Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands. Tel. +31 (0)318-574290 | Fax. +31 (0)318-573221            Email: info@koolboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
22635: HEER, J.L. de - Medewerkers uwer blijdschap. Leerrede, uitgesproken op 3 augustus 1915, des voormiddags in de Groote Kerk, ter herdenking van vijf-en-twintig-jarigen evangeliedienst, in de Hervormde Gemeente te Rotterdam door J.l. de Heer, predikant. Met portret. Uitgegevn ten voordeele van den wijkarbeid.
37536: HEER, Johannes de - Israels herstel en terugkeer naar palestina.
34792: HEER, Ds. J.L. de - Anecdoten en schetsen.
56246: HEER, J.L. de - Medewerkers uwer blijdschap. Leerrede, uitgesproken op 3 augustus 1915, des voormiddags in de Groote Kerk, ter herdenking van vijf-en-twintig-jarigen evangeliedienst, in de Hervormde Gemeente te Rotterdam door J.l. de Heer, predikant. Met portret. Uitgegevn ten voordeele van den wijkarbeid.
56247: HEER, Joh. de - 'k Zal gedenken. Uit het leven en werken van Joh. de Heer.
13665: HEER, Joh. de - 'k Zal gedenken. Uit het leven en werken van Joh. de Heer.
13666: HEER, Joh. de - Zangbundel. Ten dienste van huisgezin en samenkomsten. 1028 liederen en koren, verzameld door Joh. de Heer.14druk
56251: HEER, JOH. DE - GEzangen en vervolgbundel Koraalboek voor Harmonium. Gemakkelijk vierstemmig gezet (zonder overnemen) en met voorspelen en sluitingen voorzien vierde verbeterde druk
12656: HEERDE, G. van - In dagen van gevaar. 5e druk
12658: HEERDE, G. van - Het goud van de Toemoek Hoemak. Geïllustreerd door E. M. Machielse.
12659: HEERDE, G. van - De gebroken ketting.
12660: HEERDE, G. van - De rovers van de gele rivier. 4e druk.
32312: HEERDE, G. van - Een vakantie op de Stinshoeve. Lentehof-Serie.
56253: HEERDE, G. van - De koraalschelp.
56254: HEERDE, G. van - In dagen van gevaar. 5e druk
56255: HEERDE, G. van - De gebroken ketting.
56257: HEERDE, G. van - In dagen van gevaar. 4e druk.
56258: HEERDE, G. van - Bernulf de zoon van Baarling. Tekeningen van Henk Poeder. 5e druk.
56259: HEERDE, G. van - Een vakantie op de Stinshoeve. Lentehof-Serie.
56260: HEERDE, G. van - In dagen van gevaar 4e druk
74978: HEERDE H. VAN - Kerkgeschiedenis van Nunspeet, 2e druk
36103: HEERDE, G. van - In dagen van gevaar 4e druk
20449: HEERDE, G. van - Bernulf de zoon van Baarling. Tekeningen van Henk Poeder. 5e druk.
11980: HEERDE, G. van - De koraalschelp.
39896: SERIE van zes uitgaven van de stichting "eene rechte wage ende weeghschale zijn des heeren" - 1e werk: Chr. Love, Eens Coopmans Onderrichtinge. 1971 2e werk: Ralph Erskine, Wat dunkt u van den Christus. 1972 3e werk: Ralph Erskine, De kracht der zonde en hoe de wet de kracht is van de zonde. 1973 4e werk: Will. Perkins, Christus het ware gewin. 1974 5e werk: Ralph Erskine, De bron van alle zegeningen of Het grote schathuis geopend.1975 6e werk: Petrus Dathenus, Een Christelijke samenspreking uit Gods Woord. 1976
56264: HEERING, G. J. - Geloof en openbaring. 1. Kritische beschouwing over dogmatiek en moderne theologie.
15763: HEERING, Dr. G. J. - De remonstranten. Gedenkboek bij het 300-jarig bestaan der Remonstrantsche Broederschap. Met medewerking van prof. dr. H. Y. Groenewegen, dr. A. H. Haentjes, dr. C. E. Hooykaas, prof. dr. L. Knappert, prof. dr. W. J. Kühler, prof. dr. F. Pijper. Met 40 illustraties.
56268: HEERINGA, J. Gz. - Gedichten van vroegeren en lateren tijd. verzameld door J. Heeringa Gz. 1e bundel
31167: HEERINGA, J. Gz. - Gedichten van vroegeren en lateren tijd. verzameld door J. Heeringa Gz. 1e bundel
56269: HEERMA, W. - Van Gods verbond en woorden.
33407: HEERMA, W. - Van Gods verbond en woorden.
56271: HEERMAN, Franciscus (ca.1610-'70) - Guldene annotatien van Franciscus Heerman; vertoonende de heerlijckste deughden, daden, leeringe en sententien van de alderdoorlugtigste en vermaartse mannen der wereldt. Dertigste druk. By na een een vierde, met des autheurs nagelaten Schriften vermeerdert. Op nieus verholpen en met een bladwyzer van zaaken verrykt.
36592: HEERMAN, Franciscus (ca.1610-'70) - Guldene annotatien van Franciscus Heerman; vertoonende de heerlijckste deughden, daden, leeringe en sententien van de alderdoorlugtigste en vermaartse mannen der wereldt. Dertigste druk. By na een een vierde, met des autheurs nagelaten Schriften vermeerdert. 4e druk
56273: HEERSCHAP, M PREDIKANT DER GEREF. GEMEENTE - Een dankbare erkentenis van Gods weldadigheid bijhet veertigjarig ambtjubileum
31252: HEERSCHAP, Ds. M. - Een onderzoekende vraag van Petrus aan de Gemeente. Predikatie over Handelingen 10:29. Uitgesproken door Ds. M. Heerschap, predikant der Gereformeerde Gemeente ter gelegenheid van zijn intrede te Borssele, op 12 april 1956.
73719: HEERSCHAP, M PREDIKANT DER GEREF. GEMEENTE door (dS) J van Belzen - GODS KRACHT in zwakheid volbracht levenn en werk van ds M Heerschap
56275: HEFELE, C.I. - Patrum apostolicorum opera. textum ex editionibus praestantissimis repetitum recognivit, annotationibus illustravit, versionem latinam emendatiorem, prolegomena et indices addidit Carolus Iosephus Hefele, SS. Theol. Doctor eiusdemque in Acad. Tubing. Prof. P.O. Editio tertia aucta et emendata.
56276: Hefele, Carl Joseph - Chrysostomus-Postille. Vier und siebenzig Predigten aus den Werken des heiligen Chrysostmus für Prediger und zur Privaterbauung ausgewählt und aus dem Griechischen übersetzt. 3. vielfach verbesserte und vermehrte Auflage
56277: HEFTING, P.H.-QUARLES VAN UFFORD, C.C.G. - Breitner als fotograaf. Uitgegeven met steun van het Genootschap Amstelodamum. 2e druk.
43647: HEGAN RICE, ALICE - Het stootblok door Alice Hegan Rice Vertaling van Diet Kramer
39595: Hegeman, ds. C. en Golverdingen, ds. M. - Gerrit Hendrik Kersten. Leidsman van de stillen in de landen. Herdenkingsuitgave ter gelegenheid van het feit dat ds. G.H. Kersten (1882-1948) vijftig jaar geleden overleed.
77859: Lamain W C -Hegeman C - t Wil Never Leave Thee Nor Forsake Thee 60 years og the Nethetlands Refomed Congregation of Norwich Ontario
23128: HEGEMAN, Ds. C. - Belijden en beleven.
22081: HEGEMAN, C. (Pred. Ger. Gem) - Predik het Evangelie Levensschets, enkele predikaties en rouwdienst met de toespraken bij zijn begrafenis.
56279: HEGEMAN, C. - Gedachten uit het verleden.
56281: HEGEMAN, C. (Pred. Ger. Gem) - Een hand vol koren. Dagboek uit de Psalmen.
56283: HEGEMAN, DS. C. EN GOLVERDINGEN, DS. M. - Gerrit Hendrik Kersten. Leidsman van de stillen in de landen. Herdenkingsuitgave ter gelegenheid van het feit dat ds. G.H. Kersten (1882-1948) vijftig jaar geleden overleed.
13664: HEGEMAN, C. - Vrije souvereine genade. 1
38723: HEGEMAN, C. (Pred. Ger. Gem) - Heimwee naar Bethehem 6 preken
1425: HEGEMAN, C. (Pred. Ger. Gem) - Gedachten uit het verleden.
44817: HEGGEN,F,J,DR. - CONSEQUENT CHRISTENDOM in het voetspoor van Dietrich Bonhoeffer. 1971,150 pag.,
21999: HEGGER, H. J. - Priesters schreeuwden om de vrede.
56284: HEGGER H.J - Sta op! En Christus zal over u lichten
56285: HEGGER, Arthur - Wat borderline met je doet - tweede druk
47121: HEGGER H.J - Sta op! En Christus zal over u lichten
47122: HEGGER, H.J - Christus mijn Rechter en mijn redder
1422: HEGGER, H. J. - Mijn weg naar het licht. T15e druk
56288: HEGGER, H. J. - Mijn weg naar het licht. T15e druk
56289: HEGGER, H. J. - Wat is geloven?
56290: HEGGER, H. J. - Mijn weg naar het licht. 10e druk. (31e-36e duizendtal)
56291: HEGGER, H. J. - India, land van tranen. Uitg. Stichting Reformatorische Hulpaktie "Woord en Daad".
56292: HEGGER, H. J. - Het zwaard over de herder.
56293: HEGGER, H. J. - Ik zag Gods heerlijkheid.
56294: HEGGER, H. J. - Priesters schreeuwden om de vrede.
56296: HEGGER, H. J.th - Terug naar de levende Christus.
56297: HEGGER, H.J - Christus mijn Rechter en mijn redder
56298: HEGGER, H.J. - Hoe leef ik met een genadig God. Tweede druk.
56300: HEGGER, H.J. - Zij is Míjn bruid.
56301: HEGGER, H.J. - Vader, ik klaag u aan - tweede druk.
56287: HEGGER, Ds. H.J. - Bijbelse elementen bij Rooms-Katholieke mystici.
16619: HEGGER, Ds. H.J. - Bijbelse elementen bij Rooms-Katholieke mystici.
16618: HEGGER, Ds. H.J. - De Kinderdoop...Een spreken van God.
47110: HEGGER, H. J. - Terug naar de levende Christus
13662: HEGGER, H. J. - Ik zag Gods heerlijkheid.
26070: HEGGER, Ds. H. J. - Een in de levende Christus door het gel;oof vanuit de liefde naar de eenheid
39138: HEGGER, H.J. - Zij is Míjn bruid.
56307: HEIDE, WILLY VAN DER - De jacht op het koperen kanon - Tekeningen van Frans Mettes. vierde druk.
11292: HEIDE, Niek van der - Mijn voeten hebben zijn spoor gevolgd. Over het leven en werk van de schrijfster Wilma. Door Niek van der Heide.
71731: HEIDE, WILLY VAN DER - Bob Evers ARIE ROOS ALS RUILMATROOS2e druk
43374: HEIDE, WILLY VAN DER - Sensatie op een Engelse vrachtboot met tekeningen van Frans Mettes 6e druk
56302: HEIDE, G. van der. - Waterlanders en hun Waterland.
56303: HEIDE, Niek van der - Mijn voeten hebben zijn spoor gevolgd. Over het leven en werk van de schrijfster Wilma. Door Niek van der Heide.
56304: HEIDE, WILLY VAN DER (= W.H.M.VAN DER HOUT), - Vreemd gespuis in een warenhuis. (deel 22 van Bob Evers-serie) een speurtocht doorNoord Afrika tejkeningen Frans mettes 4e druk
72880: HEIDE, WILLY VAN DER - 1 t/m 32dln uit de serie Bob Evers
71722: HEIDE, WILLY VAN DER - Een raderboot als zilvervloot
56305: HEIDE, WILLY VAN DER - De strijd om het goudschip. 16e druk
56306: HEIDE, WILLY VAN DER - Trammelant op Trinidad. Omslag en tekeningen van Frans Mettes
78368: HEIDE, WILLY VAN DER - de sytrijd om he5t goudschip 23e druk
78367: HEIDE, WILLY VAN DER - Bob Evers belegert fort B
56312: HEIDEN, Ds. B. van der - Het goede voor Jeruzalem. 35 meditaties over Nehemia.
19676: HEIDEN, ds. B. van der - De geestelijke wapenrusting. 20 meditaties over Efeze 6: 13-17.
56315: HEIJ, Drs. P. A. - Een boekje open pver het GPZ gereformeerde psychiatrische hulpverlening in de praktijk
56316: HEIJBOER, PIERRE - Klamboes, klewangs, klapperbomen. Indie gewonnen en verloren.afbeeldingen.
12654: HEIJDEN, Ingrid van der - Bartho en zijn vrienden. Illustraties van Y. Brill.
30704: HEIJDEN, Ingrid van der - De vakantie van Bartho. Met tekeningen van Corrie van der Baan.
56318: HEIJDEN, Ingrid van der - Bartho en zijn vrienden. Illustraties van Y. Brill.
56319: HEIJDEN, Ingrid van der - De vakantie van Bartho. Met tekeningen van Corrie van der Baan.
56320: HEIJDEN, Ingrid van der - Bartho en de manege.
33839: HEIJDEN, Ingrid van der - Bartho en de manege.
43523: HEIJERMANS, H. - Droomkoninkje, Een verhaal voor groote kinderen. 16e drukills. George van Raemdonck; linn. - Onafgesn. -
43548: HEIJERMANS, HERMAN - Op hoop van zegen. Spel van de zee in vier bedrijven 1960. 11e.druk
56322: HEIJERMANS, Herman - Droomkoninkje, een verhaal voor groote kinderen. Met illustraties van George van Raemdonck. Vierde druk.
56321: HEIJERMANS, H. - Droomkoninkje, Een verhaal voor groote kinderen. 16e drukills. George van Raemdonck; linn. - Onafgesn. -
70731: Heijermans, Herman - Vuurvlindertje (Een nieuw verhaal voor groote kinderen, Met illustrties van George van Raemdonck, tweede druk)
12540: HEIJERMANS, Herman - Droomkoninkje, een verhaal voor groote kinderen. Met illustraties van George van Raemdonck. 9e druk.
76998: LIESERT Heijmink P M - Kroniek van hervormd SCHALKWIJK en t GOY
56324: HEIJNINGEN, H. van - Handboek der Bijbelsche Geschiedenis door H. van Heijningen, predikant te Rijswijk. Met 54 platen.(zwart/wit graures)
2974: HEIJNINGEN, H. van - Handboek der Bijbelsche Geschiedenis door H. van Heijningen, predikant te Rijswijk. Met 54 platen.(zwart/wit graures)
13668: HEIJNSBERGEN, H. L. M. van - Als het licht wordt.
69809: HEIJTING, WILLEM - De catechismi en confessies in de Nederlandse reformatie tot 1585 [The Catechisms and Confessions of Faith in the Dutch Reformation to 1585] [2 Vols. Compl.].
56326: HEIJTINK, R. A. - Fysisch-chemische karakterischering van nucleoproteinen en nucleinezuurmolecullen van alfalfa mosaic virus
1429: HEIKAMP, J. D Godsdienst onderwijzer te . Nieuwleusden - Het offer op Golgotha
13667: HEIKAMP, J. D voorganger te NIeuwleusden. (redactie) - Dagelijks wakende aan Zijn poorten. Medewerkers: Ds. J. Catsburg, Ds. W.J. op 't Hof, Ds. Tj. de Jong, Ds. W. Roos en Ds. K. Veldman. Pred Herstend Ned Herv
18257: HEIKOOP, Ds. M. (Pred. der Ger. Gem. te Utrecht) - Elia. Twaalf Bijbellezingen.
56328: HEIKOOP, Ds. M. (Pred. der Ger. Gem. te Utrecht) - Elia. Twaalf Bijbellezingen.
56330: HEIKOOP, Ds. M. (Pred. der Ger. Gem. te Utrecht) - De God des Gerichts. Drietal biddagpredicatien.
6492: HEIKOOP, Ds. M. (pred. der Ger. Gem. te Utrecht - Het leven en de arbeid van Ds. M. Heikoop. Beschreven door Joh. Fama. Met een voorwoord van Ds. G. H. Kersten. 11 e druk
75274: HEIKOOP, Ds. M. (Pred. der Ger. Gem. te Utrecht)door FAMA, Joh. - Het leven en de arbeid van ds. M. Heikoop, in leven predikant der Gereformeerde Gemeente te Utrecht. Beschreven door Joh. Fama. Met een voorwoord van Ds. G.H. Kersten. 8e druk
21452: HEIKOOP, Ds. M. (Pred. der Ger. Gem. te Utrecht) - De hand van Gods ontferming over zijn volk. Elf predikatien.
17973: HEIKOOP, Ds. M. (Pred. der Ger. Gem. te Utrecht) - Het leven van David 15 Bijbellezingen
70313: Leger des Heils - Statuten en raad van tozicht en advies van destichting hetleger des heils
56333: HEIMANS, E - Willem Roda. Een jongensboek.
44516: HEIMENBERG, Caspar Hendrik ( 1694-1764 Wormerveer) - Pharaoos droom, volgens Jozephs Verklaaringe in Egyptens zeevenjaarige overvloed, en zoo lang duurende hongersnood, door God vervuld, in XVIII leerredenen over Gen. XLI-XLVII. Mitsgaaders, Hongersnood en Oorlog aan Jeruzalem en Juda bedreigd, in twee predikatien over Ezech. IV:0-17 en Jes. VII:17-20. Alle na tyds geleegenheid verhandeld door Casp. Henr. van Heimenberg, Casp. Zoon, predikant te Wormerveer
56341: HEINE, HEINRICH - GEDACHTEN Een serie onder redactie van F J Schmit en A Niemeyer
5299: HEINE, Heinrich - Buch der Lieder. Mit 12 Lichtdruckbildern und 100 Tertillustrationen nach Originalzeichnungen von Paul Thumann. Zweite Auflage, der ersten illustrirten Ausgabe.
56340: HEINE, Heinrich - Buch der Lieder. Mit 12 Lichtdruckbildern und 100 Tertillustrationen nach Originalzeichnungen von Paul Thumann. Zweite Auflage, der ersten illustrirten Ausgabe.
46919: HEINE, HEINRICH - GEDACHTEN Een serie onder redactie van F J Schmit en A Niemeyer
56342: HEINECCIUS,Jo Gottl / VINNII Arnoldi - Instiutionum imperrialium Commentaris academicus &forensis
61184: MOERMAN C Heinenoord - PETRAKERK 1887-1987 Herdenkingsboekje honderd jarig bestaan van de Gerf Petrakerk te HEINENOORD
56345: HEINER, H. - Strijd in de IJselmark. 2e druk.
56347: HEININGEN, H. van - West-Betuwe. Ontstaan uit de rivieren. Met foto's.
65217: SCHNEIDER DR. HEINRICH - Johann Christoph Blumhardt ein Lebensbild von Friedrich Zündel
56497: HEPPE DR. HEINRICH - Geschichte des Pietismus und der Mystik in der Reformrten Kirche namentlich der Niederlande
56339: HEINE HEINRICH - Letzte Gedichte und Gedanke
59594: LANGENBERG HEINRICH - Biblische Begriffskonkordanz. Biblische Grundbegriffe heilsgeschichtlich und konkordant (Nach dem Urtext übereinsimmend) erklärt
56348: HEIRMAN, R.J.J. - Vlaggenalbum van de gehele wereld. Deel I & II.
56349: HEIRMAN, R.J.J. - Vlaggenalbum van de gehele wereld. Deel II. eerste druk
70784: Heistein, Odd - Bruintje en zijn vriendjes (uit het Noors vertaald door J. Molanus-Stamperius, 3e druk, leeftijd 8-12 jaar)
45532: HEITINK Red - VOORTGANG een bundel theologische opstellen ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de theologische hogeschool der gereformeerde kerken in Kampen
56351: HEITINK, G. - Praktische Theologie. Geschiedenis - Theorie - Handelingsvelden.
56350: HEITINK Red - VOORTGANG een bundel theologische opstellen ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de theologische hogeschool der gereformeerde kerken in Kampen
56354: HEITLING, Willy H. - De achterhoek. Langs Berkel en Slinge.
56355: HEITZMANN, C. - Die descriptive und topographische Anatomie des Menschen in 650 Abbildungen.
56358: HEK, H. de - De kunstige riem.
56359: HEK, H. DE - Eenige gedachten op rijm
25802: HEK, H. de - De kunstige riem.
56361: HELBIG, Ds. Georg - Voortekenen der toekomst. Een inleiding in de tweede brief aan de Thessalonicenzen. Uit het Duits vertaald door Ds. D. van Heyst.
25303: HELBIG, Ds. Georg - Voortekenen der toekomst. Een inleiding in de tweede brief aan de Thessalonicenzen. Uit het Duits vertaald door Ds. D. van Heyst.
63478: PHILPOT J C door DANKERS M den Helder - Zielen waar Zijn vrees in woont Mensen rondom J C Philpot
27378: HELDEROP, A. - De wondervolle leiding Gods gehouden met Anna Helderop in de jaren 1902 tot 1906, en door haarzelve beschreven.
56364: HELDERS,J.C. - VOOR STILLE OOGENBLIKKEN dagboek ,
56365: HELDRING O.G. - Leven en arbeid
71451: HELDRING, L., NIJLAND E., ULFERS S. WIJK P. VAN - Lichtstralen op den akker der wereld, uitgegeven meet aanbeveling van het Comité voor Nederl: Zendings-Conferentiën, 7e jaargang
12648: HELEEN - Ruth van Laar. Illustraties van Nans van Leeuwen.
12649: HELEEN - De vrolijke klas van meester Zandstra. Illustraties van S. Pennink.
39414: HELEEN - Dappere Hans.
56366: HELEEN - Ruth van Laar. Illustraties van Nans van Leeuwen.
56367: HELEEN - De vrolijke klas van meester Zandstra. Illustraties van S. Pennink.
56368: HELEEN - Jet Reinhart. 5e druk.
56369: HELEEN - Jet Reinhart. Geïllustreerd door Frans van Noorden.2e druk
56371: HELEEN - De schuur van Martin Hillen
56373: HELEEN - Het klaverblad illustraties Frans van Noorden 1e dr. -
56374: HELEEN - Cootje. Tekeningen van Sj. Kuperus.
56375: HELEEN - Jet Reinhart. 5e druk.
56377: HELEEN - Cootje
49050: Heleen - Eva's bergtocht. Met tekeningen van Sierk Schröder. 1edruk.
49232: Heleen - Cootje. Tekeningen van Sj. Kuperus.
43787: HELEEN - De schuur van Martin Hillen
78035: BERTHOLD HELENA - BETSY BIJBEL een verhaalop waarheidgegrond bvrij naar het hoog Duitsch
56379: HELL, VERA und HELLMUT - Die große wallfahrt des Mittelalters. Kunst an den romanischen Pilgerstraßen durch Frankreich und Spanien nach Santiago de Compostela mit einer Einf"fuhrung von Hermann J. Hüffer.
71183: HELLEEN - Jopie's wollen aapje, tweede druk pentekeningen van Lies hendriks
56381: HELLEMA, A.C. - Montfoort in zijn verleden, heden en toekomst.
36110: HELLENBROEK, Abraham (1658-1731, Rotterdam) - Het Hooglied van Salomo. Verklaart en vergeestelykt door Abraham Hellenbroek. TWEEDECDEEL
74915: HELLENBROEK, Abraham (1658-1731, Rotterdam) - Bijbelse Keurstoffen. 2 dln. Zynde een Verzameling van verscheidene Texten, zo des Ouden als des Nieuwen Testaments naar gelegentheid van Tyden en Zaken Verklaart en toegepast. Door Hellenbroek en Uit zyne nagelatene Schriften ter beoginge van gemene nut en stichtige in het licht gebragt. door Frederik Hendrik Hellenbroek.DEEL 1
75533: HELLENBROEK, ABRAHAM (1658-1731, ROTTERDAM) - Het hooglied van Salomo verklaart en vergeestelykt. Hoofdstuk 1 de versen t/m 4. Op nieuw in hedendaags Nederlands getrouwelijk overgezet door Jan van Vulpen te Woudenberg
4187: HELLENBROEK, Abraham (1658-1731, Rotterdam) - De Kruistriomph van Vorst Messias, ofte verhandelingen over lyden, sterven en begraven van den Heiland der uitverkoren wereld, den Heere Jesus Christus; volgens overeenstemminge der vier Euangelisten, in desselfs oogwit verklaart en toegepast door Abraham Hellenbroek, in zyn leven bedienaar des Heiligen Euangeliums te Rotterdam. Uit zyne nagelaten Schriften ten nutte van Gods kerke in het licht gebragt door Frederik Hendrik Hellenbroek. Vierde druk.
78398: HELLENBROEK, Abraham (1658-1731, Rotterdam) - twee tal lijdenspreken
22417: HELLENBROEK, Abraham (1658-1731, Rotterdam) - Een liefelijke nodiging. Predikatie over Jesaja 55: 1
31145: HELLENBROEK, Abraham (1658-1731, Rotterdam) - Voorbeeld der Goddelijke Waarheden voor Eenvoudigen, die zich bereiden tot de belijdenis des geloofs. Meest tot particulier gebruik opgesteld. Vermeerderd met eene toespraak aan den leerling, het wachtwoord der Hervormers, het hoofdstuk van den raad des vredes, de uitdrukking van alle Bijbelplaatsen, het register van de boeken des Bijbels en eene korte opgaaf der voornaamste dwalingen buiten de Gereformeerde kerk. 27e druk.
77173: HELLENBROEK, Abraham (1658-1731, Rotterdam) Krumacher FW R M Mc Cheyne - Wat is u gij hardslapende Bidagsprek jona1 vers 6 e a 6 preken
77174: HELLENBROEK, Abraham (1658-1731, Rotterdam) - predikatie over jesaja 4 vers 3 voordec adnenstijd
280: HELLENBROEK, Abraham (1658-1731, Rotterdam) - De eenige toevlugt voor des Heeren volk in onze kommervolle dagen, bij de wisseling des jaars. Aangedrongen in eene Leerrede naar Ps. XXXVII:5
77423: HELLENBROEK, Abraham (1658-1731, Rotterdam) - De kruis triomph van vorst Messias. Ofte verhandelingen over het Lyden, Sterven en Begraven van den Heiland der Uitverkoren Wereld, Den Heere Jezus Christus. Volgens overeenstemminge der Vier Euangelisten, in deszelfs oogwit Verklaart, Toegepast en Gepredikt. Uit zyne nagelaten Schriften ten nutte van Gods Kerke in het Licht gebragt, door Frederik Hendrik Hellenbrvierde druk.
4055: HELLENBROEK, Abraham (1658-1731, Rotterdam) - De kruis triomph van vorst Messias. Ofte verhandelingen over het lyden, sterven en begraven van den Heiland der uitverkoren wereld; den Heere Jezus Chrsitus. Volgens overeenstemminge der vier euangelisten, in deszelfs oogwit verklaart, toegepast en gepredikt door Abraham Hellenbroek. Uit zyne nagelaten schriften ten nutte van Gods kerke in het licht gebragt door Frederik Hendrik Hellenbroek.volgens de itgave 1745
4917: HELLENBROEK, Abraham (1658-1731, Rotterdam) - De Euangelische Jesaia.tweede deel
56388: HELLENBROEK, Abraham (1658-1731, Rotterdam) - De Kruistriomph van Vorst Messias, ofte verhandelingen over lyden, sterven en begraven van den Heiland der uitverkoren wereld, den Heere Jesus Christus; volgens overeenstemminge der vier Euangelisten, in desselfs oogwit verklaart en toegepast door Abraham Hellenbroek, in zyn leven bedienaar des Heiligen Euangeliums te Rotterdam. Uit zyne nagelaten Schriften ten nutte van Gods kerke in het licht gebragt door Frederik Hendrik Hellenbroek. Vierde druk.
56402: HELLENBROEK, Abraham (1658-1731, Rotterdla - Het Hooglied van Salomo. Verklaart en vergeestelykt..deel2
36434: HELLENBROEK, Abraham (1658-1731, Rotterdam) - Bijbelse Keurstoffen. 2 dln. Zynde een Verzameling van verscheidene Texten, zo des Ouden als des Nieuwen Testaments naar gelegentheid van Tyden en Zaken Verklaart en toegepast. Door Hellenbroek en Uit zyne nagelatene Schriften ter beoginge van gemene nut en stichtige in het liht gebragt. door Frederik Hendrik Hellenbroek.
35693: HELLENBROEK, Abraham (1658-1731, Rotterdam) - Het Hooglied van Salomo verklaart en vergeestelykt. Tweede deel,
35694: HELLENBROEK, Abraham (1658-1731, Rotterdam) - De Euangelische Jesaia: ofte des zelfs voorname Euangelische Prophetien; in haaren samenhang, eigen inhoud, oogwit, vervulling, en nuttig gebruik vertoond.4 dln
37861: HELLENBROEK, Abraham (1658-1731, Rotterdam) - Voorbeeld der Goddelijke Waarheden.
21343: HELLENBROEK, Abraham (1658-1731, Rotterdam) - De Kruis Triomph van Vorst Messias ofte verhandelingen over het Lyden, Sterven en Begraven van den Heiland der Uitverkoren Wereld, Den Heere Jesus Christus; Volgens overeenstemminge der Vier Evangelien in deszelfs oogwit Verklaart en Toegepast door Hellenbroek, In zijn leven Bedienaar des heiligen Evangeliums te Rotterdam. Uit zyne nagelaten Schriften ten nutte van Gods Kerke in het Licht gebragt. Door Frederik Hendrik Hellenbroek. Vijfde Druk.
46078: HELLENBROEK, Abraham (1658-1731, Rotterdam) - De kruis triomph van vorst Messias. Ofte verhandelingen over het lyden, sterven en begraven van den Heiland der uitverkoren wereld; den Heere Jezus Chrsitus. Volgens overeenstemminge der vier euangelisten, in deszelfs oogwit verklaart, toegepast en gepredikt door Abraham Hellenbroek. Uit zyne nagelaten schriften ten nutte van Gods kerke in het licht gebragt door Frederik Hendrik Hellenbroek.
35602: HELLENBROEK, Abraham (1658-1731, Rotterdam) - Kort begrip der christelyke religie. Voor eenvoudige die zich bereiden tot de Belydenisse des geloofs. Geschikt na de leidinge door wylen Ds. Abraham Hellenbroek. Gehouden in zyn eerw. alom bekende Boekje genaamt voorbeeld der Goddelyke waarheeden. 20ste druk.
36331: HELLENBROEK, Abraham (1658-1731, Rotterdam) - Een liefelijke nodiging. Predikatoe over Jesaja 55: 1.
35692: HELLENBROEK, Abraham (1658-1731, Rotterdam) - Het Hooglied van Salomo verklaart en vergeestelykt. 4e drukl tweede deel
4919: HELLENBROEK, Abraham (1658-1731, Rotterdam) - Het Hooglied van Salomo. Tweede deel. twede druk druk.
24931: HELLENBROEK, Abraham (1658-1731, Rotterdam) - Algemeene rouklagte in de straaten van Rotterdam. Over den zeer eerwaarden, godvrugtigen en geleerden heere Wilhelmus à Brakel, laatst bedienaar des H. Euangeliums te Rotterdam. Heenen gegaan naar zyn eeuwig huys op den 30 october 1711. Voorgestelt uit het laatste gedeelte van Prediker 12, 5. zevende druk.
38215: HELLENBROEK, Abraham (1658-1731, Rotterdam) - De kruis triomph van vorst Messias. Ofte verhandelingen over het lyden, sterven en begraven van den Heiland der uitverkoren wereld; den Heere Jezus Chrsitus. Volgens overeenstemminge der vier euangelisten, in deszelfs oogwit verklaart, toegepast en gepredikt door Abraham Hellenbroek. Uit zyne nagelaten schriften ten nutte van Gods kerke in het licht gebragt door Frederik Hendrik Hellenbroek.volgens de uitgave 1745
28544: HELLENBROEK, Abraham (1658-1731, Rotterdam) - De Kruis Triomph van Vorst Messias ofte verhandelingen over het Lyden, Sterven en Begraven van den Heiland der Uitverkoren Wereld, Den Heere Jesus Christus; Volgens overeenstemminge der Vier Evangelien in deszelfs oogwit Verklaart en Toegepast door Hellenbroek, In zijn leven Bedienaar des heiligen Evangeliums te Rotterdam. Uit zyne nagelaten Schriften ten nutte van Gods Kerke in het Licht gebragt. Door Frederik Hendrik Hellenbroek. Onveranderde uitgave volgens het oorspronkelijke in 1745.
21378: HELLENBROEK, Abraham (1658-1731, Rotterdam) - De kruistriomph van Vorst Messias, Ofte verhandelingen over het Lyden, Sterven en Begraven van den Heiland der Uitverkoren Wereld; Den Heere Jesus Christus, Volgens overeenstemminge der Vier Evangelisten in deszelfs oogwit Verklaart en Toegepast. Uit zijn nagelaten geschriften ten nutte van Gods Kerke in het Licht gebragt door Frederik Hendrik Hellenbroek.
4135: HELLENBROEK, Abraham (1658-1731, Rotterdam) - Het Hooglied van Salomo verklaart en vergeestelykt.
32828: HELLENBROEK, Abraham (1658-1731, Rotterdam) - Bijbelse Keurstoffen. 2 dln. Zynde een Verzameling van verscheidene Texten, zo des Ouden als des Nieuwen Testaments naar gelegentheid van Tyden en Zaken Verklaart en toegepast. Door Hellenbroek en Uit zyne nagelatene Schriften ter beoginge van gemene nut en stichtige in het licht gebragt. door Frederik Hendrik Hellenbroek.
13745: HELLENBROEK, Abraham (1658-1731, Rotterdam) - De kruis triomph van vorst Messias. Ofte verhandelingen over het Lyden, Sterven en Begraven van den Heiland der Uitverkoren Wereld, Den Heere Jezus Christus. Volgens overeenstemminge der Vier Euangelisten, in deszelfs oogwit Verklaart, Toegepast en Gepredikt. Uit zyne nagelaten Schriften ten nutte van Gods Kerke in het Licht gebragt, door Frederik Hendrik Hellenbrvierde druk.
56071: HANDSCHRIFT PAAUWE J P ( P.Zandeerwijk Mollenstraat 110 . Hellevoetsluis - HANDSCHRIFT Predikatie Galaten 1 gehouden te Rotterdam 1 jan 1924- Joh 6 vers28-29 gehouden te Rotterdam 19 december 1922
56412: HELLINGA, W. GS. - Kopij en druk in de Nederlanden. Atlas bij de geschiedenis van de Nederlanse typografie. Met twee inleidende studies van Prof.Mr. H. de la Fontaine Verwey en Prof. Dr. G.W.Ovink.
42315: HELLINGA-ZWART, T. - Jaap en Niki als klompenboertjes met plaatjes van Johanna Bottema zes boekjes 6-9 jaar Elk deeltje kan afzonderlijk worden gelezen tweede druk Jaap en Niki serie
42317: HELLINGA-ZWART, T. - Jaap en Niki op reis met plaatjes van Johanna Bottema zes boekjes 6-9 jaar elk deeltje kan afzonderlijk worden gelezen tweede druk
56415: HELLWALD'S - Natuurlijke geschiedenis van Den Mensch. Tweede deel. .
43805: HELM, Clementine - Ons Zonnetje. Een verhaal naar het Duitsch van Clementine Helm
56416: HELM, Clementine - Ons Zonnetje. Een verhaal naar het Duitsch van Clementine Helm
71694: HELM, CLEMENTINE - Het klaverblad van vieren, een verhaal voor jonge dames, met 4 gekleurde plaatjes.
4357: HELMERS, J. F. - De Hollandsche natie, in zes zangen. Derde druk.
56418: HELMERS, J. F. (1767-1813, Amsterdam) - De Hollandsche natie, in zes zangen. Vijfde druk. Met platen.
56420: HELMERS, J. F. (1767-1813, Amsterdam) - Nagelaten GEDICHTEN 2ln.
41131: HELMERS, J. F. (1767-1813, Amsterdam) 4227 - Nagelaten GEDICHTEN 2ln.
15024: HELMERS, J. F. (1767-1813, Amsterdam) - De Hollandsche natie, in zes zangen. Tweede druk.met 7 plaaten (vignet met een met lauweren omkranste lier door R(einier) V(inkeles), gegraveerde titelpagina van Vinkeles
44946: HELSDINGEN W. F. C VAN - de eenheid van de kerk 3x
56421: HELSDINGEN W. F. C VAN - de eenheid van de kerk 3x
56426: HEMMEN, FERDINAND VAN - Ooievaar brengt zondvloed. De onderwaterzetting van de Betuwe december 1944 - maart 1945.
56427: HEN, E.S - De orde der Hagadah voorzien van een nieuwe Nederlandsche vertaling met bijschriften en aantekeningen
44341: HEN, E.S - De orde der Hagadah voorzien van een nieuwe Nederlandsche vertaling met bijschriften en aantekeningen
56430: HENDERSON, DEE - True Courage
56431: HENDERSON, JON - Nachtwakers
56432: HENDRICHS, F. S. J. - Het christelijk getuigenis der catacomben.
15765: HENDRICHS, F. S. J. - Het christelijk getuigenis der catacomben.
66410: STOORVOGEL Hendrik - ZEELAND-Seeland-LaZelande
43517: CONSCIENCE HENDRIK - De Geldduivel Enkele illustraties
46601: HENDRIK VAN BALEN, J. - In Columbia. Het land van den vampier en den brul-aap. Van Cali naar Panama, door J. Hendrik van Balen. Met 12 houtgravures van Ch. Rochussen.
52902: CONSCIENCE HENDRIK - De Geldduivel Enkele illustraties
2453: HENDRIKS, GRIETJE - De wonderen van Gods vrije genade, getoond in de bekeering van Grietje Hendriks, in het 91ste jaar haars ouderdoms, in den tijd van 16 weken door den Heere geroepen, gerechtvaardigd, geheiligd en verheerlijkt, gestorven den 22 januari 1702.
24858: HENDRIKS, Grietje - De wonderen van Gods Vrije Genade, getoond in de bekeering van Grietje Hendriks, in het 91ste jaar haars ouderdoms, in den tijd van 16 weken door den Heere geroepen, gerechtvaardigd, geheiligd en verheerlijkt. Gestorven den 22sten januari 1702.
56441: HENDRIKS, Grietje - De wonderen van Gods vrije genade getoond in de bekering van Grietje Hendriks. Op 91-jarige leeftijd in de ijd van 16 weken door den Heere geroepen, gerechtvaardigd, geheiligd en verheerlijkt. Gestorven 22 Januari 1702.
23379: HENDRIKS, Grietje - De wonderen van Gods vrije genade getoond in de bekering van Grietje Hendriks. Op 91-jarige leeftijd in de ijd van 16 weken door den Heere geroepen, gerechtvaardigd, geheiligd en verheerlijkt. Gestorven 22 Januari 1702.
56440: HENDRIKS, Grietje - De wonderen van Gods vrije genade, getoond in de bekeering van Grietje Hendriks, in het 91ste jaar haars ouderdoms, in den tijd van 16 weken door den Heere geroepen, gerechtvaardigd, geheiligd en verheerlijkt, gestorven den 22sten januari 1702.
56442: HENDRIKS, Grietje - De wonderen van Gods Vrije Genade, getoond in de bekeering van Grietje Hendriks, in het 91ste jaar haars ouderdoms, in den tijd van 16 weken door den Heere geroepen, gerechtvaardigd, geheiligd en verheerlijkt. Gestorven den 22sten januari 1702.
56443: HENDRIKS, Grietje - De wonderen van Gods vrije genade, getoond in de bekeering van Grietje Hendriks, op 91-jarige leeftijd in den tijd van 16 weken door den Heere geroepen, gerechtvaardigd, geheiligd en verheerlijkt. Gestorven 22 januari 1702.
56444: HENDRIKS, H - Loutering, beelden uit het verleden
56445: HENDRIKS, JAN - Op weg naar de herberg. Bouwen aan een open kerk. Voorbeelden, voorwaarden, aanpak, grenzen.
72490: HENDRIKS J. - Gemeente als herberg, een concrete utopie. vierde druk
56439: HENDRIKS, GRIETJE - De wonderen van Gods vrije genade, getoond in de bekeering van Grietje Hendriks, in het 91ste jaar haars ouderdoms, in den tijd van 16 weken door den Heere geroepen, gerechtvaardigd, geheiligd en verheerlijkt, gestorven den 22 januari 1702.
17157: HENDRIKS, Grietje - De wonderen van Gods vrije genade, getoond in de bekeering van Grietje Hendriks, in het 91ste jaar haars ouderdoms, in den tijd van 16 weken door den Heere geroepen, gerechtvaardigd, geheiligd en verheerlijkt, gestorven den 22sten januari 1702.
56438: HENDRIKS, Dr. A.N. - Die in de waarheid leidt bijdragen over de Heilige Geest en zijn werk.
56434: HENDRIKS, A. J. - Regionale politiek op de Noord West Veluwe. Economische en sociale vraagstukken.
56436: HENDRIKS, A. W. - Studies on plant cell organelles - 1. Isolation of organelles and analysis of organelle-dna from nicotania tabacum L., Var. White Burley 2. Investigations on the distribution of a-naphtalene acetic acid in hte cells of pea stem sections
71949: HENDRIKS J. V. - Handwoordenboek van Nederlandsche synoniemen, vierde herziene en vermeerderde druk, met eene voorrede van Dr. J. H. Gallee, hoogleraar te Utrecht
13672: HENDRIKS, A. N. - Met het oog op de gemeente. Populair-theologische bijdragen.
47296: Hendrikse, H. - Loutering Beelden uit het verleden
56447: HENDRIKSE, H. - Loutering Beelden uit het verleden
56448: HENDRIKSZ, D. (1766-1841, Groningen) - Onderwijs in de leer van den godsdienst, naar 't Kort Begrip der christelijke religie. 6e druk.
3285: HENDRIKSZ, D. (1766-1841, Groningen) - Onderwijs in de leer van den godsdienst, naar 't Kort Begrip der christelijke religie. 6e druk.
70771: Hengel, Hein van - Het Duinkamp (geïllustreerd door Pol Dom leeftijd 8-12 jaar)
43707: HENGEL, W.A. VAN - Geschiedenis der zedelijke en godsdienstige beschaving van het hedendaagsch Europa. 4dln
56449: HENGEL, ds. F.U. van - Een pastorale bezoekreis in het oude Indië. Mijne reis naar Benkoelen (1857). Voorgedragen in Het Departement van 't Nut van 't Algemeen te Kampen. Ingeleid en geannoteerd door Dr. I.H. Enklaar en ter gelegenheid van diens afscheid als rector van het Hendrik Kraemer Instituut. Voorzien van een beknopte biografie en bibliografie.
56451: HENGEL, W.A. van - Geschiedenis der zedelijke en godsdienstige beschaving van het hedendaagsch Europa. 4e dln
56453: HENGST, W. den pred Gerf kerk/ Gerf Gem te Veenendasal - Uitgetreden. Rekenschap van gevoelens en handeling door W. den Hengst, te voren predikant bij de Gereformeerde Kerken, thans leeraar der Gereformeerde Gemeente te Veenendaal. 3e druk.
56454: HENGST, W. den pred Gerf kerk/ Gerf Gem te Veenendaal door Schipper J - Ik zalMijn hand tot de kleinen qwenden uitb hetb leven van ds W den Hengst 1850-1927
74533: FLORIJN DR. HENK - Leer mij van dag tot dag Dagboek van Bijbelse gedichten, Samengesteld door dr. Henk Florijn
43853: HELDER HENK - de eendracht onder zeil
77460: BACKER HENK - De Toverpillen
45267: VEER HENK VAN 'T - Mijne wegen zijn hooger dan uwe wegen
56455: HENKEL O.V. - De komst van de Mater Magna naar Rome
56456: HENKELS, Ds. F.R.A. - Hilversumsch haneboek ten dienste van predikanten en andere geestelijke heeren met luchtige voornemens, mitsgaders ter voorlichting van al dezulken dien de bemoeienis van de kerk met het wereldrond ter harte gaat, zijnde eene onderhoudende en leerzame onderrichting in de zonderlinge kunst der aetherische rhetorica, behelzende voorts het relaas eeniger aanverwante zaken, benevens onvermijdelijke wijdloopigheden, gezonde stekeligheden en harde waarheden, tenslotte voorzien van vele aangenaam in de memorie te prenten en deugdelijk gebleken moraliteiten, en thans voor de eerste maal in het licht gegeven door den beroepsluchtigen heer Ds. F.R.A. Henkels.
19328: HENKELS, Ds. F.R.A. - Hilversumsch haneboek ten dienste van predikanten en andere geestelijke heeren met luchtige voornemens, mitsgaders ter voorlichting van al dezulken dien de bemoeienis van de kerk met het wereldrond ter harte gaat, zijnde eene onderhoudende en leerzame onderrichting in de zonderlinge kunst der aetherische rhetorica, behelzende voorts het relaas eeniger aanverwante zaken, benevens onvermijdelijke wijdloopigheden, gezonde stekeligheden en harde waarheden, tenslotte voorzien van vele aangenaam in de memorie te prenten en deugdelijk gebleken moraliteiten, en thans voor de eerste maal in het licht gegeven door den beroepsluchtigen heer Ds. F.R.A. Henkels.
77747: tHIJSSING bOER hENNY - MAUDY tRIOLOGIE
77749: THIJSSEN BOER Henny - HOEVE aande Horizon 5 romans in een band
53359: DIETZ. Henr. - Zonnenstralen in school en huis. Eerste bundel.- met 7 platen. derde druk.
8724: DIETZ. Henr. - Zonnenstralen in school en huis. Eerste bundel.- met 7 platen. derde druk.
75093: ARNOLDUS HENRI - OKI en DOKI aan wal in de feesttent llustraties Carol Veges
71671: ARNOLDUS HENRI - Rumoer in het oerwoud
75094: ARNOLDUS HENRI - OKI en DOKI omnibus vinden eenschat en op de racefiets llustraties Carol Veges
75095: ARNOLDUS HENRI - TUP en JOEP weer vrij en de papegaai
75096: ARNOLDUS HENRI - TUP en JOEP weer terug enn bij de dokter Boela
72371: ARNOLDUS HENRI - Pietje Puk helpt de voetbalclub, 11e druk
75091: ARNOLDUS HENRI - OKI en DOKI in hert vreenmde land op een eiland Illustraties Carol Veges
72404: FREIN HENRICUS DE (1672-1747) ( - De ongelukkige staat der godloozen zonder vrede [...]. Over Jesaia XLVIII: vs. 22. / By Henricus de Frein : H. de Frein, Het zalig uit-einde der regtveerdige [...]. Over Jesaia LVII: vss. 1, 2. By gelegentheid van het [...] afsterven van do. Jacobus Plancius; and: Een voornaam godsgeleerde, Een uytmuntende practikale leerreeden [...]. Over Ezechiël 34: vs. 31
77525: EYK Henriette van - SNEEUW drie kinderverhalen
45114: RAPPARD HENRIETTE - Hetty
64043: RAPPARD HENRIETTE - Hetty
56461: HENRIQUES, R.D.Q., - Ohne Waffen ohne Wehr. (vervormd Duitstalig)
45520: HENRIQUES, R.D.Q., - Ohne Waffen ohne Wehr. (vervormd Duitstalig)
70773: Henry, Joan - Nacht, neem mij op ('s mensen vonnis over zijn dedemens, geautoriseerde vertaling van Hans de Vries)
8425: HENRY, Matthew (1662-1714) / SCOTT, Th. - Commentaire sur le livre des Psaumes extrait du commentaire sur la Bible. D'après Math. Henry et Th. Scott. Traduit de l'anglais sur la seconde édition.
8427: HENRY, Matthew (1662-1714) - Letterlijke en practicale verklaring van het oude testament. 3 delen. derde druk
40140: HENRY, Matthew (1662-1714) - Op U betrouw ik. Bijbels dagboek over de Psalmen
26429: HENRY, Matthew (1662-1714) - Aanwijzingen voor de dagelijkse omgang met God die ons leren hoe wij elke dag moeten beginnen, doorbrengen en eindigen met God.
74953: DRUMMOND HENRY Prof - De stAd zonder Kerk een toespaak naar het Engelsch ( in Johannes zag eenn heilige stad,het nieuweJrruzalem)
71836: HENRY, MATTHEW - A new Family Bible containing the old and new testaments, with notes, illustrations, and practical improvements, selected from the exposition of The Rev. Matthew henry by the Rev. E. Blomfield, embellished with fifty beatiful engravings, vol.II
76653: HENRY, Matthew (1662-1714) - Vast en besloten 29 preken over het genade verbond
78252: SCUDDER HENRY - Wandelen lGod decdagelijkse praktijk van het geloog
76713: HENRY, Matthew (1662-1714) - De vreugde van het geloven. Uit het Engels vertaald door G. H. C. Pas Donker.
41520: HENRY, Matthew (1662-1714) - Wandelen met God. Bijbels Dagboek.
74567: COCK HENRY - Ai Bosi Lissai tes Kallones metafrasis Elia Olkono Monoylon
8428: HENRY, Matthew (1662-1714) - Letterlijke en practicale verklaring van het nieuwe testament. Deel 7 Johhanes-Handelingen vijfde druk
72290: HENRY, Matthew (1662-1714) - Aan Zijne tafel. Onderwijzingen tot het recht gebruik van des Heeren Heilig Avondmaal. Ingeleid door dr. B. Wielenga.
37948: HENRY, Matthew (1662-1714) - Vrouwen uit de Bijbel bijbels dag boek
39757: HENRY, Matthew (1662-1714) - Edelgesteenten uit de schriften van Mattheus Henry. Vermeerderd met een korte levensschets. Een christelijk zakboekje tot dagelijkse raadpleging.
41465: HENRY, Matthew (1662-1714) - Belangrijke thema's uit de Bijbel
44515: HENRY, Matthew (1662-1714) - Letterlijke en practicale verklaring van het Oude -en Nieuwe Testament (9 delen compleet)
46536: HENRY, Matthew (1662-1714) - Commentary On the Whole Bible. Deel 1: Genesis to Deuteronomy, 888 blz. Deel 2: Joshua to Esther, 1153 blz. Deel 3: Job to Solomon, 1101blz. Deel 4: Iasaiah to Malachi, 1505blz. Deel 5: Matthew to John,1238 blz. Deel 6: Acts to Revelation,1187 blz.
69940: HENRY, Matthew (1662-1714) - De christelyke metgezel aan des Heeren H. Tafel, of zielroerende uitnodigingen, onderwyzingen en hulpmiddelen ter voorbereidinge om het H. Avondmaal op een Christelyke wyze te ontvangen, en Godtvruchtig te beleeven. In 't Engelsch beschreven door Mattheus Henry, in zyn leven bedienaar des Goddelyken Woords te Chester, en laatst te Hackney. Naar den tienden druk vertaalt, door Gothofredus Clermont. 1e druk.
3707: HENRY, Matthew (1662-1714) / Myseras, L. - De christelyke metgezel aan des Heeren H. Tafel, of zielroerende uitnodigingen etc. (32) 416 blz. En: Myseras, L. Onderricht voor waare vroomen, om een betamelyk gebruik van het H. Avontmaal te maaken. (6) 144 blz. Vierde druk. Amsterdam by J.Rotterdam 1736
42777: HENRY, Dr. P. - Het leven van Johannes Calvijn, den Grooten Hervormer; door DR. P. Henry. Uit het Hoogduitsch vertaald en met aanteekeningen vermeerderd. Ten deelen bewerkt door wijlen P.J.L. Huët, in leven Dr. en predikant bij de waalsche gemeente te Amsterdam. In 2 deelen.
42516: HENRY, Dr. P. - Het leven van Johannes Calvijn, den Grooten Hervormer; door DR. P. Henry. Uit het Hoogduitsch vertaald en met aanteekeningen vermeerderd. Ten deelen bewerkt door wijlen P.J.L. Huët, in leven Dr. en predikant bij de waalsche gemeente te Amsterdam. In 2 deelen.
36665: HENRY, Matthew (1662-1714) - Letterlijke en practicale verklaring van het Oude enNieuwe Testament door Matthew Henry. Opnieuw uit het Engelsch vertaald vermeerderd met eene voorrede van Dr. H. Bavinck.
13671: HENRY, Matthew (1662-1714) - Christus en de kinderen. Een preek gehouden op 6 maart 1713.
69768: HENRY, Matthew (1662-1714) - Woorden van Math Henry Thema,s uit het christelijke geloof
25046: HENRY, Matthew (1662-1714) - Aan Zijne tafel. Onderwijzingen tot het recht gebruik van des Heeren Heilig Avondmaal. Ingeleid door dr. B. Wielenga.
4744: HENRY, Matthew (1662-1714) - De christelyke metgezel aan des Heeren H. Tafel, of zielroerende uitnodigingen, onderwyzingen en hulpmiddelen ter voorbereidinge om het H. Avondmaal op een Christelyke wyze te ontvangen, en Godtvruchtig te beleeven. In 't Engelsch beschreven door Mattheus Henry, in zyn leven bedienaar des Goddelyken Woords te Chester, en laatst te Hackney. Naar den tienden druk vertaalt, door Gothofredus Clermont. Tweeden druk.
12680: HENSZEN VEENLAND, H. - Vakantie aan boord. Geïllustreerd door Ben Horsthuis.
56486: HENSZEN VEENLAND, H. - Vakantie aan boord. Geïllustreerd door Ben Horsthuis.
56487: HENSZEN VEENLAND, H. - de zendingsbediende
56488: HENSZEN VEENLAND, H. - Om een ijsje 2e druk
56489: HENSZEN-VEENLAND, H - Hin het land van de rode mannen... 2e druk
44632: HENSZEN VEENLAND, H. - de zendingsbediende
48902: Henszen-Veenland, H - Hij hielp toch... 2e druk
56490: HENTY'S, G.H. - In ballingschap. Opnieuw bewerkt door W. Wijker.
15766: HENTZEN, Dr. Cassianus O. F. M. (lector der sociologie- Maastricht) - Collectanea Franciscana Neerlandica 4 - 1. Commentaar op "Quadragesimo anno" encycliek van Z. H. Paus Pius XI over het herstel der maatschappelijke orde en hare vervolgmaking volgens de wet des evangelies. Dl. 1: 2e druk, (19) 308 blz. Dl. 2: (31) 537 blz.
41773: HENZEL, J - De man met den vreemden naam.
56492: HENZEL, J - De man met den vreemden naam.
48919: Henzen-Veenland, H - Hij hielp toch... tweede druk
56495: HENZEN-VEENLAND, H - Hij hielp toch... tweede druk
28024: HENZEN VEENLAND, H. - Braziliaanse expeditie.
56493: HENZEN VEENLAND, H. - Braziliaanse expeditie.
56494: HENZEN-VEENLAND, H - Hij hielp toch... Derde druk
48895: Henzen-Veenland, H - Hij hielp toch... Derde druk
1144: HEPPE, Heinrich - Die Dogmatik der evangelisch-reformierten Kirche. Dargestelt und aus den Quellen belegt von Dr. H. Heppe. Neu durchgesehen und herausgegeben von Ernst Bizer.
48203: HASSELAAR J M Dr.Prof-HEPPE H - Wegen en Kruispunten op een oude atlas een diactische commentaar op de Reformierte Dogmatiek van H Heppe 2e oplage
56499: HEPPE, H. - Die Dogmatik der evangelisch-reformirten Kirche. Dargestellt und aus den Quellen belegt von Dr. Heinrich Heppe. Neu durgesehen und herausgegeben von Ernst Bizer.
56500: HEPPE, Heinrich - Die Dogmatik der evangelisch-reformierten Kirche. Dargestelt und aus den Quellen belegt von Dr. H. Heppe. Neu durchgesehen und herausgegeben von Ernst Bizer.
56501: HEPPE, Heinrich - Die Dogmatik der evangelisch-reformierten Kirche. Dargestelt und aus den Quellen belegt von Dr. H. Heppe.
56502: HEPPE, Heinrich - Christelijke ethiek van Dr. H. Heppe. Uitgegeven door Albert Kuhnert, vertaald door Dr. J. H. Gunning JHz.
56503: HEPPE, Heinrich - Die Dogmatik der evangelisch-reformierten Kirche. Dargestelt und aus den Quellen belegt von Dr. H. Heppe. Neu durchgesehen und herausgegeben von Ernst Bizer.
16210: HEPPE, Heinrich - Geschichte des pietismus und der Mystik in der reformirten Kirche, namentlich der Niederlande.
73532: HERBERT (A.S.) - Historical Catalogue of Printed Editions of the English Bible 1525-1961. Revised and Expanded from the Edition of T.H. Darlow and H.F. Moule, 1903.
37493: HERBERT M.A., B.D., A.S. - Historical Catalogue of printed editions of the English Bible 1525-1961. Revised and Expanded from the eition of T.H. Darlow and H.F. Moule, 1903.
56505: HERENIUS-KAMSTRA, ANS - Juliana. Mens en majesteit. Vorstelijke biografie van een dienstbaar leven.
71478: HERGÉ - Les avontures de tintin le cabre aux pinces dór
71487: HERGE - Quick et Flupke toutes voiles dehors
71477: HERGÉ - Les avontures de tintin l'affaire tournesol
77935: HEITMANN Claus MUHLEN Heribert - Erfahrung und Theologie des Heiligen Geistes
56857: HOLST ROLAND HERIETTE - In de webbe dere tijden
45035: HOLST ROLAND HERIETTE - In de webbe dere tijden
56507: HERINCX, Guillaume (1621-1678) - Summae Theologicae Scholasticae et moralis in quatuor partes distributae. Pars prima: in qua breviter et dilucide tractantur ea quae divinam naturam eiusque perfectiones SS. mam (=Sacrosanctam) Trinitatem, opera creationis, angelos praesertim, ac homines, hominumque primaevum statum concernunt, auctore F. Guilielmo Herincx totius Ordinis S. Francisci definitore Generale, provinciae Germaniae Inferioris Ex-provinciali, ac S. Theol. Lectore Iubilato. Editio secunda, auctior et recognita. En: Summae Theologicae Scholasticae et moralis in quatuor partes distributae pars secunda: in qua de Ultimo Fine ac Beatitudine hominis, nec non Suppliciis alterius vita, de libero Arbitrio, Actibus humanis et Peccatis, de Legibus, Privilegiis ac Poenis seu Censuris Ecclesiasticis, denique de Gratia, Justificatione et Merito succincte et dilucide tractatur. Editio secunda, auctior et recognita. Pars tertia:(1663) in qua de virtibus in communi, et theologicis, fide, spe et charitate, nec non virtutibus cardinalibus, praesertim Justitia et jure, ac religione ceterisque annexis, et Vitiis oppositis in particulari breviter et dilucide tractatur. Autire F. Guilielmo Herinck, ordinis Fratrum Minorum in Academia Lovaniensi S. Theologiae Lectore Iubilato.
56508: HERINGA, Jodocus, E.Z. (1765-1840) - Tiental leerredenen ter aanprijzing van christelijke deugden, door Jodocus Heringa, E.Z.
74250: SMIT HERMA - Trekken door de zeven dorpen van Rheden langs mooie, karakteristieke plekjes (eerste druk,pentekeningen: Jan Velders)
71129: HERMA - De jongen uit de boshut
71090: HERMA - In en om het kostwachtershuis
73047: RAVENSWAAIJ HERMAN VAN - In de ban van de erfenis
47571: Herman - Naar den Hemel tweede druk
68781: Wiersinga Herman - Op Ooghoogte portret van een postmodern geloof
68755: WIELE HERMAN - Voor Hagenbeck naar het Himalaja-gebergte en de oerwouden van Indië Nederlandsche bewerking van A. Van Den Heuvel, 1e druk Geïllustreerd met talrijke foto's/Illustrated/Illustré/Illustriert.
74195: WELL HERMAN VAN - Diaken in de praktijk
8986: HERMAN, M. - Molenaar en Edelman. Een verhaal uit de 17de eeuw.
78115: HERMAN - Onder goed geleidel met illustr
78114: HERMAN - Naar den Hemel met illustr
72286: BARTH C G - NATHUSIUS M- HERMAN - BARTH C G Het kruis aanden weg kleuren omslag 62 blz NATHUSIUS M- De Boomm des geluks kleuren omslagen 1 zwartwit foto 64 blz HERMAN- een gewichtig vraagteeken kerstverhaal kleurenomslag en 1 zwartwit 63 blz BARTH C G Valentijn Ondermeer Kleuren omslag met 1 zwart wit 63 blz Het vrouwenkruis 1 zwartwit ilusstratie 63 blz
56509: HERMAN - Naar den hemel. door Herman
56510: HERMAN - Naar den Hemel tweede druk
56511: HERMAN, M. - Molenaar en Edelman. Een verhaal uit de 17de eeuw.
70189: WILBRINK Herman - Jacht op de Pyomaan
67200: VEENHOF Herman - SREBRENICA oorlogsdagboek van Piet Hein Both
67201: Veenhof Herman, - Zonder twijfel. Pieter Jongeling (1909-1985). Journalist, politicus en Prins
34958: HERMAN - Naar den hemel. door Herman
47338: Herman - De schoonste erfenis
53869: Dörries Hermann - Die Theologie des Makarios/Symeon
53870: DÖRRIES Hermann - Das Bekenntnis in der Geschichte der Kirche
74074: HARTFELD HERMANN - Irina
61384: MULERT LIC. HERMANN - Schleiermachers Sendschreiben über seine Glaubenslehre an Lücke neu herausgegeben und mit einer Einleitung und Anmerkungen versehen
40520: HERMANN, Reinhard (Elberfeld) - De wonderbare ondertrouw des Heeren, met den uitverkorene zondaar, of de verbondmaking met Zijn volk. Leerrede over Hosea 2 vers 18-19. Uit het Hoogduitsch vertaald door J.H. Albrecht.
53868: Dörries Hermann - Symeon von Mesopotamien. Die Überlieferung der Messalianischen "Makarios"-Schriften
12678: HERMANNA - Het huisje onder de hooge dennen. Geïllustreerd door Annie van de Ruit. 4e druk.
70779: Hermanna - Mieke (Serie B-meisjesboeken-deel 10, geïllustreerd door W. K. de Bruin, derde druk)
56512: HERMANNA - Het huisje onder de hooge dennen. Geïllustreerd door Annie van de Ruit. 4e druk.
56513: HERMANNA - Het verloren schaap, derde druk
56514: HERMANNA - Voor het eerst van huis oorspronkelijk verhaal
56515: HERMANNA - Het huisje onder de hooge dennen 2e druk. kartonnen band, Ill.: Ruit, Annie van de. kinderboeken. Bekroond door de Nederl. Zondagsschoolvereeniging. Goed.
70780: Hermanna - Mieke (Serie B-meisjesboeken-deel 10, geïllustreerd door W. K. de Bruin)
47334: Hermanna - Voor het eerst van huis oorspronkelijk verhaal
39385: HERMANS, Hubert. - Meester Plantin
56516: HERMES, Johan August.(1736-1812) - Overwegingen en gebeden, voor Godvruchtige avondmaalgangers. Uit het hoogduitsch vertaald en met eenige stichtelyke overdenkingen en gezangen vermeerderd door Gerard van der Zoo. Tweede druk.
56517: HERMES, Johann August (1736-1812) - Overwegingen, alleenspraken en gebeden, voor Godvruchtige Avondmaalgangers. Uit het H met eenige stichtelijke overdenkingen en gezangen vermeerderd, door Gerard van der Zoo.
3471: HERMES, Johann August (1736-1812) - Overwegingen, alleenspraken en gebeden, voor Godvruchtige Avondmaalgangers. Uit het H met eenige stichtelijke overdenkingen en gezangen vermeerderd, door Gerard van der Zoo.
42661: HERMES, JOHANN AUGUST (1736-1812) - Godsdienstig handboek. Uit het Hoogduitsch. Tweede verbeterde druk.
37230: HERMES, Johan August.(1736-1812) - Overwegingen en gebeden, voor Godvruchtige avondmaalgangers. Uit het hoogduitsch vertaald en met eenige stichtelyke overdenkingen en gezangen vermeerderd door Gerard van der Zoo. Tweede druk.
78112: HATTUM VAN HERMINA - De reddende liefde des HEEREN met illustr
13686: HERMSEN, Hermanus (1691-1776, lidtmaat van Christus Kerke te Doesburg) - De kracht van Christus liefde. Een drietal krachtdadige bekeringen beschreven door Hermanus Hermsen.
34161: HERMSEN, Hermannus (1691-1770, lidmaat te Doesburg) - De uitnemende kracht van Christus, zichtbaar doorstralende in het ontdekkende en overtuigen der ziel, in het komen tot den Heere Jezus, en in het aannemen van Hem, door het geloof, onder de bewerking en leiding des H. Geestes, na het zuivere Woord van God. Benevens de zalige vruchtgevolgen, van een ziel, welke met den Heere Jezus ondertrouwt en vereenigt is; zoo als dezelve al eenige jaren door Gods Geest geleerd, en op verscheidene tyden en plaatsen, in zeldzame gevallen en omstandigheden, ondervonden zyn in den persoon van Hermanus Hermsen, lidmaat van Christus Kerk te Doesburg. Algemeen gemaakt, ten nutte van onsterfelijke zielen, om zich voortebereiden tot ene naderende eeuwigheid. 10e druk. met portret
30843: HERMSEN, Hermanus (1691-1776, lidtmaat van Christus Kerke te Doesburg) - De kracht van Christus liefde. Een drietal krachtdadige bekeringen beschreven door Hermanus Hermsen.
39246: HERMSEN, Hermannus (1691-1770, lidmaat te Doesburg) - De uitnemende kracht van Christus liefde. etc. 11e druk. Door den autheur merkelyk vermeerdert, inzonderheid met de bekering van een juffrouw te Wageningen.
29773: HERMSEN, Hermannus (1691-1770, lidmaat te Doesburg) - De uitnemende kracht van Christus liefde
56524: HERNTRICH, V. / A. Weiser e.a. - Das alte Testament Deutsch. Neues Göttinger Bibelwerk Deel: 2-25.
23725: HERR, E. - De Duif en de Roos
56526: HERRMANN DR. W. - Der Verkehr des Christen mit Gott im Anschluss an Luther Dargestellt
56527: HERRMANN-ERLEE, M. P. M. - Invloed van poly-anionen op de reproductie van bofvirus in chorioallantois membraan
70776: Hers, Hanna - De Almenhoeve (Schrijfster van: 'Het beugeljong', geïllustreerd door Ella Riemersma)
72591: HERTOG, A. DEN, - De vrededwinger. Ill.: met serie-bandtekening van A.B.C., stofomslag en 4 platen; Ch.; Muratti. ***Bekroonde boeken.
40747: HERTOG, C. DEN - Jezus Christus Volkomen 'Ja'.
56528: HERTOG, C. DEN - Jezus Christus Volkomen 'Ja'.
75268: CAMPEN van M Dr Ned Herv - GANS ISRAEL deel 2 Voetiaanse en Coccejaanse visies op de Joden gedurende de zeventiende en achtiende eeyuw
72800: HERVEY, J., M.A.(1714-'51, (bedienaar des H. Evangeliums, en bestierder van de stichting te Weston-Favell, in Northampton).vertaald Marten schagen ,doopsgezind predikant te Utrecht - Theron en Aspasio. Of reeks van godvrugtige gesprekken en brieven, over de gewigtigste, noodigste, en nuttigste onderwerpen. VIERDE DEELEngelsche uitgifte op nieuw overgezien en vermeerderd.
19205: HERVEY, J., M.A.(1714-'51, (bedienaar des H. Evangeliums, en bestierder van de stichting te Weston-Favell, in Northampton).vertaald Marten schagen ,doopsgezind predikant te Utrecht - Godvruchtige overdenkingen, onder het beschouwen der grafsteden en van een bloemhof. Benevens een uitweiding over de werken der scheppinge, in een verheven stijl geschreven. Naar de negende uitgave, uit het Engelsch vertaelt. Derde druk.
14751: HERVEY, J., M.A.(1714-'51, (bedienaar des H. Evangeliums, en bestierder van de stichting te Weston-Favell, in Northampton).vertaald Marten schagen ,doopsgezind predikant te Utrecht - Godvrugtige bespiegelingen over den nacht, den STARRENHEMEL en den WINTER; in een verheven styl geschreven door den eerw. heere J. Hervey. Naer den elfden druk, uit het Engelsch vertaeld. 2e druk.
3489: HERVEY, J., M.A.(1714-'51, (bedienaar des H. Evangeliums, en bestierder van de stichting te Weston-Favell, in Northampton).vertaald Marten schagen ,doopsgezind predikant te Utrecht - Verzameling der Godvrugtige en stigtelyke brieven, van wylen den eerwaerden heer Jakobus Hervey, meester der konsten en wysbegeerte, bedienaer des Heiligen Euangeliums en bestierder van de stigting te Weston-Favell, in Northamtonshire. Uit het Engelsch vertaeld. Met een voorafgaend levensberigt van denzelven.
3492: HERVEY, J., M.A.(1714-'51, (bedienaar des H. Evangeliums, en bestierder van de stichting te Weston-Favell, in Northampton).vertaald Marten schagen ,doopsgezind predikant te Utrecht - Hervey's mengelingen: of verzameling van kleine geschriften, uit het Engelsch. dl. 1: (6) (84) (6) 358 blz. waarbij: Verhandeling over de Godsdienstige opvoeding der dochteren. Door wylen den eerwaarden heere mr. James Hervey. dl. 2 (2) 266 blz. waarbij: Aenhangsel: bestaende in lykredenen op, en in brieven en geschriften aen, en ten verzoeke van, den eerwaerdigen heere Jakobus Hervey. 174 blz. .
33911: HERVEY, J., M.A.(1714-'51, (bedienaar des H. Evangeliums, en bestierder van de stichting te Weston-Favell, in Northampton).vertaald Marten schagen ,doopsgezind predikant te Utrecht - Meditations and contemplations. By the late reverend James Hervey, A.M. (...), Containing, Meditations among the tombs; Reflections on a Flower-Garden; A Descant upon creation; Comtemplations on the night; Contemplations on the Starry heavens and, A Winter piece. To which is prefixed, A particular Account of the Life, Character, and Writings of the Author. (...)
26722: HERVEY, J., M.A.(1714-'51, (bedienaar des H. Evangeliums, en bestierder van de stichting te Weston-Favell, in Northampton).vertaald Marten schagen ,doopsgezind predikant te Utrecht - Theron en Aspasio of reeks van Godvrugtige gesprekken en brieven, over de gewigtigste, noodigste en nuttigste onderwerpen. Door J. Hervey, M.A., bedienaer des Evangeliums en bestierder van de Stigting te Weston-Flavel in Northampton.vertaald door Marten Schagen
46025: HERVEY, J., M.A.(1714-'51, (bedienaar des H. Evangeliums, en bestierder van de stichting te Weston-Favell, in Northampton).vertaald Marten schagen ,doopsgezind predikant te Utrecht - De tijd van gevaar en de middelen ter beveiliging; nevens de weg tot heiligheid. In drie verhandelingen, bij gelegenheid van den vast- en bededag, opgesteld, en ten algemeenen gebruike, uitgegeeven. Uit het Engelsch vertaald. Waarbij: Veelen gerechtvaardigd door EENEN in twee lerredenen -- met voorwoord Augustus Toplady en AGT Leeredenen
77752: HERVEY, J., M.A.(1714-'51, (bedienaar des H. Evangeliums, en bestierder van de stichting te Weston-Favell, in Northampton).vertaald Marten schagen ,doopsgezind predikant te Utrecht - Verzameling der Godvrugtige en stigtelyke brieven, van wylen den eerwaerden heer Jakobus Hervey, meester der konsten en wysbegeerte, bedienaer des H. Euangeliums en bestierder der Stigting van Weston-Favell, in Northamptonshire. Uit het Engelsch vertaeld. Met een voorafgaend levensberigt van denzelven. Tweede deel:
75958: HERVEY, J., M.A.(1714-'51, (bedienaar des H. Evangeliums, en bestierder van de stichting te Weston-Favell, in Northampton).vertaald Marten schagen ,doopsgezind predikant te Utrecht - Verzameling der Godvrugtige en stigtelyke brieven, van wylen den eerwaerden heer Jakobus Hervey, meester der konsten en wysbegeerte, bedienaer des H. Euangeliums en bestierder der Stigting van Weston-Favell, in Northamptonshire. Uit het Engelsch vertaeld. Met een voorafgaend levensberigt van denzelven. Tweede deel: 412 blz.
3481: HERVEY, J., M.A.(1714-'51, (bedienaar des H. Evangeliums, en bestierder van de stichting te Weston-Favell, in Northampton).vertaald Marten schagen ,doopsgezind predikant te Utrecht - Martin Schagen De Tyd van Gevaar en de middelen ter Beveiliging; nevens de weg tot Heiligheid: in drie verhandelingen, by gelegenheid van den vast- en bededag, opgesteld, en, ten algemeenen gebruike, uitgegeven, door J. Hervey, M. A. Bedienaar des H. Evangeliums, en Bestierder van de Stichting te Weston - Favell, in Northampton. Uit het Engelsch vertaald. Derde druk. Waarbij: Veelen gerechtvaardigd door eenen. in twee leerredenen over Romeinen v. 19 --- met voorrede Augistus Topladt te Amsteldam bij Pieter Meijer in 1770
18463: HERVEY, J., M.A.(1714-'51, (bedienaar des H. Evangeliums, en bestierder van de stichting te Weston-Favell, in Northampton).vertaald Marten schagen ,doopsgezind predikant te Utrecht - Godvruchtige overdenkingen, onder het beschouwen der grafsteden en van een bloemhof. Benevens een uitweiding over de werken der scheppinge, in een verheven stijl geschreven. Naar de negende uitgave, uit het Engelsch vertaelt. Derde druk.
18412: HERVEY, J., M.A.(1714-'51, (bedienaar des H. Evangeliums, en bestierder van de stichting te Weston-Favell, in Northampton).vertaald Marten schagen ,doopsgezind predikant te Utrecht - Theron en Aspasio, oft reeks van Godvruchtige gesprekken en brieven. vierde deel.
27816: HERVEY, J., M.A.(1714-'51, (bedienaar des H. Evangeliums, en bestierder van de stichting te Weston-Favell, in Northampton).vertaald Marten schagen ,doopsgezind predikant te Utrecht - Verzameling der Godvrugtige en stigtelyke brieven, van wylen den eerwaerden heer Jakobus Hervey, meester der konsten en wysbegeerte, bedienaer des H. Euangeliums en bestierder der Stigting van Weston-Favell, in Northamptonshire. Uit het Engelsch vertaeld. Met een voorafgaend levensberigt van denzelven. Tweede deel: 412 blz.
3497: HERVEY, J., M.A.(1714-'51, (bedienaar des H. Evangeliums, en bestierder van de stichting te Weston-Favell, in Northampton).vertaald Marten schagen ,doopsgezind predikant te Utrecht - Verzameling der Godvrugtige en stigtelyke brieven, van wylen den eerwaerden heer Jakobus Hervey, meester der konsten en wysbegeerte, bedienaer des Heiligen Euangeliums en bestierder van de stigting te Weston-Favell, in Northamtonshire. Uit het Engelsch vertaeld. Met een voorafgaend levensberigt van denzelven. 2e druk
3493: HERVEY, J., M.A.(1714-'51, (bedienaar des H. Evangeliums, en bestierder van de stichting te Weston-Favell, in Northampton).vertaald Marten schagen ,doopsgezind predikant te Utrecht - Godvrugtige bespiegelingen over den, den starrenhemel en den winter; in een verheven styl geschreven door den eerw. heere J. Hervey. Naer den elfden druk, uit het Engelsch vertaeld. .
72296: HEEMSKERK D Hrsteld Hervormd - Zo ik niet had geloofdeenprekenserie over de Nederlandse Geloofsbelijdenis
73446: DRUSIUS Johannes (1550-1616) KORTEWEG D Dr. Pred Hersteld Hervormd - De nieuwtestamentische commentaren van johannes Drusius 1550-1616 proefschrift
2216: HERWAARDEN, Ds. A. van - Omstandig verhaal van de ontzettende gebeurtenis te Opheusden, op den 29 julij 1855. (De dood van Ds. A. van Herwaarden) door J. de Vletter, onderwijzer en voorzanger. met voorwoord Ds D van der Ent Braad De predikant werd op de kansel door de bliksem getroffen. Andere namen: H.J. Wunder, J.W. Arendts, D. Wevers, Jacob Verwoert, A.H. ten Hoet, IJ.W. Sipman
24724: HERWAARDEN, Ds. A. van HervPredteOpheusden overl 29 juli 1855 - Omstandig verhaal van de ontzettende gebeurtenis te Opheusden, op den 29 julij 1855. (De dood van Ds. A. van Herwaarden) door J. de Vletter, onderwijzer en voorzanger. Met vier leerredenen. Met voorwoorden van ds. D. van der Ent Braat en ds. J.H.C. Olie.
56543: HERWERDEN, H. van (1713-1772, Amsterdam) - s HELANDS verzoekingen in de woestijne
56544: HERWIG, Rob - 350 kamerplanten en hun toepassing in het interieur. Dertiende druk.
44773: HERZBERG, ABEL J. - Pro Deo Herrinneringen aan een vooroordeel.
70781: Hes, Wim - Herman Klein naar de Orinoco Rivier (geïllustreerd door Pol Dom, leeftijd 10-14 jaar)
48424: STRETTON HESBA - Jessica,s Moeder vervolg op Jessica,s eerstegebed j
31638: STRETTON. Hesba - Jessica's eerste gebed. Met teekeningen van Isings. achttiende druk.
34650: HESKETH, Henry. - A Sermon. Preached before the Right Honourable Aldermen of the city of London. At Guild-Hall Chappel on January 30th .
56548: HESS, J. J. - Levensgeschiedenis van Jezus, door Joh. Jakob Hess, naar de achtste, door den schrijver op nieuw bearbeide uitgave, uit het Hoogduitsch vertaald.
3474: HESS, J. J. - Levensgeschiedenis van Jezus, door Joh. Jakob Hess, naar de achtste, door den schrijver op nieuw bearbeide uitgave, uit het Hoogduitsch vertaald.
56550: HESSE - WARTEGG, Ernst von. - Zwischen Anden und Amazonas. Reisen in Brasilien, Argentinien, Paraguay, Uruguay. Mit 139 Abbildungen im Text und 8 Einschaltbildern grösstenteils nach Originalaufnahmen des Verfassers. Zweite Auflage.
56552: HESSELII, J. - Catechismus Joannis Hesselii. Lovaniensis S. Theol. Doctoris & prof. Regii. Tomus primus. Solidam & orthodoxam continens explicationem symboli Apostolici, orationes Domincæ, salutationes Angelicæ, præceptorum Decalogi, & priorum trium Sacramentorum. Subnexa est ejusdem Censura super legenda Sanctorum cum notus Joannis Molani Sacræ Theologiæ doctoris. Editio octava. Ab innumeris mendis ac malis citationibus, quæ in anteriores editiones irrepserant, summo labore expurgata.
3498: HESSELII, J. - Catechismus Joannis Hesselii. Lovaniensis S. Theol. Doctoris & prof. Regii. Tomus primus. Solidam & orthodoxam continens explicationem symboli Apostolici, orationes Domincæ, salutationes Angelicæ, præceptorum Decalogi, & priorum trium Sacramentorum. Subnexa est ejusdem Censura super legenda Sanctorum cum notus Joannis Molani Sacræ Theologiæ doctoris. Editio octava. Ab innumeris mendis ac malis citationibus, quæ in anteriores editiones irrepserant, summo labore expurgata.
56553: HESSEN, H. VAN - Van verraad en verzet
71834: HESZ, Joh. Jac. - Geschiedenis des Ouden en Nieuwen Verbond leesboek opnieuw bewerkt naar Johannesw Jacobus Heszr met platen.
51122: BOER DE M.G. EN HETTEMA H. - Kleine schoolatlas der vaderlandse en algemene geschiedenis
51123: BOER DE M.G. EN HETTEMA H. - Kleine schoolatlas der vaderlandse en algemene geschiedenis - 10e druk
56561: HEUKELS, H. - Gëillustreerde schoolflora voor Nederland. Achtste verbeterde en vermeerderde druk met 1638 afbeeldingen.
56564: HEUSSI, K. / MULERT, H. - Atlas zur Kirchengeschichte. 66 Karten auf 12 Blättern. Von Karl Heussi und Hermann Mulert. Zweite, durchgesehene Auflage.
56565: HEUSSI, Karl - Kompendium der Kirchengeschichte. Zwolfte Auflage.
15976: HEUSSI, Karl - Kompendium der Kirchengeschichte. Zwolfte Auflage.
56569: HEUVEL, P. van den - De Hervormde kerkorde. Een praktische toelichting. Met een voorwoord van prof. dr. A. J. Bronkhorst onder verwerking van de uitspraken van de Generale Commissie van Bezwaren en Geschillen.
56570: HEUVEL, P. van den - In gesprek... Over de nieuwe kerkorde van de Verenigde Protestantse Kerk in Nederland.
56566: Heuvel P. van den - Driesum een kerk in de Dokkumer wouden
56567: HEUVEL, G. van den - Ons catechisatieboek.
56568: HEUVEL, H. v.d. / MULDER, G. - Het vrije woord. De illigale pers in Nederland 1940-1945.
73929: HEUVEL, P. van den - Een praktische toelichting. Met een voorwoord van prof. dr. A. J. Bronkhorst onder verwerking van de uitspraken van de Generale Commissie van Bezwaren en Geschillen. 2e herziende en uitgebreidde druk
25582: HEUVEL, P. van den - In gesprek... Over de nieuwe kerkorde van de Verenigde Protestantse Kerk in Nederland.
45417: HEUVEL, P. van den (red) - De toelichting op de kerkorde van de protestantse kerk in nederland.
33277: HEUVEL, G. van den - Ons catechisatieboek.
74018: HEUVELEN HERMAN VAN, & WESTEN ANNE M. VAN - F-16 piloot met een nieuwe missie
57174: HUIZINGA-HEUVELMAN H. - Historie rondom de Hervormde kerk van Elspeet en Vierhouten. met hieraan toegevoegd een 30-tal oude prentkaarten rondom de jaarwisseling
56573: HEYDEMAN, W.J. - Mijn kruistocht door Indie 1ste druk. Fraai uitgegeven reisbeschrijving van reis door het toenmalige Nederlands-Indie.
282: HEYDEN, Ds. P. van der (Pred. overl. 9 dec. 1920) Vlaardungen - Een strijder in volle wapenrusting. Eenige bijzonderheden over het leven en sterven, Vermeerderd met de lijkredenen bij zijne begravenis.
56576: HEYE, ARTHUR - Avontuur in Alaska: Onder pelsjagers, vissers en goudzoekers
56580: HEYER, DR.C.J. DEN - GALATEN een praktische bijbelverklaring
56579: HEYER, DR.C.J. DEN - De Messiaanse weg. . 2: Jezus van Nazareth.
48104: HEYER, DR.C.J. DEN - ruim geloven een theologisch zelfportret
56582: Heyn, R. F. - Protoplasts and DNA - Studies toward the genetic modification of plant cells
56583: Heyns, J. A. - Die grondstruktuur van die modalistisiese triniteitsbeskouing
56584: HEYNS, W. - Gereformeerde Geloofsleer. Met een voorrede van Dr. H. Bouwman. Tweede druk.
56585: HEYTING, J.W. - Hollandsch schepenboek. Met fraaie pentekeningen van de auteur. 2e druk.
78154: ABMA HENK EN rRITER hHNK - eEN DWARSEBRIEF DEBRIEFAANDErOMEINNEN Verklaring van een bijbelgedeelte.
41483: HICHTUM, N. van - Afke's tiental. Geïll. door C. Jetses en J. H. Isings Jr. 43ste druk.
41486: HICHTUM, N. van - Afke's tiental. Geïll. door C. Jetses en J. H. Isings Jr. 51e geheel herziende druk.
12677: HICHTUM, N. van - Sip-su. "De knappe jongen". Een eskimo-geschiedenis. Geïllustr. door Pol Dom. 6e druk.
56587: HICHTUM, N. van - Afke's tiental. Geïll. door C. Jetses en J. H. Isings Jr. Negentiende druk.
56588: HICHTUM, N. van - Afke's tiental. Geïll. door C. Jetses en J. H. Isings Jr. 23ste druk.
56589: HICHTUM, N. van - Afke's tiental. Geïll. door C. Jetses en J. H. Isings Jr. Dertigste druk. Met vier kleurenplaten.
39630: Hichtum, N. van - Drie van de oude plaats. tweede druk. Met zwarte en gekleurde platen van Tjeerd Bottema
72596: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Oom Remus vertelt Sprookjes van de oude plantage aan den kleinen jongen. Vrij naar het Amerikaansch van Joël Chandler Harris.ll.: met bandtekeing en illustraties; Karel van; Seben
34284: HICHTUM, Nienke van - Afke's tiental. Naar de oorspronkelijke uitgave.
71145: HICHTUM, N. VAN - Moeders vertellingen (geïllustreerd door Freddie Lngeler, B.Middenrigh-Bokhorst, Gust. van de WallPerné en C. Jetses, derde druk)
56597: HICHTUM, NIENKE ; CRAMER, RIE - Het groot vertelselboek Verzameld door Nienke van Hichtum. Met tekeningen van Rie Cramer
56598: HICHTUM, NIENKE VAN - Jelle van Sipke-Froukjes. Een schets uit het Friese dorpsleven. (voor kinderen van 11 - 101 jaar).Illustraties.Bottema Titelplaat in kleur en zwart-wit illustraties in de tekst. 6e druk
56590: Hichtum, N. van - Drie van de oude plaats. tweede druk. Met zwarte en gekleurde platen van Tjeerd Bottema
56591: HICHTUM, N. van - Afke's tiental. Geïll. door C. Jetses en J. H. Isings Jr. 43ste druk.
56592: HICHTUM, N. van - Afke's tiental. Geïll. door C. Jetses en J. H. Isings Jr. 51e geheel herziende druk.
56594: HICHTUM, Nienke van - Afke's tiental. Naar de oorspronkelijke uitgave.
56596: HICHTUM, NIENKE VAN / CRAMER, RIE - Verhalen.- met platen van Rie Cramer.
56586: HICHTUM, N. van - Sip-su. "De knappe jongen". Een eskimo-geschiedenis. Geïllustr. door Pol Dom. 6e druk.
39400: HICHTUM, N. van - Afke's tiental. Geïll. door C. Jetses en J. H. Isings Jr. Dertigste druk. Met vier kleurenplaten.
70769: Hichtum N.v. - Sip-Su (de knappe jongen een eskimo-geschiedenis door N. van Hichtum geïllustreerd door Pol Domm, vijfde druk)
70755: HICHTUM, N. VAN - Jelle van Sipke-Froukjes. Een schets uit het Friese dorpsleven6e druk
20445: HICHTUM, N. van - Afke's tiental. Geïll. door C. Jetses en J. H. Isings Jr. Negentiende druk.
34654: HICKES, George. D.D. - A Sermon. Preached before the Lord Mayor Aldermen and citizen of London.
56600: HICKIE, W.J.M.A. (St. John's college, Cambridge:Late assistant master in denstone college. - Greek-English lexion to the New Testament after the latest and best authorities.
12676: HIDDING, Johan - Kerstfeest op de hei. 2e druk. Illustraties door Jaap Kramer.
40408: HIDDING, JOHAN - Raadsels om de Drakenbergen
56601: HIDDING, Johan - Romance in Parijs.
56602: HIDDING, Johan - Kerstfeest op de hei. 2e druk. Illustraties door Jaap Kramer.
56603: HIDDING, Johan - Liefde aan de Vecht.
56604: HIDDING, JOHAN - Er loopt een kameel in de tuin
8991: HIDDING, Johan - Romance in Parijs.
47789: Hidding, Johaan - Er loopt een kameel in de tuin
30658: HIDDING, Johan - Liefde in het oude landschap
76514: HIDDINK, H. + RUIZENDAAL, W. - Kerkvolk in beweging. Uit de geschiedenis van de gereformeerde kerk te Bunschoten - Spakenburg 1887-1967
56606: HIERONIMUS H. - Brieven, De van
22829: HIJLARIDIS, Jisken Pieters - Het verborgen leven met God. Brief over het zalig leven en sterven van Hijlaridis. Tweede druk.
22420: HIJLARIDIS, Jisken Pieters - Het verborgen leven met God. Brief over het zalig leven en sterven van Hijlaridis.
32024: HIJLARIDIS, Jisken Pieters. - Verborgen leven met God en zalig afsterven van Jisken Pieters Hijlaridis.
56609: HIJLARIDIS, Jisken Pieters - Het verborgen leven met God. En zalig afsterven van Jisken Pieters Hijlaridis.
56610: HIJLARIDIS, Jisken Pieters. - Verborgen leven met God en zalig afsterven van Jisken Pieters Hijlaridis.
30965: HIJLARIDIS, Jisken Pieters - Het verborgen leven met God. En zalig afsterven van Jisken Pieters Hijlaridis.
74116: VINK HIJLTJE - Geheim (illustraties: Diny van de Lustgraaf)
70681: Hildbrand A.D. - Dorus das en bolke's zoon in de bergen (omslagtekening, band en iluustraties van rein stuurman)
78234: Hildebrand A.D. - Bolke de Beer (illustraties naar foto's van N. J. de Graaff, Bandtekening van Rein Stuurman, vijfde druk)
78235: Hildebrand A.D. - Gakker de zoon van Daan de end ban omslagtekeningen en inlustraties vanW A van de Walle
71044: HILDEBRAND A.D. - Peter en het turfschip van Breda
43843: HILDEBRAND, A.D. - Karel, de kleinzoon van Daan de eend door A.D. Hildebrand Band, omslagtekening en illustraties van W.A. van de Walle
45115: HILDEBRAND, A. D. - Soebkad uit de pot met Omslagtekening en Illustratie van Kees Mol
43320: HILDEBRAND - Camera Obscura. herdruk geïll.
70682: Hildebrand A D - Het grote besluit van bolke de beer (illustraties naar fotgr. opnamen van E. de Stadt, omslagtekening en band van Rein Stuurman, derde druk)
46129: HILDEBRAND - Camera Obscura van Hildebrand. Zes en veertigste druk met honderd teekeningen van Jo Spier.
46128: HILDEBRAND - Camera Obscura van Hildebrand. Nec lusisse pudet, sed non incidere ludum. Horatius 50ste druk
43773: HILDEBRAND, A.D. - Belfloor en Bonnevu de twee goede reuzen
56612: HILDEBRAND - Camera obscura. 18e, met zorg herziene druk. (volksuitgaaf).
56613: HILDEBRAND - Camera Obscura. herdruk geïll.
56614: HILDEBRAND - Camera Obscura van Hildebrand. Nec lusisse pudet, sed non incidere ludum. Horatius 50ste druk
56615: HILDEBRAND - Camera obscura 19de met zorg herziene druk
70668: Hildebrand A D - Bolke, de oudste beer ter wereld (omslagtekening, ban en illustraties van Rein Stuurman
70685: Hildebrand A.D. - Dorus das op de veluwe (omslagtekening, band en illustraties van Rein Stuurman)
70758: Hildebrand A.D. - Valko vos en zijn vrienden nieuwe avonturen in het bos
70762: Hildebrand A.D. - Peter Puik's wereldreis (de avonturen van een edel dier, geillustreerd door Nancy Schotel)
70756: Hildebrand A.D. - In het warme vossenhol (geïllustreerd door W.a. van de walle)
32818: HILDEBRAND, A.D. - Postduiven voor de prins. Beleg en ontzet van Leiden. Bandtekening . Illustraties van J.F. Doeve. Vierde druk.
38117: HILDEBRAND, A. D. - Schil der verstekelingen. Het turfschip van Breda.
70765: Hildebrand A.D. - Bolke de Beer (illustraties naar foto's van N. J. de Graaff, Bandtekening van Rein Stuurman, vijfde druk)
70754: Hildebrand A.D. - In het warme vossenhol (geïllustreerd door W.a. van de walle)
48820: hildersham HILDERSHAM, A. (1593-1632, Ashby de la Zouch) - Fonteyne des levens, dat is: de historie van de Samaritaensche vrouwe, verklaert ende toe-geeygent in 76. Goddelijcke meditatien: daer inne seer vele gevallen des conscientie uyt Godes Woordt worden beantwoordt. Als mede de historie van des hovelincks soon, uyt-geleydt ende toe-geygent in 32 meditatien. Eerst in 't Engelsch beschreven door den wijsen, hoogh-geleerden ende seer Godtsalighen heer, mr. Arthur Hildersham, predicant in de provintie van Leicester. Alles op een nieuw uyt het Engels oversien, verbetert, ende van een derde part vermeerdert, nae de nieuwe oversettinge des Bijbels. Door Daniel van Laren, in sijn leven bedienaer des H. Euangelij tot Arnhem. Den twededruck.
56619: Hilgersom, A. J. C. - Glutaminezuurdecarboxlase - Een onderzoek over eigenschappen en localisatie in hersenweefsel
3365: HILL, Sir Richard - Diepten Gods. Of melk en vaste spijze, geschikt voor jonge kinderen, jongelingen en vaders in Christus. Uit het Engels door de vertaler van Bickersteth's Scripture help.
29464: HILLE, Cornelis van - De ziekentroost. Een korte onderwijzing in het ware geloof en in de weg der zaligheid, om gewillig te sterven.
42408: HILLE H - Tweestromeland de geschiedenis der Oud Gerformeerde in de eerste helft van de 20e eeuw
71871: HILLE - GAERTHÉ, C.M. VAN - Onder het stroodak.doorHILLE - GAERTHÉ, C.M. VAN met teekenningen Tjeerd Bottema. Linnen band, 26 cm, 239 pp. Ills.: tekeningen. 4e druk
56623: Hille Ris Lambers, C Ned. Herv. Pred. Te Venhuizen - Heeft de orthodoxie recht op de handhaving der belijdenis aan te dringen?
56624: HILLE, H. - Van schaapherder tot herder der schapen - leven en arbeid van ds. Hendrikus Roelofsen (1852-1930)
49126: Hille-Graethé, C. M van - Onder het strodak. Met tekeningen van Nans van Leeuwen. twaalfde herziene druk.
69528: HILLE-GAERTHÉ, C.M. VAN. - Advent. Zeven kerstvertellingen.
56625: HILLEGEER. S.J. , J. - Fidelis Minister Christi, tertia editio indice alphabetico locupletata. 504 blz. Waarbij geb.: Compedium seu index locupletissimus libri, cui titulus : Fidelis Minister Christi. Altera Editio.126 blz.
15136: HILLEGEER. S.J. , J. - Fidelis Minister Christi, tertia editio indice alphabetico locupletata. 504 blz. Waarbij geb.: Compedium seu index locupletissimus libri, cui titulus : Fidelis Minister Christi. Altera Editio.126 blz.
77581: ROYAARDS PROF EN WILLLIGEN VAN DER PIETER PRED TE HILLEGOM - Verhandeling van het genootschap tot verdediging van den Christelijke Godsdienst opgericht in s Hage voorhet jaar707 waarbij Verhandeling over de wijsheid en aangelegenheid van AGURS BEDE door Pieter van der Willigen predikant te Hillegom aan wien een zilveren ereprijs is toegewezen
56626: HILLEN,DR.M.TH. - Mythologisch handboekje.
40191: HILLENIUS, Jesaias (1700-'59, Drachten) - De mensch beschouwt in de staat der elende, der genade en der heerlikheit of een uitvoerige verhandeling van eenige voorname leerstukken, welke die driederly staat des menschen vertonen. Waar in de waarheden worden verklaart ende betoogt, tegen de tegensprekers verdedigt, ende onderscheidentlijk toegepast, tot overtuiging ende bekering van onbekeerde, en tot bestiering, heiligmaking, ende vertroosting van begenadigde. (...) Eerste en tweede stuk.
77623: HILLENIUS, Jesaias (1700-'59, Drachten) - Eenige keurstoffen Uit het O. en N. Testament, In welke Christus Wordt voorgestelt, als eenige Toevlucht van den overtuigden en radelosen Zondaar, en zo als hy is het groot gewin, ja de grondt en oorzaak van al het Heil van het gansche Volk Godts: Als mede Welke deszelfs wezentlyke Eigenschap is. Waar by gevoegt is een Kerkinwydings-Redenvoering over 1 Kon: VIII. vers 30. Door Jesaias Hillenius, Predikant in de Dragten.
56628: HILLENIUS, Jesaias (1700-'59, Drachten) - De mensch beschouwt in de staat der elende, der genade en der heerlikheit of een uitvoerige verhandeling van eenige voorname leerstukken, welke die driederly staat des menschen vertonen. Waar in de waarheden worden verklaart ende betoogt, tegen de tegensprekers verdedigt, ende onderscheidentlijk toegepast, tot overtuiging ende bekering van onbekeerde, en tot bestiering, heiligmaking, ende vertroosting van begenadigde. (...) Eerste en tweede stuk.
72806: HILLENUIS, JESAIAS - De vrijemoedige toergan tot de troon der genade Hebreen 4 vers 16
56629: HILLENUIS, JESAIAS - Christus de enige Grond. Van de rechtvaardigmaking en van al het heil alsmede de Toevlucht en Roem van al Zijn volk. Voorgesteld en aangedrongen over Jesaja 45 vers 24 en 25
56632: HILLIARD, F. H. - Zie het land. Het relaas van de Bijbel op de voet gevolgd, toegelicht, geïllustreerd en in kaart gebracht. Tekst van dr. F. H. Hilliard. Illustraties van Mary Sims en Mary Camidge.
56634: HILMAN, Joh. (samensteller) - Bloemen. Keur van Nederlandsche poëzij. Door o.a. Bilderdijk, Clercq, Ten Kate, Luijken, Ter Haar, Beets, Vondel, Da Costa.
49205: Hilst, M. Van der - De korporaal van peeldorp. Een verhaal van de grens.
49206: Hilst, M. Van der - De korporaal van peeldorp. Een verhaal van de grens.
30667: HILST, M. van der - Het sultanskind. Geïllustreerd door Jan Lutz.
56635: HILST, M. van der - Het sultanskind. Geïllustreerd door Jan Lutz.
56636: HILST, M. VAN DER - De korporaal van peeldorp. Een verhaal van de grens.
69679: HINLOPEN, Jacobus (1723-1803, Utrecht) - Gedachten van Jacobus Hinlopen, predikant te Utrecht, over eenige plaatzen en zaken, in de heilige schriften voorkomende. aflevering no 1 Uitgegeven naar kerken-orde
56637: HINLOPEN, Jacobus (1723-1803) - Gedachten van Jacobus Hinlopen predikant te Utrecht. Over eenige plaatzen en zaken, in de heilige schriften voorkomende.
36977: HINLOPEN, Jacobus (1723-1803) - Gedachten van Jacobus Hinlopen predikant te Utrecht. Over eenige plaatzen en zaken, in de heilige schriften voorkomende.
64930: SANTJES HINRICH - Emden. Stadt im Strom der Zeiten. Bidler aus alter und neuer Zeit
56638: HINTZEN, PETER - Rotterdam en de eeuw van het goede geweten
56640: HITLER, A. - Rede van Adolf Hitler ter gelegenheid van den 8en verjaardag der Nationaal-Socialistische revolutie in het Sportpalast te Berlijn op 30 januari 1941.
56641: HITZIG, FERDINAND - Der Prophet Jeremia erklärt. (Kurzgefasstes exegetisches Handbuch zum A.T. 3).
56642: HIYTEMA Th van - Hoe de vogels aan een koning kwamen een vogelgeschiedenis
45737: RIDDERUS FRPOSTEMA HJ - Strijder op de middenweg Leven en werk van Franciscus Ridderus
43620: HOBBEMA, MARIA van - Stijfkopje met vacantie oorspronkelijk verhaal door Maria van Hobbema
56644: HÖCKER, OSCAR - Twee Strijders des Heeren Historisch verhaal uit den tijd der Merovingers naar het duits door H.W.S. ||.
42976: HÖCKER, OSCAR - Twee Strijders des Heeren Historisch verhaal uit den tijd der Merovingers naar het duits door H.W.S. ||.
72777: HOCKING, S.K. - Haar benny.
56645: HODGE, CHARLES - Princeton sermons - Outlines of Discourses doctrinal and practical
40333: HÖE VON HÖENEGG, Matthias (1580-1645); Johannes Wilhelmus Martini (ca.1695-1770) - Kort bericht van het onderscheyd der Euangelisch Luthersche en Rooms-Catholyke leere, of euangelisch handboek.Waar in uyt de H Schrift der Waare leer der Euangelisch Lutherschen onwedersprekelijk beweezen en de dwaal-leer der roomsch catholyken grondig wederlegt word. (...) Met aanhang (...) door Joh. Wilh. Martini, leraar te Woerden.
56647: HOECK F. van S.J. - De Jezuïeten te Nijmegen. Schets der werkzaamheden van de Sociëteit van Jesus te Nijmegen, in verband met de godsdienstige en staatkundige geschiedenis der stad.
20580: HOEDEMAKER, Dr. Ph. J. - Wat staat ,,de vrijmaking van de kerk'' in den weg? Met een schrijven aan M.E. Giran, predt bij de Waalsche gemeente, alhier.
23077: HOEDEMAKER, Ph. J. - De Mozaïsche oorsprong van de wetten in de boeken Exodus, Leviticus en Numeri. Lezingen over de moderne Schrift-critiek des Ouden Testaments. Door dr. Ph. J. Hoedemaker, predikant te Amsterdam.
22192: HOEDEMAKER, Dr. Ph. J. - Het Evangelie in het Oude Verbond. Opstellen over de Openbaring Gods onder het Oude Verbond. Door dr. Ph. J. Hoedemaker, predikant te Nijland.
33937: HOEDEMAKER, Dr. Ph. J. - De christelijke feesten en de lijdensgeschiedenis. Beelden, gedachten, verhalen en wenken ten dienste van den zondagsschoolonderwijzer. 2e druk.
72499: HOEDEMAKER Ph J - Belijdend onderweg de Confessionele Vereniging 140 jaar sambindend
56666: HOEDEMAKER, Dr. Ph. J. - Wat staat ,,de vrijmaking van de kerk'' in den weg? Met een schrijven aan M.E. Giran, predt bij de Waalsche gemeente, alhier.
56667: HOEDEMAKER, Dr. Ph. J. - Het Evangelie in het Oude Verbond. Opstellen over de Openbaring Gods onder het Oude Verbond. Door dr. Ph. J. Hoedemaker, predikant te Nijland.
56669: HOEDEMAKER, Dr. Ph. J. - Jakob-Israel. 1e deel , Verklaring van Genesis XXV : Vs. 11-50. 2e deel , Verklaring van Genesis XXV : Vs. 11-50.
56649: HOEDEMAKER DR. PH. J. (1839-1910) - Geen verbrokkeling, maar de bekende waarheid onder de oogen gezien. Een woord voor de Classicale vergadering over de vraag: ,,Hoe wij in het Huis Gods moeten verkeeren?" Inn een schrijven aan dr. G. J. Vos Az. en in Twee Predikanten, uitgesproken in 1879 en 1892 In de nieuwe kerk te amsterdam.
56651: HOEDEMAKER DR. PH. J. (1839-1910) - Genade en recht Israel onder de regeering van Saul en David
56655: HOEDEMAKER DR. PH. J. (1839-1910) - Tijdseinen (stemmen uit Christelijk-Historischen kring) Een staat met den Bijbel Met inleidding en aanteekeningen van Mr. J. J. R. Schmal
56656: HOEDEMAKER DR. PH. J. (1839-1910) - De duistere achtergrond der dingen leerrede over Eph. 6.12, Gehouden Zondagvoormidag den 1sten Februari 1903 In de westerkerk
56657: HOEDEMAKER DR. PH. J. (1839-1910) - A Plea on behalf of Equity and Truth. Message to the Churches of Great Britain, on Ps. 126:3 Sermon Preached on the 3d of November 1901, in the English ehuches of Flushing and Middelburg by The Rev. Dr. Ph. J. Hoedemaker Amsterdam. The profits from the sale of this sermon will be handed over to the fund for providing winterclothing for the well nigh forgotten Boer Refugees in Portugal.
56658: HOEDEMAKER DR. PH. J. (1839-1910) - Het uitgangspunt der Reformatie.. Leerredenen over Genisis 35:1 en JOH. 2 : 14 - 21Gehouden den 19den september en den 1sten November 1903 in de Westerkerk te Amsterdam.
5574: HOEDEMAKER, Dr. Ph. J. - Een onbegrepen denker. Gedachten van dr. Ph. J. Hoedemaker uit zijne werken bijeenverzameld en systematisch gerangschikt door G.D. Noordijk. Met een inleidend woord van dr. H. Schokking, herv. predikant te 's-Gravenhage.
56673: HOEDEMAKER, Ph. J. - De christelijke feesten en de lijdensgeschiedenis. Beelden, gedachten, verhalen en wenken ten dienste van den zondagsschoolonderwijzer. 2e druk.
56671: HOEDEMAKER, L.A - Eerst horen dan zien, J.C. Hoekendijk, 1912-1975 1e druk 5e jaargang 5/6
56670: HOEDEMAKER, DR. PH. J. ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / - Open brief aan Dr. A. Kuyper naar aanleiding van het conflict tusschen het Classicaal Bestuur en den Amsterdamschen Kerkeraad, in zake het Beheer
34775: HOEDEMAKER, Philippus Jacobus - Het probleem der Vrijheid en het Theïstisch Godsbegrip. Academisch Proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Godgeleerdheid.
5683: HOEDEMAKER, Dr. Ph. J. - Een licht op ons pad. Zes leerredenen uit en voor dezen tijd.
72758: HOEDEMAKER J. Ph. Dr. - Lessen uit de Heilige Schrift, Abraham en zijn geslacht, eerste reeks Gen. 11-25: 10
56659: HOEDEMAKER DR. PH. J. - De sabbat om den mensch. Leerrede uitgesproken op 30 augustus 1908 in de Eilandskerk te Amsterdam
56660: HOEDEMAKER, Dr. Ph. J. - De christelijke feesten en de lijdensgeschiedenis. Beelden, gedachten, verhalen en wenken ten dienste van den zondagsschoolonderwijzer. Tweede druk.
56662: HOEDEMAKER, Dr. Ph. J. - Een onbegrepen denker. Gedachten van dr. Ph. J. Hoedemaker uit zijne werken bijeenverzameld en systematisch gerangschikt door G.D. Noordijk. Met een inleidend woord van dr. H. Schokking, herv. predikant te 's-Gravenhage.
56663: HOEDEMAKER, Dr. Ph. J. - Een licht op ons pad. Zes leerredenen uit en voor dezen tijd.
56664: HOEDEMAKER, Dr. Ph. J. (1839-1910) - Hoe men in het huis Gods moet verkeeren. Twee predikatien, gehouden in de jaren 1879 en 1892 bij de bevestiging van ouderlingen en diakenen in de Nieuwe Kerk te Amsterdam.
56665: HOEDEMAKER, Dr. Ph. J. - Jakob-Israel. 1e deel , Verklaring van Genesis XXV : Vs. 11-50. 2e deel , Verklaring van Genesis XXV : Vs. 11-50.
1596: HOEDEMAKER, Dr. Ph. J. - De christelijke feesten en de lijdensgeschiedenis. Beelden, gedachten, verhalen en wenken ten dienste van den zondagsschoolonderwijzer. Tweede druk.
56674: HOEDEMAKER, PH.J. - De kracht der dwaling. Leerede over Thess. 2:10 2, 11. Gehouden op 8 october 1905.
56675: HOEDEMAKER, Philippus Jacobus - Het probleem der Vrijheid en het Theïstisch Godsbegrip. Academisch Proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Godgeleerdheid.
56676: HOEDEMAN, J. J. - Hoe begin ik een aquarium? Geïllustreerd handboekje.
56681: HOEF, R.J. van de - ...Hetgeen weldra geschieden moet. Flitsen en signalen van de eindtijd. (Reformatiereeks)
56677: HOEF, Ds. J. van de - In u verheugd. Ter nagedachtenis aan Ds, J. van de Hoef.
56678: HOEF, Ds. Jacob van de - Ter gedachtenis aan het leven en sterven en de arbeid van de inniggeliefde leraar Ds. Jacob van de Hoef, in leven leraar der gemeenten Sioux Center en Rock Valley. Overleden te Rock Valley, lowa, 16 maart 1942. Alsmede brieven door hem geschreven aan zijn geestelijke vrienden, en meditaties door ZEw. geschreven voor de Banier der Waarheid.
56679: HOEF, Ds. R. J. van de / VROEGINDEWEIJ, Ds. W. - Klare wijn !? / De prediking in het licht der toekomst - Referaten gehouden op de Bondsdag van de Bond van Ned. Herv. mannenverenigingen op G. G. te Utrecht op zaterdag 28 Oktober 1967
56682: Hoefnagel, K. en Valk, C. - Herzien of niet? Open brief aan onze jongeren, Opmerkingen bij HSC-tekst bijbelboek Genesis.
42350: HOEK, J. - Geloven de twijfel te boven. Een reactie op Kuitert. 3e gewijzigde druk.
13690: HOEK, A - VERKERINGSPRIKELEN vijftig vragen rond verkering
36351: HOEK, Pleun van der geboren 10 december 1886 te Gravendeel - Bekeringsgeschiedenis. Werkt niet om de spijze die vergaat, maar om de Spijze die blijft tot in het Eeuwige Leven.
24491: HOEK, Dr. J. - Man en vrouw naar Gods beeld. Een bijbelse bezinning. Tweede druk.
56703: HOEK, K. A. van den (eindredactie) - De Bange Meidagen van 1940 Serie De Tweede Wereldoorlog.
56704: HOEK, K. A. van den (eindredactie) - De grimmige Slag om Stalingrad Serie De Tweede Wereldoorlog.
56705: HOEK, KONELIS VAN ROTTERDAM Ov 1722 - De vernederde en verhoogde Kristus, Behelzende 's Heylands Geboorte, Leven, Lyden , Sterven en Begravenis, Opstandinge, Hemelvaart, Zittinge aan Gods regterhant, en Komst ten Oordeel door... Den derde druk Geillustreerd met gegraveerde titelpagina door Jan Luyken en Met 12 kopere platen door J. Wandelaar,
56702: HOEK, K. A. van den (eindredactie) - De Slag om ArnhemSerie De Tweede Wereldoorlog.
56710: Hoek- van Kooten, A.B.F - Tiener op weg. Seksuele opvoeing voor jongens en meisjes
56691: HOEK, J - Incest wat gaat ons dat aan
56685: HOEK, Dr. G. van der - De schaamte voorbij. Debat over de grenzen van de vrijheid van meningsuiting.
56689: HOEK, G. H. - Doodenwacht bij onze gevallenen.
56690: HOEK, G. H. - Doodenwacht bij onze gevallenen.
56696: HOEK, K. A. van den (eindredactie) - De Bevrijding Serie De Tweede Wereldoorlog.
56697: HOEK, K. A. van den (eindredactie) - Verraad en verzet Serie De Tweede Wereldoorlog.
56692: HOEK, J. - Verzoening daar draait het om
56695: HOEK, J. - Geloven de twijfel te boven. Een reactie op Kuitert. 3e gewijzigde druk.
56708: HOEK, W. A. - Als de haat groeit. Een mislukte radiopreek.
46199: Hoek J Prof Dr - Hoop op God Eschatologische verwachting 2e druk
56706: HOEK, KONELIS VAN ROTTERDAM OV 1722 - De vernederde en verhoogde Kristus, Behelzende 's Heylands Geboorte, Leven, Lyden , Sterven en Begravenis, Opstandinge, Hemelvaart, Zittinge aan Gods regterhant, en Komst ten Oordeel door... Den derde druk Geillustreerd met gegraveerde titelpagina door Jan Luyken en Met 12 kopere platen door J. Wandelaar,
56699: HOEK, K. A. van den (eindredactie) - De bange meidagen van '40 Serie De Tweede Wereldoorlog.
56700: HOEK, K. A. van den (eindredactie) - De bange meidagen van '40 Serie De Tweede Wereldoorlog.
56701: HOEK, K. A. van den (eindredactie) - De laffe Aanval op Pearl Harbour Serie De Tweede Wereldoorlog.
56698: HOEK, K. A. van den (eindredactie) - De Hel van Birma Serie De Tweede Wereldoorlog.
32995: HOEK, W. A. - Als de haat groeit. Een mislukte radiopreek.
73831: HOEK DR. J. - Verantwoorde hoop, apologetische thema's
47118: HOEK, J - Incest wat gaat ons dat aan
56711: HOEK- VAN KOOTEN, A. - Trouw en Teder seksualiteit in het huwelijk 9e druk
56712: HOEK-van Kooten, Alie - Gezond en wel. Medisch allerlei.
56713: HOEK-van KOOTEN, A. - Trouw en Teder 6e druk
73456: HOEK,JACOB - De sacramenten bij Paulus en de Hellenistische mysterie-religies. These
56709: HOEK- VAN KOOTEN, A. - Trouw en Teder seksualiteit in het huwelijk tweede druk
48128: HOEK, KONELIS VAN ROTTERDAM OV 1722 - De vernederde en verhoogde Kristus, Behelzende 's Heylands Geboorte, Leven, Lyden , Sterven en Begravenis, Opstandinge, Hemelvaart, Zittinge aan Gods regterhant, en Komst ten Oordeel door... Den derde druk Geillustreerd met gegraveerde titelpagina door Jan Luyken en Met 12 kopere platen door J. Wandelaar,
32908: HOEKENDIJK, C.J. - De soendaneesche hemeling. geillstr Frans van Noorden
56716: HOEKENDIJK, J.C. - Kerk en volk in de Duitse zendingswetenschap. Bijdragen tot de zendingswetenschap deel I.
56715: HOEKENDIJK, C.J. - De ketellapper van Elstow leven vanJohn Bunjabn een verhaal voor jonge leiden
25543: HOEKSEMA, H.Pred Protestandsche Gerformeerde Gemeente te Grand Rapids Mich - Het Evangelie of de jongste aanval op de waarheid der souvereine genade. Door H. Hoeksema, predikant bij de Eerste Protestantsche Gereformeerde Gemeente te Grand Rapids, Mich.
56717: HOEKSEMA, H. - Een kracht Gods tot zaligheid. Of genade geen aanbod. 2e druk.
13689: HOEKSEMA, H. - Een kracht Gods tot zaligheid. Of genade geen aanbod. 2e druk.
39268: Hoeksma, ds. H. - Drie scheuren in het fundament van de Gereformeerde waarheid. Een kritische verhandeling over de drie punten, aangenomen door de synode der Chr. Geref. Kerken in 1924
46209: HOEKSTRA, HAN - De Avonturen van Flip en Flap - deel 3
75534: HOEKSTRA, H../GAAIJ FORTMAN, N.A. DE/BERGH, W. VAN DEN - Olie en wijn in de wonden - Beschouwingen over het diakonaat
56721: HOEKSTRA, Dr. T. - Gereformeerde Homiletiek.
56724: HOEKSTRA, DRS. E.G. / IPENBURG, M.H. - Wegwijs in gelovig Nederland. Een alfabetische beschrijving van Nederladse kerken en religieuze groeperingen. 1ste druk
56731: HOEKSTRA, H. - De Avonturen van Flip en Flap
56734: HOEKSTRA, HAN - De Avonturen van Flip en Flap - deel 3
56736: HOEKSTRA, HIDDE - Rembrandt en de bijbel Nieuwe Testament. deel 1- Het kerstevangelie 84 blz deel 2 Jezus van Nazareth 80 blz
56737: HOEKSTRA, S., - Het geloof des harten volgens het evangelie. Studiën en beelden. , (2e herz.)
15770: HOEKSTRA, H. (bedienaar bij de Geref. Kerk te Arnhem)v - De dooperschen. Historisch overzicht en beoordeling.
22424: HOEKZEMA, Ds. J. A. - "En hij begon gebreke te lijden" Tweede druk.
45244: HOENDERDAAL, G.J. & LUCA, P.M. (RED.) - Staat in de vrijheid. De geschiedenis van de remonstranten.
41920: HOET, HOUBRAKEN en PICART. - Taferelen der voornaamste geschiedenissen van het oude en nieuwe testament. en andere boeken bij de heilige schrift gevoegt. Van de beste meesters in koper gesneden. en met beschrijvingen uitgebreid. Met voorin: Inleiding op de afbeeldingen van de Historien des Ouden en Nieuwen Testaments, voorkomende in de Statenbijbels van 1637-1800 door Wilco C. Poortman.
3770: HOEVE, Adriaan Hendrik van der/KEIJSER, J.P. de - Het Brood des Levens, christelijke overdenkingen. Jaargang 1859.
56753: HOEVEN, J. van der - Maar waar gaat het om?
56754: HOEVEN, J. van der - Wie doof is kan niet zingen. Speurtocht naar een mensbeeld.
22694: HOEVEN, J.W. van der - Troost, troost Mijn volk. Rev. J.W. van der Hoeven.
8791: HOEVEN, J. van der - Maar waar gaat het om?
56746: HOEVEN, A. des Amorie van der - Nagelaten leerredenen, voorafgegaan door eene levens- en karakterschets des Ontslapenen van de hand zijns vaders. Met portret.
56759: HOEVEN, MR.J.VAN DER - De engel en de blindeman .
56743: HOEVEN Jr., Abm. des Amorie van der - Nagelaten leerredenen. Voorafgegaan door eene levens- en karakterschets des ontslapenen, van de hand zijns vaders. Met portret.
56744: HOEVEN, A. des Amorie van der - Leerredenen door Abm. des Amorie van der Hoeven.
56745: HOEVEN, A. des Amorie van der - Joannes Chrysostomus, voornamelijk beschouwd als een voorbeeld van ware kansel-welsprekendheid, door abm. des Amorie van der Hoeven. (8) 130 blz. Waarbij: Afscheid van mijne hartelijk geliefde Rotterdamsche Gemeente, op zondag den 28 october 1827, door Abm. des Amorie van der Hoeven. (8) 28 blz.
56755: HOEVEN, J. van der - Scheel engeltje
41563: HOEVEN, J. van der - Scheel engeltje
4432: HOEVEN, A. des Amorie van der - Leerredenen door Abm. des Amorie van der Hoeven.
47186: HOEVEN, MR.J.VAN DER - Afscheid van een engel .
5467: HOEVEN, A. des Amorie van der - Joannes Chrysostomus, voornamelijk beschouwd als een voorbeeld van ware kansel-welsprekendheid, door abm. des Amorie van der Hoeven. (8) 130 blz. Waarbij: Afscheid van mijne hartelijk geliefde Rotterdamsche Gemeente, op zondag den 28 october 1827, door Abm. des Amorie van der Hoeven. (8) 28 blz.
56758: HOEVEN, MR.J.VAN DER - Afscheid van een engel .
56756: HOEVEN, J. van der - Scheel engeltje
16613: HOEVEN, Dr. A. van der - Otto Gerhard Heldring. (diss)
56747: HOEVEN, A. des Amorie van der - Nagelaten leerredenen, voorafgegaan door eene levens- en karakterschets des Ontslapenen van de hand zijns vaders. Met portret.
56748: HOEVEN, Amorie van der - Joannes Chrysostomus, voornamelijk beschouwd als een voorbeeld van Ware kanselwelsprekendheid. Herziene en vermeerderde uitgave.
56751: HOEVEN, Dr. A. van der - Otto Gerhard Heldring. (diss)
56752: HOEVEN, H. W. van der - Uit de geheime notulen van de "Eerwaarde Groote Vergadering" 1785-1815. Het beleid van de Diakonie van de Hervormde kerk te Amsterdam.
23724: HOEVEN, J. van der - Scheel engeltje
45492: HOEVEN, MR.J.VAN DER - Afscheid van een engel .
31997: HOEVEN, Amorie van der - Joannes Chrysostomus, voornamelijk beschouwd als een voorbeeld van Ware kanselwelsprekendheid. Herziene en vermeerderde uitgave.
14752: HOEVEN, A. des Amorie van der - Nagelaten leerredenen, voorafgegaan door eene levens- en karakterschets des Ontslapenen van de hand zijns vaders. Met portret.
20499: HOEVEN, J. van der - Wie doof is kan niet zingen. Speurtocht naar een mensbeeld.
15772: HOEVEN, H. W. van der - Uit de geheime notulen van de "Eerwaarde Groote Vergadering" 1785-1815. Het beleid van de Diakonie van de Hervormde kerk te Amsterdam.
43122: HOEVENAAR, A.A. - Zes Samenspraken, Tusschen een' Geloovigwerkenden Christen, een' Gestaltelyken Christen, een' Treurigen Christen, een' Bekommerden, een' Zorgeloozen, en een' Werkheiligen, Op aanzoek van velen zyner vrienden, uitgegeven, door A.A. Hoevenaar, Lidmaat der Gerformeerde Gemeente, te Rotterdam. Derde en veel vermeerderde druk.
46272: Hof, W.J. op 't - Willem Teellink
1461: HOF, W.J. Op't - Engelse Pietistische geschriften in het Nederlands. 1598-1622. Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de Godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.
47106: HOF, 'T OP W.J. - Teellinck
43630: HOF, JAN - Fits de zwerver twaalf jaar strijd tegen de Nazi-terreur.
56768: Hof, I. P. C. van 't - Op zoek naar het geheim van de zending - In dialoog met de Wereldzendingsconferenties 1910-1963
56769: HOF, I.P.C. van 't - Het zendingsbegrip van Karl Barth uitgegeven vanwege den zendingsstudie raad door de drukkerij van de stichting Hoenderloo
56770: HOF, W.J. Op't - Engelse Pietistische geschriften in het Nederlands. 1598-1622. Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de Godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.
41654: HOF, W.J. op 't. - Bibliografische lijst van de geschriften van Willem Teellinck.
56714: HOEKEMA Alle en Sonny Hof - Illustere dissenters, Aspecten van de positie der Nederlandse Lutheranen en Doopsgezinden
15291: HOF, W. J. op 't - De visie op de Joden in de Nadere Reformatie. Tijdens het eerste kwart van de zeventiende eeuw.
56773: HOFACKER, Ludwig (1798-1828) - Predigten für alle Sonn-, Fest- und Feiertage von M. Ludwig Hofacker, Pfarrer in Kielingshausen..
56772: HOFACKER, Ludwig (1798-1828) - Predigten für alle Sonn-, Fest- und Feiertage von M. Ludwig Hofacker, Pfarrer in Kielingshausen. Neue berichtigte und vermehrte Auflage. Siebenter Abdruk.
56771: HOFACKER, Ludwig (1798-1828 - Predigten für alle Sonn-, Fest- und Feiertage, nebst einigen Bußtags-Predigten und Grabreden von M. Ludwig Hofacker, weil. Pfarrer in Rielingshausen in Württemberg. Dreizehute Auflage. Vierter Stereotypdruck. Mit dem Bildnisse des sel. Verfassers und erweiterten Mittheilungen aus seinem äußeren und inneren Lebensgange.
38368: HOFACKER, Ludwig (1798-1828) - Predigten für alle Sonn-, Fest- und Feiertage von M. Ludwig Hofacker, Pfarrer in Kielingshausen. Neue berichtigte und vermehrte Auflage. Siebenter Abdruk.
48973: HOFACKER, Ludwig (1798-1828) - Predicatiën, voor alle zon- en feestdagen. Benevens eenige grafredenen, door L. Hofacker, in leven predikant, te Rielingshausen, in Wurtemburg. Voorafgegaan door eenige belangrijke mededeelingen uit het leven van den schrijver. 2e deel
27821: HOFACKER, Ludwig (1798-1828 - Predigten für alle Sonn-, Fest- und Feiertage, nebst einigen Bußtags-Predigten und Grabreden von M. Ludwig Hofacker, weil. Pfarrer in Rielingshausen in Württemberg. Dreizehute Auflage. Vierter Stereotypdruck. Mit dem Bildnisse des sel. Verfassers und erweiterten Mittheilungen aus seinem äußeren und inneren Lebensgange.
39247: HOFACKER, Ludwig (1798-1828) - Predigten für alle Sonn-, Fest- und Feiertage von M. Ludwig Hofacker, Pfarrer in Kielingshausen..
19027: HOFDIJK W J - Aurora. Jaarboekje voor 1866. Uitgegeven door W J Hofdijk
56775: HOFDIJK, W.J. - Historie-schilderingen uit Neerlands vrijheids-krijg. Door W.J. Hofdijk.
56777: HOFDIJK, W.J. EN HASSELS, E.F.J. - Keurgarve. Vezameling Van Gedichten, Geschikt Voor Deklamatie. 3e druk
56778: HOFDIJK, WILLEM JACOBSZ - Het Nederlandsche volk geschetst in de verschillende tijdperken zijner ontwikkeling.
56774: HOFDIJK, W.J - Prins Hendrik der Nederlanden, 1820-1879. Inleiding door J.J. Bouman. .
39648: HOFF, B.J. - De Ieren, Het Licht van de Waarheid. Roman
6708: HOFF, W.J. op't - Voorbereiding en bestrijding. De oudste gereformeerde piëtistische voorbereidingspreken tot het Avondmaal en de eerste bestrijding van de Nadere Reformatie in druk.
43974: HOFF-TER HOEVE, E.W. VAN 'T - 't Kwam al-le-maal door vijf ban-ge vis-schen!! door E.W. van't Hoff- ter Hoeve.
56779: HOFF, W.J. op't - Voorbereiding en bestrijding. De oudste gereformeerde piëtistische voorbereidingspreken tot het Avondmaal en de eerste bestrijding van de Nadere Reformatie in druk.
43509: HOFFMAN, Frans - Arme Steven, De Herder en de vluchtelingverhalen voor de jeugd
10404: HOFFMAN, Franz - 't Zijn maar kleinigheden. Vrij naar het Hoogduitsch.
49210: Hoffman, Agnes. Naar het duitsch door Mevr. Hoeven, J. van der - Eefje van den dokter en wilde Fransje. Met drie platen van André Vlaanderen.
71144: HOFFMAN, FRANS - Getrouw aan zijn vorst (vertaald door Susanna, onder toezicht van P.J. Andriessen, tweede druk)
43913: HOFFMAN, F.J. - Bij den Boschbaas, een verhaal voor de jeugd
9007: HOFFMAN, Mevr. Adolph - Meisjesroeping.
56783: HOFFMAN, F.J. - Bij den Boschbaas, een verhaal voor de jeugd
56784: HOFFMAN, Mevr. Adolph - Meisjesroeping.
70799: Hoffman F.J. - Op vijverhoek (geïllustreerd door W.K. de Bruin, tweede druk, leeftijd 10-14 jaar.)
56790: HOFFMANN, W. - Merkwaardigheden uit de geschiedenis van de vestiging en uitbreiding des Christendoms in verschillende werelddelen, voornamelijk in betrekking tot den arbeid der protestantsche zendelingen, in voorlezingen, door W. Hoffmann, buitengewoon professor der godgeleerdheid aan de universiteit te Bazel, en inspector van de kweekschool voor evangelische zendelingen aldaar. Uit het hoogduitsch vertaald door J. Oudijk van Putten. Eerste deel.
35252: HOFFMANN, Johannes Martinus (ov. 1774 te Maassluis) - De zwaare last en zoete lust van de knechten des Heeren, Werkzaam ontrent, en, in de zaaken van Gods heiligdom; zynde eene Schriftmatige Verhandeling van verscheide Keurstoffen der H.S. betreklyk tot dit Onderwerp; waar in het Ampt, de Hoedanigheid en het byzonder gedrag van een Godebehagelijk Evangelie-Dienaar in verscheide omstandigheden, uit zuivere en vaste gronden afgeleid, bepaald, en tot een nuttig gebruik aan gedrongen worden. Als ook een leraar in zyn voorbeeldig gedrag, omtrent zyne gemeente, zynde een vervolg van het voorenstaande werk, uit Tim, IV. 12. Benevens Het groote Heil aan Gods kerk Geschonken, ten tyde der Hervorming, uit Openb. XIV. 6,7. Door Johann Martin Hoffmann, Voorheen Bedienaar des H. Evangeliums te Geertruidenberg.
43428: HOFFMANN, HEINRICH - Der struwwelpeter Nach der urfassung neu gezeichnet und in holz geschnitten von Fritz Kredel Bertelsmann Jugendbuchverlag.
56785: HOFFMANN, HEINRICH - Der struwwelpeter Nach der urfassung neu gezeichnet und in holz geschnitten von Fritz Kredel Bertelsmann Jugendbuchverlag.
56791: HOFKAMP, K. - torenwachter
29791: HOFKAMP, K. - torenwachter
74493: HOFLAND DRS. P.D. - Kind, jongere en Geloof, Een handreiking voor ouders en opvoeders in gezin, school en kerk
76762: HOFMAN, H. Evangeliedienaar te Schiedam - 25 leerredenen uitgesproken vanaf 5 juni1949 t/m9 nov1949 bundel4
76763: HOFMAN, H. Evangeliedienaar te Schiedam - 25 leerredenen uitgesproken vanaf 9 nov 1949 t/m22 maart 1950 bunde;l5
1758: HOFMAN, Ds. M. (pred. van de Geref. Gem.) - Het alwijze Godsbestuur verheerlijkt in het leven, de lotgevallen en de roeping tot het leeraarsambt van Ds. M. Hofman.
46271: Hofman, Dr. E. - Het lied van Oranje en Nederland
1146: HOFMAN, Ds. M. (pred. van de Geref. Gem.) - Alzo hebt Gij Uw Volk geleid. Meditaties.
12672: HOFMAN, Ina - De ontdekking van Rajoe en Roeki. Met illustraties van Laura Gerding.
45468: HOFMAN, Prof. R. - Symboliek of stelselmatige uiteenzetting van het leerbegrip der belijdenisschriften der onderscheidene christelijke kerkgenootschappen en voornaamste sekten. door prof. Rudolph Hofman, in leven docent der theologie aan de Kon. Saks. Landschool te Meissen. Eerst uit het Hoogduitsch vertaald door P. J. de Roode, in leven predikant te Hoog-Karspel.
56819: HOFMAN, Prof. R. - Symboliek of stelselmatige uiteenzetting van het leerbegrip der belijdenisschriften der onderscheidene christelijke kerkgenootschappen en voornaamste sekten. door prof. Rudolph Hofman, in leven docent der theologie aan de Kon. Saks. Landschool te Meissen. Eerst uit het Hoogduitsch vertaald door P. J. de Roode, in leven predikant te Hoog-Karspel. Daarna verkort uitgegeven door M. A. Adriani.
56808: HOFMAN, Ds. M. (pred. van de Geref. Gem.) - Het alwijze Godsbestuur verheerlijkt in het leven, de lotgevallen en de roeping tot het leeraarsambt van Ds. M. Hofman.
56809: HOFMAN, E. - Nieuw licht op het Wilhelmus en zijn dichters.
56810: HOFMAN, H. - Een gezant van de Koning. De heer G.J. van den Emden en ds. P. de Vries schrijven hun herinneringen uit het leven van H.Hofman, Evangeliedienaar te Schiedam.
56812: Hofman, H. ds. Predikant der Gereformeerde Gemeente - Hulp en sterkte
56813: HOFMAN, H.A. - Sporen in de schemer. Contouren van Gereformeerd bestaan op de drempel van de 21e eeuw.
56814: HOFMAN, Hermanus (Schiedam, 1929-1975) - Verheugd, van zorg ontslagen. Mijn bekering, roeping en zending door H. Hofman. Alsmede de zeven laatste door hem gehouden predikaties en de preken en toespraken gehouden tijdens en na de begrafenis.
56815: HOFMAN, Ina - De ontdekking van Rajoe en Roeki. Met illustraties van Laura Gerding.
56816: HOFMAN, J. - Wederwoord aan ds. Buskes. NAar aanleiding van de brochure 'Kerk en vakbeweging' door ds. J.J. Buskes jr., Hervormd predikant te Amsterdam.
56817: HOFMAN, M. - Korte schets van mijn wedervaren tijdens mijn laatste ziekte. aan mijne vrienden verhaald op veelvuldig verzoek.
56818: HOFMAN, Prof. R. - Symboliek of stelselmatige uiteenzetting van het leerbegrip der belijdenisschriften der onderscheidene christelijke kerkgenootschappen en voornaamste sekten. door prof. Rudolph Hofman, in leven docent der theologie aan de Kon. Saks. Landschool te Meissen. Eerst uit het Hoogduitsch vertaald door P. J. de Roode, in leven predikant te Hoog-Karspel. Daarna verkort uitgegeven door M. A. Adriani.
39598: Hofman, M. - Een huichelaar te Sion ontmaskerd, zijnde de inhoud van vijf predikatieën over verscheidene verzen uit handel. acht ter ontdekking van geveinsden en tot troost en bevestiging van 's Heeren volk.
39596: Hofman, ds. M. - Verlangen naar de dag. Zijnde een predikatie over Handelingen 27:29b benevens een inleiding over het geloof.
16446: HOFMAN, T. M. Dr. - Eenich Achterdencken Spanning tussen Kerk en Staat in het gewest Holland tussen 1570 en 1620.
48976: HOFMAN, Ds. M. (pred. van de Geref. Gem.) - De handelingen Gods met Zijne knechten en gunstvolk hier op aarde. Zijnde de inhoud van vier predikatiën over de ontmoetingen van Paulus en Silas te Filippi waarvan een voorbereding en een op het Heilig Avondmaal
52914: CONVOLUUT Leenmans H A en Boone L en Hofman M - Viertal leerredenen en Leven en sterven enDe Handelingen Gods met zijne knechten 4 preken paulus en silas te filippi
21176: HOFMAN, Ds. M. (pred. van de Geref. Gem.) - Israel en de vreemden of het kwaad der Olympiade in Nederland. Zijnde den inhoud van een predikatie over Jes. 2: 6b Door Ds. M. Hofman Pred. der Geref. Gem. Te Krabbendijke
56807: HOFMAN, Ds. M. (pred. van de Geref. Gem.) - De toebereide troon.
56794: HOFMAN W J - KENNEMER LEGENDEN
56795: HOFMAN, A. - Tot de grijsheid toe meditaties over bijbels personen
56796: HOFMAN, A. - Uit mijn leven. Facetten uit mijn leven alsmede pastorale problemen van een predikant.o.a Krijgsgevange in Duitsland 1944 . 1e druk.
56798: HOFMAN, B. - Crisis in de Kerk. De Nederlandse Reformatie in de spiegel van tachtig schriftuurlijke liederen.
56800: HOFMAN, Dr. H.A. - Gij zult niet doden. Beschouwingen over het probleem van oorlog en vrede.
56801: HOFMAN, Ds. A. - Volgt hun geloof na. over het leven van twintig bijbelheiligen
56803: HOFMAN, Ds. M. (pred. van de Geref. Gem.) - Het alwijze Godsbestuur verheerlijkt in het leven, de lotgevallen en de roeping tot het leeraarsambt van Ds. M. Hofman.
56804: HOFMAN, Ds. M. (pred. van de Geref. Gem.) - Het geklank kennen. Predikatie over psalm 89: 16, gedaan ter gelegenheid van de ingebruikneming van het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente te Krabbendijke alsmede verschillende toespraken. Uitgegeven ten bate der kerk. Vierde duizendtal.
56805: HOFMAN, Ds. M. (pred. van de Geref. Gem.) - Korte schets van mijn wedervaren tijdens mijn laatste ziekte aan mijne vrienden verhaald op veelvuldig verzoek.
56806: HOFMAN, Ds. M. (pred. van de Geref. Gem.) - Korte schets van mijn wedervaren tijdens mijn laatste ziekte aan mijne vrienden verhaald op veelvuldig verzoek.
13688: HOFMAN, Ds. A. - Uit mijn leven. Facetten uit mijn leven alsmede pastorale problemen van een predikant.o.a Krijgsgevange in Duitsland 1944 . 1e druk.
37857: HOFMAN, Ds. H. - Huisbezoek. Een handreiking voor ambtsdragers en gemeente.
36566: HOFMAN, Prof. R. - Symboliek of stelselmatige uiteenzetting van het leerbegrip der belijdenisschriften der onderscheidene christelijke kerkgenootschappen en voornaamste sekten. door prof. Rudolph Hofman, in leven docent der theologie aan de Kon. Saks. Landschool te Meissen. Eerst uit het Hoogduitsch vertaald door P. J. de Roode, in leven predikant te Hoog-Karspel. Daarna verkort uitgegeven door M. A. Adriani.
47970: HOFMAN, B. - Crisis in de Kerk. De Nederlandse Reformatie in de spiegel van tachtig schriftuurlijke liederen.
17017: HOFMAN, Ds. A. - Welgebaande wegen. Een meditatieve beschouwing over de Heidelbergse Catechismus.
16631: HOFMAN, Ds. A. - Volgt hun geloof na. over het leven van twintig bijbelheiligen
45649: HOFMAN, E. - Nieuw licht op het Wilhelmus en zijn dichters.
33398: HOFMAN, H.A. - Sporen in de schemer. Contouren van Gereformeerd bestaan op de drempel van de 21e eeuw.
33221: HOFMAN, Ds. M. (pred. van de Geref. Gem.) - 71 samenspraken over het boek Jona
77244: HOFMAN, Ds. M. (pred. van de Geref. Gem.) 1873-945 - Lazarus komt uit 41 samenspraken
28283: HOFMAN, Ds. M. (pred. van de Geref. Gem.) - Korte schets van mijn wedervaren tijdens mijn laatste ziekte aan mijne vrienden verhaald op veelvuldig verzoek.
46225: Hofman, Ds. A. - Hosea de zoon van beéri
25615: HOFMAN, J. - Wederwoord aan ds. Buskes. NAar aanleiding van de brochure 'Kerk en vakbeweging' door ds. J.J. Buskes jr., Hervormd predikant te Amsterdam.
56820: HOFMAN, Prof. R. - Symboliek of stelselmatige uiteenzetting van het leerbegrip der belijdenisschriften der onderscheidene christelijke kerkgenootschappen en voornaamste sekten. door prof. Rudolph Hofman, in leven docent der theologie aan de Kon. Saks. Landschool te Meissen. Eerst uit het Hoogduitsch vertaald door P. J. de Roode, in leven predikant te Hoog-Karspel.
39846: HOFMAN, Ds. M. (pred. van de Geref. Gem.) - Het Alwijze Godsbestuur verheerlijkt. Levensbeschrijving, vermeerderd met enkele preken, brieven en foto's.
76761: HOFMAN, H. Evangeliedienaar te Schiedam - 25 leerredenen uitgesproken vanaf 26dec 1948 tot1 juni 1949 bundel3.
21121: HOFMAN, Ds. A. - Volgt hun geloof na
23976: HOFMAN, H. Evangeliedienaar te Schiedam - Een gezant van de Koning. De heer G.J. van den Emden en ds. P. de Vries schrijven hun herinneringen uit het leven van H.Hofman, Evangeliedienaar te Schiedam.
1490: HOFMAN, Ds. A. - Tot de grijsheid toe meditaties over bijbels personen
36499: HOFMANN, prof. Rudolph (prof. te Meissen) - Symboliek. Of Stelselmatige uiteenzetting van het leerbegrip der belijdenisschriften van de onderscheidene christelijke kerkgenootschappen en voornaamste sekten. Uit het Hoogduitsch vertaald door P. J. de Roode, predikant te Hoog-Karspel. Uitgegeven in de godgeleerde bibliotheek, of reeks van wetenschappelijk-theologische werken uit het buitenland.
56821: HOFMANN, HUGO - Rudo de schildknaap. Naar het Duitsch van Anton ohorn. Geïllustreerd
56822: HOFMANN, prof. Rudolph (prof. te Meissen) - Symboliek. Of Stelselmatige uiteenzetting van het leerbegrip der belijdenisschriften van de onderscheidene christelijke kerkgenootschappen en voornaamste sekten. Uit het Hoogduitsch vertaald door P. J. de Roode, predikant te Hoog-Karspel. Uitgegeven in de godgeleerde bibliotheek, of reeks van wetenschappelijk-theologische werken uit het buitenland.
56823: HOFMANN, prof. Rudolph (prof. te Meissen) - Symboliek. Of Stelselmatige uiteenzetting van het leerbegrip der belijdenisschriften van de onderscheidene christelijke kerkgenootschappen en voornaamste sekten. Uit het Hoogduitsch vertaald door P. J. de Roode, predikant te Hoog-Karspel. Uitgegeven in de godgeleerde bibliotheek, of reeks van wetenschappelijk-theologische werken uit het buitenland.
70803: Hofmann F.J. - Uit groot gevaar, tweede deel
70804: Hofmann F.J. - Uit groot gevaar gered (eerste deel)
3252: HOFMANN, prof. Rudolph (prof. te Meissen) - Symboliek. Of Stelselmatige uiteenzetting van het leerbegrip der belijdenisschriften van de onderscheidene christelijke kerkgenootschappen en voornaamste sekten. Uit het Hoogduitsch vertaald door P. J. de Roode, predikant te Hoog-Karspel. Uitgegeven in de godgeleerde bibliotheek, of reeks van wetenschappelijk-theologische werken uit het buitenland.
37420: HOFSTEDE DE GROOT, P.(1802-1886) - De Groninger Godgeleerden in hunne eigenaardigheid.
6115: HOFSTEDE DE GROOT, Prof. P. (e.a.) - Geschiedenis der Christelijke kerk in taferelen. Met platen. Delen I t/m V.
56826: HOFSTEDE DE GROOT, P.(1802-1886) - DE OUD-CATHOLIEKE BEWEGING VAN DEZE TIJD IN HET LICHT VN DE KERKGESCHIEDENIS
56827: HOFSTEDE DE GROOT, P - Voorlezingen over de geschiedenis der opvoeding des menschdoms door God tot de komst van Jezus Christus, 2e herziende druk 2 delen compleet
56828: HOFSTEDE DE GROOT, Prof. P - Gedachten over de beschuldiging tegen de leraars der Nederlandsche Hervormde Kerk Uitgegeven tenvoordeele van de Zondagsscholen te Groningen
56829: HOFSTEDE DE GROOT, Prof. P. - Honderd jaar uit de geschiedenis der hervorming in de Nederlanden 1619-1619
56831: HOFSTEDE, Petrus (1716-1803, prof. te Rotterdam); NAHUYS, Gerard Johan (1738-1781, prof. te Leiden) - Het leven van Gerard Johan Nahuys, laatst hoogleeraar in de Godsgeleerdheid en Kerklyke geschiedenissen te Leiden, en beroepen predikant aldaar. Hier agter is gevoegd de Leerreden, met welke de hoogleeraar Nahuys, ware hy in 't leven gebleven, zyn werk als predikant in de Gemeente van Leiden, zou begonnen hebben. Org. hal flinnen band. Rotterdam, by de wed. Jac. Bosch; Reinier Arrenberg. Waarbij geb.: Leerrede over Psalm 146: 8a. AMSTERDAM, Wessing en De Bruyn, 1783. (4) 35 blz. En: Leerredenen over Zacharia 5: 5-11. en Jesaias 58: 5-12. Ter voorbereiding van eenen dank-, vast- en bededag. 1786.
15775: HOFSTEDE DE GROOT, P. (hoogleraar te Groningen) - Voorlezingen over de geschiedenis der opvoeding des menschdoms door God tot op de komst van Jezus Christus. Eerste deel.
15777: HOFSTEDE DE GROOT, C. P. - De geschiedenis van het Protestantisme, op nieuw verhaald door dr. J. A. Wylie.
76691: HOGENBRINK A J - De Torenbrand
76695: HOGENBRINK A J - Te rechtertijd gegrepend
76693: HOGENBRINK A J - Verloren voor een tijd
56835: HOGENDORP, Dirk van (1797-1845) (Opgesteld door Guillaume Groen van Prinsterer (1801-'76)) - Adres aan de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk, over de formulieren, de academische opleiding der predikanten, het onderwijs en het kerkbestuur. ondertekend door D. van Hogendorp; M.B.H. Gevers; A. Capadose; G. Groen van Prinsterer; P.J. Elout; J.A. Singendonk; C.M. van der Kemp.
46561: Hoghem - Verkondiging van de getuigenis Gods
46198: Hoghem - Als hen geweld en list bestrijden...
52704: CHRISTIAN H. HOHMANN. - Praktische Violinschule ( Practical Violin-School ). Neu-Ausgabe...umgearbeitet und vermehrt von Gustav Zanger. I t/m 5. Kursus
56838: HOHMANN Chr H - Praktische Violischule Collection litolff Pratical Violin Scholl
46930: HÖLDERLIN, FRIEDRICH - Een portret van den dichter uit zijn leven en werken samensteling, inleidingen vertalingvan het proza door Roel Houwink vertaling der gedichten door George de Sévooy bandontwerp - schutblad en vignet door Jac Nuiver
33414: HOLDIJK, G. - Dominee in de Politiek. Het tweede kamerlidmaarschap van Ds. H.G. Abma 1963-1981.
36352: HOLLAAR, Jacoba - Hetgeen God gewrocht heeft. Eenvoudig verhal van den weg dien de Heere gehouden heeft. Door haarzelve beschreven.
1147: HOLLAND, Ds. C. B. (Ned. Herv. predikant te Putten) - Licht en leiding. 18 meditaties van wijlen Ds. C. B. Holland.
1487: HOLLAND, Ds. C. B. (Ned. Herv. predikant te Putten) - Licht en leiding. 18 meditaties. Tweede druk.
28102: HOLLAND, J. van - Een lastige leenman. Een historisch verhaal uit de tijd van Graaf Willem VI.
56841: HOLLAND, Ds. C. B. (Ned. Herv. predikant te Putten) - Licht en leiding. 18 meditaties. Tweede druk.
56842: HOLLAND, J. van - Een lastige leenman. Een historisch verhaal uit de tijd van Graaf Willem VI.
52729: CLASSIS HOLLAND - Classis Holland: Minutes 1848-1858. Translated by a Joint Committee of the Christian Reformed Church and the Reformed Church in America
25589: HOLLANDER, J. - Een stem van onder de galerij. (Enkele opmerkingen over de onrust in de Gereformeerde Kerken in dezen tijd).
43849: HOLLANDER, N. Den - Zo'n kleine verstekeling door N. den Hollander geïllustreerd door C. Leeflang-oudenaarden tweede druk
71096: HOLLANDER, NEL DEN - Een geluk uit een ongeluk
56847: HOLLANDER, N. DEN - Een geluk uit een ongeluk 3e druk
56844: HOLLANDER, J. - Een stem van onder de galerij. (Enkele opmerkingen over de onrust in de Gereformeerde Kerken in dezen tijd).
56845: HOLLANDER, J. (Reserve Onderofficier Brigade Genietroepen) - Nogmaals het verraad der N.S.B
56846: HOLLANDER, N. Den - Zo'n kleine verstekeling door N. den Hollander geïllustreerd door C. Leeflang-oudenaarden tweede druk
75347: HOLLANDERS G C J M - Historie van de Katholieke geloofgemeenschap te Rutten van 500tot heden
42164: HOLLAZ, DAVID (POMEREN) 1704-1771 - De verheerlykinge van Christus in zyn Kostelyk en onwaerdeerbaer bloet; in eene stichtelyke betrachting, allen heilbegeerigen voorgestelt. door David Hollaz, Euangelisch prediker te Guntersberg in AgterPomeren met een aenhangzel van gedichen uit het Hoogduitsch vertaalt.
70277: HOLLE, G - de zoon van den berenleider geillusstreerd door B van Vlijmen jr1e dr. - (De goede kameraad). -
56849: HOLLE, G. - Hoorn voor de prins.
33307: HOLLE, G. - Hoorn voor de prins.
70797: Holle C. - Karel Doringa (geïllustreerd door Johan Braakensiek)
56850: HOLLEBEEK, JEREMIAS (1689-1775) - De onbedriegelijke kentekenen van zaligmakende genade.
41637: HOLLEBEEK, Jeremias. (1689-1775) - Den tragen kerkganger tot yver opgewekt door den godvrugtigen kerkganger, nevens de dierbaarheid van Godts Woord Ieder op het hoogste aangeprezen door Jeremias Hollebeek, Emeritus predikant te Leiderdorp.
77006: HOLLEBEKIUS, Jacobus (1595-1650, Amsterdam) - De geestelyke krijghsman. Gewapent van het hooft tot de voeten. Voorgestelt in eenige meditatien over de woorden pauli Ephes 6 van het 10 tot het 21 veers. De vijfde druck van nieuws oversien ende verbetert na de nieuwe oversettingh des Bybels, met een register daer by gevoecht. Door Iacobum Hollebekium, in sijn leven dienaer Iesu Christi in Sijn gemeynte tot Amstelredam.
56853: HOLLEBRANDS, M. - De bekering en het sterven van Sara Louisa Hollebrands met inleiding en toelichting vandr J H v/d Bank
48883: Hollebrands, M. 1846-64 M ddelburg- - De bekering en het sterven van Sara Louisa Hollebrands
76891: BAAN AREND RIJSSEN door HOOGERWERF-HOLLEMAN R. - GElijk een eiken boom Uit het leven van Arendx Baanin leven ouderling te Rijssen 2e druk
56970: Hoogerwerf Holleman R - Onrustig is het hart ver haal uit de tweede Wereldoorlog toen Hitler Joegoslavie binnenviel
23737: HOOGERWERF Hollemann - Onrustig is het hart
47123: HOLLTEN, F VAN - Langs het levenspad van John Bunyan
36500: HOLST, Joh. van (1640-'91, Leeuwarden) - De eerste beginzelen der woorden Gods. Of ontledinghe der Heidelbergsche Catechismus tot dienst van de onwetende en jonge jeugd. Waarbij gevoegd is het merg van het Kort Begrip der Christelijke Religie, voor die haar willen begeven tot des Heeren H. Avondmaal. Den Een- en twintigsten druk.
56859: HOLST, Joh. van (1640-'91, Leeuwarden) - De eerste beginzelen der woorden Gods. Of ontledinghe der Heidelbergsche Catechismus tot dienst van de onwetende en jonge jeugd. Waarbij gevoegd is het merg van het Kort Begrip der Christelijke Religie, voor die haar willen begeven tot des Heeren H. Avondmaal. Den Een- en twintigsten druk.
56858: HOLST, A. Roland. - belijdenis voor jongeren die god zoeken
44790: HOLST, A. - gedroomd gebeuren
44789: HOLST, A. - verworvenheden verzen van de schrijver
44786: HOLST, A. Roland. - TUSSCHEN TIJD EN EEUWIGEN .
56862: HOLSTER, A. - ZEILSTRA, J. - Johannes Calvijn. De hervormer van Genève.
56861: HOLSTER, A. / ZEILSTRA, J. - Maarten Luther.
29159: HOLSTER, A. - ZEILSTRA, J. - Johannes Calvijn. De hervormer van Genève.
56863: HOLTEN van F - Langs het levenspad van John Bunjan
48426: Holten van F - Dienaars Martelaars Bevrijders uit de historie van de kerk in Schotland
42008: HOLTEN, H. VAN - Gifeiland
56868: HOLTEN, F. van - Ziende den onzienlijke. Persoonlijke herinneringen.(over het oude volk)
72578: OVERDUIN D Chr Gerf Gem Hersteld Rotterdan door F van Holten - NIETS van ons maar t al van Hem Uit het leven can ds D Chr Overduin
56867: HOLTEN, F. van - Engelse Geloofsgetuigen. Twaalf godgeleerden uit de 16e en 17e eeuw.
56869: HOLTEN, F. VAN - De vervolgde Kerk in Schotland
56870: HOLTEN, F. VAN - De strijdende Kerk in Schotland
56871: HOLTEN, H. van - Brand in het Hoge Duin
23741: HOLTEN, H. van - Brand in het Hoge Duin
36574: HOLTEN, F. van - Engelse Geloofsgetuigen. Twaalf godgeleerden uit de 16e en 17e eeuw.
29744: HOLTEN, H. van - Een kat in de boom.
27453: HOLTHAUS, S. - Stroomopwaarts in een nieuwe eeuw. Christelijk geloof tussen tijdgeest en toekomst.
26837: HOLTIUS, Nicolaas (1693-1773, Koudekerk a.d. Rijn) - Antwoord van Nicolaus Holtius, dienaar der gemeynte van Jesus Christus te Koudekerk, aan den heer J. van den Honert, T.H. zoon, predikant en professor te Leiden. Waar in de onbetamelykheyd van deszelfs beledigende handel, in zynen brief van den 25. may dezes jaars, aangetoont, en de regtzinnigheid van des schryvers gedachten, vervat in zyne onlangs uitgegevene verhandeling over de ampten van den Zaligmaker, en deszelfs zalvinge tot die ampten, tegen deszelfs ongegronde beschuldigingen in vollen dag gestelt word.
4174: HOLTIUS, Nicolaas (1693-1773, Koudekerk a.d. Rijn) - De zondaar gerechtvaerdigt om niet, uit de genade Gods door de verlossinge die in Christus Jezus is.En rechtvaardig voor Godt door het geloof, volgens het onfeilbaar Woordt Gods en de vastgestelde leere der Herv. Kerke, duidelyk verklaart en bevestigt in twee predikatien over de 23e en 24e zondag van den Heidelb. Catech.
20872: HOLTIUS, N. - De zondaar gerechtvaardigd om niet, uit de genade Gods, door de verlossing die in Christus Jezus is, en rechtvaardig voor God door het geloof. Volgens het onfeilbaar Woord Gods en de vastgestelde leer der Hervormde kerk duidelijk verklaard en bevestigd in twee predikatie's over de XXIII en XXIV zondag van de Heidelbergse Catechismus door Nicolaus Holtius, dienaar der gemeente van Jezus Christus te Koudekerk; in hernieuwde uitgave verzorgd door A. v.d. Kooij, v.d.m.
56873: HOLTIUS, N. - De zondaar gerechtvaardigd om niet, uit de genade Gods, door de verlossing die in Christus Jezus is, en rechtvaardig voor God door het geloof. Volgens het onfeilbaar Woord Gods en de vastgestelde leer der Hervormde kerk duidelijk verklaard en bevestigd in twee predikatie's over de XXIII en XXIV zondag van de Heidelbergse Catechismus door Nicolaus Holtius, dienaar der gemeente van Jezus Christus te Koudekerk; in hernieuwde uitgave verzorgd door A. v.d. Kooij, v.d.m.
56874: HOLTIUS, N. - De zondaar gerechtvaardigd om niet, uit de genade Gods, door de verlossing die in Christus Jezus is, en rechtvaardig voor God door het geloof. Volgens het onfeilbaar Woord Gods en de vastgestelde leer der Hervormde kerk duidelijk verklaard en bevestigd in twee predikatie's over de XXIII en XXIV zondag van de Heidelbergse Catechismus door Nicolaus Holtius, dienaar der gemeente van jezus Christus te Koudekerk; in hernieuwde uitgave verzorgd door A. v.d. Kooij, v.d.m.
37827: HOLTIUS, Nicolaas (1693-1773, Koudekerk a.d. Rijn) - De rechtvaardiging uit genade, door het geloof. Een holtius-uitgave.
36817: HOLTIUS, N. - De zondaar gerechtvaardigd om niet, uit de genade Gods, door de verlossing die in Christus Jezus is, en rechtvaardig voor God door het geloof. Volgens het onfeilbaar Woord Gods en de vastgestelde leer der Hervormde kerk duidelijk verklaard en bevestigd in twee predikatie's over de XXIII en XXIV zondag van de Heidelbergse Catechismus door Nicolaus Holtius, dienaar der gemeente van jezus Christus te Koudekerk; in hernieuwde uitgave verzorgd door A. v.d. Kooij, v.d.m.
20933: HOLTIUS, Nicolaas (1693-1773, Koudekerk a.d. Rijn) - De zondaar gerechtvaerdigt om niet, uit de genade Gods, door de verlossing die in Christus Jezus is en Rechtvaerdig voor Godt door het geloof. Volgens het onfeilbaar Woordt Gods en de vastgestelde Leere der Hervormde Kerke, duidelijk Verklaart en Bevestigt in Twee Predikatien over 23sten en 24sten zondag van den Heidelbergschen Catechismus. door Holtius dienaar der Gemeinte van Jesus Christus. te Koudekerk.
77089: HOLTROP P N e.a - De Nederlanders en hun kerk in Sint Ptersb urg 1704-1927y
56884: HOLTROP, Dr. P.N. - ZGKN100 Een bundel opstellen over de zending van de Gereformeerde Kerken in Nederland ter gelegenheid van de honderjarige herdenking van de Synode van Middelburg 1896
56883: HOLTROP P.N. - Tussen Piëtisme en Réveil Het "Deutsche Christentumsgesellschaft"in Nederland, 1784-1833
56891: HOLWERDA, J.H. - Nederland's vroegste geschiedenis. Door dr. J.H. Holwerda, directeur Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. Tweede, vermeerderde druk. Met 94 platen en 3 gekleurde kaarten.
56890: HOLWERDA, B. Prof. - Tot de dag aanlicht.
56886: HOLWERDA, B. - Oudtestamentische voordrachten. Nagelaten door prof. B. Holwerda. Deel 2. Bijzondere Canoniek.
56892: HOLWERDA,J.H. - Nederland's Vroegste Geschiedenis in Beeld Prachtig geillustr. Atlas over het oudste Nederland tot de vroege Middeleeuwen. Index. Bibliogr. Ornam. & verguld kunstleer.
56889: HOLWERDA, B. - De dingen die ons van God geschonken zijn. Catechismuspredicatien.
56887: HOLWERDA, B. - De dingen die ons van God geschonken zijn. 4 delen. Eerste deel: Zondag 1-13, 192 blz. Tweede deel: Zondag 14-26, 207 blz. Derde deel: Zondag 27-39, 213 blz. vierdedeel 40-52
56888: HOLWERDA, B. - Begonnen hebbende van Mozes....." De plaats die de Heere verkiezen zal- De Exegese van Amos 3: 3-8 - De Priester-koning in het Oude Testament- De Heilshistorie in de prediking.
16575: HOLWERDA, B. - De dingen die ons van God geschonken zijn. 4 delen. Eerste deel: Zondag 1-13, 192 blz. Tweede deel: Zondag 14-26, 207 blz. Derde deel: Zondag 27-39, 213 blz. vierdedeel 40-52
23509: HOLWERDA, B. - Tot de dag aanlicht.
37222: HOLWERDA, B. - De dingen die ons van God geschonken zijn. Catechismuspredicatien.
50671: BIBLE HOLY - The holy Bible, containing the Old and New Testaments, newly translated out of the original tongues, and with the former translations diligently compared and revised. By his Majesty's special ommand. Appointed to be read in churches.
50672: BIBLE HOLY - The holy Bible, containing the Old and New Testaments, translated out of the original tongues, and with the former translations diligently compared and revised. By his Majesty's special ommand. Appointed to be read in churches.
56895: HOME, Andrew - Tom en Jack. Avonturen van twee schooljongens. Tweede druk.
56896: HOME, ANDREW - Wilhelmina bibliotheek voor jongens en meisjes Jacob Rensum
49152: Home, Andrew - Wilhelmina bibliotheek voor jongens en meisjes Jacob Rensum
36029: HOME, Andrew - Tom en Jack. Avonturen van twee schooljongens. Tweede druk.
56897: HOMEROS - Ilias Verzorgd door dr. J.W. Fuchs deze Odyssee in het Grieks. Classica Hagana Zeer goed
47555: HOMEROS - Odysseia. Verzorgd door dr. J.W. Fuchs deze Odyssee in het Grieks. Classica Hagana Zeer goed
47556: HOMEROS - Ilias Verzorgd door dr. J.W. Fuchs deze Odyssee in het Grieks. Classica Hagana Zeer goed
73000: HOMERUS ; BERGLERO, STEPHANO - Homeri Odyssea, batrachomyomachia, Hymni en Epigrammata. Graece et Latine. Graeca Ad principen H. Stephani, ut en ad primam omnium Demetrii Chalcondylae editionem atqueinfuper ad codd. mfs. funt. excuffa. ex Latinis editis selecta funt optima, verum ita interpolata, ut nova plane verfio videri poffit. Curante Stephano Berglero, Tranffylvan
13697: HOMMES, N. J. - Het ontstaan van de Oorbiecht. Reformatorische stemmen.
56901: HOMOET, J. C. - Een jongen die overwint - met kleurplaten
56902: HONDERS, H. J. - Andreas Rivetus. Als invloedrijk gereformeerd theoloog in Holland's bloeitijd.
56903: HONDERS, HAN / CONSTANT, JAC. / DOORGEEST, YVONNE / POLDERS, LOEK. - Ontdek Nederland. De schoonheid van 20 nationale landschappen.
18549: HONDIUS, Gerardus Puppius (1666-1740) - De kleine Print-Bybel. Waar in door verscheide af-beeldingen een meenigte van Bybelsche spreuken verklaart worden. Tot vermaak der Jeugd, en om te leeren elke zaak naauwkeurig af te schetzen, en by haaren regten naam te noemen; ook de spreuken der H. Schrift by na zonder moeite in het geheugen te brengen. Uit de Hoogduitsche in de Hollandsche taal overgezet.
34117: HONDIUS, Gerardus Puppius (1666-1740) - De kleine print-Bybel. Waarin door verscheide af-beeldingen een meenigte van Bybelsche spreuken verklaart worden. Tot vermaak der jeugd, en om te leeren elke zaak naauwkeurig af te schetzen, en by haaren regten naam te noemen; ook de spreuken der H. Schrift by na zonder moeit in het geheugen te brengen. Uit de Hoogduitsche in de Hollandsche taal overgezet.
56904: Hondius Boldingh, W. - Synthetische polynucleotiden - aggregatie en haar beïnvloeding
56905: HONDIUS, Gerardus Puppius (1666-1740) - De kleine Print-Bybel. Waar in door verscheide af-beeldingen een meenigte van Bybelsche spreuken verklaart worden. Tot vermaak der Jeugd, en om te leeren elke zaak naauwkeurig af te schetzen, en by haaren regten naam te noemen; ook de spreuken der H. Schrift by na zonder moeite in het geheugen te brengen. Uit de Hoogduitsche in de Hollandsche taal overgezet.
56906: HONDIUS, Gerardus Puppius (1666-1740) - De kleine print-Bybel. Waarin door verscheide af-beeldingen een meenigte van Bybelsche spreuken verklaart worden. Tot vermaak der jeugd, en om te leeren elke zaak naauwkeurig af te schetzen, en by haaren regten naam te noemen; ook de spreuken der H. Schrift by na zonder moeit in het geheugen te brengen. Uit de Hoogduitsche in de Hollandsche taal overgezet.
42363: HONDORFFIUS, ANDREAS.alg - De tien geboden des Heeren, Uit verscheidene, zo Oude als Nieuwe Schryvers, met Geestelijke en Wereldlijke Historien en Voorbeelden verrijkt. Eerstelijk in het Hoogduitsch by een gesteld door Andreas Hondorffius+ naderhand in ´t Latyn overgezet, en merkkelijk vermeerderd, door Pilippus Lonicerus+ en nu uit dat Werk getrokken, en in ´t Nederduitsch gebracht door G. van Broekhuizen, Met byvoeging van verscheidene Stukken uit andere Auteurs. Vercierd met schoone Kopere Plaaten.
29378: HONERT, Johan van den (1693-1758, prof. Leiden) - Antwoord van Joan vanden Hondert, T.H. Soon, doctor der Heilige Godgeleerheid; professor in deselve verhandeling van de Transsubstantiatie der Roomsche Kerke te verdedigen tegen een onlangs uytgekomen boek, genaamt de vaste gronden van het Catholyk geloov, wegens het Heilig Sacrament des autaars, beweert door L. Zeelander.
35237: HONERT, Tako Hajo van den (1666-1740, prof. te Leiden, Amsterdam) - Kort-bondig vertoog van Christus' afkomst uit David, Behelsende eene bewering van Mariaas Erv-Dogterschap; en eene vereffening van de twee geslagtkaarten by Mattheus en Lukas te vinden: Door Tako Hajo van den Honert, Bedienaar des H. Evangeliums t' Amsterdam.
78300: HONERT, Tako Hajo van den (1666-1740, prof. te Leiden, Amsterdam); DEURHOF, Willem (1650-1717) - De waaragtige wegen, die God met den mens houd. Uyt een vast grond-beginsel, volgens de ingeschapen en geschreevene openbaaring Gods afgeleidt en zaamen-geschakelt. Tweede druk. Doorgaans verbetert, en met het geen aan den eersten druk ontbrak, vermeerdert.
559: HONERT, Tako Hajo van den (1666-1740, prof. te Leiden, Amsterdam) - Het Hooge-Priesterschap van Christus naar de ordening van Melchisedek. Door eene ontleding en verlaaring van het sevende hoofd-stuk in Paulus send-briev aan den Hebreen, opengelegt, en aangeweesen.
45066: ZEELANDER L - Johan van den Honert (1693-1758) - Vervolg der vaste gronden van het catholyk geloove Wegens het H sacrament des autaers door L Zeelander.Tegen het Antwoord vanden Heer Joan van der HONERT Doctor,Professor en preicant te LEIDEN ect
56910: HONERT, Johan van den (1693-1758, prof. te Leiden) - De Mensch in Christus soo als hy al en niet bestaat naar den eisch van den redeliken en evangelischen godsdienst
56908: HONERT, Johan van den (1693-1758, prof. Leiden) - Antwoord van Joan vanden Hondert, T.H. Soon, doctor der Heilige Godgeleerheid; professor in deselve verhandeling van de Transsubstantiatie der Roomsche Kerke te verdedigen tegen een onlangs uytgekomen boek, genaamt de vaste gronden van het Catholyk geloov, wegens het Heilig Sacrament des autaars, beweert door L. Zeelander.
56911: HONERT, Johan van den (1693-1758, prof. Leiden) - Antwoord van Joan vanden Hondert, T.H. Soon, doctor der Heilige Godgeleerheid; professor in deselve verhandeling van de Transsubstantiatie der Roomsche Kerke te verdedigen tegen een onlangs uytgekomen boek, genaamt de vaste gronden van het Catholyk geloov, wegens het Heilig Sacrament des autaars, beweert door L. Zeelander.
56912: HONERT, Tako Hajo van den (1666-1740, prof. te Leiden, Amsterdam) - Het Hooge-Priesterschap van Christus naar de ordening van Melchisedek. Door eene ontleding en verlaaring van het sevende hoofd-stuk in Paulus send-briev aan den Hebreen, opengelegt, en aangeweesen.
3302: HONERT, Tako Hajo van den (1666-1740, prof. te Leiden, Amsterdam) - De waaragtige wegen die God met den mens houd, uyt een vast grond-beginsel, volgens de ingeschapene en geschreevene openbaaring Gods afgeleidt en zaamen-geschakelt. Door Tako Hajo van den honert, bedienaar des H. Evangliums tot Amsteldam. vierde druk druk, doorgaans verbetert en met het geen aan den eersten drukt ontbrak vermeerdert. In twee delen.
56914: HONERT, Tako Hajo van den (1666-1740, prof. te Leiden, Amsterdam)e - Kort-bondig vertoog van Christus' afkomst uit David, Behelsende eene bewering van Mariaas Erv-Dogterschap; en eene vereffening van de twee geslagtkaarten by Mattheus en Lukas te vinden: Door Tako Hajo van den Honert, Bedienaar des H. Evangeliums t' Amsterdam.
41290: HONERT, Johan van den (1693-1758, prof. te Leiden) - De Mensch in Christus soo als hy al en niet bestaat naar den eisch van den redeliken en evangelischen godsdienst
56915: HONIG, Anthonie Gerrit - Alexander Comrie.
35171: HONIG, Anthonie Gerrit - Alexander Comrie. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de H. Godgeleerdheid. op gezag van den rector Dr. A. Kuyper in het openbaar te verdedigen op Woensdag 19 Oktober 1892 des namiddags ten drie ure in de Schotse zendingskerk door Anthonie Gerrit Honig.
43549: HONIG, MARIE - Tonnie Beekhout een verhaal voor meisjes met titelplaat
36653: HONIG, Anthonie Gerrit - Alexander Comrie. Herdruk ingeleid door Prof. Dr. D. Nauta.
56916: HONIG, Anthonie Gerrit - Alexander Comrie. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de H. Godgeleerdheid. op gezag van den rector Dr. A. Kuyper in het openbaar te verdedigen op Woensdag 19 Oktober 1892 des namiddags ten drie ure in de Schotse zendingskerk door Anthonie Gerrit Honig.
56917: HONIG, Anthonie Gerrit - Alexander Comrie. Herdruk ingeleid door Prof. Dr. D. Nauta.
56918: HONIG, Anthonie Gerrit - Alexander Comrie.
27438: HONIG, Anthonie Gerrit - Alexander Comrie. Herdruk ingeleid door Prof. Dr. D. Nauta.
7253: HONIG, Anthonie Gerrit - Alexander Comrie.
26415: HONIG, Dr. A.G. - ,,Etisch'' of Gereformeerd? Eene studie.
39188: HONIG, Anthonie Gerrit - Alexander Comrie.
43127: HONIG, Anthonie Gerrit - Alexander Comrie. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de H. Godgeleerdheid. op gezag van den rector Dr. A. Kuyper in het openbaar te verdedigen op Woensdag 19 Oktober 1892 des namiddags ten drie ure in de Schotse zendingskerk door Anthonie Gerrit Honig.
1148: HONKOOP, Ds. P. (Pred. Ger. Gem.) - Gode tot eer! en onze ziel tot zaligheid. 15 predikaties voor de Christelijke feestdagen.
30307: HONKOOP, Ds. P. (Pred. Ger. Gem.) - En Abram toog heen. Zeven predicatiën over het leven van Abraham.
22426: HONKOOP, Ds. P. (Pred. Ger. Gem.) - Eliza's vaarwel aan Elia Verslag van de toespraken gehouden bij de begrafenis van Ds. P. Honkoop in leven predikant der Gereformeerde Gemeente te Yerseke in het kerkgebouw te Yerseke en op de begraafplaats te Rijssen. Hieraan is toegevoegd een predikatie van Ds. P. Honkoop over Romeinen 8 : 23a en de predikatie uitgesproken op zondag 30 juni te Yerseke door Ds. A. F. Honkoop over Openb. 7: 13- 15
56922: HONKOOP, A.G - Kom en zie 52 meditaties
56921: HONKOOP, A. F - Jezus' hemelvaart. Daniël 7:13,14a
56924: HONKOOP, Ds. P. (Pred. Ger. Gem.) - Eliza's vaarwel aan Elia Verslag van de toespraken gehouden bij de begrafenis van Ds. P. Honkoop in leven predikant der Gereformeerde Gemeente te Yerseke in het kerkgebouw te Yerseke en op de begraafplaats te Rijssen. Hieraan is toegevoegd een predikatie van Ds. P. Honkoop over Romeinen 8 : 23a en de predikatie uitgesproken op zondag 30 juni te Yerseke door Ds. A. F. Honkoop over Openb. 7: 13- 15
56923: HONKOOP, Ds. A. F. (Pred. Ger. Gem.) - Maar wat hebben deze schapen gedaan.
70024: HONKOOP, Ds. P. (Pred. Ger. Gem.)/ HONKOOP, Ds. A. F. (Pred. Ger. Gem.) - Hij is opgestaanEen drietal predikaties overLuc 23 vers33a door Ds. P. Honkoop sr. Math 26 vers6a door Ds. A.F. Honkoop, Lukas 24 vers 15 door Ds. P. Honkoop. jr
47111: HONKOOP, A.G - Kom en zie 52 meditaties
56928: HOOF, P. van - Intermezzo. Kontinuiteit en diskontinuiteit in de theologie van A.A. van Ruler. Eschatologie en kultuur.
56927: HOOF, H. van - Z.66. Een verhaal uit een commandopost ergens in de Grebbelinie. met tekeningen van W. Bielkine. 3e druk.
56929: HOOFDMAN, Hugo - Nederlandse Militaire Luchtvaart in beeld. deel 1
60505: MALLAN F (Hoofdredakteur - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland.49 jaargang. 2001-2002 jaargang
59962: LINDENHOUT J van HOOFDREDAKTEUR - Te HUIS geillustreerd Tijdschrift voor het volk ten voordeele der weesinrichting te Neerbosch zesde jaargang met ondertitel tijdschrift tot gezellig onderhoed voor iedereen
68084: VONDEL EN VAN HOOFT - Bloemlezing uit Nederlandsche Prozaschrijvers en dichters, van Hooft en Vondel tot op onze dagen.
77389: HOOFT P.C. - NederlANDSCHE HISTORIEN, SEEDERT DE OOVERDRAGHT DER HEERSCHAPPYE VAN KAIZER KAAREL DEN VIJFDEN OP KOONING PHILIPS ZYNEN ZOON, TOT DE DOODT DES PRINSEN VAN ORANJE. MET HET VERVOLGH TOT HET EINDE DER LANDTVOOGHDYE DES GRAVEN VAN LEICESTER.DRDE DRUK
56932: HOOFT, B.H.VAN 'T. - Honderd jaar Geldersche Geschiedenis in historieliederen. Arnhem., 1948. --- Uitgegeven ter gelegenheid van haar vijftigjarig bestaan (1897 - 1947).
48329: HOOFT, W - De Rietheuvel
56934: HOOFTMAN, Hugo - De Nederlandse Burgerluchtvaart in beeld
56940: HOOG, Sybren - Eemland beschrijving van een weerbarstige landstreek.
47297: Hoog, Aletta - De geschiedenis van een held met platen van Jan Fransse
56939: HOOG, M. - Het kind van den dronkaard
40551: Staveren Reinier Frederik van geschreven onder de naam van Een Lidmaat der Hervormde Gemeente is ; Thomas Hoog (1763-1829) - Vertoogen over het waare geschiedkundig oogpunt, waar uit het laatste lyden van Jesus Christus beschouwd moet worden : opgehelderd uit het voorig gedeelte der evangelische verhaalen / door een lidmaat der Hervormde Gemeente ; met eene aanpryzende voorr. van Th. Hoog eerste deel derde stuk
47700: Hoog, Aletta - Drie kerstboomen
78098: HOOG, Aletta - Doortje Bangoortje
78099: HOOG, Aletta - Noraen Dora
78100: HOOG, Aletta - Mientje,s Kerstgeschenken
78101: HOOG, Aletta - BEERTJE
37749: HOOG, Aletta - Geen goud maar God.
56935: HOOG, Aletta - Geen goud maar God. geillustr P van de Looy
56936: HOOG, ALETTA - Huib
56937: Hoog, Aletta - Drie kerstboomen
27235: HOOGE, Romeyn de. - Alle de voornaamste historien des ouden en nieuwen testaments. Verbeeld in uytsteekende Konst-platen. Met omstandige verklaring der Stoffen en seer beknopte punt-digten, van den Eerw: Godsgel: Heer Henricus Vos. Waar by ook gevoegd zyn nieuwe kaarten, tot opheldering der zaaken nodig. Waarbij: Inleiding op de facsimile-uitgave van de serie bijbelprenten van Romeyn de Hooghe. Wilco C. Poortman.
56941: HOOGE, Romein de - Les indes orientales et occidentales.
36523: HOOGE, Romein de - Les indes orientales et occidentales.
56942: HOOGE, Romein de - Les indes orientales et occidentales.
76795: HOOGENBIRK A J - De Kleinkinderen geillusstreerdkleurenplaat
75672: HOOGENBIRK A J - Gesheiden voor een tijd een verhaal uit de kerken der woestijn met platen van Willen Steelink
41792: HOOGENBIRK, A. J. - Heb uw naaste lief als uzelf een verhaal
76913: HOOGENBIRK A J - UIT VERLKIES WINST met tekenin gen
75677: HOOGENBIRK A J - De Spaansche ridderzoon Een jongeling voor drie eeuwen
75683: HOOGENBIRK, A.J. - God zowekt het weggedrevene een verhaal uit de achtiende eeuw
31013: HOOGENBIRK, A.J. - een jongelingsleven de jeud van Spurgeon 2e druk
76792: HOOGENBIRK A J - Wonderlijk bevrijd 3e druk geillusstreerd
76791: HOOGENBIRK A J - Uit verlie4s winst geillusstreerd
76783: HOOGENBIRK A J - OVERWONNEN g=geillusteerd door doorFrans van Noorden
76784: HOOGENBIRK A J - In des Heertem Hand 2e druk geillusstreerd kleurenplaat
76785: HOOGENBIRK A J - EEN Kunstenaarbij Gods Genade geillusstreerd kleurenplaat
28026: HOOGENBIRK, A.J. - Nog niet te laat.
19812: HOOGENBIRK, A.J. - Uit grootvaders jeugd. Een verhaal.
19813: HOOGENBIRK, A.J. - De timmerman van Nimes. Of de nachtelijke verrassing. Een waar verhaal uit den tijd der Hugenoten. 6e druk.
19639: HOOGENBIRK, A.J. - De speelman.
56946: HOOGENBIRK, A.J. - gevonden verloren
56947: HOOGENBIRK, A.J. - Uit grootvaders jeugd. Een verhaal. 4e druk.
56949: HOOGENBIRK, A.J. - Van klein tot groot een verhaal uitonze tijd.met kleur platen
56950: HOOGENBIRK, A.J. - De burgemeester en zijn vijand. Opnieuw verteld door Marina Verbeek - Gorter.
40679: HOOGENBIRK, A.J. - Twee overwinnaars.
76793: HOOGENBIRK A J - De Burgermeester en zijn vijand geillusstreerd Frans van Noorden
56244: HEER Joh de en HOOGENBIRK A J - Gemengd Koor-Bundel 100 van de schoonste Christelijkwe Liederen voor gemengd koor met vertalingen door A J Hoogenbirk
35052: HOOGENBIRK, A.J. - Bij God verkoren. Geillustreerd door Frans van Noorden.
47722: Hoogenbirk, A.J - De vergeten schildwacht
47613: HOOGENBIRK, A J - Vergaard en bewaard
47634: Hoogenbirk, A. J - De Burgemeester en zijn Vijand 3 platen
47657: HOOGENBIRK, A.J. - Klein begonnen Illustr.: B. Midderigh-Bokhorst.
36155: HOOGENBIRK A - Dubbel weergekregen. 4e druk.
56945: HOOGENBIRK, A.J. - Rika van de Zandhoeve. geillustr Henk Poeder
56944: Hoogenbirk, A. J - De droevige vioolspeler deg4eschiedenis van een lied
76790: HOOGENBIRK A J - Vergaard en bewaard geillusstreerd
76787: HOOGENBIRK A J - De Zaaier die uitging geillusstreerd kleurenplaat
76788: HOOGENBIRK A J - De Koeherder van S Anne geillusstreerd E J Veenendaal
74056: HOOGENBIRK A.J. - Des Heeren weg
35307: HOOGENBIRK, A.J. - De viervoeter 4e druk
75667: HOOGENBRINK A J - Uit vogelsvangers net
1149: HOOGENDOORN, A. / POST, S. D. - Concordantie van de Belijdenis Geschriften.
47112: HOOGENDOORN A - Doe uzelf geen kwaad Pastorale aspechten rond suïcide

Next 1000 books from Kool Boeken[an error occurred while processing this directive]

6/8