Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands. Tel. +31 (0)318-574290 | Fax. +31 (0)318-573221            Email: info@koolboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
7168: DANKBAAR, DR. W.F. - Hervormers en Humanisten. Een bundel opstellen.
53144: DANKERS, M. - Kleine kracht. De geschiedenis van de SGP vanaf haar oprichting tot aan de Tweede Wereldoorlog.
53143: DANKERS, JOOST, LINDEN, JOS VAN DER, VOS, JOZEF - Spaarbanken in Nederland: ideeën en organisatie, 1817-1990 / Joost Dankers, Jos van der Linden, Jozef Vos; met medew. van: Marianne Blaauboer, Angela van Son;
34409: DANKERS, M. - Kleine kracht. De geschiedenis van de SGP vanaf haar oprichting tot aan de Tweede Wereldoorlog.
53146: DANNEIL, J.F. (1783-1868) - Het graf, de opstanding en het laatste oordeel, nevens eenige bespiegelingen over verscheide stichtelyke onderwerpen. Uit het Hoogduitsch in het Nederduitsch overgezet. Met illustraties.
36565: DANNEIL, J.F. (1783-1868) - Het graf, de opstanding en het laatste oordeel, nevens eenige bespiegelingen over verscheide stichtelyke onderwerpen. Uit het Hoogduitsch in het Nederduitsch overgezet. Met illustraties.
3458: DANNEIL, J.F. (1783-1868) - Het graf, de opstanding en het laatste oordeel, nevens eenige bespiegelingen over verscheide stichtelyke onderwerpen. Uit het Hoogduitsch in het Nederduitsch overgezet. Met illustraties.
53147: DANRIT (CAPITAINE) [DRIANT (CDT)] - Robinsons souterrains. Reliure pleine percaline d'éditeur, premier plat orné d'un décor polychrome, tranches dorées. Première édition. Avec de nombreuses illustrations en noir de G. Dutriac. .
43247: DANRIT (CAPITAINE) [DRIANT (CDT)] - Robinsons souterrains. Reliure pleine percaline d'éditeur, premier plat orné d'un décor polychrome, tranches dorées. Première édition. Avec de nombreuses illustrations en noir de G. Dutriac. .
53149: DARBY, J.N. - synopsis of the books of the bible
74008: DARLINGTON C.J. - De verloren zus
46955: DARNTON, ROBERT - De kus van Lamourette bespieegelingenn over mentaliteitsgeschiedenis
71902: DATEMA, AREND E.A. - Echteld. Een dijk van een gemeente.
22799: DATHENUS, PETUS (CA. 1531-'88) - Eene Christelijke samenspreking uit Gods Woord. (Over het onderscheid tussen Wet en Evangelie.) Op nieuw uitgegeven door J. I. Doedes. Met een naschrift van den uitgever. Tweede druk der nieuwe uitgaaf.
1607: DATHENUS, PETUS (CA. 1531-'88) - Eene Christelijke samenspreking uit Gods Woord. (Over het onderscheid tussen Wet en Evangelie.) Op nieuw uitgegeven door J. I. Doedes. Met een naschrift van den uitgever. Tweede druk der nieuwe uitgaaf.
5357: DATHENUS, PETUS (CA. 1531-'88); DOEDES J.I. - Een christelijke samenspreking uit Gods Woord. Door Petrus Dathenus. Opnieuw uitgegeven naar den eersten druk. Met een naschrift van den uitgever. op nieuw uitgegeven door J.I. Doedes volgens de uitgave van 1624.
76298: DATHENUS, PETUS (CA. 1531-'88) - HET NIEUWETESTAMENT MET DR 150 PSALMEN DES PROPHETEN DAVIDS. Met eenige andere lofsangen uyt den Francoyschen in Nederlantschen Dichte overgeset. met ALLE VERZEN OP NOTEN
46592: DATHENUS, PETUS (CA. 1531-'88); LEEUW, CORNELIS DE (1613-'64) - de 150 psalmen Davids en andere lof-zangen, Uyt den francoyschen in Nederlandschen Dichte Overgeset Door Petrum Dathenum: Als mede de Argumenten ofte 't Inhoud voor elken Psalm, ende op de kant den Text der Psalmen gesteld, geheel op Musijk Nooten gesteld/ van alle fouten gesuyvert/ en gebracht op eenen Sleutel blijvende op deselve Doysun: Met een korte Onderwysinge om door dese een Sleutel seer Kort en veel lichter de wysen te konnen leeren door Mr. Cornelis de Leeuw, Musiçyn. waarbij: noch de Christelijk Catechismus/ Belijdenisse des Geloofs/ en de Lyturgie ofte Formulieren der Nederlandse Kerken.
72860: DATHENUS, PETUS (CA. 1531-'88); LEEUW, CORNELIS DE (1613-'64) - De 150 psalmen des koninglijken propheten Davids, en andere lof-zangen, Uyt den francoyschen in Nederlandschen Dichte Overgeset Door Petrum Dathenum: Als mede de Argumenten ofte 't Inhoud voor elken Psalm, ende op de kant den Text der Psalmen gesteld, doch met een grooter Letter als voor desen, geheel op Musijk Nooten gesteld/ van alle Misstellingen gesuyvert/ en gebracht op eenen Sleutel blijvende op deselve Doysun: Met een korte Onderwysinge om door dese een Sleutel seer Kort en veel lichter de wysen te konnen leeren door Mr. Cornelis de Leeuw, Musiçyn. En: noch de Christelijk Catechismus/ Belijdenisse des Geloofs/ en de Lyturgie ofte Formulieren der Nederlandse Kerken.
77100: DATHENUS, PETUS (CA. 1531-'88) - Een christelijke samenspreking uit Gods Woord. Over het onderscheid tussen Wet en Evangelie. Door Petrus Dathenus. Opnieuw uitgegeven door J.I. Doedes. Met een naschrift van de uitgever.
53161: DATHENUS, PETUS (CA. 1531-'88) - Parel van christelijke troost. Gesprek over onderscheid tussen wet en evangelie. Eertijds in het jaar 1585 op schrift gesteld door de eerwaarde en godzalige Petrus Dathenus toenmaals te Gent dienaar der Gemeente van Jezus Christus. Voor herdruk gereed gemaakt door A. de Reuver te Rotterdam naar de uitgave van J.I. Doedes van 1884. Uitgave vanwege de Kerkbouwcommissie der Gereformeerde Gemeente te Rotterdam-IJsselmonde. 1965.
53159: DATHENUS, PETUS (CA. 1531-'88) - Parel van christelijke troost. Gesprek over onderscheid tussen wet en evangelie. Eertijds in het jaar 1585 op schrift gesteld door de eerwaarde en godzalige Petrus Dathenus toenmaals te Gent dienaar der Gemeente van Jezus Christus. Voor herdruk gereed gemaakt door A. de Reuver te Rotterdam naar de uitgave van J.I. Doedes van 1884. Uitgave vanwege de Kerkbouwcommissie der Gereformeerde Gemeente te Rotterdam-IJsselmonde. 1965.
53158: DATHENUS, PETUS (CA. 1531-'88) - Eene Christelijke samenspreking uit Gods Woord. (Over het onderscheid tussen Wet en Evangelie.) Op nieuw uitgegeven door J. I. Doedes. Met een naschrift van den uitgever. Tweede druk der nieuwe uitgaaf.
27843: DATHENUS, PETUS (CA. 1531-'88) - Parel van christelijke troost. Gesprek over onderscheid tussen wet en evangelie. Eertijds in het jaar 1585 op schrift gesteld door de eerwaarde en godzalige Petrus Dathenus toenmaals te Gent dienaar der Gemeente van Jezus Christus. Voor herdruk gereed gemaakt door A. de Reuver te Rotterdam naar de uitgave van J.I. Doedes van 1884. Uitgave vanwege de Kerkbouwcommissie der Gereformeerde Gemeente te Rotterdam-IJsselmonde. 1965.
39749: DATHENUS, PETUS (CA. 1531-'88) - Parel van christelijke troost. Gesprek over onderscheid tussen wet en evangelie. Eertijds in het jaar 1585 op schrift gesteld door de eerwaarde en godzalige Petrus Dathenus toenmaals te Gent dienaar der Gemeente van Jezus Christus. Voor herdruk gereed gemaakt door A. de Reuver te Rotterdam naar de uitgave van J.I. Doedes van 1884. Uitgave vanwege de Kerkbouwcommissie der Gereformeerde Gemeente te Rotterdam-IJsselmonde. 1965.
12845: DAUDEY, DINEKE - Een kleine vluchteling.
42201: BURF'S BH. DAV. - Rechtfertigung und verlicherung in geordnetem Auszuge neu herausgegeben von Ernst Kern
52308: BURF'S BH. DAV. - Rechtfertigung und verlicherung in geordnetem Auszuge neu herausgegeben von Ernst Kern
70294: MCCORMACK DAVID - De Wereld Van De Wijn Ill.: Landkaartjes / Foto's / Wijnetiketten.vertaald door Francien van den Bergh
76459: BREEDVELD DAVID - De man uit het zuiden
60737: MC CORMACK DAVID - De Wereld van de Wijn vertaling van The word of Wine
73687: HORTON DAVID - Weg naar vrede, vertaald door Rika Vliek
62151: MARTIN DAVID - La Sainte Bible Quí contient le veux et le nouveau Testament revue sur les originaux par David Martin
76091: BIJBEL MARTIN DAVID - La Sainte Bible Quí contient le veux et le nouveau Testament revue sur les originaux par David Martin
76090: BIJBEL MARTIN DAVID - La Saints Bible qui contient lLe Vieuw et le Nouveau Testament. Revue sur les Originaus & retouchea dans le langage: Avec depetites Notes marginales &lesTextes paralleles parMARTIN DAVID Miniistre du St Evangile a UTRECHT
74642: BOS DAVID - In dienst van het Koninkrijk, Beroepsontwikkeling van hervormde prediknten in de 19e eeuws Nederland
43710: PSAUMES DE DAVID - lES 150 PSAUMES DE DAVID s ur l orde de petrus datheenstihting
40439: MC CORMACK DAVID - De Wereld van de Wijn vertaling van The word of Wine
53166: DAVIDSE, P. - Een onwaardige dienaar Uit het leven van Jan Vader 1819-1901
39688: DAVIDSE, P. - Een onwaardige dienaar Uit het leven van Jan Vader 1819-1901
45122: DAVIDSON, BENJAMIN - The Analytical Hebrew and Chaldee Lexicon. Every Word and Inflection of the Hebrew Old Testament Arranged Alphabetically and with Grammatical Analyses. Also Tables of Paradigms. Sixth printing
48243: DAVIDSON, D. ET AL., BEWERKT DOOR C.F.PH.D. VAN DER VECHT - De steenen spreken. De goddelijke boodschap der groote pyramide. 5de herziende druk. met losse bijlagre 6 radio lezingen ,
71988: N DAVIS - Verloren en gevonden zes preken overde verloren zoon hertaald door dr.C R van den Berg
73684: BUNN DAVIS T. - Ruiters op het vale pad, tweede druk
76249: ALDERTON DAVIS - kooi en voliere vogels foto,s vanTony Tilford
73676: BUNN DAVIS T. - Erfenis van de oorlog
70225: ANTONIO DAVROVTIO R P - Florum exemplorum sive CATECHISMI Historialis Tomus 4- Tomus 5
69040: WITT TALMAGE DD - Traps for men the pitfalls of life.
45034: WITT TALMAGE DD - Traps for men the pitfalls of life.
51307: BOON RUDOLF DDR. - Wat bracht christen theologen rond 1500 in de leerschool der rabbijnen
45769: BOON RUDOLF DDR. - Wat bracht christen theologen rond 1500 in de leerschool der rabbijnen
72470: DEACON, RICHARD - Akties van de Israelische inlichtingendienst. lls. Z/w foto's
77026: OMER DEBORAH - Tranen van Vuur leven van een Joodsmeisje 1939
72559: RANEY DEBORAH - Wat er ook gebeurd, vertaald door Cora Kool
71256: TRANEN DEBORAH - Je begrijpt me gewoon niet, hoe mannen en vrouwen met elkaar praten, vertaald door Trudy Schermer-Lodema
69888: RANAY DEBORAH - Zo goed als altijd
69889: RANEY DEBORAH - Tegen beter weten in
26027: DEBUIGNE, GERARD - Larousse. Wijnencyclopedie. 243 blz. Kaasencyclopedie. 247 blz.
71423: DECKER, JEREMIAS. DE (1609-1666) - Rym-Oeffeningen Verdeelt in Dry Boeken Vervattende Gedichten Van Verscheyden Stijl En Stoffe waarbij Lof der geldsucht ofte vervolg der rijn-oegeningen van J de Decker verdeelt inn twee boeken
53180: DECKER, JEREMIAS DE - Oorspronkelijke dichtstukken.
53181: DECKER, JEREMIAS DE - Goede vrijdag of het lijden onzes Heeren Jezus Christus.
53182: DECKER, JEREMIAS DE (1609-1666) - Alle de Rym-Oeffeningen, in beter orde geschikt, met eenige Dichten en 't leven des Schryvers vermeerdert en uitgegeven door M. Brouërius van Nidek, R.G. EERSTE DEEL. Met kopere Platen versiert
25104: DECKER, JEREMIAS DE - Goede vrijdag of het lijden onzes Heeren Jezus Christus.
76143: MISJEL DECLEER - Natuur in België. Van kust tot ardennen : de mooiste natuurplekjes
53183: DECOURCELLE, PIERRE - Twee straatjongens.
46065: DECOURCELLE, PIERRE - Twee straatjongens.
72907: HOLLANDER J PARLEMENTAIR REDACTEUR VANN DECSTANDAARD - Is er oorzaak de positie van de Gereformeerde staatkundige partij (SGP)naast entegenover dec Anti revolutionaire
72906: HOLLANDER J PARLEMENTAIR REDACTEUR VANN DECSTANDAARD - Vergaderen of verstrooien het optreden enhet bedoelen der Hervormde Gerefoprmeerde staatspartij getoets
53191: DEDDENS, K. DR - Herstel kwam uit straatsburg
53186: DEDDENS, D. AND M. TE VELDE (ED.) - Vereniging in wederkeer. Opstellen over de Vereniging van 1892.
53187: DEDDENS, K. - Het begon in Jeruzalem.
53188: DEDDENS, K. - Muziek-mixturen. Grepen uit de muziekgeschiedenis door Dr. K. Deddens.
53190: DEDDENS, K. DR - Het liep uit op Trente
53189: DEDDENS, K. ARNOLD J J, HOLWERDA B E.A - Om 't Heilig huis Gedenkboek afscheiding en Doleante te Amersfoort 1837-1887-1962
25277: DEDDENS, K. - Muziek-mixturen. Grepen uit de muziekgeschiedenis door Dr. K. Deddens.
41113: DEDDENS K,ARNOLD J J, HOLWERDA B E.A - Om ,t Heilig huis Gedenkboek afscheiding en Doleante te Amersfoort 1837-1887-1962
48064: DEDDENS, K. DR - Het liep uit op Trente
48065: DEDDENS, K - Dient Hem met vreugde deel 1- II -Opstellen over de dienst van de gemeenteleden-
48071: DEDDENS, K. DR - Herstel kwam uit straatsburg
7172: DEDDENS, K. - Het begon in Jeruzalem.
53192: DEE, J.J.C. - K. Schilder. Zijn leven en werk. Deel I (1890-1934) Academisch proefschrift door Jozias Johan Christoffel Dee.
72563: HENDERSON DEE - De bemiddelaar, deel 1 O'Malley-serie
41612: DEE, J.J.C. - K. Schilder. Zijn leven en werk. Deel I (1890-1934) Academisch proefschrift door Jozias Johan Christoffel Dee.
48087: DEE,S.P. DR. / SCHONEVELD J.DR. - CONCORDANTIE op dhet Oude en Nieuwe Testament in de vertaling van het ned.Bijbelgenootschap ,
65645: SINKE J P- DEELEN R - Waar wij samenkomen. Fotoboek van de kerken der gereformeerde gemeenten.deel 1 A L en Deel II M-Z
1307: SINKE J P- DEELEN R - Waar wij samenkomen. Fotoboek van de kerken der gereformeerde gemeenten.deel 1 A L en Deel II M-Z
71522: DEEMTER, ROELOF AN - Der Hirt des Hermas Apokalypse oder Allegorie? academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de letteren en wijsbegeerte, op gezag van den rector-magnificus Dr. G. Ch. Aalders, hoogleraar in de faculteit der Godgeleerdheid.
53194: DEES, NETTIE - Ga je mee naar zee?
64356: RIJN G. VAN EN J J DEETMAN - Nicolaas Beets 3dln deel 3 voortgezet door J J DEETMAN
38783: DEETMAN, P. (1839-1911) (VOORWOORD) - De Christelijke Adversaria, of verzameling van(16) Levens- en bekeeringsgeschiedenissen uit den Ouden en Nieuwen Tijd. Met een voorwoord van P. Deetman, predikant te Bennekom.
40399: DEETZ, C.H. EN ADAMS, O.S. (CARTHOGRAPHER AND GEODETIC COMPUTER) - Elements of map projection, with applications to map and chart contruction
72051: DEFARES, JAMES G. - Sporen van God. Feiten en fictie over God, Jezus en Hiernamaals. met een voorwoord door dr Anne vander meiden
37060: DEFENSIE, MINISTER VAN (VASTGESTELD BIJ BESCHIKKING VAN). - Handboek voor de soldaat. Vs. 2-1350. Uitgave 1976. Afb. IN KLEUR
53196: DEFOE, DANIEL - Het leven en de wonderbare gevallen van Robinson Crusoe, behelzende onder andere ongehoorde uitkomsten een verhaal van zyn agt en twintig jaarig verblyf op een onbewoond eiland, gelegen op de kust van America,...Amsterdam, Janssoons van Waesberge, 1735-1736. 3 vols
53198: DEFOER, H.L.M. - Anderhalve eeuw gereformeerden 1834 - 1984
47374: DEFOER, H.L.M. - Anderhalve eeuw gereformeerden 1834 - 1984
47473: DEGUER, ANDRÉ - Ikonen
40513: KAT ANGELINO JACOBUS JOHANNES DE TE DEIL (1855-1935) - Sprokkelingen op het gebied der kerkel?ke correspondentie, met eenige modellen en enkele opmerkingen :
71633: DEINSE, ADR. VAN. (VERTALER) - Het leven van Thomas Cranmer, den Kerkhervormer in Engeland. Vertaald door Adr. van Deinse.
50391: BEKKER E. WED. DS WOLFF EN DEKEN A. - De Historie van Mejuffrouw Sara Burgerhart ingeleid door r. Hannemieke Postma-Stamperius De beroemde roman in een herdruk
53201: DEKKER, C. - Inventaris 2 - Heerlijkheid Harmelen c. a.
53202: DEKKER, C. - Inventaris 7 - Huis Oudegein
53203: DEKKER, C. - Inventaris 19 - Kerk van S. Jan Baptist te Wijk bij Duurstede
53212: DEKKER, GERARD - Zodat de wereld verandert; over de toekomst van de kerk als nieuw ..
53207: DEKKER, DR. A. - PUCHINGER, DRS G. - De oude Barth. zoals wij hem hoorden in colleges en gesprekken.
53210: DEKKER, DRS. C - Inventaris van de archieven der Hervormde Gemeente te Soest
75812: DEKKER, WILLEM MAARTEN - Provocatie. Over de zin van God en geloof.
73071: PUTTER-DEKKER C.M. DE - Een weg terug
53214: DEKKER, W.H. DRS., RONDE M.A. DE DRS. - Woorden hebben over levensbeschouwelijke conflicten
53205: DEKKER, C.M. - De Mozaische wetten. Handboek bij het godsdienst-onderwijs door C.M. Dekker.
53206: DEKKER, D. NED HERV EVANGELIST TE EPE - Mijne schapen. Naar aanleiding van Johannes 10 vers 27.
44464: DEKKER, - Gereformeerd en evangelisch. Ontstaan en geschiedenis van de Buddinggemeente te Goes en haar plaats in het Nederlandse Protestantisme in de periode 1839-1881.
29069: DEKKER, D. NED HERV EVANGELIST TE EPE - Mijne schapen. Naar aanleiding van Johannes 10 vers 27.
72335: DEKKER,CEES R. VAN WOUDENBERG - Omhoog kijken in platland. Over geloven in de wetenschap
2975: DEKKER, C.M. - De Mozaische wetten. Handboek bij het godsdienst-onderwijs door C.M. Dekker.
40407: DEKKER, MAURITS - De Toverdoos
42101: DEKKER, JOHAN - Onvolwaardig. Roman uit de bollenstreek
42584: DEKKER, W.H. DRS., RONDE M.A. DE DRS. - Woorden hebben over levensbeschouwelijke conflicten
44892: DEKKER, DR. A. - PUCHINGER, DRS G. - De oude Barth. zoals wij hem hoorden in colleges en gesprekken.
48102: DEKKER, GERARD - Zodat de wereld verandert; over de toekomst van de kerk als nieuw ..
48388: DEKKER, WIM (RED.). - Verborgene die bij ons zijt. Dagboek.
53215: DEKKERS, O - Verdwenen plekjes van Bunschoten, Eemdijk, Spakenburg. Getekend door W.M.E. ter Horst van de Rotte en G.J. ter Horst-Koudijs.
24104: DEKKERS, O - Verdwenen plekjes van Bunschoten, Eemdijk, Spakenburg. Getekend door W.M.E. ter Horst van de Rotte en G.J. ter Horst-Koudijs.
52912: CONVOLUUT PREKENBUN DEL - Preken 18 o.a 6x PHILPOT, J. C.- 4x BSmytegelt- 6x Joh Flavel-Love Brieven- Wilh Brakel
53216: DELAHOGUE, L. AE. - Tractatus de ecclesia Christi, ad usum theologiæ candidatorum. Accedunt duæ appendices, de traditione, et conciliis generalibus. Auctore Ludovico AEgidio Delahogue, sacræ facultatis Parisiensis doctore, socio Sorbonico, in scholis Sorbonicis emerito theologiæ professore nunc in R. Catholico S. patritii collegio dogmaticæ theologiæ professore. Editio tertia.
20130: DELAHOGUE, L. AE. - Tractatus de ecclesia Christi, ad usum theologiæ candidatorum. Accedunt duæ appendices, de traditione, et conciliis generalibus. Auctore Ludovico AEgidio Delahogue, sacræ facultatis Parisiensis doctore, socio Sorbonico, in scholis Sorbonicis emerito theologiæ professore nunc in R. Catholico S. patritii collegio dogmaticæ theologiæ professore. Editio tertia.
53218: DELDEN, J.A. VAN (RED.) - Schepping of evolutie? Argumenten voor en tegen de evolutieleer. Onder redactie van drs. J.A. van Delden.
53217: DELDEN, HENK VAN - De eendracht onder vol zeil. Geillustreerd door Gerard van Straaten. Een boek van de zee voor de jeugd.
53219: DELDEN, J.A. VAN - Geloven is Liefhebben.
34777: DELDEN, J.A. VAN - Geloven is Liefhebben.
37614: DELDEN, HENK VAN - De eendracht onder vol zeil. Geillustreerd door Gerard van Straaten. Een boek van de zee voor de jeugd.
53220: DELEKAT, FRIEDRICH - Die Kirche Jesu Christi und der staat von lic. theol. Dr. phil. Friedrich Delekat proffor für religionswiffenfwaft an der Temnifmen godimule Dresden
42055: DELEKAT, FRIEDRICH - Die Kirche Jesu Christi und der staat von lic. theol. Dr. phil. Friedrich Delekat proffor für religionswiffenfwaft an der Temnifmen godimule Dresden
21118: DELFGAAUW, BERNARD EN PEPERSTRATEN, F. VAN - Beknopte geschiedenis van de wijsbegeerte - van Thales tot Lyotard8ste druk
53225: DELFORNO - De onttroonde keizer. Naar het Italiaansch van Vamba door Delforno. Geïllustreerd
72103: GOEDHART HERV PRED TE ROTTERDAM/DELFSHAVEN - Christendom en Cultuur
55969: HAGEN T J GERF PRED TE DELFT - SAMGAR met z,n Ossenstok (tijdrede Kuiper-Troelstra-Wijnkoop)
47963: DELHAAS, SIET - Mevrouw Luther.
70253: MIGUEL DELIBES - De ketter. Roman Levensverhaal van een man die wordt geboren in het jaar dat Maarten Luther zijn 95 stellingen tegen de handelin aflaten poneert en die zich inzet voor de humanisering van het christendom.
39826: DELITZ, FRANZ - Biblischer Kommentar über die PSALMEN
39824: DELITZ, FRANZÜ - Neuer commentar über GENESIS.
53227: DELLEMAN, TH. - Kerken in Nederland. Tweede geheel herziene en uitgebreide druk.
6868: DELLEMAN, TH. - Kerken in Nederland. Tweede geheel herziene en uitgebreide druk.
53229: DELLEN, REV. I. VAN. - Het mormonisme.
47673: DÉLOST - Het geweten
74594: NN (DELPRAU E.A - Vademecum voor Nederlands-Nieuw-Guinea in samenwerking met het Ministerie van Overzeese rijksdelen Uitgegeven door het Nieuw Guinea instituut te Rotterdam
53231: DEMAREST DAVID D., PAUL D. VAN CLEEF AND EDWIN T. CORWIN - Centennial of the Theological Seminary of the Reformed Church in America (formerly ref. Prot. Dutch Church) 1784-1884
53232: DEMOED, E. J. - Kerkgeschiedenis van de graafschap.
76754: DEMOED, E.J. - Van een groene zoom aan een vaal kleed. De geschiedenis van de dorpen Oosterbeek, Wolfheze, Doorwerth, Heelsum en Renkum.ongewijzigde herdruk van 1953
71339: DEMOED E.J. - Van een groene zoom aan een vaal kleed zijn de geschiedenis van de westelijke veluwezoom (gemeente Renkum)
7227: DEMOED, E. J. - Kerkgeschiedenis van de graafschap.
77186: DEMPER C - Een haven in een havenstad honderd jaar Gereformeerde Gemeente Rotterdam Zuid
40999: DENIJS, S.B.J. - Geschiedenis van Kernhem
53233: DENT, A. (OV. 1607) - Koninklijke weg naar den hemel.
31787: DENT, A. (OV. 1607) - Koninklijke weg naar den hemel.
40836: DEPARTEMENT VAN LANDBOUW, NIJVERHEID EN HANDEL, DIRECTIE VAN DEN LANDBOUW. (N.N.) - Beknopte toelichting van enkele bepalingen der tiendwet 1907 (staatsblad no. 222) hoofdzakelijk ten gerieve van heffers en plichtigen, die vóór 1 Januari 1909 tot tiendafkoop willen overgaan.
5853: KLIS VAN DERLENNY - LEVEN in vertrouwen gedichten door div auteurs met kleuren illustraties door KLIS van derLenny
53235: DERMOUT, I. J. - Nieuwe leerredenen. Tweede bundel.
13540: DERMOUT, I. J. - Nieuwe leerredenen. Tweede bundel.
53236: DEROY, JEAN PROSPER THEODORUS, GEBOREN TE VLISSINGEN. - Bernardus en Origenes, enkele opmerkingen over de invloed van Origenes op Sint Bernardus' sermones super cantica canticorum. Academisch proefschrift.
76972: VERMEER DERRIT DRS - de Sint Heriberrt of het Witte kerkje te Odijk
53237: DESCHAMPS, J. - Middelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken. Tentoonstelling ter gelegenheid van het honderjarig bestaan van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis. Catalogus bewerkt door J. Deschamps.
39576: DESCHAMPS, J. - Middelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken. Tentoonstelling ter gelegenheid van het honderjarig bestaan van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis. Catalogus bewerkt door J. Deschamps.
53239: DESEL, JOCHEN UND WALTER MOGK - Hugenotten und Waldenser in Hessen-Kassel . en Bilder und druckschriften
47488: DESEL, JOCHEN UND WALTER MOGK - Hugenotten und Waldenser in Hessen-Kassel . en Bilder und druckschriften
53240: DETERS, G - De vrijwilliger van 1945. omslag: Jan den Ouden
53241: DETERS, G. - JAVA Dagboek van een oorlogsvrijwilliger.welke 36 maanden op Java en sumatra verbleef
53242: DETERS, G. - Dagboek van een oorlogsvrijwilliger.welke 36 maanden op Java en sumatra verbleef
26542: DETERS, G. - JAVA Dagboek van een oorlogsvrijwilliger.welke 36 maanden op Java en sumatra verbleef
45657: DETERS, G. - Dagboek van een oorlogsvrijwilliger.welke 36 maanden op Java en sumatra verbleef
22100: DETMAR, DIRK ADRIANUS (1774-1844, EDE) - Gods vrijmachtige genade aan eenen zondaar verheerlijkt. Derde druk.
13541: DETMAR, DIRK ADRIANUS (1774-1844, EDE) - De oprechte en standvastige keus van Ruth in onderscheiding van haar schoonzuster Orpa.tot opwekking en bemoediging van heilbegeerde harten 2e druk
53249: DETMAR, DIRK ADRIANUS (1774-1844, EDE) - Gods vrijmachtige genade aan eenen zondaar verheerlijkt. Vijfde druk. 160 blz.
53251: DETMAR, DIRK ADRIANUS (1774-1844, EDE) - De oprechte en standvastige keus van Ruth in onderscheiding van haar schoonzuster Orpa. Elfde druk.
53261: DETMAR, DIRK ADRIANUS (1774-1844, EDE) - Gods vrijmachtige genade verheerlijkt in de krachtdadige bekeering van grote zondaren, alsook in de bijzondere bewaring en wonderbare uitredding van zijne gunstgenooten, in eenige gesprekken tusschen een vader en zijne kinderen voorgesteld, door ... derde druk.
53245: DETMAR, DIRK ADRIANUS (1774-1844, EDE) - Gods vrijmachtige genade aan een zondaar verheerlijkt. In enige brieven aan een vriende medegedeeld. Door D.A. Detmar, in leven predikant te Ede.
53257: DETMAR, DIRK ADRIANUS (1774-1844, EDE) - Eenige godsdienstige onderwerpen, eenvoudig behandeld, om eenig nut en stichting te bevorderen, door D.A. Detmar, predikant te Woerden. tweededruk
34489: DETMAR, DIRK ADRIANUS (1774-1844, EDE) - Het Waar Geloof in Jezus Christus. Werkzaam in de liefde tot God en den naasten. WAARBIJDe oprechte en standvastige keus van Ruth in onderscheiding van haar schoonzuster Orpa.tot opwekking en bemoediging van heilbegeerde harten 2e druk WAARBIJGods vrijmachtige genade aan eenen zondaar verheerlijkt. of echt verhaal van zijne eerste levensjaren enz. In eenige brieven aan eenen vriend medegedeeld,
53247: DETMAR, DIRK ADRIANUS (1774-1844, EDE) - Gods vrijmachtige genade aan eenen zondaar verheerlijkt. Vierde druk.
53262: DETMAR, DIRK ADRIANUS (1774-1844, EDE) - Afscheids-rede, uitgesproken te Woerden den 28sten September 1834.r te Woerden. door D.A. Detmar.te EDE Hier is nog bijgevoegd ONTBOEZEMING vann het getroffen hart,nahet ontvangen berigt van het ontslapen in zijnen HEERE van mijn geliefden zielevriend K VISSER te WOERDEN
2344: DETMAR, DIRK ADRIANUS (1774-1844, EDE) - Het godvruchig leven en zalig afsterven van D. A. Detmar. Grootendeels uit zijne eigene aanteekeningen bij een verzameld.zonder portret van den schrijver. derde druk
15243: DETMAR, DIRK ADRIANUS (1774-1844, EDE) - De oprechte en standvastige keus van Ruth in onderscheiding van haar schoonzuster Orpa. Elfde druk.
29649: DETMAR, DIRK ADRIANUS (1774-1844, EDE) - Eenige godsdienstige onderwerpen, eenvoudig behandeld, om eenig nut en stichting te bevorderen, door D.A. Detmar, predikant te Woerden. tweededruk
53266: DETMAR, DIRK ADRIANUS (1774-1844, EDE) - De oprechte en standvastige keus van Ruth in onderscheiding van haar schoonzuster Orpa.
53267: DETMAR, DIRK ADRIANUS (1774-1844, EDE) - Het Waar Geloof in Jezus Christus. Werkzaam in de liefde tot God en den naasten
23446: DETMAR, DIRK ADRIANUS (1774-1844, EDE) - Gods vrijmachtige genade aan eenen zondaar verheerlijkt; of echt verhaal van zijne eerste levensjaren - krachtdadige verandering in zijne jeugd - verkeer met Godvruchtige vrienden - geloovige omhelzing van Jezus - dagelijks leven in Hem - en zijne en aller geloovigen verwachting op de eeuwige zaligheid, met een woord van waarschuwing, bemoediging en vertroosting; in eenige brieven aan eenen vriend medegedeeld. Vijfde druk.
53255: DETMAR, DIRK ADRIANUS (1774-1844, EDE) - Gods vrijmachtige genade aan eenen zondaar verheerlijkt. Derde druk.
53256: DETMAR, DIRK ADRIANUS (1774-1844, EDE) - Gods vrijmachtige genade aan eenen zondaar verheerlijkt; of echt verhaal van zijne eerste levensjaren - krachtdadige verandering in zijne jeugd - verkeer met Godvruchtige vrienden - geloovige omhelzing van Jezus - dagelijks leven in Hem - en zijne en aller geloovigen verwachting op de eeuwige zaligheid, met een woord van waarschuwing, bemoediging en vertroosting; in eenige brieven aan eenen vriend medegedeeld. Vijfde druk.
53259: DETMAR, DIRK ADRIANUS (1774-1844, EDE) - Het Waar Geloof in Jezus Christus. Werkzaam in de liefde tot God en den naasten. WAARBIJDe oprechte en standvastige keus van Ruth in onderscheiding van haar schoonzuster Orpa.tot opwekking en bemoediging van heilbegeerde harten 2e druk WAARBIJGods vrijmachtige genade aan eenen zondaar verheerlijkt. of echt verhaal van zijne eerste levensjaren enz. In eenige brieven aan eenen vriend medegedeeld,
53260: DETMAR, DIRK ADRIANUS (1774-1844, EDE) - Kan ik zeker zijn van mijn zaligheid?
53244: DETMAR, DIRK ADRIANUS (1774-1844, EDE) - Het godvruchtig leven en zalig afsterven van Dirk Adrianus Detmar, in leven, laatst predikant te Ede. Grootendeels uit zijne eigene aanteekeningen bij een verzameld. Voor rekening der weduwe van den overledenen.
53243: DETMAR, DIRK ADRIANUS (1774-1844, EDE) - Het godvruchig leven en zalig afsterven van D. A. Detmar. Grootendeels uit zijne eigene aanteekeningen bij een verzameld.zonder portret van den schrijver. derde druk
53258: DETMAR, DIRK ADRIANUS (1774-1844, EDE) - De oprechte en standvastige keus van Ruth in onderscheiding van haar schoonzuster Orpa. Tot opwekking en bemoediging van heil-begeerige harten, door D.A. Detmar, in leven predikant te Ede. Zesde druk.
53263: DETMAR, DIRK ADRIANUS (1774-1844, EDE) - Gods vrijmachtige genade aan eenen zondaar verheerlijkt. of echt verhaal van zijne eerste levensjaren enz. In eenige brieven aan eenen vriend medegedeeld,
37739: DETMAR, DIRK ADRIANUS (1774-1844, EDE) - De Reizigers op den weg naar den Hemel; of gesprekken tusschen eenige godvruchtige vrienden en vriendinnen, over hetgene zij op het levenspad mochten genieten, zoowel tot hunne gevoelige smart, als tot hunne bemoediging en vertroosting, ondervinden. Door D.A. Detmar, predikant te Ede. Vierde druk. Waarbij geb.: Twee Bidders. Door P.J. Baale. Waarbij geb.: 20 Brieven van Mr. Samuel Rhethorfort, professor en predikant weleer in de Academie, en Kerk St. Andries in Schotland. In het Nederlandts vertaaldt door Jacobus Koelman, Leeraar der Gemeynte tot Sluys in Vlaanderen, om desselfs bijzonderheid opnieuw uitgegeven. 's Gravenhage, C. De Bruin. Waarbij geb.: Gebedsverhooringen. Bewijzen van de kracht des Christelijken geloofs. Derde druk.
14612: DETMAR, DIRK ADRIANUS (1774-1844, EDE) - Gods vrijmachtige genade aan eenen zondaar verheerlijkt. Vijfde druk.
21879: DETMAR, DIRK ADRIANUS (1774-1844, EDE) - Gods vrijmachtige genade aan eenen zondaar verheerlijkt, of echt verhaal van zijne eerste levensjaren - krachtdadige verandering in zijne jeugd - verkeer met Godvruchtige vrienden - gelovige omhelzing - dagelijks leven in Hem - en zijne en aller gelovigen verwachting op de eeuwige zaligheid, met een woord van waarschuwing, bemoediging en vertroosting; in eenige brieven aan eenen vriend medegedeeld. Door D.A. Detmar, in leven Geref. predikant te Ede bij Arnhem. Vijde druk. Buurman & de Kler. Waarbij Huntington, W.: God de kassier van de armen., Gebr. Huge Rotterdam.
53254: DETMAR, DIRK ADRIANUS (1774-1844, EDE) - Gods vrijmachtige genade aan eenen zondaar verheerlijkt, of echt verhaal van zijne eerste levensjaren - krachtdadige verandering in zijne jeugd - verkeer met Godvruchtige vrienden - gelovige omhelzing - dagelijks leven in Hem - en zijne en aller gelovigen verwachting op de eeuwige zaligheid, met een woord van waarschuwing, bemoediging en vertroosting; in eenige brieven aan eenen vriend medegedeeld. Door D.A. Detmar, in leven Geref. predikant te Ede bij Arnhem. Vijde druk. Buurman & de Kler. Waarbij Huntington, W.: God de kassier van de armen., Gebr. Huge Rotterdam.
53265: DETMAR, DIRK ADRIANUS (1774-1844, EDE) - Afscheids-rede, uitgesproken te Woerden den 28sten September 1834.r te Woerden. door D.A. Detmar.te EDE Hier is nog bijgevoegd ONTBOEZEMING vann het getroffen hart,nahet ontvangen berigt van het ontslapen in zijnen HEERE van mijn geliefden zielevriend K VISSER te WOERDEN
53248: DETMAR, DIRK ADRIANUS (1774-1844, EDE) - Gods vrijmachtige genade aan eenen zondaar verheerlijkt of echt verhaal van zijne eerste levensjaren-krachtdadige veranderingv in zijne jeugd-verkeer met godvruchtige vrienden-gelovige omhelzing van Jezus-dagelijks leven innHem- en zijne en aller gelovigen verwachting op de eeuwige zaligheid,met een woord van waarschuwing,bemoediging en vertroosting in eenige brieven aan eenen vriend medegedeeld (1e druk.)
53250: DETMAR, DIRK ADRIANUS (1774-1844, EDE) - De oprechte en standvastige keus van Ruth in onderscheiding van haar schoonzuster Orpa.tot opwekking en bemoediging van heilbegeerde harten 2e druk
69901: DETMAR, DIRK ADRIANUS (1774-1844, EDE) - Gods vrijmachtige genade aan eenen zondaar verheerlijkt. 6e druk. WAARBIJ de Reizigers op denn weg naarb den hemel of gesprekken tusschen eenige Godvruchtige vrienen en vriendinnen
3616: DETMAR, DIRK ADRIANUS (1774-1844, EDE) - Het godvruchtig leven en zalig afsterven van Dirk Adrianus Detmar, in leven, laatst predikant te Ede. Grootendeels uit zijne eigene aanteekeningen bij een verzameld. Voor rekening der weduwe van den overledenen.
31054: DETMAR, DIRK ADRIANUS (1774-1844, EDE) - De oprechte en standvastige keus van Ruth in onderscheiding van haar schoonzuster Orpa. Tot opwekking en bemoediging van heil-begeerige harten, door D.A. Detmar, in leven predikant te Ede. Zesde druk.
37662: DETMAR, DIRK ADRIANUS (1774-1844, EDE) - Gods vrijmachtige genade verheerlijkt in de krachtdadige bekeering van grote zondaren, alsook in de bijzondere bewaring en wonderbare uitredding van zijne gunstgenooten, in eenige gesprekken tusschen een vader en zijne kinderen voorgesteld, door ... derde druk.
44344: DETMAR, DIRK ADRIANUS (1774-1844, EDE) - Tweede viertal leerredenen over belangrijke onderwerpen. Vijfde druk.
6580: DETMAR, DIRK ADRIANUS (1774-1844, EDE) - Gods vrijmachtige genade aan eenen zondaar verheerlijkt of echt verhaal van zijne eerste levensjaren-krachtdadige veranderingv in zijne jeugd-verkeer met godvruchtige vrienden-gelovige omhelzing van Jezus-dagelijks leven innHem- en zijne en aller gelovigen verwachting op de eeuwige zaligheid,met een woord van waarschuwing,bemoediging en vertroosting in eenige brieven aan eenen vriend medegedeeld (1e druk.)
6582: DETMAR, DIRK ADRIANUS (1774-1844, EDE) - Gods vrijmachtige genade aan eenen zondaar verheerlijkt. Vijfde druk. 160 blz.
73030: K.A. DEURLOO - Kain en Abel. Onderzoek naar exegetische methode inzake een kleine literaire eenheid in deTenakh.
53268: DEURLOO K A DR - Verklaring van de Hebreeuwse Bijbel. JONA (Commentaar voor bijbelstudie, onderwijs en prediking)
53270: DEURLOO, KAREL EN ROCHUS ZUURMOND - antwoord aan het nihil isme, met miskotte op de weg der verwachting
3135: DEURLOO, KAREL EN ROCHUS ZUURMOND - antwoord aan het nihil isme, met miskotte op de weg der verwachting
9536: DEURSEN, DR. A. VAN - Van Kanaän tot Israël. Om het hart van het midden-oosten.
53280: DEURSEN, DR. A. VAN/ MEIMA, G. - Palestina in woord en beeld. Toelichting en vertellingen bij de plaat Jeruzalem, gezien van den Olijfberg.
43673: DEURSEN, A.TH. VAN - .De last van veel geluk. De geschiedenis van Nederland 1555-1702. 2e druk
53284: DEURSEN, DR. A. VAN - Bijbels beeld woordenboek. Met tekeningen van J. de Vries.
53285: DEURSEN, DR. A. VAN - Bijbelsch Beeld Woordenboek. Met teekeningen van J. de Vries.
53279: DEURSEN, DR. A. VAN - Jeruzalem is welgebouwd.
53274: DEURSEN, ARIE THEODORUS VAN: - Graft. ein Dorf im 17. Jahrhundert.Aus dem niederlandischen von StefaNIE pETER 1. Aufl. 22 cm. 427 S. :
53277: DEURSEN, DR. A. VAN - Van Kanaän tot Israël. Om het hart van het midden-oosten
53278: DEURSEN, DR. A. VAN - Palestina, het land van den Bijbel.
71566: VONK EN VAN DEURSEN - De voorzeide leer serie compleet 17 delen
53273: DEURSEN, A.TH.VAN. - Een dorp in de polder Graft in de zeventiende eeuw 4e druk
53282: DEURSEN, DR. A. VAN/ MEIMA, G. - Palestina in woord en beeld. Toelichting en vertellingen bij de plaat gezicht op Jaffa.
53286: DEURSEN, DR. A. VAN - Schoolatlas voor Bijbelse Geschiedenis 7e druk Uit het voorbericht: 'Het doel van deze schoolatlas is allereerst hulpmiddel te zijn bij het onderwijs in de Bijbelse geschiedenis en aardrijkskunde, daarnaast om den bijbellezer van dienst te zijn.' (A. van Deursen)..
53287: DEURSEN, F. VAN - De voorzeide leer. Deel 1m. De heilige schrift. Job.
53275: DEURSEN, DR. A. VAN - Door 't beloofde land. Kunstfoto's van Paul Hommel. Met bijschriften van Dr. A. van Deursen.
16567: DEURSEN, DR. A. VAN - Bijbels beeldwoordenboek door dr. A. van Deursen . Met teekeningen van J. de Vries Vijfde druk.
53276: DEURSEN, DR. A. VAN - Van Kanaän tot Israël. Om het hart van het midden-oosten.
24082: DEURSEN, DR. A. VAN/ MEIMA, G. - Palestina in woord en beeld. Toelichting en vertellingen bij de plaat Jeruzalem, gezien van den Olijfberg.
24085: DEURSEN, DR. A. VAN/ MEIMA, G. - Palestina in woord en beeld. Toelichting en vertellingen bij de plaat gezicht op Jaffa.
37178: DEURSEN, DR. A. VAN - Schoolatlas voor bijbelse geschiedenis. Vijfde druk.
37184: DEURSEN, DR. A. VAN - Bijbelsch Beeld Woordenboek. Met teekeningen van J. de Vries.
39305: DEURSEN, A. VAN. - Bijbels beeldwoordenboek.
41231: DEURSEN, A.TH. VAN, KNETSCH, F.R.J., ZILVERBERG, S.B.J., SCHUTTE, G.J. (RED.) - Serta Historica V, voordracht van leden van het gezelschap van Christelijke Historici in Nederland: De herroeping van het Edict van Nantes (1685) in de Franse en Nederlandse geschiedschrijving.
46864: DEURSEN, A.TH.VAN. - Een hoeksteen in het verzuild bestel. De vrije universiteit 1880-2005.
48338: DEURSEN, ARIE THEODORUS VAN: - Graft. ein Dorf im 17. Jahrhundert.Aus dem niederlandischen von StefaNIE pETER 1. Aufl. 22 cm. 427 S. :
7179: DEURSEN, DR. A. VAN - Door 't beloofde land. Kunstfoto's van Paul Hommel. Met bijschriften van Dr. A. van Deursen.
9537: DEURSEN, DR. A. VAN - Van Kanaän tot Israël. Om het hart van het midden-oosten
9538: DEURSEN, DR. A. VAN - Palestina, het land van den Bijbel.
9539: DEURSEN, DR. A. VAN - Jeruzalem is welgebouwd.
73483: DEUSCH, WERNER R. - Hans Holbein D.J. Das Werk Des Malers
53292: DEVENTER, M.L. VAN. - Het jaar 1566, eene historische proeve uit den Nederlandschen vrijheidsoorlog, meerendeels naar onuitgegeven bescheiden bewerkt..
40479: DEVENTER, M.L. VAN. - Het jaar 1566, eene historische proeve uit den Nederlandschen vrijheidsoorlog, meerendeels naar onuitgegeven bescheiden bewerkt..
40643: HERDERSCHEE J DR. PRED TE DEVENTER - Gustaaf Adolf koning van Zweden tergelegenheid van den 300jarigen gedenkdag zijner geboorte 46-2 blz
53293: DEVONSHIRE, WIM - Gods genade verheerlijkt in de jeugd. De opmerkelijke bekeering en het gelukzalig sterven van Wim Devonshire. Hij stierf te Clifton (Eng) toen hij bijna 12 jaar oud wa. Beschreven door een predikant.
53294: DEWALD, H. P. - Leven, Natuur en Verdichting. Gedichten aan Neerlands Knapen en Meisjes gewijd,
23597: DEWALD, H. P. - Leven, Natuur en Verdichting. Gedichten aan Neerlands Knapen en Meisjes gewijd,
23117: DEWITTE, J. PR. - Het oude Testament in Prenten.
40535: DEYS, H.P. EN A. VALKENBURG - Een eeuw bejaardenzorg in Rhenen. 1888-1986
9477: DEYS, H.P. - Vijfenveertig jaar Juliana ziekenhuis Veenendaal. een beeld van het Veense ziekenhuis de geschiednis Bergzicht begin 1899 en het in 1945 geopende Jukliana ziekenhuis met 120 fpto,s voord van het personeel
53296: DEYS, H.P. EN A. VALKENBURG - Een eeuw bejaardenzorg in Rhenen. 1888-1986
35816: DEYS, H.P. - Achter Berg en Rijn. Over boeren, burgers en buitenlui in Rhenen.
53297: DEYSSEL, L. VAN - Verzamelde opstellen. 3 dln.
43651: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - Gedenkschriften. Voor de eerste maal volledig naar het handschrift. Deel I
48107: MEETER HENRY DH DR. - Het Calveniisme zijn Theologische en Staatkundige grondgedachten
72220: SCHMID DHR. VON - Das vergibmeinnicht, das befte Erbteil und andere Erzählungen
47949: VRIES. DHR. DE.P - Vaste Rots van mijn behoud
53300: DIAMANT, SARA EPHRAÏM. - Een diamant door God geslepen. Krachtdadige bekering of overbrenging uit het Joden- tot het Christendom. 3e druk
1102: DIAMANT, SARA EPHRAÏM. - Een diamant door God geslepen. Krachtdadige bekering of overbrenging uit het Jodendam tot het Christendom van Sara Ephraïm Diamant, geboren van Gelderen. Met portret.
37263: DIAMANT, SARA EPHRAÏM. - Een diamant door God geslepen. Krachtdadige bekering of overbrenging uit het Joden- tot het Christendom.
53298: DIAMANT, SARA EPHRAÏM. - Een diamant door God geslepen. Krachtdadige bekering of overbrenging uit het Jodendam tot het Christendom van Sara Ephraïm Diamant, geboren van Gelderen. Met portret.
53301: DIAMANT, SARA EPHRAÏM. - Een diamant door God geslepen. Krachtdadige bekering of overbrenging uit het Joden- tot het Christendom.
53302: DIAMANT, SARA EPHRAÏM. - Een diamant door God geslepen. Krachtdadige bekering of overbrenging uit het Jodendom tot het Christendom.
37264: DIAMANT, SARA EPHRAÏM. - Een diamant door God geslepen. Krachtdadige bekering of overbrenging uit het Joden- tot het Christendom.
6482: DIAMANT, SARA EPHRAÏM. - Een diamant door God geslepen. Krachtdadige bekeering of overbrenging uit het Joden- tot het Christendom van Mej. Sara Ephraïm Diamant, geboren van Gelderen opgevoed te Tiel aan de Waal. Met portret naar origineele photo.
74089: PATER DIANA - Zwerfkinderen
70353: DIANA, ANTONINUS - R.P.D. Antonini Diana Panormitani Clerici Regularis,Coram S D N Urbona 8 epicoporum Examinatoris &Sancti Offfecij Regnin Sicilae Consultoris Opera OmNia Sex Patibus Comprehensa Dian ipso committente &apporobante Avsonio ver Noctinot Sicule Tertiordinis s Francisci operam dante.Inunicum Volumen arctantur Alpabetico fimul & dovtrinali ordinge digestrum &biparitum Cum additionidus noraris corum qau vel ad Aumma intergritatem necessaria,vel ad exlplicationem axt confrmationen dictrina velaliter vtiia visa sunt. Accesie in marginibus Breuiarim quod pro rerum qua indice qua summario abunde supplet est index verborum locupletssimus' editio posterior accuratior sparsis hinxc inde mendis qua in prioribus exciderunt expurgata.
56220: HE KAINE DIATHEKE. - Novum Testamentum Graece. Recensuit Constantinus de Tischendorf. Editio stereotypa tertiadecima ad editionem VIII. maiorem compluribus locis emendatam conformata.
22158: HE KAINE DIATHEKE. - Novum Testamentum Graece. Recensuit Constantinus de Tischendorf. Editio stereotypa tertiadecima ad editionem VIII. maiorem compluribus locis emendatam conformata.
75224: DIBBITS, H. A. M. C. - Nederland Waterland Een Historisch Technisch Overzicht
44648: DIBELIUS, OTTO - Vom Erbe der Väter
53306: DICK, PHINY - Olli fant uit Poppelo. Met illustraties van M. Toonder
76994: STEENWIJK DICK - Voorbij de Driebergse Burg Over Driebergen Rijsenburg en hun bewoners
66187: STAP DICK - Boedha en Christus een ontmoeting met hart en ziel
43429: DICK, PHINY - Olli fant uit Poppelo. Met illustraties van M. Toonder
53309: DICKE, OTTO - Woudrichem en Loevestein. Tekeningen van stad en land.
19963: DICKE, OTTO - Woudrichem en Loevestein. Tekeningen van stad en land.
53324: DICKENS, CHARLES - Slechte tijden. Vertaling van C.M. Mensing.Met 19 houtgravuuren naar teekeningen van H.French. Achtste, geheel herziene druk
53321: DICKENS, CHARLES - Juffrouw Liirriper en hare Commensalen. Eene reeks kerstverhalen. Geheel herziene en sterk vermeerderde druk met 21 houtgravuren
53322: DICKENS, CHARLES - Samuel Pickwick en zijne reisgenooten. Vertaling van C. M. Mensing. Met 56 houtgravuren naar teekeningen van Phiz. Vermeerderde en verbeterde uitgave.
53319: DICKENS, CHARLES. - Leven en lotgevallen van Maarten Chuzzlewit. vertaling van G. Mensing. Houtgravuren naar teekeningen van J. Barnard. .
53314: DICKENS, CHARLES - Samuel Pickwick en zijne reisgenooten. Vertaling van C. M. Mensing. Met 56 houtgravuren naar teekeningen van Phiz. Vermeerderde en verbeterde uitgave.12r druk
53313: DICKENS, CHARLES - Olivier twist.
70493: DICKENS, CHARLES - David Copperfield. Vertaald door C.M. Mensing. Met tekeningen naar J. Barnard. met kleurenlitho
75719: DICKENS, CHARLES - De nagelaten papieren der Pickwick-Club. Opnieuw vertaald door Dutric.
43753: DICKENS, CHARLES - Dombey en zoon
53317: DICKENS, CHARLES - Christmas Books. Library of Classics.
72850: DICKENS, CHARLES; ILLUSTRATED BY ROBERT STEWART SHERRIFFS - Captain Boldheart.
13296: DICKENS, CHARLES - Olivier twist.
13298: DICKENS, CHARLES - Samuel Pickwick en zijne reisgenooten. Vertaling van C. M. Mensing. Met 56 houtgravuren naar teekeningen van Phiz. Vermeerderde en verbeterde uitgave.12r druk
34548: DICKENS, CHARLES - Christmas Books. Library of Classics.
39622: DICKENS, CHARLES - The old curiosity shop. With seventyfive illustrations. By Cattermole and 'Phiz´
41145: DICKENS, CHARLES. - Nikolaas Nickleby. vertaling van C. Mensing. Houtgravuren naar teekeningen van J. Barnard. . 26 x 20 cms, 383 p. linnen goudgestempelde band. 1880 is bij benadering. dit omtrent jaartal geeft de Koninklijke Bibliotheek aan.
43236: DICKENS, CHARLES - Het Leven en de ontmoetingen van Nikolaas Nickleby Houtgravuren naar teekeningen van F. Barnard..
43237: DICKENS, CHARLES - Olivier Twist Het leven van een weesjongen
46043: DICKENS, CHARLES - Kerstsprookjes met 23 huotgravuren
48592: DICKENS, CHARLES. - Leven en lotgevallen van Maarten Chuzzlewit. vertaling van G. Mensing. Houtgravuren naar teekeningen van J. Barnard. .
71362: GINE CHRISTIAN CONVARD DIDIER - Neige coulers Rita
76239: DIEDERIK VAN DEN ABEELE, J. HANNES - Kweken met agaporniden. Voeding, huisvesting, kweekparen, mutaties, genetica en nog veel meer
76245: DIEDERIK VAN DEN ABEELE, J. HANNES - Kweken met agaporniden. Voeding, huisvesting, kweekparen, mutaties, genetica en nog veel meer
48153: DIEKERHOFF, L. F. - De oorlogsvloot in de zeventiende eeuw
53329: DIEKERHOFF, L. F. - De oorlogsvloot in de zeventiende eeuw
48152: DIEKERHOFF, L. F. - De oorlogsvloot in de zeventiende eeuw
53330: DIEKMANN, MIEP - Het varken dat spaarvarken wilde zijn.
22388: DIELEMAN, DS. F. J. - Verslag der begrafenis van wijlen Ds. F. J. Dieleman in leven predikant der Geref. Gem. te Yerseke. Toespraken van: Ds. A. Verhagen, Ds. J. B. Bel, Ds. L. Rijksen, Ds. H. Ligtenberg, Burgemeester A. C. Willemsen, Ouderling J. C. Waverijn en de heer F. Dekker.
71985: DIELEMAN-HOVINGA, AUKJE-TJITSKE E.A. (TEKSTEN) - Dit is Zeeuws-Vlaanderen!.. vormgeving Jean Paul Beumer & Yvette van den Boogaard,
29198: DIELEMAN, DS. F. J. - Verslag der begrafenis van wijlen ds. F.J. Dieleman, in leven predikant der Geref. Gemeente te Yerseke.
24865: DIELEMAN, DS. F. J.BORSSELE YERSEKE - Afscheids-, Bevestiging en intreepreken met alle toespraken.
53331: DIELEMAN, DS. F. J. - Verslag der begrafenis van wijlen Ds. F. J. Dieleman in leven predikant der Geref. Gem. te Yerseke. Toespraken van: Ds. A. Verhagen, Ds. J. B. Bel, Ds. L. Rijksen, Ds. H. Ligtenberg, Burgemeester A. C. Willemsen, Ouderling J. C. Waverijn en de heer F. Dekker.
53332: DIELEMAN, DS. F. J. - Verslag der begrafenis van wijlen ds. F.J. Dieleman, in leven predikant der Geref. Gemeente te Yerseke.
37074: DIELEMAN, DS. F. J. - Verslag der begrafenis van wijlen Ds. F.J. Dieleman in leven pred. der Geref. gemeente te Yerseke.
37080: DIELEMAN, DS. F. J. - Verslag der begrafenis van wijlen Ds. F.J. Dieleman in leven pred. der Geref. gemeente te Yerseke.
53335: DIELITZ, TH. - Land en zee. Natuurtafereelen en reisontmoetingen, voor jongelieden geschetst door Th. Dielitz, Hoogleeraar aan de Koninklijke Reaalschool te Berlijn. Naar het hoogduitsch. Vierde druk. Met vier gekleurde platen.
46459: DIELITZ, TH. - Land en zee. Natuurtafereelen en reisontmoetingen, voor jongelieden geschetst door Th. Dielitz, Hoogleeraar aan de Koninklijke Reaalschool te Berlijn. Naar het hoogduitsch. Vierde druk. Met vier gekleurde platen.
28937: DIEMEN DE JEL, N. W. VAN - S. O. S
77038: DIEMER, H - Het Duitsche nationaal-socialisme; de West-Europeesche democratie op de proef gesteld
53337: DIEMER, N. - Het scheppingsverbond met Adam.
53336: DIEMER, H - . Op den rand van leven en dood: de negen laatste bezettingsmaanden (...)
32767: DIEMER, N. - Het scheppingsverbond met Adam.
42442: TOPOGRAFISCHE DIENST - GROTE PROVINCIE ATLAS 1:25.000; NOORD HOLLAND
66827: TOPOGRAFISCHE DIENST - GROTE PROVINCIE ATLAS 1:25.000; Noord Brabant
53338: DIEPENHORST, PROF. DR. P.A. - Groen van Prinsteren. .(leven en werk)
53339: DIEPENHORST, PROF. DR. I.A. - De verhouding tusschen kerk en staat in Nederland.
25549: DIEPENHORST, PROF. DR. P.A. - Groen van Prinsteren. .(leven en werk)
25555: DIEPENHORST, PROF. DR. I.A. - De verhouding tusschen kerk en staat in Nederland.
9882: DIEPEVEEN, H. - De oude- of St. Salvatorkerk. De oude- of st. Salvatorkerk Geschiedenis van de Oude Kerk en de Markt te Veenendaal
48278: SCHUPPEN-DIEPEVEEN G M J - Veenendaal zo was het deel 2 Prentbriefkaarten geselecteerd eb van tekts voorzien
53340: DIEPEVEEN, H. - De oude- of St. Salvatorkerk. De oude- of st. Salvatorkerk Geschiedenis van de Oude Kerk en de Markt te Veenendaal
46422: SCHUPPEN- DIEPEVEEN G M J - Met vlag en wimpel kroniek van 100 jaar Oranjedag in Veenenendaal
53341: DIEPEVEEN, H. - De oude- of St. Salvatorkerk. Geschiedenis van de Oude Kerk en de Markt te Veenendaal.
65419: SCHUPPEN- DIEPEVEEN G M J - Met vlag en wimpel kroniek van 100 jaar Oranjedag in Veenenendaal
65421: SCHUPPEN-DIEPEVEEN G M J - Veenendaal zo was het deel 2 Prentbriefkaarten geselecteerd eb van tekts voorzien
42153: DIEPEVEEN, H. - ''Een volck in veenen en in moeren''
10306: DIEPEVEEN, H. - De oude- of St. Salvatorkerk. Geschiedenis van de Oude Kerk en de Markt te Veenendaal.
53348: DIEREN, VAN / DIJKHUIZEN / E.A. - Mensenwereld Dierenwereld 104pp kl. illustr. en foto's paperback
53344: DIEREN, DS. C.A. VAN/SCHOT, A. - Als er geen profetie meer is. Samenvatting van de Bondsdag van de bond van vrouwenverenigingen der Gereformeerde Gemeenten gehouden op 24 april 2001 in de Adventkerk van de Gereformeerde Gemeente te Veenendaal. Sprekers: Ds. C.A. van Dieren en Ds. A. Schot. Fragmenten uit gedichten van Ds. A. Makkenze.
53345: DIEREN, DS. C.A. VAN - Elk der vorsten zal zich buigen preken uit het leven van David
77862: DIEREN C A VAN E A - Ellk verhaalt zijn weg en zaken Degeschiedenis van de kleane koarke te Rijjssen
47915: DIEREN, DS C.A VAN - De blindgeborene
53342: DIEREN C.A V.D.M - Leerboek
53343: DIEREN, DS C.A VAN - Naäman de syrieer - 10 preken over Koningen 5
47093: DIEREN, VAN C.A - Niet feilen in mijn trouw preken uit het leven van David
30931: DIEREN, DS. C.A. VAN/SCHOT, A. - Als er geen profetie meer is. Samenvatting van de Bondsdag van de bond van vrouwenverenigingen der Gereformeerde Gemeenten gehouden op 24 april 2001 in de Adventkerk van de Gereformeerde Gemeente te Veenendaal. Sprekers: Ds. C.A. van Dieren en Ds. A. Schot. Fragmenten uit gedichten van Ds. A. Makkenze.
41362: DIEREN, VAN / DIJKHUIZEN / E.A. - Mensenwereld Dierenwereld 104pp kl. illustr. en foto's paperback
43910: DIEREN, GONNIE VAN - In jouw handen
47913: DIEREN, DS C.A VAN - Elk der vorsten zal zich buigen
47914: DIEREN, DS C.A VAN - Naäman de syrieer
53350: DIERICKX, M. - De oprichting der nieuwe bisdommen in de Nederlanden onder Filips II. 1559-1570.
53355: DIERMANSE, JOHAN MURK RIËNTS - De fundamentele en niet-fundamentele geloofsartikelen in de theologische discussie. Academisch proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de godgeleerdheid aan de VU te Amsterdam, op gezag van rector magnificus Mr. I.A. Diepenhorst, hoogleraar in de faculteit der rechtsgeleerdheid, in het openbaar te verdedigen op vrijdag 10 mei 1974 te 13.30u in het hoofdgebouw der universiteit, De Boelelaan 1105 door..... geboren te 's Gravenhage.
53354: DIERMANSE, A. M. - De uitverkoren kinderen wedergeboren, eisch des Verbonds? Een onderzoek door A. M. Diermanse.
53353: DIERMANSE, A. M. - Toetsing aan de H. Schrift van de beginselen der ethische richting. Met een voorrede van Prof. Dr. A. G. Honig.
53352: DIERMANSE, A. M. - De beschouwing der Kerkleden
53351: DIERMANSE, A. M. - De uitverkoren kinderen wedergeboren, eisch des Verbonds? Een onderzoek door A. M. Diermanse.
13307: DIERMANSE, JOHAN MURK RIËNTS - De fundamentele en niet-fundamentele geloofsartikelen in de theologische discussie. Academisch proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de godgeleerdheid aan de VU te Amsterdam, op gezag van rector magnificus Mr. I.A. Diepenhorst, hoogleraar in de faculteit der rechtsgeleerdheid, in het openbaar te verdedigen op vrijdag 10 mei 1974 te 13.30u in het hoofdgebouw der universiteit, De Boelelaan 1105 door..... geboren te 's Gravenhage.
18270: DIERMANSE, A. M. - De beschouwing der Kerkleden
2499: DIERMANSE, A. M. - De uitverkoren kinderen wedergeboren, eisch des Verbonds? Een onderzoek door A. M. Diermanse.
26320: DIERMANSE, A. M. - Toetsing aan de H. Schrift van de beginselen der ethische richting. Met een voorrede van Prof. Dr. A. G. Honig.
27320: DIERMANSE, A. M. - De uitverkoren kinderen wedergeboren, eisch des Verbonds? Een onderzoek door A. M. Diermanse.
53356: DIERS, MARIE - De brieven van den ouden Josias. Derde druk.
13539: DIERS, MARIE - De brieven van den ouden Josias. Derde druk.
71505: DIESVELDT, EDITH VAN - De vergeten roos,
73688: WINSEMIUS DIEUWKE - Vrouwen van Oranje, Amalia van Solms Prinses marianne
17140: DIFEREE, DR. HENDR. C. - Drie eeuwen kerkgeschiedenis. 1630-1930. Gedenkboek van het 300-jarig bestaan der Remonstrantsch Gereformeerde gemeente te Amsterdam. Met een voorwoord van prof. dr. H. Brugmans.
53361: DIGIOVANNI, DEBBIE - Ondergesneeuwd. Roman
42451: READER´S DIGIST - Toeristische atlas van Nederland. .
75669: DIJCK VAN W J D - Soldaat tegeb wil en Dank
76813: DIJCK VAN W J D - Soldaat tegen wil en dank 2e druk geillusstreerd
53363: DIJCK, W . J. D. VAN - Het verdwenen meaillon.
34203: DIJCK, W.J.D. VAN - De Firma Jacob van Vreeswijk & Zn.
53367: DIJCK, W.J.D. VAN - Naar zee! een verhaal voor onze jongens 1648-1651
53364: DIJCK, W.J.D. VAN - Het verduisterde testament.
53366: DIJCK, W.J.D. VAN - Selcart. Verhaal uit de tijd der vervolging (1568)
9102: DIJCK VAN W J B - De firma Jacob Vreeswijk & Zoon.
75670: DIJCK VAN W J D - Soldaat tegeb wil en Dank
76532: DIJCKE DE D - de anti togabeweging te middelburg voor ruim een halve eeuw een blz uit Middelburgs kerkelijk verleden
74736: MASSEN/DIJCKS E.A. - Monialen Augustinessen te Werkhoven. met katern met zwart-wit foto's
53401: DIJK, K. - Over de laatste dingen. Deel 1: 2e druk. Tussen sterven en opstanding.
53394: DIJK, H. J. VAN - Een land dat voor geen wateren beeft. Schetsen uit de historie (en voornamelijk uit de kerkhistorie) van de Alblasserwaard.
21796: DIJK, DS. W. VAN DS B TOES - Mijne tijden zijn in uwe hand. Een drietal predikaties van Ds. W. van Dijk laatstelijk predikant van de Oud- Gereformeerde Gemeenten in Nederland te Rijssen.Rouwdienst Ds B Toes
21119: DIJK, GERTJAN VAN - Het geloof der vaderen de denkwereld van de bevindelijk gereformeerden omslagontwerp leo de bruin
53402: DIJK, K. - Over de laatste dingen. Deel 1: Tussen sterven en opstanding.
53384: DIJK, G. VAN (GEB. 1863 TE DOORNSPIJK, OV. 1938) - De groote genade Gods verheerlijkt in de krachtdadige bekeering en verdere leiding naar Gods vrijmachtig welbehagen in een zondig Adamskind, Grietje van Dijk, geboren 18 februari 1863 te Doornspijk. Door haarzelve beschreven. 63 blz. Emanuels ondertrouw, of te een ontdekkinge hoe het sich toedraeght in en na de ondertrouw van dat wonderlijk, groot en gewenst huwelijk, tusse den alderheerlijksten, schoonsten en gezegendsten Koningh Emanuel en de alderschuldighste, mismaekste, verachtste en overspeelighste onder de wyven. Vervat in 7 brieven. Door een die sigh nutter acht noyt gebooren, dan aldus noyt ondertouwt te sijn. Van Johannes van der Kemp 64 blz. en: W. à Brakel: De Heer Jezus Christus als de alleen souvereine Koning over Zijn Kerk uitgeroepen. Een verhandeling over Psalm II:6 door Wilhelmus à Brakel, bedienaar des H. Evangeliums te Rotterdam.63 blz. 55 kenteekenen van genade door Jac. Koelman
53382: DIJK, F. VAN - Mr. Laurens Pieter van de SPIEGEL, Raad en Burgemeester van Goes. De leerjaren van een staatsman.
53381: DIJK, DS. W. VAN DS B TOES - Mijne tijden zijn in uwe hand. Een drietal predikaties van Ds. W. van Dijk laatstelijk predikant van de Oud- Gereformeerde Gemeenten in Nederland te Rijssen.Rouwdienst Ds B Toes
53383: DIJK, G. VAN (GEB. 1863 TE DOORNSPIJK, OV. 1938) - De groote genade Gods verheerlijkt in de krachtdadige bekeering en verdere leiding naar Gods vrijmachtig welbehagen in een zondig Adamskind. Door haarzelve geschreven.
53385: DIJK, G. VAN (GEB. 1863 TE DOORNSPIJK, OV. 1938) - De grote genade Gods. Verheerlijkt in de krachtdadige bekering en in de verdere leiding naar Gods vrijmachtig welbehagen van een zondig adamskind. Geboren 18 febr. 1863 te Doornspijk, overleden 7 juli 1938. Door haarzelf geschreven.
53386: DIJK, G. VAN (GEB. 1863 TE DOORNSPIJK, OV. 1938) - De groote genade Gods verheerlijkt in de krachtdadige bekeering en verdere leiding naar Gods vrijmachtig welbehagen in een zondig Adamskind. Door haarzelve geschreven.
1357: DIJK, H. J. VAN - Oprecht verhaal over de geestelijke beroeringen in de jaren 1751 en 1752 te Werkendam en in de Alblasserwaard.
53370: DIJK, ANTOINETTE VAN - Wat grootmoeder vertelde door Antoinette van Dijk met illustraties
53407: DIJK, PROF. DR. K. - Groen van Prinsterer herdacht.
53375: DIJK, DR. K. - Wat verstaan wij onder een school met den Bijbel. Door Dr. K. Dijk, te 's-Gravenhage.
8291: DIJK,DR. K. DS. H. J. HOEK, DR. A. D. R. POLMAN. GEREF. PREDIKANTEN. - MENIGERLEI GENADE. Redaktie Dr. K. Dijk, ds. H. J. Hoek, Dr. A. D. R. Polman. 36e jaargang 1940
53398: DIJK, J. VAN MZ.(DOETINCHEM) - OPEN BRIEF aan de Belangstellende protestyanten in Nederland naar aanleiding van twee ernstige getuigenissen over den treurigen toestand der herv kerk
53400: DIJK, JOSEPH VAN - Die Grundlegung der Ethik in der Theologie Karl Barths
53403: DIJK, K. VAN - Schetsen en herinneringen. Uitgegeven ter gelegenheid van het 25ste gedenkjaar der Friesche Zending
53404: DIJK, PAULUS VAN, UIT RANTE-PAO(INDONESIE) - Order this book More information Op de grens van twee werelden. Een onderzoek naar het ethische denken van de natuurwetenschapper C.J. Dippel 1985 Diss. Utrecht godgeleerdheid 24-10-l985 ;
1106: DIJK, G. VAN (GEB. 1863 TE DOORNSPIJK, OV. 1938) - De groote genade Gods verheerlijkt in de krachtdadige bekeering en verdere leiding naar Gods vrijmachtig welbehagen in een zondig Adamskind. Door haarzelve geschreven.
53376: DIJK, DR. K. - De catechismuspreek in haar verscheidenheid.
53395: DIJK, H.J. VAN - Zoete banden die mij binden. Uit het gezelschapsleven in de Alblasserwaard. 2e druk
53396: DIJK, J. (PRED. TE AMSTERDAM) - Jozef, of uitstekende punten uit de Taferelen van zijn leven. Tot stichting behandeld door J. van Dijk. V.D.M.
53397: DIJK, J. VAN MZ.(DOETINCHEM) - De vacante gemeenten in de Ned Herv Kerk haar voorgangers als rentmeesters en haar jongelingschap als haar kapitaal
53389: DIJK, G. VAN (GEB. 1863 TE DOORNSPIJK, OV. 1938) - De groote genade Gods verheerlijk in de krachtdadige bekeering en verdere leiding naar Gods vrijmachtig welbehagen in een zondig Adamskind. Grietje van Dijk, geboren 18 febr. 1863 te Doornspijk. Door haarzelve geschreven.
35323: DIJK, DR. IS. VAN (1847-1922) HOOGLEERAAR TE GRONINGEN - Het zuivere Goud van het beginsel der geheelonthouding. Rede bij gelegenheid der 17e algemeene vergadering van de nationale Christen-geheelonthouders vereeniging, op 29 september 1897 te Groningen. 4e druk.
53379: DIJK, DS. K. VAN - Een geloof als een mosterdzaad
53371: DIJK, C.P. VAN / HOLDIJK, G. / LEERLING, M. / SCHUTTE, G.J. - Christelijke politiek vandaag.
53391: DIJK, GERTJAN VAN - De openbaring aan Hendrik Vis
53377: DIJK, DS. J. VAN - Het begon in Jeruzalem. Joodse achtergronden in de boeken van Lucas.
53387: DIJK, G. VAN (GEB. 1863 TE DOORNSPIJK, OV. 1938) - De groote genade Gods verheerlijkt in de krachtdadige bekeering en verdere leiding naar Gods vrijmachtig welbehagen in een zondig Adamskind. Grietje van Dijk, geboren 18 februari 1863 te Doornspijk. Door haarzelve beschreven.
27321: DIJK, GRIETJE VAN - De grote genade Gods. Verheerlijkt in de krachtdadige bekering en verdere leiding naar Gods vrijmachtig welbehagen van een zondig adamskind.
2206: DIJK, W. VAN - Mijne tijden zijn in Uwe hand. Een drietal predikaties van ds. W. van Dijk, laatstelijk predikant van de Oud-Gereformeerde Gemeenten in Nederland te Rijssen. Benevens de tekst van de rouwdienst bij de begrafenis van ds. W. van Dijk, uitgesproken door ds. B. Toes. Met een voorwoord van ds. H. Wiltink.
76525: DIJK K DR - De Doleantie in s-ravenhage
77363: DIJK, IS. VAN - Gezamenlijke Geschriften. 6 delen compleet.2wdruk
70675: VAN DIJK R. - Vacantie met 'n oude tuf geillustreerd door G. van Straaten voor jongens van 8-12 jaar
6584: DIJK, G. VAN (GEB. 1863 TE DOORNSPIJK, OV. 1938) - De grote genade Gods. Verheerlijkt in de krachtdadige bekering en in de verdere leiding naar Gods vrijmachtig welbehagen van een zondig adamskind. Geboren 18 febr. 1863 te Doornspijk, overleden 7 juli 1938. Door haarzelf geschreven.
15710: DIJK, H. J. VAN - Een land dat voor geen wateren beeft. Schetsen uit de historie (en voornamelijk uit de kerkhistorie) van de Alblasserwaard.
53392: DIJK, GRIETJE VAN - De grote genade Gods. Verheerlijkt in de krachtdadige bekering en verdere leiding naar Gods vrijmachtig welbehagen van een zondig adamskind.
53380: DIJK, DS. M.P. VAN - De mens in het gebeuren van de Godsopenbaring. Plaats en betekenis van de mens in de Kirchliche Dogmatik van Karl Barth
53372: DIJK, D. VAN/JONGELING, B. (RED.) - Wederkeer. Prekenserie Succes of Zegen door Ds. W. Loopstra.
53373: DIJK, DIRK VAN - Synopsis of overzicht van de zuiverste theologie samengevat in twee en vijftig verhandelingen en beschreven door Johannes Polyander, Andreas Rivetus, Antonius Walaeus en Antonius Thysius. Naar de zesde uitgave bezorgd en van voorrede voorzien door Dr. H. Bavinck. In de nederlandse taal overgezet door Dirk van Dijk. deel 1
53390: DIJK, G. VAN (GEB. 1863 TE DOORNSPIJK, OV. 1938) - De grote genade Gods. Verheerlijkt in de krachtdadige bekering en in de verdere leiding naar Gods vrijmachtig welbehagen van een zondig adamskind. Geboren 18 febr. 1863 te Doornspijk, overleden 7 juli 1938. Door haarzelf geschreven.
7188: DIJK, K. - Over de laatste dingen. Deel 1: 2e druk. Tussen sterven en opstanding.
53408: DIJK-HAS, NELLY VAN - Gelijk ook wij vergeven.
53388: DIJK, G. VAN (GEB. 1863 TE DOORNSPIJK, OV. 1938) - De grote genade Gods verheerlijkt in de krachtdadige bekeering en verdere leiding naar Gods vrijmachtige welbehagen in een zondig Adamskind. Door haarzelven beschreven.
69854: VAN DIJK H, GÖRING-LAMERS A, TENTEN-LITJENS M, WIERINGA W, VERMEULEN A - Kleuter In Beweging tekeningen A. GORING-LAMERS 3e herziende druk
17517: DIJK, G. VAN (GEB. 1863 TE DOORNSPIJK, OV. 1938) - De groote genade Gods verheerlijkt in de krachtdadige bekeering en verdere leiding naar Gods vrijmachtig welbehagen in een zondig Adamskind. Grietje van Dijk, geboren 18 februari 1863 te Doornspijk. Door haarzelve beschreven.
53405: DIJK, PAULUS VAN, UIT RANTE-PAO(INDONESIE) - Op de grens van twee werelden Een onderzoek naar het ethische denken van de natuurwetenschapper C.J. Dippel
40759: DIJK, DS. K. VAN MISSIONAIR DIENAAR DESOORDS VAN GERF KERK (ZENDENDE) TE HEEG - Een geloof als een mosterdzaad uitgegeven in het belag van de zending van de Gereformeerde Kerken in Friesland
32589: DIJK, J. (PRED. TE AMSTERDAM) - Jozef, of uitstekende punten uit de Taferelen van zijn leven. Tot stichting behandeld door J. van Dijk. V.D.M.
14794: DIJK, G. VAN (GEB. 1863 TE DOORNSPIJK, OV. 1938) - De groote genade Gods verheerlijkt in de krachtdadige bekeering en verdere leiding naar Gods vrijmachtig welbehagen in een zondig Adamskind. Door haarzelve geschreven.
15293: DIJK, C.P. VAN / HOLDIJK, G. / LEERLING, M. / SCHUTTE, G.J. - Christelijke politiek vandaag.
18009: DIJK, K. VAN - Schetsen en herinneringen. Uitgegeven ter gelegenheid van het 25ste gedenkjaar der Friesche Zending
22390: DIJK, G. VAN (GEB. 1863 TE DOORNSPIJK, OV. 1938) - De grote genade Gods verheerlijkt in de krachtdadige bekeering en verdere leiding naar Gods vrijmachtige welbehagen in een zondig Adamskind. Door haarzelven beschreven.
25725: DIJK, DR. K. - Wat verstaan wij onder een school met den Bijbel. Door Dr. K. Dijk, te 's-Gravenhage.
26593: DIJK, G. VAN (GEB. 1863 TE DOORNSPIJK, OV. 1938) - De groote genade Gods verheerlijk in de krachtdadige bekeering en verdere leiding naar Gods vrijmachtig welbehagen in een zondig Adamskind. Grietje van Dijk, geboren 18 febr. 1863 te Doornspijk. Door haarzelve geschreven.
32390: DIJK, D. VAN/JONGELING, B. (RED.) - Wederkeer. Prekenserie Succes of Zegen door Ds. W. Loopstra.
33040: DIJK, DR. K. - De catechismuspreek in haar verscheidenheid.
33784: DIJK-HAS, NELLY VAN - Gelijk ook wij vergeven.
40201: DIJK, G. VAN (GEB. 1863 TE DOORNSPIJK, OV. 1938) - De grote genade Gods. Verheerlijkt in de krachtdadige bekering en in de verdere leiding naar Gods vrijmachtig welbehagen van een zondig adamskind. Geboren 18 febr. 1863 te Doornspijk, overleden 7 juli 1938. Door haarzelf geschreven.
42615: DIJK, DS. M.P. VAN - De mens in het gebeuren van de Godsopenbaring. Plaats en betekenis van de mens in de Kirchliche Dogmatik van Karl Barth
44576: DIJK, ANTOINETTE VAN - Wat grootmoeder vertelde door Antoinette van Dijk met illustraties
44849: DIJK, PAULUS VAN, UIT RANTE-PAO(INDONESIE) - Order this book More information Op de grens van twee werelden. Een onderzoek naar het ethische denken van de natuurwetenschapper C.J. Dippel 1985 Diss. Utrecht godgeleerdheid 24-10-l985 ;
45301: DIJK, JOSEPH VAN - Die Grundlegung der Ethik in der Theologie Karl Barths
47820: DIJK VAN D - De PREEKTRANT van domine,s in de kerken der afscheiding in de jaren 1834-1869
5567: DIJK, A.F.L. VAN ( KIERKEGAARD.) - Perspectieven bij Kierkegaard. Woord vooraf Prof. Dr. W.J. Aalders.
6262: DIJK, PROF. DR. K. - Groen van Prinsterer herdacht.
6801: DIJK, F. VAN - Mr. Laurens Pieter van de SPIEGEL, Raad en Burgemeester van Goes. De leerjaren van een staatsman.
7189: DIJK, K. - Over de laatste dingen. Deel 1: Tussen sterven en opstanding.
9541: DIJK, DS. J. VAN - Het begon in Jeruzalem. Joodse achtergronden in de boeken van Lucas.
37596: DIJKE, P. VAN (GEREFORMEERD LEERAAR TE ST.-PHILIPSLAND) - Het veelbewogen leven en de rijk gezegenden arbeid van den nu zaligen heer P. van Dijke. Medegedeeld door eenige vrienden benevens eenige brieven. Met een inleidend woord van den weleerw. heer D. Wijting predikant bij de gereformeerde gemeente te Goes.
53418: DIJKE-REIJNOUDT, P.A.J. VAN MEVR. / SELDENRIJK, R. DR. / STOLK, J. DR. - Ons kind heeft een verstandelijke handicap een christelijke handreiking bij de opvoeding
3634: DIJKE, P. VAN (GEREFORMEERD LEERAAR TE ST.-PHILIPSLAND) - Het veelbewogen leven en de rijk gezegenden arbeid van den nu zaligen heer P. van Dijke, in leven Gereformeerd leeraar te St.-Philipsland. Medegedeeld door eenige vrienden benevens eenige brieven. Met een inleidend woord van den weleerw. heer D. Wijting, predikant bij de gereformeerde gemeente te Goes.
37076: DIJKE, A. - De intrede des doods.
2608: DIJKE, A. VAN (1860-1936) - Ter gedachtenis aan het leven en den arbeid van wijlen Ds. A. van Dijke. Met portret. In leven predikant te Sioux Center en Rock Valley, la., Kalamazoo, Mich., Paterson, N. J. en Nieuw Beierland, Nederland. Uitgegeven voor rekening van de Nederlandsch Gereformeerde Gemeente te
53412: DIJKE, P. VAN - Het veelbewogen leven en de rijk gezegenden arbeid van den nu zaligen heer P. van Dijke. Medegedeeld door eenige vrienden benevens eenige brieven. Met een inleidend woord van den weleerw. heer D. Wijting predikant bij de gereformeerde gemeente te Goes.
14023: DIJKE, P. VAN (GEREFORMEERD LEERAAR TE ST.-PHILIPSLAND) - Het veelbewogen leven en de rijk gezegenden arbeid van den nu zaligen heer P. van Dijke, in leven Gereformeerd leeraar te St.-Philipsland. Medegedeeld door eenige vrienden benevens eenige brieven. Met een inleidend woord van den weleerw. heer D. Wijting, predikant bij de gereformeerde gemeente te Goes. 1e druk.
1542: DIJKE, P. VAN (GEREFORMEERD LEERAAR TE ST.-PHILIPSLAND) - Het veelbewogen leven en de rijk gezegende arbeid van den nu zaligen heer P. van Dijke. Medegedeeld door eenige vrienden. Benevens eenige brieven. Met een inleidend woord van den weleerw. heer D. Wijting, pred. bij de Geref. Gem. te Goes.
38818: DIJKE, P. VAN (GEREFORMEERD LEERAAR TE ST.-PHILIPSLAND) - Het veelbewogen leven en de rijk gezegende arbeid van den nu zaligen heer P. van Dijke. Medegedeeld door eenige vrienden. Benevens eenige brieven. Met een inleidend woord van den weleerw. heer D. Wijting, pred. bij de Geref. Gem. te Goes.
36380: DIJKE, DS. A. VAN - Christus Alles in en voor allen. Predikatie over 2 Corinthe 5:15.
43007: DIJKE, JOH. VAN CAND. - Gods onderzoekende aanspraak aan Zijn volk prekenserie Uit den schat des Woords Verschijnt maandelijks
5162: DIJKE, PIETER VAN (GEREFORMEERD LERAAR TE ST. PHILIPSLAND) - Het veelbewogen leven en de rijk gezegende arbeid van den nu zaligen heer P. van Dijke, in leven gereformeerd leeraar te St. Philipsland. Medegedeeld door eenige vrienden. Benevens eenige brieven en het portret van Z.E.W. Met een inleidend woord van den weleerw. heer D. Wijting, predikant bij de gereformeerde gemeente te Goes 2e verbeterde en vermeerderde druk
31343: DIJKHUIZEN, J. VAN DS E DU MARCHIE VAN VOORTHUIJSEN - Enige aantekeningen uit het veelbewogen leven beschreven door Jannetje van Dijkhuizen. Gewoond hebbend te Amersfoort en aldaar overleden in de ouderdom van ruim 69 jaren waaraan toegevoed de predikatie gehouden bij haar begrafenis.door Ds E du Marchie van Voorthuijsen
53422: DIJKHUIZEN, SIETZO/HANS WARREN - Buiten is dichtbij. Dirk van Gelder en de natuur, fascinerende visie van een tekenaar/graficus.
19955: DIJKHUIZEN, SIETZO/HANS WARREN - Buiten is dichtbij. Dirk van Gelder en de natuur, fascinerende visie van een tekenaar/graficus.
53430: DIJKSTRA-ALGRA, NYNKE - Wie ben ik nu helemaal? over het omgaan met jezelf.
53426: DIJKSTRA, FRANS EN ESTER, HANS (RED.) - Beleven en verbeelden. Het spanningsveld van literatuur en geloof
53427: DIJKSTRA, H - Nederland rond 1900
48164: DIJKSTRA, H - Nederland rond 1900
73078: PUTTER-DIKKER C.M. DE - Zeg maar Romy
53432: DILLOO, F.W.J. - De moedertaal van onzen Heere Jesus Christus en van zijne Apostelen. Rede gehouden bij het overdragen van het rectoraat der Vrije Universiteit.
53431: DILLOO, F.W.D. - Fünfundneunzig Sätze für das deutsche protestantische Volk von F. W. D. Dilloo
43765: DILNOT, GEORGE - Scotland yard door George Dilnot Vertaal en ingeleid door K.H. Broekhoff wnd. Hoofdcommissaris van Politie te Amsterdam
53434: DINA - Offers. Met pentekeningen van Henk poeder.
53433: DINA - Offers. Met penteekeningen van Henk Poeder. Tweede druk.
12842: DINA - Offers. Met penteekeningen van Henk Poeder. Tweede druk.
49201: DINA - Offers. Met pentekeningen van Henk poeder.
72334: DINAND,A. - Zakboek der geneeskruiden. En practische raadgever voor zieken en gezonden. Bewerkt naar de Duitsche uitgave door Rinke Tolman
75221: DINANT, PETRUS (1663-1724, ROTTERDAM) - De brief van den H. apostel Paulus aan die van Efeze, verklaarte en toegepast.
53437: DINANT, PETRUS (1663-1724, ROTTERDAM) - De brief van den H. apostel Paulus aan die van Efeze, verklaarte en toegepast.
3086: DINANT, PETRUS (1663-1724, ROTTERDAM) - De brief van den H. apostel Paulus aan die van Efeze, verklaarte en toegepast.
38188: DINANT, PETRUS (1663-1724, ROTTERDAM) - De brief van den H. apostel Paulus aan die van Efeze, verklaart en toegepast. (in 3delen) met daaribij Het gekukzalig ebn vreedzaamUiteindeectdoor EVERSDIJK WILHELMUS en gedichten 36 -34 blz(
41912: DINANT, PETRUS (1663-1724, ROTTERDAM) - De brief van den H. apostel Paulus aan die van Efeze, verklaarte en toegepast.
53438: DINGELDEIN, W. H. - Het land van de Dinkel. De schoonheid van Noordoost-Twente. Derde druk.
53441: DINGEMANS, G.D.J. - In de leerschool van het geloof. Mathematiek en vakdidactiek voor catechese en kerkelijk vormingswerk.
53443: DINGEMANS, GIJS - Graven in bijbels brongebied: op zoek naar de historische wortels van de religie van Israël
53439: DINGEMANS, DR. G.D.J. - In de leerschool van het geloof. Mathetiek en vakdidactiek voor catechese en kerkelijk vormingswerk.
53440: DINGEMANS, DR. G.D.J. - Dietrich Bonhoeffer (navolger van Christus)
46867: DINGEMANS, G.D.J. - De stem van de Roepende. Pneumatheologie.
46905: DINGEMANS, DR. G.D.J. - Dietrich Bonhoeffer (navolger van Christus)
73778: DINGEMANSE A. - Om het Woord, Van uittocht tot Samuël Oude Testament deel 2
71213: DINGER, TILLY, SMIT MARGREET, WINKELMAN, COEN - Expressiever en gemakkelijker spreken, tiende druk
75864: DINGLER, M - Kinderkamers bij de dieren met platen vanE Wenz-Vietor vertaald door Marda Stomps
53445: DINSMORE, P. J. - Paardendokter. Vertaald door mevr. J. E. Gorter-Keyzer.
19406: DINSMORE, P. J. - Paardendokter. Vertaald door mevr. J. E. Gorter-Keyzer.
29658: DION, E. - Nikias en Katharina. De lauwerkrans van het leven.
53447: DIPPEL, DR. C. J. - Kerk en wereld in de crisis. Met een ten geleide van prof. dr. K. H. Miskotte. Een appèl tot christelijke solidariteit in een democratisch-socialistische politieke en maatschappelijke omwenteling.
53446: DIPPEL, C. J. / JONG, J. M. DE E.A. - Geloof en Natuurwetenschap. Deel 1, Scheppingsgeloof, natuur, natuurwetenschap, (23) 232 blz. 1965. Deel 2, Wijsgerige en ethische aspecten der natuurwetenschap, (11) 355 blz. 1967
5703: DIPPEL, DR. C. J. - Kerk en wereld in de crisis. Met een ten geleide van prof. dr. K. H. Miskotte. Een appèl tot christelijke solidariteit in een democratisch-socialistische politieke en maatschappelijke omwenteling.
76867: EXTER VAN JAN DIRK - De Zwarte Schaduw
72654: NUSBAUM DIRK - Een padvinder in Mesa Verde het oude indianenland, met een voorwoord van Stephen T. Mather, geillustreerd naar foto's en tekstversiering naar teekeningen van eileen nusabum
75867: EXTER VAN JAN DIRK - TERRA incognita EENGETEKEND VERHAAL DOORJan Dirk van Exter
76866: EXTER VAN JAN DIRK - TERRA incognita EENGETEKEND VERHAAL DOORJan Dirk van Exter R D P
53449: DIRK, REIN, NAN EN HENK - Keuken boel, Een aardig boekje voor kamerbewooners (en andere mensen) met tips en recepten
63547: PIETER DIRK 'T HART (1933-). - Utrecht en de cholera 1832-1910.
53451: DIRKSE, PAUL (SAMENSTELLING) - Jezuieten in Nederland. Catalogus van de gelijknamige tentoonstelling in het Rijksmuseum Het Catharijneconvent, 17 maart-10 juni 1991.
45368: DIRKSE, PAUL (SAMENSTELLING) - Jezuieten in Nederland. Catalogus van de gelijknamige tentoonstelling in het Rijksmuseum Het Catharijneconvent, 17 maart-10 juni 1991.
69892: PIENENMAN C PRED TE DIRKSLAND - Rede enz gehouden bij de teraardebestelling van Ds C Pienenman Geref predikant laatst te Dirksland overdruk uit Maasd en Scheldebode Met portret
53453: DIS, C.N. VAN IR. - Uiteenzetting van het beginselprogram der Staatkundig Gereformeerde Partij. Door ds. P. Zandt, bijgewerkt door Ir. C. N. van Dis. Deel 2.
6915: DIS, C.N. VAN IR. - Uiteenzetting van het beginselprogram der Staatkundig Gereformeerde Partij. Door ds. P. Zandt, bijgewerkt door Ir. C. N. van Dis. Deel 2.
28009: DISHOEK, B. VAN - Walcheren in nood.
31000: DISHOEK, BRAM VAN - Het Bloeiende Brandhout.
53455: DISNEIJ,S WALT - Pinocchio met orginele tekeningen mert alle plaatjes
48435: DISNEIJ,S WALT - Pinocchio met orginele tekeningen mert alle plaatjes
77031: DISNEY, WALT. - Pinocho. i met de orginele tekeningen nar dekleurenfilm vanWAlt Disney met 79 plaatjes in kleur plaatje
69701: WALT DISNEY'S - Donald Duck een vrolijk weelblad 1958 no 1 t/m 52 gebonden
75858: DISNEY, WALT. - Pinocho. i met de orginele tekeningen nar dekleurenfilm vanWAlt Disneymet 79 plaatjes in kleur plaatje 75 ontbteekt
75859: DISNEY, WALT. - BAMBI i met de orginele tekeningen nar dekleurenfilm vanWAlt Disneymet 60 plaatjes in kleur
53457: DITMAR VAN F B - NEDERLAND TRANSVAAL Gedenkboek opgedragen aan het volk van Transvaal en Oranje Vrijstaat
3700: DITTON, H. (LONDEN 1675-1715) JACOBUS VAN OSTADE (1677-1745 GOUDA) - De kristelyke godsdienst betoogd door de opstanding van Jesus Kristus tot Overtuiging van den Deïsten en andere ongelovigen. Met een aanhangzel tot bewys dat de stoffe niet kan denken. Uit het Fransch vertaald door Jakob van Ostade.
53458: DITTON, H. (LONDEN 1675-1715) JACOBUS VAN OSTADE (1677-1745 GOUDA) - De kristelyke godsdienst betoogd door de opstanding van Jesus Kristus tot Overtuiging van den Deïsten en andere ongelovigen. Met een aanhangzel tot bewys dat de stoffe niet kan denken. Uit het Fransch vertaald door Jakob van Ostade.
53484: DIV AUTEURS, MERKS, ANNA KATHARINA / KRUMMACHER, G.D. / MYSERAS, L. - Levensbeschrijving en bekeering van Anna Katharina Merks. Levensbeschrijving en bekeering van Anna Katharina Merks, mitsgaders een echt verhaal van al het geen aan en omtrent haar is voorgevallen, in de gevangenisse, van den 5den der Zomermaand 1763 af, tot zij op den 19den der zelve maand, door de handen der Justitie te Rotterdam, ter dood gebragt is. onveranderde uitgave. gebr Huge z.j., Rotterdam (17) 87 waarbij geb. De Worsteling van den aartsvader Jacob en zijnen zegepraal. leerredenen over Gen. XXXII (32): 24-31, door G.D. Krummacher, in leven leeraar bij de Gereformeerde Gemeente te Elberfeld. H. ten Hoove, Utrecht, 1889 (4) 192 waarbij gebonden Eens Christens opmerking op den Hemelweg. Tot nuttigheid aangelegd op vele gevallen, tot overtuiging van onbekeerden, maar voornamelijk tot opbouw, troost, onderrigting en verkwikking der vromen, als het de Heere believen zal te zegenen. l Samuël XV : 22, opmerken is beter dan het vette der rammen. opgesteld door Lambrecht Myseras, lidmaat der Gereformeerde Gemeente te Middelburg. nieuwe onveranderde uitgave. C. de Bruin z.j., 's Gravenhage 143 blz.
37302: DIV. AUTEURS (KRAAN, DS. P. VAN DER/HERIK, A.J. VAN DEN/PALS, A. - Leren om te leven. Thematische lessen voor 14-15 jarigen. Deel 2a.
45398: DIV - 130 jaar gemeenten en predikanten
53701: DIV. RED. - Watersnoodramp 1855 Oud Veenendaal
53702: DIV., HELLENBROEK, SMIJTEGELT, SIBILIUS,REVIUS, SLUITER E.A. - En liefderijk geneest
53516: DIV. - In de leerschool van den H. Petrus Canisius v/d Sociëteit van Jesus. Feestuitgave.
16761: DIV. - 50 jaar Driestar in een veranderende samenleving.
59756: DIV - Langs de oude Brabantse kerken. Tweede druk. Delen van de serie "De oude Nederlandse kerken".
11643: DIV. - Vlaanderen roept. Een bundel novellen, schetsen, verzen en artikelen. Onder redactie van Emile Buysse.
45877: DIV. - De Japanse aanval op Java maart 1942
29164: DIV. - 1914 - 1915. Vereniging voor Chr. Middelbaar en Hoger onderwijs te Dordrecht.
53491: DIV. - Kerstboek voor Tondo. Door o.a.: B. Aafjes, T. Hermans, H. Laurey, A. Pieck, J. Terlouw. Samengesteld door Ted van Turnhout. Met een voorwoord van H.K.H. Prinses Irene.
53492: DIV. - Rigoletto de Verdi.
53502: DIV. - After tea: a nursery anthology. The augustan books of modern poetry.
53488: DIV PREDIKANTEN O.A BOVEN VAN B J - N HEGEMAN C - HOOGERLAND, A. PRED GERF GEM - Overdenkingen met de Kantekeningen Bijbels dagboek voor jong en oud
53489: DIV. - Vlaanderen roept. Een bundel novellen, schetsen, verzen en artikelen. Onder redactie van Emile Buysse.
53493: DIV. - Esclave d'amour. Armand Haagman. Waarbij: Elle ne revient pas, par Jan Groot. Waarbij: Mimi d'amour. Waarbij: Vénération, Valse Lente, par Markus Velt. Waarbij: Des fleurs à Pierrette. Waarbij: Violiono, Hochzeitsmarsch, F. Mendelssohn-Bartholdy. Waarbij: Intermezzo sinfonico von Pietro Mascagni. Waarbij: Lettre à Armand. Waarbij: Berceuse slave. Waarbij: Neerlands mobilisatie-Marsch 1914, viool. Math. Erkens. Waarbij: Die Ehrenwache, J. Lehnhardt. Waarbij: Die Gigerlkönigin, P. Lincke. Waarbij: Oh! Mr. Rubinstein.
53504: DIV. - Het blijvende woord. Bijbelse geloofsbegrippen
53505: DIV. - Alles went, ook een adolecent.
19681: GBS DIV. - Een lamp voor de voet. 57 kernachtige teksten en gedichten van diverse theologen uit vroeger eeuwen.
74149: DIV. - Woord op schrift
11967: DIV. - Kerstboek voor Tondo. Door o.a.: B. Aafjes, T. Hermans, H. Laurey, A. Pieck, J. Terlouw. Samengesteld door Ted van Turnhout. Met een voorwoord van H.K.H. Prinses Irene.
74991: DIV. - 100 jaar Gereformeerde kerk Nunspeet
74993: DIV - Hulshorst, 'n noare mooie buurt!
74996: DIV. - Bie Bart in de rie, verhalen, gedichten, woorden en uitdrukkingen in het Nunspeets dialect
53515: DIV. - Semi-Centennial Volume Theological School and Calvin College 1876-1926
53514: DIV. - De Grote Kerk doet weer dienst Uitgave ter gelegenheid van de restauratie van de Grote kerk te Rijnsburg.
53512: DIV. - Beeld en boodschap .
53503: DIV. - SGP Jongeren. 13 schetsen. Schets 1: Geen keizer als God, 24 blz. Schets 2: Asielzoekersbeleid, 24 blz. Schets 3: Algemene Wet Gelijke Behandeling, 23 blz. Schets 4: Werkloosheid, 19 blz. Schets 5: Extreem rechts & SGP, 27 blz. Schets 6: Het paarse kabinet, 27 blz. Schets 7: Samenwerking tussen de drie christelijke partijen, 27 blz. Schets 8: Ontoelaatbare reclame tòch toegelaten? 27 blz. Schets 9: Verenigde Naties, 31 blz. Schets 10: Werken op zondag? 24 blz. Schets 11: De invloed van de media, 39 blz. Schets 12: Fundamentalisme, 23 blz. Schets 13: Jeugdbeleid, 40 blz.
53507: DIV. - 1914 - 1915. Vereniging voor Chr. Middelbaar en Hoger onderwijs te Dordrecht.
53509: DIV. - De japanse aan val op java
53510: DIV. - Christusprediking in de wereld
53511: DIV. - Land van heusden en altena
53494: DIV. - GEDENKBOEK van het 25-jarig JUBILEUM van de koninklijke vlaamse academie voor wetenschappen, letteren en schone kunsten van België. 1938-1963.
53497: DIV. - Reformatie: blijvende opdracht! Door o.a.: Ds. L. Lagerweij, prof. dr. C. Graafland, drs. K. Exalto, prof. dr. W. H. Velema, dr. C. A. Tukker.
53498: DIV. - Mens, waar ben je? Over verantwoording. Door B. Bossenbroek, J. Brongers, G. Buijs, R. v.d. Kieft, J.-P. v.d. Toren, J. Veenendaal en H. Weigand. Cahier 17, jaargang 6, nr 2.
53499: DIV. - Een aantal preken van: ds. J. van de Velden, ds. C. van Bart, ds. J. Zwijnenburg, ds. J. den Besten, ds. G. Westland, e.a.
53500: DIV. - 50 jaar Driestar in een veranderende samenleving.
73873: DIV. - In liefelijke weiden, acht preken
11999: DIV. - Rigoletto de Verdi.
12000: DIV. - Esclave d'amour. Armand Haagman. Waarbij: Elle ne revient pas, par Jan Groot. Waarbij: Mimi d'amour. Waarbij: Vénération, Valse Lente, par Markus Velt. Waarbij: Des fleurs à Pierrette. Waarbij: Violiono, Hochzeitsmarsch, F. Mendelssohn-Bartholdy. Waarbij: Intermezzo sinfonico von Pietro Mascagni. Waarbij: Lettre à Armand. Waarbij: Berceuse slave. Waarbij: Neerlands mobilisatie-Marsch 1914, viool. Math. Erkens. Waarbij: Die Ehrenwache, J. Lehnhardt. Waarbij: Die Gigerlkönigin, P. Lincke. Waarbij: Oh! Mr. Rubinstein.
12056: DIV. - GEDENKBOEK van het 25-jarig JUBILEUM van de koninklijke vlaamse academie voor wetenschappen, letteren en schone kunsten van België. 1938-1963.
12083: DIV. - Het landschap. De schoonheid van ons land. Geheel herziene en vermeerderde druk.
13922: DIV. - Reformatie: blijvende opdracht! Door o.a.: Ds. L. Lagerweij, prof. dr. C. Graafland, drs. K. Exalto, prof. dr. W. H. Velema, dr. C. A. Tukker.
18359: DIV. - Handboek bij de Bijbel.
22864: DIV. - SGP Jongeren. 13 schetsen. Schets 1: Geen keizer als God, 24 blz. Schets 2: Asielzoekersbeleid, 24 blz. Schets 3: Algemene Wet Gelijke Behandeling, 23 blz. Schets 4: Werkloosheid, 19 blz. Schets 5: Extreem rechts & SGP, 27 blz. Schets 6: Het paarse kabinet, 27 blz. Schets 7: Samenwerking tussen de drie christelijke partijen, 27 blz. Schets 8: Ontoelaatbare reclame tòch toegelaten? 27 blz. Schets 9: Verenigde Naties, 31 blz. Schets 10: Werken op zondag? 24 blz. Schets 11: De invloed van de media, 39 blz. Schets 12: Fundamentalisme, 23 blz. Schets 13: Jeugdbeleid, 40 blz.
28004: DIV. - Alles went, ook een adolecent.
31106: DIV. AUTEURS DS. J.R.VAN OORDT, DS. M. HOFMAN, DS.J. FRAANJE, DS.G.H. KERSTEN. - Gedachtenis redenen. Uitgesproken bij de herdenking van de 25 jarige vereeniging der gereformeerde gemeenten in Nederland op 10 october 1932 te Rotterdam. Door Ds. J.R.van Oordt, Ds. M. Hofman, Ds.J. Fraanje, Ds.G.H. Kersten.
37255: DIV. AUTEURS (KEMP, A.C.J. VAN DER/SMIJTEGELD, B./VERMEER, M./MIDDEL, A.H. - Maarten Luther. Uitgegeven door de vereniging tot verspreiding van stichtelijke blaadjes. Amsterdam, Holkema 1883. 62 blz. Waarbij: Twee paasch en twee pinksterstoffen door B. Smijtegeld, Derde druk, te 's Gravenhage bij C. de Bruin. 86 blz. Waarbij: Eenvoudig verhaal bevattende de bekeeringsweg van Margaretha Vermeer. te ter AA, bij gebr. den Hertog. 30 blz. Waarbij: Gods vrije genade verheerlijkt in het zalig afsterven van Anna Harmine Middel. ter AA, den Hertog.28 blz.
41969: DIV. AUTEURS O.A. BEEK, P. VAN - Gids van afscheidingsarchieven 1834-1892 onder eindredactie van P. van Beek
44631: DIV. - De japanse aan val op java
44969: DIV. - Christusprediking in de wereld
44992: DIV. - Land van heusden en altena
45027: DIV. - Beeld en boodschap .
45917: DIV. RED. - Watersnoodramp 1855 Oud Veenendaal
53703: DIVA - Topografische Atlas Ede - Schilders uit de gemeente Ede legden plekjes, ambachen en folkloristische gebruiken vast.
76281: CONVULUUT DIVOUDVADERS - Schoytel pred math 28 vers11724blzHELLENBROEKJonA1vers6 24 blz = SMIJTEGELTLeven en sterven64 blz = Lederboer sHEEREN WEGEN 96 blz Groepred Lucas16 vers2 23blz=Het Scadelijk Misbruik 32blz = BOrstius denoodzake;ijkheid derwedergeboorte60blz=HELLENBROEK pred Spreuken9vers6 19blz= M Cheyne Jasaja26vers20 16 blz =- MiddelH HGodsmenigvuldige reddingen 1234 blz= GOEDedeE wegderbekeering64 blz
53709: DIXON, F.W. - Het huis op de rots. De Hardy' s.
53710: DIXON, F.W. - Het geheime paneel. Met platen van John Hummel
43958: DIXON, FRANKLIN W. - De verdwenen professor. Met platen van Rudy van Giffen. tweede druk
45931: DIXON, F.W. - Het huis op de rots. De Hardy' s.
76818: SPIEGEL VAN DER DMENKERS - Daan de Dapperegeillusstreerd door HENK POEDER
53714: DOBSCHINER, J. R. - Te mogen leven! Een Nederlandse Jodin vertelt haar geschiedenis.6e druk
53715: DOBSCHINER, J.-R. - Te mogen léven 4e druk
18809: DOBSCHINER, J. R. - Te mogen leven! Een Nederlandse Jodin vertelt haar geschiedenis.6e druk
30547: DOBSCHINER, J.-R. - Te mogen léven 4e druk
53717: DOD, I. / CLEAVERS, R. - Thien sermoenen, dienende voornamelijck tot voorbereydinge om des Heeren Avondmael waerdelijck te mogen ontfangen. Daer in, benevens veele heylige leeringen: stuck van de ware boete ende ootmoedigheyd, als oock van Gods byzondere goedertierentheyd tegen de boetvaerdige sondaers, en waerdige communicanten wijt-loopigh ende bondigh verhandelt worden. De ses eerste door I. Dod, de vier laetste door R. Cleavers. Met een t' samen-sprekinge voor aengestelt, inhoudende de voornaemste puncten, betreffende 't waerdig ontfangen van des Heeren Nachtmael, ten meesten-deele uyt dese sermoenen genomen ende in order gestelt tot nut ende gerief der gener die daer in onderrechtinge begeeren. Uit d'Engelsche spraecke in de Nederduytsche trouwelick over-geset ende verbetert in den tweeden druck door I. Lamotium, dienaer des H. Euangelij in 's Graven-Hage.
53718: DOD, JOHAN - Thien stichtelycke predicatien gericht om des Heeren Avondtmael.
26864: DOD, I. / CLEAVERS, R. - Thien sermoenen, dienende voornamelijck tot voorbereydinge om des Heeren Avondmael waerdelijck te mogen ontfangen. Daer in, benevens veele heylige leeringen: stuck van de ware boete ende ootmoedigheyd, als oock van Gods byzondere goedertierentheyd tegen de boetvaerdige sondaers, en waerdige communicanten wijt-loopigh ende bondigh verhandelt worden. De ses eerste door I. Dod, de vier laetste door R. Cleavers. Met een t' samen-sprekinge voor aengestelt, inhoudende de voornaemste puncten, betreffende 't waerdig ontfangen van des Heeren Nachtmael, ten meesten-deele uyt dese sermoenen genomen ende in order gestelt tot nut ende gerief der gener die daer in onderrechtinge begeeren. Uit d'Engelsche spraecke in de Nederduytsche trouwelick over-geset ende verbetert in den tweeden druck door I. Lamotium, dienaer des H. Euangelij in 's Graven-Hage.
19338: DODD, C.H. - The interpretation of the fourth Gospel. By C.H. Dodd M.A., hon. D.D., F.B.A. Professor emeritus in the University of Cambridge.
16261: DODDRIDGE, P. (1702-'51) - Tien predikaetsien over de kracht en genade van Christus, en over de waerheid van den Christelyken Godsdienst. Naer den tweeden druk uit het Engelsch vertaelt. Met eene breedvoerige voorrede; strekkende ten deele tot raed en bestuur van zulke, die in verzoekinge zyn tot ongelove, dog meest, tot beveiligingen van waerheit en vrede, tegen eenige inkruipende misverstanden in gewigtige stukken van onzen Redelyken Godsdienst. Door Wilhelmus Peiffers, predikant te Amsterdam.
31889: DODDRIDGE, PH. (1702-'51, NORTHAMPTON) - Praktikale leerredenen over de wedergeboorte waarby gevoegt zyn twee predikaatsien over het zalig worden uit genade door het geloof, en eene over de noodzakelykheid der zorge voor de ziele. Verrykt met twee aanpryzings brieven van I. Watts en W. Peiffers gereformeerde predikanten te London en Amsterdam. Tweede druk.
74270: DODDRIDGE, PH. (1702-'51, NORTHAMPTON) - Praktikale leerredenen over de wedergeboorte waarby gevoegt zyn twee predikaatsien over het zalig worden uit genade door het geloof, en eene over de noodzakelykheid der zorge voor de ziele. Verrykt met twee aanpryzings brieven van I. Watts en W. Peiffers gereformeerde predikanten te London en Amsterdam.1e druk.
53721: DODDRIDGE, PH. (1702-'51, NORTHAMPTON) - Oorsprong en voortgang van waare godsdienstigheid in 's menschen ziele, aangeweezen en opgeheldert, in eenige ernstige en zedelyke aanspraaken, geschikt naar elks byzonderen aart en omstandigheden. Met Godtvrugtige overdenkingen en gebeden. Uit het Engelsch vertaalt. Verrykt met een aanpryzings brief van den eerw. heere Wilhelmus Peiffers, predikant te Amsterdam. Tweede druk.
53724: DODDRIDGE, PHILIP (1702-1751) - DODDRIDGE, Philip (1702-1751) And the Netherlands. By J. van den Berg and G. F. Nuttall.
53722: DODDRIDGE, PH. (1702-'51, NORTHAMPTON) - Oorsprong en voortgang van waare godsdienstigheid in 's menschen ziele, aangewezen en opgeheldert, in eenige ernstige en zedelyke aanspraaken, geschikt naar elks bizonderen aart en omstandigheden: met godtvruchtige overdenkingen en gebeden. Door P. Doddridge, in leven doctor in de H. Godgeleerdheid en Gereformeert predikant te Northamton. Uit het Engelsch vertaalt. Verrykt met een aanpryzings brief van den eerw. heere Wilhelmus Peiffers, predikant te Amsterdam. Derde druk.
53720: DODDRIDGE, PH. (1702-'51, NORTHAMPTON) - Tien predikaetsien over de kracht en genade van Christus, en over de waerheid van den Christelyken Godsdienst. Naer den tweeden druk uit het Engelsch vertaelt. Met eene breedvoerige voorrede; strekkende ten deele tot raed en bestuur van zulke, die in verzoekinge zyn tot ongelove, dog meest, tot beveiligingen van waerheit en vrede, tegen eenige inkruipende misverstanden in gewigtige stukken van onzen Redelyken Godsdienst. Door Wilhelmus Peiffers, predikant te Amsterdam. Tweede druk. Waarbij geb.: Capernaums schuldt en oordeel aan de overweginge van de inwoonders van Londen eerstelijk aanbevolen in eene predikatie gepredikt te Saters Hall en uitgegeven by gelegenheydt van de laatste beroerte door de 2e aardtbeevinge op 8 maart 1750. Met eene voorrede op dat vreselijke voor val Rotterdam. By Jan Daniel Beman. 52 blz. Waarbij geb.: Een eenvoudige en ernstige aanspraak aen een vader des huisgezins over het gewichtig onderwerp van den huiselyken godsdienst.
18026: DODDRIDGE, PHILIP (1702-1751) - DODDRIDGE, Philip (1702-1751) And the Netherlands. By J. van den Berg and G. F. Nuttall.
3439: DODDRIDGE, PH. (1702-'51, NORTHAMPTON) - Oorsprong en voortgang van waare Godsdienstigheid in 's menschen ziele, aangeweezen en opgeheldert, in eenige ernstige en zedelyke aanspraaken, geschikt naar elks byzonderen aart en omstandigheden. Met Godtvrugtige overdenkingen en gebeden. Door P. Doddridge, in leven doctor in de H. Godgeleerdheid en Gereformeert predikant te Nornhampton. Uit het Engelsch vertaalt. Verrykt met een aanpryzings brief van den eerw. heere Wilhelmus Peiffers, predikant te Amsterdam. Vyfde druk.
53725: DÖDERLEIN, P. JULIUS - Was soll ich predigen? Texttreue Themata zu den kirchlichen pericopen von P. Julius Döderlein. NÖRDINGEN, 1883. C.H. Beckschen Buchhandlung. 42 blz. Waarbij: Textgemäße Predigt-Entwürfe über freie evangelische und epistolische Texte in zwei Jahrgängen auf alle Sonn- und Festtage des Kirchenjahres, sowie auf die pericopenlosen Fest- und Feierlage, in drei Abtheilungen. Ein Beitrag zur populären Predigt von J. Heinrich Schultze. Zweite, verbesserte Auflage. GÖTTINGEN, Vandenhoeck & Ruprecht. 1884. 236 blz. Geb.
25497: DÖDERLEIN, P. JULIUS - Was soll ich predigen? Texttreue Themata zu den kirchlichen pericopen von P. Julius Döderlein. NÖRDINGEN, 1883. C.H. Beckschen Buchhandlung. 42 blz. Waarbij: Textgemäße Predigt-Entwürfe über freie evangelische und epistolische Texte in zwei Jahrgängen auf alle Sonn- und Festtage des Kirchenjahres, sowie auf die pericopenlosen Fest- und Feierlage, in drei Abtheilungen. Ein Beitrag zur populären Predigt von J. Heinrich Schultze. Zweite, verbesserte Auflage. GÖTTINGEN, Vandenhoeck & Ruprecht. 1884. 236 blz. Geb.
53728: DOEDES, J. I. - Evangeliebode. Zesde jaar.
53727: DOEDES, J. I. - De leer der zaligheid volgens het Evangelie in de schriften des Nieuwen Verbonds voorgesteld. 3e vermeerderde druk.
31752: DOEDES, J. I. - De Heidelbergsche Catechismus. In zijne eerste levensjaren 1561-1567. Historische en Bibliografische nalezing met zes en twintig Fac-similes.
53726: DOEDES, J. I. - en de Heidelbergsche Catechismus als Belijdenisschriften der Nederlansche Hervormde Kerk in de Negentiene eeuw, getoetst en beoordeeld. deel de nederlandsche geloofsbeliojdenis deel 3de heidelbergsche catechismus
53730: DOEDES, J. I. - De Nederlandsche Geloofsbelijdenis en de Heidelbergsche Catechismus als Belijdenisschriften der Nederlansche Hervormde Kerk in de Negentiene eeuw, getoetst en beoordeeld.
53729: DOEDES, J. I. - Oud en Nieuw. De leus der Christelijk-Orthodoxe theologie. Inlichtend en teregtwijzend schrijven na Mr. C.W. Opzoomer's Uitval en beschuldiging in zijn Oud en Nieuw. Waarbij gevoegd: Nog eens Oud en Nieuw? Antwoord aan Dr. J.I. Doedes van Mr. C.W. Opzoomer.
13547: DOEDES, J. I. - Evangeliebode. Zesde jaar.
31582: DOEDES, J. I. - Oud en Nieuw. De leus der Christelijk-Orthodoxe theologie. Inlichtend en teregtwijzend schrijven na Mr. C.W. Opzoomer's Uitval en beschuldiging in zijn Oud en Nieuw. Waarbij gevoegd: Nog eens Oud en Nieuw? Antwoord aan Dr. J.I. Doedes van Mr. C.W. Opzoomer.
44416: DOEDES, J.I. DR. - Handleiding bij het onderiwjs in de bijbelsche geschiedenis, door Dr. J.I. Doedes vijftiende druk.
53731: DOEDSE J I - de Theologische studiengang geschets Methodologische brieven aan een student in de Godgeleerdheid ter lezing aangeboden aan jonge predikanten met schets van de encyclopedie der christelijke theologie
1103: DOEKES, G. - De beteekenis van Israëls val. Commentaar op Romeinen IX-XI.
53737: DOEKES, G. DS - Keurgarve. Bloemlezing uit het mengelwerk van vorige jaargangen van het jaarboekje voor de gereform. Kerken in Ned. derde druk.
53738: DOEKES, G. DS - Keurgarve. Bloemlezing uit het mengelwerk van vorige jaargangen van het jaarboekje voor de gereform. Kerken in Ned. 2e druk.
53732: DOEKES, DS. G. - Het kerkelijk doctorenambt.
53733: DOEKES, DS. G. - Keurgarve. Bloemlezing uit het mengelwerk van vorige jaargangen van het jaarboekje voor de Gereform. Kerken in Nederland.
53734: DOEKES, G. - De beteekenis van Israëls val. Commentaar op Romeinen IX-XI.
53735: DOEKES, G. - De beteekenis van Israëls val. Commentaar op Romeinen IX-XI.
53739: DOEKES, J. D. - Wheat grain proteins - Analysis of varietis by starch-gel electrophoresis
53736: DOEKES, G. DS - Keurgarve. Bloemlezing uit het mengelwerk van vorige jaargangen van het jaarboekje voor de gereform. Kerken in Ned. derde druk.
40510: JAARBOEK TEN DIENSTE VAN DE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND GERRIT DOEKES (1873-1929) - uitg. in opdracht van Algemeen Bureau van de Gereformeerde Kerken in Nederland ; onder red. van G. Doekes ... [et al.] Adreslijst ten dienste van de Gereformeerde Kerken in Nederland
20835: DOEKES, G. DS - Keurgarve. Bloemlezing uit het mengelwerk van vorige jaargangen van het jaarboekje voor de gereform. Kerken in Ned. derde druk.
25355: DOEKES, G. DS - Keurgarve. Bloemlezing uit het mengelwerk van vorige jaargangen van het jaarboekje voor de Gereform. Kerken in Nederland.
33924: DOEKES, G. DS - Keurgarve. Bloemlezing uit het mengelwerk van vorige jaargangen van het jaarboekje voor de gereform. Kerken in Ned. derde druk.
48703: DOEKES, J. D. - Wheat grain proteins - Analysis of varietis by starch-gel electrophoresis
6811: DOEKES, DS. G. - Het kerkelijk doctorenambt.
53741: DOEL, DR. HUIBRECHT G. VAN DEN - Daar moet veel strijd gestreden zijn. Dirk Rafaelsz Camphuysen en de Conta-Remonstranten. Een biografie.
15705: DOEL, DR. HUIBRECHT G. VAN DEN - Daar moet veel strijd gestreden zijn. Dirk Rafaelsz Camphuysen en de Conta-Remonstranten. Een biografie.
53742: DOELAND, A. - Stuklezen. Bijbels weekboek.
53743: DOELAND, A. - Stuklezen!
41180: DOELAND, A. - Stuklezen. Bijbels weekboek.
53745: DOELDER, M. DE - Het leven en sterven van een blindgeborene. Lavina de Doelder. Beschreven door haar zus Marie de Doelder.
53746: DOELDER, M. DE - Levensbeschrijving van blinde Marie.
32019: DOELDER, M. DE - Het leven en sterven van een blindgeborene. Lavina de Doelder. Beschreven door haar zus Marie de Doelder.
32951: DOELDER, M. DE - Levensbeschrijving van blinde Marie.
48237: DOELDER DE M P - Blinde Marie levensgeshiedenis vam Maria Pieternella de Boelder 1875-1960
53749: DOES, DR. J.C. VAN DER - Johannes Calvijn, de groote Hervormer.
23708: DOES, J. C. VAN DER - Het bloedkoralen halssnoer.
53750: DOES, DR. J.C. VAN DER - Kruisgezinden en Separatisten. Tweede ongewijzigde druk.
53751: DOES, DR. J.C. VAN DER - Johannes Calvijn, de groote Hervormer.
53752: DOES, J. C. VAN DER - De komst van den Vredevorst.
53753: DOES, J.C. V.D. - Johannes Calvijn, de groote Hervormer
22825: DOES, DR. J.C. VAN DER - Johannes Calvijn, de groote Hervormer.
2563: DOES, J.C. V.D. - Johannes Calvijn, de groote Hervormer
39661: DOES, DR. J.C. VAN DER - Johannes Calvijn, de groote Hervormer.
8161: DOES, J. C. VAN DER - De komst van den Vredevorst.
75685: GOEDE E SCHEEPSTIMMERMAN TE DOESBURG - Belangrijke brief overv de afscheiding 9 september 1837
22391: DOESBURG, GERRIT VAN - Het leven en zalig afsterven van Doesburg overleden te Alkmaar. in den ouderdom van 10 jaren en ruim 5 maanden den 11den December 1849. Veertiende druk.
53756: DOESBURGH, J. VAN - Kaja.
31559: DOESBURGH, J. VAN - Kaja.
69103: WOLBERS G J - WILTINK OUD GERF PRED TE DOETICHEM - Gedenkt zijner wonderwerken. 1888-1988 Gereformeerde Gemeente te Doetichem.
53368: DIJK J VAN MZ DOETINCHEM - Ons ervaren en onze bezwaren na 40 jaren 1862-21december 1902
53759: DOEVENDANS, S. A - Hajo
75374: DOEVENDANS, KEES EA. - Het kerkgebouw in het postindustriële landschap/The church in the post-industrial landscape.
53758: DOEVENDANS, S. A - DerkJan
47791: DOEVENDANS, S. A - DerkJan
49068: DOEVENDANS, S. A - Hajo
75019: KLAARHAMER J P WOMMELS-DOKKUM - Houd wat gij hebt - Jezus Christus en dien gekruisigd afscha]eidspreek teWommels op 30 nowenmberr 1919 n intrede te Dokkum op 7 december D A V door J P Klaarhamer
53762: DOKTER, COR - Een hollandse jongen ter walvisvaart. Geïllustreerd door Jan Lutz.
12840: DOKTER, COR - Een hollandse jongen ter walvisvaart. Geïllustreerd door Jan Lutz.
12837: DOL, HENK - Bram, Kareltje en het eenzame wiel. Met illustraties van C. Hollander.
53766: DOLDEREN, G. VAN - Die U het Woord Gods verkondigd hebben. Kanttekeningen bij het leven en sterven van Ds. J. Jongeleen / prof. L. H. v.d. Meiden / prof. J. J. v.d. Schuit.
15707: DOLDEREN, G. VAN - Die U het Woord Gods verkondigd hebben. Kanttekeningen bij het leven en sterven van Ds. J. Jongeleen / prof. L. H. v.d. Meiden / prof. J. J. v.d. Schuit.
29635: DOLDEREN, G. VAN - Grasduinen in de geschiedenis van de Christelijke Gereformeerde Kerken.
41535: DOLEWEERD, J.H. VAN. - Wibren.
39728: DOLEWEERD, J.H. VAN - Toch geen buitenstaander.
53769: DOLEWEERD, J.H. VAN - tot dienst geroepen
53770: DOLEWEERD, J.H. VAN. - Wibren.
74467: LOK DOLF - Het Wilhelmus, het oudste en mooiste volkslied ter wereld - Wetenswaardigheden - Interessante plaatsen - Leerzame opdrachten - Lessen voor het leven - Eenheid onder Oranje - Motieven en meningen Met drie stripverhalen van Piet Prins!
53772: DOLFIN, A. - Handboek voor de binnenvaart. Boeken, kaarten en instrumenten. Serie Binnenvaartkunde II. Illustraties en kaartjes in ZW en kleur. 6e ongewijzigde druk met daarbijToelichtende figuurlijke voorstelling van enige seinen
48769: DOLFIN, A. - Handboek voor de binnenvaart. Boeken, kaarten en instrumenten. Serie Binnenvaartkunde II. Illustraties en kaartjes in ZW en kleur. 6e ongewijzigde druk met daarbijToelichtende figuurlijke voorstelling van enige seinen
53773: DOLLEKAMP, BERT - Dammen als de beste ?
53774: DOMELA NIEUWENHUIS, F. J. - Twaalf preken over teksten uit het Oude Testament
53775: DOMINIK, HANS. - Het Wonderland der Techniek Een boek van uitvindingen en ontdekkingen
40387: DOMINIK, HANS. - Het Wonderland der Techniek Een boek van uitvindingen en ontdekkingen
71469: DAVID & DOMINIQUE - Hulet Les chemins de la glorie la valse a l énvers T.4
69214: YODER DON - The picture Bible of Ludwig Denig A Pennsylvania German Emblem Book
76505: GRUTHRIE DONALD - new testament introduction
53778: DONDORP DR. A - De verzoekingen van Jezus in de woestijn.
45448: DONDORP DR. A - De verzoekingen van Jezus in de woestijn.
53780: DONKER, P.A. - Winter '44-'45. Een winter om nimmer te vergeten.
30805: DONKER, P.A. - Winter '44-'45. Een winter om nimmer te vergeten.
42292: DONKER, STIEN EN BEP - Schoolkameraadjes deel 1a het vrouwtje van Bas
53785: DONKERSLOOT, P. M. - Veranderende wereld. een gerf visie over o.a nieuwereldbeeld-welvaartstaat-atoomwapens
53786: DONKERSLOOT, P.M. - Israël en de volkeren.
7194: DONKERSLOOT, P. M. - De goddeloze gerechtvaardigd. Leven en werk van Dr. H.F. Kohlbrugge.
53784: DONKERSLOOT, P. M. - Onze verhouding tot het zwarte ras." ,, een Neger zijn en dat in deze tijd eist,dat je veel vergeven moet " James David Corrothers
7193: DONKERSLOOT, P. M. - Onze verhouding tot het zwarte ras." ,, een Neger zijn en dat in deze tijd eist,dat je veel vergeven moet " James David Corrothers
7195: DONKERSLOOT, P. M. - Veranderende wereld. een gerf visie over o.a nieuwereldbeeld-welvaartstaat-atoomwapens
9545: DONKERSLOOT, P.M. - Israël en de volkeren.
53788: DONKERSTEEG, JEANNETTE - De toverhazelaar
53787: DONKERSTEEG, J. - De toverhazelaar
48863: DONKERSTEEG, J. - De toverhazelaar
53795: DONNER, J. H. / HOORN, S. A. VAN DEN - Acta of handelingen der Nationale Synode in den naam onzes Heeren Jezus Christus. Gehouden door autoriteit der hoogmogende Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden te Dordrecht, ten jare 1618 en 1619. Hier komen ook bij de volledige beoordeelingen van de vijf artikelen en de post-acta of nahandelingen. Naar de oorspronkelijke Nederduitsche uitgave onder toezicht van J. H. Donner en S. A. van den Hoorn.
53790: DONNER, J. H. / HOORN, S. A. VAN DEN - Acta of handelingen der Nationale Synode in den naam onzes Heeren Jezus Christus. Gehouden door autoriteit der hoogmogende Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden te Dordrecht, ten jare 1618 en 1619. Hier komen ook bij de volledige beoordeelingen van de vijf artikelen en de post-acta of nahandelingen. Naar de oorspronkelijke Nederduitsche uitgave onder toezicht van J. H. Donner en S. A. van den Hoorn.
53792: DONNER, J. H. - De Psalmen voor de gemeenten uitgelegd door J.H. Donner.
13560: DONNER, J. H. - Lichtstralen van den kandelaar des Woords. Het Lijdensevangelie.
53794: DONNER, J. H. - Het Mosterdzaad. Orgaan van de heidenzending der Chr. Geref. Kerk. Onder redactie van J.H. Donner, zendingsdirector te Leiden. Tiende en elfde jaargang 1891 en 1892.
53798: DONNER, J.H. - De Bijbelsche geschiedenis ten dienste van het Catechetisch Onderwijs.
10441: DONNER, J. H. - De Bijbelsche geschiedenis ten dienste van het catechetisch onderwijs. Vijftiende druk.
37727: DONNER, J. H. / HOORN, S. A. VAN DEN - Acta of handelingen der Nationale Synode in den naam onzes Heeren Jezus Christus. Gehouden door autoriteit der hoogmogende Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden te Dordrecht, ten jare 1618 en 1619. Hier komen ook bij de volledige beoordeelingen van de vijf artikelen en de post-acta of nahandelingen. Naar de oorspronkelijke Nederduitsche uitgave onder toezicht van J. H. Donner en S. A. van den Hoorn.
3003: DONNER, J. H. / HOORN, S. A. VAN DEN - Acta of handelingen der Nationale Synode in den naam onzes Heeren Jezus Christus. Gehouden door autoriteit der hoogmogende Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden te Dordrecht, ten jare 1618 en 1619. Hier komen ook bij de volledige beoordeelingen van de vijf artikelen en de post-acta of nahandelingen. Naar de oorspronkelijke Nederduitsche uitgave onder toezicht van J. H. Donner en S. A. van den Hoorn.
75016: POT VAN DER C W PROF DR - DONNER A M MR - handboek van het nederlandse staatrecht bewerkt door Mr A M Donner negendec druk
24301: DONNER, J. H. - Het Mosterdzaad. Orgaan van de heidenzending der Chr. Geref. Kerk. Onder redactie van J.H. Donner, zendingsdirector te Leiden. Tiende en elfde jaargang 1891 en 1892.
25051: DONNER, J.H. / BOUMA, C. / DIJK, D. VAN E.A. - Wandelen door geloof. Overdenkingen van div. Gereformeerde predikanten. Uitgave als premie bij den kalender 1930 van het Gereformeerd traktaat-genootschap 'Filippus'.
25137: DONNER, J.H. - De Bijbelsche geschiedenis ten dienste van het Catechetisch Onderwijs.
48604: DONS, J.J.M. GEBOREN TE BERGEN OP ZOOM 1946 - Crown gall - a plant tumor, investigations on the nuclear dna content and on the presence of agrobacterium tumefaciens dna and pgage ps8 dna in crown gall cells
53801: DOOGE-VERRA, TINEKE - De bange winter. Illustraties van H. Sturris.
12836: DOOGE-VERRA, TINEKE - De bange winter. Illustraties van H. Sturris.
70246: DOOIJEWEERT J W N VAN - Vonkjes van een heilig vuur Enkele voorvallen uit het leven van een Ebvangelist 3e dr uk
46469: DOOL, JAN VAN DEN - Het geheim van de 'Myosotis'
53806: DOOL, JAN VAN DEN - Gesmolten plastic.
53804: DOOL, JAN VAN DEN - Vals beschuldigd
53805: DOOL, JAN VAN DEN - geld transport in de nacht
53802: DOOL, JAN VAN DEN - Gesmolten plastic
53807: DOOL, JAN VAN DEN - Het geheim van de Myosotis.
30402: DOOL, L. VAN DEN - Ds. Bernardus Smytegelt.
46369: DOOL, JAN VAN DEN - Vermist en gestolen
46470: DOOL, JAN VAN DEN - Gesmolten plastic
70275: DOOLAARD P G - Vrijwillige Brandweer Veenendaal 75 jaar brandweer Veenendaal
9456: DOOLAARD, P. G. RED. - Tot tijd en wijle... 1887 - 1987. Een bloemlezing uit een eeuw Gereformeerd kerkelijk leven in Veenendaal.
43498: DOOLAARD, A. DEN - Het verjaagde water
17872: DOOLAARD, A. DEN - Kleine mensen in de grote wereld.
77744: VLANGEDULT PIETER (1640-1677)AMSTERDAM DOOPDGEZIND - Aantekeningen of verklaringen over het geheele Nieuwe Testament als mede over de Klaagliederen van Jeremiias
21884: N.N. DOOPSGEZINDE - Christelyke gezangen, ten gebruike der doopsgezinde gemeente, vergaderende by het Lam en Den toren, te Amsterdam.
62304: NAUDIN TEN CATE MR. T.J. EN DOOREN DR. J.P. VAN - De archieven van de Nederlandse Hervormde Kerk in korte overzichten. Uitgegeven door de Commissie voor de archieven van de Nederlandse Hervormde Kerk.
53812: DOOREN, J.P. VAN (ED.) - Classicale acta 1573-1620. Volume 1: Particuliere synode Zuid-Holland, Classis Dordrecht 1573-1600 (RGP - Rijks Geschiedkundige Publicatiën - Kleine Serie 49).
53811: DOOREN, DRS. G. VAN - En wij zijn ontkomen. Verhaal van kerkstrijd in oorlogstijd (2 delen) .
45255: DOOREN, DRS. G. VAN - En wij zijn ontkomen. Verhaal van kerkstrijd in oorlogstijd (2 delen) .
53813: DOORENBOS, CLINGE - Pluimstaart. in deze serie zijn verschenen: Snoet en Snuit, De lijster familie, brandweerman jumbo, Pluimstaart
45065: LEEUWEN VAN W OEFENAAR DOORHILLE H - een leesbare brief uit het leven van een godsdientsleraar w Leeuwen
53815: DOORMAN, CHR. - Kristallijntje een kerst vertelling.
48913: DOORMAN, CHR. - Kristallijntje een kerst vertelling.
53816: DOORMAN, CHRISTINE - Dicky in Amerika ill H Pieck 1e dr. - Bew. Uit het Deens. - (Voor rakkers en bengels). -
43376: DOORMAN, CHRISTINE - Dicky in Amerika ill H Pieck 1e dr. - Bew. Uit het Deens. - (Voor rakkers en bengels). -
46611: DOORMAN, CHRISTINE - Dickens voor de jeugd. Naar de engelsch uitgave van L.L. Weedon. voor de Nedelrandsche jeugd bewerkt door Christine Doorman. Prachtuitgave met tal van groote platen en illustratiën tusschen den tekst. eerste deel
53817: DOORN, BOUD VAN - Vught. Dertien maanden in het concentratiekamp door Boud van Doorn, Häftling 4236. Met krabbels van Peter Zwart.
76344: DOORN, MAARTEN VAN, 1946-, GEMEENTEARCHIEF ('S-GRAVENHAGE) - Ach lieve tijd: 750 jaar Den Haag en de Hagenaars , Den Haag, 750 jaar Den Haag en de Hagenaars
20458: DOORN, GEERTRUIDA, CORNELIA VAN - Eenvoudig verhaal betreffende het leven en sterven van Geertruida, Cornelia van Doorn. Den 21sten Juli 1917 in den aanvalligen leeftijd van ruim 13 jaar te Veenendaal in haar Heere en Heiland ontslapen. 1e druk.
53819: DOORN, GEERTRUIDA, CORNELIA VAN - Eenvoudig verhaal betreffende het leven en sterven van Geertruida, Cornelia van Doorn. Den 21sten Juli 1917 in den aanvalligen leeftijd van ruim 13 jaar te Veenendaal in haar Heere en Heiland ontslapen. Zevende druk.
53820: DOORN, GEERTRUIDA, CORNELIA VAN - Eenvoudig verhaal betreffende het leven en sterven van Geertruida, Cornelia van Doorn. Den 21sten Juli 1917 in den aanvalligen leeftijd van ruim 13 jaar te Veenendaal in haar Heere en Heiland ontslapen. Zesde druk.
11713: DOORN, BOUD VAN - Vught. Dertien maanden in het concentratiekamp door Boud van Doorn, Häftling 4236. Met krabbels van Peter Zwart.
53821: DOORN, JAC. H. - André gaat naar Lapland. Illustraties Studio Herson.
12625: DOORN, JAC. H. - André gaat naar Lapland. Illustraties Studio Herson.
14523: DOORN, GEERTRUIDA, CORNELIA VAN - Eenvoudig verhaal betreffende het leven en sterven van Geertruida, Cornelia van Doorn. Den 21sten Juli 1917 in den aanvalligen leeftijd van ruim 13 jaar te Veenendaal in haar Heere en Heiland ontslapen. Zevende druk.
31096: DOORN, GEERTRUIDA, CORNELIA VAN - Eenvoudig verhaal betreffende het leven en sterven van Geertruida, Cornelia van Doorn. Den 21sten Juli 1917 in den aanvalligen leeftijd van ruim 13 jaar te Veenendaal in haar Heere en Heiland ontslapen. Zesde druk.
68459: (WAGENBORGEN) --- DOORNBOS, H. & FIJTER, H.DE - "Op het Erf der Vaderen. Gedenkboek van de Hervormde Gemeente van Wagenborgen. Uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het kerkgebouw 1883-1983.
76333: GROE EVA / VERMEERMAGARETHA/ MERKS ANNA KATHARINA /YEDDIE/ DOORNCERTRUDACORNELIA - BEREIDTOT HEERLIJKHEID vijflebensbescHRIJVINGEN vanGROE EVA / VERMEERMagarEtha/ Merks Anna Katharina /Yeddie/ DOORNCertrudaCornelia
53822: DOORNE, MR. J.H. VAN - Achter den waaldyk. Humor van het platte land. Omslagteekening en bandversiering van Koen van Rees. Tweede druk.
25005: DOORNE, MR. J.H. VAN - Achter den waaldyk. Humor van het platte land. Omslagteekening en bandversiering van Koen van Rees. Tweede druk.
23149: DOORNENBAL J T NED HERV PRED TE OENE DOOROVEREEM, JAC. - Gedachtenis tot zegening. Leven en werk van ds. J. T. Doornenbal.
56069: HANDSCHRIFT CUPERRUS J R DOORNSPIJK - HANDSCHRIFT beschrijving overhet geloofsleven met een verslag van een predikatie DOORNSPIJK 10 mei 1938
58096: KAP JJ HERV PRED TE AARLANDERVEEN - DOORNSPIJK - Afscheidspredikatie gehouden te AARLANDERVEEN den 5 februari 1843 bij het vertrek uit de gemeente naar Doornspijk
73646: LUMMEL VANH B EN BRUIN DE R TE DOORNSPIJK - Wie wil gaarne iets van den bijbel weten? leesboek overhtoude testament voor de afd over Veluwe van de vereniging van Christelijk onderwijzers in Nederland
31272: DOORNVELD, IJ. - In Memoriam. Wijlen Ds. H. Doornveld, in leven predikant der Ned. Herv. Gemeente, overleden 6 augustus te nunspeet. Beschreven door IJ. Doornveld, Ned. Herv. Predikant te Hoevelaken.
24557: DOORNVELD, DS. IJ. - Zittende aan de voeten van Jezus. leven en wrerk dootA J Nelis
53831: DOORTMONT. L. (ORGANIST TE AMSTERDAM) - De melodieën der evangelische gezangen met akkoorden in letters, voor orgel bewerkt
41756: DOORTMONT. L. (ORGANIST TE AMSTERDAM) - De melodieën der evangelische gezangen met akkoorden in letters, voor orgel bewerkt
70593: MUURAY ANDREW DOORVALEN VAN L J - Geworteld in Zijn Liefdfe Leven enwerk van Adrew Murrau
46148: KERSTEN G H DOORVOGELAAR.L - Gedenk zijn grote daden verhalen en schetsen uit de begibn=njarenvande Gerf Gem
46623: DOOYEWEERD, HERMAN - A New Critique of Theoretical Thought. Tr. David H. Freeman and William S.Young. 4 vols. in 2 banden
14734: DOOYEWEERD, PROF. DR. H. - Vernieuwing en Bezinning. Om het reformatorisch grondmotief. Bewerkt door Mr. J. A. Oosterhoff.
53832: DOPHEIDE-WITTE, E. - Wat de bloemen elkaar te vertellen hadden. Geïllustreerd door Hugo Polderhuis.
12942: DOPHEIDE-WITTE, E. - Wat de bloemen elkaar te vertellen hadden. Geïllustreerd door Hugo Polderhuis.
74955: GABRIEL BEN-DOR (EDITOR) - Israel in Transition The Annals of the American Academy of Political and Social Science - Volume 555, January 1998
71843: HERVORMDE GEMEENTE DORDRECHT - KORT BEGRIP van de waarheden enplichten der Christelijke godsdienst uitgegeven doorde predikanten der Nederduitsche Hervormde gemeente Dordrecht
72725: MOLENAAR P PKN PREDIKANT TE DORDRECHT - De Kinderen van Jakob
51465: BOSVELD PAULUS (1731-1809) DORDRECHT - PROEVE eener eenvoudige en duidelijke verklaring der voornaamste waarheden
54218: EIGENMAN JAKOB DORDRECHT - STOF TOT WEENEN leerrede naar aanleiding van Richteren 2 vers 1-5 uitgesproken op den6e februari 1881 -- in de GHrote Kerk aldaar buij gwelegenheid van zijn optreden na zijn halfjarige schorsing in de evangelie bediening
43833: BOSVELD PAULUS (1731-1809) DORDRECHT - PROEVE eener eenvoudige en duidelijke verklaring der voornaamste waarheden
70419: DORE, GUSTAVE LOUIS AUGUSTE (1832-1883) - Bijbel, dat is de gansche Heilige Schrift, Oude en Nieuwe Testament volgens de Statenvertaling. Met honderd platen van Gustave Dore.
2142: DORÉ, G. - De Bijbel in beeld. 230 houtgravures van Gustave Doré. 2e druk
71930: DORÉ, GUSTAVE - Gewijde Tafereelen in chromolithographieën naar Gustave Doré met bijschriften ter bevordering van Christelijk Geloof en Leven van onderscheidene vaderlandsche evangeliedienaren (Oude Testament en Nieuwe Testament)Met 30+30 paginagrote kleurenchromolithographieën (bij elk hoofdstukje een
47548: DORE, GUSTAVE LOUIS AUGUSTE (1832-1883) - Bijbel, dat is de gansche Heilige Schrift, Oude en Nieuwe Testament volgens de Statenvertaling. Met honderd platen van Gustave Dore.
53835: DORÉ, GUSTAVE - Historie vom Heiligen Russland
36794: DORE, GUSTAVE LOUIS AUGUSTE (1832-1883) - Bijbel, dat is de gansche Heilige Schrift, Oude en Nieuwe Testament volgens de Statenvertaling. Met honderd platen van Gustave Dore.
75004: DANTE ALIGHIERI - DORÉ - Divina Commedia. door Frederica Bremer. Inleidende verklaringen naar aantekeningen van Wilhelmina Kuenen Wolters-Noordhoff/Bruna
53834: DORÉ, G. - De Bijbel in beeld. 230 houtgravures van Gustave Doré. 2e druk
24975: DORE, GUSTAVE LOUIS AUGUSTE (1832-1883) - Bijbel, dat is de gansche Heilige Schrift, Oude en Nieuwe Testament volgens de Statenvertaling. Met honderd platen van Gustave Dore.
48464: DORÉ, GUSTAVE - Historie vom Heiligen Russland
49146: DORE'- BIBEL - DIRKS, WALTER ( - Die Heilige Schrift Alten und Neuen Testamentes dargstellt in den berühmeten 230 Jllustrationen von Gustave Dore [nach diesem Titel suchen] Ebeling Verlag, Wiesbaden, 1974. 478 S. mit 230 tafelbildern, Ln.U.
70677: DORHOUT U.G. - De Babo-club vier kornuiten uit het friesche waterland geillustreerd door Pol Dom leeftijd 10-14 jaar
53840: DORHOUT, U.G. - Volk aan den Plas. Een boek van de Friesche meren. Het landschap, de menschen, hun aard, handwerk en tradities de sagen-,dieren-en plantenwereld. Teekeningen van Dirk Kerst Koopmans, foto's van F. Bloem, E.K. Walop e.a.
19976: DORHOUT, U.G. - Volk aan den Plas. Een boek van de Friesche meren. Het landschap, de menschen, hun aard, handwerk en tradities de sagen-,dieren-en plantenwereld. Teekeningen van Dirk Kerst Koopmans, foto's van F. Bloem, E.K. Walop e.a.
53841: DORING, MAURITS - Geschiedenis der voornaamste Monniken-orde.
16615: DORING, MAURITS - Geschiedenis der voornaamste Monniken-orde.
74337: DORLAND, FRANK, - Luchtstrijdkrachten in den Tweeden Wereldoorlog en daarna
53842: DORN, KÄTHE - Zielestrijd. Vertaald door J. B. 9-16e duizendtal.
30360: DORN, KÄTHE - Zielestrijd. Vertaald door J. B. 9-16e duizendtal.
53844: DORP, A. SIMON VAN - Jaap en Klaas op avontuur in Flevoland
53847: DORP, DS. S. VAN - Het heil des Heeren.
53849: DORP, DS. S. VAN - Onveranderlijk Dezelfde Gedachtenispreek van Ds. S. van Dorp bij gelegenheid van zijn 40-jarig ambtsbediening, uitgesproken in een ure van gedachtenis en afscheid op zondag 1 september 1946 in de Regentessekerk te 's Gravenhage. Met portret.
53848: DORP, DS. S. VAN - Zalig . . . ! Wie . . . ? Negen overdenkingen over de Zaligsprekingen.
74510: DORP, FREDERICK VAN - Sticktelycke gedichten van Heer Frederick van Dorp, Heere Van Maesdam, & C. Verbetert, en vermeerdert
20231: DORP, DS. S. VAN - Het heil des Heeren.
21760: DORP, DS. S. VAN (EM. NED. HERV. PREDIKANT TE ZEIST) - De kloppende Heiland. Januari 1954, 1e jaargang.
53852: DORP, DS. S. VAN - Ik schaam mij des evangelies van Christus niet.
53853: DORP, DS. S. VAN - Uw werk! Een woord ter herdenking van 25-jarige Evangeliebediening, uitgesproken in de groote kerk, 6 sept. 1931.
28128: DORP, DS. S. VAN - Het reislied van Sions pelgrims. Psalm 84.
53851: DORP, DS. S. VAN - Ik schaam mij des evangelies van christus niet.
24587: DORP, DS. S. VAN - Zalig...! Wie...? Negen overdenkingen over de zaligsprekingen. Met een voorwoord van ds. W.L. Tukker.
43502: DORP, A. SIMON VAN - Jaap en Klaas en het koperen plaatje
1837: DORP, DS. S. VAN - Leer ons bidden.
53850: DORP, DS. S. VAN - Uit de diepten. Leerrede over Psalm 130 :1 en 2 door S. van Dorp Ned. Herv. Pred. te 's Gravenhage.
53862: DORP,VAN S. - De Heere is mijn Herder
53863: DORP-YPMA, J. VAN - Op Aantrekkelijkr voorwaarden
31187: DORP, DS. S. VAN - De stad Gods. Door S. van Dorp. Theol Docts. Em Pred. L.S. 's Gravenhage
53855: DORP, DS. S. VAN - Bij U is vergeving meditaties over psalm 130.
53859: DORP, S. VAN - Het reislied van Sions pelgrims. Psalm 84.
53857: DORP, S. VAN - Leer ons bidden.
53858: DORP, S. VAN - Zalig...! Wie...? Negen overdenkingen over de zaligsprekingen. Met een voorwoord van ds. W.L. Tukker.
75602: JONG DE MATTHIJS EN JAAP VAN DORP RED - Qumran en de Bijbel Matthijs de Jong en Jaap van Dorp. Over ontstaan, overlevering en vertaling van de Bijbel.
24533: DORP, DS. S. VAN - Zalig . . . ! Wie . . . ? Negen overdenkingen over de Zaligsprekingen.
31186: DORP, DS. S. VAN - Uit de diepten. Leerrede over Psalm 130 :1 en 2 door S. van Dorp Ned. Herv. Pred. te 's Gravenhage.
36783: DORP, DS. S. VAN - Ik schaam mij des evangelies van christus niet.
36854: DORP, DS. S. VAN - Ik schaam mij des evangelies van Christus niet.
37777: DORP, CORNELIS VAN 1819-1898 VLAARDINGEN - Bewerkt tot Zijn zalige dienst.
39868: DORP, DS. S. VAN - Uw werk! Een woord ter herdenking van 25-jarige Evangeliebediening, uitgesproken in de groote kerk, 6 sept. 1931.
39871: DORP, DS. S. VAN - De Triumfeerende kerk
42708: DORP, W.G. VAN ARTS / TERLOUW, L. DRS. - Kinderloosheid
43479: DORP, A. SIMON VAN - Jaap en Klaas op avontuur in Flevoland
45102: DORP, S. VAN - Uit de diepten.
46113: DORP-YPMA, J. VAN - Zend iemand anders
46114: DORP-YPMA, J. VAN - Mominee in Laodicea
46116: DORP-YPMA, J. VAN - Op Aantrekkelijkr voorwaarden
46119: DORP-YPMA, J. VAN - Kinderen der eenzame
75045: DORRESTEYN, T, DS. PRED. DER GEREF. GEMEENTE TE OPHEUSDEN - Gedenkt uwer voorgangeren.n Ds. T. Dorresteijn ovl op 3 januari 1966 te Opheusden.
53867: DORRESTEYN, T, DS. PRED. DER GEREF. GEMEENTE TE OPHEUSDEN - Predikatie ter gedachtenis van het 12.5 jarig ambts-jubileum
53866: DORRESTEYN, T, DS. PRED. DER GEREF. GEMEENTE TE OPHEUSDEN - Eben Haëzer predikatie ter gedachtenis van het 12,5 jarig Ambts-jubileum. van Ds T. Dorresteijn te opheusden
77522: DORRESTIJN J D A - Gedenkt aan t geen Hij heeft verricht treffende verhalen voor jong en oud 2edruk
75561: PIENEMAN C-ROEFOFSEN- DORRESTYEIN T E,A - Het Woord der Waarheid 9 preken van predikanten welkede Gerf Gm te Opheusden diende
53873: DORRIES, H.- E. KLOSTERMANN-M. KROEGER - Die 50 Geistlichen Homilien des Makarios
18821: DÖRRIES, BERNHARD - Erklärung des kleinen Katechismus D. Martin Luthers. Dritter Teil : Das Vaterunser und die Sakramente.
18823: DÖRRIES, BERNHARD - Erklärung des kleinen Katechismus D. Martin Luthers. Erfter teil : Die zehn Gebote.
53874: DORRIS, MICHAEL - Kijkt-achter-bomen.
8070: DÖRSCHLER, E. - De komende Christenvervolging. Geillustreerd met 16 kunstdrukplaten, 10 afbeeldingen en 2 diagrammen. 1e druk.
53876: DÖRSCHLER, E. - Wat brengt de toekomst? Wat wij moeten verwachten in het licht der Heilige Schrift.Met 7illustratiën, 3 kaarten en 2 diagrammen. Vierde verbeterde oplage.
32993: DÖRSCHLER, E. - Wat brengt de toekomst? Wat wij moeten verwachten in het licht der Heilige Schrift. Met 8 illustratiën, 4 kaarten en 1 diagram.
44200: DÖRSCHLER, E. - Wat brengt de toekomst? Wat wij moeten verwachten in het licht der Heilige Schrift.Met 7illustratiën, 3 kaarten en 2 diagrammen. Vierde verbeterde oplage.
2349: DORSMAN, DS. P. J. (PRED. DER NEDERL. HERV. KERK TE SCHELLUINEN (1941) EN TE STAPHORST (1952), OV. 1981) - Zalig op rechtsgronden. Een tiental predikaties. Met een voorwoord van Ds. K. Veldman, Ned. Herv. Pred. te Staphorst.
53877: DORSMAN, DS. P. J. (PRED. DER NEDERL. HERV. KERK TE SCHELLUINEN (1941) EN TE STAPHORST (1952), OV. 1981) - Zalig op rechtsgronden. Een tiental predikaties. Met een voorwoord van Ds. K. Veldman, Ned. Herv. Pred. te Staphorst.
46210: DORSMAN - De Wet des Heeren
53879: DORST FRANK, DICK VAN DEN HEUVEL, DOLORES THIJS, KEES KUIJPER, MARJO VAN VUUREN, JOKE VERWEERD - Verhalenmozaïek 1
42589: DORST FRANK, DICK VAN DEN HEUVEL, DOLORES THIJS, KEES KUIJPER, MARJO VAN VUUREN, JOKE VERWEERD - Verhalenmozaïek 1
53880: DORSTEN VAN J - In Staphorst groeit het geluk
53881: DORSTEN, JAN ADRIANUS VAN - Poets, Patrons, and Professors. An outline of some literary connections between England and the University of Leiden 1575-1586.
53882: DORT, C. VAN - Broertjes Kerstlied. Geïllustreerd door Frans van Noorden.
36156: DORT, C. VAN - Broertjes Kerstlied. Geïllustreerd door Frans van Noorden.
33573: DOSKER, REV. N.H. - De Hollandsche Gereformeerde Kerk in Amerika.
10845: DOUGLAS-HAMILTON, IAIN EN ORIA. - Bij de olifanten. Ten geleide door Z.K.H. de Prins der Nederlanden, president World Wildlife Fund. Inleiding van Niko van Tinbergen, F.R.S.
53884: DOUGLAS-HAMILTON, IAIN EN ORIA. - Bij de olifanten. Ten geleide door Z.K.H. de Prins der Nederlanden, president World Wildlife Fund. Inleiding van Niko van Tinbergen, F.R.S.
53883: DOUGLAS, J.D. (ED.). - The New Bible Dictionary.
74016: BOND DOUGLAS - Het verraad (een roman over Johannes Calvijn)
53891: DOUMA, H.H. (PREFACE), - Zwijndrecht Nu [Covertitle]. [eerste druk; First edition].
7004: DOUMA, J. - Gewapende vrede: 16 stellingen over het thema 'Oorlog en Vrede'.
45463: DOUMA, J. - Christelijke levensstijl
53896: DOUMA, J. - Echtscheiding.
19683: DOUMA, J. - Abortus.
18608: DOUMA, J. - Politieke verantwoordelijkheid.
53892: DOUMA, J. - Gewapende vrede: 16 stellingen over het thema 'Oorlog en Vrede'.
53898: DOUMA, J. - Vrede in de Maatschappij. Een handreiking voor maatschappelijke vraagstukken.2e druk
53900: DOUMA, J. - Hoe gaan wij verder?
53901: DOUMA, J. - Het vijfde gebod predicatie gehouden in de noorderkerk op 28 september 1919
39928: DOUMA, DR. J - Milieu en manipulatie
12405: DOUMA, J. - Euthanasie.
16622: DOUMA, J.-P F MAAS EN A MOERKERKEN - Polio. Een gesprek hervat.Standpuntbepaling binnen de gerformeerde gezinden
7981: DOUMA, J.PROF TE KAMPEN - Verantwoord handelen. Inleiding in de christelijke ethiek. 8e druk.
35439: DOUMA, J. - Homofilie. ethische bezinning 5e herziende druk
53893: DOUMA, J. - Gewapende vrede. 16 stellingen over het thema 'Oorlog en Vrede'
53895: DOUMA, J. - Politieke verantwoordelijkheid.
35437: DOUMA, J. - De tien gebodendeel 2 handreiking voor het christelijke leven Met een bijdrage van drs. J. P. Lettinga.
7003: DOUMA, J. - De Tien Geboden: DEEL 1-2-3 deel 3. Van het eerste tot het tiende gebod. Met een bijdrage van drs. J.P. Lettinga. Tweede druk.
19682: DOUMA, J. - Homofilie. ethisch kommentaar
16621: DOUMA, J. - Aids meer dan een ziekte.
37182: DOUMA, PROF. DR. J. - Christelijke Ethiek. In 3 delen. Inleiding (51 blz. 1976), Capita Selecta I (96 blz. 1976) en Capita Selecta II (94 blz. 1979).
38022: DOUMA, J. - Hoe gaan wij verder?
41991: DOUMA, J. - Het vijfde gebod predicatie gehouden in de noorderkerk op 28 september 1919
43259: DOUMA J DR. - Christelijke levensstijl ( om gaan met God en je Naasten
7991: DOUMA, J. - Gewapende vrede. 16 stellingen over het thema 'Oorlog en Vrede'
53910: DOUMERGUE, E. - Calvijns jeugd, jongelingsjaren, omzwervingen, bekeering, en eerste optreden als Reformator. Beschreven door E. Doumergue, hoogleeraar te Montauban. Vertaald W.F.A. Winckel.
53908: DOUMERGUE, E. - Kunst en gevoel in het werk van Calvijn door prof. E. Doumergue. Uit het Fransch door ds. W.F.A. Winckel
53909: DOUMERGUE, E. - Calvijn, de prediker van Geneve. Door prof. Emile Doumergue. Met verlof van den schrijver vertaald door mej. J.C. Rutgers.
75308: DOUMERGUE, E. (CALVIJN, J.) - Calvijn`s jeugd / Calvijn in het strijdperk / Calvijn en Genève. Vertaald door W.F.A Winckel
24020: DOUMERGUE, E. - Calvijn, de prediker van Geneve. Door prof. Emile Doumergue. Met verlof van den schrijver vertaald door mej. J.C. Rutgers.
2562: DOUMERGUE, E. - Kunst en gevoel in het werk van Calvijn door prof. E. Doumergue. Uit het Fransch door ds. W.F.A. Winckel
27607: DOUMERGUE, E. - Calvijns jeugd, jongelingsjaren, omzwervingen, bekeering, en eerste optreden als Reformator. Beschreven door E. Doumergue, hoogleeraar te Montauban. Vertaald W.F.A. Winckel.
47834: DOUMERGUE, E. - Calvijn's jeugd, jongelingsjaren,omzwervingen bekeering en eerste optreden als reformartor vertaald doorW F A Winkel
48135: DOUMERGUE, E. - Calvijn's in het strijdperkvertaald doorW F A Winkel
53914: DOUWES, D. J. - Roel en zijn makker. Geïllustreerd door C. S. T. M. Leeflang-Oudenaarden. tweede druk
20406: DOUWES, D. J. - Het jonge Zeepaard.
12621: DOUWES, D. J. - Roel en zijn makker. Geïllustreerd door C. S. T. M. Leeflang-Oudenaarden. tweede druk
53916: DOVEREN, J. VAN , THOMAS, FRED - De Bonte droom van het Circus
40426: DOVEREN, J. VAN , THOMAS, FRED - De Bonte droom van het Circus
6979: DOYON, JOSY JEHOVAH'S GETUIGE - Herders zonder erbarmen. Tien jaren Jehovah's getuige, verslag van een dwaaltocht.
53921: DOZY, R(EINHART PIETER ANNE). (1820-1883) - Het Islamisme. tweede herziende druk 1 De Oude Godsdienst 2 Mohammed voor de vlucht 3 Mohammed na de vlucht 4 de Koran de overlevering en de legende 5 De leer en de plechtigheden 6 de afval,de nederlaag der oudgeloovigen en de bekeering der onderworpen volken 7 de oude sekten 8 het islamismeonder de eerste abbasiden 9 de iamaelieten 10 het qoefisme 11 de Islam in het westen 12 de Turken,de Mogolien,indie,China 13 de wahhabieten 14 de tegenwoordige toestand
74595: DOZY, DR. G.J. - Historische Atlas Der Algemeene Geschiedenis, Afbeeldingen En Kaarten.
44904: DOZY, R(EINHART PIETER ANNE). (1820-1883) - Het Islamisme. tweede herziende druk 1 De Oude Godsdienst 2 Mohammed voor de vlucht 3 Mohammed na de vlucht 4 de Koran de overlevering en de legende 5 De leer en de plechtigheden 6 de afval,de nederlaag der oudgeloovigen en de bekeering der onderworpen volken 7 de oude sekten 8 het islamismeonder de eerste abbasiden 9 de iamaelieten 10 het qoefisme 11 de Islam in het westen 12 de Turken,de Mogolien,indie,China 13 de wahhabieten 14 de tegenwoordige toestand
9755: DRAAISMA, HENK - Van Flevo-tot IJselmeer.
47732: DRAAT, WIMIE FIJN. - Liesje van de meester
60590: MARIJO GEILUSTREERD DOOR GREETJE BOSCH VAN DRAKESTEIN - Mietsie en Lajos tweede druk
48886: MARIJO GEILUSTREERD DOOR GREETJE BOSCH VAN DRAKESTEIN - Mietsie en Lajos tweede druk
53928: DRASEKE, J.H.B. - Glaube, Liebe, Hoffnung. Ein Handbuch für junge Freunde und Freundinnen Jesus, von Johann Heinrich Bernhard Dräseke. Vierte, sehr verbesserte Auflage. Mit einem Titelkupfer.
20128: DRASEKE, J.H.B. - Glaube, Liebe, Hoffnung. Ein Handbuch für junge Freunde und Freundinnen Jesus, von Johann Heinrich Bernhard Dräseke. Vierte, sehr verbesserte Auflage. Mit einem Titelkupfer.
7410: DRAYER, DS. M. E.A. - En toch niet verteerd. Uit de geschiedenis van de Christelijk Gereformeerde Kerken sinds 1892.
53930: DRAYER, M. / SPIJKER, W. VAN 'T (REDACTIE) - In trouw gescheiden.
53929: DRAYER, DS. M. E.A. - En toch niet verteerd. Uit de geschiedenis van de Christelijk Gereformeerde Kerken sinds 1892.
13571: DRAYER, M. / SPIJKER, W. VAN 'T (REDACTIE) - In trouw gescheiden.
53933: DREHER, BRUNO - Neues Predigtwerk, Lukas: Evangelien 1+2, Episteln 1+2, Altes Testament 1+2,; Markus: Evangelien 1+2, Episteln 1+2, Altes Testament 1+2; Matthäus: Evangelien 1+2, Episteln 1+2, Altes Testamen 1+2; Festtage 19 Bände.
53934: DREHSEN, VOLKER, HERMANN HÄRING UND KARL-JOSEF KUSCHEL (HRSGG.): - Wörterbuch des Christentums [herausgegeben von Volker Drehsen, Hermann Häring, Karl-Josef Kuschel];
53937: DREIJER, H.W. - Kees van den vuurtorenwachter
70684: DREIJER H.W. - Kees van den vuurtorenwachter geillustreerd door Annie van der Ruit
53935: DREIJER, G.K. - De ondergang van "De Sperwer" 2e druk.
43510: DREIJER, H.W. - Kees van den vuurtorenwachter
23710: DREISBACH, E. - Winifred.
23716: DREISBACH, E. - Winifred.
72313: BRABER J.L. ARTS TE DREISCHOR - Historie Ned. Herv. Kerk Middelharnis
53944: DRELINCOURT, CHARLES (1595-1669) / MOULIN, PIERRE DU (1568-1658) / SIMONIDES SR., SIMON (1629-1675), UDEMANS, GODEFRIDUS (1581-1649) / SWEERTS, H. - 't Recht gebruyk van des Heeren H. Avondmael, soo voor als na de bedieninge. Bestaende in meditatien, gebeden en dankseggingen. Door C. Drelincourt, P. du Moulin, en verscheyden andere Godts-geleerden. item ,,De klachte van een swaermoedige ziele, over 't gebruyk van 't H. Avontmael, met een nevensgaende troost," door S. Simonides. ,,alsmede hoe nootsaekelijkheit van het Heylige Avontmael; nevens een belijdenisse des geloofs, voor die haer tot het selve willen begeven," door G. Udemans. noch is op nieuw hier by gevoegt ,, En de reyze na Beth-El, of het huys Gods, zijnde innerlijke ziel-betrachtingen, die een yeder geloovige, ter kercke gaende, en daer van komende, dient te gebruyken" deze alderlaesten druck met soete zieltochten en bewegingen vermeerderty en verbetert
53942: DRELINCOURT, CHARLES (1595-1665) /P. DU MOULIN / G. UDELMANS / S. SIMONIDESZ J - 't Recht gebruyck van des Heeren H. Avontmael, soo voor als na de bedieninge; bestaende in meditatien, gebeden en danckseggingen, etc. De klacht van een swaermoedige over het gebruikyck van het H. Avondtmael, door Simonides. En: De noodzakelijkheyd des H. Avondmaels en Belydenisse des Geloofs door G. Udelmans. Waarbij opgenomen: De reyse na Beth-El. Door Johannes Focquenbergues. Met daarachter Psalmen en Lof-zangen.
53943: DRELINCOURT, CHARLES (1595-1665)/P. DU MOULIN / G. UDELMANS / S. SIMONIDES - 't Recht gebruyck van des Heeren H. Avontmael, soo voor als na de bedieninge; bestaende in meditatien, gebeden en danckseggingen, door C frelincourt,P du Moulin en verscheyden andere Godts geleerden item . De klacht van een swaermoedige over het gebruyck van het H. Avondtmael, met een nevensgaende Troost door S Simonides Alsmede: De noodzakelijkheyd des H. Avondmaels; neffens een Belydenisse des Geloofs voor die haer tot het selve willen begeven (door G. Udelmans). Noch is op nieuws hier by-gevoegt: De reyse na Beth-El, of het Huys Gods.iel-betrachtingebn,die een yeder geloovige ter Kerck gaende en daer van komende,
20364: DRELINCOURT, CHARLES (1595-1665)/P. DU MOULIN / G. UDELMANS / S. SIMONIDES - 't Recht gebruyck van des Heeren H. Avontmael, soo voor als na de bedieninge; bestaende in meditatien, gebeden en danckseggingen, etc. De klacht van een swaermoedige over het gebruyck van het H. Avondtmael, door Simonides. Alsmede: De noodzakelijkheyd des H. Avondmaels; neffens een Belydenisse des Geloofs door G. Udelmans. Noch is op nieuws hier by-gevoegt: De reyse na Beth-El, of het Huys Gods. Desen laetsten druck met soete zieltochten en bewegingen des herten vermeerdert; mitsgaders zyn daer by gevoegt verscheyden Psalmen en Lofsangen, soo voor als na het H. Avondtmael gebruyckelijck, altemaal op noten gestelt; veel verbetert, en van druck-fouten gecorrigeert en gesuyvert. Verciert met nieuwe kopere platen, en vermeerdert met eenige Psalmen, Lofsangen en dagelykse betragtingen.
29899: DRELINCOURT, CHARLES (1595-1665), MOULIN, PIERRE (1568-1658), SIMONIDES SR., SIMON (1629-1675), UDEMANS, GODEFRIDUS (1581-1649) - 't Recht gebruyk van des Heeren H. Avondmael, Soo voor als na de bedieninge: Bestaende in meditatien/gebeden/en dankseggingen/door C. Drelincourt, P.du Moulin, en verscheyden andere Gods-geleerden. 143 blz. Item, De klachte van swaermoedige ziele, over het gebruyk van 't H. Avondmael, met een nevensgaende troost, door S. Simonides. 144-192. Als mede, De nootzakelykheyt des H. Avontmaels: met belijdenis des geloofs voor die haer tot des Heeren Heyligh Avondmael willen begeven door G. Udemans. 193-220 blz. En: De reyze na Beth-El, of het Huys Gods, zynde innerlijke ziel-betrachtingen, die een yder geloovige, ter Kercke gaende, en daer van komende, dient te gebruyken. Mitsgaders: soete ziel-tochten en bewegingen des herten: met byvoeginge van verscheyde Psalmen en Lofsangen, op noten gestelt, verbetert en gesuyvert. 52 blz. Oock verrijckt met een daghwerck van beweegredenen tot het gebed, op elcke dagh der weecke. 12 blz. Dese laetste druk verciert met schoone kopere platen.
76875: DRELINCOURT, CHARLES (1595-1665) /P. DU MOULIN / G. UDELMANS / S. SIMONIDES - 't Recht gebruyck van des Heeren H. Avontmael, soo voor als na de bedieninge; bestaende in meditatien, gebeden en danckseggingen, etc. De klacht van een swaermoedige over het gebruikyck van het H. Avondtmael, door Simonides. En: De noodzakelijkheyd des H. Avondmaels en Belydenisse des Geloofs door G. Udelmans. Waarbij opgenomen: De reyse na Beth-El. Blz. 289-314. Door Johannes Focquenbergues. Met daarachter Psalmen en Lof-zangen.
34185: DRELINCOURT, CHARLES (1595-1669); MOULIN, PIERRE DU (1568-1658); SIMONIDES SR., SIMON (1629-'75), UDEMANS, GODEFRIDUS (1581-1649) - 't Recht gebruyk k van des Heeren H. Avondmaal, zoo voor als na de bedieninge. Bestaande in meditatien, gebeden en dankzeggingen. Door C. Drelincourt, P. du Moulin, en verscheyden andere Godts-geleerden. Waarbij geb.: Idem, de klagte van een zwaarmoedige ziele, over 't gebruyk van 't H. Avondmaal, met een nevens-gaande troost; door S. Simonides. Als meede, de Noodzakelijkheyd des H. Avondmaals: neffens een belijdenisse des geloofs voor die haar tot het zelve willen begeven; door G. Udemans. noch is hier bijfevoegt En de Reyze na Beth-El, of het huys Godts, zijnde innerlijke ziel-betragtingen, die een yder gelovige, ter kerke gaande, en daar van komende, .
35066: DRELINCOURT, CHARLES (1595-1669) / MOULIN, PIERRE DU (1568-1658) / SIMONIDES SR., SIMON (1629-1675), UDEMANS, GODEFRIDUS (1581-1649) / SWEERTS, H. - 't Recht gebruyk van des Heeren H. Avondmael, soo voor als na de bedieninge. Bestaende in meditatien, gebeden en dankseggingen. Door C. Drelincourt, P. du Moulin, en verscheyden andere Godts-geleerden. item ,,De klachte van een swaermoedige ziele, over 't gebruyk van 't H. Avontmael, met een nevensgaende troost," door S. Simonides. ,,alsmede hoe nootsaekelijkheit van het Heylige Avontmael; nevens een belijdenisse des geloofs, voor die haer tot het selve willen begeven," door G. Udemans. noch is op nieuw hier by gevoegt ,, En de reyze na Beth-El, of het huys Gods, zijnde innerlijke ziel-betrachtingen, die een yeder geloovige, ter kercke gaende, en daer van komende, dient te gebruyken" deze alderlaesten druck met soete zieltochten en bewegingen vermeerderty en verbetert
42872: DRELINCOURT, CHARLES (1595-1669); MOULIN, PIERRE DU (1568-1658); SIMONIDES SR., SIMON (1629-'75), UDEMANS, GODEFRIDUS (1581-1649) - 't Recht gebruyk van des Heeren H. Avondmaal, zoo voor als na de bedieninge. Bestaande in meditatien, gebeden en dankzeggingen. Door C. Drelincourt, P. du Moulin, en verscheyden andere Godts-geleerden. Waarbij geb.: Idem, de klagte van een zwaarmoedige ziele, over 't gebruyk van 't H. Avondmaal, met een nevens-gaande troost; door S. Simonides. Als meede, de Noodzakelijkheyd des H. Avondmaals: neffens een belijdenisse des geloofs voor die haar tot het zelve willen begeven; door G. Udemans. En de Reyze na Beth-El, of het huys Godts, zijnde innerlijke ziel-betragtingen, die een yder gelovige, ter kerke gaande, en daar van komende, dient te gebruyken. Mitsgaders zoete ziel-tochten en beweegingen des herten: met byvoeginge, van verscheyde Psalmen en lof-zangen, op nooten gestelt. Ook verrijkt met een dagwerk. Verciert met 3 kopere plaaten.pag 88-210-260
72827: DRELINCOURT, CHARLES (1595-1669) / MOULIN, PIERRE DU (1568-1658) / SIMONIDES SR., SIMON (1629-1675), UDEMANS, GODEFRIDUS (1581-1649) / SWEERTS, H. - 't Recht gebruyk van des Heeren H. Avondmael, soo voor als na de bedieninge. Bestaende in meditatien, gebeden en dankseggingen. Door C. Drelincourt, P. du Moulin, en verscheyden andere Godts-geleerden. Als mede de klachte van een swaermoedige ziele, over 't gebruyk van 't H. Avontmael, met een nevensgaende troost, door S. Simonides. Als mede hoe nootsaekelijkheit van het Heylige Avontmael; nevens een belijdenisse des geloofs, voor die haer tot het selve willen begeven, door G. Udemans. En de reyze na Beth-El, of het huys Gods, zijnde innerlijke ziel-betrachtingen, die een yeder geloovige, ter kercke gaende, en daer van komende,
24630: DRELINCOURT, CHARLES (1595-1665), MOULIN, PIERRE (1568-1658), SIMONIDES SR., SIMON (1629-1675), UDEMANS, GODEFRIDUS (1581-1649) - 't Recht gebruyk van des Heeren H. Avontmael, soo voor als na de bedieninge: Bestaende in meditatien, gebeden en danckseggingen, door C. Drelincourt, P.du Moulin, en verscheyde andere Godtgeleerden. 150 blz. Item, De klachte van zwaermoedige ziele, over 't gebruyck van 't H. Avontmael, met een nevensgaende troost, door S. Simonides. blz. 153-200. Als mede, de nootsakelijkheyt des H. Avondtmaels, neffens een belijdenisse des geloofs, voor die haer tot het selve willen begeven, door G. Udemans. blz. 203-230. Noch is op nieuws hier by gevoegt: De reyse na Beth-El, het Huis Gods, zynde innerlijcke ziel-betrachtingen, die een yder geloovige, ter Kercke gaende, en daer van komende, dient te gebruyken. Dese laetsten druk met soete ziel-tochten en bewegingen des herten vermeerdert: mitsgaders zyn daer by gevoegt verscheyde psalmen en lof-sangen, soo voor als na het H. Avondtmael gebruykelick, altemael op noten gestelt, veel verbetert, en van druck-fouten gecorriceert ende gesuyvert. 62 (2) blz. Verciert met nieuwe kopere platen: en vermerdert met eenige Psalmen, Lof-sangen en dagelijchse betrachtingen.
53947: DRENT, J. - Hier in het Stille Veld, 150 jaar hervormde Gemeente te Dedemsvaart
12321: DRENTE - Mensen in Drente. Lammert Huizing / Fotografie Tineke Wieringa.
53949: DRESS, WALTER - Versuchung und sendung. Luthers Zeugnis für die Gegenwart.
1945: DRESS, WALTER - Versuchung und sendung. Luthers Zeugnis für die Gegenwart.
53951: DREWES, C. B - Go-ke en haar di-a-bo-lo
45315: DREWES, J. E.A. (RED.) - Glans en Glorie van de Grote Kerk. Het interieur van de Alkmaarse Sint Laurens. . . [Alkmaarse Hist. Reeks X].
47751: DREWES, C. B - Go-ke en haar di-a-bo-lo
73321: DREXELIUS, JEREMIAS(1581-1638) FRANCISCUS DE SMIDT (1576-1659) - De zonne-bloeme, ofte de overeenkomste van den menschelyken wil met den godelyken., Overgezet uyt het Latyn van den eerw P Jerenias Drexelius in de Nederlanduydsche tale door F. de Smidt.. Beide priester der Societeyt Jesu
45502: RIEMERS JOHANNES JR DRIEBERGEN - Het Symbolo-fideisme. beschrijving en kritische beschouwingen. proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor inde godgeleedheid aan de R U te Utrecht Rector Dr W Kapteyn
19062: DRIEL, DRS. L. VAN EN DRS. I.A. KOLE - Bij-tijds leren geloven. Verkenning van het educatief klimaat in een drietal kerkelijke gemeenten.
53953: DRIEL C M VAN DR - Dienaar van twee heren Het strijdbaar levn van theoloog-polticus B D Eerdmans 1868-1948 verscheen in de serie Thelogie en geschiedenis onder radaktie Dr .Herman.J. Selderhuis
25643: DRIEL, L. VAN / KOLE, I.A. - Het blijvende Woord. Kerken, skten en stromingen. Voor schoolgebruik, voor kerkelijke en persoonlijke vorming.5edruk
75560: DRIEL VAN C M - Rehoboth in Rotterdam Geschiedenis van een Christelijke gereformeerde stadkerk
53958: DRIEL, ANGNES VAN - Een jaar van strijd. Tekeningen van Jaap Veenendaal.
53959: DRIEL, DRS. L. VAN - Open Boek Nadere uitwerking van de Open brief
53960: DRIEL, L. VAN / KOLE, I.A. / LEERTOUWER, H.G. - Kerken, sekten en wereldgodsdiensten. Het Blijvende Woord.
53961: DRIEL, L. VAN EN I.A.KOLE - Het blijvende woord. Ethiek, voor schoolgebruik, voor kerkelijke en persoonlijke vorming.
53954: DRIEL, A. VAN - Ulrich Zwingli - Hervormingsdag 31 october 1517. Door Agnes van Driel.
53955: DRIEL, AGNES - Duifjes tweede druk
53957: DRIEL, AGNES VAN - Een jaar van strijd. Tekeningen van Jaap Veenendaal.
53956: DRIEL, AGNES VAN - De zendingsvriendinnen. Met pentekeningen van Henk Poeder.
12619: DRIEL, AGNES VAN - De zendingsvriendinnen. Met pentekeningen van Henk Poeder.
12620: DRIEL, AGNES VAN - Een jaar van strijd. Tekeningen van Jaap Veenendaal.
21322: DRIEL, DRS. L. VAN - Open Boek Nadere uitwerking van de Open brief
28156: DRIEL, L. VAN / KOLE, I.A. / LEERTOUWER, H.G. - Kerken, sekten en wereldgodsdiensten. Het Blijvende Woord.
28434: DRIEL, L. VAN EN I.A.KOLE - Het blijvende woord. Ethiek, voor schoolgebruik, voor kerkelijke en persoonlijke vorming.
37183: DRIEL, DRS. L. VAN - Over het lijden en God. Tussen Kushner en Calvijn.
39014: DRIEL C M VAN DR - Dienaar van twee heren Het strijdbaar levn van theoloog-polticus B D Eerdmans 1868-1948 verscheen in de serie Thelogie en geschiedenis onder radaktie Dr .Herman.J. Selderhuis
47742: DRIEL, AGNES - Duifjes tweede druk
49204: DRIEL, ANGNES VAN - Een jaar van strijd. Tekeningen van Jaap Veenendaal.
76469: DRIESSEN, A. (1682-1748, PROF. TE GRONINGEN) - Wonderwerken van Jezus. (Aonius Driessen doctor en professor der H. Godgeleerdheid en Academie-Prediker by de Hooge Schoole van Groningen Welker :etter zin kortelijk geopent en bewezen ect waarbij gevoegd zijn de parabelreden der WYZE EN DWAZEN MAAGDEN MET daarbij REDENVOERING 2 Thimoth 2 vers 15 Uitgesproken in de Academi Kerk van Stad en Lande
40049: DRIESSEN, BERNARDUS ( - Leerredenen uitgesproken der eerste plegtige uitoefening van den Godsdienst in de kerk van den Heililgen Lodewijk.
53964: DRIESSEN, H.L. - De retroacta van den burgelijken stand in Gelderland. Beschrijving van de de doop-, trouw- en begraafboeken, de registers van overlevenden enz.,...
76570: DRIJBER J E A - Bijdragen over THOMAS a KEMPIS en de moderne Devotie tegelenheid van zijn viifhondeerste geboorte dag
53968: DRIJVER, F.W. - Langs opgaande wegen.
1933: DRIJVER, D. (EVANG. LUTH. PREDIKANT) - Het Lutherboek. In opdracht van de commissie voor de geschriften van den Nederlandschen protestantenbond, samengesteld door D. Drijver. Met medewerking van prof. dr. H. A. van Bakel, prof. dr. A. Bruining, A. van der Heide, Herv. pred. , prof. dr. L. Knappert, prof dr. J. Lindeboom, J. J. Meijer, Herv. pred. en H. C. S. Wanting, voorg. b/d Vrijz. Herv.
38995: DRIMMELEN, T. VAN - Ter nagedachtenis aan mijne geliefde betrekkingen en vrienden.met voorwoord J H Vrolijk
53970: DRINHAUS, PAUL - Wereldnood Wereldredding 1e Oplage - 10e duizendtal.
53969: DRINHAUS, PAUL - Wereldnood Wereldredding 1e Oplage - 10e duizendtal.
23142: DRINHAUS, PAUL - Wereldnood Wereldredding 1e Oplage - 10e duizendtal.
42822: DRINHAUS, PAUL - Wereldnood Wereldredding 1e Oplage - 10e duizendtal.
53971: DRONKERS, DS. J.J. - De Gemeenschap der Heiligen.
71516: DRONKERS, ANTON, - De religieuze film, een terreinverkenning der religiöse film, versuch einer orientierung, Academisch proefschrift, ter verkrijging van de graad van doctor in de godgeleerdheid aan de rijksuniversiteit te Utrecht op gezag van de rector-magnificus Dr. H.G.K. Westenbrink, hoogleraar in de faculteit der geneeskunde, volgens besluit van de senaat der universiteit tegen de bedenkingen, van de facultiet der godgeleerdheid.
37779: DRONKERS, DS. J.J. - De Gemeenschap der Heiligen.
53972: DRONKERT, DR. K. - Gids voor het oude testament.
73461: DRONKERT, K. - De Molochdienst in het Oude Testament (With summary in English). Dissertatie (Diss.)
20009: DRONKERT, DR. K. - Gids voor het oude testament. 3e druk
39888: DROOGLEEVER, H.A. LEERDAM UTRECHT - Een ware Belijdenis der Geloofs en Zalige Hoop op de verworvene Gerechtigheid van Jezus Christus, door Gods Woord en de werking des Heiligen Geestus aan mijne ziel geopenbaard. Ondervonden en beschreven door H.A. Droogleever.
53973: DROPPERS, J. A - Wat dokter slamet vertelt
47790: DROPPERS, J. A - Wat dokter slamet vertelt
71114: DRORST, HETTY - Witte sneeuw en hulst met rode besjes, met illustraties van Nans van Leeuwen
34684: DROS, DRS. L.F.; SJOER, DRS. N.J.P. - Als een eenzame mus op het dak. Jan Pieter Paauwe (1872-1956). Zijn leven, werk en volgelingen.
38026: DROSSAARD, WILLEM - Bronbeek. Een levend verleden.
75505: DROST M.A. - Documents pour servir á l'histoire du commerce des Pays-Bas avec la France jusqu'á 1585 Tome 2 Actes notariés de Bordeaux 1470-1520 R.G.P. 211
53980: DROST, HETTY - Witte sneeuw en Hulst met rode Besjes. Met illustraties van Nans van Leeuwen.
75507: DROST M.A. - Documents pour servir á l'histoire du commerce des Pays-Bas avec la France jusquá 1585 Tome 1 Actes notariés de la Rochelle 1423-1585 R.G.P. 190
47406: DRUKKERSWEEKBLAD - N/A Drukkersweekblad Autolijn kerstnummer 1957 Amsterdam: , 1957. Drukkersweekblad. Paperback. Folio. Geïll. Thema: het reizen
53985: DRUKKERSWEEKBLAD - Drukkersweekblad en Autolijn, kerstnummer 1955 Amsterdam, Instituut voor Grafische Technie, 1955. 4to. original printed wrappers. nummerous ills. fine copy. Finely illustrated on commercial art and color-printing
72526: DRUKKERSWEEKBLAD, - DRUKKERSWEEKBLAD, Drukkersweekblad en Autolijn. Kerstnummer 1965 no 52. . Illustraties.
53982: DRUKKERSWEEKBLAD - Drukkersweekblad & autolijn. Kerstnummer 1964/52. Z.p., z.u., 1964. 113 pp. ingenaaid. Illustraties.
53984: DRUKKERSWEEKBLAD - N/A Drukkersweekblad Autolijn kerstnummer 1954 Amsterdam: , 1954. Drukkersweekblad. Paperback. Folio. Geïll. M. m. v. P. Peterin, C. Boost e. a. (exemplaar afkomstig van dr. Boosten Stols te Maastricht).
47416: DRUKKERSWEEKBLAD - DRUKKERSWEEKBLAD, Drukkersweekblad Auto-lijn. Kerstnummer 1956. No. 52. Z.p., z.u., 1956. gebonden. Illustraties. .
47404: DRUKKERSWEEKBLAD - N/A Drukkersweekblad Autolijn kerstnummer 1954 Amsterdam: , 1954. Drukkersweekblad. Paperback. Folio. Geïll. M. m. v. P. Peterin, C. Boost e. a. (exemplaar afkomstig van dr. Boosten Stols te Maastricht).
47397: DRUKKERSWEEKBLAD - Drukkersweekblad & autolijn. Kerstnummer 1964/52. Z.p., z.u., 1964. 113 pp. ingenaaid. Illustraties.
53988: DRUKKERSWEEKBLAD - . DRUKKERSWEEKBLAD, Drukkersweekblad Auto-lijn. Kerstnummer 1956. No. 52. Z.p., z.u., 1956. gebonden. Illustraties. .
53983: DRUKKERSWEEKBLAD - Drukkersweekblad Autolijn Kerstnummer 1951 . Soft Cover, 4to. Ill.: Richly illustrated. Typografienummer. Behandelde typografen: Charles Nypels, P.J.W. Oly, Halvor Durban Hansen, Charles G.L. Behrens, Henry Thejls, Josef Käufer, Enrico Gianni, Maximilien Vox.
53990: DRUMMOND, W. - Flowres of Sion to which is adjoyned his cypresse grove.
32029: DRUMMOND, W. - Flowres of Sion to which is adjoyned his cypresse grove.
1105: DRUNE, G. VAN - De wondervolle wegen en opzoekende liefde des Heeren gegouden met een arme zondares. Huisvrouw van W. Andeweg. 2e druk
53991: DRUNE, G. VAN - De wondervolle wegen en opzoekende liefde des Heeren gegouden met een arme zondares. Huisvrouw van W. Andeweg. 2e druk
32579: DRUNE, G.VAN - De wondervolle wegen en opzoekende liefde des Heeren, gehouden met een arme zondares. 2e druk.
42385: DRUNE, G. VAN - De wondervolle wegen en opzoekende liefde des Heeren gegouden met een arme zondares. Huisvrouw van W. Andeweg.
45581: DRUNE, G. VAN - De wondervolle wegen en opzoekende liefde des Heeren gegouden met een arme zondares. Huisvrouw van W. Andeweg.

Next 1000 books from Kool Boeken[an error occurred while processing this directive]

9/14