Boekenantiquariaat De Lezenaar
Vissersstraat 2, B-3500 Hasselt, België. Tel. & Fax : (32)-11-26.27.28            Email: delezenaar@pandora.be
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
R70185: DIVERSE AUTEURS - Carmel - Tijdschrift voor geestelijk leven (11e jaargang, 1958-1959)
R70183: DIVERSE AUTEURS + PETERS JOANNES A CRUCE O.C.D. - Carmel - Tijdschrift voor geestelijk leven (9e jaargang, 1956-1957) + Geloof en geestelijk leven (Carmel-serie Nr. III)
R70182: DIVERSE AUTEURS - Carmel - Tijdschrift voor geestelijk leven (8e jaargang, 1955-1956)
R70181: DIVERSE AUTEURS - Carmel - Tijdschrift voor geestelijk leven (7de jaargang, 1954-1955)
N65846: DIVERSE AUTEURS - Limburg's jaarboek, jg.19 (volledig in 4 afleveringen)
L25899: DIVERSE AUTEURS - Harmonies en fanfares in Limburg
B89360: DIVERSE AUTEURS - De Sint-Corneliusdevotie in Vlaanderen
B92015: DIVERSE AUTEURS - Aartsbischoppelijk Sint-Jan Berchmanscollege 1889-1939 (jubelfeesten)
B70548: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 60e jaargang, 1959 [volledige jaargang]
L18053: DIVERSE AUTEURS - Limburgs Haspengouw - bundel studiën uitgegeven t.g.v. de 100e verjaring der Stichting van het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap te Tongeren
S62246: DIVERSE AUTEURS - Beeldende kunst in en om Waregem
B62223: DIVERSE AUTEURS - Veertig jaar Belgische politiek. Liber Amicorum aangeboden aan Minister van Staat A.E. De Schryver ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag
S62214: DIVERSE AUTEURS - Miscellanea Jozef Duverger. Bijdragen tot de kunstgeschiedenis der Nederlanden [2 vols.]
J62196: DIVERSE AUTEURS - Liber Amicorum Professor Baron Louis Fredericq [2 vols.]
J62197: DIVERSE AUTEURS - Liber Amicorum Professor Baron Louis Fredericq [enkel vol. 1]
T11625: DIVERSE AUTEURS - In Memoriam Felix Timmermans [themanummer van Tijdschrift Golfslag, Jrg.I Nr.11-12]
J62192: DIVERSE AUTEURS - Recht in beweging. Opstellen aangeboden aan Prof. Mr. Ridder R. Victor [2 vols.]
J62190: DIVERSE AUTEURS - Liber Amicorum Marc Châtel
J62189: DIVERSE AUTEURS - Miscellanea Georges Van Hecke. Verzamelde Geschriften. Choix d'articles. Selected writings
J62169: DIVERSE AUTEURS - Publiek recht, ruim bekeken. Opstellen aangeboden aan Prof. J. Gijssels
B62165: DIVERSE AUTEURS - Liber Amicorum Professor dr. Gaston Eyskens (Economische opstellen- )
J62163: DIVERSE AUTEURS - Liber Amicorum Walter van Gerven
J62164: DIVERSE AUTEURS - Prof. Dr. Louis Paul Baron Suetens. Op de grens van het ideaal denkbare en het praktische haalbare
B62159: DIVERSE AUTEURS - Opstand en pacificatie in de Lage Landen. Bijdrage tot de studie van de pacificatie van Gent. Verslagboek van het Tweedaags Colloquium bij de vierhonderdste verjaring van de Pacificatie van Gent
B62150: DIVERSE AUTEURS - La France aux Pay-Bas. Invloeden in het verleden
S76539: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende en decoratieve kunsten. 25e jaargang nr.4 (april 1929) [handelt o.a. over Gustave van de Woestyne en Roger de la Pasture]
S76543: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende en decoratieve kunsten. 25e jaargang nr.1 (januari 1929) [handelt o.a. over James Ensor en Rembrandt]
S76547: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 13e jaargang nr.8 (augustus 1914) [handelt o.a. over Rembrandt en R.N.Roland Holst]
S76545: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende en decoratieve kunsten. 25e jaargang nr.3 (maart 1929) [handelt o.a. over Marc Chagall en Gustave de Smet]
S76546: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 13e jaargang nr.7 (juli 1914) [handelt o.a. over Rembrandt]
S76548: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 13e jaargang nr.9 (september 1914) [handelt o.a. over Rembrandt]
S76549: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 13e jaargang nr.10 (october 1914) [handelt o.a. over Jacob Jordaens]
S76550: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 13e jaargang nr.11-12 (november-december 1911-1912) [handelt o.a. over Eugène Smits]
S76551: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 6e jaargang nr.7 (juli 1907) [handelt o.a. over Van Dijck, Alfred Stevens en W. Penaat]
S76552: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 6e jaargang nr.6 (juni 1907) [handelt o.a. over Rembrandt, Alfred Stevens & W.Penaat]
S76553: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 6e jaargang nr.10 (october 1907) [handelt o.a. over Van Dijck, Alfred Stevens en W. Penaat]
B91070: DIVERSE AUTEURS - Antwerpsch Archievenblad. Tweede reeks, 3de jaargang, 1928 (volledig)
B90668: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 71e jaargang, 1970, [volledige jaargang]
N88582: DIVERSE AUTEURS - 's-Hertogenbosch. De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990
B95749: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, Jaarboek deel 93 (1990)
S84584: DIVERSE AUTEURS - Gentse Bijdragen tot de kunstgeschiedenis, XVII (17, 1957-1958)
S76351: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 9e jaargang nr.3 (maart 1910) [handelt o.a. over H.P. Berlage]
S76352: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. 4e jaargang nr.1 (januari 1905) [handelt o.a. over Albert Neuhuys & Jan Eisenloeffel]
S76354: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. 4e jaargang nr.4 (april 1905) [handelt o.a. over Jordaens en J.W. de Graaff]
B65093: DIVERSE AUTEURS - Retour. Amsterdam-Brussel. Nederland en Vlaanderen in thema's
R65106: DIVERSE AUTEURS - Jan van Ruusbroec (1293-1381). Tentoonstelling 16 november - 24 december 1981
B65061: DIVERSE AUTEURS - Tussen Restauratie en Vernieuwing. Aspecten van de naoorlogse Belgische politiek (1944-1950)
B65092: DIVERSE AUTEURS - Vlaamsch België sedert 1830 - [volledig in 6 delen in 7 vols.]
B64965: DIVERSE AUTEURS - Voorbij het nationalisme? Au-delà du nationalisme. Acta van het colloquium van 16 november 2007 / Actes du colloque du 16 novembre 2007
B65086: DIVERSE AUTEURS - Nederlandse en Vlaamse identiteit. Betekenis, onderlinge relatie en perspectief. Civis Mundi jaarboek 2006
B65072: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Katholiek Verbond van België / Union catholique belge-
B65068: DIVERSE AUTEURS - Joris van Severen. Zijn persoon, zijn gedachten, zijn invloed, zijn werk
B65050: DIVERSE AUTEURS - Wie zetelt? De gekozen politieke elite in Vlaanderen doorgelicht
B65052: DIVERSE AUTEURS - Belgische toestanden. De lotgevallen van een kleine bi-culturele democratie
B65054: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Elections anticipées. Vervroegde verkiezingen (10-3-1974)
B64968: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Hendrik de Man en het jaar 1940 / Henri de Man et l'an 1940. Acta van het colloquium van 10 december 2004 / Actes du colloque du 10 décembre 2004
B65026: DIVERSE AUTEURS - Pierre De Geyter: het grote lied van een kleine man (1848-1932)
B65023: DIVERSE AUTEURS - Vlaanderen ontmoet Nederland. Geschiedenis van de Orde van den Prince
B65006: DIVERSE AUTEURS - De jaren '30 in België. De massa in verleiding
B65007: DIVERSE AUTEURS - Socialisme, religie en morele waarden. Acta van het colloquium en avonddebat van 28 november 2006
B65008: DIVERSE AUTEURS - België ten tijde van Frère-Orban
B65009: DIVERSE AUTEURS - België ruimtelijk doorgelicht
B65011: DIVERSE AUTEURS - België, een manier van leven
T64998: DIVERSE AUTEURS - Enige volkenrechtelijke vragen rond de Nederlandse Taalunie
W64978: DIVERSE AUTEURS - Het verborgen leven van Albert Einstein
B64981: DIVERSE AUTEURS - Belgsiche Emigranten. Oorlogsvluchtelingen, economische emigranten en politieke vluchtelingen uit onze streken, van de 16de eeuw tot vandaag
B64966: DIVERSE AUTEURS / VARIOUS AUTHORS - Naar een sociale of liberale democratie / Towards a social or a liberal democracy. Acta van de gedachtewisseling van 20 april 2007 / Proceedings of the meeting of April 20, 2007
B64967: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Vooruitgang en volksverheffing / Progrès et élévation du peuple. Acta van het tweeluik van 21 november 2008 / Actes du dyptique du 21 novembre 2008
B64929: DIVERSE AUTEURS - Vlaanderen en Nederland
B64931: DIVERSE AUTEURS - Tussen cultuur en politiek. Het Algemeen-Nederlands Verbond (1895-1995)
B64896: DIVERSE AUTEURS - Gedrag na Verdrag. Balans en toekomst van de samenwerking Nederland-Vlaanderen
B64928: DIVERSE AUTEURS - Jubileumjaargang 1837-1987 (van tijdschrift 'De Gids')
B64913: DIVERSE AUTEURS - Tussen droom en daad. 10 jaar Agalev in het parlement
B64908: DIVERSE AUTEURS - Dossier: 100 jaar Boeren
B95705: DIVERSE AUTEURS - De Mariavereering in Brabant [bijzonder nummer van "Eigen Schoon en de Brabander" jg.17 nr.3-4, 1934]
B64899: DIVERSE AUTEURS - Nederland en de toekomst van Vlaanderen
B64891: DIVERSE AUTEURS - Een open boek. 8 jaar Verhofstadt
L64883: DIVERSE AUTEURS - 't daghet in den oosten, jg.27 nr.8-9-10
L64884: DIVERSE AUTEURS - 't daghet in den oosten, jg.27 nr.12
L64877: DIVERSE AUTEURS - 't daghet in den oosten, jg.27 nr.2
L64878: DIVERSE AUTEURS - 't daghet in den oosten, jg.27 nr.3
L64879: DIVERSE AUTEURS - 't daghet in den oosten, jg.27 nr.4-5
L64880: DIVERSE AUTEURS - 't daghet in den oosten, jg.27 nr.1
L64881: DIVERSE AUTEURS - 't daghet in den oosten, jg.27 nr.6
L64882: DIVERSE AUTEURS - 't daghet in den oosten, jg.27 nr.7
L64862: DIVERSE AUTEURS - De boerenkrijg in het departement van de Nedermaas
B88171: DIVERSE AUTEURS - Dronghine. Jaarboek 1990 Heemkundige kring Dronghine
L64703: DIVERSE AUTEURS - De Pater Sangersbrug
L64844: DIVERSE AUTEURS - Liber memorialis. Tien jaar Economische Hogeschool Limburg (1968-1978). Economische en socio-politieke wetenschappelijke bijdragen over bepaalde aspecten van werkgelegenheid en democratisering
L64827: DIVERSE AUTEURS - Pater Gabriël Boutsen (1903-1970)
L64829: DIVERSE AUTEURS - Inventaris van de landschappen. Tome V: Provincie Limburg
L64835: DIVERSE AUTEURS - Limburgs Mozaïek. Nieuwkomers rond de Limburgse Maas
L64840: DIVERSE AUTEURS - Zo was Donaat Snijders. Een huldeboek van en voor zijn vrienden
L64818: DIVERSE AUTEURS - Het Oude Land van Loon. Jaarboek van de Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg jaargang XLVI (46) 1991
L64808: DIVERSE AUTEURS - Lodewijk Plessers (1862-1915). Limburger, flamingant, leider, dichter, journalist, bezieler
L64816: DIVERSE AUTEURS - De Gouverneurs in de beide Limburgen (1815-1989)
L64817: DIVERSE AUTEURS - Tesi samanunga uvas edele unde scona. Liber Amicorum Theo Coun
L64824: DIVERSE AUTEURS - Huldeboek Armand Preud'homme
L64821: DIVERSE AUTEURS - Het Oude Land van Loon. Jaarboek van de Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg jaargang XLV (45, 1990)
B64799: DIVERSE AUTEURS - Het verdriet van Vlaanderen? Over de macht van de katholieke zuil
B64798: DIVERSE AUTEURS - Een bewogen portret. Cultuur en politiek in Vlaanderen
N64788: DIVERSE AUTEURS - Collaborateurs van niveau. Opkomst en val van de hoogleraren Schrike, Snijder en Van Dam
N64781: DIVERSE AUTEURS - Bronnen en geschiedschrijving van de Tweede Wereldoorlog
N64785: DIVERSE AUTEURS - De Nederlandse Volks-Unie. Portret van een racistische splinterpartij
G64763: DIVERSE AUTEURS - Oud en nieuw fascisme
G64749: DIVERSE AUTEURS - Het 40-45 boek. Fotocollectie Nederlands Instituut voor oorlogsdocumentatie
B85166: DIVERSE AUTEURS - Europese cultuur in postincunabelen 1501-1540 (Tentoonstelling Brugge, De Biekorf, 15 dec.1992 - 30 jan. 1993)
G64750: DIVERSE AUTEURS - Thuisfront. Oorlog en economie in de twintigste eeuw
L64728: DIVERSE AUTEURS - Tessenderlo. Groen Vakantieoord
L64738: DIVERSE AUTEURS - Emeritaat Rechter Vandeplas. Edmond Vandeplas: rechter belast met de leiding Politierechtbank Tongeren-
L64687: DIVERSE AUTEURS - Symposium: Bilzen en de oudste bronnen van het Nederlands. Lezingen gehouden te Bilzen op 11 december 1999
L64693: DIVERSE AUTEURS - Huldegedenkboek Paul Vrancken. Hoofdgriffier van de Politierechtbank Tongeren (1970-1991)
L64682: DIVERSE AUTEURS - Sint-Lambertuscollege Bilzen: 50
L64684: DIVERSE AUTEURS - Sint-Lambertuscollege Bilzen (1924-1999)
L64685: DIVERSE AUTEURS - Groot Bilzen. Een eeuw fotografische impressies. Het lees- en kijkboek van en over Groot-Bilzen
B93616: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). deel 129 (1992) [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B64667: DIVERSE AUTEURS - Vijftig jaar liberale praxis. Willy De Clercq vijfenzeventig jaar
L64670: DIVERSE AUTEURS - Mijnen. Limburgse koolputters spreken
L64672: DIVERSE AUTEURS - In de mijn is iedereen zwart
B64650: DIVERSE AUTEURS - Frans Grootjans
B64659: DIVERSE AUTEURS - Adriaan Verhulst. Liber amicorum
B64636: DIVERSE AUTEURS - Facetten van honderd jaar politieke, economische en sociale geschiedenis. Herdenking geboorte Achiel Van Acker (1898-1998)
B64627: DIVERSE AUTEURS - De wereld van Karel Alexander van Lotharingen, gouverneur-generaal van de Oostenrijkse Nederlanden (1744-14780). Cultuur en maatschappij
B64619: DIVERSE AUTEURS - Revolutie in Brabant (1787-1793)
B95747: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, Jaarboek deel 89 (1986)
G64613: DIVERSE AUTEURS - Opstand der burgers. De Franse Revolutie na 200 jaar
B64599: DIVERSE AUTEURS - Antwerpen 1830-1980
B78940: DIVERSE AUTEURS - Academiae Analecta, Klasse der Letteren, Jaargang 51 (1989) nr.1
L64516: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Colloquium: Limburg in de Tweede Wereldoorlog (Diepenbeek, LUC, 29 oktober 1994)
T95356: DIVERSE AUTEURS - Hollandsch Penning-Magazijn voor de jeugd. jaargang 7, 1841
B64461: DIVERSE AUTEURS - De curatoren van het getto. De Vereniging van de joden in België tijdens de nazi-bezetting
S64491: DIVERSE AUTEURS - Gentsche bijdragen tot de kunstgeschiedenis. Deel IX (1943)
S64492: DIVERSE AUTEURS - Gentse bijdragen tot de kunstgeschiedenis. Deel XI (1945-1948)
T65571: DIVERSE AUTEURS - Hendrik Conscience (1812-1912). Portret van Hendrik Conscience
G77727: DIVERSE AUTEURS - Standen en Landen, wetenschappelijke bijdragen- Anciens pays et assemblées d'états. Volume XIX (19) [Blijde Inkomsten, Joyeuses Entrées]
B95782: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 57, 1e aflevering (1950)
L90450: DIVERSE AUTEURS - Verzamelde opstellen uitgegeven door de geschied- en oudheidkundigen studiekring te Hasselt. Boekdeel XVII (1942)
S76305: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende en decoratieve kunsten. 24e jaargang nr.1 (juli 1928)
B95746: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, Jaarboek deel 90 (1987)
B98846: DIVERSE AUTEURS - Nationaal biografisch woordenboek, volume 11
B91073: DIVERSE AUTEURS (PRIMS FL., DENUCE J. & GOETSCHALCKX) - Antwerpsch Archievenblad. Tweede reeks, 4de jaargang, 1929, aflevering 3 (juli)
B85414: DIVERSE AUTEURS - Gouverneur Andries Kinsbergen, advocaat van de provincie Antwerpen
L94604: DIVERSE AUTEURS - Leden van de Duitse Orde in de balije Biesen
S76337: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 10e jaargang nr.13 (december 1911) [handelt o.a. over Joh. B. Smits]
V100288: DIVERSE AUTEURS - Van rank tot drank
B100303: DIVERSE AUTEURS - Antwerpen op het spoor
B88893: DIVERSE AUTEURS - Uit velerlei eeuwen. Historische en kunsthistorische bijdragen
S86032: DIVERSE AUTEURS - Miscellanea I.Q. van Regteren Altena. 16-V-1969
T88729: DIVERSE AUTEURS - Dr. Jan Oskar De Gruyter 1885-1929 Zijn levenswerk
B93615: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). deel 128 (1991) [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93667: DIVERSE AUTEURS (COLLECTIF) - Bulletin van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, band VIII (8), 1957. Bulletin de la commission royale des monuments et des sites, tome 8
J16743: DIVERSE AUTEURS - Album Professor Fernand Van Goethem - Een verzameling van wetenschappelijke bijdragen aangeboden aan Professor Van Goethem bij gelegenheid van zijn vijfendertig jaar professoraat
S76336: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 14e jaargang nr.10 (october 1915) [handelt o.a. over Frans Zwollo]
T65674: DIVERSE AUTEURS - Letteroefeningen van het taalminnend genootschap opgericht onder de leerlingen van het Klein-Seminarie te Sint-Truiden. Derde bundel
T89657: DIVERSE AUTEURS - Leven en werken der Zuidnederlandsche schrijvers. Eerste aflevering, Tweede aflevering, Derde aflevering [3 volumes, A-CYPERS]
N89579: DIVERSE AUTEURS - Haarlem ging op wollen zolen. Opkomst, bloei en ondergang van de textielnijverheid aan het Spaarne
S76339: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 10e jaargang nr.10 (october 1911) [handelt o.a. over J.F. Millet en J. Israëls]
B67457: DIVERSE AUTEURS - De Zwartzusters van Brugge. Diksmuide, Oostende, Veurne en Brazilië
B95563: DIVERSE AUTEURS - Oostvlaamsche [Oost-Vlaamse] Zanten, driemaandelijks algemeen tijdschrift voor volkskunde. Bijna volledige reeks van 1927 tot en met 2002 (en bijgevoegd: "Van mensen en dingen" ; van 2003 t.e.m. september 2006)
B64623: DIVERSE AUTEURS - Brabant in Revolutie (1787-1801)
B99352: DIVERSE AUTEURS - Sint-Aloysius Geel. Zes eeuwen collegegeschiedenis. jubileumboek 1992
S76220: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 10e jaargang nr.5 (mei 1911) [handelt o.a. over James Ensor]
B65661: DIVERSE AUTEURS - Het taelverbond. Tijdschrift voor geschiedenis, tael-, oudheid- en letterkunde. 1854 [2 delen in 1 vol.]
R70282: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel LXXI (71), volledige jaargang, 1997 (Driemaandelijks tijdschrift voor de geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden - Orgaan van het Ruusbroecgenootschap, Centrum voor spiritualiteit)
R70279: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel LXVIII (68), volledige jaargang, 1994 (Driemaandelijks tijdschrift voor de geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden - Orgaan van het Ruusbroecgenootschap, Centrum voor spiritualiteit)
R70280: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel LXIX (69), volledige jaargang, 1995 (Driemaandelijks tijdschrift voor de geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden - Orgaan van het Ruusbroecgenootschap, Centrum voor spiritualiteit)
R70277: DIVERSE AUTEURS - Vrouwen en mystiek in de Nederlanden. Themanummer van het tijdschrift: Ons geestelijk erf. Deel LXVI (66), volledige jaargang, 1992 (Driemaandelijks tijdschrift voor de geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden - Orgaan van het Ruusbroecgenootschap, Centrum voor spiritualiteit)
R70278: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel LXVII (67), volledige jaargang, 1993 (Driemaandelijks tijdschrift voor de geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden - Orgaan van het Ruusbroecgenootschap, Centrum voor spiritualiteit)
R70275: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel LXIV (64), volledige jaargang, 1990 (Driemaandelijks tijdschrift voor de geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden - Orgaan van het Ruusbroecgenootschap, Centrum voor spiritualiteit)
R70276: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel LXV (65), volledige jaargang, 1991 (Driemaandelijks tijdschrift voor de geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden - Orgaan van het Ruusbroecgenootschap, Centrum voor spiritualiteit)
R70273: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel LXII (62), volledige jaargang, 1988 (Driemaandelijks tijdschrift voor de geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden - Orgaan van het Ruusbroecgenootschap, Centrum voor spiritualiteit)
R70271: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel LX (60), volledige jaargang, 1986 (Driemaandelijks tijdschrift voor de geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden - Orgaan van het Ruusbroecgenootschap, Centrum voor spiritualiteit)
R70272: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel LXI (61), volledige jaargang, 1987 (Driemaandelijks tijdschrift voor de geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden - Orgaan van het Ruusbroecgenootschap, Centrum voor spiritualiteit)
R70270: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel LIX (59), volledige jaargang, 1985 (Driemaandelijks tijdschrift voor de geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden - Orgaan van het Ruusbroecgenootschap, Centrum voor spiritualiteit)
R70268: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel LVII (57), volledige jaargang, 1983 (Driemaandelijks tijdschrift voor de geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden - Orgaan van het Ruusbroecgenootschap, Centrum voor spiritualiteit)
R70269: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel LVIII (58), volledige jaargang, 1984 (Driemaandelijks tijdschrift voor de geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden - Orgaan van het Ruusbroecgenootschap, Centrum voor spiritualiteit)
R70266: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel LV (55), volledige jaargang, 1981 [Ruusbroec-nummer] (Driemaandelijks tijdschrift voor de geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden - Orgaan van het Ruusbroecgenootschap, Centrum voor spiritualiteit)
R70267: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel LVI (56), volledige jaargang, 1982 (Driemaandelijks tijdschrift voor de geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden - Orgaan van het Ruusbroecgenootschap, Centrum voor spiritualiteit)
R70264: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel LIII (53), volledige jaargang, 1979 (Driemaandelijks tijdschrift voor de geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden - Orgaan van het Ruusbroecgenootschap, Centrum voor spiritualiteit)
R70263: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel LII (52), volledige jaargang, 1978 (Driemaandelijks tijdschrift voor de geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden - Orgaan van het Ruusbroecgenootschap, Centrum voor spiritualiteit)
R70262: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel LI (51), volledige jaargang, 1977 (Driemaandelijks tijdschrift voor de geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden - Orgaan van het Ruusbroecgenootschap, Centrum voor spiritualiteit)
R70260: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XLIX (49), volledige jaargang, 1975 (Driemaandelijks tijdschrift voor de geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden - Orgaan van het Ruusbroecgenootschap, Centrum voor spiritualiteit)
R70261: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel L (50), volledige jaargang, 1976 (Driemaandelijks tijdschrift voor de geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden - Orgaan van het Ruusbroecgenootschap, Centrum voor spiritualiteit)
R70258: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XLVII (47), volledige jaargang, 1973 (Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereniging)
R70259: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XLVIII (48), volledige jaargang, 1974 (Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden)
R70256: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XLI (41), volledige jaargang, 1967 (Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereniging)
R70257: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XLVI (46), volledige jaargang, 1972 (Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereniging)
R70255: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XL (40), volledige jaargang, 1966 (Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereniging)
R70253: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XXXVII (37), volledige jaargang, 1963 (Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereniging)
B67368: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 69 (1966) 3e en 4e aflevering
B67369: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 70 (1967) 1e en 2e aflevering
B67367: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 69 (1966) 1e en 2e afl.
B67366: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas, deel 68 (1965), 3e en 4e aflevering
B67363: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 67 (1964) 1e en 2e aflevering
B67362: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 66 (1963) 2e aflevering
B67360: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 65 (1962) 2e aflevering
R70250: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XXXIV (34), volledige jaargang, 1960 (Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereniging)
R70251: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XXXV (35), volledige jaargang, 1961 (Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereniging)
R70247: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XXXI (31), volledige jaargang, 1957 (Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereniging)
R70248: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XXXII (32), volledige jaargang, 1958 (Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereniging)
R70249: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XXXIII (33), volledige jaargang, 1959 (Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereniging)
R70245: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XXIX (29), volledige jaargang, 1955 (Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereniging)
R70246: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XXX (30), volledige jaargang, 1956 (Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereniging)
R70243: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XXVII (27), volledige jaargang, 1953 (Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereniging)
R70244: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XXVIII (28), volledige jaargang, 1954 (Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereniging)
R70241: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XII (12), volledige jaargang, 1938 (Driemaandelijksch tijdschrift voor de studie der Nederlandsche vroomheid van-af de bekeering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereeniging)
R70242: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XXVI (26), volledige jaargang, 1952 (Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereniging)
R70238: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XXIII (23), volledige jaargang, 1949 (Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereniging)
R70239: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XXIV (24), volledige jaargang, 1950 (Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereniging)
R70236: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XXI (21), volledige jaargang, 1947 (Driemaandelijksche tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandsche vroomheid vanaf de bekeering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereeniging)
R70237: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XXII (22), volledige jaargang, 1948 (Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereniging)
R70235: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XX (20), volledige jaargang, 1946, bevat Lutgart-nummer (afl.1-2) (Driemaandelijksche tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandsche vroomheid vanaf de bekeering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereeniging)
R70232: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XIX (19), volledige jaargang, 1945 (Studiën over de Nederlandsche vroomheid van af de bekeering tot circa 1750, bezorgd door de Ruusbroec-vereeniging)
R70233: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XIV (14), volledige jaargang, 1940 (Driemaandelijksch tijdschrift voor de studie der Nederlandsche vroomheid van-af de bekeering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereeniging)
R70234: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XIII (13), volledige jaargang, 1939 (Driemaandelijksch tijdschrift voor de studie der Nederlandsche vroomheid van-af de bekeering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereeniging)
R70230: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XI (11), volledige jaargang, 1937 (Driemaandelijksch tijdschrift voor de studie der Nederlandsche vroomheid van-af de bekeering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereeniging)
S76269: DIVERSE AUTEURS (SCHMALZIGAUG J. E.A. - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 8e jaargang nr.9 (september 1909) [handelt o.a. over Thomas Hendricksz. de Keyser en Jan Eisenloeffel]
R70228: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XVI (16), volledige jaargang, 1942 (Driemaandelijksch tijdschrift voor de studie der Nederlandsche vroomheid van-af de bekeering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereeniging) + Bijlage: De misvreklaring van Simon van Venlo
R70229: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XVII (17), volledige jaargang, 1943 (Studiën der Nederlandsche vroomheid van af de bekeering tot circa 1750, bezorgd door de Ruusbroec-vereeniging)
R70225: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel IX (9), volledige jaargang, 1935 (Driemaandelijksch tijdschrift voor de studie der Nederlandsche vroomheid van-af de bekeering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereeniging)
R70226: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel X (10), volledige jaargang, 1936 (Driemaandelijksch tijdschrift voor de studie der Nederlandsche vroomheid van-af de bekeering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereeniging)
R70227: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XV (15), volledige jaargang, 1941 (Driemaandelijksch tijdschrift voor de studie der Nederlandsche vroomheid van-af de bekeering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereeniging)
R70223: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel VII (7), volledige jaargang, 1933 (Driemaandelijksch tijdschrift voor de studie der Nederlandsche vroomheid van-af de bekeering tot circa 1750)
B67355: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 45e deel 1e afl. 1933 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 45e tome 1e livr. 1933
R70220: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel IV (4), volledige jaargang, 1930 (Driemaandelijksch tijdschrift voor de studie der Nederlandsche vroomheid van-af de bekeering tot circa 1750)
R70221: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel V (5), volledige jaargang, 1931 (Driemaandelijksch tijdschrift voor de studie der Nederlandsche vroomheid van-af de bekeering tot circa 1750)
R70222: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel VI (6), volledige jaargang, 1932 (Driemaandelijksch tijdschrift voor de studie der Nederlandsche vroomheid van-af de bekeering tot circa 1750)
R70218: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel III (3), volledige jaargang, 1929 (Driemaandelijksch tijdschrift voor de studie der Nederlandsche vroomheid van-af de bekeering tot circa 1750)
R70217: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel I, volledige jaargang, 1927 (Driemaandelijksch tijdschrift voor de studie der Nederlandsche vroomheid van-af de bekeering tot circa 1750)
B67359: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 65 (1961) 1e aflevering
S76320: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. 3e jaargang nr.12 (december 1904)
L42389: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de geschiedenis van Brustem (in "Het oude land van Loon" jaargang XXX (30) 1975 Jaarboek van de Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg)
B67358: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 64 (1960) 1e aflevering
B95510: DIVERSE AUTEURS - In verscheidenheid - Liber Amicorum Prof. Dr. Em. Robert Van Passen
S76314: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. 3e jaargang nr.10 (october 1904)
R91178: DIVERSE AUTEURS - In het licht van onze opdracht. 1911-2011 Associatie Nederland van de souvereine militaire hospitaalorde van sint Jan van Jeruzalem, van Rhodos en van Malta
S76387: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 5e jaargang nr.7-12 (juli-december 1906) [2e halfjaar volledig]
B93607: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). deel 140 (2003) [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B90078: DIVERSE AUTEURS - Geschiedenis van Brabant, van hertogdom tot heden
B50345: DIVERSE AUTEURS - Liber Amicorum Dr. J. Scheerder ; Tijdingen uit Leuven over de Spaanse Nederlanden, de Leuvense Universiteit en historiografie
B92812: DIVERSE AUTEURS - Liber Amicorum Jozef Lauwerys
B86097: DIVERSE AUTEURS - Ars Folklorica. Noord- en Zuid-Nederlandse volkskunst, deel II
S76344: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 8e jaargang nr.3 (maart 1909) [handelt o.a. over Frans Jozef Lonsing]
S83976: DIVERSE AUTEURS - George Minne en de kunst rond 1900
S76333: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 14e jaargang nr.6 (juni 1915) [handelt o.a. over Lizzy Ansingh]
B72901: DIVERSE AUTEURS - Heemkundige kring: de Oost-Oudbrug vzw: jaarboek XXXVIII (28, 2001)
S76318: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. 3e jaargang nr.6 (juni 1904) [handelt o.a. over Jan Toorop]
S76191: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 14e jaargang nr.12 (december 1915) [handelt o.a. over Marcus Gheeraerts de Jonge en Albert Hahn]
S76192: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 14e jaargang nr.11 (november 1915) [handelt voornamelijk over Pierre Paulus]
B95772: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 50 (1938-1939) 1e en 2e aflevering [volledig]. Annales du cercle archéologique du pays de Waes, tome 50, 1e et 2e livraison [complet] (1938-1939)
S76335: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 14e jaargang nr.9 (september 1915)
N82058: DIVERSE AUTEURS - Bulletin van het Nederlandsch Groot-Oosten. Dertiende jaargang (13) 1889, Tweede aflevering
B85924: DIVERSE AUTEURS - De Gulden Passer. Bulletin van de Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen. Jaargang 69, 1991
B95405: DIVERSE AUTEURS - Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Nieuwe reeks deel XLIII (43) 1989
G77725: DIVERSE AUTEURS - Standen en Landen, wetenschappelijke bijdragen- Anciens pays et assemblées d'états. Volume XXXIX (39)
B67354: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 31e deel juni 1914 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 31e tome juni 1914
B95783: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 57, 2e aflevering (1951)
B67356: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 54, 2e aflevering (1946)
G77726: DIVERSE AUTEURS - Standen en Landen, wetenschappelijke bijdragen- Anciens pays et assemblées d'états. Volume XXII (22)
B95657: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 1932, Nieuwe reeks deel IV (4), nrs.1,2-3,4 (volledig). Gedenkschriften van de Koninklijken geschied- en oudheidkundigen kring van de Antwerpsche Kempen
B67353: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 28e deel juni 1910 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 28e tome juin 1910
B67352: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 27e deel juli 1909 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 27e tome juillet 1909
B67351: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 26e deel juni 1908 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 26e tome juin 1908
B67350: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 25e deel juni 1907 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 25e tome juin 1907
B67348: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 24e deel 2e afl. juni 1906 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 24e tome 2e livr. juin 1906
B67347: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 24e deel 1e afl. / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 24e tome 1e livr.
B84511: DIVERSE AUTEURS - Economische herorientatie en reorganisatie in de Brabantse steden tijdens de scheiding der Nederlanden (1550-1650). De Brabantse stad, Negende colloquium, Antwerpen 9-10 november 1990
B67346: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 23e deel 2e afl. juni 1905 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 23e tome 2e livr. juin 1905
B67345: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 23e deel 1e afl. november 1904 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 23e tome 1e livr. novembre 1904
B67344: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 22e deel 2e afl. juni 1904 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 22e tome 2e livr. juin 1904
B67339: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 19e deel 1e afl. november 1900 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 19e tome 1e livr. novembre 1900
B67338: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 18e deel 4e afl. mei 1900 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 18e tome 4e livr. mai 1900
B67331: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 13e deel 3e afl. januari 1892 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 13e tome 3e livr. janvier 1892
B67332: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 13e deel 4e afl. juni 1892 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 13e tome 4e livr. juin 1892
B67336: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 17e deel 1-2e afl. april 1898 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 17e tome 1-2e livr. avril 1898
B67334: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 14e deel 4e afl. juni 1894 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 14e tome 4e livr. juin 1894
B67333: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 14e deel 1e afl. december 1892 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 14e tome 1e livr. décembre 1892
B67330: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 13e deel 2e afl. juni 1891 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 13e tome 2e livr. juni 1891
G88463: DIVERSE AUTEURS - De Europese post ten tijde van de Grootmeesters der Posterijen van de familie de la Tour et Tassis (Turn en Taxis)
B67328: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 12e deel 4e afl. juni 1890 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 12e tome 4e livr. juin 1890
B91083: DIVERSE AUTEURS (PRIMS FL., DENUCE J., & COOLS J.) - Antwerpsch Archievenblad. Tweede reeks, 7de jaargang, 1932, aflevering 4 (october)
B67327: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 12e deel 3e afl. januari 1890 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 12e tome 3e livr. janvier 1890
T98408: DIVERSE AUTEURS - Mededelingen van het Cyriel Buysse genootschap. I
T98405: DIVERSE AUTEURS - Mededelingen van het Cyriel Buysse genootschap. V
B99594: DIVERSE AUTEURS - Leuven een stad die groeit. Een gemeenschap bouwt aan haar milieu
B83852: DIVERSE AUTEURS - Zestig jaren onderwijs en wetenschap aan de faculteit van de wijsbegeerte en letteren der Rijksuniversiteit te Gent
S87103: DIVERSE AUTEURS - Gentse [Gentsche] Bijdragen tot de Kunstgeschiedenis. Deel 1 t.e.m. 32 [32 volumes, volledige reeks, alles wat verschenen is]
G82234: DIVERSE AUTEURS - Verzamelde artikelen over kultuur en wetenschap in het nieuwe Rusland. aretikelen door Nederlanders
S76183: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 15e jaargang nr.5 (mei 1916) [handelt o.a. over Isaäc Israëls]
S76302: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende en decoratieve kunsten. 22e jaargang nr.7-8 (juli-augustus 1925) [handelt o.a. over Godecharle]
S76303: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende en decoratieve kunsten. 22e jaargang nr.9-10 (september-october 1925) [handelt o.a. over de zusters de Saedeleer en over Maarten de Vos]
S76304: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende en decoratieve kunsten. 22e jaargang nr.11-12 (november-december 1925)
S76319: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. 3e jaargang nr.11 (november 1904) [handelt o.a. over Julius Lagae]
B95790: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 43, 2e aflevering (1931). Annales du cercle archéologique du pays de Waes, tome 43, 2e livraison (1931)
B91488: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 112de jaar, 2012 [volledige jaargang]
B70549: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 59e jaargang, 1958 [volledige jaargang]
R34623: DIVERSE AUTEURS - Honderd jaar Zusters van sint Jozef te Amersfoort 1878-1978
L86129: DIVERSE AUTEURS - Verzamelde opstellen uitgegeven door de geschied- en oudheidkundigen studiekring te Hasselt. Boekdeel XI (1935) & XII, 1e aflevering (1936)
L89981: DIVERSE AUTEURS - Limburgsche Bijdragen uitgegeven door het Leesgezelschap van Hasselt. Jaargangen 1917-1918 (Zestiende bundel)
B84509: DIVERSE AUTEURS - De scheuring der Nederlanden en de Raden van Brabant (studievoormiddag, 's Hertogenbosch 13 dec.1991)
B84510: DIVERSE AUTEURS - Het transport en het stedelijke netwerk in de Zuidelijke Nederlanden
B67325: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 12e deel 1e afl. februari 1889 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 12e tome 1e livr. février 1889
B67326: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 12e deel 2e afl. augustus 1889 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 12e tome 2e livr. août 1889
B67324: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 11e deel 4e afl. juni 1888 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 11e tome 4e livr. juin 1888
B67321: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 11e deel 1e afl. janvier 1887 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 11e tome 1e livr. janvier 1887
B67322: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 11e deel 2e afl. juni 1887 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 11e tome 2e livr. juin 1887
B67323: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 11e deel 3e afl. januari 1888 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 11e tome 3e livr. januari 1888
B67320: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 10e deel 3e afl. januari 1886 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 10e tome 3e livr. janvier 1886
B67319: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 10e deel 2e afl. juni 1885 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 10e tome 2e livr. juin 1885
B67318: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 10e deel 1e afl. januari 1885 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 10e tome 1e livr. janvier 1885
B67317: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 9e deel 2e afl. juni 1883 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 9e tome 2e livr. juin 1883
B67316: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 8e deel 3e afl. juni 1881 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 8e tome 3e livr. juin 1881
B67315: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 8e deel 1e afl. januari 1880 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 8e tome 1e livr. janvier 1880
B67312: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 6e deel 3e afl. februarij 1877 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 6e tome 3e livr. février 1877
B67313: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 7e deel 2e afl. september 1878 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 7e tome 2e livr. Septembre 1878
B67310: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 5e deel 3e afl. juni 1875 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 5e tome 3e livr. juin 1875
B67311: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 5e deel 4e afl. december 1875 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 5e tome 4e livr. décembre 1875
B67304: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 3e deel 2e afl. januari 1869/ Annales du cercle archéologique du pays de Waas 3e tome 2e livr. janvier 1869
B67309: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 5e deel 2e afl. december 1874 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 5e tome 2e livr. december 1874
B67308: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 5e deel 1e afl. december 1873 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 5e tome 1e livr. décembre 1873
B67307: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 4e deel 4e afl. juni 1875 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 4e tome 4e livr. juin 1875
B67306: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 4e deel 3e afl. december 1871 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 4e tome 3e livr. décembre 1871
B67305: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 4e deel 2e afl. december 1870 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 4e tome 2e livr. décembre 1870
B67303: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waes 2e deel 3e afl. januari 1867 / Annales du cercle archéologique du pays de Waes 2e tome 3e livr. janvier 1867
B67302: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waes 2e deel 2e afl. december 1865 / Annales du cercle archéologique du pays de Waes 2e tome 2e livr. décembre 1865
B67300: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waes 2e deel 1e afl. december 1864 / Annales du cercle archéologique du pays de Waes 2e tome 1e livr. decembre 1864
B67299: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waes 1e deel 3e afl. maart 1864 / Annales du cercle archéologique du pays de Waes 1e tome 3e livr. Mars 1864
B91452: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 78e jaargang, 1978 [volledige jaargang]
T90047: DIVERSE AUTEUS - E codicibus impressisque. Opstellen over het boek in de Lage Landen voor Elly Cockx-Indestege. I: Bio-bibliografie, handschriften, incunabelen, kalligrafie
B90198: DIVERSE AUTEURS - De school- en letterbode, of Bydragen ter bevordering van onderwys, letterkunde en geschiedenis. Tweede jaergang 1845
S76194: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 12e jaargang nr.1 (januari 1913)
B84142: DIVERSE AUTEURS - Handelingen, Koninklijke geschied- en oudheidkundige Kring van Kortrijk. Nieuwe reeks deel XXXIV (34), 1965
S47879: DIVERSE AUTEURS - Bouts-nummer [Arca Lovaniensis, 4]
R41648: DIVERSE AUTEURS - Een kijk in haar Ziel - De geestelijke rijkdom van de H.Theresia van het Kind-Jezus (door enkele van haar orde-broeders toegelicht)
B95732: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de oudheidkundige kring van het Land van Waas, deel 75, 1e en 2e aflevering (1972)
B86311: DIVERSE AUTEURS - Liber Amicorum Aline Van Melkebeke, gewezen directrice van de Handelshogeschool
L82362: DIVERSE AUTEURS - Verzamelde Opstellen [heemkundige artikelen over Belgisch Limburg] Boekdeel XIV aflevering 2 (1938)
B84139: DIVERSE AUTEURS - Handelingen, Koninklijke geschied- en oudheidkundige Kring van Kortrijk. Nieuwe reeks deel XXXI (31), 1959-1960
N65561: DIVERSE AUTEURS - Westland-serie [wellicht volledig in 10 delen], I: De oorsprong van ons volk. 5000 jaar Noordsch-Germaansche kultuurontwikkeling, II: Joodsche wereld-politiek, III: Volksche cultureele opbouw, IV: Wachten achter Roosevelt-
N65848: DIVERSE AUTEURS - Limburg's jaarboek, jg.13 (volledig in 4 afleveringen)
L85537: DIVERSE AUTEURS - Limburgs Haspengouw - bundel studiën uitgegeven t.g.v. de 100e verjaring der Stichting van het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap te Tongeren
L100395: DIVERSE AUTEURS - Godfried Guffens en het Limburgs historisme (1823-1901)
H21685: DIVERSE AUTEURS (O.A. L.MOULIN, M.STANDAERT, K.STEPPE-), - Benedictus - Pater Europae
B67342: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas, deel 21, 2e aflevering mei 1903 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 21e tome 2e livr. mai 1903
S30956: DIVERSE AUTEURS - Art@Belgium [Art "ad" Belgium]
B56086: DIVERSE AUTEURS - Gedenkboek Mgr. J.Van Nuffel (Jubileum Sint-Romboutskoor Mechelen 19 mei 1946)
B85706: DIVERSE AUTEURS - Antwerpsch Archievenblad. 2e reeks, Jaargang 3 (1928) & 4 (1929)
B85483: DIVERSE AUTEURS - Schatten van de Duinenabdij
B85484: DIVERSE AUTEURS - In memoriam Karel De Poortere. Advokaat, oud-stafhouder der Orde, Ondervoorzitter van de Federatie der Advokaten, etc. Redevoeringen en beoordelingen der pers ter gelegenheid zijner begrafenis op 5 oogst 1912
S76221: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 10e jaargang nr.6 (juni 1911) [handelt o.a. over Adam van Noort & Karel van der Stappen]
S76341: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 10e jaargang nr.8 (augustus 1911) [handelt o.a. over Karel van der Stappen]
S76342: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 10e jaargang nr.7 (juli 1911) [handelt o.a. over Karel van der Stappen]
B99667: DIVERSE AUTEURS - Sint-Jan Berchmans, een eeuw collegeleven 1889-1989. 100 jaar Sint-Jan Berchmanscollege, Gedenkboek
B99100: DIVERSE AUTEURS - Tweebronnen. De reconversie van de Technische School van Henry van de Velde tot Openbare Bibliotheek en Archief van Leuven
B94957: DIVERSE AUTEURS - De Belgische stad van vandaag ; waarheen ?
B81755: DIVERSE AUTEURS - Liber Amicorum - In memoriam Robert Orlent
N65852: DIVERSE AUTEURS - Limburg's jaarboek, jg.11 (volledig in 4 afleveringen)
N65856: DIVERSE AUTEURS - Limburg's jaarboek, jg.18 (volledig in 4 afleveringen)
N65857: DIVERSE AUTEURS - Limburg's jaarboek, jg.21 (volledig in 4 afleveringen)
B95716: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, deel 84 (1981). Eerste en tweede aflevering (volledig)
R100777: DIVERSE AUTEURS - Convoluut van 16 publicaties (periode 1795-1798) betreffende godsdienstige aangelegenheden in Nederland
B67340: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 19e deel 2e afl. mei 1901 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 19e tome 2e livr. mai 1901
M89405: DIVERSE AUTEURS - Tot vermaeck van alle sang-lievende lieden. Het zeventiende-eeuwse Nederlandse lied in handschrift en druk
S76207: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 11e jaargang nr.10 (october 1912) [handelt o.a. over Rubens en Henri De Smeth]
S76208: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 11e jaargang nr.9 (september 1912) [handelt o.a. over Justus van Gent]
B84136: DIVERSE AUTEURS - Handelingen, Koninklijke geschied- en oudheidkundige Kring van Kortrijk. Nieuwe reeks deel XXVII (27), 1954
L101475: DIVERSE AUTEURS - Liber Amicitiae E.H. Jozef Neyens : hem aangeboden door enkele vrienden
H42678: DIVERSE AUTEURS - Franciscus van Assisi - Keuze uit artikelen verschenen in het jubileumjaar 1976
L58550: DIVERSE AUTEURS - Huldiging gouverneur Louis Roppe naar aanleiding van zijn Zilveren Ambtsjubileum 1950-1975 (Provincieraadzaal Hasselt, 24 oktober 1975)
B61602: DIVERSE AUTEURS - Willem I, Koning der Verenigde Nederlanden, Herinneringen [Catalogus van tentoonstelling: Duras, kasteel, juli 1971]
B64355: DIVERSE AUTEURS (COLLECTIF) - De Tweede Wereldoorlog als factor in de onderwijsgeschiedenis. Verkenningen van een onderbelicht terrein in België. La Seconde Guerre mondiale, une étape dans l'histoire de l'enseignement. Approches d'un domaine méconnu en Belgique
B85422: DIVERSE AUTEURS - Geschiedenis van de Antwerpse stadsreiniging (uitgegeven ter gelegenheid van het eeuwfeest van de dienst voor openbare reiniging der stad Antwerpen 1862-1962)
B88266: DIVERSE AUTEURS - Boudewijn, een koning en zijn tijd
S76211: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 11e jaargang nr.4 (april 1912) [handelt o.a. over Emile Berchmans]
T90202: DIVERSE AUTEURS - De Jonge Kater. Brusselsch tooneel- en letterkundig blad, verschijnt alle zondagen. Jaargang 1 (1898-1899, volledig in 51 fascicules + bijlagen)
B93611: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). deel CXXII (122) 1985 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
R65830: DIVERSE AUTEURS - Broeder Mutien van Malonne
N65853: DIVERSE AUTEURS - Limburg's jaarboek, jg.22 (volledig in 4 afleveringen)
N65851: DIVERSE AUTEURS - Limburg's jaarboek, jg.8 (volledig in 4 afleveringen)
B81015: DIVERSE AUTEURS - Stadsarcheologie. Jaargang 4 (1980) & 5 (1981). Viermaandelijks tijdschrift van de Gentse vereniging voor stadarcheologie
S65602: DIVERSE AUTEURS - Kunst of kunstverval
G65600: DIVERSE AUTEURS - Wat is rechts?
T90280: DIVERSE AUTEURS (BILDERDIJK W., DE FOERE L., WILLEMS J.F., TOLLENS H., VAN ERTBORN, ETC.) - Mengel-werken in rym en onrym, door het Antwerpsch tael- en dichtlievend genootschap, bekend onder de zin-spreuk: Tot nut der jeugd. Zesde jaer (1820) + Zevende jaer (1821)
S76329: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 14e jaargang nr.2 (februari 1915) [handelt o.a. over Van Gogh en Justus Suttermans]
B90669: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 61e jaargang, 1960 [volledige jaargang]
B70603: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 58e jaargang, 1957, [volledige jaargang]
R39551: DIVERSE AUTEURS - Plaats voor Maria in deze tijd ? - Lezingencyclus gehouden bij de opening van de gerestaureerde Hasseltse kapel in Tilburg
R66023: DIVERSE AUTEURS - Abdijbibliotheken. Heden, verleden, toekomst
B66113: DIVERSE AUTEURS - Het Gulden Vlies. Vijf eeuwen kunst en geschiedenis
B95741: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de oudheidkundige kring van het Land van Waas, Deel 71, 1e en 2e aflevering (1968)
S85655: DIVERSE AUTEURS - Vlaanderen en Castilla y Leon. Op de drempel van Europa
B67364: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 67 (1964) 3e en 4e aflevering
B85959: DIVERSE AUTEURS - Eigen Schoon. West-Brabantsch tydschrift voor geschiedenis, oudheidkunde, folklore en taalkunde. Jaargang 1, 1911 [volledige jaargang]
B98851: DIVERSE AUTEURS - Nationaal biografisch woordenboek, volume 5
B98852: DIVERSE AUTEURS - Nationaal biografisch woordenboek, volume 6
B98853: DIVERSE AUTEURS - Nationaal biografisch woordenboek, volume 3
S76210: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 11e jaargang nr.7 (juli 1912) [handelt o.a. over W.B. Tholen]
S76315: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. 3e jaargang nr.3 (maart 1904) [handelt o.a. over Nelly Bodenheim]
L81006: DIVERSE AUTEURS - Anno 2000 ; 150 jaar Leopoldsburg-Heppen
S76184: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 15e jaargang nr.6 (juni 1916) [handelt o.a. over Pieter Aertsz, Joachim Beuckelaer en Albert Delstanche]
S76185: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 15e jaargang nr.7 (juli 1916) [handelt o.a. over Edgard Tijtgat]
B94358: DIVERSE AUTEURS - 11de jaarboek van de geschied- en heemkundige kring 'De Gaverstreke' (Waregem, 1983)
B94357: DIVERSE AUTEURS - 16de jaarboek van de geschied- en heemkundige kring 'De Gaverstreke' (Waregem, 1988)
B84168: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, van zijn Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne. Deel XXIII (1986)
B90665: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 67e jaargang, 1966, [volledige jaargang]
B84170: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, van zijn Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne. Deel XXVI (1989)
B84185: DIVERSE AUTEURS - Arca Lovaniensis. Artes atque historiae reserans documenta. Jaarboek nr.2, 1973
L28327: DIVERSE AUTEURS (& ROPPE LOUIS, VOORWOORD) - Limburg
B91467: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 93e jaar, 1993 [volledige jaargang]
B86049: DIVERSE AUTEURS - Album Joseph Delbaere
S76187: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 15e jaargang nr.9 (september 1916) [handelt o.a. over Walter Vaes]
S76188: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 15e jaargang nr.10 (october 1916) [handelt o.a. over Frans Hals en Jan van de Velde]
T92501: DIVERSE AUTEURS - Antwerpsche rederykkamer De Olyftak. Dicht- en prozastukken uitgesproken by de plegtige inhuldiging van het gedenkteeken ter eere van den vermaerden dichter en historieschryver den heer J.F. Willems, te Bouchout, op zondag 4 Juny 1848
T86149: DIVERSE AUTEURS - Hulde-garve aan den Z.E.H. Al. De Maeyer
R60802: DIVERSE AUTEURS - Satan
S85331: DIVERSE AUTEURS - Adriaen De Vries 1556-1626 keizerlijk beeldhouwer
S76190: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 15e jaargang nr.12 (december 1916) [handelt o.a. over Willem Paerels]
B88679: DIVERSE AUTEURS - Liber Amicorum H.D.L. Vervliet, hem aangeboden door vrienden, collega's en oud-studenten bij zijn afscheid als hoofdbibliothecaris van de Universitaire Instelling Antwerpen en zijn emeritaat als hoogleraar.. op 31 december 1988
B99147: DIVERSE AUTEURS - Miradal. Erfgod in Heverleebos en Meerdaalwoud
B99139: DIVERSE AUTEURS - Luister van Leuven (een Expeditions project, oral history)
B93647: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang XCV (95) 1958 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93659: DIVERSE AUTEURS - Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Nieuwe reeks deel L (50) 1996
B93651: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang 128 nr.3-4 (1991) [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93652: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang 132 (1995) nr.4 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93653: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang 141 nr.1-2 (2004) [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93650: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang 132 (1995) nr.1-2 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93641: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang CIV (104) 1967 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93642: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang XC (90) 1953 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93633: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang CIX (109) 1972 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93630: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang CVI (106) 1969 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93631: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang CVII (107) 1970 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93644: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang XCII (92) 1955 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93638: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang CXIV (114) 1977 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93639: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang CXV (115) 1978 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93636: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang CXII (112) 1975 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93634: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang CX (110) 1973 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93635: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang CXI (111) 1974 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93632: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang CVIII (108) 1971 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93629: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang CV (105) 1968 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93628: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang CI (101) 1964 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B69593: DIVERSE AUTEURS - Kerkelijk leven in Vlaanderen anno 2000. Opstellen voor prof.dr. Jan Kerkhofs bij zijn emeritaat
B69587: DIVERSE AUTEURS - Gouden jubileum gedenkboek ter gelegenheid van de viering van 50 jaar heropgericht Knapenkoor van de Onze-Lieve-Vrouwkatedraal te Antwerpen (1927-1928 * 1977-1978). Antwerps kathedraalkoor. Zes eeuwen koormuziek in de kathedraal te Antwerpen
B90674: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde, taal- en volkskunde, 80e jaargang, 1980 [volledige jaargang]
R69572: DIVERSE AUTEURS - Geloven als toekomst. Godsdienstpedagogische visies en bijdragen aangeboden aan Professor Jozef Bulckens bij zijn emeritaat
B69564: DIVERSE AUTEURS - De versnelde ommekeer. De waarden van Vlamingen, Walen en Brusselaars in de jaren negentig
C86887: DIVERSE AUTEURS - Kongo-overzee. Tijdschrift voor en over Belgisch-Kongo en andere overzeese gebieden. 17e Jaargang, 1951
C86888: DIVERSE AUTEURS - Kongo-overzee. Tijdschrift voor en over Belgisch-Kongo en andere overzeese gebieden. 20e Jaargang, 1954
S93697: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van De Vlaamsche School) Vijfde jaargang (= deel 9-10) 1906 [Volledig]
B93669: DIVERSE AUTEURS (COLLECTIF) - Bulletin van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, band X (10), 1960. Bulletin de la commission royale des monuments et des sites, tome 10 (1960)
B73888: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, 7 (1982)
B78121: DIVERSE AUTEURS - Academiae Analecta. AWLSK, Klasse der schone kunsten, Jg.54 Nr.1 (1994)
B26303: DIVERSE AUTEURS - Van Gansen-gedenkboek 1842-1942
B93658: DIVERSE AUTEURS - Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Nieuwe reeks deel LII (52) 1998
B100880: DIVERSE AUTEURS - Van Weselo tot Wezel. Wezel en zijn geschiedenis
B11491: DIVERSE AUTEURS - Standen en Landen Vol.XLVII (o.a. BLOCKMANS W., De Samenstelling van de Staten van de Bourgondische Landsheerlijkheden omstreeks 1464, pp.57-112 & STRADAL H., Die Brabantische Revolution des Jahres 1789 aus Wiener Sicht, pp.271-317 & -)
B18251: DIVERSE AUTEURS - Volkssporten en kinderspelen in Vlaanderen
X71344: DIVERSE AUTEURS - Hofkunst van de Sassanieden. Het Perzische rijk tussen Rome en China [224-642]
B87498: DIVERSE AUTEURS - Bouwstoffen voor de geschiedenis van Antwerpen in de XIXde eeuw. Instellingen, economie, kultuur
L82325: DIVERSE AUTEURS - Het Oude Land van Loon : Jaargang X (10) 1955, volledig in 6 afleveringen (Orgaan van de Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg)
B91455: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 88-ste jaar, 1988 [volledige jaargang]
N82053: DIVERSE AUTEURS - Bulletin van het Nederlandsch Groot-Oosten. Vijf en dertigste jaargang (35) 1911, Eerste aflevering
B90108: DIVERSE AUTEURS - Album English. Studies over de kerkelijke en kunstgeschiedenis van West-Vlaanderen, opgedragen aan Z.E.H. Michiel English
L17742: DIVERSE AUTEURS - Virga jesse [Mariale kunst]
S88082: DIVERSE AUTEURS - De bijbel in huis. Bijbelse verhalen op huisraad in de zeventiende en achttiende eeuw
N82052: DIVERSE AUTEURS - Bulletin van het Nederlandsch Groot-Oosten. Veertiende jaargang (14) 1890, Derde aflevering
T95354: DIVERSE AUTEURS - Hollandsch Penning-Magazijn voor de jeugd. jaargang 4, 1838
B29324: DIVERSE AUTEURS [& RENSON GASTON] - Vriendenboek Dr. Gaston Renson
B92622: DIVERSE AUTEURS - Antwerpen-Transvaal. Gedenknummer uitgegeven bij gelegenheid der tentoonstelling van beeldende kunsten te Antwerpen ingericht [1902]
B89823: DIVERSE AUTEURS - De rode verleiding. Een eeuw socialistische affiches [2 volumes]
S85337: DIVERSE AUTEURS - De prinselijke pelgrimstocht. De "Grand Tour" van Prins Ladislas van Polen 1624-1625
S76209: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 11e jaargang nr.8 (augustus 1912) [handelt o.a. over Justus van Gent en Matthijs Maris]
R73422: DIVERSE AUTEURS - Gratias agimus. Opstellen over danken en loven, aangeboden aan Prof. Dr. W.F. Dankbaar
S76199: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 12e jaargang nr.6 (juni 1913) [handelt o.a. over Anthon Gerard Alexander en Cornelis van der Sluys]
S76201: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 12e jaargang nr.8 (augustus 1913)
S76202: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 12e jaargang nr.9 (september 1913) [handelt o.a. over Jacob Verberckt en Coba Ritsema]
S76222: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 9e jaargang nr.1 (januari 1910) [handelt o.a. over Willem de Zwart]
L86141: DIVERSE AUTEURS - Limburgsche Bijdragen uitgegeven door het Leesgezelschap van Hasselt. Jaargangen 1909-1910 (Achtste bundel)
B95718: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, Jaarboek deel 82 (1979)
B95719: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, Jaarboek deel 81 (1978)
X65605: DIVERSE AUTEUR - Nicolaas + Alexandria. Het laatste tsarenpaar
B39206: DIVERSE AUTEURS - De Brabantse stad - La ville en Brabant (Vierde colloquium Brussel 29-30 maart 1974 / Quatrième colloque Bruxelles 29-30 mars 1974)
B95623: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 1972-1974, Nieuwe reeks deel XLIV-XLVI (44-46). Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen
B95740: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, Jaarboek deel 80 (1977)
T90194: DIVERSE AUTEURS - Gedichten en verhandelingen van het koninglyk genootschap van tael- en dichtkunde te Antwerpen
S76203: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 12e jaargang nr.10 (october 1913) [handelt o.a. over Berlage]
S76204: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 12e jaargang nr.12 (december 1913)
S76205: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 11e jaargang nr.12 (december 1912) [handelt o.a. over Rembrandt en M.J. Hack]
B73710: DIVERSE AUTEURS - Gedenkschrift van gemeentelijk Antwerpsch onderwijzend personeel (1940-1945)
B95748: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, Jaarboek deel 92 (1989)
S95304: DIVERSE AUTEURS - 50 jaar vrienden van het S.M.A.K. Collectie, tentoonstellingen, edities, activiteiten. 50 years Vrienden v/h S.M.A.K. Collection, exhibitions, editions, activities
B66155: DIVERSE AUTEURS - Albrecht & Isabella (1598-1621). Catalogus
B70559: DIVERSE AUTEURS - Biekorf, 14e jaargang, 1903, [volledige jaargang]
B96809: DIVERSE AUTEURS - De Bourlaschouwburg - een tempel voor de muzen
B96756: DIVERSE AUTEURS - Haute-nouveauté. 300 jaar modecreaties 1600-1900
B93660: DIVERSE AUTEURS - Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Nieuwe reeks deel XLIX (49) 1995
B71876: DIVERSE AUTEURS - Vives te Leuven
N82024: DIVERSE AUTEURS - Nederlandsch Jaarboekje voor Vrijmetselaren 5880 [= 1880]
N82025: DIVERSE AUTEURS - Nederlandsch Jaarboekje voor Vrijmetselaren 5858 [= 1858]
S71997: DIVERSE AUTEURS - Beeldhouwer Valery Stuyver
B92014: DIVERSE AUTEURS - Lijkplechtigheden van den heer dr. Victor Desguin eere-schepen van Antwerpen. Lijkreden 13 juli 1919
X72034: DIVERSE AUTEURS - Kunst der Hethieten
B72142: DIVERSE AUTEURS - Academiae Analecta, klasse der letteren [AWLSK Jg.56 (1994) Nr.1]
B72143: DIVERSE AUTEURS - Academiae Analecta, klasse der letteren [AWLSK Jg.50 (1989) nr.1]
B72144: DIVERSE AUTEURS - Academiae Analecta, klasse der letteren [AWLSK Jg.48 (1987) Nr.1]
B72145: DIVERSE AUTEURS - Academiae Analecta, klasse der Schone Kunsten [AWLSK Jg.45 (1984) Nr.2]
N72148: DIVERSE AUTEURS - Maaslands Melange: opstellen over Limburgs verleden, Dr. P.J.H. Ubachs aangeboden bij gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag
B95673: DIVERSE AUTEURS - Calmpthoutania, orgaan van de oudheidkundige kring van Kalmthout. 26e jaargang (1974) nos.1-2-3-4 [volledig]
B101477: DIVERSE AUTEURS - Mededelingen van het Centrum voor Studie van de Boerenkrijg. Volledige reeks van nr.1 tot en met nr.40
N72179: DIVERSE AUTEURS - Publications (de la Société historique et archéologique dans le Limbourg) - Jaarboek van Limburgs Geschied- en oudheidkundig Genootschap ; deel LXXXVIII-LXXXIX (88-89) 1952-1953
N72181: DIVERSE AUTEURS - Publications (de la Société historique et archéologique dans le Limbourg) - Jaarboek van Limburgs Geschied- en oudheidkundig Genootschap ; deel CII (102) 1966
N72182: DIVERSE AUTEURS - Publications (de la Société historique et archéologique dans le Limbourg) - Jaarboek van Limburgs Geschied- en oudheidkundig Genootschap ; deel XC-XCI (90-91) 1954-1955
N72183: DIVERSE AUTEURS - Publications (de la Société historique et archéologique dans le Limbourg) - Jaarboek van Limburgs Geschied- en oudheidkundig Genootschap ; deel XCII-XCIII (92-93) 1956-1957
N72184: DIVERSE AUTEURS - Publications (de la Société historique et archéologique dans le Limbourg) - Jaarboek van Limburgs Geschied- en oudheidkundig Genootschap ; deel CXVI-CXVII (116-117) 1980-1981
N72185: DIVERSE AUTEURS - Publications (de la Société historique et archéologique dans le Limbourg) - Jaarboek van Limburgs Geschied- en oudheidkundig Genootschap ; deel CXVIII (118) 1982
N72186: DIVERSE AUTEURS - Publications (de la Société historique et archéologique dans le Limbourg) - Jaarboek van Limburgs Geschied- en oudheidkundig Genootschap ; deel CXXIII (123) 1987
N72187: DIVERSE AUTEURS - Publications (de la Société historique et archéologique dans le Limbourg) - Jaarboek van Limburgs Geschied- en oudheidkundig Genootschap ; deel CXXII (122) 1986
N72188: DIVERSE AUTEURS - Publications (de la Société historique et archéologique dans le Limbourg) - Jaarboek van Limburgs Geschied- en oudheidkundig Genootschap ; deel CXX (120) 1984
N72189: DIVERSE AUTEURS - Publications (de la Société historique et archéologique dans le Limbourg) - Jaarboek van Limburgs Geschied- en oudheidkundig Genootschap ; deel CIII-CIV (103-104) 1967-1968
N72191: DIVERSE AUTEURS - Publications (de la Société historique et archéologique dans le Limbourg) - Jaarboek van Limburgs Geschied- en oudheidkundig Genootschap ; deel XCVIII-XCIX (98-99) 1962-1963
N72193: DIVERSE AUTEURS - Publications (de la Société historique et archéologique dans le Limbourg) - Jaarboek van Limburgs Geschied- en oudheidkundig Genootschap ; deel CI (101) 1965
N72194: DIVERSE AUTEURS - Publications (de la Société historique et archéologique dans le Limbourg) - Jaarboek van Limburgs Geschied- en oudheidkundig Genootschap ; deel CXIX (119) 1983
N72196: DIVERSE AUTEURS - Miscellanea Mgr Dr P.J.M. Van Gils [Jaarboek van Limburgs Geschied- en oudheidkundig Genootschap ; deel LXXXV (85) 1949. Eerste stuk + Tweede stuk: 2 volumes]
L100581: DIVERSE AUTEURS - De schansen : historische studie der schansen in Beverlo, Meerhout, Oostham, Kwaadmechelen, Olmen, Heppen, Vorst en Koersel
L304: DIVERSE AUTEURS - Verzamelde opstellen, boekdeel XVI (16) 1941 [heemkundige bijdragen over Belgisch Limburg]
B79763: DIVERSE AUTEURS - Liber Memorialis 25 jaar Annales Collegii Medici Antverpiensis
N72576: DIVERSE AUTEURS - Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap: deel 139 (2003) [Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg]
N72577: DIVERSE AUTEURS - Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap: deel 136-137 (2000-2001) [Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg]
N72578: DIVERSE AUTEURS - Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap: deel 126 (1990) [Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg. 'Vis unita major']
N72579: DIVERSE AUTEURS - Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap: deel 128 (1992) [Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg. 'Vis unita major']
N72581: DIVERSE AUTEURS - Publications de la société historique et archéologique dans le Limbourg. Tome CXV (115) (1979) [Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap]
N72582: DIVERSE AUTEURS - Publications de la société historique et archéologique dans le Limbourg. Tome CXV (114) (1978) [Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap]
N72583: DIVERSE AUTEURS - Publications de la société historique et archéologique dans le Limbourg. Tome CXIII (113) (1977) [Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap]
N72584: DIVERSE AUTEURS - Publications de la société historique et archéologique dans le Limbourg. Tome / Deel 127 (1991) [Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap]
N72586: DIVERSE AUTEURS - Publications de la société historique et archéologique dans le Limbourg. Tome CXII (112) (1976) [Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap]
N72587: DIVERSE AUTEURS - Publications de la société historique et archéologique dans le Limbourg. Tome CVII-CVIII (107-108) (1971-1972) [Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap]
N72589: DIVERSE AUTEURS - Publications de la société historique et archéologique dans le Limbourg. Tome / Deel 132 (1996) [Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap]
N72590: DIVERSE AUTEURS - Publications de la société historique et archéologique dans le Limbourg. Tome / Deel 131 (1995) [Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap]
N72648: DIVERSE AUTEURS. - Magister artium. Onderwijs, kerk en kunst in Limburg. Opstellen Br. Sigismund Tagage aangeboden bij zijn zeventigste verjaardag
N72655: DIVERSE AUTEURS - Echter Landj. Heemkundige bijdragen over Echt en omgeving
R72705: DIVERSE AUTEURS - Pieter van der Meer de Walcheren en Vlaanderen
R72766: DIVERSE AUTEURS - Horae monasticae. XXXIII bijdragen van monniken uit noord en zuid bij de ruïnes van de aartsabdij Monte Cassino, hoopvol het eeuwfeest gedenkend van den zaligen aartsvader Benedictus. Eerste deel: Fulgens radiatur [Horae monasticae sive studia et documenta vitam fulgurantem inradiantemque doctrinam divi patris Benedicti eiusgue filiorum conversationem illustrantia]
B93657: DIVERSE AUTEURS - Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Nieuwe reeks deel LI (51) 1997
B98854: DIVERSE AUTEURS - Nationaal biografisch woordenboek, volume 14
B98855: DIVERSE AUTEURS - Nationaal biografisch woordenboek, volume 8
B95406: DIVERSE AUTEURS - Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Nieuwe reeks deel XLII (42) 1988
B53839: DIVERSE AUTEURS - Baron Surlet de Chokier, regent van België, mens en mythe 1769-1839
B93619: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). deel 133 (1996) [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
S76200: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 12e jaargang nr.7 (juli 1913) [handelt o.a. over Rembrandt, Henri Evenepoel en G.H. Lantman]
X47781: DIVERSE AUTEURS - Orientalia Gandensia I, 1964 (Jaarboek van het Hoger Instituut voor Oosterse, Oosteuropese en Afrikaanse taalkunde en geschiedenis bij de Rijksuniversiteit te Gent)
B84134: DIVERSE AUTEURS - Handelingen, Koninklijke geschied- en oudheidkundige Kring van Kortrijk. Nieuwe reeks deel XXV (25), 1951-1952
B84135: DIVERSE AUTEURS - Handelingen, Koninklijke geschied- en oudheidkundige Kring van Kortrijk. Nieuwe reeks deel XXVI (26), 1953
B70601: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 56e jaargang, 1955, [volledige jaargang]
L100568: DIVERSE AUTEURS - Het hart van Zonhoven. Album met commentaar, samengesteld naar aanleiding van 200 jaar Sint-Quintinuskerk en Gemeentehuis (1788)
J86552: DIVERSE AUTEURS - Recht en instellingen in de oude Nederlanden tijdens de middeleeuwen en de nieuwe tijd - Liber amicorum Jan Buntinx
B95725: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 61, 2e aflevering (1957)
B95726: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 62 2e aflevering (1958)
B84186: DIVERSE AUTEURS - Arca Lovaniensis. Artes atque historiae reserans documenta. Jaarboek nr.3, 1974
B11690: DIVERSE AUTEURS - Gedenkboek " Koninklijke Vlaamsche Academie 1886-1936 "
B91075: DIVERSE AUTEURS (DENUCE J. & PRIMS FL.) - Antwerpsch Archievenblad. Tweede reeks, 5e jaargang, 1930, aflevering 1 (januari)
R73879: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Jaargang, 1943: deel II: Groenendael-herdenking (1343-1943) (Studiën over de Nederlandsche vroomheid van af de bekeering tot circa 1750, bezorgd door de Ruusbroec-vereeniging)
R73880: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Jaargang 1944. Afl. I-II (Studiën over de Nederlandsche vroomheid van af de bekeering tot circa 1750, bezorgd door de Ruusbroec-vereeniging)
B73881: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, 6 (1980)
B95616: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 1988, Nieuwe reeks deel LX (60). Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen
B95737: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, deel 77, 3e en 4e aflevering (1974)
B95615: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 1987, Nieuwe reeks deel LIX (59). Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen
B95738: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, Jaarboek deel 78 (1975)
B95611: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 1978, Nieuwe reeks deel L (50). Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen
B95612: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 1982, Nieuwe reeks deel LIV (54). Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen
B95610: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 1979-1981, Nieuwe reeks deel LI-LIII (51-53). Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen
B95609: DIVERSE AUTEURS - Het Turnhoutse geheugen van Brabant. Opstellen over de geschiedenis van Turnhout, de Antwerpse Kempen en het hertogdom Brabant aangeboden aan Harry de Kok [2 volumes, in: Taxandria Jaarboek 2010, Nieuwe reeks deel LXXXII (82)]
B81038: DIVERSE AUTEURS - Geel, de Stad der Simpelen
S76197: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 12e jaargang nr.4 (april 1913) [handelt o.a. over Rembrandt en S.H. de Roos]
B100387: DIVERSE AUTEURS - Het pand der Geschoeide Karmelieten en de wijk "Het Patershol" te Gent
B84402: DIVERSE AUTEURS - Herdenking van het overlijden van dr. A. Laporta 1919-1969
B74250: DIVERSE AUTEURS - Bijzonder nummer gewijd aan de geschiedenis en de folklore van de spoorwegen in Brabant, ter gelegenheid van het eeuwfeest 1835-1935 [in: "Eigen schoon en de Brabander", jg.18 Nr.9]
B74255: DIVERSE AUTEURS - Bijzonder nummer gewijd aan de geschiedenis en folklore van Alsenberg (in tijdschrift "Eigen schoon en de Brabander", Jg.17 nrs.5-6)
B74259: DIVERSE AUTEURS - Huldenummer J.E. Davidts (in: "Eigen schoon en de brabander, LXIV Jg. Nr.10-11-12, okt.-nov.-dec 1981)
B74260: DIVERSE AUTEURS - Huldenummer Jan Verbesselt (in tijdschrift "Eigen schoon en de brabander, LXI Jg. Nr.4-9, april-sept 1978)
L29691: DIVERSE AUTEURS - Maaseik : ontstaan en groei van een grensstad
B91067: DIVERSE AUTEURS - Antwerpsch Archievenblad. Tweede reeks, 7de jaargang, 1932 (volledig)
L86137: DIVERSE AUTEURS - Limburgsche Bijdragen uitgegeven door het Leesgezelschap van Hasselt. Jaargangen 1914-1915 (Dertiende bundel)
L86136: DIVERSE AUTEURS - Limburgsche Bijdragen uitgegeven door het Leesgezelschap van Hasselt. Jaargangen 1915-1916 (veertiende bundel)
S76255: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 5e jaargang nr.6 (juni 1906) [handelt o.a. over Suze Bisschop-Robertson en Jan Porcellis]
B93744: DIVERSE AUTEURS - Beschryving der prael-wagens, ry-benden etc., met hunne bediendenis en de Naemen der gene die deze vertoonen, uytmaekende den prachtigen Prael-Treyn, welken binnen Mechelen, ter gelegentheyd van het duyzend-vyftig jaerig jubel-feest van den H. Rumoldus, martelaer, bisschop en patroon dezer stad, op de dynsdagen 28 juny, 5 en 12 july 1825, zal plaets hebben,
B98845: DIVERSE AUTEURS - Nationaal biografisch woordenboek, volume 12
B95606: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 2007, Nieuwe reeks deel LXXIX (79). Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen
T97696: DIVERSE AUTEURS - Gezellekroniek, Bijdragen en mededelingen van het Guido-Gezellegenootschap. Nr.4
B100466: DIVERSE AUTEURS - Weerkracht en volk. Maandschrift voor nationale opvoeding en bevordering der weerbaarheidsidee. Collectie van 22 nummers (1938-1940)
B93674: DIVERSE AUTEURS (COLLECTIF) - Bulletin van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, band V (5), 1954. Bulletin de la commission royale des monuments et des sites, tome 5 (1954)
B93675: DIVERSE AUTEURS (COLLECTIF) - Bulletin van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, band VI (6), 1955. Bulletin de la commission royale des monuments et des sites, tome 6 (1955)
B16847: DIVERSE AUTEURS - Verschaeviana jaarboek 1984 - Cyriel Verschaeve te Berlijn in mei 1941
B98415: DIVERSE AUTEURS - Het Houtland, jaarboek 1978
B98416: DIVERSE AUTEURS - Het Houtland, jaarboek 1977
S100631: DIVERSE AUTEURS - Kunst, maandblad voor oude en jonge kunst, nr.12 (december) 1931
S100628: DIVERSE AUTEURS - Kunst-Opbouwen ; Kunst, maandblad voor oude en jonge kunst, oktober 1930 (nr.10) & maandschrift Opbouwen, 2e jaargang nr.1 (oktober 1930)
S100629: DIVERSE AUTEURS - Kunst-Opbouwen ; Kunst, maandblad voor oude en jonge kunst, maart 1931 (nr.3) & maandschrift Opbouwen, 2e jaargang nr.6 (maart 1931)
S100630: DIVERSE AUTEURS (& VAN STRATEN HENRI, ILL.) - Kunst, maandblad voor oude en jonge kunst, nr.2 februari 1930
S100627: DIVERSE AUTEURS - Kunst-Opbouwen ; Kunst, maandblad voor oude en jonge kunst, november 1930 (nr.11) & maandschrift Opbouwen, 2e jaargang nr.2 (november 1930)
S95306: DIVERSE AUTEURS (VARIOUS AUTHORS) - De grote utopie - De Russische avant-garde 1915-1932. The great utopia - Russian avant-garde 1915-1932. Die grosse Utopie - Russische avant-garde 1915-1932
B95361: DIVERSE AUTEURS (COLLECTIF) - 's Heiligs Kerstskerk te Gent. Eglise de Saint-Sauveur à Gand [in/dans: Graf- en gedenkschriften der provincie Oost-Vlaenderen. Inscriptions funérales et monumentales de la province de la Flandre Orientale]
B87564: DIVERSE AUTEURS - Antwerpen in de XVIde eeuw
L58545: DIVERSE AUTEURS - Historische bijdragen uitgegeven door de geschiedkundige kring van Sint-Truiden
L85576: DIVERSE AUTEURS - Kortenbos vroeger en nu. Bijdragen tot de geschiedenis en de heemkunde. Deel II
L85575: DIVERSE AUTEURS - Kortenbos vroeger en nu. Bijdragen tot de geschiedenis en de heemkunde. Deel I
B86082: DIVERSE AUTEURS - Album Jan De Cuyper, aangeboden bij gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag
B84178: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, van zijn Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne. Deel XXXIV (1997)
N82061: DIVERSE AUTEURS - Bulletin van het Nederlandsch Groot-Oosten. Zestiende jaargang (16) 1892, Eerste aflevering
N82057: DIVERSE AUTEURS - Bulletin van het Nederlandsch Groot-Oosten. Vijftiende jaargang (15) 1891, Eerste aflevering
N82056: DIVERSE AUTEURS - Bulletin van het Nederlandsch Groot-Oosten. Vier en dertigste jaargang (34) 1910, Tweede aflevering
N82055: DIVERSE AUTEURS - Bulletin van het Nederlandsch Groot-Oosten. Vier en dertigste jaargang (34) 1910, Eerste aflevering
N82054: DIVERSE AUTEURS - Bulletin van het Nederlandsch Groot-Oosten. Drie en dertigste jaargang (33) 1909, Eerste aflevering
N82050: DIVERSE AUTEURS - Bulletin van het Nederlandsch Groot-Oosten. Veertiende jaargang (14) 1890, Eerste aflevering
N82048: DIVERSE AUTEURS - Bulletin van het Nederlandsch Groot-Oosten. Zeventiende jaargang 1893, tweede aflevering
N82047: DIVERSE AUTEURS - Bulletin van het Nederlandsch Groot-Oosten. Zeventiende jaargang 1893, eerste aflevering
N82046: DIVERSE AUTEURS - Bulletin van het Nederlandsch Groot-Oosten. Zestiende jaargang 1892, derde aflevering
N82045: DIVERSE AUTEURS - Bulletin van het Nederlandsch Groot-Oosten. Vijfde deel (jaargang) 1874-1875
N82044: DIVERSE AUTEURS - Bulletin van het Nederlandsch Groot-Oosten. Vierde deel (jaargang) 1873-1874
N82042: DIVERSE AUTEURS - Bulletin van het Nederlandsch Groot-Oosten. Tweede jaargang 5871-5872 [1871-1872, volledig in 4 afleveringen]
N82040: DIVERSE AUTEURS - Nederlandsch Jaarboekje voor Vrijmetselaren 5856 [= 1856]
N82039: DIVERSE AUTEURS - Nederlandsch Jaarboekje voor Vrijmetselaren 5855 [= 1855]
N82038: DIVERSE AUTEURS - Nederlandsch Jaarboekje voor Vrijmetselaren 5854 [= 1854]
N82037: DIVERSE AUTEURS - Nederlandsch Jaarboekje voor Vrijmetselaren 5853 [= 1853]
N82035: DIVERSE AUTEURS - Nederlandsch Jaarboekje voor Vrijmetselaren 5850 [= 1850]
N82034: DIVERSE AUTEURS - Nederlandsch Jaarboekje voor Vrijmetselaren 5849 [= 1849]
N82051: DIVERSE AUTEURS - Bulletin van het Nederlandsch Groot-Oosten. Veertiende jaargang (14) 1890, Tweede aflevering
N82041: DIVERSE AUTEURS - Bulletin van het Nederlandsch Groot-Oosten. Eerste deel, 1870-1871
B99169: DIVERSE AUTEURS - Geschiedenis van de wetenschappen in België 1815-2000 [2 volumes]
S87962: DIVERSE AUTEURS (COLLECTIF) - 50 jaar Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium 1948-1998 Institut royal du Patrimoine artistique 50 ans
S87995: DIVERSE AUTEURS (MARTENS MAXIMILIAAN P.J., O.L.V.) - Brugge en de Renaissance. Van Memling tot Pourbus [2 volumes] I: Catalogus, II: Notities
V94941: DIVERSE AUTEURS - Typografie. Uitgangspunten, richtlijnen, techniek
L100570: DIVERSE AUTEURS - 75 jaar Sint-Hubertuscollege Neerpelt Liber Amicorum
B91447: DIVERSE AUTEURS - Jaarboek van Koninklijke Hoogstratens Oudheidkundige Kring (H.O.K.) 1973, 41e jaar, nr.1-4
L100531: DIVERSE AUTEURS - Het lager onderwijs in Wijchmaal vanaf de XVIIe eeuw
B93646: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang XCIV (94) 1957 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
T93107: DIVERSE AUTEURS - 't Is al zoo van buiten, 't is al zoo van bin'. Guido Gezelle in Kortrijk 1872-1899
S94482: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de geschiedenis van de grafische kunst opgedragen aan prof.dr. Louis Lebeer, ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag. Contributions à l'histoire de l'art graphique dédiées au prof.dr. Louis Lebeer
B91076: DIVERSE AUTEURS (DENUCE J., PRIMS FL., E.A.) - Antwerpsch Archievenblad. Tweede reeks, 5e jaargang, 1930, aflevering 2 (april)
R68974: DIVERSE AUTEURS - Sacris erudiri - Jaargang XVII,1 (1966) (Jaarboek voor godsdienstwetenschappen [A journal on the inheritance of early and medieval christianity])
R68975: DIVERSE AUTEURS - Sacris erudiri - Jaargang VI,2 (1954) (Jaarboek voor godsdienstwetenschappen [A journal on the inheritance of early and medieval christianity])
R68976: DIVERSE AUTEURS - Sacris erudiri - Jaargang VI,1 (1954) (Jaarboek voor godsdienstwetenschappen [A journal on the inheritance of early and medieval christianity])
R68977: DIVERSE AUTEURS - Sacris erudiri - Jaargang VIII,2 (1956) (Jaarboek voor godsdienstwetenschappen [A journal on the inheritance of early and medieval christianity])
R68978: DIVERSE AUTEURS - Sacris erudiri - Jaargang VIII,1 (1956) (Jaarboek voor godsdienstwetenschappen [A journal on the inheritance of early and medieval christianity])
R68979: DIVERSE AUTEURS - Sacris erudiri - Jaargang XXII,2 (1974-1975) (Jaarboek voor godsdienstwetenschappen [A journal on the inheritance of early and medieval christianity])
B93604: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). deel CXX (120) 1983 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
L20831: DIVERSE AUTEURS - Lommel [Themanummer van "Het Oude Land van Loon" jg.XLIV (44), 1989]
B64453: DIVERSE AUTEURS - De K.A.J., haard van verzet (1940-1945). Hun mooiste uur
B93602: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). deel CXVIII (118) 1981 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B85925: DIVERSE AUTEURS - De Gulden Passer. Bulletin van de Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen. Jaargang 68, 1990
G77728: DIVERSE AUTEURS - Standen en Landen, wetenschappelijke bijdragen- Anciens pays et assemblées d'états. Volume XVIII (18)
P96382: DIVERSE AUTEURS - Het vraagstuk der homosexualiteit. Beschouwingen [..] samengevoegd vanwege de R.K. artsen-vereeniging naar aanleiding van het congres 1939 te Nijmegen
T76947: DIVERSE AUTEURS - Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Retorica "De Fonteine" te Gent: jaarboek, XXXI (tweede reeks: nr.23), 1980-1981, deel I
B84175: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, van zijn Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne. Deel XXXI (1994)
B67365: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 68 (1965) 1e en 2e aflevering
B85923: DIVERSE AUTEURS - De Gulden Passer. Bulletin van de Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen. Jaargang 70, 1992
L82385: DIVERSE AUTEURS - Huldiging Jhr. Roelants griffier der provincie, in staatsdienst sinds 50 jaar 1884-1934, griffier der provincie [Limburg] sinds 25 jaar 1911-1936
T77519: DIVERSE AUTEURS - De praalstoet van de taal. 18 West-Vlaamse dichters. Le cortège fastueux de la langue: 18 poètes de Flandre occidentale
B100270: DIVERSE AUTEURS - Koninklijke Geschied- en Oudhiedkundige Kring van Kortrijk, Handelingen, Nieuwe reeks, deel XX tweede aflevering, 1942-1943
B91468: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 79e jaargang, 1979 [volledige jaargang]
B95812: DIVERSE AUTEURS - Het land van Beveren, driemaandelijks heemkundig tijdschrift. Bijna volledige reeks van Jaargang I (1958) tot en met jaargang 24 (1981)
S93694: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van De Vlaamsche School) Tweede jaargang 1903 (volledig)
B92696: DIVERSE AUTEURS - 100 jaar Sint-Jan Berchmanscollege Diest 1885-1985. Een eeuw katholiek middelbaar onderwijs
B91078: DIVERSE AUTEURS (PRIMS FL., DENUCE J., E.A.) - Antwerpsch Archievenblad. Tweede reeks, 8e jaargang, 1933, aflevering 3 (juli)
B98955: DIVERSE AUTEURS - De januari-revolte te Leuven
B95665: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 1936, Nieuwe reeks deel VIII (8) nr.3, Gedenkschriften van den Koninklijken geschied- en oudheidkundigen kring van de Antwerpsche Kempen
B93445: DIVERSE AUTEURS - De H. Godelieve in de volksverering 1070-1970
T93414: DIVERSE AUTEURS - De hele Bibelebontse berg. De geschiedenis van het kinderboek in Nederland & Vlaanderen van de middeleeuwen tot heden
T93479: DIVERSE AUTEURS - Gedenkboek der Conscience-feesten Brussel, 1881
S93423: DIVERSE AUTEURS - Keur van tin uit de havensteden Amsterdam, Antwerpen en Rotterdam
S76287: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 13e jaargang nr.1 (1914) [handelt o.a. over Rembrandt en Albert Geudens]
B98850: DIVERSE AUTEURS - Nationaal biografisch woordenboek, volume 4
B95736: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de oudheidkundige kring van het Land van Waas, deel 77, 1e en 2e aflevering (1974)
C86891: DIVERSE AUTEURS - Kongo-overzee. Tijdschrift voor en over Belgisch-Kongo en andere overzeese gebieden. 17e Jaargang, 1951
B87475: DIVERSE AUTEURS - De stad Sint-Niklaas. Een doorbraak van historie naar toekomst
B95756: DIVERSE AUTEURS (DE MEULEMEESTER MAUR. C.SS.R. E.A.) - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 39 (1929). Annales du cercle archéologique du pays de Waes, tome 39 (1929)
B95742: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de oudheidkundige kring van het Land van Waas, Deel 71, 3e en 4e aflevering (1968)
B95637: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 1956, Nieuwe reeks deel XXVIII (28), nrs.1,2,3,4 (volledig). Tijdschrift van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen
T95355: DIVERSE AUTEURS - Hollandsch Penning-Magazijn voor de jeugd. jaargang 3, 1837
S95817: DIVERSE AUTEURS - Kunst voor fijnproevers
R96141: DIVERSE AUTEURS - Tweede Nederlandsch Maria-Congres, 15-18 augustus 1912 Maastricht. Verslagboek
S95814: DIVERSE AUTEURS - Avant-Garde in België 1917-1929
B95605: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 2008, Nieuwe reeks deel LXXX (80). Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen
B84165: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, van zijn Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne. Deel XX, 2e aflevering (1983)
L82318: DIVERSE AUTEURS - Het Oude Land van Loon : Jaargang XIX (19) 1964 (Jaarboek van de Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg)
B93665: DIVERSE AUTEURS - Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Nieuwe reeks deel LIV (54) 2000
L86126: DIVERSE AUTEURS - Verzamelde opstellen uitgegeven door de geschied- en oudheidkundigen studiekring te Hasselt. Boekdeel XVII (1942) & XVIII (1943)
V86254: DIVERSE AUTEURS - Textilia. Kostuums en accessoires uit eigen bezit (Gent, Bijlokemuseum, 10 juli - 31 augustus 1986, tentoonstelling)
B95664: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 1939, Nieuwe reeks deel XI (11) nr.1, Gedenkschriften van den Koninklijken geschied- en oudheidkundigen kring van de Antwerpsche Kempen
S84583: DIVERSE AUTEURS - Gentse Bijdragen tot de kunstgeschiedenis en de oudheidkunde, XIX (19, 1961-1966)
B93645: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang XCIII (93) 1956 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B91454: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 92e jaar, 1992 [volledige jaargang]
B91470: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 73e jaargang, 1972 [volledige jaargang]
B93643: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang XCI (91) 1954 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93403: DIVERSE AUTEURS - Gedenkboek der Société de Pharmacie d'Anvers 1835-1935
S86146: DIVERSE AUTEURS - Schatten in zilver. Topstukken van de National Trust for Scotland, de Beckford en Hamilton verzameling uit Brodick Castle. Argenteries, le trésor du National Trust for Scotland, la collection Beckford et Hamilton du chateau de Brodick
B67349: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 7e deel 4e afl. augustus 1879 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 7e tome 4e livr. août 1879
S79785: DIVERSE AUTEURS - Beelddenken. Vijf eeuwen beeld in Antwerpen
B95724: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 60, 1e aflevering (1954)
B84140: DIVERSE AUTEURS - Handelingen, Koninklijke geschied- en oudheidkundige Kring van Kortrijk. Nieuwe reeks deel XXXII (32), 1961-1962
C86885: DIVERSE AUTEURS - Kongo-overzee. Tijdschrift voor en over Belgisch-Kongo en andere overzeese gebieden. 15e Jaargang, 1949
P79775: DIVERSE AUTEURS - Geneeskunde rond Rubens
B100875: DIVERSE AUTEURS - Album Carlos Wyffels (aangeboden door zijn wetenschappelijke medewerkers, offert par ses collaborateurs scientifiques)
M79757: DIVERSE AUTEURS - Gaston Feremans herdacht [+ doodsbrief]
L79774: DIVERSE AUTEURS - Geschiedenis op zoek naar waardig vervolg : Studie van de mijnnederzettingen in Waterschei, Winterslag en Eisden
L1111: DIVERSE AUTEURS - Pierre Cox
H17960: DIVERSE AUTEURS (REYPENS L., INL.) - Lutgart-boek [t.g.v. het 7e eeuwfeest der Zalige Heemvaart Onzer Lieve Goede Lutgart]
B81014: DIVERSE AUTEURS - Stadsarcheologie. Jaargang 2 (1978) & 3 (1979). Viermaandelijks tijdschrift van de Gentse vereniging voor stadarcheologie
B95778: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 55, 1e aflevering (1947)
B95662: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 1984, Nieuwe reeks deel LVI (56) nrs.3-4. Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen
B85133: DIVERSE AUTEURS - 750 jaar St.-Elisabethgasthuis Antwerpen 1238-1988. Het St.-Elisabethziekenhuis te Antwerpen : 750 jaar Gasthuis op 't Elzenveld
B29496: DIVERSE AUTEURS - Liber Amicorum Raf Hulpiau, ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag
X78900: DIVERSE AUTEURS - Vietnam. Kunst en culturen van de prehistorie tot op heden
B93626: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang XCIX (99) 1962 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93627: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang C (100) 1963 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B85958: DIVERSE AUTEURS - Eigen Schoon. West-Brabantsch tydschrift voor geschiedenis, oudheidkunde, folklore en taalkunde. Jaargang 3, 1913 [volledige jaargang]
B66158: DIVERSE AUTEURS - Antwerpen in de XVIIIde eeuw. Instellingen - economie - cultuur
T95351: DIVERSE AUTEURS - Hollandsch Penning-Magazijn voor de jeugd. jaargang 6, 1840
T79497: DIVERSE AUTEURS (DE BRUYNE JAN & RUELENS K., UITG.) - Refereinen en andere gedichten uit de XVIe eeuw, verzameld en afgeschreven door Jan De Bruyne. Deel II
T98406: DIVERSE AUTEURS - Mededelingen van het Cyriel Buysse genootschap. VII
B99588: DIVERSE AUTEURS - Kerkelijke kunst in het oude landdecanaat Diest
G96889: DIVERSE AUTEURS - Ijdel stof. Interieurtextiel in West-Europa van 1600 tot 1900
B95595: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 1999, Nieuwe reeks deel LXXI (71). Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen
R84515: DIVERSE AUTEURS - Herdenkingstentoonstelling : Paus Adrianus VI 1459-1959. Gedenkboek, catalogus
R88864: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen over Thomas a Kempis en de Moderne Devotie, uitgegeven ter gelegenheid van de vijfhonderdste sterfdag van Thomas a Kempis (+1471)
S99189: DIVERSE AUTEURS (VANDEPITTE FRANCESCA, O.L.V.) - Constantin Meunier 1831-1905
B84421: DIVERSE AUTEURS - Een eeuw vrijmetselarij in onze gewesten 1740-1840
B92402: DIVERSE AUTEURS - Wesalia, orgaan van den oudheidkundigen Kring van Wuestwezel-Wuustwezel. Jaargang 1932 (nr.7), 1933 (nr.8), 1934-1935 (nr.9), 1936 (nr.10), 1937 (nr.11), 1938-1940 (nr.12). [samen 6 jaargangen]
B95806: DIVERSE AUTEURS - Mededeelingen van den kunst- en oudheidkundigen kring Herentals en omstreken ; Eerste jaargang (1933-1934) eerste aflevering
T968: DIVERSE AUTEURS - Bulletin de la Société Paul Claudel : N° 5-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-20-21-22-23-25-28(Spécial:Philippe Berthelot 68pp.+ill.)
B50356: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 52, 2e aflevering (1941). Annales du cercle archéologique du pays de Waes, tome 52, 2e livraison (1941)
B67370: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 70 (1967) 3e en 4e aflevering
S93695: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van De Vlaamsche School), Derde jaargang, 1904 (volledig)
T95527: DIVERSE AUTEURS - Albrecht Rodenbach herdacht 1856-1956
S95529: DIVERSE AUTEURS - Antoni Gaudi 1852-1926
B98831: DIVERSE AUTEURS - Katholieke Universiteit Leuven, campus Kortrijk
B100849: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de geschiedenis van Lennik. Vijfde reeks
L61574: DIVERSE AUTEURS - Honderd jaar Normaalschool Kindsheid Jesu te Hasselt
B95784: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 58, 1e aflevering (1952)
B99174: DIVERSE AUTEURS - Geschiedenis van de wetenschappen in België van de Oudheid tot 1815
S82479: DIVERSE AUTEURS - Gedenkboek der feesten, ingericht door de stad Antwerpen, ter gelegenheid van de 350e verjaring van P.P. Rubens' geboorte 1577-1927 [Gedenkboek der Rubensfeesten Antwerpen 1927]
B93606: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). deel 127 (1990) [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
P99192: DIVERSE AUTEURS - De pest in de Nederlanden, medisch-historische beschouwingen 650 jaar na de zwarte dood. La peste aux Pays-Bas, considérations médico-historiques 650 ans après la peste noire
B58862: DIVERSE AUTEURS - Bibliografie van de geschiedenis van de Belgische scheepvaart [Collectanea Maritima, 1]
B95733: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de oudheidkundige kring van het Land van Waas, deel 75, 3e en 4e aflevering (1972)
R70254: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XXXIX (39), volledige jaargang, 1965 (Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereniging)
R70252: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XXXVI (36), volledige jaargang, 1962 (Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereniging)
N97488: DIVERSE AUTEURS - Verslag der lezingen gehouden in de Loges: "La Charité", "La Paix" en "La bien aimée", gedurende de winter 1900-1901 in het O.. van Amsterdam
R89853: DIVERSE AUTEURS - Spiritualia Neerlandica. Opstellen voor dr. Albert Ampe S.J., hem door vakgenoten en vrienden aangeboden uit waardering voor zijn wetenschappelijk werk
B88744: DIVERSE AUTEURS - Verleden en toekomst van Antwerpen. Geschiedenis en de betrekkingen tussen Antwerpen en de extra muros gemeenten. Socio-culturele, economische, taalkundige en politieke benadering
B88745: DIVERSE AUTEURS - Relicta 7. Archeologie, monumenten- en landschapsonderzoek in Vlaanderen (Heritage Research in Flanders)
B88814: DIVERSE AUTEURS - Van Sint-Elooi tot pater Damiaan. Devotionalia omtrent de kerstening van en de missionering vanuit Vlaanderen
L17956: DIVERSE AUTEURS (O.A. PAQUAY & DE CORSWAREM ...), - Congrès de la Fédération Archéologique et Historique de Belgique, Tongres 1923. Tome 38 Fascicule II
B94886: DIVERSE AUTEURS - Gedenkboek burgemeester A. Smets [Leuven]
S85233: DIVERSE AUTEURS - P.P. Rubens schilderijen - olieverfschetsen. Catalogus (Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten)
L86135: DIVERSE AUTEURS - Limburgsche Bijdragen uitgegeven door het Leesgezelschap van Hasselt. Jaargangen 1919-1920 (zeventiende bundel)
B89207: DIVERSE AUTEURS - Vreugdegroet Sint-Jozef te Brugge
B89201: DIVERSE AUTEURS - Jubileumboek 175 jaar Nieuwen-Bosch 1810-1985
B89200: DIVERSE AUTEURS - 650 jaar Heilig Kruis te Asse
L46147: DIVERSE AUTEURS - Het Oude Land van Loon : Jaargang XXXV (35) 1980 (Jaarboek van de Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg)
S95148: DIVERSE AUTEURS - Historische Avantgarde. Dokumenten ; programmatische teksten van het Italiaans Futurisme, het Russisch Futurisme, Dada, het Constructivisme, het Surrealisme en het Tsjechisch Poëtisme
B89470: DIVERSE AUTEURS - Antwerpen in de XVIde eeuw
B89486: DIVERSE AUTEURS - Halle 700 jaar Mariastad
B89136: DIVERSE AUTEURS - J. Goethals-Vercruysse en zijn tijd
F24534: DIVERSE AUTEURS - De asceet, de tolk en de verteller ; Richard Rorty en het denken van het Westen
S84553: DIVERSE AUTEURS - 19de eeuwse Nederlandse schilderkunst. Een zestal studies
S84554: DIVERSE AUTEURS - H.P. Berlage 1856-1934. Een bouwmeester en zijn tijd
T85851: DIVERSE AUTEURS - Isidoor Teirlinck album. Verzamelde opstellen opgedragen aan Isidoor Teirlinck ter gelegenheid van zijn tachtigsten verjaardag 2 januari 1931
L17645: DIVERSE AUTEURS - Het Leesgezelschap 13 maart 1893-1953 [gedenkboek]
V86424: DIVERSE AUTEURS - Schoenendans in het modemuseum. Schoenen van 1900 tot nu
B95696: DIVERSE AUTEURS - De Spycker, 38ste jaargang 1981 nrs. 1/2 en 3/4 [volledig] Orgaan van de heemkundige kring Essen
S84207: DIVERSE AUTEURS - Roger De Backer. De Leie en het vlas uit vervlogen tijden
L86132: DIVERSE AUTEURS - Limburgsche Bijdragen uitgegeven door het Leesgezelschap van Hasselt. Jaargangen 1925-1926 (Twintigste bundel)
T92544: DIVERSE AUTEURS - Letteroefeningen van het taelminnend genootschap opgerigt onder de leerlingen van het Klein-Seminarie te Sint-Truiden (Eerste bundel)
T90048: DIVERSE AUTEUS - E codicibus impressisque. Opstellen over het boek in de Lage Landen voor Elly Cockx-Indestege. II: Drukken van de zestiende tot de twintigste eeuw
B89808: DIVERSE AUTEURS - Vijfde nationaal kongres voor industriële archeologie Textiel, handelingen (Gent, 26-27 november 1977). Cinquième congrès international d'archéologie industrielle - le Textile, actes (Gand, 26-27 nov. 1977)
B95731: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de oudheidkundige kring van het Land van Waas, deel 73, 3e en 4e aflevering (1970)
C86883: DIVERSE AUTEURS - Kongo-overzee. Tijdschrift voor en over Belgisch-Kongo en andere overzeese gebieden. 12-13e Jaargang, 1946-1947
C86884: DIVERSE AUTEURS - Kongo-overzee. Tijdschrift voor en over Belgisch-Kongo en andere overzeese gebieden. 14e Jaargang, 1948
B87336: DIVERSE AUTEURS - Antwerpen's Oudheidkundige Kring. IXe jaarboek, 1933
B87337: DIVERSE AUTEURS - Antwerpen's Oudheidkundige Kring. XIVe jaarboek, 1938
S85333: DIVERSE AUTEURS - Feitorias. Kunst in Portugal ten tijde van de Grote Ontdekkingen (einde 14de eeuw tot 1548)
S84577: DIVERSE AUTEURS - Gentse Bijdragen tot de kunstgeschiedenis, XXVIII (28, 1989)
S84578: DIVERSE AUTEURS - Gentse Bijdragen tot de kunstgeschiedenis, XXVI (26, 1981-1984)
M86314: DIVERSE AUTEURS - Liber Amicorum Prof. Ignace De Sutter 1911-1981
B89124: DIVERSE AUTEURS - Brugghe 'n spieghel !
B93666: DIVERSE AUTEURS - Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Nieuwe reeks deel XXXII (32) 1978
B91487: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 100ste jaar, 2000 [volledige jaargang]
B95729: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de oudheidkundige kring van het Land van Waas, deel 74, 1e en 2e aflevering (1971)
T87542: DIVERSE AUTEURS (BAEKELMANS LODE, ENSOR JAMES, TIMMERMANS FELIX, BUYSSE CYRIEL, MINNE RICHARD, NYHOFF MARTINUS, -) - Gedenkboek A. Vermeylen - aangeboden aan A.Vermeylen ter gelegenheid van zijn zestigsten verjaardag
B93661: DIVERSE AUTEURS - Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Nieuwe reeks deel XLVIII (48) 1994
T86345: DIVERSE AUTEURS - Album prof. dr. Frank Baur, den jubilaris bij zijn zestigsten verjaardag als huldeblijk aangeboden door collega's, vakgenoten en oud-leerlingen [2 volumes]
B95717: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, Jaarboek deel 83 (1980)
S86274: DIVERSE AUTEURS - Gentse bijdragen tot de kunstgeschiedenis en oudheidkunde. Deel XXXI (31) 1996
S86280: DIVERSE AUTEURS (COLLECTIF) - Rubens-Bulletijn deel II (1885). Jaarboeken der ambtelijke commissie- voor het uitgeven der bescheiden betrekkelijk het leven en de werken van Rubens. Bulletin-Rubens Tome 2 (1885). Annales- pour la publication des documents relatifs à la vie et aux oeuvres de Rubens
S86281: DIVERSE AUTEURS (COLLECTIF) - Rubens-Bulletijn deel V, 4e aflevering (1897-1910). Jaarboeken der ambtelijke commissie- voor het uitgeven der bescheiden betrekkelijk het leven en de werken van Rubens. Bulletin-Rubens Tome 5, 4e livraison (1897-1910). Annales- pour la publication des documents relatifs à la vie et aux oeuvres de Rubens
S86282: DIVERSE AUTEURS (COLLECTIF) - Rubens-Bulletijn deel III 3e aflvering (1888). Jaarboeken der ambtelijke commissie- voor het uitgeven der bescheiden betrekkelijk het leven en de werken van Rubens. Bulletin-Rubens Tome 3, 3e livraison (1888). Annales- pour la publication des documents relatifs à la vie et aux oeuvres de Rubens
S86283: DIVERSE AUTEURS (COLLECTIF) - Rubens-Bulletijn deel IV, 1e en 2e aflvering (1890). Jaarboeken der ambtelijke commissie [] voor het uitgeven der bescheiden betrekkelijk het leven en de werken van Rubens. Bulletin-Rubens Tome 4, 1e et 2e livraison (1890). Annales- pour la publication des documents relatifs à la vie et aux oeuvres de Rubens
B53042: DIVERSE AUTEURS - Loven boven altijdt Godt loven - 100 jaar abdij Keizersberg Leuven 1899-1999
B95791: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 41, 2e aflevering (1930). Annales du cercle archéologique du pays de Waes, tome 41, 2e livraison (1930)
N96344: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Provinciaal Genootschap van kunsten en wetenschappen in Noord-Braband. Eerste del, eerste stuk (1837)
N96345: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Provinciaal Genootschap van kunsten en wetenschappen in Noord-Braband, over den jare 1847
T96280: DIVERSE AUTEURS - Huldeboek pater dr. Bonaventura Kruitwagen O.F.M. aangeboden op sint Bonaventura 14 juli 1949 ter gelegenheid van zijn gouden priesterfeest en zijn vijf en zeventigste verjaardag
V100737: DIVERSE AUTEURS - Poppenspel, tussen speelkruis en speelplank. Driemaandelijks tijdschrift. 1980-1985: 22 afleveringen (volledige reeks van alle verschenen nummers)
L46143: DIVERSE AUTEURS - Het Oude Land van Loon : Jaargang XXXI (31) 1976
B86050: DIVERSEA AUTEURS - Cultuurgeschiedenis in de Nederlanden van de renaissance naar de romantiek. Liber amicorum J. Andriessen S.J., A. Keersmaekers, P. Lenders S.J.
B100715: DIVERSER AUTEURS - Jef Contryn
F41195: DIVUS THOMAS - Divus Thomas (Commentarium de philosophia et theologia) Annus LXXI 1968 (complete in 4 fasc.)
F41196: DIVUS THOMAS - Divus Thomas (Commentarium de philosophia et theologia) Annus LXXII 1969 (complete in 4 fasc.)
F41197: DIVUS THOMAS - Divus Thomas (Commentarium de philosophia et theologia) Annus LXX 1967 (complete in 4 fasc.)
F41198: DIVUS THOMAS - Divus Thomas (Commentarium de philosophia et theologia) Annus LXIX 1966 (complete in 4 fasc.)
F41199: DIVUS THOMAS - Divus Thomas (Commentarium de philosophia et theologia) Annus LXVIII 1965 (complete in 4 fasc.)
F41200: DIVUS THOMAS - Divus Thomas (Commentarium de philosophia et theologia) Annus LXVII 1964 (complete in 4 fasc.)
F41201: DIVUS THOMAS - Divus Thomas (Commentarium de philosophia et theologia) Annus LXXIII 1970 (complete in 4 fasc.)
F41202: DIVUS THOMAS - Divus Thomas (Commentarium de philosophia et theologia) Annus LXXIV 1971 (complete in 4 fasc.)
F41204: DIVUS THOMAS - Divus Thomas (Commentarium de philosophia et theologia) Annus LXXVI 1973 (complete in 4 fasc.)
F41205: DIVUS THOMAS - Divus Thomas (Commentarium de philosophia et theologia) Annus LXXVIII 1975 (complete in 4 fasc.)
F41206: DIVUS THOMAS - Divus Thomas (Commentarium de philosophia et theologia) Annus LXXIX 1976 (complete in 4 fasc.)
F41207: DIVUS THOMAS - Divus Thomas (Commentarium de philosophia et theologia) Annus LXXX 1977 (complete in 4 fasc.)
F41208: DIVUS THOMAS - Divus Thomas (Commentarium de philosophia et theologia) Annus LXXXI 1978 (complete in 4 fasc.)
F41209: DIVUS THOMAS - Divus Thomas (Commentarium de philosophia et theologia) Annus LXXXII 1979 (complete in 4 fasc.)
F41210: DIVUS THOMAS - Divus Thomas (Commentarium de philosophia et theologia) Annus LXXXIII 1980 (complete in 4 fasc.)
F41211: DIVUS THOMAS - Divus Thomas (Commentarium de philosophia et theologia) Annus LXXXIV 1981 (complete in 4 fasc.)
F41212: DIVUS THOMAS - Divus Thomas (Commentarium de philosophia et theologia) Annus LXXXVI 1983 (complete in 4 fasc.)
F41213: DIVUS THOMAS - Divus Thomas (Commentarium de philosophia et theologia) Annus LXXXVIII 1985 (complete in 4 fasc.)
F41214: DIVUS THOMAS - Divus Thomas (Commentarium de philosophia et theologia) Annus LXXXIX-XC 1986-1987 (complete)
F41215: DIVUS THOMAS - Divus Thomas (Commentarium de philosophia et theologia) Annus LXXVII 1974 fasc.1
F41216: DIVUS THOMAS - Divus Thomas (Commentarium de philosophia et theologia) Annus LXXVII 1974 fasc.2
F41217: DIVUS THOMAS - Divus Thomas (Commentarium de philosophia et theologia) Annus LXXXVII 1984 (complete in 4 fasc.)
F41218: DIVUS THOMAS - Divus Thomas (Commentarium de philosophia et theologia) Annus XCIV 1991 (complete)
F41219: DIVUS THOMAS - Divus Thomas (Commentarium de philosophia et theologia) Annus XCI 1988 fasc.1-3
F41220: DIVUS THOMAS - Divus Thomas (Commentarium de philosophia et theologia) Annus XCIII 1990 fasc.3-4
B90139: DIXIMUS VERA [PSEUD. VAN SERRURE CONSTANT ANTOON] - Betzy of Antwerpen in 1830
T28430: DIXON ROBERT M.W. - What IS language ? A new approach to linguistic description
G32507: DIXON HEPWORTH (TRADUIT DE L'ANGLAIS PAR M.E.BARBIER) - La Suisse contemporaine
X75536: DJAKONOV IGOR M. - Drevnie jazyki Maloj Azii: sbornik statej: perevody s nemeckogo, francuzskogo i italjanskogo jazykov [="The ancient languages of Asia Minor: collection of articles: translations from German, French and Italian languages"]
X69045: DJAVID PHIL. CIRUS - Deutsch-Persisches Wörterbuch
F33658: DJILAS MILOVAN - Die unvollkomene Gesellschaft - Jenseits der "Neuen Klasse"
G72843: DJORDJEVIC JOVAN (PRELOT MARCEL, PRÉFACE) - La Yougoslavie, démocratie socialiste
Q25329: DJORGHI (OPNIEUW BEWERKT DOOR J.H. GERVALE) - De nieuwe Flower's serie (deel II); telepathie, verborgen krachten, gedachtekracht, somnabulisme en mediumschap
X77025: DMITRIEV NIKOLAJ KONSTANTINOVIC - Stroj tjurkskich jazykov [="The structure of the Turkic languages"]
F75107: DMOWSKI JOSEPH-ALOYSIO S.J. - Institutiones philosophicae [3 volumes in 1]: I.Institutiones logicae et metaphysicae generalis, II.Institutiones metaphysicae specialis, III.Institutiones philosophiae moralis
B90660: DOBBELAERE G. (MAJOR) - Un homme de bien, le baron Joseph de Béthune
B32817: DOBBELAERE G. (MAJOR) - Un homme de bien, le baron Joseph de Béthune
R45321: DOBBELAERE K. - Sociologische analyse van de katholiciteit
R45549: DOBBELSTEIN GREGORIUS - De Carmine Christiano codicis parisini 8084 contra fautores paganae superstitionis ultimos
S96918: DOBRY MARYVONNE - Tapis au point - Techniques et réalisations
S96788: DOCKSTADER FREDERICK J. - The song of the loom. New traditions in Navajo weaving
R78719: DOCKX S. O.P. - Chronologies néotestamentaires et vie de l'église primitive. Recherches exégétiques
R67569: DOCKX S. O.P. - Chronologies néotestamentaires et vie de l'église primitive. Recherches exégétiques
H34417: DOCQ A.J. (CHANOINE, PROFESSEUR À L'UNIVERSITÉ DE LOUVAIN) - Le bienheureux Jean Berchmans [ouvrage posthume de A.J.Docq]
H739: DOCQ A.-J. - Saint Jean Berchmans
R15907: DODD CHARLES-HAROLD - Le fondateur du christianisme
R30268: DODD C.H. (& LEDOUX FRANCIS, TRADUCTION) - La Bible aujourd'hui
W82166: DODEL ARNOLD - Moïse ou Darwin. Trois conférences populaires offertes aux réflexions de tous ceux qui cherchent la vérité
H45850: VAN DODEWAARD J.A.E., KAT A.I.M. & STEUR K. - Met de Heer der Heiligen het jaar rond
G56328: DOE BRIAN - Southern Arabia
S20592: DOEDE WERNER - Lotte B. Prechner [monographie]
B37464: DOEHAERD RENÉE - L'expansion économique belge au moyen-âge
R59592: DE DOELLINGER IGNACE (& FRIEDRICH J.) - La papauté son origine au moyen age et son développement jusqu'en 1870
R81529: DE DOELLINGER IGNACE (& FRIEDRICH J.) - La papauté son origine au moyen age et son développement jusqu'en 1870
R86593: DE DOELLINGER IGNACE (& FRIEDRICH J.) - La papauté son origine au moyen age et son développement jusqu'en 1870
S83325: DOENGES WILLY - Meissner Porzellan. Seine Geschichte und künstlerische Entwicklung
S83324: DOENGES WILLY - Meissner Porzellan. Seine Geschichte und künstlerische Entwicklung
X69000: DOERFER GERHARD - Etymologisch-Ethnologisches Wörterbuch tungusischer Dialekte (vornehmlich der Mandschurei)
S93466: VAN DOESBURG THEO - Classique - baroque - moderne
S62912: DOEVENSPECK WILLEM - Door Boerewaard
G87262: DOGAER GEORGES & DEBAE MARGUERITE - De librije van Filips de Goede. Tentoonstelling georganiseerd bij de 500ste verjaardag van de dood van de hertog
G42360: DOGAN MATTEI & NARBONNE JACQUES - Les Françaises face à la politique - Comportement politique et condition sociale
S81964: DOGNEE EUGENE O.M. - Phidias. Etude sur l'art antique
R25994: DOHET P. S.J. - L'irréprochable providence
B84674: DE DOHM C.-C.-G. - Exposé de la Révolution de Liège en 1789 et de la conduite qu'a tenue à ce sujet Sa Majesté le roi de Prusse
B50853: DE DOHM C.-C.-G. - Exposé de la Révolution de Liège en 1789 et de la conduite qu'a tenue à ce sujet Sa Majesté le roi de Prusse
B94705: DE DOHM C.-C.-G. - Exposé de la Révolution de Liège en 1789 et de la conduite qu'a tenue à ce sujet Sa Majesté le roi de Prusse
R52785: DOIG DESMOND - Moeder Teresa - Daar rust uw voet waar armen huizen (een reportage)
M87873: DOISY MARCEL - L'oeuvre de Richard Wagner, du vaisseau fantome à Parsifal
Q9915: DOISY, JEAN - Sourciers ou sorciers
T37654: DOISY MARCEL - Romain Rolland 1866-1944
C99893: DOIZE RENEE L. - Les boules de pierre et les pierres perforées des collections de préhistoire du Musée du Congo
B65896: DOIZE R.-L. - L'architecture civile d'inspiration française à la fin du XVIIe et au XVIIIe siècle dans la principauté de Liège
F38722: DOKTER T. - De structuur van Kierkegaard's oeuvre
H52932: DOLAN ALBERT H. O.CARM. - De zusters van de H. Theresia van het Kindje Jesus
F35216: DOLCH HEIMO - Kausalität im Verständnis des Theologen und der Begründer neuzeitlicher Physik - Besinning auf die historischen Grundlegungen zum Zwecke einer sachgemässen Besprechung moderner Kausalitätsprobleme
G75611: DOLD RICHARD - Maria Viktoria, die letzte Markgräfin von Baden-Baden
R77431: DOLD ALBAN (& MEISTER RICHARD, HRSG. VOLUME 2) - Die Orakelsprüche im St. Galler Palimpsestcodex 908 (die sogenannten "Sortes Sangallenses") auf Grund neuer Lesung und mit erweiterten Text nach Materien geordnet herausgegeben & Erlauterungen [2 volumes]
R54371: DOLE F.-C. - Le père des pauvres ou Vie de Pierre-François Bazin, premier curé de sainte-Anne de Vire et chanoine honoraire de Bayeux
S87374: DOLENT JEAN (& RIBOT, ILL.) - Le livre d'art Des Femmes. Peinture, sculpture
R69279: DOLGER FRANZ JOS. - Die Sonne der Gerechtigkeit und der Schwarze. Eine reiligionsgeschichtliche Studie zum Taufgelöbnis
R75798: DOLGER FRANZ JOSEPH [DOELGER, DÖLGER] - Antike und Christentum. Kultur- und religionsgeschichtliche Studien [complete series except for Band VI-Heft 3]
R75799: DOLGER FRANZ JOSEPH [DOELGER, DÖLGER] - Der Heilige Fisch in den antiken Religionen und im Christentum. Textband + Tafeln [2 vols.] [in: "Ichthys" (Ichtys, Ichtus, Ichthus) Band 2-3]
R75801: DOLGER FRANZ JOSEPH [DOELGER, DÖLGER] - Die Fisch-Denkmäler in der frühchristlichen Plastik, Malerei und Kleinkunst [in: "Ichthys" (Ichtus, Ichtys, Ichthus), Band V Lieferung 1-10 complete in 6 fascicles]
R76898: DOLLE CONSTANT - De weg van Titus Brandsma (1881-1942). Biografie van een martelaar
F88310: DOLLFUS CHARLES - De la nature humaine
F80338: DOLLFUS CHARLES - De la nature humaine
R73391: VON DOLLINGER IGNAZ & REUSCH HEINRICH (HRSG.) - Geschichte der Moralstreitigkeiten in der römisch-katholischen Kirche seit dem sechzehnten Jahrhundert, mit Beiträgen zur Geschichte und Charakteristik des Jesuitenordens. Auf Grund ungedruckter Aktenstücke. Zweiter Band (Aktenstücke) [vol.2 out of 2]
R35749: DÖLLINGER JEAN JOS. IGN. - Paganisme et judaïsme ou Introduction à l'histoire du christianisme - Tome I
R35751: DÖLLINGER JEAN JOS. IGN. - Paganisme et judaïsme ou Introduction à l'histoire du christianisme - Tome III
R39873: VON DÖLLINGER JOH. JOZ. AGN. - Christentum und Kirche in der Zeit der Grundlegung
P60635: DOLLINGER-BANFAL EVA - Die Entwicklung der Zahnheilkunde in Ungarn bis zur Grundung der Zahnmedizinischen Fakultät in Budapest (1955)
R101434: DOLLINGER JEAN JOS. IGN. - Paganisme et Judaïsme ou Introduction à l'histoire du christianisme [4 volumes]
R68187: DOLLINGER JOH. - Die Reformation, ihre innere Entwicklung und ihre Wirkungen im Umfange des Lutherischen Bekenntnisses
R68186: DOLLINGER JOH. - Heidenthum und Judenthum. Vorhalle zur Geschichte des Christenthums
R67205: VON DOLLINGER IGNAZ - Beiträge zur Sektengeschichte des Mittelalters. Erster Teil: Geschichte der gnostisch-manichäischen Sekten im früheren Mittelalter. Zweiter Teil: Dokumente vornehmlich zur Geschichte der Valdesier und Katharer [complete in 2 vols.]
R69493: DOLLINGER JOH. - Die Reformation, ihre innere Entwicklung und ihre Wirkungen im Umfange des Lutherischen Bekenntnisses [complete in 3 volumes in 6 parts]
W62028: DOLLO LOUIS - Sur la phylogénie des dipneustes
F66397: DOLNIKOWSKI EDITH WILKS - Thomas Bradwardine. A view of time and a vision of eternity in fourteenth-century thought
S100094: DOLPHYN WILLEM, VAN REYBROECK HUGO & VAN LOOIJ THEO - Victor Dolphyn
B92526: DOM E.V. - De geschiedenis van O.L. Vrouw van Goeden Wil te Duffel
T99276: DOM IGNAAS - Felix Timmermans de Pelgrim
R37377: DOM PAUL S.J. - Les jésuites belges et les missions
B99429: DOM E.V. - De geschiedenis van O.L. Vrouw van Goeden Wil te Duffel
I64123: DOMANIG KARL - Vertellingen van Karl Domanig met een levensbeschrijving door hemzelf [Duimpjesuitgave nr. 96]
R72132: DOMANSKI JERZY O.F.M. - Le père Maximilien Kolbe
J76469: DOMAT & SUAREZ (MIGNE J.-P., ED.) - De legibus [in: Theologiae cursus completus, tomus duodecimus (12)] (Domat: Traité des lois & Suarez: Tractatus de legibus, et legislatore deo - to be continued in tomus 13)
S86427: DOMBI ISTVAN, HOFLER BERND & LOSCHEK INGRID - Bruckmann's Silber-Lexikon
X22264: DOMBROWSKI BR. DE & MARCHAL A. - Méthode pratique de Russe
R54370: DOMEC ETIENNE S.C.J. - Sainte Jeanne-Elisabeth Bichier des Ages, fondatrice des Filles de la Croix dites "Soeurs de Saint-André" 1773-1838
R101386: DOMINGO DE SOTO O.P. (& BRUFAU PRATS JAIME, ED.) - Relecciones y opusculos, I: Introduccion general, De Dominio, Sumario, Fragmento: An liceat.. (Introduccion, edicion y traduccion)
R101178: DOMINGO DE SOTO O.P. (& BRUFAU PRATS JAIME, ED.) - Releccion 'De Dominio'. Edicion critica y Traduccion, con Introduccion, Apendices e Indices
R101387: DOMINGO DE SOTO O.P. (& FERNANDEZ-LARGO ANTONIO OSUNA, ED.) - Relecciones y opusculos, II-1: El abuso de los juramentos, La ocultacion y revelacion de secretos (Edicion, introduccion y traduccion)
J101375: DOMINGO DE SOTO O.P. - De Iustitia et Iure libri decem. De la Justicia y del Derecho en diez libros [5 volumes]
R101389: DOMINGO DE SOTO O.P. (& MARTIN RAMON HERNANDEZ, ED.) - Relecciones y opusculos, IV (De merito Christi, De indulgentiis, Annotationes in commentarios I.Feri, Contio De extremo iudicio, Apologia qua A. Catharino De certitudine gratiae respondet)
W33481: DOMINGUES OCTAVIO - Origem e introduçao da palma forrageira no nordeste
G42674: DOMINICUS J. - De vrijmetselarij
R24238: DOMINICUS (P.C.P.) & BROM GERARD (INLEIDING) - Leven van den Eerbiedwaardigen Pater Dominicus, Passionist, Apostel van Engeland in de vorige eeuw
G49799: DOMINICUS J. - Vrijmetselarij
W38391: DOMINIK HANS - Vistra das weisse Gold Deutschlands - Die Geschichte einer weltbewegenden Erfindung
T23456: DOMINIQUE PIERRE - Mirabeau
R86194: DOMINIQUE DE SAINT-JOSEPH O.C.D. - L'oraison, regard et chemin, d'après la doctrine de sainte Thérèse d'Avila
M61483: DOMMEL-DIENY A. - L'harmonie tonale - Regards sur l'évolution du langage harmonique
X71474: DOMOKOS PETER - Literaturen finnisch-ugrischer und samojedischer Völker in der Sowjetunion
X71505: DOMOKOS PETER - Handbuch der uralischen Literaturen
V91755: DOMON RENE - Tête de bois et coeur d'or. Les marionnettes picardes
G99527: DOMONKOS L.S. & SCHNEIDER R.J. (EDS.) - Studium Generale. Studies offered to Astrik L. Gabriel by his former students at the Mediaeval Institute, University of Notre Dame, on the occasion of his election as an honorary doctor of the Ambrosiana in Milan
R39544: VAN DOMSELAER-MIDDELKOOP M. (NAAR HET FRANSCH VAN REYNES MONLAUR) - De verschijningen van Bernadette
C97147: DONADONI ROVERI ANNA MARIA - Arte della tessitura
F57989: DONAGAN ALAN - The theory of morality
F57990: DONAGAN ALAN (& PEROVICH ANTHONY N. JR., ED. & INTROD.) - Reflections on philosophy and religion
F58303: DONAGAN ALAN (& MALPAS J.E., ED. & DAVIDSON DONALD, FOREWORD)) - The philosophical papers of Alan Donagan. Volume II: Action, reason, and value
F19140: DONAT JOSEPH - The freedom of science
T67836: DONATUS ORTIGRAPHUS (CHITTENDEN JOHN, ED.) - Grammatici Hibernici Carolini aevi. Pars IV: Donatus Ortigraphus: Ars grammatica (Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis, 40d)
G83686: DONCIEUX SCIPION - Le président Frémyot et la ligue en Bourgogne (Discours prononcé à la rentrée de la Cour impériale de Dijon le 3 novembre 1865)
R41026: VAN DER DONCK E. - Om Jezus beter te verstaan
K23972: DE DONCKER O. - Flores latini - latijnsche woordenschat
T88529: DE DONCKER MAURITS - Het schoon bedrog
B44580: VAN DER DONCKT R. - Inventaris van het Archief van de Sint-Elooiskapittelkerk te Eine (Oudenaarde)
H46535: DONCOEUR PÈRE - Le mystère de la passion de Jeanne d'Arc 1430-1431
R37149: DONDAINE H. O.P. - L'attrition suffisante
R78760: DONDELINGER PATRICK - Die Visionen der Bernadette Soubirous und der Beginn der Wunderheilungen in Lourdes
M31428: DE DONDER VIC - De droom van een vorstin - Vijftig jaar koningin Elisabethwedstrijd
B64902: DE DONDER VIC - Kom eens naar mijn kamer. Een halve eeuw collegeleven in Vlaanderen
B64901: DE DONDER VIC - Zou men armoe lijden? Een eeuw kroostrijke gezinnen in Vlaanderen
B16622: DE DONDER VIC - En we zijn er van de klas - Soldatenleven in het Belgische leger na '45
M18966: DONDERS VAN EIJCK STAN, - Beknopte muziekgeschiedenis - in vraag en antwoord
F588: DONDEYNE ALBERT - Foi chrétienne et pensée contemporaine - Les problèmes philosophiques soulevés dans l'encyclique "Humani Generis"
F84835: DONDEYNE ALBERT - Foi chrétienne et pensée contemporaine - Les problèmes philosophiques soulevés dans l'encyclique "Humani Generis"
F46715: DONDEYNE AUGUSTE E.A. - Essais sur l'homme
F52657: DONDEYNE ALBERT - Foi chrétienne et pensée contemporaine - Les problèmes philosophiques soulevés dans l'encyclique "Humani Generis"
F32474: DONEUX GUY (& BODART ROGER, PRÉFACE) - Luther et Rousseau
F63705: DONEY (MGR.) - Des conditions d'une controverse amicale entre la philosophie et la religion ou lettres à M. Saisset
R45562: DONEY MGR. - Catéchisme du Concile de Trente (traduction nouvelle avec des notes par monseigneur Doney, évêque de Montauban) [2 tomes]
Y30923: DONIÈS LOUISE - Tout caillou sonne - poèmes
B81029: VAN DONINCK BENEDICTUS O.CIST. - Het voormalig Engelsch klooster te Bornhem 1603-1903. Geschiedkundige aanteekeningen nopens het H.Kruisklooster, meer gekend onder den naam van College der Engelsche Dominicanen, thans Abdij van den H. Bernardus O.Cist. Bijdrage tot de geschiedenis der gemeente
B90755: VAN DONINCK BENEDICTUS O.CIST. - Het voormalig Engelsch klooster te Bornhem 1603-1903. Geschiedkundige aanteekeningen nopens het H.Kruisklooster, meer gekend onder den naam van College der Engelsche Dominicanen, thans Abdij van den H. Bernardus O.Cist. Bijdrage tot de geschiedenis der gemeente
R90014: VAN DONINCK BENEDICTUS O.CIST. - Obituarium monasterii loci sancti Bernardi S.Ord. Cisterc. 1237-1900
R79437: VAN DONINCK BENEDICTUS O.CIST. - Obituarium monasterii loci sancti Bernardi S.Ord. Cisterc. 1237-1900
T95187: J.D. [DONKANS J.] - Veeneryk en Veeman twistende, wie voor de schoonste te houden, eene bruine, of eene blonde. Herderskout
T11733: DONKER, ANTHONIE - De episode van de vernieuwing onzer poëzie (1880-1894)
W19141: DONNE MICHAEL, - Leader of the skies : Rolls Royce - The first seventy-five years
E98534: O'DONNELL RORY - Adam Smith's theory of value and distribution. A reappraisal
R101223: DONNELLY JOHN PATRICK S.J. (ED. AND TRANSL.) - Jesuit Writings of the Early Modern Period 1540-1640
T98434: DONNER KAI - Über die anlautenden Labialen Spiranten und Verschlusslaute im Samojedischen und Uralischen
T98464: DONNER KAI (& JOKI AULIS J., ED.) - Ketica, Materialien aus dem ketischen oder jenisseiostjakischen. [with: Supplement]
R69617: DONNER HERBERT - Israel unter den Völkern. Die Stellung der klassischen Propheten des 8. Jahrhunderts v. Chr. zur Aussenpolitik der Könige von Israel und Juda [Supplements to Vetus Testamentum, vol.11]
S87556: DONNET FERNAND - Documents pour servir à l'histoire des ateliers de tapisserie de Bruxelles, Audenarde, Anvers, etc. jusuq'à la fin du XVIIe siècle
B62919: DONNET FERNAND - Un vol de tableaux de Rubens en l'an II de la république. Les collections artistiques de la famille Peeters
S87821: DONNET FERNAND - Documents pour servir à l'histoire des ateliers de tapisserie de Bruxelles, Audenarde, Anvers, etc. jusuq'à la fin du XVIIe siècle
B25117: DONNET F., ROLLAND P., LE FÉBVE DE VIVY L. & VISART DE BOCARMÉ A., - L'influence artistique d'Anvers au XVIIIe siècle (par Donnet & Rolland, pp.5-52) & Une terre neutre en Ardenne au XVIIIe s. (par Le FEBVE, pp.53-62) & De l'origine de quelques types monétaires belges (par VISART, pp.63-76 + 8 planches) & Topographie tournaisienne gallo-romaine et franque-(par ROLLAND, pp.77-109 + 1 planche)
B38064: DONNET FERDINAND - Les imprimeurs Trognaesius et leur famille
B40256: DONNET FERNAND & ROLLAND PAUL - L'influence artistique d'Anvers au XVIIIe siècle
R54302: DONNET F.-F.-A., DUPONT, DE BONALD & CHARVAZ [& MIGNE, ED.] - Collection intégrale et universelle des orateurs sacrés- publiée par m.l'abbé Migne. Tome 81: Les oeuvres oratoires de leurs éminences les cardinaux Donnet, Dupont, de Bonald et de monseigneur Charvaz
B85118: DONNET FERNAND - Het Jonstich Versaem der Violieren. Geschiedenis der rederijkkamer de Olijftak sedert 1480, uitgegeven met geschiedkundige aanteekeningen. Histoire de la Chambre de Rhétorique 'De Olijftak' depuis 1480
T41430: DONNI FRANS - De synesthesie in de literatuur - Status Questionis
F70843: O'DONOVAN OLIVER - Resurrection and moral order. An outline for evangelical ethics
N69231: VAN DONSELAAR JAAP - Fout na de oorlog. Fascistische en racistische organisaties in Nederland (1950-1990)
B67280: DONY MONIQUE - Brusselse tijdschriften (1855-1960) [Nederlandse volkskundige bibliografie, XXVIII]
X82528: VAN DONZEL E. (ED.) - The Encyclopaedia of Islam, new edition. Index of proper names to volumes I-X and to the supplement, fascicules 1-6. Encyclopédie de l'islam, nouvelle édition. Index des noms propres des tomes I-X et du supplément, livraisons 1-6
X82522: VAN DONZEL E. (ED.) - The Encyclopaedia of Islam, new edition. Index to volumes I-VI and to the supplement, fascicules 1-6. Encyclopédie de l'islam, nouvelle édition. Index des tomes I-VI et du Supplément livraisons 1-6
X82520: VAN DONZEL E. (ED.) - The Encyclopaedia of Islam, new edition. Index of proper names to volumes I-VIII and to the supplement, fascicules 1-6. Encyclopédie de l'islam, nouvelle édition. Index des noms propres des tomes I-VIII et du supplément, livraisons 1-6
X82526: VAN DONZEL E. (ED.) - The Encyclopaedia of Islam, new edition. Index of proper names to volumes I-IX and to the supplement, fascicules 1-6. Encyclopédie de l'islam, nouvelle édition. Index des noms propres des tomes I-IX et du supplément, livraisons 1-6
G42671: DOODKORTE J.J. - De invloed van de vrijmetselarij op de geschiedenis der laatste tweehonderd jaar
J19589: DOOMEN JEANNE, - De hollende kleurling - Het Nederlandse strafrecht in negen verhalen
F58929: VAN DOOREN WILLEM - Het totaliteitsbegrip bij Hegel en zijn voorgangers (Der totalitätsbegriff bei Hegel und seinen Vorgängern, mit deutscher Zusammenfassung)
W43382: VAN DOORN C.J. (NAAR HET HOOGDUITSCH VAN DR.OTTO BUCHNER) & LOGEMAN W.M. - De bliksemafleiders - Eene handleiding bij het ontwerpen, vervaardigen, stellen en beproeven van afleiders op allerlei soort van gebouwen, molens en schepen (met toelichtingen en bijvoegselen van W.M. Logeman)
R68104: VAN DOORNIK N.G.M. - Franciscus van Assisi, een profeet voor onze tijd
B86064: VAN DOORSLAER G. - La corporation et les ouvrages des orfèvres malinois
J42055: VAN DOORSLAER J. - De kredietopening - theoretische en praktische handleiding
B58859: VAN DOORSLAER G. - Glanes nouvelles sur Rembert Dodoens
S88897: VAN DOORSLAER G. - La fabrication de tapisseries artistiques à Malines
M91673: VAN DOORSLAER G. - La fondation du chant à l'église Notre-Dame au-delà de la Dyle, à Malines
B32963: DOPCHIE A. & DEPT G. - Bulletijn der maatschappij van Geschied- en oudheidkunde te Gent - Bulletin de la Société d'Histoire et d'archéologie de Gand. 37e jaar 1929 nr.2
B92687: DOPERE FRANS & THOMAS STAF - Inventaris van het kunstpatrimonium van de stad Tienen. De kerk van Sint-Germanus

Next 1000 books from Boekenantiquariaat De Lezenaar[an error occurred while processing this directive]

9/18