Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%2336418: Bierens de Haan, J.A. - Die tierischen Instinkte und ihr Umbau durch Erfahrung : eine Einführung in die allgemeine Tierpsychologie.
%2374885: Bierens de Haan, J.D. - Maatschappelijk werk. Opstellen aangeboden aan Emilie C. Knappert op haar zeventigsten verjaardag 15 juni 1930.
%23166421: Bierens de Haan, D. - Het Houtsnijwerk in Nederland tijdens de Gothiek en de Renaissance.
%23245930: Bierens, W.P.S. & Cornélie Richert. - Grondrechten gewogen : enkele constitutionele waarden in het actuele politieke debat : artikelen 1, 3, 7, 8, 10 en 23.
%23297013: Bierfert, Herbert. - Automatische Spracherkennung, von der Theorie zur Praxis : die Konstruktion eines Spracherkennungssystems als thematischer, methodischer und pragmatischer Prozess.
%2376272: Bierling, Ernst R. - Juristische Prinzipienlehre.
%23144941: Bierma, M. (e.a.) - Archeologie en Landschap. Archeology and Landscape.
%2398748: Bierman, A.I. - Van Artsenijmengkunde naar Artsenijbereidkunde. Ontwikkelingen van de Nederlandse farmacie in de 19e eeuw.
%23156711: Biers, Jane C. - The great bath on the Lechaion Road.
%23241144: Bierwagen, R. - GATT Article VI and the Protectionist Bias in Anti-Dumping Laws.
%23104175: Biese, Franz. - Die Philosophie des Aristoteles in ihrem inneren Zusammenhange, mit besonderer Berücksichtigung des philosophischen Sprachgebrauchs, aus dessen Schriften entwickelt.
%23149677: Biesen, Jacob Willem van den. - Beschouwing over Art. 2014 Burg. Wetboek.
%23225905: Biesenbach, Friedhelm. - Die Entwicklung der Nationalökonomie an der Universität Freiburg i. Br. 1768-1896 : eine dogmengeschichtliche Analyse.
%2376275: Biesenbach, Friedhelm. - Die Entwicklung der Nationalökonomie an der Universität Freiburg i. Br. 1768-1896 : eine dogmengeschichtliche Analyse.
%23295442: Biesheuvel, J.M.A.; Willem Brakman; C. Buddingh; Maarten 't Hart; A. Koolhaas. - Vijf nieuwe verhalen.
%2383137: Biesheuvel, M.B.W.; M.R. Mok & H.G. Sevenster. - Van ordening naar marktwerking. Kanttekeningen bij het ontwerp-Mededingingswet.
%2373627: Biesheuvel, M.B.W. ... [et al.] - Verdediging van collectieve belangen via de rechter.
%23108389: Biesheuvel, M.B.W., E.J. Daalder & J.M.E. van Breugel. - Mededingingsrecht : de parlementaire geschiedenis van de Mededingingswet.
%23186310: BIESHEUVEL, J.M.A. - De klacht van de dorpsschoolmeester.
%2349977: Biessen, G.G.A. - East European foreign trade and system changes. Diss.
%23278392: Bièvre, Elizabeth de. - Dutch art and urban cultures 1200-1700.
%23273361: Biewer, Ludwig & Rainer Blasius (eds.) - In den Akten, in der Welt: Ein Streifzug durch das Politische Archiv des Auswartigen Amts
%2360652: Biezen, J. van. - The middle Byzantine Kanon-Notation of Manuscript H : a paleographic study with the transcription of the Melodies of 13 Kanons and a Triodion.
%2348357: Biezeveld, G.A. ... [et al.] - Strafrechtelijke aanpak van grensoverschrijdende milieucriminaliteit, capita selecta : rapport.
%23149158: Biezeveld, Renske L. - Between individualism and mutual help. Social security and natural resources in a Minangkabau village.
%2317378: Bigelow, Melville M. - Placita Anglo-Normannica : law cases from William I. to Richard I. preserved in historical records.
%23231487: Biggelaar, G.J.M. van den. - De buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten door het openbaar ministerie.
%2358686: Biggelaar, G.J.M. van den. - De buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten door het openbaar ministerie.
%23290687: Biggs, Professor Lindy. - The Rational Factory: Architecture, Technology and Work in America's Age of Mass Production (Studies in Industry and Society).
%23294132: Bigne de Villeneuve, Marcel de la. - L'activité étatique : but, pouvoir, fonctions de l'e´tat ... : domaine de l'Etat
%23206019: Bigne, Marguerin de la. - Sacrae Bibliothecae Sanctorum Patrum; seu scriptorum ecclesiasticorum, indices quatuor locupletissimi...editione secunda.
%23221231: Bignens, Christoph. - American way of life : Architektur, Comics, Design, Werbung.
%23289664: Bigo, Didier ... [et al.] - The field of the EU internal security agencies.
%23293474: Bigolina, Giulia & Nissen, Christopher - Urania, the story of a young woman's love ; & the novella of Giulia Camposanpiero and Thesibaldo Vitaliani
%2335079: Bij, T.S. van der. - Ontstaan en eerste ontwikkeling van den oorlog.
%23195874: Bij, Jan van der. - Doelmatigheid en de rijksbegroting : een staatsrechtelijke en economische visie op de rijksbegroting.
%23133809: Bijl, Paul W.J. de - Essays in Industrial Organization and Management Strategy.
%2391470: Bijl, D.B. - Onroerend goed ; omzetbelasting en overdrachtsbelasting.
%2392063: Bijl, D.B. - De heffing van omzetbelasting ten aanzien van onroerend goed.
%23251510: Bijl, M.C. ... [et al.] (eds.) - Molengraaff 150 jaar: terugkijken en vooruitzien : een verzameling opstellen ter ere van de 150ste geboortedag van W.L.P.A. Molengraaff.
%23166498: Bijl, D.B. (e.a.) - Europese BTW en Nederlandse omzetbelasting: de EG-richtlijnen inzake omzetbelasting en hun betekenis voor de Nederlandse praktijk.
%23287344: Bijleveld, Catrien & Peter van der Laan (eds.) - Liber amicorum voor Gerben Bruinsma.
%2316181: Bijleveld, C.G.J. - Het rechtsgeding door en tegen de gemeente.
%23288404: Bijleveld, C.C.J.H. ... [et al.] - Analysis techniques for non-experimental data : an introduction.
%23273554: Bijleveld, Catharina Christina Johanna Hermina - Kansen voor juristen : statistiek en onderzoeksmethodologie voor de strafrechtspraktijk
%23292739: Bijleveld, C.C.J.H. - Methoden en technieken van onderzoek in de criminologie.
%23288048: Bijleveld, C.C.J.H. & J.J.F. Commandeur. - Multivariate analyse : een inleiding voor criminologen en andere sociale wetenschappers.
%23292425: Bijll Nachenius, H.J. de. - Wet op de Europese ondernemingsraden.
%23250181: Bijlmer, Joep. - Ambulante straatberoepen in Surabaya : een studie naar kleinschalige economische activiteiten.
%23287054: Bijloos, A.W.M. & L.J.J. Rogier (eds.) - Jurisprudentie bestuursrecht.
%23296941: Bijlsma, A.C. - Handboek slachtofferzorg.
%2371018: Bijman, Wilhelmus Johannes Joseph. - Essays on agricultural co-operatives ; governance structure in fruit and vegetable chains.
%23122072: Bijvoet, A.M.A - Owner occupied dwelling and income taxes : a synopsis of eight European countries.
%23231155: Bik, E.A. & D. Roos. - Kromsluiting in de ijzers : uitspraken van de Raad van Tucht (voor de koopvaardij) 1856-1909.
%23287069: Bikker, Jonathan ... [et al.] - Der späte Rembrandt.
%2338629: Bilal, Sanoussi & Phedon Nicolaides. - Understanding state aid policy in the European Community : perspectives on rules and practice.
%23167748: Bilderbeek, Simone (ed.) - Biodiversity and International Law : the effectiveness of International Environmental Law.
%23188286: Bilderdijk, Willem. - Lijst der werken uitgegeven door, of met bijdragen voorzien van wijlen Mr. W. Bilderdijk en Ve. K.W. Bilderdijk, chronologisch ; en register der stukken in die werken voorkomende, alphabetisch gerangschikt / [door E.L. Glinderman] ; met eene voorrede en aanteekeningen van den schrijver.
%23268034: Bilderdijk, Katherina Wilhelmina [= Katharina Wilhelmina Schweickhardt] - De dichtwerken van vrouwe Katharina Wilhelmina Bilderdijk. Deel 1: Treurspelen: Elfriede, Ifigenia in Aulis, Ramiro, Dargo, Rodrigo de Goth; Deel 2: Rodrigo de Goth (vervolg), Verhalen en romances, Gedichten voor kinderen, Stichtelijke poëzy; Deel 3: Vaderlandsche poëzy, Gelegenheidsverzen, Mengelingen.
%23275520: Bilderdijk, Willem. - De dichtwerken van Mr. Willem Bilderdijk.
%23176876: Biler, Piotr. - Problems and examples in differential equations.
%23117141: Bilfinger, Carl. - Völkerrecht und Staatsrecht in der deutschen Verfassungsgeschichte.
%23161375: Bilgel, Firat. - The Law and Economics of Organ Procurement.
%23296557: Bilgrami, Akeel & Jonathan R. Cole (eds.) - Who's afraid of academic freedom?
%23295828: Bill, Max. - Max Bill global : an artist building bridges.
%232784: BILLOEN, A. VAN. - Et les Taudis?... Si nous en reparlions un peu... Delenda Carthago!.. A bas les Taudis! I. La situation en Belgique. II. Une expérience Holandaise.
%23276969: Billwiller, Christoph. - Die Befugnisse des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF) im Rahmen von Kontrollen bei Wirtschaftsbeteiligten in Portugal.
%23177850: Bilquin, Jean - Jean Bilquin, 1984-2008.
%23187870: Bilski, Emily D. - Berlin metropolis : Jews and the new culture, 1890-1918.
%23283371: Bilski, Emily D. - Berlin metropolis : Jews and the new culture, 1890-1918.
%23212342: Bilstein, Roger E. - Flight in America : from the Wrights to the astronauts.
%23222688: Bilstein, Roger E., Flight in America. - Flight in America : from the Wrights to the astronauts.
%23276179: Bilton, David. - The Germans in Flanders 1914 -1916 : rare photographs from wartime archives
%2382207: Bimmer, A.C. (ed.). - Körper - Verständnis - Erfahrung.
%23296883: Binder-Raith, Eva. - Selbst- und Weltbild bei depressiven und sozialängstlichen Menschen : Diagnose und Umorientierung im therapeutischen Gespräch.
%2376279: Binder, Julius. - Rechtsbegriff und Rechtsidee : Bemerkungen zur Rechtsphilosophie Rudolf Stammlers.
%23221456: Binder, Nicolaus. - Dissertatio inauguralis juridica de praescriptione quinquennii circa res minorum, sine judicis decreto alienatas.
%23135068: Binder, Leonard. - Religion and politics in Pakistan.
%23177254: Binder, Sarah A. - Stalemate : causes and consequences of legislative gridlock.
%2376277: Binder, Julius. - Die Korrealobligationen im römischen und im heutigen Recht.
%2376278: Binder, Julius. - Prozess und Recht : ein Beitrag zur Lehre vom Rechtsschutzanspruch.
%2383416: Bindervoet, Erik & Robbert-Jan Henkes. - Arthur Schopenhauer : een oorlogsverklaring aan de geschiedenis.
%23139860: Bindervoet, Erik & Robbert-Jan Henkes. - Autobiografie van een polemist.
%2376280: Binding, Karl. - Der Entwurf eines Strafgesetzbuchs für den Norddeutschen Bund in seinen Grundsätzen beurteilt.
%23264889: Binding, Karl. - Festschrift für Karl Binding zum 4. Juni 1911. 2 Bände.
%2376283: Binding, Karl. - Handbuch des Strafrechts.
%2376284: Binding, Karl. - Die Normen und ihre Übertretung : eine Untersuchung über die rechtmässige Handlung und die Arten des Delikts. Band 1: Normen und Strafgesetze; Band 2: Schuld und Vorsatz: Hälfte 1: Zurechnungsfähigkeit - Schuld. Hälfte 2: Der rechtswidrige Vorsatz; Band 3: Der Irrtum; Band 4: Die Fahrlässigkeit.
%23282978: Binding, Karl. - Lehrbuch des gemeinen deutschen Strafrechts II : besonderer Teil 1. Erste Hälfte.
%23154479: Binding, Paul. - Imagined corners : exploring the world's first atlas.
%2354406: Binding, Karl. - Die Normen und ihre Übertretung. Band 4: Die rechtmässige Handlung und die Arten des Delikts. 1. Abt.: Die geschichtlige Entwicklung des Fahrlässigkeitsbegriffs.
%23289614: Bindle, Jerome (ed.). - Making peace with the earth : what future for the human species and the planet?.
%2394508: Bindoff, S.T. - The Scheldt question to 1839.
%23296060: Bindokat, Karla. - Effi Briest : Erzählstoff und Erzählinhalt.
%23138974: Bindschedler, Maria - Nietzsche und die Poetische Lüge.
%2315904: Bindschleder, Rudolf L. - Rechtsfragen der europäischen Einigung : ein Beitrag zu den Lehre von den Staatenverbindungen.
%23231117: Binet, Helene - Ingenhoven Overdiek and Partner: Energies.
%23291136: Binet-Grosclaude, Aurélie. - L'avant-procès pénal : étude comparée Angleterre-France.
%23136231: Binfield, Clyde (ed.) - Sainthood Revisioned. Studies in Hagiography & Biography.
%23288862: Bing, Jon. - Handbook of legal information retrieval.
%23126471: Binger, Juliette (ed.) - Martin Buber : zijn leven en zijn werk.
%23133303: Binkley, R. (eds.) - Agent, Action and Reason.
%23262148: Binnendijk, Willem. - Anti-epileptica : samenvattend medisch en chemisch-pharmacologisch overzicht.
%2316027: Binnendijk, Chandra van & Paul Faber (eds.) - Sranan : cultuur in Suriname.
%23290017: Binnert, Eric (ed.) - Qu'attendez-vous d'une institution artistique du 21e siècle? = What do you expect from an art institution in the 21st century? : Palais de Tokyo, 2001.
%23232611: Binsbergen, Wim van. - Tears of rain : ethnicity and history in central western Zambia.
%2350721: Binsbergen, W.C. van. - Algemeen karakter van het crimineel wetboek voor het koningrijk Holland.
%2380039: Binswanger, Ludwig. - Einführung in die Probleme der allgemeine Psychologie.
%2351443: Bintliff, John L. - The Annales School and archaeology.
%23174755: Mediterranean Meeting on Bioethics (1st (1992 : Acireale, Sicily). - The quality of life : in the Mediterranean countries.
%2317852: Biolley, Tanguy de. - A new Class of Neo-classical Production Functions with Corresponding Investment Behaviour.
%23107878: Verkenningscommissie Biologie. - Biologie : het leven centraal.
%2348696: biology, Germany) Workshop in theoretical (1998 : Altenberg - The evolution of cognition.
%23194443: Biolsi, Thomas. - Deadliest enemies : law and the making of race relations on and off Rosebud Reservation.
%2364712: Birch, G.G. , L.F. Green, C.B. Coulson (editors). - Glucose syrups and related carbohydrates.
%2387665: Birch, G.G. - Health and food.
%2387693: Birch, G.G. - Sugar, science and technology.
%23290151: Bird, William L. & Harry R. Rubenstein. - Design for victory : World War II posters on the American home front.
%2346092: Birgus, Vladimir - Jaroslav Rossler: Czech Avant-Garde Photographer.
%23104177: Birk, Alfred. - Die Strasse : ihre verkehrs- und bautechnische Entwicklung im Rahmen der Menschheitsgeschichte.
%23137538: Birke, Ernst - Frankreich und Ostmittel-Europa im 19. Jahrhundert.
%23219084: Birke, Martin (ed.) - Handbuch Umweltschutz und Organisation : Ökologisierung - Organisationswandel - Mikropolitik.
%2380415: Birken, Lawrence. - Consuming desire : sexual science and the emergence of a culture of abundance, 1871-1914.
%2375833: Birkenstock, Heinrich. - Das Recht des konzernfreien Aktionärs auf Umtausch von Aktien. Diss.
%23197068: Birkinshaw, Patrick J. - The European Union Legal Order after Lisbon.
%2376285: Birkmeyer, Karl von. - Schuld und Gefährlichkeit in ihre Bedeutung für die Strafbemessung. Erörtert an hand einer kritik des österreichischen Strafgesetzentwurfes von 1912.
%2378680: Birkmeyer, Karl von. - Münchener Festgabe für Karl von Birkmeyer : zum 27. Juni 1917 gewidmet von E. von Beling, F. Doerr, R. Frank, F. Kitzinger, G. Kleinfeller, A. Köhler, K. Neumeyer, und vom R. von Decker's Verlag G. Schenk.
%2376287: Birkmeyer, Karl von. - Studien zu dem Hauptgrundsatz der modernen Richtung im Strafrecht Nicht die Tat, sondern der Täter ist zu bestrafen.
%23162759: Birks, Peter (ed.) - The life of the law : proceedings of the tenth British legal history conference, Oxford 1991.
%23297020: Birks, Peter (ed.) - The frontiers of liability. Volume 2 : The Vienna Convention on the Sale of Goods : The Condition of the Law of Tort : Innovations in Contract :The Remedial Constructive Trust
%23193130: Birley, Sue & Ian C. Macmillan (eds.) - Entrepreneurship research : global perspectives : Proceedings of the Second Annual Global Conference on Entrepreneurship Research, London, U. K., 9-11 March 1992.
%23252589: Birlinger, Anton. - Aus Schwaben. Band 1 : Sagen, Legenden, Volksaberglauben.
%23296347: Birmingham, Kevin. - The sinner and the saint : Dostoevsky and the gentleman murderer who inspired a masterpiece.
%237742: Birnbaum, Karl. - Die psychopatischen Verbrecher.
%2397921: Birnie, Patricia W. & Alan Boyle. - International law and the Environment.
%239155: Birnie, Willem. - Terugvordering wegens ongeoorloofde oorzaak.
%2324783: Biro, J.I. & Robert W. Shahan (eds.) - Mind, brain, and function : essays in the philosophy of mind.
%23149034: Birrell, A. - Popular Songs and Ballads of Han China.
%23104179: Birt, Theodor. - Das antike Buchwesen in seinem Verhältnis zur Literatur : mit Beiträgen zur Textgeschichte des Theokrit, Catull, Properz und anderer Autoren.
%23284551: Bisang, Bruno. - Bruno Bissano : 30 years of polaroids.
%23292165: Bischoff, Laurie (ed.) - Hodler // Parallelismus.
%23224605: Bischoff van Heemskerck, Suzanne. - The UN convention on the rights of the child : a comparative study.
%23263804: Biscop, Sven & Jan Joel Andersson (eds.) - The EU and the European Security Strategy: Forging a Global Europe.
%2371935: Bishop, Donald G. - The administration of United States foreign policy through the United Nations.
%23119668: Bishop, Peter. - An Archetypal Constable : national Identity and the Geography of Nostalgia.
%23297326: Bishop, Chris. - Huey Cobra Gunships [1965-2005].
%2372114: Bisinger, Josef. - Der Agrarstaat in Platons Gesetzen.
%23264411: Biskup, Manfred, Vassilis Filias & Iván Vitányi (eds.) for the European Coordination Centre for Research and Documentation in Social Sciences. - The family and its culture : an investigation in seven East and West European countries.
%2380587: Bisley, Nick - Building Asia's Security (Adelphi series).
%23104181: Bismarck, Otto von. - Politische Reden des Fürsten Bismarck : historisch-kritische Ausgabe in 14 Bände. Band 1: Die Reden des Abgeordneten von Bismarck-Schönhausen im Vereinigten Landtage, im Deutschen Parlament zu Erfurt und in der Zweiten Kammer des Preussischen Landtags 1847-1852; Band 2: Die Reden des Ministerpräsidenten von Bismarck-Schönhausen im Preussischen Landtage 1862-1865; Band 3: Die Reden des Ministerpräsidenten und Bundeskanzlers Grafen von Bismarck im Preussischen Landtage und Reichstage des Norddeutschen Bundes 1866-1868; Band 4: Die Reden des Ministerpräsidenten und Bundeskanzlers Grafen von Bismarck im Preussischen Landtage, im Reichstage des Norddeutschen Bundes und im Deutschen Zollparlament 1868-1870; Band 5: Die Reden des Ministerpräsidenten und Reichskanzlers Fürsten von Bismarck im Preussischen Landtage und im Deutschen Reichstage 1871-1873; Band 6: Die Reden des Ministerpräsidenten und Reichskanlers Fürsten von Bismarck im Preussischen Landtage und im Deutschen Reichstage 1873-1876; Band 7: Die Reden des Ministerpräsidenten und Reichskanzlers Fürsten von Bismarck im Preussischen Landtage und im Deutschen Reichstage 1877-1879; Band 8: Die Reden des Ministerpräsidenten und Reichskanzlers Fürsten von Bismarck im Preussischen Landtage, im Deutschen Reichstage und im Preussischen Volkswirtschaftsrathe 1879-1881; Band 9: Die Reden des Ministerpräsidenten und Reichskanzlers Fürsten von Bismarck im Preussischen Landtage und im Deutschen Reichstage 1881-1883; Band 10: Die Reden des Reichskanzlers Fürsten von Bismarck im Deutschen Reichstage 1884-1885; Band 11: Die Reden des Ministerpräsidenten und Reichskanzlers Fürsten von Bismarck im Preussischen Landtage und im Deutschen Reichstage 1885-1886; Band 12: Die Reden des Ministerpräsidenten und Reichskanzlers Fürsten von Bismarck im Preussischen Landtage und Deutschen Reichstage 1886-1890; Band 13: Reden und Ansprachen des Ministerpräsidenten und Reichskanzlers a.D. Fürsten von Bismarck 1890-1897; Band 14: Nachträge und Gesamtregister zu den Reden des Fürsten Bismarck. Mit einer Facsimile-Beilage. Otto Eduard Leopold von Bismarck-Schönhausen (1815-1898), genannt der Eiserne Kanzler, war eine der politischen Hauptfiguren bei der Gründung des Deutschen Reichs 1871 als einheitlicher deutscher Nationalstaat und gilt als der eigentliche Reichsgründer. Zugleich wurde er erster Kanzler des neu gegründeten Reichs. Zuvor war Bismarck Bundeskanzler des Norddeutschen Bundes sowie Ministerpräsident und Aussenminister von Preussen gewesen.
%23176749: Bismut, J.M., L. Gross & K. Krickeberg. - Ecole d'été de probabilités de Saint-Flour X - 1980
%23252013: Bisschop, Willem Roosegaarde. - De opkomst der Londensche geldmarkt 1640-1826 : historische en kritische beschouwing.
%23291121: Bisson, Alexandre. - Feu Toupinel : comédie en trois actes.
%23295844: Bitsch, Hannelore. - Die Emanzipation der Frau : wie sie sich bei italienischen Autorinnen zwischen 1860 und 1920 darstellt AuteursHannelore Bitsch 1943-.
%23295783: Bitter, C.M. (ed.) - 30 jaar kort geding in strafzaken.
%23286590: Bitterauf, Theodor. - Die Traditionen des Hochstifts Freising. Band 2: 926-1283.
%23219295: Bitterauf, Theodor. - Die Traditionen des Hochstifts Freising. Band 2: 926-1283.
%23104183: Bitterauf, Theodor. - Die Traditionen des Hochstifts Freising.
%23253424: Bitterauf, Theodor. - Die Traditionen des Hochstifts Freising. Band 1 : 744-926.
%2382667: BITTERLICH, R0SWITHA. - Schwartz-weiss-kunst.
%23104185: Bitterlich-Willmann, Heinrich. - Otto Willmann Bibliographie 1861-1966.
%23292488: Bittner, Claudia. - Recht als interpretative Praxis : zu Ronald Dworkins allgemeiner Theorie des Rechts.
%23296921: Bittner, Ludwig: - Die Lehre von den völkerrechtlichen Vertragsurkunden.
%23107535: Bizer, Marc. - Homer and the politics of authority in Renaissance France.
%23211070: Bizet, Georges. - Carmen.
%23220250: Bjelic, Duscaronan I. - Galileo's pendulum science , sexuality , and the body-instrument link.
%23279265: Bjork, Daniel W. - B.f. Skinner: A Life.
%23258405: Bjørn-Andersen, Niels. - The human side of information processing : proceedings of the Copenhagen Conference on Computer Impact - 78, October 25-27, 1978.
%23225011: Blaas, P.B.M. - Henk Hoetink (1900-1963), een intellectuele biografie : recht en geschiedenis.
%23198546: Blaauw, Martijn Joan. - Contrastivism: reconciling skeptical doubt with ordinary knowledge.
%23260322: Blaauw, Eric & Lorraine Sheridan. - Psychopaths : current international perspectives.
%23279266: Blaazer, David. - The Popular Front and the Progressive Tradition: Socialists, Liberals and the Quest for Unity, 1884-1939.
%2342414: Black, Jeremy. - War in European History, 1494-1660: The Essential Bibliography (Essential Bibliography Series).
%23279723: Black, Jr., Charles L. - Impeachment : a handbook.
%23262427: Black, Henry Campbell. - Black's law dictionary : definitions of the terms and phrases of American and English jurisprudence, ancient and modern.
%23231571: Black, Johnny - Reveal: The Story of R.E.M.
%23290849: Black, Max. - Margins of precisions : essays in logic and language.
%2372876: Black, Georgina Dopico. - Perfect wives, other women : adultery and inquisition in early modern Spain.
%23293310: Black, Donald. - The manners and customs of the police.
%23202624: Black, Naomi. - Social feminism.
%23179496: Black, Crofton ... [et al.] - Islamic manuscripts : [catalogue].
%23294831: Black, Jeremy & Westhorp, Christopher. - Metropolis : mapping the city.
%23140933: Blackburn, Christopher A. - Napoleon and the Szlachta.
%23235864: BLACKBURN, S. - Practical Tortoise Raising and other Philosophical Essays.
%23108647: BLACKBURN, R.H. - Biblical Drama Under the Tudors.
%23287642: Blackburn, Ronald. - The Psychology of Criminal Conduct : Theory, Research and Practice.
%23297500: Blackburn, Ken. - Papieren vliegtuigen.
%232095: BLACKETT, P.M.S. - Military and political consequences of atomic energy.
%232093: BLACKETT, P.M.S. - Military and political consequences of atomic energy.
%23289719: Blackhawk, Ned & Isaiah Lorado Wilner (eds.). - Indigenous visions : rediscovering the world of Franz Boas.
%23286147: Blackshaw, Ian S - Sports, meditation and arbitration.
%23293004: Blackstone, William. - Commentaries on the laws of England : a facsimile of the first edition of 1765-1769. Volume 1. Of the rights of persons (1765); Volume 2. Of the right of things (1766); Volume 3. Of private wrongs (1768); Volume 4. Of public wrongs (1769).
%23159329: Blackstone, Bernard. - Virginia Woolf : a commentary.
%23114475: Blackwell, Richard J. - Behind the scenes at Galileo's trial : including the first English translation of Melchior Inchofer's Tractatus syllepticus.
%23226570: Blad, J.R. (ed). - Strafrechtelijke rechtshandhaving : aspecten en actoren belicht voor het academisch onderwijs.
%23252089: Blad, J.R. (ed). - Governing security under the rule of law?
%2386356: Bladen, Ronald - Ronald Bladen: Skulptur/Sculpture.
%23170943: Bladen, Vincent W. - From Adam Smith to Maynard Keynes : the heritage of political economy.
%2345664: Blagojevic, Borislav T. - Introduction aux droits socialistes.
%2367172: Blahnik, Manolo. - Manolo's new shoes.
%2368705: Blain, Virginia, Patricia Clements & Isobel Grundy. - The feminist companion to literature in English : women writers from the middle ages to the present.
%23290667: Blair, Margaret M. & Thomas A. Kochan (Eds.) - The New Relationship: Human Capital in the American Corporation.
%23135754: Blaisdell, T.C. - The Federal Trade Commission : an experiment in the control of business.
%23214957: Blaisse, P.A. - De Nederlandse handelspolitiek (De Nederlandse volkshuishouding tussen twee wereldoorlogen).
%23211418: Blake, Leonard W. - Plants from the past.
%23222897: Blake, Andrew (ed.) - Living through pop.
%2356591: Blake, Catriona. - The charge of the parasols. Women's entry to the medical profession.
%23288425: Blake, Tupper Ansel; Madeleine Graham Blake & William Kittredge - Balancing water : restoring the Klamath Basin
%23242051: Blake, Kathleen - The Pleasures of Benthamism: Victorian Literature, Utility, Political Economy.
%23124819: Blake, R.E. - The Essays de méditations poétiques of Frère Zacharie de Vitré. A study in baroque poetics.
%23260041: Blake, Andrew & Alan Yuille (eds.) - Active Vision.
%23155343: Blake, Joanna. - Routes to child language : evolutionary and developmental precursors.
%23163355: Blake, N.F. - William Caxton and English literary culture.
%2319212: Blakeley, Thomas J. (ed.) - Themes in Soviet Marxist Philosophy. Selected articles from the Filosofskaja Enciklopedija.
%2319367: Blakeley, Thomas J. - Soviet Scholasticism.
%2319253: Blakeley, Thomas J. - Soviet Philosophy : a general introduction to Contemporary Soviet Thought.
%23229650: Blakeley, Georgina., Bryson, Valerie. - Marx and other four-letter words.
%23130258: Blakely, Robert L. (ed.) - King Site: Continuity and Contact in Sixteenth-Century Georgia
%23282263: Blakesley, Christopher L. - Terror and anti-terrorism : a normative and practical assessment.
%23291536: Blalock, Hubert Morse. - Social statistics.
%2360230: Blaman, Anna. - Ik droomde dat ik met haar in een duinpan lag.
%23285194: Blaman, Anna. - Eenzaam avontuur : roman.
%23276571: Blanc, Emmanuel. - La nouvelle profession d'Avocat : commentaire de la loi du 31 decembre 1971 et des decrets des 21 avril, 9 juin, 13 juillet et 25 aout 1972.
%23125784: Blanc, Neil le. - Transformatie van zorgsystemen : structuur, dynamiek en transformatie.
%2392868: Blanc, Olivier. - Last letters: prisons and prisoners of the French revolution, 1793-1794.
%23296870: Blanc, Paul Le. - US Trotskyism 1928-1965. Part 3 : Resurgence : uneven and combined development.
%23253672: Blanchard, Olivier. - The transition in Eastern Europe. Volume 1: Country studies.
%23253682: Blanchard, Oliver ... [et al.] - Post-communist reform : pain and progress.
%2388331: Blanchard, Olivier Jean - Restoring Europe's Prosperity: Macroeconomic Papers from the Centre for European Policy Studies (Centre for European Policy Studies (CEPS) Series).
%23253671: Blanchard, Olivier. - The transition in Eastern Europe. Volume 2: Restructuring.
%23278873: Blanchard, Pascal; Nicolas Bancel & Sandrine Lemaire (eds.) - La fracture coloniale : la société française au prisme de l'heritage colonial.
%23285484: Blanchot, Maurice. - Desperate clarity : chronicles of intellectual life, 1942.
%23244231: Blanco, Luis Ortiz - Market Power in EU Antitrust Law.
%2317870: Blanco, Cicely. - The determinants of regional factor mobility.
%23181676: Blandford, Edmund L. - SS intelligence : the Nazi Secret Service.
%23293356: Blanes, Ruy Llera. - A Prophetic Trajectory Ideologies of Place, Time and Belonging in an Angolan Religious Movement.
%23239431: Blank, Robert H. & Janna C. Merrick (eds.) - End-of-life decision making : a cross-national study.
%23183379: Blank, J.L.T., Evelien Eggink & A.H.Q.M. Merkies. - Tussen bed en budget : een empirisch onderzoek naar de doelmatigheid van algemene en academische ziekenhuizen in Nederland.
%23241222: Blanke, Thomas (ed.) - Recasting worker involvement? : recent trends in information, consultation and co-determination of worker representatives in a Europeanized arena.
%23236278: Blankenburg, Erhard, Jacques Commaille & Marc Galanter. - Disputes and litigation.
%23261754: Blankenburg, Erhard & Jann Fiedler (eds.) - Die Rechtsschutzversicherungen und der steigende Geschäftsanfall der Gerichte.
%23261718: Blankenburg, Erhard & Wolfgang Kaupen (eds.) - Rechtsbedürfnis und Rechtshilfe : empirische Ansätze im internationalen Vergleich.
%23204925: Blankenburg, Erhard & Rüdiger Voigt. - Implementation von Gerichtsentscheidungen.
%2339212: Blankhart, J.E. - Beklagmeerdere bedankt!? : een maritieme visie met betrekking tot de rechtsmiddelen in het militaire tuchtrecht.
%23142398: Blankhart, J.E. - Beklagmeerdere bedankt!? : een maritieme visie met betrekking tot de rechtsmiddelen in het militaire tuchtrecht.
%23140709: Blankman, K. - Curatele voor Personen met een Geestelijke Stoornis en Beschouwing op Maat.
%23186901: Blanpain, Roger ... [et al.] - Comparative labour law and industrial relations.
%23233280: Blanpain, Roger ... [et al.] - The changing face of labour law and industrial relations : liber amicorum for Clyde W. Summers.
%23183468: Blanpain, Roger ... [et al.] - Medezeggenschap op Europees niveau : de EU richtlijn van 22 september 1994.
%239098: Blanpain, Roger ... [et al.] - Legal and contractual limitations to working-time in the European Community member states.
%23188956: Blanpain, Roger ... [et al.] - Legal and contractual limitations to working-time in the European Community member states.
%23194126: Blanpain, Roger ... [et al.] - Comparative labour law and industrial relations in industrialised market economies.
%23139429: Blanpain, Roger ... [et al.] - Contractual policies concerning continued vocational training in the European Community member states.
%23139430: Blanpain, Roger (ed.) - Discriminación en el empleo = Discrimination in employment. (XV Congreso mundial del derecho del trabajo y de la seguridad social = XV World congress of labour law and social security : 22-26 September 1997, Buenos Aires, Argentina. Volume I).
%23139726: Blanpain, Roger (ed.) - Los derechos humanos y la seguridad social = Human rights and social security. (XV Congreso mundial del derecho del trabajo y de la seguridad social = XV World congress of labour law and social security : 22-26 September 1997, Buenos Aires, Argentina, Volume III).
%23150311: Blanpain, Roger. - Codex Europees arbeids- en sociaal zekerheidsrecht 2001-2002.
%23208778: Blanqui, Adolphe. - Histoire de l'économie politique en Europe, depuis les anciens jusqu'à nos jours : suivie d'une bibliographie raisonnée des principaux ouvrages d'économie politique.
%23113863: Blansch, Kees le. - Milieuzorg in bedrijven : overheidssturing in het perspectief van de verinnerlijkingsbeleidslijn.
%23293333: Blanton, Virginia & Helene Scheck (eds.) - Intertexts : studies in Anglo-Saxon culture presented to Paul E. Szarmach.
%2342098: Blaser, Werner. - Mies van der Rohe. [Italian edition].
%23285172: Blashford-Snell, John & Richard Snailham. - Kota Mama : retracing the lost trade routes of ancient South American peoples.
%2397250: Blasier, Cole. - The giant's rival : the USSR and Latin America.
%23105071: Bläsing, J.F.E. - Das goldene Delta und sein eisernes Hinterland 1815-1851. Von niederländische-preussischen zu deutsch-niederländischen Wirtschaftsbeziehungen.
%23241976: Blasius, Dirk. - Bürgerliche Gesellschaft und Kriminalität : zur Sozialgeschichte Preussens im Vormärz.
%23296667: Blasius, Dirk & Eckart Pankoke. - Lorenz von Stein : geschichts- und gesellschaftswissenschaftliche Perspektiven.
%23117181: Blass, Friedrich. - Philology of the gospels.
%23274035: Blaszczyk, Regina Lee (ed.) - Producing Fashion: Commerce, Culture, and Consumers .
%2318500: Blaug, Mark., Blaug, Mark & Paul Sturges (eds.) - (ed.). Who's who in economics. A biographical dictionary of major economists 1700-1981.
%23257409: Blaug, Mark & Paul Sturges (eds.) - (ed.). Who's who in economics : a biographical dictionary of major economists 1700-1981.
%23118337: Blaug, Mark. - The methodology of economics : or how economists explain.
%23250724: Blaug, Mark (ed.) - John Maynard Keynes (1883-1946).
%23250892: Blaug, Mark (ed.) - The economics of the arts.
%23185800: Blauw, Johannes. - Goden en mensen. Plaats en betekenis van de heidenen in de Heilige Schrift.
%23291848: Blauw, Jan Nico. - Op weg naar kwaliteit : integrale kwaliteitszorg als innovatie.
%23296802: Blauwendraat, Hendrik. - Worsteling naar waarheid : de opkomst van wiskunde en informatica aan de VU.
%23168824: BLAUWHOF, GERTRUD. - Van passie tot professie. Vrouwelijke vliegers in de Nederlandse luchtvaart.
%23283814: Blazer, Carel. - Carel Blazer : Zeeland droog.
%23237720: Blecha, Peter. - Crossroads : the Experience Music Project collection .
%23273617: Blechman, Nicholas - Empire: vol. 9: Nozone
%233764: Blécourt, A.S. de. - Kort begrip van het Oud-Vaderlands Burgerlijk Recht. 6e druk bew. H.F.W.D. Fischer.
%23118194: Blécourt, A.S. de. - Ambacht en Gemeente : de regeering van een Hollandsch dorp gedurende de 17e, 18e en 19e eeuw.
%2358610: Blécourt, A.S. de (e.a.) - Memorialen van het Hof (den Raad) van Holland, Zeeland en West-Friesland, van den Secretaris Jan Rosa. Deelen I, II en III.
%23216175: Blécourt, A.S. de. - De juridische leeskamers te Leiden.
%2312951: Blécourt, A.S. de. - Kort Begrip van het Oud-Vaderlandsch Burgerlijk Recht. 4e druk.
%23122213: Blécourt, Willem de. - Termen van toverij : de veranderende betekenis van torverij in Noordoost-Nederland tussen de 16de en 20ste eeuw.
%23646: Blécourt, Willem de. - Het Amazonenleger : irreguliere genezeressen in Nederland, 1850-1930.
%23279121: Blécourt, A.S. de. - Het Stadsmeierrecht in de Groninger Veenkoloniën.
%2382195: Blécourt, A.S. de. - Kort Begrip van het Oud-Vaderlandsch Burgerlijk Recht. 3e druk.
%23106043: Blécourt, A.S. de. - Kort Begrip van het Oud-Vaderlandsch Burgerlijk Recht. 3e druk.
%23291815: Bleeker, W.; A. Blaauw & J.J. Raimond, Jr. - Een halve eeuw weer- en sterrenkunde.
%23293223: Bleeker, Maaike. - Anatomy live: performance and the operating theatre.
%23295055: Bleeker, T.R. ... [et al.] - Sanctionering van ondernemingen en bestuurders in het bestuursstrafrecht : samen werken is samen de klos?
%23295315: Bleeker, Sywko. - Geïllustreerd handboek over bloemisterij, ten dienste van vakman en liefhebber zoowel als van het onderwijs.
%23278997: Bleeker, Maaike. - Anatomy live : performance and the operating theatre.
%23164876: Blei, Franz. - Über Wedekind, Sternheim und das Theater : fünfzehn Kapitel.
%23185973: Bleiber, Fritz; Otto Göppert & Paul Baradon. - Handbuch des Völkerrechts. Band 4 : die Entstehung der Völkerbundsatzung. 4-1 : De Völkerbund : die Entstehung der Völkerbundsatzung; 4-1B : Der Völkerbund : Organisation und Tätigkeit; 4-2 : Das System der politische Staatsverträge seit 1918.
%23251166: Bleicken, Jochen. - Verfassungs- und Sozialgeschichte des Roemischen Kaiserreiches. 2 Bände.
%23193136: Bleker, H. - Na(ar) goed overleg ... : achtergronden en verbeteringen van overleg in het openbaar bestuur in het bijzonder in verhoudingen tussen overheden.
%23262603: Blelloch, Guy E. - Vector Models for Data-Parallel Computing (Artificial Intelligence).
%23281443: Bles, Ch. - Lessen in de gezondheidsleer : voor de leerlingen van de Amsterdamsche vakschool voor heilgymnastiek en massage.
%238980: Bles, Albert Edward. - De Local Goverment Act, 1888: Schets van het Engelsche Graafschapsbestuur.
%23285871: Blessing, Marlene. - Create Jewelry: Glass: Brilliant Designs to Make and Wear (Create Jewelry series).
%23285892: Blessing, Marlene. - Crystals.
%2382189: Bletz, F. & R. Praaning. - (ed.) The future of european defence : proceedings of the second international Round Table Conference of the Netherlands Atlantic Commision on May 24 and 25, 1985.
%23265284: Bleuler, M. ... [et al.] - Grundlagenforschung zur Psychiatrie. Teil B. (Psychiatrie der Gegenwart : Forschung und Praxis, Band 1/1B).
%23128026: Bleuler, Eugen. - Dementia Praecox oder Gruppe der Schizophrenien.
%2372117: Bley, Helmar. - Die Universitätskörperschaft als Vermögensträger, dargestellt am Beispiel der Universität Freiburg i.Br.
%23295034: Blick, Andrew. - Stretching the constitution : the Brexit shock in historic perspective.
%23241453: Blieck, L.A. de ... [et al.] - Algemene wet inzake rijksbelastingen. 9e herziene druk.
%23288812: Bliesener, Thomas; Andreas Beelmann & Marc Stemmler (eds.). - Antisocial behavior & crime : contributions of developmental and evaluation research to prevention and intervention.
%23296385: Blijdenstein, Lutinus Jolle. - Het recht van den staat op de nalatenschap.
%23265979: Blijdenstein, Lutinus Jolle. - Het recht van den staat op de nalatenschap.
%23294542: Blijdenstijn, Roland K.M. - Tastbare tijd : cultuurhistorische atlas van de provincie Utrecht.
%23153142: Blijstra, R. - B. Merkelbach.
%2363140: Blink, J.G. - Beschouwingen naar aanleiding van den woningnood.
%23170580: Blink, G.J. - Enkele hoofdstukken productie-, distributie- en uitvoerpolitiek : de Kaasvereeniging 1915-1918.
%23249587: Blioumi, Aglaia. - Transkulturelle Metamorphosen : deutschsprachige Migrationsliteratur im Ausland am Beispiel Griechenland : Monographie , Anthologie.
%23293229: Bliss, Michael. - Banting : a biography.
%23243443: Bloch, Marianne - Women and Education in Sub-Saharan Africa: Power, Opportunities, and Constraints (Women and Change in the Developing World).
%2343455: Bloch, Felix. - Fundamentals of statistical mechanics : manuscript and notes.
%23282799: Bloch, R. Howard & Stephen G. Nichols (eds.) - Medievalism and the modernist temper.
%23250908: Bloch, Ernst. - Traces.
%23286929: Bloch, Iwan & Georg Loewenstein. - Die Prostitution.
%23266230: Bloch, Ernst. - Das Prinzip Hoffnung : in fünf Teilen,
%23292940: Bloch, Ernst. - Essays on the philosophy of music.
%23254048: Bloch, Julius M. ... et al. (ed.) - An Account of Her Majesty's Revenue in the Province of New York, 1701-09: the Customs Records of Early Colonial New York.
%23481: Bloche, M. Gregg (ed.) - The privatization of health care reform : legal and regulatory perspectives.
%23222393: Block, Fred & Robert Heilbroner. - The vampire state : And other myths and fallacies about the US economy .
%2344026: Block, Zenas & Ian C. Macmillan. - Corporate Venturing: Creating New Businesses Within the Firm.
%23109510: Block, A.L. de - Scandinavische Samenwerking inzake Wetgeving.
%23293045: Block, Ned; Owen Flanagan & Güven Güzeldere (eds.) - The nature of consciousness : philosophical debates.
%23233344: Blockmans, Steven & Sacha Prechal (eds.) - Reconciling the deepening and widening of the European Union.
%23189066: Blockmans, W.P. & M.E.H.N. Mout (eds.) - The world of emperor Charles V.
%23281252: Blocq van Scheltinga, Joannes Guilielmus de. - Specimen juridicum inaugurale, de parte bonorum, quam conjux, cui sunt liberi prioris thori, dare potest secundo conjugi, ex jure hodierno.
%2341069: Bloechl, Jeffrey. - Liturgy of the Neighbor: Emmanuel Levinas and the Religion of Responsibility.
%23240695: Bloed, Arie & Wilco de Jonge. - Legal aspects of a new European infrastructure.
%23232532: Bloed, Arie & & Ramses A. Wessel (eds.) - The Changing Functions of the Western European Union (WEU) : Introduction and Basic Documents.
%23281026: Bloed, Arie & Pieter van Dijk (eds.) - Protection of minority rights through bilateral treaties : the case of Central and Eastern Europe.
%23214352: Bloed, Arie. - Forty years International Court of Justice : jurisdiction , equity and equality.
%2383508: Bloed, Arie & Wilco de Jonge. - Legal aspects of a new European infrastructure.
%23246274: Bloed, Arie (ed.) - The Conference on Security and Co-Operation in Europe:Basic Documents, 1993-1995.
%23243101: Bloed, Arie (ed.) - From Helsinki to Vienna : basic documents of the Helsinki process.
%23243786: Bloed, Arie (ed.) - The Conference on Security and Cooperation in Europe : analysis and basic documents, 1972-1993.
%23220620: Bloed, Arie (ed.) - European Yearbook of Minority Issues : Volume 5, 2005/6.
%23220618: Bloed, Arie (ed.) - European Yearbook of Minority Issues : Volume 4, 2004/5.
%23210913: Bloed, Arie & Pieter van Dijk (eds.) - The human dimension of the Helsinki process : the Vienna follow-up meeting and its aftermath.
%23246320: Bloed, Arie (ed.) - The Challenges of Change : The Helsinki Summit of the CSCE and Its Aftermath.
%23200349: Bloem, A.L. - Stichting brandweeropleiding in Nederland. Leerstof voor pompbediener bij de brandweer.
%23286559: Bloembergen, Samuel Henricus. - Opmerkingen over het schorsings- en vernietigingsrecht en de middelen van executie tegenover waterschappen.
%23288802: Bloembergen, Edwin W. - Combating organized crime : a study on undercover policing and the follow-the-money strategy.
%23108717: Bloembergen, A.R. & W.J. Slagter. - Contracten met de overheid, in het bijzonder in de bouw. Projectontwikkelingscontracten.
%2329848: Bloembergen, Auke. - Over papier aan toonder.
%2322116: Bloembergen, Samuel Henricus. - Opmerkingen over het schorsings- en vernietigingsrecht en de middelen van executie tegenover waterschappen.
%23154558: Bloembergen, A.R. (e.a.) - Rechtshandeling en Overeenkomst.
%23277570: Bloembergen, A.R. & Lindenbergh, Siewert D. - Schadevergoeding: algemeen, deel 1.
%23190830: Bloemen Waanders, Henri Louis van. - De wissel voor rekening van eenen derde.
%23147360: Bloemendaal, Jan. - Constructing identities : ethnicity and race in Katherine Anne Porter.
%23136251: Bloemgarten, Salvador. - Henri Polak : Sociaal democraat 1868-1943.
%23101100: Bloes, Robert. - Le Plan Fouchet et le problème de l'Europe politique.
%2328653: Blois, Matthijs de. - Het recht op de persoonlijke integriteit in het internationale recht. Diss.
%2375308: Blois, M. de (e.a). - Contouren van het recht.
%237154: Blok, A.J. & L.Ch. Besier. - Het Nederlandsche strafproces. 3 Delen.
%23101609: Blok, F.F. - Nicolaas Heinsius in Napels (april-juli 1647)
%23291711: Blok, Aleksandr. - Sobranie Sotshinenij (= Collected works). Volume 1-8. With : [2]. Zapisnye knizki (=Diaries): 1901-1920
%23101605: Blok, D.P., J.W.J. Burgers, E.C. Dijkhof, P.A. Henderikx en G. Herwijnen (eds.); Kruisheer, Jaap. - Datum et actum : Opstellen aangeboden aan Jaap Kruisheer ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag.
%23279125: Blok, P.J. (ed.). - Leidsche rechtsbronnen uit de middeleeuwen. (Oude Vaderlandsche Rechtsbronnen, 1e reeks Nr. 6). (= Werken der Vereenigng tot uitgave der bronnen van het Oude Vaderlandsche Recht)
%23283818: Blok, Diane & Marlo Broekmans. - Invisible forces : (photographs).
%23101607: Blok, F.F. - Contributions to the History of Isaac Vossius' Library.
%23292618: Blok, A.J. & L.Ch. Besier. - Het Nederlandsche strafproces. 3 Delen.
%23195904: Blok, Wouter. - P.C. Boutens en de nalatenschap van Andries de Hoghe.
%23295108: Blok, P.J. - Geschiedenis van het Nederlandsche Volk. 4e deel : [de Fransche Tijd].
%23182595: Blok, Willem Leo. - Woordkeus en Stijlniveau van de 1e, 3e, 4e en 13e epode van Horatius.
%23255786: Blok, P.J. (ed.). - Relazioni veneziane : Venetiaansche berichten over de Vereenigde Nederlanden van 1600-1795.
%2324895: Blok, P.J. (ed.). - Leidsche rechtsbronnen uit de middeleeuwen. (Oude Vaderlandsche Rechtsbronnen, 1e reeks Nr. 6). (= Werken der Vereenigng tot uitgave der bronnen van het Oude Vaderlandsche Recht)
%234069: Blokland, T. & G. Filippo. - Aanmerkelijk-belangregeling, consumptieve rente, en vermogensbelasting : hoofdlijnen van het wetsvoorstel 24761.
%23148165: Blokland, Arjan. - Crime over the life span : trajectories of criminal behavior in Dutch offenders.
%23221444: Blokland, T. & M. van Olffen. - Uitgifte, verkoop en levering van (beperkte rechten op) aandelen op naam.
%23287836: Blokland, Arjan & Paul Nieuwbeerta (eds.) - Developmental and life course studies in delinquency and crime : a review of contemporary Dutch research.
%23119479: Blokland, H.T. - Vrijheid autonomie emancipatie : een politiekfilosofische en cultuurpolitieke beschouwing.
%23210926: Blokland, T. - Winst uit aanmerkelijk belang : de aanmerkelijk belang-regeling in de Wet op de inkomstenbelasting 1964.
%2357432: Blokland, Hans. - De modernisering en haar politieke gevolgen: Weber, Mannheim en Schumpeter.
%23184602: Blokland, Els van (e.a.) - Onzekere rechten : onderzoek naar de rechtspositie van vrouwen met een afhankelijke verblijfsvergunning na scheiding.
%23287085: Blokland, T. - Winst uit aanmerkelijk belang : de aanmerkelijk belang-regeling in de Wet op de inkomstenbelasting 1964.
%23229856: Blom, Ad van der; Ernest Kurpershoek, Claudia Thunnissen. - Nederlandse schilderkunst : tussen detail en grandeur.
%23230702: Blom, Tannelie (ed.) - Reviewing Europe : missed opportunities and possible potential.
%23195287: Blom, M.A. - Prospectusaansprakelijkheid van de lead manager.
%23297209: Blom, M.A. & J.M. Boll. - Prospectusaansprakelijkheid,
%23296825: Blom, Ron. - In het spoor van Domela Nieuwenhuis : vroeg communisme en radicaal socialisme in Friesland (1907-1935).
%23226904: Blom, Joop ... [et al.] - De Vondelstraat : verslagen van Radio STAD 29 februari-3 maart 1980.
%2395360: Blom, T. e.a. (ed). - Naar een consistent drugsbeleid.
%23218059: BLOM, N. VAN DER. - Florislegium. Bloemlezing uit de Erasmiaanse, Rotterdamse en andere opstellen van Drs. N. van der Blom, hem aangeboden bij zijn afscheid van het Arasmiaans Gymnasium. Bezorgd en Ingeleid door Drs. J. Smit en Drs. J. Spoelder.
%2322891: Blom, Hans W. - Morality and causality in politics : the rise of naturalism in Dutch seventeenth-century political thought.
%2388358: Blom-Cooper, L. & G. Drewry (eds.) - Law and morality: a reader.
%23132411: Blom, T. e.a. (ed). - Drugs in het recht : recht onder druk.
%23294771: Blom, Esther ... [et al.] (eds.) - Nature in war : biodiversity conservation during conflicts : International Seminar.
%23150803: Blom, Sarah V. - Intellectuele vorming in Nederland en Frankrijk : een vergelijkend onderzoek naar deelname aan intellectuele vorming in het Franse en het Nederlandse voortgezet onderwijs.
%23280342: Blom. J.C.H. ... [et al.] - Een brandpunt van geleerdheid in de hoofdstad : de Universiteit van Amsterdam rond 1900 in vijftien portretten.
%23294891: Blom, Onno. - Young Rembrandt : a biography.
%23262266: Blom, Alfred. - Causaliteit in het verzekeringsrecht.
%23262075: Blom, Ron & Theunis Stelling - Niet voor god en niet voor het vaderland. Linkse soldaten, matrozen en hun organisaties tijdens de mobilisatie van '14-'18
%2320043: Blomberg, Aletta B. - Integrale handhaving van milieurecht : een juridische studie over de handhaving van milieurecht in een democratische rechtsstaat.
%23294664: Blomberg, Aletta B.; Toon de Gier, Marleen van Rijswick & Rob Widdershoven (eds.) - Van Utrecht via Brussel naar Maastricht : opstellen over de betekenis van het Europees recht voor het omgevingsrecht en het algemeen bestuursrecht.
%23111397: Blomberg, A.B. & F.C.M.A. Michiels. - Handhaven met effect : een empirisch-juridische studie naar de mogelijkheden voor een effectieve handhaving van het milieurecht.
%23293681: Blömeke, Heinrich. - Revolutionsregierung und Volksbewegung (1793-1794) : die Terreur im Departement Seine-et-Marne (Frankreich).
%23189618: Blomkwist, J.W.H. - Borgtocht.
%23107389: Blomkwist, J.W.H. - Borgtocht.
%23178918: Blomley, Nicholas (a.o.) ed. - The legal geographies reader.
%2341802: Blomstrom, Professor Magnus - Diverging Paths: Comparing a Century of Scandinavian and Latin American Economic Development (Inter-American Development Bank).
%23105517: Blondé, B. - De sociale structuren en economische dynamiek van 's-Hertogenbosch, 1500-1550.
%23294356: Blondel, Jean. - Comparative Legislatures.
%2322223: Blonk, W.A.G. - Enige aspekten en problemen van het goederenvervoer tussen de Lid-Staten van de EEG, met name t.a.v. de kwantitatieve beperkingen en kwalitatieve belemmeringen.
%2349415: BLOOM, H. - Ruin the sacred truths. Poetry and belief from the bible to the present.
%23189758: Bloom, Samuel William. - The word as scalpel : a history of medical sociology.
%2391413: Bloom, Murray Teigh. - The trouble with lawyers.
%23294585: Bloomfield, Louis M. - Crimes Against Internationally Protected Persons : Prevention and Punishment: An Analysis of the U.N.Convention.
%23283390: Bloomfield, Louis M. & Gerald Francis FitzGerald. - Crimes against internationally protected persons, prevention and punishment : an analysis of the UN Convention.
%2345924: BLOS, E. - Die Krisis in der Medizin. (Vortrag).
%23287073: Blossfeldt, Karl; Francis Bruguière & Thomas Ruff. - No two alike : Karl Blossfeldt, Francis Bruguière, Thomas Ruff
%23280354: Blotkamp, Karel. - Keuzen. : beschouwingen over hedendaagse Nederlandse kunstenaars.
%23293713: Blotkamp, Carel. - Carel Visser.
%2375251: Blotkamp, Carel. - Mondrian.
%23292788: Blotkamp, Carel ... [et al.]. - De beginjaren van De Stijl : 1917-1922.
%23115496: Blount, Thomas Pope. - De Re Poetica or Remarks on Poetry.
%23287867: Bluhm, William T. - Theories of the political system classics of political thought and modern political analysis.
%23112412: Blühm, Elger, Jörn Garber, Klaus Garber (eds.) - Hof, Staat und Gesellschaft in der Literatur des 17. Jahrhunderts.
%23284761: Blum, Deborah. - The poisoner's handbook : murder and the birth of forensic medicine in Jazz Age New York.
%2386840: Blum, John Morton. - Liberty, justice, order : essays on past politics.
%23293127: Blum, Edward J. - W.E.B. Du Bois, American prophet.
%23289573: Blum, Mark E. - Continuity, quantum, continuum, and dialectic : the foundational logics of western historical thinking.
%23263333: Blum, Bruce I. - TEDIUM and the Software Process.
%23271438: Blum, Carol - Strength in Numbers: Population, Reproduction, and Power in Eighteenth-Century France.
%23294809: Blum, Deborah. - The Poison Squad : One Chemist's Single-minded Crusade for Food Safety at the Turn of the Twentieth Century.
%23194812: Blum, Alan F. - Theorizing.
%23178446: Blum, Virginia L. - Flesh wounds : the culture of cosmetic surgery.
%23271118: Blumauer, Aloys. - Virgils Aeneis. 1.-9. Buch.
%23271116: Blumauer, Aloys. - Gedichte. 1.-4. Theil.
%23286663: Blumberger, J.Th. Petrus. - De nationalistische beweging in Nederlandsch-Indië.
%23262245: Blumberger, J.Th. Petrus. - De communistische beweging in Nederlandsch-Indië.
%23231779: Blume, Klaus. - Die subjektiven Grenzen der Rechtskraft im Rahmen des [Paragraphen] 325 II ZPO.
%2367223: Blume, Dorlis ... [et al.] - Im Namen der Freiheit! : Verfassung und Verfassungswirklichkeit in Deutschland : 1849 - 1919 - 1949 - 1989.
%2321219: Blume, Eugen., Joachim Jäger, Gabriele Knapstein (eds.) - Friedrich Christian Flick Collection im Hamburger Bahnhof.
%23197759: Blume, Otto. - Normen und Wirklichkeit einer Betriebsverfassung.
%23667: Blumenberg, Werner. - Karl Marx : an illustrated history.
%2341182: Blumenfeld, Samuel L. - Property in a humane economy.
%23290206: Blumenthal, Karen. - Let me play : the story of Title IX : the law that changed the future of girls in America.
%23293237: Blumenthal, Sidney. - All the powers of Earth : the political life of Abraham Lincoln, 1856-1860.
%23293802: Blumenthal, Sidney. - The strange death of Republican America : chronicles of a collapsing party.
%2358239: Blumenthal, Henry. - Illusion and reality in Franco-American diplomacy, 1914-1945.
%23155280: Blumenwitz, Dieter. - Einführung in das Anglo-Amerikanische Recht.
%23104187: Blümner, Hugo. - Studien zur Geschichte der Metapher im Griechischen. 1. Heft: Über Gleichnis und Metapher in der attischen Komödie.
%2361417: Blumrosen, Alfred W. - Modern Law : the law transmission system and equal employment opportunity.
%23289104: Blunck, Lars. - Marcel Duchamp : Porte-bouteilles.
%23223467: Bluntschli, Johann Caspar. - Politik als Wissenschaft (Lehre vom modernen Staat, Band 3).
%23223469: Bluntschli, Johann Caspar. - Lehre vom modernen Staat. Band 1: Allgemeine Staatslehre; Band 2: Allgemeines Staatsrecht; Band 3: Politik als Wissenschaft.
%2311509: Bluntschli, Johann Caspar. - Allgemeines Staatsrecht, geschichtlich begründet.
%23112937: Bluntschli, Johann Caspar. - Deutsche Statslehre und die heutige Statenwelt : ein Grundriss mit vorzüglicher Rücksicht auf die Verfassung von Deutschland und Oesterreich-Ungarn.
%2372140: Bluntschli, Johann Caspar. - Geschichte der neueren Staatswissenschaft. Allgemeines Staatsrecht und Politik seit dem 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart.
%2334055: Bluntschli, Johann Caspar. - Das Beuterecht im Krieg und das Seebeuterecht insbesondere. Eine Völkerrechtliche Untersuchung.
%23235904: Bluntschli, Johann Caspar. - Festgabe zum 50jährigen Doktorjubiläum (3. August 1879) des Herrn Professors Dr. Johann Kaspar Bluntschli.
%23154152: Bluntschli, Johann Caspar. - Geschichte des Allgemeinen Statsrechts und der Politik. Seit dem sechzehnten Jahrhundert bis zur Gegenwart.
%23258545: Blussé, J.L., M.W. van Opstall & Ts'ao Yung-Ho (eds.) - De dagregisters van het kasteel Zeelandia, Taiwan 1629-1662. Deel 1: 1629-1641; Deel 2: 1641-1648; Deel 3: 1648-1655; Deel 4: 1655-1662.
%23271881: Blussé, J.L., M.W. van Opstall & Ts'ao Yung-Ho (eds.) - De dagregisters van het kasteel Zeelandia, Taiwan 1629-1662. Deel 1: 1629-1641.
%23195919: Tang Bo. - The legal structure of corporate governance in publicly held corporations & improvement of Chinese company law.
%23249380: Boafo-Arthur, Kwame. - Ghana : one decade of the liberal state.
%2318296: Boake, Terri Meyer - Understanding Steel Design
%23184521: The Board of Engineers for Rivers and Harbours, War Department and Division of Research, United States Maritime Commission. - The ports of Savannah and Brunswick, GA.
%23184540: The Board of Engineers for Rivers and Harbours, War Department and Division of Research, United States Maritime Commission. - Transportation on the Great Lakes (Revised 1937).
%23184542: The Board of Engineers for Rivers and Harbours, War Department and Division of Research, United States Maritime Commission. - The port of Baltimore (Revised 1933).
%23254400: National Industrial Conference Board. - Trade associations : their economic significance and legal status.
%23278703: The Board of Engineers for Rivers and Harbours, War Department and Division of Research, United States Maritime Commission. - The port of New Orleans, Louisiana (Revised 1938).
%23184533: The Board of Engineers for Rivers and Harbours, War Department and Division of Research, United States Maritime Commission. - Transportation on the Great Lakes (Revised 1930).
%23184597: The Board of Engineers for Rivers and Harbours, War Department and Division of Research, United States Maritime Commission. - The Panama Canal and its ports (Revised 1938).
%23285333: Boardman, John; Jasper Griffin & Oswyn Murray (eds.) - The Oxford history of the classical world.
%23223405: Boas, Franz. - Die Form in primitive Literatur. In : Festgabe Rudolf Lehmann zu seinem siebzigsten Geburtstag am 26. März 1925 : [Festschrift für Rudolf Lehmann].
%2353089: Boas, Taylor C., Kalathil, Shanthi. - Open networks , closed regimes : the impact of the Internet on authoritarian rule.
%236888: Boas, Gideon & William A. Schabas (eds.) - International criminal law developments in the case law of the ICTY.
%2343632: BOAS, I. - Diagnostik und Therapie der Magenkrankheiten.
%2335907: Boasson, Charles. - Sociological aspects of law and international adjustment.
%23116908: Boasson, J.J. - De Bestemming van de Mens.
%23248261: Boatwright, Mary Taliaferro. - Hadrian and the city of Rome.
%23297070: Boberg, Jochen; Tilman Fichter & Eckhart Gillen. - Die Metropole : Industriekultur in Berlin im 20. Jahrhundert.
%2390028: Bobrick, Benson - The caliph's splendor : islam and the west in the golden age of Baghdad.
%2359957: Bobrow, Daniel G. (ed.) - Qualitative reasoning about physical systems.
%23288665: Bocard, Hélène (ed.) - Le Midi Antique : photographie et monuments historiques 1840-1880.
%23296027: Bochan, Bohdan. - The phenomenology of freedom in Kleist's Die Familie Schroffenstein and Penthesilea.
%2375203: Bochenski, J.M. - Logisch-Philosophische Studien mit Aufsätzen von P. Banks, A. Menne und I. Thomas.
%2326310: Bochenski, J.M. - Die dogmatischen Grundlagen der sowjetischen Philosophie (Stand 1958). Zusammenfassung der 'Osnovy Marksistskoj Filosofii' mit Register.
%2339834: Bochenski, J.M. - Compendio de logica matamatica.
%23144571: Bochenski, J.M. - Soviet Russian dialectical materialism [DIAMAT].
%2326380: Bochenski, J.M. - The dogmatic principles of Soviet philosophy. [as of 1958]. Synopsis of the 'Osnovy Marksistskoj Filosofii' with complete index.
%2326381: Bochenski, J.M. & T.J. Blakely (eds). - Studies in Soviet thought I.
%23176687: Bochkarev, Sergei Viktorovich. - A method of averaging in the theory of orthogonal series and some problems in the theory of bases.
%23283061: Bochove, C.A. van. - Imports and economic growth.
%23116138: Bochove, T.E. van. - To date and not to date : on the date and status of Byzantine law books.
%2343831: Bocij, Paul ... [et al.] - Business information systems : technology, development and management for the e-business.
%2349737: Bock, Monika & Aparna Rao (eds.) - Culture, Creation, and Procreation: Concepts of Kinship in South Asian Practice.
%2372148: Bock, Ernst. - Der Schwäbische Bund und seine Verfassungen (1488-1534). Ein Beitrag zur Geschichte der Zeit der Rechtsreform.
%23233955: Bock, Ruth H. de. - De omvang van het geding : over de betekenis en toepassing van art. 8:69 Awb.
%23292503: Bock, Dennis. - Römischrechtliche Ausgangspunkte der strafrechtlichen Beteiligungslehre : Täterschaft und Teilnahme im römischen Strafrecht.
%2396953: BOCK, S. & HAHN, M. - Erfahrung exil: antifaschistische Romane 1933-1945.
%2313101: Bockel, A. ... [et al.] - Legal education in Africa South of the Sahara = La formation juridique en Afrique noire.
%23287090: Bocken, Hubert (ed.). - Vorderingsbevoegdheid voor milieuverenigingen : verslagboek van het colloquium gehouden te Brussel op 18 december 1986 = Le droit, pour les associations de de´fense de l'environnement, d'ester en justice : compte rendu du colloque tenu à Bruxelles le 18 décembre 1986.
%23287091: Bocken, Hubert (ed.). - Milieubeleidsovereenkomsten : verslagboek van het colloquium gehouden te Brussel op 14 september 1989 = Conventions sectorielles : instrument de gestion de l'environnement : compte rendu du colloque tenu à Bruxelles le 14 septembre 1989.
%23287065: Bocken, Hubert & D. Ryckbost (eds.) - De voorbereiding en tenuitvoerlegging van Europese richtlijnen inzake de bescherming van het leefmilieu = L'élaboration et l'application des directives européennes en matière d'environnement.
%23297156: Böckenförde, Ernst-Wolfgang. - Staat, Nation, Europa : Studien zur Staatslehre, Verfassungstheorie und Rechtsphilosophie.
%23240020: Bocker, Anita; Tetty Havinga, Alex Jettinghof, Carla Klaassen & Laurens Bakker. - Specialisatie loont? : ervaringen van grote ondernemingen met specialistische rechtspraakvoorzieningen.
%23115371: Böcker, Anita. - Turkse migranten en sociale zekerheid : van onderlinge zorg naar overheidszorg.
%2364249: Böcking, Eduard (ed.) - Corpus iuris Romani antejustiani.
%23112815: Bockius, Ronald. - Schifffahrt und Schiffbau in der Antike.
%2336790: Bockwinkel, A. (e.a.). - Prijsvraag bundel : enige verhalen naar aanleiding van de prijsvraag, uitgeschreven door de Broederschap der Notarissen, Ring Amsterdam.
%23283237: Bodammer, Theodor. - Philosophie der Geisteswissenschaften.
%23286785: Bodden, P.P.A. ... [et al.] . - Agrarisch milieurecht : verslag van de 94e ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 14 december 2006.
%23104189: Bode, Friedrich Heinz. - Der Kampf um die Bagdadbahn 1903-1914.
%23294163: Bodenheim, Dieter G. - Der Zweck der Steuer.
%2315479: Bodenheimer, Edgar. - Jurisprudence. The philosophy and method of the law. Revised ed.
%23234138: Bodin, Jean - Methodus ad facilem historiarum cognitionem.
%2372151: Bodin, Jean - Les six livres de la République. Avec l'Apologie de René Herpin.
%23101783: Bodin, Jean - De Magorum Daemonomania libri IV.
%23294436: Bodnar, Adam; Michael Kowalski, Karen Raible & Frank Schorkopf (eds.) - The emerging Constitutional Law of the European Union : German and Polish perspectives.
%23141563: Bodt, Jean-Pierre de. - La formation des prix: analyse des rapports entre la théorie économique et la politique industrielle.
%23196540: Bodt, Saskia de & Manfred Sellink. - Nineteenth century Dutch watercolors and drawings from the Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam.
%23292777: Bodt, Saskia de - Op de raempte off mette brodse : Nederlands borduurwerk uit de zeventiende eeuw.
%23222364: Boeck, Jean de. - Quelques notes pouvant contribuer à une théorie de la détermination sur la base du panenthéisme de Krause.
%2367719: Boeck, Charles De. - L'expulsion et les difficultés internationales qu'en soulève la pratique.
%23203944: Boeck, Charles De. - De la Propriété privée ennemie sous pavillon ennemi.
%2326966: Boeckel, Florence Brewer. - The Turn Toward Peace.
%2344746: BOECKER, H.J. - Redeformen des Rechtslebens im Alten Testament.
%23275566: Boecop, Arent toe. - Uittreksels uit het dagboek van Arent toe Boecop, volgens een H.S. van de XVIIe eeuw.
%23296570: Boedels, Jacques. - La justice : les habits du pouvoir.
%23244105: Boef, Walter de (ed.) - Encouraging Diversity: Crop Development and Conservation in Plant Genetic Resources.
%23297428: Boehm, Walter. - 3/325 ABCT : Airborne Battalion Combat Team Blue Falcons in action.
%23141201: Boehm, M.H. (ed.) - West-Östliche Perspektiven. Festschrift für Erik v. Sivers zu seinem 65. Geburtstag.
%2377967: Boehmer, Gustav. - Einführung in das Bürgerliche Recht.
%23124973: Boehncke, H. & Sarkowicz, H. - Ein Haus fur Georg Buchner.
%2363133: Boek, J.L.M. - Organisatie, functie en bevoegdheden van politie in Nederland : juridische beschouwingen over het politiebestel en het politiebedrijf in historisch perspectief.
%2335217: Boek, J.L.M. ... [et al.] - Grensoverschrijdend strafrecht : een bundel opstellen geschreven door medewerkers van de Afdeling Straf(proces)recht, Rijksuniversiteit te Leiden.
%23182630: Boeke, Rudolph. - Divinatie, met name bij Rudolf Otto.
%23288290: Boekenoogen, G.J. (ed.) - Een schone ende miraculeuse historie vanden Ridder metter Swane, die te Nimmeghen in Gelderlandt t' scheep quam by den geleyde van een swaen, wt den lande van Lillefoordt, twelck men seydt te wesen Rijssel, Duway ende Orchy gheleghen in Vlaenderen.
%23288291: Boekenoogen, G.J. (ed.) - Den droefliken strijt die opten berch van Roncevale in Hispanien gheschiede daer Rolant ende Olivier metten fluer van kerstenrijc verslagen waren.
%23288292: Boekenoogen, G.J. (ed.) - De Historie van Floris ende Blancefleur.
%23288293: Boekenoogen, G.J. (ed.) - Dit es die historie ende leven vanden heilyghen heremijt Sint Jan van Beverley die sijnder suster vercrachte ende vermoerde doer ingheven des viants. Also u die historie verclaren sal.
%2322531: Boekestijn, Arend Jan. - De wordingsgeschiedenis van de Benelux 1943-1949 : een experiment in de comptabilieit van handelspolitieke aspiraties en politiek-economische souvereiniteit.
%23291365: [ESPERANTO] - Centrale Esperanto Boekhandel (J.L. de Bruijn). - Bestelkaart voor boekwerken. [ESPERANTO].
%2328830: Boekhold, Bernhard Frederik. - Mijnrecht.
%23123503: Boekhoudt, A.H. - De eenzijdige regeling : het Besluit voorkoming dubbele belasting 1989.
%23287521: Boekhout van Solinge, Tim. - The Swedish drug control system : an in-dept review and analysis.
%23267983: Boekhout, J.A.J. - Polder peilen.
%2387305: Boekman, Sonja. - Advocatentuchtrecht. 4e druk.
%2342138: Boekman, Emanuel. - Overheid en kunst in Nederland.
%23292827: Boekman, Sonja. - Advocatentuchtrecht. 5e druk.
%2390877: Boekman, Sonja. - Het huidige advocatentuchtrecht in de beslissingen van het Hof van Discipline.
%2314645: Boekman, Sonja. - De handelsnaam.
%23192358: Boekman, Emanuel. - Overheid en kunst in Nederland.
%23292854: Boel, Patrick; Valère De Cloet, Jan de Kinder, Jacques Mahieu & Dirk Van Varenbergh. - Handboek forensisch onderzoek : de mogelijkheden van het forensisch onderzoek.
%23259258: Boele-Woelki, Katharina (e.a.) - Principles of European family law regarding divorce and maintenance between former spouses.
%23108234: Boele-Woelki, Katharina (e.a.) - (On)geoorloofdheid van het draagmoederschap in rechtsvergelijkend perspectief : Europees personen- en familierecht.
%23289271: Boele-Woelki, Katharina. - Unifying and harmonizing substantive law and the role of conflict of laws.
%23203159: Boele-Woelki, Katharina (e.a.) - Huwelijksvermogensrecht in rechtsvergelijkend perspectief : Denemarken, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Italië, Zweden.
%23294873: Boele-Woelki, K. ... [et al.] - European private international law, 2015/2017. Second revised edition.
%23258311: BOELES, P.C.J.A. - Friesland tot de elfde eeuw: zijn oudste beschaving en geschiedenis. 001
%23208228: Boeles, Pieter. - Eerlijke immigratieprocedures in Europa : standaarden voor effectieve procedurele rechtsbescherming in kwesties van toegang, verblijf en uitzetting.
%23297229: Boeles, Pieter. - Mensen & papieren : legalisatie en verificatie van buitenlandse documenten in probleemlanden.
%2328380: Boelrijk, Michaël. - Minderjarige zedendelinquenten en het strafrecht : de strafrechtelijke aanpak van minderjarige plegers van seksuele delicten.
%23290025: Boendermaker, Leonieke. - Justitiële behandelinrichtingen voor jongeren : populatie en werkwijze.
%23234429: Boendermaker, L. - Eind goed, al goed? : de leefsituatie van jongeren een jaar na vertrek uit een justitiële behandelinrichting.
%23234425: Boendermaker, L. & C. Verwers. - Een veld in beeld : een beschrijving van het werk in de justitiële behandelinrichtingen.
%23260001: Boer, Madeleine Saidjah de. - Culturele diversiteit in opvattingen over misdaad en straf onder leerlingen van het VMBO.
%23260007: Boer, Rien den ... [et. al]. - Uit de openbare dienst : juridische schetsen op V&W terrein : bundel ter gelegenheid van het afscheid van Rob Bakker, ...
%23101621: Boer, H.H., W.P.M. Geraerts and J. Joosse (eds). - Neurobiology : molluscan models : proceedings of the Second Symposium on Molluscan Neurobiology, held at the Department of Zoology of the Free University, Amsterdam, the Netherlands, August 18-22, 1986.
%23101627: Boer, W. den. - Progress in the Greece of Thucydides.
%23189820: Boer, Th. de - Voorkeur voor de lex fori : symposium gehouden op vrijdag 26 september 2003 ter gelegenheid van het afscheid van prof. Mr. Th. M. de Boer, als hoogleraar internationaal privaatrecht en privaatrechtelijke rechtsvergelijking aan de Universiteit van Amsterdam.
%23260760: Boer, D.E.H. de ... [et al.] - De rekeningen van de grafelijkheid van Holland uit de Beierse periode. Serie I: de rekeningen van de tresorier en de dijkgraaf van de Grote Waard. Deel 1393-1396.
%23282920: Boer, Mario A de. - Codes : their parameters and geometry.
%23292359: Boer, J.P. - De Anglo-Amerikaanse trust in de inkomsten- en vennootschapsbelasting : een kwalificatiemodel, knelpuntenanalyse en oplossingsrichting voor de inpassing van Anglo-Amerikaanse trusts in de Nederlandse inkomsten- en vennootschapsbelasting.
%23284312: Boer, Johannes de. - Publieke onrust : een sociaal- psychologische analyse van milieu-incidenten in een woonomgeving.
%2376718: Boer, J. de. - De winning van delfstoffen in het Romeinse recht, de middeleeuwse juridische literatuur en het Franse recht tot 1810.
%23194843: Boer, Th.M. de. - Facultative choice of law : the procedural status of choice-of-law rules and foreign law.
%23200530: Boer, A.A. - Economische aspecten van de ontwikkeling der kernenergie.
%23284178: Boer, J.A. den & Westenberg, H.G.M. - Focus on obsessive-compulsive spectrum disorders. (Focus on psychiatry, vol. 1).
%23106371: Boer, M.M. den. - Verzelfstandiging van bestuurszaken op z'n Hollands. Preadvies.
%23201232: Boer, Michiel de. - Management of mediamorphosis : organisational innovation in Dutch publishing firms.
%23101628: Boer, W. den. - The art of memory and its mnemotechnical traditions.
%23107116: Boer, J. de. - Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. I: Personen- en familierecht.
%23193712: Boer, Monica den; Alain Guggenbühl & Sophie Vanhoonacker (eds.) - Coping with flexibility and legitimacy after Amsterdam.
%23285262: Boer, Monique ... [et al.] - India, culture and management : the art of doing business.
%23280991: Boer, Johan A. den (Editor). - SSRIs in Depression and Anxiety.
%23200316: Boer, Niels-Ingvar. - Knowledge sharing within organizations : a situated and relational perspective.
%23248549: Boer-van Rijk, Esther de. - Ik kijk terug : episodes uit mijn leven.
%23202425: Boer, J. de. - Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. I: Personen- en familierecht.
%23276084: Boer, Monica den (ed.) - The implementation of Schengen : first the widening, now the deepening.
%23104610: Boer, Theodore de. - The Rationality of Transcendence : studies in the Philosophy of Emmanuel Levinas.
%23105788: BOER, J.P.Chr. DE. - Victor Hugo et l'Enfant.
%23246495: Boer, J. de. - Nederlandse jurisprudentie : de verzamelde annotaties van mr. J. de Boer.
%2320955: Boer, Margaretha de & A.A.J. de Gier. - Juridisch-bestuurlijke schaalveranderingen in de ruimtelijke ordening.
%23110523: Boer, Inge; Annelies Moors & Toine van Teeffelen (eds.) - Changing stories : postmodernism and the Arab-Islamic World.
%23111948: Boer, P.A.H. de (ed.) - The Priestly Code and seven other studies.
%234844: Boer, J. de. - Polaire affectieve functies : nieuwe grondslag voor een classificatie van persoonlijkheidstypen.
%23286367: Boer, M.G. de. - Gedenkboek der Stoomvaart Maatschappij Nederland 1870-1920
%23172841: Boer, C. de. - Bédier's theorie over de oorsprong van het Franse chanson de geste na vijf en twintig jaren.
%23129267: Boer, D.E.H. de & J.W. Marsilje (red) - De Nederlanden in de late middeleeuwen.
%23130824: Boer, Wolfgang de - Hölderlins Deutung des Daseins. Zum Normproblem des Menschen.
%23273796: Boer, Pim den. - Geschiedenis als beroep: de professionalisering van de geschiedbeoefening in Frankrijk (1818-1914).
%23196151: Boer, Th.M. de ... [et al.] - De werkelijkheid van I. Henri Hijmans : symposion gehouden op 23 oktober 1987.
%2362661: Boer, Theo de & Griffioen, Sander (ed.). - Pluralisme : cultuurfilosofische beschouwingen.
%2349497: Boer, Monica den (ed.) - Undercover policing and accountability from an international perspective.
%2315143: Boer, J. de. - De winning van delfstoffen in het Romeinse recht, de middeleeuwse juridische literatuur en het Franse recht tot 1810.
%23296801: Boer-van Rhenen, Kirstin de & Nel Velthorst. - Bijzondere chemie?! : 75 jaar scheikunde aan de Vrije Universiteit.
%23157892: Boer, K.L. de. - Als de roode haan kraait.
%23293048: Boër, Stephen & William G. Lycan. - Knowing who.
%23101625: Boer, Th.M. de. - Een zoo doeltreffend en rechtvaardig mogelijke ordening : vragen rond de bestaansgrond van het internationaal privaatrecht.
%23260911: Boer, D.E.H. de ... [et al.] - De rekeningen van de grafelijkheid van Holland uit de Beierse periode. Serie III: De rekeningen van de gerechtelijke ambtenaren. Deel: 1393-1396 (Baljuwen en drossaards).
%23168237: Boer, Th.M. de & F. Ibili. - Nederlands internationaal personen- en familierecht : wegwijzer voor de rechtspraktijk.
%23260831: Boer, D.E.H. de ... [et al.] - De rekeningen van de grafelijkheid van Holland uit de Beierse periode. Serie II: De rekeningen van de rentmeesters der domeinen. Deel: 1393-1396.
%23259492: Boer, Monica den (ed.) - Organised crime : a catalyst in the Europeanisation of national police and prosecution agencies?
%23260755: Boer, D.E.H. de ... [et al.] - De rekeningen van de grafelijkheid van Holland uit de Beierse periode. Serie I: de hofrekeningen en de dijkgraafsrekeningen van de Grote Waard. Deel: 1358-1361.
%23209121: Boer, Margreet B. de. - Gerechtelijke bewaring.
%23270174: Boer, J. de. - Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. 1: Personen- en familierecht.
%23275484: Boer, M.G. de. - Die Friedensunterhandlungen zwischen Spanien und die Niederlanden in den Jahren 1632 und 1633.
%23288573: Boer, Jakob Jan. - Ubbo Emmius en Oost-Friesland.
%23108889: Boerefijn, Ineke. - The Reporting procedure under the Covenant on Civil and Human Rights : practice and Procedures of the Human Rights Committee.
%23182767: Boeren, Petrus Cornelis. - Étude sur les tributaires d'église dans le comté de Flandre du IXe au XIVe siècle.
%23294787: Boeren, Ad & Gerrit Holtland (eds.) - A changing landscape : making support to higher education and research in developing countries more effective : conference : proceedings and contributions
%23201422: Boeren, P.C. - De oorsprong van Limburg en Gelre en enkele naburige heerschappijen.
%23101632: Boeren, P.C. - Orion : le disciple aux grands pieds.
%23101631: Boeren, P.C. - Rorgo Fretellus de Nazareth et sa description de la Terre Sainte. Histoire et édition du texte.
%2329769: Boeren, Ad J.J.M & Kees P. Epskamp (eds.) - Education, culture and productive life.
%23288205: Boerhaave, Herman. - [Hermanni Boerhaave ...]. Praelectiones academicae in proprias institutiones rei medicae. Vol. 4 : Sensus externi, interni, somnus.
%23292260: Boerlage, Jan Roelof. - De rechtstoestand der vereenigingen in het Nederlandsche publiekrecht.
%23128191: Boerlin, Paul H. - Venus und Amor im Kunstmuseum Basel.
%2376938: Boerma, Nico; Aernout Borms, Alfons Thijs & Jo Thijssen. - Kinderprenten, volksprenten, centsprenten, schoolprenten : populaire grafiek in de Nederlanden 1650-1950.
%23263767: Boerner, Maria-Christina. - Russian film posters : 1900-1930 [= Carteles Rusos cinematograficos = Les affiches de films Russes = Russische Filmplakate].
%236466: Boersema, K.H. - Allard Pierson. Eene Cultuur-Historische Studie.
%2363586: Boersema, K.H. - Johan Rudolf Thorbecke : een historisch-critische studie.
%23256568: Boersema, David. - Pragmatism and reference.
%2322151: Boersema, Douwe Aafko Anne. - Mens mensura iuris : over rechtsbewustzijn, gelijkheid en mensenrechten.
%2339929: Boersema, David. - Pragmatism and Reference.
%23294013: Boersma Jzn., S. - Het staatsrecht van Nederland en Nederlandsch-Indië.
%23216002: Boersma, Eric ... [et al.] - Wmo wetgeving en rechtspraak : met toelichting en nadere regelgeving 2012.1
%23101633: Boersma, J. - Oria and Valesio : Dutch Archaeological Investigations in the Brindisi Region of Southern Italy.
%23111444: Boersma, Johannes S. - Mutatio Valentia : the late Roman baths at Valesio, Salento.
%23125880: Boersma, L.J. - Wijsgeerige Studie over Plato's Charmides.
%2372475: Boeschoten, C.D. van. - Eenvormig kooprecht en internationaal privaatrecht. Preadvies Vereniging Handelsrecht.
%23262089: Boesten, A.J.Th. - Nederlands-Indië contra Japan: Stafwerk in opdracht van wijlen Z.E. Generaal S.H. Spoor, commandant van het leger in Indonesië. Vol. 2: Nederlands-Indië na de overweldiging van Nederland tot het uitbreken van de oorlog met Japan. Samengesteld door de Krijgsgeschiedkundige Sectie van het Hoofdkwartier van de Generale Staf K.N.I.L.
%23120194: Boetcher Joeres, Ruth Ellen & Marianne Burkhard (eds.) - Out of line / Ausgefallen : the paradox of marginality in the writings of nineteenth-century german women.
%23119852: Boethius, Anicius Manlius Torquatus Severinus. - Boethian Number Theory : a Translation of the De Institutione Arithmetica (with Introduction and Notes).
%23260813: Boeuff, Cornelis Willem Du. - Over jaloerschheidswaan.
%23240012: Boeve, M.N & M.M. Bogaart (eds.) - Juridisering in het omgevingsrecht.
%2365509: Boeve, M.N. & R. Uylenburg (eds.) - Kansen in het omgevingsrecht : opstellen aangeboden aan N.S.J. Koeman bij zijn afscheid van het Centrum voor Milieurecht.
%23294259: Boeve, M.N. & F.A.G. Groothuijse. - Twee jaar ervaring met de omgevingsvergunning: top of flop?
%23251508: Boeve, M.N. ... [et al.] (eds.) - Omgevingsrecht. 2e druk.
%23286840: Boeve, M.N. ... [et al.] - De toekomst van het milieurecht : eenvoudig beter? : verslag van het congres t.g.v. het 30-jarig jubileum van de Vereniging voor Miieurecht, 4. okt. 2012, Naturalis Biodiversity Center, Leiden.
%23101635: Boewe, Ch., G. Reynaud and B. Seaton (eds). - Précis ou Abrégé des Voyages, Travaux, et Recherches de C.S. Rafinesque (1833) : the Original Version of A life of Travels (1836).
%23261009: Boey, Koen. - In vrijheid goed leven : een proeve van fundamentele ethiek.
%23214891: Boey, C.M. ... [et al.] (ed.) - O, o, wat zijn we blij, 100 jaar onvrij : jubileumboek uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Penitentiaire Inrichting Schutterswei, Alkmaar.
%23110719: Bogaard, Paul A. & Gordon Treash (eds.) - Metaphysics as foundation. Essays in honor of Ivor Leclerc.
%2312379: Bogaart, Eduardus. - Titelbescherming.
%2358138: Bogaarts, M.D. - De periode van het Kabinet-Beel. 3 juli 1946 - 7 augustus 1948. Band D, eerste helft a-b: Nederlands-Indië; Band D, tweede helft a: Wederopbouw en volkshuisvesting; verkeer en waterstaat. Bijlagen (serie-Beel); Bronnen en literatuur (serie-Beel); Politieke tekenaars en tekeningen in de serie-Beel).
%2387783: Bogaarts, M.D. - De periode van het Kabinet-Beel. 3 juli 1946 - 7 augustus 1948. Band A t/m C.
%23290371: Bogaers, Marie-Rose. - Drukdecors op Maastrichts aardewerk : 1850-1900 : Petrus Regout, Socie´te´ ce´ramique, Clermont & Chainaye, Guillaume Lambert, F. Regout.
%2356879: Bogaert, E.R.C. van. - Overzicht van het verdragsrecht der Europese organisaties.
%23292799: Bogaert, Eduard Piet Frans Anton van den. - Het gevolg van een misdrijf, grond voor strafverzwaring.
%23243917: Bogaert, Sophie., Corpet, Olivier., Coverdale, Linda., Duras, Marguerite - Wartime writings : 1943-1949.
%23268919: Bogaert, Viola van. - De rechter beoordeeld : over aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid in civiel- en staatsrechtelijk perspectief.
%2317916: Bogaert, Karel A. M. - Conversietechniek bij converteerbare obligaties.
%23288979: Bogdan, Michael. - Comparative law.
%2347097: Bogdan, Radu J. - Minding Minds : Evolving a Reflexive Mind by Interpreting Others.
%23194388: Bogdan, Radu J. - Predicative minds : the social ontogeny of propositional thinking.
%23224373: Bogdan, Michael. - Concise introduction to EU private international law.
%23285866: Bogert, Kerry. - Totally Twisted: Innovative Wirework + Art Glass Jewelry.
%23215925: Bogert, P.C. - Voor rechtvaardiging en schulduitsluiting.
%23277120: Bogg, Alan & Tonia Novitz (eds.) - Voices at work : continuity and change in the Common Law world.
%23219246: Bogner, Dieter., Fournier, Colin. - A friendly alien : ein Kunsthaus für Graz : Peter Cook , Colin Fournier Architects.
%23176548: Bogoliubov, Nikolai Nikolaevic & Vinogradov, Ivan Matveevich - Theory of numbers, mathematical analysis, and their applications : collection of papers dedicated to Academician Ivan Matveevich Vinogradov on his ninetieth birthday.
%23176557: Bogoliubov, Nikolai Nikolaevich & Mardzhanishvili, K. K. - Analytic number theory, mathematical analysis and their applications : collection of papers dedicated to Academician Ivan Matveevich Vinogradov on his ninetieth birthday.
%23293260: Bogues, Anthony - Empire of liberty : power, desire, and freedom.
%23259692: Boguraev, Branimir & James Pustejovsky (eds.) - Corpus processing for lexical acquisition.
%23277893: Boguslavskii, M.M. - Private international law : the Soviet approach.
%23230206: Bohanan, Donna J. - Fashion beyond Versailles: Consumption and Design in Seventeenth-Century France.
%2355144: Bohanan, Donna. - Old and New Nobility in Aix-en-Provence, 1600-1695. Portrait of an Urban Elite.
%23286588: Bohatec, Josef. - Calvins Lehre von Staat und Kirche mit besonderer Berucksichtigung des Organismusgedankens.
%23238936: Bohatec, Josef. - Calvins Lehre von Staat und Kirche mit besonderer Berucksichtigung des Organismusgedankens.
%2372159: Bohatec, Josef. - Calvins Lehre von Staat und Kirche mit besonderer Berucksichtigung des Organismusgedankens.
%2372154: Bohatec, Josef. - Calvin und das Recht.
%23165642: Bohatec, Josef. - Calvin und das Recht.
%2373834: Boheemen, Christine van. - The novel as family romance: language, gender, and authority from Fielding to Joyce.
%23281268: Boheemen, Petra van ... [et al.] (eds.) - Kent, en versint, Eer datje mint : vrijen en trouwen 1500-1800.
%23113402: Boheemen, Christine van (ed.) - Joyce, Modernity, and its mediation.
%23287189: Bohier, Nicolas de (Boerius). - Dn. Nic. Boerii Decisionvm avrearvm, in sacro bvrdegalens. senatv olim discvssarvm ac promvlgatarvm ...
%23291135: Bohlander, Michael (ed.) - Globalization of criminal justice.
%23295569: Bohlander, Michael. - Verteidigernotdienst im strafprozessualen Ermittlungsverfahren : eine rechtsvergleichende Untersuchung zur Übertragbarkeit der britischen Duty Solicitor Schemes auf das deutsche Strafverfahren.
%23268291: Böhler, Roland. - Alter und neuer Rechtsbruchtatbestand : aufgezeigt am Beispiel des Marktzutritts kommunaler Unternehmen.
%23287568: Böhlke, Effi & Etienne François. (eds.) - Montesquieu : Französe - Europäer - Weltbürger.
%23293050: Bohman, James & Matthias Lutz-Bachmann (eds.) - Perpetual peace : essays on Kant's cosmopolitan ideal.
%23165796: Böhme, Karen. - Zum Selbstverständnis der Frau : philosophische Aspekte der Frauenemanzipation.
%23198722: Böhmer, Samuel Friedrich. - [Samvel. Frider. de Boehmer]. Meditationes in Constitutionem Criminalem Carolinam.
%2368628: Bohmer, S., M.N. Hoogendoorn & R. Kruit (eds.) - Handboek jaarrekening 2011.
%23243722: Böhmer, Heinrich. - Kirche und Staat in England und in der Normandie im XI. und XII. Jahrhundert : eine historische Studie.
%23140784: Böhmer, Johann Friedrich. - Fontes rerum Germanicum. Geschichtsquellen Deutschlands.
%23281155: Böhmer, S. - Memo Jaarrekening 2011.
%23124903: Böhmer, Johann Friedrich. - Acta imperii selecta : Urkunden deutscher Köninge und Kaiser (928-1398) mit einem Anhang von Reichssachen.
%23124905: Böhmer, Johann Friedrich. - Regesta archiepiscoporum Maguntinensium : Regesten zur Geschichte der Mainzer Erbischöfe von Bonifatius bis Heinrich II. Erzbischof von Mainz (742?-1288).
%23139699: Böhmer, Johann Friedrich. - Martyrium Arnoldi (archiepiscopi Moguntini) und andere Geschichtsquellen Deutschlands im zwölften Jahrhundert (Fontes rerum Germanicum : Geschichtsquellen Deutschlands, 3).
%23232117: Böhmer, Samuel Friedrich. - [Samvel. Frider. de Boehmer]. Meditationes in Constitutionem Criminalem Carolinam.
%23253871: Böhmer, Heinrich. - Die Fälschungen Erzbischof Lanfranks von Canterbury.
%2381193: Böhmer, Georg Wilhelm. - Handbuch der Litteratur des Criminalrechts in seine allgemeine Beziehungen : mit besondrer Rücksicht auf Criminalpolitik nebst wissenschafliche Bemerkungen.
%23157566: Böhmert, Victor. - Der Sozialismus und die Arbeiter-Frage.
%23297088: Böhnke, Michael. - Konkrete Reflexion : philosophische und theologische Hermeneutik : ein Interpretationsversuch u¨ber Paul Ricoeur.
%23249656: Bohrer, Karl Heinz & Kurt Scheel (eds.) - Europa oder Amerika ? : zur Zukunft des Westens.
%23249591: Bohrer, Karl Heinz. - Lyrik : über Lyrik.
%23249548: Bohrer, Karl Heinz & Kurt Scheel (eds.) - Zukunft Denken : nach den Utopien.
%23278426: Böhret, Carl (ed.) - Verwaltungsreformen und Politische Wissenschaft : zur Zusammenarbeit von Praxis und Wissenschaft bei der Durchsetzung und Evaluierung von Neuerungen.
%23227031: Böhret, Carl. - Entscheidungshilfen für die Regierung : Modelle, Instrumente, Probleme.
%239960: Böhtlinck, C.M. - Vergoedingsrechten.
%2319095: Böhtlinck, J.L.F. - Enkele opmerkingen over Artikel 1 van de Wet op het Faillissement en de Surséance van betaling.
%2313874: Böhtlingk, F.R. - Het leerstuk der vertegenwoordiging en zijn toepassing op ambtsdragers in Nederland en Indonesië.
%23186815: Böhtlingk, F.R. - Het leerstuk der vertegenwoordiging en zijn toepassing op ambtsdragers in Nederland en Indonesië.
%2315964: Böhtlink, F.R. & J.H.A. Logeman. - Het wetsbegrip in Nederland.
%23285136: Boileau-Despréaux, Nicolas. - Oeuvres complètes de Boileau-Despréaux.
%239671: Boim, L., Morgan, G.G., Rudzinski, A.W. - Legal Controls in the Soviet Union. Studies.
%23281238: Boim, L., Morgan, G.G., Rudzinski, A.W. - Legal Controls in the Soviet Union. Studies.
%23286765: Bois, Dirk Wilhelm de. - Bijdrage tot de kennis der forensische psychiatrie.
%23287721: Bois-Reymond, Emil du. - Gesammelte Abhandlungen zur allgemeinen Muskel- und Nervenphysik. 2 Bände.
%23278917: Bois-Reymond, Emil du; Werner von Siemens & Rudolf Virchow. - Antrittsreden der Herren Siemens und Virchow und Antwort des Herrn Du Bois-Reymond, Secretars der physik.-mathem. Klasse : gelesen in der öffentlichen Sitzung der Königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin am 2. Juli 1874.
%23184185: Bois, Yve-Alain ... [et al.]. - Piet Mondrian, 1872-1944.
%23196516: Bois, Yve-Alain ... [et al.]. - Piet Mondriaan, 1872-1944.
%23245019: Boisgontier, Joseph. - Le Syndicat des employés du commerce et de l'industrie.
%23252277: Boissevain, Jeremy (ed.) - Feestelijke vernieuwing in Nederland?
%23293265: Boissevain, Jeremy (ed.) - Coping with tourists : European reactions to mass tourism.
%23284923: Boissevain, Jeremy (ed). - Coping with Tourists: European Reactions to Mass Tourism.
%23280834: Jeremy (ed.) Boissevain. - Coping with Tourists: European Reactions to Mass Tourism.
%23283483: Boissevain, Jeremy & J. Clyde Michell (eds.) - Network analysis ; studies in human interaction.
%23114100: Boissier, Gaston. - La religion romaine d'Auguste aux Antonins.
%23147251: Boissier, Gaston. - Cicéron et ses amis : étude sur la société romaine du temps de César.
%2347939: Boitard, Joseph Edouard. - Leçons de Procédure Civile. 2 Tomes.
%2342192: Boiteau, P.; B. Pasich & A. Rakato Ratsimamanga. - Les Triterpenoides en physiology végétale et animale.
%2386103: Bojcova, V.V. & L.V. Bojcova (ed.) - Nederlands rechts cultuur = Gollandskaja pravovaja kul'tura.
%23274157: Bok, Rene de (ed.) - Macht en onmacht in de geneeskunde : de toekomstvisie van Nederlandse topspecialisten
%2335578: Bok, A.J. - Rechterlijke toetsing van regelgeving : een onderzoek naar de beoordeling door de rechter van de verenigbaarheid van algemene regelingen met overige regels van het recht, in het kader van een exceptie van onverbindendheid, een actie ex artikel 1401 BW wegens onrechtmatige wetgeving en een vernietigingsberoep bij de administratieve rechter.
%23275560: Bok, A.J. - Rechtsbescherming in Frankrijk en Duitsland.
%23173350: Bok-Bennema, Reineke (ed.) - Adverbial modification : selected papers from the Fifth Colloquium on Romance Linguistics, Groningen, 10-12 September 1998.
%23253669: Bok, Derek - The state of the nation : government and the quest for a better society.
%2355736: Bok, A.J. - Rechtsbescherming in Frankrijk en Duitsland.
%23146040: Bok-Van Bork, J.J. - Bijdrage tot de Psychologie van den Staatsman.
%23293680: Böker, Uwe & Christoph Houswitschka (eds.) - Literatur, Kriminalität und Rechtskultur im 17. und 18. Jahrhundert : Tagung am 17. und 18. Juni 1994 an der Technischen Universität Dresden.
%2338226: Bokhorst, Carolina Louisa. - Attachment in twins : a behavioral genetic study on infant-mother and infant-father attachment.
%2346023: Bokhove, Niels W. - Phänomenologie : Ursprung und Entwicklung des Terminus im 18. Jahrhundert.
%23183331: Bokkel, Jan G. A. - Gidsen en Genieen : de dageraad en het vrije denken in Nederland 1855-1898.
%23223826: Bokkel Huinink, J.A. ten. - Constantijn Johan Wolterbeek (1766-1845), van adelborst tot admiraal : maritieme biografie van een achttiende eeuwse marineofficier.
%23186509: Bokkel Huinink Sz., Jan Herman ten. - Weigering van getuigenis en hare rechtsgevolgen.
%23132397: Boksem, Jan. - Op den grondslag der telastlegging : beschouwingen naar aanleiding van het Nederlandse grondslagstelsel : een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Rechtgeleerdheid.
%23225230: Bol, Sephanie. - Mediation en internet : analyse van juridische regels en noodzakelijke waarborgen voor mediation op internet.
%23258834: Bol, M.W. ... [et al.] - Gedragsbeïnvloeding door strafrechtelijk ingrijpen : een literatuurstudie.
%23153895: Bol, Menke. - Leeftijdsgrenzen in het strafrecht.
%23296997: Bol, Willem. - Ogiaal : in een oogopslag.
%2343034: Bolacchi, Giulio. - Teoria delle classi sociali.
%23100557: Boland, B.J. - The struggle of Islam in modern Indonesia.
%23292432: Bolaños, Vielka. - El acceso de la mujer a la tierra en Panamá.
%23101637: Bold, W.A. van den. - Miocene and Pliocene Ostracoda from North-Eastern Venezuela.
%238719: Boldt, G. ... [et al.] - De arbeidsovereenkomst volgens het recht der deelnemende staten van de E.G.K.S.
%2327342: Boldt, Gottfried. - Johann Samuel Friedrich von Böhmer und die gemeinrechtliche Strafrechtswissenschaft.
%23198695: Boldt, G. ... [et al.] - Le contrat de travail dans le droit des pays membres de la C.E.C.A.
%23270805: Boletsi, Maria. - Barbarism, otherwise : studies in literature, art and theory.
%23119326: Bolfarine, H. & Zacks, S. - Prediction Theory for Finite Populations.
%23220782: Bolger, Diane R., Serwint, Nancy J. - Engendering Aphrodite : women and society in ancient Cyprus.
%23283195: Bolhuis, J.J. van. - Geheime diplomatie.
%23292635: Bolhuis Hoitsema, Jan Everard Petrus van. - Quaestiones juris inaugurales.
%23294778: Bolhuis, J.J. van; C.D.J. Brandt, H.M. van Randwijk & B.C. Slotemaker (eds.) - Onderdrukking en verzet : Nederland in oorlogstijd. 4 Delen.
%23287883: Liu Bolin. - Liu Bolin.
%23246612: Boling, Patricia Ann. - Privacy and the politics of intimate life.
%2319806: Bolk, Hendrik. - Organizing, changing, simulating : an organizing perspective for management, consulting and science policy = Organiseren, veranderen, simuleren : een organiseerperspectief voor management, organisatieadvies en wetenschapsbeleid.
%23282785: Bolkestein, Frits. - De intellectuele verleiding : gevaarlijke ideeën in de politiek.
%23254345: Bolkestein, Marinus Hendrik. - Het ik-gij schema in de nieuwere philosophie en theologie.
%23292903: Boll, Marcel & Jacques Reinhart. - Histoire de la logique.
%2358701: Bolland, G.J.P.J. - Collegium logicum. Stenographisch verslag van eenen cursus in zuivere rede, gedurende het academische studiejaar 1904-1905 te Leiden gegeven.
%2320265: Bolland, J.H. - Slepende rijk : het ontstaan van de Nederlandse zeesleepvaart 1813-1870. Diss.
%23117934: Bolland, G.J.P.J. - In den voorhof der schoonheid. Verslag van de rede door Prof. Bolland voor zijne collegianten te Amsterdam den 28sten September 1906 uitgesproken. Gestenographeerd door W. Drees.
%23125110: Bolland, G.J.P.J. - Zuivere rede en hare werkelijkheid : een boek voor vrienden der wijsheid.
%23139011: Bolland, G.J.P.J. - Wijsbegeerte van den Godsdienst.
%23295313: Bolland, G.J.P.J. - Zuivere rede : een boek voor vrienden der wijsheid.
%23197391: Bolland, G.J.P.J. - De oorsprong der Grieksche wijsbegeerte : eene geschiedkundige schets met eene toegift voor vrijmetselaren.
%23270461: Bolland, G.J.P.J. - Het maatschappelijk vraagstuk : en zijne slechte oneindigheid.
%23217063: Bollansee, Esmeralda., Bollansee, Marc. - Masterpieces of contemporary Indonesian painters.
%23249988: Bolle, Kees W. (ed.) - Ben's story : Holocaust letters with selections from the Dutch underground press.
%23148222: Bolle, E.A.W.; Frits Göbel & J.M.H. Lenoir. - Beschrijvende statistiek.
%2393608: Bollen-Vandenboorn, A.H.H. (ed.) - Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen.
%23149265: Bollen, Frank, Ines Hartwig & Phedon Nicolaides. - EU Structural Funds beyond Agenda 2000 : reform and implications for current and future member states.
%23128592: Bollen, Hen & Paul Vroemen. - Het einde van vijf jaar terreur in Nederland. The end of five years of terror in Holland.
%23171739: Bollen, Carlos. - Onverschuldigde betaling door de overheid : een onderzoek naar terugvordering door de overheid en het gebruik van privaatrecht daarbij.
%23296912: Bollen-Vandenboorn, A.H.H. - De fiscale aspecten van pensioendeling bij echtscheiding.
%23288444: Bollen, Carlos. - Onverschuldigde betaling door de overheid : een onderzoek naar terugvordering door de overheid en het gebruik van privaatrecht daarbij.
%23288443: Bollen, Carlos. - Onverschuldigde betaling door de overheid : een onderzoek naar terugvordering door de overheid en het gebruik van privaatrecht daarbij.
%23284942: Bollig, Michael (ed.) - The Practice of War: Production, Reproduction and Communication of Armed Violence.
%2334948: BOLLINGER, O. - Atlas und Grundriss der pathologischen Anatomie. 1. Band: Zirkulations-, Respirations & Digsetionsapparat sowie Leber, Gallenwege und Pnkreas.
%23139956: Bolluijt, J. - Accountant en E-business : de praktijk tussen hype en werkelijkheid.
%23289500: Bolner, James & Robert Shanley. - Busing : the Political and Judicial Process.
%23294833: Bologna, Alberto. - Chinese brutalism today : concrete and avant-garde architecture.
%2341929: Bölsche, Wilhelm. - AUTOGRAPH. Portrait-postcard with autograph. Postmark dated 10-7-1917. Wilhelm Bölsche (1861-1939) is well-known for his popular scientific works on nature, and as a promotor of the evolution theory.
%2365764: Bolt, H. - De voorlopige voorzieningsprocedure : het verband tussen voorlopige voorzieningsprocedure en bodemprocedure en de ontwikkeling naar een administratief kort geding.
%23248336: Bolt, Kornelia Frederika. - Het rechterlijke toetsingsmoment in het bestuursprocesrecht.
%2325228: Bolt, Paul J. - China's Nuclear Future.
%2383702: Bolt, H. - Rechtsbescherming : algemene bepalingen en de bestuurlijke voorprocedure
%23293851: Bolt, H. - De voorlopige voorzieningsprocedure : het verband tussen voorlopige voorzieningsprocedure en bodemprocedure en de ontwikkeling naar een administratief kort geding.
%23293268: Bolton, Andrew. - About time : fashion & duration.
%23161614: Boltuck, Richard & Robert E. Litan (eds.) - Down in the dumps : administration of the unfair trade laws.
%2374143: Bolz, Frank., Kenneth J. Dudonis & David P. Schulz. - The counter-terrorism handbook : tactics, procedures and techniques.
%23295893: Bolz, Norbert. - Eine statistische, computerunterstützte Echtheitsprüfung von 'The repentence' of Robert Greene : ein methodischer und systematischer Ansatz.
%23109657: Bolzano, Bernard - Was ist Philosophie? Aus dessen handschriftlichen Nachlass.
%23292819: Bom H.Gz., G.D. - De Zuiderkerk te Amsterdam : de eerste nieuwgebouwde kerk der hervorming in Nederland : geschiedkundig overzicht van den bouw van, en den dienst in deze kerk, alsook van haren toren en haar kerkhof, van 1600 tot heden AuteursGD Bom (Gerrit Dirk), H.Gz., 1854-1924.JW Enschede´ (Jan Willem), 1865-1926. Gedrukt boek1911 Amsterdam : Kemmer, 1911.
%23289491: Bomans, Gotfried. - Het luie jongetje.
%23289492: Bomans, Gotfried. - De ijdele engel.
%23240921: Bombach, Gottfried [... et al.] - Sciences humaines et intégration européenne.
%23125283: Bömer, Aloys. - Epistolae obscurom virorum.
%23226129: Bömers, Carl. - Repetitorium der äusseren Römischen Rechtsgeschichte : ein didactisches Gedicht.
%23280183: Graaf; H.J. van der; D K Schut & H W Bomert. - Het vredesproces in beweging : nieuwe uitdagingen voor VN-vredesmachten.
%2375610: Bomhoff, Eduard J. - Inflation, the quantity theory, and rational expectations.
%2375556: Bomhoff, Eduard J. - Inflation, the quantity theory, and rational expectations.
%236396: Bomhoff, Eduard J. - Monetary uncertainty.
%23287800: Bommel, Marco van. - The reputable bystander : the role of reputation in activating or deactivating bystanders.
%23216351: Bommersbach, Jana. - The trunk murderess, Winnie Ruth Judd : the truth about an American crime legend revealed at last.
%2386209: Bomsdorf, Thomas. - Anwendbarkeit des innerbetrieblichen Schadensausgleiches auf das Aussenverhältnis?
%23258102: Bon, Gustave le. - La Civilisation des Arabes : ouvrage illustré de 10 chromolithographies, 4 cartes et 366 gravures dont 70 grandes planches.
%23272369: Bon, L. - Législation des paroisses en Belgique : recueil, par ordre chronologique, des lois, décrets, avis du conseil d'état et réglements généraux concernant la propriété et l'administration des biens des fabriques, l'exercice du culte et le clergé, depuis la réunion de la Belgique a la France, jusqu'a ce jour.
%23268647: Bona, Giovanni. - [Bona, Joanne]. De sacrificio missae tractatus asceticus : continens praxim attentè, devotè & reverenter celebrandi.
%23293374: Bonaccorso, Monica - Conceiving kinship : heterosexual, lesbian and gay procreation, family and relatedness in the age of assisted conception in South Europe.
%23129826: Bonaccorso, Richard - Sean O'Faolain's Irish vision.
%23284927: Bonaccorso, Monica M.E. - Conceiving Kinship: Assisted Conception, Procreation and Family in Southern Europe.
%23284034: Bonafoux, Pascal. - Rembrandt die Selbstbildnisse.
%23255305: Alestchenkoff Catherine & Pascal Bonafoux. - Yves Clerc.
%23124907: Bonaini, Francesco. - Acta Henrici VII : romanorum iperatoris et monumenta quaedam alia suorum temporum historiam illustrantia.
%23153770: Bonatti, Luigi. - Uncertainty : studies in philosophy, economics and socio-political theory.
%23295002: Bonazzoli, Francesca [et...al]. - Mona Lisa to Marge : how the world's greatest artworks entered popular culture.
%23259703: Bond, Francis. - Translating the untranslatable : a solution tot the problem of generating English determiners.
%2399673: Bondt, Nicolaas. - Nicolai Bondt Specimen juris publici Belgici, sive commentarius ad Unionis Ultrajectinae prooemium et capita tria priora : Praemissa est historia icti foederis.
%2345862: BONDT, W. & VERBERGT, R. - Meetbare ruimten.
%2347652: Bone, Stanley. - Pleasure Beyond the Pleasure Principle.
%23101641: Bonebakker, S.A. - Nihil obstat in Story Telling?
%23101639: Bonebakker, S.A. - Hatimi and his Encounter with Mutanabbi: A Biographical Sketch
%2392610: Bonebakker, S.A. - Some early definitions of the Tawriya and Safadi's Fadd Al-Xitam 'an At-Tawriya Wa-'l-Istixdam.
%23285078: Bonenfant, Paul. - Le Problème du paupèrisme en Belgique à la fin de l'ancien régime.
%23148644: Bonenkamp, B.J. - Zwijgend medewerker en aandachtig luisteraar. 150 Jaar Stenografische Dienst der Staten-Generaal.
%23283102: Bongaarts, P.J.M. - Het fiscale regime voor beleggingsinstellingen.
%23101134: Bongaerts, T.C.G. - The correspondence of Thomas Blount (1618-1679) : a recusant antiquary : with an introductory account of his life and writings.
%23292360: Bongard, M.P. - Leidraad overdrachtsbelasting.
%23202387: Bonger, Henk. - Dirck Volckertszoon Coornhert : studie over een nuchter en vroom Nederlander.
%2311802: Bonger, W.A. - Criminality and Economic Conditions.
%237837: Bonger, W.A. - Criminalité et conditions économiques.
%2317197: Bonger, W.A. - Over de evolutie der moraliteit.
%2314748: Bonger, W.A. - Criminalité et conditions économiques.
%2312337: Bonger, W.A. - Verspreide Geschriften. Deel 1: Criminologie en Criminele Statistiek; Deel 2: Sociologie en Politiek.
%23277672: Bonger, W.A. - Problemen der demokratie : een sociologische en psychologische studie.
%23288580: Bongers, Inge B.M. - Problem drinking among the general population : a public health issue?.
%23283658: Bonhoeffer, Dietrich. - Auslegungen - Predigten : 1933-1944. (Gesammelte Schriften, 4. Band).
%23296617: Bonhomme, Gustave Marie Joseph. - Meeningen of getuigenissen in het strafproces.
%23139004: Boni, Guido - Das Sein in der schöpferischen Unmittelbarkeit und in der Reflexion.
%23283617: Bonicelli, Enrico. - L'architettura industriale nei suoi elementi costruttivi e nella sua composizione.
%23297028: Boniface, Saint. - Epistolae S. Bonifacii Archiepiscopi Magontini et Martyris.
%23287776: Bonifacio, Michael. - Komplementäres Recht.
%2327217: Bonine, Michael E. (ed.) - Population, Poverty, and Politics in Middle East Cities.
%2333404: Bonini, Carlo - Collusion: International Espionage and the War on Terror.
%23293036: BonJour, Laurence. - The structure of empirical knowledge.
%23293039: BonJour, Laurence. - The structure of empirical knowledge.
%23264264: Bonnard, Pierre., Hagen, Monika von (ed.) - Bonnard.
%23114456: BONNÉ, ALFRED. - The economic development of the Middle East: an outline of planned reconstruction.
%2391612: Bonnecase, Julien. - L'École de l'Exégèse en droit civil : les traits distinctifs de sa doctrine et de ses méthodes d'après la profession de foi de ses plus illustres représentants.
%23251535: Bonner, Arthur. - Alas ! what brought thee hither ? : the Chinese in New York , 1800-1950.
%23160616: Bonner, Willard Hallam. - Harp on the shore : Thoreau and the sea.
%2340895: Bonnes, Jacqueline Maria. - Uitvoering van EG-verordeningen in Nederland.
%2381796: Bonnes, Jacqueline Maria. - Uitvoering van EG-verordeningen in Nederland.
%23157068: Bonnie, Richard J. & John Monahan (eds.) - Mental disorder , work disability , and the law.
%2331115: Bönninger, Karl; Ingo Wagner & Gerard van Wissen (eds.) - Menschenrechte in unserer Zeit.
%23293485: Bont, Guido de ... [et al.] - Fiscaal strafrecht : enige beschouwingen uit de praktijk en de wetenschap.
%23241322: Bont, Guido de ... [et al.] - (Fiscale) inlichtingenverplichtingen : enige beschouwingen uit de praktijk en de wetenschap.
%23258936: Bonura, Sandra and Deborah Day (ed.) - An American girl in the Hawaiian Islands. Letters of Carrie Prudence Winter, 1890-1893.
%23243223: Bonwetsch, Nathanael & Reinhold Seeberg (eds.) - Neue Studien zur Geschichte der Kirche. Stück 1-25,27 in 8 Bände.
%23297101: Boog, Ben. - The complexity of relationships in action research.
%23218960: Boog, Ben. - Het aktionalistisch paradigma van Alain Touraine cs . : sociologie van de nieuwe tegenbeweging.
%23271193: Boogaard, J.F. - Wetten, decreten, besluiten en tractaten op den waterstaat in Nederland : met aanteekeningen 1669-1857.
%23271034: Boogaard, J.F. - Wetten, decreten, besluiten en tractaten op den waterstaat en de spoorwegen in Nederland. 3e (1864-1866) & 4e (1867) vervolg.
%23271035: Boogaard, J.F. - Wetten, decreten, besluiten en tractaten op den waterstaat en de spoorwegen in Nederland. 5e (1868), 6e (1869) & 7e (1870) vervolg.
%2312051: Boogerd, P.H. ... [et al.] - Oceaanregime, milieuproblematiek, voedsel- en bevolkingsvraagstukken.
%23119796: Boogers, Marcel. - Het onderste uit de kan : maatschappelijk draagvlak voor stadsregionaal bestuur in het knooppunt Arnhem-Nijmegen.
%23291750: van den Boogert, Maurits H. & Roelants, Jan Jonker - De Nederlands-Turkse betrekkingen : portretten van een vierhonderdjarige geschiedenis
%23259587: Boogman, J.C. ... [et al.] - A.C.W. Staring : dichter en landman, regionalist en nationalist.
%23101644: Boogman, J.C. - Raadpensionaris L.P. van de Spiegel: een reformistisch-conservatieve pragmaticus en idealist.
%23293796: Boogman, J.C. & G.N. van der Plaat (eds.) - Federalism : history and current significance of a form of government.
%23252280: Booij, G.E. & J. van Marle (eds.) - Dialectfonologie : lezingen gebouden op het symposium van de afdeling Dialectologie van het P.J. Meertens-Instituut op vrijdag 27 november 1992.
%23290596: Booij, Johan Arnoud. - Aansprakelijkheid van bestuurders voor belastingschulden.
%23287858: Booij, Johan Arnoud. - Aansprakelijkheid van bestuurders voor belastingschulden.
%23166208: BOOKIDIS, NANCY & DONALD STROUD. - The Sanctuary of Demeter and Kore : Topography and Architecture.
%23285872: Books, Lark. - Beading with Pearls: Beautiful Jewelry, Simple Techniques.
%238604: Bool, J. - De Gemeentewet.
%23195221: Bool, Hendrik Johannes. - Eenige opmerkingen naar aanleiding van de verhouding tusschen den vervoerder en den geadresseerde bij het vervoer op binnenwateren.
%23293035: Boolos, George. - Logic, logic, and logic.
%23260003: Boom, W.H. van ... [et al.] - Handelspraktijken, reclame en zelfregulering : pilotstudy maatschappelijke reguleringsinstrumenten.
%23284570: Boom, W.H. van; C.E.C. Jansen & J.V. Weijnen (eds.) - Aanbesteding en aansprakelijkheid : preventie, vergoeding en afwikkeling van schade bij aanbestedingsgeschillen.
%23172161: Boom, A.H. van der ... [et al.] (eds.) - Toezicht op inzicht : liber amicorum aangeboden aan Prof.dr. M.A. van Hoepen RA bij zijn afscheid als hoogleraar bedrijfshuishoudkunde en accountancy aan de Erasmus School of Economics van de Erasmus Universiteit Rotterdam op 14 januari 2011.
%2346575: Boom, C.E.M. van den. - De ontslagpraktijk van het arbeidsbureau.
%23224464: Boom, W.H. van (ed.) - De rekenende rechter : van iudex non calculat naar actieve cijferaar?
%2314980: Boom, W.R. - Koperen Polyfonie. Bij het 12½-jarig bestaan van de Juridische Faculteit van de Universiteit van de Nederlandse Antillen. Opstellen aangeboden t.g.v. zijn afscheid aan Prof.mr. W.R. Boom.
%23295482: Boom, J. de ; Engbersen, Godfried & Leerkes, Arjen. - Asielmigratie en criminaliteit.
%23258696: Boom, A. ten ... [et al.] - Behoeften van slachtoffers van delicten : een systematische literatuurstudie naar behoeften zoals door slachtoffers zelf geuit.
%23259275: Boom, W.H. van; S.D. Lindenbergh & S.B. Pape (eds.) - Privaatrecht ondersteund : doelen, baten, kosten en effecten van bijzondere ondersteuning door de overheid van privaatrechtelijke handhaving.
%2317652: Boomen, Antonius H. E. M. van den. - De vraagstukken die zich bij de totstandkoming van de gemeenschappelijke markt voor de tabakverwerkende industrie der Euromarktlanden voordoen.
%23207337: Boomen, Tijs van den [tekst]. - De ronde van U : een experimentele kijk op kunst en rotondes.
%23115654: Boomgaard, Peter. - Paper Landscapes.
%23183214: Boomgaard, Johannes Everardus Antonius. - Misdaad en straf in Amsterdam : een onderzoek naar de strafrechtspleging van de Amsterdamse schepenbank 1490-1552.
%23172305: Boomkens, René. - Kritische massa : over massa, moderne ervaring en popcultuur.
%23287810: Boomsma, Anne. - On the robustness of LISREL (maximum likelihood estimation) against small sample size and non-normality.
%23290289: Boon, Louis Paul. - Mieke Maaike's obscene jeugd gevolgd door Eens, op een mooie avond.
%23283910: Boon, J.J. - Molecular biogeochemistry of lipids in four natural environments.
%23258300: Boon, H.N. - Rêve et Réalité dans l'oevre économique et sociale de Napoléon III.
%23283142: Boon, Louis Paul. - Boon-apartjes: aforismen, citaten en uitspraken.
%23286754: Boon, Arie den & Peter Neijens (eds). - Media en reclame.
%23289585: Boon, Louis Paul. - My little war.
%23237243: Boon, Louis Paul. - Summer in Termuren.
%2318420: Boon, Ton den (ed.). - Taal van het jaar twee. Kroniek van het Nederlands in 2002.
%23294034: Boon, Louis Paul. - Mieke Maaike's obscene jeugd : een pornografisch verhaal, voorafgegaan door een proefschrift 'In en om het kutodelisch verschijnsel', waarmee de student Steivekleut promoveerde : aangevuld met Agaatje en haar kloo(s)terleven : een reeks schuldeloze tekeningen met gaatjes van Agaatje.
%2341068: Boon, Rudolf. - Ons cultureel draagvlak : wat is ermee gebeurd?
%23221195: Boon, Brigitta Johanna Ferdinanda. - Why dieters overeat : on the cognitive regulation of eating behavior.
%2346412: Boon, H.N. - Rêve et Réalité dans l'oevre économique et sociale de Napoléon III.
%23297234: Boon, M.N. - Het documentaire accreditief : de rechtspositie van de opdrachtgever ingevolge de UCP : een rechtspraak- en doctrinevergelijkende studie.
%2353068: Boon, Gerard Karel - Technology and employment in footwear manufacturing : a study prepared for the International labour office within the framework of the World employment programme.
%23147795: Boon, Louis Paul. - De Kapellekensbaan : of de 1ste illegale roman van Boontje.
%238353: Boon, I. - De vaststellingsovereenkomst.
%23295426: Boon, Ton den. - Van andersbegaafd tot zwembandjes en 1098 andere bedekte termen : Van Dale modern eufemismenwoordenboek.
%23294642: Boon, Dirk. - Een wet voor het welzijn van dieren.
%2328080: Boon, J.A. - Affinities and extremes : crisscrossing the bittersweet ethnology of East Indies History, Hindu-Balines culture, and Indo-European allure.
%2325692: BOON, M. - J.W. van Lansberge en de praktijk van Art. 4 van de geheime instructie van 5 juni 1855.
%23206580: Boonacker, Robert. - De onpartijdigheid van de notaris.
%23267741: Boonacker, Willem. - Toelichting en opmerkingen naar aanleiding der Bedenkingen van Mr. J.G.A. Faber te Hoorn aangaande het reglement omtrent het dragen der kosten van den Noorder Y- en Zeedijk, etc.
%23279044: Boone, J. V. - A brief history of cryptology.
%23226000: Boone, M. (e.a.) - Financieren en verantwoorden : het functioneren van de rechterlijke organisatie in beeld.
%23129885: Boone, M. (e.a.) - De penitentiare beginselenwet in werking.
%23121786: Boone, P.F - Managing Intracorporate Knowledge Sharing.
%23124378: Boone, M.M. - Recht voor Commuun Gestraften : dogmatisch-juridische aspecten van taakstraffen en penitentiaire programma's.
%23288036: Boone, Miranda & Niamh Maguire (eds.) - The enforcement of offender supervision in Europe : understanding breach processes. door M Boone; Niamh Maguire; eBoek : Document Alle materiaalsoorten en talen bekijken » Taal: Engels Uitgever: Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, [2018]
%2327664: Boonekamp, R.J.B. - Onrechtmatige daad in groepsverband volgens NBW.
%23215084: Boonekamp, R.J.B.; A.C. van Schaick, & E.M. Wesseling-van Gent. - Burgerlijke rechtsvordering : (incl. EEX-verordening).
%2313446: Boonk, H. - De openbare orde als grens aan het vrij verkeer in de E.E.G.
%2372125: Boonk, H. - Zeevervoer onder cognossement.
%23286716: Boonk, Martine Louise. - Zeker over zoeken? : naar een juridisch kader voor verrichtingen van zoeksystemen met betrekking tot via internet beschikbare open content.
%23289032: Boonmann, Cyril. - Mental health problems and juvenile sexual offending behavior.
%23275549: Boons, H.A.A. - Eenige voorname bepalingen van het Nederlandsch burgerlijk wetboek, omtrent den burgerlijken stand, duidelijk en gemakkelijk voorgesteld, en vergeleken met het Wetboek Napoleon, ...
%2359262: Boonstra, O.W.A. - De waardij van eene vroege opleiding. Een onderzoek naar de implicaties van het alfabetisme op het leven van inwoners van Eindhoven en omliggende gemeenten, 1800-1920.
%2317676: Boonstra, Pieter Evert. - Heinrich Mann als politischer Schriftsteller.
%23276665: Boonstra, O.W.A. - De waardij van eene vroege opleiding. Een onderzoek naar de implicaties van het alfabetisme op het leven van inwoners van Eindhoven en omliggende gemeenten, 1800-1920.
%2341937: Boor, Wolfgang de. - Über motivisch unklare Delikte. Ein Beitrag zur strafrechtsreform.
%2322555: Boor, Allison - Philadelphia Empire Furniture.
%23285404: Boorstin, Daniel J. - De ontdekkers : de zoektocht van de mens naar zichzelf en zijn wereld
%2357788: Boos, Flornce (ed.). - Bibliography of women and literature. Articles and books (1974-1981) by and about women from 600 to 1975.
%23248537: Boost, Charles. - Le Cinéma. [L'art néerlandais d'aujourd'hui].
%2318005: Boot, Frederik Rutger. - De financiering der sociale verzekering. (Fondsvorming of omslagstelsel).
%23273560: Boot, J.G. & T.D.O. van der Vijver. - Mededinging 2010/2012
%23289513: Boot, Jan Maarten D. - Organisatie van de gezondheidszorg.
%23224895: Boot, Sander. - Economic policy instruments and evaluation methods in Dutch water managements : an analysis if their contribution to an integrated approach = Economische beleidsinstrumenten en evaluatiemethoden in het Nederlandse waterbeheer : een analyse van hun bijdrage aan een integrale benadering.
%23101645: Boot, L.M. - Induction by Prolactin of Mammary Tumours in Mice.
%23293622: Boot, Inge. - Metaphors in abstract thought.
%23160937: Boot, Machteld - Genocide, crimes against humanity, war crimes : nullum crimen sine lege and the subject matter jurisdiction of the International Criminal Court.
%23146366: Booth, Arthur John. - Saint-Simon and Saint-Simonism : a chapter in the history of Socialism in France.
%2339923: Boothroyd, Peter & Pham Xuan Nam (eds.) - Socioeconomic renovation in Viet Nam : the origin, evolution, and impact of Doi Moi.
%2316396: Boots, J.M.A. - Rechtsproblemen rond de gemeenschap van personen.
%23116219: Bootsma, N.A. - De Hertog van Brunswijk 1750-1759.
%2330489: Booy, E.P. de. - De weldaet der scholen. Het plattelandsonderwijs in de provincie Utrecht van 1580 tot het begin van de 19de eeuw.
%2381876: Bopp, Peter. - Fern-gesehen : französische Bildexpeditionen in den Orient 1865-1893.
%2325310: Bopp, Léon. - H.-F. Amiel : essai sur sa pensée et son caractère d'après des documents inédits.
%23276080: Boquet, Dominique-Lucie. - La responsabilité du chef d'entreprise en droit communautaire : droit de la concurrence et de la consommation
%233430: Borch, Karel Henrik - The economics of uncertainty.
%23294051: Borch tot Verwolde, Allard Philip Reinier Carel van der. - Commentarius antiquario-juridicus ad articulum I. tituli XIII. statutorum Comitatus Zutphaniensis
%23102733: BORCHARD, AUGUST & SCHMIEDEN, VICTOR (ed.). - Lehrbuch der Kriegs-Chirurgie.
%238165: Borchard, Edwin M. - Les principes de la protection diplomatique des nationaux à l'étranger. H.J. HAMMARSKJÖLD. La neutralité en général.
%23283298: Borchardt, G.M. - Structures d'accueil : beschouwingen over de verhouding nationaal recht-gemeenschapsrecht in de zes oude lid-staten van de Europese gemeenschappen.
%23189880: Børdahl, Vibeke., Wan, Margaret B. - The interplay of the oral and the written in Chinese popular literature.
%23210158: Bordahl, Vibeke (ed.) - The Interplay of the Oral and the Written in Chinese Popular Literature.
%23168873: Bordes, A.C. (a.o) - Jonge Balie Lustrum 1947-1988.
%2312857: Bordewijk, H.W.C. - Handelingen over de Reglementen op het beleid der Regering in de kolonien Suriname en Curaçao.
%2390537: Bordewijk, F. - Verzamelde verhalen : De zigeuners; De aktentas; Centrum van stilte; Lente; Verspreide verhalen.
%2320044: Bordewijk, H.W.C. - Leerboek der landhuishoudkunde. 2 Dln.
%2390184: Bordewijk, F. - Verzamelde verhalen : De korenharp ; Bij gaslicht ; Zwanenpolder; Het eiberschild.
%2390191: Bordewijk, F. - Verzamelde verhalen : Vertellingen van generzijds; De korenharp, nieuwe reeks; Studiën in volksstructuur; Mevrouw en meneer Richebois; Onderweg naar de Beacons.
%23236695: Bordone, Benedetto. - Libro ... de tutte l'isole del mondo.
%2357330: Boré, Jacques. - La cassation en matière civile.
%23210734: Boreel, M. & P. Franken. - Gevangen tussen verleden en toekomst : legacy-systemen in het informatietijdperk.
%23137851: Borel, Jacques - Génie et Folie de J.-J. Rousseau.
%23255619: Borelli, Siegfried & Willy Starck. - Die Prostitution als psychologisches Problem.
%23284643: Borg, B.M. ter. - De maatregelen ter beveiliging van het Hoogovenbedrijf te IJmuiden, sociaal-hygie¨nisch beschouwd.
%23284465: Borgella, Pierre-Frédéric. - Justice! : par un officier d'artillerie de l'Armée de Paris. [No. 1: Mensonge et vérité]; No. 2 : Les crimes de M. Thiers.
%23258887: Borgers, Harm Christiaan. - Duurzaam handelen : een onderzoek naar een normatieve grondslag van het milieurecht.
%23261271: Borgers, M.J., F.G.H. Kristen & J.B.H.M. Simmelink (ed.) - Implementatie van kaderbesluiten.
%23286784: Borgers, H.C. ... [et al.] . - Nederlandse milieurichtlijnen en beste beschikbare technieken : verslag van de 95e ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 28 maart 2007.
%23199759: Borgert, Herman Frans Theodoor. - In geest en waarheid. Over de inwoning Gods in de zielen.
%23289184: Borges, Jorge Luis. - Other inquisitions, 1937-1952.
%239149: Borgesius, J. - Dienstenverkeer, vestigingsrecht en verzekeringsbedrijf in de EEG. Diss.
%23146560: Borghgraef, Stefan. - Is more control better? The effects of organizational control on salespersons' job performance, job attitudes and sales organization effectiveness.
%23287151: Borght, R. van der. - Finanzwissenschaft. I. Allgemeiner Teil. (Sammlung Göschen).
%23281345: Borgman, Erik. - Edward Schillebeeckx : een theoloog in zijn geschiedenis. Deel I: een katholieke cultuurtheologie (1914-1965).
%23236604: Borgmann, Brigitte & Karl H. Haug. - Anwaltshaftung : Systematische Darstellung der Rechtsgrundlagen für die anwaltliche Berufstätigkeit.
%23236601: Borgmann, Brigitte & Karl H. Haug. - Anwaltspflichten, Anwaltshaftung: ein Handbuch für die Praxis.
%23293024: Borgmann, Albert. - Technology and the character of contemporary life : a philosophical inquiry.
%23197928: Borgoño, Luis Barros. - The problem of the Pacific and the new policies of Bolivia.
%2337054: Borin, Fabrizio. - Federico Fellini : [a sentimenal journey into the illusion and reality of a genius].
%2393969: BORISOVICH, Y. & GLIKLIKH, Y. (ed). - Global analysis - studies and applications II.

Next 1000 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag[an error occurred while processing this directive]

5/9