Boekenantiquariaat De Lezenaar
Vissersstraat 2, B-3500 Hasselt, België. Tel. & Fax : (32)-11-26.27.28            Email: delezenaar@pandora.be
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
B16841: DIVERSE AUTEURS - Verschaeviana Deel II - Afl. 3
B16842: DIVERSE AUTEURS, - Verschaeviana Deel II -Afl.1
B16846: DIVERSE AUTEURS, - Verschaeviana jaarboek 1982
B16848: DIVERSE AUTEURS, - Verschaeviana jaarboek 1985 - Cyriel Verschaeve in zijn religieuze werk
B16849: DIVERSE AUTEURS, - Verschaeviana jaarboek 1986
B16850: DIVERSE AUTEURS, - Vierde Vlaamsche Sociale Week gehouden te Leuven in het S. Pieterscollege (Minderbroedersstraat) den Maandag 28 Dinsdag 29 Woensdag 30 en Donderdag 31 oogst 1911 - Volledig verslag
B16851: DIVERSE AUTEURS, - Vijfde Vlaamsche Sociale Week gehouden te Leuven in het S. Pieterscollege (Minderbroederstraat) den Maandag 26 Dinsdag 27 Woensdag 28 en Donderdag 29 augustus 1912 - Volledig Verslag
B16854: DIVERSE AUTEURS, - Zo sprak Jan Boon - toespraken tot een gemengd gehoor
B16855: DIVERSE AUTEURS - Zo was Jan Boon [hulde-album]
B16857: DIVERSE AUTEURS, - Verschaeviana Deel I - Afl.2
B16859: DIVERSE AUTEURS, - Conférences Patriotiques données au Cercle "Union et Travail" à l'occasion du Centenaire de l'Indépendance
B16863: DIVERSE AUTEURS, - Miscellanea XXXII - Deel LXII uit de reeks "Standen en landen" - Wetenschappelijke Bijdragen uitgegeven door de Belgische Afdeling van de Internationale Commissie voor de Geschiedenis van standen en landen
B16866: DIVERSE AUTEURS, - Verslagboek 25ste Vlaamsche Sociale Week Leuven 1938: thema "Problemen van deze tijd"
B16867: DIVERSE AUTEURS - Verslagboek 28ste Vlaamsche Sociale Week Leuven 1946: thema "De Democratie" (bundeling artikels over democratie)
B16868: DIVERSE AUTEURS, - Verslagboek 30ste Vlaamse Sociale Week Leuven 1948 : thema "herstel en Nieuwbouw"
B16869: DIVERSE AUTEURS, - Verslagboek 32ste Vlaamse Sociale Week Leuven 1951: thema "De vrijheid in de huidige samenleving"
B16870: DIVERSE AUTEURS - Verslagboek 34ste Vlaamse Sociale Week Leuven 1952: thema "De moderne Staat"
B16871: DIVERSE AUTEURS, - Verslagboek 40ste Vlaamse Sociale Week De Haan 20-22 sept.1963: thema "De evolutie van de arbeidersgroep"
B16873: DIVERSE AUTEURS, - Verslagboek 29ste Vlaamsche Sociale Week Leuven 1947: thema "Vraagstukken van het ogenblik"
B16874: DIVERSE AUTEURS, - Verslagboek 31ste Vlaamse Sociale Week Leuven 1949: thema "Het pluralisme en actuele problemen"
B84518: DIVERSE AUTEURS - De strijd der Vlaamsche studenten aan de Katholieke Universiteit te Leuven, mei 1924 - maart 1925
L17570: DIVERSE AUTEURS, - Rijk Bokrijk
L17597: DIVERSE AUTEURS - Genk
L17598: DIVERSE AUTEURS - Laudare - benedicere - praedicare 1934-1984 : Dominicaner orde vijftig jaar in Limburg (Genk)
L17642: DIVERSE AUTEURS - Liber Amicorum aangeboden aan Meester Jan Gruyters ter gelegenheid van zijn 70e verjaardag (28 jan.1957) [Bevat vnl. heemkundige bijdragen over Belgisch Limburg]
L17646: DIVERSE AUTEURS - Pater M.-J. Raskin 1943-1993 (Stevoort 21 juni 1892, + Dortmund 18 oktober 1943)
L17696: DIVERSE AUTEURS - Concentra 100 (n.a.v. het honderdjarig bestaan van N.V. Concentra Het Belang van Limburg - 18 mei 1979)
L17732: DIVERSE AUTEURS - 75 jaar vliegveld Kiewit
L17734: DIVERSE AUTEURS - Hasselts zilver
L17740: DIVERSE AUTEURS - Kijk(er) op Hasselt 750 jaar Stad [Tentoonstellingscatalogus]
L17749: DIVERSE AUTEURS - Landdag Hasselt (themanummer van tijdschrift Toerisme Jg.17 Nr.11)
L17773: DIVERSE AUTEURS - Het Hoeseltse dorpsverleden - heemkundig tijdschrift - Jaargang 2 (1973-1974)
L17774: DIVERSE AUTEURS - Het Hoeseltse dorpsverleden - heemkundig tijdschrift - Jaargang 3 (1974-1975)
L17775: DIVERSE AUTEURS - Het Hoeseltse dorpsverleden - heemkundig tijdschrift - Jaargang 4 (1975-1976)
L17776: DIVERSE AUTEURS - Het Hoeseltse dorpsverleden - heemkundig tijdschrift - Jaargang 5 (1976-1977)
L17777: DIVERSE AUTEURS - Het Hoeseltse dorpsverleden - heemkundig tijdschrift : Jaargang 6 (1977-1978)
L17778: DIVERSE AUTEURS - Het Hoeseltse dorpsverleden - heemkundig tijdschrift Jaargang 7 (1978-1979)
L17779: DIVERSE AUTEURS - Het Hoeseltse dorpsverleden - heemkundig tijdschrift, Jaargang 8 (1979-1980)
L17780: DIVERSE AUTEURS - Het Hoeseltse dorpsverleden - heemkundig tijdschrift - Jaargang 9 (1980-1981)
L17782: DIVERSE AUTEURS - Het Hoeseltse dorpsverleden - heemkundig tijdschrift. Jaargang 11 (1982-1983)
L17785: DIVERSE AUTEURS - Het Hoeseltse dorpsverleden - heemkundig tijdschrift ; jaargang 14 (1985-1986)
L17869: DIVERSE AUTEURS, - Hart en hand - Liber Amicorum Paul Knapen - n.a.v. zijn 70e verjaardag
L17871: DIVERSE AUTEURS - Historische bijdragen over Sint-Truiden - opgedragen aan pater Archangelus Houbaert O.F.M.
B17874: DIVERSE AUTEURS - Staatsminister Barthélemy Théodore Graaf de Theux de Meylandt (Sint-Truiden 1794 / Heusden +1874) Een groot staatsman
S17875: DIVERSE AUTEURS - Sint-Trudo's Erf - Religieuze kunst uit het kerkelijk gebied van de abdij Sint-Truiden (tentoonstellingscatalogus)
L17917: DIVERSE AUTEURS - Sint-Truiden - een regionaal-economische studie
B93621: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang 135 (1998) [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
L17934: DIVERSE AUTEURS - Economische aspecten van de ruimtelijke ordening - economische problematiek van de ruimtelijke ordening in de Limburgse mijnstreek
T17939: DIVERSE AUTEURS - Constant-Godelaine-nummer [Tessenderlo] (themanummer van tijdschrift "Limburg" Jg.20 Nr.4)
L17961: DIVERSE AUTEURS, - O.-L.-Vrouw Oorzaak onzer Blijdschap - Viering van de 500°verjaring van het bestaan van het beeld 1479-1979
L18038: DIVERSE AUTEURS, - Vereniging van Vlaamse Letterkundigen : "Limburg 1962" - Mededelingen Nr.44
L18042: DIVERSE AUTEURS - Gedenkboek Dr. Jan Grauls
L18043: DIVERSE AUTEURS, - H.Vandermeulen Gouverneur van de Provincie Limburg - Tienjarig ambtsjubilueum
L18048: DIVERSE AUTEURS - Frans Theelen 75 (Huldeboek t.g.v. 75e verjaardag 24 juni 1960)
L18051: DIVERSE AUTEURS - Liber Amicorum 'Herman Dessers'
L18052: DIVERSE AUTEURS - Limburg 1950-1975
L18055: DIVERSE AUTEURS, - Managers in Limburg: een stuwende kracht
L18057: DIVERSE AUTEURS - Spiegel van Limburg - Volksalmanak voor de beide Limburgen - Deel 2
L18061: DIVERSE AUTEURS - Verzamelde Opstellen : Boekdeel IX (1933) 1e aflevering
L18062: DIVERSE AUTEURS, - Verzamelde Opstellen : Boekdeel IX (1933) -2° aflevering
L18086: DIVERSE AUTEURS, - Frans Theelen 75 (Huldeboek t.g.v. 75e verjaardag 24 juni 1960)
L18176: DIVERSE AUTEURS - Heide-nummer (thematisch nummer van tijdschrift De Autotoerist Jg.4 Nr.16)
L46148: DIVERSE AUTEURS - Hasselt-nummer (in: Het Oude Land van Loon, Jaargang XXXVII (37) 1982 Jaarboek van de Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg)
L18181: DIVERSE AUTEURS - Limburg
L18184: DIVERSE AUTEURS - Technische aspecten van de ruilverkaveling
L18191: DIVERSE AUTEURS - Limburg
T18296: DIVERSE AUTEURS (SAMENGESTELD EN INGELEID DOOR A.VAN WILDERODE), - Het hart op de tong - Romantische verhalen uit de 19e eeuw
T18298: DIVERSE AUTEURS, - Bijdragen tot de Nederlandsche Taal- en Letterkunde Prof.Dr. Jac. Van Ginneken aangeboden op 21 april 1937 bij zijn 60sten verjaardag (verzameld door J.Wils & Rob. Meesters & W. Slijpen)
T18300: DIVERSE AUTEURS, - Gedichten ontleend aan de Noord- & Zuid-Nederlandsche literatuur - verzameld naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J.A. Alberdingk THIJM : 1ste bundel XII°-XVI° eeuw
S97019: DIVERSE AUTEURS - Her-ontdekking van precolumbiaans textiel
F18505: DIVERSE AUTEURS - Bundeling artikels ; (NN) De relativiteitstheorie van Einstein ; (LUYTEN) Aphilosophische of philosophische physica ?; (GONSETH)Les sciences et la philosophie; (VAN BREDA) Natuurphilosophie positieve wet. En critiek der natuurwet.
F18536: DIVERSE AUTEURS - De identiteit van katholieke wetenschapsmensen
F18540: DIVERSE AUTEURS - Gedenkboek uitgegeven naar aanleiding van het vijf en twintigjarig bestaan van de Philosophische Bibliotheek 1927-1952
F18544: DIVERSE AUTEURS - Niet van brood alleen - Leefboek
L18782: DIVERSE AUTEURS - Verzamelde Opstellen - Boekdeel XIV Nr.3 [Heemkundige artikels over Belgisch Limburg]
L18785: DIVERSE AUTEURS - Verzamelde Opstellen [heemkundige artt.over Belgisch Limburg] Boekdeel XII N°1 [vnl. HANSAY A., Bans de police inédits pour servir à l'Histoire de l'Ancien Pays de Looz, pp.81-145 & VANDERSTRAETEN C., Hasseltsche kerkhoven en begrafenissen, pp.1-27]
L18788: DIVERSE AUTEURS - Verzamelde Opstellen - Boekdeel X Nr.2 [heemkundige artt. over Belgisch Limburg]
B18822: DIVERSE AUTEURS - Tussen staat en maatschappij 1945-1995 : christen-democratie in België
O18888: DIVERSE AUTEURS - Tijdschrift "het katholiek Onderwys" - Maandschrift voor katholieke Volksscholen van Vlaamsch-België onder het bestier van Professors der Normaalschool van Sint-Niklaas - jaargang 188-'89
M18958: DIVERSE AUTEURS - Huldeboek Armand Preud'homme - hem aangeboden n.a.v. zijn 70ste verjaardag 21.II.1974
B18961: DIVERSE AUTEURS, - Na 75 jaar ; Jubileumboek 1900-1975 Sint-Jans Berchmanscollege Mol
Z18962: DIVERSE AUTEURS, - Pro-Juventute-methode voor lichamelijke opvoeding
W19134: DIVERSE AUTEURS - Geschiedenis van de techniek
B95412: DIVERSE AUTEURS - Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Nieuwe reeks deel LIII (53) 1999
C19245: DIVERSE AUTEURS - Demystificatie en letterkunde van Afrika (Documentatie- en discussiemateriaal van de tentoonstelling over de mythe van Afrika en de oorsprong en ontwikkeling van de negro-Afrikaanse letterkunde in een socio-historische context)
R15848: DIVERSE AUTEURS, - De katholieke kerk in Oost-Europa : Vervolging - vrijheid - wedergeboorte (Voordrachten van het Int. Medewerkerscongres over de situatie van de Kerk in Oost-Europa te Schönstatt 28-29 maart 1990)
F19380: DIVERSE AUTEURS, - De nieuwe waardering van de aardse werkelijkheid
F19384: DIVERSE AUTEURS, - De denkwereld van de gelovige en van de wetenschappen - pp.241-295 themanummer in "Annalen van het Thijmgenootschap" Jg.51 Afl.III (pp.241-348)
F19385: DIVERSE AUTEURS, - Substantie (3 artt.- pp.229-306) & Van conformisme tot non-conformisme (3 artt. pp.307-332); themanummer van "Annalen van het Thijmgenootschap" Jg.54 Afl.III (pp.229-355)
R19388: DIVERSE AUTEURS, - Het symbool : Zijn betekenis in het maatschappelijke en religieuze leven
L19763: DIVERSE AUTEURS - Vlaamse Stam (Tijdschrift voor Familiegeschiedenis) Jg.18 Nrs.3-4 : Kongresnummer Limburg
O19788: DIVERSE AUTEURS, - Honderd vijfentwintig jaren arbeid op het onderwijsterrein 1836-1961
B93620: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). deel 134 (1997) [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
E20294: DIVERSE AUTEURS - Veertiende Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres, Brussel 30-31 maart 1979 : Inkomens- en vermogensverdeling - referaten
R20493: DIVERSE AUTEURS - Abdijen in Vlaanderen
A20499: DIVERSE AUTEURS, - Tentoonstellingscatalogus " Europees Humanisme " (Brussel, Paleis voor Schone kunsten, 15.12.1954-28.2.1955)
T20516: DIVERSE AUTEURS, - Hendrik Persyn - Achiel Denys - Jerome Noterdame
O20529: DIVERSE AUTEURS - Het Katholiek Onderwijs - Maandschrift voor Katholieke Volksscholen van Vlaamsch-België (, onder hjet bestier van Professors van Sint-Niklaas) - 7de jaar 1885-1886
V20550: DIVERSE AUTEURS, - Zo hoort het nu - Etiquette voor de jaren tachtig
S20573: DIVERSE AUTEURS, - Picasso [in de serie: Genie en wereld)
S76338: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 10e jaargang nr.11 (november 1911) [handelt o.a. over Emile Claus]
S20747: DIVERSE AUTEURS, - Antiek
B20903: DIVERSE AUTEURS - Hoe België W.O.II. Overleefde!
F21063: DIVERSE AUTEURS, - Herdenking van het vijfentwintigjarig bestaan van het Tijdschrift voor Filosofie 1939-1963 [verzameling van 5 filosofische essays]
B92210: DIVERSE AUTEURS - Marionnetten en reuzen in Brabant
B21577: DIVERSE AUTEURS, - Handelingen van de Koninklijke kring voor Oudheidkunde, Letteren en kunst van Mechelen ; boekdeel 65-1961, (diverse heemkundige artt.)
B21580: DIVERSE AUTEURS, - Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, letteren en Kunst van Mechelen, Boekdeel 76, (bevat heem-& geschiedk.artt.)
B21622: DIVERSE AUTEURS, - De Gulden Passer (Driemaandelijks bulletijn van de vereeniging der Antwerpsche Bibliophilen); nieuwe reeks Jg.3 nr.2
B21627: DIVERSE AUTEURS, - Wat weten we over Mechelen ? [heemkundige artt.]
B21632: DIVERSE AUTEURS, - Kanton Nevele & Kantons Destelbergen, Oosterzele (Inventaris van het cultuurbezit in België - architectuur ; Arrondissement Gent, Provincie oost-Vlaanderen) [2 vol.]
B21633: DIVERSE AUTEURS, - Kanton Poperinge (Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen ; Arrondissement Ieper, Provincie West-Vlaanderen)
B21742: DIVERSE AUTEURS, - Dansen uit Midden-Brabant, deel II
B21744: DIVERSE AUTEURS - Arca Lovaniensis, 5 (1976): Religieus Leven [in en rond Leuven, o.a. over Windesheimse kloosters, Diestse begijnhof,...]
B21745: DIVERSE AUTEURS, - Dansen uit Achtel, deel III
B21753: DIVERSE AUTEURS, - Dansen uit Westerlo
B90697: DIVERSE AUTEURS - Heemkundige Kring Mortsel. Jaarboek 1957 (jaargang I)
T21891: DIVERSE AUTEURS, - Nederlands Toneel Gent ; 4de lustrumboek 1980-'85
T21895: DIVERSE AUTEURS, - Nederlands Toneel Gent ; tweede lustrumboek 1970-'75
G22015: DIVERSE AUTEURS - Op de bres voor bevrijding - 14 portretten (Moeder Teresa, O.A.Romero, A.D.Esquivel, D.Tutu, N.E.Sadaawi, e.a.)
N96152: DIVERSE AUTEURS - Prins Willem van Oranje 1533-1933
R22110: DIVERSE AUTEURS, - Liber memorialis - Paus Johannes-Paulus II in België 1985 [Ned./Français/Deutsch]
R22113: DIVERSE AUTEURS, - Paus Johannes-Paulus II in België - mei 1985 : volledige teksten
R22163: DIVERSE AUTEURS, - Abdijen en Begijnhoven van België [Vol.1-2-3]
B22249: DIVERSE AUTEURS (INLEIDING DOOR CAMILLE HUYSMANS) - Antwerpen in vogelvlucht
B84534: DIVERSE AUTEURS - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het T.L.G. De Heremans' zonen, Gent (Koninklijk Atheneum Gent). 1885-1935
B70568: DIVERSE AUTEURS - Biekorf, 25e jaargang, 1914-1919
N22768: DIVERSE AUTEURS - Publications (de la Société historique et archéologique dans le Limbourg) - Jaarboek van Limburgs Geschied- en oudheidkundig Genootschap ; deel XCIV-XCV 1958-1959
T23024: DIVERSE AUTEURS - Tien jaar 'Elseviers Weekblad' - willekeurige bloemlezing van artikelen, reportages, essays, poëzie en tekeningen verzameld uit de tien jaargangen die verschenen zijn van 10 oct.1945 tot oct. 1955
T23030: DIVERSE AUTEURS - De boekenconsument in het Nederlandse taalgebied
B99067: DIVERSE AUTEURS - De adel in het hertogdom Brabant
R23200: DIVERSE AUTEURS - Bibliotheek van moderne theologie en letterkunde (onder redactie van dr.M.A.N.Rovers) ; achtste deel, eerste stuk
N23330: DIVERSE AUTEURS - Miscellanea Trajectensia - bijdragen tot de geschiedenis van Maastricht (uitgegeven bij gelegenheid van het 300-jarig bestaan van de stadsbibliotheek van Maastricht 31 juli 1662-1962)
M23492: DIVERSE AUTEURS - Rapport over de muziekcultuur in het Vlaamse landsgedeelte (Commissie van Advies tot bevordering van de muziekcultuur in het Vlaamse landsgedeelte)
M23536: DIVERSE AUTEURS - Harmonies en fanfares in 150 jaar België [catalogus van een rondreizende tentoonstelling t.g.v. 150 jaar België]
R23768: DIVERSE AUTEURS - Jubileumalbum aangeboden aan prof.Mag.Dr.G.Kreling o.p. ter gelegenheid van zijn 25-jarig professoraat in zijn 65e levensjaar [1888-1973]
R23804: DIVERSE AUTEURS - Filosofie en theologie in deze tijd - vernieuwingsstrevingen en kerkelijk leergezag [verslagboek van het 6e Vlaams-Nederlandse Lektorencongres, in het theologicum te Alverna, 21-24 1957]
N96139: DIVERSE AUTEURS - Het Roermondse Groot-Seminarie in oorlogstijd 1940-1945
B84172: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, van zijn Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne. Deel XXVIII (1991)
R70219: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel II (2), volledige jaargang, 1928 (Driemaandelijksch tijdschrift voor de studie der Nederlandsche vroomheid van-af de bekeering tot circa 1750)
L46153: DIVERSE AUTEURS - Het Oude Land van Loon : Jaargang XLIX (49) 1994 (Jaarboek van de Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg)
T24100: DIVERSE AUTEURS - Klassieke motieven in de moderne Nederlandse letterkunde
G24101: DIVERSE AUTEURS - Romeins België en Nederland
G24108: DIVERSE AUTEURS - Rome
R24160: DIVERSE AUTEURS - Vriendengave - Bernardus kardinaal Alfrink aangeboden bij gelegenheid van de veertigste verjaardag van zijn priesterwijding
G24357: DIVERSE AUTEURS - Tien jaar WEU - Europa
N24545: DIVERSE AUTEURS - Het Waddenboek
T24577: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het XXXVe filologencongres, Antwerpen 17-19 april 1963 (Lustrumcongres)
T24645: DIVERSE AUTEURS - Vlugschriften door het Davidsfonds uitgegeven ; volume I. no. 1-6 (1875-1877)
T24689: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het zeventiende Vlaamse filologencongres, Leuven 1-3 sept.1947
T24692: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het XXIVste Vlaams filologencongres, Leuven 6-8 april 1961
T24693: DIVERSE AUTEURS - Nieuwe methoden in de menswetenschappen (Handelingen van het 28ste Vlaams filologencongres, Leuven 5-7 april 1971)
N24720: DIVERSE AUTEURS - Publications de la Société historique et archéologique dans le Limbourg ; Tome 112 (o.a.LINSSEN, J., De stichting van de stad Roermond en haar eerste opkomst, pp.1-133)
N24721: DIVERSE AUTEURS - Publications de la société historique et archéologique dans le Limbourg - Jaarboek van Limburgs Geschied- en oudheidkundig Genootschap ; deel - Deel CXXI 1985
B24773: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de geschiedenis, bijzonderlijk van het Oud Hertogdom Brabant - reeks III jaar III nr.4
B24774: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de Geschiedenis, bijzonderlijk van het oud hertogdom Brabant - reeks III jaar II nr.3
B24775: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de Geschiedenis, bijzonderlijk van het oud hertogdom Brabant - reeks III jaar II nr.4
E24807: DIVERSE AUTEURS - De markteconomie in de Westeuropese integratie - Referaten van het 'Zevende Vlaams wetenschappelijk economisch congres' te Leuven 8-9 mei 1965
V100731: DIVERSE AUTEURS - Poppenspeltijdschrift, 5de jaargang nr.3
L26305: DIVERSE AUTEURS - Munt in Limburg [uitgave t.g.v. de tentoonstelling in het Gallo-Romeins Museum Tongeren, 6/03-3/05 1981]
T25078: DIVERSE AUTEURS - handelingen van het Zesde Vlaamsch Philologencongres, 11-12 Augustus 1923 te Antwerpen gehouden
T25094: DIVERSE AUTEURS - Rouwhulde Dr. C.Godelaine , bestuurder van "Limburg", +12 juni 1942
T25270: DIVERSE AUTEURS - Zuid-Afrikaanse poëzie (verzameld en ingeleid door R.Antonissen]
B85418: DIVERSE AUTEURS - 75 jaar luchtvaart Antwerpen v.z.w. 1909-1984
L25568: DIVERSE AUTEURS (& JUDO PAUL, VOORWOORD) - De Hasseltse Virga Jesse en haar kerk
K25702: DIVERSE AUTEURS - Helikoon - bloemlezing uit Grieksche en Latijnsche schrijvers
B25747: DIVERSE AUTEURS - Omer Vanaudenhove, een bruggenbouwer [1913-1994]
M83539: DIVERSE AUTEURS - Het orgelbezit in de provincie Limburg
B91483: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 67e jaargang, 1966, [volledige jaargang]
B91489: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 111de jaar, 2011 [volledige jaargang]
B83568: DIVERSE AUTEURS - Bekaert 100. Economische ontwikkeling in Zuid-West-Vlaanderen
R26024: DIVERSE AUTEURS - Gedenkboek Orde van Prémontré 1121-1971
R26063: DIVERSE AUTEURS (UITG.O.L.V.J.A.LOEFF, J.TH.BEIJSENS, B.D.VAN BREDA, N.VAN SPANJE, A.STRUYCKEN, V.DE STUERS, VAN SWAAIJ, F.WESTERHOUDT & J.LOOYMANS] - Het katholiek Nederland 1813-1913 ter blijde herinnering aan het Eeuwfeest onzer Nationale Onafhankelijkheid [2 delen]
R26250: DIVERSE AUTEURS - 50 jaar kerken in de Familiekerk (uitgegeven t.g.v. het 50-jarig bestaan van de H.Familiekerk in Venlo)
R26252: DIVERSE AUTEURS - Een priester van onzen tijd : Z.E.H. August Nobels 1884-1938
S26266: DIVERSE AUTEURS (KEERSMAEKERS A., SAMENSTELLING) - Taxandria descripta - Het beeld van de Kempen in de schilderkunst
T26297: DIVERSE AUTEURS - Vier Limburgse prozaschrijvers : Hendrik Prijs, Bernard Kemp, Minus van Looi, Jos Vandeloo
L26345: DIVERSE AUTEURS - Het kerkelijk kunstbezit van de Sint-Trudoparochie te Opitter [Tentoonstellingscatalogus Opitter 1975]
R100516: DIVERSE AUTEURS - Constituties en decreten van het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie
L26642: DIVERSE AUTEURS - Het Oude Land van Loon - Jaargang XX (20) 1965 (Jaarboek van de Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg)
L26643: DIVERSE AUTEURS - Het Oude Land van Loon : Jaargang XIX (19) 1964 (Jaarboek van de Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg)
L26644: DIVERSE AUTEURS - Het Oude Land van Loon : Jaargang XVI (16) 1961 (Jaarboek van de Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg)
L26645: DIVERSE AUTEURS - Het Oude Land van Loon : Jaargang XXIII (23) 1968 (Jaarboek van de Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg)
B26875: DIVERSE AUTEURS - Tijdschrift Brabant (1980, nrs.2-3) themanummer : 150 Onafhankelijkheid België 1830-1980
B26876: DIVERSE AUTEURS - Koning Boudewijn en de Belgische dynastie (themanummer van tijdschrift Brabant, 1976 nr.1/2)
T26893: DIVERSE AUTEURS - Van popel en eik - gedichten van de studenten, leden der Vlaamsche Academie "Bloemengaard", St-Jozefscollege Hasselt
H27167: DIVERSE AUTEURS - Augustinus - bij het zestiende eeuwfeest van zijn geboorte 354-1954 [bundeling van 6 theologische en historische artt.]
S96976: DIVERSE AUTEURS - Dromen van het paradijs. Islamitische kunst van het Museum voor volkenkunde Rotterdam
B95715: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, Jaarboek deel 85 (1982)
B95714: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, Jaarboek deel 86 (1983)
C86889: DIVERSE AUTEURS - Kongo-overzee. Tijdschrift voor en over Belgisch-Kongo en andere overzeese gebieden. 18e Jaargang, 1952
L17958: DIVERSE AUTEURS - Tongeren - 100 jaar Kroning 1890-1990
R27580: DIVERSE AUTEURS - Societas Jesu Orans - Gebeden verzameld uit geschriften en aantekeningen van leden der Sociëteit van Jesus
L27648: DIVERSE AUTEURS - Het oude land van Loon - Jaarboek XXVII (27) 1972 (Jaarboek van de Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg)
B27799: DIVERSE AUTEURS - Wegen van hoop, universitaire perspectieven ; Bundel aangeboden aan Rector Roger Dillemans
B85633: DIVERSE AUTEURS - De Vlaamse stam, tijdschrift voor familiegeschiedenis. 31e jaargang 1995
L46140: DIVERSE AUTEURS - Het Oude Land van Loon : Jaargang XXI (21) 1966 (Jaarboek van de Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg)
B28367: DIVERSE AUTEURS - Bouwstenen van de Vlaamse autonomie - Vriendenboek Etienne De Ryck
H28419: DIVERSE AUTEURS - De heilige Johannes de Doper
L28504: DIVERSE AUTEURS - Gedenkboek : Natura-Limburg bestaat 20 jaar (1946-1966)
T28542: DIVERSE AUTEURS - Voor Dr.Jozef Leenen bij zijn tachtigste verjaardag (themanummer van tijdschrift "Taal en Tongval")
T28544: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen prof.Dr. A.A.Weijnen, aangeboden bij zijn zestigste verjaardag (themanummer van tijdschrift "Taal en Tongval")
B28582: DIVERSE AUTEURS - Prof.Dr. Frans Daels bij zijn vijftigste verjaardag
R28837: DIVERSE AUTEURS - Verslagboek der eerste Mariale Dagen 1931
R28838: DIVERSE AUTEURS - Maria, de nieuwe Eva - Verslagboek der tweede Mariale Dagen 1932
R28839: DIVERSE AUTEURS - De maagdelijkheid van Maria - Verslagboek der derde Mariale Dagen 1933
R28843: DIVERSE AUTEURS, - Maria's Ten Hemelopneming (Verslagboek der vierde mariale dagen - gehouden in de Norbertijner Abdij van O.L.Vrouw te Tongerloo 27-29 aug.1934)
B29015: DIVERSE AUTEURS - Albert de Clerck - gedenkboek
B29072: DIVERSE AUTEURS - De hervorming van den staat
B29096: DIVERSE AUTEURS - Liber Amicorum Prof.Dr. Antoon Breyne ; Wetenschap en journalistiek
B29105: DIVERSE AUTEURS - Dries Dequae 70 - een verdienstelijk leven door vrienden getekend
B29106: DIVERSE AUTEURS - Gedenkboek Bert Leysen 1959-1969
B29182: DIVERSE AUTEURS - Filip Van Bever - Liber Amicorum
B29198: DIVERSE AUTEURS - Rita De Backer-Van Ocken
R29204: DIVERSE AUTEURS - Mysteries van de bijbel (de blijvende vragen van de Schrift)
B29220: DIVERSE AUTEURS - Hulde aan Prof.Dr. L.Lebeer, vast secretaris van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België 1961-1978
B29234: DIVERSE AUTEURS (O.A. JONCKHEERE KAREL, INLEIDING) - Vlaanderen West
B29238: DIVERSE AUTEURS - Liber Amicorum Prof. Mag. C.Van Gestel
M29244: DIVERSE AUTEURS - Jef Van Hoof - bundel studies en schetsen, verzameld naar aanleiding van zijn aanstaande vijf en zestigste verjaardag op 8 mei 1951
B93440: DIVERSE AUTEURS - Om en rond de kruisbooggilden ; Juwelen, wapens, dokumenten
T29276: DIVERSE AUTEURS - Middeleeuwse gedichten
T29281: DIVERSE AUTEURS - Gezellekroniek nr.2 (bijdragen en mededelingen van het Guido-Gezellegenootschap)
R29288: DIVERSE AUTEURS - Orde van Prémontré 1121-1971 - Gedenkboek [articles in Dutch, Italian, German & French]
B29313: DIVERSE AUTEURS (& PEETERS DENIJS, SAMENSTELLING) - Rika De Backer-Van Ocken
S29317: DIVERSE AUTEURS - Staf Van Elzen
S29320: DIVERSE AUTEURS - Lode Bosmans
B29323: DIVERSE AUTEURS - Liber Amicorum Achiel van Acker
G29328: DIVERSE AUTEURS - Voor een Europees ontwikkelingsmodel - Conferentie "Industrie en samenleving in de Europese Gemeenschap", Venetië 20-22 april 1972
B29333: DIVERSE AUTEURS (RUYS MANU, RED.) - Vriendenboek Vaast Leysen - een realistisch idealist [n.a.v. zijn 70ste verjaardag]
B29351: DIVERSE AUTEURS - Dr.Jozef Hosten 1913-1988 - een privé-editie (In memoriam)
B84173: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, van zijn Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne. Deel XXIX (1992)
R97224: DIVERSE AUTEURS - Zeven eeuwen Augustijnen. Een kloostergemeenschap schrijft geschiedenis
S29577: DIVERSE AUTEURS - Aspecten van Spanje - Imágenes
R97180: DIVERSE AUTEURS - De kazuifel vanaf de 18de eeuw tot en met het Tweede Vaticaans Concilie (Tentoonstelling, Modemuseum Hasselt, 12 aug.-10 sept. 1989)
S29605: DIVERSE AUTEURS - Film, de 10de muze
S29615: DIVERSE AUTEURS [GUFFENS G.E.] - Godfried Guffens 1823-1901
B29627: DIVERSE AUTEURS - CVP, waar is uw 'geloof' ? - De identiteit van de Vlaamse christen-democraten
N29752: DIVERSE AUTEURS - In de voortuin van de Congregatie der Fraters van Onze Lieve Vrouw Moeder van Barmhartigheid te Tilburg - Gedenkboek bij gelegenheid van het eeuwfeest der Kweekschool Sint Stanislaus 1850 Tilburg-Goirle 1950
B96314: DIVERSE AUTEURS - Huldebetoon aan den heer Edward De Beukelaer stichter en bestuurder van De Beukelaer's fabrieken, 15 maart 1918. Herinnering aan de viering van zijn vijf-en-zeventigsten verjaardag door zijne familieleden en vertrouwde vrienden
B85921: DIVERSE AUTEURS - De Gulden Passer. Jaarboek van de Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen. Jaargang 75, 1997
J29954: DIVERSE AUTEURS - Fiscaal Strafrecht (1987)
J29972: DIVERSE AUTEURS - Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis - Revue d'histoire du droit ; Vol.37 fasc.1 (1969)
J29973: DIVERSE AUTEURS - Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis - Revue d'histoire du droit ; Vol.37 fasc.3-4 (1969)
B88685: DIVERSE AUTEURS - De Sint-Godelieveabdij te Brugge
J30109: DIVERSE AUTEURS - Actuele problemen van sociaal recht (Informatiecyclus 1965-1966, Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit der rechtsgeleerdheid)
R30243: DIVERSE AUTEURS - Beatam me dicent ; Maria, lichtend teken van vaste hoop (Conferenties van de Mariale Studiedagen 5, 6 en 7 april van het Kroningsjaar 1972 te Scherpenheuvel)
C96928: DIVERSE AUTEURS - Magisch Marokko
V30380: DIVERSE AUTEURS - De bodem als productiefactor
G30482: DIVERSE AUTEURS - De Sovjet-Unie en de Europese Veiligheid (opgedragen aan Prof.Dr.Victor Weck)
B30666: DIVERSE AUTEURS - 1930-1940 Caisse générale d'épargne et de retraite (CGER) / Algemene Spaar- en Lijfrentekas (ASLK)
B30667: DIVERSE AUTEURS - Politologie in België voor 1914 - Politologie en Belgique avant 1914
L46149: DIVERSE AUTEURS - Het Oude Land van Loon : Jaargang XXXVIII (38) 1983 (Jaarboek van de Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg)
T31313: DIVERSE AUTEURS - Huldeboek André Demedts [t.g.v.zijn 70e verjaardag]
B31584: DIVERSE AUTEURS (& DE KEYSER PAUL) - Album Prof.Dr. Paul De Keyser (de jubilaris aangeboden bij zijn zestigste verjaardag)
R31807: DIVERSE AUTEURS (CEYSSENS L. O.F.M., DE MEYER P.B., E.A.) - Studies over de Minderbroeders in de Antwerpse kempen [vol.I.]
B90666: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 65e jaargang, 1964 [volledige jaargang]
B95693: DIVERSE AUTEURS - De Spycker, 35ste jaargang 1978 nrs. 1/2 en 3/4 [volledig] Orgaan van de heemkundige kring Essen
T32178: DIVERSE AUTEURS - Proust [in de reeks: Genie en wereld]
T32180: DIVERSE AUTEURS - Shakespeare [in de reeks: Genie en wereld]
M32187: DIVERSE AUTEURS - Mozart [in de reeks: Genie en wereld]
M32188: DIVERSE AUTEURS - Chopin [in de reeks: Genie en wereld]
S32189: DIVERSE AUTEURS - Picasso [in de reeks: Genie en wereld]
S32191: DIVERSE AUTEURS - Van Gogh [in de reeks: Genie en wereld]
M32192: DIVERSE AUTEURS - Johann Sebastian Bach [in de reeks: Genie en wereld]
S32193: DIVERSE AUTEURS - Goya [in de serie: Genie en wereld]
S32194: DIVERSE AUTEURS - Rembrandt [in de serie: Genie en wereld]
G32196: DIVERSE AUTEURS - Lenin [in de serie: Genie en wereld]
G32197: DIVERSE AUTEURS - Catharina van Rusland [in de serie: Genie en wereld]
G32199: DIVERSE AUTEURS - Alexander de Grote [in de serie: Genie en wereld]
G32200: DIVERSE AUTEURS (SAMEZNSTELLING; JACQUES MADAULE) - Julius Caesar [in de serie: Genie en wereld]
R32202: DIVERSE AUTEURS - Jezus [in de serie: Genie en wereld]
H32389: DIVERSE AUTEURS - Theresia van Lisieux (H.Theresia herdacht 1897-1947)
B87889: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis (Société d'émulation te Brugge). deel CXIV (114) nr.1/2, 1977
F32905: DIVERSE AUTEURS - Erasmus 1536-1936
L32909: DIVERSE AUTEURS - Liber Amicorum aan hoogeerwaarde heer kannunik Jozef Guisson aangeboden ter gelegenheid van zijn 70e verjaardag, 4 maart 1961
B32921: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de geschiedenis der stad Deinze en van het land aan Leie en Schelde. Jaarboek 17 (1950)
R32936: DIVERSE AUTEURS - Transvaal en de Vlaamsche Benediktijnen
B81724: DIVERSE AUTEURS - 150 jaar Sint-Jozefinstituut te Kontich. Jubileumboek 1832-1982
N33568: DIVERSE AUTEURS - Domklok (8 september 1941 - 9 maart 1946, speciaal herdenkingsnummer bij gelegenheid van de blijde intrede in Haaren)
B91463: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 95e jaar, 1995 [Volledige jaargang]
T33580: DIVERSE AUTEURS - De Gulden Passer (driemaandelijksch bulletijn van de vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen) Nieuwe reeks 18e jaargang 1940
T33581: DIVERSE AUTEURS - De Gulden Passer (driemaandelijksch bulletijn van de vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen) 26e jaargang 1948 nrs.3-4
T33583: DIVERSE AUTEURS - De Gulden Passer (driemaandelijksch bulletijn van de vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen) Nieuwe reeks 21e jaargang 1943 nrs.1-2
B98843: DIVERSE AUTEURS - Nationaal biografisch woordenboek, volume 15
B95692: DIVERSE AUTEURS - De Spycker, 34ste jaargang 1977 nrs. 1/2 en 3/4 [volledig] Orgaan van de heemkundige kring Essen
B93618: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). deel 131 (1994) [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B95774: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 52 1e aflevering (1941). Annales du cercle archéologique du pays de Waes, tome 52, 1e livraison (1941)
B95618: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 1991, Nieuwe reeks deel LXIII (63). Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen
R34536: DIVERSE AUTEURS - Ruusbroec-nummer (themanummer van het tijdschrift: Ons Geestelijk Erf, 3-maandelijks tijdschrift voor de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekeering tot ca.1750, deel VI afl.3-4 Oct.1932)
W34550: DIVERSE AUTEURS - Goud
R34611: DIVERSE AUTEURS - Theologische opstellen opgedragen en aangeboden aan Mgr.Dr. G.C. Van Noort
H34631: DIVERSE AUTEURS - Gedenkboek op het zevende eeuwfeest der heiligverklaring van st. Dominicus 1234-1934
N34636: DIVERSE AUTEURS - Herleving van de wetenschap in katholiek Nederland - Gedenkboek Gerard Brom
B99386: DIVERSE AUTEURS - Profiel van Mol
G35601: DIVERSE AUTEURS - Karel Alexander van Lotharingen ; Mens, veldheer, grootmeester
F35631: DIVERSE AUTEURS - Dialektiek van de vooruitgang - Dialectics of progress (Akten van het Colloquium)
B84158: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, van zijne Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne. Deel XIV, 1e aflevering (1964)
T35992: DIVERSE AUTEURS - Het teken van de ram - Jaarboek voor de Claus-studie (vol.1)
N36000: DIVERSE AUTEURS - Het paardloze voertuig : de auto in Nederland een eeuw geleden
T36043: DIVERSE AUTEURS - De Vlijt 1891-1974
S99756: DIVERSE AUTEURS - Henri Lannoye beeldhouwwerk 1968-1978
L36283: DIVERSE AUTEURS - Sint-Truiden ingekaderd 1830-1914
B95691: DIVERSE AUTEURS - De Spycker, 33ste jaargang 1976 nrs. 1/2 en 3/4 [volledig] Orgaan van de heemkundige kring Essen
L46138: DIVERSE AUTEURS - Het Oude Land van Loon : Jaargang XXV (25) 1970 (Jaarboek van de Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg)
T37669: DIVERSE AUTEURS - Colloquium F.A. Snellaert (Gent, 11 oktober 1972)
G38069: DIVERSE AUTEURS - Nicolaas Beets en Rembert Dodoens-hulde op 16 en 17 october 1953
R38360: DIVERSE AUTEURS - Carmel - Tijdschrift voor geestelijk leven (19e jaargang afl.4, dec.1967)
T38370: DIVERSE AUTEURS - Echo's uit een ander dal - Landschap en taal in wording
F38374: DIVERSE AUTEURS - 1831-1931 H.P. Blavatsky jubileumnummer [in "De Theosofische Beweging" oct.1931 jrg.27 nr.10]
N38619: DIVERSE AUTEURS - Twents Carmellyceum in Oldenzaal 40 jaar [1923-1963]
B95690: DIVERSE AUTEURS - De Spycker, 32ste jaargang 1975 nrs. 1/2 en 3/4 [volledig] Orgaan van de heemkundige kring Essen
B91462: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 101ste jaar, 2001 [Volledige jaargang]
B95689: DIVERSE AUTEURS - De Spycker, 31ste jaargang 1974 nrs. 1/2 en 3/4 [volledig] Orgaan van de heemkundige kring Essen
R39238: DIVERSE AUTEURS - Berne - jaargang 15 (1962) & 16 (1963) (maandschrift van de Norbertijner abdij te Heeswijk)
B39267: DIVERSE AUTEURS - De abdij van Averbode
N39341: DIVERSE AUTEURS - Een bundel gedachten - Jubileum-uitgave N.V.Uitgevers-maatschappij W.E.J. Tjeenk-Willink 1838-1963
N39389: DIVERSE AUTEURS - Overijselse portretten - Jubileumbundel uitgegeven ter gelegenheid van de viering van het honderdjarig bestaan van de Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis op maandag 14 juli 1958
N39396: DIVERSE AUTEURS - Vrouwen in de Nederlandse koloniën
B81009: DIVERSE AUTEURS - 125 jaar Onze-Lieve-Vrouw van Deinsbekecollege te Zottegem 1862-1987
N39442: DIVERSE AUTEURS - Hagel en vuur - de jongeren en de politiek
R39530: DIVERSE AUTEURS - Verslagboek van het Maria-congres gehouden te Maastricht op 3, 4,5,6 en 7 september 1947 [Verslag-boek]
R39552: DIVERSE AUTEURS - Gedenkboek van het nationaal Maria-congres gehouden te Nijmegen 6,7 en 8 augustus 1932
R39559: DIVERSE AUTEURS - Maria's Ten Hemelopneming - Verslagboek der vierde mariale dagen (gehouden in de Norbertijner abdij van O.L.Vrouw te Tongerloo van 27 tot 29 augustus 1934)
R39560: DIVERSE AUTEURS - Maria-Koningin - Verslagboek der vijfde Mariale Dagen (gehouden in de Norbertijner abdij van O.L.Vrouw te Tongerloo van 26 tot 28 augustus 1935)
R39561: DIVERSE AUTEURS - Het Goddelijk Moederschap - Verslagboek der zesde Mariale Dagen (gehouden in de Norbertijner abdij van O.L.Vrouw te Tongerloo van 24 tot 26 augustus 1936)
R39562: DIVERSE AUTEURS - De fundering der mariologie - Verslagboek der vijftiende mariale dagen 1957 (gehouden in de Norbertijner abdij van Berne, Heeswijk, Nederland van 26 tot 28 augustus 1957)
R39563: DIVERSE AUTEURS - Maria in het boodschapsverhaal - Verslagboek der zestiende mariale dagen 1959 (gehouden in de Norbertijner abdij van O.L.Vrouw te Tongerlo van 31 augustus tot 2 september 1959)
R39564: DIVERSE AUTEURS - Enkele aspecten van het kindsheidevangelie - Verslagboek der zeventiende mariale dagen 1960 (gehouden in de Norbertijnenabdij van Averbode bij gelegenheid van de kroningsjubelfeesten. 29-31 augustus 1960)
R39565: DIVERSE AUTEURS - De Mariapassages uit het Mattheusevangelie - Verslagboek der achttiende mariale dagen 1961 (gehouden in de Norbertijner abdij van O.L.Vrouw te Tongerloo van 28 tot 30 augustus 1961)
N39778: DIVERSE AUTEURS - Marnix van sinte Aldegonde - Officieel gedenkboek
B93603: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). deel CXIX (119) 1982 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
T40073: DIVERSE AUTEURS - Het Vlaamsche Kerstboek 1933
T40074: DIVERSE AUTEURS - Het Vlaamsche Kerstboek 193O - Kerstnummer van Ons Volk Ontwaakt
B40143: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de oudheidkundige Kring van het Land van Waas - Jubileumnummer (1861-1961) & Mercatorjaar (1512-1962)
S40350: DIVERSE AUTEURS - Het huis van P.P. Rubens - periodisch bulletin nr.1 juli 1938
B85634: DIVERSE AUTEURS - De Vlaamse stam, tijdschrift voor familiegeschiedenis. 30e jaargang 1994
N40672: DIVERSE AUTEURS - Jaarboek 2000-2001 Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (Publications de la Société historique et archéologique dans le Limbourg. Deel 136-137)
S95346: DIVERSE AUTEURS (BUSCHMANN PAUL JR., RED.) - Onze Kunst, geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst, 1902-1929, delen 1-46 (bijna volledige set, enkel 1918-jg.17 ontbreekt)
B85164: DIVERSE AUTEURS - De Ieperse markt, een historisch fenomeen
B40853: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de geschiedenis - Jg.21 8e deel 2e aflevering (maart-mei 1930)
B40854: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de geschiedenis - Jg.21 8e deel 1e aflevering (januari-februari 1930)
R40887: DIVERSE AUTEURS - Kerk te kijk - Kritische werkgroep pausbezoek
S40941: DIVERSE AUTEURS - Schatten voor Brugge - Stedelijke musea Brugge Aanwinsten 1966-1972 (Groeningemuseum 9 juni-1 oktober 1972)
R41269: DIVERSE AUTEURS - Feestnummer aangeboden aan prof.dr. Aurelius Pompen O.F.M. op zijn zestigsten verjaardag 15 mei 1939
R41281: DIVERSE AUTEURS - Norbertijnen - Gehoorzaam saamhorig [Berne, NL.]
B91477: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 97ste jaar, 1997 [volledige jaargang]
B91478: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 82e jaar, 1982 [volledige jaargang]
L41641: DIVERSE AUTEURS - Volkskunde (tijdschrift) - Speciaal nummer ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van het Openluchtmuseum te Bokrijk
B91152: DIVERSE AUTEURS - Bibliografie van de geschiedenis, taal- en volkskunde van West-Vlaanderen en de Westvlaamse gemeenten 1950-1981 [2 volumes]
S96833: DIVERSE AUTEURS - Kashmirsjaals en de geweven Westeuropese imitaties
B85632: DIVERSE AUTEURS - De Vlaamse stam, tijdschrift voor familiegeschiedenis. 36e jaargang 2000
B42246: DIVERSE AUTEURS - Jaarboek van de Zottegemse culturele kring 1969-1970-1971 [18e jaarboek]
T42255: DIVERSE AUTEURS - Feestbundel opgedragen aan prof.dr. Robert Foncke ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag 1 juli 1949
T42256: DIVERSE AUTEURS - Album Edgard Blancquaert - de gehuldigde aangeboden ter gelegenheid van zijn emeritaat door kollega's vakgenoten en oud-leerlingen
L42386: DIVERSE AUTEURS - Sint-Truiden in de 18de eeuw
L46151: DIVERSE AUTEURS - Het Oude Land van Loon : Jaargang XXXIX (39) 1984 (Jaarboek van de Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg)
L42390: DIVERSE AUTEURS - Vriendenboek Albert Dusar 1919-1975
B93617: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). deel 130 (1993) [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
S42849: DIVERSE AUTEURS - Albert Servaes - Het Latemse Marialeven 1922-1935 (privéverzamelingen) & Het Zwitserse Mariaretabel 1950-1952 (Museum J.Dhondt-Dhaenens Deurle)
B93612: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). deel 123 (1986) [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B87239: DIVERSE AUTEURS - Brugse gevelgids
R42971: DIVERSE AUTEURS - Franciscaansch idealisme - feestaflevering van "Mons Alvernae" bij de eeuwfeesten van de provincie Germania Inferior 1228-1529-1929
P43419: DIVERSE AUTEURS - Gedenkboek 1910-1935 Nederlandsche Vereeniging tot bestrijding van het tandbederf "Het Ivoren Kruis"
G43699: DIVERSE AUTEURS - Herinneringen in steen - 300 laatste rustplaatsen van onmiskenbare beroemdheden uit de geschiedenis van de Westerse beschaving met een kort biografisch overzicht
B98998: DIVERSE AUTEURS - De Romeinen langs de Vlaamse kust
B91490: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 110de jaar, 2010 [volledige jaargang]
T44577: DIVERSE AUTEURS - Neerlandica Wratislaviensia V
B44578: DIVERSE AUTEURS - Album E. Lousse [4 volumes]
B85505: DIVERSE AUTEURS - Annalen geschied- en oudheidkundige kring van Ronse en het tenement van Inda, LXI (2012). Annales cercle historique et archéologique de Renaix et du tenement d'Inda
L44741: DIVERSE AUTEURS - Limburg 1995-1975
R44765: DIVERSE AUTEURS - Satan (themanummer van tijdschrift "Speling" 2/71)
B44781: DIVERSE AUTEURS - Hulde-album Paul-Willem Segers 1900-1970. Minister van Staat, vijftig jaar sociale en politieke activiteit
B79743: DIVERSE AUTEURS - De Brabantse stad
N44977: DIVERSE AUTEURS - Vriendenboek voor A.J. Bernet Kempers aangeboden door de "Vereniging van het Nederlands Openluchtmuseum" ter gelegenheid van zijn afscheid van het museum
T44981: DIVERSE AUTEURS - Taal- en letterkundig gastenboek voor prof.dr. G.A. Van Es (Opstellen de 70-jarige aangeboden t.g.v. zijn afscheid als hoogleraar aan de R.U. te Groningen)
T44997: DIVERSE AUTEURS - Gedenkboek F.A. Snellaert (Kortrijk 1809-Gent 1872)
T45010: DIVERSE AUTEURS - Huldealbum E.H. De Voght & E.P. Fleerackers 1877-1937
T45021: DIVERSE AUTEURS - Huldegarve E.P. Prof.Dr. J.Van Mierlo S.J.
T45089: DIVERSE AUTEURS - Dr. Robrecht Stock - Liber amicorum
B45171: DIVERSE AUTEURS - Beknopte bibliografie van de politieke en sociaal-economische evolutie van België 1918-1985
R45232: DIVERSE AUTEURS - Kardinaal Mercier en de priesteropleiding - Bijdragen uitgegeven ter gelegenheid van, de geboorte van kardinaal Mercier
T45242: DIVERSE AUTEURS - Gezellekroniek nr.1 (bijdragen en mededelingen van het Guido-Gezellegenootschap)
T45243: DIVERSE AUTEURS - Gezellekroniek nr.3 (bijdragen en mededelingen van het Guido-Gezellegenootschap)
T45291: DIVERSE AUTEURS - Album Dr. Louise Kaiser
M45307: DIVERSE AUTEURS - Jaarboek 1977 nr.6 (Vereniging voor Muziekgeschiedenis Antwerpen)
R45436: DIVERSE AUTEURS - Lexikon van de Belgische Minderbroederskloosters [2 volumes]
B81849: DIVERSE AUTEURS - Vereniging van de oudheidkundige en geschiedkundige kringen van België. XXXIIe zitting, Congres van Antwerpen 27-31 juli 1947. Jaarboeken [2 delen + 2 delen voorafgaandelijke mededelingen]
R45995: DIVERSE AUTEURS - Minderbroeders-Kapucijnen in Nederland - Zoeken naar nieuwe wegen en vertrouwen in de toekomst
T90511: DIVERSE AUTEURS - Willem Gijssels LXV. Stemmen over den dichter in bonte volgorde (door de tijdsomstandigheden onderbroken)
T90495: DIVERSE AUTEURS - Isidoor Teirlinck album. Verzamelde opstellen opgedragen aan Isidoor Teirlinck ter gelegenheid van zijn tachtigsten verjaardag 2 januari 1931
L46112: DIVERSE AUTEURS - Album Dr. M. Bussels
B85504: DIVERSE AUTEURS - Heemkundige Kring Dronghine Jaarboek 28 (2009)
J46135: DIVERSE AUTEURS - Recht en instellingen in de oude Nederlanden tijdens de middeleeuwen en de nieuwe tijd - Liber amicorum Jan Buntinx
L46139: DIVERSE AUTEURS - Het Oude Land van Loon : Jaargang XXII (22) - 1967 (Jaarboek van de Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg)
L46141: DIVERSE AUTEURS - Het Oude Land van Loon : Jaargang XXVIII (28) - 1973 (Jaarboek van de Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg)
L46142: DIVERSE AUTEURS - Het Oude Land van Loon : Jaargang XXIX (29) - 1974 (Jaarboek van de Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg)
L46145: DIVERSE AUTEURS - Het Oude Land van Loon : Jaargang XXXIII (33) 1978 (Jaarboek van de Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg)
L46150: DIVERSE AUTEURS - Tongeren-nummer (in: Het Oude Land van Loon, Jaargang XL (40) 1985 Jaarboek van de Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg)
B98631: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Koninklijke Kring voor oudheidkunde, letteren en kunst van Mechelen. Negentigste boekdeel (90), 1ste aflevering, 1986
B98632: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Koninklijke Kring voor oudheidkunde, letteren en kunst van Mechelen. Zesentachtigste boekdeel (86), 1982
B98633: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Koninklijke Kring voor oudheidkunde, letteren en kunst van Mechelen. Eenentachtigste boekdeel (81), 1977
B98634: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Koninklijke Kring voor oudheidkunde, letteren en kunst van Mechelen. Drieëntachtigste boekdeel (83), 1979
B98635: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Koninklijke Kring voor oudheidkunde, letteren en kunst van Mechelen. Vierenzeventigste boekdeel (74), 1970
R69227: DIVERSE AUTEURS - Het lied en de kerk. Een bundel hymnologische opstellen
S90497: DIVERSE AUTEURS (COLLECTIF) - Rubens-Bulletijn deel I-II-III-IV-V (1882-1910). Jaarboeken der ambtelijke commissie [] voor het uitgeven der bescheiden betrekkelijk het leven en de werken van Rubens. Bulletin-Rubens tomes 1 à 5 (1882-1910). Annales [] pour la publication des documents relatifs à la vie et aux oeuvres de Rubens
B95688: DIVERSE AUTEURS - De Spycker, 30ste jaargang 1973 nrs. 1/2 en 3/4 [volledig] Orgaan van de heemkundige kring Essen
B95687: DIVERSE AUTEURS - De Spycker, 29ste jaargang 1972 nrs. 1/2 en 3/4 [volledig] Orgaan van de heemkundige kring Essen
N47262: DIVERSE AUTEURS - Brieven aan R.M. Van Goens en onuitgegeven stukken hem betreffende - IIe deel
B84159: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, van zijne Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne. Deel XVI, 2e aflevering (1969)
B95727: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 62 1e aflevering (1957)
N82027: DIVERSE AUTEURS - Nederlandsch Jaarboekje voor Vrijmetselaren 5860 [= 1860]
N82028: DIVERSE AUTEURS - Nederlandsch Jaarboekje voor Vrijmetselaren 5861 [= 1861]
B47786: DIVERSE AUTEURS - Alfons Vranckx
B84182: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, van zijn Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne. Deel XXXVIII (2001)
P48452: DIVERSE AUTEURS - Gedrag, dynamische relatie en betekeniswereld - Liber Amicorum prof. J.R. Nuttin
B48464: DIVERSE AUTEURS - Het Verbond der verzorgingsinstellingen 1938-1988 Vijftig jaar ten dienste van de Caritas-verzorgingsinstellingen
S76206: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 11e jaargang nr.11 (november 1912) [handelt o.a. over Dirick Jacobsz. Vellert & Suttermans]
B85131: DIVERSE AUTEURS - Uit de sacristie. Textiel en juwelen in kerkelijk bezit in de provincie Antwerpen
N48651: DIVERSE AUTEURS - St.Anna vlagt, St.Anna rouwt, St.Anna bouwt - dankbare hulde aan de nageachtenis van onzen beminden geneesheer-directeur dr. H.J. Schim Van Der Loeff
R48736: DIVERSE AUTEURS - Mariale dagen (Nationaal Maria-Congres, Verslagboek der Mariale dagen) deel 1 (1931) tot deel 14 (1954)
L100599: DIVERSE AUTEURS - Orgels in Hasselt
B85636: DIVERSE AUTEURS - De Vlaamse stam, tijdschrift voor familiegeschiedenis. 32e jaargang 1996
R49084: DIVERSE AUTEURS (D'YANVILLE HENRY & VAN DIJK W. O.E.S.A., SAMENSTELLING) - Gedenkboek van het XXVIIe Internationaal Eucharistisch Congres gehouden te Amsterdam van 22 tot 27 juli 1924
B95811: DIVERSE AUTEURS - Oudheid en kunst, algemeen tijdschrift voor de Kempische geschiedenis ; (onvolledige) reeks van jaargang 1 (1905) tot en met jg.50 (1967) (tijdschrift van den geschied- en oudheidkundigen kring voor Brecht en omstreken)
B84157: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, van zijne Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne. Deel XII, 2e aflevering (1961)
B90561: DIVERSE AUTEURS - De Gentenaars en hun belfort
R49549: DIVERSE AUTEURS - Maria en de nieuwe evangelisatie
B95808: DIVERSE AUTEURS - Mededeelingen van den kunst- en oudheidkundigen kring Herentals en omstreken ; Derde jaargang (1936) 1e en 2e aflevering
B95750: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, Jaarboek deel 94 (1991)
B95751: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, Jaarboek deel 95 (1992)
B91978: DIVERSE AUTEURS - 't Zwaantje. Jaarboek voor het land van Heist en omliggende. 1977, jaargang 8
B91461: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 103de jaar, 2003 [volledige jaargang]
G50576: DIVERSE AUTEURS - Dancwerk - Opstellen aangeboden aan prof.Dr. D.Th. Enklaar ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag
B50637: DIVERSE AUTEURS - Liber Amicorum Herman Maes
T50661: DIVERSE AUTEURS - Donum Natalicum Schrijnen - Verzameling van opstellen door oud-leerlingen en bevriende vakgenooten opgedragen aan mgr.prof.dr. Jos. Schrijnen bij gelegenheid van zijn zestigsten verjaardag 3 mei 1929
B91473: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 72e jaargang, 1971 [volledige jaargang]
B91474: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 68e jaargang, 1967 [volledige jaargang]
R51124: DIVERSE AUTEURS - Ons Geestelijk Erf - deel XXVII (27) afl.1-4, 1953 [Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750)
R51125: DIVERSE AUTEURS - Ons Geestelijk Erf - deel XXVI (26) afl.1-4, 1952 [Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750)
R51126: DIVERSE AUTEURS - Ons Geestelijk Erf - deel XXV (25) afl.1-4, 1951 & Registers op deel I-XXV (1927-1951) [Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750)
R51128: DIVERSE AUTEURS - Ons Geestelijk Erf - deel XXI (21) afl.1-4, 1947 [Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750)
R51131: DIVERSE AUTEURS - Ons Geestelijk Erf - deel XIX (19) afl.I-II, 1945 [Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750)
R51132: DIVERSE AUTEURS - Ons Geestelijk Erf - deel XVIII (18) afl.I-II, 1944 [Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750)
R51134: DIVERSE AUTEURS - Ons Geestelijk Erf - deel VII (7) afl.1-4, 1933 [Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750)
R51135: DIVERSE AUTEURS - Ons Geestelijk Erf - deel X (10) afl.1-4, 1936 [Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750)
R51138: DIVERSE AUTEURS - Ons Geestelijk Erf - deel XIV (14) afl.1-4, 1940 [Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750)
R51141: DIVERSE AUTEURS - Ons Geestelijk Erf - deel XX (20) afl.1-4, 1946 [Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750)
R51143: DIVERSE AUTEURS - Ons Geestelijk Erf - deel VI (6) afl.1-4, 1932 [Driemaandelijksch tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandsche vroomheid van-af de bekeering tot circa 1750)
R51144: DIVERSE AUTEURS - Ons Geestelijk Erf - deel VIII (8) afl.1-4, 1934 [Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750)
R51145: DIVERSE AUTEURS - Ons Geestelijk Erf - deel IX (9) afl.1-4, 1935 [Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750)
R51207: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Vlaamsch Maria-Congres te Brussel, 8-11 september 1921. 1e boekdeel: Marialeer
R51216: DIVERSE AUTEURS - Maria's voorrechten - lezingen gehouden onder de leiding van het Comité der Mariale Dagen van Tongerloo, tijdens de grote Maria-Jubelfeesten van augustus 1949 te Antwerpen
R51219: DIVERSE AUTEURS - Nationaal Maria-Congres Brussel 2-3-4-5 september 1954
B93670: DIVERSE AUTEURS (COLLECTIF) - Bulletin van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, band VII (7), 1956. Bulletin de la commission royale des monuments et des sites, tome 7 (1956)
B84163: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, van zijn Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne. Deel XIX, 1e en 2e aflevering (1978)
B95694: DIVERSE AUTEURS - De Spycker, 36ste jaargang 1979 nrs. 1/2 en 3/4 [volledig] Orgaan van de heemkundige kring Essen
R51412: DIVERSE AUTEURS - Met kap en koord - hoofdstukken uit de geschiedenis van de Nederlandse Kapucijnen (nr.1, februari 1982)
B95713: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, Jaarboek deel 87 (1984)
B95686: DIVERSE AUTEURS - De Spycker, 28ste jaargang 1971 nrs. 1/2 en 3/4 [volledig] Orgaan van de heemkundige kring Essen
B84181: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, van zijn Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne. Deel XXXVII (2000)
H51894: DIVERSE AUTEURS - Stola S. Godelevae 1070-1970 ; De H. Godelieve en haar tijd [in: Sacris Erudiri. Jaarboek voor godsdienstwetenschappen, vol.XX, 1971]
B84156: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, van zijne Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne. Deel XII, 1e aflevering (1960)
B52260: DIVERSE AUTEURS - Overleie (n.a.v. het honderdjarige bestaan van de Sint-Elooisparochie in Kortrijk)
R52334: DIVERSE AUTEURS - Maria's aandeel in het eigenlijke verlossingswerk - Verslagboek der negende mariale dagen van Tongerloo die werden gehouden te Leuven van 26 tot 28 augustus 1946
B95695: DIVERSE AUTEURS - De Spycker, 37ste jaargang 1980 nrs. 1/2 en 3/4 [volledig] Orgaan van de heemkundige kring Essen
B52748: DIVERSE AUTEURS - De Sint-Maartenskerk van Kortrijk
H52814: DIVERSE AUTEURS - Sinte Coleta van Corbie - de bronnen
S52843: DIVERSE AUTEURS - Broeder Emiel (Retrospectieve in de galerij "Pro Arte" te Gent, 22 okt.-11 nov.19711)
N52847: DIVERSE AUTEURS - Dirck Volckertszoon Coornhert - dwars maar recht
L17533: DIVERSE AUTEURS - Bijdrage tot de geschiedenis van Hamont
R53010: DIVERSE AUTEURS - De encyclieken over de H. Rozenkrans
R53011: DIVERSE AUTEURS - De encyclieken over Onze Lieve Vrouw
R53012: DIVERSE AUTEURS - De encyclieken over Onze Lieve Vrouw
R53013: DIVERSE AUTEURS - De encyclieken over de H. Rozenkrans
B53043: DIVERSE AUTEURS - Wreeck geen quaedt, maer dwing tot goed - Het Sint-Pietersveld, kruispunt van historische en maatschappelijke ontwikkelingen in Vlaanderen. 150 jaar Gemeenschapsinstelling Bijzondere Jeugdbijstand in Ruiselede 1849-1999
B93011: DIVERSE AUTEURS - Een paar eeuwen landelijk leven
R53104: DIVERSE AUTEURS - Familie-gedenkstukken der zusters Clarissen-Coletienen
B53137: DIVERSE AUTEURS - Bastille Boerenkrijg en Tricolore - De Franse Revolutie in de Zuidelijke Nederlanden
V53196: DIVERSE AUTEURS - Handboekbinden - bindtechnieken, versieringen, kartonnage
B95684: DIVERSE AUTEURS - De Spycker, 26ste jaargang 1969 nr.1/2 en 3/4 [volledig] Orgaan van de heemkundige kring Essen
B95685: DIVERSE AUTEURS - De Spycker, 27ste jaargang 1970 nr.1/2 en 3/4 [volledig] Orgaan van de heemkundige kring Essen
R53420: DIVERSE AUTEURS - De Godgewijde Maagdelijkheid (Verslagboek van het Congres van de Raad der onderwijzende Broedercongregaties van België, Oostakker 22-23-24 april 1960)
R53517: DIVERSE AUTEURS - Als de graankorrel sterft, brengt hij veel vrucht voort- Marthe Robin 1902-1981
R53532: DIVERSE AUTEURS (GRAAS TIM, RED.) - Verborgen kerkschatten 1400-2000 Katholieke kunst uit Zuid-Holland
G53559: DIVERSE AUTEURS - Luister van Spanje en de Belgische steden 1500-1700 [2 volumes] Europalia 85 Espana
O53811: DIVERSE AUTEURS - Liber Amicorum professor Dr Victor D'Espallier
S53838: DIVERSE AUTEURS - Triomf van de barok [Catalogus Europalia Portugal 1991]
B53845: DIVERSE AUTEURS - Piet en Ida Sablon (Liber Amicorum)
R53850: DIVERSE AUTEURS - Monialen in België en Luxemburg van de middeleeuwen tot heden - Dochters van Stilte
S53852: DIVERSE AUTEURS - Het kind in onze kunst van 1800 tot heden
R53885: DIVERSE AUTEURS (VAN DUINKERKEN ANTON, GHEON HENRI, E.A.) - Maria moeder Gods
B98288: DIVERSE AUTEURS - Lier vroeger en nu. Maandblad voor plaatselijke kunst en geschiedenis. Jaargang 1 (1927) nummers 1 tot en met 12 (volledige jaargang)
B95711: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, deel 104 (2001)
B95712: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, deel 106 (2003)
B54401: DIVERSE AUTEURS - Synthese van de provincie Antwerpen
B54423: DIVERSE AUTEURS - De Botanica in de Zuidelijke Nederlanden (einde 15de eeuw - ca.1650)
S54424: DIVERSE AUTEURS - Jan Dijker vijftig jaar monumentaal
B94360: DIVERSE AUTEURS - De gerechtelijke politie bij de parketten 1919-1969. Jubileumboek
B91460: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 102de jaar, 2002 [volledige jaargang]
B54740: DIVERSE AUTEURS - Male burcht en abdij
B54778: DIVERSE AUTEURS - Gedenkboek Georges Heyde
B54868: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de geschiedenis der stad Deinze en van het land aan Leie en Schelde. Jaarboek 37 (1970)
B54869: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de geschiedenis der stad Deinze en van het land aan Leie en Schelde. Jaarboek 39 (1972)
B100739: DIVERSE AUTEURS - De katholyke Zondag, een wekelyksch blad, toegwyd aen godsdienst en zedeleer, uitgegeven door A.V.B. priester. Derde jaargang MDCCCLVI-MDCCCLVII (1856-1857), 65 nummers (volledig)
B54918: DIVERSE AUTEURS - De Vliebergh-leergang in 1932 bij zijn 25-jarig bestaan
T54923: DIVERSE AUTEURS - Hulde van het Davidsfonds aan Guido Gezelle
T54936: DIVERSE AUTEURS - Liber alumnorum Prof. Dr.E.Rombauts aangeboden ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag en zijn dertigjarig hoogleraarschap
B54955: DIVERSE AUTEURS - Liber Amicorum Renatus Cornelius Leopoldus Goris 1895 20 juni 1975
B90667: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 73e jaargang, 1972, [volledige jaargang]
R55080: DIVERSE AUTEURS - Postillen over kerk en maatschappij in de vijftiende en zestiende eeuw, aangeboden aan pro.dr. R.R. post bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen
T55170: DIVERSE AUTEURS - Guido Gezelle herdacht
B55193: DIVERSE AUTEURS - De werkloosheidsverzekering in de jaren negentig - L'assurance-chomage dans les années nonnante
J55206: DIVERSE AUTEURS - De Mutualiteit vandaag en morgen ; wettelijk kader, opdrachten en uitdagingen
T55280: DIVERSE AUTEURS - Prof.Dr. Julius Persijn 1878-1928 Gedenkboek der feestelijkheden ter gelegenheid zijner 50e verjaring te Antwerpen gehouden op 9 september 1928
N82029: DIVERSE AUTEURS - Nederlandsch Jaarboekje voor Vrijmetselaren 5882 [= 1882]
L82319: DIVERSE AUTEURS - Het Oude Land van Loon : Jaargang XII (12) 1957 (Jaarboek van de Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg)
T55715: DIVERSE AUTEURS (CLAES ERNEST, E.A.) - Frans Van Cauwelaert 1880-1950 Vriendenhulde bij zijn zeventigste verjaardag
B55742: DIVERSE AUTEURS - Justus Lipsius (1547-1606) en het Plantijnse Huis
C55743: DIVERSE AUTEURS - Egypte onomwonden - Egyptische oudheden van het museum Vleeshuis
T55758: DIVERSE AUTEURS - Wie zoet is krijgt lekkers. Oude kinderboeken, nieuwe illustraties
T55761: DIVERSE AUTEURS - Le salon Emile Verhaeren. Donation du président René Vandevoir au musée Plantin-Moretus à Anvers - Het salon Emile Verhaeren (Schenking voorzitter R.Vandevoir aan het museum Plantin-Moretus te Antwerpen)
B55764: DIVERSE AUTEURS - Antwerpen, dissident drukkerscentrum. De rol van de Antwerpse drukkers in de godsdienststrijd in Engeland (16de eeuw)
T55770: DIVERSE AUTEURS (COLLECTIF) - Letters proeven, prenten smaken - La saveur des caractères, le goût des estampes
B55773: DIVERSE AUTEURS - Abraham Ortelius 1527-1598 cartograaf en humanist
R55792: DIVERSE AUTEURS - Dr. Leonce Reypens S.J. persoon en gedachte
B95683: DIVERSE AUTEURS - De Spycker, 25ste jaargang 1968 nr.1/2 en 3/4 [volledig] Orgaan van de heemkundige kring Essen
T56144: DIVERSE AUTEURS (& DE WIT JOZEF, ED.) - Paarsche- en roode passie-bloemen (gegaderd door Jozef De Wit pr.)
B93662: DIVERSE AUTEURS - Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Nieuwe reeks deel LVI (56) 2002
B87035: DIVERSE AUTEURS - Hulde aan dr. Adriaan Martens (Antwerpen, Osterrieth-Huis 15 december 1962)
H52566: DIVERSE AUTEURS - Teresia van Avila - kerklerares
B68662: DIVERSE AUTEURS - In Memoriam Dr. Margriet Baers ("Sed exsultemus")
B84174: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, van zijn Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne. Deel XXX (1993)
E56376: DIVERSE AUTHORS - Aramco handbook
S56594: DIVERSE AUTEURS - Rubensjaar 1977 - herinneringsalbum
B56596: DIVERSE AUTEURS - Het verenigingsleven in Hemiksem
S56603: DIVERSE AUTEURS - De mode in Rubens' tijd
B56609: DIVERSE AUTEURS - Religieuze stromingen te Antwerpen voor en na 1585 (Wetenschappelijk colloquium, Antwerpen 30 november 1985)
S56625: DIVERSE AUTEURS - Van Bruegel tot Rubens - De Antwerpse schilderschool 1550-1650
M56634: DIVERSE AUTEURS - Jef Van Hoof - bundel studies en schetsen, verzameld naar aanleiding van zijn aanstaande vijf en zestigste verjaardag op 8 mei 1951
B56637: DIVERSE AUTEURS - In memoriam prof.dr. A.H. Cornette
S56659: DIVERSE AUTEURS - Kunstenaars van heden - deel 9 ; Leon Devos, Germaine Brus, Mon Van Genechten, Koos Van der Kaaij, Libera Carlier, Ignace Kennis, Mary Prijot, Paul Smolders, Jan De Clercq, Gilbert Van Hool
S56661: DIVERSE AUTEURS - Kunstenaars van heden - deel 10 ; Hubert Malfait, Staf Van Elzen, Gustaaf Van Steenwegen, Luc De Decker, Karel-Jan Van Den Heuvel, Marie-Louise Grouwet-Vervliet, Paul Rogghe, Theo Humblet, Mil Crabbe, Willy Duyn
S56662: DIVERSE AUTEURS - Kunstenaars van heden - deel 7 ; Beatrix Van Den Broucke, Jaak Gorus, Frans Van Giel, Jozef Schellekens, Fritz Francken, Germain Janssens, Leo Pringels, Paul Hermans, Hans Melen
B86357: DIVERSE AUTEURS - Schatten der begijnhoven (tentoonstelling, Gent Museum voor Schone Kunsten, 22 april - 25 juni 1961)
B91977: DIVERSE AUTEURS - 't Zwaantje. Volksalmanak voor het land van Heist, 1954, jaargang 4
B58406: DIVERSE AUTEURS - Antwerpen in de XVIIde eeuw
B81016: DIVERSE AUTEURS - Stadsarcheologie. Jaargang 6 (1982) & 7 (1983). Viermaandelijks tijdschrift van de Gentse vereniging voor stadarcheologie
T56987: DIVERSE AUTEURS - Geard Walschap
S56993: DIVERSE AUTEURS - Constant Permeke
B57013: DIVERSE AUTEURS - Vlaamse archeologie - opgravingen in binnen- en buitenland
T57019: DIVERSE AUTEURS - Schrijvershuizen deel II
S57023: DIVERSE AUTEURS - Project Rony Heirman
S57038: DIVERSE AUTEURS - Het postmodernisme in de Vlaamse kunst
B57039: DIVERSE AUTEURS - Licht in de middeleeuwen - kerstening in westelijk Vlaanderen
S57046: DIVERSE AUTEURS - De Vlaamse houtsnijkunst
S57051: DIVERSE AUTEURS - Textielkunst
S57062: DIVERSE AUTEURS - Rubens in de Vlaamse kerken
B57068: DIVERSE AUTEURS - Een halve eeuw [tijdschrift] "Vlaanderen". Register 1951-2001
T57078: DIVERSE AUTEURS (& RUYSLINCK WARD, INLEIDING) - Jan de Smedt in verzen
O57118: DIVERSE AUTEURS - De lagere school in België van de middeleeuwen tot nu
B57129: DIVERSE AUTEURS - In Memoriam Dr. Margriet Baers ("Sed exsultemus")
B57143: DIVERSE AUTEURS - Liber Alumnorum Karel Van Isacker S.J. (opstellen aangeboden aan professor Dr.K.Van Isacker door oud-studenten van de UFSIA, ter gelegenheid van zijn emeritaat)
B57145: DIVERSE AUTEURS - Mejuffrouw Maria Verstraeten veertig jaar directrice - een vriendenhulde van de Katholieke Vlaamse Hogeschool voor Vrouwen Antwerpen 1967
B57149: DIVERSE AUTEURS - Gedenkboek 1838-1938 Lodewijk De Koninck
B57151: DIVERSE AUTEURS - Op-Sinjoorken (gelegenheidsnummer van "De Snek" en "Academia", december 1949)
B57153: DIVERSE AUTEURS - Gedenkboek Dr. Margriet Baers 1934
T57329: DIVERSE AUTEURS - Mosalect - Bloemlezing uit de Limburgse dialectliteratuur
N57342: DIVERSE AUTEURS - 't kepelke van Genuë ; Uit de geschiedenis van de kapel van Onze Lieve Vrouw van Genooi 1631-1981
L57354: DIVERSE AUTEURS - Stof uit de kist - De middeleeuwse textielschat uit de abdij van St.-Truiden
B57386: DIVERSE AUTEURS - De kerk in het midden - Een halve eeuw parochieblad
S57395: DIVERSE AUTEURS - Goddelijk geschilderd - honderd meesterwerken van museum Catharijneconvent
S57397: DIVERSE AUTEURS - Herinneringen - Veertig Vlamingen en hun geliefkoosd kunstwerk
B84161: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, van zijne Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne. Deel XVIII, 1e aflevering (1975)
B101499: DIVERSE AUTEURS - Vereniging voor heemkunde in Klein-Brabant ; Heemkundig Jaarboek, 1e jaargang (1965), 2e jg. (1966), 3e jg. (1967), 4e jg. (1968), 5e jg. (1969-1970) en 6e jg. (1971)
B80114: DIVERSE AUTEURS - Kerkelijk leven in Vlaanderen anno 2000. Opstellen voor prof.dr. Jan Kerkhofs bij zijn emeritaat
N82030: DIVERSE AUTEURS - Nederlandsch Jaarboekje voor Vrijmetselaren 5883 [= 1883]
N82031: DIVERSE AUTEURS - Nederlandsch Jaarboekje voor Vrijmetselaren 5881 [= 1881]
B99119: DIVERSE AUTEURS - Het Villerscollege te Leuven. Geschiedenis, restauratie, bestemming
B91480: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 76e jaargang, 1975-1976, [volledige jaargang]
B79793: DIVERSE AUTEURS - Annalen Geschied- en oudheidkundige kring van Ronse en het tenement van Inda. Volume LX (60) 2011. Annales Cercle historique et archéologique de Renaix et du tenement d'Inda
S58752: DIVERSE AUTEURS - Gentse bijdragen tot de kunstgeschiedenis en de oudheidkunde - deel XVIII (1959-1960)
B58333: DIVERSE AUTEURS - 150 jaar Sint-Jozefcollege Turnhout 1845-1995
B58336: DIVERSE AUTEURS - 150 jaar Sint-Barbaracollege Gent 1833-1983
B58349: DIVERSE AUTEURS - 75 jaar scouting op het Onze-Lieve-Vrouwecollege [Antwerpen]
B58432: DIVERSE AUTEURS - Antwerpen & de scheiding der Nederlanden 1585-1985. Tentoonstellingen, voordrachten, historische en folkloristische manifestaties. April-december 1985
B58464: DIVERSE AUTEURS - Het Manneken-Pis te Geraardsbergen - een kritisch-historische studie over zijn ontstaan
T58492: DIVERSE AUTEURS - Van minne spreken- Nederlandse mystieke teksten uit de 13e eeuw
L58539: DIVERSE AUTEURS - Rijkscultureel centrum Landcommanderij Alden Biesen Bilzen (Rijkhoven): Advies van de bestuurscommissie inzake de bestemming en de cultuurhistorische revalorisatie-
B58547: DIVERSE AUTEURS - Saint-André ; De Duitse Orde in Luik 1254-1794
L58549: DIVERSE AUTEURS - H.Graf Bilzen ; Wij vieren feest (Kanunnikessen H.Graf 1480-1980, technische afdeling H.Graf 1931-1981)
L58564: DIVERSE AUTEURS - Lafelt 111 - Herdenkingsboek
S58597: DIVERSE AUTEURS - Het huis van P.P. Rubens - periodisch bulletin nrs.1 & 2 (juli & oktober 1938) [2 volumes]
J58663: DIVERSE AUTEURS - Liber Amicorum Robert Senelle - Vraagpunten van publiek recht
T58678: DIVERSE AUTEURS - Lode Geysen 1903-1938 Herdenkingsalbum
B58738: DIVERSE AUTEURS - In memoriam J.F.J. Heremans 27 januari 1825 - 13 maart 1884
B91482: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 75e jaargang, 1974, [volledige jaargang]
T58847: DIVERSE AUTEURS - Literaire en esthetische receptie omtrent Verschaeve (Verschaeviana, colloquiumnummer jaarboek 1990-1991)
B58871: DIVERSE AUTEURS - Lovanium docet - Geschiedenis van de Leuvense Rechtsfaculteit 1425-1914
B58872: DIVERSE AUTEURS - Het volksonderwijs in België in de 19de eeuw (colloquium Leuven 1-2 dec.1978) - L'enseignement populaire en Belgique au XIXe siècle (colloque Louvain 1-2 déc.1978)
M58891: DIVERSE AUTEURS - Paradisus musicus. Muziek en samenleving in Rubens' tijd
T58915: DIVERSE AUTEURS - 125 jaar "Zuidnederlandsche Maatschappij van Taalkunde". Een bundel opstellen-
B59001: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het genootschap voor geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge. Deel 92: Jaar 1955 afl.1-2
B59002: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het genootschap voor geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge. Deel 92: Jaar 1955 afl.3-4
B59003: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het genootschap voor geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge. Deel 98: Jaar 1961 afl.1-2
B59004: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het genootschap voor geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge. Deel 93: Jaar 1956 afl.3-4
B59005: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het genootschap voor geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge. Deel 93: Jaar 1956 afl.1-2
B59007: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het genootschap voor geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge. Deel 94: Jaar 1957 afl.3-4
B59009: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het genootschap voor geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge. Deel 89: Jaar 1952 afl.3-4
B59010: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het genootschap voor geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge. Deel 98: Jaar 1961 afl.3-4
B59011: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het genootschap voor geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge. Deel 88: Jaar 1951 afl.1-2
B59012: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het genootschap voor geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge. Deel 96: Jaar 1959 afl.3-4
B59013: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het genootschap voor geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge. Deel 95: Jaar 1958 afl.1-2
B59014: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het genootschap voor geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge. Deel 90: Jaar 1953 afl.3-4
B59015: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het genootschap voor geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge. Deel 90: Jaar 1953 afl.1-2
B59016: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het genootschap voor geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge. Deel 91: Jaar 1954 afl.1-2
B59017: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het genootschap voor geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge. Deel 95: Jaar 1958 afl.3-4
B59018: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang CII (102) 1965 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B59019: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang XCVII (97) 1960 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B95810: DIVERSE AUTEURS - De Zuiderkempen, geschied- en oudheidkundige kring voor de kantons Westerloo, Beringen en Mol (en Herentals, Tongerloo). Bijna volledige reeks van jaargang 1 (1932) tot en met jaargang 16 (1947)
B95409: DIVERSE AUTEURS - Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Nieuwe reeks deel XXXIX (39) 1985
B95407: DIVERSE AUTEURS - Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Nieuwe reeks deel XLI (41) 1987
B95408: DIVERSE AUTEURS - Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Nieuwe reeks deel XL (40) 1986
B93668: DIVERSE AUTEURS (COLLECTIF) - Bulletin van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, band XVII (17), 1967-1968. Bulletin de la commission royale des monuments et des sites, tome 17 (1967-1968)
L18155: DIVERSE AUTEURS - Met Le Loup op reis - Limburg door een 18de-eeuwse bril bekeken
L23715: DIVERSE AUTEURS - Het oude land van Loon - jaargang XI (11) 1956 (jaarboek van de Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg)
B81726: DIVERSE AUTEURS - Guldenboek van de Belgische weerstand
B91459: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 94e jaar, 1994 [volledige jaargang]
B93601: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). deel CXVII (117) 1980 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B98988: DIVERSE AUTEURS - Oost-Brabant. Heemkundig handboek voor het arrondissement Leuven, bezorgd door de Oostbrabantse werkgemeenschap. I: Mooi Hageland, II: kanton Leuven, III: kantons Aarschot, Diest, Haacht en Zoutleeuw
B91472: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 74e jaargang, 1973, [volledige jaargang]
B60038: DIVERSE AUTEURS - Liber Amicorum Michiel Vandenbussche
B60047: DIVERSE AUTEURS - Heem- en Oudheidkundige Kring van Zele - Jaarboek 1991
B60048: DIVERSE AUTEURS - Heem- en Oudheidkundige Kring van Zele - Jaarboek 1990
B60049: DIVERSE AUTEURS - Heem- en Oudheidkundige Kring van Zele - Jaarboek 1989
B60050: DIVERSE AUTEURS - Heem- en Oudheidkundige Kring van Zele - Jaarboek 1988
B60051: DIVERSE AUTEURS - Heem- en Oudheidkundige Kring van Zele - Jaarboek 1987
B60052: DIVERSE AUTEURS - Heem- en Oudheidkundige Kring van Zele - Jaarboek 1986
B60054: DIVERSE AUTEURS - Heem- en Oudheidkundige Kring van Zele - Jaarboek 1993
B60055: DIVERSE AUTEURS - Heem- en Oudheidkundige Kring van Zele - Jaarboek 1992
B60056: DIVERSE AUTEURS - Heem- en Oudheidkundige Kring van Zele - Jaarboek 1973-1974
B60057: DIVERSE AUTEURS - Heem- en Oudheidkundige Kring van Zele - Jaarboek 1995
B60058: DIVERSE AUTEURS - Heem- en Oudheidkundige Kring van Zele - Jaarboek 1994
B84416: DIVERSE AUTEURS - Ad Harenas. Gedenkboek van de jubelviering Sint-Lodewijkscollege Brugge MCMLX (1960)
H60131: DIVERSE AUTEURS - Beelden van Liduina die maghet van Scyedam
T60241: DIVERSE AUTEURS - Huldealbum Felix Timmermans 1947-1957
B93613: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). deel 124 (1987) [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B60363: DIVERSE AUTEURS - Huldebetoon aan dr. Aug. Borms, ingericht door de Groeningerwacht Merksem 21 januari 1917
B60458: DIVERSE AUTEURS - Bouwstoffen voor de geschiedenis van Antwerpen in de XIXde eeuw. Instellingen, economie, kultuur
N60475: DIVERSE AUTEURS - Jaarboekje voor Nederlandsche Vrijmetselaren 5887 [= 1887] (uitgegeven ten voordele der Louisa-stichting)
P60547: DIVERSE AUTEURS - Tijdschrift voor Tandheelkunde. 40e jaargang juli 1933 aflevering 7: Jubileumnummer
P60682: DIVERSE AUTEURS - De bestrijding van tandsteen door Solidox tandpasta (verzameling van publicaties van vooraanstaande tandheelkundigen)
N60875: DIVERSE AUTEURS - Born een koninklijk domein met een boeiend verleden-
T60901: DIVERSE AUTEURS - Herdenkings-album Alfons De Cock 1850-1921
R60919: DIVERSE AUTEURS - Mirakelen van Onze Lieve Vrouw te 's-Hertogenbosch 1381-1603
B95710: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, deel 103 (2000)
B95709: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, deel 102 (1999)
B95708: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, deel 101 (1998)
B95707: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, deel 105 (2002)
B95706: DIVERSE AUTEURS - Bijzonder Aarschot-nummer [themanummer van: Eigen Schoon en de Brabander, jg.21 nr.9-10, 1938]
B60950: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas. Deel 58 (1953) 2e aflevering
B60952: DIVERSE AUTEURS - Jaarboek 2 (1963) van de Vrijheid en het Land van Geel
B60953: DIVERSE AUTEURS - Jaarboek 3 (1964) van de Vrijheid en het Land van Geel
B60956: DIVERSE AUTEURS - Jaarboek 17 (1980) van de Vrijheid en het Land van Geel
B60957: DIVERSE AUTEURS - Jaarboek 18 (1981) van de Vrijheid en het Land van Geel
B60959: DIVERSE AUTEURS - Jaarboek 21 (1984) van de Vrijheid en het Land van Geel
B60960: DIVERSE AUTEURS - Jaarboek 9 (1970) van de Vrijheid en het Land van Geel
B60962: DIVERSE AUTEURS - Jaarboek 11 (1972) van de Vrijheid en het Land van Geel
B60966: DIVERSE AUTEURS - Index van personen, plaatsen en realia op Jaarboek 1 tot 5 van de Vrijheid en het Land van Geel (1962-1966)
S86415: DIVERSE AUTEURS - Glas in lood
L100590: DIVERSE AUTEURS - Veldkruisen in het kanton Borgloon ; Alken, Borgloon, Heers, Kortessem, Wellen
B95682: DIVERSE AUTEURS - De Spycker, 24ste jaargang 1967 nr.1/2 e 3/4 [volledig] Orgaan van de heemkundige studiekring Essen
R61175: DIVERSE AUTEURS - Beeld van genade. Feestgave voor de Zoete Lieve Vrouwe van Den Bosch bij gelegenheid van het 125e herdenkingsjaar van de terugkeer van het genadebeeld
R61179: DIVERSE AUTEURS - Maria's heiligdommen in Frankrijk, Duitschland, Oostenrijk, Italië, enz.
N72192: DIVERSE AUTEURS - Publications (de la Société historique et archéologique dans le Limbourg) - Jaarboek van Limburgs Geschied- en oudheidkundig Genootschap ; deel C (100) 1964
L61581: DIVERSE AUTEURS - Miscellanea Baliviae de Juncis. Opstellen over de balije Biesen opgedragen aan de heer H.Vandermeulen, gouverneur van de provincie Limburg en voorzitter van het Historisch Studiecentrum Alden Biesen
S61593: DIVERSE AUTEURS - Rijn en Maas, kunst en cultuur 800-1400
N61631: DIVERSE AUTEURS - Historische en heemkundige studies in en rond het Geuldal. Jaarboek 1992
S61633: DIVERSE AUTEURS - Anto Diez
S61672: DIVERSE AUTEURS - Philippe Lebeau
B21854: DIVERSE AUTEURS - Heemkunde in Vlaanderen - Huldeboek Dr. Jozef Weyns
S76395: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 12e jaargang nr.1-6 (januari-juni 1913) [1e halfjaar volledig]
S76396: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 6e jaargang nr.1-6 (januari-juni 1907) [1e halfjaar volledig]
S76397: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 4e jaargang nr.7-12 (juli-december 1905) [2e halfjaar volledig]
S76399: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 10e jaargang nr.1-6 (januari-juni 1911) [1e halfjaar volledig]
S76398: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 4e jaargang nr.1-6 (januari-juni 1905) [1e halfjaar volledig]
S76400: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 10e jaargang nr.7-12 (juli-december 1911) [2e halfjaar volledig]
S76402: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 7e jaargang nr.1-6 (januari-juni 1908) [1e halfjaar volledig]
S76403: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 6e jaargang nr.7-12 (juli-december 1907) [2e halfjaar volledig]
S76405: DIVERSE AUTEURS (SCHMALZIGAUG J. E.A.) - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 8e jaargang nr.9 (september 1909) [handelt o.a. over Thomas Hendricksz. de Keyser en Jan Eisenloeffel]
S76408: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 8e jaargang nr.10 (october 1909) [handelt o.a. over Thomas Hendricksz. de Keyser en Maurits Blieck]
S76409: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 8e jaargang nr.12 (december 1909) [handelt o.a. over Rembrandt]
S76410: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 8e jaargang nr.1 (januari 1909) [handelt o.a. over Lucas van Leyden, Jan Stobbaerts en Chris Lebeau]
S76362: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. 4e jaargang nr.11 (november 1905)
S76334: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 14e jaargang nr.8 (augustus 1915) [handelt o.a. over Hendrik Willem Mesdag]
S76380: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 8e jaargang nr.1-6 (januari-juni 1909) [1e halfjaar volledig]
N96531: DIVERSE AUTEURS - Motivum juris pro capitulo cathedrali Harlemensi [samengebonden met 6 andere publicaties over het religieuze conflict in Holland]
T66115: DIVERSE AUTEURS - Algemene conferenties der Nederlandse letteren (1951-1975)
B95663: DIVERSE AUTEURS - Kant in Turnhout [in: Taxandria 1984, Nieuwe reeks deel LVI (56) nrs.1-2. Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen]
B95666: DIVERSE AUTEURS - Geworteld in Taxandria. Historische aspecten van de relatie Tilburg-Turnhout [in: Taxandria, Nieuwe reeks LXIV (64), 1992]
N82026: DIVERSE AUTEURS - Nederlandsch Jaarboekje voor Vrijmetselaren 5859 [= 1859]
L92663: DIVERSE AUTEURS (O.S.C.) - De Kruisheren te Maaseik 1476-1797, 1855-1955
R70204: DIVERSE AUTEURS - Carmel - Tijdschrift voor geestelijk leven (19e jaargang, 1967)
S76186: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 15e jaargang nr.8 (augustus 1916) [handelt voornamelijk over Rembrandt]
B85499: DIVERSE AUTEURS - Memorial Rain. Waregem 1914-1918
B91114: DIVERSE AUTEURS - HOK. Jaarboek van Hoogstraten's Oudheidkundige Kring, 8e-15 jaar, 1940-1947
B91113: DIVERSE AUTEURS (LAUWERYS J., GIELENS A., E.A.) - HOK. Jaarboek van Hoogstraten's Oudheidkundige Kring, 16e jaar, 1948
S76260: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 5e jaargang nr.11 (november 1906)
S76261: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 5e jaargang nr.12 (december 1906) [handelt o.a. over Dirick Jacobsz. Vellert en Armand Rassenfosse]
R70203: DIVERSE AUTEURS - Carmel - Tijdschrift voor geestelijk leven (20e jaargang, 1968)
L64729: DIVERSE AUTEURS - Feesteditie. 150 jaar Belgische rechtspraak in Tongeren. Conferentie van de jonge balie Tongeren
L64730: DIVERSE AUTEURS - 25 jaar jonge balie Tongeren
B39262: DIVERSE AUTEURS - 300 jaar Minderbroeders kapucijnen te Meersel-Dreef 1687-1987 ; kronologisch en historisch overzicht van hun geschiedenis en invloed op de omgeving
S76214: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 11e jaargang nr.1 (januari 1912) [handelt o.a. over Rembrandt]
S86086: DIVERSE AUTEURS - Opstellen voor H. van de Waal, aangeboden door leerlingen en medewerkers, 3 maart 1970
T60872: DIVERSE AUTEURS - Alice Nahon herdacht. 16 augustus 1896 - 21 mei 1933
E64312: DIVERSE AUTEURS - De steenkolen vandaag en morgen. Fundamenteel element van de energiebevoorrading van West-Europa
V85855: DIVERSE AUTEURS - Schatten op tafel
L82316: DIVERSE AUTEURS - Het Oude Land van Loon : Jaargang XLII (42) 1987 (Jaarboek van de Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg)
S76406: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 8e jaargang nr.7 ( juli 1909) [handelt o.a. over Jacopo Bellini en Louis Artan]
R97887: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XLIV (44), volledige jaargang, 1970 (Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereniging)
B92784: DIVERSE AUTEURS - Dry-honderd-vyftig-jaerige Jubilé der berugte instellinge van den dienst der agtbaere heeren Aelmoessenieren der stad Antwerpen, gevierd den vyfden van winter-maend MDCCCVIII (1808)
B95730: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de oudheidkundige kring van het Land van Waas, deel 73, 1e en 2e aflevering (1970)
B98954: DIVERSE AUTEURS (VAN ERMEN EDUARD, RED.) - Van Petermannen en koeienschieters. Kroniek van Leuven
R70201: DIVERSE AUTEURS - Carmel - Tijdschrift voor geestelijk leven (17e jaargang, 1965)
M84418: DIVERSE AUTEURS - Johannes Ockeghem en zijn tijd
M84433: DIVERSE AUTEURS - Miscellanea Musicologica Floris Van Der Mueren
T95352: DIVERSE AUTEURS - Hollandsch Penning-Magazijn voor de jeugd. jaargang 5, 1839
B45541: DIVERSE AUTEURS - Honderd jaar Broeders van de Christelijke Scholen in Groot-Bijgaarden 1897-1997 Jubileumboek
S87549: DIVERSE AUTEURS (COLLECTIF) - De bloeitijd van de Vlaamse tapijtkunst, Internationaal colloquium 23-25 mei 1961. L'age d'or de la tapisserie flamande, colloque international 23-25 mai 1961
S87550: DIVERSE AUTEURS (COLLECTIF) - Het herfsttij van de Vlaamse tapijtkunst, Internationaal colloquium 8-10 october 1959. La tapisserie flamande aux XVIIe et XVIIIe siècles, Colloque international 8-10 octobre 1959
T85767: DIVERSE AUTEURS - Herdenkings-album Alfons De Cock 1850-1921
B95592: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 2005, Nieuwe reeks deel LXXVII (77). Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen
B95593: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 2004, Nieuwe reeks deel LXXVI (76). Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen
T74811: DIVERSE AUTEURS - Bloemen verzekes. Een tweede jaarkrans van gedichtjes verschenen in "'t getrouwe Maldeghem" 1925 [Duimpjesuitgave nr.120]
T94414: DIVERSE AUTEURS - Taeldeman, man van de taal, schatbewaarder van de taal (Liber Amicorum Johan Taeldeman)
S94600: DIVERSE AUTEURS - Re_touche. 250 jaar schilders van de Koninklijke Academie van de Hogeschool Gent
B74261: DIVERSE AUTEURS - Bijzonder nummer gewijd aan Grimbergen (in tijdschrift "Eigen schoon en de brabander, XLIe Jg. Nr.5-6-7-8, 1958)
B95780: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 56, 1e aflevering (1948)
B66127: DIVERSE AUTEURS - Archivaris Jos. De Smet. Album
R97749: DIVERSE AUTEURS (O.PRAEM.) - Berne 100 jaar in Heeswijk 1857-1957
B73090: DIVERSE AUTEURS - Augerius Gislenus Busbequius 1522-1591. Vlaams humanist en keizerlijk gezant. Hulde bij het vierde eeuwfeest van het begin van zijn gezantschap in het Oosten (1554-1954)
B95598: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 1996, Nieuwe reeks deel LXVIII (68). Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen
B95599: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 1995, Nieuwe reeks deel LXVII (67). Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen
B95600: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 1994, Nieuwe reeks deel LXVI (66). Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen
B95602: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 2000, Nieuwe reeks deel LXXII (72). Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen
B81760: DIVERSE AUTEURS - De Sint-Hilariuskerk van Bierbeek
B90019: DIVERSE AUTEURS - Vlaamsch België sedert 1830 [volledig in 6 delen]
S76167: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 16e jaargang nr.1 (januari 1917) [handelt grotendeels over Rembrandt]
S76168: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 16e jaargang nr.2 (februari 1917) [handelt grotendeels over Gerard Honthorst en Fantin Latour]
S76170: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 16e jaargang nr.4 (april 1917)
S76171: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 16e jaargang nr.5 (1917) [handelt o.a. over Honthorst]
S76179: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 15e jaargang nr.1 (januari 1916) [handelt o.a. over Rubens, Van Dijck en Heyenbrock]
S76227: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 9e jaargang nr.11 (november 1910) [handelt o.a. over Rembrandt en Charles de Haes]
S76232: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 7e jaargang nr.4 (april 1908) [handelt o.a. over Adriaen Bouwer en Matthijs Maris]
S76233: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 7e jaargang nr.5 (mei 1908) [handelt o.a. over Dirick Jacobsz. Vellert]
S76234: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 7e jaargang nr.6 (juni 1908) [handelt o.a. over K.P.C. de Bazel]
S76236: DIVERSE AUTEURS (SCHMALZIGAUG JULES E.A.) - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 7e jaargang nr.8 (augustus 1908) [handelt o.a. over Rembrandt en K.P.C. de Bazel]
S76237: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 7e jaargang nr.9 (september 1908) [handelt o.a. over Rembrandt, Aug. Donnay en Berlage]
S76239: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 7e jaargang nr.11 (november 1908) [handelt o.a. over Rembrandt, Vermeer en Jacob van den Bosch]
S76241: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 6e jaargang nr.1 (januari 1907) [handelt o.a. over Paulus Potter en Johannes van Eyck]
S76215: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 11e jaargang nr.5 (mei 1912)
S76242: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 6e jaargang nr.2 (februari 1907) [handelt o.a. over Joost van Cleef en Johannes Van Eyck]
S76243: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 6e jaargang nr.3 (maart 1907) [handelt o.a. over Dirick Jacobsz. Vellert en Rembrandt]
S76244: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 6e jaargang nr.4 (april 1907) [handelt o.a. over Rembrandt en Maréchal]
S76245: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 6e jaargang nr.5 (mei 1907) [handelt o.a. over Rembrandt, Alfred Stevens & W. Penaat]
S76246: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 6e jaargang nr.8 (augustus 1907) [handelt o.a. over Van Dijck, Alfred Stevens en R.N. Roland Holst]
S76247: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 6e jaargang nr.9 (september 1907) [handelt o.a. over Brouwer]
S76248: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 6e jaargang nr.11 (november 1907)
S76249: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 6e jaargang nr.12 (december 1907) [handelt o.a. over Dirk Bouts]
S76250: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 5e jaargang nr.1 (januari 1906)
S76251: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 5e jaargang nr.2 (februari 1906)
S76252: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 5e jaargang nr.3 (maart 1906)
S76253: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 5e jaargang nr.4 (april 1906) [handelt o.a. over Rembrandt]
S76256: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 5e jaargang nr.7 (juli 1906) [handelt o.a. over Rembrandt en W.B. Tholen]
S76257: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 5e jaargang nr.8 (augustus 1906) [handelt o.a. over van Eyck]
S76258: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 5e jaargang nr.9 (september 1906) [handelt o.a. over Jan Porcellis]
S76259: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 5e jaargang nr.10 (october 1906) [handelt o.a. over Rembrandt]
S76263: DIVERSE AUTEURS (SCHMALZIGAUG J. E.A. - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 8e jaargang nr.2 (februari 1909)
S76264: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 8e jaargang nr.3 (maart 1909) [handelt o.a. over Frans Jozef Lonsing]
S76265: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 8e jaargang nr.4 (april 1909)
S76268: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 8e jaargang nr.8 (augustus 1909) [handelt o.a. over Alfons Stengelin]
S76228: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 9e jaargang nr.12 (december 1910) [handelt o.a. over Hart Nibbrig en Mancadan]
S76229: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 7e jaargang nr.1 (januari 1908) [handelt o.a. over Adriaen Brouwer en Anton Mauve]
S76230: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 7e jaargang nr.2 (februari 1908) [handelt o.a. over Adriaen Brouwer en Anton Mauve] [handelt o.a. over ]
S76270: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 8e jaargang nr.10 (october 1909) [handelt o.a. over Thomas Hendricksz. de Keyser en Maurits Blieck]
S76271: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 8e jaargang nr.12 (december 1909) [handelt o.a. over Rembrandt]
S76272: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche School). 2e jaargang nr.1 (januari 1903) [handelt o.a. over Constantin Meunier en Rubens]
S76273: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche School). 2e jaargang nr.2 (februari 1903) [handelt o.a. over Constantin Meunier]
S76275: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche School). 2e jaargang nr.3 (maart 1903) [handelt o.a. over Dirk Nijland en van der Goes]
S76276: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst / Notre art. Edition spéciale avec traduction française, 2e jaargang nr.3 (maart 1903) [handelt o.a. over Dirk Nijland en van der Goes]
S76277: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche School). 2e jaargang nr.4 (april 1903) [handelt o.a. over D. Wiggers en Rubens]
S76278: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche School). 2e jaargang nr.5 (mei 1903) [handelt o.a. over Jan van Brugge]
S76279: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst / Notre art. Edition spéciale avec traduction française. 2e jaargang nr.5 (mei 1903) [handelt o.a. over Jan van Brugge]
S76280: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche School). 2e jaargang nr.6 (juni 1903) [handelt o.a. over Jan Holswilder]
S76281: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst / Notre art. Edition spéciale avec traduction française. 2e jaargang nr.6 (juni 1903) [handelt o.a. over Jan Holswilder]
S76283: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche School). 2e jaargang nr.8 (augustus 1903) [handelt o.a. over Rubens]
S76285: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche School). 2e jaargang nr.9 (1903)
S76286: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche School). 2e jaargang nr.11 (november 1903)
S76288: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 13e jaargang nr.2 (februari 1914) [handelt o.a. over Edouard Huberti]
S76289: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 13e jaargang nr.4 (april 1914) [handelt o.a. over Edouard Huberti]
S76290: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 13e jaargang nr.3 (maart 1914) [handelt o.a. over Edouard Huberti]
S76291: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 13e jaargang nr.5 (mei 1914) [handelt o.a. over Vincent Van Gogh]
S76292: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 13e jaargang nr.6 (juni 1914) [handelt o.a. over Hugo van der Goes en William Degouve de Nuncques]
S76293: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende en decoratieve kunsten. 23e jaargang nr.1 (januari 1926) [handelt o.a. over Joachim Patinir]
S76294: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende en decoratieve kunsten. 23e jaargang nr.2-3-4 (februari-maart-april 1926) [handelt o.a. over Jules De Praetere]
S76299: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende en decoratieve kunsten. 22e jaargang nr.1-2 (januari-februari 1925) [handelt o.a. over George Minne en Justus van Gent]
B99023: DIVERSE AUTEURS - Geschiedenis van de Lo. Lo 100: met buren verbonden, 13 mei 2000 (Parochie Heilige Familie Bovenlo)
B95679: DIVERSE AUTEURS - De Spycker, 19de jaargang 1962 nr.1,2,3/4 [volledig] Orgaan van de heemkundige studiekring Essen
B95745: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, Jaarboek deel 91 (1988)
R70200: DIVERSE AUTEURS - Carmel - Tijdschrift voor geestelijk leven (18e jaargang, 1966)
B95410: DIVERSE AUTEURS - Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Nieuwe reeks deel XXXVIII (38) 1984
N61632: DIVERSE AUTEURS - Historische en heemkundige studies in en rond het Geuldal. Jaarboek 1997
B61711: DIVERSE AUTEURS - De Vlaamsche Vlagge. Die seer scone historie ofte gheschiedenisse der vrome yeesten ende vroede ghesechden der catievige scriftuere die men noemt 'De Vlaamsche Vlagge'
B95755: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, Jaarboek deel 100 (1997)
S97640: DIVERSE AUTEURS - Kunstenaars van heden, deel 4: Gery Helderenberg, Karel Aubroeck, Jeanne Verbruggen-Franck, Hendrik Prijs, Geo Vindevogel, Broeder Vincent Van Den Meersch, Julia Tulkens, Jan Flameng, Remi Ghesquiere, broeder Luc Crombe
R51127: DIVERSE AUTEURS - Ons Geestelijk Erf - deel XXIV (24) afl.1-4, 1950 [Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750)
B99008: DIVERSE AUTEURS - Een stad en een geslacht ; Leuven & Croÿ
B65267: DIVERSE AUTEURS - Verschaeve, Van de Perre, De Gruyter, een driemanschap van de voorlinie, gehuldigd in het Heldenhuldekruis te Diksmuide
S76353: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. 4e jaargang nr.3 (maart 1905) [handelt o.a. over Richard Baseleer & Willy Sluyter]
L57355: DIVERSE AUTEURS - Tongeren Basiliek O.-L.-Vrouw Geboorte. I: Textiel van de vroege middeleeuwen tot het Concilie van Trente
S76331: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 14e jaargang nr.4 (april 1915) [handelt o.a. over Lucas van Leyden]
B91079: DIVERSE AUTEURS (DENUCE J., PRIMS FL., E.A.) - Antwerpsch Archievenblad. Tweede reeks, 8e jaargang, 1933, aflevering 4 (oktober)
B89208: DIVERSE AUTEURS - Dendermonde folklore
S81105: DIVERSE AUTEURS - Dries 50 [Dries Vandenbroeck, 1923-1973]
W84463: DIVERSE AUTEURS - De tijdmeting in Belgische verzamelingen
L82369: DIVERSE AUTEURS - Lied van mijn dorp St. Lambrechts-Herk
S76381: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 7e jaargang nr.7-12 (juli-december 1908) [2e halfjaar volledig]
B90699: DIVERSE AUTEURS - Mortselse Heemkundige Kring. Jaarboek 1959 (jaargang 3)
L86134: DIVERSE AUTEURS - Limburgsche Bijdragen uitgegeven door het Leesgezelschap van Hasselt. Jaargangen 1921-1922 (Achttiende bundel)
L86125: DIVERSE AUTEURS - Verzamelde opstellen uitgegeven door de geschied- en oudheidkundigen studiekring te Hasselt. Boekdeel XIII (1937) & XIV (1938)
L86128: DIVERSE AUTEURS - Verzamelde opstellen uitgegeven door de geschied- en oudheidkundigen studiekring te Hasselt. Boekdeel IX (1933) & X (1934)
L86130: DIVERSE AUTEURS - Het Oude Land van Loon, orgaan van de federatie der geschied- en oudheidkundige kringen van Limburg. Jaargang IV (1949), V (1950), VI (1951) & VII (1952)
B95788: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 45, 1e en 2e aflevering (1933). Annales du cercle archéologique du pays de Waes, tome 45, 1e et 2e livraison (1933)
S95205: DIVERSE AUTEURS - De beginjaren van De Stijl 1917-1922
L84675: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de geschiedenis van Brustem (in: "Het oude land van Loon" jaargang XXX (30) 1975 Jaarboek van de Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg)
S86061: DIVERSE AUTEURS - Juweelkunst in België van gotiek tot heden
S76382: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 6e jaargang nr.7-12 (juli-december 1907) [2e halfjaar volledig]
S76383: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 6e jaargang nr.1-6 (januari-juni 1907) [1e halfjaar volledig]
S76384: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 4e jaargang nr.7-12 (juli-december 1905) [2e halfjaar volledig]
S76385: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 3e jaargang nr.7-12 (juli-december 1904) [2e halfjaar volledig]
S76386: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 2e jaargang nr.1-6 (januari-juni 1903) [1e halfjaar volledig]
S76388: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 5e jaargang nr.1-6 (januari-juni 1906) [1e halfjaar volledig]
S76390: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 9e jaargang nr.1-6 (januari-juni 1910) [1e halfjaar volledig]
B93637: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang CXIII (113) 1976 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
S76182: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 15e jaargang nr.4 (april 1916) [handelt o.a. over F. Hart Nibbrig]
B65112: DIVERSE AUTEURS - De Faculteit Godgeleerdheid in de K.U.Leuven (1969-1995)
S76172: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 16e jaargang nr.6 (juni 1917) [handelt o.a. over Willem C. Brouwer]
S76175: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 16e jaargang nr.9 (september 1917)
S76176: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 16e jaargang nr.10 (october 1917)
S76177: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 16e jaargang nr.11 (november 1917) [handelt o.a. over Matthijs Maris en Gustave van de Woestijne]
B64969: DIVERSE AUTEURS - Van het "Plan de Man" tot de naoorlogse economische planning. Acta van het colloquium van 18 november 2005 / Actes du colloque du 18 novembre 2005. In memoria Michel Brélaz & Anneliese Schnurmann
B64970: DIVERSE AUTEURS - Acta van het colloquium "De erfenis van Hendrik de Man" / Actes du colloque "L'héritage d'Henri de Man". In memoriam Marlene de Man-Flechtheim
S99183: DIVERSE AUTEURS - De Rademakers Collectie. Een romantische kijk
B93609: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). deel CXVI (116) 1979 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93610: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). deel CXXI (121) 1984 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B92680: DIVERSE AUTEURS - Gedenkboek 50-jarig bestaan van Jongensschool no.7 Markgravelei 28 juni 1914. 1864-1914 (Feestviering van het vijftigjarig bestaan)
B90993: DIVERSE AUTEURS - Jaarboek van de heemkundige kring Maurits van Coppenolle, Vereniging voor de studie van de lokale geschiedenis, taal en folklore. I, 1959 [Huldeboek Maurits Van Coppenolle]
S76332: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 14e jaargang nr.5 (mei 1915)
B91068: DIVERSE AUTEURS - Antwerpsch Archievenblad. Tweede reeks, 1ste jaargang, 1926 (volledig)
B73202: DIVERSE AUTEURS - Pitzemburg 100 jaar. K. Atheneum 1881-1981
X40038: DIVERSE AUTEURS - Kernmomenten der antieke beschaving en haar moderne beleving
B86340: DIVERSE AUTEURS - Dr. K. de Flou 1853-1928 Gedenkboek. Huldebetoon ter eere van Karel De Flou... ter gelegenheid van zijn 75ste verjaring gehouden te Brugge den 4 november 1928
S76178: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 16e jaargang nr.12 (december 1917)
B91069: DIVERSE AUTEURS - Antwerpsch Archievenblad. Tweede reeks, 2de jaargang, 1927 (volledig)
T90209: DIVERSE AUTEURS - Gedenkzuil aen J.-F. Willems toegewyd
X22852: DIVERSE AUTEURS (STUDIEGROEP CHINA) - Hoe ver is China ? - Protocollen en artikelen n.a.v. een studiereis in oktober 1977
S76391: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 8e jaargang nr.7-12 (juli-december 1909) [2e halfjaar volledig]
S76392: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school) / Notre art (édition spéciale avec traduction française). 2e jaargang nr.1-12 (januari-december 1903) [1903 volledig/complet]
S76216: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 10e jaargang nr.1 (januari 1911) [handelt o.a. over Jan Toorop]
L24632: DIVERSE AUTEURS - Société chorale et littéraire des Mélophiles de Hasselt ; Bulletin de la section scientifique et littéraire, Vol.30
R97885: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XLIII (43), volledige jaargang, 1969 (Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereniging)
R97886: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XLII (42), volledige jaargang, 1968 (Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereniging)
R97884: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XXXVIII (38), volledige jaargang, 1964 (Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereniging)
B99057: DIVERSE AUTEURS - AeroAtlas Vlaams-Brabant en Brussel, schaal 1:10.000
B99126: DIVERSE AUTEURS - Oude dorpsgezichten en landschappen in het natuurpark Dijleland
S93696: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van De Vlaamsche School) Zesde jaargang (= deel 11-12) 1907 (Volledig)
B95411: DIVERSE AUTEURS - Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Nieuwe reeks deel XXXVII (37) 1983
B81091: DIVERSE AUTEURS - Rollariensia IV (1972). Jaarboek van het Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Roeselare en Ommeland
B81090: DIVERSE AUTEURS - Rollariensia III (1971). Jaarboek van het Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Roeselare en Ommeland
B81086: DIVERSE AUTEURS - De Boudelo abdij archeologisch onderzocht [Opgravingen vanaf 1971 tot 1986]
B81753: DIVERSE AUTEURS - Album Antoon Viaene, aangeboden ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag
B91071: DIVERSE AUTEURS - Antwerpsch Archievenblad. Tweede reeks, 9e jaargang, 1934 (volledig)
R68972: DIVERSE AUTEURS - Sacris erudiri - Jaargang 2 (1949) (Jaarboek voor godsdienstwetenschappen [A journal on the inheritance of early and medieval christianity])
R68969: DIVERSE AUTEURS - Sacris erudiri - Jaargang 5 (1953) (Jaarboek voor godsdienstwetenschappen [A journal on the inheritance of early and medieval christianity])
R68970: DIVERSE AUTEURS - Sacris erudiri - Jaargang 4 (1952) (Jaarboek voor godsdienstwetenschappen [A journal on the inheritance of early and medieval christianity])
R68968: DIVERSE AUTEURS - Sacris erudiri - Jaargang 7 (1955) (Jaarboek voor godsdienstwetenschappen [A journal on the inheritance of early and medieval christianity])
R68966: DIVERSE AUTEURS - Sacris erudiri - Jaargang 10 (1958) (Jaarboek voor godsdienstwetenschappen [A journal on the inheritance of early and medieval christianity])
R68967: DIVERSE AUTEURS - Sacris erudiri - Jaargang 9 (1957) (Jaarboek voor godsdienstwetenschappen [A journal on the inheritance of early and medieval christianity])
R68962: DIVERSE AUTEURS - Sacris erudiri - Jaargang 14 (1963) (Jaarboek voor godsdienstwetenschappen [A journal on the inheritance of early and medieval christianity])
R68960: DIVERSE AUTEURS - Sacris erudiri - Jaargang 18 (1967-1968) (Jaarboek voor godsdienstwetenschappen [A journal on the inheritance of early and medieval christianity])
R68959: DIVERSE AUTEURS - Sacris erudiri - Jaargang 19 (1969-1970) (Jaarboek voor godsdienstwetenschappen [A journal on the inheritance of early and medieval christianity])
R68958: DIVERSE AUTEURS - De H. Godelieve en haar tijd [Sacris erudiri - Jaargang 20 (1971)]
R68951: DIVERSE AUTEURS - Sacris erudiri - Jaargang 24 (1980) (Jaarboek voor godsdienstwetenschappen [A journal on the inheritance of early and medieval christianity])
B68868: DIVERSE AUTEURS - Prof. Dr. Julius Persijn (1878-1928). Gedenkboek der feestelijkheden ter gelegenheid zijner 50e verjaring te Antwerpen gehouden op 9 september 1928
N68842: DIVERSE AUTEURS - Graven bij Valkenburg II: het archeologisch onderzoek in 1986
S68674: DIVERSE AUTEURS - Artes textiles. Bijdragen tot de geschiedenis van de tapijt-, borduur- en textielkunst. Volume I
G68649: DIVERSE AUTEURS - Historische opstellen opgedragen aan prof. dr. H. Brugmans, ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum als hoogleeraar aan de Universiteit van Amsterdam, door zijn oud-leerlingen, leerlingen, vrienden en vereerders (1904 - 7 maart -1929)
G68637: DIVERSE AUTEURS - Varia historica, aangeboden aan professor doctor A.W. Byvanck ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag door de Historische Kring te Leiden
B68623: DIVERSE AUTEURS - Hulde-schrift Dr. Leo Wouters (t.g.v. de 80e verjaardag van Dr. Leo Wouters op 26 december 1982)
B68585: DIVERSE AUTEURS - Onze beweging. 2e reeks. 1e + 2e deel [volledig in 2 vols.]
B95617: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 1990, Nieuwe reeks deel LXII (62). Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen
B68564: DIVERSE AUTEURS - Album Albert Schouteet
B68558: DIVERSE AUTEURS - Hulde Dr. Leonard Willems (28 januari 1934)
T68510: DIVERSE AUTEURS - Koloniale taalpolitiek in Oost en West. Nederlands-Indië, Suriname, Nederlandse Antillen, Aruba
R68506: DIVERSE AUTEURS - 1789: de Franse revolutie en de kerk. Waarom de Franse Revolutie als symbool van vrijheid en gelijkheid zoveel verzet ontmoette van de kant van de kerk
B85928: DIVERSE AUTEURS - De Gulden Passer. Bulletin van de Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen. Jaargang 48, 1970
B85930: DIVERSE AUTEURS - De Gulden Passer. Bulletin van de Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen. Jaargang 47, 1969, gewijd aan Erasmus (Nationale Erasmus-herdenking, 1968)
B85931: DIVERSE AUTEURS - De Gulden Passer. Jaarboek van de Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen. Jaargang 80, 2002
N100675: DIVERSE AUTEURS - Het mirakel van Amsterdam ; convoluut van 21 negentiende eeuwse publicaties, vnl. over het 500-jarig jubileum in 1845
B95678: DIVERSE AUTEURS - De Spycker, 18de jaargang 1961 nr.1,2/3,4 [volledig] Orgaan van de heemkundige studiekring Essen
B79784: DIVERSE AUTEURS - De Sint-Catharinakerk te Wachtebeke
B87849: DIVERSE AUTEURS - 75 jaar vrij technisch onderwijs te Ieper 1908-1983
B94595: DIVERSE AUTEURS - Boudewijn, een koning en zijn tijd
B95680: DIVERSE AUTEURS - De Spycker, 20ste jaargang 1963 nr.1,2/3/4 [volledig] Orgaan van de heemkundige studiekring Essen
B82481: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, deel 97 (1994): Speciaal Mercator-nummer ter gelegenheid van het Mercatorjaar
B85204: DIVERSE AUTEURS - Het Heilig Bloed te Brugge
B85205: DIVERSE AUTEURS - Sint-Walburga. Een Brugse kerk vol geschiedenis
B93441: DIVERSE AUTEURS - Het Heilig Bloed in de volksverering
B91974: DIVERSE AUTEURS - 't Zwaantje. Volksalmanak voor het land van Heist, 1950, jaargang 1
B84160: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, van zijne Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne. Deel XVII, 2e aflevering (1972)
B84155: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, van zijne Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne. Deel XI, 2e aflevering (dec.1958)
B98856: DIVERSE AUTEURS - Nationaal biografisch woordenboek, volume 2
B98857: DIVERSE AUTEURS - Nationaal biografisch woordenboek, volume 1
L26646: DIVERSE AUTEURS - Het Oude Land van Loon : Jaargang XXIV (24) 1969 (Jaarboek van de Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg)
G96726: DIVERSE AUTEURS - Ijdel stof. Interieurtextiel in West-Europa van 1600 tot 1900
B91975: DIVERSE AUTEURS - 't Zwaantje. Volksalmanak voor het land van Heist, 1951, jaargang 2
S78948: DIVERSE AUTEURS - Academiae Analecta, Klasse der Schone Kunsten, Jaargang 50 (1989) nr.1
B91484: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 84e jaar, 1984 [volledige jaargang]
B81047: DIVERSE AUTEURS - Salus Nostra vroeger en nu. Fotoalbum uitgegeven ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van het Salus Nostra Instituut, Mol
B88564: DIVERSE AUTEURS - Philips van Marnix van Sint Aldegonde
T100266: DIVERSE AUTEURS (DE BRUYNE JAN & RUELENS K., UITG.) - Refereinen en andere gedichten uit de XVIe eeuw, verzameld en afgeschreven door Jan De Bruyne. Deel II
S76180: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 15e jaargang nr.2 (februari 1916) [handelt o.a. over Rik Wouters, Rubens en Van Dyck]
S99184: DIVERSE AUTEURS - Maurice Langaskens 1884-1946
S76181: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 15e jaargang nr.3 (maart 1916) []handelt o.a. over Rembrandt en Victor Rousseau]
S76217: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 10e jaargang nr.2 (februari 1911) [handelt o.a. over Jan Toorop]
S76218: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 10e jaargang nr.3 (maart 1911) [handelt o.a. over Bert Nienhuis]
S100621: DIVERSE AUTEURS - Kunst-Opbouwen ; Kunst, maandblad voor oude en jonge kunst. Juli 1931 (nr.7) & maandschrift Opbouwen, 2e jaargang nr.10 (juli 1931)
S100622: DIVERSE AUTEURS - Kunst-Opbouwen ; Kunst, maandblad voor oude en jonge kunst, augustus 1931 (nr.8) & maandschrift Opbouwen, 2e jaargang nr.11 (augustus 1931)
S100623: DIVERSE AUTEURS - Kunst-Opbouwen ; Kunst, maandblad voor oude en jonge kunst, augustus 1931 (nr.8) & maandschrift Opbouwen, 2e jaargang nr.11 (augustus 1931)
S100624: DIVERSE AUTEURS - Kunst-Opbouwen ; Kunst, maandblad voor oude en jonge kunst, september 1931 (nr.9) & maandschrift Opbouwen, 2e jaargang nr.12 (september 1931)
S76330: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 14e jaargang nr.3 (maart 1915) [handelt o.a. over Willem Danielsz. van Tetrode en Chris Lebeau]
S76366: DIVERSE AUTEURS - De Vlaamse school. Nieuwe reeks, 10e jaargang aflevering 5 (mei 1897) [handelt o.a. over Karel Mertens en Jan Blockx]
N70389: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen voor de geschiedenis van het bisdom van Haarlem. Zestiende deel (1891)
R70224: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel VIII (8), volledige jaargang, 1934 (Driemaandelijksch tijdschrift voor de studie der Nederlandsche vroomheid van-af de bekeering tot circa 1750)
S76325: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche School). 1e jaargang nr.10 (october 1902) [handelt o.a. over H.J. Haverman]
S76322: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche School). 1e jaargang nr.4 (april 1902) [handelt o.a. over Floris Verster en Victor Gilsoul]
G77724: DIVERSE AUTEURS - Standen en Landen, wetenschappelijke bijdragen- Anciens pays et assemblées d'états. Volume XL (40)
B89591: DIVERSE AUTEURS - Antwerpen in de 20ste eeuw. Van Belle Epoque tot Golden Sixties
S86053: DIVERSE AUTEURS - Opus Musivum aangeboden aan professor doctor M.D. Ozinga ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag op 10 november 1962
V100705: DIVERSE AUTEURS - Poppenspel
S85708: DIVERSE AUTEURS - Sebastiaan. Martelaar of mythe
B91082: DIVERSE AUTEURS (PRIMS FL., DENUCE J., E.A.) - Antwerpsch Archievenblad. Tweede reeks, 7de jaargang, 1932, aflevering 3 (juli)
B85630: DIVERSE AUTEURS - De Vlaamse stam, tijdschrift voor familiegeschiedenis. 35e jaargang 1999
B95681: DIVERSE AUTEURS - De Spycker, 23ste jaargang 1966 nr.1/2 & 3/4 [volledig] Orgaan van de heemkundige studiekring Essen
R67643: DIVERSE AUTEURS (& KLEIN W.F. & KOPUIT M., INTERVIEW) - De Joden in Nederland. Een beeld van hun leven na 1945
F67641: DIVERSE AUTEURS - Vier Joodse denkers in de twintigste eeuw: Rosenzweig - Benjamin - Levinas - Fackenheim
R67635: DIVERSE AUTEURS - Betekenis en verwerking. Het offer van Isaak en de holocaust
B78944: DIVERSE AUTEURS - Academiae Analecta, Klasse der Letteren, Jaargang 55 (1993) nr.1
B98849: DIVERSE AUTEURS - Nationaal biografisch woordenboek, volume 7
B85631: DIVERSE AUTEURS - De Vlaamse stam, tijdschrift voor familiegeschiedenis. 34e jaargang 1998
B91457: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 90-ste jaar, 1990 [volledige jaargang]
R67626: DIVERSE AUTEURS - Geliefd is de mens. Artikel rondom de Joodse traditie
B85939: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Koninklijke Kring voor oudheidkunde, letteren en kunst van Mechelen, boekdeel 99, aflevering 1, 2005
B101397: DIVERSE AUTEURS - 550 jaar Universiteit Leuven (Tentoonstelling, Leuven, Stedelijk Museum, 31 januari - 25 april 1976)
N67584: DIVERSE AUTEURS - Honderd jaar sluimeren in gewijde aarde. De geschiedenis van de begraafplaats Sint Barbara te Haarlem
B94970: DIVERSE AUTEURS (DE KEYSER P., DIR.) - Ars Folklorica Belgica [2 volumes, deel II: Noord- en Zuid-Nederlandse volkskunst]
B11954: DIVERSE AUTEURS - De Brugse Schoenmakers en Timmerlieden. De Ambachten en hun Huizen 14e - 20e eeuw
B92207: DIVERSE AUTEURS - Mededelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring voor Leuven en omgeving. Volledige collectie van jaargang 1 (1961) tot en met jaargang 14 (1974)
B91976: DIVERSE AUTEURS - 't Zwaantje. Volksalmanak voor het land van Heist, 1952, jaargang 3
B90088: DIVERSE AUTEURS - Album Antoon Viaene, aangeboden ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag
B95739: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, Jaarboek deel 79 (1976)
S96793: DIVERSE AUTEURS - 3000 jaar weven in de Andes. textiel uit Peru en Bolivië
S96744: DIVERSE AUTEURS - Byzantijnse kunst uit Roemenië. De Byzantijnse erfenis in de Roemeense kunst uit het Nationaal Museum van Schone Kunsten van Roemenië
S88069: DIVERSE AUTEURS - Renaissance en Barok. Textilia uit eigen bezit. Stad Gent, Museum voor Sierkunst
S85651: DIVERSE AUTEURS - Voor Nederland bewaard. De verzamelingen van het Koninklijk oudheidkundig genootschap in het Rijksmuseum
L18046: DIVERSE AUTEURS - Hulde-album Dr. F. Van Vinckenroye
R51130: DIVERSE AUTEURS - Ons Geestelijk Erf - deel XXII (22) afl.1-4, 1948 [Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750)
T65479: DIVERSE AUTEURS - Uut goeder jonsten. Studies aangeboden aan prof.dr. L. Roose naar aanleiding van zijn emeritaat
L100540: DIVERSE AUTEURS - Heusden. Beelden van vroeger uit Heusden, Eversel en Berkenbos
T65274: DIVERSE AUTEURS - Guido Gezelle
S76345: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 8e jaargang nr.4 (april 1909)
B95752: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, Jaarboek deel 96-II (1993)
R88806: DIVERSE AUTEURS - Maria-nummer ter gelegenheid van het eerste Eeuwfeest van de verschijningen van Lourdes 1858-1958
S76394: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 12e jaargang nr.7-12 (juli-december 1913) [2e halfjaar volledig]
N82043: DIVERSE AUTEURS - Bulletin van het Nederlandsch Groot-Oosten. Derde deel (jaargang) 1872-1873
S76219: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 10e jaargang nr.4 (april 1911) [handelt o.a. over Jan Toorop en Georg Rueter]
B67357: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 63 (1960) 2e aflevering
B65118: DIVERSE AUTEURS - Oudegem herdenkt 25 juni 1961. Dag van de Vier Groten. Onthulling van gedenkplaten ter ere van Vrouwe Courtmans-Berchmans, Fr. De Hovre. Huldigt dan ook nog Justus de Harduwijn en Jef Scheirs
M65120: DIVERSE AUTEURS - Mijnheer Henri [De Hovre]. Gedenkboek
S76198: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 12e jaargang nr.5 (mei 1913) [handelt o.a. over Gerard David]
R70195: DIVERSE AUTEURS - Carmel - Tijdschrift voor Carmelitaanse geschiedenis en geestelijk leven (1e jaargang, 1948-1949)
R70194: DIVERSE AUTEURS - Carmel - Tijdschrift voor Carmelitaanse geschiedenis en geestelijk leven (2e jaargang, 1949-1950)
R70193: DIVERSE AUTEURS - Carmel - Tijdschrift voor Carmelitaanse geschiedenis en geestelijk leven (3e jaargang, 1950-1951)
R70192: DIVERSE AUTEURS - Carmel - Tijdschrift voor Carmelitaanse geschiedenis en geestelijk leven (4e jaargang, 1951-1952)
R70191: DIVERSE AUTEURS - Carmel - Tijdschrift voor Carmelitaanse geschiedenis en geestelijk leven (5e jaargang, 1952-1953)
R70188: DIVERSE AUTEURS - Carmel - Tijdschrift voor geestelijk leven (14e jaargang, 1962)
R70189: DIVERSE AUTEURS - Carmel - Tijdschrift voor geestelijk leven (15e jaargang, 1963)
R70190: DIVERSE AUTEURS - Carmel - Tijdschrift voor geestelijk leven (6e jaargang, 1953-1954)
R70187: DIVERSE AUTEURS - Carmel - Tijdschrift voor geestelijk leven (13e jaargang, 1960-1961)
R70186: DIVERSE AUTEURS - Carmel - Tijdschrift voor geestelijk leven (12e jaargang, 1959-1960)
R70184: DIVERSE AUTEURS - Carmel - Tijdschrift voor geestelijk leven (10e jaargang, 1957-1958)

Next 1000 books from Boekenantiquariaat De Lezenaar[an error occurred while processing this directive]

9/18