Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands. Tel. +31 (0)318-574290 | Fax. +31 (0)318-573221            Email: info@koolboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
2254: LINGBEEK, F. (DOCENT A.D. THEOL. SCHOOL DER CHR. GEREF. KERK) - Zalig wie?
59974: LINGE, A. DE - David en Saul in 1 Samuel 16- 2 Samuel 5. Verhalen in politiek en religie.
5916: LINGE, A. DE - David en Saul in 1 Samuel 16- 2 Samuel 5. Verhalen in politiek en religie.
59975: LINGEN, DR. ANTON VAN DER - Vrouwen rond de koningen van oud-Israël
59976: LINGEN, DS. VAN - De man in de schaduw. Strijder voor het Chr. Middelbaar Onderwijs en Kerkherstel. Door W. Ruiter v.d.m.
15825: LINGEN, DS. VAN - De man in de schaduw. Strijder voor het Chr. Middelbaar Onderwijs en Kerkherstel. Door W. Ruiter v.d.m.
59978: LINHARD, VOLKER - De schreeuw uit de put
48362: LINNEMANN, ETA - Wetenschap of vooroordeel? Het fiasco van de historisch-kritische bijbelwetenschap.
59980: LINSCHOTEN, J.H. VAN - De sluipmoordenaar van Villefans. Een historische schets door J.H. van Linschoten. Derde druk.
59981: LINSCHOTEN, J.H. VAN - De kinderen van den hugenoot. Eenige bladzijden uit de geschiedenis van Frankrijk, voor en na den St. Bartholomeusnacht.
59979: LINSCHOTEN, J. H. VAN - Wat de liefde van Christus vermag - Een verhaal uit de christenvervolging.
28863: LINSCHOTEN, J.H. VAN - De sluipmoordenaar van Villefans. Een historische schets door J.H. van Linschoten. Derde druk.
46548: LINSCHOTEN, J.H. VAN - De kinderen van den hugenoot. Eenige bladzijden uit de geschiedenis van Frankrijk, voor en na den St. Bartholomeusnacht.
59983: LINTFRINK, ALEXANDER GEORGEUS (PREDIKANT TE OUDERKERK A.D. IJSSEL). - De bekeering van A.G. Lintfrink.
9569: LINTUM, DR. C.E. - Jordanië, halfbroeder van Israël.
59984: LINTUM, DR. C.E. - Jordanië, halfbroeder van Israël.
59985: LINTUM, DR. C.E. - Willem de Clercq. De mensch en zijn strijd. (diss)
59986: LINTUM, J.TE [ET AL.] - Rotterdam in De Loop Der Eeuwen
32900: LINTUM, DR. C.E. - Willem de Clercq. De mensch en zijn strijd. (diss)
59987: LION CACHET, F. - De worstelstrijd der Transvalers aan het volk van Nederland verhaald door ds. F. Lion Cachet. Met platen en kaart. Derde druk.
10634: LION CACHET, F. - De worstelstrijd der Transvalers aan het volk van Nederland verhaald door ds. F. Lion Cachet. Met platen en kaart. Derde druk.
47331: LION CACHET, T - Isaak levinsohn de russisch-poolsche jood een blinde zwerveling uit israels geslacht op wonderlijke wijze verlost en terechtgebracht door hem wiens naam WONDERLIJK is door hem zelfe beschreven uit het engels vertaal en van aanteekeningen voorzien
59989: LIPSIUS, RICHARD ADELBERT: - Lehrbuch der evangelisch-protestantischen Dogmatik. [nach diesem Titel suchen]
46786: LIS, HENDRIK VAN (C. 1760, OEFENAAR ROTTERDAM) - Verzameling van twintig oeffeningen, over verscheide keurstoffen, zoo uit het Oude als Nieuwe Testament. Weleer bij verscheidene gelegenheden uitgesproken, en nu in 't licht gegeven ter bevordering van de heiligheid en troost van Gods begenadigt en gelovig volk; en inzonderheid van die genen onder hen, die zich bevinden in diepe druk- en proefwegen, als ook onder zware ziels- en geloofsstrijden, en aanhoudende benaauwde omstandigheden; en verder ter uitlokking en bestier van ware heilbegerige en Jesus zoekende zielen, die, door onkunde van het Euangelium onder het ongeloof als besloten zitten. En tevens ook ter ontdekking van onbekeerde, zorgeloze en zichzelfs bedriegende mond en naam-Christenen.
19120: LIS, HENDRIK VAN (C. 1760, OEFENAAR ROTTERDAM) - Verzameling van twintig oeffeningen, over verscheide keurstoffen, zoo uit het Oude als Nieuwe Testament. Weleer bij verscheidene gelegenheden uitgesproken, en nu in 't licht gegeven ter bevordering van de heiligheid en troost van Gods begenadigt en gelovig volk; en inzonderheid van die genen onder hen, die zich bevinden in diepe druk- en proefwegen, als ook onder zware ziels- en geloofsstrijden, en aanhoudende benaauwde omstandigheden; en verder ter uitlokking en bestier van ware heilbegerige en Jesus zoekende zielen, die, door onkunde van het Euangelium onder het ongeloof als besloten zitten. En tevens ook ter ontdekking van onbekeerde, zorgeloze en zichzelfs bedriegende mond en naam-Christenen.
21419: LIS, HENDRIK VAN (C. 1760, OEFENAAR ROTTERDAM) - Nieuwe verzameling van eenige oefeningen, over verscheidene keurstoffen, zoo uit het oude als nieuwe testament; weleer bij verscheidene gelegenheden uitgesproken, en nu in het licht gegeven ter bevordeing van de heiligheid en troost van Gods begenadigd en gelovig volk; en verder Ter uitlokking en bestier van ware heilbegerige en Jezus Zoekende Zielen, die door onkunde van het Evangelium, onder het ongeloof als besloten zitten. En tevens ook ter ontdekking van onbekeerde. 2e bundel.
17935: LIS, HENDRIK VAN (C. 1760, OEFENAAR ROTTERDAM) - Verzameling van twintig oeffeningen, over verscheide keurstoffen, zoo uit het Oude als Nieuwe Testament. Weleer bij verscheidene gelegenheden uitgesproken, en nu in 't licht gegeven ter bevordering van de heiligheid en troost van Gods begenadigt en gelovig volk; en inzonderheid van die genen onder hen, die zich bevinden in diepe druk- en proefwegen, als ook onder zware ziels- en geloofsstrijden, en aanhoudende benaauwde omstandigheden; en verder ter uitlokking en bestier van ware heilbegerige en Jesus zoekende zielen, die, door onkunde van het Euangelium onder het ongeloof als besloten zitten. En tevens ook ter ontdekking van onbekeerde, zorgeloze en zichzelfs bedriegende mond en naam-Christenen.
30927: LIS, HENDRIK VAN (CA.1760, OEFENAAR TE ROTTERDAM) - Nieuwe verzameling van eenige oefeningen, over verscheidene keurstoffen, zoo uit het oude als nieuwe testament; weleer bij verscheidene gelegenheden uitgesproken, en nu in het licht gegeven ter bevordeing van de heiligheid en troost van Gods begenadigd en gelovig volk; en verder Ter uitlokking en bestier van ware heilbegerige en Jezus Zoekende Zielen, die door onkunde van het Evangelium, onder het ongeloof als besloten zitten. En tevens ook ter ontdekking van onbekeerde.
17090: LIS, HENDRIK VAN (C. 1760, OEFENAAR ROTTERDAM) - Verzameling van twintig oefeningen, over verscheidene keurstoffen, zoo uit het oude als nieuwe Testament, Wel-eer by verscheide gelegenheeden uitgesproken.
40177: LIS, HENDRIK VAN (C. 1760, OEFENAAR ROTTERDAM) - Verzameling van twintig oefeningen, over verscheidene keurstoffen, zoo uit het oude als nieuwe Testament, Wel-eer by verscheide gelegenheeden uitgesproken.
40526: LIS, HENDRIK VAN (CA.1760, OEFENAAR TE ROTTERDAM) - Nieuwe verzameling van eenige oefeningen, over verscheidene keurstoffen, zoo uit het oude als nieuwe testament; weleer bij verscheidene gelegenheden uitgesproken, en nu in het licht gegeven ter bevordeing van de heiligheid en troost van Gods begenadigd en gelovig volk; en verder Ter uitlokking en bestier van ware heilbegerige en Jezus Zoekende Zielen, die door onkunde van het Evangelium, onder het ongeloof als besloten zitten. En tevens ook ter ontdekking van onbekeerde.
56118: HARRIS LISA - Bloedband
22810: LISCO, FRIEDRICH GUSTAV (1791-1866, BERLIJN) - Extemporirbare Entwürfe zu Predigten und Casualreden über das ganze Neue Testament. Im Verein mit mehreren Geistlichen bearbeitet und herausgegeben von Friedrich Gustav Lisco, Dr. th. Prediger an der St. Gertraud-Kirche in Berlin und Ritter Erste Abtheilung. Die Evangelien und Apostelgeschichte. Zweiter Band, das Evangelium des Johannes und die Apostelgeschichte enthaltend.
39135: LISCO, FRIEDRICH GUSTAV, THEOL. DOCTOR, EN PREDIKANT BIJ DE ST. GEERTRUIDSKERK TE BERLIJN. - Beschouwingen van de Bijbelsche oudheid. Uit het Hoogduitsch. Eerste stuk: Overzigt van de volken en landen, waarvan in het Oude Testament melding wordt gemaakt. Tweede druk.
60002: LISMAN, J.H. (1789-1842) - Het rapport der synodale comissie en besluit der synode van den 19 Julij 1841 op het adres van den Wel-Eerw. zeer geleerde heeren B. Moorrees, c.s. Nagenoeg negenduizend leden der Gereformeerd-Hervormde Kerk in Nederland genomen, getoetst, beantwoord en als onregtmatig aangetoond, in overeenstemming, door Mr. J.H. Lisman.
60003: LISMAN-SCHAAP, T. M. - Inventaris 3 - Jachtgerecht in de provincie Utrecht
32354: LISMAN, J.H. (1789-1842) (DS B MOORREES) - Het rapport der synodale comissie en besluit der synode van den 19 Julij 1841 op het adres van den Wel-Eerw. zeer geleerde heeren B. Moorrees, c.s. Nagenoeg negenduizend leden der Gereformeerd-Hervormde Kerk in Nederland genomen, getoetst, beantwoord en als onregtmatig aangetoond, in overeenstemming, door Mr. J.H. Lisman.
76900: OVERDUIN JAC PRED GERF GEM TE LISSE - een vriendvan de bruidegom Levensschets
60005: LISSENBURG, D. - Kerk in verandering. Praktische theologische aspecten van veranderingsprocessen in kerken.
7029: LISSENBURG, D. - Kerk in verandering. Praktische theologische aspecten van veranderingsprocessen in kerken.
9570: LISSNER, IVAR. - Levend verleden. De grote culturen der mensheid.
73490: RICHMOND LEONARD & J LITTELEJOHNS - THE TECHNIQUE OF PAINTING WATER COLOUR OIL PASTEL
76533: LITTOOLI - belijden avondmaal tucht A Littoolj Pred derChr Gerf Gemeent te Middelburg
40517: SEMAINE D'ÉTUDES LITURGIQUES: - Gestes et paroles dans les diverses familles liturgiques. Conférences Saint-Serge, XXIVe Semaine d'études liturgiques, Paris, 28 juin - 1er juillet 1977. .
65503: SEMAINE D'ÉTUDES LITURGIQUES: - Gestes et paroles dans les diverses familles liturgiques. Conférences Saint-Serge, XXIVe Semaine d'études liturgiques, Paris, 28 juin - 1er juillet 1977. .
46164: LLLLOYD-JONES, D. MARTYN - Geestelijke groei
38027: LLOYD-JONES, D.M. - Predikers en prediking.
75207: LLOYD-JONES, D. MARTYN - WITTER dan sneeuw Uit het Engels vertaald door G van Velzen-Kleuver
60011: LLOYD-JONES, D. MARTYN - God de Heikige geest serie geloofsleer
60013: LLOYD-JONES, D. MARTYN - Veilig in de wereld
16583: LLOYD-JONES, D. MARTYN - De bergrede. Pastoraal uitgelegd. 2 dln in
21045: LLOYD-JONES, D. MARTYN - Uw hart worde niet ontroerd.
45421: LLOYD-JONES, MARTYN - Preaching and Preachers. .
75735: LLOYD-JONES, D. MARTYN - Bedroeft alle dingen over de soevereiniteit vande HeiligeGeest
31097: LO BRUMMELKAMP, PROF A.L - Briefwisseling tusschen Brummelkamp en Kohlbrugge inzake Afscheiding 1834.
60021: LO GROOT, DR. K. - Kohlbrugge en Kuyper in hun wederzijds contact.
1982: LO GROOT, DR. K. - Kohlbrugge en Kuyper in hun wederzijds contact.
1986: LO GROOT, DR. K. - Kohlbrugge en Kuyper in hun wederzijds contact.
1987: LO GROOT, DR. K. - Kohlbrugge en Kuyper in hun wederzijds contact.
2526: LO GROOT, DR. K. - Kohlbrugge in en uit zijn gedichten. Ter gelegenheid van de herdenking van zijn 150ste geboortedag.
60026: LOBSTEIN, J. F. - Eenige werkingen Gods in de zielen. Twaalf overdenkingen, uitgesproken in het oratorium van Génève. Uitgegeven door de vereeniging ter bevordering van christelijke lectuur.
39773: LOBSTEIN, J. F. - Eenige werkingen Gods in de zielen. Twaalf overdenkingen, uitgesproken in het oratorium van Génève. Uitgegeven door de vereeniging ter bevordering van christelijke lectuur.
39163: LOBSTEIN J F - Ontleedkunde van heyt menschelijk hart viftien overdenkingen uit het frans vertaald door L van Erpecum uitgegeven door de vereeniging ter bevordering van christelijke lektuur
39771: LOBSTEIN, J. F. - Twaalf levensvragen voor den gemoedelijken christen. Tweede druk
60027: LOCHEM, MARYANNE VAN - Meta's overwinningen. Bandtekening en illustraties van Nelly Donker.
19165: LOCHEM, MARYANNE VAN - Meta's overwinningen. Bandtekening en illustraties van Nelly Donker.
2657: LOCHER, J.C.S. - Kohlbrugge en de Afscheiding. Door Dr. J.C.S. Locher, Ned. Herv. predikant te Leiden.
60030: LOCHER, G.P.H. - De kerkorde der protestantse kerk in Indonesië.
60031: LOCHER, J. C. S. - Leer en leven (overdruk uit ,,Troffel en zwaard"
60032: LOCHER, J.C.S. - Toelichting en verweer. Opmerkingen aangaande verschillende punten der waarheid, naar aanleiding van de dissertatie van dr. J. van Lonkhuijzen: Hermann Friedrich Kohlbrugge en zijn prediking. Door dr. J.C.S. Locher, predikant bij de Ned. Herv. Gemeente te Waspik.
60034: LOCHER, J.C.S. - De leer van Luther over Gods Woord. Academisch proefschrift.
60035: LOCHER, TH. L - Zalig de armen van geest, Twaalftal preken van Th. J. Locher
13898: LOCHER, J.C.S. - Toelichting en verweer. Opmerkingen aangaande verschillende punten der waarheid, naar aanleiding van de dissertatie van dr. J. van Lonkhuijzen: Hermann Friedrich Kohlbrugge en zijn prediking. Door dr. J.C.S. Locher, predikant bij de Ned. Herv. Gemeente te Waspik.
13940: LOCHER, J.C.S. - Toelichting en verweer. Opmerkingen aangaande verschillende punten der waarheid, naar aanleiding van de dissertatie van dr. J. van Lonkhuijzen: Hermann Friedrich Kohlbrugge en zijn prediking. Door dr. J.C.S. Locher, predikant bij de Ned. Herv. Gemeente te Waspik.
48815: LOCHER, J. C. S. - Leer en leven (overdruk uit ,,Troffel en zwaard"
48816: LOCHER, J. - Noch perfectionisme noch antinomianisme - Korte verklaring van Heidelbergse Catechismus: Vr. en Antw. 114 en 115 en van Romeinen 7
60036: LOCKEFEER, P. - Nederland in de tweede wereldoorlog. Voor de hoogste klassen basisonderrwijs en beginklassen aansluitend onderwijs.
17237: LOCKEFEER, P. - Nederland in de tweede wereldoorlog. Voor de hoogste klassen basisonderrwijs en beginklassen aansluitend onderwijs.
44061: MAELSTEDE LOD VAN - Eerste gedichten
60038: LODDER, W. DR. - De historische betrouwbaarheid van het Nieuwe Testament in het licht der twintigste eeuw. Kijk dat was nog eens een tijd om zulke vragen te stellen.
2291: LODDER, DR. W. (NED. HERV. PREDIKANT) - De historische betrouwbaarheid van het Nieuwe Testament in het licht der twintigste eeuw. Derde, bijgewerkte druk.
73826: GROENEWEGEN J. LODENSTEIN J. VAN - Eenzaam, met U gemeenzaam, bevindelijke gedichten van biddende dichters, samengesteld door dr. S.D. Post
3735: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Uyt-Spanningen, Behelsende Eenige Stichtelycke Liederen en andere Gedichten. Verdeelt in vier Deelen. (...) Ende een Aanhangsel van verscheydene soo in d'ordre overgeslagene, als andre. verbetert en vermeerdert.. tiende druk.
15239: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Geestelyke opwekker. Voor het onverloochende, doode, en geesteloose Christendom. Voorgestelt in 10 predicatien, en aangedrongen door het leven en sterven van dien groten selfs-verloochenaar J. v. L., eertyds seer vermaart leeraar in de stad Utrecht. De tweede druk meer als de helft vermeerdert en verbetert uyt Lodensteyns eygene schriften, door Everardus vander Hooght, in zijn leven predikant te Nieuwendam in Waterland. De vyfde druk.
75881: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Uyt Spanningen, behelzende eenige stigtelyke liederen en andere gedigten. Verdeeld in vier deelen. Met een aanhangzel. Den vijftiende druk merckelijk verbeterd, en op een zoet vloeyende maat-zang gebragt ende met voyzen vermeerderd. Als mede tot gemak der zang-meesteren hier by gevoegt een onderrigting, tot gebruyk der geener die de op-gemelde liederen, op de instrumente willen leeren speelen.
18545: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Beschouwinge van Zion. Ofte aandagten en opmerkingen over den tegenwoordigen toestand van 't Gereformeerde Christen volk. Gestelt in eenige t' zamenspraken. Eerste deel: vervattende de I. en de II. t' zamenspraak. De vierde druk, vermeerderd met een voorberigt. Waarbij: Een predicatie van J. van Lodensteyn over Ezech. 37: vers 7, 8. En: Zions wee-klagen of droevige na-gedagten over het leeven en sterven van D. Jodocus van Lodensteyn; uytgesprooken in de gemeynte Jesu Christi tot Utrecht, door H. van Ryp, dienaar Jesu Christi aldaar. 1 Sam. 25: 1. De twede druk, vermeerdert met een lyk-gedigt op D. van Ryp.
30312: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) DOOR SLAGBOOM, D. DS. - Jodocus van Lodensteyn.
153: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - De Weegschaal van de Onvolmaaktheden der Heyligen Ofte bedenkingen Wegens het Gewicht, of de Achtinge die men te maken heeft van de gebreken en struykelingen der geheyligden op de aarde. Door (...) Met een voorafgaande korte levens Beschryving van den Autheur. Vierden Druk.
73521: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Uyt Spanningen Behelsende eenige stichtelyke liederen, en andere gedichten. Verdeel in vier deelen. Met een aanhangsel de tiende druk verbeterd en vermeerderd
76479: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - De heerlijkheid van een waar christelijk leven. Uitblinkende in een godzaligen wandel.
38586: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) A. VAN DEN VELDEN; HENRICUS VAN RIJP - Verzameling van Keurstoffen of uitgelezene leerredenen. Uitgesproken door zijn Wel-eerw ,toen hij leefde in de Utrechtse en andere gemeintens der hervormde Kerken tweede druk met voorwoord Wilhelmus van Irhoven Utrecht 26 july 1748
76683: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Uyt-Spanningen, Behelsende Eenige Stichtelycke Liederen en andere Gedichten. Verdeelt in vier Deelen. (...) Ende een Aanhangsel van verscheydene soo in d'ordre overgeslagene, als andre. Den vierden Druck verbetert en vermeerdert.
73539: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Negen Predikatien ect Groen Leiden WAARBIJ De Heerlijkheid van een waar christelijk leven
73535: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - MEDITATIES over het lijden van Jezus Christus (genomen uit zijn dagboek van1659) uitgever Golverdingen Gravenhage 68 blz WAARBIJ GEESTELIJKE OPWEKKER Dorderecht H R vanElk (68)356blz en DeHeerlijkheid een waar van Christen Utrecht Fisscher 1871(14)456 blz
44081: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Geestelijke opwekker voor het onverloochende, doode, en geesteloose christendom voorgestelt in 10 predikatien en aangedrongen door het leven en sterven van dien grooten selfs-verloochenaar J. v. L. De derde druk, meer als de helft vermeerdert en verbetert uyt Lodensteyns eygene schriften, door Everardus vander Hooght. nieuwe uitgave
31456: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Uyt Spanningen, behelzende eenige stigtelyke liederen en andere gedigten. Verdeeld in vier deelen. Met een aanhangzel. D Den dertiende druk merkelijk verbeterd, als mede tot gemak der zang-meesteren hier by gevoegt een onderregting, tot gebruyk der geener die de op-gemelde liederen, op de instrumente willen leeren speelen. Waarbij geb.: Uitspanningen behelzende eenige stichtelijke liederen, geestige gedichten, en andere Praktikale Stoffen. tweede deel sevende druk uitgegeven te Rotterdam
36393: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Uyt Spanningen, behelzende eenige stigtelyke liederen en andere gedigten. Verdeeld in vier deelen. Met een aanhangzel. Den vijftiende druk merckelijk verbeterd, en op een zoet vloeyende maat-zang gebragt ende met voyzen vermeerderd. Als mede tot gemak der zang-meesteren hier by gevoegt een onderrigting, tot gebruyk der geener die de op-gemelde liederen, op de instrumente willen leeren speelen.
73525: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Uyt Spanningen, behelzende eenige stigtelyke liederen en andere gedigten. Verdeeld in vier deelen. Met een aanhangzel. Den veertiende druk merckelijk verbeterd, en op een zoet vloeyende maat-zang gebragt ende met voyzen vermeerderd. Als mede tot gemak der zang-meesteren hier by gevoegt een onderrigting, tot gebruyk der geener die de op-gemelde liederen, op de instrumente willen leeren speelen.
73523: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Uyt Spanningen, behelzende eenige stichtelyke liederen en andere gedichten. Verdeeld in vier deelen. Met een aanhanszel. De 11e druk verbeterd en vermeerderd.
73522: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Uyt Spanningen. Idem, de veertiende druk.
22283: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Negen predicatien, over eenige stoffen, dewelke heel selden werden geleert en noch minder gepractiseert. Nagezien, ter drukpers bequaam gemaakt, en verrykt met een voorreden. Als ook met een beschryving van het leeven en sterven van den grooten selfs-verloochenaar J. van Lodensteyn. Door Everhardus van der Hooght, predicant te Nieuwendam.
38896: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - De heerlijkheid van een waar christelijk leven. Uitblinkende in een godzaligen wandel. in sestien uytgelezene kerk redenen 2e druk metv avhterin een brief aan en student ect
39953: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) J H DONNER - Negen predicatien, over eenige stoffen, dewelke heel selden werden geleert en noch minder gepractiseert. Nagesien, ter drukpers bequaam gemaakt, en verrykt met een voorreden; als ook, met een beschryving van het leven en sterven van den grooten selfs-verloochenaar J. van Lodensteyn. Door Everardus van der Hooght. Predicant te Nieuwendam. .2e druk onder toezicht vanJ H Donner
73518: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Uyt Spanningen. Behelzende eenige stigtelyke liederen en andere gedigten. Verdeeld in vier deelen. Met een aanhangzel. Den twaalfde druk merkelijk verbeterd . Als mede tot gemak der zangmeesteren hier by gevoegt een onderrigting, tot gebruyk tot gebruyk der geener die de op-gemelde liederen, op de instrumente willen leeren speelen.
73517: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Uyt Spanningen. Idem. de veertiende druk.
3740: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Uyt Spanningen. Idem, den vijftiende druk merckelijk verbeterd, en op een zoet vloeyende maat-zang gebragt ende met voyzen vermeerderd. Als mede tot gemak der zang-meesteren hier by gevoegt een onderrigting, tot gebruyk der geener die de op-gemelde liederen, op de instrumenten willen leeren speelen.
31440: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Uyt Spanningen. Behelzende eenige stigtelyke liederen en andere gedigten. Verdeeld in vier deelen. Met een aanhangzel. Den zestiende druk merkelijk verbeterd en op een zoetbloeyende maat-zang gebragt ende met voyzen vermeerderd. Als mede tot gemak der zangmeesteren hier by gevoegt een onderrigting, tot gebruyk der geener die de op-gemelde liederen, op de instrumenten willen leere spelen.
37929: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - J. van Lodensteyns Beschouwinge van Zion. Ofte aandagten en opmerkingen. Over den tegenwoordigen toestand van 't Gereformeerde Christen volk. Gestelt in eenige Zamenspreken. Eerste deel vervattende de 1e en de 2e Zamenspraak.
30837: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Gods rechtvaardige klacht over Israels wangedrag en ondankbaarheid.
15040: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) C VAN VELZEN GRONINGEN-SMIJTEGELT MIDDELBURG - Beschouwinge van Zion: ofte aandagten en opmerckingen over den tegenwoordigen toestand van 't Gereformeerde Christen Volck. Gestelt in eenige t' samen-spraken. I. deel. Vervattende de I. en II. t' Samen-spraack. Den III druck. met daarbij Geestelicke gedagten Na zijn doot uytgegeven aangaande het ware wezen van Menschen geluksaligheit en de naakte ontdekkkinge van s volka algemeene Dwalingen ontrent dat hoogwigtif stuk Utrechr 1678 en met een predicatie over ezech 37 vers 7,8 WAARBIJ ZIONS WEE__klagen Utrecht 1700 WAARBIJ PROTEST van Prof C van Velzen tegen hetvatte misduidingen zyner lere vsan de aanbiddelyker Drie-eenheit te vinde n in een vooorrede van den Heer Prod A DRIESEN voorlede week gepk=laats vooreen handeling door hem genoiemd eerste en eenvouduige grondbeginselen Grono]ingen Wed J vam Velzen 1741 14 blz WAARBIJ PIETER DE VRIEZE HISTOrisch verhaal van het LEVEN en STRERVEN van Bernadus SMITEGELt MIDDELBURG Willboord Eling z j 44 blz
77786: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Geestelyke opwekker. Voor het onverloochende, doode, en geesteloose Christendom. Voorgestelt in 10 predicatien, en aangedrongen door het leven en sterven van dien groten selfs-verloochenaar J. v. L., eertyds seer vermaart leeraar in de stad Utrecht. De tweede druk meer als de helft vermeerdert en verbetert uyt Lodensteyns eygene schriften, door Everardus vander Hooght, in zijn leven predikant te Nieuwendam in Waterland. De vyfde druk.
71645: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Negen predicatien, over eenige stoffen, dewelke heel selden werden geleert en noch minder gepractiseert. Nagesien, ter drukpers bequaam gemaakt, en verrykt met een voorreden. Als ook met een beschryving van het leeven en sterven van den grooten selfs
31046: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - J. van Lodensteyn's negen predikatien, over eenige stoffen, dewelke heel selden werden geleerd en nog minder gepractiseert. Nagezien en ter drukpers bequaam gemaakt en verrykt met eene voorreden alsook eene beschrijving van het leven en sterven van den grooten zelfverloochenaar J. van Lodensteyn, door Everhardus van den Hooght, predikant te Nieuwendam.
73526: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Uyt Spanningen, behelzende eenige stigtelyke liederen en andere gedigten. Verdeeld in vier deelen. Met een aanhangzel. Den elfde druk merckelijk verbeterd, en op een zoet vloeyende maat-zang gebragt ende met voyzen vermeerderd. Als mede tot gemak der zang-meesteren hier by gevoegt een onderrigting, tot gebruyk der geener die de op-gemelde liederen, op de instrumente willen leeren speelen.
29320: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) J H DONNER - Negen predicatien, over eenige stoffen, dewelke heel selden werden geleert en noch minder gepractiseert. Nagesien, ter drukpers bequaam gemaakt, en verrykt met een voorreden; als ook, met een beschryving van het leven en sterven van den grooten selfs-verloochenaar J. van Lodensteyn. Door Everardus van der Hooght. Predicant te Nieuwendam. .2e druk onder toezicht vanJ H Donner
4227: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Uyt Spanningen, behelsende eenige stichtelyke liederen, en andere gedichten. Verdeeld in vier deelen. Met een aanhangsel. De zevende druk verbetert en vermeerdert.
30268: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Negen predicatien, over eenige stoffen, dewelke heel selden werden geleert en noch minder gepractiseert. Nagesien, ter drukpers bequaam gemaakt, en verrykt met een voorreden. Als ook met een beschryving van het leeven en sterven van den grooten selfs-verloochenaar J. van Lodensteyn. Door Everhardus van der Hooght, predicant te Nieuwendam. Onveranderde uitgave volgens 1697.
24303: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - De geesteloosheid in de godsdienst. Predikatie over Ezech: 7 en 8.
23342: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Het vervallene christendom uyt haar zorgeloose doodslaap opgewekt, en aangespoort tot eenen heyligen wandel op den koninglyken weg des levens. Begreepen in zeven uytgelezen zielroerende reformatie predikatiën, waar by zyn gevoegt vyf voortreffelyke predikatiën van de beroemde Godzalige en geleerden heeren R. Macwair, J. Ligtfoot, J. Owen, T. Case, W. Fenner. Uyt het Engelsch vertaalt door Joh. Hofman. Verreykt met een voorreden van Melchior Leydekker, S.S. Theol. Doct. en professor te Utrecht. Tweede druk.
73514: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Uyt-Spanningen, Behelsende Eenige Stichetelycke Liederen en andere Gedichten. Verdeelt in vier Deelen. (...) Ende een Aanhangsel van verscheydene soo in d'ordre overgeslagenen, als andre. Den Vierden Druck verbetert en vermeerdert. met gedicht van A. Godart
73515: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Uyt-Spanningen, Behelsende Eenige Stichtelycke Liederen en andere Gedichten. Verdeelt in vier Deelen. (...) Ende een Aanhangsel van verscheydene soo in d'ordre overgeslagene, als andre. Den vierden Druck verbetert en vermeerdert.
73540: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Uw lijden Groot 48 Meditatien over hetlijden Jesu Christi
30012: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - De weegschaal van de onvolmaaktheden der heyligen: ofte bedenkingen wegens het gewicht, of de achtinge die men te maken heeft van de gebreken en struykelingen der geheyligden op de aarde. Door Jodocus van Lodensteyn. In zyn leven uytmuntende leeraar in Gods gemeente te Utrecht. Met een voorafgaande korte levensbeschryving van den autheur. Vierde druk.
44162: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Vrede op aarde vier kerstpreken
4090: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Geestelyke opwekker. Voor het onverloochende, doode, en geesteloose Christendom. Voorgestelt in 10 predicatien, en aangedrongen door het leven en sterven van dien groten selfs-verloochenaar J. v. L., eertyds seer vermaart leeraar in de stad Utrecht. De vijfde druk meer als de helft vermeerdert en verbetert uyt Lodensteyns eygene schriften, door Everardus vander Hooght, in zijn leven predikant te Nieuwendam in Waterland.
46912: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Overdenkingen Dagelijkse meditaties over het gehele jaar 1659 Naar een oud handschrift uitgegeven en van aantekeningen voorzien door dr.J H van de Bank met medewerking van dr.C van de Ketterij
66859: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) DOOR TRIMP, J.C. - Joost van Lodensteyn als pietistisch dichter / Joost van Lodensteyn sebabagai penjair pietis.
42790: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Uyt Spanningen, behelzende eenige stigtelyke liederen en andere gedigten. Verdeeld in vier deelen. Met een aanhangzel. Den vijftiende druk merckelijk verbeterd, en op een zoet vloeyende maat-zang gebragt ende met voyzen vermeerderd. Als mede tot gemak der zang-meesteren hier by gevoegt een onderrigting, tot gebruyk der geener die de op-gemelde liederen, op de instrumente willen leeren speelen.
15307: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Uyt Spanningen, behelzende eenige stichtelyke liederen en andere gedichten. Verdeeld in vier deelen. Met een aanhanszel. De 11e druk verbeterd en vermeerderd.
46124: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Geestelyke opwekker. Voor het onverloochende, doode, en geesteloose Christendom. Voorgestelt in 10 predicatien, en aangedrongen door het leven en sterven van dien groten selfs-verloochenaar J. v. L., eertyds seer vermaart leeraar in de stad Utrecht. De derde druk meer als de helft vermeerdert en verbetert uyt Lodensteyns eygene schriften, door Everardus vander Hooght, in zijn leven predikant te Nieuwendam in Waterland. Waarbij Het vervolg van den Geestelyken opwekker, voor-gestelt in negen predicatien, gedaan door den Heer Jodocus van Lodensteyn, wijlen gezeegent leeraar t'Utrecht. Ende nu, om de selve, ten versoeken van veelen, na de predik-ordre, ter druk bequaam te maken, uyt het schrift, 't geen van een Godvruchtig christen, onder het prediken was opgetekent, versamelt, gevult, verschreven, en vermeerdert met Schriftuurlijke uytbreydingen van alle de hoofd-saken, en, in het bysonder, met de vereyschte inleydingen, verklaringen der texten, en andere nuttigheden; als ook, met drie gevallen van conscientie. Door Everhardus van der Hooght, predikant te Nieuwendam, in Waterland.
1204: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Negen predikatiën, over eenige stoffen, welke zeer zelden geleerd en nog minder beoefend worden. Nagezien, ter drukpers bekwaam gemaakt en verrijkt met eene voorrede. Als ook met eene beschrijving van het leven en sterven van den grooten zelfverloochenaar J. van Lodensteyn, door Everhardus van der Hooght, predikant te Nieuwendam. Nieuwe volledige druk onder toezicht van de Redactie van "De Vriend van Oud en Jong."
32034: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Beschouwinge van Zion, of aandachten en opmerkingen over den tegenwoordigen toestand van het Gereformeerd Christenvolk. Gesteld in eenige zamenspraken. Tweede deel. Nieuwe uitgave door H.P. Scholte, bedienaar des Goddelijken Woords. en: Zions weeklagen, of droevige nagedachten, over het leven en sterven ds. Jodocus van Lodensteyn. En: J. van Lodensteyn's beschouwinge van Zion, of aandachten en opmerkingen over het geval van ds. Jacobus Koelman, en de handelingen der leeraren en overheden omtrent hem, in twee samenspraken.
37250: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Negen predicatien, over eenige stoffen, dewelke heel selden werden geleert en noch minder gepractiseert. Nagezien, ter drukpers bequaam gemaakt, en verrykt met een voorreden. Als ook met een beschryving van het leeven en sterven van den grooten selfs-verloochenaar J. van Lodensteyn. Door Everhardus van der Hooght, predicant te Nieuwendam.
614: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Uyt Spanningen, behelzende eenige stichtelyke liederen, en andere gedichten. Verdeeld in vier deelen. Met een aanhangsel. De achtste druk verbetert en vermeerdert. (14) 464 (13) pag. Daarbij geb.: Uitspanningen, behelzende eenige stichtelyke liederen, geestige gedichten, en andere practicale stoffen. Tweede deel. 3e druk. by Reinier van Doesburg, 1717 (16) 127 pag. Deze druk niet in SGT.
60090: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Beschouwinge van Zion. Ofte aandagten en opmerkingen over den tegenwoordigen toestand van 't Gereformeerde Christen volk. Gestelt in eenige t' zamenspraken. Eerste deel: vervattende de I. en de II. t' zamenspraak. De vierde druk, vermeerderd met een voorberigt. Waarbij: Een predicatie van J. van Lodensteyn over Ezech. 37: vers 7, 8. En: Zions wee-klagen of droevige na-gedagten over het leeven en sterven van D. Jodocus van Lodensteyn; uytgesprooken in de gemeynte Jesu Christi tot Utrecht, door H. van Ryp, dienaar Jesu Christi aldaar. 1 Sam. 25: 1. De twede druk, vermeerdert met een lyk-gedigt op D. van Ryp.
60045: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Uyt-Spanningen, Behelsende Eenige Stichtelycke Liederen en andere Gedichten. Verdeelt in vier Deelen. (...) Ende een Aanhangsel van verscheydene soo in d'ordre overgeslagene, als andre. Den elfde Druck verbetert en vermeerdert.
60044: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Uyt-Spanningen, Behelsende Eenige Stichtelycke Liederen en andere Gedichten. Verdeelt in vier Deelen. (...) Ende een Aanhangsel van verscheydene soo in d'ordre overgeslagene, als andre. verbetert en vermeerdert.. tiende druk.
60053: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Beschouwinge van Zion. Ofte aandagten en opmerkingen over den tegenwoordigen toestand van 't Gereformeerde Christen volk. Gestelt in eenige t' zamenspraken. Eerste deel: vervattende de I. en de II. t' zamenspraak. De vierde druk, vermeerderd met een voorberigt. Waarbij: Een predicatie van J. van Lodensteyn over Ezech. 37: vers 7, 8. En: Zions wee-klagen of droevige na-gedagten over het leeven en sterven van D. Jodocus van Lodensteyn; uytgesprooken in de gemeynte Jesu Christi tot Utrecht, door H. van Ryp, dienaar Jesu Christi aldaar. 1 Sam. 25: 1. De twede druk, vermeerdert met een lyk-gedigt op D. van Ryp.
60052: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Uyt Spanningen, behelzende eenige stichtelyke liederen en andere gedichten. Verdeeld in vier deelen. Met een aanhanszel. De tiende druk verbeterd en vermeerderd.
77384: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - De heerlijkheid van een waar christelijk leven. Uitblinkende in een godzaligen wandel. in sestien uytgelezene kerk redenen 2e druk metv avhterin een brief aan en student ect derde druk
40141: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Zestien boet-predikatiën over Jeremia 45. Gedaan in Utrecht. Niet lang voor het bittere noodjaar 1672
37254: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) BRAKEL WILHELMUS - Negen predikatiën, over eenige stoffen, welke zeer zelden geleerd en nog minder beoefend worden. waarbij De Ware Christen
29997: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Uyt-Spanningen, Behelsende Eenige Stichtelycke Liederen en andere Gedichten. Verdeelt in vier Deelen. I. Bybel-Stoff: enz. II. Aandachten enz. III. Stichtelijcke invallen enz. IV. Boetdichten. Ende een Aanhangsel van verscheydene soo in d'ordre overgeslagene, als andre. Den vierden Druck verbetert en vermeerdert.
3741: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Uyt Spanningen. Idem, de zestiende druk.
6535: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - De heerlijkheid van een waar christelijk leven. Uitblinkende in een godzaligen wandel. Begrepen in Sestien uylgelese Kerk-Redenen. Nieuwe onveranderde uitgave volgens 1767.
37975: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Beschouwinge van Zion, of aandachten en opmerkingen over den tegenwoordigen toestand van het Gereformeerd Christenvolk. Gesteld in eenige zamenspraken. Tweede deel. Nieuwe uitgave door H.P. Scholte, bedienaar des Goddelijken Woords. en: Zions weeklagen, of droevige nagedachten, over het leven en sterven ds. Jodocus van Lodensteyn. En: J. van Lodensteyn's beschouwinge van Zion, of aandachten en opmerkingen over het geval van ds. Jacobus Koelman, en de handelingen der leeraren en overheden omtrent hem, in twee samenspraken. Waarbij geb.: Zions weeklagen, of droevige nagedachten over het leven en sterven van Dr. Jodocus van Lodensteyn.
41025: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) DOOR TRIMP, J.C. - Joost van Lodensteyn als pietistisch dichter / Joost van Lodensteyn sebabagai penjair pietis.
13951: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Negen predicatien, over eenige stoffen, dewelke heel selden werden geleert en noch minder gepractiseert. Nagesien, ter drukpers bequaam gemaakt, en verrykt met een voorreden. Als ook met een beschryving van het leeven en sterven van den grooten selfs-verloochenaar J. van Lodensteyn. Door Everhardus van der Hooght, predicant te Nieuwendam. Onveranderde uitgave volgens 1697. Tweede goedkoope druk.
13952: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - De heerlijkheid van een waar christelijk leven. Uitblinkende in een godzaligen wandel. 16 kerk redenen
40758: LODENSTEYN, JODOCUS VAN - Twee leerredenen over de geboorte van Jezus Christus en den geboren Christus
75197: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Kort en zedig ONDERZOEK van berigt nopende den SABBATH, ende de korte Aanmerkingen over het gene dioes aangaande zederd enigen tijdt tit Utregt geleert zoude zijn
25942: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Beschouwinge van Zion. Ofte aandagten en opmerkingen over den tegenwoordigen toestand van 't Gereformeerde Christen volk. Gestelt in eenige t' zamenspraken. Eerste deel: vervattende de I. en de II. t' samenspraak. De vierde druk, vermeerderd met een voorberigt. Waarbij: J. van Lodensteyns geestelyke gedagten, na sijn dood uyt-gegeven: aangaande het ware wesen van 's menschen geluksaligheyd; en de naakte ontdekkinge van 's volks algemeene dwalingen ontrent dat hoogwigtig stuk. Een predicatie van J. van Lodensteyn over Ezech. 37: vers 7, 8. En: Zions wee-klagen of droevige na-gedagten over het leeven en sterven van D. Jodocus van Lodensteyn; uytgesprooken in de gemeynte Jesu Christi tot Utrecht, door H. van Ryp, dienaar Jesu Christi aldaar. 1 Sam. 25: 1. De derde druk, vermeerdert met een lyk-gedigt op D. van Ryp.
73733: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Negen predicatien, over eenige stoffen, dewelke heel selden werden geleert en noch minder gepractiseert. Nagezien, ter drukpers bequaam gemaakt, en verrykt met een voorreden. Als ook met een beschryving van het leeven en sterven van den grooten selfs-verloochenaar J. van Lodensteyn. Door Everhardus van der Hooght, predicant te Nieuwendam.
21989: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Drietal Boet- en Biddagspredikatien Gods rechtvaardige klacht over Israel, Het vervallen Christendom en Knoopen der ongerechtigheid. Nieuwe onveranderde uitgave.
76681: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Beschouwinge van Zion. Ofte aandagten en opmerkingen. Over den tegenwoordigen toestand van 't Gereformeerde Christen volk. Gestelt in eenige Zamenspreken. Eerste deel vervattende de I en de II Zamenspraak.6e druk waarbij predikatie over Ezeh 37 en Sions weeklagen
3743: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Beschouwinge van Zion. Ofte aandagten en opmerkingen. Over den tegenwoordigen toestand van 't Gereformeerde Christen volk. Gestelt in eenige Zamenspreken. Eerste deel vervattende de I en de II Zamenspraak.
38199: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Geestelijke opwekker, voor het onverloochende, doode en geestelooze Christendom. Voorgesteld in tien leerredenen en aangedrongen door het leven en sterven van dien grooten zelfverloochenaar J.v.L., eertijds zeer vermaard leeraar in de stad Utrecht. meer als de helft vermeerdert en verbetert uytLodensteyns eigen geschriften Door E. van der Hooght. .met vervolg
13953: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - De weegschaal van de onvolmaaktheden der heiligen of bedenkingen over het gewicht of de waarde die men te hechten heeft aan de gebreken en struikelingen der geheiligden op de aarde. Door Jodocus van Lodensteyn. In zyn leven uitmuntend leeraar in Gods gemeente te Utrecht. Met een voorafgaande korte levensbeschrijving van den schrijver. Onder redactie van J. H. Donner en W. G. Smitt.
1786: LODENSTEYN JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT - Uren met Lodenstein. Door M. J. A. Vrijer
29508: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Overdenkingen. Dagelijkse meditaties over het gehele jaar 1659. Uitgegeven en van aantekeningen voorzien door dr. J. H. van de Bank met medewerking van dr. C. van de Ketterij.
31125: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Negen predikatiën over eenige stoffen, welke zeer zelden geleerd en nog minder beoefend worden. Nagezien, ter drukpers bekwaam gemaakt en verrijkt met eene voorrede. Alsook met eene beschrijving van het leven en sterven van den grooten zelfverloochenaar J. van Lodensteyn, door Everhardus van der Hooght, predikant te Nieuwendam. Nieuwe volledige druk onder toezicht van de Redactie van De vriend van jong en oud.
3736: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Uyt-Spanningen, Behelsende Eenige Stichtelycke Liederen en andere Gedichten. Verdeelt in vier Deelen. (...) Ende een Aanhangsel van verscheydene soo in d'ordre overgeslagene, als andre. Den elfde Druck verbetert en vermeerdert.
37936: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Uyt Spanningen, behelzende eenige stigtelyke liederen en andere gedigten. Verdeeld in vier deelen. Met een aanhangzel. Den dertiende druk merkelijk verbeterd, als mede tot gemak der zang-meesteren hier by gevoegt een onderregting, tot gebruyk der geener die de op-gemelde liederen, op de instrumente willen leeren speelen.
38342: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Uyt Spanningen, Behelzende eenige stichtelyke liederen en andere gedichten. (...) Den elfde druk. (...)
39775: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - De weegschaal van de onvolmaaktheden der heiligen of bedenkingen over het gewicht of de waarde die men te hechten heeft aan de gebreken en struikelingen der geheiligden op de aarde. Door Jodocus van Lodensteyn. In zyn leven uitmuntend leeraar in Gods gemeente te Utrecht. Met een voorafgaande korte levensbeschrijving van den schrijver. Onder redactie van J. H. Donner en W. G. Smitt.
40002: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Uyt Spanningen. Idem, den vijftiende druk merckelijk verbeterd, en op een zoet vloeyende maat-zang gebragt ende met voyzen vermeerderd. Als mede tot gemak der zang-meesteren hier by gevoegt een onderrigting, tot gebruyk der geener die de op-gemelde liederen, op de instrumenten willen leeren speelen.
41292: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Uyt Spanningen, behelzende eenige stigtelyke liederen en andere gedigten. Verdeeld in vier deelen. Met een aanhangzel. Den vijftiende druk merckelijk verbeterd, en op een zoet vloeyende maat-zang gebragt ende met voyzen vermeerderd. Als mede tot gemak der zang-meesteren hier by gevoegt een onderrigting, tot gebruyk der geener die de op-gemelde liederen, op de instrumente willen leeren speelen.
45876: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Geestelijke opwekker voor het onverloochende, doode, en geesteloose christendom voorgestelt in 10 predikatien en aangedrongen door het leven en sterven van dien grooten selfs-verloochenaar J. v. L. De derde druk, meer als de helft vermeerdert en verbetert uyt Lodensteyns eygene schriften, door Everardus vander Hooght. nieuwe uitgave
73524: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Uyt Spanningen. Behelzende eenige stigtelyke liederen en andere gedigten. Verdeeld in vier deelen. Met een aanhangzel. Den twaalfde druk merkelijk verbeterd . Als mede tot gemak der zangmeesteren hier by gevoegt een onderrigting, tot gebruyk tot gebruyk der geener die de op-gemelde liederen, op de instrumente willen leeren speelen.
76478: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - De heerlijkheid van een waar christelijk leven. Uitblinkende in een godzaligen wandel.
76682: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Uyt Spanningen, behelsende eenige stichtelyke liederen, en andere gedichten. Verdeeld in vier deelen. Met een aanhangsel. De zevende druk verbetert en vermeerdert.
60091: LODOVICUS, ANT.; QUESNEL, PASQUIER (1634-1719) - De lydende Jesus, of christelyke bedenkingen, en korte gebeden over het lyden van onzen Zaligmaker, getrokken uyt de zedelyke bemerkingen over 't N. Testament. Opgesteld door last van mijnheer den bisschop van Chalons, en goedgekeurt door den tegenwoordigen aartsbisschop van Parys.
5493: LODOVICUS, ANT.; QUESNEL, PASQUIER (1634-1719) - De lydende Jesus, of christelyke bedenkingen, en korte gebeden over het lyden van onzen Zaligmaker, getrokken uyt de zedelyke bemerkingen over 't N. Testament. Opgesteld door last van mijnheer den bisschop van Chalons, en goedgekeurt door den tegenwoordigen aartsbisschop van Parys.
60092: LODOVICUS, ANT.; QUESNEL, PASQUIER (1634-1719) - De lydende Jesus, of christelyke bedenkingen, en korte gebeden over het lyden van onzen Zaligmaker, getrokken uyt de zedelyke bemerkingen over 't N. Testament. Opgesteld door last van mijnheer den bisschop van Chalons, en goedgekeurt door den tegenwoordigen aartsbisschop van Parys.
38208: LODOVICUS, ANT.; QUESNEL, PASQUIER (1634-1719) - De lydende Jesus, of christelyke bedenkingen, en korte gebeden over het lyden van onzen Zaligmaker, getrokken uyt de zedelyke bemerkingen over 't N. Testament. Opgesteld door last van mijnheer den bisschop van Chalons, en goedgekeurt door den tegenwoordigen aartsbisschop van Parys.
2152: LOEFF, A. (PREDIKANT TE DORDRECHT) - Bijbel voor de jeugd.
42932: LOEN, ARNOLD E. - Säkularisation. Von der wahren Voraussetzung und angeblichen Gottlosigkeit der Wissenschaft. Mit einem Geleitwort van K.H. Miskotte.
70856: LOENEN, J. VAN - Op de Noordzee met 4 platen 1e druk
60095: LOEVESTEIN - Iets over de geschiedenis van Loevestein. 2e druk.
19734: LOEVESTEIN - Iets over de geschiedenis van Loevestein. 2e druk.
60097: LOGMANS-WELTEVREDE, M.C. - Een paard in huis!Tweede druk
60099: LOGTMEIER, J. - Plicht of liefde.... Spannend spel uit de bezettingstijd in vier bedrijven. Voor 8 heren en 3 dames. Door Johan logtmeier.
60100: LOGTMEIER, JOHAN - Plicht of liefde . . . . Spannend spel uit de bezettingstijd in vier bedrijven voor 8 heren en 3 dames.
24111: LOGTMEIER, JOHAN - Plicht of liefde . . . . Spannend spel uit de bezettingstijd in vier bedrijven voor 8 heren en 3 dames.
24341: LOGTMEIER, J. - Plicht of liefde.... Spannend spel uit de bezettingstijd in vier bedrijven. Voor 8 heren en 3 dames. Door Johan logtmeier.
60103: LOK, P. - Christelijke arbeidsdienst. De vijf-daagse werkweek gezien in het licht van het vierde gebod.
31502: LOK, P. - Christelijke arbeidsdienst. De vijf-daagse werkweek gezien in het licht van het vierde gebod.
60104: LOLKEMA, J. H. - Juwelen in het zand. Illustraties van Henk Roosink.
60106: LOMANNUS, WILH. - Bybelbloemen. Uit het Oude en Nieuwe Testament, stigtelyke mengelvaerzen en puntdichten.
60105: LOMANNUS, WILH. - Bybelbloemen. Uit het Oude en Nieuwe Testament, stigtelyke mengelvaerzen en puntdichten.
18471: LOMANNUS, WILH. - Bybelbloemen. Uit het Oude en Nieuwe Testament, stigtelyke mengelvaerzen en puntdichten.
19213: LOMANNUS, WILH. - Bybelbloemen. Uit het Oude en Nieuwe Testament, stigtelyke mengelvaerzen en puntdichten.
60108: LOMMEL, A. - Primitieve beschavingen
48743: LOMMEL, A. - Primitieve beschavingen
50677: BIBLEHOLY REV JOHN MC FARLANE L.L.D. LONDEN - The Holy Bible, containing the according to the authorized version,with the marginal readings and parallel references,printed at lencth and the COMMENTARIES OF HENRY AND SCHOT Condensed hij the Rev John Mc Farlane l.l.d. Londen. with a scrifure atlas.and a serie of illustrations of the Yands of the Bible encraved from photographs taken expressly for this work
43090: BIBLEHOLY REV JOHN MC FARLANE L.L.D. LONDEN - The Holy Bible, containing the according to the authorized version,with the marginal readings and parallel references,printed at lencth and the COMMENTARIES OF HENRY AND SCHOT Condensed hij the Rev John Mc Farlane l.l.d. Londen. with a scrifure atlas.and a serie of illustrations of the Yands of the Bible encraved from photographs taken expressly for this work
74097: HAMILTON JAMES PRED BIJ DE NATIONALE SCHOTSE KERK TE LONDEN - De Roeping van den Christen eenige beschouwinge over Christelijke werkzaamheid en vurigheid van Geest
43455: LONDON, JACK - Omnibus Met Pit-tah, De Grijze Wolfshond. De Roep Van De Natuur En De Zoon Van De Grijze Wolfshond
60109: LONG, ISAAC LE - Boek-Zaal der Nederduytsche Bybels [...]. tweede druk
20002: LONG, SIEBE DE - Rake rymen. 25 jaar enkhuizer wel en wee in rake rijmen
60112: LONGNON, JEAN AND CAZELLES, RAYMOND - The Très Riches Heures of Jean, Duke of Berry. Preface by Millard Meiss. Musée Condé, Chantilly.
24400: LONGNON, JEAN AND CAZELLES, RAYMOND - The Très Riches Heures of Jean, Duke of Berry. Preface by Millard Meiss. Musée Condé, Chantilly.
45733: LONGNON,JEAN A.O. . - DE TRESRICHES HEURES VAN JEAN, DUC DE BERRY . .
60114: LONKHUIJZEN, J. VAN (GEB. TE KESTEREN) - Hermann Friedrich Kohlbrugge en zijn prediking, in de lijst van zijn tijd. Academisch Proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Heilige Godgeleerdheid. Op gezag van den rector Dr. F.L. Rutgers Hoogleeraar in de faculteit der Godgeleerdheid. In het openbaar te verdedigen op vrijdag 15 december 1905, des namiddags ten 2 ure in het gebouw der maatschappij voor den werkenden stand. Door Jan van Lonkhuijzen, geboren te Kesteren, Dienaar des Woords bij de Gereformeerde kerk te Aarlanderveen. WAARBIJ Locher J C S Dr. toelichting en verweer 192 blz en Lonkhuijzen Hermann Friedrich Kohlbrugge en zijne prediking met een antwoord aan Dr J C S Locher 168 blz
32208: LONKHUIJZEN, J. VAN (GEB. TE KESTEREN) - Hermann Friedrich Kohlbrugge en zijn prediking, in de lijst van zijn tijd. Academisch Proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Heilige Godgeleerdheid. Op gezag van den rector Dr. F.L. Rutgers Hoogleeraar in de faculteit der Godgeleerdheid. In het openbaar te verdedigen op vrijdag 15 december 1905, des namiddags ten 2 ure in het gebouw der maatschappij voor den werkenden stand. Door Jan van Lonkhuijzen, geboren te Kesteren, Dienaar des Woords bij de Gereformeerde kerk te Aarlanderveen. WAARBIJ Locher J C S Dr. toelichting en verweer 192 blz en Lonkhuijzen Hermann Friedrich Kohlbrugge en zijne prediking met een antwoord aan Dr J C S Locher 168 blz
60115: LONS, VERONICA - Mythologie van de wereld
23164: LOO, N. VAN - Het wonder van het gewone deel 1 Dicht bij huis 160 blz deel 2 leven en dood in het bos 134 blz Deel 3, Langs en op het water 160 blz. Deel 4, Het wijde veld 157 blz. Deel 5, Wadden, strand en duin 192 blz.
74660: ADRIANUS VAN LOO (1659-1727) - Het leven der maegden; ofte De plichten en verbintenissen der christelijck maegden. / [By Jean Girard, heere van Vilthierry]. ; Translated from the French into Dutch by A. van Loo
74918: LOO-VAN BOVEN, H.E. VAN E.A. - 125 jaar Christelijk Nationaal Schoolonderwijs in Oldebroek-’t Lo
69724: LOO, N. VAN - Het wonder van het gewone RIJK DE NATUUR IN HET EIGEN LAND . deel 4 het wijde veld 160 blz
69725: LOO, N. VAN - Het wonder van het gewone RIJK DE NATUUR IN HET EIGEN LAND . deel 5 wadden strand en duin 192 blz
37674: LOO, ADRIANUS VAN (1659-1727) - De eensaeme spraeken, de meditatien ende het handt-boexken van den H. Augustinus. Op een nieuw vertaelt volgens de Latynsche verbeteringe van de Religieusen der Vergaderinge van den H. Maurus door heer Adrianus van Loo, priester. Tweeden druck van nieuws oversien en verbetert.
46824: HORSTIUS JACOBUS MERLO (1597-1644) BEWERKER: ADRIANUS VAN LOO (1659-1727) - Lust-hof der zielen in het Latyn onder de naem vanparadisus annme uitgegen door den eerwaardige en gellovene heer Jac Horstus eerst vertaald uit Fransch ectdoor Adrianus van Loo 2 e druk opnieuws in orde gesteld --met koperengravures
60116: LOO, ADRIANUS VAN (1659-1727) - De eensaeme spraeken, de meditatien ende het handt-boexken van den H. Augustinus. Op een nieuw vertaelt volgens de Latynsche verbeteringe van de Religieusen der Vergaderinge van den H. Maurus door heer Adrianus van Loo, priester. Tweeden druck van nieuws oversien en verbetert.
60117: LOO, DR. P.J. VAN - Geschiedenis van de orde van de vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden.
74656: HORSTIUS JACOBUS MERLO (1597-1644) BEWERKER: ADRIANUS VAN LOO (1659-1727) - Lust-hof der zielen in het Latyn onder de naem van Jac Merlo Horstius vertaald uit Fransch door Adrianus van Loo 2 e druk
19962: LOO, DR. P.J. VAN - Geschiedenis van de orde van de vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden.
60120: LOOFS, FRIEDRICH - Leitfaden zum Studium der Dogmengeschichte [von Friedrich Loofs]; 1. und 2. Teil: Alte Kirche, Mittelalter und Katholizismus bis zur Gegenwart,
5981: LOOMAN, T.M. - Handboek der Bijbelverklaring voor huisgezinnen; de voornaamste gedeelten der Heilige Schrift in geschiedkundigen zamenhang uitgelegd, met een overzicht der nietverklaarde plaats; voornamelijk bewerkt naar het Handbuch der Bibelerklärkung, uitgegeven door het Calwer Verlagsverein; door T.M. Looman. Met kaarten.
2397: LOOMAN, T. M. - Gids voor den eenvoudigen Bijbellezer. Met twee kaarten. Naar het Engelsch.
71919: LOOMAN, T.M. - Hoe wij aan den Bijbel zijn gekomen - 3e bijgewerkte druk
60124: LOOMAN, T. M. - Gids voor den Bijbellezer. Met vijf kaarten. 2e verbeterde druk.
60125: LOOMAN, T.M. - Gids voor den Bijbellezer. Met vijf kaarten. Door T.M. Looman. Zevende druk.
32044: LOOMAN, T. M. - De Heer der heerlijkheid op aarde. Een boek voor het huisgezin. Met late n en ene kaart vanPalestina
60122: LOOMAN, T. M. - Gids voor den eenvoudigen Bijbellezer. Met twee kaarten. Naar het Engelsch.
60123: LOOMAN, T. M. - Gids voor den Bijbellezer. Met vijf kaarten. 4e druk.
936: LOOMAN, T.M. - Gids voor den Bijbellezer. Met vijf kaarten. Door T.M. Looman. Zevende druk.
2395: LOOMAN, T. M. - Gids voor den Bijbellezer. Met vijf kaarten. Vijfde druk.
44512: LOOMAN T M - Feest uit gave veerenigde ter verbreiding der waarheid te amsterdam jaarboekje voor 1888 veertigste jaar verslag gevolgd door een overzicht van de geschiedenis der vereenigde in verband met de veertigste feestviering met foto frondspice met kleur
2048: LOON, HENDRIK VAN - De Bijbel naverteld. Met medewerking van den schrijver voor Nederland bewerkt door dr. C.P. Gunning, rector van Het Amsterdamsch Lyceum.
60128: LOON JZ., J. VAN EN M. DE BOER - Frysk lieteboek. In gearjefte, de Friezen oanbean.
60129: LOON, HENDRIK VAN - De geschiedenis der Menschheid.
67143: VAN LOON, HENDRIK WILLEM. - Ancient Man: The Beginning of Civilizations.
46525: LOON JZ., J. VAN EN M. DE BOER - Frysk lieteboek. In gearjefte, de Friezen oanbean.
60131: LOONSTRA, R. - Perspectieven in de prediking der nadere reformatie.
42909: LOONSTRA, DR. B. - De geloofwaardigheid van de bijbel.
32753: LOONSTRA, R. - Perspectieven in de prediking der nadere reformatie.
37335: LOONSTRA, DR. BERT - Zo goed en zo kwaad. Naar een ethiek van de christelijke gemeente.
77197: LOOPIK VAN M DR REDACTIE - Tweespalt en verbondenheid joden en christenen in historische persectief: joodse reacties op christelijke theologie
77198: LOOPIK M. VAN DR. - terugblik op de toekomst messiamisme, een joodse visie op tijd en geschiedenis een studie over messianisme en tijdservaring in de joodse liturgie
1969: LOOS, J. - De theologie van Kohlbrugge.
60133: LOOS, J.C. VAN DER. - Kerkgeschiedenis van Zuid-Beveland.
40257: LOOS, VAN DER J. C. - Vaderlandse Kerkgeschiedenis uit de zeven noordelijke provinciën sinds het concilie van Trente. Deel I-III.
60134: LOOSJES J MR - NAAMLIJST van Predikanten,hoogleeraren, en Proponenten der Luthersche kerk in Nederland Biographie enBiliographie
74906: LOOSJES A MR - ZUID Holland in BeeLD MET $(% afbeeLDINGEN
60138: LOOSJES-BRUTEL DE LA RIVIÈRE, S.J. - Toen Elsa op Welgelegen was 1e druk. Ill.: Poeder, Henk
15827: LOOSJES, MR. J. (PRED. EVANG.-LUTH. GEM. NAARDEN-BUSSUM) - Geschiedenis der Luthersche kerk in de Nederlanden.
39227: LOOSJES-BRUTEL DE LA RIVIÈRE, S. J. - Op vredebest.
47648: LOOSJES, S.J. EA - Het verlorene Gevonden 2e druk
75963: MOSHEIM JOHANN LORENZ VON (1693-1755) - LexionLatinae Linguae Antbarbarumquadtripartitum Cum Recensione Scripotorum Latinorum Critaca ect
72905: GIUSTINIANI LORENZO S. - Della disciplina, e Perfezione Monastica. Precetti utiliffimi non folamente a'Religiofi, e Religiofe di qualfivoglia Inftituto, ma eziandio a tutti quelli, che anelano a viver bene, Primo Patrirca Di Venezia Tradotta dal Lationo dal Padre d' Niccolo Antonio Giustiniani Priore Casinense,
60140: LORTZ, J. / ISERLOH, E. - Beknopte geschiedenis van de Reformatie. Oorzaken-verloop-invloed.
15829: LORTZ, J. / ISERLOH, E. - Beknopte geschiedenis van de Reformatie. Oorzaken-verloop-invloed.
60146: LOS, PIETER (1815-'88, (GER. GEM. ONDER HET KRUIS TE LEIDEN) - Eene dochter Abraham's. Gezocht en gezaligd. Door haarzelve beschreven op de reize naar het land der ruste.
29410: LOS GZ., P. - De oude pikbroek en zijne laatste reis, door P. Los, Gz.
42504: LOS GZ., P. - De oude pikbroek en zijne laatste reis, door P. Los, Gz.
39870: LOS, PIETER (1815-'88, (GER. GEM. ONDER HET KRUIS TE LEIDEN) - een groot beest
42427: KOK J -LOS P - iets uit het leven van oude Antje en bij een ziek en sterfbed
76658: LOS, D. - Gij hebt mijn rechterhand gevat pastorale hulp aam terminalepatenten
60147: LOS, PIETER (1815-'88, (GER. GEM. ONDER HET KRUIS TE LEIDEN) - De lusthof Sions. Eenige leerredenen en meditatien van P. Los Gzn in leven gereformeerd leraar te Leiden.
60143: LOS, F.J. - Wilhelmus à Brakel. Proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Godgeleerdheid, aan de rijksuniversiteit te Leiden op gezag van den rector magnificus Dr. H. Oort.
60155: LOS, PIETER (1815-'88, (GER. GEM. ONDER HET KRUIS TE LEIDEN) - Uit de schooljaren van een zeeman. Kerstverhaal voor de jeugd.
60157: LOS, PIETER (1815-'88, (GER. GEM. ONDER HET KRUIS TE LEIDEN) - De kruisweg. Ervaringen en meditatiën op de reize naar Immanuëls Land, alsmede eenige droppelen uit de steenrots en stralen der Goddelijke liefde door een ouden pelgrim.
60152: LOS, PIETER (1815-'88, (GER. GEM. ONDER HET KRUIS TE LEIDEN) - De lusthof Sions. Eenige leerredenen en meditatiën.
60148: LOS, PIETER (1815-'88, (GER. GEM. ONDER HET KRUIS TE LEIDEN) - De lusthof Sions. Eenige leerredenen en meditatien.
23044: LOS, PIETER (1815-'88, (GER. GEM. ONDER HET KRUIS TE LEIDEN) - De lusthof Sions. Eenige leerredenen en meditatiën.
39670: LOS, PIETER (1815-'88, (GER. GEM. ONDER HET KRUIS TE LEIDEN) - Lorren en Beenen.
60153: LOS, PIETER (1815-'88, (GER. GEM. ONDER HET KRUIS TE LEIDEN) - De lusthof Sions. Eenige leerredenen en meditatiën.
60154: LOS, PIETER (1815-'88, (GER. GEM. ONDER HET KRUIS TE LEIDEN) - De lusthof Sions. Eenige leerredenen en meditatiën. Van P. Los Gzn. in leven gereformeerd leeraar te Leiden
48521: LOS, PIETER (1815-'88, (GER. GEM. ONDER HET KRUIS TE LEIDEN) - De synode van 1618 en 1619 en de cellulaire gevangenis.
19820: LOS, PIETER (1815-'88, (GER. GEM. ONDER HET KRUIS TE LEIDEN) - Uit de schooljaren van een zeeman. Kerstverhaal voor de jeugd.
60142: LOS P (LEIDEN) - Op reis naarSion premie op den scheiurkalander Honingdroppels voor 1890 met afscheids woord van Ds P Los
60150: LOS, PIETER (1815-'88, (GER. GEM. ONDER HET KRUIS TE LEIDEN) - De overjas
1280: LOS, F.J. - Wilhelmus à Brakel. Proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Godgeleerdheid, aan de rijksuniversiteit te Leiden op gezag van den rector magnificus Dr. H. Oort.
45887: LOS, PIETER (1815-'88, (GER. GEM. ONDER HET KRUIS TE LEIDEN) - Betsie als God werkt wie zal dan keren
31119: N.N. LOS, PIETER (1815-'88, LEIDEN) - De kruisweg. Ervaringen en meditatiën op de reize naar Immanuëls Land, alsmede eenige droppelen uit de steenrots en stralen der Goddelijke liefde door een ouden pelgrim.
17105: LOS, PIETER (1815-'88, (GER. GEM. ONDER HET KRUIS TE LEIDEN) - De lusthof Sions. Eenige leerredenen en meditatiën. Van P. Los Gzn. in leven gereformeerd leeraar te Leiden
27407: LOS, PIETER (1815-'88, (GER. GEM. ONDER HET KRUIS TE LEIDEN) - Eene dochter Abraham's. Gezocht en gezaligd. Door haarzelve beschreven op de reize naar het land der ruste.
27842: LOS, PIETER (1815-'88, (GER. GEM. ONDER HET KRUIS TE LEIDEN) - De lusthof Sions. Eenige leerredenen en meditatien van P. Los Gzn in leven gereformeerd leraar te Leiden.
29798: LOS, PIETER (1815-'88, LEIDEN) - De kruisweg. Ervaringen en meditatiën op de reize naar Immanuëls Land, alsmede eenige droppelen uit de steenrots en stralen der Goddelijke liefde door een ouden pelgrim.
36975: LOS, PIETER (1815-'88, (GER. GEM. ONDER HET KRUIS TE LEIDEN) - De lusthof Sions. Eenige leerredenen en meditatien.
39183: LOS, F.J. - Wilhelmus à Brakel. Proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Godgeleerdheid, aan de rijksuniversiteit te Leiden op gezag van den rector magnificus Dr. H. Oort.
39669: LOS, PIETER (1815-'88, (GER. GEM. ONDER HET KRUIS TE LEIDEN) - Lorren en Beenen.
41783: LOS, PIETER (1815-'88, (GER. GEM. ONDER HET KRUIS TE LEIDEN) - UIt de schooljaren van een zeeman kerstverhaal voor de jeugd.
70113: LOSSIUS, K.F., - Tafereelen uit het daaglijksche leven, benevens eenige spreekwoorden als tooneelstukjes voor de jeugd bewerkt, door den schrijver van Gumal en Lina, Geïllustreerd met een frontispice door T. Koning. bundel toneelstukjes.
60158: LOSSIUS R C - De vroegste geschiedenissen van den BIJBEL voorgesteld inn gesprekken onder het doen van zomerwandelingen door R C Lossius 2e druk
13947: LOSSIUS, KASPAR FRIEDRICH - Gumal en Lina, eene geschiedenis tot nut en vermaak der jeugd. Inzonderheid dienende om haar de eerste en voornaamste grondwaarheden van de godsdienst in te prenten. Eerste deel. Bevattende de waarheden van de Natuurlijke Godsdienst. Vijfde Nederduitsche druk.
60159: LOSSIUS, KASPAR FRIEDRICH - Gumal en Lina, eene geschiedenis tot nut en vermaak der jeugd. Inzonderheid dienende om haar de eerste en voornaamste grondwaarheden van de godsdienst in te prenten. Eerste deel. Bevattende de waarheden van de Natuurlijke Godsdienst. Vijfde Nederduitsche druk.
55290: GOOSENS-GOUDEAU LOTTIE - LISSE in pen en potlood met inleiding door Johan Goudeau
60161: LOTZ, JOHANNES B. S. J. - Die stufen der liebe
41859: LOTZ, JOHANNES B. S. J. - Die stufen der liebe
71838: ISAAC LOUIS - Le saint evangile de Jesus-Christ selon Saint Marc tradvit en francois, avec une explication tiree des saint pers & des autheurs ecclefiaftiques seconde edition
64942: SAVARY M PHILEMON LOUIS - DICTIONNAIRE Universel De COMMERCE D,Histoirenaturelle & des arts &metiers. contenant tout ce qui concerne ect (tome Quatiemr Commerce &Compagnies)
75387: FRAANJE LOUIS - De VELUWE in de kijker Foto,s in kleur
69569: STUART LOUISE - KINDERBIJBEL
60165: LOURENSE, H. - Harm heeft pech!
60166: LOURENSE, H. - Harm heeft pech!
12743: LOURENSE, H. - Harm heeft pech!
30570: LOURENSE, H. - Harm heeft pech!
76270: JEAN DE BERNIÈRES-LOUVIGNY (1602-1659) ( - Den inwendighen christenen, oft d'inwendighe over-een-kominghe die de christenen met Iesv Christo moeten hebben.Vdeyly inacht boecken,dewelke begrijpen gheheel Goddelijcke ghevoelijckheden ghetrocken uytde Schriften van eenen grooten dienaer Godts van onzeEeuwe Dooreenen onbekenden Over gezetuytdeFrancoishetale in Nederduyst door Heer Barth deLara Priesrter l / By Een onbekende [= Jean de Bernières-Louvigny]. ;
60167: LOUW VAN DER W - Nederlandse Historien: 6e (19732 7e (1973 jaargang.
60168: LOUW VAN DER W - Nederlandse Historien: 9e (1975 en 10e (1976 jaargang.
41138: LOUW VAN DER W - Nederlandse Historien: 9e (1975 en 10e (1976 jaargang.
6423: LOUW VAN DER W - Nederlandse Historien: 6e (19732 7e (1973 jaargang.
70894: LOUWERSE P. - De trouwe schildknaap (Een verhaal uit den tijd van de twesten van de heeckerens en bronkhorsten, vierde druk, met titelplaat)
70903: LOUWERSE P. - De vos van Berkenheim (een verhaal uit de eerste regeerings-jaren van graaf Willem II Roomsch-Koning, vierde druk, met titelplaat)
60179: LOUWERSE, P. - Het zonnetje der liefde of Vertrouw op God en doe zelf ook wat. Een verhaal voor oud en jong door P. Louwerse met 40 platen. Geheel gewijzigde tweede druk.
60171: LOUWERSE, P. - Vlissinger Michiel. Of Neerlands glorie ter zee. Geschiedkundig verhaal voor oud en jong Nederland. 2e, omgewerkte druk.
60172: LOUWERSE, P. - Janmaat in de oost. Of vestiging van het Nederlandsch gezag op Celebes. Geschiedkundig verhaal voor oud en jong Nederland. Tweede, veel verbeterde druk.
60174: LOUWERSE, P. - Toch Oranje boven! Of Willem Hendrik, Prins van Oranje-Nassau van 1650 tot 1672. Geschiedkundig verhaal voor oud en jong Nederland. Derde, verbeterde druk. Geïllustreerd.
60176: LOUWERSE, P. - Vondeling en Harpenaar.
60177: LOUWERSE, P. - Eén met het volk. De geschiedenis van het Huis Oranje-Nassau in Nederland. Met illustraties.
60178: LOUWERSE, P. - Vondeling en Harpenaar. een oud verhaal geheel veranderd verteld door P. Louwerse Met vier plaatjes van H.C. Louwerse
60169: LOUWERSE, P. - Geïllustreerde vaderlandsche geschiedenis door P. Louwerse voor jong en oud Nederland. Versierd met honderd vijf en vijftig platen van Joh. Braakensiek, tweede, vermeerderde druk.
60170: LOUWERSE, P. - Toch Oranje boven! Of Willem Hendrik, prins van Oranje-Nassau van 1650 tot 1672. Geschiedkundig verhaal voor oud en jong Nederland. Tweede, verbeterde duk.
71136: LOUWERSE P. - Vlissinger Michiel, met illustraties van A.Ronner, zesde herziende druk
70910: LOUWERSE P. - Twee vrienden (geschiedkundig verhaal uit het begin der 15e eeuw, derde druk, met titelplaat)
70907: LOUWERSE P. - Alfer en Wala (Een verhaal uit den tijd van Julius Caesar en de Batavieren, vijfde druk, met titelplaat)
60181: LOUWERSE, P. - Versch geplukt. Vertellingen voor het jonge volkje door P. Louwerse. Geïllustreerd door Jan Sluijters. Derde, verbeterde druk.
60182: LOUWERSE, P. - Geschiedkundig verhaal voor oud en jong Nederland. Vierde, verbeterde druk. Geïllustreerd.
60175: LOUWERSE, P. - De schippersjongen of Leiden in Strijd en Nood. Geschiedkundig verhaal voor oud en jong Nederland. Derde, geheel omgewerkte druk.
15077: LOUWERSE, P. - Vlissinger Michiel. Of Neerlands glorie ter zee. Geschiedkundig verhaal voor oud en jong Nederland. 2e, omgewerkte druk.
15079: LOUWERSE, P. - Janmaat in de oost. Of vestiging van het Nederlandsch gezag op Celebes. Geschiedkundig verhaal voor oud en jong Nederland. Tweede, veel verbeterde druk.
26257: LOUWERSE, P. - De boschwachter van Lindenstein. Door P. Louwerse. Geïllustreerd. Derde druk.
27170: LOUWERSE, P. - Toch Oranje boven! Of Willem Hendrik, Prins van Oranje-Nassau van 1650 tot 1672. Geschiedkundig verhaal voor oud en jong Nederland. Derde, verbeterde druk. Geïllustreerd.
28474: LOUWERSE, P. - De schippersjongen of Leiden in Strijd en Nood. Geschiedkundig verhaal voor oud en jong Nederland. Derde, geheel omgewerkte druk.
30969: LOUWERSE, P. - Vondeling en Harpenaar.
33172: LOUWERSE, P. - Eén met het volk. De geschiedenis van het Huis Oranje-Nassau in Nederland. Met illustraties.
43603: LOUWERSE, P. - Vondeling en Harpenaar. een oud verhaal geheel veranderd verteld door P. Louwerse Met vier plaatjes van H.C. Louwerse
46432: LOUWERSE, P. - Het zonnetje der liefde of Vertrouw op God en doe zelf ook wat. Een verhaal voor oud en jong door P. Louwerse met 40 platen. Geheel gewijzigde tweede druk.
46606: LOUWERSE, P. - Versch geplukt. Vertellingen voor het jonge volkje door P. Louwerse. Geïllustreerd door Jan Sluijters. Derde, verbeterde druk.
47009: LOUWERSE, P - De zon breekt door .
47669: LOUWERSE, P. BEWERKT. CERVANTES - Avonturen van Don Quichote. Voor de jeugd bewerkt. Ill.: met bandtekening en 30 ills.; Fritz; Bergen 2e druk
49209: LOUWERSE., P - Mutsen-Mie.Geïllustreerde vaderlandse geschiedenis voor jong enoud Nederland Geheel opnnieuw bewerkt en voorgezet door J. J. Moerman Geïllustreerd door J. H. Isings
6752: LOUWERSE, P. - Geïllustreerde vaderlandsche geschiedenis door P. Louwerse voor jong en oud Nederland. Versierd met honderd vijf en vijftig platen van Joh. Braakensiek, tweede, vermeerderde druk.
9178: LOUWERSE, P. - Toch Oranje boven! Of Willem Hendrik, prins van Oranje-Nassau van 1650 tot 1672. Geschiedkundig verhaal voor oud en jong Nederland. Tweede, verbeterde duk.
4366: LOVE, CHRISTOPHER (1618-'51, LONDEN) - Theologia practica, dat is al de theologische werken, van den hooggeleerden mr. Christophorus Love, in zijn leven getrouw bedienaar des H. Evangeliums in Laurence Jurii binnen Londen. Bevattende eene grondige verklaring van vele uitnemende plaatsen der H. Schriftuur, bondige beantwoording van ontalrijk vele gevallen der conscientie en stichtige geschiedenissen. Alles op een zeer uitnemende wijze tot de praktijk der Godzaligheid gebragt, en op deze eeuw toegepast. Door verscheidene overzetters, uit de Engelsche in de Nederduitsche taal overgebracht.
60201: LOVE, CHRISTOPHER (1618-'51, LONDEN) - Het Caninet der Godsaligheyt ofte een Traactaet vande KJrachtige Poepinge en Verkiesinghe in 16 predicatien over 2 petri 1 vers10 Waarin een Christen moch onderschijden of hy oock krachtelijck geroepen ende uutverkoren is Ende wat wegh hij behoort in te gaen opdat hy de verzekeringe daer van verkrijgen mochte. uyt het Engels vertaelt door B Reyniersen
21568: LOVE, CHRISTOPHER (1618-'51, LONDEN) - Theologia Practica dat is: Alle de Theologische Wercken, Vervattende een grondige Verklaringe van veele uitnemende plaatsen der H. Schrifture, bondige Beantwoordinge van ontallijk veele gevallen der Conscientie, en stichtige Geschiedenissen: alles op een seer uytnemende wijse tot de practijcke der Godtsaligheyd gebracht, en dese Eeuwe toe-gepast: en door verscheide Oversetters, uyt de Engelsche in de Nederduytsche Tale gebracht. Onveranderden uitgave naar den vijfden druck van 1679.
74832: LOVE, CHRISTOPHER (1618-'51, LONDEN) - Theologia practica, dat is alle de theologische wercken, van den hoogh-geleerden mr. Christophorus Love, in sijn leven getrouw bedienaer des H. euangeliums in Laurence Jurii binnen Londen. Vervattende een grondige verklaringe van veele uytnemende plaetsen des H. Schrifture, bondige beantwoordinge van ontallijck veele gevallen der conscientie en stichtige geschiedenissen, alles op een seer uytnemende wijse tot de practijcke der Godtsaligheydt gebracht, en dese eeuwe toegepast; en door verscheyde oversetters, uyt de Engelsche in de Nederduytsche tale gebracht. Den Tweeden druck, voorsien met een bequam register.
34478: LOVE, CHRISTOFFEL - Brieven. en op het schavot gehouden Leerrede.
22264: LOVE, CHRISTOPHER (1618-'51, LONDEN) - Theologia Practica, dat is: Alle de theologische wercken, van den Hoogh-geleerden Mr. Christophorus Love. Vervattende een grondige verklaringe van veele uytnemende plaetsen der H. Schrifture, bondige beantwoordinge, van ontallijck veele gevallen der conscientie, en stichtige geschiedenissen; alles op een seer uytnemende wijse tot de practijk der Godtsaligheydt gebracht, en dese eeuwe toe-gepast; en door verscheyde oversetters, uyt de Engelsche in de Nederduytsche Tale gebracht. Desen vierden druck grootelijcks verbeetert/en van veele druckfouten gesuyvert:als mede voorsien met een bequaem register, zijnde nu alles compleet.
3981: LOVE, CHRISTOPHER (1618-'51, LONDEN) - Theologia practica, dat is alle de theologische wercken, van den hoogh-geleerden mr. Christophorus Love, in sijn leven getrouw bedienaer des H. euangeliums in Laurence Jurii binnen Londen. Vervattende een grondige verklaringe van veele uytnemende plaetsen des H. Schrifture, bondige beantwoordinge van ontallijck veele gevallen der conscientie en stichtige geschiedenissen, alles op een seer uytnemende wijse tot de practijcke der Godtsaligheydt gebracht, en dese eeuwe toegepast; en door verscheyde oversetters, uyt de Engelsche in de Nederduytsche tale gebracht. Den vijfde druck, voorsien met een bequam register.
76277: LOVE, CHRISTOPHER (1618-'51, LONDEN) - Den Strydt tusschen vleesch en Geest,---------- voorgesteld in 27 predicatien en nu tot gemeene stichtinge uyt het engels vertaaldj Guililmus AMESIUS van deghevallen der conscientie waarbijeenschristens onderrichtinge
33542: LOVE, CHRISTOPHER (1618-'51, LONDEN) - Eens christens onderrichtinge; dienende om het te geleyden door al 't gene hem in dese wereldt door Godts voorsienigheydt overkomt. Voorgestelt in vijftien predikatien van den eerwaerdigen Godtsaligen, geleerden mr. Christophorus Love, in Laurence Iurii binnen Londen, uyt het Engels vertaelt door A. van Laren. Onveranderde uitgave naar 1669.
25168: LOVE, CHRISTOPHER (1618-'51, LONDEN) - Een waar verhael van 's menschen elendigen staat in de nature, benevens den schuldigen plicht, ende de behoudenis van een Christen. Voorgesteld in verscheidene predikatiën. (17 preken over Ef. 2:12).
60199: LOVE, CHRISTOPHER (1618-'51, LONDEN) - De ware Israeliet en Ongeluk der Ondankbaarheid in eenige Predikatiën voorgesteld over Joh. 1 : 48 (...) en Luc. 17 : 17 en 18 (...) Uit het engelsch vertaald door P.D.L. Overanderde uitgave naar 1669.
60188: LOVE, CHRISTOPHER (1618-'51, LONDEN) - Theologia practica, dat is al de theologische werken, van den hooggeleerden mr. Christophorus Love, in zijn leven getrouw bedienaar des H. Evangeliums in Laurence Jurii binnen Londen. Bevattende eene grondige verklaring van vele uitnemende plaatsen der H. Schriftuur, bondige beantwoording van ontalrijk vele gevallen der conscientie en stichtige geschiedenissen. Alles op een zeer uitnemende wijze tot de praktijk der Godzaligheid gebragt, en op deze eeuw toegepast. Door verscheidene overzetters, uit de Engelsche in de Nederduitsche taal overgebracht.
60189: LOVE, CHRISTOPHER (1618-'51, LONDEN) - Theologia Practica dat is: Alle de Theologische Wercken, Vervattende een grondige Verklaringe van veele uitnemende plaatsen der H. Schrifture, bondige Beantwoordinge van ontallijk veele gevallen der Conscientie, en stichtige Geschiedenissen: alles op een seer uytnemende wijse tot de practijcke der Godtsaligheyd gebracht, en dese Eeuwe toe-gepast: en door verscheide Oversetters, uyt de Engelsche in de Nederduytsche Tale gebracht. Onveranderden uitgave naar den vijfden druck van 1679.
34098: LOVE, CHRISTOPHER (1618-'51, LONDEN) - Theologia Practica, dat is al de theologische werken, van den hooggeleerden mr. Christophorus Love, in zijn leven getrouw bedienaar des H. Evangeliums in Laurence Jurii binnen Londen. Bevattende eene grondige verklaring van vele uitnemende plaatsen der H. Schriftuur, bondige beantwoording van ontalrijk vele gevallen der conscientie en stichtige geschiedenissen. Alles op een zeer uitnemende wijze tot de praktijk der Godzaligheid gebragt, en op deze eeuw toegepast. Door verscheidene overzetters, uit de Engelsche in de Nederduitsche taal overgebracht.
37883: LOVE, CHRISTOPHER (1618-'51, LONDEN) - Theologia Practica dat is: Alle de Theologische Wercken, Vervattende een grondige Verklaringe van veele uitnemende plaatsen der H. Schrifture, bondige Beantwoordinge van ontallijk veele gevallen der Conscientie, en stichtige Geschiedenissen: alles op een seer uytnemende wijse tot de practijcke der Godtsaligheyd gebracht, en dese Eeuwe toe-gepast: en door verscheide Oversetters, uyt de Engelsche in de Nederduytsche Tale gebracht. Onveranderden uitgave naar den vijfden druck van 1679.
60194: LOVE, CHRISTOPHER (1618-'51, LONDEN) - Theologia Practica dat is: Alle de Theologische Wercken, Vervattende een grondige Verklaringe van veele uitnemende plaatsen der H. Schrifture, bondige Beantwoordinge van ontallijk veele gevallen der Conscientie, en stichtige Geschiedenissen: alles op een seer uytnemende wijse tot de practijcke der Godtsaligheyd gebracht, en dese Eeuwe toe-gepast: en door verscheide Oversetters, uyt de Engelsche in de Nederduytsche Tale gebracht. Onveranderden uitgave naar den vijfden druck van 1679.
60195: LOVE, CHRISTOPHER (1618-'51, LONDEN) - Eens christens onderrichtinge; dienende om het te geleyden door al 't gene hem in dese wereldt door Godts voorsienigheydt overkomt. Voorgestelt in vijftien predikatien van den eerwaerdigen Godtsaligen, geleerden mr. Christophorus Love, in Laurence Iurii binnen Londen, uyt het Engels vertaelt door A. van Laren. Onveranderde uitgave naar 1669.
60196: LOVE, CHRISTOPHER (1618-'51, LONDEN) - Theologia Practica, dat is al de theologische werken, van den hooggeleerden mr. Christophorus Love, in zijn leven getrouw bedienaar des H. Evangeliums in Laurence Jurii binnen Londen. Bevattende eene grondige verklaring van vele uitnemende plaatsen der H. Schriftuur, bondige beantwoording van ontalrijk vele gevallen der conscientie en stichtige geschiedenissen. Alles op een zeer uitnemende wijze tot de praktijk der Godzaligheid gebragt, en op deze eeuw toegepast. Door verscheidene overzetters, uit de Engelsche in de Nederduitsche taal overgebracht.
60187: LOVE, CHRISTOFFEL - Brieven. en op het schavot gehouden Leerrede.
4022: LOVE, CHRISTOPHER (1618-'51, LONDEN) - V dat is alle de theologische wercken, van den hoogh-geleerden mr. Christophorus Love, in sijn leven getrouw bedienaer des H. euangeliums in Laurence Jurii binnen Londen. Vervattende een grondige verklaringe van veele uytnemende plaetsen des H. Schrifture, bondige beantwoordinge van ontallijck veele gevallen der conscientie en stichtige geschiedenissen, alles op een seer uytnemende wijse tot de practijcke der Godtsaligheydt gebracht, en dese eeuwe toegepast; en door verscheyde oversetters, uyt de Engelsche in de Nederduytsche tale gebracht. Den Tweeden druck, voorsien met een bequam register.
60203: LOVE, CHRISTOPHER (1618-'51, LONDEN) - Theologia practica, Dat is: alle de Theologische Wercken van den Hoogh- Geleerden Mr. Christophorus Love in zijn leven getrouw dienaar des H. Evangeliums in Laurence Jurii binnen Londen. Vervattende een grondige verklaringhe van veele uytnemende plaetsen der H. Schrifture, bondighe Beantwoordinge, van ontallijk veele gevallen der Conscientie, en stichtige geschiedenissen; alles op een zeer uytnemende wijze tot de praktijke der Godzaligheydt ghebracht, en deze eeuwe toeghast; en door verscheidene Overzetters, uyt de Engelsche inde Nederdytsche Tale ghebrachtden sesden druck voorzien met een bequaem register. e
60198: LOVE, CHRISTOPHER (1618-'51, LONDEN) - Theologia Practica dat is: Alle de Theologische Wercken, Vervattende een grondige Verklaringe van veele uitnemende plaatsen der H. Schrifture, bondige Beantwoordinge van ontallijk veele gevallen der Conscientie, en stichtige Geschiedenissen: alles op een seer uytnemende wijse tot de practijcke der Godtsaligheyd gebracht, en dese Eeuwe toe-gepast: en door verscheide Oversetters, uyt de Engelsche in de Nederduytsche Tale gebracht. Onveranderden uitgave naar den vijfden druck van 1679.
60205: LOVE, CHRISTOPHER (1618-'51, LONDEN) - Theologia Practica dat is: Alle de Theologische Wercken, Vervattende een grondige Verklaringe van veele uitnemende plaatsen der H. Schrifture, bondige Beantwoordinge van ontallijk veele gevallen der Conscientie, en stichtige Geschiedenissen: alles op een seer uytnemende wijse tot de practijcke der Godtsaligheyd gebracht, en dese Eeuwe toe-gepast: en door verscheide Oversetters, uyt de Engelsche in de Nederduytsche Tale gebracht. Onveranderden uitgave naar den vijfden druck van 1679.
70413: LOVE, CHRISTOPHER (1618-'51, LONDEN) VERTALER JACOBUS KOELMAN (1633-95 TE SLUIS - Des zondaars testament aan zijn nakomelingen. De Geduldige Wachter en Eens Christens voorname Bewaarplaats. In eenige predikatiën voorgesteld. Uit het Engelsch vertaald door M. J. K. WAARBIJ Sestien alderlaetste, troostelijcke, hert-doorsoekende, en hert-sterckende predicatien. Van den eerw. Godtsaligen, geleerden mr. Christophorus Love, in sijn leven getrouw bedienaer des H. Euangelii in Laurence Iurii binnen Londen, onthalst op Touwerhill, den 22. augusti 1651. Hier nevens gaen de uyttermate troostelijke brieven die Mr. Love in den Touwer zijn toe-gesonden van juff. Love sijn huys-vrouw, van dr. Drake, mr. Jenkin, mr. Robinson, sijn mede gevangen. Als oock sijn oratie, of liever sijn beweeglijcke predicatie gedaen op het schavot aen de gemeente. Uyt het Engels vertaelt door H.V.S
42191: LOVE, CHRISTOPHER (1618-'51, LONDEN) - . Het CABINET der GODSALIGHEYDT ofte een tractaet vande krachtighe roepinghe ende verkiesinghe 16 pred over 2 Petri1 vers 10. een Christen mach onderscheiden of hij oock krachtelijck gheroepen ende uytverkoren is Ende wat wegh hij behoordt in te gaan op dat hij de versekeringhe daer van verkrijghen mochte Uit het Engels vertaelt door Barthomeus Reyniersz 2e druk
39786: LOVE, CHRISTOPHER (1618-'51, LONDEN) - De ware Israeliet en Ongeluk der Ondankbaarheid in eenige Predikatiën voorgesteld over Joh. 1 : 48 (...) en Luc. 17 : 17 en 18 (...) Uit het engelsch vertaald door P.D.L. Overanderde uitgave naar 1669.
33018: LOVE, CHRISTOPHER (1618-'51, LONDEN) - Theologia Practica dat is: Alle de Theologische Wercken, Vervattende een grondige Verklaringe van veele uitnemende plaatsen der H. Schrifture, bondige Beantwoordinge van ontallijk veele gevallen der Conscientie, en stichtige Geschiedenissen: alles op een seer uytnemende wijse tot de practijcke der Godtsaligheyd gebracht, en dese Eeuwe toe-gepast: en door verscheide Oversetters, uyt de Engelsche in de Nederduytsche Tale gebracht. Onveranderden uitgave naar den vijfden druck van 1679.
60204: LOVE, CHRISTOPHER (1618-'51, LONDEN) - Sestien alderlaetste, troostelijcke, hert-doorsoekende, en hert-sterckende predicatien. Van den eerw. Godtsaligen, geleerden mr. Christophorus Love, in sijn leven getrouw bedienaer des H. Euangelii in Laurence Iurii binnen Londen, onthalst op Touwerhill, den 22. augusti 1651. Hier nevens gaen de uyttermate troostelijke brieven die Mr. Love in den Touwer zijn toe-gesonden van juff. Love sijn huys-vrouw, van dr. Drake, mr. Jenkin, mr. Robinson, sijn mede gevangen. Als oock sijn oratie, of liever sijn beweeglijcke predicatie gedaen op het schavot aen de gemeente. Uyt het Engels vertaelt door H.V.S
38946: LOVE, CHRISTOPHER (1618-'51, LONDEN) - Den Strydt tusschen vleesch en Geest,---------- voorgesteld in 27 predicatien en nu tot gemeene stichtinge uyt het engels vertaald door Jac Coelman P.D hier achter gevoegd Den schuldigen plicht en de behoudenis van een Christen in boose tyd
21818: LOVE, CHRISTOPHER (1618-'51, LONDEN) - Brieven en de op het schavot gehouden leerrede.
32017: LOVE, CHRISTOPHER (1618-'51, LONDEN) - Brieven en de op het schavot gehouden leerrede. Onveranderde uitgave.
39951: LOVE, CHRISTOPHER (1618-'51, LONDEN) - Theologia practica, dat is alle de theologische wercken, van den hoogh-geleerden mr. Christophorus Love, in sijn leven getrouw bedienaer des H. euangeliums in Laurence Jurii binnen Londen. Vervattende een grondige verklaringe van veele uytnemende plaetsen des H. Schrifture, bondige beantwoordinge van ontallijck veele gevallen der conscientie en stichtige geschiedenissen, alles op een seer uytnemende wijse tot de practijcke der Godtsaligheydt gebracht, en dese eeuwe toegepast; en door verscheyde oversetters, uyt de Engelsche in de Nederduytsche tale gebracht. Den Tweeden druck, voorsien met een bequam register.
40854: LOVE, CHRISTOPHER (1618-'51, LONDEN) - Sestien alderlaetste, troostelijcke, hert-doorsoekende, en hert-sterckende predicatien. Van den eerw. Godtsaligen, geleerden mr. Christophorus Love, in sijn leven getrouw bedienaer des H. Euangelii in Laurence Iurii binnen Londen, onthalst op Touwerhill, den 22. augusti 1651. Hier nevens gaen de uyttermate troostelijke brieven die Mr. Love in den Touwer zijn toe-gesonden van juff. Love sijn huys-vrouw, van dr. Drake, mr. Jenkin, mr. Robinson, sijn mede gevangen. Als oock sijn oratie, of liever sijn beweeglijcke predicatie gedaen op het schavot aen de gemeente. Uyt het Engels vertaelt door H.V.S
45566: LOVE, CHRISTOPHER (1618-'51, LONDEN) - Den strijd tusschen vleesch en geest, voor-gestelt in zeven en twintig Predicatien. Hier nevens gevoegd: Guilielmus Amesius van de ghevallen der conscientie in sijn tweede boek Cap. 11. van de worstelingen des Geests, ende des Vleeschs. Uyt het Engels vertaelt. doorJac Coelman WAARIJ De schuldige pligt en de behoudenis van een Christen, in booze tijden. Voorgesteld in verscheidene Predicatien over vier teksten der schriftuur. Namelijk: Joh. 17: 15 - 1 Thess 5: 21 - Hand 16: 30,31 - Luc 11: 28. Uit het Engelsch vertaald door I. C. P. D.
71704: LOWTH, ROBER - Isaiah. A New Translation with a Preliminary Dissertation, and Notes Critical, Philological, and Explanatory the second edition 2e
43267: VIVES JAN LOYS [LUIS] - Secours van den Aermen [reproductie der origineele uitgave, gedrukt te Antwerpen 1533, Bibliotheek van Gent)
47931: CARL ARNOLD KORTUM; EBERHARD HO¨LSCHER - Leben, Meynungen und Thaten von Hieronimus Jobs, dem Kandidaten und wie er sich weiland viel Ruhm erwarb auch endlich als Nachtwa¨chter zu Sulzburg starb
70892: LUBBERTS R.L. - Arnold en zijn Vriendjes (geíllustreerd door W. Hardenberg)
60211: LUBIS, MOCHTAR. - Het land onder de zon. Het Indonesië van nu.
45554: LÜBKER, FRIEDRICH & HOËVELL, J.D. VAN (VERT. EN BEWERKING). - Classisch woordenboek van kunsten en wetenschappen. Naar Dr. Friedrich Lübker's Reallexikon der Classischen Alterthums.
60213: LUBLINK WEDDIK, B.T.. - Het leven en karakter van Philippus Melanchton.
60215: LUCAS, ANNIE - Stad en burcht een verhaal uit den tijd der Hervorming in Zwitserland door Annie Lucas uit het engelsch door F.L.S. met eene voorrede van J.H.L. Roozemeijer predikant te Arnhem eerste deel
43682: LUCAS, ANNIE - Stad en burcht een verhaal uit den tijd der Hervorming in Zwitserland door Annie Lucas uit het engelsch door F.L.S. met eene voorrede van J.H.L. Roozemeijer predikant te Arnhem eerste deel
77141: KONINKLIJKE LUCHTMACHT. - KLU 75. Vlucht door de tijd. 75 jaar Nederlandse Luchtmacht.Samenstelling en eindredatie A.P. de Jong. Houten, Van Holkema & Warendorf,
71941: RIMBAULT LUCIEN - Piere du Moulin 1568-1658, un pasteur classique a l'age classique, étude de théologie pastorale sur des documents inédits, owrage publié avec le concours de Centre National de la Recherche Scientifique,
73505: ANNAEUS LUCIUS - Senecae et aliorum Tragoediae : Serio emendatae.
12763: LÜCKER, ELISABETH - De juwelen van Don Pedro. Met illustraties van C. J. Kelfkens.
60217: LUDLOW, JAMES M. - De dochter van Jeruzalem. Een verhaal uit de tijd van Judas de Maccabeër. Naar het Engelsch van James. M. Ludlow. Tweede druk.
32819: LUDLOW, JAMES M. - De dochter van Jeruzalem. Een verhaal uit de tijd van Judas de Maccabeër. Naar het Engelsch van James. M. Ludlow. Tweede druk.
60220: LUGARD JR., GERH. J. - Lof van Deventer.
60223: LUGT, FRANS DE & FIREWORKS, S.E. - De Ramp van Enschede. Zaterdag 13 mei 2000 Beschrijving van de gebeurtenissen op zaterdag 13 mei 2000, de dag van de ramp in Enschede. Ook is er veel aandacht voor de nasleep en de verdere gevolgen van de ramp. Met veel foto's en illustraties.
60224: LUGTIGHEID, DS. P. - De duif uit Noachs ark.
7525: LUGTIGHEID, DS. P. - De duif uit Noachs ark.
75521: CONVOLUUT SMIJTEGELT B -DUITSCH SALOMO - GROE TH LUHRER M - 4 pred joh 15 vers1=vers2 a= vers 3b en matth 6 vers 21 uitgever J.H. den Ouden Duitsch 1835- Intree rede te mydrecht 44 de gelukstaat 3 leerredenen 94 blz. uitgever Leeuwarden Bloemsma 1855 en Groe drietal leerredenen nieuwjaar en paschen 56 blz.
8204: LUIJBEN, A. - Door het oog der profeten. boek over de eindtijd zoals door de profeten voorzegd is
9574: LUIJBEN, A. - Advent voor Israël en het herstel van Israël.
39864: LUIJENDIJK, DS. P.J. MISS. PRED. TE ANAKALANG(WEST-SOEMBA) - Zeven jaar Zendingswerk op Soemba(1939-1946)
77470: MEULENMAN A EN LUIJK G W - Taal op nieuwe leest taalmethod voor de lagere school deeltjes 1a-b 2 a0b 3a-b 4a-b 5a -b 10 deltjs
70234: LUIK VAN K W - De trouw aan ons voorheen betoond. 75 jaar Gereformeerdegemeente te Gravenpolder 1924- 1999
60240: LUIKEN, JAN (1649-1712) - Het leerzaam huisraad. Vertoond in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen.
60241: LUIKEN, JAN (1649-1712) - Goddelyke Liefde Vlammen of vervolg van Jezus en de ziele handelende van een boetvaerdige geheiligde liefhebbende en haar zelfstervende ziele ijn drie delen.
60242: LUIKEN, JAN (1649-1712) - Vonken der liefde Jezus, Van het God-begeerende Zielen-vuur: Zynde Bloempjes der Zalige Hoop, tot verheugelykheid der Wandelaars, langs den Weg, na Vreden-Ryk. Een behelzing van vyftig Zinne-beelden, met hunne daar op speelende, verzen, en heilige Spreuken. Door Joannes Luiken
42421: LUIKEN, JAN (1649-1712) - . Des Menschen begin midden en einde vertoonende het Kinderlyk bedryf en aanwas in een en vijftig konstige figuuren met Godelyke spreuken en stichtelyke verzen
45379: LUIKEN, JAN (1649-1712) OF LUYKEN JOANNES. - Verzaameling van eenige geestelyke brieven / door Joannes Luyken; aan verscheyde zyner lieve vrienden, op byzondere tyden en toestanden geschreven. Zeer nut om in alle eenvoudige en godtsoekende herten de zuyvere lust en liefde tot waare en innige godvrugtigheyd op te wekken.
11369: LUIKEN, JAN (1649-1712); LUIKEN, KASPAR - Het menselyk bedryf. Vertoond in 100 verbeeldingen van ambachten, konsten, hanteeringen en bedryven met versen.
60249: LUIKEN, JOANNES (1649-1712) - Geestelyke brieven,Door Joannes Luiken; Aan verscheide zyner goede Vrienden, op bezondere Tyden en Toestanden geschreeven. Inhoudende Veel ernstige vermaaninge tot waare boete, versmaading der wereld, en krachtige voorstellinge om ons te doen verlieven op God, en de Zalige Eeuwigheid.
43697: LUIKEN, JAN (1649-1712) - Goddelyke Liefde Vlammen of vervolg van Jezus en de ziele handelende van een boetvaerdige geheiligde liefhebbende en haar zelfstervende ziele ijn drie delen. met koperen afbeeldingen versiert haar vaarsen,aanmerkingen en zielzuchtingen
70115: LUIKEN, JAN (1649-1712) - Beschouwing der WERELD bestaande in en vijftig konstige figuuren met Godelyke spreuken en stichtelyke verzen
39446: BIJBEL JAN LUIKEN - De Schriftuurlyke geschiedenissen en gelykenissen, van het Oude en Nieuwe Verbond; vertoonende drie honderd zeven en dertig konstige figuuren. Verrykt met Bybelse verklaaringen en stichtelyke verzen, door Joannes Luiken. Met het leven van den dichter.
48255: LUIKEN, JAN (1649-1712) OF LUYKEN JOANNES. - Verzaameling van eenige geestelyke brieven / door Joannes Luyken; aan verscheyde zyner lieve vrienden, op byzondere tyden en toestanden geschreven. Zeer nut om in alle eenvoudige en godtsoekende herten de zuyvere lust en liefde tot waare en innige godvrugtigheyd op te wekken.
20619: LUIKEN, JAN (1649-1712) - Geestelyke brieven, Aan verscheide zyner goede Vrienden, op bezondere tyden en toestanden geschreeven. Inhoudende, veel ernstige vermaaninge tot waare boete, versmaading der wereld, en krachtige voorstellinge om ons te doen verlieven op God, en de zalige eeuwigheid.
44445: LUIKEN, JAN (1649-1712) - Vonken der liefde Jezus, Van het God-begeerende Zielen-vuur: Zynde Bloempjes der Zalige Hoop, tot verheugelykheid der Wandelaars, langs den Weg, na Vreden-Ryk. Een behelzing van vyftig Zinne-beelden, met hunne daar op speelende, verzen, en heilige Spreuken. Door Joannes Luiken
44331: LUIKEN, JAN (1649-1712) - Vonken der liefde Jezus, Van het God-begeerende Zielen-vuur: Zynde Bloempjes der Zalige Hoop, tot verheugelykheid der Wandelaars, langs den Weg, na Vreden-Ryk. Een behelzing van vyftig Zinne-beelden, met hunne daar op speelende, verzen, en heilige Spreuken. Door Joannes Luiken
18621: LUIKEN, JAN (1649-1712) - Geestelyke brieven. Aan verscheide zyner goede vrienden, op bezondere tyden en toestanden geschreeven. Inhoudende veel ernstige vermaaninge tot waare boete, versmaading der wereld, en krachtige voorstellinge om ons te doen verlieven op God, en de Zalige Eeuwigheid. De tweede druk.
26682: LUIKEN, JOANNES (1649-1712) - Geestelyke brieven,Door Joannes Luiken; Aan verscheide zyner goede Vrienden, op bezondere Tyden en Toestanden geschreeven. Inhoudende Veel ernstige vermaaninge tot waare boete, versmaading der wereld, en krachtige voorstellinge om ons te doen verlieven op God, en de Zalige Eeuwigheid.
30709: LUIKEN, JAN (1649-1712) - Geestelyke brieven, Aan verscheide zyner goede Vrienden, op bezondere tyden en toestanden geschreeven. Inhoudende, veel ernstige vermaaninge tot waare boete, versmaading der wereld, en krachtige voorstellinge om ons te doen verlieven op God, en de zalige eeuwigheid.
60234: LUIKEN, JAN (1649-1712) - De bykorf des gemoeds, honing zaamelende uit allerly bloemen. Vervattende vyftig konstige figuuren. Met Godlyke spreuken en stichtelyke verzen.
60235: LUIKEN, JAN (1649-1712) - Geestelyke brieven. Aan verscheide zyner goede vrienden, op bezondere tyden en toestanden geschreeven. Inhoudende veel ernstige vermaaninge tot waare boete, versmaading der wereld, en krachtige voorstellinge om ons te doen verlieven op God, en de Zalige Eeuwigheid. De tweede druk.
60236: LUIKEN, JAN (1649-1712) - Geestelyke brieven, Aan verscheide zyner goede Vrienden, op bezondere tyden en toestanden geschreeven. Inhoudende, veel ernstige vermaaninge tot waare boete, versmaading der wereld, en krachtige voorstellinge om ons te doen verlieven op God, en de zalige eeuwigheid.
60231: LUIKEN, JAN (1649-1712) - Geestelyke brieven. Aan verscheide zyner goede vrienden, op bezondere tyden en toestanden geschreeven. Inhoudende veel ernstige vermaaninge tot waare boete, versmaading der wereld, en krachtige voorstellinge om ons te doen verlieven op God, en de Zalige Eeuwigheid. De tweede druk.
60233: LUIKEN, JAN (1649-1712) - Het leerzaam huisraad. Vertoond in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen.
43294: LUIKEN, JAN (1649-1712) - De bykorf des gemoeds, honing zaamelende uit allerly bloemen. Vervattende over de honderd konstige figuuren. Met Godlyke spreuken en stichtelyke verzen.
60230: LUIKEN, JAN (1649-1712); KASPER LUIKEN - Spiegel van het menselyk bedryf, in kleuren vertoond met honderd verbeelding van ambachten, konsten, hanteeringen en bedryven, met verzen.
60237: LUIKEN, JAN (1649-1712) - Jezus en de ziel. Een geestelyke spiegel voor 't gemoed, bestaande in veertig aangenaame en stichtelyke zinnebeelden. Vervat in drie deelen. Door Joannes Luiken. Nevens het eeuwige vaderland en deszelfs vreugde. De achtste druk.
60238: LUIKEN, JAN (1649-1712) - Geestelyke brieven, Aan verscheide zyner goede Vrienden, op bezondere tyden en toestanden geschreeven. Inhoudende, veel ernstige vermaaninge tot waare boete, versmaading der wereld, en krachtige voorstellinge om ons te doen verlieven op God, en de zalige eeuwigheid.
60239: LUIKEN, JAN (1649-1712) - De bykorf des gemoeds, honing zaamelende uit allerly bloemen. Vervattende over de honderd konstige figuuren. Met Godlyke spreuken en stichtelyke verzen.
60243: LUIKEN, JAN (1649-1712) OF LUYKEN JOANNES. - Verzaameling van eenige geestelyke brieven / door Joannes Luyken; aan verscheyde zyner lieve vrienden, op byzondere tyden en toestanden geschreven. Zeer nut om in alle eenvoudige en godtsoekende herten de zuyvere lust en liefde tot waare en innige godvrugtigheyd op te wekken.
60244: LUIKEN, JAN (1649-1712) OF LUYKEN JOANNES. - Verzaameling van eenige geestelyke brieven / door Joannes Luyken; aan verscheyde zyner lieve vrienden, op byzondere tyden en toestanden geschreven. Zeer nut om in alle eenvoudige en godtsoekende herten de zuyvere lust en liefde tot waare en innige godvrugtigheyd op te wekken.
60246: LUIKEN, JAN (1649-1712) - Des Menschen begin midden en einde vertoonende het Kinderlyk bedryf en aanwas in een en vijftig konstige figuuren met Godelyke spreuken en stichtelyke verzen
69959: LUIKEN, JAN (1649-1712) NOORDE VAN CORNELIS - Het overvloeijend herte, of nagelatene verzen van den Godvruchtigen Jan Luyken. Bestaande in stichtelyke beschouwingen en geestlyke overdenkingen, verrykt met Goddelyke spreuken, over veelerleie soorten van onderwerpen, by verschillende gelegenheden opgesteld. Vercierd met vyf en tachtentig konstige figuuren, in den smaak des aucteurs getekend en in 't koper gebragt door Cornelis van Noorde.
60248: LUIKEN, JAN (1649-1712); KASPAR LUIKEN - Spiegel van het menselyk bedryf in kleuren vertoond met honderd verbeeldingen van ambachten, waarbij Het leerzaam huisraad. Vertoond in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen. waarbij. Vonken der liefde Jezus, van het God begeerende zielen-vuur. Zynde bloempjes der zalige hoop, tot verheugelykheid der wandelaars, langs den weg, na vreden-ryk. Een behelzing van vyftig zinne-beelden, met hunne daar op speelende, verzen, en heilige spreuken
42418: LUIKEN, JAN (1649-1712) - De bykorf des gemoeds, honing zaamelende uit allerly bloemen. Vervattende over de honderd konstige figuuren. Met Godlyke spreuken en stichtelyke verzen.
42420: LUIKEN, JAN (1649-1712) - Goddelyke Liefde Vlammen of vervolg van Jezus en de ziele handelende van een boetvaerdige geheiligde liefhebbende en haar zelfstervende ziele ijn drie delen.
5118: LUIKEN, JAN (1649-1712); KASPAR LUIKEN - Spiegel van het menselyk bedryf in kleuren vertoond met honderd verbeeldingen van ambachten, konsten, hanteeringen en beryven met verzen.
24914: LUIKEN, JAN (1649-1712) - De Schriftuurlyke geschiedenissen en gelykenissen, van het Oude en Nieuwe Verbond; vertoonende drie honderd zeven en dertig konstige figuuren. Verrykt met Bybelse verklaaringen en stichtelyke verzen, door Joannes Luiken. Met het leven van den dichter.
29712: LUIKEN, JAN (1649-1712) - Jezus en de ziel. Een geestelyke spiegel voor 't gemoed, bestaande in veertig aangenaame en stichtelyke zinnebeelden. Vervat in drie deelen. Door Joannes Luiken. Nevens het eeuwige vaderland en deszelfs vreugde. De achtste druk.
30170: LUIKEN, JAN (1649-1712) - De Schriftuurlyke geschiedenissen en gelykenissen, van het Oude en Nieuwe Verbond; vertoonende drie honderd zeven en dertig konstige figuuren. Verrykt met Bybelse verklaaringen en stichtelyke verzen, door Joannes Luiken. Met het leven van den dichter.tweede deel
72858: LUIKEN, JAN (1649-1712) - Beschouwing der WERELD bestaande in en honderd konstige figuuren met Godelyke spreuken en stichtelyke verzen
13946: LUIKEN, JAN (1649-1712) - Het leerzaam huisraad. Vertoond in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen.
13960: LUIKEN, JAN (1649-1712) - De bykorf des gemoeds, honing zaamelende uit allerly bloemen. Vervattende vyftig konstige figuuren. Met Godlyke spreuken en stichtelyke verzen.
37329: LUIKEN, JAN EN KASPER. - Spiegel van het menselyk bedrijf. in kleuren vertoond met honderd verbeeldingen van ambachten, konsten, hanteeringen en bedryven met verzen. reprint naar de uitgave van 1694.
42419: LUIKEN, JAN (1649-1712) - Het leerzaam huisraad. Vertoond in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen.
4328: LUIKEN, JAN (1649-1712) - Geestelyke brieven. Aan verscheide zyner goede vrienden, op bezondere tyden en toestanden geschreeven. Inhoudende veel ernstige vermaaninge tot waare boete, versmaading der wereld, en krachtige voorstellinge om ons te doen verlieven op God, en de Zalige Eeuwigheid. De tweede druk.
60252: LUIPEN-BRONWASSER, JEANNETTE VAN - Ik woonde in een dorp roman
60250: LUIPEN-BRONWASSER, JEANNETTE VAN - Die ene vogel. Met illustraties van Tiny van Asselt.
60251: LUIPEN-BRONWASSER, JEANNETTE VAN - De vakantieboot. Illustraties van Geeske van Tienhoven.
60253: LUIPEN-BRONWASSER, JEANNETTE VAN MET ILUSTRATIWS VAN TINY VAN ASSELT - De dieren club van van anneke en dick
60254: LUIPEN-BRONWASSER, JEANNETTE VAN. - Kerstmis bij opa en oma
12759: LUIPEN-BRONWASSER, JEANNETTE VAN - Die ene vogel. Met illustraties van Tiny van Asselt.
12761: LUIPEN-BRONWASSER, JEANNETTE VAN - De vakantieboot. Illustraties van Geeske van Tienhoven.
43979: LUIPEN-BRONWASSER, JEANNETTE VAN - Ik woonde in een dorp roman
44284: LUIPEN-BRONWASSER, JEANNETTE VAN MET ILUSTRATIWS VAN TINY VAN ASSELT - De dieren club van van anneke en dick
47746: LUIPEN-BRONWASSER, JEANNETTE VAN. - Kerstmis bij opa en oma
42118: LUITINGH, J.C.4 - De Bijbelcolporteur in Oostenrijk een waar verhaal na verteld door J.C. Luitingh
75671: LUITINGH J C - Jan de LappER Een verhaal uit de gesciedenis dse vaderlands 2e druk
42120: LUITINGH, J.C. - De belegering van Haarlem 1572-1573 Een verhaal uit den tachtigjarigen Oorlog door J.C. Luitingh Schrijver van De Lakenvolder van Naarden enz. bibliotheek voor de jeugd Eerste jaargang No. 6
60256: LUITJENS-DIJKVELD STOL, R.A. - De kerk en toren te Eenrum.
25391: LUITJENS-DIJKVELD STOL, R.A. - De kerk en toren te Eenrum.
60257: LUITJES, FR. - De liturgie der ned. hervormde kerk getoetst aan de h. schrift.
60258: LUITJES, FR. - Het Zaad des Woords vrijmoedig gestrooid op den Akker des Heeren tegen het Onkruid onzer dagen. In Apolegetische preeken.
60259: LUITJES, FR. - De liturgie der Ned. Hervormde Kerk getoetst aan de Heilige Schrift
60260: LUITJES, FR.NED HERV EVANTE OOSTGEEST - Het vernederde Juda Tijdpreek 2 Kron. 28 : 19
17917: LUITJES, FR. - De liturgie der ned. hervormde kerk getoetst aan de h. schrift.
24554: LUITJES, FR. - Het Zaad des Woords vrijmoedig gestrooid op den Akker des Heeren tegen het Onkruid onzer dagen. In Apolegetische preeken.
42997: LUITJES, FR. - Het vernederde Juda Tijdpreek 2 Kron. 28 : 19
75886: LUCKY LUKE - Robbedoes 150ste Album 5-10 1978 t/m 21-12 1978
74555: TAYLOR HOWARDS VERTAALDA LUKKIEN - Van Slaaf tot Overwinnaar
60261: LUKKIEN, A. - De opiumslaaf. vrij naar Howard Taylor.
10675: LUMMEL, H. J. VAN - De Smidsgezel van Utrecht. Tekeningen van Henk Poeder. Herziene uitgave, 2e druk.
19008: LUMMEL, H. J. VAN - De bijlhouwer van Utrecht. Een verhaal voor jonge lieden. Met 4 platen.
60267: LUMMEL, H. J. VAN - De Smidsgezel van Utrecht. Een verhaal voor jong en oud. Met 6 platen.
60279: LUMMEL, H.B. VAN - De oude en de nieuwe wereld. Schetsen en taferelen uit het leven der menschheid. Deel 2: 564 blz. Deel 3: 593 blz.
60276: LUMMEL, H. J. VAN - geillustreerde volkskalender voor het jaar 1877
60278: LUMMEL, H. J. VAN - De Hopmans - Vrouw. Derde druk. Met 4 platen.
60277: LUMMEL, H. J. VAN - De smidsgezel van Utrecht, 192 blz. En: De bijlhouwer van Utrecht, 207 blz. En: De hopmans-vrouw van Utrecht, 190 blz. Met 3 x 4 platen, derde druk.
10610: LUMMEL, H. J. VAN - De Smidsgezel van Utrecht, De Bijlhouwer van Utrecht, De Hopmansvrouw van Utrecht. Met kleurenlito's.
10677: LUMMEL, H. J. VAN - De Smidsgezel van Utrecht, De Bijlhouwer van Utrecht, De Hopmansvrouw van Utrecht. Met kleurenlito's.
60272: LUMMEL, H. J. VAN - De Smidsgezel van Utrecht
60263: LUMMEL, H. J. VAN - De Smidsgezel van Utrecht, De Bijlhouwer van Utrecht, De Hopmansvrouw van Utrecht.
30359: LUMMEL, H. J. VAN - De bijlhouwer van Utrecht Herziene uitgave tweede druk. Tekeningen van Henk Poeder.
60271: LUMMEL, H. J. VAN - De hopmansvrouw van Utrecht.
12757: LUMMEL, H. J. VAN - De hopmansvrouw van Utrecht. Herziene uitgave, 3e druk. Met tekeningen van Henk Poeder.
60266: LUMMEL, H. J. VAN - De Smidsgezel van Utrecht, De Bijlhouwer van Utrecht, De Hopmansvrouw van Utrecht. Met kleurenlito's.
60273: LUMMEL, H. J. VAN - De bijlhouwer van Utrecht
60274: LUMMEL, H. J. VAN - De smidsgezel van Utrecht, 192 blz. En: De bijlhouwer van Utrecht, 207 blz. En: De hopmans-vrouw van Utrecht, 190 blz. Met 4 platen, derde druk.
60270: LUMMEL, H. J. VAN - De Smidsgezel van Utrecht en: De bijlhouwer van Utrecht
60269: LUMMEL, H. J. VAN - De bijlhouwer van Utrecht. Een verhaal voor jonge lieden. Met 4 platen.
60264: LUMMEL, H. J. VAN - De Smidsgezel van Utrecht, De Bijlhouwer van Utrecht, De Hopmansvrouw van Utrecht. Met kleurenlito's.
20550: LUMMEL, H. J. VAN - De hopmansvrouw van Utrecht, De Bijlhouwer van Utrecht en De smidsgezel van Utrecht. 3 delen.inn een bandmet kleuren platen
60281: LUMMEL, H.J. VAN - Trilogie. De Smidsgezel, de Bijlhouwer en de hopmansvrouw van Utrecht. Vijfde druk.
60280: LUMMEL, H.J. VAN - De hopmansvrouw van Utrecht. Door H.J. van Lummel. Vijfde druk. Met gekleurde platen.
48321: LUMMEL, H. J. VAN - De smidsgezel van Utrecht, 192 blz. En: De bijlhouwer van Utrecht, 207 blz. En: De hopmans-vrouw van Utrecht, 190 blz. Met 3 x 4 platen, derde druk.
23759: LUMMEL, H. J. VAN - De Smidsgezel van Utrecht en: De bijlhouwer van Utrecht
23760: LUMMEL, H. J. VAN - De hopmansvrouw van Utrecht.
23761: LUMMEL, H. J. VAN - De Smidsgezel van Utrecht
23762: LUMMEL, H. J. VAN - De bijlhouwer van Utrecht
27428: LUMMEL, H. J. VAN - De smidsgezel van Utrecht, 192 blz. En: De bijlhouwer van Utrecht, 207 blz. En: De hopmans-vrouw van Utrecht, 190 blz. Met 4 platen, derde druk.
28875: LUMMEL, H.J. VAN - De hopmansvrouw van Utrecht. Door H.J. van Lummel. Vijfde druk. Met gekleurde platen.
39071: LUMMEL, H.J. VAN - Trilogie. De Smidsgezel, de Bijlhouwer en de hopmansvrouw van Utrecht. Vijfde druk.
45361: LUMMEL, H. J. VAN - geillustreerde volkskalender voor het jaar 1877
49112: LUMMEL, H. J. VAN - De Hopmans - Vrouw. Derde druk. Met 4 platen.
9211: LUMMEL, H.B. VAN - De oude en de nieuwe wereld. Schetsen en taferelen uit het leven der menschheid. Deel 2: 564 blz. Deel 3: 593 blz.
60282: LUMPER, A.A. - Sociale verdediging en Nederlands verzet '40-'45. Ideëel concept getoetst aan historische werkelijkheid
60283: LUNSHOF, H.A. - De stuurman van "de groene leeuw''. Leven en bedrijf van Michiel de Ruyter.
28108: LUNSHOF, H.A. - De stuurman van "de groene leeuw''. Leven en bedrijf van Michiel de Ruyter.
70351: BEEK VAN DE A TE LUNTEREN - DOOR ZIJN HAND Kerkgeschiedenis van de gemeente Lunteren
52924: CONVOLUUT: SMIJTEGELT B -DUITSCH SALOMO - GROE TH LURHER M - 4 pred Joh 15 vers1=vers 2 a =vers2b en Matrh 6 vers 21 uitgever J H den Ouden Duitsch 1835-Intree rede te Mydrecht 44 blz DE GELUKSTAAT 3 leerredene 94 blz uiygever Leeuwarden Bloemsma 1855 en Groe drietal leetredenen nieuwjaar en paschen 56 blz Amsterdam G van Peursem 1854== Luther ROME,S OVERWINNAAR 46 blz Gorinchem C de Wolff 1853
69658: MCDANIEL LURLENE - Voor eeuwig in miojn hart vertaald door Marc Schaeffer
60284: LUSTGRAAF-BOS, A. VAN DE - Verlost van zonde en gevaar Ziekte en streven van Wouter Bos
69505: LUTEIJN, DRS. C.M. - Honderd jaar Confessionele Vereniging 1864-1964.
19089: LÜTGE, H. A. J. / EIJKMAN, A. J. (REDACTIE) - Amsterdamsch zondagsblad. Tot getuigenis der Waarheid.
60288: LÜTGE, H. A. J. - De HEERE is een Krijgsman: HEERE is Zijn Naam - Leerrede over Exodus 15:3, uitgesproken op den gedenkdag van den slag bij Waterloo op zondag 15 juni 1890 in de oude kerk te Amsterdam
60294: LÜTGE, H.A.J. - De Goedertierenheid des Heeren. Leerrede naar aanleiding van Psalm 136 vs. 1, gehouden op Oudejaarsavond van het jaar 1893, in de Nieuwe Kerk te Amsterdam.
60293: LÜTGE, H.A.J. - In den Heere Heere een eeuwige rotssteen; leerrede over Jesaia 26 vs. 4, uitgesproken, bij gelegenheid van het bezoek van H.M. Koningin Wilhelmina en H.M. de Koningin-Moeder, op 29 April 1900 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam.
60289: LÜTGE, H. A. J. - Het heil der gemeente de begeerte harer leraren. - Leerrede over Psalm 51:20 gehouden op 7 juni 1903 in de Westerkerk te Amsterdam
60291: LÜTGE, H.A.J. - Hij die u roept, is getrouw die het ook doen zal. Leerrede.
60292: LÜTGE, H.A.J. - Der aufschwung der Böhmisch-Mährischen Kirche, unter Kaiser Franz Josef |, 1848-88 zum vierzigjährigen Regierungsjubiläum dargestellt von H.A.J. Lütge
32386: LÜTGE, H.A.J. - Hij die u roept, is getrouw die het ook doen zal. Leerrede.
39716: LÜTGE, H. A. J. / EIJKMAN, A. J. (REDACTIE) - Amsterdamsch zondagsblad. Tot getuigenis der Waarheid.
48799: LÜTGE, H.A.J. - In den Heere Heere een eeuwige rotssteen; leerrede over Jesaia 26 vs. 4, uitgesproken, bij gelegenheid van het bezoek van H.M. Koningin Wilhelmina en H.M. de Koningin-Moeder, op 29 April 1900 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam.
48801: LÜTGE, H.A.J. - De Goedertierenheid des Heeren. Leerrede naar aanleiding van Psalm 136 vs. 1, gehouden op Oudejaarsavond van het jaar 1893, in de Nieuwe Kerk te Amsterdam.
48811: LÜTGE, H. A. J. - De HEERE is een Krijgsman: HEERE is Zijn Naam - Leerrede over Exodus 15:3, uitgesproken op den gedenkdag van den slag bij Waterloo op zondag 15 juni 1890 in de oude kerk te Amsterdam
48813: LÜTGE, H. A. J. - Het heil der gemeente de begeerte harer leraren. - Leerrede over Psalm 51:20 gehouden op 7 juni 1903 in de Westerkerk te Amsterdam
39777: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Vier predikatiën. Preken over het geloof, de goede werken, het ambt van de H. Geest, Het gebed en het licht. Vertaald door D.J. Bastmeijer (Den Haag)
60317: LUTHER, MARTIN, 1483-1546] - Das Neue Testament durch Dr. Martin Luther verteutscht : mitt kupfferstu¨cken.
15309: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Het regtveerdigend geloof verklaart en bevestigt, in eene verhandeling over Paulus Brief aan den Galaten, door den vermaarden Martin Luther, om deszelfs nuttigheid in het Nederduits vertaalt, en met weinige aanmerkingen op onze dagen toepasselijk vermeerdert. Met een voorreden, dienende tot bevestiginge van de nuttigheid van dit doorwrogte werk: soo ter vertroostinge van regte hongerigen en dorstigen na de Regtvaardiging die in Christo Jesu is; als ter beantwoording van allen die dezen leere tot zaligheit niet aan en nemen. voorede van Th van der Groe
2540: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Twee leerredenen gehouden op den eersten en tweeden kersdag 1522.
19447: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Omnium operum. Tomus primus. Reverend patris D. Martini Lutheri, quæ vir Dei ab anno XVII. usque ad anni vicesimi aliquam partem scripsit & edidit, quorum catalogum in sine tomi invenies. Cum gratia et privilegio electorum et ducum Saxoniæ.
77212: LUTHER, MARTIN - A Commentary on St. Paul's Epistle to the Galatians. Based on lectures delivered by Martin Luther at the University of Wittenberg in the year 1531.
60295: LUTHER - Luthers werke in ausmalhl. Unter Mitwirkung von albert Leißmann herausgegeben von Otto Clemen e.a.. 8 delen.
60362: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Geschiedenis van Broeder Hendriks verbranding in Dirmar benevenms een verklaring van den Tiende psalm door Maarten Luther 1525vertaald en toegelicht doo r Ph L G Steenbeek pred te Amsterdam
60364: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche
53077: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Das Neue Testament Unseres Herrn Und Heilandes Jesu Christi Nach Der Deutschen
74854: LUTHER, DR. MAARTEN. (1483-1546, WITTENBERG) KONSTANZER BIBEL - Die Bibel oder die ganze Heiklige Schrift des ALtes und Neus Tastement und die Apokryphen nach der deutschen Ubersetzung D Martin Luthermit famelienchronik pereikopenordnung geographischen karten und 240 bibklischen vikldern vion schorr van cariolsfel und anderen
76910: LUTHER --- BRECHT, MARTIN - LUTHER Ausgabe Calwer in 10 dln Hanssler teschenbich
77685: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Het regtveerdigend geloof verklaart en bevestigt, in eene verhandeling over Paulus Brief aan den Galaten, door den vermaarden Martin Luther, om deszelfs nuttigheid in het Nederduits vertaalt, en met weinige aanmerkingen op onze dagen toepasselijk vermeerdert. Met een voorreden, dienende tot bevestiginge van de nuttigheid van dit doorwrogte werk: soo ter vertroostinge van regte hongerigen en dorstigen na de Regtvaardiging die in Christo Jesu is; als ter beantwoording van allen die dezen leere tot zaligheit niet aan en nemen. voorede van Th van der Groe Met hisorische hinleiding va Hartelt LD A
22821: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - keur uit de tafelgesprekken van Dr. Maarten Luther. Uit het Duits samengesteld en vertaald door ds. H. Stolk, Herv. Pred. te Scheveningen. 4e druk.
41373: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Het regtveerdigend geloof verklaart en bevestigt, in eene verhandeling over Paulus Brief aan den Galaten, door den vermaarden Martin Luther, om deszelfs nuttigheid in het Nederduits vertaalt, en met weinige aanmerkingen op onze dagen toepasselijk vermeerdert. Met een voorreden, dienende tot bevestiginge van de nuttigheid van dit doorwrogte werk: soo ter vertroostinge van regte hongerigen en dorstigen na de Regtvaardiging die in Christo Jesu is; als ter beantwoording van allen die dezen leere tot zaligheit niet aan en nemen.
30301: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Het regtveerdigend geloof verklaart en bevestigt, in eene verhandeling over Paulus Brief aan den Galaten, door den vermaarden Martin Luther, om deszelfs nuttigheid in het Nederduits vertaalt, en met weinige aanmerkingen op onze dagen toepasselijk vermeerdert. Met een voorreden, dienende tot bevestiginge van de nuttigheid van dit doorwrogte werk: soo ter vertroostinge van regte hongerigen en dorstigen na de Regtvaardiging die in Christo Jesu is; als ter beantwoording van allen die dezen leere tot zaligheit niet aan en nemen.
75695: LUTHER, MAARTEN (1483-1546, WITTENBERG). DOOR DRS P DEN OUIDEN - LUTHER op de Wartburg brieb=ven in balingschap
19575: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) DOOR L. VAN ERPECUM (1826-1900) - Woorden des geloofs, of korte schriftverklaringen. Getrokken uit de werken van Dr. M. Luther
72851: LUTHER, DR. MAARTEN (1483-1546) - Oder das siebende theologische schatzkastlein jenischen theil der teurtschen schriften d. martini lutheri 7 dln frankfurt j n humm u j gerlin 1665
22470: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - De vijf en negentig stellingen van Dr. Maarten Luther alsmede zijn Levensloop op Rijm. 31 October 1517-1917
50692: BIBLIA LUTHER - BIBLIA das ist die ganze Heilige Schrfit Deudsch. Mart. Luth. Wittemberg. Begnadet mit Kürfustlicher zu Sachsen Freiheit. Bedruckt durch Hans Lufft. MDXXXIIII
39781: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Paarlen uit de geschriften van M. Luther. Uit het Duits vertaald. 3e druk.
48105: LUTHER, MAARTEN (1483-1546, WITTENBERG). - .Luther von Ed Hency mert 114 Ubbildungen und 3 fassimeles
32365: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Keur uit de tafegesprekken. Uit het Duits samengesteld en vertaald door Ds. H. Stolk Herv. Pred. te Scheveningen.
77378: LUTHER, DR. MAARTEN. (1483-1546, WITTENBERG) CLEMEN, O / ALAND, KURT (HERAUSGEGEBEN) - Martin Luthers 95 Thesen nebst dem Sermon von Alblass und Gnade 1517.
18214: LUTHER, DR. MAARTEN. (1483-1546, WITTENBERG) RITGEN, DR. H. V. - Der Führer auf der Wartburg. Ein Wegweiser für Fremde und ein beitrag fur Kunde der Vorseit. Dritte, vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 67 Abbildungen.
60319: LUTHER, MARTIN, 1483-1546] BIBLIA - BIBLIA das Ist die Gantze Heiligesc hrift Teutsch auffs neu zugericht
21359: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Servum Arbitrum dat is: De Knechtelyke wille; verklarende, dat de vrije wille niet is. Geschreven tegen Erasmus van Rotterdam. Uyt het Latijn vertrouwelijk vertaald. Waarbij: D. Erasmus van Rotterdam van de vrije wil, tegen D. Martinus Luther.
74762: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - de Grootekatechismus uit duits vertaald door J L Bleejker pred te MIDDELBURG
74763: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - de Smalkaldische artikelen een belijdenisschrift der Luthersche Kerk
21524: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - De Boodschap des Heils. Luther's dagboek of Christelijke overdenkingen voor iedere dag des jaars. Uitgelezen plaatsen uit al de geschriften van Luther vertaald door J. C. Verhoeff Predikant te Vaassen.
60309: LUTHER, MARTIN - The Schmalkald Articles Translated by william R russell
60308: LUTHER, MARTIN -- EDWARDS JR., MARK U. - Luther's Last Battles. Politics and Polemics, 1531-46.
60310: LUTHER, MARTIN -- KOOIMAN, W.J. - Luther's kerklied in de Nederlanden. Met 15 afbeeldingen.
60296: LUTHER) ALTHAUS, PAUL - Die Theologie Martin Luthers. .
74942: LUTHER, MAARTEN (1483-1546, WITTENBERG). VON JOACHIM FELIX LEONHARD - Biblia Deutsche Bibeln vor iund nach Martin Luther Ausstellumng der Universitatsbibliotheek Heidelberg vom 15dezember 1983 bis 26 Februar 1983 Katyalog von Joachim Felix Leonhard
60298: LUTHER) JUNGHANS, HELMAR (ED.) - Leben und Werk Martin Luthers von 1526 bis 1546. Festgabe zum seinem 500. Geburtstag.
60365: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Kurze einfältige Fragen und Antworten aus dem kleinen Katechismo D. Lutheri, zusammengezogen durch M. Joh. Sötefleifch, superintendenten zu Göttingen. Bermerht mit einigen Fragen und Antworten, sammt angehängter Daus=Tafel aus D. Joach. Lütfemanns Unleitung zur Katechismus = Lehre und auserlesenen gebeten fur die Schuljugend
75318: LUTHER, DR. MAARTEN. (1483-1546, WITTENBERG) DOOR GELZER, HEINRICH PROF. - Dr. Martin Luther, de Hervormer Met 48 Staalplaten, originele Teekeningen van Gustav König. Bijschriften en historische schetsen
72463: LUTHER, MARTIN UND HARTMUT MÜLLER (HG.): - Martin Luther - privat. Briefe an Familie und Freunde.Herausgegeben von Albrecht Beutel..
39778: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - keur uit de tafelgesprekken van Dr. Maarten Luther. Uit het Duits samengesteld en vertaald door ds. H. Stolk, Herv. Pred. te Scheveningen. 3e druk.
5482: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Mij =zal niets otbrekenpslm 23 2e druk
73511: LUTHER, MAARTEN (1483-1546, WITTENBERG). - Al ging ik ook door een dal troost voor zieken
77489: LUTHER, DR. MAARTEN (1483-1546) - Gij dan bidt aldus Het Onze Vader
38941: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - De knechtelijke wille. Servum arbitrum. Verklarende dat de vrye niet is. Geschreven tegen Erasmus van Rotterdam. Uyt het Latijn getrouwelijk vertaald.
25450: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG); ERASMUS, D. MET BUJLAGE - Servum Arbitrium. Dat is: de knechtelyke wille, verklarende, dat de vrye wille niet is. Geschreven tegen Erasmus van Rotterdam. Door Martinus Luther. Vernieuwde uytgave, doorgaens van vorige drukfouten gezuivert, den door vergelyking met het Latyn veel verbetert. En: Erasmus, Van den vryen wil, tegen D. Martinus Luther. WAARBIJ ALGEMEENE AAN MERKINGEN OVER LUTHERS BOEK van de Knecytelyke Wille in welke getoond word dat de hedengaagsche Leere der luthersxchen tegen deszelfs Leerstellingen welke in gemedde boek worden gevonden geenzins strydig is Opgestelt door SABASTIAABN SVHIDT en JOG JOACH ZENTGRAVIUS HoofLeerareN in de Godgeleerdheuid te STRAATSBURG Uyt het Latujn Vertaald door JOH WILH MARTINE Leerraar o=in de Lutherschen Gemeent te WOERDEN AMSTERDAM By SAMUEL SCHOONWALD 1734 32et boekenlijst 8o in org papieren omslag
49065: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Das Neue Testament Unseres Herrn Und Heilandes Jesu Christi Nach Der Deutschen
36806: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - De Boodschap des Heils. Luther's dagboek of Christelijke overdenkingen voor iedere dag des jaars. Uitgelezen plaatsen uit al de geschriften van Luther vertaald door J. C. Verhoeff Predikant te Vaassen. .
48149: LUTHER, MAARTEN (1483-1546, WITTENBERG). - Das Neue Testament durch Dr. Martin Luther verteutscht : mitt kupfferstu¨cken.
40148: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Het regtveerdigend geloof verklaart en bevestigt, in eene verhandeling over Paulus Brief aan den Galaten, door den vermaarden Martin Luther, om deszelfs nuttigheid in het Nederduits vertaalt, en met weinige aanmerkingen op onze dagen toepasselijk vermeerdert. Met een voorreden, dienende tot bevestiginge van de nuttigheid van dit doorwrogte werk: soo ter vertroostinge van regte hongerigen en dorstigen na de Regtvaardiging die in Christo Jesu is; als ter beantwoording van allen die dezen leere tot zaligheit niet aan en nemen.
19104: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Der Katechismus Lutheri. Nebst einer kurzen biblischen Geschichte und einer Erklärung der evangelischen Glaubens und Sittenlehre auf höchsten Befehl in dem Obergebürgischen Furstenthum des Burggrafthums Nürenberg von dem hochfürstl. Consistorio in Banreuth zum Gebrauch in Kirchen und Schulen eingeführt.
4021: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Servum Arbitrum, Dat is de knechteljike wil, verklarende dat er geen vrije wil is. Geschreven tegen Erasmus van Rotterdam. uit het latijn getrouwelijk overgezety
45847: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Bloemlezing uit de geschriften van dr.M Luther vertaald door B T Lublink Weddik predikant bij de Evangrelosch Luthersche gemeente te Amsterdam
46336: LUTHER, MAARTEN (1483-1546, WITTENBERG). - Een Toevluicht voor de Zijnen dagboek bij de bijbel 3e druk
71435: LUTHER, MAARTEN (1483-1546, WITTENBERG). KEURVORSTENBIJBEL - Biblia, Da ist: Die gantze Heilige Schrift deß Alten un Neuen Testaments. Wie solche von Herrn Doctor Martin Luther Seel. Im Jahr 1522, in unsere Teutsche Mutter-Srach zu übersetzen angefangen, Anno 1534 zu End gebracht, und vor einigen Jahren bereits mit den Summarien Herrn Johann Sauberti Klassens Seel. Angefertiget, unjetzt mit ganz neuen und schönen Kupfer-Bildnissen nebst derenselben beygedruckten Lebens-Läufen, auch andern annehmlichen Figuren samt deren kurzen Auslegungen und angehengten Moralien ausgeziertet, dann von denen vorhin eingeschlichenen Druck-Fehlern auf das flessigste gereiniget, Uber dieses sind nicht alleein des seel. Hn. Lutheri und sienes Geschlechts warhafte und aus uralten Gemählden genommene Abbidungen un Lebens-Lauf beygefüget, dondern auch zu end des ganzen Werks, neben den Christlichen Haupt-Symbolis, ein kurzer und nützlicher Bericht von der Augspurgischen Consession slebsten...... Vorrede von J.M. Dilherr Nürnberg, Endter, 1736.
15510: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Catechetische onderwyzingen Tweede deel.
16844: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - In zijn leven en werken. Van 1483-1525. Door diverse schrijvers.
16847: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Paarlen uit de geschriften van M. Luther. Uit het Duits vertaald. 3e druk.
16849: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Gebeden. Verzameld en ingeleid door Frieder Schulz.
23029: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Luther die Hauptschriften Herausgegeben von H. Campenhausen.
23425: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Die Bibel, oder die ganze Heilige Schrift alten und neuen Testaments nach Dr. Martin Luthers Uebersetzung.
27812: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Ausgewählte Werke. Herausgegeben von H.H. Borcherdt und Georg Merz. Zweite veränderte Auflage. I: Aus der Frühzeit der Reformation 580 (2) blz. II: Die großen Schriften des Jahres 1520 384 (1) blz. III: Schriften zur Neuordnung der Gemeinde, des Gottesdienstes und der Lehre. 750 (2) blz. IV: Der Kampf gegen Schwarm- und Rottengeister 536 (2) blz. V: Von Obrigkeit in Familie, Volk und Staat 528 (1) blz. VI: Bibelübersetzung, Schriftauslegung, Predigt 566 (2) blz. VII: Tischreden 509 (2) blz.
28384: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Rome's overwinnaar. Predikaties en overdenkingen.
29506: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Woorden van Luther. 2e druk
3018: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Die Bibel oder die ganze Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments nach der deutschen Übersetzung D. Martin Luthers;mit einer vorrede vom Pralaten Dr HUffell
3352: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - D. Martin Luthers Ausführliche Erklärung der Epistel an die Galater. Nach der Textrecenzion von J. G. Walch.
36896: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Luther Jahrbuch 1970 Jahrbuch der Luther Gesellschaft.
36897: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Luther Jahrbuch 1965 Jahrbuch der Luther Gesellschaft.
3973: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Christelijke overdenkingen voor iederen dag des jaars. Uitgelezen plaatsen uit al de schriften van dr. Martinus Luther. Vertaald door J.C. Verhoeff, predikant te Vaassen.
39780: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Psalm 118. Vertaling en inleiding van C.J.I. Sluyk. Woord vooraf van Roel Houwink.
39889: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - D. Martin Luthers Ausführliche Erklärung der Epistel an die Galater. Nach der Textrecenzion von J. G. Walch.
39890: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Ausgewählte Werke. Herausgegeben von H.H. Borcherdt und Georg Merz. Dritte Auflage. Fünfter Band.
39894: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Der kleine Katechismus D Martin Luthers. Mit 200 Sprüchen, 38 Kirchenliedern un kleiner Biblekunde zusammengestellt von Dr. Karl Müller.
42736: LUTHER, MARTIN (1483-1546, WITTENBERG). - Luther testament. Neues Testament und Psalmen mit Sonderseiten zu Luthers Leben un den Stätten seines Wirkens. Nach der übersetzung Martin Luthers.
42737: LUTHER, DR. MARTIN (1483-1546, WITTENBERG). - Kleiner Katechismus mit Erklärung
42786: LUTHER, MAARTEN (1483-1546, WITTENBERG). - Dr. Martin Luthers Praediger, alle Son ob Fest-Tages Evangelier ob Epistler samt Lidelfes Historien
44367: LUTHER) JUNGHANS, HELMAR (ED.) - Leben und Werk Martin Luthers von 1526 bis 1546. Festgabe zum seinem 500. Geburtstag.
44376: LUTHER, MARTIN -- EDWARDS JR., MARK U. - Luther's Last Battles. Politics and Polemics, 1531-46.
44384: LUTHER, MARTIN - The Schmalkald Articles Translated by william R russell
44415: LUTHER - Luthers werke in ausmalhl. Unter Mitwirkung von albert Leißmann herausgegeben von Otto Clemen e.a.. 8 delen.
44419: LUTHER, MAARTEN (1483-1546, WITTENBERG). - Evangelische Deutsche Original-Bibel von 1741. Hebräischer und Griechischer Original-Text mit der Deutschen Originalüberstetzun Martin Luther. Mit Abbildungen im Text und zusätzlichen Hinwiesen, sowie Harmonien-Tafeln, usw. .
44752: LUTHER) PINOMAA, LENNART - Sieg des Glaubens. Grundlinien der Theologie Luthers. Edited by Horst Beintker.1
44754: LUTHER, MARTIN - Luthers Hebräerbrief-Vorlesung von 1517/18 (Arbeiten zur Kirchengeschichte 17). Translated by Erich Vogelsang.
44755: LUTHER, MARTIN.: - Theologie des Kreuzes. (= Kröner 95). Die religiösen Schriften. Hrg. von G. Helbig. , 1933. XXVII/306 S., kl.-8°
44764: LUTHER, MAARTEN (1483-1546, WITTENBERG). - von wahrer und falscher frommigkeit
46582: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - HAUS POSTILLE Predigyen an den sonndagen undwichtigsten festen des ganzen jahre nach der wittenberger husgabe vom jahre 1544 bearbeitet von DR D Schmidt
46628: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Beknopte verklaringe der christelyke leerre achtervolgens den kleinen catechismus van D. Martinus Lutherus. Ten dienste der Evangelische-Lutherschen Gemeente, toegedaan de Leere van de Onveranderde Augsburgsche Geloofsbelydenisse. te Middelburg in Zeeland twede druk. Op 't nieuws nagezien, en van verscheide drukfouten gezuivert.
46790: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - de smalkadische artikelen een belijdenisschrift der Lutherse kerk
47825: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Een bundel met 12 preken van Luther. 1. Een losse preek. johhannes 10- 2. 3 Predikatiën gehouden op paaschen omstreeks het jaar 1540, over de regtvaardigmaking, het kindschap Gods en de andere heilgoederen der geloovigen, welke de vruchten zijn van Christus' opstanding uit den dood.,hemelsvaart predikatie - . 3. 2 Predikatiën gehouden op den eersten pinksterdag, over het zenden van den Heiligen Geest. 4. Eene predikatie gehouden op den zondag na pinksteren over de H. drieëenheid en de wedergeboorte. 5. Eene predikatie gehouden op den eerten zondag na dien der H. Drieëenheid, over het geloof, ongeloof, zielmissen en vagevuur. 6. Twee predikatien gehouden op den tweeden zondag na dien der H. Drieëenheid, over de rampzalige gevolgen der verachting van des Heeren genade door het ongeloof, en de heerlijke gevolgen des geloofs. 7. Drie predikatiën gehouden op den derden zondag na dien der H. Drieëenheid, over het zoeken en teregtbrengen van den zondaar. 8. Drie predikatiën gehouden op den vierden zondag na dien der H. Drieëenheid, over de ware barmhartigheid.
47954: LUTHER --- BRECHT, MARTIN - Martin Luther. 3 Bde. I. Sein Weg zur Reformation 1483-1521: II.Ordnung und Abgrenzung der Reformation 1521-1532 III. Die Erhaltung der Kirche 1532-1546.
49257: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Paarlen uit de geschriften van M. Luther. Uit het Duits vertaald. 4e druk.
7447: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Ein Lebensbild für das deutsche Haus von Georg Buchwald.
77185: LUTHER, MAARTEN (1483-1546, WITTENBERG). - Alten und Neuen t=Testament Ect hebt der vorede des e en Baron Carl bBlderbrandt=s von Canstein
7886: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Het leven van Maarten Luther. Door Judith O'Neill.
45883: VISSCHER ADOLFHUS LUTHERBIJBEL - BIBLIA dat is de gantsche H Schriftuure vervattende aale de Boeken des ouden en nieuwen TESTAMENTS Nu Van nnieuws uyt D M LUTHERs Hoogduitsche Bybel in onze Nederlandsche taale getrouwelyk overgezet tot diest van de CHRISTELYKE GEMEENTEN onveranderde Augsburgsche onfessie toegedaan in deeze Nederlanden
60366: LÜTHI, WALTER: - Andachten für alle Tage des Jahres [von Walter Lüthi];
48244: LÜTHI, WALTER: - Andachten für alle Tage des Jahres [von Walter Lüthi];
60370: LUTJEHARMS, W. - Het philadelphisch-oecumenischstreven der Hernhutters in de Nederlanden in de achttiende eeuw.
60368: LÜTJEHARMS, DR. W. - Het philadelphisch - oecumenisch streven der hernhutters in de Nederlanden in de achttiende eeuw.
60369: LUTJEHARMS, DR. W. - Opvoeding op Hernhutter grond. Met foto's van J.H. Hasewinkel.
19179: LUTJEHARMS, W. - Het philadelphisch-oecumenischstreven der Hernhutters in de Nederlanden in de achttiende eeuw.
26273: LÜTJEHARMS, DR. W. - Het philadelphisch - oecumenisch streven der hernhutters in de Nederlanden in de achttiende eeuw.
41937: LUTJEHARMS, DR. W. - Opvoeding op Hernhutter grond. Met foto's van J.H. Hasewinkel.
60371: LUTTERVELT, DR. R. VAN - De buitenplaatsen aan de vecht 1e druk, pp278 plus fotosectie met 103 afbeeldingen en uitklapbare kaarten.
47400: LUTTERVELT, DR. R. VAN - De buitenplaatsen aan de vecht 1e druk, pp278 plus fotosectie met 103 afbeeldingen en uitklapbare kaarten.
43571: VEREL BAREND MET TEKENINGEN VAN JAN LUTZ - de groote spelbreker
74878: EX ORIENTE LUX - JAARBERICHT N° 14, 1955-1956, VAN HET VOORAZIATISCH-EGYPTISCH GENOOTSCHAP, EX ORIENTE LUX
60372: LUX, MARY - Wonderbaar Gered Een verhaal uit het leven van een landverhuizer in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika.dor Mary lux
74877: EX ORIENTE LUX - Ex Oriente Lux (Jaarbericht van het Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap) ; Vol.15 (1957-1958) Jubileumnummer
323: LUX, MARY - Wonderbaar Gered Een verhaal uit het leven van een landverhuizer in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika.dor Mary lux
13958: LUYBEN, A. - De oogst der aarde en de opname der Gemeente.
60375: LUYKEN-KLOPPERT, A. - Kreupele Hans.
60374: LUYKEN, JAN - Gedichten uit de poëzietuin van Jan Luyken. Met voorwoord van ds. G. A. Zijderveld.
11607: LUYKEN, JAN - Gedichten uit de poëzietuin van Jan Luyken. Met voorwoord van ds. G. A. Zijderveld.
32329: LUYKEN-KLOPPERT, A. - Kreupele Hans.
47388: LUYKX, THEO - Atlas culturel et historique de Belgique. Préface de F.L. GANSHOF. .
60378: LUYT, CONNIE - Regen voor de serengeti
24755: LUYTJES, DS. FR. - Verzegeling met de Heilige Geest. Een tekstverhandeling over Efeze 1:13. Bijvoegsel maandblad ,,De oude paden''
22672: LUYTJES, FR. - Verzegeling met de Heilige Geest. Een tekstverhandeling over Efeze 1: 13. Bijvoegsel maandblad 'De oude paden'. Door de eindredacteur ds. Fr. Luytjes.
24552: LUYTJES, FR. - De bouwers van het Godsgebouw. 1 Korinthe 3 : 9 - 15.
39432: LUYTJES, FR. - Ethisch, Confessioneel of hervormd gereformeerd? Referaat gehouden voor den geref. bond(afd. Middelburg) op 21 maart 1936 in de Gasthuiskerk te Middelburg.
4011: LYNDEN, JOSINA CAROLINA VAN (1715-1791, HUISVROUWE VAN ADRIAAN BUURT (1711-1781, AMSTERDAM) - Kort Begrip der beschouwende Godgeleerdheid van Adriaan Buurt, Predikant te Amsterdam, In Vragen en Antwoorden opgesteld door deszelfs Huisvrouw Josina Carolina van Lynden.
60385: LYNDEN-VAN DEN BOSCH, A.M.C. VAN - Wat de wind meevoert....
42294: LYNDEN-VAN DEN BOSCH, A.M.C. VAN - Wat de wind meevoert....
74423: AUSTIN LYNN - Eindelijk thuis, Lia van Aken, derde druk
60386: LYSEN, A. - Bibliotheca visseriana. Dissertationvm ivs internationale illvstrantivm. Met portretten.
7449: LYSEN, A. - Bibliotheca visseriana. Dissertationvm ivs internationale illvstrantivm. Met portretten.
71577: BEEK DR. MA. - Israel land volk en cultuur 4e bijgewerkte druk
72951: GRAND MAAIKE LE - Buiten het boekeje 26, vaklitaratuur voor wie kinderen en boeken samen wil brengen en Ongehoorde taal Boeken voor dove kinderen
70005: MOERMAN INGRID W L EN MAANEN VAN R C J - LEIDEN in gaslicht een stad in verandering 1800-1900 MET VELE FPTO,S
48549: MAAR, H. G. DE - Woordenlijst Engelsch - Nederlandsch en Nederlandsch - Englesch ten gebruike bij The britannia Primer eenvoudig leerboek de Engelsche taal
36755: MAARLEVELD, N. VAN - Hoe wonderlijk zijn Uwe wegen. 's levens raadselen in eene familie.
70938: MAARS, JOH. C. - Het roversnest (geïllustreerd door J. de Vries)
75170: MAARSEN, JACQUELINE VAN - Ik heet Anne, zei ze, Anne Frank. Herinneringen van Jacqueline van Maarsen..
40246: MAARSINGH D DR - LEVITICUS DE PREDIKING VAN HET oude TESTAMENT
40249: MAARSINGH D DR - EZECHIEL 1 hfde 1-15 DE PREDIKING VAN HEToude TESTAMENT
72453: LUTHER MAARTEN DR. - Paarlen
30790: MAAS, D. - Jonge helden. Deel 1en 2. Een verhaal uit de Zuid-Afrikaanse Boerenoorlog
19823: MAAS, J. P. VAN DER JR. - De kleine Adolf op het Kerstfeest. Een kerstgeschenkje voor kinderen. 3e druk.
21287: MAAS, P. F. (ED.) - Het kabinet-Drees-Van Schaik. Liberalisatie en sociale ordening.
43953: OERLE EN MAAS - De verzwegen oorlog
9450: MAAS, J. H. - De geschiedenis van Naarden.
24394: MAASDIJK, MR. DR. I. G. VAN - Ken-getal 3.5.39. De code van de derde wereldcrisis.
60423: MAASLAND L C G - PLATENBOEKJE behorende bij Nederlands taalboek voor R K lagere school 2e druk
34611: MAASLAND, ARIE - Zoektocht. Novelle. fictief verhaal of ik een kind van God ben
48359: JONG DE N UITHUIZERMEEDEN EN MONTIJN A J TE MAASSLUIS - AANDENKEN bij het verlaten van de zondagsschoolvoor meisjes met een inledend woord van Dr.E Barger predikantte Amstedam
77641: LOOMAN HERMAN ILLUSTRATIES DICK VAN DER MAAT - Tij Wits de toren wachter Oebersanka de wonder papegaai
17186: MAATJES, J.H. - Kinderversjes voor school en huis door J.H. Maatjes, in leven predikant te Bunschoten.
25821: MAATJES, J.H. - Kinderversjes voor school en huis. Door J.H. Maatjes, in leven predikant te Bunschoten.
42728: MAATJES, K. - Hervormingsdag 31 october 1517. Door ... Hoofd der Wilhelmus van Nassouwe-school te Delft. Maarten Luther.
60427: MAC GILLAVRY, ANNEMIE - Want ik heb uw vader gekend 1ste druk.Dochter van auteur bezoekt Indonesie.
44188: MAC GILLAVRY, ANNEMIE - Want ik heb uw vader gekend 1ste druk.Dochter van auteur bezoekt Indonesie.
43389: MACALISTER, DONALD - Oom Harold / Jongens- en meisjesbibliotheek onder redactie van Nannie van Wehl (S. Lugten-Reys)
17212: MACARTHUR JR., J.F. - Dichter bij Hem. Dagelijkse verdieping van het geestelijke leven.
60428: MACCHEYNE, R. M. - De blijdschap van de gelovige
39695: MACCHEYNE ROBERT MURRAY DOOR. VALEN, L.J. - Gedreven door Zijn liefde. Het leven van Robert Murray MacCheyne.
60429: MACCOVIUS, JOHANNES - Godgeleerde onderscheidingen en wijsgeerige regelen. Uit het Latijn vertaald door (wijlen) Dirk van der Meer.
60430: MACDONALD, D. - Uit het leven en nagelaten werken.
2255: MACDONALD, D. - Uit het leven en nagelaten werken van ds. Donald MacDonald, Shieldaig - Ross-Shire. Door ds. Donald Macfarlane, predikant van de vrije Presbyteriaanse kerk te Dingwall.
70321: BOSMAN MACHIEL - Het weeshuis van Culemborg 1560-1952
36252: MORTON; ANNE DOUGLAS COUNTESS OF; C. DROSTE; MELCHIOR VAN MACHWITHS (-1673/4) - Der gravinne van Morton gebeden, en M. v. Machwits Godtvrugtige Uitspanningen. In ordre gebragt, om mede te dienen tot een Hand-boekje bij het gebruik des H. Avondmaals. Vijftiende druk, doorgaans verbetert, en vermeerdert met C. Drostes Dankzegging na het H. Avondmaal, enz. Met privilegie van Hunne Ed: Groot Mog. de Heeren Staten van Holland, en Westvriesland
61318: MORTON; ANNE DOUGLAS COUNTESS OF; C. DROSTE; MELCHIOR VAN MACHWITHS (-1673/4) - Der gravinne van Morton gebeden, en M. v. Machwits Godtvrugtige Uitspanningen. In ordre gebragt, om mede te dienen tot een Hand-boekje bij het gebruik des H. Avondmaals. Vijftiende druk, doorgaans verbetert, en vermeerdert met C. Drostes Dankzegging na het H. Avondmaal, enz. Met privilegie van Hunne Ed: Groot Mog. de Heeren Staten van Holland, en Westvriesland
61319: MORTON; ANNE DOUGLAS COUNTESS 0 1700 OF; C. DROSTE; MELCHIOR VAN MACHWITHS (-1673/4) - Der gravinne van Morton gebeden, en M. v. Machwits Godtvrugtige Uitspanningen. In ordre gebragt, om mede te dienen tot een Hand-boekje bij het gebruik des H. Avondmaals. Vijftiende druk, doorgaans verbetert, en vermeerdert met C. Drostes Dankzegging na het H. Avondmaal, enz. Met privilegie van Hunne Ed: Groot Mog. de Heeren Staten van Holland, en Westvriesland
43917: MORTON; ANNE DOUGLAS COUNTESS 0 1700 OF; C. DROSTE; MELCHIOR VAN MACHWITHS (-1673/4) - Der gravinne van Morton gebeden, en M. v. Machwits Godtvrugtige Uitspanningen. In ordre gebragt, om mede te dienen tot een Hand-boekje bij het gebruik des H. Avondmaals. Vijftiende druk, doorgaans verbetert, en vermeerdert met C. Drostes Dankzegging na het H. Avondmaal, enz. Met privilegie van Hunne Ed: Groot Mog. de Heeren Staten van Holland, en Westvriesland
60433: MACKINNON, K. - Indonesië Prachtig geillustr. boek over de Indonesische natuurparken. Index. Bibliogr. ornam. & verguld linnen met orig. stofomslag.
43343: PONT MACLAINE M W - een alkmaarsche Burgermeestersdochter 2 e druk
12756: MACLEHOSE, J. H. - De gouden schakel. Met illustraties van Will Nickless, bandontwerp van corrie van der baan
60437: MADSEN, N. P. - Ole
60438: MAESENEER F. DE - De methode van de theologie volgens Erasmus
49234: MAGARETHA, ANTHONIA - De kostbare vaas Tekeningen van Henk Poeder Vierde, herziene druk.
66487: STUIVERS MAGAZIJN - Geillustreerd Stuivers Magazijn tijdschrift voor iedereen elk wat wils
43767: MAHMOODY, BETTY MET DUNCHOCK, ARNOLD D. - Uit liefde voor mijn kind. het vervolg op de wereldwijde bestseller in een sluier gevangen (not without my daughter)
20139: MAIMBOURG, LOUIS (1610-1686) - Histoire du schisme des Grecs. (...) Derniere edition. (twee delen in één band)
60441: MAIMBOURG, LOUIS (1610-1686) - Histoire du schisme des Grecs. (...) Derniere edition. (twee delen in één band)
60442: MAIMBOURG, LOUIS - Histoire du grand schisme d'occident. Par le P. Louis Maimbourg, de la Compagnie de jesus.
38571: MAIMBOURG, LOUIS - Histoire du grand schisme d'occident. Par le P. Louis Maimbourg, de la Compagnie de jesus.
71235: MAIR, LUCY - het huwelijk, vertaling van Emmy & Lodewijk Brunt
70739: FRITS MAJOOR - In de sneeuwvelden van Rusland Damon een verhaal uit het oude syracuse
41161: MAK, GEERT. - De eeuw van mijn vader. 8e druk .
60451: MAK, GEERT. - De eeuw van mijn vader. .
60447: MAK, DS. C. & C.J. DE KRUIJTER [INTROD.]. - Acta van het synodaal convent (1887) en van de voorlopige synoden van de Nederduitsche Gereformeerde Kerken (1888-1892). Met bijlagen en registers.
60448: MAK, GEERT - Het Stadspaleis, de geschiedenis van het paleis op de dam derde druk
60449: MAK, GEERT - De eeuw van mijn vader Geschiedenis van het Nederland van de 20e eeuw aan de hand van interviews, oude krantenberichten en bewaard gebleven brieven.
76528: GEERT MAK E A - Verleden van Nederland . Geschiedenis van Nederland vanaf de prehistorie. Met literatuuropgave en register
23953: MAK, DS. C. & C.J. DE KRUIJTER [INTROD.]. - Acta van het synodaal convent (1887) en van de voorlopige synoden van de Nederduitsche Gereformeerde Kerken (1888-1892). Met bijlagen en registers.
47052: MAK, GEERT - Het Stadspaleis, de geschiedenis van het paleis op de dam derde druk
9575: MAKINK, J.B. - Beloofd land. 1. De positie van de boer in oud Israël, 159 blz. 2. Het werk van de boer in oud Israël, 143 blz.
15191: MAKKENZE, A. (PREDIKANT BIJ DE GEREFORMEERDE GEMEENTE TE RIDDERKERK) - In Uw licht zien wijn het licht predikaties.
60453: MAKKENZE, A. DS - Een zekere gang en een gewisselijk doorkomen. Nieuwjaarspredikatie over psalm 23 vers 4a
60454: MAKKENZE, A. DS. - Een gezegende tijd en een genadig voorrecht. Over psalm 51.
60457: MAKRAKIS, APOSTOLOS - The logos and Holy spirit in the unity of Christian thought. According to the Teachings of the Orthodox Church, in five volumes serie; 5 delen
60458: MAKS, W.N.J. - Feestbloempjes voor de huiskamer.
25416: MAKS, W.N.J. - Feestbloempjes voor de huiskamer.
38913: MALAN, C. V D M TEGENEVE - Het vrijmachtige en heilige welbehagebn Gods . Door C. Malan, doctor in de theologie en dienaar des Goddelijken Woords te Geneve. Met een inleiding door ds. F. Mallan.
60459: MALAN, C. - De vrijmachtige en heilige genade van God. Door C. Malan, doctor in de theologie en dienaar des Goddelijken Woords te Geneve. Met een inleiding door ds. F. Mallan.
60460: MALAN, CESAR - De Harpe Sions. Een honderdtal liederen, met muziek voor piano of orgel voor den huisselijken kring. Vrij bewerkt door J.J.L.ten Kate.
53681: DIV. AUTEURS O.A.. DS J V/D HAAR/ DS W OP HOF/DS F MALAN E.A. - Het blijvende Woord 1. Plaatsen waar, en predikanten door wie dit Woord is verkondigd.
43915: MALAN, CESAR - De Harpe Sions. Een honderdtal liederen, met muziek voor piano of orgel voor den huisselijken kring. Vrij bewerkt door J.J.L.ten Kate.
28343: MALAN, C. - De vrijmachtige en heilige genade van God. Door C. Malan, doctor in de theologie en dienaar des Goddelijken Woords te Geneve. Met een inleiding door ds. F. Mallan.
71200: MALCOLM EN CAMERON, NICK - Je mag huilen, als je worstelt met onvruchtbaarheid en miskraam
60461: MALET, NICOLE - Dieu selon Calvin. Des mots à la doctrine.
60462: MALGO, DR. W. - Nieuws uit Israël. Maandblad van de Ver. voor Bijbelstudie in Israël ,,Beth Shalom'' Nr. 44 Januari 1982 tot Nr. December 1982.
19907: MALGO, DR. W. - Nieuws uit Israël. Maandblad van de Ver. voor Bijbelstudie in Israël ,,Beth Shalom'' Nr. 44 Januari 1982 tot Nr. December 1982.
42659: MALGO, WIM DR. - Angst, problemen depressies, vertwijfeling, waar er mee naar toe?
23642: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 28e jaargang. 1980-1981.
23633: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR) - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 41e jaargang. 1993-1994.
23631: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 43e jaargang. 1995-1996.
23630: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 45e jaargang. 1997-1998.
76047: BOONE L: 1915-1990 OUDERLING TE OPHEUSDEN MALLAN F - In Hope zalig verslag van de begravenis van Ouderling Boone teOpheusden
30997: MALLAN, DS. F. (PRED. GER. GEM.IN NEDERLAND - Terwijl ik nog leef. 8 predikaties.
25562: MALLAN, DS. F. (PRED. GER. GEM.IN NEDERLAND - Het Woord des levens. Overdenkingen over de eerste zendbrief van de Apostel Johannes.
28444: MALLAN, DS. F. (PRED. GER. GEM.IN NEDERLAND - Als een blinde geleid.. Preek ter gelegenheid van het 50-jarig ambtsjubileum
38909: MALLAN, DS. F. (PRED. GER. GEM.IN NEDERLAND - Uit het zieleleven. Briefwisseling tussen een vriend uit Mesech en een vriend uit de landstreek der Jordaan over de 119e, de 42e en de 84e Psalm.
60496: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 29e jaargang. 1981/82
60503: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland.48 jaargang. 2000-2001 jaargang
36332: SCHOLTEN; BAAK; BOEDER; MALLAN;W - Wat gesproken is... Referaten uitgesproken voor de Kontaktvereniging van Leerkrachten en Studerenden op Gereformeerde Grondslag.
60506: MALLAN, DS. F. RED ERF EM IN ED. - Waarschuwende voorbeelden
60500: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 38e jaargang. 1990/91 met de no,s 18e t/m 52 van de 37 e jaargang
60499: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 34e jaargang. 1986/87
60497: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 30e jaargang. 1982/83
60501: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 7-381e jaargang. 1990/91
60485: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 23e jaargang. 1975-1976.
60478: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 33e jaargang. 1985-1986.
60479: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 31e jaargang. 1983-1984.
60488: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 20e jaargang. 1972-1973.
60489: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 19e jaargang. 1971-1972.
60476: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 37e jaargang. 1989-1990.
60477: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 36e jaargang. 1988-1989.
60481: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 30e jaargang. 1982-1983.
60482: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 28e jaargang. 1980-1981.
60483: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 25e jaargang. 1977-1978.
60484: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 24e jaargang. 1976-1977.
60487: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 21e jaargang. 1973-1974.
60492: MALLAN, DS. F. (PRED. GER. GEM.IN NEDERLAND - De majesteit des Heeren in de weg Zijner oordelen.
60493: MALLAN, DS. F. (PRED. GER. GEM.IN NEDERLAND - Van Veenendaal naar Gouda. Afscheid Ds. F. Mallan van Veenendaal, bevestiging te Gouda door de weleerwaarde heer Ds. M. van Beek te Opheusden en intrede te Gouda met de gehouden toespraken.
60495: MALLAN, DS. F. (PRED. GER. GEM.IN NEDERLAND - De uitstorting van de Heilige Geest door de verhoogde Middelaar. Pinksterpredikatie.
60475: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 39e jaargang. 1991-1992.
60486: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 22e jaargang. 1974-1975.
60470: MALLAN, DS. F. (PRED. GER. GEM.IN NEDERLAND - Afscheid en Intrede met de Bevestingingspredikatie door Ds. Chr. van de Woestijne
60498: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 31e jaargang. 1982/84
60480: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 29e jaargang. 1981-1982.
75286: BREEVART V/D GZWIJNENBURG-MALLAN- E.A - Mbuma-zending. Toespraken en referaten van de op 8 juni1968 in Utrecht gehouden zendingsdagen.
37256: MALLAN, DS. F. (PRED. GER. GEM.IN NEDERLAND - 100 jaar Gereformeerde gemeente in Nederland GOUDA 1908-2008
6450: MALLAN, DS. F DS A WINK. / L. M. P. SCHOLTEN (E.A.) - Uit ons uitgegaan. Herdenking 25 jaar Geref. Gem. in Ned. 1953-'78
46700: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 36e jaargang. 1986/87
60468: MALLAN F-VERHOEKKS W- DORSMAN J P OUDERLINGEN A GUNTER, D VAN MOURIK-L DE BRAAL - Het nageslacht voor ogen een bundel interviews met o.a Ds P J Dorsman,Ds W Verhoeks.Ds F Mallan e.a door Dkkenberg v.d W en Garde v d R A
60471: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 44e jaargang. 1996-1997.
60472: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 42e jaargang 1994-1995.
60474: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 40e jaargang 1992-1993
35482: MALLAN, DS. F. (PRED. GER. GEM.IN NEDERLAND - Het boek der openbaring. 2 delen.
39678: MALLAN, DS. F. (PRED. GER. GEM.IN NEDERLAND - Des Heeren toorn zal zich niet afwenden. Nederlands bevrijding herdacht.
37481: DORSMAN P J/ KWAMP W / MALLAN F E.A - Mbuma-zending. Toespraken en referaten gehouden op 5 mei 1970.
23632: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 42e jaargang 1994-1995.
23634: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 40e jaargang. 1992-1993.
23635: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 39e jaargang. 1991-1992.
23636: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 37e jaargang. 1989-1990.
23637: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 36e jaargang. 1988-1989.
23638: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 33e jaargang. 1985-1986.
23639: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 31e jaargang. 1983-1984.
23640: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 29e jaargang. 1981-1982.
23641: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 30e jaargang. 1982-1983.
23643: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 25e jaargang. 1977-1978.
23644: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 24e jaargang. 1976-1977.
23645: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 23e jaargang. 1975-1976.
23646: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 22e jaargang. 1974-1975.
23647: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 21e jaargang. 1973-1974.
23648: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 20e jaargang. 1972-1973.
23649: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 19e jaargang. 1971-1972.
33281: MALLAN, DS. F. (PRED. GER. GEM.IN NEDERLAND - Van Veenendaal naar Gouda. Afscheid Ds. F. Mallan van Veenendaal, bevestiging te Gouda door de weleerwaarde heer Ds. M. van Beek te Opheusden en intrede te Gouda met de gehouden toespraken.
36468: MALLAN, DS. F. (PRED. GER. GEM.IN NEDERLAND - Een noodzakelijke vraag aangaande de legering der kudde
45720: MALLAN, DS. F. (PRED. GER. GEM.) - Het wonder van Jezus menswording
46697: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 29e jaargang. 1981/82
46698: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 30e jaargang. 1982/83
46699: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 31e jaargang. 1982/84
46701: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 38e jaargang. 1990/91 met de no,s 18e t/m 52 van de 37 e jaargang
46702: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 7-381e jaargang. 1990/91
70561: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland.47 jaargang. 1999-2000 jaargang
70562: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland.50 jaargang. 2002-2003
70563: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland.52 jaargang. 2004-2005
70564: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland.53 jaargang. 2005-2006
60507: MALLEFILLE, JEAN FELICIEN (1813-'68) RUIJSCH, A. (1797-1871) - Geregtigheid en wraak, of de vader regter over zijnen zoon, tooneelspel in vijf bedrijven, naar het ontwerp van den heer Felicien Mallefille, geheel vrij bewerkt door A. Ruijsch.
201: MALLEFILLE, JEAN FELICIEN (1813-'68) RUIJSCH, A. (1797-1871) - Geregtigheid en wraak, of de vader regter over zijnen zoon, tooneelspel in vijf bedrijven, naar het ontwerp van den heer Felicien Mallefille, geheel vrij bewerkt door A. Ruijsch.
60509: MALLOT, BEATRICE - De gelaarsde kat
14117: MALOT, HECTOR - Alleen op de wereld. geautoriceerddevertaling van J M Bloemink-Lugten en F H N Bloenink met orgene;e prente
60510: MALOT, H. - Alleen op de wereld. Illustratie's van Sani.
35784: MALOT, H. - Alleen op de wereld. Illustratie's van Sani.
24582: MALTZAHN, E. VON - Contra naturam? Een boek voor onzen tijd. Door E. von Maltzahn.
43588: MALTZAHN E.VON - Beproefde trouw
16956: MALTZAHN, E.VON - Een heilig neen 5e druk
24538: MALTZAHN, E. VON - Het Heilig bloed eenverhaal uit den tijd der Hervorming inMecklenburg 2e
23251: MALTZAHN, E. VON - De Hofprediker verhaal uit den tijd der Hervorming in Mecklenburg.
30513: MALTZAHN, E. VON - Dat is gewisselijk waar ! Uit het Duits vertaald. Tweede druk.
43515: MALTZAHN - OSANNE IN EXCELSIS
11862: MAN, HERMAN DE - De kleine wereld. Bedelaarsroman.
26217: MAN, H. DE - Heilig Pietje de Booy.
72024: MAN, HERMAN DE - De barre winter van negentig
72027: MAN, HERMAN DE - De koets,
70890: MAN, HERMAN DE, - De kleine wereld, bedelaarsroman; 5e druk
60517: MAN, HERMAN DE - Geiten. Menschen en hun beesten. tweede druk
60518: MAN, HERMAN DE - Geiten. Menschen en hun beesten. 3e druk
60512: MAN, H. DE - Een stoombootje in den mist. Roman door Herman de Man. zesde druk
60511: MAN, DR. D. DE. - Hier beginnen sommige stichtige punten van onsen oelden zusteren. , Naar het te Arnhem berustende handschrift. .
40595: MAN, HERMAN DE - Wonderlijke ontmoetingen. Tweede druk
40596: MAN, H. DE - Heilig Pietje de Booy. Roman Derde Druk
70891: MAN, H. DE - Een stoombootje in den mist. Roman door Herman de Man. 1e druk
44000: MAN, HERMAN DE, - De kleine wereld, bedelaarsroman; 1e, 252p., linnen, band Cantré,
18742: MAN, HERMAN DE - Kapitein Aart Luteyn. Beurtvaart.
23764: MAN-VAN BEEK, C. DE - Bij ons schiijnt altijd de zon Elwin een kinf met het Syndroom van Down
30572: MAN, H. DE - Een stoombootje in den mist. Roman door Herman de Man. zesde druk
34406: MAN-VAN BEEK, C. DE - Bij ons schiijnt altijd de zon
40988: MAN, HERMAN DE - Zonen van de Paardekop
43460: MAN, ANNIE DE - Annemieke.
43617: MAN, HERMAN DE - Rijshout en rozen & Marie of hoor ook de wederpartij
43770: MAN, HERMAN DE - Wonderlijke ontmoetingen. Tweede druk
43818: MAN, HERMAN DE - Rijshout en rozen.
43996: MAN,HERMAN DE. - Zonen van den paardekop. 1e druk.
43997: MAN, HERMAN DE - Een Stoombootje in Den Mist Eerste Druk. Gedecoreerd Linnen, 22x16cm, bandtekening Lambert Simon;
44001: MAN, DE HERMAN - De Barre Winter Van Negentig 1e.druk
46132: MAN, HERMAN DE - Geiten. Menschen en hun beesten. tweede druk
9166: MAN, HERMAN DE - Rijshout en rozen.
60522: MANCINUS, LEOPOLDUS (S.J.) - Passio D.N. Jesu Christi nov-antiqua: id est: Analecta dominicae passionis e compluribus S. Scripturae locis quibis de Christo patiente non pauca ab Evangelistis praetermissa at in aliis Sacrae Scripturae libris consignata commemorantur et hic aliquot dissertationibus paraeneticis intermixtis moralibus doctrinis quamplurimis copiose elucidantur; paraeneticis intermixtis moralibus doctrinis quamplurimis copiose elucidantur; additis etiam indicibus uberrimis tam rerum et historiarum quam materiarum proconcionibus etc.; opus ad multiplicem praesertim concionatorum pro totius anni Dominicis ac Festis accommodatum et in duas partas distributum quarum pars prima complectitur dolores animi Christi patientis, altera corpore, auctore P. Leonardo Mancinoe Societate Iesu.
3330: MANCINUS, LEOPOLDUS (S.J.) - Passio D.N. Jesu Christi nov-antiqua: id est: Analecta dominicae passionis e compluribus S. Scripturae locis quibis de Christo patiente non pauca ab Evangelistis praetermissa at in aliis Sacrae Scripturae libris consignata commemorantur et hic aliquot dissertationibus paraeneticis intermixtis moralibus doctrinis quamplurimis copiose elucidantur; paraeneticis intermixtis moralibus doctrinis quamplurimis copiose elucidantur; additis etiam indicibus uberrimis tam rerum et historiarum quam materiarum proconcionibus etc.; opus ad multiplicem praesertim concionatorum pro totius anni Dominicis ac Festis accommodatum et in duas partas distributum quarum pars prima complectitur dolores animi Christi patientis, altera corpore, auctore P. Leonardo Mancinoe Societate Iesu.
60523: MANDELA, NELSON - In gesprek met mijzelf - persoonlijke notities Met een voorwoorsd van Barack Obame
44699: MANDELSTAM, NADJEZJDA - Memoires en Memoires tweede boek (twee delen)
60525: MANEN, N. F. VAN - Rechtshulp in de buurt - Een vergelijkend onderzoek naar rechtshulpverlening in twee Amsterdamse wijken
60526: MANEN- PIETERS, JOS VAN - Elke woestijn heeft zijn bron.
41426: MANEN VAN D - Aanzienlijk vlek in t, stichtse Kroniek van de Veenendaalse samenleving tot 1840
30716: MANEN- PIETERS, JOS VAN - Elke woestijn heeft zijn bron.
48686: MANEN, N. F. VAN - Rechtshulp in de buurt - Een vergelijkend onderzoek naar rechtshulpverlening in twee Amsterdamse wijken
59775: LEIER MANFRED DR. - 100 mooiste pleinen van de wereld een reis door 5 continenten
40893: LEIER MANFRED DR. - 100 mooiste pleinen van de wereld een reis door 5 continenten
37880: MANGER, SEBALD GODFRIED (1703-'95, DELFT) - Het betamelyke stil zyn en vertrouwen, waarin de liefhebbers der zuivere waarheid hunne sterkte vinden, wanneer zy de vyanden van messias' hoogheid bestraffen, andere daartegen waarschuwen en aanmoedigen, om met op verlochening van alle schepselen op God te vertrouwen, wiens sterkte zyn volk kan, wiens goedertierenheid het selve zal behouden. Voorgestelt in de verklaring en toepassing van den LXII. Psalm. Door Sebald Godfried Manger, bedienaar des H. Evangeliums en professor der H. Godgeleertheid, te Maestricht.
60528: MANLY, H.P. - Heating, cooling and air conditioning handbook. A Reference Manual and Practical Instructions book.
30086: MANLY, H.P. - Heating, cooling and air conditioning handbook. A Reference Manual and Practical Instructions book.
60529: MANN, REV. HAMES - Domineestypen. Met een voorrede van Dr. Ph. J. Hoedemaker. Uit het Engelsch.
2492: MANN, REV. HAMES - Domineestypen. Met een voorrede van Dr. Ph. J. Hoedemaker. Uit het Engelsch.
60531: MANNING A F, - W.A.A. MES, J.H. ROES (RED) - Archieven van het Katholiek Documentatie Centrum. Een reeks inventarissen. Band 2 en 3. Band 2: 270 blz. Geb. Band 3: 292 blz. Geb.
60533: MANNING, PROF.DR.A.F. HOOFDRED. - Erfgoed van Nederland. Wat ons bleef uit een roerig verleden.
60532: MANNING, DR. A.F. - Op zoek naar het alledaagse vaderland
19377: MANNING, DR. A. F. - Op zoek naar het alledaagse vaderland.
75458: MANNING A.F., KERSTEN A.E. - Documenten betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1919-1945. Periode C 1940-1945. Deel 1: 10 mei - 31 oktober 1940 R.G.P. deel 157
75459: KERSTEN A.F. MANNING A.F. - Documenten betreffende de buitenlandse politiek van Nederland, 1919-1945. Periode C : 1940-1945. Deel 2 : 1 november - 31 mei 1941. R.G.P. deel 160
33185: MANNING A F, - W.A.A. MES, J.H. ROES (RED) - Archieven van het Katholiek Documentatie Centrum. Een reeks inventarissen. Band 2 en 3. Band 2: 270 blz. Geb. Band 3: 292 blz. Geb.
41575: MANNING, PROF.DR.A.F. HOOFDRED. - Erfgoed van Nederland. Wat ons bleef uit een roerig verleden.
77306: HEOKDEN MANON VAN DER - HUWELIJK in Holland Stedelijke rechtspraaken kerkelijke tucht
45084: MANSERGH, JESSIE - Een jonge heethoofd. vertaald uit het engels door Cora.
36946: MANTANLE, IVOR - Gedenkboek van de Tweede Wereldoorlog
31367: MANTON, THOMAS (1620-'77, MIN. OF STOAK-NEWINGTON) - Uw Wil Geschiede 12 prekenuit het overjarig korem
1207: MANTON, THOMAS - De verheerlijking van Christus op de berg. Zeven preken. Uit het Engels vertaald door C.B. van Woerden Jr. te Akkrum.
60535: MANTON, THOMAS - De verheerlijking van Christus op de berg. Zeven preken. Uit het Engels vertaald door C.B. van Woerden Jr. te Akkrum.
29832: MANTON, THOMAS - De verheerlijking van Christus op de berg. Zeven preken Uit het Engels vertaald door C.B. van Woerden Jr. te Akkrum.
60537: MANUSOV, CLASINA. - Pelgrims en Profeten: Bunyan's the pilgrim's progress in de mystieke denkwereld van Jacob Böhme.
61067: MICHELANGELO MAPPE, - Des Kunstwarts. Four paper enclosed folders.
48146: MICHELANGELO MAPPE, - Des Kunstwarts. Four paper enclosed folders.
43124: MARAIS, GUILLAUME FRANÇOIS. - Nagelatene leerredenen van (...) in leven Herder en Leeraar der Ned. Gereformeerde Kerk te Goudini, Ceres, Vrijheid en Riversdal, en Docent aan het Opleidings-Instituut te Wellington van 1905-1911. Dit boek is verkrijgbaar bij Ds. C.V. Nel, Cradock.
60538: MARANG, GERARDUS PIETER - De Zwijndrechtsche Nieuwlichters. Proefschrift. ter verkrijging van den graad van Doctor in de Godgeleerdheid aan de Rijks- Universiteit te Utrecht op gezag van den rector magnificus Dr. Jan de Vries Hoogleraar in de faculteit der wis- en natuurkunde tegen de bedenkingen van de faculteit der Godgeleerdheid te verdedigen op woensdag 30 Juni 1909 Door Gerardus Pieter Marang, geboren te Dordrecht.
60539: MARANG, GERARDUS PIETER - De Zwijndrechtsche Nieuwlichters. Proefschrift.
60540: MARANG, GERARDUS PIETER - De Zwijndrechtsche Nieuwlichters.
13970: MARANG, GERARDUS PIETER - De Zwijndrechtsche Nieuwlichters. Proefschrift. ter verkrijging van den graad van Doctor in de Godgeleerdheid aan de Rijks- Universiteit te Utrecht op gezag van den rector magnificus Dr. Jan de Vries Hoogleraar in de faculteit der wis- en natuurkunde tegen de bedenkingen van de faculteit der Godgeleerdheid te verdedigen op woensdag 30 Juni 1909 Door Gerardus Pieter Marang, geboren te Dordrecht.
19175: MARANG, GERARDUS PIETER - De Zwijndrechtsche Nieuwlichters. Proefschrift.
38530: MARANG, GERARDUS PIETER - De Zwijndrechtsche Nieuwlichters.
70133: MARCEL THOMAS, FRITS OOMES - Franse miniaturen uit de tijd van Jean de Berry
63751: POORTHUIS MARCEL - Hamer op de rots artikelen over teksten en hun uit leg in jodendom en christendom
45148: DUYNDAM JOACHIM EN POORTHUIS MARCEL - levinas
45696: POORTHUIS MARCEL - Hamer op de rots artikelen over teksten en hun uit leg in jodendom en christendom
60541: MARCHANT, JACQUES (1585-1648) - Vitis Florigera de palmitibus electis oderem spirans svavitatis ac caeli vinum suis propinans cultoribus. Hoc est dissertatio et doctrina moralis de festis, vita, gestis sanctorum qui in ecclesia coluntur annua solennitate et instar palmitum Vitis, vitae rorem proferunt et odorem. In gratiam pastorum, et verbi divini praeconum in lectionum areolas divisa. Auctore R.D. Iacobo Marchantio. Oppidi Coviniensis pastore & Decano. In coenobijs celeberrimis, cum Florenssiensi, tum laubiensi quondam sacrae Theologiae Professore. Tomus Primus.
34066: MARCHANT, JACQUES (1585-1648) - Vitis Florigera de palmitibus electis oderem spirans svavitatis ac caeli vinum suis propinans cultoribus. Hoc est dissertatio et doctrina moralis de festis, vita, gestis sanctorum qui in ecclesia coluntur annua solennitate et instar palmitum Vitis, vitae rorem proferunt et odorem. In gratiam pastorum, et verbi divini praeconum in lectionum areolas divisa. Auctore R.D. Iacobo Marchantio. Oppidi Coviniensis pastore & Decano. In coenobijs celeberrimis, cum Florenssiensi, tum laubiensi quondam sacrae Theologiae Professore. Tomus Primus.
60542: MARCHIE V. VOORTHUIJSEN, E. DU - Tot een wachter gesteld. Verslag begrafenis en drie predikaties.
21300: MARCHIE V. VOORTHUIJSEN, E. DU/ POEL VAN DER JOH/KETTERIJ VAN DE M / SMITS C - Kerkblad der Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 1e jaargang 1878 en 2e jaargang 1979. Geb. .
46834: MARCHIE VAN VOORHUYZEN E DU - KETTERIJ VAN J SMITS, DS. C.PRED CHR GERF GEM- OUD GERF (REDAKTIE) - Kerkblad van de Oud Gereformeerde Gemeente. 7e en 8e Jaargang 1984-1985
1309: MARCHIE V. VOORTHUIJSEN, E. DU - Tot een wachter gesteld. Verslag begrafenis en drie predikaties.
28262: MARCHIE V. VOORTHUIJSEN, E. DU - In stilheid tot U. Levensherinneringen, aantekeningen uit predikaties, twee overdenkingen, Tot een Wachter gesteld verslag begrafenis, en drie predikaties. 1e druk
16127: MARCK, JOHANNES À (1656-1731, PROF. LEIDEN - Kort opstel der christene Got-geleertheit, tot leeringe der waarheeden. Getrokken uit de Grootere Werken van Johannes à Marck, leeraar in de Akademie en Gemeente tot Leiden. En dus uitgegeeven door Joannes Wilhemus. De =5edruk, van veele fouten gezuivert.
76061: MARCK, JOHANNES À (1656-1731, PROF. LEIDEN) WILHELMIUS, DR. JOHANNES (1671-1754); - Kort opstel der Christene Got-geleertheit tot leeringe der waarheeden, en weederlegginge der dwaalingen. Getrokken uit de grootere werken van Johannes à Marck. En dus uitgegeeven door Johannes Wilhelmius, theologiæ doctor en predikant tot Rotterdam. Den achsten druk, van veele fauten gesuivert.
6739: MARCK, JOHANNES À (1656-1731, PROF. LEIDEN) - Het merch der christene Got-geleertheit. Behelsende te gelijk eene korte leeringe der waarheden, en weederlegginge der dwaalingen. Oovergenoomen uit het Latijnsche Werk tot dienst der Academische Jeugt opgestelt. De derde druk, oovergesien, verbeetert, en door veele onderscheidingen opgeheldert.
25076: MARCK, JOHANNES À (1656-1731, PROF. LEIDEN) WILHELMIUS, DR. JOHANNES (1671-1754); - Kort opstel der Christene Got-geleertheit tot leeringe der waarheeden, en weederlegginge der dwaalingen. Getrokken uit de grootere werken van Johannes à Marck. En dus uitgegeeven door Johannes Wilhelmius, theologiæ doctor en predikant tot Rotterdam. Den achsten druk, van veele fauten gesuivert.
39091: MARCK, JOHANNES À (1656-1731, PROF. LEIDEN) - Het merch der christene Got-geleertheit, Behelsende te gelyk eene korte leeringe der waarheeden, en weederlegginge der dwaalingen. Oovergenoomen uit het Latynsche Werk tot dienst der Academische Jeugt opgestelt. Van (...) De vierde druk.
60547: MARCK, JOHANNES À (1656-1731, PROF. LEIDEN) - Het merch der christene Got-geleertheit. Behelsende te gelijk eene korte leeringe der waarheden, en weederlegginge der dwaalingen. Oovergenoomen uit het Latijnsche Werk tot dienst der Academische Jeugt opgestelt. De vierde druk, oovergesien, verbeetert, en door veele onderscheidingen opgeheldert.
38251: MARCK, JOHANNES À (1656-1731, PROF. LEIDEN) - Het merch der christene Got-geleertheit. Behelsende te gelijk eene korte leeringe der waarheden, en weederlegginge der dwaalingen. Oovergenoomen uit het Latijnsche Werk tot dienst der Academische Jeugt opgestelt. (...) De Vyfde druk.
39146: MARCUS, AAGE. NEDERLANDS VAN AMY VAN MARKEN. - Leonardo Da Vinci. Imago Imaginis. Een reeks bijdragen tot de kennis der beeldende kunsten.
60554: MAREE,PIET EN HENK KEMP - Twee poppen op stap
60551: MAREE,PIET - Dingen omte doen
60552: MAREE,PIET EN HENK KEMP - SIEN EN FRANS VAN BOER HANS met 100 voorbeelden
60553: MAREE,PIET EN HENK KEMP - s,Avond voorv wij slapen gaan
60550: MARÉE, PIET - Knutseltips voor de tuin.
42763: MARÉE, PIET - Knutseltips voor de tuin.
60556: MAREN, G.H VAN - Julia en het toversteentje. Geïlustreerd door Henk Poeder.
60555: MAREN, G. H. VAN - Sander Westerhout geeft gas - tweede druk
43462: MAREN,G.H. VAN - De handen van Stefke Gielens.
48894: MAREN, G.H VAN - Julia en het toversteentje. Geïlustreerd door Henk Poeder.
44622: DEKKER MARG - De kinderen van tante eddie
60557: MARGA - Annie en noortje
47774: MARGA - Annie en noortje
60558: MARGADANT, S. W. F. (BIJEENGEBRACHT DOOR) - Twintigduizend citaten aphorismen en spreekwoorden.
46456: MARGADANT, S. W. F. (BIJEENGEBRACHT DOOR) - Twintigduizend citaten aphorismen en spreekwoorden.
60559: MARGARETHA, A. - De kostbare vaas
48282: HELDER HUITING MARGREET - van GROTE Waarde 125 jaar ouderzorg in Veenendaal 40 jaar De Engelenburg
71406: HELDER-HUITING MARGREET - Van grote waarde 125 jaar ouderenzorg in Veenendaal 40 jaar d3e Engelenburgh
56362: HELDER HUITING MARGREET - van GROTE Waarde 125 jaar ouderzorg in Veenendaal 40 jaar De Engelenburg
77169: GRAAF DE MARGRIET - Het kinderwagen raadsel
60561: MARGUERITE DE NAVARRE. COTTRELL, R.D. - The grammar of silence.A reading of Marguerite de Navarre's poetry.
72714: STEEN MARGUERITE - De zon in mijn noodloot Bristol, Cuba, Cuba, Terugkeer, 4 delen, geautoriseerde vertaling van W.H.C. Boellaard
46647: MARGUERITE DE NAVARRE. COTTRELL, R.D. - The grammar of silence.A reading of Marguerite de Navarre's poetry.
60562: MARGULL, HANS JOCHEN. - Zur Sendung der Kirche. Material der ökumenischen Bewegung. Theologische Bücherei. Neudrucke und Bericht aus dem 20. Jahrhundert. Band 18. Mission und Ökumene.
42919: MARGULL, HANS JOCHEN. - Zur Sendung der Kirche. Material der ökumenischen Bewegung. Theologische Bücherei. Neudrucke und Bericht aus dem 20. Jahrhundert. Band 18. Mission und Ökumene.
74871: WEG VAN DER MARCELLA / DOUWES MARIA - 100 Jaar Albert Cuyp Markt
73088: HONKOOP MARIA - Bramenbeest
60563: MARIA - De sneeuwklokjes met twee platen.
76829: LAARMAN MARIA - De vertellingen van Jo voor onze kl;einen geillusstreerd Tjeerd Bottema
56925: HONKOOP. MARIA - Kom op Citroentje
50209: BEEK VAN MARIA - Het Leven en de voorvallen van Maria van Beek geb 1 febr 1818 -overl17maart 1891
41793: MARIA - De sneeuwklokjes met twee platen.
60564: MARIÆ, B. VAN - Via secura ad beatam mortem, a mortuis, e Lectulo mortuali, è purgatorio, ex Inferno, & è coelo, per documenta varia monstrata; DD. Sodalibus B. Mariæ V. ab Angelo Salutatæ, in Xenium proposita.
31441: MARIÆ, B. VAN - Via secura ad beatam mortem, a mortuis, e Lectulo mortuali, è purgatorio, ex Inferno, & è coelo, per documenta varia monstrata; DD. Sodalibus B. Mariæ V. ab Angelo Salutatæ, in Xenium proposita.
73034: SCHALK-MEIJERING MARIAN - De school in actie
73035: SCHALK-MEIJERING MARIAN - De eend op de stoep, vierde druk
70469: SCHALK-MEIJERING MARIAN - Mijn vriend komt uit het buitenland met illustraties van Hent van den Berg
71666: SCHALK-MEIJERING MARIAN - Het rode huis, tweede druk
74123: SCHALK-MEIJERING MARIAN - Anne's vader op missie
58354: KESER MARIANNE - Anna van Hambroeck de jonkvrouw die in 1629 de beeltenis van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch verborg in haar huis en later naar het veilige Brussel bracht
75407: WITVLIET MARIANNE - Enkele reis aix CLK boekenweek g3eschenk
70818: HONIG MARIE - Milliie's vacantie geillustreerd door Toos Prins negende druk meisjesboeken leeftijd 8-12 jaar
70819: HONIG MARIE - Een klein, klein Jokkentje geillustreerd door Nelly Spoor derde druk deel 8 naar M.P. Rosmade
47646: MARIE - Elsje van Heidelust
76844: MARIE - DONKERE TIJDEN IN EEN JONGENSLEVEN 2e druk geillusstreerd A Runckel
60575: MARIE, JEANNE - Rudi en de rode rozen. Met illustraties van Mies Bloch.
39413: MARIE, JEANNE. - Atie's Kerstgeschenk.
60574: MARIE, JEANNE - Het spel ging niet door . . . Met illustraties van Rie Reinderhoff.
60583: MARIE, JEANNE. - Van twee poppen en een stout meisje. Met tekeningen van Rie Reinderhoff.
60570: MARIE, JEANNE - Het spel ging niet door . . . Met illustraties van Rie Reinderhoff.
60571: MARIE, JEANNE - De laatste wagen. Pentekeningen van Nans van Leeuwen.
60572: MARIE, JEANNE - In de sneeuw. Met illustraties van Anny Rot.
60577: MARIE, JEANNE - Kerstfeest in Januari
60578: MARIE, JEANNE - Jopie' s kerstfeest
60579: MARIE, JEANNE - Zoo'n kleine broer. geillustreerd door R. en M. Snapper.
60580: MARIE, JEANNE - Wat Steef vergat. Tweede druk.
62300: NATZIJL MELLEGERS PIETER EN MARIGJE- BOOGAARD MINA EN AANTJES BROERE MARIE - EEN van Geest en een van zin uit het gezelschapsleven
60582: MARIE, JEANNE - Kerstfeest in januari. Tekeningen van J. Veenendaal
60566: MARIE - Elsje van Heidelust. Oorspronkelijk verhaal door Marie.
60567: MARIE - Elsje van Heidelust
60568: MARIE - Elsje van Heidelust
60565: MARIE - Twee zusters.
60569: MARIE, J. - In de sneeuw
70636: BODEART MARIE - Prins Almazons makker geillustreerd door B & J Midderigh-Bokhorst
71034: ZEGGELEN MARIE C. VAN - Averij (geïllustreerd door Tjeerd Bottema, tweede druk)
71075: MARIE, JEANNE - Kees Kroon
70796: HONIG MARIE - Het huisje aan het wilgenpad met titelplaat een verhaal voor meisjes
60584: MARIE, JEANNE. - Atie's Kerstgeschenk.
60576: MARIE, JEANNE - Van Robbie en Ineke.
12900: MARIE, JEANNE - Het spel ging niet door . . . Met illustraties van Rie Reinderhoff.
12901: MARIE, JEANNE - De laatste wagen. Pentekeningen van Nans van Leeuwen.
12902: MARIE, JEANNE - In de sneeuw. Met illustraties van Anny Rot.
12906: MARIE, JEANNE - Het spel ging niet door . . . Met illustraties van Rie Reinderhoff.
12911: MARIE, JEANNE - Rudi en de rode rozen. Met illustraties van Mies Bloch.
20282: MARIE, JEANNE - Van Robbie en Ineke.
32328: MARIE, JEANNE. - Van twee poppen en een stout meisje. Met tekeningen van Rie Reinderhoff.
33992: MARIE - Twee zusters.
35056: MARIE - Elsje van Heidelust. Oorspronkelijk verhaal door Marie.
39161: LEOPOLD MARIE - DOLLY het leven van een witten poedel door haar zelf verteld me vier platenvan B Midderigh bokhorst 3e drukl
40707: MARIE, JEANNE - Kerstfeest in Januari
41799: MARIE, JEANNE - Jopie' s kerstfeest
47318: MARIE - Elsje van Heidelust
48885: MARIE, JEANNE - Zoo'n kleine broer. geillustreerd door R. en M. Snapper.
49053: MARIE, JEANNE - Wat Steef vergat. Tweede druk.
49191: MARIE, JEANNE - Dát wat het echte. Met tekeningen van Jeanne Faure.
49214: MARIE, JEANNE - Kerstfeest in januari. Tekeningen van J. Veenendaal
72953: SPIES MARIJKE DR. - 'Hier is gheen Helikon...' het rederijker perspectierf van de zeventiende-eeuwe literatuur, rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar nederlandse letterkunde tot 1770 aan de faculteit der letteren van de Vrije Universiteit te Amsterdam
60586: MARIJO - Mietsje en Lajos, 2e druk geillustreerd door Greetje Bosch van Drakenstein
60587: MARIJO - Oudejaar geillustreerd door Adri Alindo
60585: MARIJO - Waar wolven wonen. (een vertelling uit den kaukasus) Met illustraties.
12897: MARIJO - Anda de duinheks. Met teekeningen van Titus Leeser.
20555: MARIJO - Waar wolven wonen. (een vertelling uit den kaukasus) Met illustraties.
38071: MARIJO - Miep en Ap en hun hondje Nap. Plaatjes door Adri Alindo.
48896: MARIJO - Oudejaar geillustreerd door Adri Alindo
49027: MARIJO - Steffie's Horloge. Tweede druk met tekeningen van R. en M. Snapper.
60591: MARIJS-VISSER, MARTHA - Oliebollen in het voorjaar. Met illustraties van Tiny van Asselt.
74845: MARIJS, MEINDERT H.M. - Amsterdam in beeld. Een selectie uit het weekblad De Stad Amsterdam 1921-1935
12896: MARIJS-VISSER, MARTHA - Oliebollen in het voorjaar. Met illustraties van Tiny van Asselt.
60592: MARILAUN, A. KERNER VON - Het leven der planten. Naar den tweeden druk voor Nederland bewerkt door Dr. Vitus Bruinsma. Met ongeveer 500 fraaie afbeeldingen. Vierde deel.
38099: MARIN, PIÈRRE; MOOCK, S.J.M. VAN - Méthode Familière, Pour ceux qui commencent à s'exercer dans la Langue Française composée par Pièrre Marin. Corrigée et considérablement augmentée par S.J.M. van Moock. Maitre de Pension à Delft. Nouvelle Édition.
60596: MARIS J I PROF - Geschiedenis der Christelijke Kerk Uitgave der Z-a Chr Boekvereeniging 1863 Herzien door MARIS J I Prof en opnieuw uitgegeven door de bijbel en bisvereeniging 1913

Next 1000 books from Kool Boeken[an error occurred while processing this directive]

9/14