Vereeniging voor kunst, geschiedenis, oudheidkunde en folklore. 8ste Jaarboek, 1936
B67328: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 12e deel 4e afl. juni 1890 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 12e tome 4e livr. juin 1890
B89823: DIVERSE AUTEURS - De rode verleiding. Een eeuw socialistische affiches [2 volumes]
B89808: DIVERSE AUTEURS - Vijfde nationaal kongres voor industriële archeologie Textiel, handelingen (Gent, 26-27 november 1977). Cinquième congrès international d'archéologie industrielle - le Textile, actes (Gand, 26-27 nov. 1977)
B89802: DIVERSE AUTEURS - Onderzoek naar de Gentse beluiken : Bouwfysische, sociologische, historische en kunsthistorische evaluatie
T57329: DIVERSE AUTEURS - Mosalect - Bloemlezing uit de Limburgse dialectliteratuur
L24632: DIVERSE AUTEURS - Société chorale et littéraire des Mélophiles de Hasselt ; Bulletin de la section scientifique et littéraire, Vol.30
B67310: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 5e deel 3e afl. juni 1875 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 5e tome 3e livr. juin 1875
S58752: DIVERSE AUTEURS - Gentse bijdragen tot de kunstgeschiedenis en de oudheidkunde - deel XVIII (1959-1960)
B85462: DIVERSE AUTEURS - Ars Sacra. Inventaris en beschrijving van kerkelijke kunstschatten in het Pajottenland
B74260: DIVERSE AUTEURS - Huldenummer Jan Verbesselt (in tijdschrift "Eigen schoon en de brabander, LXI Jg. Nr.4-9, april-sept 1978)
B56086: DIVERSE AUTEURS - Gedenkboek Mgr. J.Van Nuffel (Jubileum Sint-Romboutskoor Mechelen 19 mei 1946)
B55764: DIVERSE AUTEURS - Antwerpen, dissident drukkerscentrum. De rol van de Antwerpse drukkers in de godsdienststrijd in Engeland (16de eeuw)
T93414: DIVERSE AUTEURS - De hele Bibelebontse berg. De geschiedenis van het kinderboek in Nederland & Vlaanderen van de middeleeuwen tot heden
L108315: DIVERSE AUTEURS - Historische bijdragen opgedragen aan monseigneur dr. H. Kesters [over Sint-Truiden]
B47786: DIVERSE AUTEURS - Alfons Vranckx
L20831: DIVERSE AUTEURS - Lommel [Themanummer van "Het Oude Land van Loon" jg.XLIV (44), 1989]
S87766: DIVERSE AUTEURS - Mobiele fresco's van het Noorden. Wandtapijten uit onze gewesten, 16de - 20ste eeuw
L86132: DIVERSE AUTEURS - Limburgsche Bijdragen uitgegeven door het Leesgezelschap van Hasselt. Jaargangen 1925-1926 (Twintigste bundel)
L86130: DIVERSE AUTEURS - Het Oude Land van Loon, orgaan van de federatie der geschied- en oudheidkundige kringen van Limburg. Jaargang IV (1949), V (1950), VI (1951) & VII (1952)
X40038: DIVERSE AUTEURS - Kernmomenten der antieke beschaving en haar moderne beleving
R70263: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel LII (52), volledige jaargang, 1978 (Driemaandelijks tijdschrift voor de geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden - Orgaan van het Ruusbroecgenootschap, Centrum voor spiritualiteit)
L90450: DIVERSE AUTEURS - Verzamelde opstellen uitgegeven door de geschied- en oudheidkundigen studiekring te Hasselt. Boekdeel XVII (1942)
J24322: DIVERSE AUTEURS - Josse Mertens de Wilmars - Liber Amicorum
S76381: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 7e jaargang nr.7-12 (juli-december 1908) [2e halfjaar volledig]
L44741: DIVERSE AUTEURS - Limburg 1995-1975
L82325: DIVERSE AUTEURS - Het Oude Land van Loon : Jaargang X (10) 1955, volledig in 6 afleveringen (Orgaan van de Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg)
L104486: DIVERSE AUTEURS (COLLECTIF) - Gedenkdagen der ontdekking van steenkolen in de Kempen, 2-12 augustus 1951. Journées commémoratives de la découverte du charbon en Campine, 2-12 août 1951
L104573: DIVERSE AUTEURS - Zwartberg, zevenduizend flonkerende kristallen. Jubileumboek uitgegeven naar aanleiding van de viering van vijftig jaar Lacoste kerk te Genk-Zwartberg
S64491: DIVERSE AUTEURS - Gentsche [Gentse] bijdragen tot de kunstgeschiedenis. Deel IX (1943)
L58539: DIVERSE AUTEURS - Rijkscultureel centrum Landcommanderij Alden Biesen Bilzen (Rijkhoven): Advies van de bestuurscommissie inzake de bestemming en de cultuurhistorische revalorisatie-
N88582: DIVERSE AUTEURS - 's-Hertogenbosch. De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990
N87399: DIVERSE AUTEURS - Nederlandsch Jaarboekje voor vrijmetselaren 5847 [1847]
B89676: DIVERSE AUTEURS - Mechlinia. Maandschrift voor oudheidkunde, geschiedenis, kunst, taal- en volkskunde. 9de jaar (1931-1932). Chronique mensuelle d'archéologie, histoire, art, philologie et folklore. 9me année
B89675: DIVERSE AUTEURS - Mechlinia. Maandschrift voor oudheidkunde, geschiedenis, kunst, taal- en volkskunde. 8ste jaar (1930-1931). Chronique mensuelle d'archéologie, histoire, art, philologie et folklore. 8e année
S76394: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 12e jaargang nr.7-12 (juli-december 1913) [2e halfjaar volledig]
B60458: DIVERSE AUTEURS - Bouwstoffen voor de geschiedenis van Antwerpen in de XIXde eeuw. Instellingen, economie, kultuur
R70261: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel L (50), volledige jaargang, 1976 (Driemaandelijks tijdschrift voor de geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden - Orgaan van het Ruusbroecgenootschap, Centrum voor spiritualiteit)
R70258: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XLVII (47), volledige jaargang, 1973 (Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereniging)
R70259: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XLVIII (48), volledige jaargang, 1974 (Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden)
T42256: DIVERSE AUTEURS - Album Edgard Blancquaert - de gehuldigde aangeboden ter gelegenheid van zijn emeritaat door kollega's vakgenoten en oud-leerlingen
B70602: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 57e jaargang, 1956, [volledige jaargang]
G64750: DIVERSE AUTEURS - Thuisfront. Oorlog en economie in de twintigste eeuw
B85484: DIVERSE AUTEURS - In memoriam Karel De Poortere. Advokaat, oud-stafhouder der Orde, Ondervoorzitter van de Federatie der Advokaten, etc. Redevoeringen en beoordelingen der pers ter gelegenheid zijner begrafenis op 5 oogst 1912
B70553: DIVERSE AUTEURS - Biekorf, 10e jaargang, 1899 [volledige jaargang] + bijvoegsel van Biekorf: Lijkrede uitgesproken .. door den Z.E.Heer kanonik H. Rommel.. ter gelegenheid van den plechtigen lijkdienst van den Zeer Eerweerden Heer Doctor Guido Gezelle (1 december 1899)
B60363: DIVERSE AUTEURS - Huldebetoon aan dr. Aug. Borms, ingericht door de Groeningerwacht Merksem 21 januari 1917
B85422: DIVERSE AUTEURS - Geschiedenis van de Antwerpse stadsreiniging (uitgegeven ter gelegenheid van het eeuwfeest van de dienst voor openbare reiniging der stad Antwerpen 1862-1962)
B85414: DIVERSE AUTEURS - Gouverneur Andries Kinsbergen, advocaat van de provincie Antwerpen
B85416: DIVERSE AUTEURS - Brasschaat van heidegrond tot parkgemeente
B85205: DIVERSE AUTEURS - Sint-Walburga. Een Brugse kerk vol geschiedenis
B85229: DIVERSE AUTEURS - Leven te Leuven in de late Middeleeuwen
B85164: DIVERSE AUTEURS - De Ieperse markt, een historisch fenomeen
R68957: DIVERSE AUTEURS - Opes atticae Raymondo Bogaert et Hermanno Van Looy oblata (Sacris erudiri - Jaargang 31 (1989-1990)]
R68965: DIVERSE AUTEURS - Sacris erudiri - Volume XI (11) 1960 (Jaarboek voor godsdienstwetenschappen. A journal on the inheritance of early and medieval christianity)
B106121: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de geschiedenis van Lennik. Tweede reeks
G53559: DIVERSE AUTEURS - Luister van Spanje en de Belgische steden 1500-1700 [2 volumes] Europalia 85 Espana
S90497: DIVERSE AUTEURS (COLLECTIF) - Rubens-Bulletijn deel I-II-III-IV-V (1882-1910). Jaarboeken der ambtelijke commissie [] voor het uitgeven der bescheiden betrekkelijk het leven en de werken van Rubens. Bulletin-Rubens tomes 1 à 5 (1882-1910). Annales [] pour la publication des documents relatifs à la vie et aux oeuvres de Rubens
L85566: DIVERSE AUTEURS - Verzamelde opstellen uitgegeven door den Geschied- en Oudheidkundige Studiekring te Hasselt ter eere van den Eerwaarden Heer Pol. Daniëls voorzitter
N73493: DIVERSE AUTEURS - Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht. Bijdragen. 23e deel (1896)
G73692: DIVERSE AUTEURS - De nazi-misdaden en -volkerenmoorden in de geschiedenis en de herinnering. Internationaal Congres (Brussel, 23-27 november 1992). Handelingen VI [in: Driemaandelijks tijdschrift van de Stichting Auschwitz, 49, 1995]
G73691: DIVERSE AUTEURS - De nazi-misdaden en -volkerenmoorden in de geschiedenis en de herinnering. Internationaal Congres (Brussel, 23-27 november 1992). Handelingen I [in: Driemaandelijks tijdschrift van de Stichting Auschwitz, 36-37, 1993]
G73689: DIVERSE AUTEURS - De nazi-misdaden en -volkerenmoorden in de geschiedenis en de herinnering. Internationaal Congres (Brussel, 23-27 november 1992). Handelingen VII [in: Driemaandelijks tijdschrift van de Stichting Auschwitz, 52-53, 1996]
G73688: DIVERSE AUTEURS - De nazi-misdaden en -volkerenmoorden in de geschiedenis en de herinnering. Internationaal Congres (Brussel, 23-27 november 1992). Handelingen IX [in: Driemaandelijks tijdschrift van de Stichting Auschwitz, 58, 1998]
B89124: DIVERSE AUTEURS - Brugghe 'n spieghel !
B50345: DIVERSE AUTEURS - Liber Amicorum Dr. J. Scheerder ; Tijdingen uit Leuven over de Spaanse Nederlanden, de Leuvense Universiteit en historiografie
N72655: DIVERSE AUTEURS - Echter Landj. Heemkundige bijdragen over Echt en omgeving
N72587: DIVERSE AUTEURS - Publications de la société historique et archéologique dans le Limbourg. Tome CVII-CVIII (107-108) (1971-1972) [Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap]
N72586: DIVERSE AUTEURS - Publications de la société historique et archéologique dans le Limbourg. Tome CXII (112) (1976) [Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap]
N72584: DIVERSE AUTEURS - Publications de la société historique et archéologique dans le Limbourg. Tome / Deel 127 (1991) [Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap]
N72583: DIVERSE AUTEURS - Publications de la société historique et archéologique dans le Limbourg. Tome CXIII (113) (1977) [Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap]
N72582: DIVERSE AUTEURS - Publications de la société historique et archéologique dans le Limbourg. Tome CXV (114) (1978) [Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap]
N72581: DIVERSE AUTEURS - Publications de la société historique et archéologique dans le Limbourg. Tome CXV (115) (1979) [Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap]
N72579: DIVERSE AUTEURS - Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap: deel 128 (1992) [Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg. 'Vis unita major']
N72578: DIVERSE AUTEURS - Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap: deel 126 (1990) [Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg. 'Vis unita major']
N72577: DIVERSE AUTEURS - Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap: deel 136-137 (2000-2001) [Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg]
N72576: DIVERSE AUTEURS - Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap: deel 139 (2003) [Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg]
N72183: DIVERSE AUTEURS - Publications (de la Société historique et archéologique dans le Limbourg) - Jaarboek van Limburgs Geschied- en oudheidkundig Genootschap ; deel XCII-XCIII (92-93) 1956-1957
N72148: DIVERSE AUTEURS - Maaslands Melange: opstellen over Limburgs verleden, Dr. P.J.H. Ubachs aangeboden bij gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag
N72179: DIVERSE AUTEURS - Publications (de la Société historique et archéologique dans le Limbourg) - Jaarboek van Limburgs Geschied- en oudheidkundig Genootschap ; deel LXXXVIII-LXXXIX (88-89) 1952-1953
N72181: DIVERSE AUTEURS - Publications (de la Société historique et archéologique dans le Limbourg) - Jaarboek van Limburgs Geschied- en oudheidkundig Genootschap ; deel CII (102) 1966
S76187: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 15e jaargang nr.9 (september 1916) [handelt o.a. over Walter Vaes]
N72648: DIVERSE AUTEURS. - Magister artium. Onderwijs, kerk en kunst in Limburg. Opstellen Br. Sigismund Tagage aangeboden bij zijn zeventigste verjaardag
N72590: DIVERSE AUTEURS - Publications de la société historique et archéologique dans le Limbourg. Tome / Deel 131 (1995) [Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap]
R39563: DIVERSE AUTEURS - Maria in het boodschapsverhaal - Verslagboek der zestiende mariale dagen 1959 (gehouden in de Norbertijner abdij van O.L.Vrouw te Tongerlo van 31 augustus tot 2 september 1959)
R39564: DIVERSE AUTEURS - Enkele aspecten van het kindsheidevangelie - Verslagboek der zeventiende mariale dagen 1960 (gehouden in de Norbertijnenabdij van Averbode bij gelegenheid van de kroningsjubelfeesten. 29-31 augustus 1960)
R39561: DIVERSE AUTEURS - Het Goddelijk Moederschap - Verslagboek der zesde Mariale Dagen (gehouden in de Norbertijner abdij van O.L.Vrouw te Tongerloo van 24 tot 26 augustus 1936)
R39562: DIVERSE AUTEURS - De fundering der mariologie - Verslagboek der vijftiende mariale dagen 1957 (gehouden in de Norbertijner abdij van Berne, Heeswijk, Nederland van 26 tot 28 augustus 1957)
B70595: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 50e jaargang, 1949, [volledige jaargang]
B108128: DIVERSE AUTEURS - Berkenkruis - Maandblad van de oud-Oostfrontstrijders, XVIIIe (18e) jaargang, 1971 [Volledige jaargang in 12 nummers]
N72196: DIVERSE AUTEURS - Miscellanea Mgr Dr P.J.M. Van Gils [Jaarboek van Limburgs Geschied- en oudheidkundig Genootschap ; deel LXXXV (85) 1949. Eerste stuk + Tweede stuk: 2 volumes]
N72187: DIVERSE AUTEURS - Publications (de la Société historique et archéologique dans le Limbourg) - Jaarboek van Limburgs Geschied- en oudheidkundig Genootschap ; deel CXXII (122) 1986
N72188: DIVERSE AUTEURS - Publications (de la Société historique et archéologique dans le Limbourg) - Jaarboek van Limburgs Geschied- en oudheidkundig Genootschap ; deel CXX (120) 1984
N72189: DIVERSE AUTEURS - Publications (de la Société historique et archéologique dans le Limbourg) - Jaarboek van Limburgs Geschied- en oudheidkundig Genootschap ; deel CIII-CIV (103-104) 1967-1968
N72186: DIVERSE AUTEURS - Publications (de la Société historique et archéologique dans le Limbourg) - Jaarboek van Limburgs Geschied- en oudheidkundig Genootschap ; deel CXXIII (123) 1987
N72185: DIVERSE AUTEURS - Publications (de la Société historique et archéologique dans le Limbourg) - Jaarboek van Limburgs Geschied- en oudheidkundig Genootschap ; deel CXVIII (118) 1982
N72184: DIVERSE AUTEURS - Publications (de la Société historique et archéologique dans le Limbourg) - Jaarboek van Limburgs Geschied- en oudheidkundig Genootschap ; deel CXVI-CXVII (116-117) 1980-1981
G77726: DIVERSE AUTEURS - Standen en Landen, wetenschappelijke bijdragen- Anciens pays et assemblées d'états. Volume XXII (22)
G77727: DIVERSE AUTEURS - Standen en Landen, wetenschappelijke bijdragen- Anciens pays et assemblées d'états. Volume XIX (19) [Blijde Inkomsten, Joyeuses Entrées]
B99119: DIVERSE AUTEURS - Het Villerscollege te Leuven. Geschiedenis, restauratie, bestemming
S108143: DIVERSE AUTEURS - Lajos Vajda - nabije diepten
B108100: DIVERSE AUTEURS - Berkenkruis - Maandblad van de oud-Oostfrontstrijders, XXXe (30e) jaargang, 1983 [Volledige jaargang in 12 nummers]
B67299: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waes 1e deel 3e afl. maart 1864 / Annales du cercle archéologique du pays de Waes 1e tome 3e livr. Mars 1864
B106956: DIVERSE AUTEURS [GEZELLE GUIDO, E.A.] - Biekorf. Vijfde (5e) jaar, 1894 [volledige jaargang]
B91083: DIVERSE AUTEURS (PRIMS FL., DENUCE J., & COOLS J.) - Antwerpsch Archievenblad. Tweede reeks, 7de jaargang, 1932, aflevering 4 (october)
B85133: DIVERSE AUTEURS - 750 jaar St.-Elisabethgasthuis Antwerpen 1238-1988. Het St.-Elisabethziekenhuis te Antwerpen : 750 jaar Gasthuis op 't Elzenveld
N39389: DIVERSE AUTEURS - Overijselse portretten - Jubileumbundel uitgegeven ter gelegenheid van de viering van het honderdjarig bestaan van de Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis op maandag 14 juli 1958
T55715: DIVERSE AUTEURS (CLAES ERNEST, E.A.) - Frans Van Cauwelaert 1880-1950 Vriendenhulde bij zijn zeventigste verjaardag
N23330: DIVERSE AUTEURS - Miscellanea Trajectensia - bijdragen tot de geschiedenis van Maastricht (uitgegeven bij gelegenheid van het 300-jarig bestaan van de stadsbibliotheek van Maastricht 31 juli 1662-1962)
N22768: DIVERSE AUTEURS - Publications (de la Société historique et archéologique dans le Limbourg) - Jaarboek van Limburgs Geschied- en oudheidkundig Genootschap ; deel XCIV-XCV 1958-1959
N36000: DIVERSE AUTEURS - Het paardloze voertuig : de auto in Nederland een eeuw geleden
N34636: DIVERSE AUTEURS - Herleving van de wetenschap in katholiek Nederland - Gedenkboek Gerard Brom
N72192: DIVERSE AUTEURS - Publications (de la Société historique et archéologique dans le Limbourg) - Jaarboek van Limburgs Geschied- en oudheidkundig Genootschap ; deel C (100) 1964
N29752: DIVERSE AUTEURS - In de voortuin van de Congregatie der Fraters van Onze Lieve Vrouw Moeder van Barmhartigheid te Tilburg - Gedenkboek bij gelegenheid van het eeuwfeest der Kweekschool Sint Stanislaus 1850 Tilburg-Goirle 1950
N24545: DIVERSE AUTEURS - Het Waddenboek
N24720: DIVERSE AUTEURS - Publications de la Société historique et archéologique dans le Limbourg ; Tome 112 (o.a.LINSSEN, J., De stichting van de stad Roermond en haar eerste opkomst, pp.1-133)
N24721: DIVERSE AUTEURS - Publications de la société historique et archéologique dans le Limbourg - Jaarboek van Limburgs Geschied- en oudheidkundig Genootschap ; deel - Deel CXXI 1985
N33568: DIVERSE AUTEURS - Domklok (8 september 1941 - 9 maart 1946, speciaal herdenkingsnummer bij gelegenheid van de blijde intrede in Haaren)
N72191: DIVERSE AUTEURS - Publications (de la Société historique et archéologique dans le Limbourg) - Jaarboek van Limburgs Geschied- en oudheidkundig Genootschap ; deel XCVIII-XCIX (98-99) 1962-1963
B108146: DIVERSE AUTEURS - Het Steen en de burgers - Onderzoek van de laatmiddeleeuwse gevangenis van Mechelen
B59001: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het genootschap voor geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge. Deel 92: Jaar 1955 afl.1-2
B58862: DIVERSE AUTEURS - Bibliografie van de geschiedenis van de Belgische scheepvaart [Collectanea Maritima, 1]
B58871: DIVERSE AUTEURS - Lovanium docet - Geschiedenis van de Leuvense Rechtsfaculteit 1425-1914
B58872: DIVERSE AUTEURS - Het volksonderwijs in België in de 19de eeuw (colloquium Leuven 1-2 dec.1978) - L'enseignement populaire en Belgique au XIXe siècle (colloque Louvain 1-2 déc.1978)
S102240: DIVERSE AUTEURS - Gentsche Bijdragen tot de kunstgeschiedenis, deel VI (6, 1939-1940)
S57062: DIVERSE AUTEURS - Rubens in de Vlaamse kerken
S76299: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende en decoratieve kunsten. 22e jaargang nr.1-2 (januari-februari 1925) [handelt o.a. over George Minne en Justus van Gent]
S76302: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende en decoratieve kunsten. 22e jaargang nr.7-8 (juli-augustus 1925) [handelt o.a. over Godecharle]
S88682: DIVERSE AUTEURS - Gentsche Bijdragen tot de kunstgeschiedenis, deel II (2, 1935)
S88675: DIVERSE AUTEURS - Schilderen met gouddraad en zijde
S88629: DIVERSE AUTEURS - Gentse Bijdragen tot de kunstgeschiedenis, deel XVI (16, 1955-56)
S88628: DIVERSE AUTEURS - Gentse Bijdragen tot de kunstgeschiedenis, deel XV (15, 1954)
S88627: DIVERSE AUTEURS - Gentse Bijdragen tot de kunstgeschiedenis, deel XIV (14, 1953)
S88626: DIVERSE AUTEURS - Gentse Bijdragen tot de kunstgeschiedenis, deel XIII (13, 1951)
S88625: DIVERSE AUTEURS - Gentsche [Gentse] Bijdragen tot de kunstgeschiedenis, deel X (10, 1944)
S88623: DIVERSE AUTEURS - Gentsche [Gentse] Bijdragen tot de kunstgeschiedenis, deel III (3, 1936)
S88622: DIVERSE AUTEURS - Gentsche Bijdragen tot de kunstgeschiedenis, deel V (5, 1938)
N107863: DIVERSE AUTEURS - Wamel 1100 jaar ; 893-1993 Van Vamele to Wamel
R91178: DIVERSE AUTEURS - In het licht van onze opdracht. 1911-2011 Associatie Nederland van de souvereine militaire hospitaalorde van sint Jan van Jeruzalem, van Rhodos en van Malta
B108108: DIVERSE AUTEURS - Berkenkruis - Maandblad van de Oostfrontgemeenschap, XXXIVe (34e) jaargang, 1987 [Volledige jaargang in 12 nummers]
B108107: DIVERSE AUTEURS - Berkenkruis - Maandblad van de Oostfrontgemeenschap, XXXXIIIe (43e) jaargang, 1996 [Volledige jaargang in 12 nummers]
B108109: DIVERSE AUTEURS - Berkenkruis - Maandblad van de Oostfrontgemeenschap, XXXVe (35e) jaargang, 1988 [Volledige jaargang in 12 nummers]
L46147: DIVERSE AUTEURS - Het Oude Land van Loon : Jaargang XXXV (35) 1980 (Jaarboek van de Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg)
L46149: DIVERSE AUTEURS - Het Oude Land van Loon : Jaargang XXXVIII (38) 1983 (Jaarboek van de Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg)
L46150: DIVERSE AUTEURS - Tongeren-nummer (in: Het Oude Land van Loon, Jaargang XL (40) 1985 Jaarboek van de Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg)
S88624: DIVERSE AUTEURS - Gentsche [Gentse] Bijdragen tot de kunstgeschiedenis, deel VII (7, 1941)
S57023: DIVERSE AUTEURS - Project Rony Heirman
L92663: DIVERSE AUTEURS (O.S.C.) - De Kruisheren te Maaseik 1476-1797, 1855-1955
L95024: DIVERSE AUTEURS (& WILSENS STEVEN, ILS.) - De eenhoorn springt weer op. Herkenrode in haikoe
L84675: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de geschiedenis van Brustem (in: "Het oude land van Loon" jaargang XXX (30) 1975 Jaarboek van de Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg)
L80130: DIVERSE AUTEURS - 50 jaar Radio 2 Limburg. Het verhaal van 1947-1997
B108110: DIVERSE AUTEURS - Berkenkruis - Maandblad van de Oostfrontgemeenschap, XXXVIe (36e) jaargang, 1989 [Volledige jaargang in 12 nummers]
L64669: DIVERSE AUTEURS - Een eeuw steenkool in Limburg
L64516: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Colloquium: Limburg in de Tweede Wereldoorlog (Diepenbeek, LUC, 29 oktober 1994)
R89691: DIVERSE AUTEURS - Hekserij in de missielanden (Nederlandsche verslagen der XIVe missiologische week van Leuven, 1936)
L58577: DIVERSE AUTEURS - 25 jaar openluchtmuseum Bokrijk 1953-1978
L58545: DIVERSE AUTEURS - Historische bijdragen uitgegeven door de geschiedkundige kring van Sint-Truiden
B108122: DIVERSE AUTEURS - Berkenkruis - Maandblad van de Oostfrontgemeenschap, 53e jaargang, 2006 [Volledige jaargang in 12 nummers]
L57355: DIVERSE AUTEURS - Tongeren Basiliek O.-L.-Vrouw Geboorte. I: Textiel van de vroege middeleeuwen tot het Concilie van Trente
L46154: DIVERSE AUTEURS - Het Oude Land van Loon : Jaargang XLVIII (48) 1993 (Jaarboek van de Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg)
L46153: DIVERSE AUTEURS - Het Oude Land van Loon : Jaargang XLIX (49) 1994 (Jaarboek van de Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg)
L17871: DIVERSE AUTEURS - Historische bijdragen over Sint-Truiden - opgedragen aan pater Archangelus Houbaert O.F.M.
L17732: DIVERSE AUTEURS - 75 jaar vliegveld Kiewit
B107811: DIVERSE AUTEURS - Antwerpsch Archievenblad. Tweede reeks, 6de jaargang, 1931 (volledig)
L17642: DIVERSE AUTEURS - Liber Amicorum aangeboden aan Meester Jan Gruyters ter gelegenheid van zijn 70e verjaardag (28 jan.1957) [Bevat vnl. heemkundige bijdragen over Belgisch Limburg]
L1111: DIVERSE AUTEURS - Pierre Cox
T44997: DIVERSE AUTEURS - Gedenkboek F.A. Snellaert (Kortrijk 1809-Gent 1872)
B74255: DIVERSE AUTEURS - Bijzonder nummer gewijd aan de geschiedenis en folklore van Alsenberg (in tijdschrift "Eigen schoon en de Brabander", Jg.17 nrs.5-6)
B74250: DIVERSE AUTEURS - Bijzonder nummer gewijd aan de geschiedenis en de folklore van de spoorwegen in Brabant, ter gelegenheid van het eeuwfeest 1835-1935 [in: "Eigen schoon en de Brabander", jg.18 Nr.9]
B55773: DIVERSE AUTEURS - Abraham Ortelius 1527-1598 cartograaf en humanist
B55767: DIVERSE AUTEURS - De boekillustratie ten tijde van de Moretussen
B107812: DIVERSE AUTEURS - Antwerpsch Archievenblad. Tweede reeks, 8e jaargang, 1933 (volledig)
B108101: DIVERSE AUTEURS - Berkenkruis - Maandblad van de oud-Oostfrontstrijders, XXXIe (31e) jaargang, 1984 [Volledige jaargang in 12 nummers]
J55206: DIVERSE AUTEURS - De Mutualiteit vandaag en morgen ; wettelijk kader, opdrachten en uitdagingen
T40073: DIVERSE AUTEURS - Het Vlaamsche Kerstboek 1933
B70556: DIVERSE AUTEURS - Biekorf, 11e jaargang, 1900, [volledige jaargang]
B54740: DIVERSE AUTEURS - Male burcht en abdij
B54778: DIVERSE AUTEURS - Gedenkboek Georges Heyde
S87881: DIVERSE AUTEURS (COLLECTIF) - Het herfsttij van de Vlaamse tapijtkunst, Internationaal colloquium 8-10 october 1959. La tapisserie flamande aux XVIIe et XVIIIe siècles, Colloque international 8-10 octobre 1959
L36283: DIVERSE AUTEURS - Sint-Truiden ingekaderd 1830-1914
S107483: DIVERSE AUTEURS - Kunst, maandblad voor oude en jonge kunst, nr.5 mei 1930
S107484: DIVERSE AUTEURS [OST ALFRED] - Kunst, maandblad voor oude en jonge kunst, nr.8 augustus 1930 [vnl. over Alfred Ost]
S100624: DIVERSE AUTEURS - Kunst-Opbouwen ; Kunst, maandblad voor oude en jonge kunst, september 1931 (nr.9) & maandschrift Opbouwen, 2e jaargang nr.12 (september 1931)
S107485: DIVERSE AUTEURS - Kunst, maandblad voor oude en jonge kunst, nr.9 september 1930 [o.m. Jan Frans Cantré]
B108102: DIVERSE AUTEURS - Berkenkruis - Maandblad van de Oostfrontgemeenschap, XXXIIIe (33e) jaargang, 1986 [Volledige jaargang in 12 nummers]
S87550: DIVERSE AUTEURS (COLLECTIF) - Het herfsttij van de Vlaamse tapijtkunst, Internationaal colloquium 8-10 october 1959. La tapisserie flamande aux XVIIe et XVIIIe siècles, Colloque international 8-10 octobre 1959
B73742: DIVERSE AUTEURS - Liber memorialis. 350 jaar Collegium Medicum Antverpiense. 25 jaar geneeskundige dagen van Antwerpen
B108123: DIVERSE AUTEURS - Berkenkruis - Maandblad van de oud-Oostfrontstrijders, XXVIe (26e) jaargang, 1979 [Volledige jaargang in 12 nummers]
H28419: DIVERSE AUTEURS - De heilige Johannes de Doper
H21685: DIVERSE AUTEURS (O.A. L.MOULIN, M.STANDAERT, K.STEPPE-), - Benedictus - Pater Europae
G98494: DIVERSE AUTEURS - Anamnhcic, gedenkboek professor dr. E.A. Leemans
B91069: DIVERSE AUTEURS - Antwerpsch Archievenblad. Tweede reeks, 2de jaargang, 1927 (volledig)
B44578: DIVERSE AUTEURS - Album E. Lousse [4 volumes]
B44781: DIVERSE AUTEURS - Hulde-album Paul-Willem Segers 1900-1970. Minister van Staat, vijftig jaar sociale en politieke activiteit
B42246: DIVERSE AUTEURS - Jaarboek van de Zottegemse culturele kring 1969-1970-1971 [18e jaarboek]
S87268: DIVERSE AUTEURS - Rembrandts schatkamer
B40854: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de geschiedenis - Jg.21 8e deel 1e aflevering (januari-februari 1930)
B72966: DIVERSE AUTEURS - Gedenkboek van de katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding van Antwerpen
B72999: DIVERSE AUTEURS - Onze beweging. 2e reeks: Ie deel + IIe deel.
B73090: DIVERSE AUTEURS - Augerius Gislenus Busbequius 1522-1591. Vlaams humanist en keizerlijk gezant. Hulde bij het vierde eeuwfeest van het begin van zijn gezantschap in het Oosten (1554-1954)
G50576: DIVERSE AUTEURS - Dancwerk - Opstellen aangeboden aan prof.Dr. D.Th. Enklaar ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag
R108321: DIVERSE AUTEURS - Neerlandia Franciscana, II, 1919
B72142: DIVERSE AUTEURS - Academiae Analecta, klasse der letteren [AWLSK Jg.56 (1994) Nr.1]
B72143: DIVERSE AUTEURS - Academiae Analecta, klasse der letteren [AWLSK Jg.50 (1989) nr.1]
B72144: DIVERSE AUTEURS - Academiae Analecta, klasse der letteren [AWLSK Jg.48 (1987) Nr.1]
B72145: DIVERSE AUTEURS - Academiae Analecta, klasse der Schone Kunsten [AWLSK Jg.45 (1984) Nr.2]
L17868: DIVERSE AUTEURS - 150 jaar Zusters van liefde te Sint-Truiden
B108126: DIVERSE AUTEURS - Berkenkruis - Maandblad van de oud-Oostfrontstrijders, XXe (20e) jaargang, 1973 [Volledige jaargang in 12 nummers]
B70601: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 56e jaargang, 1955, [volledige jaargang]
B66155: DIVERSE AUTEURS - Albrecht & Isabella (1598-1621). Catalogus
B66158: DIVERSE AUTEURS - Antwerpen in de XVIIIde eeuw. Instellingen - economie - cultuur
B86049: DIVERSE AUTEURS - Album Joseph Delbaere
B108127: DIVERSE AUTEURS - Berkenkruis - Maandblad van de oud-Oostfrontstrijders, IXXe (19e) jaargang, 1972 [Volledige jaargang in 12 nummers]
B32921: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de geschiedenis der stad Deinze en van het land aan Leie en Schelde. Jaarboek 17 (1950)
B27799: DIVERSE AUTEURS - Wegen van hoop, universitaire perspectieven ; Bundel aangeboden aan Rector Roger Dillemans
B28367: DIVERSE AUTEURS - Bouwstenen van de Vlaamse autonomie - Vriendenboek Etienne De Ryck
B26303: DIVERSE AUTEURS - Van Gansen-gedenkboek 1842-1942
B25747: DIVERSE AUTEURS - Omer Vanaudenhove, een bruggenbouwer [1913-1994]
B21633: DIVERSE AUTEURS, - Kanton Poperinge (Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen ; Arrondissement Ieper, Provincie West-Vlaanderen)
B21632: DIVERSE AUTEURS, - Kanton Nevele & Kantons Destelbergen, Oosterzele (Inventaris van het cultuurbezit in België - architectuur ; Arrondissement Gent, Provincie oost-Vlaanderen) [2 vol.]
B66113: DIVERSE AUTEURS - Het Gulden Vlies. Vijf eeuwen kunst en geschiedenis
B17874: DIVERSE AUTEURS - Staatsminister Barthélemy Théodore Graaf de Theux de Meylandt (Sint-Truiden 1794 / Heusden +1874) Een groot staatsman
B16873: DIVERSE AUTEURS, - Verslagboek 29ste Vlaamsche Sociale Week Leuven 1947: thema "Vraagstukken van het ogenblik"
B16834: DIVERSE AUTEURS, - Tweede Vlaamsche Sociale Week gehouden te Leuven in het S. Pieterscollege (Minderbroedersstraat) den Maandag 20 Dinsdag 21 en Woensdag 22 september 1909 - Volledig Verslag
B16846: DIVERSE AUTEURS, - Verschaeviana jaarboek 1982
B16847: DIVERSE AUTEURS - Verschaeviana jaarboek 1984 - Cyriel Verschaeve te Berlijn in mei 1941
B16848: DIVERSE AUTEURS, - Verschaeviana jaarboek 1985 - Cyriel Verschaeve in zijn religieuze werk
B16849: DIVERSE AUTEURS, - Verschaeviana jaarboek 1986
B16850: DIVERSE AUTEURS, - Vierde Vlaamsche Sociale Week gehouden te Leuven in het S. Pieterscollege (Minderbroedersstraat) den Maandag 28 Dinsdag 29 Woensdag 30 en Donderdag 31 oogst 1911 - Volledig verslag
B16851: DIVERSE AUTEURS, - Vijfde Vlaamsche Sociale Week gehouden te Leuven in het S. Pieterscollege (Minderbroederstraat) den Maandag 26 Dinsdag 27 Woensdag 28 en Donderdag 29 augustus 1912 - Volledig Verslag
B16854: DIVERSE AUTEURS, - Zo sprak Jan Boon - toespraken tot een gemengd gehoor
B16855: DIVERSE AUTEURS - Zo was Jan Boon [hulde-album]
B16863: DIVERSE AUTEURS, - Miscellanea XXXII - Deel LXII uit de reeks "Standen en landen" - Wetenschappelijke Bijdragen uitgegeven door de Belgische Afdeling van de Internationale Commissie voor de Geschiedenis van standen en landen
B16867: DIVERSE AUTEURS - Verslagboek 28ste Vlaamsche Sociale Week Leuven 1946: thema "De Democratie" (bundeling artikels over democratie)
B16869: DIVERSE AUTEURS, - Verslagboek 32ste Vlaamse Sociale Week Leuven 1951: thema "De vrijheid in de huidige samenleving"
B16870: DIVERSE AUTEURS - Verslagboek 34ste Vlaamse Sociale Week Leuven 1952: thema "De moderne Staat"
R15858: DIVERSE AUTEURS - Het Goddelijk Moederschap. Verslagboek der 6e Mariale dagen - Norbertijner Abdij van O.L.Vrouw Tongerloo 24-26 aug.1936
R15864: DIVERSE AUTEURS, - L'Athéisme dans la vie et la culture contemporaines [2 volumes]
R15866: DIVERSE AUTEURS (A.SZEKERES, ED.) - Le Christ Cosmique de Teilhard de Chardin
R15870: DIVERSE AUTEURS, - Maria's Heiligheid - I. Initiale heiligheid: Onbevlekte Ontvangenis (Verslagboek der 7° Mariale dagen - Norbertijner Abdij van O.L.Vrouw Tongerloo 30aug.-1sept.1937)
R15871: DIVERSE AUTEURS - Maria's Heiligheid - II. Genadevolheid (Verslagboek der 8° Mariale dagen - Norbertijner Abdij van O.L.Vrouw Tongerloo 29-31aug.1938)
R15872: DIVERSE AUTEURS, - Meedenken met Edward Schillebeeckx (bij zijn afscheid als hoogleraar te Nijmegen)
B55193: DIVERSE AUTEURS - De werkloosheidsverzekering in de jaren negentig - L'assurance-chomage dans les années nonnante
R15855: DIVERSE AUTEURS - Ethische vragen voor onze tijd - Hulde aan Mgr.Victor Heylen
R15850: DIVERSE AUTEURS - De stad Gods - over het parochiaal leven en denken in deze tijd
B101477: DIVERSE AUTEURS - Mededelingen van het Centrum voor Studie van de Boerenkrijg. Volledige reeks van nr.1 tot en met nr.40
B101499: DIVERSE AUTEURS - Vereniging voor heemkunde in Klein-Brabant ; Heemkundig Jaarboek, 1e jaargang (1965), 2e jg. (1966), 3e jg. (1967), 4e jg. (1968), 5e jg. (1969-1970) en 6e jg. (1971)
B101502: DIVERSE AUTEURS - Thomsen's havenbedrijf Antwerpen N.V. 1928-1953
B101783: DIVERSE AUTEURS - Brasschaat een park en een kasteel. De gemeente onder burgemeester Reusens
B67307: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 4e deel 4e afl. juni 1875 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 4e tome 4e livr. juin 1875
T11727: DIVERSE AUTEURS - Protestantse Poëzie uit de 16e en 17e eeuw [2 delen]
B84155: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, van zijne Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne. Deel XI, 2e aflevering (dec.1958)
B16764: DIVERSE AUTEURS, - De Polariteit van de Cultuur
B16767: DIVERSE AUTEURS - De mooiste plekjes van België
B16757: DIVERSE AUTEURS (DE RAEYMAEKER) - Belgisch buitenlands beleid en internationale betrekkingen - Liber Amicorum Professor Omer De Raeymaker
T29281: DIVERSE AUTEURS - Gezellekroniek nr.2 (bijdragen en mededelingen van het Guido-Gezellegenootschap)
R15856: DIVERSE AUTEURS - Godsdienst, kerk en samenleving ; Godsdienst-sociologische opstellen (geredigeerd en ingeleid door Prof.K.Dobbelaere & L.Laeyendecker)
B106122: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de geschiedenis van Lennik. Derde reeks
R48736: DIVERSE AUTEURS - Mariale dagen (Nationaal Maria-Congres, Verslagboek der Mariale dagen) deel 1 (1931) tot deel 14 (1954)
W73087: DIVERSE AUTEURS - Recente problemen in verband met het fysisch onderzoek bij zeer lage temperaturen. Colloquium ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het laboratorium voor lage temperaturen, gehouden te Leuven op 9 en 10 november 1959
N82048: DIVERSE AUTEURS - Bulletin van het Nederlandsch Groot-Oosten. Zeventiende jaargang 1893, tweede aflevering
T14452: DIVERSE AUTEURS, - Studies op het gebied van het hedendaagse Nederlands
T12598: DIVERSE AUTEURS, - Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie & Dialectologie - deel XXXIII
R39565: DIVERSE AUTEURS - De Mariapassages uit het Mattheusevangelie - Verslagboek der achttiende mariale dagen 1961 (gehouden in de Norbertijner abdij van O.L.Vrouw te Tongerloo van 28 tot 30 augustus 1961)
B101504: DIVERSE AUTEURS - Oudheidkundige opgravingen en vondsten in Oost-Vlaanderen. Zevende reeks (VII)
B16744: DIVERSE AUTEURS - Alfons Martens - Huldeboek
B84268: DIVERSE AUTEURS [GEZELLE GUIDO, E.A.] - Biekorf. Achtste (8e) jaar, 1897 [volledige jaargang]
B68558: DIVERSE AUTEURS - Hulde Dr. Leonard Willems (28 januari 1934)
B99594: DIVERSE AUTEURS - Leuven een stad die groeit. Een gemeenschap bouwt aan haar milieu
B99599: DIVERSE AUTEURS - De Brabantse Folklore, XXste deel, nr.115 tot 120, 1940-1948
B12870: DIVERSE AUTEURS - Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis - Revue Belge de philologie et d'histoire
B91459: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 94e jaar, 1994 [volledige jaargang]
B91460: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 102de jaar, 2002 [volledige jaargang]
B102517: DIVERSE AUTEURS - Antwerpen in de XVIIIde eeuw. Instellingen - economie - cultuur
B90776: DIVERSE AUTEURS - Gentse penningen 1780-1980
B90781: DIVERSE AUTEURS (MEES MARC, EINDRED.) - De begijnhofkerk van Lier. Bouwgeschiedenis en inventaris van het kunstpatrimonium van de Sint-Margaretakerk
B107159: DIVERSE AUTEURS - Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, Handelingen, Nieuwe reeks, deel XVII, 1938
B88171: DIVERSE AUTEURS - Dronghine. Jaarboek 1990 Heemkundige kring Dronghine
N65852: DIVERSE AUTEURS - Limburg's jaarboek, jg.11 (volledig in 4 afleveringen)
N67584: DIVERSE AUTEURS - Honderd jaar sluimeren in gewijde aarde. De geschiedenis van de begraafplaats Sint Barbara te Haarlem
R41648: DIVERSE AUTEURS - Een kijk in haar Ziel - De geestelijke rijkdom van de H.Theresia van het Kind-Jezus (door enkele van haar orde-broeders toegelicht)
N73435: DIVERSE AUTEURS - Katholieke Universiteit Nijmegen (1923-1973). Een documentenboek
N72194: DIVERSE AUTEURS - Publications (de la Société historique et archéologique dans le Limbourg) - Jaarboek van Limburgs Geschied- en oudheidkundig Genootschap ; deel CXIX (119) 1983
N73436: DIVERSE AUTEURS - Religie aan de grens. Aspecten van de Limburgse kerkgeschiedenis. Negende verzameling bijdragen van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis
N82029: DIVERSE AUTEURS - Nederlandsch Jaarboekje voor Vrijmetselaren 5882 [= 1882]
S107494: DIVERSE AUTEURS - Kunst, maandblad voor oude en jonge beeldende, bouw- en sierkunsten, nrs.2-3 1934 (vijfde jaargang)
S107495: DIVERSE AUTEURS - Kunst, maandblad voor oude en jonge beeldende, bouw- en sierkunsten, nrs.2-3 1934 (vijfde jaargang)
S107496: DIVERSE AUTEURS - Kunst, maandblad voor oude en jonge beeldende, bouw- en sierkunsten, nrs.4-5 1934 (vijfde jaargang)
S107497: DIVERSE AUTEURS - Kunst, maandblad voor oude en jonge beeldende, bouw- en sierkunsten, nrs.6-7 1934 (vijfde jaargang)
S107498: DIVERSE AUTEURS - Kunst, het Vlaamsch tijdschrift voor scheppenden arbeid (architectuur, beeldende- en sierkunsten, etc.). Nrs.1-2 1935 (zesde jaargang)
S107499: DIVERSE AUTEURS - Kunst, het Vlaamsch tijdschrift voor scheppenden arbeid (architectuur, beeldende- en sierkunsten, etc.). Nrs.8-9 1935 (zesde jaargang)
B70582: DIVERSE AUTEURS - Biekorf, 40e jaargang, 1934, [volledige jaargang]
B68564: DIVERSE AUTEURS - Album Albert Schouteet
S17875: DIVERSE AUTEURS - Sint-Trudo's Erf - Religieuze kunst uit het kerkelijk gebied van de abdij Sint-Truiden (tentoonstellingscatalogus)
B108099: DIVERSE AUTEURS - Berkenkruis - Maandblad van de oud-Oostfrontstrijders en geuniformeerde wapendragers, XXVIIIe (28e) jaargang, 1981 [Volledige jaargang in 12 nummers]
R44759: DIVERSE AUTEURS - Eerste Nederlandsch Maria-Congres Averbode (België) 26-28 augustus 1910 - Verslagboek
T90808: DIVERSE AUTEURS (COOPMAN TH., DE MONT POL, GEZELLE GUIDO, RODENBACH ALB., E.A.) - Vlaamsch Letterkundig Album. 1ste jaargang 1881
T28542: DIVERSE AUTEURS - Voor Dr.Jozef Leenen bij zijn tachtigste verjaardag (themanummer van tijdschrift "Taal en Tongval")
R100777: DIVERSE AUTEURS - Convoluut van 16 publicaties (periode 1795-1798) betreffende godsdienstige aangelegenheden in Nederland
R60919: DIVERSE AUTEURS - Mirakelen van Onze Lieve Vrouw te 's-Hertogenbosch 1381-1603
R60802: DIVERSE AUTEURS - Satan
E20294: DIVERSE AUTEURS - Veertiende Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres, Brussel 30-31 maart 1979 : Inkomens- en vermogensverdeling - referaten
L64862: DIVERSE AUTEURS - De boerenkrijg in het departement van de Nedermaas
S108145: DIVERSE AUTEURS - Jacob van Campen - het klassieke ideaal in de Gouden Eeuw
T28544: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen prof.Dr. A.A.Weijnen, aangeboden bij zijn zestigste verjaardag (themanummer van tijdschrift "Taal en Tongval")
R70489: DIVERSE AUTEURS - Als de graankorrel- Oudste biografische documenten over Moeder Mechtildis van het heilig Sacrament (Catherine de Bar 1614-1698)
R15841: DIVERSE AUTEURS - Bevrijding en christelijk geloof in Latijns-Amerika en Nederland
R15846: DIVERSE AUTEURS - Contextualiteit en christelijk geloof
B100875: DIVERSE AUTEURS - Album Carlos Wyffels (aangeboden door zijn wetenschappelijke medewerkers, offert par ses collaborateurs scientifiques)
S52843: DIVERSE AUTEURS - Broeder Emiel (Retrospectieve in de galerij "Pro Arte" te Gent, 22 okt.-11 nov.19711)
B99103: DIVERSE AUTEURS - Tienen 1635. Geschiedenis van een Brabantse stad in de zeventiende eeuw
B60960: DIVERSE AUTEURS - Jaarboek 9 (1970) van de Vrijheid en het Land van Geel
S53852: DIVERSE AUTEURS - Het kind in onze kunst van 1800 tot heden
S53838: DIVERSE AUTEURS - Triomf van de barok [Catalogus Europalia Portugal 1991]
S107549: DIVERSE AUTEURS - Kunst, maandblad voor oude en jonge kunst, nr.10, october 1931
T31313: DIVERSE AUTEURS - Huldeboek André Demedts [t.g.v.zijn 70e verjaardag]
B57145: DIVERSE AUTEURS - Mejuffrouw Maria Verstraeten veertig jaar directrice - een vriendenhulde van de Katholieke Vlaamse Hogeschool voor Vrouwen Antwerpen 1967
B57129: DIVERSE AUTEURS - In Memoriam Dr. Margriet Baers ("Sed exsultemus")
B105938: DIVERSE AUTEURS - Eigen Schoon en De Brabander, tijdschrift. Jaargang 28 (1945) volledig
L46151: DIVERSE AUTEURS - Het Oude Land van Loon : Jaargang XXXIX (39) 1984 (Jaarboek van de Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg)
L46581: DIVERSE AUTEURS - 2000 jaar Tongeren - 15 vóór Chr. tot 1985
B57149: DIVERSE AUTEURS - Gedenkboek 1838-1938 Lodewijk De Koninck
B57153: DIVERSE AUTEURS - Gedenkboek Dr. Margriet Baers 1934
G12357: DIVERSE AUTEURS, - Jerusalem revealed - Archeology in the Holy City 1968-1974
G11818: DIVERSE AUTEURS (HERAUSGEGEBEN VON ALFRED GERCKE & EDUARD NORDEN), - Einleitung in die Altertumswissenschaft - 3 vol. 1. Methodik-Griechische und Römische Literatur-Sprache-Metrik & 2.Griechische und Römisches Privatleben-Griechische Kunst-Griechische und Römische Religion-Geschichte der Philosophie-exakte Wissenschaften und Medezin & III.Griechische und Römische Geschichte-Griechische und Römische Staatsaltertümer
L64808: DIVERSE AUTEURS - Lodewijk Plessers (1862-1915). Limburger, flamingant, leider, dichter, journalist, bezieler
T26893: DIVERSE AUTEURS - Van popel en eik - gedichten van de studenten, leden der Vlaamsche Academie "Bloemengaard", St-Jozefscollege Hasselt
B89470: DIVERSE AUTEURS - Antwerpen in de XVIde eeuw
T26297: DIVERSE AUTEURS - Vier Limburgse prozaschrijvers : Hendrik Prijs, Bernard Kemp, Minus van Looi, Jos Vandeloo
R15848: DIVERSE AUTEURS, - De katholieke kerk in Oost-Europa : Vervolging - vrijheid - wedergeboorte (Voordrachten van het Int. Medewerkerscongres over de situatie van de Kerk in Oost-Europa te Schönstatt 28-29 maart 1990)
C103781: DIVERSE AUTEURS (COLLECTIF) - In Memoriam Frans M. Olbrechts
C96928: DIVERSE AUTEURS - Magisch Marokko
J30109: DIVERSE AUTEURS - Actuele problemen van sociaal recht (Informatiecyclus 1965-1966, Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit der rechtsgeleerdheid)
J29954: DIVERSE AUTEURS - Fiscaal Strafrecht (1987)
J29973: DIVERSE AUTEURS - Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis - Revue d'histoire du droit ; Vol.37 fasc.3-4 (1969)
R96141: DIVERSE AUTEURS - Tweede Nederlandsch Maria-Congres, 15-18 augustus 1912 Maastricht. Verslagboek
B108111: DIVERSE AUTEURS - Berkenkruis - Maandblad van de Oostfrontgemeenschap, XXXVIIe (37e) jaargang, 1990 [Volledige jaargang in 12 nummers]
A16781: DIVERSE AUTEURS, - Flugbild Frankreich
G14289: DIVERSE AUTEURS, - Deutsche Heimat im Osten
B108112: DIVERSE AUTEURS - Berkenkruis - Maandblad van de Oostfrontgemeenschap, XXXVIIIe (38e) jaargang, 1991 [Volledige jaargang in 12 nummers]
T88232: DIVERSE AUTEURS - Studia Germanica, III
R70267: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel LVI (56), volledige jaargang, 1982 (Driemaandelijks tijdschrift voor de geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden - Orgaan van het Ruusbroecgenootschap, Centrum voor spiritualiteit)
R70266: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel LV (55), volledige jaargang, 1981 [Ruusbroec-nummer] (Driemaandelijks tijdschrift voor de geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden - Orgaan van het Ruusbroecgenootschap, Centrum voor spiritualiteit)
B99067: DIVERSE AUTEURS - De adel in het hertogdom Brabant
R69572: DIVERSE AUTEURS - Geloven als toekomst. Godsdienstpedagogische visies en bijdragen aangeboden aan Professor Jozef Bulckens bij zijn emeritaat
B81849: DIVERSE AUTEURS - Vereniging van de oudheidkundige en geschiedkundige kringen van België. XXXIIe zitting, Congres van Antwerpen 27-31 juli 1947. Jaarboeken [2 delen + 2 delen voorafgaandelijke mededelingen]
B91486: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 71e jaargang, 1970, [volledige jaargang]
B102629: DIVERSE AUTEURS - Gedenkboek 1838-1938 Lodewijk De Koninck
B91584: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 107de jaar, 2007 [volledige jaargang]
B84402: DIVERSE AUTEURS - Herdenking van het overlijden van dr. A. Laporta 1919-1969
B10995: DIVERSE AUTEURS - Belgisch Tijdschrift voor Filologie & Geschiedenis (tweetalig N./Fr.) Deel 33 Nr.2 [o.a. FAVRESSE F. Les draperies Bruxellois en 1282 pp.295-316 & RENARD M., Inscription latine de Nivelles pp.320-326)
B1091: DIVERSE AUTEURS - Encyclopedie van Vlaanderen (Winkler Prins). 5 delen
R70272: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel LXI (61), volledige jaargang, 1987 (Driemaandelijks tijdschrift voor de geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden - Orgaan van het Ruusbroecgenootschap, Centrum voor spiritualiteit)
R70271: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel LX (60), volledige jaargang, 1986 (Driemaandelijks tijdschrift voor de geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden - Orgaan van het Ruusbroecgenootschap, Centrum voor spiritualiteit)
R53532: DIVERSE AUTEURS (GRAAS TIM, RED.) - Verborgen kerkschatten 1400-2000 Katholieke kunst uit Zuid-Holland
S40941: DIVERSE AUTEURS - Schatten voor Brugge - Stedelijke musea Brugge Aanwinsten 1966-1972 (Groeningemuseum 9 juni-1 oktober 1972)
R70235: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XX (20), volledige jaargang, 1946, bevat Lutgart-nummer (afl.1-2) (Driemaandelijksche tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandsche vroomheid vanaf de bekeering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereeniging)
R70236: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XXI (21), volledige jaargang, 1947 (Driemaandelijksche tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandsche vroomheid vanaf de bekeering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereeniging)
R70234: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XIII (13), volledige jaargang, 1939 (Driemaandelijksch tijdschrift voor de studie der Nederlandsche vroomheid van-af de bekeering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereeniging)
R70233: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XIV (14), volledige jaargang, 1940 (Driemaandelijksch tijdschrift voor de studie der Nederlandsche vroomheid van-af de bekeering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereeniging)
R70232: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XIX (19), volledige jaargang, 1945 (Studiën over de Nederlandsche vroomheid van af de bekeering tot circa 1750, bezorgd door de Ruusbroec-vereeniging)
R70230: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XI (11), volledige jaargang, 1937 (Driemaandelijksch tijdschrift voor de studie der Nederlandsche vroomheid van-af de bekeering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereeniging)
R70229: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XVII (17), volledige jaargang, 1943 (Studiën der Nederlandsche vroomheid van af de bekeering tot circa 1750, bezorgd door de Ruusbroec-vereeniging)
M84418: DIVERSE AUTEURS - Johannes Ockeghem en zijn tijd
B104470: DIVERSE AUTEURS - Merksemse nostalgie in prentkaarten
N64788: DIVERSE AUTEURS - Collaborateurs van niveau. Opkomst en val van de hoogleraren Schrike, Snijder en Van Dam
B70605: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 67e jaargang, 1966, [volledige jaargang]
B70606: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 71e jaargang, 1970, [volledige jaargang]
B70607: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 73e jaargang, 1972, [volledige jaargang]
B70608: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 74e jaargang, 1973, [volledige jaargang]
B70609: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 75e jaargang, 1974, [volledige jaargang]
G64613: DIVERSE AUTEURS - Opstand der burgers. De Franse Revolutie na 200 jaar
S87962: DIVERSE AUTEURS (COLLECTIF) - 50 jaar Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium 1948-1998 Institut royal du Patrimoine artistique 50 ans
W19134: DIVERSE AUTEURS - Geschiedenis van de techniek
T42255: DIVERSE AUTEURS - Feestbundel opgedragen aan prof.dr. Robert Foncke ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag 1 juli 1949
B40143: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de oudheidkundige Kring van het Land van Waas - Jubileumnummer (1861-1961) & Mercatorjaar (1512-1962)
B104468: DIVERSE AUTEURS (& VAN SOOM LOUIS, EINDRED.) - 50 jaar geleden.. maar niet vergeten. Merksem 1940-1945
B11958: DIVERSE AUTEURS, - Handelingen van het 35e congres (Kortrijk 26-30 juli 1953) van het Verbond der Geschiedkundige en Oudheidkundige Kringen van België - aflevering V
B84511: DIVERSE AUTEURS - Economische herorientatie en reorganisatie in de Brabantse steden tijdens de scheiding der Nederlanden (1550-1650). De Brabantse stad, Negende colloquium, Antwerpen 9-10 november 1990
B98634: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Koninklijke Kring voor oudheidkunde, letteren en kunst van Mechelen. Drieëntachtigste boekdeel (83), 1979
B98635: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Koninklijke Kring voor oudheidkunde, letteren en kunst van Mechelen. Vierenzeventigste boekdeel (74), 1970
B11492: DIVERSE AUTEURS, - Standen en Landen - Anciens pays et Assemblées d'Etats ; vol.XV
B84266: DIVERSE AUTEURS [GEZELLE GUIDO, E.A.] - Biekorf. zesde (6e) jaar, 1895 [volledige jaargang]
R70273: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel LXII (62), volledige jaargang, 1988 (Driemaandelijks tijdschrift voor de geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden - Orgaan van het Ruusbroecgenootschap, Centrum voor spiritualiteit)
R70275: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel LXIV (64), volledige jaargang, 1990 (Driemaandelijks tijdschrift voor de geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden - Orgaan van het Ruusbroecgenootschap, Centrum voor spiritualiteit)
B12273: DIVERSE AUTEURS - In memoriam Jozef Storme - Aspecten van het naoorlogse Cultuur- en kunstbeleid van de provincie West-Vlaanderen
B93618: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). deel 131 (1994) [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93619: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). deel 133 (1996) [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93617: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). deel 130 (1993) [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B11962: DIVERSE AUTEURS, - Handelingen van het 35e congres (Kortrijk 26-30 juli 1953) van het Verbond der Geschied- kundige en Oudheidkundige Kringen van België - aflevering III
B12272: DIVERSE AUTEURS - Anthonis de Roovere Brugghelinck - Vlaemsch Doctoor ende gheestelich poëte (+1482-1982)
S85337: DIVERSE AUTEURS - De prinselijke pelgrimstocht. De "Grand Tour" van Prins Ladislas van Polen 1624-1625
B98847: DIVERSE AUTEURS - Nationaal biografisch woordenboek, volume 10
B98848: DIVERSE AUTEURS - Nationaal biografisch woordenboek, volume 9
B84156: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, van zijne Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne. Deel XII, 1e aflevering (1960)
B84141: DIVERSE AUTEURS - Handelingen, Koninklijke geschied- en oudheidkundige Kring van Kortrijk. Nieuwe reeks deel XXXIII (33), 1963-1964
O15270: DIVERSE AUTEURS, - De Rijks in Venlo - Van Hogere Stadsschool tot Rijksscholengemeenschap
N70388: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen voor de geschiedenis van het bisdom van Haarlem. Vijftiende deel (1888)
N70389: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen voor de geschiedenis van het bisdom van Haarlem. Zestiende deel (1891)
N70390: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen voor de geschiedenis van het bisdom van Haarlem. Zeventiende deel (1891)
N70382: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen voor de geschiedenis van het bisdom van Haarlem. Dertiende deel (1886)
N70383: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen voor de geschiedenis van het bisdom van Haarlem. Negende deel (1881)
N70384: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen voor de geschiedenis van het bisdom van Haarlem. Tiende deel (1882)
N70379: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen voor de geschiedenis van het bisdom van Haarlem. Zesde deel (1878)
N70380: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen voor de geschiedenis van het bisdom van Haarlem. Zevende deel (1879)
N70381: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen voor de geschiedenis van het bisdom van Haarlem. Achtste deel (1880)
N70376: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen voor de geschiedenis van het bisdom van Haarlem. Derde deel (1875)
N70377: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen voor de geschiedenis van het bisdom van Haarlem. Vierde deel (1876)
N70378: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen voor de geschiedenis van het bisdom van Haarlem. Vijfde deel (1877)
N70375: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen voor de geschiedenis van het bisdom van Haarlem. Tweede deel (1874)
B54869: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de geschiedenis der stad Deinze en van het land aan Leie en Schelde. Jaarboek 39 (1972)
J16743: DIVERSE AUTEURS - Album Professor Fernand Van Goethem - Een verzameling van wetenschappelijke bijdragen aangeboden aan Professor Van Goethem bij gelegenheid van zijn vijfendertig jaar professoraat
F354: DIVERSE AUTEURS (SAMENGESTELD DOOR L.J.ROGIER) - De zin der geschiedenis voor geloof en rede
R53013: DIVERSE AUTEURS - De encyclieken over de H. Rozenkrans
T21895: DIVERSE AUTEURS, - Nederlands Toneel Gent ; tweede lustrumboek 1970-'75
T21891: DIVERSE AUTEURS, - Nederlands Toneel Gent ; 4de lustrumboek 1980-'85
T20516: DIVERSE AUTEURS, - Hendrik Persyn - Achiel Denys - Jerome Noterdame
B107809: DIVERSE AUTEURS - Antwerpsch Archievenblad. Tweede reeks, 4de jaargang, 1929 (volledig)
B59018: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang CII (102) 1965 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B59005: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het genootschap voor geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge. Deel 93: Jaar 1956 afl.1-2
B59007: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het genootschap voor geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge. Deel 94: Jaar 1957 afl.3-4
B59004: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het genootschap voor geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge. Deel 93: Jaar 1956 afl.3-4
B59003: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het genootschap voor geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge. Deel 98: Jaar 1961 afl.1-2
B59002: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het genootschap voor geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge. Deel 92: Jaar 1955 afl.3-4
B85141: DIVERSE AUTEURS - Carolus, keizer Karel V 1500-1558
B92680: DIVERSE AUTEURS - Gedenkboek 50-jarig bestaan van Jongensschool no.7 Markgravelei 28 juni 1914. 1864-1914 (Feestviering van het vijftigjarig bestaan)
B58738: DIVERSE AUTEURS - In memoriam J.F.J. Heremans 27 januari 1825 - 13 maart 1884
X78900: DIVERSE AUTEURS - Vietnam. Kunst en culturen van de prehistorie tot op heden
F35631: DIVERSE AUTEURS - Dialektiek van de vooruitgang - Dialectics of progress (Akten van het Colloquium)
T24693: DIVERSE AUTEURS - Nieuwe methoden in de menswetenschappen (Handelingen van het 28ste Vlaams filologencongres, Leuven 5-7 april 1971)
T24689: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het zeventiende Vlaamse filologencongres, Leuven 1-3 sept.1947
T24692: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het XXIVste Vlaams filologencongres, Leuven 6-8 april 1961
S85146: DIVERSE AUTEURS - Van sirenen en meerminnen
S85233: DIVERSE AUTEURS - P.P. Rubens schilderijen - olieverfschetsen. Catalogus (Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten)
B11690: DIVERSE AUTEURS - Gedenkboek " Koninklijke Vlaamsche Academie 1886-1936 "
B106958: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Negende (9e) jaar, 1898 [volledige jaargang]
R70256: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XLI (41), volledige jaargang, 1967 (Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereniging)
T55770: DIVERSE AUTEURS (COLLECTIF) - Letters proeven, prenten smaken - La saveur des caractères, le goût des estampes
S42849: DIVERSE AUTEURS - Albert Servaes - Het Latemse Marialeven 1922-1935 (privéverzamelingen) & Het Zwitserse Mariaretabel 1950-1952 (Museum J.Dhondt-Dhaenens Deurle)
R70257: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XLVI (46), volledige jaargang, 1972 (Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereniging)
B84457: DIVERSE AUTEURS - De panoramische droom. The panoramic dream. Antwerpen en de wereldtentoonstellingen. Antwerp and the World Exhibitions. 1885, 1894, 1930
R68968: DIVERSE AUTEURS - Sacris erudiri - Jaargang 7 (1955) (Jaarboek voor godsdienstwetenschappen [A journal on the inheritance of early and medieval christianity])
R75918: DIVERSE AUTEURS (D'YANVILLE HENRY & VAN DIJK W. O.E.S.A., SAMENSTELLING) - Gedenkboek van het XXVIIe Internationaal Eucharistisch Congres gehouden te Amsterdam van 22 tot 27 juli 1924
S76283: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche School). 2e jaargang nr.8 (augustus 1903) [handelt o.a. over Rubens]
G32200: DIVERSE AUTEURS (SAMEZNSTELLING; JACQUES MADAULE) - Julius Caesar [in de serie: Genie en wereld]
N95951: DIVERSE AUTEURS - Robert Regout, Maastricht 1896 - Dachau 1942
B87849: DIVERSE AUTEURS - 75 jaar vrij technisch onderwijs te Ieper 1908-1983
B87889: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis (Société d'émulation te Brugge). deel CXIV (114) nr.1/2, 1977
B84142: DIVERSE AUTEURS - Handelingen, Koninklijke geschied- en oudheidkundige Kring van Kortrijk. Nieuwe reeks deel XXXIV (34), 1965
B91114: DIVERSE AUTEURS - HOK. Jaarboek van Hoogstraten's Oudheidkundige Kring, 8e-15 jaar, 1940-1947
L100531: DIVERSE AUTEURS - Het lager onderwijs in Wijchmaal vanaf de XVIIe eeuw
S95306: DIVERSE AUTEURS (VARIOUS AUTHORS) - De grote utopie - De Russische avant-garde 1915-1932. The great utopia - Russian avant-garde 1915-1932. Die grosse Utopie - Russische avant-garde 1915-1932
S95148: DIVERSE AUTEURS - Historische Avantgarde. Dokumenten ; programmatische teksten van het Italiaans Futurisme, het Russisch Futurisme, Dada, het Constructivisme, het Surrealisme en het Tsjechisch Poëtisme
S88425: DIVERSE AUTEURS - Achter het behang. Vierhonderd jaar wanddecoratie in het Nederlandse binnenhuis
S56594: DIVERSE AUTEURS - Rubensjaar 1977 - herinneringsalbum
T55518: DIVERSE AUTEURS (BAEKELMANS LODE, ENSOR JAMES, TIMMERMANS FELIX, BUYSSE CYRIEL, MINNE RICHARD, NYHOFF MARTINUS, -) - Gedenkboek A. Vermeylen - aangeboden aan A.Vermeylen ter gelegenheid van zijn zestigsten verjaardag
B92784: DIVERSE AUTEURS - Dry-honderd-vyftig-jaerige Jubilé der berugte instellinge van den dienst der agtbaere heeren Aelmoessenieren der stad Antwerpen, gevierd den vyfden van winter-maend MDCCCVIII (1808)
R70254: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XXXIX (39), volledige jaargang, 1965 (Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereniging)
R70253: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XXXVII (37), volledige jaargang, 1963 (Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereniging)
M56634: DIVERSE AUTEURS - Jef Van Hoof - bundel studies en schetsen, verzameld naar aanleiding van zijn aanstaande vijf en zestigste verjaardag op 8 mei 1951
B81014: DIVERSE AUTEURS - Stadsarcheologie. Jaargang 2 (1978) & 3 (1979). Viermaandelijks tijdschrift van de Gentse vereniging voor stadarcheologie
B81009: DIVERSE AUTEURS - 125 jaar Onze-Lieve-Vrouw van Deinsbekecollege te Zottegem 1862-1987
B90801: DIVERSE AUTEURS - Mechelsche [Mechelse] Bijdragen, uitgegeven door den Mechelschen Kring voor oudheidkunde, geschiedenis en folklore. Volledige reeks van Jaargang 1 (1934) nr.1 t.e.m. jaargang 11 (1949) nr.2
B103859: DIVERSE AUTEURS - Memorandum van den wedstrijd voor het benuttigen der beschikbare gronden ten gevolge de slechting der versterkte omheining van Antwerpen
B16771: DIVERSE AUTEURS, - Derde Vlaamsche Sociale Week gehouden te Leuven in het S. Pieterscollege (Minderbroedersstraat) den Maandag 29 Dinsdag 30 Woensdag 31 oogst en Donderdag 1 september 1910 - Volledig verslag
B16778: DIVERSE AUTEURS, - Eerste Vlaamsche Sociale Week gehouden te Leuven in het S. Pieterscollege (Minderbroederstraat) den Dinsdag 22 Woensdag 23 Donderdag 24 Vrijdag 25 en Zaterdag 26 september 1908 - Volledig Verslag
B16784: DIVERSE AUTEURS, - Gedenkboek Jef Deschuyffeleer 1913-1959
B16798: DIVERSE AUTEURS, - Jaarboek Vlaamse Beweging - Vlaams Archief ; jaargang 1987 & 1988
B16792: DIVERSE AUTEURS, - Het boek van België - Een controversieel portret van cultureel België [t.g.v. 150 jaar onafhankelijkheid België]
B16799: DIVERSE AUTEURS - Jaarboeken van de Vereniging van de Oudheidkundige en Geschiedkundige Kringen van België : 32e zitting Congres van Antwerpen 27-31 juli 1947 [2 delen] I.Mededelingen & II.Bezoeken en uitstappen
B16830: DIVERSE AUTEURS, - Sur les routes du vaste monde
B16829: DIVERSE AUTEURS, - Robert Vandekerckhove
B16824: DIVERSE AUTEURS - Ons land in 1990 - Fernand Nédée en vrienden
B16818: DIVERSE AUTEURS - Maatschappelijke uitstraling van sociale wetenschappen - Vriendenboek Professor Dr. Frans van Mechelen - aangeboden te Leuven 19 november 1988 ter gelegenheid van zijn Emeritaat aan de Katholieke Universiteit Leuven
B16814: DIVERSE AUTEURS, - Liber Amicorum Henri Brugmans : au service de l'Europe - Striving for Europe - Etudes et témoignages édités à l'occasion de son soixante-quinzième anniversaire - Studies and tributes published on the occasion of his seventy-fifth birthday
B16813: DIVERSE AUTEURS - Liber Amicorum Fernand Collin aangeboden t.g.v. zijn 75e verjaardag op 18 december 1972
B16812: DIVERSE AUTEURS - Liber Amicorum - Robert Houben 75
B16810: DIVERSE AUTEURS - Liber Amicorum August De Schryver - Minister van Staat
B108117: DIVERSE AUTEURS - Berkenkruis - Maandblad van de Oostfrontgemeenschap, XXXXVIIIe (48e) jaargang, 2001 [Volledige jaargang in 12 nummers]
G24357: DIVERSE AUTEURS - Tien jaar WEU - Europa
R51126: DIVERSE AUTEURS - Ons Geestelijk Erf - deel XXV (25) afl.1-4, 1951 & Registers op deel I-XXV (1927-1951) [Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750)
R51127: DIVERSE AUTEURS - Ons Geestelijk Erf - deel XXIV (24) afl.1-4, 1950 [Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750)
R97887: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XLIV (44), volledige jaargang, 1970 (Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereniging)
W64978: DIVERSE AUTEURS - Het verborgen leven van Albert Einstein
B98288: DIVERSE AUTEURS - Lier vroeger en nu. Maandblad voor plaatselijke kunst en geschiedenis. Jaargang 1 (1927) nummers 1 tot en met 12 (volledige jaargang)
B97573: DIVERSE AUTEURS - De drie rozen. Driemaandelijks tijdschrift van de heemkring van 's-Gravenwezel. Jaargang 5 (1971) volledig in 4 afleveringen
B55742: DIVERSE AUTEURS - Justus Lipsius (1547-1606) en het Plantijnse Huis
R70250: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XXXIV (34), volledige jaargang, 1960 (Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereniging)
L64682: DIVERSE AUTEURS - Sint-Lambertuscollege Bilzen: 50
B67305: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 4e deel 2e afl. december 1870 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 4e tome 2e livr. décembre 1870
B67306: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 4e deel 3e afl. december 1871 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 4e tome 3e livr. décembre 1871
B95772: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 50 (1938-1939) 1e en 2e aflevering [volledig]. Annales du cercle archéologique du pays de Waes, tome 50, 1e et 2e livraison [complet] (1938-1939)
B95774: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 52 1e aflevering (1941). Annales du cercle archéologique du pays de Waes, tome 52, 1e livraison (1941)
B95756: DIVERSE AUTEURS (DE MEULEMEESTER MAUR. C.SS.R. E.A.) - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 39 (1929). Annales du cercle archéologique du pays de Waes, tome 39 (1929)
B95753: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, Jaarboek deel 98 (1995)
B95754: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, Jaarboek deel 99 (1996)
V86424: DIVERSE AUTEURS - Schoenendans in het modemuseum. Schoenen van 1900 tot nu
V86254: DIVERSE AUTEURS - Textilia. Kostuums en accessoires uit eigen bezit (Gent, Bijlokemuseum, 10 juli - 31 augustus 1986, tentoonstelling)
R12677: DIVERSE AUTEURS, - De grote godsdiensten der wereld
B53845: DIVERSE AUTEURS - Piet en Ida Sablon (Liber Amicorum)
C86885: DIVERSE AUTEURS - Kongo-overzee. Tijdschrift voor en over Belgisch-Kongo en andere overzeese gebieden. 15e Jaargang, 1949
C86884: DIVERSE AUTEURS - Kongo-overzee. Tijdschrift voor en over Belgisch-Kongo en andere overzeese gebieden. 14e Jaargang, 1948
B95788: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 45, 1e en 2e aflevering (1933). Annales du cercle archéologique du pays de Waes, tome 45, 1e et 2e livraison (1933)
B95789: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 44, 1e en 2e aflevering (1932). Annales du cercle archéologique du pays de Waes, tome 44, 1e et 2e livraison (1932)
B95790: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 43, 2e aflevering (1931). Annales du cercle archéologique du pays de Waes, tome 43, 2e livraison (1931)
B95779: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 55, 2e aflevering (1948)
B95780: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 56, 1e aflevering (1948)
B95781: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 56, 2e aflevering (1949)
B95782: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 57, 1e aflevering (1950)
B85634: DIVERSE AUTEURS - De Vlaamse stam, tijdschrift voor familiegeschiedenis. 30e jaargang 1994
B85635: DIVERSE AUTEURS - De Vlaamse stam, tijdschrift voor familiegeschiedenis. 33e jaargang 1997
B85636: DIVERSE AUTEURS - De Vlaamse stam, tijdschrift voor familiegeschiedenis. 32e jaargang 1996
B81016: DIVERSE AUTEURS - Stadsarcheologie. Jaargang 6 (1982) & 7 (1983). Viermaandelijks tijdschrift van de Gentse vereniging voor stadarcheologie
B81015: DIVERSE AUTEURS - Stadsarcheologie. Jaargang 4 (1980) & 5 (1981). Viermaandelijks tijdschrift van de Gentse vereniging voor stadarcheologie
T108384: DIVERSE AUTEURS - Heibloemen. Dicht- en prozastukken uitgegeven door de rederykkamer Trouw en Broederliefde, te Turnhout [samengebonden met drie andere titels)
S108249: DIVERSE AUTEURS - Goddelijk geschilderd - honderd meesterwerken van museum Catharijneconvent
T14948: DIVERSE AUTEURS - Een woordeloos gebed voor nu en later - hulde aan P.G. Buckinx en F. De Boeck
S84607: DIVERSE AUTEURS - Jheronimus Bosch (herdenkingstentoonstelling te 's Hertogenbosch 1967) + Bijlagen [2 volumes]
T18300: DIVERSE AUTEURS, - Gedichten ontleend aan de Noord- & Zuid-Nederlandsche literatuur - verzameld naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J.A. Alberdingk THIJM : 1ste bundel XII°-XVI° eeuw
T18298: DIVERSE AUTEURS, - Bijdragen tot de Nederlandsche Taal- en Letterkunde Prof.Dr. Jac. Van Ginneken aangeboden op 21 april 1937 bij zijn 60sten verjaardag (verzameld door J.Wils & Rob. Meesters & W. Slijpen)
R103910: DIVERSE AUTEURS - Zetesis. Bijdragen op het gebied van de klassieke filologie, filosofie, byzantinistiek, patrologie en theologie. Album Amicorum door collega's en vrienden aangeboden aan prof.Dr. Emile De Strijcker naar aanleiding van zijn vijfenzestigste verjaardag
B101508: DIVERSE AUTEURS - Het Land van Aalst. Tijdschrift van de heemkundige kring "Het land van Aalst". 19 nummers ; jaargangen 1 en 2 volledig, jg.3 nr.6, jg.10 volledig en jg.11 nrs.1-2
S76209: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 11e jaargang nr.8 (augustus 1912) [handelt o.a. over Justus van Gent en Matthijs Maris]
T16794: DIVERSE AUTEURS - Hulde-album Prof.Dr. J.F.Vanderheyden
T15431: DIVERSE AUTEURS, - Vuurwerk voor Vlaanderen - Bloemlezing buitenlandse en anderstalige dichters en schrijvers [geIll., vnl.door Masereel]
T15291: DIVERSE AUTEURS - Mosalect - Bloemlezing uit de Limburgse dialectliteratuur
T97696: DIVERSE AUTEURS - Gezellekroniek, Bijdragen en mededelingen van het Guido-Gezellegenootschap. Nr.4
L18086: DIVERSE AUTEURS, - Frans Theelen 75 (Huldeboek t.g.v. 75e verjaardag 24 juni 1960)
B70579: DIVERSE AUTEURS - Biekorf, 37e jaargang, 1931, [volledige jaargang]
B70581: DIVERSE AUTEURS - Biekorf, 39e jaargang, 1933, [volledige jaargang]
B88744: DIVERSE AUTEURS - Verleden en toekomst van Antwerpen. Geschiedenis en de betrekkingen tussen Antwerpen en de extra muros gemeenten. Socio-culturele, economische, taalkundige en politieke benadering
B88745: DIVERSE AUTEURS - Relicta 7. Archeologie, monumenten- en landschapsonderzoek in Vlaanderen (Heritage Research in Flanders)
B57013: DIVERSE AUTEURS - Vlaamse archeologie - opgravingen in binnen- en buitenland
B57068: DIVERSE AUTEURS - Een halve eeuw [tijdschrift] "Vlaanderen". Register 1951-2001
V100288: DIVERSE AUTEURS - Van rank tot drank
B89136: DIVERSE AUTEURS - J. Goethals-Vercruysse en zijn tijd
N82052: DIVERSE AUTEURS - Bulletin van het Nederlandsch Groot-Oosten. Veertiende jaargang (14) 1890, Derde aflevering
N82051: DIVERSE AUTEURS - Bulletin van het Nederlandsch Groot-Oosten. Veertiende jaargang (14) 1890, Tweede aflevering
N82050: DIVERSE AUTEURS - Bulletin van het Nederlandsch Groot-Oosten. Veertiende jaargang (14) 1890, Eerste aflevering
N82049: DIVERSE AUTEURS - Bulletin van het Nederlandsch Groot-Oosten. Vierentwintigste jaargang (24) 1900, Tweede aflevering
S84584: DIVERSE AUTEURS - Gentse Bijdragen tot de kunstgeschiedenis, XVII (17, 1957-1958)
S84583: DIVERSE AUTEURS - Gentse Bijdragen tot de kunstgeschiedenis en de oudheidkunde, XIX (19, 1961-1966)
S84578: DIVERSE AUTEURS - Gentse Bijdragen tot de kunstgeschiedenis, XXVI (26, 1981-1984)
S84576: DIVERSE AUTEURS - Gentse Bijdragen tot de kunstgeschiedenis, XXX (30, 1995)
T14717: DIVERSE AUTEURS, - Moderne Vlaamsche religieuze poëzie
S84585: DIVERSE AUTEURS - Gentsche [Gentse] Bijdragen tot de kunstgeschiedenis, deel VIII (8, 1942)
S84553: DIVERSE AUTEURS - 19de eeuwse Nederlandse schilderkunst. Een zestal studies
V97227: DIVERSE AUTEURS - Het Russisch volkskostuum - Feestelijke en daagse dracht van de 18e - 20e eeuw (Het Staatsmuseum de Hermitage Sint-Petersburg en Stichting Klederdrachtcollectie Gerrie Otten, Huizen)
S84554: DIVERSE AUTEURS - H.P. Berlage 1856-1934. Een bouwmeester en zijn tijd
B107581: DIVERSE AUTEURS - Antivrijmetselaarstijdschrift [later: Vrijmetselaarsblad, anti-vrijmetselaarsblad], geïllustreerd maandschrift van den Antivrijmetselaarsbond. Collectie van 26 nummers
R70246: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XXX (30), volledige jaargang, 1956 (Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereniging)
R70245: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XXIX (29), volledige jaargang, 1955 (Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereniging)
R70244: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XXVIII (28), volledige jaargang, 1954 (Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereniging)
B86357: DIVERSE AUTEURS - Schatten der begijnhoven (tentoonstelling, Gent Museum voor Schone Kunsten, 22 april - 25 juni 1961)
T14563: DIVERSE AUTEURS - Anton Van Wilderode
T95354: DIVERSE AUTEURS - Hollandsch Penning-Magazijn voor de jeugd. jaargang 4, 1838
T95352: DIVERSE AUTEURS - Hollandsch Penning-Magazijn voor de jeugd. jaargang 5, 1839
T95351: DIVERSE AUTEURS - Hollandsch Penning-Magazijn voor de jeugd. jaargang 6, 1840
B81724: DIVERSE AUTEURS - 150 jaar Sint-Jozefinstituut te Kontich. Jubileumboek 1832-1982
B85706: DIVERSE AUTEURS - Antwerpsch Archievenblad. 2e reeks, Jaargang 3 (1928) & 4 (1929)
B85707: DIVERSE AUTEURS - Mercator & zijn boeken
B87564: DIVERSE AUTEURS - Antwerpen in de XVIde eeuw
B85631: DIVERSE AUTEURS - De Vlaamse stam, tijdschrift voor familiegeschiedenis. 34e jaargang 1998
B85629: DIVERSE AUTEURS - De Vlaamse stam, tijdschrift voor familiegeschiedenis. 37ste jaargang 2001
T95527: DIVERSE AUTEURS - Albrecht Rodenbach herdacht 1856-1956
B52748: DIVERSE AUTEURS - De Sint-Maartenskerk van Kortrijk
R70228: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XVI (16), volledige jaargang, 1942 (Driemaandelijksch tijdschrift voor de studie der Nederlandsche vroomheid van-af de bekeering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereeniging) + Bijlage: De misvreklaring van Simon van Venlo
R70227: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XV (15), volledige jaargang, 1941 (Driemaandelijksch tijdschrift voor de studie der Nederlandsche vroomheid van-af de bekeering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereeniging)
R70226: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel X (10), volledige jaargang, 1936 (Driemaandelijksch tijdschrift voor de studie der Nederlandsche vroomheid van-af de bekeering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereeniging)
R70225: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel IX (9), volledige jaargang, 1935 (Driemaandelijksch tijdschrift voor de studie der Nederlandsche vroomheid van-af de bekeering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereeniging)
R70224: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel VIII (8), volledige jaargang, 1934 (Driemaandelijksch tijdschrift voor de studie der Nederlandsche vroomheid van-af de bekeering tot circa 1750)
R70223: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel VII (7), volledige jaargang, 1933 (Driemaandelijksch tijdschrift voor de studie der Nederlandsche vroomheid van-af de bekeering tot circa 1750)
R45995: DIVERSE AUTEURS - Minderbroeders-Kapucijnen in Nederland - Zoeken naar nieuwe wegen en vertrouwen in de toekomst
R70222: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel VI (6), volledige jaargang, 1932 (Driemaandelijksch tijdschrift voor de studie der Nederlandsche vroomheid van-af de bekeering tot circa 1750)
R70221: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel V (5), volledige jaargang, 1931 (Driemaandelijksch tijdschrift voor de studie der Nederlandsche vroomheid van-af de bekeering tot circa 1750)
R70220: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel IV (4), volledige jaargang, 1930 (Driemaandelijksch tijdschrift voor de studie der Nederlandsche vroomheid van-af de bekeering tot circa 1750)
R70219: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel II (2), volledige jaargang, 1928 (Driemaandelijksch tijdschrift voor de studie der Nederlandsche vroomheid van-af de bekeering tot circa 1750)
R70218: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel III (3), volledige jaargang, 1929 (Driemaandelijksch tijdschrift voor de studie der Nederlandsche vroomheid van-af de bekeering tot circa 1750)
R70217: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel I, volledige jaargang, 1927 (Driemaandelijksch tijdschrift voor de studie der Nederlandsche vroomheid van-af de bekeering tot circa 1750)
R70200: DIVERSE AUTEURS - Carmel - Tijdschrift voor geestelijk leven (18e jaargang, 1966)
R70201: DIVERSE AUTEURS - Carmel - Tijdschrift voor geestelijk leven (17e jaargang, 1965)
R70203: DIVERSE AUTEURS - Carmel - Tijdschrift voor geestelijk leven (20e jaargang, 1968)
R70204: DIVERSE AUTEURS - Carmel - Tijdschrift voor geestelijk leven (19e jaargang, 1967)
S83976: DIVERSE AUTEURS - George Minne en de kunst rond 1900
L18785: DIVERSE AUTEURS - Verzamelde Opstellen [heemkundige artt.over Belgisch Limburg] Boekdeel XII N°1 [vnl. HANSAY A., Bans de police inédits pour servir à l'Histoire de l'Ancien Pays de Looz, pp.81-145 & VANDERSTRAETEN C., Hasseltsche kerkhoven en begrafenissen, pp.1-27]
L18782: DIVERSE AUTEURS - Verzamelde Opstellen - Boekdeel XIV Nr.3 [Heemkundige artikels over Belgisch Limburg]
R39560: DIVERSE AUTEURS - Maria-Koningin - Verslagboek der vijfde Mariale Dagen (gehouden in de Norbertijner abdij van O.L.Vrouw te Tongerloo van 26 tot 28 augustus 1935)
L64684: DIVERSE AUTEURS - Sint-Lambertuscollege Bilzen (1924-1999)
L64685: DIVERSE AUTEURS - Groot Bilzen. Een eeuw fotografische impressies. Het lees- en kijkboek van en over Groot-Bilzen
B98831: DIVERSE AUTEURS - Katholieke Universiteit Leuven, campus Kortrijk
B98844: DIVERSE AUTEURS - Nationaal biografisch woordenboek, volume 13
B98845: DIVERSE AUTEURS - Nationaal biografisch woordenboek, volume 12
B98846: DIVERSE AUTEURS - Nationaal biografisch woordenboek, volume 11
R55080: DIVERSE AUTEURS - Postillen over kerk en maatschappij in de vijftiende en zestiende eeuw, aangeboden aan pro.dr. R.R. post bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen
B85920: DIVERSE AUTEURS - De Gulden Passer. Jaarboek van de Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen. Jaargang 76-77, 1998-1999
B85921: DIVERSE AUTEURS - De Gulden Passer. Jaarboek van de Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen. Jaargang 75, 1997
B85922: DIVERSE AUTEURS - De Gulden Passer. Jaarboek van de Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen. Jaargang 73, 1995
B85923: DIVERSE AUTEURS - De Gulden Passer. Bulletin van de Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen. Jaargang 70, 1992
B85632: DIVERSE AUTEURS - De Vlaamse stam, tijdschrift voor familiegeschiedenis. 36e jaargang 2000
B85633: DIVERSE AUTEURS - De Vlaamse stam, tijdschrift voor familiegeschiedenis. 31e jaargang 1995
V94941: DIVERSE AUTEURS - Typografie. Uitgangspunten, richtlijnen, techniek
T11686: DIVERSE AUTEURS, - Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden - deel II: De Middelnederlandse Letterkunde - van omstreeks 1300 tot de Renaissance
T11673: DIVERSE AUTEURS - Paul Van Ostaijen
T11666: DIVERSE AUTEURS, - Moderne Vlaamsche religieuze lyriek
T11625: DIVERSE AUTEURS - In Memoriam Felix Timmermans [themanummer van Tijdschrift Golfslag, Jrg.I Nr.11-12]
T11628: DIVERSE AUTEURS, - Archives et bibliothèques de Belgique / Archief- en bibliotheekwezen in België ; vol.53 Nrs.1-4 (1982)
T11624: DIVERSE AUTEURS - Facetten - Huldeboek Ter nagedachtenis van Maurits Sabbe 1873-1938
T11623: DIVERSE AUTEURS, - Noordnederlandse rederijkersspelen
T11621: DIVERSE AUTEURS - Dichterschap en werkelijkheid - Geïllustreerde Literatuurgeschiedenis van Noord- en Zuid-Nederland en Zuid-Afrika
B57386: DIVERSE AUTEURS - De kerk in het midden - Een halve eeuw parochieblad
B24570: DIVERSE AUTEURS - Jozef Muls herdacht
B16754: DIVERSE AUTEURS, - August Vermeylenkring 1954-1964 - 10 jaar socialistisch kultuurleven te Brussel
B81091: DIVERSE AUTEURS - Rollariensia IV (1972). Jaarboek van het Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Roeselare en Ommeland
B81090: DIVERSE AUTEURS - Rollariensia III (1971). Jaarboek van het Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Roeselare en Ommeland
B81089: DIVERSE AUTEURS - 300 jaar klooster Onze Lieve Vrouw van Vrede, Zusters Benedictinessen te Menen 1690-1990
R70186: DIVERSE AUTEURS - Carmel - Tijdschrift voor geestelijk leven (12e jaargang, 1959-1960)
B98849: DIVERSE AUTEURS - Nationaal biografisch woordenboek, volume 7
B98850: DIVERSE AUTEURS - Nationaal biografisch woordenboek, volume 4
B107160: DIVERSE AUTEURS - Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, Handelingen, Nieuwe reeks, deel XVI, 1937
B84139: DIVERSE AUTEURS - Handelingen, Koninklijke geschied- en oudheidkundige Kring van Kortrijk. Nieuwe reeks deel XXXI (31), 1959-1960
R100516: DIVERSE AUTEURS - Constituties en decreten van het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie
N82056: DIVERSE AUTEURS - Bulletin van het Nederlandsch Groot-Oosten. Vier en dertigste jaargang (34) 1910, Tweede aflevering
N82057: DIVERSE AUTEURS - Bulletin van het Nederlandsch Groot-Oosten. Vijftiende jaargang (15) 1891, Eerste aflevering
T24645: DIVERSE AUTEURS - Vlugschriften door het Davidsfonds uitgegeven ; volume I. no. 1-6 (1875-1877)
B96756: DIVERSE AUTEURS - Haute-nouveauté. 300 jaar modecreaties 1600-1900
B95812: DIVERSE AUTEURS - Het land van Beveren, driemaandelijks heemkundig tijdschrift. Bijna volledige reeks van Jaargang I (1958) tot en met jaargang 24 (1981)
B84159: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, van zijne Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne. Deel XVI, 2e aflevering (1969)
R70181: DIVERSE AUTEURS - Carmel - Tijdschrift voor geestelijk leven (7de jaargang, 1954-1955)
R70182: DIVERSE AUTEURS - Carmel - Tijdschrift voor geestelijk leven (8e jaargang, 1955-1956)
R70183: DIVERSE AUTEURS + PETERS JOANNES A CRUCE O.C.D. - Carmel - Tijdschrift voor geestelijk leven (9e jaargang, 1956-1957) + Geloof en geestelijk leven (Carmel-serie Nr. III)
B48464: DIVERSE AUTEURS - Het Verbond der verzorgingsinstellingen 1938-1988 Vijftig jaar ten dienste van de Caritas-verzorgingsinstellingen
B107831: DIVERSE AUTEURS - Taxandria : Gedenkschriften van de geschied- en oudheidkundigen kring der Kempen. Losse nummers beschikbaar (periode 1904-1914)
B29015: DIVERSE AUTEURS - Albert de Clerck - gedenkboek
B106955: DIVERSE AUTEURS [GEZELLE GUIDO, E.A.] - Biekorf. Vierde (4e) jaar, 1893 [volledige jaargang]
T95356: DIVERSE AUTEURS - Hollandsch Penning-Magazijn voor de jeugd. jaargang 7, 1841
B84157: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, van zijne Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne. Deel XII, 2e aflevering (1961)
R97224: DIVERSE AUTEURS - Zeven eeuwen Augustijnen. Een kloostergemeenschap schrijft geschiedenis
R39559: DIVERSE AUTEURS - Maria's Ten Hemelopneming - Verslagboek der vierde mariale dagen (gehouden in de Norbertijner abdij van O.L.Vrouw te Tongerloo van 27 tot 29 augustus 1934)
R68952: DIVERSE AUTEURS - Album amicorum Nicola-N. Huyghebaert O.S.B. [Sacris erudiri - Jaargang 25 + 26 (1982-1983)], [2 van de 3 vols.]
R70195: DIVERSE AUTEURS - Carmel - Tijdschrift voor Carmelitaanse geschiedenis en geestelijk leven (1e jaargang, 1948-1949)
B91862: DIVERSE AUTEURS - De charme van de rede. Huldeboek Albert Claes
R29288: DIVERSE AUTEURS - Orde van Prémontré 1121-1971 - Gedenkboek [articles in Dutch, Italian, German & French]
R29204: DIVERSE AUTEURS - Mysteries van de bijbel (de blijvende vragen van de Schrift)
G64749: DIVERSE AUTEURS - Het 40-45 boek. Fotocollectie Nederlands Instituut voor oorlogsdocumentatie
B95850: DIVERSE AUTEURS - Koekelberg 1905-2005. Het Heilig Hart, Le Sacré-coeur, das heiligste Herz Jesu, The Sacred Heart
R61179: DIVERSE AUTEURS - Maria's heiligdommen in Frankrijk, Duitschland, Oostenrijk, Italië, enz.
S76365: DIVERSE AUTEURS - De Vlaamse school. Nieuwe reeks, 10e jaargang aflevering 4 (april 1897) [handelt o.a. over Jan van Beers]
B106953: DIVERSE AUTEURS [GEZELLE GUIDO, E.A.] - Biekorf. Tweede (2e) jaar, 1891 [volledige jaargang]
B73661: DIVERSE AUTEURS - Van broodjeskapel tot stad der scholen. 175 jaar stedelijk onderwijs Antwerpen
B73693: DIVERSE AUTEURS - Dossiers: vergiffenis en verzoening? Een holocaustmuseum in Vlaanderen [in: Driemaandelijks tijdschrift van de Stichting Auschwitz, 76-77, 2002]
B73710: DIVERSE AUTEURS - Gedenkschrift van gemeentelijk Antwerpsch onderwijzend personeel (1940-1945)
G35601: DIVERSE AUTEURS - Karel Alexander van Lotharingen ; Mens, veldheer, grootmeester
L107743: DIVERSE AUTEURS - Verzamelde opstellen uitgegeven door de geschied- en oudheidkundigen studiekring te Hasselt. Boekdeel 2 tot en met 17 [16 jaargangen, bijna volledig]
L61574: DIVERSE AUTEURS - Honderd jaar Normaalschool Kindsheid Jesu te Hasselt
B108113: DIVERSE AUTEURS - Berkenkruis - Maandblad van de Oostfrontgemeenschap, XXXXIVe (44e) jaargang, 1997 [Volledige jaargang in 12 nummers]
R39238: DIVERSE AUTEURS - Berne - jaargang 15 (1962) & 16 (1963) (maandschrift van de Norbertijner abdij te Heeswijk)
M83539: DIVERSE AUTEURS - Het orgelbezit in de provincie Limburg
B59019: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang XCVII (97) 1960 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B59009: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het genootschap voor geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge. Deel 89: Jaar 1952 afl.3-4
B59010: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het genootschap voor geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge. Deel 98: Jaar 1961 afl.3-4
B59011: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het genootschap voor geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge. Deel 88: Jaar 1951 afl.1-2
B59012: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het genootschap voor geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge. Deel 96: Jaar 1959 afl.3-4
B59013: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het genootschap voor geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge. Deel 95: Jaar 1958 afl.1-2
B59014: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het genootschap voor geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge. Deel 90: Jaar 1953 afl.3-4
B59015: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het genootschap voor geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge. Deel 90: Jaar 1953 afl.1-2
B59016: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het genootschap voor geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge. Deel 91: Jaar 1954 afl.1-2
B59017: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het genootschap voor geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge. Deel 95: Jaar 1958 afl.3-4
B85630: DIVERSE AUTEURS - De Vlaamse stam, tijdschrift voor familiegeschiedenis. 35e jaargang 1999
B67313: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 7e deel 2e afl. september 1878 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 7e tome 2e livr. Septembre 1878
L46142: DIVERSE AUTEURS - Het Oude Land van Loon : Jaargang XXIX (29) - 1974 (Jaarboek van de Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg)
L46141: DIVERSE AUTEURS - Het Oude Land van Loon : Jaargang XXVIII (28) - 1973 (Jaarboek van de Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg)
L46140: DIVERSE AUTEURS - Het Oude Land van Loon : Jaargang XXI (21) 1966 (Jaarboek van de Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg)
L85638: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de geschiedenis van de Duitse Orde in de balije Biesen. [8 delen in 10 volumes] 1: Leden, 2: Miscellanea, 3A-B-C: Inventaris, 4: Crux et arma, 5: Van page tot landcommandeur, 6: Miscellanea II, 7: Wachten op de prins, 8: Met desen crude
L85637: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de geschiedenis van de Duitse Orde in de balije Biesen. [9 delen in 11 volumes] 1: Leden, 2: Miscellanea, 3A-B-C: Inventaris, 4: Crux et arma, 5: Van page tot landcommandeur, 6: Miscellanea II, 7: Wachten op de prins, 8: Met desen crude..., 9: Bekkevoort
J58663: DIVERSE AUTEURS - Liber Amicorum Robert Senelle - Vraagpunten van publiek recht
V30380: DIVERSE AUTEURS - De bodem als productiefactor
B54423: DIVERSE AUTEURS - De Botanica in de Zuidelijke Nederlanden (einde 15de eeuw - ca.1650)
B89591: DIVERSE AUTEURS - Antwerpen in de 20ste eeuw. Van Belle Epoque tot Golden Sixties
T88230: DIVERSE AUTEURS - Studia Germanica, I
T11066: DIVERSE AUTEURS, - Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie & Dialectologie - deel XLI
T11062: DIVERSE AUTEURS, - Gedenkboek bij het 200-jarig bestaan van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden gevierd op 18-20 en 21 mei 1966
B18961: DIVERSE AUTEURS, - Na 75 jaar ; Jubileumboek 1900-1975 Sint-Jans Berchmanscollege Mol
B84136: DIVERSE AUTEURS - Handelingen, Koninklijke geschied- en oudheidkundige Kring van Kortrijk. Nieuwe reeks deel XXVII (27), 1954
B84135: DIVERSE AUTEURS - Handelingen, Koninklijke geschied- en oudheidkundige Kring van Kortrijk. Nieuwe reeks deel XXVI (26), 1953
B84134: DIVERSE AUTEURS - Handelingen, Koninklijke geschied- en oudheidkundige Kring van Kortrijk. Nieuwe reeks deel XXV (25), 1951-1952
R73879: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Jaargang, 1943: deel II: Groenendael-herdenking (1343-1943) (Studiën over de Nederlandsche vroomheid van af de bekeering tot circa 1750, bezorgd door de Ruusbroec-vereeniging)
S99756: DIVERSE AUTEURS - Henri Lannoye beeldhouwwerk 1968-1978
S76273: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche School). 2e jaargang nr.2 (februari 1903) [handelt o.a. over Constantin Meunier]
S76275: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche School). 2e jaargang nr.3 (maart 1903) [handelt o.a. over Dirk Nijland en van der Goes]
S76272: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche School). 2e jaargang nr.1 (januari 1903) [handelt o.a. over Constantin Meunier en Rubens]
V100708: DIVERSE AUTEURS - Poppen spreken. Het poppentheater van Fratelli Napoli, Tandarica, Yves Joly, Peter Schumann
V100705: DIVERSE AUTEURS - Poppenspel
B18822: DIVERSE AUTEURS - Tussen staat en maatschappij 1945-1995 : christen-democratie in België
V100737: DIVERSE AUTEURS - Poppenspel, tussen speelkruis en speelplank. Driemaandelijks tijdschrift. 1980-1985: 22 afleveringen (volledige reeks van alle verschenen nummers)
R15898: DIVERSE AUTEURS - Tussentijds - Theologische Faculteit te Tilburg : Bundel opstellen bij gelegenheid van haar erkenning
B70603: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 58e jaargang, 1957, [volledige jaargang]
B67323: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 11e deel 3e afl. januari 1888 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 11e tome 3e livr. januari 1888
B16740: DIVERSE AUTEURS, - 100 groote Vlamingen - Vlaanderens roem en grootheid in zijn beroemde mannen
B16742: DIVERSE AUTEURS, - Achille Van Acker (Minister van Staat - gewezen Eerste Minister - Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers) - Hulde van de Kamer van Volksvertegenwoordigers bij het veertigjarig parlementair mandaat 8 nov.1927 - 8 nov.1967
R15857: DIVERSE AUTEURS, - Gott in Welt [2 vol.] I.Philosophische Grundfragen - Theologische Grundfragen - Biblische Themen & II.Zur Theologie von Christ und Kirche - Zum Problem der Religionen und Konfessionen - Philosophisch-theologische Grenzprobleme der Geisteswissenschaften - Philosophisch-theologische Grenzprobleme der Naturwissenschafte, (Festgabe für Karl Rahner S.J. - herausgegeben von J.B.Metz, W.Kern & A.Darlapp & H.Vorgrimler)
R49084: DIVERSE AUTEURS (D'YANVILLE HENRY & VAN DIJK W. O.E.S.A., SAMENSTELLING) - Gedenkboek van het XXVIIe Internationaal Eucharistisch Congres gehouden te Amsterdam van 22 tot 27 juli 1924
N82028: DIVERSE AUTEURS - Nederlandsch Jaarboekje voor Vrijmetselaren 5861 [= 1861]
N39778: DIVERSE AUTEURS - Marnix van sinte Aldegonde - Officieel gedenkboek
N97488: DIVERSE AUTEURS - Verslag der lezingen gehouden in de Loges: "La Charité", "La Paix" en "La bien aimée", gedurende de winter 1900-1901 in het O.. van Amsterdam
B74261: DIVERSE AUTEURS - Bijzonder nummer gewijd aan Grimbergen (in tijdschrift "Eigen schoon en de brabander, XLIe Jg. Nr.5-6-7-8, 1958)
M65169: DIVERSE AUTEURS - FAK-Sangbundel
M65120: DIVERSE AUTEURS - Mijnheer Henri [De Hovre]. Gedenkboek
B50637: DIVERSE AUTEURS - Liber Amicorum Herman Maes
S93698: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van De Vlaamsche School) Vierde jaargang, 1905 (volledig)
S93695: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van De Vlaamsche School), Derde jaargang, 1904 (volledig)
S93696: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van De Vlaamsche School) Zesde jaargang (= deel 11-12) 1907 (Volledig)
S57397: DIVERSE AUTEURS - Herinneringen - Veertig Vlamingen en hun geliefkoosd kunstwerk
G32199: DIVERSE AUTEURS - Alexander de Grote [in de serie: Genie en wereld]
G32197: DIVERSE AUTEURS - Catharina van Rusland [in de serie: Genie en wereld]
G32196: DIVERSE AUTEURS - Lenin [in de serie: Genie en wereld]
G634: DIVERSE AUTEURS - Historiographia Antiqua - Commentationes Lovanienses in honorem W.Peremans septuagenarii editae [bundeling artikels & bibliografie van W.Peremans]
N95199: DIVERSE AUTEURS - De Dageraad, orgaan der vereeniging van dien naam. Negende jaargang 1887-88, deel I
C55743: DIVERSE AUTEURS - Egypte onomwonden - Egyptische oudheden van het museum Vleeshuis
B67300: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waes 2e deel 1e afl. december 1864 / Annales du cercle archéologique du pays de Waes 2e tome 1e livr. decembre 1864
V53196: DIVERSE AUTEURS - Handboekbinden - bindtechnieken, versieringen, kartonnage
N82054: DIVERSE AUTEURS - Bulletin van het Nederlandsch Groot-Oosten. Drie en dertigste jaargang (33) 1909, Eerste aflevering
N82053: DIVERSE AUTEURS - Bulletin van het Nederlandsch Groot-Oosten. Vijf en dertigste jaargang (35) 1911, Eerste aflevering
C98300: DIVERSE AUTEURS (SABBE M. & GISTELINCK F., EDS.) - Kronkronbali - Figuratieve terracotta uit West-Afrika met cadensen van José Vermeersch
R65157: DIVERSE AUTEURS - Pelgrims door de eeuwen heen. Santiago de Compostela in woord en beeld
R26250: DIVERSE AUTEURS - 50 jaar kerken in de Familiekerk (uitgegeven t.g.v. het 50-jarig bestaan van de H.Familiekerk in Venlo)
N100675: DIVERSE AUTEURS - Het mirakel van Amsterdam ; convoluut van 21 negentiende eeuwse publicaties, vnl. over het 500-jarig jubileum in 1845
T101505: DIVERSE AUTEURS - Oostvlaamse literaire monografieën, deel IV: Valère Depauw, Julius Persyn, Reimond Stijns, Johan van Mechelen, Jo Verbrugghen, Wies Moens
B58547: DIVERSE AUTEURS - Saint-André ; De Duitse Orde in Luik 1254-1794
B58432: DIVERSE AUTEURS - Antwerpen & de scheiding der Nederlanden 1585-1985. Tentoonstellingen, voordrachten, historische en folkloristische manifestaties. April-december 1985
N64781: DIVERSE AUTEURS - Bronnen en geschiedschrijving van de Tweede Wereldoorlog
T90511: DIVERSE AUTEURS - Willem Gijssels LXV. Stemmen over den dichter in bonte volgorde (door de tijdsomstandigheden onderbroken)
B50356: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 52, 2e aflevering (1941). Annales du cercle archéologique du pays de Waes, tome 52, 2e livraison (1941)
B95412: DIVERSE AUTEURS - Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Nieuwe reeks deel LIII (53) 1999
R53420: DIVERSE AUTEURS - De Godgewijde Maagdelijkheid (Verslagboek van het Congres van de Raad der onderwijzende Broedercongregaties van België, Oostakker 22-23-24 april 1960)
B57143: DIVERSE AUTEURS - Liber Alumnorum Karel Van Isacker S.J. (opstellen aangeboden aan professor Dr.K.Van Isacker door oud-studenten van de UFSIA, ter gelegenheid van zijn emeritaat)
H42678: DIVERSE AUTEURS - Franciscus van Assisi - Keuze uit artikelen verschenen in het jubileumjaar 1976
H34631: DIVERSE AUTEURS - Gedenkboek op het zevende eeuwfeest der heiligverklaring van st. Dominicus 1234-1934
T9813: DIVERSE AUTEURS, - Bijdragen prof.Dr.E.Blanquaert aanbeboden op 20 juni 1954 bij zijn zestigste verjaardag
B95741: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de oudheidkundige kring van het Land van Waas, Deel 71, 1e en 2e aflevering (1968)
M18958: DIVERSE AUTEURS - Huldeboek Armand Preud'homme - hem aangeboden n.a.v. zijn 70ste verjaardag 21.II.1974
B106952: DIVERSE AUTEURS [GEZELLE GUIDO, E.A.] - Biekorf. Eerste (1e) jaar, 1890 [volledige jaargang]
B100466: DIVERSE AUTEURS - Weerkracht en volk. Maandschrift voor nationale opvoeding en bevordering der weerbaarheidsidee. Collectie van 22 nummers (1938-1940)
T968: DIVERSE AUTEURS - Bulletin de la Société Paul Claudel : N° 5-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-20-21-22-23-25-28(Spécial:Philippe Berthelot 68pp.+ill.)
A98371: DIVERSE AUTEURS (GOOSSENS MODEST & VAN HECKE ETIENNE, EDS.) - Van Brussel tot Siebenburgen. Progress in human geography in Europe. Liber Amicorum Prof.Dr. Herman Van der Haegen
T92501: DIVERSE AUTEURS - Antwerpsche rederykkamer De Olyftak. Dicht- en prozastukken uitgesproken by de plegtige inhuldiging van het gedenkteeken ter eere van den vermaerden dichter en historieschryver den heer J.F. Willems, te Bouchout, op zondag 4 Juny 1848
P48452: DIVERSE AUTEURS - Gedrag, dynamische relatie en betekeniswereld - Liber Amicorum prof. J.R. Nuttin
R97884: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XXXVIII (38), volledige jaargang, 1964 (Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereniging)
C10555: DIVERSE AUTEURS - De missie van Oeroendi [in: Tijdschrift "Nieuw Afrika" missietijdschrift der Witte Paters]
B108114: DIVERSE AUTEURS - Berkenkruis - Maandblad van de Oostfrontgemeenschap, XXXXVe (45e) jaargang, 1998 [Volledige jaargang in 12 nummers]
B67322: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 11e deel 2e afl. juni 1887 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 11e tome 2e livr. juin 1887
B88893: DIVERSE AUTEURS - Uit velerlei eeuwen. Historische en kunsthistorische bijdragen
B67325: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 12e deel 1e afl. februari 1889 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 12e tome 1e livr. février 1889
B67324: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 11e deel 4e afl. juni 1888 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 11e tome 4e livr. juin 1888
T54936: DIVERSE AUTEURS - Liber alumnorum Prof. Dr.E.Rombauts aangeboden ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag en zijn dertigjarig hoogleraarschap
S78948: DIVERSE AUTEURS - Academiae Analecta, Klasse der Schone Kunsten, Jaargang 50 (1989) nr.1
R70189: DIVERSE AUTEURS - Carmel - Tijdschrift voor geestelijk leven (15e jaargang, 1963)
R70187: DIVERSE AUTEURS - Carmel - Tijdschrift voor geestelijk leven (13e jaargang, 1960-1961)
R70188: DIVERSE AUTEURS - Carmel - Tijdschrift voor geestelijk leven (14e jaargang, 1962)
R70184: DIVERSE AUTEURS - Carmel - Tijdschrift voor geestelijk leven (10e jaargang, 1957-1958)
R70185: DIVERSE AUTEURS - Carmel - Tijdschrift voor geestelijk leven (11e jaargang, 1958-1959)
T96280: DIVERSE AUTEURS - Huldeboek pater dr. Bonaventura Kruitwagen O.F.M. aangeboden op sint Bonaventura 14 juli 1949 ter gelegenheid van zijn gouden priesterfeest en zijn vijf en zeventigste verjaardag
L46143: DIVERSE AUTEURS - Het Oude Land van Loon : Jaargang XXXI (31) 1976
B99589: DIVERSE AUTEURS - Kerkelijke kunst in het Hageland
B99588: DIVERSE AUTEURS - Kerkelijke kunst in het oude landdecanaat Diest
R22113: DIVERSE AUTEURS, - Paus Johannes-Paulus II in België - mei 1985 : volledige teksten
S85708: DIVERSE AUTEURS - Sebastiaan. Martelaar of mythe
S76286: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche School). 2e jaargang nr.11 (november 1903)
S76285: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche School). 2e jaargang nr.9 (1903)
S29577: DIVERSE AUTEURS - Aspecten van Spanje - Imágenes
S30956: DIVERSE AUTEURS - Art@Belgium [Art "ad" Belgium]
S76282: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche School). 2e jaargang nr.7 (juli 1903) [handelt o.a. over Rubens en Jan Eisenloeffel]
S76281: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst / Notre art. Edition spéciale avec traduction française. 2e jaargang nr.6 (juni 1903) [handelt o.a. over Jan Holswilder]
S76280: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche School). 2e jaargang nr.6 (juni 1903) [handelt o.a. over Jan Holswilder]
S76279: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst / Notre art. Edition spéciale avec traduction française. 2e jaargang nr.5 (mei 1903) [handelt o.a. over Jan van Brugge]
S76278: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche School). 2e jaargang nr.5 (mei 1903) [handelt o.a. over Jan van Brugge]
S76277: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche School). 2e jaargang nr.4 (april 1903) [handelt o.a. over D. Wiggers en Rubens]
B53839: DIVERSE AUTEURS - Baron Surlet de Chokier, regent van België, mens en mythe 1769-1839
B99174: DIVERSE AUTEURS - Geschiedenis van de wetenschappen in België van de Oudheid tot 1815
T94414: DIVERSE AUTEURS - Taeldeman, man van de taal, schatbewaarder van de taal (Liber Amicorum Johan Taeldeman)
S76553: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 6e jaargang nr.10 (october 1907) [handelt o.a. over Van Dijck, Alfred Stevens en W. Penaat]
S76551: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 6e jaargang nr.7 (juli 1907) [handelt o.a. over Van Dijck, Alfred Stevens en W. Penaat]
S76552: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 6e jaargang nr.6 (juni 1907) [handelt o.a. over Rembrandt, Alfred Stevens & W.Penaat]
S76550: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 13e jaargang nr.11-12 (november-december 1911-1912) [handelt o.a. over Eugène Smits]
S76548: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 13e jaargang nr.9 (september 1914) [handelt o.a. over Rembrandt]
S76549: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 13e jaargang nr.10 (october 1914) [handelt o.a. over Jacob Jordaens]
S76547: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 13e jaargang nr.8 (augustus 1914) [handelt o.a. over Rembrandt en R.N.Roland Holst]
S76546: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 13e jaargang nr.7 (juli 1914) [handelt o.a. over Rembrandt]
S76543: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende en decoratieve kunsten. 25e jaargang nr.1 (januari 1929) [handelt o.a. over James Ensor en Rembrandt]
S76409: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 8e jaargang nr.12 (december 1909) [handelt o.a. over Rembrandt]
S76410: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 8e jaargang nr.1 (januari 1909) [handelt o.a. over Lucas van Leyden, Jan Stobbaerts en Chris Lebeau]
S76408: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 8e jaargang nr.10 (october 1909) [handelt o.a. over Thomas Hendricksz. de Keyser en Maurits Blieck]
S76407: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 8e jaargang nr.8 (augustus 1909) [handelt o.a. over Alfons Stengelin]
S76405: DIVERSE AUTEURS (SCHMALZIGAUG J. E.A.) - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 8e jaargang nr.9 (september 1909) [handelt o.a. over Thomas Hendricksz. de Keyser en Jan Eisenloeffel]
S76403: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 6e jaargang nr.7-12 (juli-december 1907) [2e halfjaar volledig]
S76400: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 10e jaargang nr.7-12 (juli-december 1911) [2e halfjaar volledig]
S76402: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 7e jaargang nr.1-6 (januari-juni 1908) [1e halfjaar volledig]
S76399: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 10e jaargang nr.1-6 (januari-juni 1911) [1e halfjaar volledig]
S76398: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 4e jaargang nr.1-6 (januari-juni 1905) [1e halfjaar volledig]
S76397: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 4e jaargang nr.7-12 (juli-december 1905) [2e halfjaar volledig]
S76396: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 6e jaargang nr.1-6 (januari-juni 1907) [1e halfjaar volledig]
S76395: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 12e jaargang nr.1-6 (januari-juni 1913) [1e halfjaar volledig]
S76392: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school) / Notre art (édition spéciale avec traduction française). 2e jaargang nr.1-12 (januari-december 1903) [1903 volledig/complet]
S76391: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 8e jaargang nr.7-12 (juli-december 1909) [2e halfjaar volledig]
S76390: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 9e jaargang nr.1-6 (januari-juni 1910) [1e halfjaar volledig]
S76388: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 5e jaargang nr.1-6 (januari-juni 1906) [1e halfjaar volledig]
S76389: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 9e jaargang nr.7-12 (juli-december 1910) [2e halfjaar volledig]
S76387: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 5e jaargang nr.7-12 (juli-december 1906) [2e halfjaar volledig]
S76337: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 10e jaargang nr.13 (december 1911) [handelt o.a. over Joh. B. Smits]
S76335: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 14e jaargang nr.9 (september 1915)
S76336: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 14e jaargang nr.10 (october 1915) [handelt o.a. over Frans Zwollo]
S76334: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 14e jaargang nr.8 (augustus 1915) [handelt o.a. over Hendrik Willem Mesdag]
S76315: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. 3e jaargang nr.3 (maart 1904) [handelt o.a. over Nelly Bodenheim]
S76314: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. 3e jaargang nr.10 (october 1904)
S76306: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende en decoratieve kunsten. 24e jaargang nr.2 (augustus 1928) [handelt o.a. over Richard Baseleer en Henri de Braekeleer]
S76305: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende en decoratieve kunsten. 24e jaargang nr.1 (juli 1928)
S76304: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende en decoratieve kunsten. 22e jaargang nr.11-12 (november-december 1925)
S76303: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende en decoratieve kunsten. 22e jaargang nr.9-10 (september-october 1925) [handelt o.a. over de zusters de Saedeleer en over Maarten de Vos]
S76291: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 13e jaargang nr.5 (mei 1914) [handelt o.a. over Vincent Van Gogh]
S76290: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 13e jaargang nr.3 (maart 1914) [handelt o.a. over Edouard Huberti]
S76289: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 13e jaargang nr.4 (april 1914) [handelt o.a. over Edouard Huberti]
S76288: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 13e jaargang nr.2 (februari 1914) [handelt o.a. over Edouard Huberti]
S76287: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 13e jaargang nr.1 (1914) [handelt o.a. over Rembrandt en Albert Geudens]
B98856: DIVERSE AUTEURS - Nationaal biografisch woordenboek, volume 2
B98851: DIVERSE AUTEURS - Nationaal biografisch woordenboek, volume 5
B98852: DIVERSE AUTEURS - Nationaal biografisch woordenboek, volume 6
B98853: DIVERSE AUTEURS - Nationaal biografisch woordenboek, volume 3
B98854: DIVERSE AUTEURS - Nationaal biografisch woordenboek, volume 14
B98855: DIVERSE AUTEURS - Nationaal biografisch woordenboek, volume 8
B95743: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de oudheidkundige kring van het Land van Waas, Deel 72, 1e en 2e aflevering (1969)
N82043: DIVERSE AUTEURS - Bulletin van het Nederlandsch Groot-Oosten. Derde deel (jaargang) 1872-1873
N82042: DIVERSE AUTEURS - Bulletin van het Nederlandsch Groot-Oosten. Tweede jaargang 5871-5872 [1871-1872, volledig in 4 afleveringen]
T40074: DIVERSE AUTEURS - Het Vlaamsche Kerstboek 193O - Kerstnummer van Ons Volk Ontwaakt
S76386: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 2e jaargang nr.1-6 (januari-juni 1903) [1e halfjaar volledig]
S76385: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 3e jaargang nr.7-12 (juli-december 1904) [2e halfjaar volledig]
S76382: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 6e jaargang nr.7-12 (juli-december 1907) [2e halfjaar volledig]
S76383: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 6e jaargang nr.1-6 (januari-juni 1907) [1e halfjaar volledig]
S76372: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. 4e jaargang nr.12 (december 1905) [handelt o.a. over Rembrandt en Jordaens]
T93479: DIVERSE AUTEURS - Gedenkboek der Conscience-feesten Brussel, 1881
S76384: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 4e jaargang nr.7-12 (juli-december 1905) [2e halfjaar volledig]
E24807: DIVERSE AUTEURS - De markteconomie in de Westeuropese integratie - Referaten van het 'Zevende Vlaams wetenschappelijk economisch congres' te Leuven 8-9 mei 1965
B98416: DIVERSE AUTEURS - Het Houtland, jaarboek 1977
B98415: DIVERSE AUTEURS - Het Houtland, jaarboek 1978
L86137: DIVERSE AUTEURS - Limburgsche Bijdragen uitgegeven door het Leesgezelschap van Hasselt. Jaargangen 1914-1915 (Dertiende bundel)
L86140: DIVERSE AUTEURS - Limburgsche Bijdragen uitgegeven door het Leesgezelschap van Hasselt. Jaargangen 1910-1911 (Negende bundel)
L86135: DIVERSE AUTEURS - Limburgsche Bijdragen uitgegeven door het Leesgezelschap van Hasselt. Jaargangen 1919-1920 (zeventiende bundel)
B13471: DIVERSE AUTEURS, - Luxembourg belge
B13469: DIVERSE AUTEURS, - Archives Communales - Inventaire : tome I - fascicule II (Asquillies, Gilly, Herchies, Jemappes, Pecq, Sirault)
S107548: DIVERSE AUTEURS - Kunst-Opbouwen ; Kunst, maandblad voor oude en jonge kunst, april 1931 (nr.4) & maandschrift Opbouwen, 2e jaargang nr.7 (april 1931)
S99184: DIVERSE AUTEURS - Maurice Langaskens 1884-1946
S99179: DIVERSE AUTEURS - Meesterlijke Middeleeuwen. Miniaturen van Karel de Grote tot Karel de Stoute 800-1475
S100622: DIVERSE AUTEURS - Kunst-Opbouwen ; Kunst, maandblad voor oude en jonge kunst, augustus 1931 (nr.8) & maandschrift Opbouwen, 2e jaargang nr.11 (augustus 1931)
R32936: DIVERSE AUTEURS - Transvaal en de Vlaamsche Benediktijnen
T56144: DIVERSE AUTEURS (& DE WIT JOZEF, ED.) - Paarsche- en roode passie-bloemen (gegaderd door Jozef De Wit pr.)
T73682: DIVERSE AUTEURS (VAN DIJCK LEEN E.A., EDS.) - Het ontstaan van "Van nu en straks". Een brieveneditie 1890-1894. Teksten + Annotaties [2 vols.]
T73679: DIVERSE AUTEURS - Tiechelijn 23. Jaarboek 3 van het Reynaertgenootschap
T11685: DIVERSE AUTEURS, - Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden - deel III : De letterkunde van de Renaissance
T58847: DIVERSE AUTEURS - Literaire en esthetische receptie omtrent Verschaeve (Verschaeviana, colloquiumnummer jaarboek 1990-1991)
G68649: DIVERSE AUTEURS - Historische opstellen opgedragen aan prof. dr. H. Brugmans, ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum als hoogleeraar aan de Universiteit van Amsterdam, door zijn oud-leerlingen, leerlingen, vrienden en vereerders (1904 - 7 maart -1929)
G68637: DIVERSE AUTEURS - Varia historica, aangeboden aan professor doctor A.W. Byvanck ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag door de Historische Kring te Leiden
B92207: DIVERSE AUTEURS - Mededelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring voor Leuven en omgeving. Volledige collectie van jaargang 1 (1961) tot en met jaargang 14 (1974)
B92100: DIVERSE AUTEURS (COLLECTIF) - Contributions à l'histoire des bibliothèques et de la lecture aux Pas-Bas avant 1600. Studies over het boekenbezit en boekengebruik in de Nederlanden vóór 1600
B105940: DIVERSE AUTEURS - Eigen Schoon en De Brabander, maandschrift van het Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Vlaams-Brabant. Jaargang 35 (1952) januari-oktober (nrs.1-10)
B98857: DIVERSE AUTEURS - Nationaal biografisch woordenboek, volume 1
B95744: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de oudheidkundige kring van het Land van Waas, Deel 72, 3e en 4e aflevering (1969)
B95745: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, Jaarboek deel 91 (1988)
S76367: DIVERSE AUTEURS (GEZELLE GUIDO, E.A.) - De Vlaamse school. Nieuwe reeks, 10e jaargang aflevering 6 (juni 1897) [handelt o.a. over Willem Linnig Junior]
S76366: DIVERSE AUTEURS - De Vlaamse school. Nieuwe reeks, 10e jaargang aflevering 5 (mei 1897) [handelt o.a. over Karel Mertens en Jan Blockx]
S76362: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. 4e jaargang nr.11 (november 1905)
R70193: DIVERSE AUTEURS - Carmel - Tijdschrift voor Carmelitaanse geschiedenis en geestelijk leven (3e jaargang, 1950-1951)
B108115: DIVERSE AUTEURS - Berkenkruis - Maandblad van de Oostfrontgemeenschap, XXXXVIe (46e) jaargang, 1999 [Volledige jaargang in 12 nummers]
B31584: DIVERSE AUTEURS (& DE KEYSER PAUL) - Album Prof.Dr. Paul De Keyser (de jubilaris aangeboden bij zijn zestigste verjaardag)
T93107: DIVERSE AUTEURS - 't Is al zoo van buiten, 't is al zoo van bin'. Guido Gezelle in Kortrijk 1872-1899
R70252: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XXXVI (36), volledige jaargang, 1962 (Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereniging)
B60050: DIVERSE AUTEURS - Heem- en Oudheidkundige Kring van Zele - Jaarboek 1988
B60051: DIVERSE AUTEURS - Heem- en Oudheidkundige Kring van Zele - Jaarboek 1987
S94600: DIVERSE AUTEURS - Re_touche. 250 jaar schilders van de Koninklijke Academie van de Hogeschool Gent
S13316: DIVERSE AUTEURS - Het masker (alle volken, alle tijden) - Le Masque (de tous peuples, de tous temps) - The Mask (All peoples, all times) - Die Maske (Alle Völker, Alle Zeiten)
S93697: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van De Vlaamsche School) Vijfde jaargang (= deel 9-10) 1906 [Volledig]
S76361: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. 4e jaargang nr.10 (1905) [handelt o.a. over Rembrandt]
S76354: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. 4e jaargang nr.4 (april 1905) [handelt o.a. over Jordaens en J.W. de Graaff]
S76353: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. 4e jaargang nr.3 (maart 1905) [handelt o.a. over Richard Baseleer & Willy Sluyter]
S76352: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. 4e jaargang nr.1 (januari 1905) [handelt o.a. over Albert Neuhuys & Jan Eisenloeffel]
S76345: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 8e jaargang nr.4 (april 1909)
S76344: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 8e jaargang nr.3 (maart 1909) [handelt o.a. over Frans Jozef Lonsing]
S76342: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 10e jaargang nr.7 (juli 1911) [handelt o.a. over Karel van der Stappen]
S76340: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 10e jaargang nr.9 (september 1911)
S76339: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 10e jaargang nr.10 (october 1911) [handelt o.a. over J.F. Millet en J. Israëls]
B108103: DIVERSE AUTEURS - Berkenkruis - Maandblad van de Oostfrontgemeenschap, XXXIXe (39e) jaargang, 1992 [Volledige jaargang in 12 nummers]
S76351: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 9e jaargang nr.3 (maart 1910) [handelt o.a. over H.P. Berlage]
S76349: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 9e jaargang nr.5 (mei 1910) [handelt o.a. over Etienne Bosch]
S76348: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 9e jaargang nr.6 (juni 1910)
S76347: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 9e jaargang nr.7 (juli 1910)
S76346: DIVERSE AUTEURS (SCHMALZIGAUG J. E.A.) - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 8e jaargang nr.6 (juni 1909) [handelt o.a. over Louis Artan]
B97572: DIVERSE AUTEURS - De drie rozen. Driemaandelijks tijdschrift van de heemkring van 's-Gravenwezel. Jaargang 4 (1970) volledig in 4 afleveringen
B97570: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de Geschiedenis van Broechem [5 volumes] I: Het onderwijs, II: Grepen uit het oude Broechem, III: De kerk, Alliers kapel, Het kapelleke van O.L.Vrouw, IV: Historische gebouwen, V: Sedert 1830..
B106954: DIVERSE AUTEURS [GEZELLE GUIDO, E.A.] - Biekorf. Derde (3e) jaar, 1892 [volledige jaargang]
R73422: DIVERSE AUTEURS - Gratias agimus. Opstellen over danken en loven, aangeboden aan Prof. Dr. W.F. Dankbaar
B98631: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Koninklijke Kring voor oudheidkunde, letteren en kunst van Mechelen. Negentigste boekdeel (90), 1ste aflevering, 1986
B98632: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Koninklijke Kring voor oudheidkunde, letteren en kunst van Mechelen. Zesentachtigste boekdeel (86), 1982
B98633: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Koninklijke Kring voor oudheidkunde, letteren en kunst van Mechelen. Eenentachtigste boekdeel (81), 1977
R97886: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XLII (42), volledige jaargang, 1968 (Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereniging)
R97885: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XLIII (43), volledige jaargang, 1969 (Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereniging)
R34623: DIVERSE AUTEURS - Honderd jaar Zusters van sint Jozef te Amersfoort 1878-1978
R34611: DIVERSE AUTEURS - Theologische opstellen opgedragen en aangeboden aan Mgr.Dr. G.C. Van Noort
G16745: DIVERSE AUTEURS - Algemene geschiedenis der Nederlanden - 12 delen.
G16763: DIVERSE AUTEURS, - Das neue Bild der Alten Welt - Ein Satellitenbild-Atlas
B96371: DIVERSE AUTEURS - Ronse
B96314: DIVERSE AUTEURS - Huldebetoon aan den heer Edward De Beukelaer stichter en bestuurder van De Beukelaer's fabrieken, 15 maart 1918. Herinnering aan de viering van zijn vijf-en-zeventigsten verjaardag door zijne familieleden en vertrouwde vrienden
B85483: DIVERSE AUTEURS - Schatten van de Duinenabdij
S76333: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 14e jaargang nr.6 (juni 1915) [handelt o.a. over Lizzy Ansingh]
S76332: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 14e jaargang nr.5 (mei 1915)
S76328: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 14e jaargang nr.1 (januari 1915) [handelt o.a. over Adolphe Lambert]
S76330: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 14e jaargang nr.3 (maart 1915) [handelt o.a. over Willem Danielsz. van Tetrode en Chris Lebeau]
S76329: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 14e jaargang nr.2 (februari 1915) [handelt o.a. over Van Gogh en Justus Suttermans]
S76326: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche School). 1e jaargang nr.11 (november 1902)
S76324: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche School). 1e jaargang nr.7 (juli 1902) [handelt o.a. over Frans Courtens]
S76325: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche School). 1e jaargang nr.10 (october 1902) [handelt o.a. over H.J. Haverman]
S76322: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche School). 1e jaargang nr.4 (april 1902) [handelt o.a. over Floris Verster en Victor Gilsoul]
S76320: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. 3e jaargang nr.12 (december 1904)
S76319: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. 3e jaargang nr.11 (november 1904) [handelt o.a. over Julius Lagae]
S76318: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. 3e jaargang nr.6 (juni 1904) [handelt o.a. over Jan Toorop]
T92502: DIVERSE AUTEURS - Gedenkzuil aen J.-F. Willems toegewyd
S88082: DIVERSE AUTEURS - De bijbel in huis. Bijbelse verhalen op huisraad in de zeventiende en achttiende eeuw
S88079: DIVERSE AUTEURS - De dodendans in de kunsten
S88069: DIVERSE AUTEURS - Renaissance en Barok. Textilia uit eigen bezit. Stad Gent, Museum voor Sierkunst
S54424: DIVERSE AUTEURS - Jan Dijker vijftig jaar monumentaal
S76331: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 14e jaargang nr.4 (april 1915) [handelt o.a. over Lucas van Leyden]
B72901: DIVERSE AUTEURS - Heemkundige kring: de Oost-Oudbrug vzw: jaarboek XXXVIII (28, 2001)
T92544: DIVERSE AUTEURS - Letteroefeningen van het taelminnend genootschap opgerigt onder de leerlingen van het Klein-Seminarie te Sint-Truiden (Eerste bundel)
M108132: DIVERSE AUTEURS - 18 jaar Marc Clémeur of een hedendaagse Opera voor Vlaanderen
R34536: DIVERSE AUTEURS - Ruusbroec-nummer (themanummer van het tijdschrift: Ons Geestelijk Erf, 3-maandelijks tijdschrift voor de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekeering tot ca.1750, deel VI afl.3-4 Oct.1932)
B95691: DIVERSE AUTEURS - De Spycker, 33ste jaargang 1976 nrs. 1/2 en 3/4 [volledig] Orgaan van de heemkundige kring Essen
B95678: DIVERSE AUTEURS - De Spycker, 18de jaargang 1961 nr.1,2/3,4 [volledig] Orgaan van de heemkundige studiekring Essen
B95679: DIVERSE AUTEURS - De Spycker, 19de jaargang 1962 nr.1,2,3/4 [volledig] Orgaan van de heemkundige studiekring Essen
B95680: DIVERSE AUTEURS - De Spycker, 20ste jaargang 1963 nr.1,2/3/4 [volledig] Orgaan van de heemkundige studiekring Essen
B95681: DIVERSE AUTEURS - De Spycker, 23ste jaargang 1966 nr.1/2 & 3/4 [volledig] Orgaan van de heemkundige studiekring Essen
B95682: DIVERSE AUTEURS - De Spycker, 24ste jaargang 1967 nr.1/2 e 3/4 [volledig] Orgaan van de heemkundige studiekring Essen
B95677: DIVERSE AUTEURS - De Spycker, 17de jaargang 1960 nr.1,2/3,4 [volledig] Orgaan van de heemkundige studiekring voor het grondgebied van de aloude heerlijkheid Essen - Kalmthout - Huibergen
B95666: DIVERSE AUTEURS - Geworteld in Taxandria. Historische aspecten van de relatie Tilburg-Turnhout [in: Taxandria, Nieuwe reeks LXIV (64), 1992]
B95673: DIVERSE AUTEURS - Calmpthoutania, orgaan van de oudheidkundige kring van Kalmthout. 26e jaargang (1974) nos.1-2-3-4 [volledig]
B95623: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 1972-1974, Nieuwe reeks deel XLIV-XLVI (44-46). Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen
B95637: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 1956, Nieuwe reeks deel XXVIII (28), nrs.1,2,3,4 (volledig). Tijdschrift van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen
B95657: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 1932, Nieuwe reeks deel IV (4), nrs.1,2-3,4 (volledig). Gedenkschriften van de Koninklijken geschied- en oudheidkundigen kring van de Antwerpsche Kempen
B95617: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 1990, Nieuwe reeks deel LXII (62). Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen
B95614: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 1986, Nieuwe reeks deel LVIII (58). Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen
B95615: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 1987, Nieuwe reeks deel LIX (59). Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen
B95616: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 1988, Nieuwe reeks deel LX (60). Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen
B95611: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 1978, Nieuwe reeks deel L (50). Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen
B95612: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 1982, Nieuwe reeks deel LIV (54). Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen
B95610: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 1979-1981, Nieuwe reeks deel LI-LIII (51-53). Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen
B95609: DIVERSE AUTEURS - Het Turnhoutse geheugen van Brabant. Opstellen over de geschiedenis van Turnhout, de Antwerpse Kempen en het hertogdom Brabant aangeboden aan Harry de Kok [2 volumes, in: Taxandria Jaarboek 2010, Nieuwe reeks deel LXXXII (82)]
B95607: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 2006, Nieuwe reeks deel LXXVIII (78). Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen
B95608: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 2011, Nieuwe reeks deel LXXXIII (83). Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen
B95605: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 2008, Nieuwe reeks deel LXXX (80). Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen
B95606: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 2007, Nieuwe reeks deel LXXIX (79). Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen
B95604: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 2003, Nieuwe reeks deel LXXV (75) deel I: Jubileumboek. Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen
B95603: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 2002, Nieuwe reeks deel LXXIV (74). Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen
B95600: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 1994, Nieuwe reeks deel LXVI (66). Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen
B95601: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 2012, Nieuwe reeks deel LXXXIV (84). Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen
B95602: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 2000, Nieuwe reeks deel LXXII (72). Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen
R11542: DIVERSE AUTEURS [RED. J.HUBY], - Christus - Manuel d'histoire des réligions
B108125: DIVERSE AUTEURS - Berkenkruis - Maandblad van de oud-Oostfrontstrijders, XXIIe (22e) jaargang, 1975 [Volledige jaargang in 12 nummers]
B67319: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 10e deel 2e afl. juni 1885 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 10e tome 2e livr. juin 1885
B95805: DIVERSE AUTEURS - Mededeelingen van den kunst- en oudheidkundigen kring Herentals en omstreken ; VOLLEDIG. jaargang 1 (1933-1934) aflevering 1-2-3/4, Jg.2 (1935) afl. 1-2-3-4, Jg.3 (1936) afl.1/2-3/4
B95806: DIVERSE AUTEURS - Mededeelingen van den kunst- en oudheidkundigen kring Herentals en omstreken ; Eerste jaargang (1933-1934) eerste aflevering
B95807: DIVERSE AUTEURS - Mededeelingen van den kunst- en oudheidkundigen kring Herentals en omstreken ; Tweede jaargang (1935) 4de aflevering
B53042: DIVERSE AUTEURS - Loven boven altijdt Godt loven - 100 jaar abdij Keizersberg Leuven 1899-1999
B53043: DIVERSE AUTEURS - Wreeck geen quaedt, maer dwing tot goed - Het Sint-Pietersveld, kruispunt van historische en maatschappelijke ontwikkelingen in Vlaanderen. 150 jaar Gemeenschapsinstelling Bijzondere Jeugdbijstand in Ruiselede 1849-1999
B53137: DIVERSE AUTEURS - Bastille Boerenkrijg en Tricolore - De Franse Revolutie in de Zuidelijke Nederlanden
R68958: DIVERSE AUTEURS - De H. Godelieve en haar tijd [Sacris erudiri - Jaargang 20 (1971)]
B93616: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). deel 129 (1992) [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93615: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). deel 128 (1991) [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93613: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). deel 124 (1987) [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93614: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). deel 125 (1988) [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93610: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). deel CXXI (121) 1984 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93611: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). deel CXXII (122) 1985 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93612: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). deel 123 (1986) [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93601: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). deel CXVII (117) 1980 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93602: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). deel CXVIII (118) 1981 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93603: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). deel CXIX (119) 1982 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93604: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). deel CXX (120) 1983 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]

Next 1000 books from Boekenantiquariaat De Lezenaar[an error occurred while processing this directive]

9/14