Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands. Tel. +31 (0)318-574290 | Fax. +31 (0)318-573221            Email: info@koolboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
71615: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Schetsen van leerredenen. Uit het Engelsch vertaald door Elisabeth Freijstadt. Oude en nieuwe testament.
16723: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Woorden van troost voor het dagelijks leven. Vertaling ds. W. de Graaf.
16729: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Zeven wonderen van genade. Uit het Engelsch van C.H. Spurgeon. Door Alma. 4e druk.
75116: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Hemel of Hel
75117: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Kerst en Pasen
29111: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Rondom de enge poort. Of een vriendelijk gesprek met zoekenden over het geloof in de Heere Jezus Christus.
48974: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Volksleerredenen. Nieuwe serie. 1886. Daarbij geb.: Nieuwe serie. 1887.
69556: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Het chequeboek van de bank des geloofs. 7e druk
38559: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Zeven laatste preken.
72421: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - De Schrift-uitlegger. Leiddraad bij het lezen van Gods met het huisgezin met korte veklaringen en opmerkingen door C.H. Spurgeon. Uit het Engelsch vertaald door Elisabeth Freijstadt.
48246: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - spurgeon,s devotional Biblr Selected passages from the word of God with running comments
74342: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Ja en Amen. Beloften Gods voor iederen dag des jaars. Geschikt, verklaard en toegepast door C.H. Spurgeon. Naar het Engelsch door C.S.A. van Scheltema. 2e druk
3626: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - De gelijkenissen van den Zaligmaker. Twe-en-vijftig leerredenen door C.H. Spurgeon. Uit het Engelsch vertaald door Elisabeth Freystadt.
21262: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Voor iedere morgen, Dagboek voor huisgezin of binnenkamer. Uit het Engels vertaald door P. Huet. Zesde onveranderdedruk.
29113: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Woorden van waarschuwing voor het dagelijks leven.
29114: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Woorden voor elke dag. 1e druk.
48732: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - De troon der genade
45843: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - De wonderen van de Heiland. Verklaard en toegepast in leerredenen. Uit het Engelsch vertaaald door E. Ubels. 3e ongewijzigde druk.
45500: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Ja en Amen. Beloften Gods voor iederen dag des jaars. .met voorwoord Ds W Vroegendewei
72982: SPURGEON C.H. - Zoekt mijn aangezicht, zeven preken van C.H. Surgeon, vertaald door Arie Maasland
72985: SPURGEON C.H. - Hemel of Hel, Nieuw uit het Engels vertaald door Ewoud van de Sande
72986: SPURGEON C.H. - Troost mijn volk!, vertaald door Ds. A. van der Zwan
72987: SPURGEON C.H. - God is liefde, Nieuw uit het Engels vertaald door mw. G. Fase
72979: SPURGEON C.H. - Vlees en Geest, zeven preken van C.H. Surgeon, vertaald door Arie Maasland
72978: SPURGEON C.H. - Wijsheid uit het spreukenboek, zeven preken van C.H. Surgeon, vertaald door Adam Maasland en Arie Maasland
72976: SPURGEON C.H. - Jezus in de psalmen, zeven preken van C.H. Surgeon, vertaald door Jannet Scheurwater-Schouten
72975: SPURGEON C.H. - Speciale gelegenheden, zeven preken van C.H. Surgeon, vertaald door Drs. Leendert G.W. van Beek
72974: SPURGEON C.H. - De persoon van de Heilige Geest, zeven preken van C.H. Surgeon, vertaald door Jannet Scheurwater-Schouten
72973: SPURGEON C.H. - De opstanding en de hemelvaart van Christus, zeven preken van C.H. Surgeon, vertaald door Jannet Scheurwater-Schouten
72971: SPURGEON C.H. - Mannen in het nieuwe testament, zeven preken van C.H. Surgeon, vertaald door Jannet Scheurwater-Schouten
28326: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - De Psalmen Davids. Door C.H. Spurgeon. Met eenige ophelderende aantekeningen van verschillende beroemde godgeleerden. Uit het Engelsch vertaald door Elisabeth Freijstadt. Eerste deel, van Psalm I tot XLI: 586 blz. Tweede deel, van Psalm XLII tot LXXIII: 579 blz. Derde deel, van Psalm LXXIV tot XCII: 595 blz. Vierde deel, van Psalm XCIII tot CXVIII: 602 blz. Vijfde deel, van Psalm CXIX tot CL: 644 blz. Tweede druk.
45427: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - De wonderen van de Heiland. Verklaard en toegepast in leerredenen. Uit het Engelsch vertaaald door E. Ubels. 7e ongewijzigde druk.
31332: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Juweeltjes. Uit het Engelsch van C.H. Spurgeon door C.S. Adama van Scheltema.
75049: SPURGEON, C.H. (1834-'92) hAYDEN eRIC - HIJ WON HEN VOOR CHRISTUS BEKERINGEN ONDER DE BEDIENING VAN SPURGEON
21309: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Pastorale adviezen Deel 1 en II Buijten schipperheijn Amsterdam 1974
21310: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Pastorale adviezen lezingen voor mijn studenten.
14397: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - De Psalmen Davids. Met ophelderende aanteekeningen van verschillende beroemde godgeleerden. Uit het Engelsch vertaald door Elisabeth Freijstadt.
77268: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - WErken in Zijn Wijngaard
69647: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Twaalftal nieuwe leerredenen bundel 5-6-7 en 12.
69651: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - BLoemlezing uit zijne werkenCharles Haddon Spurgeon. , Juweeltjes, Praatjes van Jan Ploeger, Jan Ploegers Plaatjes bij nieuwe praatjes- Zeven wonderen van Genade.en Korenaren,tusschen de schoven opgelezen
75121: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Het Kruis
75122: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - lees en Geest
75123: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Speciale gelegenheden
75124: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Jezus in de psalmen
75125: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Leven in GFod
8530: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Laat Uw licht schijnen. Vrij vertaald door A.G. Barkey Wolf. Vierde druk.
72262: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - MY SERMON NOTES a selection from outlines of discourses delivered at the mettropolitan tabernacle from Matthew acts en rom/rev
73067: SPURGEON C.H. - Leven in God zeven preken van C.H. Surgeon,
73068: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Jezus Christus enn dien gekruisigd zeven preken van C.H. Spurgeon,
72261: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - MY SERMON NOTES a selection from putlines of discourses delivered at the mettropolitan tabernacle From GENISIS to Provers 1 tot 64
35302: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Korenaren. Tusschen de Schoven opgelezen. Uit het Engelsch door H.E. Faure. 3e druk.
75120: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Uitverkoren in Hem
37399: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Het leven van Charles Haddon Spurgeon. Naar bescheiden uit zijn Dagboek, aanteekeningen en brieven saamgesteld door zijne weduwe. Vertaald door Elisabeth Freijstadt.
36866: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Sara en Hagar of de twee verbonden.
31200: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Een goede tijding voor de zoekenden. Spurgeon-bibliotheek, 1e jaargang nummer 1.
24056: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Woorden van Spurgeon I.en 2 Verzameld en voorzien van een levensschets door J. Roodbeen.
19014: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - De Stem des Bloeds een roepstem tot bekeering.
1638: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - De Wonderen van den Heiland. Verklaard en toegepast in leerredenen, uit het Engelsch door Ubels. .
37120: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Pastorale adviezen. Lezingen voor mijn studenten. Deel II
26138: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - De wonderen van de Heiland. Verklaard en toegepast in leerredenen. Uit het Engels vertaald door E. Ubels. 3e of 5e, ongewijzigde druk.
26139: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - De gelijkenissen van de Heiland. Verklaard en toegepast in leerredenen. Uit het Engels vertaald door E. Freystadt 5e ongewijzigde druk.
14208: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Pastorale adviezen. Lezingen voor mijn studenten. Uit het Engels vertaald door ds. W. de Graaf. Deel 1. Derde druk.
73149: SPYRI, JOHANNA. - - Cornelli wordt opgevoed Verhalen voor Kinderen en voor hen die veel van Kinderen houden
41553: SPYRI, JOHANNA - Gornelli wordt opgevoed Verhalen voor Kinderen en voor hen die veel van Kinderen houden
71161: SPYRI, JOHANNA - De kleine fluitspeler, een verhaal voor kinderen en voor hen, die veel van kinderen houden, uit het hoogdutch, met 4 platen
78121: SPYRI, JOHANNA - De ROTSSPRONG Kleine verhalen voor Ouden Jong no 9
43908: SPYRI, JOHANNA - Oom Titus
66153: ST. CLARA, A. van (1644-1709, pseudoniem van Johann Ulrich Megerle) - Judas den Aarts-schelm, ten nutta voor alle eerlyke luy; Of een naaukeurig ontwerp van de Levens-beschryvinge van den Booswigt Iskarioth: Voorzien van verscheyde fraaye redeneeringen, Zedelyke leerstukken, zeldzaame geschiedenissen en een zeer ryke voorraad van allerhande fraaye gedagten, die niet alleen een prediker dienstig zyn, om de hedendaagze dwaase en ondeugende wereld onder de neus te wryven, maar ook om van den gemeenen Man, tot een aangenaam tydverdryf, en tot zyn dierbaar Zielenheyl te konnen gebruykt worden: Alles uytgewrogt door Pater Abraham van St. Clara, Augustiner Barvoeter Monnik, en Keyserlyke Prediker, Uit het Hoogduyts in het Nederduytsch vertaalt door J. Schoolhouder. Tweede Deel.
66152: ST. CLARA, A. van(1644-1709, pseudoniem van Johann Ulrich Megerle) - Abrahams Loof-hutt. Welke Hutte niet alleen met Loof- en Bladeren, maar met een Tafel voor heerlyke spysen en Vruchten voorzien is: Aangericht voor Joden ter bekeering, voor christenen ter leering. Met veele uitgelezene, zoo wel Heilige als andere Zinryke Geschriften, Geschiednissen en Gedichten vercierd. Door Pr. Abraham à St. Clara. Augustiner der Barvoeters-Ordens, en Roomsh-Keyserlijke Hof-Prediker. Uit het Hoogduitsch vertaaldt. Drie delen.
30951: ST. CLARA, A. van(1644-1709, pseudoniem van Johann Ulrich Megerle) - Abrahams Loof-hutt. Welke Hutte niet alleen met Loof- en Bladeren, maar met een Tafel voor heerlyke spysen en Vruchten voorzien is: Aangericht voor Joden ter bekeering, voor christenen ter leering. Met veele uitgelezene, zoo wel Heilige als andere Zinryke Geschriften, Geschiednissen en Gedichten vercierd. Door Pr. Abraham à St. Clara. Augustiner der Barvoeters-Ordens, en Roomsh-Keyserlijke Hof-Prediker. Uit het Hoogduitsch vertaaldt. Drie delen.
38100: ST. CLARA, A. van (1644-1709, pseudoniem van Johann Ulrich Megerle) - Judas den Aarts-schelm, ten nutta voor alle eerlyke luy; Of een naaukeurig ontwerp van de Levens-beschryvinge van den Booswigt Iskarioth: Voorzien van verscheyde fraaye redeneeringen, Zedelyke leerstukken, zeldzaame geschiedenissen en een zeer ryke voorraad van allerhande fraaye gedagten, die niet alleen een prediker dienstig zyn, om de hedendaagze dwaase en ondeugende wereld onder de neus te wryven, maar ook om van den gemeenen Man, tot een aangenaam tydverdryf, en tot zyn dierbaar Zielenheyl te konnen gebruykt worden: Alles uytgewrogt door Pater Abraham van St. Clara, Augustiner Barvoeter Monnik, en Keyserlyke Prediker, Uit het Hoogduyts in het Nederduytsch vertaalt door J. Schoolhouder. Tweede Deel.
73468: STAAL, M. van der - Anneke Jansz. Historisch verhaal uit den eersten tijd der hervorming. 1edruk.
19438: STAAL, M. van der - Een schaap in 's levens woestenij.
8947: STAAL, M. van der - Een schaap in 's levens woestenij. Derde druk
23736: STAAL, M van der - Een schaap in 's levens woestenij
47707: Staal, Joh. - Veilig geleid (vrij het Engelisch naverteld)
47373: Staal,C.H. - De kleren van de kardinaal
76516: STAALDUINE, DR. TH.J.S. - Om de lijn der Afscheiding. Prof. Dr. G.M. den Hartogh en de Vrijmaking van 1944.
751: STACKHOUSE, THOMAS (1677-1752) - Volkomen Samenstel der Bespiegelende en Dadelyke Godgeleerdheid, opgemaakt uit de Werken der Voortreffelykste Oude en Hedendaagsche Schryveren, inzonderheid der Vermaardste Godgeleerden van Engeland, door den Eerwaarden en zeer Beroemden Heer Thomas Stackhouse. Uit het Engelsch na den Derden Druk vertaald 5 dln in 4 org lerenbanden mooi set
66167: STACKHOUSE, THOMAS (1677-1752) - Volkomen Samenstel der Bespiegelende en Dadelyke Godgeleerdheid, opgemaakt uit de Werken der Voortreffelykste Oude en Hedendaagsche Schryveren, inzonderheid der Vermaardste Godgeleerden van Engeland, door den Eerwaarden en zeer Beroemden Heer Thomas Stackhouse. Uit het Engelsch na den Derden Druk vertaald 5 dln in 4 org lerenbanden mooi set
66168: STAD, CARRY VAN DER - Kabouterfeest en andere verhalen
66169: STAEHELIN, E. - Die Christentumsgesellschaft in der Zeit der Aufklärung und der beginnenden Erweckung, Texte aus Briefen, Protokollen und Publikationen, ausgewählt und kommentiert von Ernst Staehelin. Basel, Friedrich Reinhardt Verlag, 1970. VIII, 582 Seiten, Gr. 8° (23,5 x 16,5 cm), Orig.-Leineneinband.
66171: STAFLEU-KRUIKEMEIER, Lenie - Het huis,,De Vreugde''
66170: STAFLEU-KRUIKEMEIER, Lenie - Peter, de parkiet.
66172: STAHELIN, C.(1665-1727 - Catechetische huys-schat ofte verklaring vand en Heidelbergschen Catechismus door vragen en antwoorden. Benevens derzelver gebruikmakingen, zo ter overtuiging, beproeving, opwekking, vermaning als vertroosting; als verstrooing; en daar uit getrokkene ernstige gebeden: den leer en heilbegeerigen zielen en inzonderheid den huisvaderen en huisgenoten hertelyk zoeken ter hunner wys en rykmaknig tot zaligheid, geopent door Chrsitoph. Stahelin. tweededeel
66173: STAHL, P.-J. (redactie) - Beelden uit het persoonlijke openbare leven der dieren. Met illustraties van Grandville.
43266: STAKENBURG, ARNOLD - Onno Zwier van Haren.1713-1779 De Geuzen. Voorzien van een inleiding en aanteekeningen.
66174: STALDER, KURT - Das Werk des Geistes in der Heiligung bei Paulus.
66175: STALL, Sylvanus - Wat een aanstaand echtgenoot behoort te weten. Uit het engelsch bewerkt door H. J. C. Pierson (predikant te Ressen) - tweede druk
7995: STAM, Cor / DRIEL, Leen van - Je moest eens weten... over drugs. Tweede druk.
21520: STAM, Ds. P. J. jr. ' - Herman Friedrich Kohlbrugge. Een licht des vuurs bij nacht.
7061: STAM, C. e.a. (redactie) - Belijnd verleden. Honderd jaar Groninger Kerkbode nader bekeken.
66177: Stam, C - De hemelvaart des Heren in de Godsopenbaring van het nieuwe testament
66178: STAM, C. e.a. (redactie) - Belijnd verleden. Honderd jaar Groninger Kerkbode nader bekeken.
66179: STAM, CARLA - NIks helpt
66180: Stam, Cor - en Driel, Leen van. Je moest eens weten... over drugs
39337: Stam, Cor - en Driel, Leen van. Je moest eens weten... over drugs
20210: STAMM, F.L. - Ulfilas, oder die uns erhaltenen Denkmäler der gothischen Sprache. Text, Grammatik und Wörterbuch. Bearbeitet und herausgegeben von Friedrich Ludwig Stamm, Pastor zu St. Ludgeri in Helmstedt. Dritte Auflage, besorgt von dr. Moritz Heyne, Docenten an der Universität zu Halle.
66182: STAMM, F.L. - Ulfilas, oder die uns erhaltenen Denkmäler der gothischen Sprache. Text, Grammatik und Wörterbuch. Bearbeitet und herausgegeben von Friedrich Ludwig Stamm, Pastor zu St. Ludgeri in Helmstedt. Dritte Auflage, besorgt von dr. Moritz Heyne, Docenten an der Universität zu Halle.
48777: Stamperius, J. - De ezel van den bakker
43322: OOST H Redaktie J Stamperius - GEROEPEN een verhaal uit den Zuid Afrikaanschen Vrijheids oorlog met illustratien van W K de Bruin
32520: STAMPERIUS, J. - Vaders geheim. Met platen van W.K. de Bruin.
66183: STAMPERIUS, J. - Neerland weer vrij! Het verhaal van den ouden Gerritsen. Met platen van W.K. de Bruin.
66184: STAMPERIUS, J. - Tòch Oranje boven!
66185: STAMPERIUS, J. - Nederland en Oranje zijn één.
62902: OOST H Redaktie J Stamperius - GEROEPEN een verhaal uit den Zuid Afrikaanschen Vrijheids oorlog met illustratien van W K de Bruin
70957: Stamperius, J. - Drie jongens op een schip (geïllustreerd door J.G. Kesler, vijfde druk)
33091: STAMPERIUS, J. - Het leven van Willem van Oranje.
42975: STAMPERIUS, J. - Frans Naerebout. vierde druk. geïllustreerd met platen en portret
25707: STAPELKAMP, A. - De Christelijke vakbeweging. Vrucht van het verleden eisch van het heden levensvoorwaarde voor de toekomst. Derde druk.
66189: STAPELKAMP, A. - De Christelijke vakbeweging. Vrucht van het verleden eisch van het heden levensvoorwaarde voor de toekomst. Derde druk.
66190: Stapf, Ernst u. Rud. Bibl.- Scholz Hermann-Louis Kohler und H Necke - Harmonium-Album. Sammlung beliebter Tonstücke für Harmonium übertragen von Ernst Stapf u. Rud. 51blz waarbij Feier Klange ernst und festlische Stunden am Harmonium 35 blz waarbij Klasische Weisen 15 ausgewahlte Stucke harmonium en Neue wohlfeile Harmonium Albums 28 blz
77148: STAPFER, Joh. Friedr. (pred. te Diesbach, prof te Bern) Joh ilh van HAAR - UITREKSEL uit de grondlegginge tot den Godsdienst vertaald door Joh ilh van HAAR e druk
46070: STAPFER, Joh. Friedr. (pred. te Diesbach, prof te Bern) - Grondlegging tot den waaren godsdienst vierde deel 2e druk
46669: STARBUCK, EDWIN DILLER - The psychology of religion. In empirical Study of the growth of Religious Consciousness. By Edwin Diller Starbuck
41263: STARING,A.C.W. & JOLMERS, C.S. - Keur uit de gedichten van A. C. W. Staring
48843: STARK, Johann Friedrich (1680-1756) - gliches Handbuch in guten und bösen Tagen, enthaltend Aufmunterungen, Gebete und Gesänge für Gesunde, Betrübte, Kranke und Sterbende; ferner Sprüche, Seufzer und Gebete, den Sterbenden vorzusprechen, mehrere Festandachten, Buss-, Beicht-, Communion- und Wetter-Gebete, Trost- und Erquickungs-Gebete und Gesänge, wie auch Kriegs-, Theuerungs-, Pest- und Friedens-Gebete, nebst einem Gebetbüchlein für Schwangere, Gebärende, Wöchnerinnen und für Unfruchtbare. Neue wohlfeile Ausgabe in grossem Druck. 18. Stereotypdruck.
15059: STARK, Johann Friedrich (1680-1756) - Tägliches Hand-Buch in guten und bösen Tagen. Enthaltend Aufmunterungen, Gebete und Gesänge für Gesünde, Betrübte, Kranke, und Sterbende. Ferner Sprüche, Geuszer und Gebete, den Sterbenden vorzusprechen, mehrere Festandachten, Buß-, Beicht-, Communion- und Wetter-Gebete, Trost- und Erquickungs-Gebete und Gesänge, wie auch Kriegs-, Theurungs- Vest- und Friedens-Gebete, nebst einem Gebetbüchlein für Schwangere, Gebärende, Wöchnerinnen und für Unfruchtbare. Neue wohlseile Ausgabe in großem Druck. 40. Stereotypdruck. Mit dem Bildniß des sel. Verfassers und vier weiteren Bildern.
66196: STARK, Johann Friedrich (1680-1756) - gliches Handbuch in guten und bösen Tagen, enthaltend Aufmunterungen, Gebete und Gesänge für Gesunde, Betrübte, Kranke und Sterbende; ferner Sprüche, Seufzer und Gebete, den Sterbenden vorzusprechen, mehrere Festandachten, Buss-, Beicht-, Communion- und Wetter-Gebete, Trost- und Erquickungs-Gebete und Gesänge, wie auch Kriegs-, Theuerungs-, Pest- und Friedens-Gebete, nebst einem Gebetbüchlein für Schwangere, Gebärende, Wöchnerinnen und für Unfruchtbare. Neue wohlfeile Ausgabe in grossem Druck. 18. Stereotypdruck.
66194: STARK, Johann Friedrich (1680-1756) - Tägliches Hand-Buch in guten und bösen Tagen. Das ist: Aufmunterungen, Gebete und Gesänge, Sprüche und Seufzer 1. für Gesünde, 2. für Betrübte, 3. für Kranke, 4. für Sterbende; nebst Fest-Andachten, vielen schönen Busz-, Beicht-, Kommunion- und Wettergebeten, Morgen- und Abend-Andachten auf alle Tage in der Woche, Trost- und Erquickungsgebeten samt Gesängen; sowie Gebeten die in Kriegs-, Teurungs- und Krankheits-Zeiten sowie bei sonstigen Angelegenheiten nützlich zu gebrauchen sind. Stereotyp. Ausgabe.
66195: STARK, Johann Friedrich (1680-1756) - Tägliches Hand-Buch in guten und bösen Tagen. Enthaltend Aufmunterungen, Gebete und Gesänge für Gesünde, Betrübte, Kranke, und Sterbende. Ferner Sprüche, Geuszer und Gebete, den Sterbenden vorzusprechen, mehrere Festandachten, Buß-, Beicht-, Communion- und Wetter-Gebete, Trost- und Erquickungs-Gebete und Gesänge, wie auch Kriegs-, Theurungs- Vest- und Friedens-Gebete, nebst einem Gebetbüchlein für Schwangere, Gebärende, Wöchnerinnen und für Unfruchtbare. Neue wohlseile Ausgabe in großem Druck. 40. Stereotypdruck. Mit dem Bildniß des sel. Verfassers und vier weiteren Bildern.
3356: STARK, Johann Friedrich (1680-1756) - Tägliches Hand-Buch in guten und bösen Tagen. Das ist: Aufmunterungen, Gebete und Gesänge, Sprüche und Seufzer 1. für Gesünde, 2. für Betrübte, 3. für Kranke, 4. für Sterbende; nebst Fest-Andachten, vielen schönen Busz-, Beicht-, Kommunion- und Wettergebeten, Morgen- und Abend-Andachten auf alle Tage in der Woche, Trost- und Erquickungsgebeten samt Gesängen; sowie Gebeten die in Kriegs-, Teurungs- und Krankheits-Zeiten sowie bei sonstigen Angelegenheiten nützlich zu gebrauchen sind. Stereotyp. Ausgabe.
73251: STARRENBURG D B - laatste berichten uit nieuw guinea uitgave van de Utrechtse Zendingsvereeniging
66198: STARTER, J. J. - Friesche lusthof, beplant met verscheyden stichtelijcke minneliedekens, gedichten, ende boertige kluchten; ectc met inleiding van Dr L Strenhoht
72862: STATENBIJBEL BIBLIA (zgn. Flakkeesche Bijbel, herziene Statenvertaling door dr. A. Kuyper e.a - Dat is de gansche Heilige Schrifture, bevattende alle de Kanonieke Boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Naar de uitgave der Staten-overzetting in 1657 bij de weduwe Paulus Aertsz van Ravesteyn uitgekomen, in de thans gangbare taal overgebracht door Dr. A. Kuyper, onder medewerking van dr. H. Bavinck en dr. F. L. Rutgers. Met gelijkluidende teksten en kaarten.
38512: BIJBEL STATENBIJBEL - Dat is de gansche heilige schrift, (...) Met de volledige kantteekeningen naar de beste uitgaven van Jacob en Pieter Keur, in de hedendaagsche spelling. Met ongeveer duidens Palten en Afbeeldingen.
20208: STATTLER, B. - Demonstratio evangelica sive religionis a Iesu Christo revelatæ certitudo accurata methodo demonstrata adversus theistas et omnes antiqui et nostri ævi philosophus antichristianos, quin et contra Iudæos, et mahumetanos. A P. Benedicto Stattler, S.J. in universitate Oenipontana SS, Theologiæ professore publico ordinario. en: De locis theologicis auctore Benedicto Stattler, procandellario et SS. theol. doct. et prof. ord. in universitate Anglipolitana, sereniss. elect. bav consil. eccles., et acad. Boic. Monac. socio. Typis Meyerianis Weissenburgi 1775.
66239: STATTLER, B. - Demonstratio evangelica sive religionis a Iesu Christo revelatæ certitudo accurata methodo demonstrata adversus theistas et omnes antiqui et nostri ævi philosophus antichristianos, quin et contra Iudæos, et mahumetanos. A P. Benedicto Stattler, S.J. in universitate Oenipontana SS, Theologiæ professore publico ordinario. en: De locis theologicis auctore Benedicto Stattler, procandellario et SS. theol. doct. et prof. ord. in universitate Anglipolitana, sereniss. elect. bav consil. eccles., et acad. Boic. Monac. socio. Typis Meyerianis Weissenburgi 1775.
66240: STAUDT, J. - De klankenschoonheid van Poolse orgels
66242: STAUFFER, R. - Calvins Menslichkeit. Von Richard Stauffer, Professor an der protestantischen theologischen Fakultät Paris. Theologischen Studien, herausgegeben von Karl Barth und Max Geiger. Heft 79
16182: STAUFFER, R. - Calvins Menslichkeit. Von Richard Stauffer, Professor an der protestantischen theologischen Fakultät Paris. Theologischen Studien, herausgegeben von Karl Barth und Max Geiger. Heft 79
66244: STAVENGA, G.J. - Science and liberation. A blind spot in scientific research-exploring a new structure of reality.
71734: POTAPPEL L J - AJ Slager Stavenisse - Brieven geschreven in zijn diensttijd 1902-1904 1e uitgave
66245: STAVEREN, Petrus van (1632-'83, Leiden) - d'Eerste sendbrief des apostels Johannes, verklaart en toegepast door Petrus van Staveren, bedienaar des H. Euangeliums, in de gemeynte Jesu Christi tot Leyden. 1e druk.
32242: STAVEREN, Petrus van (1632-'83, Leiden) - d'Eerste sendbrief des apostels Johannes, verklaart en toegepast door Petrus van Staveren, bedienaar des H. Euangeliums, in de gemeynte Jesu Christi tot Leyden. 1e druk.
42257: STAVERMAN, M. Dr. - Buitenkerkelijkheid in Friesland met een woord vooraf van Prof. G.H.L. Zeegers directeur-Generaal van het katholiek sociaal-kerkelijk instituut
66247: STAVERMAN, M. Dr. - Buitenkerkelijkheid in Friesland met een woord vooraf van Prof. G.H.L. Zeegers directeur-Generaal van het katholiek sociaal-kerkelijk instituut
78078: STAVERMAN H J - Het verwaarloosde Boek met platen
66248: STEBLETSOVA, VERA - Algebras, Relations and Geometries (an equational perspective) Algebras, Relaties en Geometrieën (een equationeel perspectief) (met een samenvatting in het Nederlands) Proefschrift. serie: Quaestiones Infinitae; Publications of the department of philosophy, Utrecht university. Volume: XXXII
77153: STEEG-STOLK, Hanny van - Jeroen en Jessie en de onderaardse gang
66255: STEEG-STOLK, HANNY VAN DE - Donkere wolken boven Leiden.
66254: STEEG-STOLK, Hanny van de - Linda en Eline, de tweelingzusjes.
66252: STEEG-KOLK, H. VAN DER - Timco, de straatjongen
39966: STEEG, Hanny van de Stolk - Jeroen en Jessie en de vreemde koffer.
37585: STEEG-STOLK, Hanny van - Jeroen en Jessie en de gestolen bijbel.
44985: STEEG-STOLK, Hanny van de - mathilde
13102: STEEG-STOLK, Hanny van de - Linda en Eline, de tweelingzusjes.
7860: STEEGE, J. - De kerke tot Oosterveen.
66257: STEEGE, J. - De kerke tot Oosterveen.
30754: STEEN-PIJPERS, C. van der - Barnedje en de groene spechten. Tekeningen van Rie Reindershoff. Tweede druk.
30755: STEEN-PIJPERS, C. van der - Barnedje en de groene spechten. Tekeningen van Rie Reindershoff. Tweede druk.
30756: STEEN-PIJPERS, C. van der - Barnedje en de groene spechten. Tekeningen van Rie Reindershoff. Tweede druk.
44643: STEEN A - Fabiola een verhaal uit devervolgings tijden van christenen.
34763: STEEN-PIJPERS, Co van der - Barendje en de groene spechten.
66268: STEEN-PIJPERS, C. van der - Barnedje en de groene spechten. Tekeningen van Rie Reindershoff. Tweede druk.
66269: STEEN-PIJPERS, C. van der - Barnedje en de groene spechten. Tekeningen van Rie Reindershoff. Tweede druk.
66270: STEEN-PIJPERS, C. van der - Barnedje en de groene spechten. Tekeningen van Rie Reindershoff. Tweede druk.
66272: STEEN-PIJPERS, C. van der - Wikje krijgt een poes.
66273: STEEN-PIJPERS, CO van der - Met de straaljager naar Princenhof door Co van der Steen-pijper met illustraties van Maarten Dubbelman
66274: STEEN-PIJPERS, C. van der - on schuldig verdacht
66277: Steen-Pijpers, Co van der - Robbie krijgt toch een vriendje
74628: STEEN-PIJPERS, Co van der - Barendje's kerstfeest.
74630: STEEN-PIJPERS, Co van der - Barendje gaat kamperen 3e druk
74631: STEEN-PIJPERS, CO VAN DER - Barendje maakt een schoolreisje 4e druk
66262: STEEN-PIJPERS, Co van der - Op de bres.
66266: STEEN-PIJPERS, C. van der - Barnedje en de groene spechten. Tekeningen van Rie Reindershoff. Tweede druk.
66267: STEEN-PIJPERS, C. van der - Barnedje en de groene spechten. Tekeningen van Rie Reindershoff. Tweede druk.
74632: STEEN-PIJPERS, CO VAN DER - Barendje zit in angst, 2e druk
44592: STEEN-PIJPERS, CO van der - Met de straaljager naar Princenhof door Co van der Steen-pijper met illustraties van Maarten Dubbelman
30752: STEEN-PIJPERS, C. van der - Barnedje en de groene spechten. Tekeningen van Rie Reindershoff. Tweede druk.
30753: STEEN-PIJPERS, C. van der - Barnedje en de groene spechten. Tekeningen van Rie Reindershoff. Tweede druk.
23789: STEEN-PIJPERS, C. van der - Barendje en Annemieke
26060: STEENBEEK, A - Hermannus Muntinghe met een portret. met stellingen
66279: Steenbeek, B. W. - Doede van Amsweer
71401: STEENBERGEN, BEN - Anna of de ommekeer, achterhoekse streekroman
66282: Steenbergen, G. Jo - De bekeeringe Pauli. ingeleid, uitgegeven en toegelicht
37509: STEENBLOK, Dr. C.Pred Gerf Gem Rotterdam/Gouda - Eem heilsverzuchting uit dec diepten of hetpleiten van een wees Hosea 14 vers 4c
39441: STEENBLOK, Dr. C.Pred Gerf Gem Rotterdam/Gouda - Gijsbertus Voetius. Zijn leven en werken.
24869: STEENBLOK, Dr. C.Pred Gerf Gem Rotterdam/Gouda - Dogmatiek in gestrenselde uitgave voor de studenten)(1e druk
2436: STEENBLOK, Dr. C.Pred Gerf Gem Rotterdam/Gouda - Leven en leer. in leven predikant der gereformeerde gemeente te Gouda
22552: STEENBLOK, Dr. C.Pred Gerf Gem Rotterdam/Gouda - De verschijning van Christus aan de vrouwen. Paaspredikatie over Matth. 28 : 8-10 door dr. C. Steenblok, Gouda.
2273: STEENBLOK, Dr. C.Pred Gerf Gem Rotterdam/Gouda - Inenting als voorbehoudsmiddel
39522: STEENBLOK, Dr. C.Pred Gerf Gem Rotterdam/Gouda - Om de oude waarheid, of Het leergeschil aangetoond. Bevattende de bewijsstukken van het leergeschil en tevens de verdediging van de rechtzinnige leer. o.asamenspraak gehouden met ds A Verhage
75605: STEENBLOK, Dr. C.Pred Gerf Gem Rotterdam/Gouda - Nabij God te zijn. Deel 1. Meditaties over het oude testament.
66283: STEENBLOK, Dr. C.Pred Gerf Gem Rotterdam/Gouda - De bestaansgrond der gemeenten. Oorspronkelijk geschreven als artikelen in " De Wachter Sions " in de jaren 1960 - 1963.
66284: STEENBLOK, Dr. C.Pred Gerf Gem Rotterdam/Gouda - Gijsbertus Voetius. Zijn leven en werken.
75133: STEENBLOK, Dr. C.Pred Gerf Gem Rotterdam/Gouda - De Heidelbergse Catechismus zondag 1 t/m 14 en zondag 19 en 32
74569: STEENBLOK, Dr. C.--Mallan F Pred Gerf Gem innEDERLAND - KERKELIJK JAARBOEKJE Gerf Gem in Nederland de jaren 1948 -2010 59 JAARBOEKJES( ONTBREEKT 1954 EN 1965) EN GERF GEN SYNODAAL1957-1959)
41467: STEENBLOK, Dr. C.Pred Gerf Gem Rotterdam/Gouda - De Voleinding der eeuwen
37511: STEENBLOK, Dr. C.Pred Gerf Gem Rotterdam/Gouda - Een heilzame gebeds-toevluchtneming bij de intrede des jaars. Nieuwjaarspredikatie.
38930: STEENBLOK, Dr. C.Pred Gerf Gem Rotterdam/Gouda - Nabij God te zijn. Deel II. Meditaties over het nieuwe testament.
29801: STEENBLOK, Dr. C.Pred Gerf Gem Rotterdam/Gouda - Gijsbertus Voetius. Zijn leven en werken.
66287: STEENBLOK, Dr. C.Pred Gerf Gem Rotterdam/Gouda - Om de oude waarheid, of Het leergeschil aangetoond. Bevattende de bewijsstukken van het leergeschil en tevens de verdediging van de rechtzinnige leer. o.asamenspraak gehouden met ds A Verhage
37403: STEENBLOK, Dr. C.Pred Gerf Gem Rotterdam/Gouda - Gijbertus Voetius. Zijn leven en werken.
17981: STEENBLOK, Dr. C.Pred Gerf Gem Rotterdam/Gouda - De bestaansgrond der gemeenten. Oorspronkelijk geschreven als artikelen in " De Wachter Sions " in de jaren 1960 - 1963.
66289: STEENDEREN, C. VAN (SAMENGESTELD) - Vliegende vleugels. compleet met alle plaatjes
66288: STEENDEREN, C. van - Zij maakten luchtvaartgeschiedenis. Beschrijving van een aantal vliegtuigen.
66290: STEENHUIS, H. P. - De harmoniumspeler theoretisch- practische handleiding voor het leeren bespelen van het amerikaansch orgel.
73086: NIEUWENHUIS-VAN STEENIS P.J. - Claartje, Carlientje en het avontuur met de kijkdoos
36992: STEENSMA, Dr. Regn. - Kerken, wat doe je ermee?
36991: STEENSMA, Dr. Regn. - Kerken, wat doe je ermee?
66295: STEENSMA, DR. REGN. - Langs de oude friese kerken foto's van Alex Luttmer en Jan Schurer
66298: STEENSMA, R. - Langs oude Groninger kerken. Derde druk. Deel van de serie "De oude Nederlandse kerken".
66294: STEENSMA, Dr. Regn. - Kerken, wat doe je ermee?
66293: STEENSMA, Dr. Regn. - Kerken, wat doe je ermee?
66299: STEENSTRA, H. W. - Geschiedenis van Friesland
66300: STEENTSMA, R. - Langs oude Friese kerken. Tweede Druk. Deel van de serie "De oude Nederlandse kerken".
66301: STEENTSMA, R. - Langs oude Limburgse kerken. Zuid-Limburg. Deel van de serie "De oude Nederlandse kerken".
66302: STEENTSMA, R. - Langs oude Zuidhollandse kerken. Kuststrook en Rijnland. Deel van de serie "De oude Nederlandse kerken".
70205: STEENWIJK M.A. van HAREK, JOHAN). - Het gastmaal van Theodulus of Gesprekken over de vereeniging der verschillende christelijke godsdienst-genootschappen, vertaald uit het hoogduits 1e en 2e(laatste)stuk12
66304: STEFFEN, Wim K. WIGMAN, A. B. - Schoonheid van de Veluwe.
66303: STEFFEN, W.K. / NOORDAM, B.W. - Tussen eb en vloed. Nederlands strijd tegen het water. Foto's Wim K. Steffen. Tekst B.W. Noordam.
32733: STEGENGA, P. - Een offerande van dank.
66307: STEGENGA, P. - Een offerande van dank.
66306: STEGENGA, Dr.P.Azn. - Oude landen en steden.
66312: STEHOUWER, JAN - Met de prins naar Engeland
66308: STEHOUWER, Jan - De val van het roofslot. Derde druk.
66309: STEHOUWER, Jan - Tussen vrees en hoop. Een verhaal naar een oude bron. Tweede druk.
71327: STEHOUWER, JAN - Hoog spel
66310: STEHOUWER, Jan - het geheim van oude nelis.
66311: STEHOUWER, JAN - Om de bende van ALDERT. Illustraties: Joh. van Dongen.
66313: STEIJLEN, HERMAN. - In het witte land. Een oorspronkelijke romantische jeugdverhaal van Eskimo's en rendieren in het hoge noorden.
66314: STEIJN, F. VAN - The universities in society - A study of part-time professors in the Netherlands
45961: STEIN, A. - het leven van johan fredhich oberlin uit het duits vertaal door hilda
66315: STEINAU H. - Jedem das Seine. Roman zwei Teile in einem Band. 239, 237 Seite
66319: STEINMETZ, R. - Over het Duitsche Nationaal-Socialisme. Een poging tot verklaring van Nederlandsche zijde. Tweede bijgewerkte druk.
2606: STEKETEE, A. (leeraar aan de Theol. school te Kampen) - De beteekenis der kunst voor den toekomstigen Evangeliedienaar. Rede, uitgesproken bij het overgeven van het rectoraat, den 16en dec. 1880.
66322: STELLA, Didakus - Derde deel van de versmaeding der wereltsche ydelheden, uit de wercken van den stichtelijcken en zeer geleerden Didakus Stella. In Nederduits vertaelt deur F.V.H.
19224: STELLA, Didakus - Derde deel van de versmaeding der wereltsche ydelheden, uit de wercken van den stichtelijcken en zeer geleerden Didakus Stella. In Nederduits vertaelt deur F.V.H.
66321: STELLA, Didakus - Derde deel van de versmaeding der wereltsche ydelheden, uit de wercken van den stichtelijcken en zeer geleerden Didakus Stella. In Nederduits vertaelt deur F.V.H.
18482: STELLA, Didakus - Derde deel van de versmaeding der wereltsche ydelheden, uit de wercken van den stichtelijcken en zeer geleerden Didakus Stella. In Nederduits vertaelt deur F.V.H.
66323: STELLINGWERFF, J - Kuyper en de VU
24859: STELT, Achganieta Johanna van der - Het wonder van Gods genade, gehouden in den weg der bekeering met Achganieta Johanna van der Stelt. Overleden te Leerbroek, in den ouderdom van 8 jaren en 9 maanden. Beschreven door haren vader Gerrit van der Stelt.
39060: STEMAN, Johannes (1678-1702) (Vert. Zacharias Weber) - Aandachtige betrachtingen des Heyligen Avondmaals. Bestaande in: 1. Nutte leeringe, 2. Verwekkinge van heyligen lust en begeerte, 3. Christelyke voorbereidinge tot 't waardig gebruyk, 4. Soete vertroostingen, 5. Ende heylige vrugten. (....) Waar by nog gevoegt zijn de formulieren van de absolutie der bediening des H. Avondmaals/ gebruykelijk in de Christelijke gemeente der onveranderde Augsburgsche belijdenis. Vertaald door Z. Weber. Vermeerdert met eenige uyt het Hoogduits vertaalde gesangen, nooit voor deesen daar by gedrukt.
29353: STEMPVOORT, P.A. van - Naar het heilig avondmaal. Voorbereiding tot het afleggen van de Belijdenis des Geloofs in de Nederlandsche Hervormde Kerk. Vierde druk.
66328: STEMPVOORT, P.A. van - Naar het heilig avondmaal. Voorbereiding tot het afleggen van de Belijdenis des Geloofs in de Nederlandsche Hervormde Kerk. Vierde druk.
77760: STENVERT, RONALD, CHRIS KOLMAN,EA: - Monumenten in Nederland: Limburg
66331: STEPHAN, Horst - Der Pietismus als Träger des Fortschritts in Kirche, Theologie und allgemeiner Geistesbildung.
7364: STEPHAN, Horst - Der Pietismus als Träger des Fortschritts in Kirche, Theologie und allgemeiner Geistesbildung.
76907: LAWHEAD STEPHEN - Her zwarte Kruishout Duncans gaat op zoek met een eigeziniuge monnil
74015: BLY STEPHEN - De ongrijpbare weduwe (vertaald door Nico van den Berge)
55824: GUNTER William Stephen - The limits of "Love Divine" The theological development of Early Wesleyan Methodism in response to Antinomianism and enthusiasm
41211: STER-BOUWMEESTER, Leni van der - Een spoor van licht.
75829: STER-BOUWMEESTER, Leni van der - een lICHT SPOOR EEN SPOOR VAN LICHT ENhET LICHT BREEKT DOOR citerreeks
66334: STERCK, J.F.M. - Bilderdijk na zijne uitwijking in 1795. Voordracht gehouden voor de Vereeniging 'Haerlem' in het sterfhuis van den dichter op 25 april 1912 door J.F.M. Sterck, schoolopziener in het Arrondissement Haarlem.
27293: STERCK, J.F.M. - Bilderdijk na zijne uitwijking in 1795. Voordracht gehouden voor de Vereeniging 'Haerlem' in het sterfhuis van den dichter op 25 april 1912 door J.F.M. Sterck, schoolopziener in het Arrondissement Haarlem.
66337: STERN, Josse - Volk van het boek.
64874: SAFRAI S. and Stern M. - The Jewish People in the first Century
66342: STEUR, Ir. G. G. e.a. - Acht zwerfstenen uit het Gelders landschap. Uitgave van de "Stichting Het Geldersch Landschap" ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan, 1929 - 1979.
59650: LAWSON Steven - CALVIJN als prediker
66343: STEVENS, David - Praktische tuinprojecten. Eenvoudige ontwerpen in uw tuin.
66344: STEVENS, F. en M. - Slavenkaravaan. Roman van het illegale werk en de Duitse concentratiekampen.
14450: STEVENSON, J. - Eene zeldzame zielversterkende en vertroostende hartsterking voor oude en jonge christenen of de vreemde maar aangename levensgeschiedenis van John Stevenson, landbouwer in de parochie van Dailly in Ayrshire 1655-1728. Door hemzelf beschreven. Uit het Engelsch door Bernard George van Woerden.
14451: STEVENSON, J. - Eene zeldzame zielversterkende en vertroostende hartsterking voor oude en jonge christenen of de vreemde maar aangename levensgeschiedenis van John Stevenson, landbouwer in de parochie van Dailly in Ayrshire 1655-1728. Door hemzelf beschreven. Uit het Engelsch door Bernard George van Woerden.
66346: STEVENSON, J. - Eene zeldzame zielversterkende en vertroostende hartsterking voor oude en jonge christenen of de vreemde maar aangename levensgeschiedenis van John Stevenson, landbouwer in de parochie van Dailly in Ayrshire 1655-1728. Door hemzelf beschreven. Uit het Engelsch door Bernard George van Woerden.
66347: STEVENSON, John. - De Heere onze Herder. Eene verklaring van den drie en twintigsten psalm door rev. John Stevenson, Canterbury. Naar den vierden druk 1850 uit het Engelsch vertaald door J. Visser V.D.M., Sprang. Met een voorwoord van prof. Biesterveld, hoogleeraar aan de Theologische School te Kampen.
66348: STEVENSON, John. - De Heere onze herder. Eene verklaring van den drie en twintigste psalm. Naar den vierden druk (1850) uit het Engelsch vertaald door J. Visser, v.d.m., Sprang.
66349: STEVENSON, VICTOR. - Het Groot Biografisch Muzieknaslagboek
24958: STEVENSON, John. - De Heere onze herder. Eene verklaring van den drie en twintigste psalm. Naar den vierden druk (1850) uit het Engelsch vertaald door J. Visser, v.d.m., Sprang.
24017: STEVENSON, John. - De Heere onze Herder. Eene verklaring van den drie en twintigsten psalm door rev. John Stevenson, Canterbury. Naar den vierden druk 1850 uit het Engelsch vertaald door J. Visser V.D.M., Sprang. Met een voorwoord van prof. Biesterveld, hoogleeraar aan de Theologische School te Kampen.
2559: STICKELBERGER, E. - Calvijn, een levensschets door dr. E. Stickelberger. Uit het Duitsch vertaald door J.D. Boerkoel, predikant te Amsterdam.(Watergraafsmeer)
22146: STICKELBERGER, E. - Calvin. Eine Darstellung. Von Emanuel Stickelberger. Mit sechs Bildbeigaben.
66358: STIEKEMA, E.I. - Toward a developmental theory of meaning. Grounding mental representations in cognitive science. Bibliografie. Dissertatie
66360: STIENSTRA, P. - De Evangelieverhalen voor Schoolgebruik.
38295: STIER, Rudolf (1800-1862) Johannes Jacobus van Oosterzee - De woorden van Jezus verklaard voor het christelijk huisgezin. (...) Met eene voorrede van J. J. van Oosterzee.
66362: STIER, RUDOLF - Die Reden des Herrn Jesu vom himmel her. Ausgelegt und betrachtet von Rudolf Stier, Docktor der Theologie, Superintendent und Oberpsarrer in Schseudiß
38365: STIER, Rudolf - De woorden van Jezus verklaard voor het christelijk huisgezin. (...) Met eene voorrede van J. J. van Oosterzee.
66361: STIER, Rudolf - Die Reden des Herrn Jesu. Andeutungen für gläubiges Verständniß derselben. Erster Theil: Die ersten Worte und die Reden nach Matthäus. (26) 472 (2) blz. Und: Zweiter Theil: Die Reden nach Matthäus Kap. 12 bis 25. (6) 567 (1) blz. Und: Dritter Theil: Die Reden nach Marcus und Lucas bis zur Leidensgeschichte. (6) 460 blz. Und: Vierter Theil: Die Reden nach Johannes Kap. 3 bis 10. (6) 566 blz. Und: Fünfter Theil: Die Reden nach Johannes Kap. 11 bis 17. (6) 468 blz. Und: Sechster Theil: Die lesten Reden des Leidenden, Sterbenden und Auserstandenen, nach den vier Evangelisten. (23) 518 blz. Siebenter Theil: Idem wie Sechs: (15) 358 blz. Dritte Auflage, auf's neue durchgesehen und mit Zusätzen aus dem Nachlasse des Verfassers vermehrt von seinem Sohne Diaconus Friedrich Stier.
66363: STIGTER, T. - Geschiedenis onzer vaderlandsche kerk in grondtrekken. Door T. Stigter V.D.M. te Berkel en Rodenrijs. Derde druk.
18089: STIGTER, T. - Geschiedenis onzer vaderlandsche kerk in grondtrekken. Door T. Stigter V.D.M. te Berkel en Rodenrijs. Derde druk.
77091: STreuuvelsa Stijn - Doodxendans
13189: STILMA, Lize - Wuiven naar de dominee. De verstandelijk gehandicapte en de kerk. 2e druk.
66369: STILMA, Lize - Fundamentalisme. Hoor en Wederhoor.
66367: STILMA, L. - Mijn verdriet slaat. Schetsen over mishandelende ouders en mishandelde kinderen met een nawoord van A.J. Koers.
66366: STILMA, L. - Mijn armen zijn te kort. Dertiende druk.
23878: STILMA, L. - Mijn verdriet slaat. Schetsen over mishandelende ouders en mishandelde kinderen met een nawoord van A.J. Koers.
45998: STILMA, LIZE - Als we wakker worden is het licht. Schetsen over verstandelijk gehandicapten in ons midden
66368: STILMA, Lize - Wuiven naar de dominee. De verstandelijk gehandicapte en de kerk. 2e druk.
66370: STILMA, LIZE - Als we wakker worden is het licht. Schetsen over verstandelijk gehandicapten in ons midden
66371: STILMA, LIZE - Meer dan moeie woorden. Gesprekken met mensen uit de wereld van Morele Herbewapening
71841: STIMMER, TOBIA/ (FISCHART GEN. MENZER, JOHANN-VORREDE)(BILDERBIBEL) - Neue Kunstliche Figuren biblischer Historie/gruntlich von TOBIA STIMMEr geriesen. Und zu Gotsforchiger ergetzung andeachtiger hertzen/mit artigen reimen begriffen durch I.F.G.M.(zu Basel bei Thoma Swarin anno 1576
66373: STINNER, JOHANNES - Gelre, Geldern, Gelderland, geschiedenis en cultuur van het hertogdom gelre, uitgegeven in opdrecht van de historische vereniging voor gederland en omgeving en De Gouden Eeuw Van Gelre Kunst En Cultuur in Het Oude Hertogdom Kunst en cultuur in het oude hertogdom
46612: STIP, C. - Keywords: Poëzie en Gedichten Order this book More information Dieuwertje Diekema. Een lied in dertig verzen waar geen woord spaansch bij is. 1ste druk, 18blz., formaat 11-18cm., hard cover. - goed ex
66374: STIP, C. - Keywords: Poëzie en Gedichten Order this book More information Dieuwertje Diekema. Een lied in dertig verzen waar geen woord spaansch bij is. 1ste druk, 18blz., formaat 11-18cm., hard cover. - goed ex
42344: Stöckhardt K.F.G. - Nieuwe geestelijke Bloemhof of morgen-, avond-, feest- en gelegenheids-overdenkingen, benevens gebeden voor den huiselijken godsdienst, ten dienste van eenvoudige Christenen / naar de 5e Hoogd. uitgave van Stöckhardt's Hemelpoort, gewijzigd en vermeerderd door H. ten Brink Hzn. ; met een aanbevelend woord van A.J.A. Vermeer
35153: STOCKIUS, Christiaan (1672-1733) BRAAK, Baldunius ten (1697-ca.1743) - of ryke vooraat tot de geestelyke en wereldtlyke welsprekenheit. In zich behelzende een kort ontwerp der zaken, de nodige bewys- en beweegredenen, de uitgelezenste gelykenissen, voortreffelyke historien, gepaste voorbeelden, heerlyke zinnebeelden, en gedenkwaardige getuigenissen; niet alleen van oude, latere en hedendaagsche kerkleraren, maar ook van heidensche en andere ongewyde schryveren; van welke zich een predikant en redenaar, in 't bewerken ener stichtelyke predikaatsie of andere wel geschikte redenvoeringe bedienen kan door den heer Christiaan Stockius, hoogleraar in de akademie te Jena. Nevens ene voorreden van den here Johan Georg Walchius, doctor en professor in de H. Godtgeleerdtheit, en kerkenraadt aldaar. Volgens den tweden, merkelyk vermeerderden en verbeterden druk, uit het Hoogduitsch vertaalt door Boudewyn ter Braak.
72179: STOCKIUS, Christiaan (1672-1733) BRAAK, Baldunius ten (1697-ca.1743) - Algemeen Leerredenkundig Woordenboek. Of Ryke Voorraat tot de Geestelyke en Wereldtlyke Welsprekenheit. In zich Behelzende Een kort Ontwerp der zaken, de nodige Bewys- en Beweegredenen, de uitgelezenste Gelykenissen, voortreffelyke Historien, gepaste Voorbeelden, heerlyke Zinnebeelden, en gedenkwaardige Getuigenissen, niet alleen van Oude, Latere en hedendaagsche Kerkleraren, maar ook van Heidensche en andere Ongewyde Schryveren, van welke zich een Predikant en Redenaar, in 't bewerken ener Stichtelyke PRedikaatsie of andere wel geschikte Redenvoerige bedienen kan. Nevens ene Voorreden van den Here Johan Georg Walchius. Volgens den tweden, merkelyk vermeerderden en verbeterden Druk. Uit het Hoogduitsch vertaalt, door Boudewyn ter Braak.
66377: STÖCTER, A. - Den Armen wird das Evangelium gepredigt. Ein Jahrgang Volkspredigten über die Evangelien des Kirchenjahres.
29819: STÖCTER, A. - Den Armen wird das Evangelium gepredigt. Ein Jahrgang Volkspredigten über die Evangelien des Kirchenjahres.
33449: STODDARD, Dr. Salomo (A. M., herder der gemeente in Northampton) - Een Leidsman tot Christus of Hoe men zielen moet besturen, die werkzaam zijn tot bekeering. Samengesteld tot hulp van jonge predikanten en ook dienstig voor particuliere Christenen, die naar den weg naar Sion vragen. Met een voorrede van den eerw. heer Dr. Increase Mather. Uit het Engelsch vertaald door C. B. van Woerden, te Zeist.
39425: STODDARD, Dr. Salomo(A.M.) - Een leidsman tot Christus of Hoe men zielen moet besturen, die werkzaam zijn tot bekering. Samengesteld tot hulp van jonge predikanten en ook dienstig voor particuliere Christenen, die naar den weg naar Sion vragen. Met een voorrede van den Eerw. Heer Dr. Increase Mather. Uit het Engelsch vertaald door C.B. van Woerden. Te Zeist.
1644: STODDARD, Dr. Salomo (A. M., herder der gemeente in Northampton) - Een Leidsman tot Christus of Hoe men zielen moet besturen, die werkzaam zijn tot bekeering. Samengesteld tot hulp van jonge predikanten en ook dienstig voor particuliere Christenen, die naar den weg naar Sion vragen. Met een voorrede van den eerw. heer Dr. Increase Mather. Uit het Engelsch vertaald door C. B. van Woerden, te Zeist.
16685: STODDARD, Dr. Salomo (A. M., herder der gemeente in Northampton) - Een Leidsman tot Christus of Hoe men zielen moet besturen, die werkzaam zijn tot bekeering. Samengesteld tot hulp van jonge predikanten en ook dienstig voor particuliere Christenen, die naar den weg naar Sion vragen. Met een voorrede van den eerw. heer Dr. Increase Mather. Uit het Engelsch vertaald door C. B. van Woerden, te Zeist rweededruk
66379: STODDARD, Dr. Salomo (A. M., herder der gemeente in Northampton) - Een Leidsman tot Christus of Hoe men zielen moet besturen, die werkzaam zijn tot bekeering. Samengesteld tot hulp van jonge predikanten en ook dienstig voor particuliere Christenen, die naar den weg naar Sion vragen. Met een voorrede van den eerw. heer Dr. Increase Mather. Uit het Engelsch vertaald door C. B. van Woerden, te Zeist rweededruk
66378: STODDARD, Dr. Salomo (A. M., herder der gemeente in Northampton) - Een Leidsman tot Christus of Hoe men zielen moet besturen, die werkzaam zijn tot bekeering. Samengesteld tot hulp van jonge predikanten en ook dienstig voor particuliere Christenen, die naar den weg naar Sion vragen. Met een voorrede van den eerw. heer Dr. Increase Mather. Uit het Engelsch vertaald door C. B. van Woerden, te Zeist.
66380: STODDARD, Dr. Salomo (A. M., herder der gemeente in Northampton) - Een Leidsman tot Christus of Hoe men zielen moet besturen, die werkzaam zijn tot bekeering. Samengesteld tot hulp van jonge predikanten en ook dienstig voor particuliere Christenen, die naar den weg naar Sion vragen. Met een voorrede van den eerw. heer Dr. Increase Mather. Uit het Engelsch vertaald door C. B. van Woerden, te Zeist.
20630: STOEP, D. van der - Herder en Leeraar'' Over dominees en hun dagelijks werk. 1e-5e Duizendtal.
24839: STOEP, D. van der - Laterveer wil het rechte weten.
47768: Stoep, D. Van der. - Jan Vermeer zevende druk
69794: STOEP, D. van der/FELDERHOF,q - Opnieuw In de houten broek.5e druk dominees-preeken- kerkmensen o,a. P Lugtigheid-Okke jager Arend Vroegendewei- M Heerschap-
66388: STOEP, G. van der - Dop. Lentehof-serie.
66389: STOEP, VAN DER, D - Herder en Leeraar. Over dominees en hun dagelijksch werk
66386: STOEP, D. VAN DER. - Jan Vermeer zevende druk
66383: STOEP, D. van der - ,,Herder en Leeraar'' Over dominees en hun dagelijks werk. 1e-5e Duizendtal.
66384: STOEP, D. van der - Laterveer wil het rechte weten.
48082: STOETT, F.A. - Nederlandsche spreekwoorden, uitdrukkingen en gezegden naar hun oorsprong en beteekenis verklaard. 5de druk. [2 vols.]. .
42902: STOFFELS, H.C. - Wandelen in het licht. Waarden, geloofsovertuigingen en sociale posities van Nederlandse evangelischen. Academisch proefschrift ter verkrijging van de graad vandoctor aan de V.U. te Amsterdam.
66392: STOFFELS, H.C./DEKKER, G. - Geloven van huis uit? Een onderzoek naar godsdienstige veranderingen bij studenten van de Vrije Universiteit
66391: STOFFELS, H.C. - Wandelen in het licht. Waarden, geloofsovertuigingen en sociale posities van Nederlandse evangelischen. Academisch proefschrift ter verkrijging van de graad vandoctor aan de V.U. te Amsterdam.
66393: STOFFELS, P. W. - De zwarte gallei. Een verhaal uit den tachtigjarigen oorlog.
38118: STOFFELS, P. W. - De zwarte gallei. Een verhaal uit den tachtigjarigen oorlog.
66394: STOKRAM, Andries - Korte beschryvinghe van de ongeluckige reys van het schip Aernhem. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door A. J. Schneiders.
66395: STOKVIS, S. - De Grote Kerk van Harderwijk met zijn schilderingen.1e druk
66396: STOL, Barent Joosten (1631-1713) - Godvrugtige gedagten eener geheiligde ziele ( met opdrachtgedichten van J Suderman - C v Eeke- G Brit)
66407: STOLK,A. - ENIGE GEVALLEN VAN GEZWELLEN EN ONTSTEKINGEN BIJ POIKILOTHERME VERTEBRATEN een bijdrage tot de vergelijkende pathologie
66406: STOLK, Prof. dr. Anthonie - Op reis met de dieren. De geheimen van het trekgedrag.
66403: STOLK, J. (eindred.) - Het schoolkind van dichtbij. 6-12 jaar. Christelijke opvoeding.
66405: STOLK, Joh. H. - Bouwmeesters van een nieuwe tijd. Een verhaal uit de 13e en 14e eeuw.
26683: STOLK, B. - Zegeningen van de God van Bethel. Facetten uit de kerkgeschiedenis van Ridderkerk naar aanleiding van 75 jaar Gereformeerde Gemeente aldaar.
66402: STOLK, J. (eindred.) - Rond de geboorte... Christelijke opvoeding.
66397: STOLK, B. - Zegeningen van de God van Bethel. Facetten uit de kerkgeschiedenis van Ridderkerk naar aanleiding van 75 jaar Gereformeerde Gemeente aldaar.
66400: STOLK, J. Dr. - Op de drempel
66408: STOLS, A. L. H. - Turnip yellow mosaic virus - Interacties met kwaternaire ammoniumzouten
13079: STOOVE-Bauer, Rie - De stokkertjes gaan toch uit.
66416: STOPPELENBURG, H.M. - De Gereformeerde Gemeenten in Groot- Rotterdam . Kerkhistorisch overzicht. Met een Predikatie van Ds. A. de Blois, Predikant der Geref. Gemeente te Rotterdam-Zuid.
66415: STOPPELENBURG, H.M. - Uit de dagen van ouds. De geschiedenis van de Geref. Gem. te Sint-Jan ten Heere- Aagtekerke en van de Geref. Gem. op Walcheren.
66414: STOPPELENBURG, H.M. - De Gereformeerde Gemeenten in Groot- Rotterdam . Kerkhistorisch overzicht. Met een Predikatie van Ds. A. de Blois, Predikant der Geref. Gemeente te Rotterdam-Zuid.
16280: STOPPELENBURG, H.M. - Uit de dagen van ouds. De geschiedenis van de Geref. Gem. te Sint-Jan ten Heere- Aagtekerke en van de Geref. Gem. op Walcheren.
31280: STOPPELENBURG, H.M. - KERKHISTORIISHE KRONIEK Tijdschrift van Kerkelijke geschiede zgn de Kleine Kerkgeschiedenis bevatten vele onbekende gegens jaargangen 1 t/m 9 compleet werk
66418: STORK - VAN DER KUYL, Dr. D. M. E. A. J. - De boerin van nu en straks. Vrouwen in een veranderde plattelandssamenleving.
20934: STOTER, Johannes. - God en Christus verheerlykt in de ontferminge over de elendige des volks in een agttal van leerredenen benevens een zoo schriftuurlijke als gemoedelijke verhandeling over de magt der duisternisse door Johannes Stoter predikant tot Balk.
66423: STOTTJohn - Hoe denkt Christus over zijn gemeente? de openbaring van Jezus Christus aan zijn gemeente
66428: STOUTHAMER, P. - Pierke's vergissing.
66427: STOUTHAMER, P. - Tom Fox.
66426: STOUTHAMER, P. - Een Batavenzoon gaat naar Amerika. Met illustraties.
66425: STOUTHAMER, P. - Ollie-Dollie en de speeldoos.
66424: STOUTHAMER, P. - Ollie-Dollie en de poedel.
13084: STOUTHAMER, P. - Tom Fox.
20290: STOUTHAMER, P. - De molens bij de plassen. Derde druk.
66431: STOUTHAMER, P. - Er kwam een vreemdeling. Vrucht leesboek voor de lagere school. Tweede druk.
32317: STOUTHAMER, P. - Er kwam een vreemdeling. Vrucht leesboek voor de lagere school. Tweede druk.
66429: STOUTHAMER, P. - De molens bij de plassen. Derde druk.
70987: STOUTHAMER, P. - DE vrienschap van een Koningskind (tweede druk)
13085: STOUTHAMER, P. - Pierke's vergissing.
13082: STOUTHAMER, P. - Een Batavenzoon gaat naar Amerika. Met illustraties.
13080: STOUTHAMER, P. - Ollie-Dollie en de poedel.
13081: STOUTHAMER, P. - Ollie-Dollie en de speeldoos.
43385: STOWE, HARRIET BEECHER - De roos van den Libanon.
25156: STOWE, Mrs. Harriët Beecher - De kleine vossen of de verstoorders van ons huiselijk geluk. Vertaald door S.J. Andriessen.
71888: Barth J D - DIELEMAN F J SMITS C- STRAALEN A E.A - Gods Woord houdt stand in eeuwigheid, deel 2 52 miditaties van diversen predikanten
25311: STRAALEN, Ds. A. van - Door U alleen, om 't eeuwig welbehagen. Verslag van de begrafenis, Nieuwjaarspreek 1992 en laatste preek.
36329: STRAALEN, Ds. A. van - Eben-Haëzer. Uitgegeven ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van de bibliotheek van de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Barneveld.
70960: Straatman, A.J. - Een nacht vol gevaren (met plaatjes van J.Deutmann)
39925: STRAATSMA, A.K. - De gantelboer, 7e druk
72359: STRAATSMA A.K. - Late lente
47739: Straatsma A.K - Het grote avontuur
69881: STRAATSMA A K - TOCH VERGEVING
78199: STRACK, HERMANN L - Sanhedrin-Makkoth : die Misnatraktate über Strafrecht und Gerichtsverfahren, nach Handschriften und alten Drucken herausgegeben und erläutert
66441: STRALEN, Freule F. A. C. van - O land, land, land, hoort des Heeren Woord! Een alarmkreet tot Nederland. Bij gelegenheid van het Nationaal gedenkteeken.
31298: STRALEN, Freule F. A. C. van - O land, land, land, hoort des Heeren Woord! Een alarmkreet tot Nederland bij gelegenheid van het Natioaal gedenkteeken.
66442: STRAND, KENNETH A. - Early Low-German Bibles, the Story of Four Pre-Lutheran Editions.
38072: STRANG, Herbert - Ahmed de jonge held. Een verhaal over den opstand in Engelsch-Indie.
38073: STRANG, Herbert - Sultan Jim.
66446: STRATHMANN Hermann, Julius Schniewind und Karl Heinrich Rengstorf - Das Neue Testament Deutsch
70989: STRATZ, RUDOLPH - De witte wade (bewerkt door A.E. nuijs-Posthumus)
66448: STRAUS, Fr. - Helons bedevaart naar Jeruzalem. Vierde uitgave. 2 delen in 1 band.
3594: STRAUSS, Fr. - Helons bedevaart naar Jerusalem. Uit het Hoogduitsch van Fr. Strauss. Door wijlen vrouwe A. Kleyn geb. Ockerse, Met eene voorrede van wijlen J.H. van der Palm. En ophelderende aanteekeningen door Joh. Clarisse. Vierde uitgave. De vertaling herzien door Nicolaas Beets.
17465: STRAUSS, Fr. - Kerkklokstonen van Friedrich Strauss. Door Jonathan.
3829: STRAUSS, Fr. - Kerkkloks-toonen. Herinneringen uit het leven van een jongen geestelijken. Uit het Hoogduitsch van Fr. Strauss. Met een voorberigt van W.A. Ockerse.
5507: STRAUSS, Fr. - Kerkkloks-toonen. Herinneringen uit het leven van een jongen geestelijken, uit het Hoogduitsch van Fr. Strauss. met een voorberigt van W. A. Ockerse.
5238: STRAUSS, Fr. - Helons bedevaart naar Jerusalem. Uit het Hoogduitsch van Fr. Strauss. Door wijlen vrouwe A. Kleyn geb. Ockerse. Met eene voorrede van wijlen J. H. van der Palm. En ophelderende aanteekeningen door Johs.Clarisse. Vierde uitgave. De vertaling herzien door Nicolaas Beets.
7500: STRAUSS, Fr. - Helons bedevaart naar Jerusalem. Uit het Hoogduitsch van Fr. Strauss. Door wijlen vrouwe A. Kleyn Geb. Ockerse, met eene voorrede van wijlen J.H. van der Palm, en ophelderende aantekeningen door Joh. Clarisse. Tweede uitgave. De vertaling herzien door Nicolaas Beets. (in 2 delen)
66452: STRAUSS, Fr. - Helons bedevaart naar Jerusalem. Uit het Hoogduitsch van Fr. Strauss. Door wijlen vrouwe A. Kleyn Geb. Ockerse, met eene voorrede van wijlen J.H. van der Palm, en ophelderende aantekeningen door Joh. Clarisse. Tweede uitgave. De vertaling herzien door Nicolaas Beets. (in 2 delen)
66454: STRAUSS, G.F.A. (1786-1863) - Kerkkloks-toonen. Herinneringen uit het leven van een' jongen geestelijken, uit het Hoogduitsch van Fr. Strauss. Met een voorberigt van W.A. Ockerse. en (A. Ockerse - deel 3) Compleet : eerste, tweede en derde stuk.
66449: STRAUSS, Fr. - Helons bedevaart naar Jerusalem. Uit het Hoogduitsch van Fr. Strauss. Door wijlen vrouwe A. Kleyn geb. Ockerse, Met eene voorrede van wijlen J.H. van der Palm. En ophelderende aanteekeningen door Joh. Clarisse. Vierde uitgave. De vertaling herzien door Nicolaas Beets.
66451: STRAUSS, Fr. - Helons bedevaart naar Jerusalem. Uit het Hoogduitsch van Fr. Strauss. Door wijlen vrouwe A. Kleyn geb. Ockerse. Met eene voorrede van wijlen J. H. van der Palm. En ophelderende aanteekeningen door Johs.Clarisse. Vierde uitgave. De vertaling herzien door Nicolaas Beets.
34924: STREEFKERK, H. - Piet krijgt toch een spoor. bekroond door de nederlandsche zondagsschool-vereeniging
41698: STREEFKERK, H. - Een dappere jongen. Met illustraties van J.H. Isings Jr. Tweede druk.
66455: STREEFKERK, H. - LENA en haaar nichtjes
66456: STREEFLAND, J. - Woorden om mee te leven [De Thora als blauwdruk van het Koninkrijk Gods]
66457: STREEFLAND, J. - Profetie in Israel [Commentaar bij de tijd] 2 delen
66458: STRENGHOLT, L - Bloemen in Gethsemané - Verzamelde studies over de dichter REVIUS. Omslagontwerp: Jeremias Eenkhoorn. Met een 'Ten geleide' van W.A.P. Smit. 11 artikelen.
41021: STRENGHOLT, L - Bloemen in Gethsemané - Verzamelde studies over de dichter REVIUS. Omslagontwerp: Jeremias Eenkhoorn. Met een 'Ten geleide' van W.A.P. Smit. 11 artikelen.
73463: STRETTON, Hesba - Jessica's eerste gebed. met tekeningen van Isings 17e druk
30757: STRETTON, Hesba - Jessica's eerste gebed. Opnieuw bewerkt door W.P. balkenende. Met tekeningen van Isings. 21ste druk.
32661: STRETTON, H. - Jessica's first prayer. Adapted and annotated by R. Abels. Tweede druk.
35057: STRETTON, Hesba - Jessica's eerste gebed. 12e druk.
30760: STRETTON, Hesba - Door het oog eener naald. Uit het Engelsch vertaald door A.L. Met twee platen
48406: STRETTON, Hesba - Jessica's eerste gebed. Opnieuw bewerkt door W.P. balkenende. Met tekeningen van Isings. 25ste druk.
33331: STRETTON, Hesba - De dienstknechten des konings.
66462: STRETTON, H. - Jessica's first prayer. Adapted and annotated by R. Abels. Tweede druk.
38063: STRETTON, Hesba - Jessaca's eerste gebed. Opnieuw bewerkt door W.P. Balkenende. Met tekeningen van Isings. 23e druk.
47622: STRETTON, HESBA - De hut aan het strand illustraties Frans van Noorden 3e dr. - Vert. uit het Engels.
13060: STRETTON, Hesba - Jessica's eerste gebed. met tekeningen van Isings 14e druk
23155: STREUVEL, Stijn - Dorpsgeheimen
66471: STREUVEL, Stijn - Dorpsgeheimen
43491: STREUVELS, STIJN - De maanden. Tweede druk. Geïllustreerd door R. de Coninck; portret van de auteur. Lijsternestreeks 25. Mooi exemplaar.
1645: STRUIJK, E. ouderling Gerf Gem in Ned Melissant - Korte mededelingen uit mijn leven. Opgedragen aan mijn geliefde kinderen.
76975: STRUIK J E A L Dr - De Stadhuisbrug tussen winkel en raadhuis
66477: STRUYE JOHAN , KELL W. M. - Kastelen in België
30329: STRUYS, C. - Zij die ter zee afvaren. Des zeemansroeping.
17181: STRUYS, C. - Zij die ter zee afvaren. Des zeemans gebed.
66479: STRUYS, C. - Zij die ter zee afvaren. Des zeemansroeping.
66478: STRUYS, C. - Zij die ter zee afvaren. Des zeemans gebed.
60183: LOUWRENS STRYDOM W M DR. - Sing nuwe sange nuutgebore Liturgie en Lied
46848: LOUWRENS STRYDOM W M DR. - Sing nuwe sange nuutgebore Liturgie en Lied
67790: VINET A VERTAALD M COHEN STUART - PROEVEN vanChristelijke EVANGELIEBESCHIOUWING uitbhet Frans vertaakld door M Cohen Stuart Predikant bij de Remonstrautsch Gereformeerde Gemeente te Alkmaar
68464: WAGENINGSCH STUDENTENCORPS - Wageningsche verzen. Een keuze van gedichten verschenen tusschen de jaren 1930 en 1940 in het maandblad en den almanak van het Wageninsch Studentencorps, bijeengebracht door de redactie van het maandblad. 1e, druk .
46941: WAGENINGSCH STUDENTENCORPS - Wageningsche verzen. Een keuze van gedichten verschenen tusschen de jaren 1930 en 1940 in het maandblad en den almanak van het Wageninsch Studentencorps, bijeengebracht door de redactie van het maandblad. 1e, druk .
71827: STUDER, DR. GOTTL. LUDW. PROFESSOR DER THEOLOGIE - Das Buch Siob
73630: HUL van J en Stufken A J - En zij legerden zich bij de beel honderd jaar Gereformeerde GemeenteteBeelbergen
66483: STUIP, R.E.V. en VELLEKOOP, C. - Andere structuren, andere heiligen. Het veranderende beeld van de heilige in de Middeleeuwen.
46126: STUIVELING, GARMT - Willem Elsschot. Voor het ministerie van openbaar onderwijs.
66486: STUIVELING, GARMT - Willem Elsschot. Voor het ministerie van openbaar onderwijs.
66488: STUKART, PASTOOR B. - Gedenkboek200 jaar Kerk in Bemmel (1975-1995) wat daaraan voorafging en....... Hoe nu verder ? Met een voorwoord van Pierre Cuypers
66489: STULDREHER, C. J. F. EA. - Concentratiekampen systeem en de praktijk in Nederland
26828: STUPERUS, J. ( ?; Embden) - Groot wonderwerck des Heeren van Loths wyf. Dienende tot ghedachtenisse voor alle menschen, om door dit wonderlijck middel de selve tot bekeeringe en afstant van haer sonden te brenghen. Wijdtloopelijck met verscheyde leeringen voorghestelt, en verklaert uyt Luce 17: 32. Door Iohannem Stuperum Emdanum.
70236: STURM, W.M. - Gods hand over de burg. De burg gebouwd: Facetten uit de (voor)geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente te Middelburg. Deel 1: 1517-1918.
33726: STURM, Christoph Cristiaan (Maagdenburg) / TIEDE, Joh. Frederik (Schweidnitz) - Dagelijksche verkeeringen met God in de morgen- en avonduren. Uit het Hoogduitsch vertaald door Ludolph Godlieb Cordes, leeraar der gemeente te Zwolle.
37971: STURM, Christoph Cristiaan (1740-1786) ; TIEDE, Joh. Frederik (1732-1795); Ludolph Godlieb Cordes, (1740-1827, Zwolle) - Dagelyksche verkeeringen met God in de morgen- en avonduren; Door Christoph. Christaan Sturm, Predikant te Maagdenburg, en Joh. Frederik Tiede, Predikant te Schweidnitz, en Opziender der Schoolen aldaar. Uit het Hoogduitsch vertaald door Ludolph Godlieb Cordes, Leeraar der Lutherse gemeente te Zwoll. (sic) (Deel 1-3)
40877: STURM, H. - De prijs der vrijheid. Roman van Walcheren's ondergang. Met tekeningen van Annelies Kuiper.
43686: STUWE, Jeanne Reyneke van - pandora's doos
25981: STUYVENBERG, A. van pred Gerf Gem - een bevoorrecht volk Pred jes 54vers 13
66495: STYL, Simon (1731-1804) - De Opkomst en Bloei der Vereenigde Nederlanden. Door S. Styl. Derde druk.
5319: SUCHIER, H./BIRCH-HIRSCHFELD, A. - Geschichte der Französischen Literatur von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart. Von Prof. Dr. Hermann Suchier und Prof. Dr. Adolf Birch-Hirschfeld. Zweite, neubearbeitete und vermehrte Auflage. Erster Band. Mit 79 Abbildungen im Text, 17 Tafeln in Farbendruck und Holzschnitt und 5 Faksimile-Beilagen. (11) 333 blz. Zwieter Band. Mit 90 Abbildungen im Text, 8 Tafeln in Farbendruck, Holzschnitt und Kupferätzung und 8 Faksimilebeilagen. (9) 511 blz. en: Geschichte des Literaturen aller Völker von Otto von Leirner. Erster Band: Geschichte der Deutschen Literatur. I. Mit zahlreichen Textabbildungen und Beilagen. (2) 558 blz. Leipzig Otto Spamer.Halfleren band.
66498: SUCHIER, prof, dr. Hermann und BIRCH-HIRSCHFELD, prof. dr. Adolf - Geschichte der Französsischen Litteratur von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart. Mit 143 Abbildungen im Tert, 23 Tafeln in Farbendruc, Holzschnitt und rupferäßung und 12 Facs(12imile-Beilagen.
66497: SUCHIER, H./BIRCH-HIRSCHFELD, A. - Geschichte der Französischen Literatur von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart. Von Prof. Dr. Hermann Suchier und Prof. Dr. Adolf Birch-Hirschfeld. Zweite, neubearbeitete und vermehrte Auflage. Erster Band. Mit 79 Abbildungen im Text, 17 Tafeln in Farbendruck und Holzschnitt und 5 Faksimile-Beilagen. (11) 333 blz. Zwieter Band. Mit 90 Abbildungen im Text, 8 Tafeln in Farbendruck, Holzschnitt und Kupferätzung und 8 Faksimilebeilagen. (9) 511 blz. en: Geschichte des Literaturen aller Völker von Otto von Leirner. Erster Band: Geschichte der Deutschen Literatur. I. Mit zahlreichen Textabbildungen und Beilagen. (2) 558 blz. Leipzig Otto Spamer.Halfleren band.
43500: SUCHTELEN, NICO VAN - De stille lach. Bandontwerp Georg Rueter. 31 druk
77441: SUICERUS, Joh. Caspar (1620-'84, prof. te Zürich) - Orbis et ecclesiæ fata. Dat is, ordentelijke voorstellinge der alderbesaamste wereld- en kerkveranderingen, zo die zich vna Christi tijden af, tot deze tegenwoordige dagen toegedragen hebben, en na aanwijzinge der Goddelijke prophetiën verder toegdragen moeten. Uit naarstiger overdenkinge en onderzoekinge, der zeven zegelen, violen en bazuinen die in de zinrijke Openbaringe van Johannes gedacht worden opgegsteld. Door J. H. Suicerus, voor dezen prof. der philosophie en Griekse taale, maar nu bed. des God'lijken Woords in zijn vaderland. Uit het Zwitsers vertaald door A. van Poot, med. doct. Derde druk.
66500: SUIKER, Dirk - Het zalig afsterven en heengaan naar haar Heere en Heiland en naar haar lieve kinderen die bij haar Heere en Heiland zijn, uitgesproken door Grietje de Ruiter, huisvrouw van Dirk Suiker, wonende te Dordrecht, en overleden 3 mei 1899
66501: SUIR, E. T. - Inventaris 8 - Regulierenklooster Vredendaal
66502: SUIR, E. T. - Inventaris 9 - Waterschappen Wijk bij Duurstede
64901: SALOMO UND SULAMITH - Salomo und Sulamith - 13 Predigten aus dem Liede der Lieder
74939: SULMAN, ADRIANUS - Geloven aan de zoom van de Veluwe. Een onderzoek naar de geschiedenis van de kerkelijke liggingen op de Noordwest-Veluwe in de negentiende eeuw (diss.).
66503: SUMMERS, J. & RAMUZ, M. - Basisboek houtbewerken. Alle technieken voor het maken van eenvoudige projecten voor huis en tuin
66504: SUNIER, A.L.J. - ROOFDIEREN IN ARTIS.
19485: SURCULUS - Vrijwillig armoede? Kunnen Gereformeerde Christenen met het gemis van nieuw-testamentische gezangen bij den nieuw-tetamentischen eeredienst vrede hebben?
66505: SURCULUS - Vrijwillig armoede? Kunnen Gereformeerde Christenen met het gemis van nieuw-testamentische gezangen bij den nieuw-tetamentischen eeredienst vrede hebben?
66506: SURINGAR, PROF. DR. W.F.R. - Zakflora. Handleiding tot het bepalen van de in Nederland wildgroeiende planten, in aansluiting met de werken der Ned. Botanische Vereeniging. 8e gewijzigde en vermeerderde druk
71094: SURINK-GROEN, ANNIE - Annetje geïllustreerd door Toby Vos, voor jongere meisjes
70986: SUTORIUS, ANNA - Lief en leed uit 'n groot gezin (met 4 platen en bandtekening van Jan Wiegman)
66508: SUTTORP, Dr. L. C. - De orde der Jezuieten.
66509: Suttorp, L.C. - Jhr Mr Alexander Frederik de Savornin Lohman 1837-1924
7073: SUTTORP, Dr. L. C. - De orde der Jezuieten.
66511: SUYKER, Ds. W. - Aärons sterven. Gedachtenispredikatie op het overlijden van Ds. H. van Gilst, over Numeri 20:28. Uitgesproken door Ds. W. Suyker te Lisse, op donderdagavond 1 december 1966.
28265: SUYKER, Ds. W. Pred Gerf Gem - Steen der getuigenis. 15-tal predikaties voor advent, kerstdagen, lijdensweken, goede vrijdag, pasen, hemelvaart en pinksteren.
70631: ANDRIESSEN SUZE - Doornwyck en verhaal voor meisjes geillustreerd met 8 platen van J.H. Isings Jr. tweede druk
70632: ANDRIESSEN SUZE - De Krayenhof geillustreerd door Johan Braakensiek tweede druk
67324: Veldhuijzen Sv. E - De paus van scheveningen. Het leven van ds. Petrus Faassen deHeer (1762-1840)
47767: Swaan-Koopman, Ir. C. - Het vuurtje op de berghelling
43441: SWAAN-KOOPMAN, C. Ir. - Vleugels boven Afrika vrij bewerkt naar het Engels door Ir. C. Swaan -Koopman tekeningen van Marten Toonder's studio's
1832: SWAEF, J. de - De geestelijke kwekerij. Over de opvoeding van kinderen. Herschreven en ingeleid door P. Kuijt
66515: SWAEF, J. de - Hoe voeden wij onze kinderen op? Naar 'De geestelycke Queeckerye' door Joannes de Swaef. Opnieuw uitgegeven en van een inleiding voorzien door P. Kuijt.
28973: SWAEF, J. de Middelburg door Beeke P C - Lessen uit de geestelijke kwekerij gedachtenover Johannes de Swaef overde christelijke opvoeding
47818: SWAMMERDAM, Jan. (1637-1680) Natuuronderzoeker en Arts ©Æ¢©æ - Ephemeri vita, of afbeeldingh van 's menschen leven, vertoont in de wonderbaarelijcke en nooyt gehoorde historie van het vliegent ende een-dagh-levent haft of oever-aas. Waar in, als oock omtrent, verscheyde andere dierkens, veele ongehoorde, ende tot noch toe verborgene wonderen, tot kennisse Gods, ende onses selfs, uyt de natuur ontdeckt worden. Hier is achter bygevoeght, een grondige en noyt gehoorde verhandeling van den waaren stant des menschen, soo voor als na sijn val. 1e druk
66517: SWANBORN Gzn., R. A. - Amateurswerk. Leekepreekjes en ander geschrijf. Met een voorwoord van Enka.
6645: SWANBORN Gzn., R. A. - Amateurswerk. Leekepreekjes en ander geschrijf. Met een voorwoord van Enka.
66518: Swart, A. C. W. - Studies on the perufication and separation of blood coagulation factors II, VII, IX, and X
66519: SWART, W. - De invloed van den Griekschen Geest op de Spreuken, Prediker, Job. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de Godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te Groningen, op gezag van den rector-magnificus dr. G. Heymans, hoogleeraar in de Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte. Tegen de bedenkingen der faculteit in het openbaar te verdedigen op Donderdag 3 december, des namiddags te 3 uur, door Willem Swart, geboren te Grijpskerke. Ned. Herv. predikant te Huins en Lijons.
47027: SWARTH, HELENE - Wijding (58 blz.) + Gestalten (37blz) gedichtenbundel van Helene Swarth (met autobiographische aanteekeningen)
47030: SWARTH, HELENE - Avonddauw door Helene Swarth 1e druk
66520: SWARTH, HELENE - Wijding (58 blz.) + Gestalten (37blz) gedichtenbundel van Helene Swarth (met autobiographische aanteekeningen)
66521: SWARTH, HELENE - Avonddauw door Helene Swarth 1e druk
66522: SWARTH, HELENE - Kinderen door Helene Swarth
47049: SWARTH, HELENE - Kinderen door Helene Swarth
40606: SWEETMAN, Trina - Kort verslag van het ziek- en sterfbed van Trina Sweetman
66525: SWEETMAN, Trina. - Een kort verslag van Gods souvereine wonder-werkende genade in het leven van onze geliefde vrouw Trina Sweetman. Uit het Engels vertaald.
31903: SWEETMAN, Trina. - Een kort verslag van Gods souvereine wonder-werkende genade in het leven van onze geliefde vrouw Trina Sweetman. Uit het Engels vertaald.
3275: SWEITSERUS, Johann Heinrich (1644-1705) Abraham van Poot (c.1638-) - Orbis et ecclesiæ fata. Dat is: ordentelijke voorstellinge der alder-befaamste wereld- en kerk-veranderingen / so die sich van Christi tijden af / tot dese tegenwoordige dagen / toegedragen hebben / en na aanwijsinge der Goddelijker Prophetien / verder toedragen moeten. Uit naarstiger overdenkinge en ondersoekinge, der seven segelen/ phiolen/ en basuinen/ die in de sinrijke Openbaringe van Johannes gedacht worden/ opgestelt. Uit het Switsers vertaalt door Abraham van Poot, med. doct.
19101: SWELLENGREBEL, J. L. - In Leijdeckers voetspoor. Anderhalve eeuw bijbelvertaling en taalkunde in de Indonesische talen.
66530: SWIERSTRA, T. - De sofocratische verleiding. Het ondemocratische karakter van een aantal moderne rationaliteitsconcepties.. Dissertatie.
66531: SWIFT, JONATHAN - Sententies Een serie onder redactie van F J Schmit en A Niemeyer
46918: SWIFT, JONATHAN - Sententies Een serie onder redactie van F J Schmit en A Niemeyer
66532: SWIGCHEM, C.A. VAN; BROUWER, T. EN OS, W. VAN - Een huis voor het Woord. Het protestantse kerkinterieur in Nederland tot 1900 Tekst en afbeeldingen. .
66533: Swigchem, Ch van Brouwer, T. Os, W. van - Een huis voor het woord het protetantse kerkinterieur in Nederland tot 1900
66534: SYBOLTS, P. - Preeken. Met een voorwoord van A. Binnerts Sz.
14853: SYBOLTS, P. - Preeken. Met een voorwoord van A. Binnerts Sz.
76694: HEGER SYBRAND - De Pastorie van domine Turher
69891: BAMBOLA SYLVIA - Schuldig roman
14959: SYLVIUS, Fr. - Francisci Sylvii a brania comitis S. theologiæ doctoris in academia Duacena, opera omnia. Ibidemque regij ac ordinarij professoris & insignis ecclesiæ S. Amati Canonici & decani, eamque ob causam Universitatis Duacenæ vice-cancellarij commentarii in totam primam partem S. Thomæ Aquinatis doctoris angelici et communis. Editio novissima.
66536: SYLVIUS, Fr. - Francisci Sylvii a brania comitis S. theologiæ doctoris in academia Duacena, opera omnia. Ibidemque regij ac ordinarij professoris & insignis ecclesiæ S. Amati Canonici & decani, eamque ob causam Universitatis Duacenæ vice-cancellarij commentarii in totam primam partem S. Thomæ Aquinatis doctoris angelici et communis. Editio novissima.
66537: SYNODE - Kerkelyk Handboekje. Zijnde een kort uitreksel, van de voornaamste acten der nationale en provintiale synode van Dordrecht gehouden in de jaren 1618-1619 zeer dienstig nodig voor predikanten en kerkeraden met eene voorrede uitgegeven door de synode der afgescheiden gemeente gehouden te Amsterdam.
19528: N.N.SYNODE - Handelingen van de synode der Christelijk afgescheidene Gereformeerde Kerk in Nederland, gehouden van den 6den tot den 19den Junij 1860, te Hoogeveen
19530: N.N.SYNODE - Handelingen van de synode der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland, (voortzetting der synode te Assen,) gehouden te Kampen van 15-18 Januari 1889.
19533: N.N.SYNODE - Handelingen van de synode der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland, in de 19 zittingen door haar gehouden te Leeuwarden, van 18-29 Augustus 1891.
66538: SYNODE - der Afgescheiden Gereformeerde Gemeenten te Amsterdam. Kerkelyk Handboekje. Zijnde een kort uitreksel van de voornaamste acten der nationale en provintiale synoden, Betrekkelijk de zuiverheid der leere, rust den kerke enz. Alsmede de post- acta of nahandelingen van het nationale Synode van Dordrecht, Gehouden in de jaren 1618-1619, zeer dienstig en nodig voor predikanten en kerkenraden. Met eene voorrede.
20823: SYNODE - Kerkelyk Handboekje. Zijnde een kort uitreksel, van de voornaamste acten der nationale en provintiale synode van Dordrecht gehouden in de jaren 1618-1619 zeer dienstig nodig voor predikanten en kerkeraden met eene voorrede uitgegeven door de synode der afgescheiden gemeente gehouden te Amsterdam.
35595: N.N.SYNODE - Handelingen van de synode der Christelijk Gereformeerde Kerk in Nederland, gehouden van den 15en tot den 30en Augustus 1882, in het kerkgebouw der Chr. Ger. Gemeente te Zwolle.
33666: SYNODE - der Afgescheiden Gereformeerde Gemeenten te Amsterdam. Kerkelyk Handboekje. Zijnde een kort uitreksel van de voornaamste acten der nationale en provintiale synoden, Betrekkelijk de zuiverheid der leere, rust den kerke enz. Alsmede de post- acta of nahandelingen van het nationale Synode van Dordrecht, Gehouden in de jaren 1618-1619, zeer dienstig en nodig voor predikanten en kerkenraden. Met eene voorrede.
32276: N.N.SYNODE - Handelingen van de Synoden der Christelijk Gereformeerde Kerk in Nederland, 1872-1892.
24767: N.N.SYNODE - Handelingen van de algemene diaconale vergadering der Christelijke Gereformeerde Kerken, gehouden te Nunspeet op 13 mei in het jubileumjaar 1948.
48658: Szekeres, A. - De structuur van Emil Brunners Theologie
66544: Taal, J. DRS - Hugo de Groot en Gouda. Met een inleidend woord van PROF. Jhr. M.R W. J. M. Van Eysinga lid van het Permanente Hof van Arbitrage
78228: Tacitus, C. Cornelius - .JAARBOEKEN en HISRURIEN ook zyb GERMANIE ent leven van J AGRICOLSA in Holledscg vertaald door de Heere PIETER CORNELISZOON HOOFT
31419: TAFFIN, I. (1528-1602, Doornik - Haarlem - Amsterdam) - De kenmerken der kinderen Gods. Herschreven en ingeleid door Drs. K. Exalto
1647: TAFFIN, Jean - De kenmerken der kinderen Gods. Herschreven en ingeleid door drs. K. Exalto. Tweede druk.
66547: TAFFIN, Jean - De kenmerken der kinderen Gods. Herschreven en ingeleid door drs. K. Exalto. Tweede druk.
66548: TAFFIN, JEAN - De kenmerken der kinderen Gods. Herschreven en ingeleid door Drs. K. Exalto
66549: TAKKEN, Herman - Welkom thuis! Onderweg met moslims. Pastorale zorg voor christenen met een moslim achtergrond. deel 4 najaar 2008.
78178: TAL, J. - Misjno. Traktaat Berogous met Bertinoro's verklaring en met Nederlandsche vertaling van beide en noten
24684: TALMA, Dr. A.S.E. - Gereformeerd Protestantisme. Drie lezingen. Uit zijne schriftelijke nalatenschap uitgegeven door Dr. P.J. Kromsigt.
66550: TALMA, Dr. A.S.E. - Gereformeerd Protestantisme. Drie lezingen. Uit zijne schriftelijke nalatenschap uitgegeven door Dr. P.J. Kromsigt.
25354: TALMAGE,S - Talmage's preeken. Voor onzen tijd. Eerste jaargang. 48 PREKEN
14441: TALMAGE, J.E. - Het huis des Heren. Een studie over heiligdommen van vroeger en nu.
45606: TAMMINGA, REV. J. - Selected Writings and Sermons of Rev. J. Tamminga with a Memoir by Rev. C. pronk
66553: TAN, S. C. A. - Schaatsen
66555: TANERA, KARL: - Aus der Prima nach Tientsin. Erzählung aus unseren Tagen. Der reiferen Jugend gewidmet.
66556: TANG, R. - Een boek om mee te leven. Kennismaking met de oudste bijbelvertaling.
66557: TANIGUCHI, RYUICHIRO.000000..00 - Liberalism and its metaphysical difference : a critique of the ground of F.A. von Hayek's political philosophy. proefschrift
66560: TANIS, Ds. J.J - Geen ander fundament 52 meditatie
66561: TANIS, Ds. M.C.Ch Gerf Pred te Sliedrecht - In s Heerenhuis predikatie bij 25e jari jubileum en 100 jarig bestraanvan de Chr Gerf Kerk te Sliedrecht
66563: Tanis-van der Weele, Annelies - Gevaarlijke klusjes...
37401: TANIS, Ds. M.C. - Merktekenen van een Christen.
66559: TANIS, DS, M.C. - Het lied in de Eredienst Brochure van in het "Bewaar het Pand" verschenen artikelen.
1808: TANIS, M.C./KOK, R./BAAN, M. e.a. - Jeugdleven in Bijbels licht.
66564: TANKE,Y. - ZORGEN VOOR DEN KWADEN DAG pensioensfonds predikanten en zijn voorgangers 1925-2013
66567: TANQUEREY, A. - Synopsis theologiæ dogmaticæ fundamentalis. Auctore Ad. Tanquerey. Editio vicesima decunda. I: De religione, de Christo legato, de ecclesia, de fontibus revelationis. (34) 763 blz. II: De fide, de Deo Uno et Trino, de Deo creante et elevante, de Verbo Incarnato (25) 871 blz. III: De Deo sanctificante et remuneratore sue de gratia, de sacramentis et de novissimis. (16) 868 blz. Waarbij: De pænitentia et matrimonio. Pars dogmatica auctore Ad. Tanquery. Editio tertia. 195 blz.
29811: TANQUEREY, A. - Synopsis theologiæ dogmaticæ fundamentalis. Auctore Ad. Tanquerey. Editio vicesima decunda. I: De religione, de Christo legato, de ecclesia, de fontibus revelationis. (34) 763 blz. II: De fide, de Deo Uno et Trino, de Deo creante et elevante, de Verbo Incarnato (25) 871 blz. III: De Deo sanctificante et remuneratore sue de gratia, de sacramentis et de novissimis. (16) 868 blz. Waarbij: De pænitentia et matrimonio. Pars dogmatica auctore Ad. Tanquery. Editio tertia. 195 blz.
66569: TANSON, H.F. - Scriptorum Divi Pauli Chronotaxin, pro summis in theologia honoribus inter solemnia universitatis regiæ Hauniensis Jubilei secularis tertii d. Maji MDCCLXXIX rite capessendis; Brabea Dante summe venerabili & amplissimo Dno Hectore Frederico Tanson, theologiæ doctore ut & in universitate Regia Hauniensi professore publico ordinario atque consistorii assessore S.R.M. a concionibus; Facultatis Theologicæ t.t. decano. Examino theologorum modestissime submittit Antonius Bloch, diæceseos in Cimbria Ripensis Episcopus ac Superintendens.
20144: TANSON, H.F. - Scriptorum Divi Pauli Chronotaxin, pro summis in theologia honoribus inter solemnia universitatis regiæ Hauniensis Jubilei secularis tertii d. Maji MDCCLXXIX rite capessendis; Brabea Dante summe venerabili & amplissimo Dno Hectore Frederico Tanson, theologiæ doctore ut & in universitate Regia Hauniensi professore publico ordinario atque consistorii assessore S.R.M. a concionibus; Facultatis Theologicæ t.t. decano. Examino theologorum modestissime submittit Antonius Bloch, diæceseos in Cimbria Ripensis Episcopus ac Superintendens.
53326: DIE BIBLIOPHILEN TASCHENBÜCHER - Sämtliche 97 illuminierten Seiten der Berliner Gutenberg-Bibel vereint dieses ''Bibliophile Taschenbuch''; es wurde in fünf Farben (mit Gold als Zusatzfarbe) gedruckt. Eberhard König gibt in seinem umfassenden Nachwort einen einblick in Entstehung und wirkung dieser 42ziligen Bibel, die zu den bedeutendsten kulturgeschichtlichen Dokumenten der Menschheit gehört.
66570: Tasseron, Leo - Twaalf eeuwen binnenhof
66571: Tasseron-de Jong, W. G. - Onderzoekingen over cytokinines - Effecten van 6-benzylaminopurine op lemna minor l
66572: TAST, T. van - De daverende dingen deser dagen 1945 ons land uit lijden ontzet hiep hiep hoera wij zijn weer vrij. Oorlogs-prentenboek-berwaar't !
46207: TAST, TON van - 1945 ons land uit lijden ontzet
66573: TAST, TON van - 1945 ons land uit lijden ontzet hiep hiep hoera zijn wee vrij tekengen met tekts
66575: TAVENER, John - Alpha en Omega. Visioenen van het Millennium. Teksten uit de Openbaring van Johannes gecombineerd met kunstwerken uit de bekendste musea ter wereld.
41666: TAVENER, John - Alpha en Omega. Visioenen van het Millennium. Teksten uit de Openbaring van Johannes gecombineerd met kunstwerken uit de bekendste musea ter wereld.
66576: TAVERNE. W. CH. - De stad waar niet geboren wordt. Blick auf den Petersplats während der Aufrichtung de Obelisken.
66579: TAYLOR VINCENT PH.D. D.D. (LOND.), D.D. (LEEDS), HON. D.D. (DUBLIN), HON. D.D. (GLASGOW), F.B.A. - The Gospel according to St. Mark The Greek text with introduction, notes, and indexes
66582: TAYLOR, Jeremy (1613-1667, Ierland) - Historie van 't leven en de doot van onsen saligmaker Jesus Christus; opgehelderd door aanmerkingen en vertoogen; ver de bysondere gedeeltens deser Historie. Uit den Sevenden Engelschen Druk vertaald. Met schoone Konstplaaten, en een noodige Landkaart verrijkt.
66583: TAYLOR, KENNETH, N - verhalen uit vroeger tijden opnieuw aan neérlands jeugd verteld 10/16 jaar
49168: Taylor, Kenneth, N - verhalen uit vroeger tijden opnieuw aan neérlands jeugd verteld 10/16 jaar
49169: Taylor, Kennet. N - Het nieuwe testament met plaatjes voor de kleintjes.
755: TAYLOR, Jeremy (1613-1667, Ierland) - Historie van 't leven en de doot van onsen saligmaker Jesus Christus; opgehelderd door aanmerkingen en vertoogen; ver de bysondere gedeeltens deser Historie. Uit den Sevenden Engelschen Druk vertaald. Met schoone Konstplaaten, en een noodige Landkaart verrijkt.
21271: TAZELAAR, J. P.-+. - De Heidelbergsche Catechismus, beschouwd als het leerboek onzer vaderen.
21270: TAZELAAR, J. A. - De Bloeiende Wildernis. Een feestboek voor stille uren.
24877: TAZELAAR, Dr. C. - Rondom Da Costa's ,,Vijf en twintig jaren, een lied in 1840'' (Naar aanleiding en met publicatie van onuitgegeven brieven). Overdruk uit ,,Stemmen des Tijds''
1600: TAZELAAR, J. P. (predikant te Weesp) - De emancipatie der vrouw, beschouwd in het licht van Gods Woord.
66844: TREURE C Ds Herv pred teEDERVEEN - Gebedsbeproeving radio toespraak uitgesproken voor de N.C.R.V.
66590: TEEKENS-KRIJGSMAN, NELLIE - Het wonder van Bethlehem Kerstverhalen
47152: TEEKENS-KRIJGSMAN, NELLIE - Het wonder van Bethlehem Kerstverhalen
252: TEELINCK, Mr. Willem, (Pred. te Middelburg) - De Schending van het recht des bebonds gewroken. Eene Verhandeling over Leviticus 26: 23-26
30236: TEELINCK, W. - De nieuwmaker en zijn nieuwe werk. Thans herschreven naar de 2e druk, verschenen te Dordrecht, in het jaar 1650 bij Vincent Caeymacx, door J. van der Haar, Hervormd predikant te Houten. (U.)
66594: TEELINCK, W. - Het oprechte geloof. De verklaring en toepassing van de 19e vraag van het Kort Begrip der Christelijke religie uit het 'Huisboek', uitgave 1650.
22584: TEELINCK, M. - Gebod en gebed. Naar Maximiliaan Teelinck.
22585: TEELINCK, W. - Het oprechte geloof. De verklaring en toepassing van de 19e vraag van het Kort Begrip der Christelijke religie uit het 'Huisboek', uitgave 1650.
23081: GULDENMOND Willem Teelinck - Een pilaar in Gods kerk. Of leven en werkzaamheid van Willem Teellinck door Guldenmond.
66596: TEELINCK, Willem - Tijdwinning. Christelijke aanmaningen zuchtingen en voornemingen eener Christelijke ziel tot God. voorgevallen binnen de eerste maand van het lopende jaar 1629.
66597: TEELINCK, Willem - Een pilaar in Gods kerk of leven en werkzaamheid.Willem Tee;inck door Guldemond
66592: TEELINCK, M. - Gebod en gebed. Naar Maximiliaan Teelinck.
39902: TEELINCK, W. - De politieke christen. Met voorwoord van ds. P. Zandt.
33427: TEELINCK, Willem - Een pilaar in Gods kerk of leven en werkzaamheid.Willem Tee;inck door Guldemond
33394: TEELINCK, Willem - Tijdwinning. Christelijke aanmaningen zuchtingen en voornemingen eener Christelijke ziel tot God. voorgevallen binnen de eerste maand van het lopende jaar 1629.
66593: TEELINCK, Mr. Willem, (Pred. te Middelburg) - De Schending van het recht des bebonds gewroken. Eene Verhandeling over Leviticus 26: 23-26
15716: TEELINCK WILLEM door ENGELBERTS, W. J. M.kerk - Willem Teellinck. Proefschrift.
42816: TEELLINCK, Johannes (1614-'74, Utrecht, Kampen) - Den vruchtbaermakenden Wynstock Christus. Dat is, een eenvoudige onderrichtinge aan alle ware christenen, hoe dat zy zullen mogen volharden in den geloove; ende den Geest des Heeren Jesu so by haer hebben, ende houden; Dat zy uyt Christo moghen deelachtigh worden, een geestelijcke kracht, om vruchtbaer te wesen in goede wercken. Door Johannes Teellinck, Dienaer des Euangeliums Jesus Christi binnen Campen. 1 Christus in den Christen blijvende. Dat is, een korte ende eenvoudige onderrichtinge aen een yeder waer Christen, om in allerley staet der ziele Christum te hebben in zich blyvende door syn Gheest. Zijnde het 2 van den Vruchtbaermakenden Wynstock Christus. Door (...) 3 Den Christen uyt Christo vruchtbaerheydt treckende. Dat is, een eenvoudige onderrichtinghe hoe de Christenen door den waren geloove kracht uyt Christo Jesu tot goede wercken halen moeten. Zijnde het Derde ende laetste Deel van den Vruchtbaermakenden Wynstock Christus. Door (...)
1782: TEELLINCK, Willem (1579-1629, Middelburg) - Nieuwe historie van de oude mens, waarin het leven en sterven van de oude mens behandels wordt en hoe uit de dood van de oude mens de nieuwe mens opstaat en voorkomt; en welke de aard is van de nieuwe mens die blijft leven tot in eeuwigheid, door Willem Teellinck, dienaar van het heilig Evangelie te Middelburg. Getrouwelijk overgezet in de hedendaagse spelling door J. van der Haar.
1785: TEELLINCK, Willem (1579-1629, Middelburg) - Noord-sterre, aanwijzende de juiste richting van de ware godzaligheid, door Willem Teellinck, bedienaar des H. Evangeliums te Middelburg. In hedendaagse spelling overgezet en van een voorwoord, inhoudsopgave en bibliografie voorzien door J. van der Haar V.D.M.
1780: TEELLINCK, Willem (1579-1629, Middelburg) - Liefdedwang of wel de vriendelijke kracht van Christus' liefde waardoor alle ware christenen tot de dienst van Christus vaardig gemaakt worden. Door Willem Teellinck, herschreven door drs. K. Exalto.
19112: TEELLINCK, Johannes (1614-'74, Utrecht, Kampen) - Den vruchtbaermakenden Wynstock Christus. Dat is, een eenvoudige onderrichtinge aan alle ware christenen, hoe dat zy zullen mogen volharden in den geloove; ende den Geest des Heeren Jesu so by haer hebben, ende houden; Dat zy uyt Christo moghen deelachtigh worden, een geestelijcke kracht, om vruchtbaer te wesen in goede wercken. Door Johannes Teellinck, Dienaer des Euangeliums Jesus Christi binnen Campen. 1 Christus in den Christen blijvende. Dat is, een korte ende eenvoudige onderrichtinge aen een yeder waer Christen, om in allerley staet der ziele Christum te hebben in zich blyvende door syn Gheest. Zijnde het 2 van den Vruchtbaermakenden Wynstock Christus. Door (...) 3 Den Christen uyt Christo vruchtbaerheydt treckende. Dat is, een eenvoudige onderrichtinghe hoe de Christenen door den waren geloove kracht uyt Christo Jesu tot goede wercken halen moeten. Zijnde het Derde ende laetste Deel van den Vruchtbaermakenden Wynstock Christus. Door (...)
27018: TEELLINCK, Willem (1579-1629, Middelburg) - Balsem Gileads voor Zions wonde. Door Willem Teellinck, in zijn leven bedienaer des H. Evangeliums binnen Middelburgh in Zeelant.
66601: TEELLINCK, Johannes (1614-'74, Utrecht, Kampen) - Den vruchtbaermakenden Wynstock Christus. Dat is, een eenvoudige onderrichtinge aan alle ware christenen, hoe dat zy zullen mogen volharden in den geloove; ende den Geest des Heeren Jesu so by haer hebben, ende houden; Dat zy uyt Christo moghen deelachtigh worden, een geestelijcke kracht, om vruchtbaer te wesen in goede wercken. Door Johannes Teellinck, Dienaer des Euangeliums Jesus Christi binnen Campen. 1 Christus in den Christen blijvende. Dat is, een korte ende eenvoudige onderrichtinge aen een yeder waer Christen, om in allerley staet der ziele Christum te hebben in zich blyvende door syn Gheest. Zijnde het 2 van den Vruchtbaermakenden Wynstock Christus. Door (...) 3 Den Christen uyt Christo vruchtbaerheydt treckende. Dat is, een eenvoudige onderrichtinghe hoe de Christenen door den waren geloove kracht uyt Christo Jesu tot goede wercken halen moeten. Zijnde het Derde ende laetste Deel van den Vruchtbaermakenden Wynstock Christus. Door (...)
74564: TEELLINCK, Willem (1579-1629, Middelburg) door W J op t HOF - Willen Teellincklevebn,geschriften en invloed
66605: TEELLINCK, Willem (1579-1629, Middelburg) - Het nieuwe Jeruzalem. Vertoond in een samenspraak tussen Christus en Maria, zittende aan Zijn voeten.
37728: TEELLINCK, Willem (1579-1629, Middelburg) - Geestelycke couranten voor dit loopende quartier-jaers over de swarigheden die ons den voorleden Somer getroffen hebben ende hoe wy ons daer tegen te gedragen hebben dese Winter; beginnende vanden 1 oktob. eyndende inden laetsten decemb. deses jaers 1625. bij een gestelt5 door WILLEM TEELINCK in zyn leven Dienaer des H Euangeli binnen Middelburg Onder de Naam THEOPHOLUS PHILOPATRIS Den lesten druk waer in de schriftuyrplaetsen nae de nieuwe oversettinge gestelt sijn rn op nieus oversien ende van druckfouten verbetert. door THEODORUS en JOHANNES TEELICNK V D M Bevat tevens met eigen titelblad: Voor-loper tot de na-volgende tweede geestelycke couranten.
43728: TEELLINCK, Johannes (1614-'74, Utrecht, Kampen) - Den vruchtbaermakenden Wynstock Christus. Dat is, een eenvoudige onderrichtinge aan alle ware christenen, hoe dat zy zullen mogen volharden in den geloove; ende den Geest des Heeren Jesu so by haer hebben, ende houden; Dat zy uyt Christo moghen deelachtigh worden, een geestelijcke kracht, om vruchtbaer te wesen in goede wercken. Door Johannes Teellinck, Dienaer des Euangeliums Jesus Christi binnen Campen. 1 Christus in den Christen blijvende. Dat is, een korte ende eenvoudige onderrichtinge aen een yeder waer Christen, om in allerley staet der ziele Christum te hebben in zich blyvende door syn Gheest. Zijnde het 2 van den Vruchtbaermakenden Wynstock Christus. Door (...) 3 Den Christen uyt Christo vruchtbaerheydt treckende. Dat is, een eenvoudige onderrichtinghe hoe de Christenen door den waren geloove kracht uyt Christo Jesu tot goede wercken halen moeten. Zijnde het Derde ende laetste Deel van den Vruchtbaermakenden Wynstock Christus. Door (...)
43726: TEELLINCK, Johannes (1614-'74, Utrecht, Kampen) - Den vruchtbaermakenden Wynstock Christus. Dat is, een eenvoudige onderrichtinge aan alle ware christenen, hoe dat zy zullen mogen volharden in den geloove; ende den Geest des Heeren Jesu so by haer hebben, ende houden; Dat zy uyt Christo moghen deelachtigh worden, een geestelijcke kracht, om vruchtbaer te wesen in goede wercken. Door Johannes Teellinck, Dienaer des Euangeliums Jesus Christi binnen Campen. 1 Christus in den Christen blijvende. Dat is, een korte ende eenvoudige onderrichtinge aen een yeder waer Christen, om in allerley staet der ziele Christum te hebben in zich blyvende door syn Gheest. Zijnde het 2 van den Vruchtbaermakenden Wynstock Christus. Door (...) 3 Den Christen uyt Christo vruchtbaerheydt treckende. Dat is, een eenvoudige onderrichtinghe hoe de Christenen door den waren geloove kracht uyt Christo Jesu tot goede wercken halen moeten. Zijnde het Derde ende laetste Deel van den Vruchtbaermakenden Wynstock Christus. Door (...)
5150: TEELLINCK, Willem (1579-1629, Middelburg) - De spiegel der zedigheid. Volgens de oorspronkelijke uitgave van 1626.
66600: TEELLINCK, Johannes (1614-'74, Utrecht, Kampen) - Den vruchtbaermakenden Wynstock Christus. Dat is, een eenvoudige onderrichtinge aan alle ware christenen, hoe dat zy zullen mogen volharden in den geloove; ende den Geest des Heeren Jesu so by haer hebben, ende houden; Dat zy uyt Christo moghen deelachtigh worden, een geestelijcke kracht, om vruchtbaer te wesen in goede wercken. Door Johannes Teellinck, Dienaer des Euangeliums Jesus Christi binnen Campen. 1 Christus in den Christen blijvende. Dat is, een korte ende eenvoudige onderrichtinge aen een yeder waer Christen, om in allerley staet der ziele Christum te hebben in zich blyvende door syn Gheest. Zijnde het 2 van den Vruchtbaermakenden Wynstock Christus. Door (...) 3 Den Christen uyt Christo vruchtbaerheydt treckende. Dat is, een eenvoudige onderrichtinghe hoe de Christenen door den waren geloove kracht uyt Christo Jesu tot goede wercken halen moeten. Zijnde het Derde ende laetste Deel van den Vruchtbaermakenden Wynstock Christus. Door (...)
66604: TEELLINCK, Johannes (1614-'74, Utrecht, Kampen) - Den vruchtbaermakenden Wynstock Christus. Dat is, een eenvoudige onderrichtinge aan alle ware christenen, hoe dat zy zullen mogen volharden in den geloove; ende den Geest des Heeren Jesu so by haer hebben, ende houden; Dat zy uyt Christo moghen deelachtigh worden, een geestelijcke kracht, om vruchtbaer te wesen in goede wercken. Door Johannes Teellinck, Dienaer des Euangeliums Jesus Christi binnen Campen. 1 Christus in den Christen blijvende. Dat is, een korte ende eenvoudige onderrichtinge aen een yeder waer Christen, om in allerley staet der ziele Christum te hebben in zich blyvende door syn Gheest. Zijnde het 2 van den Vruchtbaermakenden Wynstock Christus. Door (...) 3 Den Christen uyt Christo vruchtbaerheydt treckende. Dat is, een eenvoudige onderrichtinghe hoe de Christenen door den waren geloove kracht uyt Christo Jesu tot goede wercken halen moeten. Zijnde het Derde ende laetste Deel van den Vruchtbaermakenden Wynstock Christus. Door (...)
66603: TEELLINCK, Johannes (1614-'74, Utrecht, Kampen) - Den vruchtbaermakenden Wynstock Christus. Dat is, een eenvoudige onderrichtinge aan alle ware christenen, hoe dat zy zullen mogen volharden in den geloove; ende den Geest des Heeren Jesu so by haer hebben, ende houden; Dat zy uyt Christo moghen deelachtigh worden, een geestelijcke kracht, om vruchtbaer te wesen in goede wercken. Door Johannes Teellinck, Dienaer des Euangeliums Jesus Christi binnen Campen. 1 Christus in den Christen blijvende. Dat is, een korte ende eenvoudige onderrichtinge aen een yeder waer Christen, om in allerley staet der ziele Christum te hebben in zich blyvende door syn Gheest. Zijnde het 2 van den Vruchtbaermakenden Wynstock Christus. Door (...) 3 Den Christen uyt Christo vruchtbaerheydt treckende. Dat is, een eenvoudige onderrichtinghe hoe de Christenen door den waren geloove kracht uyt Christo Jesu tot goede wercken halen moeten. Zijnde het Derde ende laetste Deel van den Vruchtbaermakenden Wynstock Christus. Door (...)
66609: TEELLINCK, Willem (1579-1629, Middelburg) - Nieuwe historie van de oude mens, waarin het leven en sterven van de oude mens behandels wordt en hoe uit de dood van de oude mens de nieuwe mens opstaat en voorkomt; en welke de aard is van de nieuwe mens die blijft leven tot in eeuwigheid, door Willem Teellinck, dienaar van het heilig Evangelie te Middelburg. Getrouwelijk overgezet in de hedendaagse spelling door J. van der Haar.
66602: TEELLINCK, Johannes (1614-'74, Utrecht, Kampen) - Den vruchtbaermakenden Wynstock Christus. Dat is, een eenvoudige onderrichtinge aan alle ware christenen, hoe dat zy zullen mogen volharden in den geloove; ende den Geest des Heeren Jesu so by haer hebben, ende houden; Dat zy uyt Christo moghen deelachtigh worden, een geestelijcke kracht, om vruchtbaer te wesen in goede wercken. Door Johannes Teellinck, Dienaer des Euangeliums Jesus Christi binnen Campen. 1 Christus in den Christen blijvende. Dat is, een korte ende eenvoudige onderrichtinge aen een yeder waer Christen, om in allerley staet der ziele Christum te hebben in zich blyvende door syn Gheest. Zijnde het 2 van den Vruchtbaermakenden Wynstock Christus. Door (...) 3 Den Christen uyt Christo vruchtbaerheydt treckende. Dat is, een eenvoudige onderrichtinghe hoe de Christenen door den waren geloove kracht uyt Christo Jesu tot goede wercken halen moeten. Zijnde het Derde ende laetste Deel van den Vruchtbaermakenden Wynstock Christus. Door (...)
4173: TEELLINCK, Johannes (1614-'74, Utrecht, Kampen) - Den vruchtbaermakenden Wynstock Christus. Dat is een eenvoudige onderrichtinge aan alle ware christenen, hoe dat zy zullen mogen volharden in den geloove; ende den Geest des Heeren Jesu so by haer hebben ende houden; dat zy uyt Christo moghen deelachtigh worden, een geestelijcke kracht, om vruchtbaer te wesen in goede wercken. Door Johannes Teellinck, dienaer des Euangeliums Jesus Christi binnen Campen. Onveranderde uitgave volgens de eerste druk in 1666. Waarbij geb.: Christus in den Christen blijvende. Dat is, een korte ende eenvoudige onderrichtinge aen een yeder waer Christen, om in allerley staet der ziele Christum te hebben in zich blyvende door syn Gheest. Zijnde het tweede deel van den vruchtbaermakenden wynstock Christus. En: Den Christen uit Christo vruchtbaerheydt treckende. Dat is, een eenvoudige onderrichtinghe hoe de Christenen door den waren geloove kracht uyt Christo Jesu tot goede wercken halen moeten. Zijnde het derde ende laetste deel.
25360: TEELLINCK WILLEM door GOLVERDINGEN, M. - Avonden met Teellinck. Actuele thema's uit zijn werk.
66606: TEELLINCK, Willem (1579-1629, Middelburg) - De oude en goede weg tot het nieuwe leven. Timotheus. Uitgelezen werken dl. 2. Herschreven door Ds. J. van der Haar, Herv. predikant te Achterberg (U).
66598: TEELLINCK, Johannes (1614-'74, Utrecht, Kampen) - Den vruchtbaermakenden Wynstock Christus. Dat is een eenvoudige onderrichtinge aan alle ware christenen, hoe dat zy zullen mogen volharden in den geloove; ende den Geest des Heeren Jesu so by haer hebben ende houden; dat zy uyt Christo moghen deelachtigh worden, een geestelijcke kracht, om vruchtbaer te wesen in goede wercken. Door Johannes Teellinck, dienaer des Euangeliums Jesus Christi binnen Campen. Onveranderde uitgave volgens de eerste druk in 1666. Waarbij geb.: Christus in den Christen blijvende. Dat is, een korte ende eenvoudige onderrichtinge aen een yeder waer Christen, om in allerley staet der ziele Christum te hebben in zich blyvende door syn Gheest. Zijnde het tweede deel van den vruchtbaermakenden wynstock Christus. En: Den Christen uit Christo vruchtbaerheydt treckende. Dat is, een eenvoudige onderrichtinghe hoe de Christenen door den waren geloove kracht uyt Christo Jesu tot goede wercken halen moeten. Zijnde het derde ende laetste deel.
66613: TEELLINCK, Willem (1579-1629, Middelburg) - De spiegel der zedigheid. Volgens de oorspronkelijke uitgave van 1626.
66615: TEELLINCK, Willem (1579-1629, Middelburg) - De standvastige christen afgebeeld in drie traktaten door Willem Teellinck, bedienaar des Heiligen Evangeliums te Middelburg. In hedendaagse spelling overgezet en van en inleiding en inhoudsopgave voorzien door J. van der Haar, Hervormd predikant te Houten (U). Naar de uitgave van 1620, welke in 4o verscheen te Middelburg bij Hans van der Hellen, voor Gerard van de Vivere.
1648: TEELLINCK, Willem (1579-1629, Middelburg) - Het nieuwe Jeruzalem. Vertoond in een samenspraak tussen Christus en Maria, zittende aan Zijn voeten.
1651: TEELLINCK, Willem (1579-1629, Middelburg) - Soliloquium. Geestelijke regelen. In het hedendaags Nederlands bewerkt met ongewijzigde inhoud, door Ds. J. van der Haar, Ned. Herv. predikant.
1652: TEELLINCK, Willem (1579-1629, Middelburg) - Ecce Homo, (= "Zie, de Mens!") of Ogenzalf voor wie nog verkeren in blindheid van gemoed en voor alle treurigen te Sion. Om te zien het bittere lijden van Christus, en de zoete vrucht daarvan, tot hun onuitsprekelijke troost. Opnieuw in huidige taal en spelling overgezet door Ds. J. van der Haar. Naar de 2e druk uit 1646, verschenen 'tot Dordrecht, by Abraham Andriesz. boeckverkooper/woonende in 't Schrijf-boeck.
66599: TEELLINCK, Johannes (1614-'74, Utrecht, Kampen) - Den vruchtbaermakenden Wynstock Christus. Dat is, een eenvoudige onderrichtinge aan alle ware christenen, hoe dat zy zullen mogen volharden in den geloove; ende den Geest des Heeren Jesu so by haer hebben, ende houden; Dat zy uyt Christo moghen deelachtigh worden, een geestelijcke kracht, om vruchtbaer te wesen in goede wercken. Door Johannes Teellinck, Dienaer des Euangeliums Jesus Christi binnen Campen. 1 Christus in den Christen blijvende. Dat is, een korte ende eenvoudige onderrichtinge aen een yeder waer Christen, om in allerley staet der ziele Christum te hebben in zich blyvende door syn Gheest. Zijnde het 2 van den Vruchtbaermakenden Wynstock Christus. Door (...) 3 Den Christen uyt Christo vruchtbaerheydt treckende. Dat is, een eenvoudige onderrichtinghe hoe de Christenen door den waren geloove kracht uyt Christo Jesu tot goede wercken halen moeten. Zijnde het Derde ende laetste Deel van den Vruchtbaermakenden Wynstock Christus. Door (...)
25161: TEELLINCK, Willem (1579-1629, Middelburg) - Het nieuwe Jeruzalem. Vertoond in een samenspraak tussen Christus en Maria, zittende aan Zijn voeten. 111 blz. Waarbij gevoegd is Paulus' klacht, over zijne natuurlijke verdorvenheid, met het middel om van de macht derzelve verlost te worden. 51 blz. Naar de oorspronkelijke uitgave van 1652, in de hedendaagsche spelling overgebracht. Middelburg, K.L.C.-1882.
66620: TEENSTRA, Anno - Scheepswerf Wanders en zoon.
30761: TEENSTRA, Anno - Scheepswerf Wanders en zoon.
48738: Teeuw, Drs. A. A. (red.) - Zorgen in de laatste levensfase
47153: TEEUW, A.A - Genezing op het gebed? over ziekte en gezondheid ziekenzalving en bezetenheid
66622: TEEUW, A. A. - Wilt u donor zijn? Een praktisch-pastorale handreiking bij orgaandonatie. Tweede druk.
66623: TEEUW, A. A. - Wilt u donor zijn? Een praktisch-pastorale handreiking bij orgaandonatie. Tweede druk.
66625: TEEUW, A.A. Drs. - Vertrouwen in de dokter?
66626: Teeuwen, P - Dionysius de karthuizer en e Philosophisch theologische stroomingen aan de keulsche universiteit
77220: JAKOBS D DR Ned Herv predikant teHoogmade - De verhouding tusschen dePlaatselijke en de Algemene Kerk in de eerste eeuwen Een onderzoek mede ter bestrijding van den Hedendaagsechen kerkrelijke strijd
77573: Mateboer T tekts -Ben Horsthuis tekeningen - De Mattemaker van Steenwijk stripverhaal
76001: Gerf Gem in Nede teLeerdam - Waar t volk vergaderd istergelegenheid van de verbouwing en uitbreiding van het kerkgebouw
66628: TELLINGEN, N. van - H.Hasper. Een omstreden hymnoloog.
66629: TEMMINCK GROLL, Prof. Dr. Ir. C.L. - De romaanse kerken van Utrecht.
66630: TEMMINK, Johannes (1701-'68, Amsterdam) - Het Hogepriesterlyk gebed van Christus, of verklaring over het zeventiende capittel van het euangelium van Johannes, in XXIII leerredenen. Met een voorrede verrykt door Johannes Boskoop, des overledens amptgenoot. Derde druk.
41174: TEMMINK, Johannes (1701-'68, Amsterdam) - Het Hogepriesterlijk gebed van Christus, of verklaring over het zeventiende capittel van het euangelium van Johannes, in XXIII leerredenen. Met een voorrede verrykt door Johannes Boskoop, des overledens amptgenoot. tweededruk
66633: TEMMINK, Johannes (1701-'68, Amsterdam) - Het Hogepriesterlyk gebed van Christus, of verklaring over het zeventiende capittel van het euangelium van Johannes, in XXIII leerredenen. Met een voorrede verrykt door Johannes Boskoop, des overledens amptgenoot. Derde druk.
38614: TEMMINK, Johannes (1701-'68, Amsterdam) - Het Hogepriesterlyk gebed van Christus, of verklaring over het zeventiende capittel van het euangelium van Johannes, in XXIII. leerredenen. Dorr (...) Met een Voorrede verrykt door Johannes Boskoop, des Overledens Amptgenoot. Waarbij geb.: Des Menschen stryd op aarde, en de noodzaaklykheid der Lydzaamheid, By de openinge en sluitinge des Jaars 1760, in twee Leer-redenen voorgesteld en aangeprezen, door wylen den Wel Eerwaardigen, zeer Geleerden en Godzaligen Heere Johan Temmink, in leven zeer gelieft en getrouw leeräar in de Hervormde Gemeente te Amsteldam, en nu na deszelfs dood uitgegeven door N.N.
66632: TEMMINK, Johannes (1701-'68, Amsterdam) - Het Hogepriesterlijk gebed van Christus, of verklaring over het zeventiende capittel van het euangelium van Johannes, in XXIII leerredenen. Met een voorrede verrykt door Johannes Boskoop, des overledens amptgenoot. tweededruk .op nieuw in hedendaagse spellng gezet door Jan van Vulpen Woudenberg
66631: TEMMINK, Johannes (1701-'68, Amsterdam) - Het Hogepriesterlyk gebed van Christus, of verklaring over het zeventiende capittel van het euangelium van Johannes, in XXIII. leerredenen. Dorr (...) Met een Voorrede verrykt door Johannes Boskoop, des Overledens Amptgenoot. Waarbij geb.: Des Menschen stryd op aarde, en de noodzaaklykheid der Lydzaamheid, By de openinge en sluitinge des Jaars 1760, in twee Leer-redenen voorgesteld en aangeprezen, door wylen den Wel Eerwaardigen, zeer Geleerden en Godzaligen Heere Johan Temmink, in leven zeer gelieft en getrouw leeräar in de Hervormde Gemeente te Amsteldam, en nu na deszelfs dood uitgegeven door N.N.
66634: TEMMINK, Johannes (1701-'68, Amsterdam) - Het Hogepriesterlijk gebed van Christus, of verklaring over het zeventiende capittel van het euangelium van Johannes, in XXIII leerredenen. Met een voorrede verrykt door Johannes Boskoop, des overledens amptgenoot. tweededruk
66636: TEMMINK, JOHANNES (1701-1768) - Het bestraffend en vriendelijk nodigend roepen van de opperste wijsheid. Uitgesproken op 19 september 1762, in de Noorderkerk te Amsterdam, bij gelegenheid der ijdele kermisdagen.
16906: TEMMINK, Mattheus (krankenbezoeker in de Herv. Gem. tot Amsterdam) - Het Kromme dat in de waereld is recht gemaakt door het gelovig zien in Gods heiligdom, of verhandeling over Pred. 7:13. Na een voorbereidende oeffening over Hozea 14:10.
75217: TEMMINK, Mattheus (krankenbezoeker in de Herv. Gem. tot Amsterdam) - Het Kromme dat in de waereld is recht gemaakt door het gelovig zien in Gods Heiligdom, of verhandeling over Pred. VII : 13. Na een voorbereidende oeffening over Hozea XIV : 10. Door (...) Onveranderde uitgave.
66641: TEMPLE, W. - De Historische gedenkschriften van den ridder W. Temple, in twee deelen, het eerste vervattende zijne aanmerkingen over de Nederlandsche Provintien. Het tweede zijne Memorien van 't gene gedenkwaardig in 't Christenrijk is voorgevallen van 1672 tot 1679.
27283: TEMPLE, W. - De Historische gedenkschriften van den ridder W. Temple, in twee deelen, het eerste vervattende zijne aanmerkingen over de Nederlandsche Provintien. Het tweede zijne Memorien van 't gene gedenkwaardig in 't Christenrijk is voorgevallen van 1672 tot 1679.
40709: TERBURCH, C. pseud. van Isaac Esser Jr. 1845-1920. - Ontrouw? Nieuwe, geheel door den auteur herziene uitgave. Met een inleidend woord van 't Bestuur der Vereeniging "Nicolaas Beets"
25420: TERLAAK POOT, Dr. L.D. - De dwaasheid der prediking. Gedachtenisrede bij de herdenking van de 25-jarige evangeliebediening op zondag 24 augustus 1941 in de Duinzichtkerk der Nederduitsch Hervormde Gemeente te 's-Gravenhage.
66645: TERLOUW, Ds. J.C.pred Ned. Herv. Gemeente te Garderen - Afscheidspredikatie uitgesrpoken door Ds. J.C. Terlouw bij zijn afscheid van de Ned. Herv. Gemeente te Garderen op 7 maart 1943.
66649: TERLOUW, PIET - De vecht een stroom van verhalen
72902: TERLOUW T e.a - KERK ZIJN in en seculiere samenleving Generale Synode van de Gereformeerde Gemeenten 2013
33820: TERLOUW, Piet - Het spook van de Bosweg.
13065: TERLOUW, Piet - Den Briel voor de prins.
13064: TERLOUW, PIET - Een sigaar voor ouwe Geurt. vierde druk
66650: TERMEER, Drs. Henk - Nijmegen frontstad september 1944- mei 1945, politiek en vakbeweging.
41510: TERPSTRA, Jouke. - Een zomer aan de Achterweg. Met plaatjes van Tjeerd Bottema. Tweede druk.
66651: TERPSTRA, Jouke. - Een zomer aan de Achterweg. Met plaatjes van Tjeerd Bottema. Tweede druk.
49130: Terpstra, Jouk - Zomer aan de achterweg. Met plaatjes van Tjeerd Bottema. 7-9 jaar.
71069: TERPSTRA P. - Polderkinderen in de zomer (tekeningen van Jan Lutz, 2e druk)
50945: BLACKSTOCK TERRI - Woord van eer
66655: TERSTEEGEN, Gerhard (1697-1769) - Huisgezangboek. Voor het gelovig gezin en de eenzamen.
78313: TERSTEGEN, GERHARD - Gerhard Terstegens Geistliches Blumengärtlein mit der frommen Lotterie
66656: TERSTEGEN, Gerhard: 1697-1769 -Johann von Bernieres - Das verborgene Leben mit Christo in Gott. Aus den Schriften des Johann von Bernieres - Louvigni ins Deutsche übertragen und kurz zusammengezogen von Gerhard Terstegen und anderen. Mit einem Anhang von Liedern,
66657: TERWEN, J. L. - Het Koningrijk der Nederlanden. Voorgesteld in eene reeks van naar de natuur geteekende schilderachtige gezigten.
72350: TERWOLDE - Herdenk de trouw aan ons voorheen betoond 100 jaar gereformeerde gemeente Terwolde/e Vecht
66659: Tesser, J. H. M. - Petrus Canisius als humanistisch geleerde proefschrift met stellingenproefschrft
63855: Prediking van het Nieuwe Testament. - Het Evangelie naar Mattheüs. 2.
58593: Klijn dr. A.F.J. . Prediking van het Nieuwe Testament. - De brief van Paulus aan de Filippenzenr
59967: Lindjier C H Prediking van het Nieuwe Testament - Handelingen van de apostelen. 1. Door dr. C. H. Lindijer. 2e druk.
65499: Selms van A Dr Prediking van het Oude Testament. - Door Dr. A. van Selms. Hoogleraar aan de rijksuniversiteit van Pretoria. Genesis deel 1 en 2.
65767: Smelk E K van DrPrediking van het Nieuwe Testament - De brieven van Paulus aan Timotheüs, Titus en Filemon. De wegen der kerk. Door dr. E. L. Smelik. 5e druk.
66327: STEMPVOORT VAN P A DR.PREDIKING VAN HET NIEUWE TESTAMENT - De brief van Paulus aan de Galaten. Door P. A. van Stempvoort. 4e druk.
59783: LekkerkerkenrA F N Prediking van het Nieuwe Testament - De brief aan van Paulus aan de Romeinen. Door dr. A. F. N. Lekkerkerker. Deel I: 360 (4) blz. 1962. Deel II: 211 (7) blz. 1965.
63775: Pop F J Prediking van het Nieuwe Testament - De eerste brief van Paulus aan de Corinthiërs. Door F. J. Pop. 4e druk.
64532: Roon A van Dr Prediking van het Nieuwe Testament - De brief van Paulus aan de Epheziërs. Door Dr. A. van Roon. 2e druk.
51243: BOLKENSTEIJN M H PREDIKING VAN HET NIEUWE TESTAMENT. - De brieven van Petrus en Judas.
2965: BIJBEL. HET NIEUWE TESTAMENT - of alle boeken des Nieuwen Verbonds onzes Heeren Jezus Christus.
2917: BIJBEL. HET NIEUWE TESTAMENT - ofte alle boecken des Nieuwen Verbonts onses Heeren Iesu Christi [...]
50887: BILDER DES ALTEN TESTAMENTS. - Alten Testaments. 30 Handkolorierte Alten Testaments.
60969: MERODE Willen door A Teuis - Geestelijke Liederen een bloemlezing samengesteld door W de Merode 2e druk herzien en uitgebreid door A Teunis
74120: SUIJKER TEUNIE - Heart 4 you
66660: Teutscher, H. J - Van twee grote klokken in een verland
66661: TEUTSCHER, H.J. - Van twee grote klokken in een ver land. 3e druk.
20194: TEUTSCHER, H.J. - Van twee grote klokken in een ver land. 3e druk.
49069: Teutscher, H. J - Van twee grote klokken in een verland
3881: TEX, Mr. C. A. den - Redevoering bij de inwijding van het gedenkteeken ter eere van J. C. J. van Speyk. Opgericht in het burgerweeshuis der stad Amsterdam, uitgesproken door C. A. den Tex, als tijdelijk voorzitter van het college van regenten van dat gesticht, op 20 october 1831.
66663: TEX, Mr. C. A. den - Redevoering bij de inwijding van het gedenkteeken ter eere van J. C. J. van Speyk. Opgericht in het burgerweeshuis der stad Amsterdam, uitgesproken door C. A. den Tex, als tijdelijk voorzitter van het college van regenten van dat gesticht, op 20 october 1831.
21635: TEYLINGEN, Ds. E. G. van (1903-1980) - Aard en Achtergrond van het geschil in de Gereformeerde Kerken.
22587: TEYLINGEN, E.G. van - Aard en achtergrond van het geschil in de Gereformeerde Kerken door ds. E.G. van Teylingen.
66665: TEYLINGEN, E.G. van - Aard en achtergrond van het geschil in de Gereformeerde Kerken door ds. E.G. van Teylingen.
66577: Taylor Thamas - Een Mensch in Christo of een nieuw schepsel Waar bij nioch eebn verhandelingh ghevoegt is, begrhrijpende enighe overdenkingen van de Schepselen vertaald door L Liscaljet
78109: THAROD R - Van Jaap enJoop en de rozestekjes
73481: ZOETEMAN MEULSTEE Thea - Olga,s kinderen
76457: ZOETEMAN VERMEULEN THEA - Onverwerkt verleden
74295: ZOETEMAN-MEULSTEE THEA - Geen geheimen meer (illustraties: Melanie Broekhoven)
76980: THEILEN Th A M e a - De Jacobskerk Winterwijks mooiste erfstum
14791: THELEMANN, Otto - Die Gnadentafel. Ein Kommunionbuch für Kinder Gottes.
22050: THEMMEN, Wilhelmus (1696-1764, Arnhem) - Op- en aftocht eenes geestelyken wachters, op de stemme des roepende Gots, van Sion den berg Zyner heiligheit. Intree-, afscheids-, en bevestigings-reedenen, gedaan in de gemeenten van Noorthorn, Nieuwe Peekel A, Amersfoort en Nieuwe-Hoove. Met nog een kort bericht ter vergaadering van de eere en dienst der Gereformeerde predicanten van Amersfoort, onlangs ten onregten benaadeelt door eenen naamloozen schryver, die de aanmerkingen van den Heer G. Outhof oover de Neederlandsche Geloofs- belydenisse, en het H. Doop- Formulier met een schampere voorrede zonder eenige kennisse van den autheur op't nieuw heeft uytgegeeven.
66670: THEMMEN, Wilhelmus (1696-1764, Arnhem) - Nuttige zamenspraken van een heilzoekend leeraar met zijne akkerlieden. Deel 2 De derde druk merkelijk verbetert en hier en daar vermeerdert.
46280: THEMMEN, Wilhelmus (1696-1764, Arnhem) - Het vervolg van de nuttige zaamenspraaken, sijnde een gesprek van eenen heylsoekenden leeraar met een swak, dog heylbegeerig litmaat, om sijne Siele soo Voor, Onder, als Naa het Heylig Aavontmaal naar het tigtsnoer des Heyligdoms te bestieren, (...) Met nog een Kerkreede over de Bekeering der Jooden in het laatste der daagen, uyt Jer. 31 : 12. gepredikt tot een Naabetragting op het Heylig Aavontmaal. Door (...) Tweede Druk, op veele plaasten vermeerdert.
47065: THEMMEN, Wilhelmus (1696-1764, Arnhem) - Het vervolg van de nuttige zaamenspraaken, sijnde een gesprek van eenen heylsoekenden leeraar met een swak, dog heylbegeerig litmaat, om sijne Siele soo Voor, Onder, als Naa het Heylig Aavontmaal naar het tigtsnoer des Heyligdoms te bestieren, (...) Met nog een Kerkreede over de Bekeering der Jooden in het laatste der daagen, uyt Jer. 31 : 12. gepredikt tot een Naabetragting op het Heylig Aavontmaal. Door (...) .derdedeel
66669: THEMMEN, Wilhelmus (1696-1764, Arnhem) - Vaste troorstgronden der heiligen, om in daagen van eene dicke duysternisse en groote benauwheit, wanneer sy geen licht en sien, daar op te betrouwen, en gerust te syn teegen alle vreese des quaats. uyt eenige propheetische keurstoffen by een vergaadert en in bysondere geleegentheeden, tot bemoediging van een nog oovergebleeven arm en elendig volk, 't welk in deeze kommerlyke tyden uytsiet naa den Heere ende wagt op den Godt synes Heyls, verklaart en toegepast door Wilh. Themmen.
66672: THEMMEN, Wilhelmus (1696-1764, Arnhem) - Het vervolg van de nuttige zaamenspraaken, sijnde een gesprek van eenen heylsoekenden leeraar met een swak, dog heylbegeerig litmaat, om sijne Siele soo Voor, Onder, als Naa het Heylig Aavontmaal naar het tigtsnoer des Heyligdoms te bestieren, (...) Met nog een Kerkreede over de Bekeering der Jooden in het laatste der daagen, uyt Jer. 31 : 12. gepredikt tot een Naabetragting op het Heylig Aavontmaal. Door (...) Tweede Druk, op veele plaasten vermeerdert.
44053: THEMMEN, G. - Het moeilijke begin door G. Themmen
18431: THEMMEN, Wilhelmus (1696-1764, Northorn Arnhem) - Nuttige zamenspraken van een heilzoekend leeraar met zijne akkerlieden. ten tyde van zijne gewoonlyke ongewoonlyke huysbesoekingen ect 2 dlnWAARBIJ Leerede over Jerimias 12 vers31 enDe Heerlykheit en sterkte van ZION in het laatste der daagen tot troost van de Geestelyke ZIONITEN ect
18432: THEMMEN, Wilhelmus (1696-1764, Arnhem) - Nuttige zamenspraken van een heilzoekend leeraar met zijne akkerlieden. Deel 2 De derde druk merkelijk verbetert en hier en daar vermeerdert.
16702: THEMMEN, Wilhelmus (1696-1764, Arnhem) - Nuttige zamenspraken van een heilzoekend leeraar met een zwak doch heilbegeerig lidmaat. Door Wilhelmus Themmen, in leven predikant te Arnhem. Met een aanbevelend voorwoord van den eerw. heer P. Deetman, predikant te Nijkerk op de Veluwe. . 3 dln
4112: THEMMEN, Wilhelmus (1696-1764, Arnhem) - Vaste troorstgronden der heiligen, om in daagen van eene dicke duysternisse en groote benauwheit, wanneer sy geen licht en sien, daar op te betrouwen, en gerust te syn teegen alle vreese des quaats. uyt eenige propheetische keurstoffen by een vergaadert en in bysondere geleegentheeden, tot bemoediging van een nog oovergebleeven arm en elendig volk, 't welk in deeze kommerlyke tyden uytsiet naa den Heere ende wagt op den Godt synes Heyls, verklaart en toegepast door Wilh. Themmen.
15458: THEMMEN, Wilhelmus (1696-1764, Arnhem) - Het vervolg van de nuttige zaamenspraaken, sijnde een gesprek van eenen heylsoekenden leeraar met een swak, dog heylbegeerig litmaat, om sijne Siele soo Voor, Onder, als Naa het Heylig Aavontmaal naar het tigtsnoer des Heyligdoms te bestieren, (...) Met nog een Kerkreede over de Bekeering der Jooden in het laatste der daagen, uyt Jer. 31 : 12. gepredikt tot een Naabetragting op het Heylig Aavontmaal. Door (...) Tweede Druk, op veele plaasten vermeerdert.
19105: THENHAVEN, F. Bernardinum - Nucleus theologiæ canonico-moralis sive examen ordinandorum et approbandorum. Per modum usitati dialogi inter examinatorem & respondentem. Per F. Bernardinum Thenhaven, Ord. FF. Min. Strict. Observantiae S. Theol. Lectorum Jubilatum, Prov. Saxoniae S. Crucis Custodem Custodum, Concinnatum. Cum Privilegio & Facultate Superiorum.
76527: LEEUW Theo - kerk in een veranderend getij 1952-2002
70732: FRANK THEO - Billy de nieuwe kameraad geillustreerd door Pol Dom leeftijd 10-15 jaar
70737: FRANK THEO - Storm over de prairie tweede druk geillustreerd door Pol Dom
70734: FRANK THEO - Bertus Flier in het wilde westen geillusteerd door Louis Landre leeftijd 10-14 jaar
55553: GROE. THEOD. VAN DER - Strijd en overwinning
58553: KLAUSER THEODOR - Die römishce Petrustratition im Lichte der Neuen Ausgrabungen unter der Peterskirche
73311: WYCKENBURGIUM D. THEODORUM - Rebecca van Tweelinghen Swangher Suchtende over de worstelingen van Esau enda Jacob Dat is: LV Predicatien over het levende Capittel tor den Romcynen: waer in specialijck den strijdt tusschen Vleesch ende Gheest, ter occasie van de klachte Pauli, neacktelijck wordt verklaert. IN-ghestelt/ende in de Bhemeente Jesu Christi tot Haerlem/ ghewedicht
38262: UBINK Theodorus (Ov. 1709, Houten, Alkmaar) - Het Geestelyk Bruylofts-Lied, Christus den Koning, en Zyne geliefde bruyd Toe-gezongen, in den XLV. Psalm. Uyt oude Gewoontens en Zinne-beelden verklaart en toe-gepast; Door Theodorus Ubink, In zyn Leeven laast (sic) Predikant te Alkmaar. De tweeden Druk.
53271: DEURSEN van Arie Theodorus - The Ditinvtive character of the Free university in Amsterdam 18880-2005 A Commenmorative historo
66341: STEUR HERMAN THEODORUS - Helpende Helping Hand 1980-2005 . , 1e Druk. : kleuren Foto's. Gedenkboek,
43704: BRAKEL THEODORUS - De samenspraken tusschen den vader en den zoon bestaande in 51 Hoofdstukken over de Trappen des Geestelijken Levens en vervolgens zijn bevel na zijn dood inhet ligt gebracht door zijn Zoon
55501: GROE THEODORUS VAN DER - Verzameling van 16 biddags predikatiën
72454: BEZA THEODORUS - Het leven en sterven van Johannes Calvijn, Nieuwe uitgave toegelicht door drs. H. Florijn
72243: GROE THEODORUS VAN DER - Toetsteen der ware en valse genade, Bijbels Dagboek
55506: GRoe Theodorusv.d. (1705-'84, Kralingen) - Verzameling van 16 biddags predikatiën, uitgesproken door den regt-eerwaardigen, zeergeleerden en Godzaligen heer Theodorus van der Groe, in zijn E. leven bedienaar des Goddelijken Woords in de Hervormde Gemeente te Kralingen. Zesde druk.
70156: CLARKE M Docteur en Theol - Traites de L'existence et des attributs de dieu des devoirs de la religion naturelle, et de la vérité de la religion chrétienne
75969: PAGII ANTONII P Doctoris Theologie - Annales ecclesiastici ..ecclessiastici auctore Casare baronio sorrano E congregatione pratorii S.R.E. Presbytero CARDINALL tit ss nerei et achilei et sedis apostolica bibliothecario una cum critica historico-chronologica...Antonii Pagii...Doctpris theologi ect TOMUS DECIMUS en
57082: HOVEN Therese - BLONDINE opnieuw bewerkt door W Wijker geeillustreerd door Willem Hardenberg
66674: THEUNISSEN, W - Op de heilige berg Athos. In de tuin van de moeder Gods.
66676: THIEDE, C.P./CURTIS, K. - Beproeving en getuigenis. De oude kerk van het begin tot Constantijn in beeld en tekst. Onder redactie van Carsten Peter Thiede.
23423: THIEL, R. - Luther. Von 1483 bis 1522.
66677: THIEL, R. - Luther. Von 1483 bis 1522.
66679: THIELICKE, HELMUT DR. - Hoe de wereld begon de mens in de oergeschiedents van de Bijbel
66678: THIELICKE, HELMUT DR. - Ik geloof het belijden van de christenen
66680: THIEMES, W. H. - Een duizendjarige kerk. De Ned. Hervormde Kerk in het Benedendorp van Oosterbeek.
7068: THIEMES, W. H. - Een duizendjarige kerk. De Ned. Hervormde Kerk in het Benedendorp van Oosterbeek.
66681: THIENEN, F.W.S. van - Exitosche kunst. De kunst van China, Japan, De Indische Gebieden, Tibet, Amerika, De islamgebieden en Afrika.
66682: THIENEN, Fr. W. S. van. - Het doek gaat op - Vijfentwintig eeuwen in en om het Europese theater
29969: THIENEN, F.W.S. van - Exitosche kunst. De kunst van China, Japan, De Indische Gebieden, Tibet, Amerika, De islamgebieden en Afrika.
66683: THIERS, A. - Geschiedenis van het Consultaat en het keizerrijk. Uit het Fransch vertaald. Deel I-V.
66685: THIJS, J. - De Moderne Positieve Theologie in Duitsland. Academisch Proefschrift.
14457: THIJS, E. Th. - Psalmenboek.
66684: THIJS, E. Th. - Psalmenboek.
32201: THIJS, J. - De Moderne Positieve Theologie in Duitsland. Academisch Proefschrift.
66689: THIJSSE, Jac, P. - Langs de Zuiderzee. Te illustreren met Verkade's plaatjes naar tekeningen van L.W.R. Wenckebach, Jan VoermanJr. en Edzard Koning. EERSTEdruk.
66699: THIJSSE, JAC. P. - Herfst
66702: THIJSSE, JAC. P. - Het Naadermeer
66704: Thijsse, W.H. - Rokoko democratie in wordeing
56331: Heimans E en Jac. P. Thijsse - Wandelboekje voor natuurvrienden door E. Heimans en Jac. P. Thijsse. Met kleine flora en atlasvorm, en vele andere afbeeldingen. Negende druk.
66694: THIJSSE, Jac. P. - Vogelzang. Manuscript daterend van 1938, uigegeven in 1965, ter gelegenheid van de honderdste geboortedag van dr. Jac. P. Thijsse.
39625: THIJSSE, Dr. Jac.P. - De levende natuur. Het levenswerk van Dr. Jac. P. Thijsse weerspiegeld in een bloemlezing voorafgaand woord van G.J. Tijmstra.
70004: HELL van E- Mauritz J H-Thijssen D J e a - Handvolkoren over 60 jaar jeugdwerk gesproken vele foto,s
66706: THIJSSEN, T. - Jongensdagen.
23882: THIJSSEN, T. - Jongensdagen.
66707: THIJSSING-BOER, Henny - Wensdroom van een kind - Spiegelserie
47054: THIRY, ANTOON - Pauwke's Vagevuur
66708: THIRZA - De aantrekkingskracht van het Kruis. Tiende druk.
35300: THIRZA - De aantrekkingskracht van het Kruis. Tiende druk.
36611: THODEN VAN VELZEN, S.K. - Christus in zijne Heiligen. Levensbeelden voor de 365 dagen des jaars volgens den evangelischen volksalmanak door S.K. Thoden van Velzen. Uitgegeven van wege de Evangelische Maatschappij
66709: THODEN VAN VELZEN, S.K. - Christus in zijne Heiligen. Levensbeelden voor de 365 dagen des jaars volgens den evangelischen volksalmanak door S.K. Thoden van Velzen. Uitgegeven van wege de Evangelische Maatschappij
66716: THOENE, BODIE & BROCK - Alle wateren naar de zee. De Galway Kronieken IV.
66715: THOENE, Bodie - in het huis van mijn vader. Serie: De erfenis van Shiloh. Deel 1
66714: THOENE, BODIE - De sleutel tot Sion. tweede druk
66712: Thoene, Bodie - Al vallen er duizend, der erfenis van Shiloh
29673: THOENE, Bodie - De Poorten Sions 1e deel in de serie van De Kronieken van Sion.
78265: DIJKE van Johannis Kanidat Gerf Gem THOLE - Loon vooruw arbeid tergedachtenis aanJohanis van Dijke
40730: THOLEN, Ds. J. - Meditaties
42940: CONVOLUUT Vliet J van Christ geref Gem Boskoop-Fraanje J Barneveld -Abraham VerHey getreformeerd leraar - Uilenbroek - oostende Marius leerend ouderling Otterland . Molenaarsgraaf -Tholen - Vliet Viertal leerredenen 1916 zonder uitgever 69 blz EN Fraanje een vermanend woord uitgever Harten Lunteren 16 blz ENAbraham VerHey drietal lijdenspreken58 blz En Uilenbroek 6 preken En Oostende De wederzijsche kennis--tusschen Christus en Zijn Volk Middelharnis H van de Meulen 1902 35 blz En Het beproefde Goud 22 blz
66717: THOLEN, Ds. J. - Meditaties
6643: THOLUCK, Dr. A. (hoogleeraar te Halle) - De weg des heils. Christelijke overdenkingen. Uit het hoogduitsch door Dr. R. A. S. Piccardt, predikant te Goes. Tweede druk. Nieuwe uitgave. Herzien naar de vierde uitgave van "De Stunden Christlicher Andacht." Eerste deel.
1591: THOLUCK, Dr. A. (hoogleeraar te Halle) - De weg des heils. Christelijke overdenkingen. Uit het hoogduitsch door Dr. R. A. S. Piccardt, predikant te Goes. Tweede druk. Herzien naar de vierde uitgave van de stunden christlicher andacht. Eerste deel. (Met portret van den schrijver.) (16) 298 blz.
77930: KOCK THOMAS - DIe Buchkultur de Devotio nmoderna handschriftenproduktion ect. band 2
48427: BOVEN VAN A J HERV PRED TE ED WILCOCKS THOMAS - Handboekje bij het bijbelonderzoek tevens Leerboekje voor Zondagschool en Catechisatie met aanbevelend woord van Ds J A van Boven Waarbij Gebonden Hining-Droppelen uit de steenrots Jezus Christus of een kort woord aan alle Heiligen en Zondaars 4e druk
72008: KEMPS THOMAS À - De navolging van Christus, vertaald en ingeleid door Dr. B. Wielema, derde herziende druk
78136: BOSTON THOMAS - Brood en wijn uit het engelsch vertaald door L.J. van Valen
66722: THOMAS, Fred - Een liefde in Staphorst.
66721: THOMAS, DENIS - Beeld van Christus
53170: Day Thomas(1748-1789) - De kleine Jack : eene geschenk voor de jeugd / naar het Engels 2e druk
72916: BOSTEN THOMAS - Die Mij vindt, vindt het leven, drie preken, Vertaald uit het Engels door G.H.C. Pas-Donker
78304: SHEPADS Thomas - Het bruisen van nde zee gestild utobiografie vande predikant Thomas Shepard 1605-1644 en Shepards dagboek1640-1644 vertaling W vanEmenes
48518: Wilcock Thomas - honigdroppelen uit de Steenrotse Jezus Christus Een kort woord ter vermaning aan alle heiligen en zondaars onveranderde uitgave naar den veertigsten druk
51441: BOSTON THOMAS - De Ware Rust 2e druk
41400: Day Thomas(1748-1789) - De kleine Jack : eene geschenk voor de jeugd / naar het Engels 2e druk
78226: KEMPIS THOMAS A(ca. 1379-1471)++ - De imitatione Christi libris quatuor, ad octo manuscriptorum ac primarum editionum fidem castigati, & mendis plus sexcentis expurgati
75361: CAMERON Thomas - PEDEN de profeet (Alexander)
28266: KEMPIS THOMAS A(ca. 1379-1471) - De navolging van Christus.
73757: ALBERTHOMA THOMAS - De Richter in het paradijs, of onderzoek van de heilig Schriften
73367: WATSON THOMAS - Jeruzalem dat ik bemin. Een puriteinse visie op de kerk
66725: THOMASSINO, L. - Dogmatum theologicorum de Deo, deique proprietatibus. Tomus secundus. Authore Ludovico Thomassino congregationis oratorii presbytero. Editio Veneta , cui accedunt in calce Tomi Tertii Disserationes in concilia tum generalia, tum particularia ejusdem authoris.
66727: THOMPSON, R.E. - Het uitzenden der twaalf Apostelen twee en twee. Predicatie over Matth. 10: 2-4 door prof. robert Ellis Thompson, Philadelphia (Amerika). Uit het Engelsch door J. Visser, V.D.M. Sprang.
28216: THOMPSON, R.E. - Het uitzenden der twaalf Apostelen twee en twee. Predicatie over Matth. 10: 2-4 door prof. robert Ellis Thompson, Philadelphia (Amerika). Uit het Engelsch door J. Visser, V.D.M. Sprang.
66729: THOMSON, Iain R - Isloation Shepherd. With drawings and photgraphs by the author
66730: THOMSON, J. - The poetical works of James Thomson. Illustrated. The text edited by Charles Cowden Clarke.
27196: THOOMES, Dr. J. G. - Onze eredienst.
66731: THOOMES, Dr. J. G. - 1549 - 1949: Vier eeuwen Veenendaal. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 400- jarig bestaan van Veenendaal op verzoek van het gemeentebestuursamengesteld door Dr. J.G. Thoomes met medewerking van D. Sandbrink.
66732: THOOMES, Dr. J. G. - Vier eeuwen Veenendaal. 1549-1949. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan van Veenendaal. op verzoek van het gemeentebestuur samengesteld door dr. J. G. Thoomes met medewerking van D. Sandbrink.
66733: THOOMES, Dr. J. G. - Veenendaal toen en nu. herziende uitgave van Vier eeuwen Veenendaal
66734: THOOMES, Dr. J. G. - Onze eredienst.
66735: THOOMES, Dr. J. G. - 1549 - 1949: Vier eeuwen Veenendaal. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 400- jarig bestaan van Veenendaal op verzoek van het gemeentebestuursamengesteld door Dr. J.G. Thoomes met medewerking van D. Sandbrink.
78003: THORBECKE, J.R. - De briefwisseling van J.R. Thorbecke. Deel 1-7 (1830-1872). Uitgegeven door G.J. Hooykaas & F.J.P. Santegoets
40295: THULIN, Oskar - Martin Luther, sein leben in bilder und Zeitdokumenten
66738: THULIN, J.G. - Kleutergymnastiek.
66739: THULIN, Oskar - Martin Luther, sein leben in bilder und Zeitdokumenten
23888: THULIN, J.G. - Kleutergymnastiek.
66740: THURING, L. - Q.B.V. Dissertatio Historico-politica, de personata in imperiis libertate, quam adprobante ampliss. facult. philos. Academiæ Upsaliensis sub præsidio viri amplissimi celeberrimique, Dn. Johannis Bpmarek (?), eloq. & polit. prof. reg. & Skytt. Pro Laurea Philosophica ad publicum examen modeste desert S:æ R.æ M:tis Alumnus Laurentius Thuring Nericius. In aud. Gust. Maj. d. 13 decembris 1709. h.a.m.s.
54145: EDUARD THURNEYSEN (HRSGG.) - Theologische Existenz heute: Schriftenreihe.
66741: THURNEYSEN, EDUARD - Ein Briefwechsel aus der Frühzeit der dialektischen Theologie. Mit einer Einleitung von Eberhard Busch.
66744: TICHLERUS, Jacobus. (1604-1692) - Hiskie oprechtigheydt/ghebleecken in zijn ghesontheydt, sieckte, ende ghenesinghe. Voor-ghestelt in 18 predicatien, over het 38. capittel Esaia. Waer by ghedaen is een predicatie van den toorn Godes, zijnde in de ordre, de vijfthiende. den tweeden druk/verbetert/ende ten derdendeel ruym vermeerdert.
66746: TIDEMAN, J. - De ondergang van de onoverwinnelijke vloot in juli (augustus) 1588. Door J. Tideman, phil. theor. mag. litt. hum. doct., hoofdambtenaar bij de Koninklijke Bibliotheek. (2) 51 blz. en: De Afsluiting en gedeeltelijke droogmakelijk der Zuiderzee. Beknopt overzicht, samengesteld op last der Zuiderzee-vereeniging, ter gelegenheid van de eerste Nederlandsche tentoonstelling op scheepvaartsgebied te Amsterdam in 1913. 20 blz. Met kaart.
66749: TIEL, Gré van - Vader!... Kom toch!
66751: TIELE, C.P. - De Godsdiens van Zarathustra. Van haar ontstaan in Baktrië tot den val van het Oud-Pezische Rijk. Met 8 Litho's.
66750: TIELE, Alardus (1673-1748, Rotterdam) - Schouwburg der oordeelen en gerigten Gods, geoeffend en uitgevoerd door watervloeden, stormwinden, oorlogen, aardbevingen, pestilentien, siektens over menschen en vee enz. In drie deelen, door Alardus Tiele, bedienaar des H. Euangeliums te Rotterdam.
66753: TIELEMAN DR. D - Sekularisatie - zure regen of zegen
66754: TIELEMAN, DIRK - Het land van GOS. Notities van een motorrijder Verslag van een reis per motor door de voormalige Sovjet-republieken Oezbekistan, Kirgistan, Kazachstan en Siberië, waarbij het centrale thema is het sociaal/economisch verval en het opkomende moslimfanatisme
45464: TIELEMAN DR. D - Sekularisatie - zure regen of zegen
36745: TIESEMA, J. - De monnik van Wittenberg. met vier platen.
66755: TIESEMA, J. - De monnik van Wittenberg. met vier platen.
38087: TIGCHELAAR, Riet - Haro de viking,
66757: TIIJDSCHRIFT - VOOR JONGE OOGEN EN JONGE HARTEN
4069: TIL, SALOMON VAN (1643-1713, PROF. LEIDEN) - Het Euangelium des H. Apostels Matthæi. Na een bequame ontleding, door kort-bondige aantekeningen geopent, en kragtige demonstratien, tegen alle on-christenen, en twijffelaars betoont. Waar by gevoegt is een kort en bondig vertoog van de harmonie der euangelische historien. Den verden druk van ingeslopene druk-fouten verbetert/ en vermeerdert.
77452: TIL, Dr. Salomon van (1643-1713, Leiden) - Het voor-hof der Heydenen voor alle ongeloovigen geopent Omdeselve aldaar door een Klare beschouwinge Vann de Betoogde GODDELYKHEYD van MOSIS WET-BOEK totv een eerbiediger ingang in Heyligdom van Gods Wetr toe te rusten met vervolg
71849: TIL, Dr. Salomon van (1643-1713, Leiden) - Het voor-hof der Heydenen voor alle ongeloovigen geopent Omdeselve aldaar door een Klare beschouwinge Vann de Betoogde GODDELYKHEYD van MOSIS WET-BOEK totv een eerbiediger ingang in Heyligdom van Gods Wetr toe te rusten
38133: TIL, Salomon van (1643-1713, prof. Leiden) - Het Euangelium des H. Apostels Matthei. Na een bequame ontleding, door kort-bondige aantekeningen geopent, en kragtige demonstratien, tegen alle on-christenen, en twijffelaars betoont.
66759: TILLETT, LESLIE (COLLECTED AND EDITED BY) - Wind on the Buffalo Grass - The Indians' Own Account of the Battle at the Little Big Horn River, & the Death of Their Life on the Plains
66762: TILLOTSON, Joannes (aarts-bisschop van Kantelberg, en opper kerkvoogd van geheel Engeland) 1630-1694 - Uytgelezene Mengelstoffen bestaande in twaalf predikaatsien over eenige voonaame Texten zo des Oude alsdes Nieuwen Verbond tweede deel
77734: MARAN Tim - De geuzentrouw van Steven Hazrhart
36178: TIMMER, L. - Het Avontuur van Thijsje Goudoog. Een verhaal voor kinderen van omstreeks 10 jaar.
66764: TIMMER J J M Prof.Dr. - Atlas van de Nederlandse beschaving.
66765: TIMMER, L. - Het Avontuur van Thijsje Goudoog. Een verhaal voor kinderen van omstreeks 10 jaar.
35588: TIMMERMAN, A. (Pred. te Terneuzen_ - Herhalingsboekje over enkele zaken der Bijbelsche Geschiedenis en der geloofsleer. Derde druk.
66766: TIMMERMAN, A. (Pred. te Terneuzen_ - Herhalingsboekje over enkele zaken der Bijbelsche Geschiedenis en der geloofsleer. Derde druk.
43560: TIMMERMANS, FELIX - Bij de krabbekoker
66767: TIMMERMANS, FELIX - Vertelsels. Eerste bundel. Geïllustreerd door de schrijver
43738: TIMMERMANS, FELIX - Pijp en toebak
7359: TIMMERMANS, W. - De Nederduitsch Hervormde Gemeente te Utrecht in verband met het toenemend aantal onkerkelijken en in haar relatie tot haar evangelisatie-orgaan: De Nederlandsch Hervormde Stadszending.
43747: TIMMERMANS, FELIX - Het Keerseken in Den Lanteern Eerste Druk. Gedecoreerd Linnen, 22x17cm, met tekeningen van de schrijver; zonder jaartal; band gebruind; licht roestvlekkig; 188pp; In Goede Staat.
66768: TIMMERMANS, W. - De Nederduitsch Hervormde Gemeente te Utrecht in verband met het toenemend aantal onkerkelijken en in haar relatie tot haar evangelisatie-orgaan: De Nederlandsch Hervormde Stadszending.
66769: TIMMERS, J. J. M. - De glorie van Nederland.
66770: timmers, J.J.M. - Kerkelijke monumenten zorg
78033: BERKEN van Tine - Een boozestiefmoeder
70717: GOBIUS TINE - Lientje geillustreerd door W. Hardenberg derde druk meisjesboeken
66775: TIPTAFT W - De VRIEND van Philpot door H Kortenhof uit Engels vertaald
16981: TIRINI, J. - R.P. Jacobi Tirini Antuerpiani, e Societate Jesu, Commentarius in Sacram Scripturam, duobus tomis comprehensus: primo quidem post varia prolegomena, vetus fere Testamentum: Altero, duodecim prophetæ minores; Machabæorum liber uterque, ac novum Testamentum explanantur. Editio novissima prioribus longe emendatior, cum indicibus quinque secuno tomo subnexis.
75892: TUUK van der TITIA - In vrije uren twee verhalen voor de jeugd vogeltje vlug en Kind goed al goed62-45 blz org geb met geKLEURDE PLAATJES
66777: TITTMANNIUS, C.C. - Caroli Christiani Tittmanni, theologiae doctoris potent. reg. Sax. consiliarii ecclesiastici consistorii supremi seniores ad aedem crucis Dresdae pastoris dioeces. Dresdensis superintendentis. Meletemata sacra, sive commentarius exegetico-critico-dogmaticus in Evangelium Ioannis.
20217: TITTMANNIUS, C.C. - Caroli Christiani Tittmanni, theologiae doctoris potent. reg. Sax. consiliarii ecclesiastici consistorii supremi seniores ad aedem crucis Dresdae pastoris dioeces. Dresdensis superintendentis. Meletemata sacra, sive commentarius exegetico-critico-dogmaticus in Evangelium Ioannis.
40189: TJADEN, Sicco (1693-1726, Nieuwe Pekela) - Eenige aantekeningen en alleen-spraken. Betreffende meest het verborgen leven voor den Heere van den eerwaarden en Godzaligen heere Sicco Tjaden. Getrouw leraar van Jesus Gemeente in de Nieuwe Pekel A. Uit de Latynsche handschriften van den overledenen by een verzamelt en vertaalt; waar by komen nog vyftien opwekkende brieven. Door Johannes Hofstede, in zyn eerw. bedienaar des Godlyken Woorts te Groningen..nieuwe uitgave Kerkrede uit Ps. XLII: 12 'Wat buigt gy u neder, o myne ziele en wat zyt gy onrustig in my? Hoopt op God, want ik zal hem nog loven; Hy is de menigvuldige verlossinge myns aangezigts, en myn God'. Gedaan door den eerwaarden en zaligen heere Sicco Tjaden, getrouw leraar van Jesus' gemeente in de Nieuwe Pekel-A. en: Lyk-reede uit Joh. XI: II. Ter gelegentheit van het overlyden van den eerw. welg. en Godzaligen heer, de heer Sicco Tjaden, getrouw herder van Jesus in de Nieuwe Pekel-A: overleden den 28. martii 1726 in het 33. jaar zynes ouderdoms. Gedaan in de Nieuwe Pekel-A den 7. april 1726 door Joh. Hofstede, in zyn eerw. leven predikant te Nieuwe Pekel a
34746: TJADEN, Sicco (1693-1726, Nieuwe Pekela) - Aanteekeningen en alleenspraken meest betreffend het Verborgen Leven voor den Heere, van den eerwaarden en Godzaligen heere Sicco Tjaden. Getrouw leraar van Jesus Gemeente in de Nieuwe Pekel A. Uit de Latynsche handschriften van den overledenen by een verzamelt en vertaalt; waar by komen nog vyftien opwekkende brieven. Door Johannes Hofstede, in zyn eerw. bedienaar des Godlyken Woorts te Groningen. Met een voorwoord van ds. H. de Cock, leeraar aan de Theol. School te Kampen.
66779: TJADEN, Sicco (1693-1726, Nieuwe Pekela) - Eenige aantekeningen en alleen-spraken. Betreffende meest het verborgen leven voor den Heere van den eerwaarden en Godzaligen heere Sicco Tjaden. Getrouw leraar van Jesus Gemeente in de Nieuwe Pekel A. Uit de Latynsche handschriften van den overledenen by een verzamelt en vertaalt; waar by komen nog vyftien opwekkende brieven. Door Johannes Hofstede, in zyn eerw. bedienaar des Godlyken Woorts te Groningen. Tweede druk. en: Kerkrede uit Ps. XLII: 12 'Wat buigt gy u neder, o myne ziele en wat zyt gy onrustig in my? Hoopt op God, want ik zal hem nog loven; Hy is de menigvuldige verlossinge myns aangezigts, en myn God'. Gedaan door den eerwaarden en zaligen heere Sicco Tjaden, getrouw leraar van Jesus' gemeente in de Nieuwe Pekel-A. en: Lyk-reede uit Joh. XI: II. Ter gelegentheit van het overlyden van den eerw. welg. en Godzaligen heer, de heer Sicco Tjaden, getrouw herder van Jesus in de Nieuwe Pekel-A: overleden den 28. martii 1726 in het 33. jaar zynes ouderdoms. Gedaan in de Nieuwe Pekel-A den 7. april 1726 door Joh. Hofstede, in zyn eerw. leven predikant te Groningen. Derde druk. en: Gedicht op het overlyden van den geleerden en Godtvrugtigen heere Sicco Tjaden, getrouw leraar in de gemeinte van de Pekel-A; gedicht aan de kerk van Nieuwe Pekel-A; gedicht ter gedachtenis van de schieyke dog zalige ontbinding van mejuffrouw Anna Margareta Tjaden, huisvrouw van den here J.F. Bymolt.
77445: TJADEN, Sicco (1693-1726, Nieuwe Pekela) Hofstede Johannes 1685-1736 Groningen - Eenige aantekeningen en alleen-spraken. Betreffende meest het verborgen leven voor den Heere van den eerwaarden en Godzaligen heere Sicco Tjaden. Getrouw leraar van Jesus Gemeente in de Nieuwe Pekela. Uit de Latynsche handschriften van den overledenen by een verzamelt en vertaalt; waar by komen nog vyftien opwekkende brieven neffens een kerkrede over ps. 42: 12. Door Johannes Hofstede, in zyn eerw. bedienaar des Godlyken Woorts te Groningen. 1e druk.
32204: TJADEN, Sicco (1693-1726, Nieuwe Pekela) - Het verborgen leven voor de Heere. Heruitgave verzorgd door F.A. Lieburg.
66781: TJALSMA, J. - Maarten neemt de leiding.
66782: TJALSMA,JELLE - Saskia's zoektocht
30764: TJALSMA, J. - Maarten neemt de leiding.
66783: TJOELKER, A. - Ds. S. van Velzen en zijn betekenis voor de afscheiding in Friesland. Een kerkhistorische bijdrage over de jaren 1835-1840. Door A. Tjoelker.
16327: TJOELKER, A. - Ds. S. van Velzen en zijn betekenis voor de afscheiding in Friesland. Een kerkhistorische bijdrage over de jaren 1835-1840. Door A. Tjoelker.
66784: tNUMANSDORP - Statuten en huishoudelijk regelement van de Nedelandse Hervormde Vereniging op Gereformeerde grondslag te Numansdorp
35233: TÖBLER, J.G.1769-1843) - De Christen leeraar, in navolging van zijnen grooten meester. Naar het Hooghduitsch van J.G. Töbler.
66785: TÖBLER, J.G.1769-1843) - De Christen leeraar, in navolging van zijnen grooten meester. Naar het Hooghduitsch van J.G. Töbler.
16284: TOEBES, C.J. - Dominees-drama (Dr. J.C. Zaalberg Pz. 1828-1885)
37033: TOEBES, C.J. - Haagse hervormde historien.
47965: TOET, DRS. J - Hem, de Heer Sy de eer!. Opstellen over jacobus Revius en over de geschiedenis van het Revius College
66790: TOET, DRS. J - Hem, de Heer Sy de eer!. Opstellen over jacobus Revius en over de geschiedenis van het Revius College
43199: TOFT, MAGNA - De smokkelaars van Singapore ll.: Hendriks, Han. Vertaling dra. N. Boelen-Ranneft
2467: TOL, Andries van (gewoond hebbende te Gouda) - Merkwaardig verhaal aangaande het leven en de bekeering van A. van Tol. Door hemzelven beschreven.
14459: TOL, Andries van (gewoond hebbende te Gouda) - Het leven en de bekering van Andries van Tol, gewoond hebbende te Gouda, door hemzelf beschreven.
66794: TOLETI, Fr. - Annotationes ad instructionem sacerdotum Francisci Toleti, card. e Societate Iesu, sacerdotibus eo libro utentibus utilissimæ: ab Andrea Victorello Bassanensi ex gravissimis auctoribus excerptæ & Camillo Burghesto & Pompeto Arrigonio S.R.E. cardinalibus dicata. Denuo impressæ, emendata. CUM PRIVILEGIO.
3029: TOLLENS, H. C.z. - Laatste gedichten. Tweede druk.
66797: TOLLENS, H. C.z. - Laatste gedichten. Tweede druk.
66798: TOLMAN, Rinke en ZWEERES, Ko - Zo leer je vogels kennen. Eerste deel, no. 1 - 50. Tweede deel, no. 51 - 100. Derde deel, no. 101 - 150. Vierde deel, 151 - 200.
66799: TOLMAN, Rinke en J.I. van Schaik - Door hei en polder.
66802: TOLMAN,RINKE EN DS J. L. VAN SCHAICK EN JAN P. STRIJBOS (ONDER RED. ) - In weer en wind. Maandblad voor natuurliefhebbers. 10e jaargang. 1943.7-48 compleet.
70287: GRETZSCHEL Matthias/BABOVIC Toma - auf den spuren von martin luther
70982: TOMSON, WALTER - Drie maanden aan de peperkust (geïllustreerd door Pol Dom)
70983: TOMSON, WALTER - Orpa het eiland in den Niger (geïllustreerd door Pol Dom)
76988: MEULEN van der Ton y - OUDE kerken in GRONIN GEN
64675: ROY Le J J predikant te te Oude Tonge - TWEE VERHANDELINGEN over den waren aard van het onderwijs des bijbels,als een niet bespiegelend,maar louterpraktikaal obderwijs,naar onze vatbaarheid ingerigt en over De noodzakelijkheid van de verlichting ennhetonderwijs des H Geestes,totregteb infeilbaar verstad van de waren zin der bijbelschriften: beide ter bevorderingeenergegronde vereeniging der christenen aangewend
48496: ROY Le J J predikant te te Oude Tonge - TWEE VERHANDELINGEN over den waren aard van het onderwijs des bijbels,als een niet bespiegelend,maar louterpraktikaal obderwijs,naar onze vatbaarheid ingerigt en over De noodzakelijkheid van de verlichting ennhetonderwijs des H Geestes,totregteb infeilbaar verstad van de waren zin der bijbelschriften: beide ter bevorderingeenergegronde vereeniging der christenen aangewend
24960: TONGEREN, H. van (Rouveen). - Bewaard bevel. De vrijmaking in kort bestek. Schets ten dienste van het catechetisch onderwijs in gezin en kerk.
66805: TONGEREN, H. van (Rouveen). - Bewaard bevel. De vrijmaking in kort bestek. Schets ten dienste van het catechetisch onderwijs in gezin en kerk.
70629: ALPHEN TOON VAN - Het reddende doelpunt
48436: TOONDER, MARTEN - Wat enigjes 3e Druk
48437: TOONDER, MARTEN - Parbleu 1e druk. 201 blz. Bevat de verhalen: Het nieuwe denken (5689-5746); De Maanblaffers (5970-6029)(6031-6032); De bevrijding van sollidee (6297-6333)(6339-6370)..
48438: TOONDER, MARTEN - Een groot denkraam Bevat de verhalen: Het nieuwe denken (5689-5746); De Maanblaffers (5970-6029)(6031-6032); De bevrijding van sollidee (6297-6333)(6339-6370)..
48448: TOONDER, MARTEN - De grote onthaler. 1e druk
41580: TOONDER, J. Gerhard - Schippers naast God.
48439: TOONDER, MARTEN - Zoals mijn Goede Vader zei. De tijwisselaar, de kwade inblazingen, de hulpbloemerij.. 4e druk
48441: TOONDER, MARTEN - Praw!!! Der Hemeldonderweder. De niks, Het monster trotteldom, De tuttelwurm.. 5e druk
48442: TOONDER, MARTEN - Een ragfijn spel: De ombrenger, de minionen. 1e druk
48443: TOONDER, MARTEN - Ach Mallerd. De Kiekvogel, De Uitvalsels..1e druk
48444: TOONDER, MARTEN - Dit gaat te ver (de vrezelijke krakken, de toekomer) 1e druk
48445: TOONDER, MARTEN - Ook dat nog. De pijpleider, de denktank.. 1e druk
48446: TOONDER, MARTEN - Een enkel opbeurend woord. De grijze kunsten. De geweldige wiswassen. 1e druk
48447: TOONDER, MARTEN - Heel Stilletjes (De astromanen en de doorluchtigheid) 1e druk
48478: TOONDER, MARTEN - Koning Hollewijn en de hoedenzaak en het anders-wezen 1ste druk.
66808: TOONDER, Marten - De andere wereld.
66809: TOONDER, MARTEN - Wat enigjes 3e Druk
66810: TOONDER, MARTEN - Een groot denkraam Bevat de verhalen: Het nieuwe denken (5689-5746); De Maanblaffers (5970-6029)(6031-6032); De bevrijding van sollidee (6297-6333)(6339-6370)..
66811: TOONDER, MARTEN - Zoals mijn Goede Vader zei. De tijwisselaar, de kwade inblazingen, de hulpbloemerij.. 4e druk
66812: TOONDER, MARTEN - Praw!!! Der Hemeldonderweder. De niks, Het monster trotteldom, De tuttelwurm.. 5e druk
66813: TOONDER, MARTEN - Ach Mallerd. De Kiekvogel, De Uitvalsels..1e druk
66814: TOONDER, MARTEN - Ook dat nog. De pijpleider, de denktank.. 1e druk
66815: TOONDER, MARTEN - Een enkel opbeurend woord. De grijze kunsten. De geweldige wiswassen. 1e druk
66816: TOONDER, MARTEN - Heel Stilletjes (De astromanen en de doorluchtigheid) 1e druk
66817: TOONDER, MARTEN - De grote onthaler. 1e druk
66818: TOONDER, MARTEN - Koning Hollewijn en de hoedenzaak en het anders-wezen 1ste druk.
19846: TOORENENBERGEN, J. J. van - De eerste synode der Geref. kerk in Holland en Zeeland. 1574. No. 11. van Voor drie honderd jaren.
45432: TOORENENBERGEN, A. VAN AND H.G. KLEYN (ED.) - Patristisch-biographisch woordenboek op de eerste zes eeuwen der christelijke kerk, inzonderheid volgens de Real-encylopädie van Herzog, Plitt en Hauck.
14403: TOORENENBERGEN, J. J. van - De symbolische schriften der Nederlandsche Hervormde Kerk in zuiveren, kritisch bewerkten tekst. Haar aangeboden tot wettig gebruik. Tweede, herziene uitgave.
38345: TOORENENBERGEN, J. J. van - De symbolische schriften der Nederlandsche Hervormde Kerk in zuiveren, kritisch bewerkten tekst. Haar aangeboden tot wettig gebruik.
6640: TOORENENBERGEN, J. J. van - Eene bladzijde uit de geschiedenis der Nederlandsche Geloofsbelijdenis ter gedachtenisviering bij haar derde eeuwgetijde beschreven en met de oorspronkelijke bescheiden uitgegeven. 1561-1861. Met twee fac-simile's.
66825: Toorennenbergen van A ( Richter en Dove) - Het Katholieke en evangelisch KERKRECHT door Dr.Richter en Dr Dove naar de zesde uitgave historisch bijgewerkt door Toorennenbergen van A ( Uitgeven in de Godgeleerde bibliotheek
70042: TOORN van der A - DOODSTRAF AAN ONSCHULDIGEN S G P lezing over abortus
43494: NAEFF TOP - Offers... 3e druk
45743: HAAREN J Van Pred Gerf Gem door G C van Haaren en H van den Top - Tot Profeet gresteldleven en werk van ds J van Haaren
66828: TOPS, A.J.J.H. - Eindhoven.
25475: TORENBEEK, Ds. R. - God is getrouw. Gedachtenisrede ter gelegenheid van zijn veertig jarige evangeliebediening uitgesproken in de augustijnen Kerk op zondag 8 maart 1931 ten afscheid van de Ned, Herv. Gem. te Dordrecht.
41566: TORENVLIET, PETER (= PIETER TERPSTRA) - Het goud van Nagele; een avontuur van rechercheur Argus .
13044: TORRE, Agni van der - Vaders kameraad.
13045: TORRE, Agni van der - De gevluchte vogels.
48999: Torre, Agnie. van der - Vaders kameraad. tekeningen van Rie reinderhoff.
66830: TORRE, Agni van der - Vaders kameraad.
66831: TORRE, Agni van der - De gevluchte vogels.
66832: TORRE, AGNIE. VAN DER - Vaders kameraad. tekeningen van Rie reinderhoff.
71123: TORRE, AGNI VAN DER - de club van de kat geïllustreerd door Adri Alindo, tweede druk)
66833: TORTIUS, Franciscus (1658-1741) - Therapeutice Specialis. Ad Febres periodicas Perniciosas, Cui Subnectuntur responsiones jatro-apologeticae ad clarissimum Ramazzinum: Addita in hac quinta editione auctoris vita a Ludovico Antonio Muratiorio conscripta, atque aliis eiusdem opusculis. Mutinensis philosophiae, et medicinae doctoris; in patrio lycaeo professoris primarii; serenissimi raynaldi I. mutinae, regii, mirandulae, etc. Ducis medici; a consoliis quatuor virorum publicae valetudinis; et societatis regiae londinensis sodalis. Waarbij geb.: Responsiones Jatro-Apologeticae ad Criticam Dissertationem de Abusu Chinae Chinae mutinensibus medicis perperam quondam viro Bernardina Ramazzino in patavina universitate practicae medicinae prof. prim.
16166: TOUR, Imbart de la - Calvin. Der Mensch - die Kirche - die Zeit.
25648: TOURN, G. - De Waldenzen. De eerste protestanten en hun 800-jarige geschiedenis.
66836: TOURNIER, Dr. P. - De sterken en de zwakken - vertaling van Frans Den Tex.
11092: TOUSSAINT, A. L. G. - Diana.
24471: TOUSSAINT van BOELAERE, F. V. - Anthea. Keurverzameling van sonnetten bijeengebracht en ingeleiddoor F.V. Toussaint van Boelaere, werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie. Nieuwe vermeerderde uitgave.
66837: TOUSSAINT van BOELAERE, F. V. - Anthea. Keurverzameling van sonnetten bijeengebracht en ingeleiddoor F.V. Toussaint van Boelaere, werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie. Nieuwe vermeerderde uitgave.
44585: TRACY, LOTTE - Freddy
43031: TRAP, H.J. - Het tij wacht op niemand een roman over de Pilgrim Fathers
76413: TRAP, H.J. - En Zij Werden Tot Een Groot Volk. Roman over de Pilgrim Fathers 2e druk
66840: Trapman, J. - De summa der godliker scrifturen (1523) proefschrift met stellingen
70978: Treffers, J. - De kosteloosze (schrijver van: Éen H.B.S. Film', en 'Het zoontje van den directeur', met tekeningen van Is. van Mens)
70979: TREFFERS, J. - Kameraden (geíllustreerd door J.G. Kesler)
70977: Trelker, A. - Een prettige logé (met tekeningen van J.H. Lutz)
66841: TRELKER, A. - Jong leven.
23889: TRELKER, A. - Jong leven.
24626: TRESCHO, S.Fr. - Die Wissenschaft selig und fröhlich zu sterben oder Sterbe-Bibel in Poesie und Prose von Sebastian Friedrich Trescho. Zweite, verbesserte Auflage. Erster Band.
66842: TRESCHO, S.Fr. - Die Wissenschaft selig und fröhlich zu sterben oder Sterbe-Bibel in Poesie und Prose von Sebastian Friedrich Trescho. Zweite, verbesserte Auflage. Erster Band.
36146: TREUR, M.K. - Gebouwd op het fundament. Voorgeschiedenis, wording en ontwikkeling van de Gereformeerde gemeente te Zeist.
66843: TREUR, M.K. - Gebouwd op het fundament. Voorgeschiedenis, wording en ontwikkeling van de Gereformeerde gemeente te Zeist.
46134: TRICHT, Dr. H.W. van - Het leven P.C. Hooft.
24934: TRICHT, G.W. van / ROOSE, J.C. - Bevestigingspredicatie van dr. J.C. Roose en intree-predicatie van ds. G.W. van Tricht op 31 januari 1954 in de Vredeskerk te Nijkerk.
66847: TRICHT, Dr. H.W. van - Het leven P.C. Hooft.
66849: TRIEMSTRA, T. - Boukje Jongema
42568: TRIEMSTRA, T. - Boukje Jongema
36847: TRIGLAND, Jacobus. - De rechtmatigde christen. reprint naar de uitgave van 1615, gedrukt bij Paulus van Ravensteyn te Amsterdam.
66852: TRIGLAND, Jacobus. - De rechtmatigde christen. reprint naar de uitgave van 1615, gedrukt bij Paulus van Ravensteyn te Amsterdam.
4754: TRIGLAND, Jacobus (1583-1654, Amsterdam) - +Kerckelycke geschiedenissen, begrypende de swaere en bekommerlijcke geschillen, in de Vereenigde Nederlanden voor-gevallen, met derselver belsissinge, ende aenmerckingen op de kerckelycke historie van Johannes Vvtenbogaert. Uyt autentycke stucken getrouwelijck vergadert, ende op begeerte der Zuyd en Noort-Hollantsche Synoden uytgegeven, tot nodige onderrichtinge.
66854: TRIMBOS, C.J.B.J. - Gehuwd en ongehuwd. Een viertal radiocauserieën uitgesproken door Dr. C.J.B.K. Trimbos
66856: TRIMP, C. - De Gemeente en haar liturgie een leesboek voor kerkgangerts
66857: TRIMP, C. DR - De dienst van de mondige kerk. Een confrontatie met het appél van de 'mondige' wereld.
66855: TRIMP, C. - De biddende kerk. Een bundel studies over het gebed aangeboden bij gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de Theologische Hogeschool te Kampen. Onder redactie van dr. C. Trimp.
49171: Trimp, C. DR - De dienst van de mondige kerk. Een confrontatie met het appél van de 'mondige' wereld.
48176: TRIMP, C. - De Gemeente en haar liturgie een leesboek voor kerkgangerts
57106: HRUBIN-TRNKA - Het betoverd bos Nederlandse bewerking in proza met hier en daar een rijmpje door Tonia Lievens
48550: HRUBIN-TRNKA - Het betoverd bos Nederlandse bewerking in proza met hier en daar een rijmpje door Tonia Lievens
36314: TROELTSCH, Ernst - Die soziallehren der christlichen kirchen und gruppen. Dritte, phot-mechanisch gedruckte auflage.
66861: TROELTSCH, Ernst - Die soziallehren der christlichen kirchen und gruppen. Dritte, phot-mechanisch gedruckte auflage.
66862: TROLL, THADDÄUS - Kirchen und Klöster in Deutschland 98 Farbfotos von Edmond van Hoorick Text von Thaddäus Troll
74958: TROMMIUS, Abraham (1633-1719, Groningen) - Nederlandse Concordantie van de Bijbel.grondig herziene en veel vermeerderde druk bewerkt naar de originele uitgave.12e drukken andfere drukken
37652: TROMMIUS, Abraham (1633-1719, Groningen) - Nederlandsche concordantie des Bijbels. Vierde grondig herziene en veel vermeerderde druk bewerkt naar de origineele uitgave.
1040: TROMMIUS, Abraham (1633-1719, Groningen) - Volkomende Nederlandsche concordantie ofter Woord register des Oude Testaments. Waer in gevonden worden alle de Nederlandsche woorden na order van 't Nederduytsche ABC, met alle Hebreeuwse, Chaldeeusche en Grieksche Grond-woorden daer by gevoegt; mitsgaders de verscheydene beteeckenisse ende andere bequame onderscheydingen der Nederlandsche woorden. Zynde noch achteraen gehegt een compleet Hebreeuws en Grieksch Register van alle de Grond-woorden met bygevoegde Nederlandsche woorden daer mede deselve in de Nederlandsche oversetting zyn. Door Abraham Trommius, Bedienaer des H. Evangeliums Jesu Christi te Groningen. Deel I: 1750, Met een voorrede van Aegidius Gillissen, doctor en professor der H. Godtsgeleertheit te Franeker. (34) 696 Blz. Deel II: 1751, 662 blz. Deel III: 1754, 1066 (192) blz.
22230: TROMMIUS, Abraham (1633-1719, Groningen)66 - Nederlandsche concordantie des Bijbels van Trommius. Bewerkt naar de origineele uitgave. Derde druk.AANBIEDINGSPRIJS VAN 75 NU VOOR
22296: TROMMIUS, Abraham (1633-1719, Groningen) - Volkomene Nederlandsche Concordantie ofte Woord - Register des Ouden en Nieuwen Testaments. Herdrukt en opnieuw uitgegeven .volgens de uitgave van Koumans Pieter-Coulon Willem en Ferwerda Abraham te Leeuwarden.
71852: TROMMIUS, Abraham (1633-1719, Groningen) - Volkomende Nederlandsche concordantie ofter Woord register des Oude Testaments. Deel I: Historische boecken van Genesis af tot Esther. Waer in gevonden worden alle de Nederlandsche woorden nae order van 't Nederduytsche ABC, met alle Hebreeuwse en Chaldeeusche Grond-woorden daerby gevoegt, mitsgaders de verscheydene beteeckende ende andere bequame onderscheydingen der Nederlandsche woorden. Zynde noch achteraen gehecht een complete Hebreeuwse register van alle de Grond-woorden deses eersten deels, nae order van Hebreeuwse alphabeth etc. Bearbeydt ende uytgegevn door Abraham Trommium, bedienaer des H. Euangeliums in de Gemeente Jesu Christi tot Groningen.
72491: TROMMIUS, Abraham (1633-1719, Groningen) - Nederlandse Concordantie des Bijbels orginele uitgave
26344: TROMMIUS, Abraham (1633-1719, Groningen) - Nederlandse Concordantie van de Bijbel.grondig herziene en veel vermeerderde druk bewerkt naar de originele uitgave.18e drukken andfere drukken
38457: TROMMIUS, Abraham (1633-1719, Groningen) - Nederlandse Concordantie van de Bijbel door Abraham Trommicus 14 0f de 15e grondig herziene en veel vermeerderde druk bewerkt naar de originele uitgave.
14402: TROMMIUS, Abraham (1633-1719, Groningen) - Nederlandsche concordantie des Bijbels.6e grondig herziene en veel vermeerderde druk bewerkt naar de origineele uitgave.
48047: TROMMIUS, Abraham (1633-1719, Groningen) - Volkomende Nederlandsche concordantie ofter Woord register des Oude Testaments.1e dl.: Historische boecken van Genesis af tot Esther incluys 2e dl: Alle de leer en Prophetische boecken van Job tot Maliachi incluys. Waer in gevonden worden alle de Nederlandsche woorden nae order vant Nederduytsche ABC, met alle Hebreeuwse en Chaldeeusche Grond-woorden daerby gevoegt, mitsgaders de verscheydene beteeckende ende andere bequame onderscheydingen der Nederlandsche woorden, zynde noch achteraen gehecht een complete Hebreeuwse register van alle de Grond-woorden deses nae order van Hebreeuwse Alphabeth. Etc.
31785: TROMMIUS, Abraham (1633-1719, Groningen) - Volkomende Nederlandsche concordantie ofter Woord register des Oude Testaments.1e dl.: Historische boecken van Genesis af tot Esther incluys 2e dl: Alle de leer en Prophetische boecken van Job tot Maliachi incluys. Waer in gevonden worden alle de Nederlandsche woorden nae order vant Nederduytsche ABC, met alle Hebreeuwse en Chaldeeusche Grond-woorden daerby gevoegt, mitsgaders de verscheydene beteeckende ende andere bequame onderscheydingen der Nederlandsche woorden, zynde noch achteraen gehecht een complete Hebreeuwse register van alle de Grond-woorden deses nae order van Hebreeuwse Alphabeth. Etc.
42084: TROMMIUS, Abraham (1633-1719, Groningen) - Nederlandse Concordantie van de Bijbel door Abraham Trommius. Twintigste grondig herziene en veel vermeerderde druk bewerkt naar de originele uitgave. 27 e druk
10056: TROMMIUS, Abraham (1633-1719, Groningen) - Woordgebruik in zes bijbel-vertalingen. Het nieuwe testament Supplement behorende bij Abraham Trommius: Nederlandsche Concordantie des Bijbels.
22269: TROMP, D. - Meer dan zuivering
64961: SCHAEFFER JHF JH SMIT EN TH TROMP - Nuchtere ethiek tussen navolging en compromis noodzaak opstellen aangeboden aan prof. dr. j. douma
66878: TROMP, Drs. H. M. - Kasteel Amerongen.
66879: TROMP, F. - De mooiste dag... Veertig jaar trouwen in Nederland.
66877: TROMP, D. - Meer dan zuivering
45431: SCHAEFFER JHF JH SMIT EN TH TROMP - Nuchtere ethiek tussen navolging en compromis noodzaak opstellen aangeboden aan prof. dr. j. douma
35794: TROOST, Pleun R. - De molen van Moerland..
14452: TROOST, R - Mensen in moerland
38057: TROOST, G. - De jongens van Meerwijk.
13046: TROOST, G. - Huize Iepenhorst.
42214: TROOST, A.F. - Nu wordt het licht gedachten, gedichten, gebeden
41202: TROOST, Pleun R. - Deining in de polder
76655: TROOST, Pleun R. - Deining in de polder
24736: TROOST, F. - In antwoord.... Beantwoording van vragen, gesteld naar aanleiding van een landelijke rondvraag. Met medewerking van o.a. ds. H.G. Abma, ds. L. Blok, ds. C. den Boer, drs. K. Exalto, drs. Iz. Kok, ds. E.F. Vergunst, drs. L. Vroegindeweij. Samengesteld door F. Troost.
35806: TROOST, A. F. - Hier is mijn hand. Dagboek.
76921: TROOST, P.R. - De Vreemdeling met het litteken.2e druk
66884: Troost, A.F. - De wereld wordt een wonder
66881: TROOST, A. F. - Zingen in de zon. 4e druk.
66883: TROOST, A. F. - Hier is mijn hand. Dagboek.
66886: TROOST, F. - In antwoord.... Beantwoording van vragen, gesteld naar aanleiding van een landelijke rondvraag. Met medewerking van o.a. ds. H.G. Abma, ds. L. Blok, ds. C. den Boer, drs. K. Exalto, drs. Iz. Kok, ds. E.F. Vergunst, drs. L. Vroegindeweij. Samengesteld door F. Troost.
35878: TROOST, Pleun R. - Een Fries in het dorp.
66893: TROOST, R - Mensen in moerland
66894: TROOST, R - Mensen in Moerland 2e druk
66891: TROOST, P.R. - Sander Baars.2e druk
66892: TROOST, P.R. - Sander Baars. omslag en pentekeningen erman A van Duinenk
30970: TROOST, R. Pleun - Barendje. Triologie. Barendje Engelen, Vrouw Barendje, Barendje in de storm.
66887: TROOST, G. - Huize Iepenhorst.
66888: TROOST, G. - De jongens van Meerwijk.
66889: TROOST, P. R. - Mensen in Moerland 2e drruk
29703: TROOST, P.R. - Sander Baars.2e druk
3172: TROOSTWIJK, Doude van / Chris en Jurjen BEUMER / Derk STEGEMAN (red.) - Wij willen het heidendom eeren. Miskotte in de nieuwe tijd.
66896: Trosée, J.A.G.C. - Henricus Agylaeus en de bossche beeldstormerijen
19449: TROUBRIDGE, Lady - Rosalys.
66897: TROUBRIDGE, Lady - Rosalys.
23088: TROUWBORST, C. - De kleding van Jezus. Meditatieve gedachten vanuit wat Jezus als de Messias aan kleding droeg, zoals vermeld in het Nieuwe Testament.
66899: TROUWBORST, C. - De kleding van Jezus. Meditatieve gedachten vanuit wat Jezus als de Messias aan kleding droeg, zoals vermeld in het Nieuwe Testament.
69896: BLOM TRUDI - Dat kan ook voor jou
48227: BLOM TRUDI - Ander dan wij denken belevinissen van Herma van Wilgen in de examenklas van de HAVO watr gebeurt daar allemaal?
51058: BLOM TRUDI - Ander dan wij denken belevinissen van Herma van Wilgen in de examenklas van de HAVO watr gebeurt daar allemaal?
78086: KOK TRUIDA - TREEZE met illustratie van Bruin W K de
70905: KOK TRUIDA - De kleindochters van mevrouw Westland geillustreerd door Wm. Steelink derde druk
70908: KOK TRUIDA - Het Boschhuis geillustreerd door Netty Heyliggers derde druk
71073: KOK TRUIDA - Jona en Sari geillustreerd door Adri Alindo
70904: KOK TRUIDA - Fransje Elswoudt geillustreerd door Jan Sluijters
70902: KOK TRUIDA - Mijn twee vriendinnen geillustreerd derde druk
69897: Roest Truus - liefde bouwt een brug
66900: TRUUS - greta's offer 2e druk leeftijd 12-16 jaar
66901: TRYFOSA - De kaleidoscoop eener Christin. Woorden uit het hart en uit het leven van Tryfosa. Derde herziene druk.
1656: TRYFOSA - De kaleidoscoop eener Christin. Woorden uit het hart en uit het leven van Tryfosa. Derde herziene druk.
37633: TSCHACKERT, Dr. P. - Evangelische polemiek tegen de roomsche kerk van Dr. P. Tschackert. Uit het hoogduitsch vertaald door Dr. J.M.S. Baljon.
66902: TSCHACKERT, Dr. P. - Evangelische polemiek tegen de roomsche kerk van Dr. P. Tschackert. Uit het hoogduitsch vertaald door Dr. J.M.S. Baljon.
52694: CHI TSUI - Het eeuwige China, 5000 jaren beschavingsgeschiedenis van het oudste volk der aarde
75295: NAUTA D Gerf Kerken in Nederland TUCHTRECHT - Rapport in zake het tuchtrecht der meerdere vergaderingen aanndegenerale synode van de gereformeerde kerken in Nederland samenkomst te Zwollr in het jaar 1946
66906: Tuik, Piet - De kerk van het Heylig Cruys en Sint Andreas. Duizend jaar geschiedenis van Andrieskerk in Amerongen
47062: TUINDER, WERNHER DE - De rampzalige Kaproen, een middeleeuwse boerenroman nageschreven door Stijn Streuvels
66907: TUINDER, WERNHER DE - De rampzalige Kaproen, een middeleeuwse boerenroman nageschreven door Stijn Streuvels
45704: TUINIER, D.W. - Ik zal Mijn hand tot de kleinen wenden. Ter nagedachtenis aan B. Tuinier (4-9-1919 tot 8-3-1988)
66908: TUINIER, D.W. - Ik zal Mijn hand tot de kleinen wenden. Ter nagedachtenis aan B. Tuinier (4-9-1919 tot 8-3-1988)

Next 1000 books from Kool Boeken[an error occurred while processing this directive]

6/8