Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands. Tel. +31 (0)318-574290 | Fax. +31 (0)318-573221            Email: info@koolboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
64497: ROLAND, NINA - Connie's probleem. Met illustraties van Jan van Weeszenberg.
58039: KALKMAN. ROLAND - Geldjacht Illustraties Adri Burghout. AVI 7
42509: ROLAND HOLST- VAN DER SCHALK, Henriette. - Verzonken grenzen. Tweede druk.
26398: ROLAND HOLST, A. - Onderweg. Vierde druk.
13907: ROLL, J.M.L. - Uren aan de Godsdienst gewijd. Uit het Hoogduitsch, naar den laatsten, verbeterden druk. De Christen en de eeuwigheid, 1.
64498: ROLL, J.M.L. - Uren aan de Godsdienst gewijd. Uit het Hoogduitsch, naar den laatsten, verbeterden druk. De Christen en de eeuwigheid, 1.
70209: ROLL, J.M.L. Evangelisch Luthers predikant te Gravenhage - GODSDIENST voor het Hart of uitbo3ezemingen van geloof,hoop en liefde
64500: ROMANUM, MARTYROLOGIUM (gregorius xiii - urbanus viii - clementis x - caesar baronius .) - Martyrologium Romanum Gregorii XIII. jussu editum, Urbani VIII et Clementis X. auctoritate recognitum anostro Benedicti XIV pontifice maximo auctum et castigatum. in Qua ect
72738: ROMBACH, OTTO. illustraties, Anton Pieck - Heer Alexius (deel 1 en 2, 'De strijd om Isabella' en 'Wereld zonder grenzen'). In het Nederlands overgebracht door J. Wim Crom
64501: ROMEIJN, Dr. Jan - De lage landen bij de zee. Geillustreerde geschiedenis van het Nederlandsche volk van Duinkerken tot Delfzijl. met een voorwoord van prof. dr. G.W. Kernkamp; met medewerking van Dra. A. Romein-Verschoor en bijdragen van Dr. P.J. Bouman, Dr. O. Noordenbos, Dr. Rob. van Roosbroeck en Herman Vos illustratie verzorgd door Srs. H. van der Bijll
6230: ROMEIJN, Dr. Jan - De lage landen bij de zee. Geillustreerde geschiedenis van het Nederlandsche volk van Duinkerken tot Delfzijl. met een voorwoord van prof. dr. G.W. Kernkamp; met medewerking van Dra. A. Romein-Verschoor en bijdragen van Dr. P.J. Bouman, Dr. O. Noordenbos, Dr. Rob. van Roosbroeck en Herman Vos illustratie verzorgd door Srs. H. van der Bijll
64505: ROMEIN, Jan en Annie - Erflaters van onze beschaving. Nederlandse gestalten uit zes eeuwen. Geïllustreerd met 198 afbeeldingen. 10edruk
29587: ROMEIN-VROEGINDEWEIJ, M.C. (red) - Rijk in God.
64503: ROMEIN J. - Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de middeleeuwen
64506: ROMEIN, T.A., VEEN, S.D. VAN, - Naamlijst der predikanten, sedert de hervorming tot nu toe, in de hervormde gemeenten van Friesland. Handschrift nagelaten door Ds. T.A. Romein in leven predikant te Scharmer. Bijgebonden: Aanvullingen en verbeteringen van Romein's naamlijst der predikanten in de hervormde gemeenten van Friesland. Verzameld door Dr. S.D. van Veen, Ned. Herv. preidkant te Groningen. 3 delen in 1 band.
64508: ROMER, HERMAN - Rotterdam voordat de bommen vielen Literatuur en verantwoording, herkomst illustraties, register. Portret op voorflap. Niet alleen fraai fotoboek over het vooroorlogse Rotterdam maar ook een leesboek vol anecdotes, gebaseerd op de jeugdjerinneringen van de schrijver gecombineerd met verhalen van tijdgenoten.
64509: Romig, Edgar Franklin - The tercentenary Year a record of the celebration of the Three hunderdth anniversary of the founding of the first church in Nem Netherland, New York, and the beginning of organized religious life under the reformed (Dutch) church in America
49235: Romijn, A - In en om de pastorie. Geïllustreerd door Jan lutz.
64511: ROMPEL, FREDERIK - Gedenkschriften van Paul Kruger. Premie van het nieuws van den dag.
64512: Rona, Jutka - Langs kloosters en abdijen routes in Nederland en Belgie
64518: RONKEL, Philiipus Samuel van (1829-'90) The Dr, en Pred te LEIDEN - Het boek Ruth, in Bijbellezingen voor het volk. Door Phil. S. van Ronkel, theol. dr. en pred. te Leiden.
26892: RONKEL, Philiipus Samuel van (1829-'90) The Dr, en Pred te LEIDEN - Het boek Ruth, in Bijbellezingen voor het volk. Door Phil. S. van Ronkel, theol. dr. en pred. te Leiden.
64516: RONKEL, Philiipus Samuel van (1829-'90) - De Heilige Schrift, in Bijbellezingen voor het volk.
64517: RONKEL, Philiipus Samuel van (1829-'90) - De Heilige Schrift, in Bijbellezingen voor het volk.
27769: ROO, Dr. E. J. de - Godlastering. Rechtsvergelijkende studie over blasfemie en andere religiedelicten. proefschrift
64519: ROOD, PETRUS THEODORUS MARIA - Proofs, intuitions and diagrams. Kant and the mathematical method of proof. Academisch Proefschrift.
37118: ROODBEEN, J. - Woorden van Spurgeon. Verzameld en voorzien van een levensschets. deel 2
23562: ROODBEEN, J. (red.) - Gisbertus Voetius 1589-1676. Meer dan wijsheid. Onder redactie van J. Roodbeen.
16848: ROODBEEN, J. - Uit het leven van Maarten Luther. Deel 1: Van mijnwerkerszoon tot aflaatbestrijder (1483-1517) Deel 2: Twistgesprekken met Rome. (1517-1519).
25668: N.N. (div auteurs o.a J l Adriane- A G van Anrooy- H C Rooge - Christelijke huisvriend. Stichtelijke overdenkingen in onze huiskamers ter Geloofsversterking en opbouwing tot een Godsdienstig Leven
64528: ROOIJ, J. VAN - Gerard Zerbolt van Zutphen. I: Leven en geschriften proefschrift. (deel 2 nooit verschenen)
51081: BLUYSSEN JAN GERARD ROOIJAKKERS - God verborgen en nabij.
23877: BLUYSSEN JAN GERARD ROOIJAKKERS - God verborgen en nabij.
74071: ROOIJEN DRS. R.P. van - Frederik van Houten
23866: ROOIJEN, M. van. - Een vrolijk drietal.
64530: ROOIJEN, M. van. - Een vrolijk drietal.
73454: ROON, A. VAN - Een onderzoek naar de authenticiteit van de brief aan de Epheziërs (Diss.)
64536: ROORDA van EIJSINGA, W. A. P. - Bloemen in loover.
64537: ROORDA, T.B.(ED.), - Keur van werken van Oost-Aziatische Kunst in Nederlandsch bezit; Choix d'Objets d'Art d'Extrême Orient conservés dans les Pays Bas. Première Série/ no 23 v/d 275 ex
12200: ROORDA van EIJSINGA, W. A. P. - Bloemen in loover.
77410: ROOS H - De Kameleon altijd paraat . Geillusteerd door G.van Straaten. 5e druk.
32417: ROOS, G. - Vrijheid van Christelijk getuigenis? over de botsing tussen joden en de gereformeerde gezindte.
28673: ROOS, H. de - Kameleon. De kameleon krijgt nieuwe vrienden. 1e druk. Geillustreerd door Gerard van Straaten.
28674: ROOS, H. de - Op reios met de Kameleon Geillustreerd doorRuud Hameeteman 14 e dru
28704: ROOS, H. de - Kameleon. De kameleon houdt stand. 11e druk. Geillustreerd Door Ruud Hameeteman.
73200: ROOS, H. DE - De Kaneleon in het goud
75996: ROOS, J Pred Gerf Gem in Nederland Barneveld - DavidsREislied zeven preken overpsalm 23
75985: ROOS, J Pred Gerf Gem in Nederland Barneveld e.a - Een fontein van heil bijbels dagboek voor jong en oud
73224: ROOS, H. de - Kameleon. De kameleon brengt geluk. 18e druk. Geillustreerd door Ruud Hameeteman
73225: ROOS H. DE - de Kameleon vaart voorop, geillustreerd door G. van Straaten 8e druk
73226: ROOS H. DE - de Kameleon schiet te hulp , geillustreerd door G. van Straaten 16e druk
73227: ROOS, H. de - Kameleon. De kameleon treft doel. 16e druk. Geillustreerd door Gerard van Straaten.
73239: ROOS, H. de - Kameleon. De kameleon viert feest. 16e druk. Geillustreerd door Gerard van Straaten.
30620: ROOS, J.L. de - Natuurkunde en het vliegtuig. Deel 1.
45083: ROOS, H DE - De schippers van de Kameleon : Filmeditie
77420: ROOS H - Kameleon ahoy . Geillusteerd door G.van Straaten. 24e druk.
40499: ROOS, H. DE - Kameleon Ahoy
73212: ROOS, H. de - Ruim baan Kameleon. 14e druk. Geillustreerd door Gerard van Straaten.
77858: ROOS G - Op Texelligt Jeruzalem De kerkgeschiedenis van het eiland
73339: ROOS, H. de - Kameleon omnibus de Kameleon in de storm 24e druken Alle hens aan dek Kameleon 22e rukGeïlustreerd door Gerard van Straaten
77401: ROOS H - De Kameleon vaart uit. Geillusteerd door G.van Straaten. 3e druk.
77406: ROOS H - De Kameleon houdt koers . Geillusteerd door G.van Straaten. 19e druk.
30863: ROOS, G. - Het groene tapijt of de straten van goud. Van het kerkelijk erf.
64545: ROOS, G. - Meer dan een belofte. Tweeerlei kinderen des verbonds.
73203: ROOS, H. DE - de Kameleon in woelig water
77403: ROOS H - De Kameleon heeft succes. Geillusteerd door G.van Straaten. 14e druk.
77402: ROOS H - De Kameleon wint de prijs. Geillusteerd door G.van Straaten. 19e druk.
25307: ROOS, J.PRED GERF GEM IN NED OPHEUSDEN/BARNEVELD - Een vaderlijke wens voor een in zichzelf onbekwame. Bevestiging en intrede van Ds. J. Roos als herder en leraar van de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Chilliwack op donderdag 15 oktober 1987.
77407: /ROOS H - met de Kameleon erop los . Geillusteerd door G.van Straaten. 15e druk.
77416: ROOS H - vakantie met de Kameleon . Geillusteerd door G.van Straaten. 24e druk.
77415: ROOS H - trouwe vrienden van de Kameleon . Geillusteerd door G.van Straaten. 22e druk.
77412: ROOS H - De Kameleon schiet te hulp . Geillusteerd door G.van Straaten. 19e druk.
77414: ROOS H - De Kameleon treft doel . Geillusteerd door G.van Straaten. 16e druk.
77411: ROOS H - De Kameleon blijft favoriet . Geillusteerd door G.van Straaten. 8e druk.
47155: ROOS, J Pred Gerf Gem in Nederland Barneveld - Uit de pastorie hoe wonderbaar is Uw getuigenis deel 4
73222: ROOS, H. DE - Kameleon Ahoy 27e druk
73223: ROOS H. DE - met de Kameleon op avontuur, geillustreerd door G. van Straaten 13e druk
37718: ROOS, H. de - Kameleon. De kameleon treft doel. 4e druk. Geillustreerd door Gerard van Straaten.
31637: ROOS, H. de - Speurders met de Kameleon. Geïllustreerd door ruudhameeteman 25e druk.
43026: ROOS, H. de - De Kameleon in de storm Geïllustreerd Ruud Hameeteman 23 e druk
43027: ROOS, H. de - Trouwe vrienden van de Kameleon Geïllustreerd door G. van Straaten Leeftijd tot 12 jaar 9e druk
73703: ROOS, H. de - De Kameleon doet een goede vangst! Geïllustreerd Ruud Hameeteman 2e druk
75115: ROOS, J C - Uit de pastorie hoe wonderbaar is Uw getuigenis deel 1 1e of 3e druk
70642: ROOS, H. de - De kameleon op volle toeren 22edruk. Geillustreerd door Gerard van Straaten.
74072: ROOS G. - Schepen in de nacht, verassende ontmoetingen in het verre oorden
77404: ROOS H - lang leve de Kameleon . Geillusteerd door G.van Straaten. 8e druk.
73204: ROOS, H. DE - de Kameleon ligt op de loer
49267: Roos, H. de - Kameleon. De Kameleon altijd paraat 26e druk
78212: ROOS, J Pred Gerf Gem in Nederland Barneveldpoel - WAt dunktU van denCHRISTUS 20 meditatie overMattheus 2w2vers 42a
64551: ROOS, H. DE - Kameleon Ahoy 21 druk
64554: ROOS, H. de - De Kameleon vaart door
64556: ROOS, H. de - Kameleon omnibus 2. -De Kameleon brengt geluk -Ruim baan, Kameleon -Volle kracht, Kameleon Geïlustreerd door Gerard van Straaten
64550: ROOS, H. de - Kameleon. De kameleon treft doel. 4e druk. Geillustreerd door Gerard van Straaten.
64546: ROOS, G. - Wat zal men dan antwoorden...?
64548: ROOS, H DE - De schippers van de Kameleon : 21e druk
64549: ROOS, H. de - Kameleon. De kameleon knapt het op. 7e druk. Geillustreerd door Gerard van Straaten.
64557: ROOS, H. DE - Kameleon Ahoy
64558: ROOS, J.L. de - Natuurkunde en het vliegtuig. Deel 1.
64565: ROOS, Joannes (Aerts-Priester 1620-1703) - De heylige invallen op 't Gebed des Heeren, (...) Den Derden Druk.
77236: ROOS, J Pred Gerf Gem in Nederland Barneveldpoel - Uit de pastorie hoe wonderbaar is Uw getuigenis deel 2
77417: ROOS H - De Kameleon in het goud. Geillusteerd door G.van Straaten. 14e druk.
77419: ROOS H - De Kameleon knapt het op . Geillusteerd door G.van Straaten. 17e druk.
73207: ROOS, H. DE - Vivat kameleon!
71962: ROOS H. DE - Recht door zee Kameleon Ahoy, geillustreerd door G. van Straaten 3e druk
71964: ROOS H. DE - de Kameleon viert feest!, geillustreerd door G. van Straaten 9e druk
73249: ROOS H. DE - de Kameleon geeft vol gas , geillustreerd door G. van Straaten 4e druk
73217: ROOS, H. de - Kameleon. De kameleon heeft succes! Geillustreerd door Gerard van Straaten.
73220: ROOS, H. de - Kameleon. De kameleon altijd paraat. 17e druk. Geillustreerd door Gerard van Straaten.
40639: ROOS, Joannes (Aerts-Priester 1620-1703) - De heylige invallen op 't Gebed des Heeren, (...) Den Derden Druk.
71967: ROOS H. DE - alle hens aan dek Kameleon , geillustreerd door G. van Straaten 9e druk
71971: ROOS H. DE - de schippers van de Kameleon , geillustreerd door Pol Dom 51e druk
71972: ROOS H. DE - de Kameleon houdt koers , geillustreerd door G. van Straaten 20e druk
71977: ROOS H. DE - de schippers van de Kameleon, geillustreerd door G. van Straaten 32e druk
66305: STEGEMAN B en Roos den A - Uit het verleden van STAPHORST bladzijden uit de geschiedenis van staphorst,Rouveen en Ijhorst
71823: ROOSBROECK R. VAN - Willem van Oranje
26033: ROOSENSCHOON, W - Leven & werk van Betje Wolff & Aagje Deken. Door Wies Roosenschoon. De vermaken van een denkend leven zijn niet schitterend; ze doen niet sterk aan; maar ze zijn gelijk aan 't zagte groen. Ze versterken het oog onzer ziele, en wij worden ze nooit moede.
64567: ROOSENSCHOON, W - Leven & werk van Betje Wolff & Aagje Deken. Door Wies Roosenschoon. De vermaken van een denkend leven zijn niet schitterend; ze doen niet sterk aan; maar ze zijn gelijk aan 't zagte groen. Ze versterken het oog onzer ziele, en wij worden ze nooit moede.
45419: ROOTHAERT, MR. A. - Vlimmen trilogie.
64569: ROOY, SIDNEY H. - The Theology of Missions in the Puritan Tradition. A Study of Representative Puritans: Richard Sibbes, Richard Baxter, John Eliot, Cotton Mather, and Jonathan Edwards.
48602: ROOY, SIDNEY H. - The Theology of Missions in the Puritan Tradition. A Study of Representative Puritans: Richard Sibbes, Richard Baxter, John Eliot, Cotton Mather, and Jonathan Edwards.
25173: ROOZEMEIJER, J. H. L. (?-1916, Middelburg-Leiden) - De Christelijke heilsleer. Leiddraad bij het Catechetisch Onderwijs. Vijfde druk.
14334: ROOZEMEIJER, J. H. L. (?-1916, Middelburg-Leiden) - Het Evangelie van Mattheüs voor de gemeente verklaard in bijbellezingen.
64572: ROOZEMEIJER, J. H. L. (?-1916, Middelburg-Leiden) - Het Evangelie van Mattheüs voor de gemeente verklaard in bijbellezingen.
64573: ROOZEMEIJER, J. H. L. (?-1916, Middelburg-Leiden) - Het christelijk geloof. Door J.H.L. Roozemeijer, predikant bij de Herv. Gemeente te Arnhem.
64574: ROOZEMEIJER, J. H. L. (?-1916, Middelburg-Leiden) - De Christelijke heilsleer. Leiddraad bij het Catechetisch Onderwijs. Vijfde druk.
64575: ROOZEMEIJER, J.H.L. - De christelijke heilsleer. Leiddraad bij het Catechetisch Onderwijs, door J.H.L. Roozemeijer. Zevende druk
45602: ROOZEMEIJER, J.H.L. - De christelijke heilsleer. Leiddraad bij het Catechetisch Onderwijs, door J.H.L. Roozemeijer. Zevende druk
36998: ROOZEMOND, R. - Ikonen. Algemene Katalogus. (de wijenburgh-echteld)
34703: ROP, Ant. L. de - De Stroopers een verhaal. met kleurplaten
64576: ROP, Ant. L. de - Dichtbundeltje voor Knapen en Meisjes, door Ant. L. De Rop.
76120: RORING, W.G.A.J. - Kerkelijk en wereldlijk Twente. Historische schetsen. 2 delen in 1 band.Witkam. 1978. Ongewijzigde herdruk 1978 der uitgave van 1909-1911.
7759: ROS, Ad - Nederlandse Psalmberijmingen. (15e t/m 20e eeuw) Deel 1. 109blz deel 2. 249 blz geb
39723: ROS, Ad - Kleine Kerkgeschiedenis van de West/Veluwe. Voorgeschiedenis, wording en beginjaren van de Gereformeerde Gemeente te Barneveld.
64581: ROS, Ad - Kleine Kerkgeschiedenis van de West/Veluwe. Voorgeschiedenis, wording en beginjaren van de Gereformeerde Gemeente te Barneveld.
64582: ROS, Ad - Nederlandse Psalmberijmingen. (15e t/m 20e eeuw) Deel 1. 109blz geb
64583: ROS, B. van der (eindredactie) - Het christelijk dagblad in de samenleving. Roeping en opdracht.
64584: ROS, B. VAN DER - Het Christelijk dagblad in de samenleving roeping en opdracht
54572: ROS, A. - Theodorus à Brakel, een voorbeeld van allertederste Godsvrucht
74645: FIERET DRS. W. ROS A. - Theodorus à Brakel Wilemus à Brakel en Sara Nevius
64586: Ros, Martin-nEmile Brugman - Privé Domein1966-1984
64579: Ros, A. - Ds. Van Lodenstein en de Franse overheersing. Een dramatische periode uit het leven van Ds. Jodocus van Lodenstein. Met enkele liederen en brieven.
64580: ROS, Ad - Nederlandse Psalmberijmingen. (15e t/m 20e eeuw) Deel 1. 109blz deel 2. 249 blz geb
31598: Ros, A. - Ds. Van Lodenstein en de Franse overheersing. Een dramatische periode uit het leven van Ds. Jodocus van Lodenstein. Met enkele liederen en brieven.
46983: Ros, Martin-nEmile Brugman - Privé Domein1966-1984
44781: ROSCAM ABBING, P.J. - Actuele uitdagingen aan de christenheid / Over vragen die door onze tijd aan het christendom ter beantwoording worden voorgelegd
43599: ROSEGGER - De zoons van de houtvester
64592: ROSEGGER, P.K. - Die Schriften des Waldschulmeisters
64594: ROSENBUSCH, Chr. - Christophori Rosenbuschs Replica auff dess Calumnianten Lucæ Osiandri Verantwortung wider die Jesuiter. Darinn gemelte Verantwortung / seiner / dess Osianders / vorigen Warnung gleich / das ist / ohn allen Grund und nichtig / unwidersprechlich dargethan / und an Tag geben wirdt. Ecclesiastici IIII. Non contrdicas verbo veritatis vllo modo, & de mendacio ineruditionis tuæ confundere.
768: ROSENOW, Emil - Tegen de priesterheerschappij! Kultuurtafreelen uit de 16e en 17e eeuw. Bewerkt door P. M. Wink.
14317: ROSENOW, Emil - Tegen de priesterheerschappij! Kultuurtafreelen uit de 16e en 17e eeuw. Bewerkt door P. M. Wink.
64597: ROSENOW, Emil - Tegen de priesterheerschappij! Kultuurtafreelen uit de 16e en 17e eeuw. Bewerkt door P. M. Wink.
64598: ROSENOW, Emil - Tegen de priesterheerschappij! Kultuurtafreelen uit de 16e en 17e eeuw. Bewerkt door P. M. Wink.
33202: ROSEVAL, R.W. - De archieven der Hervormde Gemeente Charlois C.A. 1583-c. 1954
64600: ROSEVAL, R.W. - De archieven der Hervormde Gemeente Charlois C.A. 1583-c. 1954
64602: ROSMAN, S. - Het goede bericht.... Grepen uit de geschiedenis. 75 jaar school voor Christelijk volksonderwijs te Kethel.
59273: KUBLER ROSS - LESSEN VOOR LEVENDEN
45728: KUBLER ROSS - LESSEN VOOR LEVENDEN
64604: ROSSEM, Dhr. A. van - Dierbare Bijbel. uit De Peinzende Christen. Ds. P. Broes.
40042: ROSSEM, Dhr. A. van - Dierbare Bijbel. uit De Peinzende Christen. Ds. P. Broes.
64607: ROSSUM, R. van - De eerste kerstboom in ons land. Een oud kerstboekje van F. Bungener naverteld door Rie van Rossum, geïllustreerd door G.D. Hogendoorn. Tweede druk.
64612: ROSSUM, Rie van - Wind in de zeilen. Leesserie voor de lagere school. Tweede helft zesde leerjaar.
32339: ROSSUM, Rie van - Wind in de zeilen. Leesserie voor de lagere school. eerste helft derde leerjaar.
64608: ROSSUM, Rie van - Wind in de zeilen. Leesserie voor de lagere school. eerste helft derde leerjaar.
38055: ROSSUM, Rie van - Wind in de zeilen. Leesserie voor de lagere school. Tweede helft zesde leerjaar.
43555: ROSSUM, RIE van - guusje uit de guodsbloem
64613: ROT, D. - Israëls verleden, heden en toekomst door D. Rot.
937: ROT, D. - Israëls verleden, heden en toekomst door D. Rot.
64614: ROTARIO, T. F. - Apparatus universæ theologiæ moralis pro examine ad audiendas confessiones. Auctore Francisco Rotario. Editio novissima, cui nunc primum accedit, pars quarta continens historiam poenitentiæ publicæ. Notis et animadversionibus illustratam.
64615: ROTEMEIJR, H.J.M. - Het geheim van het s.s. 'borneo' tweede druk
44039: ROTEMEIJR, H.J.M. - Het geheim van het s.s. 'borneo' tweede druk
76865: KERSTEN G H Pred Gerf Gem te Roterdam - de Saambinder wekld Gerf Gem 17e t/m 20e jaaragang 1935/39
78258: ROTERMUND, H.W. (PASTOR PRIM. AAN DEN DOM TE BREMEN) - Geschiedenis van de geloofsbelijdenis der protestanten, op den Rijksdag te Augsburg, in het jaar 1530
64616: ROTGANS, Lukas (1653-1710) - Poezy van verscheide mengelstoffen; met kunstplaaten versiert.
64617: ROTH, ANN - Het Jeruzalem borduurboek. Ann Roth. Achttien gedenkwaardige plaatsen in Jeruzalem in kleur met beschrijving en nauwkeurig aanwijzingen voor verwerking in kruisteken.
67839: VISSER PIET Dr. Winsemius Roth - Balanceren op de smalle weg. Liber amicorum voor dr. C. van Duin, dr. A.G. Hoekema en prof.dr. S. Voolstra
51782: BRIENZER-ROTHORN - Panorama von Brienzer-Rothorn 2351 m ü.m.
19561: BRIENZER-ROTHORN - Panorama von Brienzer-Rothorn 2351 m ü.m.
64618: ROTHUIZEN, Dr. G.Th. - wat is theologie ?
44821: ROTHUIZEN, G. Th. - Allemaal zondagen. Beschouwingen over de Heidelbergse Catechismus.
64620: ROTIER L N E A - Wanneer belijden met lijden gepaard gaat lezingen over het lijden
64621: ROTSTEIN-VAN DEN BRINK, K. - Wie luistert met foto's van Aart Veldman tweede druk
42487: ROTSTEIN-VAN DEN BRINK, K. - Wie luistert met foto's van Aart Veldman tweede druk
64622: ROTT, Jean - Investigationes Historicae. Eglises et Societe aux XVIe Siecle. Gesammelte Aufsätze
36920: ROTT, Jean - Investigationes Historicae. Eglises et Societe aux XVIe Siecle. Gesammelte Aufsätze
72581: KLEIJN PLEUN ROTTEDAM - Hoe kunnen de zonden van Gods Volk als paarlen gehecht worden aan de Kroon der verdiensten Christi
17449: KOK K SR ROTTERDAM - Wandelen in het licht. Christelijk Gereformeerde kerk Rotterdam-West. 1927-1977. Met 4 preken ds K Groen- Ds F Laman - DS H C an de Ent en Dsan Leeuwe
14319: ROTTERDAM, Arnoldus (1718-'81, Zuilen, Steenwijk) - Zions roem en sterkte, ofte verklaaring van de zeevendertig Artikelen der Nederlandsche Geloofsbelydenis. Vooraf gaat een historisch berigt, nopens de Belydenis en Geloofshervorming in de Nederlanden. door Arnoldus Rotterdam, bedienaar des Goddelyken Woords te Zuilen.2dln
64630: ROTTERDAM, Arnoldus (1718-'81, Zuilen, Steenwijk) - Zions Roem en Sterkte of verklaring van de Nederlandsche Geloofsbelijdenis. Vervat in de 37 artikelen.
5193: ROTTERDAM, Arnoldus (1718-'81, Zuilen, Steenwijk) - Zions Roem en Sterkte of verklaring van de Nederlandsche Geloofsbelijdenis. Vervat in de 37 artikelen.
1456: ROTTERDAM, Arnoldus (1718-'81, Zuilen, Steenwijk) - Sions Roem en Sterkte. Verklaring van de zevendertig Artikelen der Nederlandsche Geloofsbelijdenis.2dln
64627: ROTTERDAM, Arnoldus (1718-'81, Zuilen, Steenwijk) - Verklaring der Nederlandsche Geloofsbelijdenis van Ds. A. Rotterdam. Op nieuw uitgegeven, en bij ons kerkelijk publiek ingeleid door Dr. A. Kuyper. Deel 1: (14) 515 blz.art 1-15
64628: ROTTERDAM, Arnoldus (1718-'81, Zuilen, Steenwijk) - Belijdenis en geloofshervorming. Volgens de originele uitgave van 1755.
5619: ROTTERDAM, Arnoldus (1718-'81, Zuilen, Steenwijk) - Verklaring der Nederlandsche Geloofsbelijdenis van Ds. A. Rotterdam. Op nieuw uitgegeven, en bij ons kerkelijk publiek ingeleid door Dr. A. Kuyper. Deel 1: (14) 515 blz.art 1-15
28132: ROTTERDAM, Arnoldus (1718-'81, Zuilen, Steenwijk) - Zions roem en sterkte. Verklaring der Nederlandsche Geloofsbelijdenis van ds. A. Rotterdam. Opnieuw uitgegeven en bij ons kerkelijk publiek ingeleid door dr. A. Kuyper. Deel 1: (14) 515 blz. Daarbij: Deel 2: 462 blz.
3787: ROTTERDAM, Arnoldus (1718-'81, Zuilen, Steenwijk) - Zion's roem en sterkte, ofte verklaaring van de zeevendertig Artikelen der Nederlandsche Geloofsbelydenis. Vooraf gaat een historisch berigt, nopens de Belydenis en Geloofshervorming in de Nederlanden. door Arnoldus Rotterdam, bedienaar des Goddelyken Woords te Zuilen.
14318: ROTTERDAM, Arnoldus (1718-'81, Zuilen, Steenwijk) - Belijdenis en geloofshervorming. Volgens de originele uitgave van 1755.
64633: ROTTERDAM, ARNOLDUS - Ontfermende leiding
75257: ROTTERDAM, Arnoldus (1718-'81, Zuilen, Steenwijk) - Sions Roem en Sterkte. Verklaring van de zevendertig Artikelen der Nederlandsche Geloofsbelijdenis.2dln
14322: ROTTERDAM, Arnoldus (1718-'81, Zuilen, Steenwijk) - Zions Roem en Sterkte of verklaring van de Nederlandsche Geloofsbelijdenis. Vervat in de 37 artikelen.
68839: WILDEBOER G Pred Ned Herv te Rotterdam - TERGEDACHTENIS zestal leerredenen met kort levens bericht
64625: ROTTERDAM, Arnoldus (1718-'81, Zuilen, Steenwijk) - Zion's roem en sterkte, ofte verklaaring van de zeevendertig Artikelen der Nederlandsche Geloofsbelydenis. Vooraf gaat een historisch berigt, nopens de Belydenis en Geloofshervorming in de Nederlanden. door Arnoldus Rotterdam, bedienaar des Goddelyken Woords te Zuilen.
64626: ROTTERDAM, Arnoldus (1718-'81, Zuilen, Steenwijk) - Zions Roem en Sterkte of verklaring van de Nederlandsche Geloofsbelijdenis. Vervat in de 37 artikelen.
1624: ROTTERDAM, Arnoldus (1718-'81, Zuilen, Steenwijk) - Zions roem en sterkte. Verklaring der Nederlandsche Geloofsbelijdenis van Ds. A. Roterdam. Op nieuw uitgegeven, en bij ons kerkelijk publiek ingeleid door Dr. A. Kuyper. Deel 1: (14) 515 blz.
37629: ROVER, P.A. de - Naar de "zuivere rivier" derde druk.
19444: ROVER, Piet de - Als 't water roept. 5e druk. Illustraties van Gerard Douwe.
13329: ROVER, P.A. de - Ferme jongens. Een boek voor jongens van 12 tot 16 jaar.
64643: ROVER, P.A. de - Ferme jongens. Een boek voor jongens van 12 tot 16 jaar.
64644: ROVER, P.A. de - Ysgang. Geillustreerd door M.L. Middelhoek.9e druk
64645: ROVER, P.A. de - Als 't water roept
48269: ROVER, P.A. de - Wolken en zon. Een boek voor jongens en meisjes van 8 tot 14 jaar. geillusteerd Henk Poeder 4e druk
34280: ROVER, Piet de - Behouwe vaart.
45985: ROVER, P.A. de - Door donker en dood.
45986: ROVER, P.A. de - Het gebeurde bij Riccone. Roman van een blijde reis.
45987: ROVER, P.A. de - Ick sal gedwenken, nationalenale bevrijdingsuitgave voor de jeugd
45988: ROVER, P.A. DE - De waterreus
45984: ROVER, P.A. de - In donkere stormnacht
64642: ROVER, P.A. de - Wim , de kleine schipper 2e druktekeningen G Douwe
45967: ROVER, P.A. de - Wim , de kleine schipper 2e druktekeningen G Douwe
45968: ROVER, P.A. de - Wolken en zon. Een boek voor jongens en meisjes van 8 tot 14 jaar. geillusteerd Henk Poeder
45972: ROVER, P.A. De - Op jacht naar boeven en "moerkoot". Een speurdersverhaal
64669: ROVER, Piet de - Behouwe vaart.
64670: ROVER, Piet de - Behouwe vaart. een verjhaal over de binnenvaart rond 1900 met 44 foto,s van Willem van Malsen
64665: ROVER, P.A. de - Wolken en zon. Een boek voor jongens en meisjes van 8 tot 14 jaar. geillusteerd Henk Poeder 4e druk
64666: Rover, P.A. de - Wolken en Zon. tweede druk edeceaeditie nummer 7. een boek voor jongens en meisjes van 8 tot 14 jaar.
64667: ROVER, P.A. DE - De wondere tocht
64668: ROVER, Piet de - Als 't water roept. 5e druk. Illustraties van Gerard Douwe.
64663: ROVER, P.A. DE - De waterreus
64637: Rover, P. A - Een vreselijke avond, en toch...
64638: ROVER, P. A. DE - Naar 't Heilig Blad 4e druk
64640: ROVER, P.A. de - De kerk op mars: Zendingsgeschiedenis, vertel- en voorleesboek. 2e druk
64641: ROVER, P.A. de - Wolken en zon. derdedruk Een boek voor jongens en meisjes van 8 tot 14 jaar. geilustreerd door JaapVeenendaal
20286: ROVER, P.A. de - Ysgang. Geillustreerd door M.L. Middelhoek.9e druk
64639: ROVER, P.A. de - Naar 't heilig Blad. Bijbelvertelling en -verklaring voor de rijpende jeugd. Het Oude en Nieuwe Testament.
47641: Rover, P. A - Een vreselijke avond, en toch...
45964: ROVER, P.A. de - Naar de "zuivere rivier" tweede druk.
45965: ROVER, P.A. de - Wolken en zon. Een boek voor jongens en meisjes van 8 tot 14 jaar. Nummer 7.
49073: Rover, P.A. de - Wolken en Zon. tweede druk edeceaeditie nummer 7. een boek voor jongens en meisjes van 8 tot 14 jaar.
64646: ROVER, P.A. de - Naar 't Heilig Blad
64647: ROVER, P.A. de - Naar de "zuivere rivier" derde druk.
64649: ROVER, P.A. de - Naar de "zuivere rivier" tweede druk.
64650: ROVER, P.A. de - Wolken en zon. Een boek voor jongens en meisjes van 8 tot 14 jaar. Nummer 7.
64651: ROVER, P.A. de - Ysgang. 4e druk
64652: ROVER, P.A. de - Wim , de kleine schipper 2e druktekeningen G Douwe
64653: ROVER, P.A. de - Wolken en zon. Een boek voor jongens en meisjes van 8 tot 14 jaar. geillusteerd Henk Poeder
64654: ROVER, P.A. DE - De wondere tocht
64656: ROVER, P.A. DE - Rovers op de rivier. Een speurdersverhaal.
64657: ROVER, P.A. DE - De waterreus
64658: ROVER, P.A. DE - Dirk de struikrooier
64660: ROVER, P.A. de - In donkere stormnacht
64662: ROVER, P.A. de - Ick sal gedwenken, nationalenale bevrijdingsuitgave voor de jeugd
45974: ROVER, P.A. DE - De wondere tocht
9055: ROVER, P.A. de - Wim , de kleine schipper 2e druktekeningen G Douwe
9053: ROVER, P.A. de - Wolken en zon. derdedruk Een boek voor jongens en meisjes van 8 tot 14 jaar. geilustreerd door JaapVeenendaal
45982: ROVER, P.A. DE - Dirk de struikrooier
23786: ROVER, P.A. de - Als 't water roept
23788: ROVER, P.A. de - Naar 't Heilig Blad
45966: ROVER, P.A. de - Ysgang. 4e druk
21385: ROVER, P.A. de - Calvijn de reus uit Noyon levensroman.
45978: ROVER, P.A. DE - Rovers op de rivier. Een speurdersverhaal.
45979: ROVER, P.A. DE - Een vreeselijke avond en toch ...
45976: ROVER, P.A. DE - Kerstfeest in de roef
13131: ROWAAN, Hans - Fort aan de Lek.
47713: Rowaan, Hans - Het wilgenslootje
44593: ROWAAN, HANS - Pieter
13130: ROWAAN, Hans - De uilenjacht.
64677: ROY, Christina - MARTIKO Eenvehaal uithet Slowakische volksleven
64676: ROY van ZUYDEWIJN, Noortje de - Met het oog op onderweg. Een tocht in woord en beeld langs monumenten in Nederland.
64674: ROY J J - Beschouwing der voorzeggelingdes ouden testament .
679: ROY, Daniel le (1661-1722, Koog aan de Zaan, Rotterdam) - De waarheid der heiliger godgeleertheid, in haar voornaamste hoofd-stukken. Kortelyk verklaart, en uit den woorde Gods / nader bevestigt. Den derden druk op zeer veel plaatzen / merkelyk verbetert. (18) 768 (28) pag.
77256: ROY, Daniel le (1661-1722, Koog aan de Zaan, Rotterdam) - Theologia Historc0-diactica of de De waarheid der heilige Godgeleertheid In haar gewigstigste LEER STUKKEN beide uit haar regte beginselen betoogt en het pvereenstemmend gevoelen,zoovan oudeKERKVADERS alslatere beroemde GODGELEERDE vevestigd met byvoegingen van de erste opkomst en vootgang der dwalingen tegen dezelvr die nader aangewezen en wederlegt worden door DANIEL LE ROY den tweedecdruk nageziern en van veele drukfauten gezuivert en met een voorreden verrijkt door BERNARDUS ten DAM te ROTTERDAM
1043: ROY, Daniel le (1661-1722, Koog aan de Zaan, Rotterdam) - De waarheid der heilige Godgeleertheid in haar voornaamste hoofdstukken kortelijk verklaart en uit den Woorde Gods nader bevestigt Door Daniël le Roy, In zijn levvn Bedienaar des Godlijken Woords in de Gemeinte Jesu Christi te Rotterdam. En vermeerdert met twee belydenis predikatien bevattende kortelijk 't Hooftzakelijke der geheele H. godgeleertheit; door denzelve auteur nagelaten. Den vierden druk, gecorriceert en met een voorrede verrijkt door Justus Muntendam, bedienaar des Goddelyken woords in dezelve Gemeente.
54827: Fries Paul Roy - Religion and the hope for a truloy human existence
4942: ROY, J. J. le - De Goddelijke Openbaring des bijbels. Eerste deel.
64679: ROY, J. J. le - De Goddelijke Openbaring des bijbels. Eerste deel.
44507: ROY J J - Beschouwing der voorzeggelingdes ouden testament .
36454: ROYAARDS, Herm. Joh. (1794-1854) - Geschiedenis der Invoering en Vestiging van het Christendom in Nederland. Eene, door de Tweede Klasse van het Koninklijk Nederlandsche Instituut van Letterkunde, Schoone Kunsten en Wetenschappen. bekroonde prijsverhandeling, van Herm. Joh. Royaards, doctor en hoogleeraar der Godgeleerdheid te utrecht, Lid van de derde klasse van het Kon. Nederl. Instituut.
64685: ROYAUMONT, Heere de Royaumont Overste van Sombreval (1625-1709) , François van Hoogstraten (1632-1696] - De historien des Ouden en Nieuwen Testaments, met stichtelijke toepassingen, getrocken uit de heilige vaderen, om de zeden in allerhande staeten van menschen te regelen. / In 't frans beschreven door den heere De Royaumond (...) Vertaelt, en met vaerzen op yder hooftstuk verzien door F.v.H.
64683: ROYAUMONT, Heere de Royaumont Overste van Sombreval (1625-1709) - De historien des Ouden en Nieuwen Testaments, met stichtelyke toepassingen, getrocken uyt de HH. Vaderen, om de zeden in allerhande staeten van menschen te reguleren. In't Frans beschreven door de Heere de Royaumont Overste van Sombreval. Vertaelt, met veersen op ieder hoofstuck versien, en met schoone printen verciert
13133: ROYEN, Renny van - Hans en zijn poesje.
45440: ROYEN. P.D. VAN - Jezus en Johannes de Doper (Een historisch onderzoek op grond van de synoptische evangelien naar hun onderlinge verhouding sedert de arrestatie van den laatste)
64687: ROYEN, Renny van - Hans en zijn poesje.
64688: ROYEN. P.D. VAN - Jezus en Johannes de Doper (Een historisch onderzoek op grond van de synoptische evangelien naar hun onderlinge verhouding sedert de arrestatie van den laatste)
64686: ROYEN, P.D. van - Jezus en Johannes de Doper
64689: ROZENDOM, JAN - 28 rozen - Gedichten van Jan Rozendom
5577: RU, G. de - De kinderdoop en het Nieuwe Testament door dr. G. de Ru
64692: RUBEN, Ds. M. (1840-1910) - De weg welke de Heere gehouden heeft met de persoon van Marius Ruben, in leven leraar en bedienaar des Goddelijken Woords in de verstrooide gemeente Jezu Christi, in de Provinciën Zeeland, Zuid-Holland en Gelderland, in vereniging afgezondrd tot de Standaard der Waarheid, vervat in Gods onfeilbaar getuigenis en de belijdenisgeschriften der Nederduits Gereformeerde Kerk, vastgesteld in de synode Nationaaal gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619.Deze beschrijving is tot zijn veertigste jaar.
22888: RUBEN, Ds. M. (1840-1910)gereformeerd leraar te TERNEUZEN - De grafsteen afgewenteld. Vier predicatiën over de opstanding van Jezus Christus.
69953: RUBEN, Ds. M. (1840-1910) Gerf Lerrar te Ter Neuzenen P Soeteman - De ster uithet oosten drietalleerrdenen Lucas 2 en predikatie KLukas 4 ver 18-19 met eene voorede van P Soeteman
1882: RUBEN, Ds. M. (1840-1910) - Den Weg welke den Heere gehouden heeft met den persoon van Marinus Ruben, in leven leeraar en bedienaar des Goddelijken Woords in de verstrooide gemeente Jezu Christi, in de Provincien Zeeland, Zuid-Holland en Gelderland, in vereeniging afgezonderd tot den Standaard der Waarheid, vervat in Gods onfeilbaar getuigenis en de belijdenis Schriften der Nederduitsch Gereformeerde Kerk, vastgesteld in de Synode Nationaal gehouden te Dodrecht in de jaren 1618 en 1619. Deze beschrijving is tot zijn veertigsten jaar.
16792: RUBEN, Ds. M. (1840-1910) - De grafsteen afgewenteld. Vier predicatiën over de opstanding van Jezus Christus. 127 blz. En: Vier uitmuntende practicale leerredenen over verschillende plaatsen des Ouden Testaments, door Bernardus Smytegelt. 75 blz.
23916: RUBEN, Ds. M. (1840-1910) - De grafsteen afgewenteld. Vier predikatiën over de opstanding van Jezus Christus.
57563: HUYSMANS Dr. Rud. - Wazo van Luik in den Ideeënstrijd zijner dagen
69884: RUDIGER - TOOSJE vrij naar het duitsch vertaald
64698: RUDLPH, Hartmut - Evangelische Kirsche und Vertriebene 1945 biz 1972. Band I: Kirchen ohne Land. Band II: Kirchen in der Neuen Heimat.
36921: RUDLPH, Hartmut - Evangelische Kirsche und Vertriebene 1945 biz 1972. Band I: Kirchen ohne Land. Band II: Kirchen in der Neuen Heimat.
64334: RIJKEBOER Rudolf - Het boek in onze4 handen de boeiende ontsaansgeschiedenis van de bijbel en de vertalingen in een voor ons begrijpelijke taal
64699: RUDOLPH, R.J.W. - Calvinisme en socialisme. Een woord voor onzen tijd.
25695: RUDOLPH, R.J.W. - Calvinisme en socialisme. Een woord voor onzen tijd.
64700: RUË, Père de la - Sermons du père de la ruë, de la Compagnie de Jesus. Pour le caresme. In drie delen.
34073: RUË, Père de la - Sermons du père de la ruë, de la Compagnie de Jesus. Pour le caresme. In drie delen.
19143: RUEVER GRONEMAN, Sarus Adriaan Jacob (1810-1873) - Diatribe in Johannis Wicliffi, reformationis prodomi, vitam, ingenium, scripta, quam, quod Deus bene vertat, ex auctoritate rectoris magnifici L.G. Visscher, phil. th. mag. litt. hum. doct. et prof. ord., amplissimi seantus academici consensu, et verendae facultatis theologicae decreto, pro gradu doctoratus, summisque in theologia honoribus et privilegiis, in academia Rheno-Trajectina, rite et legitime consequendis, publico ac solenni examini submittit Sarus Adrianus Jacobus de Ruever Groneman, Alphensis, ad diem XXIV Junii, a. MDCCCIIIVII, hora I.
76831: HOOGEWERF G Crode rug - DONKERE DAGEN een verhaal uit 1672 geillusstreerd kleurplaat
64703: RUIGROK, Ds. L.W.Ch. e.a. - Om het behoud van de Nederlands Hervormde Kerk.
64704: RUIJGHOK L W CH, DS. - Kerkelijk Jaarboek Hersteld Hervormde Gemeente 2009
64705: RUIJGHOK L W CH, DS. - Kerkelijk Jaarboek Hersteld Hervormde Gemeente 2008
46851: Ruijghok L W Ch, Ds. - Kerkelijk Jaarboek Hersteld Hervormde Gemeente 2009
46853: Ruijghok L W Ch, Ds. - Kerkelijk Jaarboek Hersteld Hervormde Gemeente 2008
64707: Ruijgrok. L.W. C - Om het behoud van de Nederlandse Hervormde Kerk
64708: Ruijgrok. L.W. C - Om het fundament. De VPKN: een breuk met de geschiedenis van de Nederlandse Hervormde Kerk
39430: RUIJTER, J. de - Een gedicht van een pelgrim in Mezech over het jaar 1890. Zijn naam is J. de Ruijter, oud 72 jaar wonende te Hartengsveld.
64709: RUIJTER, H.A. de. - De drievoudige vrucht der Rechtvaardigheid des geloofs naar Romeinen 5: 1-5.
64710: RUIJTER, J. de (wonende te Hartengsveld) - Een gedicht van een pelgrim in Mezech over het jaar 1890. Zijn naam is J. de Ruijter, oud 72 jaar wonende te Hartengsveld.
64711: RUIJTER, J. de - Een gedicht van een pelgrim in Mezech over het jaar 1890. Zijn naam is J. de Ruijter, oud 72 jaar, wonende te Hartengsveld.
64712: RUIJTER, J. de - Een gedicht van een pelgrim in Mezech over het jaar 1890. Zijn naam is J. de Ruijter, oud 72 jaar, wonende te Hartengsveld.
64713: RUIJTER, J. de - Een gedicht van een pelgrim over het jaar 1893 op 1894. Door J. de Ruijter, overleden te Hardinxveld, den 3 Arpril 1894, in den ouderdom van ruim 75 jaar.
25414: RUIJTER, J. de (wonende te Hartengsveld) - Een gedicht van een pelgrim in Mezech over het jaar 1890. Zijn naam is J. de Ruijter, oud 72 jaar wonende te Hartengsveld.
40205: RUIJTER, J. de - Een gedicht van een pelgrim over het jaar 1893 op 1894. Door J. de Ruijter, overleden te Hardinxveld, den 3 Arpril 1894, in den ouderdom van ruim 75 jaar.
29206: RUIJTER, J. de - Een gedicht van een pelgrim in Mezech over het jaar 1890. Zijn naam is J. de Ruijter, oud 72 jaar, wonende te Hartengsveld.
34040: RUIJTER, J. de - Een gedicht van een pelgrim in Mezech over het jaar 1890. Zijn naam is J. de Ruijter, oud 72 jaar, wonende te Hartengsveld.
64714: RUISSEN, M.J. - Bunyan's heilige oorlog naverteld voor jonge mensen. 5e druk ille Rino Visser
47147: RUISSEN, TH - Gods trouw overdacht 1944-2004 een historische terugblik op 60 jaar gereformeerde gemeente te waardenburg
76074: RUISSEN, M.J. - Bunyan's heilige oorlog naverteld voor jonge mensen. 5e druk ille Rino Visser
21495: RUIT, MEVR. - Het vreemdelingsleven van Sions kinderen. Enige herinneringen van mevrouw Ruit te Dirksland en van M. Bout-Braal. Met een voorwoord van Ds. P. Blok.
76069: Ruitenberg, Ds .P. van - Naar de Hemel52 overdenkingen over Leven na de Dood
46325: Ruitenberg, Ds .P. van - Klagen mag 52 overdenkingen over omgaan met lijden
46174: Ruitenburg, Ds. P. van - Naar den hemel leven en dood in 52 bijbeloverdenkingen
64719: RUITENBURG, P. van / HOFMAN, H.A. / HUGENSE, P. - Is dat discrimineren? Een bijbels-theologisch, een historische en een juridische verkenning.
75893: Ruitenburg, Ds. P. van - Elkaar begrijpen 52 bijbeloverdenkingen over hoe we met elkaar omgann in het huwelijk en gezin
46173: Ruitenburg, Ds. P. van - Klagen mag 52 bijbeloverdenkingen over omgaan met lijden
26512: RUITENBURG, P. van / HOFMAN, H.A. / HUGENSE, P. - Is dat discrimineren? Een bijbels-theologisch, een historische en een juridische verkenning.
27184: RUITER, Jan de - Nog eene kleine gedachtenis. Hetwelk gevonden is na zijn dood, daar hij is overleden te Hardinxveld, den 3 april 1894. in den ouderdom van ruim 75 jaar.
23278: ESCH- DE RUITER M. van - Gods genade verheerlijkt in de bekering van Jan van Esch te Wijk Met voorwoord en naschrift van wijlen Ds. Chr. van Dam.
64721: RUITER, J. - Nog eene kleine gedachtenis van onze vriend Jan de Ruiter Gzn. Hetwelk is gevonden na zijn dood, daar hij is overleden te Hardinxveld, den 3den april 1894, in den ouderdom van ruim 75 jaar.
64722: RUITER, J. de - Een gedicht van een pelgrim over 't jaar 1893 op 1894
64723: RUITER, Jan de Gz. - Nog eene kleine gedachtenis van onzen vriend J. de Ruiter Gz., hetwelk gevonden is na zijn dood, daar hij is overleden te Hardinxveld, den 3 april 1894. In den ouderdom van ruim 75 jaar.
64724: RUITER, Jan de - Het leven van Jan de Ruiter en zijn brieven. Samengesteld door H. J. van Dijk.
64725: RUITER, Jan de - Nog eene kleine gedachtenis van onzen vriend Jan de Ruiter Gz., hetwelk gevonden is na zijn dood, daar hij is overleden te hardinxveld, den 3 april 1894. In den ouderdom van ruim 75 jaar.
64726: RUITER, Jan de - Nog eene kleine gedachtenis. Hetwelk gevonden is na zijn dood, daar hij is overleden te Hardinxveld, den 3 april 1894. in den ouderdom van ruim 75 jaar.
35130: RUITER, Jan de / CAPELLE, Leen / BREEDVELD, Neeltje - Overgeschoten brokskens van Jan de Ruiter te Hardinxveld, Leen Capelle te Maassluis en Neeltje Breedveld te Delft. Met een voorwoord van H. v.d. Hoven te Giessendam. 2e druk.
1743: RUITER, Jan de Gz. - Nog eene kleine gedachtenis van onzen vriend J. de Ruiter Gz., hetwelk gevonden is na zijn dood, daar hij is overleden te Hardinxveld, den 3 april 1894. In den ouderdom van ruim 75 jaar.
31334: RUITER, J. - Nog eene kleine gedachtenis van onze vriend Jan de Ruiter Gzn. Hetwelk is gevonden na zijn dood, daar hij is overleden te Hardinxveld, den 3den april 1894, in den ouderdom van ruim 75 jaar.
25136: RUITER, Jan de - Nog eene kleine gedachtenis van onzen vriend Jan de Ruiter Gz., hetwelk gevonden is na zijn dood, daar hij is overleden te hardinxveld, den 3 april 1894. In den ouderdom van ruim 75 jaar.
64743: RULER, A. A. van - visie en vaart
64744: RULER, A. A. van - De dood wordt overwonnen. 1 Corinthen 15 in morgenwijdingen.
77959: RULER van A A Dr, - Verzameldwerk deel 5b Kerkorde,Kerkrecht,Ambt verzorgd door Dr.D van Keulen Dr,R van den Heuvel Drs J Stelwagen
64745: RULER, A.A.van - Die christliche Kirche und das Alte Testament.
64741: RULER, A. A. van - Theologie van het apostolaat.
64739: RULER, A. A. van - De dood wordt overwonnen. 1 Corinthen 15 in morgenwijdingen.
64740: RULER, A. A. van - Het onze Vader.
64728: RULER A A - Onze tijd. Kuypers idee eener christelijke cultuur.
64730: RULER, A. A. van - Droom en gestalte. Een discussie over de theologische principes in het vraagstuk van Christendom en politiek.
64731: RULER, A. A. van - Visie en vaart.
64732: RULER, A. A. van - Verhuld bestaan.
64736: RULER, A. A. van - Reformatorische opmerkingen in de ontmoeting met Rome.
64737: RULER, A. A. van - Verwachting en voltooiing. Een bundel theologische opstellen en voordrachten.
64742: RULER, A. A. van - De belijdende kerk in de nieuwe kerkorde.
64747: RULER, dr. A. A. van - Theologisch werk.
34187: RULLMAN, J.C. - Dr. F.L. Rutgers in zijn leven en werken geschets.
64753: RULLMAN, J.C. - Isaäc da Costa. Serie I No. 9. Oze groote mannen. Ongesneden exp.
25470: RULLMAN, J.C. - Isaäc da Costa. Serie I No. 9. Oze groote mannen. Ongesneden exp.
32388: RULLMANN, J.C. - Isaäc da Costa. Serie 1 No. 9. Onze Groote Mannen.
64759: RULLMANN, J. C. - De doleantie in de nederlandsche hervormde kerk der 19e eeuw. Historisch geschetst.
64760: RULLMANN, J. C. - De doleantie in de nederlandsche hervormde kerk der 19e eeuw. Historisch geschetst. 4e druk.
64761: RULLMANN, J. C. - Doleantie-stemmen.
13252: RULLMANN, J. C. - Onze voortrekkers. Met 17 portretten.
64762: RULLMANN, J. C. - De doleantie in de nederlandsche hervormde kerk der 19e eeuw. Historisch geschetst. 2e herziende druk
64763: RULLMANN, J.C. - Dr. F.L. Rutgers in zijn leven en werken geschetst door R.L. Rullmann. (Geillustreerd).
64764: RULLMANN, J.C. - Isaäc da Costa. Serie 1 No. 9. Onze Groote Mannen.
64765: RULLMANN, J.C. - Onze voortrekkers.
64757: RULLMANN, J. C. - Een man van singuliere gaven. Dr. W. H. Gispen (1833-1909) in zijn leven en werken geschetst.
64758: RULLMANN, J. C. - De strijd voor kerkherstel in de Nederl. Herv. Kerk der 19e eeuw. Historisch geschetst. 3e druk.
46537: RULLMANN, J. C. - De doleantie in de nederlandsche hervormde kerk der 19e eeuw. Historisch geschetst. 2e herziende druk
33413: RULLMANN, J.C. - Onze voortrekkers.
64755: RULLMANN, J. C. - Onze voortrekkers. Met 17 portretten.
64756: RULLMANN, J. C. - Een nagel in de heilige plaats. De reform. der kerk in de 19e eeuw. Histor. geschetst. Reveil en afscheiding.
15893: RULLMANN, J. C. - Een nagel in de heilige plaats. De reform. der kerk in de 19e eeuw. Histor. geschetst. Reveil en afscheiding.
15894: RULLMANN, J. C. - Een man van singuliere gaven. Dr. W. H. Gispen (1833-1909) in zijn leven en werken geschetst.
15896: RULLMANN, J. C. - De strijd voor kerkherstel in de Nederl. Herv. Kerk der 19e eeuw. Historisch geschetst. 3e druk.
15899: RULLMANN, J. C. - De doleantie in de nederlandsche hervormde kerk der 19e eeuw. Historisch geschetst.
15901: RULLMANN, J. C. - De doleantie in de nederlandsche hervormde kerk der 19e eeuw. Historisch geschetst. 4e druk.
15902: RULLMANN, J. C. - Doleantie-stemmen.
75412: PETRI Ruloo - Groot is Uw trouw Degeschiedenis vann de nietgeregisteerde evangekiechristen-baptisten in de voormalige Sovjet Unie
8271: RUPKE, Ch. vdm - Het jubeljaar is aangebroken. Aantekeningen bij Lucas 4:1 - 5:32.
64767: RUPKE, Ch. vdm - Het jubeljaar is aangebroken. Aantekeningen bij Lucas 4:1 - 5:32.
1913: RUPPERT, Dr. M. - Het Rijk Gods en de wereld. Over de verhouding tussen het Rijk Gods en de wereld naar aanleiding van Luthers onderscheiding van het eeuwige Rijk van God en Gods tijdelijke wereldlijke regiment.
64770: RUPPERT, M. - Het Rijk Gods en de wereld. Over de verhouding tussen het Rijk Gods en de wereld naar aanleiding van Luthers onderscheiding van het eeuwige Rijk van God en Gods tijdelijke wereldlijke regiment.
64768: RUPPERT, Dr. M. - Het Rijk Gods en de wereld. Over de verhouding tussen het Rijk Gods en de wereld naar aanleiding van Luthers onderscheiding van het eeuwige Rijk van God en Gods tijdelijke wereldlijke regiment.
64769: RUPPERT, dr. M. - Luther en de boerenopstand. Stichting Lutherse uitgeverij en boekhandel.
64772: RUPPRECHT, Walter / WARTH, Walter - Calwer Predigthilfen. Herausgegeven von Herbert Breit und Claus Westermann.
64771: RUPPRECHT, Walter / WARTH, Walter - Calwer Predigthilfen. Herausgegeven von Herbert Breit und Claus Westermann.
64773: RUSSCHER J - Stophorst toen en Nu fotoboek
64777: RUSSELL-MUIRHEAD, L. - Ireland. With a complete atlas of Ireland and 15 other maps and plans. Second edition.
54623: Flint W.Russell - Modern Masters of Etching Second Volume [ Number 27] . 12 pages of text with 12 tipped in black and white tissue, guarded, photogravure plates, introduction by Malcolm C Salaman
46926: BERTRANDT RUSSELL - Sententies Een serie onder redactie van F J Schmit en A Niemeyer
77995: BERTRAND RUSSELL - Geschiedenis der westerse filosofie. In verband met politieke en sociale omstandigheden van de oudste tijden tot heden
34455: RUSTIGE, D. (1889-1963, kandidaat Chr. Geref. Kerk, pred. vrije gemeente te Leerdam/Harderwijk) - Gekneusde olijven. Tweede serie 'Sermoenen uit Niemandsland' d.w.z. het randgebied tussen de kerkelijke fronten.
64778: RUSTIGE, D - Komt en laat ons wederkeren tot de Heere predikatie over Hosea 6 vers 1
48557: Rustige, D - Komt en laat ons wederkeren tot de Heere predikatie over Hosea 6 vers 1
35888: RUTGERS, M. - De eenzame jager.
42251: RUTGERS, F. L. - Calvijns invloed op de reformatie in de Nederlanden, voor zoveel die door hemzelven is uitgeoefend. ingeleid door Dr. W. van 't Spijker
31750: RUTGERS, Dr. F. L. - Acta van de Nederlandsche synoden der zestiende eeuw. Werken der Marnix-Vereeniging. Serie 2 - deel 3. Verzameld en uitgegeven.
77147: KLEUN H G Dr. pred te WijngaardenJhr Mr A F de Navornin Lohman en De F L Rutgers - FEITN of VERZINSELS bschouwingen der rechtsbevoegheid onzer plaatselijke kerken contra Jhr Mr A F de Navornin Lohman en De F L Rutgers
2578: RUTGERS, F. L. (Theol. dr. en prof.) - Calvijns invloed op de reformatie in de Nederlanden, voor zooveel die door hemzelven is uitgeoefend.
2581: RUTGERS, F. L. (Theol. dr. en prof.) - Calvijns invloed op de reformatie in de Nederlanden, voor zooveel die door hemzelven is uitgeoefend.
64799: RUTGERS, A.. - Vogels van AZIEdeel 2
64801: RUTGERS, Dr. F. L. - Acta van de Nederlandsche synoden der zestiende eeuw. Werken der Marnix-Vereeniging. Serie 2 - deel 3. Verzameld en uitgegeven.
64803: RUTGERS, Dr. F. L. - Acta van de Nederlandsche synoden der zestiende eeuw.
64812: RUTGERS, M. - De kleren van Wilma Landman.
24884: RUTGERS, V.H. / WATERINK, J. e.a. - De Vrije Universiteit in oorlogstijd.
64793: RUTGERS VAN DER LOEFF, A 1808-85. (Theol. Doct. en Pred. te Leiden) - Bijdragen tot de kennis van onzen Heer en Zaligmaker JEZUS CHRISTUS 2e druk
64795: RUTGERS VAN DER LOEFF, A. (1808-'85 Zutphen) - Godsdienstige oefeningen een volksleesboek over de christelijke waarheid.
64796: RUTGERS, A. - Tropische Volièrevogels .
64797: RUTGERS, A.. - Vogels van ZUID AMERIKA 2dln
64805: RUTGERS, F. L. (Theol. dr. en prof.) - Calvijns invloed op de reformatie in de Nederlanden, voor zooveel die door hemzelven is uitgeoefend.
64804: RUTGERS, F. L. (Theol. dr. en prof.) - Calvijns invloed op de reformatie in de Nederlanden, voor zooveel die door hemzelven is uitgeoefend.
40350: RUTGERS, Dr. F.L. - De geldigheid van de oude kerkeordening der Nederlandse gereformeerde kerken.
64788: RUTGERS C. A. - De Utrechtse bisschop in de middeleeuwen
64798: RUTGERS, A.. - Vogels van AUSTRALIE 2dln
23951: RUTGERS, F.L. - Acta van de Nederlandsche synoden der zestiende eeuw, verzameld en uitgegeven door F.L. Rutgers. Tweede onveranderde druk.
33145: RUTGERS, D. - Koos e Presto.
7379: RUTGERS, F. L. - Kerkelijke adviezen standaard werk betreffende zaken over de kerkorde
29746: RUTGERS, M. - De kleren van Wilma Landman.
74082: DOBSCHINER JOHANNA-RUTH - Te mogen leven (negende druk)
71829: RUTHERFORD, SAMUEL - Religous Letters by the Rev Samuel Rutherford edited by The Rev Charles Thomson
64814: RUTHERFORD, SAMUEL - Religious Letters by the Rev Samuel Rutherford
64816: RUTHERFORD, SAMUEL - Ziele-Voedsel uit eenige brieven van den Godzaligen. In leven professor aan de academie en predikant in de kerk van ST. Andrews in Schotland. Welke brieven uit het Engelisch vertaald zijn door Jacobus Koelman
64831: RUTHORFORD, Samuel (1600-'61, Prof. te St. Andrews) - De wenende Maria aan het graf in haar droefheid door haar Heere bezocht en liefelijk vertroost. Uit het Engels vertaald door C.B. van Woerden.
24777: RUTHORFORD, Samuel (1600-'61, Prof. te St. Andrews) - De bruiloft des Lams. Predikatie over Openb. 19 : 7-10. Uit het Engelsch vertaald door C.B. van Woerden - Zeist.
39793: RUTHORFORD, Samuel (1600-'61, Prof. te St. Andrews) - De beproeving en zegepraal des geloofs. Uit het Engelsch vertaald door Ds. IJ. Doornveld, Pred. te Lage Vuursche, en C.B. van Woerden te Akkrum.
64820: RUTHORFORD, Samuel (1600-'61, Prof. te St. Andrews) - De wenende Maria aan het graf in haar droefheid door haar Heere bezocht en liefelijk vertroost door Samuel Rutherford, professor in de Godgeleerdheid aan de Universiteit te St. Andrews. Uit het Engels vertaald door C.B. van Woerden, Zeist.
29205: RUTHORFORD, Samuel (1600-'61, Prof. te St. Andrews) - Het bedrukte en verdrukte wormke Jacobs door den Heere bemoedigd met de belofte, dat het over zijn vijanden triumfeeren en zich in den Heere verheugen en roemen zal. Zes preeken over Jesaja 41: 14-16 en andere keurstoffen door Samuël Rutherford, prof. in de godgeleerdheid aan de Universiteit te St. Andrews - Schotland. Uit het Engelsch vertaald door C.B. van Woerden, Zeist.
23042: RUTHORFORD, Samuel (1600-'61, Prof. te St. Andrews); SIMONIDUS, Simon - De slapende Christus ontwaakt door Gebeden. Verklaring over de woorden Luc. 8:22 v. v Gedaan voor het eerwaardig huis des Heeren op hun ingestelden vastendag.
26346: RUTHORFORD, Samuel (1600-'61, Prof. te St. Andrews) - De weenende Maria aan het graf in haar droefheid door haar Heere bezocht en liefdelijk vertroost. Vijf preeken over Joh. XX : 9-17. Uit het Engelsch vertaald door C.B. van Woerden.
77449: RUTHORFORD, Samuel (1600-'61, Prof. te St. Andrews) - De weenende Maria aan het graf in haar droefheid door haar Heere bezocht en liefdelijk vertroost. Vijf preeken over Joh. XX : 9-17. Uit het Engelsch vertaald door C.B. van Woerden.
42826: RUTHORFORD, Samuel (1600-'61, Prof. te St. Andrews) - De beproeving en zegepraal des geloofs. Uit het Engelsch vertaald door Ds. IJ. Doornveld, Pred. te Lage Vuursche, en C.B. van Woerden te Akkrum.
64817: RUTHORFORD, Samuel (1600-'61, Prof. te St. Andrews) - Christus stervende en zondaren tot zich trekkende. Of eene beschouwing van onzen Zaligmaker in Zijn zielelijden, Zijne liefelijkheid in Zijnen dood en wat die hebben teweeggebracht. Vertaald door C. B. van Woerden.
64830: RUTHORFORD, Samuel (1600-'61, Prof. te St. Andrews) - De verloren zoon nagespeurd in zijn dwaasheid, de vader in zijn genadige en onveranderlijke liefde en zijn broeder in zijn hardnekkige blindheid en vijandschap.
64832: RUTHORFORD, Samuel (1600-'61, Prof. te St. Andrews) - De slaperige Bruid door haren Liefste bezocht, gewekt en verlevendigd, een zich onttrekkenden Christus zoekende, en Zijn schoonheid roemende. Vijf preeken over Hooglied V: 1-10 en andere keurstoffen. Door Samuel Rutherford, prof. in de Godgeleerdheid aan de Universiteit te St. Andrews - Schotland. Uit het Engelsch vertaald door C.B. van Woerden - Zeist.
38641: RUTHORFORD, Samuel (1600-'61, Prof. te St. Andrews) - De verloren zoon nagespeurd in zijn dwaasheid, de vader in zijn genadige en onveranderlijke liefde en zijn broeder in zijn hardnekkige blindheid en vijandschap.
38642: RUTHORFORD, Samuel (1600-'61, Prof. te St. Andrews) - De wenende Maria aan het graf in haar droefheid door haar Heere bezocht en liefelijk vertroost. Uit het Engels vertaald door C.B. van Woerden.
64826: RUTHORFORD, Samuel (1600-'61, Prof. te St. Andrews) - De bruiloft des Lams. Predikatie over Openb. 19 : 7-10. Uit het Engelsch vertaald door C.B. van Woerden - Zeist.
3623: RUTHORFORD, Samuel (1600-'61, Prof. te St. Andrews) - Godsdienstige brieven van Samuel Rutherford, in leven professor in de H. Godgeleerdheid en predikant te St. Andrew's in Schotland. Op nieuw uit het Engelsch vertaald.
76290: RUTHORFORD, Samuel (1600-'61, Prof. te St. Andrews) - DE BRIEVEN vertaald door Jac Koelman
26921: RUTHORFORD, Samuel (1600-'61, Prof. te St. Andrews) - De slapende Christus ontwaakt door gebeden Verklaring over de woorden Luc 8 : 22 v.v.
16717: RUTHORFORD, Samuel (1600-'61, Prof. te St. Andrews) - De triumferende Christus. Jezus Christus de heerlijke overwinnaar van zijn vijanden en de verlosser van Zijn kerk. Door Samuel Rutherford, professor in de Godgeleerdheid aan de Universiteit te St. Andrews. Uit het Engels vertaald door C.B. van Woerden, Zeist.
16737: RUTHORFORD, Samuel (1600-'61, Prof. te St. Andrews) - De triumferende Christus. Uit het engels vertaald door C. B. van Woerden.
16716: RUTHORFORD, Samuel (1600-'61, Prof. te St. Andrews) - De wenende Maria aan het graf in haar droefheid door haar Heere bezocht en liefelijk vertroost door Samuel Rutherford, professor in de Godgeleerdheid aan de Universiteit te St. Andrews. Uit het Engels vertaald door C.B. van Woerden, Zeist.
64827: RUTHORFORD, Samuel (1600-'61, Prof. te St. Andrews) - De slaperige Bruid door haren Liefste bezocht, gewekt en verlevendigd, een zich onttrekkenden Christus zoekende, en Zijn schoonheid roemende. Vijf preeken over Hooglied V: 1-10 en andere keurstoffen. Door Samuel Rutherford, prof. in de Godgeleerdheid aan de Universiteit te St. Andrews - Schotland. Uit het Engelsch vertaald door C.B. van Woerden - Zeist.
64834: RUTHORFORD, Samuel (1600-'61, Prof. te St. Andrews) - Christus stervende en zondaren tot zich trekkende. of eene beschouwing van onzen Zaligmaker in Zijn zielelijden, Zijne liefelijkheid in Zijnen dood en wat die hebben teweeggebracht, waarin sommige gevallen van zielsonrust in zwakgelovigen en gronden van onderwerping onder de afwezigheid van Christus, met de ebben en vloeden van vrije genade, zijn opengelegd. Verhandeld in leeredenen over het Evangelie van Johannes Hoofdstuk 12: 27, 28, 29, 30, 31, 32 en 33. Hier zijn ook eenige noodzakelijke afwijkingen tusschen gevoegd, overeenkomstig de gelegenheid des tijds, nopens verschillende dwalinger der Antinomianen en eene korte verdediging van de leer der Protestanten tegen de algemene bewering der Arminianen, dat Christus voor alle en een ieder der menschenkinderen gestorven is; de moraal en het voorstaan van de wederstandelijke bekeering van zondaren, en welk geloof van allen in de zichtbare Kerk vereischt wordt, om welks gemis velen veroordeeld zijn. Vertaald door C. B. van Woerden te Zeist Deel II.
64829: RUTHORFORD, Samuel (1600-'61, Prof. te St. Andrews) - De slapende Christus ontwaakt door gebeden Boetpredikatie, nieuwe en behalve de spelling onveranderde uitgave.
64818: RUTHORFORD, Samuel (1600-'61, Prof. te St. Andrews) - Godsdienstige brieven van Samuel Rutherford, in leven professor in de H. Godgeleerdheid en predikant te St. Andrew's in Schotland. Op nieuw uit het Engelsch vertaald.
64819: RUTHORFORD, Samuel (1600-'61, Prof. te St. Andrews) - Christus stervende en zondaren tot zich trekkende. Of eene beschouwing van onzen Zaligmaker in Zijn zielelijden, Zijne liefelijkheid in Zijnen dood en wat die hebben teweeggebracht. Vertaald door C. B. van Woerden.
64821: RUTHORFORD, Samuel (1600-'61, Prof. te St. Andrews) - De verloren zoon. Zeven predikaties over Lukas 1 : 11 - 32. Uit het Engels vertaald door C. B. van Woerden.
64825: RUTHORFORD, Samuel (1600-'61, Prof. te St. Andrews) - Godsdienstige brieven van Samuel Rutherford, in leven professor in de H. Godgeleerdheid en predikant te St. Andrews in Schotland. in het Nederlandst vertaald door Jacobos Koelman, bedienaar des Heylige Evangelium tot Sluys bij Vlaanderen. 1e en 2e deel (200 brieven) tot Groningen, by Seerp Bandsma, 1754 Deel I: (50) 318 blz. Deel 2 (aparte titelpagina ) (50) 302 blz. Deel III: (78) 655 (32) blz. Met boekenlijst van uitgever Johannes Boekholt, 16 blz. (Deel 3 is een uitgave van Boekholt uit 1687)
38743: RUTHORFORD, Samuel (1600-'61, Prof. te St. Andrews) - Slaepende christus ontwaekt deur ghebeden; ofte verklaering over de woorden, Luc. 8. 22.
64822: RUTHORFORD, Samuel (1600-'61, Prof. te St. Andrews) - De triumferende Christus. Uit het engels vertaald door C. B. van Woerden.
64824: RUTHORFORD, Samuel (1600-'61, Prof. te St. Andrews) - De slaperige Bruid Door haren Liefste bezocht, gewekt en verlevendigd, een zich onttrekkenden Christus zoekende, en Zijn schoonheid roemende. Vijf preken over Hoogl. 5: 1-10 en andere keurstoffen. Uit het Engels vertaald door C. B. van Woerden Zeist.
14336: RUTHORFORD, Samuel (1600-'61, Prof. te St. Andrews) - Christus stervende en zondaren tot zich trekkende. Of eene beschouwing van onzen Zaligmaker in Zijn zielelijden, Zijne liefelijkheid in Zijnen dood en wat die hebben teweeggebracht. Vertaald door C. B. van Woerden.
39120: RUTHORFORD, Samuel (1600-'61, Prof. te St. Andrews) - De beproeving en zegepraal des geloofs. Uit het Engelsch vertaald door Ds. IJ. Doornveld, Pred. te Lage Vuursche, en C.B. van Woerden te Akkrum.
10508: RUTHORFORD, Samuel (1600-'61, Prof. te St. Andrews) - Godsdienstige brieven van Samuel Rutherford, in leven professor in de H. Godgeleerdheid en predikant te St. Andrew's in Schotland. Onveranderde uitgave(.
32986: RUTHORFORD, Samuel (1600-'61, Prof. te St. Andrews) - De slapende Christus ontwaakt door gebeden Boetpredikatie, nieuwe en behalve de spelling onveranderde uitgave.
17867: RUTHORFORD, Samuel (1600-'61, Prof. te St. Andrews); BUNYAN, John - De slapende Christus ontwaakt door gebeden. Verklaring over de woorden Luc. 8: 22 v.v. Gedaan voor het eerwaardig huis des Heeren op hun ingestelden vastendag.
78394: VERSCHAIK RUUD - Een ansicht uit het verleden
64837: RUUSBROEC --- AMPE, ALB. - Ruusbroec. Traditie en werkelijkheid.
64838: RUUSBROEC. AMPE, A. - De geestelijke grondslagen van den zieleopgang naar de leer van Ruusbroec: b Genadeleer
64839: RUUSBROEC. AMPE, A. - De geestelijke grondslagen van den zieleopgang naar de leer van Ruusbroec :A schepping en chrisologie
5568: RUYS, Th. - Petrus Dathenus. Door dr. Th. Ruys
47995: RUYS, Th. - Petrus Dathenus. Door dr. Th. Ruys
64841: RUYS, Th. - Petrus Dathenus. Door dr. Th. Ruys
22534: RUYTER, H.A. de - Over den weg, die tot ware grootheid geleidt. Voorgesteld naar 2 Samuel 22: 36b door H.A. de Ruyter.
22535: RUYTER, H.A. de - De hemelvaart van Christus. Voorgesteld naar Psalm 68: 19 door H. A. de Ruyter. 2e druk.
22660: RUYTER, H.A. de - De zegenrijke verandering van een vreeselijken vijand in een vriend van den Christus. Voorgesteld naar Hand. 9: 11b door H.A. de Ruyter.
64843: RUYTER, H.A. de - De hemelvaart van Christus. Voorgesteld naar Psalm 68: 19 door H. A. de Ruyter. 2e druk.
64844: RUYTER, H.A. de - De zegenrijke verandering van een vreeselijken vijand in een vriend van den Christus. Voorgesteld naar Hand. 9: 11b door H.A. de Ruyter.
64845: RUYTER, H.A. de - Over den weg, die tot ware grootheid geleidt. Voorgesteld naar 2 Samuel 22:36b.
64846: RUYTER, H.A. de - De drievoudige vrucht der Rechtvaardigheid des geloofs naar Romeinen 5:1-5. 8e druk.
64842: RUYTER, H.A. de - Over den weg, die tot ware grootheid geleidt. Voorgesteld naar 2 Samuel 22: 36b door H.A. de Ruyter.
35318: RUYTER, H.A. de - pinkterfeest het feest der vervuling Handelingem 2 vers1-4
35321: RUYTER, H.A. de - De drievoudige vrucht der Rechtvaardigheid des geloofs naar Romeinen 5:1-5. 8e druk.
76822: ASCH VAN RW - Het voorbeld van Dasi geillusstreerd
64848: RYAN, CORNELIUS - De laatste slag Berlijn 1945
64847: RYAN, CORNELIUS - Een burg te ver. Operatie 'Market-Garden' september 1944. 4e druk
29355: RYLE, J.C. (1816-1900, Bisschop te Liverpool) - Gij zijt niet van hem.
64856: RYLE, J.C. (1816-1900, Bisschop te Liverpool) - De genade Gods tevergeefs
64852: RYLE, J. C. - Five Chritian leaders of the eighteenthe century
76720: RYLE, J.C. (1816-1900, Bisschop te Liverpool) - Een goede keus 3e druk
48010: RYLE, J.C. (1816-1900, Bisschop te Liverpool) - Christen zijn in het dagelijks leven Overde praltiijk van het geloof 3e drul
78282: RYLE, J.C. (1816-1900, Bisschop te Liverpool) - Kaf en koren Uit het Engels vertaald door J.J. Snijders.
16753: RYLE, J.C. (1816-1900, Bisschop te Liverpool) - Een jaar lezen in Johannes. Bijbels dagboek.
48511: Ryle, J. C. - Bent u gelukkig?
41982: RYLE, J. C. - Five Chritian leaders of the eighteenthe century
64860: RYLE, J.C. (1816-1900, Bisschop te Liverpool) - Gij zijt niet van hem.
64858: RYLE, J.C. (1816-1900, Bisschop te Liverpool) - Waarschuwing aan de kerken. Vertaald door Ds. C. Smits. tweede druk
64857: RYLE, J.C. (1816-1900, Bisschop te Liverpool) - Dit is Gods vinger. Geschreven naar aanleiding van een Mond- en klauwzeer epidemie
33678: RYLE, J.C. - Het hart van het Christelijk Geloof. Samengesteld en ingeleid door Ds. A. Vaars en Ds. K. ten Klooster. 2edruk.
75569: RYLE, J.C. (1816-1900, Bisschop te Liverpool) - De enige weg 2e druk serie licht op de kandelaar
1242: Ryle, John Bunyan, Arthur W. Pink, John Owen, Thomas Brooks - De overvloed van de genade. John C. Ryle, John Bunyan, Arthur W. Pink, John Owen, Thomas Brooks
33298: T.S.F.H.L.H. (HEUSDEN, Hugo Franciscus van, 1654-1714) N.N. (ARNOLDUS DRAKENBORCH, (1684-1748); HUGO VAN RYN (1705-'26)) - 5005 (sic) historie en oudheden van Batavia, behelzende de levens van onze eerste geloofsverkondigers; mitsgaders van de Utregtse bisschoppen, en van de voornaamste personen die hier te lande in geleerdheit og heiligheit uytgemunt hebben. Met kopere plaaten. In 't latijn beschreeven door den heer T.S.F. H.L.H. etc., Vertaald en met Aantekeningen opgehelderd door H.F.R. WAARBIJ Aanhangsel op de kerkelyke oudheden van Nederland; Behelsende van Ryns Algemeene Voorrede op dat werk, eenige verbeterde en vermeerderde lysten der proosten en dekenen, so van de vyf kerken van Utrecht, als van West-Vriesland, gelyk ook een brief aan den heer Hoynk van Papendrecht, aartspriester van Mechelen.
33297: N.N. (Arnoldus Drakenborch, (1684-1748); Hugo van Ryn (1705-'26)) - Aanhangsel op de kerkelyke oudheden van Nederland; Behelsende van Ryns Algemeene Voorrede op dat werk, eenige verbeterde en vermeerderde lysten der proosten en dekenen, so van de vyf kerken van Utrecht, als van West-Vriesland, gelyk ook een brief aan den heer Hoynk van Papendrecht, aartspriester van Mechelen.
20150: SAARBERG, J.A. - Waar gij uw voetstap zet. Leven en arbeid van John Kershaw (1792-1870). Door J. A. Saarberg
13247: SABBINGE, Wulfaart - Dochters van het nieuwe Jeruzalem.
71835: BIBLIA SACRA - Biblia Sacra vulgata editions Sixti V Pontificis Maximi Jussu Recognita, et Lementis VIII, auctoritatie edita, vesontione, excudebat outhenin chalandre filius
71844: BIBLIA SACRA - Biblia Sacra vulgata editionis sixti V Pontificis Maximi Jussu recognita etr Clementis VIII aucroritate edita
59654: LE BAS (J.-Ph.) L'HISTOIRE SACRÉE (Prentbijbel) - Les traits de l'histoire universelle sacrée et profane d'après les plus grands peintres et les meilleurs écrivains. (Dédiés à Monseigneur le Duc de Bourgogne.) Ouvrage destiné principalement à l'éducation de la jeunes Gens,(...) Nouvelle édition considérablement augmentée sous la direction de M. Le Bas. L'HISTOIRE SACRÉE.
64873: SAERDAM, W. VAN - Jan Jansen Struys de omzwervingen van en zaansch zeilmaker Eerste reis 1648-1651. Platen en banteekening van O. Verhagen
64876: SAFRAI, Shmuel - Das Jüdische Volk im Zeitalter des zweiten Tempels.
44636: SAGE TEN BROEK, J.G. LE. - Cronologische volgorde der roomsche Paussen, van den H. Petrus tot op Pius VIII. (Den derden Hoogduitschen druk gevolgd).
64883: SAILER, JOHANN MICHAEL. - Uibungen des Geistes zur Gründung und Förderung eines heiligen Sinnes und Lebens. Titelkupfer u. 1 Textkupfer. [nach diesem Titel suchen]
64881: SAILER, J. M. - Vertraute Reden zunächst an Jünglinge, die Universitäten oder andere Lehranstalten besuchen; und denn für jeden denkenden Christen. Von Johann Michael Sailer.
64882: SAILER, Johann Michael - Leben und Briefe. Dargestellt von Hubert Schiel. Erster Band, Leben und Persönlichkeit in Selbstzeugnissen, Gesprächen und Erinnerungen der Zeitgenossen.
7376: SAILER, Johann Michael - Leben und Briefe. Dargestellt von Hubert Schiel. Erster Band, Leben und Persönlichkeit in Selbstzeugnissen, Gesprächen und Erinnerungen der Zeitgenossen.
19227: SAINT-MARC, M. de - Oeuvres de Boileau despreaux. Nouvelle edition.
18485: SAINT-MARC, M. de - Oeuvres de Boileau despreaux. Avec des Eclaircissemens Historiques donnés par lui-même, & rédigés par M. Brosette; augmentées de plusieurs Pieces, tant de l'Auteur, qu' ayant rapport à ses Ouvrages; avec des Remarques & des Differtations Critiques. Nouvelle edition, Augmentée de plusieurs Remarques & de Pieces relatives aux Ouvrages de l' Auteur. Enrichie de Figures gravées d' apres les deffeins du fameux Picart le Romain.
64884: SAINT-MARC, M. de - Oeuvres de Boileau despreaux. Avec des Eclaircissemens Historiques donnés par lui-même, & rédigés par M. Brosette; augmentées de plusieurs Pieces, tant de l'Auteur, qu' ayant rapport à ses Ouvrages; avec des Remarques & des Differtations Critiques. Nouvelle edition, Augmentée de plusieurs Remarques & de Pieces relatives aux Ouvrages de l' Auteur. Enrichie de Figures gravées d' apres les deffeins du fameux Picart le Romain.
64885: SAINT-MARC, M. de - Oeuvres de Boileau despreaux. Nouvelle edition.
36416: SALDENUS, Guiljelmus (1627-'94, Delft, Enkhuizen) - De weg des levens, of korte en eenvoudige onderwijzing van de natuur en de eigenschappen van de ware kracht der godzaligheid. Met eene voorrede van J. D. B. Brouwer, herder en leeraar te Ede. Uitgegeven voor rekening eener Vereeniging ter verspreiding van stichtelijke lectuur.
1246: SALDENUS, Guiljelmus (1627-'94, Delft, Enkhuizen) - De overtuigde Dina. Of korte en noodige waarschuwing tegen het gaan zien van spelen in schouwburgen enz. Samenspraak tusschen Apollos, een predikant en Dina, een jongejuffrouw. Nieuwe uitgave voorzien van een voorwoord door Ds. W.C. Lamain te Rotterdam.
1247: SALDENUS, Guiljelmus (1627-'94, Delft, Enkhuizen) - Leven uit de dood of bondig en noodzakelijk onderricht, om zalig te worden door zijn eigen, en heiliger te worden door een andermans dood. Herschreven door J. van der Haar, Herv. predikant te Houten (U.) Naar de editie: 't Utrecht, bij Jacob van Doeyenborgh, boek-verkooper op den Hoek van de Zaal-straat, 1671.
34630: SALDENUS, Guiljelmus (1627-'94, Delft, Enkhuizen) - De droevigste staat eens christens, bestaande in de doodigheid of ongevoeligheid zijns harten omtrent geestelijke dingen; mitsgaders troost en raad daartegen, door Guiljelmus Saldenus, Dienaar van Jezus Christus in de Gemeente van Delft. Vooraan is gevoegd een troostelijke aanspraak aan de gemeente van Enkhuizen. Derde druk. Met eene vorrede van den Weleerw. zeer gel. heer J.W. Feliz, predikant te Heeg. Waarbij geb.: De Vernederinge des herte, voorgesteld in Twaalf Boet-predikatien, gedaan bij verscheide plechtige gelegenheden, door Mr. Hugo Binning, in zijn leven dienaar des Evangliums te goven in Schotlandt. Uit het engelsch vertaald door Jan Ross. Rotterdam, Gebr. Huge.
27004: SALDENUS, Guiljelmus (1627-'94, Delft, Enkhuizen) - Wee-klage de heiligen e.a. Over de bitterheid van Sions elende gepast op deze tijden door Guilielmus Saldenus bedienaar des evangelie tot Delft. Tweede druck
27005: SALDENUS, Guiljelmus (1627-'94, Delft, Enkhuizen) - Christelijke kinder-school onderwijzende de jeugd in de eerste beginselen soo van de leere waarheid als voornamelijk ook van de ware betragtinge der godzaligheid.
64895: SALDENUS, Guiljelmus (1627-'94, Delft, Enkhuizen) - De weg des levens, of korte en eenvoudige onderwijzing van de natuur en de eigenschappen van de ware kracht der godzaligheid. Met eene voorrede van J. D. B. Brouwer, herder en leeraar te Ede. Uitgegeven voor rekening eener Vereeniging ter verspreiding van stichtelijke lectuur.
64896: SALDENUS, Guiljelmus (1627-'94, Delft, Enkhuizen) - De Weg des Levens; of Kort en Noodig onderwys, van de Natuur en Eygenschappen van de ware Kragt der Godzaligheid, in tegenstellinge van desselfs bloote schyn en Gedaante. Door (...) Den sevenden Druk. Van den Auteur in syn E. Leven oversien / en eenigsins vermeerdert.
64897: SALDENUS, Guiljelmus (1627-'94, Delft, Enkhuizen) - de wehg vantroost in de droevige staat van een christen.
64899: SALDENUS, Guiljelmus (1627-'94, Delft, Enkhuizen) door W B Kranendonk - SALDENUS G Predikant en dichter
43906: SALDENUS, Guiljelmus (1627-'94, Delft, Enkhuizen) - De overtuigde Dina. Of korte en noodige waarschuwing tegen het gaan zien van spelen in schouwburgen enz. Samenspraak tusschen Apollos, een predikant en Dina, een jongejuffrouw. Nieuwe uitgave voorzien van een voorwoord door Ds. W.C. Lamain te Rotterdam.
64891: SALDENUS, Guiljelmus (1627-'94, Delft, Enkhuizen) - De wech des Levens; of kort en eenvoudigh onderwys, van de natuer en eygenschappen van de ware kracht der Godsaligheydt. Vierden druck.
64892: SALDENUS, Guiljelmus (1627-'94, Delft, Enkhuizen) - De weg des levens, of korte en eenvoudige onderwijzing van de natuur en de eigenschappen van de ware kracht der godzaligheid. Met eene voorrede van J. D. B. Brouwer, herder en leeraar te Ede. Uitgegeven voor rekening eener Vereeniging ter verspreiding van stichtelijke lectuur.
47298: SALDENUS G. - Predikant en dichter
76008: SALDENUS, Guiljelmus (1627-'94, Delft, Enkhuizen) Kranendonk W B - GSaldenus predikant en dichter
64886: SALDENUS G. - Predikant en dichter
64887: SALDENUS, Guiljelmus (1627-'94, Delft, Enkhuizen) - De overtuigde Dina. Of korte en noodige waarschuwing tegen het gaan zien van spelen in schouwburgen enz. Samenspraak tusschen Apollos, een predikant en Dina, een jongejuffrouw. Nieuwe uitgave voorzien van een voorwoord door Ds. W.C. Lamain te Rotterdam.
64893: SALDENUS, Guiljelmus (1627-'94, Delft, Enkhuizen)/ (Brouwer, J.D.B.) - De weg des levens, of korte en eenvoudige onderwijzing van de natuur en de eigenschappen van de ware kracht der godzaligheid. Met eene voorrede van J. D. B. Brouwer, herder en leeraar te Ede. .
64888: SALDENUS, Guiljelmus (1627-'94, Delft, Enkhuizen) - De overtuigde Dina. Of korte en noodige waarschuwing tegen het gaan zien van spelen in schouwburgen enz. Samenspraak tusschen Apollos, een predikant en Dina, een jongejuffrouw.
64889: SALDENUS, Guiljelmus (1627-'94, Delft, Enkhuizen) - De droevigste staat eens christens eens Christens bestaande in de doodigheydt of ongevoeligheydt zyns herten omtrent geestlijke dingen; mitsgaders troost en raad daartegen. Vooraan is gevoegd een troostelijke aanspraak aan de gemeente van Enkhuizen. Met eene voorrede (des 1857) van den weleerw. zeer gel. heer J. W. Felix, predikant te Heeg. (derde druk)
64890: SALDENUS, Guiljelmus (1627-'94, Delft, Enkhuizen) - De droevigste staat eens christens eens Christens bestaande in de doodigheydt ofte ongevoeligheydt zyns herten omtrent geestlijke dingen. door Guiljelmus Saldenus, doctor der H. Theologie en predikant te Enkhuysen en laetst in 's Gravenhage. Volgens de originele uitgave van 1661. Eerste deel.
27445: SALDENUS, Guiljelmus (1627-'94, Delft, Enkhuizen) - De droevigste staat eens christens, bestaande in de doodigheydt ofte ongevoeligheydt zyns herten omtrent geestelijke dingen. Door Guiljelmus Saldenus, doctor der H. Theologie en predikant tot Enkhuysen en laetst in 's-Gravenhage. Volgens de originele uitgave van 1661.WAARBIJ een christen vallende en opstaand
64894: SALDENUS, Guiljelmus (1627-'94, Delft, Enkhuizen) - De droevigste staat eens christens, bestaande in de doodigheid of ongevoeligheid zijns harten omtrent geestelijke dingen; mitsgaders troost en raad daartegen, door Guiljelmus Saldenus, Dienaar van Jezus Christus in de Gemeente van Delft. Vooraan is gevoegd een troostelijke aanspraak aan de gemeente van Enkhuizen. Derde druk. Met eene vorrede van den Weleerw. zeer gel. heer J.W. Feliz, predikant te Heeg. Waarbij geb.: De Vernederinge des herte, voorgesteld in Twaalf Boet-predikatien, gedaan bij verscheide plechtige gelegenheden, door Mr. Hugo Binning, in zijn leven dienaar des Evangliums te goven in Schotlandt. Uit het engelsch vertaald door Jan Ross. Rotterdam, Gebr. Huge.
6646: SALDENUS, Guiljelmus (1627-'94, Delft, Enkhuizen) - De droevigste staat eens christens eens Christens bestaande in de doodigheydt ofte ongevoeligheydt zyns herten omtrent geestlijke dingen. door Guiljelmus Saldenus, doctor der H. Theologie en predikant te Enkhuysen en laetst in 's Gravenhage. Volgens de originele uitgave van 1661. Eerste deel.
2465: SALDENUS, Guiljelmus (1627-'94, Delft, Enkhuizen) - De overtuigde Dina. Of korte en noodige waarschuwing tegen het gaan zien van spelen in schouwburgen enz. Samenspraak tusschen Apollos, een predikant en Dina, een jongejuffrouw.
31915: SALDENUS, Guiljelmus (1627-'94, Delft, Enkhuizen) - De weg des levens, of korte en eenvoudige onderwijzing van de natuur en de eigenschappen van de ware kracht der godzaligheid. Met eene voorrede van J. D. B. Brouwer, herder en leeraar te Ede. Uitgegeven voor rekening eener Vereeniging ter verspreiding van stichtelijke lectuur.
34490: SALDENUS, Guiljelmus (1627-'94, Delft, Enkhuizen)/ (Brouwer, J.D.B.) - De weg des levens, of korte en eenvoudige onderwijzing van de natuur en de eigenschappen van de ware kracht der godzaligheid. Met eene voorrede van J. D. B. Brouwer, herder en leeraar te Ede. .
39104: SALDENUS, Guiljelmus (1627-'94, Delft, Enkhuizen) - De Weg des Levens; of Kort en Noodig onderwys, van de Natuur en Eygenschappen van de ware Kragt der Godzaligheid, in tegenstellinge van desselfs bloote schyn en Gedaante. Door (...) Den sevenden Druk. Van den Auteur in syn E. Leven oversien / en eenigsins vermeerdert.
64900: SALMINEN SALLY - Lars Laurila Uit het Zweeds vertaald door M.J. Molanus-Stamperius en Anne Biegel, 3e druk
44035: SALMINEN SALLY - Lars Laurila Uit het Zweeds vertaald door M.J. Molanus-Stamperius en Anne Biegel, 3e druk
19860: N.N. Claudius Salmasius (1588-1653) - Defensio regia, pro Caroli I. Ad serenissimum Magnæ Brittanniæ regem Carolum II. Filium natu majorem, heredem & successorem legitimum. Sumptibus regiis.
43558: SALMINEN, SALLY - Katrina roman geautoriseerde vertaling uit het zweeds van Charles GL. Behrens Negentiende druk
46675: SALOMON, G. - Beitrag zur Problematik von Nystik und Glaube. Inaugural-Dissertation.
64902: SALOMON, G. - Beitrag zur Problematik von Nystik und Glaube. Inaugural-Dissertation.
39623: SALTEN, Felix. - Perri. De geschiedenis van een eekhoorntje.
64903: SALTEN, Felix. - Perri. De geschiedenis van een eekhoorntje.
37702: SALVAFAMA - Volkomen veilig. Een verhaal uit den tijd der Kerkhervorming in de Zuiderlijke Nederlanden. Bewerkt naar de uitgave van 1910 door C. Dubbeld.
64904: SALVAFAMA - Volkomen veilig. Een verhaal uit den tijd der Kerkhervorming in de Zuiderlijke Nederlanden. Bewerkt naar de uitgave van 1910 door C. Dubbeld.
78079: SALVAFAMS - Een moeilijke Jeugd
41273: SAMAROW, Gregor - Grootheid en Val
41271: SAMAROW, Gregor - Hoogten en laagten - Verzoening en zegen - derde afdeeling
64905: SAMAROW, Gregor - Hoogten en laagten - Verzoening en zegen - derde afdeeling
75438: BIJ L P J SAMENSTELLER - Komt herwaarts tot Mij Geschenkboek voor zieken uitbhet werk vanmMary Winslow-R M Mac Cheyne-J C Philpot-Ds Jod v/d Poel en ds WC Lamain
56571: HEUWEL van den Willem Samensteller - Straks zul je groot zijn gedichten rondom de geboorten illustraties en omslag Reint deJonge
56611: Hilbrands R D samensteller - Een goede tijding uit een ver gelegen land Brief van een zeekapitein ,zich met zijn schip in Griekenland bevindende,aan zijn vrouw en kinderen te Sappemrrtr met preken van Th v.d Groe en C Vollenhoven
72835: VOGELAAR L. samensteller - Bij Uw altaren, bijbels dagboekpredikanten en ouiderlingen Gerf Gem
44430: Hilbrands R D samensteller - Een goede tijding uit een ver gelegen land Brief van een zeekapitein ,zich met zijn schip in Griekenland bevindende,aan zijn vrouw en kinderen te Sappemrrtr met preken van Th v.d Groe en C Vollenhoven
37185: LEDDEN van Geurt samenstellr - Jan Mensen / De oude pikbroek. Jan Mensen, Gods vrijmachtige genade bewezen aan een ter dood veroordeelde moordenaar, onthoofd door beulshanden op het schavot te Tiel, in het jaar 1798. De oude pikbroek, merkwaardige reisavonturen van een ouden zeeman.
26726: RHETORFORD Samuel - De brieven van Mr. Samuel Rhetorfort. In het Nederlandsch vertaald door Jacobus Koelman. Onveranderde uitgave. vanf brief 200
55471: GREEN SAMUEL G. - Scottish Pictures ; Drawn With Pen And Pencil
64906: SAN AGUSTIN; AUGUSTINUS, A. - Obras de san agustin tomo 13 tratados sobre cl Evangelio de San Juan9!-35) tomes 14 (36-124
64907: SANCHEZ, Th. - R.P. Thomæ Sanchez cordubensis e Societate Jesu, consilia seu opuscula moralia duobus tomis contenta. Opus posthumum, novissima editio aliis emendatior.
2626: SANDER, Ds. M. Friedrich (in leven predikant te Wichlinghausen (Duitsland)) - Jehova Tsidenkenu: De Heere, onze gerechtigheid! De geloofs- en strijdskracht der kerkhervormers (1817). Vertaald en met enige aantekeningen vermeerderd (1832) door Dr. H. F. Kohlbrugge, in leven predikant te Elberfeld (Duitsland) Bij de herdenking van Luther's 400ste geboortedag (1883) van een voorrede voorzien en uitgegeven door Ds. H.A.J. Lütge, in leven predikant te Amsterdam. Bij de herdenking van Luther's 500ste geboortedag (1983) van een naschrift voorzien en uitgegeven door Dr. W. Aalders ('s-Gravenhage) en Ds. D. van Heyst (Ommen).
18776: SANDER, J. C. A. (HAARLEM) - Geschiedkundige beschouwing der monnikenorden en kloosters, naar het Hoogduitsch bewerkt door J. C. A. Sander, christen-leeraar bij de Euangelisch-Lutherschen te Haarlem.
23101: SANDER, M.F. - Jehova Tsidkenu: De Heere, onze Gerechtigheid. De geloofs- en strijdkracht der Kerkhervormers door M. Friedrich Sander, in leven predikant te Wichlinghausen. Vertaald en met eenige aanteekeningen vermeerderd door dr. H.F. Kohlbrugge, in leven predikant te Elberfeld. Bij de herdenking van Luther's 400ste geboortedag (1883) van een voorrede voorzien en uitgegeven door ds. H.A.J. Lütge, in leven predikant te Amsterdam. Bij de herdenking van Luther's 500ste geboortedag (1983) van een naschrift voorzien en uitgegeven door dr. W. Aalders ('s-Gravenhage) en ds. D. van Heyst (Ommen).
16834: SANDER, M. Friedrich - Jehova Tsidkenu: de HEERE, onze gerechtigheid. De geloofs- en strijdkracht der kerkhervormers door M. Friedrich Sander, in leven predikant te Wichlinghausen. Vertaald en met eenige aanteekeningen vermeerderd door dr. H.F. Kohlbrugge, in leven predikant te Elberfeld. Derde druk.
64910: SANDER, Ds. M. Friedrich (in leven predikant te Wichlinghausen (Duitsland)) - Jehova Tsidenkenu: De Heere, onze gerechtigheid! De geloofs- en strijdskracht der kerkhervormers (1817). Vertaald en met enige aantekeningen vermeerderd (1832) door Dr. H. F. Kohlbrugge, in leven predikant te Elberfeld (Duitsland) Bij de herdenking van Luther's 400ste geboortedag (1883) van een voorrede voorzien en uitgegeven door Ds. H.A.J. Lütge, in leven predikant te Amsterdam. Bij de herdenking van Luther's 500ste geboortedag (1983) van een naschrift voorzien en uitgegeven door Dr. W. Aalders ('s-Gravenhage) en Ds. D. van Heyst (Ommen).
64912: SANDER, M. Friedrich - Jehova Tsidkenu: de HEERE, onze gerechtigheid. De geloofs- en strijdkracht der kerkhervormers door M. Friedrich Sander, in leven predikant te Wichlinghausen. Vertaald en met eenige aanteekeningen vermeerderd door dr. H.F. Kohlbrugge, in leven predikant te Elberfeld. Derde druk.
64913: SANDER, M.F. - Jehova Tsidkenu: De Heere, onze Gerechtigheid. De geloofs- en strijdkracht der Kerkhervormers door M. Friedrich Sander, in leven predikant te Wichlinghausen. Vertaald en met eenige aanteekeningen vermeerderd door dr. H.F. Kohlbrugge, in leven predikant te Elberfeld. Bij de herdenking van Luther's 400ste geboortedag (1883) van een voorrede voorzien en uitgegeven door ds. H.A.J. Lütge, in leven predikant te Amsterdam. Bij de herdenking van Luther's 500ste geboortedag (1983) van een naschrift voorzien en uitgegeven door dr. W. Aalders ('s-Gravenhage) en ds. D. van Heyst (Ommen).
60594: MARION van Sander - Adra di chiesa Abide witth me blijf bij min Heer
47782: Sanders, Annie - Ina van de Dokter
13137: SANDERS, Annie - Ina van de dokter.
13138: SANDERS, Annie - Ria ontdekt zichzelf. door Annie Sanders Geïllustreerd door C.S.T.M. Leeflang-Oudenaarden vijfde druk
33640: SANDERS, J.G.M. - Rijksarchief in Noord-Brabant. Inventaris van het archief van het Karthuizerklooster het Hollandse Huis bij Geertruidenberg (1266) 1336-1573 (1593) Deel 1: Inleiding, inventaris en regesten nrs. 1-696. Inventaris reeks nr.34. Deel 2. Regestennnrs. 697-1409, lijst van prioren en procuratoren, concordanties en indices.
36095: SANDERS, Annie - Joke's gouden tijd 4e druk
64920: SANDERS, Annie - De jeugd komt niet weerom.
64922: SANDERS, Annie - Joke's gouden tijd 4e druk
71116: SANDERS, ANNIE - Vakantie in Oostdorp (geïllustreerd door Mies Bloch)
64915: SANDERS, A - Ina van de dokter
64918: SANDERS, Annie - Ina van de dokter.
64919: SANDERS, Annie - Ria ontdekt zichzelf. door Annie Sanders Geïllustreerd door C.S.T.M. Leeflang-Oudenaarden vijfde druk
64923: SANDERS, Annie - Juultje gaan naar buiten.
64924: SANDERS, ANNIE - Ina van de Dokter
64925: SANDERS, ANNIE - Met vacantie buiten
23784: SANDERS, A - Ina van de dokter
43780: SANDERS, ANNIE - Op hoog bevel
38077: SANDERS, Annie - Juultje gaan naar buiten.
64927: SANDMEL, SAMUEL - THE HEBREW SCRIPTURES, an introduction to their literature and religious ideas
64928: SANDT, H. W. M. VAN DE - Joan Alberti, een nederlandse theoloog en classicus in de achttiende eeuw proefschrift met styellingen
64929: SANKEY, Ira. S. - Opwekkingsliederen. Nagezongen door M.S. Bromhet.
34585: SANTO, Antonio; VENEZIA, Angelo da - Giornale Sacro O sia. Methodo di invocare ogni giorno della Settimana. Il Gloriosissimo Taumaturgo Antonio Santo. Composto, ed Esteso Dal R.P. Angelo da Venezia. Dell' Ordine de Minoro Riforati. Sesta Edizione. In Padova Per Li Conzatti. Con Licenza de' Superiori.
64931: SANTO, Antonio; VENEZIA, Angelo da - Giornale Sacro O sia. Methodo di invocare ogni giorno della Settimana. Il Gloriosissimo Taumaturgo Antonio Santo. Composto, ed Esteso Dal R.P. Angelo da Venezia. Dell' Ordine de Minoro Riforati. Sesta Edizione. In Padova Per Li Conzatti. Con Licenza de' Superiori.
14332: SAP, ds. T. (1871-1958) - De goede strijd des geloofs. Preken en artikelen.
64932: SAP, ds. T. (1871-1958) - De goede strijd des geloofs. Preken en artikelen.
71147: WALSHE E.H.EN SARGENT G.E. - Pro libertate (roman uit de dagen der heilige inquisitie)
64933: SARGENT, JOHN - The life and letters of Henry Martyn
64934: SARINA - Toen Nan beter werd. Geïllustreerd door Greetje Bosch van Drakestein vierde druk
49070: Sarina - Toen Nan beter werd. Geïllustreerd door Greetje Bosch van Drakestein vierde druk
64935: SASSEN, DR. FERD. - Helden van de geest deel IXThomas van Aquino
64936: SASSEN, F. - Johan Lulofs (1711-1768) en de reformatorische verlichting in de Nederlanden. Mededelingen der koninklijke Nederlandse akademie van wetenschappen, afd. letterkunde. Nieuwe reeks, deel 28 no.7
64937: SASSEN, F. - Wijsgeerig leven in nederland in de twintigste eeuw
64939: SASSEN, Prof. Dr. Ferd. - De wijsbegeerte der Middeleeuwen in de Nederlanden. (Nederlandse monografieën 4).
26043: SASSEN, F. - Johan Lulofs (1711-1768) en de reformatorische verlichting in de Nederlanden. Mededelingen der koninklijke Nederlandse akademie van wetenschappen, afd. letterkunde. Nieuwe reeks, deel 28 no.7
49010: Chantepie de la Saussaye - De crisis - kerkelijke tijdvragen
52668: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE - De crisis - kerkelijke tijdvragen
2560: SAUSSURE, J. de - In de leerschool van Calvijn door Jean de Saussure. Uit het Fransch vertaald door A.L. Boeser. Met een inleiding van dr. J.A. Nederbragt
64940: SAUSSURE, J. de - In de leerschool van Calvijn door Jean de Saussure. Uit het Fransch vertaald door A.L. Boeser. Met een inleiding van dr. J.A. Nederbragt
64944: SAVORNIN LOHMAN, Jhr. Mr. A.F. - Naar de kerk of naar het Evangelie.
64945: SAVORNIN LOHMAN, A. F. - De vrije school
20675: SAVORNIN LOHMAN, Jhr. Mr. A.F. - Naar de kerk of naar het Evangelie.
77008: Kim Vogel Sawijer - Katy's nieuwe wereld
39975: SAXEN, M. (16e eeuw1542-1618); / H.J. Soeteboom (vert. (1616-ca. 1678) - Lusthof Der Goddelyke Historien, Of den Christelijken Tijdverdrijver; Behelsende de alderdoorlugtighste Vragen met haar daar op gegevene Antwoorden, (...) Door M. Saxen. En om zijn voortreffelijkheyds wille uyt het Hoogduytsch, in welke Tale het ses maal gedrukt is, in onse Nederduytsche Tale Overgeset door H.I.S. Eerste en Tweede deel.
75968: Scapula, Joannes (ca 1540-1600). Meursius, Johannes (1579-1639). - Joan. Scapulae lexicon Graeco-latinum, è probatis auctoribus locupletatum ; cum indicibus, et Graeco et Latino, auctis et correctis. Additum auctarium dialectorum, in tabulas compendiosè redactarum. Accedunt Lexicon etymologicum, cum thematibus investigatu difficilioribus et anomalis. Et Joannis Meursii glossarium contractum, hactenus desideratum Editio nova accurata daarachter Jacobi Zvingeri Philosphi et Nedici Basiliensis graecarum dialecrorum Hypotyopsis Scorfim primun finfularum tum conjunctim omnium Tabulis Methodicis judicio menoraque ferviemtibus propofita
72095: SCARRY, RICHARD - Mijn leuk Scarryboe
72097: SCARRY, RICHARD - Richard Scarry's eerste groot woordenboek geillustreerd 1e dr. - Vertaald uit het Engels63 blz geb
880: SCCALVIJN, Johannes (1509-'64) - De vermeerderde lusthof des gemoeds, benevens de samenspraken der wandelende ziele met Adam, Noach, en Simon Cleophas, vervattende de geschiedenissen van de Scheppinge der weereld af, tot op, en na de verwoesting van Jerusalem. Met kopere plaaten versiert door J. Luiken.
64947: SCHAAF, JASPER DE DIALECTISCH-MATERIALISTISCHE FILOSOFIE - De dialectisch - materialistische filosofie van Joseph Dietzgen.index, bibliografie, samenvatting in het Duits & Engels, proefschrift mdet stellingen
42906: SCHAAF, Ds. Ype. - Hij ging zijn weg met blijdschap. Over de geschiedenis en de rol van de Bijbel in Afrika.
36967: VRIES P DE- BELDER J- BUDDING J D EN SCHAAFSMA L . - Jeugd en sacramenten.
46844: VRIES P DE- BEENS A - GOEDHART A B EN SCHAAFSMA L . - Jeugd en opwekking
22539: SCHAAP, P. - Aanmaning tot het gebruik van des Heeren woords in deszelfs verlichtende natuur en uitwerking verklaard en aangedrongen in een leerrede over 2 Petrus 1: 19 door P. Schaap.
48868: Schaap, J. M. - Een klein jokkentje maar
1248: SCHAAP, Ds. P. J. (Urk) - De troostvolle nodiging tot Christus. Drie uitgebreide leerredenen.
3845: SCHABAALJE, J. P. (1585-1655, Amsterdam)) - De vermeerderde lust-hof des gemoeds, met de zaamenspraaken der wandelende ziele met Adam, Noach, en Somon Cleophas. Vervattende de geschiedenissen van de schepping des weerelds af, tot op, en na de verwoestinge van Jerusalem. Opnieuws met kopere plaaten versierd door J. Luiken.
15533: SCHABERG, J. P. e.a. - Paedagogische bijdragen. Verzameld door J.P. Schaberg, J. Smelik, F. Rümscheidt en H. Eerdbeek, Onderwijzers te 's-Gravenhage. 7e jaargang.
15535: SCHABERG, J. P. e.a. - Paedagogische bijdragen. Verzameld door J.P. Schaberg, J. Smelik, F. Rümscheidt en H. Eerdbeek, Onderwijzers te 's-Gravenhage. 9e jaargang.
32211: SCHABERG, J.P. - Gods Werk in en door Dr. Martijn Luther.
15906: SCHABERT, Dr. O. - Martelaren van onzen tijd. Vertaling van Truida de Pijper. Met een woord vooraf van Dr. F. J. Krop.
64960: SCHAEDTLER, Fr. C. - Konijnen. Verzorging, teelt en rassen. Met vele illustraties. 5e druk.
64963: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Napoleon. 3e druk
15907: SCHAGEN, C. A. van (predikant te Cappelle aan de IJsel) - Jeruzalem verwoest. De geschiedenis van het beleg dezer stad door Titus. Verkort naar Josephus. Door de schrijfster van "Piere en zijn huisgezin" uit het Engels vertaald. Met landkaart.
40913: SCHAIK-MEIJERING, MARIAN - Piet Pierewiet en de blikken bus
64965: SCHAIK, P. VAN EN DR. J.J. SPAHR VAN DER HOEK (REDACTIE) - Geschiedenis van Smallingerland.
64966: SCHAIK-MEIJERING, MARIAN - Piet Pierewiet en de blikken bus
46507: Schaík, Koos van - Vriend en vijand
45608: SCHAIK, P.E. van - Het goddelijk bevel een woord aan christenouders Twee leerredenen 1 Samuel 1: 27-28, Lucas 18: 15-17
64967: SCHAKEL, M. - Maarten Schakel. De laatste der mannenbroeders. Politicus met een ideaal. Derde druk
78131: SCHALEKAMP, J.A. - De vrouw van de strandjutter
64972: SCHALESKY, MARLO - Sluier van vuur. Roman.
64973: SCHALIJ, M. A. & PIJPER, K., - Rietvlechten. Handleiding voor het vervaardigen van...van pitriet, 108(8) pp. m.zeer veel illustraties op platen en figuren in de text. Origineel geïllustreerd linnen met opgeplakte afbeelding op voorplat. 3e vermeerderde druk
23932: SCHALK-MEIJERING, Marian - Mijn vriend komt uit het buitenland.
23939: SCHALK-MEIJERING, Marian - Verdriet en vreugd voor Jannie van Schuur.
76639: Schalk, Marian - Een zomer vol geheimen
64998: Schalk-Meijering, Marian - Geheimtaal
64989: Schalk-Meijering, Marian - Dappere Jerry
64991: SCHALK-MEIJERING, MARIAN - Vals spel.
64992: SCHALK-MEIJERING, MARIAN - Paniek in de school.
64994: SCHALK-MEIJERING, MARIAN - Geert. Vierde druk
64997: Schalk-Meijering, Marian - Boris en Boris. 4e druk
64978: SCHALK-MEIJERING, Marian - Roemeense jongens in vrijheid. Tweede druk.
64977: SCHALK-MEIJERING, M. - Mijn vriend komt uit het buitenland
64986: SCHALK-MEIJERING, Marian - Jolande in Engeland. Tweede druk. Illustraties. Joh. van Dongen.
64987: SCHALK-MEIJERING, M. - Jolande triologie
64984: SCHALK-MEIJERING, MARIAN - Kijk op het gezin
64979: SCHALK-MEIJERING, Marian - Mijn vriend komt uit het buitenland.
64980: SCHALK-MEIJERING, Marian - Verdriet en vreugd voor Jannie van Schuur.
64981: SCHALK-MEIJERING, Marian - Een baan voor Jannie van Schuur.
64982: SCHALK-MEIJERING, Marian - Een spannende speurtocht. 73 druk
64988: SCHALK-MEIJERING, MARIAN - Kijk op het gezin
32357: SCHALK-MEIJERING, M. - Het eerste HAVO-jaar van Jannie van Schuur.
64985: SCHALK-MEIJERING, MARIAN - Boskinderen
23940: SCHALK-MEIJERING, Marian - Een baan voor Jannie van Schuur.
23929: SCHALK-MEIJERING, Marian - Roemeense jongens in vrijheid. Tweede druk.
30770: SCHALK-MEIJERING, Marian - Een spannende speurtocht. 73 druk
23783: SCHALK-MEIJERING, M. - Mijn vriend komt uit het buitenland
65000: SCHÄLOW, ERNST - WENDLAND, VICTOR Dr. - Welke vogel zingt daar? tweede druk
22871: SCHANS, Dr. A. A. van der - Kuyper en Kersten. IJveraars voor herkerstening van onze samenleving.
65001: SCHANS, Dr. A. A. van der - Kuyper en Kersten. IJveraars voor herkerstening van onze samenleving.
65002: SCHANS, Dr. A. A. van der - Kuyper en Kersten. IJveraars voor herkerstening van onze samenleving. tweede druk
51735: BREGMAN C/SCHANS VAN DER A RED - CONFRONTATIE in Perspectief Jongeren op de drempel van een nieuwe eeuw
31146: SCHANS, Dr. A. A. van der - Kuyper en Kersten. IJveraars voor herkerstening van onze samenleving. tweede druk
64502: Romein J Dr.-Schaper B W e.a - De tachtigjarige oorlog. Met talrijke illustraties in en buiten de tekst en een gekleurde kaart.
65004: SCHAPER, Rev. Donna - Sacred Speech. A Practical Grvide for Keeping Spirit in your speech
46673: SCHAPER, Rev. Donna - Sacred Speech. A Practical Grvide for Keeping Spirit in your speech
20771: N.N. H. Schapulier. - Instelling, voorregten en aflaten van de Broederschap van Onze Lieve Vrouwe. des Bergs Carmel of den H. Schapulier.
77613: SCHARP, Jan (1756-1828, predikant te Rotterdam) - Aanspraken en gebeden bij de viiering van des Heilands geboorten enden uitgang van het jaar. door het christen zanggenootschap inHage den 28e van de wintermaand
42592: SCHARP, Jan (1756-1828, predikant te Rotterdam) en MULNER Joachim 1647-1696 - De NAAM JESUS eene uitgegootene Olie of uitlegging van het HOOGLIES SALOMO,s cap 1 vers 3 in eene leerrede op den feestdag van Jezus geboorte door Joachim Mullner met volkoome uitlaating van de letter R zonder dat daar de zin eenigzints verstoord wordt.Op een vryen trant uit het Hoogduitsch vertaald.merkelyk in styl verbeeterd en met een voorberigt uitgegeven door J SCHARP predikant te Rotterdam (6)-46 blz te Rotterdam Ter drukkeryevan Nicolaas cornel.Drukkerye en boekverkooer op de meent 1795 waarbij J Scharp Annspraak en gebeden bij de viering van des Heilands Geboorte en den uitgang van het jaar door het christen-zanggenootschap in s Hage (10() 72 blz Rotterdam bij J P van Ginkel boekverkooper 1805 WAARBIJ AFSCHEID van den Openbaren Evangeliedienst byzonder van de Nederduitsche Hervormde Gemeente te Rotterdam den 23e April 1826 (12)115 blz met 2 blz in oud handschrift bevatende uittreksel uithet Algemeen Nieuws enAdvententieblad van woensdag 10 maart 1828 no 21 WAARBIJ Ernstige GEDACHTEN in de laatste dagen van mijn lenen nagelaten geschrift van J Scharp (8)74 blz s Gravenhage bij S de Visser 1828 WAARBIJ Hulde aan de gedachtenis van ds J Scharp toegebragt in het gezelschap onder de zinspreuk Bijbelstudie en Geschiedkunde zijn de eenige bronnen van ware orthodoxie den 19 maart 1828 64 blz gedrukt voor de leden Rotterdam bij Melchior Wijt 1828
65010: SCHARP, Jan (1756-1828, predikant te Rotterdam) - Kerkerlijke redevoering tter vijf en twintigste verjaardag van den vervulden euangelie dienst in verscheidene gementen gehouden te Rotterdam den16e van oogstmaand 1803
65006: SCHARP, J. (Rotterdam, 1756-1828) - Avond-godsdienst op den driehonderdjarigen feestdag der Hervorming den tweeden van Slagtmaand MDCCCXVII, in de groote Kerk der Hervormden te Rotterdam, Door J. Scharp.
65007: SCHARP, Jan (1756-1828, predikant te Rotterdam) - Gewigtige vraag bij den aanvang van het jaar 1790. Zijnde eene leerreden, op den eersten dag des jaars, uitgesproken in de Ooster-kerk, door Jan Scharp.
65008: SCHARP, Jan (1756-1828, predikant te Rotterdam) en MULNER Joachim 1647-1696 - De NAAM JESUS eene uitgegootene Olie of uitlegging van het HOOGLIES SALOMO,s cap 1 vers 3 in eene leerrede op den feestdag van Jezus geboorte door Joachim Mullner met volkoome uitlaating van de letter R zonder dat daar de zin eenigzints verstoord wordt.Op een vryen trant uit het Hoogduitsch vertaald.merkelyk in styl verbeeterd en met een voorberigt uitgegeven door J SCHARP predikant te Rotterdam (6)-46 blz te Rotterdam Ter drukkeryevan Nicolaas Cornel.Drukkerye en boekverkooer op de meent 1795 waarbij J Scharp Annspraak en gebeden bij de viering van des Heilands Geboorte en den uitgang van het jaar door het christen-zanggenootschap in s Hage den 28e van wintermaand 1804 (10() 72 blz Rotterdam bij J P van Ginkel boekverkooper 1805 WAARBIJ AFSCHEID van den Openbaren Evangeliedienst byzonder van de Nederduitsche Hervormde Gemeente te Rotterdam den 23e April 1826 ( vignet op titelpagina 12)115 blz met 2 blz in oud handschrift bevatende uittreksel uithet Algemeen Nieuws en Advententieblad van woensdag 10 maart 1828 no 21 ROTTERDAM J van BAALEN 1826 WAARBIJ Ernstige GEDACHTEN in de laatste dagen van mijn leven nagelaten geschrift van J Scharp (8)74 blz s Gravenhage bij S de Visser 1828 WAARBIJ Hulde aan de gedachtenis van ds J Scharp toegebragt in het gezelschap onder de zinspreuk Bijbelstudie en Geschiedkunde zijn de eenige bronnen van ware orthodoxie den 19 maart 1828 64 blz gedrukt voor de leden Rotterdam bij Melchior Wijt 1828
65009: SCHARP, Jan (1756-1828, predikant te Rotterdam) FREDERIK GERARD MEIJER - Historische BRIEVEN van den predikant J Schartp te Rotterdam, over den zich noemende FREDERIK GERARD MEIJER geexecuteerden binnen die stad den 26e mei 1796 behelzende deszelfs character,zeldzaame leevens geschiedenis gesprekken brieven gevoelens en dood
16766: SCHARP, J. - De naam Jesus, eene uitgegootene olie. Of uitlegging van het Hooglied Salomo's. In eene leerrede op den feestdag van Jesus geboorte. Met volkoome uitlaating van de letter R, zonder dat daar door de zin eenigzints verstoord wordt. Op een vryen trant uit het Hoogduitsch vertaald. Merkelyk in styl verbeeterd en met een voorbericht uitgegeven door J. Scharp.
5503: SCHARP, Jan (1756-1828, predikant te Rotterdam) - Gewigtige vraag bij den aanvang van het jaar 1790. Zijnde eene leerreden, op den eersten dag des jaars, uitgesproken in de Ooster-kerk, door Jan Scharp.
61406: Müllner Joachim (1647-1695). Jan Scharp (1756-1828) - De naam Jesus, eene uitgegootene olie. Of uitlegging van het Hooglied Salomo's. In eene leerrede op den feestdag van Jesus geboorte. Met volkoome uitlaating van de letter R, zonder dat daar door de zin eenigzints verstoord wordt. Op een vryen trant uit het Hoogduitsch vertaald. Merkelyk in styl verbeeterd en met een voorbericht uitgegeven door J. Scharp.
39116: SCHARP, J. (Rotterdam, 1756-1828) - Avond-godsdienst op den driehonderdjarigen feestdag der Hervorming den tweeden van Slagtmaand MDCCCXVII, in de groote Kerk der Hervormden te Rotterdam, Door J. Scharp.
74756: SCHARTYZ C - Geloofsmoed en Geloofsdaden Tafereelen uit de vrogere eeuwe geschets voor onze tijd Uitgave door het Evangelisch VeRBOND
43591: SCHAUM - Voor de leeuwen
65013: SCHAUW, C.Z.J. - Voor de leeuwen. Een verhaal uit den tijd van keizer Vespasianus.
9066: SCHAUW, C.Z.J. - Voor de leeuwen. Een verhaal uit den tijd van keizer Vespasianus.
5039: SCHAYES, ANTOINE GUILLAUME BERNARD. - Histoire de l'architecture en Belgique depuis les temps les plus reculés jusqu'à l'époque actuelle. Tome I et tome II.
76531: RINGNALDA D/SCHEELE D - jaarboekje van de gereformeerde kerk van middelburg 1929
71333: LIGHTHART JAN EN SCHEEPSTRA H. - Het boek van Ot en Sien bewerkt door Marchien Eising met de oorspronkelijke plaatjes van C. Jetses Het boek van Ot en Sien met de oorsponkelijke plaatjes van C. Jetses elfde druk
74430: HOOGEVEEN M.B. LIGTHAFRT JAN EN SCHEEPSTRA H. - Zesde leesboekje, Geillustreerd door C. Jetses elfde druk
74434: HOOGEVEEN M.B. LIGTHAFRT JAN EN SCHEEPSTRA H. - Derde leesboekje bij Hoogeveens leesmethode,bewerkt door E.A. Alderts Geillustreerd door C. Jetses ongewijzigde 4e druk
74431: HOOGEVEEN M.B. LIGTHAFRT JAN EN SCHEEPSTRA H. - Vijfde leesboekje bij Hoogeveens leesmethode,bewerkt door E.A. Alderts Geillustreerd door C. Jetses ongewijzigde tweede druk
74432: HOOGEVEEN M.B. LIGTHAFRT JAN EN SCHEEPSTRA H. - Vierde leesboekje bij Hoogeveens leesmethode,bewerkt door E.A. Alderts Geillustreerd door C. Jetses ongewijzigde tweede druk
74433: HOOGEVEEN M.B. LIGTHAFRT JAN EN SCHEEPSTRA H. - Derde leesboekje bij Hoogeveens leesmethode,bewerkt door E.A. Alderts Geillustreerd door C. Jetses ongewijzigde tweede druk
65017: SCHEER, van der / BOOM / LESTURGEON - Drenthe in vlugtige en losse omtrekken geschetst door drie podagristen. Ingeleid door Prof. H. J. Hakke. Met twee platen en twee kaartjes. Tweede fotografische herdruk.
65018: SCHEERDER o.s.c. , J. - Henricus van den Wijmelenberg: een religieus emancipator in Oost-Brabant 1800-1881. De nieuwe lente in de Orde van het H. Kruis. Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland XXXV
16370: SCHEERDER o.s.c. , J. - Henricus van den Wijmelenberg: een religieus emancipator in Oost-Brabant 1800-1881. De nieuwe lente in de Orde van het H. Kruis. Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland XXXV
65022: SCHEERS, G.Ph. Dr. - Philippus Jacobus Hoedemaker.
1495: SCHEERS, G. Ph. - Philippus Jacobus Hoedemaker.
65020: SCHEERS, G. Ph. - Philippus Jacobus Hoedemaker.
65021: SCHEERS, G.P - Philippus Jacobus Hoedemaker. proefschrift
6534: SCHEERS, G.P - Philippus Jacobus Hoedemaker. proefschrift
5925: SCHEERS, G.Ph. Dr. - Philippus Jacobus Hoedemaker.
14352: SCHEERS, Elizabeth Maria van - Ontmoetingen uit het leven van onze geliefde moeder Elizabeth Maria van Scheers. Weduwe van Gerrit Duijzer, eerder weduwe van Marinus Boshart. Geboren te Dordrecht op 11 november 1874, overleden te Brakel op 19 januari 1970. Vijfde druk.
28348: SCHEERS, E.M. van - Ontmoetingen uit het leven van onze geliefde moeder Elizabeth Maria van Scheers, weduwe van Gerrit Duijzer, eerder weduwe van Marinus Boshart. Geboren te Dordrecht op 11 november 1874, overleden te Brakel op 19 januari 1970.4edruk.
65024: SCHEFFBUCH, B. & W. - Mit Freuden ernsten. Erfahrungen in Lebenskrisen.
65025: SCHEFFEL, JOSEPH VICTOR VON - Ekkehard. Eine Geschichte aus dem zehnten Jahrhundert
65026: SCHEFFER, Dr. H.J. - Henry Tindal: een ongewoon heer met ongewone besognes.
73155: PRENTEBIJBEL R. EN J. OTTENS Met prenten van Matthias Scheits - Tafereelen des Ouden en Nieuwen Testaments, Vertooenende de meeste en merkwaardigste Geschiedenissen, in 150 Prentverbeeldingen, door de vornaamste Plaatsnyders in 't Koper gebragtt. Waar by gevoegt is Een Histroise Verklaring tot opheldering van ieder Plaat: eerst in de Engelse Tale opgesteld door een groot kenner der Byblsche Geschiedenissen, en nu in de Nederduytse en jFranse Talen overgezet, tot nut onser Landslieden, en der genen die de Engelse Tale onkundig zyn. Door F.H.R. Tableaux du Vieuw & Nouveau Testament. Ou sont representeé en 150 Figures, les Historires les plus Remarqueables du Vieux & Nouveau Testament, Graveé par les plus Habilles Maitres. Ou lón à Joint Une Explication Historique, pour l'Intelligence de Chaque Tableau: Ecrites en Anglois par un savant Connoisseur de l'Histoire sacrée, & traduit en Francois.
76987: SCHELHAAS H - Historische kerken in Overijsel uitgave in de serie jaarboeken Overijssel
65029: SCHELL, S - Zeezicht
23782: SCHELL, S - Zeezicht
65031: SCHELLINGERHOUT N - Gedenk van hoedanige eeuw ik ban De geschiedenis van de Hervormde Gemeentwe te Oud Alblas
66353: STICHTING ons Schellingerland - Terschelling ... vroeger. Deel 1 en 2 (in 1 band)
65033: SCHELTEMA, J. - De uitrusting en ondergang der onoverwinnelijke vloot van Philips II, in 1588. Door mr. Jacobus Scheltema.
65034: SCHELTEMA, JACOBUS (1767-1835) - VERHANDELING over het bewerken van de Geschiedenis der Nederlanden
29213: SCHELTEMA, J. - De uitrusting en ondergang der onoverwinnelijke vloot van Philips II, in 1588. Door mr. Jacobus Scheltema.
15056: SCHELVEN, Prof. Dr. A. A. - Het Calvinisme gedurende zijn bloeitijd. Genève - Frankrijk.
65044: SCHELVEN, Prof. Dr. A. A. van - Het calvinisme gedurende zijn bloeitijd. Zijn uitbreiding en cultuurhistorische betekenis. 3 dln. Deel 1: Genève, Frankrijk 352 blz. Deel 2: Schotland, Engeland - Noord-Amerika 423 blz. Deel 3: Polen, Bohemen, Hongarije en Zevenburgen 167 blz ing
65045: SCHELVEN, Prof. Dr. A. A. van - Het calvinisme gedurende zijn bloeitijd. Zijn uitbreiding en cultuurhistorische betekenis. Deel 3: Polen, Bohemen, Hongarije en Zevenburgen 167 blz ing
65046: SCHELVEN, Prof. Dr. A. A. - Het Calvinisme gedurende zijn bloeitijd. Deel 3
39713: SCHELVEN, Prof. Dr. A. A. van - Het calvinisme gedurende zijn bloeitijd. Zijn uitbreiding en cultuurhistorische betekenis. 3 dln. Deel 1: Genève, Frankrijk 352 blz. Deel 2: Schotland, Engeland - Noord-Amerika 423 blz. Deel 3: Polen, Bohemen, Hongarije en Zevenburgen 167 blz ing
2378: SCHELVEN, Dr. A. A. van (hoogleeraar te Amsterdam) - Marnix van Sint Aldegonde.
65042: SCHELVEN, Prof. Dr. A. A. - Het Calvinisme gedurende zijn bloeitijd. Genève - Frankrijk.
65043: SCHELVEN, Prof. Dr. A. A. van - Het calvinisme gedurende zijn bloeitijd. Zijn uitbreiding en cultuurhistorische betekenis. 3 dln. Deel 1: Genève, Frankrijk 352 blz. Deel 2: Schotland, Engeland - Noord-Amerika 423 blz. Deel 3: Polen, Bohemen, Hongarije en Zevenburgen 167 blz.
65036: SCHELVEN, A. A. van - De bewerking van eene piëtistisch-getinte gemeente. Referaat gehouden door A. A. van Schelven.
65038: SCHELVEN, A. A. van - De bewerking van eene piëtistisch-getinte gemeente. Referaat gehouden door A. A. van Schelven.
65041: SCHELVEN, Prof. Dr. A. A. - Het Calvinisme gedurende zijn bloeitijd. Deel 2
46778: SCHELVEN, Prof. Dr. A. A. van - Het calvinisme gedurende zijn bloeitijd. Zijn uitbreiding en cultuurhistorische betekenis. Deel 3: Polen, Bohemen, Hongarije en Zevenburgen 167 blz ing
39206: SCHELVEN, A. A. van - De bewerking van eene piëtistisch-getinte gemeente. Referaat gehouden door A. A. van Schelven.
15908: SCHELVEN, Prof. Dr. A. A. van - Het calvinisme gedurende zijn bloeitijd. Zijn uitbreiding en cultuurhistorische betekenis. 3 dln. Deel 1: Genève, Frankrijk 352 blz. Deel 2: Schotland, Engeland - Noord-Amerika 423 blz. Deel 3: Polen, Bohemen, Hongarije en Zevenburgen 167 blz.
10478: SCHELVEN, Prof. Dr. A. A. - Het Calvinisme gedurende zijn bloeitijd. Deel 2
56076: HANNEMA D. EN A.V.SCHENDEL JR. - NOORD- EN ZUID- NEDERLANDSCHE SCHILDERKUNST DER XVIIE EEUW,
13226: SCHENK, A. M. G. / SPAAN, J. B. Th. - Avontuur met het Woord. Indrukken van 150 jaar Bijbelgenootschapswerk.
65048: SCHENK, Dr V. W. D. - Tusschen duivelgeloof en beeldenstorm
65049: SCHENK, DRA M.G. & SPAAN, J.B.TH. (REDACTIE) - Met het volk voor het land Een hulde aan H.M. Koningin Wilhelmina, die het Nederlandse volk gedurende een halve eeuw onvermoeibaar in de arbeid voorging; met zw/wit foto's en diverse afbeeldingen;
65050: SCHENK, Lenie. - Twee emmertjes water halen.
38111: SCHENK, Lenie. - Twee emmertjes water halen.
65053: SCHEPS, Drs. N. - Interviews over 25 jaar vrijmaking.
65054: SCHERER, P. A. - Bibliothek für Prediger. Neue Folge. Exempel-Lexicon für Prediger und Katecheten. Herausgegeben von P. A. Scherer. Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage. Besorgt von P. Johannes Bapt. Lampert. Unter Mitwirkung mehrerer Mitbrüder.
65056: SCHERFT, P. - Een speurtocht door Zeeuws muziekverleden. Werken uitgegeven door het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen deel 2.
13106: SCHERFT, Bettien - De zomervakantie van Klaas en Wim.
46208: SCHERMELE, WILLY - Winkie en de geheime gang. Leesboekje voor onze jongeren
65057: SCHERMELE, WILLY - Winkie en de geheime gang. Leesboekje voor onze jongeren
65058: SCHERMELÉ, WILLY - Sniffeltje Snorrepiet de zingende muistekeningen van de auteur 1e dr.
73721: ROEST Bart oudeling Oefenaar Gerf Gem te Scherpenzeel - Uwliefdedienst heeft mij nog nooit verdroten levenn en werk
69561: BIJBEL PSALMBOEK GEMEENTE SCHETTERS - Het boek der Psalmen, nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik; door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden. Uit drie berijmingen in den jaare 1773, gekooren, met de noodige daar in gemaakte veranderingen. met Evangelische Gezangen Amsterdam/Haarlem/Groningen
65059: SCHEURLEER, D. F. - Het muziekleven te 's Gravenhage in de tweede helft der 18e eeuw.
65060: SCHEURLEER, D.F. - Michiel Adriaensz. de Ruyter. Leven en daden naar berichten en afbeeldingen van tijdgenooten. Samengesteld in opdracht van het Nationaal Comité voor de herdenking van zijn 300-jarigen geboortedag. Door D.F. Scheurleer.
65061: SCHEURLEN, Paul - Luther onze huisvriend.
1917: SCHEURLEN, Paul - Luther onze huisvriend.
38339: SCHEURLEN, Paul - Luther onze huisvriend.
65062: SCHEVICHAVEN, H.D.J. - Penschetsen uit Nijmegen's verleden [3 Vols. in 1]. Original publisher's red cloth hardback, gilt lettering on black label, thick large 8vo: frontispiece, xiv, 284, vi, 292pp. vi, 226pp. Opstellen oorspronkelijk verschenen in de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant en in den Gelderschen Almanak. Fine copy. Volume 7: Arnhemse Herdrukken. Herdrukken van zeldzame en belangrijke werken op het gebied der Nederlandse topografie
57581: IJSSELING / SCHEYGROND - Wat is dat voor een dier ? tabellen ter vaststelling van de naam der voornaamste in Noordwest en Midden Europa in wilde staat levende landzoogdieren kruipende en tweeslachtige dieren met 4 gekleurde en 22 zwarte platen en 60 afbeeldingen naar foto,s
65064: SCHEYGROND, DR. A. (VOORZ.RED.), - Oudheidkundige Kring 'Die Goude'. Zevende verzameling bijdragen.
65065: SCHICK, ERICH - Die Botschaft der Engel im Neuen Testament
65068: SCHIE, Wilhelmus van (Delft) - Manasse in zyn goddeloosheid en bekeeringe, tot troost der boetveerdigen: mitsgaders vreeselyke bedreiginge over de veragters des Euangeliums.
47824: Zwier d pred Chr Geref Schiedam - aan de riveir Ahava bedeen boetepredikatie Ezra 8vers 21-23
44209: HAYENS Remko (1695-1762) Schiedam - Eenige aanmerkingen over het boekje, genaamt Zielseensame meditatien, over de voornaamste waarheden des euangeliums. / door een liefhebber der Waarheidt.Vervat in een onderlinge samensprake tussen een Leeraar en een Lidmaat van de gereformeerde gemeente,Inwelke samensprake ook gehandelt word over het wettische en evengelisch werken van Gods volk waarin hetniet en waar het al in bestaat.Als ook het onderscheidt tusschen het een en het ander
69482: ZWIER D PRED CHR GEREF SCHIEDAM - aan de riveir Ahava bedeen boetepredikatie Ezra 8vers 21-23
65069: Schievink, H. - Dirk kuikentje.
65070: SCHILCHILSTRA, S. A. VROEGER ZENDELING OP JAVA - Hendriks' Kleine Zendbode
48512: Schilchilstra, S. A. vroeger Zendeling op Java - Hendriks' Kleine Zendbode
25588: SCHILDER, A. - Over beheer en administratie van Kerkelijke financiën.
7776: SCHILDER, ALEID - Van paradijs naar koninkrijk. Over schuld, karma en genade.
27736: SCHILDER, Prof. Dr. K. - Profeten en evangelisten. Een bloemlezing uit de Schriftoverdenkingen van Prof. dr. K. Schilder.
36308: SCHILDER, K. - De dogmatische beteekenis der "afscheiding" ook voor onzen tijd.
40514: Handboek ten dienste van de Gereformeerde Kerken in Nederland : (onderhoudende artikel 31 K.O.) / onder red. van K. Schilder ... [et al.] - Handboek van de Gereformeerde Kerken in Nederland
46768: SCHILDER KLAAS - DEE,J.J.C.DR - EEN SCHRIFTGELEERDE AAN HET WOORD een keuze uit preken van prof. Dr K. Schilder. ingeleid en toe gelicht door Dr J J C Dee deel 1-2 .
65103: SCHILLERS - Fammtliche Werke
65106: Schilperoort, R. A. - Invertigations on plant tumors (crown-gall) - On the biochemistry of tumor induction by agrobacterium tumefaciens
65107: SCHILSTRA, J.J. (E.A.) - De polder Oostzaan (+ 3 losse documenten) Verklaring van enkele woorden en begrippen, literatuur. Prachtig uitgegeven boek over (vooral) de geschiedenis van de polder en het dorp. Fraai geillustreerd. kleurenfacsimile's, tekeningen Henk Tol. Als nieuw.
35607: SCHILT, G. M. (1819-'73) - Gods vrijmagtige Genade verheerlijkt aan G. M. Schilt. Genaamd Willem Schilt, Laatst gewoond hebbend te Ouderkerk aan den IJssel en overleden den 2den November 1873. Die als een arm verloren zondaar is getrokken uit de magt der duisternis tot Gods wonderbaar licht. Door hem zelven beschreven en tot een gedachtenis nagelaten voor zijn familie en betrekkingen.
75960: COELAND CHRISTJAN CORLINE en SCHILT G M . (1819-'73) - Het verborgen leven met God van Christjane Caroline Coeland, geboren te 's-Gravenhage, april 1813, en overleden te Leerdam, 27 Januari 1876; voorgesteld in een eenvoudig verhaal harer bekeering tot God, benevens in eenige geestelijke meditatiën en gebeden. Derde druk. WAARBIJ Gods vrijmagtige Genade verheerlijkt aan G. M. Schilt. Genaamd Willem Schilt, Laatst gewoond hebbend te Ouderkerk aan den IJssel en overleden den 2den November 1873. Die als een arm verloren zondaar is getrokken uit de magt der duisternis tot Gods wonderbaar licht. Door hem zelven beschreven en tot een gedachtenis nagelaten voor zijn familie en betrekkingen.
5972: SCHIMMEL, H. J. - Romantische werken.
65108: SCHIMMEL, H. J. - Sinjeur semeyns. Naverteld door Klaas van der Geest. Omslag en platen van J. Hummel.
65109: SCHIMMEL, H. J. - Sinjeur Semeyns. Eerste deel: 448 blz. Tweede deel: 444 blz. Met illustratiën van Ch. Rochussen, J. Hoynck van Papendrecht en E. Witkamp, en het Portret van den Auteur door H. J. Haverman.
65110: SCHIMMEL, Hein - De zuidelijke Veluwezoom. Van Gelderse vallei tot IJsel.
18999: SCHIMMEL, H. J. - Sinjeur semeyns. Naverteld door Klaas van der Geest. Omslag en platen van J. Hummel.
28568: SCHIMMEL, H. J. - Sinjeur Semeyns. Eerste deel: 448 blz. Tweede deel: 444 blz. Met illustratiën van Ch. Rochussen, J. Hoynck van Papendrecht en E. Witkamp, en het Portret van den Auteur door H. J. Haverman.
30321: SCHIPPER, J. Drs. - Eben-Haezer. Geschiedenis van de Gererformeerde Gemeente van Den Haag en Scheveningen.
37492: SCHIPPER, Drs. J. - En Zijn dierb're gunst beschreven. Honderd jaar Gereformeerde Gemeente Barneveld.
37350: SCHIPPER, Jan - De rol des Boeks. Sonnetten op het oude en nieuwe testament.
47146: SCHIPPER, J - In de schaduw van de Appelboom zeven preken
1626: SCHIPPER, Ary - De kinderdoop in de Heilige Schrift.Geschiedenisan de kinderdoop
35969: SCHIPPERS, W. Dordrecht 1867-1954 - De kok van de Simpang.omslagtekening vanJ J Beckmann
37598: SCHIPPERS, W. Dordrecht 1867-1954 - Het hofje van Gerbrandus. 1e druk.
33912: SCHIPPERS, W. Dordrecht 1867-1954 - Het veerhuis en de rozendonk.
35965: SCHIPPERS, W. Dordrecht 1867-1954 - De jongens van de Roerdomp.
35966: SCHIPPERS, W. Dordrecht 1867-1954 - De pleegzoon van de ketellapper. 1E DRUK
35967: SCHIPPERS, W. Dordrecht 1867-1954 - In storm en vloed.
35968: SCHIPPERS, W. Dordrecht 1867-1954 - De stem des bloeds. Met twee teekeningen.
73154: SCHIPPERS, W. Dordrecht 1867-1954 - Vreewald's molen,
23420: SCHIPPERS, W. Dordrecht 1867-1954 - Hermien
42617: SCHIPPERS, W. Dordrecht 1867-1954 - De vrijwilliger van 1830. Van een schoolmeesterszoon die het geluk zocht waar het niet te vinden was.
74352: SCHIPPERS, W. Dordrecht 1867-1954 - Vaders jongen. 2e druk
74349: SCHIPPERS, W. Dordrecht 1867-1954 - Het uilennest. 4e druk
28625: SCHIPPERS, W. Dordrecht 1867-1954 - De kok van de Simpang. 2e druk
28733: SCHIPPERS, W. Dordrecht 1867-1954 - Mannen van de zee. 2e druk. tekeningen van H Berserik
32287: SCHIPPERS, W. Dordrecht 1867-1954 - De halfbroeders.
39367: SCHIPPERS, B. - Kabouter domoor, met tekeningen van H. Giesen.
32256: SCHIPPERS, W. Dordrecht 1867-1954 - De Sluiker...
36753: SCHIPPERS, W. Dordrecht 1867-1954 - Bouke Bijlertsma of gezinnen op zorgvolle wegen.
2555: SCHIPPERS, R. - Johannes Calvijn
36742: SCHIPPERS, W. Dordrecht 1867-1954 - Vaders jongen.
36743: SCHIPPERS, W. Dordrecht 1867-1954 - Wuildershoeve.
34613: SCHIPPERS, W. Dordrecht 1867-1954 - De straatmuzikant. Eerder verschenen onder de titel "Het loon der zonde"
75522: SCHIPPERS, W. Dordrecht 1867-1954 - De Stroper
41685: SCHIPPERS, W. Dordrecht 1867-1954 - De vleermuis.
42936: SCHIPPERS, W. Dordrecht 1867-1954 - De korenbloem.
37604: SCHIPPERS, W. Dordrecht 1867-1954 - Het hofje van Gerbrandus. 1e druk. Met illustraties van J.B. Sleper.
65183: SCHIPPERS, W. Illustratie W G v/d Hulst Jr - De vrijwilliger van 1830. Van een schoolmeesterszoon die het geluk zocht waar het niet te vinden was.. Illustratie W G v/d Hulst Jr
65131: SCHIPPERS, W. Dordrecht 1867-1954 - In storm en vloed.
74351: SCHIPPERS, W. Dordrecht 1867-1954 - De pleegzoon van de ketellapper. 2E DRUK
38707: SCHIPPERS, W. Dordrecht 1867-1954 - Bouke Bijlertsma. Of gezinnen op zorgvolle wegen.
38813: SCHIPPERS, W. Dordrecht 1867-1954 - De jongens van de Roerdomp.
23418: SCHIPPERS, W. Dordrecht 1867-1954 - Het geuzenjong
23419: SCHIPPERS, W. Dordrecht 1867-1954 - De Halfbroeders.
40605: SCHIPPERS, J.M. Ph.; BOVEN, J.A. - Bevestigings- en intreerede. 3e druk
26094: SCHIPPERS, W. Dordrecht 1867-1954 - De vleermuis.
34615: SCHIPPERS, W. Dordrecht 1867-1954 - De straatmuzikant. Eerder verschenen onder de titel "Het loon der zonde"
34618: SCHIPPERS, W. Dordrecht 1867-1954 - Mannen van de zee. 1e druk.
34622: SCHIPPERS, W. Dordrecht 1867-1954 - Eiberslust.
34625: SCHIPPERS, W. Dordrecht 1867-1954 - De insluiper.
34628: SCHIPPERS, W. Dordrecht 1867-1954 - Op de keien.
23886: SCHIPPERS, W. Dordrecht 1867-195 - Klavervier.
44440: Schippers Willem door A,C D, en S.A C Hoogendijk - Willen Schippers (1867-1954) een Leven tussen pen en smidshamer bibliografie
74336: SCHIPPERS, W. Dordrecht 1867-1954 - Beter dan goud. 2e druk
74353: SCHIPPERS, W. Dordrecht 1867-1954 - Het veerhuis en de Rozendonk.1E DRUK
74355: SCHIPPERS, W. Dordrecht 1867-1954 - Trouw moet blijken.
74357: SCHIPPERS, W. Dordrecht 1867-1954 - De zwerver.
74358: SCHIPPERS, W. Dordrecht 1867-1954 - De nieuwe veldwachter. 3e druk.
74360: SCHIPPERS, W. Dordrecht 1867-1954 - De Sluiker...
74361: SCHIPPERS, W. Dordrecht 1867-1954 - De pleegzoon van de ketellapper. 1E DRUK
74363: SCHIPPERS, W. Dordrecht 1867-1954 - Klavervier.
74368: SCHIPPERS, W. Dordrecht 1867-1954 - De jongens van de Roerdomp.
74369: SCHIPPERS, W. Dordrecht 1867-1954 - Vreewald's molen. herdruk
74370: SCHIPPERS, W. Dordrecht 1867-1954 - De vleermuis.
27827: SCHIPPERS, W. Dordrecht 1867-1954 - Een zeemansvrouw.
36031: SCHIPPERS, W. Dordrecht 1867-1954 - De visser van Nispenrode. 3e druk.
36033: SCHIPPERS, W. Dordrecht 1867-1954 - Wuildershoeve.1e druk
36035: SCHIPPERS, W. Dordrecht 1867-1954 - Eiberslust.derdedruk
41018: SCHIPPERS, W. Dordrecht 1867-1954 - Het Geuzenjong.
46359: SCHIPPERS, W. Dordrecht 1867-1954 - De pleegzoon van de ketellapper.
33802: SCHIPPERS, W. Dordrecht 1867-1954 - Wuildershoeve.
33803: SCHIPPERS, W. Dordrecht 1867-1954 - Trouw moet blijken.
33804: SCHIPPERS, W. Dordrecht 1867-1954 - Vreewald's molen.
33805: SCHIPPERS, W. Dordrecht 1867-1954 - De straatmuzikant. Eerder verschenen onder de titel "Het loon der zonde"
33134: SCHIPPERS, W. Dordrecht 1867-1954 - De zwerver.
34612: SCHIPPERS, W. Dordrecht 1867-1954 - Twee wegen, één doel.
28627: SCHIPPERS, W. Dordrecht 1867-1954 - De Sluiker. 2e druk
28626: SCHIPPERS, W. Dordrecht 1867-1954 - Een zeemanVROUW
38711: SCHIPPERS, W. Dordrecht 1867-1954 - Het uilennest.
38712: SCHIPPERS, W. Dordrecht 1867-1954 - Twee wegen, één doel.
38713: SCHIPPERS, W. Dordrecht 1867-1954 - Hermien
38716: SCHIPPERS, W. Dordrecht 1867-1954 - Jan Starheim.
38726: SCHIPPERS, W. Dordrecht 1867-1954 - Frans Wikkers
38727: SCHIPPERS, W. Dordrecht 1867-1954 - De zwerver.
31986: SCHIPPERS, W. .illist WG v.d Hulst jr - Bouke Bijlertsma. Of gezinnen op zorgvolle wegen.illist WG v.d Hulst jr
28192: SCHIPPERS, W. Dordrecht 1867-1954 - Het veerhuis en de Rozendonk.1E DRUK
28193: SCHIPPERS, W. Dordrecht 1867-1954 - Eiberslust.
28194: SCHIPPERS, W. Dordrecht 1867-1954 - De vondeling.
28195: SCHIPPERS, W. Dordrecht 1867-1954 - De vrijwilliger van 1830. Van een schoolmeesterszoon die het geluk zocht waar het niet te vinden was.
31938: SCHIPPERS, W. Dordrecht 1867-1954 - De halfbroeders.
75565: SCHIPPERS, J., - Op de rails. Eene Spoorweg-Geschiedenis voor Jongelieden. Naar het Engelsch bewerkt. Met een aanbevelend woord van P. Louwerse. 3e druk
35742: SCHIPPERS, W. Dordrecht 1867-1954 - Wapenbroeders.
35747: SCHIPPERS, W. Dordrecht 1867-1954 - Het uilennest.
29694: SCHIPPERS, W. Dordrecht 1867-1954 - Klavervier.
36038: SCHIPPERS, W. Dordrecht 1867-1954 - Het uilennest. 1e druk
36042: SCHIPPERS, W. Dordrecht 1867-1954 - De Sluiker. 1e druk. Met twee platen.
36049: SCHIPPERS, W. Dordrecht 1867-1954 - De Halfbroeders. 1e druk.
36050: SCHIPPERS, W. Dordrecht 1867-1954 - Hermien. 1e druk.
34632: SCHIPPERS, W. Dordrecht 1867-1954 - De boswachter van den Oldenborn 3e druk
34633: SCHIPPERS, W. Dordrecht 1867-1954 - Wuildershoeve. 1w druk
23391: SCHIPPERS, W. Dordrecht 1867-1954 - Een zeemansvrouw.
30710: SCHIPPRES, W. - Agge de vogelaar.
65185: SCHLATTER, Adolf - Romans. The Righteousness of God. Translated by Siegfried S. Schatzmann. Foreword by Peter Stuhlmacher
65188: SCHLEINITZ, Egon - Twintig weken op avontuur. Per fiets naar het zonnige zuiden.
65189: SCHLEUNING, Johannes e.a. - Und siehe wir Leben.
15985: SCHLEUNING, Johannes e.a. - Und siehe wir Leben.
23779: SCHLIETER, S - Toen kwamen de haaien.
10255: SCHLIETER, Siegfried - Wij doken in de Juwelenbaan. De avonturen van Jörg Timm.
65193: SCHLIETER, Siegfried - Wij doken in de Juwelenbaan. De avonturen van Jörg Timm.
23780: SCHLIETER, S - Piraten op de zeebodem
65191: SCHLIETER, S - Piraten op de zeebodem
65192: SCHLIETER, S - Wij doken in de juwelenbaai
65190: SCHLIETER, S - Toen kwamen de haaien.
23781: SCHLIETER, S - Wij doken in de juwelenbaai
65194: SCHLINK, Dr. E. - De gekruisigde spreekt. Een uitlegging van Jezus' woorden aan het kruis. Uit het Duitsch door Joh. Hepp.
32994: SCHLINK, Dr. E. - De gekruisigde spreekt. Een uitlegging van Jezus' woorden aan het kruis. Uit het Duitsch door Joh. Hepp.
65198: SCHMID, C. - Het bloemenmandje van C. Schmid.
74519: SCHMID, C. - ALPHONSUS de kleine emigrant een verhaal uit den tijd der Fransche omwenteling schrijver vn de Kerstavond met platen
65197: SCHMID, C. - Godfried, de jonge kluizenaar en verhalen van C. schmid
65199: SCHMID, C. - Hendrik van Eichenfels en de twee broeders.
65203: SCHMID, W.L.H. - Over de werking van de luchtlift voor water.
43791: SCHMID, C. - Het oude roofslot en andere verhalen
44582: SCHMID, C. - Godfried, de jonge kluizenaar en verhalen van C. schmid
46617: SCHMID, C. - Het bloemenmandje van C. Schmid.
46618: SCHMID, C. - Hendrik van Eichenfels en de twee broeders.
15912: SCHMID, Dr. Heinrich (hoogleraar te Erlangen) - Handboek der kerkgeschiedenis. Uit het hoogduitsch vertaald door Dr. J. Hartog, pred. bij de doopsgezinden te Utrecht. 2 dln. Deel 1: (19) 467 blz. Deel 2: (15) 491 blz.
15913: SCHMID, Dr. Heinrich (hoogleraar te Erlangen) - Handboek der kerkgeschiedenis. Uit het hoogduitsch vertaald door Dr. J. Hartog, pred. bij de doopsgezinden te Utrecht. 2 dln. Deel 1: (19) 467 blz. Deel 2: (15) 491 blz.
70556: SCHMIDT, ANNIE M.G. - Hoog en laag (de tunnel, de bril van opa, het lege huis) 1e druk
38653: SCHMIDT, Annie M. G. - Janneke geeillustreerd door Fiep Westendorp
65207: SCHMIDT W H O - De ontwikkeling van het kind in het perspectief van cultuur en opvoeding 4e druk
65208: SCHMIDT, Annie M. G. - Janneke geeillustreerd door Fiep Westendorp
77342: SCHMIDT,ANNIE M.G. - Pluk van de Petteflet. 17e druk.
16498: SCHMIDT, Martin - Der Pietismus in Gestalten und Wirkungen. Herausgegeven von Heinrich Bornkamm, Friedrich Heyer, Alfred Schindler.
22131: SCHMIEDER, H. E. - Ueber Cyprians Schrift von der Einheit der Kirche. Ein Versuch von Heinrich Eduard Schmieder, evangelischem Prediger zu Rom.
65213: SCHMIEDER, H. E. - Ueber Cyprians Schrift von der Einheit der Kirche. Ein Versuch von Heinrich Eduard Schmieder, evangelischem Prediger zu Rom.
65214: SCHMITT, H. J. - De Grieksch-Russische kerk, of beschrijving van den oorsprong, de leer, de plegtigheden, de inrigting, het bestuur en de scheuring dezer kerk. Door H. J. Schmitt, kapellaan te Lohr, bij Aschaffenburg. Met goedkeuring van zijne hoogwaardigheid den bisschop van Wurburg. Uit het Hoogduitsch door M. A. van Steenwijk, R. K. pastoor van Zoetermeer en Zegwaart. Met eene plaat.
65215: SCHMITZ, MARIE - Land Van Illusie
44048: SCHMITZ, MARIE - Wat beleven we toch veel Geïllustreerd door Jan Wiegman
65216: SCHNACK, Friedrich - Het wondere leven der vlinders. Geautorisserde vertaling van Rinke Tolman. Met 111 illustraties naar fotografieën van dr. Paul Denso.
65221: SCHNELLER, Ludwig - Kent gij het land? Beelden en tafereelen uit het beloofde land tot opheldering der Heilige Schrift. voorwoord J PG Westhof (volksuitgave
65220: SCHNELLER, Ludwig - Kent gij het land? Beelden en tafereelen uit het beloofde land tot opheldering der Heilige Schrift. Vijfde druk.
65223: SCHNINGER, FRIEDRICH - Geschichte des Christentums in feinem Gang durch die jahrhunderte von Friedrich Schninger vierte stars vermehrte Auflage
65224: SCHNITZLER, ARTHUR - Über Krieg und Frieden
50685: BIBLIA SCHNORR VAN J - Print Bible Die Bibel in bildern with lithogr title-plate en 159 plates o.a F Obermann-Steinbrecher- AGaber- G Reusche- A Joerdens-zscherckel
40113: BIBLIA SCHNORR VAN J - Print Bible Die Bibel in bildern with lithogr title-plate en 159 plates o.a F Obermann-Steinbrecher- AGaber- G Reusche- A Joerdens-zscherckel
65226: SCHNÜRER, Prof. Dr. Gustav - De Katholieke Kerk en de beschaving tijdens de Barok.
17141: SCHNÜRER, Prof. Dr. Gustav - De Katholieke Kerk en de beschaving tijdens de Barok.
65227: SCHOCH, MAX - Karl Barth. Theologie in Aktion
65228: SCHOKKER, R. - Bilderdijk en Duitschland academisch proefschrift
65229: SCHOKKER, R. Vreeswijk - Bilderdijk en Duitsland. Academisch proefschrift
77159: KOETSIER SCHOKKER J A - Maaike en Marijke op pad met de veearts
30891: SCHOKKER, R. Vreeswijk - Bilderdijk en Duitsland. Academisch proefschrift
16180: SCHOLL, H. - Der Dienst des Gebetes nach Johannes Calvin. Studien zur Dogmengeschichte und systematischen Theologie. Band 22
46814: SCHOLTE, PROF. DR. J. H - Herdenkingsrede ter herinnering aan GOETHE'S STERFDAG 22 maart 1832. 1e druk.
10069: SCHOLTE - H. P. Scholte. Leader of the Secession of 1834 and Founder of Pella. Academisch proefschrift door Lubbertus Oostendorp.
65231: SCHOLTE - H. P. Scholte. Leader of the Secession of 1834 and Founder of Pella. Academisch proefschrift door Lubbertus Oostendorp.
65233: SCHOLTE, H.P. (red.) - Formulieren van Eenigheid der Christelijk Gereformeerde Kerk in Nederland. Met eene voorrede uitgegeven door H.P. Scholte, Bedienaar des Goddelijken Woords.
65234: SCHOLTE, H.P.(1805-'60) - Formulieren van eenigheid der Christelijk Gereformeerde Kerk in Nederland. Met eene voorrede uitgegeven.
65235: SCHOLTE, Leonora R. - Een vreemdelinge in een vreemd land. Met een inleiding van Rudolf van Reest.
65236: SCHOLTE, PROF. DR. J. H - Herdenkingsrede ter herinnering aan GOETHE'S STERFDAG 22 maart 1832. 1e druk.
71848: SCHOLTE (RED.), H.P. - De Reformatie. Tijdschrift der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland. Jaargang 1 t/m 8. Niet verder onder deze naam verschenen. [bevat veel materiaal over de geschiedenis der Afgescheidenen. Bv Brieven uit de gevangenis, Geweldadigheden tegen, maar ook: over Hedendaagsche Prediking, Hoop, Achterklap]
4398: SCHOLTE, H.P. (red.) - Formulieren van Eenigheid der Christelijk Gereformeerde Kerk in Nederland. Met eene voorrede uitgegeven door H.P. Scholte, Bedienaar des Goddelijken Woords.
7723: SCHOLTE, Leonora R. - Een vreemdelinge in een vreemd land. Met een inleiding van Rudolf van Reest.
36534: SCHOLTE, H.P.(1805-'60) - Formulieren van eenigheid der Christelijk Gereformeerde Kerk in Nederland. Met eene voorrede uitgegeven.
77898: SCHOLTE, H.P., - De heilige doop of het teeken in het vleesch, ook voor de kleine kinderen der geloovingen, ter verzegeling van het eeuwig verbond,
70342: SCHOLTEN, H.1 - Het Franse gat. Veenendaal otoboek bij het vijftigjarig bestaan van een wijk
47367: Scholten, LMP - Het Wilhelmus het ontstaan en de uitleg
65239: SCHOLTEN, J. H. - De leer der Hervormde kerk in hare grondbeginselen, uit de bronnen voorgesteld en beoordeeld. Vierde, hernieuwde en vermeerderde uitgave. Met portret.
65240: SCHOLTEN, J. H. - Geschiedenis der godsdienst en wijsbegeerte. Ten gebruike bij de academische lessen. Derde, verbeterde en vermeerderde druk.
65242: SCHOLTEN, J. H. - Exegetisch-kritische opmerking. Door J.H. Scholten, hoogleraar te Leiden. (Los deel 3)
65246: SCHOLTEN, J. H. (hoogleraar te Leiden) - de onverdraagzaamheid in de godsdienst leerrede over hand 9 vers 1 opgedenkdag der hervorming
65248: SCHOLTEN, J.H. - De leer der Hervormde kerk in hare grondbeginselen, uit de bronnen voorgesteld en beoordeeld. Vierde, hernieuwde en vermeerderde uitgave. Met portret. Eerste deel.
65250: SCHOLTEN, L.M.P. - Moeilijke woorden in de psalmen.
65251: SCHOLTEN, L.M.P. - Het boek, een onbetrouwbare gids. 3e druk.
65252: SCHOLTEN, L.M.P. - Ten dienste van de Statenvertaling vriendenbundel voor L.M.P. Scholten onder redactie van: Ds. P. Blok, Ds. A. van Heteren, Ds. Tj de Jong, Ds. F. Mallan
65253: SCHOLTEN, L.M.P - Het Boek een onbetrouwbare gids 3e druk
65256: SCHOLTEN, LMP - =LUTHER met platen vanGustav Konig en met de tekts van L M P Scholten
7857: SCHOLTEN, J. H. - Geschiedenis der godsdienst en wijsbegeerte. Ten gebruike bij de academische lessen. Derde, verbeterde en vermeerderde druk.
2434: HAAR V/D J-MALLAN F- SCHOLTEN L M P e.a - Het blijvende Woord 3. vijftig levensbeschrijvingen van oud vaders door wie dit Woord is verkondigd.
34451: SCHOLTEN, L.M.P. - Het boek, een onbetrouwbare gids. 3e druk.
34296: SCHOLTEN, J. H. - Exegetisch-kritische opmerking. Door J.H. Scholten, hoogleraar te Leiden. (Los deel 3)
37353: SCHOLTEN, J.H. - De leer der Hervormde kerk in hare grondbeginselen, uit de bronnen voorgesteld en beoordeeld. Vierde, hernieuwde en vermeerderde uitgave. Met portret. Eerste deel.
19655: SCHOLTEN, L. M. P. / BAAK, A. C. / BOEDER, J. / MALLAN, Ds. F. - Wat gesproken is... Referaten uitgesproken voor de Kontaktvereniging van Leerkrachten en Studerenden op Gereformeerde Grondslag.
44598: SCHOLTEN, L.M.P. - Ten dienste van de Statenvertaling vriendenbundel voor L.M.P. Scholten onder redactie van: Ds. P. Blok, Ds. A. van Heteren, Ds. Tj de Jong, Ds. F. Mallan
33434: SCHOLTEN, L.M.P. - Moeilijke woorden in de psalmen.
65259: SCHÖNFELDER, Bruno - Wat bloeit op tafel en voor het raam? Handleiding voor de verzorging en het kweken van meer dan 200 kamerplanten. 5e druk.
65260: SCHONFIELD, H.J. - Opgravingen getuigen voor de Bijbel. Het Nieuwe Testament in het licht van de archeologie.
47781: Schooiland, J.L - Hans en Rob
65262: SCHOOILAND, J.L - Hans en Rob
13112: SCHOOLLAND, J.L. - Petertje in de winter.
13114: SCHOOLLAND, J.L. - Dappere Dries.
65267: SCHOOLLAND, J.L. - Petertje en Piet.
65269: SCHOOLLAND, J.L. - Kees en kareltje. Tekeningen van Riek van der Waa
65265: SCHOOLLAND, J.L. - Petertje in de winter.
65266: SCHOOLLAND, J.L. - Dappere Dries.
65264: SCHOOLLAND, J. L - In het land van de bleke ossen. Illustraties van Nans van Leeuwen.
65263: SCHOOLLAND, J. - Erni in de bergen.
13116: SCHOOLLAND, J.L. - Petertje en Piet.
13110: SCHOOLLAND, J. - Erni in de bergen.
65271: SCHOON, SIMON. - De weg van Jezus. Een christologische heroriëntatie vanuit de joods-christelijke ontmoeting. Tweede druk. 8°.
65270: SCHOON, Dr. S. - Christelijke presentatie in de Joodse staat.
45008: SCHOON, SIMON. - De weg van Jezus. Een christologische heroriëntatie vanuit de joods-christelijke ontmoeting. Tweede druk. 8°.
31285: SCHOONDERBEEK, H.J. - De Belevenissen van God's bekommerde en gerechtvaardigde volk als antwoord op de vraag, mag men de Herv. Kerk verlaten en is er nog bediening? Door H.J. Schoonderbeek, Godsdienstonderwijzer.
31266: SCHOONDERBEEK, H.J. - De driëeenige God met ons, of de rechtvaardigmaking des zondaars. Naar aanleiding van Psalm 23:4 midden door H.J. Schoonderbeek, Godsdienstonderwijzer te Putten (Veluwe)
31305: SCHOONDERBEEK, H.J. - Jacob's worstelingen. Naar aanleiding van Genesis 32:24-47. Uitgesproken te Putten op de Veluwe op Zondag 10 mei 1923 door den Eerwaarden heer H.J. Schoonderbeek, Godsdienstonderwijzer. Tweede druk.
23705: SCHOONDERBEEK, H.J. - De belevenissen va ds. J.C. Hakkerman. Is er nog bediening? Ware gebeurtenissen, beschreven als antwoord op de vraag: Mag men de Hervormde Kerk verlaten en is er nog bediening?
65276: SCHOONEVELT, F. - Siti, het waroengmeisje.
30665: SCHOONEVELT, F. - Siti, het waroengmeisje.
65280: SCHOONHOVEN, Drs. R./VERHAGEN, Drs. P. J. - ...Met lichaam en ziel... - twee psyschiaters over hun theorie en praktijk
65281: SCHOOT, Dr. E. van der - Hervormde eredienst. De liturgische ontwikkeling van de Ned. Herv. Kerk. Met een voorwoord van W. A. Zeydner voorzitter van de raad voor kerk en eredienst.
65283: SCHOOT-DAM, F van der - Fransje, de droomster
44276: SCHOOT-DAM, F van der - Fransje, de droomster
15915: SCHOOT, Dr. E. van der - Hervormde eredienst. De liturgische ontwikkeling van de Ned. Herv. Kerk. Met een voorwoord van W. A. Zeydner voorzitter van de raad voor kerk en eredienst.
46925: SCHOPENHAUER - Levenswijsheid Een serie onder redactie van F J Schmit en A Niemeyer
15135: SCHOPPENHAUER, Arthur - Die Welt als Wille und Vorstellung. Vier Bücher, Nebst einem Anhange der die Kritik der Kantischen Philosophie enthalt.
65284: SCHOPPENHAUER, Arthur - Die Welt als Wille und Vorstellung. Vier Bücher, Nebst einem Anhange der die Kritik der Kantischen Philosophie enthalt.
65285: SCHORER, J. H. - Schorers Familienblatt Eine Illustrierte Zeitschrift. Salon Ausgabe

Next 1000 books from Kool Boeken[an error occurred while processing this directive]

6/8