Antiquariaat Het Kofschip
Molenplaatsweg 10, 9531 JW Borger, The Netherlands. Tel.: +31 (0)599 236 651            Email: antiquariaathetkofschip@gmail.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
010371: KRUIDERINK, RIENK - Dijklichamen/ Dyklichems. Gedichten.
000956: DE KRUIF, PAUL - Bacterienjagers. Figuren uit den strijd tegen het oneindig kleine.
018138: KRUIGER, J.B.T.; VAN OUDHEUSDEN, JAN A. (EINDREDACTIE). - Architectuur en stedebouw in Drenthe 1850 - 1940.
019348: KRUIJT, J.P. - Ontogeny of Social Behaviour in Burmese Red Junglefowl (Gallus Gallus Spadiceus).
008019: KRUISINGA, J.J./ VAN WEELE, A.M. - Scheepsbouw, droogdokken en onderhoud van schepen.
020699: KRUIT, JOHANNA - Omtrent het getij. Gedichten.
018042: KRUITHOF, JACQUES - Slaapvertrek. Gedichten.
020247: KRUPP, MICHAEL - De geschiedenis van de Joden in het Land Israel. Van de val van Jeruzalem tot het zionisme (70 - 1870).
021732: KRUSEMAN, W.M. - Open Einder.
005664: KRUSEMAN, MINA - Brieven. Alles bevalt mij behalve rust.
022630: KUBIZEK, AUGUST - Adolf Hitler. mein Jugendfreund. Ein authentisches Dokument mit neuen Bildern.
010735: KUBIZEK, AUGUST. - Young Hitler. The story of our friendship.
002848: KUBY, ERICH - De laatste verschrikkingen. Duitsland 1945.
007345: KUHN, THOMAS S. - De structuur van wetenschappelijke revoluties. Teksten wetenschapsfilosofie.
020212: KUIJER, GUUS - Hoe een klein rotgodje God vermoordde.
018854: KUIJER, GUUS - Hoe word ik gelukkig? Een zelfhulpboek.
015030: KUIJER, GUUS - Hoe word ik gelukkig? Een zelfhulpboek.
005558: KUIJER, GUUS - De redder van Afrika. Roman.
020872: KUIJK, G.W. - Grammatica van het Deventer Dialect.
022903: KUIJK, JAN; VERDONCK, RUUD; SCHOUTEN, ROB (SAMENSTELLING). - Het Genootschap. Eerste handboek voor nutteloze kennis.
018618: KUIJPER, JAN - Sonnetten.
022601: KUIJPER, JAN - Ondoden. Sonnetten.
015023: KUIJPER, JACOB, E.A. - Over de aquarellist en de aquarel. 50 jaar Hollandse Aquarellistenkring.
021083: KUIK, DIRKJE - Huishoudboekje met rozijnen.
016022: KUIK, WILLIAM D. - De held van het potspel of het geheime huwelijk.
019395: KUIK, DIRKJE - Het kindercircus. Een studie in zwart en mauve.
018441: KUIK, DIRKJE - Broholm. Roman.
009430: KUIK, H./ VAN DER NEUT-LEGEMAAT, W. - Gieten, namen op de steen. De geschiedenis achter de namen op de gedenksteen van Gieten.
009431: KUIK, H./ VAN DER NEUT-LEGEMAAT, W. - Gieten, namen op de steen. De geschiedenis achter de namen op de gedenksteen van Gieten.
012004: KUIK, WILLIAM D. - De twee snoeken. Een historisch verhaal.
004996: KUILE, E.H. TER - Noord- en Oost- Salland. Deel IV. De provincie Overijsel. Derde stuk.
005368: KUILENBURG, H. VAN - Afscheid H. Van Kuilenburg, socialist en zakenman. Drie redevoeringen uitgesproken op 28 en 29 juni 1963 ter gelegenheid van zijn afscheid als directeur van de N.V. De Arbeiderspers te Amsterdam.
020843: KUIPER, MARCEL - Historische Topografische Kaarten Drenthe. Bladen van de Chromo-topografische Kaart van het Koninkrijk der Nederlanden schaal 1 : 25.000, 1898-1934.
007091: KUIPER, YME/ THOMASSEN, KEES - Banden van vriendschap. De collectie Alba Amicorum Van Harinxma Thoe Slooten.
016259: KUIPER, WILLEM / RESOORT, ROB , VERTALING - Het ongelukkige leven van Esopus. Levensgeschiedenis van de legendarische fabeldichter Esopus, de mismaakte die alle geleerden en hoogwaardigheidsbekleders in verstand en visie overtrof, maar uit afgunst werd gedood.
014342: KUIPER, D.TH.; SCHUTTE, G.J. (REDACTIE). - Het kabinet Heemskerk 1908-1913. Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme na 1800. Jaargang 18.
009964: KUIPER, YME/ LANDEWE, WENDY/ WINKLER PRINS POSTMA, NYNKE - Fogelsanghstate. Een Groninger schat in een Friese state.
013651: KUIPER, G.; BLAAK, J.A. (SAMENSTELLERS). - Een kerk op weg, 1835 - 1985. 150 jaar Gereformeerden in Appingedam.
015038: KUIPERS, WILLEM - ISBN van de Wereldliteratuur.
010085: KUIPERS, G. - Hondsrug. Heuvels en hunebedden.
012661: KUIPERS, ANSKE HIELKE/ KUIPERS, MARIETJE E. (BEZORGING) - In de Indische wateren. Anske Hielke Kuipers: gezaghebber bij de Gouvernementsmarine 1833 - 1902.
006752: KUIPERS, REINHOLD (SAMENSTELLING) - Inkt van dizze stad. Groningen in gedichten.
022204: KUIPERS, BIRGIT; MULDER, DIRK (SAMENSTELLING). - Je moet nu naar een andere school. Verhalen over kamp Westerbork, 1939 - 1945.
012721: KUIPERS, K.J. - Een Groninger zeeman in Napoleontische tijd. Zee- en landreizen van K.J. Kuipers. Kleine handelsvaart contra Continentaal Stelsel.
008567: KUITERT, HANS/ RABBANI, MOUIN - Palestina, land zonder vrede. Een kritische beschouwing van de aanhoudende crisis in het Midden-Oosten.
010169: KUNDERA, MILAN - Identiteit. Roman.
008580: KUNDERA, MILAN - Het leven is elders. Roman.
009353: KUNDERA, MILAN - De traagheid. Roman.
008697: KUNDERA, MILAN - De traagheid. Roman.
009366: KUNDERA, MILAN - Afscheidswals. Roman.
012110: KUNDERA, MILAN - Het boek van de lach en de vergetelheid.
005254: KUNERT, GUNTER - Uit hoofde van de hoeden. Roman.
007938: KUNERT, GUNTER - Gast aus England. Erzahlung.
005652: KUNERY, ISTVAN A.I. DE. - Broedermoord in Tsjecho-slowakije. De vrijheidsstrijd der Tsjecho-Slowaken.
014979: KUNG, HANS/ JENS, WALTER - Wereldliteratuur en religie. Pascal, Gryphius, Lessing, Holderlin, Novalis, Kierkegaard, Dostojewski, Kafka.
011319: KUNNEMAN, HARRY - Van theemutscultuur naar walkman-ego. Contouren van postmoderne individualiteit.
018941: KUNST, SASKIA - De visvergunning van de weduwe. Kroniek van land en water.
010917: KUNTORO, SUCI HARTINI - Bahasa Indonesia voor beginners.
016684: KUNZEL, RUDI - Beelden en zelfbeelden van middeleeuwse mensen. Historisch-antropologische studies over groepsculturen in de Nederlanden, 7de-13de eeuw.
001058: KUPER, MARIJKE; VAN ZIJL IDA - Gerrit Th. Rietveld. 1888 - 1964. Het Volledige Werk.
001058: KUPER, MARIJKE; VAN ZIJL IDA - Gerrit Th. Rietveld. 1888 - 1964. Het Volledige Werk.
000729: KUPER, INGE - Buiten staan. Een tuin in Westerwolde.
009550: KUREISHI, HANIF - The Black Album. Roman.
010375: KURLANSKY, MARK - Zout. Een wereldgeschiedenis.
011982: KURLANSKY, MARK - Cod. A Biography of the Fish That Changed the World.
018349: KURPERSHOEK, MARCEL - Onzalig Jeruzalem.
010086: KURPERSHOEK, MARCEL - De laatste bedoeien.
014837: KURPERSHOEK, MARCEL. - Wie luidt de doodsklok over de Arabieren. Essays.
017487: KURPERSHOEK, MARCEL - De Tragopan van Kohistan. Over klimmen, geloof en de Great Game.
014063: KURPERSHOEK, MARCEL - Volg de wolken. Met Xenophon door het Turkse oosten.
018425: KUSTERS, WIEL - Het mijnmuseum. Notities.
016615: KUSTERS, WIEL - De killer. Over poezie en poetica van Gerrit Kouwenaar.
019016: KUYLE, ALBERT - St. Eloy.
016764: KUYLE, ALBERT - Zeiltocht.
010633: KUYPER, RUUD - Jazz en omstreken. Handboek voor spelers en luisteraars.
022589: KUYPER, SJOERD - Een reisgenoot. Gedichten.
007246: KUYPERS, PAUL/ MAK, GEERT - Aangeschoten wild. Over macht, moraal en politiek.
013625: KWAKENBRUG, R.J. - De stad rondom de hoge toren. Gedenkboekje 1040 - 1940.
014853: KWIET, KONRAD - Rijkscommissariaat Nederland. Mislukte poging tot vestiging van een nationaal- socialistische orde.
008013: KWJ BEWEGING VAN WERKENDE JONGEREN. - Ziet wat organisatie vermag. Geschiedenis van de arbeidersbeweging.
011271: KYBAL, JAN - Kruiden. Een beschrijving van meer dan 100 soorten kruiden, met vele illustraties in kleur.
019730: KYMMELL, J.A.R. ; ZIJLSTRA, Y. - Na een Eeuw, 1807 - 1907. Gedenkschrift ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan der Gemeente Assen.
000601: L.A.R.L. - WITBOEK betreffende het gebeurde in de Nederlandse internerings- en bewakingskampen in de jaren na de bevrijding.
022795: LAABI, ABDELLATIF - Geschiedenis van de zeven martelaren van de hoop. Verhalend gedicht. & Grafredes gemerkt met het bloedrode brandijzer.
017301: LAANSMA, KLAZIEN (SAMENSTELLING). - Aboriginal Mythen.
012351: LAANSMA, KLAZIEN/ KLARE TAAL. - Aboriginal sprookjes en mythen.
007126: LAARMAN, H. - Nederlanders door Nederlanders geschetst.
001234: LABORDUS, R.J.; VERWIJMEREN, M.A.P. - De Bartholomeusparochie van Nootdorp. De geschiedenis van haar kerkgebouw 1871 - 1996
006251: LAFARGUE, PAUL - De legende van Victor Hugo.
009352: LAFARGUE, PAUL - De legende van Victor Hugo.
008743: LAFEBER, WALTER - America, Russia and the Cold War, 1945-1984
022493: LAFFIN, JOHN - De Arabische mentaliteit. Aspecten van een onbegrepen cultuur. De invloeden van religie, geschiedenis en taal op de denkwijze en het gedrag van de Arabieren.
006813: LAFFIN, JOHN - De dreiging van de islam. Moord en terreur als politieke norm.
002832: LAFITTE, SOPHIE - Chekhov, 1860-1904.
011144: LAFONTAINE, OSKAR - Een andere toekomst. De noodzaak van een eco-socialisme.
008148: LAFORGUE, JULES - Hamlet of de gevolgen der kinderliefde.
013976: LAGERLOF, SELMA - Christus legenden
000794: LAINE, PASCAL - Afscheidsdiner.
018983: LAING, LLOYD AND JENNIFER - Celtic Britain and Ireland, AD 200 - 800. The Myth of the Dark Ages.
009660: LAING, R.D. - Sonnetten.
000858: LAING, OLIVIA - Het uitstapje naar Echo Spring. Waarom schrijvers drinken.
014621: LAING, JOHN/ WIRE, DAVID - Encyclopedie van tekens en symbolen. Een uniek bronnenboek met meer dan 2500 beelden uit de gehele wereld.
009034: LAMB, JEREMY - So idle a rogue. The life and death of Lord Rochester.
006058: LAMB, CHARLES AND MARY - Romeo & Juliet.
022297: LAMBERTZ., LAMBERT - Taboe op Bali en andere verhalen over Indonesie.
013558: LAMBOOIJ, H.TH.M. E.A. - Prins heerlijk honderd. Veendam en een eeuw middelbaar onderwijs.
007825: LAMBOURNE, LIONEL - Ernest Griset. Fantasies of a Victorian illustrator.
000065: LAMBRECHTS, DIRK - Fado. De tranen van de Taag.
017580: LAMBREGTS, L. - Een steen in de vijver. Ontstaan, groei en ontwikkeling van de Maatschappij van Weldadigheid.
010078: LAMBREGTS, L. - Een steen in de vijver. Ontstaan, groei en ontwikkeling van de Maatschappij van Weldadigheid.
021127: LAMERS-NIEUWENHUIS, FEA -
001201: LAMM, AREND; LAMM, HENK - Tweansche bleujsels. Gedichten, schilderijen, grafiek.
022827: LAMME, JOOP - Oude prentkaarten vertellen over Loenen / Vreeland / Nieuwersluis en Loenersloot. Deel I en II.
013619: LAMMEN, LEX - Drusus in de Betuwe. De komst van de Romeinen in Nederland.
006959: LAMMER, HELMUT/ SIDLA, OLIVER - Het geheimboek Ufo. Geborgen ufo-wrakken/ Vrijgegeven geheime dossiers/ Experimenten met dieren.
007901: LAMMER, HELMUT/ LAMMER, MARION - Het UFO-experiment. Geheim militair onderzoek naar alienvoertuigen, biochips en futuristisch wapentuig.
017633: LAMMERTSE, FRISO (INLEIDING); E.A. - Het kunstbedrijf van de familie Vingboons. Schilders, architecten en kaartmakers in de Gouden Eeuw.
019805: LAMONT-BROWN, RAYMOND - John Brown. Queen Victoria´s Highland Servant.
015084: LAMPO, HUBERT - Wijlen Sarah Silbermann. Roman.
011347: LAMPO, HUBERT - De man die van nergens kwam. Roman.
011348: LAMPO, HUBERT - De verdwaalde carnavalsvierder. Roman.
011353: LAMPO, HUBERT - Oorlogsjaren. Drie romans.
018018: LAMPO, HUBERT - De geboorte van een God en andere verhalen.
013757: LAMPO, HUBERT - Wijlen Sarah Silbermann
000279: LAMPO, HUBERT - Toen Herakles spitte en Kirke spon.
015136: LAMPO, HUBERT - Joachim Stiller en ik. Een autobiografie.
008579: LAMPO, HUBERT - Zeg maar Judith. Roman.
010392: LAMPO, HUBERT - Oorlogsjaren. Drie romans.
012787: LAMPO, HUBERT - De verdwaalde carnavalsvierder. Roman.
021888: LAMPO. HUBERT - De magische wereld van Hubert Lampo. Zijn beste verhalen.
009793: LAMPO, HUBERT - De ring van Mobius. Opstellen.
010531: LAMPO, HUBERT - Dialogen met mijn Olivetti.
009910: LAMPO, HUBERT - De zwanen van Stonehenge. Leesboek over magisch-realisme en fantastische literatuur.
009387: LAMPO, HUBERT - De belofte van Rachel. Roman.
011033: LAMPO, HUBERT - De Elfenkoningin. Roman.
013930: LAMPO, HUBERT - De komst van Joachim Stiller.
009466: LAMPO, HUBERT - De engel en de juke-box en andere verhalen.
012141: LAMPO, HUBERT - Schemertijdmuziek. Verhalen.
007410: LAMPO, HUBERT - De verhalen.
011165: LAMPO, HUBERT - De boeken van weemoed.
012790: LAMPO, HUBERT - De belofte aan Rachel. Roman.
007921: LAMPO, HUBERT - De heks en de archeoloog. Roman.
006998: LAMPO, HUBERT - De belofte aan Rachel. Roman.
015324: LANCASTER, BRIAN - The Elements of Judaism.
009713: LANCASTER, BRIAN - Elementen van jodendom.
015501: LANCHESTER, JOHN - Familieromance. Een liefdesgeschiedenis. Roman.
003095: LANDE-NASH, IRENE - 3000 Jahre Jerusalem.
014898: LANDELIJK COMITE ZUID-MOLUKKEN (SAMENSTELLING). - Dossier nr. 2. Zwartboek, Assen, september 1977.
013356: LANDER, LEENA - Het bevel. Roman.
006355: LANDHEER, B. - De Verenigde Staten. Toekomst of verleden tijd?
000596: LANDIS, ERIK C. - Bandits and Partisans. The Antonov Movement in the Russian Civil War.
011363: LANDKAMMER, NICOLE - Sterbensworthen. Kleine Schatze unserer Sprache.
004725: LANDOLFI, TOMMASO - De vrouw van Gogol. Verhalen.
022476: LANE, NICK - Levenswerk. De tien sterkste staaltjes van de evolutie.
001244: DE LANG, WALLY - Slotakkoord der kinderjaren. Herinneringen aan het Joodsch Lyceum Fisherstraat. Den Haag 1941 - 1943
017603: LANGE, DOROTHEA; GORDON, LINDA; OKIHIRO, GARY Y. (ED.). - Impounded: Dorothea Lange and the Censored Images of Japanese American Internment.
022688: LANGE, ANNEMARIE - Berlin zeit Bebels und Bismarcks. Zwischen Reichsgrundung und Jahrhundertwende.
000998: DE LANGE, H.J. - Eb en vloed in Groningen. De stad als zeehaven.
009733: LANGEDIJK, PIETER/ VAN ENKHUIZEN, AGNES - Concentratiekamp- en oorlogservaringen (in vorige levens in relatie met problemen nu).
022593: LANGEN, FERDINAND - Achter slot en grendel. Novelle.
021133: LANGLEY SOMMER, ROBIN (EDITOR). - I Wander
021972: LANNOY, KATHINKA; DENNEBOOM, BOB (RED.). - Derper - Hoever - Binder. Over geschiedenis & volksleven van de drie Egmonden.
020711: LANOYE, TOM - In de piste. Gedichten.
018760: LANOYE, TOM - Sprakeloos. De Wase trilogie (3).
018350: LANOYE, TOM - Vroeger was ik beter.
017246: LANOYE, TOM - Diplodocus Deks. Triomf der archeologie & De Jossen. Val en revival der saamhorigheid.
010598: LANOYE, TOM - Alles moet weg.
000709: LANOYE, TOM - Vrij - Wij ? Nieuwe gedichten.
000217: LANSDOWN, ANDREW - Homecoming.
007950: LANSINK, HENNY/ NOORDEGRAAF, HERMAN/ VAN VILSTEREN, EEF. - Herman Bode: vakbondsman.
019868: LANZ, OTTO - Xenien. MCMXXXII
016167: LANZING, FRED - Vannacht gaan wij op pad. Oost-Indische verhalen uit een grimmig verleden.
008662: LANZING, FRED - Vannacht gaan wij op pad. Oost-Indische verhalen uit een grimmig verleden.
012202: LANZMANN, CLAUDE - Shoah. Oor- en ooggetuigen van de holocaust.
006182: LANZMANN, CLAUDE - Shoah. Oor- en ooggetuigen van de Holocaust.
005699: LAPIDE, PINCHAS - De laatste drie pausen en de joden.
001033: LAPIDE, PINCHAS - Wie waren er schuldig aan de dood van Jezus?
007937: LAPIDE, PINCHAS - Sjaloom Sjaloom. Roman.
001133: LAPIDE, PINCHAS - Sjaloom, sjaloom
021319: LAPIDOTH-SWARTH, HELENE - Blanke Duiven
017561: LAPOUJADE; SARTRE, JEAN PAUL (PREFACE). - Lapoujade. Peintures sur le theme des Emeutes Triptyque Sur La Torture Hiroshima.
011464: LAQUEUR, WALTER - Der Schoss ist fruchtbar noch. Der militante Nationalismus der russischen Rechten.
000928: LAQUEUR, WALTER - The Terrible Secret.
019166: LARBAUD, VALERY; DU PERRON, E. (VERTALING). - Fermina Marquez.
021919: LARKIN, MARGARET - Die sechs Tage von Yad Mordechai.
013682: LARKIN, MARGARET - The six days of Yad Mordechai.
015677: LARKIN, PHILIP; THWAITE, ANTHONY (EDITOR AND INTRODUCTION) - Collected Poems.
006186: LAROUI, FOUAD - Requiem voor de eerste generatie.
013324: LAROUI, FOUAD - Kijk uit voor parachutisten.
016301: LAROUI, FOUAD - De tanden van de topograaf. Roman.
000412: LASKER-SCHULER, ELSE ; WIGMAN, MENNO (KEUZE EN VERTALING). - Altijd kleurt je bloed mijn wangen rood. De mooiste liefdesgedichten.
015146: LASOEN, PATRICIA - Landschap met roze hoed. Gedichten.
004039: LASSAIGNE, JACQUES - Eugene Delacroix
019013: LAST, JEF - Bakboordslichten. Verzen.
021827: LAST, JEF - De Bevrijde Eros. Een ketter in Moorenland en andere gedichten.
022831: LAST, JEF; POEZE, HARRY A. (SAMENSTELLING, INLEIDING EN TOELICHTING). - Liedjes op de maat van de rottan. Indische revolutionaire gedichten.
021236: LAST, JEF (VERTALING EN INLEIDING). - Golven der gele rivier. Chinese poezie.
000246: LAST, JOAN (STORY AND MUSIC) - A day with Peter and Penny. A musical painting book for young pianists.
010499: LAST, JEF - Verleden tijd. Verzen.
019156: LATACZ, JOACHIM - Homeros. De eerste dichter van het Avondland.
013261: LATACZ, JOACHIM - Homeros. De eerste dichter van het Avondland.
016630: LATEUR, PATRICK - Toscane. Een literaire ontdekkingsreis
007149: LATHAM, AGNES (EDITED) - As You Like it (the Arden Shakespeare).
021949: LATZKO, ANDREAS - Korte verhalen.
021950: LATZKO, ANDREAS; DE JONG, A.M. (VERTALING). - Dag des Oordeels.
021871: LAUDER, WILLIAM T. - Amityville. Images of America.
020244: LAURENS, BEN - Rotterdam, geblaakte stad.
004065: LAURENS, B.H. - Hun armoe en hun grauw gezicht. Hongerwinter 1944-1945.
006363: LAURENS, BEN - Het peloton. Roman over de Nederlandse soldaat in Nederlands-Indie.
011625: LAURENS, B.H. - Hun armoe en hun grauw gezicht. Hongerwinter '44-'45.
001042: LAURENT, J.W.A. - Friedrich Schleiermacher. Een denker in twee dimensies.
020218: LAURYSSENS, STAN. - De fatale vriendschappen van Adolf Eichmann.
012181: LAURYSSENS, STAN - Mijn heerlijke nieuwe wereld. Leven en liefdes van Maria Nys Huxley.
022984: LAURYSSENS, STAN - Een dubbelganger. Op zoek naar Martin Bormann in Rio, in Brasilia, in de spookstad Manaus en in de Groene Hel.
007932: LAUWERS, BERNARD - De Britse opmars van Normandie naar Antwerpen 1944. De bevrijding van de stad en de haven door de 11th. Armoured Division.
004345: LAVER, JAMES - A concise history of costume.
017827: LAVILLE, HELEN. - Cold War Women. The International Activities of American Women
020142: LAVOIE, GILBERT - De lijkwade van Turijn ontsluierd.
019885: LAWRENCE, D.H. - De Vos. Novelle.
019681: LAWRENCE, D.H. - The Captain's Doll
019680: LAWRENCE, D.H. - Love Among the Haystacks and Other Pieces.
018751: LAWRENCE, D.H. - The Rainbow.
018559: LAWRENCE, D.H. - Etruskisch testament.
021879: LAWRENCE, D.H.; EMERSON, HUNT (DRAWN BY). - The Cartoon Strip Lady Chatterley's Lover.
006197: LAWRENCE, D.H. - Liefde in het hooi.
022558: LAXNESS, HALLDOR - Het visconcert.
019403: LE BLANC, LISETTE; DE MEYERE, JOS (REDACTIE). - Jan Roelof en Jacobus Jan Van Nijendaal. Kunstenaars uit Wijk bij Duurstede.
017582: LE POOLE, L.G.; E.A. - 1638 - 1938: Een en ander uit de geschiedenis der Doopsgezinde Gemeente te Leiden. Bijeengebracht bij gelegenheid van de herdenking der stichting van haar Kerkgebouw.
021282: LEA, TOM - The Brave Bulls.
007178: LEACH, WILLIAM - Land of desire. Merchants, power and the rise of a new American culture.
009077: LEAMER, LAURENCE - Het leven van Ingrid Bergman.
020870: LEARY, TIMOTHY - The Politics of Ecstasy.
022704: LEARY, TIMOTHY; VINKENOOG, SIMON - Het ABZ van de psychedelische avant-garde.
011533: LEAUTAUD, PAUL - Particulier dagboek 1933. Prive Domein 130.
011610: LEAUTAUD, PAUL - Klein Leautaud-leesboek. Een keuze door R. Koneck uit het gehele oeuvre.
010069: LEAUTAUD, PAUL - Wat betreft katten.
016376: LEAUTAUD, PAUL - Particulier dagboek 1925-1950. Prive Domein nr. 34.
016377: LEAUTAUD, PAUL - Literair dagboek 1893-1921. Prive Domein nr. 20.
015891: LEAUTAUD, PAUL - Paul Leautaud 1872 - 1956. Een portret in foto's en teksten.
006044: LEAUTAUD, PAUL - Jeugdliefde.
011528: LEAUTAUD, PAUL - Paul Leautaud 1872 - 1956. Een portret in foto's en teksten.
009174: LEAUTAUD, PAUL - Een zeker tegengif.
009735: LEAUTAUD, PAUL - Een zeker tegengif.
019899: LEAVITT, DAVID - Arkansas. Three Novellas.
015780: LEAVITT, DAVID - Florence. Een delicate kwestie.
006522: LEAVITT, DAVID - Terwijl Engeland slaapt.
007933: LEAVITT, DAVID/ MITCHELL, MARK - In de Maremma. Leven en wonen in Zuid-Toscane.
012240: LEAVITT, DAVID - Florence. Een delicate kwestie.
010912: LEAVITT, DAVID - Arkansas. Drie novellen.
008180: LEBEAU, PAUL - Xanthippe. Vlaamse Bibliotheek 18.
007471: LEBEAU, PAUL - Xanthippe. Vlaamse Bibliotheek 18.
010023: LEBECK, ROBERT - Playgirls van toen. Bibliophilia 10.
013998: LEBECK, ROBERT - De kus.
009321: LEBESQUE, MORVAN - Albert Camus.
011192: LEC, STANISLAW JERZY - Samtliche unfrisierte Gedanken. Dazu Prosa und Gedichte.
009315: LECHNER, J./ INIGO-MADRIGAL, L. - Spaans-Amerikaanse letterkunde. Overzicht van de Spaans-Amerikaanse letterkunde vanaf het begin van de zestiende eeuw.
015254: LEDDEROSE, LOTHAR; BUTZ, HERBERT - Palastmuseum Peking. Schatze aus der Verbotenen Stadt.
019293: LEDIG, GERT - Vergelding. Roman. Oorlogsdomein nr. 2.
001339: LEDIG, GERT - Vergelding. Oorlogsdomein 2
000537: LEDIG, GERT - Vergelding. Oorlogsdomein nr. 2.
017135: LEDNICKI, WACLAW - Henryk Sienkiewicz. A Retrospective Synthesis.
011955: LEE, CYRUS A. - Soldat Volume II: The World War II German Army Combat Uniform Collector's Handbook. Equipping the German Army Foot Soldier in Europe, 1943.
017065: LEE RUBIN, PATRICIA - Portraits by the Artist as a Young Man. Parmigianino ca. 1524.
008238: LEE, LAURIE - Die zomerochtend waarop ik van huis wegwandelde.
016507: LEE, CAROL ANN - Anne Frank, 1929-1945. Pluk rozen op aarde en vergeet mij niet.
011954: LEE, CYRUS A. - Soldat Volume III: The World War II German Army Combat Uniform Collector's Handbook. Equipping the German Foot Soldier in Europe, 1944 - 1945.
001343: FERRON. LOUIS; LEEFLANG, ED; E.A. - Een Keizer op Kamers. Een pelgrimage langs de 11 Haarlemse woonadressen en het graf van de sjieke kostganger Mijnheer Thijm, beter bekend als Lodewijk van Deyssel.
008504: LEEFLANG, CHR. - Feesten der Kerk. Bloemlezing uit oude en nieuwe verzen.
020591: LEEFLANG, C., SAMENSTELLING EN INLEIDING. - De dichter en de dood. Een bundel doodenlyriek.
019794: LEEFLANG, THOMAS - Verstomde films. Verdwenen Amsterdamse bioscopen.
018315: LEEFLANG, ED - De hazen en andere gedichten.
013370: LEEFLANG, ED - De hazen en andere gedichten.
014306: LEEFLANG, THOMAS - Leni Riefenstahl. Monografie.
004446: LEEGWATER, D.C. - Fort bij Rijnauwen. Van artillerie tot infanteriesteunpunt.
013514: LEEMAN, FRED; VAN DER LAAN, LEO ((REDACTIE) - Beelden in de Stad Groningen.
008985: LEENDERS, HERMAN - Het mennegat. Verhalen.
013523: LEENINGA, J.J.; WESTRA, E. JAC. - En toch staat de Martini. Groningen onder Duitsch schrikbewind.
005880: LEENINGA, J.J./ WESTRA, E. JAC. - En toch staat de Martini. Groningen onder Duitsch schrikbewind.
011444: LEENMAN, K. - Buitendams Huis-Ter-Om-Op. Een vertelling van een Giessendammer.
017163: LEERSSEN, JOEP - Hidden Ireland, Public Sphere.
015539: LEEUW-MARCAR, ANK - Willem Sandberg. Portret van een kunstenaar.
015233: DE LEEUW, RONALD. - Philippe Rousseau, 1816 - 1887.
001091: VAN LEEUWEN, BOELI - Een vreemdeling op aarde.
005781: LEEUWEN, JOS VAN - Mozart. Componistenreeks.
015246: LEEUWENBERG, JAAP; HALSEMA-KUBES, WILLY (SAMENSTELLING) - Beeldhouwkunst in het Rijksmuseum.
010629: LEFFELAAR, H.L. - De Japansche regeering betaalt aan toonder. Een oorlog die niet verdween.
008412: LEFFELAAR, H.L. - De Japansche regeering betaalt aan toonder. Een oorlog die niet verdween.
014436: LEHMANN, L.TH. - Tussen Medemblik en Hippolytushoef. Roman.
016153: LEHMANN, L.TH. - De pauwenhoedster. Roman.
022275: LEHMANN, L. TH. - Verzamelde gedichten.
001337: LEHMANN, L. TH. - Gedichten 1939 - 1998
012794: LEHMANN, HERMAN - 9 years among the Indians, 1870 - 1879. The story of the captivity and life of a Texan among the Indians.
017219: LEHNING, ARTHUR - Marsman en het expressionisme.
016655: LEHNING, ARTHUR - Over vrijheid en gelijkheid. Johan Huizinga-lezing 1976.
021230: LEHNING, ARTHUR; DE JONG EDZ., FR. - Amsterdam, 8 januari 1976
014238: LEHNING, ARTHUR - H. Marsman, de vriend van mijn jeugd. Herinneringen.
006455: LEHNING, ARTHUR - H. Marsman, de vriend van mijn jeugd.
008091: LEHRMANN, CUNO CH. - Heinrich Heine. Kampfer und Dichter.
012198: LEIDERITZ, W.J.M. - De paardetram in Nederland.
014798: LEIGH, SPENCER - Paul Simon. Now and then.
013078: LEIJERZAPF, INGEBORG E.A. - Roots Turns. Photography in The Netherlands. 20th century.
008440: LEIKER, SJOERD - Spoken op de schaats.
012126: LEIKER, SJOERD - Smalle bruggen naar de vrijheid. Novellen.
017186: LEISS, WILLIAM - C.B. Macpherson. Dilemmas of Liberalism and Socialism.
011034: LEISTRA, JOSEFINE E.P. - Contouren van de kunstgeschiedenis. Het Musee de Peinture et de Sculpture (1828-1834).
012731: LEITCH, ADELAIDE - Into the High County. The Story of Dufferin - the Last 12,000 Years to 1974.
020541: LEKKERKERKER, C. - Land en volk van Java. Eerste deel: Inleiding en algemeene beschrijving.
017356: LEMAIRE, EDGARD - S.O.S. doorlopende voorstelling.
012494: LEMESURIER, PETER - Messiaanse profetieen. Grote zieners en de Dode-Zeerollen.
005359: LEMESURIER, PETER - Het mysterie van Cheops. Een speurtocht naar de geheime krachten van de belangwekkendste piramide in Egypte.
018863: LENGKEEK, ELISE G. - De hel van Tjideng. Een persoonlijk verslag van een jappenkamp. Herinneringen van Bep Groen, ex-gevangene van het jappenkamp Tjideng, oktober 1942 - december 1945.
005628: LENIN, W.I. - Lenin over vreedzame coexistentie.
019274: LENNART, CLARE - Mallemolen.
010744: LENNART, CLARE - Serenade uit de verte.
005899: LENNART, CLARE - Toverlantaarn.
023019: LENNART, CLARE - Pluk een roos.
008178: LENNART, CLARE - Pluk een roos.
009651: LENNART, CLARE - Scheepjes van papier. Verhalen.
011077: LENNART, CLARE - Serenade uit de verte.
010668: LENNART, CLARE - Toverlantaarn.
006369: LENNART, CLARE - Utrecht. Stad en provincie.
012437: LENNART, CLARE - Avontuur. Roman.
011078: LENNART, CLARE - Twintig ramen aan de straat. Een vertelling.
005842: LENNEP, J. VAN/ HOFDIJK, W.J. - Merkwaardige kastelen in Nederland.
005705: LENNEP, J. VAN/ GOUW, J. TER - De uithangtekens in verband met geschiedenis en volksleven. Deel 2.
011606: LENNON, JOHN - Skywriting by Word of Mouth and Other Writings, including: The Ballad of John and Yoko.
006039: LENOTRE, G. - La captivite et la mort de Marie-Antoinette. Les feuillants, le temple, la conciergerie.
012535: LENSEN, LEO/ HEITLING, WILLY H. - Tussen schandpaal en schavot. Boeven, booswichten, martelaren en hun rechters.
015597: LENSEN, LEO; HEITLING, WILLY H. - Tussen schandpaal en schavot. Boeven, booswichten, martelaren en hun rechters.
018790: LENTZ, MICHAEL - Pazifik Exil. Roman.
009433: LENZ, SIEGFRIED - Soldatenland.
007597: LENZ, SIEGFRIED - Soldatenland. Roman.
021202: LENZ, SIEGFRIED - Een minuut stilte.
006956: LENZ, SIEGFRIED - Een oorlogseinde. Novelle.
005631: LEO, ANNETTE - Briefe zwischen kommen und gehen.
010871: LEONOV, LEONID - The Russian Forest. A Novel.
017727: LEOPOLD, J.H.; POLAK, JOHAN (SAMENSTELLING). - O Rijkdom van het onvoltooide. Een bloemlezing.
022893: LEOPOLD, J.H. - Verzameld Werk I. Verzen. Fragmenten.
001039: LEPAGE, PASCAL - Bayeux. Telle du Conquest dite Tapisserie de la Reine Mathilde
015909: LERMONTOW, MICHAIL - Een held van onze tijd.
016925: LERMONTOW, M.J. - Een held van onze tijd; Vorstin Ligowskaja.
011782: LERMONTOW, M.J. - Een held van onze tijd/ Vorstin Ligowskaja.
013149: LEROI, ARMAND - Mutanten. Over de (mis)vorming van het menselijk lichaam.
000056: LEROY, GILLES - Alabama Song. Roman
018190: LESAFFER, RANDALL - European Legal History. A Cultural and Political Perspective.
017962: LESBRE, MICHELE - Le canape rouge. Roman.
016323: LESBRE, MICHELE - De rode canape. Roman.
020827: LESHAN, LAWRENCE; MARGENAU, HENRY - De ruimte van Einstein en de hemel van Van Gogh.
013418: LESKOV, NIKOLAI - The Enchanted Wanderer and Other Stories.
019388: LESMAN, KAROL, E.A. (REDACTIE). - Tijdschrift voor Slavische Literatuur. April 2005. Poezie.
019387: LESMAN, KAROL, E.A. (REDACTIE) - Tijdschrift voor Slavische Literatuur. December 2007. (Vladimir Solovjov, Comenius, Jaroslaw Iwaszkiewicz, Andrzej Stasiuk).
005782: LESSING, DORIS - Honger. Verhalen.
015111: LESSING, DORIS - Onder mijn huid. Autobiografie tot 1949.
015245: LESURE, FRANCOIS; FRANCASTEL, PIERRE (VORWORT) - Musik und Gesellschaft im Bild. Zeugnisse der Malerei aus sechs Jahrhunderten.
011500: LETTINCK, NICO - Geschiedbeschouwing en beleving van de eigen tijd in de eerste helft van de twaalfde eeuw.
018569: LETTINGA, J.P. - Hulpboek bij de grammatica van het bijbels Hebreeuws.
022363: LETTINGA, ELIK - In kort geding. Verhalen voor juristen en clienten.
012899: LEUFTINK, A.E. - Chirurgijns zee-compas. De medische verzorging aan boord van Nederlandse zeeschepen gedurende de Gouden Eeuw.
019464: LEUS, HERWIG; WEVERBERGH, JULIEN - Louis Paul Boonboek. Gesprekken met Louis Paul Boon en de spoken van zijn Kapellekensbaan, alsook documenten, brieven, tekeningen, commentaren en ongepubliceerd proza van Boontje.
020936: LEVI, PRIMO - Mijnheer Simpson.
020148: LEVI, PRIMO - De man die door de muur drong. De fantastische verhalen van Primo Levi.
019968: LEVI, PRIMO - Liefde en Meccano. Autobiografische verhalen.
019086: LEVI, PRIMO - The Mirror Maker. Stories & Essays.
018587: LEVI, PRIMO - Eens was ik een mens.
012159: LEVI, PRIMO/ RENARD, JULES/ O'BRIEN, FLANN/ DE GRAAF, HERMINE/ FANTE, JOHN/ SOLOOECHIN, VLADIMIR. - Schoolverhalen.
017510: LEVI, PRIMO - Lilith. Verhalen.
007146: LEVI, PRIMO - De spiegelmaker. Verhalen en essays.
011203: LEVI, PRIMO - De man die door de muur drong. Fantastische verhalen.
009897: LEVI, PRIMO - De spiegelmaker. Verhalen en essays.
000983: LEVI, PRIMO - If not now, When?
016931: LEVI, PRIMO - De man die door de muur drong. Fantastische verhalen.
008389: LEVI, PRIMO - Iron Potassium Nickel.
005328: LEVI, PRIMO - If not now, when?
014738: LEVI, PRIMO - Liefde en Meccano. Autobiografische verhalen.
016807: LEVI, PRIMO - Lilith. Verhalen.
015831: LEVI, PRIMO - Liefde en Meccano. Autobiografische verhalen.
007925: LEVI, PRIMO - De zesde dag. Verhalen.
015217: LEVIE, S.H. (VOORWOORD) - Het Vaderlandsch Gevoel. Vergeten negentiende-eeuwse schilderijen over onze geschiedenis.
015272: LEVIE, S.H. (VOORWOORD) - Boeket in Willet. Nederlandse bloemstillevens in de achttiende en de eerste helft van de negentiende eeuw.
006360: LEVIN, MEYER - Eva.
019679: LEVINE, GEORGE R. - Henry Fielding and the Dry Mock. A Study of the Techniques of Irony in His Early Works.
020491: LEVY, BERNARD-HENRI - De laatste dagen van Charles Baudelaire.
011612: LEVY, BERNARD-HENRI - De laatste dagen van Charles Baudelaire.
008024: LEVY, BERNARD-HENRI - American Vertigo. Traveling America in the footsteps of Tocqueville.
022481: LEVY, JUSTINE - De afspraak.
015928: LEVY-HASS, HANNA - En misschien was dat nog maar het begin... Dagboek uit Bergen-Belsen 1944-1945.
000741: LEWIN, LISETTE - Schommelingen van het hart.
008539: LEWIN, LISETTE - Herfstreis naar Dantzig.
017468: LEWIN, LISETTE - Het clandestiene boek 1940 - 1945.
008131: LEWIN, LISETTE - Vorig jaar in Jeruzalem. Israel en de Palestinapioniers.
022750: LEWIN, LISETTE - Verliezers op zee. Verhalen.
009425: LEWIN, LISETTE - Vorig jaar in Jeruzalem. Israel en de Palestinapioniers.
014859: LEWIN, LISETTE - Het clandestiene boek 1940 - 1945.
011109: LEWIN, LISETTE - Herfstreis naar Dantzig.
013373: LEWIS, BERNARD - Wat is er misgegaan? De betrekkingen tussen het Westen en het Midden-Oosten.
001060: SPENCER LEWIS, H. - The Mystical Life of Jesus.
001060: SPENCER LEWIS, H. - The Mystical Life of Jesus.
022792: LEWIS, MARE - Maan over Kampili. Kampgedichten.
010524: LEWIS, BERNARD - Wat is er misgegaan? De betrekkingen tussen het Westen en het Midden-Oosten.
008203: LEWIS, NORMAN - Reizen in Indonesie.
013680: LEWIS, MICHAEL; HAVILAND, JEANETTE M. (EDITED) - Handbook of Emotions.
016783: LEWIS, BERNARD - Istanbul en de wereld van het Ottomaanse Rijk.
000189: LEWIS, NORMAN - Zendelingen.
005877: LEWIS, BRENDA RALPH - De geschiedenis van de Hitlerjugend. Een indringend beeld van de jongerenafdeling van de nazi-partij.
001061: SPENCER LEWIS, H. - The Secret Doctrines of Jesus
001061: SPENCER LEWIS, H. - The Secret Doctrines of Jesus
021403: LEWIS, NORMAN - Napels '44.
015496: LEYDESDORFF, SELMA - Wij hebben als mens geleefd. Het joodse proletariaat van Amsterdam, 1900 - 1940.
018612: LEZER, LEO - Cantinevertellingen. Humor en tragiek uit het oude K.N.I.L.
019612: LIAMMOIR, MICHEAL MAC - Theatre in Ireland.
022767: LIAUT, JEAN-NOEL - De Javaanse. Het turbulente leven van Toto Koopman. Een biografie.
022529: LICHTVELD, LOU (PS. ALBERT HELMAN). - De sfinx van Spanje. Beschouwingen van een ooggetuige.
019041: LIDDELL HART, B.H. - History of the First World War.
000626: LIEBERMAN, BENJAMIN - Terrible Fate. Ethnic Cleansing in the Making of Modern Europe.
014000: LIEBETRAU, PREBEN - Oosterse tapijten in kleur.
007270: LIEBURG, M.J. VAN - De ziekte der geleerden. Een hoofdstuk uit de geschiedenis van de melancholie en hypochondrie.
012398: LIEDTKE, KARL (ED.) - Widerstand 1933-1945. Sozialdemokraten und Gewerkschafter gegen Hitler.
011973: LIEDTKE, MAX - Pestalozzi.
015816: VAN LIER, R.; AAFJES, BERTUS; MORRIEN, ADR.; DRION, H.; COLENBRANDER, W.S.A. (REDACTIE). - Criterium. Algemeen cultureel maandblad. Nr. 6, jaargang 1945 -
015817: VAN LIER, R; AAFJES, BERTUS; MORRIEN, ADR.; DRION, H.; COLENBRANDER, W.S.A. (REDACTIE). - Criterium. Algemeen cultureel maandblad. nr. 9, juni 1946.
015818: VAN LIER, R.; AAFJES, BERTUS; MORRIEN, ADR.; DRION, H.; COLENBRANDER, W.S.A. (REDACTIE). - Criterium. Algemeen cultureel maandblad. Nr. 10 - 11, juli - augustus 1946.
005331: LIER, RUDOLF VAN - Rupturen. Gedichten uit de periode 1944-1973.
001257: VAN LIER, PETER - Zes wenken voor muggen aan de deur. Gedichten.
008649: LIESKE, TOMAS - Franklin. Roman.
018798: LIESKE, TOMAS - Alles kantelt. Roman.
023042: LIESKE, TOMAS - Haar nijlpaard optillen. Gedichten.
012985: LIESKE, TOMAS - Mijn soevereine liefde.
014300: LIESKE, TOMAS - Mijn soevereine liefde. Roman.
005853: LIESKE, TOMAS - Gran Cafe Boulevard. Roman.
009140: LIESKE, TOMAS - Gran Cafe Boulevard.
004989: LIEVAART, INGE - Binnen klein bestek. Gedichten.
008517: LIEVENSE, W. - De familie Mozart op bezoek in Nederland.
000670: LIEWES, A.G.; DE BRUIN, G. - Terug van weggeweest. Een overzicht van de geschiedenis van het spoordok van Buinen van 1905 tot 2005.
008044: LIGHTFOOT, GORDON - I Wish You Good Spaces. Poetic selections from the songs of Gordon Lightfoot.
003142: LIGHTFOOT, GORDON - I Wish You Good Spaces.
000688: LIGTERINK, G.H. - De landverhuizers. Emigratie naar Noord-Amerika uit het Gelders-Westfaalse grensgebied tussen de jaren 1830 - 1850.
014642: LIGTERINK, G.H. - Tussen Hunze en Lauwers. Kultuur-historische schetsen uit het Groninger Westerkwartier.
015100: LIGTHART, JAN - Letterkundige Studien, 1. De kleine Johannes door Frederik van Eeden.
021984: LIGTHART, JAN; SCHEEPSTRA, H. - Ot en Sien in Nederlandsch Oost-Indie.
023051: LIJSEN, H.J. - Het ruiterboek. Deel I en Deel II.
007292: LILIAN, SALOMON - Old Masters. 2003.
017714: LIMBURG, ROB (TOELICHTING). - De levende gedachten van Dostojewski.
000627: LIMPACH, REMY - De brandende kampongs van Generaal Spoor
018829: LINCOLN, HENRY - The Holy Place. Sauniere and the Decoding of the Mystery of Rennes-le-Chateau.
017473: LINCOLN, HENRY - Het Verborgen Heiligdom. De ontsluiering van het mysterie van Rennes-le-Chateau.
022415: LINCOLN, HENRY - Het verborgen Heiligdom. De ontsluiering van het mysterie van Rennes-le-Chateau.
011076: LINCOLN, HENRY - De gewijde vijfhoek. Rennes-le-Chateau, de verborgen geschiedenis onthuld.
005758: LIND, JAKOV. - Een ziel van hout.
010230: LINDBERGH, CHARLES A. - Autobiography of values.
020377: LINDEBOOM, LUCAS - Oude K.P.M.- schepen van Tempo Doeloe. 11 delen
019326: LINDEBOOM, G.A. (INLEIDING EN ANNOTATIE). - Haller in Holland. Het dagboek van Albrecht von Haller van zijn verblijf in Holland (1725 - 1727).
004793: LINDEBOOM, MARTIJN/ REMCO NIEBOER - De Zwarte Wolventour. Een fantasy stadswandeling door Groningen.
006095: LINDEN, NICO TER - Het verhaal gaat. Deel 3: De verhalen van Richters en Koningen.
006096: LINDEN, NICO TER - Het verhaal gaat. Deel 1: De Thora.
007481: LINDERS, JOKE - An Rutgers van der Loeff. Biografie.
020455: LINDWER, WILLY - Kamp van hoop en wanhoop. Getuigen van Westerbork, 1939 - 1945.
019377: LINDWER, WILLY - De laatste zeven maanden. Vrouwen in het spoor van Anne Frank.
006542: LINDWER, WILLY - De laatste zeven maanden. Vrouwen in het spoor van Anne Frank.
010664: LINDWER, WILLY - Kamp van hoop en wanhoop. Getuigen van Westerbork, 1939-1945.
011439: LINE, LES/ SUTTON, ANN & MYRON - Bomen uit de gehele wereld.
021150: LINKLATER, ERIC - The Prince in the Heather. The most spellbinding book about Scotland ever written.
013548: LINNEWIEL, H.A. - Op diergeneeskundig gebied. Oost-Groningse foto's.
006303: LINNEWIEL, H.A. - Op diergeneeskundig gebied. Oost-Groningse foto's van H.A. Linnewiel.
022766: LINSCHOTEN, FRANK; BAAK, PIETER - De tuin van Frank Linschoten en Pieter Baak
021420: LINSSEN O.C.D., MICHAEL. - Kiezen voor de waarheid. Teresia Benedicta A Cruce O.C.D. Edith Stein.
001253: LINTHOUT, WILLY ( MET MEDEWERKING VAN THEO LINTHOUT). - Wat wij moeten weten. Striproman.
019950: LIPSCHITS, ISAAC - De kleine sjoa. Joden in naoorlogs Nederland.
009449: LIPSCHITS, ISAAC - De kleine sjoa. Joden in naoorlogs Nederland.
014823: LIPSCHITS, ISAAC - Onbestelbaar. Herinneringen in briefvorm.
003377: LIPSCHITS, I. - Honderd jaar NIW. Het Nieuw Israelisch Weekblad, 1865-1965.
022295: LISOWSKI, HENRYK (FOTOGRAFIE UKLAD I OPRACOWANIE GRAFICZNE). - Zielen Warszawy.
004552: LIT, VAN ROBERT/ E.M.CH.M. JANSON - Wassenaar in woord en beeld.
009165: LITTLEWOOD, JOAN - Oh what a lovely war. A play.
006379: LITVINENKO, ALEXANDER/ FELSHTINSKY, YURI - Terreur van binnenuit. Het eigen verhaal van de vermoorde ex-spion.
019618: LITVINOFF, EMANUEL - Journey Through a Small Planet.
005321: LIVINGSTONE, ANGELA - Salome. Her life and work.
020735: LIVIUS - De kleine Livius. Hoogtepunten uit de geschiedenis van Rome.
020053: LIVIUS; THEUNISSEN, W.P. (VERTALING). - Hannibals tocht over de Alpen.
015983: LIVIUS; VAN ROOIJEN-DIJKMAN, HEDWIG W.A. (VERTALING EN TOELICHTING) - Hannibal voor de poorten. De geschiedenis van Rome XXI - XXX.
008377: LIVIUS - Hannibals tocht over de Alpen. Vertaling dr. W.P. Theunissen.
019331: LJESKOV, SALTYKOV, TSJECHOV, PLATONOV. - Een Rus ontmoet een Duitser. Vier verhalen.
015892: LJESKOV, SALTYKOV, TSJECHOV, PLATONOV. - Een Rus ontmoet een Duitser. Vier verhalen.
015121: LJESKOW, N.S. - Romans en verhalen. De Russische Bibliotheek.
019678: LLOYD, ALBERT B. - Van Oeganda naar Khartoem. Leven en avonturen aan den Boven-Nyl.
003327: LLOYD, ALBERT B. - Van Oeganda naar Khartoem. Leven en avonturen aan den boven-Nijl.
013017: LOB, KURT - Kurt Lob. Boekkunstenaar/ Buchkunstler. Oeuvrecatalogus.
011874: LOB, KURT (ILLUSTRATIES) - Om een bokaal vol wijn. Een bundel met 24 verzen van eigentijdse Nederlandse dichters, uitgegeven bij het 125e wijnjaar van Robbers & Van Den Hoogen N.V.
000308: LOBBEZOO, NELLIE - Als het tij verloopt verzet men de bakens. Anderhalve eeuw Bammens, 1850 - 2000.
012100: LOCHER, C.W./ WAARDENBURG, P.J./ IDENBURG, P.J./ BAVINCK, J.H. - Beschouwingen over het rassenvraagstuk.
013897: LOCHER-SCHOLTEN, ELSBETH, E.A. - Bzzlletin. nr. 228. Nederland en Nederlandsch-Indie.
021799: LOCHT, MARTHY - Schilders in het land van Mauve. Kunstenaars in en om Laren.
012874: LODEIZEN, HANS - Nagelaten werk.
018058: LOE, ERLEND (TEKST); HIORTHOY, KIM (TEKENINGEN). - Maria & Jose.
005614: LOEBER, ROLF (SAMENSTELLING) - Moderne Ierse verhalen.
013687: LOENEN, D. (VERTALING) - Rede van Pericles op de gevallen strijders. Uitgesproken te Athene in den winter van 431/430 voor Christus naar de berichtgeving van Thucydides in zijn boek over den Peloponneschischen Oorlog.
012101: LOERAKKER, E.; E.A. - Vlielands wegwijs.
008307: LOESER, NORBERT - Ortega y Gasset en de philosophie van het leven.
004234: LOFTING, HUGH - Het postkantoor van dokter Dolittle.
009043: LOGHER, KAREL - Ibbur. Een antwoord op de Holocaust.
013007: LOGUE, CHRISTOPHER - War Music. An Account of Books 16 to 19 of Homer´s ILIAD.
007899: LOKIN, J.H.A./ ZWALVE, W.J. - Hoofdstukken uit de Europese codificatiegeschiedenis.
005908: LONDON, JOAN - Gilgamesj. Roman.
003366: LONDON, ARTHUR G. - Spanje
012291: LONG, ROBERT/ VAN DER PLUIJM, CEES - Het laatste jaar. De brieven uit 2006.
003167: LONG, WILLIAM J. - Dierenleven in de wildernis.
014810: LONGINUS; HOOGLAND, J. PH. - Longinus "Over het verhevene". Vertaling met inleiding en opmerkingen.
022526: LONGOS; BROUWER, J. (OVERGEBRACHT UIT HET FRANSCH VAN AMYOX). - De treffelijke historie van Daphnis ende Chloe zijnde de klassieke herdersroman.
006902: LONN, OYSTEIN - Maren Gripes noodzakelijke rituelen. Roman.
023055: LONNROT, ELIAS; BOSLEY, KEITH; LORD, ALBERT B. - The Kalevala.
016516: LONSBACH, RICHARD MAXIMILIAN - Friedrich Nietzsche und die Juden. Ein Versuch.
012682: LOOIJ, MAARTEN - Van fabeldier tot wrekend beest. Negen thema's in Nederlands dicht en ondicht over dieren. Bloemlezing met commentaar.
013526: LOOIJENGA, K.J. - Jeugdherinnerns van "n Muntendammer Kouvreter".
012705: LOOPER, B.; RIEMENS, J.C. (REDACTIE). - Geschiedenis in Zutphen. Over geschiedschrijving, geschiedbeoefening en historisch besef. Opstellen aangeboden aan dra. M.M. Doornink-Hoogenraad.
015854: DE LOOS-HAAXMAN, J. - Verlaat Rapport Indie. Drie eeuwen westerse schilders, tekenaars, grafici, zilversmeden en kunstnijveren in Nederlands-Indie.
015101: LOOSJES-TERPSTRA, A.B. - Moderne kunst in Nederland 1900 - 1914.
018428: LOPES, TERESA RITA - Pessoa Inedito
003138: LOPES CARDOZA, B. - Weervoorspelling in kort bestek.
000889: LOPULALAN, FRANS - Onder de sneeuw een Indisch graf.
003769: LORENZ, KONRAD Z. - King Solomon's ring. New light on animal ways.
013287: LORENZ, CHRIS - De constructie van het verleden. Een inleiding in de theorie van de geschiedenis.
021090: LORO KIDOEL, NJAI; BAYAN, INTEN (NAVERTELLING). - De legende van Njai Loro Kidoel. Volgens de Soendanese Overlevering in dichtvorm naverteld.
017117: LOSS, JACQUELINE; MANUEL PRIETO, JOSE (EDITORS). - Caviar with Rum. Cuba-USSR and the Post-Soviet Experience.
021317: LOTI, PIERRE - Aziyade suivi de Fantome d'Orient.
000147: LOUBOUTIN, CATHERINE - Het Stenen Tijdperk. De eerste landbouwers ter wereld.
017806: LOUIS, JEAN-PAUL; CELINE, LOUIS-FERDINAND. - Cahiers Celine 6. Lettres a Albert Paraz. 1947 - 1957.
014872: LOUPARD, MARIE CLAIRE (1909 - 1953). - Notities van een norse dame.
002940: LOUSLEY, J.E. - Wild flowers of chalk & limestone.
019748: LOUWE KOOIJMANS, L.P. - Opgraven in Nederland. Het werk van de archeoloog.
008519: LOUYS, PIERRE - Zangen van Bilitis. Vertaald door Ernst van Altena.
007792: LOUYS, PIERRE - De avonturen van Koning Pausolus.
020351: LOVELL, GEORGE W. - A Beauty that Hurts. Life and Death in Guatemala.
000615: LOWE, KEITH - Inferno. The Devastation of Hamburg 1943
000979: LOWELL, ROBERT - Poems 1938 - 1949
009071: LOWRY, MALCOLM - Onder de vulkaan. Roman.
020723: LOWRY, MALCOLM; LOWRY, MARGERIE ( ED.). - Psalms and Songs.
011896: LOWRY, MALCOLM - Onder de vulkaan.
011095: LOWRY, MALCOLM - Onder de vulkaan. Roman.
010279: LOWRY, MALCOLM - Under the Volcano.
006269: LOWRY, MALCOLM - Onder de vulkaan. Roman.
013996: LOWRY, MALCOLM - Onder de vulkaan.
014605: LUBIS, MOCHTAR - Een tijger valt aan. Roman uit het Indonesische oerwoud.
012146: LUBIS, MOCHTAR (VERTAALD EN TOEGELICHT DOOR CEES VAN DIJK EN ROB NIEUWENHUYS) - Kampdagboek.
016216: LUBIS, MOCHTAR - Een tijger valt aan. Roman uit het Indonesische oerwoud.
014176: LUBIS, MOCHTAR - Kampdagboek.
009450: LUBIS, MOCHTAR (VERTAALD EN TOEGELICHT DOOR CEES VAN DIJK EN ROB NIEUWENHUYS) - Kampdagboek.
010921: LUCARDIE, A.J.E. - Rijmkroniek Wereldoorlog 1940-1945.
013695: LUCAS, ROBERT - Frieda Lawrence. The Story of Frieda von Richthofen and D.H. Lawrence.
020976: LUCEBERT - Val voor vliegengod.
020882: LUCEBERT - Poezie is kinderspel.
017418: LUCEBERT - De perfekte misdaad. Klein radiostemmenspel.
016671: LUCEBERT - Poezie is kinderspel.
008333: LUCEBERT - Triangel in de jungle, gevolgd door: De dieren der democratie. Gedichten.
012048: LUCEBERT - Val voor vliegengod.
000096: LUCEBERT - Van de afgrond en de luchtmens
000100: LUCEBERT - "Ongebundelde gedichten".
000101: LUCEBERT - Oogsten in de Dwaaltuin.
000090: LUCEBERT - De moerasruiter uit het paradijs. Gedichten 1981 - 1982.
000089: LUCEBERT - Voor vrienden dieren en gedichten.
007135: LUCEBERT - Val voor vliegengod. Gedichten en tekeningen.
000097: LUCEBERT - Amulet
000098: LUCEBERT - Apocrief / de analphabetische naam.
000091: LUCEBERT - Gedichte und Zeichnungen
000099: LUCEBERT - Mooi uitzicht & andere kurioziteiten.
000093: LUCEBERT - Alfabel.
000094: LUCEBERT - Triangel in de jungle, gevolgd door: De dieren der democratie.
000095: LUCEBERT - De Amsterdamse school
000092: LUCEBERT - ...en morgen de hele wereld.
014394: LUCHTENBERG, KUNNY - Tussen moan en morn.
009702: LUCIE-SMITH, EDWARD (EDITED/ INTRODUCTION) - British Poetry Since 1945.
014639: LUCIE-SMITH, EDWARD/ WHITE, PATRICIA - Art in Britain 1969 / 70.
020061: LUDWIG, HANS (HERAUSGEGEBEN). - Klassiker der Karikatur 9. Theodor Hosemann.
002658: LUDWIG, EMIL - Goethe. Geschichte eines Menschen.
006325: LUGARD, GERH. J. - Lof van Deventer.
009086: LUIJENDIJK, TINEKE/ ZWEERS, LOUIS - Parlementaire fotografie. Van Colijn tot Lubbers.
000700: LUIJTEN, HANS; BLANKMAN, MARIJKE (BEZORGING). - Minne- en zinnebeelden. Een bloemlezing uit de Nederlandse emblematiek.
015220: LUIJTEN, GER; VAN SUCHTELEN, ARIANE E.A. (EDITORS) - Dawn of the Golden Age. Northern Netherlandish Art, 1580 - 1620.
014688: LUIJTERS, GUUS - Het korte leven van Rosa ter Beek. Een biografie.
000229: LUIJTERS, GUUS - Sterrenlied. Ter herinnering aan Sientje Abram (1931 - 1942).
001228: LUIJTERS, GUUS; SCHUTZ, RAYMOND; JONGMAN, MARTEN - De deportaties uit Nederland 1940 - 1945. Portretten uit de archieven.
000842: LUIJTERS, GUUS - De meisjes van de Kinkerstraat en andere Amsterdamse gedichten.
000540: LUIJTERS, GUUS - De hongergoochelaar.
007908: LUIKEN, JOHANNES EN CASPAARES - 100 verbeeldingen van ambachten.
011769: LUINING, HIDDE J. - Veroordeeld tot graver. Graven voor de O.T. in Noord-Nederland 1940 - 1945.
018486: LUKACS, JOHN - Hitler en de historici. De plaats van Adolf Hitler in de 20ste eeuw.
015620: LUKACS, JOHN - Vijf dagen in Londen. Mei 1940.
001086: SZEKELY-LULOFS, M.H. - De Hongertocht. Roman. Indische Letteren-reeks nr. 15
010628: LULOFS, MADELON - Rubber. The 1930s novel which shocked European society.
017359: LUNC, LEV - Uitgaand schrijven nr. 37. Dagboek van een kantoorchef.
022847: VAN LUNE, A.S. (SAMENSTELLING). - Wandeling door oud Augustinusga en Surhuizum.
006415: LUNING, H.M. - Duiventillen in Drenthe. Een heerlijk recht?
013430: LUNING, H.M. - De buitenplaatsen Meerlust, Bloemert, Meerwijk: Van bisschoppelijk tafelgoed tot recreatieoord.
000331: LUNING, H.M. - Gemeentepolitie Assen. Van Kerspelsoldaat tot Regio-agent 1714 - 1994.
017583: LUNS, HUIB - Tien wandelingen in Napels & Sicilie.
021796: LUNS, HUIB - Tien wandelingen in Napels en Sicilie.
021797: LUNS, HUIB - Tien wandelingen in Venetie, Ravenna en Padua.
021798: LUNS, HUIB - Tien wandelingen in Gent, Brugge en Antwerpen.
020925: LUR, AUGUST T. - Alt-Holland.
014889: LURVINK, PETER - De joodse gemeente in Aalten. Een geschiedenis 1630 - 1945.
007107: LUSTIG, ARNOST - Het donker kent geen schaduw. Roman.
008295: LUTH, ERICH - Gebr. Heinemann, 1879-1979. Nach Aufzeichnungen der Senioren und Dokumenten des Hauses bearbeitet.
018788: LUTHER, MARTIN; RENTZSCH, SIEGFRIED (HERAUSGEGEBEN). - Martin Luther. Ein Postkartenalbum.
010378: LUTTWAK, EDWARD - Turbo-kapitalisme. Winnaars en verliezers in de globale economie.
010391: LUYENDIJK, JORIS - Het zijn net mensen. Beelden uit het Midden-Oosten.
011343: LUYENDIJK, JORIS - Het zijn net mensen. Beelden uit het Midden-Oosten.
014539: LUYENDIJK, JORIS - Het zijn net mensen. Beelden uit het Midden-Oosten.
009501: LUYENDIJK, JORIS - Het zijn net mensen. Beelden uit het Midden-Oosten.
016412: LUYENDIJK, JORIS - Egypte. Een goede man slaat soms zijn vrouw.
012436: LUYENDIJK, JORIS - Het zijn net mensen. Beelden uit het Midden-Oosten.
018561: LUYKX, PAUL; ROES, JAN (BEZORGING). - Gerard Brom. Een katholiek leven. Autobiografische aantekeningen.
020924: LUYTEN, FRANS - Chateau de Haar a Haarzuylens.
014249: MAAIER, JAN - Koegeltjeblaauw en aander verhoalen van Steven en Wemeltje.
005179: MAALOUF, AMIN - Eeuwig zonder vrouwen.
006534: MAANEN, HANS VAN - Het kerkhof van de wetenschap.
009417: GEMEENTE MAARSSEN - Kijk op Maarssen. Contactblad tussen gemeentebestuur en inwoners. (43 exemplaren).
009438: MAARTENS, MAARTEN - Vrouwen die ik heb gekend. Zeven verhalen.
010811: MAAS, MICHEL - Kosovo. Verslag van een oorlog.
015775: MAAS, LOE - Kerstkrans. Verzen.
017522: MAAS, WALTER & ERNST - De twee oorlogsbrieven van Walter en Ernst Maas.
013902: MAAS, WILLEM - Jacques Gans. Biografie.
018268: MAASKANT, ROB - Encyrcus. Groot Encyclopedisch Naslagwerk der Verzonnen Verbeelding.
003761: MAASS, EDGAR - The dream of Philip II. A biography.
006540: MACCIOCCHI, MARIA ANTONIETTA - Dierbare Eleonora. Een gepassioneerd vrouwenleven in het Napels van de achttiende eeuw.
010267: MACCIOCCHI, MARIA ANTONIETTA - Dierbare Eleonora. Een gepassioneerd vrouwenleven in het Napels van de achttiende eeuw.
010660: MACDOUGALL, PHILIP - Schepen die verdwenen. Over mysterieuze verdwijningen en onverklaarbare rampen ter zee.
000025: MACGREGOR, NEIL - Shakespeare's rusteloze wereld. Een verrassende geschiedenis in twintig voorwerpen.
007904: MACGREGOR, MARY - De geschiedenis van Griekenland.
016223: MACHIAVELLI, NICCOLO; VAN DOOREN, FRANS (VERTALING, TOELICHTING, INLEIDING). - De Heerser.
022638: MACINTYRE, DONALD; BATHE, BASIL W. - Het oorlogsschip. Een geillustreerde geschiedenis.
005300: MACINTYRE, D. - Vliegkampschepen in de strijd ter zee.
005861: MACINTYRE, DONALD - Vliegkampschepen in de strijd ter zee.
010807: MACKAY, CHARLES - Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds.
015628: MACKSEY, KENNETH - Military Errors of World War Two.
005342: MACLAVERTY, BERNARD - Siernoten. Roman.
003691: MACZAK, ANTONI - De ontdekking van het reizen. Europa in de vroeg-moderne tijd.
020406: MADSEN, AXEL - Silkroads. The Asian Adventures of Clara & Andre Malraux.
009078: MADSEN, AXEL - Jean Paul Sartre und Simone de Beauvoir. Die Geschichte einer ungewohnlichen Liebe.
006563: MAERKER, CHRISTA - Marilyn Monroe en Arthur Miller. Legendarische liefdes.
017144: MAES, YANICK (SAMENSTELLING). - Meester & leerling. Feestbundel ter ere van Daniel Knecht.
021693: MAGITO, THEO; SISSING, HENK (SAMENSTELLING); VERBEET, GERDI (VOORWOORD). - Soms moet het werkelijk stil zijn. Onderwijsgedichten 1591 - 2010.
019141: MAGNUS ENZENSBERGER, HANS - Mausoleum. Zevenendertig balladen uit de geschiedenis van de vooruitgang.
020633: MAGRIS, CLAUDIO - Aan de andere kant. Beschouwingen over grenzen.
015949: MAGRIS, CLAUDIO - Blindelings. Roman.
000379: MAGRIS, CLAUDIO - Momentopnamen.
014494: MAGRIS, CLAUDIO - Veronderstellingen aangaande een sabel.
012026: MAGUBANE, PETER - Black Child. Zwarte kinderen in Zuid-Afrika gefotografeerd.
009457: MAHFOUZ, NAGUIB - Wedding Song.
019277: MAHIEU, VINCENT - Tjies. Een bundel Vertellingen.
015921: MAHIEU, VINCENT - Tjies. Vertellingen.
017676: MAHIEU, VINCENT - Tjies. Een bundel vertellingen.
017675: MAHIEU, VINCENT - Tjoek. Vertellingen.
010708: MAHIEU, VINCENT - Tjies. Vertellingen.
012339: MAHIEU, VINCENT - Tjies.
016550: MAHIEU, VINCENT - Schuilen voor de regen. Verhalen.
012860: MAHIEU, VINCENT - Tjies.
012467: MAHIEU, VINCENT - Tjies. Vertellingen.
016937: MAHIEU, VINCENT - Tjies. Vertellingen.
016936: MAHIEU, VINCENT - Schuilen voor de regen.
016322: MAHIEU, VINCENT - Verzameld werk.
014661: MAHIEU, VINCENT - Tjies. Vertellingen.
010357: MAHIEU, VINCENT - Tjoek. Vertellingen.
009050: MAHLER-WERFEL, ALMA - Mein Leben.
012366: MAHLER-WERFEL, ALMA - Mein Leben.
000569: MAHLER, ALMA - Mijn leven. Prive Domein nr. 161
014577: MAHLER, E. - De Witte Karbouw. Herinneringen aan een oorlog in de tropen.
007120: MAIER, GERHART - Die Wende in der DDR.
007833: MAIJER, WILLEM A. (BIJEENGEBRACHT EN VERTAALD) - Meesters der Poolse vertelkunst.
010273: MAILER, NORMAN - Het Evangelie volgens de Zoon. Roman.
007650: MAILER, NORMAN - Marilyn Monroe. Eine Biographie.
009912: MAK, GEERT - Het ontsnapt land.
020044: MAK, GEERT - De hond van Tisma. Wat als Europa klapt?
010321: MAK, GERARDA - Alleen met velen. Het verhaal van mijn moeder.
008918: MAK, GEERT - Hoe God verdween uit Jorwerd. Een Nederlands dorp in de twintigste eeuw.
008325: MAK, GEERT - Hoe God verdween uit Jorwerd.
021518: MAK, GEERT; MOLENAAR, KAS - Uitgelezen boeken. Jaargang 8, nummer 3. Drie verhalen uit de dierentuin.
007729: MAK, GEERT - Gedoemd tot kwetsbaarheid.
009404: MAK, GEERT - Het stadspaleis. De geschiedenis van het paleis op de Dam.
007717: MAK, GEERT - Hoe God verdween uit Jorwerd. Een Nederlands dorp in de twintigste eeuw.
012083: MAK, GEERT - Het eiland.
011100: MAK, GEERT/ VAN STIPRIAAN, RENE - Ooggetuigen van de wereldgeschiedenis in meer dan honderd reportages.
017249: MAKANIN, VLADIMIR - Underground of: Een held van onze tijd. Roman.
010992: MAKINE, ANDREI - De aarde en de hemel van Jacques Dorme. Roman.
016229: MAKINE, ANDREI - De muziek van een leven.
021374: MALAN, DAVID - Een verhaal uit den grooten trek.
019510: MALCOLM BRINNIN, JOHN (INTRODUCTION); MCKENNA, ROLLIE (PHOTOGRAPHS). - Portrait of Dylan. A Photographer
017315: MALCOLM, NORMAN - Ludwig Wittgenstein. Een biografisch essay.
013319: MALCOLM, NOEL - Bosnia. A short history.
013320: MALCOLM, NOEL - Kosovo. A short history.
000257: MALENSTEIN, DOMINIQUE - 'Een leven in een schoenendoos'. Arnoldina Tameling 1791 - 1874.
000522: MALIEPAARD, JAN; ZWAAP, RENE - De vader van Pietje Bell. Leven en werk van Chris van Abkoude (1880 - 1960).
022395: MALIK, KENAN - Van Fatwa tot Jihad. De Rushdie-affaire en haar erfenis.
011323: MALINS, EDWARD - A preface to Yeats.
015911: MALKO, SASZA / VISSER, CAROLIJN - Herinneringen aan Ons Indie.
019194: MALLEA, EDUARDO - Chaves. Roman.
019152: MALLEA, EDUARDO - Al het groen zal vergaan. Roman.
014532: MALLEA, EDUARDO - Chaves. Roman.
013985: MALLINCKRODT, H.H. - Latijns - Nederlands woordenboek.
017587: MAMDANI, MAHMOOD - When Victims Become Killers. Colonialism, Nativism, and the Genocide in Rwanda.
014881: MAMIN-SIBIRJAK, D. - Sprookjes voor Aljonoesjka.
006285: MAN, HERMAN DE - De kleine wereld. Bedelaarsroman.
013978: MANDEL, ERNEST - Inleiding in de Marxistiese ekonomie.
008788: MANDEL, ERNEST - Het laatkapitalisme. Proeve van een Marxistische verklaring.
006599: MANDELA, NELSON - Meine afrikanischen Lieblingsmarchen.
020217: MANDELINCK, GWY - Lotgenoten. Gedichten.
022957: MANDELSHTAM, OSIP - Selected Poems
020418: MANDELSJTAM, OSIP - De Egyptische postzegel. Russische Miniaturen.
013395: MANDELSJTAM, OSIP; ACHMATOVA, ANNA; TSVETAJEVA, MARINA; PASTERNAK, BORIS - Kwartet.
014148: MANDELSJTAM, OSIP; ACHMATOVA, ANNA; TSVETAJEVA, MARINA; PASTERNAK, BORIS - Kwartet
015971: MANDELSJTAM, OSIP - De Egyptische postzegel. Russische Miniaturen.
001849: MANDIELIG - Een bloemlezing Drentse Poezie.
000363: MANDOS, FRANS; BOER LEFFEF, W.J.; DUCRO, HANS - Padvindsters-liederenbundel
001193: VAN MANEN, D. - Aanzienlijk vlek in 'T Stichtse. Kroniek van de Veenendaalse samenleving tot 1840.
020586: MANGEL, RUDIGER / SCHNABEL, STEFAN / STAATSMANN, PETER - Deutsch in einem anderen Land. Die DDR, 1949 - 1990, in Gedichten.
015608: MANGER, ITSIK - Het lied van het paradijs. Het wonderlijke levensverhaal van Sjmoeel-Abbe Aberwo.
021877: MANGIN, VALERIE; BAJRAM, DENIS; NEAUD, FABRICE - Drie Christussen. Compleet verhaal in drie variaties.
017539: MANGUEL, ALBERTO - Een geschiedenis van het lezen.
003664: MANKOWITZ, WOLF - Het geitje.
000563: MANN, KLAUS - Het keerpunt. Een autobiografie. Prive Domein nr. 87
021066: MANN, HEINRICH - Verlaten.
020916: MANN, THOMAS, ROLAND HOLST, A.; VESTDIJK, S.; VAN DUINKERKEN, ANTON; GOMPERTS, H.A.; GRESHOFF, J.; 'S-GRAVESANDE, H.H.; DE KADT, J. - Menno ter Braak. Essay's.
020908: MANN-BOUWMEESTER, THEO - Mijn jeugd - en tooneelherinneringen.
020803: MANN, HEINRICH; ROST, NICO (NAWOORD). - De Onderdaan.
020757: MANN, THOMAS - Little Herr Friedemann and Other Stories.
020564: MANN, ERIKA - Das letzte Jahr. Bericht uber meinen Vater.
020563: MANN, THOMAS - Mario und der Zauberer. Ein tragisches Reiseerlebnis.
020498: MANN, THOMAS; DE MENDELSSOHN, PETER (HERAUSGEGEBEN). - Briefe an Otto Grautoff, 1894 - 1901 und Ida Boy - Ed, 1903 - 1928.
019385: MANN, THOMAS - Baas en hond.
018615: MANN, ERIKA - Het laatste jaar van Thomas Mann.
013338: MANN, HEINRICH - Verlaten.
010630: MANN, THOMAS - Das Eisenbahnungluck. Novellen.
013672: MANN, KLAUS - The Turning Point. Thirty-five years in this century. The Autobiography of Klaus Mann.
013775: MANN, THOMAS - De weg naar het kerkhof. Verhalen.
000648: MANN, CHARLES C. - 1493. Hoe de wereld zich ontwikkelde na de ontdekking van Amerika.
016029: MANN, ERIKA - Het laatste jaar van Thomas Mann.
013323: MANN, THOMAS - Kinderen in verwarring en verdriet. Novelle.
014552: MANN, KLAUS - Mephisto. Roman einer Karriere.
000669: MANN, VIKTOR - We waren met z'n vijven. Portret van de familie Mann.
012971: MANN, KLAUS - Anja en Esther. Toneel.
011541: MANN, THOMAS - Tagebucher 1953 - 1955.
012957: MANN, GOLO - 1914 - 1980, in vogelvlucht.
009139: MANN, THOMAS - De verwisselde hoofden. Een Indische legende.
021499: MANN, KLAUS - Kindernovelle en andere verhalen.
011258: MANN, GOLO - Deutsche Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts.
000570: MANN, GOLO - In de schaduw van de tovenaar. Een jeugd in de Duitse storm. Prive Domein nr. 190
011291: MANN, GOLO - Wallenstein.
011007: MANN, THOMAS - De wet.
014607: MANSFIELD, REX UND ELISABETH - Elvis in Deutschland. Erinnerungen an die Jahre 1958 - 1960.
017751: MANSVELT BECK, B.J. (VERTALING EN INLEIDING). - De vier geschriften van de Gele keizer. Richtsnoer Wet; Zestien Richtsnoeren; Naamgeving; De Weg de Bron. Vier teksten, in april 168 v. Chr. begraven in Mawangdui bij Changsha, Zuid-China, en ontdekt in 1973.
010107: MANTEN, ARIE A./ VERKUIL SR., TIES - Een veelzijdig en buitenissig heer. L.C. Dudok de Wit/ Kees de Tippelaar/ 1843-1913.
013432: MANTZ-VAN DER MEER, A.E.G. - Op zoek naar loutering. Oorsprong en ontwikkeling van de enkratitische ascese tot in het begin van de dertiende eeuw n. Chr.
015199: MANVELL, ROGER/ FRAENKEL, HEINRICH - Hermann Goring. Van oorlogsheld tot oorlogsmisdadiger.
018524: MARAI, SANDOR - De meeuw. Roman.
018292: MARAI, SANDOR - De opstandigen. Roman.
018210: MARAI, SANDOR - De nacht voor de scheiding. Roman.
018198: MARAI, SANDOR - Land, Land!...
015350: MARAI, SANDOR - Gloed. Roman.
013273: MARAI, SANDOR - De opstandigen. Roman.
016352: MARAI, SANDOR - Tagebucher 1984-1989.
016161: MARAI, SANDOR - De opstandigen. Roman.
015418: MARAI, SANDOR - Gloed. Roman.
008496: MARAI, SANDOR - De gravin van Parma. Roman.
010521: MARAI, SANDOR - De erfenis van Eszter. Roman.
014941: MARAI, SANDOR - Kentering van een huwelijk. Roman.
015351: MARAI, SANDOR - Gloed. Roman.
015572: MARAI, SANDOR - Gloed. Roman.
016750: MARAI, SANDOR - De nacht voor de scheiding. Roman.
011892: MARAI, SANDOR - De erfenis van Eszter. Roman.
006870: MARAIN, ELISABETH - De vluchtelingen. Cyclus der legenden 1. Roman over Belgie gedurende de Eerste Wereldoorlog.
008763: MARANI, PIETRO C. - Leonardo Da Vinci. Complete catalogus van het geschilderde werk.
007752: MARBE, NAUSICAA - Mandraga. Roman.
014428: MARC, FRANZ - Brieven van het front.
009878: MARCU, VALERIU - De verdrijving der joden uit Spanje.
007006: MARCUSE, HERBERT - Kultur und Gesellschaft 2.
022333: MARGOLIN, MALCOLM (ED.) - The Way We Lived. California Indian Reminiscences, Stories and Songs.
017616: MARIVAUX; WADSWORTH, STEPHEN (TRANSLATION AND ADAPTION). - Three Plays (Changes of Heart, 1723; The Game of Love and Chance, 1730; The Triumph of Love, 1732).
003358: MARIVAUX - Marivaux Theatre.
021081: MARJA, A. - Van de wieg tot het graf. Gedichten.
020889: MARJA, A. - Reislust. Gedichten.
008549: MARJA, A. - Buiten het boekje. Geschreven portretten van vrienden en vakgenoten.
014189: MARJA, A. - Zon en sneeuw. Gedichten.
006419: MARK, GJALT VAN DER - Een bekende onbekende. Leven en werken van Anthony Winkler Prins.
013129: MARK, BERNARD - Strijd en ondergang van het getto in Warschau.
020331: MARKHAM, BERYL; GELLHORN, MARTHA (INLEIDING); ZWIER, GERRIT JAN (VERTALING). - De nacht achterna. Vlucht over Afrika.
009027: MARKHAM, BERYL - De nacht achterna. Vlucht over Afrika.
021311: MARKS, JOHN - To the Bullfight. A Guide to the Spanish National Pastime.
010555: MARKUS - De mug, het meer en de olifant.
009966: MARLING, KARAL ANN - Norman Rockwell, 1894-1978. Amerika's meest geliefde schilder.
002837: MARLOWE, CHRISTOPHER - The jew of Malta.
011893: MARON, MONIKA - Pawels Briefe. Eine Familiengeschichte.
011906: MARQUARDT, WILHELM - Seevetal in alten Ansichten.
005551: MARQUART SCHOLTZ, ANTONINE - De waarheid van Karen Blixen.
020914: MARQUEZ, GABRIEL GARCIA; SKARMETA, ANTONIO (VOORWOORD). - De gijzeling.
020830: MARQUEZ, GABRIEL GARCIA - De avonturen van Miguel Littin. Roman.
020783: MARQUEZ, GABRIEL GARCIA - Leaf Storm and Other Stories.
020334: MARQUEZ, GABRIEL GARCIA - Op reis achter het IJzeren Gordijn. Journalistiek proza 5.
013005: MARQUEZ, GABRIEL GARCIA - Verhaal van een schipbreukeling. Journalistiek proza 4.
010884: MARQUEZ, GABRIEL GARCIA - Het kwade uur. Roman.
014197: MARQUEZ, GABRIEL GARCIA - Afval en dorre bladeren. Roman.
008141: MARQUEZ, GABRIEL GARCIA - De gijzeling.
011596: MARQUEZ, GABRIEL GARCIA - Clandestien in Chili. Het verhaal van de filmer Miguel Littin.
018762: MARQUEZ, GABRIEL GARCIA - Afval en dorre bladeren. Roman.
009508: MARQUEZ, GABRIEL GARCIA - Leven om het te vertellen.
018028: MARQUEZ, GABRIEL GARCIA - Toen ik nog gelukkig was en ongedocumenteerd. Journalistiek proza 6.
008715: MARQUEZ, GABRIEL GARCIA - Memoria de mis putas tristes.
013502: MARQUEZ, GABRIEL GARCIA - De gijzeling. Filmscript.
007370: MARQUEZ, GABRIEL GARCIA - De uitvaart van Mama Grande. Verhalen.
012086: MARQUEZ, GABRIEL GARCIA - Innocent Erendira and Other Stories.
004129: MARQUEZ, GABRIEL GARCIA - Schetsen van de kust.
008677: MARQUEZ, GABRIEL GARCIA - De generaal in zijn labyrint. Roman.
008681: MARQUEZ, GABRIEL GARCIA - Verhaal van een schipbreukeling. Journalistiek proza 4.
009302: MARQUEZ, GABRIEL GARCIA - Schrijver in Bogota. Journalistiek proza 2.
012968: MARQUEZ, GABRIEL GARCIA - De avonturen van Miguel Littin. Roman.
005836: MARQUEZ, GABRIEL GARCIA - De Verhalen.
008373: MARQUEZ, GABRIEL GARCIA - Schetsen van de kust. Journalistiek proza 1.
012982: MARQUEZ, GABRIEL GARCIA - Toen ik nog gelukkig was en ongedocumenteerd. Journalistiek proza 6.
008375: MARQUEZ, GABRIEL GARCIA - Schrijver in Bogota. Journalistiek proza 2.
007260: MARQUEZ, GABRIEL GARCIA - Strange pilgrims. Twelve stories.
007447: MARQUEZ, GABRIEL GARCIA - De onschuldige Erendira. Verhalen.
005563: MARQUEZ, GABRIEL GARCIA - De gijzeling.
013099: MARQUEZ, GABRIEL GARCIA - Herinnering aan mijn droeve hoeren. Roman.
009334: MARQUEZ, GABRIEL GARCIA - Ogen van een blauwe hond. Verhalen.
009627: MARQUEZ, GABRIEL GARCIA - De uitvaart van Mama Grande. Verhalen.
007918: MARQUEZ, GABRIEL GARCIA - Het kwade uur. Roman.
010914: MARQUEZ, GABRIEL GARCIA - De ongelooflijke maar droevige geschiedenis van de onschuldige Erendira en haar harteloze grootmoeder en andere verhalen.
008446: MARSDEN. PHILIP - Strijders van de steppe. Een Russische reis.
015226: MARSH, JAN; PARTRIDGE, FRANCES, FOREWORD - Bloomsbury Women. Distinct Figures in Life and Art.
021948: MARSMAN, H.; GOEDEGEBUURE, JAAP (INLEIDING EN AANTEKENINGEN). - Paradise Regained.
015103: MARSMAN, H. ; LEHNING, ARTHUR (INLEIDING); WOLTHERS, DAISY (VERZORGING). - Vijf versies van "Vera".
022720: MARSMAN, H. - Tempel en Kruis.
004807: MARSMAN, EDDIE/ ANNE KAREN DE BOER. - Noorderlicht 1991. Fotomanifestatie. Fotografie opdracht stadsverlangen.
002779: MARSMAN. H. - Voor de spiegel.
015748: MARSMAN, H.; VESTDIJK, S.; VAN DEEL, T. (NAWOORD) - Brieven over litteratuur.
009394: MARSMAN. H. - De dood van Angele Degroux.
012764: MARSMAN, H. - Verzamelde gedichten.
001056: DE MARTELAERE, PATRICIA - Taoisme. De weg om niet te volgen.
001056: DE MARTELAERE, PATRICIA - Taoisme. De weg om niet te volgen.
000665: MARTEN TOONDER STUDIO'S. - Het Toverkruid
022749: MARTENS, HEDDA - Iemandsland.
008894: MARTENS, ROB/ WESTRA, LIEUWE - Aanzien van de oude visserij. (...met de beste groeten van...)
012230: MARTENS, ROB/ WESTRA, LIEUWE - Glorie van de oude binnenvaart....met de beste groeten van.....
008381: MARTI, KURT - Lijkredes.
023058: MARTIN, TIM; O'MAHONY, MIKE (INLEIDING). - Surrealisten.
017445: MARTIN, AUGUSTINE - W.B. Yeats
006763: MARTIN, HELMUT (RED.) - Mao ongecorrigeerd. Geimproviseerde toespraken en ongepubliceerde documenten.
007225: MARTIN, NIKOLAUS - Praagse winter.
007239: MARTIN, HANS PETER/ SCHUMANN, HARALD. - Globalisering. De wereld in verval.
021711: MARTIN, LOEK (REDACTIE); CROUWEL, WIM (VOORWOORD). - Een illuster genootschap NIC. Nederlandse Vereniging van illustratoren, NIC 1985 - 98. Illustratoren in georganiseerd verband in de 20e eeuw.
020859: MARTIS, NICOLAOS K. ; SMITH. JOHN PHILIP (TRANSLATION). - The Falsification of Macedonian History. Ancient Jewish sources and testimony on Macedonia.
018476: MARTSJENKO, ANATOLI - Van Taroesa naar Tsjoena.
016307: MARUGG, TIP - In de straten van Tepalka. Roman.
008239: MARUGG, TIP - De morgen loeit weer aan. Roman.
008680: MARUGG, TIP - Weekendpelgrimage.
010975: MARUGG, TIP - In de straten van Tepalka. Roman.
006703: MARUGG, TIP - De morgen loeit weer aan. Roman.
003686: MARUGG, TIP - De morgen loeit weer aan.
000965: MARUGG, TIP ; WORTEL, MAARTJE (NAWOORD) - De morgen loeit weer aan. Roman
000798: VAN MARUM, HUBERT - Valse glans leidt tot ellende.....Zesentachtig fabels uit de wereldliteratuur.
017892: MARUT, RET (TRAVEN, B.). - To the Honorable Miss S...and other stories.
003199: MARX, KARL - Geheime diplomatie in de XVIII eeuw.
021853: MASCARO, JUAN (TRANSLATION AND INTRODUCTION). - The Upanishads.
001072: DUNN MASCETTI, MANUELA - Athena. Goddess of War and Wisdom.
017179: MASER, PETER (HERAUSGEGEBEN). - Judischer Alltag - Judische Feste.
006531: MASER, WERNER - Hitlers Mein Kampf. Geschiedenis, fragmenten, commentaren.
011456: MASER, WERNER - Der Sturm auf die Republik. Fruhgeschichte der NSDAP.
004270: MASLOW, JONATHAN EVAN - De quetzal en de gier. Schoonheid en verschrikking in Guatemala.
010270: MASO, BENJO - Het zweet der goden. Legende van de wielersport.
012643: MASON, RAYMOND - At Work in Paris: Raymond Mason on Art and Artists.
000045: MASSON, LOYS - De schildpadden. Roman.
012867: MAST, RUUD - Stille Getuigen: voorwerpen, foto's en mensen uit de Tweede Wereldoorlog.
015356: MAST, RUUD - Stille Getuigen. Voorwerpen, foto's en mensen uit de Tweede Wereldoorlog.
012623: MATAJANE, MATTA MEZACH - Mijn oorlog tegen Japan. Het verhaal van een Ceramese schakel.
011618: MATARASSO, P.M. (TRANSLATED AND INTRODUCTION). - The Quest of the Holy Grail.
022146: MATENA, D. / TEKENINGEN EN SCENARIO - Gauguin en Van Gogh.
019823: MATENKO, PERCY; SLOAN, SAMUEL - Two studies in Yiddish Culture. 1. The Aqedath Jishaq / 2. Job and Faust.
018840: MATESIS, PAVLOS - De moeder van de hond.
014697: MATESIS, PAVLOS - De Oude. Roman.
014510: MATESIS, PAVLOS - De Oude. Roman.
019562: MATHIJSEN, MARITA (TOELICHTING). - De gedichten van De Schoolmeester.
007158: MATHIJSEN, MARITA - Het voorbestemde toeval. Gesprekken met Harry Mulisch.
007663: MATHIJSEN, MARITA - De geest van de dichter. Tien zogenaamde gesprekken met negentiende-eeuwse schrijvers.
003729: MATMOR, YORAM - Het lenig instrument.
022045: MATSIER, NICOLAAS - Roma amoR. Voorheen De Eeuwige Stad.
018510: MATTERN, JEAN - De baden van Kiraly. Roman.
005267: MATTHEIJ, THOMAS - Brieven uit Boekarest, 1985-1990
021220: MATTHEWS, HERBERT L. - Half Spanje stierf....Een herwaardering van de Spaanse Burgeroorlog.
013793: MATTHEWS, HERBERT L. - Half Spanje stierf. Een herwaardering van de Spaanse Burgeroorlog.
014548: MATTHEWS, W.H. - Mazes & Labyrinths. Their history & development.
022618: MATTHEY, IGNAZ; WESSELS, LEONARD H.M. - Historiografie. Geschiedschrijving in Nederland en Belgie, 1500 - 2000. Vademecum.
021710: MATTHIAS, JOHN - Turns.
008899: MATTHIJS, HEIN - Rennen voor je leven. Verhalen over Indonesie.
021889: MATTHIJS, HEIN - Rennen voor je leven. Verhalen over Indonesie.
019750: MATTHIJSEN, J.W. (VERZAMELD) - Ons Arsenaal. Feiten, cijfers en beschouwingen ten dienste van onze propaganda.
009107: MATUTE, ANA MARIA - Aranmanoth. Roman.
011563: MAUREL, MICHELINE - Vrouwenkamp.
006615: MAURIAC, FRANCOIS - Het snertjong.
010440: MAURIAC, CLAUDE - Proust.
000966: VAN MAURIK, JUSTUS - Indrukken van een Totok.
018610: MAURITS (P.A. DAUM). - "Nummer Elf". De Engelbewaarder 10.
011091: MAX, FREDERIC - Gevangenen van de Inquisitie.
013942: MAXIMILIANUS, P. (VERZAMELD DOOR) - Langs de vele wegen. Verzen van na 1914 uit Noord- en Zuid-Nederland.
017973: MAXWELL, AMANDA; VERHEIJ, BOUKJE (VERTALING) - JD, of niet.
018415: MAY, LIZZY SARA - Binnenkort in dit theater. Gedichten.
018414: MAY, LIZZY SARA - Weerzien op een plastic-huid. Gedichten.
022794: MAY, BRIAN - The Indonesian Tragedy.
022712: MAY, LIZZY SARA - Het depressionisme. Gedichten.
009055: MAY, SOMETH - Getuige van Cambodja. Ingeleid door James Fenton.
016766: MAY, LIZZY SARA - Grim.
005993: MAYES, FRANCES - Een jaar in de wereld.
017887: MAYORGA, MARGARET (ED.) - The Best Short Plays of 1954 - 1955.
015380: MCALPINE, ALISTAIR - De nieuwe Machiavelli. Renaissance Realpolitik in het moderne bedrijfsleven.
007779: MCBRIDE, JAMES - Het wonder van Santa Anna. Roman.
014926: MCCARTHY, DAVID - Popart
012567: MCCARTHY, MARY - Herinneringen aan mijn roomse jeugd. Prive Domein nr. 1.
021959: MCCLATCHY, J.D. (SELECTION AND ED.) - Love Speaks Its Name. Gay and Lesbian Love Poems.
017403: MCCLELLAND, DOUG - Blackface to Blacklist. Al Jolson, Larry Parks and ´The Jolson Story´.
006020: MCCOURT, FRANK - De as van mijn moeder. Een Ierse herinnering.
013618: MCCRORY, DONALD - Cervantes. De schepper van Don Quichot. Biografie.
018221: MCCULLERS, CARSON - De ballade van het trieste cafe & Spiegelingen in een gouden oog.
022908: MCCULLERS, CARSON - De ballade van het trieste cafe & Spiegelingen in een gouden oog.
006178: MCEWAN, IAN - De troost van vreemden. Roman.
011411: MCEWAN, IAN - De brief in Berlijn.
015393: MCEWAN, IAN - Solar.
010006: MCGRATH, ALISTER E. - Johannes Calvijn. Verlicht hervormer of vormgever van een orthodox keurslijf? Biografie.
011405: MCGREGOR, CRAIG (SAMENSTELLING) - Over Dylan. Interviews & artikelen.
010292: MCKNIGHT, DAVID - Lardil. Keepers of the Dreamtime.
022861: MCLEAN, MICHAEL - The Forgotten Carols. A Christmas Story and Songs.
015264: MCNAB, DAVID / YOUNGER, JAMES - De planeten.
011475: MCNAMARA, ROBERT S. - In Retrospect. The Tragedy and Lessons of Vietnam.
001242: MCNAUGHTON, COLIN - Jolige Joris en de piraten van Abdul de Schuimer.
000173: MCNAUGHTON, COLIN - Jolige Joris en de piraten van Abdul de Schuimer.
000024: MCRAVEN, CHARLES - The Blacksmith's Craft. A Primer of Tools & Methods.
007615: MEAD, G.R.S. - The Hymns of Hermes. Ecstatic Songs of Gnosis.
019734: MEARS, RAY - The Real Heroes of Telemark. The True Story of the Secret Mission to Stop Hitler
001131: MECHANICUS, PHILIP - In Depot. Dagboek uit Westerbork.
000738: MECKING, ERIC - Het drama van 1918. Over de Spaanse griep en de zoektocht naar virus en vaccin.
001278: MECUM, RYAN - Zombie Haiku
012954: MEDAWAR, JEAN/ PYKE, DAVID - Hitlers geschenk. Wetenschappers die Nazi-Duitsland ontvluchtten.
018702: MEDER, THEO (SAMENSTELLING). - Hoofsheid is een ernstig spel.
022057: MEDER, T. - Sprookspreker in Holland. Leven en werk van Willem van Hildegaersberch (ca. 1400).
007367: MEDOFF, MARK - Kinderen van een mindere God.
003924: MEDVEDEV, ROY - Samizdat Register 2. Voices of the Socialist Opposition in the Soviet Union.
001333: MEDWICK, CATHLEEN ; POSTHUMA, ROELOF (VERTALING) - Teresa van Avila. Een spirituele biografie.
006224: MEE, CHARLES - Postdam. De verloren vrede.
012789: MEE, CHARLES L. - Hoog Spel. Onderhandelen op topniveau door de eeuwen heen.
011908: MEEHAN, AIDAN - Celtic Design. Illuminated Letters.
006055: MEER, VONNE VAN DER - Eilandgasten. Roman.
009663: MEER, FATIMA - Nelson Mandela. De Biografie.
015007: MEERBEKE, CHRIS - David Teniers de Jongere. De verloren zoon.
005174: MEERDINK, JORIEN/ JANSEN, ASTRID/ POOT, TRUDE - Bollenpelsters gevraagd. Seizoenarbeid van vrouwen in de Zuidhollandse bloembollenstreek tussen 1900 en 1960.
006282: MEERLOO, JOOST A.M. - Een mond vol spijkers. Een psycholoog op het oorlogspad.
006427: MEES, WALTER - Stars and stripes en maple leaves. Leven en streven in Amerika en Canada.
000028: MEESTER, MARIET - Koloniekak. Leven in een gevangenisdorp. De twintigste eeuw in Veenhuizen.
014790: MEESTER, MARIET - De mythische oom. Nederlandse immigranten in Amerika: een bloedband.
010158: MEESTER, MARIET - Bokkezang. Roman.
001378: MEESTER, MARIET - De mythische oom. Nederlandse immigranten in Amerika: een bloedband.
019911: MEESTERS, TON (SAMENSTELLING EN TEKST). - Molens. Zo waren ze.
012475: MEEUWS, PAUL - Badhuis in de sneeuw. Verhalen.
006606: MEEUWS, PAUL - Badhuis in de sneeuw.
016272: MEEUWS, PAUL - Badhuis in de sneeuw. Verhalen.
001345: MEEUWSE, KARINA. - Opkomst en ondergang van de Vriezenveense Ruslui. Handelsfamilies in St. Petersburg 1720 - 1920
006603: MEICHSNER, DIETER - Die Studenten von Berlin. Roman.
020558: MEIJER, FIK - Keizers sterven niet in bed. Van Caesar tot Romulus Augustulus 44 v. Chr. - 476 n. Chr.
020015: MEIJER, FIK - Schipper, zeil de haven binnen, alles is al verkocht. Handel en transport in de Oudheid.
019290: MEIJER, A.S.C. - Bijdrage tot de kennis der volksgeneeskruiden van Nederlandsch West-Indie.
007411: MEIJER, FIK - Macht zonder grenzen. Rome en zijn imperium.
018274: MEIJER, FIK - Vreemd volk. Integratie en discriminatie in de Griekse en Romeinse wereld.
013532: MEIJER, T., JZN. (VOORWOORD). - Hilghe Born 1926 - 1976. Van landbouwhuishoudschool tot school voor H.N.O.. Appingedam.
008875: MEIJER, BERTUS - Verzoeking.
014541: MEIJER, DAPHNE - Onbekende kinderen. De laatste trein uit Westerbork.
022485: MEIJER, JAAP - Onze taal als een bare schat. Jacob Israel de Haan en het Hebreeuws. De Engelbewaarder.
022479: MEIJER, JAAP - J.K. Rensburg 1870 -1943; een joodse graalzoeker. De Engelbewaarder 21.
015051: MEIJER, FRANK - De stenen letters van Aduard.
006277: MEIJER, J.W.H. - De Bilt en Bilthoven in oude ansichten.
006915: MEIJER, TH. A.M. (VOORZITTER VAN DE COMMISSIE) - Een beladen vlucht. Eindrapport Bijlmer Enquete.
000404: MEIJER, KLAAS (EINDRED.); E.A. - Schoenen met lusjes. Achtergronden van de 24 Onstwedder oorlogsslachtoffers 1940 - 1945
000181: MEIJER DREES, MARIJKE; SINGELING, KEES; E.A. - Nederlandse Literatuur, een studiehandleiding.
014470: MEIJER, FIK - De hond van Odysseus. Het dier in de oudheid.
015760: MEIJER, JAAP - Zij lieten hun sporen achter. Joodse bijdragen tot de Nederlandse beschaving.
006132: MEIJER, FIK - Gladiatoren. Volksvermaak in het Colosseum.
014631: MEIJER, FOLKE / SCHOLMA, MARTIN / SAMENSTELLING - Groningen. De provincie in beeld. 1980.
014632: MEIJER, FOLKE/ SCHOLMA, MARTIN/ SAMENSTELLING - Groningen. De provincie in beeld. 1980.
006485: MEIJER, DAPHNE - Het plezier van de duivel.
015132: MEIJERING, M. , E.A. (LID VAN DE COMMISSIE) - Tot dankbaarheid genoopt. Gedenkboek ter gelegenheid van den 25-jarigen zendingsarbeid op Soemba vanwege de Gereformeerde Kerken in Groningen, Drente en Overijsel.
018044: MEIJERS, DANIEL - Reb Gedalja, de huwelijksmakelaar en andere verhalen.
017474: MEIJERS, DEBORA J. - Kunst als natuur. De Habsburgse schilderijengalerij in Wenen omstreeks 1780.
005891: MEIJERS, HEIN/ ROZENDAAL, SIMON - Groot lexicon van nutteloze feiten. 666 dingen die u niet wilt weten.
020855: MEIJLING, HERMAN - Esbatementen van de Rode Lelije te Brouwershaven.
018073: MEIJSING, GEERTEN - De grote snelle schepen: enkele reis.
011702: MEIJSING, GEERTEN (JOYCE & CO) - De venerische kunsten.
022734: MEIJSING, GEERTEN - Van Como tot Syracuse. Reis door Italie met de grootste schrijvers en dichters.
007283: MEIJSING, GEERTEN - Altijd de vrouw.
007398: MEIJSING, DOESCHKA - Beer en jager.
007405: MEIJSING, GEERTEN - Veranderlijk en wisselvallig. Vijf variaties.
006706: MEIJSING, DOESCHKA - De kat achterna.
009934: MEIJSING, GEERTEN (JOYCE & CO) - De venerische kunsten.
006866: MEIJSING, GEERTEN - Veranderlijk en wisselvallig. Vijf variaties.
008244: MEIJSING, GEERTEN - Siciliaanse Vespers. Roman.
009678: MEIJSING, GEERTEN - Malocchio. Een Toscaanse jeugd. Roman.
000994: MEINDERTS, AAD; SPAAN, HENK; STAAL, ERNA (REDACTIE) - Literatuur met een doel. Schrijvers over voetbal. Schrijversprentenboek 45.
000576: MEIR-LEVI, DAVID - History Upside Down. The Roots of Palestinian Fascism and the Myth of Israeli Aggression.
016502: MEISCHKE, R.; VAN WEZEL, G.W.C. (REDACTIE). - De Gothische bouwtraditie. Studies over opdrachtgevers en bouwmeesters in de Nederlanden.

Next 1000 books from Antiquariaat Het Kofschip[an error occurred while processing this directive]

6/8