Antiquariaat Het Kofschip
Molenplaatsweg 10, 9531 JW Borger, The Netherlands. Tel.: +31 (0)599 236 651            Email: antiquariaathetkofschip@gmail.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
009126: BELCAMPO. - De fantasieen van Belcampo.
011148: BELCAMPO. - De drie liefdes van tante Bertha.
018661: BELCAMPO - Rozen op de rails.
010336: BELCAMPO. - De zwerftocht van Belcampo.
014996: BELCAMPO - De Ideale Dahlia. Verhalen van Belcampo.
021144: BELCAMPO - Pandora's Album. Verhalen.
018906: BELCAMPO - De drie liefdes van tante Bertha.
019264: BELCAMPO - De Toverlantaarn van het Christendom.
000316: BELCAMPO - Het grote gebeuren.
009191: BELDEN, JACK - Retreat with Stilwell.
004918: BELIEN, H.M./ DEURSEN, A.TH. VAN/ SETTEN, G.J. VAN - Gestalten van de Gouden Eeuw. Een Hollands groepsportret.
010534: BELIEN, H.M./ VAN DER HORST, D./ VAN SETTEN, G.J. (REDACTIE). - Nederlanders van het eerste uur. Het ontstaan van het moderne Nederland, 1780-1830.
018093: BELINFANTE, JUDITH - Een glimp van de eeuwigheid. Miniaturen.
020550: BELINFANTE, JUDITH - Een glimp van de eeuwigheid. Miniaturen.
014269: BELINFANTE, JUDITH - Een glimp van de eeuwigheid. Miniaturen.
007668: BELL, GAIL - The Poison Principle. A memoir of family secrets and literary poisonings.
014727: BELL, RUDOLPH M. - Sancta Anorexia. Vrouwelijke wegen naar heiligheid. Italie 1200 - 1800.
009186: BELL, QUENTIN - Virginia Woolf. A biography. Volume one: Virginia Stephen, 1882 - 1912.
009924: BELL, QUENTIN - Virginia Woolf. A biography.
022253: DE BELLAIGUE, CHRISTOPHER - The Islamic Enlightenment. The Modern Struggle Between Faith and Reason.
017668: BELLMAN, CARL MICHAEL; VAN DER MEIJ, BERTIE (VERTAALD UIT HET ZWEEDS EN INLEIDING). - Sterven van liefde en leven van wijn. Een bloemlezing uit de Epistels & Zangen van Fredman.
017721: BELLMAN, CARL MICHAEL; VAN DER MEIJ, BERTIE (VERTAALD UIT HET ZWEEDS EN INLEIDING). - Sterven van liefde en leven van wijn. Een bloemlezing uit de Epistels & Zangen van Fredman.
002810: BELLOC, H. - Selected cautionary verses.
003626: BELLOW, SAUL - Humboldt's gift.
022928: BELLOW, SAUL (ED. AND INTRODUCTION). - Great Jewish Short Stories.
019407: BELZNER, EMIL - Reis naar de revolutie. Een aide-memoire.
000291: VAN BEMMEL, HANS; VAN DIJK, JAN; VAN PUTTEN, GERARD. - Uit de historie van de Maarssense brandweer
015164: BEN-CHORIN, SCHALOM - Martin Buber. Een Sprekende Herinnering.
011176: BEN-CHORIN, SCHALOM - Martin Buber. Een sprekende herinnering.
008611: BENALI, ABDELKADER - De langverwachte.
009319: BENALI, ABDELKADER - De Malamud-roman.
000022: BENALI, ABDELKADER - Het blauw van de zee en het blauw van de stad. Een reis door Tanger met Benali en Matisse.
021017: BENALI, ABDELKADER - De soefi.
008936: BENBASSA, ESTHER/ ATTIAS, JEAN-CHRISTOPHE - The Jews and their future. A conversation on Judaism and Jewish identities.
012350: BENBASSA, ESTHER/ ATTIAS, JEAN-CHRISTOPHE - De jood en de ander.
022135: COHN-BENDIT, DANIEL - De grote bazaar. Wat er in de links-progressieve beweging te koop is.
005394: BENEDETTI, MARIO - Beschadigde lente. Roman.
020227: BENEDICT, GERALD. - De Maya voorspellingen voor 2012.
006180: BENESCH, KURT - Koffiebrevier. Voor allen die de kunst van het koffiezetten en koffiedrinken beminnen.
006898: BENHAYIM, MENAHEM - Joden en heidenen en de Nieuwtestamentische geschriften. Bevat het Nieuwe Testament anti-semitische tendenzen?
004202: BENHEDOEGA, ABDELHAMID - Wind uit het zuiden. Roman uit Algerije.
013450: VAN BENNEKOM, WILLEM - Op drijfijs. Over het functioneren van de rechtsstaat.
020731: BENNETT, ERNEST N. - With the Turks in Tripoli. Being some Experiences in the Turco-Italian War of 1911.
020601: BENNETT, IVAN L. - Song and Service Book for Ship and Field. Army and Navy.
006451: BENSCHOP, DICK/ MAK, GEERT/ BERANOVA, JANA - Europa-kiezen en delen/ Voorbij de blanco spaties/ In vredesnaam.
003322: BENSON, ROSS - Paul McCartney. Achter de legende.
015617: VAN DEN BENT, E.A.G.; VAN DEN BROEK, C.M.P.F. - Mijdrecht. Meer dan veen alleen.
014344: VAN BENTHEM, GODFRIED, E.A. - Een continent op drift. Opstellen over de veiligheid van Europa.
010034: BENTLEY, JAMES - Het geheim van de berg Sinai. De rijkdommen van het oudste klooster ter wereld.
008546: BENTZ VAN DEN BERG, ROEL - De overdaad.
004251: BERBEROVA, NINA - Astasjev in Parijs.
011012: BERBEROVA, NINA - Astasjev in Parijs.
005448: BERBERS, ARNOLD/ BEUMER, HENDRIK - De mummie van Nofretete.
009365: BERCUSON, DAVID J./ HERWIG, HOLGER H. - The destruction of the Bismarck.
016034: BERDJAJEW, NICOLAI - Het Russische denken in de XIXe & XXe eeuw. Aspecten en perspectieven.
006072: BERENBAUM, MICHAEL - The world must know. The history of the holocaust as told in the United States Holocaust Memorial Museum.
003291: BERENDSEN, ANNE - Kunstschatten van Rome.
015090: BERENDSEN, ANNE - Verborgenheden uit het oude Delft. Een stille en rijke stad.
016805: BERENDSEN, HANS; WEEDA, RIK - Uit de vonk zal de vlam oplaaien. Een analyse van de aktiviteiten en ideeen van de humanistisch-socialistische verzetsgroep rondom het illegale verzetsblad De Vonk, 1940 - 1945.
019970: BERENDSEN, HANS; WEEDA, RIK - Uit de vonk zal de vlam oplaaien. Een analyse van de aktiviteiten en ideeen van de humanistisch-socialistische verzetsgroep rondom het illegale verzetsblad De Vonk, 1940 - 1945.
015896: BERENDSEN, H.J.A. - Landschap in delen. Overzicht van de geofactoren.
003627: BERENTS, D.A. - Gilles de Rais. De moordenaar en de mythe.
015961: BERENTS, D.A. - Het werk van de vos. Samenleving en criminaliteit in de late middeleeuwen.
017168: VAN DEN BERG, JAN HENDRIK - Koude rillingen over de rug van Charles Darwin. Metabletisch onderzoek naar de oorzaak van onze verknochtheid aan de afstammingsleer.
003369: BERG, BENGT - Met de trekvogels naar Afrika.
004707: BERG, JOOP VAN DEN - Het Hoge Huis aan de Javazee. De geschiedenis van een zeeroverseiland.
006611: BERG, M.A. VAN DEN - Niet het zwaard maar het woord. Luther en Muntzer in de Boerenoorlog van 1525.
020992: VAN DEN BERG, JOOP - Soebatten, sarongs en sinjo
008009: VAN DEN BERG, J.TH.J./ VIS, J.J. - Parlement en politiek.
012762: VAN DEN BERG, JOOP (SAMENSTELLING) - Indie-Indonesie in honderd gedichten.
020457: VAN DEN BERG, BERT - Onze vrijheid moest duur worden betaald. 1940 - 1945. en, Dorpen rondom Haulerwijk.
017600: VAN DEN BERG, CASPAR - Transforming for Europe. The Reshaping of National Bureaucracies in a System of Multi-Level Governance.
020467: VAN DEN BERG, JOOP - De Wajangfoxtrot. Sporen uit een Indisch verleden.
022569: VAN DEN BERG, JOOP; VUYK, BEB, E.A. - De Tweede Ronde. Tijdschrift voor literatuur, no. 1, lente 1988. Indonesie-nummer.
018595: VAN DEN BERG, WILLEM (VOORZITTER); LOB, KURT (LAY OUT) - Jubileum-tentoonstelling ter gelegenheid van het 125 jarig bestaan van de maatschappij Arti et Amicitiae 1839 - 1964.
010792: VAN DEN BERG, JORIS - Mysterieuze krachten in de sport.
022919: VAN DEN BERG, JAN - EEN in de oorlog. Kroniek van een Noord-Drents dorp.
022025: VAN DEN BERG, JURIE (SAMENSTELLING). - Nederlandse Kottervisserij in beeld, 1940 - 1959.
023033: VAN DEN BERG, JOOP - Regen over Digoel. Indische en Nieuw-Guinese verhalen.
010965: VAN DEN BERG, JOOP - Soebatten, sarongs en sinjo's. Indische woorden in het Nederlands.
022103: VAN DEN BERG, JOOP - Bersiap. Nederlands-Indonesische verhalen.
018948: BERG, C.C. - Maya's hemelvaart in het Javaanse Buddhisme. II. Prapanca's verhaal over het ritueel van 1284 caka.
018714: VAN DEN BERG, JOOP - Een mors huis. Verhalen over Nieuw-Guinea.
020342: BERGA, WILCO - Reiger, vis en man / Reager, fisk en man. Gedichten en gouaches van Wilco Berga.
020343: BERGA, WILCO - Harnzer Tijgedichten / Harlinger Getijgedichten.
003576: TEN BERGE, H.C. - Een Italiaan in Zutphen.
004610: BERGE, H.C. TEN - De beren van Churchill.
006549: BERGE, H.C. TEN - Een Italiaan in Zutphen. Novelle.
018633: TEN BERGE, H.C. - De Mannenschrik. Over het motief van de verslindende vrouw in literatuur en mythe.
007495: TEN BERGE, H.C. - Canaletto en andere verhalen.
012841: TEN BERGE, H.C. - Poezie van de Azteken
018747: TEN BERGE, H.C. - Poezie van de Azteken.
010758: TEN BERGE, H.C. - Mijn naam is Schurft, voorafgegaan door Het verhaal van Asdiwal. Twee mythische vertellingen.
019098: TEN BERGE, H.C. ; VAN BUUREN, MAARTEN (NAWOORD). - Nieuwe gedichten.
016638: TEN BERGE, H.C. - Ontluisd verleden. Vijf novellen.
020697: TEN BERGE, H.C. (TOELICHTING EN VERTALING). - Yugao. Een verhaal en vijf no-spelen.
017888: TEN BERGE, H.C. - Liederen van angst en vertwijfeling.
015385: TEN BERGE, H.C. - Ontluisd verleden. Vijf novellen.
018504: TEN BERGE, H.C. - Matglas.
006614: BERGENGRUEN, WERNER - De wonderbare schrijfmachine.
008616: BERGENTHAL, JOSEF - Westfalische Dichter der Gegenwart. Deutung und Auslese.
004136: BERGER, SHLOMO (RED.) - Papieren Schatten. Verhalen en gedichten van vrouwelijke auteurs.
022009: BERGER, JOHN - Ways of Seeing.
005846: BERGER, JOHN - Sering en vlag. Bakerpraat over een stad.
016790: BERGER, JOHN - Pic Earth.
017472: BERGER, JOHN - Ver weg in Europa.
017762: BERGER, JOHN - And our faces, my heart, brief as photos.
020104: BERGER, KLAUS (EINFUHRUNG UND AUSWAHL) - Franzosische Meisterzeichnungen des Neunzehnten Jahrhunderts.
022169: BERGER, JOHN - The Foot of Clive.
015935: BERGER, JOHN - Ver weg in Europa.
010002: BERGER, JOHN - Een vrouw en een man bij een pruimenboom. Ontmoetingen.
012344: BERGER, JOHN - Sering en vlag. Bakerpraat over een stad. Roman.
019281: BERGER, JOHN; COMMANDEUR, SJAAK (VERTALING). - Een vrouw en een man bij een pruimenboom. Ontmoetingen.
020183: BERGER, JOHN ; VOLLEMANS, KEES (NAWOORD). - Het moment van het kubisme.
018483: VAN DEN BERGH, PAUL - Ervaren is zien met je hart. Aforismen.
019079: BERGHAHN, V.R. - Germany and the Approach of War in 1914.
016063: BERGHUIS, HANS - Etruskische gezangen.
004624: BERGMAN, ANDREW - Geld als water. Hollywood in de crisisjaren.
007426: BERGMAN, INGMAR - Het slangeei/ Het uur van de wolf/ Een passie/ Beroering/ Schreeuw zonder antwoord.
007578: BERGMAN, INGMAR - Van aangezicht tot aangezicht.
014223: BERGMAN, INGMAR - Zondagskinderen. Roman.
016561: BERGOUNIOUX, PIERRE - De komst van de tijd.
018650: BERGSSON, GUDBERGUR - De zwaan. Roman.
017457: BERGVELT, ELLINOOR / KNEGTMANS, PETER JAN / SCHILDER, MARIAN - EDITORS. - Kleurrijke Professoren. Colourful Professors. 375 jaar portretkunst in de collectie van de Universiteit van Amsterdam.
005995: BERK, MARJAN - Rook in de ribben.
021985: BERK, MARJAN - Het bloed kruipt. Op zoek naar Jacob Cats.
011436: BERK, GAIT L. - Ons bomenland.
014186: VAN DEN BERK, TJEU - Mystagogie. Inwijding in het symbolisch bewustzijn.
011228: VAN DEN BERK, TJEU - Mystagogie. Inwijding in het symbolisch bewustzijn.
018324: VAN BERKEL, KLAAS - Citaten uit het boek der natuur. Opstellen over Nederlandse wetenschapsgeschiedenis.
014588: VAN BERKEL, K. (REDACTIE). - Amerika in Europese ogen. Facetten van de Europese beeldvorming van het moderne Amerika.
010971: BERKELAAR, WIM - Het is ons een eer en een genoegen. Eredoctoraten aan de Vrije Universiteit sinds 1930.
013863: BERKELMANS, HANNY E.A. (REDACTIE). - O nag, kom gou, blij weg ! Zuidafrikaanse poezie.
018053: BERKELMANS, FRANS - Dit ben ik. Over
018052: BERKELMANS, FRANS - Aan het water. Over
020305: BERKELMANS, HANNY, E.A. (REDACTIE). - O nag, kom gou, bly weg! Zuidafrikaanse poezie.
004480: VAN BERKEN, TINE - Hollandsche Spartanen.
015623: BERKERS, ERIC - Vol van vernieuwingsgedachten. Automatisering bij het Kadaster 1945 - 2000.
015278: BERKHOUT, J.G.; CARASSO, D.G. E.A. (REDACTIE). - Het land van Holland. Ontwikkelingen in het Noord- en Zuidhollandse landschap.
009419: BERKMAN, TED - Sabra. De rol van de Sabra's in de Zesdaagse Oorlog en hun betekenis voor Israėl.
012881: VERMEER-VAN BERKUM, CARLA - Kon ik maar weer een gewoon meisje zijn. Dagboek uit Japanse kampen '44 - "45.
020210: BERLAGE, H.P. ; VAN DER WAALS, LAURENS (TEKST). - 24 schetsen. Zwervende en reizende toch thuis.
013458: BERLIOZ, HECTOR - Beatrice et Benedict. Libretto.
003927: BERLITZ, CHARLES/ WILLIAM MOORE - Het Roswell-Incident.
011235: BERLITZ, CHARLES - Speurtocht naar de Ark van Noach. Een oeroud mysterie onthuld.
003905: BERNET KEMPERS, A.J. - Ageless Borobudur.
004030: BERNET KEMPERS, K.PH. - Meesters der muziek.
017206: BERNHARD, THOMAS. - Mijn prijzen.
009157: BERNHARD, THOMAS - Die Kalte eine Isolation.
018869: BERNHARD, THOMAS - Mijn prijzen.
012360: BERNHARD, THOMAS - Ritter, Dene, Voss. Toneel.
018597: BERNHARD, THOMAS - Der Keller. Eine Entziehung.
012253: BERNINK, J.B. - Ons Dinkelland. Natuurhistorische beschrijving van Oost-Twente.
019719: BERNLEF - De onzichtbare jongen. Roman.
005156: BERNLEF, J. - Drie Eilanden (Sneeuw/ Meeuwen/ Onder ijsbergen).
005495: BERNLEF, J. - De taal van het hart. Een alfabet.
015720: BERNLEF - Buiten is het maandag. Roman.
006849: BERNLEF, J. - Onder ijsbergen.
014833: BERNLEF, J. - Hondendromen.
018248: BERNLEF - Een vriend van vroeger.
007533: BERNLEF, J. - Verloren zoon.
022267: BERNLEF, J. - Aambeeld. Gedichten.
007696: BERNLEF, J. - Anekdotes uit een zijstraat. Verhalen.
008140: BERNLEF, J. - De schaduw van een vlek. Verhalen.
012473: BERNLEF, J. - Eclips. Roman.
018222: BERNLEF - Geleende levens. Drie novellen.
016192: BERNLEF, J. - Verschrijvingen.
008791: BERNLEF, J. - Verbroken zwijgen. Verhalen.
011506: BERNLEF, J. - Schijngestalten - Hersenschimmen - Vallende ster - Eclips.
010925: BERNLEF, J. - Buiten is het maandag. Roman.
011150: BERNLEF, J. - Het verlof. Roman.
015425: BERNLEF - Geleende levens (De rol van zijn leven; Geleend leven; Eeuwige roem).
011859: BERNLEF, J. - Verborgen helden. Verhalen.
019918: BERNLEF, J. - Rondom een gat. Een winterboek.
012011: BERNLEF, J. - Esther. Toneel.
020571: BERNLEF, J. - Grensgeval. Gedichten.
010816: BERNLEF, J. - Verbroken zwijgen. Verhalen.
009984: BERNLEF, J. - Op slot. Roman.
009985: BERNLEF, J. - De onzichtbare jongen. Roman.
012411: BERNLEF, J. - Verloren zoon. Roman.
020190: BERNLEF, J. - De maker.
014804: BERNLEF, J. - Hersenschimmen.
010049: BERNLEF, J. - Het begin van tranen. Verhalen.
015191: BERNLEF, J. - Stenen spoelen. Verhalen.
010456: BERNLEF, J. - Kokkels en stenen spoelen. Verzen en verhalen.
016725: BERNLEF, J. - Nachtrit. Toneel.
016641: BERNLEF, J. - Meneer Toto-tolk.
013742: BERNLEF, J.; FENS, KEES; SCHIPPERS, K. - Inleiding tot de kennis van A. Alberts.
019237: BERNLEF, J. - De ruinebouwer. Een verslag. Een schouwspel.
018257: BERNLEF - Op slot. Roman.
014574: BERNLEF, J. - De verdwijning van Kim Miller.
016554: BERNLEF, J. - De Witte Stad. Roman.
000193: BERNLEF, J. - De stoel. Een verzameling.
022300: BERNLEF - De rode droom. Roman.
014916: BERNS, JAN - We zien wel waar het schip strandt. Zee- en scheepvaarttermen in het dagelijks taalgebruik.
014603: BERTELS, C.P., E.A. (REDACTIE). - Filosofen van de 20e eeuw.
003213: BERTELSMANN, C. - Vollmond und Zikadenklange. Japanische Verse und Farben.
021385: BERTL, KLAUS D.; MULLER, ULRICH; WENZELBURGER, DIETMAR - Vom Naturalismus zum Expressionismus. Literatur des Kaiserreichs.
020728: BERTOLUCCI, BERNARDO; ARCALLI, FRANCO - Last Tango in Paris.
012517: BESAMUSCA, B. - Repertorium van de Middelnederlandse Karelepiek.
022035: BESAMUSCA, B.; KUIPER, W., RESOORT, R. - Sibilla. Een zestiende-eeuwse Karelroman in proza.
005831: BESANCON, ALAIN - The rise of the Gulag. Intellectual origins of Leninism.
007967: BESCHLOSS, MICHAEL R./ TALBOTT, STROBE. - Op het hoogste niveau. Bush, Gorbatsjov en het einde van de Koude Oorlog.
008954: BESNARD, ALBERT - Doem en dorst. Gedichten.
009254: BESSEL, RICHARD - Germany 1945. From war to peace.
012552: BESSEMS, KUSTAW - Er leven niet veel mensen meer. Wim Kan en de komst van de Japanse keizer.
015690: BESSON, PHILIPPE - Breekbare dagen. Roman.
015809: DEN BESTEN, AD , HERAUSGEGEBEN. - Deutsche Lyrik auf der anderen Seite. Gedichte aus Ost - und Mitteldeutschland.
015811: DEN BESTEN, AD - Stroomgebied. Een inleiding tot de poezie van de na - oorlogse dichtersgeneratie.
015827: DEN BESTEN, AD - Ik uw dichter. Een hoofd - stuk uit de immanente poetica van de dichters van '50.
012264: DEN BESTEN, AD - Stroomgebied. Een inleiding tot de poezie van de na-oorlogse dichtergeneratie.
008485: BESYMENSKI, LEW - De dood van Adolf Hitler. Onbekende documenten uit Moskouse archieven.
010324: BESYMENSKI, LEW - De laatste notities van Martin Bormann.
004585: BETHGE, HANS - Arabische Nachte.
013402: BETHGE, RENATE - Dietrich Bonhoeffer. Eine Skizze seines Lebens.
015812: BETTELHEIM, BRUNO - De uiterste grens. Essays over de Holocaust, psychoanalyse, opvoeding en kunst.
018116: BETTELHEIM, BRUNO - De uiterste grens. Essays over de Holocaust, psychoanalyse, opvoeding en kunst.
019696: BETTELHEIM, BRUNO - The Uses of Enchantment. The Meaning and Importance of Fairy Tales.
019367: BETTELHEIM, BRUNO; VAN HEERDEN, JAAP (INLEIDING); SPAINK, KARIN (VERTALING). - De uiterste grens. Essays over de holocaust, psychoanalyse, opvoeding en kunst.
003906: BETTMANN, OTTO L./ VAN WYCK BROOKS - Our literary heritage.
007213: BETZER, MOSHE (DE MAN DIE 'ENTEBBE' BEVRIJDDE). - Geheim commando. Waar de Mossad faalde, slaagden de spectaculaire acties van Moshe Betzer.
008810: BETZER, MOSHE - Geheim commando. De man die 'Entebbe' bevrijdde. Waar de Mossad faalde, slaagden de spectaculaire acties van Moshe Betzer.
007689: VAN DEN BEUKEL, A. - Met andere ogen. Over wetenschap en het zoeken naar zin.
019516: BEUKEMA, HANS; DE GREEF, PIET - Frater Smid, een vergeten rederij.
013564: BEUKEMA, G.F. E.A. (REDACTIE) - Jaarboek Groningen 1973.
009018: BEUKEN, W.H. - Ruusbroec de Wonderbare. Bloemlezing van fragmenten in de oorspronkelijke tekst met inleidingen en aantekeningen.
017354: DE BEULE, NORBERT - Tri ti tiii. Een liedboek.
004847: BEURSKENS, HUUB - Op eigen schaduw hurken. Gedichten.
005397: BEURSKENS, HUUB - Leila. Roman.
006566: BEURSKENS, HUUB - Noordzeepalmen. Roman.
007383: BEURSKENS, HUUB - De verloving. Novelle.
007448: BEURSKENS, HUUB - Badhok. Verhalen.
007475: BEURSKENS, HUUB - Klein blauw aapje. Gedichten.
010943: BEURSKENS, HUUB - Badhok. Verhalen.
021080: BEURSKENS, HUUB - Op eigen schaduw hurken. Gedichten.
000225: DE BEUS, J.G. - De geheime informant . Berlijn, 1939 - 10 mei 1940.
016145: BEVAART, WILLEM - Bronbeek. Tempo doeloe der liefdadigheid.
018620: BEVERSLUIS, MARTIEN - Het zaad. Een sonnettenkrans.
018619: BEVERSLUIS, MARTIEN - Verzen
015096: BEVERSLUIS, MARTIEN - De Molen. Symbolisch spel.
015107: BEVERSLUIS, MARTIEN - De Zeeuwsche lier. Verzen.
002967: BEYER, KURT - Orchideen. Nach zwolf Aquarellen von Krut Beyer.
016019: BEYERCHEN, ALAN D. - Wetenschap in nazi-Duitsland. De roep om een Arische fysica.
022522: DIVERSE AUTEURS; BEYERS, CATHY (VERTALING UIT HET RUSSISCH). - Sprookjes uit de Sovjet-Unie (sprookjes uit de Baltische Republieken).
014795: BEYNON, H.C. - Verboden voor honden en inlanders. Indonesiers vertellen over hun leven in de koloniale tijd.
020449: BEZEMER, J.W. - Het einde van de Sovjetunie.
015947: BEZEMER, T.J. - Vier eeuwen Maleische literatuur in vogelvlucht.
014689: BEZEMER, J.W. - Een geschiedenis van Rusland. Van Rurik tot Brezjnev.
003903: BIANCO, ANTHONY - The Reichmanns. Family, faith, fortune and the empire of Olympia & York.
004580: BIBBY, GEOFFREY - Opgegraven verleden.
018819: BIBEB - Dans Theater.
005299: BICHSEL, PETER - De jaargetijden. Roman.
011460: BICKER CAARTEN, A. - Molenleven in Rijnland. Bijdrage tot de kennis van het volksleven in de streek rondom Leiden.
017402: BIEBER, JODI - Schemertijd. Opgroeien met Zuid-Afrika.
020653: BIEGEL, PAUL - Anderland. Een Brandaan mythe.
019273: BIERCE, AMBROSE - Mijn lievelingsmoord.
016836: BIERENBROODSPOT, GERTI - Mijn mond sluimert lila. 44 gedichten en 12 tekeningen.
009122: BIERENS DE HAAN, J.D. (INLEIDING EN SAMENSTELLING). - Politeia. Groote mannen over staat en maatschappij. Van Plato tot Kant.
003949: BIESHEUVEL, J.M.A. - De weg naar het licht.
003950: BIESHEUVEL, J.M.A. - De weg naar het licht.
003951: BIESHEUVEL, J.M.A. - De bruid.
003952: BIESHEUVEL, J.M.A. - De bruid.
003995: BIESHEUVEL, J.M.A. - Het nut van de wereld.
004296: BIESHEUVEL, J.M.A. - Zeeverhalen.
005822: BIESHEUVEL, J.M.A. - Biesboek. Foto's, documenten en tekeningen becommentarieerd door J.M.A. Biesheuvel.
007140: BIESHEUVEL, J.M.A. - Zeeverhalen.
015440: BIESHEUVEL, J.M.A. - De Angstkunstenaar.
021881: BIESHEUVEL, INGRID (BEWERKING). - Ferguut. De ridder met het witte schild.
010783: BIESHEUVEL, J.M.A. - Oude geschiedenis van Pa die leefde als een dier want hij schaamde zich nergens voor en hij was erg practisch. Verhalen.
013806: BIESHEUVEL, J.M.A. - Een dag uit het leven van David Windvaantje.
015547: BIESHEUVEL, J.M.A. - Godencirkel
016053: BIESHEUVEL, J.M.A. - Zeeverhalen.
016315: BIESHEUVEL, J.M.A. - Konijn
006322: BIEZEN, JAN - Wit requiem voor een zwarte liefde. Gedichten.
003512: VAN DER BIJL, THEO - De opera's van Verdi.
010113: BIJL DE VROE, C.L.M. - Rondom de Buitenzorgse troon. Indisch dagboek van C.L.M. Bijl de Vroe, 1914-1919.
013400: BIJL DE VROE, C.L.M. - Rondom de Buitenzorgse troon. Indisch Dagboek van C.L.M. Bijl de Vroe, 1914-1919.
022620: BIJL, MARTINE - Rinkeldekink
020608: SPAANS-VAN DER BIJL, T. - Tot betere tijden? Het levensverhaal van Willem van Pelt (1920-1959), rubberplanter op Sumatra.
009965: BIJLSMA, JAN - Over het voortreffelijke. Tien lezingen over de ethica van Aristoteles.
021260: BIJLSMA, JAN - Over het voortreffelijke. Tien lezingen over de Ethica van Aristoteles.
021015: BIJNS, ANNA; PLEIJ, HERMAN (SAMENSTELLING). - 't is al vrouwenwerk. Refreinen van Anna Bijns.
014744: BIJSTERBOSCH, WILLEM - Alarmfase Een. Gedichten.
017463: BIJVOET, THEO / KOOPMAN, PAUL / KUITERT, LISA / VERHOEVEN, GARRELT - REDACTIE. - Bladeren in andermans hoofd. Over lezers en leescultuur.
021813: BILDERDIJK, WILLEM - Poezy. Derde en vierde deel.
021814: BILDERDIJK, WILLEM - Krekelzangen. Tweede en derde deel.
016262: BILDERS, GERARD - Zo ben ik nooit eens gelukkig. Schildersdagboek 1860 - 1865.
005378: BILLIET, DANIEL. - Als boomstammen in de sneeuw. Gedichten.
003734: VAN BILSEN, B. - Het schisma van Utrecht.
004603: BILSEN, B. VAN - Het Schisma van Utrecht.
006578: BILT, EDUARD VAN DE/ TOEBES, JOOP - Een samenleving op de rails. De Verenigde Staten tussen 1776 en 1917.
017568: BINDELS, ROB - Nescio.
019801: BINDERVOET, ERIK / HENKES, ROBBERT-JAN. - De intocht van Christus in Amsterdam. Het Tweede Evangelie.
023039: BINDERVOET, ERIK - De olifant van Oostzaan.
018643: BINKHUYSEN, BERT; KOCH, NOOR (VERTALING); VAN DER PLOEG, G.J. (INLEIDING). - Het dossier Vaslav Nijinsky. Schizofrenie-dossiers, deel II.
000130: BINNEKAMP, RUUD - Een Hollander in Maastricht. Vastenavond.
002692: BINNENDIJK, D.A.M. - Dichters van dezen tijd.
007743: BINNENDIJK, D.A.M./ BRUNT, N. (VERZAMELD EN VERTAALD) - Demonie en droom. Vertellingen der Duitsche Romantiek.
017723: BINNENDIJK, D.A.M. - Een protest tegen den tijd. Inleiding tot de poezie van P.C. Boutens.
005773: BINOER, JORAM - Ik, mijn eigen vijand.
007526: BINS, P.G. - Op het welweezen van de juffers.
013144: BINS, P.G. - Op het welweezen van de juffers.
022810: BIRNEY, ALFRED - Tamara
022809: BIRNEY, ALFRED - Bewegingen van heimwee.
021248: BJELYJ, ANDREJ; TIMMER, CHARLES B. (VERTALING EN NAWOORD). - Petersburg. Roman.
019913: BLAAUW, HENK; VISSER, HERMAN - Molens in Drente in oude ansichten.
007543: BLACK, IAN/ MORRIS, BENNY - Israel's secret wars. A history of Israel's intelligence services.
015077: BLACK, EDWIN. - IBM en de Holocaust. Het strategische verbond tussen Nazi - Duitsland en de machtigste onderneming van Amerika.
019151: BLACKBOURN, DAVID - The Conquest of Nature. Water, Landscape and the Making of Modern Germany.
015417: BLACKBURN, JULIA - Het laatste eiland van de keizer. Een reis naar Sint Helena.
008081: BLACKBURN, JULIA - Charles Waterton, 1782-1865. De eerste natuurbeschermer.
016973: BLACKBURN, JULIA - Charles Waterton 1782 - 1865. De eerste natuurbeschermer.
010874: BLADY SZWAJGER, ADINA - Meer herinner ik me niet. Een kinderarts in verzet. Warschau 1940-1945.
013509: BLAGOJEVIC, SLOBODAN; DEMIROVIC, HAMDIJA - Bloedverwanten. De Joegoslavische oorlog en de Europese vrede.
011156: BLAIR, PETER HUNTER - An introduction to Anglo-Saxon England.
008547: BLAIS, MARIE-CLAIRE - Een winter in het leven van Emmanuel. Roman.
008983: BLAKE, WILLIAM/ BRONOWSKI, J. (INTRODUCED AND EDITED). - A selection of poems and letters.
022145: BLAKE, QUENTIN / WILMINK, WILLEM / VERTALING - Jantje
011321: BLAKE, WILLIAM/ MASON, MICHAEL (EDITED) - Oxford Poetry Library. A Selection of His Finest Poems.
002714: BLAMAN, ANNA - De verliezers.
022696: BLAMAN, ANNA - Anna Blaman over zichzelf en anderen. Poezie, artikelen en lezingen.
015112: BLAMAN, ANNA - De kruisvaarder.
022409: BLAMAN, ANNA - Droom in oorlogstijd. Verhalen.
019403: LE BLANC, LISETTE; DE MEYERE, JOS (REDACTIE). - Jan Roelof en Jacobus Jan Van Nijendaal. Kunstenaars uit Wijk bij Duurstede.
022669: BLANKEN, G.H. - Glorie der Griekse middeleeuwen. Anna Comnena 1083 - 1148.
023087: BLANKEN, D. - Bergambacht in oude ansichten deel 1.
014390: BLANKESTEIJN, H.R. E.A. - Buitenwijk en binnenstad, bijvoorbeeld in Groningen. Mededelingen aflevering 45.
003850: BLAVATSKY - Die Geheimlehre. Band 2: Anthropogenesis.
003853: BLAVATSKY, H.P. - De Geheime Leer. De synthese van wetenschap, godsdienst en wijsbegeerte.
022834: DE BLECOURT, A.S.; REKER, SIEMON (INLEIDING, VERTALING EN TOELICHTING). - Dollen rond n Daam. Fivelgoer Landleven van A.S. de Blecourt (1901). Goud Volk III
006130: BLEEKER, C.J. - De moedergodin in de oudheid.
021894: BLIGNAULT, AUDREY - Die Blye Dae.
016144: BLIJHAM, GER; KERKMEIJER, WICHER - Nieuw van de bijl. Driehonderdvijftig jaar scheepsbouw langs het Winschoterdiep 1650 - 1999.
014999: R. BLIJSTRA, A. COOLEN, C. DEBROT, M. DEKKER, A. HELMAN, A.H. NIJHOFF-WIND, JEANNE V. SCHAIK-WILLING, S. VESTDIJK, THEUN DE VRIES, JOHAN VAN DER WOUDE. - De Tien.
006796: BLOCH, DON - Strandfeest bij Yachtule. Novelle.
020822: BLOCKER, JOEL (ED.); ALTER, ROBERT (INTRODUCTION). - Israeli Stories. A Selection of the Best Contemporary Hebrew Writing.
002646: BLOEM, MARION - De honden van Slipi.
003910: BLOEM, MARION - De leugen van de kaketoe.
003911: BLOEM, MARION - Geen gewoon Indisch meisje.
004842: BLOEM, J.C. - Doorschenen wolkenranden.
004875: BLOEM, MARION - De honden van Slipi.
022968: BLOEM, MARION - De smaak van het onbekende. Novelle.
018914: BLOEM, MARION - Muggen mensen olifanten. Reizen door een veranderende wereld.
012691: BLOEM, MARION - Geen Requiem.
012424: BLOEM, MARION - Geen Requiem.
000114: BLOEM, REIN - De weg der wonderen. Pelgrims tussen Pavia en Rome.
020374: BLOEM, J.C. - Verzamelde gedichten.
008603: BLOEM, J.C. - Het onzegbare geheim. Verzamelde essays en kritieken 1911-1963.
008857: BLOEM, J.C. - Doorschenen wolkenranden. Keuze uit eigen werk. Gedichten.
022684: BLOEM, MARION - Voor altijd moeder.
021884: BLOEM, MARION - Matabia.
013926: VAN DER BLOEM, AD - Grafisch Genootschap Drukkerstroost 1976 - 1991. 15 jaar grafisch leven in Noord-Holland.
010793: BLOEM, MARION - Liefde is soms lastig, liefste. Gedichten.
023057: BLOEM, MARION - De geheime plek.
018741: BLOEM, MARION - Ver van familie. Roman.
019691: BLOEM, MARION - Vliegers onder het matras. Verhalen.
021687: BLOEM, MARION - Een meisje van honderd. Roman.
000183: BLOEM, MARION - De kleine krijger.
009789: BLOEM, J.C. - Persoonlijke voorkeur van J.C. Bloem. Gedichten uit de letterkunde van vier landen met kort commentaar.
013336: BLOEM, MARION - Mooie meisjesmond. Roman.
017735: BLOEM, J.C. - Verzamelde gedichten.
012960: BLOEM, J.C. - Doorschenen wolkenranden. Keuze uit eigen werk.
017849: BLOEM, J.C. - Verzamelde gedichten.
023038: BLOEM, MARION - Zo groot als Hugo.
021885: BLOEM, MARION - De geheime plek.
014054: BLOEM, J.C.; DUBOIS, PIERRE H.; VAN HATTUM, JAC.; ROLAND HOLST, A.; SCHMIDT DEGENER, F.; STUIVELING, GARMT. - J.H. Leopold. Essay's over Leopold.
019233: BLOEM, J.C. - Aforismen.
009982: BLOEME EVERS-EMDEN, DR. - Geleende kinderen. Ervaringen van onderduikouders en hun joodse beschermelingen in de jaren 1942 tot 1945.
000055: BLOEMERS, PETER - Schat uit de keuken van een Duits kasteel. De ontdekking van het DNA, 1869 - 2007.
009226: BLOEMGARTEN, SALVADOR - Henri Polak, sociaal democraat 1868 - 1943.
000212: BLOEMHOFF, HENK; NIJKEUTER, HENK; E.V.A - Nedersaksisch in een notendop. Inleiding in de Nedersaksische taal en literatuur.
020470: BLOFELD, JOHN; VINKENOOG, SIMON (VERTALING). - De goden te boven. Taoistische en boeddhistische mystiek.
014371: BLOK, D.P. - De Franken in Nederland.
014674: BLOKHUIS, LEO; VAN NIEUWKERK, MATTHIJS. - Klein ABC van de popmuziek.
021930: BLOKHUIS, LEO - Het plaatjesboek. Een muzikale ontdekkingsreis.
019852: BLOKHUIS, E.A.F.; HET BESTUUR - Blokhuis-Blad nrs. 1 - 8. Orgaan der Leden van het familie-Blokhuis-Fonds.
002820: BLOKKER, JAN - Als de dag van gisteren.
020221: BLOKKER, JAN - Achter de laatste brug. Gevangen in het land tussen Arnhem en de Grebbelinie, 17 september 1944 - 5 mei 1945.
016382: BLOKZIJL, MAX - Max Blokzijl
015688: BLOM, ESTHER - Met vingers van albast. Gedichten.
021440: BLOM, ONNO - De Tarzan van de schapen. Jan Wolkers & Texel.
006822: BLOM, ONNO (SAMENSTELLING EN INLEIDING) - Een reservaat van pekelharingen. Nederlandse schrijvers over hun verre vaderland.
013928: BLOM, PAUL, E.A. (REDACTIE) - La France aux Pays-Bas. Invloeden in het verleden.
023068: BLOM, JAN - Ammerstol in oude ansichten deel 1.
008155: BLOM, J.C.H. - Burgerlijk en beheerst. Over Nederland in de twintigste eeuw.
017369: BLOM, RON - De oude Socialistische Partij van Harm Kolthek. Ontstaan, opkomst en ondergang van een "libertair-socialistische" partij (1918 - 1928).
011101: VAN DER BLOM, AD - Kunst die partij koos. Een eeuw sociale strijd in de Nederlandse beeldende kunst.
021058: MULTATULI; BLOM, SANDER (SAMENSTELLING EN INLEIDING). - Gedichten.
012087: BLOM, J.C.H. - Burgerlijk en beheerst. Over Nederland in de twintigste eeuw.
017653: BLOM, HANS; FASSEUR, CEES E.A. - De noodzaak van Balans.
019771: VAN DER BLOM-BEUMER, R.; E.A. (REDACTIE). - Christelijke School Borger, 1910 - 1985.
021742: BLOM, GOSSE - Stadsgezicht Hindeloopen. Monument van de Maand.
021743: BLOM, GOSSE - Scheepstimmerwerf "De Hoop" in Workum. Monument van de Maand.
017783: BLOOM, HAROLD - Fallen Angels.
018541: BLOOM, HAROLD - De kunst van het lezen.
019663: BLOOMFIELD, PAUL - Disraeli
021390: BUREAU COMMUNICATIE OPERATIONELE STAF BLS - Handboek Kosovo en Macedonie.
011748: BLUM, WILLIAM - Schurkenstaat. De buitenlandse politiek van de enige supermacht ter wereld.
007021: BLUMENBERG, WERNER - Kleine geschiedenis van het leven van Karl Marx. Getuigenissen en dokumenten.
006183: BLUMENTHAL-LAZAN, MARION - Vier gelijke stenen. Op de vlucht voor de Holocaust.
008674: BLUMENTHAL LAZAN, MARION - Vier gelijke stenen. Op de vlucht voor de Holocaust.
020180: BLUNDEN, EDMUND - War Poets 1914 - 1918.
022604: BLUSSE, LEONARD; OOMS, ILONKA (REDACTIE). - Kennis en Compagnie. De Verenigde Oost-Indische Compagnie en de moderne Wetenschap.
015082: BLUSSE, L. A.O. - All of one Company. The VOC in biographical perspective.
020347: BLUSSE, LEONARD - Retour Amoy. Anny Tan - Een vrouwenleven in Indonesie, Nederland en China.
005800: BO, LI - De naam van de maan. 44 Gedichten.
008065: BOARDMAN, JOHN - Greek sculpture. The archaic period.
008986: BOAS, JACOB - Boulevard des Miseres. Het verhaal van doorgangskamp Westerbork.
013031: BOAS, JACOB - Boulevard des Miseres. Het verhaal van doorgangskamp Westerbork.
006895: BOBROWSKI, JOHANNES - Levins molen. 34 uitspraken over mijn grootvader.
011245: BOBROWSKI, JOHANNES - Litause Klavieren. Roman.
018492: BOCCACCIO, GIOVANNI; DENISSEN, FRANS (VERTALING). - De minnaar in het wijnvat en andere erotische verhalen uit de Decamerone.
020259: BOCCACCIO, GIOVANNI - Slimme vrouwen. Tien verhalen uit de Decamerone.
014858: VAN BOCHOVE, THOMAS ERNST - To Date and Not To Date.On the Date and Status of Byzantine Law Books.
019837: DE BOCK, RON F. - Bezuidenhout - Toen.
012256: BOCK, MANFRED/ COLLEE, JET/ COUCKE, HESTER - H.P. Berlage en Amsterdam. Gids langs 54 architectuur-projecten.
009717: DE BOCK, WALTER (WOORD VOORAF VAN MAURICE DE WILDE) - De mooiste jaren van een generatie. De Nieuwe Orde in Belgie, voor, tijdens en na WO II.
011599: BOCKRIS, VICTOR - Lou Reed. De biografie.
005663: BODE, GEORGE - Het poetische denken van Jean Carteret.
022376: BODE, EMILE EN JESSICA - Als de dag van toen. Vijftig jaar huishoudrevolutie.
009919: BODE, GEORGE - Het poetische denken van Jean Carteret.
015221: VON BODE, WILHELM; OLDENBOURG, RUDOLF - Peter Paul Rubens.
013545: BODEWES, J.A. - Rondblikken. Van schoenerkapitein tot stadsfotografie.
009178: BODIFEE, GERARD - Ruimte voor vrijheid. De onvoltooide natuur en het menselijke initiatief.
012599: DE BODT, SASKIA - De Haagse School in Drenthe.
015209: DE BODT, SASKIA - Brussel Kunstenaarskolonie. Nederlandse schilders, 1850 - 1890.
016356: BOECHARINA, ANNA LARINA - De revolutie ging in het rood gekleed. Prive Domein no. 192.
011589: DEN BOEF, AUGUST HANS (SAMENSTELLING EN INLEIDING) - Edgar Allan Poe autobiografisch. Brieven, essays, schetsen en ideeen.
008594: BOEKRAAD, HUGUES C. (E.A.) - Waarom kinderen altijd willen dat Indianen winnen. Een bloemlezing uit het Nijmeegs Universiteitsblad en de Vox Carolina.
017212: BOELAARS, BERT - De kostbare mens. Inleiding tot het humanisme.
013318: BOELAARS, BERT - De kostbare mens. Inleiding tot het humanisme.
019276: TOUSSAINT VAN BOELAERE, F.V. - Barceloneesche Reisindrukken.
006924: BOELE, A.J. - De Heere is uw bewaarder. Een bundel bijdragen over de geschiedenis van het kerkelijke leven in Waarder.
020419: BOELE, OTTO (SAMENSTELLING, INLEIDING, VERTALING). - Apocalyps! Russische verhalen over het einde van de wereld.
006941: BOELENS, JAN - Afscheid van Antarctica. Gedichten.
007458: BOELENS, JAN - Afscheid van Antarctica.
012511: BOELENS, JAN - Tolstoj's dochters / De Genezer. Toneel.
005519: BOELGAKOV, MICHAIL - De eieren der Rampp-spoed.
009726: BOENDERMAKER, J.P. - Luther. Brieven uit de beslissende jaren van zijn leven.
015095: BOENDERS, FRANS (SAMENSTELLING) - Over Wittgenstein gesproken.
007677: BOENIN, I. - De zaak kornet Jelagin.
003306: DE BOER, M.G. - Piet Heyn en de Zilveren Vloot.
003862: DE BOER, S.P./ J.A. SCHAAP - Zeemanschap voor de grote handelsvaart. Deel 1.
003863: DE BOER, S.P./ J.A. SCHAAP - Zeemanschap voor de grote handelsvaart.
006052: BOER, PETER DE - Over Koos van Zomeren.
007524: BOER, JAN J. - Liesters in 't fledderbos. Een kleine wandeling door de Groninger poezie.
007646: DE BOER, ROSE-MARY/ FOTOGRAFIE: STEUR, PATRICIA. - Het leven is de speelbal van de tijd. Portretten van opmerkelijke vijftigers.
007789: DE BOER, PETER - Over Koos van Zomeren.
011508: DE BOER, P./ BROUWERS, M.P./ KOETZIER, W. - Basisboek Bedrijfseconomie.
010433: DE BOER, D.W.N. (OUD INDISCH BESTUURSAMBTENAAR/ REPETITOR KLASSIEK EN MODERN MALEISCH). - Wat iedereen weten moet met betrekking tot "Het Indonesische probleem".
018946: DE BOER, JAN L. - Nood en Bevrijding. Een verhaal uit de dagen van de overweldiging van Groningen en Drenthe en van Groningen's beleg in 1672.
022061: DE BOER, D.W.N. - Beknopte Indonesische grammatica van Klassiek naar Modern Maleis.
009821: DE BOER, PETER/ LEEFLANG, ED - Alle poeten. 33 gedichten uit het poeziefonds van De Arbeiderspers.
012716: BOER, H.E./ KIELMAN, J.A./ DEN DAAS, J.L./ ELLERBROEK, M/ HOL, W.H.J. - Weg - en waterbouwkunde. Deel III. Rivieren, verdedigingswerken, dijken, duinen en stranden, waterschappen, polders en droogmakerijen.
022758: DE BOER, DICK E.H. - Emo
013615: DE BOER, ESTHER - De geliefde discipel. Vroegchristelijke teksten over Maria Magdalena.
003256: BOEREMA, JANNIE/ KEES THIJN - Een roze wolk.
012941: BOEREN, P.C. - Heiligdomsvaart Maastricht. Schets van de geschiedenis der heiligdomsvaarten en andere jubelvaarten.
008817: BOERMA, A. - Kustvaart. Ontwikkelingen in enkele decennia.
014947: BOERSTOEL, JAN - Nieuwe Vondsten.
007332: BOERSTRA, E.H.J. - De Precolumbiaanse bewoners van Aruba, Curacao en Bonaire.
018811: BOERWINKEL, F. - De levensbeschouwing van Marcellus Emants. Een bijdrage tot de kennis van de autonome burger der negentiende eeuw.
004703: BOESAK, ALLAN - Als dit verraad is ben ik schuldig.
013296: BOEZEN, H./ HOVING, R. E.A. (REDACTIE) - Oorlogssporen. De jaren 1940 - 1945 in Borger en Odoorn.
019773: BOEZEN, H.; HOVING, R., E.A. (REDACTIE). - Oorlogssporen. De jaren 1940 - 1945 in Borger en Odoorn.
020382: BOGAERT, GIE - Luchtgezichten.
013893: BOGAERT, PAUL - Welcome hygiene. Gedichten.
006609: BOGDANOV, N. - Het eerste meisje.
022351: BOGEN, HYMAN - The Luckiest Orphans. A History of the Hebrew Orphan Asylum of New York.
010739: BOGNER, UTE - Das kleine Albrecht Durer Album.
013966: BOHLER, BRITTA - Crisis in de rechtstaat. Spraakmakende zaken, verborgen processen.
020680: BOHLER, BRITTA - De zwerftocht van een leider. Achter de schermen van de zaak Ocalan.
009530: BOITEN, E.A.J. (E.A.) - Groningen in oorlogstijd. Aspecten van de bezettingsjaren 1940-1945.
021824: BOIVIN, BERTUS; ELERIE, HANS (REDACTIE). - Het Drentse Landschap tekenend.
014248: BOIVIN, BERTUS - Have en Goed. Twintig cultuurschatten van Het Drentse Landschap.
022574: BOIVIN, BERTUS; NIJKEUTER, HENK - Literaire Reisgids Drenthe. Verhalen en gedichten voor onderweg.
020390: BOIVIN, BERTUS - Onze tijd daar. Portretten van Drentse veteranen.
000273: VAN BOKHORST, G. / RENOU, F. - Hilversum in oude ansichten. Deel 1 + 2.
020534: BOKHOVEN, BERT; DEN UYL, BOB (INLEIDING). - Wakker worden in koud licht. Gedichten.
021175: BOKHOVEN, BERT; DEN UYL, BOB (INLEIDING). - Wakker worden in koud licht. Gedichten.
019084: BOLAND, HANS - Mijn Russische ziel.
022535: BOLAND, HANS - Sint-Petersburg onderhuids. Een stadsgids.
015364: BOLCKMANS, A. - Scandinavische letterkunde.
005538: BOLECKA, ANNA - Een witte steen.
005794: BOLKESTEIN, FRITS - Grensverkenningen. Dagboek van een Eurocommissaris.
012092: BOLL, HEINRICH/ WERUMEUS BUNING, J.W.F. (VERTALING) - Wie gaat er mee naar Ierland varen?
004063: BOLL, HEINRICH - Je gaat te vaak naar Heidelberg.
005990: BOLL, HEINRICH/ KOPELEW, LEW - Waarom hebben we op elkaar geschoten?
007760: BOLL, HEINRICH - Niet alleen in de kersttijd & andere satiren.
011263: BOLL, HEINRICH - Weg van de troep en andere verhalen.
011262: BOLL, HEINRICH - Het dal der dreunende hoeven. Verhalen.
016768: BOLL, HEINRICH - Niet alleen in de kersttijd & andere satiren.
011261: BOLL, HEINRICH - Eng is de poort. Roman.
010036: BOLL, HEINRICH - Vermintes Gelande. Essayistische Schriften 1977-1981.
009522: BOLL, HEINRICH - De verwonding. Verhalen.
009531: BOLL, HEINRICH - Verzamelbundel.
011897: BOLL, HEINRICH - Het brood van mijn jeugd.
011253: BOLL, HEINRICH - Toen de vrede uitbrak. Verhalen.
012501: BOLLEN, MAARTEN - Op zoek naar de onderste steen. Enschede - het grootste rechercheonderzoek uit de Nederlandse politiegeschiedenis.
015641: BOLLEN, MAARTEN - Op zoek naar de onderste steen. Enschede - Het grootste rechercheonderzoek uit de Nederlandse politiegeschiedenis.
020185: BOLTENDAL, R. - Koerier tussen gisteren en morgen. De geschiedenis van Je Maintiendrai Friesland: 1944 - 1984.
014778: BOLTENDAL, R. - Koerier tussen gisteren en morgen. De geschiedenis van "Je Maintiendrai Friesland", 1944 - 1984
012723: BOLTON, W.F. (EDITED) - Sphere History of Literature. The Middle Ages.
006328: BOM, FRITS - Eerste Nederlandse hunebeddengids.
004102: BOMANS, GODFRIED - Nieuwe Buitelingen.
004465: BOMANS, GODFRIED - Korte berichten.
005431: BOMANS, GODFRIED - Pieter Bas.
015659: BOMANS, GODFRIED (VERTALING). - De wonderbaarlijke avonturen van Baron von Munchhausen.
008320: BOMMELJE, BASTIAAN - De sfinx op de rots. Over geschiedenis en het menselijk tekort.
021214: BON, FRANCOIS - De begrafenis.
017295: BON, FRANCOIS - Gemengde berichten.
018656: BON, FRANCOIS - Mechaniek.
022998: BONDESON, JAN - A Cabinet of Medical Curiosities.
012566: BONGAARTS, RIA - De prelatuur van het Opus Dei.
021294: BONHOEFFER, DIETRICH; VON WEDEMEYER, MARIA - Bruidsbrieven uit de cel 1943 - 1945.
022246: BONHOEFFER, DIETRICH - Wie is en wie was Jezus Christus? Zijn geschiedenis en zijn mysterie.
000122: BONHOEFFER, DIETRICH - Het wonder van Pasen.
010186: BONHOEFFER, DIETRICH - Verzoeking.
019214: BONHOEFFER, DIETRICH; DUDZUS, OTTO (SAMENSTELLING). - Brevier.
010400: BONI, ARMAND - Europese profielen. Deel 1: Een kultuurhistorische wandeling in de twaalfde eeuw.
015481: BONKE, HANS - De zeven reizen van de Jonge Lieve. De biografie van een VOC-schip, 1760 - 1781.
017664: BONNEFOY, YVES; MYSJKIN, JAN H. (VERTALING EN NAWOORD) - In het drogbeeld van de drempel. Gedicht.
017429: BONNEFOY, YVES; MYSJKIN, JAN H. (VERTALING EN NAWOORD). - In het drogbeeld van de drempel.
020595: BONNEFOY, YVES / MYSJKIN, JAN H., VERTALING EN NAWOORD. - Over de beweging en roerloosheid van Douve. Voorafgegaan door Anti-Plato.
017943: BONNEFOY, YVES (DARGESTELLT). - Arthur Rimbaud in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten.
020596: BONNEFOY, YVES / MYSJKIN, JAN H. , VERTALING EN NAWOORD. - Over de beweging en roerloosheid van Douve. Voorafgegaan door Anti-Plato.
020159: BONNEMA, TINE - Over de grenzen.
005341: BONNER, JELENA - Dochters en moeders. Herinneringen.
021822: DE BONO, EDWARD - The Use of Lateral Thinking.
021810: DE BONO, EDWARD - The Mechanism of Mind.
013554: BONT, DIANA E.A. (SAMENSTELLING) - Bomen over Aletta. 125 jaar voortgezet onderwijs in Hoogezand-Sappemeer.
022365: BONTEBAL, ADRIAAN; ZEVENBERGEN, HARRY; VAN DER MAREL, MARINUS (SAMENSTELLING). - Van Haagse dichters die voorbijgaan.
019746: BONTEKOE, G.A. (SAMENSTELLING). - Drentsche kroniek van het Bevrijdingsjaar.
014361: DE BOODE, ARIJ; VAN OUDHEUSDEN, PIETER. - De Hef. Biografie van een spoorbrug.
005893: BOOGAARD, RAYMOND VAN DEN - Gewijde grond. De kwade kansen na de val van het wereldsocialisme.
007788: VAN DEN BOOGAARD, OSCAR - Dentz. Roman.
018746: BOOGAARD, GEERT - Met dank aan de joden. Gedichten.
017101: BOOGAART, RONNY; DE ROOIJ, ERIC - Hart van mijn land ik ben terug. Een literaire wandeling door het Zeeland van Hans Warren.
008059: BOOGERT, HUIB - Het Penariepitje. Vrolijkheid en frustratie over het Nederlands.
015222: VAN DEN BOOGERT, BOB; KERKHOFF, JACQUELINE - Maria van Hongarije. Koningin tussen keizers en kunstenaars, 1505 - 1558.
000207: BOOL, FLIP; HEKKING, VERONICA - De Dam 7 mei 1945. Foto's en Documenten.
008006: BOOL, FLIP/ DE VRIES, JEROEN - De arbeidersfotografen. Camera en crisis in de jaren
006061: BOOM, A. VAN DER - Ontwikkeling en karakter der oude monumentale glasschilderkunst.
022401: BOOM, HENK - De bezeten visionair. Vijfhonderd jaar controverse over Jheronimus Bosch.
013359: BOOM, MATTIE - 150 jaar fotografie. Een keuze uit de collectie van de Rijksdienst Beeldende Kunst.
007121: VAN DEN BOOMEN, GERARD/ LAMMERS, HAN - Beatrix Claus. Een journalistieke documentaire.
020682: BOOMGAARD, PETER; VAN DIJK, JANNEKE - Het Indieboek.
015964: BOOMS, A.S.H. (OUD LT.-KOLONEL OOST-INDISCH LEGER/ RIDDER DER MILITAIRE WILLEMSORDE). - De oorlog 1914-1915...? Eene aanklacht voor de Rechtbank der Menschheid en een Pleidooi voor den vrede door een neutraal.
003511: BOOMSMA, GRAA - Het hoedelint van de duivel.
003566: BOOMSMA, GRAA - Tirannieke tijden.
021446: BOOMSMA, GRAA - De geest van lavendel. Verhalen.
017260: BOOMSMA, GRAA - De idioot van de geschiedenis.
010485: BOOMSMA, GRAA - Vrijheid in de steigers. Een literaire zwerftocht door Amerika.
010159: BOOMSMA, GRAA - Een lek in het zwijgen.
014175: BOOMSMA, GRAA - De laatste tyfoon.
020696: BOOMSMA, GRAA - Westerling. Libretto voor Kameropera.
003184: BOON, LOUIS PAUL - Kijk, Louis Paul Boon. De schrijver in beeld.
003795: BOON, LOUIS PAUL - Memoires van de Heer Daegeman.
004047: BOON, LOUIS PAUL - De Kapellekensbaan.
004557: BOON, LOUIS PAUL - Zomer te Ter-Muren.
004654: BOON, LOUIS PAUL - Dorp in Vlaanderen.
004723: BOON, LOUIS PAUL - Kleine omnibus.
004733: BOON, LOUIS PAUL - De liefde van Annie Mols/ Als het onkruid bloeit.
004884: BOON, LOUIS PAUL - 90 Mensen. Bekende en minder bekende.
004981: BOON, LOUIS PAUL - Ook de afbreker bouwt op.
005007: BOON, LOUIS PAUL - Het vroege werk.
017789: BOON, LOUIS PAUL - Ook de afbreker bouwt op.
018787: BOON, LOUIS PAUL - De paradijsvogel. Relaas van een amorele tijd.
005876: BOON, LOUIS PAUL - De bende van Jan de lichte/ De zoon van Jan de Lichte.
016332: BOON, LOUIS PAUL - Wapenbroeders. Een getrouwe bewerking der aloude boeken over Reinaert en Isengrimus.
019547: BOON, LOUIS PAUL - Eens, op een mooie avond. Uit de nagelaten papieren van Dol Kijwe.
007720: BOON, TON DEN - Taal van het jaar nul. Kroniek van het Nederlands in 2000.
014229: BOON, LOUIS PAUL; DE LEY, GERD (SAMENSTELLING). - Beter blote Jan dan dode Jan. Uitspraken van Louis Paul Boon.
007964: BOON, LOUIS PAUL - Dag aan dag.
007988: BOON, LOUIS PAUL - Zomerdagdroom. Erotisch poetisch proza.
008198: BOON, LOUIS PAUL - De zoon van Jan de Lichte.
021250: BOON, LOUIS PAUL; DE LEY, GERD (SAMENSTELLING). - Beter blote Jan dan dode Jan. Uitspraken van Louis Paul Boon.
008268: BOON, LOUIS PAUL - Niets gaat ten onder.
011704: BOON, LOUIS PAUL - Zomerdagdroom. Erotisch poetisch proza.
017726: BOON, LOUIS PAUL - Als het onkruid bloeit.
017208: BOON, LOUIS PAUL - Mieke Maaike“s obscene jeugd.
014513: BOON, LOUIS PAUL - Verscheurd jeugdportret.
017276: BOON, L.P. - Gustaaf Vermeersch.
008866: BOON, LOUIS PAUL - Het vroege werk.
018901: BOON, LOUIS PAUL - Mieke Maaike
009130: BOON, LOUIS PAUL - Boon-apartjes. Aforismen, citaten en uitspraken van Louis Paul Boon, verzameld door Gerd de Ley.
016424: BOON, LOUIS PAUL - Eens, op een mooie avond. Uit de nagelaten papieren van Dol Kijwe.
014127: BOON, LOUIS PAUL - Ook de afbreker bouwt op.
016120: BOON, LOUIS PAUL - Grimmige sprookjes voor verdorven kinderen.
020196: BOON, SIEM; VAN GELEUKEN, EVA (SAMENSTELLING). - Ik wilde eigenlijk niet gaan. De repatriering van Indische Nederlanders 1946 - 1964.
009012: BOON, LOUIS PAUL - De liefde van Annie mols/ Als het onkruid bloeit.
010969: BOON, LOUIS PAUL - Reservaat. Boontjes verzamelde reservaten.
013490: BOON, LOUIS PAUL - Abel Gholaerts
009481: BOON, LOUIS PAUL - Te oud voor kamperen ? en andere verhalen. Verzameld werk deel 5.
022565: BOON, LOUIS PAUL - De Zwarte Hand of het anarchisme van de negentiende eeuw in het industriestadje Aalst.
020698: BOON, LOUIS PAUL - Mieke Maaike's obscene jeugd.
015436: BOON, LOUIS PAUL - Dorp in Vlaanderen.
013759: BOON, LOUIS PAUL; DE LEY, GERD (VERZAMELD) - Boon-apartjes. Aforismen, citaten en uitspraken van Louis Paul Boon.
016637: BOON, LOUIS PAUL - Brieven aan Morris, gevolgd door: Herinneringen van Maurice (Morris) Roggeman.
011560: BOON, LOUIS PAUL - Abel Gholaerts.
011231: BOON, LOUIS PAUL - Eros en de eenzame man. Een droefgeestig en schandelijk porno-verhaal.
016226: BOON, LOUIS PAUL - Memoires van Boontje. Prive Domein nr. 138.
016230: BOON, JEANNEKE - Memoires
022668: BOON, LOUIS PAUL - Grimmige sprookjes voor verdorven kinderen.
000109: BOON, LOUIS PAUL - De atoombom en het mannetje met den bolhoed / Mijn kleine oorlog. Verzameld werk, deel 4.
011598: BOON, LOUIS PAUL - Davids jonge dagen.
006141: BOON, LOUIS PAUL/ JO BOON - Blauwbaardje in de ruimte.
016282: BOON, LOUIS PAUL - Geniaal...maar met te korte beentjes. Essays en polemieken.
016166: BOON, LOUIS PAUL - Dag aan dag.
013016: BOON, LOUIS PAUL/ ROGGEMAN, MAURICE - Proleetje en Fantast
016119: BOON, LOUIS PAUL - De paradijsvogel. Relaas van een amorele tijd.
015563: BOON, H.N. - Reve et Realite dans l'oeuvre economique et sociale de Napoleon III.
011469: BOON, R - De hageprediker van Alkmaar.
017080: BOON, LOUIS PAUL - Mieke Maaike
021188: BOON, LOUIS PAUL - Davids jonge dagen.
013413: BOON, LOUIS PAUL - Memoires van de Heer Daegeman.
020188: BOON, LOUIS PAUL - Niets gaat ten onder.
016558: BOON, LOUIS PAUL - Mieke Maaike
017875: BOON, LOUIS PAUL - Dag aan dag.
007750: DE BOOSE, JOHAN - De grensganger. Reis langs de ruines van het IJzeren Gordijn.
014993: DE BOOSE, JOHAN - Gestuite Vlucht. Verhalen.
008302: BOOT, W.J.J. - De boot toet!. Geschiedenis van de Urker bootverbindingen.
022100: BOOT, MARJAN; COPIER, A.D. - A.D. Copier 11 januari 1991.
004655: BOOTH, ALAN - De wegen naar Sata. Een voettocht van 3000 kilometer door Japan.
008040: BOOTH, ALAN - De wegen naar Sata. Een voettocht van 3000 kilometer door Japan.
019751: DE BOOY, H.TH. - Tusschen mijnen en grondzeeen.
002653: BOR, JOSEF - Requiem Theresienstadt
012052: BOR, JOSEF - Requiem Theresienstadt.
011688: BORCHERT, WOLFGANG - Draussen vor der Tur und ausgewahlte Erzahlungen.
002700: BORDEWIJK, F. - Tien Verhalen.
002825: BORDEWIJK, F. - Lente.
003284: BORDEWIJK, F. - De zigeuners.
016956: BORDEWIJK, F. - Huissens. Een climacterium.
005481: BORDEWIJK, F. - Het Eiberschild.
010522: BORDEWIJK, F. - Het Eiberschild.
011158: BORDEWIJK, F. - Verzamelde verhalen.
008188: BORDEWIJK, F. - De wingerdrank.
013958: BORDEWIJK, F. - Noorderlicht.
016506: BORDEWIJK, F. - Rood Paleis.
010934: BORDEWIJK, F. - Dreverhaven Katadreuffe.
009309: BORDEWIJK, F./ HERMANS, W.F. - De Fruitkar/ Inleiding: W.F. Hermans
015404: BORDEWIJK, F. - Noorderlicht.
015081: BORDEWIJK, F./ VAN DER PLAS, MICHEL, INLEIDING. - Tien verhalen
013011: BORDEWIJK, F. - Kritisch proza.
014867: BORDEWIJK, F. - Eiken van Dodona.
016616: BORDEWIJK, F. - Het vegetarisme van Mr. J.P. de Vries.
012984: BORDEWIJK, F. - De wingerdrank.
023043: BORDEWIJK, F. - Nagelaten documenten.
016299: BORDEWIJK, F. - De laatste eer.
002987: BORGART, BEN - Buiten schot.
002988: BORGART, BEN - De kale kaart.
000135: BORGART, BEN - Buiten schot.
007829: BORGART, BEN - Buiten schot. Roman.
007830: BORGART, BEN - Rooiers. Roman.
008847: BORGART, BEN - Een lange weg naar Tipperary. Roman.
021672: BORGART, BEN - Fontana. Roman.
013822: BORGART, BEN - Fontana. Roman.
016826: BORGART, BEN - Troost. Verhalen.
021676: BORGART, BEN - Een getekend mens. Verhalen.
019146: BORGER, GUUS J. - Staat van land en water. Provinciale waterstaat van Utrecht, 1882 - 1982.
015569: BORGERHOFF, STEVEN; LAMBERIGTS, KRISTOF - Mysteries van de geheime genootschappen. De geheime wereld achter Opus Dei, de Illuminati, vrijmetselarij en vele andere.
017174: BORGERS, GERRIT; E.A. (REDACTIE). - Willem de Merode. Schrijvers Prentenboek deel 18.
021971: BORGERS, GERRIT, E.A. (LID VAN DE COMMISSIE). - Louis Paul Boon. Een uitgave samengesteld ter gelegenheid van de bekroning van het oeuvre van Louis Paul Boon met de Constantijn Huygensprijs door de Jan Campert Stichting.
019396: BORGERS, GERRIT, E.A. (REDACTIE). - J. Slauerhoff. Schrijvers Prentenboek 6.
019398: BORGERS, GERRIT, E.A. (SAMENSTELLING). - H. Marsman. Schrijvers Prentenboek 4.
019132: BORGES, JORGE LUIS; BIOY CASARES, ADOLFO; LECHNER, J. (VERTALING). - Kronieken van Bustos Domecq.
019542: BORGES, JORGE LUIS - De Aleph en andere verhalen.
008167: BORGHREVE, MENNO - Wat niet over wil. Een hommage aan Pieter A. Kuyk.
008336: BORGHREVE, JOON, WERY, KUYK, OTTENHOFF, ROUWELER - Meander. Een Bloemendaalse bloemlezing.
021145: BORGMAN, ERIK - Overlopen naar de barbaren. Het publieke belang van religie en christendom.
014296: VAN BORK, GERRIT JAN; TEN HOUTEN-BIEZEVELD, GONNY - Over Boon. Amsterdamse Smaldelen 4.
009458: BORK, J. - Hoogeveen: de veenkolonie in vroegere jaren.
009684: BORMS, EDDY - Humanisme-kritiek in het hedendaagse Franse denken.
014109: BORN, ERNST - Odd Fellow. Glossarium voor de Orde. Geschiedenis, symbolen, gebruiken.
023016: BORODIN, ALEXANDER - Prins Igor. Opera in een proloog en drie akten.
011418: DE BORON, ROBERT - Die Geschichte des Heiligen Gral.
008248: BORSBOOM, AD - De clan van de Wilde Honing. Spirituele rijkdom van de Aborigines.
018063: BORSBOOM, AD - De clan van de Wilde Honing. Spirituele rijkdom van de Aborigines.
006863: BOS, BEN - Tegendelen voorbij. Gedichten.
018921: VAN DEN BOS, ADA - Verstilde Eenvoud.
020622: BOS, J.; HULST, F.J.; BROOD, P. (REDACTIE). - Huizen van stand. Geschiedenis van de Drentse havezaten en andere herenhuizen en hun bewoners.
007068: BOS, WOUTER - Dit land kan zoveel beter.
016661: BOS, JAN; FOORTHUIS, WILLEM (REDACTIE). - Drentse biografieen 4. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Drenten.
000031: TEN BOS, RENE - Bureaucratie is een inktvis.
013516: BOS, KLAAS G.; BOS, JACOB H. - Hoogezand en Sappemeer tijdens de Tweede Wereldoorlog, 1940 - 1945.
021466: BOS, JAN; FOORTHUIS, WILLEM (RED.). - Drentse biografieen 3. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Drenten.
022716: BOS, BEN - Midsland. Terschellingse gedichten.
021465: BOS, JAN; FOORTHUIS, WILLEM (RED.). - Drentse biografieen 2. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Drenten.
019158: TEN BOS, RENE - Het geniale dier. Een andere antropologie.
013517: BOS, KLAAS G.; BOS, JACOB H. - Hoogezand en Sappemeer tijdens de Tweede Wereldoorlog 1940 - 1945.
013056: BOS, JAN/ FOORTHUIS, WILLEM (REDACTIE). - Drentse biografieen 2. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Drenten.
021196: BOS, JAN; FOORTHUIS, WILLEM (REDACTIE). - Drentse biografieen 2. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Drenten.
020295: BOS, J. - Voor een betere toekomst. Het begin van de werkliedenemancipatie in Assen 1871 - 1895. Asser Historische Reeks II.
003444: MANEL/ BOSCH - De avonturen van Marcopol en Gondolex. De hoofdbetaalmeester.
003791: VAN DEN BOSCH, F. - In een plooi van de tijd.
005435: VAN LIJNDEN-VAN DEN BOSCH, A.M.C. - Dominee D.A. Van Den Bosch.
012318: BOSCH, MINEKE/ KLOOSTERMAN, ANNEMARIE - Lieve Dr. Jacobs. Brieven uit de Wereldbond voor Vrouwenkiesrecht 1902 - 1942.
016788: VAN DEN BOSCH, F. - De stuurman van de Max Weber.
007478: VAN DEN BOSCH, F. - In een plooi van de tijd. Verhalen.
009061: VAN DEN BOSCH, F. - In een plooi van de tijd. Verhalen.
012907: BOSCH, J.M.J. (BRIGADE-GENERAAL DER CAVALERIE) - Jaarboek 1998. Koninklijke Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap.
018301: VAN DEN BOSCH, KO - Komt op. Rookt wat. Gaat af. Elf theaterteksten van Ko van den Bosch 1996 - 2006.
013003: BOSCH, F.D.K. - De mythische achtergrond van de Ken Angrok - legende.
012157: VAN DEN BOSCH, F. - Aan de oever van ooit en nooit meer. Verhalen.
019756: VAN DEN BOSCH, F. - In een plooi van de tijd. Verhalen.
016298: VAN DEN BOSCH, F. - Aan de oever van ooit en nooit meer. Verhalen.
005434: BOSCHMA, KEES - Reizen in Napoleons' tijd. Een avontuurlijke en soms hachelijke onderneming.
015207: BOSCHMA, C.; DE GROOT, J.M. E.A. (REDACTIE) - Meesterlijk vee. Nederlandse veeschilders 1600 - 1900.
004972: BOSDRIESZ, JAN/ SOETEMAN, GERARD - Ons Indie voor de Indonesiers. Geschiedenis van Indonesie in de periode 1942-1950.
004629: BOSING, W - Hieronymus Bosch. Ca. 1450-1516. Tussen hemel en hel.
000018: BOSINGER, RUDOLF (HRSG.) - Gesucht: Der echte Luther. Alte Ansichtkarten zu Luthers Leben. Aus der Sammlung von Richard Meinel.
018563: BOSKMA, PIETER - Doodsbloei. Gedichten.
006616: BOSKMA, PIETER - In de naam. Gedichten.
008529: BOSKMA, PIETER - Het zingende doek & De geheime gedichten.
000252: BOSKMA, PIETER - Puur. Gedichten.
011358: BOSKMA, PIETER - In de naam. Gedichten.
020646: BOSKMA, PIETER - Het Zingende Doek & De Geheime Gedichten.
006442: BOSLOUGH, JOHN - Stephen Hawkings heelal. Een kennismaking met een van de markantste geleerden van deze tijd.
007576: BOSMA, HANNAH/ PISTERS, PATRICIA - Madonna. De vele gezichten van een popster.
020274: BOSMA, ULBE - Karel Zaalberg. Journalist en strijder voor de Indo.
021523: BOSMA, ULBE; RABEN, REMCO; WILLEMS, WIM - De geschiedenis van Indische Nederlanders.
017627: BOSMAN, MACHIEL - Elisabeth de Flines. Een onmogelijke liefde in de achttiende eeuw.
015944: BOSSCHER, DOEKO; WAALDIJK, BERTEKE - Ambon. Eer & Schuld. Politiek en pressie rond de Republiek Zuid-Molukken.
006454: BOSSENBROEK, MARTIN/ KOMPAGNIE, JAN H. - Het mysterie van de verdwenen bordelen. Prostitutie in Nederland in de negentiende eeuw.
020282: BOSSENBROEK, MARTIN, E.A. (REDACTIE). - Het geheugen van Nederland. De twintigste eeuw in 101 markante beelden.
019038: BOSWORTH, A.B. - Conquest and Empire. The Reign of Alexander the Great.
016024: BOSWORTH, PATRICIA - Diane Arbus. A Biography.
010864: BOT, PETER - Dochters van Debora. Het profetisch optreden van vrouwen in de middeleeuwse kerk.
005659: BOTJE, HARM - In de ban van de Nijl.
016039: DE BOTTON, ALAIN - De troost van de filosofie.
021183: DE BOTTON, ALAIN - De biograaf.
012452: DE BOTTON, ALAIN - De architectuur van het geluk.
013714: DE BOTTON, ALAIN - Hoe Proust je leven kan veranderen.
014581: DE BOTTON, ALAIN - De architectuur van het geluk.
017746: DE BOTTON, ALAIN - De biograaf.
002761: BOUAZZA, HAFID - De voeten van Abdullah.
016337: BOUAZZA, HAFID (KEUZE, VERTALING, NAWOORD). - Schoon in elk oog is wat het bemint. De mooiste klassieke Arabische liefdesgedichten.
018967: BOUAZZA, HAFID (SAMENSTELLING, VERTALING, COMMENTAAR). - Rond voor rond of als een pikhouweel. Klassieke Arabische erotica.
000186: BOUAZZA, HASSNAE - Arabieren kijken. De alledaagse revolutie.
022377: BOUCHER, ALAN (TRANSLATION). - Ghosts, Witchcraft and the Other World. Icelandic folktales I.
010291: BOUCKOVA, TEREZA, - Indianenloop
017506: BOUDESTEIN, ROB; HOOGLAND, BEN; OMVLEE, GEZIENUS; PETERS, TON - De dood en het peloton. Wielergedichten.
016859: BUCH. BOUDEWIJN - Blauwzee. Eilanden, vierde deel.
018471: STRUYKER BOUDIER, C.E.M. (REDACTIE). - Titus Brandsma. Herzien - herdacht - herschreven.
007733: BOUHUIS, ALBERT (REDAKTIE) - De dubbelstad. Kunstenaars en architecten geven hun visie.
019278: BOUILLIER, GREGOIRE; VAN WOERDEN, FRANS (VERTALING). - De raadselgast. Roman.
019325: BOUMA, HANS; DICKE, OTTO (TEKENINGEN). - Langs wegen van ontroering.
000298: BOUMA, J.M.H.R. - Mongoolse glimlach. Gedichten.
005762: BOUMAN, S./ KUIPER, E.J. (RED.) - Remonstrantse toetsen. Ervaringen met de theologie, 1934-1984.
014562: BOUMAN, HESSEL (BEWERKING) - Wij zijn van het verloren ras. Briefwisseling tussen mr. L.A. Ries en mr. H.J. Bouman, 1923-1962.
007563: BOUMAN, P.J. - In de ban der geschiedenis.
009192: BOUMAN, P.J. - Een handvol mensen (uit de tijd der beide oorlogen).
005285: BOURAOUI, NINA - Het dansfeest van de Murenen.
022309: DE BOURBON, LOUIS; COOLEN, ANTOON; VAN DUINKERKEN, ANTON; ENGELMAN, JAN; VAN OOSTEN, A.J.D. (REDACTIE). - De Gemeenschap; februari 1935, no. 2; 11e jaargang.
022310: DE BOURBON, LOUIS; COOLEN, ANTOON; VAN DUINKERKEN, ANTON; ENGELMAN, JAN; VAN OOSTEN, A.J.D. (REDACTIE). - De Gemeenschap; maart 1935; no. 3; 11e jaargang.
003800: DE BOURBON, LOUIS - Zigeunerbloed.
004120: DE BOURBON, LOUIS - Het rood van de hemel.
022985: DE BOURBON, LOUIS - Het licht achter Golgotha.
022308: DE BOURBON, LOUIS; COOLEN, ANTOON; VAN DUINKERKEN, ANTON; ENGELMAN, JAN; VAN OOSTEN, A.J.D. (REDACTIE). - De Gemeenschap, augustus 1934; no. 8; 10e jaargang.
020712: DE BOURBON, LOUIS - Karambool. Gedichten.
022307: DE BOURBON, LOUIS, COOLEN, ANTOON, VAN DUINKERKEN, ANTON, ENGELMAN, JAN; VAN OOSTEN, A.J.D. (REDACTIE). - De Gemeenschap. januari 1934, no. 1. 10e jaargang.
022315: DE BOURBON, LOUIS; COOLEN, ANTOON; E.A. (REDACTIE). - De Gemeenschap; juli - augustus 1941; no. 7 - 8 ; 17e jaargang.
022316: DE BOURBON, LOUIS; COOLEN, ANTOON; E.A. (REDACTIE). - De Gemeenschap; mei 1941; no. 5 ; 17e jaargang.
022317: DE BOURBON, LOUIS; COOLEN, ANTOON; E.A. (REDACTIE). - De Gemeenschap; juni 1941; no. 6 ; 17e jaargang.
022313: DE BOURBON, LOUIS; COOLEN, ANTOON; E.A. (REDACTIE). - De Gemeenschap; juni 1936 ; no. 6 ; 12e jaargang.
022314: DE BOURBON, LOUIS; COOLEN, ANTOON; E.A. (REDACTIE). - De Gemeenschap; januari 1936 ; no. 1. ; 12e jaargang
019661: DE BOURBON, LOUIS; VAN EIJSSELSTEYN, BEN (NAWOORD). - De zwarte vanen. Verhalen.
022312: DE BOURBON, LOUIS; COOLEN, ANTOON; VAN DUINKERKEN, ANTON; ENGELMAN, JAN; GIJSEN, MARNIX; VAN OOSTEN, A.J.D.; VERCAMMEN, JAN (REDACTIE) - De Gemeenschap; april 1939; nr. 4; 15e jaargang.
022191: DE BOURBON, LOUIS - Twaalf maal Azie.
017914: BOURGONJE, FLEUR - Hartenbeest (gedichten)/ Verdwijnpunt (roman).
018114: BOURGONJE, FLEUR - Sintering. Gedichten.
011777: BOURGONJE, FLEUR - Onderstroom.
011778: BOURGONJE, FLEUR - Een huis voor het leven.
013881: BOURKE, JOANNA - An intimate history of killing. Face tot face killing in 20th century warfare.
021376: BOUT, D.C.A. (SAMENSTELLING); KRAEMER, H. (VOORWOORD). - In den strijd om ons Volksbestaan.
022236: BOUTENS, P.C. ; DE CLERCK, KAREL (SAMENSTELLING EN INLEIDING). - Altijd zing ik 't zelfde lied.
007169: BOUTENS, P.C. - Vergeten liedjes.
017709: BOUTENS, P.C. (VERTALING). - Oden en fragmenten van Sapfo; waaraan is toegevoegd zijn "Ode aan Sapfo".
013587: BOUWER, JAN - Het vermoorde land.
012400: BOUWHUIS, J. - Johanna F. van Buren (1881-1962). Dichterschap en dialect.
010512: BOUWMAN, CARA ELLA (SAMENSTELLING) - Een bron die nooit dooft. Stemmen van tegenspraak in proza en poezie uit Indonesie.
013555: BOUWMAN, K.G. - Foto-gedenkboek Gereformeerde Scholen Schildwolde.
013556: BOUWMAN, K.G. - Foto-gedenkboek Gereformeerde Scholen Schildwolde.
008285: BOVENKERK, FRANK - Hedendaags kwaad. Criminologische opstellen.
019991: BOVENKERK, FRANK; BRUNT, LODEWIJK (SAMENSTELLING EN INLEIDING). - De rafelrand van Amsterdam. Jordaners, pinda-Chinezen, ateliermeisjes en venters in de jaren dertig. Vier sociografische schetsen.
008893: BOVENS, G.A.J. - Tankvaart. Beeld van gigantische ontwikkeling.
019011: BOVEY, ALIXE - Monsters & Grotesques in Medieval Manuscripts.
012590: BOWDEN, MARK - Te gast bij de ayatollah. Het ware verhaal van het Iraanse gijzelingsdrama.
012591: BOWDEN, MARK - Guests of the Ayatollah. The first battle in the west's war with militant Islam.
003636: BOWEN, ELIZABETH - Het huis met de klimop en andere verhalen.
016959: BOWLES, JANE; DILLON, MILLICENT (EDITOR). - Out in the World. Selected Letters of Jane Bowles, 1935 - 1970.
003538: BOWLES, PAUL - De tere prooi.
015656: BOXER, C.R. - Zeevarend Nederland en zijn wereldrijk 1600 - 1800.
015952: VAN BOXSEL, MATTHIJS - De encyclopedie van de domheid. Morosofie. Dwaze wijzen en wijze dwazen in Nederland en Vlaanderen.
000337: VAN BOXTEL, H. - Liederen van onschuld en onbehagen.
019045: BOYCE, ROBERT; ROBERTSON, ESMONDE M. (ED.) - Paths to War. New Essays on the Origins of the Second World War.
007348: BOYD, WILLIAM/ KING, EDMUND J. - The history of western education.
008822: BOYD, ROBIN - New directions in Japanese architecture.
016036: BOYER, PAUL - Urban Masses and Moral Order in America, 1820 - 1920.
010658: TER BRAAK, MENNO - Het verraad der vlaggen.
004823: TER BRAAK, MENNO - In gesprek met de vorigen.
004890: TER BRAAK, MENNO - Demasque der schoonheid.
016400: TER BRAAK, MENNO - In gesprek met de vorigen.
005346: TER BRAAK, MENNO - Het verraad der vlaggen.
013027: TER BRAAK, MENNO - Het verraad der vlaggen.
005684: TER BRAAK, MENNO - De artikelen over emigrantenliteratuur 1933-1940.
008633: TER BRAAK, MENNO - Reinaert op reis. Essays. Stoa-reeks.
023053: TER BRAAK, MENNO - Dr. Dumay verliest...
018767: TER BRAAK, MENNO - Van oude en nieuwe christenen.
014467: TER BRAAK, MENNO - Van oude en nieuwe christenen. De nieuwe elite.
020915: TER BRAAK, MENNO, BUSKEN HUET, C; CARMIGGELT, S.; VAN DUINKERKEN, ANTON; ELSSCHOT, WILLEM; ETT, HENRI A.; HERMANS, W.F.; DE KADT, J.; VAN MOERKERKEN, P.H.; MORRIEN, ADRIAAN; DU PERRON, E.; SCHMOOK, G.; STUIVELING, GARMT, VESTDIJK, S.; VOSMAER, C. - Over Multatuli. Essay's.
011933: TER BRAAK, MENNO - Het verraad der vlaggen. Kort en goed.
016459: TER BRAAK, MENNO - Reinaert op reis. Essays.
015062: TER BRAAK, MENNO/ VESTDIJK, SIMON/ VAN VRIESLAND, VICTOR E. E.A. , REDACTIE. - Forum. Maandschrift voor Letteren en Kunst.
008211: TER BRAAKE, G. - Drentse havezaten van Huis te Anssen tot Huize Westrup.
009066: TER BRAAKE, G. - Drentse havezaten van Huis te Anssen tot Huize Westrup.
003654: BRAAM, STELLA/ MEHMET ULGER - Grijze Wolven.
005660: BRAAM, CONNY - De woede van Abraham. Roman.
022812: BRAASEM, W.A. (VERTALING EN INLEIDING). - Pantuns.
012025: BRAASEM, W.A./ BRINKMAN, PAUL/ KOHN, HEIN (SAMENSTELLING) - Naieve schilders zien ons land.
015131: BRAASEM, W.A. - Jonkers tussen stad en wad. De Groningse borgen en haar bewoners.
020019: BRAASEM, W.A. / NIEUWENHUYS, R. / SAMENSTELLERS - Volkspoezie uit Indonesie.
020871: DEN BRABANDER, GERARD; DE VRIES, THEUN (VOORWOORD). - Rembrandt, de monsters en andere verzen.
020945: DEN BRABANDER, GERARD - De verduisterde dichter.
014183: DEN BRABANDER, GERARD - Gespleten vuur. Verzen.
007118: BRACHER, KARL DIETRICH/ FUNKE, MANFRED/ JACOBSEN, HANS ADOLF - Deutschland 1933-1945. Neue Studien zur nationalsozialistischen Herrschaft. Schriftenreihe Band 314.
013463: BRACHES, ERNST - Nachtboog. Verhalen.
020026: BRACHES, ERNST - Engel en afgrond. Over “Turn of the Screw“ van Henry James.
017878: BRACKEN, GREGORY (ED.) - Aspects of Urbanization in China. Shanghai, Hong Kong, Guangzhou.
009360: BRADBURY, MALCOLM - Schrijvers van de nieuwe tijd. Van Ibsen tot Kafka.
017115: BRADY, ANDREA - Wildfire. A Verse Essay on Obscurity and Illumination.
017217: BRAECKMAN, INGE - Beeltenissen.
003120: BRAGG, SIR WILLIAM - Het wonder van het licht.
018951: BRAKER, G.M.E. - Kroniek van de Oorlogsjaren 1940 - 1945 in de Gemeente Beilen.
018171: BRAKER, G.M.E. - Kroniek van de Oorlogsjaren 1940 - 1945 in de Gemeente Beilen.
010467: BRAKMAN, WILLEM - Debielen en demonen.
004348: BRAKMAN, WILLEM - De biograaf.
004349: BRAKMAN, WILLEM - Die ene mens.
004351: BRAKMAN, WILLEM - De opstandeling.
004352: BRAKMAN, WILLEM - Water als water.
019241: BRAKMAN, WILLEM - Debielen en demonen.
016999: BRAKMAN, WILLEM - De graaf van Den Haag. Roman.
006338: BRAKMAN, WILLEM - De gehoorzame dode. Roman.
007402: BRAKMAN, WILLEM - Van de in hoger kringen verliefde. Roman.
014150: BRAKMAN, WILLEM - De oorveeg. Roman.
013866: BRAKMAN, WILLEM - De biograaf.
008337: BRAKMAN, WILLEM - Een weekend in Oostende. Roman.
000191: BRAKMAN, WILLEM - De bekentenis van de heer K.
014729: BRAKMAN, WILLEM - De blauw-zilveren koning. Roman.
008934: BRAKMAN, WILLEM - Jongensboek. Verhalen.
009150: BRAKMAN, WILLEM - Een weekend in Oostende. Roman.
017001: BRAKMAN, WILLEM - Pop op de bank. Een autobiografie.
019300: BRAKMAN, WILLEM - Zes subtiele verhalen.
009469: BRAKMAN, WILLEM - Ansichten uit Amerika. Roman.
015609: BRAKMAN, WILLEM - De gehoorzame dode. Roman.
014976: BRAKMAN, WILLEM - De gehoorzame dode. Roman.
018118: BRAKMAN, WILLEM - Vijf manieren om een oude dame te wekken. Verhalen.
018451: BRAKMAN, WILLEM - De bekentenis van de heer K.
013581: BRAKMAN, WILLEM - Zes subtiele verhalen.
015860: BRAKMAN, WILLEM - De graaf van Den Haag. Roman.
011840: BRAKMAN, WILLEM - Die ene mens.
019560: BRAKMAN, WILLEM - Jongensboek. Verhalen.
018442: BRAKMAN, WILLEM - Een familiedrama. Verhalen.
014572: BRAKMAN, WILLEM - Het godgeklaagde feest. Een beeldroman.
021786: BRAKMAN, WILLEM - Glossen en Schelfhoutjes. Essays over literatuur
019165: BRAKMAN, WILLEM - Vijf manieren om een oude dame te wekken. Verhalen.
009763: BRAKMAN, WILLEM - De biograaf. Roman.
014789: BRAKMAN, WILLEM - Gesprekken in huizen aan zee. Roman.
013577: BRAKMAN, WILLEM - Vijf manieren om een oude dame te wekken. Verhalen.
012338: BRAKMAN, WILLEM - Een weekend in Oostende.
021908: BRAKMAN, WILLEM - Een goede zaak. Roman.
020235: BRAKMAN, WILLEM - Een familiedrama. Verhalen.
009855: BRAKMAN, WILLEM - De oorveeg. Roman.
009883: BRAKMAN, WILLEM - Een weekend in Oostende. Roman.
010050: BRAKMAN, WILLEM - Come-back. Roman.
010987: BRAKMAN, WILLEM - De vadermoorders. Roman.
010988: BRAKMAN, WILLEM - Vijf manieren om een oude dame te wekken. Verhalen.
010789: BRAKMAN, WILLEM - De blauw-zilveren koning. Roman.
012450: BRAKMAN, WILLEM - Water als water.
020483: BRAKMAN, WILLEM - Zeeland bestaat niet.
011668: BRAKMAN, WILLEM - De opstandeling.
012420: BRAKMAN, WILLEM - De weg naar huis.
020654: BRAKMAN, WILLEM - Het goede boek. Roman.
017609: BRAKMAN, WILLEM - Het zwart uit de mond van Madame Bovary.
021256: BRAKMAN, WILLEM - De gelukzaligen. Roman.
019154: BRAKMAN, WILLEM - De biograaf. Roman.
019932: BRAKMAN, WILLEM - Water als water.
013711: BRAKMAN, WILLEM - De gelukzaligen. Roman.
019167: BRAKMAN, WILLEM - Een weekend in Oostende. Roman.
016353: BRAKMAN, WILLEM - Kind in de buurt. Roman.
012739: BRAKMAN, WILLEM - De reis van de douanier naar Bentheim. Novelle.
015143: BRAKMAN, WILLEM - Ante Diluvium. Roman.
019322: BRAKMAN, WILLEM - De gehoorzame dode. Roman.
021867: BRAKMAN, WILLEM - Het doodgezegde park. Roman.
018031: BRAKMAN, WILLEM - Van de in hogere kringen verliefde. Roman.
020736: BRAKMAN, WILLEM - Het groen van Delvaux. Roman.
020927: BRAND, HANNO (ED.) - The German Hanse in Past & Present Europe. A medieval League as a model for modern interregional cooperation?
018641: BRAND, ED (SAMENSTELLING); STINS, ANNE; VAN SWIETEN, JUDICUS (VERTALINGEN). - Het cahier Vincent van Gogh. Bipolaire cahiers, deel IV.
012666: BRAND, MARTIN; ESSER, PAUL E.A. - Langendijk 6 - 8 te Vianen. Geschiedenis van het huis en zijn bewoners.
021349: BRAND, HANS; BRAND, JAN (REDACTIE). - De Hollandse Waterlinie.
015672: BRANDENBURG, ANGENIES - Annie Romein-Verschoor, 1895-1978. Deel II: Noten en commentaar. Open Domein nr. 16.
016845: VAN DEN BRANDHOF, MARIJKE - Een vroege Vermeer uit 1937. Achtergronden van leven en werken van de schilder / vervalser Han van Meegeren.
006600: BRANDL, FRANZ - Staatsprozesse. Zwei Jahrtausende Gericht im Dienst der Macht.
017338: BRANDS, JANS J. - Emmen in oude ansichten.
000105: BRANDS, WIM - Verzamelde gedichten.
011864: BRANDSE, WIM - De wonderbaarlijke Bolero van Ravel en andere opstellen over muziek.
022844: BRANDSMA, BART - De hel, dat is de ander. Het verschil in denken van moslims en niet-moslims.
022042: BRANDSMA, BART - De hel, dat is de ander. Het verschil in denken van moslims en niet-moslims.
003302: BRANDT, C.D.J. - Kruisvaarders naar Jeruzalem.
003620: BRANDT, WILLEM - Hart van jade.
003926: BRANDT, WILLEM - De Keerkringvogel.
004372: BRANDT, WILLEM - Het Land van Terugkomst.
015193: BRANDT, WILLEM - Verzamelde gedichten.
018645: BRANDT, WILLEM - Demarcatielijn.
017919: BRANDT, WILLEM - Hart van Jade. Chinese lyriek.
022277: BRANDT, WILLEM - Het geheim.
017282: BRANDT, WILLEM - Reizend achter het heimwee.
018733: BRANDT, WILLEM - Demarcatielijn.
010584: BRANDT, WILLEM - De gele terreur.
011655: BRANDT, WILLEM - Hart van Jade. Chinese lyriek.
012955: BRANDT, WILLEM - Nomaden. Een kerstsuite.
015507: BRANDT, C.D.J. - Van vriend tot tegenstander. De verhouding tussen Rusland en de Verenigde Staten in de jaren 1775-1904.
011613: BRANDT, WILLEM - De gedichten van een vrijmetselaar.
010185: BRANDT, WILLEM - Het Land van Terugkomst. Een Indonesisch reisjournaal in poezie.
018818: BRANDT, WILLEM - Verzamelde gedichten.
019018: MULTATULI; BRANDT, CORSTIUS, H. (KEUZE). - Brieven van Multatuli.
018020: BRANDT, WILLEM - De Kaars. Acht verhalen rond de kersttijd en een kerstsuite.
018876: BRANDT, WILLEM - Ik ben de jeugd. Een gedicht.
000312: BRANDT, A. - Holle Pinkel deel 1 - 2 - 3.
022832: BRANDT, WILLEM - Binnen Japansch prikkeldraad. Verzen.
005753: BRASCH, THOMAS - Boven ons een hemel van staal.
016060: BRASILLACH, ROBERT - Onze vooroorlogstijd.
003106: BRASSAI - Henry Miller in Paris.
013201: BRASSER, FONS - Water Towers/ Watertorens/ Wasserturme.
011202: BRASZ, CHAYA - In de tenten van Jaakov. Impressies van 75 jaar Progressief Jodendom in Nederland, 1931-2006.
008574: BRAUDEL, FERNAND - Capitalism and material life 1400 - 1800.
020694: BRAUDEL, FERNAND - Memory and the Mediterranean.
014944: BRAULT, JACQUES; VAN ALTENA, ERNST (VERTALING). - Agonie. Roman.
020113: BRAUN, MARIANNE - De regeringskommissaris in Finsterwolde. Een bijdrage tot de geschiedschrijving van de Koude Oorlog in Nederland.
013313: BRAUNBEHRENS, VOLKMAR - Salieri. Een musicus in de schaduw van Mozart.
018038: BRAYBROOKE, NEVILLE (TEKST); OORTHUYS, CAS (FOTO - Dit is Londen.
012908: BREALEY, RICHARD A./ MYERS, STEWART C. - Principles of Corporate Finance.
014080: BRECHT, BERTOLT - Leesboek.
005111: BRECHT, BERTOLT - Tui-roman.
005173: BRECHT, BERTOLT. - Der kaukasische Kreidekreis. Heft 13/ Versuche 31.
005994: BRECHT, BERTOLT - Mutter Courage und ihre Kinder. Eine Chronik aus dem Dreissigjahrigen Krieg.
006191: BRECHT, BERTOLT - Die Stucke von Bertolt Brecht in einem Band.
012231: BRECHT, BERTOLT - De Kaukasische krijtkring. Toneel.
006834: BRECHT, BERTOLT - De trofeeen van Lucullus. Een keuze uit Brecht's verhalend proza.
018408: BRECHT, BERTOLT; MULLER, KAREL (VERTALING). - De visioenen van Simone Machard. Toneel.
012059: BRECHT, BERTOLT - In afwachting van zware stormen. Verhalen.
012150: BRECHT, BERTOLT - Brecht Liederbuch. Herausgegeben und kommentiert von Fritz Hennenberg.
008640: BRECHT, BERTOLT - In afwachting van zware stormen. Verhalen.
012356: BRECHT, BERTOLT - De verhalen van Bertolt Brecht.
008801: BRECHT, BERTOLT - Fluchtlingsgesprache.
020877: BRECHT, BERTOLT - Schweyk im zweiten Weltkrieg.
009194: BRECHT, BERTOLT - Uber Theater.
009196: BRECHT, BERTOLT - Hauspostille. Mit Anleitungen, Gesangsnoten und einem Anhang.
009197: BRECHT, BERTOLT - Fluchtlingsgesprache.
009216: BRECHT, BERTOLT - Bearbeitungen. Zweiter Band. Des Prozess der Jeanne d'Arc zu Rouen 1431/ Don Juan/ Pauken und Trompeten.
009217: BRECHT, BERTOLT - Drei Groschen Roman.
009347: BRECHT, BERTOLT - Lehrstucke.
017452: BRECHT, BERTOLT - Die Geschafte des Herrn Julius Caesar. Romanfragment.
020686: BRECHT, BERTOLT - Driestuiversproces. Een sociologies experiment.
018870: BRECHT, BERTOLT; MEIJERINK, GERDA (KEUZE EN VERTALING). - Een engel verleid je niet. Twintig liefdesgedichten.
011608: BRECHT, BERTOLT - Brecht poems part three, 1938 - 1956.
011626: BRECHT, BERTOLT/ RAMTHUN, HERTA (EDITED) - Diaries 1920 - 1922.
000296: BRECHT, BERTOLT; MOOIJ, MARTIN (SAMENSTELLING, INLEIDING EN VERTALING). - Over de aardse liefde en meer: uit een leven vol gedichten en verzen.
019903: BRECHT, BERTOLT - Hundert Gedichte 1918 - 1950.
022597: BRECHT, BERTOLT; KOUWENAAR, GERRIT (VERTALING). - De goede mens van Sezuan.
006797: BREDERO, ADRIAAN H. - Bernardus van Clairvaux (1091-1153). Tussen cultus en historie. De ontoegankelijkheid van een hagiografisch levensverhaal.
019739: BREDERO, G.A.; PRINSEN, J. (INLEIDING EN AANTEEKENINGEN). - G.A. Bredero's Spaansche Brabander.
019255: BREDERO; GROOTES, E.K. (SAMENSTELLING). - Liederen van Bredero.
013293: BREDERO, ADRIAAN H. - Christenheid en christendom in de middeleeuwen. Over de verhouding van godsdienst, kerk en samenleving.
010384: VAN BREDERODE, DESANNE - Brief aan een gelukzoeker.
019831: BREDEROO, NICO J.; COUPRIE, LEENDERT D.; MADOU, MIREILLE J.H.; NAUTA, GERHARD J. (SAMENSTELLING). - Oog in oog met de spiegel.
005066: BREDIUS, A. - Rembrandt Gemalde, 630 Abbildungen.
004217: DE BREE, L.W. - Leer mij ze kennen de Zeeuwen.
004218: DE BREE, L.W. - Leer mij ze kennen de Zeeuwen.
017220: DE BREE, L.W. - Walcheren onder vreemde heersers.
015065: BREEBAART, D. (VOORZITTER). - West-Frieslands Oud en Nieuw.
015067: BREEBAART, D. , VOORZITTER - West-Frieslands Oud en Nieuw.
015068: BREEBAART, D. , VOORZITTER - West-Frieslands Oud en Nieuw
015755: BREEMER, JOPIE; ENDT, ENNO (INLEIDING). - De groote beer in 't luchtruim. Een keuze uit De Ontboezemingsbundel van Jopie Breemer.
003379: KUNSTHAUS BREGENZ - Museumarchitektur: Texte und Projekte von Kunstlern.
013951: BREGMAN, AHRON; EL-TAHRI, JIHAN - The fifty years war. Israel and the Arabs.
014732: BREGSTEIN, PHILO - Gesprekken met Jacques Presser.
010563: BREGSTEIN, PHILO/ BLOEMGARTEN, SALVADOR - Herinnering aan Joods Amsterdam.
022461: BREGSTEIN, PHILO - Terug naar Litouwen. Sporen van een joodse familie.
021121: BREIT, HARVEY; BONNER LOWRY, MARGERIE (EDITORS). - Selected Letters of Malcolm Lowry.
015702: BREIT, HARVEY; BONNER LOWRY, MARGERIE (EDITORS) - Selected Letters of Malcolm Lowry.
013957: BRELOER, HEINRICH - Unterwegs zur Familie Mann. Begegnungen, Gesprache, Interviews.
023045: BREMAN, J.C. - Op weg naar een slechter bestaan. Verwijdering van industriėle arbeid uit de formele sector van de economie.
016347: BREMAN, JAN - Koelies, planters en koloniale politiek. Het arbeidsregime op de grootlandbouwondernemingen aan Sumatra
014817: BREMER, DELIA; WESTERHUIS, RIA - Minnezinne. Drentse erotische poezie.
013251: BREMER, G.J. - Hora Est. Proefschriften van huisartsen, 1900 - 1995.
021022: BREMERKAMP, G.J. - Oude foto's en prentbriefkaarten. IJmuiden, Velsen, Driehuis, Santpoort.
006358: BREMMER, C. (RED.) - Pieter Sjoerds Gerbrandy. Herdenkingsbundel .
012177: BREMMER, JAN/ ROODENBURG, HERMAN (REDACTIE) - Gebaren en lichaamshouding van de oudheid tot heden.
019027: BREMS, HUGO - De dichter is een KOE. Over poezie.

Next 1000 books from Antiquariaat Het Kofschip[an error occurred while processing this directive]

9/14