Antiquariaat Het Kofschip
Molenplaatsweg 10, 9531 JW Borger, The Netherlands. Tel.: +31 (0)599 236 651            Email: antiquariaathetkofschip@gmail.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
005022: - Ons Amsterdam
020933: - Baudelaire.
020865: - Ik weet nu alles weer. Gedichten.
020460: - Guide illustre de Bruges. Collection des guides 'Standard'.
020139: - Film Album van het Westelijk front geen nieuws.
020077: - Joost mag het zeggen. Honderd verzen van vrijheid en onvrijheid uit tien jaargangen van De Groene Amsterdammer.
019881: - Medea. De legende der Argonautische liefde.
006533: - Het lantrecht van Drenthe van 1712. Facsimile uitgave door het Provinciaal Bestuur van Drenthe.
019022: - Ken - je - die? Een bundeltje volkshumor uit de oorlogsjaren.
012251: - Ricordo di Genova. 40 vedute.
012252: - Camposanto di Genova. 40 vedute.
003214: - Beeldende Poezie. Vlaanderen.
003215: - Beeldende poezie. Amsterdam.
018875: - Essai d'une Bibliographie Neerlando-Russe.
008011: - Belangenstrijd of bedrijfsbeleid? Waartoe dient medezeggenschap ?
008012: - Arbeid en verzet. Documentatie over arbeidsconflicten in Nederland vanaf 1968.
003202: - Gezanten uit Alexandrie. Poetische vignetten van macht en gezag.
005523: - Die Minnesinger in Bildern der Manessischen Handschrift.
018055: - Een deerne in lokkend postuur. Persoonlijke kroniek 1999. Prive Domein nr. 236.
011440: - De eerste honderd jaar, 1873-1973
010730: - Het Psalmenoproer. Roman.
017657: - Noord Sumatra in oorlogstijd. Oorspronkelijke dagboeken uit interneringskampen chronologisch samengevoegd. 12 delen.
014641: - Universitas Groningana. Gedenkboek ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan der Rijks-Universiteit te Groningen uitgegeven in opdracht van de Academische Senaat. Deel 1.
017532: - Ik weet nu alles weer. Gedichten.
013522: - Grunneger aalmenak 1949.
014073: - Woordenlijst Sranan-Nederlands/ Nederlands-Sranan; Wordlist English-Sranan. Met een lijst van planten- en dierennamen.
008301: - Urker woorden - en spreekwoordenboek met een lijst van scheeps - en visserijtermen.
011266: - Castrum Peregrini, Heft XXV.
005089: - Mijlpalen van de 20ste eeuw.
005052: - Modern Irish short stories.
010773: - Indonesie Cultureel: gerangschikte gegevens.
010774: - Indonesie Cultureel: gerangschikte gegevens.
006188: - Knaurs Lexikon Moderner Kunst.
005023: - Ons Amsterdam
005921: - Regels van het padvindstersspel in Nederland.
007907: - The Hermitage Leningrad. Russian Art and Culture. Tenth to Early Twentieth Century.
003183: - De vlieger.
010225: - Nederland in vroeger tijd. Deel XXV Overijssel. 18e eeuwse beschrijving van steden en dorpen in Nederland. Historisch overzicht van Overijssel en beschrijving van de regeringscolleges, gerechtshoven, enz.
000058: - De stiefdochters van Stoof.
010226: - Nederland in vroeger tijd. Deel XXIX Overijssel. 18e eeuwse beschrijving van steden en dorpen in Nederland. Historisch overzicht van Deventer en beschrijving van de regering der stad.
006143: - Landgang. Eindrucke von einer Reise auf einem Frachtschiff. Linie Cuba/ Mexiko.
006638: - Geuzenliedboek. Derde vervolg.
007117: - Heimat. Band 294/1 und Band 294/II.
005802: - Horizon. A Magazine of the Arts.
010224: - Nederland in vroeger tijd. Deel XXVI Overijssel. 18e eeuwse beschrijving van steden en dorpen in Nederland. Historisch overzicht van de Overijsselse regering sedert de Spaanse heerschappij tot het jaar 1748, van de Vergadering der Staten, enz.
002957: - Kijk, A.M. de Jong. De schrijver in beeld.
011364: - De zonnewijzer. Roman.
002632: - Perspektiven. Heft 4. Literatur, Kunst, Musik.
010435: - Indische Inlichtingen Dienst.
007257: - Aspects of Indonesian culture. Java - Sumatra.
008274: - The Acropolis from the Middle Ages to our day.
007910: - Een reis naar de Middellandsche Zee.
003263: - Koninklijke Woorden. 1952-1953 van H.M. Koningin Juliana.
005803: - Horizon. A Magazine of the Arts.
005104: - De Engelbewaarder 6. Jacob de Haan. Kanalje en opstandige liedjes.
005947: - Times Gone By. A photographic record of Great Britain 1856-1956.
005026: - Bzzlletin Literair Maandblad
008010: - Rapport van de Commissie van Drie. Onderzoek naar de juistheid van verklaringen over betalingen door een Amerikaanse vliegtuigfabriek.
010223: - Nederland in vroeger tijd. Deel XXVII Overijssel. 18e eeuwse beschrijving van steden en dorpen in Nederland. Beschrijving van de griffier der Staten, de provinciale domeinen, de Bentheimse goederen, enz.
000289: - Het Leven. Geillustreerd. 24ste jaargang april 1929
005777: - Doorlicht bestaan. Korte overdenkingen uit Remonstrantse Kring ter begeleiding van 's levens getijden.
009591: - Op de Rails. Maandblad van de Nederlandsche Vereeniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen.
006943: - De nakomer. Roman.
006482: - Boekenweekgeschenk 1940. Drie novellen.
005021: - Ons Amsterdam
005016: - Robert Noortman Gallery. A selection of important paintings by old and modern masters from our 1980 collection.
005017: - Canada-Nederland 1944-1945. Ter herinnering.
005086: - Toespraak van H.M. Koningin Juliana voor de Nederlandse jeugd.
005805: - Horizon. A Magazine of the Arts.
012377: - Die Minnesanger in vierundzwanzig vielfarbigen Bildern der Weingartner Liederhandschrift.
006273: - Geillustreerde gids voor de stad Groningen.
013562: - Munnekeholm nr. 1. Nieuw leven voor een rijksmonument.
010094: - Geuzenliedboek. Derde vervolg.
013390: - De krokodil van Manhattan.
015995: - Dienstreizen van een thuisblijver. Prive Domein nr. 272.
005804: - Horizon. A Magazine of the Arts.
015203: - De Lamp. Uitgave van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad.
004499: - In slach troch de sted. Literaire stadswandeling door Leeuwarden.
011877: - Mitten in Deutschland. Mitten im 20. Jahrhundert. Die Zonengrenze.
011876: - Freie Stadt zwischen Stacheldraht. Die Zonen- und Sektorengrenze von Westberlin.
011346: - Heilig vuur. Religie en spiritualiteit in de moderne kunst.
015318: - Het eeuwige moment. Essays.
013064: - Voor de zondvloed. Onze wereld 12.000 jaar geleden. Godenbergen, dode steden, monsters en Sauriers, Cyclopenmuren.
011269: - Castrum Peregrini, Heft XXIII
006791: - Zo was die tijd. Vlaanderen: Antwerpen, Gent, Brugge.
005811: - Horizon. A Magazine of the Arts.
005812: - Horizon. A Magazine of the Arts.
010775: - Indonesie Cultureel: gerangschikte gegevens.
010776: - Indonesie Cultureel: gerangschikte gegevens.
013276: - Geuzenliedboek. Derde vervolg
001498: - Meisterwerke der Gemaldesammlung in der Eremitage zu Petersburg.
014274: - Ken-je-die? Humor uit de oorlogsjaren.
001491: - De Lindeboom. Jaarboek V.
012288: - Ausweis voor Noord Oost Friesland.
002620: - Ten Brink's nieuwe zakatlasje van Nederland.
006477: - Het geillustreerde boek voor iedereen. Het practische leven.
011750: - The Family of Woman. Een unieke fotocollectie over de vrouw van deze wereld en haar levensgang.
007253: - Waarom oorlog met Stalin. Het Roodboek der Anti-Komintern.
012409: - Poems of the Great War, 1914-1918.
013032: - Het 'Bensjboekje'. Gebeden en liederen voor gebruik bij de maaltijd in de huiselijke kring.
005810: - Horizon. A Magazine of the Arts.
000521: - Enquete Staatscommissie. Benoemd krachtens de wet van 19 Januari 1890. Groninger Veenkolonien.
005084: - De Oldtimer. Deel 1.
005029: - Bzzlletin Literair Maandblad
005801: - Horizon. A Magazine of the Arts.
007705: - Dagboekfragmenten 1940 - 1945.
005955: - Kasteel De Blauwe Camer Sint-Catharinedal.
007518: - De zonnewijzer. Roman.
005809: - Horizon. A Magazine of the Arts.
005807: - Horizon. A Magazine of the Arts.
005808: - Horizon. A Magazine of the Arts.
005806: - Horizon. A Magazine of the Arts.
017618: AADLAND, DAN - In Trace of TR. A Montana Hunter
020340: AAFJES, BERTUS - Maria Sibylla Merian.
012214: AAFJES, BERTUS - Het koningsgraf. Honderd en een sonnetten.
019333: AAFJES, BERTUS - De zeemeerminnen. Novellen.
019223: AAFJES, BERTUS - De koelte van een pauweveer.
014435: AAFJES, BERTUS - Egyptische brieven. Met een nawoord van M. Vasalis.
018799: AAFJES, BERTUS - De rechter onder de magnolia.
010165: AAFJES, BERTUS/ KAMPHUIS, G./ KELK, C.J./ ROMIJN, J./ GABRIEL SMIT (REDACTIE) - Ad Interim. Tijdschrift voor letterkunde. No. 7. September 1945.
018574: AAFJES, BERTUS - Het hemd van een gelukkig mens. Sprookjes uit een verre wereld.
018379: AAFJES, BERTUS - Verzamelde gedichten 1938 - 1988.
018374: AAFJES, BERTUS - Een ladder tegen een wolk.
013161: AAFJES, BERTUS - De sneeuw van weleer. Jeugdherinneringen.
008714: AAFJES, BERTUS - Gedichten.
017786: AAFJES, BERTUS - De sprookjesverkoper. Sprookjes van heinde en verre.
001376: AAFJES, BERTUS - Capriccio Italiano. Reisverhalen.
006499: AAFJES, BERTUS - Limburg, dierbaar oord.
017689: AAFJES, BERTUS - De lachende krokodil.
006343: AAFJES, BERTUS - De tooverfluit. Vrij bewerkt naar des Knaben Wunderhorn.
013050: AAFJES, BERTUS - Elf sonnetten op Friesland.
008540: AAFJES, BERTUS - De val van Icarus. Verhalen.
022936: AAFJES, BERTUS - Het gevecht met de muze. Verzamelde gedichten.
022851: AAFJES, BERTUS; VAN DER PLAS, MICHEL (TERUGBLIK) - Een voetreis naar Rome.
017299: AAFJES, BERTUS; KAMPHUIS, G.; KELK, C.J.; ROMIJN, J.; SMIT, GABRIEL (REDACTIE). - Ad Interim. Tijdschrift voor Letterkunde. No. 7, september 1945.
009033: AAFJES, BERTUS - In de Nederlanden zingt de tijd.
016557: AAFJES, BERTUS - Zeventig aforismen.
022528: AAFJES, BERTUS - Het Troje van het Carboon.
022463: AAFJES, BERTUS - Een ladder tegen een wolk.
022458: AAFJES, BERTUS - De koelte van een pauweveer.
022450: AAFJES, BERTUS - Het hemd van een gelukkig mens. Sprookjes uit een verre wereld.
001047: AAFJES, BERTUS - De Karavaan
017032: AAFJES, BERTUS - Het gevecht met de muze. Gedichten.
003096: AAFJES, BERTUS - Pet en Petra en het geheim van de bouwkunst.
015959: AAFJES, BERTUS (VERTALING EN TOELICHTING). - De blinde harpenaar. De liefde, het leven, het geloof, de dood in de poezie der oude Egyptenaren.
005236: AAFJES, BERTUS - Mijn ogen staan scheef. Zwerftochten door het land van de Mikado.
009102: AAFJES, BERTUS/ DOEVE, EPPO - Kleine Isar de vierde koning. Een stripverhaal door Bertus Aafjes, tekst. Eppo Doeve, tekeningen.
015686: AAFJES, BERTUS - Zeventig aforismen.
021332: AAFJES, BERTUS - Het Koningsgraf. Honderd en een sonnetten.
015178: AAFJES, BERTUS - Maria Sibylla Merian en andere gedichten.
007331: AAFJES, BERTUS - Het zanduur van de dood. Gedichten.
001044: AAFJES, BERTUS - De Toverfluit (vrij bewerkt naar Des Knaben Wunderhorn).
006738: AAFJES, BERTUS - Het hemd van een gelukkig mens. Sprookjes uit een verre wereld.
003143: AAFJES, BERTUS - In de Nederlanden zingt de tijd.
002277: AAFJES, BERTUS - De blinde harpenaar.
005181: AAFJES, BERTUS - De laatste faun. Verhalen.
022152: AAFJES, BERTUS - Kleine Isar. De vierde koning.
019948: AALBERS, J. E.A. (REDACTIE). - Utrechtse biografieen 2. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Utrechters.
020621: AALDERS, GERARD - De Prins kan mij nog meer vertellen. Prins Bernhard - feit en fictie.
018534: AALDERS, GERARD - Leonie. Het intrigerende leven van een Nederlandse dubbelspionne.
009289: AALDERS, GERARD - Leonie. Het intrigerende leven van een Nederlandse dubbelspionne.
021802: AALDERS, WILLEM - Boeren, schippers, buitenlui. Gasselternijveen nostalgisch beschreven.
022183: AALTEN, ANNA - De bovenbenen van Olga de Haas. Achter de schermen van de Nederlandse balletwereld.
008005: AARDEMA, MINDERT - Uit het leven van een veenarbeider. Veenarbeider, polderjongen, gastarbeider, AOW
018356: AARNOUDSE, ELLY E.A. (WERKGROEP GESCHIEDSCHRIJVING). - Hijken. Fragmenten uit een dorpsgeschiedenis.
014608: AARNOUDSE, ELLY, E.A. (WERKGROEP). - Hijken. Fragmenten uit een dorpsgeschiedenis.
002819: AARON, CHESTER - Gideon.
000790: AARONOVITCH, DAVID - Voodoo Histories. The Role of the Conspiracy Theory in Shaping Modern History.
006433: AARSE, J.A.A./ MARINUS, B. - Hou zee kameraad! Een documentaire over de NSB.
016448: AARSMAN, HANS - Ik zie ik zie. De Aarsman Collectie.
016643: AARSMAN, HANS; WOLTZ, ANNA - Nieuwe groeten uit... Ansichten voor Nederland.
000185: AARSMAN, HANS - De Aarsman Collectie
021327: AARTS, C.J.; VAN ETTEN, M.C. (SAMENSTELLING EN INLEIDING). - Domweg gelukkig, in de Dapperstraat. De bekendste gedichten uit de Nederlandse literatuur.
017327: AARTS, C.J.; VAN ETTEN, M.C. (SAMENSTELLING EN INLEIDING). - Nooit heb ik wat ons werd ontnomen zo bitter, bitter liefgehad. Verzetspoezie en geuzenliederen uit de jaren 1933 - 1945.
014192: AARTS, C.J.; WIEREMA, THIJS (SAMENSTELLING). - Jan Arends (1925-1974). De Engelbewaarder.
021909: AARTS, KOEN / POLS, HANS - "De Greb". Herinneringen aan De Slag Om De Grebbeberg.
022650: ABBENES, JELLE; VAN DOLEN, HEIN; JONKERS, HUIBERT; LUKOSCHUS, ACHIM - Grenzeloze ambitie. Herodotus over het Perzische koningshuis. Tekstboek + Pensum Grieks
008914: ABDOLAH, KADER - De reis van de lege flessen. Roman.
010823: ABDOLAH, KADER - Portretten en een oude droom.
015629: ABDOLAH, KADER - De Koran (een vertaling); De Boodschapper (een vertelling).
008078: ABDOLAH, KADER - De adelaars. Verhalen.
014772: ABDOLAH, KADER - Een gouden handdruk voor du Perron.
006955: ABDOLAH, KADER - De reis van de lege flessen. Roman. Aangevuld met vier verhalen uit "De adelaars" en "De meisjes en de Partizanen".
012225: ABDOLAH, KADER - De meisjes en de Partizanen. Verhalen.
016127: ABECASSIS, ELIETTE - De verstotene. Roman.
008516: ABECASSIS, ELIETTE - De verstotene. Roman.
003079: ABELING, JORIS - Interviews uit Nederland.
010168: ABELING, JORIS - Teloorgang en wederopstanding van de Nederlandse monarchie, 1848-1898.
021840: ABELL, L.F. E.A. (REDACTIE). - Vestdijk Kroniek. Kwartaalschrift van de Vestdijkkring. Nrs. 7, 8, 9, 10.
021534: ABELMANN, ANNELIES M. - Het eerste huis van Leeuwarden: Van Burmaniastins tot stadskantoor.
012003: ABLER, RONALD F./ MARCUS, MELVIN G./ OLSON, JUDY M. (EDITORS) - Geography's Inner Worlds. Pervasive Themes in Contemporary American Geography.
017226: ABMA, G.; E.A. (REDACTIE). - Tussen goed en fout. Nieuwe gezichtspunten in de geschiedschrijving 1940 - 1945.
000294: ABMA, WILLEM - Inerlik Ferskinen.
005878: ABRAHAM, PEARL - Afstand van Amerika. Roman.
010015: ABRAHAMS, FRITS - Liefde en ander leed.
013546: ABRAHAMSE, JAN (EINDREDACTIE) - Koos
021911: ABRAM, LOEKI - Een ingebouwde sjofar. Gesprekken met 16 Nederlandse joden.
000543: ABUYS, GUIDO; MULDER, DIRK - Genezen verklaard voor... Een ziekenhuis in kamp Westerbork, 1939 - 1945
021414: ABUYS, GUIDO; MULDER, DIRK - Een gat in het prikkeldraad. Kamp Westerbork - ontsnappingen en verzet.
002018: ACADEMIE MINERVA - Eindexamen Catalugus 1996
015327: ACHMETOV, NIZAMETDIN - Straat van de vrijheid. Kampherinneringen en gedichten.
016316: ACHTERBERG, GERRIT - Kleine kaballistiek voor kinderen.
020013: ACHTERBERG, GERRIT - Verzamelde gedichten.
019447: ACHTERBERG, GERRIT - Spel van de wilde jacht.
019259: ACHTERBERG, GERRIT; ACHTERBERG-VAN BAAK, J.C. (SAMENSTELLING). - Het weerlicht op de kimmen. Een keuze uit de gedichten.
007956: ACHTERBERG, HENK C. - Telstar. Gedichten.
022073: ACHTERBERG, GERRIT - Meisje
013294: ACHTERBERG, GERRIT - Achtergebleven gedichten.
017466: ACHTERBERG, GERRIT / ACHTERBERG-VAN BAAK, J.C. (SAMENSTELLING). - Het weerlicht op de kimmen. Een keuze uit de gedichten.
022469: ACHTERBERG, GERRIT - Spel van de wilde jacht. De Boekvink.
016729: ACHTERBERG, GERRIT - Spel van de wilde jacht.
022270: ACHTERBERG, GERRIT - Blauwzuur. Gedichten.
014271: ACHTERBERG, GERRIT - Het weerlicht op de kimmen. Een keuze uit de gedichten.
006299: ACHTERBERG, GERRIT - Voorbij de laatste stad. Bloemlezing gedichten.
021463: ACHTERBERG, GERRIT - Spel van de wilde jacht.
020304: ACHTERHUIS, HANS - Het rijk van de schaarste. Van Hobbes tot Foucault.
018238: ACHTERHUIS, HANS - Utopie.
016384: ACHTERHUIS, HANS - Het rijk van de schaarste. Van Thomas Hobbes tot Michel Foucault.
017553: ACHTERHUIS, HANS - De utopie van de vrije markt.
022678: ACHTEROP, S.H.; V.D. WAL, P.; WOLTHUIS, G.G. - Meeden. Geschiedenis van een Gronings dorp.
004561: ACKER, GEORGES VAN - Bezeten van vrijheid. Aforismen.
016311: ACKERMAN, JOHN; THOMAS, AERON (FOREWORD). - Welsh Dylan. Dylan Thomas's Life, Writing and his Wales.
020052: ACKROYD, PETER - Het laatste testament van Oscar Wilde.
019305: ACKROYD, PETER - De val van Troje. Roman.
008741: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Zingende stemmen. Gedichten.
008742: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Eerste oogst. Gedichten.
019007: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Uit stilte en strijd.
015524: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Mei-Droom. Een feestelijk verbeeldingsspel in acht tooneelen.
003054: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Poezie en proza.
008740: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Zwervers verzen.
008736: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - De keerende kudde. Gedichten.
008383: ADAMA ZIJLSTRA, A. - Vaar wel Scheveningen. Bonte herinneringen aan een badplaats.
021767: ADAMA VAN SCHELTEMA / MONNIKENDAM, MARIUS - Het Geluk
021769: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S.; VAN TUSSENBROEK, HENDRIKA - Cupidootje. Liederen voor een zangstem met pianobegeleiding.
021768: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. / KOOP, OLIVIER - Vrede
021875: ADAMS, T.R. - The Flintstones. A Modern Stone Age Phenomenon.
006187: ADAMS, RICHARD - The legend of Te Tuna
008726: ADAMS, J.T. - De geschiedenis van Amerika. Een epos.
022532: ADDINK-SAMPLONIUS, MARIANNE - Urnen delven. Het opgravingsbedrijf artistiek bekeken.
010289: ADE, GEORGES - Uit het schrijfboek van een Japneus. Essays.
000403: ADELE - Really Easy Piano. 27 Adele Songs.
021107: ADELMUND, MARTIJN J. - Mysteries in Nederland. De Veluwe.
018653: ADELMUND, MARTIJN J.; VAN DER VEEN, THIJS - De verborgen geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog.
013780: ADELMUND, MARTIJN J.; VAN DER VEEN, THIJS - De verborgen geschiedenis van de Oranjes.
012765: ADELMUND, MARTIJN J. - Mysteries in Overijssel. Waargebeurde misdaden, opmerkelijke gebeurtenissen en onverklaarbare verschijnselen.
016328: ADINDA - Vrouwen lief en leed onder de tropen. Roman.
018336: ADLER, BRUNO; WINGLER, HANS W. - Das Weimarer Bauhaus.
001294: ADLER, NANCI - Overleven na de Goelag. Het lot van Stalins slachtoffers na hun kamptijd
013433: ADLER, ISRAEL - La pratique musicale savante dans quelques communautes juives en Europe aux XVIIe et XVIIIe siecles.
003606: ADLER, BILL (ED.) - The Kennedy wit.
009058: ADRIANI ENGELS, M.J. - Van Jaap Eden tot Jan Derksen. De wielersport in Nederland gedurende tachtig jaar.
010847: AECKERLIN, TJAAL/ SCHOONENBERG, RICK - Lied van een tokeh. Vertellingen uit voormalig Nederlands-Indie.
022752: AFANASJEV, ALEXANDER - Het vliegende schip. Een sprookje van Alexander Afanasjev.
022151: AFANASJEV, ALEXANDER - Het vliegende schip. Een sprookje.
005118: AFANASJEW, ALEXANDER N. - Sprookjes uit het oude Rusland.
015421: AGRICOLA, RUDOLF - OVER DIALECTICA EN HUMANISME.
019004: AHLBERG, ALLAN - De jongen, de wolf, het schaap en de sla. Een zoektochtje naar de waarheid.
005513: AHMAD, SHAHNON - Als moeder naar de derde trede gaat.
015230: AHRENS, DIETER - Johann Anton Ramboux Ansichten von Trier.
019003: AICHINGER, ILSE - De gebondene. Verhalen.
009144: AIRA, CESAR - De nachtelijke invallen van ambtenaar Varamo.
017694: AIRD, EILEEN - Sylvia Plath. Her Life and Work.
007485: AJAR, EMILE - De luimen van koning Salomon. Roman.
007486: AJAR, EMILE - De luimen van koning Salomon. Roman.
018827: AJTMATOV, TSJINGIZ - Het beulsblok. Roman.
022020: AJTMATOV, TSJINGIZ - De Bonte Hond die langs de zee loopt. Roman.
015918: AJTMATOV, TSJINGIZ - Dzjamilja. Een Kirgiezisch verhaal.
015188: AJTMATOV, TSJINGIZ - Afscheid van Goelsary.
013959: AKCAM, TANER - A Shameful Act. The Armenian Genocide and the Question of Turkish Responsibility.
000837: AKERBOOM, T.H.M.; E.A. - Bach en de theologie. Een verkenning van geloof en gevoel.
001081: AKINSJA, KONSTANTIN / KOZLOV, GRIGORI - Operatie kunstroof. De lotgevallen van het goud van Troje, de Koenigscollectie en andere Russische oorlogsbuit.
005676: AKKER, W. VAN DEN - De eer van de vlag. Uit het dagboek van een Hollandschen recruut in de jaren 1830-1832.
018318: AKKERMAN, CHRIS; VAN DEN BERG, BIANCA E.A. - Het Geheim van Bloemendaal.
003067: AKKERMANS, W.J.M. - Vrijmetselarij. Een verkenningsreis.
020625: AKVELD, L.M.; BOSSCHER, PH. M.; BRUIJN, J.R.; VAN OOSTEN, F.C. (REDACTIE). - Vier eeuwen varen. Kapiteins, kapers, kooplieden en geleerden.
002708: AKZENTE. - Zeitschrift fur Dichtung.
022824: AL-KONI, IBRAHIM - Bloedende steen. Roman.
015681: AL, JOOP - Ambarawa, Bandoengan en de Belg Refuge. Mythe en werkelijkheid over twee Japanse kampen.
004433: AL HARIRI-WENDEL, TANJA - Symbolen van de islam.
015373: AL-KHALIDI, RODHAN - Voor de nachtegaal in het ei. Gedichten.
022062: ALAIN-FOURNIER; MOLEGRAAF, MARIO (VERTALING). - De Grote Meaulnes. Roman.
022954: ALBACH, BEN; VAN DULLEMEN, INEZ; HAUER, AREND; HOOMANS, ELISE; VAN LOGGEM, MANUEL; LUTZ, TON; POONS, KAREL; VAN THIENEN, F. W.S.; VESSEUR, WIM - Handboek voor het amateurtoneel (I. Spel; II. Regie; III. Aankleding).
001204: VAN ALBADA, MARIANNE - De Vuurvogel. Een herfstsprookje.
005635: ALBARDA, MEIA KAAS - Inleiding tot de poezie van Henriette Roland Holst.
003713: ALBEE, EDWARD - Kleine Alice.
020780: ALBERDINGK THIJM, CATHARINA - Koningsliefde. Het drama in Servie.
021982: ALBERS, L.J.P. - Trams en tramlijnen. De "Blauwe Tram" van 1924-1961.
008144: ALBERT, EDWARD - History of English literature.
017453: ALBERT-LASARD, LOU - Wege mit Rilke.
018287: ALBERTI, RAFAEL; STASSIJNS, KOEN; VAN STRIJTEM, IVO (SAMENSTELLING). - De mooiste van Rafael Alberti.
010830: ALBERTS, A. - De honden jagen niet meer.
009203: ALBERTS, A. - Libretto voor een gewezen koningin. Een keuze uit eigen werk.
016456: ALBERTS, A. - Aan Frankrijk uitgeleverd.
020851: ALBERTS, A. - De vrouw met de parasol.
020329: ALBERTS, A. - De eilanden.
020162: ALBERTS, A. - Een venster op het Buitenhof.
020128: ALBERTS, A. - Maar geel en glanzend blijft het goud.
009325: ALBERTS, A. - Maar geel en glanzend blijft het goud.
012555: ALBERTS, A. - Een koning die van geen nee wil horen. De Europese ambities van Lodewijk XIV, 1638 - 1715.
008177: ALBERTS, A. - Een kolonie is ook maar een mens.
007368: ALBERTS, A. - Op weg naar het zoveelste Reich.
016389: ALBERTS, A. - Haast hebben in september. Verhalen.
006736: ALBERTS, A. - De Utrechtse herinneringen.
009960: ALBERTS, A. - Een venster op het Buitenhof.
011056: ALBERTS, A. - De honden jagen niet meer.
015689: ALBERTS, A. - De Utrechtse herinneringen.
013084: ALBERTS, A. - De vrouw met de parasol.
014814: ALBERTS, A. - De honden jagen niet meer.
009505: ALBERTS, A. - De zilveren kogel.
009504: ALBERTS, A. - Haast hebben in september. Verhalen.
016391: ALBERTS, A. - Het zand voor de kust van Aveiro.
014818: ALBERTS, A. - Maar geel en glanzend blijft het goud.
014850: ALBERTS, A. - De zilveren kogel.
008450: ALBERTS, A. - Per mailboot naar de Oost. Reizen met de Lloyd en de Nederland tussen 1920 en 1940.
000328: ALBERTS, JOH. C.P. - Avond tot de morgen. Gedichten.
004640: ALBRING, WERNER - Gorodomlia. Deutsche Raketenforscher in Russland.
016994: ALCOCK, LESLIE - Arthur's Britain. History and Archaeology; AD 367-634.
022554: ALDERSEY-WILLIAMS, HUGH - Het Getij. Wijsheid en wetenschap van eb en vloed.
020809: ALEICHEM, SHOLOM; LEVIANT, CURT ( TRANSLATION, INTRODUCTION, EDITED) - From the Fair. The Autobiography of Sholom Aleichem.
018158: ALEICHEM, SJOLEM - Tevje de melkboer. Roman.
022870: ALEICHEM, SHOLOM - Some Laughter, Some Tears. Tales From The Old World And The New.
006541: ALEICHEM, SJOLEM - Tewje in boter en kaas.
019473: ALETRINO, A.; JOOSSE, KEES (NAWOORD). - Zuster Bertha
020481: ALEXANDER, PAUL - Boulevard of Broken Dreams. James Dean, Leven & Legende.
012703: ALFRINK, JAN; MATTHIJSEN, MAGCHIEL C. (SAMENSTELLERS). - De wortels van de Vrijeschoolbeweging. Sociaal-politieke en pedagogische achtergronden van de Stichting van de Waldorfschool. Een verzameling studies en verslagen van ooggetuigen.
019137: ALIGHIERI, DANTE; BROUWER, R.F.M. (VERTALING, INLEIDING, AANTEKENINGEN). - De Monarchie en andere politieke teksten.
014861: ALLEN, E.L. - Inleiding tot het denken van Karl Barth.
015580: ALLEN, HENRY - What It Felt Like. Living in the American Century.
000937: ALMA, R.H.; E.A. - Het Hinckaertshuis. Zeven eeuwen bouwhistorie en bewoners.
015370: ALTENA, PETER; EVERARD, MYRIAM (REDACTIE). - Onbreekbare Burgerharten. De historie van Betje Wolff en Aagje Deken.
012603: ALVERDES, PAUL - Het Fluitersvertrek.
019822: AMALRIK, ANDREY; WEISSBORT, DANIEL (TRANSLATION). - East-West & Is Uncle Jack a Conformist. Two Plays.
011713: AMALRIK, ANDREJ - Niet begeerde reis naar Siberie.
021210: AMENDOLAGINE, FRANCESCO; CACCIARI, MASSIMO - Oikos. Van Loos tot Wittgenstein.
006456: AMERONGEN, MARTIN VAN (VOORWOORD) - Forensen tussen literatuur en wetenschap.
006131: AMERONGEN, MARTIN VAN - Rook doet leven. Over het recht op een hedonistisch bestaan.
006123: AMERONGEN, MARTIN VAN - Een helle veeg en andere kritische notities.
001371: DE JONG-AMKREUTZ - Herder op Ameland. Het leven en werk van Pastoor Scholten.
009784: AMOROS, ANDRES (SELECCION, COMENTARIOS Y NOTAS). - Poesia Espanola de Los Siglos de Oro. Antologia.
010886: ANAND, MULK RAJ - Koelies.
010887: ANAND, MULK RAJ - Koelies.
009036: ANBEEK, TON - De schrijver tussen de coulissen.
012583: ANBEEK, TON - Na de oorlog. De Nederlandse roman 1945 - 1960.
014029: ANDERMATT, JURG - Teufelsmoor. Photos von Jurg Andermatt.
006345: ANDERS, A. VAN - Rapport van de Secretarisvogel. Verhalen.
001390: ANDERSCH, ALFRED; MISSET, MARCEL (VERTALING). - De vader van een moordenaar. Een schoolverhaal
020249: ANDERSEN, HANS CHRISTIAN - Nooit rijk, nooit tevreden, nooit verliefd. Een keuze uit dagboeken en brieven. Prive Domein nr. 225.
001010: ANDERSON, JOAN; ANCONA, GEORGE (PHOTOGRAPHS) - The First Thanksgiving Feast
009468: ANDERSON, CHESTER G. - James Joyce and his World.
022842: ANDERSON, WALTER F. (FOREWORD). - Look Away. 56 Negro Folk Songs.
000266: ANDERSON, GERRY - Gerry Anderson's Captain Scarlet Album.
020782: ANDREAS-SALOME, LOU - Fenitschka. Eine Ausschweifung. Zwei Erzahlungen.
022805: ANDREAS-SALOME, LOU - Lebensruckblick. Eine Autobiographie
012369: ANDREAS-SALOME, LOU - Fenitsjka & Een uitspatting.
012800: ANDREAS-FRIEDRICH, RUTH - Er woonden mensen in Berlijn. Dagboekaantekeningen 1938 - 1945.
008071: ANDREE, TREES/ BAKKER, COK (REDACTIE) - Feesten vieren in verleden en heden. Visies vanuit vijf wereldgodsdiensten.
007205: ANDREJEW, LEONID - De opstandige dorpspriester.
008682: ANDRES, STEFAN - Wij zijn Utopia. Novelle.
010465: ANDREUS, HANS - Valentijn. Een sleutelroman.
018592: ANDREUS, HANS - Laatste gedichten.
001155: ANDREUS, HANS; BABS VAN WELY ( ILLUSTRATIES) - Meester Pompelmoes en het zoekgeraakte grapje
018108: ANDREUS, HANS - Het overige werk. Dramatisch werk, vertalingen en andere teksten.
015342: ANDREUS, HANS; VAN DER VEGT, JAN (SAMENSTELLING EN INLEIDING). - Ik hoor het licht. Een bloemlezing uit de poezie van Hans Andreus.
009757: ANDREUS, HANS - Uit het jeugdige leven van Melchior Blovoet. Een novelle en tijdsbeeld.
001181: ANDREUS, HANS; PRINCE, JACK (TEKENINGEN). - Het verhaal van de Draak Fabiaan.
004300: ANDREUS, HANS - Kinderverhalen.
022472: ANDREUS, HANS - Gedichten van Hans Andreus.
022427: ANDREUS, HANS - De ruimtevaarder en andere gedichten.
008528: ANDREUS, HANS - Bezoek. Novelle.
016108: ANDREUS, HANS - De ruimtevaarder en andere gedichten.
000347: ANDREUS, HANS - Om de mond van het licht. Een kleine case history.
000391: ANDREUS, HANS - Hademar de Straatzanger. Poppenkastverhalen.
013720: ANDREUS, HANS - De sonnetten van de kleine waanzin.
000346: ANDREUS, HANS - De witte netten van zon en maan. Gedichten.
013778: ANDREUS, HANS - De sonnetten van de kleine waanzin.
004966: ANDREUS, HANS - Het overige werk. dramatisch werk, vertalingen en andere teksten.
021464: ANDREUS, HANS - Zoon van Eros.
005658: ANDREW, CHRISTOPHER/ MITROKHIN, VASILI - The Mitrokhin Archive. The KGB in Europe and the West.
013065: ANDREWS, RICHARD/ SCHELLENBERGER, PAUL - De tombe van God. Het lichaam van Jezus en de ontknoping van een 2000 jaar oud mysterie.
014363: ANDREWS, RICHARD - De navel van de wereld. De verborgen geschiedenis van de Tempelberg vanaf de Ark tot over het derde millennium.
012798: ANDREWS, RICHARD - De navel van de wereld. De verborgen geschiedenis van de Tempelberg vanaf de Ark tot over het derde millenium. Met de meest recente archeologische vondsten.
013411: ANDRIC, IVO - Die Brucke uber die Drina.
017107: ANDRIES, POOL; AERTS, WILLEM (SAMENSTELLING). - Camera Gothica. Gotische kerkelijke architectuur in de 19de eeuwse Europese fotografie.
009335: ANDRIESSE, PETER - Koude Sambal. Indisch jeugdsentiment.
007607: ANDRINGA, GZN. W. - De Oranjevlag ontplooid. Neerlandsch bevrijding van de Fransche overheersching.
003923: ANDRINGA, ELS/ DICK SCHRAM (RED.) - Literatuur in functie.
017461: ANG, TIONG / DE BRUYN, DIRK / VAN KERKHOFF, SONJA / STRUIK, RUDI / RIDGWAY, RENEE - The Unwanted Land.
022915: ANGELOU, MAYA - Phenomenal Woman. A Poem.
017446: ANGELOU, MAYA - I Shall not be Moved. Poems.
010601: ANGENENT, A.W. - Alles wel, geen bijzonders !!
017482: ANGIER, CAROLE - Jean Rhijs.
016971: ANGIER, NATALIE - Beestachtig mooi. Een ongewone blik op het dierlijk leven.
006332: ANGIER, NATALIE - Beestachtig mooi. Een ongewone blik op het dierlijk leven.
006296: ANIKST, MIKHAIL (REDACTIE) - Sovjetreclame en propaganda in de jaren twintig.
018591: ANKER, ROBERT - Waar ik nog ben. Gedichten.
017893: ANKER, ROBERT - De broekbewapperde mens. Gedichten.
012856: ANKER, ROBERT - Een soort Engeland. Roman.
017210: ANKER, ROBERT - Heimwee naar. Gedichten.
016621: ANKER, ROBERT - De broekbewapperde mens. Gedichten.
014649: ANKER, ROBERT - Alpenrood.
010201: ANKER, ROBERT - Vrouwenzand. Roman.
003115: ANKERSMIT, J.F. - Een halve eeuw journalistiek.
016967: ANNA BIJNS STICHTING. - Feestelijke uitreiking van de Anna Bijns Prijs voor Proza aan Aya Zikken.
018939: ANNOOT, ROLAND; GYSELEN, GABY; SCHEPENS, LUC - Guido Gezelle in West-Vlaanderen, 1830 - 1980.
011238: ANONIEM - Een vrouw in Berlijn. Dagboekaantekeningen van april tot juni 1945.
003348: ANOUILH, JEAN - The Rehearsal.
021198: ANSTADT, MILO - Scheuren in de heksenketel. Een historische schets van Joegoslavie en de Balkan.
018402: ANSTADT, MILO - Polen en Joden.
015427: ANTHIERENS, JOHAN - Het Belgische domdenken. Smaadschrift.
009060: ANTHIERENS, JOHAN - De boterhammen van de bakkerin. Samenstelling: Gerd de Ley.
021163: ANTONOW, SERGEJ - Der zerrissene Rubel.
018106: ANWAR, YOZAR; VUYK, BEB (VERTALING); VREDENBREGT, JACOB (INLEIDING EN COMMENTAAR). - Dagboek van een kami-student.
011768: APOLLINAIRE, GUILLAUME - Elfduizend roeden, of De liefdes van een hospodar. Roman.
012322: APOLLINAIRE, GUILLAUME - Het Dierenboek of Stoet van Orpheus.
017283: APOSTOLIDES, JEAN-MARIE / DONNE, BORIS - Ivan Chtcheglov, profil perdu.
012711: APPELFELD, AHARON - Katerina. Novel.
000855: APPELO, MARTIN - Socratisch motiveren.
003392: APPIGNANESI, LISA/ SARA MAITLAND - Het internationale Rushdie-dossier.
012582: APPIGNANESI, LISA - Wie was mijn moeder? Een familiegeschiedenis.
018955: APPLEBAUM, ANNE - Gulag. A History of the Soviet Camps.
016846: APTER, T.E. - Virginia Woolf. A Study of her Novels.
011195: ARANG, TJALON - Volksverhalen en legenden van Bali. De Oosterse Bibliotheek, deel 13.
003602: ARBAN, DOMINIQUE - Dostojewski. De schrijver, de mens.
017156: ARDEN, JOHN - Serjeant Musgrave's Dance. An Un-historical Parable.
002974: ARDREY, ROBERT - The territorial imperative.
020387: ARENDS, JAN - Ik had een strohoed en een wandelstok. Verhalen.
019879: ARENDS, JAN - Verzameld Werk.
017345: ARENDS, TOOS / ZWAVING, MARIEKE / REDACTIE - Salut au Monde. Het Friese landschap in de schilderkunst van 1900 tot nu. Deel 1.
009986: ARENDS, JAN - Keefman. Verhalen.
013563: ARENDS, TOOS, E.A. (REDACTIE) - Lokale ingrepen. Kunstwerken in en rondom Borg Rusthoven.
017253: ARENDT, ERICH - Entgrenzen. Gedichte.
000326: ARENDT, HANNAH - Over Revolutie.
000376: ARENDT, HANNAH - Verantwoordelijkheid en oordeel.
001302: ARENDT, HANNAH - Het waagstuk van de politiek
010019: ARENTZEN, YVONNE/ KLOMPMAKER, HEIN/ NIJKEUTER, HENK - Hunebedden in de Nederlandse literatuur. Een literair reisboek.
004865: ARGHEZI, TUDOR (E.A.) - Werk uit Roemenie. Poezie.
008771: ARGHEZI, TUDOR (E.A.) - Werk uit Roemenie. Poezie.
005934: ARGUEDAS, JOSE MARIA - De wegen van het bloed. Roman.
022231: ARGUEDAS, JOSE MARIA - Diamanten en vuurstenen. Verhalen.
009396: ARIENS KAPPERS, C.U. - Reiziger in breinen. Herinneringen van een hersenonderzoeker.
011916: ARIENS KAPPERS, C.U. - Reiziger in breinen. Herinneringen van een hersenonderzoeker.
018857: ARION, FRANK MARTINUS - Nobele wilden. Roman.
006551: ARION, FRANK MARTINUS - De deserteurs. Roman.
011230: ARION, FRANK MARTINUS - Nobele wilden. Roman.
000414: ARISTOTELES - Ethica. Ethica Nicomachea. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Christine Pannier en Jean Verhaeghe.
007059: ARISTOTLE/ HORACE/ LONGINUS. - Classical literary criticism.
011373: ARITONANG, JAN S. - Mission schools in Batakland (Indonesia), 1861-1940.
010822: ARMANDO - Uit Berlijn / Machthebbers / Krijgsgewoel.
020411: ARMANDO - De naam in een kamer. Een gedicht.
019477: ARMANDO - Aantekeningen over de vijand.
011607: ARMANDO - De heideweg. Verhalen.
018651: ARMANDO - Dagboek van een dader.
017918: ARMANDO - Dagboek van een dader.
016027: ARMANDO - Armando uit Berlijn.
014950: ARMANDO - Aantekeningen over de vijand.
022656: ARMANDO - De straat en het struikgewas
022655: ARMANDO - De straat en het struikgewas. Roman.
011663: ARMANDO - Uit Berlijn/ Machthebbers/ Krijgsgewoel.
011678: ARMANDO - De straat en het struikgewas. Roman.
022202: ARMANDO - De haperende schepping.
011731: ARMANDO - Uit Berlijn.
016431: ARMANDO - Dagboek van een dader.
016291: ARMANDO - Het gevecht. Een gedicht.
022149: ARMANDO - Dierenpraat
013101: ARMESTO, FELIPE FERNANDEZ/ WILSON, DEREK - Reformatie. Het christendom en de wereld 1500 - 2000.
011910: ARMITAGE, SIMON - Talisman. Roman.
017178: ARMITAGE, SIMON (EDITOR) - Short and Sweet. 101 very short poems.
012445: ARMSTRONG, KAREN - De strijd om God. Een geschiedenis van het fundamentalisme.
012925: ARMSTRONG, KAREN - Een geschiedenis van God. Vierduizend jaar jodendom, christendom en islam.
013961: ARMSTRONG, KAREN - Islam. A Short History.
012935: ARMSTRONG, KAREN - De dood van God. Voordrachten.
006063: ARNOLDI, FRANK - Met pijp en stift. Handleiding voor de grimeerkunst.
021665: ARNOLDUSSEN, PAUL - Poes in verdrukking en verzet 1940 - 1945.
008524: ARNONI, M.S. - De laatste verhalen.
005258: ARNONI, M.S. - De laatste verhalen.
020937: ARNTZENIUS, L.M.G. - Amerikaansche kunstindrukken.
000324: ARONSON, STINA, E.A. ; VAN MARKEN, AMY (SELECTIE). - De witte dame. Van oude mensen en hun zinnen. Verhalen.
011241: ARPELS LEZER, MAX/ GASTELAARS, YOLANDE - Max is een hondennaam. Een verhaal van onderduik en misbruik.
003845: ARRABAL, FERNANDO/ RENE DE OBALDIA. - Guernica/ L'Azote
011140: ARRABAL, FERNANDO - De architekt en de keizer van Assyrie/ De tuin der lusten. Toneel.
000635: ARSJINOF, PJOTR; VOLINE (VOORWOORD). - Geschiedenis van de Machnobeweging. Anarchistische praktijk in de Oekraine, 1918 - 1921
020000: ARSUAGA, JUAN LUIS - Het halssieraad van de Neanderthaler. Op zoek naar de eerste denkers.
019345: ARTS, WIEBE - Het getij is verloopen, men verzet de bakens. De verandering van de politieke cultuur in de gemeenteraden van Assen, Odoorn en Hoogeveen, 1910 - 1925.
019884: ASAM, P.C. CUKA, PS. VAN I.E. SAUERESSIG. - Tussen pruimtabak en sirih. Rindu Abadi. Indische roman.
009517: ASBEE, SUE - T.S. Eliot. Life & Works.
009516: ASBEE, SUE - Virginia Woolf. Life & Works.
001231: ASMUNDSSON, VALDIMAR; STOKER, BRAM; DE ROOS, HANS CORNEEL (TRANSLATION); STOKER, DACRE (FOREWORD); BROWNING, JOHN EDGAR (AFTERWORD). - Powers of Darkness. The Lost Version of Dracula.
001334: ASPESLAGH, R; RAVEN, S. (REDACTIE) - Een lastige erfenis. De rol en betekenis van het Duits verzet tegen Hitler.
018782: ASSCHER-PINKHOF, C. - Van twee joodsche vragertjes.
010220: ASSCHER, MAARTEN - Strindbergs dood. Verhalen.
019722: ASSELBERGS, W.J.M.A. ( VAN DUINKERKEN, ANTON). - Het Wilhelmus. Een lezing.
013542: ASSELBERGS-NEESSEN, VERA; VAN DER KAMP, MAX - Van Snieschoule tot centrum voor kunstzinnige vorming. Honderd jaar School voor Handenarbeid, 1892 - 1992.
003257: ASSMANN, H.K./ FRANS PIET - Bent u daar al eens geweest?
007900: ASSOULINE, PIERRE - Simenon. Biografie.
014108: AST-BOITEN, LIES E.A. - Zoektocht naar een joods verleden. Drie routes door Groningen en Drenthe.
014583: ASTAFJEV, VIKTOR - Een laatste groet. Siberische verhalen.
012508: ASTAFJEV, VIKTOR - Een laatste groet. Siberische verhalen.
011489: ASTAFJEV, VIKTOR - Een laatste groet. Siberische verhalen.
007254: ASTAFJEV, VIKTOR - De droevige detective. Roman.
023031: ATA AIDOO, AMA - The Dilemma of a Ghost and: Anowa. Two Plays.
020592: ATHAS, GEORGE - The Tel Dan Inscription. A Reappraisal and a New Interpretation.
015671: ATTRIDGE, DEREK (EDITOR). - The Cambridge Companion to James Joyce.
005227: ATXAGA, BERNARDO - Obabakoak. A novel.
020189: AUDEN, W.H. (SELECTION AND INTRODUCTION) - A Choice of de la Mare's Verse
019515: AUDEN, W.H.; WILMINK, WILLEM (VERTALING). - Vertel me de waarheid over de Liefde.
017866: AUDEN, W.H. - Collected Shorter Poems 1927 - 1957.
017706: AUDEN, W.H. (SELECTION AND INTRODUCTION). - A Choice of Dryden's Verse.
016481: AUDEN, W.H.; WILMINK, WILLEM (VERTALING). - Vertel me de waarheid over de Liefde.
022717: AUDEN, W.H. - Brieven uit IJsland.
013717: AUDEN, W.H. / WILMINK, WILLEM (VERTALING) - Vertel me de waarheid over de Liefde.
012408: AUDOUARD, ANTOINE - Afscheid van Heloise. Roman.
021706: AUER, VAINO - The Pleistocene of Fuego-Patagonia. Part V: Quaternary Problems of Southern South America.
013256: AUFENANGER, JORG - Beknopte inleiding in de filosofie.
005121: AUGUSTIN, ELISABETH - Het patroon. Herinneringen.
001382: AUSTER, PAUL - City of Glass, the Graphic Novel.
014905: AUSTER, PAUL - The New York Trilogy. City of Glass; Ghosts; The Locked Room.
018810: AUSTER, PAUL - De New York - trilogie (Broze stad; Schimmen; De gesloten kamer).
013309: AUSTER, PAUL - Het spinsel van de eenzaamheid. Prive Domein nr. 141.
016536: AUSTER, PAUL - Man in het duister. Roman.
016726: AUSTER, PAUL; KARASIK, PAUL; MAZZUCCHELLI, DAVID. - City of Glass. The Graphic Novel.
007278: AUSTER, PAUL - Maanpaleis. Roman.
014163: AUSTER, PAUL - Mr. Vertigo. Roman.
021474: AUSTER, PAUL - Orakelnacht.
022927: AUTEUR - Ten Brink's nieuwe zak-atlasje van Nederland voor sport en op reis.
001362: DIVERSE AUTEURS - Van de raaf die Koetcha heette. Sprookjes van de volkeren uit het noorden.
000952: DIVERSE AUTEURS - Russische sprookjes.
001124: NO AUTHOR - Views of Russian Towns. The 17th - 19th Centuries. / Ansichten russischer Stadte. 17 - 19 Jahrhunderte
001105: SEVERAL AUTHORS - The Image. Graphic Arts Photography.
003767: AVELINE, CLAUDE (MINERVOIS) - Het dode getij.
001359: AX, GER - Smilde tijdens de Tweede Wereldoorlog.
009777: AXELSSON, MAJGULL - Aprilheks.
014566: AYALTI, HANAN J.; POLAK, NICO (VERTALING EN INLEIDING). - Jiddische levenswijsheid. In Jiddisch en Nederlands.
020527: AYESTA, JULIAN - Helena of de zee in de zomer.
018461: AYESTA, JULIAN - Helena of de zee in de zomer.
015244: AYRES, WILLIAM (EDITED) - Picturing History. American Painting 1770 - 1930.
004274: AZOUGH, NAIMA/ HISKE DIBBETS/ KYSIA HEKSTER - Het Patat Pantheon. De groepscultuur van een nieuwe generatie.
009350: AZUELA, MARIANO - Het ravijn. Roman.
005939: BAAK, J.C. - De verhouding van den Russischen tot den West-Europeeschen mensch.
008976: BAAL, INGRID - De weg van de jonge wolf. Novelle.
000712: BAAN, BASTIAAN; GRUWEZ, CHRISTINE; VAN SCHAIK, JOHN - Bronnen van het Christendom. Petrus, Paulus en Johannes.
022853: DE BAAR, KEES - De Zeeuwse brievenposterij. "Postvoorzieningen voor de koopman". Posthistorische Studies 32.
001285: VAN BAAREN, HENK - Een Hengelo's Oorlogsboek. Tussen Nordhorn en Norwich
015266: BAARS-JELGERSMA, GRETA / KEUZE EN VERTALING - Noorse Volkssprookjes. Uit de verzameling van Asbjornsen en Moe. Nieuwe bundel.
000814: BAAS, M.J.; DIJKEMA, L.L.; MENSINGA, D.K. (LANDBOUWERS TE BLIJHAM). - Jubileum uitgave ter gelegenheid van het 125 jarig bestaan. Afdeling Blijham Groninger Mij. van Landbouw 1854 - 1979
016265: BAAY, REGGIE; VAN ZONNEVELD, PETER (REDACTIE) - Indisch-Nederlandse literatuur. Dertien bijdragen voor Rob Nieuwenhuys.
012627: BAAY, REGGIE (REDACTIE) - Indische Letteren. Derde jaargang, nummer 3, september 1988.
014347: BABBITT, NATALIE; VRIESENDORP, HUBERTE (VERTALING) - Op zoek naar lekker.
021061: BABEL, ISAAK - Toneel
020778: BABEL, ISAAK - Budjonnys Reiterarmee und Autobiographische Erzahlungen.
020477: BABEL, ISAAK; TIMMER, CHARLES B. (VERTALING EN SAMENSTELLING). - De zonde van Jezus en andere verhalen.
020408: BABEL, ISAAK; TIMMER, CHARLES B. (VERTALING EN SAMENSTELLING). - Rode Ruiterij en Verhalen uit Odessa.
018825: BABEL, ISAAK; BOBROWSKI, JOHANNES, FRIED, ERICH; GOMBROWICZ, WITOLD; HEN, JOZEF; IWASZKIEWICZ, JAROSLAW, KOLAKOWSKI, LESZEK; KOTT, JAN; KRLEZA, MIROSLAV. - Signalementen. Over auteurs, hun werk, hun achtergronden.
016020: BABEL, ISAAK - De zonde van Jezus en andere verhalen.
021682: BABEL, ISAAK - Rode Ruiterij en Verhalen uit Odessa.
012664: BABEL, ISAAK - Brieven naar Brussel 1925 - 1939.
017297: BABEL, ISAAK - Toneel.
000527: BABEL, ISAAK; TIMMER, CHARLES B. (VERTALING EN SAMENSTELLING). - De zonde van Jezus en andere verhalen.
021962: BABEL, ISAAK. - De geschiedenis van een paard.
001217: BABEL, BOELGAKOV, PASTERNAK, PAUSTOVSKI, TOLSTOJ E.A. - Wordt snel beter! Russische doktersverhalen.
004937: BABEL, ISAAK - Miniaturen. Verspreide verhalen en dagboekbladen.
010856: BABEL, ISAAK - Miniaturen. Verspreide verhalen en dagboekbladen.
000154: BABEL, BOENIN, TOERGENJEV, TSJECHOV - Je wordt bedankt! Pensioenverhalen van Babel, Boenin, Toergenjev en Tsjechov.
013322: BABYLON, FRANS - Keuze uit de gedichten.
005287: BACCINO, NAPOLEON/ DE LEON, PONCE - Maluco. De roman van de ontdekkers.
011809: BACCINO, NAPOLEON/ DE LEON, PONCE - Maluco. De roman van de ontdekkers.
013250: BACHMANN, INGEBORG - Bilder aus ihrem Leben. Mit texten aus ihrem Werk.
018086: BACKHOUSE, JANET - The Lindisfarne Gospels. A Masterpiece of Book Painting.
013409: BAECK, LEO - Zwischen Geheimnis und Gebot. Auf dem Weg zu einem progressiven Judentum der Moderne.
018964: BAEDEKER, KARL - Oberitalien mit Ravenna, Florenz und Livorno. Handbuch fur Reisende.
018963: BAEDEKER, KARL - Munchen und Sudbayern. Oberbayern, Allgau, Innsbruck, Stadt Salzburg. Handbuch fur Reisende.
018962: BAEDEKER, KARL - Italien von den Alpen bis Neapel. Kurzes Reisehandbuch.
018961: BAEDEKER, KARL - Die Riviera. Das Sudostliche Frankreich. Korsika. Die Kurorte in Sudtirol, am Genfer See und an den Oberitalienischen Seen. Handbuch fur Reisende.
018960: BAEDEKER, K. - Osterreich (ohne Dalmatien, Ungarn und Bosnien). Handbuch fur Reisende.
022010: BAEKE, JAN - Het tankstation op de route. Gedichten.
019033: BAER, GEORGE W. - One Hundred Years of Sea Power. The U.S. Navy, 1890 - 1990.
007633: BAER, HARRY - Slapen kan ik als ik dood ben. De adembenemende wereld van R.W. Fassbinder.
011129: BAER, HARRY - Slapen kan ik als ik dood ben. De adembenemende wereld van R.W. Fassbinder.
017782: BAERVELDT, ERZSEBET - Erzsebet Baerveldt. New Dutch Sculptors.
018669: BAETEN GRONDA, PAUL - Kentucky, mijn land. Roman.
017936: BAGGS, ROBERT - Bitter Rivals make Great Art. Motivation for Patronage of the Sassetti Chapel.
012448: BAGHUS, P.J.H. - De slag om de Roerdriehoek. Het Duitse bruggehoofd tussen Maas en Roer, september 1944 - januari 1945.
006404: BAGHUS, PIET - Ontmoeting met de bevrijding. De ouverture in Limburg 1944-1945.
014116: BAGHUS, PIET - Ontmoeting met de bevrijding. De ouverture in Limburg 1944-1945.
011927: BAI JUYI - Gans, papegaai en kraanvogel. Gedichten uit het oude China.
014911: BAIGENT, MICHAEL; LEIGH, RICHARD - Het Elixer en de Steen. De wereld van magische, occulte en onbekende krachten.
007034: BAIGENT, MICHAEL/ LEIGH, RICHARD. - Claus von Stauffenberg en zijn mystieke kruistocht tegen Hitler.
009421: BAIGENT, MICHAEL/ LEIGH, RICHARD. - De Dode-Zee rollen en de verzwegen waarheid.
015626: BAIGENT, MICHAEL; LEIGH, RICHARD - De Dode-Zeerollen en de verzwegen waarheid.
018237: BAILLON, ANDRE - Het neefje van Mademoiselle Autorite.
018236: BAILLON, ANDRE; BROUWERS, JEROEN (NAWOORD). - Een doodeenvoudig man.
021891: BAILLON, ANDRE / DENISSEN, FRANS (VERTALING EN NAWOORD). - Waanzinnen.
001354: LE BAILLY, M. CH; VERHAS, CHR. M.O. - Hoge Raad van Holland, Zeeland en West-Friesland (1582-1795). Procesgids
011890: BAIN, IAIN - Celtic Knotwork.
008939: BAINBRIDGE, BERYL - Engelse Reis. Op Schrijvers Voeten.
007826: BAIR, DEIRDRE - Anais Nin. Biografie.
011409: BAIR, DEIRDRE - Simone de Beauvoir. Biografie.
018826: BAIS, SANDER - De Natuurwetten. Iconen van onze kennis.
021513: BAIS, SANDER - De natuurwetten. Iconen van onze kennis.
017994: BAKE, JOHN; VAN DEN BERG, W. (TOELICHTING). - Reisbrieven. Het relaas van een negentiende-eeuwse toerist, geboeid door de bergnatuur en geplaagd door heimwee naar huis.
016837: BAKE, JOHN; VAN DEN BERG, W. (TOELICHTING) - Reisbrieven. Het relaas van een negentiende-eeuwse toerist, geboeid door de bergnatuur en geplaagd door heimwee naar huis.
009048: BAKELS, FLORIS B. - Wachter op de morgen. Het korte leven van Christian Corneille Dutilh, geboren 1915, gefusilleerd 1944.
018631: BAKEMA, BRITA (REDACTIE EN VORMGEVING) - Visuele Poezie. 6 Nederlandse expressionisten.
009005: BAKEMA, BRITA - Visuele poezie. 6 Nederlandse expressionisten.
009861: BAKKER, R. - Het anonieme denken. Foucault en het Structuralisme.
019726: BAKKER, J. (SAMENSTELLING). - Reisboek voor de provincie Drenthe voor het jaar 1951.
011760: BAKKER, G.P. - Het hellende vlak. Radio-omroep in nazi-greep.
014613: BAKKER, H.TH. - De K.P.M. in oorlogstijd. Een overzicht van de verrichtingen van de Koninklijke Paketvaart - Maatschappij en haar personeel gedurende de Wereldoorlog, 1939 - 1945.
018112: BAKKER, GEERT; SCHUUR, HERMAN L.G.; VAN DIJK-DE VRIES, JOKE - Van Wisnare tot Wijster, 1206 - 1981.
016011: BAKKER, A.; VAN LENT, M.M. P. (OPTEKENING/ SAMENSTELLING). - Pieter Lieftinck 1902 - 1989. Een leven in vogelvlucht. Herinneringen.
023011: BAKKER, NIEK - Eiland van heiligen en geleerden. De Iers-Christelijke kerk in de vroege middeleeuwen.
017517: BAKKER, SIEM - Ik ben maar een dilettant. F. Bordewijk 1884 - 1965.
015522: BAKKER, BERT; BORGERS, GERRIT E.A. (SAMENSTELLING). - Schrijvers Prentenboek 6. J. Slauerhoff
017293: BAKKER, MARTHA (SAMENSTELLING, INLEIDING). - Het fotoarchief van prins Bernhard. De jaren 1940 - 1945.
016570: BAKKER, J.; BOONSTRA-LUDDEN, G.D. (SAMENSTELLING). - Adorp, Sauwerd en Wetsinge in oude foto's.
000342: BAKKER, GERBRAND - De 3 bestaat niet. Een wandeling.
006051: BAKKER, W - Kent u ze nog de Beilers. Afbeeldingen uit Drijber, Hijken, Holthe, Hooghalen, Klatering, Oranje, Smalbroek, Spier en Wijster.
013666: BAKKER, RUDOLF - Het treintje van de weemoed. In de voetsporen van Van Gogh door de Provence.
007133: BAKKER, PIET - Naar de West.
021166: BAKKER, MARTHA (SAMENSTELLING EN INLEIDING). - Het fotoarchief van prins Bernhard, de jaren 1940 - 1945.
015438: BAKKER, GERBRAND - Bruiloft zonder bruidspaar.
008079: BAKKER, G.P. - Het hellende vlak. Radio-omroep in nazie-greep.
005095: BAKKER, H. - Stroomingen en Sekten van onzen tijd.
007131: BAKKER, PIET - Oostenrijk.
011848: BAKKER, W. - Tussen Duitse cavalerie en Canadese Brencarriers. Meppel en omgeving in oorlogstijd.
004564: BAKKER, PIET - Marmerkoning Bruno Santanera/ Mijn strijd in Godlinze.
001331: DE BAKKER, KEES (SAMENSTELLING) - Hier schijnt de zon. Schrijvers over Schoorl, Camperduin en Groet. Van Bernlef tot Reve.
021104: BAKKES, K.J.N. - Ernest Hemingway. A Farewell to Arms. Study Guides to Modern Novels.
008208: BAKKES, JOHAN C. - Moer toe die vreemde in.
022986: BAKKUM, VINCENT; VERMEER, RUUD (FOTO'S.) - Het Hijgend Hert. Een verzameling brieven.
019193: BAKLANOV, GRIGORI - Een voetbreed aarde.
008542: BAKX, PHONS - De gedachtenverdrijver. De historie van de mondharp.
023088: BAL, C. - Scheveningen in oude ansichten deel 1.
022534: BAL, MIEKE - Het Rembrandt effect. Visies op kijken.
005175: BALEN, W.J. VAN - Holland aan de Hudson. Een verhaal van Nieuw Nederland.
002995: BALFE, KATHLEEN MARY - Thoughts of St. Augustine for every day.
001109: BALFOORT, DIRK J. - Antonius Stradivarius. Symphonie-Reeks
022723: BALK, J. TH. - Noord-Holland en zijn gemeenten.
002969: BALK, J.TH. - Kleine mensen, grote mensen.
022918: BALKENENDE, MARIA - De orgels van de Westerkerk in Amsterdam. Met CD.
011969: BALL, EDWARD - Slaven in de familie. Persoonlijke speurtocht naar voorouders, slaven, handelaren en hun verbondenheid door de eeuwen heen.
007586: BALLIAUW, JAN - Het verloren paradijs. De ontwrichting van Rusland.
015922: BALS, KEES / GERRITSEN, MARTIN - De Indonesie-weigeraars.
015680: BAMBERG, DON - Dossier NN. Nacht und Nebel.
004729: BANDELLO, MATTEO - Joyeuze novellen.
005860: BANEKE, JOOST/ GROEN-PRAKKEN/ IETSWAART, WILLEM, TREURNIET, NIKOLAAS (EDITORS) - Dutch Art and Character. Psychoanalytic perspectives on Bosch, Bruegel, Rembrandt, Van Gogh, Mondrian, Willink, Queen Wilhelmina.
013549: BANGA, FRANS E. - Groningen, stad in beweging 1915 - 1995. Tachtig jaar Groninger geschiedenis.
010603: BANGE, P. (E.A./ SAMENSTELLING) - Tussen heks en heilige. Het vrouwbeeld op de drempel van de moderne tijd, 15de/16de eeuw.
006417: BANK, JAN/ ROS, MARTIN/ TROMP, BART (RED.) - Het eerste jaarboek voor het democratisch socialisme.
017171: BANK, ZSUZSA - De zwemmer. Roman.
007642: BANK, ZSUZSA - De zwemmer. Roman.
019163: BANNING, W. - De dag van morgen. Schets van een personalistisch socialisme, richtpunt voor de vernieuwing van ons volksleven.
011628: BANNING, CEES/ MEEUS, TOM-JAN - De onzichtbare hand van de politiek. De achterkamers van Paars en de heimelijke steun aan Philips.
005116: BANTZINGER - Vrouwen.
012774: BARADAT, LEON P. - Political ideologies: their origins and impact.
000425: BARBER, RICHARD (ED. AND TRANSLATION) - Life and Campaigns of the Black Prince.
000732: BARBER, PAUL - Vampires, Burial and Death. Folklore and Reality.
009725: BARBER, BENJAMIN - Het rijk van de angst. Oorlog, terrorisme en democratie.
021406: BARBER, MALCOLM - The Cathars. Dualist Heretics in Languedoc in the High Middle Ages.
015575: BARBERO, ALESSANDRO - 9 augustus 378. De dag van de barbaren.
014873: BARBIER, JULES (TEKST); OFFENBACH, JACQUES (MUZIEK); ENGELMAN, JAN (NEDERLANDSE BEWERKING). - Hoffmann's Vertellingen. Fantastische Opera in drie bedrijven, met een voor- en naspel.
016953: BARBUSSE, HENRI - Het vuur. Dagboek van een escouade. Oorlogsdomein nr. 4.
019153: BAREND-VAN HAEFTEN, MARIJKE; PAASMAN, BERT - De Kaap: Goede Hoop halverwege Indie. Bloemlezing van Kaapteksten uit de Compagniestijd.
000160: BAREND-VAN HAEFTEN, MARKIJKE ; GELDERBLOM, ARIE JAN (SAMENSTELLING) - Buyten gaets. Twee burleske reisbrieven van Aernout van Overbeke.
001295: BARENDREGT, PETRA; BLOEM, NOOR; VERBEEK, JOHN - Walewein.
012887: BARENDS, S. E.A. (REDACTIE) - Over hagelkruisen, banpalen en pestbosjes. Historische landschapselementen in Nederland.
020262: BARENDSEN, OTTO - De jongen Jaap Kann. Aantekeningen (1914 - 1918) van de pedagoog Otto Barendsen.
003058: BARENTS, J. - Inleiding tot het denken van N. Machiavelli.
006440: BARILLE, ELISABETH - Een modelpaar. Roman.
009693: BARILLE, ELISABETH - Een Parisienne in Amsterdam.
002838: BARINCOU, EDMOND - Machiavelli in zijn tijd.
000684: BARING, ANNE; CASHFORD, JULES - The Myth of the Goddess. Evolution of an Image.
006284: BARKE, JAMES (ED.) - Poems and songs of Robert Burns.
020034: BARKMAN, C.D.; DE VRIES-VAN DER HOEVEN, H. - Een man van drie levens. Biografie van diplomaat, schrijver, geleerde Robert van Gulik.
017363: BARKMAN, C.D.; DE VRIES-VAN DER HOEVEN, H. - Een man van drie levens. Biografie van diplomaat / schrijver / geleerde Robert van Gulik.
015676: BARKMAN, C.D.; DE VRIES-VAN DER HOEVEN, H. - Een man van drie levens. Biografie van diplomaat, schrijver, geleerde Robert van Gulik.
020766: BARLTROP, ROBERT - My Mother's Calling me. Part I: Growing up in North East London between the Wars.
007771: BARNARD, WILLEM - Op een zuil zitten. Essays.
010451: BARNARD, BENNO/ VAN ZOMEREN, KOOS - Van school. Twee verhalen.
019584: BARNARD, BENNO - Het mens. Toneel.
019583: BARNARD, BENNO - Tijdverdrijf voor enkle fijne luiden. Over poezie.
015823: BARNARD, BENNO - Tijdverdrijf voor enkle fijne luiden. Over poezie. Essay.
012191: BARNARD, BENNO/ VAN ZOMEREN, KOOS - Van school. Twee verhalen.
010504: BARNARD, BENNO - In en uit het paradijs.
015619: BARNARD, BENNO - Door God bij Europa verwekt.
006524: BARNARD, BENNO - Jefta of Semitische liefdes. Programma-tekstboek.
021203: BARNARD, BENNO; HET TONEEL SPEELT. - Stervelingen.
001272: BARNARD, WILL J.; VAN 'T RIET, PETER - Zonder Tora leest niemand wel.
015145: BARNARD, BENNO - Jefta of Semitische liefdes. Programma-tekstboek.
014952: BARNARD, BENNO; VAN ZOMEREN, KOOS - Van School. Twee verhalen.
013148: BARNARD, BENNO - Tijdgenoten. Gedichten.
011213: BARNARD, BENNO - Het gat in de wereld.
021069: BARNES, DJUNA; ELIOT, T.S. (INTRODUCTION). - Nightwood.
018673: BARNES, JULIAN - Levels of Life.
017791: BARNES, JULIAN - Alsof het voorbij is. Roman.
022672: BARNES, DJUNA - Ladies Almanach
000740: BARNES, JULIET - The Ghosts of Happy Valley. Searching for the Lost World of Africa's Infamous Aristocrats.
017086: BARNES, WILLIAM; MOTION, ANDREW (EDITED WITH NOTES). - Selected Poems
000584: BARNES STEVENI, W. - Things Seen in Russia
021907: BARNOUW, DAVID; LOPES CARDOZO, ADA - Herdenken op klein formaat. Nederlandse postzegels over de Tweede Wereldoorlog.
009525: BARNOUW, ADRIAAN J. - Monthly letters on the culture and history of the Netherlands.
015527: BARNSTONE, ALIKI (EDITOR). - Voices of Light. Spiritual and Visionary Poems by Women Around the World from Ancient Sumeria to Now.
000655: BARON, W. - 'Het belang en de welvaart van alle ingezetenen'. Gezondheidszorg in de stad Groningen 1800 - 1870.
021663: BARON DE SADELEER, C.N. - De Koningsreiger.
022621: BARRAND, CHARLES - Berlijn tegen elke prijs, en: Raadsels rondom Hitlers lijk.
001240: BARRETT, S.M. - Ik, Geronimo. Het authentieke levensverhaal van de laatste vrijheidsstrijder der Apachen.
009474: BARSALI, ISA BELLI - Medieval Goldsmith's Work.
001196: BARTH, KARL - God is God. Voordrachten 1930 - 1936.
008582: BARTHELME, DONALD - Sneeuwwitje.
006884: BARTHES, ROLAND - Sade, Fourier, Loyola.
011968: BARTHES, ROLAND - Die helle Kammer. Bemerkung zur Photographie.
012265: BARTLEMA, RUUD - Het binnenste buiten. Fragmenten uit de Openbaring van Johannes, verzetsliteratuur van de eerste Christengemeente.
000925: BARTLEMA, RUUD - Mystiek van de Hebreeuwse letters.
008064: BARTOK, BELA - Blauwbaards burcht.
001226: BARTOK, BELA - Black Pocket Book. Sketches 1907 - 1922. Facsimile Edition of the Manuscript.
006833: BARTSCH, KURT - Wadzeck.
005883: BASCHWITZ, KURT - Heksen en heksenprocessen. Synopsis.
021161: BASHO - De smalle weg naar het Hoge Noorden. Haiku.
020588: BASTET, FREDERIC - Kwadraat en Cirkel. Gedichten.
019651: BASTET, FREDERIC - Kwadraat en Cirkel. Gedichten.
014871: BASTET, FREDERIC - Met Louis Couperus op reis.
019115: BASTET, FREDERIC - De kat uit de boom. Haarlemse herinneringen.
018911: BASTET, FREDERIC - Met Carel Vosmaer op reis.
023032: BASTET, F.L. - Simulacrum valde ridiculosum.
017105: BASTET, F.L. - Tussen Keulen en Parijs. Een keuze uit de wandelingen door de antieke wereld.
016774: BASTET, FREDERIC - De kat uit de boom. Haarlemse herinneringen.
006627: BASTET, F.L. - Duizendjarig dolen. Wandelingen door de antieke wereld.
022046: BASTET, F.L. - Drieluik. Gedichten.
007984: BASTIAANS, J./ MULDER, D./ VAN DIJK, W.K./ VAN DER PLOEG, H.M. - Mensen bij gijzelingen.
021008: BASTIAANSE, R.; BOTS, H. - Glorieuze Revolutie. Glorious Revolution. De wereld van Willem & Mary. The World of William & Mary.
011797: BATAILLE, CHRISTOPHE - Annam. Roman.
017401: BATALHA, LUIS / CARLING, JORGEN, EDITORS. - Transnational Archipelago. Perspectives on Cape Verdean. Migration and Diaspora.
008038: BATE, WALTER JACKSON - The stylistic development of Keats.
017309: BATTUS - Le Dichtstal. Lille Fumiere.
015382: BAUD, MICHIEL - Militair geweld, burgerlijke verantwoordelijkheid. Argentijnse en Nederlandse perspectieven op het militaire bewind in Argentinie (1976 - 1983).
011649: BAUDELAIRE, CHARLES - Dronken van weemoed.
020107: BAUDELAIRE, CHARLES; KEMP, FRIEDHELM (DEUTSCH). - Mein entblosstes Herz. Tagebucher.
019063: BAUDELAIRE, CHARLES - Onechte paradijzen: opium en hasjiesj.
019059: BAUDELAIRE, CHARLES - Les Fleurs du Mal. Een bloemlezing.
019049: BAUDELAIRE, CHARLES - 20 gedichten in proza. (Vingt poemes en prose).
023003: BAUDELAIRE, CHARLES - De mooiste gedichten van Charles Baudelaire.
021857: BAUDELAIRE, CHARLES ; HOOSEMANS, PETRUS (VERTALING). - 9 bloemen van het kwaad. / 9 fleurs du mal.
021645: BAUDELAIRE, CHARLES - De melancholie van Parijs. Kleine gedichten in proza.
015754: BAUDELAIRE, CHARLES - Over de Wijn en de Hasjiesj vergeleken als middelen om de individualiteit te vermenigvuldigen.
017750: BAUDET, H.; BRUGMANS, I.J. - Balans van Beleid. Terugblik op de laatste halve eeuw van Nederlandsch-Indie.
012776: BAUDET, H./ BRUGMANS, I.J. - Balans van beleid. Terugblik op de laatste halve eeuw van Nederlandsch-Indie.
017637: BAUDIN, FERNAND; COCKX-INDESTEGE, ELLY; COLIN, GEORGES - Fernand Baudin. Typograaf / typographiste / book designer.
006408: BAUDUIN, D.C.M. - Het Indische leven.
008960: BAUER, MARIUS - Brieven en schetsen van zijn reizen naar Moskou en Constantinopel gevolgd door enige polemieken tussen socialisten en estheten.
017047: BAUER, GUUS - De weinigen die ik ken. Brieven aan Frans Pointl.
006597: BAUER, B.A. - Komodiantin...Dirne? Leben und Lieben der Schauspielerin.
013284: BAULENAS, LLUIS-ANTON - Voor een zak met botten.
019875: BAUMANN, RUDOLF G. - Als de Doerians vallen. De Javaan Asnap vertelt uit zijn leven.
016012: BAUMANN, REINHARD - Landsknechte. Ihre Geschichte und Kultur vom spaten Mittelalter bis zum Dreissigjahrigen Krieg.
016979: BAUMANN, PETER - Der Wind ist unser Atem. Indianische Welterfahrung in poetischen Texten und Bildern.
008404: BAUVAL, ROBERT - De geheime kamer. Speurtocht naar de Zaal der Archieven.
009460: BAUVAL, ROBERT/ GILBERT, ADRIAN - Het Orion Mysterie. Het raadsel van de piramiden onthuld.
006069: BAUVAL, ROBERT - De geheime kamer. Speurtocht naar de zaal der archieven.
012374: BAVILSKI, DMITRI - De Aardappeleters. Roman.
009557: BAX, W.F. - De Nederlandse ridderorden en onderscheidingen.
018658: BAYAN, INTEN - De legende van Njai Loro Kidoel. Volgens de Soendanese Overlevering in dichtvorm naverteld.
015532: BAYER, KONRAD - Het zesde zintuig. Roman.
004326: BEA, AUGUSTINUS KARDINAAL. - Concilieverklaring over de joden. Tekst en commentaar.
016257: BEALU, MARCEL - Onpersoonlijk avontuur. Roman.
018384: BECCARI, ODOARDO; EARL OF CRANBROOK (INTRODUCTION). - Wanderings in the Great Forests of Borneo.
017238: BECHER, JOHANNES R. - Deutsche Sonette 1952.
010510: BECHTLUFT, HORST H. - Die Historie vom Twist. Skizzen zur Geschichte einer Grenzlandschaft und der ersten munsterschen Kolonie im Bourtanger Moor.
018992: BECKER, J. - Het Smouse Kerkhoff te Geffen, 1693 - 1908.
006900: BECKER, FRANS (REDACTIE) - Hedendaags kapitalisme. Twintigste jaarboek voor het democratisch socialisme.
011301: BECKER, FRANS/ FRIESWIJK, JOHAN - Bedrijven in eigen beheer. Kolonies en produktieve associaties in Nederland, 1901-1958.
020713: BECKETT, SAMUEL - Proust. Een essay.
019065: BECKETT, SAMUEL. - Hoe het is.
019052: BECKETT, SAMUEL - Disjecta. Beschouwelijk werk.
017748: BECKETT, SAMUEL - Droom van matig tot mooie vrouwen.
017263: BECKETT, SAMUEL E.A. - Addenda. Bij Samuel Beckett. Perspectieven.
022265: BECKETT, SAMUEL - Verhalen en teksten zomaar.
000529: BECKETT, SAMUEL - Endgame. A Play in One Act. Followed by: Act Without Words. A Mime for one Player.
016394: BECKETT, SAMUEL - Verhalen en teksten zomaar.
011956: BECKETT, SAMUEL - En attendant Godot.
015374: BECKETT, SAMUEL - Droom van matig tot mooie vrouwen.
010364: BECKETT, SAMUEL - Molloy.
009187: BECKWITH, JOHN - Vroeg-Middeleeuwse kunst. (Karolingisch, Ottoons, Romaans).
011861: BECX, J.A.J. (E.A./ REDACTIE) - De Lindeboom. Jaarboek V. 1981.
022813: BEDOUIN, JEAN-LOUIS (CHOIX ET PRESENTATION). - La poesie Surrealiste.
019702: BEEK, M.A.; SPERNA WEILAND, J. - Martin Buber
008220: BEEK, M.A. - Aan Babylons stromen. Hoofdmomenten uit de cultuurgeschiedenis van Mesopotamie in het oudtestamentische tijdvak.
016003: BEEK, M.A. - Aan Babylons Stromen. Hoofdmomenten uit de cultuurgeschiedenis van Mesopotamie in het Oud-Testamentische tijdvak.
014622: BEEK, MARIJKE - Het aanzien waard. Geschiedenis van de welstandszorg in Nederland.
000244: BEEM, H. (SAMENSTELLING, INLEIDING EN TOELICHTING) - Jerosche. Jiddische spreekwoorden en zegswijzen uit het Nederlandse taalgebied.
020089: BEEN, JOH. H. - De drie matrozen van Michiel de Ruyter.
022756: BEENACKERS, AD. - Oude Emmer, verhoor mijn gebed. 150 poeziebesprekingen: 500 haiku
016345: BEERLING, R.F. - Wittgenstein geeft te denken. Zesentwintig commentaren en een inleiding.
020808: BEETS, NIC - Niet meer aan denken. Burma - Thailand 1943. Twee verhalen.
018494: BEETS, NIC - De levenden. Een geschiedenis uit het Pacific - oorlogsjaar 1942.
012480: BEETS, N. - De verre oorlog. Lot en levensloop van krijgsgevangenen onder de Japanner.
016215: BEETS, NIC - Niet meer aan denken. Burma - Thailand 1943. Twee verhalen.
019368: BEEVOR, ANTONY - Het mysterie rond Olga Tsjechova. Hitlers favoriete actrice.
015579: BEEVOR, ANTONY - The Spanish Civil War.
020085: BEGEER, P.A. - Het avontuurlijke leven van Jan Klaassen en Katrijn.
019887: BEGEER, P.A. - Van het leven. Een bundel verzen.
015840: BEHAN, BRENDAN - De man van morgen; De gijzelaar.
011936: BEHAN, BRENDAN - After the Wake. Twenty-one prose works including previously unpublished material.
011530: BEHAN, BRENDAN - Bekentenissen van een Ierse rebel. Prive Domein 14.
019763: BEHN, APHRA; LIPKING, JOANNA (EDITOR). - Oroonoko. An Authoritative Text / Historical Backgrounds / Criticism.
000843: BERGMANS-BEINS, J.H. (SAMENSTELLING / NAVERTELD) - Drentsche Volksoverleveringen.
001090: BERGMANS-BEINS, J.H. - Het bloed kruipt waar 't niet gaan kan. Een vertelling uit het Drentse boerenleven.
021154: BEINTEMA, T. - Goed zo Sicco. Moai sa Sikke. Fries spreekwoordenboek met Nederlandse vertaling, verklaring of toelichting.
000663: BEISHUIZEN, TAMMO (SAMENSTELLING). - Vrij! Eindelijk Vrij! De laatste oorlogsdagen in Oost-Groningen.
021452: BEKENKAMP, H.J.C. - Bezetting en bevrijding van Haren 1940 - 1945.
016446: BEKENTENISSEN VAN EEN ENGELSE OPIUMETER. - de Quincey, Thomas
021921: BEKHUIS, JOHAN; KURSTJENS, GIJS, E.A. (REDACTIE). - Land van levende rivieren. De Gelderse Poort.
014523: BEKINK, COEN; VAN DEN HEUVEL, RUUD; KRAL, GERARD - IJzelboek.
019435: BEKKER, F.P.; E.A. (REDACTIE). - Rijksscholengemeenschap Meppel 1881 - 1981.
007114: BEKOOY, GUUS - Philips honderd, 1891-1991. Een industriele onderneming.
014735: BEL, GERA - Griekenland aan de vooravond van de dictatuur van Metaxas. Een psychoanalytische benadering van drie visies op de Griekse maatschappij, Yorgos Theotokas, Lilika Nakou, Thanasis Petsalis.
020740: BELCAMPO - De drie liefdes van tante Bertha.
019264: BELCAMPO - De Toverlantaarn van het Christendom.
018906: BELCAMPO - De drie liefdes van tante Bertha.
018661: BELCAMPO - Rozen op de rails.
003228: BELCAMPO. - Bevroren vuurwerk.
010336: BELCAMPO. - De zwerftocht van Belcampo.
003561: BELCAMPO. - De drie liefdes van Tante Bertha.
014595: BELCAMPO - De Toverlantaarn van het Christendom.
015397: BELCAMPO - Tussen hemel en afgrond. Verhalen.
009126: BELCAMPO. - De fantasieen van Belcampo.
014996: BELCAMPO - De Ideale Dahlia. Verhalen van Belcampo.
008438: BELCAMPO. - De Ideale Dahlia. Verhalen van Belcampo.
011148: BELCAMPO. - De drie liefdes van tante Bertha.
003229: BELCAMPO. - Verborgenheden.
021144: BELCAMPO - Pandora's Album. Verhalen.
000316: BELCAMPO - Het grote gebeuren.
009191: BELDEN, JACK - Retreat with Stilwell.
010534: BELIEN, H.M./ VAN DER HORST, D./ VAN SETTEN, G.J. (REDACTIE). - Nederlanders van het eerste uur. Het ontstaan van het moderne Nederland, 1780-1830.
020550: BELINFANTE, JUDITH - Een glimp van de eeuwigheid. Miniaturen.
014269: BELINFANTE, JUDITH - Een glimp van de eeuwigheid. Miniaturen.
018093: BELINFANTE, JUDITH - Een glimp van de eeuwigheid. Miniaturen.
007668: BELL, GAIL - The Poison Principle. A memoir of family secrets and literary poisonings.
014727: BELL, RUDOLPH M. - Sancta Anorexia. Vrouwelijke wegen naar heiligheid. Italie 1200 - 1800.
009186: BELL, QUENTIN - Virginia Woolf. A biography. Volume one: Virginia Stephen, 1882 - 1912.
009924: BELL, QUENTIN - Virginia Woolf. A biography.
007770: BELLE VAN ZUYLEN (MADAME DE CHARRIERE) - Cecile. Novelle.
008944: BELLE VAN ZUYLEN (MADAME DE CHARRIERE) - Een keuze uit haar werk.
013118: BELLE VAN ZUYLEN. - De geschiedenis van Caliste. Roman.
007191: BELLE VAN ZUYLEN (MADAME DE CHARRIERE) - De geschiedenis van Caliste.
000721: BELLER, STEVEN - Wenen en de joden, 1867 - 1938
017721: BELLMAN, CARL MICHAEL; VAN DER MEIJ, BERTIE (VERTAALD UIT HET ZWEEDS EN INLEIDING). - Sterven van liefde en leven van wijn. Een bloemlezing uit de Epistels & Zangen van Fredman.
017668: BELLMAN, CARL MICHAEL; VAN DER MEIJ, BERTIE (VERTAALD UIT HET ZWEEDS EN INLEIDING). - Sterven van liefde en leven van wijn. Een bloemlezing uit de Epistels & Zangen van Fredman.
002810: BELLOC, H. - Selected cautionary verses.
022928: BELLOW, SAUL (ED. AND INTRODUCTION). - Great Jewish Short Stories.
019407: BELZNER, EMIL - Reis naar de revolutie. Een aide-memoire.
015164: BEN-CHORIN, SCHALOM - Martin Buber. Een Sprekende Herinnering.
011176: BEN-CHORIN, SCHALOM - Martin Buber. Een sprekende herinnering.
021017: BENALI, ABDELKADER - De soefi.
009319: BENALI, ABDELKADER - De Malamud-roman.
008611: BENALI, ABDELKADER - De langverwachte.
000022: BENALI, ABDELKADER - Het blauw van de zee en het blauw van de stad. Een reis door Tanger met Benali en Matisse.
012350: BENBASSA, ESTHER/ ATTIAS, JEAN-CHRISTOPHE - De jood en de ander.
008936: BENBASSA, ESTHER/ ATTIAS, JEAN-CHRISTOPHE - The Jews and their future. A conversation on Judaism and Jewish identities.
022806: VON BENDA-BECKMANN, KEEBET; LEATEMIA-TOMATALA, FRANCY; LATUMAHINA, ROOS - De emancipatie van Molukse vrouwen in Nederland.
005394: BENEDETTI, MARIO - Beschadigde lente. Roman.
020227: BENEDICT, GERALD. - De Maya voorspellingen voor 2012.
006180: BENESCH, KURT - Koffiebrevier. Voor allen die de kunst van het koffiezetten en koffiedrinken beminnen.
006898: BENHAYIM, MENAHEM - Joden en heidenen en de Nieuwtestamentische geschriften. Bevat het Nieuwe Testament anti-semitische tendenzen?
000556: BENJAMIN, WALTER - Dagboek uit Moskou. Prive Domein nr. 97
001023: BENNER, ERICA; VERHEIJ, ARIAN (VERTALING). - Als een vos. Machiavelli's levenslange zoektocht naar vrijheid.
020731: BENNETT, ERNEST N. - With the Turks in Tripoli. Being some Experiences in the Turco-Italian War of 1911.
020601: BENNETT, IVAN L. - Song and Service Book for Ship and Field. Army and Navy.
006451: BENSCHOP, DICK/ MAK, GEERT/ BERANOVA, JANA - Europa-kiezen en delen/ Voorbij de blanco spaties/ In vredesnaam.
003322: BENSON, ROSS - Paul McCartney. Achter de legende.
010034: BENTLEY, JAMES - Het geheim van de berg Sinai. De rijkdommen van het oudste klooster ter wereld.
008546: BENTZ VAN DEN BERG, ROEL - De overdaad.
011012: BERBEROVA, NINA - Astasjev in Parijs.
004251: BERBEROVA, NINA - Astasjev in Parijs.
005448: BERBERS, ARNOLD/ BEUMER, HENDRIK - De mummie van Nofretete.
009365: BERCUSON, DAVID J./ HERWIG, HOLGER H. - The destruction of the Bismarck.
001379: BERDJAJEW, NICOLAI - Beteekenis en oorsprong van het Russische communisme
016034: BERDJAJEW, NICOLAI - Het Russische denken in de XIXe & XXe eeuw. Aspecten en perspectieven.
001040: BERDJAJEW, N.; GORKIJ, M.; KRYLOW, I.; PASTERNAK, B.; TSJECHOW, A. ; E.A. - Bronnen van Russische Wijsheid.
006072: BERENBAUM, MICHAEL - The world must know. The history of the holocaust as told in the United States Holocaust Memorial Museum.
000625: BERENDS, HENK - Woeste Hoeve - 8 maart 1945
019970: BERENDSEN, HANS; WEEDA, RIK - Uit de vonk zal de vlam oplaaien. Een analyse van de aktiviteiten en ideeen van de humanistisch-socialistische verzetsgroep rondom het illegale verzetsblad De Vonk, 1940 - 1945.
015090: BERENDSEN, ANNE - Verborgenheden uit het oude Delft. Een stille en rijke stad.
003291: BERENDSEN, ANNE - Kunstschatten van Rome.
015896: BERENDSEN, H.J.A. - Landschap in delen. Overzicht van de geofactoren.
016805: BERENDSEN, HANS; WEEDA, RIK - Uit de vonk zal de vlam oplaaien. Een analyse van de aktiviteiten en ideeen van de humanistisch-socialistische verzetsgroep rondom het illegale verzetsblad De Vonk, 1940 - 1945.
003627: BERENTS, D.A. - Gilles de Rais. De moordenaar en de mythe.
015961: BERENTS, D.A. - Het werk van de vos. Samenleving en criminaliteit in de late middeleeuwen.
018948: BERG, C.C. - Maya's hemelvaart in het Javaanse Buddhisme. II. Prapanca's verhaal over het ritueel van 1284 caka.
017600: VAN DEN BERG, CASPAR - Transforming for Europe. The Reshaping of National Bureaucracies in a System of Multi-Level Governance.
022459: BERG PLEIJEL, SONJA - De kampong van Ma Muriah. Een verhaal over de verwarring op Java na de Japanse invasie.
006611: BERG, M.A. VAN DEN - Niet het zwaard maar het woord. Luther en Muntzer in de Boerenoorlog van 1525.
004707: BERG, JOOP VAN DEN - Het Hoge Huis aan de Javazee. De geschiedenis van een zeeroverseiland.
003369: BERG, BENGT - Met de trekvogels naar Afrika.
001154: VAN DEN BERG, LEEN (TEKST); VAN STRAATEN, HARMEN (ILLUSTRATIES) - De jongen die uit zijn boom kwam.
020343: BERGA, WILCO - Harnzer Tijgedichten / Harlinger Getijgedichten.
020342: BERGA, WILCO - Reiger, vis en man / Reager, fisk en man. Gedichten en gouaches van Wilco Berga.
001172: BERGDOLL, BARRY - European Architecture 1750 - 1890
006549: BERGE, H.C. TEN - Een Italiaan in Zutphen. Novelle.
006614: BERGENGRUEN, WERNER - De wonderbare schrijfmachine.
008616: BERGENTHAL, JOSEF - Westfalische Dichter der Gegenwart. Deutung und Auslese.
020183: BERGER, JOHN ; VOLLEMANS, KEES (NAWOORD). - Het moment van het kubisme.
020104: BERGER, KLAUS (EINFUHRUNG UND AUSWAHL) - Franzosische Meisterzeichnungen des Neunzehnten Jahrhunderts.
019281: BERGER, JOHN; COMMANDEUR, SJAAK (VERTALING). - Een vrouw en een man bij een pruimenboom. Ontmoetingen.
017762: BERGER, JOHN - And our faces, my heart, brief as photos.
017472: BERGER, JOHN - Ver weg in Europa.
022169: BERGER, JOHN - The Foot of Clive.
010002: BERGER, JOHN - Een vrouw en een man bij een pruimenboom. Ontmoetingen.
005846: BERGER, JOHN - Sering en vlag. Bakerpraat over een stad.
004136: BERGER, SHLOMO (RED.) - Papieren Schatten. Verhalen en gedichten van vrouwelijke auteurs.
016790: BERGER, JOHN - Pic Earth.
015935: BERGER, JOHN - Ver weg in Europa.
012344: BERGER, JOHN - Sering en vlag. Bakerpraat over een stad. Roman.
000886: BERGER, JOHN - Waarom naar dieren kijken.
022009: BERGER, JOHN - Ways of Seeing.
000833: VAN DEN BERGH, HANS - De sterren van de hemel. De kunst van het toneelspelen.
019079: BERGHAHN, V.R. - Germany and the Approach of War in 1914.
016063: BERGHUIS, HANS - Etruskische gezangen.
009952: BERGMAN-BEINS, J.H. E.A. - Dichtersriege. Keur oet Drentse gedichten 1900-1966.
004624: BERGMAN, ANDREW - Geld als water. Hollywood in de crisisjaren.
007426: BERGMAN, INGMAR - Het slangeei/ Het uur van de wolf/ Een passie/ Beroering/ Schreeuw zonder antwoord.
014223: BERGMAN, INGMAR - Zondagskinderen. Roman.
007578: BERGMAN, INGMAR - Van aangezicht tot aangezicht.
016561: BERGOUNIOUX, PIERRE - De komst van de tijd.
001208: BERGSMA, JAN - De pionier van de Westereen. Herinneringen van een schoolmeester.
018650: BERGSSON, GUDBERGUR - De zwaan. Roman.
017457: BERGVELT, ELLINOOR / KNEGTMANS, PETER JAN / SCHILDER, MARIAN - EDITORS. - Kleurrijke Professoren. Colourful Professors. 375 jaar portretkunst in de collectie van de Universiteit van Amsterdam.
011436: BERK, GAIT L. - Ons bomenland.
021985: BERK, MARJAN - Het bloed kruipt. Op zoek naar Jacob Cats.
010971: BERKELAAR, WIM - Het is ons een eer en een genoegen. Eredoctoraten aan de Vrije Universiteit sinds 1930.
020305: BERKELMANS, HANNY, E.A. (REDACTIE). - O nag, kom gou, bly weg! Zuidafrikaanse poezie.
018052: BERKELMANS, FRANS - Aan het water. Over Het Veerhuis, de tweede bundel van Ida Gerhardt.
018053: BERKELMANS, FRANS - Dit ben ik. Over
000861: BERKELMANS, FRANS - En de vis is teken. Beschouwingen bij gedichten.
013863: BERKELMANS, HANNY E.A. (REDACTIE). - O nag, kom gou, blij weg ! Zuidafrikaanse poezie.
015623: BERKERS, ERIC - Vol van vernieuwingsgedachten. Automatisering bij het Kadaster 1945 - 2000.
015278: BERKHOUT, J.G.; CARASSO, D.G. E.A. (REDACTIE). - Het land van Holland. Ontwikkelingen in het Noord- en Zuidhollandse landschap.
009419: BERKMAN, TED - Sabra. De rol van de Sabra's in de Zesdaagse Oorlog en hun betekenis voor IsraŽl.
020210: BERLAGE, H.P. ; VAN DER WAALS, LAURENS (TEKST). - 24 schetsen. Zwervende en reizende toch thuis.
000718: BERLIN, ISAIAH; HARDY, HENRY (EDITED). - The Crooked Timber of Humanity. Chapters in the History of Ideas.
013458: BERLIOZ, HECTOR - Beatrice et Benedict. Libretto.
011235: BERLITZ, CHARLES - Speurtocht naar de Ark van Noach. Een oeroud mysterie onthuld.
001368: BERNADETTE - Varenka. Een Russische legende; Anker, Josien (vertaling)
003905: BERNET KEMPERS, A.J. - Ageless Borobudur.
012683: BERNET KEMPERS, K. PH. (VERZORGING) - De liederen uit Valerius' Nederlandtsche Gedenck-Clanck.
009157: BERNHARD, THOMAS - Die Kalte eine Isolation.
018597: BERNHARD, THOMAS - Der Keller. Eine Entziehung.
017206: BERNHARD, THOMAS. - Mijn prijzen.
012360: BERNHARD, THOMAS - Ritter, Dene, Voss. Toneel.
012253: BERNINK, J.B. - Ons Dinkelland. Natuurhistorische beschrijving van Oost-Twente.
019719: BERNLEF - De onzichtbare jongen. Roman.
008791: BERNLEF, J. - Verbroken zwijgen. Verhalen.
012411: BERNLEF, J. - Verloren zoon. Roman.
019237: BERNLEF, J. - De ruinebouwer. Een verslag. Een schouwspel.
009985: BERNLEF, J. - De onzichtbare jongen. Roman.
007696: BERNLEF, J. - Anekdotes uit een zijstraat. Verhalen.
007533: BERNLEF, J. - Verloren zoon.
018257: BERNLEF - Op slot. Roman.
018248: BERNLEF - Een vriend van vroeger.
011506: BERNLEF, J. - Schijngestalten - Hersenschimmen - Vallende ster - Eclips.
018222: BERNLEF - Geleende levens. Drie novellen.
012473: BERNLEF, J. - Eclips. Roman.
014833: BERNLEF, J. - Hondendromen.
015425: BERNLEF - Geleende levens (De rol van zijn leven; Geleend leven; Eeuwige roem).
010816: BERNLEF, J. - Verbroken zwijgen. Verhalen.
000359: BERNLEF, J. - Anekdotes uit een zijstraat. Salamander 615
011859: BERNLEF, J. - Verborgen helden. Verhalen.
016725: BERNLEF, J. - Nachtrit. Toneel.
022300: BERNLEF - De rode droom. Roman.
015720: BERNLEF - Buiten is het maandag. Roman.
010456: BERNLEF, J. - Kokkels en stenen spoelen. Verzen en verhalen.
022267: BERNLEF, J. - Aambeeld. Gedichten.
008140: BERNLEF, J. - De schaduw van een vlek. Verhalen.
009984: BERNLEF, J. - Op slot. Roman.
014804: BERNLEF, J. - Hersenschimmen.
000193: BERNLEF, J. - De stoel. Een verzameling.
016554: BERNLEF, J. - De Witte Stad. Roman.
014574: BERNLEF, J. - De verdwijning van Kim Miller.
016641: BERNLEF, J. - Meneer Toto-tolk.
016192: BERNLEF, J. - Verschrijvingen.
015191: BERNLEF, J. - Stenen spoelen. Verhalen.
012011: BERNLEF, J. - Esther. Toneel.
010049: BERNLEF, J. - Het begin van tranen. Verhalen.
005156: BERNLEF, J. - Drie Eilanden (Sneeuw/ Meeuwen/ Onder ijsbergen).
006849: BERNLEF, J. - Onder ijsbergen.
000995: BERNLEF - Kanttekeningen. Gedichten.
010925: BERNLEF, J. - Buiten is het maandag. Roman.
001245: BERNLEF, J.; RUEBSAMEN, HELGA; VOGELAAR, JACQ. ETC. - Vergeet woordenboek.
014916: BERNS, JAN - We zien wel waar het schip strandt. Zee- en scheepvaarttermen in het dagelijks taalgebruik.
014603: BERTELS, C.P., E.A. (REDACTIE). - Filosofen van de 20e eeuw.
003213: BERTELSMANN, C. - Vollmond und Zikadenklange. Japanische Verse und Farben.
021385: BERTL, KLAUS D.; MULLER, ULRICH; WENZELBURGER, DIETMAR - Vom Naturalismus zum Expressionismus. Literatur des Kaiserreichs.
020728: BERTOLUCCI, BERNARDO; ARCALLI, FRANCO - Last Tango in Paris.
022035: BESAMUSCA, B.; KUIPER, W., RESOORT, R. - Sibilla. Een zestiende-eeuwse Karelroman in proza.
012517: BESAMUSCA, B. - Repertorium van de Middelnederlandse Karelepiek.
005831: BESANCON, ALAIN - The rise of the Gulag. Intellectual origins of Leninism.
007967: BESCHLOSS, MICHAEL R./ TALBOTT, STROBE. - Op het hoogste niveau. Bush, Gorbatsjov en het einde van de Koude Oorlog.
008954: BESNARD, ALBERT - Doem en dorst. Gedichten.
009254: BESSEL, RICHARD - Germany 1945. From war to peace.
012552: BESSEMS, KUSTAW - Er leven niet veel mensen meer. Wim Kan en de komst van de Japanse keizer.
015690: BESSON, PHILIPPE - Breekbare dagen. Roman.
000931: BESTEMAN, J.C.; BOS, J.M.; HEIDINGA, H.A. - Graven naar Friese koningen. De opgravingen in Wijnaldum

Next 1000 books from Antiquariaat Het Kofschip[an error occurred while processing this directive]

6/8