Antiquariaat Het Kofschip
Molenplaatsweg 10, 9531 JW Borger, The Netherlands. Tel.: +31 (0)599 236 651            Email: antiquariaathetkofschip@gmail.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
015030: KUIJER, GUUS - Hoe word ik gelukkig? Een zelfhulpboek.
002420: KUIJER, GUUS - De man met de hamer.
013932: KUIJER, GUUS - Op je kop in de prullenbak.
020212: KUIJER, GUUS - Hoe een klein rotgodje God vermoordde.
018854: KUIJER, GUUS - Hoe word ik gelukkig? Een zelfhulpboek.
005558: KUIJER, GUUS - De redder van Afrika. Roman.
020872: KUIJK, G.W. - Grammatica van het Deventer Dialect.
018618: KUIJPER, JAN - Sonnetten.
015023: KUIJPER, JACOB, E.A. - Over de aquarellist en de aquarel. 50 jaar Hollandse Aquarellistenkring.
009430: KUIK, H./ VAN DER NEUT-LEGEMAAT, W. - Gieten, namen op de steen. De geschiedenis achter de namen op de gedenksteen van Gieten.
009431: KUIK, H./ VAN DER NEUT-LEGEMAAT, W. - Gieten, namen op de steen. De geschiedenis achter de namen op de gedenksteen van Gieten.
021083: KUIK, DIRKJE - Huishoudboekje met rozijnen.
016022: KUIK, WILLIAM D. - De held van het potspel of het geheime huwelijk.
012004: KUIK, WILLIAM D. - De twee snoeken. Een historisch verhaal.
018441: KUIK, DIRKJE - Broholm. Roman.
019395: KUIK, DIRKJE - Het kindercircus. Een studie in zwart en mauve.
017406: KUIK, DIRKJE - Huishoudboekje met rozijnen.
004996: KUILE, E.H. TER - Noord- en Oost- Salland. Deel IV. De provincie Overijsel. Derde stuk.
015241: TER KUILE, ONNO - Seventeenth-century North Netherlandish Still Lifes.
005368: KUILENBURG, H. VAN - Afscheid H. Van Kuilenburg, socialist en zakenman. Drie redevoeringen uitgesproken op 28 en 29 juni 1963 ter gelegenheid van zijn afscheid als directeur van de N.V. De Arbeiderspers te Amsterdam.
007091: KUIPER, YME/ THOMASSEN, KEES - Banden van vriendschap. De collectie Alba Amicorum Van Harinxma Thoe Slooten.
014342: KUIPER, D.TH.; SCHUTTE, G.J. (REDACTIE). - Het kabinet Heemskerk 1908-1913. Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme na 1800. Jaargang 18.
013651: KUIPER, G.; BLAAK, J.A. (SAMENSTELLERS). - Een kerk op weg, 1835 - 1985. 150 jaar Gereformeerden in Appingedam.
009964: KUIPER, YME/ LANDEWE, WENDY/ WINKLER PRINS POSTMA, NYNKE - Fogelsanghstate. Een Groninger schat in een Friese state.
016259: KUIPER, WILLEM / RESOORT, ROB , VERTALING - Het ongelukkige leven van Esopus. Levensgeschiedenis van de legendarische fabeldichter Esopus, de mismaakte die alle geleerden en hoogwaardigheidsbekleders in verstand en visie overtrof, maar uit afgunst werd gedood.
020843: KUIPER, MARCEL - Historische Topografische Kaarten Drenthe. Bladen van de Chromo-topografische Kaart van het Koninkrijk der Nederlanden schaal 1 : 25.000, 1898-1934.
019994: KUIPERS, GERRIT (SAMENSTELLING); TIESING, HARM (TEKST). - Oud-Drents Boerenleven in Beeld.
006752: KUIPERS, REINHOLD (SAMENSTELLING) - Inkt van dizze stad. Groningen in gedichten.
012721: KUIPERS, K.J. - Een Groninger zeeman in Napoleontische tijd. Zee- en landreizen van K.J. Kuipers. Kleine handelsvaart contra Continentaal Stelsel.
012661: KUIPERS, ANSKE HIELKE/ KUIPERS, MARIETJE E. (BEZORGING) - In de Indische wateren. Anske Hielke Kuipers: gezaghebber bij de Gouvernementsmarine 1833 - 1902.
015038: KUIPERS, WILLEM - ISBN van de Wereldliteratuur.
010085: KUIPERS, G. - Hondsrug. Heuvels en hunebedden.
003171: KUITERT, H.M. - Jezus nalatenschap van het Christendom.
003172: KUITERT, H.M. - Het algemeen betwijfeld christelijk geloof. Een herziening.
003173: KUITERT, H.M. - Wat heet geloven?
008567: KUITERT, HANS/ RABBANI, MOUIN - Palestina, land zonder vrede. Een kritische beschouwing van de aanhoudende crisis in het Midden-Oosten.
015027: EM. KUMMER - Celine, een briljante boef.
010169: KUNDERA, MILAN - Identiteit. Roman.
008580: KUNDERA, MILAN - Het leven is elders. Roman.
008697: KUNDERA, MILAN - De traagheid. Roman.
017277: KUNDERA, MILAN - Het brute gebaar van de schilder. Essay.
009353: KUNDERA, MILAN - De traagheid. Roman.
009366: KUNDERA, MILAN - Afscheidswals. Roman.
017496: KUNDERA, MILAN - Het brute gebaar van de schilder.
012110: KUNDERA, MILAN - Het boek van de lach en de vergetelheid.
018129: KUNDERA, MILAN - Het feest der onbeduidendheid. Roman.
005254: KUNERT, GUNTER - Uit hoofde van de hoeden. Roman.
007938: KUNERT, GUNTER - Gast aus England. Erzahlung.
005652: KUNERY, ISTVAN A.I. DE. - Broedermoord in Tsjecho-slowakije. De vrijheidsstrijd der Tsjecho-Slowaken.
014979: KUNG, HANS/ JENS, WALTER - Wereldliteratuur en religie. Pascal, Gryphius, Lessing, Holderlin, Novalis, Kierkegaard, Dostojewski, Kafka.
011319: KUNNEMAN, HARRY - Van theemutscultuur naar walkman-ego. Contouren van postmoderne individualiteit.
018941: KUNST, SASKIA - De visvergunning van de weduwe. Kroniek van land en water.
010917: KUNTORO, SUCI HARTINI - Bahasa Indonesia voor beginners.
017657: KUNTZE-TER BEEK, E.M. (VOORWOORD) - Noord Sumatra in oorlogstijd. Oorspronkelijke dagboeken uit interneringskampen chronologisch samengevoegd.
016684: KUNZEL, RUDI - Beelden en zelfbeelden van middeleeuwse mensen. Historisch-antropologische studies over groepsculturen in de Nederlanden, 7de-13de eeuw.
008402: KUPFER, C.C. - Onze vliegers in Indie. De geschiedenis der Indische militaire luchtvaart van haar aanvang tot de capitulatie van Bandoeng in 1942.
009550: KUREISHI, HANIF - The Black Album. Roman.
010375: KURLANSKY, MARK - Zout. Een wereldgeschiedenis.
011982: KURLANSKY, MARK - Cod. A Biography of the Fish That Changed the World.
018349: KURPERSHOEK, MARCEL - Onzalig Jeruzalem.
014837: KURPERSHOEK, MARCEL. - Wie luidt de doodsklok over de Arabieren. Essays.
010086: KURPERSHOEK, MARCEL - De laatste bedoeien.
017487: KURPERSHOEK, MARCEL - De Tragopan van Kohistan. Over klimmen, geloof en de Great Game.
014063: KURPERSHOEK, MARCEL - Volg de wolken. Met Xenophon door het Turkse oosten.
018434: VONNEGUT JR. KURT - Slachthuis Vijf of: De kinderkruistocht.
002072: KURTZMAN, HARVEY - Harvey Kurtzman's fast-acting. Help!
016615: KUSTERS, WIEL - De killer. Over poezie en poetica van Gerrit Kouwenaar.
018425: KUSTERS, WIEL - Het mijnmuseum. Notities.
017362: EGETER VAN KUYK, ROBERT - Boegbeelden. Gedichten.
008025: STORK-VAN DER KUYL - Tachtig levensjaren in twee werelddelen.
016764: KUYLE, ALBERT - Zeiltocht.
019016: KUYLE, ALBERT - St. Eloy.
001203: ERIC DE KUYPER - De hoed van tante Jeannot. Taferelen uit de kinderjaren in Brussel.
001204: ERIC DE KUYPER - Grand Hotel Solitude. Taferelen uit de adolescentiejaren.
001205: ERIC DE KUYPER - Mowgli's tranen.
002087: KUYPER, A. - Voor een distel een mirt.
002089: KUYPER, A. - Vier uwe vierdagen.
002090: KUYPER, A. - Dagen van goede boodschap. 2: De Paaschmorgen (met goede vrijdag).
002091: KUYPER, A. - Dagen van goede boodschap. 1. In den Kerstnacht.
002092: KUYPER, A. - Dagen van goede boodschap. 3. Op den Pinksterdag (met Hemelvaart).
002093: KUYPER, A. - Dagen van goede boodschap. 4. Oud- en Nieuwjaar.
003413: KUYPER, A. - Gomer voor den Sabbath.
003990: KUYPER, A. - Het Calvinisme.
006795: DE KUYPER, ERIC - Ma. weduwe/ Veuve Dekuyper.
007682: DE KUYPER, ERIC - Een tafel voor een. Reisberichten.
010633: KUYPER, RUUD - Jazz en omstreken. Handboek voor spelers en luisteraars.
007246: KUYPERS, PAUL/ MAK, GEERT - Aangeschoten wild. Over macht, moraal en politiek.
013625: KWAKENBRUG, R.J. - De stad rondom de hoge toren. Gedenkboekje 1040 - 1940.
014853: KWIET, KONRAD - Rijkscommissariaat Nederland. Mislukte poging tot vestiging van een nationaal- socialistische orde.
011271: KYBAL, JAN - Kruiden. Een beschrijving van meer dan 100 soorten kruiden, met vele illustraties in kleur.
019730: KYMMELL, J.A.R. ; ZIJLSTRA, Y. - Na een Eeuw, 1807 - 1907. Gedenkschrift ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan der Gemeente Assen.
003913: TER LAAN, K, - Folkloristisch woordenboek van Nederland en Vlaams Belgie.
018935: TER LAAN, K. ; DIJKSTRA, JOHAN (ILLUSTRATIES). - Humor in Grunnegerlaand.
008401: TER LAAN, K. - Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid.
013600: TER LAAN, K. - Groninger overleveringen. Eerste deel.
013521: TER LAAN, K. - Groninger overleveringen. Tweede deel.
017301: LAANSMA, KLAZIEN (SAMENSTELLING). - Aboriginal Mythen.
012351: LAANSMA, KLAZIEN/ KLARE TAAL. - Aboriginal sprookjes en mythen.
007126: LAARMAN, H. - Nederlanders door Nederlanders geschetst.
016240: VAN DER LAARS, T. - Wapens, vlaggen en zegels van Nederland. Geschiedkundige bijdragen omtrent wapens van Nederland en zijne provincien, van het Koninklijk Huis enz.
010953: DE LACLOS, CHODERLOS - Les liaisons dangereuses. Roman.
001444: MICHEL CONIL LACOSTE - Kandinsky
018936: LAES, CHRISTIAN; STRUBBE, JOHAN - Kleine Romeinen. Jonge kinderen in het antieke Rome.
006251: LAFARGUE, PAUL - De legende van Victor Hugo.
009352: LAFARGUE, PAUL - De legende van Victor Hugo.
008743: LAFEBER, WALTER - America, Russia and the Cold War, 1945-1984
006813: LAFFIN, JOHN - De dreiging van de islam. Moord en terreur als politieke norm.
002832: LAFITTE, SOPHIE - Chekhov, 1860-1904.
011144: LAFONTAINE, OSKAR - Een andere toekomst. De noodzaak van een eco-socialisme.
008148: LAFORGUE, JULES - Hamlet of de gevolgen der kinderliefde.
013976: LAGERLOF, SELMA - Christus legenden
004022: LAING, M. - Robert Kennedy.
018983: LAING, LLOYD AND JENNIFER - Celtic Britain and Ireland, AD 200 - 800. The Myth of the Dark Ages.
014621: LAING, JOHN/ WIRE, DAVID - Encyclopedie van tekens en symbolen. Een uniek bronnenboek met meer dan 2500 beelden uit de gehele wereld.
009660: LAING, R.D. - Sonnetten.
006058: LAMB, CHARLES AND MARY - Romeo & Juliet.
009034: LAMB, JEREMY - So idle a rogue. The life and death of Lord Rochester.
001047: PAUL KOECK/ PAUL LAMBERT - Zwarte gids voor Belgie.
013558: LAMBOOIJ, H.TH.M. E.A. - Prins heerlijk honderd. Veendam en een eeuw middelbaar onderwijs.
007825: LAMBOURNE, LIONEL - Ernest Griset. Fantasies of a Victorian illustrator.
017580: LAMBREGTS, L. - Een steen in de vijver. Ontstaan, groei en ontwikkeling van de Maatschappij van Weldadigheid.
010078: LAMBREGTS, L. - Een steen in de vijver. Ontstaan, groei en ontwikkeling van de Maatschappij van Weldadigheid.
013619: LAMMEN, LEX - Drusus in de Betuwe. De komst van de Romeinen in Nederland.
006959: LAMMER, HELMUT/ SIDLA, OLIVER - Het geheimboek Ufo. Geborgen ufo-wrakken/ Vrijgegeven geheime dossiers/ Experimenten met dieren.
007901: LAMMER, HELMUT/ LAMMER, MARION - Het UFO-experiment. Geheim militair onderzoek naar alienvoertuigen, biochips en futuristisch wapentuig.
017633: LAMMERTSE, FRISO (INLEIDING); E.A. - Het kunstbedrijf van de familie Vingboons. Schilders, architecten en kaartmakers in de Gouden Eeuw.
003349: LAMPE, AUGUSTA - Bloemen voor Nippon.
004961: LAMPE, AUGUSTA - Daden onder de zon. Verhalen uit het vrouwenkamp.
002267: DI LAMPEDUSA, GIUSEPPE TOMASI - De Tijgerkat.
001653: HUBERT LAMPO - Arthur, gevolgd door: Kroniek van Madoc.
001931: HUBERT LAMPO & PIETER PAUL KOSTER - Arthur
002173: LAMPO, HUBERT - Zeg maar Judith.
002986: LAMPO, HUBERT - Helene Defraye
003604: LAMPO, HUBERT - Een geur van sandelhout.
003690: LAMPO, HUBERT - De Antwerpse romans.
003770: LAMPO, HUBERT - De heks en de archeoloog.
004292: LAMPO, HUBERT - Een geur van sandelhout.
004651: LAMPO, HUBERT - De prins van Magonia.
006998: LAMPO, HUBERT - De belofte aan Rachel. Roman.
013931: LAMPO, HUBERT - Het Graalboek. Omnibus.
007410: LAMPO, HUBERT - De verhalen.
013929: LAMPO, HUBERT - De komst van Joachim Stiller.
013930: LAMPO, HUBERT - De komst van Joachim Stiller.
007921: LAMPO, HUBERT - De heks en de archeoloog. Roman.
011033: LAMPO, HUBERT - De Elfenkoningin. Roman.
011165: LAMPO, HUBERT - De boeken van weemoed.
008579: LAMPO, HUBERT - Zeg maar Judith. Roman.
010392: LAMPO, HUBERT - Oorlogsjaren. Drie romans.
012141: LAMPO, HUBERT - Schemertijdmuziek. Verhalen.
009387: LAMPO, HUBERT - De belofte van Rachel. Roman.
010143: LAMPO, HUBERT - Arthur, gevolgd door: Kroniek van Madoc.
009466: LAMPO, HUBERT - De engel en de juke-box en andere verhalen.
015084: LAMPO, HUBERT - Wijlen Sarah Silbermann. Roman.
013758: LAMPO, HUBERT - Kroniek van Madoc. Op zoek naar een verloren epos.
013757: LAMPO, HUBERT - Wijlen Sarah Silbermann
013761: LAMPO, HUBERT - Een geur van sandelhout. Roman.
011353: LAMPO, HUBERT - Oorlogsjaren. Drie romans.
009773: LAMPO, HUBERT - De eerste sneeuw van het jaar. Roman.
012790: LAMPO, HUBERT - De belofte aan Rachel. Roman.
012787: LAMPO, HUBERT - De verdwaalde carnavalsvierder. Roman.
009793: LAMPO, HUBERT - De ring van Mobius. Opstellen.
011347: LAMPO, HUBERT - De man die van nergens kwam. Roman.
011348: LAMPO, HUBERT - De verdwaalde carnavalsvierder. Roman.
010531: LAMPO, HUBERT - Dialogen met mijn Olivetti.
013755: LAMPO, HUBERT - De zwanen van Stonehenge. Een leesboek over magisch-realisme en fantastische literatuur.
009910: LAMPO, HUBERT - De zwanen van Stonehenge. Leesboek over magisch-realisme en fantastische literatuur.
013768: LAMPO, HUBERT - De komst van Joachim Stiller.
018018: LAMPO, HUBERT - De geboorte van een God en andere verhalen.
015136: LAMPO, HUBERT - Joachim Stiller en ik. Een autobiografie.
015324: LANCASTER, BRIAN - The Elements of Judaism.
009713: LANCASTER, BRIAN - Elementen van jodendom.
015501: LANCHESTER, JOHN - Familieromance. Een liefdesgeschiedenis. Roman.
021835: LAND, HENDRIK - Van Harckma Op 't Eynde tot Harkema-Opeinde.
013356: LANDER, LEENA - Het bevel. Roman.
006355: LANDHEER, B. - De Verenigde Staten. Toekomst of verleden tijd?
011363: LANDKAMMER, NICOLE - Sterbensworthen. Kleine Schatze unserer Sprache.
002475: LANDMANN, SALCIA - Joods gelach.
004725: LANDOLFI, TOMMASO - De vrouw van Gogol. Verhalen.
010590: DE LANDTSHEER, PATRICIA - Bewaar altijd een stukje brood.
013408: VON LANG, JOCHEN - Das Eichmann-Protokoll. Tonbandaufzeichnungen der israelischen Verhore.
002585: LANGE, KURT - Egypte.
010099: DE LANGE, WIESJE - Om je tranen te lachen. Brieven uit Israel.
017603: LANGE, DOROTHEA; GORDON, LINDA; OKIHIRO, GARY Y. (ED.). - Impounded: Dorothea Lange and the Censored Images of Japanese American Internment.
009733: LANGEDIJK, PIETER/ VAN ENKHUIZEN, AGNES - Concentratiekamp- en oorlogservaringen (in vorige levens in relatie met problemen nu).
007869: LANGELER, ARNO - Zwarte Piet. Een Moor in dienst van Venetie.
021972: LANNOY, KATHINKA; DENNEBOOM, BOB (RED.). - Derper - Hoever - Binder. Over geschiedenis & volksleven van de drie Egmonden.
002244: LANOYE, TOM - Een slagerszoon met een brilletje.
004075: LANOYE, TOM - Het goddelijke monster.
004774: LANOYE, TOM - Een slagerszoon met een brilletje.
005230: LANOYE, TOM - Een slagerszoon met een brilletje.
017246: LANOYE, TOM - Diplodocus Deks. Triomf der archeologie & De Jossen. Val en revival der saamhorigheid.
018350: LANOYE, TOM - Vroeger was ik beter.
020100: LANOYE, TOM; PERCEVAL, LUK - Ten Oorlog. Lanoye & Perceval naar Shakespeare The Wars of the Roses.
020711: LANOYE, TOM - In de piste. Gedichten.
010598: LANOYE, TOM - Alles moet weg.
018760: LANOYE, TOM - Sprakeloos. De Wase trilogie (3).
007950: LANSINK, HENNY/ NOORDEGRAAF, HERMAN/ VAN VILSTEREN, EEF. - Herman Bode: vakbondsman.
019868: LANZ, OTTO - Xenien. MCMXXXII
008662: LANZING, FRED - Vannacht gaan wij op pad. Oost-Indische verhalen uit een grimmig verleden.
016167: LANZING, FRED - Vannacht gaan wij op pad. Oost-Indische verhalen uit een grimmig verleden.
017414: LANZING, FRED - De Nisero-affaire.
006182: LANZMANN, CLAUDE - Shoah. Oor- en ooggetuigen van de Holocaust.
012202: LANZMANN, CLAUDE - Shoah. Oor- en ooggetuigen van de holocaust.
005699: LAPIDE, PINCHAS - De laatste drie pausen en de joden.
007937: LAPIDE, PINCHAS - Sjaloom Sjaloom. Roman.
008753: LAPIDE, PINCHAS - Hij leerde in hun synagogen. Een joodse uitleg van de evangelien.
013771: LAPIDE, PINCHAS - Hij leerde in hun synagogen. Een joodse uitleg van de evangelien.
018566: LAPIDE, PINCHAS - Opstanding. Een joodse geloofservaring.
015716: LAPRE, S.A. - Het Andjing Nica Bataljon (KNIL) in Nederlands-Indie (1945 - 1950).
010231: LAQUEUR, WALTER (EDITED) - Fascism: A Reader's Guide. Analyses, interpretations, bibliography.
011464: LAQUEUR, WALTER - Der Schoss ist fruchtbar noch. Der militante Nationalismus der russischen Rechten.
019893: LARBAUD, VALERY / DU PERRON, EDUARD, VERTALING - De arme hemdenmaker.
019166: LARBAUD, VALERY; DU PERRON, E. (VERTALING). - Fermina Marquez.
013682: LARKIN, MARGARET - The six days of Yad Mordechai.
015677: LARKIN, PHILIP; THWAITE, ANTHONY (EDITOR AND INTRODUCTION) - Collected Poems.
021919: LARKIN, MARGARET - Die sechs Tage von Yad Mordechai.
016025: LARKIN, PHILIP; THWAITE, ANTHONY (EDITOR, INTRODUCTION) - Collected Poems.
001028: FOUAD LAROUI - Requiem voor de eerste generatie.
006186: LAROUI, FOUAD - Requiem voor de eerste generatie.
013324: LAROUI, FOUAD - Kijk uit voor parachutisten.
016301: LAROUI, FOUAD - De tanden van de topograaf. Roman.
017453: ALBERT-LASARD, LOU - Wege mit Rilke.
015146: LASOEN, PATRICIA - Landschap met roze hoed. Gedichten.
004039: LASSAIGNE, JACQUES - Eugene Delacroix
001825: H. VAN GALEN LAST - De waanzin van Ajax.
004153: LAST, JEF - Elfstedentocht.
004531: LAST, JEF - Leeghwater maalt de meren leeg.
021207: LAST, JEF - Djajaprana. Tragedie in vijf acten naar een Balisch gegeven.
008113: LAST, JEF - Rinus van der Lubbe, doodstraf voor een provo.
019882: LAST, JEF - De Spaanse tragedie. 1. Brieven uit Spanje 1935 - 1937 / 2. Weerzien met Spanje 1961 - 1962 / 3. De stakingen in Bilbao 1962.
019013: LAST, JEF - Bakboordslichten. Verzen.
010499: LAST, JEF - Verleden tijd. Verzen.
019855: LAST, JEF - Vuur en vlam. Bloemlezing uit de gedichten.
021827: LAST, JEF - De Bevrijde Eros. Een ketter in Moorenland en andere gedichten.
021236: LAST, JEF (VERTALING EN INLEIDING). - Golven der gele rivier. Chinese poezie.
019156: LATACZ, JOACHIM - Homeros. De eerste dichter van het Avondland.
013261: LATACZ, JOACHIM - Homeros. De eerste dichter van het Avondland.
016630: LATEUR, PATRICK - Toscane. Een literaire ontdekkingsreis
007149: LATHAM, AGNES (EDITED) - As You Like it (the Arden Shakespeare).
013372: WILKINSON-LATHAM, ROBERT - Blanke wapens in kleur.
020279: SCHOLL-LATOUR, PETER. - Onbegrensde oorlog. De strijd tegen het terrorisme - een strijd tegen de Islam?
021950: LATZKO, ANDREAS; DE JONG, A.M. (VERTALING). - Dag des Oordeels.
021949: LATZKO, ANDREAS - Korte verhalen.
021871: LAUDER, WILLIAM T. - Amityville. Images of America.
004065: LAURENS, B.H. - Hun armoe en hun grauw gezicht. Hongerwinter 1944-1945.
006363: LAURENS, BEN - Het peloton. Roman over de Nederlandse soldaat in Nederlands-Indie.
011625: LAURENS, B.H. - Hun armoe en hun grauw gezicht. Hongerwinter '44-'45.
020244: LAURENS, BEN - Rotterdam, geblaakte stad.
002151: LAURYSSENS, STAN - Een Dubbelganger.
012181: LAURYSSENS, STAN - Mijn heerlijke nieuwe wereld. Leven en liefdes van Maria Nys Huxley.
020218: LAURYSSENS, STAN. - De fatale vriendschappen van Adolf Eichmann.
005185: TOULOUSE-LAUTREC, HENRI DE - 30 postkarten.
007932: LAUWERS, BERNARD - De Britse opmars van Normandie naar Antwerpen 1944. De bevrijding van de stad en de haven door de 11th. Armoured Division.
004345: LAVER, JAMES - A concise history of costume.
017827: LAVILLE, HELEN. - Cold War Women. The International Activities of American Women's Organisations.
020142: LAVOIE, GILBERT - De lijkwade van Turijn ontsluierd.
019885: LAWRENCE, D.H. - De Vos. Novelle.
006197: LAWRENCE, D.H. - Liefde in het hooi.
018559: LAWRENCE, D.H. - Etruskisch testament.
019680: LAWRENCE, D.H. - Love Among the Haystacks and Other Pieces.
019681: LAWRENCE, D.H. - The Captain's Doll.
021879: LAWRENCE, D.H.; EMERSON, HUNT (DRAWN BY). - The Cartoon Strip Lady Chatterley's Lover.
018751: LAWRENCE, D.H. - The Rainbow.
006183: BLUMENTHAL-LAZAN, MARION - Vier gelijke stenen. Op de vlucht voor de Holocaust.
008674: BLUMENTHAL LAZAN, MARION - Vier gelijke stenen. Op de vlucht voor de Holocaust.
021282: LEA, TOM - The Brave Bulls.
007178: LEACH, WILLIAM - Land of desire. Merchants, power and the rise of a new American culture.
009077: LEAMER, LAURENCE - Het leven van Ingrid Bergman.
003330: LEAR, EDWARD - Babbels en krabbels van Edward Lear.
020870: LEARY, TIMOTHY - The Politics of Ecstasy.
000475: PAUL LEATAUD - Jeugdliefde
006044: LEAUTAUD, PAUL - Jeugdliefde.
009174: LEAUTAUD, PAUL - Een zeker tegengif.
015891: LEAUTAUD, PAUL - Paul Leautaud 1872 - 1956. Een portret in foto's en teksten.
010069: LEAUTAUD, PAUL - Wat betreft katten.
009735: LEAUTAUD, PAUL - Een zeker tegengif.
011610: LEAUTAUD, PAUL - Klein Leautaud-leesboek. Een keuze door R. Koneck uit het gehele oeuvre.
011533: LEAUTAUD, PAUL - Particulier dagboek 1933. Prive Domein 130.
011528: LEAUTAUD, PAUL - Paul Leautaud 1872 - 1956. Een portret in foto's en teksten. Prive Domein.
016377: LEAUTAUD, PAUL - Literair dagboek 1893-1921. Prive Domein nr. 20.
016376: LEAUTAUD, PAUL - Particulier dagboek 1925-1950. Prive Domein nr. 34.
003297: LEAVITT, DAVID - Familiedans.
006522: LEAVITT, DAVID - Terwijl Engeland slaapt.
012240: LEAVITT, DAVID - Florence. Een delicate kwestie.
007933: LEAVITT, DAVID/ MITCHELL, MARK - In de Maremma. Leven en wonen in Zuid-Toscane.
010912: LEAVITT, DAVID - Arkansas. Drie novellen.
015780: LEAVITT, DAVID - Florence. Een delicate kwestie.
019899: LEAVITT, DAVID - Arkansas. Three Novellas.
007471: LEBEAU, PAUL - Xanthippe. Vlaamse Bibliotheek 18.
008180: LEBEAU, PAUL - Xanthippe. Vlaamse Bibliotheek 18.
013998: LEBECK, ROBERT - De kus.
010023: LEBECK, ROBERT - Playgirls van toen. Bibliophilia 10.
004423: LEBER, W.J. - Historische begrippen.
009321: LEBESQUE, MORVAN - Albert Camus.
003477: LEBLANC, M./ A.P. DUCHATEAU/ J. GERON - Arsene Lupin. De kristallen stop.
003478: LEBLANC, M./ A.P. DUCHATEAU/ J. GERON - Arsene Lupin. Het meisje met de groene ogen.
011192: LEC, STANISLAW JERZY - Samtliche unfrisierte Gedanken. Dazu Prosa und Gedichte.
009315: LECHNER, J./ INIGO-MADRIGAL, L. - Spaans-Amerikaanse letterkunde. Overzicht van de Spaans-Amerikaanse letterkunde vanaf het begin van de zestiende eeuw.
015254: LEDDEROSE, LOTHAR; BUTZ, HERBERT - Palastmuseum Peking. Schatze aus der Verbotenen Stadt.
019293: LEDIG, GERT - Vergelding. Roman. Oorlogsdomein nr. 2.
017135: LEDNICKI, WACLAW - Henryk Sienkiewicz. A Retrospective Synthesis.
008238: LEE, LAURIE - Die zomerochtend waarop ik van huis wegwandelde.
020184: VAN DER LEE, JANNY - Aan tafel met Piet Heijn. Kostelijke en originele scheepsmaaltijden uit verleden en heden.
016507: LEE, CAROL ANN - Anne Frank, 1929-1945. Pluk rozen op aarde en vergeet mij niet.
011954: LEE, CYRUS A. - Soldat Volume III: The World War II German Army Combat Uniform Collector's Handbook. Equipping the German Foot Soldier in Europe, 1944-1945.
011955: LEE, CYRUS A. - Soldat Volume II: The World War II German Army Combat Uniform Collector's Handbook. Equipping the German Army Foot Soldier in Europe, 1943.
019992: VAN DER LEEDEN, A.C. - Hoofdtrekken der sociale struktuur in het westelijke binnenland van Sarmi.
020591: LEEFLANG, C., SAMENSTELLING EN INLEIDING. - De dichter en de dood. Een bundel doodenlyriek.
008504: LEEFLANG, CHR. - Feesten der Kerk. Bloemlezing uit oude en nieuwe verzen.
018315: LEEFLANG, ED - De hazen en andere gedichten.
013370: LEEFLANG, ED - De hazen en andere gedichten.
014306: LEEFLANG, THOMAS - Leni Riefenstahl. Monografie.
019794: LEEFLANG, THOMAS - Verstomde films. Verdwenen Amsterdamse bioscopen.
004446: LEEGWATER, D.C. - Fort bij Rijnauwen. Van artillerie tot infanteriesteunpunt.
013514: LEEMAN, FRED; VAN DER LAAN, LEO ((REDACTIE) - Beelden in de Stad Groningen.
008985: LEENDERS, HERMAN - Het mennegat. Verhalen.
005880: LEENINGA, J.J./ WESTRA, E. JAC. - En toch staat de Martini. Groningen onder Duitsch schrikbewind.
013523: LEENINGA, J.J.; WESTRA, E. JAC. - En toch staat de Martini. Groningen onder Duitsch schrikbewind.
011444: LEENMAN, K. - Buitendams Huis-Ter-Om-Op. Een vertelling van een Giessendammer.
017163: LEERSSEN, JOEP - Hidden Ireland, Public Sphere.
004101: VAN DER LEEUW, AART - Ik en mijn speelman. Een luchthartige geschiedenis.
018177: DE LEEUW, GER - Drentse Doopvonten van Bentheimer Zandsteen.
015233: DE LEEUW, RONALD. - Philippe Rousseau, 1816 - 1887.
019505: VAN DER LEEUW, G., E.A. - Exuli amico Huizinga historico amici non historici die VII mensis decembris anni mcmxll.
009812: DE LEEUW, A.C.J. - Bedrijfskundig management. Primair proces, strategie en organisatie.
017833: VAN DER LEEUW, AART - Opvluchten / Het aardsche paradijs.
001379: W.L.M.E. VAN LEEUWEN - Drie vrienden. H. Marsman/ Menno ter Braak/ E. du Perron.
004567: LEEUWEN, P.J. VAN - Sprokkelholt. 1000 Groninger gezegden, spreekwoorden en uitdrukkingen.
005781: LEEUWEN, JOS VAN - Mozart. Componistenreeks.
018843: VAN LEEUWEN, BOELI - De rots der struikeling.
008700: VAN LEEUWEN, BOELI - De rots der struikeling.
021481: VAN LEEUWEN, BOELI - Geniale Anarchie.
015888: VAN LEEUWEN, BOELI - De taal van de aarde.
018629: VAN LEEUWEN, BOELI - Het teken van Jona. Roman.
012292: VAN LEEUWEN, W.L.M.E. - Nieuwe romanciers uit Nederland en Vlaanderen.
014811: VAN LEEUWEN, J. - Pindarus' tweede Olympische ode. Deel 1 en 2.
019218: VAN LEEUWEN, JR. J. ; MENDES DA COSTA, M.B. - Het taaleigen der gedichten van Homerus.
018580: VAN LEEUWEN, BOELI - De eerste Adam.
015246: LEEUWENBERG, JAAP; HALSEMA-KUBES, WILLY (SAMENSTELLING) - Beeldhouwkunst in het Rijksmuseum.
004230: LEFFELAAR, H.L. - De Japansche regeering betaalt aan toonder. Een oorlog die niet verdween.
004593: LEFFELAAR, H.L. - Israel. De langste week, 5 - 10 juni 1967.
008412: LEFFELAAR, H.L. - De Japansche regeering betaalt aan toonder. Een oorlog die niet verdween.
010629: LEFFELAAR, H.L. - De Japansche regeering betaalt aan toonder. Een oorlog die niet verdween.
002751: LEFRANC, ABEL - Het dagelijks leven in de Renaissance.
001399: L.TH. LEHMANN - Verzamelde Gedichten.
012794: LEHMANN, HERMAN - 9 years among the Indians, 1870 - 1879. The story of the captivity and life of a Texan among the Indians.
016153: LEHMANN, L.TH. - De pauwenhoedster. Roman.
014436: LEHMANN, L.TH. - Tussen Medemblik en Hippolytushoef. Roman.
001090: ARTHUR LEHNING - Radendemocratie of staatscommunisme. Marxisme en anarchisme in de Russische Revolutie.
006455: LEHNING, ARTHUR - H. Marsman, de vriend van mijn jeugd.
014238: LEHNING, ARTHUR - H. Marsman, de vriend van mijn jeugd. Herinneringen.
017219: LEHNING, ARTHUR - Marsman en het expressionisme.
021230: LEHNING, ARTHUR; DE JONG EDZ., FR. - Amsterdam, 8 januari 1976
015282: LEHNING, ARTHUR - 1. De draad van Ariadne. 2. Ithaka. Essays en commentaren.
016655: LEHNING, ARTHUR - Over vrijheid en gelijkheid. Johan Huizinga-lezing 1976.
008091: LEHRMANN, CUNO CH. - Heinrich Heine. Kampfer und Dichter.
012198: LEIDERITZ, W.J.M. - De paardetram in Nederland.
014798: LEIGH, SPENCER - Paul Simon. Now and then.
013078: LEIJERZAPF, INGEBORG E.A. - Roots Turns. Photography in The Netherlands. 20th century.
007400: LEIJTEN, JAN - Van mensen en dingen die niet voorbij zijn.
003340: LEIKER, SJOERD - Spoken op de schaats.
008440: LEIKER, SJOERD - Spoken op de schaats.
012126: LEIKER, SJOERD - Smalle bruggen naar de vrijheid. Novellen.
019069: LEIRIS, MICHEL - In de tegenwoordige tijd. Journaal 1922 - 1989. Prive Domein, nr. 216.
019074: LEIRIS, MICHEL - Arena, voorafgegaan door ´Over de literatuur beschouwd als een stieregevecht´. Prive Domein, nr. 70
004794: LEISINK, PETER/ HERMAN LEISINK (RED.) - 't Schild der solidariteit. Een sociaalhistorische studie van 125 jaar grafische arbeidersverhoudingen en vakbondswerk.
017186: LEISS, WILLIAM - C.B. Macpherson. Dilemmas of Liberalism and Socialism.
011034: LEISTRA, JOSEFINE E.P. - Contouren van de kunstgeschiedenis. Het Musee de Peinture et de Sculpture (1828-1834).
012731: LEITCH, ADELAIDE - Into the High County. The Story of Dufferin - the Last 12,000 Years to 1974.
020541: LEKKERKERKER, C. - Land en volk van Java. Eerste deel: Inleiding en algemeene beschrijving.
011345: VAN DER LEM, ANTON - Het eeuwige verbeeld in een afgehaald bed. Huizinga en de Nederlandse beschaving.
017356: LEMAIRE, EDGARD - S.O.S. doorlopende voorstelling.
004035: LEMESURIER, PETER - De belangrijkste voorspellingen van Nostradamus.
004440: LEMESURIER, PETER - Het boek Armageddon. De vervulling van de Messiaanse profetieen.
005359: LEMESURIER, PETER - Het mysterie van Cheops. Een speurtocht naar de geheime krachten van de belangwekkendste piramide in Egypte.
012494: LEMESURIER, PETER - Messiaanse profetieen. Grote zieners en de Dode-Zeerollen.
011332: P. DRS./ LEMMENS, PAUL (SAMENSTELLING EN INLEIDING) - Weelde & feestgedruis. De beste gedichten van Drs. P.
016551: P. DRS; LEMMENS, PAUL - Dat Lentebal. 33 Balladetten.
010269: VAN DER STOUW-LENGKEEK, ELISE G. - Herinneringen van Bep Groen, ex-gevangene Jappenkamp, oktober' 42 - december '45.
018863: LENGKEEK, ELISE G. - De hel van Tjideng. Een persoonlijk verslag van een jappenkamp. Herinneringen van Bep Groen, ex-gevangene van het jappenkamp Tjideng, oktober 1942 - december 1945.
005628: LENIN, W.I. - Lenin over vreedzame coexistentie.
010744: LENNART, CLARE - Serenade uit de verte.
001681: CLARE LENNART. - Op schrijversvoeten door Nederland.
005899: LENNART, CLARE - Toverlantaarn.
006369: LENNART, CLARE - Utrecht.Stad en provincie.
008178: LENNART, CLARE - Pluk een roos.
008195: LENNART, CLARE - Toverlantaarn.
010668: LENNART, CLARE - Toverlantaarn.
009651: LENNART, CLARE - Scheepjes van papier. Verhalen.
011077: LENNART, CLARE - Serenade uit de verte.
011078: LENNART, CLARE - Twintig ramen aan de straat. Een vertelling.
012437: LENNART, CLARE - Avontuur. Roman.
012438: LENNART, CLARE - Het paard lacht. 60 korte verhalen.
019274: LENNART, CLARE - Mallemolen.
012725: VAN LENNEP, F.J.E. - De Tamme Kastanje. De Hartekamp/ Berkenrode/ Spanderswoud.
001824: D.F.W. VAN LENNEP - Een smekeling op een cocktail-party.
002517: VAN LENNEP, JACOB - Ferdinand Huyck
003074: VAN LENNEP, EMILE - Herinneringen van een internationale Nederlander.
005705: LENNEP, J. VAN/ GOUW, J. TER - De uithangtekens in verband met geschiedenis en volksleven. Deel 2.
005842: LENNEP, J. VAN/ HOFDIJK, W.J. - Merkwaardige kastelen in Nederland.
021981: VAN LENNEP, J. - Poetische en Dramatische Werken. Nederlandsche Legenden. (Het huis ter Leede/ Adegild/ Jacoba en Bertha/ De strijd met Vlaanderen/ Eduard van Gelre).
011606: LENNON, JOHN - Skywriting by Word of Mouth and Other Writings, including: The Ballad of John and Yoko.
006039: LENOTRE, G. - La captivite et la mort de Marie-Antoinette. Les feuillants, le temple, la conciergerie.
001472: WILLY H. HEITLING/ LEO LENSEN - Vijftig eeuwen volk langs de IJssel.
012535: LENSEN, LEO/ HEITLING, WILLY H. - Tussen schandpaal en schavot. Boeven, booswichten, martelaren en hun rechters.
015597: LENSEN, LEO; HEITLING, WILLY H. - Tussen schandpaal en schavot. Boeven, booswichten, martelaren en hun rechters.
018790: LENTZ, MICHAEL - Pazifik Exil. Roman.
006956: LENZ, SIEGFRIED - Een oorlogseinde. Novelle.
007597: LENZ, SIEGFRIED - Soldatenland. Roman.
009433: LENZ, SIEGFRIED - Soldatenland.
021202: LENZ, SIEGFRIED - Een minuut stilte.
005631: LEO, ANNETTE - Briefe zwischen kommen und gehen.
018728: VROMAN. LEO - 126 gedichten. (Gedichten, vroegere en latere; Inleiding tot een leegte; Uit slaapwandelen; De ontvachting; Twee gedichten; Fabels).
004205: GONZALEZ LEON, ADRIANO - De leren vogel. Roman uit Venezuela.
004206: GONZALEZ LEON, ADRIANO - De leren vogel. Roman uit Venezuela.
010871: LEONOV, LEONID - The Russian Forest. A Novel.
017727: LEOPOLD, J.H.; POLAK, JOHAN (SAMENSTELLING). - O Rijkdom van het onvoltooide. Een bloemlezing.
021766: LEOPOLD, J.H. / ZAGWIJN, HENRI - Lichtend Ontwaken
002464: LEPPMANN, WOLFGANG - Goethe und die Deutschen.
016925: LERMONTOW, M.J. - Een held van onze tijd; Vorstin Ligowskaja.
011782: LERMONTOW, M.J. - Een held van onze tijd/ Vorstin Ligowskaja.
015909: LERMONTOW, MICHAIL - Een held van onze tijd.
013149: LEROI, ARMAND - Mutanten. Over de (mis)vorming van het menselijk lichaam.
018190: LESAFFER, RANDALL - European Legal History. A Cultural and Political Perspective.
016977: VAN LESBOS, SAPPHO - Eros ontwortelt mijn hart. Gedichten en fragmenten.
021280: VAN LESBOS, SAPPHO; WILDEBOER, AART R.P.; SUASSO DE LIMA DE PRADO, PIERRE J. (INLEIDING EN VERTALING). - Verzamelde gedichten en fragmenten.
016976: VAN LESBOS, SAPPHO - Eros ontwortelt mijn hart. Gedichten en fragmenten.
017962: LESBRE, MICHELE - Le canape rouge. Roman.
016323: LESBRE, MICHELE - De rode canape. Roman.
020827: LESHAN, LAWRENCE; MARGENAU, HENRY - De ruimte van Einstein en de hemel van Van Gogh.
013418: LESKOV, NIKOLAI - The Enchanted Wanderer and Other Stories.
021126: LESKOV, NIKOLAI - Lefty. (Being the Tale of Cross-Eyed Lefty of Tula and the Steel Flea).
009276: LESLIE, R.F. (EDITED) - The history of Poland since 1863.
019388: LESMAN, KAROL, E.A. (REDACTIE). - Tijdschrift voor Slavische Literatuur. April 2005. Poezie.
019387: LESMAN, KAROL, E.A. (REDACTIE) - Tijdschrift voor Slavische Literatuur. December 2007. (Vladimir Solovjov, Comenius, Jaroslaw Iwaszkiewicz, Andrzej Stasiuk).
019386: LESMAN, KAROL, E.A. (REDACTIE) - Tijdschrift voor Slavische Literatuur. December 2004. (Anton Tsjechov).
005782: LESSING, DORIS - Honger. Verhalen.
015111: LESSING, DORIS - Onder mijn huid. Autobiografie tot 1949.
015245: LESURE, FRANCOIS; FRANCASTEL, PIERRE (VORWORT) - Musik und Gesellschaft im Bild. Zeugnisse der Malerei aus sechs Jahrhunderten.
011500: LETTINCK, NICO - Geschiedbeschouwing en beleving van de eigen tijd in de eerste helft van de twaalfde eeuw.
018569: LETTINGA, J.P. - Hulpboek bij de grammatica van het bijbels Hebreeuws.
012899: LEUFTINK, A.E. - Chirurgijns zee-compas. De medische verzorging aan boord van Nederlandse zeeschepen gedurende de Gouden Eeuw.
019464: LEUS, HERWIG; WEVERBERGH, JULIEN - Louis Paul Boonboek. Gesprekken met Louis Paul Boon en de spoken van zijn Kapellekensbaan, alsook documenten, brieven, tekeningen, commentaren en ongepubliceerd proza van Boontje.
018578: EDERSHEIM-LEVENBACH, ELLA - Theodor Herzl. Profeet van de staat Israel.
018587: LEVI, PRIMO - Eens was ik een mens.
001999: PRIMO LEVI - Liefde en Meccano.
002767: LEVI, JEAN - Tj'in. De eerste keizer van China.
004010: LEVI, BEN - Met de Franse slag.
004763: LEVI, PRIMO - Het periodiek systeem. Verhalen van een leven.
005328: LEVI, PRIMO - If not now, when?
016807: LEVI, PRIMO - Lilith. Verhalen.
007146: LEVI, PRIMO - De spiegelmaker. Verhalen en essays.
020148: LEVI, PRIMO - De man die door de muur drong. De fantastische verhalen van Primo Levi.
007925: LEVI, PRIMO - De zesde dag. Verhalen.
008389: LEVI, PRIMO - Iron Potassium Nickel.
019968: LEVI, PRIMO - Liefde en Meccano. Autobiografische verhalen.
016931: LEVI, PRIMO - De man die door de muur drong. Fantastische verhalen.
019086: LEVI, PRIMO - The Mirror Maker. Stories & Essays.
015831: LEVI, PRIMO - Liefde en Meccano. Autobiografische verhalen.
017180: LEVI, PRIMO - De verdronkenen en de geredden. Essays.
011203: LEVI, PRIMO - De man die door de muur drong. Fantastische verhalen.
015698: LEVI, PRIMO - Lilith. Verhalen.
012159: LEVI, PRIMO/ RENARD, JULES/ O'BRIEN, FLANN/ DE GRAAF, HERMINE/ FANTE, JOHN/ SOLOOECHIN, VLADIMIR. - Schoolverhalen.
012403: LEVI, PRIMO - Het periodiek systeem. Verhalen van een leven.
014738: LEVI, PRIMO - Liefde en Meccano. Autobiografische verhalen.
017510: LEVI, PRIMO - Lilith. Verhalen.
020936: LEVI, PRIMO - Mijnheer Simpson.
009897: LEVI, PRIMO - De spiegelmaker. Verhalen en essays.
020511: LEVI, PRIMO - De verdronkenen en de geredden. Essays.
021139: LEVI, PRIMO; DE MATTEIS-VOGELS, FRIDA (VERTALING). - De getuigenissen (Is dit een mens & Het respijt & De verdronkenen en de geredden).
015217: LEVIE, S.H. (VOORWOORD) - Het Vaderlandsch Gevoel. Vergeten negentiende-eeuwse schilderijen over onze geschiedenis.
015272: LEVIE, S.H. (VOORWOORD) - Boeket in Willet. Nederlandse bloemstillevens in de achttiende en de eerste helft van de negentiende eeuw.
006360: LEVIN, MEYER - Eva.
019679: LEVINE, GEORGE R. - Henry Fielding and the Dry Mock. A Study of the Techniques of Irony in His Early Works.
003290: LEVRON, JACQUES - Madame de Pompadour.
008024: LEVY, BERNARD-HENRI - American Vertigo. Traveling America in the footsteps of Tocqueville.
020491: LEVY, BERNARD-HENRI - De laatste dagen van Charles Baudelaire.
011612: LEVY, BERNARD-HENRI - De laatste dagen van Charles Baudelaire.
003020: LEWELL, JOHN - Computer Graphics. Grafisch ontwerpen met de computer.
008131: LEWIN, LISETTE - Vorig jaar in Jeruzalem. Israel en de Palestinapioniers.
008539: LEWIN, LISETTE - Herfstreis naar Dantzig.
010041: LEWIN, LISETTE - Het clandestiene boek, 1940-1945.
014859: LEWIN, LISETTE - Het clandestiene boek 1940 - 1945.
009425: LEWIN, LISETTE - Vorig jaar in Jeruzalem. Israel en de Palestinapioniers.
011109: LEWIN, LISETTE - Herfstreis naar Dantzig.
017468: LEWIN, LISETTE - Het clandestiene boek 1940 - 1945.
016783: LEWIS, BERNARD - Istanbul en de wereld van het Ottomaanse Rijk.
002886: LEWIS, C.S. - The Screwtape Letters.
005877: LEWIS, BRENDA RALPH - De geschiedenis van de Hitlerjugend. Een indringend beeld van de jongerenafdeling van de nazi-partij.
010524: LEWIS, BERNARD - Wat is er misgegaan? De betrekkingen tussen het Westen en het Midden-Oosten.
008203: LEWIS, NORMAN - Reizen in Indonesie.
021222: LEVERING LEWIS, DAVID - God's Crucible. Islam and the Making of Europe, 570 - 1215.
020224: LEWIS, R.W.B. - Dante Alighieri. Biografie.
013680: LEWIS, MICHAEL; HAVILAND, JEANETTE M. (EDITED) - Handbook of Emotions.
021403: LEWIS, NORMAN - Napels '44.
013373: LEWIS, BERNARD - Wat is er misgegaan? De betrekkingen tussen het Westen en het Midden-Oosten.
002469: DE LEY, GERD - Godfried Bomans. Korte berichten.
002726: DE LEY, GERD - Al te zoet is buurvrouws bed.
002727: DE LEY, GERD - Eeuwig duurt het langst.
004304: DE LEY, GERD - Al te zoet is buurvrouws bed.
004305: DE LEY, GERD - Eeuwig duurt het langst.
005275: DE LEY, GERD - Boon-apartjes. Aforismen, citaten en uitspraken van Louis Paul Boon.
015496: LEYDESDORFF, SELMA - Wij hebben als mens geleefd. Het joodse proletariaat van Amsterdam, 1900 - 1940.
018612: LEZER, LEO - Cantinevertellingen. Humor en tragiek uit het oude K.N.I.L.
011241: ARPELS LEZER, MAX/ GASTELAARS, YOLANDE - Max is een hondennaam. Een verhaal van onderduik en misbruik.
019612: LIAMMOIR, MICHEAL MAC - Theatre in Ireland.
015097: LICHTVELD, LODEWIJK - De glorende dag. Verzen.
014000: LIEBETRAU, PREBEN - Oosterse tapijten in kleur.
007270: LIEBURG, M.J. VAN - De ziekte der geleerden. Een hoofdstuk uit de geschiedenis van de melancholie en hypochondrie.
015853: VAN LIEBURG, M.J. - Jelle Banga (1786 - 1877). Notulist van de 19de-eeuwse genees- en verloskunde in een Friese provinciestad.
012398: LIEDTKE, KARL (ED.) - Widerstand 1933-1945. Sozialdemokraten und Gewerkschafter gegen Hitler.
011973: LIEDTKE, MAX - Pestalozzi.
021468: VAN LIEMPT, AD (RED.). - De jacht op het verzet. Het meedogenloze optreden van Sicherheitsdienst en Nederlandse politie tijdens de Tweede Wereldoorlog.
008556: VAN LIEMPT, AD/ VAN WESTING, GER - Klem in de draaideur. Arthur Docters van Leeuwen en het Ministerie van Justitie 1995-1998.
016085: VAN LIEMPT, AD / KOMPAGNIE, JAN H. - Jodenjacht. De onthutsende rol van de Nederlandse politie in de Tweede Wereldoorlog.
016084: VAN LIEMPT, AD - Nederland valt aan. Op weg naar oorlog met Indonesie, 1947.
017052: VAN LIEMPT, AD; LUITZEN, JAN (REDACTIE). - Sport in de oorlog. Meer verzetje dan verzet.
005331: LIER, RUDOLF VAN - Rupturen. Gedichten uit de periode 1944-1973.
015816: VAN LIER, R.; AAFJES, BERTUS; MORRIEN, ADR.; DRION, H.; COLENBRANDER, W.S.A. (REDACTIE). - Criterium. Algemeen cultureel maandblad. Nr. 6, jaargang 1945 - '46.
015818: VAN LIER, R.; AAFJES, BERTUS; MORRIEN, ADR.; DRION, H.; COLENBRANDER, W.S.A. (REDACTIE). - Criterium. Algemeen cultureel maandblad. Nr. 10 - 11, juli - augustus 1946.
015817: VAN LIER, R; AAFJES, BERTUS; MORRIEN, ADR.; DRION, H.; COLENBRANDER, W.S.A. (REDACTIE). - Criterium. Algemeen cultureel maandblad. nr. 9, juni 1946.
002814: VAN LIESHOUT, PETER H. - Slow-motion.
012922: VAN LIESHOUT, TED - Begin een torentje van niks. Gedichten en tekeningen.
009219: VAN LIESHOUT, JAN - De aal van Oranje. Een biografie van pater Bleijs.
005853: LIESKE, TOMAS - Gran Cafe Boulevard. Roman.
008649: LIESKE, TOMAS - Franklin. Roman.
009140: LIESKE, TOMAS - Gran Cafe Boulevard.
018798: LIESKE, TOMAS - Alles kantelt. Roman.
012985: LIESKE, TOMAS - Mijn soevereine liefde.
014300: LIESKE, TOMAS - Mijn soevereine liefde. Roman.
004989: LIEVAART, INGE - Binnen klein bestek. Gedichten.
008517: LIEVENSE, W. - De familie Mozart op bezoek in Nederland.
003142: LIGHTFOOT, GORDON - I Wish You Good Spaces.
008044: LIGHTFOOT, GORDON - I Wish You Good Spaces. Poetic selections from the songs of Gordon Lightfoot.
004506: LIGOCKA, ROMA - Het meisje in de rode jas.
014642: LIGTERINK, G.H. - Tussen Hunze en Lauwers. Kultuur-historische schetsen uit het Groninger Westerkwartier.
021984: LIGTHART, JAN; SCHEEPSTRA, H. - Ot en Sien in Nederlandsch Oost-Indie.
015100: LIGTHART, JAN - Letterkundige Studien, 1. De kleine Johannes door Frederik van Eeden.
007292: LILIAN, SALOMON - Old Masters. 2003.
017714: LIMBURG, ROB (TOELICHTING). - De levende gedachten van Dostojewski.
017473: LINCOLN, HENRY - Het Verborgen Heiligdom. De ontsluiering van het mysterie van Rennes-le-Chateau.
018829: LINCOLN, HENRY - The Holy Place. Sauniere and the Decoding of the Mystery of Rennes-le-Chateau.
011076: LINCOLN, HENRY - De gewijde vijfhoek. Rennes-le-Chateau, de verborgen geschiedenis onthuld.
003028: LIND, JAKOV. - Een ziel van hout.
003314: LIND, JAKOV. - Een ziel van hout.
003510: LIND, JAKOV. - Ergo.
005758: LIND, JAKOV. - Een ziel van hout.
010230: LINDBERGH, CHARLES A. - Autobiography of values.
015916: VAN DER LINDE, S. - 1000 jaar dorpsleven aan de Vecht. Loenen aan de Vecht, 953 - 1953.
004793: LINDEBOOM, MARTIJN/ REMCO NIEBOER - De Zwarte Wolventour. Een fantasy stadswandeling door Groningen.
013734: LINDEBOOM, G.A. (INLEIDING EN ANNOTATIE) - Haller in Holland. Het dagboek van Albrecht von Haller van zijn verblijf in Holland (1725-1727).
019326: LINDEBOOM, G.A. (INLEIDING EN ANNOTATIE). - Haller in Holland. Het dagboek van Albrecht von Haller van zijn verblijf in Holland (1725 - 1727).
020377: LINDEBOOM, LUCAS (ALIAS "POHON - LINDE") (KAPITEIN). - Oude K.P.M.- schepen van 'Tempo Doeloe' / Old K.P.M. - ships from the Past. 11 delen / 11 volumes
006071: LINDEN, NICO TER - Het verhaal gaat. Deel 1: De Thora.
006095: LINDEN, NICO TER - Het verhaal gaat. Deel 3: De verhalen van Richters en Koningen.
006096: LINDEN, NICO TER - Het verhaal gaat. Deel 1: De Thora.
006097: LINDEN, NICO TER - Het verhaal gaat. Deel 2: Het verhaal van Marcus en het verhaal van Mattheus.
007102: TER LINDEN, NICO - Jozef.
007839: TER LINDEN, NICO - Het verhaal gaat. Deel 2: Het verhaal van Marcus en het verhaal van Mattheus.
007994: TER LINDEN, NICO - Het verhaal gaat. Deel 3: De verhalen van Richters en Koningen.
011424: TER LINDEN, NICO - Kostgangers.
007481: LINDERS, JOKE - An Rutgers van der Loeff. Biografie.
006542: LINDWER, WILLY - De laatste zeven maanden. Vrouwen in het spoor van Anne Frank.
010664: LINDWER, WILLY - Kamp van hoop en wanhoop. Getuigen van Westerbork, 1939-1945.
020455: LINDWER, WILLY - Kamp van hoop en wanhoop. Getuigen van Westerbork, 1939 - 1945.
019377: LINDWER, WILLY - De laatste zeven maanden. Vrouwen in het spoor van Anne Frank.
011439: LINE, LES/ SUTTON, ANN & MYRON - Bomen uit de gehele wereld.
003709: VAN LINGEN, JOOST/ NIEK SLOOFF - Van verzetsstrijder tot staatsgevaarlijk burger.
010412: VAN LINGEN, JOOST/ NIEK SLOOFF - Van verzetsstrijder tot staatsgevaarlijk burger. Hoe progressieve illegale werkers na de oorlog de voet is dwarsgezet.
021150: LINKLATER, ERIC - The Prince in the Heather. The most spellbinding book about Scotland ever written.
006303: LINNEWIEL, H.A. - Op diergeneeskundig gebied. Oost-Groningse foto's van H.A. Linnewiel.
013548: LINNEWIEL, H.A. - Op diergeneeskundig gebied. Oost-Groningse foto's.
003136: LIPCHITZ, JACQUES - Amedeo Modigliani (1884-1920)
003377: LIPSCHITS, I. - Honderd jaar NIW. Het Nieuw Israelisch Weekblad, 1865-1965.
009449: LIPSCHITS, ISAAC - De kleine sjoa. Joden in naoorlogs Nederland.
019950: LIPSCHITS, ISAAC - De kleine sjoa. Joden in naoorlogs Nederland.
014823: LIPSCHITS, ISAAC - Onbestelbaar. Herinneringen in briefvorm.
001506: HENRYK LISOWSKI - Varsovio
020606: LISPECTOR, CLARICE - Het uur van de ster. Familiebanden.
004552: LIT, VAN ROBERT/ E.M.CH.M. JANSON - Wassenaar in woord en beeld.
014070: VAN LITH, HANS - Vlucht zonder terugkeer. Over de lotgevallen van een Amerikaanse bommerwerper.
009165: LITTLEWOOD, JOAN - Oh what a lovely war. A play.
006379: LITVINENKO, ALEXANDER/ FELSHTINSKY, YURI - Terreur van binnenuit. Het eigen verhaal van de vermoorde ex-spion.
019618: LITVINOFF, EMANUEL - Journey Through a Small Planet.
005321: LIVINGSTONE, ANGELA - Salome. Her life and work.
004455: LIVIUS - Hannibals tocht over de Alpen.
008377: LIVIUS - Hannibals tocht over de Alpen. Vertaling dr. W.P. Theunissen.
020735: LIVIUS - De kleine Livius. Hoogtepunten uit de geschiedenis van Rome.
015892: LJESKOV, SALTYKOV, TSJECHOV, PLATONOV. - Een Rus ontmoet een Duitser. Vier verhalen.
019331: LJESKOV, SALTYKOV, TSJECHOV, PLATONOV. - Een Rus ontmoet een Duitser. Vier verhalen.
015121: LJESKOW, N.S. - Romans en verhalen. De Russische Bibliotheek.
017190: HANEY LL, WILLIAM S. - Integral Drama. Culture, Consciousness and Identity.
005667: VARGAS LLOSA, MARIO - De cultuur van de vrijheid. Meulenhoff 1895-1985.
006819: LLOSA, MARIO VARGAS - Lof van de stiefmoeder. Roman.
011147: VARGAS LLOSA, MARIO - De jonge honden van Miraflores. Verhalen.
003327: LLOYD, ALBERT B. - Van Oeganda naar Khartoem. Leven en avonturen aan den boven-Nijl.
019678: LLOYD, ALBERT B. - Van Oeganda naar Khartoem. Leven en avonturen aan den Boven-Nyl.
011874: LOB, KURT (ILLUSTRATIES) - Om een bokaal vol wijn. Een bundel met 24 verzen van eigentijdse Nederlandse dichters, uitgegeven bij het 125e wijnjaar van Robbers & Van Den Hoogen N.V.
013017: LOB, KURT - Kurt Lob. Boekkunstenaar/ Buchkunstler. Oeuvrecatalogus.
001463: J.L. LOCHER (RED.) - Leven en werk van M.C. Escher.
012100: LOCHER, C.W./ WAARDENBURG, P.J./ IDENBURG, P.J./ BAVINCK, J.H. - Beschouwingen over het rassenvraagstuk.
021799: LOCHT, MARTHY - Schilders in het land van Mauve. Kunstenaars in en om Laren.
012874: LODEIZEN, HANS - Nagelaten werk.
014052: LODEIZEN, HANS - Het innerlijk behang en andere gedichten.
018058: LOE, ERLEND (TEKST); HIORTHOY, KIM (TEKENINGEN). - Maria & Jose.
005614: LOEBER, ROLF (SAMENSTELLING) - Moderne Ierse verhalen.
013687: LOENEN, D. (VERTALING) - Rede van Pericles op de gevallen strijders. Uitgesproken te Athene in den winter van 431/430 voor Christus naar de berichtgeving van Thucydides in zijn boek over den Peloponneschischen Oorlog.
012081: SOKRATES/ LOENEN, D. (VERTALING EN INLEIDING) - Sokrates in gesprek. De Apologie, de Krito, het slot van de Phaedo, het Symposium.
008307: LOESER, NORBERT - Ortega y Gasset en de philosophie van het leven.
021159: LOFGREN, JOHN Z. (ED.); WEISSMANN, ANN B. (TRANSLATION). - Carl Larsson. The Autobiography of Sweden's Most Beloved Artist.
003296: LOFTHOUSE, JACQUI - Een perfecte glimlach.
004234: LOFTING, HUGH - Het postkantoor van dokter Dolittle.
021262: VAN LOGCHEM, J. TH. - De Argoeniers. Een Papoea-volk in West Nieuw-Guinea.
002258: LOGGEM, MANUEL VAN (RED.) - Handboek voor het amateurtoneel.
002759: VAN LOGGEM, MANUEL - Oorsprong en noodzaak. Het werk van Gerrit Achterberg.
017082: VAN LOGGEM, MANUEL - Achterberg. Toneelspel in drie bedrijven.
002772: LOGGERS, A.W. - Koken in de tropen.
009043: LOGHER, KAREL - Ibbur. Een antwoord op de Holocaust.
013007: LOGUE, CHRISTOPHER - War Music. An Account of Books 16 to 19 of Homer´s ILIAD.
021636: VAN LOKHORST, EMMY; VAN VRIESLAND, VICTOR E. (REDACTIE). - Novellen en gedichten.
001344: J.H.A. LOKIN - Prota. Vermogensrechtelijke leerstukken aan de hand van Romeinsrechtelijke teksten.
007899: LOKIN, J.H.A./ ZWALVE, W.J. - Hoofdstukken uit de Europese codificatiegeschiedenis.
003366: LONDON, ARTHUR G. - Spanje
005908: LONDON, JOAN - Gilgamesj. Roman.
020776: HARDISON LONDRE, FELICIA - Tennessee Williams.
003167: LONG, WILLIAM J. - Dierenleven in de wildernis.
012291: LONG, ROBERT/ VAN DER PLUIJM, CEES - Het laatste jaar. De brieven uit 2006.
007059: ARISTOTLE/ HORACE/ LONGINUS. - Classical literary criticism.
006902: LONN, OYSTEIN - Maren Gripes noodzakelijke rituelen. Roman.
016516: LONSBACH, RICHARD MAXIMILIAN - Friedrich Nietzsche und die Juden. Ein Versuch.
002374: DE LOO, TESSA - De Tweeling.
003288: DE LOO, TESSA - Een gevaar op de weg. Autoportretten.
003641: DE LOO, TESSA - De meisjes van de suikerwerkfabriek.
004920: LOO, TESSA DE - De meisjes van de suikerwerkfabriek. Verhalen.
007570: DE LOO, TESSA - Het mirakel van de hond. Briefboek.
008354: VAN DER LOO, HANS/ GEELHOED, JEROEN/ SAMHOUD, SALEM - Kus de visie wakker. Organisaties energiek en effectief maken.
021937: VAN LOO, BART - Chanson Illustree. Een gezongen geschiedenis van Frankrijk.
012203: DE LOO, TESSA - Een varken in het paleis.
010545: DE LOO, TESSA - De zoon uit Spanje. Roman.
011816: DE LOO, TESSA - De meisjes van de suikerwerkfabriek. Verhalen.
012682: LOOIJ, MAARTEN - Van fabeldier tot wrekend beest. Negen thema's in Nederlands dicht en ondicht over dieren. Bloemlezing met commentaar.
013526: LOOIJENGA, K.J. - Jeugdherinnerns van "n Muntendammer Kouvreter".
016713: GLASTRA VAN LOON, KAREL - De liefde komt altijd te laat.
004838: GLASTRA VAN LOON, KAREL - De passievrucht.
007069: GLASTRA VAN LOON, KAREL - De passievrucht. Roman.
007145: GLASTRA VAN LOON, KAREL - Lisa's adem. Roman.
010266: GLASTRA VAN LOON, KAREL - De onzichtbaren. Roman.
013018: VAN LOON, A.J.A./ PEETERS, R.M./ STEIJNS, G.J.W. (REDACTIE) - De Lindeboom, Jaarboek VIII, 1984
021791: GLASTRA VAN LOON, JAN - De Platoonse cirkel. Filosofische beschouwingen en actueel-maatschappelijke opstellen.
009851: GLASTRA VAN LOON, KAREL - Ongeneeslijk optimistisch.
013019: VAN LOON, A.J.A. E.A. (REDACTIE) - De Lindeboom, Jaarboek VII, 1983
014345: VAN LOON, JAN - Als was mijn brein gescheurd. Tekeningen en schilderijen.
012705: LOOPER, B.; RIEMENS, J.C. (REDACTIE). - Geschiedenis in Zutphen. Over geschiedschrijving, geschiedbeoefening en historisch besef. Opstellen aangeboden aan dra. M.M. Doornink-Hoogenraad.
007985: VAN DER LOOS, J.C. - Vaderlandsche kerkgeschiedenis uit de zeven noordelijke provincien sinds het Concilie van Trente. Deel 4.
004599: LOOY, JAC. VAN - De wonderlijke avonturen van Zebedeus.
006883: VAN LOOY, JAC. - Jaapje.
016140: VAN LOOY, JAC. - Proza.
013685: VAN LOOY, JACOBUS/ HUYGENS, F.P. (VERZORGING) - Wie dronk toen water! Bloemlezing uit de briefwisseling met August Allebe gedurende zijn Prix de Rome-reis 1885-1887.
018428: LOPES, TERESA RITA - Pessoa Inedito
005819: DA LAI LAMA/ LOPEZ, DONALD S. (RED.) - De weg naar vrijheid. Essenties van Tibetaans Boeddhisme.
019238: LOPULALAN, FRANS - Dakloze herinneringen.
020214: GARCIA LORCA, FEDERICO; VAN DE POL, BARBER (KEUZE EN VERTALING). - Voor duizend verliefden van hart. De mooiste liefdesgedichten.
001449: TONY LORD - Spectrum Drankatlas. De wereld van het gedestilleerd.
003769: LORENZ, KONRAD Z. - King Solomon's ring. New light on animal ways.
013287: LORENZ, CHRIS - De constructie van het verleden. Een inleiding in de theorie van de geschiedenis.
002099: LOS, P. - De Lusthof Sions. Eenige leerredenen en meditatien.
017117: LOSS, JACQUELINE; MANUEL PRIETO, JOSE (EDITORS). - Caviar with Rum. Cuba-USSR and the Post-Soviet Experience.
021317: LOTI, PIERRE - Aziyade suivi de Fantome d'Orient.
007629: VAN LOTRINGEN, CEES - De kwetsbare kolos. De gevaren van een zwak Duitsland.
017806: LOUIS, JEAN-PAUL; CELINE, LOUIS-FERDINAND. - Cahiers Celine 6. Lettres a Albert Paraz. 1947 - 1957.
014872: LOUPARD, MARIE CLAIRE (1909 - 1953). - Notities van een norse dame.
002940: LOUSLEY, J.E. - Wild flowers of chalk & limestone.
007792: LOUYS, PIERRE - De avonturen van Koning Pausolus.
008519: LOUYS, PIERRE - Zangen van Bilitis. Vertaald door Ernst van Altena.
020351: LOVELL, GEORGE W. - A Beauty that Hurts. Life and Death in Guatemala.
001197: MALCOLM LOWRY - Maanzuur
006269: LOWRY, MALCOLM - Onder de vulkaan. Roman.
010279: LOWRY, MALCOLM - Under the Volcano.
021121: LOWRY, MALCOLM - Selected Letters of Malcolm Lowry.
013996: LOWRY, MALCOLM - Onder de vulkaan.
009071: LOWRY, MALCOLM - Onder de vulkaan. Roman.
011095: LOWRY, MALCOLM - Onder de vulkaan. Roman.
011896: LOWRY, MALCOLM - Onder de vulkaan.
015284: LOWRY, MALCOLM - Onder de vulkaan. Roman.
020723: LOWRY, MALCOLM; LOWRY, MARGERIE ( ED.). - Psalms and Songs.
018940: LOWRY, MALCOLM - Maanzuur.
014253: VAN DER LUBBE, HUUB; DE RUITER, BART; ROBIJNS, JAN. - Concordia versterkte gedichten.
014537: VAN DER LUBBE, HUUB - Melkboer met de blues. Liedteksten.
022000: VAN DER LUBBE, HUUB - Geregeld leven.
014176: LUBIS, MOCHTAR - Kampdagboek.
009450: LUBIS, MOCHTAR (VERTAALD EN TOEGELICHT DOOR CEES VAN DIJK EN ROB NIEUWENHUYS) - Kampdagboek.
012146: LUBIS, MOCHTAR (VERTAALD EN TOEGELICHT DOOR CEES VAN DIJK EN ROB NIEUWENHUYS) - Kampdagboek.
014605: LUBIS, MOCHTAR - Een tijger valt aan. Roman uit het Indonesische oerwoud.
016216: LUBIS, MOCHTAR - Een tijger valt aan. Roman uit het Indonesische oerwoud.
010921: LUCARDIE, A.J.E. - Rijmkroniek Wereldoorlog 1940-1945.
013695: LUCAS, ROBERT - Frieda Lawrence. The Story of Frieda von Richthofen and D.H. Lawrence.
007135: LUCEBERT - Val voor vliegengod. Gedichten en tekeningen.
008333: LUCEBERT - Triangel in de jungle, gevolgd door: De dieren der democratie. Gedichten.
010833: LUCEBERT - Val voor vliegengod. Gedichten.
017418: LUCEBERT - De perfekte misdaad. Klein radiostemmenspel.
012048: LUCEBERT - Val voor vliegengod.
020882: LUCEBERT - Poezie is kinderspel.
020976: LUCEBERT - Val voor vliegengod.
016671: LUCEBERT - Poezie is kinderspel.
014394: LUCHTENBERG, KUNNY - Tussen moan en morn.
002658: LUDWIG, EMIL - Goethe. Geschichte eines Menschen.
020061: LUDWIG, HANS (HERAUSGEGEBEN). - Klassiker der Karikatur 9. Theodor Hosemann.
006325: LUGARD, GERH. J. - Lof van Deventer.
013347: LUHRS, CORRIE - Mijn zuster Anna Blaman.
009086: LUIJENDIJK, TINEKE/ ZWEERS, LOUIS - Parlementaire fotografie. Van Colijn tot Lubbers.
015220: LUIJTEN, GER; VAN SUCHTELEN, ARIANE E.A. (EDITORS) - Dawn of the Golden Age. Northern Netherlandish Art, 1580 - 1620.
008995: LUIJTERS, GUUS - De rotstreken van Arthur Rimbaud.
015991: LUIJTERS, GUUS - Montmartre heeft echt bestaan. Portret van een wijk.
014688: LUIJTERS, GUUS - Het korte leven van Rosa ter Beek. Een biografie.
007908: LUIKEN, JOHANNES EN CASPAARES - 100 verbeeldingen van ambachten.
011769: LUINING, HIDDE J. - Veroordeeld tot graver. Graven voor de O.T. in Noord-Nederland 1940 - 1945.
015620: LUKACS, JOHN - Vijf dagen in Londen. Mei 1940.
018486: LUKACS, JOHN - Hitler en de historici. De plaats van Adolf Hitler in de 20ste eeuw.
012336: LUKACS, GEORG - Theorie van de roman. Een poging tot een geschiedfilosofische beschouwing van de grote epische vormen.
015406: SZEKELY-LULOFS, M.H. - De Hongertocht.
017464: SZEKELY-LULOFS, M.H. - Tjoet Nja Din. De geschiedenis van een Atjehse vorstin.
010628: LULOFS, MADELON - Rubber. The 1930s novel which shocked European society.
019024: SZEKELY-LULOFS, M.H. - Emigranten en andere verhalen.
017359: LUNC, LEV - Uitgaand schrijven nr. 37. Dagboek van een kantoorchef.
006415: LUNING, H.M. - Duiventillen in Drenthe. Een heerlijk recht?
013430: LUNING, H.M. - De buitenplaatsen Meerlust Bloemert Meerwijk van bisschoppelijk tafelgoed tot recreatieoord.
017583: LUNS, HUIB - Tien wandelingen in Napels & Sicilie.
021797: LUNS, HUIB - Tien wandelingen in Venetie, Ravenna en Padua.
021796: LUNS, HUIB - Tien wandelingen in Napels en Sicilie.
021798: LUNS, HUIB - Tien wandelingen in Gent, Brugge en Antwerpen.
015858: LUNSHOF, H.A. - De gevaarlijke staat.
020925: LUR, AUGUST T. - Alt-Holland.
014889: LURVINK, PETER - De joodse gemeente in Aalten. Een geschiedenis 1630 - 1945.
007107: LUSTIG, ARNOST - Het donker kent geen schaduw. Roman.
008295: LUTH, ERICH - Gebr. Heinemann, 1879-1979. Nach Aufzeichnungen der Senioren und Dokumenten des Hauses bearbeitet.
018788: LUTHER, MARTIN; RENTZSCH, SIEGFRIED (HERAUSGEGEBEN). - Martin Luther. Ein Postkartenalbum.
002888: VAN LUTTERVELT, R. - Hollandische Museen.
015262: VAN LUTTERVELT, R. - Schilders van het stilleven.
009204: VAN LUTTERVELT, R. - De Stichtsche lustwarande.
010378: LUTTWAK, EDWARD - Turbo-kapitalisme. Winnaars en verliezers in de globale economie.
016412: LUYENDIJK, JORIS - Egypte. Een goede man slaat soms zijn vrouw.
010391: LUYENDIJK, JORIS - Het zijn net mensen. Beelden uit het Midden-Oosten.
009501: LUYENDIJK, JORIS - Het zijn net mensen. Beelden uit het Midden-Oosten.
014539: LUYENDIJK, JORIS - Het zijn net mensen. Beelden uit het Midden-Oosten.
011343: LUYENDIJK, JORIS - Het zijn net mensen. Beelden uit het Midden-Oosten.
012436: LUYENDIJK, JORIS - Het zijn net mensen. Beelden uit het Midden-Oosten.
018561: LUYKX, PAUL; ROES, JAN (BEZORGING). - Gerard Brom. Een katholiek leven. Autobiografische aantekeningen.
010697: LUYTEN, LYDIA - Mimir.
020924: LUYTEN, FRANS - Chateau de Haar a Haarzuylens.
014831: FIJNJE-LUZAC, EMILIE - Myne beslommerde Boedel. Brieven in ballingschap 1787 - 1788.
017158: FISCHER FINE ART; LYNTON, NORBERT (INTRODUCTION). - Apocalypse and Utopia. A view of Art in Germany 1910-1939.
001407: CASSIANUS HENTZEN O.F.M. - Commentaar op 'Quadragesimo Anno".
010768: VAN RHIJN. M. - Een endemie van struma en cretinisme in het centrale bergland van West Nieuw-Guinea.
014249: MAAIER, JAN - Koegeltjeblaauw en aander verhoalen van Steven en Wemeltje.
005179: MAALOUF, AMIN - Eeuwig zonder vrouwen.
006655: MAALOUF, AMIN - Galeislaaf, geleerde, wereldreiziger in de Renaissance. Het leven van Leo Africanus.
009377: MAANDAG, BEN/ VAN DER MEE, TONNY - De 'asocialen'. Heropvoeding in Drentse kampen.
006534: MAANEN, HANS VAN - Het kerkhof van de wetenschap.
016392: VAN MAANEN, WILLEM G. - Vertelde tijd. Verhalen.
007163: VAN MAANEN, HANS - Encyclopedie van misvattingen.
018389: VAN MAANEN, WILLEM G. - Vertelde tijd. Verhalen.
020129: VAN MAANEN, WILLEM G. - De verspeelde munt.
015801: VAN MAANEN, WILLEM G. - Een huis van lief en leed. Roman.
020816: VAN MAANEN, WILLEM G. - De hagel is gesmolten. Een verslag. Roman.
015762: VAN MAANEN, WILLEM G. - Heb lief en zie niet om. Roman.
016393: VAN MAANEN, WILLEM G. - Een huis van lief en leed. Roman.
010821: VAN MAANEN, HANS - De Wet van.....
016780: VAN MAANEN, WILLEM G. - De onrustzaaier. Roman.
017433: VAN MAANEN, WILLEM G. - Een eilandje van pijn. Roman.
018207: VAN MAANEN, WILLEM G. - Al lang geleden.
020807: VAN MAANEN, WILLEM G. - Vrouw met Dobermann. Verhalen.
021279: VAN MAANEN, HANS - De wet van...
018036: VAN MAANEN, WILLEM G. - Een eilandje van pijn. Roman.
011929: VAN MAANEN, WILLEM G. - Helse steen. Een vertelling.
017641: VAN MAANEN, WILLEM G. - Een huis van lief en leed. Roman.
017444: VAN MAANEN, WILLEM G. - Vrouw met Dobermann. Verhalen.
015603: VAN MAANEN, WILLEM G. - Heb lief en zie niet om. Roman.
020797: VAN MAANEN, WILLEM G. - Het nichtje van Mozart. Roman.
002179: MAARSEN, JACQUELINE VAN - De erflaters. Herinneringen van de jeugdvriendin van Anne Frank.
014706: VAN MAARSEN, JACQUELINE (JOPIE). - Anne en Jopie. Leven met Anne Frank.
012879: VAN MAARSEN, JACQUELINE (JOPIE). - Anne en Jopie. Leven met Anne Frank.
021286: VAN MAARSEVEEN, MICHEL - Vermeer in Delft 1632 - 1675. Een schilder en zijn stad.
009417: GEMEENTE MAARSSEN - Kijk op Maarssen. Contactblad tussen gemeentebestuur en inwoners. (43 exemplaren).
009438: MAARTENS, MAARTEN - Vrouwen die ik heb gekend. Zeven verhalen.
017522: MAAS, WALTER & ERNST - De twee oorlogsbrieven van Walter en Ernst Maas.
013902: MAAS, WILLEM - Jacques Gans. Biografie.
015775: MAAS, LOE - Kerstkrans. Verzen.
010811: MAAS, MICHEL - Kosovo. Verslag van een oorlog.
014200: VAN MAASDIJK, ELISABETH - Aan hen die vielen. Gedichten.
018268: MAASKANT, ROB - Encyrcus. Groot Encyclopedisch Naslagwerk der Verzonnen Verbeelding.
003761: MAASS, EDGAR - The dream of Philip II. A biography.
001720: T.B. MACAULAY - Geschiedenis van Engeland sedert de troonsbestijging van Jacobus II.
006540: MACCIOCCHI, MARIA ANTONIETTA - Dierbare Eleonora. Een gepassioneerd vrouwenleven in het Napels van de achttiende eeuw.
010267: MACCIOCCHI, MARIA ANTONIETTA - Dierbare Eleonora. Een gepassioneerd vrouwenleven in het Napels van de achttiende eeuw.
010660: MACDOUGALL, PHILIP - Schepen die verdwenen. Over mysterieuze verdwijningen en onverklaarbare rampen ter zee.
007904: MACGREGOR, MARY - De geschiedenis van Griekenland.
019134: MACHIAVELLI, NICCOLO; VAN HECK, PAUL (VERTALING, INLEIDING EN TOELICHTING). - Discorsi. Gedachten over Staat en Politiek.
016223: MACHIAVELLI, NICCOLO; VAN DOOREN, FRANS (VERTALING, TOELICHTING, INLEIDING). - De Heerser.
005300: MACINTYRE, D. - Vliegkampschepen in de strijd ter zee.
005861: MACINTYRE, DONALD - Vliegkampschepen in de strijd ter zee.
010807: MACKAY, CHARLES - Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds.
015628: MACKSEY, KENNETH - Military Errors of World War Two.
014440: PRAED-MACKWORTH, BEN (COMPILATION) - The Book of Kells.
005342: MACLAVERTY, BERNARD - Siernoten. Roman.
003691: MACZAK, ANTONI - De ontdekking van het reizen. Europa in de vroeg-moderne tijd.
020801: DE MADARIAGA, SALVADOR - Elysian Fields. A Dialogue.
020324: VAN DER MADE, J.A. - Sakota.
009078: MADSEN, AXEL - Jean Paul Sartre und Simone de Beauvoir. Die Geschichte einer ungewohnlichen Liebe.
020406: MADSEN, AXEL - Silkroads. The Asian Adventures of Clara & Andre Malraux.
006563: MAERKER, CHRISTA - Marilyn Monroe en Arthur Miller. Legendarische liefdes.
018703: VAN MAERLANT, JACOB; BURGER, PETER (SAMENSTELLING). - Het boek der natuur.
017144: MAES, YANICK (SAMENSTELLING). - Meester & leerling. Feestbundel ter ere van Daniel Knecht.
021693: MAGITO, THEO; SISSING, HENK (SAMENSTELLING); VERBEET, GERDI (VOORWOORD). - Soms moet het werkelijk stil zijn. Onderwijsgedichten 1591 - 2010.
018904: CRAM-MAGRE, A.M. - Der Mouw - Adwaita. Denker en dichter.
015949: MAGRIS, CLAUDIO - Blindelings. Roman.
014494: MAGRIS, CLAUDIO - Veronderstellingen aangaande een sabel.
020633: MAGRIS, CLAUDIO - Aan de andere kant. Beschouwingen over grenzen.
012026: MAGUBANE, PETER - Black Child. Zwarte kinderen in Zuid-Afrika gefotografeerd.
009457: MAHFOUZ, NAGUIB - Wedding Song.
016322: MAHIEU, VINCENT - Verzameld werk.
017675: MAHIEU, VINCENT - Tjoek. Vertellingen.
017676: MAHIEU, VINCENT - Tjies. Een bundel vertellingen.
015921: MAHIEU, VINCENT - Tjies. Vertellingen.
016550: MAHIEU, VINCENT - Schuilen voor de regen. Verhalen.
012467: MAHIEU, VINCENT - Tjies. Vertellingen.
016936: MAHIEU, VINCENT - Schuilen voor de regen.
012339: MAHIEU, VINCENT - Tjies.
016937: MAHIEU, VINCENT - Tjies. Vertellingen.
012860: MAHIEU, VINCENT - Tjies.
010357: MAHIEU, VINCENT - Tjoek. Vertellingen.
019277: MAHIEU, VINCENT - Tjies. Een bundel Vertellingen.
010708: MAHIEU, VINCENT - Tjies. Vertellingen.
014661: MAHIEU, VINCENT - Tjies. Vertellingen.
004745: MAHJOUB, JAMAL - De boodschapper.
020313: MAHLER, ALMA - Mijn leven. Prive Domein nr. 161.
019075: MAHLER, ALMA - Mijn leven. Prive Domein, nr. 161.
014577: MAHLER, E. - De Witte Karbouw. Herinneringen aan een oorlog in de tropen.
017324: MAHON, DEREK - Selected Poems.
007120: MAIER, GERHART - Die Wende in der DDR.
007833: MAIJER, WILLEM A. (BIJEENGEBRACHT EN VERTAALD) - Meesters der Poolse vertelkunst.
010273: MAILER, NORMAN - Het Evangelie volgens de Zoon. Roman.
007650: MAILER, NORMAN - Marilyn Monroe. Eine Biographie.
012113: MAIOLI, WALTER/ RAAIJMAKERS, DICK/ RICKELS, HORST. - Fort Asperen labyrint van klank.
020346: ZANE MAIROWITZ, DAVID / CRUMB, ROBERT - Kafka. Kurz und knapp
004931: MAK, GEERT - Een kleine geschiedenis van Amsterdam.
007717: MAK, GEERT - Hoe God verdween uit Jorwerd. Een Nederlands dorp in de twintigste eeuw.
007729: MAK, GEERT - Gedoemd tot kwetsbaarheid.
008325: MAK, GEERT - Hoe God verdween uit Jorwerd.
008918: MAK, GEERT - Hoe God verdween uit Jorwerd. Een Nederlands dorp in de twintigste eeuw.
009404: MAK, GEERT - Het stadspaleis. De geschiedenis van het paleis op de Dam.
012083: MAK, GEERT - Het eiland.
010321: MAK, GERARDA - Alleen met velen. Het verhaal van mijn moeder.
009912: MAK, GEERT - Het ontsnapt land.
011100: MAK, GEERT/ VAN STIPRIAAN, RENE - Ooggetuigen van de wereldgeschiedenis in meer dan honderd reportages.
020044: MAK, GEERT - De hond van Tisma. Wat als Europa klapt?
021518: MAK, GEERT; MOLENAAR, KAS - Uitgelezen boeken. Jaargang 8, nummer 3. Drie verhalen uit de dierentuin.
017249: MAKANIN, VLADIMIR - Underground of: Een held van onze tijd. Roman.
005545: MAKINE, ANDREI - Het Franse testament. Roman.
008434: MAKINE, ANDREI - Een Siberische lente. Roman.
010992: MAKINE, ANDREI - De aarde en de hemel van Jacques Dorme. Roman.
016229: MAKINE, ANDREI - De muziek van een leven.
009249: BRAVE-MAKS, M. - Prins Bernhard in oorlogstijd.
021374: MALAN, DAVID - Een verhaal uit den grooten trek.
017315: MALCOLM, NORMAN - Ludwig Wittgenstein. Een biografisch essay.
013319: MALCOLM, NOEL - Bosnia. A short history.
013320: MALCOLM, NOEL - Kosovo. A short history.
011323: MALINS, EDWARD - A preface to Yeats.
015911: MALKO, SASZA / VISSER, CAROLIJN - Herinneringen aan Ons Indie.
014532: MALLEA, EDUARDO - Chaves. Roman.
019152: MALLEA, EDUARDO - Al het groen zal vergaan. Roman.
019194: MALLEA, EDUARDO - Chaves. Roman.
013985: MALLINCKRODT, H.H. - Latijns - Nederlands woordenboek.
003556: MALRAUX, ANDRE - Het menselijk tekort.
014321: VAN MALSUM, H.J.L.P. - De Aprilstaking tegenover een jong Sociaal-Democraat beoordeeld.
017587: MAMDANI, MAHMOOD - When Victims Become Killers. Colonialism, Nativism, and the Genocide in Rwanda.
001443: HENDRIK DE MAN. - De psychologie van het socialisme.
002885: DE MAN, HERMAN - Geiten.
005508: DE MAN, JOS. - De schaduw van Thales. Over de geboorte van de wetenschap.
006285: MAN, HERMAN DE - De kleine wereld. Bedelaarsroman.
007074: DE MAN, HERMAN - Maria en haar timmerman.
009979: DE MAN, HERMAN - Maria en haar timmerman. Roman.
013978: MANDEL, ERNEST - Inleiding in de Marxistiese ekonomie.
008788: MANDEL, ERNEST - Het laatkapitalisme. Proeve van een Marxistische verklaring.
006599: MANDELA, NELSON - Meine afrikanischen Lieblingsmarchen.
020217: MANDELINCK, GWY - Lotgenoten. Gedichten.
002263: MANDELSHTAM, OSIP - Selected Poems.
015971: MANDELSJTAM, OSIP - De Egyptische postzegel. Russische Miniaturen.
014148: MANDELSJTAM, OSIP; ACHMATOVA, ANNA; TSVETAJEVA, MARINA; PASTERNAK, BORIS - Kwartet
020418: MANDELSJTAM, OSIP - De Egyptische postzegel. Russische Miniaturen.
021471: MANDELSJTAM, OSIP - De Egyptische postzegel. Russische Miniaturen.
013395: MANDELSJTAM, OSIP; ACHMATOVA, ANNA; TSVETAJEVA, MARINA; PASTERNAK, BORIS - Kwartet.
001849: MANDIELIG - Een bloemlezing Drentse Poezie.
012516: VAN MANEN, WILLEM - De Meesterpinguin 2. Pinguinius Magister.
015727: VAN MANEN, WILLEM - De Meesterpinguin. Pinguinius Magister
020586: MANGEL, RUDIGER / SCHNABEL, STEFAN / STAATSMANN, PETER - Deutsch in einem anderen Land. Die DDR, 1949 - 1990, in Gedichten.
015608: MANGER, ITSIK - Het lied van het paradijs. Het wonderlijke levensverhaal van Sjmoeel-Abbe Aberwo.
021877: MANGIN, VALERIE; BAJRAM, DENIS; NEAUD, FABRICE - Drie Christussen. Compleet verhaal in drie variaties.
017539: MANGUEL, ALBERTO - Een geschiedenis van het lezen.
003664: MANKOWITZ, WOLF - Het geitje.
021500: MANN, KLAUS - De vrome dans. Roman.
002624: MANN, A.T. - The elements of the Tarot.
005198: MANN, HEINRICH - Die Jugend des Konigs Henri Quatre.
005199: MANN, HEINRICH - Die Vollendung des Konigs Henri Quatre.
018615: MANN, ERIKA - Het laatste jaar van Thomas Mann.
021066: MANN, HEINRICH - Verlaten.
008514: MANN, THOMAS - Tristan.
020757: MANN, THOMAS - Little Herr Friedemann and Other Stories.
008583: MANN, KLAUS - Mefisto. Portret van een duivels kunstenaar. Roman.
011291: MANN, GOLO - Wallenstein.
009139: MANN, THOMAS - De verwisselde hoofden. Een Indische legende.
011258: MANN, GOLO - Deutsche Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts.
009521: MANN, THOMAS - Kinderen in verwarring en verdriet. Novelle.
018437: MANN, THOMAS - Baas en hond. Een Idylle.
019652: MANN, THOMAS - De bedrogene.
020916: MANN, THOMAS, ROLAND HOLST, A.; VESTDIJK, S.; VAN DUINKERKEN, ANTON; GOMPERTS, H.A.; GRESHOFF, J.; 'S-GRAVESANDE, H.H.; DE KADT, J. - Menno ter Braak. Essay's.
012393: MANN, THOMAS - Buddenbrooks. Verfall einer Familie.
011007: MANN, THOMAS - De wet.
020563: MANN, THOMAS - Mario und der Zauberer. Ein tragisches Reiseerlebnis.
020564: MANN, ERIKA - Das letzte Jahr. Bericht uber meinen Vater.
013323: MANN, THOMAS - Kinderen in verwarring en verdriet. Novelle.
013338: MANN, HEINRICH - Verlaten.
013775: MANN, THOMAS - De weg naar het kerkhof. Verhalen.
010630: MANN, THOMAS - Das Eisenbahnungluck. Novellen.
012971: MANN, KLAUS - Anja en Esther. Toneel.
012957: MANN, GOLO - 1914 - 1980, in vogelvlucht.
011541: MANN, THOMAS - Tagebucher 1953 - 1955.
020498: MANN, THOMAS; DE MENDELSSOHN, PETER (HERAUSGEGEBEN). - Briefe an Otto Grautoff, 1894 - 1901 und Ida Boy - Ed, 1903 - 1928.
020500: MANN, KLAUS ; MANN, FRIDO (NAWOORD). - Het keerpunt. Een autobiografie. Prive Domein nr. 87.
020521: MANN, ERIKA UND KLAUS - Rundherum. Abenteuer einer Weltreise.
014552: MANN, KLAUS - Mephisto. Roman einer Karriere.
013672: MANN, KLAUS - The Turning Point. Thirty-five years in this century. The Autobiography of Klaus Mann.
021499: MANN, KLAUS - Kindernovelle en andere verhalen.
016029: MANN, ERIKA - Het laatste jaar van Thomas Mann.
019385: MANN, THOMAS - Baas en hond.
020803: MANN, HEINRICH; ROST, NICO (NAWOORD). - De Onderdaan.
002081: MANNING, A.F. (RED.) - Onze Jaren. De wereld na 1945. Geschiedenis van de eigen tijd.
002752: MANNING, A.F. - Zestig jaar KRO. Uit de geschiedenis van een omroep.
020155: MANNING, FREDERIC - Geslacht. Oorlogsdomein nr. 1.
016935: HERACLITUS; MANSFELD, J. (BEZORGING, VERTALING EN TOELICHTING) - Heraclitus
014607: MANSFIELD, REX UND ELISABETH - Elvis in Deutschland. Erinnerungen an die Jahre 1958 - 1960.
010107: MANTEN, ARIE A./ VERKUIL SR., TIES - Een veelzijdig en buitenissig heer. L.C. Dudok de Wit/ Kees de Tippelaar/ 1843-1913.
022043: MANUHUTU, W., SMEETS, H. (REDACTIE). - Tijdelijk Verblijf. De opvang van Molukkers in Nederland, 1951.
015199: MANVELL, ROGER/ FRAENKEL, HEINRICH - Hermann Goring. Van oorlogsheld tot oorlogsmisdadiger.
004405: MAQSOOD, RUQUAIYYAH - De Islam.
005625: MARAI, SANDOR - De erfenis van Eszter.
015418: MARAI, SANDOR - Gloed. Roman.
015350: MARAI, SANDOR - Gloed. Roman.
011892: MARAI, SANDOR - De erfenis van Eszter. Roman.
015351: MARAI, SANDOR - Gloed. Roman.
008496: MARAI, SANDOR - De gravin van Parma. Roman.
008694: MARAI, SANDOR - Bekentenissen van een burger. Roman.
014941: MARAI, SANDOR - Kentering van een huwelijk. Roman.
010521: MARAI, SANDOR - De erfenis van Eszter. Roman.
018292: MARAI, SANDOR - De opstandigen. Roman.
016161: MARAI, SANDOR - De opstandigen. Roman.
018524: MARAI, SANDOR - De meeuw. Roman.
013273: MARAI, SANDOR - De opstandigen. Roman.
018198: MARAI, SANDOR - Land, Land!...
016750: MARAI, SANDOR - De nacht voor de scheiding. Roman.
016352: MARAI, SANDOR - Tagebucher 1984-1989.
018210: MARAI, SANDOR - De nacht voor de scheiding. Roman.
015572: MARAI, SANDOR - Gloed. Roman.
006870: MARAIN, ELISABETH - De vluchtelingen. Cyclus der legenden 1. Roman over Belgie gedurende de Eerste Wereldoorlog.
008763: MARANI, PIETRO C. - Leonardo Da Vinci. Complete catalogus.
002061: MARBE, NAUSICAA - Mandraga
007752: MARBE, NAUSICAA - Mandraga. Roman.
014428: MARC, FRANZ - Brieven van het front.
015539: LEEUW-MARCAR, ANK - Willem Sandberg. Portret van een kunstenaar.
009878: MARCU, VALERIU - De verdrijving der joden uit Spanje.
001768: BOB DE GRAAFF/ LIDWIEN MARCUS - Kinderwagens & Korsetten. Een onderzoek naar de sociale achtergrond en de rol van vrouwen in het verzet, 1940-1945.
007006: MARCUSE, HERBERT - Kultur und Gesellschaft 2.
001974: MALCOLM MARGOLIN - The way we lived. California Indian reminiscenses, stories and songs.
006953: DERMOUT. MARIA - Zo luidt het verhaal. Kort en goed.
007420: DERMOUT. MARIA - De juwelen haarkam.
008880: DERMOUT. MARIA - Donker van uiterlijk. Roman.
009535: DERMOUT. MARIA - Verzameld Werk.
009938: BLOEM. MARION - Vliegers onder het matras. Verhalen.
003358: MARIVAUX - Marivaux Theatre.
008549: MARJA, A. - Buiten het boekje. Geschreven portretten van vrienden en vakgenoten.
020889: MARJA, A. - Reislust. Gedichten.
021081: MARJA, A. - Van de wieg tot het graf. Gedichten.
014189: MARJA, A. - Zon en sneeuw. Gedichten.
006419: MARK, GJALT VAN DER - Een bekende onbekende. Leven en werken van Anthony Winkler Prins.
013129: MARK, BERNARD - Strijd en ondergang van het getto in Warschau.
013216: VAN MARKEN, AMY/ POLET, SYBREN (SAMENSTELLING EN VERTALING). - Het warme noorden. Bloemlezing uit de moderne Zweedse poezie.
015768: VAN MARKEN, AMY - Echo en Visioen. De Zweedse letterkunde der twintigste eeuw.
012978: VAN MARKEN, AMY - Knut Hamsun.
015767: VAN MARKEN, AMY; POLET, SYBREN - Het warme noorden. Bloemlezing uit de moderne Zweedse poezie.
009027: MARKHAM, BERYL - De nacht achterna. Vlucht over Afrika.
020331: MARKHAM, BERYL; GELLHORN, MARTHA (INLEIDING); ZWIER, GERRIT JAN (VERTALING). - De nacht achterna. Vlucht over Afrika.
004626: MARKLUND, LIZA - Studio zes.
021311: MARKS, JOHN - To the Bullfight. A Guide to the Spanish National Pastime.
010555: MARKUS - De mug, het meer en de olifant.
009966: MARLING, KARAL ANN - Norman Rockwell, 1894-1978. Amerika's meest geliefde schilder.
002837: MARLOWE, CHRISTOPHER - The jew of Malta.
005381: GIJSEN. MARNIX - De oudste zoon. Roman.
011893: MARON, MONIKA - Pawels Briefe. Eine Familiengeschichte.
011906: MARQUARDT, WILHELM - Seevetal in alten Ansichten.
003041: MARQUEZ, GABRIEL GARCIA - De herfst van de patriarch.
003775: MARQUEZ, GABRIEL GARCIA - Liefde in tijden van cholera.

Next 1000 books from Antiquariaat Het Kofschip[an error occurred while processing this directive]

9/18