Antiquariaat Het Kofschip
Molenplaatsweg 10, 9531 JW Borger, The Netherlands. Tel.: +31 (0)599 236 651            Email: antiquariaathetkofschip@gmail.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
006226: JONG, U.G. DE - Mei 1940: vuur uit de hemel.
006783: DE JONG, A.M. - Merijntje in filmland. Een onwaarschijnlijk doch waar verhaal.
018932: DE JONG, RENSKE; ZONDERVAN, ANNET (SAMENSTELLING EN REDACTIE). - De kleine geschiedenis van de slavernij. Sporen in Amsterdam II.
007019: DE JONG, LAMBERTHE - De Gelderse geschiedenis in meer dan 100 verhalen.
021068: DE JONG, OEK - Oek de Jong leest Maria Dermout.
007827: DE JONG, L. - Herinneringen, Deel 1.
017688: DE JONG, MARTIEN J.G. - Duivels plezier en satanisch medelijden. Het rancuneuze schrijven van Willem Frederik Hermans.
008287: DE JONG, OEK - Lui oog. Vertellingen voor een nacht.
008535: DE JONG, A.P. - Vliegtuigherkenning. Rusland. Een serie vliegtuigbeschrijvingen met foto's en silhouetten.
008536: DE JONG, A.P. - Vliegtuigherkenning. Groot-Brittannie. Een serie vliegtuigbeschrijvingen met foto's en silhouetten.
019117: DE JONG, OEK - De inktvis. Novellen.
008829: DE JONG, MARTIEN J.G. - Honderd jaar later. Over schrijvers en geschriften uit de Beweging van Tachtig.
021094: DE JONG, J.J.P. - De waaier van het fortuin. Van handelscompagnie tot koloniaal imperium. De Nederlanders in Azie en de Indonesische Archipel 1595 - 1950.
009543: DE JONG, D.H./ KNIGGE G. - Ons strafrecht, deel 1. Het materiele strafrecht.
009548: DE JONG, D.H./ KNIGGE G. (REDACTIE) - Teksten Strafvordering. Ten behoeve van het strafrechtonderwijs ean de Rijksuniversiteit Groningen.
010797: DE JONG, OEK - De inktvis. Novellen.
020035: DE JONG, S.J., G.A. (MODERATOR). - Van de boom die droeg. Een bijdrage tot de geschiedenis van de congregatie van de Allerheiligste Maagd Maria Zonder Smet Ontvangen, en den H. Aloysius van Gonzaga - opgericht ten jare 1862 in "De Zaaier" te Amsterdam.
021825: DE JONG, MELS - Paul Leautaud in Parijs.
011794: DE JONG, MICHIEL/ HOFFENAAR, JAN - Op herhaling. De Koninklijke Landmacht en haar reservisten 1945 - 2006.
021297: DE JONG, OEK - Pier en Oceaan. Roman.
012268: DE JONG, MARTIEN J.G. - Vrede Ende Vrolicheyt. Kerstfeest in de middeleeuwen.
020714: DE JONG, OEK - Brief aan een jonge Atlas.
011967: DE JONG, OEK - Een man die in de toekomst springt. Essays.
021925: DE JONG, MELS - Ik heb overal spijt van. Paul Leautaud biografie.
013349: DE JONG, RUDOLF - De Spaanse Burgeroorlog.
013737: DE JONG, EELKE; BODE, CHRISTINA; BRUGMANS, EDITH (REDACTIE) - Voedsel en globalisering. De grenzen in zicht.
017357: DE JONG, OEK - De inktvis. Novellen.
009783: DE JONG, A.M. - Israel Querido. De mens en de kunstenaar.
009796: DE JONG, P./ CAGELING, M.A. (SAMENSTELLING) - Onze strijdmacht ter zee.
019588: DE JONG, MAX - Heet van de naald.
010908: DE JONG, L. - Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Nederlands-Indie.
017454: DE JONG, MARTIEN J.G. - Tussen Everzwijn en Fidel Castro. Het Ik en Nu van Hugo Claus.
011926: DE JONG, L. - Tussentijds. Historische studies.
021643: DE JOSSELIN DE JONG, K.H.R. - Nacht en ontij. Gedichten.
017145: DE JONG, MARTIEN J.G. - Tussen Everzwijn en Fidel Castro. Het Ik en Nu van Hugo Claus.
019127: DE JONG, E.S,; STIENSTRA, J. - Fan Stientiid ont Stentiid. Frysk Skiednisboekjefoar skoalle, leargong en selsstudzje.
016421: DE JONG, MAX - Heet van de naald.
017650: DE JONG, MELS - Paul Leautaud in Parijs.
018062: DE JONG, L. - Een sterfgeval te Auswitz.
013298: DE JONG, DAVID - Maurits Dekker. Zijn persoon en zijn werk.
019854: DE JONG, A.M. - De dans op de vulkaan. De democratie in gebreke.
017394: DE JONG, MARTIEN J.G. - Duivels plezier en satanisch medelijden. Het rancuneuze schrijven van Willem Frederik Hermans.
018381: DE JONG, S. - Een Javaanse Levenshouding.
019747: DE JONG, A.M. (INLEIDING). - Bloemlezing van revolutionaire poezie. Jeugdbibliotheek no. 3.
020919: DE JONG, A.M. - Metgezellen. Vertellingen over honden.
021135: DE JONG, YME EN JAN (EINDREDACTIE). - De Heerenwal. Bruggen en gekromde ruggen.
004363: DE JONGE, HARM - De Peperdans van Panzibas.
006298: JONGE, E. DE - Een mens komt dagen te kort. Over Kornelis ter Laan, 1871-1963.
006493: JONGE, EDDY DE. - Veenkoloniale Volksalmanak, Nr. 2 / 1990
006494: JONGE, EDDY DE (REDACTIE) - Veenkoloniale Volksalmanak, Nr. 4 / 1992
006496: JONGE, EDDY DE (REDACTIE) - Veenkoloniale Volksalmanak, Nr. 1 / 1989
006647: JONGE, FREEK DE - Neerlands Bloed. Roman.
006886: DE JONGE, FREEK - Neerlands Bloed.Roman.
007568: DE JONGE, EDDY - Veenkoloniale volksalmanak, 7. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger veenkolonien.
007909: DE JONGE, FREEK - De mythe/ De openbaring.
017337: DE JONGE, G. - Borger in oude ansichten.
021036: VAN HANSWIJCK DE JONGE, H.A.G.J.P. - Troepentransport naar Nederlandsch-Indie 1946 - 1950.
013419: JONGEN, HENK - Agent in Indie. Dagboekbrieven van een MP'er (1949-1950)
010486: JONGENEEL, D.J. (OUD-ADVISEUR VOOR DE DECENTRALISATIE IN N.O.I.) - Het anti-nederlandsch beleid in Nederlandsch Indie.
011471: JONGEPIER, JAN - Langs Nederlandse orgels. Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht.
008013: KWJ BEWEGING VAN WERKENDE JONGEREN. - Ziet wat organisatie vermag. Geschiedenis van de arbeidersbeweging.
021378: DE JONGH, J.W.; WAGENVOORT, H. - Krijgsraad voor den Vierdaagschen Zeeslag 1666. Schoolplaten voor de vaderlandsche geschiedenis.
021379: DE JONGH, J.W.; WAGENVOORT, H. - In een Middeleeuwsch klooster. Schoolplaten voor de vaderlandsche geschiedenis.
008362: DE JONGH, J.W./ WAGENVOORT, H. - Schoolplaten voor de vaderlandse geschiedenis. Karel V doet afstand van de regering. Tekstboekje. Tekst van J.W. de Jongh.
008364: DE JONGH, J.W./ WAGENVOORT, H. - Schoolplaten voor de vaderlandse geschiedenis. Tekstboekje bij: Kruisvaarders voor Jeruzalem, 1099. Tekst van J.J. Moerman.
008365: DE JONGH, J.W./ WAGENVOORT, H. - Schoolplaten voor de vaderlandse geschiedenis. Tekstboekje bij: Een vergadering van de Nationale Synode te Dordrecht, 14 april 1619. Tekst van H. Wagenvoort.
008366: DE JONGH, J.W./ WAGENVOORT, H. - Schoolplaten voor de vaderlandse geschiedenis. Tekstboekje bij: Floris V door de edelen gevangengenomen. Tekst van J.W. de Jongh.
008368: DE JONGH, J.W./ WAGENVOORT, H. - Schoolplaten voor de vaderlandse geschiedenis. Tekstboekje bij: Tocht naar Chattam, 1667. Tekst van J.W. de Jongh.
008369: DE JONGH, J.W./ WAGENVOORT, H. - Schoolplaten voor de vaderlandse geschiedenis. Tekstboekje bij: Ter kruisvaart. Tekst van J.W. de Jongh.
008371: DE JONGH, J.W./ WAGENVOORT, H. - Schoolplaten voor de vaderlandse geschiedenis. Tekstboekje bij: Een hagepreek buiten Utrecht, augustus 1566. Tekst van H. Wagenvoort.
021382: DE JONGH, J.W.; WAGENVOORT, H. - De aanhouding van prinses Wilhelmina aan de Goejanverwellesluis, 1787. Schoolplaten voor de vaderlandsche geschiedenis.
021380: DE JONGH, J.W.; WAGENVOORT, H. - Het Haagsche Voorhout in de 17e eeuw. Schoolplaten voor de vaderlandsche geschiedenis.
017099: JONGSTRA, ATTE; VAN TERWISPEL, H.M. (WOORD VOORAF). - De hele santenkraam. Nieuw Christelijk lexicon.
015655: JONGSTRA, ATTE - De avonturen van Henry II Fix. Roman.
019815: JONGSTRA, ATTE - De hele santenkraam. Nieuw Christelijk lexicon.
001423: PIETER JONKER - Het labyrint in zwart en wit. Houtgravures van Peter Lazarov.
009198: VERWEY-JONKER, HILDA - Er moet een vrouw in. Herinneringen in een kentering van de tijd.
010074: JONKER, PIETER - Het labyrint in zwart en wit. Houtgravures van Peter Lazarov.
009665: JONKER, B. - Assen. Bevolking rond 1800. Asser Historische Reeks IV.
021943: JONKER, INGRID; KOMRIJ, GERRIT (VERTALING); VAN WOERDEN, HENK (BIOGRAFIE). - Ik herhaal je. Gedichten.
007094: JONKHEID, K. - Een onderduiker in Napoleons tijd.
014395: JONKMAN, MARIEKE - Amazonen. Gedichten.
008531: JONKMAN, MARIEKE - Plejaden. Gedichten.
018828: JONKMAN, J.A. - Het oude Nederlands-Indie. Memoires.
021046: JONSON, BEN; MAAS, PAUL (NEDERLANDSE BEWERKING). - De alchemist. Een komedie van Ben Jonson.
004152: DE JOODE, TON - Feesten in Nederland.
011443: DE JOODE, TON - Landleven. Het boerenbestaan van toen.
002192: JOOR, JOHAN/ ANDRE BEENING - Van Leyster tot Leeuwenburg.
018514: JOORIS, ROLAND - Als het dicht klapt. Gedichten.
017720: JOOSTEN, JOS - Alleenspraak. Opstellen.
008452: JORDAAN, L.J. - De Groene, 1940-1945. Herinneringsalbum door L.J. Jordaan.
006747: JORDAN, NEIL - Night in Tunisia en andere verhalen.
006287: KONINGIN NOOR VAN JORDANIE. - Een leven in het teken van vrede. Memoires.
015649: JORDIS, CHRISTINE - Bali en Java. Bespiegelingen van een reiziger.
017216: JORG, CHRISTIAAN J.A. - Wisselwerkingen.
008497: JORGE, LIDIA - De kust van het gemurmel. Roman.
022044: DE JORIAUD, PAUL - Christophe Colomb et la decouverte du Nouveau-Monde.
008206: JORIS, LIEVE - Mali Blues en andere verhalen.
008508: JORIS, LIEVE - De poorten van Damascus.
009570: JORIS, LIEVE - Dans van de luipaard.
003364: JORRITSMA, RELY - Idylle in het nederrijk.
004209: SIONIL JOSE, F. - Mis in Manila. Roman uit de Filippijnen.
017972: JOSEPHUS, FLAVIUS; MEIJER, F.J.A.M. ; WES, M.A. (VERTALING, INLEIDING EN VAN AANTEKENINGEN VOORZIEN). - De Oude Geschiedenis van de Joden (Antiquitates Judaicae). 3 delen/ + De Joodse Oorlog & Uit mijn leven.
021372: JOUHANDEAU, MARCEL - De fout van Louise Bazilaire.
001325: FRANCIS JOURDAIN - Felix Vallotton
008158: MOLLAT DU JOURDIN, MICHEL - Europa en de zee.
006587: JOUVET, JEAN - Henri Matisse. Der Zeichner. Hundert Zeichnungen und Graphiken 1898-1952.
001238: JAMES JOYCE - Ulysses.
001776: JAMES JOYCE - Ulysses
006788: JOYCE, JAMES - Een portret van de kunstenaar als jongeman.
016930: JOYCE, JAMES; FRANKEN GERARDINE (VERTALING). - Giacomo Joyce.
016903: JOYCE, JAMES - Ballingen. Toneelspel in drie bedrijven.
014174: JOYCE, JAMES/ NIEUWENHUYS, WILLEM (VERTALING) - De kat en de duivel.
016896: JOYCE, JAMES; CLAES, PAUL (VERTALING). - Giacomo Joyce.
009718: JOYE, PIERRE/ LEWIN, ROSINE - Voor 's werkmans recht. Kerk en arbeidersbeweging in Belgie.
019441: JUDD, ALAN - De laatste kus van de keizer. De nadagen van de Duitse keizer Wilhelm II in Nederland.
021148: JUDD, ALAN - De laatste kus van de keizer. De nadagen van de Duitse keizer Wilhelm II in Nederland.
021338: JUDICE, NUNO; WILLEMSEN, AUGUST (VERTALING). - Recept om blauw te maken. Gedichten.
019966: JUDICE, NUNO; WILLEMSEN, AUGUST (VERTALING). - Recept om blauw te maken. Gedichten.
011169: JUNG, CARL G. - De mens en zijn symbolen.
011170: JUNG, CARL G. - Herinneringen, dromen, gedachten.
020469: JUNG, C.G. - Dromen. De aard van dromen; droomanalyse; getallensymboliek; de praktische bruikbaarheid van droomanalyse.
010902: JUNGHUHN, FRANZ WILHELM/ NIEUWENHUYS, ROB EN JAQUET, FRITS (GEKOZEN EN TOEGELICHT) - Java's onuitputtelijke natuur. Reisverhalen, tekeningen en fotografieen van Franz Wilhelm Junghuhn.
019920: JUNGHUHN, FRANZ WILHELM; NIEUWENHUYS, ROB; JAQUET, FRITS (KEUZE EN TOELICHTING). - Java's onuitputtelijke natuur. Reisverhalen, tekeningen en fotografieen van Franz Wilhelm Junghuhn.
017811: BLOKKER JUNIOR, JAN - Een haag van rozen. Gedichten.
013112: BAI JUYI - Gans, papegaai en kraanvogel. Gedichten uit het oude China.
020192: JUYI, BAI; IDEMA, W.L. (VERTALING EN TOELICHTING). - Gans, papegaai en kraanvogel. Gedichten uit het oude China.
011927: BAI JUYI - Gans, papegaai en kraanvogel. Gedichten uit het oude China.
009552: VAN DER KAADEN, DAAN (SAMENSTELLING EN INLEIDING) - Het kind en zijn boek. Lezingen van W.G. van de Hulst.
020678: SOEWARNO-VAN DER KAADEN, J.C. - De Bonte Slendang.
004927: KAAM, BEN VAN - Ambon door de eeuwen.
020163: VAN KAAM, BEN - Ambon door de eeuwen.
020643: VAN DER KAAY, JO; VAN LIEBERGEN, LEON - Op 's-Herenwegen. Brabants dorpsleven.
002010: KABBANI, RANA - Europese mythen over de Orient.
012761: KADARE, ISMAIL - Maannacht. Roman.
005549: KADARE, ISMAIL - De versteende bruidsstoet. Roman.
021209: KADARE, ISMAIL - Het Dromenpaleis. Roman.
020012: KADARE, ISMAIL - Albanese lente. Het afscheid van een dictatuur.
011672: KADARE, ISMAIL - The Palace of Dreams. A novel.
020345: KADARE, ISMAIL - Het monster. Roman.
016130: KADARE, ISMAIL - Kroniek van de stenen stad. Roman.
017386: KADARE, ISMAIL - De adelaar. Roman.
021461: KADARE, ISMAIL - Het Monster. Roman.
019599: KADARE, ISMAIL - Kroniek van de stenen stad. Roman.
017009: KADARE, ISMAIL - De piramide. Roman.
021130: KADARE, ISMAIL - De generaal van het dode leger.
020293: KADARE, ISMAIL - Dossier H. Roman.
015969: DE KADT, J. - Jaren die dubbel telden. Politieke herinneringen uit mijn Indische jaren.
013111: DE KADT, J. - Politieke herinneringen van een randfiguur.
003099: DE KADT, J. - Jaren die dubbel telden. Politieke Herinneringen uit mijn Indische jaren..
005769: KADT, J. DE - Uit mijn communistentijd.
012801: DE KADT, J. - Jaren die dubbel telden. Politieke herinneringen uit mijn 'Indische' jaren.
017610: DE KADT, J. - Jaren die dubbel telden. Politieke herinneringen uit mijn 'Indische ' jaren.
011320: DE KADT, J. - Politieke herinneringen van een randfiguur.
019544: DE KADT, J. - Jaren die dubbel telden. Politieke herinneringen uit mijn Indische jaren.
021942: DE KADT, J. - Pogrom Praag - Moskou. Rusland, de joden en de vrede.
002136: KAFKA, FRANZ - Die Verwandlung.
002684: KAFKA, FRANZ - Beim Bau der Chinesischen Mauer.
003100: KAFKA, FRANZ - De Chinese Muur en andere verhalen.
003391: KAFKA, FRANZ - Amerika.
003494: KAFKA, FRANZ - Het proces.
003500: KAFKA, FRANZ - Brief an den Vater.
004046: KAFKA, FRANZ - Literaire meesters: De metamorfose.
006340: KAFKA, FRANZ - De Gier. Vertellingen.
006361: KAFKA, FRANZ - Briefe an Ottla und die Familie.
007089: KAFKA, FRANZ - De gier. Vertellingen.
007978: KAFKA, FRANZ - Absurde verhalen.
011601: KAFKA, FRANZ - Die Verwandlung. Mit einem Kommentar von Vladimir Nabokov.
008557: KAFKA, FRANZ - De Chinese Muur en andere verhalen.
008597: KAFKA, FRANZ - Het Slot.
012472: KAFKA, FRANZ - Vijf depressieve vertellingen.
013934: KAFKA, FRANZ - Verzameld Werk.
011611: KAFKA, FRANZ - De Gier. Vertellingen.
009921: KAFKA, FRANZ (COMPLETE & UNABRIDGED) - The Trial; America; In the penal settlement; Metamorphosis; The castle; The Great Wall of China; Investigations of a dog; Letter to his father; The Diaries 1910-1923.
014499: KAFKA, FRANZ - De gedaanteverwisseling.
017768: KAFKA, FRANZ - Contemplation & other stories.
020250: KAFKA, FRANZ - Absurde verhalen.
014927: KAGEL, MAURICIO; KLUPPELHOLZ, WERNER; PROX, LOTHAR (HERAUSGEGEBEN). - Das filmische Werk 1 (1965 - 1985).
011741: KAGIE, RUDIE - De socialisten. Achter de schermen van de SP.
007713: KAHMEN, VOLKER - Erotic Art Today.
002458: KAHN, LEO - Het proces van Neurenberg.
014675: CATULLUS; KAL, JAN (SAMENSTELLING EN VERTALING). - Laat ons leven en minnen. De mooiste liefdesgedichten.
015461: CATULLUS / KAL, JAN (SAMENSTELLING EN VERTALING). - Laat ons leven en minnen. De mooiste liefdesgedichten.
017160: KALEIS, HUUG; MOLIN, ROB (INLEIDING EN ANNOTATIE). - Gedreven door verwantschap. Essays over Willem Frederik Hermans.
019916: KALEIS, HUUG - De God Denkbaar verklaard. Essays over W.F. Hermans.
016236: KALIDASA - Wolkbode / Kringloop der Jaargetijden.
018999: KALMA, D. - Ken jim Frysk! In samling Frysk Taeleigen foar leargongen en selsstudzje. Rige Lytse Paedwizers 7/12.
003447: KAMAGURKA - Bert & Bobje in de problemen.
001861: HENRY KAMEN - Groeiende verdraagzaamheid. Europa in de 16e en 17e eeuw.
006118: KAMEN, HENRY - Groeiende verdraagzaamheid. Europa in de 16e en 17e eeuw.
014559: KAMERBEEK, J. - Albert Verwey en het nieuwe classicisme. De richting van de hedendaagsche poezie (1913) in zijn internationale context.
020284: KAMERLING, G. - Onze Oost. Beknopt geschiedkundig overzicht van Neerlands Indie.
004790: KAMP, JEANNET VAN DE - Geliefde ouders en verdere familie. Brieven van Indieganger Maarten Schaafsma.
020194: VAN HET KAMP, A. - Kamp-misstanden 1944 - 1952. Het andere syndroom.
014442: VAN DE KAMP, LODY B. - Het was maar kort. Over de Joodse Gemeenten in Nederland.
012740: VAN DE KAMP, J.E. - Mens, durf te leven! Grote figuren uit het cabaret in en om Amsterdam tot 1940.
019772: VAN DE KAMP, TJ.; KLOMPMAKER, H. - Oorlog en bevrijding in Borger. Jaargang 9, 1995, nr. 1 en 2.
009957: KAMPELMACHER, E.H. (DAN) - Fighting for survival.
015593: VAN KAMPEN, ANTHONY - Polonaise '61. Warschause reportages.
010766: VAN KAMPEN, ANTHONY - Jungle Pimpernel. Controleur BB.
006648: KAMPHOEVENER, E.S. VON - Het kristallen serail. Oud-Turkse vertellingen.
007741: KAMPMAN, J.G./ BROOD, P. - De geschiedenis van Westerwolde. 5. Bestuur en rechtspraak.
014637: KAMPURT, REMKO - Tjeempie! of Liesje in Luiletterland. In eigen nieuwe spelling.
019023: KAMSTEEG, A.; HEHUAT, MARIANNE EN HAN (FOTOGRAFIE). - Ambon nu. Ambon sekarang.
013226: KAMSTEEG, A. - Ambon nu Ambon sekarang.
014724: KAMSTEEG, A. - Ambon nu Ambon sekarang.
010421: KAN, WIM - Burmadagboek 1942-1945.
005843: KANIUK, YORAM - Post Mortem. Roman
019664: KANN, ROBERT A. - Die Sixtusaffare und die geheimen Friedensverhandlungen Osterreich-Ungarns im Ersten Weltkrieg.
021291: KANNEGIETER, ADRIAAN - Adriaan Kannegieter ging naar de marine, maakt een wereldreis en werkte als Japans krijgsgevangene aan de aanleg van de Burma spoorlijn.
006301: KANNER, ISRAEL ZWI - Nieuwe joodse volkssprookjes.
021509: KANTELBERG, ARNO - Vloekenboek. Een verzameling hedendaagse verwensingen.
015291: MOSS KANTER, ROSABETH / STEIN, BARRY / JICK, TODD D. - De uitdaging van organisatieverandering. Hoe bedrijven verandering ervaren en leiders verandering kunnen sturen.
013856: KAPALA, GOEROE - Sai horasma hita. Schetsen uit het Bataksche schoolleven.
009658: KAPIELSKI, THOMAS - Aqua Botulus.
021470: KAPLAN, ROBERT D. - Krijgspolitiek. Lessen voor de toekomst van klassieke denkers.
010962: KAPLAN, ROBERT D. - Aan de grenzen van het Amerikaanse imperium. Reizen met soldaten in het veld.
017552: KAPLAN, ROBERT D. - Moesson. De Indische Oceaan en de toekomstige wereldmachten.
011288: KAPLAN, ROBERT D. - Reis naar de einden der aarde.
013258: KAPLAN, ROBERT D. - Oostwaarts. Reizen door de Balkan, het Midden-Oosten en de Kaukasus.
019683: KAPLAN, ROBERT D. - Krijgspolitiek. Lessen voor de toekomst van klassieke denkers.
011916: ARIENS KAPPERS, C.U. - Reiziger in breinen. Herinneringen van een hersenonderzoeker.
009396: ARIENS KAPPERS, C.U. - Reiziger in breinen. Herinneringen van een hersenonderzoeker.
017465: KAPTEIJNS, HARRIE - Het maandblad De Gemeenschap 1925 - 1941. Intenties en aspecten.
010572: KAPTEIN, AAT - Voor my venster verby.
019582: KAPTEIN, HERMAN - Het Schermereiland. Een zeevarend plattelandsgebied 950 - 1800.
014986: KAPTEYN, J.M.N. (REDACTIE). - Het Noorder Land. Maandblad van de Stichting Saxo-Frisia
014774: KAPTEYN, PAUL - Taboe, macht en moraal in Nederland.
017669: KARAGIANNIS, NATHALIE (ED.). - European Solidarity.
019106: KARAMZIN, N.M. - Arme Liza.
011522: KARAPANOU, MARGARITA - Kassandra en de Wolf. Roman.
014980: KARDOS, GYORGY - De zeven dagen van Abraham Bogatyr. Roman.
014553: KARDOS, GYORGY - De zeven dagen van Abraham Bogatyr. Roman.
018757: KARNER, FRANCES P. - The Sephardics of Curacao. A Study of Socio-Cultural Patterns in Flux.
002235: KARS, THEO - De valse baard van Anatole France.
010368: KARS, THEO - De valse baard van Anatole France. Een niet-officiele biografie.
011447: KARSSEN, COCK - Bodegraven van 1945 tot nu.
011458: KARSSEN, COCK - Beeldig Bodegraven. 12 1/2 jaar foto-journalistiek.
021170: KASPERSMA, JELLE (SAMENSTELLING EN VERTALING). - Hoe de verhalen in de wereld kwamen. Bloemlezing uit het werk van zestien Indiaanse schrijvers.
009268: KASSOW, SAMUEL D. - Wie schrijft onze geschiedenis. Het dramatische verhaal van het verborgen archief uit het getto van Warschau.
003351: KASTNER, ERICH - Klein grensverkeer, of: Hier woont het geluk.
007075: KASTNER, ERICH - Dagelijkse zorgen. Liedjes en proza 1945-1948.
020805: KASTNER, ERICH - Emil und die Detektive. Ein Roman fur Kinder.
018311: KASTNER, ERICH - Bei Durchsicht meiner Bucher...Eine Auswahl aus vier Versbanden.
018310: KASTNER, ERICH - Doktor Erich Kastners Lyrische Hausapotheke. Ein Taschenbuch. Enthalt alte und neue Gedichte des Verfassers fur den Hausbedraf der Leser.
008321: KASTNER, ERICH - Emiel en de drie tweelingbroers. Het tweede verhaal van Emiel en zijn detectives.
020804: KASTNER, ERICH - Emil und die drei Zwillinge. Die zweite Geschichte von Emil und den Detektiven.
021845: KASTNER, ERICH - De kleine man.
021056: KASTNER, ERICH - Kurz und bundig. Epigramme.
014355: KASTNER, ERICH - Die Konferenz der Tiere. Mit 60 zumeist farbigen Zeichnungen von Walter Trier.
020710: KASTNER, ERICH - Meine liebes, gutes Muttchen, Du! Briefe und Postkarten aus 30 Jahren.
019458: KASTNER, ERICH - Fabian. Het verhaal van een moralist.
011998: KASTNER, ERICH - Erich Kastner erzahlt Munchhausen, Gullivers Reisen, Till Eulenspiegel, Die Schildburger, Don Quichotte.
019531: KASTNER, ERICH - De vliegende klas.
019532: KASTNER, ERICH - Emiel en de drie tweelingbroers. Het tweede verhaal van Emiel en zijn detectives.
019900: KASTNER, ERICH - Dagelijkse zorgen. Liedjes en proza 1945 - 1948.
013709: KASTNER, ERICH - Heiterkeit in Dur und Moll. Wilhelm Busch bis Bertolt Brecht. Band 1.
015543: KASTNER, ERICH - Erich Kastner erzahlt: Munchhausen, Gullivers Reisen, Till Eulenspiegel, Die Schildburger, Don Quichotte.
013982: KASTNER, ERICH - Het varken bij de kapper.
021285: KATAJEV, IVAN - Melk en andere verhalen.
014490: KATAJEV, IVAN - Melk en andere verhalen.
007129: TEN KATE, J.J.L. (VERTALER) - De fabels van La Fontaine
013108: KATES, GEORGE N. - The years that were fat. Peking, 1933 - 1940.
008825: KATTENBELD, G.W. - Groningen in oude ansichten, Deel 1.
005102: KATZ, ELIA/ VINKENOOG, SIMON - Gewapende liefde. De Odyssee van een jong schrijver langs de Amerikaanse communes.
005879: KATZIR, JUDITH - De schoenen van Fellini. Novellen.
014167: KAUFMAN, DAVID; HORN, MICHIEL; WERKMAN, EVERT (VOORWOORD). - De Canadezen in Nederland, 1944-1945. Een bevrijdingsalbum.
005621: KAULBACH, VICTORIA/ WAARDENBURG, J.J.C.H. VAN - Beroering in Blang-Me.
013215: KAVAFIS, K.P. - Vijftig gedichten.
006003: KAVALIS, K.P. - Als ik over mijn liefde niet kan spreken. Veertien liefdesgedichten en een levenslied.
005312: KAVAN, ANNA - Julia en de bazooka. Verhalen.
019288: KAVAN, ANNA - Julia en de bazooka en andere verhalen.
015728: KAVVADIAS, NIKOS - Hondewacht. Roman.
018579: KAWABATA, YASUNARI; OUWEHAND, C. (VERTALING; NAWOORD). - Nagels in de ochtend en andere verhalen.
020219: KAWABATA, YASUNARI - Sneeuwland.
003122: KAYE, M.M. - The Golden Calm. An English Lady's Life in Moghul Delhi.
013668: KAYZER, WIM - Een schitterend ongeluk.
013159: KAYZER, WIM - Onfatsoenlijke herinneringen.
007401: KAZANTZAKIS, NIKOS - The last temptation.
006164: KEDWARD, RODERICK - De Anarchisten. De onmacht van het geweld.
014640: KEEPING, CHARLES/ CROSSLEY-HOLLAND, KEVIN - Beowulf.
008709: KEIKES, W.H. - Tot keringe der wateren. Dijkverkenningen langs de vaderlandse kuststrook 2. Het noorden des lands/ Friesland en de Waddeneilanden.
008710: KEIKES, W.H. - Tot keringe der wateren. Dijkverkenningen langs de vaderlandse kuststrook. 3. De boorden van het Zuiderzeebekken/ de Zuiderzee-eilanden.
019530: KEILSON, HANS - Dagboek 1944.
021657: KEILSON, HANS - Daar staat mijn huis. Herinneringen.
017985: KEILSON, HANS - Daar staat mijn huis. Herinneringen.
016916: KEILSON, HANS - Sprachwurzellos. Gedichte.
018377: KEILSON, HANS - In de ban van de tegenstander.
005696: KEIZER, MADELON DE - Putten. De razzia en de herinnering.
017606: DE KEIZER, MADELON; TAMES, ISMEE (EDITION AND INTRODUCTION). - Small Nations. Crisis and confrontation in the 20th century.
009297: DE KEIZER, MADELON - De gijzelaars van Sint Michielsgestel. Een elite-beraad in oorlogstijd.
018996: DE KEIZER, MADELON - De gijzelaars van Sint Michielsgestel. Een elite-beraad in oorlogstijd.
002041: KELEN, BETTY - Maitressen en monarchen in de negentiende eeuw.
009670: KELEN, BETTY - De minnaressen. Huiselijke schandalen aan negentiende eeuwse vorstenhoven.
020302: KELK, C.J. - Leven van Slauerhoff.
013445: KELLENDONK, FRANS - Namen en gezichten. Verhalen.
000851: FRANS KELLENDONK - Bouwval
000852: FRANS KELLENDONK - De halve wereld.
000853: FRANS KELLENDONK - De nietsnut.
002218: KELLENDONK, FRANS - Namen en gezichten.
002856: KELLENDONK, FRANS - De verhalen van Frans Kellendonk.
005386: KELLENDONK, FRANS - Mystiek lichaam. Een geschiedenis.
006073: KELLENDONK, FRANS - Namen en gezichten. Verhalen.
019109: KELLENDONK, FRANS - De verhalen van Frans Kellendonk.
007396: KELLENDONK, FRANS - De verhalen van Frans Kellendonk.
008805: KELLENDONK, FRANS - De verhalen van Frans Kellendonk.
020381: KELLENDONK, FRANS - De halve wereld. Reportages.
009808: KELLENDONK, FRANS - Mystiek lichaam. Een geschiedenis.
009905: KELLENDONK, FRANS - De verhalen van Frans Kellendonk.
013197: KELLENDONK, FRANS - De verhalen van Frans Kellendonk.
013646: KELLENDONK, FRANS - Het complete werk.
013237: KELLENDONK, FRANS - Mystiek lichaam. Een geschiedenis.
020618: KELLENDONK, FRANS; E.A. - Florida. Verhalen van een schiereiland.
005319: FOX KELLER, EVELYN - Heel het organisme. Leven en werk van Barbara McClintock.
005611: KELLER, G. - Schubert. Beroemde Musici, deel V.
015125: KELLER, TINA - De zee woont in ons huis. Walcheren 1944 - 1946.
013678: KELLER, HORST - De kunst van de Impressionisten.
017740: KELLY, JOHN D.; KAPLAN, MARTHA - Represented Communities. Fiji and World Decolonization.
008466: KEMAL, YASAR - Ook de vogels zijn verdwenen. Roman over Istanbul.
011294: VAN KEMENADE, WILLEM - China BV. Hongkong Taiwan. Superstaat op zoek naar een nieuw systeem.
003212: KEMP, BERNARD - Gezelles ondicht.
020454: VAN KEMPEN, MICHIEL - De Surinaamse literatuur 1970 - 1985. Een documentatie.
012679: VAN KEMPEN, PIET - De calepin van Oud Sint Pieter. Deel 1.
015445: VAN KEMPEN, MICHIEL (SAMENSTELLING). - Verhalen van Surinaamse schrijvers.
011461: VAN KEMPEN, W.P./ VREEKEN, F. (SCHRIJVERS EN SAMENSTELLERS). - 125 jaar Protestants Christelijk Onderwijs in Bodegraven, 1858-1983.
013495: KEMPERMAN, JEROEN (SAMENSTELLING) - De Japanse bezetting in dagboeken. Buiten de kampen.
003905: BERNET KEMPERS, A.J. - Ageless Borobudur.
004030: BERNET KEMPERS, K.PH. - Meesters der muziek.
015120: KEMPERS, BRAM - Painting, Power and Patronage. The Rise of the Professional Artist in the Italian Renaissance.
015024: KEMPERS, BRAM, REDACTIE - Openbaring en bedrog. De afbeelding als historische bron in de Lage Landen.
012683: BERNET KEMPERS, K. PH. (VERZORGING) - De liederen uit Valerius' Nederlandtsche Gedenck-Clanck.
019029: KEMPERS, BRAM - Kunst, macht en mecenaat. Het beroep van schilder in sociale verhoudingen 1250 - 1600.
007004: KEMPNER, ROBERT M.W. - Twee uit honderduizend. Anne Frank en Edith Stein. Onthullingen over de nazimisdaden in Nederland voor het Gerechtshof te Munchen.
013140: KEMPNER, ROBERT M.W. - Twee uit honderdduizend. Anne Frank en Edith Stein. Onthullingen over de nazimisdaden in Nederland voor het gerechtshof te Munchen.
009002: KEMPOWSKI, WALTER - Tadelloser & Wolff. Roman.
009003: KEMPOWSKI, WALTER - Schone Aussicht. Roman.
009004: KEMPOWSKI, WALTER - Ein Kapitel fur Sich. Roman.
009042: KEMPOWSKI, WALTER - Wij scharen ons om de troon. Roman.
016962: KEMPOWSKI, WALTER - Der rote Hahn. Dresden im Februar 1945.
012373: KEMPOWSKI, WALTER - Een hoofdstuk apart. Roman.
018297: KEMPOWSKI, WALTER - Ein Kapitel fur sich. Roman.
017707: KEMPOWSKI, WALTER - Hondsdagen. Roman.
019604: KENEZ, PETER - A History of the Soviet Union from the Beginning to the End.
002662: KENIS, PAUL - Een overzicht van de Vlaamsche Letterkunde na "Van Nu En straks".
003361: KENNEDY, JOHN F. - Profiles in courage.
021961: KERET, ETGAR - Pizzeria Kamikaze.
020171: KERET, ETGAR - Beste bedoelingen.
017996: KERKHOVE, F.C. - Een wandeling door oud-Beilen.
019270: KERKMEIJER, J.C. - De historische schoonheid van Hoorn.
009386: KERKMEIJER, W. - De Drentsche Stoomboot Maatschappij.
019578: KERLEN, H. (KEUZE EN VERTALING). - Een handvol senryu.
010082: KERLEN, HENRI - Sporen van stilte. Haiku.
003076: KEROUAC, JACK - Desolation Angels.
003665: KEROUAC, JACK - De Onderaardsen.
004538: KEROUAC, JACK - De onderaardsen.
004696: KEROUAC, JACK - The Dharma Bums.
007327: KEROUAC, JACK - Wildernis (Big Sur). Vertaald door Joyce & Co.
012238: KEROUAC, JACK - Een lange reis.
008073: KEROUAC, JACK - Lonesome traveller.
008074: KEROUAC, JACK - The Dharma Bums.
010153: KEROUAC, JACK - Tristessa.
010238: KEROUAC, JACK - De onderaardsen.
009389: KEROUAC, JACK - Tristessa.
011059: KEROUAC, JACK - Maggie Cassidy. Roman.
011978: KERSTEN, HOLGER/ GRUBER, ELMAR R. - Het Jezus-komplot. Het bedrog rond de lijkwade.
007986: KERSTEN, G.H. - Kerkelijk handboekje. Opnieuw uitgegeven op last van de Generale Synode der Gereformeerde Gemeenten in Nederland.
020892: KERSTEN, ALBERT - Buitenlandse Zaken in ballingschap. Groei en verandering van een ministerie 1940 - 1945.
011374: KERSTEN, J. - Bali.
014011: KERTESZ, ANDRE - The early years.
020126: KERTESZ, IMRE - Liquidatie.
020127: KERTESZ, IMRE - De samenzwering.
016946: KERTESZ, IMRE - De samenzwering.
022050: KERTESZ, IMRE - De verbannen taal.
013949: KERTZER, DAVID I. - The popes against the jews. The Vatican's role in the rise of modern anti-semitism.
003771: KESSEL, JOSEPH - L'equipage.
009768: KESSELS, MARIE - De God met gouden ballen. Roman.
006841: KESTEN, HERMANN - De kinderen van Guernica.
008989: KESTEN, HERMANN - De kinderen van Guernica.
020709: KESTEN, HERMANN - Meine Freunde die Poeten. Essays.
006213: KEULEN, MENSJE VAN - De avonturen van Anna Molino.
006435: KEULEN, MENSJE VAN - Olifanten op het web.
014906: VAN KEULEN, MENSJE. - Het vroege werk. Bleekers zomer; Allemaal tranen; Van lieverlede.
021388: VAN KEULEN, MENSJE - Lotgevallen. Balladen.
009572: VAN KEULEN, JAN - Met Van Gogh in de Provence.
015631: KEULEN, JAN; LUIJTEN, JAN; VAN DER PUTTEN, JAN; STRABBING, HENK; WESTERLAKEN, NELL; ZOON, CEES - De grenzen van het Romeinse Rijk.
010308: VAN KEULEN, MENSJE - Geheime dame.
015060: VAN KEULEN, MENSJE - De avonturen van Anna Molino.
006244: KEULS, YVONNE - Mevrouw mijn moeder. Roman.
019740: KEULS, H.W.J.M.; ROELOFSZ, CHARLES; HEYNEMAN, SUSANNE - Aan onze Koningin. In het jaar der bevrijding 1945. Gedicht.
016587: KEULS, H.W.J.M. - Valscherm. Gedichten, gevolgd door enkele vertalingen.
016588: KEULS, H.W.J.M. - Achterwaarts. Gedichten, gevolgd door enkele vertalingen.
018008: KEULS, YVONNE - Alle Indische Tantes.
008400: KEUNING, H.J. - Het Nederlandsche volk in zijn woongebied. Hoofdlijnen van een economische en sociale geografie van Nederland.
018977: KEUS, C. - Eros en Psyche. Overpeinzing over het gedicht Amor en Psyche van Robert Hamerling.
004971: KEUTER, J.B. - Kampen in oorlogstijd.
012892: KHADDURI, MAJID/ GHAREEB, EDMUND - War in the Gulf, 1990 - 91. The Iraq-Kuwait conflict and its implications.
015373: AL-KHALIDI, RODHAN - Voor de nachtegaal in het ei. Gedichten.
010429: KHAYYAM, OMAR - Rubaiyat.
004698: KHEDAIRI, BATOEL - De hemel leek nabij. Roman over Irak.
005852: KHOURY, RAYMOND - De laatste Tempelier.
021090: LORO KIDOEL, NJAI; BAYAN, INTEN (NAVERTELLING). - De legende van Njai Loro Kidoel. Volgens de Soendanese Overlevering in dichtvorm naverteld.
007893: KIELICH, WOLF - Vrouwen op ontdekkingsreis. Avonturiersters uit de negentiende eeuw.
014128: KIELSTRA, E.B. - De vestiging van het Nederlandsche gezag in den Indischen Archipel.
005051: KIELY, BENEDICT (ED.) - Irish Short Stories.
020594: KIERKEGAARD, SOREN - De lelie des velds en de vogel des hemels.
021402: KIESLOWSKI, KRZYSZTOF; PIESIEWICZ, KRZYSZTOF; CAVENDISH, PHIL; BLUH, SUZANNAH (TRANSLATION). - Decalogue. The Ten Commandments.
002638: KIEVIET, JOH. C. - Het slot op Den Hoef. Een verhaal uit de tijd van Ada Van Holland.
002639: KIEVIET, JOH. C. - Wilde Bob.
007711: KIKKERT, J.G. - De zedeloosheid van Den Haag en andere onthullingen over Nederland in de negentiende eeuw.
009255: KIKKERT, J.G. - De Prins in Londen. Bernhard 1940-1945.
009278: KIKKERT, J.G. - Bernhard. Een leven als een prins.
010259: KIKKERT, J.G. - Koning Willem III, 1817-1890. Biografie.
008397: KILIAN, HANS - Stadsgezicht en andere gedichten.
006580: KILLINGRAY, DAVID - De Europeanenplaag. De westerling in Afrika sinds de vijftiende eeuw.
020689: SCOTT-KILVERT, IAN - A.E. Housman
017485: KIM, ELAINE H. / MACHIDA, MARGO / MIZOTA, SHARON / LOWE, LISA (FOREWORD). - Fresh Talk / Daring Gazes. Conversations on Asian American Art.
003836: KING, MARTEN LUTHER - Waar gaan wij heen? Chaos of gemeenschap?
005335: KING, P.R. - Nine comtemporary poets. A critical introduction.
019150: KING, ROSS - The Judgement of Paris. Manet, Meissonier and an Artistic Revolution.
021308: KING, P.R. - Nine Contemporary Poets. A Critical Introduction.
020063: KING, PETER J. - 100 filosofen. Inleiding tot het gedachtegoed van de grootste denkers ter wereld.
014666: KINGMANS, HUGO - Rinsumageest. Een kerk met geheimen.
006761: KINROSS, LORD - The Ottoman Centuries. The rise and fall of the Turkish Empire.
011977: KINSELLA, THOMAS (EDITED AND TRANSLATED) - The New Oxford Book of Irish Verse.
017033: KINTZ, PAULINE; LAARMANN, FRAUKE (INLEIDINGEN EN TOELICHTINGEN). - Rembrandt de evangelist.
010061: KINVIG, CLIFFORD - De Birma-spoorweg. Slavenarbeid in malaria-hel.
014374: KIP, JAAP A. - De tegenstoot. Bataljon Jagers gesteld voor onmogelijke opdracht. Grebbeberg - 12 en 13 mei 1940.
003692: KIPPHARDT, HEINAR - Marz. De carriere van de schizofrene dichter Alexander Marz.
005502: KIPPHARDT, HEINAR - De zaak Oppenheimer.
005503: KIPPHARDT, HEINAR - De zaak Oppenheimer.
011252: KIPPHARDT, HEINAR - Marz. De carriere van de schizofrene dichter Alexander Marz.
009161: JURGENS-KIRCHHOFF, ANNEGRET - Technik und Tendenz der Montage in der Bildenden Kunst des 20. Jahrhunderts. Ein Essay.
003793: KIRK, DAVID - Snowdonia. A historical anthology.
015378: KIRSCH, JONATHAN - God Against the Gods. The History of the War between Monotheism and Polytheism.
019605: KISCH, GUIDO (HERAUSGEGEBEN). - Das Breslauer Seminar. Judisch-Theologisches Seminar (Fraenckelscher Stiftung) in Breslau 1854 - 1938. Gedachtnisschrift.
002978: KISHON, EPHRAIM - De zeezieke walvis.
012479: KIST, J.B. E.A. (REDACTIE). - Van VOC tot Werkspoor. Het Amsterdamse industrieterrein Oostenburg.
012241: KIST, J.R. - Daumier: verslaggever van zijn tijd (1832-1872).
020338: KITZ, JANET F. - Shattered City. The Halifax Explosion and The Road to Recovery.
015228: KITZINGER, ERNST - Byzantine Art in the Making. Main lines of Stylistic Development in Mediterranean Art, 3rd - 7th Century.
003036: KLABUND (ALFRED HENSCHKE) - Raspoetin en enkele verhalen.
006317: KLABUND (ALFRED HENSCHKE) - Raspoetin.
012622: KLABUND (ALFRED HENSCHKE) - Raspoetin en enkele verhalen.
012956: KLAP, KEES - De Vecht en andere gedichten. Een keuze uit het werk van Kees Klap.
005360: KLATSER, LEO (SAMENSTELLING) - Cubaanse liederen voor soldaten en toeristen.
018103: KLATSER, LEO (SAMENSTELLING, VERTALING). - Cubaanse liederen voor soldaten en toeristen.
004070: KLATTER, GE - 't Medaljonnechie en aandere verhoalen.
021704: KLEIJWEGT, MARGALITH - Terug naar Oude Pekela.
005154: KLEIN, AARON J. - Vergelding.
018484: KLEIN, W.F./ KOPUIT, M. - De Joden in Nederland. Een beeld van hun leven na 1945.
018372: KLEINDIENST, JURGEN; HANTKE, INGRID (HERAUSGEGEBEN). - Mauerzeit. Als fliehen todlich sein konnte 1961 - 1989. 34 Erinnerungen aus Ost und West.
008283: DORRIUS KLEINE, P. (VERZAMELD EN INGELEID) - Groningsche Poezie.
021793: KLEINRENSINK, GERRIT JAN, SAMENSTELLING. - Twee overkanten. De wereld van Jan Siebelink.
006836: KLEMPERER, VICTOR - Ich will Zeugnis ablegen bis zum letzten. Das Jahr 1942.
006133: KLEP, CHRIST/ GILS, RICHARD VAN - Van Korea tot Kosovo. De Nederlandse militaire deelname aan vredesoperaties sinds 1945.
013242: DE KLERCK, TH. P. E./ MELLEMA, O. CHR. (SAMENSTELLING) - Boerderijen en hun bewoners. (aanvulling) Boek II.
015529: KLEVER, W.N.A. - Dialectisch denken. Over Plato, wiskunde en de doodstraf.
012771: KLEVER, W.N.A. - Dialectisch denken. Over Plato, wiskunde en de doodstraf.
017846: KLEVER, W.N.A. E.A. - Hegel omstreden. Boedelscheiding na 150 jaar.
015485: KLIJN, MARGO - De stille slag. Joodse Arnhemmers 1933 - 1945.
017566: KLIJSEN, ANDRE (CONCEPT) - Nox, deel 1. Actiones in Distans.
013655: VAN KLINKEN, G.J. - Opvattingen in de Gereformeerde Kerken in Nederland over het jodendom, 1896 - 1970.
020890: KLINKENBIJL, COR - Penseelstreken. Gedichten.
003051: KLINKOWITZ, JEROME/ JOHN SOMER - The Vonnegut Statement.
020495: KLOEK, J.J. - Over Werther geschreven. Nederlandse reacties op Goethes Werther 1775 - 1800. Proeve van historisch receptie - onderzoek.
001183: G.G. KLOEKE - De beleefde Friese aanspraak met Jou. Een hoofdstuk uit de geschiedenis der betrekkingen tussen Fries, Gronings, Hollands en Nederlands.
009659: VAN OMMEN KLOEKE, W.K.J.J. - De bevrijding van Groningen.
008570: DE KLOET, CO (VERZAMELD) - Morgen komt een nieuwe dag. Liedjes van en om de oorlog.
012487: DE KLOET, CO/ BOUDEWIJNS, LEO - Diep in mijn hart. Honderd liedjes die de eeuw trotseren.
021323: DE KLOET, CO (SAMENSTELLING EN INLEIDING). - Trees heeft een Canadees. De bekendste liedjes rondom de bevrijding.
013535: VAN SINDEREN-KLOK, H. (REDACTIE). - 75 jaar Chr. Lager Onderwijs in Vlagtwedde, 1912 - 1987
006324: KLOKMAN, J.A. - Schetsen en tafereelen uit den Achterhoek, bevattende eene topographische beschrijving van onderscheidene plaatsen in en om het arrondissement Zutphen, benevens geschiedkundige merkwaardigheden, zeden, gebruiken, enz.
003246: KLOMPMAKER, H. - Wereldgeschiedenis van prehistorie tot heden.
003247: KLOMPMAKER, H. - Wereldgeschiedenis van prehistorie tot heden.
010205: KLOMPMAKER, H./ LIEWES, A.G. - De fascinerende wereld van de Hunebedbouwers.
002537: KLOOS, WILLEM - Zijn jeugd, zijn leven.
021707: KLOOS, WILLEM - Verzen. Bezorgd door P. Kralt.
022029: KLOOS, WILLEM; DU PERRON, E, O.A. - Beschouwingen over Arthur van Schendel.
015075: VAN DER KLOOSTER, L.J. E.A. , REDACTIE - Militaire entourage rondom Oranje en andere bijdragen over het Huis van Oranje.
015822: KLOOSTERMAN, E.G. - De pootaardappelteelt in de Veenkolonien.
018708: KLOPPENBORG, RIA (VERTALING UIT HET SANSKRIT EN INLEIDING). - Santideva. De weg tot het inzicht. Bodhicaryavatara. De Oosterse Bibliotheek deel 16.
006200: KLOTERS, JACQUES/ KICK VAN DER VEER. - Ik zou je het liefste in een doosje willen doen. Omdat ik zoveel van je hou.
012219: KLOTERS, JACQUES. - In die grote stad Zaltbommel. Liedjes van school, club en kamp.
012220: KLOTERS, JACQUES. - Omdat ik zoveel van je hou. Nederlandse chansons en cabaretliederen 1895 - 1958.
013259: KLUIT, ELISABETH M. - Nader over het Reveil. Vijf schetsen.
020545: KLUKHUHN, ANDRE - De geschiedenis van het denken. Filosofie, wetenschap, kunst en cultuur van de Oudheid tot nu.
019438: KLUNCKER, KARLHANS - Castrum Peregrini. Een uitgeverij in het teken van Stefan George.
020014: KMOCH, H.; PRINS, LOD.; DEN UYL, J.M. (VOORWOORD). - Weerzien der schaakmeesters. De wedstrijd te Hastings, 1945 - 1946.
017353: VAN DER KNAAP, EWOUT - De poezie van de dolfijn.
001069: TIMOTHY J. KNAB - Talocan. De magie van de Azteken.
021906: KNAIFEL, ALEXANDER (MUZIEK, SCENARIO, LIBRETTO). - Alice in Wonderland. Theater van toneel, zang en dans in 14 scenes naar teksten van Lewis Carroll.
005763: KNAPEN, BEN - De lange weg naar Moskou. De Nederlandse relatie tot de Sovjet-Unie, 1917-1942.
008311: KNAPPERT, JAN - Vuren woorden. Gedichten.
008686: KNAPPERT, JAN - Vuren woorden. Gedichten.
021865: KNAPPERT, E.C. - Arthur Henderson.
010711: KNECHT, MARIANNE - De lijfeigenen. Roman.
021204: KNEPPER, SIMON - Heer, bewaar de kattemepper.
003870: KNIGHT, BRENDA - Heksenzakboekje. Heksenwijsheden voor een leven vol magie.
019694: KNIGHT, MARGARET (SAMENSTELLING); VAN PRAAG, H. (BEWERKING EN INLEIDING). - Van Boeddha tot Sartre. Vijfentwintig eeuwen humanistische getuigenis
021221: KNIGHTLEY, PHILLIP; SIMPSON, COLIN - The Secret Lives of Lawrence of Arabia. An explosive examination of a 20th Century legend.
007671: KNIPSCHEER, F.S. - Hendrik van Bommel. Kerkhervormer in Nederland en de Rijnlanden (1490-1570).
020336: KNOL, JACOBUS - Tussen Boedapest en Bergumerheide.
018652: KNOL, LIEFKE - Het Babyhuis. Kinderen en ouders door oorlog en honger gescheiden.
015055: BROEKERS-KNOL, ANKIE; VAN KLINK, BART - Pleitwijzer. Succesvol pleiten in de praktijk.
021905: KNOL, LIEFKE - Het Babyhuis. Kinderen en ouders door oorlog en honger gescheiden.
018883: KNOLS, BART - Mug. De fascinerende wereld van volksvijand nummer 1.
018831: KNOOP, W.H. (SAMENSTELLING); E.A. - Monumenten van bedrijf en techniek in Groningen.
014589: KNOOP, HANS - Dr. Wouter Basson. De Mengele van Pretoria.
007840: KNOPP, GUIDO/ SCHOTT, HARALD - Die Saat des Krieges. 1938 - 1939 Hitlers Angriff auf Europa.
011420: KNOPP, GUIDO - Hitlers Helfer. Tater und Vollstrecker.
008499: KNOTTNERUS, O.S. (REDACTIE) - Rondom Eems en Dollard/ Rund um Ems und Dollart. Historische verkenningen in het grensgebied van Noordoost-Nederland en Noordwest-Duitsland. Historische Erkundungen im Grenzgebiet der Nordostniederlande und Nordwestdeutschlands.
020422: KNOWLSON, JAMES - Tot roem gedoemd. Het leven van Samuel Beckett.
003102: KOBBEN, A.J.F. - De weerbarstige waarheid.
006210: SOECHOVO-KOBYLIN, ALEXANDER - Beelden van het verleden. Trilogie.
016815: SOECHOVO-KOBYLIN, ALEXANDER - Beelden van het verleden. Trilogie. (De bruiloft van Kretsjinski; De rechtszaak; De dood van Tarjelkin).
004926: KOCH, A.C.F. - Zwarte kunst in de Bisschopstraat. Boek en druk te Deventer in de 15de eeuw.
005264: KOCH, HERMAN - Dingetje.
018642: KOCH, NOOR; WOUDT, MARTINE; VAN HELMOND, JOOP; JANSEN, NICO; STINS, ANNE (VERTALING). - Het cahier Lord George Gordon Byron. Bipolaire cahiers, deel I.
006699: KOCH, EGMONT R. - Atoombommen voor Al-Qaeda. Hoe Nederland en de CIA Pakistan aan een atoombom hielp.
015320: KOCH, HERMAN - Over de lengte van een gang.
007973: KOCH, HERMAN - Eten met Emma. Roman.
019431: KOCH, HERMAN - Sadako wil leven.
015063: KOCH, KOEN / KOMRIJ, GERRIT/ PORTNOY, ETHEL/ ROS, MARTIN E.A. (REDACTIE) - Maatstaf
012888: KOCH, ESTHER, E.A. (REDACTIE) - Over kaken, broodbanken & etstoelen. Sporen van Middeleeuws Nederland.
015632: KOCH, H.W. - Over hellebaarden, donderbussen en huurlingen. Het krijgsbedrijf in de Middeleeuwen.
012359: KOCH, HERMAN - Het evangelie volgens Jodocus.
016273: KOCH, HERMAN - Geen agenda. Verhalen.
012733: KOCH, HERMAN - Over de lengte van een gang.
018166: KOCH, HERMAN - Over de lengte van een gang.
015937: KOCH, NOOR; WOUDT, MARTINE; VAN HELMOND, JOOP; JANSEN, NICO; STINS, ANNE (VERTALING) - Het cahier Lord George Gordon Byron. Bipolaire Cahiers, deel 1.
014692: KOCH, HERMAN - Denken aan Bruce Kennedy. Roman.
002672: KOCHER, PAUL H. - Tolkien; meester van midden-Aarde. Zijn romans en verhalen.
019841: KOCKELKOREN, PETRAN - Techniek: kunst, kermis en theater.
021966: KOCKELKOREN, PETRAN - Techniek: kunst, kermis en theater.
011463: KOCKS, G.H. (REDACTIE EN SAMENSTELLING) - Gemeente Vries: het land van de Zweedse kornoelje.
020796: KOECK, PAUL - De huurlingen. Toneelstuk.
021864: KOEKKOEK, JOB - Gaandeweg Gorcum. Lees- kijk - & wandelgids vestingdriehoek Gorcum Woudrichem Loevestein.
007494: KOELEMEIJER, JUDITH - Het zwijgen van Maria Zachea. Een ware familiegeschiedenis.
010241: KOELEMEIJER, JUDITH - Mijn vader, de familie en ik.
010445: KOELEMEIJER, JUDITH - Anna Boom.
012485: KOELEMEIJER, JUDITH - Mijn vader, de familie en ik.
021957: KOELEWIJN, L.A. - De ene dag en de andere. Drie verhalen.
014806: KOELEWIJN, JANNETJE - De hemel bestaat niet. Over het leven van mijn ouders.
004582: KOEMAN, GRIETJE - Geen Stijl.
021817: KOEMAN, C. - The History of Lucas Janszoon Waghenaer and his Spieghel der Zeevaerdt.
021816: KOEMAN, C. - The History of Abraham Ortelius and his Theatrum Orbis Terrarum.
008270: KOENEN, GEERT - Dauwvroeg in Haulerwijk. Jeugdherinneringen.
010757: KOEPPEN, WOLFGANG - Amerikafahrt.
017912: KOEPPEN, WOLFGANG - De dood in Rome.
010861: KOEPPEN, WOLFGANG - De dood in Rome.
009440: KOEPPEN, WOLFGANG - Jacob Littners aantekeningen uit een aardhol.
010588: KOEPPEN, WOLFGANG - Jakob Littners aantekeningen uit een aardhol. Roman.
011207: KOEPPEN, WOLFGANG - Tauben im Gras. Roman.
019330: KOEPPEN, WOLFGANG - De dood in Rome.
019983: KOEPPEN, WOLFGANG - Jacob Littners aantekeningen uit een aardhol. Roman.
004464: KOERTS, H.J. - Een Groninger in Japanse gevangenschap. Gedichten & gedachten.
004511: KOERTS, H.J. - Eens vrienden, altijd vrienden (sekali sahabat, tetap sahabat)
022066: KOERTS, H.J. - Een Groninger in Japanse gevangenschap. Gedichten & Gedachten.
017856: KOEVOETS, B. (SAMENSTELLING). - Bericht uit 1929. Het veelzijdige gezicht van de Nederlandse samenleving ten tijde van de oprichting van het PTT Museum.
016425: KOEZMIN, MICHAIL - Op vleugels.
008609: KOFF, CLEA - De bottenvrouw. Mijn werk als forensisch antropologe voor de VN.
007609: KOHL, HELMUT/ DIEKMANN, KAI/ REUTH, RALF GEORG - Het einde van De Muur. Persoonlijke herinneringen.
011234: KOHL, HELMUT/ DIEKMANN, KAI/ REUTH, RALF GEORG - Helmut Kohl: het einde van de Muur. Persoonlijke herinneringen.
008232: KOHLER, MICHAEL - Ansichten vom Korper. Das Aktfoto 1840 - 1985.
005112: KOHOUT, PAVEL - Uit het dagboek van een contra-revolutionair. Praag 8-'68.
010564: KOHOUT, PAVEL - De Beulse. Roman.
004449: KOK, J. - Meister Albert en zijn zonen. Uit de geschiedenis der Afscheiding in Drenthe.
005347: KOK, FRANS/ KRAMER, PETER/ VAN DER MAAS, TOM - Het Brussels labyrint. Hoe Nederlanders lobbyen in Brussel.
019971: KOK, J.H. - De "Kamper-uien" import. Benevens een overzicht der geschiedenis van Kampen's bloei en verval in vroegere eeuwen.
017894: KOK, JAN (INLEIDING). - Vrijmetselaar zijn. Een Maconniek Sextet.
020344: KOK, ANNEMARIE - Randland. Portret van de Friese en Groningse kuststrook.
010228: KOK, J. - Bericht uit de werkplaatsen voor vrijheid, verdraagzaamheid en broederschap.
019101: KOK, J. (SAMENSTELLING). - Zuidhollandse eilanden. Kunst, ambacht en volksgebruiken.
015514: KOK, KEES - De vleugels van een lied. Over de liturgische poezie van Huub Oosterhuis.
011370: KOK, ANNEMARIE - Randland. Portret van de Friese en Groningse kuststrook.
014206: DE KOK, JAN PIETER - Texter. Gedichten.
013158: KOKER, DAVID - Dagboek geschreven in Vught.
019957: KOKHUIS, G.J.I. - De Twentse textielstaking van 1931 - 1932. Een omgekeerd beeld?
019230: KOKOSCHKA, OSKAR - Die traumenden Knaben und andere Dichtungen.
012693: KOLB, EBERHARD - Bergen-Belsen. Van verblijfskamp tot concentratiekamp, 1943 - 1945.
019956: KOLB, EBERHARD - Bergen-Belsen. Van verblijfskamp tot concentratiekamp 1943 - 1945.
005988: KOLENDIC, ANTON - De laatste dagen. Van de dood van Stalin tot de dood van Beria.
011249: VAN DER KOLFF, G.H. (REDACTIE) - Sticusa Jaarboek 1952. Stichting voor de culturele samenwerking tussen Nederland, Indonesie, Suriname en de Nederlandse Antillen.
005423: KOLLONTAJ, ALEKSANDRA - Liefde van werkbijen.
007516: KOLLONTAJ, ALEKSANDRA - De nieuwe vrouw en andere teksten (De nieuwe moraal en de arbeidersklasse/ Gedachten over het verleden/ Dagboekfragmenten 1946-1951).
012236: KOLMAR, GERTRUD - Een joodse moeder. Roman.
004380: KOMAROV, BORIS - The destruction of nature in the Soviet Union.
017516: KOMRIJ, GERRIT - De stankbel van de Nieuwezijds. Contra Scientology.
016340: KOMRIJ, GERRIT - Hutten en paleizen. De mooiste gedichten.
014075: KOMRIJ, GERRIT - Verwoest Arcadie. Prive Domein nr. 59.
001770: GERRIT KOMRIJ - The Straw That Breaks the Camel's Back.
001867: GERRIT KOMRIJ - De Pagode.
001890: GERRIT KOMRIJ - De gelukkige schizo.
002075: KOMRIJ, GERRIT - Niet te geloven. Een prieelgesprek.
002148: KOMRIJ, GERRIT - Papieren tijgers.
002860: KOMRIJ, GERRIT - Pek en zwavel. Polemieken en essays. Een keuze.
003367: KOMRIJ, GERRIT - Kraaivanger.
003562: KOMRIJ, GERRIT - Lof der simpelheid.
004119: KOMRIJ, GERRIT - De stem van het water, of: Pension Kniertje.
004235: KOMRIJ, GERRIT - Alle gedichten tot gisteren.
004498: KOMRIJ, GERRIT - Verwoest Arcadie.
004627: KOMRIJ, GERRIT/ RODOLPHE TOPFFER - De zonderlinge avonturen van Primus Prikkebeen.
017906: KOMRIJ, GERRIT - Alle gedichten tot gisteren.
005536: KOMRIJ, GERRIT (SAMENSTELLING) - Het geld dat spant de Kroon. 250 jaar pecuniaire poezie.
005539: KOMRIJ, GERRIT - Lof der simpelheid.
005644: KOMRIJ, GERRIT - Dubbelster. Roman.
020706: KOMRIJ, GERRIT - Hercules. Roman.
016732: KOMRIJ, GERRIT - Gouden woorden of: De jongste vaderlandse geschiedenis.
006346: KOMRIJ, GERRIT - De moeder. Een poezie-bloemlezing door Gerrit Komrij.
021251: KOMRIJ, GERRIT - 52 Sonnetten bij het Verglijden van de Eeuw.
019301: KOMRIJ, GERRIT (SAMENSTELLING). - Hebban olla vogala. De mooiste liefdesgedichten uit de Middeleeuwen.
006633: KOMRIJ, GERRIT - Humeuren en temperamenten. Een encyclopedie van het gevoel.
006754: KOMRIJ, GERRIT - Fabeldieren. Gedichten.
012246: KOMRIJ, GERRIT - Hebban olla vogala. De mooiste liefdesgedichten uit de Middeleeuwen.
014842: KOMRIJ, GERRIT - Het kroost van Aagt Morsebel.
017029: KOMRIJ, GERRIT - Over de noodzaak van tuinieren. Huizinga-lezing 1990.
012427: KOMRIJ, GERRIT - De Afrikaanse poezie. 10 gedichten en een lexicon.
007364: KOMRIJ, GERRIT - Verzonken boeken.
014146: KOMRIJ, GERRIT - Over de bergen. Roman.
007916: KOMRIJ, GERRIT - In Liefde Bloeyende. De Nederlandse poezie van de twaalfde tot en met de twintigste eeuw in 10 gedichten.
015697: KOMRIJ, GERRIT - Dit helse moeras.
018711: KOMRIJ, GERRIT - Hutten en paleizen. De mooiste gedichten.
012539: KOMRIJ, GERRIT - Aan een droom vol weelde ontstegen. Poezie uit de Romantiek 1750 - 1850.
012453: KOMRIJ, GERRIT - Dit helse moeras.
008768: KOMRIJ, GERRIT - Dubbelster. Roman.
008799: KOMRIJ, GERRIT - Komrij's kakafonie oftewel encyclopedie van de stront.
021485: KOMRIJ, GERRIT - Komrij´s patentwekker. Verlucht met 12 vrolijke prentjes door Dick Matena.
008902: KOMRIJ, GERRIT (BIJEENGEBRACHT) - Het geld dat spant de Kroon. 250 jaar pecuniaire poezie.
015139: KOMRIJ, GERRIT - Daar is het gat van de deur. Kritieken en essays.
011045: KOMRIJ, GERRIT - De stankbel van de Nieuwezijds. Contra Scientology.
018272: KOMRIJ, GERRIT - Met het bloed dat drukinkt heet.
010127: KOMRIJ, GERRIT - Kijken is bekeken worden. Uit de kelders van Het Stedelijk.
011660: KOMRIJ, GERRIT - Intimiteiten.
011652: KOMRIJ, GERRIT (SAMENSTELLING) - De Afrikaanse poezie. 10 gedichten en een lexicon.
020124: KOMRIJ, GERRIT - De loopjongen.
020201: KOMRIJ, GERRIT - De klopgeest. Roman.
010020: KOMRIJ, GERRIT (INLEIDING) - Het liefste gedicht. De favoriete liefdesgedichten van Nederland en Vlaanderen.
020973: KOMRIJ, GERRIT - Alle vlees is als gras / Ik heb goddank twee goede longen.
009511: KOMRIJ, GERRIT - De Redders. Toneel.
020101: KOMRIJ, GERRIT - Dubbelster. Roman.
016158: KOMRIJ, GERRIT (SAMENSTELLING EN INLEIDING) - Leesliefde. In 100 & enige gedichten.
018478: KOMRIJ, GERRIT / DE LEY, GERD, SAMENSTELLING. - In de geest van de gieter. Aforismen en citaten.
012840: KOMRIJ, GERRIT - De klopgeest. Roman.
019567: KOMRIJ, GERRIT - Kijken is bekeken worden. Uit de kelders van Het Stedelijk.
011138: MULTATULI/ KEUZE DOOR GERRIT KOMRIJ. - Ideeen.
018696: KOMRIJ, GERRIT - Alles onecht. Keuze uit de gedichten.
011485: KOMRIJ, GERRIT - Kraaivanger.
014758: KOMRIJ, GERRIT - Humeuren & temperamenten. Een encyclopedie van het gevoel.
019320: KOMRIJ, GERRIT - Met het bloed dat drukinkt heet.
011761: KOMRIJ, GERRIT - Dit helse moeras.
015781: KOMRIJ, GERRIT - Lood en hagel. Schimpscheuten en handtastelijkheden. Een keuze.
016107: KOMRIJ, GERRIT - Hutten en paleizen. De mooiste gedichten.
018393: KOMRIJ, GERRIT - Lof der simpelheid.
010893: KOMRIJ, GERRIT - De Afrikaanse poezie. 10 gedichten en een lexicon.
011960: KOMRIJ, GERRIT - Meer gouden woorden.
011950: KOMRIJ, GERRIT (EN ANDEREN) - Een plek om te lezen.
013842: KOMRIJ, GERRIT - Intimiteiten.
018646: KOMRIJ, GERRIT; VAN MALSEN, WILLEM - De paleizen van het geheugen.
018694: KOMRIJ, GERRIT (SAMENSTELLING EN INLEIDING) - Aan een droom vol weelde ontstegen. Poezie uit de Romantiek 1750 - 1850.
017095: KOMRIJ, GERRIT - Het Kroost van Aagt Morsebel.
011711: KOMRIJ, GERRIT - 52 sonnetten bij het verglijden van de eeuw.
017222: KOMRIJ, GERRIT - De moeder. Een poezie-bloemlezing door Gerrit Komrij.
018697: KOMRIJ, GERRIT - Kraaivanger.
016190: KOMRIJ, GERRIT - Hutten en paleizen. De mooiste gedichten.
014059: KOMRIJ, GERRIT - Vreemd pakhuis. Verspreide stukken.
019965: KOMRIJ, GERRIT - Spaans benauwd. Gedichten.
019720: KOMRIJ, GERRIT - De Redders.
022018: KOMRIJ, GERRIT (SAMENSTELLING). - De dunne Komrij.
021750: KOMRIJ, GERRIT - Wagner en ik.
021617: KOMTER, J.M. - Domburgse Cahiers. No. XI. Heggewinde.
008815: KONATE, FAMOUDOU/ OTT, THOMAS - Rhythms and songs from Guinea.
002096: KONING, HANS - In liefde en dood.
006339: WITTOP KONING, D.A. - Het etiket in de apotheek.
008538: KONING, HANS - De schaduw van het vuur. Roman.
014401: DE KONING, CO / VERZAMELD EN INGELEID - Gezanten uit Alexandrie. Poetische vignetten van macht en gezag.
009841: KONING, HANS - De dood van Gavrilo Princip. Roman.
001479: HANS KONINGSBERGER - De wereld van Vermeer.
010985: KONINGSVELD, HERMAN - Het verschijnsel wetenschap. Een inleiding tot de wetenschapsfilosofie.
004975: KONRAD, GYORGY - De bezoeker.
005486: KONRAD, GYORGY - Tuinfeest.
005559: KONRAD, GYORGY - Langzame opmerkingen in een snelle tijd. Berichten uit Boedapest en elders.
012323: KONRAD, GYORGY - De schrijver en de stad.
009169: KONRAD, GYORGY - Melinda en Dragoman. Roman.
011604: KONRAD, GYORGY - De schrijver en de stad.
019561: KONST, JAN; LUIJTEN, HANS (SAMENSTELLING). - Lust tot poezie. Gedichten van Vondel.
018701: KONST, JAN; LUIJTEN, HANS (SAMENSTELLING). - Lust tot poezie. Gedichten van Vondel.
006153: KONWICKI, TADEUSZ - Het landgoed Bohin. Roman.
016708: KONWICKI, TADEUSZ - Onderaardse rivier, ondergrondse vogels. Roman.
008223: KONWICKI, TADEUSZ - Modern droomboek. Roman.
009877: KONZELMANN, GERHARD - Allah's Zwaard. De wrekende hand der Sjiieten.
004805: KOOIJ, J.A. VAN DER - Uit het leven van de zeeman. Dagboekfragmenten en reisverslagen uit de 18de en 19de eeuw.
004848: KOOIJMANS, P.H. - Internationaal publiekrecht in vogelvlucht.
019748: LOUWE KOOIJMANS, L.P. - Opgraven in Nederland. Het werk van de archeoloog.
002432: KOOIMAN, DIRK AYELT - Een romance.
002433: KOOIMAN, DIRK AYELT - Uit de memoires van een mensenredder.
002932: KOOIMAN, DIRK AYELT - Carriere.
004863: KOOIMAN, DIRK AYELT - Montyn.
011659: KOOIMAN, DIRK AYELT - Uit de memoires van een mensenredder.
011647: KOOIMAN, DIRK AYELT - De afwezige.
011642: KOOIMAN, DIRK AYELT - Victorie. Roman.
011639: KOOIMAN, DIRK AYELT - De terugkeer. Roman.
010077: KOOIMAN, DIRK AYELT - De grote stilte.
020756: KOOIMAN, DIRK AYELT - De schrijver droomt. Drie verhalen.
010150: KOOISTRA, PIETER - Getroffen in woord en beeld. Dagboek, tekeningen en gedichten uit het rampgebied '53.
013302: KOOISTRA, PIETER - Getroffen in woord en beeld. Dagboek, tekeningen en gedichten uit het rampgebied '53.
014003: KOOISTRA, JAN - De wegen van wezel en hermelijn. Gedichten.
003421: KOOL, J.H. - Voyage en France.
016737: KOOLHAAS, A. - Niet doen Sneeuwwitje / Noach. Toneel.
006700: KOOLHAAS, A - De nagel achter het behang.
020692: KOOLHAAS, A. - Alle dierenverhalen.
020096: KOOLHAAS, A. - Gekke witte. Cahiers voor letterkunde.
012180: KOOLHAAS, A - De geluiden van de eerste dag.
021191: KOOLHAAS, THOMAS; MIN, NEELTJE MARIA. - Losse vracht.
014754: KOOLHAAS, A. - Liefdes tredmolen en andere dierenverhalen.
021644: KOOLHAAS, A. - Noach. Spel in 4 episoden: de aankondiging - de ark - het water - de aarde.
009820: KOOLMEES, P.A. - Vleeskeuring en openbare slachthuizen in Nederland 1875-1985.
021389: KOOLSBERGEN, CASPER - Gebed uit Joegoslavie. Dagboek uit een verscheurd land.
019133: VERGILIUS; KOOLSCHIJN, GERARAD (VERTALING). - De val van Troje. Het verhaal van Aeneas, zang 2.
019129: PLATO; KOOLSCHIJN, GERARD (VERTALING). - Faidon. Sokrates in de dodencel.
014687: PLATO; KOOLSCHIJN, GERARD (VERTALING). - Euthyfron/ Kriton
019635: VAN KOOLWIJK, TH.F. / SCHRIKS, CHRIS, POSTSCRIPTUM. - Brieven van Charles Behrens over Arlabacken.
014473: KOOMEN, MARTIN - De literaten van de linkeroever. Engelstalige schrijvers in Parijs, 1900-1944.
008966: KOOMEN, MARTIN - De literaten van de linkeroever. Engelstalige schrijvers in Parijs, 1900 - 1944. Met 3 literaire verkenningstochten.
011413: KOOMEN, MARTIN - Het ijzige zaad van de duivel. Geschiedenis van heksen en demonen.
017111: DE KOONING, WILLEM - De late schilderijen 1981 - 1987.
017110: DE KOONING, WILLEM - Het Noordatlantisch licht; The North Atlantic Light 1960 - 1983.
013059: KOONZ, CLAUDIA - Moeders in het vaderland. De vrouw en het gezin in Nazi-Duitsland.
009755: KOOP, E. - De Dordtse leerregels dichterbij gebracht.
021740: KOOPMAN, WANDA - Proeve in strategie. Gedichten.
021095: KOOPMANS, YPE - H.A. van den Eijnde, 1869 - 1939.
006755: KOOPS, W.R.H. (RED.) - Letterkundig leven in Groningen sinds 1918.
013223: KOOPS, W.R.H. - Opstellen rond de Groningse Universiteit.
001454: TON KOOT (RED.) - De glorie van Amsterdam.
004323: VAN KOOTEN, HANS - Letters krassen. Gedichten, onder de huid bewaard gebleven.
014924: VAN KOOTEN, KEES - Kaft en koren.
015224: KOOTTE, T.G. (SAMENSTELLING) - Rekkelijk of Precies. Remonstranten en Contraremonstranten ten tijde van Maurits en Oldenbarnevelt.
007897: VAN DER KOP, HANS - Omie en Eddie. Een Indisch familieleven, 1872-1955.
020136: VAN DER KOP, HANS - Terug van weggeweest. Herinneringen aan een plaatsing op het Marinevliegkamp Morokrembangan bij Soerabaja, 1947 - 1949.
019123: TOBI-VAN DER KOP, H.; BEZEMER, T.J. - Practische cursus voor zelfonderricht in het spreek-Maleisch en het Soendaneesch.
007154: KOPACSI, SANDOR - In naam van de werkende klasse. Hongarije 1956: het dilemma van een politie-officier.
017879: SCHRODER-KOPF, DORIS; BRODERSEN, INGKE (HG.) - Der Kanzler wohnt im Swimmingpool, oder: Wie Politik gemacht wird.
004069: KOPIT, ARTHUR L. - Oh Pa, arme Pa, Jij hangt in de kast van ma en het huilen staat me na.
020503: KOPIT, ARTHUR L. - Oh Dad, Poor Dad, Mamma's Hung you in the Closet and I'm Feelin' so Sad. A Pseudoclassical Tragifarce in a Bastard French Tradition.
001198: RUTGER KOPLAND - Alles op de fiets.
001906: RUTGER KOPLAND - Alles op de fiets.
004252: KOPLAND, RUTGER - Wie wat vindt heeft slecht gezocht.
017456: KOPLAND, RUTGER - Songer a partir. Poemes.
015683: KOPLAND, RUTGER - Songer a partir. Poemes.
021697: KOPLAND, RUTGER - Voor het verdwijnt en daarna.
008152: KOPLAND, RUTGER - Herinneringen aan het onbekende. Een keuze uit eigen werk.
014741: KOPLAND, RUTGER - Voor het verdwijnt en daarna. Gedichten.
014743: KOPLAND, RUTGER - Al die mooie beloften. Gedichten.
015865: KOPLAND, RUTGER - Alles op de fiets.
008563: KOPLAND, RUTGER - Het orgeltje van yesterday. Gedichten.
019315: KOPLAND, RUTGER - Wie wat vindt heeft slecht gezocht.
008984: KOPLAND, RUTGER - Wat water achterliet. Gedichten.
016415: KOPLAND, RUTGER - Al die mooie beloften. Gedichten.
010042: KOPLAND, RUTGER - Geluk is gevaarlijk. Een keuze uit de gedichten.
019227: KOPLAND, RUTGER - Het orgeltje van Yesterday.
016786: KOPLAND, RUTGER - Dit uitzicht.
009969: KOPLAND, RUTGER - Wie wat vindt heeft slecht gezocht. Gedichten.
014740: KOPLAND, RUTGER - Dit uitzicht. Gedichten.
018015: KOPLAND, RUTGER - Over het verlangen naar een sigaret.
016734: KOPLAND, RUTGER - Gedichten 1966 - 1999.
020943: KOPLAND, RUTGER - Onder het vee.
019313: KOPLAND, RUTGER - Alles op de fiets.
020929: KOPLAND, RUTGER - Alles op de fiets. Gedichten
020953: KOPLAND, RUTGER - Al die mooie beloften. Gedichten.
020513: KOPLAND, RUTGER / VAN DEN HOOFDAKKER, R.H. - Twee ambachten. Over psychiatrie en poezie.
019312: KOPLAND, RUTGER - Onder het vee.
016844: KOPLAND, RUTGER - Geduldig gereedschap.
020576: KOPLAND, RUTGER - Tot het ons loslaat.
019314: KOPLAND, RUTGER - Een lege plek om te blijven. Plaatsen / Passages.
019228: KOPLAND, RUTGER - Dit uitzicht.
020294: KOPLAND, RUTGER - Het orgeltje van yesterday.
020600: KOPLAND, RUTGER - Toen ik dit zag. Gedichten.
008392: VAN KOPPEN, CHRIS A.J. - De Geuzen van de negentiende eeuw. Abraham Kuyper en Zuid-Afrika.
019499: KOPPEN, PIET L. - Waag veel, riskeer niets! G.A. Koppen (1890-1970) en de vlucht van de Postduif.
014491: KOPUIT, MAU (REDACTIE) - Zo heb ik overleefd. Verhalen van joodse vervolgden.
008992: KOREN, YAEL/ VECHT, CONSTANT - Verzonken heimwee. Joods hier Israelisch daar.
021469: KOREN, YEHUDA; NEGEV, EILAT - In ons hart waren we reuzen. De overlevingsgeschiedenis van een lilliputterfamilie.
003416: KORFF, F.W.A. - Het christelijke geloof en de niet-christelijke godsdiensten.
019461: KORTERINK, HENDRIK JAN - De zwarte schapen van Oranje. Over de minnares van Prins Hendrik, hun zes kinderen en andere geheimen.
015416: KORTEWEG, ANTON - De Dood. Een bloemlezing.
003015: KORTEWEG, ANTON/ WILT IDEMA - Vinger Gods, wat zijt Gij groot.
007116: KORTEWEG, J.E. - De zee bracht hen hier. Prins Hendrik Stichting in Egmond aan Zee.
019323: KORTEWEG, ANTON; IDEMA, WILT (SAMENSTELLING EN INLEIDING). - Vinger Gods, wat zijt gij groot. Een bloemlezing uit het werk van de dominee-dichters Nicolaas Beets, J.P. Hasebroek, Bernard ter Haar, J.J.L. ten Kate, Eliza Laurillard.
020095: KORTEWEG, A.S. (TEKST). - Liturgische handschriften uit de Koninklijke Bibliotheek. Middeleeuwse manuscripten voor religieus gebruik.
015183: KORTEWEG, ANTON; IDEMA, WILT (SAMENSTELLING). - De burger schuddebuikt.
002525: KORTOOMS, TOON - Laat de dokter maar schuiven.
011622: KOETSIER-KORVINUS, HENK EN TINEKE - Vijftig jaar Merdeka. In gesprek met Indonesiers en Nederlanders.
017679: KOS, MIHA - Sonnetizing Science.
002527: KOSINSKI, JERZY - De geverfde vogel.
002529: KOSINSKI, JERZY - Stappen
002530: KOSINSKI, JERZY - Cockpit.
002531: KOSINSKI, JERZY - Aanwezig.
013403: KOSSERT, ANDREAS - Ostpreussen. Geschichte und Mythos.
002780: KOSSMANN, ALFRED - Proeve van vaderland.
021265: KOSSMANN, ALFRED - De seizoenen van een invalide lezer.
004965: KOSSMANN, ALFRED - Huldigingen.
019269: KOSSMANN, ALFRED - Martelaar voor een dagdroom. Over leven en werk van Leopold von Sacher-Masoch.
008457: KOSSMANN, ALFRED - Hoogmoed en dronkenschap. Roman.
011198: KOSSMANN, ALFRED - De seizoenen van een invalide lezer.
013511: KOSSMANN, ALFRED - Gedichten 1940 - 1965.
009767: KOSSMANN, E.H. - De Lage Landen, 1780 - 1980. Twee eeuwen Nederland en Belgie. Deel II: 1914 - 1980.
012750: KOSSMANN, ALFRED - Gedichten 1940 - 1965.
001438: F. KOSTER - Natuurmonumenten van Nederland.
002286: KOSTER, KOOS - Gedichten
002924: KOSTER, RICHARD - Naar de Golf.
005450: KOSTER, DANIEL - Naar 't heerlijk Griekenland, verbeelding! voer mij heen. Reizen naar Griekenland, 1488-1843.
005497: KOSTER, W.J.W. - Griekse poezie tot de tijd van Justinianus.
007377: KOSTER, KOOS - Bisschoppen, militairen en bureaucraten. Macht en onmacht in Latijns-Amerika.
007388: KOSTER, KOOS - Volk zonder geweren. / Orde en rust in Chilie. Een heruitgave.
012168: KOSTER, A. - Een floristische inventarisatie van NS-terreinen, in opdracht van de N.V. Nederlandse Spoorwegen (1980-1984)
011755: KOSTER, F. - Natuurmonumenten van Nederland, deel II
013781: KOSTER, KOOS - Bisschoppen, militairen en bureaucraten. Macht en onmacht in Latijns-Amerika.
020297: KOSTER, SIMON - Van schavot tot schouwburg. Vijfhonderd jaar toneel in Haarlem.
017665: KOSTERS, ONNO - De grote verdwijntruc.
017666: KOSTERS, ONNO - Callahan en andere gedaanten.
010805: KOSTHORST, ERICH/ WALTER, BERND - Konzentrations- und Strafgefangenenlager im Emsland 1933-1945. Zum Verhaltnis von NS-Regime und Justiz. Darstellung und Dokumentation.
019931: KOSTWINDER, JAN - Regenhond.
012233: KOSZTOLANYI, DESZO - Anna.
013282: KOSZTOLANYI, DEZSO - Anna. Roman.
002253: KOUSBROEK, RUDY - Het meer der herinnering.
005062: KOUSBROEK, RUDY - Anathema's 1.
005064: KOUSBROEK, RUDY - Anathema's 2.
005235: KOUSBROEK, RUDY - Anathema's 1
005637: KOUSBROEK, RUDY - Morgen spelen wij verder. Een keuze uit de anathema's.
021296: KOUSBROEK, RUDY - Morgen spelen wij verder. Een keuze uit de Anathema's.
006093: KOUSBROEK, RUDY - Het avondrood der Magiers.
016495: KOUSBROEK, RUDY - Het meer der herinnering. Anathema's 5.
006677: KOUSBROEK, RUDY - De archeologie van de auto. Essays.
020972: KOUSBROEK, RUDY - Hoger honing.
015332: KOUSBROEK, RUDY - Het raadsel der herkenning. Fotosynthese 3.
014131: KOUSBROEK, RUDY - Het rijk van Jabeer. Getransformeerde sprookjes.
018465: KOUSBROEK, RUDY - De archeologie van de auto. Essays.
012470: KOUSBROEK, RUDY - Lieve kinderen hoor mijn lied.
016395: KOUSBROEK, RUDY - Een kuil om snikkend in te vallen.
020403: KOUSBROEK, RUDY; ROELOFSZ, JOOST - Het rijk van Jabeer. Getransformeerde sprookjes.
009062: KOUSBROEK, RUDY - Het rijk van Jabeer. Getransformeerde sprookjes. Met een bijdrage van Joost Roelofsz.
020875: KOUSBROEK, RUDY - Medereizigers. Over de liefde tussen mensen en dieren.
013880: KOUSBROEK, RUDY - Anathema's 2.
020410: KOUSBROEK, RUDY - Hoger honing.
012271: KOUSBROEK, RUDY - Vincent en het geheim van zijn vaders lichaam. Roman.
019248: KOUSBROEK, RUDY - De onmogelijke liefde. Anathema's 7.
020826: KOUSBROEK, RUDY - De onmogelijke liefde. Anathema's 7
019341: KOUSBROEK, RUDY / GOMES, PAULA - Verloren goeling. Een briefwisseling.
017053: KOUSBROEK, RUDY - Een zuivere schim in een vervuilde schepping. Over het werk van Konstantinos Kavafis.
012133: KOUSBROEK, RUDY - In de tijdmachine door Japan. De Hofreis van het jaar 2000.
019501: KOUSBROEK, RUDY - Is het zoo geschied?
019284: KOUSBROEK, RUDY - Het rijk van Jabeer. Getransformeerde sprookjes.
012038: KOUSBROEK, RUDY - De Aaibaarheidsfactor, gevolgd door: Die Wacht am IJskast.
016349: KOUSBROEK, RUDY - Einsteins poppenhuis. Essays over filosofie 1.
016135: KOUSBROEK, RUDY - Einsteins poppenhuis. Essays over filosofie 1.
014964: KOUSBROEK, RUDY - Einsteins poppenhuis. Essays over filosofie 1.
014199: KOUSBROEK, RUDY; SCHIPPERS, K.; DE SWAAN, ABRAM; OTTEN, WILLEM JAN. - Een Maan van Saturnus. De film te midden van de kunsten.
020636: KOUSBROEK, RUDY - Varkensliedjes.
017215: KOUSMAN, BART - Zomer 1945. Feest en onrust in Groningen.
001577: GERRIT KOUWENAAR - Val, bom.
001578: GERRIT KOUWENAAR - Val, bom.
015512: KOUWENAAR, DAVID - Versjes. Verzamelde gedichten.
018175: KOUWENAAR, GERRIT - Een eter in het najaar. Een keuze uit eigen werk.
010737: KOUWENAAR, D. - Tussen Dam en Muntplein. De levensgeschiedenis van de Kalverstraat.
018731: KOUWENHOVEN, ARLETTE - De Fehrs. Kroniek van een Nederlandse mennonietenfamilie.
017377: KOVAC, MIRKO - Het leven van Malvina Trifkovic.
014866: KOVACIC, LOJZE - De Nieuwkomers. Roman.
008830: H. KRAAIJENBRINK - Politierapport 1940-1945. Dagboek van een politieofficier.
002563: KRABBE, TIM - De Paardentekenaar.
003530: KRABBE, TIM - Vertraging.
006275: KRABBE, TIM - Vertraging. Roman.
021171: KRABBE, TIM - Drie Slechte Schaatsers.
015945: KRABBE, TIM - Marte Jacobs.
021415: KRABBENDAM, HANS - Vrijheid in het verschiet. Nederlandse emigratie naar Amerika 1840 - 1940.
002898: VON KRAFT, ZDENKO - Maria Theresia, 1740-1780
008084: KRALL, HANNA - Hypnose. Literaire reportages.
007056: KRALT, P. - Door nacht en ontijd. Over de Ierse romans van S. Vestdijk.
003875: KRAMER, MONIEK - Boven het dal.
006144: KRAMER, JAAP A.M./ WIM DE BRUIJN - Varend door Nederland.
007553: KRAMER, WALTER (SAMENSTELLING) - Willink.
018832: KRAMER, WALTER; TRENKLER, GOTZ - Lexicon van hardnekkige misverstanden.
014538: KRAMER, JANE - Berichten uit Europa.
018183: KRANS, ALFRED (REDACTIE EN VERTALING). - Hermann Hesse. Een biografie in essays en artikelen.
013063: KRAUS, F.R. - Konige, die in Zelten wohnten. Betrachtungen uber den Kern der assyrischen Konigsliste.
015459: KREEMERS, BERT - De achterkant van de maan. Haagse schaduwen over Srebrenica.
018463: KREGTING, MARC; PORTEGIES, ANNETTE; VAN DER WAALS, TESSA (SAMENSTELLING EN REDACTIE). - Bont. Uit de zoo van Charlotte Mutsaers.
011361: KREGTING, MARC - Hakkel je, hakkel je. Brieven.
011368: KREGTING, MARC - Kopstem. Gedichten./ Stopnaald. Verhalen.
002025: KREISEL, HEINRICH - Munchen. Die Stadt als Kunstwerk.
008245: KREITER, ANNE/ DE BREE, ROB. - Nu Tante, ik heb geen geheimen. Ansichtkaartteksten over Zwolle uit de periode 1890 - 1960.
003396: KREMER, W./ J. VAN GENDEREN/ B.J. OOSTERHOFF - Uw knecht hoort.
003453: KRESSE, HANS - De weg van de wraak.
010114: KREUGER, S.C.P. - Zr. Ms. Onrust. Verraad en ondergang in Borneo.
002101: KREVELEN, D. VAN - Selecta. Bloemlezing uit de geschriften van D. van Krevelen (29 januari 1902-29 augustus 1939).
001475: PH. C.M. VAN CAMPEN/ P. HOLLENBERG/ F. KRIELLAARS - Landbouw en Landbouwcrediet, 1898-1948.
006792: KRIER, ROB - Town Spaces. Contemporary Interpretations in Traditional Urbanism. Krier-Kohl Archiects.
019511: KRIKKE, HANS - Dagboek van een RARA-terrorist.
010850: KRITZINGER, S.J. - Rustig vloei die Moreletta. Geskiedenis van Silverton, Meyerspark, Salieshoek, La Concorde, Wilgers, Murrayfield, Val de Grace, Lydiana, La Montagne, Brummeria, Georgeville, Navors, met herinneringe van ou inwoners.
018233: KRLEZA, MIROSLAV - De Glembays. Roman.
013283: KRLEZA, MIROSLAV - De terugkeer van Filip Latinovicz. Roman.
009813: KROESE, A. - Neerland's zeemacht in oorlog.
013918: STENFERT KROESE, W.H. - De mythe van A. Roland Holst.
021482: KROEZENGA, J. - De boot is omgeslagen. De laatste dagen van de Tweede Wereldoorlog in Gasselte.
019735: KROEZENGA, J. - De boot is omgeslagen. De laatste dagen van de Tweede Wereldoorlog in Gasselte.
019912: KROEZENGA, J. - Gasselte en Kostvlies in oude ansichten.
018532: KROG, ANTJIE - Ik spreek en verhef uw hart. Kosmopolitisme, vergiffenis en het voorbeeld van Afrika. Van der Leeuw lezing.
015691: KROG, ANTJIE - Lijfkreet. Gedichten.
020269: KROJER, P.S. MAXIM - Het Nationaal-Socialistisch Tooneel.
020270: KROJER, P.S. MAXIM - Het expressionistisch tooneel in Duitschland. Algemeen Overzicht.
002909: KROL, GERRIT - De man achter het raam.
003528: KROL, GERRIT - Een ongenode gast.
003531: KROL, GERRIT - Scheve Levens.
003533: KROL, GERRIT - De Hagemeijertjes.
003534: KROL, GERRIT - 60 000 uur. Een autobiografie.
003535: KROL, GERRIT - De vitalist.
003580: KROL, GERRIT - Een Fries huilt niet.
004044: KROL, GERRIT - 60 000 uur. Een autobiografie.
004990: KROL, GERRIT - De ziekte van Middleton.
004991: KROL, GERRIT - Over het huiselijk geluk en andere gedachten.
018974: KROL, GERRIT - Duivelskermis. Roman.
005850: KROL, GERRIT - De chauffeur verveelt zich.
005959: KROL, GERRIT - 60 000 uur. Een autobiografie.
006431: KROL, GERRIT - Maurits en de feiten. Roman.
019135: KROL, GERRIT - Een Fries huilt niet.
006753: KROL, GERRIT - 'n kleintje Krol.
006756: KROL, GERRIT - 60 000 uur. Een autobiografie.
011759: KROL, GERRIT - 60 000 uur. Een autobiografie.
007658: KROL, GERRIT - Scheve levens. Roman.
007660: KROL, GERRIT - Maurits en de feiten. Roman.
007698: KROL, GERRIT - Een Fries huilt niet.
007710: KROL, GERRIT - Een ongenode gast. Novelle.
019468: KROL, GERRIT - Een schaaknovelle.
013846: KROL, GERRIT - Een schaaknovelle.
013944: KROL, GERRIT - De vitalist. Roman.
018502: KROL, GERRIT - Omhelzingen. Roman.
014106: KROL, GERRIT - De kleur van Groningen en andere verhalen.
019080: KROL, GERRIT - Een Fries huilt niet.
008854: KROL, GERRIT - Maurits en de feiten. Roman.
008972: KROL, GERRIT - Krol & de Koninklijke.
010778: KROL, GERRIT - De man achter het raam. Roman.
010919: KROL, GERRIT - Over het huiselijk geluk en andere gedachten.
010117: KROL, GERRIT - Een Fries huilt niet.
009310: KROL, GERRIT - De chauffeur verveelt zich.
009320: KROL, GERRIT - Een schaaknovelle.
019406: KROL, GERRIT - Wie in de leegte van de middag zweeft.
015886: KROL, GERRIT - Okoka's Wonderpark. Roman.
017378: KROL, GERRIT - Okoka's Wonderpark. Roman.
014102: KROL, GERRIT - De onhandige mens. Vermeerlezing 2001.
011837: KROL, GERRIT - De laatste winter.
012866: KROL, GERRIT - Over het huiselijk geluk en andere gedachten.
016031: KROL, GERRIT - De laatste winter.
010712: KROL, GERRIT - De zoon van de levende stad.
011852: KROL, GERRIT - De weg naar Sacramento. Roman.
014938: KROL, GERRIT - De vitalist. Roman.
020407: KROL, GERRIT - De ziekte van Middleton.
015749: KROL, GERRIT - De laatste winter.
018576: KROL, GERRIT - De oudste jongen. Roman.
017048: KROL, GERRIT - Een perfecte dag en andere verhalen.
009707: KROL, GERRIT - Geen man, want geen vrouw. Gedichten.
009724: KROL, GERRIT - De man achter het raam. Roman.
020421: KROL, GERRIT - De weg naar Sacramento. Roman.
013341: KROL, GERRIT - De man achter het raam. Roman.
019864: KROL, GERRIT - Rondo Veneziano. Roman.
011201: KROL, GERRIT - Scheve levens. Roman.
010351: KROL, GERRIT - De zoon van de levende stad.
018157: KROL, GERRIT - De Hagemeijertjes. Roman.
014105: KROL, GERRIT - De kleur van Groningen.
011949: KROL, GERRIT - 'n Kleintje Krol.
018376: KROL, GERRIT - Over het huiselijk geluk en andere gedachten.
018568: KROL, GERRIT - Halte opgeheven. Een keuze uit de verhalen.
022048: KROL, GERRIT - Missie Novgorod.
018712: KROL, GERRIT - De vitalist. Roman.
014796: KROL, GERRIT - Missie Novgorod.
017197: KROL, GERRIT - 't Komt allemaal goed. Gedichten.
019019: KROL, GERRIT - Krols Keus (Een Fries huilt niet; De man achter het raam; Een selectie uit zijn columns; Wittgenstein in kleur).
007427: KROM, N.J. - Het oude Java en zijn kunst.
020626: KROM, N.J. - Hindoe-Javaansche Geschiedenis.
003419: KRONHAUSEN, PHYLLIS AND EBERHARD - Erotic book plates. 109 miniatures from international private collections.
010248: KRONIG, R. - De vaste toestand. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleeraar aan de Technische Hoogeschool te Delft op vrijdag 5 mei 1939.
003134: DE KROON, L.D./ H. THOMAS - Van linieschip tot vliegkampschip.
006221: KROON, MARIJN DE - Martin Bucer en Johannes Calvijn. Reformatorische perspectieven. Teksten en inleiding.
009639: KROONENBERG, YVONNE - Tijd voor een sigaar.
016733: KROSENBRINK, HENK, E.A. - Met de moed van de angst. Oorlogsbelevenissen in Achterhoek en Liemers.
001099: PETER BRUCKNER/ ALFRED KROVOZA - Staatsfeinde. Innerstaatliche Feinderklarung in der Bundesrepublik.
005178: KRUGER, MICHAEL - Het gestolen boek.
010371: KRUIDERINK, RIENK - Dijklichamen/ Dyklichems. Gedichten.
018138: KRUIGER, J.B.T.; VAN OUDHEUSDEN, JAN A. (EINDREDACTIE). - Architectuur en stedebouw in Drenthe 1850 - 1940.
019348: KRUIJT, J.P. - Ontogeny of Social Behaviour in Burmese Red Junglefowl (Gallus Gallus Spadiceus).
013074: VAN KRUININGEN, HARRY - Leven en willekeur in Amsterdam. 33 etsen geinspireerd op middeleeuwse willekeuren, rechterlijke uitspraken en andere historische dokumenten.
008019: KRUISINGA, J.J./ VAN WEELE, A.M. - Scheepsbouw, droogdokken en onderhoud van schepen.
020699: KRUIT, JOHANNA - Omtrent het getij. Gedichten.
018042: KRUITHOF, JACQUES - Slaapvertrek. Gedichten.
005694: KRUIZINGA, J.H. - Amsterdam bruggenstad.
020247: KRUPP, MICHAEL - De geschiedenis van de Joden in het Land Israel. Van de val van Jeruzalem tot het zionisme (70 - 1870).
005664: KRUSEMAN, MINA - Brieven. Alles bevalt mij behalve rust.
021732: KRUSEMAN, W.M. - Open Einder.
018975: KRYLOV, I.A. - Hondevriendschap en andere fabels.
010735: KUBIZEK, AUGUST. - Young Hitler. The story of our friendship.
002848: KUBY, ERICH - De laatste verschrikkingen. Duitsland 1945.
021137: VON KUHFAHL, DR. - Hochgebirgs- und Winterphotographie. Praktische Ratschlage fur Ausrustung und Arbeitsweise.
007345: KUHN, THOMAS S. - De structuur van wetenschappelijke revoluties. Teksten wetenschapsfilosofie.

Next 1000 books from Antiquariaat Het Kofschip[an error occurred while processing this directive]

9/18