Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%23185973: Bleiber, Fritz; Otto Göppert & Paul Baradon. - Handbuch des Völkerrechts. Band 4 : die Entstehung der Völkerbundsatzung. 4-1 : De Völkerbund : die Entstehung der Völkerbundsatzung; 4-1B : Der Völkerbund : Organisation und Tätigkeit; 4-2 : Das System der politische Staatsverträge seit 1918.
%23251166: Bleicken, Jochen. - Verfassungs- und Sozialgeschichte des Roemischen Kaiserreiches. 2 Bände.
%23262603: Blelloch, Guy E. - Vector Models for Data-Parallel Computing (Artificial Intelligence).
%23281443: Bles, Ch. - Lessen in de gezondheidsleer : voor de leerlingen van de Amsterdamsche vakschool voor heilgymnastiek en massage.
%238980: Bles, Albert Edward. - De Local Goverment Act, 1888: Schets van het Engelsche Graafschapsbestuur.
%23285871: Blessing, Marlene. - Create Jewelry: Glass: Brilliant Designs to Make and Wear (Create Jewelry series).
%23285892: Blessing, Marlene. - Crystals.
%2382189: Bletz, F. & R. Praaning. - (ed.) The future of european defence : proceedings of the second international Round Table Conference of the Netherlands Atlantic Commision on May 24 and 25, 1985.
%23265284: Bleuler, M. ... [et al.] - Grundlagenforschung zur Psychiatrie. Teil B. (Psychiatrie der Gegenwart : Forschung und Praxis, Band 1/1B).
%23128026: Bleuler, Eugen. - Dementia Praecox oder Gruppe der Schizophrenien.
%2372117: Bley, Helmar. - Die Universitätskörperschaft als Vermögensträger, dargestellt am Beispiel der Universität Freiburg i.Br.
%23241453: Blieck, L.A. de ... [et al.] - Algemene wet inzake rijksbelastingen. 9e herziene druk.
%23288812: Bliesener, Thomas; Andreas Beelmann & Marc Stemmler (eds.). - Antisocial behavior & crime : contributions of developmental and evaluation research to prevention and intervention.
%23265979: Blijdenstein, Lutinus Jolle. - Het recht van den staat op de nalatenschap.
%23153142: Blijstra, R. - B. Merkelbach.
%2363140: Blink, J.G. - Beschouwingen naar aanleiding van den woningnood.
%23170580: Blink, G.J. - Enkele hoofdstukken productie-, distributie- en uitvoerpolitiek : de Kaasvereeniging 1915-1918.
%23249587: Blioumi, Aglaia. - Transkulturelle Metamorphosen : deutschsprachige Migrationsliteratur im Ausland am Beispiel Griechenland : Monographie , Anthologie.
%23243443: Bloch, Marianne - Women and Education in Sub-Saharan Africa: Power, Opportunities, and Constraints (Women and Change in the Developing World).
%2391455: Bloch, Herbert. - Monte Cassino in the Middle Ages. 3 Vols.
%2343455: Bloch, Felix. - Fundamentals of statistical mechanics : manuscript and notes.
%23250908: Bloch, Ernst. - Traces.
%23286929: Bloch, Iwan & Georg Loewenstein. - Die Prostitution.
%23282799: Bloch, R. Howard & Stephen G. Nichols (eds.) - Medievalism and the modernist temper.
%23266230: Bloch, Ernst. - Das Prinzip Hoffnung : in fünf Teilen,
%2359465: Bloch, Iwan. - Marquis de Sade : his life and works.
%23254048: Bloch, Julius M. ... et al. (ed.) - An Account of Her Majesty's Revenue in the Province of New York, 1701-09: the Customs Records of Early Colonial New York.
%23481: Bloche, M. Gregg (ed.) - The privatization of health care reform : legal and regulatory perspectives.
%23222393: Block, Fred & Robert Heilbroner. - The vampire state : And other myths and fallacies about the US economy .
%2344026: Block, Zenas & Ian C. Macmillan. - Corporate Venturing: Creating New Businesses Within the Firm.
%23109510: Block, A.L. de - Scandinavische Samenwerking inzake Wetgeving.
%23189066: Blockmans, W.P. & M.E.H.N. Mout (eds.) - The world of emperor Charles V.
%23233344: Blockmans, Steven & Sacha Prechal (eds.) - Reconciling the deepening and widening of the European Union.
%23281252: Blocq van Scheltinga, Joannes Guilielmus de. - Specimen juridicum inaugurale, de parte bonorum, quam conjux, cui sunt liberi prioris thori, dare potest secundo conjugi, ex jure hodierno.
%2341069: Bloechl, Jeffrey. - Liturgy of the Neighbor: Emmanuel Levinas and the Religion of Responsibility.
%23240695: Bloed, Arie & Wilco de Jonge. - Legal aspects of a new European infrastructure.
%23232532: Bloed, Arie & & Ramses A. Wessel (eds.) - The Changing Functions of the Western European Union (WEU) : Introduction and Basic Documents.
%23214352: Bloed, Arie. - Forty years International Court of Justice : jurisdiction , equity and equality.
%2383508: Bloed, Arie & Wilco de Jonge. - Legal aspects of a new European infrastructure.
%23246274: Bloed, Arie (ed.) - The Conference on Security and Co-Operation in Europe:Basic Documents, 1993-1995.
%23243101: Bloed, Arie (ed.) - From Helsinki to Vienna : basic documents of the Helsinki process.
%23281026: Bloed, Arie & Pieter van Dijk (eds.) - Protection of minority rights through bilateral treaties : the case of Central and Eastern Europe.
%23220620: Bloed, Arie (ed.) - European Yearbook of Minority Issues : Volume 5, 2005/6.
%23220618: Bloed, Arie (ed.) - European Yearbook of Minority Issues : Volume 4, 2004/5.
%23272323: Bloed, Arie. - Forty years International Court of Justice : jurisdiction , equity and equality.
%23210913: Bloed, Arie & Pieter van Dijk (eds.) - The human dimension of the Helsinki process : the Vienna follow-up meeting and its aftermath.
%23243786: Bloed, Arie (ed.) - The Conference on Security and Cooperation in Europe : analysis and basic documents, 1972-1993.
%23200349: Bloem, A.L. - Stichting brandweeropleiding in Nederland. Leerstof voor pompbediener bij de brandweer.
%23286559: Bloembergen, Samuel Henricus. - Opmerkingen over het schorsings- en vernietigingsrecht en de middelen van executie tegenover waterschappen.
%23288802: Bloembergen, Edwin W. - Combating organized crime : a study on undercover policing and the follow-the-money strategy.
%2329848: Bloembergen, Auke. - Over papier aan toonder.
%2322116: Bloembergen, Samuel Henricus. - Opmerkingen over het schorsings- en vernietigingsrecht en de middelen van executie tegenover waterschappen.
%23263271: Bloembergen, A.R. (e.a.) - Van, over en met Huib Drion (1917-2004).
%23277570: Bloembergen, A.R. & Lindenbergh, Siewert D. - Schadevergoeding: algemeen, deel 1.
%23190830: Bloemen Waanders, Henri Louis van. - De wissel voor rekening van eenen derde.
%23147360: Bloemendaal, Jan. - Constructing identities : ethnicity and race in Katherine Anne Porter.
%23136251: Bloemgarten, Salvador. - Henri Polak : Sociaal democraat 1868-1943.
%23101100: Bloes, Robert. - Le Plan Fouchet et le problème de l'Europe politique.
%2328653: Blois, Matthijs de. - Het recht op de persoonlijke integriteit in het internationale recht. Diss.
%2375308: Blois, M. de (e.a). - Contouren van het recht.
%23282720: Blok, A.J. & L.Ch. Besier. - Het Nederlandsche strafproces. 3 Delen.
%23101609: Blok, F.F. - Nicolaas Heinsius in Napels (april-juli 1647)
%2329294: Blok, D.P. - Een diplomatisch onderzoek van de oudste particuliere oorkonden van Werden. Met enige uitweidingen over het ontstaan van dit soort oorkonden in het algemeen.
%23291711: Blok, Aleksandr. - Sobranie Sotshinenij (= Collected works). Volume 1-8. With : [2]. Zapisnye knizki (=Diaries): 1901-1920
%23279125: Blok, P.J. (ed.). - Leidsche rechtsbronnen uit de middeleeuwen. (Oude Vaderlandsche Rechtsbronnen, 1e reeks Nr. 6). (= Werken der Vereenigng tot uitgave der bronnen van het Oude Vaderlandsche Recht)
%23283818: Blok, Diane & Marlo Broekmans. - Invisible forces : (photographs).
%23101605: Blok, D.P., J.W.J. Burgers, E.C. Dijkhof, P.A. Henderikx en G. Herwijnen - Datum et actum.
%23101607: Blok, F.F. - Contributions to the History of Isaac Vossius' Library.
%2365984: Blok, A. - The Mafia of a Sicilian village, 1860-1960. An anthropological study of political middlemen.
%23195904: Blok, Wouter. - P.C. Boutens en de nalatenschap van Andries de Hoghe.
%23292618: Blok, A.J. & L.Ch. Besier. - Het Nederlandsche strafproces. 3 Delen.
%23182595: Blok, Willem Leo. - Woordkeus en Stijlniveau van de 1e, 3e, 4e en 13e epode van Horatius.
%23255786: Blok, P.J. (ed.). - Relazioni veneziane : Venetiaansche berichten over de Vereenigde Nederlanden van 1600-1795.
%2324895: Blok, P.J. (ed.). - Leidsche rechtsbronnen uit de middeleeuwen. (Oude Vaderlandsche Rechtsbronnen, 1e reeks Nr. 6). (= Werken der Vereenigng tot uitgave der bronnen van het Oude Vaderlandsche Recht)
%23270016: Blokker, Jan., Remco Campert, Jan Derks, Karel Jonckheere, Joost D. van der Stoep, Jac. van der Ster, Kees Stip & J.P. Kruijt. - Verzuiling : een Nederlands probleem, al of niet voorzichtig benaderd / door Jan Blokker, Remco Campert, Jan Derks, Karel Jonckheere, Joost D. van der Stoep, Jac. van der Ster & Kees Stip / Verzuiling / J.P. Kruijt.
%234069: Blokland, T. & G. Filippo. - Aanmerkelijk-belangregeling, consumptieve rente, en vermogensbelasting : hoofdlijnen van het wetsvoorstel 24761.
%23148165: Blokland, Arjan. - Crime over the life span : trajectories of criminal behavior in Dutch offenders.
%23287836: Blokland, Arjan & Paul Nieuwbeerta (eds.) - Developmental and life course studies in delinquency and crime : a review of contemporary Dutch research.
%23221444: Blokland, T. & M. van Olffen. - Uitgifte, verkoop en levering van (beperkte rechten op) aandelen op naam.
%2357432: Blokland, Hans. - De modernisering en haar politieke gevolgen: Weber, Mannheim en Schumpeter.
%23119479: Blokland, H.T. - Vrijheid autonomie emancipatie : een politiekfilosofische en cultuurpolitieke beschouwing.
%23287085: Blokland, T. - Winst uit aanmerkelijk belang : de aanmerkelijk belang-regeling in de Wet op de inkomstenbelasting 1964.
%23184602: Blokland, Els van (e.a.) - Onzekere rechten : onderzoek naar de rechtspositie van vrouwen met een afhankelijke verblijfsvergunning na scheiding.
%23229856: Blom, Ad van der; Ernest Kurpershoek, Claudia Thunnissen. - Nederlandse schilderkunst : tussen detail en grandeur.
%23230702: Blom, Tannelie (ed.) - Reviewing Europe : missed opportunities and possible potential.
%23195287: Blom, M.A. - Prospectusaansprakelijkheid van de lead manager.
%2388358: Blom-Cooper, L. & G. Drewry (eds.) - Law and morality: a reader.
%2395360: Blom, T. e.a. (ed). - Naar een consistent drugsbeleid.
%23218059: BLOM, N. VAN DER. - Florislegium. Bloemlezing uit de Erasmiaanse, Rotterdamse en andere opstellen van Drs. N. van der Blom, hem aangeboden bij zijn afscheid van het Arasmiaans Gymnasium. Bezorgd en Ingeleid door Drs. J. Smit en Drs. J. Spoelder.
%2322891: Blom, Hans W. - Morality and causality in politics : the rise of naturalism in Dutch seventeenth-century political thought.
%23132411: Blom, T. e.a. (ed). - Drugs in het recht : recht onder druk.
%2330807: Blom, H.W., W.P. Blockmans & H. de Schepper (red.). - Bicameralisme. Tweekamerstelsel vroeger en nu. Handelingen Int. Conferentie t.g.v. 175-jarig bestaan Eerste Kamer der Staten-Generaal in de Nederlanden.
%23286515: Blom, Jan Dirk. - A Dictionary of Hallucinations.
%23150803: Blom, Sarah V. - Intellectuele vorming in Nederland en Frankrijk : een vergelijkend onderzoek naar deelname aan intellectuele vorming in het Franse en het Nederlandse voortgezet onderwijs.
%23226904: Blom, Joop ... [et al.] - De Vondelstraat : verslagen van Radio STAD 29 februari-3 maart 1980.
%23280342: Blom. J.C.H. ... [et al.] - Een brandpunt van geleerdheid in de hoofdstad : de Universiteit van Amsterdam rond 1900 in vijftien portretten.
%23262266: Blom, Alfred. - Causaliteit in het verzekeringsrecht.
%23262075: Blom, Ron & Theunis Stelling - Niet voor god en niet voor het vaderland. Linkse soldaten, matrozen en hun organisaties tijdens de mobilisatie van '14-'18
%2320043: Blomberg, Aletta B. - Integrale handhaving van milieurecht : een juridische studie over de handhaving van milieurecht in een democratische rechtsstaat.
%23111397: Blomberg, A.B. & F.C.M.A. Michiels. - Handhaven met effect : een empirisch-juridische studie naar de mogelijkheden voor een effectieve handhaving van het milieurecht.
%23107389: Blomkwist, J.W.H. - Borgtocht.
%23178918: Blomley, Nicholas (a.o.) ed. - The legal geographies reader.
%2341802: Blomstrom, Professor Magnus - Diverging Paths: Comparing a Century of Scandinavian and Latin American Economic Development (Inter-American Development Bank).
%23105517: Blondé, B. - De sociale structuren en economische dynamiek van 's-Hertogenbosch, 1500-1550.
%2322223: Blonk, W.A.G. - Enige aspekten en problemen van het goederenvervoer tussen de Lid-Staten van de EEG, met name t.a.v. de kwantitatieve beperkingen en kwalitatieve belemmeringen.
%23189758: Bloom, Samuel William. - The word as scalpel : a history of medical sociology.
%2391413: Bloom, Murray Teigh. - The trouble with lawyers.
%2349415: BLOOM, H. - Ruin the sacred truths. Poetry and belief from the bible to the present.
%2344072: Bloomfield, Louis M. - Crimes Against Internationally Protected Persons: Prevention and Punishment - An Analysis of the U.N.Convention (Praeger special studies in international politics and government).
%23283390: Bloomfield, Louis M. & Gerald Francis FitzGerald. - Crimes against internationally protected persons, prevention and punishment : an analysis of the UN Convention.
%2345924: BLOS, E. - Die Krisis in der Medizin. (Vortrag).
%23284060: Blossfeldt, Karl. - Karl Blossfeldt : Meisterwerke.
%23287073: Blossfeldt, Karl; Francis Bruguière & Thomas Ruff. - No two alike : Karl Blossfeldt, Francis Bruguière, Thomas Ruff
%23280354: Blotkamp, Karel. - Keuzen. : beschouwingen over hedendaagse Nederlandse kunstenaars.
%23232981: Blotkamp, Carel. - Daubigny, Van Doesburg, Daniëls en 88 andere hoogtepunten uit de collectie moderne kunst van het Centraal Museum.
%2375251: Blotkamp, Carel. - Mondrian.
%23115496: Blount, Thomas Pope. - De Re Poetica or Remarks on Poetry.
%23287867: Bluhm, William T. - Theories of the political system classics of political thought and modern political analysis.
%23112412: Blühm, Elger, Jörn Garber, Klaus Garber (eds.) - Hof, Staat und Gesellschaft in der Literatur des 17. Jahrhunderts.
%23289573: Blum, Mark E. - Continuity, quantum, continuum, and dialectic : the foundational logics of western historical thinking.
%23263333: Blum, Bruce I. - TEDIUM and the Software Process.
%23271438: Blum, Carol - Strength in Numbers: Population, Reproduction, and Power in Eighteenth-Century France.
%23284761: Blum, Deborah. - The poisoner's handbook : murder and the birth of forensic medicine in Jazz Age New York.
%23194812: Blum, Alan F. - Theorizing.
%23271118: Blumauer, Aloys. - Virgils Aeneis. 1.-9. Buch.
%23271116: Blumauer, Aloys. - Gedichte. 1.-4. Theil.
%23286663: Blumberger, J.Th. Petrus. - De nationalistische beweging in Nederlandsch-Indië.
%23262245: Blumberger, J.Th. Petrus. - De communistische beweging in Nederlandsch-Indië.
%23231779: Blume, Klaus. - Die subjektiven Grenzen der Rechtskraft im Rahmen des [Paragraphen] 325 II ZPO.
%2367223: Blume, Dorlis ... [et al.] - Im Namen der Freiheit! : Verfassung und Verfassungswirklichkeit in Deutschland : 1849 - 1919 - 1949 - 1989.
%2321219: Blume, Eugen., Joachim Jäger, Gabriele Knapstein (eds.) - Friedrich Christian Flick Collection im Hamburger Bahnhof.
%23197759: Blume, Otto. - Normen und Wirklichkeit einer Betriebsverfassung.
%2341182: Blumenfeld, Samuel L. - Property in a humane economy.
%23290206: Blumenthal, Karen. - Let me play : the story of Title IX : the law that changed the future of girls in America.
%2358239: Blumenthal, Henry. - Illusion and reality in Franco-American diplomacy, 1914-1945.
%23155280: Blumenwitz, Dieter. - Einführung in das Anglo-Amerikanische Recht.
%23104187: Blümner, Hugo. - Studien zur Geschichte der Metapher im Griechischen. 1. Heft: Über Gleichnis und Metapher in der attischen Komödie.
%2361417: Blumrosen, Alfred W. - Modern Law : the law transmission system and equal employment opportunity.
%23289104: Blunck, Lars. - Marcel Duchamp : Porte-bouteilles.
%23221273: Blundell, Sue. - Women in ancient Greece.
%23223467: Bluntschli, Johann Caspar. - Politik als Wissenschaft (Lehre vom modernen Staat, Band 3).
%23223469: Bluntschli, Johann Caspar. - Lehre vom modernen Staat. Band 1: Allgemeine Staatslehre; Band 2: Allgemeines Staatsrecht; Band 3: Politik als Wissenschaft.
%23112937: Bluntschli, Johann Caspar. - Deutsche Statslehre und die heutige Statenwelt : ein Grundriss mit vorzüglicher Rücksicht auf die Verfassung von Deutschland und Oesterreich-Ungarn.
%2372140: Bluntschli, Johann Caspar. - Geschichte der neueren Staatswissenschaft. Allgemeines Staatsrecht und Politik seit dem 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart.
%2334055: Bluntschli, Johann Caspar. - Das Beuterecht im Krieg und das Seebeuterecht insbesondere. Eine Völkerrechtliche Untersuchung.
%23235904: Bluntschli, Johann Caspar. - Festgabe zum 50jährigen Doktorjubiläum (3. August 1879) des Herrn Professors Dr. Johann Kaspar Bluntschli.
%23154152: Bluntschli, Johann Caspar. - Geschichte des Allgemeinen Statsrechts und der Politik. Seit dem sechzehnten Jahrhundert bis zur Gegenwart.
%23258545: Blussé, J.L., M.W. van Opstall & Ts'ao Yung-Ho (eds.) - De dagregisters van het kasteel Zeelandia, Taiwan 1629-1662. Deel 1: 1629-1641; Deel 2: 1641-1648; Deel 3: 1648-1655; Deel 4: 1655-1662.
%23271881: Blussé, J.L., M.W. van Opstall & Ts'ao Yung-Ho (eds.) - De dagregisters van het kasteel Zeelandia, Taiwan 1629-1662. Deel 1: 1629-1641.
%23195919: Tang Bo. - The legal structure of corporate governance in publicly held corporations & improvement of Chinese company law.
%23249380: Boafo-Arthur, Kwame. - Ghana : one decade of the liberal state.
%2345699: Boag, J.W.; P.E. Rubibin & D. Shoenberg. - Kapitza in Cambridge and Moscow : life and letters of a Russian physicist.
%2318296: Boake, Terri Meyer - Understanding Steel Design
%23184540: The Board of Engineers for Rivers and Harbours, War Department and Division of Research, United States Maritime Commission. - Transportation on the Great Lakes (Revised 1937).
%23184521: The Board of Engineers for Rivers and Harbours, War Department and Division of Research, United States Maritime Commission. - The ports of Savannah and Brunswick, GA.
%23184533: The Board of Engineers for Rivers and Harbours, War Department and Division of Research, United States Maritime Commission. - Transportation on the Great Lakes (Revised 1930).
%23184542: The Board of Engineers for Rivers and Harbours, War Department and Division of Research, United States Maritime Commission. - The port of Baltimore (Revised 1933).
%23254400: National Industrial Conference Board. - Trade associations : their economic significance and legal status.
%23184597: The Board of Engineers for Rivers and Harbours, War Department and Division of Research, United States Maritime Commission. - The Panama Canal and its ports (Revised 1938).
%23285333: Boardman, John; Jasper Griffin & Oswyn Murray (eds.) - The Oxford history of the classical world.
%23223405: Boas, Franz. - Die Form in primitive Literatur. In : Festgabe Rudolf Lehmann zu seinem siebzigsten Geburtstag am 26. März 1925 : [Festschrift für Rudolf Lehmann].
%2353089: Boas, Taylor C., Kalathil, Shanthi. - Open networks , closed regimes : the impact of the Internet on authoritarian rule.
%236888: Boas, Gideon & William A. Schabas (eds.) - International criminal law developments in the case law of the ICTY.
%2343632: BOAS, I. - Diagnostik und Therapie der Magenkrankheiten.
%2335907: Boasson, Charles. - Sociological aspects of law and international adjustment.
%23116908: Boasson, J.J. - De Bestemming van de Mens.
%23154496: Boasson, Charles & Max Nurock (eds.) - The Changing International Community : some problems of its laws, structures, peace research and the Middle East conflict : essays in Honour of Marion Mushkat.
%23248261: Boatwright, Mary Taliaferro. - Hadrian and the city of Rome.
%2390028: Bobrick, Benson - The caliph's splendor : islam and the west in the golden age of Baghdad.
%2359957: Bobrow, Daniel G. (ed.) - Qualitative reasoning about physical systems.
%23288665: Bocard, Hélène (ed.) - Le Midi Antique : photographie et monuments historiques 1840-1880.
%2375203: Bochenski, J.M. - Logisch-Philosophische Studien mit Aufsätzen von P. Banks, A. Menne und I. Thomas.
%2326310: Bochenski, J.M. - Die dogmatischen Grundlagen der sowjetischen Philosophie (Stand 1958). Zusammenfassung der 'Osnovy Marksistskoj Filosofii' mit Register.
%2339834: Bochenski, J.M. - Compendio de logica matamatica.
%23133114: Bochenski, I.M. - Précis de Logique Mathématique.
%23144571: Bochenski, J.M. - Soviet Russian dialectical materialism [DIAMAT].
%2326380: Bochenski, J.M. - The dogmatic principles of Soviet philosophy. [as of 1958]. Synopsis of the 'Osnovy Marksistskoj Filosofii' with complete index.
%2326381: Bochenski, J.M. & T.J. Blakely (eds). - Studies in Soviet thought I.
%23176687: Bochkarev, Sergei Viktorovich. - A method of averaging in the theory of orthogonal series and some problems in the theory of bases.
%23283061: Bochove, C.A. van. - Imports and economic growth.
%23116138: Bochove, T.E. van. - To date and not to date : on the date and status of Byzantine law books.
%23284565: Bochove, Laura van. - Betrokkenheid van derden bij contractbreuk.
%2343831: Bocij, Paul ... [et al.] - Business information systems : technology, development and management for the e-business.
%2349737: Bock, Monika & Aparna Rao (eds.) - Culture, Creation, and Procreation: Concepts of Kinship in South Asian Practice.
%2372148: Bock, Ernst. - Der Schwäbische Bund und seine Verfassungen (1488-1534). Ein Beitrag zur Geschichte der Zeit der Rechtsreform.
%23233955: Bock, Ruth H. de. - De omvang van het geding : over de betekenis en toepassing van art. 8:69 Awb.
%23292503: Bock, Dennis. - Römischrechtliche Ausgangspunkte der strafrechtlichen Beteiligungslehre : Täterschaft und Teilnahme im römischen Strafrecht.
%2396953: BOCK, S. & HAHN, M. - Erfahrung exil: antifaschistische Romane 1933-1945.
%2313101: Bockel, A. ... [et al.] - Legal education in Africa South of the Sahara = La formation juridique en Afrique noire.
%23287090: Bocken, Hubert (ed.). - Vorderingsbevoegdheid voor milieuverenigingen : verslagboek van het colloquium gehouden te Brussel op 18 december 1986 = Le droit, pour les associations de de´fense de l'environnement, d'ester en justice : compte rendu du colloque tenu à Bruxelles le 18 décembre 1986.
%23287091: Bocken, Hubert (ed.). - Milieubeleidsovereenkomsten : verslagboek van het colloquium gehouden te Brussel op 14 september 1989 = Conventions sectorielles : instrument de gestion de l'environnement : compte rendu du colloque tenu à Bruxelles le 14 septembre 1989.
%23287065: Bocken, Hubert & D. Ryckbost (eds.) - De voorbereiding en tenuitvoerlegging van Europese richtlijnen inzake de bescherming van het leefmilieu = L'élaboration et l'application des directives européennes en matière d'environnement.
%23240020: Bocker, Anita; Tetty Havinga, Alex Jettinghof, Carla Klaassen & Laurens Bakker. - Specialisatie loont? : ervaringen van grote ondernemingen met specialistische rechtspraakvoorzieningen.
%23115371: Böcker, Anita. - Turkse migranten en sociale zekerheid : van onderlinge zorg naar overheidszorg.
%23119072: Böcker, Anita & Lilian Clermonts. - Poortwachters van de Nederlandse arbeidsmarkt : arbeidsvoorziening en de verlening van tewerkstellingsvergunningen.
%2364249: Böcking, Eduard (ed.) - Corpus iuris Romani antejustiani.
%23112815: Bockius, Ronald. - Schifffahrt und Schiffbau in der Antike.
%23292365: Bockstaele, Marc. - Processen-verbaal. 6e herziene uitgave.
%23292364: Bockstaele, Marc. - Handboek verhoren. Deel 1 & 2.
%2336790: Bockwinkel, A. (e.a.). - Prijsvraag bundel : enige verhalen naar aanleiding van de prijsvraag, uitgeschreven door de Broederschap der Notarissen, Ring Amsterdam.
%23283237: Bodammer, Theodor. - Philosophie der Geisteswissenschaften.
%23286785: Bodden, P.P.A. ... [et al.] . - Agrarisch milieurecht : verslag van de 94e ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 14 december 2006.
%23104189: Bode, Friedrich Heinz. - Der Kampf um die Bagdadbahn 1903-1914.
%23234138: Bodin, Jean - Methodus ad facilem historiarum cognitionem.
%2372151: Bodin, Jean - Les six livres de la République. Avec l'Apologie de René Herpin.
%23196540: Bodt, Saskia de & Manfred Sellink. - Nineteenth century Dutch watercolors and drawings from the Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam.
%23141563: Bodt, Jean-Pierre de. - La formation des prix: analyse des rapports entre la théorie économique et la politique industrielle.
%23222364: Boeck, Jean de. - Quelques notes pouvant contribuer à une théorie de la détermination sur la base du panenthéisme de Krause.
%2367719: Boeck, Charles De. - L'expulsion et les difficultés internationales qu'en soulève la pratique.
%23203944: Boeck, Charles De. - De la Propriété privée ennemie sous pavillon ennemi.
%2326966: Boeckel, Florence Brewer. - The Turn Toward Peace.
%2344746: BOECKER, H.J. - Redeformen des Rechtslebens im Alten Testament.
%23275566: Boecop, Arent toe. - Uittreksels uit het dagboek van Arent toe Boecop, volgens een H.S. van de XVIIe eeuw.
%23244105: Boef, Walter de (ed.) - Encouraging Diversity: Crop Development and Conservation in Plant Genetic Resources.
%23141201: Boehm, M.H. (ed.) - West-Östliche Perspektiven. Festschrift für Erik v. Sivers zu seinem 65. Geburtstag.
%2377967: Boehmer, Gustav. - Einführung in das Bürgerliche Recht.
%23124973: Boehncke, H. & Sarkowicz, H. - Ein Haus fur Georg Buchner.
%2335217: Boek, J.L.M. ... [et al.] - Grensoverschrijdend strafrecht : een bundel opstellen geschreven door medewerkers van de Afdeling Straf(proces)recht, Rijksuniversiteit te Leiden.
%23182630: Boeke, Rudolph. - Divinatie, met name bij Rudolf Otto.
%23288290: Boekenoogen, G.J. (ed.) - Een schone ende miraculeuse historie vanden Ridder metter Swane, die te Nimmeghen in Gelderlandt t' scheep quam by den geleyde van een swaen, wt den lande van Lillefoordt, twelck men seydt te wesen Rijssel, Duway ende Orchy gheleghen in Vlaenderen.
%23288291: Boekenoogen, G.J. (ed.) - Den droefliken strijt die opten berch van Roncevale in Hispanien gheschiede daer Rolant ende Olivier metten fluer van kerstenrijc verslagen waren.
%23288292: Boekenoogen, G.J. (ed.) - De Historie van Floris ende Blancefleur.
%23288293: Boekenoogen, G.J. (ed.) - Dit es die historie ende leven vanden heilyghen heremijt Sint Jan van Beverley die sijnder suster vercrachte ende vermoerde doer ingheven des viants. Also u die historie verclaren sal.
%2322531: Boekestijn, Arend Jan. - De wordingsgeschiedenis van de Benelux 1943-1949 : een experiment in de comptabilieit van handelspolitieke aspiraties en politiek-economische souvereiniteit.
%23291365: [ESPERANTO] - Centrale Esperanto Boekhandel (J.L. de Bruijn). - Bestelkaart voor boekwerken. [ESPERANTO].
%2328830: Boekhold, Bernhard Frederik. - Mijnrecht.
%23123503: Boekhoudt, A.H. - De eenzijdige regeling : het Besluit voorkoming dubbele belasting 1989.
%23267983: Boekhout, J.A.J. - Polder peilen.
%23287521: Boekhout van Solinge, Tim. - The Swedish drug control system : an in-dept review and analysis.
%23267966: Boekhout, J.A.J. - 't Vrije gebonden door de golven der getijden : [1941-1991 : vijftig jaar waterschapsgeschiedenis].
%2387305: Boekman, Sonja. - Advocatentuchtrecht. 4e druk.
%2342138: Boekman, Emanuel. - Overheid en kunst in Nederland.
%2390877: Boekman, Sonja. - Het huidige advocatentuchtrecht in de beslissingen van het Hof van Discipline.
%2314645: Boekman, Sonja. - De handelsnaam.
%23192358: Boekman, Emanuel. - Overheid en kunst in Nederland.
%23107698: Boekraad, G.A.J. - Afwikkeling van de faillissementsboedel.
%23259258: Boele-Woelki, Katharina (e.a.) - Principles of European family law regarding divorce and maintenance between former spouses.
%23203159: Boele-Woelki, Katharina (e.a.) - Huwelijksvermogensrecht in rechtsvergelijkend perspectief : Denemarken, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Italië, Zweden.
%23108234: Boele-Woelki, Katharina (e.a.) - (On)geoorloofdheid van het draagmoederschap in rechtsvergelijkend perspectief : Europees personen- en familierecht.
%23289275: Boele-Woelki, Katharina (e.a.) - European family law in action. Volume V : informal relationships
%23289271: Boele-Woelki, Katharina. - Unifying and harmonizing substantive law and the role of conflict of laws.
%23179389: Boele-Woelki, K.; C.H. Brants & G.J.W. Steenhoff (ed.) - Het plezier van de rechtsvergelijking : opstellen over unificatie en harmonisatie van het recht in Europa, aangeboden aan prof.mr. E.H. Hondius bij gelegenheid van zijn afscheid als voorzitter en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking.
%23278303: Boelens, G.G.B, - Het legaat, de wisselwerking tussen civiel en fiscaal recht.
%23258311: BOELES, P.C.J.A. - Friesland tot de elfde eeuw: zijn oudste beschaving en geschiedenis. 001
%23208228: Boeles, Pieter. - Eerlijke immigratieprocedures in Europa : standaarden voor effectieve procedurele rechtsbescherming in kwesties van toegang, verblijf en uitzetting.
%2328380: Boelrijk, Michaël. - Minderjarige zedendelinquenten en het strafrecht : de strafrechtelijke aanpak van minderjarige plegers van seksuele delicten.
%23290025: Boendermaker, Leonieke. - Justitiële behandelinrichtingen voor jongeren : populatie en werkwijze.
%23292179: Boendermaker, Leonieke & Jolande uit Beijerse. - Opvoeding en bescherming achter 'tralies' : jeugdinrichtingen tussen juridische beginselen en pedagogische praktijk.
%23234429: Boendermaker, L. - Eind goed, al goed? : de leefsituatie van jongeren een jaar na vertrek uit een justitiële behandelinrichting.
%23234425: Boendermaker, L. & C. Verwers. - Een veld in beeld : een beschrijving van het werk in de justitiële behandelinrichtingen.
%23260001: Boer, Madeleine Saidjah de. - Culturele diversiteit in opvattingen over misdaad en straf onder leerlingen van het VMBO.
%23260007: Boer, Rien den ... [et. al]. - Uit de openbare dienst : juridische schetsen op V&W terrein : bundel ter gelegenheid van het afscheid van Rob Bakker, ...
%23101621: Boer, H.H., W.P.M. Geraerts and J. Joosse (eds). - Neurobiology : molluscan models : proceedings of the Second Symposium on Molluscan Neurobiology, held at the Department of Zoology of the Free University, Amsterdam, the Netherlands, August 18-22, 1986.
%23101627: Boer, W. den. - Progress in the Greece of Thucydides.
%23292359: Boer, J.P. - De Anglo-Amerikaanse trust in de inkomsten- en vennootschapsbelasting : een kwalificatiemodel, knelpuntenanalyse en oplossingsrichting voor de inpassing van Anglo-Amerikaanse trusts in de Nederlandse inkomsten- en vennootschapsbelasting.
%23260760: Boer, D.E.H. de ... [et al.] - De rekeningen van de grafelijkheid van Holland uit de Beierse periode. Serie I: de rekeningen van de tresorier en de dijkgraaf van de Grote Waard. Deel 1393-1396.
%23284312: Boer, Johannes de. - Publieke onrust : een sociaal- psychologische analyse van milieu-incidenten in een woonomgeving.
%23194843: Boer, Th.M. de. - Facultative choice of law : the procedural status of choice-of-law rules and foreign law.
%23200530: Boer, A.A. - Economische aspecten van de ontwikkeling der kernenergie.
%23284178: Boer, J.A. den & Westenberg, H.G.M. - Focus on obsessive-compulsive spectrum disorders. (Focus on psychiatry, vol. 1).
%23106371: Boer, M.M. den. - Verzelfstandiging van bestuurszaken op z'n Hollands. Preadvies.
%23201232: Boer, Michiel de. - Management of mediamorphosis : organisational innovation in Dutch publishing firms.
%2348068: Boer, Monica den (ed.) - Schengen, Judicial Cooperation and Policy Coordination.
%23101628: Boer, W. den. - The art of memory and its mnemotechnical traditions.
%23285262: Boer, Monique ... [et al.] - India, culture and management : the art of doing business.
%23200316: Boer, Niels-Ingvar. - Knowledge sharing within organizations : a situated and relational perspective.
%23248549: Boer-van Rijk, Esther de. - Ik kijk terug : episodes uit mijn leven.
%23202425: Boer, J. de. - Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. I: Personen- en familierecht.
%23282920: Boer, Mario A de. - Codes : their parameters and geometry.
%23104610: Boer, Theodore de. - The Rationality of Transcendence : studies in the Philosophy of Emmanuel Levinas.
%23105788: BOER, J.P.Chr. DE. - Victor Hugo et l'Enfant.
%23107116: Boer, J. de. - Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. I: Personen- en familierecht.
%23246495: Boer, J. de. - Nederlandse jurisprudentie : de verzamelde annotaties van mr. J. de Boer.
%23110523: Boer, Inge; Annelies Moors & Toine van Teeffelen (eds.) - Changing stories : postmodernism and the Arab-Islamic World.
%23111948: Boer, P.A.H. de (ed.) - The Priestly Code and seven other studies.
%234844: Boer, J. de. - Polaire affectieve functies : nieuwe grondslag voor een classificatie van persoonlijkheidstypen.
%23286367: Boer, M.G. de. - Gedenkboek der Stoomvaart Maatschappij Nederland 1870-1920
%23172841: Boer, C. de. - Bédier's theorie over de oorsprong van het Franse chanson de geste na vijf en twintig jaren.
%23129267: Boer, D.E.H. de & J.W. Marsilje (red) - De Nederlanden in de late middeleeuwen.
%23130824: Boer, Wolfgang de - Hölderlins Deutung des Daseins. Zum Normproblem des Menschen.
%23280991: Boer, Johan A. den (Editor). - SSRIs in Depression and Anxiety.
%23273796: Boer, Pim den. - Geschiedenis als beroep: de professionalisering van de geschiedbeoefening in Frankrijk (1818-1914).
%23196151: Boer, Th.M. de ... [et al.] - De werkelijkheid van I. Henri Hijmans : symposion gehouden op 23 oktober 1987.
%2362661: Boer, Theo de & Griffioen, Sander (ed.). - Pluralisme : cultuurfilosofische beschouwingen.
%2349497: Boer, Monica den. - Undercover policing and accountability from an international perspective.
%2315143: Boer, J. de. - De winning van delfstoffen in het Romeinse recht, de middeleeuwse juridische literatuur en het Franse recht tot 1810.
%23209121: Boer, Margreet B. de. - Gerechtelijke bewaring.
%23157892: Boer, K.L. de. - Als de roode haan kraait.
%23260911: Boer, D.E.H. de ... [et al.] - De rekeningen van de grafelijkheid van Holland uit de Beierse periode. Serie III: De rekeningen van de gerechtelijke ambtenaren. Deel: 1393-1396 (Baljuwen en drossaards).
%23168237: Boer, Th.M. de & F. Ibili. - Nederlands internationaal personen- en familierecht : wegwijzer voor de rechtspraktijk.
%23260831: Boer, D.E.H. de ... [et al.] - De rekeningen van de grafelijkheid van Holland uit de Beierse periode. Serie II: De rekeningen van de rentmeesters der domeinen. Deel: 1393-1396.
%23259492: Boer, Monica den (ed.) - Organised crime : a catalyst in the Europeanisation of national police and prosecution agencies?
%23260755: Boer, D.E.H. de ... [et al.] - De rekeningen van de grafelijkheid van Holland uit de Beierse periode. Serie I: de hofrekeningen en de dijkgraafsrekeningen van de Grote Waard. Deel: 1358-1361.
%23270174: Boer, J. de. - Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. 1: Personen- en familierecht.
%23275484: Boer, M.G. de. - Die Friedensunterhandlungen zwischen Spanien und die Niederlanden in den Jahren 1632 und 1633.
%2320955: Boer, Margaretha de & A.A.J. de Gier. - Juridisch-bestuurlijke schaalveranderingen in de ruimtelijke ordening.
%23193712: Boer, Monica den; Alain Guggenbühl & Sophie Vanhoonacker (eds.) - Coping with flexibility and legitimacy after Amsterdam.
%23288573: Boer, Jakob Jan. - Ubbo Emmius en Oost-Friesland.
%23108889: Boerefijn, Ineke. - The Reporting procedure under the Covenant on Civil and Human Rights : practice and Procedures of the Human Rights Committee.
%23182767: Boeren, Petrus Cornelis. - Étude sur les tributaires d'église dans le comté de Flandre du IXe au XIVe siècle.
%23201422: Boeren, P.C. - De oorsprong van Limburg en Gelre en enkele naburige heerschappijen.
%23101632: Boeren, P.C. - Orion : le disciple aux grands pieds.
%23101631: Boeren, P.C. - Rorgo Fretellus de Nazareth et sa description de la Terre Sainte. Histoire et édition du texte.
%2329769: Boeren, Ad J.J.M & Kees P. Epskamp (eds.) - Education, culture and productive life.
%23288205: Boerhaave, Herman. - [Hermanni Boerhaave ...]. Praelectiones academicae in proprias institutiones rei medicae. Vol. 4 : Sensus externi, interni, somnus.
%23292260: Boerlage, Jan Roelof. - De rechtstoestand der vereenigingen in het Nederlandsche publiekrecht.
%23128191: Boerlin, Paul H. - Venus und Amor im Kunstmuseum Basel.
%2376938: Boerma, Nico; Aernout Borms, Alfons Thijs & Jo Thijssen. - Kinderprenten, volksprenten, centsprenten, schoolprenten : populaire grafiek in de Nederlanden 1650-1950.
%23263767: Boerner, Maria-Christina. - Russian film posters : 1900-1930 [= Carteles Rusos cinematograficos = Les affiches de films Russes = Russische Filmplakate].
%2339929: Boersema, David. - Pragmatism and Reference.
%236466: Boersema, K.H. - Allard Pierson. Eene Cultuur-Historische Studie.
%2363586: Boersema, K.H. - Johan Rudolf Thorbecke : een historisch-critische studie.
%23256568: Boersema, David. - Pragmatism and reference.
%23216002: Boersma, Eric ... [et al.] - Wmo wetgeving en rechtspraak : met toelichting en nadere regelgeving 2012.1
%23111444: Boersma, Johannes S. - Mutatio Valentia : the late Roman baths at Valesio, Salento.
%23125880: Boersma, L.J. - Wijsgeerige Studie over Plato's Charmides.
%23101633: Boersma, J. - Oria and Valesio : Dutch Archaeological Investigations in the Brindisi Region of Southern Italy.
%2372475: Boeschoten, C.D. van. - Eenvormig kooprecht en internationaal privaatrecht. Preadvies Vereniging Handelsrecht.
%23262089: Boesten, A.J.Th. - Nederlands-Indië contra Japan: Stafwerk in opdracht van wijlen Z.E. Generaal S.H. Spoor, commandant van het leger in Indonesië. Vol. 2: Nederlands-Indië na de overweldiging van Nederland tot het uitbreken van de oorlog met Japan. Samengesteld door de Krijgsgeschiedkundige Sectie van het Hoofdkwartier van de Generale Staf K.N.I.L.
%23120194: Boetcher Joeres, Ruth Ellen & Marianne Burkhard (eds.) - Out of line / Ausgefallen : the paradox of marginality in the writings of nineteenth-century german women.
%23119852: Boethius, Anicius Manlius Torquatus Severinus. - Boethian Number Theory : a Translation of the De Institutione Arithmetica (with Introduction and Notes).
%23260813: Boeuff, Cornelis Willem Du. - Over jaloerschheidswaan.
%23286840: Boeve, M.N. ... [et al.] - De toekomst van het milieurecht : eenvoudig beter? : verslag van het congres t.g.v. het 30-jarig jubileum van de Vereniging voor Miieurecht, 4. okt. 2012, Naturalis Biodiversity Center, Leiden.
%23240012: Boeve, M.N & M.M. Bogaart (eds.) - Juridisering in het omgevingsrecht.
%23251508: Boeve, M.N. ... [et al.] (eds.) - Omgevingsrecht. 2e druk.
%23101635: Boewe, Ch., G. Reynaud and B. Seaton (eds). - Précis ou Abrégé des Voyages, Travaux, et Recherches de C.S. Rafinesque (1833) : the Original Version of A life of Travels (1836).
%23261009: Boey, Koen. - In vrijheid goed leven : een proeve van fundamentele ethiek.
%23110719: Bogaard, Paul A. & Gordon Treash (eds.) - Metaphysics as foundation. Essays in honor of Ivor Leclerc.
%2358138: Bogaarts, M.D. - De periode van het Kabinet-Beel. 3 juli 1946 - 7 augustus 1948. Band D, eerste helft a-b: Nederlands-Indië; Band D, tweede helft a: Wederopbouw en volkshuisvesting; verkeer en waterstaat. Bijlagen (serie-Beel); Bronnen en literatuur (serie-Beel); Politieke tekenaars en tekeningen in de serie-Beel).
%2387783: Bogaarts, M.D. - De periode van het Kabinet-Beel. 3 juli 1946 - 7 augustus 1948. Band A t/m C.
%23290371: Bogaers, Marie-Rose. - Drukdecors op Maastrichts aardewerk : 1850-1900 : Petrus Regout, Socie´te´ ce´ramique, Clermont & Chainaye, Guillaume Lambert, F. Regout.
%2356879: Bogaert, E.R.C. van. - Overzicht van het verdragsrecht der Europese organisaties.
%2317916: Bogaert, Karel A. M. - Conversietechniek bij converteerbare obligaties.
%23268919: Bogaert, Viola van. - De rechter beoordeeld : over aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid in civiel- en staatsrechtelijk perspectief.
%2347097: Bogdan, Radu J. - Minding Minds : Evolving a Reflexive Mind by Interpreting Others.
%23194388: Bogdan, Radu J. - Predicative minds : the social ontogeny of propositional thinking.
%23224373: Bogdan, Michael. - Concise introduction to EU private international law.
%23250853: Bogdan, Michael (ed.) - The Brussels jurisdiction and enforcement convention : an EC court casebook.
%23285866: Bogert, Kerry. - Totally Twisted: Innovative Wirework + Art Glass Jewelry.
%23215925: Bogert, P.C. - Voor rechtvaardiging en schulduitsluiting.
%23277120: Bogg, Alan & Tonia Novitz (eds.) - Voices at work : continuity and change in the Common Law world.
%2366594: Boghossian, Paul A. - Content and Justification: Philosophical Papers.
%23219246: Bogner, Dieter., Fournier, Colin. - A friendly alien : ein Kunsthaus für Graz : Peter Cook , Colin Fournier Architects.
%23176548: Bogoliubov, Nikolai Nikolaevic & Vinogradov, Ivan Matveevich - Theory of numbers, mathematical analysis, and their applications : collection of papers dedicated to Academician Ivan Matveevich Vinogradov on his ninetieth birthday.
%23176557: Bogoliubov, Nikolai Nikolaevich & Mardzhanishvili, K. K. - Analytic number theory, mathematical analysis and their applications : collection of papers dedicated to Academician Ivan Matveevich Vinogradov on his ninetieth birthday.
%23259692: Boguraev, Branimir & James Pustejovsky (eds.) - Corpus processing for lexical acquisition.
%23277893: Boguslavskii, M.M. - Private international law : the Soviet approach.
%23292609: Boguslavskij, Mark M. - Staatliche Immunität.
%23230206: Bohanan, Donna J. - Fashion beyond Versailles: Consumption and Design in Seventeenth-Century France.
%2355144: Bohanan, Donna. - Old and New Nobility in Aix-en-Provence, 1600-1695. Portrait of an Urban Elite.
%2372159: Bohatec, Josef. - Calvins Lehre von Staat und Kirche mit besonderer Berucksichtigung des Organismusgedankens.
%23238936: Bohatec, Josef. - Calvins Lehre von Staat und Kirche mit besonderer Berucksichtigung des Organismusgedankens.
%2372154: Bohatec, Josef. - Calvin und das Recht.
%23286588: Bohatec, Josef. - Calvins Lehre von Staat und Kirche mit besonderer Berucksichtigung des Organismusgedankens.
%23165642: Bohatec, Josef. - Calvin und das Recht.
%23281268: Boheemen, Petra van ... [et al.] (eds.) - Kent, en versint, Eer datje mint : vrijen en trouwen 1500-1800.
%2373834: Boheemen, Christine van. - The novel as family romance: language, gender, and authority from Fielding to Joyce.
%23113402: Boheemen, Christine van (ed.) - Joyce, Modernity, and its mediation.
%23287189: Bohier, Nicolas de (Boerius). - Dn. Nic. Boerii Decisionvm avrearvm, in sacro bvrdegalens. senatv olim discvssarvm ac promvlgatarvm ...
%23291135: Bohlander, Michael (ed.) - Globalization of criminal justice.
%2322868: Bohlender, David A., Daniel Durand & T.H. Handley (eds.) - Astronomical Data Analysis Software and Systems XI : proceedings of a meeting held at Victoria, British Columbia, Canada, 30 September-3 October 2001.
%23268291: Böhler, Roland. - Alter und neuer Rechtsbruchtatbestand : aufgezeigt am Beispiel des Marktzutritts kommunaler Unternehmen.
%23287568: Böhlke, Effi & Etienne François. (eds.) - Montesquieu : Französe - Europäer - Weltbürger.
%23165796: Böhme, Karen. - Zum Selbstverständnis der Frau : philosophische Aspekte der Frauenemanzipation.
%23198722: Böhmer, Samuel Friedrich. - [Samvel. Frider. de Boehmer]. Meditationes in Constitutionem Criminalem Carolinam.
%23232117: Böhmer, Samuel Friedrich. - [Samvel. Frider. de Boehmer]. Meditationes in Constitutionem Criminalem Carolinam.
%2381193: Böhmer, Georg Wilhelm. - Handbuch der Litteratur des Criminalrechts in seine allgemeine Beziehungen : mit besondrer Rücksicht auf Criminalpolitik nebst wissenschafliche Bemerkungen.
%2368628: Bohmer, S., M.N. Hoogendoorn & R. Kruit (eds.) - Handboek jaarrekening 2011.
%23243722: Böhmer, Heinrich. - Kirche und Staat in England und in der Normandie im XI. und XII. Jahrhundert : eine historische Studie.
%23281155: Böhmer, S. - Memo Jaarrekening 2011.
%23124903: Böhmer, Johann Friedrich. - Acta imperii selecta : Urkunden deutscher Köninge und Kaiser (928-1398) mit einem Anhang von Reichssachen.
%23124905: Böhmer, Johann Friedrich. - Regesta archiepiscoporum Maguntinensium : Regesten zur Geschichte der Mainzer Erbischöfe von Bonifatius bis Heinrich II. Erzbischof von Mainz (742?-1288).
%23139699: Böhmer, Johann Friedrich. - Martyrium Arnoldi (archiepiscopi Moguntini) und andere Geschichtsquellen Deutschlands im zwölften Jahrhundert (Fontes rerum Germanicum : Geschichtsquellen Deutschlands, 3).
%23140784: Böhmer, Johann Friedrich. - Fontes rerum Germanicum. Geschichtsquellen Deutschlands.
%23253871: Böhmer, Heinrich. - Die Fälschungen Erzbischof Lanfranks von Canterbury.
%23157566: Böhmert, Victor. - Der Sozialismus und die Arbeiter-Frage.
%23249656: Bohrer, Karl Heinz & Kurt Scheel (eds.) - Europa oder Amerika ? : zur Zukunft des Westens.
%23249548: Bohrer, Karl Heinz & Kurt Scheel (eds.) - Zukunft Denken : nach den Utopien.
%23249591: Bohrer, Karl Heinz. - Lyrik : über Lyrik.
%23227031: Böhret, Carl. - Entscheidungshilfen für die Regierung : Modelle, Instrumente, Probleme.
%23278426: Böhret, Carl (ed.) - Verwaltungsreformen und Politische Wissenschaft : zur Zusammenarbeit von Praxis und Wissenschaft bei der Durchsetzung und Evaluierung von Neuerungen.
%2319095: Böhtlinck, J.L.F. - Enkele opmerkingen over Artikel 1 van de Wet op het Faillissement en de Surséance van betaling.
%2313874: Böhtlingk, F.R. - Het leerstuk der vertegenwoordiging en zijn toepassing op ambtsdragers in Nederland en Indonesië.
%23186815: Böhtlingk, F.R. - Het leerstuk der vertegenwoordiging en zijn toepassing op ambtsdragers in Nederland en Indonesië.
%2315964: Böhtlink, F.R. & J.H.A. Logeman. - Het wetsbegrip in Nederland.
%23285136: Boileau-Despréaux, Nicolas. - Oeuvres complètes de Boileau-Despréaux.
%239671: Boim, L., Morgan, G.G., Rudzinski, A.W. - Legal Controls in the Soviet Union. Studies.
%23277891: Boim, Leon & Glenn G. Morgan. - The Soviet procuracy protests : 1937-1973.
%23281238: Boim, L., Morgan, G.G., Rudzinski, A.W. - Legal Controls in the Soviet Union. Studies.
%23286765: Bois, Dirk Wilhelm de. - Bijdrage tot de kennis der forensische psychiatrie.
%23287721: Bois-Reymond, Emil du. - Gesammelte Abhandlungen zur allgemeinen Muskel- und Nervenphysik. 2 Bände.
%23184185: Bois, Yve-Alain ... [et al.]. - Piet Mondrian, 1872-1944.
%23278917: Bois-Reymond, Emil du; Werner von Siemens & Rudolf Virchow. - Antrittsreden der Herren Siemens und Virchow und Antwort des Herrn Du Bois-Reymond, Secretars der physik.-mathem. Klasse : gelesen in der öffentlichen Sitzung der Königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin am 2. Juli 1874.
%23196516: Bois, Yve-Alain ... [et al.]. - Piet Mondriaan, 1872-1944.
%23245019: Boisgontier, Joseph. - Le Syndicat des employés du commerce et de l'industrie.
%23252277: Boissevain, Jeremy (ed.) - Feestelijke vernieuwing in Nederland?
%23284923: Boissevain, Jeremy (ed). - Coping with Tourists: European Reactions to Mass Tourism.
%23280834: Jeremy (ed.) Boissevain. - Coping with Tourists: European Reactions to Mass Tourism.
%23283483: Boissevain, Jeremy & J. Clyde Michell (eds.) - Network analysis ; studies in human interaction.
%23147251: Boissier, Gaston. - Cicéron et ses amis : étude sur la société romaine du temps de César.
%23113084: Boissier, Gaston. - La fin du paganisme : étude sur les dernières luttes réligieuses en Occident au quatrième siècle.
%23114100: Boissier, Gaston. - La religion romaine d'Auguste aux Antonins.
%2342192: Boiteau, P.; B. Pasich & A. Rakato Ratsimamanga. - Les Triterpenoides en physiology végétale et animale.
%23237315: Boitsova, Victoria V. - Sluzhba zashchity prav cheloveka i grazhdanina : mirovoi opyt {Ombudsman : the experience of the world].
%2386103: Bojcova, V.V. & L.V. Bojcova (ed.) - Nederlands rechts cultuur = Gollandskaja pravovaja kul'tura.
%23274157: Bok, Rene de (ed.) - Macht en onmacht in de geneeskunde : de toekomstvisie van Nederlandse topspecialisten
%2335578: Bok, A.J. - Rechterlijke toetsing van regelgeving : Een onderzoek naar de beoordeling door de rechter van de verenigbaarheid van algemene regelingen met overige regels van het recht, in het kader van een exceptie van onverbindendheid, een actie ex artikel 1401 BW wegens onrechtmatige wetgeving en een vernietigingsberoep bij de administratieve rechter.
%23275560: Bok, A.J. - Rechtsbescherming in Frankrijk en Duitsland.
%23173350: Bok-Bennema, Reineke (ed.) - Adverbial modification : selected papers from the Fifth Colloquium on Romance Linguistics, Groningen, 10-12 September 1998.
%23253669: Bok, Derek - The state of the nation : government and the quest for a better society.
%2355736: Bok, A.J. - Rechtsbescherming in Frankrijk en Duitsland.
%23146040: Bok-Van Bork, J.J. - Bijdrage tot de Psychologie van den Staatsman.
%2338226: Bokhorst, Carolina Louisa. - Attachment in twins : a behavioral genetic study on infant-mother and infant-father attachment.
%2346023: Bokhove, Niels W. - Phänomenologie : Ursprung und Entwicklung des Terminus im 18. Jahrhundert.
%23183331: Bokkel, Jan G. A. - Gidsen en Genieen : de dageraad en het vrije denken in Nederland 1855-1898.
%23223826: Bokkel Huinink, J.A. ten. - Constantijn Johan Wolterbeek (1766-1845), van adelborst tot admiraal : maritieme biografie van een achttiende eeuwse marineofficier.
%23132397: Boksem, Jan. - Op den grondslag der telastlegging : beschouwingen naar aanleiding van het Nederlandse grondslagstelsel : een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Rechtgeleerdheid.
%23225230: Bol, Sephanie. - Mediation en internet : analyse van juridische regels en noodzakelijke waarborgen voor mediation op internet.
%23258834: Bol, M.W. ... [et al.] - Gedragsbeïnvloeding door strafrechtelijk ingrijpen : een literatuurstudie.
%23153895: Bol, Menke. - Leeftijdsgrenzen in het strafrecht.
%2343034: Bolacchi, Giulio. - Teoria delle classi sociali.
%23100557: Boland, B.J. - The struggle of Islam in modern Indonesia.
%23292432: Bolaños, Vielka. - El acceso de la mujer a la tierra en Panamá.
%23101637: Bold, W.A. van den. - Miocene and Pliocene Ostracoda from North-Eastern Venezuela.
%23198695: Boldt, G. ... [et al.] - Le contrat de travail dans le droit des pays membres de la C.E.C.A.
%238719: Boldt, G. ... [et al.] - De arbeidsovereenkomst volgens het recht der deelnemende staten van de E.G.K.S.
%2327342: Boldt, Gottfried. - Johann Samuel Friedrich von Böhmer und die gemeinrechtliche Strafrechtswissenschaft.
%23270805: Boletsi, Maria. - Barbarism, otherwise : studies in literature, art and theory.
%23119326: Bolfarine, H. & Zacks, S. - Prediction Theory for Finite Populations.
%23220782: Bolger, Diane R., Serwint, Nancy J. - Engendering Aphrodite : women and society in ancient Cyprus.
%23283195: Bolhuis, J.J. van. - Geheime diplomatie.
%23287883: Liu Bolin. - Liu Bolin.
%23246612: Boling, Patricia Ann. - Privacy and the politics of intimate life.
%2319806: Bolk, Hendrik. - Organizing, changing, simulating : an organizing perspective for management, consulting and science policy = Organiseren, veranderen, simuleren : een organiseerperspectief voor management, organisatieadvies en wetenschapsbeleid.
%23172922: Bolkestein, Hendrik. - De armen in de moraal, de politiek en de religie van de vóórchristelijke oudheid.
%23282785: Bolkestein, Frits. - De intellectuele verleiding : gevaarlijke ideeën in de politiek.
%23254345: Bolkestein, Marinus Hendrik. - Het ik-gij schema in de nieuwere philosophie en theologie.
%2358701: Bolland, G.J.P.J. - Collegium logicum. Stenographisch verslag van eenen cursus in zuivere rede, gedurende het academische studiejaar 1904-1905 te Leiden gegeven.
%23125110: Bolland, G.J.P.J. - Zuivere rede en hare werkelijkheid : een boek voor vrienden der wijsheid.
%23117934: Bolland, G.J.P.J. - In den voorhof der schoonheid. Verslag van de rede door Prof. Bolland voor zijne collegianten te Amsterdam den 28sten September 1906 uitgesproken. Gestenographeerd door W. Drees.
%23139011: Bolland, G.J.P.J. - Wijsbegeerte van den Godsdienst.
%23197391: Bolland, G.J.P.J. - De oorsprong der Grieksche wijsbegeerte : eene geschiedkundige schets met eene toegift voor vrijmetselaren.
%23270461: Bolland, G.J.P.J. - Het maatschappelijk vraagstuk : en zijne slechte oneindigheid.
%23217063: Bollansee, Esmeralda., Bollansee, Marc. - Masterpieces of contemporary Indonesian painters.
%23249988: Bolle, Kees W. (ed.) - Ben's story : Holocaust letters with selections from the Dutch underground press.
%23148222: Bolle, E.A.W.; Frits Göbel & J.M.H. Lenoir. - Beschrijvende statistiek.
%2393608: Bollen-Vandenboorn, A.H.H. (ed.) - Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen.
%23149265: Bollen, Frank, Ines Hartwig & Phedon Nicolaides. - EU Structural Funds beyond Agenda 2000 : reform and implications for current and future member states.
%23128592: Bollen, Hen & Paul Vroemen. - Het einde van vijf jaar terreur in Nederland. The end of five years of terror in Holland.
%23171739: Bollen, Carlos. - Onverschuldigde betaling door de overheid : een onderzoek naar terugvordering door de overheid en het gebruik van privaatrecht daarbij.
%23288443: Bollen, Carlos. - Onverschuldigde betaling door de overheid : een onderzoek naar terugvordering door de overheid en het gebruik van privaatrecht daarbij.
%23284942: Bollig, Michael (ed.) - The Practice of War: Production, Reproduction and Communication of Armed Violence.
%2334948: BOLLINGER, O. - Atlas und Grundriss der pathologischen Anatomie. 1. Band: Zirkulations-, Respirations & Digsetionsapparat sowie Leber, Gallenwege und Pnkreas.
%23139956: Bolluijt, J. - Accountant en E-business : de praktijk tussen hype en werkelijkheid.
%23289500: Bolner, James & Robert Shanley. - Busing : the Political and Judicial Process.
%23182909: Bolovan, Ioan - A History of Romania.
%2341929: Bölsche, Wilhelm. - AUTOGRAPH. Portrait-postcard with autograph. Postmark dated 10-7-1917. Wilhelm Bölsche (1861-1939) is well-known for his popular scientific works on nature, and as a promotor of the evolution theory.
%23248336: Bolt, Kornelia Frederika. - Het rechterlijke toetsingsmoment in het bestuursprocesrecht.
%2325228: Bolt, Paul J. - China's Nuclear Future.
%2365764: Bolt, H. - De voorlopige voorzieningsprocedure : het verband tussen voorlopige voorzieningsprocedure en bodemprocedure en de ontwikkeling naar een administratief kort geding.
%2383702: Bolt, H. - Rechtsbescherming : algemene bepalingen en de bestuurlijke voorprocedure
%23161614: Boltuck, Richard & Robert E. Litan (eds.) - Down in the dumps : administration of the unfair trade laws.
%2374143: Bolz, Frank., Kenneth J. Dudonis & David P. Schulz. - The counter-terrorism handbook : tactics, procedures and techniques.
%23109657: Bolzano, Bernard - Was ist Philosophie? Aus dessen handschriftlichen Nachlass.
%23289491: Bomans, Gotfried. - Het luie jongetje.
%23289492: Bomans, Gotfried. - De ijdele engel.
%23240921: Bombach, Gottfried [... et al.] - Sciences humaines et intégration européenne.
%23125283: Bömer, Aloys. - Epistolae obscurom virorum.
%23226129: Bömers, Carl. - Repetitorium der äusseren Römischen Rechtsgeschichte : ein didactisches Gedicht.
%23280183: Graaf; H.J. van der; D K Schut & H W Bomert. - Het vredesproces in beweging : nieuwe uitdagingen voor VN-vredesmachten.
%2375610: Bomhoff, Eduard J. - Inflation, the quantity theory, and rational expectations.
%236396: Bomhoff, Eduard J. - Monetary uncertainty.
%2375556: Bomhoff, Eduard J. - Inflation, the quantity theory, and rational expectations.
%23287800: Bommel, Marco van. - The reputable bystander : the role of reputation in activating or deactivating bystanders.
%23216351: Bommersbach, Jana. - The trunk murderess, Winnie Ruth Judd : the truth about an American crime legend revealed at last.
%2386209: Bomsdorf, Thomas. - Anwendbarkeit des innerbetrieblichen Schadensausgleiches auf das Aussenverhältnis?
%23258102: Bon, Gustave le. - La Civilisation des Arabes : ouvrage illustré de 10 chromolithographies, 4 cartes et 366 gravures dont 70 grandes planches.
%23272369: Bon, L. - Législation des paroisses en Belgique : recueil, par ordre chronologique, des lois, décrets, avis du conseil d'état et réglements généraux concernant la propriété et l'administration des biens des fabriques, l'exercice du culte et le clergé, depuis la réunion de la Belgique a la France, jusqu'a ce jour.
%23268647: Bona, Giovanni. - [Bona, Joanne]. De sacrificio missae tractatus asceticus : continens praxim attentè, devotè & reverenter celebrandi.
%23129826: Bonaccorso, Richard - Sean O'Faolain's Irish vision.
%23284927: Bonaccorso, Monica M.E. - Conceiving Kinship: Assisted Conception, Procreation and Family in Southern Europe.
%23255305: Alestchenkoff Catherine & Pascal Bonafoux. - Yves Clerc.
%23284034: Bonafoux, Pascal. - Rembrandt die Selbstbildnisse.
%23124907: Bonaini, Francesco. - Acta Henrici VII : romanorum iperatoris et monumenta quaedam alia suorum temporum historiam illustrantia.
%23153770: Bonatti, Luigi. - Uncertainty : studies in philosophy, economics and socio-political theory.
%23259703: Bond, Francis. - Translating the untranslatable : a solution tot the problem of generating English determiners.
%2399673: Bondt, Nicolaas. - Nicolai Bondt Specimen juris publici Belgici, sive commentarius ad Unionis Ultrajectinae prooemium et capita tria priora : Praemissa est historia icti foederis.
%2345862: BONDT, W. & VERBERGT, R. - Meetbare ruimten.
%23216787: Boné, Emese Klára Erzsébet von. - De familieraad in Nederland 1811-1838,
%2347652: Bone, Stanley. - Pleasure Beyond the Pleasure Principle.
%23101639: Bonebakker, S.A. - Hatimi and his Encounter with Mutanabbi: A Biographical Sketch
%23101641: Bonebakker, S.A. - Nihil obstat in Story Telling?
%2392610: Bonebakker, S.A. - Some early definitions of the Tawriya and Safadi's Fadd Al-Xitam 'an At-Tawriya Wa-'l-Istixdam.
%23285078: Bonenfant, Paul. - Le Problème du paupèrisme en Belgique à la fin de l'ancien régime.
%23148644: Bonenkamp, B.J. - Zwijgend medewerker en aandachtig luisteraar. 150 Jaar Stenografische Dienst der Staten-Generaal.
%23283102: Bongaarts, P.J.M. - Het fiscale regime voor beleggingsinstellingen.
%23101134: Bongaerts, T.C.G. - The correspondence of Thomas Blount (1618-1679) : a recusant antiquary : with an introductory account of his life and writings.
%23292360: Bongard, M.P. - Leidraad overdrachtsbelasting.
%237837: Bonger, W.A. - Criminalité et conditions économiques.
%2317197: Bonger, W.A. - Over de evolutie der moraliteit.
%2314748: Bonger, W.A. - Criminalité et conditions économiques.
%23288580: Bongers, Inge B.M. - Problem drinking among the general population : a public health issue?.
%23283658: Bonhoeffer, Dietrich. - Auslegungen - Predigten : 1933-1944. (Gesammelte Schriften, 4. Band).
%23139004: Boni, Guido - Das Sein in der schöpferischen Unmittelbarkeit und in der Reflexion.
%23283617: Bonicelli, Enrico. - L'architettura industriale nei suoi elementi costruttivi e nella sua composizione.
%23287776: Bonifacio, Michael. - Komplementäres Recht.
%2327217: Bonine, Michael E. (ed.) - Population, Poverty, and Politics in Middle East Cities.
%23264264: Bonnard, Pierre., Hagen, Monika von (ed.) - Bonnard.
%2360167: BONNÉ, ALFRED. - State and economics in the Middle East. A society in transition.
%23114456: BONNÉ, ALFRED. - The economic development of the Middle East: an outline of planned reconstruction.
%2391612: Bonnecase, Julien. - L'École de l'Exégèse en droit civil : les traits distinctifs de sa doctrine et de ses méthodes d'après la profession de foi de ses plus illustres représentants.
%2386990: Bonner, Joey. - Wang Kuo-wei: an intellectual biography.
%23251535: Bonner, Arthur. - Alas ! what brought thee hither ? : the Chinese in New York , 1800-1950.
%23160616: Bonner, Willard Hallam. - Harp on the shore : Thoreau and the sea.
%2340895: Bonnes, Jacqueline Maria. - Uitvoering van EG-verordeningen in Nederland.
%2381796: Bonnes, Jacqueline Maria. - Uitvoering van EG-verordeningen in Nederland.
%23157068: Bonnie, Richard J. & John Monahan (eds.) - Mental disorder , work disability , and the law.
%2331115: Bönninger, Karl; Ingo Wagner & Gerard van Wissen (eds.) - Menschenrechte in unserer Zeit.
%23258936: Bonura, Sandra and Deborah Day (ed.) - An American girl in the Hawaiian Islands. Letters of Carrie Prudence Winter, 1890-1893.
%23243223: Bonwetsch, Nathanael & Reinhold Seeberg (eds.) - Neue Studien zur Geschichte der Kirche. Stück 1-25,27 in 8 Bände.
%23218960: Boog, Ben. - Het aktionalistisch paradigma van Alain Touraine cs . : sociologie van de nieuwe tegenbeweging.
%23156207: Boogaard, Martin. - Defusing the software crisis. Information systems flexibility through data independence.
%23271193: Boogaard, J.F. - Wetten, decreten, besluiten en tractaten op den waterstaat in Nederland : met aanteekeningen 1669-1857.
%23271034: Boogaard, J.F. - Wetten, decreten, besluiten en tractaten op den waterstaat en de spoorwegen in Nederland. 3e (1864-1866) & 4e (1867) vervolg.
%23271035: Boogaard, J.F. - Wetten, decreten, besluiten en tractaten op den waterstaat en de spoorwegen in Nederland. 5e (1868), 6e (1869) & 7e (1870) vervolg.
%2312051: Boogerd, P.H. ... [et al.] - Oceaanregime, milieuproblematiek, voedsel- en bevolkingsvraagstukken.
%23119796: Boogers, Marcel. - Het onderste uit de kan : maatschappelijk draagvlak voor stadsregionaal bestuur in het knooppunt Arnhem-Nijmegen.
%23291750: van den Boogert, Maurits H. & Roelants, Jan Jonker - De Nederlands-Turkse betrekkingen : portretten van een vierhonderdjarige geschiedenis
%23259587: Boogman, J.C. ... [et al.] - A.C.W. Staring : dichter en landman, regionalist en nationalist.
%23101644: Boogman, J.C. - Raadpensionaris L.P. van de Spiegel: een reformistisch-conservatieve pragmaticus en idealist.
%23290596: Booij, Johan Arnoud. - Aansprakelijkheid van bestuurders voor belastingschulden.
%23252280: Booij, G.E. & J. van Marle (eds.) - Dialectfonologie : lezingen gebouden op het symposium van de afdeling Dialectologie van het P.J. Meertens-Instituut op vrijdag 27 november 1992.
%23287858: Booij, Johan Arnoud. - Aansprakelijkheid van bestuurders voor belastingschulden.
%23279054: Booij, Johan Arnaud. - Mediation in belastingzaken : anders en effectief.
%23166208: BOOKIDIS, NANCY & DONALD STROUD. - The Sanctuary of Demeter and Kore : Topography and Architecture.
%23285872: Books, Lark. - Beading with Pearls: Beautiful Jewelry, Simple Techniques.
%238604: Bool, J. - De Gemeentewet.
%23195221: Bool, Hendrik Johannes. - Eenige opmerkingen naar aanleiding van de verhouding tusschen den vervoerder en den geadresseerde bij het vervoer op binnenwateren.
%23260003: Boom, W.H. van ... [et al.] - Handelspraktijken, reclame en zelfregulering : pilotstudy maatschappelijke reguleringsinstrumenten.
%23154431: Boom, W.H. van & M.H. Wissink. - Aspecten van ongerechtvaardigde verrijking.
%23172161: Boom, A.H. van der ... [et al.] (eds.) - Toezicht op inzicht : liber amicorum aangeboden aan Prof.dr. M.A. van Hoepen RA bij zijn afscheid als hoogleraar bedrijfshuishoudkunde en accountancy aan de Erasmus School of Economics van de Erasmus Universiteit Rotterdam op 14 januari 2011.
%23284570: Boom, W.H. van, C.E.C. Jansen & J.V. Weijnen (eds.) - Aanbesteding en aansprakelijkheid : preventie, vergoeding en afwikkeling van schade bij aanbestedingsgeschillen.
%2346575: Boom, C.E.M. van den. - De ontslagpraktijk van het arbeidsbureau.
%23224464: Boom, W.H. van (ed.) - De rekenende rechter : van iudex non calculat naar actieve cijferaar?
%2314980: Boom, W.R. - Koperen Polyfonie. Bij het 12½-jarig bestaan van de Juridische Faculteit van de Universiteit van de Nederlandse Antillen. Opstellen aangeboden t.g.v. zijn afscheid aan Prof.mr. W.R. Boom.
%23258696: Boom, A. ten ... [et al.] - Behoeften van slachtoffers van delicten : een systematische literatuurstudie naar behoeften zoals door slachtoffers zelf geuit.
%23259275: Boom, W.H. van., S.D. Lindenbergh & S.B. Pape (eds.) - Privaatrecht ondersteund : doelen, baten, kosten en effecten van bijzondere ondersteuning door de overheid van privaatrechtelijke handhaving.
%2317652: Boomen, Antonius H. E. M. van den. - De vraagstukken die zich bij de totstandkoming van de gemeenschappelijke markt voor de tabakverwerkende industrie der Euromarktlanden voordoen.
%23207337: Boomen, Tijs van den [tekst]. - De ronde van U : een experimentele kijk op kunst en rotondes.
%23115654: Boomgaard, Peter. - Paper Landscapes.
%23172305: Boomkens, René. - Kritische massa : over massa, moderne ervaring en popcultuur.
%23287810: Boomsma, Anne. - On the robustness of LISREL (maximum likelihood estimation) against small sample size and non-normality.
%23290288: Boon, Louis Paul. - Het geuzenboek.
%23290289: Boon, Louis Paul. - Mieke Maaike's obscene jeugd gevolgd door Eens, op een mooie avond.
%23237243: Boon, Louis Paul. - Summer in Termuren.
%23258300: Boon, H.N. - Rêve et Réalité dans l'oevre économique et sociale de Napoléon III.
%23283910: Boon, J.J. - Molecular biogeochemistry of lipids in four natural environments.
%2318420: Boon, Ton den (ed.). - Taal van het jaar twee. Kroniek van het Nederlands in 2002.
%2341068: Boon, Rudolf. - Ons cultureel draagvlak : wat is ermee gebeurd?
%23221195: Boon, Brigitta Johanna Ferdinanda. - Why dieters overeat : on the cognitive regulation of eating behavior.
%2346412: Boon, H.N. - Rêve et Réalité dans l'oevre économique et sociale de Napoléon III.
%23147795: Boon, Louis Paul. - De Kapellekensbaan : of de 1ste illegale roman van Boontje.
%2353068: Boon, Gerard Karel - Technology and employment in footwear manufacturing : a study prepared for the International labour office within the framework of the World employment programme.
%2328080: Boon, J.A. - Affinities and extremes : crisscrossing the bittersweet ethnology of East Indies History, Hindu-Balines culture, and Indo-European allure.
%23283142: Boon, Louis Paul. - Boon-apartjes: aforismen, citaten en uitspraken.
%2325692: BOON, M. - J.W. van Lansberge en de praktijk van Art. 4 van de geheime instructie van 5 juni 1855.
%23286754: Boon, Arie den & Peter Neijens (eds). - Media en reclame.
%23206580: Boonacker, Robert. - De onpartijdigheid van de notaris.
%23267741: Boonacker, Willem. - Toelichting en opmerkingen naar aanleiding der Bedenkingen van Mr. J.G.A. Faber te Hoorn aangaande het reglement omtrent het dragen der kosten van den Noorder Y- en Zeedijk, etc.
%23288036: Boone, Miranda & Niamh Maguire (eds.) - The enforcement of offender supervision in Europe : understanding breach processes. door M Boone; Niamh Maguire; eBoek : Document Alle materiaalsoorten en talen bekijken » Taal: Engels Uitgever: Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, [2018]
%23279044: Boone, J. V. - A brief history of cryptology.
%23121786: Boone, P.F - Managing Intracorporate Knowledge Sharing.
%23124378: Boone, M.M. - Recht voor Commuun Gestraften : dogmatisch-juridische aspecten van taakstraffen en penitentiaire programma's.
%23215084: Boonekamp, R.J.B.; A.C. van Schaick, & E.M. Wesseling-van Gent. - Burgerlijke rechtsvordering : (incl. EEX-verordening).
%2327664: Boonekamp, R.J.B. - Onrechtmatige daad in groepsverband volgens NBW.
%2313446: Boonk, H. - De openbare orde als grens aan het vrij verkeer in de E.E.G.
%2372125: Boonk, H. - Zeevervoer onder cognossement.
%23289032: Boonmann, Cyril. - Mental health problems and juvenile sexual offending behavior.
%23275549: Boons, H.A.A. - Eenige voorname bepalingen van het Nederlandsch burgerlijk wetboek, omtrent den burgerlijken stand, duidelijk en gemakkelijk voorgesteld, en vergeleken met het Wetboek Napoleon, ...
%2359262: Boonstra, O.W.A. - De waardij van eene vroege opleiding. Een onderzoek naar de implicaties van het alfabetisme op het leven van inwoners van Eindhoven en omliggende gemeenten, 1800-1920.
%23276665: Boonstra, O.W.A. - De waardij van eene vroege opleiding. Een onderzoek naar de implicaties van het alfabetisme op het leven van inwoners van Eindhoven en omliggende gemeenten, 1800-1920.
%2317676: Boonstra, Pieter Evert. - Heinrich Mann als politischer Schriftsteller.
%2341937: Boor, Wolfgang de. - Über motivisch unklare Delikte. Ein Beitrag zur strafrechtsreform.
%2322555: Boor, Allison - Philadelphia Empire Furniture.
%23285404: Boorstin, Daniel J. - De ontdekkers : de zoektocht van de mens naar zichzelf en zijn wereld
%2357788: Boos, Flornce (ed.). - Bibliography of women and literature. Articles and books (1974-1981) by and about women from 600 to 1975.
%23248537: Boost, Charles. - Le Cinéma. [L'art néerlandais d'aujourd'hui].
%2318005: Boot, Frederik Rutger. - De financiering der sociale verzekering. (Fondsvorming of omslagstelsel).
%23289513: Boot, Jan Maarten D. - Organisatie van de gezondheidszorg.
%23224895: Boot, Sander. - Economic policy instruments and evaluation methods in Dutch water managements : an analysis if their contribution to an integrated approach = Economische beleidsinstrumenten en evaluatiemethoden in het Nederlandse waterbeheer : een analyse van hun bijdrage aan een integrale benadering.
%23273560: Boot, J.G. & T.D.O. van der Vijver. - Mededinging 2010/2012
%23101645: Boot, L.M. - Induction by Prolactin of Mammary Tumours in Mice.
%23160937: Boot, Machteld - Genocide, crimes against humanity, war crimes : nullum crimen sine lege and the subject matter jurisdiction of the International Criminal Court.
%23285502: Boot, W.J. - Keizers en shogun : een geschiedenis van Japan tot 1868.
%23146366: Booth, Arthur John. - Saint-Simon and Saint-Simonism : a chapter in the history of Socialism in France.
%23272535: Booth, Anne E. - Colonial Legacies: Economic and Social Development in East and Southeast Asia.
%2339923: Boothroyd, Peter & Pham Xuan Nam (eds.) - Socioeconomic renovation in Viet Nam : the origin, evolution, and impact of Doi Moi.
%2316396: Boots, J.M.A. - Rechtsproblemen rond de gemeenschap van personen.
%2382312: Bootsma, Peter - De verbeelding aan de macht : het kabinet-Den Uyl 1973-1977.
%23116219: Bootsma, N.A. - De Hertog van Brunswijk 1750-1759.
%23280808: Bootsma., Luykx P. & N. - De laatste tijd : geschiedschrijving over Nederland in de 20e eeuw.
%2381876: Bopp, Peter. - Fern-gesehen : französische Bildexpeditionen in den Orient 1865-1893.
%2325310: Bopp, Léon. - H.-F. Amiel : essai sur sa pensée et son caractère d'après des documents inédits.
%23276080: Boquet, Dominique-Lucie. - La responsabilité du chef d'entreprise en droit communautaire : droit de la concurrence et de la consommation
%2369539: Borasi, Giovanna - Autres odyssées de l'espace: Greg Lynn, Michael Maltzan et Alessandro Poli.
%233430: Borch, Karel Henrik - The economics of uncertainty.
%23102733: BORCHARD, AUGUST & SCHMIEDEN, VICTOR (ed.). - Lehrbuch der Kriegs-Chirurgie.
%238165: Borchard, Edwin M. - Les principes de la protection diplomatique des nationaux à l'étranger. H.J. HAMMARSKJÖLD. La neutralité en général.
%23283298: Borchardt, G.M. - Structures d'accueil : beschouwingen over de verhouding nationaal recht-gemeenschapsrecht in de zes oude lid-staten van de Europese gemeenschappen.
%23189880: Børdahl, Vibeke., Wan, Margaret B. - The interplay of the oral and the written in Chinese popular literature.
%23210158: Bordahl, Vibeke (ed.) - The Interplay of the Oral and the Written in Chinese Popular Literature.
%23168873: Bordes, A.C. (a.o) - Jonge Balie Lustrum 1947-1988.
%2390537: Bordewijk, F. - Verzamelde verhalen : De zigeuners; De aktentas; Centrum van stilte; Lente; Verspreide verhalen.
%2320044: Bordewijk, H.W.C. - Leerboek der landhuishoudkunde. 2 Dln.
%2390184: Bordewijk, F. - Verzamelde verhalen : De korenharp ; Bij gaslicht ; Zwanenpolder; Het eiberschild.
%2390191: Bordewijk, F. - Verzamelde verhalen : Vertellingen van generzijds; De korenharp, nieuwe reeks; Studiën in volksstructuur; Mevrouw en meneer Richebois; Onderweg naar de Beacons.
%23236695: Bordone, Benedetto. - Libro ... de tutte l'isole del mondo.
%2357330: Boré, Jacques. - La cassation en matière civile.
%23210734: Boreel, M. & P. Franken. - Gevangen tussen verleden en toekomst : legacy-systemen in het informatietijdperk.
%23137851: Borel, Jacques - Génie et Folie de J.-J. Rousseau.
%23255619: Borelli, Siegfried & Willy Starck. - Die Prostitution als psychologisches Problem.
%23284643: Borg, B.M. ter. - De maatregelen ter beveiliging van het Hoogovenbedrijf te IJmuiden, sociaal-hygie¨nisch beschouwd.
%23284465: Borgella, Pierre-Frédéric. - Justice! : par un officier d'artillerie de l'Armée de Paris. [No. 1: Mensonge et vérité]; No. 2 : Les crimes de M. Thiers.
%23258887: Borgers, Harm Christiaan. - Duurzaam handelen : een onderzoek naar een normatieve grondslag van het milieurecht.
%23261271: Borgers, M.J., F.G.H. Kristen & J.B.H.M. Simmelink (ed.) - Implementatie van kaderbesluiten.
%23286784: Borgers, H.C. ... [et al.] . - Nederlandse milieurichtlijnen en beste beschikbare technieken : verslag van de 95e ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 28 maart 2007.
%23199759: Borgert, Herman Frans Theodoor. - In geest en waarheid. Over de inwoning Gods in de zielen.
%23289184: Borges, Jorge Luis. - Other inquisitions, 1937-1952.
%239149: Borgesius, J. - Dienstenverkeer, vestigingsrecht en verzekeringsbedrijf in de EEG. Diss.
%23146560: Borghgraef, Stefan. - Is more control better? The effects of organizational control on salespersons' job performance, job attitudes and sales organization effectiveness.
%23287151: Borght, R. van der. - Finanzwissenschaft. I. Allgemeiner Teil. (Sammlung Göschen).
%23236604: Borgmann, Brigitte & Karl H. Haug. - Anwaltshaftung : Systematische Darstellung der Rechtsgrundlagen für die anwaltliche Berufstätigkeit.
%23236601: Borgmann, Brigitte & Karl H. Haug. - Anwaltspflichten, Anwaltshaftung: ein Handbuch für die Praxis.
%23197928: Borgoño, Luis Barros. - The problem of the Pacific and the new policies of Bolivia.
%2337054: Borin, Fabrizio. - Federico Fellini : [a sentimenal journey into the illusion and reality of a genius].
%2393969: BORISOVICH, Y. & GLIKLIKH, Y. (ed). - Global analysis - studies and applications II.
%23143227: BORK, G.J. VAN & G. TEN HOUTEN-BIEZEVELD. - Over Boon.
%23251583: Bork-Feltkamp, A.J. van. - Anthropological research in the Netherlands : historical survey : at the request of the Committee for the Physical-Anthropological Investigation of the Dutch Population of the Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen.
%23200007: Borkent, Roelof Herman. - Fouten van stroomtransformatoren.
%23127918: Borkowski, Stanislaus von Dunin. - Spinoza nach dreihundert Jahren.
%23219107: Borkowski, Josef-Friedrich (ed.) - Socratis quae feruntur epistolae: Edition, Ubersetzung, Kommentar.
%23237569: Borman, C. - Aanwijzingen voor de regelgeving : en andere voor de regelgeving relevante aanwijzingen.
%2398332: Borman, C. - Aanwijzingen voor de regelgeving en andere voor de regelgeving relevante aanwijzingen.
%23288960: Borman, Beatrice von. - Oskar Kokoschka : portraits of people and animals.
%23282320: Bormann, K.T.F. & A. von Daniels (eds.) - Handbuch der für die Königl. Preuss. Rheinprovinzen verkündigten Gesetze, Verordnungen und Regierungschlüsse aus der Zeit der Fremdherrschaft. Band 2-8. Band 2: 1. Abt.: Die eingeführte fremde Gesetzgebung (1791-1794); Band 3: 1. Abt.: Die eingeführte fremde Gesetzgebung (1795-1798); Band 4: 1. Abt.: Die eingeführte fremde Gesetzgebung (1799-1804), Uebersicht des intermediären Rechtes der Ergänzungen un Änderungen des Civilgesetzbuches; Band 5: 1. Abt.: Die eingeführte fremde Gesetzgebung (1805-1813); Band 6: 2. Abt.: Besondere Verordnungen für die einzelnen westrheinische Landesteile; Band 7: 3. Abt. : Gesetzgebung für das vormalige Grossherzogtum Berg. Vom 20. August 1808 bis zum dem 11. August 1813; Nachträge zu der 2. Abtheilung (1); Band 8: Nachträge zu der 2. Abtheilung (2); Alphabetisches Sachregister.
%23286110: Borms, Eddy. - Humanisme-kritiek in het hedendaagse Franse denken.
%23237919: Born, Gary B. - International civil litigation in United States courts : commentary & materials. 3rd edition.
%23210611: Born, Bram, Gertjan De, Kamal Uddin, A. M., Marttin, Felix (eds) Graaf - Floods fish and fishermen : eight years experiences with flood plain fisheries, fish migration, fisheries modelling and fish bio diversity in the compartmentalization pilot project, Bangladesh.
%2391823: Bornemann, L. - Anlehnung und Abgrenzung : Untersuchungen zur Rezeption der niederländischen Literatur in der deutschen Dichtungsreform des siebzehnten Jahrhunderts.
%23292361: Borner, A.H. - De doorwerking van algemene rechtsbeginselen in de BTW.
%239326: Börner, Bodo. - Die Entscheidungen der Hohen Behörde : eine Studie zum supranationalen Verwaltungsprozess.
%23199344: Börner, Bodo & Martin Bullinger (eds.) - Subventionen im Gemeinsamen Markt : Arbeitssitzung der Fachgruppe für Vergleichendes Öffentliches Recht und der Fachgruppe für Europarecht auf der Tagung für Rechtsvergleichung am 15. und 16.9.1977 in Münster.
%23280537: Börner, Bodo. - Die Unzulässigkeit einer Steuer auf Nichtbutterfette nach dem EWGV.
%2311917: Börner, Bodo & Konrad Neundörfer (eds.) - Recht und Praxis der Beihilfen im gemeinsamen Markt.
%23101649: Bornewasser, J.A. - Curiale appreciaties van de priester-politicus Schaepman.
%23199733: Bornewasser, Johannes Antonius. - Kirche und Staat in Fulda unter Wilhelm Friedrich von Oranien, 1802-1806.
%23240090: Bornstein, Brian - God in the Courtroom: Religion's Role at Trial.
%23280467: Boros, Janos; Ivan Munnich & Marton Szegedi (eds.) - Psychology and Criminal Justice : International Review of Theory and Practice. A Publication of the European Association of Psychology and Law.
%23197072: Boros, Georges. - HEIL- UND TEEPFLANZEN.
%23221180: Borovsky, Victor. - Chaliapin : a critical biography.
%23163051: Borovsky, Victor. - A triptych from the Russian theatre : an artistic biography of the Komissarzhevskys.
%23285185: Borre, Ole & Elinor Scarbrough (eds.) - The scope of government.
%23139559: Borre, Tom Vanden - Efficiënte Preventie en Compensatie van Catastroferisico's: het voorbeeld van schade door kernongevallen.
%2327480: Borrie, Gilles W.B. - F.M. Wibaut : mens en magistraat : ontstaan en ontwikkeling der socialistische gemeentepolitiek.
%2348463: Borrie, John. - The management of emergencies in thoracic surgery.
%23223434: Borries, Kurt. - Kant als Politiker : zur Staats- und Geselleschaftslehre des Kritizismus.
%23251730: Borrmann, Axel., Christine Borrmann & Manfred Stegger. - The EC's generalized system of preferences.
%23231234: Borsboom, J.H.J. - Fiscale beleggingsinstellingen.
%23279270: Borsley, Robert D. - Modern Phrase Structure Grammar.
%23223259: Borst, Wim L. - De bewijsmiddelen in strafzaken.
%23284328: Borst, Piet. - Geluk in de wetenschap.
%23132416: Borst, Wim L. - De bewijsmiddelen in strafzaken.
%2355480: Bort, Pieter. - Alle de wercken van Mr. Pieter Bort ...: begrepen in ses tractaten, waer-in in 't breede verhandelt werden I. Het Hollandts leen-recht, II. Proceduyren in criminele saecken te houden, III. De domeynen van Hollandt, IV. De hooge- en ambachts-heerlijckheden, V. Complaincte, ende VI. d'Arresten : alles met authentijcque handtvesten, privilegien ... en andere munimenten bevestight.
%23267890: Borth, Wilhelm. - Die Luthersache (Causa Lutheri), 1517-1524 : die Anfänge der Reformation als Frage von Politik und Recht.
%23291523: Borth, Christy. - Modern chemists and their work.
%2314092: Boruchowitz, Paul. - Les Delivery Orders dans le commerce maritime. Thèse.
%23230076: Bos, Bram. - Een kwestie van beheersing : over de rol van planten , dieren en mensen in technologische systemen.
%2323037: Bos, Jasper Marnix. - Pharmacoeconomics in infectious disease: the evaluation of prevention programmes.
%2330519: Bos, P.R. & J.F. Niermeyer. - Schoolatlas der geheele aarde.
%23285268: Bös, Dieter & Manfred Rose & Christian Seidl (eds.) - Welfare and efficiency in public economics.
%23292182: Bos, Jaap & Gonneke Stevens (eds.) - Theorie als bron van inspiratie voor de jeugd : liber amicorum Carol van Nijnatten.
%23199923: Bos, Roeland W.J.M. - Brits-Nederlandse handel en scheepvaart, 1870-1914 : een analyse van machtsafbrokkeling op een markt.
%2345829: Bos, A., Ribbelink, O.M. & Sandick, L.H.W. van. - Statenopvolging. Preadviezen.
%23178855: Bos, Maarten (ed.) - The present state of international law and other essays: written in honour of the centenary celebration of the International Law Association 1873-1973.
%23242717: Bos, B.R.A. van den - Olé, we are the champions! : sport en internationale betrekkingen.
%23276192: Bos, J.M. ... [et al.] - Nederzettingsarcheologie in Nederland.
%23114430: Bos, H.C.; Martin Sanders & Carlo Secci. - Private Foreign Investment in Developing Countries. A quantitative study on the evaluation of the macro-economic effects.
%2396783: Bos, Dennis - Vele woningen, maar nergens een thuis. Barend Luteraan (1878-1970)
%23116256: Bos, Anne Marie. - Geregeld Recht: een rechtspositivistische analyse van de rechtsstaat.
%23118394: Bos, Lamberti. - Antiquitatum Graecarum praecipue Atticarum descriptio brevis cui Testimoniae Fontibus et quasdam observationes.
%23192804: Bos, Titia Marie. - Grensoverschrijdend faillissementsrecht in Europees perspectief : een studie naar het faillissement in het internationaal privaatrecht van Nederland, België en Duitsland.
%23133647: Bos, Charles S. - Time varying parameter models for inflation and exchange rates.
%2389933: Bos, Bob van den. - Mirakel en debacle : de Nederlandse besluitvorming over de Politieke Unie in het Verdrag van Maastricht.
%238535: Bos, Alida M. - Over methoden van begripsvorming in het recht : een studie gebaseerd op Jeremy Benthams expositieleer.
%23143383: Bos, D. - Protectionisme en zijne gevolgen.
%23143662: Bos, Auke de. - Presentatiematerialiteit : het materialiteitsbeginsel bij de presentatie van de financiële informatie in de jaarrekening.
%2379564: Bos, D. (voorzitter). - De economische en financieele toestand der kolonie Suriname : rapport der commissie benoemd bij besluit van Zijne Excellentie den Minister van koloniën van 11 maart 1911.
%2397785: Bos, P.V.F. & M.A. Fierstra. - Europees mededingingsrecht.
%239968: Bos, J.T.K. - Stelselmatige rechtspraak : een theorie over de beschrijving van rechtspraak, uitgewerkt voor de jurisprudentie op art. 29 Sv.
%23166657: Bos, Isaäc. - Plutarchus' leven van Agesilaus. Inleiding - tekst - commentaar.
%23274716: Bos, Peter L.J. - Crisis management in a crowded humanitarian space : the politics of hosting refugee influxes.
%23200983: Bos, Willem Hendrik van den. - Micrometermetingen van dubbelsterren.
%23216952: Bos, Rudolf Hermanus Gerardus. - Quaternary evolution of a mountainous area in N.W. Tunisia : a geomorphological and pedological analysis.
%23258999: Bosboom-Toussaint, A.L.G. - Raymond de schrijnwerker : novelle in gesprekken.
%23286171: Bosboom-Toussaint, A.L.G. - Media-Noche : een tafereel uit den Nijmeegschen vredehandel 1678.
%2366637: Bosch, Hieronymus., Koldeweij, Jos ... [et al.] - Hieronymus Bosch : das Gesamtwerk.
%23292367: Bosch, Albert George. - De ontwikkeling van het strafrecht in Nederland van 1795 tot heden. 6e druk.
%23106536: Bosch, J. van den. - Capa, basilica, monasterium, et le culte de Saint Martin de Tours. Étude lexicologique et sémasiologique.
%2338262: Bosch, Albert George. - Het ontstaan van het Wetboek van Strafrecht. Aantekeningen over de werkzaamheden van de Staatscommissie in 1870 belast met de samenstelling van een ontwerp van een nieuw wetboek van strafrecht, Art. 1-91.
%23289250: Bosch, Albert George. - Het ontstaan van het Wetboek van Strafrecht. Aantekeningen over de werkzaamheden van de Staatscommissie in 1870 belast met de samenstelling van een ontwerp van een nieuw wetboek van strafrecht, Art. 1-91.
%2355029: Bosch, Th.W. van den. - Posteris (Aan hen die na ons komen) : belevenissen van een rechterlijk ambtenaar, die tevens hoogleraar en reserve-officier was.
%2322186: Bosch, M. (ed.) - Arresten strafrecht en strafprocesrecht : met annotaties. 17e druk 2010.
%23195036: Bosch, Petrus van den. - Studiën over de observantie der Kruisbroeders in de vijftiende eeuw.
%23285266: Bosch, K.D. - De Nederlandse beleggingen in de Verenigde Staten.
%238664: Bosch, F.A.J. van den & C. Petersen. - Aspecten van ziekte en arbeidsongeschiktheid in het stelsel van sociale zekerheid. Diss.
%2387966: Bosch Kemper, Jeronimo de. - Inleiding tot de Wetenschap der Zamenleving.
%2320440: Bosch, Petrus van den. - Studiën over de observantie der Kruisbroeders in de vijftiende eeuw.
%23199961: Bosch, J.G.A. - Koning Willem III binnen Utrecht : 14-17 september 1853 : verslag der feestelijkheden.
%23263765: Bosch, R.J. van den ... [et al.] - Schizofrenie : recente ontwikkelingen in onderzoek en behandeling.
%2321064: Bosch, K.D. - De Nederlandse beleggingen in de Verenigde Staten.
%23288911: Bosch-Boesjes, J.E. - Lijdelijkheid in geding : een vergelijkend onderzoek naar de mate van zeggenschap van de rechter in de civiele dagvaardings- en verzoekschriftenprocedure en in administratieve procedures.
%23119784: Boschetti, Anna - The Intellectual Enterprise. Sartre and Les Temps Modernes.
%23286333: Boschma-Aarnoudse, C. - Tot verbeteringe van de neeringe deser Stede : Edam en de Zeevang in de late Middeleeuwen en de 16de eeuw.
%23107727: Boschma, H.E. - De eenpersoons-BV.
%23201167: Boselie, Paul. - Human resource management, work systems and performance: a theoretical-empirical approach.
%2394077: Bosendorf, Hermann (ps.: Bernardus Dörhoff) - Speculum iuventutis, sive insigniores pueritiae atque adolescentiae sanctorum, in quibus archetypa virtutum exemplaria, & nobiliora eorundem certamina, quibus de vitiis, mundo, carne, ac daemone triumpharunt, commemorantur. Ad formandos studiosae juventutis mores, & amorem virtutis suscitandum, hortatu RR.PP. Societatis Jesu, collectae a Bernardo Dörhoff cum permissu superiorum & privilegio etc.
%23184039: Bosetzky, Horst. - Grundzüge einer Soziologie der Industrieverwaltung. Möglichkeiten und Grenzen der Betrachtung des industriellen Grossbetriebes als bürokratische Organisation.
%23248170: Bosker, Roel J., Bert P.M. Creemers & Sam Stringfield (eds.) - Enhancing educational excellence, equity and efficiency : evidence from evaluations of systems and schools in change.
%23288994: Bosker, Jacqueline. - Linking theory and practice in probation : structured decision support for case management plans.
%2332482: BOSKEY, B. & M. WILLRICH (ed.). - Nuclear proliferation: Prospects for control.
%2374105: Boskma, A.F., M. Herweijer & J.A. van Selm. - Veilig verkeer tussen rijk en gemeente.
%23253528: Bosl, Karl. - Frühformen der Gesellschaft im mittelalterlichen Europa : Ausgewählte Beiträge zu einer Strukturanalyse der mittelalterlichen Welt.
%23291925: Boslough, John. - Stephen Hawkings heelal : een kennismaking met een van de markantste geleerden van deze tijd.
%23279271: Boslough, John. - The Very First Light: The True Inside Story of the Scientific Journey Back to the Dawn of the Universe.
%23283590: Bosly, H. ... [et al.] (eds.) - Cent ans de publication de droit pénal et de criminologie : le centenaire de la Revue de droit pénal et de criminologie.
%23289721: Bosma, Ulbe (ed.). - Sugarlandia Revisited.
%23153154: Bosma, Heleen. - Freedom of expression in England and under the ECHR: in Search of a Common Ground. A foundation of the application of the Human Rights Act 1998 in English law.
%23153156: Bosma, Heleen. - Freedom of expression in England and under the ECHR: in Search of a Common Ground. A foundation of the application of the Human Rights Act 1998 in English law.
%23195632: Bosma, Koos. - Ruimte voor een nieuwe tijd : vormgeving van de Nederlandse regio 1900-1945.
%2350175: Bosmajian, H. (ed.) - Justice Douglas and freedom of speech.
%23235711: Bosman, R.G - Het jaar 2005 verslagen : onderzoek jaarverslaggeving ondernemingen
%2370510: Bosman, Aleidus Gerard. - Konzernverbundenheit und ihre Auswirkungen auf Verträge mit Dritten.
%23184461: Bosmans, C.J.E. & M. Visser (eds.) - I: Repertoire des traités et des engagements internationaux concernant les Pays Bas (1845-1900); II: Repertoire des traités et des engagements internationaux du XXe siècle concernant les Pays-Bas.
%23208663: Bosmans, J. - Romme : biografie 1896-1946.
%23250072: Bossche, Peter van den. - The law and policy of the World Trade Organization : text, cases, and materials.
%23253350: Bossche, P.L.H. Van den, F. Baetens, M.C.E.J. Bronckers, G.A. Van Calster. - Settlement of international trade disputes : achievements and challenges.
%23237732: Bossche, Peter van den. - The law and policy of the World Trade Organization : text, cases, and materials.
%2370671: Bossche, Petrus van den. - Den catholyken pedagoge, ofte Christelyken onderwyser in den catechismus, verdeelt in vyf deelen .....
%23286331: Bosscher, Ph.M. ... [et al.] - Het hart van Nederland : steden en dorpen rond de Zuiderzee.
%23205997: Bosse, W. ... [et al.] - Statuten zonder bezwaar : preadvies.
%2342704: Bosse, Anke & Leopold Decloedt (eds.) - Hinter den Bergen eine andere Welt : Österreichische Literatur des 20. Jahrhunderts.
%23269409: Bosselaar, H. & G. Vonk (eds.) - Bouwplaats lokale verzorgingsstaat : wetenschappelijke reflecties op de decentralisaties in de sociale zekerheid en zorg.
%23289425: Bossenbroek, Martin. - Het mysterie van de verdwenen bordelen : prostitutie in Nederland in de negentiende eeuw.
%2338598: Bossenbroek, Martin ... [et al.] - Nederland en Indonesië: vier eeuwen contact en beïnvloeding : bronnen bij het eindexamenonderwerp geschiedenis 2001/2002.
%23213203: Bossenbroek, Martin Philip - De meelstreep.
%23286324: Bossenbroek, Philip. - Het land van Peel en Maas : natuurgebieden in Zuidoost-Nederland.
%23176133: Bossers, Geert (e.a.) - Secundum datur! : negen studies en een laudatio aangeboden aan Hans Ankum.
%23286583: Bosshard, Hans. - Mythisches und utopisches Dasein in Herbert Reads Erzählung The green child
%23191878: Bosshard, Walter. - Kühles Grasland Mongolei. Zauber und Schönheit der Steppe.
%23236464: Bosshard, Helen. - Pestalozzis Staats- und Rechtsverständnis und seine Stellung in der Aufklärung.
%23205934: Bosshart, Matthias. - Stills and life : Experimentalfilme und Filminstallationen.
%23172987: Bossink, Carin. - To go or not to go...? : international relocation willingness of dual-career couples.
%237931: Bossle, Rudolf. - Grundlagen der Modeforschung.
%2397445: Bosso, Christopher J. - Pesticides & politics : the life cycle of a public issue.
%2393871: Bossuet, Jacques Bénigne. - ... et al. Les avocats des pauvres, ou sermons de Bossuet, Bourdalouë, Massillon, Fléchier, La Colombière, La Rüe, Neuville, Le Chapelain, Elisée et de Bauvais, évêque de Sénez. Sur les richesses, sur l'avarice et sur l'aumône. Tome I-II.
%23170615: Bossuet, Jacques Bénigne. - Platon et Aristote : notes de lecture, transcrites et publiées par Thérèse Goyet.
%23252896: Bossuet, Jacques Bénigne. - Recueil des oraisons funèbres prononcées par seu Messire Jacq. Benigne Bossuet. [1767].
%23172099: Bossy, John. - Giordano Bruno and the Embassy Affair.
%23101136: Bost, Hubert. - Un «intellectuel» avant la lettre: le journaliste Pierre Bayle (1647-1706).
%23115295: Bost, Rie. - RechtSpreken : mensenrecht in openbare orde.
%23279023: Bosteels, Bruno. - Badiou and politics.
%23278018: Vrouwengezondheidscollectief uit Boston [=The Boston Women's Health Book Collective, Boston] - Je lichaam, je leven : het lijf-boek voor vrouwen.
%23139628: Bostyn, S.J.N. (e.a) - Moderne biotechnologie en recht.
%23285612: Bosveld, Johan. - Componist van Hitler : Franz Lehár, operette en ontkenning in Wenen.
%23233585: Bosveld Heinsius, J.H.A.M. van. - Wet van 15 augustus 1862, Staatsblad no.170, houdende vaststelling van het tarief van rechten op den invoer, zooals deze wet bij latere wetten is aangevuld en gewijzigd en met vermelding van de op het tarief betrekking hebbende Koninklijke Besluiten, zoomede, onder aanhaling van dagteekening en nummer, van de ministerieele resolutiën, die tot richtsnoer kunnen strekken voor de toepassing der wet.
%23224172: Boswell, Christina - European Migration Policies in Flux: Changing Patterns of Inclusion and Exclusion.
%2392577: Boswell, Jeanetta. - Past ruined Ilion... : a bibliography of English and American literature based on Greco-Roman mythology
%2386374: Boswinkel, D.J. - Fiscale aspecten (Reeks Grondzaken in de praktijk, 6).
%2388587: Bosworth, Barry P. - Saving and Investment in a Global Economy.
%23284618: Bot, Marrie. - Bezwaard bestaan : foto's en verhalen over verstandelijk gehandicapten.
%236966: Bot, B.R. - Nonregcognition and treaty relations.
%23247290: Bot, P.N.M. - Humanisme en onderwijs in Nederland.
%2319987: Bot, Bernard. - Liber amicorum Bernard Bot : rêves européens face aux réalités quotidiennes.
%23172101: Botash, Ann S. - Evaluating child sexual abuse : education manual for medical professionals.
%2391166: Botero, Fernando. - Botero : new works on canvas.
%23282061: Botero, Fernando. - Fernando Botero : monograph [and] catalogue raisonné. Vol. 1 : Paintings 1975-1990.
%23199966: Botha, Rudolf Philip. - The function of the lexicon in transformational generative grammar.
%23255638: Bothe, Michael & Peter H. Sand (eds.) - La politique de l'envirmonnement : de la réglementation aux instruments économiques = Environmental policy : from regulation to economic instruments.
%23282326: Bothe, Michael & Raul E. Vinuesa (eds.) - International law and municipal law : German-Argentinian costitutional law colloquium : Buenos Aires, April 1979 = Droit international et droit interne : colloque argentino-allemand de droit costitutionnel = Völkerrecht und Landesrecht : deutsch-argentinisches Verfassungsrechtskolloquium = Derecho internacional y derecho interno : colloquio argentino-aleman de derecho constitucional.
%23274940: Bothman, Maayke ... [et al.] - Seksualiteit en erotiek in Suriname.
%23268899: Botman, Marleen Roelien. - De dienstenrichtlijn in Nederland : de gevolgen van richtlijn 2006/123/EG voor de nationale rechtsorde vanuit Europees perspectief.
%23195628: Botman, Eveline & Petra van den Heuvel. - Het tekeningenarchief A.N. Godefroy : architectuurtekeningen, 1841-1896.
%23290136: Bots, A.M.M.M. ... [et al.] (red.) - Staats- en bestuursrecht : jurisprudentie 1849-2011. [4e, herziene druk].
%23234166: Bots, H. & L. Maass. - Le réseau d'information de Jacques Bernard (1658-1718) au service des Nouvelles de la République des Lettres, 1699-1710 : un dossier de 95 lettres de Jacques Bernard, 1700-1709
%23101142: Bots, Hans (ed). - Pieter Rabus en de Boekzaal van Europe, 1692-1702 : verkenningen binnen de Republiek der letteren in het laatste kwart van de zeventiende eeuw.
%23101145: Bots, H. & G. van Gemert (eds.) - L'album amicorum de Cornelis de Glarges, 1599-1683.
%23101149: BOTS, H. & L. VAN LIESHOUT - Contribution à la connaissance des réseaux d'information au début du 18e siècle. Henri Basnage de Beauval (1656-1710)
%23191088: Bots, A.C.A.M. - De vervolmaking van de maatschappij volgens de klassieke economen.
%23156565: Bots, Hans (ed). - Critique, savoir et érudition à la veille des Lumières: le Dictionaire historique et critique de Pierre Bayle (1647-1706). Critical spirit, wisdom and erudition on the eve of the Enlightenment: the Dictionaire historique et critique of Pierre Bayle (1647-1706).
%23290505: Bots, Hans (ed). - Pieter Rabus en de Boekzaal van Europe, 1692-1702 : verkenningen binnen de Republiek der letteren in het laatste kwart van de zeventiende eeuw.
%23101139: Bots, Hans e.a. - De Bibliothèque universelle et historique (1686-1693) : een periodiek als trefpunt van geletterd Europa.
%23101141: Bots, Hans (ed). - Constantijn Huygens (1596-1687): zijn plaats in geleerd Europa. Twaalf bijdragen...
%23101137: Bots, Hans (ed). - Henri Basnage de Beauval (1656-1710) en de Histoire des Ouvrages des Savans, 1687-1709 : verkenningen binnen de Republiek der Letteren aan de vooravond van de Verlichting.
%2396298: Bots, A.M.M.M. - Op weg naar een zelfstandig bestuursrechtelijk kort geding?
%2397713: Bots, J.A.H. & G.H.M. Posthumus Meyjes (eds.) - La révocation de l'Édit de Nantes et les Provinces Unies
%23156549: Bots, Hans & Rob Visser (eds.) - The Correspondence of Peter & Adrian Gilles Camper, 1785-1787.
%23156553: Bots, Hans & Jan de Vet. - Stratégies journalistiques de l'Ancien Régime. Les préfaces des 'Journaux de Hollande', 1684-1764.
%2385262: Bots, Hans. - Orbis doctus, 1500-1850 : Perspectieven op de geleerde wereld van Europa: plaatsen en personen : opstellen aangeboden aan professor dr. J.A.H. Bots.
%23264423: Botsis, Alexander J., Constantin R. Soldatos & Costas N. Stefanis (eds.) - Suicide: biopsychosocial approaches.
%23280630: Botta, Mario. - Sakralität und Aura in der Architektur = Sacrality and Aura in Architecture.
%23291883: Bottema, Oene ... [et al.] (eds.) - Chapters in the recent history of mathematics. Special issue of Nieuw archief voor wiskunde on the occasion of the bicentennial celebration of the Wiskundig Genootschap, 1778-1978.
%2349436: BOTTEMANNE, C.J. - Principles of fisheries development. Diss.
%23100524: Bottenburg, M. van, Vries, G. de & Mooij, A. - Zorg tussen staat en markt. De maatschappelijke betekenis van de Ziekenfondsraad, 1949-1999.
%2393950: BÖTTGER, FRITZ. - Hermann Hesse.
%23288739: Bottke, Wilfried. - Assoziationsprävention : zur heutigen Diskussion der Strafzwecke.
%23181702: Bottomore, Tom B. ... et al. - Sociology : the state of the art.
%23180341: Bottomore, Tom B. - Karl Marx.
%23261654: Botton, Alain de. - De Kunst van het reizen.
%23285020: Botton, Alain de. - De Kunst van het reizen.
%23232950: Botton, Alain de. - De architectuur van het geluk.
%23286376: Botton, Alain de. - De romantische school : sex, winkelen en de roman.
%23286075: Botton, Alain de. - Ode aan de arbeid.
%2363912: Botvinnik, Boris I. - Manifolds with Singularities and the Adams-Novikov Spectral Sequence.
%2319221: Botwinick, Aryeh - Michael Oakeshott's skepticism.
%23259708: Bouchard, Dennis. - The semantics of syntax : a minimalist approach to grammar.
%23285081: Bouchard, Constance Brittain. - Rewriting saints and ancestors : memory and forgetting in France, 500-1200.
%23124909: Bouché-Leclerq, Auguste. - L'Astrologie grecque.
%23124912: Bouché-Leclerq, Auguste. - Histoire de la divination dans l'antiquité. Tome 1 : Introduction. Divination hellénique: Méthodes; Tome 2 : Les sacerdoces divinatoires: devins, chresmologues, sibylles, oracles des dieux; Tome 3 : Oracles des dieux (suite): Oracles des héros et des morts; Oracles exotiques hellénisés; Tome 4. Divination italique: étrusque, latine, romaine. Index général.
%23124913: Bouché-Leclerq, Auguste. - Histoire des Séleucides (323-64 avant J.-C.)
%23124921: Bouché-Leclerq, Auguste. - Histoire des Lagides. Tome 1: Les cinq premiers Ptolémées (323 181 avant J.-C.); Tome 2 : Décadence et fin de la dynastie (181 30 avant J.-C.); Tome 3 : Les institutes de l Égypte ptolémaïque I; Tome 4 : Les institutes de l'Égypte ptolémaïque II. Addenda et Index général.
%2391599: Boucher, D. & A. Vincent. - A Radical Hegelian : the political and social philosophy of Henry Jones.
%23287116: Boucher, P.B. - Consulat de la mer, ou, Pandectes du droit commercial et maritime.
%23275387: Boucher, Douglas, H. (ed.). - The Biology of Mutualism : Ecology and Evolution.
%23280854: Bouchier, Tineke. - Hoerenlopers : mannen op zoek naar intimiteit.
%23263866: Boudart, Marina - Modern Belgium.
%23200747: Boudewijn, Jan. - Thuiszorg in (bedrijfs-) economisch perspectief. Flexibele budgetfinanciering als beheerinstrument in de collectieve sector; de thuiszorg als testcase.
%23282488: Boudewijn, J.J.L. ... [et al.] - Naar een nieuwe beslagvrije voet : vereenvoudiging in een tweetrapsraket.
%23288741: Boudewijns, Leo. - Hoezenmakers : de eerste Nederlandse LP-hoezen
%23276006: Boudon, Raymond & Mohamed Cherkaoui (eds.) - Central currents in social theory. Volume 1-4 : the roots of sociological theory 1700-1920; Vol. 5-8 : contemporary sociological theory 1920-2000.
%23283689: Boue, Vincent & Hubert Delorme. - French cooking : classic recipes and techniques.
%2328834: Boukema, P.J. - Enkele aspecten van de vrijheid van meningsuiting in de Duitse Bondsrepubliek en in Nederland. Een rechtsvergelijkende studie.
%233935: Boukema, C.A. - De fusie : privaatrechtelijke, sociaalrechtelijke, kartelrechtelijke en fiscaalrechtelijke aspecten van ondernemingsfusies.
%2345689: Boukema, C.A. - Samenloop.
%23191285: Boukema, C.A. - Civielrechtelijke samenloop : in het bijzonder tussen art. 1401 B.W. en andere wetsbepalingen.
%2327337: Boukema, P.J. & D.H.M. Meuwissen (eds.) - Grondwet en Grondwetsherziening : tekstenverzameling 1.
%23184446: Boukema, C.A. - De fusie : privaatrechtelijke, sociaalrechtelijke, kartelrechtelijke en fiscaalrechtelijke aspecten van ondernemingsfusies.
%236939: Boukema, H.J.M. - Judging : towards a rational judicial process.
%2341626: Boukharine, N. - La théorie du matérialisme historique : manuel populaire de sociologie marxiste.
%2398056: Boukharine, N. - ABC du communisme.
%23217640: Boularès, H. - L'Islam, la peur et l'espérance.
%23287672: Boulay-Paty, Pierre Sébastien. - Cours de droit commercial maritime, d'apres les principes et suivant l'ordre du code de commerce. Tome 1-3.
%23283447: Boulding, Kenneth E. - Three faces of power.
%23247017: Boulding, Kenneth E. - Economic analysis.
%23278176: Boulding, Kenneth E. - Economic analysis. Fourth edition. Volume 1: Microeconomics; Volume 2: Macroeconomics.
%23284522: Boulé, Jean-Pierre. - Sartre, self-formation and masculinities.
%23176747: Bouleau, Nicolas (ed.) - Séminaire de théorie du potentiel : Paris, no. 9.
%23169313: Boulery, Catherine. - Bibliography on the peaceful settlement of international disputes = Bibliographie sur le règlement pacifique des conflits internationaux.
%2387963: Boullier, Auguste. - Essai sur l'histoire de la Civilisation en Italie. I. Les Barbares.
%23286823: Bouloc, Bernard. - Pénologie : exécution des sanctions, adultes et mineurs.
%2357737: BOULOISEAU, M. (a.o.). - Contributions à l´histoire démographique de la Révolution française. 1re série.
%23265779: Boulouis, Jean. - Essai sur la politique des subventions administratives.
%23222290: Boult, Reynald. - Bibliographie du droit canadien = A bibliography of Canadian law.
%23278612: Bouma, A.E. ... et al. (eds.) - Wetgeving voor de scheepvaart : jaarboek 20114-2015.
%23193907: Bouma, G., I. Krämer, J. Zwarts (eds.) - Cognitive foundations of interpretation.
%23103215: Bouman, José. - Nederlandse gelegenheidsgedichten voor 1700 in de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage : catalogus van gedrukte gedichten op gedenkwaardige gebeurtenissen in het leven van particuliere personen.
%23290309: Bouman, Jaap. - Dordrecht vroeger en nu.
%23285096: Bouman, K. Herman. - Forgotten Gods : primitive mind from a traveller's point of view
%23245385: Bouman, H.A. - Reflecties : verspreide geschriften van mr H.A. Bouman.
%2320763: Bouman, P.J. - Gedenkboek Wilton-Fijenoord, 1823-1954.
%2324079: Bouman, Benjamin. - Ieder voor zich en de republiek voor ons allen : de logistiek achter de Indonesische Revolutie, 1945-1950.
%23107501: BOUMAN, L. & BOK, S.T. - Histopathologie des Zentralnervensystems dargestellt an der Hand von typischen Mikrophotagraphien und einem kurzen Text.
%23220925: Bouman, P.J. - Samenleving in puin : sociologische waarnemingen in West-Duitsland.
%23147995: Bouman, Ole. - RealSpace in QuickTimes : architectuur en digitalisering.
%23158431: Bouman, P.J. - Rotterdam en het Duitsche achterland, 1831-1851.
%2352477: Bouman, Hendrik Jan. - Het received for shipment-cognossement.
%23200059: Bouman, Johannes. - Magnetische krachten in een kristal van het klipzouttype.
%23159305: Boundy, Charles. - A concise business guide to contract law.
%23122721: Bounfour, Abdellah. - De l'enfant au fils. Essai sur la filiation dans les Mille et une nuits.
%23101153: Bourcard, Gustave. - Les estampes du dix-huitième siècle : école française : guide manuel de l'amateur.
%23101151: Bourcard, Gustave. - A travers cinq siecles de gravures, 1350-1903 : catalogue descriptif et annote avec des notes biographiques et references des estampes celebres, rares ou curieuses des ecoles allemande, francaise, hollandaise et flamande, italienne et anglaise avec une causerie introd.
%23290434: Bourdeaux, Henry (ed.) - Code de commerce, suivi des lois commerciales et industrielles, avec annotations d'apre`s la doctrine et la jurisprudence et renvois aux publications Dalloz
%23147934: Bourdeaux, Michael (ed.) - The Politics of Religion in Russia and the New States of Eurasia.
%23290431: Bourdeaux, Henry (ed.) - Code de procédure civile, annoté d'après la doctrine et la jurisprudence, avec renvois aux publications.
%23182904: Bourdet, Yves - The Economics of Transition in Laos: From Socialism to Asean Integration.
%23236509: Bourdon, Jean. - Napoléon au Conseil d'État : notes et procès-verbaux inédits de Jean-Guillaume Locré, secrétaire général du Conseil d'État.
%2370622: Bourgeois S.J., Jean. - In quindecim mysteria Sacri Rosarii Deiparae Virginis Mariae exercitationes
%23109803: Bourgeois, Patrick L. & Frank Schalow. - Traces of Understanding. A Profile of Heidegger's and Ricoeur's Hermeneutics.
%23270519: Bourgeois, J.H.J. ... [et al.] - Protectionism and the European Community : import relief measures taken by the European Economic Community and the member states, and the legal remedies available to private parties.
%23276552: Bourgeois, Jason Paul. - The aesthetic hermeneutics of Hans-Georg Gadamer and Hans Urs von Balthasar.
%23258036: Bourgine, Paul (Editor) - Toward a Practice of Autonomous Systems: Proceedings of the First European Conference on Artificial Life.
%23261523: Bourgoignie, Thierry. - Rechtshulp aan de consument.
%2335559: BOURGUIN, M. - Les Systèmes socialistes et l'évolution économique.
%23242559: Bouricius, L.G.N. - Geschiedenis van het geneeskundig gesticht voor krankzinnigen Het St. Joris Gasthuis en het daarmede verbonden geweest zijnde Tuchthuis binnen Delft.
%23233544: Bourjé, J.P. - Handleiding tot de verificatie der lengte-maten en gewigten, met standaards-naauwkeurigheid, met verscheidene bijzonderheden daartoe betrekkelijk.
%2375231: Bourjon, François. - Le droit commun de la France, et la coutume de Paris : réduits en principes, tirés de loix, des ordonnances, des arrêts, des jurisconsultes & des auteurs, & mis dans l'ordre d'un commentaire complet & méthodique sur cette coutume: contenant, dans cet ordre, les usages du Châtelet sur les liquidations, les comptes, les partages, les substitutions, les dîmes, & toutes autres matières.
%2350769: Bourne, G.H. and G.W. Kidder. Auteur: G.H. Bourne; G.W. Kidder Jaar: 1953 Uitgever: New York : [s.n.] Omvang: 2 Vols Formaat: .. cm Nummer: (CLC) 000334265 Bourne - Biochemistry and physiology of nutrition.
%23285711: Bourne, Randolph Silliman. - The radical will : selected writings 1911-1918.
%23124914: Bourne, Henri Richard Fox. - The life of John Locke.
%2340450: Bouscholte, J.M. - Huwelijken van Nederlanders in het buitenland en van vreemdelingen in Nederland.
%23249521: Boustani, Carmen. - L'écriture-corps chez Colette.
%23121819: Bouter, Aart. - Gelijkheid en voortreffelijkheid : een waardering van het westerse gelijkheidsideaal.
%2376898: Bouterse, J. (ed.) - Classicale acta, 1573-1620. Deel III: Particuliere synode Zuid-Holland : Classis Rotterdam en Schieland, 1580-1620.
%23184718: Bouterse, J. (ed.) - Classicale acta, 1573-1620. Deel IV: Provinciale synode Zeeland : Classis Walcheren 1602-1620 : Classis Zuid-Beveland 1579-1591.
%2359860: Bouterse, R.B. - Competition and integration - what goals count? EEC competition law and goals of industrial monetary, and cultural policy.
%23277000: Bouterse, J. (ed.) - Classicale acta, 1573-1620. Deel III: Particuliere synode Zuid-Holland : Classis Rotterdam en Schieland, 1580-1620.
%23207424: Boutin, Bérénice Laure. - The role of control in allocating international responsibility in collaborative military operations.
%23252273: Boutkan, Dirk & Maarten Kossmann. - Het stadsdialekt van Tilburg : klank- en vormleer.
%23197136: Bouton, Cynthia A. - The Flour War : gender, class, and coummunity in late Ancien Régime French society
%2349114: Boutros-Ghali, Boutros - The United Nations and Human Rights 1945-1995.
%23291735: Boutroux, Emile. - De la contingence des lois de la nature. Neuvième édition.
%23292222: Bouverie, Tim. - Appeasement : Chamberlain, Hitler, Churchill, and the road to war.
%2353779: Bouvier-Ajam, Maurice. - Dagobert : Roi des Francs.
%23284382: Bouvier-Ajam, Maurice. - Frédéric List : sa vie, son Oeuvre, son influence.
%23287493: Bouvier, Patrick (ed.) - Balthus. (English edition).
%23145736: Bouvrie, Jan des., Stoeltie, Barbara & René Stoeltie. - Dutch Touch.
%235700: Bouw, Carolien (e.a.) - Jaarboek voor vrouwengeschiedenis 21 : gaan & staan.
%238361: Werkgroep Standaardregelingen in de bouw. - Harmonisatie van standaardvoorwaarden in de bouw.
%23286271: Bouwes, J. - Edam in oude ansichten.
%23278651: Bouwes, M.Tj. - De 13e EG-Richtlijn : het openbare bod op aandelen.
%23256985: Bouwman, Harry ... [et al.] - Interconnectie: het vaste telefoonnet, het mobiele net en internet.
%2339210: Stichting Instituut voor Bouwrecht. - Bouwplanprocedures en de nieuwe Woningwet.
%2365766: Instituut voor Bouwrecht (uitg.). - Coördinatie Administratieve Wetgeving Onroerend Goed. Rapport Werkgroep Coördinatie Wetgeving Onroerend Goed van de St. Instituut voor Bouwrecht.
%23268607: Stichting Instituut voor Bouwrecht. - Bouwplanprocedures en de nieuwe Woningwet.
%23283955: Bouwsma, William J. - The waning of the Renaissance, ca. 1550-1640.
%23193412: Bova, Ben. - The story of light.
%23134911: Bovati, Pietro - Re-Establishing justice : legal terms, concepts and procedures in the Hebrew Bible.
%23292137: Bové, Paul A. (ed.) - Early postmodernism : foundational essays.
%23112092: Bove, Laurence F. & Laura Duhan Kaplan (eds.) - From the Eye of the Storm : regional conflicts and the philosophy of peace.
%23112094: Bove, Laurence F. & Laura Duhan Kaplan (eds.) - From the Eye of the Storm. Regional Conflicts and the Philosophy of Peace.
%23217683: Bové, Paul A. (ed.) - Early postmodernism : foundational essays.
%23285531: Bove, Francesco. - La cathédrale de Bénévent.
%23243699: Boven, Theo van. - Rendering Justice to the Vulnerable : Liber Amicorum in Honour of Theo Van Boven.
%238721: Boven, Theo van. - People Matter : views on International Human Rights Policy.
%23124566: Boven, Th. C. van (ed.) - The legitimacy of the United Nations: towards an enhanced legal status of non-state Actors : proceedings of the Symposium of experts organized by The European Centre for Development Policy Management (ECDPM, Maastricht) and the Centre for Human Rights of the University of Maastricht, October 1995
%2312469: Boven, Th.C. van. - De volkenrechtelijke bescherming van godsdienstvrijheid.
%23171200: Boven, Th.C. van (e.a.). - Seminar on the Right to Restitution, Compensation, and Rehabilitation for Victims of Gross Violations of Human Rights and Fundamental Freedoms : Maastricht, 11-15 March 1992.
%23240955: Bovend'Eert, P.P.T. & H.R.B.M. Kummeling. - Het Nederlandse parlement.
%23286992: Bovend'eert, P.P.T. & U. Rosenthal. - Parlement en kwaliteit van wetgeving : [preadviezen &] verslag van het symposium, gehouden op 17 april 2003 ter gelegenheid van de algemene ledenvergadering van de Vereniging voor wetgeving en wetgevingsbeleid
%23258212: Bovend'Eert, P.P.T., L.E. de Groot-van Leeuwen & Th.J.M. Mertens (eds.) - De rechter bewaakt: over toezicht en rechters.
%23118781: Bovend'Eert, P.P.T. (e.a.) - Van Raalte's Het Nederlandse parlement.
%23286963: Bovend'eert, P.P.T. ... [et al.] - Brieven aan de staatscommissie.
%23252114: Bovend'Eert, P.T.T., L.E. de Groot-van Leeuwen & Th.J.M. Mertens. - Het recht om te klagen : een bijzondere vorm van rechtspleging.
%23162286: Bovenkerk, Frank (red.). - De georganiseerde criminaliteit in Nederland : het criminologisch onderzoek voor de parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden in discussie.
%23209012: Bovenkerk, Frank. - Loverboys , of modern pooierschap.
%23270333: Bovenkerk, Frank ... [et al.] - Vreemd volk, gemengde gevoelens : etnische verhoudingen in een grote stad.
%23214635: Bovens, M.A.P. - Het verhaal van de moraal : een empirisch onderzoek naar de sociale bedding van morele bindingen.
%23287221: Bovens, M.A.P., C.J.M. Schuyt & W.J. Witteveen (eds.) - Verantwoordelijkheid : retoriek en realiteit : verantwoording in publiek recht, politiek en maatschappij
%2351926: Bovens, M.A.P. & W.J. Witteveen (red.) - Het schip van staat. Beschouwingen over recht, staat en sturing.
%23152260: Bovens, M.A.P. [et al]. - Sturing van de samenleving. Conferentie over 'Het schip van staat'.
%23236350: Bovier de Fontenelle, Bernard Le. - La république des philosophes, ou, Histoire des Ajaoiens.
%23290036: M'Bow, Amadou-Mahtar (ed.). - L' Unesco à la veille de son 40éme anniversaire.
%23122439: Bowden, Betsy (ed.) - 18th-Century Modernizations from The Canterbury Tales.
%23133297: Bowden, Roger J. - Statistical Games and Human Affairs. The View from Within.
%23200635: Bowen, Herbert W. - Correspondence and cablegrams relating to the Venezuelan Protocols.
%23240224: Bowen, John R. - Islam, Law, and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning.
%2334417: Bowen, Kenneth A. - Model theory for modal logic : Kripke models for modal predicate calculi.
%23103217: Bowen, Karen Lee. - Christopher Plantin's Books of Hours: Illustration and Production.
%23272492: Bowen, Catherine Drinker. - Yankee from Olympus : Jusitce Holmes and his family.
%23283559: Bowen, Marjorie. - Patriotic lady : Emma, Lady Hamilton, the Neapolitan Revolution of 1799, and Horatio, Lord Nelson.
%23274644: Bowland-Crewe, Tara & David Lea (eds.). - The territories of the People's Republic of China.
%23123395: Bowler, Peter J. - Charles Darwin : the Man and His Influence.
%23215454: Bowles, Samuel, Harry Brighouse & Erik Olin Wright. - Recasting egalitarianism : new rules for communities , states and markets.
%23221347: Bowles, Samuel (ed.) - Poverty Traps.
%23127041: Bowles, Gloria - Louise Bogan's Aesthetic of Limitation.
%23239271: Bowman, Paul & Richard Stamp (eds.) - The truth of Zizek.
%23173495: Boxer, Charles R. - Jan Compagnie in oorlog en vrede : beknopte geschiedenis van de VOC.
%23109969: Boxhoorn, A., J.Th. Leerssen and M. Spiering. (eds.) - Britain in Europe.
%2364241: Boxum, J.L. - Algemene wetgeving voor zelfstandige bestuurslichamen.
%23255443: Boyce, P.J. & M.W.D. White (ed.) - The Torres Strait Treaty : a symposium.
%2391009: Boyce, D. George (ed.) - The crisis of British Unionism. Lord Selborne's domestic political papers, 1885-1922.
%23175175: Boyce, David E. - Optimal subset selection : multiple regression, interdependence, and optimal network algorithms.
%2383528: Boyd, Stewart C. & Andrew S. Burrows (eds.) - Scrutton on charterparties and bills of lading. 20th edition.
%23265698: Boyens, Piet & José Boyens. - Expressionisme in Nederland 1910-1930.
%23105117: Boyer, Régis (ed.) - Les Vikings et leur civilisation. Problèmes actuels.
%2374728: Boyer, Patrick - A passion for justice : the legacy of James Chakmers McRuer.
%2372832: Boyle, Francis Anthony. - Foundations of world order : the legalist approach to international relations.
%2329107: Boyle, Francis Anthony. - World politics and international law.
%23226454: Boyle, David. - Troubadour's song : the capture, imprisonment and ransom of Richard the Lionheart.
%23285300: Boyle-Turner, Caroline. - Jan Verkade : Hollandse volgeling van Paul Gauguin.
%23284674: Boynton, G.R. & Chong Lim Kim (eds.) - Legislative systems in developing countries.
%2355395: Boys, Charles Vernon. - Seifenblasen : ihre Entstehung und ihre Farben : Vorlessungen über Kapillarität.
%23291118: Boys, C.V. - Seifenblasen : ihre Entstehung und ihre Farben : Vorlesungen über Kapillarität.
%23142942: Boysen, Sigrid ... [et al.] - Netzwerke.
%23143788: Boysen, Sigrid ... [et al.] - Netzwerke : 47. Assistententagung Öffentliches Recht, Berlin 2007.
%23290575: Boz (Charles Dickens). - Die hinterlassenen Papiere des Pickwick-Club, eine getreue Darstellung der Wanderungen, Gefahren, Reisen und Abentheuer, wie auch der Jagd- und Feld-Belustigungen seiner correspondirenden Mitglieder. 1.-5. Theil.
%23290574: Boz (= Charles Dickens). - Master Humphrey's Wanduhr : humoristische Lebensgemälde. 1.-9. Theil. (Boz' sämmtliche Werke, 23-31).
%23290576: Boz (= Charles Dickens). - Grosse Erwartungen. 1.-6. Theil. (Boz' Sämmtliche Werke, 107-112).
%23266415: Braak, Hans van de. - Ontsnappingskunst : evolutie van de creatieve geest.
%23204115: Braak, Menno ter. - De artikelen over emigrantenliteratuur 1933-1940.
%23286722: Braak, Hans van de. - Sociodynamica : waarom de wereld constant verandert.
%23288465: Braak, Menno ter. - Van oude en nieuwe christenen,
%23283258: Braake, G. ter. - Drentse havezaten : van Huis te Anssen tot Huize Westrup.
%23288529: Braaksma, Michiel Henderikus. - Travel and literature : an attempt at a literary appreciation of English travel-books about Persia, from the middle ages to the present day.
%23286214: Braams, W.Th.; A. van Oevelen & W.W. Sturms. - Risico-aansprakelijkheid voor milieuschade : verslag van de 32. ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht in samenwerking met de Belgische Vereniging voor Milieurecht op 13 sept. 1991 te Antwerpen.
%2328655: Braams, W.Th. - Buiten-contractuele aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen. Rechtsvergelijkende beschouwingen n.a.v. wetsvoorstel ter aanvulling van de boeken 3, 6 en 8 Nieuw BW.
%2331398: Braarud, Trygve & N.A. Sörensen (eds.) - Second International Seaweed Symposium.
%23101469: Brabander, René F. de. - Religion and human autonomy. Henry Duméry's Philosophy of Christianity.
%23149911: Brabers, Jan. - Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Katholieke Universiteit Nijmegen, 1923-1982.
%23257480: Bracegirdle, Brian. - The archaeology of the industrial revolution.
%23148704: Bracher, Karl Dietrich. - Die deutsche Diktatur : Entstehung, Struktur, Folgen des Nationalsozialismus.

Next 1000 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag[an error occurred while processing this directive]

4/1