Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands. Tel. +31 (0)318-574290 | Fax. +31 (0)318-573221            Email: info@koolboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
56983: HOOGEVEEN, H. - Emkes kerstfeest - vierde druk
56984: HOOGEVeen, M.B., e.a. - Eerste t/m zesde leesboekje - 6 dln
56985: HOOGEVEEN. H. - Piet Courage Haan's bibliotheek voor de jeugd illustraties van J. de Vries
39301: HOOGEVEEN, H. - Zijn wens.
44135: HOOGEWERF G . C - De zwaardgeest
76702: HOOGEWERF G C - Der Kermiswagen een kersverhaal 3e drk
56986: HOOGEWERF G C - De Priester van pele
56987: HOOGEWERFF G C - T Geweld onttogen een verhaal uit het jaar 1672
56988: H÷ogewerff G.C - De Ketellapper van Elstow
34934: HOOGEWERFF, G.C. - De Kermiswagen. een kerstverhaal 2e druk.
70795: HOOGEWERFF G.C. - Onder de Duinkerkers geillustreerd door Pol Dom
78391: HOOGEWERWERFF B - Nietr sterven maar leven getuigenisssenvan Gods kinderen in de tweedeWereldoorlog
39679: HOOGH, Aletta - Geen goud maar God.
56990: HOOGH, Aletta - Geen goud maar God.
33988: HOOGHIEMSTER, H. - Preeken uit Oorlogstijd.
56991: HOOGHIEMSTER, H. - Preeken uit Oorlogstijd.
2311: HOOGHT, Everardi van der - Biblia Hebraica Secundum editiones Ios. Athiae, Ioannis Leusden, 10. Simonis aliorumque inprimis E. van der Hooght. Recensuit sectionum propheticarum recensum et explicationem clavemque masorethicam et rabbinicam addidit Augustus Hahn. Editio stereotypa C. Tauchnitii quartum recognita et emendata.
36525: HOOGHT, EVERARDI VAN DER - Biblia Hebraica ad optimas editiones imprimis Everardi van der Hooght. Accure recensa et expressa. Curavit argumentique notationem et indices nec non clavem masorethicam addidit Car. Godofr. Guilielmus Theile prof. lipsiensis. Editio stereotypa octava.
56993: HOOGHT, EVERARDI VAN DER - Biblia Hebraica ad optimas editiones imprimis Everardi van der Hooght. Accure recensa et expressa. Curavit argumentique notationem et indices nec non clavem masorethicam addidit Car. Godofr. Guilielmus Theile prof. lipsiensis. Editio stereotypa octava.
56992: HOOGHT, Everardi van der - Biblia Hebraica Secundum editiones Ios. Athiae, Ioannis Leusden, 10. Simonis aliorumque inprimis E. van der Hooght. Recensuit sectionum propheticarum recensum et explicationem clavemque masorethicam et rabbinicam addidit Augustus Hahn. Editio stereotypa C. Tauchnitii quartum recognita et emendata.
46153: Hooghwerf - De beloofde dominee
75687: HOOGHWERFF B - De belooofde dominee Uitbhet leven van Ds D Bresser en zijn vrienden
76604: HOOGHWERFF B. - Geloofstuigen van ADalo de Jood het vergeten gesc hrift van Alexander Comrie en Comries begin tijd in Hollan
73860: HOOGHWERFF B. - Omdat Hij het gedaan heeft, vriendenbundel
74217: HOOGHWERFF B - Het Vrome volk in U verheugd uit het gezelschapleven
56995: HOOGLAND, R.A. Sr. - Kroniek van Utrecht beknopte geschiedenis van de Domstad in Jaartallen
77580: HOOGLANDt - Gewone jongens ilustratie Jan wieman
36059: HOOGSTRATEN, Nans - .... en gij zult stille zijn
56998: HOOGSTRATEN, Nans - Vallen en opstaan.
57000: HOOGSTRATEN, P. F. Th. van - Da Costa. Eene studie.
24686: HOOGSTRATEN, P. F. Th. van - Da Costa. Eene studie.
30364: HOOGSTRATEN, N. - En gij zult stille zijn.
56996: HOOGSTRATEN, A. van Schoch - De slotvrouwe van Westwoude.
20494: HOOGSTRATEN, Nans - Vallen en opstaan.
40034: HOOGSTRATEN, A. van Schoch - De slotvrouwe van Westwoude.
16402: HOOGVELD, Dr. J.H.E.J. - Inleiding tot leven en leer van S. Thomas van Aquino.
57002: HOOGVELD, Dr. J.H.E.J. - Inleiding tot leven en leer van S. Thomas van Aquino.
71931: HOOGVLIET Jz. Arnold (1687-1763, dichter, Vlaardingen) gravures HOUTBRAKER, J. - Abraham de aartsvader in 12 boeken door A. Hoogvliet zevende druk. 12 gravures voorafgaande aan de boeken Voorwerk bevat drempelverzen van Joannes van Dam, K. Boon van Engelant, P. Schim, Jacob Schim, Hendrik Schim, Natura et arte, Pieter Langendijk e.a.
28878: HOOGVLIET Jz., Arnold (1687-1763, dichter, Vlaardingen) - Abraham, De Aartsvader, in XII boeken, Door Arnold Hoogvliet. De derde druk.
20830: HOOGVLIET Jz., Arnold (1687-1763, dichter, Vlaardingen) - Abraham de aartsvader in 12 boeken door A. Hoogvliet. Vijfde druk.
57010: HOOGWANDT, Anneken (Ca. 1650) - Geestelijcke grondt ende stichtelijcke bedenckiinge over de Openbaringe Johannis. Den uytwendigen, wereltschen ende nae de letter der Schrift, hoogh-gheleerde menschen tot ernstelijcken naedencken; maer den inwendigen, geestelijcken ende van Godt geleerde mannen, tot een troostelijcken onderricht ende leere.
57011: HOOGWERF, J. - Bijbels vertelboek. Met tekeningen van Tjeerd Bottema. Ingeleid door prof. dr. A. H. Edelkoort. 2e herziene druk.
34336: HOOIJER, J.G.pred te RHENEN - Jezus aan den oever der levenszee.
57012: HOOIJER, J.G. - Jezus aan den oever der levenszee.
16266: HOOKE, N. / John Burke - The Roman history, from the buidling of Rome to the ruin of the commonwealth; illustrated with maps and engravings. 3 Vol. En bijgebonden in het 3e deel: Historical questions, embodying every important fact in the Roman history, from the building of Rome to the consulate of C. Julius CŠsar Octavianus, in the year of Rome 724; with references to the volume folio and paragraph, for the solutions. By John Burke, esq.
57013: HOOKE, N. / John Burke - The Roman history, from the buidling of Rome to the ruin of the commonwealth; illustrated with maps and engravings. 3 Vol. En bijgebonden in het 3e deel: Historical questions, embodying every important fact in the Roman history, from the building of Rome to the consulate of C. Julius CŠsar Octavianus, in the year of Rome 724; with references to the volume folio and paragraph, for the solutions. By John Burke, esq.
45380: HOOKER, Thomas (1586?-1647, Chelmsford) voorwoord Ds P DEETMAN - De waare ziels-vernedering en heilzame wanhoop. In 't Engelsch beschreven door mr. Thomas Hooker, en in 't Nederduits vertaalt door Jacobus Koelman, bedienaar des H. Euangeliums.. met n voorwoord vanDsP DEETMAN m Arme twijfelde Christen
75585: HOOKER, Thomas (1586?-1647, Chelmsford) - Der Heilige kleinnood pred 2 Cor 7 vers1.
24920: HOOKER, Thomas (1586?-1647, Chelmsford) - De ware zielsvernedering en heilzame wanhoop. In 't Engelsch beschreven door mr. Thomas Hooker en in't Nederduitsch vertaald door Jacobus Koelman, bedienaar des H. Evangelies. met zijn voorredeI WARB IJ de Arme twyfelde Christen genaderttot Christus ect
16628: HOOKER, Thomas (1586?-1647, Chelmsford) en FRANCKEN, Ă. (1676-1743, Maassluys) - De Arme Twijfelende Christen genaderd tot Christus. waarbij De waere ziels-vernedering, en heilzame wanhoop, in 't Engelsch beschreven door mr. Thomas Hooker, en in 't Nederduits vertaalt door Jacobus Koelman, bedienaar des H. Evangeliums. Onveranderde druk. Met een voorwoord van den weleerw. heer E.E. Gewin, predikant te Utrecht. Waarbij FRANCKEN, Ă. (1676-1743, Maassluys) Geestelyk houwelyk, dat is een verhandeling van de ondertrouw der geloovigen met Christus. Met een voorwoord van den weleerw. heer E. E. Gewin, predikant te Utrecht. Onveranderde druk volgens de oorspronkelijke uitgave van 1715.
45706: HOOKER, Thomas (1586?-1647, Chelmsford) - De ware zielsvernedering en heilzame wanhoop. In 't Engelsch beschreven door mr. Thomas Hooker en in't Nederduitsch vertaald door Jacobus Koelman, bedienaar des H. Evangelies.I met een voorwoord van Ds EE GEwin te Utrecht WAARBIJ GROE THeodorus beschrijvinge van het oprevchtenziel zaligend gelove en COMRIE verzameling van leerredenen deel2
35262: HOOKER, Thomas (1586?-1647, Chelmsford) - De arme twijfelende christen tot Christus getrokken.met voorwoord W v/d Zwaag
69580: HOON, J.DE, BODDEN, S. & BECKER, P. - Bibliography of Hymns and Gregorian chant from the 16th century to 1991.
12698: HOONING, Frouck van der - Van een jonge vechter. Illustraties van Anni van de Ruit.
57016: HOONING, Frouck van der - Van een jonge vechter. Illustraties van Anni van de Ruit.
72084: HOONING, Frouck van der - Evelynontdekt het leven
48493: HONKOOP P SR EN HOONKOOP A F EN HOONKOOP P JR - En het geschiedde 3 kerst pred lukas 2
78254: HOOP JR., A. VAN DER. - Napoleon. Een lied der toekomst.
77311: HOORN, Arjen van - Vechten om vogelzang
41210: HOORN, Arjen van - Voorspel van het geluk.
42168: MAERTSZ Willem Mennoniet te Hoorn - Twaelf predicatien over versscheyden plaetsen der heyliger Schriftuer gedaen door wijlen willem Naertsz 1 Tessal 5 vers 21 Proeve al dat goedt is, dat behoudt
34303: HOORN, Arjen van - Mientje trilogie. Deel 1: Voorspel van het Geluk, 209 blz. Geb. Deel 2: Dwaalwegen van het hart, 199 blz. Geb. Deel 3: De nachtegaal zingt, 197 blz. Geb.
57019: HOORN H. VAN - De hut van oom Tom, Harriet Beecher-Stowe
57020: HOORN, A. van - De nachtegaal zingt. Deel 3 van triologie over Mientje Holdert.
57021: HOORN, A.J. - De Bijbel: boek voor boek Introductie
57022: HOORN, Arjen van - Jannes triologie deel 2. Jannes en zijn idealen.
57023: HOORN, Arjen van - De nachtegaal zingt. triologie over Mientje Holdert.
57024: HOORN, Arjen van - Voorspel van het geluk.
57026: HOORN, FR╔ VAN - Vlammetje
39653: HOORN, Arjen van - Een toegestoken hand.
57028: HOORN, Nelly van - Het geheim van den ouden Peter.
19815: HOORN, Nelly van - Het geheim van den ouden Peter.
71608: HOORN, Arjen van - Mientje trilogie. Deel 1: Voorspel van het Geluk, . Deel 2: Dwaalwegen van het hart, 1. Deel 3: De nachtegaal zingt, in een band
44590: HOORN, ARJEN van - Jannes en zijn idealen deel 2 omslag Reint de Jonge
36097: HOORN, Arjen van - Wolken boven weltevrede
57027: HOORN, HENK VAN EA. - Politiek mensen, Macht en mogelijkheden
31984: HOORN, Arjen van - Jannes triologie deel 2. Jannes en zijn idealen.
47797: Hoorn, FrÚ van - Vlammetje
41194: HOORN, Arjen van - Tot de rand van de afgrond.
46195: HOORNBEECK K, Joh. (1617-1666) door Dr T brienen - Eerste nederlandse homiletiek Ontstaan vertaling inhouds en verwerking van dehimiletiek de Rationr Concionandi
41648: HOOYKAAS, C.E. - Oud-Christelijke Ascese. Onderzoek naar de getuigenissen betreffende het ascetische leven in het christendom der eerste en tweede eeuw. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de godgeleerdheid aan de rijksuniversiteit te Leiden.
31190: HOOYKAAS, C.E. - Tien hoofdpunten van ons geloof. Tweede druk.
57034: HORATIUS, Q. - Flaccus.
75044: BONAR HORATIUS - Geloof en Leef Korte gedachten over het Evangrlie
16131: HORATIUS, Q. - Flaccus.
40699: HORBACH, MICHAEL - Verslagen
57035: HORE, Rachel - De droomtuin
3346: HORNIUS, Dr. Georgius (1620-1670, prof. Leiden) B. BEKKER.-MELCHIOR LEIDEKKER - Kerkelyke en wereldlyke historie. Van de scheppinge des werelts tot 't jaer des Heeren 1666 / in 't Latijn beschreven door GEORGIUS HORNIUS; in het Nederduyts vertaalt. Den laetsten druk.
57038: HORNIUS, Dr. Georgius (1620-1670, prof. Leiden) - Kerkelyke en wereldlyke historie, van de scheppinge des werelts, tot 't jaer des Heeren 1666. In 't Latijn beschreven door G. Hornius. In het Nederduyts vertaalt. Waer aen is by gevoegt de kerkelyke en wereldlyke historie, sedert den jare 1666 tot 1684. Door Balthazar Becker, bedienaer des Goddelijcken Woorts binnen Amsterdam. Verciert met 20 koopere platen en vaersen. Den derden druck. Nevens een derde vervolg tot den jare 1696. Door Melchior Leydekker, professor der Godgeleerdheid in de hoge schole tot Utregt.
57039: HORNIUS, Georgius (1620-'70, prof. te Leiden) - Kerkelyke en wereldlyke historie, van de schepping des werelts, tot 't jaer des Heeren 1666. In 't Latijn beschreven door Georgius Hornius.Doctor Theologiae en professor der Historien in de Academie van LEYDEN In het Nederduytsch vertaalt / waer aen is bygevoegt de kerkelyke en wereldlyke historie, sedert den jare 1666 tot 1684 door Balthazar Becker, bedienaer des Goddelijcken woorts binnen Amsterdam. Verciert met 20 koopere platen en vaersen. Den derden druck. Nevens een derde vervolg tot den jare 1696 door Melchior Leydekker, professor der Godgeleerdheid in de hoge Schole tot Utregt. Met titelprent.
24739: HORNIUS, Dr. Georgius (1620-1670, prof. Leiden) - Kerkelyke en wereldlyke historie, van de schepping des werelts, tot 't jaer des Heeren 1666. In 't Latijn beschreven door Georgius Hornius.Doctor Theologiae en professor der Historien in de Academie van LEYDEN In het Nederduytsch vertaalt / waer aen is bygevoegt de kerkelyke en wereldlyke historie, sedert den jare 1666 tot 1684 door Balthazar Becker, bedienaer des Goddelijcken woorts binnen Amsterdam. Verciert met 20 koopere platen en vaersen. Den derden druck. Nevens een derde vervolg tot den jare 1696 door Melchior Leydekker, professor der Godgeleerdheid in de hoge Schole tot Utregt. Met titelprent.
38338: HORNIUS, Dr. Georgius (1620-1670, prof. Leiden) Balt. Becker en Melch. Leydekker - Kerkelyke en wereldlyke HISTORIE, van de scheppinge des werelts, tot 't jaer des Heeren 1666. In 't Latijn beschreven door G. Hornius, (...) Waer aen is by gevoegt de kerkelyke en wereldlyke historie, sedert den jare 1666 tot 1684. Door Balthazar BECKER, bedienaer des Goddelijcken Woorts binnen Amsterdam. Verciert met 20 koopere platen en vaersen. Den laetsten druk. Nevens een derde vervolg tot den jare 1696. Door Melchior Leydekker, professor der Godgeleerdheid in de hoge schole tot Utregt.
57041: HORNMAN, W. - de ontstuimige
30454: HORNMAN, W. - de ontstuimige
57042: HOROVITZ, David - Jitschak Rabin: de biografie soldaat van de vrede.
57043: HORST, J.G. TER & E.M.SMILDA (SAMENST.) - Rondom de oude Sint Helenaker1 ed. 368 p. illustr. large 8vo. Dutch. Prachtig geillustr. overzichtsboek over de oude kerk te Aalten. Index. Bibliogr. Ornam. paperb. Als nieuw.
57044: HORST, K. VAN DER - Inventaris van het archief van Johannes Christiaan Hoekendijk (1912-1975)
57046: HORTON, DAVID - Een legioen van eer
40175: HOUBAKKER, Joannes (1685-1715, mennonieten predikant Amsterdam) - Predikatien over verscheide texten der H. Schriftuur. tweede deel
57050: HOUBOLT, E. C. - Eccart. Stamperius Bibliotheek. Ge´llustreerd door J. G. Kesler. Tweede druk.
26075: HOUBOLT, E. C. - Eccart. Stamperius Bibliotheek. Ge´llustreerd door J. G. Kesler. Tweede druk.
73858: HOUDIT J.A. VAN - De rechtvaardige zal uit zijn geloof leven, drie oefeningen
77771: HOUKES, ANNEMARIE - Christelijke vaderlanders. Godsdienst, burgerschap en de Nederlandse natie 1850-1900.
58755: KOELE Willem Oldenbroek HOUSELT van A - Het einde van dien man zal vrede zijn Fragmenten uit het leven
45562: HOUTE, SOEGTEN van den - Uyterste wille van Soegten van den Houte dewelk sy hare kinderen David, Betgen en tanneken, Tot een memorie en voor het allerbeste goet heeft nagelaten, en heeft dat met haren dood bevestigt, tot Gent in Vlaenderen. onveranderde uitgave volgens 1699
25410: HOUTE, Soetgen van den - Uyterste wille van Soetgen van den Houte, dewelk sy hare kinderen David, Betgen en Tanneken, tot een memorie en voor het alderbeste goet heeft nagelaten, en heeft dat met haren dood bevestigs, tot Gent in Vlaenderen.
57055: HOUTE, SOEGTEN van den - Uyterste wille van Soegten van den Houte dewelk sy hare kinderen David, Betgen en tanneken, Tot een memorie en voor het allerbeste goet heeft nagelaten, en heeft dat met haren dood bevestigt, tot Gent in Vlaenderen. onveranderde uitgave volgens 1699
57056: HOUTE, SOEGTEN van den - Uyterste wille van Soegten van den Houte dewelk sy hare kinderen David, Betgen en tanneken, Tot een memorie en voor het allerbeste goet heeft nagelaten, en heeft dat met haren dood bevestigt, tot Gent in Vlaenderen. onveranderde uitgave volgens 1699 en Schadelykheid Der Weereld-liefde; Getoont uit de Onvolmaaktheid en Nietigheid Der Weereldse Goederen, En de Brosheid des Menselijken Leevens, door GEESJE BRIT. Onveranderde uitgave volgens 1699. 2 boeken gebonden in 1.
57057: HOUTE, Soetgen van den - Uyterste wille van Soetgen van den Houte, dewelk sy hare kinderen David, Betgen en Tanneken, tot een memorie en voor het alderbeste goet heeft nagelaten, en heeft dat met haren dood bevestigs, tot Gent in Vlaenderen.
71822: HOUTEKAMER S. - Christopher Love, een puritein op weg naar het schavot 1618-1651, tweede druk
29448: HOUTEN, Frederik van (1622-1711, Middelburg) - Geestelijk houweijks verzoek van Vorst Messias aan de kerke, zoo uyt heydenen als uyt IsraŰl, door de stemme des Evangeliums voor-gestelt in drie predicatien, nevens een leer-reeden van de verzeekeringe gedaan door do. Frederik van Houten, M.D. En in zijn leeven predikant te Middeburg in zeelandt. Waarby, neevens twee uytgezogte brieven, nog gevoegt zijn verscheydene uyt gezogte aanteekeningen, door den zelven over uytgelezene geestelijke stoffen nagelaten. Als ook nog een uytneemende brief van eenen belijder der waarheydt in de verdrukkingen. Den vierden druk.
26613: HOUTEN, Frederik van (1622-1711, Middelburg) - Weergaeloos Groot Goedt 16 Predikatien van Ds. Frederik van Houten. In leven bdienaar van het Heilig Evangelie te Middelburg in Zeeland. In den Heere ontslapen den 2e april 1711
76312: HOUTEN, Frederik van (1622-1711, Middelburg) - Drie uitmuntende Predicattein over psalm 45vers11-12 benevend een leerredenen van deverzekering derZaligheid als medetwee briec=ven ect
70408: HOUTEN, Frederik van (1622-1711, Middelburg) - een NEDERGEBOGENE en met God Worstelende Ziel,in het Geloof weder opgericht
43918: HOUTEN, Frederik van (1622-1711, Middelburg) - Geestelijk houwelijks verzoek van Vorst Messias aan de kerke, zoo uyt heydenen als uyt IsraŰl, door de stemme des Evangeliums voor-gestelt in drie predicatien,waer achter nog een leer-reeden van de verzeekeringe als mede twee brieven behelzende het geluk en de plichten van Gods Volk mitgaders uitgezogte aantekeningen over45 GEESYTELIJKE STOFFEN ---- gedaan door Frederik van Houten, M.D. En in zijn leeven predikant te Middeburg in Zeelandt. .vermeerdert met een uytneemende brief van eenen belijder der waarheydt in de verdrukkingen. Den vierde druk.
57058: HOUTEN, Frederik van (pred. te Middelburg) - Geestelijk Huwelijksverzoek van Vorst Messias aan de Kerk zoo uit Heidenen als uit IsraŰl, door de stemme des evangelies. Voorgesteld in drie predikatiŰn.
57059: HOUTEN, Frederik van (1622-1711, Middelburg) - Den ziel-verquikkende raad voor een verlegen sondaar, na de weg des levens. Die den verstandigen leyd hemelwaart, en tot de volsalige genieting van God als sijn Hoogste Goed. Kragtig en zeer ernstig aangedrongen, in vyf uytgeleeze predikatien, van F. van Houten. Beneffens nog twee godvrugtige brieven, aan sijn goede vrienden: en eenige rou-klagten en grafschriften op sijn eerw. afsterven.
57063: HOUTEN, Frederik van (1622-1711, Middelburg) - Geestelijk houwelijks verzoek van Vorst Messias aan de kerke, zoo uyt heydenen als uyt IsraŰl, door de stemme des Evangeliums voor-gestelt in drie predicatien, nevens een leer-reeden van de verzeekeringe gedaan door Frederik van Houten, M.D. En in zijn leeven predikant te Middeburg in Zeelandt. Waarby, neevens twee uytgezogte brieven, nog gevoegt zijn verscheydene uyt gezogte aanteekeningen, door den zelven over uytgelezene geestelijke stoffen nagelaten. Als ook nog een uytneemende brief van eenen belijder der waarheydt in de verdrukkingen. 1e druk
57062: HOUTEN, Frederik van (1622-1711, Middelburg) - Geestelijk houweijks verzoek van Vorst Messias aan de kerke, zoo uyt heydenen als uyt IsraŰl, door de stemme des Evangeliums voor-gestelt in drie predicatien, nevens een leer-reeden van de verzeekeringe gedaan door do. Frederik van Houten, M.D. En in zijn leeven predikant te Middeburg in zeelandt. Waarby, neevens twee uytgezogte brieven, nog gevoegt zijn verscheydene uyt gezogte aanteekeningen, door den zelven over uytgelezene geestelijke stoffen nagelaten. Als ook nog een uytneemende brief van eenen belijder der waarheydt in de verdrukkingen. Den vierden druk.
57061: HOUTEN, Frederik van (1622-1711, Middelburg) - Geestelijk Houwelijks verzoek van Vorst Messias Aan de kerke, Zoo uyt Heydenen, als uyt IsraŰl, Door De Stemme des Evangeliums Voor-gestelt in Drie Predicatien, Nevens een Leer-reeden van de verzeekeringe gedaan door (...) Den Derden Druk. Waar bijgebonden: Den Ziel-verquikkende Raad Voor en verlegen Sondaar, na de weg des levens; Die den Verstandigen leyd Hemelwaarts, en tot de volsalige genieting van God als sijn Hoogste Goet. Kragtig en seer ernstigaangedrongen, In vijf uytgelese Predicatien, Van (...) Beneffens nog twee Godvrugtige Brieven aan sijn goede Vrienden: En eenige Rouwklagten en Graf-schriften op sijn Eerw. Afsterven.
2358: HOUTEN, Frederik van (1622-1711, Middelburg) - Geestelijk Huwelijksverzoek van Vorst Messias aan de Kerk zoo uit Heidenen als uit IsraŰl, door de stemme des evangelies. Voorgesteld in drie predikatiŰn.
19050: HAAR J pred Herv Kerk Houten - Lichtende sterren. Flonkerend aan de hemel van Neerlands kerk. Levensbeschrijvingen van Nederlandse oudvaders. Met een inleiding door Ds. J. v.d. Haar. Achterberg.
3441: HOUTEN, Frederik van (1622-1711, Middelburg) - Het weergaeloos groot goedt, weggelegt voor degeenen, die den Heere vreezen, en de gelukzaligheydt van des Heeren uytverkooren Bondvolk, over Psalm 31: vers 20 en 33 vers 12. Nevens veertien predikatien, over verscheydene uytgezochte texten. Vermeerdert met eens Christens plichten onder des Heeren bezoekinge, en onder een doore bedieninge, door Frederik van Houten. In leven bedienaar des Heyligen Evangliums te Middelburg in Zeelandt. Waar by gevoegt is schets der heerlykheydt met opzichte op Rom. 8: 18. Door een liefhebber der dichtkonst. Opgedragen aan Martinus Bosschaart, bedienaar des H. Evangeliums te Dordrecht. De eerste druk. WAARBIJ Geestelijk houwelijks verzoek van Vorst Messias aan de kerke, zoo uyt heydenen als uyt IsraŰl, door de stemme des Evangeliums voor-gestelt in drie predicatien, nevens een leer-reeden van de verzeekeringe gedaan door Frederik van Houten, M.D. En in zijn leeven predikant te Middeburg in Zeelandt. Waarby, neevens twee uytgezogte brieven, nog gevoegt zijn verscheydene uyt gezogte aanteekeningen, door den zelven over uytgelezene geestelijke stoffen nagelaten. Als ook nog een uytneemende brief van eenen belijder der waarheydt in de verdrukkingen. 1e druk
24264: HOUTEN, Fredericus van (1662-1711, Middelburg) - Den ziel-verquikkende raad voor een verlegen zondaar, hem opleydende na den weg des levens en tot de volzalige genieting van God als zyn Hoogste Goet kragtig en zeer ernstig aangedrongen, in vyf uytgeleze predicatien, van den Godzaligen, geleerden en nu zaligen heer F. van Houten. Benevens nog twee Godvrugtige brieven, aan zyn goede vrienden: en eenige rouw-klagten en grafschriften op zijn eerw. afsterven. Tweede druk.
3936: HOUTEN, Frederik van (1622-1711, Middelburg) - Den ziel-verquikkende raad voor een verlegen sondaar, na de weg des levens. Die den verstandigen leyd hemelwaart, en tot de volsalige genieting van God als sijn Hoogste Goed. Kragtig en zeer ernstig aangedrongen, in vyf uytgeleeze predikatien, van F. van Houten. Beneffens nog twee godvrugtige brieven, aan sijn goede vrienden: en eenige rou-klagten en grafschriften op sijn eerw. afsterven.
57066: HOUTING Jr. W.H. den - De erkenning van den doop, buiten eigen kerkverband bediend.
25095: HOUTING Jr. W.H. den - De erkenning van den doop, buiten eigen kerkverband bediend.
57067: HOUTJES, LAMMERT - Als het geluk verdonkert
46477: Houtjes, Lammert - Het gevolg van een groot avontuur
57070: HOUTMAN, C. EN L.J. LIETAERT PEERBOLTE. REDACTIE. - Joden, christenen en hun schrift. Een bundel opstellen aangeboden bij het afscheid van C.J. den Heyer.
57069: HOUTMAN, ANS - Die mieke
57071: Houtman, dr. C. - Nederlandse vertalingen van het oude testament. Hun ontstaan, karakter en ontvangst.
78182: HOUTMAN, DINEKE - A Synoptic Inquiry intot the Relationship between Mishnah and Tosefta in the Tractates Berakhot and Shebiit. With Appendix (Dissertatie)
47796: Houtman, ANs - Die mieke
35068: BIJBEL MET HOUTSNEDES (DANI╦L BROEDELET DZ. (1802-'67)) - Prent-Bijbel, bevattende alee de kanonijke boeken van het Oude en Nieuwe Testament versierd met nagenoeg duizend houtsneeplaten, voorstellende de geschiedkundige gebeurtenissen, naar de meest beroemde schilderstukken; de landschappen, naar de oorspronkelijke teekeningen of naar echte plaatwerken; en de voorwerpen van natuurlijke historie, kleederdragten, zeden, oudheden enz., alles naar de beste bronnen; hierbij zijn gevoegd oorspronkelijke aantekeningen, voornamelijk tot verklaring der fraaie houtgravures, en van zoodanige plaatsen der H.S., als welke met betrekking tot de geschiedenis, aardrijkskunde, natuurlijke historie, oudheidkunde of anderzins toelichting vereischen, bewerkt door D. Broedelet Dz.
77372: BIJBEL MET HOUTSNEDES (DANI╦L BROEDELET DZ. (1802-'67)) - Prent-Bijbel, bevattende alee de kanonijke boeken van het Oude en Nieuwe Testament versierd met nagenoeg duizend houtsneeplaten, voorstellende de geschiedkundige gebeurtenissen, naar de meest beroemde schilderstukken; de landschappen, naar de oorspronkelijke teekeningen of naar echte plaatwerken; en de voorwerpen van natuurlijke historie, kleederdragten, zeden, oudheden enz., alles naar de beste bronnen; hierbij zijn gevoegd oorspronkelijke aantekeningen, voornamelijk tot verklaring der fraaie houtgravures, en van zoodanige plaatsen der H.S., als welke met betrekking tot de geschiedenis, aardrijkskunde, natuurlijke historie, oudheidkunde of anderzins toelichting vereischen, bewerkt door D. Broedelet Dz.
57072: HOUWELING, COR - De neteligheid van een kerkscheuring
78161: HOUWELINGEN, P.H.R. VAN - De tweede trompet. De authenticiteit van de tweede brief van Petrus
10336: HOUWELINGEN, Frans van. (e.a.) - Andersom. Allerlei verhalen.
36126: HOUWELINGEN, Frans van - De witte kiezel.
57075: HOUWELINGEN, F. van - Komt in de bus
57076: HOUWELINGEN, Frans van. (e.a.) - Andersom. Allerlei verhalen.
23739: HOUWELINGEN, F. van - Komt in de bus
22181: HOUWINK, R. - Uit de dagboeken van S÷ren Kierkegaard. Gekozen en bewerkt door mr. Roel Houwink.
57078: HOUWINK, R. - Uit de dagboeken van S÷ren Kierkegaard. Gekozen en bewerkt door mr. Roel Houwink.
37942: HOVE, Drs. J.H. ten - Kinderen krijgen of kinderen nemen?
57080: HÍVEKER, H. - Eenige gedachten. Over den oorsprong, de rechten en de verplichtingen van het ouderschap en de centraalkracht van geestelijk leven. Met een inleidend woord uitgegeven door J. van Dijk.
57081: HÍVEKER, H. - Eenige gedachten. Over den oorsprong, de rechten en de verplichtingen van het ouderschap.
35412: HÍVEKER, H.Amsterdam -J van Dijk Doetinchem - Eenige gedachten. Over den oorsprong, de rechten en de verplichtingen van het ouderschap en de centraalkracht van geestelijk leven. Met een inleidend woord uitgegeven door J. van Dijk. DOETINCHEM uitgebreide druk
35413: HÍVEKER, H. OUDERLING - Eenige gedachten. Over den oorsprong, de rechten en de verplichtingen van het ouderschap. 1 e druk
12696: HOVEN-BORSJE, G. van den - Nergens fijner dan thuis. Met tekeningen van Els Thijsse.
1302: HOVEN, Hermanus van den (geb. te Groot-Ammers 1845, ov. te Giessendam in 1931) - Een trouwe wachter. Uit de nalatenschap van den zeer bekenden H. v/d Hoven.
13694: HOVEN, Hermanus van den (geb. te Groot-Ammers 1845, ov. te Giessendam in 1937 - Een trouwe wachter. Uit de nalatenschap van den zeer bekenden H. v/d Hoven.
27454: HOVIUS, W. Chr. - Gij zijt, maar Ik ben. Tien bijbelstudies met gespreksvragen over schriftberoep en schriftgebruik in het Samen op Weg-proces.
2217: HOVIUS, W. Chr. / BOER, C. den - Aantekeningen bij het Oude Testament + het Nieuwe Testament.
57102: HOVIUS, W. Chr. - Gij zijt, maar Ik ben. Tien bijbelstudies met gespreksvragen over schriftberoep en schriftgebruik in het Samen op Weg-proces.
57086: HOVIUS W Chr - de Dordtse Leeregels voor iedere dag
57087: HOVIUS, Drs. W. Chr. - Het geloof in ons hart. Kenmerken van persoonliojk vertrouwen.
57088: HOVIUS, Drs. W. Chr. - Gij zijt, maar Ik ben - Tien bijbelstudies met gespreksvragen over schriftberoep en schriftgebruik in het Samen op Weg-proces
57090: HOVIUS, Drs. W. Chr. - Het geloof in ons hart. Kenmerken van persoonliojk vertrouwen.
57096: HOVIUS, S. J. EN T. PLOMP - Canada. Een land met grote mogelijkheden. 4e veel vermeerderde druk, geb. en ge´ll. 272 pag.
57097: HOVIUS, W. Chr. - Leven tot lof. Enige aspecten van het geestelijk leven in de psalmen.
36834: HOVIUS, Ds. W. Chr.Herv Pred - Een gouden kleinood van Paulus.
7479: HOVIUS, W. Chr. - Het leven van Lot.
73859: HOVIUS DR. W. CHR. - De Dordste Leerregels voor iedere dag
36868: HOVIUS, Drs. W. Chr. - Zijn bloed kome over ons...
1517: HOVIUS, J. - De catechisatie.
35654: TAYLOR Howard - De opiumslaaf. vrij naar Howard Taylor.
57104: HOYTEMA, A. J. van - Tabellen der waterhoogten aan de peilschalen. Op de Waal te Nijmegen, en op de Merwede te Gorinchem en aan de Steen en Hoeksche Kanaalsluis gedurende de jaren 1844 - 1855.
77231: SILFHOUT W pred Gerf Gem en Dr J T van de Berg=Fahner C hr - Is het recht ver te zoeken en Christendom en Islam
74322: HOVIUS DRS. W.C.HR. - De maan bij nacht, vijf meditaties over de maan
41647: HUBBELING, Dr. H.G. - Natuur en genade bij Emil Brunner. Een beoordeling van het conflict Barth-Brunner.
36542: H▄BERN, J. - Zweimal zwei unf fŘnftzg auserlesenerBiblische HistoriŰn aus dem Alten und Neuen Testamente, der Jugend zum Besten abgefasset nebst einer Vorrede ....
34636: H▄BERN, J. - Zweimal zwei unf fŘnftzg Biblische HistoriŰn aus dem Alten und Neuen Testamente, der Jugend zum Besten abgefasset und miit einer Vorrede herausgegeben von Johann HŘbern. Rectore des Johannei zu Hamburg.
43873: HUBERT VAN BEUSEKOM, ANNA - De oudste
44365: JEDIN HUBERT - Kirche des Glaubens - Kirche der Geschichte. Ausgewńhlte Aufsńtze und Vortrńge. I.Kirchengeschichtsschreibung Italien und das Papsttum Deutschland, Abendland und Weltkirche. II.Konzil und Kirchenreform.
15587: HUBNER, Joannes - Tweemaal twee en vyftig uitgeleezene bybelsche historien. Uit het oude en nieuwe testament. En nu uit het Hoogduitsch, met eenige weinige dog noodige veranderingen, overgezet, ten dienste van de Nederlandsche Gereformeerde Jeugd, door Jo. Coenraad Amman. Nevens een brief van den Hooggeleerden en Eerwaarden heere H. S. van Alphen.
57112: HUBREGTSE, I. - Gods trouw herdacht. Gereformeerde gemeente te Yerseke 1880-1980.
57113: HUBREGTSE, I. - Leven en sterven van Ds. L. Hubregtse. Leven en sterven van Ds. L. Hubregtse (1845-1922). herziene druk.
70442: HUBREGTSE I - VELEN ONDERWEZEN 1921 75 jaar 1996 DsG H Kerstenschool Yerseke
39244: HUBREGTSE, Ds. L. Leeraar bij de Nederduitsch Gerfe Gemeente te s Gravenpolder - Twee leerredenen van Ds. L. Hubregtse in leven leeraar bij de Nederduitsch Geref. Gemeente te 's Gravenpolder. Met een voorwoord van den schrijver.
26941: HUBREGTSE, I. - Gods trouw herdacht. Gereformeerde gemeente te Yerseke 1880-1980.
31942: HUBREGTSE, I. - Leven en sterven van Ds. L. Hubregtse. Leven en sterven van Ds. L. Hubregtse (1845-1922). herziene druk.
78332: HUBY, JOSEPH. - Mystiques Paulinienne et Johannique.
77655: TAYLOR HUDSON J - De man die God geloofde
20506: HUET, P. - Afrikaansche gedichten.
28648: HUET, B. van - De club uit Rustoord. door B. van Huet, illustraties van Adri Alindo.
57118: HUET, B. van - De club uit Rustoord. door B. van Huet, illustraties van Adri Alindo.
57119: HUET, P. - Afrikaansche gedichten.
57120: HUET, P. - William Taylor de straatprediker. Naar het Fransch van M. Lelievre, Jb. Kassies en H.J. van Lummel.
7249: HUGENHOLTZ Jr., P. H. - Levenslicht uit vroeger eeuwen. Vermeerderde druk.
57123: HUGENHOLTZ Jr., P. H. - Levenslicht uit vroeger eeuwen. Vermeerderde druk.
57124: HUGENHOLTZ Jr., P. H. predikant te AMSTERDAM - Psalm 42 met eene leerrede over GALATEN 6 vers 14
73470: KINGMANS Hugo - Dick van Maanen uitveen jongensleven Illes HenkPoeder
44129: CLAUS HUGO - Het verdriet van belgie
67810: VISSCHER Hugo Prof.Dr. - In hetlicht der gereformeerde levensbeschoueing
57126: HUGO, VICT - De Ellendigen. Geheel oponieuw bewerkt en ge´llustreerd met gravures naar etsen van vermaarde meesters. [Les misÚrables] n. p. Jubileums-uitgave van de Naamlooze Vennootschap Dagblad "De Echo", .
43246: HUGO, VICT - De Ellendigen. Geheel oponieuw bewerkt en ge´llustreerd met gravures naar etsen van vermaarde meesters. [Les misÚrables] n. p. Jubileums-uitgave van de Naamlooze Vennootschap Dagblad "De Echo", .
67645: VERKUIL GERRIT / ERMSTRANG HUIB / E.A. - Gemeente Brakel Herindeling 1955 - 1999
62602: NOORDZIJ Huib - Handboek van de Reformatie de nederlandse kerkvorming in de zestiende eeuw
76992: STRENGERS HUIB - Te voet door Kampen
57127: HUIBREGTSE, Dr. P. K. - Anabasis Xenophon met illustraties van A. A. Tadema. negende druk.
57128: HUIGENS, Petrus. - Gesprekken in IsraŰl.
57129: HUIJDECOPER, Dr. T. C. R. (in leven predikant te 's Gravenhage) - De christenleeraar en huisvriend, nog sprekende nadat hij gestorven is. Een Bijbelsch dagboek, verzameld uit de schriftelijke nalatenschap.2e druk
8234: HUIJDECOPER, Dr. T. C. R. (in leven predikant te 's Gravenhage) - De christenleeraar en huisvriend, nog sprekende nadat hij gestorven is. Een Bijbelsch dagboek, verzameld uit de schriftelijke nalatenschap.2e druk
26976: HUIJSER, W.C. - Klaaglied op Neerlands toestand in kerk en burgerstaat Uitgegeven in verband met de tegenwoordige oorlog en het gevaar voor Nederland.
16401: HUIJSER, Dr. Ph. J. - De ouderling en de prediking.
57130: HUIJSER, Dr. Ph. J. - Het verwordingsproces in de Ger. Kerken. 2 dln. Dl. 1: de regerende klasse. 141 blz. Dl. 2: de invloed van de tijdgeest. 119 blz.
57131: HUIJSER, Dr. Ph. J. - De ouderling en de prediking.
27416: HUIJSER, W. C. DIRLKSLAND - Klaaglied op Neŕlands toestand in kerk en burgerstaat. Uitgegeven in verband met de tegenwoordige oorlog en het gevaar voor Nederland.
72553: HUIJSSEN J MR E A - tIEN JAAR DIT KONINGSKIND
32641: HUISINGA-SCAF, L. - Rob van Olden. De nieuwe serie.
57132: HUISINGA-SCAF, L. - Rob van Olden. De nieuwe serie.
57133: HUISINGA-SCAF, L. - In en om de boerderij.
57134: HUISINGA-SCAF, L. - Tertia vindt een huis.
33342: HUISINGA-SCAF, L. - Tertia vindt een huis.
33073: HUISINGA-SCAF, L. - In en om de boerderij.
8143: HUISMAN, Drs. C. e.a. - De vreemdeling in uwe poorten. Islamitische gastarbeiders in Nederland.
12693: HUISMAN-SCHIPPERS, J. H. - DÓt had Japie niet verwacht. Met tekeningen van J. Pander.
39691: Huisman, T.; Joosse, J.L.; Streefkerk, A.; Berkum, H.J. - Van School met den Bijbel... ...tot Calvijnschool. 75 jaar Christelijk onderwijs in Ederveen. 1928-2003.
36022: HUISMAN-SCHIPPERS, J.H. - Rieks teleurstelling. tekeningen G Kerler
31741: HUISMAN, C. - Geloof in beweging. Gerardus Kuypers, Pastor en patriot tussen vroomheid en verlichting.
48994: HUISMAN-SCHIPPERS, J. H. - Beproefde vriendschap. Ge´llustreerd door Annie van de ruit.
71315: BURGHOUT-HUISMAN M. - Dick en Gerdy speurend in het bos, omslag en illustraties van Jaap Kramer
57145: HUISMAN, H. - Eenige grondwaarheden der Christelijke Godsdienst. in overeenstemming met Gods Woord, de belijdenisschriften, Calvijn en andere onzer Geref. vaderen en daarmede vergeleken de beschouwingen van Dr. Kuyper.
57146: HUISMAN, H. (Oud-ouderling en lid der Geref. Gem. te Appingedam) - Eenige grondwaarheden der Christelijke Godsdienst, in overeenstemming met Gods Woord, de Belijdenisschriften, Calvijn en andere onzer Geref. vaderen, en daarmede vergeleken de beschouwingen van Dr. Kuyper.
27452: HUISMAN, L.Pred Gerf Gem te Vlaardingen - Wet en Evangelie. Zestal preken.
49224: Huisman-Schippers, J.H - Dßt had Japie niet verwacht. Met tekeningen van J. Pander
36195: HUISMAN-SCHIPPERS, J.H. - De Vijfde.
37949: HUISMAN, L.pred Gerf Gem Vlaardingen - Waterstromen in het dal van Edom. 6 schriftoverdenkingen.
18607: HUISMAN, Ds. L. - Geen ander evangelie. deel1 2e druk
57144: HUISMAN, H. - Eenige grondwaarheden van den Christelijken Godsdienst, in overeenstemming met Gods woord, de Belijdenisschriften, Calvijn en andere onzer Geref. vaderen, en daarmee vergeleken de beschouwingen van dr. Kuyper, door H. Huisman, oud-ouderling en lid der Geref. Gemeente te Appingedam. Tweede druk.
57143: HUISMAN, H. - Eenige grondwaarheden van den Christelijken Godsdienst, in overeenstemming met Gods woord, de Belijdenisschriften, Calvijn en andere onzer Geref. vaderen, en daarmee de beschouwingen van dr. Kuyper, door H. Huisman, oud-ouderling en lid der Geref. Gemeente te Appingedam. Tweede druk.
57140: HUISMAN, C. - Geloof in beweging. Gerardus Kuypers, Pastor en patriot tussen vroomheid en verlichting.
57141: HUISMAN, C. - Neerlands IsraŰl. Het natiebesef der traditioneel-gereformeerden in de achttiende eeuw.
57142: HUISMAN, Drs. C. e.a. - De vreemdeling in uwe poorten. Islamitische gastarbeiders in Nederland.
49184: Huisman-Schippers, J. H - De vijfde. Met pentekeningen van Henk Poeder.
57147: HUISMAN, H. (Oud-ouderling en lid der Geref. Gem. te Appingedam) - Eenige grondwaarheden van den Christelijke Godsdienst, in overeenstemming met Gods Woord, de Belijdenisschriften, Calvijn en andere onzer Geref. vaderen, en daarmede vergeleken de beschouwingen van Dr. Kuyper. Tweede druk.
57148: HUISMAN, L. - Waterstromen in het dal van Edom. 6 schriftoverdenkingen.
74305: HUISMAN C. - De Bijbelse geschiedis met vragen en antwoorden (deel 9)
74306: HUISMAN C. - De Bijbelse geschiedis met vragen en antwoorden (deel 3)
74307: HUISMAN C. - De Bijbelse geschiedis met vragen en antwoorden (deel 12)
74308: HUISMAN C. - De Bijbelse geschiedis met vragen en antwoorden (deel 11)
76706: HUISMAN P - Bloed en Tranen
75945: HUISMAN, L.pred Gerf Gem Vlaardingen - Geen Ander Evangeliedeel 1 en 2
78054: HUISMAN-SCHIPPERS, J. H. - Wie was demoedigste. Penteekeningen van Henk Poeder.
37221: HUISMAN, H. - Eenige grondwaarheden der Christelijke Godsdienst. in overeenstemming met Gods Woord, de belijdenisschriften, Calvijn en andere onzer Geref. vaderen en daarmede vergeleken de beschouwingen van Dr. Kuyper.
31018: HUISMAN-SCHIPPERS, J. H. - Freek bij grootvader. geillustreerd Annieva de Ruit
74324: HUISMAN C. - De Bijbelse geschiedis met vragen en antwoorden (deel 4)
40115: HUISMAN, C. - Neerlands IsraŰl. Het natiebesef der traditioneel-gereformeerden in de achttiende eeuw.
31576: HUISMAN, H. - Eenige grondwaarheden van den Christelijken Godsdienst, in overeenstemming met Gods woord, de Belijdenisschriften, Calvijn en andere onzer Geref. vaderen, en daarmee vergeleken de beschouwingen van dr. Kuyper, door H. Huisman, oud-ouderling en lid der Geref. Gemeente te Appingedam. Tweede druk.
1505: HUISMAN, H. - Eenige grondwaarheden van den Christelijken Godsdienst, in overeenstemming met Gods woord, de Belijdenisschriften, Calvijn en andere onzer Geref. vaderen, en daarmee de beschouwingen van dr. Kuyper, door H. Huisman, oud-ouderling en lid der Geref. Gemeente te Appingedam. Tweede druk.
43864: HUISNGA-SCAF, L. - Wij en de Hoef Roman voor meisjes
1777: HUIZINGA, R. T. - Het leven van John Bunyan.
26455: HUIZINGA, R. T. - Maak mij levend naar Uw Woord. Door drs. R.T. Huizinga, N.H. predikant te Elspeet.
78116: Lee s Huizinga M D - De navaho indianen
2807: HUIZINGA, R. T. - Het leven van John Bunyan door drs. R.T. Huizinga.
57173: HUIZINGA, R. T. - Maak mij levend naar Uw Woord. Door drs. R.T. Huizinga, N.H. predikant te Elspeet.
57170: HUIZINGA, Leonhard - Enzovoort. Het verhaal van een onderneming.
57171: HUIZINGA, LEONHARD - Zes kaarsen voor Indie 2de druk. octavo, ingenaaid, 46 pp.. verantwoording. 2de druk van de oorspronkelijk illegale publicatie
57172: HUIZINGA, R. T. - Het leven van John Bunyan door drs. R.T. Huizinga.
57169: HUIZINGA, J., - Keur van gedenkwaardige tafereelen uit de vaderlandsche HistoriŰn. Volgens de beste bronnen naar tijdsorde gerangschikt.
57162: HUIZINGA PROF. DR. J. - Erasmus in den spiegel van zijn brieven. Een keuze uit de brieven van Erasmus, vertaald en toegelicht door Dr. O Noordenbos en Truur van Leeuwen
57163: HUIZINGA, J. - Herfsttij der Middeleeuwen. Studie over levens- en gedachtenvormen der veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en de Nederlanden. Vijfde herziene druk.
57164: HUIZINGA, J. - Tien studiŰn.
57167: HUIZINGA, J. - Tien studiŰn: Eerste druk
57168: HUIZINGA, J. H. - Tom, Dick en Harry. Voorlichtingsboekje om de Nederlanders voor te bereiden op de bevrijding door de Amerikanen en Engelsen. Met illustraties van Jan Hoowij. 1e druk.
27511: HUIZINGA, Leonhard - Enzovoort. Het verhaal van een onderneming.
28084: HUL, J. van't en VERGUNST, P.J. - Levenslang leerling. Een dwarsdoorsnede van een generatie hervormd-gereformeerde predikanten.
179: HULEU, J. G. - Het lyden van onzen Heer Jesus Christus, verdeeld in XLIX. meditatien volgens de overeenkoming der vier H. Evangelisten. Om te dienen tot dagelyksche oefeningen van Septuagesima tot Paschen . Getrokken uyt het Fransch, door J.G. Huleu, Canonik der Metropolitane Kerk van den H. Rumoldus, aertspriester, grooten vicaris en oversten van het aertsbisschoplyk Seminarie van Mechelen. Derden druk.
57178: HULEU, J. G. - Het lyden van onzen Heer Jesus Christus, verdeeld in XLIX. meditatien volgens de overeenkoming der vier H. Evangelisten. Om te dienen tot dagelyksche oefeningen van Septuagesima tot Paschen . Getrokken uyt het Fransch, door J.G. Huleu, Canonik der Metropolitane Kerk van den H. Rumoldus, aertspriester, grooten vicaris en oversten van het aertsbisschoplyk Seminarie van Mechelen. Derden druk.
72089: HULSCHEBOSCH, TOM (SAMENST.), - Het Margriet Winterboek.Met verhalen, gedichten, recepten, puzzels, raadsels en spelletjes;tekeningen van F wijnand Vera Bowyer en anderen
72087: HULSCHEBOSCH, TOM (SAMENST.), - Het Margriet Winterboek.Met verhalen, gedichten, recepten, puzzels, raadsels en spelletjes;tekeningen van F wijnand Vera Bowyer en anderen
72088: HULSCHEBOSCH, TOM (SAMENST.), - Het Margriet Winterboek.Met verhalen, gedichten, recepten, puzzels, raadsels en spelletjes;tekeningen van F wijnand Vera Bowyer en anderen
47244: Hulsebosch, Ton (tekst) - Ons Jeugdboek, illustraties door Arnold berbers
78298: HULSIUS, P. (1653-1712). Johannes Wilhelmius (1671-1754) - Verklaring van de Brief van den Apostel Paulus aan den HebreŰn in hondert en vyf kerkredenen in de Academiekerk van Groningen uitgesproken door dr. hr. Paulus Hulsius, S.S. Th. doctor en hooggeleert professor in de Academie van Groningen. Na zyn overlijden uitgegeven door Johannes Wilhelmius, TheologiŠ doctor en predikant te Rotterdam.
4556: HULST, W. G. van de - Feestgebouw in de regen.
4554: HULST, W. G. van de - In 't kraaiennest. 11e druk. Schooluitgave.
73117: HULST, W. G. van de - Het zwarte poesje. Met tekeningen van HULST, W.G. van den Jr. 13e druk.
73119: HULST, W. G. van de - Van drie domme zusjes. Voor onze kleinen, deel 6. Met tekeningen (in rood gedrukt)van W.G. van de Hulst Junior. 10e druk.
77477: HULST, W. G. van de - Van een klein meisje en een grote klok. geillustreerd (in kleur)door Sierk Schroder 14e druk. bekroond door de nederlandse Zondagschoolvereniging
72020: HULST W.G. VAN DE - Ouwe Bram, met tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. 20e druk
15601: HULST, W. G. van de - Zoo'n vreemde jongen.( Ge´llustreerd door W G van de Hulst jr 12e druk
77476: HULST, W. G. van de - Van Bob en Bep en Brammetje. Met tekeningen van W.G. van den Hulst jr. 18 druk.
73654: HULST, W. G. van de - In het kraaiennest1 4e e druk met illusstraties van WG vande Hulst
30854: HULST, W. G. van de - Van drie domme zusjes. Voor onze kleinen, deel 6. Met tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 11e druk.
30855: HULST, W. G. van de - Het huisje in de sneeuw. Voor onze kleinen, deel 5. Met tekeningen van Tjeerd Bottema. 10e druk.
30856: HULST, W. G. van de - Zo'n vreemde jongen. 5e druk.
30857: HULST, W. G. van de - Hans in het bos. Met tekeningen van Jan Lutz. 11e druk.
30858: HULST, W. G. van de - Om twee schitteroogjes. Geillustreerd door W.G. van de Hulst Jr. 7e druk.
30859: HULST, W. G. van de - Rozemarijntje en rooie pier. 4e druk. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
4626: HULST, W. G. van de - Er op of er onder. 10 e druk.met tekeningen van J H Isings
32397: HULST, W. G. van de - Van de boze koster. met tekenigen van de schrijver.18e druk 178e - 189 e duizend
32398: HULST, W. G. van de - Kareltje Met tekenigen van W.G. vande Hulst Jr. 15e druk.
32399: HULST Jr., W. G. van de - IK ben een oude juffrouw.3ecdruk
32400: HULST, W. G. van de - Jaap Holm en z'n vrinden. Met tekeningen van W.G. van den Hulst Jr. 16e druk.
32401: HULST, W. G. van de - Rozemarijntje en de oude jufrouw Met tekeningen van W.G. van den Hulst Jr. 19e druk.
32402: HULST, W. G. van de - Van drie domme zusjes. Met tekeningen van W.G. van den Hulst Jr. 15e druk.
32404: HULST, W. G. van de - Het zwarte poesje. Met tekeningen van HULST, W.G. van den Jr. 2e druk.
32406: HULST, W. G. van de - Zo'n griezelig beest! Met tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 13e druk.
32409: HULST, W. G. van de - Annelies Met tekeningen van HULST, W.G. van den Jr. 7e druk.
32410: HULST, W. G. van de - De wilde jagers. Met tekeningen van Tjeerd Bottema. 5e druk.
32412: HULST Jr., W. G. van de - Wilhelmus Met tekeningen van de schrijver. 5e druk
4627: HULST, W. G. van de - Willem Wijcherts. 11e druk. Met tekeningen van J. H. Isings Jr.
34827: HULST, W.G. van de - Gerdientje. Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 16e druk.
73114: HULST, W. G. van de - Rozemarijntje en de zwarte jongen. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr. 9e druk.
20253: HULST, W. G. van de - Van Hollandsche jongens in den Franschen Tijd. 8E druk. bekroond door de nederlandse Zondagschoolvereniging
36283: HULST, W. G. van de - Rozemarijntje en rooie pier. 7e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
47311: HULST, W.G. VAN DE - LUTZ, HANS (ED.). - Willem G. van de Hulst. Schilder, schrijver, beeldhouwer in licht en ruimte. . als nieuw .
4624: HULST, W. G. van de - Rozemarijntje en rooie pier. 6e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
76760: HULST, W. G. van de - Het grote voorleesboek. Illustraties van W. G. v.d. Hulst Jr 7e druk
13387: HULST, W. G. van de - Lezen leren. Herzien door W. G. van de Hulst.deeltjes 1 t/m 8 8 deeltjes Ge´llustreerd door Tjeerd Bottema met gekleurde plaatjes.
57429: HULST, W. G. van de - Ouwe Bram Met tekeningen van W.G. van de Hulst Junior. 17e druk.
57430: HULST, W. G. van de - Van Bob en Bep en Brammetje. Voor onze kleinen, 2. Met tekeningen van Tjeerd Bottema.22e druk.
57431: HULST, W. G. van de - Jaap Holm en z'n vrinden. 25e dr. Met tekeningen van W.G. van den Hulst Jr.
57432: HULST, W. G. van de - Peerke en z'n kameraden. Tekeningen van Isings. 12e druk.
57433: HULST, W. G. van de - Rozemarijntje en de zwarte jongen. Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 3e druk.
57434: HULST, W. G. van de - Rozemarijntje. 19e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
77475: HULST, W. G. van de - Bruun de beer met tekeningen van W G vande Huklst Jr 17e druk
35459: HULST, W. G. van de - Het vertellen. Bewerkt door Drs. I.A. Kole.
24232: HULST Jr., W. G. van de - Lotte-rot. Door W.G. van de Hulst jr. Met illustraties van de schrijver. Vruchtserie, leesboek voor de lagere school. 2e druk.
38059: HULST, W. G. van de - HULST Jr., W. G. van deOuwe Bram. Met tekeningen van J.H. Isings. 21e druk.
74382: HULST, W. G. van de - Het kerstfeest van twee domme kindertjes. Voor onze kleinen, 15. Met teekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 11e druk.
19717: HULST, W. G. van de - Het wegje in het koren. Voor onze kleinen, 9. Met tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 13e druk.
37685: HULST JR, W. G. van de - Wat de uil zag. Met illustraties in kleur van de schrijver.
18902: HULST, W. G. van de - Thijs en Thor. Serie Wirtz, onder redactie van W. G. v.d. Hulst. Geheel opnieuw ge´llustreerd door Ko Schadee. 6e druk.
24210: HULST, W. G. van de - De wilde jagers. Voor onze kleinen 11. Met tekeningen van Tjeerd Bottema. vijfde druk
24225: HULST, W. G. van de - Het boek dat nooit oud wordt. 1e druk. Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr.
74429: HULST, W. G. van de - Hollandse bloemen. Leesboek voor de christelijke school. Margrieten. Oorspronkelijke schetsen door W. G. van de Hulst. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
4751: HULST, W. G. van de (e.a.) - Ha!.... Lezen! Verzamelde leeslessen voor de Christelijke school. Door W. G. van de Hulst en L. van der Zweep. Tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. Zevende leerjaar. Derde druk.
33661: HULST, W. G. van de - Zo'n vreemde jongen. 13e druk, met pentekeningen W G van de Hulst jr
74394: HULST, W. G. van de - Allemaal katjes! Voor onze kleinen, 3. Met teekeningen (in geel gedrukt)van W G v.d Hulst jr. .20e druk
74395: HULST, W. G. van de - Kareltje. Voor onze kleinen, 14. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 14e druk.
74383: HULST, W. G. van de - Gerdientje. Tekeningen van W. G. van de Hulst junior. 17e druk
74385: HULST, W. G. van de - Rozemarijntje en rooie pier. 156 druk. Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr.
74386: HULST, W.G. van de - Willem Wijcherts. 18e druk. Met tekeningen van J.H. Isings jr.
57297: HULST, W. G. van de - Het plekje dat niemand wist. Voor onze kleinen, 13. Met teekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 13e druk.
18916: HULST, W. G. van de - Rozemarijntje. 18e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
18914: HULST Jr., W. G. van de - Waarom de tram stil stond... Met tekeningen van de schrijver. 7e druk, 3e oplage.
28809: HULST, W. G. van de (e.a.) - Ha!.... Lezen! Verzamelde leeslessen voor de Christelijke school. Door W. G. van de Hulst en L. van der Zweep. Tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. tweede leerjaar.A 7e druk.
28806: HULST, W. G. van de - Jantje van de Scholtenhoeve. Een kerstvertelling. 6e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr.
28807: HULST, W. G. van de (e.a.) - Ha!.... Lezen! Verzamelde leeslessen voor de Christelijke school. Door W. G. van de Hulst en L. van der Zweep. Tekeningen van W. G. van de Hulst Jr.Vijfde leerjaar. B 2e druk.
76920: HULST, W. G. van de - Er op of er onder. 3=8e druk. Tekeningen van Isings.
36280: HULST, W. G. van de - Ouwe Bram. Bekroond door de Nederlandse Zondagschool vereniging. 22e druk. Met tekeningen van Iwillem G v/d Hulst
36281: HULST, W. G. van de - 1Grote Bertus en kleine Bertus Tekeningen van W.G. van de Hulst jr. 12 druk.
36282: HULST Jr., W. G. van de - Kerstfeest voor een gulden. Met illustraties van de schrijver. cirkelserie no 7
4537: HULST, W. G. van de - Peerke en z'n kameraden. Tekeningen van Isings. 9e druk.
37920: HULST, W. G. van de - Rozemarijntje naar school. 17e druk. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr.
37921: HULST, W. G. van de - Rozemarijntje naar school. 20e druk. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr.
28742: HULST, W. G. van de - Gerdientje. Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 20e druk.
28741: HULST, W. G. van de - Rozemarijntje en rooie pier. 17e druk. Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr.
28736: HULST, W. G. van de (e.a.) - Ha!.... Lezen! Verzamelde leeslessen voor de Christelijke school. Door W. G. van de Hulst en L. van der Zweep. Tekeningen van W. G. van de Hulst Jr.
28738: HULST, W. G. van de - Rozemarijntje en rooie pier. derde druk. Tekeningen van W.G. van de Hulst.
28739: HULST, W. G. van de - Rozemarijntje naar school. 17e druk. Met tekeningen van W.G. van de Hulst Jr.
28740: HULST, W. G. van de - Rozemarijntje. 11e druk. Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr.
4540: HULST, W. G. van de - Ouwe Bram. Met teekeningen van J. H. Isings Jr. Bekroond door de Nederlandsche zondagsschool-vereeniging. 13edruk.
4548: HULST, W. G. van de - Er op of er onder. Met illustraties van J. H. Isings. 9e druk.
37893: HULST, W. G. van de - De wilde jagers. Voor onze kleinen, 11. Met tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. 14e druk.
37894: HULST, W. G. van de - De wilde jagers. Voor onze kleinen, 11. Met tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. 17e druk.
37895: HULST, W. G. van de - De wilde jagers. Voor onze kleinen, 11. Met tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. 10e druk.
37896: HULST, W. G. van de - De wilde jagers. Voor onze kleinen, 11. Met tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. 15e druk.
37897: HULST, W. G. van de - Kareltje. Voor onze kleinen, 14. Met teekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 14e druk.
37898: HULST, W. G. van de - Kareltje. Voor onze kleinen, 14. Met teekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 13e druk.
37900: HULST, W. G. van de - Kareltje. Voor onze kleinen, 14. Met teekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 10e druk.
37903: HULST, W. G. van de - Het klompje, dat op 't water dreef. Voor onze kleinen, 17. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr.11e druk.
37906: HULST, W. G. van de - De bengels in het bos. Voor onze kleinen, 20. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 6e druk.
4566: HULST, W. G. van de - Maarten Luther. Vertelling voor kinderen.onveranderde herduk
4531: HULST, W. G. van de - Annelies. Voor onze kleinen, 18. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 7edruk.
57200: HULST Jr., W. G. van de - Ik en Beppie
57201: HULST Jr., W. G. van de - Het Geheim met illustraties van de schrijver4e druk Cirkel serie no 2
57202: HULST Jr., W. G. van de - Een lichtje in het donkere bos 3e druk
39271: Hulst, L.J. - Supra en Infra, een woord van verdediging en toelichting der confessioneel Gereformeerde leer en praktijck, omtrent de praedestinatie en het genadeverbond.
39369: Hulst, W.G. van de. - Lezen leren deel 8. Herzien door W.G. v.d. Hulst, met tekeningen van W.G. v.d. Hulst Jr. Nieuwe editie, derde druk.
4532: HULST, W. G. van de - Annelies. Voor onze kleinen, 18. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 4e druk.
4535: HULST, W. G. van de - Peerke en z'n kameraden. Met teekeningen van W. G. van de HULST. Achttiende druk.
37677: HULST, W. G. van de (Jr.) - Kip-Kakel. Met tekeningen van de schrijver. 3e druk.
36682: HULST, W. G. van de - Van Hollandse jongens in de Franse tijd. met stofomslag tiendec druk schooluitgave
34466: HULST, W. G. van de - Een vreemde veroveraar.
44300: HULST Jr., W. G. van de - Het spook van de ravenhorst
4507: HULST, W. G. van de - Rozemarijntje naar school. 9e druk. Met tekeningen van Sierk Schr÷der.
4508: HULST, W. G. van de - Rozemarijntje naar school. 16e druk. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr.
4509: HULST, W. G. van de - Rozemarijntje naar school. 2e druk. Met tekeningen van Sierk Schroder
45090: HULST, W.G. VAN DE, HILDA ERNSTING EN BABS VAN WAGENINGEN - Ik lees zelf. Leesstof voor christelijke scholen deel 1
45091: HULST, W.G. VAN DE, HILDA ERNSTING EN BABS VAN WAGENINGEN - Ik lees zelf. Leesstof voor christelijke scholen deel 2
4752: HULST, W. G. van de (e.a.) - Ha!.... Lezen! Verzamelde leeslessen voor de Christelijke school. Door W. G. van de Hulst en L. van der Zweep, inspecteur van het L.O. in de inspectie Amsterdam. Tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. DEEL 1B vierdedruk.
4753: HULST, W. G. van de - Het karretje. drie verhalen Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr. 6e druk.
39029: HULST, W. G. van de - Peerke en z'n kameraden. Tekeningen van Isings. 3e druk.
57211: HULST, W. G. van de - Rozemarijntje naar school. 9e druk. Met tekeningen van Sierk Schr÷der.
57227: HULST, W. G. van de - Ouwe Bram. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 20e druk. Bekroond door de Nederlandsche zondagsschool vereeniging.
57226: HULST, W. G. van de - Ouwe Bram. Met tekeningen van Isings. 15e druk.rug beschadigd
57225: HULST, W. G. van de - Peerke en z'n kameraden. Tekeningen van Isings. 9e druk.
57224: HULST, W. G. van de - Peerke en z'n kameraden. Met teekeningen van W. G. van de HULST. Achttiende druk.
57239: HULST, W. G. van de - De Bijbelse geschiedenis. Tekeningen van J.H.Isings.
57240: HULST, W. G. van de - Rozemarijntje en rooie pier. 6e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
57241: HULST, W. G. van de - Willem Wijcherts. 11e druk. Met tekeningen van J. H. Isings Jr.
57242: HULST, W. G. van de (e.a.) - Ha!.... Lezen! Verzamelde leeslessen voor de Christelijke school. Door W. G. van de Hulst en L. van der Zweep. Tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. Zevende leerjaar. Derde druk.
57244: HULST, W. G. van de - Ergens in de wijde wereld. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 9e druk
57245: HULST, W. G. van de - Kareltje. Voor onze kleinen, 14. Met teekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 9e druk
30814: HULST, W. G. van de (e.a.) - Toen en nu. Schetsen uit de algemene geschiedenis. deel 1 vijfde DRUK en deel 2 vijfde druik DRUK DEEL 3 vierde DRUK Ge´llustreerd door J.H. Isings.
30818: HULST, W. G. van de - Zeven kerstvertellingen. 3e druk.
30821: HULST, W. G. van de - In de soete suikerbol. Deel 2. Met plaatjes van W.G. van de Hulst junior. 33 e druk
30822: HULST, W. G. van de - Het vertellen. Inzonderheid de Bijbelse geschiedenissen.1edruk
30823: HULST, W. G. van de - Peerke en z'n kameraden. Tekeningen van Isings. 9E DRUK
46005: HULST, W. G. van de - In het kraaiennest 7 e druk met illusstraties van WG vande Hulst
70160: HULST, W. G. van de - In de goude gaper. W. G. v.d. Hulst Senior - met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Junior ondervredaktie van R M van de Hulst derde druk
70159: HULST, W. G. van de - In het kraaiennest 3 e druk met illusstraties W HESSEN verscheen in del Lentehof 1e en 2e deel
4539: HULST, W. G. van de - Ouwe Bram. Ge´llustreerd door J. H. Isings Jr. Bekroond door de Nederlandsche zondagsschool-vereeniging. Derde druk.omslag vertoond slijtage
77796: HULST, W. G. van de onder redaktie van R M van de HULST - Voetstapjes in de sneeuw s lustraties W G van deHulst jr 13e druik
77797: HULST, W. G. van de onder redaktie van R M van de HULST - Anneke en de sik onderredaktie van r m vande hulst lustraties W G van deHulst jr 20e druik
77801: HULST, W. G. van de onder redaktie van R M van de HULST - Van Bob en Bep en Brammetje s lustraties W G van deHulst jr 24e druik
77811: HULST, W. G. van de - verhalen van toen en nu omnidus voor onze kleine deel 2 5e druk Met tekeningen van W.G. van de Hulst Jr.
77812: HULST, W. G. van de - voor de kleintjes 5e druk Met tekeningen van W.G. van de Hulst Jr.
77813: HULST, W. G. van de - BELLO tekeningen van WG van de Hulst jr
77814: HULST, W. G. van de - de prins en de moordenaar tekeningen van WG van de Hulst jr 7e druk
77815: HULST, W. G. van de - Gedroogdecappeltjesr tekeningen van WG van de Hulst jr 6e druk
77817: HULST, W. G. van de - jeugdomnibus het karretje-de serhe vader- wout de scheepsjongen en een vreemde wedstrijs 4 verhalen van WG van de Hulst jr 6e druk stripverhaal
77818: HULST, W. G. van de - zoo,n vreemde jongen tekeningemn van FRans van Noorden 3e drukl
77819: HULST, W. G. van de - In her kraaennest metr tekeningen van W G van de Hulst jrkl 14e druk
77820: HULST, W. G. van de - uit het wintetrwoinder land metr tekeningen va Bert BOuman
77821: HULST Jr., W. G. van de - AKKIE en haarkerstlantaarn Tekeningen van de schrijver.
77822: HULST Jr., W. G. van de - Het Geheim met illustraties van de schrijver3e druk Cirkel serie no 2
77823: HULST, W. G. van de - Hans in het bos. Met tekeningen van Jan Lutz. 10e druk.
77824: HULST, JR, W.G VAN DEN - Ezeltje Met gekleurdetekeningen van de schrijver 3e druk
77825: HULST Jr., W. G. van de - Wilhelmus Met tekeningen van de schrijver. 3e druk
77826: HULST Jr., W. G. van de - DUFFIIE Met tekeningen in kleurvan de schrijver.
77827: HULST Jr., W. G. van de - TOM van een jongen die jaloers was Met tekeningen irvan de schrijver.
77828: HULST Jr., W. G. van de - TOM Met tekeningen irvan de schrijver.2e druk
77829: HULST Jr., W. G. van de - Koosje en hetr kerstfeest Met tekeningen irvan de schrijver. vijfde druk
77830: HULST Jr., W. G. van de - Het ezeltjet Met tekeningen irvan de schrijver. vijfde druk
77831: HULST Jr., W. G. van de - Zwarte Kraaien Met tekeningen irvan de schrijver. v
77832: HULST Jr., W. G. van de - Kijk het heeft gesneeud vijtig verhalen en ik zie wat jij niet zietMet tekeningen irvan de schrijver. v
77833: HULST, W. G. van de - Van een klein meisje en een groote klok. 13druk. Geillustreerd door Sierk Schr÷der
77835: HULST, W. G. van de - De rode vlek. Ge´llustreerd door Tjeerd Bottema. 7e druk
77836: HULST Jr., W. G. van de - Luister - kijk - lees. Deel 1 4: Zomer aan zee. 34 blz
77837: HULST Jr., W. G. van de - Kijk het heeft gesneeud vijtig verhalen en ik zie wat jij niet zietMet tekeningen irvan de schrijver. deel 1 1960 dxeel 21960
22922: HULST, W. G. van de - De rode vlek. Ge´llustreerd door Tjeerd Bottema.
22923: HULST, W. G. van de - Rozemarijntje en de zwarte jongen. 2e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
22926: HULST, W. G. van de - Rozemarijntje. omnibus 5dln in een band 2e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
22927: HULST, W. G. van de - Ouwe Bram. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 19e druk. Bekroond door de Nederlandsche zondagsschool vereeniging.
22929: HULST, W. G. van de - Gerdientje. Teekeningen van W G v/d Hulst Jr 11e druk.
22931: HULST, W. G. van de - Het wegje in het koren. Voor onze kleinen, 9. Met tekeningen van W.G. van de Hulst jr. 13e druk.
22935: HULST, W. G. van de - Wilhelmus. 5e druk.
22936: HULST, W. G. van de - Het geheim. Met tekeningen van de schrijver. 6e druk.
22937: HULST Jr., W. G. van de - Hans in t bos vijfde druk
22938: HULST, W. G. van de - Het verdwaalde schaap. Met tekeningen van de schrijver. Cirkel-serie No. 6. Derde druk.
37291: HULST, W. G. van de - Kleine zwerver. (Onze kleinen deel 21) 7e druk.
37686: HULST, W. G. van de - De wilde jagers. Voor onze kleinen, 11. Met teekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 11e druk.
37687: HULST, W. G. van de redaktie r mvande hulst - Van de boze koster. Voor onze kleinen, 4. Met teekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 23e druk.
37688: HULST, W. G. van de - De bengels in het bos. Voor onze kleinen, 20. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 13e druk.
37689: HULST, W. G. van de - Van drie domme zusjes! Met teekeningen van W.G. van de Hulst. 16e druk.
37690: HULST, W. G. van de - Grote Bertus en kleine Bertus Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 5e druk.
37693: HULST, W. G. van de - De wilde jagers. Voor onze kleinen, 11. Met teekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 13e druk.
37694: HULST, W. G. van de - Het huisje in de sneeuw. Voor onze kleinen, 5 Met tekeningen van Tjeerd Bottemae 7e druk.
37695: HULST, W. G. van de - Van de boze koster. Voor onze kleinen, 4. Met teekeningen van Tjeerd Bottema. 12e druk.
37696: HULST, W. G. van de - Rozemarijntje en rooie pier. 3e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
57275: HULST, W. G. van de - Rozemarijntje en de oude juffrouw. 5e druk. Illustraties van W. G. v.d. Hulst jr.
57276: HULST, W. G. van de - Rozemarijntje naar school. 22e druk. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr.
75524: HULST, W. G. van de - Rumoer op de jaarmarkt een verhaal van zeshonderd jaar geleden
57183: HULST Jr., W. G. van de - Wat de uil zag. Met illustraties in kleur van de schrijver. Cirkel serie No. 11.
57182: HULST Jr., W. G. van de - Tussen het gele riet. Tekeningen van DE SCHRIJVER. 5E DRUK.
19714: HULST, W. G. van de - Voetstapjes in de sneeuw. Voor onze kleinen. Met tekeningen van Willem G. v.d. Hulst. .
57350: HULST, W. G. van de - Rozemarijntje en de zwarte jongen. Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. Achtste druk.
19718: HULST, W. G. van de - Kareltje. Voor onze kleinen, 14. Met teekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 9e druk.
19721: HULST, W. G. van de - Het plekje dat niemand wist. Voor onze kleinen, 13. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 13e druk.
72941: HULST, W. G. van de - De bengels in het bos. Voor onze kleinen, 20. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 8e druk.
57205: Hulst, G. Van de (tekst en illustraties) - Een gevaarlijk dier. Een verhaal van honderd jaar geleden. Kinderen van vroeger deel 4
57196: HULST Jr., W. G. van de - Ko-tje en het kerstfeest. Met tekeningen van de schrijver 2e druk.
57191: HULST Jr., W. G. van de - Kijk, het heeft gesneeuwd. Verhalen bij de winterplaat. Geschreven en ge´llustreerd door W. G. van de Hulst jr.
57192: HULST Jr., W. G. van de - Kijk, het heeft gesneeuwd. Verhalen bij de winterplaat. Geschreven en ge´llustreerd door W. G. van de Hulst jr.
57193: HULST Jr., W. G. van de - Kijk, het heeft gesneeuwd. Verhalen bij de winterplaat. Geschreven en ge´llustreerd door W. G. van de Hulst jr.
4574: HULST Jr., W. G. van de - Wat de uil zag. Met illustraties in kleur van de schrijver. Cirkel serie No. 11.
4563: HULST, W. G. van de jr - Ko-tje en het kerstfeest. Met tekeningen van de schrijver. Cirkel-serie No. 4
37908: HULST, W. G. van de - De bengels in het bos. Voor onze kleinen, 20. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 9e druk.
37910: HULST, W. G. van de - Kleine zwerver. 1e druk.
37911: HULST, W. G. van de - Kleine zwerver. 6e druk.
37912: HULST, W. G. van de - Rozemarijntje. 7e druk.
37913: HULST, W. G. van de - Rozemarijntje. 21e druk.
37914: HULST, W. G. van de - Rozemarijntje en de zwarte jongen. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr. 9e druk.
37915: HULST, W. G. van de - Rozemarijntje en de oude jufrouw Met tekeningen van W.G. van den Hulst Jr. 6e druk.
37916: HULST, W. G. van de - Rozemarijntje en rooie pier. 12e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
37917: HULST, W. G. van de - Rozemarijntje en rooie pier. 13e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
57279: HULST, W. G. van de - Lezen leren. Herzien door W. G. van de Hulst. 6e leesboekje voor het 1e leerjaar. Ge´llustreerd door Tjeerd Bottema. Met 45 gekleurde plaatjes. 21e druk.
4518: HULST, W. G. van de - In de soete suikerbol. Deel 2, Met plaatjes van W. G. v.d. Hulst jr.
57447: HULST, W.G. van de - Rozemarijntje en rooie Pier. Tekeningen van W.G. van de Hulst jr. 13e druk.
57448: HULST, W.G. van de - Peerke en z'n Kameraden. 17e druk. Tekeningen van Willem G. van de Hulst.
57449: HULST, W.G. van de jr. - Ik zie, ik zie wat jij niet ziet. 8e druk. Geschreven en ge´llustreerd door W.G. van de Hulst jr. Deel 2
57450: HULST, W.G. van de - Willem Wijcherts. 21e druk. Met tekeningen van J.H. Isings jr.
30861: HULST, W. G. van de - Annelies. Voor onze kleinen, 18. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 1e druk
57232: HULST, W. G. van de - Feestgebouw in de regen.
57233: HULST, W. G. van de - Het verdwaalde schaap. Met tekeningen van de schrijver. Cirkel-serie No. 6. 2e druk.
57234: HULST, W. G. van de - Tippeltje. Met tekeningen van de schrijver. Cirkel-serie No. 1. 9e druk.
57236: HULST, W. G. van de - Van Hollandse jongens in de Franse tijd. 19e OF 8e druk.
4565: HULST, W. G. van de - Van Hollandse jongens in de Franse tijd. 18e druk.
57221: HULST, W. G. van de - De wilde jagers. Voor onze kleinen, 11. Met teekeningen van Tjeerd Bottma. 11e druk.
57219: HULST, W. G. van de - Thijs en Thor. 8e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
57218: HULST, W. G. van de - In de soete suikerbol. Deel 1, Met plaatjes van W. G. v.d. Hulst jr.
4544: HULST, W. G. van de - Willem Wijcherts. Met tekeningen van J. H. Isings Jr. 21 e druk
4545: HULST, W. G. van de - Willem Wijcherts. 10e druk. Met tekeningen van J. H. Isings Jr.
4541: HULST, W. G. van de - Ouwe Bram. Met tekeningen van Isings. 15e druk.rug beschadigd
57351: HULST, W. G. van de - Kareltje. (serie onze kleinen deel 14) Met tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 10e druk.
37720: HULST, W. G. van de - Het Boek dat nooit oud wordt.
32657: HULST, W. G. van de (e.a.) - Ha!.... Lezen! Verzamelde leeslessen voor de Christelijke school. Door W. G. van de Hulst en L. van der Zweep, inspecteur van het L.O. in de inspectie Amsterdam. Tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. Tweede leerjaar B. 6e druk. 63 blz.
75005: HULST, W. G. van de - Bijbelse vertellingen voor onze kleintjes. Met tekeningen van Isings. 16e druk.
71140: HULST, W.G. VAN DE - Jaap Holm en z'n vrinden 21e dryj
74388: HULST, W. G. van de - In de soete suikerbol. Deel 2, Met plaatjes van W. G. v.d. Hulst jr.
74389: HULST, W. G. van de - Anneke en de sik. Voor onze kleinen, deel 12. Met tekeningen W G v.d Hulst jr.14e druk
70086: W.G. VAN DE HULST, MET PLAATJES VAN W.G. VAN DE HULST JUNIOR - Een muis in dit huis?
71680: HULST W.G. VAN DE - Van de Boze koster, met tekeningen van Willem G. van de Hulst 20e druk 200e-211e duizend
57278: HULST, W. G. van de - Peerke en z'n kameraden. Tekeningen van Isings. 12e druk.
57277: HULST, W. G. van de - Het Boek dat nooit oud wordt. 2e druk.
57312: HULST, W. G. van de (e.a.) - Ha!.... Lezen! Verzamelde leeslessen voor de Christelijke school. Door W. G. van de Hulst en L. van der Zweep. Tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. Vijfde leerjaar B vierde druk.
43615: HULST, W. G. van de - In 't kraaiennest. 6e druk. Schooluitgave.
57397: HULST, W. G. van de - Kleine zwerver. 12e druk. illustratie W G van de Hulst jt onder redactie van R M van de Hulst
57398: HULST, W. G. van de - Rozemarijntje. 7e druk.
57399: HULST, W. G. van de - Rozemarijntje. 21e druk.
24161: HULST, W. G. van de - In de soete suikerbol. Deel 6. Met plaatjes van W.G. van de Hulst junior.
24178: HULST, W. G. van de - Ons Nederlandsch. Volledige spelling- en spelmethode voor de Christelijke scholen, lager en uitgebreid lager onderwijs door D. Wouters, W.G. van de Hulst en A.L. van Hulzen. Uitgaaf zonder Buigings-N. Zesde deeltje A, zevende leerjaar lagere school, eerste halfjaar. Derde veel vermeerderde en verbeterde druk.
4516: HULST, W. G. van de - In de soete suikerbo lOmnibus in twee delen. Met plaatjes van W. G. v.d. Hulst jr.
23738: HULST, W. G. van de - Peerke en z'n kameraden met teekeningen van J H Isings 17e druk
26081: HULST, W. G. van de - Zo'n griezelig beest. Met tekeningen van W.G. van de Hulst Junior. 10e druk.
24978: HULST, W. G. van de - Oom Jannus met de pet.
57300: HULST, W. G. van de - Het verdwaalde schaap. Met tekeningen van de schrijver. Cirkel-serie No. 6. Derde druk.
57301: HULST, W. G. van de - Het Boek dat nooit oud wordt. Bij de herdenking van het 300-jarig bestaan van de Statenvertaling. Uitgegeven door de jeugdcommissie van het Nederlandsch Bijbelgenootschap, Amsterdam. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr.
57303: HULST, W. G. van de - De wilde jagers. Voor onze kleinen 11. Met tekeningen van Tjeerd Bottema. vijfde druk
72938: HULST, W. G. van de - Fik. Voor onze kleinen, 1. Met tekeningen van Tjeerd Bottema. 13e druk.
57342: HULST, W. G. van de - Van Bob en Bep en Brammetje. Met tekeningen van W.G. van den Hulst jr. 22e druk.
37885: HULST, W. G. van de - Het klompje, dat op 't water dreef. Voor onze kleinen, 17. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 10e druk.
37887: HULST, W. G. van de - Het klompje, dat op 't water dreef. Voor onze kleinen, 17. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 5e druk.
37888: HULST, W. G. van de - Het klompje, dat op 't water dreef. Voor onze kleinen, 17. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 12e druk.
37889: HULST, W. G. van de - Annelies. Voor onze kleinen, 18. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 6e druk.
57184: HULST Jr., W. G. van de - Waarom de tram stil stond... Met tekeningen van de schrijver.
57185: HULST Jr., W. G. van de (als illustrator) - Inge Lievaart. Toen de aalbessen rijp werden. ill. van W.G. v.d. Hulst Jr.
57189: HULST Jr., W. G. van de - Hans in t bos vijfde druk
57190: HULST Jr., W. G. van de - Waarom de tram stil stond.....Met tekeningen van de schrijver. Vijfde sruk.
57446: HULST, W.G. van de - De Wilde Jagers. Voor onze kleinen deel 11. 13e druk. Met tekeningen van W.G. van de Hulst jr.
57445: HULST, W.G. van de - van Bop en Bep en Brammetje. Voor onze kleinen deel 2. 22e druk.
57443: HULST, W.G. van de - de prins en de moordenaar. tekeningen van W.G. van de Hulst jr. 7e druk.
57435: HULST, W. G. van de - Bruun de beer met tekeningen van W G vande Huklst Jr 22e druk
57436: HULST, W. G. van de - Bruun de beer met tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. 14e druk
57439: Hulst, W.G. Junior - Rozemarijntje en rooie pier. 16e druk. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
57441: HULST, W.G. V.D. WATERINK, PROF. DR. J. (ALGEMENE LEIDING) / HULST, W.G. V.D. / MENKEN-VAN DE SPIEGEL / PEREIRA D'OLIVEIRA / EN VELE ANDERE - Moeder. Vakblad voor moeders. october 1949 met G H v/d Hulst sr om voor te lezen de kersepiet
57442: HULST, W.G. V.D. WATERINK, PROF. DR. J. (ALGEMENE LEIDING) / HULST, W.G. V.D. / MENKEN-VAN DE SPIEGEL / PEREIRA D'OLIVEIRA / EN VELE ANDERE - Moeder. Vakblad voor moeders. december 1949 met G H v/d Hulst sr de post bracht zakken vol brieven met foto v/d Hulst en postbode en om voor te lezen de oude meneer die jarig was
57299: HULST, W. G. van de - Het geheim. Met tekeningen van de schrijver. 6e druk.
57181: HULST Jr., W. G. van de - Het verdwaalde schaap. Met tekeningen van de schrijver. Cirkel-serie No. 6. tweede druk.
19711: HULST, W. G. van de - Van drie domme zusjes! Voor onze kleinen, 6. Met teekeningen van W.G. van de Hulst jr. 18e druk.
19712: HULST, W. G. van de - Kareltje. Voor onze kleinen, 14. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 8e druk.
19713: HULST, W. G. van de - Van de boze koster. Voor onze kleinen, 4. Met teekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 21e druk.
36151: HULST, W.G. van de - De Wilde Jagers. Voor onze kleinen deel 11. 13e druk. Met tekeningen van W.G. van de Hulst jr.
18826: HULST, W. G. van de - De rode vlek. Ge´llustreerd door Tjeerd Bottema. 11e druk
18829: HULST, W. G. van de - De gedroogde appeltjes. Met pentekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr.2e druk.
18833: HULST, W. G. van de - De bengels in het bos. Voor onze kleinen, 20. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 7e druk
18835: HULST, W. G. van de - Het grote voorleesboek. Illustraties van W. G. v.d. Hulst Jr 6e druk
18836: HULST, W. G. van de - Het gouden voorleesboek. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr., waaronder 8 paginagrote full-colour platen. 5e druk.
18838: HULST, W. G. van de (e.a.) - Ha!.... Lezen! Verzamelde leeslessen voor de Christelijke school. Door W. G. van de Hulst en L. van der Zweep, inspecteur van het L.O. in de inspectie Amsterdam. Tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. Vijfde leerjaar B.4e druk. 104 blz. En Vijfde leerjaar B. 5e druk. 31 blz.
18839: HULST, W. G. van de - Feestgebouw in de regen.
18840: HULST, W. G. van de - Niek van den bovenmeester.OMNIBUS Ge´llustreerd door W G van de Hulst
18845: HULST, W. G. van de - Maarten Luther. Vertelling voor kinderen. 1e druk
18849: HULST, W. G. van de - Het klompje, dat op 't water dreef. Voor onze kleinen, 17. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 9e druk.
74611: HULST, W. G. van de - Rozemarijntje en de zwarte jongen. 4e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.3e druk
57393: HULST, W. G. van de - Annelies. Voor onze kleinen, 18. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 9e druk.
57394: HULST, W. G. van de - Annelies. Voor onze kleinen, 18. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 7e druk.
57395: HULST, W. G. van de - De bengels in het bos. Voor onze kleinen, 20. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 9e druk.
57389: HULST, W. G. van de - De wilde jagers. Voor onze kleinen, 11. Met tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. 15e druk.
57391: HULST, W. G. van de - Het kerstfeest van twee domme kindertjes. Voor onze kleinen, 15. Met teekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 7e druk.
57392: HULST, W. G. van de - Het klompje, dat op 't water dreef. Voor onze kleinen, 17. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr.1e druk.
57453: HULST, W.G. VAN DE - LUTZ, HANS (ED.). - Willem G. van de Hulst. Schilder, schrijver, beeldhouwer in licht en ruimte. . als nieuw .
57454: Hulst, W.G. van de - Het geheim. Met illustraties van de schrijver. 3e druk
57455: HULST, W.G. VAN DE - Die domme Dora.tekeningen W G van de Hulst jr 1947, tek. Jr. 16 p
57457: HULST, W.G. VAN DE - Een vreemde veroveraar
57458: HULST, W.G. van de - Van Bop en Bep en Brammetje 8e druk
57459: Hulst, W.G. van de - Het grote voorleesboek. Tekeningen van W.G. van de Hulst jr. 8e druk
57461: HULST, W.G., VAN DE - Rozemarijntje. 24 druk
57462: HULST, W.G., VAN DE - Rozemarijntje. 20 druk
57289: HULST, W. G. van de - Het plekje dat niemand wist. onder redactie van R Mvan de HULSTMet teekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 18ee druk.
57282: HULST, W. G. van de - Het huisje in de sneeuw. Voor onze kleinen, 5. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr. 22e druk.
57284: HULST, W. G. van de - Van drie domme zusjes! Voor onze kleinen, 6. Met teekeningen van W.G. van de Hulst jr. 16e druk.
57285: HULST, W. G. van de - Kareltje. Voor onze kleinen, 14. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 8e druk.
57286: HULST, W. G. van de - Voetstapjes in de sneeuw. Voor onze kleinen. Met teekeningen van Willem G. v.d. Hulst. jr
57287: HULST, W. G. van de - Fik. Voor onze kleinen, 1. Met teekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 22e druk.
57288: HULST, W. G. van de - Kareltje. Voor onze kleinen, 14. Met teekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 4e druk.
57379: HULST, W. G. van de - Van de boze koster. Voor onze kleinen, 4. Met teekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 19e druk.
57362: HULST, W. G. van de - Rozemarijntje naar school. 24e druk. Met tekeningen van W.G. van de Hulst. jr.
57363: HULST, W. G. van de - Rozemarijntje en de oude juffrouw 7e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
57364: HULST, W. G. van de - Rozemarijntje en de zwarte jongen. 8e druk. Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr.
57365: HULST, W. G. van de - Rozemarijntje. 9e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
57366: HULST, W. G. van de - Jaap Holm en z'n vrinden. 20e druk . Met tekeningen van W.G. van den Hulst Jr.
57367: HULST, W. G. van de - Van de boze koster. (serie voor onze kleinen deel 4) 18e druk. tekeningen van W.G. v.d. Hulst jr.
57369: HULST, W. G. van de (Jr.) - Kip-Kakel. Met tekeningen van de schrijver. Tweede druk.
57370: HULST, W. G. van de - De wilde jagers. Voor onze kleinen, 11. Met teekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 11e druk.
57371: HULST, W. G. van de - De bengels in het bos. Voor onze kleinen, 20. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 2e druk.
57372: HULST, W. G. van de - Het huisje in de sneeuw. Voor onze kleinen, 5. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr. 15e druk.
57373: HULST, W. G. van de - Rozemarijntje en rooie pier. 3e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
57374: HULST, W. G. van de - Het Boek dat nooit oud wordt.
57375: HULST, W. G. van de - Ouwe Bram Met tekeningen vanJ H Isings jr 14e druk druk.
57376: HULST, W. G. van de - Jaap Holm en z'n vrinden. 21e druk.
57377: HULST, W. G. van de - Jaap Holm en z'n vrinden. 22e druk.
57451: HULST, W.G. van de - Willem Wijcherts. 16e druk. Met tekeningen van J.H. Isings jr.
34721: HULST, W. G. van de - Het Boek dat nooit oud wordt. 2e druk.
78009: Hulst, G. Van de (tekst en illustraties - De grote teeen vanvader Een verhaal van drie honderd jaar geleden. Kinderen van vroeger deel 3
57408: HULST, W. G. van de - Peerke en z'n kameraden. Tekeningen van Isings. 17e druk.
57409: HULST, W. G. van de - De Bijbelse Geschiedenissen. In vertelling door W. G. van de Hulst, in tekening door Isings. 16e druk.
57411: HULST, W. G. van de - De Bijbelse geschiedenis. Tekeningen van J.H.Isings.
57315: HULST, W. G. van de - verhalen van toen omnibus voor onze kleinen 6e druk. Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr.
57316: HULST, W. G. van de - Rozemarijntje en rooie pier. 15e druk. Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr.
57317: HULST, W. G. van de - Gerdientje. Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 12e druk.
57318: HULST, W. G. van de - Willem Wijcherts. 16e druk. Tekeningen van J.H. Isings Jr.
57319: HULST, W. G. van de - Niek van den bovenmeester. deel 2. Geheel opnieuw ge´llustreerd door W. G. van de Hulst Jr. 33e druk.
57320: HULST, W. G. van de - Voetstapjes in de sneeuw. Voor onze kleinen. Met tekeningen van W G. v.d. Hulst Jr. 3e druk.
57321: HULST, W. G. van de - Voetstapjes in de sneeuw. Voor onze kleinen. 19. Met tekeningen van Willem G. v.d. Hulst. 4e druk.
57322: HULST, W. G. van de - De wilde jagers. Voor onze kleinen, 11. Met tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. 12e druk.
57323: HULST, W. G. van de - Het huisje in de sneeuw. Voor onze kleinen, 5. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr. 17e druk.
57324: HULST, W. G. van de - Grote Bertus en kleine Bertus Tekeningen van Tjeerd Bottema. 6e druk.
57325: HULST, W. G. van de - Anneke en de sik. Voor onze kleinen, deel 12. Met tekeningen W G v.d Hulst jr.9e druk
57326: HULST, W. G. van de - Allemaal katjes! Voor onze kleinen, 3. Met teekeningen (in geel gedrukt)van W G v.d Hulst jr. .16e druk
57327: HULST, W. G. van de - Bruun de beer met tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. 15e druk
57328: HULST, W. G. van de - Niek van de bovenmeester deel2 Geheel opnieuw ge´llustreerd door W.G.v.d Hulst jr 21e druk.
57329: HULST, W. G. van de (e.a.) - Ha!.... Lezen! Verzamelde leeslessen voor de Christelijke school. Door W. G. van de Hulst en L. van der Zweep. Tekeningen van W. G. van de Hulst Jr.Vijfde leerjaar. B 2e druk.
57330: HULST, W. G. van de (e.a.) - Ha!.... Lezen! Verzamelde leeslessen voor de Christelijke school. Door W. G. van de Hulst en L. van der Zweep. Tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. tweede leerjaar.A 7e druk.
57331: HULST, W. G. van de (e.a.) - Ha!.... Lezen! Verzamelde leeslessen voor de Christelijke school. Door W. G. van de Hulst en L. van der Zweep. Tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. Vijfde leerjaar.B 2e druk.
57334: HULST, W. G. van de (e.a.) - Toen en nu. Schetsen uit de algemene geschiedenis. deel 1 en 2 Ge´llustreerd door J.H. Isings. deel 1 9e druk deel 2 19e druk
57336: HULST, W. G. van de - Oom Jannus met de pet. met tekeningenvan W G vande Hulst Jr
57338: HULST, W. G. van de - Rozemarijntje en rooie pier. 4e druk. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
57353: HULST, W. G. van de - In de soete suikerbol. Deel 1, 35e druk. Met plaatjes van W. G. v.d. Hulst jr.
57354: HULST, W. G. van de - De Bijbelse geschiedenissen. 10e druk.
57223: HULST, W. G. van de - Annelies. Voor onze kleinen, 18. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 4e druk.
57419: HULST, W. G. van de - Lezen leren - Eerste leesboekje voor het eerste leerjaar deeltje 1 - nieuwe editie, 2e druk -
57420: HULST, W. G. van de - Lezen leren - Eerste leesboekje voor het eerste leerjaar deeltje 5 - nieuwe editie, 2e druk -
57421: HULST, W. G. van de / ZWEEP, L. van der - HA...!LEZEN! Deel VI - 3e Druk -
57404: HULST, W. G. van de - Rozemarijntje naar school. 15e druk. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr.
57406: HULST, W. G. van de - Rozemarijntje naar school. 20e druk. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr.
57407: HULST, W. G. van de - Het klompje, dat op 't water dreef. Voor onze kleinen, 17. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 6e druk.
57400: HULST, W. G. van de - Rozemarijntje en de zwarte jongen. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr. 9e druk.
57401: HULST, W. G. van de - Rozemarijntje en de oude jufrouw Met tekeningen van W.G. van den Hulst Jr. 6e druk.
57402: HULST, W. G. van de - Rozemarijntje en rooie pier. 12e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
57403: HULST, W. G. van de - Rozemarijntje en rooie pier. 17e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
57311: HULST, W. G. van de - Van drie domme zusjes. Voor onze kleinen, deel 6. Met tekeningen (in rood gedrukt)van W.G. van de Hulst Junior. 13e druk.
57306: HULST, W. G. van de - Het boek dat nooit oud wordt. 1e druk. Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr.
57308: HULST, W. G. van de - Zo'n griezelig beest. Met tekeningen van W.G. van de Hulst Junior. 10e druk.
57309: HULST, W. G. van de - Tippeltje Met tekeningen van de schrijver. 7e druk.
57310: HULST, W. G. van de - Het huisje in de sneeuw. Voor onze kleinen, deel 5. Met tekeningen van Willem G. van de Hulst. 20e druk.
78010: Hulst, G. Van de (tekst en illustraties - De wolvenjacht Een verhaal van duizend jaar geleden. Kinderen van vroeger deel 1
72940: HULST Jr., W. G. van de - Wilhelmus Met tekeningen van de schrijver. 4e druk
57343: HULST, W. G. van de - Kareltje Met tekenigen van W.G. vande Hulst Jr. 15e druk.
57344: HULST, W. G. van de - Rozemarijntje en de oude jufrouw Met tekeningen van W.G. van den Hulst Jr. 19e druk.
57345: HULST, W. G. van de - Het zwarte poesje. Met tekeningen van HULST, W.G. van den Jr. 6e druk.
57346: HULST, W. G. van de - Zo'n griezelig beest! Met tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 12e druk.
57347: HULST, W. G. van de - De wilde jagers. Met tekeningen van Tjeerd Bottema. 5e druk.
57348: HULST, W. G. van de (e.a.) - Ha!.... Lezen! Verzamelde leeslessen voor de Christelijke school. Door W. G. van de Hulst en L. van der Zweep, inspecteur van het L.O. in de inspectie Amsterdam. Tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. Tweede leerjaar B. 6e druk. 63 blz.
23407: HULST, W. G. van de - Het wegje in het koren. Voor onze kleinen, 9. Met tekeningen van Tjeerd Bottema. 9e druk
23408: HULST, W. G. van de - Jaap Holm en z'n vrinden. 17e druk.tekeningen sierk Schroder
24977: HULST, W. G. van de - Een held! Zesde druk. Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr.
57247: HULST, W. G. van de - Rozemarijntje en rooie pier. 5e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
57248: HULST, W. G. van de - Rozemarijntje naar school. 10e druk. Met tekeningen van Sierk Schr÷der.
57249: HULST, W. G. van de - Rozemarijntje. 11e druk. Tekeningen van Sierk Schr÷der
57250: HULST, W. G. van de - Willem Wijcherts. 12e druk. Met tekeningen van J. H. Isings Jr.
57251: HULST, W. G. van de - Zo'n vreemde jongen. 4ee druk.
57252: HULST, W. G. van de - De wilde jagers. Voor onze kleinen, 11. Met tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. 8e druk.
57253: HULST, W. G. van de - Het kerstfeest van twee domme kindertjes. Voor onze kleinen, 15. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 10e druk.
57255: HULST, W. G. van de - In de soete suikerbol. Deel 2, 25e druk. Met plaatjes van W. G. v.d. Hulst jr.
57256: HULST, W. G. van de - In de soete suikerbol. Deel 3, 26e druk. Met plaatjes van W. G. v.d. Hulst jr.
57257: HULST, W. G. van de (e.a.) - Ha!.... Lezen! Verzamelde leeslessen voor de Christelijke school. Door W. G. van de Hulst en L. van der Zweep. Tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. Derde leerjaar B 8e druk.
57258: HULST, W. G. van de - Niek van de bovenmeester.deel 1 Opnieuw geillustreerd door W.G. Van de Hulst 39e druk.
57259: HULST, W. G. van de - Om twee schitteroogjes. Geillustreerd door de auteur. 8e druk.
57261: HULST, W. G. van de - De rode vlek. Ge´llustreerd door Tjeerd Bottema. 10e druk
57262: HULST, W. G. van de - Allemaal katjes! Voor onze kleinen, 3. Met teekeningen van Tjeerd Bottema. .19e druk
57263: HULST, W. G. van de - Het grote voorleesboek. Illustraties van W. G. v.d. Hulst Jr. 9e druk
57265: HULST, W. G. van de (e.a.)schoo;l - Ha!.... Lezen! Verzamelde leeslessen voor de Christelijke school. Door W. G. van de Hulst en L. van der Zweep, inspecteur van het L.O. in de inspectie Amsterdam. Tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. Tweede leerjaar B. 6e druk. 63 blz.
57266: HULST, W. G. van de (e.a.) - Ha!.... Lezen! Verzamelde leeslessen voor de Christelijke school. Door W. G. van de Hulst en L. van der Zweep, inspecteur van het L.O. in de inspectie Amsterdam. Tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. Vijfde leerjaar B.4e druk. 104 blz. En Vijfde leerjaar B. 5e druk. 31 blz.
57267: HULST, W. G. van de - Het klompje, dat op 't water dreef. Voor onze kleinen, 17. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 9e druk.
57268: HULST, W. G. van de - Wout de scheepsjongen. Met illustraties van W. G. van de Hulst Jr. 5e druk.
57269: HULST, W. G. van de - Van een klein meisje en een groote klok. 10 druk. Geillustreerd door Sierk Schr÷der
57270: HULST, W. G. van de (e.a.) - Toen.... en nu! Schetsen uit de algemene geschiedenis. Geillustreerd door J. H. Isings.
57271: HULST, W. G. van de - Thijs en Thor. Met tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. 9e druk.
57272: HULST, W. G. van de - Rozemarijntje en rooie pier. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
57274: HULST, W. G. van de - Rozemarijntje en rooie pier. 10e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
9013: HULST, W. G. van de - Herinneringen van een Schoolmeester. Met illustraties van v.d. Hulst Jr. 2e druk
57355: HULST, W. G. van de - Het verdwaalde schaap. Met tekeningen van de schrijver. Cirkel-serie 3e druk.
57356: HULST, W. G. van de - Het Boek dat nooit oud wordt. 2e druk.
57357: HULST, W. G. van de - Van een klein meisje en een grote klok. geillustreerd (in kleur)door Sierk Schroder 8e druk. bekroond door de nederlandse Zondagschoolvereniging
57358: HULST, W. G. van de - Ouwe Bram. Bekroond door de Nederlandse Zondagschool vereniging. 22e druk. Met tekeningen van Iwillem G v/d Hulst
57359: HULST, W. G. van de - Rozemarijntje en rooie pier. 7e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
57360: HULST, W. G. van de - Van Hollandse jongens in de Franse tijd. met stofomslag tiendec druk schooluitgave
57361: HULST, W. G. van de - Rozemarijntje naar school. 15e druk. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr.
57290: HULST, W. G. van de - Waarom de tram stil stond... Met tekeningen van de schrijver.
57291: HULST, W. G. van de - Het huisje in de sneeuw. Voor onze kleinen, 5. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr. 21e druk.
57292: HULST, W. G. van de - Rozemarijntje en de zwarte jongen. 2e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
57293: HULST, W. G. van de - Niek van de schoolmeester. Opnieuw ge´llustreerd door W.G. van de Hulst Jr. Eerste deeltje. 29e druk twede deeltje35edruk
57294: HULST, W. G. van de - Ouwe Bram. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 19e druk. Bekroond door de Nederlandsche zondagsschool vereeniging.
74427: HULST, W. G. van de - Vrucht, leesboek voor de lagere school. De rode vlek. Geillustreerd door Tjeerd Bottema. 6e druk.
57313: HULST, W. G. van de - Rozemarijntje en rooie pier. derde druk. Tekeningen van W.G. van de Hulst.
57314: HULST, W. G. van de - Rozemarijntje naar school. 17e druk. Met tekeningen van W.G. van de Hulst Jr.
37892: HULST, W. G. van de - De wilde jagers. Voor onze kleinen, 11. Met tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. 11e druk.
37890: HULST, W. G. van de - Het wegje in het koren. Voor onze kleinen, 9. Met tekeningen van W.G. van de Hulst jr. 17e druk.
37891: HULST, W. G. van de - Het wegje in het koren. Voor onze kleinen, 9. Met tekeningen van W.G. van de Hulst jr. 18e druk.
57231: HULST, W. G. van de - In 't kraaiennest. 11e druk. Schooluitgave.
57230: HULST, W. G. van de - Het Boek dat nooit oud wordt. Bij de herdenking van het 300-jarig bestaan van de Statenvertaling. Uitgegeven door de jeugdcommissie van het Nederlandsch Bijbelgenootschap, Amsterdam. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr.
57228: HULST, W. G. van de - Er op of er onder. 3e druk. Tekeningen van Isings.
57229: HULST, W. G. van de - Jantje van de Scholtenhoeve. Een kerstvertelling. 4e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr.
57418: HULST, W. G. VAN DE - Voetstapjes in de sneeuw. Voor onze kleinen. 19. Met tekeningen van Willem G. v.d. Hulst. 1e druk.
57413: HULST, W. G. van de - Rozemarijntje en rooie pier. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
57415: HULST, W. G. van de - Rozemarijntje naar school. 11e druk. Met tekeningen vaSierk Schroder
57416: HULST, W. G. van de - Duizend jaar 1 en 2 5e druk 2e oplage
57417: HULST, W. G. van de - Duizend jaar 1 en 2
57422: HULST, W. G. van de - Niek van de bovenmeester Deel 2 - 33e druk -
70452: HULST, W. G. van de - De Bijbelse geschiedenissen. 10e druk.
70459: HULST, W. G. van de - Bruun de beer met tekeningen van=W G van de Hulst jr 19e druk
73655: HULST Jr., W. G. van de - Het Geheim in de mistmet illustraties van de schrijver
24156: HULST, W. G. van de - In de soete suikerbol. Deel 1. Met plaatjes van W.G. van de Hulst junior.
24157: HULST, W. G. van de - In de soete suikerbol. Deel 2. Met plaatjes van W.G. van de Hulst junior. 31e druk
24158: HULST, W. G. van de - In de soete suikerbol. Deel 3. Met plaatjes van W.G. van de Hulst junior.
4856: HULST, W. G. van de - De Bijbelse Geschiedenis. Tekeningen van Isings. 1e druk.
26083: HULST, W. G. van de - Tippeltje Met tekeningenVMet tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. 6e druk.
26085: HULST, W. G. van de - Fik. Voor onze kleinen, deel 1. Met tekeningen van W.G. van de Hulst Junior. 18e druk druk.
26086: HULST, W. G. van de - Rozemarijntje en de zwarte jongen. Met tekeningen van W.G. van de Hulst Junior. 10e druk
26087: HULST, W. G. van de - Ouwe Bram Met tekeningen van W.G. van de Hulst Junior. 20e druk.
73115: HULST, jr W. G. van de - Tussen het gele riet. Tekeningen van de schrijver. 7e druk.
73116: HULST, W.G. van de - Willem Wijcherts. 20e druk. Met tekeningen van J.H. Isings jr.
57423: HULST, W. G. van de - Niek van de bovenmeester Deel 1 - 36e druk -
57424: HULST, W. G. van de - Niek van de bovenmeester Deel 1 - 21e druk -
57426: HULST, W. G. van de - Ergens in de wijde wereld. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 3e druk
57427: HULST, W. G. van de - Ergens in de wijde wereld. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 8e druk
57428: HULST, W. G. van de - Rozemarijntje en rooie pier. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
73925: HULST, W. G. van de - Het gat in de heg 14e druk. Tekeningen van W. G. v v j jr
76678: HULST, W. G. van de (e.a.)schoo;l - Ha!.... Lezen! Verzamelde leeslessen voor de Christelijke school. Door W. G. van de Hulst en L. van der Zweep, inspecteur van het L.O. in de inspectie Amsterdam. Tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. T DEEL 3A achtsedruk
72939: HULST, W. G. van de - Anneke en de sik. Voor onze kleinen, deel 12. Met tekeningen W G v.d Hulst jr.3e druk
57198: HULST Jr., W. G. van de - Het verdwaalde schaap. Met tekeningen van de schrijver. Cirkel-serie No. 6.
57199: HULST Jr., W. G. van de - Het geheim. Met tekeningen van de schrijver. Tweede druk.
4536: HULST, W. G. van de - Peerke en z'n kameraden. Met teekeningen van Isings. 11e druk.
24317: HULST Jr., W. G. van de - Waarom de tram stil stond.....Met tekeningen van de schrijver. Vijfde sruk.
47495: HULST, W. G. van de - De Bijbelse geschiedenis. Tekeningen van J.H.Isings.
36154: HULST, W.G. van de - Peerke en z'n Kameraden.8e druk. Tekeningen van Isings
36152: HULST, W.G. van de - Rozemarijntje en rooie Pier. Tekeningen van W.G. van de Hulst jr. 13e druk.
4512: HULST, W. G. van de - Rozemarijntje en de oude juffrouw.. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr. 1e druk
18854: HULST, W. G. van de - Wout de scheepsjongen. Met illustraties van W. G. van de Hulst Jr. 5e druk.
18858: HULST, W. G. van de - Van een klein meisje en een groote klok.7e druk. Geillustreerd dooFrans van Noorden
18862: HULST, W. G. van de - Rozemarijntje OMIBUS mei illustraties vanW G van de Hulst Jr 6e druk
18863: HULST, W. G. van de - Rozemarijntje en rooie pier. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
18864: HULST, W. G. van de - Rozemarijntje en de oude juffrouw Illustraties van W. G. v.d. Hulst jr. 10e druk
37862: HULST, W. G. van de - Ouwe Bram Met tekeningen vanJ H Isings jr 4e druk druk. Bekroond door de Nederlandse zondagsschool vereeniging.
37863: HULST, W. G. van de - Gerdientje. 139edr. Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr.
37864: HULST, W. G. van de - Jaap Holm en z'n vrinden. 18e druk.
37865: HULST, W. G. van de - Jaap Holm en z'n vrinden.met teekeningenvan H J Isings Jr 7e druk.
37868: HULST, W. G. van de - Grote Bertus en kleine Bertus Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 9e druk.
37869: HULST, W. G. van de - Grote Bertus en kleine Bertus Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 7e druk.
21101: HULST, W. G. van de - Wachten op de Kraakwagen belevenissen van Junior en zijn om gaanmmet zijn vader
73120: HULST, W. G. van de - Rozemarijntje en de oude juffrouw 12e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
18865: HULST, W. G. van de - Ouwe Bram. Met teekeningen van J. H. Isings Jr. Bekroond door de Nederlandsche zondagsschool-vereeniging. 12Edruk.
18866: HULST, W. G. van de - Om twee schitteroogjes Geillustreerd door Frans v. Noorden.. 6e druk.
18867: HULST, W. G. van de - Om het kind. 2e druk.
18869: HULST Jr., W. G. van de - Ko-tje en het kerstfeest. Met tekeningen van de schrijver. Cirkel-serie No. 4. 5e druk.
18871: HULST, W. G. van - Gerdientje. Teekeningen van E. J. Veenendaal. 8e druk.
18876: HULST, W. G. van de - Stille dingen. Verzamelde schetsen. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr. 4e druk.
35109: HULST, W. G. van de - Van een klein meisje en een grote klok. geillustreerd (in kleur)door Sierk Schroder 8e druk. bekroond door de nederlandse Zondagschoolvereniging
18917: HULST, W. G. van de - Rozemarijntje en rooie pier. 10e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
18918: HULST, W. G. van de - Rozemarijntje en de oude juffrouw. 5e druk. Illustraties van W. G. v.d. Hulst jr.
18927: HULST, W. G. van de - Het Boek dat nooit oud wordt. 2e druk.
18929: HULST, W. G. van de - Peerke en z'n kameraden. Tekeningen van Isings. 16e druk.
4513: HULST, W. G. van de - Rozemarijntje en de oude juffrouw 3e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr. 3e druk
4575: HULST Jr., W. G. van de - Waarom de tram stil stond... Met tekeningen van de schrijver.
28743: HULST, W. G. van de - Willem Wijcherts. 18e druk. Tekeningen van J.H. Isings Jr.
28744: HULST, W. G. van de - Willem Wijcherts. 13e druk. Tekeningen van J.H. Isings Jr.
28745: HULST, W. G. van de - Willem Wijcherts. 14e druk. Tekeningen van J.H. Isings Jr.
28746: HULST, W. G. van de - Ouwe Bram. Bekroond door de Nederlandse Zondagschool vereniging. 3e druk. Met tekeningen van Isings.
4577: HULST Jr., W. G. van de (als illustrator) - Inge Lievaart. Toen de aalbessen rijp werden. ill. van W.G. v.d. Hulst Jr.
24187: HULST, W. G. van de - Prins Willem, vader des vaderlands. Met 64 illustraties, deels naar oude prenten. 5edruk.
24191: HULST, W. G. van de - Van een klein meisje en een grote klok. Tekeningen van Sierk Schr÷der.14e druk
24195: HULST, W. G. van de - Zeven kerstvertellingen. Met tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 1e druik
4530: HULST, W. G. van de - De bengels in het bos. Voor onze kleinen, 20. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 9e druk
57380: HULST, W. G. van de - Grote Bertus en kleine Bertus Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 10e druk.
57381: HULST, W. G. van de - Het klompje, dat op 't water dreef. Voor onze kleinen, 17. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 10e druk.
57382: HULST, W. G. van de - Het klompje, dat op 't water dreef. Voor onze kleinen, 17. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 3e druk.
57383: HULST, W. G. van de - Het klompje, dat op 't water dreef. Voor onze kleinen, 17. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 12e druk.
57384: HULST, W. G. van de - Annelies. Voor onze kleinen, 18. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 6e druk.
57385: HULST, W. G. van de - Het wegje in het koren. Voor onze kleinen, 9. Met tekeningen van W.G. van de Hulst jr. 18e druk.
57386: HULST, W. G. van de - De wilde jagers. Voor onze kleinen, 11. Met tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. 14e druk.
57387: HULST, W. G. van de - De wilde jagers. Voor onze kleinen, 11. Met tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. 17e druk.
57388: HULST, W. G. van de - De wilde jagers. Voor onze kleinen, 11. Met tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. 10e druk.
4589: HULST, W. G. van de - De Bijbelse geschiedenis. Tekeningen van J.H.Isings.
57295: HULST, W. G. van de - Het kerstfeest van twee domme kindertjes. Voor onze kleinen, 15. Met teekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 13e druk. 12e duizend.
57296: HULST, W. G. van de - Het wegje in het koren. Voor onze kleinen, 9. Met tekeningen van W.G. van de Hulst jr. 13e druk.
4511: HULST, W. G. van de - Rozemarijntje en rooie pier. 11e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
74381: HULST, W. G. van de - Gerdientje. Teekeningen van E. J. Veenendaal. 2e druk.
74376: HULST, W. G. van de - Rozemarijntje. 15e druk.
74378: HULST, W. G. van de - De wilde jagers. Voor onze kleinen, 11. Met tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. 9e druk.
34470: HULST, W. G. van de - Het verdwaalde schaap. Met tekeningen van de schrijver. Cirkel-serie 3e druk.
34469: HULST, W. G. van de - Kleine zwerver. 7e druk.
74390: HULST, W. G. van de - Van drie domme zusjes. Voor onze kleinen, deel 6. Met tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 12e druk.
74391: HULST, W. G. van de - Rozemarijntje en rooie pier. 1e druk. Tekeningen van W.G. van de Hulst.
57210: HULST, W. G. van de - Maarten Luther. Vertelling voor kinderen. Uitgave van de jeugd-commissie van het Nederlandsche Bijbelgenootschap, ter gelegenheid van het vierde eeuwgetijde der Hervorming. Onveranderde herdruk 1927.
4564: HULST, W. G. van de - Stille dingen. Verzamelde schetsen. 1e druk., Ill.: Hulst jr, W.G. van de. A5, Good / Goed. 155 pagina's. Donker olijfgroen linnen. 12 verzamelde schetsen. 1. Jet die de oudste was 2. De twee vijanden 3. Mientje. 4. Het verhaal van den kurassier 1812. 5. Zonnig Paschen. 6. Soldatenpaard. 7. De eene en de andere. 8. Het avontuur van Jan Hekman. 9. Grootmoedertje. 10. Alleen. 11. Moeder. 12. De stem die niet zwijgt.
4514: HULST, W. G. van de - Rozemarijntje en de zwarte jongen. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr. 1e druk.
4587: HULST, W. G. van de - Kerstboek, vijfde Samengesteld onder redactie van P. J. Risseeuw.
42730: HULST Jr, Willem G. van de. - Hans de ponnie en nog eenentwintig andere verhalen met tekeningen van de schrijver.
33619: HULST, W. G. van de - Kareltje. (serie onze kleinen deel 14) Met tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 16e druk.
4560: HULST, W. G. van de - Tippeltje. Tekeningen van de schrijver. . 13e druk.
37678: HULST Jr., W. G. van de - Het geheim. Met tekeningen van de schrijver. Tweede druk.
30824: HULST, W. G. van de - Gerdientje. Tekeningen van W. G. van de Hulst junior. 17e druk
4510: Hulst, W.G. Junior - Rozemarijntje en rooie pier. 8e druk. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
4550: HULST, W. G. van de - Bijbelse vertellingen voor onze kleintjes. Met tekeningen van Isings. 16e druk.
4569: HULST, W. G. van de - Er op of er onder. 2e druk. Met tekeningen van J. H. Isings Jr.
4561: HULST, W. G. van de - Tippeltje. Met tekeningen van de schrijver. Cirkel-serie No. 1. derde druk.
4543: HULST, W. G. van de - Willem Wijcherts. 15e druk. Met tekeningen van Isings.
4542: HULST, W. G. van de - Ouwe Bram. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 20e druk. Bekroond door de Nederlandsche zondagsschool vereeniging.
4571: HULST, jr W. G. van de - Tussen het gele riet. Tekeningen van de schrijver. 4e druk.
4572: HULST Jr., W. G. van de - Tussen het gele riet. Tekeningen van de schrijver. 7e druk.
33695: HULST, W. G. van de - Peerke en z'n kameraden. Met teekeningen van J.H. Isings. 15e druk.
33696: HULST, W. G. van de - Niek van de bovenmeester I. Geheel opnieuw ge´llustreerd door W.G. van de Hulst Jr. 34e druk.
33698: HULST, W. G. van de - In de soete suikerbol. Deel 1, 35e druk. Met plaatjes van W. G. v.d. Hulst jr.
33723: HULST, W. G. van de - Van drie domme zusjes. Voor onze kleinen, deel 6. Met tekeningen (in rood gedrukt) van W.G. van de Hulst Junior. 14e druk.
33848: HULST, W. G. van de - Van de boze koster. 18e druk. Met tekeningen van W.G. v.d. Hulst jr. Serie voor onze kleinen deel 4.
33851: HULST, W. G. van de - De Bijbelsche Geschiedenissen. Oude en Nieuwe Testament. Met tekeningen van Isings. V12e druk.
76679: HULST, W. G. van de (e.a.)schoo;l - Ha!.... Lezen! Verzamelde leeslessen voor de Christelijke school. Door W. G. van de Hulst en L. van der Zweep, inspecteur van het L.O. in de inspectie Amsterdam. Tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. T DEEL 3 B achtsedruk
74392: HULST, W. G. van de - Niek van de bovenmeester.deel 1 Opnieuw geillustreerd door W.G. Van de Hulst 38e druk.
74393: HULST Jr., W. G. van de - Ik en Beppie 7e druk
38032: HULST, W. G. van de onder redaktie van r m van de hulst - Het klompje, dat op 't water dreef. Voor onze kleinen, 17. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 16e druk.
38034: HULST, W. G. van de - Om twee schitteroogjes. Geillustreerd door W.G. van de Hulst Jr. 12e druk.
38036: HULST, W. G. van de - Jaap Holm en z'n vrinden. Met tekeningen van W.G. van den Hulst Jr. 26e druk.
38046: HULST, W. G. van de - Gerdientje. Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 15e druk.
38060: HULST, W. G. van de - In de soete suikerbol. Deel 6 Met plaatjes van W. G. v.d. Hulst jr.
18930: HULST, W. G. van de - In 't kraaiennest. 12e druk. Schooluitgave. Illustraties van W. G. v.d. Hulst Jr.
18931: HULST, W. G. van de - Lezen leren. Herzien door W. G. van de Hulst. 6e leesboekje voor het 1e leerjaar. Ge´llustreerd door Tjeerd Bottema. Met 45 gekleurde plaatjes. 21e druk.
18933: HULST, W. G. van de - Rozemarijntje. 21e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
18935: HULST Jr., W. G. van de - Tussen het gele riet. Tekeningen van de schrijver. 1e druk.
18939: HULST, W. G. van de - Jaap Holm en z'n vrinden. 15e druk.
18942: HULST, W. G. van de - Herinneringen van een Schoolmeester.1e druk Diverse illustraties waarvan 10 in kleurendruk op kunstdrukpapier. 77 verhaaltjes - memoires - herinneringen
18944: HULST, W. G. van de - Het wegje in het koren. Voor onze kleinen, 9. Met tekeningen van Willem G. van de Hulst. 18e druk.
32815: HULST, W. G. van de - Bijbelse vertellingen. Voor onze kleinen. in vertelling door W.G. van de Hulst. In tekening door H.J. Isings. 13e druk.
32812: HULST, W. G. van de - het bytweede grote kerstvertelboek Met tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 1 druk
32814: HULST, W. G. van de - Rozemarijntje en de zwarte jongen. Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. Achtste druk.
69620: HULST, W. G. van de - KINDERVERSJES verzorgd door Daan van de KADE verschenen in een eenmalige gelimiteerde oplage van 600 exemplaren.elk exemplaar werd metv deehand genummerd Dit is nummer 146
69716: HULST Jr., W. G. van de - Het Geheim met illustraties van de schrijver 1e druk
57217: HULST, W. G. van de - Rozemarijntje en de zwarte jongen. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr. 1e druk.
47336: Hulst, W.G van de - peerke en z'n kameraden 3e druk met tekeningen van isings
70633: HULST, W. G. van de - In de soete suikerbol. Deel 3, 26e druk. Met plaatjes van W. G. v.d. Hulst jr.
74379: HULST, W. G. van de - Ouwe Bram Met tekeningen van W.G. van de Hulst Junior. 18e druk.
74627: HULST, W. G. van de - Rozemarijntje en de oude juffrouw 3e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr. 2e druk
57212: HULST, W. G. van de - Rozemarijntje naar school. 16e druk. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr.
57213: HULST, W. G. van de - Rozemarijntje naar school. 2e druk. Met tekeningen van Sierk Schroder
57214: HULST, W. G. van de - Rozemarijntje en rooie pier. 11e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
57215: HULST, W. G. van de - Rozemarijntje en de oude juffrouw.. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr. 1e druk
57216: HULST, W. G. van de - Rozemarijntje en de oude juffrouw 3e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr. 3e druk
15366: HULST, W. G. van de - Rozemarijntje en rooie pier. 5e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
15367: HULST, W. G. van de - Rozemarijntje naar school. 10e druk. Met tekeningen van Sierk Schr÷der.
30860: HULST, W. G. van de - Kleine zwerver. Voor onze kleinen. deel 21. Met tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 5e druk
30808: HULST, W. G. van de - Van Hollandsche jongens in den Franschen 18e druk
30809: HULST, W. G. van de - Niek van de bovenmeester II. Geheel opnieuw ge´llustreerd door W.G van de Hulst Jr. 32e druk.
30811: HULST, W. G. van de (e.a.) - Toen en nu. Schetsen uit de algemene geschiedenis. Ge´llustreerd door J.H. Isings. 3e druk deel 2
30812: HULST, W. G. van de (e.a.) - Toen en nu. Schetsen uit de algemene geschiedenis. deel 1 en 2 Ge´llustreerd door J.H. Isings. deel 1 9e druk deel 2 19e druk
37919: HULST, W. G. van de - Rozemarijntje naar school. 15e druk. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr.
74618: HULST, W. G. van de - Rozemarijntje en de zwarte jongen. 4e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.4e druk
23390: HULST, W. G. van de - Ouwe Bram. Met tekeningen van Isings. 25edruk.
76766: HULST, W. G. van de - Feest in houten eenverhaal van 61 jaar geleden en Het verhaal van Nu
77474: HULST, W. G. van de - Grote Bertus en kleine Bertus Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 12e druk.
37289: HULST, W. G. van de - Het huisje in de sneeuw. Voor onze kleinen, 5. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr. 20e druk.
37288: HULST, W. G. van de - Van de boze koster. (serie voor onze kleinen deel 4) 18e druk. tekeningen van W.G. v.d. Hulst jr.
37286: HULST, W.G. van de - Willem Wijcherts. 16e druk. Met tekeningen van J.H. Isings jr.
37284: HULST, W.G. van de - Peerke en z'n Kameraden. 18e druk. Tekeningen van Willem G. van de Hulst jr.
37282: HULST, W. G. van de - Gerdientje. 15dr. Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr.
37281: HULST, W. G. van de - Rozemarijntje. 20e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
37280: HULST, W. G. van de - Rozemarijntje. 23e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
37279: HULST, W. G. van de - Rozemarijntje en de zwarte jongen. 10e druk. Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr.
37275: HULST, W. G. van de - Rozemarijntje en rooie pier. 3e druk. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
37276: HULST, W. G. van de - Rozemarijntje naar school. 15e druk. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr.
37277: HULST, W. G. van de - Rozemarijntje naar school. 24e druk. Met tekeningen van W.G. van de Hulst. jr.
30959: HULST, W. G. van de - De pruikenmaker en de prins. Illustraties van W. G. v.d. Hulst jr. 5e druk.
73121: HULST, W. G. van de - Ouwe Bram. 18e druk. Met tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 25 e druk
73122: HULST, W. G. van de - Het verdwaalde schaap. Met tekeningen van de schrijver. Cirkel-serie No. 6. 6e druk.
73123: HULST, W. G. van de - Het verdwaalde schaap. Met tekeningen van de schrijver. Cirkel-serie No. 6. 8e druk.
73124: HULST, W. G. van de - Rozemarijntje naar school. 23e druk. Met tekeningen van W.G. van de Hulst Jr.
73126: HULST, W. G. van de - Zo'n griezelig beest! Voor onze kleinen, 8. Met tekeningen van Tjeerd Bottema. 12e druk.
30847: HULST, W. G. van de - Oom Jannus met de pet. met tekeningenvan W G vande Hulst Jr
30848: HULST, W. G. van de - De grote schat. [tek. van W.G. van de Hulst Jr.] Uitgereikt bij de herdenking van het 300-jarig bestaan van de Statenvertaling
30853: HULST, W. G. van de - Zo'n griezelig beest! Voor onze kleinen, 8. Met tekeningen van W.G. van de Hulst jr. 6e druk.
74428: HULST, W. G. van de (e.a.) - Ha!.... Lezen! Verzamelde leeslessen voor de Christelijke school. Door W. G. van de Hulst en L. van der Zweep, inspecteur van het L.O. in de inspectie Amsterdam. Tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. Vijfde leerjaar B.5e druk.
28776: HULST, W. G. van de - Bruun de beer met tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. 13e druk
28782: HULST, W. G. van de - Niek van de bovenmeester I. Geheel opnieuw ge´llustreerd door Toon Rammelt. In: Serie Wirtz. Onder redaktie van W.G. van de Hulst. 14e druk.
28784: HULST, W. G. van de - Niek van de bovenmeester deel2 Geheel opnieuw ge´llustreerd door W.G.v.d Hulst jr 21e druk.
28790: HULST, W. G. van de - De Bijbelse Geschiedenissen. In vertelling door W. G. van de Hulst, in tekening door Isings. 16e druk.
28772: HULST, W. G. van de - Anneke en de sik. Voor onze kleinen, deel 12. Met tekeningen W G v.d Hulst jr.9e druk
28773: HULST, W. G. van de - Annelies. Voor onze kleinen, 18. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 11e druk.
28775: HULST, W. G. van de - Allemaal katjes! Voor onze kleinen, 3. Met teekeningen (in geel gedrukt)van W G v.d Hulst jr. .16e druk
28763: HULST, W. G. van de - De wilde jagers. Voor onze kleinen, 11. Met tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. 15e druk.
28764: HULST, W. G. van de - Het zwarte poesje. Met teekeningen van Willem G. van de Hulst. Derde druk
28765: HULST, W. G. van de - Het huisje in de sneeuw. Voor onze kleinen, 5. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr. 17e druk.
28766: HULST, W. G. van de - Grote Bertus en kleine Bertus Tekeningen van Tjeerd Bottema. 8e druk.
28755: HULST, W. G. van de - Niek van den bovenmeester. deel 2. Geheel opnieuw ge´llustreerd door W. G. van de Hulst Jr. 33e druk.
28759: HULST, W. G. van de - Het klompje, dat op 't water dreef. Voor onze kleinen, 17. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 10e druk
28761: HULST, W. G. van de - Voetstapjes in de sneeuw. Voor onze kleinen. Met tekeningen van W G. v.d. Hulst Jr.10e druk.
28762: HULST, W. G. van de - Voetstapjes in de sneeuw. Voor onze kleinen. 19. Met tekeningen van Willem G. v.d. Hulst. 8e druk.
28747: HULST, W. G. van de - In de Soete Suikerbol. 75 blz groot formaat( folio) met op geplakte plaatjes W G van der Hulst jt
25019: HULST Jr., W. G. van de (als illustrator) - Linda Erics. Mijn vriend de pindaman.
32181: HULST, W. G. van de - Anneke en de sik. Voor onze kleinen, deel 12. Met tekeningen W G v.d Hulst jr.13e druk
33327: HULST, W. G. van de - Niek van de bovenmeester. Deel 1. en 2. Geillustreerd door W.G. van de Hulst Jr. 38e druk. Deel 2 35e druk.
25197: HULST, W. G. van de - Ouwe Bram. 18e druk. Met tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 21e druk
20252: HULST, W. G. van de - Waarom de tram stil stond... Met tekeningen van de schrijver.
15365: HULST, W. G. van de - Rozemarijntje en de zwarte jongen. 14e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
15358: HULST, W. G. van de - Ergens in de wijde wereld. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr.6e druk
15359: HULST, W. G. van de - Wout de scheepsjongen. 10e druk. Tekeningen van W.G. van de Hulst
15360: HULST, W. G. van de - Fik. Voor onze kleinen, 1. Met tekeningen van Tjeerd Bottema. 21e druk.
15364: HULST, W. G. van de - Kareltje. Voor onze kleinen, 14. Met teekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 9e druk
15368: HULST, W. G. van de - Rozemarijntje. 11e druk. Tekeningen van Sierk Schr÷der
15369: HULST, W. G. van de - Willem Wijcherts. 12e druk. Met tekeningen van J. H. Isings Jr.
15372: HULST, W. G. van de - Van Hollandssche jongens in den Franschen tijd. 8e druk. Met illustraties.
15375: HULST, W. G. van de - De wilde jagers. Voor onze kleinen, 11. Met tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. 13e druk.
15376: HULST, W. G. van de - Het kerstfeest van twee domme kindertjes. Voor onze kleinen, 15. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 10e druk.
15379: HULST, W. G. van de - In de soete suikerbol. Deel 2, 25e druk. Met plaatjes van W. G. v.d. Hulst jr.
15380: HULST, W. G. van de - In de soete suikerbol. Deel 3, 26e druk. Met plaatjes van W. G. v.d. Hulst jr.
15381: HULST, W. G. van de - 7Willem Wijcherts. 15e druk. Met tekeningen van J. H. Isings Jr.
15383: HULST, W. G. van de - Niek van de schoolmeester. Geillustreerd door W. Hardenberg. Eerste deeltje. 7e druk
15384: HULST, W. G. van de - Niek van de bovenmeester.deel 1 Opnieuw geillustreerd door W.G. Van de Hulst 39e druk.
77668: HULST, W. G. van de - Rozemarijntje en de oude juffrouw 3e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr. 17e druk
57298: HULST, W. G. van de - Wilhelmus. 2e druk.
57246: HULST, W. G. van de - Rozemarijntje en de zwarte jongen. 4e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.1e druk
57237: HULST, W. G. van de - Maarten Luther. Vertelling voor kinderen.onveranderde herduk
57238: HULST, W. G. van de - Kerstboek, vijfde Samengesteld onder redactie van P. J. Risseeuw.
57206: HULST, jr W. G. van de - Tussen het gele riet. Tekeningen van de schrijver. 4e druk.
57207: HULST, JR, W.G VAN DEN - Ezeltje Met gekleurdetekeningen van de schrijver 2e druk
48049: HULST van der W G Jr - Het Geheim met illustraties van de schrijver7e druk Cirkel serie no 2
4559: HULST Jr., W. G. van de - Het verdwaalde schaap. Met tekeningen van de schrijver. Cirkel-serie No. 6. tweede druk.
4558: HULST, W. G. van de - Het verdwaalde schaap. Met tekeningen van de schrijver. Cirkel-serie No. 6. 2e druk.
38061: HULST, W. G. van de - Van Bob en Bep en Brammetje. Voor onze kleinen, 2. Met tekeningen van Tjeerd Bottema.20e druk.
37283: HULST, W. G. van de - Jaap Holm en z'n vrinden. 24e dr. Met tekeningen van W.G. van den Hulst Jr.
33664: HULST, W. G. van de - Anneke en de sik. Met tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 12e druk.
32827: HULST, W. G. van de - Kleine zwerver. 2e druk.
28810: HULST, W. G. van de (e.a.) - Ha!.... Lezen! Verzamelde leeslessen voor de Christelijke school. Door W. G. van de Hulst en L. van der Zweep. Tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. Vijfde leerjaar.B 2e druk.
19707: HULST, W. G. van de - Het huisje in de sneeuw. Voor onze kleinen, 5. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr. 22e druk.
18824: HULST, W. G. van de - Er op of er onder. 12e druk.
14501: HULST, W. G. van de - Kleine zwerver.9e druk
44665: HULSTIJN, WOUTER - 300.000 K.m. per seconde met Dr. Overal mondern jongensboek
57463: HULSTIJN, WOUTER - Reizen met dokter overal. Met 24 illustratie's naar fotografische opnamen, en negen teekeningen
10262: HULZEN, Joh. van - de avonturlijke reizen van een scheepsdokter
74609: HULZEN A. VAN - De hulsttakjes, ge´llustreerd door Corrie C. van der Baan, 3e druk
57473: HULZEN, JOH. VAN - Kees vijfde druk
57474: HULZEN, JOH. VAN - Kees vijfde druk. Ge´lustreerd ddor Adri Alindo
57470: HULZEN, JOH VAN - Vrij en blij
57471: HULZEN, Joh. van - de avonturlijke reizen van een scheepsdokter
47715: Hulzen, Joh. van - Kees vijfde druk
71043: HULZEN, A. VAN - Toch een thuis (ge´llustreerd door E.M. Machielse, tweede druk)
32341: HULZEN, Joh van/KEEMINK, L./VRIES, Anne. - In volle wapenrusting. Schetsen uit de geschiedenis der kerk. deel 1 en 2 vijfde druk
71063: HULZEN, A. VAN - In de holle boom (met tekeningen van G.D. Hoogendoorn)
48900: hulzen, Joh. van - Kees vijfde druk. Ge´lustreerd ddor Adri Alindo
57476: HUMBLE, R. - Marco Polo.
43528: HUMPHRY WARD'S, MRS Meesterwerken, - .John Fenwick, Uit het Engelsch door Mevr. Willeumier. tweede druk z.j
43526: HUMPHRY WARD'S, MRS Meesterwerken, - .de geschiedenis van bessie costrell Uit het Engelsch door Mevr. Willeumier. - tweede druk z.j
43527: HUMPHRY WARD'S, MRS Meesterwerken, - .Sir george Tressady Uit het Engelsch door Mevr. Willeumier. tweede druk z.j
57483: HUMPHRY WARD'S, MRS Meesterwerken, - Marcella. Uit het Engelsch door Mevr. Willeumier. 2edruk z.j
43532: HUMPHRY WARD'S, MRS Meesterwerken, - Daphne of Het huwelijk a la mode., Uit het Engelsch door Mevr. Willeumier. 2edruk z.j
43533: HUMPHRY WARD'S, MRS Meesterwerken, - Marcella. Uit het Engelsch door Mevr. Willeumier. 2edruk z.j
43534: HUMPHRY WARD'S, MRS Meesterwerken, - Een zoon van Canada Uit het Engelsch door Mevr. Willeumier. 2edruk z.j
57482: HUMPHRY WARD'S, MRS Meesterwerken, - Daphne of Het huwelijk a la mode., Uit het Engelsch door Mevr. Willeumier. 2edruk z.j
57484: HUMPHRY WARD'S, MRS Meesterwerken, - Een zoon van Canada Uit het Engelsch door Mevr. Willeumier. 2edruk z.j
57485: HUMPHRY WARD'S, MRS Meesterwerken, - Lady Rosa,s dochter Uit het Engelsch door Mevr. Willeumier. 2edruk z.j
43535: HUMPHRY WARD'S, MRS Meesterwerken, - Lady Rosa,s dochter Uit het Engelsch door Mevr. Willeumier. 2edruk z.j
43537: HUMPHRY WARD'S, MRS Meesterwerken, - Het huwelijk van William Ashe. Uit het Engelsch door Mevr. Willeumier. 2edruk z.j
43531: HUMPHRY WARD'S, MRS Meesterwerken, - .Eleonore, , Uit het Engelsch door Mevr. Willeumier. 2edruk z.j
23069: HUNDESHAGEN, C.B. / LANGUET, H. - Calvinismus und staatbŘrgerliche Freiheit. Von Carl Bernhard Hundeshagen. und: Wider die Tyrannen. Von Hubert Languet. Herausgegeben von Laure Wyss.
57487: HUNDESHAGEN, C.B. / LANGUET, H. - Calvinismus und staatbŘrgerliche Freiheit. Von Carl Bernhard Hundeshagen. und: Wider die Tyrannen. Von Hubert Languet. Herausgegeben von Laure Wyss.
57488: HUNNINGHER, Chr. (pred. te Amsterdam) - Schotland en zijn general assembly. (algemeene kerkvergadering). Een boekje waaruit voor Nederlanders en de Nederlandsche Hervormde Kerk nog wel iets te leeren valt.
1521: HUNNINGHER, Chr. (pred. te Amsterdam) - Schotland en zijn general assembly. (algemeene kerkvergadering). Een boekje waaruit voor Nederlanders en de Nederlandsche Hervormde Kerk nog wel iets te leeren valt.
45392: HUNNIUS, Nicolaus (LŘbeck, 1585-1643) - Kort begrip van het geene voor een Christen, van Goddelyke en geestelyke dingen te weeten, en te gelooven nodig is. Uit Godts Woord getrokken door N. Hunnius, in zyn leeven doctor in de heilige godtgeleertheid, en superintendent tot Lubek. Op het nieuw uit het Hoogduitsch vertaalt, en met de nodige registers voorzien; met byvoeginge van een register van de voornaamste leerstukken, zo als dezelve in de wekelykse Catechisatien in de Evangelische Luthersche Gemeente binnen Amsteldam worden verhandelt. Uitgegeeven met goetkeuringe van het zeer eerwaardige consistorium der voornoemde gemeente. Door Jan Mulder, bedienaar des Goddelyken Woord in dezelven. Benevens eene voorreden waarin en van den schryver van dit kort begrip en dit kort begrip zelf eenige narigt gegeeven worden.
57489: HUNNIUS, Nicolaus (1585-1643) - Kort Begrip van het geene voor een Christen, Van Goddelyke En geestelyke dingen Te weeten, en te gelooven nodig is. Uit Godts Woord getrokken / door Nicolaus. Hunnius, in zyn leeven Doctor in de Heilige Godtgeleertheid, en Superintendent tot Lubek. Op het Nieuw uit het Hoogduitsch vertaalt, en met de nodige Registers voorzien; Met byvoeginge Van een register van de voornaamste Leerstukken, zo als dezelve in de weekelyksche Catechisatien in de Evangelische Luthersche Gemeente binnen Amsteldam worden verhandelt. Uitgegeeven met goetkeuringe van het zeer Eerwaardige Consistorium der Voornoemde Gemeente. Door Jan Mulder, Bedienaar des Goddelyken Woords in dezelve. Benevens Eene Voorreden waarin en van den Schryver van dit Kortbegrip, en dit Kortbegrip zelf eenige Narigt gegeeven worden.
57491: HUNSTPERGER, Larry - De visserman. Roman
14379: HUNTEMANN, G. - Het heilige in het heden. Theologische opstellen t.g.v. de 60ste verjaardag van prof. dr. G. Huntemann. Door G. Huntemann, L. E. von Padberg, M. W. Pretorius, C. A. Tukker.
48519: Huntemann, Georg - Geen God en Geen Vaders (s)
18260: HUNTINGTON, William (1745-1813) - Het Arminiaansche geraamte of de arminiaan ontzenuwd en ontleed.
37657: HUNTINGTON, William (1745-1813) - Het Koningrijk der hemelen ingenomen door gebed, of een verhaal van de overbrenging des schrijvers uit het koningrijk des Satans tot het koningrijk Gods. (...) Beschreven door den Godzaligen wijlen W. Huntington. Met portret. .
23360: HUNTINGTON, William (1745-1813) - God de kassier van de armen of Geloofsbank Zijnde een verhaal van de voorzienigheid Gods, op verschillende tijden door den Schrijver ondervonden. Opnieuw uit het Engelsch vertaald door C. W. Smit. 2e druk.
72932: HUNTINGTON W. s.s - Afscheidspredicatie van wijlen den eerwaarden heer, gepredikt in de voorzieningskerk Gray's Inn Lande,
74164: HUNTINGTON, William (1745-1813) - Levende getuigenissen of geestelijke vrieven over Goddelijke onderwerpen.
77664: HUNTINGTON, William (1745-1813) - Beschouwingen over de God vn Israel ineene reeks van brieve n aan een vriend door William Huntington, S.S. Dienaar des Evangelies. London 1799 Uit het Engelsch vertaald door A.B. Crucq. Met een inledend woord van den Weleerwaarde Heer Ds P van Dijkr
77665: HUNTINGTON, William (1745-1813) - Briefwisseling tusschen Noctua aurita (de luisterende steenuil) en Philomela (de zingende nachtegaal) in het Koningsdal. Uit het Engelsch door C.W. Smit.
1469: HUNTINGTON, William (1745-1813) - De naakte boog Gods of zichtbare tentoonspreiding van de oordeelen Gods over de vijanden der waarheid.
1153: HUNTINGTON, William (1745-1813) - De rechtvaardiging eens zondaars. Een geestelijk opstel over hemelsche zaken. Opgesteld in den vorm eener samenspraak tusschen twee personen, Cuschi en Ahimaaz. Nieuwe onveranderde uitgave.
1155: HUNTINGTON, William (1745-1813) - De vernieling des doods door de fontein des levens of de dood teniet gedaan door het leven, en de onverderfelijkheid tot het licht gebracht. Uit het Engelsch door C. B. van Woerden.
1156: HUNTINGTON, William (1745-1813) Convoluut - De rechtvaardiging eens zondaars. Een geestelijk opstel over hemelsche zaken. Opgesteld in den vorm eener samenspraak tusschen twee personen, Cuschi en Ahimaaz. Nieuwe onveranderde uitgave. WAARBIJ Het afserven van W hHuntington en levensbeschrijving vanJozef hamberiain en Eenige geloofsbrieven
1283: HUNTINGTON, William (1745-1813) - De vernieling des doods door de Fontein des Levens of de dood teniet gedaan door het leven en de onverderfelijkheid tot het licht gebracht. Uit het Engelsch door C.B. van Woerden. vertaald door J de Jager
57493: HUNTINGTON e.a., William; KOOGH, Jilles van der; DIJKE, P. van - De gebroken bak en de Springbron; Gods vrijmachtige genade verheerlijkt in de krachtdadige bekeering van Koogh door hem zelven beschreven; Het veelbewogen leven en de rijk gezegende arbeid van den nu zalige heer P. van Dijke medegedeeld door eenige vrienden. Benevens enkele brieven. Met een inleidend woord van D. Wijting.
39721: HUNTINGTON, W. - Bestreden en Bemoedigd. Briefwisseling met J. Jenkins.
23218: HUNTINGTON, William (1745-1813) - Briefwisseling tusschen Noctua aurita (de luisterende steenuil) en Philomela (de zingende nachtegaal) in het Koningsdal. Uit het Engelsch door C.W. Smit.
22018: HUNTINGTON, William (1745-1813) - Beschrijving van de wijze en dwaze maagden zijndede stof van 2 leerredenen.
22075: HUNTINGTON, William (1745-1813) - Het Arminiaansche geraamte of de arminiaan ontzenuwd en ontleed.
13708: HUNTINGTON, William (1745-1813) - De uiterste wil en het testament van Willem Huntington.
13709: HUNTINGTON, William (1745-1813) - Beschouwingen over de God van IsraŰl. In een reeks van brieven aan een vriend. Uit het Engelsch vertaald door A. B. Crucq. Met een inleidend woord van Ds. P. van Dijke.
69952: HUNTINGTON, William (1745-1813) - Een onschuldig spel voor kinderen in de genade of Uitspanning voor kinderen aan het hol van een adder, benevens het Dagelijksch wek van den heilige en zijn tegenwoordige uitbetaling. Onveranderde uitgave. Vertaald door C. W. Smit.
13705: HUNTINGTON, William (1745-1813) - Beschouwingen over de God van IsraŰl. In een reeks van brieven aan zijn vriend J. Jenkins. Uit het Engels vertaald.
13706: HUNTINGTON, William (1745-1813) - Het Koningrijk der hemelen ingenomen door gebed, of een verhaal van de overbrenging des schrijvers uit het koningrijk des Satans tot het koningrijk Gods. Beschreven door den Godzaligen wijlen W. Huntington. .Uit het Engels vertaald door H J BUDDING
13707: HUNTINGTON, William (1745-1813) - De geschiedenis van klein geloof. Met eene volledige beschrijving van zijne afkomst, geboorte, maagschap en opvoeding; zijn leven, zijne geaardheid en zijn gedrag; zijne gestalte, wezenstrekken en eigenschappen: met eenige van zijne laatste gesprekken en belijdenissen. Derde druk.
1438: HUNTINGTON, William (1745-1813) - Het hemelsche werkvolk en hun wonderlijke uitbetaling, zijnde de inhoud van twee predikatiŰn, gedaan te Cranbrook in het woud van kent, op zondag 8 oktober 1809, en in't licht gegeven op verzoek van Gods kinderen in die plaats. Uit het Engelsch door L.A. Smit.met daarbijeene predikatie over de afmetingen der eeuwige liefde
1510: HUNTINGTON, William (1745-1813) - God, de Kassier der armen of de geloofsbank. Een verhaal van de veelvuldige uitreddingen der Goddelijke voorzienigheid, de schrijver op onderscheidene tijden geschonken. Vertaald door PM vamn OverbeekeDebank des geloofs
1507: HUNTINGTON, William (1745-1813) - De rechtvaardiging eens zondaars. Een geestelijk opstel over hemelsche zaken. Opgesteld in den vorm eener samenspraak tusschen twee personen, Cuschi en Ahimaaz.
1451: HUNTINGTON, William (1745-1813) convoluut - eenige geloofsbrieven over het geben het oordel94 blz en de mrlodie en het reukwerk der heiligen75 blz en vijf brieven oer wet en vangelie72 blz en uitstewil n testament295 blz en eene verlevendigende harterking 136 blz
76287: HUNTINGTON, William (1745-1813) - De geschiedenis van klein geloof. Met eene volledige beschrijving van zijne afkomst, geboorte, maagschap en opvoeding; zijn leven, zijne geaardheid en zijn gedrag; zijne gestalte, wezenstrekken en eigenschappen: met eenige van zijne laatste gesprekken en belijdenissen..
45780: HUNTINGTON, William (1745-1813) - Het Koningrijk der hemelen ingenomen door gebed, of een verhaal van de overbrenging des schrijvers uit het koningrijk des Satans tot het koningrijk Gods. Beschreven door den Godzaligen wijlen W. Huntington. Met portret.
57496: HUNTINGTON, S. S. - De melodie en het reukwerk der heiligen voorgesteld in eene predikatie over Openb. 15:8
38431: HUNTINGTON, William - De luisterende steenuil en de zingende nachtegaal. Hierden-Harderwijk, z.j. /
32374: HUNTINGTON, William (1745-1813) - Roofgoed gehaald uit de Staatsgevangenis te Londen zonder Belegering, geweld, bloedstorting of eenige schade voor de eigenaars. Vertaald door C.W. Smit.
76937: HUNTINGTON, William (1745-1813) - Een onschuldig spel voor kinderen in de genade of Uitspanning voor kinderen aan het hol van een adder, benevens het Dagelijksch wek van den heilige en zijn tegenwoordige uitbetaling. Onveranderde uitgave. Vertaald door C. W. Smit.
36342: HUNTINGTON, William (1745-1813) - een Eeuwige taak of eenn regel en eenn Raadsel
36343: HUNTINGTON, William (1745-1813) - De Vernieling des Doods door de Fontein des Levens. Of De Dood teniet gedaan door het leven, en de onverderfelijkheid tot het Licht gebracht. Uit het Engelsch door C.B. van Woerden.
48971: HUNTINGTON, William (1745-1813) - De geschiedenis van klein geloof. Met eene volledige beschrijving van zijne afkomst, geboorte, maagschap en opvoeding; zijn leven, zijne geaardheid en zijn gedrag; zijne gestalte, wezenstrekken en eigenschappen: met eenige van zijne laatste gesprekken en belijdenissen. vierde druk

Next 1000 books from Kool Boeken[an error occurred while processing this directive]

5/9