Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands. Tel. +31 (0)318-574290 | Fax. +31 (0)318-573221            Email: info@koolboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
53831: DOORTMONT. L. (Organist te Amsterdam) - De melodieŽn der evangelische gezangen met akkoorden in letters, voor orgel bewerkt
70593: MUURAY Andrew doorVALEN van L J - Geworteld in Zijn Liefdfe Leven enwerk van Adrew Murrau
46148: KERSTEN G H doorVogelaar.L - Gedenk zijn grote daden verhalen en schetsen uit de begibn=njarenvande Gerf Gem
53832: DOPHEIDE-WITTE, E. - Wat de bloemen elkaar te vertellen hadden. GeÔllustreerd door Hugo Polderhuis.
74955: GABRIEL BEN-DOR (EDITOR) - Israel in Transition The Annals of the American Academy of Political and Social Science - Volume 555, January 1998
78279: Muilwijk D A red Oud Gerf Gem in Ned te Dordrecht - Gezette hoogtijden achttal preken deel 5
51465: BOSVELD PAULUS (1731-1809) DORDRECHT - PROEVE eener eenvoudige en duidelijke verklaring der voornaamste waarheden
71843: Hervormde gemeente Dordrecht - KORT BEGRIP van de waarheden enplichten der Christelijke godsdienst uitgegeven doorde predikanten der Nederduitsche Hervormde gemeente Dordrecht
72725: MOLENAAR P PKN predikant te Dordrecht - De Kinderen van Jakob
71930: DOR…, GUSTAVE - Gewijde Tafereelen in chromolithographieŽn naar Gustave Dorť met bijschriften ter bevordering van Christelijk Geloof en Leven van onderscheidene vaderlandsche evangeliedienaren (Oude Testament en Nieuwe Testament)Met 30+30 paginagrote kleurenchromolithographieŽn (bij elk hoofdstukje een
36794: DORE, Gustave Louis Auguste (1832-1883) - Bijbel, dat is de gansche Heilige Schrift, Oude en Nieuwe Testament volgens de Statenvertaling. Met honderd platen van Gustave Dore. facsimile uitgave van 1876 vershenen te ARNHEM BIJ THEIME D A m 1976 ineen genummerde olage van 600 exemplaren dit is nummer 367
24975: DORE, Gustave Louis Auguste (1832-1883) - Bijbel, dat is de gansche Heilige Schrift, Oude en Nieuwe Testament volgens de Statenvertaling. Met honderd platen van Gustave Dore.
53834: DOR…, G. - De Bijbel in beeld. 230 houtgravures van Gustave Dorť. 2e druk
53835: DOR…, GUSTAVE - Historie vom Heiligen Russland
47548: DORE, Gustave Louis Auguste (1832-1883) - Bijbel, dat is de gansche Heilige Schrift, Oude en Nieuwe Testament volgens de Statenvertaling. Met honderd platen van Gustave Dore.
70419: DORE, Gustave Louis Auguste (1832-1883) - Bijbel, dat is de gansche Heilige Schrift, Oude en Nieuwe Testament volgens de Statenvertaling. Met honderd platen van Gustave Dore.
53840: DORHOUT, U.G. - Volk aan den Plas. Een boek van de Friesche meren. Het landschap, de menschen, hun aard, handwerk en tradities de sagen-,dieren-en plantenwereld. Teekeningen van Dirk Kerst Koopmans, foto's van F. Bloem, E.K. Walop e.a.
70677: DORHOUT U.G. - De Babo-club vier kornuiten uit het friesche waterland geillustreerd door Pol Dom leeftijd 10-14 jaar
53841: DORING, Maurits - Geschiedenis der voornaamste Monniken-orde.
53842: DORN, Kšthe - Zielestrijd. Vertaald door J. B. 9-16e duizendtal.
30360: DORN, Kšthe - Zielestrijd. Vertaald door J. B. 9-16e duizendtal.
24587: DORP, Ds. S. van - Zalig...! Wie...? Negen overdenkingen over de zaligsprekingen. Met een voorwoord van ds. W.L. Tukker.
53844: DORP, A. Simon van - Jaap en Klaas op avontuur in Flevoland
1837: DORP, Ds. S. van - Leer ons bidden.
37777: DORP, Cornelis van 1819-1898 vlaardingen - Bewerkt tot Zijn zalige dienst.
53852: DORP, Ds. S. van - Ik schaam mij des evangelies van Christus niet.
53853: DORP, Ds. S. van - Uw werk! Een woord ter herdenking van 25-jarige Evangeliebediening, uitgesproken in de groote kerk, 6 sept. 1931.
53855: DORP, Ds. S. van - Bij U is vergeving meditaties over psalm 130.
53857: DORP, S. van - Leer ons bidden.
53858: DORP, S. van - Zalig...! Wie...? Negen overdenkingen over de zaligsprekingen. Met een voorwoord van ds. W.L. Tukker.
53859: DORP, S. van - Het reislied van Sions pelgrims. Psalm 84.
36783: DORP, Ds. S. van - Ik schaam mij des evangelies van christus niet.
43479: DORP, A. Simon van - Jaap en Klaas op avontuur in Flevoland
43502: DORP, A. Simon van - Jaap en Klaas en het koperen plaatje
45102: DORP, S. van - Uit de diepten.
53847: DORP, Ds. S. van - Het heil des Heeren.
53848: DORP, Ds. S. van - Zalig . . . ! Wie . . . ? Negen overdenkingen over de Zaligsprekingen.
53849: DORP, Ds. S. van - Onveranderlijk Dezelfde Gedachtenispreek van Ds. S. van Dorp bij gelegenheid van zijn 40-jarig ambtsbediening, uitgesproken in een ure van gedachtenis en afscheid op zondag 1 september 1946 in de Regentessekerk te 's Gravenhage. Met portret.
53862: DORP,VAN S. - De Heere is mijn Herder
53863: DORP-YPMA, J. van - Op Aantrekkelijkr voorwaarden
53850: DORP, Ds. S. van - Uit de diepten. Leerrede over Psalm 130 :1 en 2 door S. van Dorp Ned. Herv. Pred. te 's Gravenhage.
53851: DORP, Ds. S. van - Ik schaam mij des evangelies van christus niet.
24533: DORP, Ds. S. van - Zalig . . . ! Wie . . . ? Negen overdenkingen over de Zaligsprekingen.
28128: DORP, Ds. S. van - Het reislied van Sions pelgrims. Psalm 84.
74510: DORP, FREDERICK VAN - Sticktelycke gedichten van Heer Frederick van Dorp, Heere Van Maesdam, & C. Verbetert, en vermeerdert
75602: JONG de Matthijs en Jaap van Dorp red - Qumran en de Bijbel Matthijs de Jong en Jaap van Dorp. Over ontstaan, overlevering en vertaling van de Bijbel.
46119: DORP-YPMA, J. van - Kinderen der eenzame
46116: DORP-YPMA, J. van - Op Aantrekkelijkr voorwaarden
46113: DORP-YPMA, J. van - Zend iemand anders
39868: DORP, Ds. S. van - Uw werk! Een woord ter herdenking van 25-jarige Evangeliebediening, uitgesproken in de groote kerk, 6 sept. 1931.
39871: DORP, Ds. S. van - De Triumfeerende kerk
20231: DORP, Ds. S. van - Het heil des Heeren.
36854: DORP, Ds. S. van - Ik schaam mij des evangelies van Christus niet.
21760: DORP, Ds. S. van (Em. Ned. Herv. predikant te Zeist) - De kloppende Heiland. Januari 1954, 1e jaargang.
31186: DORP, Ds. S. van - Uit de diepten. Leerrede over Psalm 130 :1 en 2 door S. van Dorp Ned. Herv. Pred. te 's Gravenhage.
31187: DORP, Ds. S. van - De stad Gods. Door S. van Dorp. Theol Docts. Em Pred. L.S. 's Gravenhage
31537: DORRESTEYN, T, DS. PRED. DER GEREF. GEMEENTE TE OPHEUSDEN - Gedenkt uwer voorgangeren.leven en werk van Ds. T. Dorresteijn ovl op 3 januari 1966 te Opheusden.
75045: DORRESTEYN, T, DS. PRED. DER GEREF. GEMEENTE TE OPHEUSDEN - Gedenkt uwer voorgangeren.n Ds. T. Dorresteijn ovl op 3 januari 1966 te Opheusden.
53866: DORRESTEYN, T, DS. PRED. DER GEREF. GEMEENTE TE OPHEUSDEN - Eben HaŽzer predikatie ter gedachtenis van het 12,5 jarig Ambts-jubileum. van Ds T. Dorresteijn te opheusden
53867: DORRESTEYN, T, DS. PRED. DER GEREF. GEMEENTE TE OPHEUSDEN - Predikatie ter gedachtenis van het 12.5 jarig ambts-jubileum
77522: DORRESTIJN J D A - Gedenkt aan t geen Hij heeft verricht treffende verhalen voor jong en oud 2edruk
75561: PIENEMAN C-ROEFOFSEN- DORRESTYEIN T e,a - Het Woord der Waarheid 9 preken van predikanten welkede Gerf Gm te Opheusden diende
53873: Dorries, H.- E. Klostermann-M. Kroeger - Die 50 Geistlichen Homilien des Makarios
18821: DŲRRIES, Bernhard - Erklšrung des kleinen Katechismus D. Martin Luthers. Dritter Teil : Das Vaterunser und die Sakramente.
18823: DŲRRIES, Bernhard - Erklšrung des kleinen Katechismus D. Martin Luthers. Erfter teil : Die zehn Gebote.
53874: DORRIS, MICHAEL - Kijkt-achter-bomen.
8070: D÷RSCHLER, E. - De komende Christenvervolging. Geillustreerd met 16 kunstdrukplaten, 10 afbeeldingen en 2 diagrammen. 1e druk.
46210: Dorsman - De Wet des Heeren
13565: DORSMAN, Ds. P. J. (pred. der Nederl. Herv. Kerk te Schelluinen (1941) en te Staphorst (1952), ov. 1981)73128 - Genade door recht. Een zestal predikaties. Met een verslag van de rouwdienst o.l.v. ds. E. du Marchie van Voorthuysen en de toespraken bij de begrafenis alsmede de daarna gehouden rouwdiensten te Staphorst op 25 november 1981 door ds. E. du Marchie v. Voorthuysen en te Katwijk aan Zee op 20 november 1981 door ds. S. de Jong.
2349: DORSMAN, Ds. P. J. (pred. der Nederl. Herv. Kerk te Schelluinen (1941) en te Staphorst (1952), ov. 1981) - Zalig op rechtsgronden. Een tiental predikaties. Met een voorwoord van Ds. K. Veldman, Ned. Herv. Pred. te Staphorst.
53877: DORSMAN, Ds. P. J. (pred. der Nederl. Herv. Kerk te Schelluinen (1941) en te Staphorst (1952), ov. 1981) - Zalig op rechtsgronden. Een tiental predikaties. Met een voorwoord van Ds. K. Veldman, Ned. Herv. Pred. te Staphorst.
53879: DORST FRANK, DICK VAN DEN HEUVEL, DOLORES THIJS, KEES KUIJPER, MARJO VAN VUUREN, JOKE VERWEERD - VerhalenmozaÔek 1
53880: DORSTEN van J - In Staphorst groeit het geluk
53881: Dorsten, Jan Adrianus van - Poets, Patrons, and Professors. An outline of some literary connections between England and the University of Leiden 1575-1586.
53882: DORT, C. van - Co van Blaak GeÔllustreerd door Frans van Noorden.
36156: DORT, C. van - Broertjes Kerstlied. GeÔllustreerd door Frans van Noorden.
78042: DORT, C. van - God helpt in nood GeÔllustreerd door Frans van Noorden.
33573: DOSKER, Rev. N.H. - De Hollandsche Gereformeerde Kerk in Amerika.
53884: DOUGLAS-HAMILTON, Iain en Oria. - Bij de olifanten. Ten geleide door Z.K.H. de Prins der Nederlanden, president World Wildlife Fund. Inleiding van Niko van Tinbergen, F.R.S.
41991: DOUMA, J. - Het vijfde gebod predicatie gehouden in de noorderkerk op 28 september 1919
37182: DOUMA, Prof. dr. J. - Christelijke Ethiek. In 3 delen. Inleiding (51 blz. 1976), Capita Selecta I (96 blz. 1976) en Capita Selecta II (94 blz. 1979).
19682: DOUMA, J. - Homofilie. ethisch kommentaar
45463: DOUMA, J. - Christelijke levensstijl
53896: DOUMA, J. - Echtscheiding.
53898: DOUMA, J. - Vrede in de Maatschappij. Een handreiking voor maatschappelijke vraagstukken.2e druk
53900: DOUMA, J. - Hoe gaan wij verder?
53901: DOUMA, J. - Het vijfde gebod predicatie gehouden in de noorderkerk op 28 september 1919
53892: DOUMA, J. - Gewapende vrede: 16 stellingen over het thema 'Oorlog en Vrede'.
16622: DOUMA, J.-P F Maas en A Moerkerken - Polio. Een gesprek hervat.Standpuntbepaling binnen de gerformeerde gezinden
53891: DOUMA, H.H. (PREFACE), - Zwijndrecht Nu [Covertitle]. [eerste druk; First edition].
38022: DOUMA, J. - Hoe gaan wij verder?
53893: DOUMA, J. - Gewapende vrede. 16 stellingen over het thema 'Oorlog en Vrede'
53895: DOUMA, J. - Politieke verantwoordelijkheid.
27607: DOUMERGUE, E. - Calvijns jeugd, jongelingsjaren, omzwervingen, bekeering, en eerste optreden als Reformator. Beschreven door E. Doumergue, hoogleeraar te Montauban. Vertaald W.F.A. Winckel.
53908: DOUMERGUE, E. - Kunst en gevoel in het werk van Calvijn door prof. E. Doumergue. Uit het Fransch door ds. W.F.A. Winckel
53909: DOUMERGUE, E. - Calvijn, de prediker van Geneve. Door prof. Emile Doumergue. Met verlof van den schrijver vertaald door mej. J.C. Rutgers.
53910: DOUMERGUE, E. - Calvijns jeugd, jongelingsjaren, omzwervingen, bekeering, en eerste optreden als Reformator. Beschreven door E. Doumergue, hoogleeraar te Montauban. Vertaald W.F.A. Winckel.
48135: DOUMERGUE, E. - Calvijn's in het strijdperkvertaald doorW F A Winkel
2562: DOUMERGUE, E. - Kunst en gevoel in het werk van Calvijn door prof. E. Doumergue. Uit het Fransch door ds. W.F.A. Winckel
47834: DOUMERGUE, E. - Calvijn's jeugd, jongelingsjaren,omzwervingen bekeering en eerste optreden als reformartor vertaald doorW F A Winkel
24020: DOUMERGUE, E. - Calvijn, de prediker van Geneve. Door prof. Emile Doumergue. Met verlof van den schrijver vertaald door mej. J.C. Rutgers.
12621: DOUWES, D. J. - Roel en zijn makker. GeÔllustreerd door C. S. T. M. Leeflang-Oudenaarden. tweede druk
20406: DOUWES, D. J. - Het jonge Zeepaard.
53914: DOUWES, D. J. - Roel en zijn makker. GeÔllustreerd door C. S. T. M. Leeflang-Oudenaarden. tweede druk
53916: DOVEREN, J. VAN , THOMAS, FRED - De Bonte droom van het Circus
6979: DOYON, Josy Jehovah's getuige - Herders zonder erbarmen. Tien jaren Jehovah's getuige, verslag van een dwaaltocht.
47732: Draat, Wimie fijn. - Liesje van de meester
48886: Marijo Geilustreerd door Greetje Bosch van Drakestein - Mietsie en Lajos tweede druk
60590: Marijo Geilustreerd door Greetje Bosch van Drakestein - Mietsie en Lajos tweede druk
53928: DRASEKE, J.H.B. - Glaube, Liebe, Hoffnung. Ein Handbuch fŁr junge Freunde und Freundinnen Jesus, von Johann Heinrich Bernhard Dršseke. Vierte, sehr verbesserte Auflage. Mit einem Titelkupfer.
53930: DRAYER, M. / SPIJKER, W. van 't (redactie) - In trouw gescheiden.
53929: DRAYER, Ds. M. e.a. - En toch niet verteerd. Uit de geschiedenis van de Christelijk Gereformeerde Kerken sinds 1892.
7410: DRAYER, Ds. M. e.a. - En toch niet verteerd. Uit de geschiedenis van de Christelijk Gereformeerde Kerken sinds 1892.
53933: DREHER, BRUNO - Neues Predigtwerk, Lukas: Evangelien 1+2, Episteln 1+2, Altes Testament 1+2,; Markus: Evangelien 1+2, Episteln 1+2, Altes Testament 1+2; Matthšus: Evangelien 1+2, Episteln 1+2, Altes Testamen 1+2; Festtage 19 Bšnde.
43510: DREIJER, H.W. - Kees van den vuurtorenwachter
53935: DREIJER, G.K. - De ondergang van "De Sperwer" 2e druk.
53937: DREIJER, H.W. - Kees van den vuurtorenwachter
23716: DREISBACH, E. - Winifred.
27227: DRELINCOURT, Charles (1595-1669, Charenton); Y.B.; TEELLINCK, Willem (1579-1629, Midelburg); BREEN, Gillis van (1584-1662, Beverwijk) - Drie tractaten noodich om zich te bereyden tot het H. Avontmael bestaende 1. in gebeden en meditatien om met ijver daer toe te gaen; int Frans beschreven door Carolum Drelincourt. AMSTERDAM, voor de wed. Marten Jansz. Brandt en Vanden Burgh, 1654 (12) 156 blz. Waarbij: 2. d' Oeffeninge van het H. Avondtmael onses Heeren Iesu Christi. Onder de gheloovige in de Christelijcke Gereformeerde Kercke. In vier deelen begrepen. Gestelt door Y.B. en W.T., dienaren des Goddelijcken Woorts. Den negenden druck, na de nieuwen oversettinge des Bybels verbetert. Door Gillis van Breen, dienaer des Goddelijcken Woorts tot Beverwijck. AMSTELREDAM, Van den Burgh 1661 (gedruckt by Pieter Dirckz Boeteman op de Egelantiers-Graft (sic)), 180 blz. gedruckt by Pieter Dirckz Boetemen op de Egelantiers Graft 1661 Waarbij: 3. Een korte somma vande beginselen der religie, in vragen en antwoorden : dienstelick voor de gene die haer selven willen begeven tot de Tafel des Heeren, met ghetuygenissen de H. Schrift bevestigt: na de nieuwe oversettinghe des Bybels. t'Samen gestelt door Gillis van Breen, dienaer des Goddel. Woordts tot Beverwijck AMSTERDAM by weduwe vanMartensJans Brabdten Abraham van den Burgh Boeckverkoper byJan Boom Voorts Toren in de Gereformeerdfe Catechismus 1661 47 nlz gedruckt voorgereformeerd kercken van de Rijp na voorgaande toestemminghe van de classis van Alkmaar orgineelleren bandje met gioudbestempeling
76875: DRELINCOURT, Charles (1595-1665) /P. du MOULIN / G. UDELMANS / S. SIMONIDES - 't Recht gebruyck van des Heeren H. Avontmael, soo voor als na de bedieninge; bestaende in meditatien, gebeden en danckseggingen, etc. De klacht van een swaermoedige over het gebruikyck van het H. Avondtmael, door Simonides. En: De noodzakelijkheyd des H. Avondmaels en Belydenisse des Geloofs door G. Udelmans. Waarbij opgenomen: De reyse na Beth-El. Blz. 289-314. Door Johannes Focquenbergues. Met daarachter Psalmen en Lof-zangen.
53942: DRELINCOURT, Charles (1595-1665) /P. du MOULIN / G. UDELMANS / S. SIMONIDESz j - 't Recht gebruyck van des Heeren H. Avontmael, soo voor als na de bedieninge; bestaende in meditatien, gebeden en danckseggingen, etc. De klacht van een swaermoedige over het gebruikyck van het H. Avondtmael, door Simonides. En: De noodzakelijkheyd des H. Avondmaels en Belydenisse des Geloofs door G. Udelmans. Waarbij opgenomen: De reyse na Beth-El. Door Johannes Focquenbergues. Met daarachter Psalmen en Lof-zangen.
35066: DRELINCOURT, Charles (1595-1669) / MOULIN, Pierre du (1568-1658) / SIMONIDES sr., Simon (1629-1675), UDEMANS, Godefridus (1581-1649) / SWEERTS, H. - 't Recht gebruyk van des Heeren H. Avondmael, soo voor als na de bedieninge. Bestaende in meditatien, gebeden en dankseggingen. Door C. Drelincourt, P. du Moulin, en verscheyden andere Godts-geleerden. item ,,De klachte van een swaermoedige ziele, over 't gebruyk van 't H. Avontmael, met een nevensgaende troost," door S. Simonides. ,,alsmede hoe nootsaekelijkheit van het Heylige Avontmael; nevens een belijdenisse des geloofs, voor die haer tot het selve willen begeven," door G. Udemans. noch is op nieuw hier by gevoegt ,, En de reyze na Beth-El, of het huys Gods, zijnde innerlijke ziel-betrachtingen, die een yeder geloovige, ter kercke gaende, en daer van komende, dient te gebruyken" deze alderlaesten druck met soete zieltochten en bewegingen vermeerderty en verbetert
53944: DRELINCOURT, Charles (1595-1669) / MOULIN, Pierre du (1568-1658) / SIMONIDES sr., Simon (1629-1675), UDEMANS, Godefridus (1581-1649) / SWEERTS, H. - 't Recht gebruyk van des Heeren H. Avondmael, soo voor als na de bedieninge. Bestaende in meditatien, gebeden en dankseggingen. Door C. Drelincourt, P. du Moulin, en verscheyden andere Godts-geleerden. item ,,De klachte van een swaermoedige ziele, over 't gebruyk van 't H. Avontmael, met een nevensgaende troost," door S. Simonides. ,,alsmede hoe nootsaekelijkheit van het Heylige Avontmael; nevens een belijdenisse des geloofs, voor die haer tot het selve willen begeven," door G. Udemans. noch is op nieuw hier by gevoegt ,, En de reyze na Beth-El, of het huys Gods, zijnde innerlijke ziel-betrachtingen, die een yeder geloovige, ter kercke gaende, en daer van komende, dient te gebruyken" deze alderlaesten druck met soete zieltochten en bewegingen vermeerderty en verbetert
53943: DRELINCOURT, Charles (1595-1665)/P. du MOULIN / G. UDELMANS / S. SIMONIDES - 't Recht gebruyck van des Heeren H. Avontmael, soo voor als na de bedieninge; bestaende in meditatien, gebeden en danckseggingen, door C frelincourt,P du Moulin en verscheyden andere Godts geleerden item . De klacht van een swaermoedige over het gebruyck van het H. Avondtmael, met een nevensgaende Troost door S Simonides Alsmede: De noodzakelijkheyd des H. Avondmaels; neffens een Belydenisse des Geloofs voor die haer tot het selve willen begeven (door G. Udelmans). Noch is op nieuws hier by-gevoegt: De reyse na Beth-El, of het Huys Gods.iel-betrachtingebn,die een yeder geloovige ter Kerck gaende en daer van komende,
34185: DRELINCOURT, Charles (1595-1669); MOULIN, Pierre du (1568-1658); SIMONIDES sr., Simon (1629-'75), UDEMANS, Godefridus (1581-1649) - 't Recht gebruyk k van des Heeren H. Avondmaal, zoo voor als na de bedieninge. Bestaande in meditatien, gebeden en dankzeggingen. Door C. Drelincourt, P. du Moulin, en verscheyden andere Godts-geleerden. Waarbij geb.: Idem, de klagte van een zwaarmoedige ziele, over 't gebruyk van 't H. Avondmaal, met een nevens-gaande troost; door S. Simonides. Als meede, de Noodzakelijkheyd des H. Avondmaals: neffens een belijdenisse des geloofs voor die haar tot het zelve willen begeven; door G. Udemans. noch is hier bijfevoegt En de Reyze na Beth-El, of het huys Godts, zijnde innerlijke ziel-betragtingen, die een yder gelovige, ter kerke gaande, en daar van komende, .
72827: DRELINCOURT, Charles (1595-1669) / MOULIN, Pierre du (1568-1658) / SIMONIDES sr., Simon (1629-1675), UDEMANS, Godefridus (1581-1649) / SWEERTS, H. - 't Recht gebruyk van des Heeren H. Avondmael, soo voor als na de bedieninge. Bestaende in meditatien, gebeden en dankseggingen. Door C. Drelincourt, P. du Moulin, en verscheyden andere Godts-geleerden. Als mede de klachte van een swaermoedige ziele, over 't gebruyk van 't H. Avontmael, met een nevensgaende troost, door S. Simonides. Als mede hoe nootsaekelijkheit van het Heylige Avontmael; nevens een belijdenisse des geloofs, voor die haer tot het selve willen begeven, door G. Udemans. En de reyze na Beth-El, of het huys Gods, zijnde innerlijke ziel-betrachtingen, die een yeder geloovige, ter kercke gaende, en daer van komende,
20364: DRELINCOURT, Charles (1595-1665)/P. du MOULIN / G. UDELMANS / S. SIMONIDES - 't Recht gebruyck van des Heeren H. Avontmael, soo voor als na de bedieninge; bestaende in meditatien, gebeden en danckseggingen, etc. De klacht van een swaermoedige over het gebruyck van het H. Avondtmael, door Simonides. Alsmede: De noodzakelijkheyd des H. Avondmaels; neffens een Belydenisse des Geloofs door G. Udelmans. Noch is op nieuws hier by-gevoegt: De reyse na Beth-El, of het Huys Gods. Desen laetsten druck met soete zieltochten en bewegingen des herten vermeerdert; mitsgaders zyn daer by gevoegt verscheyden Psalmen en Lofsangen, soo voor als na het H. Avondtmael gebruyckelijck, altemaal op noten gestelt; veel verbetert, en van druck-fouten gecorrigeert en gesuyvert. Verciert met nieuwe kopere platen, en vermeerdert met eenige Psalmen, Lofsangen en dagelykse betragtingen.
42872: DRELINCOURT, Charles (1595-1669); MOULIN, Pierre du (1568-1658); SIMONIDES sr., Simon (1629-'75), UDEMANS, Godefridus (1581-1649) - 't Recht gebruyk van des Heeren H. Avondmaal, zoo voor als na de bedieninge. Bestaande in meditatien, gebeden en dankzeggingen. Door C. Drelincourt, P. du Moulin, en verscheyden andere Godts-geleerden. Waarbij geb.: Idem, de klagte van een zwaarmoedige ziele, over 't gebruyk van 't H. Avondmaal, met een nevens-gaande troost; door S. Simonides. Als meede, de Noodzakelijkheyd des H. Avondmaals: neffens een belijdenisse des geloofs voor die haar tot het zelve willen begeven; door G. Udemans. En de Reyze na Beth-El, of het huys Godts, zijnde innerlijke ziel-betragtingen, die een yder gelovige, ter kerke gaande, en daar van komende, dient te gebruyken. Mitsgaders zoete ziel-tochten en beweegingen des herten: met byvoeginge, van verscheyde Psalmen en lof-zangen, op nooten gestelt. Ook verrijkt met een dagwerk. Verciert met 3 kopere plaaten.pag 88-210-260
53947: DRENT, J. - Hier in het Stille Veld, 150 jaar hervormde Gemeente te Dedemsvaart
53949: DRESS, Walter - Versuchung und sendung. Luthers Zeugnis fŁr die Gegenwart.
1945: DRESS, Walter - Versuchung und sendung. Luthers Zeugnis fŁr die Gegenwart.
53951: Drewes, C. B - Go-ke en haar di-a-bo-lo
47751: Drewes, C. B - Go-ke en haar di-a-bo-lo
73321: DREXELIUS, Jeremias(1581-1638) Franciscus De Smidt (1576-1659) - De zonne-bloeme, ofte de overeenkomste van den menschelyken wil met den godelyken., Overgezet uyt het Latyn van den eerw P Jerenias Drexelius in de Nederlanduydsche tale door F. de Smidt.. Beide priester der Societeyt Jesu
45502: RIEMERS JOHANNES JR Driebergen - Het Symbolo-fideisme. beschrijving en kritische beschouwingen. proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor inde godgeleedheid aan de R U te Utrecht Rector Dr W Kapteyn
12619: DRIEL, Agnes van - De zendingsvriendinnen. Met pentekeningen van Henk Poeder.
12620: DRIEL, Agnes van - Een jaar van strijd. Tekeningen van Jaap Veenendaal.
28434: DRIEL, L. van en I.A.Kole - Het blijvende woord. Ethiek, voor schoolgebruik, voor kerkelijke en persoonlijke vorming.
37183: DRIEL, Drs. L. van - Over het lijden en God. Tussen Kushner en Calvijn.
21322: DRIEL, Drs. L. van - Open Boek Nadere uitwerking van de Open brief
39014: DRIEL C M Van Dr - Dienaar van twee heren Het strijdbaar levn van theoloog-polticus B D Eerdmans 1868-1948 verscheen in de serie Thelogie en geschiedenis onder radaktie Dr .Herman.J. Selderhuis
53959: DRIEL, Drs. L. van - Open Boek Nadere uitwerking van de Open brief
53960: DRIEL, L. van / KOLE, I.A. / LEERTOUWER, H.G. - Kerken, sekten en wereldgodsdiensten. Het Blijvende Woord.
49204: Driel, Angnes van - Een jaar van strijd. Tekeningen van Jaap Veenendaal.
53957: DRIEL, Agnes van - Een jaar van strijd. Tekeningen van Jaap Veenendaal.
53958: DRIEL, ANGNES VAN - Een jaar van strijd. Tekeningen van Jaap Veenendaal.
53961: DRIEL, L. van en I.A.Kole - Het blijvende woord. Ethiek, voor schoolgebruik, voor kerkelijke en persoonlijke vorming.
53954: DRIEL, A. van - Ulrich Zwingli - Hervormingsdag 31 october 1517. Door Agnes van Driel.
53955: Driel, Agnes - Duifjes tweede druk
53956: DRIEL, Agnes van - De zendingsvriendinnen. Met pentekeningen van Henk Poeder.
47742: Driel, Agnes - Duifjes tweede druk
75560: DRIEL van C M - Rehoboth in Rotterdam Geschiedenis van een Christelijke gereformeerde stadkerk
19062: DRIEL, Drs. L. van en Drs. I.A. Kole - Bij-tijds leren geloven. Verkenning van het educatief klimaat in een drietal kerkelijke gemeenten.
40049: DRIESSEN, Bernardus ( - Leerredenen uitgesproken der eerste plegtige uitoefening van den Godsdienst in de kerk van den Heililgen Lodewijk.
53964: DRIESSEN, H.L. - De retroacta van den burgelijken stand in Gelderland. Beschrijving van de de doop-, trouw- en begraafboeken, de registers van overlevenden enz.,...
53968: DRIJVER, F.W. - Langs opgaande wegen.
1933: DRIJVER, D. (evang. Luth. predikant) - Het Lutherboek. In opdracht van de commissie voor de geschriften van den Nederlandschen protestantenbond, samengesteld door D. Drijver. Met medewerking van prof. dr. H. A. van Bakel, prof. dr. A. Bruining, A. van der Heide, Herv. pred. , prof. dr. L. Knappert, prof dr. J. Lindeboom, J. J. Meijer, Herv. pred. en H. C. S. Wanting, voorg. b/d Vrijz. Herv.
38995: DRIMMELEN, T. van - Ter nagedachtenis aan mijne geliefde betrekkingen en vrienden.met voorwoord J H Vrolijk
53969: DRINHAUS, Paul - Wereldnood Wereldredding 1e Oplage - 10e duizendtal.
23142: DRINHAUS, Paul - Wereldnood Wereldredding 1e Oplage - 10e duizendtal.
53970: DRINHAUS, Paul - Wereldnood Wereldredding 1e Oplage - 10e duizendtal.
37779: DRONKERS, Ds. J.J. - De Gemeenschap der Heiligen.
53971: DRONKERS, Ds. J.J. - De Gemeenschap der Heiligen.
73461: DRONKERT, K. - De Molochdienst in het Oude Testament (With summary in English). Dissertatie (Diss.)
53972: DRONKERT, Dr. K. - Gids voor het oude testament.
47790: Droppers, J. A - Wat dokter slamet vertelt
53973: Droppers, J. A - Wat dokter slamet vertelt
71114: DRORST, HETTY - Witte sneeuw en hulst met rode besjes, met illustraties van Nans van Leeuwen
34684: DROS, Drs. L.F.; SJOER, Drs. N.J.P. - Als een eenzame mus op het dak. Jan Pieter Paauwe (1872-1956). Zijn leven, werk en volgelingen.
38026: DROSSAARD, Willem - Bronbeek. Een levend verleden.
53980: DROST, Hetty - Witte sneeuw en Hulst met rode Besjes. Met illustraties van Nans van Leeuwen.
53982: DRUKKERSWEEKBLAD - Drukkersweekblad & autolijn. Kerstnummer 1964/52. Z.p., z.u., 1964. 113 pp. ingenaaid. Illustraties.
53983: DRUKKERSWEEKBLAD - Drukkersweekblad Autolijn Kerstnummer 1951 . Soft Cover, 4to. Ill.: Richly illustrated. Typografienummer. Behandelde typografen: Charles Nypels, P.J.W. Oly, Halvor Durban Hansen, Charles G.L. Behrens, Henry Thejls, Josef Kšufer, Enrico Gianni, Maximilien Vox.
53984: DRUKKERSWEEKBLAD - N/A Drukkersweekblad Autolijn kerstnummer 1954 Amsterdam: , 1954. Drukkersweekblad. Paperback. Folio. GeÔll. M. m. v. P. Peterin, C. Boost e. a. (exemplaar afkomstig van dr. Boosten Stols te Maastricht).
53988: DRUKKERSWEEKBLAD - . DRUKKERSWEEKBLAD, Drukkersweekblad Auto-lijn. Kerstnummer 1956. No. 52. Z.p., z.u., 1956. gebonden. Illustraties. .
53985: Drukkersweekblad - Drukkersweekblad en Autolijn, kerstnummer 1955 Amsterdam, Instituut voor Grafische Technie, 1955. 4to. original printed wrappers. nummerous ills. fine copy. Finely illustrated on commercial art and color-printing
72526: DRUKKERSWEEKBLAD, - DRUKKERSWEEKBLAD, Drukkersweekblad en Autolijn. Kerstnummer 1965 no 52. . Illustraties.
53990: DRUMMOND, W. - Flowres of Sion to which is adjoyned his cypresse grove.
45581: DRUNE, G. van - De wondervolle wegen en opzoekende liefde des Heeren gegouden met een arme zondares. Huisvrouw van W. Andeweg.
32579: DRUNE, G.van - De wondervolle wegen en opzoekende liefde des Heeren, gehouden met een arme zondares. 2e druk.
1105: DRUNE, G. van - De wondervolle wegen en opzoekende liefde des Heeren gegouden met een arme zondares. Huisvrouw van W. Andeweg. 2e druk
3043: DRUTEN, H. van - Geschiedenis der Nederlandsche Bijbelvertaling door H. van Druten, Herv. predikant te Rijnsburg.
53992: DRUTEN, H. van - Geschiedenis der Nederlandsche Bijbelvertaling door H. van Druten, Herv. predikant te Rijnsburg.
69375: ZEYNDER W A DS - boete
46741: Dam. ds.chr. van - Het geloof behouden
73972: POORT DS. J.J. - Mijn bijzondere vrienden, herinneringen uit mijn leven
73975: PIETERS DS. W. - Gods boeken
73976: PHILPOT DS. J.C. - De Leerredenen, dertiende zestal en twaalftal
72761: TUKKER W. L. Ds. - Abraham de vader alle gelovigen
78141: MEEUWSE DS C.J. - Boven de glans der zon de bekeering van saulus van tarsen
75688: HEEMSKERK DS. D. - Zijn Naam belijden over de belijdenis van hetbgeloof
74303: KORTEWEG DS. P. - Uw Heilleer (Heilsfeiten, catechisatiemethode)
72246: LEEUW DE G.M DS. - Ademtocht 53 meditaties
72247: REENEN VAN G. DS.(Em. Pred. der Geref. Gem. te Leiden) - Eerste bundel kleurstoffen zijnde vijftien predikatien,
73542: GOEDE DS. G.J. - En bonden Hem Joh 18:12 laatste geddelte Lijdenspredicatie uitgesprokeni n de zuiderkerk te Apeldoorn op Zondag 8 maart 1931
48425: Ruitenburg van P Ds - Echt Geloven 52 bijbeloverdenkingen over wat geloven wel en niet is 3e druk
74165: VLIETSTRA DS. A. - Het Woord Gods in onze Geloofsmaatschappij
74148: TUINIER DS. D.W. - Indien gij gelooft
74153: VISSCHER DS. W. - Crisis?
73830: HOFMAN DS. A. - Hosťa, de zoon van Beťri 39 overdenkingen
73938: MEEUWSE DS C.J. - Vragen voor zelfonderzoek, opgesteld door Jacobus Koelman
73784: BUDDING DS. D.J. - Schep mij een rein hart, 52 meditaties
73940: MEER DS. E. VAN - Langs deze weg ging Hij voorbij
73834: HEEMSKERK DS. D. - Verzamelde aren , Bijbels dagboek
73835: GEUZE DS. A. - De schat in een aarden vat
73836: HETEREN DS. A. VAN ROOS DS. P. WEERD DS. A. VAN DE - Voor altijd getroost, kort uitleg van de Heidelbergse Catechismus
73944: MOLENAAR DS P. - Jona een duif in Gods hand
73943: MOL DS. J. - Levende hoop
73932: MENSINK DS. A.J. - Genade als erfgoed, het bijbelse recht van de kinderdoop
71809: LEEUWEN DS. D. VAN - De blinde Bar-Timeus drie overdenkingen door Ds. D. van Leeuwen
47955: Ds.C.J.Meeuse, G.Roos. Ds.C.Sonneveld - Trouw aan Israel
76903: MIJNDERS DS. J. - De geopende deur 52 miditatien
73829: HAAREN DS. J. VAN - Van geslacht tot geslacht, overdenkingen bij zes Psalme
74113: SMITS DS. C. - De overwinning van het LAM
74122: SILFOUT DS. W. - Zie Uw Koning, negen preken over het leven van de Heere Jezus
53799: Butter Ds. P den - Wijsheid in sprekende beelden. Het lesboek van Agur
74075: ROOS DS. P. - Kan ook een farizeeŽr zalig worden?
44947: ZEYNDER W A DS - boete
74178: VOORDEN DS. A. VAN - Hoort Hem!
74468: BELDER DS. J. - Een gave apart, Hoe seksualiteit een plaats krijgt in je leven
53424: DIJKSTRA DS .R - Karl barth aanval op deze wereld.
73400: DORRESTEIJN DS. T. - Gedenktuwer voorgangeren . hebr. 13:7 Verslag van de toespraken ter gelegenheid van de begrafenis van ds. T. Dorresteijn
51930: BRUGGHEN DS. G A VD - Het Johannus evangelie .
46774: WESTERINK J DS - Joel & Amos profeten van het recht van God
43358: TUKKER W L Ds - De weg van het woord Inspoor van de vaderen verzameldeopstellen
74849: STEENBEEK J G Jr Ds - De Vriend des Huizes. Tijdschrift voor het Huisgezin. 42e Jaargang.
57874: JONG DS. A.J. DE - Afscheids-predicatie uitgesproken in de Ned. Herv. Kerk te Ederveen
73946: MIJNDERS DS. J. - Troost voor de kleinen 52meditaties
73889: LEEUW DS. G.M. DE - Barmhartigheid in Bethesda 70 meditaties voor zieken
73964: NEELE DS. C. - Uit de schaduw, nbekende bijbelse personen belicht
74007: RAVENSWAAY DS J.C. VAN - Veel of alles, achttal preken
72301: SCHUURMAN DS J.C. - Gert-Jan Harmsen, uit de mond der jonge kinderen. , tweede druk
44960: WILDSCHUT DS A.A - LEVENSGELOOF EN GELOOFSLEVEN
44957: PLUG DS W A - Mottlingen
74061: SCHULTINK DS. A. - Ter gezetter tijd, zes preken
74064: SCHIPPER DS J. - Wat zegt de Kerkorde, rondom het Kerkelijk leven
73376: VERGUNST DS. E.F. - Uit het Woord, voor ons geschreven, 52 meditaties
61097: MILLER J R Pierson H Ds - Heiliging van de werkdag vertaald door C v R Met eene voorrede van ds H Pierson
74028: OOSTEN DS L.H. - Bewaar Uw Kerk
68842: WILDSCHUT DS A.A - LEVENSGELOOF EN GELOOFSLEVEN
72395: SONNEVELT C. Ds. - Christus als de banier der volken
72412: KOHLBRUGGE HF Dr door HEYST Ds. D. van - Het woord is ons gegeven, Shriftuitleg van Dr. H. F. Kohlburgge
72836: TERLOUW L. DS. - Als thuisblijven moeilijk wordt, gedachten over zorgen bij het ouder worden
46155: Velema. ds J.H. - Het oog naar boven
72845: SCHIPPER J. DS. - De Bron des levens, 52 meditaties
72846: KERSTEN J.W. DS - De wijnstok en de ranken, acht preken
72847: SCHREUDER A. DS. - Loflied op Gods welbehagen, meditaties over de brief aan de EfeziŽrs
73884: LINDE DS. D.M. VAN DE - Lucas XVII-XXIV deel 3
73885: LINDE DS. D.M. VAN DE - Handelingen I-XII deel 1
73840: HARINCK DS. C. - Ik geloof in God, tweede herziende druk
44953: DIJKSTRA DS .R - Karl barth aanval op deze wereld.
44954: DIJKSTRA DS .R - Karl barth aanval op deze wereld.
74330: KAPTEIN DS. K.J. - Terug naar God over bekering en geloof
73842: HARINCK DS. C. - De Heilsorde geloof en zekerheid
73843: HARINCK DS. W. - De Koning der Joden, Ontmoetingen op weg naar Golgotha
73844: HARINCK DS. W. - De geestesgaven, een bezinning op de opkomst van de charismatische beweging
49125: MILLER J R Pierson H Ds - Heiliging van de werkdag vertaald door C v R Met eene voorrede van ds H Pierson
72302: RIETDIJK DS. D - Kernteksten uit de brieven aan Timotheus, handreiking voor persoonlijke meditatie en gemeenschappelijke Bijbelstudie
46695: ROOS J DS. (Hoofdredakteur). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Ned 60e jaargang. 2012-13
73863: HONKOOP DS. P. - Op saffieren Grondvesten, tien preken
73866: KOOTEN DS. M. VAN - De vier mannen van Heidelberg
73870: KOOTEN DS. R. VAN - Ons leven is van God, zesde gebod
45841: VRIES JL DS. - Stille krachten 52 overdenkingen van wijlen in het leven van J.L Vries
73832: HILLENIUS JESAIAS DS. - De vrijmoedige toegang tot de troon der genade over HebreeŽn 4:16
74174: WESTRATE DS J.A. - Weidt de kudde Gods die onder u is... Bevestiging en intrede van ds. J.A. Westrate in de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Terneuzen
74177: VROEGINDEWEIJ DS. L. - Rondom wedergeboorte en rechtvaardigmaking
73810: ECKEVELD DS. J.J. VAN - Christus-prediking, overwegingen bij het hart van de prediking
73811: ECKEVELD DS. J.J. VAN - Het Loflied van Paulus, meditaties over Romeinen 8:31-39
73827: HAAR DS. J. VAN DER - Voorzienigheidsgeloof en Polio-inenting,
44961: WIERSINGE DS W.A - Omgang met den bijbel
73942: MULDER DS. P. - Sprekende contrasten
73710: RIETDIJK DS. D. - Kernteksten uit de brieven aan Timotheķs
78145: MIJNDERS. J. DS. - De veilige Schuilplaats in grootvgevaar Gods weldaden in oorlogstijd
73755: AMSTEL Ds. J. VAN - Zit het in de prediking?
73758: BAAN DS G.J. - Die dorst heeft die kome, tien preken over de nodiging van het evangelie.
73761: BELDER DS. J. - Medicijn voor het hart, tien meditaties als troost voor de zieken
74187: WISSE DS. C. - De beekjes der rivier, tien preken
74189: WISSE DS. C. - Waarheid in het binnenste, acht predicaties
74026: OOSTEN DS. L.H. - Johannes Hus veroordeeld. orntroerend ooggetuigenverslag
74049: REINDERS DS. B. - De verborgenheden van het Koninkrijk der hemelen acht prken over de gelijkenissen des Heeren
74051: REINDERS DS. B. - Een uitverkoren vat
76025: Ruitenburg van P Ds - Naar de kerk 52 bibeloverdekingen over kerkgang
53995: DS. C. A. VAN DIEREN, DS. C. SONNEVELT, DS. A. J. GUNST. - Twee wegen - samenvatting van de bondsdag van de Bond van Vrouwenverenigingen der Gereformeerde Gemeenten gehouden op 12 mei 1993 in "De Doelen" te Rotterdam. - Sprekers Ds. C. A. van Dieren, Ds. C. Sonnevelt, Ds. A. J. Gunst.
74451: VERHEIJ DS. W.A. - De Geest wijst wegen in de Tijd, Luca's Theologie des Woords in het Evangelie (een ecclesiologische Christologie) en Handelingen (een Christologische ecclesiologie)
73369: GORSEL Ds. W. VAN - Uitzien naar de morgen 52 meditaties
73979: OUDEN DS N. DEN - Waar is God?
74158: VLASTUIN DS. W. VAN - Bedreigd en ontkomen
74160: VEENENDAAL DS. J. - Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien.
73770: BLOK DS. L. - De rol des boeks is met Mijn naam vervuld, acht preken
73780: DAM DS. CHR. VAN - Het geloof behouden, zes preken over teksten uit de brieven van Paulus
73776: DOORNEBAL DS. J.T. - Stromen van levend water, overdenkingen uit de evangeliŽn
72239: MIJNDERS. J. DS. - Een lofzang in de nacht. 52 meditaties
72240: Honkoop. A.F. Ds. - Kom en zie, 52 meditaties
45485: ROSCAM ABBING H. O. DS. - Nederland , schik u om u God te ontmoeten ect met inleiding Drs M D Geuze en ten geleide Dr C Graafland
73111: BURDER GEORGE DS. - Gedenkt den sabbatdag, dat gij dien heiligd! predikatie over Exodus 20:8 vertaald door H. van Vliet
21761: RICHMOND Ds. L - Jenny de hutbewoonster. Opnieuw verteld door Eva Corenwijk.
44964: BOETELAAR DUBBBELDAM E VAN - stanley jones zendeling in britsch - indiť
33344: DUBBELBOER, B. - Geheim verzet.eillustreerd door Rudy van Giffen 19e druk
51198: BOETZELAER VAN DUBBELDAM C W TH VAN DR. - DE Gereformeerde kerken in Nederland en de zending in Oost Indie in de dagen der Ooost indische compagnie
54011: DUBOIS, Ds. A. - De kerk in krankheid klagend. Predikatie.
54015: DUBOIS, Simone - Belle van zuylen. 1740 0 1805. Leven op afstand.
27186: DUBOIS, Ds. A. (Chr. Ger. Predikant te Oud-Beijerland) - Vreugd en vreeze. "Een stemme Gods te midden van NeÍrlands feestvreugde". Tijdwoord bij de verloving van Prinses Juliana en Prins Bernhard.
39431: DUBOIS, Ds. A. (Chr. Ger. Predikant te Oud-Beijerland) - Vreugd en vreeze. "Een stemme Gods te midden van neerlands Feestvreugde". Tijdwoord bij de verloving van prinses Juliana en prins Bernhard. Elfde druk.
22393: DUBOIS, Ds. A. (Chr. Geref. Predikant te Oud- Beijerland) - "De kerk in krankheid klagend"
31523: DUBOIS, Ds. A. (Chr. Ger. Predikant te Oud-Beijerland) - Geestelijke zegening Gods volk geschonken. Predikatie's
363: DUBOIS, Ds. A. (Chr. Ger. pred. Oud-Beijerland) - Vreugd en vreeze. "Een stemme Gods te midden van Neerlands feestvreugde" Tijdwoord bij de verloving van prinses Juliana en Prins Bernhard.
33495: DUBOIS, Ds. A. - De kerk in krankheid klagend. Predikatie.
388: DUBOIS, Ds. A. (Chr. Ger. Predikant te Oud-Beijerland) - Vreugd en vreeze. "Een stemme Gods te midden van neerlands Feestvreugde". Tijdwoord bij de verloving van prinses Juliana en prins Bernhard. Zesde druk.
28304: DUBOIS, Ds. A. (Chr. Ger. Predikant te Oud-Beijerland) - De dreigende draak bij de vorstelijke wieg.
33958: DUBOIS, Ds. A. (Chr. Ger. Predikant te Oud-Beijerland) - Geestelijke zegening Gods volk geschonken. Predikatie.
54018: DUIFHUIZEN-MEIJERS, J.J. - Markt op school.
28007: DUIFHUIZEN-MEIJERS, J.J. - Markt op school.
54019: DUIJKER, H. - Over wijn gesproken....
54020: DUIJKER, H. - Alles over rode wijn. Een praktijkgids voor iedere wijndrinker.
77992: DUIJKERIUS, JOHANNES ---- MARECHAL, GERARDINE - Johannes Duijkerius. Het leven van Philopater en Vervolg van het leven van Philopater. Een spinozistische sleutelroman uit 1691/1697. Opnieuw uitgegeven en van een inleiding en noten voorzien door Gerardine Marechal.
54021: DUIJSTER, A. - Ridders van de weg Terugblik over 12,5 jaar RD-chauffeur
23719: DUIJSTER, A. - Ridders van de weg Terugblik over 12,5 jaar RD-chauffeur
69974: DUIJTSCH CHRISTIAAN SALOMON (1734 - 1795). HAITSMA, Dr. J. - Christiaan Salomon Duijtsch zijn laatste levensjaren). Messiasbelijdende jood.
54023: DUIJZER, DIRK (ED.) - De profundis. Psalm 130 in de Nederlandse taal. Introductions by J.P. Fokkelman, J. de Gier, J. Smelik, and H. Vreekamp
45650: DUIJZER - van DIJK, B.W. & DUIJZER, D. - 'in der gerechtigheid' Het Nederlandse volkslied als lied van de bevrijding.
30487: DUIJZER, P.H. - Herinneringen aan het oude volk van God door P.H. Duijzer. Met een voorwoord van ds. L. Vogelaar, consulent van de Gereformeerde Gemeente te Brakel en een slotwoord namens de kerkeraad.
72749: DUIM, H. V.D. - Over de IJssel, Hollandse jongens in hongertijd. Illustraties. Enkele vlekjes op de voorkaft. Met opgeplakt voorplaat 3 jongens met een Hollandse vlag die een naderende (Amerikaanse) tank verwelkomen.
8729: DUIN, M. van der - 1830, een verhaal uit den tijd van den Belgischen opstand.
28231: DUIN, M. van der - Tierck Hiddes. De Friesche zeeheld.
13216: DUIN, M. van der - Admiraal Swartenhondt. Een vergeten zeeheld uit de zestiende eeuw. 2e druk.
10072: DUIN, M. van der - In het legioen.
18808: DUIN, M. van der - In het legioen.
54026: DUIN, M. van der - In het legioen.
54027: DUIN, M. van der - Admiraal Swartenhondt. Een vergeten zeeheld uit de zestiende eeuw. 2e druk.
54028: DUIN, M. van der - In het legioen.
54029: DUIN, M. van der - Admiraal Swartenhondt. Een vergeten zeeheld uit de zestiende eeuw.
54030: DUIN, M. van der - De roode golf. Over Rusland en de Russische Revokutie en de verbanning naar de Poolstreken ensiberie
54031: DUIN, M. van der - Tierck Hiddes. De Friesche zeeheld.
54032: Duin, M. van der - 1830 een verhaal uit den tijd van de Belgischen opstand
18810: DUIN, M. van der - Admiraal Swartenhondt. Een vergeten zeeheld uit de zestiende eeuw.
70679: DUIN M. VAN DER - In het legioen
70678: DUIN M. VAN DER - Admiraal Swartenhondt een vergeten zeeheld uit de zestiende eeuiw (eerste deel de hoop des vaderlands)
49074: Duin, M. van der - 1830 een verhaal uit den tijd van de Belgischen opstand
73651: DUINEN, Sj. van e.a - Voor elk die in het duister dwaalt 11kerst verhalen
54036: Duinen, Sj. Van - Marinda en Rianne vinden elkaar. illustraties Jaap Kramer. Voor de leeftijd vanaf ong. 11 jaar.
54037: Duinen, SJ. Van - Marisca 6e druk. Illustraties van Jaap Kramer. avi 8
54039: DUINEN, SJ. VAN - Wouter wordt geen visserman
73346: DUINEN, SJ. VAN - KINDERVERHALEN 1e druk
48940: Duinen, SJ. - Oma, Ik ben Femke! Illustraties Jaap Kramer
48942: Duinen, SJ. Van - Marisca zevende druk. Illustraties van Jaap Kramer. avi 8
48952: Duinen, SJ. van - Geen brug meer voor Marinda en Rianne. Tweede druk. lllustratie omslag: rino Visser.
72783: DUINEN, S.J. van - Zo blijft het niet Lizette!
31868: DUINEN, S.J. van - Mijn flinke Marinda. 4e druk
31869: DUINEN, SJ. van - Wie had dat kunnen denken?
31859: DUINEN, S.J. van - Elske van de orgeldraaier. 1edruk.
42558: DUINEN, SJ. VAN - Ook voor jou, Rianne
73129: DUINEN, S.J. van - Mijn flinke Marinda.
73131: DUINEN, SJ. VAN - Marisca 6e druk. Illustraties van Jaap Kramer. avi 8
73133: DUINEN, SJ. VAN - Marisca. Illustraties van Jaap Kramer. avi 8
54042: DUINKERKEN, A. van - Nicolaus van Milst 1645-1706. Batavia sacra. Hoofdstukken uit de vaderlandse kerkgesciedenis. Onder redactie van M.P. van Buijtenen en dr. J.J.M. Timmers.
54043: DUINKERKEN, A. van - Uren met St. Bernard.
28234: DUINKERKEN, A. van - Nicolaus van Milst 1645-1706. Batavia sacra. Hoofdstukken uit de vaderlandse kerkgesciedenis. Onder redactie van M.P. van Buijtenen en dr. J.J.M. Timmers.
30283: DUINKERKEN, A. van - Uren met St. Bernard.
13568: DUISTER, Johannes / WIJK, Neeltje van - Om Sions wil zal ik niet zwijgen. Uit het leven van Johannes Duister en Neeltje van Wijk. Samengesteld door A. Duyster.
14082: DUITSCH, Christiaan Salomon (1734-'95, Mijdrecht) - De wonderlijke leidinge Gods, omtrent eenen blinden leidsman der blinden, op wegen en paden die hij niet kende. Door Christiaan Salomon Duitsch, in leven gewezen Joodsche rabby, doch nu door de Goddelijke voorzienigheid, lidmaat der Gereformeerde kerke. Met vervolg. En: Intree-rede over Ephesen III: 8 door C.S. Duitsch voor de gemeente van Mydrecht den 7 september 1777. En: De gelukstaat, roem en bewaring van een geloovigen christen, voorgesteld in drie leerredenen.
14747: DUITSCH, Christiaan Salomon (1734-'95, Mijdrecht) - De wonderlijke leidinge Gods, omtrent eenen blinden leidsman der blinden. Op wegen en paden, die hy niet kende. Behelzende zyne roepinge uit het duistere Jodendom; getrokken, en tot het licht, dat in de volheid des tyds, in de wereld verschenen is, overgebragt; na eene zesjarige omzwervinge, door de woestyne dezer wereld. Ondervonden en in 't hoogduitsch beschreven. Doch nu, door de goddelyke voorzienigheid lidmaat der Gereformeerde kerke. Tot verheerlyking van Jehovah, in 't Neederduitsch vertaald. Nieuwe onveranderde uitgave naar den ouden druk. ,mert Intree rede ende gelukstaat 3 leerredenen
13574: DUITSCH, Christiaan Salomon (1734-'95, Mijdrecht) - Jehovah verheerlijkt door de erkenning van de ware Messias Jezus Christus. Uit het handschrift vertaald door J. Traast. Volgens de 2e druk van 1769, in hedendaags Nederlands overgezet en bewerkt door dr. J. Haitsma.
71803: DUITSCH, Christiaan Salomon (1734-'95, Mijdrecht) -SOUW Wilh van der pred te Nieuwer Amstel - De wonderlijke leidinge Gods, omtrent eenen blinden leidsman der blinden. Op wegen en paden, die hy niet kende. Behelzende zyne roepinge uit het duistere Jodendom; getrokken, en tot het licht, dat in de volheid des tyds, in de wereld verschenen is, overgebragt; na eene zesjarige omzwervinge, door de woestyne dezer wereld. Ondervonden en in 't hoogduitsch beschreven. Doch nu, door de goddelyke voorzienigheid lidmaat der Gereformeerde kerke. Tot verheerlyking van Jehovah, in 't Neederduitsch vertaald. Nieuwe onveranderde uitgave naar den ouden druk. Tweede oplage.WAARBIJ De Gelukstaat 3 leerredes Col 3 vers3-4 Gal 6 vers 14 en 1 petrus 1vers 5 en
39021: DUITSCH, Christiaan Salomon (1734-'95, Mijdrecht) -SOUW Wilh van der pred te Nieuwer Amstel - De wonderlijke leidinge Gods, omtrent eenen blinden leidsman der blinden. Op wegen en paden, die hy niet kende. Behelzende zyne roepinge uit het duistere Jodendom; getrokken, en tot het licht, dat in de volheid des tyds, in de wereld verschenen is, overgebragt; na eene zesjarige omzwervinge, door de woestyne dezer wereld. Ondervonden en in 't hoogduitsch beschreven. Doch nu, door de goddelyke voorzienigheid lidmaat der Gereformeerde kerke. Tot verheerlyking van Jehovah, in 't Neederduitsch vertaald. Nieuwe onveranderde uitgave naar den ouden druk. Tweede oplage.WAARBIJ Intree rede- te Mijdrecht Ephesen 3 vers 8 en De Gelukstaat 3 leerredes Col 3 vers3-4 Gal 6 vers 14 en 1 petrus 1vers 5 en Souw wilh van der bevestigings pred Zach 8 vers 23
31716: DUITSCH, Christiaan Salomon (1734-'95, Mijdrecht) - Bloemlezing uit de werken van Christiaan Salomon Duijtsch, in leven Israelitisch Rabbijn in Hongarije en predikant der Gereformeerde Kerk. Met portret des schrijvers. Met een voorwoord van P. Deetman, Predikant te Ede.
54064: DUITSCH, Christian Salomon - De wonderlijke leiding Gods met eenen blinden leidsman der blinden op wegen en paden die hij niet kende. Behelzende zijne roeping uit het Jodendom; trekking tot en overbrenging in Christus in eene zesjarige omzwerving. Nieuwe onveranderde uitgave.
1454: DUITSCH, Christiaan Salomon (1734-'95, Mijdrecht) - BLOEMLEZING De wonderlijke leiding Gods met eenen blinden leidsman der blinden op wegen en paden die hij niet kende. Waarbij zijne bevestigings- en intree rede te Mijdrecht. Door Christiaan Salomon Duijtsch, in leven IsraŽlitisch rabbijn in Hongarije, overleden als predikant der Ned. Geref. Kerk. Vijfde druk.
32580: DUITSCH, Christiaan Salomon (1734-'95, Mijdrecht) - De wonderlijke leidinge Gods, omtrent eenen blinden leidsman der blinden, op wegen en paden die hij niet kende. Behelzende zijne Roepinge uit het duistere Jodendom; getrokken, en tot het Licht, dat in de Volheid des tijds in de wereld, overgebracht; na eene zesjarige omzwervinge door de Woestijne dezer wereld. Ondervonden, en in 't Hoogduitsch beschreven door Christiaan Salomon Duitsch, in leven gewezen Joodsche rabby, doch nu door de Goddelijke voorzienigheid, lidmaat der Gereformeerde kerke. Tot verheerlijking van Jehovah in 't Nederduitsch vertaald. Met vervolg. Waarbij geb.: Intree-rede over Ephesen III: 8 door C.S. Duitsch voor de gemeente van Mydrecht den 7 september 1777. Waarbij geb.: De gelukstaat, roem en bewaring van een geloovigen christen, voorgesteld in drie leerredenen.
36404: DUITSCH, Christiaan Salomon (1734-'95, Mijdrecht) - De wonderlijke leiding Gods, omtrent eenen blinden leidsman der blinden, op wegen en paden, die hij niet kende. Of, Volledige verklaaring over alle de lydens en feest-stoffen, in negen en vyftig leerredenen en eene inleidings-leerreden tot de lydens-geschiedenis, waar by gevoegt zyn drie leerredenen over den lofzang Simeons en eene belydenis-predikatie.
4613: DUITSCH, Christiaan Salomon (1734-'95, Mijdrecht) - De wonderlijke leiding Gods met eenen blinden leidsman der blinden op wegen en paden die hij niet kende. Behelzende zyne roepinge uit het duistere Jodendom getrokken en tot het Licht,dat in de Volheid des tyds in de Waereld verscheenen is overgebracht na eene ses jaarige omzwervinge door de woestijne deezer Waereld. Ondervonden en in hoogduitsch beschreven door Christiaan Salomon Duytsch geweezen Joofdsche Rabbyn, doch nu , door de Goddelyke Voorzienigheid, Lidmaat der Gereformeerde Kerke. Tot verheerlyking van Jehovah in Nederduitsch laten vertalen. Gedrukt voor den auteur. Amsterdam 1768 Waarbij: Het vervolg van de wonderlijke leiding Gods.omtrent eene blinden leidsman der blinden op wegen en paden die hij niet kende. MINNERTSGA J. Bloemsma 2edruk1838.
39748: DUITSCH, Christiaan Salomon (1734-'95, Mijdrecht) - Eenige Leerredenen betreffende en van Chr. Salomon Duitsch Aanvankelijk IsraŽlitisch rabbijn in Hongarije, overleden als predikant der Ned. Ger. Kerk te Mijdrecht. Nieuwe onveranderde uitgave door de Redactie van "De Vriend van Oud en Jong"
4371: DUITSCH, Christiaan Salomon (1734-'95, Mijdrecht) - De wonderlyke leidinge Gods, omtrent eenen blinden leidsman der blinden. Op wegen en paden, die hy niet en kende. Behelzende zyne roepinge uit het duistere Jodendom; getrokken, en tot het licht, dat in de volheid des tyds, in de waereld verscheenen is, overgebracht; na eene ses-jaarige omzwervinge, door de woestyne deezer waereld. Ondervonden en in 't hoogduitsch beschreven. Doch nu, door de goddelyke voorzienigheid lidmaat der Gereformeerde kerke. Tot verheerlyking van Jehovah, in 't Neederduitsch laaten vertaalen. Gedrukt voor den autheur. Derde druk.
76288: DUITSCH, Christiaan Salomon (1734-'95, Mijdrecht) - De wonderlijke leidinge Gods, omtrent eenen blinden leidsman der blinden, op wegen en paden die hij niet kende. Door Christiaan Salomon Duitsch, in leven gewezen Joodsche rabby, doch nu door de Goddelijke voorzienigheid, lidmaat der Gereformeerde kerke.
54070: DUITSCH, Christiaan Salomon (1734-'95, Mijdrecht) - De gelukstaat, de roem en de bewaring van eenen geloovigen christen, voorgesteld in drie leerredenen, over Col. II: 3, 4; Gal. VI: 14 en 1 Petr. 1: 5. Door Christiaan Salomon Duitsch, predikant in de gemeente van Jezus Christus te Mydrecht.
54072: DUITSCH, Christian Salomon - De wonderlijke leiding Gods met eenen blinden leidsman der blinden op wegen en paden die hij niet kende. Behelzende zijne roeping uit het Jodendom; trekking tot en overbrenging in Christus in eene zesjarige omzwerving. Nieuwe onveranderde uitgave.
76555: DUITSCH, Christiaan Salomon (1734-'95, Mijdrecht) - De wonderlijke leidinge Gods, omtrent eenen blinden leidsman der blinden. Op wegen en paden, die hy niet en kende. Behelzende zyne roepinge uit het duistere Jodendom; getrokken, en tot het licht, dat in de volheid des tyds, in de waereld verscheenen is, overgebracht; na eene ses-jaarige omzwervinge, door de woestyne deezer waereld. Ondervonden en in 't hoogduitsch beschreven. Doch nu, door de goddelyke voorzienigheid lidmaat der Gereformeerde kerke. Tot verheerlyking van Jehovah, in 't Neederduitsch laaten vertaalen. Gedrukt voor den autheur. Tweede druk.
54067: DUITSCH, Christian Salomon - De wonderlijke leiding Gods met eenen blinden leidsman der blinden op wegen en paden die hij niet kende. Behelzende zijne roeping uit het Jodendom; trekking tot en overbrenging in Christus in eene zesjarige omzwerving. Nieuwe onveranderde uitgave
54068: DUITSCH, Christiaan Salomon (1734-'95, Mijdrecht) - Yeöu'at isra'el = Jeschugnat IsraŽel, Ofte IsraŽls verlossinge en eeuwige behoudenis. Voorgesteld uit Gods Heilig Woord, gestaafd, en bevestigd met den Talmud, en de schriften der oudste en vermaardste Rabbynen, tot opwekking, overtuiging, en bekeering, van het in de vier hoeken der waereld verstrooide IsraŽl; door hunnen broeder naar den vleesche, Ch. S. Duitsch. Gedrukt voor den autheur. Tweede deel.
29078: DUITSCH, Christiaan Salomon (1734-'95, Mijdrecht) - De wonderlijke leiding Gods met eenen blinden leidsman der blinden op wegen en paden die hij niet kende. Behelzende zijne roeping uit het Jodendom; trekking tot en overbrenging in Christus in eene zesjarige omzwerving. Door Christiaan Salomon Duijtsch, aanvankelijk IsraŽlitisch rabbijn in Hongarije, overleden als predikant der Ned. Geref. Kerk. Met een woord van aanbeveling P. Deetman, predikant te Harderwijk. 2e druk. Waarbij geb.: Bevestigings en intree-rede benevens drie leerredenen over de den gelukstaat van een Christen na dit leven. 2e druk.
5459: DUITSCH, Christiaan Salomon (1734-'95, Mijdrecht) - De wonderlijke leidinge Gods, omtrent eenen blinden leidsman der blinden. Op wegen en paden, die hy niet en kende. Behelzende zyne roepinge uit het duistere Jodendom; getrokken, en tot het licht, dat in de volheid des tyds, in de waereld verscheenen is, overgebracht; na eene ses-jaarige omzwervinge, door de woestyne deezer waereld. Ondervonden en in 't hoogduitsch beschreven. Doch nu, door de goddelyke voorzienigheid lidmaat der Gereformeerde kerke. Tot verheerlyking van Jehovah, in 't Neederduitsch laaten vertaalen.
3258: DUITSCH, Christiaan Salomon (1734-'95, Mijdrecht) - Het tweede stuk of vervolg van de wonderlyke leidinge Gods, omtrent eenen blinden leidsman der blinden, op wegen en paden, die hy niet kende. Ondervonden door Ch. S. Duitsch. Tot verheerlyking van Jehovah, in het licht gegeven, en gedrukt voor den autheur. WAARBIJ Eenvoudig antwoord door Christaan Salomon Duitsch. Aan den onbekenden schryver van eenige meer of min beredeneerde aanmerkingen op het boek van C.S. Duitsch. Tot titel voerende den wonderlyke leidinge Gods enz.
54056: DUITSCH, Christian Salomon - De wonderlijke leiding Gods met eenen blinden leidsman der blinden op wegen en paden die hij niet kende. Behelzende zijne roeping uit het Jodendom; trekking tot en overbrenging in Christus in eene zesjarige omzwerving. Nieuwe onveranderde uitgave.
54058: DUITSCH, Christiaan Salomon (1734-'95, Mijdrecht) - Intree-reeden uitgesprooken door Christiaan Salomo Duytsch, voor de gemeinte van Mydrecht. Den 7 september 1777. Uit Ephesen III: 8.
47516: DUITSCH, Christiaan Salomon (1734-'95, Mijdrecht) - De wonderlijke leiding Gods, omtrent eenen blinden leidsman der blinden, op wegen en paden, die hij niet kende. Of, Volledige verklaaring over alle de lydens en feest-stoffen, in negen en vyftig leerredenen en eene inleidings-leerreden tot de lydens-geschiedenis, waar by gevoegt zyn drie leerredenen over den lofzang Simeons en eene belydenis-predikatie.
76556: DUITSCH, Christiaan Salomon (1734-'95, Mijdrecht) - De wonderlyke leidinge Gods, omtrent eenen blinden leidsman der blinden. Op wegen en paden, die hy niet en kende. Behelzende zyne roepinge uit het duistere Jodendom; getrokken, en tot het licht, dat in de volheid des tyds, in de waereld verscheenen is, overgebracht; na eene ses-jaarige omzwervinge, door de woestyne deezer waereld. 2edruk1769.WAARBIJ Eenvoudig antwoord door Christaan Salomon Duitsch. Aan den onbekenden schryver van eenige meer of min beredeneerde aanmerkingen op het boek van C.S. Duitsch. Tot titel voerende den wonderlyke leidinge Gods enz z j WAARBIJ Jehovah verheerlykt door de erkenning van den waaren Messias Jezus Christus. Uit de schriften der Propheten aangetoond, en uit die der Evangelisten en Apostelen bevestigd. Voorzien met twee nauwkeurig uitgerekende tafelen over Jesaias 7:8. Van de opvolging en regering der koningen van Juda en Israel. Geschreeven in 't Hoogduitsch door Christiaan Salomon Duytsch, gewezen Joodsche rabbi. En uit het handschrift vertaald door J. Traast. Gedrukt voor den autheur. Tweede druk.
20792: DUITSCH, Christiaan Salomon (1734-1795, Mijdrecht) - De wonderlijke leiding Gods omtrent eenen blinden leidsman der blinden, op wegen en paden, die hij niet kende, behelzende zijne roeping uit het duistere Jodendom ,waaruit hij is overgebragt tot het licht, dat in de volheid des tijds in de wereld verschenen is; na eene zesjarige omzwerving door de woestijn dezer wereld. Ondervonden en in het Hoogduitsch beschreven. Tot verheerlyking van Jehova in het Nederduitsch vertaald. Tweede druk. 360 blz. 1837 Niet in SGT Waarbij geb.: Het vervolg van de wonderlijke leiding Gods omtrent eenen blinden leidsman der blinden, op wegen en paden, die hij niet kende. Behelzende zijne werkzaamheden, zoo omtrent, in en na het doen van zijne belijdenis, en voor, onder en na zijnen H. Doop, als bij en onder de bepaling en voltrekking van zijn huwelijk; en andere zonderlinge reddingen uit donkere en moeijelijke omstandigheden enz. Tot verheerlijking van Jehova in het licht gegeven. Tweede druk. 189 blz. 1838.Niet in SGT Waarbij geb.: Intree-rede over Ephesen III: 8, uitgesproken door Christiaan Salomon Duitsch, voor de gemeente van Mijdrecht, den 7 September 1777. Nieuwe uitgave. 52 blz.SGT D135 Waarbij geb.: De gelukstaat, de roem, en de bewaring van eenen geloovigen Christen, voorgesteld in drie leerredenen over Col. III: 3,4, Gal. VI: 14 en I Pet. 1: 5. Nieuwe uitgave. 112 blz. 1839. SGT D175
77446: DUITSCH, Christiaan Salomon (1734-1795, Mijdrecht) - De wonderlijke leiding Gods omtrent eenen blinden leidsman der blinden, op wegen en paden, die hij niet kende, behelzende zijne roeping uit het duistere Jodendom ,waaruit hij is overgebragt tot het licht, dat in de volheid des tijds in de wereld verschenen is; na eene zesjarige omzwerving door de woestijn dezer wereld. Ondervonden en in het Hoogduitsch beschreven. Tot verheerlyking van Jehova in het Nederduitsch vertaald. AMSTERDAM Dirk SWART 1768 (30)336 blz Waarbij geb.: Het vervolg van de wonderlijke leiding Gods omtrent eenen blinden leidsman der blinden, op wegen en paden, die hij niet kende. Behelzende zijne werkzaamheden, zoo omtrent, in en na het doen van zijne belijdenis, en voor, onder en na zijnen H. Doop, als bij en onder de bepaling en voltrekking van zijn huwelijk; en andere zonderlinge reddingen uit donkere en moeijelijke omstandigheden enz. Tot verheerlijking van Jehova in het licht gegeven. Tweede druk. 189 blz.MINNERTSGA J BLOEMSMA 1838 183 AMSTERDAM8De gelukstaat, de roem, en de bewaring van eenen geloovigen Christen, voorgesteld in drie leerredenen over Col. III: 3,4, Gal. VI: 14 en I Pet. 1: 5. Nieuwe uitgave. 112 blz. 1839. SGT D175
54046: DUITSCH, Christiaan Salomon (1734-'95, Mijdrecht) - Het tweede stuk of vervolg van de wonderlyke leidinge Gods, omtrent eenen blinden leidsman der blinden, op wegen en paden, die hy niet kende. Ondervonden door Ch. S. Duitsch. Tot verheerlyking van Jehovah, in het licht gegeven, en gedrukt voor den autheur.
54047: DUITSCH, Christiaan Salomon (1734-'95, Mijdrecht) - De wonderlyke leidinge Gods, omtrent eenen blinden leidsman der blinden. Op wegen en paden, die hy niet en kende. Behelzende zyne roepinge uit het duistere Jodendom; getrokken, en tot het licht, dat in de volheid des tyds, in de waereld verscheenen is, overgebracht; na eene ses-jaarige omzwervinge, door de woestyne deezer waereld. Ondervonden en in 't hoogduitsch beschreven. Doch nu, door de goddelyke voorzienigheid lidmaat der Gereformeerde kerke. Tot verheerlyking van Jehovah, in 't Neederduitsch laaten vertaalen. Gedrukt voor den autheur.
54050: DUITSCH, Christiaan Salomon (1734-'95, Mijdrecht) - De wonderlijke leiding Gods met eenen blinden leidsman der blinden op wegen en paden die hij niet kende. Behelzende zyne roepinge uit het duistere Jodendom getrokken en tot het Licht,dat in de Volheid des tyds in de Waereld verscheenen is overgebracht na eene ses jaarige omzwervinge door de woestijne deezer Waereld. Ondervonden en in hoogduitsch beschreven door Christiaan Salomon Duytsch geweezen Joofdsche Rabbyn, doch nu , door de Goddelyke Voorzienigheid, Lidmaat der Gereformeerde Kerke. Tot verheerlyking van Jehovah in Nederduitsch laten vertalen. Gedrukt voor den auteur. Amsterdam 1768 Waarbij: Het vervolg van de wonderlijke leiding Gods.omtrent eene blinden leidsman der blinden op wegen en paden die hij niet kende. MINNERTSGA J. Bloemsma 2edruk1838.
3710: DUITSCH, Christiaan Salomon (1734-'95, Mijdrecht) - De wonderlyke leidinge Gods, omtrent eenen blinden leidsman der blinden. Op wegen en paden, die hy niet en kende. Behelzende zyne roepinge uit het duistere Jodendom; getrokken, en tot het licht, dat in de volheid des tyds, in de waereld verscheenen is, overgebracht; na eene ses-jaarige omzwervinge, door de woestyne deezer waereld. Ondervonden en in 't hoogduitsch beschreven. Doch nu, door de goddelyke voorzienigheid lidmaat der Gereformeerde kerke. Tot verheerlyking van Jehovah, in 't Neederduitsch laaten vertaalen. Gedrukt voor den autheur.
27600: DUITSCH, Christiaan Salomon (1734-'95, Mijdrecht) - Jeschugnat IsraŽel, ofte IsraŽls verlossinge en eeuwige behoudenis. Voorgesteld uit Gods Heilig Woord, gestaafd en bevestigd met den Talmud, en de schriften der oudste en vermaardste Rabbynen, tot opwekking, overtuiging, en bekeering, van het in de vier hoeken der waereld verstrooide IsraŽl; door hunnen broeder naar den vleesche, Christiaan Salomon Duitsch. Gedrukt voor den autheur.Tweede deel.
13576: DUITSCH, Christiaan Salomon. - De wonderlijke leiding Gods met eenen blinden leidsman der blinden op wegen en paden die hij niet kende. Vermeerderd met eenige leerredenen van den schrijver Christiaan Salomon Duytsch, aanvankelijk Israelitisch rabbijn in Hongarije en overleden als predikant der Nederl. Gereformeerde Kerk met een woord vooraf van P. Deetman. 5e druk.
27605: DUITSCH, Christiaan Salomon (1734-'95, Mijdrecht)3818 - Intree-reeden uitgesprooken door Christiaan Salomo Duytsch, voor de gemeinte van Mydrecht. Den 7 september 1777. Uit Ephesen III: 8.
1250: DUITSCH, Christiaans.Salomon. - De wonderlijke leidinge Gods, omtrent eenen blinden leidsman der blinden, op wegen en paden die hij niet kende. Door Christiaan Salomon Duitsch, in leven gewezen Joodsche rabby, doch nu door de Goddelijke voorzienigheid, lidmaat der Gereformeerde kerke. Met vervolg. En: Intree-rede over Ephesen III: 8 door C.S. Duitsch voor de gemeente van Mydrecht den 7 september 1777. En: De gelukstaat, roem en bewaring van een geloovigen christen, voorgesteld in drie leerredenen.
54074: DUKER, A.C. - Gisbertus Voetius.
10504: DUKER, A.C. - Gisberus Voetius. Door A. C. Duker, theol. doct. 3 delen + register. Deel 1: (3) 395 (140) blz. Deel 2: 354 (125) blz. Deel 3: 352 (110) blz. Dln 4 Registers: (2) 187 blz.
54073: DUKER, A.C. - Gisberus Voetius. Door A. C. Duker, theol. doct. 3 delen + register. Deel 1: (3) 395 (140) blz. Deel 2: 354 (125) blz. Deel 3: 352 (110) blz. Dln 4 Registers: (2) 187 blz.
47752: Dulk, Joh. C den - Dat wij zijn als kaarsjes
54077: DULK, JOH. C DEN - Dat wij zijn als kaarsjes
38374: DUMAS, A. - De drie musketiers. Voor Nederland bewerkt door Henri van Hoorn
54078: DUMAS, ALEXANDRE - Twintig jaren later. Opnieuw voor "De Echo"Bewerkt door T. A. Melick Jr.
54079: DUM…, JETTY - De onafscheidelijken. Met illustraties
71619: DURAND, J. J. F. - Una Sancta Catholica in sendingsperspektief. 'n Analise van die probleme rondom kerklike pluriformiteit en ekumenisiteit in die sending (Diss.)
54084: DURHAM, James (1622-'58, Glasgow) - De Hemel op aarde. Waarin vele conscientiegevallen. Met voorrede van Michael Bertling, professor te Groningen. en De Onnaspeurlijke rijkdommen van Christus 164 pag Gorkum 1933 opn geb
54085: DURHAM, James (1622-'58, Glasgow) - Christus gekruyst, of het merg der Euangeliums. Woordellijk getrouwe herdruk van de Hollandsche uitgave van 1752.
54086: DURHAM, James (1622-'58, Glasgow) - De Hemel op aarde. Vertoond in eene verhandelinge van verscheidene teksten, waarin vele gewichtige consciŽntiegevallen. Verrijkt met een voorrede van MichaŽl Bertling.
54088: DURHAM, James (1622-'58, Glasgow) - Christus gekruyst, of het merg der Euangeliums zijnde den inhoudt van LXXII verhandelingen over het geheele LIIIste capittel van Jezaia; in ene voegzame orden geschikt en afgedeelt in XXXII. predikatien: In welke den text duidelyk en verstandig verklaart en eene zeer aangenamen verscheidenheit van welgepaste, geestelyke en stigtelyke leerstukken des geloofs gevonden wordt; met keurelyke, uitnemende praktikale gebruikmakingen van dezelve. Waarin ook met verscheide vyanden van de waarheit, als Socianen, Papisten, Arminianen, spitsvinnig, bondig en beknopt, tot wederlegging van deselve, geredeneert wordt. Mitsgaders : eene ontdekkinge van veele praktikale dwalingen, dewelke in de belyders, die andersints rechtzinnig zijn in hare bevattingen, noch plaats hebben. Nevens een meenigte diepe en gewigtige gevallen der conscientie, dewelke onderzocht en ten volle opgelost worden, door den geleerden en Godtvrugtigen heer Jacobus Durham, in zyn leven bedienaar des H, Euangeliums te Glasgow en professor der H. Godtgeleerdheid aldaar. Getrouwelyk uit het Engelsch vertaald door J. Ross. Met een voorreden over de seltsame bewegingen onder den Godtsdienst in onze dagen, waarin de onderscheidene grondbeginselen en de regte wyze van behandelinge worden aangewezen tot bevorderinge van waarheid en vrede, door Michael Bertling, predikant te Groningen.
54089: DURHAM, James (1622-'58, Glasgow) - De Hemel op aarde. Vertoond in eene verhandelinge van verscheidene teksten, waarin vele gewichtige consciŽntiegevallen. Verrijkt met een voorrede van MichaŽl Bertling.
42637: DURHAM, James (1622-'58, Glasgow) - De zaligheid der dooden die in den Heere sterven. Voorgesteld in zeven nadrukkelijke en te gelijke troostelijke predikatien over Openb. XIV : 13. Vertaald door Gabriel van den Velde. Bedienaar des Goddelijken Woords te Breda.
78190: LEWIS C S - COLIN DURIEZ - THE C S LEWIS ENCYCLOPEDIA
54092: DURRELL, Lee - Natuur Bescherming in Actie.
54420: EULENBURG M Dr te Berlijn vertaler J L DUSSEAU - de zijdelingsche verkromming der ruggegraat har oorsprog en behandeling oor dr.M Eulenburg te Berlijn uithet hoogduitsch door J L DUSEAU med doct Directeur van het pathol anat museum der klinischeschool te Amsterdam met 14 afbeeldingen in steendruk
54094: DUSSEN, W.F.G.L. VAN DER /SMISSAERT, M.P. - Genealogische Kwartierstaten van Nederlandsche Geslachten. MET VOORLOPIGELIJST VAN INTEKENAREN
47845: DUTTON, Benjamin (1662-1765, Presbyteriaansch predikant te Groot-Gransden in Engeland) - Gods genade verheerlijkt in eene zaligmakende bekeering tot god in Christus en verdere bevestiging in den weg des Geloofs, Uit eigen ondervinding beschreven. Benevens eene verzameling van XXIII brieven, over verscheidene Geestelijke Onderwerpen aan onderscheidene personen geschreven, zeer nuttig en leerzaam ter besturing, opwekking en bemoediging in den weg des Geloofs en der Heiligmaking. Om derzelver uitnemendheid in het Nederduitsch vertaald door Cornelis Brem. Voorzien met eene Aanprijzende Voorrede en eenige ophelderende aanteekeningen van den Weleerwaarden heer Paulus Rutgers, predikant te Leeuwarden.
54096: DUUMANIANT - de Avantuurlijke nacht blijspel in drie verdrijven uit hetb fransch van de heere Dumaniant
54098: DUVEKOT, DR. WILLEM S - Zal Jezus Joden en Christenen verenigen?. 1ste druk.l.: zwart/wit illustraties.
54099: DUVEKOT, WILLEM S. - Wie is toch deze? Jezus' persoon vanuit de Joodse traditie; een poging
74216: DUVEKOT, WILLEM S. - Gestolde pijn. Een rondgang lans de monumenten van de Sjoa: Jeruzalem, Warschau, Treblinka, Krakau, Auschwitz. Ingeleid door mr. R.A. Levisson, honorair rabbijn
6997: DUYNSTEE, J. - Dominť's in het geheim tot priester gewijd op uw kansels?
44509: DUYNSTEE, J. - dominee sin het geheim tot priester gewijd op uw kansel
54100: DUYNSTEE, J. - Dominť's in het geheim tot priester gewijd op uw kansels?
54101: DUYNSTEE, J. - dominee sin het geheim tot priester gewijd op uw kansel
54102: DUYSTER, A. - Het geroep van de kinderen van gescheiden ouders.
54103: DUYVENDAK, DRS. J. PH. I - nleiding tot de ethnologie van de Indische archipel 2e herziene druk,
2444: DYCKE, DaniŽl (?-1614) - De bekering. Naar de door H(endrik) U(ylenbroek) herziene uitgave van "Amsterdam, 1657, by Johannes van Someren, boek-verkooper in de Ghast-huys-moolen-steegh", sm. 12o, en thans in de nieuwe spelling overgebracht door J. van der Haar, Hervormd predikant te Houten (U.) 173 blz.
78413: DYCKE, Jeremiah (?-1620) - een waerdigh COMMUICANT zynde een uitmuntende tractaet van waerdihg ontvangen des heyligen avondmaels vertaelt door NICOLAUS ARNOLDUS ect den tweeden druck van veele misstellingen verbetert
18541: DYCKE, Jeremiah (?-1620) - Een wel-bereydt disch-ghenoot, aan de taafel des Heeren, verhandelende die de deughden, welke een Christen vercieren, om waerdighlijk het H. Avondtmaal te ontfangen. Ghetrokken, uit het voortreflijk werk, van I.D. ghenaamt, de waerdighe communicant: nu voor-ghestelt in vraaghen, en antwoorden: Daar by ghevoeght H. overdenkingen, en ghebeeden, op de gheleeghentheydt des H. Avondtmaals. Door H. U. K.
4993: DYK, Jacob van - De verlossing van Israel uit Egipte.
54106: DYK, Jacob van - De verlossing van Israel uit Egipte.
17299: DYKE, Henry van - De vierde wijze uit het Oosten.
5474: KLEMENS DEN 13e - Brief uit naame van geheele de Roomsch-Katolijke Kerke van Holland aan onzen allerheiligsten heere den Roomschen paus Klemens den XIII. Geschreeven door de bisschoppen, en klerezije der kerkelijke landstreeke van Uittregt in de bijŽenkoomste der bisschoppen, Uittregtse kapittel, en pastoors ten dien einde afgevaardigd, te Uittregt in Wijnmaand 1766. Ter gelegenheid van zekere verklaaringe, die dus begint: Niet zonder bittere enz., uit naame van den voornoemden H. Paus den 30. van Grasmaand 1765 gegeeven, zoo tegen de kerkvergaaderinge dier zelfder landstreeke in herfstmaand 1763 gehouden, als tegen het boek, door welk de verhandelingen dier kerkvergaaderinge zijn uitgegeeven geweest. Uit het Latijn vertaald door I.B.Pr.
58578: KLEMENS DEN 13e - Brief uit naame van geheele de Roomsch-Katolijke Kerke van Holland aan onzen allerheiligsten heere den Roomschen paus Klemens den XIII. Geschreeven door de bisschoppen, en klerezije der kerkelijke landstreeke van Uittregt in de bijŽenkoomste der bisschoppen, Uittregtse kapittel, en pastoors ten dien einde afgevaardigd, te Uittregt in Wijnmaand 1766. Ter gelegenheid van zekere verklaaringe, die dus begint: Niet zonder bittere enz., uit naame van den voornoemden H. Paus den 30. van Grasmaand 1765 gegeeven, zoo tegen de kerkvergaaderinge dier zelfder landstreeke in herfstmaand 1763 gehouden, als tegen het boek, door welk de verhandelingen dier kerkvergaaderinge zijn uitgegeeven geweest. Uit het Latijn vertaald door I.B.Pr.
54114: EARL, DONALD. - Het tijdperk van Augustus. rijkelijk geillustreerd met kaarten en foto's in kleur en zw/w. .
54116: EBBINGHAUS, HERMANN - GrundzŁge der psychologise von Hermann Ebbinghaus Dritte auflage bearbeitet von ernst DŁrr twee banden
42200: EBERLE, B. - Luthers Psalmen-Auslegung ein commentar zu den poetischen oder LehrbŁidern des Alten Testaments Aus feinen Werken gesammelt und bearbeitet von Chr. B. Eberle 3e band
43970: EBERS, GEORGE - Warda. Roman uit het oude Egypte van George Ebers in het nederlandsch bewerkt door Dr. H.C. Rogge vijfde druk
391: GULDENMOND-V- Lintfrink A G ebn - Een pilaar in Gods kerk. Leven en werkzaamheid van C
45425: ECK, DR. J. VAN. - God, mens en medemens humanitas in theologie van calvijn
54122: ECK, B. - Ventilatoren. Entwurf und Betrieb der Schleuder- und Schraubengeblšse. Mit 192 Abbildungen.
54123: ECK, B. - Technische strŲmungslehre. Mit 278 abbildungen.
54126: ECKEREN, GERARD VAN - De oogen in den spiegel.
54131: ECKEVELD, J.J. van Ds - Door Mijn geest zal het geschieden. Acht preken over de nachtgezichten van Zacharia
54132: ECKEVELD, J.J. VAN, MONDIRA, M - Ziet, Ik maak alle dingen nieuw.
5406: ECONOMISCH (N.N.) - ECONOMISCH ARCHIEF VAN NEDERLAND EN KOLONIňN. Economisch Archief Van Nederland En KoloniŽn. Amsterdam: Plantijn, 1936. folio. unp. (218p)pp. Leer gebonden met goudopdruk op voorplat. Groot formaat (30x40).
77775: WPOLRING H E S Dr /KUIPER d Th Drwikkelingenop het gebeid van sociale filosofie ect - REformatorische maatschappij kritiek ont
67519: VERENIGING OUD-EDE - Geschiedenis van Ede. Deel 1 Het Kerspel Ede met tekeningen en platen.
34593: DETMAR D A Herv OPred te EDE - Wonderlijke leidingen Gods. Het godvruchtig leven en zalig sterven van Dirk Adrianus Detmar.
49598: AMSTEL VAN J EDE - Op de weg van het heil leren van de Dordtse Leerregels 3e druk
49599: AMSTEL van J Pred Chr Gerf Kerk te Ede - Hoe word je Christen?
48386: MEERvan der A Pred Oud Gerf Gem in Ned te Ede - Dus wordt des Heeren volk geleid preken en toespraken
54135: EDELKOORT, Dr. A.H. - De Christusverwachting in het Oude Testament.
54134: EDELKOORT, dr. A. H. - De openbaring van Johannes.
73455: EDELKOORT, A.H. - Het zondebesef in de Babylonische Boetepsalmen met stellingen (Diss.)
105: EDEMA, C.f - Godzalig dagboek en verborgen leven voor den Heere der huisvrouw van Cornelis Edema,Geertje Rapenhorst gewoond hebbende te Mesech, waar de troon des Satans is. Met voorwoord Jan Boot.
28011: EDEN, F. - De bekeering van Bertha Merlin.
41242: EDEN, A.E. van - Groenbekeken
54139: EDEN, H. W.P. - In veldt en laager. Lotgevallen van een natalschen boer. GeÔllustreerd Zuid Afrikanan verhaal
54140: EDERSHEIM, A. - The life and times of Jesus the Messiah. By Alfred Edersheim, M.A. Oxon., D.D., Ph. D. Grinfield lecturer on the Septuagint, Oxford. In two volumes. Fourth edition.
69100: Woesrtijne Chr Pred Gerf Gem in Ned Arnemuiden/Ederveen - Uw wonderen van ouds herdacht 1946-1996 50 jaar Gereformeerde Gemeente in Nederlanf te Ochten waarbij opgenomen 2 herdenkkings predikaties van Ds Chr van de Woestijne
46159: Verhoeks.Ds.W Pred Gerf Gem in Ned Arnemuiden/Ederveen - De vreze Gods allein
46327: Verhoeks. ds. W.Pred Gerf Gem in Ned Arnemuiden/Ederveen - Hoort gij kinderen uitlees lessen van Hellebroel/RESLER vor kinderen
46059: EDISON, THOMAS - Kinderen van ťťn Vader. roman Uit het Engels vertaald door Rika Vliek
54143: EDLUND-HANSSON, ANNA - WIJ VAN HAMRE een kroniekenboek. Vertaling uit het Zweedsch: N. Basenau-Goemans. Teekeningen: G. Molinder.
10412: EDMONDS, Walter D. - Strijd langs de Mohawk. Geillustreerd door Anton Pieck.
54144: EDMONDS, Walter D. - Strijd langs de Mohawk. Geillustreerd door Anton Pieck.
65546: SHARP JOHN-HOPKINS WILLIAM-Pelling Edw - a Sermoem Preched on thedayofthe PUBLIC FAST april the 11 1679 at st Margarets Westminster= a SermonPreached besore the right honourable teh lord mayor ect-a Sermon 2 sept 1682 over Ezea4 vers 15 en over Rom 13 vers 2
77982: HEATH EDWARD - VISUAL HISTORY of the TWENTUIETH CENTURY
73890: LAWRENCE EDWARD - Verloren, zonden, verwachtende ouders
78081: MONRO Edward - De groote kaning een allergorisch verhaal
56782: Hoffman Edward - The Way of Splendor. Jewish Mysticism and Modern Psychology.
76005: EDWARDS, Jonathan (1629-1712 New Yersey) - 10 preken uit het ioverjarig korenUit het Engels vertaald door J.H. den Boer.
39137: EDWARDS, Jonathan. Vertaling en voorwoord door W. van Vlastuin - Die God leeft nog!
54152: EEDEN, FREDERIK VAN - Dagboek 1878 - 1923. 4 delen. Voor het Frederik van Eeden-Genootschap uitgegeven en toegelicht door H.W. van Tricht.
41039: EEDEN, FREDERIK VAN - Dagboek 1878 - 1923. 4 delen. Voor het Frederik van Eeden-Genootschap uitgegeven en toegelicht door H.W. van Tricht.
54154: EEGHEN, I.H. van - Meniste vrijage. Jakob van Geuns (1769-1832). Gronings dokter, Amsterdams 'kassier'. Door dr. Isabella H. van Eeghen.
54158: EEKHOF, A. PROF. DR. - Jonas Michaelius founder of the church in new Netherland His life and work, together with the facsimile, transcription and English translation of an extensive unknown autograph latin letter, which he wrote from manhattan island 13 september 1630, now published for the first time
54159: EEKHOF, Dr. A. - De zinspreuk In necessariis unitas, in non necessariis libertas, in utrisque caritas. Eenheid in het noodige, vrijheid in het niet noodige, in beide de liefde.
54156: EEKHOF, A. - Twee aflaat-prenten
54157: EEKHOF, A. - De Hervormde Kerk in Noord-Amerika (1624-1664). (2 delen)
54155: EEKHOF DR. A, HOOGLERAAR TE LEIDEN - De zinspreuk In Necessariis Unitas, in non Necessariis Libertas, in Utrisque Caristas. Eenheid in het noodige, vrijheid in het niet noodige in beide de liefde. Met portret en twee facsimiles
20667: EEKHOF, A. PROF. DR. - Jonas Michaelius founder of the church in new Netherland His life and work, together with the facsimile, transcription and English translation of an extensive unknown autograph latin letter, which he wrote from manhattan island 13 september 1630, now published for the first time
35167: EENHOORN, Wilhelmus van (1691-1759, Arnhem) - Eusooia, of te Wel-Leven (...) deel 1
87: EENHOORN, Wilhelmus van (1691-1759, Arnhem) - De alleruitnemenste weg om wel te leven en wel te sterven. Aangeweezen in eenige verhandelingen van de liefde, met alle desselfs voortreffelyke eigenschappen, ofte verklaring en toepassende aanmerkingen over I Cor. XIII. deel1
72054: HERDERS EENIGSPELENDE - Meer dan honderd kerkelijke dwaasheden met volkomen gebrek aan ernst existentieel onderzocht, doorlicht en beshchreven tot een spiegel voor dit geslacht en hen, die na ons komen, zonder textcritische noten van kerkelijke hoogleraren, zonder zedelijk toezicht van de kerk-visitator-generaal, zonder verantwoordelijkheid van de Raad voor de zaken van Kerk en Theologie door enige spelende herders
70993: V EER, HENK VAN - Bob, de strijder (een verhaal uit den mobilisatietijd, geŪllustreerd door E.J. Veenendaal, derde druk)
54167: EERDE, J. C. VAN, - De volken van Nederlandsch IndiŽ in monographieŽn. 2 delen.Zakenregister, register van aardrijkskundige namen. Bijdragen van verschillende experts over de bewoners van Atjeh, over de Bataks, de bewoners van Nieuw-Guinee enz.
54168: EERDMANS, B.D. - Melekdienst en vereering van hemellichamen in IsraŽl's Assyrische periode. Door dr. B.D. Eerdmans.
54169: EERDMANS, HENK - De jongste verslaggever
19266: EERENBEEMT C.ss. R., Dr. B. v.d. - Het kind in onze Middeleeuwse literatuur.
20419: EERENBEEMT, Ronny van den - Het hek van de dam. GeÔllustreerd door G. van Straaten. 2e druk.
54173: EERHART, STEPHANIE-JOY - Pappie's kleine meid slaapt op straat. Voorwoord door Jan Marijnissen. Waargebeurd verhaal
73144: KOOLMEES EEUWOUD - Tussen hoop en wraak
54175: EGAS, A.A. DS. - Hoe spreekt God tot jou?
13691: EGELING, L. (1764-1835 evangelie-dienaar der Hervormde Gemeente te Leiden) - De weg der zaligheid, naar het beloop des Bijbels. Een leesboek voor mijne tegenwoordige en voormalige leerlingen. Ook voor anderen die de kennis der waarheid liefhebben. 7e druk.
3516: EGELING, L. (1764-1835 evangelie-dienaar der Hervormde Gemeente te Leiden) - De Weg der Zaligheid, naar het beloop des Bijbels, door L. Egeling, Evangelie-dienaar der Hervormde Gemeente te Leyden. Een leesboek voor mijne tegenwoordige en voormalige leerlingen. Ook voor anderen, die de kennis der waarheid liefhebben.Eerste en Tweede deel.
3515: EGELING, L. (1764-1835 evangelie-dienaar der Hervormde Gemeente te Leiden) - De weg der zaligheid, naar het beloop des Bijbels, door L. Egeling, Evangelie-dienaar der Hervormde Gemeente te LEyden. Een leesboek voor mijne tegenwoordige en voormalige leerlingen. Ook voor anderen, die de kennis der waarheid liefhebben. Eerste deel. (zesde druk) Tweede deel 1828 vijfde druk)
5455: EGELING, L. (1764-1835 evangelie-dienaar der Hervormde Gemeente te Leiden) - Verkort vraagboekje tot onderwijzing in de christelijke leer. 17e en verbeterde druk,.
54180: EGELING, L. (1764-1835) - De Weg der Zaligheid, naar het beloop des Bijbels, door L. Egeling, Evangelie-dienaar der Hervormde Gemeente te Leyden. Een leesboek voor mijne tegenwoordige en voormalige leerlingen. Ook voor anderen, die de kennis der waarheid liefhebben.Eerste en Tweede deel.
2186: EGELING, L. (1764-1835 evangelie-dienaar der Hervormde Gemeente te Leiden) - De nadenkende Christen, die gaarn zichzelven en anderen behouden wilde.
3529: EGELING, L. (1764-1835 evangelie-dienaar der Hervormde Gemeente te Leiden) - Een vraagboekje tot onderwijzing in de christelijke leer. Tiende uitgave.
54176: EGELING, L. - De weg der zaligheid, naar het beloop des Bijbels. Een leesboek voor mijne tegenwoordige en voormalige leerlingen. Ook voor anderen die de kennis der waarheid liefhebben. 7e druk.
54177: EGELING, L. - Een vraagboekje tot onderwijzing in de christelijke leer. 24e uitgave.
18225: EGGEBEEN, A.G. - Honderd jaar Gereformeerde Gemeente, Goes
40084: EGGEBEEN, A.G. - Uit het leven van alle dag.
12616: EGGEBEEN, A. G. - De hofdame van de keurvorst. Een historisch verhaal uit het leven van Amalia van Solms, gemalin van prins Frederik Hendrik van Oranje-Nassau.
42012: EGGEBEEN, A.G. - Lange Hans de kleermaker van Middelburg
37139: EGGEBEEN, A.G. - De steen zonder handen afgehouwen.
37166: EGGEBEEN, A.G. - Door het Heilig Woord.
20874: EGGEBEEN, A.G. - Tot het Heilig Woord.
25455: EGGEBEEN, A. G. - Met het Heilig Woord. Uit de godsdienststrijd tussen Remonstranten en contra-remonstranten, bewerkt en geÔllustreerd naar een oud verhaal.
71171: EGGEBEEN, A.G. - Uit het leven van alle dag, met een voorwoord van Ds. Chr. v.d. Poe, predikant der Gereformeerde Gemeente te Yerseke
73330: EGGEBEEN, A. G. - Jeruzalem dat ik bemin, een puriteinse visie op de kerk
36106: EGGEBEEN, A.G. - Jeruzalem dat ik bemin Niet door kracht, noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden...
38426: EGGEBEEN, A.G. - Door het heilig Woord / Tot het heilig Woord / Met het heilig Woord / Om het heilig Woord.
33279: EGGEBEEN, A. G. - Om het Heilig Woord. Uit de godsdienststrijd tussen Remonstranten en contra-remonstranten, bewerkt en geÔllustreerd naar een oud verhaal.
39034: EGGEBEEN, A.G. - Kees Maartense en zijn diensttijd.
13578: EGGEBEEN, A. G. - Uit het leven van alle dag. Met een voorwoord van ds. Chr. v.d. Poel.
13579: EGGEBEEN, A. G. - De steen zonder handen afgehouwen.
13580: EGGEBEEN, A. G. - Vijf molenaars
13581: EGGEBEEN, A. G. - Tot het Heilig Woord. geschiedenis voor de staten vertaling
13582: EGGEBEEN, A. G. - Om het Heilig Woord. Uit de godsdienststrijd tussen Remonstranten en contra-remonstranten, bewerkt en geÔllustreerd naar een oud verhaal.
37167: EGGEBEEN, A. G. - Om het Heilig Woord. Uit de godsdienststrijd tussen Remonstranten en contra-remonstranten, bewerkt en geÔllustreerd naar een oud verhaal.
36077: EGGEBEEN, A.G. - Joris, de zoon van de beeldensnijder. Een historisch verhaal uit het begin van de tachtigjarige oorlog, bewerkt naar een oud verhaal. Door A.G. Eggebeen.
25500: EGGEBEEN, A.G. - Door het Heilig Woord.
73723: EGGENBEEN A.G. - WILHELMUS van Nassauwe
54207: EGMOND, Dr. N. van - Consequent Christendom. Leven en werk van mr. J.J.L. van der Bruggen.
35134: EGMOND, Dr. N. van - Consequent Christendom. Leven en werk van mr. J.J.L. van der Bruggen.
46028: EHRENBERG, Frederik (hof- en domprediker te Berlijn) - Godsdienstig huisboek voor beschaafde vrouwen. Uit het Hoogduitsch door Bernhardus Verweij.
8732: EHRKE, Hans - De stomme. leven van een landloper
54210: EICHER, PETER WEINRICH, MICHAEL - Der gute Widerspruch. Das unbegriffene Zeugnis von Karl Barth.
54211: EICHHOLTZ, GEORG - Die Theologie des Paulus im Umriss
37800: EIGEMAN, C.W.H. - Zijn naam is ontfermer.
54216: EIGEMAN, J.(1833-1902, Leiden; Dordrecht) - Zes leerredenen van Jakob Eigeman predikant te Delftshaven.
54217: EIGEMAN, J.(1833-1902, Leiden; Dordrecht) - GODS SOUVEREINITEIT Leerrede naar ROMEINEN IX: 16-21 door Jakob Eigeman Hrvormd predikant te Delftshaven.
54213: EIGEMAN, C.W.H. - Viertal nagelaten oefeningen. Over 1. Ruth1 vers 1-3, 2. Ruth 1 vers 3-13, 3. Ruth 1 vers 14a, 4. Ruth 1 vers 14b. Uitgegeven op verzoek van vele vrienden.
54214: EIGEMAN, C.W.H. - Viertal nagelaten oefeningen door wijlen Cornelis Willem Herman Eigeman over Ruth 1. Uitgegeven op verzoek van vele vrienden.
54215: EIGEMAN, J.(1833-1902, Leiden; Dordrecht) - Jan Calvijn. Zijn leven, lotgevallen en dood, naar de beste bronnen beschreven door Jakob Eigeman, predikant te Dordrecht.
38756: EIGEMAN, C.W.H. - Viertal nagelaten oefeningen door wijlen Cornelis Willem Herman Eigeman over Ruth 1. Uitgegeven op verzoek van vele vrienden.
54220: EIJK, Corn. van - Het verzekeringswezen. Of de god dezer eeuw veroordeeld op grond van Gods getuigenis.
54221: EIJK, Ds. A. van - Op de golfslag der beloften.
54222: EIJK, Ds. A. van. - Uitzicht op morgen. Vierde druk
54223: EIJK, J. van - Uit de heilige schrift. Hulpboekje bij het onderwijs.
19652: EIJK, Corn. van - Het verzekeringswezen. Of de god dezer eeuw veroordeeld op grond van Gods getuigenis.
77985: EIJNATTEN, JORIS VAN. - God, Nederland en Oranje : Dutch Calvinism and the search for the social centre.
54224: EIJNDEN, R.VAN; WILLIGEN, A.VAN DER - Geschiedenis der vaderlandsche schilderkunst, sedert de helft der XVIII eeuw. Derde deel. , 1820
47854: EIJNDEN, R.VAN; WILLIGEN, A.VAN DER - Geschiedenis der vaderlandsche schilderkunst, sedert de helft der XVIII eeuw. Derde deel. , 1820
70691: EIJSTEN J. - Hollandsche Jongens deel 10 geillustreerd door Willem Hardenberg
25971: EIKELENSTAM, K. - Eenige aanteekeningen uit het leven en sterven van Kaatje Eikelenstam, gestorven op 28 jarigen leeftijd, september 1902, beschreven met voorwoord en brief door Kaatje de Bruin-Vermeulen te Waddingsveen.
54228: EIKELENSTAM, K. - Eenige aanteekeningen uit het leven en sterven van Kaatje Eikelenstam, gestorven op 28 jarigen leeftijd, september 1902, beschreven met voorwoord en brief door Kaatje de Bruin-Vermeulen te Waddingsveen.
77996: EINSTEIN, ALBERT / ISAACSON, WALTER - Albert Einstein: de biografie.Vertaling door Henk Moerdijk
54231: EISENLOHR, Dr. - Het Israelitische volk onder de regering der koningen. Eene beschrijving van Israels ontwikkeling volgens de beginselen der nieuwere methode. Uit het Hoogduitsch vertaald door H.A.C. Denier van der Gon, predikant te Soeterwoude. Met eene voorrede van Dr. A. Kuenen, hoogleeraar in de godgeleerdheid te Leiden. Tweede deel. Met chronologische tafel der bijbelplaatsen en kaart van Palestina.
54230: EISENLOHR, Dr. - Het IsraŽlietische volk onder de regering der koningen. Eene beschrijving van Israels ontwikkeling volgens de beginselen der nieuwere methode, door dr. Eisenlohr. Uit het Hoogduitsch vertaald door H.A.C. Denier van der Gon, predikant te Soeterwoude. Met eene voorrede van dr. A. Kuenen, hoogleeraar in de godgeleerdheid te Leiden.
4441: EISENLOHR, Dr. - Het IsraŽlietische volk onder de regering der koningen. Eene beschrijving van Israels ontwikkeling volgens de beginselen der nieuwere methode, door dr. Eisenlohr. Uit het Hoogduitsch vertaald door H.A.C. Denier van der Gon, predikant te Soeterwoude. Met eene voorrede van dr. A. Kuenen, hoogleeraar in de godgeleerdheid te Leiden.
54232: EISLER, Colin - Hoogtepunten van de tekenkunst.
54233: EKELMANS- VAN KLAVEREN, A. S. - Eerst geloven dan zien. Gedachten over het meegaan met mensen in hun laatste levensfase. 3e druk
77968: GEYFER PAUK pred te ELBERFELD - Die Openbarung Jezu Christi Betrachtungen Openbaring 1 vers 5
67663: VERMEER Justus Mr. Utrecht en MULDER P onderwijzer in de hervormde Godsdienst te Elburg - Bloemlezing uit de verzameling van oefeningen en verhandelingen overonderscheidene plaatsen des ouden en nieuwren testaments door Justus vermeer Met eene inleiding en beknoptelevensschets van der schrijver bijeengezamled door P Mulder onderwijzer in de hervormde Godsdienst te Elburg
48360: VERMEER Justus Mr. MULDER P onderwijzer in de hervormde Godsdienst te Elburg - Bloemlezing uit de verzameling van oefeningen en verhandelingen overonderscheidene plaatsen des ouden en nieuwren testaments door Justus vermeer Met eene inleiding en beknoptelevensschets van der schrijver bijeengezamled door P Mulder
54237: ELGERSMA, Franciscus 1627-1712,Grouw - De Herder IsraŽls, dat is een verklaringe over den XXIII Psalm Davids. 't Zamengestelt door Franciscus Elgersma V.D.M.
46842: ELGERSMA, Franciscus 1627-1712,Grouw - De Herder IsraŽls, dat is een verklaringe over den XXIII Psalm Davids. 't Zamengestelt door Franciscus Elgersma V.D.M.
54238: ELHORST, Dr. H.J. - IsraŽl in het licht der jongste onderzoekingen. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het Hoogleraarsambt aan de Universiteit van Amsterdam. tweede druk.
73754: ADAM MARIANNE SALOMON ELIA - Wat zal de morgen brengen Twee Joodse vrouwen overleven Auschwitz 2e druk
54239: ELIAS, B.G.J.; MAARSCHALKERWEERD, P.C.B. - Amersfoort verleden tijd
54242: ELIOT, George - Adam Bede. Vertaald door Mevr. Busken Huet.
4988: ELIOT, George - Adam Bede. Vertaald door Mevr. Busken Huet.
47530: Elisabeth - Zoo'n lafaard! Een verhaal naverteld door Elisaeth vierde druk.
31006: ELISABETH. - Sidsel uit het Deensch naverteld. Tweede druk.
39409: ELISABETH - God heeft ulief
78093: ELISABETH - Hun afscheid
76690: ELISABETH - Het zilveren horloge 4e druk
76703: ELISABETH - NERGENS THUIS 6e drk met tekemimgen bvan Frans van Noorden
78047: FRANKE ELISABETH - EEN sCHAAPJE VAN jEZUS illustraties va Johanna van de Ruit
76830: ELISABETH - De Nieuwe St Maarten geillusstreerd kleurplaat
69571: CHARTES ELIZABETH vertaald door FREYSTADT ELISABETH - DE WARE WIJNSTOK door de Schrijfster van De Famelie Sxchonbeerg-Cota uitbhetvengels vdertaald door Elisabeth Freystadt
47816: CALCAR van Elise - Dr Martin Luther de Hervormer Met 48 Staalplaten,orginele Teekeningen van Gustav Konig Bijschriften en historische schetsn vanProf H Gelzer Berlijn
36316: CAIRNS Elizabeth - Gedenkschrift van Elizabeth Cairns. Eenige jaren voor haar dood door haarzelve geschreven en met groote nauwgezetheid van haar oorspronkelijk geschrift overgenomen. Uit het Engelsch vertaald door C.B. van Woerden te Zeist.
1343: CAIRNS Elizabeth - Gedenkschrift van Elizabeth Cairns. Eenige jaren voor haar dood door haarzelve geschreven en met groote nauwgezetheid van haar oorspronkelijk geschrift overgenomen. Uit het Engelsch vertaald door C.B. van Woerden te Zeist.
13504: CAIRNS Elizabeth - Gedenkschrift van Elizabeth Cairns. Eenige jaren voor haar dood door haarzelve geschreven en met groote nauwgezetheid van haar oorspronkelijk geschrift overgenomen. Uit het Engelsch vertaald door C.B. van Woerden te Zeist.
72716: PICKETT-CHEVALIER ELIZABETH - Verloren oogst, deel 1: De strijd van een vrouw om geluk deel 2: Herwonnen bloei, geautoriseerde vertaling van J. Maschmeyer-Buekers
54943: GATTI ELLEN - Ku Poli de wildernis in Exploring we would go, llustraties van E. Van Hagendoren,
54246: ELLIGER, WALTER - Thomas MŁntzer. Leben und Werk.
23721: ELLWELL HUNT, A. - Terugkeer vaar Virginia
54249: ELMA - Vervuld verlangen.
35589: ELMA - Vervuld verlangen.
70757: Hinzelmann Else - Bommeltje op reis (vertaald door G.W. Elberts, band en illustraties van Herman Berends)
43381: ELSENDOORN, JO - De gevangenen van het robbeneiland 1e druk. gekart./linnen rug, Ill.: Ruting, Jos..
54250: ELSENDOORN, JO - De gevangenen van het robbeneiland 1e druk. gekart./linnen rug, Ill.: Ruting, Jos..
37801: ELSHOUT, Ds. A. - Vermeldt Zijn heil op't wereldrond. Ter nagedachtenis aan ds. A. Elshout.
36185: ELSHOUT, Wouter van - Arme Hein, gelukkige Hein.
54255: ELSHOUT, Ds. A. - Een helpende hand. iets over lijdenden 4e druk
54256: ELSHOUT, DS. A. - Een helpende hand. Een handreiking aan lijdenden 7e druk.
54257: ELSHOUT, Ds. A. - De steen afgewenteld. Preken voor de Lijdenstijd, Pasen en Pinksteren.
54258: ELSHOUT, Wouter van - Arme Hein, gelukkige Hein.
16611: ELSHOUT, Ds. A. - Een helpende hand. iets over lijdens en stervensbegeleiding 4e drukl
54253: ELSHOUT, Ds. A. (e.a.)L Huisman-H Rijksen-A Vergunst - Bethlehem ligt in Nederland.een boek voor de jeugd rondom Kerstgebeuren
34349: ELSHOUT, Ds. A - Doet dat tot Mijn gedachtenis. Iets over het werkzaam zijn met het Heilig avondmaal des Heeren. 2e Druk.
54254: ELSHOUT, Ds. A. - Een helpende hand. iets over lijdens en stervensbegeleiding
9543: ELSHOUT, Ds. A. (e.a.)L Huisman-H Rijksen-A Vergunst - Bethlehem ligt in Nederland.een boek voor de jeugd rondom Kerstgebeuren
13584: ELSHOUT, Ds. A. - Vermeldt Zijn heil op't wereldrond. Ter nagedachtenis aan ds. A. Elshout.
54259: ELSHOVE, G. (1870-1946) - Bede om de bewaring en het doen uitkomen van 's Heeren werk. Predikatie over Habakuk 3:2 na 25 jarige Ambsbediening op 7 december 1920 gehouden.
48992: ZWEISTRA H herv pred Elspeet - ZIJN DADEN GEDENKEN Historische schetsen en en rond de dorpskerk van ELSPEET periode 1600-2000
59502: LAMENS P J F Elspeet - Kerkorde van de Nationale Synode te Dordrecht gehouden in de jaren 1618-'19
59059: KOOTEN van M herv Pred te Elspeet - Er zit muziek in
69478: ZWEISTRA H herv pred Elspeet - ZIJN DADEN GEDENKEN Historische schetsen en en rond de dorpskerk van ELSPEET periode 1600-2000
76347: EKERIS vJohn e.a. ELSPEET - EBEN-HAEZER %) JAAREben Haerschool ELSPEET foto boek
43811: ELSSCHOT, WILLEM.. - Lijmen. Het been.
70215: OLMEN van J R C Priester van de O5rde der Augustijnen thans Kapelaabn te ELTEN - Zevental leerredenen uit het boek TOBIAS
54261: ELWELL, WALTER A. - Kregel Publications Using the New International Version
60107: LOMBERG ELWIN - Emder Synode 1571-1971 Beitršge zur Geschichte und zum 400 jšhrigen Jubilšum.
75169: LARSON ELYSe - VASTBERADEN
75172: LARSON ELYSe - hoopvol
54264: Elzen, Joh. - De vlucht vierde druk
47745: Elzen, Joh. - De vlucht vierde druk
49067: Elzen, Joh. - Feest In Holland GeÔllustreerd doorHenk Poeder.
25405: ELZENGA, G. (1856-1918) - Gedachtenisrede over 2 Sam. 7: 18. Door ds. G. Elzenga, bij gelegenheid van zijne vijf-en-twintig-jarige ambtsbediening en zilveren huwelijksfeest. Uitgesproken den 19en nov. 1905, in de Burgwalkerk te Kampen.
54267: ELZENGA, G. (1856-1918) - Gedachtenisrede over 2 Sam. 7: 18. Door ds. G. Elzenga, bij gelegenheid van zijne vijf-en-twintig-jarige ambtsbediening en zilveren huwelijksfeest. Uitgesproken den 19en nov. 1905, in de Burgwalkerk te Kampen.
25048: ELZENGA, G. KAMPEN - Zestien leerredenen door G. Elzenga, V.D.M. te Kampen.
54268: ELZINGA, Dr. S. - Het voorspel van den oorlog van 1672. De economisch-politieke betrekkingen tusschen Frankrijk en Nederland in de jaren 1660-1672.
54271: EMDRE, Samuel van (1746-1816, predikant te Hoornaar) - Reizen doorPALESTINA in eenige Brieven tweede en latste deel
54272: EMDRE, Samuel van (1746-1816, Hoornaar, Wageningen) - Kerkelijke en Waereldlijke geschiedenis der tijden voor den ZONDVLOED
54273: EMERY, WALTER - Bach's Ornaments 8e druk .
47365: BRUNNER EMIL - Das gebot und die ordnungen . Entwurf einer protestantisch-theologischen Ethik. Vierte, Photomechanisch gedruckte Aufl.
52024: BRUNNER EMIL - Das gebot und die ordnungen . Entwurf einer protestantisch-theologischen Ethik. Vierte, Photomechanisch gedruckte Aufl.
65951: Souvestre …mile - Le Foyer Breton traditions populaires
54274: EMMEN, Dr. E. - De Christologie van Calvijn.
2585: EMMEN, Dr. E. - De Christologie van Calvijn.
52702: CHRISTELIJKE ENCYCLOPAEDIE - Onder redactie van prof. dr. F. W. Grosheide / ds. J. H. Landwehr / ds. C. Lindeboom / ds. J. C. Rullmann. Deel 1: 672 blz. Deel 2: 684 blz. Deel 3: 760 blz. Deel 4: 796 blz. Deel 5: 844 blz. Deel 6: (supplement en register) 720 blz.
3924: CHRISTELIJKE ENCYCLOPAEDIE - Onder redactie van prof. dr. F. W. Grosheide / ds. J. H. Landwehr / ds. C. Lindeboom / ds. J. C. Rullmann. Deel 1: 672 blz. Deel 2: 684 blz. Deel 3: 760 blz. Deel 4: 796 blz. Deel 5: 844 blz. Deel 6: (supplement en register) 720 blz.
54275: END, Dr. G. van - Guiljelmus Saldenus (1627-1694). Een practische en irenisch theoloog uit de Nadere Reformatie.Ein praktischer und irenischer Theologe der nšheren Reformation (mit einer Zusammenfassung in deutscher Sprache)
54276: END, Dr. Th van den - De Nederlandse zendingsvereniging in West-Java 1858-1963. Een bronnenpublikatie.
54277: End, G. van den - Groeien in het geloof
54278: END, TH. VAN DEN - De Gereformeerde Zendingsbond 1901 - 1961. Nederland - Tanah Toraja. Een bronnenpublicatie.
54279: END, TH. VAN DEN/VELD, H. VAN 'T - Met het Woord in de wereld. De Gereformeerde Zendingsbond van 1901-2001
41241: END, Dr. Th van den - De Nederlandse zendingsvereniging in West-Java 1858-1963. Een bronnenpublikatie.
54281: ENDE, M.C. VAN DEN - Meintje Meliefste. Zeeuwsche dorpsgeschiedenis.
22568: ENDE - Ziende Geworden
54280: ENDE - Ziende Geworden
40635: ENDE, M.C. VAN DEN - Meintje Meliefste. Zeeuwsche dorpsgeschiedenis.
54282: ENDEDIJK B A, KRUIJTER DE C J, CROM.A.P. EN DIV MEEDEWERKERS - ANDERHALVE EEUW gereformeerden in stad en land 12 alleveringen over de geshiedenis van de afscheiding 11 provincie en buitenlandse kerken compleet in ring band groot formaat
54283: ENDEDIJK, H. C. - Als een adelaar zij vleugels . . . Geschiedenis van de Geref. Kerk van Arnhem.
39088: Endedijk B A, Kruijter de C J, Crom.A.P. en div meedewerkers - ANDERHALVE EEUW gereformeerden in stad en land 12 alleveringen over de geshiedenis van de afscheiding 11 provincie en buitenlandse kerken compleet in ring band groot formaat
54284: ENDEDIJK, H.C. Drs. - De gereformeerde kerken in Nederland. Deel 2 1936-1975
15715: ENDEDIJK, H. C. - Als een adelaar zij vleugels . . . Geschiedenis van de Geref. Kerk van Arnhem.
35377: L'ENFANT, Jaques - Histore de la Guerre des Hussites et de Concile de Basle, Par Jaques l'Enfant. Enrichie de Portraits, & de Vignettes ŗ tÍte de chaque Liver.
45092: ENGELBERTS GERRITS, G. / J. STAMPERIUS - Het Leven van Michiel de Ruyter, opnieuw verhaald door J. Stamperius
16265: ENGELBERTS, Matthias Engelbertus (1731-1807) - Proeve van bespiegelingen in de lente, in den zomer, in den herfst, in den winter.
54287: ENGELBERTS GERRITS, G., (1795-1881) - Biographisch Handwoordenboek. Levensbeschrijvingen Der Meest Beroemde Personen Uit Alle Eeuwen En Volken Vol. 1. Aa - Fyt: xvi, 522pp. & Vol. 2. Gaddesen - Zwingli
70764: ENGELBERTS GERRITS, G. - Het Leven van De Ruyter. Opnieuw verhaald door J. Stamperius 6 zw/w. platen,
54290: ENGELBRECHT, S.P., - Die Nederduitsch Hervormde Gemeente Pretoria 1855 - 1955
54292: ENGELBREGT, J.H.A. - Het Utrechts psalterium een eeuw wetenschappelijke bestudering the Utrecht psalter one century of critical invertigation proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de letteren aan de rijksuniversiteit te Utrecht, op gezag van de rector magnificus, prof. dr. H. Freudenthal, volgens besluit van de senaat der universiteit in het openbaar te verdedigen op vrijdag 5 juni 1964 des namiddags te 3.15 uur door Jacobus Hendrikus Antonius Engelbregt
72444: ENGELFRIET L. Dr. - Bilderijk en het Jodendom, bilderijks waardering van het Joodse denken in confrontatie met zijn tijd
54299: ENGELHARDT, Dr. Wolfgang - Waar de wildernis nog heerst. Een tocht door de nationale parken en natuurreservaten.
76857: WALTON O F uit het Engels vertaald door H W S - NEMO 2e druk eillussteerd kleurplaat
54303: ENKLAAR, Dr. I.H. - De levensgeschiedenis van Johannes Theodorus van der Kemp. 1747-1811 tot zijn aankomst aan de Kaap in 1799.
54305: ENNEMA, Mr. Joan P. - Kampen. De aloude hanzestad. Heemschutserie. Deel 47.
52901: Conring Enno - Kirche uind Staat nach der Lehre der nierderlšndischen Calvinisten in der ersten Hšlfte des 17. Jahrhunderts
54306: ENS, J. - Kort historisch berigt van de publieke schriften, rakende de leer en dienst der Nederduitsche Kerken van de Vereenigde Nederlanden, zijnde de Formulieren van eenheid en de liturgie. Doorgaans gevoegd achter de Psalmboeken, die in deze kerken gebruikt worden. Opgesteld door dr. Johannes Ens, hoogleeraar te Utrecht. Nieuwe, behalve de spelling, onveranderde uitgave.
54309: ENS, J. - Kort historisch berigt van de publieke schriften, rakende de leer en dienst der Nederduitsche Kerken van de Vereenigde Nederlanden, zijnde de Formulieren van eenheid en de liturgie. Doorgaans gevoegd achter de Psalmboeken, die in deze kerken gebruikt worden. Opgesteld door dr. Johannes Ens, hoogleeraar te Utrecht.voorzien van een aanbevelend woord doorS van Velzen Nieuwe, behalve de spelling, onveranderde uitgave.
4807: ENS, J. - Kort historisch berigt van de publieke schriften, rakende de leer en dienst der Nederduitsche Kerken van de Vereenigde Nederlanden, zijnde de Formulieren van eenheid en de liturgie. Doorgaans gevoegd achter de Psalmboeken, die in deze kerken gebruikt worden. Opgesteld door dr. Johannes Ens, hoogleeraar te Utrecht. Nieuwe, behalve de spelling, onveranderde uitgave.
76221: SCHULdeGRAAF M A enSUTHERLAND J J - een tijd om tebouwen Gedfenkboek bij het eeuwfeeast van de instiuering van de Gergformeerde kerk teNieuwendam
54311: ENT, Ds. H.C. van der - Overdenkingen rondom een weggelopen slaaf. Naar de brief van Paulus aan Filemon.
20156: ENT, Ds. H.C. van der - Een kleine man van grote kracht. Een lezenswaardig boek voor jonge (en oudere) mensen over het leven van Gideon. Tientallen aktuele onderwerpen worden door de schrijver besproken. Met een voorwoord van ds. G. Blom.
54312: ENTINGH, A.S. pred AMSTERDAM Den HELDER - De Heidelbergsche Katechismus.2ln
54313: ENTINGH, A.S.predikant te AMSTERDAM/DEN HELDER - De Heidelbergsche Katechismus. in twee en vijftig leerredenen
54315: ENTROP, Pieter Jan J en C LUIKEN - de KERKELIJKE en JOODSCHE geschiedenissen verkort verknogt met zeer veele aanmerkelijke Waereldlyke gebeurtenissen.Voor zoo verre dezwelven invloedhebben op de in de kerke voorgevallen zaaken. vanden beginne der waerleld op deezen teegenwoordigen eyd.Neevens een lyst der Oosterscheen Westersche keizeren,waarin men den tyd hunner regeringe,hunne geaardheid,staats en krygs handel bknoptelijk vind te zamen gesteld van Constantyn den Grootten tot de opkomst van MAHOMETH. Kort en zaakelijk in aa een geschakelt verhaal uit eenmeenigte schrijveren niet alleen ten gebruike voor de Leugd inde aanzienlyke Schoolen maar ook voor alle Minnaars die zig in de Kerkenlyke Oudheden tragten te oeffenen bijeengesteld Door PIETER JAN ENTTROP Litmaat der Gereformeerde Gemeente binnen Amsterdam
44522: ENTROP, Pieter Jan - de KERKELIJKE en JOODSCHE geschiedenissen verkort verknogt met zeer veele aanmerkelijke Waereldlyke gebeurtenissen.Voor zoo verre dezwelven invloedhebben op de in de kerke voorgevallen zaaken. vanden beginne der waerleld op deezen teegenwoordigen eyd.Neevens een lyst der Oosterscheen Westersche keizeren,waarin men den tyd hunner regeringe,hunne geaardheid,staats en krygs handel bknoptelijk vind te zamen gesteld van Constantyn den Grootten tot de opkomst van MAHOMETH. Kort en zaakelijk in aa een geschakelt verhaal uit eenmeenigte schrijveren niet alleen ten gebruike voor de Leugd inde aanzienlyke Schoolen maar ook voor alle Minnaars die zig in de Kerkenlyke Oudheden tragten te oeffenen bijeengesteld Door PIETER JAN ENTTROP Litmaat der Gereformeerde Gemeente binnen Amsterdam
13328: ENTWISTLE, Mary - Kleine kleuters in de zendingslanden. Vertaald door J. v. d. M. 4de - 6de druk.
59816: LESSING GOTTH. EPHR. - Nathan der Wise, Ein dramatisches Gedicht in fŁnf AfzŁgen
54318: EPISCOPIUS, Simon (1583-1643, Leiden) - XVII predicatien van Mr. Simon Episcopius, Eertijds Professor der H. Theologie tot Leiden, gedaen in de Christelijke Vergaderinge der Remostranten by verscheyde gelegentheden, en inzonderheit op Feestdagen. Hier voor is gestelt een beschrijvinge van het leven van den Auteur.
31257: EPKER, J.W. - Gemeenschap met God en met elkander.
54319: EPKER, J.W. - Gemeenschap met God en met elkander.
54325: ERASMUS, Desiderius - Een derde twaalftal samenspraken ingeleid en vertaald door dr. C. Sobby. Voor de zeven sinjoren uitg. door 'De Sikkel'
54327: ERASMUS, Desiderius (1469-1536) - Colloqvia of t,samen-spraken Waerin kloeckelijck scherp sinnighlijck verstandelijck vermakelijck en niet min godsaligh als geleerdelijck,veel aerdige en deftige redenen worden voor-gesteld,op-ghelost,en beantwoord,die tot eenen eer;ijcken handel en wandel,en tot sonderlinge nut der geleertheyd ende goede konsten dienstigh en noodigh zijn WAARBIJ De on-ervaren krijghsman, ofte Verhandelinge van het oude spreeck-woort, Dulce bellum inexpertis, dat is, De krijgh is den on-ervarenen soet: ....... Noch het spreek woord Sileni Alcebiadis of Schijn bedreigt vertaalt door I R alles voor ontrent hondert enzes jaren in zijn Adagien of Spreeck woorden ghestelt ende uytghegheven door Desiderius Erasmus van Rotterdam
54320: ERASMUS - Voordrachten gehouden ter herdenking van den sterfdag van Erasmus op 10 en 11 juli 1936 te Rotterdam.
54328: ERASMUS, Desiderus (1469-1536) door S W Bijl - Erasmus in het nederlands tot 1617
54324: ERASMUS, DES.) --- - Genie en wereld. Erasmus. M.m.v. C.Augustijn, S.Dresden, A.Vloemans e.a.
54321: ERASMUS - Erasmus, onderzoek naar zijne theologie en zijn godsdienstig gemoedsbestaan. (Diss.)
54322: ERASMUS Van ROTTERDAM, Desiderius (1466-1536) - Colloquia familiaria, dat is Gemeensame t'samenspraken, waer by op nieus gevoegt is Dulce Bellum in expertis, dat is den krijg is den onversochten soet, als ook Sileni alcibiadis, of schyn bedrieg och zijn hier achter by gedaen de verjklaringen vann tien spreekwoorden,nevens een brief aen Christianus Lubescebses en een cratie aen adolph Prince vabv Verrona in alle welke Voortreffelijk Scherpzinninglijk Verstandelijk Vermakelijk zo wel inde Theologie philosophie als poetiscghe en andere aerdige en genoegelijke redenen worden voorgestelt op gelost en beantwoort lles beschreven door den zeer vermaerden DESIDERIUSD ERASMUS van ROTTERDAM Uyt het Latijn vertaelt in deze laesten druk overzien en met noodige Registers vermeerdert
15718: ERASMUS - Voordrachten gehouden ter herdenking van den sterfdag van Erasmus op 10 en 11 juli 1936 te Rotterdam.
15719: ERASMUS, Desiderius - Een derde twaalftal samenspraken ingeleid en vertaald door dr. C. Sobby. Voor de zeven sinjoren uitg. door 'De Sikkel'
35181: ERHARD, Georgius. - De waare en eenige heelmeester in Israel. Aangemerkt in desselfs heerlijkheid en voortreffelikheid boven alle aardsche soo lighamelicke als geestelicke heelmeesters en selfs ook de allergrootste personagien deeser weereld neffens syn heilzame recepten en remedien.
44994: LEIJENAAR ERIC - het land van de lachende schoonheid
77991: SEND Alfred Erich - The great powers lithuania and the vilna question 1920-1928k
41800: ERICS, LINDA - Joop's grootste wens.
54330: ERICS, Linda - Mijn vriend de pindaman. Met tekeningen van W.G. van de Hulst Jr.
54331: ERICS, Linda - Mijn vriend de pindaman. Met tekeningen van W.G. van de Hulst Jr.
54332: ERICS, LINDA - Joop's grootste wens.
38680: ERICS, Linda - De Barmelootjes. Geillustreerd door Johanna van de Ruit.
78045: ERICS, Linda - Goudhaantje geillusstreerd Johana van de Ruit
30851: ERICS, Linda - Mijn vriend de pindaman. Met tekeningen van W.G. van de Hulst Jr.
30852: ERICS, Linda - Mijn vriend de pindaman. Met tekeningen van W.G. van de Hulst Jr.
54335: ERINGA DR. S. - De gdachten van Pascal, ingeleid en vertaald door Dr. S. Eringa met een voorbericht van Dr. K. Dijk
60218: LUDWIG ERK. - Deutscher Liederschatz. Eine Auswahl der beliebsten Volks-, Vaterlands-, Soldaten-, Jšger-, Studenten- und Weihnachtslieder. ect .
61391: M‹LLER E.F. Karl D. und ord. Professor der Theologie Erlangen - Die Bekenntnisschriften der reformierten Kirche. In authentischen Texten mit geschichtlicher Einleitung und Register
54337: ERNE, B.H./VAN DIS, L.M. - De Gentse Spelen van 1539. Uitgegeven en toegelicht en toegelicht door Dr. B.H. Ernť en Dr. L.M. van Dis.
22395: ERNST, H. - Een drietal vragen, belangrijk voor onze dagen.
60101: Lohmeijer Ernst - Die briefe an die Philipper, an die Kolosser und an Philemon
54339: ERNST, H. - Gaat het met het protestantsch bewustzijn ten onzent voor- of achteruit?
78363: LOHMEYER ERNST - Urchristliche Mystik neuteamentliche studien
65398: SCHUDDEKOPF OTTO ERNST - Fascisme Grote stromingen der 20e eeuw.
65187: Schleiermacher Friedr. Daniel Ernst - ‹ber die Religion Reden an die Gebildeten unter ihren Veršchtern
41051: ERSKINE, Ralph (1685-1752, Dunfermline) - Dekracht der zonde en hoe de wet de kracht is van de zonde
71910: ERSKINE, Ralph (1685-1752, Dunfermline) - De groote vraag van den Evangelie-catechismus: Zynde de inhout van vescheide Predikatien over Matth. XXII:42. Wat dunkt u van de Christus? En de predikatie van de Samaritaanse vrouwe aan de lieden van de stadt; of de Zelfs-vernederende en Christus-verhoogende invloet van Goddelyke ontdekkingen, verklaart in een leerrede over Joh. IV:29. Beide gepredikt by gelegentheit van het H: Avontmaal, Door Mr. Ralph Erskine, Bedienaar des H: Evangeliums te Dunfermline in Schotlandt: En nu, om deszelfs coortreffelykheit, uit het Engelsch vertaalt door J. Ross.erde
13813: ERSKINE, Ralph (1685-1752, Dunfermline) - Het gescheurde voorhangsel. Of: de toegang tot het Heilige der Heilige door de dood van Christus.
13821: ERSKINE, Ralph (1685-1752, Dunfermline) - Preeken. Over: Co. III:3, Hand. VII:34, Ezech. XVI:63, Rom. IV:18, Jes. XXX:7 en Openb. II:10 deel 6 van de serie
13824: ERSKINE, Ralph (1685-1752, Dunfermline) - De Kabinetten der Evangelischen beloften voor allen zeer wijd geopend.
37189: ERSKINE, Ralph (1685-1752, Dunfermline) en Preeken Rom 8-Pred 1-Rom12-Hab 33 - VOLHARDT in hetrgebed Veertien preeken over het Gebed. Uit het Engelsch.
37188: ERSKINE, Ralph (1685-1752, Dunfermline) - Preeken. Over Col. 3: 3; Hand. 7: 34; Ezech. 16: 63; Rom. 4: 18; Jes. 30: 7; Openb. 2: 10; Uit het Engelsch. Deel VI.
32352: ERSKINE, Ralph (1685-1752, Dunfermline) - De kragt der zonde en hoe de wet de kragt is van dezelve, geopent en ontfouwt in verscheidene predikatien, Gepredikt te Kinglassy den 31. July; als ook te Orwel den 7.en 8. Augustus 1727, na de Bedieninghe van het H. Avondmaal, en op andere gelegentheden elders uitgebreidt, uit 1 Cor. XV:56, "De kragt der zonde is de wet" door Mr. Ralph Erskine, zeer getrouw Bedienaer des H. Evangeliums te Dunfermline in Schotland, en nu om deszelfs voortreffelykheit uit het Engels vertaalt, door J.R.
6505: ERSKINE, Ralph (1685-1752, Dunfermline) - De bron van alle zegeningen, of het grote schathuis geopend. Benevens de gevende liefde van Christus en de aannemende eigenschap des geloofs.WAARBIJ deFontein des heils geopend voor zondareb
28816: ERSKINE, Ralph (1685-1752, Dunfermline) - De gelukkige en groote vergadering der volken tot Silo door Ralph Erskine, bedienaar des H. evangelies in Schotland. Nieuwe uitgave.
45778: ERSKINE, Ralph (1685-1752, Dunfermline); ERSKINE, Ebenezer (1680-1754) - Al de werken. Schatkamer van uitgegeven Godgeleerde verhandelingen in 12 delen. Uit het Engels vertaald door Jan Ross (koopman) ouderling bij de Schotse Kerk te Rotterdam met voorredes van Th. van der Groe.
54384: ERSKINE, Ralph (1685-1752, Dunfermline) - De wet van Godts huis, over Ezech. XLIII: 12 Gad, Het overwonnen en Overwinnende Geslacht, over Gen. XL: 19 Het werk en den Stryd der Geestelyke Bouwers over Neh. IV : 18 . Den opvarenden Christen over Jez. XL: 31, De tempelverwoesting over Joh. II: 19 De ware Christus altijd dezelfde over Hebr. XIII: 8
54385: ERSKINE, Ralph (1685-1752, Dunfermline) - De kragt der zonde en hoe de wet de kragt is van dezelve, geopent en ontfouwt in verscheidene predikatien, Gepredikt te Kinglassy den 31. July; als ook te Orwel den 7.en 8. Augustus 1727, na de Bedieninghe van het H. Avondmaal, en op andere gelegentheden elders uitgebreidt, uit 1 Cor. XV:56, "De kragt der zonde is de wet" door Mr. Ralph Erskine, zeer getrouw Bedienaer des H. Evangeliums te Dunfermline in Schotland, en nu om deszelfs voortreffelykheit uit het Engels vertaalt, door J.R. WAARBIJ De groote vraag van den Evangelie-catechismus: Zynde de inhout van vescheide Predikatien over Matth. XXII:42. Wat dunkt u van de Christus? En de predikatie van de Samaritaanse vrouwe aan de lieden van de stadt; of de Zelfs-vernederende en Christus-verhoogende invloet van Goddelyke ontdekkingen, verklaart in een leerrede over Joh. IV:29. Beide gepredikt by gelegentheit van het H: Avontmaal, Door Mr. Ralph Erskine, Bedienaar des H: Evangeliums te Dunfermline in Schotlandt: En nu, om deszelfs coortreffelykheit, uit het Engelsch vertaalt door J. Ross
37173: ERSKINE, Ralph (1685-1752, Dunfermline) - De groote vraag van den Evangelie-Catechismus. En de leerrede over de Samaritaanse vrouw. Nieuwe uitgave.
42789: ERSKINE, Ebenezer (1680-1754) - Christus in de armen van een geloovigen: over Luc. II: 28. De plechtigheit van Christus hemelvaart: over Ps. XLVII: 12. Den throon der genade: over Ps. LXXXIX: 15. Een Leerreden by gelegenheit van het openen der Synode te Perth en Stirling, over Ps. CXVIII: 22. En een Verhandeling over Jez. IX: 5. Alles voorgestelt in verscheide Predikatien, door den Eerw. Heere E.E., bedienaar des H: Euangeliums te Stirling. En nu om deszelfs Nuttigheit uit het Engels vertaalt door Jan Ross. Waarbij De Reize eens Geloovigen uit de Woestijne van deze Wereld naar het Hemelsche Kanaan over Hoogl. VIII:5. Een schat van Evangelischen Genade, gedolven uit den Berg Sinai over Exod. XX:2,3. En: De Wet des Geloofs uitgaande uit Zion over Jes. II:3 en Rom. III:27. Alles voorgesteld in verscheidene PredikatiŽn bij gelegenheid van des Heeren H. Avondmaal te Edinburg, Stirling, Kinglasse en Ineerask door den Eerw. Heer Ebenezer Erskine, bedienaar des H. Evangeliums te Stirling. En nu om deszelfs nuttigheit uit het emgels vertaalt door Jan Ross
36696: ERSKINE, Ralph (1685-1752, Dunfermline) - De groote vrage van de evangelie-catechismus. En de predikatie van de Samaritaansche vrouwe aan de lieden van de stadt, enz. Nu uit het Engels vertaalt door J. Ross. zesdedruk.
35949: ERSKINE, Ralph (1685-1752, Dunfermline) - De groote vraag van den Evangelie-catechismus: Zynde de inhout van vescheide Predikatien over Matth. XXII:42. Wat dunkt u van de Christus? En de predikatie van de Samaritaanse vrouwe aan de lieden van de stadt; of de Zelfs-vernederende en Christus-verhoogende invloet van Goddelyke ontdekkingen, verklaart in een leerrede over Joh. IV:29. Beide gepredikt by gelegentheit van het H: Avontmaal, Door Mr. Ralph Erskine, Bedienaar des H: Evangeliums te Dunfermline in Schotlandt: En nu, om deszelfs coortreffelykheit, uit het Engelsch vertaalt door J. Ross. Derde druk, vermeerdert met een korte Schets van 't geheele werk.
77868: ERSKINE, Ebenezer (1680-1754) - De vervallene hutte of tabernakel Davids, over Amoz IX. 8-11. De jaarboeken van verlossende liefde, over Jez. LXIII. 4. Christus aangemerkt, als den nagel, ingeslagen in eene vaste plaatse, over Jez. LXII. 24. En het dappere geloove, over Psalm XXIII. 4. Alles voorgestelt, in verscheidene Predikatien, op Avondtmaals-tyden, en by andere gelegenheden, door den Eerw: Heere ... , Bedienaar des H: Evangeliums te Stirling. Uit het Engelsch vertaelt door Jan Ross. Waar by gevoegt is een Voorreden, handelende over het schadelyke misbruik van eene gemeene overtuiginge, tot een valsche grondt van ruste, voor de ziele, door Theodorus vander Groe, bedienaar van Godts Woordt, te Kralingen. W door Jan Rossvertaalt.
45942: ERSKINE, Ralph (1685-1752, Dunfermline) - Pleit-redenen des Geloofs. Op Godts Woordt en Verbondt, over 2 Sam VII:25. De ruste en Maaltijd des Geloofs onder den Boom dees levens, over Hoogl II:3. Christus komste tot zyn volk, oveer Hoogl. II:8. Christus Liefde-verzoek herhaelt, oveer Hoogl. 11:13. De macht en lust des satans bepaalt en verydelt, oveer Luc. XXII: 31, 32. En de verlossinghe door Christus De wet van Godts huis, over Ezech. XLIII: 12 Gad, Het overwonnen en Overwinnende Geslacht, over Gen. XL: 19 Het werk en den Stryd der Geestelyke Bouwers over Neh. IV : 18 . Den opvarenden Christen over Jez. XL: 31, De tempelverwoesting over Joh. II: 19 De ware Christus altijd dezelfde over Hebr. XIII: 8
22090: ERSKINE, Ebenezer (1680-1754) - De zekerheid va nhet geloof 3e druk
54352: ERSKINE, Ralph (1685-1752, Dunfermline) - De bron van alle zegeningen, of het grote schathuis geopend. Benevens de gevende liefde van Christus en de aannemende eigenschap des geloofs.
54354: ERSKINE, Ralph (1685-1752, Dunfermline) - Blijde boodschap in zware tijden of de stad Gods, in tijden van benauwdheid bevochtigd door de rivier der vertroosting. Verhandeling over Paslm 46: 5 door Ralph Erskine, bedienaar des H. Evangelies in Schotland.
54353: ERSKINE, Ralph (1685-1752, Dunfermline) - Het gescheurde voorhangsel of den toegang tot het Heilige der Heiligen door den dood van Christus. Predikatie over Matt. 27:51
21518: ERSKINE, Ebenezer (1680-1754) - Het leven en het dagboek van Ds. Ebenezer Erskine te Stirling. Uit het Engels vertaald door Joh. Freeke Den Haag
37170: ERSKINE, Ralph (1685-1752, Dunfermline) - De gelukkige en groote vergadering der Volken tot Silo. Nieuwe uitgave.
76313: ERSKINE, Ralph (1685-1752, Dunfermline) - De grote bazuin van het eeuwig evangelie.ect Waarbij De gevoelige tegenwoordigheis met voorrede Th v/d Groe
54369: ERSKINE, Ralph (1685-1752, Dunfermline) - Het gescheurde voorhangsel. of de toegang tot het heilige der heiligen door de dood van Christus.
54370: ERSKINE, Ralph (1685-1752, Dunfermline) - Onderrichtende brief van Ralph Erskine aan zekere juffrouw handelende over de enigste en zekerste grond des geloofs. Deze brief wordt in geen der werken van Erskine gevonden.
54371: ERSKINE, Ralph (1685-1752, Dunfermline) - De groote vrage van de evangelie-catechismus. En de predikatie van de Samaritaansche vrouwe aan de lieden van de stadt, enz. Nu uit het Engels vertaalt door J. Ross. zesdedruk.
54372: ERSKINE, Ralph (1685-1752, Dunfermline) - De gelukkige en groote vergadering der Volken tot Silo. Nieuwe uitgave.
54381: ERSKINE, Ralph (1685-1752, Dunfermline) - Dekracht der zonde en hoe de wet de kracht is van de zonde
54382: ERSKINE, Ralph (1685-1752, Dunfermline) - Blijde boodschap in zware tijden of de stad Gods, in tijden van benauwdheid bevochtigd door de rivier der vertroosting. Verhandeling over Paslm 46: 5 door Ralph Erskine, bedienaar des H. Evangelies in Schotland.
54383: ERSKINE, Ralph (1685-1752, Dunfermline) - De overeenstemminge der goddelyke eigenschappen, doorstralende in het werk der Verlossinge en in het zaligen van zondaren door Christus Jezus, zijnde eene leerrede, gepredikt te Dunfermline, den 29 September 1723, na het houden van het H. Avondmaal, over Ps. LXXXV: 11. De Goedertierentheit en de Waarheit zullen malkander ontmoeten; de Geregtigheit en de Vrede zullen (malkander) kussen. Getrouwelijk uit het Engelsch vertaald. Derde druk.
37171: ERSKINE, Ralph (1685-1752, Dunfermline) - De gelukkige ure van Christus levend makendestem Joh 5 vers25
38419: ERSKINE, Ebenezer (1680-1754) en ERSKINE, Ralph (1685-1752, Dunfermline) - Preeken van Ebenezer Erskine (...) deel 1 t/m 6 / en Preeken van Ralph Erskine (...) deel 1 t/m 6. uit het engels vertaald door CB van Woerden sr Zeist
39747: ERSKINE, Ralph (1685-1752, Dunfermline) - Het gescheurde voorhangsel of den toegang tot het Heilige der Heiligen door den dood van Christus. Predikatie over Matt. 27:51
54362: ERSKINE, Ralph (1685-1752, Dunfermline) - De Kabinetten der Evangelischen beloften voor allen zeer wijd geopend.
54363: ERSKINE, Ralph (1685-1752, Dunfermline) - De Kabinneen der Evangelische beloften voor allen zeer wijd geopend.
54366: ERSKINE, Ralph (1685-1752, Dunfermline) - De gelukkige en groote vergadering der volken tot Silo door Ralph Erskine, bedienaar des H. evangelies in Schotland. Nieuwe uitgave.
54368: ERSKINE, Ralph (1685-1752, Dunfermline) - De kragt der zonde en hoe de wet de kragt is van dezelve, geopent en ontfouwt in verscheidene predikatien, Gepredikt te Kinglassy den 31. July; als ook te Orwel den 7.en 8. Augustus 1727, na de Bedieninghe van het H. Avondmaal, en op andere gelegentheden elders uitgebreidt, uit 1 Cor. XV:56, "De kragt der zonde is de wet" door Mr. Ralph Erskine, zeer getrouw Bedienaer des H. Evangeliums te Dunfermline in Schotland, en nu om deszelfs voortreffelykheit uit het Engels vertaalt, door J.R.
43923: ERSKINE, Ralph (1685-1752, Dunfermline) - De wet van Godts huis, over Ezech. XLIII: 12 Gad, Het overwonnen en Overwinnende Geslacht, over Gen. XL: 19 Het werk en den Stryd der Geestelyke Bouwers over Neh. IV : 18 . Den opvarenden Christen over Jez. XL: 31, De tempelverwoesting over Joh. II: 19 De ware Christus altijd dezelfde over Hebr. XIII: 8
47205: ERSKINE, Ralph (1685-1752, Dunfermline) - De kragt der zonde en hoe de wet de kragt is van dezelve, geopent en ontfouwt in verscheidene predikatien, Gepredikt te Kinglassy den 31. July; als ook te Orwel den 7.en 8. Augustus 1727, na de Bedieninghe van het H. Avondmaal, en op andere gelegentheden elders uitgebreidt, uit 1 Cor. XV:56, "De kragt der zonde is de wet" door Mr. Ralph Erskine, zeer getrouw Bedienaer des H. Evangeliums te Dunfermline in Schotland, en nu om deszelfs voortreffelykheit uit het Engels vertaalt, door J.R. WAARBIJ De groote vraag van den Evangelie-catechismus: Zynde de inhout van vescheide Predikatien over Matth. XXII:42. Wat dunkt u van de Christus? En de predikatie van de Samaritaanse vrouwe aan de lieden van de stadt; of de Zelfs-vernederende en Christus-verhoogende invloet van Goddelyke ontdekkingen, verklaart in een leerrede over Joh. IV:29. Beide gepredikt by gelegentheit van het H: Avontmaal, Door Mr. Ralph Erskine, Bedienaar des H: Evangeliums te Dunfermline in Schotlandt: En nu, om deszelfs coortreffelykheit, uit het Engelsch vertaalt door J. Ross
54360: ERSKINE, Ralph (1685-1752, Dunfermline) - Evangelische vernedering en den Heere verwacht in den weg Zijner gerichten Voorgesteld in een tweetal Predikatien door den Eerwaarden Heer Ralph Erskine. Vrij uit het Engels vertaald.
54357: ERSKINE, Ralph (1685-1752, Dunfermline) - Het Gebed nagespeurd door D. Schot. Uit de predikatie over Rom. 12: 12.
54358: ERSKINE, Ralph (1685-1752, Dunfermline) Love Chr - Het gescheurde voorhangsel of den toegang tot het Heilige der Heiligen door den dood van Christus. Waarbij Des Zondaars tstament aan zijn na komelingen ect
54355: ERSKINE, Ralph (1685-1752, Dunfermline) - Preeken. Over: Co. III:3, Hand. VII:34, Ezech. XVI:63, Rom. IV:18, Jes. XXX:7 en Openb. II:10 deel 6 van de serie
54356: ERSKINE, Ralph (1685-1752, Dunfermline) - De Kabinetten der Evangelischen beloften voor allen zeer wijd geopend.
24526: ERSKINE, Ralph (1685-1752, Dunfermline) - De gelukkige en groote vergadering der volken tot Silo, zijnde een verhandeling over Genisis 49 vers 10, vertaald uit het Engelsch door Jan Ross, ouderling in de Schotse Gemeente te Rotterdam.
54392: ERSKINE, Ralph (1685-1752, Dunfermline) - Preeken deel 5 uit het engels vertaald door CB van Woerden sr Zeist
54394: ERSKINE, Ralph (1685-1752, Dunfermline) - De grote bazuin van het eeuwig evangelie.ect Waarbij De vervallen hut of tabernaKel Davids ect met voorrede Th v/d Groe
54395: ERSKINE, Ralph (1685-1752, Dunfermline) - Preeken.; Uit het Engelsch. Deel 2
54396: ERSKINE, Ralph (1685-1752, Dunfermline) - De bron van alle zegeningen, of het grote schathuis geopend. Benevens de gevende liefde van Christus en de aannemende eigenschap des geloofs.
24694: ERSKINE, Ralph (1685-1752, Dunfermline) - De Kabinetten der Evangelischen beloften voor allen zeer wijd geopend.
54350: ERSKINE, Ebenezer (1680-1754) - De verzekeringe des geloofs verklaart en toegepast. Zijnde de inhoud van verscheidene predikatien over Hebr. X:19-22. Vertaalt door J. Rolff. vierde druk. Vermeerdert met eene ontledende schets.
54351: ERSKINE, Ralph (1685-1752, Dunfermline) - De waare godsdienst naar den eisch van het Euangelium, voorgesteld in eenige uitmuntende leerredenen over Col. 2: 6.
25144: ERSKINE, Ralph (1685-1752, Dunfermline) - De Kabinneen der Evangelische beloften voor allen zeer wijd geopend.
33520: ERSKINE, Ralph (1685-1752, Dunfermline) - Onderrichtende brief van Ralph Erskine aan zekere juffrouw handelende over de enigste en zekerste grond des geloofs. Deze brief wordt in geen der werken van Erskine gevonden.
75219: ERSKINE, Ralph (1685-1752, Dunfermline) - De gelukkige en groote vergadering der volken tot Silo, zijnde een verhandeling over Genisis 49 vers 10, vertaald uit het Engelsch door Jan Ross, ouderling in de Schotse Gemeente te Rotterdam.
37172: ERSKINE, Ralph (1685-1752, Dunfermline) - De groote vraag van den Evangelie-Catechismus. En leerrede over de Samaritaanse vrouw. Nieuwe uitgave.
48403: ERSKINE, Ralph (1685-1752, Dunfermline); ERSKINE, Ebenezer (1680-1754) - Al de werken. Schatkamer van uitgegeven Godgeleerde verhandelingen in 12 delen. Uit het Engels vertaald door Jan Ross (koopman) ouderling bij de Schotse Kerk te Rotterdam met voorredes van Th. van der Groe.de delen7-8-9-10--11- en 12
76052: ERSKINE, Ralph (1685-1752, Dunfermline) - Preeken deel 6 uit het engels vertaald door CB van Woerden sr Zeist
76053: ERSKINE, Ralph (1685-1752, Dunfermline) - Preeken deel 3 uit het engels vertaald door CB van Woerden sr Zeist
33384: ERSKINE, Ralph (1685-1752, Dunfermline) - Het gescheurde voorhangsel. of de toegang tot het heilige der heiligen door de dood van Christus.
33270: ERSKINE. RALPH DOORFRASER, DS. DONALD - Al de werken.deeol 19 Leven en dagboek van Ralph Erskine. Ralph Erskine. Zijn leven beschreven naar zijn dagboek. Uit het Engels vertaald door J. van der Haar.
38001: ERSKINE, Ralph (1685-1752, Dunfermline); ERSKINE, Ebenezer (1680-1754) - STERVEN AAN DE WET EN GEKUKKIGE DE GROTE VERGADERING
26464: ERSKINE, Ralph (1685-1752, Dunfermline) - Dekracht der zonde en de wet dekracht van dezonde
28078: ERSKINE, Ralph (1685-1752, Dunfermline); ERSKINE, Ebenezer (1680-1754) - Prekenserie. (Twee maal zes delen ). Vertaald door C.B. van Woerden, Zeist.
28238: ERSKINE, Ebenezer (1680-1754) - Preeken van Ebenezer Erskine, bedienaar des Evangelies te Stirling - Schotland. Over Jes. XL:8, Ps. II:6, Luk. XVII:21, Spr. VIII:23. Uit het Engelsch door C.B. van Woerden - Zeist. Met een voorwoord over de beide Erskines en een beknopt overzicht over hunnen tijd en strijd.
38466: ERSKINE, Ebenezer (1680-1754) en ERSKINE, Ralph (1685-1752, Dunfermline) - Al de werken van Ralph en Ebenezer Erskine. Deel 1 t/m 12.
28250: ERSKINE, Ralph (1685-1752, Dunfermline) - Preeken van Ralph Erskine. Bedienaar des Evangelies te Dunfermline (Schotland). Over Rom. VIII:28, Pred. !:2, Rom. XII:2, Hab. III:2. Uit het Engelsch door C.B. van Woerden, Zeist.deel IV. van de serie
75129: ERSKINE, Ebenezer (1680-1754) - Op reis naarveen beter vaderland
31935: ERSKINE, Ralph (1685-1752, Dunfermline); ERSKINE, Ebenezer (1680-1754) - Levensgeschiedenis en werken van Ralph & Ebenezer Erskine. Met een inleidend en aan bevelend woord. Nieuwe druk-Eerste serie.
49087: ERSKINE, Ebenezer (1680-1754) - De verzekering des geloofs verklaard en toegepast. waarbij Christus in de armen van eene geloovige
24542: ERSKINE, Ralph (1685-1752, Dunfermline) - De zwangere belofte en hare vrucht. Of de kinderen der belofte voortgebracht en beschreven. Voorgestelt in verscheide predikatien, op avondmaals tyden te Torpbicen te Portmoak en te Glendoven. Over Gelaten 4: 28. Maar wy, Broeders zyn kinderen der Beloften als Izaak was. Derde druk.
3532: ERSKINE, Ralph (1685-1752, Dunfermline) - De waare godsdienst naar den eisch van het Euangelium, voorgesteld in eenige uitmuntende leerredenen over Col. 2: 6.
39046: ERSKINE, Ralph (1685-1752, Dunfermline) - Licht in de duisternis, of de dwalende zondaar ontdekt, Jezus roepstem tot Zaccheus en Gods inwendige getuigenis of zeker bewijs des geloofs door Ralph Erskine, bedienaar des H. Evangelies in Schotland. Nieuwe uitgave.
42719: ERSKINE, Ralph (1685-1752, Dunfermline) - De overeenstemminge der goddelyke eigenschappen, doorstralende in het werk der Verlossinge en in het zaligen van zondaren door Christus Jezus, zijnde eene leerrede, gepredikt te Dunfermline, den 29 September 1723, na het houden van het H. Avondmaal, over Ps. LXXXV: 11. De Goedertierentheit en de Waarheit zullen malkander ontmoeten; de Geregtigheit en de Vrede zullen (malkander) kussen. Getrouwelijk uit het Engelsch vertaald. Derde druk.
75587: ERSKINE, Ralph (1685-1752, Dunfermline) - 2e tweetal onuitgegeven leerredenen over ezechiel16 vers3 en jesaja 26 vers8a
21767: ERSKINE, Ralph (1685-1752, Dunfermline) - Het Gebed nagespeurd door D. Schot. Uit de predikatie over Rom. 12: 12.
21794: ERSKINE, Ralph (1685-1752, Dunfermline) Love Chr - Het gescheurde voorhangsel of den toegang tot het Heilige der Heiligen door den dood van Christus. Waarbij Des Zondaars tstament aan zijn na komelingen ect
13589: ERSKINE, Ralph (1685-1752, Dunfermline) - Het gescheurde voorhangsel of den toegang tot het Heilige der Heiligen door den dood van Christus. Predikatie over Matt. 27:51
13590: ERSKINE, Ebenezer (1680-1754) - Preeken van Ebenezer Erskine. Bedienaar des Evangelies te Stirling. Deel 6.
13591: ERSKINE, Ralph (1685-1752, Dunfermline) - Blijde boodschap in zware tijden of de stad Gods, in tijden van benauwdheid bevochtigd door de rivier der vertroosting. Verhandeling over Paslm 46: 5 door Ralph Erskine, bedienaar des H. Evangelies in Schotland.
19084: ERSKINE, Ralph (1685-1752, Dunfermline); ERSKINE, Ebenezer (1680-1754) - Al de werken. ,,De Schatkamer "van uitgegeven Godgeleerde verhandelingen met voorredes van Th van der Groe in 12 delen.
15447: ERSKINE, Ralph (1685-1752, Dunfermline); ERSKINE, Ebenezer (1680-1754) - de krracht deronden ect
39947: ERSKINE, Ralph (1685-1752, Dunfermline) - de schatkamer van de evangelische beloften voorallenzeer wij geopend
44979: ERSKINES BOSTON , CALVIJN EN KOLHBRUGGE - Prikkelen en nagelen. Opstellen. Uitgegeven door Erskines Boston , Calvijn en Kolhbrugge
34186: ERSKNI RALPH en EBEN HAEZER door VALEN, L.J. van - Herauten van het kruis. leven en werk van Ralph en Ebenezer Erskine.
51915: BRUEGHEL PIETER EN JAN BREUGHEL - KLAUS ERTZ (EDITOR) - Pieter Breughel de Jonge (1564-1637/8) en Jan Breughel de Oude (1568-1625). Een Vlaamse schildersfamilie rond 1600. ( exhibition catalogue ).
61385: M‹LHAUPT ERWIN - Rheinische Kirchengeschichte. Von den Anfšngen bis 1945. Mit 56 Bilden und 4 karten.
71810: ES. K. VAN - Schriftuurlijke pleitgronden een eenvoudig woord inzake de vrochure van a. klein-haneveld
47098: ES, W. A. van (Gereformeerd predikant te Leeuwarden) - Nieuw licht, De strijd om en de prediking van het aanbod van genade in de periode 1750-1800
54398: Es, van T - Nieuw licht, De strijd om en de prediking van het aanbod van genade in de periode 1750-1800
54399: ESCH- DE RUITER, M. van - Gods genade verheerlijkt in de bekering van Jan van Esch te Wijk. Met voor- en naschrift van Ds. Chr. van Dam te werkendam
71642: ESPAGNE, Jean d' (1591-1659) - Het Eten des Lischaems CHRISTI Aengemercht sijne Gront regels Met een bericht aengaende het breken ende uytdeylen van Broodt inhetavondmael uitFransch vertaald WAARBIJ Het Bericht Aangaande de brekinge ende uytdeylinge des Broods t H AVONDMAAL De welck inn vele recht sinnige Kercken worden nagelaten
54470: Eyck Wm. O. van Esq. - The Union of 1850 A collection of Papers. On the Union of the classis of Holland with the Reformerd Church in America, in June, 1850
34372: ESSEN, G. van - Barend en Lodewijk.
70473: ESSEN van G. - Jopie en Ankie een week uit het leven van twee ondeugende meisjes
71066: ESSEN, G. VAN - Jopie en Ankie GAAN LOGEREN(een week uit het leven van twee ondeugende meisjes)
54403: ESSEN, G. van - Het hol op de hei. Verhaal uit de oorlogsjaren 1940-1945.
54404: ESSEN, G. van - Barend en Lodewijk.
54405: ESSEN, G. VAN - Wat weet je van de Vaderlandse geschiedenis? Deel 1
73814: ESSER I. - Om Christus verlegen
54407: ESSINK. H.B.M. - Een onderzoek naar absolute rechten van de Heren van Cuijk.
1953: ESTI…, Paul - De stichting van een kerkgenootschap. Onststaan en aanvaarding van het algemeen reglement van 1818 voor het bestuur der Evangelisch-Lutherse kerk in het Koninkrijk der Nederlanden.
54408: ESTI…, Paul - De stichting van een kerkgenootschap. Onststaan en aanvaarding van het algemeen reglement van 1818 voor het bestuur der Evangelisch-Lutherse kerk in het Koninkrijk der Nederlanden.
46444: ESTIO, GUILIELMO Theolog doctore in academia Duacena professore primario eiufdemque uniuersitatis cancellario - Absolutissima in omnes beati Pauli et septem catholicas apostolorum espistolas commentaria, Tribus tomis distincta. in ovobus genuinus litterae sensus soli ect
47089: ESTRIK , VAN J.W. VLIETSTRA A. - Volgens eed en plicht. Twaalf preken van predikanten uit de Nederlandse Hervormde Kerk (Hersteld) 5 dln compleet
47087: ESTRIK, VAN J.W. VLIETSTRA, A. - Volgens eed en plicht, twaalf preken van predikanten uit de Nederlands Hervormde Kerk (hersteld) Deel 3
47908: Estrik, J. W van en Viesra, Ds, A - Volgens eed en plicht deel 2
47909: Estrik, J. W van en Viesra, Ds, A - Volgens eed en plicht deel 3
47910: Estrik, J. W van en Viesra, Ds, A - Volgens eed en plicht deel 4
47911: Estrik, J. W van en Viesra, Ds, A - Volgens eed en plicht deel 5
47090: ESTRIK, VAN J.W VLIETSTRA, A. - Volgens eed en plicht dertien preken van predikanten ui de Nederlandse Hervormde Kerk (Hersteld) deel 5
47085: ESTRIK, VAN J.W. VLIETSTRA, A. - Volgens eed en plicht, twaalf preken van predikanten uit de Nederlands Hervormde Kerk (hersteld) Deel 2
29834: ESWYLER, Jan (ca. 1675, Hoorn) - Ziels-eenzame meditatien. Nuttige samenspraak van een Heilbegerige en een Evangelist, bij wijze van vraag en antwoord opgesteld uit voorafgegane ziels-eenzame meditatien over de waarheid van het evangelie, vertonende hoe een christen op vrije genade, door het geloof, op de Heere Jezus leven kan. Naar de editie Boutkamp-1737 bewerkt door H. Kortenhoff.
36958: ESWYLER, Jan (ca. 1675, Hoorn) - Ziels-eenzame meditatiŽn over de voornaamste waarheden des evangeliums, vertoonende hoedanig eene ziel op vrije genade door het geloof in den Heere Jezus zal leven. Negende druk. op nieuw uitgegeven door J L B (Bernardie)
37745: ESWYLER, Jan (ca. 1675, Hoorn) VIGNON, J. du (1694-1763, Rotterdam) - Ziels-eenzaame meditatien over de voornaemste waarheden des Euangeliums, vertoonende hoedanig eene ziele op vrye genade door den Geloove in en op den Heere Jesus leven zal. 't Samengestelt door een liefhebber der waarheid. Hierby een nadrukkelijke Brief van dezelve Godzalige Auteur Jan Eswyler, om zyne nuttigheit in deze dagen hierby gevoegt den vyfden druk. Gedrukt na de kopie van 't Jaar 1685, zonder de minste verandering. WAARBIJRedenerend onderrecht aangaande zeker boek, genaamd nuttige t' samenspraak, En ziels- eensame meditatien t'samengesteld door J. E. en ten twede en derdemaal uitgegeven door J. B. Waar in het schadelyke en verdervelyke, in het zelve vervat, ontdekt word, tot waarschuwinge tegen de verleidinge en archlistige bedriegereijen der menschen, op dat en waarheit en Godzaligheit onkreukbaar gehandhaavd werden, en onscheidbaar hand aan hand gepaard gaan.
32521: ESWYLER, Jan (ca. 1675, Hoorn) - Ziels-eenzaame meditatien over de voornaemste waarheden des Euangeliums, vertoonende hoedanig eene ziele op vrye genade door den Geloove in en op den Heere Jesus t Samengestelt door een liefhebber der waarheid. Hierby een nadrukkelijke Brief van dezelve Godzalige Auteur Jan Eswyler, omzynr nuttigheit in deze dagen hier by grevoegt den vijfde druk gedrukt na de cppy van jaer 1865 zonder de minste verandering
25490: ESWYLER, Jan (ca. 1675, Hoorn) ; Jean Louis Bernhardi (1811-1873)trrrrrrrr - Ziels-Eenzame meditatien over de voornaamste waarheden des evangeliums, vertoonende hoedanig eene ziel op vrije genade door het geloof in den Heere Jezus zal leven. Negende druk.
45799: CHARPENTIER ETIENNE - Wegwijs in het oude testament
77960: GILSON ETIENNE - INTRODUCTION A L'ETUDE DE SAINT AUGUSTIN
52683: CHARPENTIER ETIENNE - Wegwijs in het oude testament
52684: CHARPENTIER ETIENNE - Wegwijs in het nieuwe testament
52685: CHARPENTIER ETIENNE - Wegwijs in het oude testament
75984: EUBULUScHISTOPHILUS ( kOELMAN jACIOBUS) - dEZONDEN VAN DE AMBTELIJKE BEDIENNING IN HET LICHT VAN HET VERVAKL VAN DEKERK met voorwoor5dandeuitgeverB J KoopmansteBarneveld
63443: PETERSON Eugene H. - The Message the Wisdom Books
75377: BREZZI PAOLO & DUPR…-THESEIDER EUGENIO (SOUS LA DIR. DES) - Bibliographie de la Rťforme 1450-1648 : ouvrages parus de 1940 ŗ 1955. TroisiŤme fascicule: Italie, Espagne, Portugal
20412: EUPHAN TODD, Barbara - Rik vogelschrik. De vogelverschrikker van Heuvelbeek. Bewerking Marga Holst-Dekker.
20413: EUPHAN TODD, Barbara - Rik vogelschrik. Nieuwe avonturen. Bewerking Marga Holst-Dekker.
4199: EUSEBIUS - Ecclesiasticae historiae. Libri decem, ejusdem de vita Constantini libri IV. Nec non Constantini oratio ad sanctos et Panegyricus Eusebii. Graece et Latine. Ad fidem optimorum librorum edidit, selectam lectionis varietatem notavit, indices adjecit Ernestus Zimmermannus, S.S. Theologiae doctor.
54424: EUSEBIUS - Ecclesiasticae historiae. Libri decem, ejusdem de vita Constantini libri IV. Nec non Constantini oratio ad sanctos et Panegyricus Eusebii. Graece et Latine. Ad fidem optimorum librorum edidit, selectam lectionis varietatem notavit, indices adjecit Ernestus Zimmermannus, S.S. Theologiae doctor.
74035: NOLDEKE EVA - Martha
74025: RECHLIN EVA - Nacht van de trekvogels (Dora-Diana en de christenen van Efeze)
54426: EVANS, Christmas - De Bunyan van Wales door B.A. Ramsbottom.
54428: EVANS, MIKE EN WISE, ROBERT - De Jeruzalem boekrol
13826: EVANS, Christmas - De Bunyan van Wales door B.A. Ramsbottom.
45118: EVENHUIS, Dr. R.B. - Ook dat was Amsterdam. De kerk der hervorming in de gouden eeuw. deel 2 geb. zonder stof omslag
45119: EVENHUIS, Dr. R.B. - Ook dat was Amsterdam. De kerk der hervorming in de gouden eeuw. deel 5 geb. zonder stof omslag
16392: EVENHUIS, Dr. R.B. - Ook dat was Amsterdam. De kerk der hervorming in de gouden eeuw. 5 dln geb. met stof omslag Dit is de wetenschappelijk verantwoorde en zeer leesbare standaardgeschiedenis van protestants A'dam: deel I en II De kerk der hervorming in de gouden eeuw , deel III De kerk der hervorming in de tweede helft van de 17e eeuw: nabloei en inzinking,[dit deel intussen verkocht] deel IV ... in de 18e eeuw: de grote crisis, deel V ... in de 19e eeuw: de strijd voor kerkherstel.
54432: EVERS,H. - De Architectuur en hare hoofdtijdperken, delen 1 en 2 kompleet 2 ed
49099: Evers, Willem - De tien van Thor. GeÔllustreerd door Henk Poeder.
38994: EVERSDIJK, Wilhelmus (1653-1719, Rotterdam) - Des Heeren lof, verkondigd uit de mond der kinderen, of twintig bijzondere voorbeelden van vroeg bekeerde en jonggestorve kinderen, die heerlijke blijken van genade en godzaligheid vertoonden, in hun leven en dood. Met eene aanspraak aan ouders en kinderen, aanwijzende de nuttigheid van dit werkje.
39744: EVERSDIJK, Wilhelmus (1653-1719, Rotterdam) - Des Heeren lof, verkondigd uit de mond der kinderen, of twintig bijzondere voorbeelden van vroeg bekeerde en jonggestorve kinderen, die heerlijke blijken van genade en godzaligheid vertoonden, in hun leven en dood. Met eene aanspraak aan ouders en kinderen, aanwijzende de nuttigheid van dit werkje.
2364: EVERSDIJK, Wilhelmus (1653-1719, Rotterdam) - Des Heeren lof, verkondigd uit de mond der kinderen, of twintig bijzondere voorbeelden van vroeg bekeerde en jonggestorve kinderen, die heerlijke blijken van genade en godzaligheid vertoonden, in hun leven en dood. Met eene aanspraak aan ouders en kinderen, aanwijzende de nuttigheid van dit werkje.
40190: EVERSDYK, Wilhelmus (1653-1729, Rotterdam) - Des Heeren lof, verkondigt uit den mond der kinderen, ofte vyfentwintig zonderlinge voorbeelden van vroeg bekeerde en jong stervende kinderen die heerlyke blyken van genade en Godzaligheit vertoonden, in haar leven en dood. Met een aanspraak aan de ouders en kinderen aanwyzende de nuttigheit van dit werkje door Wilhelmus Eversdyk, in zyn E. leven predikant te Rotterdam. elfde druk.
54433: EVERSDYK, Wilhelmus (1653-1729, Rotterdam) - Des Heeren lof, verkondigt uit den mond der kinderen, ofte vyfentwintig zonderlinge voorbeelden van vroeg bekeerde en jong stervende kinderen die heerlyke blyken van genade en Godzaligheit vertoonden, in haar leven en dood. Met een aanspraak aan de ouders en kinderen aanwyzende de nuttigheit van dit werkje door Wilhelmus Eversdyk, in zyn E. leven predikant te Rotterdam.negende druk.
54434: EVERSDYK, Wilhelmus (1653-1729, Rotterdam) - Des Heeren lof, verkondigt uit den mond der kinderen, ofte vyfentwintig zonderlinge voorbeelden van vroeg bekeerde en jong stervende kinderen die heerlyke blyken van genade en Godzaligheit vertoonden, in haar leven en dood. Met een aanspraak aan de ouders en kinderen aanwyzende de nuttigheit van dit werkje door Wilhelmus Eversdyk, in zyn E. leven predikant te Rotterdam. elfde druk.
54435: EVERSDYK, Wilhelmus (1653-1729, Rotterdam) - Kabood ha Massiach, of de heerlykheid van den Messias, in deszelfs luister vertoont, Schriftmatig verklaart, en ter oeffeninge der ware Godvrugt toegepast. uit den voornaamste en nadrukkelykste lofnamen en gelykenissen des Ouden en Nieuwen Testaments, waar in de Messias met al zyne uitnementheden verborgen legt. Door Wilhelmus Eversdyk, bedienaar des Goddelyken Woords te Rotterdam. Tweede druk, Derde druk.
54436: EVERSDYK, Wilhelmus (1653-1729, Rotterdam) - Des Heeren lof, verkondigt uit den mond der kinderen, ofte vyfentwintig zonderlinge voorbeelden van vroeg bekeerde en jong stervende kinderen die heerlyke blyken van genade en Godzaligheit vertoonden, in haar leven en dood. Met een aanspraak aan de ouders en kinderen aanwyzende de nuttigheit van dit werkje door Wilhelmus Eversdyk, in zyn E. leven predikant te Rotterdam. elfde druk.
74175: EVERSE MR. C.A. - Recht omarmen, christelijke politiek in de strijd tegen onrecht en armoede
69930: KUYT Evert - Toch nog Marjolein
69929: KUYT Evert - Anneloes kan het aan
54437: EVERTSE, J ANDEL N Br - Uit hen zal altijd iemand komen voort 1997-2004 25 jaat Ds Gijsbertus Voetusschool Andel N Br
38038: HAKON EVJENTH - Avotuur in Lapland
30031: EWALD, Joan Lodewijk (Bremen) - De Godvruchtige avondmaalganger of overdenkingen tot regt gebruik van het avondmaal. Uit het Hoogduitsch door Bernardus Verweij. Derde druk.
54440: EWALD, Joan Lodewijk (Bremen) - Christelijk huis- en handboek, of bespiegelingen voor elken dag des jaars; ter bevordering van geloof in Jesus Christus en christelijke Godzaligheid. Uit het Hoogduitsch vertaald door J. Clarisse, predikant te Enkhuizen.
54441: EWALD, Joan Lodewijk (Bremen) - Overdenkingen over het lijden, den dood en opstanding van Jesus. Volgens het verhael van zijnen vriend en leerling Joannes. Uit het Hoogduitsch vertaeld.
54443: EWALD, Wilh. Ernest (1704-'41, predikant te Lebe aan de Weser) Tjaden Sicco Nieuwe Pekela - De getrouwe RAAD GODS aan het onboetvaardig JERUZALEM voorgesteld en op de tegenwoordige verre uitziende tyds-omstandigheden toegepast uit het hoogduitsch vertaalt WAARBIJ Tjaden Sicco een kort ontwerp van eene leerrede Gal 4 vers 16
18397: EWALD, J.L. (doctor der Godgeleerdheid, thans predikant aan de St. Stefanus gemeente te Bremen) - Christelijk huis- en handboek, of bespiegelingen voor elken dag des jaars; ter bevordering van geloof in Jesus Christus en christelijke Godzaligheid. Uit het Hoogduitsch vertaald door J. Clarisse, predikant te Enkhuizen. Derde deel.
47003: EWALD, C - Carl Ewaldís Sprookjes , Vertaling Chabot-Steenberg. 1e druk. Prachtig antiquarisch kinderboek, ., inclusief 16 afbeeldingen
3465: EWALD, Joan Lodewijk (Bremen) - Overdenkingen over het lijden, den dood en opstanding van Jesus. Volgens het verhael van zijnen vriend en leerling Joannes. Uit het Hoogduitsch vertaeld.
3464: EWALD, Joan Lodewijk (Bremen) - Christelijk huis- en handboek, of bespiegelingen voor elken dag des jaars; ter bevordering van geloof in Jesus Christus en christelijke Godzaligheid. Uit het Hoogduitsch vertaald door J. Clarisse, predikant te Enkhuizen.
71111: EWERT, EDUARD - Maar ťťn keer per jaar
54444: EWERT, E. - Maar een keer per jaar.
13816: EXALTO, Drs. K. (e.a.) - Zij die bleven. Schetsen over leven en werk van acht predikanten die niet met de Afscheiding meegingen.
31748: EXALTO, Drs. K. - Geen hand aan u zelf. Gedachten over de zelfmoord.
14790: EXALTO, K. Ned Herv Pred - Kerkgeschiedenis.
18615: EXALTO, Drs. K. - In het rechte spoor. Inleiding tot de Nederlandse Geloofsbelijdenis.
15635: EXALTO, Drs. K. - Een vaste burcht voor de kerk der eeuwen. Opstellen opgedragen aan Drs. K. Exalto ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag (11 juni 1989).
16609: EXALTO, Drs. K. - Binnen of buiten. Over de uitverkiezing.
66004: SPIJKER W van-Balke W- Exalto K e.a - ESCHATOLOGIE Handboek over de christelijke Toekomst verwachting
16885: EXALTO, Drs. K. - De enige troost. Inleiding tot de Heidelbergse Catechismus. Tweede druk.
21087: EXALTO, Drs. K. - Een vaste burcht voor de kerk der eeuwen opstellen opgedragen aan
34484: EXALTO, J.; KARELS, J.K. - Waakzame wachters en kleine vossen. Gereformeerden en herrnhutters in de Nederlanden 1734-1754.
54445: EXALTO K e.a. MEINDERS, P.R. (red.) - Volharden tot het eindfe de heiliging-Het koninkrijk Gods-de laatste dingen Serie Kom en zie.
54446: EXALTO, Drs. K. - Momenten uit Luthers leven.
54447: EXALTO, Drs. K. n - De dood ontmaskerd. De voorbereiding op de dood in de late middeleeuwen, in de reformatie en in de gereformeerde theologie in de 17e en begin 18e eeuw.
54448: EXALTO, Drs. K. (e.a.) - Zij die bleven. Schetsen over leven en werk van acht predikanten die niet met de Afscheiding meegingen.
54450: EXALTO, Drs. K. - Een vaste burcht voor de kerk der eeuwen. Opstellen opgedragen aan Drs. K. Exalto ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag (11 juni 1989).
54451: EXALTO, Drs. K. - De enige troost. Inleiding tot de Heidelbergse Catechismus.
54454: EXALTO, Drs. K. - Binnen of buiten. Over de uitverkiezing.
54455: EXALTO, Drs. K. - De enige troost. Inleiding tot de Heidelbergse Catechismus. Tweede druk.
54456: EXALTO, Drs. K. - In het rechte spoor. Inleiding tot de Nederlandse Geloofsbelijdenis.
54457: EXALTO, Drs. K. - Een vaste burcht voor de kerk der eeuwen opstellen opgedragen aan
54463: EXALTO, K. - De enige troost. Inleiding tot de Heidelbergse Catechismus.
13595: EXALTO, Drs. K. - De enige troost. Inleiding tot de Heidelbergse Catechismus.
16389: EXALTO, Drs. K. - De kracht der religie. Tien schetsen van Gereformeerde 'Oude schrijvers' uit de 17e en 18e eeuw.
16033: EXALTO, Drs. K. - De enige troost. Inleiding tot de Heidelbergse Catechismus.
15267: EXALTO, Drs. K. Ned Herv Pred - DE KRACHT DER RELIGIE. tien schetsen van Gereformeerde oude schrijvers uit de 17e en 18 e eeuw
15286: EXALTO, Drs. K. - Beleefd geloof. Acht schetsen van gereformeerde theologen uit de 17e eeuw.
44314: EXEL, Ph. - jan persijn
54466: EXEL, N.J.A. van & GERRITSEN, JOH. Jr. - Ons werk aan de Grebbe door N.J.A. Exel Joh. Gerritsen Jr. Reserve-Veldpredikers tweede druk
54467: EXEL, Ph. - de kleinzoon van den burggraaf
54468: EXEL, Ph. - jan persijn
20671: EYBEN, E. - De Jonge Romein volgens de literaire bronnen der periode ca. 200 v. Chr. tot ca. 500 n. Chr.
46616: EYCK, P.N. VAN. - De sterren. .
54471: EYCK, P.N. VAN. - De sterren. .
54472: Eyk, J. geboren te Schiedam 1930 - Investigations on the mode of action of kinetin with lemna minor (L)
2824: EYKBERGH, P. - De basuyn van Sodoma ende Gomorra door haren ondergang dese laetste eeuwe roepende tot bekeeringe. Voorgestelt uyt derselver historie, door Petrus Eykbergh, oudt predikant van Bommel.
43740: EYSSELSTEIJN, BEN van - Dorre grond
54474: EYSSELSTEIJN, B. van - Naar breeder vlucht. Van vrede tot vrede. Verzorging Piet Maree.
12609: FABER-MEYNEN, Netty - Het wonderlijke Kerstfeest van Wim en Greetje. Tekeningen van Rie Reinderhoff.
17897: FABER, J. - Vestigium ecclesiae. De doop 'als spoor der kerk' (Cyprianus, Optatus, Augustinus). Academisch proefschrift (...) door Jelle Faber.
7228: FABER, Heije - Over ziek zijn. Proefschrift.
15725: FABIUS, Mr. D. P. D. - Het eeuwgetij der kerkhervorming.
39335: FABIUS, Mr. D. P. D. - Het eeuwgetij der kerkhervorming
43901: FABRICIUS, JOHAN - Leeuwen hongeren in Napels.
43501: FABRICIUS, JOHAN - De dans om de galg
43961: FABRICIUS, JOHAN - Halfbloed. Roman
40687: FABRICIUS, JAN (In samenwerking met Anne de Vries) - De ring van de profeet.
27507: FABRICIUS, Johan - Komedianten trokken voorbij. zesde druk
24662: FABRICIUS, Johan - De wonderbaarlijke avonturen van Bartje Kokliko. Eerste deel.
20431: FABRICIUS, Johan - De dans om de galg.4e druk
54493: FACKRE, G. - Word in deed. Theological themes in Evangelism
13596: FACKRE, G. - Word in deed. Theological themes in Evangelism
54494: Fafiť, Gerard - Friedrich Julius Stahl. Invloeden van zijn leven en werken in Nederland 1847-1880
26573: FAHNER, dr. Chr. (red.) - Zending dichterbij 2. Volken in beweging. Over heilsverwachting en messianisme bij de volken.
77332: FAHNER-VOS, G. - In de ban van Sorawa,
54501: FAHNER-VOS, G. - In de ban van Sorawa, deel 1
41191: FAHNER-VOS, G. - Arike van het groene woud.
39030: FAHNER-VOS, G. - De grote vogel(deel 2)
54500: FAHNER-VOS, G. - De grote vogel. Doealin de zoon van het stamhoofd. deel 2
54499: FAHNER-VOS, G. - Arike van het groene woud.
54497: FAHNER-BOS, G. - Doealin de zoon van het stamhoofd - deel 1 In de ban van Sorawa
54495: FAHNER, Chr. - Jali's van de Pasvallei. een bergstam in kontakt met het Evangelie.(werk terrein vaqn de zending der Gerf Gemeente
54496: FAHNER, dr. Chr. (red.) - Zending dichterbij 2. Volken in beweging. Over heilsverwachting en messianisme bij de volken.
39419: FALLENTIN, M.C. - De blawe enveloppe
43952: FALLS, CYRIL - De grote veldslagen Achtergronden van de grote en beslissende veldslagen vanaf de 17de eeuw. Goed
54502: FALLS, CYRIL - De grote veldslagen Achtergronden van de grote en beslissende veldslagen vanaf de 17de eeuw. Goed
54503: FANGMEIER, J‹RGEN - De theoloog Karl Barth. Een getuige van de vrije God en de vrije mens.
41959: FAREL, Willem - Willem Farel, Hervormer te GenŤve. (1489-1565) Het leven en de arbeid van Willem Farel. Uit het Engels vertaald
54504: FAREL, Willem - Willem Farel, Hervormer te GenŤve. (1489-1565) Het leven en de arbeid van Willem Farel. Uit het Engels vertaald TWEEDE DEEL.
54505: FAREL, Willem - Willem Farel, Hervormer te GenŤve. (1489-1565) Het leven en de arbeid van Willem Farel. Uit het Engels vertaald
25602: FAUBEL, A.F.L. - Vrijmetselarij en de orde van Vrijmetselaren. Door A.F.L. Faubel, lid van het hoofdbestuur der orde onder het Grootoosten der Nederlanden.
74971: FAURE, L.H.F.A. en Dr. J.H. Gunning J.Hzn - Schetsen van preeken. Bewerkt naar Kohlrausch' vademecum homileticum. Met een inleidend woord van Dr. J.H. Gunning J.Hzn
78371: DORSAZ ANDRE FAVRE - CALVIN et LOYOLA deux reformes
63439: PETERSEN Alice -Sweeten Gary R- Geverdt Dorathy Faye - Rational Christian Thinkking renewing the mind
54513: FEDDERSEN, Jacob Frederik (Brunswyk) 1736-1788) - Verkeering met God, by byzondere gevallen en tyden. Eerste deel. Ten vervolge van de verkeering met God, in de morgen- en avond-uren, door Sturm en Tiede, naar de derde uitgaave uit het Hoogduitsch vertaald.
4368: FEDDERSEN, Jacob Frederik (Brunswyk) 1736-1788) - Verkeering met God, by byzondere gevallen en tyden. Eerste deel. Ten vervolge van de verkeering met God, in de morgen- en avond-uren, door Sturm en Tiede, naar de derde uitgaave uit het Hoogduitsch vertaald.
52957: COSTA da I- HOEST DE G- ZUYLEN VAN NYEVELT-OUDEN DEN J H EN FEEN VAN DER Z H - Noodzakelijke aanwijzing van het groot onderscheid tusschen de adressen van de heeren D C Hogendorp c s en dat der in 1841b tot de synode zich gewend hebbende gereformeerde ledematen ten aanzien der aan te wenden middelen en der bedoelingen bij den strijd tot herstel der kerkm in Nederland met een Nawoord opzigtelijk der tegenstand van der heer Mr I da COSTA tegen onze formulieren van eenigheid
54514: FEEN, L. C. van der - Iets over Aval. Academisch proefschrift.
42335: FEENSTRA R. - Kameleon: leesboek voor de vijfde klas van de lagere school. Deel 1 3ede druk. 83 blz. deel 2 2e druk 101 blz deel 3 2edruk 89blz Met zwart-wit illustraties. 3 dln Ingenaaid. Hard cover.
48599: Y, Feenstra - Het apostolicum in de twintigste eeuw
69210: Y, Feenstra - Het apostolicum in de twintigste eeuw
54515: FEENSTRA Jr., P. - De Godsdienst en de Fransche Revolutie. StudiŽn over de Fransche Revolutie in de jaren 1789-1794.
54517: FEENSTRA, J.G. - Onze Geloofsbelijdenis toegelicht door J.G. Feenstra, V.D.M. te Scheveningen. 3e druk
54520: FEENSTRA, YSBRUGT. - Het Apostolicum in de twintigste eeuw. .
76982: FEHRMANN C N e a. - BOVENKERK KAM PEN kerkvodij
54521: FEIS, B.R. (RED.) HERMAN de Man - De Lopikerwaard: in het land van Herman de Man
36681: FEITH, Rijnvis (1753-1824) - Dagboek mijner Goede Werken in rekening gebragt bij God, tegen den dag der algemeene vergelding. 2e druk.
48258: FEITH R - Nederlandsche muzen-almanak 1819 eerste jaargang. Portret, titelvignet, 6 gravures en uitslaande plaat met muziek,
54529: FEITH, Jhr. Mr. J. A. en Mr. P. G. Bos - Groninsche Volksalmank voor het jaar 1909. Jaarboekje voor geschiedenis, Taal- en Oudheikunde der provincie Groningen.
54525: FEITH, Jan - De reis om de wereld in veertig dagen. Zesde druk.
54526: FEITH, JAN - De geheimzinnige uitvinding of de toovermacht van een H.B.S.-jongen. Een jongensboek. GeÔllustreerd door Willy Sluyer. Derde druk
54527: FEITH, JAN - De avonturen van Flip en zijn speurhond. - illustraties Willy Sluyter, 4e druk.
54528: FEITH, JAN - De levende mummie of een sportkampioen vůůr 2000 jaar. Een jongensboek. Derde druk GeÔllustreerd door Willy Sluyter.
54522: FEITH, J. - Uit Piet's vlegeljaren.: Een jongensboek
54523: FEITH, J. - Uit Piet's vlegeljaren.: Een jongensboek. Vierde druk. Met tekeningen van den schrijver
54524: FEITH, Jan - Uit Piet's kantoorjaren. GeÔllustreerd door den schrijver
54531: FEITH, Rijnvis (1753-1824) - Dagboek mijner Goede Werken in rekening gebragt bij God, tegen den dag der algemeene vergelding. 2e druk.
38958: FEITH, Rijnvis (1753-1824) - Dagboek mijner Goede Werken in rekening gebragt bij God, tegen den dag der algemeene vergelding. 2e druk.
4005: FEITH, Mr. Rhijnvis - Oden en gedichten. 3 delen.
54534: FELDEN, Frieda van - Nan's zonnige zomer.
8744: FELDEN, Frieda van - Nan's zonnige zomer.
61434: (Musikalisches Universum - Straus Johan - Feldmann C W - no399-106-2566-2464=584-1043-34-503 - 850-213-179-180- 2069-1198-200-Strausan der schijnen- Wiener Kinder- Feldman Gitana walzer no1198-02069-
70863: JEHU FELICE - Zwartoogje geillustreerd door Miep de Feijter tweede druk meisjesboek leeftijd 8-12 jaar
25921: FELIX, B.C. - De strijd- en overwinningstocht der Christelijke kerk door de gangen der eeuwen. Eerste deel: 1883. (3) 194 blz.Tweede deel: 1883. 192 blz. Derde deel: 1885. 186 blz. met litho's
19800: FELIX, B.C. (Chr. Gerf. Pred. Den Helder 1827-1907) - De strijd- en overwinningstocht der Christelijke kerk door de gangen der eeuwen.
6436: FELIX, B.C. - De strijd- en overwinningstocht der Christelijke kerk door de gangen der eeuwen.
54536: FELIX, B.C. - De strijd- en overwinningstocht der Christelijke kerk door de gangen der eeuwen.
54537: FELIX, B.C. - De strijd- en overwinningstocht der Christelijke kerk door de gangen der eeuwen. Eerste deel: 1883. (3) 194 blz.Tweede deel: 1883. 192 blz. Derde deel: 1885. 186 blz. met litho's
54541: FELT, Carolus H. - En God noemde het land aarde. Op oude voetsporen in het Nabije Oosten.
54542: FEMMINA, Louise - Uit het schoolleven van Hendrik Sluiters.
54543: FEMMINA, Louise - De liefde zoekt zichzelve niet.
41788: FEMMINA, LOUISE - En toch...
23285: FEMMINA, Louise - Uit het schoolleven van Hendrik Sluiters.
54544: FEMMINA, LOUISE - Willems getuigschrift
54545: FEMMINA, LOUISE - En toch...
31015: FEMMINA, Louise - De liefde zoekt zichzelve niet.
54547: FENELON (1651-1715) - Oeuvres de Fenelon archeveque de Cambrai prededťes d'etudes sur sa vie, par M. Aimť-Martin. tome premier
15259: FENELON (1651-1715)`` - Oeuvres de Fenelon archeveque de Cambrai prededťes d'etudes sur sa vie, par M. Aimť-Martin. tome premier
41200: FENIJN, Gerbrand - Verbannen
71307: FENIJN, GERBRAND - Vlucht uit IndiŽ
39963: FENIJN, Gerbrand - Evan, de fluitende goudzoeker.
54549: FENIJN, Gerbrand - Het geheim van de doomahj.
54551: FENIJN, Gerbrand - Verbannen
20432: FENIJN, Gerbrand - Het geheim van de doomahj.
48018: FERGUSSON, JAMES/ DAVID DICKSON. - The Epistles of Paul to the Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians and Thessalonians (The Geneva Series of Commentaries). Including the Epistle to the Hebrews by David Dickson.
35146: FERINGA, N.M. - Gedenkboek betreffende het Volkspetitionement. Zeer interessant werkje over de schoolstrijd.
19493: FERINGA, J.H. - Een gedachtenis van tien jaren.
54559: FERINGA, J.H. - Gods kinderen van Ur. Met illustratiŽn van Chr. Koppenol.
69531: FERNŃNDEZ-ARMESTO, FELIPE EN WILSON, DEREK - Reformatie. Het christendom en de wereld 1500 - 2000
54563: Fernhout, R. - Woord en naam in de religies - Een vergelijkend onderzoek
15581: FERRE, Hermannus (1725-'75 Dreischor) / BRINKMAN, Cornelis (1730-'99, Dirksland) - Verhandeling van den Heidelbergschen Catechismus. eerste deel zondag 1 t/m 27
25447: FERRE, Hermannus (1725-'75 Dreischor) / BRINKMAN, Cornelis (1730-'99, Dirksland) - Verhandeling van den Heidelbergschen Catechismus. Door Hermannus Ferre, in leven bedienaar van het Heilig Evangelie te Dreischor en Cornelis Brinkman, in leven kerk-leeraar te Dirksland.
48504: FERRE, Hermannus (1725-'75 Dreischor) / BRINKMAN, Cornelis (1730-'99, Dirksland) - Verhandeling van den Heidelbergschen Catechismus.
77708: FERRE, Hermannus (1725-'75 Dreischor) / BRINKMAN, Cornelis (1730-'99, Dirksland) - Verhandeling van den Heidelbergschen Catechismus. . deel1

Next 1000 books from Kool Boeken[an error occurred while processing this directive]

6/8