Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands. Tel. +31 (0)318-574290 | Fax. +31 (0)318-573221            Email: info@koolboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
43604: GRAAFF, BAREND de - Hermen van Garderen Jr.
76890: GRAAFF, B. J. W. de( Petrum Dathenum) - Als een hert gejaeght. Levensstrijd en levenswerk.van Petrum Dathenum
43969: GRAAFF, BAREND de - Om 't steenen paert triologie zesde druk
55402: Graaff, B.J.W. de - Helden des geloofs. Het leven van de kerkvaders Ambosuis en Augustinus. Tweede druk
55408: GRAAFF, Barend de - Anne Co. Trilogie.Houd mijn geboden. De kamenierster van de barones. Van een zo grote liefde.4e druk
55413: GRAAFF, L. P. W. DE - Inventaris 27 - Kroondomein Rentambt Utrecht
27838: GRAAFF, Barend de - Het geslacht van Garderen. Boek 1: Lange Hermen Boek 2: Dine Sybesma Boek 3: Hermen van Garderen Jr.
37673: GRAAFF, B. J. W. de - Barend de Graaff omnibus. Waarin opgenomen: Gebrandmerkt-Een erfenis in de pruikentijd-De vrouw uit 't wienvat.
47632: Graaff-WŁppermann, A - Een zomervacantie 2 z-w platen
33311: GRAAFF, F. de - Spinoza en de crisis van de westerse cultuur.
37216: GRAAFF, B.J.W. de - De jeugd van Da Costa.
20436: GRAAFF, B. J. W. de - Toen het licht werd. Een verhaal uit de tijd van de Hervorming. GeÔllustreerd door Louis v. d. Berg. Tweede druk.
43456: GRAAFF-W‹PPERMANN, A. DE - Een levende brief Ill.: Eckert, M.E..
1836: GRAAFF, B. J. W. de - Jacobus Trigland.
1101: GRAAFF, B. J. W. de( Petrum Dathenum) - Als een hert gejaeght. Levensstrijd en levenswerk.van Petrum Dathenum
1558: GRAAFLAND, Dr. C. - De zekerheid van het geloof. Een onderzoek naar de geloofsbeschouwing van enige vertegenwoordigers van reformatie en nadere reformatie.2e druk
75736: GRAAFLAND, C. - Van Calvijn tot Comrie. Oorsprong en ontwikkeling van de leer van het verbond in het Gereformeerd Protestantisme. Deel 5 & 6; 5. De orthodox-gereformeerde en humanistisch-gereformeerde verbondsleer; 6. De gereformeerde verbondsleer in de zeventiende en achttiende eeuw. 6 dln. in 3 bdn.
34211: GRAAFLAND, C. - Gereformeerden op zoek naar God. Godsverduistering in het licht van de Gereformeerde Spirtualiteit.
45446: GRAAFLAND, C. - gedachten over het ambt och of al het volk des HEEREN profeten waren
5691: GRAAFLAND, Dr. C. - Gereformeerden op zoek naar God. Godsverduistering in het licht van de gereformeerde spiritualiteit.
15617: GRAAFLAND, Dr. C. - De zekerheid van het geloof. Een onderzoek naar de geloofsbeschouwing van enige vertegenwoordigers van reformatie en nadere reformatie.
16506: GRAAFLAND, Prof. Dr. C. - Kinderen van ťťn moeder. Calvijns visie op de kerk volgens zijn Institutie.
13608: GRAAFLAND, Dr. C. - Het vaste verbond. IsraŽl en het oude testament bij Calvijn en het gereformeerd protestantisme.
1368: GRAAFLAND, Dr. C. - Waarom nog gereformeerd?
15744: GRAAS, Drs. T. / JONGE, Drs. H. de / KORPORAAL, T. L. - De Geertruidskerk in Geertruidenberg.
55431: GRAESER, Adolph Heinrich - Die rŲmisch-katholische Liturgie nach ihrer Entstehung und endlichen Ausbildung. Oder Geschichtliche Darstellung aller in der rŲmischen Messe vorkommenden Gebete, Gesšnge und Gebršuche mit steter RŁcksicht auf die Liturgie der griechischen und šltesten evangelisch-lutherischen Kirche.
55432: GRAEVII, Joannis Georgii - Justini historiś philippicae. Cum ejusdem castigationibus.Editio ultima prioribus correctior
55433: GRAEVII, Joannis Georgii - Justini historiś philippicae. Cum ejusdem castigationibus.
18468: GRAEVII, Joannis Georgii - Justini historiś philippicae. Cum ejusdem castigationibus.Editio ultima prioribus correctior
19210: GRAEVII, Joannis Georgii - Justini historiś philippicae. Cum ejusdem castigationibus.
55434: GRANADA, Ludwig von - ‹ber die Liebe Gottes, oder: von der Vollkommenheit des christlichen Lebens. ‹bersetzt aus den Werken des ehrwŁrdigen Paters Ludwig von Granada, aus dem Prediger-Orden.
55435: GRANATEN, I.V. - Institutiones ad christianam theologiam, sacrarum, literarum, univers aliumque conciliorum auctoritate, necnon doctorum ecclesiasticorum eruditione confirmatś, ecclesiasticis omnibus animarum curam gerentibus admodum necessariś, opera, atque industria eruditissimi viri F. Ioannis Vigverii Granaten. Apud Tolosam prśdicatorum ordini adscripti, sacrś Theologiś doctoris & professoris. Titulos recens additos in sexta pagella reperies.
73059: GRANDIA C. - Peter en zijn vrolijke vriendjes
55436: GRANDIA, C. - Levensleiding. Hoe God het leven leidt.
55437: GRANDIA, C. - Er is een weg terug!
76029: GRANDIA J J Drs - Zijn naa, belijden Handboek voor gesprek
55438: GRANT, R. G. - Revolutie! - Revolutie-jaar 1848
55439: GRANT. R.G. - Revolutie! Revolutie-Jaar 1848
19856: GRAS, J. - Ter wille van een kroon. Een verhaal uit den tachtigjarigen oorlog. Uit het Engelsch vertaald door J. Gras.
55440: GRAS, J. - Ter wille van een kroon. Een verhaal uit den tachtigjarigen oorlog. Uit het Engelsch vertaald door J. Gras.
34816: GRASHOFF, Cok - Hazehartje. 3e druk.
42485: GRASHOFF, PIETER - Tim en het geheimzinnige strandhuis illustraties Gusst Hens
55442: GRASHOFF, Cok - Hazehartje. 3e druk.
55443: GRASHOFF, PIETER - Tim en het geheimzinnige strandhuis illustraties Gusst Hens
10243: GRATIA, Felix - Jezus van Nazareth. Een verhaal uit den tijd van Christus' Omwandeling op aarde en de daaropvolgende periode. Met 60 illustratiŽn in den tekst, waarbij enkele platen naar schilderijen en vele gravures van voorwerpen, bij de Oosterlingen in gebruik.
55445: GRATIA, Felix - Jezus van Nazareth. Een verhaal uit den tijd van Christus' Omwandeling op aarde en de daaropvolgende periode. Met 60 illustratiŽn in den tekst, waarbij enkele platen naar schilderijen en vele gravures van voorwerpen, bij de Oosterlingen in gebruik.
55446: GRATZ, HEINRICH DR. - Die Psalmen. Aus dem Original ‹bersetzt
1218: GRAVEMEIJER, H.E.(1813-'90, Predikant te Onstwedde-Losdorp-Hunstum-Midwolde-Elburg.) - Leesboek over de gereformeerde geloofsleer. Opnieuw herzien en uitgegeven.
26890: GRAVEMEIJER, H.E. - Gereformeerde geloofsleer, catechetisch onderwijs met aantekeningen. Door H.E. Gravemeijer, emeritus-predikant. Negende druk. Waarbij: Catechetisch leerboekje naar het 'Leesboek over de Gereformeerde geloofsleer' van H.E. Gravemeijer, bewerkt door dr. E.C. Gravemeijer, Herv. predikant te Utrecht. Derde druk.
30056: GRAVEMEIJER, H.E. - Leesboek over de gereformeerde geloofsleer.
55447: GRAVEMEIJER, H.E. (1813-1890) - Jezus' gelijkenis van het onkruid des akkers voorgesteld in vier predikatien. Tweede druk.
55448: GRAVEMEIJER, H.E. - Gereformeerde geloofsleer, catechetisch onderwijs met aantekeningen. Door H.E. Gravemeijer, emeritus-predikant. Negende druk. Waarbij: Catechetisch leerboekje naar het 'Leesboek over de Gereformeerde geloofsleer' van H.E. Gravemeijer, bewerkt door dr. E.C. Gravemeijer, Herv. predikant te Utrecht. Derde druk.
52998: CRAMER J Dr Amsterdam en LAMERS G H Dr Gravenhage e a - HET EEUWIG EVANGLIE Christelijk maandschrift 1883
52999: CRAMER J Dr Amsterdam en LAMERS G H Dr Gravenhage e a - HET EEUWIG EVANGLIE Christelijk maandschrift 1882
53000: CRAMER J Dr Amsterdam en LAMERS G H Dr Gravenhage e a - HET EEUWIG EVANGLIE Christelijk maandschrift 1881
2939: GRAY, A. - De verborgenheid des geloofs ontsloten. 9 predikatiŽn uit het Engelsch vertaald door C. B. v. Woerden te Akkrum.
3640: GRAY, A. - De geestelijke strijd en de geestelijke vergenoeging. 10 predikatiŽn over Rom. VII: 24; Gal. V: 24 en Philipp. IV:11 door Andrew Gray, in zijn leven Dienaar des Evangelies te Glasgow in Schotland. Uit het Engelsch vertaald door C.B. van Woerden te Zeist.
1129: GRAY, A. - De christen in volle wapenrusting. Tweede serie. Zes predikatiŽn uit het Engels vertaald door C.B. van Woerden jr.
1453: GRAY, A. - Elf predikatiŽn op Avondmaalstijden in verschillende plaatsen gepredikt door Andrew Gray, in zijn leven dienaar des Evangelies te Glasgow in Schotland. Uit het Engels vertaald door C.B. van Woerden te Zeist. 2e druk
6515: GRAY, A. - De roos van Saron. Tweede serie. Zes predikatiŽn uit het Engels vertaald door C. B. van Woerden Jr. te Akkrum. 3e druk.
55454: GRAY, A. - Elf predikatiŽn op Avondmaalstijden in verschillende plaatsen gepredikt door Andrew Gray, in zijn leven dienaar des Evangelies te Glasgow in Schotland. Uit het Engels vertaald door C.B. van Woerden te Zeist. 2e druk
17013: GRAY, A. - De verborgenheid des geloofs ontsloten. 9 predikatiŽn uit het Engelsch vertaald door C. B. v. Woerden te Akkrum.
38834: GRAY, A. - Uitnemende openbaringen. Zeven predikatiŽn uit het Engels vertaald door C.B. van Woerden jr.
75953: GRAY, A. - De verborgenheid des geloofs ontsloten, 9 preEn: Grote en dierbare beloften, 9 pred. En: Elf pred. op Avondmaalstijden. Uit het Engels vertaald door C. B. van Woerden sr. te Zeist.
13615: GRAY, A. - Driemaal gebeden. Acht predikatiŽn uit het Engels vertaald door C. B. van Woerden Jr.
10544: GRAY, A. - De overste Leidsman. Tweede serie. Zes predikatiŽn uit het Engels vertaald door C.B. van Woerden Jr. te Akkrum.
37215: GREEF, Dr. W. de - CARL A.F. Schwartz.
46742: Greef, dr W de en Campen.dr.M - Calvijn na 500 jaar
2589: GREEF, Dr. W. de - Johannes Calvijn. Zijn werk en geschriften.
74262: GREEF W. DE - Calvijn over de Bijbel (enkele bireven, inleidingen en hoofdstukken uit de Institustie)
55466: GREEF, dr. W. de - Calvijn en het Oude Testament.
55464: GREEF DE W DR - 'De ware uitleg'. Hervormers en hun verklaring van de bijbel.
55465: GREEF, Dr. W. de - Johannes Calvijn. Zijn werk en geschriften.
55468: Greef, Wulfert de - Calvijn en zijn uitleg van de Psalmen. Een onderzoek naar zijn exegetische methode
5898: GREEF, dr. W. de - Calvijn en het Oude Testament.
13625: GREEF, Dr. W. de / CAMPEN, Drs. M. van (redactie) - Congresbundel 1989. Reformatie-studies.
55472: GREEN, JAY P. SR. ED. - Interlinear Hebrew-Aramaic Old Testament (3 vols.) New Testament 1 vols
72357: GILHUIS-SMITSKAMP GREETH - Toen het Grote Huis er nog stond, met tekeningen van Jan Lutz, tweede druk
66507: SUTORIUS Anna - BOSCH-DRAKESTEIN van Greetje - Klein en knus voor broeren zus Versjes van anna sutorius teekeningen van Greetje Bosch van Drakestein
55473: GREGORY DR, - Legs D'un Pere a Ses Filles Traduit De L'anglais Du Dr Gregory
24685: GREIJDANUS, S. - Wezen van het Calvinisme.
55475: GREIJDANUS, S. - Wezen van het Calvinisme.
36925: GRESCHAT, M. - Die Schuld der Kirche. Dokumente und Reflexionen zur Stuttgarter Schuldererklšrung vom 18./19. Oktober 1945. In zusammenarbeit mit Christiane Bastert herausgegeben von Martin Greschat.
55476: GRESHOFF, J. - verzamelde gedichten geen orgeltoon maar uw persoon beets
46992: GRESHOFF, J. - verzamelde gedichten geen orgeltoon maar uw persoon beets
43540: GREUP-ROLDANUS, SINI - Catelijne van Ingelmunster - een meisjesleven in het begin der zeventiende eeuw 1e druk. 8vo. Inscr.: . met 2 platen en overzichtskaartje op schutblad,.
55477: GREUP, MR. G. M. - Drie-kwart eeuw Noeerdzeekanaal
55478: GREVINGHOVIUS, C. / PORTA, Chr. ŗ - Onveranderde uitgave van fondament-boeck van de ware christelijke ghereformeerde religie, in een korte summa begrepen, tracterende de voornaemste hoofd-stucken der selver. D.Casparum Grevinghovium, in sijn leven bedienaer des H. Euangelij tot Rotterdam. Hier is noch by ghevoeght een uyt;egginghe over de woorden Jesu Christi 'Wacht u voor de valsche profeten', door denzelven Autheur int lich ghebracht ende uytghegheven tot dienste van alle liefhebberen der waerheyt door Christianum ŗ Porta, leeraer der Gemeynte Jesu Christi tot Hornaer. Opgesteld tijdens de Dordsche Synode van 1618 en 1619.
55479: GRIBLING DR. J.P. - Willem Hubert Nolens 1860-1931. Uit het leven van een Priester-Staatsman.
55480: GRIBNAU, A. G. M. - Onderzoekingen over plantentumoren (crown -gall) - Analyse van het tumorinducerend vermogen van agrobacterium tumefaciens
29144: GRIEKEN, Ds. M. van - Gereformeerde Geloofsleer. Vijfde verkorte uitgave, voor catechisatie en cursus opgesteld.
55484: GRIEKEN, Ds. M. van - Leerboekje voor Bijbelsche geschiedenis. (oude testament) met bijb. aardrijkskunde. door M van Grieken, bedienaar des goddelijken woords te Delft. Tweede geillustreerde druk.
55485: GRIEKEN, DS. M. VAN - Een honderdjarige
55483: GRIEKEN, Ds. M. van - Gereformeerde Geloofsleer. Vijfde verkorte uitgave, voor catechisatie en cursus opgesteld.
55482: GRIEKEN, Ds. M. van - De drie formulieren van eenigheid, (de Ned. Gel. Belijdenis, de Heid. Catechismus.-De 5 Leerregels van Dordt). Zijnde: De drie historische fundamentenstukken onzer Nederlandsche Gereformeerde (Hervormde) Kerk. Opnieuw haar aangeboden.
31058: GRIEKEN, Ds. M. van - Leerboekje voor Bijbelsche geschiedenis. (oude testament) met bijb. aardrijkskunde. door M van Grieken, bedienaar des goddelijken woords te Delft. Tweede geillustreerde druk.
55481: GRIEKEN, Ds. M. van - Leerboekje voor Bijbelsche geschiedenis. (Oude Testament) (met bijb. aardrijkskunde). Derde geÔllustreerde druk.
19576: GRIEKEN, Ds. M. van - Leerboekje voor Bijbelsche geschiedenis. (Oude Testament) (met bijb. aardrijkskunde). Derde geÔllustreerde druk.
33961: GRIEKEN, Ds. M. van - De Ned. Herv. Kerk in haar tegenwoordigen toestand. Tweede veranderde druk.
20929: GRIEKEN, Ds. M. van - De drie formulieren van eenigheid, (de Ned. Gel. Belijdenis, de Heid. Catechismus.-De 5 Leerregels van Dordt). Zijnde: De drie historische fundamentenstukken onzer Nederlandsche Gereformeerde (Hervormde) Kerk. Opnieuw haar aangeboden.
55488: GRIESINGER, Th. - De Jesuiten, volledige geschiedenis hunner openbare en geheime werkzaamheid van de stichting der orde tot op heden, aan het volk verhaald door Th. Griesinger. Naar den tweeden druk uit het hoogduitsch.
38961: GRIESINGER, Th. - De Jesuiten, volledige geschiedenis hunner openbare en geheime werkzaamheid van de stichting der orde tot op heden, aan het volk verhaald door Th. Griesinger. Naar den tweeden druk uit het hoogduitsch.
55489: GRIETHUYSEN, T. I. van - Disputatio execetico-theologica.
27141: RUITER de Grietje - Heyt zalig afsterven en heengaan van GRIETJE de RUITER huisvrouw van Dirk SUIKER overleden3 mei 1899
43971: GRIEVER, GER - Zorg om den jongen door Ger Griever een roman uit Groningerland derde druk
55491: GRIFFITH THOMAS, W. H. - Outline studies in Matthew - A devotional commentary
55492: GRIFFITHS, STEVE - Redeem the Time: Sin in the Writings of John Owen
46658: GRIFFITHS, STEVE - Redeem the Time: Sin in the Writings of John Owen
51419: BOSCH. J GEREF PRED TE GRIJPSKERKE (GR) - Historisch critisch overzicht van de traktaatuitgaven in Nederland in de jaren 1903-1928
70740: Grilk C. - De kluizernaar van het kokambagebergte (met 4 platen van M.L. Middelhoek0
20429: GRIMME, Aart - Eggert begrijpt het! Met illustraties van H. H. Prahl.
71112: GRISNIGHT, J.W. - Avonturen op de walvisvaart (geŪllustreerd door E.M. Machielse, tweede druk)
43378: GRISNIGT, J.W. - Avonturen op de walvisvaart 4e druk. Ill.: Machielse, E.M..
55494: GRISNIGT, J. W. - Toosje van Velden. GeÔllustreerd door Rie Riendehoff. 4e druk.
55496: GRISNIGT, J.W. - Declamatorium over het kerkelijk jaar. Samengesteld door: J.W. Grisnigt.
55498: GRISNIGT, J.W. - oeders grote dochter
12859: GRISNIGT, J. W. - Toosje van Velden. GeÔllustreerd door Rie Riendehoff. 4e druk.
77553: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen) - De gereformeerde grondleer van de genadige rechtvaardigmaking door het geloof. Schriftuurlijk voorgedragen, en uit de Formulieren van enigheid bevestigd tot wering van alle misvatting en ter bevordering van waarheid en vrede.
15585: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen) - Verzameling van een tiental godvruchtige predikatiŽn, bevattende de genezing van den blinden Bartimeus, vergeestelijkt, volgens Lucas 18: 35-43. In zeven verhandelingen. Nevens drie andere belangrijke over Job 5:8a, Micha 7:1, 2a, en Lucas 15:2b. Uitgesproken en nagelaten door den regt eerwaardigen godsman en ziener Theodorus van der Groe. Zesde druk.
10546: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen) - De gelijkenis van den tollenaar. Een tafereel van eene ware evangelische boetvaardigheid. Uit den toetsteen der ware en valsche genade. Nieuwe, onveranderde uitgave. 3e druk.
31392: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen) - Toetssteen der ware en valsche genade. 2 delen.
29412: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen) - Uitgezochte leerredenen, nagelaten door den weleerwaarden heer Theodorus van der Groe, in leven bedienaar des Evangeliums te Kralingen. Tweede druk.
29473: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen) - Brieven van Theodorus van der Groe (in leven dienaar in de gemeente van Jezus Christus te Kralingen) En vijf brieven van Susanna Bosman, weduwe van Isaak de Vries te Cabo (Kaap de Goede Hoop).
76278: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen) - Verzameling van een tiental Godvruchtige predikatien 7 pred. over Lucas 18: 35-43 en 3 andere pred.: Job 5: 8a, Micha 7: 1 en Lukas 15: 2b. Zesde druk.
45783: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen) - Verzameling van veertien nagelatene biddags-predikatien, door den zeer geliefden en Godzaligen heer Theodorus van der Groe, in zijn eerwaarde leven bedienaar des H. Evangeliums te Kralingen.
45784: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen) Samengesteld door John Exalto en Fred van Lieburg e.a - Neerlands laatste ziener leven en invloed van Theodorus van der groe
43: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen) - Brieven
41036: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen) - De genezing van den blinden Bartimeus. Benevens drie andere balangrijke meditatien.
4308: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen) - Toetssteen der ware en valsche genade, BIJBELSDAGBOEK samengesteld uit de toetssteen door J M Vermeulen
28381: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen) - Het eeuwige leven der rechtvaardigen. Vier predikaties die handelen over hun verstand, wil, moed, hartstochten en lichaam in het eeuwige leven, alsmede de plaats der gezaligden en hun gezelschap.
28383: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen) - Brieven van Theodorus van der Groe in zijn eerw. leven dienaar der gemeente Jezu Christi te Kralingen. En een vijftal brieven van Suzanna Bosman, wed. van W. Isak de Vries te Cabo (Kaap de Goede Hoop). Voorzien van een historische inleiding door G.H. Leurdijk.
1123: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen) - Verzameling van(16) biddags-predikatien, uitgesproken door den regt-eerwaarden, zeer geleerden en Godzaligen heer Theodorus van der Groe. Derde druk.
1125: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen) - Verhandeling over Hosea 11:4. 'En het was hun als degenen, die het juk van op hunne kinnebakken oplichten'. Door Theodorus van der Groe, in leven bedienaar des Goddelijke Woords in de Hervormde Gemeente laatst te Kralingen. Naar de derde druk.
132: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen) - De bekeering. Verzameling van zeventien op elkander volgende leerredenen, nagelaten door wijlen den wel-eerwaarden heer Th. van der Groe. Tweede druk. Benevens eene over Spreuken 8: 35a, die voorheen nooit gedrukt is.
32891: GROE, Eva van der (zuster van Theodorus van der Groe, in leven predikant te Kralingen) - Bekeringsweg van Eva van der Groe, zuster van Theodorus van der Groe. Door haar zelf beschreven.
45782: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen) - BRIEF van Theodorus van der Groe, Kralingen. 30 september 1760meyt inleiding van Ref Vrienden Kring
18524: GROE, Eva van der (zuster van Theodorus van der Groe, in leven predikant te Kralingen) - Bekeeringsweg van Eva van der Groe, door haar zelve beschreven.
4185: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen) - Verzameling van 16 biddags predikatiŽn, uitgesproken door den regt-eerwaardigen, zeergeleerden en Godzaligen heer Theodorus van der Groe, in zijn E. leven bedienaar des Goddelijken Woords in de Hervormde Gemeente te Kralingen. Zesde druk.
19094: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen) - De gereformeerde grondleer van de genadige rechtvaardigmaking door het geloof. Schriftuurlijk voorgedragen, en uit de Formulieren van enigheid bevestigd tot wering van alle misvatting en ter bevordering van waarheid en vrede. na een oudhandschrift overgezet door J. van der Haar.
26643: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen) - Brieven van Theodorus van der Groe in zijn eerw. leven dienaar der gemeente Jezu Christi te Kralingen. En een vijftal brieven van Suzanna Bosman, wed. van W. Isak de Vries te Cabo (Kaap de Goede Hoop).
55525: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen) - Verzameling van een tiental Godvruchtige predikatien, bevattende genezing van den blinden Bartimeus, vergeestelijkt, volgens Lucas XVIII vs 35 tot 43. In zeven verhandelingen nevens drie andere belangrijke over Job V vs: 8a, Micha VII vs. 1 en 2a en Lucas XV vs. 2b. Uitgesproken en nagelaten door den regt Eerwaardigen Gods-man en ziener Theodorus van der Groe, in dezelfs leven, bedienaar des Goddelijken Woords in de Hervormde Gemeente, laatst te Kralingen.
37473: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen) - Brieven van Theodorus van der Groe. En een vijftal brieven van Suzanna Bosman Wed. van Isak de Vries te CABO (Kaap de Goede Hoop)
23377: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen) - Het ware zaligmakende geloof.
36575: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen) - Verzameling van veertien nagelatene biddags-predikatien, door den zeer geliefden en Godzaligen heer Theodorus van der Groe, in zijn eerwaarde leven bedienaar des H. Evangeliums te Kralingen.
38764: GROE, Eva van der (zuster van Theodorus van der Groe, in leven predikant te Kralingen) - Bekeringsweg van Eva van der Groe. Door haar zelve beschreven.
22331: GROE TheoDORUS DIJK, A.W.C. van - Die des nachts Zijn huis bewaakt. Theodorus van der Groe in zijn leven en werken.
25912: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen) - Verhandeling over Hosea 11: 4. En was hun als degenen, die het juk van op hunne kinnebakken oplichten..
25913: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen) - Brieven van Theodorus van der Groe. In zijn eerw. leven dienaar der gemeente Jezu Christi, te Kralingen. Eerste stukje, 107 blz. waarbij: Tweede en laatste stuk, waarin mede opgenomen zijn eenige brieven aan zeerw. geschreven, door Mejuffrouw Bosman, Wed. de Vries, aan de Kaap de Goede Hoop. 148 blz (1839)
77953: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen) - De bekeering. Verzameling van zeventien op elkander volgende leerredenen. Nagelaten door wijlen den wel-eerwaarden heer Theodorus van der Groe, in leven laatst predikant te Kralingen
26887: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen) - Het ware zaligmakende geloove. Waarin omstandig gehandeld wordt over de noodige voorbereidselen, wezenlijke eigenschappen, en onafscheidelijke vruchtgevolgen. Benevens het tweede deel. Handelende van het opregt geloovig aannemen en gebruik maken van de beloften des H. euangeliums. Tot ontdekkinge van de Tijd- en Waangeloovigen en tot bevestiging van de Ware geloovigen.
34160: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen) - Verzameling van een tiental Godvruchtige predikatien. Bevattende de genezing van den blinden Bartimeus, vergeestelijkt, volgens Lucas 18: 35-43 in zeven verhandelingen. Nevens drie andere belangrijke over Job 5: 8a, Micha 7: 1 en Lukas 15: 2b. Uitgesproken en nagelaten door Theodorus van der Groe. Vijfde druk.
43072: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen) - Toetssteen der ware en valsche genade, ontdekkende in het helderschijnende licht der zuiver Gereformeerde Waarheid, vervat in den Heidelbergschen Catechismus, de wezenlijke gronden van onderscheid tusschen het zaligmakend werk des Geestes in de harten der opregt geloovigen en tusschen het schijn-geestelijk werk der geveinsden en tijdgeloovigen. Ten dienste van het heilbegeerig Christen-volk in Nederland; om haar op te wekken in deze donkere dagen van Verleidinge, haren eeuwigen Staat grondig te beproeven, en haar zelven zorgvuldig te hoeden voor de verderfelijke wegen der huichelarije en voor allerlei listig bedrog des Satans, met zich vast te houden aan het geloof, dat eenmaal den Heiligen overgeleverd is.
77127: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen) - De waarachtige bekering, zijnde een verzameling van zeventien opeenvolgende leerreden, nagelaten door wijlen den weleerwaarden heer Theodorus van der Groe, laatst predikant te Kralingen.
43269: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen) - Het oprecht gelovig aannemen van de beloften van het heilig Evangelie.
29263: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen) - Toetssteen der ware en valsche genade.
55534: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen) - Brieven van Theodorus van der Groe, in lzijn eerw. leven dienaar der Gemeente Jezu Christi te Kralingen.(1e en 2e stuk)
55535: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen) - De waarachtige bekeering in zeventien predikatiŽn gepredikt te Kralingen en Rotterdam.
55538: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen) - Het oprecht gelovig aannemen van de beloften van het heilig Evangelie.
55540: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen) doorLEURDIJK, G.H 1705-1784 - Van der Groe een inleiding met kernteksten
55543: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen) - Verzameling van 16 biddags-predikatiŽn.
55545: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen) - 14 div preken en Het Schadelijk misbruik
55547: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen) - Verzameling van 16 biddags-predikatiŽn. vierde druk
55548: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen) - Verzameling van 16 Biddagspredikatien uitgesproken door den Regt- eerwaarden, zeergeleerden en godzaligen Heer Theodorus van der Gro
55552: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen) - Des Christens eenige troost in leven en sterven, of verklaring over den Heidelbergschen Catechismus; Door Theodorus van der Groe, in zijn Eerw. leven dienaar der gemeente Jezu Christi te Kralingen.
30385: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen) - Het juk afgenomen. verhandeling over Hosea 11:4.
36259: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen) - De bekeering, verzameling van zeventien op elkander volgende leerredenen.
4029: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen) - Verzameling van een tiental Godvruchtige predikatien 7 pred. over Lucas 18: 35-43 en 3 andere pred.: Job 5: 8a, Micha 7: 1 en Lukas 15: 2b. Zesde druk.
55518: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen) - De waarachtige bekeering, zijnde een verzameling van zeventien opeenvolgende leerreden, nagelaten door wijlen den weleerwaarden heer Theodorus van der Groe, laatst predikant te Kralingen.
55520: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen) - Verzameling van een tiental godvruchtige predikatiŽn. bevattende de genezing van den blinden Bartimeus, vergeestelijkt, volgens Lukas 18: 35-43. In zeven verhandelingen. Benevens drie andere belangrijke over Job 5: 8a, Micha 7: 1, 2a en Lukas 15: 2b. Uitgesproken en nagelaten door den rechteerwaardigen Godsman en ziener Theodorus van der Groe, in zijn bedienaar des Goddelijken Woords in de Hervormde Gemeente, laatst te Kralingen. 187 blz. LEIDEN, Donner. SGT G240. .
55521: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen) - Het ware zaligmakende geloove. Waarin omstandig gehandeld wordt over de noodige voorbereidselen, wezenlijke eigenschappen, en onafscheidelijke vruchtgevolgen. Benevens het tweede deel. Handelende van het opregt geloovig aannemen en gebruik maken van de beloften des H. euangeliums. Tot ontdekkinge van de Tijd- en Waangeloovigen en tot bevestiging van de Ware geloovigen.
55511: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen) - De bekeering. Verzameling van zeventien op elkander volgende leerredenen. Nagelaten door wijlen den wel-eerwaarden heer Theodorus van der Groe, in leven laatst predikant te Kralingen. Waarbijgebonden BRIEVEN1 en 2e deel
55512: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen) - Toetssteen der ware en valsche genade.
55513: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen) - Verzameling van biddags-predikatien, uitgesproken door den regt-eerwaarden, zeer geleerden en Godzaligen heer Theodorus van der Groe. Eerste druk.
55515: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen) - Het ware zaligmakende geloof.
55516: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen) - Brieven van Theodorus van der Groe, in zijn eerw. leven dienaar der gemeente van Jezus Christus, te Kralingen.
55523: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen) - Uitgezochte leerredenen, nagelaten door den weleerwaarden heer Theodorus van der Groe, in leven bedienaar des Evangeliums te Kralingen. Tweede druk.
55524: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen) - Verzameling van veertien nagelatene biddags-predikatien.
55532: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen) - De bekeering, verzameling van zeventien op elkander volgende leerredenen.
55533: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen) - De boetvaardige tollenaar.
42438: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen) - Verzameling van veertien nagelatene biddags-predikatien, door den zeer geliefden en Godzaligen heer Theodorus van der Groe, in zijn eerwaarde leven bedienaar des H. Evangeliums te Kralingen.
55503: Groe, T.H. Van de. In leven Predikant te Kralingen - Een zielsroerende boet-predikatie van den stervenden Heiland tot een groote menigte des volks en weenende vrouwen over LUCAS 23 : 27 - 31
55504: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen) - Verzameling van(16) biddags-predikatien, uitgesproken door den regt-eerwaarden, zeer geleerden en Godzaligen heer Theodorus van der Groe. Derde druk.
16597: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen) - Het ware zaligmakende geloof.
75107: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen) - Elf leerredenen. Nagelaten door de weleerwaarde heer Theodorus van der Groe, in leven bedienaar des Evangeliums te Kralingen. 3e druk
55526: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen) - Het juk afgenomen. verhandeling over Hosea 11:4.
55527: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen)mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , - Beschrijvinge van het oprecht en ziel-zaligend geloove, door Theodorus van der Groe, in leven predikant te Kralingen. Nevens eenige brieven van Jacob Groenewegen, Adriaan van der Willigen en Theodorus van der Groe, waarin deze stoffe breeder behandelt en van de twee laatsten tegen den eerste wederlegt en verdedigt worden. Bovengenoemd werk wordt uitgegeven, volgens het echt eigenhandig handschrift van Theodorus van der Groe, van het jaar 1742, (afkomstig van een zijner geliefde vrienden te Rotterdam, zonder de minste verandering.)
55528: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen) - De waarachtige bekeering, zijnde een verzameling van zeventien opeenvolgende leerreden, nagelaten door wijlen den weleerwaarden heer Theodorus van der Groe, laatst predikant te Kralingen.
55529: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen) - Verzameling van een tiental Godvruchtige predikatien. Bevattende de genezing van den blinden Bartimeus, vergeestelijkt, volgens Lucas 18: 35-43 in zeven verhandelingen. Nevens drie andere belangrijke over Job 5: 8a, Micha 7: 1 en Lukas 15: 2b. Uitgesproken en nagelaten door Theodorus van der Groe. Vijfde druk.
55508: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen) - Des Christens eenige troost in leven en sterven, of verklaring over de Heidelbergschen Catechismus.
55505: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen) - Verzameling van een tiental Godvruchtige predikatien 7 pred. over Lucas 18: 35-43 en 3 andere pred.: Job 5: 8a, Micha 7: 1 en Lukas 15: 2b. Zesde druk.
55507: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen) - Toetssteen der ware en valsche genade, BIJBELSDAGBOEK samengesteld uit de toetssteen door J M Vermeulen
39901: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen) Samengesteld door DIJK, A.W.C. vanw - Die des nachts Zijn huis bewaakt. Theodorus van der Groe in zijn leven en werken.
44086: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen) - Des Christens eenige troost in leven en sterven, of verklaring over den Heidelbergschen Catechismus; Door Theodorus van der Groe, in zijn Eerw. leven dienaar der gemeente Jezu Christi te Kralingen.
40336: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen) - Het lezen van de heil;ige schrift 2e druk
44102: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen) - Elff leeredenen 3e druk
17095: GROE, Eva van der (zuster van Theodorus van der Groe, in leven predikant te Kralingen) - Bekeeringsweg van Eva van der Groe, door haar zelve beschreven.
17120: GROE, Eva van der (zuster van Theodorus van der Groe, in leven predikant te Kralingen) - Oorlog, kerk en staat. Zijnde een eenvoudig verhaal van de geloofswerkzaamheden, waar de Heere mij gedurende dezen zevenjarigen oorlog toe verwaardigd heeft.
36267: GROE, Eva van der (zuster van Theodorus van der Groe, in leven predikant te Kralingen) - Oorlog, kerk en staat. Zijnde een eenvoudig verhaal van de geloofswerkzaamheden, waar de Heere mij gedurende dezen zevenjarigen oorlog toe verwaardigd heeft.
38852: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen) - De genezing van den blinden Bartimeus.
75202: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen) - Het juk afgenomen. verhandeling over Hosea 11:4.
74271: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen) - Verzameling van biddags-predikatien, uitgesproken door den regt-eerwaarden, zeer geleerden en Godzaligen heer Theodorus van der Groe. Eerste druk.
36261: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen) - TWEE PAASHPREEKEN Joh20 en Philipp 3. Naar het eigen handschrift van den auteur.
6481: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen) - De bekeering. Verzameling van zeventien opeenvolgende leerredenen, nagelaten door wijlen den wel-eerw. heer Th. van der Groe.
33613: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen) - Drietal leerredenen, waarvan eene op Nieuwjaarsdag over Lucas XVI: 2. En twee op Paschen, over Joh 20: 11-18 en Philip 3:10. Vierde druk.
38830: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen) - Het oprecht gelovig aannemen van de beloften van het heilig Evangelie.
75954: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen) LEDERBOER Benthuizen - Brieven van Theodorus van der Groe, in zijn eerw. leven dienaar der gemeente van Jezus Christus, te Kralingen.Met deRoepstem voor oudereen joneren ledeboer
4920: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen) - Toetssteen der ware en valsche genade. `1e -2e deel.
40149: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen) - Brieven van Theodorus van der Groe, in lzijn eerw. leven dienaar der Gemeente Jezu Christi te Kralingen.(1e en 2e stuk) 1e stuk: 102 blz. en het 2e en laatste stuk, waarin mede opgenomen zijn eenige Brieven aan ZEerw. geschreven, door Mejufvrouw Bosman, Wed. de Vries, aan de Kaap de Goede Hoop is gepagineerd van 103-231 blz. Waarbij Een echt verhaal van zaken en werkzaamheden waer de Heere mij door zijn Geest toe verwaerdit heeft wegens den zevenjarigen oorlog. Ouderkerk a d Ijssel D Weggeman 1877 107 blz waarbij Verzameling van een zevental GODVRUCHTIGE PREDIKATIEN Ouderkerk a d Ijssel D Weggeman 1877 133 blz
55509: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen) - De genezing van den blinden Bartimeus. In zeven verhandelingen volgens Lukas 18: 35-43. En drie balangrijke predikaties over Job 5: 8a, Micha 7: 1, 2a, Lukas 15: 2b.
55510: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen) - Het ware zaligmakende geloof.
33115: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen) - Het eeuwige leven der regtvaardigen. Viertal predikatien.
33116: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen) - Wereldse verzoekingen.
71751: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen) - Het eeuwige leven der regtvaardigen in vier predikatiŽn handelende over derzelver verstand, wil, gemoed, hartstogten en ligchaam, in het Eeuwige leven: benevens de plaats der gezaligden en derzelfver gezelschap derde druk
48313: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen) - Verzameling van 16 biddags-predikatiŽn.
76017: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen) - De waarachtige bekeering in zeventien predikatiŽn gepredikt te Kralingen en Rotterdam.
76023: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen) - Des Christens eenige troost in leven en sterven, of verklaring over den Heidelbergschen Catechismus. 2 delen.
33953: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen) - De waarachtige bekeering, zijnde een verzameling van zeventien opeenvolgende leerreden, nagelaten door wijlen den weleerwaarden heer Theodorus van der Groe, laatst predikant te Kralingen.
38804: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen) - Verzameling van 16 biddags-predikatien, uitgesproken door den regt-eerwaarden, zeer geleerden en Godzaligen heer Theodorus van der Groe. 4e druk.
30990: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen) - Beschrijvinge van het oprecht en ziel-zaligend geloove, door Theodorus van der Groe, in leven predikant te Kralingen. Nevens eenige brieven van Jacob Groenewegen, Adriaan van der Willigen en Theodorus van der Groe, waarin deze stoffe breeder behandelt en van de twee laatsten tegen den eerste wederlegt en verdedigt worden. Bovengenoemd werk wordt uitgegeven, volgens het echt eigenhandig handschrift van Theodorus van der Groe, van het jaar 1742, (afkomstig van een zijner geliefde vrienden te Rotterdam, zonder de minste verandering.)
45997: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen) - Toetssteen der ware en valsche genade.
42699: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen) Dijk AW C - Verzameling van(16) biddags-predikatien, uitgesproken door den regt-eerwaarden, zeer geleerden en Godzaligen heer Theodorus van der Groe. Derde druk.
75032: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen - Verzameling van zestien biddagspredikatiŽn. Uitgesproken door den regt-eerwaardigen, zeer geleerden, en Godtzaligen heer Theodorus van der Groe, in zijn e. leven bedienaar des Goddelijken Woords in de Hervormde gemeente te Kralingen.6e druk
37238: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen) - De genezing van den blinden Bartimeus. Benevens drie andere belangrijke meditatien over Job, Micha en Lukas.
13628: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen) met de opvattingen door Ruiter J A te Andel - De rechtvaardiging door het geloof. Voor de drukpers gereed gemaakt en van een naschrift voorzien door J. A. de Ruiter.
13631: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen) - De bekeering, 17 predikatien
13632: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen) - Toetssteen der ware en valsche genade. Ontdekkende in het helderschijnend licht der zuiver Gereformeerde Waarheid, vervat in den Heidelbergschen Catechismus, de wezenlijke gronden van onderscheid tusschen het Zaligmakend Werk des Geestes in de harten der oprecht geloovigen en tusschen het Schijngeestelijk Werk der geveinsden en tijdgeloovigen. Ten dienste van het heilbegeerig Christen-volk in Nederland; om het op te wekken in deze donkere dagen van Verleidinge, zijnen eeuwigen Staat grondig te beproeven, en zichzelven zorgvuldig te hoeden voor de verderflijke wegen der huichelarije en voor allerlei listig bedrog des Satans, met zich vast te houden aan het geloof, dat eenmaal den Heiligen overgeleverd is. Eerste deel: 288 blz. Tweede deel: 380 blz.
1301: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen) - Elf leerredenen. Nagelaten door de weleerwaarde heer Theodorus van der Groe, in leven bedienaar des Evangeliums te Kralingen.
25496: GROE, Theodorus v.d. (1705-'84, Kralingen) - Brieven van Theodorus van der Groe, in zijn eerw. leven dienaar der gemeente van Jezus Christus, te Kralingen.
77999: GROEN VAN PRINSTEREN, G. - GROEN VAN PRINSTEREN schriftelijke nalsatenschap uitgegeven door Dr G Gerretson enDr A Golinga vierde deel briefwisseling 1848-1866
78000: GROEN VAN PRINSTEREN, G. - GROEN VAN PRINSTEREN schriftelijke nalsatenschap uitgegeven door Drs J L van ESSEN vijfdedeel briefwisseling 1827-1869
77974: GROEN VAN PRINSTERER, G. (1801-'76) - Parlentaire studien en schetsen
13318: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Ongeloof en revolutie. Eene reeks van historische voorlezingen. Voor onzen tijd bewerkt en aangevuld door P. A. Diepenhorst.
13390: GROEN, Ds. K. (Chr. Ger. predikant te Rotterdam-West) - Zions wandelwegen. Eerste zestal leerredenen.
26426: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Handboek der geschiedenis van het Vaderland. Deel 1 en 2.
42184: GROEN, Ds. K. (Chr. Ger. predikant te Rotterdam-West) - Zions wandelwegen. Tweede zestal leerredenen.
30701: GROEN, W. - De val van Woutje.
78002: GROEN VAN PRINSTEREN, G. - GROEN VAN PRINSTEREN schriftelijke nalsatenschap uitgegeven door DDr C Gerretson en Dr A Coslingan eerste bescheiden 1810-1876 1e stuk
31749: GROEN, Ds. K. (Chr. Ger. predikant te Rotterdam-(West) - Zions wandelwegen. Tweede zestal leerredenen. 2e druk 1984
55599: GROEN, Ds. K. (Chr. Ger. predikant te Rotterdam-West) - Een drietal Adventspreken over over de komst van Christus, zijnde beloofd als Profeet, Priester en Koning. Door ds. K. Groen, Chr. Geref. predikant te Rotterdam (West).
55601: GROEN, Ds. K. (Chr. Ger. predikant te Rotterdam-West) - Een drietal Adventspreken over over de komst van Christus, zijnde beloofd als Profeet, Priester en Koning. Door ds. K. Groen, Chr. Geref. predikant te Rotterdam (West).
55602: GROEN, Ds. K. (Chr. Ger. predikant te Rotterdam-West) - Zions wandelwegen. Tweede zestal leerredenen.
55603: GROEN, K. - Een drietal Adventspreken over de komst van Christus, zijnde beloofd als Profeet, Priester en Koning door Ds. K. Groen, Chr. Geref. Predikant te Rotterdam (West) 2e druk.
55604: GROEN, K. CHR. GEREF. PREDIKANT TE ROTTERDAM-(WEST) - De leidsman der blinden. Predikatie over Jesaja 24:16
55605: GROEN, ROELOF Drs. - Rouw en geloof een beschrijving van mogelijkheden
55606: GROEN, W. - De val van Woutje.
55607: GROEN, WIM - Vreemde vogels rond de Vinckel. Illustraties Rino Visser
22732: GROEN, Ds. K. (Chr. Ger. predikant te Rotterdam-West) - Een drietal Adventspreken over over de komst van Christus, zijnde beloofd als Profeet, Priester en Koning. Door ds. K. Groen, Chr. Geref. predikant te Rotterdam (West).
55565: GROEN VAN PRINSTERER, G. (1801-1876) - Dupliek aan Jhr. Mr. de Bosch Kemper.
55578: GROEN VAN PRINSTERER, G. (1801-'76) - Vrijheid, gelijkheid, broederschap. Toelichting van de spreuk der revolutie. Door mr. Groen van Prinsterer. Met portret en opdracht aan H. van Dehn, onderwijzer te Zwammerdam.
55577: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Handboek der geschiedenis van het vaderland. Met een woord vooraf van J. C. Rullmann. Achtste druk.
8255: GROEN VAN PRINSTERER, G. - De Anti-Revolutionaire en Confessionele Partij in de Nederlands-Hervormde Kerk. Vertaald uit het Fransch door Mej. A.J. Dam.
55554: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Handboek der geschiedenis van het vaderland. Met een woord vooraf van J. C. Rullmann.achtste druk.
55556: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Vaderlandsche zangen. Verzameld door mr. G. Groen van Prinsterer. Tweede druk.
55557: GROEN VAN PRINSTERER, Mr. G. - Handboek der geschiedenis van het Vaderland.
6503: GROEN, Ds. K. (Chr. Ger. predikant te Rotterdam-West) - Tweede zestal leerredenen over Zions wandelwegen.
29201: GROEN, Ds. K. (Chr. Ger. predikant te Rotterdam-West) - Zacheus verloren, gezocht, gevonden. Eerste predikatie na langdurige zeer ernstige ziekte gehouden door ds. K. Groen te Rotterdam op 9 october 1932.
55568: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Handboek der geschiedenis van het vaderland. Zesde druk. Met geheel nieuw portret van den schrijver.
55587: GROEN VAN PRINSTERER, Mr. - De tweede kamer en de verzoekinsgschriften of beraadslaging van 28 april 1856 ,bijlagen en aantekeningen
55588: GROEN VAN PRINSTERER, G. - 1813 in het licht der volkshistorie herdacht.
40477: GROEN VAN PRINSTERER, MR. G. - Adviezen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal, in dubbelen getale.
55573: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Bij de stembus. I t/m 5.
55576: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Handboek der geschiedenis van het Vaderland. Deel 1 en 2.
55569: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Februari 1868.
55562: GROEN VAN PRINSTERER, G. (1801-1876) - Antwoord aan Jhr. Mr. de Bosch Kemper door mr. Groen van Prinsterer.
13633: GROEN, Ds. K. (Chr. Ger. predikant te Rotterdam-West) - Zions wandelwegen. eerste zestal leerredenen.
6280: GROEN VAN PRINSTERER, Mr. G. - Handboek der geschiedenis van het Vaderland.
19565: GROEN VAN PRINSTERER, G. (1801-1876) - Dupliek aan Jhr. Mr. de Bosch Kemper.
55580: GROEN VAN PRINSTERER, MR. G. - Adviezen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal, in dubbelen getale.
55581: GROEN VAN PRINSTERER, Mr. G. - Le parti Anti-Rťvolutionnaire et Confessionnel dans l'Eglise Rťformťe des Pays-Bays. …tude 'd histoire contemporaine. DeuxiŤme ťdition.
55582: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Ons Schoolwet-Program aan de Hulp-Vereenigingen voor Christelijk-Nationaal Onderwijs.
55583: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Adviezen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal, zitting van 1849. .
55584: GROEN VAN PRINSTERER, G. - De Tweede Kamer en de Volksopvoeding, in 1863. Tweede Parlementair Fragment.
55586: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Grondwetherziening en eensgezindheid. 9 delen. Amsterdam, Johannes Muller, 1849. Oorspr. omslagen. VIII + 551 p. Losse afleveringen. Deel I: De staatshervorming van 1848. Deel II: De anti-revolutionaire partij. Deel III; De revolutionaire partijen. Deel IV: Donker Curtius, Guizot, Het Nederlandsche Volk. Deel V: De Gids. Deel VI: Getemperde Monarchie onvereenigbaar met revolutionair behoud. Deel VII: Repliek aan De Bosch Kemper, Repliek aan Den Tex. Deel VIII: Kerkelijk Staatsregt. Deel IX: Wetenschap en achteruitgang.
55558: GROEN VAN PRINSTERER, G./KUYPER, A. - Briefwisseling van mr. G. Groen van Prinsterer met dr. A. Kuyper 1864-1876. Bewerkt door dr. A. Goslinga.
55559: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Adviezen in de Tweede KAmer der Staten-Generaal, zitting van 1849-1850. April-Augustus. Door mr. G.Groen van Prinsterer.
55560: GROEN VAN PRINSTERER, G. - De Anti-Revolutionnaire en Confessionele Partij in de Nederlands Hervormde Kerk. Vertaald uit het Frans door Mej. A. J. Dam.
55561: GROEN VAN PRINSTERER, G. - De Anti-Revolutionaire en Confessionele Partij in de Nederlands-Hervormde Kerk. Vertaald uit het Fransch door Mej. A.J. Dam.
24687: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Bij de stembus. I t/m 5.
41387: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Handboek der geschiedenis van het vaderland. Met geheel nieuw portret van den schrijver met inleiding W van de Zwaag en met voorwoord P Jongeling kamerlid G. P. V.
45691: GROEN VAN PRINSTERER, Mr. - De tweede kamer en de verzoekinsgschriften of beraadslaging van 28 april 1856 ,bijlagen en aantekeningen
31494: GROEN VAN PRINSTERER, G. (1801-'76) - Vrijheid, gelijkheid, broederschap. Toelichting van de spreuk der revolutie. Door mr. Groen van Prinsterer. Met portret en opdracht aan H. van Dehn, onderwijzer te Zwammerdam.
55563: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Dubliek aan Jhr. Mr. J. de Bosch Kemper. 's Gravenhage. De gebroeders van Cleef 1857. 23 blz. Ing. En: Le parti anti-rťvolutionaire et confessionnel dans lťglise rťformťe des pays-bas. Etude d'histoire contemporaine. 2-iŤme edition.
77998: GROEN VAN PRINSTEREN, G. - GROEN VAN PRINSTEREN schriftelijke nalsatenschap uitgegeven door Dr G Gerretson enDr A Golinga Derde deel briefwisseling 1833-1848
42956: GROEN VAN PRINSTERER, Mr. - Leervrijheid of kerkbewustzijn? Naar aanleiding van een protest van ouderlingen te Parijs
15746: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Handboek der geschiedenis van het vaderland. Vierde druk.
15747: GROEN VAN PRINSTERER, G. (1801-'76) - Handboek der geschiedenis van het Vaderland.
15748: GROEN VAN PRINSTERER, G. (1801-1876) - Antwoord aan Jhr. Mr. de Bosch Kemper door mr. Groen van Prinsterer.
1817: GROENENDIJK, L.F. / LIEBURG, F.A. van - Voor edeler staat geschapen. Levens- en sterfbedbeschrijvingen van gereformeerde kinderen en jeugdigen uit de 17e en 18e eeuw.
37105: GROENENDIJK, Dr. L.F. - De nadere reformatie van het gezin. De visie van Petrus Wittewrongel op de christelijke huishouding.
55612: GROENENDIJK, L.F. / LIEBURG, F.A. van - Voor edeler staat geschapen. Levens- en sterfbedbeschrijvingen van gereformeerde kinderen en jeugdigen uit de 17e en 18e eeuw.
5960: GROENENVELD, S. / JAKOBSZOON, J. P. / VERHEUS, S.L. - Wederdopers menisten doopsgezinden in Nederland 1530 - 1980.
55614: GROENENVELDS - De prins voor Amsterdam reacties uit pamfletten op de aanslag 1650
26065: Groenenwegen CV , H.IJ Amsterdam - Paulus van Hemert als godgeleerde en als wijsgeer, door H.IJ. van Groenewegen.
55615: GROENESTEIN, J. - En het geschiedde in die dagen - De verkondiging van Kerstmis naar het Bijbelwoord
49237: Groenestein, J. - En het geschiedde in die dagen - De verkondiging van Kerstmis naar het Bijbelwoord
47489: Groeneveld, Drs. S - Wederdopers menisten doopsgezinden in ned. 1530-1980 2e druk
55617: GROENEVELD, Marius - Bijbelse plaatsen, wens en werkelijkheid. Foto's door Nancy Groeneveld. Ingeleid door Dr. David Flusser hoogleraar Nieuwe Testament aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem.
49194: Groeneweg, J.J - Een gelukkige zwerver Band en platen van M. Thomassen.
55618: GROENEWEG, J.J - Een gelukkige zwerver Band en platen van M. Thomassen.
45576: GROENEWEGEN, Johannes (1709-'64, Werkendam EN HOLLEBEKIUS JAKOB - Verzameling van veertien uitgezochte en stichtelijke, zoo afscheids- als intree- en andere predikatien, over verscheidene keurige stoffen des Ouden en Nieuwen Testaments. Uitgesproken voor de gemeenten van Aarlanderveen en Werkendam door den zeer geleerden en nu zaligen heer Johannes Groenewegen, in zijn weleerw. leven getrouw bedienaar des Goddelijken Woords in bovengenoemde gemeenten. .W|AARBIJ HOLEBEKIUS JACOBUS dE GEESTELIJE KRIJGSMAN GEWAPENDB VAN HET HOOFD TOT DE VOETEN LEIDEN 267 BZDNNER
35122: GROENEWEGEN, Johannes (1709-'64, Werkendam) - Verzameling van veertien uitgezochte en stichtelijke, zoo afscheids- als intree- en andere predikatien, over verscheidene keurige stoffen des Ouden en Nieuwen Testaments. Uitgesproken voor de gemeenten van Aarlanderveen en Werkendam door den zeer geleerden en nu zaligen heer Johannes Groenewegen, in zijn weleerw. leven getrouw bedienaar des Goddelijken Woords in bovengenoemde gemeenten. .
33474: GROENEWEGEN, Jakob (1710-'55, Werkendam) - Zamenspraken der hemelingen. Aangaande hunne reis naar het Hemelsche Canašn alsook in volgende stukken, van leden in de strijdende kerk aangaande de dingen die het koningrijk Gods aangaan.
1124: GROENEWEGEN, Jakob (1710-'55, Werkendam) - De lofzangen IsraŽls waaronder de Heere woont, zijnde eenige geestelijke liederen, uitgegeven door Jacob Groenwegen, lidmaat van de Geref. Gemeente te Werkendam. Twee deelen, waarvan het eerste met aanhangsel.
127: GROENEWEGEN, Henricus (ca. 1640-'92, Delft, Enkhuizen) - Den mond des opperste wysheyd geopend in verborgentheden van ouds af verzwegen: ofte Een uytlegginge van de voornaamste godlijke geheymenissen; voorkomende in de 13e, 20e, 22e, 24e en 25e capittelen Matthśi. In twee deelen: van welke het eerste uytleverd een sleutel der gelykenissen bevatet Cap. 13, 20, 22 en 25. Het tweede beschrijft de teekenen der tyden, volgens Matth. 24. Den 2den druk, van nieuws oversien, gecorrigeert, en verbetert.
3488: GROENEWEGEN, Henricus (ca. 1640-'92, Delft, Enkhuizen) - Keten der prophetische godgeleerdheid: bewysende dat de uytlegginge van de Openbaringe Joannis, is een ware sleutel der prophetien uyt een volkomen over-een-stemminge van de Openbaringe met het Hooglied Salomons. Ende eenige voornaamste prophetien, zijnde het Hooglied geordent, na de eerste II. cap. van de Openbaringe en de prophetyen, na het gantsche werk. Waar nevens gaat een prophetische tafel van vergelijkinge waar in deze drie werken in een oog voorkomen. Alles tot ligt van Gods kerke voorgestelt door Henricus Groenewegen, in sijn leven bedienaar der gemeente J. Christi tot Enchuysen.tweede druk
4312: GROENEWEGEN, Jakob (1710-'55, Werkendam) - Zamenspraken der hemelingen. Aangaande hunne reis naar het Hemelsche Canašn alsook in volgende stukken, van leden in de strijdende kerk aangaande de dingen die het koningrijk Gods aangaan.
3075: GROENEWEGEN, Johannes (1709-'64, Werkendam) - Verzaameling van veertien uitgezogte en stichtelyke, zoo afscheid- als intree- en andere predikatien. Over verscheide keurige stoffen des O. en N. Testaments. Uitgesprooken voor de gemeinten van Aarlanderveen en Werkendam.
4136: GROENEWEGEN, Henricus (ca. 1640-'92, Delft, Enkhuizen) - Uytlegginge van den Zendbrief aan den Hebreen, in welke al de voorname hooft-gronde aangaande Jezu Perzoon, eewige Godheid Prophetisch, Priesterlik en Koninglik ampten, en de voorregten van de Kerke des N. Testaments, grondig werden uitgehaald en tegen alle tegensprekers uitvoerig verdedigd. Hier komd by een ziel-roerende aanspraak tot de Joden en kragtige overtuiging der zelver uit den teneur van dezen Brief zelfs. Door Henricus Groenewegen, bedienaar des Goddeliken Woords tot Delfs-haven.
1044: GROENEWEGEN, Henricus (ca. 1640-'92, Delft, Enkhuizen) - Oefeningen over de Heidelbergschen Catechismus ofte de gronden van de Christelijk Godgeleerdheid, ter bevordering van kennisse der waarheid die na de Godzaligheid is vastgesteld, verklaard, beweerd en toegepast. Zijnde een werk, nu ter vierdenmaal op nieuw overgezien, vercierd en verbeterd. Hierbij komd een verantwoordinge of apologie, kragtig bewerende de regtzinnigheid van de zelve Catechismus des Auteur.
27: GROENEWEGEN . Johannes (1709-'64, Werkendam) Jacob Groenewegen (1707-1780) - De lofzangen Israels waar onder de Heere woont. Zynde eenige geestelyke liederen,( uit gegeven door Jacob Groenewegen. )Vermeerderd met een aanhangsel.
36677: GROENEWEGEN, Johannes (1709-'64, Werkendam) - Verzameling van veertien uitgezochte en stichtelijke, zoo afscheid- als intree- en andere predikatien, over verscheidene keurige stoffen des O. en N. Testaments. Uitgesproken voor de gemeenten van Aarlanderveen en Werkendam, door den zeer geleerden en nu zaligen heer Johannes Groenewegen, in zijn welerw. leven getrouw bedienaar des Goddl. Woords in bovengenoemde gemeenten.
4155: GROENEWEGEN, Johannes (1709-'64, Werkendam) - Verzameling van veertien uitgezochte en stichtelijke, zoo afscheid- als intree- en andere predikatien, over verscheidene keurige stoffen des O. en N. Testaments. Uitgesproken voor de gemeenten van Aarlanderveen en Werkendam, door den zeer geleerden en nu zaligen heer Johannes Groenewegen, in zijn welerw. leven getrouw bedienaar des Goddl. Woords in bovengenoemde gemeenten.
38761: GROENEWEGEN, Johannes (1709-'64, Werkendam) - Verzameling van veertien uitgezochte en stichtelijke zoo afscheids- als intree en andere predikatien over verscheidene keurige stoffen des O. en N. Testaments. Uitgesproken voor de gemeenten van Aarlanderveen en Werkendam.
77751: GROENEWEGEN, Henricus (ca. 1640-'92, Delft, Enkhuizen) - Keten van de gantsche Godgeleerdheid: ofte uytlegginge van den Zendbrief Pauli aan den Romeynen, in welke genoegsaam alle de hooftgronden van de leere der waarheid die na de Godsaligheid is, werden verhandelt, uyt den schakel van den Brief selfs: en bysonder welke die ware gerechtigheid zy, door welke een zondaar voor God kan bestaan. Ende dan de kragt van de leerstukken tot de oefeninge der Godsaligheyd levendig werd vertoond. In twee deelen. Door H. Groenewegen, bedienaar der gemeente J. Christi tot Enchuysen.
33453: GROENEWEGEN, Jakob (1710-'55, Werkendam) - De lofzangen IsraŽls, waaronder de Heere woont; zijnde eenige geestelijke liederen. Uitgegeven door Jacob Groenewegen, lidmaat van de Gereformeerde Gemeente te Werkendam. 16e verbeterde druk, vermeerdert met een aanhangsel.
33454: GROENEWEGEN, Johannes (1709-'64, Werkendam) - Verzameling van veertien uitgezochte en stichtelijke, zoo afscheid- als intree- en andere predikatiŽn over verscheidene keurige stoffen des O. en N.Testaments. Uitgesproken voor de de gemeenten van Aarlanderveen en Werkendam, door den weleerwaarden heer Johannes Groenewegen, in leven getrouw bedienaar des Goddel. Woords in bovengenoemde gemeenten.
55623: GROENEWEGEN, Henricus (ca. 1640-'92, Delft, Enkhuizen) - Uytlegginge van den Zendbrief aan den Hebreen, in welke al de voorname hooft-gronde aangaande Jezu Perzoon, eewige Godheidm Prophetisch, Priesterlik en Koninglik ampten, en de voorregten van de Kerke des N. Testaments, grondig werden uitgehaald en tegen alle tegensprekers uitvoerig verdedigd. Hier komd by een ziel-roerende aanspraak tot de Joden en kragtige overtuiging der zelver uit den teneur van dezen Brief zelfs. Door Henricus Groenewegen, bedienaar des Goddeliken Woords tot Delfs-haven.
55621: GROENEWEGEN, Henricus (ca. 1640-'92, Delft, Enkhuizen) - Den mond des opperste wysheyd geopend in verborgentheden van ouds af verzwegen: ofte Een uytlegginge van de voornaamste godlijke geheymenissen; voorkomende in de 13e, 20e, 22e, 24e en 25e capittelen Matthśi. In twee deelen: van welke het eerste uytleverd een sleutel der gelykenissen bevatet Cap. 13, 20, 22 en 25. Het tweede beschrijft de teekenen der tyden, volgens Matth. 24. Den 2den druk, van nieuws oversien, gecorrigeert, en verbetert.
14849: GROENEWEGEN, Henricus (ca. 1640-'92, Delft, Enkhuizen) - Keten der prophetische godgeleerdheid: bewysende dat de uytlegginge van de Openbaringe Joannis, is een ware sleutel der prophetien uyt een volkomen over-een-stemminge van de Openbaringe met het Hooglied Salomons. Ende eenige voornaamste prophetien, zijnde het Hooglied geordent, na de eerste II. cap. van de Openbaringe en de prophetyen, na het gantsche werk. Waar nevens gaat een prophetische tafel van vergelijkinge waar in deze drie werken in een oog voorkomen. Alles tot ligt van Gods kerke voorgestelt door Henricus Groenewegen, in sijn leven bedienaar der gemeente J. Christi tot Enchuysen. Den tweeden druk.
36400: GROENEWEGEN, Jakob (1710-'55, Werkendam) - De lofzangen IsraŽls waar onder de Heere woont. Zijnde eenige geestelijke liederen. 3e druk. Vermeerdert met een tweede aanhangsel.
36401: GROENEWEGEN, Jakob (1710-'55, Werkendam) - Zamenspraken der hemelingen. Aangaande hunne reis naar het Hemelsche Canašn alsook in volgende stukken, van leden in de strijdende kerk aangaande de dingen die het koningrijk Gods aangaan.
4413: GROENEWEGEN, Johannes (1709-'64, Werkendam) - Verzameling van veertien uitgezochte en stichtelijke, zoo afscheids- als intree- en andere predikatien, over verscheidene keurige stoffen des Ouden en Nieuwen Testaments. Uitgesproken voor de gemeenten van Aarlanderveen en Werkendam door den zeer geleerden en nu zaligen heer Johannes Groenewegen, in zijn weleerw. leven getrouw bedienaar des Goddelijken Woords in bovengenoemde gemeenten. .
14205: GROENEWEGEN, H.IJ .Hoogleraar van het seminariuim der Remomstrante aan de Universiteit te LEIDEN - De Remonstrantie op haren driehonderdsten gedenkdag 1610 -XIV januari- 1910 in den oorpronkelijken vorm uitgegeven, afgebeeld en toegelicht door dr. H. IJ. Groenewegen. hoogleeraar van het Seminarium der Remonstranten aan de Universiteit te Leiden.
36269: GROENEWEGEN, Johannes (1709-'64, Werkendam) - Verzameling van veertien uitgezochte en stichtelijke, zoo afscheid- als intree en andere predikatien over verscheidene keurige stoffen des Ouden en Nieuwen Testaments. Uitgesproken voor de Gemeenten van Aarlanderveen en Werkendam door den weleerwaarde heer Johannes Groenewegen in leven getrouw bedienaar des Goddel. Woords in bovengenoemde gemeenten.
1452: GROENEWEGEN, Johannes (1709-'64, Werkendam) - Verzameling van veertien uitgezochte en stichtelijke, zoo afscheid- als intree- en andere predikatiŽn over verscheidene keurige stoffen des Ouden en Nieuwen Testaments. Uitgesproken voor de de gemeenten van Aarlanderveen en Werkendam. waarbij een werk van Bunjan
55630: GROENEWEGEN, Henricus (ca. 1640-'92, Delft, Enkhuizen) - Oefeningen over den Heidelbergschen Catechismus. Ofte gronden van de Christelike God-geleerdheid, tot bevorderinge van de kennisse der waarheid die na de godzaligheid is; vast gesteld, verklaard, beweerd en toegepast door Hendricus Groenewegen, bedienaar des Godliken Woords in de gemeente tot Enchuysen. den zesde druk op nieuws naar de laatste verbetering overgezien en van veele druk fouten gezuivert Hier komd by een verantwoordinge of apologie, kragtig bewerende de regtzinnigheid van de zelve Catechismus des autheurs.
55629: GROENEWEGEN, Henricus (ca. 1640-'92, Delft, Enkhuizen) - Oefeningen over den Heidelbergschen Catechismus. en verantwoording of apologie kragtig bewertende de rechtzinnigheid van de zelve catechismus des auteurs
55662: GROENEWEGEN, Johannes (1709-'64, Werkendam) - Verzameling van veertien uitgezochte en stichtelijke, zoo afscheid- als intree- en andere predikatien, over verscheidene keurige stoffen des O. en N. Testaments. Uitgesproken voor de gemeenten van Aarlanderveen en Werkendam, door den zeer geleerden en nu zaligen heer Johannes Groenewegen, in zijn welerw. leven getrouw bedienaar des Goddl. Woords in bovengenoemde gemeenten.
55648: GROENEWEGEN, Jakob (1710-'55, Werkendam - De lofzangen IsraŽls. Waar onder de Heere woont. Zynde eenige geestelyke liederen, uitgegeven door Jacob Groenewegen, lidmaat van de Gereformeerde Gemeente te Werkendam. Zevende druk. Vermeerdert met een aanhangsel.
55626: GROENEWEGEN, H.IJ .Hoogleraar van het seminariuim der Remomstrante aan de Universiteit te LEIDEN - De Remonstrantie op haren driehonderdsten gedenkdag 1610 -XIV januari- 1910 in den oorpronkelijken vorm uitgegeven, afgebeeld en toegelicht door dr. H. IJ. Groenewegen. hoogleeraar van het Seminarium der Remonstranten aan de Universiteit te Leiden.
55625: GROENEWEGEN, Henricus (ca. 1640-'92, Delft, Enkhuizen) - Uytlegginge van den Zendbrief aan den Hebreen, in welke al de voorname hooft-gronde aangaande Jezu Perzoon, eewige Godheid Prophetisch, Priesterlik en Koninglik ampten, en de voorregten van de Kerke des N. Testaments, grondig werden uitgehaald en tegen alle tegensprekers uitvoerig verdedigd. Hier komd by een ziel-roerende aanspraak tot de Joden en kragtige overtuiging der zelver uit den teneur van dezen Brief zelfs. Door Henricus Groenewegen, bedienaar des Goddeliken Woords tot Delfs-haven.
534: GROENEWEGEN, Johannes (1709-'64, Werkendam) - Verzameling van veertien uitgezochte en stichtelijke zoo afscheid- als intree- en andere predikatien, over verscheidene keurige stoffen des O. en N. Testaments. Uitgesproken voor de gemeenten van Aarlanderveen en Werkendam. (8) 328 pag. Niet in SGT.
13637: GROENEWEGEN, Johannes (1709-'64, Werkendam) - Verzameling van veertien uitgezochte en stichtelijke, zoo afscheid- als intree- en andere predikatiŽn over verscheidene keurige stoffen des Ouden en Nieuwen Testaments. Uitgesproken voor de de gemeenten van Aarlanderveen en Werkendam.
55631: GROENEWEGEN, Henricus (ca. 1640-'92, Delft, Enkhuizen) - Den mond des opperste wysheyd geopend in verborgentheden van ouds af verzwegen: ofte Een uytlegginge van de voornaamste godlijke geheymenissen; voorkomende in de 13e, 20e, 22e, 24e en 25e capittelen Matthśi. In twee deelen: van welke het eerste uytleverd een sleutel der gelykenissen bevatet Cap. 13, 20, 22 en 25. Het tweede beschrijft de teekenen der tyden, volgens Matth. 24. Den 2den druk, van nieuws oversien, gecorrigeert, en verbetert.
55632: GROENEWEGEN, Henricus (ca. 1640-'92, Delft, Enkhuizen) - Keten van de gansche Godgeleerdheid: ofte uytlegginge van den Zendbrief Pauli aan den Romeynen in welke genoegsaam alle de hooftgronden van de leere der waarheid die na de Godsaligheid is werden behandeld. Uyt den schakel van den brief selfs.ect tweededeel Romeinen9 t/m16
55633: GROENEWEGEN, J. H. - Bibliografie der werken van Everhardus Johannes Potgieter - Een laatste deel tot Zimmerman's uitgaaf
55645: GROENEWEGEN, Jakob (1710-'55, Werkendam) - De lofzangen Israels waar onder de Heere woont. Zynde eenige Geestelyke liederen, uitgegeven door Jacob Groenewegen, lidmaat van de Gereformeerde Gemeente te Werkendam. Vijfde druk, vermeerdert met een aanhangsel.
18464: GROENEWEGEN, Jakob (1710-'55, Werkendam) - De lofzangen Israels, waar onder de Heere woont. Zynde eenige geestelijke liederen. Zijnde deze druk vermeerderd met twee liederen; het eene over Jesaia 26, het juichend Juda, het andere over Jezus goedheid. Tweede deel. 4e druk.
36541: GROENEWEGEN, Jakob (1710-'55, Werkendam) - De lofzangen IsraŽls, waaronder de Heere woont; zijnde eenige geestelijke liederen.
44089: GROENEWEGEN, Johannes (1709-'64, Werkendam) - Verzameling van veertien uitgezochte en stichtelijke zoo afscheids- als intree en andere predikatien over verscheidene keurige stoffen des O. en N. Testaments. Uitgesproken voor de gemeenten van Aarlanderveen en Werkendam.
27575: GROENEWEGEN, Jakob (1710-'55, Werkendam - De lofzangen IsraŽls. Waar onder de Heere woont. Zynde eenige geestelyke liederen, uitgegeven door Jacob Groenewegen, lidmaat van de Gereformeerde Gemeente te Werkendam. Zevende druk. Vermeerdert met een aanhangsel.
47981: GROENEWEGEN, Johannes (1709-'64, Werkendam) - Verzameling van veertien uitgezochte en stichtelijke, zoo afscheids- als intree- en andere predikatien, over verscheidene keurige stoffen des Ouden en Nieuwen Testaments. Uitgesproken voor de gemeenten van Aarlanderveen en Werkendam door den zeer geleerden en nu zaligen heer Johannes Groenewegen, in zijn weleerw. leven getrouw bedienaar des Goddelijken Woords in bovengenoemde gemeenten. .VIJFDE DRUK
48257: GROENEWEGEN, Jakob (1710-'55, Werkendam) - De lofzangen IsraŽls waaronder de Heere woont, zijnde eenige geestelijke liederen uitgegeven door Johannes Groenewegen, in leven predikant der Gereformeerde Gemeente te Werkendam. Vermeerderd met een aanhangsel. elfdedruk.
16680: GROENEWEGEN, Jakob (1710-'55, Werkendam) - De lofzangen IsraŽls, waaronder de Heere woont; zijnde eenige geestelijke liederen, vermeerderd met een aanhangsel. Uitgegeven door Jacob Groenwegen, lidmaat van de Gemeente te Werkendam. Nieuwe verbeterde druk.
18416: GROENEWEGEN, Jakob (1710-'55, Werkendam)a - De lofzangen IsraŽls, waaronder de Heere woont; zijnde eenige geestelijke liederen. Uitgegeven door Jacob Groenewegen, lidmaat van de Gereformeerde Gemeente te Werkendam. 16e verbeterde druk, vermeerdert met een aanhangsel.
6469: GROENEWEGEN, Johannes (1709-'64, Werkendam) - Verzameling van veertien uitgezochte en stichtelijke, zoo afscheid- als intree- en andere predikatien, over verschillende keurige stoffen des O. en N. Testaments. Uitgesproken voor de gemeenten van Aarlanderveen en Werkendam; door den zeer geleerden en nu zaligen heer Johannes Groenewegen, in zijn Wel Eerw. leven, getrouw bedienaar des Godl. Woords in bovengenoemde gemeenten.
17246: GROENEWEGEN, Jakob (1710-'55, Werkendam) - De lofzangen IsraŽls, waaronder de Heere woont; zijnde eenige geestelijke liederen. Eerste deel. Vermeerderd met een aanhangsel. Nieuwe uitgave, vierde druk.
71995: GROENEWEGEN, Jakob (1710-'55, Werkendam) - De lofzangen IsraŽls waar onder de Heere woont. Zijnde eenige geestelijke liederen. 3e druk. vermeerdert met eenn tweede aanhangsel
5382: GROENEWEGEN, Johannes (1709-'64, Werkendam) - Verzameling van veertien uitgezochte en stichtelijke, zoo afscheid- als intree- en andere predikatien, over verscheidene keurige stoffen des O. en N. Testaments. Uitgesproken voor de gemeenten van Aarlanderveen en Werkendam; door den zeer geleerden en nu zaligen heer Johannes Groenewegen, in zijn Wel Eerw. leven, getrouw bedienaar des Godl. Woords in bovengenoemde gemeenten.
20829: GROENEWEGEN, Johannes (1709-'64, Werkendam) - Verzameling van veertien uitgezochte en stichteljke, zoo afscheid- als intree en andere predikatien over verscheidene keurige Stoffen des O. en N. Testaments, uitgesproken voor de gemeente van Aarlanderveer en Werkendam. Door den zeer geleerden en nu zaligen Heer Johannes Groenewegen, in zijn wel. eerw. leven, getrouw bedienaar des Goddel. Woord in bovengenoemde Gemeenten.
38736: GROENEWEGEN, Henricus (ca. 1640-'92, Delft, Enkhuizen) - Het hooglied van Salomo verklaart en vergeestelykt. Hier komd by een verantwoordinge of apologie.
33475: GROENEWEGEN, Jakob (1710-'55, Werkendam) - De lofzangen IsraŽls, waaronder de Heere woont; zijnde eenige geestelijke liederen, vermeerderd met een aanhangsel. Nieuwe uitgave. Derde druk.
3985: GROENEWEGEN, Henricus (ca. 1640-'92, Delft, Enkhuizen) - Uytlegginge van den Zendbrief aan den Hebreen, in welke al de voorname hooft-gronde aangaande Jezu Perzoon, eewige Godheidm Prophetisch, Priesterlik en Koninglik ampten, en de voorregten van de Kerke des N. Testaments, grondig werden uitgehaald en tegen alle tegensprekers uitvoerig verdedigd. Hier komd by een ziel-roerende aanspraak tot de Joden en kragtige overtuiging der zelver uit den teneur van dezen Brief zelfs. Door Henricus Groenewegen, bedienaar des Goddeliken Woords tot Delfs-haven.
38201: GROENEWEGEN, Johannes (1709-'64, Werkendam) - Verzameling van veertien uitgezochte en stichtelijke, zoo afscheid- als intree- en andere predikatien, over verscheidene keurige stoffen des O. en N. Testaments. Uitgesproken voor de gemeenten van Aarlanderveen en Werkendam; door den zeer geleerden en nu zaligen heer Johannes Groenewegen, in zijn Wel Eerw. leven, getrouw bedienaar des Godl. Woords in bovengenoemde gemeenten.
27640: GROENEWEGEN, Johannes (1709-'64, Werkendam) - Verzameling van veertien uitgezochte en stichtelijke, zoo afscheid- als intree en andere predikatien over verscheidene keurige stoffen des Ouden en Nieuwen Testaments. Uitgesproken voor de Gemeenten van Aarlanderveen en Werkendam door den weleerwaarde heer Johannes Groenewegen in leven getrouw bedienaar des Goddel. Woords in bovengenoemde gemeenten.
25068: GROENEWEGEN, Jakob (1710-'55, Werkendam) - De lofzangen IsraŽls waaronder de Heere woont, zijnde eenige geestelijke liederen uitgegeven door Johannes Groenewegen, in leven predikant der Gereformeerde Gemeente te Werkendam. Vermeerderd met een aanhangsel. Dertiende druk.
55624: GROENEWEGEN, Henricus (ca. 1640-'92, Delft, Enkhuizen)aanbieding - Keten van de gantsche Godgeleerdheid: ofte uytlegginge van den Zendbrief Pauli aan den Romeynen, in welke genoegsaam alle de hooftgronden van de leere der waarheid die na de Godsaligheid is, werden verhandelt, uyt den schakel van den Brief selfs: en bysonder welke die ware gerechtigheid zy, door welke een zondaar voor God kan bestaan. Ende dan de kragt van de leerstukken tot de oefeninge der Godsaligheyd levendig werd vertoond. In twee deelen. Door H. Groenewegen, bedienaar der gemeente J. Christi tot Enchuysen.
4218: GROENEWEGEN, Jakob (1710-'55, Werkendam) - De lofzangen IsraŽls waar onder de Heere woont. Zijnde eenige geestelijke liederen. 3e druk. Vermeerdert met een tweede aanhangsel.
2168: GROENEWEGEN, Jakob (1710-'55, Werkendam) - De lofzangen IsraŽls waaronder de Heere woont. Zijnde eenige geestelijke liederen uitgegeven door Jacob Groenewegen, lidmaat van de Gereform. Gemeente te Werkendam. Twee deelen, waarvan het eerste met aanhangsel.
129: GROENEWEGEN, Henricus (ca. 1640-'92, Delft, Enkhuizen) - Het Hoogh-liedt Salomons, uytgeleydt als een voor-segginge van die dingen, die in het coninckrijcke Christi Jesu: dat is, in de Kercke des Nieuwen Testaments souden geschieden: in leven verschyden tijden
30370: GROENEWOUD, O. - Het innigst geluk van Christus dienaren. Predicatie over 1 Thessalonicensen III vers 8. Na veertig jarige ambtsbediening.
55684: GROENEWOUD, O. - Het innigst geluk van Christus dienaren. Predicatie over 1 Thessalonicensen III vers 8. Na veertig jarige ambtsbediening.
72808: HOEDEMAKER Ph J Dr door H G Groenewoud - iets over LEVENSLOOP en BEGINSELEN van Dr Ph J HOEDEMAKEuitgeven door Centrale Pers en Prpagande Commissie(CPPC) der Christelijk Historische Unie
55686: GROENHART, C. A. - Gymnasium flos Alcmariae - 75-jarig bestaan Murmelius Gymnasium Alkmaar.
55688: GROENVELD, S. - Hooft als historieschrijver. Twee studies
55689: GROENVELD, S. - De prins voor Amsterdam
41004: GROENVELD, S. - Hooft als historieschrijver. Twee studies
39285: GROLLE, J.H. - De boodschap van Kohlbrugge nķ!
1968: GROLLE, J. H. v.d.m. - De boodschap van Kohlbrugge Nķ!
1413: GROLLEMAN, A. - Uw geringe vriendin. Ter gedachtenis aan wijlen mej. A. Grolleman te Hasselt (O.) Samengesteld door ds. J. v.d. Haar
55700: GRONEMEIJER, C.F. - Gedenkboek van het Nederlandsch Bijbelgenootschap 1814-1914.
67435: VELZEN C VAN 1696-1752 Ede Groningen - Hoort wat mijn God deed ondervinden Over schriftuurlijke bevinding
77451: KARSSEN H Dr G H LAMMERS Groningen - Het Christendom in Nederland tot dentijd der hervorming met een aanbelnd woord Dr G H Lamers Hoogleraar te Groningen
45738: VELZEN C VAN 1696-1752 Ede Groningen - Hoort wat mijn God deed ondervinden Over schriftuurlijke bevinding
43383: GRONINGEN, JAN VAN - De brandstichter illustraties Jan Lutz 3e dr.
55703: GRONINGEN, JAN VAN - De brandstichter illustraties Jan Lutz 3e dr.
74561: ZONDAG W A Prof Dr te GRoningen - de grenzen van het arbeidsrecht
71194: GRONINGEN H. VAN - Liefde en liefde is twee
38052: GRONINGEN, Jan van - De vlotbouwers. Geillustreerd door Henk Poeder.
71072: GRONINGEN, JAN VAN - Donkere dagen in 't Veenland (geÔllustreerd door Jan Lutz, vierde druk)
70089: KNAP J J Czn Groningen - Op den Dorschvloer overdekingen in het Oorlogsjaar 1914
21120: GRONINGEN, H. van - Als je eenzaam bent
39209: GR÷NVIK, Lorenz. - Die Taufe in der Theologie Martin Luthers.
32072: GROOT, Jacobus. de (1696-1750 Utrecht) - Verklaring van het 26 hoofdstuk van den profeet Jesaja. verklaring van het 16 hoofdstuk van den profeet Jesaja, door den wel-eerwaarden zeer geleerden en nu zaligen heer Jacobus de Groot, in zyn wel-eerw. leven zeer gelieft en getrouw bedienaar des Heiligen Euangeliums, laatst te Utrecht. met een aanprijsende en dit Capittel verder ophelderende voorreden van Carolus Segaar, predikant te Utrecht.
55721: GROOT, R. de - De verborgen schat. Met tekeningen en omslag van Corrie van der Baan.
40738: GROOT, K. de - Levenslicht
55708: GROOT, D. J. de - De wedergeboorte.
55709: GROOT, Ds. K. P. de - De strijd tusschen Michael en satan om het lichaam van Mozes. Naar aanleiding van Jud. vs. 9.
70060: JONGEJAN de GROOT C Th - een veelbewogen zomer 2e druk
60022: GROOT, Dr. K. - Kohlbrugge en Kuyper in hun wederzijds contact.
36667: GROOT, ds. J. de - Het water uit Bethlehems bornput. achttal predikaties
22415: GROOT, Ds. K. P. de - De strijd tusschen Michael en satan om het lichaam van Mozes. Naar aanleiding van Jud. vs. 9.
30603: GROOT, R. de - De verborgen schat. Met tekeningen en omslag van Corrie van der Baan.
19513: GROOT, Prof. Dr. Joh. de - Is het oude testament verouderd?
71673: JONGEJAN-DE GROOT TH. C. - De Vijf van duivenoord, met illustraties van Geeske van Tienhoven
70858: JONGEJAN- DE GROOT - Tom Welders illustraties van Molenaar
55715: GROOT, K. de - Levenslicht
55713: GROOT, Jacobus. de (1696-1750 Utrecht) - Verzameling van leer-redenen, over verscheidene wigtige stoffen der Heilige Schriftuur; uitgesproken door den Wel. Eerw. Godzal. en zeer gel. heer Jacobus de Groot, in zyn Wel. Eerw. leven zeer gelieft en zeer getrouw bedienaar des eeuwigen Euangeliums, laatst te Utrecht.
55714: GROOT, JAN H. DE - 'Bij een dubbel afscheid'. Spel van taferelen ter gelegenheid van het afscheid van Ir Th.S.G.J.M. van Schaik, president-directeur van de Algemene Kunstzijde Unie N.V., en Jhr J.M. van den Bosch, directeur van de Algemene Kunstzijde Unie N.V. (Typografie e
53923: Dr. D.J. de Groot - De reformatie en de staatkunde
55707: GROOT, C. TH. JONGENJAN- DE - Huize Roezemoes. Tweede druk. GeÔllustreerd door Annelies Kuiper.
55706: GROOT, A. de - het verhaal van jako en jente
66545: Taticus cornelis55 -116 / 120) / Hugo de Groot (1583-1645) - Antiquitates Germanicś, of Hoogduitsche Oudtheden; Waar in de gelegentheid en zeeden der Germaanen, beschreven door Tacitus, naaukeurig verklaart, en met Printverbeeldingen opgeheldert worden: Benevens H. Grotis verhandeling van de Oudtheid der Batavische Republyk.
77601: GROOT, ds. J. de Pred Gerf Gen in Ned te Rissen - Het water uit Bethlehems bornput. achttal predikaties herduk
55719: GROOT, Prof. Dr. Joh. de - Is het oude testament verouderd?
55720: GROOT, Prof. Dr. J.C. en RIJK, Prof. dr. C.A. - Oecumenische oriŽntatie tot vorming van een hedendaagse christelijke mentaliteit.
24701: GROOT, P. deChr. Geref. predikant te Meerkerk. - Een Bochimsure. Of een nationale bekeering. Tijdpredicatie door ds. P. de Groot, Chr. Geref. predikant te Meerkerk.
33359: GROOT, Hugo de (1583-1645) - Aentekeningen over het Evangelien van Mattheus; door den Heere Huig de Groot, Koninglijken Gezant Met het leven des Schrijvers uit het Latijn vertaelt door David van Hoogstraten, Medic. doctor.
55711: GROOT, Hugo de (1583-1645) - Aentekeningen over het Evangelien van Mattheus; door den Heere Huig de Groot, Koninglijken Gezant Met het leven des Schrijvers uit het Latijn vertaelt door David van Hoogstraten, Medic. doctor.
41235: GROOT, Prof. Dr. J.C. en RIJK, Prof. dr. C.A. - Oecumenische oriŽntatie tot vorming van een hedendaagse christelijke mentaliteit.
28235: GROOT, A. de - het verhaal van jako en jente
49101: Groot, C. TH. Jongenjan- de - Huize Roezemoes. Tweede druk. GeÔllustreerd door Annelies Kuiper.
55716: GROOT, P. deChr. Geref. predikant te Meerkerk. - Een Bochimsure. Of een nationale bekeering. Tijdpredicatie door ds. P. de Groot, Chr. Geref. predikant te Meerkerk.
16520: C (ca. 55 -116 / 120) / Hugo de Groot (1583-1645) - Antiquitates Germanicś, of Hoogduitsche Oudtheden; Waar in de gelegentheid en zeeden der Germaanen, beschreven door Tacitus, naaukeurig verklaart, en met Printverbeeldingen opgeheldert worden: Benevens H. Grotis verhandeling van de Oudtheid der Batavische Republyk.
55717: GROOT, P. deChr. Geref. predikant te ROTTERDAM- Meerkerk. - Het Herlijk voorrecht van waarachtig godbetrouwen Afscheidsrede uitgesproken op 17 september 1929 te Rotterdam Centrum
55718: GROOT, P.J. DE E.A. - Leeuwarden beeld van een stad.Zeven eeuwen stadsleven in woord en beeld.
41190: GROOT, Freek de - Het visioen van de wraak. Streekverhaal.
55723: GROOTES, E.K., SCHENKEVELD-VAN DER DUSSEN, M.A. (RED.) voorwoord VERKUYL, P.E.L. - STUDIES OVER HOOFT UYT LIEFDE GESCHREVEN 1581-16 MAART 1981. A.o.: P. TUYNMNA: De Const van Rhetorike en Hoofts vroege poŽzie (pp.11-29); P.K. KING: Iets over de metafoor in Hoofts vers (pp.29-41); E.K. GROOTES: Hooft en Heinsius (pp.89-101); C.W. de KRUYTER: Ontlening en vernieuwing in 'Paris oordeel' (pp.131-149); C. KAZEMIER: Prozaritme in Hoofts 'Nederlandsche Historien'. Een verkenning (pp.215-227). Wolters-Noordhoff, Groningen, 1981. 228p.
40998: GROOTES, E.K., SCHENKEVELD-VAN DER DUSSEN, M.A. (RED.) voorwoord VERKUYL, P.E.L. - STUDIES OVER HOOFT UYT LIEFDE GESCHREVEN 1581-16 MAART 1981. A.o.: P. TUYNMNA: De Const van Rhetorike en Hoofts vroege poŽzie (pp.11-29); P.K. KING: Iets over de metafoor in Hoofts vers (pp.29-41); E.K. GROOTES: Hooft en Heinsius (pp.89-101); C.W. de KRUYTER: Ontlening en vernieuwing in 'Paris oordeel' (pp.131-149); C. KAZEMIER: Prozaritme in Hoofts 'Nederlandsche Historien'. Een verkenning (pp.215-227). Wolters-Noordhoff, Groningen, 1981. 228p.
55724: GROOTHEDDE, A. EN JANSE, C.S.L. - De kerk in het midden. Fotojaarboek gereformeerde gezindte 2008
38375: GROOTHEDDE, I.J.F. - De verdwenen Rembrandt. GeÔllustreerd door H. Giesen
75310: GROOTHOFF,ANS C. / BOS,ANS M. ( SAMENSTELLERS) - Spel en lied. 1, kleuters zingen en spelen. 2, kleuters kijken en luisteren. Illustraties van Hermien IJzerman, Frida H. , Ine J. Bouman en Hil Bottema.
42293: GROOTHOFF, LIESBETH - Riekje en het poesje met illustraties vna Rie Reinderhoff
12858: GROOTVELD, Daan - Ziende in het Gebodover het leven van Hendrik de Coock te Ulrum. Illustraties van Hans Wena.
1345: GROOTVELD, D. - Ziende in het gebod. Uit het leven van ds. H. de Cock van Ulrum. Illustraties van Hans Wena. 2e druk.
41114: GROSHEIDE E W Dr,Prof e.a - Geshiedenis der kerk in 3 dln
24680: GROSHEIDE, D. - Catalogus van geschriften en stukken betreffende de doleantie.
40255: GROSHEIDE, F.W., ITTERZON, G.P. VAN, OVERDUIN, J. - . Christelijke Encyclopedie. In 6 delen. 1e druk linnenbanden ca 4475 blz
40254: GROSHEIDE, F.W., ITTERZON, G.P. VAN, OVERDUIN, J. - . Christelijke Encyclopedie. In 6 delen. 2e herziende druk
55730: GROSHEIDE E W Dr,Prof e.a - Geshiedenis der kerk in 3 dln
55731: GROSHEIDE e.a. - Bijbelse encyclopśdie. Onder hoofdredactie van prof. dr. F.W. Grosheide vijde druk
55733: GROSHEIDE e.a. - Christelijke encyclopedie. Onder redactie van prof. Dr. F.W. Grosheide en prof. Dr. G. P. van Itterzon. deel V - MIDDELAAR-RUYTER en deel IV - jaar-micropsie
55734: GROSHEIDE e.a. - Christelijke encyclopedie. Onder redactie van prof. Dr. F.W. Grosheide en prof. Dr. G. P. van Itterzon. deel 1-6 van a-z - tweede geheel herziene druk. Compleet
55737: GROSHEIDE F W Dr. - De brief van paulus aan de EFEZIERS
55738: GROSHEIDE F W Dr. - De brief van paulus aan de Hebreeen en Jakobus
55739: GROSHEIDE F W Prof Dr. e.a - GESCHIEDENIS DER KERK 3 dln
55740: GROSHEIDE F. W. (red.) - Bijbelse encyclopedie
55741: GROSHEIDE, D. - Catalogus van geschriften en stukken betreffende de doleantie.
55742: GROSHEIDE, Dr. F. W. - Algemeene canoniek van het Nieuwe Testament.
55743: GROSHEIDE, Dr. F.W. - Nieuw-Testamentische exegese. Rede gehouden bij de aanvaarding van Hoogleeraarsambt in de Heilige Godgeleerdheid aan de universiteit te Amsterdam op vrijdag 13 december 1912.
55744: GROSHEIDE, DR.F.W. - Commentaar op het N.T. De eerste en tweede brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe .
25684: GROSHEIDE, Dr. F.W. - Nieuw-Testamentische exegese. Rede gehouden bij de aanvaarding van Hoogleeraarsambt in de Heilige Godgeleerdheid aan de universiteit te Amsterdam op vrijdag 13 december 1912.
23730: GROSMAN, A - Kwakie, de ontwikkelde kikker
55748: GROSMAN, A - Kwakie, de ontwikkelde kikker
35741: GRUIJTER, Erik de - Brand.
55751: GRUNDMANN, WALTER: - Das Evangelium nach Markus [von Walter Grundmann], in: Theologischer Handkommentar zum Neuen Testament, herausgegeben von Erich Fascher, Band 2;
55752: GRUNOW, RICHARD - Barth Brevier samengesteld door Richard Grunow
41564: GRUYS-KRUSEMAN, S. (VERZAMELD DOOR) - .Hoor, moeder lest voor! Aan de zonzijde. hardcover gebonden 4to, GeÔllustreerd door Nans van Leeuwen., nieuwe linnenrug goed ex
55754: GUERICKE, H.E.F. - Geschiedenis van het Nieuwe Testament of Nieuw-Testamentische inleiding. Uit het Hoogduitsch vertaald W. Hoevers. Tweede geheel omgewerkte uitgave.
48142: GUERRERO, G. ŃLVAREZ & FERRARI, S. - Maxima. De Argentijnse jaren vertaald door Elvera Veenings
55756: GUGGENHEIM, Willy - Das Heilige Land. Foto's: Fred Mayer.
75290: BRES GUIDA DE - Brieven va n Guido deBres geschreven vanuitdegevangenis aan zijn vrouw
70380: BRES DE GUIDO - Persoon,tijd en betekenis door div auteurs
58725: KNOPP Guido - De OORLOG van de eeuw
55759: GUILD, W. - Moses ontdekt. Ofte de figuren dewelke dienden tot voorbeelden en schauwen den Hemelscher dingen, duydende op den Messiam Jesum Christum kostelijk uytgeleyd door W. Guild. In de Nederlandse tale overgezet door J. Sand. Den Vierden druk, vermeerderd en verbeterd.
66652: TERSTEEGEN Gerhard (1697-1769) J.B. Louvigny en M. Gujon - Hand-boekje voor pelgrims, die geneygd zyn, haar waare vaderland, zynde God en de zalige eeuwigheyd, met ernst te zoeken : bestaande in korte erinneringen, zugtingen en eenige pelgrims liederen / [Gerhard Tersteegen] ; Benevens een twede deel, bevattende zeer gewigtige grond-regelen, uit J.B. Louvigny en M. Gujon Hand-boekje voor pelgrims Het toegevoegde stuk (met afz. titelblad, en pag., maar doorl. sign.) getiteld: Enige grondregelen of kleine verzameling van kragtige spreuken, grond-waarheden ... Getrokken uit de schriften van Jean de Bernieris Louvigni en M.G. (S.l., gedrukt voor den uitgever s.a. [ca.1810]) .
42013: GULLVŇG, OLAV - Het begon in een midzomernacht.
55761: GULLVŇG, OLAV - Het begon in een midzomernacht.
55763: GUNKEL, H. / HALLER, M. / SCHMIDT, H. / STARK, W. / VOLZ, P./ GRESSMANN, H. - Die Schriften des Alten Testaments in Auswahl neu Łbersetzt und fŁr die Gegenwart erklšrt. Die Sagen des Alten Testaments. I, 1: (10) 310 blz. I, 2: (7) 292 blz. Prophetismus und Gesetztgebung des Alten Testaments im Zusammenhang der Geschichte Israels. II, 1: (18) 388 blz. II, 2: (10) 483 blz. II, 3: (18) 310 blz.
55764: GUNKEL, H. / L. Zcharnack - DIE RELIGION IN GESCHICHTE UND GEGENWART. HandwŲrterbuch fŁr Theologie und Religionswissenschaft. Zweite, vŲllig neubearbeite Auflage. In Verbindung mit Alfred Bertholet, Hermann Faber und Horst Stephan, herausgegeben von Hermann Gunkel und Leopold Zcharnack. 5 delen en register.
55788: GUNNING J.HZN., J.H. - De gezangenkwestie in de Ned.Herv.Kerk. I.De gezangenkwestie. II.Aanteekeningen. .
55790: GUNNING Jhz , Dr. J. H. - Ex Libris Keur uit de werken. door C J I Sluyk
46538: GUNNING, J.H., LANGE, A. DE, - De verhouding tussen dogmatiek en godsdienstwetenschap binnen de theologie. Een onderzoek naar de ontwikkeling van het theologiebegrip van J.H. Gunning Jr. (1829-1905).
55811: GUNNING, J.H. - Beginsel en meeningen proeve van beantwoordingder vraag: ,,Hoe gaat vastheid van Beginsel met wisseling van Meeningen samen?" Tweede druk
55813: GUNNING, J.H. - Leven en Werken met mede werking van zijn vrienden exct
55817: GUNNING, J.H. (oud-hoogleeraar) - Heel de kerk en heel het volk Gevraagd advies over de beste wijze van kennis te verspreiden omtrent de reorganisatie der kerk
55781: GUNNING J.H.zn. , J.W. - Hedendaagsche zending in onze oost. Met medewerking van bevoegden. Samengesteld door Janwillem Gunning J.H. zn. e.i., secretaris van den Zendingsstudie raad. Tweede geheel herziene en vermeerderde druk.
55785: GUNNING J.Hz., J. H. - In het heiligdom. Gebeden voor verschillende omstandigheden des levens. Bijeengebracht door dr. J. H. Gunning J.Hz.
55786: GUNNING J.Hz., J. H. - PniŽl. Weekblad voor het Christelijk Gezin. opgericht doorDr. J. H. Gunning JHz onder redaktie Dr J Riemers en Prof M J A de Vrijer. 1941 50e jaargang.m
55818: GUNNING, Johannes Hermanus JHz. - De goddelijke vergelding. Proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de godgeleerdheid aan de rijksuniversiteit te Utrecht. Na machtiging van den rector magnificus Dr. P. de Jong.
72441: GUNNING J.H. - Een theologisch portret,
46942: GUNNING, JR, J.H. - Goethe's Faust. Eene Studie.
55797: GUNNING, Dr. J. H. - Van Babel naar Jeruzalem. De godspraken van sions lijden en heerlijkheid, voor de gemeente verklaard.
55798: GUNNING, Dr. J. H. (predikant te Utrecht) - De kerk van Christus. De Brief van Paulus aan de EfeziŽrs voor de Gemeente des Heeren verklaard.
55800: GUNNING, J. H. - Het kruis des verlossers. 5e druk.
55802: GUNNING, J. H. - Irenisch Een woord aan de gemeenteover ,,de Proponents-Formule",
55773: GUNNING J H jr - De prediking van de toekomsdt des HEEREN
55774: GUNNING J H Jr - Overlevering en wetenschap met het betrekking tot sw Evangelische Geschiedenis inzonderheid van de eerste levensdagen des Heeren
55775: GUNNING J H Jr - GORDEL EN WIJNGEBRUIk jeremia 13 vers 1-17 gedachten over de zonde en hare ellende Nieuwe omgewerkte uitgave 135 blz Utrecht Kemink en zoon 1865 WAARBIJ LIJDEN EN HEERLIJKHEID tweede vermeerderde druk 176 blz Amsterdam B van der Land 1876 WAARBIJ HET KRUIS DES VERLOSSERS vierde druk 116 blz Amsterdam W H Kirberger 1881 met een preek over Joh 11 vers 11-16 een troostwoord uit Gods Woord 21 blz
55776: GUNNING J H Jr - SPINOZA en de idee der persoonlijkheid eene studie
55778: GUNNING J. Hz., J.H. - De Aarde is des Heeren. Veertien voordrachten door Dr. J. H. Gunning J. H. z. Predikant te Utrecht
55779: GUNNING J.H. C.S. - Open brief aan de Synode der Nederlandsche Hevormde Kerk
40587: GUNNING, Dr. J.H. - Glaube und Sittlichkeit Vortrag am 10. August 1882 in der Barner Festwoche gehalten
55795: GUNNING Jr., J. H. - Een bundel kinderpreeken. Uit het Engelsch vertaald. Met een woord van inleiding voorzien door Dr. J.H. Gunning J.Hz.
55796: GUNNING Jr., J.H. - Op Nebos's top, een oproep tot blijdschap. een geschrift uit het jaar 1879 uitgeven door Dr. J. H. Gunning J. Hz derde druk
62589: NOORDMANS Dr.O GUNNING J H - Johannes Hermanus Gunning door Dr O Noordmans uitgeven voor Adoremus
55794: GUNNING Jr., J. H. - Het leven van Jezus. Tafereelen uit het leven des Heeren. Geillustreerd.
24963: GUNNING, J. H. - Een bundel kinderpreeken. Uit het Engelsch vertaald. Met een woord van inleiding voorzien door Dr. J.H. Gunning J.Hz.
55803: GUNNING, J. H. - Irenisch een woord aan de gemeente over ,,De Proponetns-Formule"
55804: GUNNING, J. H. - Een persoonlijk woord bij het gedenken aan 25jarige evangeliebedieng. Uitgegeven ten voordeele van de Diakonie-scholen der Hervormde Gemeente te 's Gravenhage
55805: GUNNING, J. H. - Wij mogen niet Een woord bij de Nadering van de Classicale vergaderingen in de Hervormde kerk
55806: GUNNING, J. H. - Vrije Universiteit en de Nederlandsche Hervormde Kerk" Meet een Naschrift over de Brochure: ,,Bedoeld noch gezegd" van Dr. A. Kuyper.
55807: GUNNING, J.H - Een liefdegave voor een liefdewerk (ten voordeele van het Diokessen-Huis te 's-Gravenhage)
55810: GUNNING, J.H. - De eenheid der Kerk, Toespraak naar aanleiding der encycliek van Paus leo XIII ,,over de eenheid der Kerk," Ter opening zijner lessen 1896/97
55768: GUNNING J H - De Vrije universiteit en de Nederlandsche Hervormde Kerk met een naschrift over de brochure ,,Bedoeld noch gezeng van Dr A Kuyper
72329: GUNNING J H - Niet bij elkanderhouden,maar uit den grond opbouwen een voorstel aan voorgangers en kleden der Nederl Herv Gemeente
26933: GUNNING, J.H. - God is liefde. Eerste brief van den apostel Johannes voor de gemeente de Heeren verklaard.
55772: GUNNING J H jr - BEGINSEL en MEENINGEN proeve van beantwoording der vraag ,,Hoe gaat vastheid van beginselen met gedurende wisseling van meeningen zamen
72263: GUNNING, J. H. - PniŽl. Weekblad voor het christelijk gezin 4e jaargang no 158( t/m no209 5 januari 1905 t/m 28 dec 1905
49261: Gunning, J. H - De oogst is groot, De arbeiders zijn weinige. Een woord over theologische studie en leeraarsampt aan de jongelingen in Nederland
16496: GUNNING, Johannes Hermanus JHz. - De goddelijke vergelding. Proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de godgeleerdheid aan de rijksuniversiteit te Utrecht. Na machtiging van den rector magnificus Dr. P. de Jong.
2399: GUNNING, J. H. - Het leven van Jezus. Tafereelen uit het leven des Heeren. Rijk Geillustreerd.
16203: GUNNING, J. H. - Herinneringen uit mijn leven. Uitgegeven en bewerkt door A. Brom. Met een voorwoord van Prof. Dr. M.J.A. de Vrijer.
55791: GUNNING JHZ., DR. J.H. - Christus Consolator. 1: Mozaiek. 2: Sursum corda. 3: In den smeltkroes. 4: Voor kranken. 5: Naar huis.
55793: GUNNING Jr., J. H. - Het leven van Jezus. Tafereelen uit het leven des Heeren. Rijk Geillustreerd.
55787: GUNNING J.Hz., J. H. - Gebed en bediening des QWoords intree rede gehouden in de groote kerk derned herv gem van gouda op 30 oktober 1887 tweede druk met naschrift
55771: GUNNING, J. H. - Blikken in de openbaring tweede herziende druk 4 dln
19195: GUNNING, J. H. - Het kruis des verlossers. 5e druk.
55821: GUNST, Ds. J.W. - Herman Boerhaave. Biografische schetsen. Met zeven afbeeldingen.
42995: GUNST, A.J. Ds. - De ziekentroost Referaat gehouden te Utrecht op 23 september 1986 op de Huishoudelijke Vergadering van de Bond van Vrouwenvernigingen der Gereformeerde Gemeenten
55822: GUNST, J. W. (predikant te Woerden) - Johannes Pistorius Woerdensis.
55823: GUNST, J.W. - Johannes Pistorius Woerdensis.
16047: GUNST, J.W. - Johannes Pistorius Woerdensis.
42916: G‹NTHER, Wolfgang - Von Edinburgh nach Mexico City. Die ekklesiologischen BemŁhungen der Weltmissionskonferenzen (1910-1963).
54808: FRANZ G‹NTHER - Der Deutsche Bauernkrieg
55825: G‹NTHER, Wolfgang - Von Edinburgh nach Mexico City. Die ekklesiologischen BemŁhungen der Weltmissionskonferenzen (1910-1963).
55826: GURNALL, W. - De christen in volle wapenrusting.
55827: GURP, P. van - Kerk en zending in de theologie van Johannes Christiaan Hoekendijk (1912-1975) Een plaatsbepaling. Proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht.
55828: GUSTAFSON, ELEANOR - Kiezelstenen, Over het leven van koning David
63865: PRELLER S GUSTAV Dr, - Lewensbeskrywing van die voortrekker kommamndant generaal tweede verbeterde en ver meerdederde uitgaaf
77462: NIERITZ GUSTAV - Eenvaste wil komt vele bezwaren te boven en verhaal voor de jeugd me gekleurd plaatjes
48819: PRELLER S GUSTAV Dr, - Lewensbeskrywing van die voortrekker kommamndant generaal tweede verbeterde en ver meerdederde uitgaaf
35657: GUTHRIE, Mr. James - Een roepstem uit de dooden. Uit het engelsch vertaald door C. B. v. Woerden - Zeist.
22139: GUTHRIE, Thomas - The Gospel in Ezekiel illustrated in a series of discourses by Thomas Guthrie D.D.
55830: GUTHRIE, Thomas - The Gospel in Ezekiel illustrated in a series of discourses by Thomas Guthrie D.D.
3074: GUTHRY, William (1620-'65, New Kilmarnock) - Des Christens groot interest. Of het zalige deel aan Christus getoetst en aangewezen wie het heeft, en hoe te verkrygen; Met een vertoog van de wyze hoe uitdrukkelyk met God een Verbond te maken. Beschreven in het Engels. Her zyn by gevoegt vier aanhangsels van exempelen van krachtig bekeerde zielen en de blyken van dien. Alles vertaalt en samen gebragt door Jacobus Koelman. De zevende druk.
22095: GUTHRY, William (1620-'65, New Kilmarnock) - Des Christens groot interest. Vermeerderd met drie aanhangsels. Vertaald en samengevoegd door Jacobus Koelman. Met voorwoord van Ds. C. Smits te Sliedrecht.
55833: GUTHRY, William (1620-'65, New Kilmarnock) - Des Christens Groot Interest. Vermeerderd met drie aanhangsels. Vertaald en samengevoegd door Jacobus Koelman. .vermerdertmet een bijdrage van Drs L F Groenendijk
55838: GUTHRY, William (1620-'65, New Kilmarnock) - Des Christens groot interest. Vermeerderd met drie aanhangsels. Vertaald en samengevoegd door Jacobus Koelman. Met voorwoord van Ds. C. Smits te Sliedrecht.
32635: GUTHRY, William (1620-'65, New Kilmarnock) - Des Christens groot interest. Of het zalige deel aan Christus getoetst en aangewezen wie het heeft, en hoe te verkrygen; Met een vertoog van de wyze hoe uitdrukkelyk met God een Verbond te maken. Beschreven in het Engels. Her zyn by gevoegt vier aanhangsels van exempelen van krachtig bekeerde zielen en de blyken van dien. Alles vertaalt en samen gebragt door Jacobus Koelman. De elfde druk.
38337: GUTHRY, William (1620-'65, New Kilmarnock) - Des Christens groot interest. Of het zalige deel aan Christus getoetst en aangewezen wie het heeft, en hoe te verkrygen; Met een vertoog van de wyze hoe uitdrukkelyk met God een Verbond te maken. (...) . De Tiende druk.
21464: GUTHRY, William (1620-'65, New Kilmarnock) - Des Christens groot interest. Of het Zalige deel aan Christus getoetst en aangewezen wie het heeft, en hoe te verkrygen; Met een vertoog van de wyze hoe uitdrukkelijk met God een verbond te maken: Beschreven in't Engels door Willem Guthry hier by gevoegt vier Aanhangsels van Erempelen van krachtig bekeerde Zielen; en de blijken van dien. Alles vertaalt en samengebragt door Jacobus Koelman. Den vijfde druk. Vermeerdert met het derde aanhangsel der exempelen en eenige gezangen over "Groot Interest" door D. Montanus.
55840: GUTIERREZ, Pedro. - La Paternitť sprirtuelle selon saint paul.
37236: GUTIERREZ, Pedro. - La Paternitť sprirtuelle selon saint paul.
23655: GUTZLAFF, Karel - Geschiedenis der uitbreiding van Christus Koningrijk op aarde, sedert de dagen der Kerkhervorming tot op den tegenwoordigen tijd; inzonderheid met betrekking tot de zendelingen en zendeling-genootschappen met eene landkaart, voorstellende de volken, waar de zendeling-genootschappen en zendelingen zich bevinden; alsmede de fac-simile's van de oostersche talen, waarin de Bijbel reeds gedrukt is. Eerste deel.
55842: GUUNING J H Jr - Uw Koningrijk kome Afscheidsrede en 3e januari 1883 te s Gravenhage uitgegeven ten voordele ener te boeuwe zesde kerk
43427: BETLEM GUUS - Jongens van de havenwijk ills (R. van Looy),
69294: ZEEUW de P J Gzn - Willem de zwijger.
70490: DE ZEEUW P.J.GZN - Het kerstfeest van de ketter een verhaal uit het jaar 1567 met illustraties van Ben Horsthuis
71313: LEEUWEN-VAN HAAFTEN G.W. - Voor elkwat wils 100 puzzels voo het gezin en deel 2 60 puzzels 5e druk
71326: LEEUWEN-VAN HAAFTEN G.W. VAN - Snel weg
76448: LEEUWEN van HAAFTEN van G W - Het gulden boekje bijb els handboekje met namen en feiten 4e druk
73094: LEEUWEN-VAN HAAFTEN G.W. VAN - Jep op de step
77871: HAAMSTEDE, Adriaan Conelisz van OOSTETRBECK ANDREEAM OSTERBEECK - De historien der vromer martelaren / die om het getuygenis des evangelij haer bloet vergoten hebben:van tijden Christi af tote Het tweede deel der martelaren vervatende omtrent tweehonder marteleren / die nogh in eenighe van onse nederuchste martelaerboecken gheduckt zijn. ect`by een vegadert door Andream OOsterbeck anno 1609
19134: HAAMSTEDE CORNELIS VAN 1525-1582 OOSTERBEEK, Andreas (1584-1616 - De Historien der vromen martelaren die om het getuigenis des Euangelij haar bloet vergoten hebben etc. AMSTERDAM, Jan Everts Cloppenburch, 1612. gehgraveerde titelpagina (16) 791 (). Met gravures. Waarbij: Het tweede deel der martelaren bevattende twee hondert en sestich Martelaren, die nog nooit in eenige van onse Nederduitsche martelaren boeken gedruckt zijn etc. door Andream Oosterbeeck gegraveerde titelpagina . (4) 204 (4) blz.p . AMSTERDAM, Jan Everts Cloppenburch, 1609.
47010: Haan, Dr. Tjaard W.R. de - Volk en dichterschap over de verhouding tussen volkscultuur en officiele literatuur
47011: HAAN, DR. TJAARD W.R. DE - Terugdenken in dankbaarheid over schrijvers van vroeger
49225: Haan, Gonda de - De kleine spar. Met prenten van de schrijfster. Tweede druk.
47046: HAAN, JACOB ISRAňL DE - Ik ben een Jongen te Zaandam geweest, Een bloemlezing samengesteld en ingeleid door Gerrit Kromrij
36894: HAAN, ir. J.A.M. de - Archief st. Catharinagilde eindhoven. Deel 1: 1437-1750 Deel 2: 1750-1860
46973: HAAN, TJAARD W.R. DE - Schrijven in de volksgeest ( Nederland en Vlaanderen 1800 - 1880 ) gekozen en toegelicht door Tjaard W.R. de Haan
12517: HAAN, Dr. Tjaard W. R. de - Smeulend vuur. Groninger volkverhalen.
47039: HAANTJES, DR. J. - Afrikaans Proza, door Dr. J.Haantjes
20634: HAANTJES, J. / HOEVEN, A. van der - Kerkelijke klassieken. Inleidende beschouwingen over geschriften van oude en nieuwe kerkvaders. Verzameld door dr. J. Haantjes en dr. A. van der Hoeven.
25179: HAAR, Ds. J. van der Joh Calcijn /Willem Teelinck - Voorzienigheidsgeloof en Polio-inenting. verrijt met entweetal artikelen n.l. Calvijns voorziuenigheidsleer in het geding en Willem TEELINCK visie opo de besmettelijke ziekt een genezing
26530: HAAR, Ds. J. van der e.a. (red.) - Het blijvende Woord deel 2. Plaatsen waar, en predikanten door wie dit Woord verkondigd is.
71961: HAAR, JAAP TER - Ernstjan en Snabbeltje omnibus. geillustreerde. Ill. Rein van Looy Ernstjan en Snabbeltje aan de wandel. Ernstjan en Snabbeltje uit en thuis. Ernstjan en Sanbbeltje gesnater bij het water.
16398: HAAR, Ds. J. van der Ned Herv predikant - Voorzienigheidsgeloof en Polio-inenting.verrijkt met een twee tal artikelen n.l Calvijns voorzienigheidsleer in het geding en Willem Teelinks visie op de nesmettelijke ziekt en genezing
2588: HAAR, Ds. J. van der - Het geestelijke leven bij Calvijn. (De onbekende Calvijn)
19802: HAAR, Ds. J. van der Ned Herv predikant - Vragen rondom de heilszekerheid.
41560: ANDREUS/BOUHUYS/ANNIE M.G. SCHMIDT/TER HAAR E.A. - Winterboek 1967. 213 pag. versjes: Alexander Pola, Han G. Hoekstra, Paul Biegel/ veel illustraties van Fiep Westendorp, wat leessporen . Illustr.: Westendorp, Fiep/Poortvliet/Wiegel e.a. gkt. goed. -- Utz Boeken. Boeknummer: 20610.1
26338: HAAR, Ds. J. van der - Tekenen ten goede. Ambtelijke ontmoetingen.
28016: HAAR, J. ter - Saskia en Jeroen aan zee.
14587: HAAR, Ds. J. van der e.a. (red.) DS F Mallan- ACRijken- EVenema- - Het blijvende Woord.deel 3 vijftig levens van oudvaders
45872: HAAR, Ds. J. van der herv. predikant te wadixveen - In de leerschool van het leiden
25227: HAAR, J. ter - Tuffy op verre reizen. Tekeningen van Rein van Looy.
25228: HAAR, J. ter - Hallo, Tuffy. Tekeningen van Rein van Looy.
6726: HAAR, Ds. J. van der - Internationale ÷kumenische Beziehungen im 17. und 18. Jahrhundert. Bibliographie von aus dem Englischen, Niederlšndischen und FranzŲsischen ins Deutsch Łbersezten theologischen BŁchern von (1600-1800). Jan van der Haar, Pfarrer in Ruhestand zu Houten (Nld)
70464: HAAR ROMENIJ, DS.A.B. TER - In Memoriam. Zes Nagelaten Leeredenen van Ds.A.B. Ter Haar Romenij, in leven predikant bij de Ned.Herv. Gemeente te Utrecht. Met inleidende woorden van Prof.Dr.S.D. van Veen en Ds.H.J. ter Haar Romenij.
70733: Haar, B. ter - Geschiedenis derkerkhervorming in tafereelen nieuwe uitgave in neen band
38566: HAAR, P.A. ter - De Woudclub. Met platen van Nans van Leeuwen. Tweede druk.
5939: HAAR, Ds. J. van der - From abbadie to young. A bibliography of English, most putitian works. Translated i/t dutch language.
7420: HAAR, Bernard ter - Joannes en Theagenes. Eene legende uit de Apostolische eeuw. Tweede druk.
35594: HAAR, Bernhard ter - Woorden van Troost en Besturing in dagen van droefheid en rouw, Leerredenen van Bernhard ter Haar.
33819: HAAR, J. ter - Lotje op jacht naar Chimp.
69595: HAAR, B. TER - Gedichten van Bernard ter Haar. Bestempelde band.
72500: HAAR, B TER; MOLL, W EN DR. SWALUE, E.B. - Geschiedenis der Christelijke Kerk in Nederland, in tafereelen (2 dln)
37381: HAAR, Ds. J. van der - Het geestelijke leven bij Calvijn. (De onbekende Calvijn.)
37382: HAAR, Ds. J. van der - Het geestelijke leven bij Calvijn. (De onbekende Calvijn.)
71081: Haar, J. van der, Ds herv. predikant te Houten - Een avontuurlijke vaart geillustreer door Anneke Polderman
70735: Haar, B. ter - Gerrit en Hanna (een verhaal voor de jeugd, met platen, tweede druk)
55909: Haar, J. van der, Ds herv. predikant te Houten - Lieflijk in psalmen. Een bundel meditaties uit enkele Psalmen.
1809: HAAR, Ds. J. van der - De verhouding tussen Wet en Evangelie bij Maarten Luther. Bloemlezing uit de verklaring van de Galatenbrief door dr. Maarten Luther, waaraan toegevoegd de 95 stellingen.
1418: HAAR, Ds. J. van der - De kerk in Bijbels licht.
1417: HAAR, Ds. J. van der - De gereformeerde eredienst.
70000: HAAREN, J. van Pred Gerf Gem - Door lijden tot heerlijkheid 9 feeststoffen
25344: HAAREN, J. van Pred Gerf Gem - Ter gedachtenis aan ds. J. van Haaren. Levensbeschrijving van ds. J. van Haaren met het verslag van de rouwdienst en begrafenis. Twee preken van ds. J.J. van Eckeveld, gehouden in de Gereformeerde Gemeente van amersfoort op de zondag na de begrafenis van ds. J. van Haaren. De zes laatstgehouden preken van ds. J. van Haaren.
37705: HAAREN, J. van Pred Gerf Gem rIJSSEN-aMERTFOORT - DE hEIDELBERGSE CA6TECHISMUS
25268: HAAREN, J. van Pred Gerf Gem - De goede belijdenis.
23914: HAAREN, J. van Pred Gerf Gem - De bron van leven en licht. 52 Meditaties.
25340: HAAREN, J. van Pred Gerf Gem - Judas. 13 preken over het boek Judas door ds. J. van Haaren.
27653: HAAREN, J. van Pred Gerf Gem - Het lied van Gods pelgrims. Psalm 84 nader verklaard in 23 meditaties.
53931: DRECHSLER albert Wouter 1930-1989 Chr Gerf Pred te Haarlem - DE HERE KOMT
59080: KORFF A Haarlem - beknopte geschiedenis van Huisduinen en Den Helder
44257: KOPPEN Dan Joach -- ROEST van der J Haarlem - De Bijbel een werk der Godlijke wijsheid door dan Joach Koppen predikant te Zettimin in Pommeren met eenige bekorting uit het Hoogduitsch vertaald door J van der Roest Predikant te Haarlem
78053: HAARLEM, Jo van - Van drie schooljongens geilust Frans van Noorden
78244: ANSLIJN N schoolhouderte Haarlem - Bijbelsche VOORBEELDEN terbevordering van Godsvruchten deugd een leerboek vooronge lieden ect 2e dfruk
33977: HAARLEM, Jo van - Toch op veldzicht.geilust J G Kesler
46789: Jacobszoon J P Doopsgezinf predikant te Haarlem - Joannes Deknatel een Amsterdamse mennist inhet gezelschap van Zinzendorf Scriptie voor het doctoraal examen theologie
76422: BLASSIERE JJ MAITRE ES ARTS DOCTOR EN PHILOSOFIE &MENMBRE DE LA SOCIETE DES SCIENCES DE HAARLKEM - Institution Du Calcul Numerique Et Litteral, Qui Contient Les Principes de L'Arithmetique Et de L'Algebre
40785: HAAS, Gerardus de (1737-1817, Amsterdam) - Verhandeling over de toekomende waereld. 1e druk
5927: HAAS, J. de - Van dominees en gemeenten. Schetsen uit de Geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland.
537: HAAS, Gerardus de (1737-1817, Amsterdam) - Praktikaal vertoog aangaande de uitneemendheid van de leere der verzoeninge; vervat in eene verhandelinge over den 32e psalm. 3e druk
41695: HAAS, JOH. DE - Gedenkt uw voorgangers.
76491: HAAS, JOH. DE - Gedenkt uw voorgangers. Biografie van alle predikanten,voorgangers en oefenaars, die gediend hebben in de kerken van Nederland en Duitsland, voortgekomen uit de Afscheiding van 1834. 5 DELEN COMPLEET
55924: HAAS, CORNELIA MAGDALENA DE, - David Pierre Giottin Humbert de Superville 1770-1849
55927: HAAS, Gerardus de (1737-1817, Amsterdam) - Verhandeling over de toekomende waereld. 1e druk
55931: HAAS, W. - Haltlosigkeit, Zwischen Sprache und Erfahrung. Stuurloosheid, tussen taal en ervaring. (met een samenvatting in het Nederlands) Proefschrift. serie: Quaestiones Infinitae; Publications of the department of philosophy, Utrecht university. Volume: XXXV
3360: HAAS, W. J. de - Uw Koninkrijk kome. Met levensbericht door W. H. Oosten, V.D.M. te Enkhuizen.
15757: HAAS, Joh. de - Gedenkt uw voorgangers.Biografie van predikanten,voorgangers en oefenaars vanaf de afscheiding 1834 Dl. 1: 302 blz. Dl. 2: 385 blz. Dl. 3: 340 blz.
55934: HAASSE, HELLA S. - IndonesiŽ, drie gezichten. Een foto-impressie van Co Rentmeester met tekst van Hella S. Haasse 30 tekstpagina's en 160 fotopagina's. Foto's. IndonesiŽ, drie gezichten. Java: Mens en Arbeid. Sumatra: Mens en Natuur. Bali: Mens en Religie.
55940: HACK, C. - Groter dan ons hart (De verhouding van God en mens bij Karl Barth en Emmanuel Levinas met het oog op Het nieuwe tijds denken)
19135: HACKMANNI, J. - Jodoci Hackmanni Stadensis, J.U.D. ac reip. patriae prae-consulis, consiliarii provincialis, & archi-dicasterii regii, in ducatibus Bremensi & Verdensi, assessoris, tractatus juridicus de jure aggerum; von Teichen und Dšmmen, und deren Gerechtigkeit. In quo inexplorata hactenus haec juris materia, una cum suis pertinentiis, ac in specie claustris & emissariis, (vulgo Schleusen und Sielen) excusse traditur & ad usum fori exigitur. Cum praefatione, summariis, serie capitum, rerum & verborum indice. Impensis regiis. Waarbij: Mantissa ad tractatum juridicum, de jure aggerum: continens selectas quasdam am constitutiones aggerales.
55942: HADAS, Moses - Het oude Rome. Bloeiperioden der mensheid. Door Moses Hadas en de redaktie van Time/Life uitgaven.
55943: HADIWIJONO, HARUN. - Man in the present Javanese Mysticism. Sewn. Publisher's original printed paper covers. x, 271 pp.
55944: HADORN LIC. W. DOCENT DER THEOLOGIE AN DER UNIVERSITńT BERN, PFARRER IN K÷NIZ. - Geschichte des Pietismus in den Schweizerichen Kirchen
55946: HAEMSTEDE, Adriaen Cornelisz. van (ca.1525-'62) - Historie der martelaren. Die, om de getuigenis der evangelische waarheid hus bloed gestort hebben. Van Christus onzen zaligmaker af tot het jaar 1655. Niet alleen in de Nederlanden maar ook in Frankrijk, Engeland, Schotland, Spanje, ItaliŽ, Duitschland, Amerika en andere landen. Benevens vele van hunne brieven en belijdenissen, den moord te Parijs en in Valtellina, de ongehoorde wreedheid in Ierland, den verschrikkelijke moord op de Waldenzen in PiŽmont en andere vervolgingen der geloovigen. Voorafgegaan door de vermaning van A. Haemstedius. Onveranderd naar de editie van 1671 en opnieuw nauwkeurig nagezien door J.H. Landwehr. Versierd met meer dan 130 platen naar de oorspronkelijke kopergravuren.
40076: HAEMSTEDE, Adriaen Cornelisz. van (ca.1525-'62) - Historien der Vromer Martelaren, die om het ghetuyghenis des Heyligen Evangeliums haer bloedt ghestort hebben; van de tijden Christi af; tot desen tegenwoordigen tijdt ende Jare 1655 toe. Ende dat niet alleen in dese Nederlanden; maer oock in Vranckrijck; Engelant; Schotlandt; Spaengien; Italien; Duytschlandt; America en andere Landen: met vele van hare Brieven ende Belijdenissen. Mitsgaders oock de Moort van Parijs; de Moort in de Daltoline; de onghehoorde wreetheydt in Yerlandt; midtsgaders de schrickelijcke Moordt aen de Waudoysen in Piemont; en andere vervolginge der gelovigen. Dese laetsten Druck van nieuws oversien, verbetert, ende merckelijck vermeerdert, ende van drie deelen tot een ghetrocken, ende elck op sijn behoorlijck Iaer ende Figuren daer toe dienende, verciert. Midtsgaders oock een kort verhael van het gene; 't welck in diverse Landen onder de regeringe van verscheyden Petentaten ende Regeerders geschiet is in Kerckerlijcke saken. Door I.S.
22812: HAEMSTEDE, Adriaen Cornelisz. van (ca.1525-'62) - Historie der martelaren. Die, om de getuigenis der evangelische waarheid hus bloed gestort hebben. Van Christus onzen zaligmaker af tot het jaar 1655. Niet alleen in de Nederlanden maar ook in Frankrijk, Engeland, Schotland, Spanje, ItaliŽ, Duitschland, Amerika en andere landen. Benevens vele van hunne brieven en belijdenissen, den moord te Parijs en in Valtellina, de ongehoorde wreedheid in Ierland, den verschrikkelijke moord op de Waldenzen in PiŽmont en andere vervolgingen der geloovigen. Voorafgegaan door de vermaning van A. Haemstedius. Onveranderd naar de editie van 1671 en opnieuw nauwkeurig nagezien door J.H. Landwehr. Versierd met meer dan 130 platen naar de oorspronkelijke kopergravuren.
21945: HAEMSTEDE, Adriaen Cornelisz. van (ca.1525-'62) LANDWEHR, J. H. - Historie der martelaren die, om de getuigenis der Evangelische waarheid hun bloed gestort hebben. Van Christus onze zaligmaker af tot het jaar 1655. Niet alleen in de Nederlanden maar ook in Frankrijk, Engeland, Schotland, Spanje, Italie, Duitsland, Amerika en andere landen. Benevens vele van hun brieven en belijdenissen, de moord in Parijs en Valtellina, de ongehoorde wreedheid in Ierland, De verschrikkelijke moord op de Waldenzen in Piemont en andere vervolgingen der gelovigen voorafgegaan dood de vermaning van Adrianus Haemstedius onveranderd naar de editie van 1671 en opnieuw nauwkeurig nagezien door J. H. Landwehr. Versierd met meer dan 130 platen naar de oorspronkelijke kopergravuren.
55950: HAEMSTEDE, Adriaen Cornelisz. van (ca.1525-'62); GYSIUS, Johannes (ca.1652) - De historie der martelaren, die om het getuygenisse der Euangelischer waerheyt haer bloet gestort hebben, van de tijden Christi onses Salighmakers af tot den jare sesthien hondert vijf-en-vijftigh toe. Niet aleen in dese Nederlanden; maar oock in Vranckrijck, Engelandt, Schotlandt; Spanjen; ItaliŽn; Duitschlandt; America en andere landen; met vele van hare Brieven en Belijdenissen; als mde de Moort van Parijs; de Moort in Doltoline; d'ongehoorde wreetheydt in Yerlandt: Mitsgaders de schrickelijcke Moort aen de Doudonsen in Piemont; en andere vervolgingen der Gelovigen. In den laetsten druck op een nieuw neerstelick oversien, verbetert, en veelsins vermeerdert; en elck op sijn behoorlick jaer en tijdt met grooter vlijt en neerstigheydt tusschen gevoegt, door J.G.O. Met meer dan hondert vijftigh kopere platen verciert; en alle de martelisatie seer curieus naer den aerdt en eygenschappen des landts en plaetsen gesneden; en een kort inhoudt tot gerief vand en Leser boven yder plaet. Op niuws van duysende misslagen gesuyvert en verbetert.
55948: HAEMSTEDE, Adriaen Cornelisz. van (ca.1525-'62); GYSIUS, Johannes (ca.1652) - De historie der martelaren, die om het getuygenisse der Euangelischer waerheyt haer bloet gestort hebben, van de tijden Christi onses Salighmakers af tot den jare sesthien hondert vijf-en-vijftigh toe. Niet aleen in dese Nederlanden; maar oock in Vranckrijck, Engelandt, Schotlandt; Spanjen; ItaliŽn; Duitschlandt; America en andere landen; met vele van hare Brieven en Belijdenissen; als mde de Moort van Parijs; de Moort in Doltoline; d'ongehoorde wreetheydt in Yerlandt: Mitsgaders de schrickelijcke Moort aen de Doudonsen in Piemont; en andere vervolgingen der Gelovigen. In den laetsten druck op een nieuw neerstelick oversien, verbetert, en veelsins vermeerdert; en elck op sijn behoorlick jaer en tijdt met grooter vlijt en neerstigheydt tusschen gevoegt, door J.G.O. Met meer dan hondert vijftigh kopere platen verciert; en alle de martelisatie seer curieus naer den aerdt en eygenschappen des landts en plaetsen gesneden; en een kort inhoudt tot gerief vand en Leser boven yder plaet. Op niuws van duysende misslagen gesuyvert en verbetert.
55947: HAEMSTEDE, Adriaen Cornelisz. van (ca.1525-'62); GYSIUS, Johannes (ca.1652) - De historie der martelaren, die om het getuygenisse der Euangelischer waerheyt haer bloet gestort hebben, van de tijden Christi onses Salighmakers af tot den jare sesthien hondert vijf-en-vijftigh toe. Niet aleen in dese Nederlanden; maar oock in Vranckrijck, Engelandt, Schotlandt; Spanjen; ItaliŽn; Duitschlandt; America en andere landen; met vele van hare Brieven en Belijdenissen; als mde de Moort van Parijs; de Moort in Doltoline; d'ongehoorde wreetheydt in Yerlandt: Mitsgaders de schrickelijcke Moort aen de Doudonsen in Piemont; en andere vervolgingen der Gelovigen. In den laetsten druck op een nieuw neerstelick oversien, verbetert, en veelsins vermeerdert; en elck op sijn behoorlick jaer en tijdt met grooter vlijt en neerstigheydt tusschen gevoegt, door J.G.O. Met meer dan hondert vijftigh kopere platen verciert; en alle de martelisatie seer curieus naer den aerdt en eygenschappen des landts en plaetsen gesneden; en een kort inhoudt tot gerief vand en Leser boven yder plaet. Op niuws van duysende misslagen gesuyvert en verbetert.
45253: HAEMSTEDE, Adriaen Cornelisz. van (ca.1525-'62); GYSIUS, Johannes (ca.1652) - De historie der martelaren, die om het getuygenisse der Euangelischer waerheyt haer bloet gestort hebben, van de tijden Christi onses Salighmakers af tot den jare sesthien hondert vijf-en-vijftigh toe. Niet aleen in dese Nederlanden; maar oock in Vranckrijck, Engelandt, Schotlandt; Spanjen; ItaliŽn; Duitschlandt; America en andere landen; met vele van hare Brieven en Belijdenissen; als mde de Moort van Parijs; de Moort in Doltoline; d'ongehoorde wreetheydt in Yerlandt: Mitsgaders de schrickelijcke Moort aen de Doudonsen in Piemont; en andere vervolgingen der Gelovigen. In den laetsten druck op een nieuw neerstelick oversien, verbetert, en veelsins vermeerdert; en elck op sijn behoorlick jaer en tijdt met grooter vlijt en neerstigheydt tusschen gevoegt, door J.G.O. Met meer dan hondert vijftigh kopere platen verciert; en alle de martelisatie seer curieus naer den aerdt en eygenschappen des landts en plaetsen gesneden; en een kort inhoudt tot gerief vand en Leser boven yder plaet. Op niuws van duysende misslagen gesuyvert en verbetert.
55951: HAEMSTEDE, Adriaen Cornelisz. van ( Zierikzee ca.1525-'62); GYSIUS, Johannes (ca.1652) - De historie der martelaren, die om het getuygenisse der Euangelischer waerheyt haer bloet gestort hebben, van de tijden Christi onses Salighmakers af tot den jare sesthien hondert vijf-en-vijftigh toe. Niet aleen in dese Nederlanden; maar oock in Vranckrijck, Engelandt, Schotlandt; Spanjen; ItaliŽn; Duitschlandt; America en andere landen; met vele van hare Brieven en Belijdenissen; als mde de Moort van Parijs; de Moort in Doltoline; d'ongehoorde wreetheydt in Yerlandt: Mitsgaders de schrickelijcke Moort aen de Doudonsen in Piemont; en andere vervolgingen der Gelovigen. In den laetsten druck op een nieuw neerstelick oversien, verbetert, en veelsins vermeerdert; en elck op sijn behoorlick jaer en tijdt met grooter vlijt en neerstigheydt tusschen gevoegt, door J.G.O. Met meer dan hondert vijftigh kopere platen verciert; en alle de martelisatie seer curieus naer den aerdt en eygenschappen des landts en plaetsen gesneden; en een kort inhoudt tot gerief vand en Leser boven yder plaet. Op niuws van duysende misslagen gesuyvert en verbetert.
55949: HAEMSTEDE, Adriaen Cornelisz. van (ca.1525-'62); GYSIUS, Johannes (ca.1652) - De historie der martelaren, die om het getuygenisse der Euangelischer waerheyt haer bloet gestort hebben, van de tijden Christi onses Salighmakers af tot den jare sesthien hondert vijf-en-vijftigh toe. Niet aleen in dese Nederlanden; maar oock in Vranckrijck, Engelandt, Schotlandt; Spanjen; ItaliŽn; Duitschlandt; America en andere landen; met vele van hare Brieven en Belijdenissen; als mde de Moort van Parijs; de Moort in Doltoline; d'ongehoorde wreetheydt in Yerlandt: Mitsgaders de schrickelijcke Moort aen de Doudonsen in Piemont; en andere vervolgingen der Gelovigen. In den laetsten druck op een nieuw neerstelick oversien, verbetert, en veelsins vermeerdert; en elck op sijn behoorlick jaer en tijdt met grooter vlijt en neerstigheydt tusschen gevoegt, door J.G.O. Met meer dan hondert vijftigh kopere platen verciert; en alle de martelisatie seer curieus naer den aerdt en eygenschappen des landts en plaetsen gesneden; en een kort inhoudt tot gerief vand en Leser boven yder plaet. Op niuws van duysende misslagen gesuyvert en verbetert.
966: HAEMSTEDE, Adriaen Cornelisz. van (ca.1525-'62); GYSIUS, Johannes (ca.1652)```` - Geschiedenis der Martelaren, die om de getuigenis der Evangelische waarheid hun bloed gestort hebben; van Christus onzen Zaligmaker tot het jaar 1655; niet alleen in de Nederlanden, maar ook in Frankrijk, Engeland, Schotland, Spanje, ItaliŽ, Duitschland, Amerika en andere landen; benevens vele van hunne brieven en belijdenissen, den moord te Parijs en in de voltolijn, de ongehoorde wreedheid in Ierland, den verschrikkelijken moord aan de Waldenzen in Piemont en andere vervolgingen van de geloovigen. Met platen. Nieuwe uitgave.
32824: HAEMSTEDE, Adriaen Cornelisz. van (ca.1525-'62); GYSIUS, Johannes (ca.1652) - De historie der martelaren, die om het getuygenisse der Euangelischer waerheyt haer bloet gestort hebben, van de tijden Christi onses Salighmakers af tot den jare sesthien hondert vijf-en-vijftigh toe. Niet aleen in dese Nederlanden; maar oock in Vranckrijck, Engelandt, Schotlandt; Spanjen; ItaliŽn; Duitschlandt; America en andere landen; met vele van hare Brieven en Belijdenissen; als mde de Moort van Parijs; de Moort in Doltoline; d'ongehoorde wreetheydt in Yerlandt: Mitsgaders de schrickelijcke Moort aen de Doudonsen in Piemont; en andere vervolgingen der Gelovigen. In den laetsten druck op een nieuw neerstelick oversien, verbetert, en veelsins vermeerdert; en elck op sijn behoorlick jaer en tijdt met grooter vlijt en neerstigheydt tusschen gevoegt, door J.G.O. Met meer dan hondert vijftigh kopere platen verciert; en alle de martelisatie seer curieus naer den aerdt en eygenschappen des landts en plaetsen gesneden; en een kort inhoudt tot gerief vand en Leser boven yder plaet. Op niuws van duysende misslagen gesuyvert en verbetert.
6751: HAEMSTEDIUS, Adrianus (ca.1525-'62, Antwerpen) - Historie der martelaren. Die, om de getuigenis der evangelische waarheid hun bloed gestort hebben. Van Christus onzen zaligmaker af tot het jaar 1655. Niet alleen in de Nederlanden maar ook in Frankrijk, Engeland, Schotland, Spanje, ItaliŽ, Duitschland, Amerika en andere landen. Benevens vele van hunne brieven en belijdenissen, den moord te Parijs en in Valtellina, de ongehoorde wreedheid in Ierland, den verschrikkelijke moord op de Waldenzen in PiŽmont en andere vervolgingen der geloovigen. Naar de editie van 1671, welke eenige jaren geleden opnieuw werd uitgegeven. . Opnieuw nauwkeurig nagezien en overgebracht in de thans gebruikelijke spelling door J. H. Landwehr predikant bij de Gereformeerde kerk van Rotterdam. Versierd met meer dan 130 platen. Naar de oorspronkelijke kopergravuren.met een woord van inleiding van Dr. A.Kuyper.
71918: HAES, FRANS DE - Poetisch uitbreiding en bespiegeling over evangelische gelijkenis van den verloren zoon; De tweede druk
23321: HAES, Frans de (1708-'61, dichter) - PoŽtische uitbreiding en bespiegeling over de Euangelische gelykenis van den verloren Zoon; Door Frans de Haes. De tweede druk.De tweede druk. Waarbij geb.: Stichtelijke gedichten. Waar bij: Aantekeningen op het verheerlijkte en vernederde Portugal begrepen in drie boeken; waer achter gevoegd is eene verzameling van verscheide gedichten;
55955: HAES, Joan de (1685-1723) - Judas de verrader begrepen in drie boeken door Joan de Haes. (In dichtvorm)
55954: HAES, Frans de (1708-'61, dichter) - PoŽtische uitbreiding en bespiegeling over de Euangelische gelykenis van den verloren Zoon; Door Frans de Haes. De tweede druk.De tweede druk. Waarbij geb.: Stichtelijke gedichten. Waar bij: Aantekeningen op het verheerlijkte en vernederde Portugal begrepen in drie boeken; waer achter gevoegd is eene verzameling van verscheide gedichten;
33242: HAES, Joan de (1685-1723) - Judas de verrader begrepen in drie boeken door Joan de Haes. (In dichtvorm)
55956: HAEZRAHI, YEHUDA (ED.) [PURIM]. - Presenting Purim.). Second rev. edition
75941: HAGE, W Ped Gerf Gemeenten - Mijn troost in mijn ellende. Verklaring van de Heidelbergse Catechismus 1 & 2.
55960: HAGE, Ds. W. - De Weg ter ontkoming - zes preken
55962: HAGE, JETTY - Schaduw? dan schijnt de zon!
55959: HAGE, David - Om het eeuwig welbehagen. Verslag van de rouwdienst en de toespraken gehouden bij de begrafenis van David Hage. Waaraan toegevoegd enkele brieven door hem geschreven.
78387: SINKE L P Ds W HAGE - Predik het woord uit het leven van ds W Hage 1912-2003
21483: HAGEMAN, K. - Uit Jozefs schuren. Bijbels dagboek samengesteld door K. Hageman.
55967: HAGEMAN, K. - Twee boeken Gods. Bijbels dagboek uit de oudvaders samengesteld door K. Hageman.
71695: HAGEN, L.M. / KALMIJN-SPIERENBURG, J. / KUIPER-VAN OORDT, H. / POS, M. e.a. - Moederke alleen. Een bundel novellen van diverse schrijvers. Met tien reproducties naar teekeningen van Roeland Koning. Bandteekening van J. de Vries. 5e druk.
18544: HAGEN, Petrus van der (1641-'71, Amsterdam) - De Heydelberghsche Catechismus, Verklaert in twee-en-vyftigh predicatien, Met vier Inleydinghs predicatien, Door (...)
31700: HAGEN, Petrus van der (1641-1671, Amsterdam) - De afgrond van Gods liefde 5 lijdens predikatien
55974: HAGEN, Petrus van der (1641-'71, Amsterdam) - De Heydelberghsche Catechismus, verklaert in twee-en-vyftigh predicatien, met vier inleydings predicatien. (...) in heden daag Nederland overgezet door J van Vulpen te Woudenberg
14814: HAGEN, Petrus van der (1641-'71, Amsterdam) - De Brief des H. Apostels Pauli, aan de Philippensen; verhandelt in verscheyde predikatien.
55970: HAGEN, L.M. / KALMIJN-SPIERENBURG, J. / KUIPER-VAN OORDT, H. / POS, M. e.a. - Moederke alleen. Een bundel novellen van diverse schrijvers. Met tien reproducties naar teekeningen van Roeland Koning. Bandteekening van J. de Vries. Derde druk.
55971: HAGEN, LOUIS E. - Ik vocht om Arnhem. Dagboek van een zweefvliegtuig-piloot.
55973: HAGEN, Petrus van der (1641-'71, Amsterdam) - De Heydelbergsche Catechismus, verklaert in twee-en-vyftigh predicatien, met vier inleydinghs predicatien.
44084: HAGEN, Petrus van der (1641-'71, Amsterdam) - De Heydelberghsche Catechismus, verklaert in twee-en-vyftigh predicatien, met vier inleydings predicatien. (...)
45923: HAGEN, Petrus van der (1641-'71, Amsterdam) - De Heydelberghsche Catechismus, Verklaert in twee-en-vyftigh predicatien, Met vier Inleydinghs predicatien, Door (...)
77683: HAGEN, Petrus van der (1641-'71, Amsterdam) D HOKSBERGEN - De Brief des H. Apostels Pauli, Aen de Philippensen; Verhandelt in verscheyde Predikatien, Door Do. Petrus vander Hagen, Predikant tot Amsterdam.
71874: HAGEN,J.C.DS. - ACHTER DE HOVEN
38033: HAGEN, Petrus van der (1641-'71, Amsterdam) - Waere boetvaerdigheyt voor gestelt in verscheyden soo boet als bededags, predicatien, over den XXXII Psal., Jes. I, Hebr. XII en andere uytgelesene texten. Door D. Petrus vander Hagen, bedienaer des Goddelijcken Woordts in Amsterdam.
30592: HAGEN, L.M. / KALMIJN-SPIERENBURG, J. / KUIPER-VAN OORDT, H. / POS, M. e.a. - Moederke alleen. Een bundel novellen van diverse schrijvers. Met tien reproducties naar teekeningen van Roeland Koning. Bandteekening van J. de Vries. Derde druk.
77150: HAGEN, Petrus van der (1641-'71, Amsterdam) - De Heydelberghsche Catechismus, verklaert in twee-en-vyftigh predicatien, met vier inleydings predicatien. (...)
75662: HAGEN,L. - Petrus en Nero. Geschiedkundig verhaal.
4954: HAGENBACH, K. R. - De ontwikkelingsgeschiedenis der Christelijke leerstukken. Uit het Hoogduitsch van dr. K.R. Hagenbach. Vertaald door Dr. A. Pierson (16) 851 pag.
55978: HAGENS, B. P. (eindredactie) - Nader bekeken. Persselectie 1989-1990 met commentaar. Onder redactie van B. P. Hagens, H.J.J. Feenstra, M. Nap en P. Niemeijer.
73589: HENK HAGEOORT - Geld en geld deel 19
42483: HAGERS, FREDDY - de vrolijke duinkanters
55979: HAGERS, PIETER. - Het Doel der Vereeniging is vereniging. 175 Jaar Vereeniging Ter Bevordering Van de Belangen Des Boekhandels 1815-1990
1764: HAGESTEIN, Ds. J. - Gods leiding. 10 meditaties. Geroepen-gelouterd-geheiligd. Predikatie gehouden bij de begrafenis.
55980: HAGESTEIN, Ds. J. - Gods leiding. 10 meditaties. Geroepen-gelouterd-geheiligd. Predikatie gehouden bij de begrafenis.
13649: HAGESTEIN, W. - Onrustig is ons hart.
55981: HAGOORT, HENK Drs. - het verbond van God met mensen
55982: HAGTINGIUS-SEGER, A. - Kinderversjes GeÔllustreerd door Tiny van Asselt
55983: HAITEMA, DR. TH. L., DR. H. SCHOOKING, DR. J. CH. KROMSIGT - Christusprediking tegenover Moderne Gnostiek Antroposophie Theosophie Christian Sciense
6702: HAITJEMA, Th. L. - De nieuwere geschiedenis van Neerlands Kerk der Hervorming. Van Gereformeerde Kerkstaat tot Christus-belijdende Volkskerk.
5695: HAITJEMA, prof. dr. Th. L. - De Heidelbergse Catechismus. Als klankbodem en inhoud van het actuele belijden onzer kerk.
55992: HAITJEMA, Th. L. - De nieuwere geschiedenis van Neerlands Kerk der Hervorming. Van Gereformeerde Kerkstaat tot Christus-belijdende Volkskerk.
55984: HAITJEMA, DR TH. L . PROF. - Nederlands hervormd kerkrecht
55986: HAITJEMA, DR. TH.L. - Hoog-Kerkelijk protestantisme
55988: HAITJEMA, prof. dr. Th. L. - Nederlands Hervormd kerkrecht.
55990: HAITJEMA, Prof. Dr. Th. L. - Schrift en Kerk. Een bundel opstellen van vrienden en leerlingen, aangeboden aan Prof. Dr. Th. L. Haitjema op 10 November 1953.
55991: HAITJEMA, PROF. DR. TH.L. - Het erfgoed der Hervorming
55993: HAITJEMA, Th. L. - Augustinus' wetenschapsidee. Bijdrage tot de kennis van de opkomst der idee eener christelijke wetenschap in de antieke wereld. Proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de Godgeleerdheid aan de Rijks-Universiteit te Uitrecht.
41218: HAITJEMA, Prof. Dr. Th. L. - Schrift en Kerk. Een bundel opstellen van vrienden en leerlingen, aangeboden aan Prof. Dr. Th. L. Haitjema op 10 November 1953.
7245: HAITJEMA, prof. dr. Th. L. - Nederlands Hervormd kerkrecht.
25714: HAITSMA, Dr. J. - De Remonstrantse Gereformeerde Gemeente te Woerden.
13651: HAITSMA, Dr. J. - Fridericus Ragstat a Weille (1648 - 1729). De eerste joodse predikant in de Nederlandse Gereformeerde (Hervormde) Kerken.
13652: HAITSMA, Dr. J. - Isašc da Costa. Messiasbelijdende joden.
13653: HAITSMA, Dr. J. - Christiaan Salomon Duijtsch (1734 - 1795). Messiasbelijdende joden.
55997: HAITSMA, Dr. J. - De Remonstrantse Gereformeerde Gemeente te Woerden.
55998: HAITSMA, J. - De leer aangaande de kerk. In de reformatorische catechismi uit het Duitse en Nederlandse taalgebied van 1530-1600. (mit einer Zusammenfassung im Deutschen). Academisch proefschrift.
55999: HAITSMA, J. - Hervormd Mijdrecht in de loop van vier eeuwen van 1568-1973. ,
55996: HAITSMA, Dr. J. - Fridericus Ragstat a Weille (1648 - 1729). De eerste joodse predikant in de Nederlandse Gereformeerde (Hervormde) Kerken.
55995: HAITSMA Dr. J. (Woerden) - HoofdstukKen uit de geschiedenis van de Hervormde (Gereformeerde) Kerk van Boskoop van 1566-1974.
55994: HAITSMA Dr. J. (Woerden) - Hoofdstukken uit de geschiedenis van de Hervormde (Gereformeerde) Kerk van Woerden van 1593-1963.
7419: HAITSMA, J. - De leer aangaande de kerk. In de reformatorische catechismi uit het Duitse en Nederlandse taalgebied van 1530-1600. (mit einer Zusammenfassung im Deutschen). Academisch proefschrift.
32155: HAITSMA Dr. J. (Woerden) - Hoofdstukken uit de geschiedenis van de Hervormde (Gereformeerde) Kerk van Woerden van 1593-1963.
39851: HAKKENBERG, Ds. D. Pred Gerf Gem - Ziet, Ik kom haastiglijk!
31306: HAKKERMAN, Ds. J. C. - 25-jarig verblijf van ds. Hakkeman te Wikkendam. Waarin vervat zijn herderlijke loopbaan, benevens een 10-tal vragen door hem beantwoord.
47107: HAKOOORT, E - De onnutte zeer nuttig gemaakt
28582: HALBERTSMA, J.H. - De treemter.
56016: HALL, J. Vine - Een gouden boekske en zijn schrijver, of des zondaars vriend. Met eene levensbeschrijving diens merkwaardigen mans, medegedeeld door zijn zoon : Newman Hall, Pred. van Surrey Chapel, schrijver van ,,Kom tot Jezus'' enz. Uit het Engelsch door C.S. Adama van Scheltema. Uitgegeven ten voordeele van het fonds tot stichting van het Willemshuis Wijkgesticht.
56015: HALL, H.C. VAN - Redevoeringen over de Geologie en delfstofkunde. Ten vervolge op de redevoeringen van J.A. Uilkens over de volmaaktheden van den schepper in zijne schepselen beschouwd, tot verheerlijking van gode en tot de bevordering van nuttige natuurkennis.
15468: HALL, J. Vine - Een gouden boekske en zijn schrijver, of des zondaars vriend. Met eene levensbeschrijving diens merkwaardigen mans, medegedeeld door zijn zoon : Newman Hall, Pred. van Surrey Chapel, schrijver van ,,Kom tot Jezus'' enz. Uit het Engelsch door C.S. Adama van Scheltema. Uitgegeven ten voordeele van het fonds tot stichting van het Willemshuis Wijkgesticht.
56017: HALLEMA, A. - Hugo de Groot. Het Delftsche orakel. Een levensschets van een groot Nederlander uit de zeventiende eeuw.
70736: Hallema A. - Prins Maurits (1567-1625, veerig jaren strijder voor's land vrijheid)
14710: HALLESBY, Prof. Dr. O. - Het gebed. Vertaald door E. Voorhoeve- van Oordt, 4e druk.
74319: HALLGRIMUR - In de schaduw van het kruis
39095: HALLIUS, D. Joseph (1594-1656, Norwich); SCHUTTENIUS, Everhard - Contemplationes Sionis. Dat is: Heylige bedenckingen, en leerlingen, over de principaelste Passagien en Historien van 't Oude en 't Nieuwe Testament. Door de hoog-gelerde en spreukrijcken D. Josephum Hallium in het Engelsch beschreven en door Everh. Schuttenium. Bedienaar des H. Evangeliums tot Swolle .in Neder-duytsch vertaelt Waer bij noch eenige andere zeer stichtelijke traetjens van den selven auteur beschreven en ooc vertaelt gevoegt zijn
40698: HALM, N. VAN - Boelhuis
56020: HALMA, FRAN«OIS - Woordenboek der Nederduitsche & Fransche Taalen, Uit het Gebruik, en uit de beste Schryveren, met behulp van voornaame Taalkundigen opgesteld. Dictionnaire Flamand & FranÁois, Tirť de l'Usage & des meilleurs Auteurs
27563: HALMA, FranÁois (1653-1722, uitgever te Utrecht, Amsterdam en Leeuwarden) - Heilige feestgezangen. Behelzende de geboorte en 't lyden des Heilants, zyne Opstandinge, Hemelvaart, verhooginge aan Godts rechte handt, en de zendinge van den H. Geest. Hier komt by, de zegepraal des geloofs, of eene uitbreidinge van het gansche XIe hooftstuk van den brief aan den HebreŽn: in dichtmaat gebragt en met printverbeeldingen versiert door Francois Halma. De tweede druk, nauwkeurig overzien, ook met kanttekeningen en eenige niewe stukken vermeerdert.
45921: HALYBURTON, Thomas (1674-1712, prof. te St. Andrews) - Den zondaar verheugd in Gods Heiligdom. 10 uitmuntende leerredenen, meest op Avondmaalstijden gedaan. Strekkende ter ontdekking van zorgelooze zondaren, tot besturing van overtuigde, en ter bemoediging en opwekking van de Heeren volk. uit het Engels vertaalt door W Hoog en J de koning
36274: HALYBURTON, Thomas (1674-1712, prof. te St. Andrews) - Gedenk-schriften, in zig behelzende het leven, de bekeeringe, en merkwaardige gevallen van den eerw. heere Thomas Halyburton, in zyn leven professor der H. Godtgeleertheidt in de Academie van St. Andrews. Begrepen in vier deelen, waar van de drie eerste door hem zelfs eigenhandig zyn beschreven, eenige jaren voor zyn doodt; en het vierde of laatste uit zyn dag-register is 't zamen vergadert. Waar by gevoegt is, een verhaal van zyn laatste woorden, aangetekent door de gene die by zyn sterf-bedde zyn tegenwoordig geweest. Getrouwelyk uit het Engelsch vertaaldt.
1747: HALYBURTON, Thomas (1674-1712, prof. te St. Andrews) - Een zedig onderzoek of in orde der natuur wedergeboorte of rechtvaardigmaking voorgaat. Een onderzoek naar de natuur van Gods daad van rechtvaardigmaking en twee preken over 2 Cor. IV: 16, 17 en 18. Gepredikt bij gelegenheid van den dood van eenen vriend. Uit het Engelsch vertaald door C.B. van Woerden.
56021: HALYBURTON, Thomas (1674-1712, prof. te St. Andrews) - Het groot aanbelang der zaligheid. Begrepen in drie deelen. Alles voorgesteld in verscheidene predicatiŽn. Met een voorrede, waarin de voortreffelijkheid en nuttigheid van dit werk wordt aangetoond, door den eerw. heer Hugh Kennedy (Rotterdam). Getrouwelijk uit het Engelsch vertaald.
56022: HALYBURTON, Thomas (1674-1712, prof. te St. Andrews) - Het groot belang der zaligheid samengevat in drie delen: I. een ontdekkingen van des mensen staat en toestand van nature of de strafschuldige zondaar overtuigd. II. Des mensen herstelling door het geloof in Christus; of des overtuigden zondaars toestand en genezing. III: Des Christens plicht, zowel ten opzichte van de persoonlijke als huiselijke godsdienst. Met een voorrede van Hugh Kennedy. Getrouwelijk uit het Engelsch vertaald.
56023: HALYBURTON, Thomas (1674-1712, prof. te St. Andrews) - Den zondaar verheugd in Gods heiligdom, onder het geloovig gebruik maken van Christus, als de ware geestelijke spijs der zielen, zijnde den inhoud van 10 uitmuntende leerredenen meest op Avondmaalstijden gedaan, strekkende ter ontdekking van zorgelooze zondaren, tot bestiering van overtuigde, en ter bemoediging en opwekking van des Heeren volk. Door Thomas Halyburton, in zijn leven professor des H. Godgeleerdheid in de Academie van St. Andrews. Uit het Engelsch vertaald door W. Hoog en J. de Koning. Naar de uitgave van 1763 Door Jan van Vulpen
28118: HALYBURTON, Thomas (1674-1712, prof. te St. Andrews) - Den zondaar verheugd in Gods heiligdom. 10 uitmuntende leerredenen, meest op avondmaalstijden gedaan. Strekkende ter ontdekking van zorgelooze zondaren, tot besturing van overtuigde, en ter bemoediging en opwekking van des Heeren volk. Door thomas Halyburton, in zijn leven professor der H. Godgeleerdheid in de Academie van St. Andrews. Uit het Engelsch vertaald door W. Hoog en J. de Koning. Naar de uitgave van 1763 herdrukt.
56024: HALYBURTON, Thomas (1674-1712, prof. te St. Andrews) - Den zondaar verheugd in Gods Heiligdom. 10 uitmuntende leerredenen, meest op Avondmaalstijden gedaan. Strekkende ter ontdekking van zorgelooze zondaren, tot besturing van overtuigde, en ter bemoediging en opwekking van de Heeren volk. uit het Engels vertaalt door W Hoog en J de koning
56025: HALYBURTON, Thomas (1674-1712, prof. te St. Andrews) - Den zondaar verheugd in Gods heiligdom. 10 uitmuntende leerredenen, meest op avondmaalstijden gedaan. Strekkende ter ontdekking van zorgelooze zondaren, tot besturing van overtuigde, en ter bemoediging en opwekking van des Heeren volk. Door thomas Halyburton, in zijn leven professor der H. Godgeleerdheid in de Academie van St. Andrews. Uit het Engelsch vertaald door W. Hoog en J. de Koning. Naar de uitgave van 1763 herdrukt.
56026: HALYBURTON, Thomas (1674-1712, prof. te St. Andrews) - Den zondaar verheugd in Gods Heiligdom. 10 uitmuntende leerredenen, meest op Avondmaalstijden gedaan. Strekkende ter ontdekking van zorgelooze zondaren, tot besturing van overtuigde, en ter bemoediging en opwekking van de Heeren volk. uit het Engels vertaalt door W Hoog en J de koning
69600: HALYBURTON, Thomas (1674-1712, prof. te St. Andrews) - Den zondaar verheugd in Gods heiligdom. 10 uitmuntende leerredenen, meest op avondmaalstijden gedaan. Strekkende ter ontdekking van zorgelooze zondaren, tot besturing van overtuigde, en ter bemoediging en opwekking van des Heeren volk. Door thomas Halyburton, in zijn leven professor der H. Godgeleerdheid in de Academie van St. Andrews. Uit het Engelsch vertaald door W. Hoog en J. de Koning. Naar de uitgave van 1763 herdrukt.
23971: HALYBURTON, Thomas (1674-1712, prof. te St. Andrews) - Den Zondaar verheugd in Gods Heiligdom. Leerredenen op Avondsmaalstijden etc. uit het Engelsch vertaald door W. Hoog en J. de Koning. Na de uitgave van 1763 opnieuw herdrukt.
56028: HAM, Ds. H. van der (red.) - De minste der broederen uit het leven van DsN de Jong-ds MBaan ds P Sneep ds FBakkerenDhr An Rossum van Christelijke Gereformeerde predikanten.
56029: Ham, E. van den - Ned. Hervormde kerk Brakel
32794: HAM, Ds. H. van der (red.) - Sions heil en troost. Overdenkingen van Christelijke Gereformeerde predikanten.
78369: HAM VAN DER H - Een wolk vangetuigen portretten van Chrstelijke gereformeerde predikanten
56032: HAMAKER-WILLINK, A., - Oom Arend's huis en wat een pret acht kindertjes daar hadden,tekts en tekeningen van A Hamaker Willink
18247: HAMANN, J. G. - Natuur en genade bij J. G. Hamann. Den magus van het noorden (1730-1788). Door E. Jansen Schoonhoven.
56033: HAMANN, J. G. - Natuur en genade bij J. G. Hamann. Den magus van het noorden (1730-1788). Door E. Jansen Schoonhoven.
56034: HAMEETE, GEPKE LOUISE - Kierkegaard: van exemplaar naar de enkeling. Academisch Proefschrift. Vrije universiteit te Amsterdam.
56038: HAMEL, FRED - Johann Sebastian Bach. Geistige Welt.
3094: HAMELSVELD, Y van - Bijbel-geschiedenis. In twee delen, met platen. Deel 1: behelzende de geschiedenis van Adam tot Christus, (12) 548 blz. Deel 2: Behelzende de geschiedenis van Christus, tot de verwoesting van de stad en den tempel van Jerusalem
28536: HAMELSVELD, Y. (1743-1812, prof. te Utrecht) - Bijbel-geschiedenis. Door Y. van Hamelsveld. In twee deelen, met platen. Eerste deel. Behelzende de geschiedenis van Adam tot Christus: (8) 327 blz. Tweede deel: Behelzende de geschiedenis van Christus, tot de verwoesting van de stad en den tempel van Jerusalem. (20) 229-579 met 31 platen.
71643: HAMELSVELD, Ysbrand van (1743-1812, prof. te Utrecht) - Algemene kerkelijke geschiedenissen der christenen. deel 19 vijde boek
71647: HAMELSVELD, Ysbrand van (1743-1812, prof. te Utrecht) - Algemene kerkelijke geschiedenissen der christenen. deel 5 derde boek
75690: HAMELSVELD, Ysbrand van (1743-1812, prof. te Utrecht) - Algemene kerkelijke geschiedenissen der christenen.
56042: HAMELSVELD, Y. (1743-1812, prof. te Utrecht) - Bijbel-geschiedenis. Door Y. van Hamelsveld. In twee deelen, met platen. Eerste deel. Behelzende de geschiedenis van Adam tot Christus: (8) 327 blz. Tweede deel: Behelzende de geschiedenis van Christus, tot de verwoesting van de stad en den tempel van Jerusalem. (20) 229-579 met 31 platen.
5206: HAMELSVELD van, Ysbrand - Korte Aanmerkingen over het Nieuwe Testament, voor Ongeletterden. Tweede deel, tweede druk: Rom.- Openb.
75193: HAMELSVELD, YSBRAND VAN. - Aardrykskunde [Aardrijkskunde] des Bybels 6 dln
56043: HAMER, A. HANDEL (ILLUSTRATIONS BY ETHEL DRISCOLL; DOROTHY LEVYNS.) - Wild Flowers of the Cape; A Floral Year met 12 Coloured plates
22290: HAMILTON, James (predikant bij de Nationale Schotsche Kerk te Londen) - De olijfberg. En enige andere voorlezingen over het Gebed. Naar de 50e Engelsche uitgave. Tweede uitgave
56044: HAMILTON ELLIS, C. - The lore of the train.
56046: HAMMANN, KONRAD - Ecclesia spiritualis Luthers Kirchenverstšndnis in den Kontroversen mit Augustin von Alveldt und Ambrosius Catharinus.
56047: HAMMENGA, LIJDA - Onraad aan de overkant
56048: HAMMENGA, Lijda - Pizza met suiker. Met illustraties van Iris Boter.
56049: HAMMENGA, LIJDA - Fluiten op het strand.
46476: Hammenga, Lijda - Onraad aan de overkant
56050: HAMMERICH, F. - Handelingen van den eersten skandinavischen kerkdag. Kopenhagen juli 1857. Uitgegeven ten gevolge van het besluit van den kerkdag. En uit het Noorsch vertaald door R. C. H. RŲmer, theol. doct. en pred. te Deil c.a.
15760: HAMMERICH, F. - Handelingen van den eersten skandinavischen kerkdag. Kopenhagen juli 1857. Uitgegeven ten gevolge van het besluit van den kerkdag. En uit het Noorsch vertaald door R. C. H. RŲmer, theol. doct. en pred. te Deil c.a.
46465: Hamming, Lijda - Pizza met suiker
56051: HAMMOND, HENRY / LE CLERQ, JEAN - Epistolae Sanctorum Apostolorum : et Apocalypsis S. Joannis ; ex versione vulgata ; cum paraphrasi et adnotationibus Henrici Hammondi ; ex Anglica lingua in Latinam transtulit, suisque animadversionibus illustravit, castigavit, auxit Joannes Clericus. edito secunda emendatior et adnitationibus e gallica novi testamenti editione aliisque adjectis auctior
56052: HAMOEN, DS G. - Geschiedenis van de Herv. Gemeente Bodegraven
56054: HAMON, Jean - Explication du Cantique des Cantiques. Ouvrage singulier, oý l'on trouvera les plus importantes instructions de la religion pour les divers ťtats du Christianisme. RvŻŽ et corrigťe par Monsieur Nicole. Tome II et III.
42548: HAMON, Jean - Explication du Cantique des Cantiques. Ouvrage singulier, oý l'on trouvera les plus importantes instructions de la religion pour les divers ťtats du Christianisme. RvŻŽ et corrigťe par Monsieur Nicole. Tome II et III.
56055: HAMP, prof. dr. Vinzenz / STENZEL, prof. dr. Meinrad / K‹RZINGER, prof. dr. Josef - Die heilige Schrift des Alten und Neuen Testamentes. Vollstšndige Ausgabe nach den Grundtexten Łbersetzt.
56056: HAMVELD, S - Kruisdragers, een groningsch verhaal uit het ulrum van 1834
56057: HANA, HERMAN, - Het Schouwtooneel der Schilderkunst. Verzamelde Opstellen van Herman Hana.
56058: HANA, Kees - Waddenland en Waddenzee.
56062: HAND, VICTOR & EDMONSON, HAROLD, - Treinen met stoom-, diesel- en elektrische locomotieven.
74851: KERKELIJK HANDBOEKJE - Kerkelijk handboekje. zijnde een kort uittreksel ----- alsmede de post-acta of handelingen---1618-19 zeer dienstig en noodig voor Predikanten en Kerkeraden. met eene voorrede op nieuw uitgeven door de Synodde derCHRISTELIJKE GEREFORMEERDE GEMEENTEN gehouden te Hoogeveen 1860
58247: Kerkelijk handboekje - zijnde een kort uittreksel, van de voornaamste acten der Nationale en Provintiale Synoden, betrekkelijk de zuiverheid der leere, rust der kerken, enz. Alsmede de post-acta of nahandelingen van het Nationale Synode van Dordrecht, gehouden in de jaren 1618 en 1619. Zeer dienstig en noodig voor predikanten en kerkeraden. Met eene voorrede. Op nieuw uitgegeven door de synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland, gehouden te Hoogeveen, anno MDCCCLX.
58248: KERKELIJK HANDBOEKJE - Kerkelijk handboekje. Predikanten en Kerkeraden.
4407: Kerkelijk handboekje - zijnde een kort uittreksel, van de voornaamste acten der Nationale en Provintiale Synoden, betrekkelijk de zuiverheid der leere, rust der kerken, enz. Alsmede de post-acta of nahandelingen van het Nationale Synode van Dordrecht, gehouden in de jaren 1618 en 1619. Zeer dienstig en noodig voor predikanten en kerkeraden. Met eene voorrede. Op nieuw uitgegeven door de synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland, gehouden te Hoogeveen, anno MDCCCLX.
7058: KERKELIJK HANDBOEKJE - Kerkelijk handboekje. Predikanten en Kerkeraden.
4789: HANDSCHRIFT - Des successions. Livred par des successions. Copy dedict civil approfoncidi (?), donnť par Chiry 1855-1856 359 blz. 4o
56072: HANDSCHRIFT(eind 18e eeuws ) - Over de Christelijke Zedekunst 50 verhandelingen over diversen ondeerwerpen o.a. over de Christelijke zedekunst- dec waare-noodzakelijke Hartstochten- Liefde-Plichten- voor je naaste Ect
56065: HANDSCHRIFT - Des successions. Livred par des successions. Copy dedict civil approfoncidi (?), donnť par Chiry 1855-1856 359 blz. 4o
56074: HANIA, Dr. J. - Wernerus Helmichius.
13656: HANNA, Dr. William - De veertig dagen na de opstanding van onzen Heer. Uit het Engelsch.
56075: HANNA, Dr. William - De veertig dagen na de opstanding van onzen Heer. Uit het Engelsch.
56077: HANNOT, S. - Nieuw woordboek der Nederlantsche en Latynsche tale Waar in de woorden en spreekwijzen der eerste tale naar hunne verscheide beteekennissen en kracht door de laatste naeukeurig verklaart en opgeheldert worden alles getrokkenuit het gebruik en de beste schryveren door S HANNOT vervolgens overzien van veele mistellingen enandere vlekken gezuivert ook met veele woorden en spreekwijzen aanmerkelyk vermeerdert en verrykt door D. van Hoogstraten erde druk
66250: STEEG STOLK HANNY VAN DE - Geen rozen zonder doornen
8799: HANS, D. - Zonnebloem. Nieuwe lotgevallen van de Knalclub van 3a.
51475: BOUMA HANS - In de schaduw vande psalmeb met tekeningen van Bas Mazur
43945: HEUER HANS - roald amundsen
56079: HANS, D - Onder den Kansel ervaringen uit het pastoraat 2e druk
56081: HANS, D. - Zonnebloem. Nieuwe lotgevallen van de Knalclub van 3a.
47435: HANS, D - Onder den Kansel ervaringen uit het pastoraat 2e druk
70331: HANSEN, G.L. - De Bijbel van Luther in Joachimshal 2e druk
56082: HńNSLER, Dr. Rolf - Meisterzeichnungen von der Welt bewundert. Ausgewšhlt und herausgegeben von J. E. Schuler.
46974: HARDENBERG, MR. H. - Liefde in de Pruikentijd
56085: HARDEVELD, B. VAN EN STORK, G. B. J. - Doetinchem vroeger, nu bekeken
56086: HARDEVELD, Ike van - Lodewijk Meije (1629-1681) als lexicograaf. Proefschrift.
6456: HARDEVELD, Ike van - Lodewijk Meije (1629-1681) als lexicograaf. Proefschrift.
64543: Roos P Ds-Hardewijk - Gedenkboek tergelegenheid vanhet 75-jarig bestaan van de hristelijke gereformeerde kerk te Hardewijk
43708: Roos P Ds-Hardewijk - Gedenkboek tergelegenheid vanhet 75-jarig bestaan van de hristelijke gereformeerde kerk te Hardewijk
31966: HARDLOPER-SMIT, Geertje - Door recht verlost. Enige aantekeningen over het leven van Geertje Hardloper-Smit. Door A. Loosman te Urk. 2e druk
13657: HARDLOPER-SMIT, Geertje - Door recht verlost. Enige aantekeningen over het leven van Geertje Hardloper-Smit. Door A. Loosman te Urk.met voorwoord Ds M de Ketterij
56091: HARICK, DS. C.pred Gerf Gem - De charismatische beweging
47304: HARINCH.C - Tot Belijden Geroepen
56093: HARINCH.C - Tot Belijden Geroepen
1382: HARINCK, C.predikant der Gereformeerde Gemeente - Moeders van Christus.10 bijbellezingen
39796: HARINCK, C.predikant der Gereformeerde Gemeente te Dordrecht. - de prediking van het evangelie het aanbod van genade 2e druk
22696: HARINCK, C.Pred Gerf Gem - Toespraak van ds. C. Harinck te Utrecht voor de Stichting tot handhaving van de sTatenvertaling, gehouden op 12 november 1968 in de 'Bethelkerk' van de Gereformeerde Gemeente, 's-Gravenhage-Zuid.
56105: HARINCK, Ds. C. - Ontmoetingen met Jozef. 19 meditaties. 2e druk
56103: HARINCK, Ds. C. - Ons Avondmaalsformulier. Tweede druk.
56098: HARINCK, C.predikant der Gereformeerde Gemeente te Dordrecht. - De bekering. 2e druk
56095: HARINCK, C HARINCK, F HARINCK, W - Vier uw vierdagen twaalf preken
56096: HARINCK, C. - de tarbernakel
56097: HARINCK, C.Pred Gerf Gem - Toespraak van ds. C. Harinck te Utrecht voor de Stichting tot handhaving van de sTatenvertaling, gehouden op 12 november 1968 in de 'Bethelkerk' van de Gereformeerde Gemeente, 's-Gravenhage-Zuid.
56106: HARINCK, Ds. C. - Ons Avondmaalsformulier. T
56107: HARINCK, Ds. C. - Ons Avondmaalsformulier 3e herziende druk.
56108: HARINCK, George; BORNEBROEK, Arno; (red.) - Het kromme recht buigen. Mensen en hun motieven in de geschiedenis van de protestants-christelijke sociale beweging.
69998: HARINCK, C.predikant der Gereformeerde Gemeente te Dordrecht. - En al aan Hem is ,is gans begeerlijk 17 meditaties over Hooglied 5 vers9-16
69999: HARINCK, C.predikant der Gereformeerde Gemeente te Dordrecht. - Die Jeruzalem verkiest 3 preken
70326: HARINCK, C.predikant der Gereformeerde Gemeente te Dordrecht. - Verkiezing en verantwoordelijkheid 10 predikaties.
25341: HARINCK, C.predikant der Gereformeerde Gemeente te Dordrecht. - De bekering. 2e druk
6615: HARINCK, C.predikant der Gereformeerde Gemeente te Dordrecht. - Ons doopformulier.
13658: HARINCK, C.predikant der Gereformeerde Gemeente te Dordrecht. - Moeders van Christus. Tweede druk.
37856: HARINCK, C.predikant der Gereformeerde Gemeente te Dordrecht. - Ik geloof in God.
26168: HARINCK, C. - De Schotse verbondsleer. Van Robert Rollock tot Thomas Boston.
25356: HARINCK, C.predikant der Gereformeerde Gemeente te Dordrecht. - Ons Avondmaalsformulier. Tweede druk.
33522: HARINCK, C. - De rechtvaardiging van de Tollenaar.
76033: HARINCK, C.predikant der Gereformeerde Gemeente - Ontmoetingen met Jozef 19 meditatiers 2e druk
47108: HARINCK, C.predikant der Gereformeerde Gemeente te Dordrecht. HARINCK, F HARINCK, W - Vier uw vierdagen twaalf preken
35447: HARINCK, C.predikant der Gereformeerde Gemeente te Dordrecht. - Wie is jezus van Nazareth?
39852: HARINCK, C.predikant der Gereformeerde Gemeente te Dordrecht. - Ik sta aan de deur. 18 meditaties.
39856: HARINCK, C.predikant der Gereformeerde Gemeente te Dordrecht. - Personen uit de 'Christennereis' van John Bunyan.
36910: HARKX, P.J.F.M. - De oud-bisschoppelijke cleresie en rome.
71807: HARLEY, SUKEY - Uit het lenven van Sukey Harley bewerkt door M H Karels Meeuwse
1381: HARLEY, SUKEY - Gedenkschrift van S. Harley. Uit de kerkelijke gemeente van Pulverbach, bij Shrewsbury. Uit het Engelsch vertaald door C. B. van Woerden, Zeist.8e druk
56111: HARMS, Claus (prediger an der St. Nicolaikirche in Kiel) - Das Vater Ubser in eilf predigten
56112: HARMSEN, G. - Inleiding tot de geschiedenis
44434: HARNACK, ADOLF - Die Mission und Ausbreitung des Christentums in den ersten drei Jahrhunderten.
56113: HARNACK, D. THEODOSIUS - Luthers Theologie mit besonder Beziehung auf seine VersŲhnungs- und ErlŲsungslehre - Erste Abteilung: Luthers theologische Grundanschauungen - Neue Ausgabe -
56115: HARRENSTEIN, W. G. - Het arbeidsterrein der kerk in de groote steden
56116: HARRIES, RICHARD & POSTHUMA, ROELOF - De geboorte van Jezus in de kunst
21356: HARRIS, ALEXANDER. - Zegepraal des Evangelies; Of openlegging der redelijke Gronden, die mij van een atheistisch ongeloof tot aanneming der zaligmakende waarheid in Christus bragten. Naar den vierden druk. Uit het Engelsch door C. S. Adama van Scheltema predikant te Amsterdam.
60614: MARSMAN HARRY - Niels en het geheim van de inbraak
46370: marsman Harry - Niels en de krans van de wraakk
46371: Marsman Harry - VADERS Tranen
56124: HARST, H.van - Het historisch orgel in de grote kerk te Hilversum. Aangeboden door de Orgelcommissie ter gelegenheid van de ingebruikneming van het orgel op 1 december Anno Domini 1979
49116: Harst, Hans. Van der - Langs Nederlandse orgels Zeeland , Brabant , Limburg
37224: HART, P. 't - Korte levensgeschiedenis en vijf en twintig brieven van Kaatje van der Wekken.
56129: HARTEN, Dr. P. H. van - De prediking van Ebenezer en Ralph Erskine. Evangelieverkondiging in het spanningsveld van verkiezing en belofte.
56131: HARTENSVELD, FRANS - De mystiek van de ontmoeting. De betekenis van het dialogisch principe in het denken van Martin Buber.
56132: HARTERINK G. J. - Weten en kunnen, .Het Electromotorenboekje handleiding voor de bediening en het onderhoed van electromotoren No 67 en 68 2e herziene envermeerderde druk Rijk geillustr,33 figuren, 48blz ing
56133: HARTEVELD, Peter - Feest. Verjaardagsverhalen.
35788: HARTEVELD, Peter - Feest. Verjaardagsverhalen.
23727: HARTFELD, H. - Honing uit de rots Getuigenissen van vervolgde christenen in de Sowjet-Unie.
56134: HARTFELD, H. - Honing uit de rots Getuigenissen van vervolgde christenen in de Sowjet-Unie.
56137: HARTINGSVELD, J. van - Mozes als Wetgever. naar de beschrijving van Flavius Josephus in de Antiquitates boek II-IV.
56139: HARTINGSVELDT, A. van - Woudlopers in Papoealand. GeÔllustreerd door Ben Horsthuis. Tweede druk.
36190: HARTINGSVELDT, A. van - Woudlopers in Papoealand. GeÔllustreerd door Ben Horsthuis. Tweede druk.
77669: HARTINGSVELDT, A. van - Het teken van de visk. GeÔllustreerd door jac grosman 3e druk
56140: HARTKAMP, STEVEN FREDERIK - Equality: a moral realistic view : (towards a simple measure of inequality).
56141: HARTMAN H - Bijbelse figuren met voorwoord Ds w van Gorsel
56142: HARTMAN, Coen - De geheimzinnige code.
56143: HARTMAN, F. - Ontmaskerd.
48958: HARTMAN H - Bijbelse figuren met voorwoord Ds w van Gorsel
27942: HARTMAN, Coen - De geheimzinnige code.
41390: HARTMAN, Nikolaas (Predikant te Zwolle) - DE ongeveinsde Christen in zyn geloof en wandel beknoptelijk afgeschelt den vierde druk
56145: HARTOG, A. H. DE - Uut 't lŤve
56146: HARTOG, J. - Samenspraak tusschen vier Lemmersche en een Bunschoter visscher over de armoede der socialisten. Waar bijgevoegd de gezichten van Johannes op Patmos. Door Joh. Hartog. Benevens geestelijke aandachten op de 12 maanden.
56148: HARTOG, Prof. Dr. A. H. - Christelijke wereldbeschouwing in vragen en antwoorden.
68338: VRIES-DEN HARTOG - Dappere Hans.
17183: HARTOG, J. - Samenspraak tusschen vier Lemmersche en een Bunschoter visscher over de armoede der socialisten. Waar bijgevoegd de gezichten van Johannes op Patmos. Door Joh. Hartog. Benevens geestelijke aandachten op de 12 maanden.
48826: Hartog, A. H. de - Uut 't lŤve
56151: HARTOGH, Dr. G.M. den - De Afscheiding en de Theologische School. Ter gedachtenis aan het Tachtig-jarig bestaan der Theologische School te Kampen, op den Zesden December van het Eeuwjaar der Afscheiding.
56150: HARTOGH, Dr. G.M. den - In de lijn der afscheiding.
35202: HARTOGH, Dr. G.M. den - De Afscheiding en de Theologische School. Ter gedachtenis aan het Tachtig-jarig bestaan der Theologische School te Kampen, op den Zesden December van het Eeuwjaar der Afscheiding.
22830: HARTOGH, Dr. G.M. den - In de lijn der afscheiding.
56152: HARTOGH, DR. G.M. DEN - Het Christelijk Gereformeerd Seminarie te Amsterdam
56153: Hartogh, G. M. den - Door het geloof of de kracht der afscheiding van 1834. Rede, gehouden op den theologische-schooldag, 21 juni 1934
38308: HARTSOEKER, Christiaen 1626-1683 - Aenteekeningen over het eerste Boek des Nieuwen Testaments, Het heilige Evangelium van Matthaeus. Door Christiaan Hartsoeker, Bedienaar des H. Evangeliums in de Remonstrantsche gemeente tot Alkmaar, en daarna tot Rotterdam. Den tweeden druk door den Autheur merkelijk verbetert en vermeerdert.
39102: HASE, Cornelius de 1653 - 1710 - De Zegepralende Christus of de Tweede Psalm in sijn natuurlijke t'samenhang en volle sin der Goddelijke wijsheyd, verklaert door Cornelius de Hase, Hoog-leeraar des Goddelijken Woords in de Kerke en Hooge School te Bremen. Waar by geveogt is De eersten Kercken-Vrede, Uyt Actor IX:31.. ect
5644: HASE, K. von - Kirchengeschichte. Von Karl von Hase. ZwŲlfte Auflage.
56158: HASE, K. von - Kirchengeschichte. Von Karl von Hase. ZwŲlfte Auflage.
72764: HASEBROEK J.P. - Het Evangelie van Mattheus voor de gemeente toegelicht, naar de 'Rťflexions Morales' van P. Quesnel, opnieuw uitgegeven met een inleidend woord
38661: HASEBROEK, J. P. - Leer ons bidden. Gebeden voor het huisgezin. Oorspronkelijk en vertaald door J.P. Hasebroek.
56162: HASEBROEK, J. P - De God des hemels en de bergen der aarde.
56159: HASEBROEK J P - GEDACHTENIS laatste leerredenen
56161: HASEBROEK, J. P. - Leer ons bidden. Gebeden voor het huisgezin. Oorspronkelijk en vertaald door J.P. Hasebroek.
72187: HASEBROEK, J.P. - Da Costa's kompleete dichtwerken, achtste druk
21679: HASEBROEK, J. P.Ped te Breda - LEEREDENEN 12tal pr4eed Ongeloof-kleigeloog en geloof
13660: HASEBROEK, J. P. - De God des hemels en de bergen der aarde. Tweede druk.
44945: HASELEN.J F - Gedachten van wormers
56163: HASELEN.J F - Gedachten van wormers
41116: HASIUM, Adrianus (1601-1550 Leeuwarden) - Den geestelycken alarm tot schrick der Godtloosen en troost der vroomen met een noodige lesse om Godt te soecken terwyl hy te vinden is. Achter aen volgen noch XXVIII texen de welcke cortelyck werden geanaliseert en met paginen aengewesen hoe sy uyt het voorgaende tractaet bequamelyck tot predicatien konnen werden gebracht hier by gevoegt ten dienste van alle nieuwelingen in het heylige predick ampt. Axchter de tweedemeditatie volgt noch tot tot een toe-gift, een verclaringe over den CXXIIII Psalm, passende op den tegenwoordigen vrede tusschen desen staet en den Koningh van Hispanien door Adrianum Hasium Rotterdammun, Dienaer Christi tot Leeuwarden WAARBIJ Waarbij geb.: Anatomia, Dat is: ontledinge van acht-en-twintigh texten, de welcke kortelijck werden geanalyseert, en met paginen aen-gewesen, hoe sy, uyt het voor-gaende tractaet, bequamelijck tot predicatien konnen werden gebracht. By een gestelt ten dienste van alle nieuwelingen in het heilige predick-ampt. Door den selven autheur Adrianum Hasium Roterodamum V.D.M.E.L. (1665)
959: HASIUM, Adrianus (1601-1550 Leeuwarden) - Den geestelycken alarm tot schrick der Godtloosen en troost der vroomen met een noodige lesse om Godt te soecken terwyl hy te vinden is. Achter aen volgen noch XXVIII texen de welcke (? onleesbaar) worden geanaliseert en met paginen aengewesen hoe sy uyt het voorgaende tractaet bequamelyck tot predicatien konnen werden gebracht hier by gevoegt ten dienste van alle nieuwelingen in het heylige predick ampt. Achter de tweede meditatie volgt noch tot een toe-gift, een verclaringe over den CXXIIII Psalm, passende op den tegenwoordigen vrede tusschen desen staet en den Koningh van Hispanien door Adrianum Hasium Rotterdammun, Dienaer Christi tot Leeuwarden. Waarbij geb.: Anatomia, Dat is: ontledinge van acht-en-twintigh texten, de welcke kortelijck werden geanalyseert, en met paginen aen-gewesen, hoe sy, uyt het voor-gaende tractaet, bequamelijck tot predicatien konnen werden gebracht. By een gestelt ten dienste van alle nieuwelingen in het heilige predick-ampt. Door den selven autheur Adrianum Hasium Roterodamum V.D.M.E.L.
22984: HASKOS VADER, J. - De wildernis in. Een zendingsverhaal voor jongens en meisjes door J. Haskos Vader.
56164: HASKOS VADER, J. - De wildernis in. Een zendingsverhaal voor jongens en meisjes door J. Haskos Vader.
28023: HASLAM, D. - Huilende kinderen, Slapeloze nachten. Een praktische handleiding voor ouders van kinderen met slaapproblemen.
56165: HASLAM, D. - Huilende kinderen, Slapeloze nachten. Een praktische handleiding voor ouders van kinderen met slaapproblemen.
56166: HASPELS, G.F. - Vreugden van Holland.
56169: HASPER, PIETER geb 26 juni 1970 - The Metaphysics of Continuityeno Democritus and Aristotle met nederlandse vertaling Proefschrift Rijksuniversiteit te GRONINGEN
39663: HASPER, H. - Calvijns beginsel voor de zang in de eredienst. Verklaard uit de Heilige Schrift en uit de geschiedenis der kerk. Een kerkhistorisch en hymnologisch onderzoek door H. Hasper. Bewerkt door ds. W. de Graaf te Zaltbommel.
56168: HASPER, H. - Calvijns beginsel voor de zang in de eredienst. Verklaard uit de Heilige Schrift en uit de geschiedenis der kerk. Een kerkhistorisch en hymnologisch onderzoek door H. Hasper. Bewerkt door ds. W. de Graaf te Zaltbommel.
56167: HASPER, H. - Calvijns beginsel voor de zang in de eredienst. Verklaard uit de Heilige Schrift en uit de geschiedenis der kerk. Een kerkhistorisch en hymnologisch onderzoek door H. Hasper. Bewerkt door ds. W. de Graaf te Zaltbommel.
48140: BARTH Karl - HASSELAAR J M Dr. - Karl BarthTheologisch geboorte bewijs in een briefwisseling tussen 1913en 1930,meegegelezen door J M Hasselaar
39919: HASSELBACH, W. H. - Leidens strijd en zegepraal. Cantate voor Kinderkoor en Soli, met begeleiding van Piano. Woorden van W.H. Hasselbach, Muziek van A. Lijsen, leeraren aan de Rijkskweekschool voor onderwijzers te Middelburg
56171: HASSELT J F B - De St. Joris kerk te Amersfoort een archief in steen
56172: HASSELT, Dr. J.F.B. van - Amersfoort rondom zijn toren.
56173: HASSELT-VAN RONNEN, C. J. VAN - Inventaris 5 - Famillie van Westrenen
74860: HASSELT, J.L. & F.J.F. VAN - Noemfoorsch Woordenboek. [Eeste en enige druk/first and only edition].
72200: HASTINGS, JAMES - The Greater Men and Women of the Bible .(6 volumes)
56176: HATCHER, ROBIN LEE - Liefdes tweede kans. Roman.
56175: Hatcher, Robin Lee - Levensgeluk. Van de auteur van het andere kind. Roman
41768: HATTUM, HERMINA VAN - De buurkinderen
41769: HATTUM, HERMINA VAN - De reddende liefde der HEEREN
42127: HATTUM, HERMINA VAN - De buurkinderen naverteld door Hermina van Hattum Korenhalmen vertelllingen voor de jeugd No. 15
56178: HATTUM, HERMINA VAN - De buurkinderen
56179: HATTUM, HERMINA VAN - De reddende liefde der HEEREN
56180: HATTUM, HERMINA VAN - De buurkinderen naverteld door Hermina van Hattum Korenhalmen vertelllingen voor de jeugd No. 15
30901: HATTUM, M. - Helmers en France. Dagboek-Brieven-PoŽzie. 4 delen
20672: HAUBEN, Hans - Het vlootbevelhebberschap in de vroege diadochentijd. (323-301 voor Christus).
56184: HAUPTMANN, GERHART INL - Goethes Werke
23422: HAUSRATH, A. - Luthers Leben. Von Adolf Hausrath. Zweiter Band. Dritte Ausgabe. FŁnftes Tausend.
56185: HAUSRATH, A. - Luthers Leben. Von Adolf Hausrath. Zweiter Band. Dritte Ausgabe. FŁnftes Tausend.
41582: HAUW- VELTMAND, Regina van der - Eskimo boy. Illustraties van Jan Lutz.
56186: HAUW- VELTMAND, Regina van der - Eskimo boy. Illustraties van Jan Lutz.
48619: HAVE, P. TEN - Een methode van bijbelse catechese (Diss.)Met stellingen. Hard cover. 231 pp.
56193: HAVE, P. ten - Bij de bron. Handboek ten dienste van godsdienstonderwijs, catechese en bijbelstudie 10 druk
56189: HAVE, P. ten - Bij de bron. Handboek ten dienste van godsdienstonderwijs, catechese en bijbelstudie deel 1 vijfde deel 2. 4e herziendedruk
56187: HAVE, . ten - sneeuwtocht
56188: HAVE, P. ten - Bij de bron. Handleiding voor de behandeling der bijbelse geschiedenis bij het onderwijs in school, zondagschool, kinderkerk en gezin en bij de bespreking op jeugdverenigingen, bijbelkringen enz. Door dr. P. ten Have.herziene 10e druk.
59844: LEYDEN van Lucas/Tiny ten Have - Het lijden en sterven van onzen Heer Jezus Christus. uitgebeeld door Lucas van Leyden in het jaar 1521 met geschreven tekts naar het enagelie van Mattheus door Tiny ten Have
56194: HAVE, P. ten / JANSEN SCHOONHOVEN, E. - Van den Koning van den kerk en Zijn wereldwijd werk. Handleiding voor den catecheet ten dienste van het onderwijs in de geschiedenis en inrichting der kerk, volgens het Herv. kerkeboekje.
56191: HAVE, P. TEN - Een methode van bijbelse catechese (Diss.)Met stellingen. Hard cover. 231 pp.
56192: HAVE, P. ten - Bij de bron. Handboek ten dienste van godsdienstonderwijs, catechese en bijbelstudie deel 1OT deel 2NT. 8edruk 2dln
48906: Have, Fraqois, ten - Sneeuwtocht. Tekeningen van Jan Lutz.
15762: HAVE, P. ten / JANSEN SCHOONHOVEN, E. - Van den Koning van den kerk en Zijn wereldwijd werk. Handleiding voor den catecheet ten dienste van het onderwijs in de geschiedenis en inrichting der kerk, volgens het Herv. kerkeboekje.
56190: HAVE, P. ten - Bij de bron. Handboek ten dienste van godsdienstonderwijs, catechese en bijbelstudie deel 1OT deel 2NT. 9druk
1424: HAVE, . ten - sneeuwtocht
56197: HAVERKAMP, O. - Vergeten hoek. Uit de levensgeschiedenis van westelijk Zeeuw-Vlaanderen. Bandontwerp en illustraties van W.F. Dupont.
43581: TAYLOR KATHARINA HAVILAND - in en uit de zorgen
56200: HAWTHORNE, NATHANIEL - De Spoorweg naar den Hemel. Voor de vrienden van Bunyan, Naar het Amerikaansch van Nathaniel Hawthorne tweede herziene druk.
78208: HAYES J H - Old Testament form criticism
56204: HAZELEGER e.a - 75 jaar school met de bijbel Nederwoud 1921-1996
56205: HAZELET, Kees. - Rotterdam zoals wij het kennen. Met 22 foto's. Zevende druk.
13860: HAZEU, J. - De nieuwe stichtelijke liederen. Door J. Hazeu, Cs. zoon. Op vier stemmen gebragt door den schrijfschool-houder en zangmeester B. Smit. Nieuwe compositie. Tweede uitgave.
12661: HAZEVOET, Jac. - Ella's eerste tropenjaar. GeÔllustreerd door Sierik SchrŲder.
47531: HAZEVOET, JAC - Keesje's Leertijd in de tropen, geÔllustreerd door Henk Poeder
56212: HAZEVOET, JAC - Keesje's leertijd in de Tropen / GeÔllustreerd door Henk Poeder
56215: HAZEVOET, Jac. - Dora's deel. Tekeningen van Rie Reinderhoff.
56216: HAZEVOET, Jac. - Jaap vloog uit. 2e druk
56213: HAZEVOET, JAC - Brams ontdekkingstocht met
56214: HAZEVOET, JAC. - Ella's eerste tropenjaar. GeÔllustreerd door Sierik SchrŲder.
56211: HAZEVOET, JAC - Het engeltje van Kampong Rhanka geÔllustreerd door Henk Poeder
33998: HAZEVOET, Jac. - Jaap vloog uit. 2e druk
78051: HAZEVOET, JAC - Het krantenmeisje/ GeÔllustreerd door Jeanne Faure
78052: HAZEVOET, JAC - Van twee Indische meisjes GeÔllustreerd door E J van Veenendaal
56217: HAZEWINKEL, Mr. H. C./BRINKHUIS, G./ GRAAFHUIS, A. - Inventaris van het archief van het Gereformeerd Burgerweeshuis (sedert 1954 Evert Zoudenbalch Huis
49117: HEAR, HNA CN SWE - Langs Nederlandse orgels Zeeland , Brabant , Limburg
24648: HEATON, E.W. - Het dagelijks leven in de tijd van het oude testament. GeÔllustreerd met 30 foto's en 80 tekeningen van Marjorie Quennell.
56221: HEATON, E.W. - Het dagelijks leven in de tijd van het oude testament. GeÔllustreerd met 30 foto's en 80 tekeningen van Marjorie Quennell.
56222: HEBLY, J. A. - Het proselitisme - Verkenning van een oecumenisch vraagstuk
43574: HEDBERG, SONJA - Zuster zonneschijn door Sonja Hedberg uit het zweeds vertaald door J.Henzel 4e druk tekeningen van G. Douwe
56223: HEEK, DR. F. VAN - Het geboorte niveau der Nederlandsche Rooms-Katholieken. Een demografisch-Sociologische studie van een geŽmancipeerde minderheidsgroep
43543: REDACTIE BOUDENS CVAN HEEL C E.A. - De windroos
56229: HEEL, PATER DALMATIUS VAN O.F.M. - De Minderbroeders te Gouda Deel II 1633-1947
56230: HEEL, PATER DALMATIUS VAN O.F.M. - De Minderbroeders te Gouda Deel I 1418-1572
56227: HEEL, FR. DALMATIUS VAN O.F.M. - Theologische en Philosophische Theses Gedurende de 17e en 18e eeuw met afzonderlijk Supplement
56231: HEEMSKERCK, Johan van (1597-1656) - Proefschrift door Drik Harry Smit.
56237: HEEMSKERK, J.D. - Leid ons in Uw wegen
56238: HEEMSKERK, J.D: - Leid ons in Uw wegen.
56241: HEEMSKERK. J.D - Breekbaar verbond. Omslagillustratie: Hans Ellens. Vormgeving: MariŽtte Wilgehof. VLINDERSERIE
56232: HEEMSKERK J D - Liefde langs de slingerpaden
56234: HEEMSKERK, J. van - Batavische Arcadia, waar in: onder 't loof-werk van liefkooserye, gehandelt werdt, van den oorsprong van't Oudt-Batavien, vryheidt der voorige en volgende Bataviers, vrye ze, zee-vonden, vinders van verborgen schatten, verbeurten van goederen, uytperssen der waarheidt door pynigen, onheyl van de lankwyligheidt der Regtspleegingen, met de oorsaaken van dien, en behulpmiddelen daar tegen; mitsgaders van andere diergelyke ernstige saaken meer. Door den E. heer J. van Heemskerk, raadtsheer in den Hoogen Raadt van Hollandt &c. Deze laatste druk met fraaye figuuren vermeerdert, en een verduitsching van alle de uytheemsche taalen.
4423: HEEMSKERK, J. van - Batavische Arcadia, waar in: onder 't loof-werk van liefkooserye, gehandelt werdt, van den oorsprong van't Oudt-Batavien, vryheidt der voorige en volgende Bataviers, vrye ze, zee-vonden, vinders van verborgen schatten, verbeurten van goederen, uytperssen der waarheidt door pynigen, onheyl van de lankwyligheidt der Regtspleegingen, met de oorsaaken van dien, en behulpmiddelen daar tegen; mitsgaders van andere diergelyke ernstige saaken meer. Door den E. heer J. van Heemskerk, raadtsheer in den Hoogen Raadt van Hollandt &c. Deze laatste druk met fraaye figuuren vermeerdert, en een verduitsching van alle de uytheemsche taalen.
69894: heemskerk, J.D - Breekbaar verbond
39731: HEEMSKERK, J.D: - Leid ons in Uw wegen.
56233: HEEMSKERK J D - Liefde langs de slingerpaden
36965: HEER, Johannes de - Hoe word ik behouden voor de eeuwigheid?
22635: HEER, J.L. de - Medewerkers uwer blijdschap. Leerrede, uitgesproken op 3 augustus 1915, des voormiddags in de Groote Kerk, ter herdenking van vijf-en-twintig-jarigen evangeliedienst, in de Hervormde Gemeente te Rotterdam door J.l. de Heer, predikant. Met portret. Uitgegevn ten voordeele van den wijkarbeid.
37536: HEER, Johannes de - Israels herstel en terugkeer naar palestina.
34792: HEER, Ds. J.L. de - Anecdoten en schetsen.
56246: HEER, J.L. de - Medewerkers uwer blijdschap. Leerrede, uitgesproken op 3 augustus 1915, des voormiddags in de Groote Kerk, ter herdenking van vijf-en-twintig-jarigen evangeliedienst, in de Hervormde Gemeente te Rotterdam door J.l. de Heer, predikant. Met portret. Uitgegevn ten voordeele van den wijkarbeid.
56247: HEER, Joh. de - 'k Zal gedenken. Uit het leven en werken van Joh. de Heer.
13665: HEER, Joh. de - 'k Zal gedenken. Uit het leven en werken van Joh. de Heer.
13666: HEER, Joh. de - Zangbundel. Ten dienste van huisgezin en samenkomsten. 1028 liederen en koren, verzameld door Joh. de Heer.14druk
56251: HEER, JOH. DE - GEzangen en vervolgbundel Koraalboek voor Harmonium. Gemakkelijk vierstemmig gezet (zonder overnemen) en met voorspelen en sluitingen voorzien vierde verbeterde druk
12656: HEERDE, G. van - In dagen van gevaar. 5e druk
12658: HEERDE, G. van - Het goud van de Toemoek Hoemak. GeÔllustreerd door E. M. Machielse.
12659: HEERDE, G. van - De gebroken ketting.
12660: HEERDE, G. van - De rovers van de gele rivier. 4e druk.
32312: HEERDE, G. van - Een vakantie op de Stinshoeve. Lentehof-Serie.
56253: HEERDE, G. van - De koraalschelp.
56254: HEERDE, G. van - In dagen van gevaar. 5e druk
56255: HEERDE, G. van - De gebroken ketting.
56257: HEERDE, G. van - In dagen van gevaar. 4e druk.
56258: HEERDE, G. van - Bernulf de zoon van Baarling. Tekeningen van Henk Poeder. 5e druk.
56259: HEERDE, G. van - Een vakantie op de Stinshoeve. Lentehof-Serie.
56260: HEERDE, G. van - In dagen van gevaar 4e druk
74978: HEERDE H. VAN - Kerkgeschiedenis van Nunspeet, 2e druk
36103: HEERDE, G. van - In dagen van gevaar 4e druk
20449: HEERDE, G. van - Bernulf de zoon van Baarling. Tekeningen van Henk Poeder. 5e druk.
11980: HEERDE, G. van - De koraalschelp.
39896: SERIE van zes uitgaven van de stichting "eene rechte wage ende weeghschale zijn des heeren" - 1e werk: Chr. Love, Eens Coopmans Onderrichtinge. 1971 2e werk: Ralph Erskine, Wat dunkt u van den Christus. 1972 3e werk: Ralph Erskine, De kracht der zonde en hoe de wet de kracht is van de zonde. 1973 4e werk: Will. Perkins, Christus het ware gewin. 1974 5e werk: Ralph Erskine, De bron van alle zegeningen of Het grote schathuis geopend.1975 6e werk: Petrus Dathenus, Een Christelijke samenspreking uit Gods Woord. 1976
56264: HEERING, G. J. - Geloof en openbaring. 1. Kritische beschouwing over dogmatiek en moderne theologie.
15763: HEERING, Dr. G. J. - De remonstranten. Gedenkboek bij het 300-jarig bestaan der Remonstrantsche Broederschap. Met medewerking van prof. dr. H. Y. Groenewegen, dr. A. H. Haentjes, dr. C. E. Hooykaas, prof. dr. L. Knappert, prof. dr. W. J. KŁhler, prof. dr. F. Pijper. Met 40 illustraties.
56268: HEERINGA, J. Gz. - Gedichten van vroegeren en lateren tijd. verzameld door J. Heeringa Gz. 1e bundel
31167: HEERINGA, J. Gz. - Gedichten van vroegeren en lateren tijd. verzameld door J. Heeringa Gz. 1e bundel
56269: HEERMA, W. - Van Gods verbond en woorden.
33407: HEERMA, W. - Van Gods verbond en woorden.
56271: HEERMAN, Franciscus (ca.1610-'70) - Guldene annotatien van Franciscus Heerman; vertoonende de heerlijckste deughden, daden, leeringe en sententien van de alderdoorlugtigste en vermaartse mannen der wereldt. Dertigste druk. By na een een vierde, met des autheurs nagelaten Schriften vermeerdert. Op nieus verholpen en met een bladwyzer van zaaken verrykt.
36592: HEERMAN, Franciscus (ca.1610-'70) - Guldene annotatien van Franciscus Heerman; vertoonende de heerlijckste deughden, daden, leeringe en sententien van de alderdoorlugtigste en vermaartse mannen der wereldt. Dertigste druk. By na een een vierde, met des autheurs nagelaten Schriften vermeerdert. 4e druk
56273: HEERSCHAP, M PREDIKANT DER GEREF. GEMEENTE - Een dankbare erkentenis van Gods weldadigheid bijhet veertigjarig ambtjubileum
31252: HEERSCHAP, Ds. M. - Een onderzoekende vraag van Petrus aan de Gemeente. Predikatie over Handelingen 10:29. Uitgesproken door Ds. M. Heerschap, predikant der Gereformeerde Gemeente ter gelegenheid van zijn intrede te Borssele, op 12 april 1956.
73719: HEERSCHAP, M PREDIKANT DER GEREF. GEMEENTE door (dS) J van Belzen - GODS KRACHT in zwakheid volbracht levenn en werk van ds M Heerschap
56275: HEFELE, C.I. - Patrum apostolicorum opera. textum ex editionibus praestantissimis repetitum recognivit, annotationibus illustravit, versionem latinam emendatiorem, prolegomena et indices addidit Carolus Iosephus Hefele, SS. Theol. Doctor eiusdemque in Acad. Tubing. Prof. P.O. Editio tertia aucta et emendata.
56276: Hefele, Carl Joseph - Chrysostomus-Postille. Vier und siebenzig Predigten aus den Werken des heiligen Chrysostmus fŁr Prediger und zur Privaterbauung ausgewšhlt und aus dem Griechischen Łbersetzt. 3. vielfach verbesserte und vermehrte Auflage
56277: HEFTING, P.H.-QUARLES VAN UFFORD, C.C.G. - Breitner als fotograaf. Uitgegeven met steun van het Genootschap Amstelodamum. 2e druk.

Next 1000 books from Kool Boeken[an error occurred while processing this directive]

5/9