Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands. Tel. +31 (0)318-574290 | Fax. +31 (0)318-573221            Email: info@koolboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
58156: KATTENBURGH, Adrianus van - XXI predikatien over verscheide meest historische stoffen des Ouden Testaments; uitgesproken door Adrianus van Kattenburgh, hoogleeraar der H. Godgeleertheit onder de Remonstranten.
45685: KATTERFELD, ANNA - ''Oskar Schabert, een dienstknecht Gods'' door Anna Katterfeld. Met een inleidend woord van J.E. Lasterie
58158: KAUTSCH, G. (ED.) - Die Apokryphen und Pseudepigraphen des Alten Testaments.
58159: KAUTZSCH, E. - Übungsbuch zu Genesius-Kautzsch' Hebräischer grammatik. Sechste nach der 27. auflage der grammatik revidierte auflage.
58162: KEARTON, CHERRY - De dieren komen drinken. uit het engelsch door J.J. Hof red. van 'natuurleven' en dra T. Hof met 42 afbeeldingen naar foto's van den schrijver
58161: KEARTON, Cherry - Een gelukkige dierenfamilie. Met foto's van den schrijver.
58163: KECK, Ds. D. Th. (In leven Ned. Herv. Predikant te Staphorst) - Een 25-tal brieven.
22430: KECK, Ds. D. Th. (In leven Ned. Herv. Predikant te Staphorst) - een zeven preken
58164: KECK, Ds. D. Th. - Een 25-tal brieven.
33275: KECK, Ds. D. Th. (In leven Ned. Herv. Predikant te Staphorst) - Een 25-tal brieven.
21759: KECK, Ds. D. Th. (In leven Ned. Herv. Predikant te Staphorst) - Enkele Schetsen. .uit de pedricatie met voorwoord ds B Haverkamp
58166: KEE, HOWARD CLARK AND FRANKLIN W. YOUNG - De wereld van het Nieuwe Testament.
77980: KEEBLE N H - John Bunjan Conventiclke and parnassus tercentenary Essays
16195: KEEGSTRA, P - Abraham sacrifiant de thodore de beze et le theatre Calviniste de 1550 a 1566. met stellingen proefschrift
58167: KEEMINK, J.W. - Putten in de (goede?) oude tijd. 1795-1920.
58168: KEERS, W. A. (Emeritus-Predikant van 's Heer Arendskerke C. A. te Utrecht) - Concordantie. Of de Psalmen, de Gezangen en den Vervolgbundel.
7511: KEERS, W. A. (Emeritus-Predikant van 's Heer Arendskerke C. A. te Utrecht) - Concordantie. Of de Psalmen, de Gezangen en den Vervolgbundel.
63688: POLL Martien van - RINSMA Piet en WEERDT de Kees - Van Diaconessenhuis tot Scheperziekenhuis 1938-2008 EMMEN
73857: JANSE KEES - Bewogen pioniers, over het zendingswerk van Dini sonnevled Marry van Moolenbroek en Coby van Rossum
73871: KOOI KEES VAN DER - Brieven over God, geloof en zeker weten, tweede druk
58170: KEIJSPER, FRANS - Anton Pieck ambachtsman
58171: KEIJSPER, FRANS - Anton Pieck een 90-jarige ambachtsman Mooi exemplaar. Boek uitgegeven ter gelegenheid van de 90e verjaardag van Anton Pieck. Een portret van hem in de vorm van een interview.
58174: KEIJZER, W.P. - Vinet en Hollande.
19267: KEIJZER, Dr. W.P. - de boswachters zoon
28844: KEIJZER, W.A. - De Thuisreis van een GAST arbeider.levenervaring inn Duitsland tijdens de 2e wereldoorlog
47020: KEIKES, H.W. - Het meisje Mata Hari
58177: KEIL, C.F. (1807-1888, Dorpat-Leipzig) - Handbuch der Biblischen Archäologie von Carl Friedrich Keil, Dr. und Professor der Theologie. Zweite verbesserte, vermehrte und theilweise umgearbeitete Auflage. Mit vier lithographirten Tafeln.
69861: BOETES BERT/NIEUWENHUYS DICK/SCHUITEMA KEIMPE - Activiteiten boek spel en sport De praltijk van agogisch werk en activiteiten begeleiding Programmeren,Doelgroepen/Draaiboeken/Planning en Materiaalhuur 2e druk
20964: KEISKAMP, Drs. R. H. - Ontwaken als de moerbezienbomen ruisen
58181: KEISKAMP, Drs. R. H. - Ontwaken als de moerbezienbomen ruisen
3974: KEIZER, G. - Een bladzijde uit de geschiedenis der Gereformeerde Kerken. Ommeren, de eerste afgescheiden gemeente in de Betuwe 1844-1879. Tiel 1853-1903. Door dr. G. Keizer, V.D.M. te Tiel.
25601: KEIZER, Dr. G. - Begin en beginsel der afscheiding. Door Dr. G. Keizer, dienaar des Woords der Ger. Kerk te Tiel.
35483: KEIZER, Dr. G. - De afscheiding van 1834 haar aanleiding, naar authentieke brieven en bescheiden beschreven dor Dr. G. Keizer. In het eeuwjaar der afscheiding uitgegeven.
58191: KEIZER, W.G.N. DE - Naar de tropen. Kleurenfoto's van W. Berssenbrugge en Mr. A. Hustinx. Aangevuld met fotomateriaal van de stoomvaartmij Nederland en Holland Afrikalijn. routekaart, illustraties en lay-out F. ten Have,
58190: KEIZER, G. - Een bladzijde uit de geschiedenis der Gereformeerde Kerken. Ommeren, de eerste afgescheiden gemeente in de Betuwe 1844-1879. Tiel 1853-1903. Door dr. G. Keizer, V.D.M. te Tiel.
58189: Keizer, G Te Tiel - De catechismusprediking voor onzen tijd - Het derede ambt der ouderlingen. Twee Referaten
58188: KEIZER, Dr. G. - Uit de geschiedenis der Gereformeerde Kerken. Vuren - Herwijnen - Ommeren - Tiel. 1835 - 1853. Tweede veel vermeerderde druk.
58184: KEIZER, Dr. G. - Begin en beginsel der afscheiding. Door Dr. G. Keizer, dienaar des Woords der Ger. Kerk te Tiel.
29046: KEIZER, Dr. G. - Begin en beginsel der afscheiding. Door Dr. G. Keizer, dienaar des Woords der Ger. Kerk te Tiel.
58185: KEIZER, Dr. G. - Begin en beginsel der afscheiding. Door Dr. G. Keizer, dienaar des Woords der Ger. Kerk te Tiel.
58186: KEIZER, Dr. G. - Uit de geschiedenis der Gereformeerde Kerken. Vuren - Herwijnen - Ommeren - Tiel 1835 - 1853. Tweede veel vermeerderde druk.
24747: KELK, C.J. - Guirlandes om de boekenkast. Acht gesprekken voor de vuist weg over boeken van onze eigen schrijvers.
58192: KELK, C.J. - Guirlandes om de boekenkast. Acht gesprekken voor de vuist weg over boeken van onze eigen schrijvers.
58193: KELLEN jr., D. v.d. - De Oude Tijd. Geschiedenis - maatschappelijke en huiselijk leven - monumenten - volkseigenaardigheden - overleveringen - kunst - nijverheid - gebruiken - kleeding - volksverhalen - spreekwoorden - liedjes uit Noord- en Zuid-Nederland. Onder leiding van David van der Kellen jr. Met medewerking van Noord- en Zuid-nederlandsche geschied- en oudheidskundigen en kunstenaars.
49003: Keller, Ida - Uit verlies winst. Geïllustreerd door Annie van de Ruit.
49023: Keller, Ida - Het hoogste goed. Met tekeningen van Annie van de Ruit
5424: KELLER, Mr. G. - De wonderen der wereld. Kunstwerken der natuur en der menschheid zooals zij thans bestaan. Verzameld uit alle deelen der wereld. Tweede, geheel omgewerkte druk. Beschreven door bekende wereldreizigers en voor Nederland bewerkt door mr. G. Keller. Met ongeveer duizend illustraties.
58194: KELLER - HÜSCHEMENGER, M. - Die Kirche und das Leiden. Versuch einer systematischen Besinning über ein Menschheitsproblem vom Worte Gottes und der Kirche her.
58196: KELLER, Gerard - De lydfords. Een verhaal uit Engelands Burgerkrijg.
58197: KELLER, I. - Dokter Maxwell's Kerstgeschenk. Tweede druk.
23286: KELLER, Ida - De Laatste Bede eener Moeder.
9034: KELLER, Gerard - De lydfords. Een verhaal uit Engelands Burgerkrijg.
31007: KELLER, Ida - VYVIA de koningin der heide
25221: KELLER, Ida - Het Alpenroosje Met t2 kleurplaten.
77458: KELLER, GERARD - Waarom heeft hij ze ook in de kast gesloten?
31628: KELLER, Ida - De bloem op de rots Geïllustreerd door Henk Poeder 2e druk
43336: KELLER, IDA - Niet met handen gemaakt illustraties O Geerling 1e dr. - .
71182: KELLER, IDA - Tweeërlei levensvreugd
47611: KELLER, IDA - ISMAËLS EERSTE ZENDINGSREIS. Tweede druk, -Illustratie kaft voor: O. Geerling. 3 Illustraties van W. Hoogenbos.
47615: KELLER, IDA - Oost West thuis best. 2 kleurenplaten,
36158: KELLER, I. - Dokter Maxwell's Kerstgeschenk. Tweede druk.
9138: KELLER, Ida - Silvia. De bloem uit het zuiden. tweede druk
20510: KELLER, Ida - Het oude lied Geillustreerd door Fran s van het Noorden
43424: KELLER, IDA - De Paradijsbloem. 2e druk. Geïll. door O. Geerling.
58202: KELLERHALS, EMANUEL - Der Islam. Seine Geschichte, seine Lehre, sein Wesen.
58203: KELLOGG, S. H. - Studies in Leviticus - Tablenacle Worship and the Daily Lives of God's People
46804: KEMP, Johannes van der (1664-1718, Dirksland) - De christen geheel en al het eigendom van Christus in leven en sterven, vertoont in drieenvyftig predikatien over den Heidelbergschen Katechismus, waer in de Herv.Geloofsleer wordt bevestigt, tegen de voornaemste dwaelgeesten verdedigt, en ter betrachting van Euangeliumsche Godtzaligheit aengedrongen. 8e druk.
3034: KEMP, Johannes van der (1664-1718, Dirksland) - De christen geheel en al het eigendom van Christus in leven en in sterven. 53 predikaties over den Heidelbergschen Katechismus waer in de Hervormde geloofsleer wordt bevestigt, tegen de voornaemste dwaelgeesten verdedigt, en ter betrachting van de Euangelische Godtzaligheit aengedrongen. Achttiende druk. Uit des auteurs handtschrift vermeerdert en verbetert.
581: KEMP, Johannes van der (1664-1718, Dirksland) - De christen geheel en al het eigendom van Christus in leven en in sterven. 53 predikaties over de Heidelbergse Catechismus waarin de Hervormde geloofsleer wordt bevestigd tegen de voornaamste dwaalgeesten verdedigd en tot betrachting van de Evangelische Godzaligheid aangedrongen.
42941: KEMP, Johannes van der (1664-1718, Dirksland) - De christen geheel en al het eigendom van Christus in leven en sterven, vertoont in drieenvyftig predikatien over den Heidelbergschen Katechismus, waer in de Hervormde geloofsleer wordt bevestigt, tegen de voornaemste dwaelgeesten verdedigt en ter betrachting van de euangelische Godtzaligheit aengedrongen door Johannes vander Kemp, bedienaer van Godts Heilig Woordt in de Gemeente van Dirxlant. derde druk
58206: KEMP, Johannes van der (1664-1718, Dirksland) - De christen geheel en al het eigendom van Christus in leven en in sterven. 53 predikaties over den Heidelbergschen Katechismus waer in de Hervormde geloofsleer wordt bevestigt, tegen de voornaemste dwaelgeesten verdedigt, en ter betrachting van de Euangelische Godtzaligheit aengedrongen. Achttiende druk. Uit des auteurs handtschrift vermeerdert en verbetert.
58207: KEMP, Johannes van der (1664-1718, Dirksland) - De christen geheel en al het eigendom van Christus in leven en sterven, vertoont in drieenvyftig predikatien over den Heidelbergschen Katechismus, waer in de Hervormde geloofsleer wordt bevestigt, tegen de voornaemste dwaelgeesten verdedigt en ter betrachting van de euangelische Godtzaligheit aengedrongen door Johannes vander Kemp, bedienaer van Godts Heilig Woordt in de Gemeente van Dirxlant.
58208: KEMP, Johannes van der (1664-1718, Dirksland) - De Christen geheel en al het eigendom. Etc. 10e druk.
58210: KEMP, Johannes van der (1664-1718, Dirksland) - De Christen geheel en al het eigendom... Etc. 19e druk. Uit des auteurs handtschrift vermeerdert en verbeterd.
58211: KEMP, Johannes van der (1664-1718, Dirksland) - Drie ondervindelijke brieven. De eerste geschreven aan een vriendin, bij wijze van besturing, over de volgende vier hoofdzaken. 1. In opzicht van de rechtvaardigmaking. 2. Van de werking des geloofs. 3. In opzicht van een christens staat en gestalte. 4. Van het gebruik dat men van Christus in alle gevallen te maken heeft. De andere twee, ieder aan bijzonder personen waarvan de eerste handelt van de verzekering, die een geloovige hebben kan van zijn genadestaat, hoe ver die gaat waardoor die verhinderd en op wat wijze verkregen en bevestigd wordt. De tweede spreekt van het vertrouwen op God, ook in lichamelijke gelegenheden door Johannes van der Kemp, in leven predikant te Dirksland.
58213: KEMP, Johannes van der (1664-1718, Dirksland) - Drie ondervindelyke brieven, de eerste geschreven aan zekere vriendinne, de andere twee yder aan byzondere persoonen. Door Johannes van der Kemp. In zijn leven predikant in Dirxlant.
58215: KEMP, Johannes van der (1664-1718, Dirksland) - De Christen geheel en al het eigendom van Christus in leven en sterven. Vertoont in drieënvyftig Predikatien over den Heidelbergschen Katechismu, (...) 16e druk.
58216: KEMP, Johannes van der (1664-1718, Dirksland) - De christen geheel en al het eigendom van Christus in leven en sterven, vertoont in drieenvyftig predikatien over den Heidelbergschen Katechismus, waer in de Herv.Geloofsleer wordt bevestigt, tegen de voornaemste dwaelgeesten verdedigt, en ter betrachting van Euangeliumsche Godtzaligheit aengedrongen. 8e druk.
58218: KEMP, Johannes van der (1664-1718, Dirksland) - The Christian entirely the Property of Christ in Life and Death exhibeted in Fifty three sermens on the HEIDENBERG Catechism 2 dln
58219: KEMP, JOHANNES VAN DER. - Immanuëls ondertrouw, of Een ontdekking hoe het zich toedraagt in en na de ondertrouw van dat wonderlijk, groot en gewenst huewlijk, tussen de allerheerlijkste, schoonste en gezegendste Koning Immanuël, en de allerschuldigse, mismaaktste, verachtste en overspeligste onder de vrouwen. Vervat in VII brieven.
58220: KEMP, Johannes van der (1664-1718, Dirksland) - De Christen geheel en al het eigendom van Christus in leven en sterven. Vertoont in drieënvyftig Predikatien over den Heidelbergschen Katechismu, (...) 16e druk.
58221: KEMP, Johannes van der (1664-1718, Dirksland) - De Christen geheel en al het eigendom van Christus in leven en sterven, vertoont in drieenvijftig predikatien over den Heidelbergschen Katechismus, waer in de Hervormde Geloofsleer wordt bevestigd, tegen de voornaemste dwaelgeesten verdedigt, en ter betrachting van de Euangeliumsche Godtzaligheit aangedrongen. 10e druk.
38612: KEMP, Johannes van der (1664-1718, Dirksland) - De Christen geheel en al het eigendom van Christus in leven en sterven. Vertoont in drieënvyftig Predikatien over den Heidelbergschen Katechismu, (...) 16e druk.
3506: KEMP, Johannes van der (1664-1718, Dirksland) - De christen geheel en al het eigendom van Christus in leven en sterven, vertoont in drieenvyftig predikatien over den Heidelbergschen Katechismus, waer in de Hervormde geloofsleer wordt bevestigt, tegen de voornaemste dwaelgeesten verdedigt en ter betrachting van de euangelische Godtzaligheit aengedrongen door Johannes vander Kemp, bedienaer van Godts Heilig Woordt in de Gemeente van Dirxlant. vierde druk
75959: KEMP, Johannes van der (1664-1718, Dirksland) -- ROGERS, Tymothy--GEORGE MOCKFORD - Drie ondervindelyke brieven, de eerste geschreven aan zekere vriendinne, de andere twee yder aan byzondere persoonen. Door Johannes van der Kemp. In zijn leven predikant in Dirxlant. wwza WAARBIJ Klare ende onwederleggelijcke merck-teeckenen der saligheyt. (Spiegel voor Gods volk). Van den mensche die door het geloove voor Godt gerechtveerdight is. Of, Een Tractaat, vertoonende hoe een iegelijk, terwijl hij hier leeft, zekerlijk weten kan, wat hem wedervaren zal na zijn afscheid uit dit leven. Rotterdam Dorsman WAARBIJ Woestijnreizenen genadige uitreddingen De Levensbeschrijvingen van twee bevriendebaptistenpredikers Ds George Mackfond
3509: KEMP, Johannes van der (1664-1718, Dirksland) - De Christen geheel en al het eigendom. Etc. 10e druk.
71732: KEMP, C.M. VAN DER - De eere der Nederlandsche Hervormde Kerk gehandhaafd tegen Ypev en Dermout, (geschiedenis der Nederlandse Hervormde Kerk)compleet in(3 delen)
4619: KEMP, Johannes van der (1664-1718, Dirksland) - De Christen geheel en al het eigendom... Etc. 19e druk. Uit des auteurs handtschrift vermeerdert en verbetert.
3512: KEMP, Johannes van der (1664-1718, Dirksland) - De Christen geheel en al het eigendom van Christus in leven en sterven. Etc. 17e druk.
75051: KEMP, Johannes van der (1664-1718, Dirksland) - Drie bevindelijke brieven over de Rechtvaardigmaking.
17259: KEMP, Johannes van der (1664-1718, Dirksland) - De christen geheel en al het eigendom van Christus in leven en sterven, vertoont in drieenvyftig predikatien over den Heidelbergschen Katechismus, waer in de Hervormde geloofsleer wordt bevestigt, tegen de voornaemste dwaelgeesten verdedigt, en ter betrachting van de Euangelische Godzaligheidt aengedrongen door Johannes vander Kemp, in zyn E. leven bedienaer van Godts H. Woort, in de gemeente van Dirxlant. Twaelfde druk. Uit des auteurs handtschrift vermeerdert en verbetert.
33714: KEMP, Johannes van der (1664-1718, Dirksland) - De Christen geheel en al het eigendom. Vertoont in drieenvijftig predikatien over den Heidelbergschen Katechismus Waer in de Hervormde Geloofsleer wordt bevestigt, tegen de voornaemste Dwaelgeesten verdedigt, en ter betrachting van de Evangelische Godzaligheit aengedrongen. 15e druk. Uit des autheurs handtschrift vermeerdert en verbetert.
3513: KEMP, Johannes van der (1664-1718, Dirksland) - De Christen geheel en al het eigendom... Etc. 18e druk.
29906: KEMP, Johannes van der (1664-1718, Dirksland) - Drie ondervindelyke brieven, de eene geschreven aan zekere vriendinne, de andere twee yder aan byzondere persoonen. Door Johannes van der Kemp. In zijn leven predikant in Dirxlant.
58222: Kempen, G. M. J. van - y-Aminobutyraat Transaminase - Een onderzoek over eigenschappen en localisatie in hersenweefsel
58224: KEMPERS, MART (GRAPHIC DESIGN) - Drukkersweekblad Auto-lijn Kerstnummer 1953 "Letter En Beeld 23,5 x 31 Cm. Ppbck, or. wrprs. 104 pp. + ca. 40 pp. advertisements. /.
64729: RULER AA samengsteld door Ellen M L KEMPERS - Inventaris van het archief van prof. dr. Arnold Albert van Ruler (1908-1970)
2987: KEMPIS, Thomas à (ca. 1379-1471) - De navolging van Christus. Nieuwe uitgave naar het Latijn. k.
1163: KEMPIS, Thomas à (ca. 1379-1471) - Over de navolging van Christus. (Het gulden boekske) Nieuwe uitgave, naar het Latijn, door de redactie van "De Vriend van Oud en Jong".
1264: KEMPIS, Thomas à (ca. 1379-1471) - De navolging van Christus. Uit het Latijn vertaald door dr. Is. van Dijk.
6340: KEMPIS, Thomas à (ca. 1379-1471) - Suite de l' imitation de Jesus-Christ, ou les opuscules de Thomas a Kempis. Traduites du Latin d'Horstius, par monsieur l'Abbé de Bellegarde. Dedie à Monseigneur le duc de Bourgogne.
78324: KEMPIS, THOMAS A./ BOUMAN S.J. ( VERT.) - DE NAVOLGING VAN CHRISTUS VAN THOMAS A. KEMPIS. Uit het latijn vertaald. Eerste boek: Wenken voor het geestelijk leven.Tweede boek: Opwekkingen tot het inwendige leven. Derde boek: Over den inwendigen troost. Vierde boek: Godvruchtige aansporing tot de Heilige Communie.2e druk
3726: KEMPIS, Thomas à (ca. 1379-1471) - De naevolging van Christus. V.Vermeerderd met let leven van dezelven en waerin alle de aengehaelde plaetsen van de h Schrifttuer overzien en de hoofdstukken en verzxen bygevoegd zyb
58228: KEMPIS, Thomas à (ca. 1379-1471) - De naevolging van Christus. V.Vermeerderd met let leven van dezelven en waerin alle de aengehaelde plaetsen van de h Schrifttuer overzien en de hoofdstukken en verzxen bygevoegd zyb
58229: KEMPIS, Thomas à (ca. 1379-1471) - l' Imitation de Jesus-Christ, traduction nouvelle, par M. l'Abbé F. de la Mannais, avec des reflexions a la fin de chaque chapitre. Nouvelle edition.
3233: KEMPIS, Thomas à (ca. 1379-1471) - de Navoling van Christus nieuwe uitgave uit het Latijn door J P Hasebroek 5edruk.
47248: KEMPIS, Thomas à (ca. 1379-1471) - De navolging van Christus. Nieuwe vertaling met eene korte overdenking achter elk hoofdstuk kerkelijk goedgekeurd
78261: Thomas A Kempis - - Elévations à Jésus-Christ sur sa vie et ses mystères par Thomas a Kempis traduction francoise avec une poesie chrretienne sur quelques idee du mene auteeur
58243: KEMPIS, Thomas à (ca. 1379-1471) - De naervolginge van Christus, door Thomas a Kempis, van nieuws overzien ende vermeerderd met het leven van den zelven.
58236: KEMPIS, Thomas à (ca. 1379-1471) - Of the Imitation of Christ; Four books by Thomas a Kempis. A new Edition.
58231: KEMPIS, Thomas à (ca. 1379-1471) - L' imitation de Jesus-Christ. Traduction par l'abbé F. de Lamennais suivie des Prières durant la messe et des vèpres du dimanche
58232: KEMPIS, Thomas à (ca. 1379-1471) - Suite de l' imitation de Jesus-Christ, ou les opuscules de Thomas a Kempis. Traduites du Latin d'Horstius, par monsieur l'Abbé de Bellegarde. Dedie à Monseigneur le duc de Bourgogne.
58233: KEMPIS, Thomas à (ca. 1379-1471) - De navolging van Christus. Vertaald en ingeleid door Dr. B. Wielenga.
58234: KEMPIS, Thomas à (ca. 1379-1471) - De navolging van Christus. Vertaald en ingeleid door Dr. B. Wielenga.
58235: KEMPIS, Thomas à (ca. 1379-1471) - l'Imitation de Jesus-Christ. Traduite & paraphrasee en vers Francois. Par P. Corneille.
78240: KEMPIS, Thomas à (ca. 1379-1471) CORNELIS BOEY - NAVOLGINGE CHRISTI dienstigh voor geleerde en ongeleerde om Christen in derdaed te beleven voormaels vertaele en doorgaens met versen verciert bij deHeer CORNELIS BOEY den laaste druk verbetert en vermerdert meteen noodige register en met koopere plaetjes op myder boeck verciert ock is hier mede bijgevoiegt DEN SCHAT DER ZIELEN
46529: KEMPIS, Thomas à (ca. 1379-1471) - Over de navolging van Christus. (Het gulden boekske) Nieuwe uitgave, naar het Latijn, door de redactie van "De Vriend van Oud en Jong".
46764: KEMPIS, Thomas à (ca. 1379-1471) - De navolging van Christus. Vertaald en ingeleid door Dr. B. Wielenga.
26840: KEMPIS, Thomas à (ca. 1379-1471) - Eenige tractaetjes van Thomas à Kempis, bestaende in het hof der roosen, het dal der lelien, de drie tabernakelen, d'Aleensprake der zielen en de boetveerdige tranen. Uyt het Latijn vertaelt.
58238: KEMPIS, Thomas à (ca. 1379-1471) - De naervolginge van Christus, door Thomas a Kempis, van nieuws overzien ende vermeerderd met het leven van den zelven.
12436: KEMPIS, Thomas à (ca. 1379-1471) - De navolging van Christus. Vertaald en ingeleid door Dr. B. Wielenga.
5325: KEMPIS, Thomas à (ca. 1379-1471) - l' Imitation de Jesus-Christ, traduction nouvelle, par M. l'Abbé F. de la Mannais, avec des reflexions a la fin de chaque chapitre. Nouvelle edition.
48949: Kenaston, Denny - Het sterven naar een Godvrezend Nageslacht.
77962: DIE PREDIGT DER KERCHE - GREGORIUDS von Nazianz 153 blz GREGORIUDS von Nyssa 151 blz BASILIUS der GROSSE 150blz en JOHANNES CHRYSOSTOMUS 172 blz
70343: KRANTENKNIPSELS NED HERV KERK - Plakboek kranten knippels over het kerkelijkleven uit de jaren 1930-60 veel uit de vroegere kerkgeschiedenis verzameld door J Smit te Zwijndrecht Honderde kranten berichten over personen en voorvallen uit het kerkelijke leven
69446: ZUIDERSMA K Pred der Chr Gerf Kerk - De Duif in de klove der steenrotsen Hooglied 2 vers14 met een voorwoord van Ds J Wisse Czn oud docent
34391: Lindenboom L- Douma e- Klinkert H J Chr Gerf Kerk - Gedenkt den sabbatdag dat gij dien heiligt. Rapport en advies in zake de heiliging van den dag des Heeren. Aan de Chr Gerf Kerk
75531: DEDDENS K Pred Gerf Kerk - Geroepen om de vrij te zijn Gedenkboek Gerformeerde Kerk te Leerdam 1835-30juli 1960 samengesteld Ds K Dedens
56540: HERVORMDE KERK - Handelingen van de algemeene synode der Nederlandsche Hervormde Kerk, ten jare 1862. en opgave van de opbrengst der collecte- alphabetisch overzigt-
56541: HERVORMDE KERK - HANDELINGEN VAN DE ALGEMEENE CHRISTELIJKE KERK der Hervormde Kerk in het Koningrijk der Nederlanden in den jare 1825
56539: HERVORMDE KERK - Algemeen zakelijk register op de hangelingen der algemeene synode van de Hervormde kerk in het koningrijk der Nederlanden, over de jaren 1841-1850.
43932: Hervormde Kerk - Handelingen van de algemeene synode der Nederlandsche Hervormde Kerk, ten jare 1862. en opgave van de opbrengst der collecte- alphabetisch overzigt-
56542: HERVORMDE KERK - Handelingen van de algemeene synode der Nederlandsche Hervormde Kerk, ten jare 1852
50241: BEEKHUIS P PRED CHR GERF KERK - Behoed Uw Hart meditaties deel 1 en 2
62478: NIJKERJK Gereformerde Kerk - JAARBOEKJE der Gerformeerde kerk te NIJKERK jaargangen 1949-53 - 55-56 - 56-57-57-58- 74-75 -77-78
50860: BIJL.P- JONG DE N- ENT VAN DER H C CHR GERF KERK - s,Heerendaden gedenken 50 jaar Christelijke Gerefoormeerde kerk te Katwijk aanZee
69445: ZUIDERSMA K Pred der Chr Gerf Kerk - De Duif in de klove der steenrotsen Hooglied 2 vers14 met een voorwoord van Ds J Wisse Czn oud docent
48484: Hervormde Kerk - HANDELINGEN VAN DE ALGEMEENE CHRISTELIJKE KERK der Hervormde Kerk in het Koningrijk der Nederlanden in den jare 1825
43912: ZUIDERSMA K Pred der Chr Gerf Kerk - De Duif in de klove der steenrotsen Hooglied 2 vers14 met een voorwoord van Ds J Wisse Czn oud docent
19087: HERVORMDE KERK - Algemeen zakelijk register op de hangelingen der algemeene synode van de Hervormde kerk in het koningrijk der Nederlanden, over de jaren 1841-1850.
78293: PROCEE C R Pred ChrGErf Kerk - Uit liefde tot Zijn Kudde Handleiding voor ambtdragers
68107: Voorgangers en leven van genoemde kerken - Vijf stellingen. Betreffende Leerlingen, waarover in de Gereformeerde kerken van Nederland in de laatste jaren verschil gevallen is. Aan de kerkeraden, en voorts aan alle Leden der Gemeente, ter overweging aangeboden. Zevende duizendtal
65660: SLAGBOOM D Pred Chr Gerf Kerken - BELIJDEN en Beleven Toelichting op de Nederlandse Geloofsbelijdenis
65661: SLAGBOOM Dirk 1926-1997 Pred Chr Gerf Kerken - Evenwel is God mijn Koning Leven en Werk
67141: VAN KERKHOFF A. O.C. - Na veertig jaren. Een terugblik op het herstel der bisschoppelijke hiërarchie en zijne gevolgen in Nederland
58249: KERKHOFFS, B. - Àrnhem 1944 - Slag van de TEGENslag 3e druk
58251: KERKINTERIEUR - TENOTTONSTELLINGSCATALOGUS/ EXHIBITION CATALOGUE Protestants kerkinterieur 16de - 19de eeuw. Tentoonstellingscatalogus Rijksmuseum Het Catharijneconvent Utrecht.
58255: KERN, J.D.H. - De schrik der zuidzee. leven en daden van een vrijbuiter uit den tegenwordigen tijd door J.D.H. Kern met vier platen tweede druk
58254: KERN J D H - In storm en nood Tooneelen uit alle Zeeen met 4 platen
58256: KERNKAMP,G.W. - Acta et decreta Senatus. Vroedschapsresolutiën en andere bescheiden betreffende de Utrechtsche Academie - 1e deel tot april 1674 - 2e deel april 1674 tot april 1766 - 3e deel april 1766 tot november 1815
76885: BIJBEL KERRKBANKBIJBEDL - BIJBEL, dat is de gansche Heilige Schrift, vervattende al de kanonijke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments [...] getrouwelijk overgezet met de psalmen op hele uzil=]k noten en formuliern
77516: PHILPOT JC- KERSHAW J e,a - Nagelaten Brokken predikatiesn brivenDeel 5
44132: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) - Enkele parlementaire redevoeringen
1829: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) - De Christus in Zijn lijden. 7 predikaties voor de lijdensweken.
29487: KERSTEN, J.W.(pred. der Geref. Gem. te Genemuiden Scheveningen) - Een wonderbaar getuigenis. Meditaties over psalsm 119.
48751: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) - De Gereformeerde dogmatiek voor de gemeenten toegelicht.
58320: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) - Het hout en zijn stok Rede uitgesproken op de jaarvergadering der Staatkundig Gereformeerde Partij, gehouden te Utrecht in "Tivoli", 7 februari 1935 door Ds. G.H. Kersten, Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
32379: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) - De prediking van Christus. Afscheid van Ierseke den 11den Mei 1926. Intrede te Rotterdam den 13den Mei 1926.
1762: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) . Pred Gerf Gem - Enkele mededeelingen van mijn bezoek aan de Geref. Gemeenten in Amerika.
1167: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) - De Heidelbergsche Catechismus. In 52 predikaties. 5e druk
1172: KERSTEN, J.W.(pred. der Geref. Gem. te Genemuiden Scheveningen) - Reisgenoten - Bondgenoten - Heilgenoten. Zes predicatiën.
1173: KERSTEN, J.W.(pred. der Geref. Gem. te Genemuiden Scheveningen) - De veertien apostelen. Voltooid door Ds. J. T. Doornenbal.
73565: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) . Pred Gerf Gem - The Heidelberg Catechism in 52 sermons
29357: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) - Van goedertierenheid en recht. Rede uitgesproken op de algemene vergadering van de staatkundig Geref. partij gehouden in Tivoli te Utrecht op Woensdag 23 februari 1938.
33632: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) - Kort begrip der christelijke religie.
58340: KERSTEN, Ds. G. H. (1882-1948) - De staatkundig gereformeerde partij in de tweede kamer der staten-Generaal. Tegen de coalitie rede, uitgesrpoken bij de algemeene beschouwingen over de rijksbegrooting 1929
58338: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) - Enkele parlementaire redevoeringen
58339: KERSTEN, Ds. G. H (1882-1948) - Staatkundig Geref. Partij enkele parlementaire redevoeringen uitgesproken in 1924
28601: KERSTEN, J.W.(pred. der Geref. Gem. te Genemuiden Scheveningen) - De lijdende Middelaar. Vierde zestal predikaties (voor de lijdensweken en Goede Vrijdag).
58261: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) - Korte lessen over kort begrip voor Catechisanten. (Tweede vijfduizend)
13889: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) - Meer dan overwinnaars.4edruk
13890: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) - Meer dan overwinnaars.
13891: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) - Het spoor van ds Kersten en ds Zandt. Beginselen voorgstaan en verdedigd door de kamerleden der Staatkundig Gereformeerde Partij, bijeengebracht door H. Meijer
13737: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948). Pred Gerf Gem - De prediking van Christus. Bij afscheid van Ierseke den 11den mei 1926 en bij intrede te Rotterdam, den 13den mei 1926, door G. H. Kersten.
18498: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) - De Gereformeerde dogmatiek. Voor de gemeenten toegelicht. 1e druk
47113: KERSTEN, J.W.(pred. der Geref. Gem. te Genemuiden Scheveningen) - De wijstok en de ranken
22686: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) . Pred Gerf Gem - De goedertierenheden des Heeren. Predikatie ter gelegenheid van de geboorte van Prinses Irene Emaa Elisabeth, 5 augustus 1939. Door ds. G.H. Kersten, predikant der Geref. Gemeente te Rotterdam.
22687: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) . Pred Gerf Gem - De gedachtenis van den Naam des Heeren. Predikatie bij de herdenking van de 40-jarige regeering van Hare Majesteit onze geërbiedigde Koningin. Door G.H. Kersten, predikant te Rotterdam, den 5en spetember 1938.
22763: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) . Pred Gerf Gem - De roem in zwakheden Gedachtenisrede uitgesproken door Ds. G. H. Kersten ter gelegenheid van zijn 25- jarige Ambtsbediening 3 juni 1930.
22764: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) - De prediking van Christus bij Afscheid van Ierseke den 11den Mei 1926, Col. 3: 16a en bij Intrede te Rotterdam den 13den Mei 1926, 2 Cor. 4: 5
22765: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) - De uitstorting des Heiligen Geestes. Pinsterpredikatie.
22836: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) . Pred Gerf Gem - Gegronde hoop in droeve klacht. Dankdag-predikatie door Ds. G.H. Kersten te Rotterdam.
22434: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) - Een tweede bezoek aan de Gereformeerde Gemeenten in de Ver. Staten van N- Amerika.
22436: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) - De prediking van Christus bij Afscheid van Ierseke den 11den Mei 1926, Col. 3: 16a en bij Intrede te Rotterdam den 13den Mei 1926, 2 Cor. 4: 5
22437: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) - Van zwaren strijd Tegen coalitie; tegen den verzekeringsdwang; tegen de verminking van Artikel 36. Rede uitgesproken door Kersten Lid van de tweede kamer der Staten Generaal. Bij de opening der algemeene vergadering der SGP 21 April 1927 te Rotterdam.
22439: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) . Pred Gerf Gem - De paarden tusschen de mirten Predikatie voor den Dankdag.
22440: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) - Hoort de roede Openingswoord gesproken ter Algemeente vergadering der SGP, gehouden te Utrecht in "Tivoli" 28 februari 1934
25985: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) - Vier hoornen. Rede ter opening van de Algemeene vergadering der Staatkundig Gereformeerde Partij, gehouden in Tivoli te Utrecht, 17 februari 1937. door ds. G.H. Kersten, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
58352: KERSTEN, S. - Het lijden der kerk in Schotland in de 17e eeuw. Eenvoudig verhaal der covenanters. Geïllustreerd.
58351: KERSTEN, S. - Het lijden der Kerk in Schotland in de 17e eeuw. Eenvoudig verhaal der Covenanters.
19742: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) - Een gewijde opwekking om God te eeren. Leerrede over Ps. 95: 6 t.g.v. het zilveren regeeringsjubileum onzer koningin.
38536: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) - Korte lessen over kort begrip voor Katechisanten.
58263: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) . Pred Gerf Gem - Enkele mededeelingen van mijn bezoek aan de Geref. Gemeenten in Amerika.
58266: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948). Pred Gerf Gem - De prediking van Christus. Bij afscheid van Ierseke den 11den mei 1926 en bij intrede te Rotterdam, den 13den mei 1926, door G. H. Kersten.
58267: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) - De Heidelbergsche Catechismus in 52 predikaties door ds. G.H. Kersten, pred. der Ger. Gem te Rotterdam. Deel 1. 1948. 435 blz.
17926: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) ZANDT, P. - Hoort de roede. Partijredes. Deel 1 en 2
36268: KERSTEN, S. - Het lijden der Kerk in Schotland in de 17e eeuw. Eenvoudig verhaal der Covenanters.
17927: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) ZANDT, P. - Hoort de roede. Partijredes. Deel 1: 1980. Deel 2: 197 blz. 1981. Deel 3: 166 blz. 1984.
58321: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) - De prediking van Christus. Afscheid van Ierseke den 11den Mei 1926. Intrede te Rotterdam den 13den Mei 1926.
58322: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) - De last van Duma. Pred. voor den Oudejaarsavond.
32930: KERSTEN, J.W.(pred. der Geref. Gem. te Genemuiden Scheveningen) - Lazarus, onze vriend slaapt. verslag van de toespraken gehouden bij de begrafenis van Ds. J. W. Kersten in leven predikant der Geref. Gemeente te Scheveningen Alsmede twee predikaties van Ds. J. W. Kersten
32936: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) - Een tweede bezoek aan de Gereformeerde Gemeenten in de Ver. Staten van N- Amerika.
20635: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) - Een banier tegen de revolutie. Predikatie over Ps. 60: 6, voor den Nationalen Biddag, door de regeering uitgeschreven 28 november 1918. Door G.H. Kersten, V.D.M. te Yerseke. Vierde druk.
74841: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) ZANDT, P. - Hoort de roede. Partijredes. Deel 1
36320: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) - Kort historisch overzicht van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en Noord-Amerika. Uitgegeven bij de herdenking van het feit dat 40 jaar geleden de vereniging der Geref. Gemeenten onder het Kruis en de Gemeenten van Ds. Ledeboer tot stand kwam.
38315: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) - Kerkelijk handboekje. Opnieuw uitgegeven op last van de Generale Synode der gereformeerde Gemeenten in Nederland. Tweede druk.
58275: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) ZANDT, P. - Hoort de roede. Partijredes. Deel 1: 1980. Deel 2: 197 blz. 1981. Deel 3: 166 blz. 1984.
36491: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) . Pred Gerf Gem - De snoeren in lieflijke plaatsen gevallen.
58276: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) . Pred Gerf Gem - De uitstorting des Heiligen Geestes. Pinsterpredikatie.
58277: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948). Pred Gerf Gem - Een tweede bezoek aan de Gereformeerde Gemeenten in de Ver. Staten van N.-Amerika.
58279: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) - Een banier tegen de revolutie. Predikatie over Ps. 60: 6, voor den Nationalen Biddag, door de regeering uitgeschreven 28 november 1918. Door G.H. Kersten, V.D.M. te Yerseke. Vierde druk.
58280: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) - Christus' komst in de wereld. 3 Adventspreken. 2 Kerstpreken. 1 Preek na Kerstfeest.
58284: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) - Een tweede bezoek aan de Gereformeerde Gemeenten in de Ver. Staten van N- Amerika.
58285: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) - De prediking van Christus bij Afscheid van Ierseke den 11den Mei 1926, Col. 3: 16a en bij Intrede te Rotterdam den 13den Mei 1926, 2 Cor. 4: 5
58287: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) . Pred Gerf Gem - De paarden tusschen de mirten Predikatie voor den Dankdag.
58288: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) - Hoort de roede Openingswoord gesproken ter Algemeente vergadering der SGP, gehouden te Utrecht in "Tivoli" 28 februari 1934
58289: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) . Pred Gerf Gem - De goedertierenheden des Heeren. Predikatie ter gelegenheid van de geboorte van Prinses Irene Emaa Elisabeth, 5 augustus 1939. Door ds. G.H. Kersten, predikant der Geref. Gemeente te Rotterdam.
58290: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) . Pred Gerf Gem - De gedachtenis van den Naam des Heeren. Predikatie bij de herdenking van de 40-jarige regeering van Hare Majesteit onze geërbiedigde Koningin. Door G.H. Kersten, predikant te Rotterdam, den 5en spetember 1938.
58291: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) . Pred Gerf Gem - De groote angst van Christus in den Hof van Gethsemané. Lijdenspredikatie door ds. G.H. Kersten, predikant der Ger. Gem. te Rotterdam.
58292: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) - Een gewijde opwekking om God te eeren. Leerrede over Ps. 95: 6. Ter gelegenheid van het zilveren regeeringsjubileum onzer koningin.
58295: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) . Pred Gerf Gem - De roem in zwakheden Gedachtenisrede uitgesproken door Ds. G. H. Kersten ter gelegenheid van zijn 25- jarige Ambtsbediening 3 juni 1930.
58325: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) - De roem in zwakheden Gedachtenisrede uitgesproken door Ds. G. H. Kersten ter gelegenheid van zijn 25- jarige Ambtsbediening 3 juni 1930.
58326: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) - Kort begrip der christelijke religie.
58328: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) . Pred Gerf Gem - De snoeren in lieflijke plaatsen gevallen.
58331: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) - Hoort de roede. Uitgave Ds, Kersten en Ds, Zandtserie. Deel 1. 1937-1951
58336: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) ZAND P - In het Spoor Artikelen over de oude SGP beginselen tegen over de huidige SGP standpunten de jaargangen 1993 t/m 2006
58337: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) OORDT, Ds. J.R. van . Pred Gerf Gem - De verlosten voor den troon Gods. Toespraken gehouden bij de begrafenis van wijlen Ds. H.A. Minderman
58296: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) - De prediking van Christus bij Afscheid van Ierseke den 11den Mei 1926, Col. 3: 16a en bij Intrede te Rotterdam den 13den Mei 1926, 2 Cor. 4: 5
58298: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) . Pred Gerf Gem - Gegronde hoop in droeve klacht. Dankdag-predikatie door Ds. G.H. Kersten te Rotterdam.
58299: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) . Pred Gerf Gem - De engel met het eeuwig Evangelie, aangekondigd de komst van Christus ten oordeel. Biddagpredikatie.
58303: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) - Vier hoornen. Rede ter opening van de Algemeene vergadering der Staatkundig Gereformeerde Partij, gehouden in Tivoli te Utrecht, 17 februari 1937. door ds. G.H. Kersten, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
58304: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) - Een getrouw woord. Meditaties door ds. G.H. Kersten.
41949: KERSTEN,G H.(pred. der Geref. Gem.te Rotterdam - De gelovige verwachting 36 preken vrije stoffen-Hemelsvaartsdag- pinsteren- Advent- kerst- tijdredes
36640: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) - Kerkelijk handboekje. Opnieuw uitgegeven op last van de generale Synode der Gerf Gem in Ned
37826: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) - De nachtgezichten van Zacharia. deel 1 - 2
58319: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) - Als een enig man! Rede uitgesproken op de jaarvergadering der Staatkundig Gereformeerde Partij, gehouden te Utrecht in "Tivoli", 8 februari 1939 door Ds. G.H. Kersten, Lid van de Tweede Kamer der St.-Gen.
58314: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) - Kerkenordening. Gesteld in de nationale synode van Dordrecht en den Jare 1619 zooals die als accoord van kerkelijke gemeenschap is vastgesteld voor en uitgegeven namens de Geref. Gem. in Nederland.
58316: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) - Drie parlementaire redevoeringen uitgesproken door Ds. G.H. Kersten. Afgevaardigde der Staatkundig Gereformeerde Partij op 10 en 21 november en 14 december.
58317: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) - Die zich aangordt. Rede uitgesproken op de jaarvergadering der Staatkundig Gereformeerde Partij, gehouden te Utreht, den vierden april 1929
58318: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) - Is er geen oorzaak? Door Ds. G. H. Kersten. Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
19654: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948). Pred Gerf Gem - Een tweede bezoek aan de Gereformeerde Gemeenten in de Ver. Staten van N.-Amerika.
19674: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) - Bedroefden om der bijeenkomst wil. Artikelen van ds. G. H. Kersten over de Gereformeerde Gemeenten van 1834-1946, schetsen over het leven van medepredikanten, alsmede over zijn eigen levensweg, aangevuld met reacties op zijn overlijden in 1948. 2e druk.
48551: Kersten, G. H - Staatkundig Geref. Partij enkele parlementaire redevoeringen uitgesproken in 1924
17021: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) - Korte lessen over kort begrip voor Catechisanten. 1e druk
58268: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) - Korte lessen over kort begrip voor Catechisanten. 19e 20-21- en 23e druk herzien door C de Jongstee
58269: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) - Meer dan overwinnaars.derde druk
58270: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) - Meer dan overwinnaars.
58271: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) - Het spoor van ds Kersten en ds Zandt. Beginselen voorgstaan en verdedigd door de kamerleden der Staatkundig Gereformeerde Partij, bijeengebracht door H. Meijer
58273: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) - Korte lessen over kort begrip voor Catechisanten.
58274: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) ZANDT, P. - Hoort de roede. Partijredes. Deel 1 en 2
58305: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) - Gebroken bakken. Rede, uitgesproken op de jaarvergadering der staatkundig gereformeerde partij gehouden in 'Tivoli' te Utrecht. 23 Februari 1933.
58306: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) - De nachtgezichten van Zacharia. deel 1-2.
58312: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) - Van goedertierenheid en recht. Rede uitgesproken op de algemene vergadering van de staatkundig Geref. partij gehouden in Tivoli te Utrecht op Woensdag 23 februari 1938.
58311: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) - De prediking van Christus bij afscheid van Ierseke den 11den Mei 1926, Col. 3: 16a en bij intrede te Rotterdam den 13den mei 19326, 2 Cor. 4: 5 door G.H. Kersten, D.d.W. bij de Ger. Gemeenten.
58323: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) - Een tweede bezoek aan de Gereformeerde Gemeenten in de Ver. Staten van N- Amerika.
46512: Kersten, Ds. G.H. - Korte lessen over Kort begrip
33563: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) - De roem in zwakheden Gedachtenisrede uitgesproken door Ds. G. H. Kersten ter gelegenheid van zijn 25- jarige Ambtsbediening 3 juni 1930.
30450: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) - De tucht in de kerke Christi door wijlen des G.H. Kersten, dienaar des Woords bij de Gereformeerde Gemeente te Rotterdam.
21535: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) - Het handschrift uitgewist. 1e bundel 38 preken. Vrijestoffen-lijdensweken-pasen avondmaal- oranjehuis
31316: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) - Is er geen oorzaak? Door Ds. G. H. Kersten. Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
31319: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) - Als een enig man! Rede uitgesproken op de jaarvergadering der Staatkundig Gereformeerde Partij, gehouden te Utrecht in "Tivoli", 8 februari 1939 door Ds. G.H. Kersten, Lid van de Tweede Kamer der St.-Gen.
31320: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) - Het hout en zijn stok Rede uitgesproken op de jaarvergadering der Staatkundig Gereformeerde Partij, gehouden te Utrecht in "Tivoli", 7 februari 1935 door Ds. G.H. Kersten, Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
28298: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) - Dankt God in alles Predikatie ter gelegenheid van d geboorte van Prinses BEATIX
28301: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) . Pred Gerf Gem - De opstanding des Heeren. Paaspredicatie.
31312: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) - Drie parlementaire redevoeringen uitgesproken door Ds. G.H. Kersten. Afgevaardigde der Staatkundig Gereformeerde Partij op 10 en 21 november en 14 december.
31314: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) - Die zich aangordt. Rede uitgesproken op de jaarvergadering der Staatkundig Gereformeerde Partij, gehouden te Utreht, den vierden april 1929
28270: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) - De nachtgezichten van Zacharia. deel 1-2.
28274: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) - Christus komst in de Wereld. 3 adventspreken, 2 kerstpreken, 1 preek na kerst.
58350: KERSTEN, S. - Het lijden der kerk in Schotland in de 17e eeuw. Eenvoudig verhaal der covenanters. Geïllustreerd.
27522: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) - Gebroken bakken. Rede, uitgesproken op de jaarvergadering der staatkundig gereformeerde partij gehouden in 'Tivoli' te Utrecht. 23 Februari 1933.
37648: KERSTEN, S. - Het lijden der kerk in Schotland in de 17e eeuw. Eenvoudig verhaal der covenanters. Geïllustreerd.
58348: KERSTEN, J.W.(pred. der Geref. Gem. te Genemuiden Scheveningen) - Een wonderbaar getuigenis. Meditaties over psalsm 119.
58347: KERSTEN, J.W.(pred. der Geref. Gem. te Genemuiden Scheveningen) - De lijdende Middelaar. Vierde zestal predikaties (voor de lijdensweken en Goede Vrijdag).
58342: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) - De nachtgezichten van Zacharia. deel 1-2.
58343: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) ZANDT, P. - Vooroorlogse SGP geschriften. Deel 1: 157 blz. Deel 2: 393 blz.
30845: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) - Kerkenordening. Gesteld in de nationale synode van Dordrecht en den Jare 1619 zooals die als accoord van kerkelijke gemeenschap is vastgesteld voor en uitgegeven namens de Geref. Gem. in Nederland.
36979: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) - Hoort de roede. Uitgave Ds, Kersten en Ds, Zandtserie. Deel 1.
48905: KERSTEN G H - Nabij God te zijn Bijbels dagboek verzameld uit zijn werken
21429: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) - Meer dan overwinnaars.5e druk
21451: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) - In het voetspoor der vaderen. Een toelichting in vraag en antwoord op de Schriftuurlijke orde en regel in het kerkelijk leven.
13769: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) - Korte lessen over kort begrip voor Catechisanten. 19e 20-21- en 23e druk herzien door C de Jongstee
1516: KERSTEN, J.W.(pred. der Geref. Gem. te Genemuiden Scheveningen) - De schenking, beproeving en overwinning van het geloof. Tweede zestal predikaties.
1523: KERSTEN, S. - Het lijden der kerk in Schotland in de 17e eeuw. Eenvoudig verhaal der covenanters. Geïllustreerd.
1524: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) - Korte lessen over kort begrip voor Catechisanten. (Tweede vijfduizend)
1525: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) - Korte lessen over kort begrip voor Catechisanten. 17e of 18e druk.
29186: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) - De prediking van Christus bij afscheid van Ierseke den 11den Mei 1926, Col. 3: 16a en bij intrede te Rotterdam den 13den mei 19326, 2 Cor. 4: 5 door G.H. Kersten, D.d.W. bij de Ger. Gemeenten.
18252: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) . Pred Gerf Gem - De uitstorting des Heiligen Geestes. Pinsterpredikatie.
13893: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) - De Gereformeerde dogmatiek voor de gemeenten toegelicht. 2 delen.
10770: KERSTEN, Ds. G.H. (1882-1948) - De Heidelbergsche Catechismus in 52 predikaties door ds. G.H. Kersten, pred. der Ger. Gem te Rotterdam. 5e druk met voorwoord Ds J W Kersten
58353: KES, DIEN EA. - Kinderzang en kinderspel. Tweede deel. 12e herziene druk 138e-162e duizendtal. Hondertwintig liedjes, canons en spelen voor jongens en meisjes van 6-11 jaar.
49179: Kes, Dien ea. - Kinderzang en kinderspel. Tweede deel. 12e herziene druk 138e-162e duizendtal. Hondertwintig liedjes, canons en spelen voor jongens en meisjes van 6-11 jaar.
5620: KESSEL, G. - Kort onderwijs aangaande de heilige geschiedenissen des Ouden en Nieuwen Testaments ten dienst van de jeugd in vragen en antwoorden opgesteld door Gosuinus van Kessel, in leven predikant te 's-Hage. Vermeerderd met een kort overzicht der kerkelijke geschiedenis.
58355: KESSEL, G. - Kort onderwijs aangaande de heilige geschiedenissen des Ouden en Nieuwen Testaments ten dienst van de jeugd in vragen en antwoorden opgesteld door Gosuinus van Kessel, in leven predikant te 's-Hage. Vermeerderd met een kort overzicht der kerkelijke geschiedenis.
58356: KESSELS, Jan A. W. - Kent u Gelderland ook zo?
58357: KESSELS, Jan A.W. - Een jaar uit honderd. Arnhem in de wereld van 1868.
58359: KESTELL, J. D. - Met de boeren-commando's - Mijne ervaringen als veldprediker
58360: KESTING, C. J. - De roeping van Petrus. 5 predikaties.
13751: KESTING, C. J. - De roeping van Petrus. 5 predikaties.
58361: KESTING, C.J. - De geschiedenis van Jozef. 13 predikaties over Genesis 37 t/m 50. Kesting was medewerker van 'De Vriend van oud en jong' onder de naam Jan de Timmerman.
58362: KESTING, C.J. - De geschiedenis van Jozef. 13 predikaties over Genesis 37 t/m 50.
37565: KESTING, C.J. - De geschiedenis van Jozef. 13 predikaties over Genesis 37 t/m 50.
13892: KESTING, C.J. - De geschiedenis van Jozef. 13 predikaties over Genesis 37 t/m 50. Kesting was medewerker van 'De Vriend van oud en jong' onder de naam Jan de Timmerman.
58364: KETTERIJ, Ds. M van de - De zending van Gods Zoon tot verlossing der Zijnen - Kerstpredikatie over Galaten 4:4-5
22441: KETTERIJ, Ds. M. v. d. (Alblasserdam) - De verschijning van de opgestane Borg aan Maria Magdalena Paaspredikatie over Johannes 20: 11-18
21485: KETTERIJ, Ds. M. van de - Het middelpunt der prediking. Een zevental predikaties en een drietal meditaties van Ds. M. van de Ketterij. Aan deze uitgave is toegevoegd het verslag van zijn begrafenis.
39519: KETTERIJ, Ds. M. van de pred Gerf Gm in Nederland Alblasserdam - Het geopende graf. Paaspredikatie over Johannes 20 1: 1-10.
32965: MARCHIE VAN VOORHUYZEN E DU - KETTERIJ VAN J (REDAKTIE) - Kerkblad van de Oud Gereformeerde Gemeente. I5e en 6e Jaargang 1982-1983.
58365: KETTING, Kees (redactie) - Elseviers grote boek voor de sportvisserij. 3e druk.
41213: KEUCHENIUS, E.A. (arts) - "Waarmede zal de jongeling zijn pad zuiver houden?" Lezing, gehouden door...
58369: KEULERS, J. - De boeken van het Nieuwe Testament. Vertaald en uitgelegd door dr. Jos. Keulers, professor aan het Groot-Seminarie te Roermond.
58375: KEUNING, J. - Lange Michiel.
58378: KEUNING, J. - De weg der eenvoudigen. met bandteekening en illustraties van Joh. Dijkstra
59191: KEUNING, J. - De vogelvanger van Winsum
43325: KEUNING J - De Paardenkoper van Helpman
20271: KEUNING, J. - De trouwe Zwaab. Een verhaal uit den boerenkrijg 1524-1525.
74553: KEUNING, J. - Frans SChreur van Loppersum
33763: KEUNING, J. - De weg der eenvoudigen. met bandteekening en illustraties van Joh. Dijkstra
65641: SINCLAIR Kevin - de Gele Revier een reis door 5000 jaar China
58391: KEYES, G. - Pieter Bast. (ca.1570-1605). Dutch Engraver and Mapmaker.
46130: KEYSER, J.P. De - Neerland's letterkunde in de 19e eeuw. Bloemlezing, ten gebruike bij de beoefening onzer letterkunde, door J.P. de Keyser eerste deel
44293: KEYZER, A. C. de ge ilustreerd door linuke vos - vrolijke vriendinnen
58392: KEYZER, A. C. de - De boswachterzoon.
71071: KEYZER, A.C. DE - De boswachterszoon
30695: KEYZER, A. C. de - De boswachterzoon.
47035: KHAYYAM, OMAR - Rubaiyat, 100 kwatrijnen van Omar Khayyam vertaald door P.C.Boutens (3e druk)
24506: KIEBOOM, Ds. van den - 21 preken van zijn geest en van zijn hand, waarvan de laatste neit meer door hem is uitgesproken, tengevolge van de ziekte, die tot zijn einde leidde. In leven predikant der Ned. Hervormde Gemeente Bergen (N.H.) van 25 juni 1911 tot 23 juni 1943.
47127: KIEFT, A VAN DE - Korte overdenkingen
58398: KIEL, Elfride - Die grosse liebende St. Elisabeth.
19323: KIEL, Elfride - Die grosse liebende St. Elisabeth.
18165: KIERKEGAARD, SØREN (1813-1855) - Keur uit de werken. Uit het Deensch vertaald door R. Chantepie de La Saussaye. 2e druk
77955: KIERKEGAARD, SØREN (1813-1855) Nieuwe - Keur uit de werken. Uit het Deensch vertaald door R. Chantepie de La Saussaye. 2e herziende druk
77956: KIERKEGAARD, SØREN (1813-1855) Nieuwe - stichtelijke redenen bijeen gebracht uit de werkenUit het Deensch vertaald door R. Chantepie de La Saussaye. 2e druk
77958: KIERKEGAARD, SØREN (1813-1855) door Johhannes Hohlenberg - Soren Kierkegaard door Johhannes Hohlenberg uit deens vertaald doorDr SFerwerda
46826: KIERKEGAARD, SØREN (1813-1855) - De dood in den pot bezwaren tegen de geesten van vervlogen eeuwen in het gebonden en gedragen woord der kerk voorgedragen door een uit de zonen der profeten met een woord vooraf van Soren Kierkegaard en met certificaat van echtheid
5674: KIERKEGAARD, SØREN (1813-1855) - Fragmenten uitgekozen en ingeleid door prof. dr. W. Leendertz. Uit het Deens vertaald met medewerking van N. Boelen-Ranneft.
44898: KIERKEGAARD, SØREN (1813-1855) - Over de naasteliefde.
58407: KIERS, JUDIKJE & FIEKE TISSINK & GER LUIJTEN [EDS. ET AL.] - De glorie van de Gouden Eeuw. Nederlandse kunst uit de 17de eeuw. Schilderijen, beeldhouwkunst en kunstnijverheid. .
13894: KIESKAMP, R.H. - Wie is God? Het antwoord van de Bijbel, actueel voor de kerk van alle tijden.
35136: KIESKAMP. R.H - Kernteksten over het geloof Handreiking voor persoonlijke meditatei en gemeenschappelijke bijbelstudie
58409: KIESKAMP. R.H - Kernteksten over het geloof Handreiking voor persoonlijke meditatei en gemeenschappelijke bijbelstudie
58408: KIESKAMP, R.H. - Wie is God? Het antwoord van de Bijbel, actueel voor de kerk van alle tijden.
58412: Kieviet, C. J. - Uit het leven van Dik Trom
28230: KIEVIET, C. Joh. - Pension Zonneduin. Door C. Joh. Kieviet. Geïllustreerd door Joh. Braakensiek.
40955: KIEVIET, C. Joh. - Het Slot op den Hoef. Een verhaal uit den tijd van Ada van Holland.
48795: Kieviet, C. J. - De zoon van Dik Trom
48794: Kieviet, J. C. - Het tweede boek van Dik Trom en zijn dorpsgenoten
48791: Kieviet, C. J. - Uit het leven van Dik Trom
58443: KIEVIET, C. Joh. - Jaepie-Jaepie. Geïllustreerd door A. Rünckel. Vierde druk.
26213: KIEVIET, C. Joh. - De twee broeders. Een Kennemer Legende uit de jaren 1420-1436. W.J. Hofdijk vrij naverteld door C. Joh. Kievit. Vijfde druk
58411: KIEVIET, C JOH - Jaepie-Japeie illustraties A Rünckel 3e dr. - (In de vacantie ; serie A jongensboeken deel 2). - Org Linnen band, goed ex .
71824: KIEVIET, C. Joh. - Uit het leven van Dik Trom. illus Joh braakensiek 98e druk.
10073: KIEVIET, C. Joh. - Het Slot op den Hoef. Een verhaal uit den tijd van Ada van Holland. Geïllustreerd door C. Koppenol. 5e druk.
58430: KIEVIET, C. Joh. - Uit het leven van Dik Trom. 39e druk.
58431: KIEVIET, C. Joh. - Het geheim van den Canadees door C. Joh. Kieviet.
58414: Kieviet, C. J. - De zoon van Dik Trom
58415: KIEVIET, C. J. - Uit het leven van Dik Trom geillustreerd door Joh Braaakensiek 25 e druk
58419: KIEVIET, C. Joh. - Wilde Bob. Geïllustreerd door Wm. Steelink. Vierde druk.
58421: KIEVIET, C. Joh. - Jongens van Oudt Holland. Geïllustreerd door J. Braakensiek. Vierde druk.
58422: KIEVIET, C. Joh. - Jaepie-Jaepie. Geïllustreerd door A. Rünkel. Achtste druk.
58423: KIEVIET, C. Joh. - De twee broeders. Een Kennemer Legende uit de jaren 1420-1436. W.J. Hofdijk vrij naverteld door C. Joh. Kievit. Vijfde druk
58424: KIEVIET, C. Joh. - Uit het leven van Dik Trom. Geïllustreerd door Joh. Braakensiek. 49e druk.
58425: KIEVIET, C. Joh. - Avonturen van Dik Trom. Geïllustreerd door Joh. Braakensiek. Drieëntwintigste druk.
58428: KIEVIET, C. Joh. - Uit het leven van Dik Trom. Geïllustreerd door Joh. Braakensiek.
58429: KIEVIET, C. Joh. - uit het leven van Dik Trom. uit het leven van Dik Trom door C. Joh. Kieviet. Geïllustreerd door Joh. Braakensiek. eenenzestigste druk.
22950: KIEVIET, C. Joh. - Avonturen van Dik Trom. Geill. door Joh. Braakensiek. 20eDRUK
58449: KIEVIET, C. Joh. - De twee neven. Geïllustreerd door Joh. Braakensiek. Vierde druk.
58432: KIEVIET, C. Joh. - Het tweede boek van Dik Trom en zijn dorpsgenoten. ILLUS jOH bRAAKENSIEK 19e druk.
58433: KIEVIET, C. Joh. - Uit het leven van Dik Trom. 69e druk.
58435: KIEVIET, C. Joh. - Uit het leven van Dik Trom. Geïllustreerd door Joh. Braakensiek
58436: Kieviet, C. Joh - uit het leven van Dik Trom geillustreerd door Joh Braakensiek volksuitgave
58437: KIEVIET, C. Joh. - Frans van Dorentil. Geïllustreerd door A. Rünckel. Derde Druk. In de Vacantie Bibliotheek voor Jongens en Meisjes. Serie A. Jongensboeken. Deel 3.
58440: KIEVIET, C. Joh. - Uit de riddertijd. Een historisch verhaal uit de jaren 1195-1197. Met illustraties van Rein van Looy. Vierde druk.
58441: KIEVIET, C. Joh. - De hut in het bos. Met illustraties van J. H. Lutz.
31954: KIEVIET, C. Joh. - uit het leven van Dik Trom. uit het leven van Dik Trom door C. Joh. Kieviet. Geïllustreerd door Joh. Braakensiek. eenenzestigste druk.
47475: Kieviet, C. Joh - uit het leven van Dik Trom geillustreerd door Joh Braakensiek volksuitgave
41567: KIEVIET, C JOH - Jaepie-Japeie illustraties A Rünckel 3e dr. - (In de vacantie ; serie A jongensboeken deel 2). - Org Linnen band, goed ex .
43311: KIEVIET, C. Joh. - Het Slot op den Hoef. Een verhaal uit den tijd van Ada van Holland.
27872: KIEVIET, C. Joh. - Uit het leven van Dik Trom. Geïllustreerd door Joh. Braakensiek. 49e druk.
27873: KIEVIET, C. Joh. - Avonturen van Dik Trom. Geïllustreerd door Joh. Braakensiek. Drieëntwintigste druk.
43954: KIEVIET, C. Joh. - Uit het leven van Dik Trom. Geïllustreerd door Joh. Braakensiek
58451: KIEVIET, C. Joh. - De Club op Reis. Een Jongensboek.Met Platen van Johan Braakensiek. Derde druk
58452: KIEVIET, C. Joh. - In Den Otter. Een ware gebeurtenis uit het jaar 1813. Geïllustreerd door Johan Braakensiek. Derde druk.
58453: KIEVIET, C. JOH - Gouden Daden. Naar verschillende bronnen bewerkt. Geïllustreerd door O. Geerling
58454: KIEVIET, C. JOH - Het Badreisje van Cor Slung. Geïllustreerd door A. Rünckel. Vijfde druk. In de Vacantie Bibliotheek voor jongens en meisjes.
58455: KIEVIET, C. Joh. - Okke Tannema. Geïllustreerd door Rie Reinderhoff. vijfde druk.
58458: KIEVIET, C.JOH., - De Kennemer Vrijbuiter.
58459: Kieviet, J. C. - Het tweede boek van Dik Trom en zijn dorpsgenoten
58460: Kieviet, Joh. C. - Dik Trom. Het tweede boek van Dik Trom en zijn Dorpsgenoten
58462: KIEVIET,C.JOH. - Frits Wardland. zevende druk.Ills van Joh.Braakensiek.
58413: Kieviet, C. J. - Avonturen van Dik Trom
18957: KIEVIET, C. Joh. - Uit het leven van Dik Trom. illus Joh braakensiek 67 of 47e druk.
26100: KIEVIET, C. Joh. - Jongens van Oudt Holland. Geïllustreerd door J. Braakensiek. Vierde druk.
26101: KIEVIET, C. Joh. - Jaepie-Jaepie. Geïllustreerd door A. Rünkel. Achtste druk.
26097: KIEVIET, C. Joh. - De hut in het bosch. Geïllustreerd door J.H. Lutz. Vierde druk.
26098: KIEVIET, C. Joh. - Wilde Bob. Geïllustreerd door Wm. Steelink. Vierde druk.
26099: KIEVIET, C. Joh. - Okke Tannema. Geïllustreerd door Rie Reinderhoff. Elfde druk.
74341: KIEVIET, I. - Leven en sterven predicatie over Fil 1:21, 2e druk
27839: KIEVIET, C. Joh. - Wilde Bob. Geillustreerd door Wm. Steelink.7e druk
37613: KIEVIET, C. Joh. - Wilde Bob. Geïllustreerd door Wm. Steelink. Derde druk.
77034: KIEVIET, C. JOH. - De zoon van Dik Trom..
77040: KIEVIET, C. JOHN. - "De Club ""Van Zessen Klaar"" "vijfde druk
77041: KIEVIET, C. JOHN. - "De Club op reis 4e druk
58442: KIEVIET, C. Joh. - Frans van Dorentil. Geïllustreerd door A. Rünckel. Derde Druk. In de Vacantie Bibliotheek voor Jongens en Meisjes. Serie A. Jongensboeken. Deel 3.
33340: KIEVIET, C. Joh. - Uit het leven van Dik Trom. door C. Joh. Kieviet. Geïllustreerd door Joh. Braakensiek.
33061: KIEVIET, C. Joh. - Uit het leven van Dik Trom. 39e druk.
33335: KIEVIET, C. Joh. - Uit het leven van Dik Trom. 69e druk.
33303: KIEVIET, C. Joh. - Het tweede boek van Dik Trom en zijn dorpsgenoten. ILLUS jOH bRAAKENSIEK 19e druk.
33089: KIEVIET, C. Joh. - Het geheim van den Canadees door C. Joh. Kieviet.
38047: KIEVIET, C. Joh. - De zoon van Dik Trom. Bandtekening van Henri Pieck. Illustraties van Joh. Braakensiek.
26077: KIEVIET, C. Joh. - Jongens van Oudt - Holland. Geïllustreerd door Joh. Braakensiek. Tweede druk.
58447: KIEVIET, C. Joh. - Het vroolijke trio. Geïllustreerd door Joh. Braakensiek. Tweede druk.
58448: KIEVIET, C. Joh. - Pension Zonneduin. Met illustraties van A. J. Blom
30590: KIEVIET, C. Joh. - Uit het leven van Dik Trom. Geïllustreerd door Joh. Braakensiek.
74398: KIEVIET, C. Joh. - De zoon van Dik Trom.12e druk
70847: KIEVIET W.H. - Dollie
38039: KIEVIET, C. Joh - Het tweede boek van Dik Trom en zijn dorpsgenoten. 26e druk.
37521: KIEVIT, Ds. I. - Leven en sterven. 2e druk.
1175: KIEVIT, I. (V.D.M. te Baarn) - De Heere is mijn Herder. Psalm 23 verklaard en toegepast in 14 meditatiën.
1176: KIEVIT, I. (V.D.M. te Baarn) - De Heere is mijn Herder. Psalm 23 verklaard en toegepast. 3e druk
1177: KIEVIT, I. (V.D.M. te Baarn) - Tweeërlei kinderen des Verbonds. (Uitleggend-leerstellig gedeelte)
48787: Kievit, C. J. - De zoon van Dik Trom
32892: KIEVIT, I. (V.D.M. te Baarn) - De Heere is mijn Herder. Psalm 23 verklaard en toegepast. 5e druk.
25172: KIEVIT, Ds. H. - Mijn Vader, mijn Vader, wagen Israëls en zijne ruiteren! Predikatie over 2 Kon. 2: 12, uitgesproken bij het overlijden van den Weleerw. Heer Ds. H. Kievit door Ds. R. Kok, predikant der Geref. Gemeente te Gouda. Op verzoek uitgegeven. Vierde druk.
39594: Kievit, L. - In het midden dvan dezeven kandelaar. Ter nagedachtenis aan ds. L. Kievit. 17 augustus 1918-20 april 1990
26981: KIEVIT, H. - Het sterven en de ter aardebestelling. van Ds. H. Kieviet Jacz. in leven pred. bij de geref. gemeente te Veenendaal overleden 16 juli 1928
40498: KIEVIT, C. JOH. - Uit de Riddertijd Een historisch verhaal uit de jaren 1195-1197.
43101: KIEVIT, I. - Het boek Jozua praktisch verklaard door I. Kievit v.d.m. te Baarn.
23329: KIEVIT, I. (V.D.M. te Baarn) - Pelgrimszangen van Jansje Zondag. Tweede druk.
22444: KIEVIT, I. (V.D.M. te Baarn) - Zendingsvrucht gewaarborgd.
69741: KIEVIT, I. (V.D.M. te Baarn) redaktie - Gereformeerd weekblad 43e jaargang
69742: KIEVIT, I. (V.D.M. te Baarn) redaktie - Gereformeerd weekblad 48e jaargang
69743: KIEVIT, I. (V.D.M. te Baarn) redaktie - Gereformeerd weekblad 50jaargang
58463: Kievit, C. Joh - De twee neven
58464: KIEVIT, C. Joh. - Dik Trom en zijn dorpsgenoten.. Geïllustreerd door Joh. Braakensiek. 26Edruk,
58465: KIEVIT, C. Joh. - Dik Trom en zijn dorpsgenoten. Dertiende druk,
58466: KIEVIT, C. Joh. - Dik Trom en zijn dorpsgenoten. 16e druk,
58467: KIEVIT, C. Joh. - Dik Trom en zijn dorpsgenoten. Geïllustreerd door Joh. Braakensiek. Negende druk.
26432: KIEVIT, L. - Om de eer van Zijn Naam. Meditaties.
31282: KIEVIT, L. Ned Hderv Ptred - Het eeuwig evangelie. Afscheid te Putten en intrede te Woerden.
39401: KIEVIT, C. Joh. - Dik Trom en zijn dorpsgenoten. Geïllustreerd door Joh. Braakensiek. Negende druk.
6566: KIEVIT, I. (V.D.M. te Baarn)89 - Een weenende Jezus.
45669: KIEVIT IZAAK BAARN (1887-1954 door HILLE, H. - de tijd is kostbaar Kievit in de branding van het Kerkelijk Leven
31273: KIEVIT, I. (V.D.M. te Baarn) - Leven en Sterven. pred Filippenzen 1 vers 21 2e drk
43976: KIEVIT, C. Joh. - Dik Trom en zijn dorpsgenoten. Dertigste druk
76949: KIEVIT, I. (V.D.M. te Baarn) redaktie - Gereformeerd weekblad 49 jaargang
19519: KIEVIT, I. (V.D.M. te Baarn) - Leerling-leeraar. Gedachtenispredicatie van Ds. I. Kievit gehouden ter gelegenheid van zijn 25-jarige ambtsbediening op zondagmiddag 1 December 1940 in de Ned. Herv. Kerk. te Baarn.
31526: KIEVIT, Ds. H. - Mijn Vader, mijn Vader, wagen Israëls en zijne ruiteren! Predikatie over 2 Kon. 2: 12, uitgesproken bij het overlijden van den Weleerw. Heer Ds. H. Kievit door Ds. R. Kok, predikant der Geref. Gemeente te Gouda. Op verzoek uitgegeven. Vierde druk.
16748: KIEVIT, I. (V.D.M. te Baarn) - Voorwerpelijke onderwerpelijke prediking eisch der Heilige Schrift. Tweede druk.
40357: Kievit, C. Joh - De twee neven
77656: KIEVIT, I. (V.D.M. te Baarn) redaktie - Gereformeerd weekblad 45 jaargang
72081: KIEVIT, C. Joh. - Dik Trom een jongen was.. Geïllustreerd door J H`Lutz
45429: KIEVIT, I. (V.D.M. te Baarn) - In Christus reisvaardig. Tiental predikatiën.
33339: KIEVIT, C. Joh. - Dik Trom en zijn dorpsgenoten. 16e druk,
33338: KIEVIT, C. Joh. - Dik Trom en zijn dorpsgenoten. Dertiende druk,
33304: KIEVIT, C. Joh. - Dik Trom en zijn dorpsgenoten.. Geïllustreerd door Joh. Braakensiek. 26Edruk,
58468: KIEVIT, C. JOH. - Uit de Riddertijd Een historisch verhaal uit de jaren 1195-1197.
58469: KIEVIT, C. Joh. - Dik Trom en zijn dorpsgenoten. Dertigste druk
58470: KIEVIT, C. Joh. - Dik Trom en zijn dorpsgenoten..en deel 2 het tweede boek Geïllustreerd door Joh. Braakensiek. 29e druk,
58472: KIEVIT, Ds. H. - Mijn Vader, mijn Vader, wagen Israëls en zijne ruiteren! Predikatie over 2 Kon. 2: 12, uitgesproken bij het overlijden van den Weleerw. Heer Ds. H. Kievit door Ds. R. Kok, predikant der Geref. Gemeente te Gouda. Op verzoek uitgegeven. Vierde druk.
58474: KIEVIT, H. - Het sterven en de ter aardebestelling. van Ds. H. Kieviet Jacz. in leven pred. bij de geref. gemeente te Veenendaal overleden 16 juli 1928
21798: KIEVIT, I. (V.D.M. te Baarn) Zondag Jansje - Pelgrimszangen van Jansje Zondag. Tweede druk.
16577: KIEVIT, I. (V.D.M. te Baarn) - De Heere is mijn Herder. Psalm 23 verklaard en toegepast in 14 meditatiën. 3e druk
75161: KIEVIT, I. (V.D.M. te Baarn) redaktie - Gereformeerd weekblad 44 jaargang
21778: KIEVIT, I. (V.D.M. te Baarn) - Ontwerp regeling. Voor het bijeenkomen van de Nederlandschen Hervormde Kerk in Generale Synode getoetst aan schrift en Belijdenis.
1527: KIEVIT, L. - De man uit Ur. Meditatieve gedachten over het leven van Abraham.
1528: KIEVIT, I. (V.D.M. te Baarn) - Verbond en prediking. voorwoord A Vroegendewei
1529: KIEVIT, L. - Die geleden heeft.
13759: KIEVIT, I. (V.D.M. te Baarn) - Tweeërlei kinderen des Verbonds. en voorwerpelijke onderwerpelijke prediking eis der Heilige Schrift
13756: KIEVIT, I. (V.D.M. te Baarn) - In Christus reisvaardig. Tiental predikatiën.
13758: KIEVIT, I. (V.D.M. te Baarn) - De Heere is mijn Herder. Psalm 23 verklaard en toegepast. 3e druk.
58488: KIEZENBRINK, H.H. - DeWalburgskerk te Zutphen. 3e herziende druk
22685: KIJFTENBELT, Ds. F. - De zonde tegen den Heiligen Geest. Door ds. F. kijftenbelt, em. predikant.
45489: KIJFTENBELT, Ds. F. - Studeren en mediteren. Honderd schetsen uit de Heilige Schrift. 3e druk.
58490: KIJFTENBELT, Ds. F. - De zonde tegen den Heiligen Geest. Door ds. F. kijftenbelt, em. predikant.
2471: KIJFTENBELT, Ds. F. - Studeren en mediteren. Honderd schetsen uit de Heilige Schrift. 3e druk.
71179: VRIES-KIKKERT D. DE - Als de zee roept, geïllustreerde door E.J.Veenendaal
58493: KIKKERT, J. G. - Op stap in Nederland. Toerisme vroeger en nu.
47775: Oom Jan Redachteu van de Kinderkrant - Prins Willem 1 Gelofsheld en Vader de s vaderlands
62857: Oom Jan Redachteu van de Kinderkrant - Prins Willem 1 Gelofsheld en Vader de s vaderlands
58495: King - King Atlas Nederland. 2edruk.
58496: King - King Atlas Nederland. . Pays-Bas et Belgique. Nederland en België.
58498: King, Ruchama - Bruiloft in Jeruzalem. Roman. Vertaling Rika Vliek
20517: KINGMANS, Hugo - Dageraad.
36744: KINGMANS, H. - Het huisje aan de haven.
58504: KINGMANS, H. - De ijzeren wil.
58505: KINGMANS, H. - De ijzeren wil.
58506: KINGMANS, H. - De ijzeren wil
58507: KINGMANS, H. - Het huisje aan de haven.
58509: KINGMANS, H. - Holsbergers
58510: KINGMANS, H. - Dolle vacantieavonturen
58511: KINGMANS, H. - De boer van levensstrijd
58513: KINGMANS, Hugo - Waar de winden waaien.
27935: KINGMANS, H. - De verloren zoon.
43505: KINGMANS, Hugo - Stormgetij, historisch verhaal uit het leven en den tijd van Graaf Willem Lodewijk
43642: KINGMANS, H. - Dolle vacantieavonturen
20515: KINGMANS, Hugo - Waar de winden waaien.
71093: KINGMANS H. - Het huisje aan de haven
36094: KINGMANS, H. - De ijzeren wil
33810: KINGMANS, Hugo - Niet door kracht, noch door geweld. Uit het leven van ds. Hendrik de Cock.
33292: KINGMANS, H. - De ijzeren wil.
35879: KINGMANS, H. - De ijzeren wil.
20519: KINGMANS, Hugo - Hondema-state.
71134: KINGMANS H. - Niet door kracht, noch door geweld (uit het leven van d. Hendrik de Cock)
10429: KINNAN Rawlings, Marjorie - Gouden oogst. Geillustreerd door Anton Pieck.
58520: KINNAN Rawlings, Marjorie - Gouden oogst. Geillustreerd door Anton Pieck.
53289: Deutscher Evangelischer Kirchenausschuß - Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche
58521: KIRCHHOFF, Hans - Theologie und Pietesmus. Lebensberichte und Aufsätze. Herausgegeben von Hans Kirchhoff.
39538: KIRCHHOFF, Hans - Theologie und Pietesmus. Lebensberichte und Aufsätze. Herausgegeben von Hans Kirchhoff.
58522: KIRCHMANN, JOHANN (1575-1643) GEORGII LONGI -ABRAHAMI GORLAI - De annulis liber singularis. axxedunt GEORGII LONGI Abrahami Gormanni et Henr Kornmanni de iisdem Tractatus absolutissimi WAARBIJ Georgii Longi Sacerditis Doctoris &Ambrosianae Bibliothec custodis prime TRACTATUS de annulis sifnaroris antiquorum sive de vario obsignan di ritu WAARBIJ Gorla1 Abrahami Antwerpiani Daxtyliotheca sive traxtatus de anulorum origine variis forum generibus et usu apud priscos
43724: Kirpestein J W - Groen van Prinsteren als belijder van Kerk en Staat in de negentiende eeuw
58523: Kirpestein J W - Groen van Prinsteren als belijder van Kerk en Staat in de negentiende eeuw
15568: KIST - Leerredenen over verschillende onderwerpen. II deel.
13755: KIST, Ewaldus (1762-1822, Dordrecht) - Beoefeningsleer of de kennis der middelen, om als een waar leerling van Jezus Christus getroost en heilig te leven. Tweeden deels, tweede en laatste stuk.
58529: KIST, N. C. - Archief voor kerkelijke geschiedenis, inzonderheid van Nederland. Verzameld door N. C. Kist en H. J. Royaards, hoogleraren te Leiden en Utrecht. 7e deel.
47687: KIST, N. C. - Archief voor kerkelijke geschiedenis, inzonderheid van Nederland. Verzameld door N. C. Kist en H. J. Royaards, hoogleraren te Leiden en Utrecht. 9e deel.
47689: KIST, N. C. - Archief voor kerkelijke geschiedenis, inzonderheid van Nederland. Verzameld door N. C. Kist en H. J. Royaards, hoogleraren te Leiden en Utrecht. 10e deel.
58526: KIST, Ewaldus (1762-1822, Dordrecht) - Beoefeningsleer of de kennis der middelen, om als een waar leerling van Jezus Christus getroost en heilig te leven. Tweeden deels, tweede en laatste stuk.
58528: KIST, N. C. - Archief voor kerkelijke geschiedenis, inzonderheid van Nederland. Verzameld door N. C. Kist en H. J. Royaards, hoogleraren te Leiden en Utrecht. 13e deel.
73915: KIST, N. C. - Archief voor kerkelijke geschiedenis, inzonderheid van Nederland. Verzameld door N. C. Kist en H. J. Royaards, hoogleraren te Leiden en Utrecht. 10e deel.
58525: KIST, W, den Schrijver van Den Ring van Gyges wedergevonden. - GIESSEN van HERMAN em zijne lotgenoten of degevolgen des oorlogs en der staatsomwentelingen door de( W. Kist), den Schrijver van Den Ring van Gyges wedergevonden.1e deel
58530: KITS, J. - Kunnen wij de Bijbel vertrouwen?
24868: KITTEL, GERHARD & GERHARD FRIEDRICH BROMILEY, GEOFFREY W. (ENGLISH ED.) - Theological Dictionary of the New Testament: - Trouwelooselijk gehandeld. Rede uitgesproken op de algemeene vergadering der Staatk. Gereformeerde Partij te Utrecht, den 26sten maart 1931.
58532: KITTEL, GERHARD & GERHARD FRIEDRICH BROMILEY, GEOFFREY W. (ENGLISH ED.) - Theological Dictionary of the New Testament: - Trouwelooselijk gehandeld. Rede uitgesproken op de algemeene vergadering der Staatk. Gereformeerde Partij te Utrecht, den 26sten maart 1931.
58531: KITTEL, G. (red.) - Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament. ( In verbindung mit zahlreichen Fachgenossen hrsg.und. fortgesetzt von Gerh. Friedrich. ) Herausgegeben von Gerhard Kittel.
58534: KITTEL, Rud. - Biblia Hebraica. Adjuvantibus professoribus G. Beer, F. Buhl, G. Dalman, S. R. Driver, M. Löhr, W. Nowack, I. W. Rothstein, V. Ryssel. Editio altera emendatior stereotypica iterum recognita.
58535: KITTEL, Rud. - Biblia Hebraica.
58536: KITTEL, Rud. - Geschichte des Volkes Israel. 1. Band. Palästina in der urzeit. Das werden des volkes. Quellenkunde und geschichte der zeit bis zum tode Josuas. Dritte, aufs neue durchgearbeitete auflage. (16) 696 blz. 2. Band. Das volk in Kanaan. Quellenkunde und geschichte des zeit bis zum Babylonischen exil. Dritte, vielfach umgearbeitete und vermehrte auflage. (16) 647 blz.
58537: KITTEL, Rud. - Biblia Hebraica. Adjuvantibus professoribus G. Beer, F. Buhl, G. Dalman, S. R. Driver, M. Löhr, W. Nowack, I. W. Rothstein, V. Ryssel. Editio altera emendatior stereotypica iterum recognita.
58538: KITTEL, Rud. - Biblia Hebraica. Adjuvantibus professoribusBaumgartner, G. Beer,J A Bewer, F. Buhl, J Hempel, F Horst, M Noth O Procksch, G Quell, Th H Robinson, W Rudolph, H H Schaeder..Editit Rud Kittel Textum masoreticum curavit rect
58539: KITTEL, Rud. (ed.) - Biblia Hebraica. Adjuvantibus professoribus G. Beer, F. Buhl, G. Dalman, S.R. Driver, M. Löhr, W. Nowack, I.W. Rothstein, V. Ryssel. Editio altera emendatior stereotypica iterum recognita.
58540: KITTEL, Rud. (ed.) - Biblia Hebraica. Adjuvantibus professoribus G. Beer, F. Buhl, G. Dalman, S.R. Driver, M. Löhr, W. Nowack, I.W. Rothstein, V. Ryssel. Editio altera emendatior stereotypica iterum recognita.
58541: KITTEL, Rud. (ed.) - Biblia Hebraica. Adjuvantibus professoribus G. Beer, F. Buhl, G. Dalman, S.R. Driver, M. Löhr, W. Nowack, I.W. Rothstein, V. Ryssel. Editio altera emendatior stereotypica iterum recognita.
58542: KITTEL, Rud. (ed.) - Biblia Hebraica. Adjuvantibus professoribus G. Beer, F. Buhl, G. Dalman, S.R. Driver, M. Löhr, W. Nowack, I.W. Rothstein, V. Ryssel. Editio altera emendatior stereotypica iterum recognita. Deel II
74900: BIBLIA KITTEL - Biblia Hebraica. Edidit Rud. Kittel. Textum masoreticum curavit R. Kahle.
77926: BOUWMAN KITTY - Mater sapientia de mystagogische fintie van het moederschap van God en het geesteloijke moederschap bij Augustinus proefschrift
579: KLAARBOUT, Chr. (1728-1806, Graft) - De luister der Hervormde Kerke. Uitblinkende in het Kort Begrip der H. Godgeleertheit van de Heidelbergschen Catechismus, met desselfs vragen en antwoorden in digt-maat gesteld. Den tweden druk, vermeerdert met een bijvoegsel.
52612: CATSBURG J- ROOS W- Tj de Jong- Veldman Klaas e.a - HET GEKROOKTE RIET Maandblad tot op wekking Verbreiding en verdieping ------ binnen de Ned Herv Kerk 1e t/m 7e jaargan
58544: KLAPWIJK, V. - Een muis in huis
58545: KLAPWIJK, VROUWKE - Koosje op de fiets met oma booma.
58546: KLAPWIJK, VROUWKE - De muis van Jop
58547: KLAPWIJK, VROUWKE - Koosje met illustraties van Magda van Tilburg
58548: KLAPWIJK, VROUWKE - Bas vindt de schat.Tweede druk
58552: KLATTER, J. - Groot Bronswijk 1873-1973. Haven van behoud op het Noordererf.
58551: KLATTER, J. - De wondere wereld van Nijl tot Eufraat.
58554: KLAVARSKRIBO - Psalmen en Gezangen voor den Eredienst der Nederlandsche Hervormde Kerk. 3 delen. Deel I: Psalmen, Deel II: Gezangen 1-152, Deel III: Gezangen 153-306
58558: KLEERKOOPER, G.G - Ha-Méliets. Leerboek voor het Hebreeuws op de Lagere school. Met teekeningen van L.Pinkhof. Omslag Jo Spier.
58559: KLEEUWENS, J. - Flakkeesche schetsen
35920: KLEI, Jac. van der / UBINK, J.B. - Het ruisende woud. Leesboek voor de lagere school. Vijfde deeltje. Geillustreerd door J.H. Isings, twaalfde druk.
58560: KLEI, J. C. VAN DE - Licht en Leven 7e deeltje dubbele twee II
58561: KLEI, JAC VAN DE - De oude boerderij. Geïllustreerd door Nancy Schotel. Leeftijd 7-12 jaar.
58562: KLEI, Jac. van der en J.B. Ubbink. - Het ruizende woud. Leesboek voor de lagere school. Vijfde deeltje. Geillustreerd door J.H. Isings.
58563: KLEI, Jac. van der / UBINK, J.B. - Het ruisende woud. Leesboek voor de lagere school. Negende deeltje. Geillustreerd door J.H. Isings, veertiende druk.
58564: KLEI, Jac. van der (met medewerking van verschillende letterkundigen en kinderschrijvers. - Voor 't jonge volkje. Geïllustreerd tijdschrift voor de jeugd. Drie-en-negentigste deel. Met een groot aantal illustraties.
58565: KLEI, Jac. van der (met medewerking van verschillende letterkundigen en kinderschrijvers. - Voor 't jonge volkje. Geïllustreerd tijdschrift voor de jeugd. Een-en-negentigste deel. Met een groot aantal illustraties.
58566: KLEI, Jac. van der / UBINK, J.B. - Het ruisende woud. Leesboek voor de lagere school. Vijfde deeltje. Geillustreerd door J.H. Isings, twaalfde druk.
58567: KLEI, Jac. van der / UBINK, J.B. - Het ruisende woud. Leesboek voor de lagere school. Eerste deeltje. Geillustreerd door C. Jetses. Elfde druk.
29021: KLEI, Jac. van der (met medewerking van verschillende letterkundigen en kinderschrijvers. - Voor 't jonge volkje. Geïllustreerd tijdschrift voor de jeugd. Drie-en-negentigste deel. Met een groot aantal illustraties.
29022: KLEI, Jac. van der (met medewerking van verschillende letterkundigen en kinderschrijvers. - Voor 't jonge volkje. Geïllustreerd tijdschrift voor de jeugd. Een-en-negentigste deel. Met een groot aantal illustraties.
48830: Klei, A. J. - Liever een bal des gehakts
49229: Klei, J. C. van de - Licht en Leven 7e deeltje dubbele twee II
28847: KLEI, Jac. van der / UBINK, J.B. - Het ruisende woud. Leesboek voor de lagere school. Negende deeltje. Geillustreerd door J.H. Isings, veertiende druk.
25771: KLEIJN, Pl. - Een overdenking over den toestand van Land en Kerk in een brief aan mijne vrienden. 2e duizendtal.
58571: KLEIJN, Pl. - Een overdenking over den toestand van Land en Kerk in een brief aan mijne vrienden. 2e duizendtal.
58572: KLEIN KRANENBURG, E.S. - Trialoog. De Derde in het pastorale gesprek. (Diss.)
58573: Klein, F. - Agglutinatoren en remmers in de latex-fixatieproef
58575: KLEINSCHMIDT, O. - Die Singvogel der Heimat: 86 farbige Tafeln nebst Abbildungen der wichtigsten Eier- und Nestertypen, letztere meist nach Naturaufmahmen in Schwarzdruck, mit systemarisch-biologischm Text. XII + 107 text + 86 Tafeln. pp. Cloth. Original binding. 8th print.
11186: KLEISEN, Regina - Troost Gij mij. Gedichten. Inleiding en keuze uit haar gedichten Hans Roodbeen.
58576: KLEISEN, Regina - Troost Gij mij. Gedichten. Inleiding en keuze uit haar gedichten Hans Roodbeen.
58579: KLEMENS, Aurelius Prudentius; Gerardus Kempher - Aurelius Prudentius Klemens' lofzangen, vertaald door G . Kemher.
58580: Kleppe, Ds.J.M - Opzoekende liefde
34600: KLEPPE, J.M. - Op saffieren gegrondvest.
47956: Kleppe, Ds.J.M - Opzoekende liefde
5578: KLERK, B.J. de - Vorm en karakter van die Biblisisme door dr. B.J. de Klerk.
32667: KLERK, B.J. de - Vorme en Karakter van die Biblisisme. Academisch proefschift.
58584: KLERK, B.J. de - Vorme en Karakter van die Biblisisme. Academisch proefschift.
58583: KLERK, B.J. de - Vorm en karakter van die Biblisisme door dr. B.J. de Klerk.
58585: KLESSER, J.C. - Scherpenzeel. Poort van Gelderland. Wegen en grenzen - voorheen en nu
58586: KLEUVER, A. de - Geestelijk Israël... Wat nu??
58587: KLEUVER, A. de - Geestelijk Israël ... Wat nu??
58591: KLEYN, H.G - Algemeene Kerk en Plaatselijke Gemeente. Proeve van historisch onderzoek, naar de verhouding van beiden ten opzichte van de inwendige en van de stoffelijke belangen.
75025: KLEYN, H.G - Algemeene Kerk en Plaatselijke Gemeente. Proeve van historisch onderzoek, naar de verhouding van beiden ten opzichte van de inwendige en van de stoffelijke belangen.
33903: KLEYN, GERARDUS, Predikant en rector te Apingedam - De biddende Nehemia. In zyne groote onderneeminge, vertoond in eene intree-rede. Gedaan op den XXIV. April, MDCCXL, In de Gereformeerde Gemeente der stad Appingedam, Over neh. I. II.
58592: KLIJ, JAN W. - De wenkende horizon.
58594: KLIJN E.A - Inleiding tot instituut van het oude testament
77329: KLIJN, Jan W. - De bergen zullen vrede dragen
48385: KLIJN, Jan W. - Lichtenende einder
58595: KLIJN G.P. - Kerstfeest met de rijdende gemeente
58596: KLIJN J W - GERT JAN triologie get jan-de wenkende horizon- Lichtende einder
58602: KLIJN, B.D. - Gedichten.
58603: KLIJN, DR, A.F.J. - Wat weten wij van Jezus van Nazareth?
58604: KLIJN, Dr. A. F. J. E A - Inleiding tot de studie van het nieuwe testament. 2e druk
58608: KLIJN, Jan W. - Jaspers carriere. Jasper serie deel 2
58609: KLIJN, Jan W. - Lichtenende einder
58610: KLIJN, JAN W. - Peter, waarom crimineel?
58611: KLIJN, W. JAN - Nieuwe wegen
58612: KLIJN, W. JAN - De wenkende horizon. Deel 2.
74552: KLIJN, Jan W. - Moord in de Alblaserwaard 3e druk
20819: KLIJN, B.D. - Gedichten.
75947: KLIJN, Jan W. - Oorloglangs de lek (grootammers)
75948: KLIJN, Jan W. - Nieuwe wegen
75946: KLIJN, Jan W. - De StrIk ontkomen
58615: KLINK, DR. JOANNE. L. - NAAR DE TRED VAN DE KINDEREN. De Bijbel in de godsdienstpedagogie.
20274: KLINKEN, L. van en Anne de Vries - Nieuw Nederlands leesboek voor de Christelijke scholen. deekl 8 zevende letrjaar
58620: KLINKEN, L. van - Een diagnose van de hedendaagse schoolziekte.
58617: Klinken, J. van - Kerk en gezinsmaatsschappelijk werk - Enkele samenhangen tussen organisatievorm en integratie in de gereformeerde kerken in Nederland
58619: KLINKEN, L. van en Anne de Vries - Nieuw Nederlands leesboek voor de Christelijke scholen. deekl 8 zevende letrjaar
58621: KLINKEN, L. van - Het stotterende kind. 32 blz. Ing.
31240: KLINKEN, L. van - Het stotterende kind. 32 blz. Ing.
27777: KLINKEN, L. van - Een diagnose van de hedendaagse schoolziekte.
13761: KLINKEN, J. van e.a. - Tussen hoop en vrees. Gesprekken over de crisis in de samenleving. Interviews met o.a. dr. H.A. Hofman, dr. W. Aalders, mr. drs. F.W.J. den Ottolander, prof. dr. ir. Blaauwendraad.
66025: SPIRA FRANCISCUS; GISBERTUS VOETIUS-r D KLINKERT - De verschrickelijke historie van Francisus Spira, in 't brede voorgesteld uijt d' eijgene brieven en historische beschrijvingen eeniger geleerde mannen, die in sijn ellendigen staet bij hem gheweest sijn / nevens de verantwoordingh van den bisschop Petrus Paulus Vergerius ; hier is bijgevoecht het oordeel van Martinus Borrhaus ... ; gelijck oock eenighe brieven van Calvinus en Celius Curio ...; gesamentlijck uijt het Latijn vertaeld, en noijt voor desen in onze tale also uijt-gegeven ; met een voor-reden van Gisb. Voetius Zevende druk Met een Voorwoord van den Wekleerw Zeer GelHeer D KLINKERT Leeraar der Gerf Gemeente te Rotterdam
72268: LINDEBOOM L /DOUMA E en KLINKERT H J - GEDENKT DENSABBATDAG dat gij dien heiligt. Rapoort en advies in zake de heiliging van dendag desHeeren ingediend bij deSynode der Christ Geref Kerk Gehouden teASSEN op Haar last algemeen verkrijgbaar gesteld door hare commisie ad hoc
74864: KLINKERT, H.C. - Nieuw Nederlandsch-Maleisch woordenboek.tweede vermeerderde en verbeterdec druk
58626: KLOEK, D. - Het holletje in de dikke boom - geïllustreerd door Anny Rot - tweede druk
53771: DOLF KLOEK - Dokter in de fabriek
18891: KLOEK, Johannes (overl. 1714, Ede) BARENZONIUM, Nicolaus (Goes) en SORGEN, Philippus van - Eedische verlustingen, of geestelijke gezangen en lof-zangen, op verscheyden voorvallen en gelegentheden t'zamen gesteld, en ten dienste der zang lievende in't ligt gebracht. Door Johannes Kloek, herder der gemeente Christi tot Ede. Den agtsten druk,140(4) Waarbij: Aanhangsel of Edische verlustingen, door Johannes Kloeck, herder der gemeente Christi tot Ede. En andere sang-lievers. Alsmede den swacken adem-tocht, van een aemechtige ziele in haer geestelijke flaute, door Nicolaum Barenzonium, bedienaar des H. Euangelium tot Goes. 109 (3) blz. Waarbij geb.: Dichtkundige ziele-zangen, opgezongen door Philippus van Sorgen en verscheide andere zang-lievers. Den laatsten druk vermeerdert met een aenhangzel van verscheide gezangen van dezelfde materie. (6) 136 blz. Waarbij: Aanhangzel of tweede deel van de dichtkundige ziele-zangen.
58628: KLOET, JACQUELINE VAN DER - In de tuin. Het tweede boek van VT wonen.
58629: KLOET, T.J. - Stoomwet en stoombesluit. toegelicht en van aantekeningen voorzien. Tweede druk.
21274: KLOK, J. - De Boeren-republieken in Zuid-Afrika. Hun ontstaan, geschiedenis en vrijheidsoorlogen.
25568: KLOK, J. / H.T. Noordhof - Rondom de schorsing van onze herder en leraar. Handelingen van kerkeraad en classis in strijd met het Woord van God en de kerkorde.
40424: Klok, W. (Vrij vertaald uit het Engels) - De Avonturen van Elisabeth Ann
35591: KLOK, J. - Lieske van den postmeester.
58630: Klok R H J Drs - Archeologie en monument ;
58631: KLOK, H - Van twee jongens en een auto
58634: KLOK, J. - Lieske van den postmeester.
58635: KLOK, J. - Lieske van den postmeester
58636: KLOK, J. / H.T. Noordhof - Rondom de schorsing van onze herder en leraar. Handelingen van kerkeraad en classis in strijd met het Woord van God en de kerkorde.
47783: klok, H - Van twee jongens en een auto
32000: KLOOSTER, K. ten/RUIJGROK, L.W.Ch./BAS, C.J.P. van der - Om een gereformeerde kerk. De kerk op het spel -5.
58639: KLOOSTERMANS, B.C. - Ons Voorbeeld/deel III. Illustr.: Graafland, Rob. 39 e druk
58640: KLOOT MEYBURG, Herman van der - Het oude dorpskerken in Nederland.
78062: KLOPERS P J - Henks geheim anger een hstirisch verhaal met drie platen
32039: KLOPPERS, P.J. - De zegepraal van het kruis. Het kerkelijk, Godsdienstig, maatschappelijk en huiselijk leven en de volgelingen der eerste christenen. Beschreven door het Nederlandsche volk.
78104: KLOPPERS, S. G. - De geheimzinnege korf
58645: KLOPPERS, P. J. - Vurige kolen op 's vijands hoofd. verhaal voor onze jeugd.
58647: KLOPPERS, P.J. - De zegepraal van het kruis. Het kerkelijk, Godsdienstig, maatschappelijk en huiselijk leven en de volgelingen der eerste christenen. Beschreven door het Nederlandsche volk.
58648: KLOPPERS, P.J. - Mijn nieuwe boek. Leesboek voor christelijke scholen en huisgezinnen.
49122: Kloppers, P. J - De zegepraal van het kruis. Het kerkelijk, Godsdienstig, Maatschappelijk en Huiselijk Leven en de Vervolgingen der eerste Chrisenen. Beschreven voor het Nederlandsche volk.
47727: Kloppers, P, J - De kroon des levens De marteldood van Angelus Merula en Guido De Brés derde druk
41778: KLOPPERS, P. J. - Vurige kolen op 's vijands hoofd. verhaal voor onze jeugd.
58642: Kloppers, P, J - De kroon des levens De marteldood van Angelus Merula en Guido De Brés derde druk
58643: Kloppers, P. J - De zegepraal van het kruis. Het kerkelijk, Godsdienstig, Maatschappelijk en Huiselijk Leven en de Vervolgingen der eerste Chrisenen. Beschreven voor het Nederlandsche volk.
58644: Kloppers, P. J - De zegepraal van het kruis. Het kerkelijk, Godsdienstig, Maatschappelijk en Huiselijk Leven en de Vervolgingen der eerste Chrisenen. Beschreven voor het Nederlandsche volk.
58649: KLOPSTOCK - De Messias. uit het hoogduitsch vertaald door Mr. Johan Meerman, heer van Dalem en Vuren.
58650: KLOPSTOCK, F. G. - Sämmtliche Werke in einem Bande. Mit dem Bildnisse des Verfassers.
49043: Klopstra, Ds. K. - Kot, Ds. A. - Meulema, Ds. B. M. - Olie, Ds. J. H. C. - Zweistra, Ds. H. - Vragen naar de weg - Een verantwoording in vraag en antwoord van het niet mee kunnen naar de PKN
58651: KLOSE, Titus (Overleden 10 juni 1833) - Gods Groote Barmhartigheid medegedeeld in eenige bijzonderheden uit het leven van Klose Overleden 10 Juni 1833
40138: KLOSE, Titus (Overleden 10 juni 1833) - Gods Grote Barmharigheid medegedeeld in Eenige Bijzonderheden uit het leven van Totus Klose.
33109: KLOSE, Titus (Overleden 10 juni 1833) - De wilde jager werd door Gods genade van een leeuw en een lam. Tweede druk.
58652: KLOSE, Titus (Overleden 10 juni 1833 en STELT vander GERRIT- Leeerbroek - Gods Grote Barmharigheid medegedeeld in Eenige Bijzonderheden uit het leven van Totus Klose.2waarbij Hetr wonder van Gdsgenade
10415: KLUGE, KURT - De zilveren windwijzer, deel 1. De verre wegen, deel 2. Geillustreerd door Anton Pieck.
58653: KLUGE, KURT - De zilveren windwijzer, deel 1. De verre wegen, deel 2. Geillustreerd door Anton Pieck.
7044: KLUGKIST HESSE, Hermann - Hermann Friedrich Kohlbrügge. (Levensbeschrijving duitstalig)
58654: KLUGKIST, C.(1670-1740 Zuidbroek) - Godts beloften Hem tot heerlykheit door ons Ja ende Amen in Jezus Christus: vertoont in feest kerkredenen over des Heilants geboorte te Bethlehem. Met eenige gevolgen, Opstandinge en Hemelvaart, mitsgaders zendinge des Heiligen Geests. Met nog vier kerkredenen over zulke woorden uit de rolle der Profeten, die deze dingen te voren verkondigtr hebben. Ten gemeinen dienste en nutte uitgegeven door Conradus Klugkist, bedienaar des heiligen Euangeliums te Zuitbroek en Muntendam.
58656: KLUIJVER, LEENDERT, H. DE - In de greep van de Geuzen
41701: KLUIT, M. Elisabeth - Uit de briefwisseling van C.M. van der Kemp en H.J. Koenen. Overgedrukt uit de Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap. Deel LXIII.
15632: KLUIT, M. Elisabeth - Het Réveil in Nederland 1817 - 1854. Met een 'ter inleiding' van Dr. N. Japikse. Met 42 afbeeldingen.
15796: KLUIT, Dr. M. Elisabeth - Nader over het Réveil. 5 schetsen.
36775: KLÜSENER, P.A.A. - Waarlijk vrij en van het einde des lands.
58659: KLÜSENER, DS. P. A. A. - Onze tijd onze roeping en onze taak
58660: KLÜSENER, P.A.A. - Waarlijk vrij en van het einde des lands.
58661: KLÜSENER, P.A.A. - Waarlijk vrij, en van het einde des lands.
58662: KLÜSENER, P.A.A. v.d.m. - De zekerheid des geloofs.
36862: KLÜSENER, P.A.A. - Waarlijk vrij, en van het einde des lands.
41606: KLÜSENER, P.A.A. v.d.m. - De zekerheid des geloofs.
58663: Klynstra, F. B. - Distributie en samenstelling van zure mucopolysacchariden in normaal en atherosclerotisch humaan aortaweefsel
58676: KNAP, W., W.G. zoon - Prins Willem I (de Zwijger). Fragmentarisch schetsen uit het leven van de groote historische figuur uit den door onzen voorouders gevoerden onafhankelijksstrijd tegen de Spaansche overheersching, door Willem Knap, W.G. zoon, directeur-hoofdredacteur der Arnhemsche Courant anno 1814.
58667: KNAP, Ds. J. J. (1806-'65, Putten, Heeg) - Een uitverkoren vat. Twaalf tafereelen uit het leven van Paulus bi(kleuren(j platen van Harold Copping door ds. J.J. Knap Czn.
58668: KNAP, Ds. J. J. (1806-'65, Putten, Heeg) - De tijd is nabij. De voortekenen van 's Heeren wederkomst.
58671: KNAP, Ds. J. J. Czn - aan de overzijde 2e druk
58672: KNAP, Ds. J. J. Czn - opstanding en eeuwig leven
58675: KNAP, GERRIT WILLEM - Gerrit Willem Knap. Geboren 2 mei 1873 - overleden 24 november 1931. Gekenschetst als kunstschilder en aestheticus Met een voorwoord van Prof.H.Luns. en 61 reproducties
7505: KNAP, Ds. J. J. (1806-'65, Putten, Heeg) - De tijd is nabij. De voortekenen van 's Heeren wederkomst.
58677: KNAPE, J. - Het kruis in de kerstnacht - geïllustreerd door Henk Poeder - Tweede druk
58679: KNAPP, ALBERT - Herbstblüthen, Gedichte
58680: KNAPP, ALBERT - Christliche Gedichte
58691: KNAPPERT, Prof. Dr. L. - Bobliografische inleiding tot de theologie. Een beredeneerde boekenlijst samengesteld ten dienste van predikanten, theologische studenten, openbare leeszalen en bibliotheken.
58683: KNAPPERT, Dr. L. - Bibliografische inleiding tot de theologie. Een beredeneerde boekenlijst. Samengesteld ten dienste van predikanten, theologische studenten, openbare leeszalen en bibliotheken.
58684: KNAPPERT, Dr. L. - Bundel preken.
58686: KNAPPERT, L - Het ontstaan en de vestiging van het protestantisme in de Nederlanden. Betreft de periode tot ca. 1570 en gaat dus vooraf aan Knapperts Geschiedenis der Hervormde Kerk.
58687: KNAPPERT, Prof. Dr. L. - Geschiedenis der Nederl. Herv. Kerk gedurende de 16e en 17e eeuw. Geïllustreerd onder toezicht van E. W. Moes, directeur van 's Rijks Prentenkabinet. Boek 1: ontstaan en opkoms. Boek 2: de heerschende kerk.
58688: KNAPPERT, Prof. Dr. L. - Geschiedenis der Nederl. Herv. Kerk gedurende de 16e en 17e eeuw. Geïllustreerd onder toezicht van E. W. Moes, directeur van 's Rijks Prentenkabinet.
58689: KNAPPERT, Prof. Dr. L. - Geschiedenis der Nederl. Herv. Kerk gedurende de 16e en 17e en 18e en 19e eeuw. Geïllustreerd onder toezicht van E. W. Moes, directeur van 's Rijks Prentenkabinet.
58690: KNAPPERT, Prof. Dr. L. - Tegen Rome's overmacht. Overgedrukt uit ,,Teekenen des tijds''
39543: KNAPPERT, Prof. Dr. L. - Bobliografische inleiding tot de theologie. Een beredeneerde boekenlijst samengesteld ten dienste van predikanten, theologische studenten, openbare leeszalen en bibliotheken.
17166: KNAPPERT, Prof. Dr. L. - Geschiedenis der Nederl. Herv. Kerk gedurende de 16e en 17e eeuw. Geïllustreerd onder toezicht van E. W. Moes, directeur van 's Rijks Prentenkabinet.
17168: KNAPPERT, Prof. Dr. L. - Geschiedenis der Nederl. Herv. Kerk gedurende de 16e en 17e en 18e en 19e eeuw. Geïllustreerd onder toezicht van E. W. Moes, directeur van 's Rijks Prentenkabinet.
15797: KNAPPERT, Prof. Dr. L. - Geschiedenis der Nederl. Herv. Kerk gedurende de 16e en 17e eeuw. Geïllustreerd onder toezicht van E. W. Moes, directeur van 's Rijks Prentenkabinet. Boek 1: ontstaan en opkoms. Boek 2: de heerschende kerk.
15800: KNAPPERT, Dr. L. - Bibliografische inleiding tot de theologie. Een beredeneerde boekenlijst. Samengesteld ten dienste van predikanten, theologische studenten, openbare leeszalen en bibliotheken.
25576: KNAPPERT, Prof. Dr. L. - Tegen Rome's overmacht. Overgedrukt uit ,,Teekenen des tijds''
28131: KNEGT, G.S.A. de - Tekenen der tijden. Door ds. G.S.A. de Knegt.
58692: Knegt, E. - Onderzoekingen over plantengroeistoffen - experimenten over localisatie van primaire werking met behulp van een synergist
58693: Knegt, E. - Onderzoekingen over plantengroeistoffen
58695: KNEGT, SUZANNE - Concert voor opa
44535: KNEGT, G. S. A. de - door lijden tot heerlijk heid
72787: KNEGT, SUZANNE - Een nieuwe tijd voor Mirthe,
58697: KNEPPER, J. A. - Een geestelijk huis van levende stenen. Gemeente opbouw in de praktijk rond het jaar 2000.
27516: KNEPPER, J. A. - Een geestelijk huis van levende stenen. Gemeente opbouw in de praktijk rond het jaar 2000.
58699: KNETSCH, Dr. F.R.J. - Pierre Jurieu, theoloog en politikus der Refuge. Avec un résumé.
6455: KNETSCH, Dr. F.R.J. - Pierre Jurieu, theoloog en politikus der Refuge. Avec un résumé.
75339: KNEVEL, Drs. A.G.; PAUL, Dr. M.J.; e a - Verkenningen inGENESIS. Theologische verkenningen. Bijbel en Exergese.deel1
58709: KNEVEL, Drs. A. G.redaktie - Bevindelijke prediking Theologische verkeningen Deel 5
58704: KNEVEL, Drs. A. G. - De wereld in huis. Het christelijk gezin en televisie.
58705: KNEVEL, Drs. A. G. - Rondom seksualiteit Theologische verkeningen Deel 2
58706: KNEVEL, drs. A.G. (red.) - Theologische verkenningen. Serie Bijbel en exegese.deel 5 Verkenningen inde evangelien
58707: KNEVEL, Drs. A. G.redaktie - ZONDE Theologische verkeningen Deel 3
58708: KNEVEL, Drs. A. G.redaktie - in de kerk uit de kerkTheologische verkeningen Deel 4
58700: KNEVEL, Andries - Doe dat ding dan uit! werkboek televisie
58710: KNEVEL, Drs. A. G.redaktie - Het conciliair proces Theologische verkeningen Deel 6
58712: KNEVEL, Drs. A. G.redaktie - Levend door uw wegenTheologische verkeningen Deel 135
58713: KNEVEL, DRS. A. G. ONDER REDACTIE VAN, - Bijbel en kind - serie Bijbel en praktijk - deel 16
74791: KNEVEL, Drs. A. G.redaktie - Het Heilig Avondmaal Theologische verkeningen Deel 8
74792: KNEVEL, Drs. A. G. - De vreemdeling in ons midden Theologische verkeningen Deel 14
58711: KNEVEL, Drs. A. G.redaktie - Om het Hart van het christelijk geloofTheologische verkeningen Deel 13
58703: KNEVEL, Drs. A. G. - Waar leef ik voor? Serie Bijbel en praktijk.
75338: KNEVEL, Drs. A.G.; PAUL, Dr. M.J.; e a - Verkenningen in EXODUS. Theologische verkenningen. Bijbel en Exergese.deel2
26337: KNEVEL, drs. A.G. (red.) - Theologische verkenningen. Serie Bijbel en exegese.deel 5 Verkenningen inde evangelien
47115: KNEVEL, ANDRIES - Ruim van het Hart willem teellinck en de praktijk van het Heilig Avondmaal
35485: KNIBBE, David (1639-1701, Leiden) - De leere der Gereformeerde Kerk, volgens de order van de Heydelbergse Katechismus. Verklaard, bevestigt, en tot oeffening der Godsaligheyd toegepast. Vermeerderd, verbeeterd, en voor yder sondag met een ontleedende tafel verrijkt. Als meede een kort onderwys, om een predikatie met order te hooren en te herhaalen. Den 4e druk. Waarbij gebonden: Kort onderwijs van de Preek-Orde om een predikatie ordentelijk te hooren en te herhalen.
3715: KNIBBE, David (1639-1701, Leiden) - De leere der Gereformeerde Kerk, volgens de order van de Heydelbergse Katechismus. Verklaard, bevestigt, en tot oeffening der Godsaligheyd toegepast. Vermeerderd, verbeeterd, en voor yder sondag met een ontleedende tafel verrijkt. Als meede een kort onderwys, om een predikatie met order te hooren en te herhaalen. Den 7e druk.
76010: KNIBBE, David (1639-1701, Leiden) - Katechisatie over den Heidelbergschen Katechismus der Christelijke Gereformeerde religie, getrokken uit den Heidekbergs=hseCatachimis. Dienstig tot dagekijkse huis oefening en ONDERWIJS voor de jeugd oen alle . die haar ten avondmaal willen begeven negentiende druk vermeerdert en verbeterd van de drukfouten gesuiverd waar in de lessen na de sondagen van den grote kateschismus verdeelt zijn
58717: KNIGHT, WALTER B. - Knight's Treasury of Illustrations
58716: KNIGHT, WALTER - Knight's Master Book of New Illustrations
58715: KNIGHT, WALTER - 3000 Illustrations for Christian Service
58720: KNIJFF, H.W.DE - Venus aan de leiband. Europa`s erotische cultuur en christelijke sexuele ethiek.
58718: KNIJFF, Dr. H. W. de - Woorden tegen willekeur - verzamelde opstellen
20847: KNIPSCHEER, F.S. - De Vestiging der Gereformeerde Kerk in Noord- Holland 1572-1608.
58721: KNIPSCHEER, F.S. - De Vestiging der Gereformeerde Kerk in Noord- Holland 1572-1608.
58722: KNIPSCHEER, F.S. - De invoering en de waardering der Gereformeerde belijdenisschriften in Nederland vóór 1618.
58723: KNIPSCHEER, F.S. - Henricus Leo. Een remonstrantsch-gereformeerd predikant (1575-1648)
53032: KNOC John 1505 door CRIE, THOMAS MC. - Het leven van John Knox
77000: KNOLJelm - Levende stenen Het bezit van de stihting alde Fryske Tsjerken
32547: KNOOP, Johann Hermann (1700-'69) - Vermakelijk wapenkundig geographisch- en historisch spel. Betreffende de voornaamste heerschende staten in Europa en dienende om de jonge lieden inzonderheid die van een meer als gemeende geboorte of educatie zyn de Wapen-kunde, geographie en historie gelyk als speelender wyze te leeren.
58726: KNOPPERS, Dr. B.A. - 60 Jaar bondsgeschiedenis.
16194: KNOPPERS, Dr. B.A. - 60 Jaar bondsgeschiedenis.
58727: KNOWLES, David - Englische Mystik.
16213: KNOWLES, David - Englische Mystik.
77542: KNOX, Johannes - Het heilige leven en zalig sterven van Mr. Johannes Knox. Gestorven in het jaar 1572, oud 67 jaar. met leven en streven vanCALEACIUS CARACCIOLUS ECT tweede cdruk
14796: KNOX, Johannes - Het heilige leven en de zalige dood van Mr. Johannes Knox. Gestorven in het jaar 1572, oud 67 jaar.
58733: KNUTTEL, W. P. C. - Acta der particuliere synoden van Zuid-Holland 1621-1700. Vierde deel. 1657-1672.
58732: KNUTTEL, W. P. C. - Acta der particuliere synoden van Zuid-Holland 1621-1700. Tweede deel. 1634-1645.
58729: KNUTTEL, J.A.N. - Proza uit de 17e eeuw. Verzameld en toegelicht door dr. J.A.N. Knuttel, redacteur van het 'Woordenboek der Nederlandsche taal'. Met repoducties naar titelbladen en titelprenten.
58731: KNUTTEL, J.A.N. - Het geestelijk lied in de Nederlanden voor de Kerkhervorming.
76650: W.P.C. KNUTTEL - Balthasar Bekker, de bestrijder van het bijgeloof
58734: KNUTTEL, W. P. C. - Acta der particuliere synoden van Zuid-Holland 1621-1700. eerste deel. 1621-1633
58735: KNUTTEL, W.P.C. - Nederlandsche bibliographie van kerkgeschiedenis (Bijdragen tot eene Nederlandsche bibliographie 3).
15803: KNUTTEL, W. P. C. - Acta der particuliere synoden van Zuid-Holland 1621-1700. Vierde deel. 1657-1672. Rijks Geschiedkundigr Publicatien (R G P) kleine serie no 11
15801: KNUTTEL, W. P. C. - Acta der particuliere synoden van Zuid-Holland 1621-1700. Tweede deel. 1634-1645. Rijks Geschiedkundigr Publicatien (R G P) kleine serie no 5
58728: KNUTTEL, G. Dr. - De Nederlandsche schilderkunst. Van van Eyck tot van Gogh. Door Dr. G. Knuttel Wzn. conservator aan het gemeente museum, Den Haag Privaat-docent aan de rijksuniversiteit te Utrecht
40346: KNUTTEL, W. P. C. - Acta der particuliere synoden van Zuid-Holland 1621-1700. eerste deel. 1621-1633 Rijks Geschiedkundigr Publicatien (R G P) kleine serie no 3
58737: KNUVELDER, GERARD. - Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde (4 delen). tweede, herziene druk; ill. in zwart wit;
40640: KÖBERLE, J.G. - Aanteekeningen van een Jezuiten-Kweekeling in het Duitsche Collegie te Rome. Van J.G. Köberle. Voor rekening van den vertaler.
42019: KOCH, HERMAN H. - Marius Blok bij de tommies een boek uit de jeugdserie
49104: Koch, Henny. - Papa's Jongen. Een verhaal voor meisjes naar de 6e uitgave door Cath. A. Visser Met vier platen van André Vlaanderen.
45993: KOCH, URSELA - Rozen in de Sneeuw. Katharina Luther-von Bora (Een vrouw waagt haar leven)
58739: KOCH, DR. A.C.F. - Zwarte kunst in de Bisschopsstraat. Boek en druk te deventer in de 15de eeuw.
58740: KOCH, H.W. - Europa in oorlog: 1618-1815. De opkomst van de moderne oorlogsvoering.
58741: Koch, Henny. - Papa's Jongen. Een verhaal voor meisjes naar de 6e uitgave door Cath. A. Visser Met vier platen van André Vlaanderen.
58742: KOCH, KLAUS - Was ist Formgeschichte? Neue Wege der Bibelexegese. Zweite, durchgängig übergearbeitete Auflage
58743: KOCH-ISENBURG, L. - Planten Brehm. Zwerftocht door het plantenrijk. Vertaald, bewerkt en aangevuld door Rinke Tolman.
78351: KOCH H W - Over hellebaardendonder bussen en huurl9ingen Hetkrijgsbedrijlin de middeleeeuwen
58744: KOCHS, E. - Johannes Calvins Auslegung des Propheten Ezechiel (Kapittel 1-20) und Daniel. Auf grund der gedruckten Vorlesungen in Auswahl übersetzt und bearbeitet von lic. Ernst Kochs, Pastor em. in Göttingen.
16187: KOCHS, E. - Johannes Calvins Auslegung des Propheten Ezechiel (Kapittel 1-20) und Daniel. Auf grund der gedruckten Vorlesungen in Auswahl übersetzt und bearbeitet von lic. Ernst Kochs, Pastor em. in Göttingen.
29203: KOCK, W.J. de - Die Krugerhuis Pretoria. Opgestel deur dr. W.J. de Kock. Vierde uitgawe.
58745: KOCK, DR. W. J. DE - DIE KRUGERHUIS PRETORIA 4e uitgave
58746: KOCK, W.J. de - Die Krugerhuis Pretoria. Opgestel deur dr. W.J. de Kock. Vierde uitgawe.
58747: KOCKS, G.H. & J.M.G. VAN DER POEL (RED.), - Landbouwkundige beschrijvingen uit de 19e eeuw, een heruitgave. Dl.1: Groningen; dl.2: Overige provincies.
6608: KOE, Salomon Siewerd de (Geb. te Woudsend, pred. te Utrecht) - De conjecturaal-critiek. En het evangelie naar Johannes. Proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Godgeleerdheid, aan de Rijks-universiteit te Utrecht.
58748: KOE, Salomon Siewerd de (Geb. te Woudsend, pred. te Utrecht) - De conjecturaal-critiek. En het evangelie naar Johannes. Proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Godgeleerdheid, aan de Rijks-universiteit te Utrecht.
20145: KOECHERI, I.Ch. - Io. Christophori Koecheri S. Theol. doct. et prof. publ. Analecta philologica et exegetica in quatuor SS. Evangelia quibus Io. Christoph. Wolfii curae philologicae et criticae supplentur atque augentur.
58749: KOECHERI, I.Ch. - Io. Christophori Koecheri S. Theol. doct. et prof. publ. Analecta philologica et exegetica in quatuor SS. Evangelia quibus Io. Christoph. Wolfii curae philologicae et criticae supplentur atque augentur.
46868: KOEHLER,LUDWIG & W.BAUMGARTNER. - Lexicon in Veteris Testamenti Libros. Wörterbuch zum hebräischen alten Testament in Deutscher und Englischer Sprache. A dictionary of the Hebrew Old Testament in English and German & Supplement.
70838: KOEKOEK P. - Toppie Brons geillustreerd door Pol Dom
37943: KOELEWIJN, J. - Zijns verbonds gedachtig. Gedenkboek van het gereformeerd onderwijs te Spakenburg bij het 75-jarig bestaan.
58756: KOELEWIJN, J. - Zijns verbonds gedachtig. Gedenkboek van het gereformeerd onderwijs te Spakenburg bij het 75-jarig bestaan.
43088: KOELMAN, Jakobus (1633-'95, Sluis) Robert Macward (1633-1687) Vertaler Jacobus KOELMAN (1633-95 te SLUIS - De wekker der leeraaren, in tyden van verval, Met aanwyzing van de plicht der Vroome, ten goede van haar Leeraars, Voorgesteld in een brief, eerst in het Engels beschreven door een Leraar Gods, En vertaalt door Jacobus Koelman dienaar van den Heere Jezus in zijn Gemeente van Sluis in Vlaanderen.vijfde druk bijgevoegt Neerlands ondergang gedreigd en naby, Vertoont in een predikatie over Jes. IX: 12-16 door den zelfden Jacobus Koeman derde
40074: KOELMAN, Jakobus (1633-'95, Sluis) - 't Ampt en Pligten van ouderlingen en diakenen, Beschreven door (...) . Hier zijn ingevoegt de Kerken-Ordening en de Postacten; en de Canones, enz. van 't Nationaal Synode van Dordrecht, van 't jaar 1618. 1619.
40088: KOELMAN, Jacobus (vertaler), MACWAIR, Mr. Jacobus mety voorwoord Ds Chr van der Poel - De Wekker der Leeraren in tijden van verval, met aanwijzing van den plicht der vromen ten goede van hun leeraars. Voorgesteld in een brief, eerst in 't Engelsch beschreven, door een ijveraar Gods, en vertaald door Jacobus Koelman. Bedienaar der Evangelies te Sluis in Vlaanderen.
26762: KOELMAN, Jakobus (1633-'95, Sluis) - Het vergift van de Cartesiaansche philosophie grondig ontdekt. En meest historischer wijze uit de schriften van des Cartes zelfs en van andere schrijvers zo voor als tegen hem, getrouwelijk aangeweezen. Op-gestelt, tot een grondt van de wederlegging van Bekkers 'Betooverde wereldt'.
47519: KOELMAN, Jakobus (1633-'95, Sluis) - Spiegel der wet. Aan de gewetens voorgehouden tot ontdekking der zonden tegen de tien geboden. Hier is nog bijgevoegd Neerlandsch plicht en voorbeeld, der reformatie der kerk.
28061: KOELMAN, Jakobus (1633-'95, Sluis) - De plichten der ouders in kinderen voor God op te voeden. Door Jacobus Koelman, dienaar des Evangelies. Herschreven door C. Bregman. Tweede druk.
77684: KOELMAN, Jakobus (1633-'95, Sluis) - De Sleutel ter opening van de donkerste Kapittelen in de Openbaaringe gedaan aan Johannes, op het eiland Patmos. Waar in kort doch duidelyk worden voorgesteld alle de voornaamste kerk- en waereldlyke veranderingen, van de Dagen des Nieuwen Testaments, in de regering Gods over zyn kerk en derzelver vyanden, van de geboorte Christus tot het einde der waereld, en inzonderheid wegens den val van den antichrist, waar van men ten huidigen dagen zo opmerkelijk de vervulling ziet gebeuren. Alles opgemaakt uit de naarstige overdenking, en onderzoek van de seven zegelen, phiolen, bazuinen en donderslagen, die in het zinryke Openbaringe van Johannis, beschreven zijn. Waar by te gelyk de schriften van Jurieu, van wezel en Swart, desaangaande, ter toets gebracht en wederleid worden door Jacobus Koelman: bedienaar des heiligen euangeliums. Tweede druk.
584: KOELMAN, Jakobus (1633-'95, Sluis) - der ouders in kinderen voor God op te voeden. Onveranderde uitgave.
77894: KOELMAN, Jakobus (1633-'95, SLUIS - de PLIIGTEN der OUDERS in Kinderen voorGodtop te voeden nevens DRYDERLEY CATECHUISMUS als mede TWINTIG EXEMPELEN Van Gotzalig em vroeg stervende jonge KINDEREN
17024: KOELMAN, Jakobus (1633-'95, Sluis)0 - De plichten der ouders in kinderen voor God op te voeden. Onveranderde uitgave.
17156: KOELMAN, Jakobus (1633-'95, Sluis) - Neêrlands plicht en voorbeeld van de Reformatie der kerk voorgesteld in twee predikatieën.
73849: KOELMAN, Jakobus (1633-'95, Sluis) - De natuur en gronden van het geloof, opgesteld in de vorm van een brief, tot vaststelling van de staat van degenen, die Christus in geloof omhelzen. Herschreven door Drs. W. van Vlastuin.
58764: KOELMAN, Jakobus (1633-'95, Sluis) - De plichten der ouders in kinderen voor God op te voeden. Met een voorwoord van D. K. Wielinga. Onveranderde uitgave.
58765: KOELMAN, Jakobus (1633-'95, Sluis) - De plichten der ouders in kinderen voor God op te voeden. Onveranderde uitgave.
58766: KOELMAN, Jakobus (1633-'95, Sluis) - Neêrlands plicht en voorbeeld van de Reformatie der kerk voorgesteld in twee predikatieën.
58759: KOELMAN, Jacobus - Dagelijks Zelfonderzoek of tafereel van ettelijke vragen waarmee een gelovige zich iedere avond zou moeten onderzoeken. en vijftig plichten die ieder oprecht gelovige moet betrachten.
58760: KOELMAN, Jacobus (vertaler), MACWAIR, Mr. Jacobus. - De Wekker der Leeraren in tijden van verval, met aanwijzing van den plicht der vromen ten goede van hun leeraars. Voorgesteld in een brief, eerst in 't Engelsch beschreven, door een ijveraar Gods, en vertaald door Jacobus Koelman. Bedienaar der Evangelies te Sluis in Vlaanderen.
58761: KOELMAN, Jakobus (1633-'95, Sluis) - De plichten der ouders in kinderen voor God op te voeden. Onveranderde uitgave.
58762: KOELMAN, Jakobus (1633-'95, Sluis) - De natuur en gronden van het geloof, opgesteld in de vorm van een brief, tot vaststelling van de staat van degenen, die Christus in geloof omhelzen. Herschreven door Drs. W. van Vlastuin.
58763: KOELMAN, Jakobus (1633-'95, Sluis) - De natuur en gronden des geloofs, in den vorm van een brief ingericht, ter vaststelling van den staat dergenen die Christus in geloof omhelzen. Door Jacobus Koelman in de tegenwoordigen spelling overgebracht.
31495: KOELMAN, Jakobus (1633-'95, Sluis) - Spiegel der wet. Aan de gewetens voorgehouden tot ontdekking der zonden tegen de tien geboden. Hier is nog bijgevoegd Neerlandsch plicht en voorbeeld, der reformatie der kerk.
47807: KOELMAN, Jakobus (1633-'95, Sluis) - De NATUUR en Gronden des Geloofs, bij wege van een brief ingerigt ter vast stelling van de staat der gener die Christus in geloof omhelzen . 3e druk
13765: KOELMAN, Jakobus (1633-'95, Sluis - De plichten der ouders in kinderen voor God op te voeden. Met een voorwoord van D. K. Wielinga. Onveranderde uitgave.
1534: KOELMAN, Jakobus (1633-'95, Sluis) - Drieërlei Catechismus bevattende de gronden van eht Christelijk geloof, de historien van de Heilige Schrift en de praktijk der Godzaligheid.
41844: KOENDERS, A. J. ORD. CARM. - Maria in den eeredienst der katholieke kerk. Ruim geïllustreerd door afb. van vele meesterwerken. Verering van Maria in de H. Mis, H. Sacramenten en de H. Sacramentaliën
58772: KOENDERS, A. J. ORD. CARM. - Maria in den eeredienst der katholieke kerk. Ruim geïllustreerd door afb. van vele meesterwerken. Verering van Maria in de H. Mis, H. Sacramenten en de H. Sacramentaliën
45561: KOENEN, M. J. - Woordverklaring. aan tekeningen en beschouwingen.
58773: KOENEN H J - Christelijke Liederen van H J Koenen uitgegeven onder toezicht van J P Hasebroek
58774: KOENEN, M. J. - Woordverklaring. aan tekeningen en beschouwingen.
58776: KOERS, N.H. (RED) - Vier eeuwen domineesland [Catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling in Museum Catharijneconvent te Utrecht, 5 april t/m 17 aug. 1997]
58777: KOERTS, H.J. - Een Groninger in Japanse gevangenschap. Gedichten & gedachten. 1e Druk
58778: KOESE, Gert - Roversbenden rondom Mechelsteijn.
58779: KOESE, Gert - Avonturen rond mechelsteyn. Omslag en illustraties: Jaap Kramer
33143: KOESE, Gert - Roversbenden rondom Mechelsteijn.
24569: KOETEEUW, G. - De verschoonende lankmoedigheid Gods over een schuldig volk of een roepende stem tot Nederland zijnde een ernstig woord met betrekking tot de omstandigheden op kerkelijk en staatkundig gebied.
58781: KOETEEUW, G. - Weldadigheden des Heeren. Als vruchten des genadeverbonds in onze levensloop toegediend alsmede in tijden van druk en beproeving ook in oorlogsgevaar ondervonden.
23919: KOETEEUW, G. - Weldadigheden des Heeren. Als vruchten des genadeverbonds in onze levensloop toegediend alsmede in tijden van druk en beproeving ook in oorlogsgevaar ondervonden.
76665: Koetsier-Schokker, Jannie - Maaike en Marijke en de ratten op de woonboot deel21
77157: KOETSIER-SCHOKKER, JANNIE - Maaike en Marijke en de ratten op de woonboot
76670: Koetsier-Schokker, Jannie - Leska en Abena in het weesdorp
58788: KOETSVELD, C. E. van - Pastorie te Mastland. Schetsen uit de pastorie te Mastland. Dertiende, met zorg herziene druk. Met portret van de schrijver.
37574: KOETSVELD, C.E. van - Schetsen uit de pastorie te Mastland. Dertiende, met zorg herziene druk. Met portret van den schrijver.
1182: KOETSVELD, C. E. van - De gelijkenissen van het Evangelie, op nieuw bewerkt tot Een Huisboek voor het Christelijk Gezin. Met 34 platen.
28226: KOETSVELD, C. E. van - Tiental kinderpeken uit het Oude Testament. en Nieuwe TestamentDoor C.E. van Koetsveld.
25803: KOETSVELD, C. E. van - De vriend der kranken. Een Bijbelsch huisboek voor de ziekenkamer.2e druk.
34367: KOETSVELD, C. E. van - Fantasie en Waarheid. Tweede uitgave.
34369: KOETSVELD, C. E. van - De oudejaarsavond. Zevende uitgave.
72804: KOETSVELD, C.E.VAN - Losse bladen uit mijn Pastoraalboek 1e druk, Nagelaten schetsen. Ornamentaal versierde groene linnen band . Met Plaat van schrijver en een plaat in tekst
58786: KOETSVELD, C. E. van - De gelijkenissen van het Evangelie, op nieuw bewerkt tot Een Huisboek voor het Christelijk Gezin. Met 34 platen.
58789: KOETSVELD, C. E. van - Schetsen uit de pastorie te Mastland. dertiende, met zorg herziene druk. met portret van de schrijver met voorwoorde van E K Laurilland met etsen van Carel L Dake 13 E MET ZORG HERZIENDE DRUK
58790: KOETSVELD, C. E. van - De vriend der kranken. Een Bijbelsch huisboek voor de ziekenkamer.2e druk.
58791: KOETSVELD, C. E. van - Tiental kinderpeken uit het Oude Testament. en Nieuwe TestamentDoor C.E. van Koetsveld.
58792: KOETSVELD, C. E. van - Fantasie en Waarheid. Tweede uitgave.
58793: KOETSVELD, C. E. van - De oudejaarsavond. Zevende uitgave.
10884: KOETSVELD, C. E. van - Schetsen uit de pastorie te Mastland. dertiende, met zorg herziene druk. met portret van de schrijver met voorwoorde van E K Laurilland met etsen van Carel L Dake 13 E MET ZORG HERZIENDE DRUK
58794: KOETSVELD, C. E. van - Pastorie te Mastland. Schetsen uit de pastorie te Mastland.Veertiende met zorg herziene druk.
58795: KOETSVELD, C.E. van - Schetsen uit de pastorie te Mastland. Dertiende, met zorg herziene druk. Met portret van den schrijver.
58797: KOETSVELD, C.E. VAN - Volksschriften en novellen. 8e deel. fantasie en waarheid Tweede verzameling.
47702: KOETSVELD, C.E.VAN - Losse bladen uit mijn Pastoraalboek 1e druk, Nagelaten schetsen. Ornamentaal versierde rode linnen band met iets verkleurde rug. Binding band/eerste titelblad gebroken. Met Plaat van schrijver en een plaat in tekst
48824: KOETSVELD C E - Uit de kinderwereld verhalen van en voor kinderen
42216: KOFFEMAN-ZIJL, M. - Kijken naar de zon
58798: KOFFEMAN-ZIJL, M. - Kijken naar de zon
73275: KOHBRUGGE H.F. - Op Nederlandse kansel 22 preken bewerkt en van aantekeningen voorzien door H. Boele
73014: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Genesis 3, voor de gemeente uitgelegd. Derde naar de laatste duitsche editie herziene uitgave.
72766: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld)) - De gouden scepter toegereikt. Dagboek uit de geschriften van dr. H.F. Kohlbrugge. Vertaald door ds. H. Stolk, in leven Ned. Herv. predikant te Scheveningen. 9e druk.herziende druk
41082: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld))Maria de Clercq - Is het ongelofelijk dat God de doden opwekt
48756: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Vermaning en vertroosting. Achttal preken over 1 Petrus 5: 5-11. Uitgesproken door dr. H.F. Kohlbrugge in 1874 te Elberfeld, vertaald door D.J. Bastmeijer ('s-Gravenhage).
1984: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - De tabernakel en zijn gereedschappen. Achtentwintig leeredenen gehouden in de jaren 1857-'59. Tweede, ongewijzigde druk.
1983: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Handelingen der Apostelen. Hoofdstuk 2-10. In vijf en twintig leerredenen gehouden in 1873. Tweede druk.
39899: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Over Psalm 1. Vertaling door Dr. S. Gersen.
39900: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - De blijde zondagsviering. Over Psalm 92, Matth. 28 : 1 en Hebr. 3 : 10, 11 ; 4 : 1 - 11. Kohlbrugge reeks nr. 2.
72487: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Vragen en antwoorden tot opheldering van den Heidelbergschen Catechismus, door H.F. Kohlbrügge, Doctor in de Godgeleerdheid, in leven Predikant bij de Nederlandsch-Gereformeerder Gemeente te Elberfeld. Naar het Hoogduitsch. 7e druk
69655: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Twaal twaalftallen leerredenen. Uit het Hoogduitsch. Nieuwe en met aanteekeningen voorziene uitgave.50 losse afleveringen in org papieren omslagen
2656: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Leerredenen over den eersten algemeenten Zendbrief van Petrus, het eerste en het tweede en het derde en het vierde hoofdstuk. Door H.F. Kohlbrugge.
2630: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Het Heilig Avondmaal van onzen Heere Jezus Christus. Twee preeken gehouden in de jaren 1850 en 1871 te Wuppertal-Elberfeld.
2632: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Hoogst belangrijke briefwisseling tusschen Dr. H. F. Kohlbrugge en een van de meest beroemde zijner tijdgenooten over de leer der heiligmaking, naar aanleiding van en vermeerderd met eene leerrede van Dr. Kohlbrugge over Rom. 7:14. Derde druk.
23498: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Laß dich nicht gelüsten. Predigt über das zehnte Gebot, 2 Buch Mosis, Cap. 20, Vers 17 von H.F. Kohlbrugge, Doctor der Theologie und Pastor der niederl.-reformirten Gemeine zu Elberfeld. Gehalten am 2. März 1851. Fünfte Auflage.
23497: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Predigt über Evangelium Lucas 11, Vers 33-36. Gehalten am 10 November 1850 von H.F. Kohlbrugge, Doctor der Theologie und Pastor der niederländisch-reformirten Gemeine zu Elberfeld. Vierte Auflage
38816: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Opleiding tot recht verstand der Schrift; voor eenvoudigen die Gods Woord onderzoeken.
48757: Kohlbrügge, Dr. H. F. - Leerrede over Psalm 24
48759: Kohlbrügge, Dr. H. F. - Handleiding tot de waarachtige beproeving van onszelf volgens de drie stukken van ons Avondmaal
48762: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Een lied der liefde - Verklaring van psalm 45
73280: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld)). - Labet den Herrn! predigten über ausgewählte Psalmen, erfles Seft, berslag der niederlands-reform gemeine
73282: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld)) - Predigt úber die simmelfahrt unfers Lerrn Jesu Shrifti gehalten den 8: Mai 1872
2516: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Feeststoffen. Leerredenen gehouden door dr. H.F. Kohlbrugge, in leven predikant bij de Nederlandsch-Gereformeerde Gemeente te Elberfeld.4e druk
39551: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Heere, leer mij Uwe inzettingen. Eene uitbreiding van Psalm 119, vers 33-40, door dr. H.F. Kohlbrugge.
39552: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - PSALM 51 zeven leerredenen gehouden in de maanden juni en juli 1850 105 blz uitgever Amsterdam C A Spin & zoon WAARBIJ Zeven leerredenen over de profeet JONA gehouden in de maanden juni en juli -augustus 1848 110 blz Uitgever Utrecht Wed M Melder WAARBIJ Zeven Leeredenen over het derde hoofdstuk Zacharia gehouden inn de maanden november-december 1847 - 147 blz v 1849 uitgever Amsterdam C A Spin & zoon WAARBIJ Acht Leetrredenen over Evang van Johannes ka[p 3-21 benevens eenw slorrede over Romeinen 8 vers 32- 130 blx Uitgever Utrecht Wed M Melder
72249: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld)) - De gouden scepter toegerijkt, bijbels dagboek vierde druk
2641: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Brieven van dr. H. F. Kohlbrugge, uitgegeven door Dr. Eduard Böhl, hoogleeraar te Weenen.
30333: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Door lijden tot heerlijkheid. (Meditaties)
13791: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Handelingen der Apostelen. Hoofdstuk 2-10. In vijf en twintig leerredenen gehouden in 1873. Uit het hoogduitsch.
2639: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Opleiding tot recht verstand der schrift; voor eenvoudigen die Gods Woord onderzoeken.
2633: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - De ware zelfbeproeving. De drie stukken van het formulier om het Heilig Nachtmaal te houden, nader overwogen.
26578: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Vijf en twintig leerredenen. Gehouden in de jaren 1846-1851. Uit het Hoogduitsch.
2658: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Over den eersten Psalm. eene betrachting door dr. H.F. Kohlbrugge,
26622: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Woorden van dr. H.F. Kohlbrugge. 45 korte meditaties.
26627: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Waartoe het Oude Testament? Door dr. H.F. Kohlbrugge. Derde druk.
39289: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Der Herr der Erde. Eine Auslegging von Johannes 21.
39290: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Die Sprache Kanaans. Ein Gespräch zwichen zwei Wanderern auf den Wege zur Ewigkeit.
39286: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Overdenking van het eerste hoofdstuk van het evangelie van Mattheüs door Herman Friedrich Kohlbrugge. Theol. Doctor te Utrecht. Opnieuw uit het Duits vertaald door ds. W.B.H. van Lischoten, em. predikant te Zeist, met medewerking van dr. J.C.S. Locher, em. predikant te Leiden
39287: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Leerrede vier em twintig derde en vierde twaalftal
39283: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Over den Vijfstigten Psalm, door H.F. Kohlbrugge, doctor in de Godgeleerdheid
39282: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - In den beginne was het Woord. Zeven leerredenen over het evangelie van Johannes, Hoofdstuk 1:1-18, door H.F. Kohlbrugge, wijlen predikant der Nederlands-Gereformeerde Gemeente te Eberfeld. Uit het hoogduits vertaald
39280: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Sieben predigten über das dritte kapitel des Propheten Sacharja. Gehalten in dem monaten november und december 1847von H.F. Kohlbrugge, doctor der theologie und pastor der Niederländisch-reformierten Gemeinte zu Eberfelt
39553: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Jezus van Nazareth-onze toekomstige Rechter. Preek over Handelingen 10:42 en 43, gehouden in de Domkerk te Halle aan de Saale op 25 april 1858 (Zondag Jubilate) . Uit het Duits vertaald door Ds. D. van Heijst predikant der Nederlandse Hervormde Gemeente te Ommen.
39554: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Twee leerredenen over Psalm 77 en Mattheus 8 vs. 17b, gehouden in November 1849, tijdens het heerschen der cholera. Uit het Hoogduitsch.
39555: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Leerrede over Psalm 16. Uit het Hoogduitsch vertaald.
37638: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - De gouden scepter toegereikt. Bijbels dagboek. Vertaald door Ds. H. Stolk in leven hervormd predikant te Scheveningen. 8e druk.
23522: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Licht und Recht. Predigten von Herm. Friedr. Kohlbrugge, Dr. Theol., weil. Pastor der niederländisch-reformirten Gemeine zu Elberfeld. Siebentes Heft.
22775: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Zeven leerredenen over den Profeet Jona Gehouden in de maanden Junij, Julij en Augustus 1848, Naar het hoogduitsch tweede druk.
22325: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - De eenige troost in leven en sterven. Zes leerredenen over de eerste vraag en het eerste antwoord van den Heidelberschen Catechismus. Uit het Hoogduitsch. Tweede druk. Dit boek werd in opdracht uitgereikt aan Johan Allard Wilhelm Weddepohl, den 26 maart 1896.
41527: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Twee leerredenen over Galaten 2, vs 19 en 20.
36815: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Vragen en antwoorden tot opheldering en bevestiging van den Heidelbergschen Catechismus. Zevende herziene druk.
35604: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Beproeft uzelven! Twee geschriften van Dr. H. F. Kohlbrugge in leven predikant bij de Nederlandsch Gereformeerde Gemeente te Elberfeld.
1970: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Leerredenen. In nagenoeg chronologische orde. Vier en twintig n1 en 2e twaalftal leerredenen, gehouden in 1833 en 1846. Uit het Hoogduitsch. Nieuwe en met aanteekeningen voorziene uitgave. Met drie clichés.
1972: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld)koh - O God, wees mij genadig! Een woord van vertroosting en vermaning voor armen en ellendigen, naar aanleiding van de een en vijftigste Psalm. Opnieuw uit het Duits vertaald door Ds. D. van Heyst, herv. pred. te Ommen (O.)
1973: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - De leer des heils. In vragen en antwoorden in het jaar 1846 opgesteld. Uit het Duitsch vertaald.
1977: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Historisch-theologische gesprekken tusschen twee gereformeerde predikanten, (een oom en een neef), betreffende het lezen, bij de bediening van den Heiligen Doop, van het geheele formulier, vooral echter van den aanhef van het gebed: "Die naar Uw streng oordeel......door hetwelk de Doop beduid wordt." Tweede druk.
1979: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Een komend en sprekend God tot alle inwoners der aarde. Eenige betrachtingen over den vijftigsten Psalm.
26503: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Vijf en twintig leerredenen. Gehouden in de jaren 1846-1851. Uit het Hoogduitsch.
32025: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Twee leerredenen over Psalm 77 en Mattheus 8.
23493: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht misbrauchen. Predigt über 2 Buch Mosis Cap. 20, Vers 7 von H.F. Kohlbrugge, Doctor der Theologie und Pastor der niederländisch-reformirten Gemeine zu Elberfeld gehalten am 26. Januar 1851. Fünfte Auflage.
28353: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - De gouden scepter toegereikt. Dagboek uit de geschriften van dr. H.F. Kohlbrugge voor het gehele jaar. Vertaald ds. H. Stolk, Ned. Herv. predikant te Scheveningen. Vierde druk.
21499: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - De eenvoudige Heidelberger. De Catechismuspreeken die nog aanwezig zijn van dr. H.F. Kohlbrugge.
21241: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Op den weg naar den Hemel Drie betrachtingen ten eerste, Indien ik alleen zijn kleed aanraak. Markus 5: 25-30 Ten tweede, Heere dat ik ziende mag worden. Mattheus 20: 29-34 Ten derde, Vader ik heb gezondigd tegen den Hemel en voor U!. Lukas 15: 1, 2, 11-24 derde herziene druk. Door Dr. H. F. Kohlbrugge in leven Predikant bij de Nederlands Gereformeerde Gemeente te Elberfeld.
21243: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Kohlbrugge als prediker en pastor in zijn brieven deel2 Bijeengebracht door Ds. J. K. Vlasblom
39165: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Vragen en antwoorden tot opheldering van den Heidelbergschen Catechismus, door H.F. Kohlbrügge, Doctor in de Godgeleerdheid, in leven Predikant bij de Nederlandsch-Gereformeerder Gemeente te Elberfeld. Naar het Hoogduitsch. Vijfde herziene druk.
2635: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Waartoe het Oude Testament? Tweede druk.
2638: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Door zijne wonden is ons genezing geworden. Brieven van Dr. H. F. Kohlbrugge uit het Kohlbrugge-archief te Utrecht. Doorgezien en uitgegeven door Ds. Georg Helbig.
35133: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld)s - De Heer, Philippus en Nathanaël. Prediking over Johannes 1: 44-52. Opnieuw vertaald door Ds. H.C. Touw.
27643: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - De brief aan de Galaten. Schriftverklaringen.
1989: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - De eenvoudige Heidelberger. Catechismus preken 2e -,4e of 5e druk
1991: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Aanden jordan des doods en brief aanen twee brieven vanKohlbrugge
1993: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Twaalf twaalftallen leerredenen. In nagenoeg chronologische volgorde. Ongewijzigde druk. Leerredenen gehouden tussen 1833 en 1851.
2531: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) CONVOLUT 1 - Troostwoorden in dichtregelen voor allen, die in Nederland miskend worden vanwege de waarheid, die naar de godzaligheid is. 1edruk.WAARBIJ EENE WEKSTEM voor in en na denoorlog WAARBIJ de koningin vanchba bij den koning Salomo WAARBIJ openbrief aan Feringa van #WJansen over Kolhbrugge- WAARBIJ de opstanding des vlleesches WAARBIJ blikken eerste boek Samuels WAARBIJ zes leerredenen oorlogstijden van 870WAARBIJ Onze heer voor kajafas en pilatus nvier leerredenen WAARBIJ drie leerredenen WAARBIJ de artikelen van ons algemeen christelijk geloos 3 leerredenen
20097: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - De taal Kanaäns. Een gesprek tusschen twee reizigers naar de eeuwigheid. Voor het volk.
3234: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) CONVOLUT - Verklaring van het boek Ruth.2e drukWAARBIJ indienik alleenlijk zijn kleed aanraakWAARBIJvaderik heb gezindigd tegenden hemel en voor U WAARBIJHeere dat ik ziende mag worden
44497: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - schriftaulrgungen zu psalm 1-19 en psalm 20-33
44499: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Sechs Predigten, gehalten vor der Grössnung der kriegsläufte im Jahre 1870 2. Auflage
38162: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - De taal Kanaäns. Een gesprek tusschen twee reizigers naar de eeuwigheid. Voor het volk.
2535: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Twee leerredenen over het derde hoofdstuk van den brief aan de Filippensen. Uit het Hoogduitsch.
1971: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Zeven preken over het derde hoofdstuk van den profeet Zacharia. Gehouden in de maanden november en december 1847. Opnieuw uit het Duits vertaald door Ds. D. van Heyst, Hervormd Predikant te Ommen.
16801: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Vijf en twintig leerredenen. Gehouden in de jaren 1846-1851.
16805: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Opleiding tot recht verstand der schrift. Voor eenvoudigen die Gods Woord onderzoeken.
16806: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Feeststoffen. pinksterpreken tweede herziende druk
16807: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Overdenking van het eerste hoofdstuk van het evangelie van Mattheüs. Opnieuw uit het Duitsch vertaald door ds. W. B. H. van Linschoten, em. predikant met medewerking van dr. J. C. S. Locher.
16810: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Die Lehre des Heils in Fragen und Antworten dargelegt von H.F. Kohlbrugge, Dr. theol, weiland Pastor der niederländ. reform. Gemeine zu Elberfeld. Zum 100. Geburtstag des Heimgegangenen als Manuskript gedruckt.
16811: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Opleiding tot recht verstand der Schrift; voor eenvoudigen die Gods Woord onderzoeken. 4e druk.
16816: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Vragen en antwoorden tot opheldering en bevestiging van den Heidelbergschen Catechismus.
16819: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Zo God voor ons is... Bloemlezing uit het werk van dr. H.F. Kohlbrugge. 3e druk
16820: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Zes preken over het eerste hoofdstuk van de brief van Paulus aan de Hebreeën door dr. H.F. Kohlbrugge. Opnieuw uit het Duits vertaald door ds. D. van Heyst, Herv. pred. te Ommen.
16823: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - De ademtocht van de kerk. Mededelingen uit zes preken van dr. H.F. Kohlbrugge over Psalm 25, gehouden in januari en februair 1852. Waaraan toegevoegd de laatste door hem gehouden preek op 29 november 1874 over Psalm 28: 6 en 7, een levensschets en enkele bijzonderheden over zijn sterfbed. Vertaald door D.J. Bastmeijer.
16829: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - De volheid des tijds of het grootste geschenk in een vreeselijken en veelbewogen tijd. Schriftverklaringen. 3-tal kerstpreeken over Lucas 2: 1-20.
16833: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Twee leerredenen over 1 Timotheüs 1:15, gehouden op 23 en 30 januari 1848, door dr. H.F. Kohlbrugge, in leven predikant der Nederl. Gereformeerde Gemeente te Elberfeld. Uit het Hoogduitsch.
48011: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Een commentaar op psalm 45.
6629: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Leerrede over het vierde Hoofdstuk van den Profeet Zacharia. Uitgesproken in de Domkerk te Utrecht den 16den December 1963.
77966: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Vom himmelblanen saden dhr sied menschenin ener Gott hieligenavendmaht drie predigten
77967: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Wachet ubnd Betet predigten ein wort der ermahunung an die gemeente acht predigten
16836: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - De gouden scepter toegereikt. Dagboek uit de geschriften van dr. H.F. Kohlbrugge. Vertaald door ds. H. Stolk, in leven Ned. Herv. predikant te Scheveningen. 7e druk.
2759: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) =2 - Uitleggingen over het Boek Genesis.
2525: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Gebeden uitgesproken bij de openbare godsdienstoefeningen. Als manuscript gedrukt voor vrienden bij Fr. Könker te Elberfeld in 1877. De tweede vermeerderde oplaag verscheen bij H. W. Kaufmann te Elberfeld in 1893. Uit het hoogduitsch vertaald door Ds. D. van Heijst, Ned. Herv. predikant te Ommen.
25252: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Van oorlog en vrede. Tien preeken in de jaren 1859 en 1870/71. Nieuwe vertaling uit het Hoogduitsch door Ds. P. A. A. Klüsener, N.H. Pred. te Bodegraven.
23532: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Aus tiefer Not. Vierzehn Predigten über den Hundertachtzehnten Psalm von Herm. Friedr. Kohlbrugge, Dr. Theol., weil. Pastor der niederländisch-reformirten Gemeine zu Elberfeld.
6624: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Leerrede over Psalm 8. Uit het Hoogduitsch vertaald.
58832: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Zo God voor ons is... Bloemlezing uit het werk van dr. H.F. Kohlbrugge. 2e druk
40366: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Negen Leerredenen gehouden in het jaar 1871 o.a Joh 17- Math 26- Joh 18
40317: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Christus Die ons leven is bloemlezing uit het werk van Kohlbrugge
46196: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Een koninklijke troostbrief
17026: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - over evangelie ohhannes1 vers1-18 verschillende teksten
17030: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - De ware zelfbeproeving. De drie stukken van het formulier om het Heilig Nachmaal te houden, nader overwogen.
45846: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - De ware zelfbeproeving. De drie stukken van het formulier om het Heilig Nachmaal te houden, nader overwogen.
44493: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Drei Gastpredigten über Römer 7, 14-16. Gehalten im Jahre 1833 von H.F. Kohlbrügge, Doctor der Theologie und Bastor der Niederl. Reformirten Gemeine zu Elberfeld. Dritte Auflage
15003: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Leer en vermaan deze dingen. 9-tal uitgezochte leerredenen.
41443: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Lijdenspreken, gehouden inde jare 1847- 48- 49 .
31720: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Lijdenspreeken, gehouden in de jaren 1847, 1848 en 1849. Uit het Hoogduitsch. derdeherziene druk.
2522: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - vierleerredenen, over psalm 23.
6623: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Onvruchtbaar - toch vervuld met vruchten der gerechtigheid. Twee leerredenen, over Galaten 4 vers 27 en Philippensen 1 vers 11.
44465: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Feeststoffen. Door dr. H.F. Kohlbrugge, in leven predikant bij de Nederlandsch-Gereformeerde Gemeente te Elberfeld. Uit het hoogduitsch. 2e herziende druk.
72373: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld)) - Twee leerredenen over Psalm 77:1-14 en Mattheüs 8:17b, gehouden in November 1849 tijdens het heerschen der cholera, uit het Hoogduitsch
72374: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld)) - Vijftal leerredenen. gehouden te Delft en te Fijnaart in 1858 en 1863
72386: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld)) - Het vooregt onzer gemeenschap met den Vader, Leerrede over Jeremia 31:7, naar het Hoogduitsch
48961: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Negen leerredenen - gehouden in 1871 in 3 bundels
38634: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld - Vijf en twintig leerredenen. Gehouden in de jaren 1846-1851. Uit het hoogduitsch.
44502: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Zwei Predigten in jahre 1846 gehaften
73279: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld)) - Das siebente Kapitel des Briefes Pauli an die Roemer in ausfuhrlicher Umschereibung
73847: KOHLBRUGGE DR. H.F. - De beker der verlossingen, zeventien preken, vertaald en ingeleid door T. van Es
73874: KOHLBRUGGE H.F. - In Zijn Beeld
73876: KOHLBRUGGE DR. H.F. - Van de wezenlijke Wijsheid, een vijftal preken
2655: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Opleiding tot recht verstand der schrift, voor eenvoudigen, die Gods Woord onderzoeken. Tweede druk
38837: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - De taal Kanaäns. Een gesprek tusschen twee reizigers naar de eeuwigheid. Voor het volk.
45024: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - leerredenen. In nagenoeg chronologische volgorde..vijfde en zesde twaalftal gehouden1847-1848
21185: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Schriftverklaringen. door Dr. H.F. Kohlbrugge in leven predikant bij de Nederlands-Gereformeerde Gemeente te Elberfeld.
21186: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Wat zegt Kohlbrugge over Genesis 3?
73263: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld)) - Betrachtung über das erste Kapitel des Evangeliums nach Matthäus. Getreuer Abdruck des Originals von 1844. Mit Beigabe der Vorrede und Anmerkungen der zweiten holländischen Ausgabe von [J.J. Gobius du Sart] Nebst einem Anhang: Die Grundzüge der Lehre von der Person des Erlösers, nach den kirchlichen Bekenntnissen. Von einem Freundeskreis herausgegeben.
73265: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld))` - Die ersten sechs Kapitel des zweiten Buches Mosis.
73278: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld)) - Predigten über die erste spistel Apostels Petrus, Erster Band, vierte Auflage Predigten über die erste Spistel des Apostels Petrus Das vierte Capitel Das Hmt der Presbijter ober wie der H. Apostel Petrus als Mitältester die Bischiöfe ermahut Sieben Predigten uber den Popheen Jona Gehaltenin sommer 1848 Sieben Predigten über das dritte Capitel des Propheten Zacharia gehlalten in den Monaten Noember und December 1847 Gottes Bundmet Abram predigt über Mofe 15 Vers 7-17 Zag dich nicht gelüften predigt über das zehnte Gebot 2 Buch Mosis Cap. 20 Vers 17 Schriftmakig Erläunterung des alten, allgemeinen ugezweifelten driftlichen Befenntnisses Ich blanbe in den Heiligen Seift
45407: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Uit genade zijt gij zalig geworden. gedachten uit het werk van Kohlbrügge. Verzameld en ingeleid door Roel Houwink.
33735: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Het zevende hoofdstuk van den brief van Paulus aan de Romeinen. In eene uitvoerige omschrijving.(...) Uit het Hoogduitsch vertaald. Voorts zijne leerrede over Romeinen 7 : 14 met toelichting.
33042: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - De beloofde Christus.
72017: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld)) - Door Zijne wonden is ons genizing geworden, brieven
72759: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld)) - Wat zegt Kohlburgge over Genesis 2? Genesis 3: voor de gemeente uitgelegd, opnieuw bewerkt en ingeleid door Ds. D. van Heyst
26465: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld). - De bron des levens. Drie Schriftuitleggingen. Kohlbrugge over Johannes 4: 1-26, Lucas 7: 36-50; Lcas 17: 11-19. Vertaald door ds. D. van Heyst.
26468: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Op weg naar de hemel. Drie overdenkingen over: de genezing van de zieke vrouw, de genezing der blinden, de gelijkenis van de verloren zoon. Derde herziene druk.
29490: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Ik geloof.
28073: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Het lidmaatschap bij de Hervormde Gemeente hier te lande mij willekeurig belet. Echte bescheiden van H.F. Kohlbrugge docter in de Godgeleerdheid. Met inleiding van Dr. J. van Oort.
73250: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld)) door Prof.Dr.Gottfried W LOCHER - KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75,euge der freien Gnade
77210: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - alsprediker empastot in zijn brieven Kohlbrugge
27524: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - 4e druk
39170: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Drie leerredenen. over psalm 13 en psalm 16Gehouden door Dr. H. F. Kohlbrügge, predikant bij de Nederlandsch Gereformeerde Gemeente te Elberfeld. Uit het hoogduitsch.
39172: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Zeven preeken over den profeet Jona. Gehouden in den zomer van het jaar 1848 door H. F. Kohlbrugge. Doctor theol. en predikant van de nederlandse gereformeerde gemeente te Elberfeld. Nieuwe vertaling uit het hoogduitsch door Ds. B. Gijzel, Ned. Herv. Pred. te Amsterdam.
35351: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Efeze en Filippenzen. Schriftverklaringen.
72486: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Feeststoffen. Leerredenen gehouden door dr. H.F. Kohlbrugge, in leven predikant bij de Nederlandsch-Gereformeerde Gemeente te Elberfeld.3e druk
28903: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Feeststoffen voor Pasen, Hemelvaart en Pinksteren.
77963: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - nslegungen zu ban Chronifa Esra/Nehemia/Esther U Ruth
23502: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Predigt über den zweiunddreiszigsten Psalm, gehalten von Herm. Friedr. Kohlbrugge, Dr. Theol., weil. Pastor der niederlandisch-reformierten Gemeine zu Elberfeld. Zweite Auflage.
42518: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Van oorlog en vrede. Tien preeken in de jaren 1859 en 1870/71. Nieuwe vertaling uit het Hoogduitsch door Ds. P. A. A. Klüsener, N.H. Pred. te Bodegraven.
36376: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - M ijn Velosser leeft dagboek bij de bijbel
75289: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld)) door lPOL v.d Jac - de prediking van Kohlbrugge oude en nieuwe mens ROm 6 vera1-11
12240: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Lijdens-preeken. Gehouden in de jaren 1847, 1848 en 1849. Uit het hoogduitsch.
39898: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - De eenvoudige Heidelberger. Catechismus preken. 5e ongewijzigde druk
2765: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Verklaring van het boek Ruth.
39136: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Over de Godheid van Christus. Uit het Duitsch vertaald door Dr. J.C.S. Locher.
2512: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Heere, leer mij Uwe inzettingen. Eene uitbreiding van Psalm 119, vers 33-40, door dr. H.F. Kohlbrugge. 3edruk
39195: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - De eenige troost in leven en sterven. Zes leerredenen over de eerste vraag en het eerste antwoord van den Heidelbergschen Catechismus.
39196: KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Die Stiftshütte und ihre Geräthe. Predigten gehalten von Herm. Friedr. Kohlbrugge, Dr. Theol. weil. Pastor der niederländisch-reformierten Gemeine zu Elberfeld. Erstes Heft. Die Stiftshütte under der Vorhof. Verlag der niederländisch-reform. Gemeine.

Next 1000 books from Kool Boeken[an error occurred while processing this directive]

5/9